Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Przewodnik pomocniczy
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
POLSKI
© CANON INC. 2018
CEL-SX3MA2G1
1
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Uwagi wstępne i informacje prawne
●● Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane
z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.
●● Fotografując lub nagrywając (w formie filmu lub dźwięku) bez
upoważnienia inne osoby lub materiały chronione prawem autorskim,
użytkownik może naruszyć prywatność tych osób lub prawa należące
do innych osób, m.in. prawo autorskie i inne prawa do własności
intelektualnej, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest
wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
●● Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy
Canon można znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakietem
materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
●● Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele
mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa
na rejestrowane obrazy.
●● Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
●● W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich
przycisków i pokręteł aparatu, na których się znajdują lub które
przypominają.
●● Poniższe przyciski i elementy sterujące aparatu zostały oznaczone
następującymi ikonami:
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Ikony i tekst wyświetlane na ekranie wzięto w nawiasy.
●●
: ważne informacje, które użytkownik powinien poznać
●●
: uwagi i wskazówki dotyczące zaawansowanej obsługi aparatu
●● = xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie
„xx” oznacza numer strony)
●● Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie
do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
●● Dla wygody wszystkie obiektywy i adaptery mocowania określa się
wspólnym mianem „obiektywy” i „adaptery mocowania”, niezależnie
od tego, czy znajdują się one w zestawie obiektywu czy są
sprzedawane oddzielnie.
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● W celach prezentacyjnych ilustracje zamieszczone w niniejszej
instrukcji przedstawiają aparat z dołączonym obiektywem
EF‑M15‑45mm f/3.5-6.3 IS STM.
●● Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci
stosuje się po prostu określenie „karta pamięci”.
2
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Spis treści
Uwagi wstępne i informacje prawne.......................................... 2
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji............................ 2
Część 1: Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe................................................... 7
Dostępne funkcje bezprzewodowe........................................... 7
Przygotowywanie do użycia funkcji bezprzewodowych............ 8
Przygotowanie aparatu......................................................................8
Przygotowywanie smartfonów...........................................................9
Łączenie ze smartfonami z funkcją Bluetooth
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.................................................... 9
Łączenie aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi......9
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu............... 11
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania..................... 11
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania..................................................................................11
Ekran [Funkcja Bluetooth]................................................................12
Dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych podczas
fotografowania......................................................................... 13
Sprawdzanie informacji o lokalizacji................................................13
Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1................................................................... 14
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona.......................... 14
Łączenie ze smartfonami z funkcją NFC za pośrednictwem
sieci Wi-Fi................................................................................ 15
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi i używanie aplikacji...........16
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania (1)................16
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania (2)................17
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu...............17
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania..................................................................................17
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem sieci Wi-Fi
przy użyciu przycisku Wi-Fi..................................................... 18
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu...............19
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania.....................19
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania..................................................................................20
Łączenie z komputerami za pośrednictwem sieci Wi-Fi i
używanie programu EOS Utility.............................................. 21
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi...........................................21
Sterowanie aparatem za pomocą programu EOS Utility.................23
Automatyczne wysyłanie zdjęć do komputera........................ 23
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi...........................................23
Automatyczne wysyłanie zdjęć z aparatu do komputera................24
Drukowanie bezprzewodowe na drukarkach podłączonych
do sieci Wi-Fi........................................................................... 25
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi...........................................25
Przesyłanie zdjęć do usług sieci Web..................................... 27
Rejestrowanie usług sieci Web........................................................27
Przesyłanie zdjęć do usług sieci Web..............................................29
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Ponowne łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi................... 30
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze smartfonami
podłączonymi przez Bluetooth................................................ 31
Zmienianie nicka urządzenia................................................... 32
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia....................... 32
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej..................................................................... 33
Kasowanie ustawień........................................................................33
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych
poprzez Bluetooth................................................................... 33
3
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Akcesoria.......................................................................... 34
Schemat systemu.................................................................... 35
Akcesoria opcjonalne.............................................................. 36
Obiektywy.........................................................................................36
Zasilanie...........................................................................................36
Lampa błyskowa..............................................................................37
Mikrofon............................................................................................37
Inne akcesoria..................................................................................37
Drukarki............................................................................................38
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych.................................. 38
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci......................48
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej......................................48
Korzystanie z obiektywu..................................................................49
Montowanie obiektywów EF i EF-S.................................................49
Trzymanie aparatu...........................................................................49
Włączanie/Wyłączanie............................................................ 49
Spust migawki......................................................................... 50
Wizjer...................................................................................... 50
Kąt nachylenia i ustawienia ekranu......................................... 50
Ramki na ekranie fotografowania............................................ 50
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora.....................................38
Odtwarzanie obrazów RAW na telewizorach HDR.........................39
Zasilanie aparatu z sieci elektrycznej..............................................39
Korzystanie z gorącej stopki............................................................40
Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie)...............................................................40
Fotografowanie................................................................ 52
Korzystanie z oprogramowania............................................... 42
Tryb automatyczny.................................................................. 52
oprogramowanie..............................................................................42
Sprawdzanie konfiguracji komputera...............................................42
Instalowanie oprogramowania.........................................................42
Zapisywanie zdjęć na dysku komputera..........................................43
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym...................52
Zdjęcia..............................................................................................53
Filmy.................................................................................................53
Ikony scenerii...................................................................................53
Fotografowanie z użyciem ulubionych ustawień
(Twórcze wspomaganie)..................................................................54
Drukowanie zdjęć.................................................................... 44
Łatwe drukowanie............................................................................44
Konfigurowanie ustawień drukowania.............................................45
Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)................................45
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki.......................................................46
Część 2: Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe informacje......................... 47
Zalecenia dotyczące obsługi................................................... 47
Początkowe przygotowania..................................................... 48
Ładowanie akumulatora...................................................................48
Ekran szybkich nastaw............................................................ 50
Ekran menu............................................................................. 50
Klawiatura ekranowa............................................................... 51
Ekran wskaźników................................................................... 51
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Szczególne scenerie............................................................... 54
Autoportret........................................................................................54
Gładka cera......................................................................................54
Sport.................................................................................................55
Małe odległości................................................................................55
Żywność...........................................................................................55
Panoramowanie...............................................................................55
Zdjęcia nocne z ręki.........................................................................55
Kontrola podświetlenia HDR............................................................55
Tryb cichy.........................................................................................55
4
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Stosowanie efektów specjalnych............................................ 56
Miękka ostrość.................................................................................56
Efekt rybiego oka.............................................................................56
Efekt aparatu zabawki......................................................................56
Efekt miniatury..................................................................................56
Art. standard HDR, Art. żywy HDR, Art. olejny HDR oraz Art.
uwypukl. HDR..................................................................................56
Tryb ręczny.............................................................................. 56
Konfigurowanie fotografowania na jednym ekranie.........................56
Jasność obrazu (ekspozycja)...........................................................56
Kolory zdjęcia...................................................................................58
Ustawianie ostrości..........................................................................60
Lampa błyskowa..............................................................................61
Inne ustawienia................................................................................62
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony.........................65
Dostosowywanie ustawień aparatu.................................................66
Filmowanie.............................................................................. 67
Nagrywanie filmów w trybie filmowania...........................................67
Nagrywanie filmów poklatkowych....................................................67
Efekt modelu miniatury w filmach (Film z efektem miniatury).........67
Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku............................67
Funkcje ułatwiające obsługę................................................... 68
Korzystanie z samowyzwalacza......................................................68
Fotografowanie poprzez dotknięcie ekranu
(dotykowa migawka)........................................................................68
Serie zdjęć........................................................................................68
Zmiana jakości obrazu.....................................................................68
Fotografowanie w formacie RAW....................................................69
Zmiana proporcji obrazu..................................................................69
Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów....................................69
Odtwarzanie...................................................................... 70
Odtwarzanie............................................................................ 70
Wyświetlanie zdjęć i filmów..............................................................70
Odtwarzanie za pomocą funkcji dotykowych...................................71
Wyświetlanie pokazów przezroczy..................................................71
Wyświetlanie przeglądów filmowych................................................71
Przeglądanie i wyszukiwanie zdjęć......................................... 71
Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur.........71
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra...............................71
Wyszukiwanie obrazów za pomocą pokrętła głównego..................72
Ochrona obrazów.................................................................... 72
Ochrona poszczególnych obrazów..................................................72
Ochrona wielu zdjęć.........................................................................72
Ocena obrazów....................................................................... 72
Usuwanie obrazów.................................................................. 72
Usuwanie wielu zdjęć.......................................................................72
Edytowanie zdjęć.................................................................... 73
Obracanie zdjęć...............................................................................73
Zmiana rozmiaru zdjęć.....................................................................73
Kadrowanie......................................................................................73
Stosowanie efektów filtrów...............................................................73
Korekta czerwonych oczu................................................................73
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Stosowanie ulubionych efektów (Twórcze wspomaganie)...... 73
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu........................... 73
Obróbka wielu zdjęć.........................................................................74
Edytowanie filmów.................................................................. 74
Usuwanie początku/końca filmów....................................................74
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K jako zdjęć..................................74
Zmniejszanie rozmiaru plików..........................................................74
Edytowanie przeglądów filmowych..................................................74
5
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Ustawienia........................................................................ 75
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu.................... 75
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.................75
Tworzenie i wybieranie folderów......................................................75
Numery plików..................................................................................75
Formatowanie kart pamięci..............................................................76
Korzystanie z trybu Eco...................................................................76
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii....................................76
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu.........76
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu.............76
Dostosowywanie panelu dotykowego..............................................76
Czyszczenie matrycy światłoczułej..................................................77
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych zdjęć............................................................77
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu...................................77
Rozwiązywanie problemów............................................. 78
Błędy i ostrzeżenia........................................................... 80
Część 3: Dodatek
Informacje wyświetlane na ekranie......................................... 82
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Podczas fotografowania...................................................................82
Podczas odtwarzania.......................................................................83
Dane techniczne..................................................................... 85
Skorowidz................................................................................ 92
6
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
(1)Podłącz do smartfona
Część 1:
Funkcje bezprzewodowe/
akcesoria
(3)Drukuj na
drukarce Wi‑Fi
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
(2)Używaj z oprogramowaniem EOS
(1)
Funkcje bezprzewodowe
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Przekaż do serwisu internetowego
Podłącz do smartfona (= 14)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth®* można również dodawać
do obrazów znaczniki geograficzne i korzystać z innych funkcji.
Dla wygody w niniejszym podręczniku smartfony, tablety oraz inne
zgodne urządzenia nazywane są zbiorczo smartfonami.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
* Energooszczędna technologia Bluetooth (dalej zwana „Bluetooth”)
Bezprzewodowe przesyłanie zdjęć do różnych zgodnych urządzeń lub
udostępnianie ich za pomocą usług sieci Web.
(2)
Używaj z oprogramowaniem EOS (= 21, = 23)
Aparatem można sterować zdalnie z komputera podłączonego do
sieci Wi-Fi, korzystając z programu EOS Utility, oprogramowania
używanego z aparatami EOS. Dzięki aplikacji Image Transfer Utility 2
obrazy można również automatycznie przesyłać na komputer.
(3)
Drukuj na drukarce Wi-Fi (= 25)
Obrazy można drukować za pośrednictwem połączenia Wi-Fi na
drukarkach zgodnych z technologią PictBridge (bezprzewodowa
sieć LAN).
7
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
(4)
Przekaż do serwisu internetowego (= 27)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po
ukończeniu rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
Przygotowywanie do użycia funkcji
bezprzewodowych
Przygotowanie aparatu
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
1
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
●● Jeśli ekran ustawień komunikacji
bezprzewodowej nie zostanie wyświetlony
po pierwszym naciśnięciu przycisku ,
naciśnij przycisk
ponownie.
2
W menu Wi-Fi wybierz opcję [Włącz].
●● Wybierz opcję [Włącz] i naciśnij
przycisk .
●● Zostanie wyświetlony komunikat o nickach.
3
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Zaznacz ustawienie [Nick].
●● Naciśnij przycisk
(nazwę aparatu).
i sprawdź nick
Skorowidz
8
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
4
Wróć do menu ustawień funkcji.
●● Wróć do menu ustawień funkcji:
przycisk
→ [OK] →
przycisk
.
●● Nicki mają 1–8 znaków i można
je później zmienić.
●● Sygnał radiowy Wi-Fi i Bluetooth można wyłączyć
w następujący sposób.
i wybierz pozycje [ ] → [ 1]
-- Wi-Fi: Naciśnij przycisk
→ [Ustawienia komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi] →
[Wi-Fi] → [Wyłącz].
i wybierz pozycje [ ] →
-- Bluetooth: Naciśnij przycisk
[ 1] → [Ustawienia komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth]
→ [Funkcja Bluetooth] → [Wyłącz].
Łączenie ze smartfonami z funkcją Bluetooth
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
●● Przed nawiązaniem połączenia z aparatem należy zainstalować
w smartfonie specjalną bezpłatną aplikację Camera Connect.
●● Szczegółowe informacje dotyczące tej aplikacji (o jej funkcjach
i obsługiwanych smartfonach) są dostępne w witrynie internetowej
firmy Canon.
●● Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Aplikację można też znaleźć w sklepie Google Play lub
App Store za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na aparacie
podczas rejestrowania na nim smartfona.
Akcesoria
Łączenie aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
1
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Wybierz pozycję [Ustawienia
komun. bezprzew.].
Błędy i ostrzeżenia
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.].
3
Dodatek
Skorowidz
Wybierz pozycję [Smartfon].
●● Wybierz pozycje [Funkcja Bluetooth]
(dwa razy) → [Smartfon] → przycisk
4
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Czynności na aparacie (1)
2
Przygotowywanie smartfonów
Funkcje bezprzewodowe
.
Sparuj urządzenia.
●● Wybierz pozycje [Parowanie] →
[Nie wyświetlaj].
●● Zostanie wyświetlony komunikat
o trwającym parowaniu.
●● Używając smartfona, sparuj z nim aparat
w sposób opisany w następnych krokach.
9
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Czynności na smartfonie (1)
5
6
7
Włącz funkcję Bluetooth
na smartfonie.
●● W systemie Android
1
Wybierz aparat do sparowania.
●● W systemie Android przejdź do kroku 9.
Dotknij opcji [Pair/Paruj] (tylko iOS).
9
Wykonaj procedurę parowania
na aparacie.
●● Wybierz przycisk [OK] po wyświetleniu
komunikatu potwierdzającego sparowanie.
●● Na ekranie potwierdzenia parowania
naciśnij przycisk .
●● Parowanie zostało ukończone
i aparat jest połączony ze smartfonem
przez Bluetooth.
●● Przejdź do następnego kroku i nawiąż
połączenie Wi-Fi.
Akcesoria
●● W systemie iOS
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
1
Wybierz funkcję Camera Connect.
●● Wybierz funkcję inną niż
[Bluetooth remote controller/
Pilot zdalnego sterowania Bluetooth].
2
Czynności na aparacie (2)
Funkcje bezprzewodowe
Wybierz funkcję Camera Connect.
●● Wybierz funkcję inną niż
[Bluetooth remote controller/
Pilot zdalnego sterowania Bluetooth].
●● Po chwili zostanie ustanowione
połączenie Wi-Fi i na smartfonie pojawi
się ekran wybranej funkcji.
●● W aparacie pojawi się komunikat
[Wi‑Fi włączona].
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Dotknij nicka aparatu do sparowania.
8
Czynności na smartfonie (2)
Na smartfonie nawiąż połączenie
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
●● Dotknij przycisku wyświetlonego
w smartfonie, aby zgodnie z instrukcjami
skopiować hasło.
●● W wyświetlonych ustawieniach sieci
Wi‑Fi wybierz identyfikator SSID aparatu,
z którym chcesz się połączyć.
●● Dotknij pola hasła i wklej hasło,
aby ustanowić połączenie.
●● Wyświetl ekran aplikacji
Camera Connect.
●● Po chwili zostanie ustanowione
połączenie Wi-Fi i na smartfonie pojawi
się ekran wybranej funkcji.
●● W aparacie pojawi się komunikat
[Wi‑Fi włączona].
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
10
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
3
Użyj aplikacji Camera Connect.
●● Aplikacja Camera Connect służy do
zdalnego fotografowania, przeglądania
obrazów w aparacie i zapisywania ich
w smartfonie.
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu
Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest
połączony ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 9).
1
Otwórz menu.
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia komun.
bezprzew.] → [Wyślij obrazy do smartfona].
●● Zostaną wyświetlone zdjęcia.
2
Otwórz ekran najwyższego poziomu
aplikacji Camera Connect.
3
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk .
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania
Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest
połączony ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 9).
1
2
3
Wyświetl zdjęcia.
Naciśnij przycisk
Wybierz ikonę [ ].
.
4
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
Funkcje bezprzewodowe
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia. Przed wykonaniem
poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze
smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 9).
1
Wybierz pozycję [Wyślij
do smartfona po zarej.].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Wyślij do smartfona po zarej.].
2
Włącz automatyczne wysyłanie.
●● W menu [Autom. wysyłka] wybierz
opcję [Włącz].
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz rozmiar w menu [Rozmiar
do wysyłki].
3
Otwórz ekran najwyższego poziomu
aplikacji Camera Connect.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zdjęcia będą wysyłane z aparatu do
smartfona, o ile tylko oba urządzenia
będą połączone za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
11
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Wybieranie zdjęć do wyświetlania
Adres Bluetooth
●● W poniższy sposób można określić, które zdjęcia mogą być
wyświetlane na smartfonach.
Tymczasowo rozłącz urządzenia. Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [Rozł., zak.] → [OK].
Gdy aparat jest włączony, naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] →
[Edytuj informacje o urządzeniu] → nazwa smartfona → [Wyśw. obrazy].
Na wyświetlonym ekranie określ, które zdjęcia mogą być wyświetlane.
●● Umożliwia sprawdzenie adresu Bluetooth aparatu.
●● Jeśli w aplikacji Camera Connect nie jest możliwe zdalne
fotografowanie z podglądem na żywo, choć nawiązano połączenie
Wi‑Fi, wybierz opcję [Wszystkie obrazy] w opisany wyżej sposób.
●● W trakcie korzystania z aparatu po jego sparowaniu ze
smartfonem czas pracy akumulatora może ulec skróceniu,
ponieważ aparat czerpie z niego energię, nawet gdy włączona
jest funkcja jej oszczędzania.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Połączony po wyłączeniu aparatu
●● Wybranie opcji [Włącz] umożliwia wyświetlanie zdjęć z aparatu
i sterowanie nim za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdy jest wyłączony.
●● Ta funkcja jest niedostępna, gdy aparat nie jest sparowany
ze smartfonem przez Bluetooth.
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Ekran [Funkcja Bluetooth]
Funkcja Bluetooth
●● Wybierz urządzenie do sparowania z aparatem.
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz opcję [Wyłącz], jeśli nie będziesz używać połączenia Bluetooth.
Parowanie
●● Sparuj aparat z urządzeniem wybranym na ekranie [Funkcja Bluetooth].
Spr./kasuj inf. o połączeniu.
●● Umożliwia sprawdzenie nazw sparowanych urządzeń i stanu
połączenia z nimi.
●● Przed sparowaniem z nowym smartfonem skasuj informacje o połączeniu
z urządzeniem obecnie sparowanym przez Bluetooth (= 33).
12
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych
podczas fotografowania
Wykonywane zdjęcia można uzupełniać o znaczniki geograficzne na
podstawie danych GPS (szerokość i długość geograficzna oraz wysokość
n.p.m.) ze smartfona z funkcją Bluetooth.
1
Sparuj aparat ze smartfonem
przez Bluetooth.
●● Wykonaj czynności opisane w punktach
„Czynności na aparacie (1)”, „Czynności
na smartfonie (1)” i „Czynności na
aparacie (2)” w sekcji „Łączenie ze
smartfonami z funkcją Bluetooth
za pośrednictwem sieci Wi-Fi” (= 9).
●● Jeśli urządzenia zostały już sparowane,
możesz pominąć te czynności.
2
Zakończ połączenie Wi-Fi.
●● Jeśli aparat jest połączony za
pośrednictwem sieci Wi-Fi,
zakończ połączenie.
3
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Miej smartfon z uruchomioną aplikacją
Camera Connect przy sobie.
4
Włącz GPS.
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia GPS].
●● W menu [GPS przez t.kom.] wybierz
opcję [Włącz].
5
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Przed rozpoczęciem fotografowania
upewnij się, że na ekranie aparatu są
wyświetlone ikony i
. Jeśli ikony
nie są wyświetlone, naciśnij wielokrotnie
przycisk
.
●● Do zdjęć będą teraz dodawane znaczniki
geograficzne.
●● Od teraz zdjęcia wykonane po
uruchomieniu aplikacji Camera
Connect będą uzupełniane o znaczniki
geograficzne.
Sprawdzanie informacji o lokalizacji
●● Aby wybrać, na którym ekranie są wyświetlane długość i szerokość
geograficzna, wysokość nad poziomem morza i czas UTC, otwórz
ekran [Wyśw. inf. o odtwarzaniu]: przycisk
→ [ ] → [ 4].
Aby wyświetlić te informacje podczas odtwarzania zdjęć, naciśnij
przycisk
.
●● Data i godzina UTC są zasadniczo takie same, jak według czasu
uniwersalnego (czasu Greenwich).
●● Program Map Utility umożliwia wyświetlanie informacji o lokalizacji
na mapie.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Informacje GPS dodawane do filmu są pobierane wewnętrznie
w chwili rozpoczęcia nagrywania.
●● Obrazy mogą nie być oznaczane tagami geograficznymi,
jeśli połączenie NFC lub Bluetooth zostało nawiązane gdy aparat
był wyłączony.
●● Na podstawie informacji zawartych w zdjęciach lub filmach,
do których dodano znaczniki geograficzne, inni użytkownicy
będą mogli zlokalizować lub zidentyfikować Twoją osobę.
Dlatego z rozwagą publikuj je w Internecie, ponieważ staną się
dostępne dla wielu użytkowników.
13
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1
Aby przygotować opcjonalnego pilota BR-E1 do użycia, sparuj go
z aparatem w następujący sposób.
Zapoznaj się również z instrukcją obsługi pilota BR-E1.
1
Sparuj urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przyciski W i T na pilocie BR-E1
przez co najmniej trzy sekundy.
Skonfiguruj w aparacie zdalne
fotografowanie.
●● Automatyczne wyłączenie następuje po około dwóch minutach,
nawet jeśli w ustawieniach wybrano jedną minutę.
●● Szczegółowe informacje o kasowaniu ustawień parowania
znajdują się w sekcji = 33.
●● Wykonaj czynności opisane w punktach
„Czynności na aparacie (1)”, „Czynności
na smartfonie (1)” i „Czynności na
aparacie (2)” w sekcji „Łączenie ze
smartfonami z funkcją Bluetooth
za pośrednictwem sieci Wi-Fi” (= 9).
●● Jeśli urządzenia zostały już sparowane,
możesz pominąć te czynności.
2
3
●● Zdjęcia: jako tryb wyzwalania migawki
wybierz [Samowyzw.: 10s/zdalny].
→[ ]→[
●● Filmy: przycisk
→ [Pilot] → [Włącz] → przycisk .
Sparuj aparat ze smartfonem
przez Bluetooth.
Zakończ połączenie Wi-Fi.
●● Zakończ połączenie Wi-Fi między
aparatem a smartfonem.
●● Urządzenia są sparowane.
3
Aparatem można sterować, używając smartfona z funkcją Bluetooth jako
pilota zdalnego sterowania.
1
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth]
(dwa razy) → [Pilot] → [Parowanie] →
przycisk .
2
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona
1]
Steruj aparatem za pomocą
smartfona.
●● W aplikacji Camera Connect dotknij
pozycji [Bluetooth remote controller/
Pilot zdalnego sterowania Bluetooth].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Na wyświetlonym ekranie sterowania
możesz wykonywać lub odtwarzać
zdjęcia. Patrząc na symulowany ekran
aparatu, możesz sterować aparatem.
14
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Jeśli aparat przegrzewa się podczas długiego nagrywania 4K,
wyświetlany jest komunikat [ ] i nagrywanie zostaje przerwane.
Gdy tak się stanie, funkcja filmowania jest wyłączana i przycisk
filmowania jest nieaktywny.
Po przeczytaniu wyświetlonych instrukcji wybierz wielkość
] lub wyłącz aparat,
nagrywanego filmu inną niż [
by ostygł, zanim wznowisz nagrywanie.
●● Używanie funkcji Bluetooth powoduje wyczerpywanie baterii nawet
po automatycznym wyłączeniu aparatu. Aby wyłączyć funkcję
Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz, naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth] (dwa razy) → [Wyłącz].
Łączenie ze smartfonami z funkcją NFC
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Funkcja NFC umożliwia łatwe połączenie smartfona z systemem Android
z aparatem.
●● Wyłącz funkcję Bluetooth, naciskając przycisk
i wybierając
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth] (dwa razy) → [Wyłącz].
●● Przy korzystaniu z funkcji NFC należy pamiętać o następujących
kwestiach:
-- Należy unikać silnego uderzania o siebie aparatu i smartfonu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie obu urządzeń.
-- W zależności od smartfonu wzajemne wykrycie się obu
urządzeń może nie być natychmiastowe. W takim przypadku
należy przyłożyć je do siebie w nieco innej pozycji.
Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, urządzenia powinny
pozostać zetknięte do momentu zmiany ekranu aparatu.
-- Między aparatem a smartfonem nie powinny znajdować się
żadne inne przedmioty. Należy również pamiętać, że pokrywy
aparatu i smartfonu lub podobne akcesoria mogą blokować
komunikację.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Połączenia wymagają, aby w aparacie znajdowała się karta pamięci.
●● Aby wyłączyć obsługę połączeń NFC, wybierz kolejno: karta [ 1]
→ [Ustawienia komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi] →
[Połączenie NFC] → [Wyłącz].
15
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi i używanie aplikacji
1
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
Włącz funkcję NFC w aparacie
i smartfonie.
●● Aby włączyć funkcję NFC w aparacie,
naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Połączenie NFC] → [Włącz].
3
Użyj aplikacji Camera Connect.
Funkcje bezprzewodowe
●● Aplikacja Camera Connect służy do
zdalnego fotografowania, przeglądania
obrazów w aparacie i zapisywania ich
w smartfonie.
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania (1)
1
2
●● Po zetknięciu urządzeń ze sobą podczas
odtwarzania zdjęć możesz przesłać
wybrane zdjęcia z aparatu do smartfona.
●● Na smartfonie uruchomi się
aplikacja Camera Connect i zostanie
nawiązane połączenie.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Podczas wyświetlania zdjęć na aparacie przyłóż go do smartfona,
aby wysłać zdjęcia.
Fotografowanie
Wyświetl zdjęcia.
Odtwarzanie
Nawiąż połączenie.
●● Zetknij znacznik N ( ) na smartfonie
z zainstalowaną aplikacją Camera Connect
ze znacznikiem N na aparacie.
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Nawiąż połączenie.
●● Zetknij znacznik N ( ) na smartfonie
z zainstalowaną aplikacją Camera Connect
ze znacznikiem N na aparacie.
4
5
3
Dodatek
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Skorowidz
Dostosuj ustawienia zachowania
poufności informacji.
●● Po wyświetleniu ekranu widocznego po
lewej stronie wybierz pozycję [Wszystkie
obrazy] i naciśnij przycisk .
●● W aparacie pojawi się komunikat
[Wi‑Fi włączona].
16
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
2
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania (2)
1
2
3
4
.
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania
Wybierz ikonę [ ].
Zdjęcia można wysyłać automatycznie do smartfona połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi. (Nie obejmuje to filmów). Gdy na aparacie nie
są wyświetlane zdjęcia, funkcja NFC umożliwia połączenie aparatu ze
smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu
Gdy na aparacie nie są wyświetlane zdjęcia, funkcja NFC umożliwia
połączenie aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
Wybierz pozycję [Wyślij obr.
do smartfona].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Wyślij obrazy
do smartfona].
●● Zostaną wyświetlone zdjęcia.
Funkcje bezprzewodowe
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Wyświetl zdjęcia.
Naciśnij przycisk
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
Gdy na aparacie nie są wyświetlane zdjęcia, funkcja NFC umożliwia
połączenie aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Wybierz pozycję [Wyślij do smartfona
po zarej.].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Wyślij do smartfona po zarej.].
2
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Włącz automatyczne wysyłanie.
●● W menu [Autom. wysyłka] wybierz
opcję [Włącz].
Skorowidz
●● Wybierz rozmiar w menu [Rozmiar
do wysyłki].
3
Otwórz ekran najwyższego poziomu
aplikacji Camera Connect.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zdjęcia będą wysyłane z aparatu do
smartfona, o ile tylko oba urządzenia
będą połączone za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
17
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Wybieranie zdjęć do wyświetlania
●● W poniższy sposób można określić, które zdjęcia mogą być
wyświetlane na smartfonach.
Tymczasowo rozłącz urządzenia. Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [Rozł., zak.] → [OK].
Gdy aparat jest włączony, naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] →
[Edytuj informacje o urządzeniu] → nazwa smartfona → [Wyśw. obrazy].
Na wyświetlonym ekranie określ, które zdjęcia mogą być wyświetlane.
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
Czynności na aparacie (1)
1
●● Jeśli w aplikacji Camera Connect nie jest możliwe zdalne
fotografowanie z podglądem na żywo, choć nawiązano połączenie
Wi‑Fi, wybierz opcję [Wszystkie obrazy] w opisany wyżej sposób.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
Funkcje bezprzewodowe
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
●● Wybierz ikonę [ ].
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
3
Dodatek
Wybierz pozycję [Rejestruj
urządzenie do łączenia].
Skorowidz
●● Wybierz pozycje [Rejestruj urządzenie
do łączenia] → [Nie wyświetlaj].
SSID (nazwa sieci)
4
Sprawdź identyfikator SSID i hasło.
●● Identyfikator SSID (nazwa sieci) kończy
się na _Canon0A.
Hasło
18
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Wysyłanie zdjęć do smartfona za pomocą menu aparatu
Czynności na smartfonie
5
Podłącz smartfon do sieci.
●● W menu ustawień Wi-Fi w smartfonie
wybierz identyfikator SSID (nazwę
sieci) wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Po wyświetleniu na aparacie komunikatu
[Uruchom aplikację/oprogr. Canon na
smartfonie] na smartfonie uruchomi się
aplikacja Camera Connect.
7
Wybierz aparat, aby ustanowić
połączenie.
Obsługa aparatu
Nawiąż połączenie Wi-Fi.
.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
●● Zostaną wyświetlone zdjęcia.
2
Odtwarzanie
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest
połączony ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 18).
Czynności na aparacie (2)
●● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk
Otwórz menu.
Wysyłanie zdjęć do smartfona podczas wyświetlania
●● Na liście [Cameras/Aparaty] w aplikacji
Camera Connect dotknij odpowiedniego
aparatu, aby połączyć się z nim przez
sieć Wi-Fi.
8
Akcesoria
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Wyślij obrazy
do smartfona].
●● W polu hasła na smartfonie wpisz hasło
wyświetlone na aparacie.
6
Funkcje bezprzewodowe
Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest
połączony ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 18).
1
2
3
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Wyświetl zdjęcia.
Naciśnij przycisk
Ustawienia
.
Wybierz ikonę [ ].
●● W aparacie pojawi się komunikat [Wi-Fi
włączona].
9
Użyj aplikacji Camera Connect.
●● Aplikacja Camera Connect służy do
zdalnego fotografowania, przeglądania
obrazów w aparacie i zapisywania ich
w smartfonie.
19
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
4
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
Wybieranie zdjęć do wyświetlania
.
●● Gdy na wyświetlonym ekranie wybierzesz
pozostałe opcje wysyłania, zdjęcie
zostanie wysłane do smartfona.
Automatyczne wysyłanie zdjęć do smartfona podczas
fotografowania
Zdjęcia można wysyłać automatycznie do smartfona połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi. (Nie obejmuje to filmów). Gdy na aparacie
nie są wyświetlane zdjęcia, możesz połączyć aparat ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi (= 18).
1
Wybierz pozycję [Wyślij do smartfona
po zarej.].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Wyślij do smartfona po zarej.].
2
Włącz automatyczne wysyłanie.
●● W menu [Autom. wysyłka] wybierz
opcję [Włącz].
●● Wybierz rozmiar w menu [Rozmiar
do wysyłki].
3
Otwórz ekran najwyższego poziomu
aplikacji Camera Connect.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zdjęcia będą wysyłane z aparatu do
smartfona, o ile tylko oba urządzenia
będą połączone za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
●● W poniższy sposób można określić, które zdjęcia mogą być
wyświetlane na smartfonach.
Tymczasowo rozłącz urządzenia. Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [Rozł., zak.] → [OK].
Gdy aparat jest włączony, naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] →
[Edytuj informacje o urządzeniu] → nazwa smartfona → [Wyśw. obrazy].
Na wyświetlonym ekranie określ, które zdjęcia mogą być wyświetlane.
●● Jeśli w aplikacji Camera Connect nie jest możliwe zdalne
fotografowanie z podglądem na żywo, choć nawiązano połączenie
Wi‑Fi, wybierz opcję [Wszystkie obrazy] w opisany wyżej sposób.
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktu dostępu
Podczas łączenia urządzeń musisz być w pobliżu punktu dostępu,
ponieważ będzie konieczne naciśnięcie przycisku WPS.
1
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Wybierz pozycję [WPS (tryb PBC)].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Funkcja Wi‑Fi]
→ [ ] → [Rejestruj urządzenie do
łączenia] → [Nie wyświetlaj] →
[Przełącz sieć] → [Podłącz przez WPS]
→ [WPS (tryb PBC)] → [OK] → [OK].
3
Naciśnij przycisk WPS
na punkcie dostępu.
20
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
4
Wybierz opcję [Nastawy
automatyczne] na ekranie
[Nastawa adr. IP] aparatu.
●● Nastąpi teraz próba nawiązania połączenia
między aparatem a punktem dostępu.
5
Po nawiązaniu połączenia przejdź
do kroku 6 w sekcji „Łączenie ze
smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku
Wi-Fi” (= 18).
Łączenie z komputerami za pośrednictwem sieci
Wi-Fi i używanie programu EOS Utility
Aparatem można sterować zdalnie z komputera podłączonego do sieci
Wi-Fi, korzystając z programu EOS Utility, oprogramowania używanego
z aparatami EOS. Przed skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi zainstaluj
program EOS Utility na komputerze.
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
●● Wybierz ikonę [
3
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Odtwarzanie
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
Akcesoria
Fotografowanie
Czynności na aparacie (1)
1
Funkcje bezprzewodowe
].
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Wybierz pozycję [Rejestruj
urządzenie do łączenia].
21
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
SSID (nazwa sieci)
4
Sprawdź identyfikator SSID i hasło.
Czynności na komputerze (2)
7
Uruchom program EOS Utility.
8
W programie EOS Utility kliknij
opcję [Pairing over Wi-Fi/LAN /
Parowanie za pośrednictwem
sieci Wi-Fi/LAN].
Hasło
Czynności na komputerze (1)
5
Podłącz komputer do sieci.
●● W ustawieniach Wi-Fi na komputerze
wybierz identyfikator SSID (nazwę
sieci) wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
●● W polu hasła na komputerze wpisz
hasło wyświetlone na aparacie.
Czynności na aparacie (2)
6
Sparuj urządzenia.
●● Gdy na komputerze nastąpi
uwierzytelnienie za pomocą hasła,
na aparacie zostanie wyświetlony
ekran [Rozpocznij synchronizowanie
obu urządzeń].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
●● Zostanie wyświetlone okno programu
do parowania EOS.
9
Odtwarzanie
Ustawienia
Kliknij przycisk [Connect/Połącz].
●● Wybierz aparat, z którym chcesz
nawiązać połączenie, i kliknij
przycisk [Connect/Połącz].
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Czynności na aparacie (3)
Dodatek
10 Nawiąż połączenie Wi-Fi.
●● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk
.
Skorowidz
●● W aparacie pojawi się komunikat
[Wi‑Fi włączona].
●● Aparat i komputer są teraz połączone
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
●● Wybierz pozycję [OK], naciśnij
i uruchom program
przycisk
EOS Utility.
22
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktu dostępu
Podczas łączenia urządzeń musisz być w pobliżu punktu dostępu,
ponieważ będzie konieczne naciśnięcie przycisku WPS.
1
Wybierz pozycję [WPS (tryb PBC)].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia komun.
bezprzew.] → [Funkcja Wi-Fi] → [ ]
→ [Rejestruj urządzenie do łączenia] →
[Przełącz sieć] → [Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK] → [OK].
2
3
Naciśnij przycisk WPS na
punkcie dostępu.
Wybierz opcję [Nastawy
automatyczne] na ekranie
[Nastawa adr. IP] aparatu.
●● Nastąpi teraz próba nawiązania
połączenia między aparatem
a punktem dostępu.
4
Po nawiązaniu połączenia
przejdź do kroku „Czynności
na aparacie (2)” (= 22).
Sterowanie aparatem za pomocą programu EOS Utility
Szczegółowe informacje o używaniu programu EOS Utility znajdują się
w EOS Utility instrukcja obsługi. Zdalne fotografowanie to tylko jedna
z wielu dostępnych funkcji aparatu.
Automatyczne wysyłanie zdjęć do komputera
Zdjęcia z aparatu można automatycznie wysyłać do komputera.
●● Podłącz komputer, na którym działa dedykowany program Image
Transfer Utility 2, do punktu dostępu Wi-Fi, z którym będzie się
łączyć aparat.
●● Podczas łączenia urządzeń musisz być w pobliżu punktu dostępu,
ponieważ będzie konieczne naciśnięcie przycisku WPS.
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na komputerze (1)
1
Uruchom program Image
Transfer Utility 2.
2
W programie Image Transfer Utility 2
otwórz ekran ustawień parowania.
●● Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach instrukcji
wyświetlanych po pierwszym uruchomieniu
programu Image Transfer Utility 2.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Czynności na aparacie (1)
3
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
4
Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr.
do komputera].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Aut. wysył. obr. do komputera].
23
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
5
Automatyczne wysyłanie zdjęć z aparatu do komputera
Nawiąż połączenie z komputerem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
●● Wybierz pozycje [Autom. wysyłanie] →
[Włącz].
●● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk
.
●● Wybierz pozycję [Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK] → [OK].
Czynności na punkcie dostępu
6
Naciśnij przycisk WPS.
●● Naciśnij przycisk WPS na
punkcie dostępu, aby zezwolić
na podłączenie aparatu.
Czynności na aparacie (2)
7
Wybierz komputer.
●● Zostaną wyświetlone nazwy komputerów,
z którymi możesz nawiązać połączenie.
●● Wybierz komputer, z którym chcesz
nawiązać połączenie.
Czynności na komputerze (2)
8
Wybierz aparat do sparowania.
●● Na ekranie parowania programu
Image Transfer Utility 2 są widoczne
nicki aparatów.
●● Wybierz aparat, z którym chcesz
nawiązać połączenie, i kliknij przycisk
[Parowanie], aby połączyć komputer
z aparatem.
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do
użycia funkcji bezprzewodowych”
(= 8) (lub po zakończeniu przejdź
do następnego kroku).
2
Na aparacie wybierz pozycję
[Opcje wysyłania obrazów].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi-Fi]
→ [Aut. wysył. obr. do komputera] →
[Opcje wysyłania obrazów].
●● Wybierz lub określ zdjęcia
do wyświetlania.
3
Automatycznie wysyłaj zdjęcia
do komputera.
●● Musisz najpierw zalogować się
na komputerze podłączonym do
punktu dostępu.
●● Włącz aparat, będąc w zasięgu
punktu dostępu.
●● Zdjęcia będą automatycznie wysyłane do
komputera zgodnie z opcjami wybranymi
w kroku 2.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Gdy używasz automatycznego wysyłania zdjęć, zadbaj
o dostateczne naładowanie akumulatora. Podczas automatycznego
wysyłania zdjęć nie działa automatyczne wyłączanie aparatu.
●● Zdjęcia wykonane po automatycznym wysłaniu zdjęć nie zostaną
wysłane do komputera od razu. Zostaną wysłane automatycznie
po ponownym włączeniu aparatu.
24
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Automatyczne wysłanie zdjęć do komputera następuje po
włączeniu aparatu, jeśli znajduje się on w zasięgu punktu
dostępu. Jeśli automatyczne wysyłanie zdjęć nie rozpocznie się
automatycznie, wyłączyć i włącz aparat.
Drukowanie bezprzewodowe na drukarkach
podłączonych do sieci Wi-Fi
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
1
Wyłączanie automatycznego wysyłania zdjęć
Aby wyłączyć automatyczne wysyłanie zdjęć, naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia komun. bezprzew.]
→ [Ustawienia Wi-Fi] → [Aut. wysył. obr. do komputera] →
[Autom. wysyłanie] → [Wyłącz].
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
3
Wybierz ikonę [ ].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
SSID (nazwa sieci)
Hasło
4
Wybierz pozycję [Rejestruj
urządzenie do łączenia].
5
Sprawdź identyfikator SSID i hasło.
25
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
6
Połącz drukarkę z aparatem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktu dostępu
●● W menu ustawień Wi-Fi w drukarce
wybierz identyfikator SSID (nazwę
sieci) wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
●● W polu hasła na drukarce wpisz hasło
wyświetlone na aparacie.
7
Wybierz drukarkę do podłączenia
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
●● Wybierz drukarkę, której chcesz używać,
i naciśnij przycisk .
●● Po nawiązaniu połączenia między
urządzeniami za pośrednictwem sieci
Wi-Fi zostaną wyświetlone zdjęcia
z karty pamięci.
8
Wybierz zdjęcie do wydrukowania.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
.
●● Wybierz lub określ zdjęcia do wyświetlenia,
a następnie je wydrukuj (= 44).
Podczas łączenia urządzeń musisz być w pobliżu punktu dostępu,
ponieważ będzie konieczne naciśnięcie przycisku WPS.
1
Wybierz pozycję [WPS (tryb PBC)].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Funkcja Wi‑Fi]
→ [ ] → [Rejestruj urządzenie
do łączenia] → [Przełącz sieć]
→ [Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK] → [OK].
2
Naciśnij przycisk WPS na
punkcie dostępu.
3
Wybierz opcję [Nastawy
automatyczne] na ekranie
[Nastawa adr. IP] aparatu.
●● Nastąpi teraz próba nawiązania
połączenia między aparatem
a punktem dostępu.
4
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Po nawiązaniu połączenia przejdź
do kroku 7 w sekcji „Łączenie za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (= 25).
26
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Przesyłanie zdjęć do usług sieci Web
Rejestrowanie usług sieci Web
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub komputera.
●● Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga
użycia smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem
z Internetem.
●● Sprawdź dostępne w witrynie CANON iMAGE GATEWAY w sieci
internetowej dane dotyczące przeglądarki (program Microsoft Internet
Explorer itd.), warunki użytkowania oraz informacje o ustawieniach
i wersji.
●● Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
w sieci internetowej (http://www.canon.com/cig/).
●● Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON
iMAGE GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON
iMAGE GATEWAY.
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Podczas łączenia urządzeń musisz być w pobliżu punktu dostępu,
ponieważ będzie konieczne naciśnięcie przycisku WPS.
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając
w aparacie serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę
internetową. Uwaga: aby otrzymać powiadomienie o zakończeniu
konfiguracji ustawień powiązania, należy podać adres e-mail używany
na komputerze lub w smartfonie.
1
Przygotuj aparat do używania
funkcji bezprzewodowych.
●● Zobacz „Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych” (= 8)
(lub po zakończeniu przejdź do
następnego kroku).
2
3
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
Wybierz ikonę [
].
●● Aby korzystać z usług sieci Web innych niż serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mieć powiązane z nimi konto. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług internetowych,
w których chcesz się zarejestrować.
●● Za połączenie z usługodawcą internetowym (ISP) i korzystanie
z punktów dostępu mogą być pobierane opłaty.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
4
Zaakceptuj umowę, aby wprowadzić
adres e-mail.
●● Przeczytaj wyświetloną umowę,
a następnie wybierz opcję [Zgoda].
27
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
5
Nawiąż połączenie z punktem dostępu.
9
●● Wybierz pozycję [Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK] → [OK].
●● Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.
●● Wybierz opcję [Nastawy automatyczne]
na ekranie [Nastawa adr. IP], aby
podłączyć aparat do punktu dostępu.
6
Wprowadź swój adres e-mail.
●● Po połączeniu aparatu z serwisem
CANON iMAGE GATEWAY wyświetlany
jest ekran, na którym należy wprowadzić
adres e-mail.
●● Wprowadź adres e-mail i przejdź dalej.
7
Wprowadź czterocyfrowy numer.
●● Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer i przejdź dalej.
●● Ten czterocyfrowy numer będzie
później potrzebny w punkcie 9 przy
konfigurowaniu powiązania z serwisem
CANON iMAGE GATEWAY.
8
Wyświetl stronę, której adres
podano w powiadomieniu, i dokończ
wprowadzanie ustawień powiązania
z aparatem.
●● Za pomocą komputera lub smartfona
wyświetl stronę, której adres podano
w powiadomieniu.
●● Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
powiązania z aparatem.
10
Dokończ wprowadzanie w aparacie
ustawień serwisu CANON iMAGE
GATEWAY.
●● Wybierz pozycję [
przycisk .
] i naciśnij
●● Serwis CANON iMAGE GATEWAY
został dodany jako docelowa usługa
internetowa.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Sprawdź, czy przyszło
powiadomienie.
●● Po wysłaniu informacji do serwisu
CANON iMAGE GATEWAY otrzymasz
powiadomienie pocztą e-mail na adres
wprowadzony w punkcie 6.
●● Upewnij się wcześniej, że program pocztowy na komputerze lub
w smartfonie nie blokuje wiadomości e-mail z określonych domen,
ponieważ mogłoby to przeszkodzić w otrzymaniu powiadomienia.
●● Na następnym ekranie, na którym
znajduje się informacja o wysłaniu
powiadomienia, naciśnij przycisk .
●● Ikona [
ikoną [
] zostanie zastąpiona
].
28
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Przesyłanie zdjęć do usług sieci Web
Rejestrowanie innych usług sieci Web
Możesz również dodać do aparatu usługi internetowe inne niż CANON
iMAGE GATEWAY.
1
Zaloguj się w serwisie CANON iMAGE
GATEWAY i uzyskaj dostęp do strony
ustawień połączenia aparatu.
●● Za pomocą komputera lub
smartfonu przejdź pod adres
http://www.canon.com/cig/ i odwiedź
witrynę serwisu CANON iMAGE
GATEWAY.
2
Skonfiguruj usługę internetową,
której chcesz używać.
●● Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie smartfonu lub
komputera, aby skonfigurować usługę
internetową.
3
Wybierz ikonę [
●● Naciśnij przycisk
pozycję [
].
].
, aby wybrać
●● Jeśli skonfigurowane ustawienia zostaną zmienione, wykonaj
ponownie czynności opisane w tych punktach, aby zaktualizować
ustawienia aparatu.
1
Funkcje bezprzewodowe
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
●● Naciśnij przycisk
.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
2
Wybierz miejsce docelowe.
●● Wybierz ikonę usługi internetowej
i naciśnij przycisk .
●● Jeśli usługa internetowa umożliwia
wybranie odbiorców lub opcji
udostępniania, wybierz odpowiednią
pozycję na wyświetlonym ekranie
wybierania odbiorców, a następnie
naciśnij przycisk .
3
Wyślij zdjęcie.
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
●● Wybierz opcje wysyłania i prześlij zdjęcie.
●● W przypadku przesyłania materiałów
do serwisu YouTube zapoznaj się
z warunkami świadczenia usługi,
a następnie wybierz opcję [Zgoda]
i naciśnij przycisk .
Skorowidz
●● Po wysłaniu obrazu zostanie wyświetlony
komunikat [OK]. Aby powrócić do ekranu
wyświetlania, naciśnij przycisk .
●● Aby wyświetlić w smartfonie zdjęcia przesłane do serwisu
CANON iMAGE GATEWAY, skorzystaj ze specjalnej aplikacji
Canon Online Photo Album. Pobierz i zainstaluj aplikację
Canon Online Photo Album ze sklepu App Store (telefony iPhone
i tablety iPad) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
29
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Ponowne łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Po zarejestrowaniu ustawień połączenia można ponownie łączyć się
z urządzeniami lub usługami internetowymi za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1
2
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
Wybierz element.
●● Z listy wcześniejszych połączeń wybierz
urządzenie lub usługę, z którą chcesz
się połączyć przez sieć Wi-Fi, i naciśnij
przycisk . Jeśli szukanego urządzenia
lub usługi nie widać na liście, możesz
przejść na inne ekrany za pomocą
przycisków / .
●● Wcześniejsze połączenia nie są
wyświetlane, gdy w menu [Historia
połączeń] jest wybrana opcja [Ukryj].
Usługi internetowe
●● Krok 3 nie jest konieczny.
3
Przygotuj drugie urządzenie.
Smartfony
EOS Utility
●● Uruchom na komputerze program
EOS Utility.
●● Jeśli ustawienia komputera zostały
zmienione w celu nawiązania połączenia
z innymi urządzeniami, przywróć
ustawienia służące do łączenia się
z aparatem lub jego punktem dostępu
przez Wi-Fi.
●● W przypadku bezpośrednich połączeń
Wi-Fi między aparatem a komputerem
identyfikator SSID (nazwa sieci) kończy
się na _Canon0A.
Drukarki
●● Jeśli ustawienia drukarki zostały
zmienione w celu nawiązania połączenia
z innymi urządzeniami, przywróć
ustawienia służące do łączenia się
z aparatem lub jego punktem dostępu
przez Wi-Fi.
●● W przypadku bezpośrednich połączeń
Wi-Fi między aparatem a drukarką
identyfikator SSID (nazwa sieci) kończy
się na _Canon0A.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Na smartfonie włącz funkcję Wi-Fi
i uruchom aplikację Camera Connect.
●● Jeśli ustawienia smartfona zostały
zmienione w celu nawiązania połączenia
z innymi urządzeniami, przywróć
ustawienia służące do łączenia się
z aparatem lub jego punktem dostępu
przez Wi-Fi.
●● W przypadku bezpośrednich połączeń
Wi-Fi między aparatem a smartfonem
identyfikator SSID (nazwa sieci) kończy
się na _Canon0A.
30
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Łączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze
smartfonami podłączonymi przez Bluetooth
Połącz się ponownie za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze smartfonem
podłączonym przez Bluetooth w poniższy sposób.
W systemie Android
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Uruchom aplikację Camera Connect
na smartfonie, dotykając jej ikony.
2
Wybierz funkcję Camera Connect.
●● Wybierz funkcję aplikacji Camera Connect.
●● Połączenie zostanie nawiązane
automatycznie.
Po połączeniu urządzeń zostanie
wyświetlony ekran wybranej funkcji.
W systemie iOS
3
Na smartfonie nawiąż połączenie
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
●● Dotknij przycisku wyświetlonego
w smartfonie, aby zgodnie z instrukcjami
skopiować hasło.
●● W wyświetlonych ustawieniach sieci
Wi‑Fi wybierz identyfikator SSID aparatu,
z którym chcesz się połączyć.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Dotknij pola hasła i wklej hasło,
aby ustanowić połączenie.
Fotografowanie
●● Wyświetl ekran aplikacji Camera Connect.
Odtwarzanie
●● Po chwili zostanie ustanowione
połączenie Wi-Fi i na smartfonie pojawi
się ekran wybranej funkcji.
Ustawienia
●● W aparacie pojawi się komunikat
[Wi‑Fi włączona].
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
2
Wybierz funkcję Camera Connect.
31
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zmienianie nicka urządzenia
Nick urządzenia możesz zmienić.
1
Przejdź do ekranu Nick.
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Nick] →
przycisk .
2
Zmień nick urządzenia.
●● Zmień nick za pomocą wyświetlonej
klawiatury.
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia
Ustawienia połączenia zapisane w aparacie można zmienić lub usunąć.
Przed zmianą lub usunięciem ustawień połączenia zakończ
połączenie Wi-Fi.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
1
Gdy aparat jest włączony,
naciśnij przycisk .
Konfiguracja i podstawowe
informacje
2
Wybierz element.
Fotografowanie
●● Z ekranu widocznego po lewej stronie
możesz przejść na inne ekrany,
naciskając przyciski / .
●● Na ekranie widocznym po lewej
stronie wybierz pozycję z ustawieniami
połączenia, które chcesz usunąć
lub zmienić.
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
3
Wybierz pozycję [Edytuj informacje
o urządzeniu].
Skorowidz
●● Na wyświetlonym ekranie wybierz
urządzenie, którego ustawienia
połączenia chcesz zmienić lub usunąć,
a następnie zmień lub usuń te ustawienia.
32
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej
Można skasować wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
Dzięki temu możesz uniknąć ujawnienia poufnych informacji,
gdy pożyczasz lub sprzedajesz aparat.
Kasowanie ustawień
●● Naciśnij przycisk
i wybierz
pozycje [ ] → [ 1] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Kasuj nastawy]
→ [OK].
Usuwanie informacji o urządzeniach
sparowanych poprzez Bluetooth
Przed sparowaniem aparatu z innym smartfonem należy usunąć
informacje o wszystkich smartfonach, z którymi się łączył.
Czynności na aparacie
●● Naciśnij przycisk
i wybierz pozycje [ ] → [ 1] →
[Ustawienia komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth] → [Spr./kasuj inf.
o połączeniu] → przycisk
→ [OK] → przycisk .
Czynności na smartfonie
●● W menu ustawień Bluetooth w smartfonie usuń zarejestrowane w nim
informacje o aparacie.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
33
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Akcesoria
Radość odkrywania nowych zastosowań aparatu dzięki opcjonalnym
akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym
oddzielnie.
Skorowidz
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, należy używać
go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.
Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia produktu ani wypadki, takie jak pożary, które zostaną
spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych
niż Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem akumulatora).
Uwaga: spowodowane takimi przyczynami naprawy produktu firmy
Canon nie są objęte gwarancją i są zawsze odpłatne.
34
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Schemat systemu
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
600EX
II-RT
600EX-RT 430EX III-RT/ 430EX II
430EX III
270EX II ST-E3-RT
ST-E2*1 Lampa błyskowa Lampa błyskowa
Macro Twin Lite Macro Ring Lite
MT-26EX-RT
MR-14EX II
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
BR-E1
Obiektywy EF-M
Dołączone akcesoria
Obiektywy EF
Obiektywy EF-S
Fotografowanie
Odtwarzanie
Adapter mocowania
EF-EOS M
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Stereofoniczny mikrofon kierunkowy
DM-E1
Pasek
na szyję
EM-200DB*2
Kabel USB
(po stronie aparatu
złącze Micro-B)*3
Pasek
na szyję
EM-E2
Akumulator
LP-E12*2
Ładowarka
z serii LC-E12*2
Adapter
prądu
stałego
DR-E12
*2
*3
Przewód HDMI
(po stronie aparatu złącze
typu D)
Telewizor/monitor
Drukarki zgodne
z PictBridge
Dodatek
Skorowidz
Port USB
Kompaktowy
zasilacz
sieciowy
CA-PS700
Futerał na korpus
EH32-CJ
*1
Błędy i ostrzeżenia
SD/SDHC/SDXC
Karta pamięci
Czytnik kart
Gniazdo
karty
Komputer
W przypadku niektórych obiektywów może być konieczne użycie przewodu
zdalnej stopki aparatu OC-E3.
Dostępne również do oddzielnego zakupu.
Dostępne jest również oryginalne akcesorium firmy Canon (kabel interfejsu
IFC‑600PCU).
35
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Akcesoria opcjonalne
Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie.
Należy pamiętać, że ich dostępność zmienia się w zależności od regionu,
a niektóre mogą być już całkowicie niedostępne.
Obiektywy
Obiektywy EF-M, EF i EF-S
●● Obiektywy należy zmieniać zależnie
od fotografowanego obiektu lub
preferowanego stylu fotografowania.
W przypadku obiektywów EF i EF-S
wymagany jest adapter mocowania
EF‑EOS M.
Adapter mocowania EF-EOS M
●● Za pomocą tego adapter mocowania
można podłączać obiektywy EF lub EF-S.
Kompaktowy zasilacz sieciowy CA-PS700
●● Służy do zasilania aparatu z gniazdka
sieci elektrycznej. Zaleca się korzystanie
z niego, gdy aparat ma być włączony
przez dłuższy czas albo jest podłączany
do drukarki lub komputera. Zestawu
tego nie można używać do ładowania
akumulatora w aparacie.
Adapter prądu stałego DR-E12
●● Do użytku wraz z kompaktowym
zasilaczem sieciowym.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
●● Z ładowarki i kompaktowego zasilacza sieciowego można
korzystać w regionach, w których stosowane jest zasilanie
prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
●● W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach
należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki.
Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego transformatora
elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Zasilanie
Akumulator LP-E12
●● Akumulator litowo-jonowy
Ładowarka LC-E12
●● Ładowarka do akumulatora LP-E12
●● Akumulator jest zaopatrzony w wygodną pokrywę, którą można
założyć, aby mieć dostępną szybką sygnalizację stanu jego
naładowania. Zamocuj pokrywę w taki sposób, aby symbol
—
był widoczny na naładowanym akumulatorze, a symbol
niewidoczny na nienaładowanym.
36
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Lampa błyskowa
Mikrofon
Speedlite 600EX II-RT/600EX-RT/
430EX III-RT/430EX III/430EX II/270EX II
●● Lampa błyskowa ze stopką umożliwiająca
fotografowanie w różnych stylach.
Obsługiwane są również modele
Speedlite 580EX II, 580EX, 550EX,
430EX, 420EX, 380EX, 320EX, 270EX,
220EX i 90EX.
Wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite
Transmitter ST-E3-RT/ST-E2
●● Umożliwia bezprzewodowe sterowanie
lampami błyskowymi Speedlite
(z wyjątkiem Speedlite 220EX/270EX).
●● W przypadku używania wyzwalacza
ST‑E2 z niektórymi obiektywami
konieczne może być użycie przewodu
zdalnej stopki aparatu OC-E3.
Lampa błyskowa Macro Twin Lite
MT‑26EX-RT
Lampa błyskowa Macro Ring Lite
MR‑14EX II
●● Zewnętrzna lampa błyskowa
umożliwiająca wykonywanie zdjęć makro
w różnych stylach. Obsługiwany jest
również model MR-14EX.
Funkcje bezprzewodowe
Stereofoniczny mikrofon
kierunkowy DM-E1
●● Dźwięki towarzyszące pracy aparatu
i obiektywu są mniej słyszalne na filmach
nagrywanych z użyciem tego mikrofonu.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Inne akcesoria
Odtwarzanie
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania BR-E1
●● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
korzystający z połączenia Bluetooth.
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Futerał na korpus EH32-CJ
●● Służy do ochrony aparatu przed kurzem
i zarysowaniem; pięknie się prezentuje.
Dodatek
Skorowidz
Pasek na szyję EM-E2
●● Miękki, wygodny pasek na szyję.
Kabel interfejsu IFC-600PCU
Przewód zdalnej stopki aparatu OC-E3
●● Przewód umożliwiający korzystanie z lamp
Speedlite bez montowania ich na aparacie.
●● Służy do podłączania aparatu
do komputera lub drukarki.
37
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Drukarki
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych
Drukarki Canon zgodne z PictBridge
●● Zdjęcia można drukować po podłączeniu
aparatu bezpośrednio do drukarki bez
konieczności korzystania z komputera.
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora
Zdjęcia można wyświetlać na telewizorze po połączeniu go z aparatem
standardowym przewodu HDMI (o maksymalnej długości 2,5 m,
ze złączem typu D po stronie aparatu).
Informacje dotyczące podłączania lub przełączania wejść znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
1
Upewnij się, że aparat i telewizor
są wyłączone.
Odtwarzanie
2
Podłącz aparat do telewizora.
Ustawienia
●● Po stronie telewizora włóż wtyczkę kabla
do gniazda wejściowego HDMI zgodnie
z ilustracją.
●● Po stronie aparatu otwórz pokrywę
złącz i włóż wtyczkę kabla do gniazda
w aparacie.
3
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Włącz telewizor i przełącz go na
wejście sygnału zewnętrznego.
●● Przełącz wejście telewizora na wejście
sygnału zewnętrznego podłączonego
za pomocą kabla w punkcie 2.
38
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
4
Zasilanie aparatu z sieci elektrycznej
Włącz aparat.
●● Przesuń przełącznik ON/OFF
w pozycję [ON].
●● Naciśnij przycisk
.
●● Zdjęcia i filmy z aparatu są teraz
wyświetlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).
Zasilanie aparatu za pomocą kompaktowego zasilacza sieciowego
CA‑PS700 i adaptera prądu stałego DR-E12 (oba sprzedawane
oddzielnie) eliminuje konieczność regularnego sprawdzania stanu
naładowania akumulatora.
●● Po zakończeniu wyłącz najpierw aparat
i telewizor, a dopiero później odłącz kabel.
(1)
●● Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje ekranu dotykowego
są niedostępne.
●● Podczas odtwarzania za pośrednictwem HDMI wyświetlenie
następnego obrazu może zająć więcej czasu, jeśli następny film
ma inną niż poprzedni rozdzielczość (4K i HD) lub liczbę klatek
na sekundę.
●● Gdy aparat jest podłączony do telewizora, można też fotografować,
mając do dyspozycji wyświetlanie podglądu na dużym ekranie.
Odtwarzanie obrazów RAW na telewizorach HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
Aby dopasować wyświetlanie kolorów do charakterystyki telewizora HDR,
wybierz kartę [
3] → [Wyjście HDMI HDR] → [Włącz].
●● Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR.
Informacje dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
●● W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać
w niepożądany sposób.
●● Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane
na telewizorze HDR.
(2)
1
2
Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
Włóż adapter.
●● Trzymając pokrywę otwartą i adapter ze
stykami (1) w położeniu pokazanym na
ilustracji, przesuń przełącznik blokowania
akumulatora w kierunku wskazywanym
przez strzałkę (2) i wkładaj akumulator,
aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
●● Zamknij pokrywę.
3
(2)
Podłącz zasilacz do adaptera.
●● Otwórz pokrywę i podłącz wtyczkę
zasilacza do adaptera.
(1)
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
4
Podłącz przewód zasilający.
●● Podłącz jeden koniec przewodu
zasilającego do zasilacza, a drugi koniec
do gniazdka sieci elektrycznej.
●● Włącz aparat, aby użyć go
w dowolnym celu.
●● Po zakończeniu korzystania z aparatu
wyłącz go i odłącz przewód zasilający
od gniazdka sieci elektrycznej.
39
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe
●● Nie należy odłączać zasilacza ani przewód zasilający, gdy aparat
jest włączony. Mogłoby to spowodować usunięcie wykonanych
zdjęć lub uszkodzenie aparatu.
●● Nie należy podłączać zasilacza ani jego kabla do innych urządzeń.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
Korzystanie z gorącej stopki
Gorąca stopka umożliwia podłączenie opcjonalnej zewnętrznej lampy
błyskowej lub mikrofonu.
1
Zdejmij dekiel gorącej stopki.
●● Ściągnij dekiel w pokazany sposób.
●● Aby nie zgubić dekla, włóż go do futerału
lampy błyskowej lub mikrofonu.
2
Załóż dekiel gorącej stopki.
●● Po odłączeniu zewnętrznej lampy
błyskowej lub mikrofonu załóż dekiel
z powrotem, aby zabezpieczyć
gorącą stopkę.
●● Zapoznaj się również z dodatkowymi informacjami w instrukcji
obsługi swojej lampy z serii Speedlite EX. Ten aparat jest typu A
i obsługuje wszystkie funkcje lamp z serii Speedlite EX.
1
2
Akcesoria
Obsługa aparatu
Zamontuj lampę błyskową.
Wybierz tryb fotografowania
lub .
,
,
●● W innych trybach nie można zmienić
ustawień lampy błyskowej, ponieważ
jest ona kontrolowana i wyzwalana
automatycznie odpowiednio do potrzeb.
3
Skonfiguruj zewnętrzną lampę
błyskową.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
●● Przewody (lamp błyskowych Macro Ring Lite i Macro Twin Lite
oraz przewód zdalnej stopki aparatu) powinny znajdować się
z dala od głowicy lampy.
●● Gdy używany jest statyw, należy tak ustawić jego nogi, aby nie
dotykały głowicy lampy błyskowej.
Dodatek
Skorowidz
●● Załóż dekiel w pokazany sposób.
Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie)
Opcjonalne lampy błyskowe z serii Speedlite EX dają większe możliwości
fotografowania z lampą błyskową.
●● Po podłączeniu lampy błyskowej z serii Speedlite EX nie jest
dostępny ekran ustawień lampy wbudowanej i nie można zmienić
jej ustawień.
●● Oświetlenie wspomagające AF z zewnętrznej lampy błyskowej nie
jest dostępne.
●● Lampy błyskowe inne niż Canon z serii EX mogą nie być
wyzwalane prawidłowo lub w niektórych przypadkach wcale.
●● Używanie lamp błyskowych lub akcesoriów do nich firm innych niż
Canon (zwłaszcza wysokonapięciowych lamp błyskowych) może
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie aparatu.
40
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Konfigurowanie funkcji zewnętrznej lampy błyskowej
Po zamontowaniu zewnętrznej lampy błyskowej skonfiguruj następujące
ustawienia w sekcji [Sterowanie lampą] na karcie [ 1].
●● Lampa błyskowa
●● Pomiar E-TTL II
●● Błysk i długi czas naświetlania
●● Bezpieczna FE
●● Nastawy lampy zewnętrznej (= 41)
●● Nastawy funkcji indywidualnych lampy zewnętrznej (= 41)
●● Kasuj nastawy (= 41)
●● Wybierz pozycje [ 1] → [Sterowanie
lampą] → [Nastawy lampy zewnętrznej]
i naciśnij przycisk .
●● Pojawi się ekran pokazany po lewej stronie.
●● Wybierz pozycję, naciśnij
przycisk , wybierz opcję i naciśnij
przycisk
ponownie.
●● Ekran [Nastawy lampy wbudow.] jest niedostępny po podłączeniu
zewnętrznej lampy błyskowej.
●● Wyświetlane informacje i dostępne ustawienia są różne
w zależności od typu lampy błyskowej, aktualnego trybu błysku,
ustawień funkcji indywidualnych lampy oraz innych czynników.
Szczegółowe informacje o funkcjach dostępnych dla danej lampy
błyskowej można znaleźć w jej instrukcji obsługi.
●● W przypadku lamp z serii Speedlite EX, które są niezgodne
z ustawieniami funkcji lampy, można zmienić tylko ustawienie
[Korekta ekspozycji z lampą]. (W przypadku niektórych lamp
Speedlite EX można też zmienić [Tryb synchronizacji]).
Nastawy funkcji indywidualnych lampy zewnętrznej
Szczegółowe informacje o funkcjach indywidualnych poszczególnych
lamp błyskowych można znaleźć w instrukcjach obsługi tych lamp
(sprzedawanych oddzielnie).
●● Wybierz pozycje [ 1] → [Sterowanie
lampą] → [Nastawy C.Fn lampy zewn.]
i naciśnij przycisk .
●● Wybierz pozycję, naciśnij
przycisk , wybierz opcję i naciśnij
przycisk
ponownie.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Aby uzyskać pełny błysk podczas fotografowania z lampami
Speedlite EX, wybierz w pozycji [Tryb pomiaru światła] opcję
[1:TTL] (automatyczny pomiar błysku).
Przywracanie ustawień domyślnych zewnętrznej lampy błyskowej
Przywróć domyślne ustawienia [Nastawy lampy zewnętrznej]
i [Nastawy C.Fn lampy zewn.].
●● Wybierz pozycje [ 1] → [Sterowanie
lampą] → [Kasuj nastawy], a następnie
naciśnij przycisk .
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz pozycję, naciśnij
przycisk , wybierz pozycję [OK]
i naciśnij przycisk
ponownie.
41
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Korzystanie z oprogramowania
Poniżej przedstawiono oprogramowanie dostępne do pobrania z witryny
firmy Canon w sieci internetowej. Podane instrukcje obejmują instalację
i zapisywanie zdjęć na dysku komputera.
oprogramowanie
Po zainstalowaniu oprogramowania możesz wykonywać na komputerze
poniższe czynności.
●● EOS Utility
-- Importowanie zdjęć i zmiana ustawień aparatu
●● Digital Photo Professional
-- Przeglądanie, przetwarzanie i edytowanie zdjęć, łącznie
z formatem RAW
●● Picture Style Editor
-- Edytowanie stylów obrazów oraz tworzenie i zapisywanie plików
stylów obrazów
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatyczne wysyłanie zdjęć do komputera
●● Map Utility
-- Umożliwia wyświetlanie na mapie informacji GPS dodanych do zdjęć
Sprawdzanie konfiguracji komputera
Szczegółowe wymagania systemowe oprogramowania oraz informacje
na temat zgodności (m.in. obsługi w nowych wersjach systemów
operacyjnych) można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
Instalowanie oprogramowania
1
Pobierz oprogramowanie.
●● Korzystając z komputera podłączonego
do Internetu, wyświetl stronę o adresie
http://www.canon.com/icpd/.
●● Przejdź do witryny przeznaczonej
dla Twojego kraju lub regionu.
●● Pobierz oprogramowanie.
2
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
●● Kliknij dwukrotnie pobrany plik,
aby go zainstalować.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Aby wyświetlać i edytować filmy przy użyciu komputera,
użyj preinstalowanego lub powszechnie dostępnego
oprogramowania zgodnego z filmami nagranymi przy
użyciu aparatu.
●● Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie z witryny
internetowej firmy Canon.
42
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
Aby zapisać zdjęcia na komputerze, podłącz do niego aparat kablem USB
(sprzedawanym oddzielnie; ze złączem Micro-B po stronie aparatu).
(1)
(2)
1
Podłącz aparat do komputera.
●● Otwórz osłonę przy wyłączonym
aparacie (1). Ustaw mniejszą wtyczkę
kabla zgodnie z ilustracją i włóż ją
do końca do złącza w aparacie (2).
●● Podłącz większą wtyczkę kabla do
portu USB w komputerze. Szczegółowe
informacje na temat połączeń USB
na komputerze można znaleźć w jego
instrukcji obsługi.
2
Włącz aparat i uruchom
program EOS Utility.
●● Przesuń przełącznik ON/OFF
w pozycję [ON].
●● Windows: Kliknij dwukrotnie ikonę
programu EOS Utility na pulpicie.
●● Mac OS: Kliknij ikonę programu
EOS Utility w Doku.
●● Po wykonaniu powyższych czynności
program EOS Utility będzie zawsze
uruchamiany automatycznie po
ponownym podłączeniu aparatu
do komputera i włączeniu aparatu.
3
Zapisz zdjęcia z aparatu
na dysku komputera.
●● Kliknij przycisk [Download images to
computer/Pobierz zdjęcia na komputer]
→ [Start automatic download/Rozpocznij
automatyczne pobieranie].
●● Po zapisaniu obrazów w folderze
Pictures na dysku komputera
(w oddzielnych folderach z nazwami
utworzonymi na podstawie dat)
program Digital Photo Professional jest
uruchamiany automatycznie i wyświetla
zaimportowane zdjęcia.
●● Po zapisaniu zdjęć zamknij program
EOS Utility, wyłącz aparat, po czym
odłącz kabel.
●● Korzystając z programu Digital Photo
Professional, przeglądaj zdjęcia zapisane
na dysku komputera. Aby wyświetlać
filmy, użyj preinstalowanego
lub powszechnie dostępnego
oprogramowania zgodnego z filmami
nagranymi przy użyciu aparatu.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
●● Po podłączeniu aparatu do komputera po raz pierwszy
instalowane są sterowniki. W związku z tym może upłynąć kilka
minut, zanim zdjęcia w aparacie staną się dostępne.
●● Mimo że zdjęcia można zapisać na dysku komputera, podłączając
po prostu aparat do komputera bez użycia oprogramowania,
wiąże się to z następującymi ograniczeniami:
-- Po podłączeniu aparatu do komputera może upłynąć kilka
minut, zanim zdjęcia w aparacie staną się dostępne.
-- Zdjęcia wykonane w orientacji pionowej mogą być zapisywane
w orientacji poziomej.
-- Zdjęcia RAW (lub zdjęcia JPEG zarejestrowane równocześnie
ze zdjęciami RAW) mogą nie zostać zapisane.
-- Ustawienia ochrony zdjęć mogą zostać skasowane przy
zapisywaniu zdjęć na dysku komputera.
-- Podczas zapisywania zdjęć lub informacji o nich mogą
występować pewne problemy w zależności od wersji systemu
operacyjnego, użytkowanego oprogramowania lub rozmiaru
plików obrazów.
Dodatek
Skorowidz
43
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
4
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia można z łatwością drukować po podłączeniu aparatu do drukarki.
W aparacie można wskazywać zdjęcia do jednoczesnego drukowania,
przygotowywać zlecenia dla pracowni fotograficznych oraz przygotowywać
zlecenia lub drukować zdjęcia przeznaczone do fotoksiążek.
Na potrzeby ilustracji użyto drukarki Compact Photo Printer z serii
Canon SELPHY CP. Zawartość ekranów i dostępne funkcje zmieniają się
w zależności od modelu drukarki. Dodatkowe informacje można ponadto
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.
Łatwe drukowanie
Wykonane zdjęcia można łatwo drukować po podłączeniu aparatu do
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (sprzedawanej oddzielnie)
kablem USB (sprzedawanym oddzielnie; ze złączem Micro-B po
stronie aparatu).
1
Upewnij się, że aparat i drukarka
są wyłączone.
2
Podłącz aparat do drukarki.
●● Otwórz pokrywę złącz i włóż mniejszą
wtyczkę do końca do gniazda aparatu
w sposób pokazany na ilustracji.
Włącz aparat.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
5
6
Wybierz zdjęcie.
Przejdź do ekranu drukowania.
●● Naciśnij przycisk , wybierz pozycję
[Drukuj obraz] i naciśnij przycisk
ponownie.
7
Wydrukuj zdjęcie.
●● Wybierz pozycję [Drukuj] i naciśnij
przycisk .
●● Rozpocznie się drukowanie.
●● Aby wydrukować inne obrazy,
po zakończeniu drukowania powtórz
powyższe czynności od punktu 5.
●● Po zakończeniu drukowania wyłącz
aparat i drukarkę oraz odłącz kabel.
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Podłącz większą wtyczkę kabla do
drukarki. Szczegółowe informacje na
temat innych połączeń można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej
z drukarką.
3
Włącz drukarkę.
44
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Konfigurowanie ustawień drukowania
1
Konfigurowanie ustawień drukowania
Przejdź do ekranu drukowania.
●● Wyświetl ekran pokazany
po lewej stronie, wykonując
czynności z punktów 1–6 w sekcji
„Łatwe drukowanie” (= 44).
2
1
Wprowadź ustawienia.
●● Wybierz pozycję i naciśnij przycisk
Funkcje bezprzewodowe
Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia
można skonfigurować w sposób przedstawiony poniżej. Ustawienia te
będą stosowane do wszystkich zdjęć na liście drukowania.
.
●● Na następnym ekranie wybierz jedną
z opcji, a następnie naciśnij przycisk ,
aby powrócić do ekranu drukowania.
Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)
W aparacie można skonfigurować jednoczesne drukowanie zdjęć
i zamawianie odbitek w pracowni fotograficznej.
Można wybrać na karcie pamięci maks. 998 zdjęć i wprowadzić
odpowiednie ustawienia (= 46), np. liczbę odbitek, w sposób
przedstawiony poniżej. Przygotowane tą metodą informacje o drukowaniu
będą zgodne ze standardami DPOF (ang. Digital Print Order Format —
format poleceń druku cyfrowego).
Obsługa aparatu
Wybierz pozycję [Polecenie
wydruku obrazów].
●● Wybierz pozycję [Polecenie wydruku
obrazów] na karcie [ 1], a następnie
naciśnij przycisk .
2
Akcesoria
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Wybierz pozycję [Nastawy].
Ustawienia
●● Wybierz opcję [Nastawy] i naciśnij
przycisk .
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
●● Wybierz pozycję i naciśnij przycisk
●● Na następnym ekranie wybierz
jedną z opcji, a następnie naciśnij
, aby powrócić do
przycisk
ekranu drukowania.
.
Dodatek
Skorowidz
●● Nie można wybrać obrazów RAW ani filmów.
●● W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez
użytkownika ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez
drukarkę lub pracownię fotograficzną.
●● Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania
dla zdjęć z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat.
Zmiana ustawień drukowania za pomocą użytkowanego
aparatu może spowodować zastąpienie wszystkich
dotychczasowych ustawień.
●● Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wł.] niektóre drukarki
mogą drukować datę dwukrotnie.
45
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
3
Wybieranie zdjęć do wydrukowania
1
Wybierz zdjęcia do wydrukowania.
●● Wyświetl ekran pokazany po lewej
stronie, wykonując czynności z punktu 1
w sekcji „Konfigurowanie ustawień
drukowania” (= 45).
●● Wybierz opcję [Wyb.obraz] lub [Wielokr.],
a następnie naciśnij przycisk .
●● Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dodać zdjęcia
do wydrukowania.
Fotoksiążki można konfigurować w aparacie, wybierając maksymalnie
998 zdjęć zapisanych na karcie pamięci oraz przesyłając je do komputera
za pomocą oprogramowania. Na komputerze zdjęcia trafiają do
specjalnego folderu. Przydaje się to w celu zamawiania przez Internet
drukowanych fotoksiążek lub drukowania ich na własnej drukarce.
2
●● Pojawi się ikona [
].
●● Aby usunąć zdjęcie z fotoksiążki, naciśnij
ponownie przycisk . Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
Wybierz pozycję [Opcje fotoksiążki].
1]
Akcesoria
Obsługa aparatu
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Po zakończeniu wprowadzania ustawień
, aby powrócić
naciśnij przycisk
do ekranu menu.
Fotografowanie
●● Wybierz pozycję i naciśnij przycisk
Odtwarzanie
Ustawienia
●● W punkcje 2 w sekcji „Dodawanie
poszczególnych zdjęć” (= 46) wybierz
pozycję [Wielokr.], aby wyświetlić ekran
pokazany po lewej stronie.
●● Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dodać zdjęcia.
Dodawanie poszczególnych zdjęć
●● Naciśnij przycisk
, wybierz [
→ [Opcje fotoksiążki], a następnie
naciśnij przycisk .
Funkcje bezprzewodowe
.
Równoczesne dodawanie wielu obrazów
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki
1
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania
dla zdjęć z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat.
Zmiana ustawień drukowania za pomocą użytkowanego
aparatu może spowodować zastąpienie wszystkich
dotychczasowych ustawień.
Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
●● Wybierz pozycję [Wybierz obrazy]
i naciśnij przycisk .
●● Nie można wybrać obrazów RAW ani filmów.
46
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zalecenia dotyczące obsługi
Część 2:
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe informacje
Dowiedz się, jak skonfigurować aparat i korzystać z jego
podstawowych funkcji.
●● Aparat to precyzyjne urządzenie elektroniczne. Należy unikać
upuszczania go i narażania na silne wstrząsy.
●● Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu magnesów, silników ani
innych urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne.
Silne pole magnetyczne może spowodować wadliwe działanie lub
usunięcie danych obrazu.
●● Jeśli na aparacie lub ekranie znajdują się krople wody lub kurz,
należy przetrzeć te elementy suchą i miękką tkaniną, np. ściereczką do
czyszczenia okularów. Nie należy ich mocno pocierać ani używać siły.
●● Aparatu i ekranu nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne.
●● Kurz należy usuwać z obiektywu za pomocą pędzelka z dmuchawą.
Jeśli czyszczenie sprawia kłopoty, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
●● Nieużywane akumulatory należy przechowywać w worku z tworzywa
sztucznego lub innym pojemniku. Aby zapewnić odpowiednią
wydajność akumulatorów, należy ładować nieużywane akumulatory
w przybliżeniu co rok, a następnie korzystać z aparatu do chwili,
gdy akumulatory zostaną rozładowane, przed umieszczeniem
akumulatorów w miejscu przechowywania.
●● Nie wolno dotykać złączy aparatu ani obiektywu. Mogłoby to
spowodować usterkę aparatu.
●● Aby zapobiec uszkodzeniu matrycy światłoczułej, nie wolno dotykać
jej po odłączenia obiektywu.
●● Nie wolno blokować działania migawki palcem ani innym przedmiotem.
Może to spowodować awarię.
●● Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć obiektyw tylną
częścią skierowaną do góry i założyć dekle na obiektyw, aby zapobiec
porysowaniu powierzchni obiektywu i jego złącza elektryczne.
●● Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały
się do wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także — w rzadkich
sytuacjach — plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów
i przedostające się przed matrycę. Jeżeli plamy są wciąż widoczne na
zdjęciach po automatycznym czyszczeniu matrycy, należy skontaktować
się z punktem obsługi klienta, aby zlecić czyszczenie matrycy.
●● Zaleca się okresowe czyszczenie korpusu aparatu i mocowania
obiektywu miękką ściereczką do wycierania obiektywów.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
47
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Początkowe przygotowania
Ładowanie akumulatora
●● Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator za pomocą
dostarczonej w zestawie ładowarki. Należy pamiętać o jej
początkowym naładowaniu, ponieważ aparat jest sprzedawany
z nienaładowanym akumulatorem.
●● Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi
to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
●● Problemy z ładowarką mogą powodować uaktywnienie układu
zabezpieczającego, który przerywa ładowanie i włącza migającą
pomarańczową kontrolkę ładowania. W takim wypadku należy
odłączyć wtyczkę zasilającą ładowarki od gniazdka sieci elektrycznej
i wyjąć akumulator. Należy ponownie podłączyć akumulator do
ładowarki i poczekać przez chwilę przed ponownym podłączeniem
ładowarki do gniazdka sieci elektrycznej.
●● Z ładowarki można korzystać w regionach, w których stosowane
jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy
używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy
korzystać z podróżnego transformatora elektrycznego, gdyż może on
uszkodzić akumulator.
●● Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy nie
są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym będzie
użytkowany (lub dzień wcześniej).
był
●● Zamocuj pokrywę akumulatora w taki sposób, aby symbol
widoczny na naładowanym akumulatorze i pozostawał niewidoczny
na nienaładowanym, informując o stanie naładowania.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
●● Akumulator włożony niewłaściwą stroną nie może się zablokować
w odpowiednim położeniu. Przy wkładaniu akumulatora należy zawsze
upewnić się, że jest odpowiednio ustawiony i zatrzaskuje się na
swoim miejscu.
●● Wszelkie modyfikowane aktualnie ustawienia mogą ulec usunięciu,
jeśli akumulator zostanie wyjęty, gdy aparat jest włączony.
●● Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
●● Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem
ochrony przed zapisem ustawionym w położeniu blokady. Przesuń
przełącznik do pozycji odblokowania.
●● Przy wkładaniu karty pamięci należy upewnić się, że jest odpowiednio
ustawiona. Włożenie karty pamięci w niewłaściwym kierunku może
spowodować uszkodzenie aparatu.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
●● Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/czas/strefa],
ustaw bieżącą datę, godzinę i strefę czasową. Informacje
wprowadzone w ten sposób są zapisywane we właściwościach
wykonywanych zdjęć i wykorzystywane do sortowania zdjęć według
daty fotografowania lub do druku zdjęć z widoczną datą.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Aby ustawić czas letni (1 godzinę do przodu), na ekranie
[Data/czas/strefa] w pozycji [ ] wybierz opcję [ ].
●● Jeśli ustawienia daty/czasu/strefy zostały skasowane,
wprowadź je ponownie.
48
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Korzystanie z obiektywu
●● Z zoomu należy korzystać przed ustawieniem ostrości. Ostrość może
się nieco zmienić, jeśli obrócisz pierścień zmiany ogniskowej po
ustawieniu ostrości na obiekcie.
●● Aby chronić obiektyw, należy go przechowywać z założonym deklem.
●● Niektóre obiektywy mogą powodować efekt winietowania przy
korzystaniu z wbudowanej lampy błyskowej.
●● Wskazówki, jak uniknąć kurzu i zabrudzeń
-- Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym
stopniu zapylenia.
-- Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy
koniecznie założyć dekiel na korpus.
-- Przed założeniem dekla aparatu należy oczyścić go z kurzu i zabrudzeń.
●● Ponieważ wymiary matrycy światłoczułej są mniejsze niż format
filmu 35 mm, ogniskowa obiektywu będzie działać tak, jakby została
zwiększona ok. 1,6x. Przykładowo, ogniskowa obiektywu 15–45 mm
jest mniej więcej równa ogniskowej 24–72 mm w aparacie 35 mm.
Montowanie obiektywów EF i EF-S
●● Aby korzystać z obiektywów EF i EF-S, należy uprzednio założyć
opcjonalny adapter mocowania EF-EOS M.
●● W przypadku noszenia lub używania aparatu z obiektywem cięższym
od niego samego należy podtrzymywać obiektyw.
●● Korzystanie z adapterów może zwiększyć minimalną odległość
ogniskowania lub zmienić maksymalny współczynnik powiększenia
bądź zakres fotografowania.
●● W przypadku obiektywów EF z mocowaniem statywu (np. obiektywy
superzbliżeniowe) należy przymocować statyw do uchwytu statywu
na obiektywie.
●● Aby skorygować drgania aparatu, należy użyć obiektywu ze
stabilizatorem obrazu. Obiektywy z wbudowaną funkcją stabilizacji
obrazu są oznaczone literami „IS”. Skrót IS oznacza Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu).
Trzymanie aparatu
●● Jeżeli podniesiesz lampę błyskową, nie opieraj na niej palców.
Włączanie/Wyłączanie
●● Po podłączeniu obiektywu EF-M do aparatu i wyłączeniu zasilania
otwór przysłony zamyka się w celu ograniczenia ilości światła
docierającego do aparatu i ochrony wewnętrznych elementów
aparatu. Gdy aparat jest włączany lub wyłączany, słychać cichy odgłos
otwierania lub zamykania przysłony.
●● Matryca światłoczuła jest czyszczona, gdy aparat jest włączany lub
wyłączany, i również słychać cichy odgłos. Nawet gdy aparat jest
włączony, ikona [ ] jest wyświetlana podczas czyszczenia matrycy
światłoczułej. Ikona [ ] nie jest wyświetlana, jeżeli aparat zostanie
włączony lub wyłączony szybko w krótkim czasie.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Aby przełączyć aparat z trybu odtwarzania w tryb fotografowania,
lub przycisk
naciśnij spust migawki do połowy, naciśnij przycisk
filmowania albo obróć pokrętło wyboru trybów.
●● Jeśli podczas działania autofokusu obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
●● Funkcje zaprogramowanych ustawień ostrości i powiększenia
Power Zoom niektórych obiektywów superzbliżeniowych nie
są obsługiwane.
●● W przypadku korzystania ze statywu, gdy na aparacie zamontowany
jest adapter, należy używać mocowania statywu dostarczonego
z adapterem. Nie używaj gniazda statywu w aparacie.
49
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Spust migawki
●● Aby zapewnić ostrość fotografowanego obiektu, najpierw naciśnij
spust migawki do połowy, a gdy ostrość zostanie ustawiona, naciśnij
go do końca w celu wykonania zdjęcia.
●● W przypadku fotografowania bez początkowego naciśnięcia spustu
migawki do połowy fotografowane obiekty mogą być nieostre.
Wizjer
●● Mimo że wizjer został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele
mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa
na rejestrowane obrazy.
●● Wizjer i ekran aparatu nie mogą być włączone jednocześnie.
●● Niektóre ustawienia formatu obrazu powodują, że na górze i dole
lub po lewej i prawej stronie ekranu są wyświetlane czarne paski.
Te obszary nie są rejestrowane.
●● Ekran nie będzie włączany po odsunięciu oka od wizjera, jeśli wybrano:
karta [ 4] → [Ustaw. wyśw.] → [Sposób wyśw.] → [Ręcznie],
a następnie [Wyśw. ręczne] → [Wizjer].
●● Aby oszczędzać energię, można w pozycji [Parametry wyśw.] na
karcie [ 4] wybrać opcję [Oszcz.energii], spowoduje to jednak
zmniejszenie płynności obrazu w wizjerze i na ekranie.
Kąt nachylenia i ustawienia ekranu
Funkcje bezprzewodowe
●● Gdy użytkownik fotografuje również siebie, może wyświetlić obraz
lustrzany, obracając ekran w kierunku przedniej części aparatu.
Aby anulować wyświetlanie odwróconego obrazu, wybierz kartę [ 4]
→ [Odwróć obraz] → [Wył.].
Akcesoria
Obsługa aparatu
●● Aby chronić ekran, zawsze zamykaj go skierowanego do korpusu
aparatu, gdy aparat nie jest używany.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Nie wolno otwierać ekranu pod kątem większym niż zalecany,
ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ramki na ekranie fotografowania
Ustawienia
●● Jeśli nie pojawiają się żadne ramki lub są one wyświetlane wokół
niewłaściwych obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych
do niego obszarach, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Ekran szybkich nastaw
●● Opcje można wybierać również za pomocą pokrętła
Dodatek
.
Ekran menu
Skorowidz
●● Dostępne pozycje menu zmieniają się w zależności od wybranego
trybu fotografowania.
●● Jasność obrazu w wizjerze i na ekranie można ustawić oddzielnie
w pozycji [Jasność wyśw.] na karcie [ 2].
●● Aby zmniejszyć ekran fotografowania, wybierz kartę [ 4] →
[Format obr. w wizj.] → [Wyśw. 2].
50
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Klawiatura ekranowa
Funkcje bezprzewodowe
●● Należy pamiętać, że obszerność i rodzaj wprowadzanych informacji
zmienia się w zależności od używanej funkcji.
].
●● Aby usunąć poprzedni znak, dotknij przycisku [
Dotknięcie i przytrzymanie przycisku [
] powoduje usunięcie
pięciu znaków równocześnie.
●● W przypadku niektórych funkcji ikona [
i nie może być używana.
] nie jest wyświetlana
●● Aby wprowadzić znaki, można wybrać przyciski / / / w celu
wskazania znaków lub ikon, a następnie nacisnąć przycisk .
Ekran wskaźników
●● Gdy wskaźnik świeci lub miga, nie należy nigdy wyłączać aparatu,
otwierać pokrywy karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub
potrząsać aparatem. Może to spowodować zniszczenie zdjęć albo
uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
51
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Tryb automatyczny
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym
●● Aby utworzyć bardziej atrakcyjne przeglądy filmowe, skieruj aparat na
obiekty około cztery sekundy przed wykonaniem zdjęć.
●● Aparat nagrywa zarówno zdjęcie, jak i film. Film zakończony zdjęciem
i dźwiękiem migawki jest pojedynczym rozdziałem przeglądu filmowego.
●● Czas pracy akumulatora jest w tym trybie krótszy niż w trybie
ze względu na nagrywanie przeglądu filmowego przy każdym
wykonywanym zdjęciu.
●● W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane dźwięki i wibracje
towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
] (NTSC) lub [
●● Jakość obrazu przeglądu filmowego to [
(PAL). Jest to zależne od wyjściowego formatu wideo.
Poznaj różne tryby obsługi zdjęć i filmów.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz zdjęcia
lub użytkując
bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierając tryb
aparat w inny sposób.
Fotografowanie
Obsługa aparatu
]
●● Aparat nie emituje dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu migawki
do połowy ani uruchamiania samowyzwalacza.
●● Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet jeśli
tego samego dnia.
zostały nagrane w trybie
-- Rozmiar pliku przeglądu filmowego osiąga około 4 GB lub łączny
czas nagrywania zbliża się do około 29 minut i 59 sekund.
-- Przegląd filmowy jest chroniony.
-- Ustawienia czasu letniego, standardu TV lub strefy czasowej albo
informacje o prawach autorskich są zmieniane.
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
●● Jeśli wolisz zapisywanie przeglądów filmowych bez zdjęć,
wybierz wcześniej odpowiednie ustawienie. Wybierz kartę [
[Typ przeglądu] → [Bez zdjęć].
2] →
52
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zdjęcia
●● Jeśli nie można ustawić ostrości na fotografowanych obiektach po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, pojawi się pomarańczowa
ramka i nawet po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat nie
wykona zdjęcia.
●● Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub prawidłowe ustawienie
ostrości może być niemożliwe wówczas, gdy nie zostaną wykryte
żadne osoby lub obiekty, fotografowane obiekty są ciemne lub
pozbawione kontrastu albo oświetlenie jest bardzo jasne.
●● Miganie wartości czasu naświetlania i przysłony ostrzega przed możliwym
rozmyciem zdjęć w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku
zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
●● Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się
do fotografowanego obiektu.
●● Lampa może zostać włączona w słabych warunkach oświetleniowych po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości.
●● Winietowanie lub ciemne obszary zdjęcia mogą występować w przypadku
niektórych obiektywów, jeżeli lampa błyskowa zostanie włączona.
●● Można wykonać ponownie zdjęcie przed wyświetleniem ekranu
fotografowania, jednak mogą zostać użyte ustawienia ostrości,
jasności i kolorów, wybrane dla poprzedniego zdjęcia.
Filmy
●● Czarne paski widoczne na górze i na dole ekranu nie są zapisywane.
●● Po rozpoczęciu nagrywania obszar wyświetlania jest węższy, a obiekty
są powiększane.
●● Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi automatyczna regulacja ostrości,
jasności i kolorów.
●● Podczas nagrywania filmów nie należy dotykania elementów
sterujących aparatu z wyjątkiem przycisku filmowania i panelu
dotykowego, ponieważ dźwięki emitowane przez aparat są nagrywane.
Aby dostosować ustawienia lub wykonywać inne operacje podczas
nagrywania, należy używać panelu dotykowego, jeżeli jest to możliwe.
●● Mechaniczne dźwięki obiektywu i aparatu są również nagrywane.
●● Po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu ulega
zmianie, a fotografowane obiekty zostają powiększone w kadrze, aby
umożliwić korektę znaczących drgań aparatu. Aby filmować obiekty
bez powiększania, należy odpowiednio zmodyfikować ustawienie
stabilizacji obrazu.
●● Dźwięk jest rejestrowany stereofonicznie.
●● Podczas nagrywania filmu dźwięki obiektywu związane z autofokusem
mogą być również nagrywane. Jeżeli nie chcesz nagrywać dźwięku,
wybierz kartę [ 5] → [Nagryw. dźwięku] → [Wyłącz].
●● Aby zachować ostrość podczas nagrywania filmu, wybierz kartę [
→ [Filmowy Serwo AF] → [Wyłącz].
5]
●● Filmy przekraczające 4 GB mogą być dzielone na kilka plików.
Automatyczne odtwarzanie kolejnych plików podzielonego filmu nie
jest obsługiwane. Należy odtwarzