Canon | EOS 250D | User manual | Canon EOS 250D User manual

Canon EOS 250D User manual
Zaawansowana instrukcja
obsługi
POLSKI
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdjęć i innym wypadkom, w pierwszej
kolejności zapoznaj się z częścią „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa”
(= 22) i „Zalecenia dotyczące obsługi” (= 25). Należy również dokładnie
zapoznać się z tym podręcznikiem, aby prawidłowo posługiwać się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć próbnych i sprawdź,
czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej zrozumieć
funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera
firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane
tym straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie
zarejestrowanych obrazów, muzyki chronionej prawem autorskim oraz
obrazów z muzyką znajdujących się na karcie pamięci wyłącznie do celów
prywatnych. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów
publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania,
nawet w celach prywatnych.
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z muszlą oczną i deklem na korpus)
Pasek na rękę
Akumulator
LP-E17
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E17E*
* Ładowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
zz Z aparatem nie jest dostarczane oprogramowanie na płycie
CD‑ROM, kabel interfejsu ani kabel HDMI.
zz W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić,
czy obiektywy zostały dołączone.
zz Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych
elementów.
zz W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon.
Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
zz Oprogramowanie można pobrać z witryny internetowej firmy Canon (= 484).
3
Szybkie wprowadzenie
1
(2)
(1)
Włóż akumulator (= 37).
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (= 35).
(2)
(1)
2
Wsuń kartę (= 37).
(1)
zz Skieruj stronę karty z etykietą ku tylnej
ściance aparatu, a następnie wsuń
kartę do gniazda karty.
(2)
3
Biały wskaźnik
Czerwony wskaźnik
Zamontuj obiektyw (= 47).
zz Aby zamontować obiektyw, wyrównaj
biały lub czerwony wskaźnik
mocowania obiektywu ze wskaźnikiem
w takim samym kolorze na aparacie.
4
4
Ustaw przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <f> (= 47).
5
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <1>, a następnie ustaw
pokrętło wyboru trybów w pozycji
<A> (Inteligentna scena auto)
(= 70).
zz Wszystkie niezbędne ustawienia
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
6
Odchyl monitor LCD (= 40).
7
Ustaw ostrość na obiekt (= 50).
zz Jeśli na monitorze LCD zostanie
wyświetlony ekran ustawień daty/
godziny/strefy, przejdź do strony 43.
zz Spójrz przez wizjer i skieruj środek
wizjera na fotografowany obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
zz W razie potrzeby należy podnieść
lampę błyskową palcami.
5
8
Zrób zdjęcie (= 50).
9
Przejrzyj zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Zarejestrowany obraz będzie
wyświetlany przez około 2 sekundy
na monitorze LCD.
zz Aby wyświetlić go ponownie, naciśnij
przycisk <x> (= 101).
zz Informacje dotyczące fotografowania obrazu widocznego na monitorze
LCD można znaleźć na str. „Fotografowanie z użyciem monitora LCD
(fotografowanie w trybie Live View)” (= 180).
zz Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć
w części „Odtwarzanie obrazów” (= 101).
zz Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (= 310).
6
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie
od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
(zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się
przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (= 66).
zz Karty pamięci SD/SDHC*/SDXC*
*Obsługiwane karty UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności
i wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
*Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/filmów.
Należy zakupić ją osobno.
7
Rozdziały
Wprowadzenie
2
Czynności wstępne oraz podstawowa
obsługa aparatu
34
Podstawowe czynności fotografowania
i odtwarzania obrazów
69
Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki
103
Ustawienia obrazu
114
Zaawansowane operacje związane z efektami
fotograficznymi
146
Fotografowanie z lampą błyskową
168
Fotografowanie z użyciem monitora LCD
(fotografowanie w trybie Live View)
180
Filmowanie
217
Przydatne funkcje
259
Odtwarzanie obrazów
280
Dodatkowa obróbka obrazów
328
Funkcje bezprzewodowe
344
Dostosowywanie aparatu
445
Informacje pomocnicze
459
Wprowadzenie do oprogramowania /
Pobieranie obrazów do komputera
483
8
Zawartość według przeznaczenia
Fotografowanie
zz Fotografowanie automatyczne
Î=
Î 69 – = 100 (Tryby strefy
podstawowej)
zz Wykonywanie serii zdjęć
Î=
Î 112 (i Serie zdjęć)
zz Fotografowanie samego siebie
w grupie innych osób
zz „Zamrażanie” dynamicznych
zdarzeń
Î=
Î 206 (j Samowyzwalacz)
Î=
Î 149 (s Preselekcja
czasu)
zz Rozmycie dynamicznych zdarzeń
zz Fotografowanie z wybranymi
Î=
Î 76 (Twórcze wspomaganie)
przez siebie efektami
zz Rozmycie tła
Î=
Î 152 (f AE z preselekcją
przysłony)
zz Zachowywanie ostrości tła
zz Regulacja jasności obrazu
(ekspozycji)
zz Fotografowanie w warunkach
słabego oświetlenia
Î=
Î 160 (Korekta ekspozycji)
zz Fotografowanie bez lampy
błyskowej
zz Fotografowanie sztucznych
ogni nocą
Î=
Î 175 (b Błysk wyłączony)
Î=
Î 157 (Ekspozycja w trybie
Bulb)
zz Fotografowanie z podglądem
obrazu na monitorze LCD
Î=
Î 180 (A Fotografowanie
w trybie Live View)
Î=
Î 78, = 169
(D Fotografowanie z lampą
błyskową)
Î=
Î 118 (Ustawienie czułości ISO)
zz Fotografowanie z wykorzystaniem Î=
Î 93, = 188 (Filtry twórcze)
efektów twórczych
zz Wykonywanie autoportretów
Î=
Î 210 ( Autoportret)
zz Filmowanie
Î=
Î 217 (k Filmowanie)
9
Jakość obrazu
zz Fotografowanie
Î=
Î 121 (Styl obrazów)
z wykorzystaniem efektów
obrazu dostosowanych do
obiektu
zz Wydruk zdjęcia w dużym Î=
Î 115 (73, 83, 1, D)
formacie
zz Rejestrowanie wielu
Î=
Î 115 (7a, 8a, b)
obrazów
AF (regulacja ostrości)
zz Zmiana punktu ostrości
Î=
Î 108 (S Wybieranie punktu AF)
zz Fotografowanie obiektu
w ruchu
Î=
Î 83, = 84, = 106 (Tryb AI
Servo AF)
Odtwarzanie
zz Wyświetlanie obrazów
w aparacie
zz Szybkie wyszukiwanie
obrazów
Î=
Î 101 (x Odtwarzanie)
zz Oceń obrazy
Î=
Î 288 (Oceny)
zz Zapobieganie
przypadkowemu usunięciu
ważnych obrazów
zz Usuwanie niepotrzebnych
obrazów
zz Automatyczne odtwarzanie
zdjęć i filmów
zz Wyświetlanie zdjęć i filmów
na ekranie telewizora
zz Regulowanie jasności
ekranu LCD
zz Stosowanie efektów
specjalnych do obrazów
Î=
Î 307 (K Ochrona obrazów)
Î=
Î 281 (H Indeks)
= 285 (I Przeglądanie obrazów)
Î=
Î 310 (L Usuwanie)
Î=
Î 303 (Pokaz przezroczy)
Î 305 (Telewizor)
Î=
Î=
Î 262 (Jasność ekranu LCD)
Î=
Î 329 (Filtry twórcze)
10
Funkcje bezprzewodowe
zz Wysyłanie obrazów
do smartfona
zz Wysyłanie obrazów
do komputera
zz Drukowanie obrazów
Î=
Î 349 (Komunikacja ze smartfonem)
zz Udostępnianie obrazów
online
Î=
Î 391 (Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej)
Î=
Î 378 (Korzystanie z oprogramowania)
Î=
Î 381 (Drukowanie za pomocą
drukarki Wi-Fi)
11
Spis funkcji
Zasilanie
Monitor LCD
zz Akumulator
zz Korzystanie z monitora LCD (= 40)
• Ładowanie (= 35)
zz Przycisk wyłączania/włączania
LCD (= 272)
• Instalowanie/usuwanie (= 37)
• Stan akumulatora (= 42)
zz Regulacja jasności (= 262)
• Sprawdzanie danych
akumulatora (= 460)
zz Ekran dotykowy (= 63)
zz Gniazdo sieciowe (= 461)
zz Ustawienia poziomu wyświetlania
informacji (= 51)
zz Automatyczne wyłączanie (= 41)
zz Przewodnik po funkcjach (= 55)
Karty
Zapisywanie obrazów
zz Instalowanie/usuwanie (= 37)
zz Tworzenie/wybór folderu (= 263)
zz Formatowanie (= 66)
zz Numery plików (= 265)
zz Zwolnienie migawki bez karty
(= 260)
AF
zz Działanie AF (= 104)
Obiektyw
zz Wybieranie punktu AF (= 108)
zz Podłączanie/Odłączanie (= 47)
zz Ręczna regulacja ostrości (= 111)
zz Zoom (= 48)
zz AF z detekcją oczu (= 204)
zz Ciągły AF (= 205)
Nastawy podstawowe
zz Ustawienia wyróżniania MF (= 213)
zz Regulacja dioptrii (= 49)
Wyzwalanie
zz Wybór języka (= 46)
zz Data/czas/strefa (= 43)
zz Tryb wyzwalania migawki (= 112)
zz Sygnalizator dźwiękowy (= 260)
zz Serie zdjęć (= 112)
12
Jakość obrazu
Lampa błyskowa
zz Styl obrazów (= 121)
zz Wbudowana lampa błyskowa
(= 169)
zz Balans bieli (= 129)
zz Zewnętrzna lampa błyskowa (= 174)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (= 136)
zz Nastawy lampy (= 175)
zz Jakość rejestracji obrazów (= 115)
Fotografowanie w trybie
Live View
zz Redukcja zakłóceń długiej
ekspozycji (= 139)
zz Fotografowanie w trybie Live View
(= 180)
zz Redukcja zakłóceń wysokiej
czułości ISO (= 138)
zz Format obrazu (= 192)
zz Korekcja aberracji obiektywu
(= 141)
zz Działanie AF (= 195)
zz Priorytet jasnych partii obrazu
(= 137)
zz Filtry twórcze (= 188)
zz Przestrzeń kolorów (= 145)
zz Migawka dotykowa (= 208)
zz Metoda AF (= 197)
zz Samowyzwalacz (= 206)
zz Autoportret (= 210)
Fotografowanie
Filmowanie
zz Tryb fotografowania (= 30)
zz Czułość ISO (= 118)
zz Filmowanie (= 217)
zz Bulb (czas ręczny) (= 157)
zz Metoda AF (= 197)
zz Tryb pomiaru (= 158)
zz Wielkość nagrywanego filmu (= 228)
zz Blokada lustra podniesionego
(= 165)
zz Filmowy Serwo AF (= 253)
zz Nagrywanie dźwięku (= 251)
zz Pilot (= 463)
zz Ręczna regulacja ekspozycji (= 221)
Regulacje ekspozycji
zz Zoom cyfrowy (= 231)
zz Korekta ekspozycji (= 160)
zz Filmowanie HDR (= 234)
zz Korekta ekspozycji za pomocą
automatycznej czułości M+ISO
(= 156)
zz Migawka wideo (= 245)
zz Sekwencja naświetlania (= 162)
zz Film poklatkowy (= 238)
zz Blokada AE (= 164)
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (= 463)
zz Filtry twórcze do użycia w filmach
(= 235)
13
Odtwarzanie
Oprogramowanie
zz Czas kontrolnego wyświetlania
(= 261)
zz Wprowadzenie do oprogramowania
(= 484)
zz Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(= 101)
zz Instrukcja obsługi oprogramowania
(= 485)
zz Informacje o obrazie (= 323)
Funkcje bezprzewodowe
zz Indeks (= 281)
zz Komunikacja ze smartfonem
(= 349)
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) (= 282)
zz Automatyczne wysyłanie zdjęć
do smartfonów (= 362)
zz Widok powiększony (= 284)
zz Obrót obrazu (= 287)
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
(= 374)
zz Ocena (= 288)
zz Odtwarzanie filmów (= 296)
zz Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera (= 378)
zz Pokaz przezroczy (= 303)
zz Wyświetlanie obrazów na ekranie
telewizora (= 305)
zz Drukowanie za pomocą drukarki
Wi-Fi (= 381)
zz Ochrona (= 307)
zz Wysyłanie obrazów do usługi
internetowej (= 391)
zz Usuwanie (= 310)
zz Kasuj ustawienia sieci
bezprzewodowej (= 425)
zz Odtwarzanie dotykiem (= 285)
zz Polecenie wydruku obrazów
(DPOF) (= 316)
zz Opcje fotoksiążki (= 320)
Edycja obrazów
zz Filtry twórcze (= 329)
zz Zmiana rozmiaru (= 338)
zz Kadrowanie (= 340)
Ustawienia niestandardowe
zz Funkcje indywidualne (C.Fn)
(= 446)
zz Moje menu (= 455)
14
Konwencje stosowane
w niniejszej instrukcji
Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
<6>
: Oznacza pokrętło główne.
<W><X><Y><Z> :Wskaż odpowiednio w górę, w dół, w lewo i w prawo
na przyciskach nawigacji <V>.
<0>
: Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
*Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji
zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu
i wyświetlane na jego monitorze LCD.
:Ta ikona w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że dana
funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej (= 31).
(=***) : Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
:Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
:Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
N
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi i uwagi
dotyczące przykładowych zdjęć
zz Przy opisywaniu wszystkich czynności w niniejszej instrukcji założono,
że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <1> (= 41).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji
indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym
obiektywem EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.
zz Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji
dostarczone są w celach poglądowych, aby jasno przedstawić
odpowiednie efekty.
15
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu......................................................................... 3
Szybkie wprowadzenie............................................................................ 4
Zgodne karty............................................................................................ 7
Rozdziały.................................................................................................. 8
Zawartość według przeznaczenia........................................................... 9
Spis funkcji............................................................................................. 12
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji........................................ 15
Spis treści............................................................................................... 16
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................................................... 22
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................................. 25
Nazwy części......................................................................................... 28
Czynności wstępne oraz podstawowa obsługa aparatu
34
Ładowanie akumulatora......................................................................... 35
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora i karty........................................ 37
Korzystanie z monitora LCD.................................................................. 40
Włączanie zasilania............................................................................... 41
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej............................................ 43
Wybór języka interfejsu.......................................................................... 46
Montowanie i zdejmowanie obiektywu.................................................. 47
Podstawowe czynności fotografowania................................................. 49
Ustawianie poziomu wyświetlanych informacji...................................... 51
Szybkie nastawy funkcji fotografowania................................................ 57
Korzystanie z menu i konfiguracje......................................................... 59
Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego................................. 63
Formatowanie kart pamięci.................................................................... 66
Przełączanie ekranów na monitorze LCD............................................. 68
16
Podstawowe czynności fotografowania i odtwarzania obrazów
69
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)............ 70
Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto).............. 74
Tryb specjalnego ujęcia......................................................................... 78
Wykonywanie zdjęć portretowych......................................................... 79
Wykonywanie zdjęć portretowych z użyciem trybu gładka cera........... 80
Wykonywanie zdjęć grupowych............................................................. 81
Fotografowanie krajobrazów.................................................................. 82
Fotografowanie poruszających się obiektów......................................... 83
Fotografowanie dzieci............................................................................ 84
Fotografowanie z małych odległości...................................................... 85
Fotografowanie żywności...................................................................... 86
Fotografowanie portretów w świetle świec............................................ 87
Fotografowanie portretów nocnych (ze statywem)................................ 88
Wykonywanie zdjęć nocnych (z ręki)..................................................... 89
Fotografowanie pod światło................................................................... 90
Fotografowanie z efektami filtrów twórczych......................................... 93
Szybkie nastawy.................................................................................... 99
Regulacja jasności............................................................................... 100
Odtwarzanie obrazów.......................................................................... 101
Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki
103
Zmiana sposobu działania autofokusa................................................ 104
Wybieranie punktu AF.......................................................................... 108
Obiekty utrudniające ustawienie ostrości............................................ 110
Wybór trybu wyzwalania migawki........................................................ 112
Ustawienia obrazu
114
Ustawianie jakości obrazu................................................................... 115
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć....................................................... 118
Wybieranie stylu obrazów.................................................................... 121
Dostosowywanie stylu obrazów........................................................... 124
Rejestrowanie stylu obrazów............................................................... 127
Dostosowanie do źródła światła.......................................................... 129
17
Modyfikacja tonu koloru w zależności od źródła światła..................... 133
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu................................. 136
Priorytet jasnych partii obrazu............................................................. 137
Ustawianie redukcji zakłóceń............................................................... 138
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego
charakterystyką optyczną.................................................................... 141
Ustawianie zakresu odwzorowania kolorów........................................ 145
Zaawansowane operacje związane z efektami fotograficznymi
146
Programowa AE (tryb P)...................................................................... 147
Oddawanie ruchu obiektu (tryb Tv)..................................................... 149
Zmiana głębi ostrości (tryb Av)............................................................ 152
Ręczna regulacja ekspozycji (tryb M).................................................. 155
Zmiana trybu pomiaru.......................................................................... 158
Ustawianie wymaganej korekty ekspozycji......................................... 160
Sekwencja naświetlania....................................................................... 162
Blokowanie eskpozycji......................................................................... 164
Blokada lustra podniesionego w celu ograniczenia rozmycia
spowodowanego drganiami aparatu................................................... 165
Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF...................................... 167
Fotografowanie z lampą błyskową
168
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej....................................... 169
Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite....................... 174
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej............................................. 175
Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie
w trybie Live View)
180
Fotografowanie z użyciem monitora LCD........................................... 181
Ustawienia funkcji fotografowania....................................................... 187
Fotografowanie z efektami filtrów twórczych....................................... 188
Ustawienia funkcji menu...................................................................... 192
Zmiana sposobu działania autofokusa................................................ 195
Regulacja ostrości przy użyciu AF....................................................... 197
Ustawianie ostrości na oczach ludzi.................................................... 204
Ustawianie funkcji Ciągły AF................................................................ 205
18
Korzystanie z samowyzwalacza.......................................................... 206
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej................................... 208
Wykonywanie autoportretów (zdjęć typu selfie).................................. 210
MF: Ręczna regulacja ostrości............................................................ 212
Filmowanie
217
Filmowanie........................................................................................... 218
Ustawienia funkcji fotografowania....................................................... 227
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu............................................ 228
Korzystanie z cyfrowego zoomu podczas nagrywania....................... 231
Cyfrowa stabilizacja filmu..................................................................... 232
Nagrywanie filmów HDR...................................................................... 234
Nagrywanie filmów z efektami filtrów twórczych................................. 235
Nagrywanie filmów poklatkowych........................................................ 238
Nagrywanie migawek wideo................................................................ 245
Ustawienia funkcji menu...................................................................... 250
Przydatne funkcje
259
Przydatne funkcje................................................................................ 260
Automatyczne czyszczenie matrycy.................................................... 273
Dołączanie danych dla retuszu kurzu.................................................. 274
Ręczne czyszczenie matrycy.............................................................. 276
Wyjściowa rozdzielczość HDMI........................................................... 278
Odtwarzanie obrazów RAW w telewizorach HDR............................... 279
Odtwarzanie obrazów
280
Szybkie wyszukiwanie obrazów.......................................................... 281
Powiększanie obrazów........................................................................ 284
Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego..................................... 285
Obracanie obrazu................................................................................ 287
Ustawianie ocen................................................................................... 288
Filtrowanie obrazów do odtwarzania................................................... 291
Szybkie nastawy podczas odtwarzania............................................... 293
Oglądanie filmów................................................................................. 295
Odtwarzanie filmów.............................................................................. 296
19
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu....................................... 299
Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K..... 301
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)................................. 303
Odtwarzanie na ekranie telewizora..................................................... 305
Ochrona obrazów................................................................................. 307
Usuwanie obrazów.............................................................................. 310
Przygotowanie do drukowania............................................................. 313
Drukowanie.......................................................................................... 315
Standard DPOF (Digital Print Order Format)...................................... 316
Wybieranie obrazów do fotoksiążki..................................................... 320
Ekran informacji o obrazie................................................................... 323
Dodatkowa obróbka obrazów
328
Stosowanie efektów filtrów twórczych................................................. 329
Zastosowywanie ulubionych efektów (Twórcze wspomaganie).......... 332
Korekta czerwonych oczu.................................................................... 334
Edytowanie albumu migawek wideo................................................... 335
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG......................................................... 338
Kadrowanie obrazów JPEG................................................................. 340
Określanie pierwszego obrazu wyświetlanego po rozpoczęciu
odtwarzania.......................................................................................... 343
Funkcje bezprzewodowe
344
Możliwości funkcji komunikacji bezprzewodowej................................ 345
Menu kart: karta bezprzewodowa........................................................ 346
Wybór połączenia Wi-Fi / Bluetooth.................................................... 347
Podłączanie do smartfona................................................................... 349
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi............................................................................................. 374
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi............. 381
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.......................................... 391
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów
dostępu................................................................................................ 405
Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania......... 410
Ponowne łączenie przez Wi-Fi............................................................ 413
20
Zapisywanie nastaw wielu połączeń.................................................... 415
Nastawy sieci Wi-Fi.............................................................................. 416
Ustawienia Bluetooth........................................................................... 417
Zmiana nicku........................................................................................ 418
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń............... 419
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia...................................... 423
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej do wartości
domyślnych.......................................................................................... 425
Ekran Informacje wyświetlane............................................................. 426
Obsługa wirtualnej klawiatury.............................................................. 427
Reagowanie na komunikaty o błędach................................................ 428
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej...................... 439
Zabezpieczenia.................................................................................... 441
Sprawdzanie nastaw sieciowych......................................................... 442
Stan komunikacji bezprzewodowej...................................................... 443
Dostosowywanie aparatu
445
Ustawianie funkcji indywidualnych...................................................... 446
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych............................................ 448
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu.......................................... 455
Informacje pomocnicze
459
Sprawdzanie danych akumulatora...................................................... 460
Korzystanie z gniazda sieciowego....................................................... 461
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.......................................... 463
Zdejmowanie muszli ocznej................................................................. 464
Przewodnik rozwiązywania problemów............................................... 465
Kody błędów........................................................................................ 477
Wprowadzenie do oprogramowania / Pobieranie obrazów
do komputera
483
Omówienie oprogramowania............................................................... 484
Pobieranie i wyświetlanie instrukcji obsługi oprogramowania
(pliki PDF)............................................................................................ 485
Pobieranie obrazów na komputer........................................................ 486
Skorowidz............................................................................................. 488
21
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Celem poniższych zaleceń jest zapobieżenie szkodom oraz ochrona użytkownika
i innych osób przed obrażeniami. Należy dokładnie zapoznać się z tymi
zaleceniami przed rozpoczęciem korzystania z produktu i przestrzegać ich.
stosować się do poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie
Ostrzeżenia: Należy
ich może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
zz Aby uniknąć pożaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych, eksplozji
i porażenia prądem, należy stosować się do poniższych zaleceń:
-- Nie korzystać z akumulatorów, źródeł zasilania lub akcesoriów innych niż wymienione
w Instrukcji obsługi. W przypadku uszkodzenia nie korzystać z żadnych akumulatorów
ani innego produktu domowej roboty lub akumulatorów zmodyfikowanych.
-- Nie zwierać, nie demontować ani nie modyfikować akumulatora. Nie przegrzewać
i nie dotykać lutownicą akumulatora. Nie narażać akumulatora na działanie ognia
lub wody. Nie narażać akumulatora na silne wstrząsy.
-- Nie wkładać akumulatora z nieprawidłowym ustawieniem bieguna dodatniego i ujemnego.
-- Nie ładować akumulatora w temperaturze przekraczającej dopuszczalny (roboczy)
zakres temperatur ładowania. Ponadto nie przekraczać czasu ładowania podanego
w Instrukcji obsługi.
-- Nie dotykać metalowymi przedmiotami styków elektrycznych aparatu, akcesoriów, przewodów itp.
zz Wyrzucając zużyty akumulator, należy zaizolować styki elektryczne taśmą. Styczność
z innymi metalowymi przedmiotami lub bateriami może spowodować pożar lub wybuch.
zz W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia się dymu lub oparów podczas
ładowania akumulatorów należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda
elektrycznego, aby zatrzymać proces ładowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować pożar, przegrzanie lub porażenie prądem elektrycznym.
zz W przypadku wycieku z akumulatora, zmiany jego koloru, deformacji lub wydzielania
się dymu lub oparów należy natychmiast wyjąć go z aparatu. Zwrócić uwagę, aby
podczas tej czynności nie ulec poparzeniu. Dalsze korzystanie może spowodować
pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.
zz Nie wolno dopuszczać do kontaktu substancji wyciekających z akumulatora z oczami, skórą i odzieżą,
ponieważ mogłoby to spowodować ślepotę lub problemy ze skórą. W przypadku kontaktu substancji
wyciekających z akumulatora z oczami, skórą i odzieżą należy spłukać miejsce kontaktu dużą ilością
czystej wody. Miejsca kontaktu nie należy trzeć. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
zz Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła, ponieważ ciepło może
zdeformować przewody lub stopić izolację, powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
zz Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo. Nawet jeśli aparat nie sprawia
wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym samym elementem korpusu może
spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherzy spowodowanych długotrwałym
działaniem niskiej temperatury. W przypadku korzystania z aparatu w miejscu o bardzo
wysokiej temperaturze lub w przypadku osób z problemami krążeniowymi lub których skóra
słabo odbiera bodźce czuciowe zalecane jest używanie statywu.
zz Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w kierunku osoby kierującej samochodem lub
innym pojazdem, ponieważ mogłoby to spowodować wypadek.
zz Jeśli aparat lub akcesoria nie są używane, należy wyjąć akumulator i odłączyć wtyczkę
i kable zasilające od urządzeń przed schowaniem ich, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, przegrzania, pożaru lub korozji.
22
zz Nie wolno korzystać z urządzeń w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz,
aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
zz Jeśli urządzenie zostanie upuszczone i obudowa połamie się, odsłaniając części wewnętrzne,
nie wolno ich dotykać, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
zz Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia. Części wewnętrzne pod wysokim
napięciem mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
zz Nie wolno patrzeć przez aparat lub obiektyw na słońce ani inne silne źródła światła,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
zz Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, także
podczas użytkowania, paski i przewody mogą spowodować uduszenie, porażenie elektryczne
lub obrażenia ciała. Uduszenie lub obrażenia ciała mogą wystąpić także wtedy, gdy dziecko
lub niemowę połknie element aparatu lub akcesoriów. Jeśli dziecko lub niemowlę połknie taką
część lub akcesorium, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
zz Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia
lub wysokiej wilgotności. Podobnie, akumulator należy przechowywać z dala od
elementów metalowych i przechowywać go w znajdującej się w zestawie pokrywie
ochronnej, aby zapobiegać zwarciu. Dzięki temu można zapobiegać pożarowi,
przegrzaniu, porażeniu prądem elektrycznym lub poparzeniu.
zz Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu należy się
upewnić, że jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat
mogą zakłócać pracę instrumentów samolotu lub aparatury medycznej szpitala.
zz Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
-- Wtyczkę zasilającą należy zawsze wsuwać do końca.
-- Nie wolno chwytać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.
-- Podczas odłączania wtyczki zasilającej należy chwytać zawsze za wtyczkę,
nigdy za przewód.
-- Nie ścierać, nie przecinać i nie zginać za mocno przewodu ani nie umieszczać na
nim ciężkich przedmiotów. Nie wolno także skręcać ani związywać przewodów.
-- Nie podłączać zbyt wielu wtyczek zasilających do jednego gniazda elektrycznego.
-- Nie używać przewodu, którego żyła lub izolacja została uszkodzona.
zz Co pewien czas należy odłączyć wtyczkę zasilającą i usunąć suchą szmatką kurz
wokół gniazda elektrycznego. Jeśli otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze
śladami oleju, kurz nagromadzony na gnieździe elektrycznym może zawilgotnieć
i spowodować zwarcie w gnieździe prowadzące do pożaru.
zz Nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub gniazda
zapalniczki samochodowej. Wyciek z akumulatora może wywołać nadmierny wzrost
temperatury lub eksplozję bądź spowodować pożar, poparzenie lub obrażenia.
zz W przypadku używania produktu przez dzieci konieczne jest dokładne wyjaśnienie im zasad
obsługi przez osobę dorosłą. Dzieci korzystające z produktu muszą być nadzorowane.
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.
zz Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem w bezpośrednim
świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw, ponieważ mogłoby to
spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
zz Nie przykrywać i nie owijać tkaniną produktu gdy się z niego korzysta, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do zatrzymania ciepła i deformacji urządzenia lub pożaru.
zz Nie narażać aparatu na zamoczenie. Jeśli produkt wpadnie do wody lub też jeśli woda
lub metalowe przedmioty dostaną się do jego wnętrza, natychmiast wyjąć akumulator.
Pozwoli to uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia.
zz Do czyszczenia produktu nie używać rozcieńczalnika, benzenu ani innych
rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub mieć
negatywny wpływ na stan zdrowia.
23
stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie
Przestrogi: Należy
ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
zz Nie używać ani nie przechowywać produktu w miejscu, w którym panuje wysoka
temperatura, takim jak na przykład wnętrze samochodu pozostawionego na słońcu.
Urządzenie może ulec nagrzaniu i spowodować oparzenia. Mogłoby to spowodować
wyciek z akumulatora lub eksplozję oraz obniżyć wydajność lub skrócić czas
eksploatacji produktu.
zz Nie przenosić aparatu umieszczonego na statywie, ponieważ mogłoby to spowodować
obrażenia ciała lub doprowadzić do wypadku. Należy się także upewnić, że statyw jest
wystarczająco stabilny, aby utrzymać aparat i obiektyw.
zz Nie pozostawiać produktu w niskiej temperaturze na dłuższy czas, ponieważ mogłoby
to spowodować nadmierne obniżenie temperatury produktu i obrażenia przy dotknięciu.
zz Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu. Może to spowodować uraz oczu.
24
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać
ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli
aparat przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast skontaktować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Krople wody należy ścierać
suchą, czystą ściereczką. Jeśli aparat jest narażony na działanie słonego
powietrza, należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych
fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie
światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować
nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
zz Nie wolno blokować działania lustra palcem ani innym przedmiotem.
Może to spowodować awarię.
zz Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra, matówki itd. należy
korzystać z dmuchawki dostępnej w handlu. Do czyszczenia korpusu aparatu
lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących zawierających
rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń
należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może
spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i częściach wewnętrznych.
Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej
plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
zz W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy z niego
korzystać, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy
odłączyć obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz akumulator z aparatu i przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu zaczekać na jego wyschnięcie.
25
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu
należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się
substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria
chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie
był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać
ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy
zlecić sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy
Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz W przypadku dłuższego wykonywania serii zdjęć, korzystania z funkcji
fotografowania w trybie Live View lub filmowania aparat może silnie się
nagrzewać. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
Monitor LCD
zz Mimo że monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii
o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych
pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych i mogą również
występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub innym. Wadliwie
działające piksele nie stanowią wady aparatu. Nie mają one także wpływu
na rejestrowane obrazy.
zz Jeśli monitor LCD pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść
do wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po
kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach monitor LCD może działać nieco wolniej,
a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze
pokojowej praca monitora wróci do normy.
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, że:
zz Karty nie wolno upuszczać, wyginać ani zanurzać w płynach. Nie wolno
jej też narażać na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
26
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego
pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub
magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie
elektryczności statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Zabrudzenia pojawiające się na matrycy
Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały się do
wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także – w rzadkich sytuacjach –
plamy smaru wyciekające z części wewnętrznych i przedostające się przed
matrycę. W przypadku pojawienia się zabrudzeń na obrazach zaleca się
zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.
Obiektyw
Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków elektrycznych (1).
27
(1)
Nazwy części
(6) (7) (8) (9)
(10)
(11) (12) (8)
(16)
(17)
(18) (19)
(5)
(4)
(3)
(2)
(20) (21) (22)
(1)
(15)
(14) (13)
(23)
(1)
Mocowanie obiektywu
(13) Lustro
(2)
Trzpień blokady obiektywu
(14) Przycisk zwalniania obiektywu
(3)
Uchwyt
(15) Styki
(4)
Wskaźnik mocowania obiektywu EF-S
(16) Złącze zdalnego wyzwalania
(5)
Wskaźnik mocowania obiektywu EF
(6)
Spust migawki
(17) Złącze WEJŚCIA mikrofonu
zewnętrznego
(7)
Pokrętło główne
(8)
Zaczep paska
(9)
Wbudowane mikrofony
(10) Wbudowana lampa błyskowa /
Emiter wiązki wspomagającej AF
(11) Głośnik
(12) <V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
(18) Numer seryjny
(19) Gniazdo statywu
(20) Pokrywa gniazda karty / komory
akumulatora
(21) Blokada pokrywy gniazda karty /
komory akumulatora
(22) Otwór na przewód zasilania prądem
stałym
(23) Dekiel na korpus
28
(4) (5) (6)(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(3)
(2)
(19)
(1)
(20)
(21)
(15)
(1)
Monitor LCD/Ekran dotykowy
Otwiera się w lewo o około 180°
i obraca się w górę i w dół.
(2)
<B> Przycisk (Informacje)
(3)
<M> Przycisk (Menu)
Służy do wyświetlania ekranów
menu.
(4)
Muszla oczna
(5)
Okular wizjera
(6)
Gorąca stopka
(7)
Styki lampy błyskowej
(8)
Pokrętło regulacji dioptrii
(9)
Pokrętło wyboru trybów
(10) <g> Przycisk (Ustawienie
czułości ISO)
(23) (22)
(15) <A> Przycisk (Fotografowanie
w trybie Live View / filmowanie)
Przełącza z ekranu wizjera do
widoku Live View. Nagrywanie jest
możliwe, gdy przełącznik zasilania
jest ustawiony w pozycji <k>.
(16) <g> Przycisk (Przysłona /
Korekta ekspozycji)
(17) <S> Wybieranie punktu (AF) /
<u> Przycisk (Powiększ)
(18) <A> (Blokada AE/Blokada
ekspozycji lampy) /
<I> Przycisk (Indeks/Zmniejszony)
(19) <Q> (Szybkie nastawy) /
<0> Przycisk (Zatwierdzanie
ustawień)
Wyświetla ekran szybkich nastaw.
Służy również do potwierdzania
wybranych ustawień.
(11) <U> Przycisk (Wyświetlanie)
(12) Przełącznik zasilania
(13) Złącze wyjścia HDMI mini
(14) Złącze cyfrowe
(20) <W><X><Y><Z>: <V> Przyciski
nawigacji
(21) Kontrolka dostępu
(22) <L> Przycisk (Usuwanie
pojedynczego obrazu)
(23) <x> Przycisk (Odtwarzanie)
29
Pokrętło wyboru trybów
Pokrętło wyboru trybów umożliwia przełączanie między trybami strefy
podstawowej i trybami strefy twórczej.
(1)
(1) Strefa podstawowa
Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje
parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.
A : Inteligentna scena auto (= 70)
8 : Specjalne ujęcie (= 78)
2
E
q
3
5
4
P
x
6
F
Portrety (= 79)
Gładka cera (= 80)
Zdjęcie grupowe (= 81)
Krajobrazy (= 82)
Sport (= 83)
Małe odległości (= 85)
Żywność (= 86)
Światło świec (= 87)
Nocne portrety (= 88)
Zdjęcia nocne z ręki (= 89)
Kontrola podświetlenia HDR
G (= 90)
C Dzieci (= 84)
v
: Filtry twórcze (= 93)
G
W
X
Z
c
A
B
C
Ziarnisty Cz/B (= 95)
Miękka ostrość (= 95)
Efekt rybiego oka (= 95)
Efekt akwareli (= 95)
Efekt miniatury (= 96)
Artystyczny standard HDR (= 96)
Artystyczny żywy HDR (= 96)
Artystyczny olejny HDR (= 96)
Artystyczny uwypuklony HDR
D (= 96)
H Efekt aparatu-zabawki (= 95)
30
(2)
(2) Strefa twórcza
Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania
różnych obiektów.
d : Programowa AE (= 147)
s : Preselekcja czasu (= 149)
f : Preselekcja przysłony (= 152)
a : Ręczna regulacja ekspozycji (= 155)
31
Ekran informacji w wizjerze
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(11)(12) (14) (15)(16) (18)
(10)
(17)
(13)
(1)
Matówka
(2)
Pole pomiaru punktowego
(3)
Wskaźnik aktywacji punktu AF
(4)
Punkt AF
(5)
Szybka synchronizacja Blokada
ekspozycji lampy / Trwająca
sekwencja FEB
(6)
Blokada AE / Trwająca sekwencja
naświetlania
(7)
Ikona ostrzeżenia
(8)
Wskaźnik czułości ISO
(9)
Wskaźnik ostrości
(10) Gotowość lampy
Ostrzeżenie o nieprawidłowej
blokadzie ekspozycji lampy
(11) Korekta ekspozycji lampy
(12) Czas naświetlania
Ekspozycja w trybie Bulb (buLb)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSy)
Ładowanie wbudowanej lampy
błyskowej (buSy)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Błąd karty (Card)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty (FuLL)
Kod błędu (Err)
(13) Przysłona
(14) Krekta ekspozycji
(15) Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość korekty ekspozycji
Zakres sekwencji naświetlania
(16) Priorytet jasnych partii obrazu
(17) Czułość ISO
(18) Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zz Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym momencie
zastosowane.
32
Ładowarka LC-E17E
Ładowarka akumulatora LP-E17 (= 35).
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
33
(1) Gniazdo akumulatora
(2) Kontrolka całkowitego
naładowania
(3) Kontrolka ładowania
(4) Przewód zasilający
(5) Gniazdo przewodu
zasilającego
Czynności wstępne
oraz podstawowa
obsługa aparatu
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu,
oraz podstawową obsługę aparatu.
Mocowanie dołączonego paska
(1)
na rękę
Przełóż koniec paska od dołu przez
(2)
zaczep paska na aparacie. Następnie
(4)
przełóż go przez spinkę w sposób
przedstawiony na rysunku. Pociągnij
(3)
pasek na rękę, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio
zacisnął się w spinkach.
34
Ładowanie akumulatora
1
2
3
Zdejmij pokrywę ochronną.
zz Usuń pokrywę ochronną znajdującą się
na akumulatorze.
Podłącz akumulator.
zz Podłącz starannie akumulator do
ładowarki w sposób pokazany na
ilustracji.
zz Aby odłączyć akumulator, wykonaj
poprzednie czynności w odwrotnej
kolejności.
Naładuj akumulator.
zz Podłącz przewód zasilający do ładowarki
i wsuń wtyczkę do gniazda elektrycznego.
BBŁadowanie rozpoczyna się automatycznie.
Podczas ładowania kontrolka (1) zaświeci
się na pomarańczowo.
BBPo pełnym naładowaniu akumulatora
kontrolka całkowitego naładowania (2)
zaświeci się na zielono.
zz Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C) zajmuje około 2 godzin.
Czas potrzebny do naładowania zmienia się zależnie od temperatury
otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5–10°C) trwa dłużej (do około 4 godzin).
35
Wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora
i ładowarki
zz Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zz Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci moc.
zz Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki,
a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zz Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora.
Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną
(w zestawie). Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów
może obniżyć ich wydajność.
zz Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od
100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni
dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać
żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do jej uszkodzenia.
zz Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym
naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (= 460) i zakupić nowy.
zz Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około
5 sekund.
zz Nie należy ładować akumulatorów innych niż LP-E17.
zz Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności.
36
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora i karty
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E17. W aparacie
można używać karty pamięci SD, SDHC lub SDXC (sprzedawane osobno).
Ponadto można używać kart pamięci SDHC i SDXC zgodnych ze standardem
szybkości UHS-I. Wykonane zdjęcia są zapisywane na karcie.
zz Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik
ochrony przed zapisem musi być przesunięty w górę.
Wkładanie akumulatora i karty
(2)
1
(1)
2
Otwórz pokrywę.
zz Przesuń dźwignię w kierunku
wskazanym strzałkami i otwórz pokrywę.
Włóż akumulator.
zz Włóż koniec ze stykami akumulatora.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
(2)
(1)
3
(1)
(2)
Wsuń kartę.
zz Włóż kartę stroną z etykietą
skierowaną ku tylnej części
aparatu, a następnie wsuń ją aż
do zablokowania w gnieździe
(jak pokazano na ilustracji).
37
4
Zamknij pokrywę.
zz Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
zz Po ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji <1> na monitorze LCD
zostanie wyświetlona dostępna
liczba zdjęć.
zz Podczas otwierania pokrywy gniazda karty / komory akumulatora należy
uważać, aby nie odchylić jej za mocno. W przeciwnym razie zawias może
ulec uszkodzeniu.
zz Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, jakości
rejestracji obrazów, czułości ISO itp.
zz Wybranie dla opcji [z: Zwolnij migawkę bez karty] ustawienia [Wyłącz]
nie pozwoli zapomnieć o konieczności włożenia karty przed rozpoczęciem
fotografowania (= 260).
Wyjmowanie akumulatora i karty
1
(2)
2
(1)
3
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2> (= 41).
Otwórz pokrywę.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu nie
świeci, a następnie otwórz pokrywę.
zz Jeśli jest wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], zamknij pokrywę.
Wyjmij akumulator.
zz Naciśnij dźwignię blokady akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij
akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, załóż na
akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (= 35).
38
4
5
Wyjmij kartę.
zz Delikatnie wciśnij, a następnie puść
kartę, aby ją wysunąć.
zz Wyciągnij kartę pod kątem prostym.
Zamknij pokrywę.
zz Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
zz Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. Nie należy otwierać pokrywy gniazda karty / komory
akumulatora.
Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy także wykonywać
poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
danych obrazu, karty lub aparatu.
-- Wyjmowanie karty.
-- Wyjmowanie akumulatora.
-- Potrząsanie aparatem lub uderzanie nim o inne przedmioty.
-- Odłączanie i podłączanie przewodu zasilającego (w przypadku korzystania
z dostępnych osobno = 461 akcesoriów do gniazdek elektrycznych).
zz Jeśli karta zawiera już zarejestrowane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (= 265).
zz Jeśli na monitorze LCD pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy
ją wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał,
należy użyć innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (= 66). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
zz Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie
styków może uniemożliwić ich działanie.
zz Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony błąd karty).
39
Korzystanie z monitora LCD
Po odchyleniu monitora LCD można ustawiać funkcje menu, używać trybu
fotografowania w trybie Live View, nagrywać filmy lub odtwarzać zdjęcia
i filmy. Można zmieniać kierunek i kąt monitora LCD.
1
2
180°
90°
175°
3
Odchyl monitor LCD.
Obróć monitor LCD.
zz Po odchyleniu monitora LCD można
go obrócić w górę, w dół lub o 180°,
aby skierować go w stronę obiektu.
zz Podany kąt jest jedynie wartością
przybliżoną.
Skieruj go w swoją stronę.
zz Zwykle należy używać aparatu
monitorem LCD skierowanym w stronę
użytkownika.
zz Należy uważać, aby monitor LCD nie został obrócony za mocno poprzez zbyt
duży nacisk na oś obrotu (zawias).
zz W przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu odchylonego
monitora LCD będzie ograniczony.
zz Po zakończeniu korzystania z aparatu należy zamknąć monitor LCD
z ekranem skierowanym do wewnątrz. Zapewnia to ochronę ekranu.
zz Skierowanie monitora LCD w stronę obiektu podczas fotografowania w trybie
Live View lub filmowania powoduje, że obraz na ekranie będzie wyświetlany
w lustrzanym odbiciu (odwrócenie prawej i lewej strony).
40
Włączanie zasilania
Jeżeli włączysz przełącznik zasilania i pojawi się ekran ustawiania
dat/godziny/strefy czasowej, przejdź do 43, aby ustawić datę/czas/
strefę.
<k> : Powoduje włączenie aparatu.
Można nagrywać filmy (= 218).
<1> : Powoduje włączenie aparatu.
Można robić zdjęcia.
<2> : Powoduje wyłączenie aparatu
i zaprzestanie jego działania.
Ustaw przełącznik zasilania w tej
pozycji, gdy nie używasz aparatu.
Automatyczne czyszczenie matrycy
zz Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <1> lub <2>
uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia matrycy. (Może być
słyszalny cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy na monitorze
LCD jest wyświetlana ikona <f>.
zz Nawet podczas czyszczenia matrycy po naciśnięciu spustu migawki do
połowy (= 50) operacja czyszczenia zostanie zatrzymana i można
od razu zrobić zdjęcie.
zz W przypadku kilkukrotnego włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania
<1> i <2> w krótkich odstępach czasu ikona <f> może nie być
wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
Automatyczne wyłączanie
Aby zaoszczędzić energię akumulatora, jeśli aparat nie jest używany przez
dłuższy czas, jego zasilanie wyłączy się automatycznie po upływie czasu
określonego w opcji [5: Automatyczne wyłączanie] (= 261). Aby ponownie
włączyć aparat, wystarczy nacisnąć spust migawki do połowy (= 50).
zz Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.
41
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Po włączeniu zasilania będzie wyświetlany jeden z czterech stanów
akumulatora.
z:Stan akumulatora jest wystarczający.
x:Stan akumulatora jest niezbyt
dobry, ale nadal można korzystać
z aparatu.
c:Akumulator wkrótce się rozładuje.
(Miga)
n:Naładuj akumulator.
zz Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
-- Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy
-- Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia
-- Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu
-- Częste używanie monitora LCD
-- Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth
zz Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych
warunków fotografowania.
zz Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
zz Aby sprawdzić stan akumulatora, zapoznaj się z częścią [5: Dane akumulatora]
(= 460).
42
Ustawianie daty, godziny
i strefy czasowej
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy
zostanie wyświetlony ekran ustawień daty/czasu/strefy. Wykonaj opisane
poniżej czynności, aby najpierw ustawić strefę czasową. Ustaw w aparacie
strefę czasową aktualnego miejsca zamieszkania, aby podczas podróży
móc po prostu zmienić ustawienie strefy czasowej na właściwe dla celu
podróży. Aparat automatycznie dostosuje datę i czas.
Należy pamiętać, że data i czas dołączane do zarejestrowanych
obrazów opierają się na ustawieniu daty/czasu. Upewnij się, że została
ustawiona prawidłowa data/czas.
1
2
Wyświetl karty główne.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić karty główne.
Na karcie [5] wybierz pozycję
[Data/czas/strefa].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
kartę główną [5], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
kartę podrzędną.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [Data/czas/strefa], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
3
Ustaw strefę czasową.
zz Ustawienie domyślne to [London].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
43
zz Informacje na temat ustawiania funkcji menu można znaleźć na str. = 59–= 62.
zz W punkcie 3 czas wyświetlony w opcji [Strefa czasowa] wskazuje różnicę
w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
zz Ponownie naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli żądanej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie przejdź do następnego
punktu, aby ją ustawić (przy użyciu różnicy
czasowej w stosunku do uniwersalnego
czasu koordynowanego (UTC)).
zz Aby ustawić różnicę czasową w stosunku
to UTC, użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać parametr (+/-/godz./minuta)
dla opcji [Różnica czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
symbol <r>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>. (Spowoduje to przywrócenie
symbolu <s>).
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
4
Ustaw datę i godzinę.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
liczbę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
symbol <r>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>. (Spowoduje to przywrócenie
symbolu <s>).
44
5
6
Ustaw czas letni.
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Y].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
symbol <r>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [Z], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w kroku 4 przesunie
się do przodu o 1 godzinę. Wybranie
opcji [Y] spowoduje anulowanie czasu
letniego i przestawienie czasu do tyłu
o 1 godzinę.
Zamknij ekran nastaw.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBData/czas/strefa oraz czas letni
zostaną ustawione i ponownie zostanie
wyświetlone menu.
zz Ustawienia daty/czasu/strefy mogą zostać zresetowane w sytuacjach
wymienionych poniżej. W takim przypadku datę/czas/strefę należy ustawić
ponownie.
-- Gdy aparat jest przechowywany bez akumulatora.
-- Gdy akumulator aparatu wyczerpie się.
-- Gdy aparat będzie wystawiony na działanie ujemnej temperatury przez
dłuższy czas.
zz Ustawienia czasu i daty zaczną obowiązywać po wybraniu przycisku [OK]
w punkcie 6.
zz Nawet jeśli w pozycji [5: Autom. wyłącz.] ustawiono wartość [4 min.] lub
mniej, czas automatycznego wyłączania będzie wynosił około 6 minut, kiedy
wyświetlony zostanie ekran ustawień opcji [5: Data/czas/strefa].
zz Po zmianie strefy czasowej lub ustawieniu różnicy czasowej sprawdź,
czy została ustawiona prawidłowa data i czas.
45
Wybór języka interfejsu
1
2
Wyświetl karty główne.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić karty główne.
Na karcie [5] wybierz pozycję
[Wybór językaK].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
kartę główną [5], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
kartę podrzędną.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [Wybór językaK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
3
Wybierz żądany język.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby wybrać język, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBJęzyk interfejsu zostanie zmieniony.
46
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF i EF-S.
Należy pamiętać, że nie można korzystać z obiektywów RF lub EF-M.
Montowanie obiektywu
1
(1)
(2)
2
Zdejmij dekle.
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
Zamontuj obiektyw.
zz Wyrównaj czerwony lub biały wskaźnik
na obiektywie ze wskaźnikiem
w takim samym kolorze na aparacie.
Obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
(1) Biały znacznik
(2) Czerwony znacznik
3
Ustaw przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości.
4
Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
zz Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
zz Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
dekiel na korpus.
zz Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
47
Zmiana ogniskowej
Obróć palcami pierścień zmiany
ogniskowej na obiektywie.
zz Zmianę ogniskowej należy wykonać
przed wyregulowaniem ostrości.
Obrót pierścienia zmiany ogniskowej po
uzyskaniu ostrości może spowodować
utratę ostrości obrazu.
Odłączanie obiektywu
(3)
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
(2)
(1)
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony obiektyw.
zz Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie wzroku.
zz Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
zz Kąt widzenia
-- W związku z tym, że obszar obrazu jest mniejszy niż wymiary klatki filmu
35 mm, skuteczny kąt widzenia zamocowanego obiektywu będzie równy
około 1,6-krotności podanej ogniskowej.
Obszar obrazu (ok. 22,3 × 14,9 mm)
Format pliku 35 mm (36 × 24 mm)
zz Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu.
48
Podstawowe czynności fotografowania
Dostosowywanie ostrości wizjera
Obróć pokrętło regulacji dioptrii.
zz Obróć pokrętło w lewo lub w prawo,
aby punkty AF w wizjerze nabrały ostrości.
zz W przypadku trudności z obracaniem
pokrętła zdejmij muszlę oczną (= 464).
zz Jeśli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze, zaleca
się zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii E (sprzedawane osobno).
Trzymanie aparatu
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji drgań aparatu.
Fotografowanie w poziomie
Fotografowanie w pionie
(1) Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
(2) Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
(3) Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
(4) Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
(5) Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
(6) Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
zz Informacje dotyczące fotografowania obrazu widocznego na monitorze LCD
można znaleźć na str. 180.
49
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz system
pomiaru ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
migawki i przysłona) jest wyświetlane
w wizjerze.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy
monitor LCD zostanie wygaszony (= 272).
Naciśnięcie do końca
Wyzwala migawkę i powoduje wykonanie
zdjęcia.
Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania ekspozycji
określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować zarejestrowanie
nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu należy pamiętać, aby:
zz Trzymaj aparat nieruchomo, jak pokazano w rozdziale „Trzymanie
aparatu” (= 49).
zz Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie
powoli nacisnąć go do końca.
zz Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
zz Użytkownik może wrócić bezpośrednio do trybu gotowości do fotografowania
nawet podczas wyświetlania widoku menu bądź rejestrowania lub
odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć do połowy spust migawki.
50
Ustawianie poziomu wyświetlanych
informacji
Możesz określić, w jaki sposób informacje będą wyświetlane na ekranie.
Zmień ustawienia według potrzeb.
1
2
Wyświetl karty główne.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić karty główne.
Wybierz kartę [s].
zz Użyj przycisków nawigacji <Y> <Z>,
aby wybrać kartę [s], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Ekran fotografowania
W przypadku ekranu szybkich nastaw stosowanego podczas
fotografowania przy użyciu wizjera możesz wybrać tryb [Standardowy]
albo [Z przewodn.] (ekran przyjazny użytkownikowi). Ustawienie domyślne
to [Z przewodn.].
1
Wybierz pozycję [Ekran fotograf.].
2
Wybierz metodę wyświetlania.
51
zz Przykładowe ekrany
<v>: Z przewodnikiem
<v>: Standardowe
<f>: Z przewodnikiem
<f>: Standardowy
zz W trybach strefy twórczej, kiedy opcja [Z przewodn.] jest ustawiona,
tylko funkcje charakterystyczne dla ustawionego trybu fotografowania są
wyświetlane na ekranie szybkich nastaw. Należy pamiętać, że pozycje,
których nie można ustawiać na ekranie szybkich nastaw, gdy wybrana jest
opcja [Z przewodn.], można ustawić za pomocą ekranu menu (= 60).
52
Wyświetlanie menu
Możesz wybrać typ wyświetlania informacji [Standard] lub [Z przewodn.].
Jeśli ustawisz opcję [Z przewodn.], po naciśnięciu przycisku <M>
będą dostępne opisy na karcie głównej. Jeśli ustawisz opcję [Standard],
po naciśnięciu przycisku <M> przejdziesz bezpośrednio do ekranu
menu. Ustawienie domyślne to [Z przewodn.].
(1)
1
Wybierz opcję [Wyświetlanie menu].
2
Wybierz tryb wyświetlania.
(1) Karty główne
zz W przypadku wybrania opcji [Z przewodn.] karta [9 (Moje Menu)] nie
zostanie wyświetlona. Aby ustawić Moje menu (= 455), należy zmienić
poziom wyświetlania menu na wartość [Standardowy].
53
Przewodnik po trybach fotografowania
Podczas przełączania trybów fotografowania może być wyświetlany krótki
opis aktualnie wybieranego trybu. Domyślne ustawienie to [Włącz].
1
Wybierz opcję [Przewodnik trybów].
2
Wybierz pozycję [Włącz].
3
4
Obróć pokrętło wyboru trybu.
BBPojawi się opis wybranego trybu
fotografowania.
Naciśnij przycisk <X>.
BBPojawi się pozostała część opisu.
zz Aby wyłączyć opis dostępny
w przewodniku trybów, naciśnij
przycisk <0>.
zz W trybach fotografowania <8>
i <v> zostanie wyświetlony ekran
wyboru trybów fotografowania.
54
Przewodnik po funkcjach
Podczas korzystania z szybkich nastaw lub ustawiania pozycji menu można
wyświetlić krótki opis funkcji i opcji (przewodnik po funkcjach). Domyślne
ustawienie to [Włącz].
zz Przykładowe ekrany
Ekran szybkich nastaw
(1)
1
Wybierz opcję [Przew. funkcji].
2
Wybierz pozycję [Włącz].
Ekran menu
(1)
(1) Przewodnik po funkcjach
zz Opis zniknie po dotknięciu opisu lub przejściu do dalszych czynności
danej operacji.
55
Wskazówki dotyczące fotografowania
Wskazówki dotyczące fotografowania pojawiają się, gdy opcja [Ekran
fotograf.] jest ustawiona na [Z przewodn.] (= 51), a ustawienia
aparatu powodują powstanie jednej z poniższych sytuacji. W trybach
strefy podstawowej wskazówki dotyczące fotografowania pojawiają się
niezależnie od ustawienia [Ekran fotograf.].
zz Chcesz zwiększyć rozmycie tła (poprzez ustawienie najniższej wartość
przysłony w trybie <f>).
zz Obraz może być prześwietlony.
zz Obraz może być niedoświetlony.
zz Mogą wystąpić drgania aparatu (tylko w trybach strefy podstawowej).
1
2
Dotknij obszaru wewnątrz ramki.
BBPojawią się wskazówki dotyczące
fotografowania.
zz Wskazówki dotyczące fotografowania
można również wyświetlać, naciskając
przycisk <L>.
Sprawdź wskazówki dotyczące
fotografowania.
zz Można przewijać w górę i w dół poprzez
sterowanie dotykiem na ekranie.
zz Przewijać można również przy użyciu
przycisków <W> <X>.
3
Dotknij [2].
BBWskazówki dotyczące fotografowania
znikną i ponownie zostanie wyświetlony
ekran przedstawiony w punkcie 1.
zz Można również ukryć wskazówki
dotyczące fotografowania,
naciskając <0>.
56
Szybkie nastawy funkcji
fotografowania
Dzięki intuicyjnej obsłudze użytkownik może bezpośrednio wybrać i ustawić
funkcje fotografowania wyświetlane na monitorze LCD. Są to tak zwane
szybkie nastawy.
1
2
Tryby strefy podstawowej
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
Ustaw żądane funkcje.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby wybrać funkcję.
BBZostaną wyświetlone ustawienia
wybranej funkcji i przewodnik po
funkcjach (= 55).
zz Obróć pokrętło <6>, aby zmienić
ustawienie.
Tryby strefy twórczej
3
Zrób zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
BBZostanie wyświetlony zarejestrowany
obraz.
zz W punktach 1 i 2 można również użyć ekranu dotykowego monitora LCD,
aby wykonać czynność (= 63).
57
Przykładowy ekran szybkich nastaw
zz Gdy ustawiono opcję [s: Ekran fotograf.: Z przewodn.]
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
Korekta ekspozycji
(4)
Przysłona
(2)
Powrót
(5)
Działanie AF
(3)
Tryb wyzwalania migawki
(6)
Wybieranie punktu AF
zz Gdy ustawiono opcję [s: Ekran fotograf.: Standard]
( 7)
(4)
(8) (9)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(1)
Tryb fotografowania*
(10) Czułość ISO
(2)
Korekta ekspozycji / sekwencja
naświetlania
(11) Korekta ekspozycji lampy
(3)
Styl obrazów
(4)
Balans bieli
(13) Jakość rejestracji obrazów
(5)
Działanie AF
(6)
Powrót
(7)
Czas naświetlania
(8)
Przysłona
(9)
Priorytet jasnych partii obrazu*
(12) Tryb pomiaru
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(15) Wybieranie punktu AF
(16) Korekcja balansu bieli
(17) Tryb wyzwalania migawki
(18) Sekwencja balansu bieli
* Tych funkcji nie można ustawić za pomocą funkcji szybkich nastaw.
58
Korzystanie z menu i konfiguracje
W menu można skonfigurować różne ustawienia, takie jak jakość rejestracji
obrazów, data/czas itp.
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
Przycisk <M>
(3)
Przycisk <0>
(2)
Monitor LCD
(4)
Przyciski nawigacji <V>
Ekran menu
Dostępność kart i pozycji menu zależy od trybu fotografowania.
Tryby strefy podstawowej
Filmowanie
Tryby strefy twórczej
(1)
(3)
(2)
59
(1) Karty podrzędne
(2) Pozycje menu
(3) Ustawienia menu
Procedura wprowadzania ustawień menu
zz Gdy ustawiono opcję [s: Wyświetlanie menu: Z przewodn.]
(1)
1
2
3
4
5
6
Wyświetl karty główne.
zz Po naciśnięciu przycisku <M>
pojawią się karty główne (1) oraz opis
wybranej karty.
Wybierz kartę główną.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisków
nawigacji <Y> <Z> powoduje zmianę
głównej karty (grupy funkcji).
Wyświetl ekran menu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran menu.
zz Aby wrócić do ekranu karty głównej,
naciśnij przycisk <M>.
Wybierz kartę podrzędną.
zz Użyj przycisków nawigacji <Y> <Z>,
aby wybrać kartę podrzędną.
Wybierz żądany element.
zz Użyj przycisków nawigacji <W> <X>,
aby wybrać pozycję, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz ustawienie.
zz Użyj przycisków nawigacji <W> <X>
lub <Y> <Z>, aby wybrać żądane
ustawienie. (Niektóre ustawienia wybiera
się za pomocą przycisków <W> <X>,
a inne za pomocą przycisków <Y> <Z>).
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
60
7
8
Wybierz ustawienie.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
BBPo zmianie ustawienia z domyślnego
zostanie ono oznaczone kolorem
niebieskim (dostępne tylko dla pozycji
menu w karcie [z]).
Zamknij ekran nastaw.
zz Naciśnij dwa razy przycisk <M>,
aby wyjść z menu i wrócić do stanu
gotowości do fotografowania.
zz W punkcie 2 można również użyć pokrętła <6> i przycisku <B> zamiast
przycisków nawigacji.
zz Można też przejść do ekranu menu, naciskając przycisk [OK] w kroku 3.
zz W punktach od 2 do 8 można również użyć ekranu dotykowego monitora
LCD, aby wykonać czynność (= 63).
zz W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że ekran menu jest
wyświetlony.
zz Aby anulować działanie, naciśnij przycisk <M>.
zz Gdy ustawiono opcję [s: Wyświetlanie menu: Standard]
(1)
1
2
Wyświetl ekran menu.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić ekran menu.
Wybierz kartę.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
kartę główną (1) i kartę podrzędną.
zz Kolejne czynności są takie same jak
w przypadku opcji [s: Wyświetlanie
menu: Z przewodn.]. Zobacz kroki na
stronie „Procedura wprowadzania ustawień
menu” (= 60), zaczynając od pozycji 5.
zz Aby wyjść z ustawienia, naciśnij
przycisk <M> jeden raz.
zz W punkcie 2 można również użyć pokrętła <6> i przycisku <B>
zamiast przycisków nawigacji. Należy zwrócić uwagę, że przycisku <B>
nie można używać na kartach podrzędnych.
61
Przyciemnione pozycje menu
Przykład: w przypadku ustawienia opcji [Red. szumów zdjęć seryj.]
Nie można ustawić przyciemnionych
pozycji menu. Pozycja menu jest
przyciemniona, jeśli inne ustawienie funkcji
zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona pozycja
menu będzie dostępna do regulacji.
zz W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może
nie być widoczna.
zz Opcja [Kasowanie nastaw aparatu] w menu [5: Kasowanie nastaw]
umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych funkcji menu (= 271).
62
Obsługa aparatu za pomocą ekranu
dotykowego
Aparat można obsługiwać, dotykając monitor LCD (panel dotykowy) palcami.
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem monitora LCD (szybko
dotknij, a następnie odsuń palec).
zz Dotknięcie pozwala wybrać menu,
ikony i inne elementy wyświetlane na
monitorze LCD.
zz Na przykład po dotknięciu przycisku [A]
zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw. Dotknięcie przycisku [2]
powoduje powrót do poprzedniego ekranu.
Czynności możliwe do wykonania przez dotykanie ekranu
zz Ustawianie funkcji menu po naciśnięciu przycisku <M>
zz Szybkie nastawy
zz Ustawianie funkcji po naciśnięciu przycisku <g> lub <S>
zz AF dotykowy i migawka dotykowa w trakcie fotografowania w trybie Live View
zz Wybieranie punktów AF
zz Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania
zz Sterowanie odtwarzaniem
zz Jeśli w pozycji [5: Sygnał „bip”] wybrano opcję [Dotknij n], sygnał dźwiękowy
nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą dotyku (= 260).
63
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając monitora LCD.
Przykładowy ekran (Skala)
Czynności możliwe do wykonania przez przeciąganie palcem po ekranie
zz Wybór karty lub pozycji menu po naciśnięciu przycisku <M>
zz Ustawianie za pomocą widoku skali
zz Szybkie nastawy
zz Wybieranie punktów AF
zz Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania
zz Sterowanie odtwarzaniem
64
Konfiguracja czułości sterowania dotykiem
1
2
Wybierz pozycję [Ster. dotykiem].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję [Ster.
dotykiem], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Skonfiguruj ustawienie czułości
sterowania dotykiem.
zz Wybierz żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz [Standardowe] to ustawienie domyślne.
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą czułość
ekranu na dotyk niż opcja [Standardowe].
Wypróbuj obydwa ustawienia i wybierz to,
które Ci odpowiada.
zz Aby wyłączyć obsługę ekranu
dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
zz W związku z tym, że monitor LCD nie jest czuły na nacisk, nie należy
dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak paznokcie czy długopisy,
aby sterować za pomocą dotyku.
zz Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami.
zz Jeśli na monitorze LCD znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi
palcami, ekran dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo.
W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
zz Nałożenie na monitor LCD dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej
może pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
zz Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
65
Formatowanie kart pamięci
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana w innym aparacie lub
w komputerze, należy przeprowadzić formatowanie karty w tym aparacie.
zz Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane,
które były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy,
dlatego też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych,
które chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem
karty należy przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię
zapasową w podobny sposób.
1
2
Wybierz pozycję [Formatuj kartę].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Formatuj kartę], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Sformatuj kartę.
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBKarta zostanie sformatowana.
BBPo zakończeniu formatowania ponownie
zostanie wyświetlone menu.
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <L>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
zz Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza
niż pojemność oznaczona na karcie.
zz W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy
Microsoft.
66
Procedurę [Formatuj kartę] należy przeprowadzić
w następujących przypadkach:
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący karty (= 477).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie lub odczyt
z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia danych z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych sektorów
na karcie, dlatego trwa nieco dłużej niż formatowanie standardowe.
zz Pełne formatowanie można zatrzymać, wybierając pozycję [Anuluj].
Nawet w takim przypadku zostanie już ukończone formatowanie standardowe,
co umożliwi normalne korzystanie z karty.
zz Systemy plików karty
Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej w systemie
exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie dzielony
na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB. (Plik filmu
przekroczy 4 GB).
zz Jeśli karta pamięci SDXC została sformatowana w tym aparacie, a następnie
użyta w innym aparacie, może to powodować wyświetlenie komunikatu
o błędzie, a karta może być niezdatna do użytku. Niektóre systemy operacyjne
komputerów lub czytniki kart mogą nie rozpoznać karty sformatowanej
w systemie plików exFAT.
zz Formatowanie karty lub usunięcie danych powoduje wyłącznie zmianę
informacji dotyczących zarządzania plikami. Faktyczne dane nie są
całkowicie usuwane z karty. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży
lub wyrzucania karty. Przed wyrzuceniem karty należy przeprowadzić jej
pełne formatowanie lub zniszczyć ją fizycznie, aby nie dopuścić do ujawnienia
osobistych danych.
67
Przełączanie ekranów na monitorze LCD
Na monitorze LCD można wyświetlić ekran szybkich nastaw, ekran menu,
zarejestrowane obrazy itp.
zz Po włączeniu zasilania zostanie
wyświetlony ekran szybkich nastaw.
Można wtedy sprawdzić aktualne
ustawienia funkcji fotografowania.
zz Po naciśnięciu spustu migawki
do połowy wyświetlacz zostanie
wyłączony. Po zwolnieniu spustu
migawki wyświetlacz zostanie
włączony.
zz Wyświetlacz można także wyłączyć,
naciskając przycisk <U>.
Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje włączenie wyświetlacza.
Funkcje menu
Zarejestrowany obraz
zz Pojawia się po naciśnięciu
zz Pojawia się po naciśnięciu
przycisku <M>. Naciśnij
przycisku <x>. Naciśnij
ponownie przycisk, aby powrócić
ponownie przycisk, aby powrócić
do poprzedniego ekranu.
do poprzedniego ekranu.
zz Za pomocą opcji [5: P. wył/wł LCD] można określić, czy monitor LCD będzie
wyłączany i włączany (= 272).
zz Naciśnięcie spustu migawki pozwala natychmiast wykonać zdjęcie, nawet
podczas wyświetlania ekranu menu lub zarejestrowanego obrazu.
zz Wyświetlacz można także wyłączyć, naciskając przycisk <B>.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje włączenie wyświetlacza.
68
Podstawowe czynności
fotografowania
i odtwarzania obrazów
W niniejszym rozdziale wyjaśniono korzystanie z trybów
strefy podstawowej ustawianych za pomocą pokrętła
wyboru trybów w celu uzyskania najlepszych wyników oraz
procedurę odtwarzania obrazów.
W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie
wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie parametry
zostaną ustawione automatycznie przez aparat. Ponadto
ponieważ nie można zmienić zaawansowanych ustawień funkcji
fotografowania, można skupić się na fotografowaniu bez ryzyka
nieudanych zdjęć w wyniku nieodpowiedniej obsługi.
zz Przed zrobieniem zdjęcia w trybie <8> lub <v>
Gdy monitor LCD jest wyłączony, należy nacisnąć przycisk <Q>
(= 78, = 93), aby sprawdzić, który tryb fotografowania jest
ustawiony, a następnie można zacząć fotografować.
* <8>: Specjalne ujęcie
* <v>: Filtry twórcze
69
Fotografowanie z pełną automatyką
(Inteligentna scena auto)
Tryb <A> jest trybem w pełni automatycznym. Aparat analizuje
ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może
również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywając ruch obiektu (= 74).
1
2
(1)
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <A>.
Skieruj punkt AF na obiekt.
zz Do ustawienia ostrości będą służyły
wszystkie punkty AF (1). Aparat
standardowo ustawi ostrość na
najbliższym obiekcie.
zz Skierowanie środkowego punktu AF na
fotografowany obiekt ułatwia regulację
ostrości.
70
3
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Elementy obiektywu przesuną się w celu
ustawienia ostrości.
BBPo ustawieniu ostrości przez aparat
kropka wewnątrz punktu AF używanego
do ustawiania ostrości mignie krótko
na czerwono. W tym samym czasie
sygnalizator dźwiękowy wygeneruje
sygnał, a w wizjerze zaświeci się
wskaźnik ostrości <o> (1).
zz W razie potrzeby należy podnieść lampę
błyskową palcami.
(1)
4
Zrób zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
BBZarejestrowany obraz jest wyświetlany
na monitorze LCD przez około
2 sekundy.
zz Po zakończeniu fotografowania należy
palcami zamknąć wbudowaną lampę
błyskową.
zz Przed podniesieniem lampy błyskowej należy usunąć wszelkie akcesoria
podłączone do gorącej stopki.
zz Jeśli w kroku 1 pojawi się opis trybu fotografowania, naciśnij przycisk <0>,
aby ukryć opis (= 54).
zz Tryb <A> pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej
przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanych
tonów kolorów, zmień tryb na dowolny tryb strefy twórczej i wybierz styl
obrazów inny niż <D>, a następnie powtórz zdjęcia (= 121).
71
Często zadawane pytania
zz Miga wskaźnik ostrości <o> i nie można uzyskać ostrości.
-- Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie
naciśnij spust migawki do połowy (= 50).
-- Jeśli fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko, oddal się
i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
-- Wybierz punkt AF znajdujący się najbliżej obszaru, na który ma
być ustawiona ostrość (= 108). Ustawienie domyślne to wybór
automatyczny AF.
zz Kilka punktów AF świeci jednocześnie.
Ostrość została uzyskana we wszystkich punktach migających na czerwono.
Można zrobić zdjęcie, o ile punkt AF pokrywający żądany obiekt świeci.
zz Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje cichy sygnał
dźwiękowy. (Wskaźnik ostrości <o> nie świeci się).
Oznacza to, że aparat przez cały czas ustawia ostrość na obiekt
w ruchu. (Wskaźnik ostrości <o> nie świeci się). Można wykonywać
ostre zdjęcia obiektu w ruchu.
Należy pamiętać, że blokada ostrości (= 74) w tym wypadku nie działa.
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia ustawienia
ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się w pozycji
<MF> (ostrość ręczna), należy ustawić go w pozycji <AF> (autofokus).
zz Lampa błyskowa zadziałała także w świetle dziennym.
W przypadku obiektów fotografowanych pod światło lampa błyskowa
może zadziałać w celu oświetlenia ciemnych obszarów obiektów.
Aby zapobiec uruchomieniu wbudowanej lampy błyskowej, należy
ponownie zamknąć ją ręcznie.
zz Wbudowana lampa błyskowa błysnęła, a uzyskane zdjęcie jest
skrajnie jasne.
Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli obiekt jest za blisko aparatu
podczas fotografowania z lampą błyskową, zdjęcie może być skrajnie
jasne (prześwietlenie).
zz W warunkach słabego oświetlenia wbudowana lampa błyskowa
emituje serię błysków.
W celu ułatwienia pracy autofokusa naciśnięcie spustu migawki do
połowy może wyzwolić serię błysków wbudowanej lampy błyskowej.
Jest to tak zwane oświetlenie wspomagające AF. Jego efektywny
zasięg wynosi około 4 m. Należy pamiętać, że wbudowana lampa
błyskowa będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego wyzwalania.
Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
72
zz Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej dolna część
zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.
Cień tubusu obiektywu został zarejestrowany na zdjęciu, ponieważ obiekt
był zbyt blisko aparatu. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli na
obiektyw jest założona osłona, zdejmij ją przed fotografowaniem z lampą
błyskową.
73
Techniki w trybie pełnej automatyki
(Inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu w lewo lub
w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu lepszą perspektywę.
W trybie <A> naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia
ostrości na nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym
obiekcie. Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki
naciśnięty do połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania
zdjęcia. Jest to tak zwana „blokada ostrości”. Blokada ostrości jest dostępna
także w innych trybach strefy podstawowej (z wyjątkiem trybów <8: 5C>).
Fotografowanie obiektu w ruchu
Jeśli podczas regulacji ostrości lub po jej uzyskaniu obiekt fotografowany
w trybie <A> jest w ruchu (odległość między nim a aparatem zmienia
się), zostanie włączony tryb AI Servo AF, który umożliwia ciągłe podążanie
ostrości za obiektem. (Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje
cichy sygnał). Funkcja regulacji ostrości działa przez cały czas, gdy punkt
AF jest ustawiony na obiekt przy wciśniętym do połowy spuście migawki.
W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.
74
Fotografowanie w trybie Live View
Aparat umożliwia fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD.
Jest to tak zwane „fotografowanie w trybie Live View”. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz 180.
1
Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View na monitorze LCD.
zz Naciśnij przycisk <A>.
BBNa monitorze LCD zostanie wyświetlony
podgląd kadru w trybie Live View.
2
3
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
BBPo uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
Zrób zdjęcie.
zz Naciśnij spust migawki do końca.
BBZdjęcie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na monitorze LCD.
BBPo zakończeniu odtwarzania
zarejestrowanego materiału
aparat automatycznie powróci do
fotografowania w trybie Live View.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby zakończyć
fotografowanie w trybie Live View.
Istnieje także możliwość obrócenia monitora LCD w celu fotografowania
pod różnymi kątami (= 40).
Normalny kąt
Niski kąt
75
Wysoki kąt
Fotografowanie z dodawaniem efektów (Twórcze wspomaganie)
1
Naciśnij przycisk <Q>.
zz Podczas fotografowania z wykorzystaniem
wizjera użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [Twórcze wspomaganie],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Po włączeniu fotografowania w trybie
Live View przeczytaj komunikat,
a następnie wybierz przycisk [OK].
2
3
Wybierz efekt.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt, a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz intensywność efektu i inne
szczegóły.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby wyzerować ustawienie, naciśnij przycisk
<A>, a następnie wybierz opcję [OK].
Efekty w trybie twórczego wspomagania
zz [ ] Zaprogramowane ustawienia
Wybierz jeden z zaprogramowanych efektów.
Należy pamiętać, że ustawienia [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] nie są dostępne w trybie [B&W].
] Rozmycie tła
zz [
Dostosuj rozmycie tła. Wybierz wyższe wartości, aby wyostrzyć tło.
Aby rozmyć tło, wybierz niższe wartości. W przypadku wybrania ustawienia
[AUTO] rozmycie tła jest zależne od jasności. Niektóre pozycje są dostępne
tylko w przypadku określonej jasności obiektywu (liczby f).
76
zz [ ] Jasność
Regulacja jasności obrazu.
zz [ ] Kontrast
Regulacja kontrastu.
zz [ ] Nasycenie
Regulacja żywości barw.
] Ton koloru 1
zz [
Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.
] Ton koloru 2
zz [
Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.
zz [ ] Monochromatyczne
Ustaw efekt tonalny dla zdjęć monochromatycznych.
Wybierz ustawienie [Wył.], aby wykonywać zdjęcia w kolorze.
Pozycje [Nasycenie], [Ton koloru 1] i [Ton koloru 2] są dostępne
tylko w przypadku wybrania ustawienia [Wył.].
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej nie jest dostępna pozycja
[Rozmycie tła].
zz Powyższe ustawienia zostają wyzerowane przy zmianie trybu fotografowania
lub po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>. Aby je zapisać,
wybierz w pozycji [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.] ustawienie [Włącz].
zz W lewym dolnym rogu wizjera pojawi się ikona <i> jeśli ustawienia zostaną
zmienione tak, że w pozycji [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.] zostanie
wybrane ustawienie [Włącz].
Zapisywanie efektów
Aby zapisać bieżące ustawienie w aparacie, naciśnij przycisk <B> na
ekranie ustawień twórczego wspomagania, a następnie wybierz opcję [OK].
W pozycji [USER*] można zaprogramować maksymalnie trzy ustawienia.
Jeśli w pozycji [USER*] są już zapisane trzy ustawienia własne, w celu
zapisania nowego ustawienia trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.
77
Tryb specjalnego ujęcia
Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu
fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.
* Skrót <8> oznacza specjalne ujęcie.
1
2
3
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <8>.
Naciśnij przycisk <Q>.
Wybierz tryb fotografowania.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
żądany tryb fotografowania, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Można również dokonać wyboru
obracając pokrętło <6>.
Dostępne tryby fotografowania w trybie
Tryb fotografowania
2 Portrety
Strona
= 79
Tryb fotografowania
4 Małe odległości
E Gładka cera
= 80
P
q Zdjęcie grupowe
= 81
x
3 Krajobrazy
= 82
6
5 Sport
= 83
F
C Dzieci
= 84
G
78
Żywność
Światło świec
Nocne portrety
Zdjęcia nocne
z ręki
Kontrola
podświetlenia HDR
Strona
= 85
= 86
= 87
= 88
= 89
= 90
Wykonywanie zdjęć portretowych
Rozmycie tła w trybie <2> (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej
osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiękczenia odcieni skóry i włosów.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Wybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem i tłem
jest największa.
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt
rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się
na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
zz Użyj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego
ustaw najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią
fotografowanej osoby od pasa w górę. W razie konieczności zbliż się
do fotografowanej osoby.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Sprawdź, czy punkt AF pokrywający twarz świeci się. Aby zrobić zdjęcie
twarzy z małej odległości, należy ustawić ostrość na oczy.
zz Domyślnie ustawiona jest opcja <i> (Serie zdjęć). Jeśli przytrzymasz
wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć w celu rejestracji
zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
79
Wykonywanie zdjęć portretowych
z użyciem trybu gładka cera
Za pomocą trybu <E> (Gładka cera) można sprawić, że skóra będzie
wyglądać atrakcyjniej na portretach. Obrazy są przetwarzane w celu
wygładzenia wyglądu skóry.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Dostosuj rozmiar twarzy.
Wokół wykrytych obiektów głównych wyświetlane są ramki na potrzeby
wygładzenia skóry.
Aby zwiększyć skuteczność wygładzenia skóry, możesz dostosować
rozmiar tak, aby ramka była wyświetlana na twarzy obiektu.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Sprawdź, czy punkt AF pokrywający twarz świeci się. Aby zrobić zdjęcie
twarzy z małej odległości, należy ustawić ostrość na oczy.
zz Obszary inne niż ludzka skóra można modyfikować, w zależności od
warunków fotografowania.
zz Podczas fotografowania z użyciem wizjera na jasnym tle lub w podobnych
warunkach skóra może nie zostać wygładzona zgodnie z oczekiwaniami,
a twarze mogą być zbyt ciemne. W takim przypadku należy wyregulować
opcję [Jasność] lub przełączyć na fotografowanie w trybie Live View.
80
Wykonywanie zdjęć grupowych
Aby wykonać zdjęcia grupowe, należy użyć trybu <q> (Zdjęcie grupowe).
Umożliwia on wykonywanie zdjęć zapewniających ostrość zarówno osób
znajdujących się z przodu, jak i osób z tyłu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj obiektywu szerokokątnego.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej, należy
użyć najszerszego kąta widzenia, aby zapewnić ostrość wszystkich
osób w grupie – od pierwszego rzędu aż po tył. Ponadto zwiększenie
odległości pomiędzy aparatem a obiektami (tak aby całe ciała obiektów
znajdowały się w kadrze) zapewnia większy zakres ostrości.
zz Wykonaj kilka ujęć grupy.
Zaleca się wykonanie kilku zdjęć w przypadku, gdy niektóre osoby mają
zamknięte oczy.
zz Przestrogi można znaleźć na stronie 91.
zz Podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w słabym oświetleniu
należy trzymać aparat nieruchomo lub korzystać ze statywu, aby zapobiec
drganiom aparatu.
zz Jasność obrazu można ustawiać za pomocą opcji [Jasność].
81
Fotografowanie krajobrazów
Tryb <3> (Krajobrazy) służy do fotografowania szerokich krajobrazów,
a także do uzyskania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak i oddalonych.
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo ostre
i wyraziste obrazy.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najkrótszą
ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej
ustaw obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość
bliskich i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę
fotografowanym krajobrazom.
zz Wykonywanie zdjęć nocnych.
Tryb <3> sprawdza się także w przypadku zdjęć nocnych,
ponieważ powoduje wyłączenie wbudowanej lampy błyskowej.
Podczas wykonywania zdjęć nocnych należy korzystać ze statywu,
aby zapobiec drganiom aparatu.
zz Wbudowana lampa błyskowa nie zadziała nawet podczas fotografowania pod
światło lub w przypadku słabego oświetlenia.
82
Fotografowanie poruszających się obiektów
Tryb <5> (Sport) umożliwia fotografowanie obiektu w ruchu, takiego jak
biegnący człowiek czy jadący pojazd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj teleobiektywu.
W przypadku fotografowania z dużej odległości zalecane jest
korzystanie z teleobiektywu.
zz Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.
Skieruj środkowy punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy,
aby użyć autofokusa. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez
cały czas słychać cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić
ostrości, wskaźnik ostrości <o> będzie migał.
Domyślnie ustawiona jest opcja <i> (Serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij
spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Jeśli przytrzymasz wciśnięty
spust, możesz wykonywać serię zdjęć, jednocześnie zachowując automatyczną
regulację ostrości w celu uchwycenia zmian w ruchu fotografowanych osób.
zz Wbudowana lampa błyskowa nie zadziała nawet podczas fotografowania pod
światło lub w przypadku słabego oświetlenia.
zz W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań
aparatu czas naświetlania w lewym dolnym narożniku wyświetlacza wizjera
będzie migał. Należy trzymać aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
zz W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite lampa błyskowa
będzie emitowała błysk.
83
Fotografowanie dzieci
Do regulowania ostrości przez cały czas i fotografowania biegających dzieci
należy używać trybu <C> (Dzieci). Odcienie skóry będą wyglądać naturalnie.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.
Skieruj środkowy punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy,
aby użyć autofokusa. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez
cały czas słychać cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić
ostrości, wskaźnik ostrości <o> będzie migał.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja <i> (Serie zdjęć). W decydującej
chwili naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.
Jeśli przytrzymasz wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię
zdjęć jednocześnie zachowując automatyczną regulację ostrości w celu
rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
zz Podczas ładowania lampy błyskowej w wizjerze jest wyświetlany komunikat
„buSy” i nie można zrobić zdjęcia. Zdjęcie można zrobić dopiero po wyłączeniu
się tego komunikatu.
zz Przestrogi można znaleźć na stronie 91.
84
Fotografowanie z małych odległości
Tryb <4> (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych niewielkich
przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia obrazu małych
przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii (sprzedawanego osobno).
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj jednolitego tła.
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się wyróżniają.
zz Zbliż się maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego
obiektywu. Niektóre obiektywy zawierają oznaczenia <0.25m/0.8ft>.
Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona pomiędzy
znacznikiem <V> (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym się w górnej
części aparatu i fotografowanym obiektem. Jeśli fotografowany obiekt
znajduje się zbyt blisko i nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości
<o> będzie migał.
Jeśli w przypadku uruchomienia wbudowanej lampy błyskowej dolna
część obrazu jest niezwykle ciemna, należy odsunąć się nieco od
obiektu i spróbować ponownie.
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najdłuższą
ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie
najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
85
Fotografowanie żywności
Podczas fotografowania żywności należy używać opcji <P> (Żywność).
Zdjęcie będzie jasne i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od
źródła światła przytłumione zostanie również czerwonawe zabarwienie na
zdjęciach wykonywanych w świetle żarówek itd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Zmień ton koloru.
Można zmienić ustawienie w pozycji [Ton koloru]. Aby zwiększyć
czerwonawe zabarwienie żywności, wybierz ustawienie w kierunku [Ciepłe].
Jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone, wybierz ustawienie w kierunku [Zimne].
zz Raczej nie korzystaj z lampy błyskowej.
W przypadku korzystania z lampy błyskowej światło może odbić się od
naczynia lub od żywności i wywołać nienaturalne cienie. Zalecane jest
fotografowanie bez lampy błyskowej, ale należy uważać na drgania
aparatu przy słabym oświetleniu.
zz Ponieważ ten tryb ustawia ton koloru w taki sposób, aby żywność wyglądała
atrakcyjnie, w przypadku fotografowania ludzi odcień skóry może być niewłaściwy.
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy na ekranie występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia nie może być zmniejszona.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej w pozycji [Ton koloru] zostanie
wybrane ustawienie standardowe.
86
Fotografowanie portretów w świetle świec
Jeśli chcesz fotografować ludzi w świetle świec, użyj opcji <x> (Światło świec).
Atmosfera światła świec znajduje odzwierciedlenie w tonacji kolorów obrazu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.
Skieruj środkowy punkt AF w wizjerze na obiekt, a następnie zrób zdjęcie.
zz Jeśli miga wyświetlacz numeryczny wizjera (czas naświetlania),
podejmij odpowiednie działania w celu eliminacji drgań aparatu.
W słabym oświetleniu wyświetlacz czasu naświetlania wizjera
będzie migać. Trzymaj aparat nieruchomo lub skorzystaj ze statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej można
zmniejszyć rozmycie obrazu wskutek drgań aparatu poprzez ustawienie
obiektywu na najszerszy kąt widzenia.
zz Zmień ton koloru.
Można zmienić ustawienie w pozycji [Ton koloru]. Aby zwiększyć
czerwonawe zabarwienie światła świec, wybierz ustawienie w kierunku
[Ciepłe]. Jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone, wybierz ustawienie
w kierunku [Zimne].
zz Fotografowanie w trybie Live View nie jest możliwe.
zz Chociaż fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe, zaleca się
wcześniejsze podniesienie lampy, aby umożliwić wyzwolenie oświetlenia
wspomagającego AF (= 167).
87
Fotografowanie portretów nocnych
(ze statywem)
Aby sfotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj
z trybu <6> (Nocne portrety). Zalecane jest używanie statywu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny
nocnej. Ponadto w związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć
z ręki mogą wystąpić drgania aparatu, należy korzystać ze statywu.
zz Sprawdź jasność obiektu.
Przy słabym oświetleniu skorzystanie z lampy błyskowej pozwala
uzyskać lepsze zdjęcia ludzi.
Należy pamiętać, że zalecane jest odtworzenie nowo zarejestrowanego
obrazu na miejscu w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany
obiekt jest niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
zz Można także użyć innych trybów fotografowania.
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań
aparatu mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybów <A> i <F>.
zz Należy poprosić fotografowaną osobę, aby nie poruszyła się nawet po
wyzwoleniu błysku lampy.
zz Przestrogi można znaleźć na stronie 91.
88
Wykonywanie zdjęć nocnych (z ręki)
Korzystanie ze statywu podczas zdjęć nocnych zapewnia najlepsze efekty.
Jednak w trybie <F> (Zdjęcia nocne z ręki) można fotografować nocą,
trzymając aparat w rękach. W tym trybie fotografowania w przypadku
każdego zdjęcia rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje zdjęcie,
na którym ograniczone są efekty drgań aparatu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym trybie
cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli którekolwiek
z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą
one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym obrazie.
zz Do ujęć osób używaj lampy błyskowej.
Do wykonywania zdjęć, na których są ludzie, podnieś palcami
wbudowaną lampę błyskową. Aby portret był udany, przy pierwszym
ujęciu zostanie użyta lampa błyskowa. Należy poprosić fotografowaną
osobę, aby nie poruszała się aż do końca serii czterech zdjęć.
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania
będzie mniejszy.
zz Przestrogi można znaleźć na stronach = 91–= 92.
89
Fotografowanie pod światło
W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy
użyć trybu <G> (Kontrola podświetlenia HDR). W tym trybie podczas robienia
jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych ekspozycjach.
W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej, na którym cienie
powstające w wyniku fotografowania pod światło są ograniczone do minimum.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo.
W tym trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz.
Jeśli którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu
drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane
w ostatecznie zarejestrowanym obrazie.
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania
będzie mniejszy.
zz Chociaż fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe, zaleca się
wcześniejsze podniesienie lampy, aby umożliwić wyzwolenie oświetlenia
wspomagającego AF (= 167).
zz Przestrogi można znaleźć na stronach = 91–= 92.
zz HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
90
Przestrogi dotyczące trybu <q> Zdjęcie grupowe
zz Ponieważ korygowanie dystorsji jest włączone, aparat rejestruje obszar obrazu
węższy niż widziany w wizjerze. (Brzegi obrazu są delikatnie skadrowane,
a rozdzielczość wydaje się nieznacznie obniżona). Ponadto podczas
fotografowania w trybie Live View kąt widzenia zmienia się nieznacznie.
Przestrogi dotyczące trybu <C> Dzieci
zz Jeśli podczas fotografowania w trybie Live View lampa błyskowa jest
uruchomiona w trybie serii zdjęć, prędkość wykonywania serii zdjęć
zmniejszy się. Fotografowanie będzie wykonywane przy obniżonej
prędkości wykonywania serii zdjęć, nawet jeśli lampa błyskowa nie zostanie
uruchomiona do wykonywania kolejnych zdjęć.
Przestrogi dotyczące korzystania z trybów <6> Nocne portrety i <F>
Zdjęcia nocne z ręki
zz Podczas fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrości może sprawiać
trudności przy punktowych źródłach światła występujących np. na zdjęciach
nocnych. W takich przypadkach należy ustawić przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <MF> i ustawić ostrość ręcznie.
zz Podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać dokładnie
zarejestrowanego w rzeczywistości zdjęcia.
Przestrogi dotyczące korzystania z trybu <6> Nocne portrety
zz W przypadku fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrości może być
trudne, jeśli obiekt jest niedoświetlony. W takich przypadkach należy ustawić
przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> i ustawić ostrość ręcznie.
Przestrogi dotyczące korzystania z trybów <F> Zdjęcia nocne z ręki
i <G> Kontrola podśw. HDR
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch pozostawi
powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane
po zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazu aparat wyświetla
w wizjerze komunikat „buSy” i do zakończenia tego procesu nie można zrobić
kolejnego zdjęcia.
91
Przestrogi dotyczące trybu <F> Zdjęcia nocne z ręki
zz Jeśli podczas fotografowania z lampą błyskową obiekt jest za blisko aparatu,
zdjęcie może być bardzo jasne (prześwietlenie).
zz W przypadku fotografowania z lampą błyskową podczas wykonywania
nocnych zdjęć z małą liczbą punktów światła zdjęcia mogą nie zostać
dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie.
zz W przypadku fotografowania z lampą błyskową jeśli człowiek znajduje się
blisko tła, które również zostaje oświetlone przez lampę błyskową, zdjęcia
mogą nie zostać dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte
zdjęcie. Mogą być widoczne również nienaturalne cienie i niewłaściwe kolory.
zz Kąt pokrycia błysku z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite:
-- Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej Speedlite
z automatycznym ustawieniem pokrycia błysku zostanie ono ustawione
w skrajnym położeniu szerokokątnym (najszerszy kąt widzenia), niezależnie
od ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego.
-- W przypadku używania lampy błyskowej Speedlite, która wymaga ręcznego
ustawienia pokrycia błysku, należy ustawić głowicę lampy w położeniu
normalnym.
Przestrogi dotyczące trybu <G> Kontrola podśw. HDR
zz W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać
nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
zz Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku
fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
zz Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich
warunkach, w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym
oświetleniem, obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
92
Fotografowanie z efektami
filtrów twórczych
W trybie <v> (Filtry twórcze) do wykonywanych zdjęć można zastosować jeden
z dziesięciu efektów filtrów (Ziarnisty Cz/B*, Miękka ostrość*, Efekt rybiego oka*,
Efekt akwareli*, Efekt aparatu-zabawki*, Efekt miniatury*, Artystyczny standard
HDR, Artystyczny żywy HDR, Artystyczny olejny HDR i Artystyczny uwypuklony
HDR). Gdy aparat jest gotowy do fotografowania w trybie Live View, można
zobaczyć efekt na ekranie przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat zapisuje
tylko obraz z zastosowanymi efektami filtrów twórczych.
* W przypadku efektów oznaczonych gwiazdką można również wykonywać zdjęcia
bez filtrów twórczych, a następnie zastosować efekt po wykonaniu zdjęcia i zapisać
je jako nowy obraz (= 329).
1
2
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <v>.
Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby wyświetlić
obraz Live View.
3
Wybierz [Filtry twórcze] za pomocą
funkcji szybkich nastaw.
zz Naciśnij przycisk <Q>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ikonę [G] w lewym górnym rogu ekranu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Jeśli obraz Live View nie ma być wyświetlany podczas ustawiania funkcji,
po punkcie 1 naciśnij przycisk <Q> i wybierz opcję [Wybierz filtr].
93
4
Wybierz tryb fotografowania.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
tryb fotografowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz z efektami
odpowiedniego filtru.
Dostępne tryby fotografowania w trybie v
Tryb fotografowania
G Ziarnisty Cz/B
Strona
Tryb fotografowania
c Efekt miniatury
Artystyczny standard
A
HDR
B Artystyczny żywy HDR
C Artystyczny olejny HDR
Artystyczny
D
uwypuklony HDR
= 95
W Miękka ostrość
= 95
X Efekt rybiego oka
Z Efekt akwareli
= 95
= 95
H Efekt aparatu-zabawki
= 95
5
6
Strona
= 96
= 96
= 96
= 96
= 96
Dostosuj efekt.
zz Użyj przycisku <Q> i wybierz poniższą
ikonę [Filtry twórcze] (z wyjątkiem c,
A, B, C i D).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby dostosować efekt, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Zrób zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Aby wrócić do fotografowania
z wykorzystaniem wizjera, naciśnij przycisk
<A> w celu zakończenia fotografowania
w trybie Live View. Następnie naciśnij spust
migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz Po wybraniu opcji <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> lub <c> nie można
ustawić serii zdjęć.
zz Dane dla retuszu kurzu (= 274) nie będą dołączane do obrazów
zarejestrowanych z zastosowanym efektem rybiego oka.
94
Podczas fotografowania w trybie Live View
zz W przypadku opcji Ziarnisty Cz/B efekt ziarnistości widoczny na monitorze LCD
będzie wyglądał inaczej niż efekt ziarnistości na zarejestrowanym obrazie.
zz W przypadku opcji Miękka ostrość i Efekt miniatury efekt rozmycia obrazu
na monitorze LCD może wyglądać inaczej niż efekt rozmycia obrazu na
zarejestrowanym obrazie.
zz Histogram nie jest wyświetlany.
zz Widok powiększony nie będzie dostępny.
zz W trybie strefy twórczej można za pomocą funkcji szybkich nastaw można
ustawić niektóre z filtrów twórczych (= 93).
Charakterystyka filtrów twórczych
zz G Ziarnisty Cz/B
Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia
można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.
zz W Miękka ostrość
Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Poziom miękkości można zmienić
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną
zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty
obszar na brzegach obrazu. Ponadto rozdzielczość środkowego
obszaru może się zmniejszyć w zależności od liczby zarejestrowanych
pikseli, ponieważ ten filtr rozszerza środkową partię obrazu. Podczas
ustawiania tego filtru należy sprawdzić obraz na ekranie. Punkt AF
zostanie ustawiony w jednym z centralnych punktów.
zz Z Efekt akwareli
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach.
Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru.
Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenerii
mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub
zawierać znaczną ilość szumów.
zz H Efekt aparatu-zabawki
Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje
wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Dominantę
barwną można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.
95
zz c Efekt miniatury
Tworzy efekt dioramy.
Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, zrób zdjęcie bez zmiany
jakichkolwiek ustawień.
Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka efektu miniatury) przy
fotografowaniu w trybie Live View, patrz rozdział „Regulacja efektu
miniatury” (= 98). 1-punktowy AF jest używany jako metoda AF.
Zalecane jest ustawienie ramki efektu miniatury nad punktem AF przed
rejestracją.
W trybie fotografowania z wizjerem należy celować w środkową część
punktu AF nad obiektem i wykonać zdjęcie.
zz A Artystyczny standard HDR
Przycięte biele i cienie zostaną zredukowane. Niski kontrast i płaska
gradacja tworzą efekt przypominający malarstwo. Kontury obiektu będą
posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz B Artystyczny żywy HDR
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art. standard
HDR], a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz C Artystyczny olejny HDR
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje
ze zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz D Artystyczny uwypuklony HDR
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają,
że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Zarysy obiektu będą miały bardziej uwypuklone jasne (lub ciemne)
krawędzie.
96
Przestrogi dotyczące trybu <A> Artystyczny standard HDR, <B>
Artystyczny żywy HDR, <C> Artystyczny olejny HDR i <D>
Artystyczny uwypuklony HDR
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Podgląd kadru w trybie Live View wyświetlany przy zastosowanym filtrze może
nie odzwierciedlać dokładnie zarejestrowanego w rzeczywistości obrazu.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch pozostawi
powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz W przypadku trzymania aparatu w reku podczas wykonywania zdjęć należy
zapobiec drganiom aparatu.
zz Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność ekspozycji lub zakłócenia.
zz Fotografowanie przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym może dać
w rezultacie nieprawidłową reprodukcję oświetlonych obszarów.
zz Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane
po zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazu aparat wyświetla
w wizjerze komunikat „buSy” i do zakończenia tego procesu nie można zrobić
kolejnego zdjęcia.
zz Chociaż fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe, zaleca się
wcześniejsze podniesienie lampy, aby umożliwić wyzwolenie oświetlenia
wspomagającego AF (= 167).
zz W przypadku <A> <B> <C> <D> prześwietlone jasne partie obrazu
i cienie zostaną zredukowane w celu uzyskania wysokiego zakresu dynamiki
tonów nawet w przypadku ujęć o wysokim kontraście. Istnieje możliwość
wykonania serii trzech zdjęć o różnym naświetleniu przy pojedynczym
wykonaniu zdjęcia i połączenia ich w pojedyncze zdjęcie.
97
Regulacja efektu miniatury
1
2
3
Przesuń punkt AF.
zz Przesuń punkt AF w miejsce, gdzie ma
być ustawiona ostrość.
Przesuń ramkę efektu miniatury.
zz Przesuń kadr efektu miniatury, jeśli
punkt AF znajduje się poza nim, tak aby
punkt AF został z nim wyrównany.
zz Naciśnij przycisk <u> (lub dotknij
ikony [r] w prawej dolnej części
ekranu). Ramka efektu miniatury zmieni
kolor na pomarańczowy i może być
przeniesiona.
zz Naciśnij przycisk <B> (lub dotknij
ikony [T] w lewej dolnej części
ekranu), aby przełączyć między
pionowym i poziomym układem ramki
efektu miniatury.
zz Aby ustawić pozycję ramki efektu
miniatury, naciśnij przycisk <0>.
zz Użycie przycisków <W> <X> lub
<Y> <Z> powoduje przesunięcie
punktu AF lub ramki efektu miniatury.
Aby przywrócić punkt AF lub ramkę
efektu miniatury na środek ekranu,
naciśnij przycisk <L>.
Zrób zdjęcie.
98
Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia,
do których dostęp jest uzyskiwany po naciśnięciu przycisku <Q> w trybach
strefy podstawowej.
1
Przykład: <G>
2
3
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w jednym z trybów strefy
podstawowej.
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
Ustaw żądane funkcje.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby wybrać funkcję.
BBZostaną wyświetlone ustawienia wybranej
funkcji i przewodnik po funkcjach (= 55).
zz Obróć pokrętło <6>, aby zmienić
ustawienie.
zz Wyboru można dokonać także na
liście, wybierając funkcję i naciskając
przycisk <0>.
zz Gdy ustawiono opcję [s: Ekran fotograf.: Standardowy], pojawi się
ekran taki jak poniżej.
Przykład: <G>
99
Regulacja jasności
W niniejszej sekcji opisano, jak wyregulować jasność do fotografowania
w trybach <8> innych niż <8:G>. Można regulować zarówno jasność,
jak i czerń w 3-stopniowych zakresach, w których wartością standardową jest 0.
1
2
Ustaw pokrętło wyboru
trybów w pozycji <8:
2Eq35C4Px6F>.
zz Ustaw dowolny tryb poza trybem <G>.
Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby wyświetlić
podgląd kadru w trybie Live View
(z wyjątkiem trybu <x>).
3
4
W przypadku szybkich nastaw
wybierz żądaną jasność.
zz Naciśnij przycisk <Q>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [wJasność], a następnie użyj
przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
żądaną jasność.
BBNa ekranie pojawi się obraz z stosowaną
wybraną wartością jasności.
Zrób zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Aby wrócić do fotografowania
z wykorzystaniem wizjera, naciśnij przycisk
<A> w celu zakończenia fotografowania
w trybie Live View. Następnie naciśnij spust
migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
zz Zmiana trybu fotografowania lub
ustawienie przełącznika zasilania
w pozycji <2> powoduje przywrócenie
ustawienia do wartości [0] (standardowej).
zz Jeśli obraz Live View ma nie być wyświetlany podczas ustawiania funkcji,
rozpocznij procedurę od kroku 3.
100
Odtwarzanie obrazów
Poniżej wyjaśniono najprostszy sposób odtwarzania obrazów. Szczegółowe
informacje dotyczące odtwarzania można znaleźć na str. 280.
1
2
Odtwórz obraz.
zz Naciśnij przycisk <x>.
BBZostanie wyświetlony ostatnio
zarejestrowany lub odtworzony obraz.
Wybierz obraz.
zz Aby odtwarzać obrazy od ostatnio
zarejestrowanego, naciśnij
przycisk <Y>. Aby odtwarzać obrazy od
pierwszego zarejestrowanego, naciśnij
przycisk <Z>.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy ekran
informacji
Ekran informacji o obrazie
101
3
Wyjdź z trybu odtwarzania obrazów.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z trybu odtwarzania obrazów i wrócić do
stanu gotowości do fotografowania.
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie (= 101) można użyć
przycisków <W> <X>, aby zmienić informacje o obrazie wyświetlane u dołu
ekranu w sposób przedstawiony poniżej. Szczegółowe informacje można
znaleźć na str. = 324–= 325.
Szczegółowe informacje
Informacje GPS
Informacje o obiektywie/histogramie
Zapis wysłanych obrazów
Informacje o balansie bieli
Informacje o korekcji aberracji obiektywu 2 Informacje o stylu obrazów 1
Informacje o korekcji aberracji obiektywu 1 Informacje o stylu obrazów 2
Informacje o przestrzeni kolorów / redukcji zakłóceń
zz Zakres wyświetlanych informacji zależy od trybu fotografowania i ustawień.
zz W przypadku korzystania z odbiornika GPS GP-E2 lub smartfonu do
rejestrowania informacji GPS obrazu zostanie wyświetlony również ekran
„Informacje GPS”.
102
Ustawianie autofokusa
i trybu wyzwalania migawki
Punkty AF w wizjerze są
rozmieszczone w taki sposób,
aby umożliwić fotografowanie
z AF w przypadku różnorodnych
obiektów i scen.
Można również wybrać działanie AF i tryb wyzwalania
migawki, które są dopasowane w możliwie największym
stopniu do warunków fotografowania i obiektu.
zz Ikona
N w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza,
że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej
(= 31).
zz W trybach strefy podstawowej działanie AF jest ustawiane
automatycznie.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus. Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości.
103
Zmiana sposobu działania autofokusa N
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF (autofokus)
najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
W trybach strefy podstawowej dla wybranego trybu fotografowania
automatycznie jest ustawiana optymalna charakterystyka działania AF.
1
2
3
4
5
Ustaw przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <AF>.
Obróć pokrętło wyboru trybów na
tryb strefy twórczej.
Wybierz pozycję [Działanie AF].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Działanie AF], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran [Działanie AF].
Wybierz tryb działania AF.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
żądane działanie AF, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy. Aparat
automatycznie ustawi ostrość
w wybranym trybie działania AF.
104
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych
Odpowiedni dla nieruchomych
obiektów. Naciśnięcie spustu
migawki do połowy spowoduje
jednorazowe ustawienie ostrości
aparatu.
(1)
(2)
zz Wewnątrz punktu AF (1), w którym
została uzyskana ostrość, przez chwilę
zaświeci czerwona kropka. Zaświeci
także wskaźnik ostrości <o> (2)
w wizjerze.
zz W przypadku pomiaru
wielosegmentowego ekspozycja zostanie
ustawiona w chwili uzyskania ostrości.
zz Przytrzymywanie wciśniętego do połowy
spustu migawki powoduje zablokowanie
ostrości. W razie potrzeby można
zmienić kompozycję zdjęcia.
zz Jeśli nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości <o> w wizjerze będzie
migał. W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu
migawki do końca. Zmień kompozycję albo zapoznaj się z tematem „Obiekty
utrudniające ustawienie ostrości” (= 110) i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
zz Jeśli dla ustawienia [5: Sygnał „bip”] wybrano opcję [Wył.], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
zz Po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF można ją zablokować na
fotografowanym obiekcie i zmienić kompozycję zdjęcia. Jest to tak zwana
„blokada ostrości”. Funkcja ta jest przydatna, jeśli ostrość ma zostać
ustawiona na obiekt znajdujący się poza środkiem kadru.
zz Informacje na temat korzystania z obiektywu wyposażonego w funkcję
elektronicznej ręcznej regulacji ostrości znajdują się na stronie 107.
105
Tryb AI Servo AF dla obiektów będących w ruchu
Ten tryb działania AF jest przeznaczony do fotografowania obiektów
ruchomych, w sytuacji, gdy odległość uzyskania ostrości ciągle
się zmienia. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki
powoduje ciągłe ustawianie ostrości na fotografowanym obiekcie.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Jeśli ustawione jest automatyczne wybieranie punktu AF (= 108),
ostrość jest ustawiana najpierw za pomocą środkowego punktu AF.
Kiedy w trakcie działania autofokusa obiekt oddala się od środkowego
punktu AF, ostrość nadal podąża za obiektem, jeśli tylko znajduje się on
w zakresie innego punktu AF.
zz Podczas korzystania z trybu AI Servo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie
uruchamiany, nawet w przypadku uzyskania ostrości. Nie będzie świecić
także wskaźnik ostrości <o> w wizjerze.
Tryb AI Focus AF do automatycznego przełączania
trybu działania AF
Jeśli obiekt zaczyna się poruszać, tryb AI Focus AF powoduje
automatyczną zmianę trybu działania AF z [One-Shot AF] na [AI Servo AF].
zz Jeśli po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF obiekt zacznie się
poruszać, zostanie to wykryte przez aparat i nastąpi automatyczna
zmiana trybu działania AF na AI Servo AF, co umożliwi rozpoczęcie
podążania za fotografowanym obiektem.
zz Po uzyskaniu ostrości w trybie AI Focus AF, przy aktywnej funkcji Servo, będzie
emitowany cichy sygnał dźwiękowy. Nie będzie jednak świecić wskaźnik ostrości
<o> w wizjerze. Należy pamiętać, że blokada ostrości w tym wypadku nie działa.
Oświetlenie wspomagające AF z wbudowaną lampą błyskową
W warunkach słabego oświetlenia po naciśnięciu spustu migawki do połowy
wbudowana lampa błyskowa może wyzwolić krótką serię błysków. Służą one
do oświetlenia obiektu w celu ułatwienia automatycznej regulacji ostrości.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane z wbudowanej lampy
błyskowej w trybach <8: 35C>.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie zostanie wyemitowane w przypadku pracy
w trybie AI Servo AF.
zz Wbudowana lampa błyskowa będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego
wyzwalania. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
106
zz Efektywny zasięg oświetlenia wspomagającego AF emitowanego przez
wbudowaną lampę błyskową wynosi około 4 m.
zz Oświetlenie wspomagające AF jest aktywowane w razie potrzeby po
podniesieniu wbudowanej lampy błyskowej. Aby uniemożliwić jego aktywację,
ustaw opcję [z: Oświetlenie wspomagające AF] na [Wyłącz] (= 167).
Ustawianie ręcznej ostrości dla obiektywu
W przypadku obiektywów USM i STM wyposażonych w funkcję elektronicznej
ręcznej regulacji ostrości można wybrać opcję korzystania z elektronicznej
ręcznej regulacji ostrości w trybie One-Shot AF. Ustawienie domyślne to
[Wyłącz po One-Shot AF].
1
Wybierz pozycję [Ręczna ostrość
dla obiekt.].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Ręczna
ostrość dla obiekt.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Zapisz żądane ustawienie.
zz Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wyłącz po One-Shot AF
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej
regulacji ostrości jest wyłączona.
zz Włącz po One-Shot AF
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie
wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.
107
Wybieranie punktu AF
1
2
3
Naciśnij przycisk <S>.
BBWybrany punkt AF zostanie wyświetlony
na monitorze LCD i w wizjerze.
Wybierz punkt AF.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby wybrać punkt AF.
zz Aby wybrać punkt AF, patrząc
w wizjer, obróć pokrętło <6> w celu
przełączenia na punkt świecący na
czerwono.
zz Świecenie wszystkich punktów AF
oznacza automatyczne wybieranie
punktu AF. Punkt AF zostanie wybrany
automatycznie, aby ustawić ostrość
na obiekt.
zz Naciskanie przycisku <0> umożliwia
przełączanie funkcji wybierania punktu
AF między opcjami automatycznego
wybierania punktu AF i wybierania
środkowego punktu AF.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Wyceluj wybrany punkt AF na obiekt
i naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
zz Można również dotknąć ekranu monitora LCD, aby wybrać punkt AF.
Dotknięcie ikony [C] w lewym dolnym rogu ekranu podczas ręcznego
wybierania punktu AF spowoduje włączenie trybu automatycznego wybierania
punktu AF.
zz Jeśli w pozycji [5: Przyc. przeł. S/A] wybrano opcję [Włącz], można
zamieniać funkcje przycisków <S> i <A>.
108
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz W przypadku fotografowania portretu z małej odległości użyj trybu
[One-Shot AF] i ustaw ostrość na oczy.
Ustaw ostrość na oczy obiektu przed skomponowaniem ujęcia.
zz W przypadku trudności z ustawieniem ostrości wybierz środkowy
punkt AF.
Spośród dziewięciu punktów AF najskuteczniejszy jest środkowy punkt AF.
zz W celu łatwiejszego śledzenia obiektów w ruchu użyj opcji
[Wybieranie automatyczne] w połączeniu z opcją [AI Servo AF]
działania AF (= 106).
Do ustawienia ostrości jako pierwszy zostanie wykorzystany środkowy
punkt AF. Kiedy w trakcie działania autofokusa obiekt oddala się od
środkowego punktu AF, ostrość nadal podąża za obiektem, jeśli tylko
znajduje się on w zakresie innego punktu AF.
zz W przypadku korzystania z konwertera (sprzedawany osobno) i ustawienia
przysłony (liczby f) większej niż f/5.6, fotografowanie AF nie będzie możliwe
(nie dotyczy to fotografowania w trybie Live View). Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi konwertera.
109
Obiekty utrudniające ustawienie ostrości
W przypadku niektórych określonych obiektów wymienionych poniżej
funkcja autofokusa może mieć problemy z uzyskaniem ostrości (w wizjerze
miga wskaźnik ostrości <o>):
zz Obiekty o bardzo niskim kontraście (przykład: błękitne niebo,
jednokolorowe powierzchnie płaskie itp.)
zz Obiekty fotografowane w warunkach bardzo słabego oświetlenia
zz Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np. samochód
o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
zz Bliskie i odległe obiekty znajdujące się blisko punktu AF (przykład:
zwierzęta w klatkach itp.)
zz Źródło światła, np. punkty światła znajdujące się blisko punktu AF
(przykład: zdjęcia nocne itp.)
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.)
zz Obiekty z wzorami mniejszymi niż punkt AF (przykład: twarze lub
kwiaty, równie małe lub mniejsze od punktu AF itp.)
W takich przypadkach ostrość należy ustawić na jeden z dwóch niżej
wymienionych sposobów.
(1)Korzystając z trybu One-Shot AF, ustaw ostrość na inny obiekt
znajdujący się w tej samej odległości i zablokuj ostrość, a następnie
zmień kompozycję ujęcia (= 74).
(2)Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>,
a następnie wyreguluj ostrość ręcznie.
zz W zależności od obiektu można uzyskać ostrość poprzez niewielką zmianę
kompozycji zdjęcia i ponowne wykonanie działania AF.
zz Informacje o warunkach utrudniających regulację ostrości za pomocą AF
podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania można znaleźć
na stronie 202.
110
MF: Ostrość ręczna
1
2
Ustaw przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <MF>.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Ustaw ostrość, obracając pierścień
ostrości na obiektywie aż do uzyskania
ostrego obrazu w wizjerze.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie ręcznej regulacji ostrości
punkt AF, w przypadku którego została ustawiona ostrość, mignie krótko na
czerwono, a w wizjerze zaświeci wskaźnik ostrości <o>.
111
Wybór trybu wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki.
1
2
3
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
Wybierz opcję [
].
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
], a następnie
aby wybrać opcję [
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz tryb wyzwalania migawki.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
żądany tryb wyzwalania migawki,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
u
: Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie
tylko jednego zdjęcia.
i
: Serie zdjęć
Przytrzymanie całkowicie wciśniętego spustu migawki powoduje
rejestrowanie szybkich serii zdjęć w trakcie trzymania spustu.
B
: Ciche zdjęcia pojedynczeN
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie
tylko jednego zdjęcia w trybie cichym.
M
: Ciche serie zdjęćN
Przytrzymanie całkowicie wciśniętego spustu migawki powoduje
rejestrowanie szybkich serii zdjęć w trybie cichym w trakcie
trzymania spustu.
m/Q : Samowyzwalacz 10-sekundowy/Zdalne wyzwalanie
(w przypadku używania bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawany osobno))
112
l : Samowyzwalacz: 2 s
q : Samowyzwalacz: Ciągły
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują
się na stronie 206. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym
wyzwalaniem za pomocą pilota BR-E1 znajdują się na str. 463.
zz Szybkość serii zdjęć może być mniejsza w zależności od czasu naświetlania,
przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu, jasności, obiektywu, zastosowania
lampy błyskowej, temperatury, źródła zasilania, stanu naładowania akumulatora itd.
zz Podczas fotografowania w trybie Live View nie można ustawić opcji <B>
i <M>.
zz Szybkość serii zdjęć może być mniejsza w przypadku niskiego stanu
naładowania akumulatora lub fotografowania w warunkach słabego oświetlenia.
zz W przypadku niektórych rodzajów fotografowanych obiektów i obiektywów
szybkość rejestrowania serii zdjęć w trybie AI Servo AF może ulec
nieznacznemu zmniejszeniu.
zz W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii
zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe
wyłączenie funkcji fotografowania.
zz Gdy aparat jest sparowany z pilotem BR-E1, ikona <m> zostanie
zastąpiona ikoną <Q> (= 463).
113
Ustawienia obrazu
W niniejszym rozdziale opisano ustawienia funkcji
związanych z obrazami: jakość rejestracji obrazów, czułość
ISO, styl obrazów, balans bieli, Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności), redukcja zakłóceń,
korekcja aberracji obiektywu i inne funkcje.
zz Ikona
N w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza,
że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej
(= 31).
114
Ustawianie jakości obrazu
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Opcje jakości
obrazu JPEG obejmują 73, 83, 74, 84, 7a, 8a oraz b.
Opcje jakości obrazu RAW obejmują 1 i D.
1
Wybierz żądaną jakość rejestracji
obrazów.
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Jakość obrazu], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran [Jakość
obrazu].
(1) (2)
2
Ustaw żądaną jakość rejestracji
obrazów.
zz Aby wybrać jakość RAW, obróć pokrętło
<6>, natomiast aby wybrać jakość
JPEG, naciśnij przyciski <Y> <Z>.
zz Wybierz jakość rejestracji obrazów,
uwzględniając liczbę pikseli danej
jakości (1) i liczbę dostępnych zdjęć (2)
wyświetlaną na ekranie, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Nawet w przypadku używania karty klasy UHS-I wskaźnik maksymalnej liczby
zdjęć seryjnych nie zmieni się.
zz Znaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, D Compact RAW, JPEG,
7 Szczegóły, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia, 6 Niska.
115
Często zadawane pytania
zz Chcę wybrać jakość rejestracji obrazów odpowiednią dla
wybranego rozmiaru papieru.
Format papieru
A2 (59,4 x 42 cm)
A3 (42 x 29,7 cm)
A4 (29,7 x 21 cm)
Wybierając jakość rejestracji obrazów,
skorzystaj z diagramu po lewej
stronie. Jeśli chcesz skadrować obraz,
zalecane jest wybranie wyższej jakości
(większej liczby pikseli), na przykład
73, 83, 1 lub D.
Opcja b jest odpowiednia do
odtwarzania obrazów w cyfrowych
ramkach fotograficznych.
12,7 x 8,9 cm
zz Jaka jest różnica między ustawieniami 7 i 8?
Ustawienia te oznaczają różne poziomy jakości obrazu wynikające
z różnych współczynników kompresji. Ustawienie 7 pozwala uzyskać
wyższą jakość obrazu przy tej samej liczbie pikseli. Choć w przypadku
ustawienia 8 jakość obrazu jest nieco niższa, umożliwia ono zapisanie
na karcie większej liczby obrazów. Dla opcji b jest ustawiona jakość
7 (średnia kompresja).
zz Udało mi się zrobić więcej zdjęć, niż wynosiła dostępna liczba zdjęć.
W pewnych warunkach fotografowania można zrobić więcej zdjęć,
niż podano w zestawieniu. Może być również ich mniej, niż podano.
Liczba dostępnych zdjęć jest tylko wartością przybliżoną.
zz Czy aparat wyświetla maksymalną liczbę zdjęć seryjnych?
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana po prawej stronie
w wizjerze. Wskaźnik ten jest jednocyfrowy (0–9), dlatego każda
liczba większa niż 8 będzie wyświetlana tylko jako „9”. Liczba ta jest
wyświetlana także w przypadku, gdy do aparatu nie została włożona
karta. Należy uważać, aby nie fotografować bez karty w aparacie.
zz Kiedy należy używać 1 lub D?
Obrazy 1 i D muszą być przetworzone
w komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Obrazy RAW
i obrazy JPEG” (= 117).
116
Obrazy RAW i obrazy JPEG
zz Obrazy RAW są nieprzetworzonymi danymi pochodzącymi z matrycy
światłoczułej, które są zapisywane na karcie cyfrowo jako pliki 1 lub
D (mniejsze niż 1), w zależności od wyboru użytkownika.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital
Photo Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić
różne zmiany w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego
użycia oraz wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów
odzwierciedlających wyniki tych zmian.
zz Jeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–],
zostanie wprowadzone ustawienie 73.
zz Jeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG, za każdym
razem fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci
jednocześnie w obu formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem
ustawionych parametrów jakości rejestracji obrazu. Zostaną zapisane
dwa pliki obrazów o tych samych numerach (1). Rozszerzenie pliku (2)
to .JPG dla JPEG i .CR3 dla RAW.
Obrazy RAW
0001 . CR3
Obrazy JPEG
0001 . JPG
(1)
(2)
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
zz Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS)
(= 484).
zz Poprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą nie umożliwiać
przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli w komputerze
jest zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania DPP w wersji 4.x,
należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny
internetowej firmy Canon w celu zaktualizowania go. (Wcześniejsza wersja
zostanie zastąpiona). Należy pamiętać, że oprogramowanie DPP w wersji 3.x
nie jest w stanie przetwarzać obrazów RAW wykonanych tym aparatem.
zz Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW
wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania
można uzyskać u jego producenta.
117
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
N
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest
ustawiana automatycznie.
Informacje na temat czułości ISO podczas filmowania – patrz strony
= 219,= 219 i = 222.
1
2
Naciśnij przycisk <g>.
Ustaw czułość ISO.
zz Patrząc w wizjer lub na monitor LCD, użyj
przycisków <Y> <Z> lub obróć pokrętło
<6>, aby wybrać żądaną czułość ISO,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Czułość ISO można ustawić w zakresie
ISO 100–25600.
zz W przypadku wyboru trybu [AUTO] czułość ISO
zostanie ustawiona automatycznie (= 119).
zz Podczas dokonywania ustawień
z poziomu opcji [Czułość ISO] w pozycji
[z: Nastawy czułości ISO] (pokazane
po lewej) możesz nacisnąć przycisk
<B>, aby wybrać ustawienie [AUTO].
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego
obszaru (większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy
błyskowej, jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
zz Ustawienia można również dokonać z poziomu opcji [Czułość ISO] w pozycji
[z: Nastawy czułości ISO].
zz Jeśli w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)], w pozycji [Dodatkowe
czułości (ISO)] ustawiono opcję [1:Wł.], można wybrać także czułość „H”
(odpowiednik ISO 51200) (= 448).
118
zz Jeśli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję [Włącz]
lub [Wzmocniona], nie można wybrać czułości ISO 100 i „H” (odpowiednik
ISO 51200) (= 137).
zz Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować, że obrazy
będą bardziej ziarniste. Długie ekspozycje mogą także powodować
zniekształcenia kolorów obrazu.
zz W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
zz Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
zz Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość,
np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej
ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
zz Ponieważ „H” (odpowiednik ISO 51200) jest rozszerzonym ustawieniem
czułości ISO, zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.)
i nieregularne kolory są bardziej zauważalne, a rozdzielczość niższa niż
w przypadku ustawień standardowych.
Automatyczne ustawienie czułości ISO: ISO [AUTO]
zz Jeśli czułość ISO jest ustawiona na
[AUTO], faktyczne ustawienie czułości
ISO zostanie wyświetlone w wizjerze lub
na monitorze LCD po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
zz W przypadku ustawienia opcji
[AUTO] czułość ISO jest wyświetlana
z dokładnością do całego stopnia.
Jednakże w rzeczywistości czułość ISO
jest ustawiana z większą dokładnością.
Z tego względu na ekranie informacji
o obrazie (= 323) można znaleźć takie
ustawienia czułości ISO jak ISO 125 czy
ISO 640.
119
Ustawienie maksymalnej czułości ISO dla trybu [AUTO]
W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić maksymalną czułość
w zakresie ISO 400–25600.
1
Wybierz pozycję [zNastawy
czułości ISO].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[zNastawy czułości ISO], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
3
Wybierz opcję [Maks. przy Autom.].
zz Wybierz opcję [Maks. przy Autom.],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz czułość ISO.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
120
\
Wybieranie stylu obrazów
N
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie
uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej lub
zgodną z fotografowanym obiektem.
1
2
Wybierz pozycję [Styl obrazów].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Styl
obrazów], a następnie naciśnij przycisk
<0>.
BBZostanie wyświetlony ekran wyboru
stylu obrazów.
Wybierz styl obrazów.
zz Wybierz styl obrazów, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie ustawiony styl obrazów.
Charakterystyka stylu obrazów
D Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej
sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania
błękitu nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni
i zachodów słońca.
zz Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
P Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
Q Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy.
Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Odcień
koloru] (= 125).
121
R Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
u Wyraźne szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą nieco żywsze.
S Neutralny
Przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów
na komputerach osobistych. Zapewnia naturalne kolory i stonowane
obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia kolorów.
U Dokładny
Przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów
na komputerach osobistych. Kolor obiektu zarejestrowanego w świetle
otoczenia przy temperaturze barwowej 5200K zostanie dostosowany
do koloru kolorymetrycznego obiektu. Zapewnia stonowane obrazy
o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia kolorów.
V Monochromatyczny
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
zz Czarno-białych obrazów JPEG nie można przekształcić w kolorowe.
Należy pamiętać, aby nie pozostawić ustawienia [Monochrom.], gdy mają
być ponownie wykonywane zdjęcia kolorowe.
zz Użytkownik może włączyć wyświetlanie symbolu <i> w wizjerze w celu
sygnalizacji ustawienia opcji [Monochrom.] (= 450).
W Użytkownika 1–3
Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety], [Krajobrazy]
lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie zmodyfikować jego
parametry (= 127). Za pomocą dowolnego jeszcze nieustawionego
stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika zdjęcia będą
wykonywane z takimi samymi ustawieniami właściwości, jak w przypadku
ustawień domyślnych trybu [Auto].
122
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące parametry,
takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] dla opcji [Ostrość], jak również
[Kontrast] i inne parametry. Cyfry oznaczają wartości tych parametrów dla
poszczególnych stylów obrazu.
Symbole
Ostrość
Siła
J
Precyzja
K
Próg
L
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
Efekt filtru (Monochromatyczny)
Efekt tonalny (Monochromatyczny)
g
h
i
j
k
l
zz Podczas nagrywania filmu symbol „*” będzie wyświetlany w polach [Precyzja]
i [Próg] w menu [Ostrość]. Ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie mają
zastosowania do filmów.
123
Dostosowywanie stylu obrazów
N
Użytkownik może dostosowywać style obrazu. Istnieje możliwość zmiany
domyślnych ustawień parametrów stylu obrazu, takich jak [Siła], [Precyzja]
czy [Próg] dla opcji [Ostrość], a także [Kontrast] oraz innych parametrów.
Aby sprawdzić efekty tych modyfikacji, należy zrobić zdjęcia próbne.
Informacje dotyczące dostosowywania trybu [Monochrom.] można znaleźć
na stronie126.
1
2
3
4
Wybierz pozycję [Styl obrazów].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Styl obrazów], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran wyboru
stylu obrazów.
Wybierz styl obrazów.
zz Wybierz styl obrazów, a następnie
naciśnij przycisk <B>.
Wybierz parametr.
zz Wybierz parametr, który ma zostać
zmodyfikowany (np. [Siła] dla opcji
[Ostrość]), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Informacje na temat ustawień i efektów
można znaleźć na stronie 125.
Ustaw parametr.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby dostosować efekt parametru,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
skorygowane ustawienia parametrów.
Ponownie zostanie wyświetlony ekran
wyboru stylu obrazów.
BBWartości ustawień parametrów różniące
się od wartości domyślnych będą
wyświetlane w kolorze niebieskim.
124
Ustawienia i efekty
Ostrość
g
h
i
j
J
Siła
K Precyzja*1
L Próg*2
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
0: Podkreślanie słabych
zarysów
1: Szczegółowa
1: Niskie
-4: Niski kontrast
-4: Niskie nasycenie
-4: Czerwony odcień skóry
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
5: Ziarnista
5: Wysokie
+4: Wysoki kontrast
+4: Wysokie nasycenie
+4: Żółty odcień skóry
*1:Oznacza precyzję wzmocnionych krawędzi. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2:Określa poziom wzmocnienia krawędzi na podstawie różnicy kontrastu między
obiektem a otoczeniem. Im mniejsza liczba, tym bardziej uwypuklony będzie
kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej strony ustawienie niższej wartości
sprawi, że zakłócenia staną się bardziej widoczne.
zz W przypadku filmowania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg] w menu
[Ostrość] (nie są wyświetlane).
zz Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne ustawienia
parametrów danego stylu obrazów.
zz Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz
dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
125
Regulacja trybu monochromatycznego
Oprócz efektów opisanych na stronie „Ustawienia i efekty” (= 125), takich
jak [Kontrast] czy [Siła], [Precyzja] i [Próg] dla opcji [Ostrość], można
konfigurować także opcje [Efekt filtru] i [Efekt tonalny].
kEfekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa
(w stosunku do pierwotnego obrazu).
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe
Ye : Żółty
chmury będą bardziej wyraziste.
Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca będzie
Or : Pomarańczowy
bardziej jaskrawy.
Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą
R : Czerwony
bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane.
G : Zielony
Zielone liście drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
N
Filtr
: Brak
zz Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
lEfekt tonalny
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy chcesz
uzyskać bardziej niebanalne obrazy.
Dostępne efekty to: [N:brak], [S:Sepia],
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] lub
[G:Zielony].
126
Rejestrowanie stylu obrazów
N
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub [Krajobrazy],
zmodyfikować jego parametry, a następnie zapisać go w ustawieniach
[Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Ta funkcja jest przydatna,
gdy użytkownik chce zaprogramować wiele stylów obrazów z różnymi
ustawieniami.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
1
2
3
4
Wybierz pozycję [Styl obrazów].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Styl obrazów], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran wyboru
stylu obrazów.
Wybierz pozycję [Użytkown.].
zz Wybierz pozycję [Użytkown. *],
a następnie naciśnij przycisk <B>.
Naciśnij przycisk <0>.
zz Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz bazowy styl obrazów.
zz Wybierz bazowy styl obrazów,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby dostosować parametry stylu obrazów,
który został zapisany w aparacie za
pomocą oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS), należy w tym
miejscu wybrać styl obrazów.
127
5
6
Wybierz parametr.
zz Wybierz parametr, który ma zostać
zmodyfikowany (np. [Siła] dla opcji
[Ostrość]), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Ustaw parametr.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby dostosować efekt parametru,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Dostosowywanie stylu obrazów”
(= 124).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
skorygowane ustawienia parametrów.
Spowoduje to ponowne wyświetlenie
ekranu wyboru stylu obrazów.
BBBazowy styl obrazów jest pokazywany
po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
zz Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana bazowego
stylu obrazów w punkcie 4 spowoduje anulowanie ustawień parametrów
poprzednio zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
zz Wykonanie operacji [Kasowanie nastaw aparatu] w pozycji [5: Kasowanie
nastaw] (= 271) powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich
stylów i ustawień [Użytkown. *]. Parametry każdego stylu obrazów
zapisanego za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS)
zostaną przywrócone do ustawień domyślnych.
zz Aby zrobić zdjęcie z użyciem zapisanego stylu obrazów, wykonaj czynności
opisane w punkcie 2 na stronie 121 w celu wybrania opcji [Użytkown. *],
a następnie zrób zdjęcie.
zz Zapisywanie pliku stylu obrazów w aparacie – patrz „EOS Utility Instrukcja
obsługi”.
128
Dostosowanie do źródła światła
N
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet bieli) pozwala
uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych opcji nie
zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować balans bieli
do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie, fotografując biały obiekt.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Q] (Priorytet
atmosfery). (W trybie <P> ustawiona jest opcja [Qw] (Priorytet bieli)).
1
2
Wybierz opcję [Balans bieli].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Balans bieli], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran
[Balans bieli].
Wybierz ustawienie balansu bieli.
zz Wybierz żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wartość „ok. ****K” (kelwinów)
wyświetlana dla ustawień balansu bieli
<W>, <E>, <R>, <Y> lub <U>
odpowiada wskazywanej temperaturze
barwowej do ustawienia.
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowania w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
129
Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] (Priorytet atmosfery) można zwiększać intensywność
ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii
oświetlonej światłem żarówek. W przypadku wybrania opcji [Qw]
(Priorytet bieli), możliwe jest zredukowanie intensywności ciepłej dominanty
barwnej obrazu.
Jeśli chcesz korzystać z automatycznego balansu bieli poprzednich modeli
aparatu EOS, wybierz opcję [Q] (Priorytet atmosfery).
1
2
3
Wybierz opcję [Balans bieli].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Balans bieli], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran
[Balans bieli].
Wybierz pozycję [Q].
zz Po wybraniu opcji [Q] naciśnij
przycisk <B>.
Wybierz żądany element.
zz Wybierz pozycję [Auto: Prior.
atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Q : Auto: Priorytet atmosfery
Qw : Auto: Priorytet bieli
Przestrogi związane z ustawieniami [Qw] (Priorytet bieli)
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy na ekranie występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia nie może być zmniejszona.
zz W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku opcji [Q] (Priorytet atmosfery).
130
Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ustawić balans bieli
pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania. Należy
pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach oświetleniowych,
w których będzie rejestrowany obraz.
1
2
Sfotografuj biały obiekt.
zz Spójrz przez wizjer i skieruj całą ramkę
zaznaczoną linią przerywaną (pokazaną
na ilustracji) na płaski, biały obiekt.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie
zekspozycją standardową dla białego
obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
Wybierz pozycję [Ręczny WB
(wg wzorca bieli)].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Ręczny
WB (wg wzorca bieli)], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran wyboru
ręcznego balansu według wzorca bieli.
3
Pobierz dane balansu bieli.
zz Wybierz obraz zarejestrowany
w punkcie 1, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBW wyświetlonym oknie dialogowym
wybierz pozycję [OK]. Spowoduje to
zaimportowanie danych.
131
4
Wybierz pozycję [O (Nastawa
własna)].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Balans bieli], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [O (Nastawa
własna)], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od ekspozycji
standardowej, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być niemożliwe.
zz W punkcie 3 nie można wybrać następujących obrazów: Obrazy wykonane
z użyciem stylu obrazów ustawionego na opcję [Monochrom.] (= 121),
obrazy wykonane z użyciem filtru twórczego, obrazy przetworzone z użyciem
filtru twórczego już po wykonaniu, skadrowane obrazy i obrazy wykonane
innym aparatem.
132
Modyfikacja tonu koloru
w zależności od źródła światła
N
Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki
sam efekt jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej. Każdy kolor może
być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów.
Funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, a dokładniej
tych, którzy rozumieją zastosowanie technik konwersji temperatury barwowej
i filtrów kompensacji barwowej oraz skutki działania powyższych.
Korekcja balansu bieli
1
2
Przykładowe ustawienie: A2, G1
Wybierz pozycję [WB-Przesuw/Bkt].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[WB‑Przesuw/Bkt], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran korekcji
balansu bieli/sekwencji balansu bieli.
Ustaw korekcję balansu bieli.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby przesunąć znacznik „ ”
w odpowiednie miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany w miarę
przesuwania kursora ku poszczególnym
kolorom.
zz Oznaczenie „Przesuw” w prawej części
ekranu wskazuje odpowiednio kierunek
i intensywność korekty.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB‑Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyjść
z ustawienia i powrócić do menu.
133
zz Po ustawieniu korekcji balansu bieli (= 450) możesz tak skonfigurować
aparat, aby w wizjerze i na monitorze LCD był wyświetlany symbol <i>.
zz Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około
5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość
filtra konwersji temperatury barwowej).
Automatyczna sekwencja balansu bieli
Po jednym naciśnięciu spustu migawki można zarejestrować jednocześnie
trzy obrazy o różnym tonie koloru. Na podstawie temperatury barwowej
bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana sekwencja obrazów
z przesunięciem na osi koloru niebieski/bursztynowy i purpurowy/zielony. Funkcja ta
jest określana mianem sekwencji balansu bieli (WB Bkt.). Sekwencja balansu bieli
pozwala na zarejestrowanie do ±3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.
Ustaw wartość sekwencji balansu bieli.
Przesunięcie na osi koloru
niebieski (B) / bursztynowy
(A) o ±3 poziomy
Sekwencja braketingu
zz W punkcie 2 części „Korekcja balansu
bieli” (= 133) po obróceniu pokrętła
<6> znacznik „ ” na ekranie zmieni
” (3 punkty).
się na „
Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru magenta/zielony.
BBPozycja „BKT” w prawym górnym
rogu oznacza kierunek i intensywność
korekty sekwencji.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB‑Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyjść
z ustawienia i powrócić do menu.
Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B)
i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1.
Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
(Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).
134
zz Używanie sekwencji balansu bieli może zmniejszyć maksymalną liczbę
zdjęć seryjnych, a dostępna liczba zdjęć także zmniejszy się do około jednej
trzeciej liczby zdjęć rejestrowanych bez tej funkcji.
zz W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
zz Istnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli.
Jeśli sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją
balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
zz Podczas fotografowania w trybie Live View ikona balansu bieli będzie migała.
zz Skrót „BKT” oznacza po angielsku sekwencję.
135
Automatyczne korygowanie
jasności i kontrastu
N
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast
obrazu mogą być korygowane automatycznie. Funkcja ta jest określana
mianem Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).
Ustawienie domyślne to [Standard]. W przypadku obrazów JPEG korekcja
jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Standard].
1
2
3
Wybierz pozycję [Auto Lighting
Optimizer/Autom. optymalizator
jasności].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Auto Lighting Optimizer/Autom.
optymalizator jasności], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz ustawienie.
zz Wybierz żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Zrób zdjęcie.
zz W razie potrzeby obraz zostanie zapisany
ze skorygowaną jasnością i kontrastem.
zz Jeśli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane ustawienie
[Włącz] lub [Wzmocniona], dla opcji [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator
jasności] zostanie automatycznie skonfigurowane ustawienie [Wyłącz].
zz Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta
ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej
ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą
ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
zz Zakłócenia na obrazie mogą się zwiększyć w zależności od warunków fotografowania.
zz Przy ustawieniu [Mocny] maksymalna liczba zdjęć seryjnych może być
niższa, a rejestrowanie obrazu na kartę może trwać dłużej.
zz Jeśli w kroku 2 zostanie naciśnięty przycisk <B> i usunięte zostanie zaznaczenie
[X] w opcji [Wył.podczas eksp.ręczn.], funkcję Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) będzie można ustawić także w trybie <a>.
136
Priorytet jasnych partii obrazu
N
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu.
1
Wybierz opcję [Priorytet jasnych
partii obr.].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Priorytet jasnych partii obr.],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
Ustaw opcję.
zz [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych warunkach
fotografowania redukuje prześwietlone
obszary jeszcze bardziej niż opcja
[Włącz].
Zrób zdjęcie.
BBObraz zostanie zarejestrowany
z zastosowanym priorytetem jasnych
partii obrazu.
zz Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
zz Opcja [Wzmocniona] jest niedostępna przy nagrywaniu filmów.
zz Z funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne
z oczekiwaniami.
137
Ustawianie redukcji zakłóceń
N
Redukcja zakłóceń – High ISO
Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Mimo że redukcja zakłóceń
jest przeprowadzana dla wszystkich czułości ISO, jest ona szczególnie
efektywna w przypadku wysokich wartości. W przypadku fotografowania przy
niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane mogą być zakłócenia
występujące w ciemniejszych (zacienionych) częściach obrazu. Należy zmienić
to ustawienie w celu dopasowania do poziomu szumów.
1
Wybierz pozycję [Redukow.
zakłóceń – High ISO].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Redukow. zakłóceń - High ISO],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Ustaw poziom.
zz Wybierz żądany poziom redukcji
zakłóceń, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz [M: Redukcja szumów zdjęć seryjnych]
Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości
obrazu niż w przypadku opcji [Mocny]. Aby otrzymać jedno zdjęcie,
wykonywana jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie
wyrównywane i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG,
nie można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
3
Zrób zdjęcie.
zz Obraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
zz Po ustawieniu redukcji szumów zdjęć seryjnych (= 450) możesz tak
skonfigurować aparat, aby w wizjerze był wyświetlany symbol <i>.
138
W przypadku ustawienia opcji [Red. szumów zdjęć seryj.]
zz Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji
zakłóceń może być mniejszy.
zz Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec
drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
zz W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się
motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalne obrazów.
zz Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech kolejnych
zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
zz Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać
pewien czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów. W trakcie
przetwarzania obrazu aparat wyświetla w wizjerze komunikat „buSy” i do
zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
zz Nie można korzystać z sekwencji naświetlania ani sekwencji balansu bieli.
zz Jeśli ustawiono opcję [z: Redukcja zakłóceń (dł.czas)], sekwencję
naświetlania lub sekwencję balansu bieli, nie jest możliwe ustawienie funkcji
[Red. szumów zdjęć seryj.].
zz Chociaż fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe, zaleca się
wcześniejsze podniesienie lampy, aby umożliwić wyzwolenie oświetlenia
wspomagającego AF.
Jednak oświetlenie wspomagające AF będzie emitowane zgodnie
z ustawieniem pozycji [z: Oświetlenie wspomagające AF].
zz Nie można ustawić pozycji [Red. szumów zdjęć seryj.] w przypadku
ekspozycji w trybie Bulb.
zz Po wyłączeniu zasilania, zmianie trybu fotografowania na tryb strefy
podstawowej, wykonaniu zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb lub nagraniu
filmu ustawienie automatycznie zmieni wartość na [Standard].
zz Nie można ustawić funkcji [z: Dane dla retuszu kurzu].
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń jest możliwa w przypadku obrazów zarejestrowanych
z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym.
1
Wybierz pozycję [Redukcja
zakłóceń (dł.czas)].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Redukcja zakłóceń (dł.czas)],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
139
2
Zapisz żądane ustawienie.
zz Wybierz żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz [Auto]
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich ekspozycji.
W większości przypadków ustawienie [Autom.] jest wystarczająco
skuteczne.
zz [Włącz]
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym. Ustawienie [Wł.] może ograniczyć zakłócenia, które mogą
nie być wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
3
Zrób zdjęcie.
zz Obraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
zz W przypadku opcji [Autom.] albo [Wł.] czas trwania procesu redukcji
zakłóceń po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
Nie można zrobić następnego zdjęcia do czasu zakończenia procesu redukcji
zakłóceń.
zz Zdjęcia zrobione przy czułości ISO 1600 lub wyższej mogą być bardziej
ziarniste przy ustawieniu [Wł.] niż przy ustawieniach [Wył.] lub [Autom.].
zz Jeśli wybrano ustawienie [Autom.] lub [Wł.] i jest używana długa ekspozycja
w trybie Live View, przez cały czas procesu redukcji zakłóceń będzie
wyświetlany komunikat „BUSY”. A do momentu zakończenia procesu redukcji
zakłóceń na monitorze LCD nie będzie wyświetlany podgląd kadru w trybie
Live View. (Nie można zrobić następnego zdjęcia).
140
Korekta aberracji obiektywu
spowodowanych jego
charakterystyką optyczną
N
Winietowanie, zniekształcenie obrazu i inne problemy mogą być
spowodowane charakterystykami optycznymi obiektywu. Aparat może
zrekompensować te zjawiska za pomocą [Korekcja aberracji obiektywu].
1
Wybierz pozycję [Korekcja aberracji
obiektywu].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Korekcja aberracji obiektywu],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
4
Wybierz jedną z pozycji.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Włącz].
zz Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne]
jest wyświetlana.
zz Jeśli pojawi się komunikat
[Dane korekcji niedostępne]
lub [ ], zapoznaj się z częścią „Cyfrowy
optymalizator obiektywu” (= 143).
Zrób zdjęcie.
zz Zarejestrowany obraz będzie poddany
korekcji aberracji.
141
Korygowanie jasności brzegów
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne
narożniki obrazu).
zz W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić
się zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
zz Jasność brzegów jest korygowana automatycznie w trybach strefy
podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w kamerze.
Korygowanie dystorsji
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie obrazu).
zz Aby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar obrazu,
niż obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie wykadrowanie
obrazu i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
zz Ustawienie korygowania dystorsji może nieco zmienić kąt widzenia.
zz Po powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
zz Do obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie będą dołączane
dane dla retuszu kurzu (= 274).
zz Wyświetlanie punktu AF podczas odtwarzania w trybie fotografowania
z wykorzystaniem wizjera może być nieznacznie niedopasowane ze względu
na zniekształcenia.
zz Zniekształcenie jest korygowane automatycznie, gdy tryb <8> jest
ustawiony na <q>, a dane korekcyjne są rejestrowane w aparacie.
142
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą
być korygowane, wraz z dyfrakcją i efektem klarowności powodowanym
przez filtr dolnoprzepustowy.
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne] lub [ ] jest
wyświetlony przez [Cyfr. optymal. obiektywu], można użyć EOS Utility w celu
dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Możliwe jest również uwydatnienie krawędzi.
Przed rozpoczęciem fotografowania dostosuj ostrość stylu obrazu lub wybierz
ustawienie [Wyłącz] dla [Cyfr. optymal. obiektywu], według potrzeb.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas nagrywania filmu opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie
niedostępna. (Korekcja nie jest możliwa).
zz Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
zz Cyfrowy optymalizator obiektywu jest korygowany automatycznie w trybach
strefy podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w aparacie.
Korygowanie aberracji chromatycznej
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych
obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).
zz [Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
143
Korekcja dyfrakcji
Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać skorygowana.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas filmowania, opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
zz Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania
dyfrakcji jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości
spowodowanej przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie
skuteczna nawet przy niemal całkowicie otwartej przysłonie.
zz [Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
zz W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca
się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat
[Dane korekcji dostępne].
zz W przypadku powiększenia brzegu obrazu może być wyświetlany obszar
obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
zz Intensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji),
jeśli używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
zz Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
zz Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
zz Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji
korekcji jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
zz Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie
„EOS Utility instrukcja obsługi”.
144
Ustawianie zakresu
odwzorowania kolorów
N
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”.
Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów dla
rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku normalnych
parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni kolorów sRGB.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [sRGB].
1
2
Wybierz pozycję [Przest.kolorów].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Przest.kolorów], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Ustaw żądaną przestrzeń kolorów.
zz Wybierz pozycję [sRGB] lub
[Adobe RGB], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. W przypadku
nieznajomości zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów, przestrzeni
Adobe RGB oraz standardu Design rule for Camera File System 2.0
(Exif 2.21 lub następne) nie należy korzystać z tego ustawienia. Obraz
w środowisku komputera korzystającego z przestrzeni sRGB lub wydrukowany
za pomocą drukarek niezgodnych ze standardem Design rule for Camera File
System 2.0 (Exif 2.21 lub następne) będzie miał stonowane barwy. Z tego
względu będzie on wymagał dodatkowego przetworzenia programowego.
zz Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym
znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
zz Profil ICC nie zostanie dołączony. Dodatkowe informacje dotyczące profilu ICC
można znaleźć w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.
145
Zaawansowane operacje
związane z efektami
fotograficznymi
W trybach strefy twórczej można
zmieniać różne ustawienia aparatu
według własnego uznania w celu
uzyskania różnorodnych efektów
fotografowania poprzez wybór czasu
naświetlania i/lub przysłony, regulację
ekspozycji zgodnie z własnymi
preferencjami itp.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i zwolnieniu go
ustawienia ekspozycji wyświetlane w wizjerze pozostaną
widoczne przez około 4 sekundy za sprawą funkcji timera
pomiarowego.
zz Ikona
N w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza,
że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej.
Wskaźnik pokrętła głównego
Ikona wskaźnika <z> wyświetlana
razem z czasem naświetlania lub
ustawieniem przysłony oznacza, że
dane ustawienie można zmienić za
pomocą pokrętła <6>.
146
Programowa AE (tryb P)
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób,
aby dopasować parametry do jasności obiektu. Funkcja ta jest określana
jako Programowa AE (automatyka ekspozycji).
* Symbol <d> oznacza program ustawień.
* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).
1
2
3
4
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <d>.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Spójrz przez wizjer i skieruj wybrany punkt
AF na fotografowany obiekt. Następnie
naciśnij spust migawki do połowy.
BBPo wyostrzeniu obiektu wewnątrz
punktu AF, w którym ustawiona zostanie
ostrość, przez chwilę zaświeci czerwona
kropka. Zaświeci się także wskaźnik
ostrości <o> w prawej dolnej części
wizjera (w trybie One-Shot AF).
BBWartości czasu naświetlania i przysłony
zostaną automatycznie ustawione
i wyświetlone w wizjerze.
Spójrz na wyświetlacz.
zz Jeśli wskazania wartości czasu naświetlania
i przysłony nie będą migać, oznacza to,
że uzyskano ekspozycję standardową.
Zrób zdjęcie.
zz Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
zz Jeśli w kroku 1 pojawi się opis trybu fotografowania, naciśnij przycisk <0>,
aby ukryć opis (= 54).
147
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Zmień czułość ISO. Użyj wbudowanej lampy błyskowej.
Aby dostosować ustawienia aparatu do fotografowanego obiektu
i poziomu oświetlenia, można zmienić czułość ISO (= 118) lub użyć
wbudowanej lampy błyskowej (= 169).
zz Zmień program za pomocą funkcji Przesunięcie programu.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy obróć pokrętłem <6>,
aby zmienić kombinację czasu naświetlania i ustawienia przysłony
(program). Standardowo wartość przesunięcia programu jest
anulowana po wykonaniu zdjęcia. Przesunięcie programu nie jest
możliwe w przypadku korzystania z lampy błyskowej.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „30"” i najniższa wartość
przysłony migają, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „4000” i najwyższa
wartość liczby f migają, oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO.
Różnice pomiędzy trybami <d> i <A> (Inteligentna scena auto)
zz W trybie <A> wiele funkcji, takich jak tryb działania AF i tryb pomiaru,
ustawianych jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych
zdjęć. Liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej
strony w trybie <d> ustawiany automatycznie jest tylko czas naświetlania
i przysłona. Istnieje możliwość dowolnego ustawiania trybu działania AF,
trybu pomiaru i innych funkcji.
148
Oddawanie ruchu obiektu (tryb Tv)
Tryb <s> (Preselekcja czasu) dostępny na pokrętle wyboru trybów
umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub zastosowanie
efektu rozmycia ruchu.
* <s> oznacza wartość czasu (ang. time value).
Rozmycie ruchu
(długi czas naświetlania: 1/30 s)
1
2
3
Zamrożony ruch
(krótki czas naświetlania: 1/2000 s)
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <s>.
Ustaw żądany czas naświetlania.
zz Porady dotyczące ustawiania czasu
naświetlania można znaleźć w części
„Wskazówki dotyczące fotografowania”
(= 150).
zz Obrót pokrętła <6> w prawo
umożliwia ustawienie krótszego czasu
naświetlania, natomiast obrót w lewo –
dłuższego czasu naświetlania.
Zrób zdjęcie.
zz Po ustawieniu ostrości i naciśnięciu
spustu migawki do końca zostanie
zrobione zdjęcie z ustawionym czasem
naświetlania.
149
Wyświetlanie czasu naświetlania
zz Czas naświetlania jest wyświetlany na monitorze LCD w postaci ułamka. Jednak
wizjer wyświetla tylko mianownik. „0"5” oznacza 0,5 s, a „15"” oznacza 15 s.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz „Zamrożenie” ruchu obiektu w szybkim ruchu
Ustaw krótki czas naświetlania, na przykład w zakresie od 1/4000 s do
1/500 s, odpowiednio do prędkości obiektu w ruchu.
zz Rozmycie postaci biegnącego dziecka lub zwierzęcia w celu
wzmocnienia wrażenia ruchu
Ustaw średni czas naświetlania, na przykład w zakresie od 1/250 s do
1/30 s. Obserwuj poruszający się obiekt przez wizjer i naciśnij spust
migawki, aby zrobić zdjęcie. W przypadku korzystania z teleobiektywu
trzymaj go nieruchomo, aby zapobiec drganiom aparatu.
zz Rozmycie płynącej rzeki lub wody w fontannie
Ustaw długi czas naświetlania — 1/30 s lub dłuższy. Użyj statywu,
aby zapobiec drganiom aparatu trzymanego w rękach.
zz Ustaw czas naświetlania tak, aby wartość wyświetlanej przysłony
nie migała.
Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy
zmienisz czas naświetlania przy wyświetlanych
wartościach przysłony, zmieni się także wartość
przysłony, aby została zachowana ta sama ekspozycja
(ilość światła docierającego do matrycy światłoczułej).
W tym trybie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości
przysłony ustawienie to będzie migać, co oznacza,
że nie można uzyskać ekspozycji standardowej.
Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna, minimalna wartość przysłony
(najniższa liczba f) miga. W takim przypadku obróć pokrętło <6>
w lewo, aby ustawić dłuższy czas naświetlania lub zwiększ czułość ISO.
Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, minimalna wartość przysłony (najwyższa
liczba f) miga. W takim przypadku obróć pokrętło <6> w prawo,
aby ustawić krótszy czas naświetlania lub zmniejsz czułość ISO.
150
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
W celu uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej na obiekcie
głównym zostanie automatycznie ustawiona ilość światła (automatyka
błysku), tak aby odpowiadała wybranej automatycznie przysłonie.
151
Zmiana głębi ostrości (tryb Av)
W celu uzyskania rozmytego tła lub ostrego wyglądu bliskich i dalekich
obiektów należy ustawić pokrętło wyboru trybów w pozycji <f>
(Preselekcja przysłony) i dostosować głębię ostrości (zakres ostrości).
*<f> oznacza wartość przysłony (stopień otwarcia przysłony obiektywu).
Rozmyte tło
(w przypadku niskiej
wartości przysłony: f/5.6)
1
2
3
Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej
wartości przysłony: f/32)
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <f>.
Wybierz żądaną przysłonę.
zz Im większa wartość przysłony (liczba f),
tym większa głębia ostrości, w której ostry
jest zarówno pierwszy plan, jak i tło obrazu.
zz Obrót pokrętła <6> w prawo powoduje
ustawienie wyższej wartości f (mniejszego
otworu przysłony), natomiast obrót w lewo
powoduje ustawienie niższej wartości f
(większego otworu przysłony).
Zrób zdjęcie.
zz Po ustawieniu ostrości i naciśnięciu
spustu migawki do końca zostanie
wykonane zdjęcie z ustawioną przysłoną.
152
Wyświetlana wartość przysłony
zz Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do
aparatu nie został podłączony obiektyw, w miejscu ustawienia przysłony
będzie wyświetlana wartość „00”.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Fotografując z wyższą wartością przysłony (liczby f) lub
w warunkach słabego oświetlenia, należy pamiętać, że na
zdjęciach mogą wystąpić efekty drgania aparatu.
Większa wartość przysłony (liczba f) powoduje ustawienie dłuższego
czasu naświetlania. W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania
może wynosić nawet 30 s. W takich przypadkach należy zwiększyć
czułość ISO i trzymać aparat nieruchomo lub ustawić go na statywie.
zz Głębia ostrości zależy nie tylko od przysłony, lecz także od
obiektywu oraz odległości od obiektu.
Obiektywy szerokokątne mają dużą głębię ostrości (zakres ostrości
przed i za punktem ostrości), dlatego też w celu uzyskania ostrego
obrazu w całym zakresie (od pierwszego planu do tła) nie wymagają
ustawienia dużej wartości przysłony (liczby f). Z kolei teleobiektywy
mają małą głębię ostrości.
Im bliżej znajduje się obiekt, tym mniejsza głębia ostrości. Bardziej
oddalone obiekty mają większą głębię ostrości.
zz Przysłonę należy ustawić tak, aby wartość czasu naświetlania
nie migała.
Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy
zmienisz przysłonę przy wyświetlanym ustawieniu
czasu naświetlania, zmieni się także czas naświetlania,
aby została zachowana ta sama ekspozycja (ilość
światła docierającego do matrycy światłoczułej). W tym
trybie po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu
czasów naświetlania ustawienie to będzie migać, co
oznacza, że nie można uzyskać ekspozycji standardowej.
Jeśli zdjęcie jest zbyt ciemne, wyświetlany czas naświetlania „30"”
(30 s) miga. W takim przypadku obróć pokrętło <6> w lewo,
aby ustawić niższą liczbę f lub zwiększ czułość ISO.
Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, wyświetlany czas naświetlania „4000”
(1/4000 s) miga. W takim przypadku obróć pokrętło <6> w prawo,
aby ustawić wyższą liczbę f lub zmniejsz czułość ISO.
153
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
W celu uzyskania prawidłowej wartości ekspozycji lampy błyskowej
zostanie automatycznie ustawiona moc lampy (automatyka błysku)
odpowiadająca ustawionej przysłonie. Czas naświetlania zostanie
ustawiony automatycznie, aby dopasować go do jasności sceny (= 176).
W warunkach słabego oświetlenia główny obiekt zostanie naświetlony
z automatyką błysku, a tło będzie naświetlone z automatycznie ustawionym
długim czasem naświetlania. Zarówno główny obiekt, jak i tło mają na zdjęciu
ekspozycję standardową z uwzględnieniem atmosfery ujęcia (automatyczna
synchronizacja lampy błyskowej z długimi czasami naświetlania). Mając
aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec drganiom
aparatu. Aby zapobiec drganiom aparatu, zalecane jest użycie statywu.
Podgląd głębi ostrości
Otwór przysłony zmienia się wyłącznie w momencie wykonywania zdjęcia.
W pozostałym czasie przysłona pozostaje całkowicie otwarta. Z tego
względu głębia ostrości obserwowana w wizjerze lub na monitorze LCD
może wydawać się mniejsza.
Głębię ostrości można sprawdzić, naciskając przycisk <0> lub <U>,
gdy zostały one skonfigurowane zgodnie z opisem poniżej. Zakres ostrości
można wyraźnie zobaczyć na obrazach Live View podczas regulacji
wartości przysłony, przytrzymując przycisk <0> lub <U>.
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Przypisz przycisk
SET] wybierz ustawienie [7:Podgląd głębi ostrości].
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Funkcja
przycisku DISP] wybierz ustawienie [1:Podgląd głębi ostrości].
154
Ręczna regulacja ekspozycji (tryb M)
Czas naświetlania i przysłonę można ustawić ręcznie zgodnie z własnymi
wymaganiami. Korzystając ze wskaźnika poziomu ekspozycji w wizjerze,
można odpowiednio ustawić wartość ekspozycji. Metoda ta jest określana
jako ręczna regulacja ekspozycji.
* <a> oznacza ręczną regulację (ang. manual).
1
2
3
<6>
(2)
Ustaw czułość ISO (= 118).
Ustaw czas naświetlania
i przysłonę.
zz Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło <6>.
zz Aby ustawić przysłonę, obróć pokrętło
<6>, jednocześnie przytrzymując
przycisk <g>.
<g> + <6>
(1)
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <a>.
4
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
BBW wizjerze zostanie wyświetlone
ustawienie ekspozycji.
zz Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji
<h>, aby uzyskać informacje o różnicy
bieżącego poziomu ekspozycji od
poziomu standardowej ekspozycji.
(1) Wskaźnik ekspozycji standardowej
(2) Znacznik poziomu ekspozycji
155
5
Ustaw ekspozycję i zrób zdjęcie.
zz Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
i ustaw żądany czas naświetlania i przysłonę.
zz Jeśli poziom ekspozycji przekracza
±2 stopnie w stosunku do ekspozycji
standardowej, na końcu wskaźnika poziomu
ekspozycji w wizjerze pojawi się symbol
<I> lub <J>. (Jeśli poziom ekspozycji
przekracza ±3 stopnie, na monitorze LCD
pojawi się oznaczenie <I> lub <J>).
zz Wybrane ustawienie ekspozycji nie zostanie zachowane w odniesieniu do filmowania.
Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na [AUTO], w przypadku wykonywania zdjęć
z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (= 160)
w sposób opisany poniżej:
zz [z: Koryg.exp./AEB]
zz [5:Komp.eksp.(przytrz.p.,obróć S)] z opcją [Przypisz przycisk
SET] w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (= 452)
zz Szybkie nastawy (= 57)
zz Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się
zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania ekspozycji
standardowej. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej z ustawieniem automatycznej
czułości ISO korekta ekspozycji nie będzie stosowana, nawet jeśli ustawiono
wartość korekty ekspozycji.
zz Jeśli w menu [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] zostanie usunięty symbol zaznaczenia [X] dla opcji [Wył.podczas
eksp.ręczn.], można ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) nawet w trybie <a> (= 136).
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO.
zz Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu
z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
zz Jeśli korekta ekspozycji (= 160) została zastosowana w trybie <d>,
<s> lub <f>, ustawiona wcześniej wartość korekty ekspozycji zostanie
zachowana w przypadku przełączenia trybu fotografowania na <a>
z ustawioną automatyczną czułością ISO.
156
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
W celu uzyskania prawidłowej wartości ekspozycji lampyna obiekcie głównym
zostanie automatycznie ustawiona ilość światła (automatyka błysku),
tak aby odpowiadała wybranej ręcznie przysłonie. Należy pamiętać, że czas
naświetlania można ustawić w zakresie od 1/200 s do 30 s. Można też użyć
trybu Bulb.
BULB: Długie czasy ekspozycji w trybie Bulb
(1)
Podczas ekspozycji w trybie Bulb migawka
jest otwarta, dopóki jest wciśnięty
spust migawki. Można jej używać do
fotografowania sztucznych ogni i innych
obiektów, które wymagają długiej ekspozycji.
W punkcie 3 na stronie 155 obróć pokrętło
<6> w lewo, aby ustawić tryb <BULB>.
Upływający czas ekspozycji (1) będzie
wyświetlany na monitorze LCD.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz W związku z tym, że długie ekspozycje w trybie Bulb zwiększają poziom
zakłóceń, obraz może sprawiać wrażenie nieco ziarnistego.
zz Jeśli wybrano automatyczną czułość ISO, czułość ISO będzie wynosić ISO 400.
zz W przypadku ekspozycji w trybie Bulb, jeśli używa się zarówno samowyzwalacza,
jak i blokady lustra podniesionego, należy trzymać naciśnięty do końca spust
migawki (czas opóźnienia samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb).
Po zwolnieniu spustu migawki podczas działania samowyzwalacza będzie
słyszalny dźwięk zwolnienia migawki, jednak zdjęcie nie zostanie wykonane.
zz Zakłócenia wynikające z długiej ekspozycji można zredukować, wybierając
w pozycji [z: Redukcja zakłóceń (dł.czas)] opcję [Autom.] lub [Wł.] (= 139).
zz W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu
i elektronicznego wężyka spustowego (sprzedawane osobno) (= 463).
zz Ekspozycję w trybie Bulb można również wykonywać za pomocą bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie) (= 463). Naciśnięcie
przycisku zwalniania (przycisku przesyłania) na pilocie BR-E1 powoduje rozpoczęcie
ekspozycji w trybie Bulb – natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.
zz Wyświetlanie upływającego czasu ekspozycji można wyłączyć, naciskając
przycisk <B>.
157
Zmiana trybu pomiaru
N
Aparat oferuje cztery metody (tryby pomiaru) umożliwiające pomiar jasności
obiektu. Zwykle zalecany jest pomiar wielosegmentowy. W trybach strefy
podstawowej automatycznie jest ustawiany pomiar wielosegmentowy.
(W trybach <8: x> i <v: X> ustawiony jest pomiar centralnie ważony
uśredniony).
1
2
Wybierz pozycję [Tryb pomiaru].
zz Na karcie [z] wybierz opcję [Tryb
pomiaru], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Ustaw tryb pomiaru.
zz Wybierz żądany tryb pomiaru,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
q Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni
nawet w przypadku obiektów fotografowanych pod
światło. Aparat automatycznie ustawi parametry
ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.
w Pomiar skupiony
Skuteczny, gdy wokół obiektu znajduje się wiele jasnych
świateł, np. przy fotografowaniu pod światło itp. Szary
obszar na rysunku po lewej stronie oznacza w przybliżeniu
miejsce, w którym mierzona jest jasność w celu uzyskania
ekspozycji standardowej.
r Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub
kadru. Szary obszar na rysunku z lewej strony oznacza
w przybliżeniu miejsce, w którym mierzona jest jasność
w celu uzyskania ekspozycji standardowej. Ten tryb
pomiaru jest przeznaczony dla zaawansowanych
użytkowników.
158
e Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar jest uśredniony dla całego ujęcia przy silniej
ważonym centralnym punkcie ekranu. Ten tryb pomiaru
jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.
zz W przypadku korzystania z opcji q (pomiar wielosegmentowy) ustawienie
ekspozycji zostanie zablokowane po naciśnięciu spustu migawki do połowy
i uzyskaniu ostrości. W przypadku opcji w (pomiar skupiony), r (pomiar
punktowy) i e (pomiar centralnie ważony uśredniony) wartość ekspozycji
jest ustawiana w momencie wykonania zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki
do połowy nie powoduje zablokowania ekspozycji).
159
Ustawianie wymaganej
korekty ekspozycji
N
Korektę ekspozycji należy ustawić, jeśli jasność zdjęć wykonywanych bez
lampy błyskowej jest mniejsza od oczekiwanej. Tej funkcji można używać
w trybach strefy twórczej (z wyjątkiem trybu <a>). Korektę ekspozycji można
wyregulować maksymalnie o ±5 stopni*, z dokładnością do 1/3 stopnia.
W przypadku ustawienia trybu <a> i automatycznej czułości ISO należy zapoznać
się z informacjami na stronie 156 w celu ustawienia korekty ekspozycji.
*Podczas fotografowania/filmowania w trybie Live View lub gdy w pozycji
[s: Ekran fotograf.] wybrano ustawienie [Z przewodn.], korektę ekspozycji
można ustawić w zakresie ±3 stopnie.
1
Zwiększona wartość ekspozycji
pozwala uzyskać jaśniejszy obraz
2
Mniejsza wartość ekspozycji
pozwala uzyskać ciemniejszy obraz
3
Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
w wizjerze lub na monitorze LCD.
Ustaw wartość korekty.
zz Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna, obróć
pokrętło <6> w prawo, jednocześnie
przytrzymując przycisk <g> (w celu
zwiększenia ekspozycji).
zz Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, obróć
pokrętło <6> w lewo, jednocześnie
przytrzymując przycisk <g> (w celu
zmniejszenia ekspozycji).
Zrób zdjęcie.
zz Aby anulować korektę ekspozycji, ustaw
wartość korekty z powrotem na <E>.
zz Jeśli w pozycji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] (= 136) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], obraz może
nadal być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości
korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
zz Wybrany poziom korekty ekspozycji nie będzie stosowany podczas filmowania.
160
zz Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie <2> ustawienie korekty
ekspozycji zostanie anulowane.
zz Wartość korekty ekspozycji w wizjerze jest wyświetlana tylko w zakresie
±2 stopni. Jeśli wartość korekty ekspozycji przekracza ±2 stopnie, na końcu
wskaźnika poziomu ekspozycji jest wyświetlany symbol <I> lub <J>.
zz W przypadku ustawienia korekty ekspozycji przekraczającej ±2 stopnie
zaleca się ustawienie jej w pozycji [z: Koryg.exp./AEB] (= 162).
161
Sekwencja naświetlania
N
Ta funkcja, stanowiąca rozszerzenie korekty ekspozycji, umożliwia
automatyczne zróżnicowanie ekspozycji (w zakresie ±2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia) przez wykonanie trzech zdjęć, jak przedstawiono poniżej.
Spośród nich można wybrać zdjęcia z najlepszą ekspozycją.
Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania (ang. AEB,
Auto Exposure Bracketing).
Ekspozycja standardowa
Ciemniejsza ekspozycja
Jaśniejsza ekspozycja
(mniejsza wartość ekspozycji) (zwiększona wartość ekspozycji)
1
2
(1)
3
Wybierz pozycję [Koryg.exp./AEB].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Koryg.
exp./AEB], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Ustaw zakres sekwencji naświetlania.
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić zakres
sekwencji naświetlania (1).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość korekty ekspozycji. Jeśli sekwencję
naświetlania połączono z korektą
ekspozycji, sekwencja naświetlania zostanie
zastosowana z uwzględnieniem środkowej
wartości korekty ekspozycji.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
BBPo naciśnięciu spustu migawki do
połowy wartość sekwencji naświetlania
zostanie wyświetlona w wizjerze.
Zrób zdjęcie.
zz Ustaw ostrość i naciśnij spust migawki
do końca. Zdjęcia zostaną wykonane
w kolejności: standardowa, mniejsza
i większa wartość ekspozycji.
162
Anulowanie sekwencji naświetlania
zz Wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aby wyłączyć
wyświetlanie zakresu sekwencji naświetlania (ustawiona wartość 0).
zz Ustawienie sekwencji naświetlania zostanie także automatycznie
anulowane po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>,
zakończeniu ładowania lampy błyskowej itp.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Korzystanie z sekwencji naświetlania podczas rejestrowania serii zdjęć
Jeżeli tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na <i> lub <M>
(= 112) i wciśnięty jest do końca spust migawki, zostaną wykonane
trzy zdjęcia w sekwencji BKT w następującej kolejności: standardowa,
mniejsza i zwiększa wartość ekspozycji, po czym aparat automatycznie
wstrzyma fotografowanie.
zz Używanie sekwencji naświetlania do wykonywania pojedynczych
zdjęć (u/B)
Naciśnij trzykrotnie spust migawki, aby wykonać trzy zdjęcia. Zdjęcia
zostaną wykonane w następującej kolejności: standardowa, mniejsza
i większa wartość ekspozycji.
zz Używanie sekwencji naświetlania z samowyzwalaczem lub pilotem
zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie)
Korzystając z samowyzwalacza (<m> <l>), bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania BR-E1<Q> lub elektronicznego wężyka
spustowego RS-60E3, można wykonać trzy kolejne zdjęcia z 10- lub
2-sekundowym opóźnieniem. W przypadku ustawienia <q> (= 206)
liczba zdjęć w serii będzie trzykrotnie wyższa od ustawionej wartości.
zz Podczas sekwencji naświetlania ikona <A> i zakres sekwencji naświetlania
w wizjerze będą migać.
zz Sekwencja naświetlania nie może być używana z lampą błyskową, gdy wybrano
opcję [Red. szumów zdjęć seryj.] do fotografowania z filtrem twórczym lub
z ekspozycją w trybie Bulb.
zz Jeśli w pozycji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] (= 136) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], efekt sekwencji
naświetlania może być stonowany.
163
Blokowanie eskpozycji
N
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję
niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym ustawieniem
ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby zablokować parametry ekspozycji,
a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest określana jako
blokada AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku fotografowania
obiektów pod światło itd.
1
2
3
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
BBZostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.
Naciśnięcie przycisku <A>.
BBŚwiecąca w wizjerze ikona <A> sygnalizuje
blokadę ustawień ekspozycji (blokada AE).
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje zablokowanie bieżącego
ustawienia ekspozycji.
Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.
zz Aby zachować blokadę AE w trakcie
wykonywania kolejnych zdjęć, należy
przytrzymać przycisk <A> i nacisnąć
spust migawki.
Efekty działania blokady AE
Tryb pomiaru
(= 158)
q*
wre
Metoda wybierania punktu AF (= 108)
Wybór automatyczny
Wybieranie ręczne
Blokada AE dotyczy punktu AF, dla Blokada AE dotyczy wybranego
którego została ustawiona ostrość. punktu AF.
Blokada AE dotyczy środkowego punktu AF.
*Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie został ustawiony w pozycji <MF>,
blokada AE z ekspozycją centralnie ważoną dotyczy środkowego punktu AF.
zz Blokada AE nie jest możliwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.
164
Blokada lustra podniesionego
N
w celu ograniczenia rozmycia
spowodowanego drganiami aparatu
Można użyć funkcji blokady lustra podniesionego, aby zapobiec drganiom
mechanicznym (wstrząsom lustra) podczas fotografowania z użyciem obiektywu
superzbliżeniowego lub fotografowania z małych odległości (makrofotografia).
Blokadę podniesionego lustra włącza się przez wybranie w pozycji
[Blokow. lustra podniesionego] ustawienia [1:Włącz]. Można to zrobić
w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (= 449).
1
2
Ustaw ostrość na obiekt, a następnie naciśnij spust
migawki do końca.
BBLustro zostanie podniesione.
Ponownie naciśnij spust migawki do końca.
BBZostanie wykonane zdjęcie, po czym lustro zostanie opuszczone.
zz Po wykonaniu zdjęcia wybierz w pozycji [Blokow. lustra
podniesionego] opcję [0:Wyłącz].
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Używanie samowyzwalacza <m>, <l> z funkcją blokady lustra
podniesionego
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje zablokowanie lustra.
Zdjęcie zostanie wykonane po upływie 2 sekund lub 10 sekund.
zz Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęcia aparat nie jest
dotykany, fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem wraz z funkcją
blokady lustra podniesionego jeszcze skuteczniej redukuje rozmycie
spowodowane drganiami aparatu (= 463).
W przypadku bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawany osobno) należy ustawić 2 sekundy opóźnienia i nacisnąć
przycisk zwalniania w celu zablokowania lustra podniesionego. Zdjęcie
zostanie wykonane po upływie 2 sekund od włączenia blokady lustra
podniesionego.
W przypadku elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany
osobno) naciśnij przycisk zwalniania do końca, aby zablokowane lustro,
a następnie naciśnij go do końca ponownie, aby zrobić zdjęcie.
165
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz W silnie oświetlonym otoczeniu, np. na plaży lub nasłonecznionym stoku
narciarskim, zdjęcie należy wykonać bezpośrednio po ustabilizowaniu blokady
lustra podniesionego.
zz W przypadku fotografowania z blokadą lustra podniesionego, jeśli używa się
zarówno samowyzwalacza, jak i ekspozycji w trybie Bulb, należy trzymać
naciśnięty do końca spust migawki (czas opóźnienia samowyzwalacza + czas
ekspozycji w trybie Bulb). Po zwolnieniu spustu migawki podczas działania
samowyzwalacza będzie słyszalny dźwięk zwolnienia migawki, jednak zdjęcie
nie zostanie wykonane.
zz Przy zablokowanym lustrze ustawienia funkcji fotografowania, operacje menu
itp. są niedostępne.
zz Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <i>, <M> lub
<q> aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie pojedynczych zdjęć.
zz Jeśli w menu [z: Redukow. zakłóceń - High ISO] wybrano opcję [Red.
szumów zdjęć seryj.], zostanie wykonana seria czterech ujęć w ramach
jednego zdjęcia, niezależnie od ustawienia [Blokow. lustra podniesionego].
zz Po upływie około 30 sekund od zablokowania lustra podniesionego opadnie
ono automatycznie. Naciśnięcie spustu migawki do końca powoduje ponowne
zablokowanie lustra podniesionego.
zz W przypadku fotografowania z blokadą lustra podniesionego zaleca się
korzystanie ze statywu oraz bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1 (sprzedawany osobno, = 463) lub elektronicznego wężyka
spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno, = 463).
166
Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF
Określ włączenie oświetlenia wspomagającego AF z wbudowanej lampy
błyskowej aparatu lub lampy EOS Speedlite.
1
Wybierz [Oświetlenie
wspomagające AF].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Oświetlenie wspomagające AF],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz jedną z pozycji.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz [ON] Włącz
Oświetlenie wspomagające AF zostanie wyemitowane w razie potrzeby.
Podnieś lampę błyskową, aby wyemitować wiązkę oświetlenia
wspomagającego AF z wbudowanej lampy błyskowej.
zz [OFF] Wyłącz
Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane. Ustaw, jeśli nie
chcesz emitować oświetlenia wspomagającego AF.
zz [1] Tylko z zewnętrzną lampą błyskową
Jeśli do aparatu została podłączona zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite,
w razie potrzeby będzie emitowała oświetlenie wspomagające AF.
zz [IR] Tylko oświetlenie wspomagające IR AF
Włącza podczerwone oświetlenie wspomagające AF emitowane przez
zewnętrzne lampy Speedlite wyposażone w tę funkcję, gdy te lampy
błyskowe są podłączone.
zz Wcześniejsze podniesienie lampy błyskowej i wybranie dla opcji [Oświetlenie
wspomagające AF] ustawienia [Włącz] jest zalecane w trybie <A>,
<8> lub <v>.
zz Zewnętrzne lampy Speedlite nie emitują oświetlenia wspomagającego AF
po wybraniu dla ich funkcji indywidualnej [Oświetlenie wspomagające AF]
ustawienia [Wyłącz].
167
Fotografowanie
z lampą błyskową
W tym rozdziale wyjaśniono fotografowanie z wbudowaną
lampą błyskową i zewnętrznymi lampami Speedlite
(seria EL/EX, sprzedawane osobno) oraz konfigurowanie
ustawień lampy błyskowej na ekranie menu aparatu.
zz Nie można korzystać z funkcji sekwencji naświetlania podczas
fotografowania z lampą błyskową.
168
Korzystanie z wbudowanej
lampy błyskowej
Aby z łatwością wykonywać piękne zdjęcia w pomieszczeniach,
w warunkach słabego oświetlenia lub podczas fotografowania pod światło
dzienne, wystarczy podnieść wbudowaną lampę błyskową i nacisnąć
spust migawki. W trybie <d> czas naświetlania (1/60–1/200 s) zostanie
ustawiony automatycznie, aby zapobiec drganiom aparatu.
1
Podnieś lampę błyskową
za pomocą palców.
zz W trybach strefy twórczej fotografowanie
z lampą błyskową jest możliwe
każdorazowo po jej podniesieniu.
zz Podczas ładowania lampy błyskowej
w wizjerze wyświetlany jest komunikat
„buSy”, a na monitorze LCD –
komunikat [BUSY].
2
3
Naciśnij spust migawki do połowy.
zz Sprawdź, czy w lewym dolnym rogu
wizjera wyświetlana jest ikona <D>.
Zrób zdjęcie.
zz Po uzyskaniu ostrości i naciśnięciu do
końca spustu migawki każde zdjęcie
będzie robione z lampą błyskową.
zz Przed podniesieniem lampy błyskowej należy usunąć wszelkie akcesoria
podłączone do gorącej stopki.
169
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz W przypadku bardzo jasnego oświetlenia zmniejsz czułość ISO.
Jeśli ustawienie ekspozycji w wizjerze miga, zmniejsz czułość ISO.
zz Zdejmij osłonę obiektywu. Nie zbliżaj się do obiektu na zbyt małą
odległość.
Jeśli na obiektywie jest założona osłona przeciwsłoneczna lub aparat
znajduje się zbyt blisko fotografowanego obiektu, dolna część zdjęcia
może być niedoświetlona wskutek zasłonięcia światła lampy błyskowej.
W przypadku ważnych zdjęć odtwórz obraz i upewnij się, że zdjęcie nie
jest nienaturalnie ciemne w dolnej części.
170
N
Korekta ekspozycji lampy
Korektę ekspozycji lampy należy ustawić w przypadku, gdy w trakcie
fotografowania z lampą jasność obiektu jest inna niż pożądana (w związku
z czym należy dostosować ilość światła). Korektę ekspozycji lampy błyskowej
można ustawić w zakresie ±2 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.
1
2
3
4
Wybierz pozycję [Sterowanie lampą].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Sterowanie lampą], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Nastawy lampy
wbudow.].
Wybierz [Kor. eksp. 2].
Ustaw wartość korekty.
zz Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna,
naciśnij przycisk <Z> (w celu
zwiększenia ekspozycj).
Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, naciśnij
przycisk <Y> (w celu zmniejszenia
ekspozycj).
BBNaciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje wyświetlenie ikony <y>
w wizjerze.
zz Po wykonaniu zdjęcia anuluj korektę
ekspozycji lampy, ustawiając
ponownie wartość 0.
171
zz Jeśli dla ustawienia [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
optymalizator jasności] (= 136) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz],
obraz może nadal być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej
wartości korekty ekspozycji lampy.
zz W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy w zewnętrznej lampie
Speedlite (sprzedawana osobno, = 174) nie można ustawić korekty
ekspozycji lampy w aparacie (szybkie nastawy lub nastawy lampy zewnętrznej).
Jeśli ustawienie zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w zewnętrznej
lampie błyskowej Speedlite, ustawienie w lampie błyskowej Speedlite ma
wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.
zz Wartość korekty zostanie zachowana nawet po ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji <2>.
172
N
Blokada ekspozycji lampy
Jeśli podczas fotografowania z lampą błyskową obiekt znajduje się przy
krawędzi ekranu, na zdjęciu może być zbyt jasny lub zbyt ciemny w zależności
od jasności tła itp. W takim przypadku należy użyć blokady ekspozycji lampy.
Po ustawieniu ilości światła, aby uzyskać odpowiednią jasność obiektu, można
zmienić kompozycję (umieścić obiekt w pobliżu krawędzi kadru) i wykonać
zdjęcie. Ta funkcja działa także z lampą błyskową Canon Speedlite serii EL/EX.
* Symbol FE oznacza ekspozycję lampy błyskowej (ang. flash exposure).
1
Podnieś lampę błyskową
za pomocą palców.
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź w wizjerze, czy jest
wyświetlana ikona <D>.
2
3
4
Ustaw ostrość na obiekt.
Naciśnij przycisk <A>.
zz Skieruj środek wizjera na obiekt
w miejscu, w którym ma być zablokowana
ekspozycja lampy błyskowej, a następnie
naciśnij przycisk <A>.
BBLampa błyskowa wyemituje przedbłysk,
a następnie zostanie obliczona
i zapamiętana wymagana ilość światła.
BBW wizjerze przez chwilę pojawi się
symbol „FEL” i zaświeci się ikona <d>.
zz Każde naciśnięcie przycisku <A> powoduje
wyemitowanie przedbłysku oraz obliczenie
i zapamiętanie wymaganej ilości światła.
Zrób zdjęcie.
zz Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
BBNastąpi wyzwolenie błysku i wykonanie
zdjęcia.
zz Jeśli obiekt znajduje się zbyt daleko i zarejestrowany obraz wychodzi ciemno,
będzie migała ikona <D>. Należy zbliżyć się do fotografowanego obiektu
i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.
zz Blokady ekspozycji lampy nie można używać podczas fotografowania w trybie Live View.
173
Korzystanie z zewnętrznej
lampy błyskowej Speedlite
Lampy błyskowe Speedlite EOS serii EL/EX
Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite serii EL/EX (sprzedawana
osobno) jest proste.
Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite serii EL/EX.
zz Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite
serii EX, które nie są kompatybilne z nastawami lampy błyskowej.
zz Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż z serii EL/EX nie będą działać.
zz Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko
nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
174
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
Za pomocą ustawień wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej
lampy Speedlite z serii EL/EX zgodnej z nastawami lampy można użyć
ekranu menu aparatu do ustawienia funkcji lampy błyskowej i funkcji
indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite.
W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite
należy podłączyć lampę błyskową Speedlite do aparatu i włączyć lampę
błyskową Speedlite, a następnie ustawić funkcje lampy błyskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące nastaw zewnętrznej lampy błyskowej
Speedlite można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.
1
Wybierz pozycję [Sterowanie
lampą].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Sterowanie lampą], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz jedną z pozycji.
zz Wybierz opcję menu, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wyzwalanie błysku
Wybierz ustawienie [a] (w trybach strefy
podstawowej lub trybie d), aby lampa
błyskowa włączała się automatycznie,
w zależności od warunków fotografowania.
Wybierz ustawienie [D], aby lampa błyskowa
zawsze włączała się, gdy wykonujesz zdjęcie.
Wybierz opcję [b] (w trybach strefy
twórczej), aby lampa błyskowa pozostała
wyłączona lub jeśli będziesz korzystać
z oświetlenia wspomagającego AF.
zz Nawet jeśli w pozycji [Lampa błyskowa] została wybrana opcja [b], w przypadku
problemów z ustawieniem ostrości przy słabym oświetleniu lampa błyskowa może
wyemitować serię błysków („Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF” (= 167)). Aby
zapobiec uruchomieniu wbudowanej lampy błyskowej, należy ponownie zamknąć ją ręcznie.
175
Pomiar światła błysku E-TTL II
N
Dla normalnych wartości ekspozycji lampy
błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.].
Wybór opcji [Uśredniony] powoduje
uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji
dla całej sceny. W zależności od ujęcia
może być wymagana korekta ekspozycji
lampy. Ustawienie to jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników.
N
Błysk+dł.czas
Funkcja pozwala ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie <f> lub <d>.
] 1/200-30 s autom.
zz [
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie od
1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny. Fotografowanie
z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania jest stosowane
w pewnych warunkach fotografowania, w warunkach niedostatecznego
oświetlenia, a czas naświetlania jest automatycznie obniżany.
zz [
] 1/200-1/60 sek. autom.
Zapobiega ustawieniu długiego czasu naświetlania w warunkach
niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega to rozmyciu
obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie prawidłowo
naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być utrudnione.
] 1/200 s (stały)
zz [
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/200 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/200-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło
będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Aby korzystać z fotografowania z wolną synchronizacją, ustaw opcję
[1/200‑30 sek. auto].
zz Szybka synchronizacja jest niedostępna w trybie <f> lub <d>, gdy ma on
ustawienie [1/200 sek. (stały)].
176
[Nastawy lampy wbudow.] i [Nastawy lampy zewnętrznej]
N
Można ustawić funkcje przedstawione w tabeli poniżej. Zakres funkcji
wyświetlanych w menu [Nastawy lampy zewnętrznej] zależy od modelu
lampy błyskowej Speedlite.
zz Wybierz opcję [Nastawy lampy wbudow.]
lub [Nastawy lampy zewnętrznej].
BBZostanie wyświetlony ekran ustawień
funkcji lampy błyskowej. Za pomocą
opcji [Nastawy lampy wbudow.] można
wybrać i ustawić tylko zaznaczone funkcje.
(1)
(2)
(3)
[Nastawy lampy wbudow.]
(4)
(5)
[Nastawy lampy zewnętrznej]
(1) Tryb błysku
(2) Zoom lampy
(pokrycie błysku)
(3) Tryb
synchronizacji
(4) Korekta
ekspozycji lampy
(5) Bracketing
ekspozycji
z lampą
Główne funkcje pozycji [Nastawy lampy wbudow.] i [Nastawy
lampy zewnętrznej]
Funkcja
Tryb błysku
Tryb synchronizacji
Bracketing
ekspozycji z lampą*
Korekta ekspozycji
lampy
Sterowanie
proporcjami błysku
Lampa nadawcza
błyska
Zoom lampy błyskowej*
[Nastawy lampy wbudow.]
Zwykły błysk
k
[Nastawy lampy
zewnętrznej]
k
k
Strona
= 178
= 178
k
k
k
= 171
k
k
k
*Informacje dotyczące funkcji [Bracketing ekspozycji z lampą] i [Zoom lampy] można
znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z tymi funkcjami.
177
zz Tryb błysku
Podczas korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite można wybrać tryb
błysku dostosowany do pożądanego efektu fotograficznego.
zz Tryb [Pomiar błysku E-TTL II] jest
standardowym trybem lamp błyskowych
Speedlite serii EL/EX, wykorzystywanym
podczas fotografowania z pełną
automatyką lampy błyskowej.
zz Tryb [Manual flash] jest przeznaczony
dla zaawansowanych użytkowników,
którzy chcą samodzielnie ustawić wartość
[Ilość światła] (od 1/1 do 1/128).
zz Informacje dotyczące innych trybów
błysku można znaleźć w instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite
zgodnej z odpowiednim trybem błysku.
zz Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość [Synchronizacja z 1 zasłoną],
co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu
naświetlania.
Wybór opcji [Synchronizacja z 2 zasłoną] powoduje, że błysk lampy
będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki. Połączenie
tej funkcji z długim czasem naświetlania tworzy na zdjęciach smugi
świateł, zapewniając bardziej naturalną atmosferę np. w przypadku
fotografowania jadących samochodów w nocy. W razie włączenia
jednocześnie opcji synchronizacji z 2 zasłoną i [Pomiar błysku E‑TTL‑II]
lampa błyskowa zostanie wyzwolona dwa razy z rzędu – w momencie
naciśnięcia spustu migawki do końca oraz zaraz przed zakończeniem
naświetlania. Ponadto ustawienie czasu naświetlania 1/100 s lub
krótszego spowoduje automatyczną synchronizację z pierwszą zasłoną.
Po podłączeniu zewnętrznej lampy Speedlite można także wybrać
opcję [Synchronizacja Hi-speed] (e). Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.
zz Korekta ekspozycji lampy
Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Korekta ekspozycji lampy” (= 171).
178
Ustawianie funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy
błyskowej Speedlite
N
Funkcje indywidualne wyświetlane w menu [Nastawy C.Fn lampy zewn.]
zależą od modelu lampy błyskowej Speedlite.
1
2
Wyświetl funkcję indywidualną.
zz Kiedy aparat jest gotowy do wykonania
zdjęcia z zewnętrzną lampą błyskową
Speedlite, wybierz pozycję [Nastawy
C.Fn lampy zewn.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz funkcję indywidualną.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
numer funkcji, a następnie wprowadź
ustawienia funkcji. Sposób konfiguracji
jest taki sam jak w przypadku ustawiania
funkcji indywidualnych aparatu (= 446).
Przywracanie wszystkim ustawieniom wartości domyślnych N
1
2
Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
zz Na karcie [z: Sterowanie lampą]
wybierz pozycję [Kasuj nastawy],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz ustawienia do skasowania.
zz Wybierz opcję [Kasuj nastawy lampy
wbudow.], [Kasuj nastawy lampy zewn.]
lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Po wybraniu pozycji [OK] odpowiednie
ustawienia lampy błyskowej zostaną
skasowane.
zz Ustawienia funkcji indywidualnej lampy Speedlite (P.Fn) nie mogą być
ustawione ani anulowane za pomocą ekranu [Sterowanie lampą]
w aparacie. Należy ustawiać je bezpośrednio w lampie błyskowej Speedlite.
179
Fotografowanie
z użyciem monitora
LCD (fotografowanie
w trybie Live View)
Aparat pozwala na fotografowanie z podglądem obrazu na
monitorze LCD. Jest to tak zwane „fotografowanie w trybie
Live View”.
zz Trzymanie aparatu w ręku i fotografowanie z podglądem obrazu
na monitorze LCD może powodować drgania aparatu i poruszenie
zdjęć. W takich przypadkach zalecane jest użycie statywu.
Zdalne fotografowanie w trybie Live View
zz Program EOS Utility (oprogramowanie EOS, = 484) po
zainstalowaniu w komputerze pozwala podłączyć aparat do
komputera i fotografować zdalnie z podglądem obrazu na ekranie
komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
180
Fotografowanie z użyciem monitora LCD
1
Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View.
zz Naciśnij przycisk <A>.
BBNa monitorze LCD zostanie wyświetlony
podgląd kadru w trybie Live View.
W trybie <A> w lewym górnym rogu
ekranu zostanie wyświetlona ikona ujęcia
wykrytego przez aparat (= 186).
zz Podgląd kadru w trybie Live View
będzie miał poziom jasności dokładnie
odpowiadający fotografowanemu
obrazowi.
2
3
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu za
pomocą bieżącej metody AF (= 197).
zz Można również dotknąć ekranu,
aby wybrać twarz lub obiekt (= 208).
Zrób zdjęcie.
zz Naciśnij spust migawki do końca.
BBZdjęcie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na monitorze LCD.
BBPo zakończeniu odtwarzania
zarejestrowanego materiału
aparat automatycznie powróci do
fotografowania w trybie Live View.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby zakończyć
fotografowanie w trybie Live View.
181
zz Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu (jeśli dla jakości
rejestracji obrazów została wybrana opcja JPEG 73, a dla formatu obrazu
ustawienie 3:2).
zz W trybach strefy twórczej głębię ostrości można sprawdzić, naciskając przycisk
<0> lub <U>, gdy zostały one skonfigurowane zgodnie z opisem poniżej.
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Przypisz przycisk
SET] wybierz ustawienie [7:Podgląd głębi ostrości].
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Funkcja przycisku
DISP] wybierz ustawienie [1:Podgląd głębi ostrości].
zz Do fotografowania w trybie Live View (= 463) można także używać
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany oddzielnie)
lub elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno).
Włączenie fotografowania w trybie Live View
Wybierz w pozycji [z: Fotogr. Live View]
ustawienie [Włącz].
Wyświetlanie w trybie serii zdjęć
Jeśli podczas fotografowania w trybie Live View wykonuje się serię zdjęć
w trybie One-Shot AF <i>, należy trzymać wciśnięty do końca spust
migawki, aby wyświetlić (odtworzyć) zarejestrowane obrazy w sposób
ciągły. Po zakończeniu serii zdjęć (spust migawki wrócił do położenia
środkowego) zostanie wyświetlony obraz w trybie Live View.
zz W zależności od warunków fotografowania, np. kiedy używana jest lampa
błyskowa lub podczas fotografowania z długimi ekspozycjami, zarejestrowane
obrazy mogą nie być wyświetlane (odtwarzane) w sposób ciągły.
zz W trybie <8: x> fotografowanie w trybie Live View nie jest możliwe.
zz W trybie <8: q> kąt widzenia zmienia się nieznacznie podczas fotografowania
w trybie Live View ze względu na zastosowanie funkcji korygowania dystorsji.
zz W trybach <8: FG> i <v: ABCD> obszar obrazu będzie mniejszy.
zz W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć będzie niższa.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View znajdują
się na stronach = 215–= 216.
182
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej dźwięk migawki będzie słyszany
dwukrotnie, jednak zostanie wykonane tylko jedno zdjęcie. Ponadto po
naciśnięciu spustu migawki do końca zdjęcie zostanie zrobione po dłuższym
czasie niż w przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera.
zz Jeśli aparat nie jest używany przez dłuższy czas, jego zasilanie wyłączy się
automatycznie po upływie czasu określonego w pozycji [5: Autom. wyłącz.]
(= 261). Jeśli w pozycji [5: Autom. wyłącz.] wybrano opcję [Wyłącz],
fotografowanie w trybie Live View zostanie automatycznie zakończone
po upływie około 30 min (aparat pozostanie włączony).
zz Podgląd obrazu Live View można wyświetlić na ekranie telewizora, korzystając
z kabla HDMI (= 305). Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany
na telewizorze. Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź,
czy w pozycji [5: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (w zależności od standardu TV telewizora).
183
Ekran informacji
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę
ekranu informacji.
(10)(11)(12) (13)
(8)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(9)
(24) (25)
(27)
(30) (31)
(33)
(26) (28) (29)
(32)
(1)
Tryb fotografowania
(2)
Metoda AF
(3)
Działanie AF
(4)
Tryb wyzwalania migawki
(5)
Tryb pomiaru
(6)
Jakość rejestracji obrazów
(7)
Funkcja Bluetooth
(8)
Siła sygnału Wi-Fi
(9)
Funkcja Wi-Fi
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(19) Filtry twórcze
(20) Format obrazu zdjęcia
(21) Migawka dotykowa
(22) Symulacja ekspozycji
(23) Widok powiększony
(24) Blokada AE
(25) Czas naświetlania
(10) Dostępna liczba zdjęć
(26) Gotowość lampy / Błysk wyłączony
(11) Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(27) Przysłona
(12) Stan akumulatora
(28) Korekta ekspozycji lampy
(13) Punkt AF (1-punktowy AF)
(29) Wskaźnik połączenia GPS
(14) Histogram
(30) Wskaźnik poziomu ekspozycji /
Zakres sekwencji naświetlania
(15) Szybkie nastawy
(16) Balans bieli / Korekcja balansu bieli
(17) Styl obrazów
(31) Sekwencja naświetlania / FEB /
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
(32) Priorytet jasnych partii obrazu
(33) Czułość ISO
184
zz Histogram można wyświetlić poprzez naciśnięcie przycisku <B>.
Jednak histogram nie jest wyświetlany po naciśnięciu spustu migawki do końca.
zz Gdy pozycja <g> wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że poziom
jasności wyświetlanego obrazu Live View dokładnie odpowiada jasności
wykonywanego zdjęcia.
zz Migający symbol <g> oznacza, że podgląd kadru w trybie Live View
jest wyświetlany z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność
uzyskanego obrazu, ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne.
Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji.
Należy pamiętać, że zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na
zarejestrowanym obrazie.
zz Symulacja ekspozycji nie jest wykonywana w trybach <8: FG>,
jeśli ustawiono funkcję redukcji szumów zdjęć seryjnych podczas używania
lampy błyskowej lub ekspozycji w trybie Bulb. Ikona <g> i histogram
wyświetlone będą w kolorze szarym. Obraz zostanie wyświetlony na monitorze
LCD ze standardową jasnością. Histogram może nie być wyświetlany
prawidłowo w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.
zz Ikona <g> wyświetlona będzie również w kolorze szarym w trybach
<v: ABCD>. Histogram nie zostanie wyświetlony.
Ostrzeżenia:
Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym
samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie
pęcherzy spowodowanych długotrwałym działaniem niskiej temperatury. W przypadku
korzystania z aparatu w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze lub w przypadku
osób z problemami krążeniowymi lub których skóra słabo odbiera bodźce czuciowe
zalecane jest używanie statywu.
185
Ikony ujęć
W trybie fotografowania <A> aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia jest
wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portrety
Ruch
Tło
Nie portret
Natura
Zbliżenie*1
i otwarta Ruch
przestrzeń
Jasne
Kolor tła
Szare
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasno­
niebieskie
Pod światło
Zachód słońca
*2
*2
Pomarańczowy
Światło
punktowe
Ciemno­
niebieskie
Ciemna
Ze statywem
* 3* 4
*2
* 3* 4
*2
*1:Wyświetlana, gdy zamocowany obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*2:Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych
do wykrycia.
*3: Wyświetlana, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*4: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone
do sprzedaży w roku 2012 lub później.
*3+*4:W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych
w punktach *3 i *4 czas naświetlania wydłuży się.
zz W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana
ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
186
Ustawienia funkcji fotografowania
W tym rozdziale zostały opisane ustawienia funkcji fotografowania w trybie Live View.
Szybkie nastawy
Naciśnij przycisk <Q> podczas wyświetlania obrazu, aby uzyskać dostęp
do ekranu szybkich nastaw, na którym możesz dostosować ustawienia.
1
2
3
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostaną wyświetlone funkcje
konfigurowalne.
Wybierz i ustaw funkcję.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać funkcję.
BBNa ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji
i przewodnik po funkcjach (= 55).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić funkcję.
zz W trybach <8> i <v> wybierz tryb fotografowania w lewym
górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij przycisk <0> w celu
dokonania wyboru trybu fotografowania.
zz Aby ustawić automatyczny balans bieli, wybierz pozycję [Q]
i naciśnij przycisk <S/u>.
zz Aby skonfigurować ustawienie trybu wyzwalania migawki <q>,
korekcję balansu bieli/sekwencję balansu bieli, parametry stylu
obrazów lub efekty filtrów twórczych, naciśnij przycisk <B>.
Zamknij ekran nastaw.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zakończyć ustawianie i wrócić do
fotografowania w trybie Live View.
zz Można również wybrać opcję [2], aby wrócić do fotografowania
w trybie Live View.
zz W trybach strefy twórczej czułość ISO można ustawić, naciskając przycisk <g>.
zz W przypadku ustawienia w (pomiar skupiony) i r (pomiar punktowy)
w środkowej części ekranu zostanie wyświetlone koło pomiaru punktowego.
zz W przypadku fotografowania w trybie Live View nie można wybrać ustawień
<B> i <M> w trybie wyzwalania migawki / samowyzwalacza.
187
Fotografowanie z efektami filtrów twórczych N
Podczas podglądu kadru w trybie Live View można zastosować jeden
z siedmiu efektów filtra (Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka,
Efekt pogrubienia artystycznego, Efekt akwareli, Efekt aparatu-zabawki
oraz Efekt miniatury) przed wykonaniem zdjęć.
Aparat zapisuje tylko obraz z zastosowanym filtrem twórczym. Istnieje także
możliwość wykonania zdjęcia bez użycia filtru twórczego, a następnie
zastosowania efektu i zapisania go jako nowego obrazu (= 329).
1
2
3
4
5
6
Obróć pokrętło wyboru trybów
na tryb strefy twórczej.
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.
Wybierz pozycję [x].
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [x] (Filtr twórczy) w prawej
części ekranu.
Wybierz efekt filtru.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt filtru (= 190).
BBZostanie wyświetlony obraz z efektami
odpowiedniego filtru.
Dostosuj efekt filtru.
zz Naciśnij przycisk <B> (z wyjątkiem
efektu c).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby dostosować
efekt, a następnie naciśnij przycisk <0>.
Zrób zdjęcie.
BBObraz rejestrowany z zastosowanym
efektem filtra.
188
zz W przypadku ustawienia filtra twórczego pojedyncze zdjęcia będą wykonywane
nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na <i>.
zz Fotografowanie z filtrami twórczymi uniemożliwi określenie RAW, sekwencji
naświetlania, sekwencji balansu bieli lub redukcji szumów zdjęć seryjnych.
zz W przypadku zdjęć z filtrami twórczymi histogram nie jest wyświetlany.
189
Charakterystyka filtrów twórczych
zz G Ziarnisty Cz/B
Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia
można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.
zz W Miękka ostrość
Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Poziom miękkości można zmienić
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną
zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar
na brzegach obrazu. Ponadto rozdzielczość środkowego obszaru może
się zmniejszyć w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, ponieważ
ten filtr rozszerza środkową partię obrazu. Podczas ustawiania tego
filtru należy sprawdzić obraz na ekranie. Punkt AF zostanie ustawiony
w jednym z centralnych punktów.
zz Y Efekt pogrubienia artystycznego
Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają
na bardziej trójwymiarowe. Można dostosować kontrast i nasycenie.
Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie
mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie
zaszumione.
zz Z Efekt akwareli
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach.
Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru.
Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenerii
mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub
zawierać znaczną ilość szumów.
zz H Efekt aparatu-zabawki
Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje
wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Dominantę
barwną można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.
190
zz c Efekt miniatury
Tworzy efekt dioramy.
Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, zrób zdjęcie bez zmiany
jakichkolwiek ustawień.
Aby przesunąć obszar, który ma być wyostrzony (ramka efektu
miniatury), zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniatury”
(= 98). 1-punktowy AF jest używany jako metoda AF. Zalecane jest
ustawienie ramki efektu miniatury nad punktem AF przed rejestracją.
zz W przypadku opcji Ziarnisty Cz/B efekt ziarnistości widoczny na monitorze LCD
będzie wyglądał inaczej niż efekt ziarnistości na zarejestrowanym obrazie.
zz W przypadku opcji Miękka ostrość i Efekt miniatury efekt rozmycia obrazu na
monitorze LCD może wyglądać inaczej niż efekt rozmycia na zarejestrowanym
obrazie. Przed rozpoczęciem fotografowania możesz sprawdzić rozmycia tła,
naciskając przycisk <0> lub <U>, gdy skonfigurowano je w sposób
opisany poniżej.
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Przypisz przycisk
SET] wybierz ustawienie [7:Podgląd głębi ostrości].
-- W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] dla opcji [Funkcja przycisku
DISP] wybierz ustawienie [1:Podgląd głębi ostrości].
191
Ustawienia funkcji menu
Elementy ustawień do fotografowania w trybie Live View są wyświetlane na
kartach [z] i [5] w trybie Live View.
zz Współczynnik proporcji obrazuN
Użytkownik może zmienić format obrazu. Format [3:2] jest ustawiony
domyślnie. Obszar otaczający obraz Live View jest zamaskowany na
czarno, jeśli ustawione są następujące formaty obrazu: [4:3] [16:9] [1:1].
Obrazy JPEG będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu.
Obrazy RAW będą zawsze zapisywane w formacie obrazu [3:2].
Informacje o wybranym formacie obrazu są dołączane do pliku obrazu
RAW. Podczas przetwarzania obrazu RAW przy użyciu programu
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) umożliwiają one
wygenerowanie obrazu z zastosowaniem tego samego formatu obrazu,
który został ustawiony przed wykonaniem zdjęcia. W przypadku
formatów obrazu [4:3], [16:9] i [1:1] podczas odtwarzania obrazów
są wyświetlane linie oznaczające format obrazu, nie są one jednak
w rzeczywistości rejestrowane na zdjęciu.
192
Jakość
obrazu
73/83
Format obrazu i liczba pikseli (przybliżona)
3:2
4:3
16:9
1:1
6000 × 4000
5328 × 4000*
6000 × 3368*
4000 × 4000
(24 megapiksele) (21,3 megapiksela) (20,2 megapiksela) (16 megapikseli)
3984 × 2656
(10,6 megapiksela)
2976 × 1984
7a/8a
(5,9 megapiksela)
2400 × 1600
b
(3,8 megapikseli)
6000 × 4000
1/D
(24 megapiksele)
74/84
3552 × 2664
3984 × 2240*
2656 × 2656
(9,5 megapiksela) (8,9 megapiksela) (7,1 megapiksela)
2656 × 1992
2976 × 1680*
1984 × 1984
(5,3 megapiksela)
(5 megapikseli)
(3,9 megapiksela)
2112 × 1600*
2400 × 1344*
1600 × 1600
(3,4 megapikseli) (3,2 megapiksela) (2,6 megapiksela)
6000 × 4000
6000 × 4000
6000 × 4000
(24 megapiksele) (24 megapiksele) (24 megapiksele)
Formaty [4:3], [16:9] i [1:1] są dostępne podczas fotografowania w trybie Live View.
Liczba pikseli jest zaokrąglana do najbliższych dziesięciu tysięci lub tysiąca.
Obrazy JPEG są tworzone w określonym formacie obrazu.
Obrazy RAW są rejestrowane w formacie 3:2 i są oznaczone, aby wskazać
określony format obrazu.
zz Ustawienia jakości rejestracji obrazów i formatu obrazu oznaczone gwiazdką
nie do końca pokrywają się z wybranym formatem.
zz
zz
zz
zz
zz Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji
(czas blokady AE). W trybach strefy podstawowej timer pomiarowy jest
ustawiany na 8 s.
zz Migawka dotykowa (= 208)
Przez dotknięcie ekranu monitora LCD można ustawić ostrość
i automatycznie zrobić zdjęcie.
zz Metoda AF (= 197)
Możesz wybrać [u+Śledzenie], [AF punktowy], [1-punktowy AF]
lub [Strefowy AF]. Zwóć uwagę, że w trybie <A> metoda AF jest
ustawiona na [u+Śledzenie] i nie można jej zmienić.
zz AF z detekcją oczu (= 204)
Gdy dla metody AF wybrano ustawienie [u+Śledzenie] można
fotografować, utrzymując ostrość na oczach obiektu.
zz Ciągły AF (= 205)
Pomaga uniknąć przegapienia nieoczekiwanych okazji do zrobienia
zdjęcia, ponieważ aparat stale ustawia ostrość na obiektach aż do
naciśnięcia spustu migawki do połowy.
zz Ustawienia wyróżniania MFN (= 213)
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione
kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości.
193
zz Siatka przy rejestrowaniu
Za pomocą opcji [3x3 l] lub [6x4 m], można wyświetlać linie siatki
ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie. Ponadto
w przypadku opcji [Ukoś.3x3 n] siatka jest wyświetlana razem
z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej zrównoważyć kompozycję
poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.
zz Wybranie opcji [z: Dane dla retuszu kurzu], bądź albo [Czyść matrycę
ręcznie] albo [Czyść terazf] w pozycji [5: Czyszczenie matrycy]
spowoduje przerwanie fotografowania w trybie Live View. Aby wznowić
fotografowanie w trybie Live View, naciśnij przycisk <A>.
194
Zmiana sposobu działania autofokusaN
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF (autofokus)
najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
W trybach strefy podstawowej dla wybranego trybu fotografowania
automatycznie jest ustawiana optymalna charakterystyka działania AF.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
Wybierz pozycję [X].
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [X] (Działanie AF)
w lewej części ekranu.
Wybierz tryb działania AF.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
żądane działanie AF, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
X: Tryb One-Shot AF
K: Servo AF
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy. Aparat
automatycznie ustawi ostrość
w wybranym trybie działania AF.
zz Opcja dostępna tylko w przypadku fotografowania w trybie Live View
(niedostępna w przypadku filmowania).
zz Jeśli nie można uzyskać ostrości punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu migawki
do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość. Ewentualnie
patrz „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (= 202).
195
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych
Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki
do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu
przed wykonaniem zdjęcia.
zz W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć
będzie niższa.
zz Jeśli dla ustawienia [5: Sygnał „bip”] wybrano opcję [Wył.],
sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
Tryb Servo AF dla poruszających się obiektów
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających
się obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki
powoduje ciągłe ustawianie ostrości na fotografowanym obiekcie.
zz Priorytet nadawany jest śledzeniu obiektu, gdy tryb wyzwalania
migawki jest ustawiony na <i> dla serii zdjęć.
zz W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć
będzie niższa.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Jeśli dla opcji [Metoda AF] wybrano ustawienie [u+Śledzenie],
ustawianie ostrości będzie trwać przez cały czas, pod warunkiem że
ramka obszarowego AF może śledzić obiekt.
zz W przypadku niektórych obiektywów odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
zz Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości
obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić
kompozycję i wykonać zdjęcie.
zz Podczas korzystania z trybu Servo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie
uruchamiany nawet w przypadku uzyskania ostrości.
196
Regulacja ostrości przy użyciu AF
Wybór metody AF
Użytkownik może wybrać metodę AF odpowiadającą warunkom
fotografowania i obiektowi. Jako metodę AF możesz wybrać opcję
[u (twarz)+śledzenie] (= 198), [AF punktowy], [1-punktowy AF]
lub [Strefowy AF] (= 200).
W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji ostrości należy ustawić
znajdujący się na obiektywie przełącznik trybu ostrości w pozycji <MF>,
powiększyć obraz i ustawić ostrość ręcznie (= 212).
Wybierz metodę AF.
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Metoda AF].
zz Wybierz żądaną metodę AF, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Podczas wyświetlania podglądu
kadru w trybie Live View można także
nacisnąć przycisk <Q>, aby wybrać
metodę AF na ekranie szybkich nastaw
(= 187).
zz Opisy na stronach = 198–= 200 zakładają, że dla trybu [Działanie AF]
wybrano ustawienia [One-shot AF] (= 196). W przypadku trybu [Servo AF]
(= 196) punkt AF zmieni kolor na niebieski po osiągnięciu ostrości.
zz W trybach <8: C5> tryb Servo AF jest ustawiany automatycznie.
Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na niebieski i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Tylko [u+Śledzenie] i [1-punktowy AF] są dostępne po ustawieniu
nagrywania filmu 4K.
zz Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie 208.
197
Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza,
punkt AF <p> również się porusza, aby ją śledzić.
1
2
3
Sprawdź punkt AF.
zz Po wykryciu twarzy, na którą ma zostać
ustawiona ostrość, wokół twarzy pojawi
się ramka <p>.
zz W przypadku wykrycia kilku twarzy
zostanie wyświetlona ramka <q>.
Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby ustawić ramkę <q> na twarzy,
na której chcesz ustawić ostrość.
zz Ponadto można dotknąć ekranu monitora
LCD, aby wybrać twarz lub obiekt.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
BBJeśli nie można wykryć żadnych twarzy
lub użytkownik nie dotknie niczego na
ekranie, ostrość zostanie uzyskana
w ramce obszarowego AF.
BBPo uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
BBJeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
Zrób zdjęcie.
zz Sprawdź ostrość i ekspozycję,
a następnie naciśnij spust migawki do
końca, aby wykonać zdjęcie (= 181).
198
zz Ustawianie ostrości na inny obiekt niż twarz
Gdy punkt AF <z> uzyska ostrość, punkt AF <z> będzie się również
przemieszczał w celu śledzenia obiektu, jeśli użytkownik zmieni
kompozycję lub obiekt się poruszy.
zz Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie
możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (= 212) w celu wykrycia
twarzy, a następnie należy wykonać AF.
zz Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
zz Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona
lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
zz Ramka <p> może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
zz Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
199
AF punktowy/1-punktowy AF/Strefowy AF
Punkt lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
1
Sprawdź punkt AF.
zz Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
zz W trybach Strefowy AF wyświetlana jest
określona ramka strefy AF.
(1)
2
3
Przesuń punkt AF.
zz Możesz także przesunąć punkt AF,
dotykając ekranu lub naciskając
przyciski nawigacji <V>.
zz Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę
strefy AF, naciśnij przycisk <L>.
zz Aby powiększyć widok, naciśnij przycisk
<u>. Każdorazowe naciśnięcie
przycisku <u> powoduje zmianę
stopnia powiększenia.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
BBPo uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
BBJeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
200
4
Zrób zdjęcie.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca (= 181).
zz Ustawianie ostrości może być trudne w przypadku korzystania
z peryferyjnego punktu AF. W takim przypadku należy wybrać punkt AF
znajdujący się pośrodku kadru.
Uwagi dotyczące AF
Działanie AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie
ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Podczas automatycznej regulacji ostrości (działanie AF)
i po zakończeniu tej operacji jasność obrazu może ulec zmianie.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości
może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
zz Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View zmieni się
źródło światła, obraz na ekranie może migać, a ustawienie ostrości może
być utrudnione. W takim przypadku należy zakończyć fotografowanie
w trybie Live View, a następnie użyć AF przy dostępnym źródle światła
podczas wykonywania zdjęć.
zz Jeśli nie można uzyskać ostrości w trybie AF, ustaw przełącznik trybu ostrości
na obiektywie w pozycji <MF> i ustaw ostrość ręcznie (= 212).
zz Jeśli fotografowany obiekt znajduje się na krawędzi kadru i nieco poza obszarem
ostrości, należy zmienić kompozycję, przesuwając obiekt (i punkt AF) w kierunku
środka ekranu, ustawić ostrość ponownie, a następnie zrobić zdjęcie.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane. Jednak w przypadku
korzystania z lampy błyskowej serii Speedlite EX wyposażonej w diodę LED
w razie potrzeby włącza się oświetlenie wspomagające AF emitowane przez
tę diodę LED.
zz W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu autofokusa
może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do końca skuteczna.
201
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.)
zz Cienkie linie i kontury obiektu
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie
zz Zdjęcia nocne lub punkty światła
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED
zz Bardzo małe obiekty
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu
zz Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np. samochód
o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzę
w klatce itp.)
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można
unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia
(punkty świetlne, pasy itp.)
Zakres AF
Dostępny zakres automatycznego ustawiania ostrości różni się w zależności od
używanego obiektywu i formatu obrazu oraz od tego, czy nagrywany jest film
4K lub czy użytkownik korzysta z funkcji, takich jak Cyfrowa stabilizacja filmu.
202
Widok powiększony
Aby sprawdzić ostrość, gdy metoda AF jest
inna niż [u+Śledzenie], powiększ widok
o ok. 5x lub 10x, naciskając przycisk <u>
lub dotykając symbolu [Y] w prawym
dolnym rogu.
Widok powiększony nie jest dostępny
w przypadku trybu [u+Śledzenie].
zz Aby przesunąć punkt AF, naciśnij przyciski nawigacji <V> lub dotknij
punktu, który ma zostać powiększony.
zz Naciśnij przycisk <u> lub dotknij opcji [Y], aby powiększyć obszar
ramki powiększenia. Każde naciśnięcie przycisku <u> lub dotknięcie
opcji [Y] spowoduje zmianę współczynnika powiększenia.
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach
[AF punktowy] i [1-punktowy AF] i jest wyśrodkowane na ramce
strefy AF w trybie [Strefowy AF].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[1-punktowy AF] lub [AF punktowy]. W przypadku innych metod
AF automatyczne ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu
normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
zz Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy
wrócić do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
zz Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
zz Szybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym różni się.
zz W widoku powiększonym funkcja Filmowy Serwo AF (= 253) nie będzie działać.
zz W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
203
Ustawianie ostrości na oczach ludzi
Gdy dla metody AF wybrano ustawienie [u+Śledzenie] można
fotografować, utrzymując ostrość na oczach obiektu.
1
2
3
4
Wybierz opcję [AF z detekcją oczu].
zz Na karcie [z] wybierz opcję
[AF z detekcją oczu], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Włącz].
Nakieruj aparat na obiekt.
BBWokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu,
aby zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
Cała twarz jest wybierana po dotknięciu
innych rysów twarzy, takich jak nos
lub usta. Oczy, na których ma być
ustawiona ostrość, są wybierane
automatycznie.
zz Możesz wybrać oko lub twarz za
pomocą przycisków <Y> <Z> po
wyświetleniu symbolu < > lub <p>.
Zrób zdjęcie.
zz Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od
wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
204
Ustawianie funkcji Ciągły AF
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze
uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1
2
Wybierz opcję [Ciągły AF].
zz Na karcie [z] wybierz opcję [Ciągły AF],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Włącz].
zz Włączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ obiektyw
jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
205
Korzystanie z samowyzwalacza
1
2
Wybierz opcję [Wyzwalanie migawki].
zz Na karcie [z] wybierz opcję
[Wyzwalanie migawki], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz samowyzwalacz.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
samowyzwalacz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
m/Q:
10 sek./zdalne wyzwalanie
samowyzwalacz
Zdjęcie zostanie wykonane
po 10 sekundach od naciśnięcia
spustu migawki.
Możliwe jest także fotografowanie
ze zdalnym wyzwalaniem
za pomocą bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania
BR‑E1 (sprzedawany oddzielnie)
(= 463).
l: samowyzwalacz 2-sekundowy
Zdjęcie zostanie wykonane
po 2 sekundach od naciśnięcia
spustu migawki.
q:
Samowyzwalacz 10-sekundowy
plus seria zdjęć
Po 10 sekundach od naciśnięcia
spustu migawki zostanie wykonana
seria ustawionej liczby zdjęć.
Użyj przycisków <W> <X>,
aby ustawić liczbę zdjęć
w serii (od 2 do 10), które mają
być wykonane z użyciem
samowyzwalacza.
206
3
Zrób zdjęcie.
zz Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
BBAby sprawdzić działanie, należy
nasłuchiwać sygnałów dźwiękowych
lub obserwować odliczanie czasu
(w sekundach) na monitorze LCD.
BBDwie sekundy przed wykonaniem
zdjęcia sygnalizator dźwiękowy będzie
działał intensywniej.
zz W przypadku opcji <q> można zwiększyć interwał czasowy między
kolejnymi zdjęciami, ale zależy on od ustawień funkcji fotografowania,
takich jak jakość rejestracji obrazów czy tryb lampy błyskowej.
zz Przypadkowy promień światła wpadający do wizjera przy wykonywaniu
zdjęcia może powodować błędy pomiaru ekspozycji. Fotografowanie w trybie
Live View jest zalecane.
zz Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(= 101) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
zz W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu
należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć
blokady ostrości (= 74).
zz Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij monitora LCD lub
naciśnij przycisk <0>.
207
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej
Przez dotknięcie ekranu monitora LCD można ustawić ostrość
i automatycznie zrobić zdjęcie.
1
2
Włącz migawkę dotykową.
zz Dotknij ikony [y].
Każde dotknięcie ikony powoduje
przełączanie między opcjami [y] i [x].
zz [x] (Migawka dotykowa: Wł.)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotykowa: Wył.)
Można dotknąć miejsca, na którym
ma zostać ustawiona ostrość
(AF dotykowy). Aby zrobić zdjęcie,
naciśnij spust migawki do końca.
Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
zz Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
BBW miejscu dotknięcia aparat ustawi
ostrość (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (= 197).
BBPo uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i automatycznie
zostanie zrobione zdjęcie.
zz Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie
będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie
dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
zz Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <i> aparat
będzie wykonywał zdjęcia w trybie pojedynczych zdjęć.
zz Nawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF], dotknięcie ekranu
spowoduje ustawienie ostrości na obrazie przy użyciu opcji [One-Shot AF].
zz Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia
ostrości ani wykonania zdjęcia.
zz Jeśli ustawiono filtr twórczy efektu rybiego oka, aparat ustawi ostrość, używając
punktu AF w środkowej części ekranu, niezależnie od miejsca dotknięcia.
zz Jeśli ustawiono filtr twórczy efektu miniatury, migawka dotykowa nie działa.
208
zz Migawkę dotykową można ustawić także w pozycji [z: Migawka dotyk.].
zz Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie.
Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb.
Ponowne dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
209
Wykonywanie autoportretów
(zdjęć typu selfie)
Tryb autoportretów przetwarza obraz pod kątem fotografowania ludzi.
Przed rozpoczęciem fotografowania możesz również określić rozmycie tła,
jasność i wygładzenie skóry.
1
Skieruj monitor LCD w stronę
przedniej części aparatu.
zz Odchyl monitor LCD i skieruj go
w stronę przedniej części aparatu
(= 40), jak pokazano na ilustracji.
2
3
4
(1) (2)
Dotknij ikony [ ] na ekranie.
zz Dotknij ikony [ ] na ekranie,
aby aktywować tryb autoportretu.
Wprowadź ustawienia autoportretu.
zz Dotknij funkcji (1), aby ją wybrać,
a następnie ustaw efekt.
Zrób zdjęcie.
W przypadku korzystania z migawki
dotykowej:
zz Dotknij ikony [y] (2) i ustaw wartość
[x] (Dotyk. migawka: Wł.) (= 208).
zz Dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić
ostrość, a następnie zrób zdjęcie.
W przypadku korzystania ze spustu
migawki:
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość, a następnie
naciśnij go do końca, aby zrobić zdjęcie.
210
zz Po uzyskaniu ostrości przez aparat nie zmieniaj odległości między sobą
a aparatem, aż zostanie zrobione zdjęcie.
zz Należy uważać, aby nie upuścić aparatu.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Podczas fotografowania
w słabym świetle należy zapobiegać drganiom aparatu.
zz Tryb autoportretów zostanie anulowany po ustawieniu przełącznika aparatu
w pozycji <2> lub wykonaniu dowolnej z poniższych czynności:
-- Dotknięcie przycisku [g] na ekranie
-- Obrócenia monitora LCD do położenia początkowego
-- Naciśnięcie przycisku <A>
211
MF: Ręczna regulacja ostrości
Można powiększyć obraz i precyzyjnie wyregulować ostrość ręcznie (MF).
1
Ustaw przełącznik trybu ostrości na
obiektywie w pozycji <MF>.
zz Obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby w przybliżeniu ustawić ostrość.
2
3
4
Wyświetl ramkę powiększania.
zz Naciśnij przycisk <u>.
BBZostanie wyświetlona ramka
powiększania.
zz Można również dotknąć symbolu [1] na
ekranie, aby powiększyć obraz.
Przesuń ramkę powiększania.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby przesunąć ramkę powiększenia
w miejsce, w którym ma być ustawiona
ostrość.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
powrót ramki powiększenia na środek
ekranu.
Powiększ obraz.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<u> powoduje zmianę powiększenia
obrazu w następującej kolejności:
Normalny tryb wyświetlania → 5x → 10x
(1) (2)(3)
(1) Blokada AE
(2) Pozycja powiększonego obszaru
(3) Powiększenie
212
5
6
Ustaw ostrość ręcznie.
zz Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie,
aby ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości naciśnij
przycisk <u>, aby wrócić do widoku
standardowego.
Zrób zdjęcie.
zz Sprawdź ostrość i ekspozycję,
a następnie naciśnij spust migawki,
aby wykonać zdjęcie (= 181).
zz W widoku powiększonym nastawa ekspozycji jest zablokowana.
(Czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane w kolorze czerwonym).
zz Nawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej do
robienia zdjęć.
Ustawianie wyróżniania MF (podkreślania konturów)
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione
kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości. Można dostosować kolory
i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami
(poza trybem <A>).
1
Wybierz opcję [Nastawy
wyróżniania MF].
zz Na karcie [z] wybierz opcję [Nastawy
wyróżniania MF], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [Wyróżnianie].
zz Wybierz pozycję [Wyróżnianie],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [Wł.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
213
3
Ustaw poziom i kolor.
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
zz Wyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
zz Wyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach
ISO, szczególnie gdy ustawiono dodatkowe czułości ISO. Jeśli to konieczne,
obniż czułość ISO lub przełącz opcję [Wyróżnianie] na [Wył.].
zz Wyróżnianie widoczne na monitorze LCD nie jest zapisywane na obrazach.
214
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View
Jakość obrazu
zz W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
zz Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
zz W przypadku długotrwałego fotografowania w trybie Live View temperatura
wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, co może spowodować pogorszenie
jakości obrazu. Zawsze należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View,
gdy zdjęcia nie są wykonywane.
zz W przypadku fotografowania z długą ekspozycją, gdy temperatura
wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
W takiej sytuacji należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View
i odczekać kilka minut przed wznowieniem fotografowania.
Biała <s> i czerwona <E> ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
wewnętrznej
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania w trybie Live View lub wysokiej temperatury otoczenia,
zostanie wyświetlona biała ikona <s> lub czerwona ikona <E>.
zz Biała ikona <s> sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. Zaleca się
czasowe wyłączenie trybu fotografowania w trybie Live View i zaczekanie na
obniżenie temperatury aparatu przed dalszym fotografowaniem.
zz Czerwona ikona <E> sygnalizuje, że fotografowanie w trybie Live View
wkrótce zostanie automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie
możliwe aż do momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu.
Na chwilę przerwij fotografowanie w trybie Live View lub wyłącz zasilanie
i zaczekaj, aż aparat ostygnie.
zz Długotrwałe fotografowanie w trybie Live View w wysokiej temperaturze
spowoduje, że ikona <s> lub <E> pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest
używany, należy go zawsze wyłączyć.
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych
przy wysokiej czułości ISO lub z długą ekspozycją może być obniżona nawet
przed wyświetleniem białej ikony <s>.
Wyniki fotografowania
zz W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego uzyskana
ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia należy
wrócić do widoku standardowego. W widoku powiększonym czas naświetlania
i wartość przysłony są wyświetlane w kolorze czerwonym. Nawet jeśli zdjęcie
zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie rejestrowany
z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
zz W przypadku korzystania z obiektywu TS-E (innego niż TS-E17mm f/4L
lub TS-E24mm f/3.5L II) przesunięcie obiektywu lub użycie pierścienia
pośredniego może utrudnić ustawienie ekspozycji standardowej lub
skutkować nierówną ekspozycją.
215
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View
Podgląd kadru w trybie Live View
zz W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia podgląd kadru w trybie
Live View może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
zz Nawet po ustawieniu niskiej czułości ISO zakłócenia mogą być widoczne na
podglądzie kadru w trybie Live View w słabym oświetleniu. Jednak podczas
wykonywania zdjęć zapisywany obraz będzie miał mniejsze zakłócenia.
(Jakość jakość podglądu kadru w trybie Live View jest inna niż jakość
zarejestrowanego obrazu.)
zz W przypadku zmian źródła światła (podświetlenia) w obrębie kadru ekran
może migać. W takim przypadku należy zakończyć fotografowanie w trybie
Live View, a następnie wznowić je przy źródle światła, które ma być używane.
zz Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View aparat zostanie
skierowany w inny punkt, obraz może chwilowo utracić prawidłową jasność. Przed
rozpoczęciem fotografowania należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne obszary
na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym
obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
zz Jeśli w warunkach słabego oświetlenia dla opcji [5 Jasność wyśw.]
zostanie wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru w trybie Live View
może pojawić się szum lub zniekształcenia kolorów. Nie zostaną one jednak
zarejestrowane na obrazie.
zz Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej
niż na zarejestrowanym obrazie.
zz Jeśli czas naświetlania wynosi 1 s lub więcej, na monitorze LCD pojawia
się komunikat „BUSY”, a podgląd kadru w trybie Live View nie będzie
wyświetlany do zakończenia naświetlania.
Funkcje indywidualne
zz Podczas fotografowania w trybie Live View niektóre ustawienia funkcji
indywidualnych nie są uwzględniane.
Obiektyw i lampa błyskowa
zz Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image Stabilizer (IS) (Stabilizator
obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna
nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) pobiera zasilanie z akumulatora i może spowodować obniżenie
dostępnej liczby zdjęć w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania
statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
zz Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas fotografowania
w trybie Live View tylko w przypadku używania (super-)teleobiektywów
wyposażonych w tryb funkcji zaprogramowanej ostrości udostępnionych od
drugiej połowy 2011 r.
zz Blokada ekspozycji lampy nie zadziała w przypadku korzystania z wbudowanej
lampy błyskowej. W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej
Speedlite nie jest dostępna funkcja blokady ekspozycji lampy i błysk modelujący.
216
Filmowanie
Funkcję filmowania można włączyć
poprzez ustawienie przełącznika zasilania
w pozycji <k>.
zz Informacje o kartach, na których można nagrywać filmy —
patrz strona 7.
zz Trzymanie aparatu w ręku podczas filmowania może
powodować drgania aparatu i poruszenie obrazu. W takim
przypadku zalecane jest korzystanie ze statywu.
zz Informacje dotyczące wykonywania zdjęć aparatem
trzymanym w ręku można znaleźć na stronie 75.
217
Filmowanie
W przypadku odtwarzania zarejestrowanych filmów zaleca się podłączenie
aparatu do telewizora (= 305).
Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
Jeśli wybrano tryb fotografowania inny niż <a>, bieżąca jasność ujęcia
będzie korygowana za pomocą funkcji automatycznej regulacji ekspozycji.
1
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <k>.
BBBędzie można usłyszeć dźwięk
podnoszenia lustra, a następnie na
monitorze LCD pojawi się obraz.
2
3
4
(1)
Ustaw pokrętło wyboru trybów na
inny tryb niż <8>, <v> lub <a>.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Przed rozpoczęciem nagrywania filmu ustaw
ostrość w trybie AF lub dokonaj regulacji
ręcznej (= 197–= 203, = 212).
zz Domyślnie ustawiona jest opcja [Filmowy
Serwo AF: Włącz], aby aparat zawsze
ustawiał ostrość. Informacje dotyczące
wyłączania trybu Filmowy Serwo AF
można znaleźć na stronie = 253.
Nagraj film.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby rozpocząć
nagrywanie filmu. Aby zatrzymać
filmowanie, ponownie naciśnij
przycisk <A>.
BBPodczas nagrywania filmu znacznik
„oREC” będzie widoczny w prawym
górnym rogu ekranu.
BBDźwięk będzie nagrywany przez
wbudowane mikrofony (1).
218
zz Ogólne przestrogi dotyczące filmowania znajdują się na stronach
= 257–= 258.
zz W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi
dotyczące fotografowania w trybie Live View” na stronach = 215–= 216.
zz W trybach fotografowania <f> i <s> ustawienia będą takie same,
jak przy fotografowaniu w trybie <d>.
zz Możliwe do ustawienia funkcje menu są różne w trybach strefy podstawowej
i w trybach strefy twórczej.
zz Czas naświetlania, przysłona i czułość ISO są ustawiane automatycznie.
zz W trybach strefy twórczej można nacisnąć przycisk <A> (= 164), aby zablokować
ekspozycję (blokada AE). Ustawienie ekspozycji będzie wyświetlane przez liczbę
sekund określoną w ustawieniu [z: Timer pomiarowy]. Po uruchomieniu blokady
AE podczas filmowania można ją anulować, naciskając przycisk <S>. (Ustawienie
blokady AE zostanie zachowane do czasu naciśnięcia przycisku <S>).
zz W trybach strefy twórczej można obrócić pokrętło <6>, jednocześnie
przytrzymując przycisk <g>, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.
zz W przypadku nagrywania filmu z automatyczną regulacją ekspozycji
informacje dotyczące czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO nie
zostaną zapisane w pliku informacji o filmie Exif.
zz W przypadku filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji (z wyjątkiem
filmowania filmu poklatkowego) aparat automatycznie włączy diodę LED lampy
Speedlite przy słabym oświetleniu. Szczegółowe informacje można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite z serii EX wyposażonej w diodę LED.
Czułość ISO w trybach strefy podstawowej
zz Czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100–12800.
Zwróć uwagę, że gdy aparat jest ustawiony na filmy 4K, czułość ISO wynosi
ISO 100–6400.
Czułość ISO w trybach <d>, <s> i <f>
zz Czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100–12800.
Górny limit różni się w zależności od ustawienia [Maks. przy Autom.]
w ustawieniu [z:kAutom. ISO] (= 254). Zwróć uwagę, że gdy aparat
jest ustawiony na filmy 4K, czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
zz Jeśli w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)], w pozycji [Dodatkowe
czułości (ISO)] ustawiono wartość [1:Wł.], można również wybrać
ustawienie [H(25600)] dla opcji [Maks. przy Autom.]. Zwróć uwagę, że gdy
aparat jest ustawiony na filmy 4K, czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
zz Gdy dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie
[Włącz], zakres czułości ISO wynosi ISO 200–12800. Zwróć uwagę, że gdy
aparat jest ustawiony na filmy 4K, czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
219
zz Podczas przełączania z trybu fotografowania do trybu filmowania należy
sprawdzić ustawienia czułości ISO ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
Ikony ujęć
Podczas filmowania w trybie <A> będzie wyświetlana ikona ujęcia wykrytego
przez aparat, a ustawienia filmowania zostaną do niego dopasowane.
W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona
może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
Obiekt
Tło
Portrety
Nie portret
Natura
Zbliżenie*1
i otwarta
przestrzeń
Jasne
Szare
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasno­
niebieskie
Pod światło
Zachód słońca
*2
*2
Światło punktowe
*2
Pomarańczowy
Ciemno­
niebieskie
Ciemna
*1
Kolor tła
:Wyświetlana, gdy zamocowany obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych
do wykrycia.
220
Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W trybie <a> podczas nagrywania filmu można ręcznie ustawić czas
naświetlania, przysłonę i czułość ISO. Opcje ręcznej regulacji ekspozycji
podczas filmowania są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.
1
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <k>.
BBBędzie można usłyszeć dźwięk
podnoszenia lustra, a następnie na
monitorze LCD pojawi się obraz.
2
3
4
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <a>.
Ustaw czułość ISO.
zz Naciśnij przycisk <g>, a następnie
użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <6>, aby wybrać czułość ISO.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące czułości ISO, patrz 222.
Ustaw czas naświetlania
i przysłonę.
zz Aby ustawić czas naświetlania (1),
obróć pokrętło <6>.
zz Aby ustawić przysłonę (2), obróć
pokrętło <6>, jednocześnie
przytrzymując przycisk <g>.
(1) (2)
5
Ustaw ostrość i nagraj film.
zz Procedura jest taka
sama, jak w punkcie 3 i 4
procedury „Filmowanie” (= 218).
221
Czułość ISO podczas fotografowania z ręczną regulacją ekspozycji
zz Przy ustawieniu [AUTO] czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie
w zakresie ISO 100–12800. Górny limit różni się w zależności od
ustawienia [Maks. przy Autom.] w ustawieniu [z:kAutom. ISO]
(= 254). Zwróć uwagę, że gdy aparat jest ustawiony na filmy 4K,
czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
zz Czułość ISO w zakresie ISO 100–12800 można ustawić ręcznie
z dokładnością do całego stopnia. W menu [5: Funkcje indywidualne
(C.Fn)] po wybraniu w pozycji [Dodatkowe czułości (ISO)] opcji
[1:Wł.], górny limit zakresu ręcznego ustawienia czułości ISO zostanie
rozszerzony, aby można było wybrać wartość „H” (odpowiednik
ISO 25600). Zwróć uwagę, że gdy aparat jest ustawiony na filmy 4K,
czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
zz Jeżeli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
wybrana opcja [Włącz], dostępny będzie zakres czułości ISO od 200
do 12800. Zwróć uwagę, że gdy aparat jest ustawiony na filmy 4K,
czułość ISO wynosi ISO 100–6400.
zz Ponieważ filmowanie przy czułości odpowiadającej ISO 25600 może
skutkować znacznym poziomem zakłóceń, czułości te są oznaczone jako
rozszerzone czułości ISO (wyświetlane jako „H”).
zz Podczas przełączania z trybu fotografowania do trybu filmowania należy
sprawdzić ustawienia aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
zz Nie zaleca się zmieniania czasu naświetlania lub przysłony podczas
filmowania, ponieważ zmiany te zostaną zarejestrowanie na filmie.
zz Podczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie
czasu naświetlania w zakresie od ok. 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle
jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
zz W przypadku ustawienia opcji [5:Komp.eksp.(przytrz.p.,obróć S)] z opcją
[Przypisz przycisk SET] w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)]
(= 452) można ustawić korektę ekspozycji przy wybranej opcji automatycznej
czułości ISO.
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO.
zz Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji (= 223)
w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
zz Naciśnięcie przycisku <B> umożliwia wyświetlenie histogramu.
222
Ekran informacji
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę
ekranu informacji.
(11) (12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( )
(8) 7
(9)
(10)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) (24)(25)
(23)
(1)
(2)
(26)
Tryb filmowania/Ikona ujęcia
y :Automatyczna regulacja ekspozycji
(tryby strefy podstawowej)
k :Automatyczna regulacja
ekspozycji (tryby strefy twórczej)
M : Ręczna regulacja ekspozycji
u : Film HDR
l : Filtry twórcze
N : Film poklatkowy
Metoda AF
• S: u+Śledzenie
• Q: Punktowy AF
• T: 1-punktowy AF
• R: Strefowy AF
(3)
Wielkość nagrywanego filmu
(4)
Zoom cyfrowy
(5)
Stabilizacja cyfrowa filmu
(6)
Migawka wideo
(7)
Poziom nagrywania (ręcznie)
(8)
Funkcja Wi-Fi
(9)
Filmowy Serwo AF
(10) Blokada AE
(27) (28)(29)
(11) Pozostały czas filmowania* /
Czas, jaki upłynął
* Dotyczy pojedynczego klipu filmowego.
(12) Stan akumulatora
(13) Punkt AF
(14)
Histogram (do ręcznej regulacji ekspozycji)
(15) Szybkie nastawy
(16) Balans bieli
(17) Styl obrazów
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
(19) Filtry twórcze
(20) Wskaźnik połączenia GPS
(21) Powiększenie / Zoom cyfrowy
(22) Czas naświetlania
(23) Siła sygnału Wi-Fi
(24) Funkcja Bluetooth
(25) Przysłona
(26) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(do ręcznej regulacji ekspozycji)
223
(27) Krekta ekspozycji
(29) Czułość ISO
(28) Priorytet jasnych partii obrazu
zz Linie siatki i histogram nie będą wyświetlane podczas filmowania.
(Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania filmu).
zz Po rozpoczęciu filmowania wyświetlany pozostały czas nagrywania zostanie
zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.
224
Fotografowanie
Podczas filmowania nie można wykonywać zdjęć.
Aby wykonywać zdjęcia, należy zatrzymać filmowanie i wykonać zdjęcia
przy użyciu wizjera lub fotografowania w trybie Live View.
Przestrogi dotyczące filmowania
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu automatycznego wyregulowania
ostrości podczas filmowania może mieć następujące skutki.
-- Możliwa jest chwilowa utrata ostrości.
-- Jasność nagranego filmu może ulec zmianie.
-- Nagrywany film może zostać chwilowo zatrzymany.
-- Na filmie mogą zostać nagrane dźwięki pracy obiektywu.
zz Po ustawieniu trybu <Q> lub <Qw> zmiana czułości ISO lub przysłony
podczas filmowania może spowodować również zmianę balansu bieli.
zz Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu filmu.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zalecane
jest nagranie kilku próbnych filmów. Zmiana ogniskowej w czasie filmowania
może skutkować nagraniem zmian ekspozycji lub dźwięków mechanizmu
obiektywu. Obrazy mogą być również nieostre.
zz Podczas filmowania nie można powiększyć obrazu nawet w przypadku
naciśnięcia przycisku <u>.
zz Należy uważać, by nie zakryć wbudowanych mikrofonów (= 218) palcami.
zz W przypadku podłączenia lub odłączenia kabla HDMI podczas filmowania,
nagrywanie zostanie zakończone.
zz Ogólne przestrogi dotyczące filmowania znajdują się na stronach
= 257–= 258.
zz W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi
dotyczące fotografowania w trybie Live View” na stronach = 215–= 216.
Ostrzeżenia:
Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym
samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie
pęcherzy spowodowanych długotrwałym działaniem niskiej temperatury. W przypadku
korzystania z aparatu w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze lub w przypadku
osób z problemami krążeniowymi lub których skóra słabo odbiera bodźce czuciowe
zalecane jest używanie statywu.
225
Uwagi dotyczące filmowania
zz Zawsze, gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD
i HD wynosi około 100%.
zz Wbudowane mikrofony aparatu nagrywają dźwięk stereofoniczny.
zz Po podłączeniu kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawanego oddzielnie) do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego
aparatu (= 28), priorytet jest nadawany mikrofonowi zewnętrznemu.
zz Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem mini 3,5 mm.
zz Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas filmowania
tylko w przypadku używania (super)teleobiektywów wyposażonych w tryb
funkcji zaprogramowanej ostrości udostępnionych od drugiej połowy 2011 r.
226
Ustawienia funkcji fotografowania
W tym rozdziale zostały opisane ustawienia funkcji filmowania.
Szybkie nastawy
Naciśnięcie przycisku <Q> podczas wyświetlania obrazu na monitorze
LCD umożliwia ustawienie następujących parametrów: metoda AF, wielkość
nagrywanego filmu, zoom cyfrowy, Movie Digital Image Stabilizer (Stabilizator
cyfrowy filmu), migawka wideo, balans bieli, styl obrazów, Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) i filtry twórcze.
Należy pamiętać, że dostępne elementy w trybach strefy podstawowej,
zależą od trybu fotografowania.
1
2
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostaną wyświetlone funkcje
konfigurowalne.
Wybierz i ustaw funkcję.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
funkcję.
BBNa ekranie zostaną wyświetlone
ustawienia wybranej funkcji i przewodnik
po funkcjach (= 55).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby ustawić funkcję.
zz Aby ustawić automatyczny balans
bieli, wybierz pozycję [Q] i naciśnij
przycisk <S/u>.
zz Aby skonfigurować korekcję balansu
bieli, parametry stylu obrazów lub filtry
twórcze, naciśnij przycisk <B>.
zz Naciśnięcie przycisku <0> spowoduje
powrót aparatu do trybu filmowania.
zz Można również wybrać opcję [2],
aby wrócić do filmowania.
227
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Opcja [z: Wielk.nagr. filmu] pozwala
ustawić wielkość nagrywanego filmu
(wielkość obrazu, prędkość nagrywania
i metodę kompresji) oraz inne funkcje.
Filmy zostaną nagrane w formacie MP4.
zz Wielkość obrazu
L 3840 × 2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
L 1920 × 1080
Jakość zapisu Full High-Definition (Full HD). Format obrazu wynosi 16:9.
w 1280 × 720
Jakość zapisu High-Definition (HD). Format obrazu wynosi 16:9.
zz Normalne odtwarzanie filmów 4K i filmów L8/7 może nie być
możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo
mocy obliczeniowej.
zz Prędkość nagrywania sygnalizowana na ekranie wielkości nagrywanego filmu
zmienia się w zależności od tego, czy w pozycji [5: Standard TV] została
wybrana opcja [Dla NTSC] czy [Dla PAL].
zz Po zmianie ustawienia [5: Standard TV] ustaw ponownie wielkość
nagrywanego filmu.
zz Filmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
zz Filmowanie 4K
-- Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności.
-- Nagrywanie filmów 4K znacznie zwiększa obciążenie zasobów
przetwarzających, co może skutkować szybszym podwyższeniem
temperatury wewnętrznej lub temperaturą wyższą niż w przypadku
filmów standardowych.
-- Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać ją na karcie jako obraz
JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840 × 2160) (= 301).
zz Przy ustawianiu ostrości w trakcie nagrywania filmów 4K jest używana funkcja
detekcji kontrastu. Podczas nagrywania filmów w rozdzielczości HD lub
Full HD ustawianie ostrości może trwać dłużej i być trudniejsze.
228
zz Prędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)
6 29,97 kl./s /8 59,94 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
5 25,00 kl./s /7 50,00 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
4 23,98 kl./s
Używany głównie w przypadku filmów kinowych.
zz Metoda kompresji
X IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla
nagrywania.
X v IPB (lekka)
Ponieważ film jest nagrywany z niską prędkością nagrywania w celu
odtwarzania na różnych urządzeniach, pozwala to uzyskać mniejszy
rozmiar pliku niż w przypadku ustawienia IPB (standardowa). Dzięki temu
można filmować dłużej niż w przypadku ustawienia IPB (standardowa).
zz Format filmu
C MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku, gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB,
można nadal bez przerwy filmować.
zz Korzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC
aparat wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej w systemie FAT32
przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik osobno. Plików
filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności. Po zakończeniu
odtwarzania filmu należy wybrać następny film i odtworzyć go.
zz Korzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele
plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.
229
Ograniczenie czasu nagrywania filmu
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s. Po upływie
29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane. Nagrywanie
filmu można wznowić przez naciśnięcie przycisku <A>. (Film zostanie
nagrany jako nowy plik).
zz W przypadku kopiowania do komputera plików filmowych, których rozmiar
przekracza 4 GB, należy korzystać z programu EOS Utility (= 484) albo
czytnika kart (= 487). Pliki filmowe, których rozmiar przekracza 4 GB,
nie będą kopiowane, gdy użyta zostanie funkcja pobierania obrazów
dostępna w ramach systemu operacyjnego komputera.
230
Korzystanie z cyfrowego zoomu
podczas nagrywania
Jeśli rozmiar nagrania to L6X (NTSC) lub L5X (PAL), podczas
filmowania dostępny jest zoom cyfrowy od 3x do 10x (wartości przybliżone).
1
2
3
4
Ustaw pokrętło wyboru trybów na
inny tryb niż <8> lub <v>.
Wybierz pozycję [Zoom cyfrowy].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Zoom
cyfrowy], a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Zoom ok. 3-10x].
zz Wybierz pozycję [Zoom ok. 3-10x],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z menu i wrócić do filmowania.
Użyj zoomu cyfrowego.
zz Użyj przycisków <W> <X>.
BBPojawi się pasek zoomu cyfrowego.
zz Naciśnij przycisk <W>, aby przybliżyć obraz,
lub naciśnij przycisk <X>, aby oddalić obraz.
zz Wciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą funkcji [1-punktowy AF]
(na środku kadru).
zz Aby anulować zoom cyfrowy,
ustaw opcję [Wyłącz] w punkcie 2.
zz
zz
zz
zz
zz
Zaleca się używanie statywu w celu zapobieżenia drganiom aparatu.
Nie można ustawić opcji Film poklatkowy, Filtr twórczy i Stabilizacja cyfrowa.
Maksymalna czułość ISO zostanie ustawiona na ISO 6400.
Widok powiększony nie będzie dostępny.
Ponieważ funkcja cyfrowego zoomu podczas nagrywania filmu poddaje obraz
cyfrowej obróbce, obraz będzie bardziej ziarnisty przy wyższych ustawieniach
powiększenia. Mogą być widoczne także szumy, punkty światła itd.
zz Ikona ujęcia nie będzie wyświetlana.
zz Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Warunki fotografowania utrudniające
regulację ostrości” (= 202).
231
Cyfrowa stabilizacja filmu
Dostępna w aparacie funkcja cyfrowa stabilizacja filmu zmniejsza drgania
aparatu podczas nagrywania filmów. Dzięki funkcji Cyfrowej stabilizacji
filmu obrazy są stabilizowane nawet w przypadku używania obiektywu bez
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu). W przypadku używania obiektywu
wyposażonego w system Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw
przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) na obiektywie
w pozycji <1>.
1
2
Wybierz pozycję [Stab. cyfr. filmu].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Stab.
cyfr. filmu], następnie naciśnij przycisk
<0>.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Użyj przycisków nawigacji <W> <X>,
aby wybrać pozycję, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu
jest wyłączona.
zz Włącz (w)
Drgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco
powiększony.
zz Wzmocniona (y)
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze drgania
aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
232
zz Stabilizacja cyfrowa filmu nie działa, gdy przełącznik optycznego systemu
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest ustawiony w położeniu <2>.
zz W przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm, funkcja
Cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
zz Opcji Stabilizacja cyfrowa filmu nie można wybrać w trybie <8> lub <v>
lub gdy ustawiono cyfrowy zoom podczas nagrywania, film poklatkowy lub
filtr twórczy.
zz Im szerszy kąt widzenia, tym bardziej skuteczna jest stabilizacja obrazu.
Im węższy kąt widzenia, tym mniej skuteczna jest stabilizacja obrazu.
zz W przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko lub
obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
zz Efekty stabilizacji cyfrowej filmu nie są stosowane do zdjęć wyświetlanych
w powiększeniu.
zz Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie
ziarnistego. Mogą być widoczne także szumy, punkty światła itd.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie
rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt Cyfrowej
stabilizacji filmu.
zz Rozmiar punktu AF również się zmienia po wybraniu stabilizacji cyfrowej filmu.
zz W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
zz Ta funkcja nie jest zgodna z niektórymi obiektywami. Szczegółowe informacje
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
233
Nagrywanie filmów HDR
Użytkownik może ograniczyć zakres prześwietlania jasnych partii (zjawisko
utrudniające dostrzeżenie szczegółów obrazu) podczas filmowania nawet
bardzo kontrastowych ujęć.
Rozmiar nagrania to L6X (NTSC) albo L5X (PAL).
1
2
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <8>.
Nagraj film HDR.
zz Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre
części filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. W przypadku
filmowania aparatem trzymanym w rękach zakłócenia spowodowane przez
drgania aparatu mogą być bardziej widoczne. Zalecane jest używanie
statywu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku filmowania ze statywu
podczas odtwarzania filmu HDR klatka po klatce lub w zwolnionym tempie
może być widoczny powidok, a szumy mogą być bardziej dostrzegalne niż
podczas normalnego odtwarzania.
zz Nie można ustawić cyfrowego zoomu podczas nagrywania, filmu
poklatkowego ani stabilizacji cyfrowej filmu.
234
Nagrywanie filmów z efektami
filtrów twórczych
W trybie <v> (Filtry twórcze) można nagrać film, korzystając z jednego
z pięciu efektów (Sen, Stare filmy, Wspomnienia, Dramatyczne B&W
i Film z efektem miniatury).
Dla rozmiaru nagrania można wybrać ustawienie L6 (NTSC) lub
L5 (PAL).
1
2
3
4
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <v>.
Naciśnij przycisk <Q>.
BBZostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
Wybierz opcję [l].
zz Naciskaj przyciski <W> <X>, aby wybrać
ikonę [l] (Tryb fotografowania)
w lewym górnym rogu ekranu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz efekt filtru.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
efekt filtru (= 236), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz z efektami
odpowiedniego filtru.
zz W przypadku filmu z efektem miniatury
przesuń punkt AF do pozycji, na której ma
zostać ustawiona ostrość. Przesuń kadr
sceny jeśli punkt AF znajduje się poza nim,
tak aby punkt AF został z nim wyrównany.
235
5
6
Dostosuj poziom efektu filtru.
zz Naciśnij przycisk <Q> i wybierz ikonę
poniżej opcji [Tryb fotografowania].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby dostosować efekt, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Po ustawieniu efektu miniatury dla filmu
wybierz szybkość odtwarzania.
Nagraj film.
zz Widok powiększony nie będzie dostępny.
zz Histogram nie jest wyświetlany.
zz Nie można ustawić cyfrowego zoomu podczas nagrywania, migawki wideo,
filmów poklatkowych i Movie Digital Image Stabilizer (Stabilizator cyfrowy filmu).
zz Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność ekspozycji lub zakłócenia.
zz W trybach strefy twórczej za pomocą menu Szybkie nastawy można włączać
filtry twórcze (= 227).
Charakterystyka filtrów twórczych
zz l Sen
Wytwarza atmosferę o stonowanych barwach niczym z marzeń sennych.
Sprawia, że obraz jest ogólnie bardziej stonowany, rozmywając skrajne partie
kadru. Regulacja obejmuje poziom rozmycia obszarów po bokach kadru.
zz m Stare filmy
Wytwarza atmosferę starego filmu, dodając do obrazu efekty drżenia,
rys na kliszy i migotania. Na samej górze i dole kadru dokładana jest
maska w postaci czarnych pasów. Efekty drżenia i rys na kliszy można
regulować, wybierając intensywność efektu filtru.
zz k Wspomnienia
Tworzy atmosferę odległych wspomnień. Sprawia, że obraz jest ogólnie
bardziej stonowany, zmniejszając jasność na skrajach kadru. Efekt filtru
można regulować w zakresie ogólnego nasycenia barw i ciemnych
obszarów po bokach kadru.
zz n Dramatyczne B&W
Za pomocą silnie kontrastowych bieli i czerni wytwarza atmosferę
dramatycznego realizmu. Filtr oferuje regulację poziomu ziarnistości
i efektu czerni i bieli.
236
zz o Film z efektem miniatury
Możliwe jest nagrywanie filmów z efektem miniatury (dioramy).
Wybierz szybkość odtwarzania i rozpocznij nagrywanie.
Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, nagraj film bez zmiany
jakichkolwiek ustawień.
Aby przesunąć obszar, który ma być wyostrzony (ramka efektu miniatury),
zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniatury” (= 98).
1-punktowy AF jest używany jako metoda AF. Zalecane jest ustawienie
ramki efektu miniatury nad punktem AF przed rejestracją. W trakcie
fotografowania punkt AF i ramka efektu miniatury nie będą wyświetlane.
W punkcie 5 ustaw szybkość odtwarzania na [5x], [10x] albo [20x]
i rozpocznij filmowanie.
Szybkość i długość odtwarzania (film 1-minutowy)
Szybkość
5x
10x
20x
Długość odtwarzania
około 12 s
około 6 s
około 3 s
<o> (Filmy z efektem miniatury)
zz Dźwięk nie będzie nagrywany.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
zz Filmy z efektem miniatury, których czas odtwarzania jest krótszy niż
1 sekunda, nie mogą być edytowane (= 299).
237
Nagrywanie filmów poklatkowych
Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych w określonym
odstępie czasu, a następnie automatyczne połączonych w jeden materiał
filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie krótszym czasie niż
miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się do nieruchomej
obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów itp.
Filmy poklatkowe zostaną nagrane w formacie MP4 w następującej
jakości: L6W (NTSC)/L5W (PAL) dla 4K oraz L6W
(NTSC)/L5W (PAL) dla Full HD.
1
2
3
4
5
Ustaw pokrętło wyboru trybów na
inny tryb niż <8> lub <v>.
Wybierz pozycję [Film poklatk.].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Film poklatk.], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz opcję [Poklatkowo].
Wybierz scenę.
zz Wybierz scenę odpowiednią w danych
warunkach rejestrowania.
zz Aby uzyskać większą swobodę
przy ręcznym ustawianiu interwału
fotografowania i liczby zdjęć, wybierz
opcję [Nast. własna].
Wybierz opcję [Interwał/ zdjęcia].
zz Wybierz opcję [Interwał/ zdjęcia],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
238
6
(1)
(2)
Ustaw interwał fotografowania.
zz Wybierz pozycję [Interwał] (s). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić wartość,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas] (1)
i [3: Czas odtwarz.] (2).
Jeśli została wybrana opcja
[Nast. własna]
zz Wybierz pozycję [Interwał] (min:s).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
symbol <r>.
zz Ustaw wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.
7
(1)
(2)
Ustaw liczbę zdjęć.
zz Wybierz opcję [Liczba zdjęć]. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić wartość,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas] (1)
i [3: Czas odtwarz.] (2).
Jeśli została wybrana opcja
[Nast. własna]
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
symbol <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
zz Upewnij się, że opcja [3: Czas odtwarz.]
nie jest wyświetlana w kolorze czerwonym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.
zz Kiedy jest wybrana [Scena**], dostępne interwały i liczby ujęć są ograniczone,
zgodnie z ustawieniami danej sceny.
zz Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie
trwał ok. 2 min w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
239
8
Wybierz żądaną wielkość
nagrywanego filmu.
zz L (3840 × 2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s
(5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C)
z kompresją ALL-I (W).
zz L (1920 × 1080)
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD).
Format obrazu wynosi 16:9.
Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s
(5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C)
z kompresją ALL-I (W).
9
Skonfiguruj ustawienie
[Autom.ekspozycja].
zz Z 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar,
aby automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zz Każda klatka
Pomiar jest również dokonywany dla każdego kolejnego zdjęcia,
aby automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do
jasności. Należy pamiętać, że jeśli funkcje, takie jak Styl obrazów
i balans bieli są ustawione na [Auto], będą one automatycznie ustawiane
dla każdego kolejnego zdjęcia.
240
10
Skonfiguruj ustawienie [Auto-wył.
ekranu].
zz Wyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie wyświetlany.
Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min od
rozpoczęcia nagrywania.
zz Włącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia nagrywania.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
11
12
(1)
Ustaw sygnalizator dźwiękowy.
zz Wybierz pozycję ["Bip" przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wył.],
sygnalizator dźwiękowy nie zostanie
uruchomiony podczas fotografowania.
Sprawdź ustawienia.
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby
zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość
przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub
Full HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych interwałów.
241
13
14
Wyjdź z menu.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
Dokładnie sprawdź wymagany czas
i interwał.
zz Naciśnij przycisk <B> i ponownie
sprawdź „Wymagany czas (1)”
i „Interwał (2)” wyświetlane na ekranie.
(1) (2)
15
Nagraj film poklatkowy.
zz Naciśnij przycisk <A>, aby rozpocząć
nagrywanie filmu poklatkowego.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
automatyczna regulacja ostrości nie
będzie działała.
zz Podczas zapisywania filmu poklatkowego
wyświetlany jest symbol „oREC”.
BBPo wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
nagrywanie filmu poklatkowego kończy się.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
zz Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania
wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarzania] jest wyświetlany
na czerwono. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane,
pomimo że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień
[Liczba zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT (= 67),
w kolorze czerwonym jest wyświetlana opcja [Czas odtwarzania].
W przypadku dalszego fotografowania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik
filmowy rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.
242
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Filmów poklatkowych nie można nagrywać, kiedy aparat jest podłączony do
komputera za pomocą kabla interfejsu albo kiedy do aparatu jest podłączony
kabel HDMI.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoom obiektywu.
Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę
wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji
obiektywu.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego funkcja automatycznego wyłączania
zasilania nie będzie działała. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji
fotografowania i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
zz W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
zz Przy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji [Autom.
ekspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni się znacznie
od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać zdjęcia przy
ustawionym interwale.
zz Stabilizacja cyfrowa filmu nie jest dostępna.
zz Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza ustawiony interwał fotografowania
z powodu zastosowanych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności
karty, niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z zadanym interwałem.
zz Jeśli podłączasz aparat do komputera kablem interfejsu i używasz
oprogramowania EOS Utility (oprogramowania EOS), dla opcji [z: Film
poklatk.] wybierz wartość [Wyłącz]. Jeśli wybierzesz wartość inną niż
[Wyłącz], aparat nie będzie mógł się komunikować z komputerem.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) obiektywu nie będzie działał.
zz Nagrywanie filmu poklatkowego kończy się, gdy przełącznik zasilania
zostanie na przykład ustawiony w pozycji <2>, a ustawienie zostanie
zmienione na [Wyłącz].
zz Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
zz Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
-- Wybranie opcji [Czyść terazf] w menu [5: Czyszczenie matrycy] lub
wybranie opcji [Kasowanie nastaw aparatu] w menu [5: Kasowanie nastaw]
-- Obrócenie pokrętła wyboru trybów
zz W razie rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego w sytuacji gdy wyświetlana
jest biała ikona <s> ostrzegająca o wysokiej temperaturze (= 215), jakość
obrazu filmu poklatkowego może ulec pogorszeniu. Zaleca się rozpoczęcie
nagrywania filmu poklatkowego po zniknięciu białej ikony <s> (obniżenie
temperatury wewnętrznej aparatu).
243
zz Zalecane jest używanie statywu.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych
4K i Full HD wynosi około 100%.
zz Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego, naciśnij przycisk <A>.
Nagrana do tej pory część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
zz Za pomocą tego aparatu możesz odtwarzać nagrane filmy poklatkowe w taki
sam sposób, jak standardowe filmy.
zz Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem
mniej niż 48, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli nagrywanie
potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana w 24-godzinnych
przyrostach.
zz Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego będzie wynosić mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarzania]
będzie widoczne wskazanie „00'00"”.
zz Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów
do gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno, = 461).
zz Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany osobno)
umożliwia rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.
Z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1
zz Najpierw sparuj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 z aparatem
(= 410).
zz Dla funkcji [z: Pilot] wybierz wartość [Włącz].
244
Nagrywanie migawek wideo
Nagraj serię migawek wideo, każdej o długości kilku sekund, a aparat połączy
je, tworząc album migawek wideo z podróży lub ważnego wydarzenia.
Nagrywanie migawki wideo jest dostępne, kiedy wielkość nagrywanego
filmu jest ustawiona na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Album migawek wideo może być odtwarzany z muzyką w tle (= 337).
Tworzenie albumu migawek wideo
Migawka
wideo 1
Migawka
wideo 2
Migawka
wideo **
Album migawek wideo
Ustawienie czasu nagrywania migawki wideo
1
2
3
Ustaw pokrętło wyboru trybów na
inny tryb niż <v>.
Wybierz pozycję [Migawka wideo].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję
[Migawka wideo], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Włącz].
zz Wybierz opcję [Migawka wideo],
następnie wybierz ustawienie [Włącz].
245
4
5
Wybierz pozycję
[Ustawienia albumu].
Wybierz pozycję
[Utwórz nowy album].
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
6
7
8
(1)
Określ czas odtwarzania.
zz Ustaw czas odtwarzania dla każdej
migawki wideo.
Określ efekt odtwarzania.
zz Od tego ustawienia zależy prędkość
odtwarzania albumów.
zz Zwróć uwagę, że przy ustawieniu
<8> opcja [Efekt odtwarzania] nie
jest dostępna.
Sprawdź wymagany czas
nagrywania.
zz W pozycji (1) widać wymagany
czas nagrywania każdej migawki,
który zależy od czasu odtwarzania
i wybranego efektu.
246
9
Wyjdź z menu.
zz Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
<M>.
BBPojawi się niebieski pasek wskazujący
czas nagrywania (1).
(1)
Tworzenie albumu migawek wideo
10 Nagraj pierwszą migawkę wideo.
zz Naciśnij przycisk <A> i zacznij nagrywać.
BBNiebieski pasek oznaczający czas
nagrywania będzie się stopniowo
zmniejszał. Kiedy minie ustawiony
czas filmowania, nagrywanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
BBZostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia (= 248).
11 Zapisz nagranie jako album
migawek wideo.
zz Wybierz pozycję [J Zapisz jako
album], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Film zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo w albumie.
12 Kontynuuj nagrywanie, aby
zarejestrować kolejne migawki wideo.
zz Powtórz punkt 10, aby nagrać następną
migawkę wideo.
zz Wybierz pozycję [J Dodaj do albumu],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby utworzyć kolejny album migawek
wideo, wybierz pozycję [W Zapisz jako
nowy album].
zz W razie potrzeby powtórz punkt 12.
247
13 Zakończ nagrywanie migawek wideo.
zz Dla ustawienia [Migawka wideo]
wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić
do standardowego trybu nagrywania
filmów, ustaw opcję [Wyłącz].
zz Naciśnij przycisk <M>,aby wyjść
z menu i wrócić do standardowego trybu
nagrywania filmów.
Opcje w punkcie 11 i 12
Funkcja
J Zapisz jako album (punkt 11)
Opis
Film zostanie zapisany jako pierwsza migawka
wideo w albumie.
J Dodaj do albumu (punkt 12)
Właśnie nagrana migawka wideo zostanie dodana do
albumu zarejestrowanego bezpośrednio wcześniej.
W Zapisz jako nowy album
(punkt 12)
Zostanie utworzony nowy album migawek wideo,
a film wideo zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo. Nowy album zostanie zapisany
w innym pliku niż album zapisany poprzednio.
1 Odtwórz migawkę wideo
(punkt 11 i 12)
Zostanie odtworzona właśnie nagrana
migawka wideo.
r Nie zapisuj w albumie (punkt 11) Nagrana migawka wideo zostanie usunięta,
a nie zapisana w albumie. Wybierz przycisk [OK]
r Usuń bez zapisywania
w oknie dialogowym potwierdzenia.
w albumie (punkt 12)
zz Jeśli chcesz, aby kolejna migawka wideo została nagrana od razu, wybierz
w pozycji [Pokaż potwierdz.] w obszarze [z: Migawka wideo] ustawienie
[Wyłącz]. To ustawienie pozwala nagrywać kolejne migawki wideo
natychmiast, bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.
248
Dodawanie do istniejącego albumu
1
Wybierz pozycję [Dodaj do
istniejącego albumu].
zz Wykonaj krok 5 na = 246, aby wybrać
pozycję [Dodaj do istniejącego albumu].
2
3
4
Wybierz istniejący album.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
istniejący album, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
BBNiektóre ustawienia migawki wideo
zostaną zmienione tak, aby odpowiadały
ustawieniom istniejącego albumu.
Wyjdź z menu.
zz Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
<M>.
BBZostanie wyświetlony ekran nagrywania
migawek wideo.
Nagraj migawkę wideo.
zz Zobacz „Tworzenie albumu migawek
wideo” (= 247), aby znaleźć
informacje na temat rejestrowania
migawki wideo.
zz Nie można wybrać albumu nagranego za pomocą innego aparatu.
Przestrogi dotyczące rejestrowania migawek wideo
zz W przypadku wybrania w pozycji [Efekt odtwarzania] ustawienia
[1/2x prędkość] lub [2x prędkość] nie jest nagrywany dźwięk.
zz Czas nagrywania poszczególnych migawek wideo jest jedynie orientacyjny.
Czas filmowania wyświetlany podczas odtwarzania może nie być dokładny,
zależnie od prędkości nagrywania.
249
Ustawienia funkcji menu
Elementy ustawień do nagrywania filmów są wyświetlane na kartach [z]
i [5], gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <k>.
zz Wielkość nagrywanego filmu (= 228)
Pozwala ustawić wielkość nagrywanego filmu (wielkość obrazu,
prędkość nagrywania i metoda kompresji).
zz Zoom cyfrowy (= 231)
W przypadku fotografowania z teleobiektywem można korzystać
z zoomu cyfrowego.
250
zz Nagrywanie dźwiękuN
(1)
Standardowo wbudowane mikrofony
nagrywają dźwięk w stereo. Po podłączeniu
kierunkowego mikrofonu stereofonicznego
DM-E1 (sprzedawanego oddzielnie) do
złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego
aparatu (= 28), priorytet zostanie
nadany mikrofonowi zewnętrznemu.
(1) Miernik poziomu
Opcje [Nagryw. dźw./Poziom nagr.]
: Poziomu nagrywania dźwięku jest ustawiany
[Auto]
automatycznie. Automatyczna kontrola poziomu działa
automatycznie na podstawie poziomu dźwięku.
[Ręcznie]
:Opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.
Pozwala ustawić jeden z 64 poziomów nagrywania dźwięku.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i, patrząc na miernik
poziomu, użyj przycisków <Y> <Z>, aby wyregulować
poziom nagrywanego dźwięku. Spójrz na wskaźnik
wartości szczytowych (około 3 s), skoryguj poziom
w taki sposób, aby miernik poziomu tylko czasami
przechodził na prawo od wartości „12” (-12 dB) przy
najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom przekracza
wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.
[Wyłącz]
: Dźwięk nie będzie nagrywany.
[Filtr wiatru]
Jeśli w tej pozycji wybrano wartość [Auto], odgłos szumu wiatru na
zewnątrz nie będzie tak wyraźnie słyszalny. Ta funkcja działa tylko
w przypadku używania wbudowanych mikrofonów do filmowania. Podczas
działania filtru wiatru część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
[Tłumik]
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Nawet po wybraniu w pozycji [Nagryw. dźw.]
ustawienia [Auto] albo [Ręcznie] do filmowania, dźwięk może zostać
zniekształcony, jeśli jest on bardzo głośny. W takim przypadku zalecane
jest wybranie wartości [Włącz].
zz Jeżeli w połączeniu z mikrofonem zewnętrznym korzystasz z sieci Wi-Fi (komunikacja
bezprzewodowa), mogą zostać zarejestrowane zakłócenia. Podczas nagrywania
dźwięku nie zaleca się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
251
zz W trybach strefy podstawowej ustawienia dostępne dla opcji [z: Nagryw.
dźwięku] to [Wł.]/[Wył.]. Jeśli ustawiono [Wł.] poziom nagrywania dźwięku
będzie regulowany automatycznie (podobnie jak w trybie [Auto]) i będzie
działała funkcja filtra wiatru.
zz Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy)
i R (prawy).
zz Zarówno dla lewego, jak i prawego kanału dźwięk nagrywany jest
z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bit.
zz Cyfrowa stabilizacja filmu (= 232)
Umożliwia zmniejszenie drgań aparatu podczas nagrywania filmów.
zz Korekcja aberracji obiektywuN (= 141)
Można ustawić korygowanie jasności brzegów i korygowanie aberracji
chromatycznej.
zz Film poklatkowy (= 238)
Można nagrywać filmy poklatkowe.
zz Pilot
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], możesz rozpoczynać i kończyć
filmowanie za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie, = 463).
W przypadku używania pilota BR-E1 ustaw tryb wyzwalania / przełącznik
filmowania w pozycji <k>, a następnie naciśnij przycisk zwalniania.
zz Migawka wideo (= 245)
Można rejestrować migawki wideo.
zz k Ustawienia czułości ISON (= 255)
Ustaw czułość ISO i zakres czułości ISO w przypadku filmów.
zz k Autom. wolna migawkaN (= 255)
Podczas nagrywania filmów przy słabszym oświetleniu możesz wybrać,
czy priorytet ma zostać nadany jasności, czy gładkości.
zz Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji
(czas blokady AE).
zz Wyświetlacz informacyjny o HDMIN (= 256)
Można ukryć informacje nakładane przy wysyłaniu sygnału do wyjścia HDMI.
zz Metoda AF
Metody AF są identyczne jak te opisane w części „Regulacja ostrości
przy użyciu AF” (= 197). Możesz wybrać [u+Śledzenie], [AF
punktowy], [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF].
252
zz Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły
ustawia ostrość na obiekt. Ustawienie domyślne to [Włącz].
Jeśli została wybrana opcja [Włącz]:
-- Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust
migawki nie jest wciśnięty do połowy.
-- Jeżeli nie chcesz, aby ostrość była nadal ustawiana na określony
punkt lub aby zostały nagrane mechaniczne odgłosy obiektywu,
możesz tymczasowo zatrzymać działanie funkcji Filmowy Serwo AF,
wykonując czynności opisane poniżej.
• Dotknij ikony [Z] w lewym dolnym rogu ekranu.
•W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] jeśli w pozycji [Spust
migawki/Przyc.blok.AE] ustawiono opcję [2:AF/Blokada AF,
bez blok.AE], można zatrzymać funkcję Filmowy Serwo AF,
przytrzymując przycisk <A>. Zwolnienie przycisku <A> spowoduje
wznowienie funkcji Filmowy Serwo AF.
-- Wstrzymana praca Filmowego Serwo AF zostanie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <M>
albo <x> albo zmienienie metody AF.
Gdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
-- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF]
po ustawieniu opcji [Włącz]
zz Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
-- Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
-- Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
-- Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Warunki fotografowania utrudniające
regulację ostrości” (= 202).
zz W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest zużywana
energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów będzie krótszy.
zz W przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany mechaniczny
odgłos podczas regulacji ostrości. Korzystanie z kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno) może zminimalizować
występowanie tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale.
Ponadto korzystanie z niektórych obiektywów USM (np. EF-S18-135mm f/3.5-5.6
IS USM) albo niektórych obiektywów STM (np. EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM)
pozwoli zredukować słyszalność mechanicznego dźwięku z obiektywu.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub
wyświetlania widoku powiększenia.
zz Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali lub aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zawęzić (zmiana powiększenia obrazu).
zz ŸW przypadku ustawienia przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji
<MF> podczas korzystania z funkcji Filmowy Serwo AF należy najpierw
ustawić przełącznik zasilania aparatu w pozycji <1>.
253
zz Ręczna ostrość dla obiektywuN (= 107)
Może zostać określona, gdy używane są obiektywy obsługujące ręczną
regulację ostrości w trybie elektronicznym.
zz Siatka przy rejestrowaniu
Za pomocą opcji [3x3 l] lub [6x4 m] można wyświetlać linie
siatki ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie przed
rozpoczęciem fotografowania. Ponadto w przypadku opcji [Ukoś.3x3 n]
siatka jest wyświetlana razem z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej
zrównoważyć kompozycję poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.
Należy pamiętać, że siatka nie jest wyświetlana na monitorze LCD
podczas filmowania.
zz Funkcja spustu migawki dla filmów
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez
wciśnięcie spustu migawki do połowy lub do końca podczas filmowania.
[Do połowy]
-- Możliwe ustawienia to [Pomiar+kSerwo AF],
[Pomiar+One‑ShotAF] lub [Tylko pomiar]. Ustawienie
([Pomiar+One-ShotAF] nie jest dostępne dla filmów 4K).
[Do oporu]
-- Możliwe ustawienia to [Bez funkcji] lub [Film - start/stop].
Po wybraniu dla opcji naciśnięcia przycisku do oporu ustawienia
[Film - start/stop] można rozpocząć/zatrzymać nagrywanie
filmu nie tylko poprzez całkowite naciśnięcie przycisku <A> lub
spustu migawki, ale również za pomocą elektronicznego wężyka
spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno = 463).
zz Podczas filmowania ustawienie [5: F-cja przyc. mig. do filmów] powoduje
zastąpienie funkcji przypisanej do spustu migawki w pozycji [Spust migawki/
Przyc.blok.AE] w menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)].
254
Czułość ISO podczas filmowaniaN
Można ustawić czułość ISO niezależnie dla
fotografowania i filmowania. Ustawienia
dokonaj w pozycji [kNastawy czułości
ISO] na karcie [z].
zz [Czułość ISO]
W trybie ręcznej regulacji ekspozycji można ustawić czułość ISO (= 222).
zz [Maks. przy Autom.]
W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić górny limit
automatycznej czułości ISO na ISO 6400 lub 12800.
Jeśli w pozycji [Dodatkowe czułości (ISO)] w menu [5: Funkcje
indywidualne (C.Fn)] ustawiono opcję [1:Wł.], możesz wybrać
ustawienie [H(25600)].
Autom. wolna migawkaN
Można wybrać opcję automatycznego
ograniczenia czasu naświetlania w warunkach
słabego oświetlenia, aby nagrywane filmy
były jaśniejsze i miały mniej zakłóceń niż
w przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz].
Ma zastosowanie, gdy prędkość
nagrywania filmu w danej rozdzielczości
wynosi 8 lub 7.
zz [Wyłącz]
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej naturalnym
ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych ruchów obiektu
niż przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać, że w warunkach
niedostatecznego oświetlenia filmy mogą być ciemniejsze niż
w przypadku wybrania ustawienia [Włącz].
zz [Włącz]
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych i zawierających mniej zakłóceń
filmów niż w przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz] dzięki
automatycznej redukcji czasu naświetlania do 1/30 s (NTSC) lub 1/25 s
(PAL) w warunkach niedostatecznego oświetlenia.
zz Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów poruszających
się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.
255
Wyświetlanie informacji dla wyjścia HDMIN
Można określić, jakie informacje mają być
wyświetlane na obrazie przesyłanym przez
kabel HDMI.
zz [Z informacjami]
Obraz, informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są widoczne na
urządzeniu podłączonym za pomocą kabla HDMI. Ekran aparatu jest
wyłączony.
Rejestrowane filmy są zapisywane na karcie.
zz [Czysty / Wyjście L]
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy w rozdzielczości 4K.
W aparacie są wyświetlane również informacje o obrazie i punkty AF,
ale nie są one zapisywane na obrazie rejestrowanym na karcie. Co ważne,
nie jest dostępna komunikacja Wi-Fi.
zz [Czysty / Wyjście L]
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy w rozdzielczości
Full HD. W aparacie są wyświetlane również informacje o obrazie
i punkty AF, ale nie są one zapisywane na obrazie rejestrowanym na
karcie. Co ważne, nie jest dostępna komunikacja Wi-Fi.
256
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej <E>
zz Jeśli podczas nagrywania filmu wyświetlona zostanie czerwona ikona
<E>, karta może być gorąca, dlatego należy przerwać filmowanie, a przed
wyjęciem karty poczekać, aż aparat ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
czerwona ikona <E>.
zz Czerwona ikona <E> sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji
należy wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
zz Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że ikona <E>
pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
Jakość nagrywania i obrazu
zz Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image Stabilizer (IS)
(Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty
do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) powoduje
zużywanie energii akumulatora i może spowodować skrócenie całkowitego
czasu trwania nagranego filmu w zależności od warunków fotografowania.
Gdy Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas
korzystania statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
zz Wbudowane mikrofony aparatu rejestrują także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy
aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie tego typu
niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale, należy korzystać
z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
zz Do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać
wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
zz Jeśli jasność zmienia się podczas filmowania z automatyczną regulacją
ekspozycji, obraz może ulec chwilowemu zatrzymaniu. W takim przypadku
należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne obszary
na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Nagrany film będzie niemal
identyczny z obrazem wyświetlanym na monitorze LCD.
zz W słabym świetle na obrazie mogą pojawić się zakłócenia i nieregularne
kolory. Nagrany film będzie niemal identyczny z obrazem wyświetlanym na
monitorze LCD.
zz Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość dźwięku
i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet
wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
257
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
zz W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu — podczas
filmowania może pojawić się pięciostopniowy wskaźnik poziomu (1)
po prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile danych nie zostało
jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie bufora pamięci). Dla kart
o małej szybkości zapisu wartości na skali wskaźnika będą rosły
szybciej. Jeśli wskaźnik pokaże maksymalną wartość, filmowanie
zostanie automatycznie zatrzymane.
W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie
wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost
jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować
kilka filmów testowych w celu sprawdzenia szybkości zapisu.
(1)
Odtwarzanie i podłączanie do telewizora
zz W przypadku podłączenia aparatu do telewizora (= 305) i nagrywania filmu
telewizor nie będzie emitował dźwięku. Mimo to dźwięk zostanie nagrany
prawidłowo.
Ograniczenia dotyczące filmów w formacie MP4
zz Należy pamiętać, że zazwyczaj w stosunku do filmów MP4 mają zastosowanie
poniższe ograniczenia.
-- Dźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
-- Podczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być
lekko niezsynchronizowane.
258
Przydatne funkcje
zz Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego (= 260)
zz Przypomnienie o karcie (= 260)
zz Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania (= 261)
zz Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia (= 261)
zz Regulowanie jasności ekranu LCD (= 262)
zz Tworzenie i wybieranie folderu (= 263)
zz Metody tworzenia numerów plików (= 265)
zz Ustawienie informacji o prawach autorskich (= 268)
zz Konfigurowanie automatycznego obracania obrazów
pionowych (= 270)
zz Przywracanie ustawień domyślnych aparatu (= 271)
zz Włączanie/wyłączanie monitora LCD (= 272)
zz Automatyczne czyszczenie matrycy (= 273)
zz Dołączanie danych dla retuszu kurzu (= 274)
zz Ręczne czyszczenie matrycy (= 276)
zz Wyjściowa rozdzielczość HDMI (= 278)
zz Odtwarzanie obrazów RAW w telewizorach HDR (= 279)
259
Przydatne funkcje
Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego
Użytkownik może wyłączyć sygnalizator dźwiękowy uruchamiany
po uzyskaniu ostrości podczas fotografowania z samowyzwalaczem
i obsługi ekranu dotykowego.
Na karcie [5] wybierz opcję [Sygnał „bip”],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz opcję [Wył.], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Aby wyciszyć sygnalizator dźwiękowy tylko
podczas sterowania ekranem dotykowym,
wybierz opcję [Dotknij n].
Przypomnienie o karcie
Ta ustawienie uniemożliwia fotografowanie w przypadku braku karty
w aparacie.
Na karcie [z] wybierz opcję [Zwolnij
migawkę bez karty], a następnie naciśnij
przycisk <0>. Wybierz opcję [Wyłącz],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Jeśli w przypadku braku karty w aparacie
zostanie naciśnięty spust migawki,
w wizjerze pojawi się komunikat „Card”
i zwolnienie migawki nie będzie możliwe.
260
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania
Użytkownik może zmienić czas wyświetlania obrazu na monitorze LCD
bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Wybranie ustawienia [Wył.] powoduje,
że obraz nie jest wyświetlany natychmiast po wykonaniu zdjęcia. Wybranie
ustawienia [bez limitu] sprawia, że kontrolne wyświetlanie obrazu będzie
trwało aż do upłynięcia czasu określonego w pozycji [Autom. wyłącz.].
Należy pamiętać, że podczas kontrolnego wyświetlania obrazu w przypadku
wykonania dowolnej czynności na aparacie, np. naciśnięcia do połowy
spustu migawki, pogląd obrazu zostanie wyłączony.
Na karcie [z] wybierz pozycję [Kontrolne
wyśw], a następnie naciśnij przycisk
<0>. Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia
W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się
automatycznie po upływie ustawionego czasu bezczynności. Jeśli aparat
wyłączył się ze względu na ustawienie automatycznego wyłączania, można
go ponownie uruchomić, naciskając spust migawki itp.
Wybranie ustawienia [Wyłącz] powoduje, że w celu zaoszczędzenia
energii akumulatora należy wyłączyć aparat lub nacisnąć przycisk
<U>, aby wyłączyć monitor LCD.
Nawet jeżeli wybrano opcję [Wyłącz], monitor LCD wyłączy się po
ok. 30 minutach bezczynności aparatu. Aby ponownie włączyć monitor
LCD, naciśnij przycisk <U>.
Na karcie [5] wybierz pozycję [Autom.
wyłącz.], a następnie naciśnij przycisk
<0>. Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Jeżeli ustawiono wartość [10 sek./30 sek.], aparat wyłączy się po ok. 10 s
bezczynności. W trakcie ustawiania funkcji lub fotografowania w trybie Live View,
nagrywania filmów, odtwarzania obrazów itp., czas do automatycznego wyłączenia
będzie wynosić ok. 30 s.
261
Regulowanie jasności ekranu LCD
Aparat pozwala wyregulować poziom jasności monitora LCD, aby zapewniał
bardziej czytelny obraz.
Na karcie [5] wybierz pozycję [Jasność
wyśw.], a następnie naciśnij przycisk
<0>. Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby ustawić jasność na ekranie regulacji,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
W przypadku sprawdzania ekspozycji
obrazu należy ustawić jasność monitora
LCD na wartość 4 i uważać, aby światło
otoczenia nie wpłynęło na ocenę tego
parametru.
262
Tworzenie i wybieranie folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Jest to działanie opcjonalne, ponieważ foldery zarejestrowanych obrazów
tworzone są automatycznie.
Tworzenie folderu
1
2
3
Wybierz pozycję [Wybierz folder].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Wybierz folder], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Utwórz folder].
zz Wybierz pozycję [Utwórz folder],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Utwórz nowy folder.
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie utworzony nowy folder
o wyższym numerze.
263
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
zz W momencie wyświetlania ekranu
wyboru folderu wybierz żądany folder,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wybrany folder docelowy
rejestrowanych obrazów.
zz Kolejne zdjęcia zarejestrowane
aparatem będą zapisywane
w wybranym folderze.
(4)
(1) Liczba obrazów w folderze
(2) Najniższy numer pliku
(3) Nazwa folderu
(4) Najwyższy numer pliku
Foldery
zz Podobnie jak w przypadku „100CANON” nazwa folderu zaczyna się
trzema cyframi (numer folderu), po których następuje ciąg pięciu znaków
alfanumerycznych. Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików
od 0001 do 9999). Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony
nowy folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego
resetowania (= 267) nowy folder zostanie utworzony automatycznie.
Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
zz Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania
i ułożenia obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze
trzy cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków
alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do
Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może
zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych
trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli
ostatnie pięć znaków różni się.
264
Metody tworzenia numerów plików
Pliki obrazów będą numerowane od 0001 do 9999 w kolejności ich
rejestrowania, a następnie zapisywane w folderze. Istnieje możliwość
zmiany sposobu przypisywania numerów plików.
Numer pliku w komputerze będzie miał następujący format: IMG_0001.JPG.
W pozycji [Numery plików] na karcie [5]
wybierz opcję [Numeracja], a następnie
naciśnij przycisk <0>. Dostępne
ustawienia zostały opisane poniżej. Wybierz
opcję, a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz [Narastająco]: Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet
po wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder,
numeracja plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to
przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999
mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach
w jednym folderze na komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą
zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych
już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających numerów
plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików
po wymianie karty
Karta-1
Numerowanie plików
po utworzeniu folderu
Karta-2
Karta-1
100
0051
101
0051
0052
(1)
(1) Kolejny numer pliku
265
0052
zz [Auto reset.]: Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001
po każdej wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo
zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne,
jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą
zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już
na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików
mają się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików po
wymianie karty
Karta-1
Numerowanie plików po
utworzeniu folderu
Karta-2
Karta-1
100
0051
101
0051
0001
(1)
(1) Numery plików zostaną zresetowane
266
0001
zz [Ręczny reset]: W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację
plików od 0001 lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
W pozycji [Numery plików] na karcie [5]
wybierz opcję [Ręczny reset], a następnie
naciśnij przycisk [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych
folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj. Po ręcznym
resetowaniu numery plików będą dodawane w trybie narastającym
lub automatycznego resetowania. (Okno dialogowe potwierdzenia
ręcznego resetowania nie zostanie wyświetlone).
zz Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów
nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na monitorze
LCD będzie wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty.
Należy wymienić kartę na nową.
zz Zarówno w przypadku obrazów JPEG, jak i RAW, ich nazwy rozpoczynają się
od „IMG_”. Nazwy plików nagranych filmów rozpoczynają się ciągiem „MVI_”.
Obrazy JPEG mają rozszerzenie „.JPG”, obrazy RAW — „.CR3”, natomiast
filmy — „.MP4”.
267
Ustawienie informacji o prawach autorskich
N
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one dodawane do
obrazu jako informacje Exif.
1
Wybierz pozycję [Inform. o prawach
autorskich].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję [Inform.
o prawach autorskich], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję, która ma być
ustawiona.
zz Wybierz pozycję [Nazwisko autora]
lub [Szczegóły dot. praw autor.],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
3
(1)
(2)
Wprowadź tekst.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby przesunąć □ i wybrać żądany znak.
Następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
zz Można wprowadzić maks. 63 znaki.
zz Aby usunąć pojedynczy znak, wybierz
[ ] albo naciśnij przycisk <L>.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
zz Aby przesunąć kursor, wybierz [ ] lub
[ ] w prawym górnym rogu lub obróć
pokrętło <6>.
zz Aby anulować wprowadzanie tekstu,
naciśnij przycisk <M>, a następnie
wybierz opcję [Anuluj].
(1) Tryb wpisywania
(2) Tablica znaków
268
4
Zamknij ekran nastaw.
zz Po wprowadzeniu tekstu naciśnij
przycisk <M>, a następnie wybierz
opcję [OK].
BBUstawione informacje zostaną zapisane.
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
N
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja
[Wyśw.inf.o prawach autor.], można
sprawdzić informacje wprowadzone
w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.],
można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
zz Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
zz Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS, = 484).
269
Konfigurowanie automatycznego obracania obrazów pionowych
Obrazy wykonane w orientacji pionowej są
automatycznie obracane do właściwej orientacji
w celu ułatwienia ich przeglądania. Nie będą
one wyświetlane w orientacji poziomej podczas
odtwarzania na monitorze LCD aparatu lub
wyświetlania na ekranie komputera. Ustawienie
tej funkcji można zmienić.
Na karcie [5] wybierz pozycję
[Auto‑obracanie], a następnie naciśnij
przycisk <0>. Dostępne ustawienia
zostały opisane poniżej. Wybierz opcję,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz [Wł.zD] : pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony podczas
odtwarzania na monitorze LCD aparatu oraz na ekranie komputera.
zz [Wł.D] :pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony tylko na
ekranie komputera.
zz [Wył.]
: pionowy obraz nie zostanie automatycznie obrócony.
Często zadawane pytania
zz Pionowy obraz nie jest obracany podczas kontrolnego
wyświetlania tuż po wykonaniu zdjęcia.
Naciśnij przycisk <x>, aby odtwarzany obraz został wyświetlony
w odpowiedniej orientacji.
zz Wybrane jest ustawienie [Wł.zD], ale obraz nie obraca się
podczas odtwarzania.
Automatyczne obracanie nie działa w przypadku zdjęć pionowych wykonanych
przy wyłączonej funkcji [Auto-obracanie] (ustawienie [Wył.]). Jeśli pionowe
zdjęcie zostało wykonane w sytuacji, kiedy aparat był skierowany w górę lub
w dół, obraz podczas odtwarzania może nie zostać obrócony automatycznie.
W takim przypadku zapoznaj się z rozdziałem Obracanie obrazu (= 287).
zz Chcę obrócić na monitorze LCD aparatu obraz zarejestrowany
po wybraniu ustawienia [Wł.D].
Wybierz ustawienie [Wł.zD], a następnie odtwórz obraz.
Zostanie on obrócony.
zz Pionowy obraz nie obraca się na ekranie komputera.
Używane oprogramowanie nie obsługuje funkcji obracania obrazu.
Użyj oprogramowania EOS.
270
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
N
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji fotografowania
oraz ustawień menu. Opcja ta dostępna jest w trybach strefy twórczej.
1
2
Wybierz pozycję [Kasowanie nastaw].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Kasowanie nastaw], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Kasowanie
nastaw aparatu].
zz Wybierz pozycję [Kasowanie nastaw
aparatu], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
3
Wybierz opcję [OK].
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Często zadawane pytania
zz Kasowanie ustawień aparatu
Po przeprowadzeniu powyższej procedury wybierz pozycję
[Kasowanie nast. funkcji C.Fn] w menu [5 Kasowanie nastaw],
aby skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych (= 446).
271
Włączanie/wyłączanie monitora LCD
Aparat można ustawić tak, aby monitor LCD nie był włączany i wyłączany
podczas naciskania spustu migawki do połowy (lub naciskania przycisku <A>).
Na karcie [5] wybierz pozycję
[P. wył/wł ekranu], a następnie naciśnij
przycisk <0>. Dostępne ustawienia
zostały opisane poniżej. Wybierz opcję,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz [Sp. migawki]
: Po naciśnięciu spustu migawki do połowy
wyświetlacz zostanie wyłączony. Po zwolnieniu
spustu migawki wyświetlacz zostanie włączony.
zz [Migawka/DISP] : Po naciśnięciu spustu migawki do połowy
wyświetlacz zostanie wyłączony. Wyświetlacz
pozostanie wyłączony nawet po zwolnieniu spustu
migawki. Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij
przycisk <U>.
zz [Włączony]
: Wyświetlacz pozostaje włączony, nawet po
naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby wyłączyć
ekran, naciśnij przycisk <U>.
272
Automatyczne czyszczenie matrycy
Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <1> lub <2> uruchamia
zintegrowany system czyszczenia matrycy pozwalający na automatyczne
strząśnięcie kurzu z przedniej powierzchni matrycy. Zwykle nie ma potrzeby
ingerowania w uruchamianie tej funkcji. Jednak czyszczenie matrycy można wykonać
ręcznie. Co więcej, można wyłączyć ten mechanizm w następujący sposób.
Ręczna aktywacja czyszczenia matrycy
1
Wybierz pozycję [Czyszczenie
matrycy].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Czyszczenie matrycy], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Czyść terazf].
zz Wybierz opcję [Czyść terazf],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran informujący
o czyszczeniu matrycy. (Może być słyszalny
cichy dźwięk.) Rozlegnie się wprawdzie
mechaniczny dźwięk migawki podczas
czyszczenia, ale nie zostanie wykonane zdjęcie.
zz Jeżeli włączona jest funkcja redukcji szumów zdjęć seryjnych, opcja
[Czyść terazf] nie jest dostępna.
zz W celu uzyskania jak najlepszych wyników czyszczenia matrycy aparat
należy ustawić pionowo, na stole lub innej płaskiej powierzchni.
zz Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni znacznej
poprawy. Bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia matrycy opcja [Czyść
terazf] będzie przez pewien czas niedostępna.
zz Kropki światła mogą pojawić się na ekranie fotografowania, jeśli na matrycę
ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub podobne czynniki. Wybór opcji
[Czyść terazf] może ograniczyć ich występowanie (= 475).
Wyłączanie automatycznego czyszczenia matrycy
zz W punkcie 2 wybierz opcję [Autoczyszczenief] i ustaw wartość [Wyłącz].
BBMatryca nie będzie już czyszczona po ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji <1> lub <2>.
273
Dołączanie danych dla retuszu kurzuN
Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy pozbywa się większości
kurzu, który może być widoczny na wykonywanych zdjęciach. Jednak
gdy na wykonanych zdjęciach nadal widoczny jest kurz, do obrazu można
dołączyć dane dla retuszu kurzu, pozwalające później jeszcze skuteczniej
usunąć drobinki kurzu z obrazów. Dane dla retuszu kurzu używane przez
oprogramowanie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, = 484)
pozwalają na automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.
Przygotowanie
zz Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
zz Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>, a następnie
ustaw ostrość na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie ma skali odległości,
obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień ostrości do końca w prawo.
Pobieranie danych dla retuszu kurzu
1
2
Wybierz opcję [Dane dla retuszu kurzu].
zz Na karcie [z] wybierz pozycję [Dane
dla retuszu kurzu], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz opcję [OK].
zz Po naciśnięciu przycisku [OK] i <0>
zostanie wykonane automatyczne
czyszczenie matrycy, po czym pojawi
się komunikat. Rozlegnie się wprawdzie
mechaniczny dźwięk migawki podczas
czyszczenia, ale nie zostanie wykonane
zdjęcie.
274
3
Sfotografuj jednolicie biały obiekt.
zz Umieść gładki biały obiekt bez wzorów
w odległości 20–30 cm od aparatu, wypełnij
nim cały obszar wizjera i zrób zdjęcie.
BBZdjęcie powinno być wykonane w trybie
preselekcji przysłony i z przysłoną f/22.
zz W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
BBPo wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie
zbieranie danych dla retuszu kurzu.
Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu
zostanie wyświetlony komunikat.
Wybierz pozycję [OK], aby ponownie
wyświetlić menu.
zz Jeśli dane nie zostały pomyślnie
pobrane, pojawi się komunikat o błędzie.
Po zapoznaniu się z informacjami
w rozdziale Przygotowanie (= 274),
wybierz opcję [OK], a następnie wykonaj
zdjęcie ponownie.
Dane dla retuszu kurzu
Uzyskane dane dla retuszu kurzu są dołączane do rejestrowanych później
obrazów JPEG i RAW. Przed ważnymi zdjęciami zaleca się aktualizację
danych dla retuszu kurzu poprzez ich ponowne pobranie.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia
drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional
Instrukcja obsługi”.
Dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazu są na tyle niewielkie,
że praktycznie nie mają wpływu na wielkość pliku.
zz Użyj jednolicie białego obiektu, np. czystej kartki białego papieru. Jeśli na
użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako kurz, co może
spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w oprogramowaniu EOS.
275
Ręczne czyszczenie matrycy
N
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy,
można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży dmuchawki.
Przed rozpoczęciem czyszczenia matrycy zdejmij obiektyw z aparatu.
Matryca światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma być
czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności
w punkcie serwisowym firmy Canon.
1
Wybierz pozycję
[Czyszczenie matrycy].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Czyszczenie matrycy], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję
[Czyść matrycę ręcznie].
zz Wybierz pozycję [Czyść matrycę
ręcznie], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
3
4
5
Wybierz opcję [OK].
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBPo chwili lustro zostanie zablokowane
i otworzy się migawka.
Wyczyść matrycę.
Zakończ czyszczenie.
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
zz W przypadku korzystania z akumulatora należy upewnić się, że jest w pełni
naładowany.
zz Zaleca się korzystanie z akcesoriów do gniazdek elektrycznych
(sprzedawanych osobno, = 461).
276
zz Jeżeli włączona jest funkcja redukcji szumów zdjęć seryjnych, opcja
[Czyść matrycę ręcznie] nie jest dostępna.
zz Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej
z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone,
migawka zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub
matrycy.
-- Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2>
-- Wyjmowanie lub wkładanie akumulatora
zz Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna.
Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
zz Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może spowodować
porysowanie matrycy.
zz Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź mocowania
obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka zamknie się, co może
spowodować uszkodzenie migawki lub lustra.
zz Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani innego
gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie matrycy, natomiast
rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie i zarysowanie.
zz Jeśli podczas czyszczenia matrycy stan akumulatora będzie słaby, sygnalizator
dźwiękowy wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zakończ czyszczenie matrycy.
zz W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą dmuchawki,
zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.
277
Wyjściowa rozdzielczość HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest
podłączony do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego
za pomocą kabla HDMI.
1
Wybierz pozycję
[Rozdzielczość HDMI].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję
[Rozdzielczość HDMI], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz jedną z pozycji.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Autom.
Obrazy będą automatycznie wyświetlane w rozdzielczości
odpowiadającej podłączonemu telewizorowi.
zz 1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości 1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
278
Odtwarzanie obrazów RAW
w telewizorach HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
1
2
Wybierz opcję [Wyjście HDMI HDR].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję [Wyjście
HDMI HDR], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz opcję [Wł.].
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [Wł.].
zz Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje
dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
zz W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany
sposób.
zz Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na telewizorze HDR.
279
Odtwarzanie obrazów
W niniejszym rozdziale opisano zaawansowane użycie metod
odtwarzania opisanych w rozdziale „Podstawowe czynności
fotografowania i odtwarzania obrazów” (= 69), odtwarzanie
i usuwanie zarejestrowanych obrazów (zdjęcia/filmy),
oglądanie ich na ekranie telewizora i inne funkcje powiązane
z odtwarzaniem.
Obrazy wykonane i zapisane za pomocą innego urządzenia
Aparat może nie wyświetlać prawidłowo obrazów zarejestrowanych za
pomocą innych aparatów, edytowanych w komputerze lub o zmienionej
nazwie pliku.
280
Szybkie wyszukiwanie obrazów
Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (Indeks)
Indeks wyświetlający 4, 9, 36 lub 100 obrazów na jednym ekranie umożliwia
szybkie wyszukiwanie obrazów.
1
2
B
Odtwórz obraz.
zz Po naciśnięciu przycisku <x> zostanie
wyświetlony ostatnio zarejestrowany
obraz.
Włącz indeks
zz Naciśnij przycisk <I>.
BBZostanie wyświetlony indeks 4 obrazów.
Wybrany obraz będzie otoczony
pomarańczową ramką.
zz Naciskanie przycisku <I> powoduje
przełączanie między widokami
w następujący sposób: 9 obrazów →
36 obrazów →100 obrazów.
zz Naciskanie przycisku <u> powoduje
przełączanie między widokami w następujący
sposób: 100 obrazów → 36 obrazów →
9 obrazów → 4 obrazy → 1 obraz.
B
3
B
Wybierz obraz
B
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
przesunąć pomarańczową ramkę
i wybrać obraz.
zz Obrót pokrętła <6> spowoduje wyświetlenie
obrazu na następnym lub poprzednim ekranie.
zz Naciśnij przycisk <0> podczas wyświetlania
indeksu, aby wyświetlić zaznaczony obraz
w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu.
281
Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania)
Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <6>
w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie
z wybraną metodą przeskoku.
1
2
Wybierz pozycję [Skoki za pom. 6].
zz Na karcie [x] wybierz opcję
[Skoki za pom. 6], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz metodę przeskoku.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby wybrać metodę przeskoku,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
d: Wyświetlaj obrazy jeden po drugim
e: Wyświetlaj co 10 obraz
r:Przeskocz określoną liczbę obrazów
g: Wyświetlaj wg daty
h: Wyświetlaj wg folderu
i: Wyświetlaj tylko filmy
j: Wyświetlaj tylko zdjęcia
s: Wyświetlaj tylko obrazy chronione
k:Wyświetlaj obrazy wg oceny
(= 288)
Obróć pokrętło <6>, aby dokonać
wyboru.
zz W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania obrazów, które się przeskoczy (od 1 do 100).
zz Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [Data].
zz Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [Folderami].
zz Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz opcję
[Filmy] lub [Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko filmy lub tylko zdjęcia.
zz Jeśli żaden obraz nie odpowiada wybranej opcji [Ocena], przeglądanie
obrazów przy pomocy pokrętła <6> jest niemożliwe.
282
3
(1)
(2)
Przeglądaj obrazy, przeskakując
między nimi.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby odtworzyć
obrazy.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło <6>.
BBMożna przeglądać materiały przy użyciu
ustawionej metody.
(1) Metoda przeskoku
(2) Czas odtwarzania
283
Powiększanie obrazów
Zarejestrowany obraz można powiększyć na monitorze LCD w skali
od około 1,5 do 10x.
1
(1)
2
Powiększ obraz.
zz Naciśnij przycisk <u> podczas
odtwarzania obrazu.
BBWyświetlony obraz zostanie
powiększony. Położenie obszaru
powiększonego (1) będzie wyświetlane
w prawym dolnym rogu ekranu.
zz Przytrzymanie naciśniętego przycisku
<u> powoduje dalsze powiększanie
obrazu aż do osiągnięcia maksymalnej
wartości powiększenia.
zz Aby wyłączyć powiększenie, naciśnij
przycisk <I>. Przytrzymanie
naciśniętego przycisku spowoduje dalsze
pomniejszanie, aż do momentu, gdy
będzie wyświetlany pojedynczy obraz.
Przewiń powiększony obraz.
zz Naciśnij przyciski nawigacji <V>,
aby przewijać powiększony obraz
w wybranym kierunku.
zz Aby zamknąć widok powiększenia,
naciśnij przycisk <x>. Spowoduje to
powrót do wyświetlania pojedynczego
obrazu.
zz Obrót pokrętła <6> umożliwia wyświetlenie innego obrazu z zachowaniem
widoku powiększonego.
zz Filmu nie można powiększyć.
284
Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego
Monitor LCD to reagujący na dotyk panel, dzięki któremu można sterować
różnymi funkcjami odtwarzania przy użyciu palców. Najpierw naciśnij
przycisk <x>, aby odtworzyć obrazy.
Przeglądanie obrazów
Przesuwanie jednym palcem.
zz Dotknij monitora LCD jednym palcem
podczas wyświetlania pojedynczego
obrazu. Aby przejść do następnego lub
poprzedniego obrazu, przesuń palcem
w lewo lub w prawo.
Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić
następny (nowszy) obraz, lub przesuń
palcem w prawo, aby wyświetlić
poprzedni (starszy) obraz.
zz Ponadto na ekranie indeksu należy dotykać
monitora LCD jednym palcem. Aby przejść
do następnego lub poprzedniego ekranu,
można przesunąć palcem w górę lub w dół.
Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić
następne (nowsze) obrazy, lub przesuń
palcem w dół, aby wyświetlić poprzednie
(starsze) obrazy.
Po wybraniu obrazu pojawi się
pomarańczowa ramka. Dotknij obrazu
ponownie, aby wyświetlić go jako
pojedynczy obraz.
Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania)
Przesuwanie dwoma palcami.
Dotknij monitora LCD dwoma palcami.
Przesuwając dwoma palcami w lewo lub
w prawo, można przeskakiwać między
obrazami przy użyciu metody ustawionej
w pozycji [Skoki za pom. 6] na karcie [x].
285
Zmniejszanie obrazu (indeks)
Zsuwanie dwóch palców
Dotknij ekranu dwoma rozstawionymi
szeroko palcami, a następnie zsuń palce,
przesuwając nimi po ekranie.
zz Każde zsunięcie palców powoduje
zmianę z wyświetlania pojedynczego
obrazu na wyświetlanie indeksu.
zz Po wybraniu obrazu pojawi się
pomarańczowa ramka. Dotknij obrazu
ponownie, aby wyświetlić go jako
pojedynczy obraz.
Powiększanie obrazu
Rozsuwanie dwóch palców
Dotknij ekranu dwoma złączonymi palcami,
a następnie rozsuń palce, przesuwając
nimi po ekranie.
zz Podczas rozsuwania palców
wyświetlany obraz będzie powiększany.
zz Obraz można powiększyć nawet około
10-krotnie.
Podwójne dotknięcie.
zz W przypadku dwukrotnego dotknięcia
obrazu palcem piksele zarejestrowanego
obrazu zostaną wyświetlone w skali
ok. 100% po wyśrodkowaniu w pobliżu
miejsca, którego dotknięto.
zz Aby wrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu, należy ponownie
dwukrotnie dotknąć obrazu.
zz Podczas wyświetlania indeksu nie można powiększyć obrazu za pomocą
podwójnego dotknięcia.
zz Powiększony obraz można przewijać, przeciągając palcami po ekranie.
zz Aby zmniejszyć obraz, zsuń palce na ekranie.
zz Dotknięcie przycisku [2] powoduje powrót do wyświetlania pojedynczego obrazu.
286
Obracanie obrazu
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.
1
2
3
Wybierz opcję [Obróć obraz].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję
[Obróć obraz], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz obraz.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do obrócenia.
zz Obraz można również wybrać w widoku
indeksu (= 281).
Obróć obraz.
zz Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo o:
90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
zz Aby wyjść i powrócić do menu, naciśnij
przycisk <M>.
zz Jeśli dla pozycji [5: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD] (= 270)
przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie ma potrzeby
obracania obrazu w sposób opisany powyżej.
zz Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas
odtwarzania, należy wybrać dla pozycji [5: Auto-obracanie] opcję [Wł.zD].
zz Nie można obrócić filmu.
287
Ustawianie ocen
Obrazy (zdjęcia i filmy) można oceniać za pomocą jednego z pięciu
znaczników oceny: l/m/n/o/p. Funkcja ta jest nazywana ocenianiem.
* Ocenianie obrazów może pomóc Ci je uporządkować.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1
2
3
Wybierz pozycję [Ocena].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję
[Ocena], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
BBZostanie wyświetlony obraz.
Wybierz obraz, który ma być
oceniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który ma być oceniony,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Po naciśnięciu przycisku <I> można
wybierać obrazy na podglądzie trzech
obrazów. Aby wrócić do wyświetlania
pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <u>.
4
Oceń obraz.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ocenę.
BBW przypadku dodania oceny dla obrazu
liczba obok ustawionej oceny zwiększy
się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
288
Określenie zakresu
Można określić zakres obrazów, aby ocenić wszystkie obrazy z danego
zakresu naraz.
1
2
3
4
Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w pozycji [x: Ocena], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBNa wybranych obrazach pojawi się
ikona [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Naciśnięcie przycisku <M>
przed wybraniem punktu końcowego
spowoduje skasowanie ikon [X].
Potwierdź zakres.
zz Naciśnij przycisk <M>.
Oceń obraz.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie wybierz [OK].
289
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu
lub karty.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wszystkie
obrazy w folderze] lub [Wszystkie
obrazy na karcie] w menu [x: Ocena],
wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie zostaną wybrane.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie wybierz [OK].
zz Aby anulować ocenę, wybierz znacznik
oceny [OFF].
zz Jednocześnie można wyświetlić do 999 obrazów z tą samą oceną. Jeśli
daną ocenę nadano 1000 lub większej liczbie obrazów, będzie wyświetlany
symbol [###].
Wykorzystanie systemu ocen
zz Opcja [x: Skoki za pom. 6] umożliwia wyświetlanie tylko obrazów
z określoną oceną.
zz W zależności od systemu operacyjnego komputera ocenę danego pliku
można sprawdzić na ekranie informacji o pliku lub w standardowej
przeglądarce obrazów (tylko obrazy JPEG).
290
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
Można przeszukiwać obrazy według określonych kryteriów i wyświetlać
przefiltrowane obrazy. Wszystkie wyszukane obrazy można również naraz
odtwarzać w pokazie przezroczy, chronić i usuwać.
1
Wybierz pozycję [Ustaw kryteria
wyszukiwania].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję [Ustaw
kryteria wyszukiwania], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Ustaw kryteria wyszukiwania.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
kryteria.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby dostosować ustawienie.
zz Aby anulować kryterium, naciśnij
przycisk <B>.
zz Można nawet ustawić wszystkie kryteria.
zz Aby anulować wszystkie kryteria,
naciśnij przycisk <L>.
Element
Ustawienie
9Ocena
Zostaną wyświetlone obrazy z wybranym znacznikiem oceny.
dData
Zostaną wyświetlone obrazy zarejestrowane danego dnia.
nFolder
Zostaną wyświetlone obrazy w wybranym folderze.
JOchrona
Zostaną wyświetlone chronione i niechronione obrazy
zapisane na karcie.
fRodzaj pliku
Zostaną wyświetlone pliki obrazów wybranego rodzaju.
Dostępne rodzaje plików to [z Zdjęcia], [z (RAW)],
[z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)] i [k Filmy].
291
3
4
Zastosuj kryteria wyszukiwania.
zz Naciśnij przycisk <0>.
BBOdczytaj wyświetlony komunikat
i naciśnij [OK].
Wyświetl wyszukane obrazy.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby odtworzyć
obrazy.
BBObrazy spełniające ustawione kryteria
wyświetlane są w żółtej ramce.
zz Jeśli nie ma obrazów spełniających kryteria wyszukiwania, naciśnięcie
przycisku <0> na ekranie w punkcie 2 nie uaktywni opcji [OK]. (Nie można
przejść do kroku 3).
zz Nawet jeśli w pozycji [5: Autom. wyłącz.] ustawiono wartość [4 min.]
lub mniej, czas automatycznego wyłączania będzie wynosił około 6 minut,
kiedy wyświetlony zostanie ekran ustawień kryteriów wyszukiwania.
zz Po wyświetleniu wyszukanych obrazów można wykonać czynności (ochrona,
usunięcie, polecenie wydruku obrazów, opcja fotoksiążki, ocena i pokaz
przezroczy) naraz dla wszystkich wyszukanych obrazów.
zz Wyświetlanie wyszukanych obrazów zostanie automatycznie anulowane
w przypadku następujących czynności:
-- Wykonywane jest fotografowanie.
-- Zostaje zastosowane automatyczne wyłączanie.
-- Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2>.
-- Formatowanie karty pamięci SD.
-- Dodanie obrazu (np. gdy zarejestrowany obraz zostanie zapisany jako nowy
obraz po zastosowaniu efektu filtra, zmianie rozmiaru lub skadrowaniu).
-- Gdy nie ma już żadnych obrazów spełniających kryteria wyszukiwania.
292
Szybkie nastawy podczas odtwarzania
Podczas odtwarzania możesz nacisnąć przycisk <Q>, aby ustawić następujące
opcje: [J: Ochrona obrazów], [b: Obróć obraz], [9: Ocena], [U: Filtry
twórcze], [S: Zmień rozmiar (tylko obrazy JPEG)], [N: Kadrowanie],
[e: Skoki za pom. 6], [t: Wyszukiwanie obrazu], [q: Wyślij obrazy do
smartfona*] i [ : Twórcze wspomaganie (tylko obrazy RAW)].
W przypadku filmów można ustawić tylko następujące opcje: [J: Ochrona
obrazów], [9: Ocena], [e: Skoki za pom. 6], [t: Wyszukiwanie
obrazu], [q: Wyślij obrazy do smartfona*] lub [7: Odtwórz film].
*Opcja niedostępna, jeśli wybrano ustawienie [Wyłącz] w pozycji [Wi-Fi] na karcie
[k: Ustawienia Wi-Fi].
1
2
Naciśnij przycisk <Q>.
zz Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
przycisk <Q>.
BBZostaną wyświetlone opcje szybkich
nastaw.
Zaznacz i ustaw opcję.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
funkcję.
BBW dolnej części ekranu zostanie
wyświetlona nazwa i ustawienie
wybranej funkcji.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby ustawić funkcję.
zz W przypadku ochrony obrazów (= 307)
i oceny (= 288) należy nacisnąć
<B>, aby zaznaczyć kilka obrazów.
zz W przypadku funkcji Filtry twórcze (= 329),
Zmień rozmiar (= 338), Kadrowanie
(= 340), Wyszukiwanie obrazu (= 291),
Wyślij obrazy do smartfona (= 363)
i Twórcze wspomaganie (= 332) naciśnij
przycisk <0> i ustaw funkcję.
zz Skoki za pom. 6 (= 282): Aby podać liczbę
zdjęć dla funkcji Przeskok wyświetlania lub
Ocena (= 288), naciśnij przycisk <B>.
293
zz Aby anulować, naciśnij przycisk
<M>.
3
Zamknij ekran nastaw.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ekran szybkich nastaw.
zz Aby obrócić obraz (= 287), wybierz dla ustawienia [5: Auto-obracanie]
wartość [Wł.zD]. Jeśli w pozycji [5: Auto-obracanie] wybrano opcję
[Wł.D] lub [Wył.], ustawienie [b Obróć obraz] zostanie zarejestrowane
w parametrach obrazu, jednak aparat nie będzie obracał obrazu podczas
wyświetlania.
zz W przypadku zdjęć wykonanych innym aparatem liczba dostępnych opcji
może być ograniczona.
294
Oglądanie filmów
Poniżej przedstawiono trzy główne sposoby wyświetlania filmów:
Odtwarzanie na ekranie telewizora (= 305)
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI można
odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na telewizorze.
zz Jeśli nagrywarka z dyskiem twardym nie jest wyposażona w złącze HDMI IN,
nie można podłączyć do niej aparatu za pomocą kabla HDMI.
zz Nawet jeśli aparat zostanie podłączony do nagrywarki z dyskiem twardym za
pomocą kabla USB, nie będzie można odtwarzać ani zapisywać filmów i zdjęć.
zz Filmów nie można odtwarzać na urządzeniach, które nie obsługują formatu
plików filmowych MP4.
Odtwarzanie na monitorze LCD aparatu
(= 296–= 303)
Filmy można odtwarzać na monitorze LCD aparatu. Można również
edytować pierwsze i ostatnie sceny filmu, a także odtwarzać obrazy lub
filmy znajdujące się na karcie w formie automatycznego pokazu przezroczy.
zz Filmu, który był edytowany za pomocą komputera, nie można zapisać
ponownie na karcie i odtworzyć za pomocą aparatu.
Odtwarzanie i edytowanie za pomocą komputera
Pliki filmowe zapisane na karcie mogą zostać przesłane do komputera,
a następnie odtworzone lub poddane montażowi za pomocą wcześniej
zainstalowanego oprogramowania lub oprogramowania ogólnego
przeznaczenia zgodnego z formatem zapisu filmu.
zz Aby odtwarzać lub montować filmy za pomocą dostępnego w sprzedaży
oprogramowania, należy użyć oprogramowania zgodnego z filmami
w formacie MP4. Szczegółowe informacje na temat dostępnego w sprzedaży
oprogramowania można uzyskać od jego producenta.
295
Odtwarzanie filmów
1
2
3
4
(1)
Odtwórz obraz.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyświetlić obraz.
Wybierz film.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona <s1> pojawiająca się
w lewym górnym rogu oznacza film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie indeksu
oznaczają film. Ponieważ filmów nie
można odtwarzać w trybie indeksu,
należy przejść do trybu wyświetlania
pojedynczego obrazu, naciskając
przycisk <0>.
W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu naciśnij przycisk <0>.
Odtwórz film.
zz Wybierz pozycję [7] (Odtwórz film),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
BBRozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>.
zz Głośność podczas odtwarzania
można dostosować za pomocą
przycisków <W> <X>.
zz Szczegółowe informacje dotyczące
odtwarzania można znaleźć na
str. 297.
(1) Głośnik
zz Aparat może nie odtwarzać filmów nagranych za pomocą innych aparatów.
296
Panel odtwarzania filmu
Element
7 Odtwórz
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
8 Zwolnione tempo
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować przyciskami <Y> <Z>. Informacje o prędkości
odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są podawane
w prawym górnym rogu ekranu.
N Przeskocz do tyłu
Przeskakuje o ok. 4 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
3 Klatka poprzednia
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
6 Klatka następna
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
O Przeskocz do przodu
Przeskakuje o ok. 4 sek. do przodu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (= 299).
M Przechwytywanie
klatek
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów w jakości
4K lub filmów poklatkowych w jakości 4K. Umożliwia
wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej jako zdjęcia
w formacie JPEG (= 301).
v Muzyka w tle
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (= 337).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
P Głośność
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (= 296).
32
Naciśnij przycisk <M>, aby wrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu.
297
Panel odtwarzania filmu (Album migawek wideo)
Element
7 Odtwórz
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
8 Zwolnione tempo
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować przyciskami <Y> <Z>. Informacje o prędkości
odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są podawane
w prawym górnym rogu ekranu.
N Poprzedni klip
Wyświetla pierwszą klatkę poprzedniej migawki wideo.
3 Klatka poprzednia
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
6 Klatka następna
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
O Następny klip
Wyświetla pierwszą klatkę następnej migawki wideo.
L Usuń klip
Usuwa bieżącą migawkę wideo.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (= 299).
v Muzyka w tle
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (= 337).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
P Głośność
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (= 296).
32
Naciśnij przycisk <M>, aby wrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu.
zz Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania filmu, głośność
można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora (= 305).
(Głośności nie można regulować za pomocą przycisków <W> <X>).
zz Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest
zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
298
Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego
Dotknij ikony [7] na środku ekranu.
BBRozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Aby wyświetlić ekran szybkich nastaw,
dotknij przycisku <s1> w lewym
górnym rogu.
zz Aby wstrzymać odtwarzanie filmu,
dotknij ekranu. Zostanie wyświetlony
panel odtwarzania filmu.
Edytowanie pierwszej i ostatniej
sceny filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.
1
2
Wstrzymaj odtwarzanie filmu.
BBZostanie wyświetlony panel odtwarzania filmu.
Na ekranie odtwarzania filmu
wybierz pozycję [X].
BBPanel edycji filmu zostanie wyświetlony
u dołu ekranu.
3
Określ fragment do edycji.
zz Wybierz pozycję [U] (Skróć początek)
lub [V] (Skróć koniec), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić
klatki poprzednie lub następne. Trzymanie
wciśniętego przycisku spowoduje szybkie
przewijanie klatek do przodu lub do tyłu.
zz Po zdecydowaniu, która część ma
zostać usunięta, naciśnij przycisk
<0>. Fragment zaznaczony na
biało u góry oznacza część filmu, która
zostanie pozostawiona.
299
4
5
(1)(2)
Sprawdź edytowany film.
zz Wybierz pozycję [7], aby odtworzyć
edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment,
wróć do punktu 2.
zz Aby anulować edycję, naciśnij przycisk
<M>, a następnie wybierz opcję
[OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.
Zapisz edytowany film.
zz Wybierz pozycję [W] (1), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran zapisywania.
zz Aby zapisać element jako nowy film,
wybierz opcję [Nowy plik]. Aby zapisać
i zastąpić oryginalny plik filmowy,
wybierz opcję [Zastąp], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [ ] (2), aby zapisać
skompresowaną wersję pliku.
Przed kompresją filmy 4K są
przekształcane na filmy Full HD.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk <0>, aby zapisać edytowany
film i wrócić do ekranu odtwarzania filmów.
zz W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około
1 sekundy (miejsce oznaczone symbolem [Z] w dolnej części ekranu),
dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od tej,
która została określona.
zz Jeśli na karcie jest za mało wolnego miejsca, opcja [Nowy plik] nie będzie
dostępna.
zz Słaby stan akumulatora uniemożliwia edycję filmów. Użyj w pełni
naładowanego akumulatora.
zz Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
300
Przechwytywanie klatek z filmów 4K
lub filmów poklatkowych 4K
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki,
które można zapisać jako około 8,3-megapikselowe (3840 × 2160) zdjęcia
w formacie JPEG. Funkcja ta jest nazywana „przechwytywaniem klatek
(przechwytywanie klatek 4K)”.
1
2
3
4
5
Odtwórz obraz.
zz Naciśnij przycisk <3>.
Wybierz film 4K lub film poklatkowy 4K.
zz Wybierz za pomocą
przycisków <Y> <Z>.
zz Na ekranie informacji o obrazie
(= 326) filmy 4K i filmy poklatkowe 4K
są oznaczone ikoną [L].
zz W trybie indeksu naciśnij przycisk
<0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu naciśnij przycisk <0>.
Wstrzymaj odtwarzanie filmu.
zz Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
Wybierz klatkę do przechwycenia.
zz Używając panelu odtwarzania filmu,
wybierz klatkę do przechwycenia jako
zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu
odtwarzania filmów można znaleźć na
stronie = 297.
301
6
7
8
Wybierz opcję [M].
zz Wybierz za pomocą
przycisków <Y> <Z>.
Zapisz obraz.
zz Wybierz opcję [OK], aby zapisać bieżącą
klatkę jako zdjęcie w formacie JPEG.
Wybierz obraz, który ma zostać
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl oryginalny
film] lub [Wyświetl pobrane zdjęcie].
zz Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD, filmów
poklatkowych Full HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K z innego aparatu.
302
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)
Można odtwarzać po kolei wszystkie obrazy zapisane na karcie.
1
(1)
2
Wybierz pozycję [Pokaz przezr.].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję [Pokaz
przezr.], a następnie naciśnij przycisk <0>.
Skonfiguruj funkcję [Nastawy]
zgodnie z potrzebami.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [Nastawy], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Ustaw opcje w pozycjach [Czas
wyświetl.], [Powtarzanie] (powtarzanie
odtwarzania), [Efekt przejścia] (efekt
widoczny podczas zmiany obrazów)
i [Muzyka w tle] w kontekście zdjęć.
zz Instrukcję wybierania muzyki w tle
podano na stronie 337.
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
(1) Liczba obrazów, które mają zostać odtworzone
[Czas wyświetl.]
[Powtarzanie]
[Efekt przejścia]
[Muzyka w tle]
303
3
4
Rozpocznij pokaz przezroczy.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [Start], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBPo wyświetleniu informacji [Pobieranie
obrazu...] rozpocznie się pokaz
przezroczy.
Zakończ pokaz przezroczy.
zz Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu ustawień, naciśnij
przycisk <M>.
zz Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany
symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk
<0>. Pokaz przezroczy można także wstrzymać przez dotknięcie ekranu.
zz Podczas automatycznego odtwarzania można nacisnąć przycisk <B>,
aby zmienić format wyświetlania zdjęć (= 101).
zz Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować za pomocą
przycisków <W> <X>.
zz Podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć
przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić inny obraz.
zz Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego
odtwarzania.
zz Czas wyświetlania zależy od obrazu.
zz Informacje na temat wyświetlania pokazu przezroczy na ekranie telewizora
można znaleźć na str. 305.
zz Podczas podglądu obrazów w ramach odtwarzania filtrowanego z użyciem
opcji [x: Ustaw kryteria wyszukiwania] można odtworzyć te obrazy
w pokazie przezroczy.
304
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI można
odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na telewizorze. Zaleca się
korzystanie z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego oddzielnie).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla pozycji
[5: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL]
(w zależności od standardu TV telewizora).
1
2
3
4
5
Podłącz kabel HDMI do aparatu.
zz Skieruj logo <▲HDMI MINI> wtyku
w stronę przedniej części aparatu,
a następnie włóż wtyk do złącza
<D>.
Podłącz kabel HDMI do telewizora.
zz Podłącz wtyk kabla HDMI do gniazda
HDMI IN telewizora.
Włącz telewizor i przełącz odbiór na
wejście wideo, a następnie wybierz
odpowiedni port.
Ustaw przełącznik zasilania aparatu
w pozycji <1>.
Naciśnij przycisk <x>.
BBObraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora. (na monitorze LCD aparatu
nie będą wyświetlane żadne informacje).
zz Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
zz Naciśnięcie przycisku <B>
umożliwia zmianę formatu wyświetlania.
zz Informacje dotyczące odtwarzania filmów
można znaleźć na stronie 296.
305
zz Głośność filmu należy wyregulować w telewizorze. Głośności nie można
regulować w aparacie.
zz Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem
należy wyłączyć aparat i telewizor.
zz W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może
zostać przycięta.
zz Do złącza <D> aparatu nie należy podłączać wyjść innych
urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
zz Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
306
Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem na skutek
użycia funkcji usuwania obrazów.
Ochrona pojedynczego obrazu
1
Wybierz pozycję [Ochrona
obrazów].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Ochrona obrazów], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
(1)
3
Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
BBZostanie wyświetlony obraz.
Wybierz obraz, który ma być
chroniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który ma być chroniony.
4
Włącz ochronę obrazu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby włączyć
ochronę obrazu. Pojawi się ikona <K> (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona <K> zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego
obrazu, powtórz czynności opisane
w punktach 3 i 4.
307
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Można określić zakres obrazów, aby chronić wszystkie obrazy z danego
zakresu naraz.
1
2
Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w pozycji [x: Ochrona obrazów],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBObrazy będą chronione i pojawi się
ikona <K>.
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk <M>.
308
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub
na karcie.
Jeśli wybierzesz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie] w menu [3: Ochrona obrazów],
wszystkie obrazy znajdujące się w folderze
lub na karcie będą chronione.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj
wybór obrazów na karcie].
zz Sformatowanie karty (= 66) spowoduje także usunięcie chronionych
obrazów.
zz Istnieje także możliwość włączenia ochrony filmów.
zz Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania
obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
zz Po usunięciu wszystkich obrazów (= 312) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć
jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
309
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub
grupowo. Chronione obrazy (= 307) nie zostaną usunięte.
zz Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu
należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu
usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usunięcie zdjęcia w formacie RAW+JPEG powoduje usunięcie zarówno
obrazu RAW, jak i JPEG.
Usuwanie pojedynczego obrazu
1
2
3
Wyświetl obraz, który ma zostać
usunięty.
Naciśnij przycisk <L>.
BBZostanie wyświetlone menu usuwania.
Usuń obraz.
zz Wybierz pozycję [Usuń], a następnie
naciśnij przycisk <0>. Wyświetlony
obraz zostanie usunięty.
Zaznaczanie <X> obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte,
można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
1
Wybierz pozycję [Usuwanie obr.].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Usuwanie obr.], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
310
2
Wybierz opcję
[Wybierz i usuń obrazy].
BBZostanie wyświetlony obraz.
3
Wybierz obrazy, które mają być
usunięte.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBW lewym górnym rogu ekranu zostanie
wyświetlony symbol zaznaczenia <X>.
zz Po naciśnięciu przycisku <I>
można wybierać obrazy na podglądzie
trzech obrazów. Aby wrócić do
wyświetlania pojedynczych obrazów,
naciśnij przycisk <u>.
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.
4
Usuń obrazy.
zz Naciśnij przycisk <M>.
zz Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBWybrane obrazy zostaną usunięte.
311
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Można określić zakres obrazów, aby usunąć wszystkie obrazy z danego
zakresu naraz.
1
2
3
Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w pozycji [3: Usuwanie obr.],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBNa wybranych obrazach pojawi się
ikona [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk <M>.
Usuń obrazy.
zz Naciśnij przycisk <M>.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
BBWybrane obrazy zostaną usunięte.
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów znajdujących
się w folderze lub na karcie. Gdy dla pozycji [3: Usuwanie obr.] wybrano
opcję [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie],
usunięte zostaną wszystkie obrazy znajdujące się w folderze lub na karcie.
zz Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (= 66).
312
Przygotowanie do drukowania
Całą operację drukowania bezpośredniego można przeprowadzić
z poziomu aparatu, wykorzystując informacje wyświetlane na ekranach
konfiguracji na monitorze LCD aparatu.
Podłączanie aparatu do drukarki
1
2
3
Skonfiguruj drukarkę.
zz Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
Podłącz aparat do drukarki.
zz Podłącz do nich kabel interfejsu
(sprzedawany osobno).
zz Podłącz kabel do złącza cyfrowego
aparatu w taki sposób, aby symbol
<D> na wtyczce kabla był skierowany
w stronę przedniej części aparatu.
zz Informacje dotyczące podłączania
drukarki można znaleźć w instrukcji
obsługi drukarki.
Włącz drukarkę.
313
4
Ustaw przełącznik zasilania aparatu
w pozycji <1>.
BBNiektóre drukarki mogą wyemitować
sygnał dźwiękowy.
BBW lewym górnym rogu ekranu zostanie
wyświetlony obraz z ikoną informującą
o podłączeniu aparatu do drukarki.
zz Przed użyciem drukarki należy upewnić się, że jest ona wyposażona w port
PictBridge.
zz Filmy nie mogą być drukowane.
zz Aparat nie współpracuje z drukarkami zgodnymi tylko ze standardem
CP Direct lub Bubble Jet Direct.
zz Długi sygnał dźwiękowy w punkcie 4 oznacza problem związany z drukarką.
Rozwiąż problem wskazany przez komunikat o błędzie (= 390).
zz Można również drukować obrazy RAW zarejestrowane tym aparatem.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest
on w pełni naładowany.
zz Przed odłączeniem kabla wyłącz aparat i drukarkę. Aby wyciągnąć kabel,
chwyć za wtyczkę (nie za przewód).
zz W celu przeprowadzenia drukowania bezpośredniego zaleca się zasilanie
aparatu za pomocą adaptera prądu stałego DR-E18 (sprzedawanego
osobno) oraz zasilacza AC-E6N (sprzedawanego osobno).
314
Drukowanie
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie,
będzie zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
1
Wybierz obraz, który ma być
wydrukowany.
zz Sprawdź, czy w lewym górnym rogu
monitora LCD jest wyświetlana ikona.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do wydrukowania.
(1)
(1) Ikona podłączenia drukarki
2
Naciśnij przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony ekran ustawień
drukowania.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat ustawień, patrz „Ustawienia
drukowania” (= 386).
315
Standard DPOF (Digital Print
Order Format)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór
obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć jednocześnie lub
utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje
drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane
do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich
indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).
Ustawianie opcji drukowania
1
Wybierz pozycję [Polecenie
wydruku obrazów].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Polecenie wydruku obrazów],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
Wybierz pozycję [Nastawy].
Ustaw żądane opcje.
zz Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data]
i [Numer pliku].
zz Wybierz żądaną pozycję, a następnie
naciśnij przycisk <0>. Wybierz
żądane ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
316
[Rodzaj wydruku]
Rodzaj wydruku
Data
Numer pliku
[Data]
K
Standard
L
Skorowidz
K
L
Oba rodzaje
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
[Numer pliku]
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym
arkuszu.
Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
4
Zamknij ekran nastaw.
zz Naciśnij przycisk <M>.
BBPonownie zostanie wyświetlony ekran
polecenia wydruku obrazów.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy,
które mają być wydrukowane.
zz Obrazów RAW lub filmów nie można wybrać do wydruku.
zz W przypadku niektórych ustawień drukowania i modeli drukarek data i numer
pliku mogą nie być drukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer pliku]
została wybrana wartość [Wł.].
zz W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji
[Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
zz W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć
karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można
drukować z określonym poleceniem wydruku obrazów w przypadku
wyodrębnienia z karty samych obrazów do wydrukowania.
zz Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mogą nie
wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed rozpoczęciem
drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki. W przypadku
laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas zamawiania zdjęć.
zz Podczas zapisywania obrazów w tym aparacie nie należy określać nowego polecenia
wydruku obrazów, dla których zostało ustawione polecenie wydruku przez inny aparat.
Może nastąpić nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto
w zależności od rodzaju obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.
317
Określanie obrazów do drukowania
Wybieranie obrazów
(1)
(3) (4)
(2)
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Po naciśnięciu przycisku <I> można
wybierać obrazy na podglądzie trzech
obrazów. Aby wrócić do wyświetlania
pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <u>.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
zz [Standard] [Oba rodzaje]
Użyj przycisków <W> <X>, aby określić
liczbę odbitek wyświetlanego obrazu.
(1) Ilość
(2) Łączna liczba wybranych obrazów
zz [Miniatury]
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3) Symbol zaznaczenia
(4) Ikona indeksu
318
Wybieranie wielu obrazów
zz Wybierz zakres
1
2
Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w pozycji [Wielokr.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
BBNa wybranych obrazach pojawi się ikona [X].
Jedna kopia wszystkich określonych
obrazów zostanie wybrana do wydruku.
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk <M>.
zz Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz opcję [Zaznacz wszystkie w folderze] i wybierz folder.
Zostanie ustawione polecenie wydruku jednej kopii wszystkich obrazów
w folderze. Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór
w folderze], a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku
wszystkich obrazów z tego folderu zostanie anulowane.
zz Wszystkie obrazy na karcie
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Zaznacz wszystkie na karcie], do
drukowania zostanie określona jedna kopia wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór na karcie], polecenie
wydruku obrazów zostanie usunięte dla wszystkich obrazów na karcie.
zz Należy pamiętać, że obrazy RAW i filmy nie zostaną wybrane do druku,
nawet jeśli wybierze się wszystkie obrazy naraz za pomocą funkcji [Wielokr.].
zz W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej
niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie
obrazy zostaną wydrukowane.
319
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera obrazy
wybrane do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu.
Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
1
2
3
Wybierz pozycję [Opcje fotoksiążki].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję [Opcje
fotoksiążki], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
BBZostanie wyświetlony obraz.
Zaznacz obraz, który ma być wybrany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby zaznaczyć
obraz, który ma być wybrany, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Powtórz ten punkt, aby wybrać kolejny
obraz. Liczba wybranych obrazów
będzie wyświetlana w lewym górnym
rogu ekranu.
zz Aby wyświetlić podgląd trzech obrazów,
naciśnij przycisk <I>. Aby wrócić
do wyświetlania pojedynczych obrazów,
naciśnij przycisk <u>.
zz Aby anulować wybór obrazu, ponownie
naciśnij przycisk <0>.
320
Określenie zakresu
Można określić zakres obrazów, aby jednocześnie wybrać do fotoksiążki
wszystkie obrazy z danego zakresu.
1
2
Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zz Dla pozycji [Wielokr.] w obszarze
[x: Opcje fotoksiążki] wybierz opcję
[Wybierz zakres], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBNa wybranych obrazach pojawi się
ikona [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk <M>.
321
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje również możliwość jednoczesnego wybrania do fotoksiążki
wszystkich obrazów z folderu lub karty.
Gdy w pozycji [Wielokr.] w obszarze
[x: Opcje fotoksiążki] wybrano
opcję [Wszystkie obrazy w folderze]
lub [Wszystkie obrazy na karcie],
do fotoksiążki zostaną wybrane wszystkie
obrazy zapisane w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybranie obrazów, wybierz
opcję [Kasuj cały wybór w folderze] lub
[Kasuj cały wybór na karcie].
zz Obrazów RAW i filmów nie można wybrać.
zz Nie należy wybierać w tym aparacie obrazów wybranych wcześniej do innej
fotoksiążki w innym aparacie. Wszystkie ustawienia fotoksiążki mogą zostać
nieumyślnie zastąpione.
322
Ekran informacji o obrazie
Zakres wyświetlanych informacji zależy od trybu fotografowania i ustawień.
Przykład dotyczący zdjęcia
zz Podstawowy ekran informacji
(1)
(9)
(1)
Numer odtwarzanej pozycji/łączna
liczba obrazów
(2)
Stan akumulatora
(3)
Siła sygnału Wi-Fi
(4)
Funkcja Wi-Fi
(5)
Funkcja Bluetooth
(6)
Ocena
(7)
Ochrona obrazu
(2) (3) (5) (7)
(4) (6)
(10) (11)
(12)
(8)
(13)
(8)
Numer folderu — numer pliku
(9)
Czas naświetlania
(14)
(10) Przysłona
(11) Poziom korekty ekspozycji
(12) Czułość ISO
(13) Priorytet jasnych partii obrazu
(14) Jakość rejestracji obrazów
zz Wyświetlanie punktu AF
Jeżeli w pozycji [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz],
punkt AF, w którym została ustawiona ostrość, będzie zaznaczony na
czerwono. Jeśli wybrano opcję automatycznego wybierania punktu AF,
może zostać wyświetlonych kilka punktów jednocześnie.
zz Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre
informacje o obrazie mogą nie być wyświetlane.
zz Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego
aparatu na innych aparatach.
323
zz Ekran informacji o obrazie
-- Szczegółowe informacje
(1) (2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(5)
(14)
(6)
(7)
(11)
(12) (13)
(15)
(8)
(16)
(1)
Data/godzina fotografowania
(10) Korekcja balansu bieli
(2)
Histogram (Jasność/RGB)
(11) Szczegóły ustawień stylu obrazu
(3)
Tryb fotografowania
(4)
Czas naświetlania
(12) Wartość korekty ekspozycji lampy /
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
(5)
Przysłona
(6)
Poziom korekty ekspozycji
(7)
Czułość ISO
(8)
Priorytet jasnych partii obrazu
(9)
Balans bieli
(13) Tryb pomiaru
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
(15) Jakość rejestracji obrazów
(16) Rozmiar pliku
*W przypadku fotografowania w jakości rejestracji obrazów RAW+JPEG będzie
wyświetlany rozmiar pliku RAW.
*W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy
będzie wyświetlany symbol <0>.
* W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć
seryjnych zostanie wyświetlony symbol <M>.
*W przypadku obrazów wykonanych z użyciem filtra twórczego lub obrazów
edytowanych (przez zmianę ich rozmiaru albo zastosowanie filtra twórczego lub
twórczego wspomagania), a następnie zapisanych, będzie wyświetlany symbol <u>.
* Symbole <u> i <N> zostaną wyświetlone w przypadku przyciętych, a następnie
zapisanych zdjęć.
324
-- Informacje o obiektywie/histogramie
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Nazwa obiektywu
(2)
Ogniskowa
(3)
Histogram (jasność)
(4)
Histogram (RGB)
-- Informacje o balansie bieli
-- Informacje o stylu obrazów 1
-- Informacje o stylu obrazów 2
-- Informacje o przestrzeni
kolorów/redukcji zakłóceń
-- Informacje o korekcji
aberracji obiektywu
-- Zapis wysłanych obrazów
zz W przypadku skorzystania z odbiornika GPS GP-E2 lub smartfonu do
zarejestrowania informacji GPS obrazu zostanie wyświetlony również ekran
„Informacje GPS”.
325
Przykład dotyczący filmu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (8)
(10) (11)
(7) (9)
(1)
Odtwarzanie
(7)
Prędkość nagrywania
(2)
Przysłona
(8)
Metoda kompresji
(3)
Czas naświetlania
(9)
Format nagrywanego filmu
(4)
Tryb filmowania / Film poklatkowy
(10) Czas nagrywania, czas odtwarzania
(5)
Stabilizacja cyfrowa filmu
(11) Rozmiar pliku filmu
(6)
Wielkość nagrywanego filmu
*Jeśli jest wykorzystywana ręczna regulacja ekspozycji, zostanie wyświetlony czas
naświetlania, przysłona oraz czułość ISO (jeśli była ustawiona ręcznie).
* W przypadku migawek wideo zostanie wyświetlona ikona <t>.
zz W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg]
opcji [Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
326
zz Alarm prześwietlenia
Podczas wyświetlania informacji o obrazie migają prześwietlone
i przycięte biele. Aby uzyskać lepszy wynik w migających obszarach,
wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie ponownie.
zz Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład poziomu ekspozycji oraz
ogólną jasność zdjęcia. Histogram RGB przedstawia nasycenie kolorów
oraz ich gradację. Wyświetlany ekran można przełączać za pomocą
pozycji [x: Histogram].
Ekran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
Przykładowe histogramy
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Ciemny obraz
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli
znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
Normalna jasność
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych
partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja
pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego
Jasny obraz
histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
Ekran [RGB]
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności
obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej (ang. red),
zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma oznacza poziom
jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś
pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie jasności. Im więcej pikseli
znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyraźny kolor.
Im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy
i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt
wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej
stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne
nasycenie danego koloru i brak gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala
sprawdzić nasycenie koloru, jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.
327
Dodatkowa
obróbka obrazów
Po wykonaniu zdjęcia można zastosować efekt filtru,
zmienić rozmiar obrazu JPEG (zmniejszyć liczbę pikseli) lub
skadrować obraz.
zz Obróbka obrazów zarejestrowanych innym aparatem może nie być
możliwa za pomocą tego aparatu.
zz Dodatkowej obróbki obrazów opisanej w niniejszym rozdziale nie
można przeprowadzić, jeśli aparat jest podłączony do komputera
kablem interfejsu.
328
Stosowanie efektów filtrów twórczych
Do obrazu można zastosować filtry twórcze — Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość,
Efekt rybiego oka, Efekt pogrubienia artystycznego, Efekt akwareli, Efekt
aparatu zabawki i Efekt miniatury — a następnie zapisać go jako nowy obraz.
1
2
3
4
Wybierz pozycję [Filtry twórcze].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję
[Filtry twórcze], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz.
Wybierz obraz.
zz Wybierz obraz, do którego ma zostać
zastosowany filtr.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
Wybierz efekt filtru.
zz Naciśnięcie przycisku <0> powoduje
wyświetlenie typów filtrów twórczych
(= 330).
zz Wybierz filtr, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz z efektami
odpowiedniego filtru.
Dostosuj efekt filtru.
zz Wyreguluj efekt filtru, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz W celu uzyskania efektu miniatury użyj
przycisków <W> <X>, aby ustawić białą
ramkę na obszarze, który ma być ostry,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
329
5
Zapisz obraz.
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby zastosować filtr do innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 5.
zz W przypadku obrazu RAW+JPEG filtr twórczy zostanie zastosowany
do obrazu RAW, który zostanie zapisany w postaci pliku JPEG.
zz Jeśli w przypadku obrazu RAW ustawiono format obrazu i zastosowano efekt
filtru, obraz zostanie zapisany w ustawionym formacie obrazu.
zz Dane dla retuszu kurzu (= 274) nie będą dołączane do obrazów
z zastosowanym efektem rybiego oka.
Charakterystyka filtrów twórczych
zz G Ziarnisty Cz/B
Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia
można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.
zz W Miękka ostrość
Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Poziom miękkości można zmienić
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną
zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty
obszar na brzegach obrazu. Ponadto w związku z tym, że ten
efekt filtru powoduje powiększenie środka obrazu, w zależności od
zarejestrowanych pikseli widoczna rozdzielczość w tym miejscu może
zostać ograniczona. Podczas ustawiania efektu filtru w punkcie 4
należy sprawdzić obraz wynikowy.
zz Y Efekt pogrubienia artystycznego
Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają
na bardziej trójwymiarowe. Można dostosować kontrast i nasycenie.
Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie
mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie
zaszumione.
330
zz Z Efekt akwareli
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach.
Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru.
Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenerii
mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub
zawierać znaczną ilość szumów.
zz H Efekt aparatu-zabawki
Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje
wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Dominantę
barwną można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.
zz c Efekt miniatury
Tworzy efekt dioramy. Istnieje możliwość określenia miejsca, w którym
obraz ma być ostry. Naciśnięcie w punkcie 4 przycisku <B>
(lub dotknięcie [T] na ekranie) umożliwia przełączanie pomiędzy
pionowym i poziomym układem białej ramki.
331
Zastosowywanie ulubionych
efektów (Twórcze wspomaganie)
Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych
efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.
1
Wybierz opcję [Twórcze
wspomaganie].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Twórcze wspomaganie], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
3
Wybierz obraz.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz poziom efektu.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać efekt.
zz Po wybraniu pozycji [Ustawienia
własne] i naciśnięciu przycisku
<0> można wybrać ustawienie
[VIVID], [SOFT] lub inne wstępnie
skonfigurowane efekty. [AUTO1],
[AUTO2] i [AUTO3] to efekty zalecane
przez aparat na podstawie warunków,
w których rejestrowany jest obraz.
332
zz Efekty, takie jak [Jasność] lub
[Kontrast] można wybrać, naciskając
przycisk <0>, a następnie
korzystając z przycisków <Y> <Z>.
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zresetować efekt, naciśnij
przycisk <A>.
zz Aby zatwierdzić wybrany efekt, naciśnij
przycisk <S>.
4
Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz.
333
Korekta czerwonych oczu
Automatycznie koryguje obrazy dotknięte efektem czerwonych oczu.
Poprawiony obraz możesz zapisać jako osobny plik.
1
2
3
4
Wybierz opcję [Korekta czer. oczu].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Korekta czer. oczu], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Wybierz obraz.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obraz.
Popraw obraz.
zz Albo dotknij opcji [J] albo naciśnij
przycisk <0>.
BBRamki są wyświetlane wokół
poprawionych obszarów obrazu.
Wybierz opcję [OK].
zz Obraz zostanie teraz zapisany jako
nowy plik.
zz Niektóre obrazy mogą nie zostać poprawnie skorygowane.
334
Edytowanie albumu migawek wideo
1
2
3
4
Wybierz opcję [Utwórz album].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Utwórz album], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz album do edycji.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Po dokonaniu wyboru naciśnij
przycisk <M>.
Wybierz opcję [OK].
Wybierz opcję edycji.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję edycji, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
335
Opcja
Opis
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę
wideo, którą chcesz przesunąć, a następnie naciśnij
przycisk <0>. Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby przesunąć migawkę wideo, po czym naciśnij
przycisk <0>.
TUporządkuj migawki wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę
wideo, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij
przycisk <0>. Na wybranej migawce wideo
zostanie wyświetlona ikona [L]. Ponowne
naciśnięcie przycisku <0> spowoduje anulowanie
zaznaczenia, a ikona [L] zniknie z ekranu.
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę
wideo, którą chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk <0>. Użyj przycisków <W> <X>,
aby dostosować ustawienia głośności.
LUsuń migawkę wideo
7Odtwórz migawkę wideo
5
6
Zakończ edycję.
zz Po zakończeniu edycji naciśnij
przycisk <M>.
zz Wybierz pozycję [W] (Zakończ edycję),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Zapisz obraz.
zz Aby odtworzyć album z muzyką w tle,
użyj opcji [Muzyka w tle] i wybierz
melodię (= 337).
zz Aby sprawdzić wyniki przeprowadzonej
edycji, wybierz pozycję [Podgląd].
zz Wybór opcji [Zapisz] powoduje,
że poddany edycji album zostaje
zapisany jako nowy album.
zz Albumy migawek wideo można edytować tylko raz.
336
Wybieranie muzyki w tle
Albumy i pokazy przezroczy można odtwarzać z muzyką w tle po
skopiowaniu pliku z melodią na kartę za pomocą programu EOS Utility
(oprogramowania EOS).
1
2
3
Wybierz pozycję [Muzyka w tle].
zz Wybierz dla opcji [Muzyka w tle]
ustawienie [Włącz].
Wybierz muzykę w tle.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
melodię, a następnie naciśnij przycisk
<0>. Jeśli wybrana opcja to [Pokaz
przezr.], możesz wybrać kilka ścieżek
dźwiękowych.
Odtwórz muzykę w tle.
zz Aby odsłuchać fragment muzyki w tle,
naciśnij przycisk <B>.
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby dostosować ustawienia głośności.
Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki w tle,
ponownie naciśnij przycisk <B>.
zz Aby usunąć muzykę, użyj przycisków
<W> <X> i wybierz odpowiednią
ścieżkę dźwiękową, a następnie naciśnij
przycisk <L>.
zz Procedura kopiowania plików muzyki w tle na kartę została wyjaśniona
w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi”.
337
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać
rozmiaru obrazów JPEGbi RAW.
1
2
3
Wybierz pozycję [Zmień rozmiar].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję
[Zmień rozmiar], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz.
Wybierz obraz.
zz Wybierz obraz, którego rozmiar ma
zostać zmieniony.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
Wybierz żądaną wielkość obrazu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
(1)
4
Zapisz obraz.
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
338
Opcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości obrazu
Pierwotna jakość
obrazu
3
4
a
4
k
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
a
b
k
k
k
k
k
zz Obrazy mogą być nieco przycięte w zależności od kombinacji zmiany
rozmiaru i formatu obrazu.
339
Kadrowanie obrazów JPEG
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.
Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów JPEG.
Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.
1
2
3
Wybierz pozycję [Kadrowanie].
zz Na karcie [x] wybierz pozycję
[Kadrowanie], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
BBZostanie wyświetlony obraz.
Wybierz obraz.
zz Wybierz obraz, który chcesz skadrować.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
Ustaw rozmiar ramki przycinania,
format obrazu, pozycję i korekcję
przesunięcia.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ramkę kadrowania.
BBZostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
zz Naciśnij przycisk <u> lub <I>.
BBRozmiar ramki kadrowania zmieni się. Im mniejsza ramka kadrowania,
tym większe powiększenie skadrowanego obrazu.
340
Zmiana formatu obrazu ramki kadrowania
].
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać opcję [
BBKażde naciśnięcie przycisku <0> powoduje zmianę format obrazu
ramki kadrowania.
BBTa opcja umożliwia również skadrowanie obrazu zarejestrowanego
w orientacji poziomej, tak aby wyglądał jak obraz zarejestrowany
w orientacji pionowej.
Przesuwanie ramki kadrowania
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y> <Z>.
BBRamka kadrowania przesunie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
zz Możesz także dotknąć ramki kadrowania i przeciągnąć ją w żądane miejsce.
Korygowanie pochylenia obrazu
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać opcję [O].
BBSprawdź przesuniecie za pomocą wyświetlonej siatki, a następnie
obróć pokrętło <6>, aby je skorygować.
Przesunięcie można skorygować do ±10° przy użyciu przyrostów 0,1°.
BBPo dotknięciu przycisku [ ] lub [ ] w górnej lewej części ekranu
pochylenie zostanie skorygowane przy użyciu przyrostów 0,5°.
zz Naciśnij przycisk <0>.
4
Wyświetl skadrowany obraz
w widoku pełnoekranowym.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
].
opcję [
BBZostanie wyświetlony skadrowany obraz.
zz Aby wrócić do pierwotnego widoku,
naciśnij przycisk <0> ponownie.
5
Zapisz obraz.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję [W].
Naciśnij przycisk <0>, a następnie
wybierz opcję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 5.
341
zz Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od
kąta ustawionego dla korekcji przesunięcia.
zz Po zapisaniu wykadrowanego zdjęcia nie można wykadrować go ponownie.
Ponadto operacje, takie jak zmiana jego rozmiaru i zastosowanie do niego
filtra twórczego, nie będą możliwe.
zz Informacje o wyświetlaniu punktów AF (= 323) i dane dla retuszu kurzu
(= 274) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.
342
Określanie pierwszego obrazu
wyświetlanego po rozpoczęciu odtwarzania
Można określić, który obraz zostanie wyświetlony jako pierwszy po
rozpoczęciu odtwarzania.
1
2
Wybierz pozycję [Wyśw.od ost.ogląd.].
zz Na karcie [3] wybierz pozycję [Wyśw.
od ost.ogląd.], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby wybrać opcję.
zz [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane od ostatniego wyświetlonego
obrazu (nie dzieje się tak jednak, jeśli użytkownik właśnie zakończył
fotografowanie).
zz [Wyłącz]: Odtwarzanie jest kontynuowane od najnowszego ujęcia po
każdym ponownym uruchomieniu aparatu.
343
Funkcje bezprzewodowe
W tym rozdziale opisano sposób bezprzewodowego łączenia
aparatu ze smartfonem za pośrednictwem technologii Bluetooth®
lub Wi-Fi® oraz wysyłania obrazów do urządzeń lub usług
internetowych, a także sposób sterowania aparatem z komputera
lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
344
Możliwości funkcji
komunikacji bezprzewodowej
(5) Podłączanie do bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(1) Komunikacja
ze smartfonem
(4) Przekazywanie do
usług internetowych
(3) Drukowanie obrazów
na drukarce Wi-Fi
(2) Korzystanie z oprogramowania
EOS i innego specjalistycznego
oprogramowania
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji bezprzewodowej podczas
używania aparatu. Ponadto firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek inne straty lub zniszczenia spowodowane użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej należy
skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko i według
własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty lub szkody spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub
inne naruszenia zabezpieczeń.
345
Menu kart: karta bezprzewodowa
= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425
zz Komunikacja bezprzewodowa nie jest dostępna, gdy aparat jest podłączony
kablem interfejsu do komputera lub innego urządzenia.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest
połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Aparatu nie można podłączyć przez Wi-Fi, w przypadku gdy w aparacie
nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l] i usług
internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli na karcie nie
ma zapisanych obrazów.
zz Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika
zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy gniazda karty/
komory akumulatora.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
346
Wybór połączenia Wi-Fi / Bluetooth
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz element, z którym aparat
ma się połączyć.
(1) q Komunikacja ze smartfonem (= 349)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych łącznie
w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
(2)D Korzystanie z oprogramowania EOS i innego
specjalistycznego oprogramowania (= 374)
Podłączaj aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie
za pomocą programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki
specjalnej aplikacji Image Transfer Utility 2 obrazy z aparatu można
również automatycznie przesyłać na komputer.
(3) l Drukowanie obrazów na drukarce Wi-Fi (= 381)
Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.
347
(4) R Wysyłanie obrazów do usługi internetowej (= 391)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po
ukończeniu rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
(5) F Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem
łączności Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem
(= 410).
348
Podłączanie do smartfona
Po sparowaniu aparatu ze smartfonem kompatybilnym z technologią
Bluetooth o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”) możesz wykonać
następujące czynności:
zz nawiązać połączenie Wi-Fi przy użyciu tylko smartfona (= 351).
zz nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony (= 356)
zz dodać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (= 420)
zz zdalnie sterować aparatem ze smartfona (= 355)
Możesz również wykonać następujące czynności po podłączeniu aparatu
do smartfona przez Wi-Fi:
zz przeglądać i zapisywać obrazy w aparacie ze smartfona (= 355)
zz zdalnie sterować aparatem ze smartfona (= 355)
zz wysyłać obrazy z aparatu do smartfona (= 363)
Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie
Funkcje Bluetooth i Wi-Fi można włączyć na ekranie nastaw smartfona.
Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie nastaw
Bluetooth smartfona.
zz Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (= 405).
349
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
Konieczne jest zainstalowanie dedykowanej aplikacji Camera Connect
(bezpłatna) na smartfonie z systemem Android lub iOS.
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również
uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub
połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
zz Przykładowe ekrany i inne szczegóły w tym przewodniku mogą nie być
zgodne z rzeczywistymi elementami interfejsu użytkownika po aktualizacjach
oprogramowania układowego aparatu lub aktualizacjach oprogramowania
Camera Connect, systemu Android lub iOS.
350
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (1)
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
4
Wybierz opcję [qPodłącz
do smartfona].
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana, wybierz
opcję [Android] lub [iOS] i zeskanuj
wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona, aby przejść do serwisu
Google Play lub App Store i zainstalować
aplikację Camera Connect.
351
5
Wybierz opcję [Paruj przez
Bluetooth].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby rozpocząć
parowanie.
zz Aby po zakończeniu parowania z jednym
smartfonem przeprowadzić parowanie
z kolejnym, wybierz przycisk [OK]
znajdujący się po lewej stronie ekranu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Czynności na smartfonie (1)
6
7
8
Uruchom aplikację Camera Connect.
Dotknij aparatu do parowania.
BBJeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android, przejdź do punktu 9.
Dotknij przycisku [Pair/Paruj]
(tylko system iOS).
352
Czynności na aparacie (2)
9
10
Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Naciśnij przycisk <0>.
zz Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
Na ekranie głównym aplikacji Camera
Connect pojawi się ikona Bluetooth.
zz Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch lub
większej liczby urządzeń. Aby przełączyć się na inny smartfon dla połączenia
Bluetooth, patrz = 423.
zz Połączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania
z aparatu stan akumulatora może być niski.
Rozwiązywanie problemów z parowaniem
zz Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych
aparatów w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem.
Przed ponowieniem próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej
sparowanych aparatów z ekranu nastaw Bluetooth smartfona.
zz Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można używać elementów sterujących
aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona (= 363).
353
Czynności na smartfonie (2)
11
Wybierz i dotknij funkcję
Camera Connect.
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu dotknij
opcji [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz = 355.
zz Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi zostanie
wyświetlony ekran wybranej funkcji.
zz Na monitorze LCD aparatu zostanie
wyświetlona informacja
[qWi-Fi włączona].
zz Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect podświetlone zostaną ikony
Bluetooth i Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie
nawiązane.
zz Instrukcje dotyczące kończenia połączenia Wi-Fi znajdują się
w rozdziale „Zakończenie połączenia Wi‑Fi” (= 370).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu na
połączenie Bluetooth.
zz Aby ponownie połączyć się przez Wi-Fi, uruchom aplikację Camera
Connect i dotknij funkcji, której użyjesz.
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić ustawienia.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.
354
Funkcje Camera Connect
Obrazy w aparacie
zz Obrazy można przeglądać, usuwać lub oceniać.
zz Obrazy można zapisywać na smartfonie.
Zdalne fotografowanie w trybie Live View
zz Umożliwia zdalne fotografowanie podczas oglądania obrazu na żywo
na smartfonie.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (= 362).
Bluetooth remote controller (Pilot zdalnego sterowania Bluetooth)
zz Umożliwia zdalne sterowanie aparatem ze smartfona sparowanego
przez Bluetooth. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi-Fi).
zz Przed użyciem pilota Bluetooth należy rozważyć ustawienie dłuższego
czasu do automatycznego wyłączenia.
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Ustawienia aparatu)
zz Można zmieniać ustawienia aparatu.
355
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest
wyłączony
Nawet po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>,
można używać smartfona do łączenia się przez Wi-Fi pod warunkiem,
że aparat jest sparowany ze smartfonem przez Bluetooth.
1
2
Wybierz pozycję [Ustaw. Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję [Ustaw.
Bluetooth], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Przełącz opcję [Połączony po wył.]
na [Włącz].
zz Po ustawieniu przełącznika zasilania
aparatu w pozycji <2> dotknij opcji
[Obrazy w aparacie] w menu Camera
Connect, aby rozpocząć nawiązywanie
połączenia z siecią Wi-Fi.
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu dotknij
opcji [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlona lista obrazów
zapisanych w aparacie.
zz Z poziomu aplikacji Camera Connect można zapisywać obrazy do
smartfona oraz usuwać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, naciśnij przycisk [ ] na ekranie
głównym aplikacji Camera Connect (= 370).
zz Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień sieci bezprzewodowej
ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
356
Anulowanie parowania
Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [qPodłącz do
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
3
4
Wybierz opcję [Edytuj/usuń
urządzenie].
Wybierz smartfon, z którym
parowanie ma zostać anulowane.
zz Smartfony aktualnie sparowane
z aparatem są oznaczone [ ].
357
5
6
7
Wybierz opcję [Usuń informacje
o połączeniu].
Wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Skasuj informacje o aparacie na
smartfonie.
zz W menu ustawień Bluetooth smartfona
skasuj informacje o aparacie
zarejestrowane na smartfonie.
358
Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth
Czynności na aparacie (1)
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [qPodłącz do
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
3
4
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
359
5
(1)
6
Wybierz opcję [Połącz przez Wi-Fi].
Sprawdź identyfikator SSID (nazwę
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na monitorze LCD
aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [k: Ustawienia
Wi-Fi] dla pozycji [Hasło] wybrano
ustawienie [Brak], hasło nie będzie
wyświetlane ani wymagane (= 416).
(2)
zz Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 6, można nawiązać połączenie
Wi-Fi przez punkt dostępu (= 405).
Czynności na smartfonie
Ekran smartfona
(przykładowy)
7
Wykonaj czynności na smartfonie,
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie,
a następnie dotknij identyfikatora SSID
(nazwa sieci) sprawdzonego w punkcie 6.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
8
Uruchom aplikację Camera
Connect, a następnie dotknij
aparatu, z którym ma zostać
nawiązane połączenie przez Wi-Fi.
360
Czynności na aparacie (2)
9
Wybierz opcję [OK].
zz Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie = 371.
zz Na smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem
zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect (= 355).
zz Instrukcje dotyczące kończenia połączenia Wi-Fi znajdują się
w rozdziale „Zakończenie połączenia Wi‑Fi” (= 370).
zz Informacje na temat nawiązywania ponownego połączenia przez Wi-Fi
znajdują się w rozdziale „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (= 413).
zz Po połączeniu przez Wi-Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania (= 363).
361
Automatyczny transfer obrazów podczas fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona.
Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest
połączony ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
2
3
Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz pozycję [Wyślij do
smartfona po zarej.].
W oknie [Autom. wysyłanie]
wybierz opcję [Włącz].
4
Ustaw opcję [Rozmiar do wysyłki].
5
Zrób zdjęcie.
362
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
Odtwórz obraz.
2
Naciśnij przycisk <Q>.
3
4
Wybierz pozycję [q].
zz Jeśli wykonasz tę operację, gdy
połączenie Bluetooth będzie włączone,
wyświetlony zostanie komunikat
i nastąpi zmiana połączenia na
połączenie Wi-Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
zdjęcia.
363
(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo
1
2
Wybierz obraz do wysłania.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
Wybierz pozycję [Wyślij wyśw.].
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów możesz
wybrać jakość obrazu filmów, które
chcesz wysłać, w pozycji [Jakość
do wysyłki].
(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
364
3
Wybierz obrazy, które chcesz wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <I>,
aby wybrać obrazy z widoku 3 obrazów.
Aby powrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu, naciśnij
przycisk <u>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
4
5
Zamknij ekran wyboru obrazu.
zz Wybierz opcję [OK].
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
6
Wybierz opcję [Wyślij].
365
(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
3
4
5
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia).
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w indeksie, możesz
nacisnąć przycisk <I>.
Potwierdź zakres.
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
366
6
Wybierz opcję [Wyślij].
(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
3
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
4
Wybierz opcję [Wyślij].
367
(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Aby uzyskać informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania],
zapoznaj się z rozdziałem „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (= 291).
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
3
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
4
Wybierz opcję [Wyślij].
368
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer obrazów
i połączenie Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Instrukcje dotyczące kończenia
połączenia Wi-Fi znajdują się
w rozdziale „Zakończenie połączenia
Wi‑Fi” (= 370).
zz Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
zz Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysłanych
w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze b nie będą
zmniejszane.
zz Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym czasie.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest
on w pełni naładowany.
369
Zakończenie połączenia Wi‑Fi
Wykonaj jedną z dwóch następujących czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeśli opcja [qWi-Fi włączona] nie jest
wyświetlana, wybierz opcję [Połączenie
Wi-Fi/Bluetooth] na karcie [k].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
Ustawienia zapewniające możliwość wyświetlania
obrazów ze smartfonów
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [qPodłącz do
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
3
Wybierz opcję [Edytuj/usuń
urządzenie].
370
4
5
6
Wybierz smartfon.
zz Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
Wybierz jedną z pozycji.
zz Naciśnij przycisk [OK], aby przejść do
ekranu ustawień.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków <W> <X>,
aby określić liczbę dni, a następnie
naciśnij <0>, aby zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
zz Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy],
zdalne fotografowanie nie jest możliwe.
371
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg następujących
kryteriów: dostępność oceny lub jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane
obrazy zostaną ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
(1)
(2)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród
obrazów uszeregowanych według numerów
plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran wyboru obrazów.
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz.
Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
2. Wybierz obraz jako punkt początkowy (1).
3. Użyj przycisku <Z>, aby wybrać obraz
jako punkt końcowy (2).
4. Wybierz opcję [OK].
372
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
-- Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <k>, filmowanie
będzie kontynuowane.
-- Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, filmowanie
zostanie zatrzymane.
zz Gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, a aparat przełączono
w tryb filmowania za pomocą aplikacji Camera Connect, nie można wykonywać
zdjęć przy użyciu aparatu.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem pewne funkcje są niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet
w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto monitor LCD
aparatu może się wyłączać.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
373
Nawiązywanie połączenia z komputerem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera
za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wykonywać operacje aparatu za pomocą
oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania. Zainstaluj
najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed skonfigurowaniem
połączenia Wi-Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
Za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) można
importować obrazy z aparatu, sterować aparatem i wykonywać inne operacje.
Czynności na aparacie (1)
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [DZdalne sterow.
(EOS Utility)].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
3
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
374
(1)
4
Sprawdź identyfikator SSID (nazwę
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2)
wyświetlane na monitorze LCD aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [k: Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz = 416.
(2)
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
5
Wybierz nazwę sieci (SSID)
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 4 identyfikator SSID.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
375
Czynności na aparacie (2)
6
Wybierz opcję [OK].
BBZostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich
znaków adresu MAC podłączanego
aparatu.
Czynności na komputerze (2)
7
8
Uruchom program EOS Utility.
W programie EOS Utility kliknij
przycisk [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parowanie Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia komunikatu
dotyczącego zapory sieciowej kliknij
przycisk [Yes/Tak].
9
Kliknij przycisk [Connect/Podłącz].
zz Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
376
Czynności na aparacie (3)
10
Nawiąż połączenie Wi-Fi.
zz Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić ustawienia.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi
można sprawdzić szczegóły błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz Informacje na temat nawiązywania ponownego połączenia przez Wi-Fi
znajdują się w rozdziale „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (= 413).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
-- Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <k>, filmowanie
będzie kontynuowane.
-- Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, filmowanie
zostanie zatrzymane.
zz Nie można wykonywać czynności na aparacie, jeżeli za pomocą aplikacji
EOS Utility przełączono tryb fotografowania na tryb filmowania.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są
niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania obrazów
jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu. Z tego względu
poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób płynny.
377
Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
1
Podłącz komputer i punkt dostępu
i uruchom narzędzie Image
Transfer Utility 2.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
Czynności na aparacie (1)
2
Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr.
do komputera].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
3
W oknie [Autom. wysyłanie]
wybierz opcję [Włącz].
378
4
5
Wybierz opcję [OK].
Podłącz do punktu dostępu przez
Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi-Fi między
aparatem i punktem dostępu połączonym
z komputerem. Szczegółowe informacje
na temat łączenia można znaleźć na
stronie „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
za pośrednictwem punktów dostępu”
(= 405).
6
Wybierz komputer, z którym chcesz
sparować aparat.
Czynności na komputerze (2)
7
Sparuj aparat z komputerem.
zz Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
379
Czynności na aparacie (2)
8
Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr.
do komputera].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
9
Wybierz pozycję [Opcje wysyłania
obrazów].
10 Wybierz elementy, które chcesz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr.]
w oknie [Zakres wysyłki], wybierz
żądane obrazy na ekranie [Wybierz
obrazy do wysyłki].
zz Po zakończeniu ustawień wyłącz aparat.
Obrazy z aparatu są automatycznie wysyłane do aktywnego komputera po
włączeniu aparatu w zasięgu punktu dostępu.
zz Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
380
Nawiązywanie połączenia
z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu
bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką obsługującą
technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) za pomocą sieci Wi-Fi.
Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [lDrukuj na
drukarce Wi-Fi].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
3
(1)
(2)
4
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
Sprawdź identyfikator SSID (nazwę
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2)
wyświetlane na monitorze LCD aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [k: Ustawienia
Wi-Fi] dla pozycji [Hasło] wybrano
ustawienie [Brak], hasło nie będzie
wyświetlane ani wymagane (= 416).
381
5
6
Skonfiguruj drukarkę.
zz W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej
nazwę sieci (SSID).
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
Wybierz drukarkę.
zz Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Jeśli preferowanej drukarki nie ma
na liście, wybranie opcji [Szukaj
ponownie] może umożliwić aparatowi
jej znalezienie i wyświetlenie.
zz Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (= 405).
382
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
1
Wybierz obraz, który ma być
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do wydrukowania, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
2
3
Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
Wydrukuj obraz.
zz Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie = 386.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
383
Drukowanie według określonych opcji obrazu
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
3
4
5
6
Ustaw opcje drukowania.
zz Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie „Standard DPOF (Digital Print
Order Format)” (= 316).
zz Jeżeli polecenie wydruku obrazów
zostało skonfigurowane przed
nawiązaniem połączenia z siecią Wi-Fi,
przejdź do punktu 4.
Wybierz pozycję [Drukuj].
zz Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
Skonfiguruj pozycję [Opcje
papieru] (= 386).
Wydrukuj obraz.
zz Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
384
zz
zz
zz
zz
zz
Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
Filmy nie mogą być drukowane.
Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data
może być drukowana na marginesie.
zz W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
zz Nie można drukować obrazów RAW, wybierając opcję [Polecenie
wydruku obrazów]. Podczas drukowania wybierz opcję [Drukuj obraz],
aby wydrukować obraz.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest
on w pełni naładowany.
zz Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania
zależy od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
zz Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
zz Jeśli skorzystano z opcji [Polecenie wydruku obrazów] i zatrzymano
drukowanie, operację drukowania pozostałych obrazów można wznowić,
wybierając pozycję [Dalej]. Drukowania nie można kontynuować
w następujących przypadkach.
-- Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do
drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
-- W przypadku drukowania indeksu zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowaniem drukowania.
zz W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz = 390.
385
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie,
będzie zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (= 388).
(2)Umożliwia ustawienie efektów drukowania (= 388).
(3)Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (= 388).
(4)Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (= 389).
(5)Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku (= 387).
(6)Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
(7)Uruchamia drukowanie.
(8)Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
*W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
386
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
zz Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku
drukowania bez ramek obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą
być drukowane w niższej rozdzielczości.
387
Konfiguracja drukowania daty/numeru pliku na odbitce
zz Wybierz pozycję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
zz Wybierz pozycję [E].
zz Wybierz efekt druku.
zz W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym
ze zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie
zostać wydrukowana.
zz Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
388
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów może
wymagać ponownego ich skadrowania.
1 Na ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
[Kadrowanie].
2 Ustaw rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
zz Obszar obrazu w ramce przycinania zostanie wydrukowany. Kształt
ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Użyj przycisków <u> <y>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie lub
w pionie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku <B> powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.
3 Naciśnij przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
zz Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu
ekranu ustawień drukowania.
389
zz W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być
drukowany zgodnie z ustawieniem.
zz Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane
są obrazy.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
zz Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki
(brak atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj
z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania
drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
zz W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na monitorze LCD
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów
drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
zz Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
zz Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
zz Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
zz Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
390
Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi internetowe za pomocą smartfona lub komputera.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu CANON
iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga użycia
smartfona lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON iMAGE
GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż
CANON iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług
internetowych, w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za korzystanie
z punktu dostępu usługodawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
391
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając w aparacie
serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności na aparacie (1)
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
4
Wybierz opcję [RPrzekaż do
serwisu internet.].
Wybierz opcję [Zgoda].
Nawiąż połączenie Wi-Fi.
zz Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi.
Przejdź do punktu 7 na stronie = 406.
392
5
6
7
Wprowadź swój adres e-mail.
zz Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
Wprowadź czterocyfrowy numer.
zz Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
Wybierz opcję [OK].
BBIkona [R] zmieni się na [
393
].
Czynności na komputerze lub smartfonie
8
Skonfiguruj łącze internetowe
do aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności na aparacie (2)
9
Dodaj serwis CANON iMAGE
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
Serwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
394
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
1
Skonfiguruj usługę internetową,
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie,
aby zakończyć ustawianie usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
2
Dodaj skonfigurowaną usługę
internetową jako miejsce docelowe.
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [ ].
395
Wysyłanie obrazów
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie ich
z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub poprzez
wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Nawiązywanie połączenia z usługami internetowymi za
pomocą sieci Wi-Fi
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz usługę internetową.
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może zostać
wyświetlony ekran określania miejsca
docelowego połączenia (= 408).
396
Wysyłanie obrazów pojedynczo
1
2
Wybierz obraz do wysłania.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnięcie przycisku <I>
powoduje wyświetlanie indeksu
i pozwala wybrać obraz.
Wybierz pozycję [Wyślij wyśw.].
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
397
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
3
Wybierz obrazy, które chcesz wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Po naciśnięciu przycisku <I>
można wybierać obrazy na podglądzie
trzech obrazów. Aby wrócić do
wyświetlania pojedynczych obrazów,
naciśnij przycisk <u>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
398
4
5
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
Wybierz opcję [Wyślij].
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
399
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
3
4
5
Określ zakres obrazów.
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
BBObrazy zostaną zaznaczone i pojawi się
symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w indeksie, możesz
nacisnąć przycisk <I>.
Potwierdź zakres.
zz Naciśnij przycisk <M>.
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
400
6
Wybierz opcję [Wyślij].
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
401
3
4
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
Wybierz opcję [Wyślij].
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
402
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Aby uzyskać informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania],
zapoznaj się z rozdziałem „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (= 291).
1
Naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
3
Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
403
4
Wybierz opcję [Wyślij].
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z usługą internetową nie można zrobić
zdjęcia, nawet naciskając spust migawki aparatu.
zz W przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innego niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie zakończyło
się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak widoczne w witrynie
serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść odpowiedniego
komunikatu o błędzie, a następnie spróbuj wysłać obraz ponownie.
zz W zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub liczba obrazów
możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą podlegać ograniczeniom.
zz Niektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij zakres],
[Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
zz W przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
zz Pozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu. Zdjęcia
wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany rozmiaru.
zz W przypadku korzystania z serwisu CANON iMAGE GATEWAY można sprawdzić
historię wysyłania dotyczącą usług internetowych, do których wysłano obrazy.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest
on w pełni naładowany.
404
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi
przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
zz Po wybraniu opcji [q] (Podłączanie do
smartfona) zostanie wyświetlony ekran
po lewej stronie. Jeśli aplikacja Camera
Connect jest już zainstalowana, wybierz
opcję [Nie wyświetlaj].
zz Na kolejnym wyświetlonym ekranie
[Podłącz do smartfona] wybierz opcję
[Połącz przez Wi-Fi], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
405
4
5
Wybierz pozycję [Przełącz sieć].
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q],
[D], lub [l].
Wybierz pozycję [Podłącz
przez WPS].
zz W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej w punkcie 5
zapoznaj się z informacjami na stronie = 408.
6
7
Wybierz pozycję [WPS (tryb PBC)].
zz Wybierz opcję [OK].
Połącz się z punktem dostępu
przez Wi-Fi.
zz Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
8
Wybierz pozycję [Nastawy
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli wystąpi problem z opcją [Nastawy
automatyczne], zobacz = 428.
406
9
Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
[qPodłącz do smartfona]
zz Na ekranie ustawień Wi-Fi smartfona
dotknij identyfikatora SSID (nazwa sieci)
pokazanego w aparacie, a następnie
wprowadź hasło punktu dostępu dla
połączenia.
Przejdź do punktu 8 na stronie = 360.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 7 lub 8 na stronie = 376.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 6 na stronie = 382.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 5 na stronie = 393.
407
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji
można znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zMoże
z
być wyświetlany ekran [Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu z
wybranym urządzeniem przez Wi-Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania opcji [q], [D] lub [l] na
ekranie [k: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
Ręczna konfiguracja adresu IP
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od funkcji Wi-Fi.
1
Wybierz pozycję [Nastawy ręczne].
zz Wybierz opcję [OK].
408
2
3
4
Wybierz jedną z pozycji.
zz Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz],
a następnie opcję [Adres].
Wprowadź żądane wartości.
zz Obróć pokrętło <6>, aby przesunąć
pozycję wprowadzania w górnym
obszarze, a następnie użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać liczbę. Naciśnij
przycisk <0>, aby wprowadzić
wybraną liczbę.
zz Aby ustawić wprowadzone wartości
i wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Wybierz opcję [OK].
zz Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz W przypadku braku pewności co do
wartości, które należy wprowadzić,
pomocne informacje można znaleźć
w części „Sprawdzanie nastaw
sieciowych” (= 442); można również
poprosić o pomoc administratora sieci
albo inna osobę, która dysponuje
odpowiednią wiedzą.
409
Podłączanie do bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności
Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (= 463).
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
4
Wybierz opcję [F Podłącz do pilota
bezprzew.].
Wybierz opcję [Dodaj urządzenie
do podłączenia].
Sparuj urządzenia.
zz Po pojawieniu się ekranu [Parowanie]
naciśnij i przytrzymaj przyciski <W>
i <T> na pilocie BR-E1 równocześnie
przez co najmniej 3 sekundy.
zz Po wyświetleniu komunikatu
z potwierdzeniem, że aparat jest
sparowany z pilotem BR-E1, naciśnij
przycisk <0>.
410
5
Włącz fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem.
Fotografowanie
zz Dla opcji [Wyzwalanie migawki] na
karcie [z] wybierz ustawienie [Q]
(= 112).
Filmowanie
zz W pozycji [Pilot] na karcie [z] wybierz
opcję [Włącz].
zz Informacje na temat czynności po
zakończeniu parowania można znaleźć
w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
zz Połączenia Bluetooth zużywają energię akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
zz Jeśli użytkownik nie korzysta z funkcji Bluetooth, powinien wybrać opcję
[Wyłącz] w punkcie 1.
zz Automatyczne wyłączenie zacznie działać po ok. 2 min, gdy aparat jest
ustawiony na zdalne fotografowanie.
411
Anulowanie parowania
Aby sparować kolejnego pilota BR-E1, należy skasować informacje
o połączeniu obecnie podłączonego pilota zdalnego sterowania.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
4
Wybierz opcję [F Podłącz do pilota
bezprzew.].
Wybierz opcję [Usuń informacje
o połączeniu].
Wybierz opcję [OK].
412
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami
lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz jedną z pozycji.
zz Wybierz z historii pozycję
z urządzeniem, z którym chcesz się
połączyć przez Wi-Fi. Jeżeli pozycja
się nie wyświetla, użyj przycisków
<Y> <Z>, aby zmienić ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (= 416).
3 Użyj podłączonego urządzenia.
[q] Smartfon
zz Uruchom aplikację Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo tym
samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
413
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
414
Zapisywanie nastaw wielu połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 10 nastaw połączenia dla funkcji
komunikacji bezprzewodowej.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Szczegółowe informacje na temat opcji
[qPodłącz do smartfona] znajdują się
w rozdziale „Podłączanie do smartfona”
(= 349).
zz Szczegółowe informacje na temat opcji
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
znajdują się w rozdziale „Nawiązywanie
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (= 374).
zz Szczegółowe informacje na temat
opcji [lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
znajdują się w rozdziale „Nawiązywanie
połączenia z drukarką za pomocą sieci
Wi-Fi” (= 381).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej” (= 391).
zz Informacje o usuwaniu nastaw połączenia można znaleźć na stronie = 423.
415
Nastawy sieci Wi-Fi
1
2
Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Wi-Fi
W miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych lub
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu,
należy wybrać opcję [Wyłącz].
zz Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić na nawiązanie połączenia Wi-Fi
bez zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń z punktem dostępu
przez Wi-Fi).
zz Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń podłączonych przez Wi-Fi można
wybrać opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera (= 378).
zz Wysyłanie do smartfona po zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona (= 362).
zz Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
416
Ustawienia Bluetooth
1
2
Wybierz pozycję [Ustaw. Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję [Ustaw.
Bluetooth], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Bluetooth
Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie używana, wybierz opcję [Wyłącz].
zz Sprawdź informacje o połączeniu
Można sprawdzić nazwę i stan komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Adres Bluetooth
Można sprawdzić adres Bluetooth aparatu.
zz Funkcja Połączony po wył.
Wyświetlane po sparowaniu aparatu ze smartfonem przez Bluetooth.
Wybranie opcji [Włącz] umożliwia wyświetlanie zdjęć z aparatu i sterowanie
nim za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet gdy jest wyłączony (= 356).
417
Zmiana nicku
W razie potrzeby możesz zmienić nick aparatu (wyświetlany na
smartfonach i innych aparatach).
1
2
Wybierz opcję [Nick].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję [Nick],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wprowadź tekst, używając
wirtualnej klawiatury (= 427).
zz Po zakończeniu wprowadzania znaków
naciśnij przycisk <M>, a następnie
wybierz [OK].
418
Dodawanie do obrazów informacji
GPS z innych urządzeń
Możesz geoznakować obrazy za pomocą odbiornika GPS GP-E2
(sprzedawanego osobno) lub smartfona z włączoną funkcją Bluetooth.
GP-E2
1
2
Zamocuj odbiornik GP-E2 na aparacie.
zz Zamocuj odbiornik GP-E2 na gorącej
stopce aparatu i włącz odbiornik.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.
Wybierz pozycję [Nastawy
urządzenia GPS].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Nastawy urządzenia GPS],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
3
4
W pozycji [Wybór urządz. GPS]
wybierz opcję [Odbiornik GPS].
Zrób zdjęcie.
zz Szczegółowy opis pozycji [Nastawy]
zawiera instrukcja obsługi odbiornika GP-E2.
Przestrogi dotyczące odbiornika GP-E2
zz Najpierw należy sprawdzić, w których w krajach i regionach korzystanie z systemu
GPS jest dozwolone. Należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń prawnych.
zz Zaktualizować oprogramowanie firmware odbiornika GP-E2 do wersji 2.0.0 lub
nowszej. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymaga kabla interfejsu.
Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania firmware odbiornika GP-E2
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
zz Kabel nie może służyć do podłączenia aparatu do odbiornika GP-E2.
zz Aparat nie rejestruje kierunku fotografowania.
419
Smartfon
Uzupełnij te ustawienia po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji Camera
Connect (= 350) na smartfonie.
1
2
3
Włącz w smartfonie funkcję
informowania o lokalizacji.
Nawiąż połączenie Bluetooth.
zz Połącz aparat ze smartfonem za
pomocą Bluetooth (= 351).
Wybierz pozycję [Nastawy
urządzenia GPS].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Nastawy urządzenia GPS],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
4
Wybierz pozycję [Smartfon]
w ustawieniu [Wybór urządz. GPS].
zz Po zakończeniu tych ustawień uruchom
aplikację Camera Connect.
5
Zrób zdjęcie.
zz Informacje o lokalizacji uzyskane przez
smartfon zostaną dołączone do obrazu.
420
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona,
patrząc na ikonę połączenia GPS na ekranach robienia zdjęć lub nagrywania
filmów (odpowiednio = 184 i = 223).
zz Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
zz Miganie: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
zz Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Informacje dotyczące stanu wskaźnika połączenia GPS w przypadku używania
odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.
Geoznakowanie obrazu podczas fotografowania
Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane geoznacznikami.
Informacje o lokalizacji dołączone do obrazu
Na ekranie informacji o obrazie (= 101) można sprawdzić informacje
o lokalizacji dołączone do zapisanego obrazu.
(1) Szerokość geograficzna
(2) Długość geograficzna
(3) Wysokość
(1)
(4)UTC (uniwersalny czas
(2)
koordynowany)
(3)
(4)
421
zz Smartfon może uzyskać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy aparat jest
połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth.
zz Informacje o kierunku nie są pobierane.
zz Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od
warunków podróży i stanu smartfonu.
zz Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po
włączeniu aparatu.
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś
z poniższych operacji:
-- Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth
-- Wyłączenie aparatu
-- Zamknięcie aplikacji Camera Connect
-- Wyłączenie w smartfonie funkcji informowania o lokalizacji
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
-- Wyłączenie zasilania aparatu
-- Zakończenie połączenia Bluetooth
-- Stan naładowania baterii w smartfonie jest niski
zz Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam
jak czas Greenwich.
zz W przypadku filmowania do filmu zostaną dołączone informacje GPS
uzyskane w momencie rozpoczęcia nagrywania.
422
Zmienianie lub usuwanie
nastaw połączenia
Aby zmienić lub usunąć nastawy połączenia, najpierw zakończ połączenie Wi-Fi.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
3
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(= 413), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
Wybierz opcję [Edytuj/usuń
urządzenie].
zz Możesz zmienić połączenie Bluetooth,
wybierając smartfon oznaczony ikoną
[ ] w kolorze szarym. Po wyświetleniu
ekranu [Podłącz do smartfona]
wybierz opcję [Paruj przez Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0> na
następnym ekranie.
4
Wybierz urządzenie, dla którego
chcesz zmienić lub usunąć
nastawy połączenia Wi-Fi.
423
5
Wybierz jedną z pozycji.
zz Zmień lub usuń nastawy połączenia na
wyświetlonym ekranie.
zz Zmień nick tego urządzenia
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (= 427).
zz Wyświetlane obrazy (= 370)
Wyświetlana po wybraniu opcji [qPodłącz do smartfona]. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zz Usuń informacje o połączeniu
Podczas usuwania informacji o połączeniu dla sparowanego smartfona
usuń także informacje o aparacie zarejestrowane na smartfonie (= 357).
zz W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE
GATEWAY, aby usunąć nastawy połączenia.
424
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala zapobiec ich
ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany innym osobom.
1
Wybierz pozycję [Kasuj ustawienia
bezprzew.].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję [Kasuj
ustawienia bezprzew.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [OK].
zz Skorzystanie z opcji [5: Kasowanie nastaw aparatu] nie powoduje
usunięcia informacji o komunikacji bezprzewodowej.
zz Jeśli aparat został sparowany ze smartfonem, na ekranie nastaw Bluetooth
smartfona należy usunąć informacje o połączeniu aparatu, dla którego
przywrócono domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
425
Ekran Informacje wyświetlane
Można sprawdzić szczegóły błędów i adres MAC aparatu.
1
Wybierz opcję [Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karcie [k] wybierz pozycję
[Połączenie Wi-Fi/Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
2
Naciśnij przycisk <B>.
BBZostanie wyświetlony ekran
[Inform. wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>,
aby wyświetlić treść komunikatu o błędzie.
426
Obsługa wirtualnej klawiatury
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
(5) Przełącz tryb wprowadzania
(2)Przyciski kursora, do poruszania się
w obszarze wprowadzania danych
(3)Bieżąca liczba znaków /
liczba dostępnych znaków
(4) Klawiatura
(6) Spacja
(7) Usuń znak z obszaru wprowadzania
(8) Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby poruszać się w ramach elementu 2
oraz 4–7.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wprowadzania.
427
Reagowanie na komunikaty
o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie z jedną
z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając
z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (= 426).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi-Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (= 429)
23 (= 432)
65 (= 435)
69 (= 436)
12 (= 429)
61 (= 433)
66 (= 435)
91 (= 436)
21 (= 430)
63 (= 434)
67 (= 435)
121 (= 436)
22 (= 431)
64 (= 434)
68 (= 436)
125 (= 437)
126 (= 437)
127 (= 437)
141 (= 437)
142 (= 437)
151 (= 438)
152 (= 438)
zz Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err**] w prawym
górnym rogu ekranu [k: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth]. Komunikat znika
po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
428
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona aplikacja
Camera Connect?
BBUstanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect (= 360).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
BBUruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie (= 376).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone zasilanie drukarki?
BBWłącz drukarkę.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do uwierzytelniania?
BBTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (= 427).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu zostało
włączone?
BBWłącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
429
21:Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nast. automatyczna].
Czy jest to prawidłowe ustawienie?
BBJeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po
wybraniu w aparacie opcji [Nast. ręczna] dla adresu IP (= 408).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
BBWłącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów,
które może przydzielić?
BBZwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
BBUsuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP,
aby zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził,
czy serwer DHCP jest dostępny.
430
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
BBWybierz ustawienie [Nast. ręczna] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (= 408, = 442).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
BBWłącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP
i przypisane im nazwy?
BBUpewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP
i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził,
czy serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć Wi-Fi z którą próbujesz się połączyć, korzysta z routera lub
podobnego urządzenia pełniącego funkcję bramy?
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (= 408, = 442).
BBSprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we
wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
431
23: Urządzenie o tym samym adresie IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi-Fi do tej samej sieci
mają ten sam adres IP?
BBZmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego
samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również
zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
BBJeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja [Nast.
ręczna] w środowiskach sieciowych korzystających z serwera
DHCP, zmień to ustawienie na [Nast. automatyczna] (= 406).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
zz W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do uwierzytelniania?
-- Ten błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [System
otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia wielkość liter.
Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź,
czy w aparacie ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (= 427).
432
61: Nie znaleziono terminala bezprzewodowej sieci LAN z taką
samą nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (= 439).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?
BBSprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam SSID
w aparacie.
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
BBWłącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (= 426).
433
63: Błąd uwierzytelniania bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody uwierzytelniania?
BBAparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] i [WPA/WPA2-PSK].
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (= 426).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (= 426).
434
65: Utrata połączenia z bezprzewodową siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (= 439).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi-Fi zostało utracone i nie można go
przywrócić.
BBMożliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego urządzenia
uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu używana jest
kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie (zakłócanie łączności
IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)); urządzenie zostało poddane
działaniu deszczu lub poziom wilgotności jest wysoki (= 439).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (= 426).
435
68:Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej
sieci LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) punktu
dostępu przez określoną ilość czasu?
BBPrzytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji obsługi
punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
BBSpróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują się
we wzajemnym zasięgu.
69:Znaleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN. Nie można
uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia przyciskiem
(tryb PBC) standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBPoczekaj chwilę, zanim spróbujesz nawiązać połączenie.
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–69.
BBWyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
BBUsuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne
miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie
wysłać dane.
436
125: Sprawdź nastawy sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
BBSprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo występuje
duże obciążenie.
BBPołącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem
niż w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z usługą internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Podłącz powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy drukarka drukuje?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.
142:Nie można uzyskać informacji o drukarce.
Podłącz powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu drukarki.
437
151:Transmisja została anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś sposób
przerwany.
BBAby wznowić automatyczny transfer obrazów, ustaw przełącznik zasilania
aparatu w pozycji <2>, a następnie ustaw go w pozycji <1>.
152: Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady.
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady?
BBUstaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
438
Uwagi dotyczące funkcji
komunikacji bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują
inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej,
należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi-Fi może nie
zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest możliwe.
W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona, a następnie
nawiązać połączenie Wi-Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie
w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie
znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych
przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich
używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n,
wykorzystując fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość
transmisji Wi-Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth,
kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony,
inne aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
439
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi-Fi
sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem
dostępu za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie
IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu kanałów
między każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować zakłócenia fal
radiowych. Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Z akcesorium BR-E1 nie można korzystać, gdy aparat nie jest
sparowany ze smartfonem przez Bluetooth. Zmień połączenie
z aparatem na połączenie za pomocą pilota bezprzewodowego
w ustawieniach opcji [FPodłącz do pilota bezprzew.] w sekcji
[k: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
440
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą wystąpić następujące problemy.
zz Przechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi-Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zz Nieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej
przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo
zniszczenia danych. Istnieje także ryzyko wystąpienia innych rodzajów
nieuprawnionego dostępu, takich jak podszywanie się (przyjęcie
tożsamości w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych) czy
ataki typu springboard (uzyskanie nieuprawnionego dostępu do sieci,
która odtąd służy do tuszowania śladów ataków na inne systemy).
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego
zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.
441
Sprawdzanie nastaw sieciowych
zz Windows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia],
a następnie wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną
także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zz Mac OS
W systemie Mac OS X otwórz aplikację [Terminal], wpisz polecenie
ifconfig -a i naciśnij klawisz <Return>. Adres IP przypisany do
komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji [inet],
w formacie „***.***.***.***”.
*Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu
Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania adresu
IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na stronie = 408.
Przykład: 192.168.1.10
442
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na monitorze LCD.
Ekran szybkich nastaw
Ekran informacji podczas
odtwarzania
(1) S
iła sygnału
(2)
bezprzewodowego
(1) (3)
(2) Funkcja Wi-Fi
(3) Funkcja Bluetooth
(2) (3)
(1)
Stan komunikacji
Funkcja Wi-Fi
Wi-Fi: Wyłącz
Nie
połączono Wi-Fi: Włącz
Trwa łączenie
Monitor LCD
Siła sygnału Wi-Fi
Wył.
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
(fg)
Błąd połączenia
(miganie)
443
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth
Inny niż [Wyłącz]
[Wyłącz]
Stan połączenia
Połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Monitor LCD
Nie wyświetlane
zz S
tan „Bluetooth podłączony” jest wskazywany w przypadku połączenia ze
smartfonami przez Wi-Fi i podczas automatycznego transferu obrazów do
komputerów.
zz Stan „Bluetooth nie podłączony” jest wskazywany w przypadku połączenia
z komputerami, drukarkami lub usługami internetowymi za pośrednictwem Wi-Fi.
444
Dostosowywanie aparatu
Poszczególne funkcje aparatu można precyzyjnie
wyregulować do preferowanego sposobu wykonywania
zdjęć, korzystając z menu Funkcje indywidualne. Funkcje
indywidualne mogą być ustawiane i uruchamiane wyłącznie
w trybach strefy twórczej.
Tryby strefy twórczej
445
Ustawianie funkcji indywidualnych N
1
Wybierz pozycję [Funkcje
indywidualne (C.Fn)].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję [Funkcje
indywidualne (C.Fn)], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
(1)
2
Wybierz numer funkcji
indywidualnej (1).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
numer funkcji indywidualnej, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
3
4
Zmień ustawienie według potrzeb.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
żądane ustawienie (numer), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Aby ustawić inne funkcje indywidualne,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 3.
zz Cyfry na dole ekranu określają aktualne
ustawienia funkcji indywidualnych.
Zamknij ekran nastaw.
zz Naciśnij przycisk <M>.
BBPonownie zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony w punkcie 1.
Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych
W menu [5 Kasowanie nastaw] wybierz pozycję [Kasowanie nast. funkcji
C.Fn], aby usunąć wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych (= 271).
446
Funkcje indywidualne
C.Fn I: Ekspozycja
1
Przyrosty nastaw ekspozycji
= 448
2
Dodatkowe czułości (ISO)
= 448
3
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
Automatyczne anulowanie korekty
ekspozycji
= 448
4
= 449
A
k
Fotografowanie
Filmowanie
w trybie LV
k
k
k
k
k
k
C.Fn II: Migawka
5
Blokada lustra podniesionego
= 449
C.Fn III: Operowanie/Inne
6
7
Ostrzeżenia z w wizjerze
Spust migawki/Przycisk blokady AE
= 450
= 451
8
Przypisz przycisk SET
= 452
9
Funkcja przycisku DISP
= 453
Informacje widoczne na ekranie
10
przy zasilaniu 1
11 Schowaj obiektyw przy wyłączaniu
k
k
k
k
(tylko pozycje
(z wyjątkiem 3)
4 i 5*)
k
k
(z wyjątkiem 4) (z wyjątkiem 1)
= 453
= 454
k
k
* Ustawienie 4 nie działa podczas filmowania.
zz
Funkcje indywidualne wyświetlone w kolorze szarym nie działają
podczas filmowania i fotografowania w trybie Live View (LV). (Ustawienia są
niedostępne).
447
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych N
Funkcje indywidualne zostały podzielone na trzy grupy na podstawie rodzaju
funkcji: C.Fn I: Ekspozycja; C.Fn II: Migawka; C.Fn III: Operowanie/Inne.
C.Fn I: Ekspozycja
C.Fn-1
Przyrosty nastaw ekspozycji
0: 1/3 stopnia
1: 1/2 stopnia
Ustawia dokładność czasu naświetlania, przysłony, korekcji ekspozycji,
sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.
Przydaje się, gdy stopień regulacji o 1/3 stopnia jest zbyt dokładny.
zz Po wybraniu ustawienia 1 poziom ekspozycji jest wyświetlany w wizjerze
w następujący sposób.
C.Fn-2
Dodatkowe czułości (ISO)
0: Wyłącz
1: Włącz
Podczas ustawiania czułości ISO można wybrać wartość „H” (odpowiednik
ISO 51200) dla zdjęć i wartość „H” (odpowiednik ISO 25600) dla filmów.
Należy pamiętać, że jeśli dla funkcji [z: Prior. jasnych partii obr.] została
wybrana wartość [Włącz] lub [Wzmocniona], nie można wybrać czułości „H”.
zz Dla filmów 4K zakres czułości ISO wynosi ISO 100–6400, nawet gdy
w pozycji [Dodatkowe czułości (ISO)] wybrano ustawienie [1: Wł.].
C.Fn-3
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
0: Wyłącz
1: Włącz
W celu automatycznej regulacji czasu naświetlania i wartości przysłony,
aby zbliżyć poziom ekspozycji do ekspozycji standardowej, jeśli
ekspozycja standardowa inaczej nie byłaby dostępna przy określonym
czasie naświetlania lub wartości przysłony w pozycji <s> lub <f>.
448
C.Fn-4
Automatyczne anulowanie korekty ekspozycji
0: Włącz
Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie <2> ustawienie
korekty ekspozycji zostanie anulowane.
1: Wyłącz
Ustawienie korekty ekspozycji pozostanie aktualne nawet w przypadku
ustawienia przełącznika zasilania w pozycji <2>.
C.Fn II: Migawka
C.Fn-5
Blokada lustra podniesionego
0: Wyłącz
1: Włącz
Można zapobiec rozmyciu spowodowanemu drganiami aparatu
w wyniku drgań mechanicznych (wstrząsom lustra) wewnątrz aparatu
podczas fotografowania z użyciem obiektywu superzbliżeniowego
lub fotografowania z małych odległości (makrofotografia). Procedurę
blokady lustra podniesionego opisano na str. 165.
449
C.Fn III: Operowanie/Inne
C.Fn-6
Ostrzeżenia <!> w wizjerze
Po ustawieniu którejkolwiek z poniższych funkcji – w lewej dolnej części
wizjera będzie wyświetlana ikona <i> (= 32). Na ekranie szybkich
nastaw pojawi się również ikona <i> (= 57).
Wybierz funkcję, dla której ma się wyświetlać ikona ostrzeżenia, naciśnij przycisk
<0>, aby dodać symbol zaznaczenia [X], a następnie wybierz [OK].
W trybie monochromatycznym V:
Jeśli styl obrazów został ustawiony w położeniu [Monochrom.]
(= 121), ukaże się ikona ostrzeżenia.
Przy korekcji WB:
Po ustawieniu korekcji balansu bieli (= 133) ukaże się ikona ostrzegawcza.
Gdy jest ustawiona opcja M:
Jeśli w pozycji [z: Redukow. zakłóceń - High ISO] ustawiono opcję
[Red. szumów zdjęć seryj.] (= 138), ukaże się ikona ostrzegawcza.
Przy ustawieniu pomiaru punktowego:
Jeśli w pozycji [z: Tryb pomiaru] wybrano opcję [Pomiar punktowy]
(= 158), ukaże się ikona ostrzegawcza.
zz Gdy w pozycji [s: Ekran fotograf.] wybrano opcję [Z przewodn.],
ta funkcja indywidualna nie działa. (Ustawienia nie mają żadnego skutku).
450
C.Fn-7
Spust migawki/Przycisk blokady AE
0: AF/Blokada AE
1: Blokada AE/AF
Funkcja jest przydatna, jeśli ostrość i ekspozycja mają być ustawione
oddzielnie. Naciśnięcie przycisku <A> uruchamia automatyczną
regulację ostrości, natomiast naciśnięcie spustu migawki do połowy
włącza blokadę AE.
2: AF/Blokada AF, bez blokady AE
W trybie AI Servo AF (lub Servo AF w przypadku fotografowania
w trybie Live View) można nacisnąć przycisk <A>, aby tymczasowo
przerwać działanie AF. Zapobiega to utracie automatycznie ustawionej
ostrości obrazu, która może nastąpić w wyniku pojawienia się
przeszkody między aparatem i obiektem. Parametry ekspozycji są
ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
3: AE/AF, bez blokady AE
Funkcja jest przydatna podczas fotografowania obiektów, które
cyklicznie poruszają się i zatrzymują. W trybie AI Servo AF (lub Servo AF
w przypadku fotografowania w trybie Live View) można nacisnąć przycisk
<A>, aby uruchomić lub przerwać pracę w trybie Al Servo AF. Parametry
ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia. Dzięki temu
można ustawić aparat tak, aby zawsze zachowywał optymalne parametry
regulacji ostrości i ekspozycji oraz czekał na odpowiedni moment.
Podczas filmowania
zz W przypadku ustawienia 1 lub 3 tryb One-Shot AF można włączyć
przez naciśnięcie przycisku <A>.
451
C.Fn-8
Przypisz przycisk SET
Umożliwia przypisanie często używanej funkcji do przycisku <0>.
Gdy aparat jest gotowy do fotografowania, naciśnięcie przycisku <0>
powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu ustawień funkcji.
0: Ekran szybkich nastaw
Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw (= 57).
1: Jakość obrazu
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania jakości obrazu.
2: Korekta ekspozycji lampy
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji korekty ekspozycji lampy.
3: Ekran Wł./Wył.
Można włączyć lub wyłączyć monitor LCD.
4: Wyświetlanie menu
Zostanie wyświetlony ekran menu.
5: Kompensacja ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć S)
Korektę ekspozycji można ustawić, obracając pokrętło <6> podczas
przytrzymywania przycisku <0>. Jest to przydatne, jeśli chcesz
ustawić korektę ekspozycji podczas korzystania z ręcznej regulacji
ekspozycji <a> z ustawioną automatyczną czułością ISO.
6: Nastawy lampy
Zostanie wyświetlony ekran ustawień wbudowanej lampy błyskowej lub
zewnętrznej lampy błyskowej.
7: Podgląd głębi ostrości
Przysłona obiektywu zostanie przymknięta do ustawionej wartości,
pozwalając na sprawdzenie zakresu ostrości (głębi ostrości) w wizjerze
lub na podglądzie kadru w trybie Live View.
452
C.Fn-9
Funkcja przycisku DISP
Często używaną funkcję można przypisać do przycisku <U>. Gdy aparat
jest gotowy do fotografowania, naciśnięcie przycisku <U> powoduje
wyświetlenie odpowiedniego ekranu ustawień funkcji.
0: Ekran Wł./Wył.
Można włączyć lub wyłączyć monitor LCD.
1: Podgląd głębi ostrości
Przysłona obiektywu zostanie przymknięta do ustawionej wartości,
pozwalając na sprawdzenie zakresu ostrości (głębi ostrości) w wizjerze
lub na podglądzie kadru w trybie Live View.
2: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth
Zostanie wyświetlony ekran ustawień dla połączeń Wi-Fi/Bluetooth.
Ekran [Wi-Fi włączona] jest wyświetlany po połączeniu przez Wi-Fi.
3: Maks. jasność ekranu (chwil.)
Tymczasowo zwiększa jasność ekranu.
4: Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
Możesz wstrzymać Filmowe Serwo AF.
C.Fn-10 Ekran po włączeniu aparatu
0: Wyświetla
Po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw (= 57).
1: Jak w chwili wyłączenia aparatu
Po włączeniu zasilania aparat uruchomi się z takim stanem monitora
LCD, w jakim się znajdował przed ostatnim wyłączeniem aparatu. Zatem
w przypadku wyłączenia aparatu w momencie, gdy monitor LCD jest
wyłączony, po jego włączeniu nic nie zostanie wyświetlone. Ułatwia to
oszczędzanie energii akumulatora. Funkcje menu i odtwarzanie obrazów
będą dostępne jak zwykle.
453
C.Fn-11 Schowaj obiektyw przy wyłączaniu
Jest to ustawienie mechanizmu cofania obiektywu w przypadku użycia
obiektywów STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM).
Można ustawić mechanizm tak, aby wysunięty obiektyw został automatycznie
cofnięty po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
0: Włącz
1: Wyłącz
zz W przypadku automatycznego wyłączania zasilania obiektyw nie będzie się
cofać bez względu na to ustawienie.
zz Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
zz W przypadku ustawienia 0 funkcja ta działa niezależnie od ustawień
przełącznika trybu ostrości (AF lub MF).
454
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu N
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne,
których ustawienia są często zmieniane. Można także nadać nazwy
zapisanym kartom menu i nacisnąć przycisk <M>, aby wyświetlić
najpierw kartę Moje menu.
zz Gdy w pozycji [s: Wyświetlanie menu] wybrano opcję [Z przewodn.],
karta [9] nie będzie wyświetlana. Zmień wartość ustawioną w pozycji
[Wyświetlanie menu] na [Standard] (= 53).
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
1
Wybierz pozycję [Dodaj kartę
Moje Menu].
zz Na karcie [9] wybierz pozycję [Dodaj
kartę Moje Menu], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
2
Wybierz opcję [OK].
BBZostanie utworzona karta [MY MENU1].
zz Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
1
Wybierz opcję [Konfiguruj:
MY MENU*].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Konfiguruj: MY MENU*]
(karta do zapisywania pozycji menu),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
455
2
3
Wybierz opcję [Wybierz pozycje
do zarejestr.].
Zapisz żądane elementy.
zz Wybierz żądaną pozycję, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub
usuwać, a kartę menu można usunąć lub
zmienić jej nazwę.
zz Sortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmienić kolejność zarejestrowanych pozycji w Moim menu.
Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje] i wybierz element,
którego kolejność chcesz zmienić. Następnie naciśnij przycisk <0>.
Gdy zostanie wyświetlony element [z], użyj przycisków <W> <X>,
aby zmienić kolejność, a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Usuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń
wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast
opcja [Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje
zarejestrowane na karcie.
zz Usuń kartę
Można usunąć aktualnie wyświetlaną kartę Moje menu. Wybierz opcję
[Usuń kartę], aby usunąć kartę [MY MENU*].
456
zz Zmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
1
2
3
Wybierz pozycję [Zmień nazwę karty].
Wprowadź tekst.
zz Naciśnij przycisk <L>, aby usunąć
zbędne znaki.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby przesunąć □ i wybrać żądany znak.
Następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
zz Można wprowadzić maks. 16 znaków.
zz Aby przesunąć kursor, wybierz [ ] lub
[ ] w prawym górnym rogu lub obróć
pokrętło <6>.
zz Aby anulować wprowadzanie tekstu,
naciśnij przycisk <M>, a następnie
wybierz opcję [Anuluj].
Zamknij ekran nastaw.
zz Po wprowadzeniu tekstu naciśnij
przycisk <M>, a następnie wybierz
opcję [OK].
BBUstawione informacje zostaną zapisane.
457
Usuwanie wszystkich kart Moje Menu / usuwanie
wszystkich pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone karty
Moje menu i zarejestrowane w ich ramach
pozycje.
zz Usuń wszyst. karty Moje Menu
Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9] powróci
do ustawień domyślnych.
zz Usuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od [MY MENU1]
do [MY MENU5]. Karty pozostaną. Po wybraniu opcji [Usuń wszystkie
pozycje] wszystkie pozycje zapisane na wszystkich utworzonych kartach
zostaną usunięte.
zz Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
Ustawienia wyświetlania menu
zz Można wybrać opcję [Wyświetlanie
menu] w celu ustawienia ekranu menu,
który ma pojawić się po naciśnięciu
przycisku <M>.
zz Widok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zz Wyświetl od karty Moje menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zz Wyświetl tylko kartę Moje menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] i [s]
nie będą wyświetlane.)
458
Informacje pomocnicze
Niniejszy rozdział zawiera dodatkowe informacje dotyczące
funkcji aparatu, akcesoriów systemowych itp.
Logo certyfikatu
zz Wybierz opcję [5: Wyśw. logo cert.] i naciśnij przycisk <0>,
aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów aparatu. Logo innych
certyfikatów można znaleźć w niniejszej Instrukcji obsługi,
na korpusie aparatu i na opakowaniu od aparatu.
459
Sprawdzanie danych akumulatora
Stan używanego akumulatora można sprawdzić na monitorze LCD.
Wybierz opcję [Dane akumulatora].
zz Na karcie [5] wybierz pozycję [Dane
akumulatora], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
(1)
(2)
(3) (4)
(1) Pozycja akumulatora
(2)Model akumulatora lub rodzaj
domowego źródła zasilania.
(3)Wyświetlany jest stan akumulatora
(= 42).
(4)Stopień zużycia akumulatora jest
sygnalizowany w trzech poziomach.
:S
topień zużycia akumulatora
jest niski.
:S
topień zużycia akumulatora
jest nieco wyższy.
:Z
aleca się zakup nowego
akumulatora.
zz Zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów LP-E17 firmy Canon.
Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy
Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
zz Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora,
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.
460
Korzystanie z gniazda sieciowego
Istnieje możliwość zasilania aparatu z gniazda sieciowego przy użyciu adaptera
prądu stałego DR-E18 i zasilacza AC-E6N (każdy produkt sprzedawany osobno).
1
Podłącz wtyczkę adaptera
prądu stałego.
zz Podłącz wtyczkę adaptera prądu stałego
do gniazda zasilacza.
2
(2)
(1)
3
4
Podłącz przewód zasilający.
zz Podłącz przewód zasilający w sposób
przedstawiony na rysunku.
zz Po zakończeniu korzystania z aparatu
odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda
elektrycznego.
Wsuń adapter prądu stałego.
zz Otwórz pokrywę i włóż adapter prądu
stałego aż do jego bezpiecznego
zablokowania.
Wciśnij przewód zasilania
prądem stałym.
zz Otwórz pokrywę otworu na przewód
zasilania prądem stałym i włóż przewód
w sposób pokazany na ilustracji.
zz Zamknij pokrywę.
461
zz Nie podłączać ani nie odłączać przewodu zasilającego, jeśli przełącznik
zasilania aparatu został ustawiony w pozycji <1>.
462
Fotografowanie ze
zdalnym wyzwalaniem
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawany oddzielnie)
Można fotografować zdalnie z odległości maksymalnie ok. 5 metrów
od aparatu.
Po sparowaniu aparatu z pilotem BR-E1 wybierz dla trybu wyzwalania
migawki ustawienie [Q] (= 112).
Szczegółowe informacje o obsłudze można znaleźć w instrukcji obsługi
pilota BR-E1.
Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3 (sprzedawany osobno)
Aparat jest zgodny z elektronicznym wężykiem spustowym RS-60E3,
dostarczanym z przewodem o długości około 60 cm. Wężyk ten po
podłączeniu do złącza zdalnego wyzwalania w aparacie można naciskać
do połowy lub całkowicie, tak samo jak spust migawki.
zz Podczas filmowania możliwe jest także fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (= 252).
463
Zdejmowanie muszli ocznej
zz Naciśnij dolną część muszli ocznej,
aby ją odłączyć.
464
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Nie można naładować akumulatora.
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E17 firmy Canon.
Miga kontrolka ładowarki akumulatorów.
zz Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem lub (2) komunikacja
z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem firmy innej niż Canon),
obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie, a kontrolka ładowania zacznie migać
na pomarańczowo. W przypadku opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda
elektrycznego. Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj
dwie lub trzy minuty i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą ładowarki do gniazda
elektrycznego. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika
zasilania w pozycji <1>.
zz Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (= 37).
zz Upewnij się, że pokrywa gniazda karty/komory akumulatora została
zamknięta (= 37).
zz Naładuj akumulator (= 35).
zz Naciśnij przycisk <U> (= 68).
Kontrolka dostępu wciąż miga, mimo że przełącznik zasilania jest
ustawiony w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone
zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez
kilka sekund. Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie
odłączone automatycznie.
465
Wyświetlany jest komunikat [Błąd komunikacji z akumulatorem.
Czy ten akumulator/te akumulatory mają logo firmy Canon?].
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E17 firmy Canon.
zz Wyjmij i ponownie włóż akumulator (= 37).
zz Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.
Akumulator szybko się rozładowuje.
zz Użyj w pełni naładowanego akumulatora (= 35).
zz Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Wyświetl [5: Dane
akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (= 460).
Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
zz Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
-- Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy
-- Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia
-- Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu
-- Częste używanie monitora LCD
-- Długotrwałe filmowanie lub fotografowanie w trybie Live View
-- Korzystanie z funkcji Bluetooth
-- Korzystanie z funkcji Wi-Fi
Aparat samoczynnie się wyłącza.
zz Została włączona funkcja automatycznego wyłączania. Jeśli funkcja
automatycznego wyłączania zasilania nie ma być aktywna, w menu
[5 Autom. wyłącz.] wybierz opcję [Wył.] (= 261).
zz Nawet jeżeli w pozycji [5: Autom. wyłącz.] wybrano opcję [Wyłącz],
monitor LCD wyłączy się po ok. 30 minutach bezczynności aparatu
(zasilanie aparatu nie zostanie wyłączone). Naciśnij przycisk <U>,
aby włączyć monitor LCD.
466
Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
zz Do aparatu nie można podłączyć obiektywów RF i EF-M (= 47).
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
zz Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (= 37).
zz Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji
umożliwiającej zapisywanie/usuwanie (= 37).
zz Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (= 37, = 310).
zz Nie można robić zdjęć, gdy wskaźnik ostrości <o> w wizjerze miga
podczas ostrzenia w trybie One-Shot AF. Ponownie naciśnij spust
migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub
ustaw ostrość ręcznie (= 50, = 111).
Nie można korzystać z karty.
zz Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie karty, zapoznaj się
z informacjami na stronie = 38 lub = 477.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
zz Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia
jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie
i używanie karty może być niemożliwe.
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF> (= 47).
zz Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu
(= 49–= 50).
zz W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS w pozycji <1>.
zz W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (= 149), ustaw wyższą czułość
ISO (= 118), użyj lampy błyskowej (= 169) lub użyj statywu.
467
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
zz W pozycji działania AF wybierz tryb One-Shot AF. Blokada ostrości
nie jest możliwa w trybie AI Servo AF lub podczas korzystania z serwo
w trybie AI Focus AF (= 195).
Widoczne są poziome pasy lub też nieprawidłowości ekspozycji
lub tonu koloru.
zz Poziome pasy (zakłócenia) lub nierównomierna ekspozycja mogą
być spowodowane światłem jarzeniowym, światłem diod LED lub też
światłem z innych źródeł podczas fotografowania z wykorzystaniem
wizjera lub fotografowania w trybie Live View. Innym skutkiem mogą
być nieprawidłowości ekspozycji lub tonu koloru. Rozwiązaniem
problemu może być zastosowanie długiego czasu naświetlania.
Nie można uzyskać ekspozycji standardowej lub ekspozycja jest
nieregularna.
zz W przypadku używania obiektywu TS-E (z wyjątkiem obiektywów
TS-E17mm f/4L i TS-E24mm f/3.5L II) podczas fotografowania
z wykorzystaniem wizjera lub fotografowania w trybie Live View
przechylenie lub przesunięcie obiektywu, a także użycie pierścienia
pośredniego może uniemożliwić ustawienie ekspozycji standardowej
lub spowodować nieregularność ekspozycji.
Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
zz Maksymalna szybkość serii zdjęć może być mniejsza w zależności
od czasu naświetlania, przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu,
jasności, obiektywu, zastosowania lampy błyskowej, temperatury,
rodzaju akumulatora, stanu naładowania akumulatora, ustawień funkcji
fotografowania itp. Więcej informacji można znaleźć na stronie 112.
Maksymalna liczba zdjęć w serii uległa zmniejszeniu.
zz Fotografowanie obiektu zawierającego drobne szczegóły, takiego jak
źdźbła trawy na łące, zwiększa rozmiar pliku obrazu, co może obniżyć
rzeczywistą maksymalną liczbę zdjęć seryjnych.
Nie można ustawić czułości ISO 100.
zz Czułość ISO 100 nie jest dostępna, gdy w pozycji [z: Priorytet
jasnych partii obr.] wybrano opcję [Włącz] lub [Wzmocniona].
Jeśli wybrano opcję [Wyłącz], można ustawić czułość ISO 100
(= 137). Dotyczy to także filmowania (= 222).
468
Nie można wybrać dodatkowych czułości ISO.
zz Gdy w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] ustawiono opcję [Włącz]
lub [Wzmocniona], zakres czułości ISO wynosi 200–25600 (maksymalnie
ISO 12800 dla filmów lub 6400 dla filmów 4K), nawet jeśli w pozycji
[Dodatkowe czułości (ISO)] wybrano ustawienie [1:Wł.]. Jeśli opcja
[Wyłącz] została wybrana w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.],
można ustawić tryb [H] (= 137). Dotyczy to także filmowania (= 222).
Nie można ustawić funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności).
zz Funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) nie jest dostępna, gdy w pozycji [z: Priorytet jasnych
partii obr.] wybrano opcję [Włącz] lub [Wzmocniona]. Jeśli wybrano
opcję [Wyłącz], można ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) (= 137).
Nawet po ustawieniu mniejszej wartości kompensacji ekspozycji
obrazy są zbyt jasne.
zz W pozycji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] wybierz ustawienie [Wyłącz]. Po wybraniu opcji [Standard] [Słaby]
[Mocny], nawet jeśli ustawisz mniejszą wartość kompensacji ekspozycji lampy
lub korygowania błysku, obraz może być zbyt jasny (= 136).
Wbudowana lampa błyskowa nie działa.
zz Jeśli wbudowana lampa błyskowa będzie używana zbyt często w zbyt
krótkim czasie, może wstrzymać działanie na chwilę w celu ochrony
urządzenia emitującego światło.
W przypadku zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite nie można
ustawić korekty ekspozycji lampy.
zz Jeśli korekta ekspozycji lampy została ustawiona w zewnętrznej lampie
Speedlite, nie można ustawić wartości korekty za pomocą aparatu. Jeśli
korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została anulowana (ustawiona
wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji lampy za pomocą aparatu.
Aparat wydaje dźwięk podczas potrząsania.
zz Podczas delikatnego poruszania się wewnętrznego mechanizmu
aparatu może być słyszalny cichy dźwięk.
469
Podczas fotografowania w trybie Live View jest słyszany
podwójny dźwięk zwolnienia migawki.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej podwójny dźwięk zwolnienia
migawki będzie słyszany podczas każdego zdjęcia (= 182).
Podczas fotografowania w trybie Live View jest wyświetlana
biała ikona s lub czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Jeśli jest wyświetlana biała ikona <s>, oznacza to, że jakość obrazu
może być obniżona. Jeśli jest wyświetlana czerwona ikona <E>,
oznacza to, że fotografowanie w trybie Live View wkrótce zostanie
automatycznie zatrzymane (= 215).
Podczas filmowania wyświetlana jest czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Jeśli jest wyświetlana czerwona ikona <E>, oznacza to, że filmowanie
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (= 257).
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, filmowanie może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona 7. Dane dotyczące prędkości zapisu
karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
zz W przypadku nagrywania filmu przez 29 min 59 s nagrywania filmów
zostanie automatycznie zatrzymane.
Nie można ustawić czułości ISO dla filmowania.
zz W trybach fotografowania innych niż <a> czułość ISO jest ustawiana
automatycznie.
W trybie <a> można ustawić ręcznie czułość ISO (= 222).
Ekspozycja zmienia się podczas filmowania.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas filmowania,
zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
zz Zmiana ogniskowej obiektywu podczas filmowania może spowodować
zmiany ekspozycji niezależnie od tego, czy zmieniła się maksymalna
wartość przysłony obiektywu. W rezultacie zmiany ekspozycji mogą
zostać nagrane na filmie.
470
Podczas filmowania obiekt jest zniekształcony.
zz W przypadku szybkiego przesuwania aparatu w prawo lub w lewo lub
filmowania poruszającego się obiektu obraz może być zniekształcony.
Podczas filmowania obraz migocze lub pojawiają się na nim
poziome pasy.
zz Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED
lub też innymi źródłami światła podczas filmowania. Ponadto mogą
zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru.
Uwaga: w trybie <a> rozwiązaniem problemu może być zastosowanie
długiego czasu naświetlania.
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można sparować ze smartfonem.
zz Skorzystaj ze smartfonu zgodnego ze Bluetooth Specification Version 4.1
lub późniejszej.
zz Włącz Bluetooth z ekranu nastaw smartfonu.
zz Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu nastaw Bluetooth
smartfonu. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja
Camera Connect (bezpłatna) (= 350).
zz Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego smartfona
z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na smartfonie. W takim
wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach Bluetooth na
smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie (= 357).
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
zz W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa.
Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji (= 346).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane
z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy
aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Przed podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi-Fi.
471
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne. Zakończ połączenie Wi-Fi,
a następnie wykonaj operację.
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
zz Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci
(SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona.
W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z nastaw sieci Wi-Fi
w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
zz Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect
działa w trakcie rekonfiguracji nastaw połączenia. W takim przypadku
wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.
Problemy z obsługą
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
zz W menu [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] sprawdź ustawienie
[Przypisz przycisk SET] (= 452).
zz W celu filmowania sprawdź ustawienie [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] (= 254).
Podczas obsługi ekranu dotykowego emitowany jest cichy
sygnał dźwiękowy.
zz Sprawdź, czy nie zatykasz głośnika palcem (= 28).
Obsługa dotykowa nie jest możliwa.
zz Sprawdź, czy w pozycji [5: Ster. dotykiem] wybrano opcję [Standard]
lub [Duża czułość] (= 65).
472
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
zz Niektóre karty lub opcje menu nie są wyświetlane w trybach strefy
podstawowej. Jako tryb fotografowania wybierz jeden z trybów strefy
twórczej (= 59).
zz Na karcie [9], w pozycji [Wyświetlanie menu] została wybrana opcja
[Wyświetl tylko kartę MojeMenu] (= 458).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
zz Ustaw przestrzeń kolorów jako sRGB. Jeśli wybrana jest opcja Adobe
RGB, nazwa pliku będzie rozpoczynać się od podkreślenia (= 145).
Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.
zz Jest to plik filmu (= 267).
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
zz Jeśli karta zawiera już zarejestrowane zdjęcia, numeracja zdjęć może
nie rozpocząć się od numeru 0001 (= 266).
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
zz Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (= 43).
zz Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim (= 43).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
zz Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas
są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane
w informacjach o obrazie (= 316).
Wyświetlany jest symbol [###].
zz Jeśli liczba obrazów zapisanych na karcie przekracza liczbę, którą aparat
może wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###] (= 290).
473
Obraz na monitorze LCD jest niewyraźny.
zz Jeśli monitor LCD jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
zz W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać
wolniej lub wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej
praca monitora wróci do normy.
Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
zz Jest to alarm prześwietlenia (= 327). Prześwietlone obszary będą migać.
Nie można usunąć obrazu.
zz Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem,
nie można go usunąć (= 307).
Nie można odtworzyć filmu.
zz Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
zz Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas filmowania zostaną również zarejestrowane. Zaleca się
stosowanie kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno) (= 251).
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
zz W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas filmowania
z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo
zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim
przypadku należy nagrywać w trybie <a> (= 221).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
zz Sprawdź, czy w pozycji [5: Standard TV] ustawiono odpowiednią opcję:
[Dla NTSC] lub [Dla PAL] (zależnie od standardu TV telewizora).
zz Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda (= 305).
474
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (= 229). Jednak w przypadku korzystania
z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać
film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
zz W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane.
W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą
kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając
z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS).
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
zz Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b ani
RAW (= 338).
Nie można skadrować obrazu.
zz Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (= 340).
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
zz W pozycji [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (= 323).
Na obrazie nie wyświetla się czerwone pole.
zz Nawet jeśli w pozycji [3: Wyśw.punktu AF] wybrano opcję [Włącz] (= 323),
czerwone pole nie jest wyświetlane w przypadku następujących obrazów:
-- Obrazy zarejestrowane z funkcją redukcji szumów zdjęć seryjnych (= 138)
-- Obrazy zarejestrowane z <8: FG> lub <v: ABCD>
-- Zdjęcia wykadrowane (= 340)
-- Obrazy z efektem rybiego oka dodanym po ich wykonaniu (= 329)
Na obrazie pojawiają się jasne punkty.
zz Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na
zarejestrowanych obrazach, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie
kosmiczne lub podobne czynniki. Ich występowanie może zostać
ograniczone po wykonaniu operacji [Czyść terazf] dostępnej
w pozycji [5: Czyszczenie matrycy] (= 273).
475
Problemy związane z czyszczeniem matrycy
Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.
zz W przypadku wyboru ustawienia [Czyść terazf] słychać mechaniczne
odgłosy migawki, ale nie jest wykonywane zdjęcie (= 273).
Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.
zz W przypadku kilkukrotnego włączenia <1> i wyłączenia <2>
przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona <f> może nie
być wyświetlana (= 41).
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem nie działa.
zz Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z: Film poklatk.] ustawić opcję [Wyłącz] (= 238).
Nie można przesłać obrazów do komputera.
zz Zainstaluj oprogramowanie EOS w komputerze (= 484).
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może zostać połączony
z komputerem za pomocą kabla interfejsu.
476
Kody błędów
(1)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
(1)Numer błędu
(2)Przyczyna i środki zaradcze
(2)
Numer
01
02
Komunikat o błędzie i rozwiązanie
Błędny transfer sygnałów obiektyw-aparat. Wyczyść styki na
obiektywie i aparacie.
Przeczyść styki elektryczne aparatu i obiektywu, użyj obiektywu firmy
Canon lub wyjmij i ponownie włóż akumulator.
Brak dostępu do karty. Włóż ponownie/zmień kartę lub sformatuj ją
w aparacie.
Wyjmij i wsuń ponownie kartę, wymień ją lub sformatuj.
04
06
Nie można zachować obrazów. Karta zapełniła się. Wymień kartę.
Wymień kartę, usuń zbędne obrazy lub sformatuj kartę.
Nie można przeprowadzić czyszczenia matrycy. Wyłącz aparat
i włącz go ponownie.
Użyj przełącznika zasilania.
07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80
Wystąpienie błędu uniemożliwia fotografowanie. Wyłącz i włącz
aparat lub wyjmij i ponownie włóż akumulator.
Użyj przełącznika zasilania, ponownie włóż akumulator lub skorzystaj
z obiektywu firmy Canon.
*Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał po wykonaniu powyższych
instrukcji, zapisz numer kodu błędu i skontaktuj się z najbliższym punktem
serwisowym firmy Canon.
477
Znaki towarowe
zz Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
zz Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.
zz Skrót WPS używany na ekranach nastaw aparatu i w tej instrukcji
oznacza Wi-Fi Protected Setup.
zz Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę
Canon Inc. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy
towarowe są własnością ich właścicieli.
zz Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
478
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
„Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na korzystanie
ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania i dekodowania
materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że materiał zakodowany
w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na użytek osobisty i niekomercyjny
lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo, który otrzymał zgodną z patentami
korporacji AT&T licencję na dostarczanie materiałów wideo zgodnych z MPEG-4.
Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana
jakakolwiek licencja (także domniemana).”
About MPEG-4 Licensing
„This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant
video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by
a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Oprogramowanie innych firm
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.
●AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1.source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2.binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3.the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
479
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku z tym
zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie
można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
zz Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności.
480
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy
wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego,
zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE)
lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie
niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni
się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy
o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki
komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee,
lub www.canon-europe.com/battery.
481
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
482
Wprowadzenie do
oprogramowania / Pobieranie
obrazów do komputera
483
Omówienie oprogramowania
Pobieranie i instalacja oprogramowania
Korzystając z oprogramowania EOS lub innego dedykowanego
oprogramowania, używaj najnowszej dostępnej wersji. Aby pobrać
oprogramowanie, musisz wpisać numer seryjny widoczny na spodzie aparatu.
zz Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.
zz Nie można zainstalować oprogramowania EOS w komputerze bez połączenia
internetowego.
zz Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów
z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest
możliwe.
zz Zawsze należy zaktualizować poprzednie wersje zainstalowanego
oprogramowania (nadpisując je jego najnowszą wersją).
1
Pobierz oprogramowanie.
zz Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj dostęp
do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
zz Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
zz Dekompresuj je w komputerze.
System Windows:Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu
uruchomienia instalatora.
Macintosh:Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg.
Aby uruchomić instalator, wykonaj czynności
podane poniżej.
(1) Kliknij dwukrotnie plik .dmg.
BBNa pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie
ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
BBInstalator zostaje uruchomiony.
2
Aby przeprowadzić instalację, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
484
Pobieranie i wyświetlanie instrukcji
obsługi oprogramowania (pliki PDF)
Do pobrania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) konieczne
jest połączenie z Internetem. Pobieranie nie jest możliwe bez połączenia
z Internetem.
1
Pobierz instrukcję obsługi oprogramowania (pliki PDF).
zz Nawiąż połączenie z Internetem i uzyskaj dostęp do niżej
wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
2
Wyświetl instrukcję obsługi oprogramowania (pliki PDF).
zz Aby otworzyć pobrany plik Instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go
dwukrotnie.
zz Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC albo inna przeglądarka
plików Adobe PDF (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać
z Internetu.
zz Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do
wyświetlania plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
485
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia pobieranie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.
Zapisywanie obrazów na podłączonym komputerze
1
2
Zainstaluj oprogramowanie (= 484).
Do podłączenia aparatu do
komputera użyj kabla interfejsu
(sprzedawanego osobno).
zz Podłącz kabel do złącza cyfrowego
aparatu w taki sposób, aby symbol
<D> na wtyczce kabla był skierowany
w stronę przedniej części aparatu.
zz Podłącz wtyczkę kabla do gniazda USB
komputera.
3
Użyj oprogramowania EOS Utility,
aby przesłać zdjęcia.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może zostać połączony
z komputerem za pomocą kabla interfejsu.
486
Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart
Do pobierania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
1
2
3
Zainstaluj oprogramowanie (= 484).
Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
Użyj oprogramowania Digital Photo
Professional, aby pobrać zdjęcia.
zz Informacje na ten temat można
znaleźć w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
zz Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika
kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
z karty do komputera.
487
Skorowidz
Liczby
1-punktowy AF : 108, 197, 200
[4K] 3840 x 2160 (film) : 228
9-punktowy AF, wybór automatyczny : 108
10- lub 2-sekundowy samowyzwalacz : 206
1280 x 720 (film) : 228
1920 x 1080 (film) : 228
A
<A+> (inteligentna scena auto) : 70
Adapter prądu stałego : 461
Adobe RGB : 145
AF
AF z detekcją oczu : 204
Brak ostrości : 49, 110, 202
Ciągły AF : 205
Działanie AF : 104, 195
Metoda AF : 197, 252
Obiekty utrudniające
pracę AF : 110, 202
Oświetlenie wspomagające
AF : 106, 167
Ręczna regulacja ostrości : 111
Sygnał „bip” (sygnalizator
dźwiękowy) : 260
Zmiana kompozycji : 74
AF punktowy : 197, 200
AF z detekcją oczu : 204
AI SERVO (tryb AI Servo AF) : 74, 106
Akcesoria : 3
Akumulator : 35, 37, 42
Alarm prześwietlenia : 327
Album migawek wideo : 245
Album (migawka wideo) : 335
Aparat
Resetowanie ustawień aparatu : 271
Rozmycie spowodowane drganiami
aparatu : 165
Trzymanie aparatu : 49
Artystyczny olejny HDR : 96
Artystyczny standard HDR : 96
Artystyczny uwypuklony HDR : 96
Artystyczny żywy HDR : 96
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) : 136
Automatyczne obracanie : 270
Automatyczne odtwarzanie : 303
Automatyczne resetowanie : 266
Automatyczne wybieranie punktu AF : 108
Automatyczne wyłączanie : 41, 261
Autoportret : 210
Av (preselekcja przysłony) : 152
Awaria : 465
B
Balans bieli : 129
Korekcja : 133
Nastawy własne : 131
Priorytet atmosfery (AWB) : 130
Priorytet bieli (AWB) : 130
Sekwencja : 134, 162
Balans bieli (WB) : 129
Blokada AE : 164
Blokada ekspozycji lampy : 173
Blokada lustra podniesionego : 165, 449
Blokada ostrości : 74
BULB (ekspozycja w trybie Bulb) : 157
C
Cyfrowa stabilizacja filmu : 232
Cyfrowy optymalizator obiektywu : 143
Czas kontrolnego wyświetlania : 261
Czas letni : 43
Czułość → Czułość ISO
Czułość ISO : 118, 219, 222
488
Dodatkowe czułości (ISO) : 448
Ustawienie automatyczne
(Automatyczna czułość ISO) : 119
Czyszczenie (matryca
światłoczuła) : 273, 276
Czyszczenie matrycy : 273, 276
D
Dane dla retuszu kurzu : 274
Data/czas : 43
DISP przycisk : 28, 68, 261, 272
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 157
Do oporu : 50
Do połowy : 50
Drgania aparatu : 49
Dzieci : 84
E
Efekt akwareli : 95, 190, 331
Efekt aparatu-zabawki : 95, 190, 331
Efekt filtru : 123, 126
Efekt miniatury : 96, 191, 331
Efekt pogrubienia artystycznego : 190, 330
Efekt rybiego oka : 95, 190, 330
Efekt tonalny (monochromatyczny) : 126
Ekran dotykowy : 63, 285
Ekran fotografowania : 51
Ekspozycja w trybie Bulb : 157
Elektroniczny wężyk spustowy : 463
exFAT : 67, 229
F
FEB : 177
Film HDR : 234
Film poklatkowy : 238
Filmy : 217
Album migawek wideo : 245
Automatyczna ekspozycja : 218
Blokada AE : 164
Cyfrowa stabilizacja filmu : 232
Cyfrowy zoom podczas
nagrywania : 231
Edycja : 299
Ekran informacji : 223
Filmowanie w trybie HDR : 234
Filmowy Serwo AF : 253
Film poklatkowy : 238
Filtr wiatru : 251
Filtry twórcze : 235
Linie siatki : 254
Metoda AF : 227, 252
Metoda kompresji : 229
Migawka wideo : 245
Mikrofon : 218, 251
Mikrofon zewnętrzny : 251
Nagrywanie dźwięku : 251
Odtwarzanie : 295, 296
Oglądanie filmów : 295
Prędkość nagrywania : 229
Przechwytywanie klatek : 301
Ręczna regulacja ekspozycji : 221
Szybkie nastawy : 227
Timer pomiarowy : 252
Tłumik : 251
Wielkość nagrywanego filmu : 228
Wycinanie pierwszej i ostatniej
sceny : 299
Wyjście HDMI : 278
Wyświetlanie na ekranie
telewizora : 295, 305
Film z efektem miniatury : 237
Filtr wiatru : 251
Filtry twórcze : 93, 188, 235, 329
Filtry twórcze do użycia w filmach : 235
Dramatyczne B&W : 236
Film z efektem miniatury : 237
Sen : 236
Stare filmy : 236
Wspomnienia : 236
Format Full High-Definition (Full HD) : 228
Format obrazu zdjęcia : 192
Formatowanie : 66
489
Formatowanie (inicjalizacja karty) : 66
Fotografowanie w trybie Live View : 75, 180
1-punktowy AF : 200
AF punktowy : 200
AF z detekcją oczu : 204
Autoportret : 210
Działanie AF : 195
Ekran informacji : 184
Filtry twórcze : 188
Format obrazu : 192
Linie siatki : 194
Ręczna regulacja ostrości : 212
Strefowy AF : 200
Szybkie nastawy : 187
Timer pomiarowy : 193
Twarz+Śledzenie : 198
Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem : 463
Funkcja Bluetooth : 349, 410
Adres : 417
Łączenie : 351
Funkcje indywidualne : 446
Funkcje Wi-Fi : 344
Adres IP : 408
Adres MAC : 426
Android : 350
Camera Connect : 350, 355
CANON iMAGE GATEWAY : 391
Drukarka : 381
Drukowanie : 383
Edytuj informacje
o urządzeniu : 370, 423
Ekran Informacje wyświetlane : 426
EOS Utility : 374
Historia połączeń : 413
Image Transfer Utility 2 : 378
iOS : 350
Klawiatura wirtualna : 427
Nastawy sieciowe : 442
Nazwa sieci : 360, 375, 381
Nick : 424
PictBridge : 381
Polecenie wydruku obrazów : 386
Ponowne łączenie : 413
Przełącz sieć : 406
SSID : 360, 375, 381
Tryb punktu dostępu aparatu : 408
Ustawienia Wi-Fi : 416
Usuń informacje o połączeniu : 424
Usuwanie ustawień : 425
Uwagi : 439
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 405
Wysyłanie obrazów spełniających
kryteria wyszukiwania : 368, 403
Wyślij wybrane : 364, 398
Wyświetlane obrazy : 370
Wyświetlanie obrazów : 355
Zdalna obsługa : 355
Zmień rozmiar : 362, 366, 399
G
Głośnik : 296
Głośność (odtwarzanie filmów) : 297, 298
Gniazdo statywu : 28
Gorąca stopka : 28, 174
GPS : 419
H
HD (film) : 228
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279
Histogram (jasność/RGB) : 327
I
Ikona ostrzegawcza : 450
Ikony ujęć : 186, 220
Indeks : 281
Informacje o lokalizacji : 419
Informacje o obrazie : 323
Informacje o prawach autorskich : 268
Inteligentna scena auto : 70
IPB (niska) : 229
IPB (standardowa) : 229
490
J
Jakość obrazu : 115
Język : 46
JPEG : 115
K
Kable : 305, 486
Kadrowanie : 340
Karty : 7, 26, 37, 66
Formatowanie : 66
Ochrona przed zapisem : 37
Pełne formatowanie : 67
Rozwiązywanie problemów : 38, 67
Karty pamięci → Karty
Karty SD, SDHC, SDXC → Karty
Kąt widzenia : 48
Komunikacja bezprzewodowa : 344
Komunikaty o błędach : 477
Kontrast : 125
Kontrola podświetlenia HDR : 90
Kontrolka dostępu : 38
Korekcja dyfrakcji : 144
Korekta ekspozycji : 160
Korekta ekspozycji lampy : 171
Korygowanie aberracji chromatycznej : 143
Korygowanie dystorsji : 142
Korygowanie jasności brzegów : 142
Krajobrazy : 82, 122
Kurz na zdjęciach, zapobieganie : 273
L
Lampa błyskowa
Blokada ekspozycji lampy : 173
Błysk+dł. czas : 176
Błysk ręczny : 178
Błysk wyłączony : 175
Funkcje indywidualne : 179
Korekta ekspozycji lampy : 171
Sterowanie lampą (ustawienia
funkcji) : 175
Tryb błysku : 177, 178
Tryb synchronizacji (pierwsza/druga
zasłona) : 178
Wbudowana lampa błyskowa : 169
Zewnętrzne lampy błyskowe : 174
Liczba pikseli : 115
Linie siatki : 194, 254
Ł
Ładowanie : 35
Ładowarka : 33, 35
M
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 155
Makrofotografia : 85
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych : 116
Małe odległości : 85
Menu : 59
Moje menu : 455
Poziom wyświetlanych informacji : 51
Procedura wprowadzania ustawień : 60
MF (ręczna regulacja ostrości) : 111
Miękka ostrość : 95, 190, 330
Migawka dotykowa : 208
Migawka wideo : 245
Mikrofon : 218
Moje menu : 455
Monitor LCD : 26, 40
Odtwarzanie obrazów : 101, 280
Regulacja jasności : 262
Regulacja kąta : 40, 75
Wyświetlanie menu : 59
Monochromatyczne : 122, 126
MP4 : 228
Muszla oczna : 28, 464
Muzyka w tle : 337
N
Narastająco : 265
Nasycenie : 125
Nazwa pliku : 265
Nazwy elementów : 28
491
Niska (jakość obrazu) : 115, 338
Nocne portrety : 88
Normalna (jakość obrazu) : 115
NTSC : 229, 305
O
Obiektyw : 27, 47
Cyfrowy optymalizator obiektywu : 143
Korekcja dyfrakcji : 144
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 143
Korygowanie dystorsji : 142
Korygowanie jasności brzegów : 142
Zwolnienie blokady : 48
Obracanie (obrazy) : 270, 287
Obrazy
Alarm prześwietlenia : 327
Automatyczne obracanie : 270
Automatyczne odtwarzanie : 303
Czas kontrolnego wyświetlania : 261
Histogram : 327
Indeks : 281
Informacje o obrazie : 323
Kryteria wyszukiwania : 291
Numery plików : 265
Ocena : 288
Ochrona : 307
Odtwarzanie : 101, 280
Pokaz przezroczy : 303
Powiększanie obrazów : 284
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów) : 282
Ręczne obracanie : 287
Usuwanie : 310
Wyświetlanie na ekranie
telewizora : 295, 305
Wyświetlanie punktu AF : 323
Obrazy czarno-białe : 77
Ocena : 288
Ochrona obrazów : 307
Odchylany monitor LCD : 40, 75
Odtwarzanie : 101, 280
One-Shot AF : 105, 196
Opcje fotoksiążki : 320
Oprogramowanie : 484
Ostrość : 125
Ostrość ręczna : 111, 212
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze : 215, 257
P
P (programowa AE) : 147
PAL : 229
Panel dotykowy : 63
Pasek na rękę : 34
Podgląd głębi ostrości : 154
Pojedyncze zdjęcia : 112
Pokaz przezroczy : 303
Pokrętło główne : 28, 146
Pokrętło wyboru trybów : 30
Polecenie wydruku obrazów (DPOF) : 316
Pomiar centralnie ważony uśredniony : 159
Pomiar punktowy : 158
Pomiar skupiony : 158
Pomiar wielosegmentowy : 158
Portrety : 79, 121
Powiększanie obrazów : 212, 284
Poziom nagrywanego dźwięku : 251
Poziom wyświetlanych informacji : 51
Preselekcja czasu : 149
Preselekcja przysłony : 152
Prędkość nagrywania : 229
Priorytet jasnych partii obrazu : 137
Priorytet tonu : 137
Profil ICC : 145
Programowa AE : 147
Przechwytywanie klatek : 301
Przechwytywanie klatek 4K : 301
Przeciąganie : 64
Przełącznik trybu ostrości : 47, 111, 212
Przeskok wyświetlania : 282
Przestrzeń kolorów : 145
492
Przesunięcie programu : 148
Przewodnik po funkcjach : 55
Przewodnik trybu fotografowania : 54
Przycinanie bieli : 327
Przycisk INFO : 101, 184, 223
Przyrosty nastaw ekspozycji : 448
Punkt AF : 108
R
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
Redukcja szumów zdjęć seryjnych : 138
Redukcja zakłóceń
Długa ekspozycja : 139
Wysoka czułość ISO : 138
Redukcja zakłóceń długiego czasu
naświetlania : 139
Redukcja zakłóceń – high ISO : 138
Regulacja dioptrii : 49
Regulacja ostrości → AF
Ręczna regulacja ekspozycji : 155, 221
Ręczna regulacja ostrości : 111, 212
Ręczne resetowanie : 267
Ręczny balans według wzorca bieli : 131
Rozmiar pliku : 324
Rozszerzenie : 267
S
Samowyzwalacz : 206
Sekwencja : 134
Sekwencja naświetlania : 162, 448
Sepia (monochromatyczny) : 126
Serie zdjęć : 112
Servo AF
AI SERVO (tryb AI Servo AF) : 74, 106
Filmowy Serwo AF : 253
SERVO (Servo AF) : 196
Sport : 83
Spust migawki : 50
sRGB : 145
Standard DPOF : 316
Standard TV : 228, 305
Strefa czasowa : 43
Strefowy AF : 197, 200
Styki lampy błyskowej : 28
Styl obrazów : 121, 124, 127
Sygnał „bip” (sygnalizator dźwiękowy) : 260
Sygnał dotyku : 260
Synchronizacja z drugą zasłoną : 178
Synchronizacja z pierwszą zasłoną : 178
Szybkie nastawy : 57, 99, 187, 227, 293
Ś
Średnia (jakość obrazu) : 115, 338
Światło świec : 87
T
Temperatura barwowa : 129
Timer pomiarowy : 193, 252
Tłumik : 251
Ton koloru : 86, 87, 125
Tryb AI FOCUS (AI Focus AF) : 106
Tryb błysku : 177, 178
Tryb fotografowania : 30
<A+> (inteligentna scena auto) : 70
Av (preselekcja przysłony) : 152
Filtry twórcze : 93
Artystyczny olejny HDR : 96
Artystyczny standard HDR : 96
Artystyczny uwypuklony HDR : 96
Artystyczny żywy HDR : 96
Efekt akwareli : 95
Efekt aparatu-zabawki : 95
Efekt miniatury : 96
Efekt rybiego oka : 95
Miękka ostrość : 95
Ziarnisty Cz/B : 95
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 155
P (programowa AE) : 147
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 78
Dzieci : 84
Gładka cera : 80
493
Kontrola podświetlenia HDR : 90
Krajobrazy : 82
Małe odległości : 85
Nocne portrety : 88
Portrety : 79
Sport : 83
Światło świec : 87
Zdjęcia nocne z ręki : 89
Zdjęcie grupowe : 81
Żywność : 86
Tv (Preselekcja czasu) : 149
Tryb pomiaru : 158
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 78
Tryb synchronizacji : 178
Tryb wyzwalania migawki : 58, 112
Tryby strefy podstawowej : 30
Tryby strefy twórczej : 31
Tv (Preselekcja czasu) : 149
Twarz+Śledzenie : 197, 198
Tworzenie/wybieranie folderu : 263
Twórcze wspomaganie : 76, 332
U
Ustawienia domyślne : 271
Usuwanie (obrazy) : 310
UTC (uniwersalny czas
koordynowany) : 422
Wyświetlanie menu : 53
Wyświetlanie na ekranie
telewizora : 295, 305
Wyświetlanie pojedynczego obrazu : 101
Z
Zasilacz : 461
Zasilanie
Automatyczne wyłączanie : 261
Dane akumulatora : 460
Ładowanie : 35
Stan akumulatora : 42, 460
Stopień zużycia akumulatora : 460
Zasilanie z sieci : 461
Zasilanie z sieci : 461
Zdjęcia nocne : 88, 89
Zdjęcia nocne z ręki : 89
Zdjęcie grupowe : 81
Zewnętrzne lampy błyskowe → Lampa
błyskowa
Ziarnisty Cz/B : 95, 190, 330
Złącze cyfrowe : 28
Złącze USB (cyfrowe) : 486
Zmiana rozmiaru : 338
Zwalnianie migawki bez karty : 260
Ż
Żywność : 86
W
Wbudowana lampa błyskowa : 169
Widok zmniejszony : 281
Wizjer : 32
Regulacja dioptrii : 49
Wskazówki dotyczące fotografowania : 56
Wskaźnik ostrości : 70
Wskaźnik poziomu ekspozycji : 32
Wybieranie ręczne (punkt AF) : 108
Wyróżnianie MF : 213
Wysoka (jakość obrazu) : 115, 338
Wysoka (Jakość obrazu) : 115
494
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
CEL-SX6TA2G0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising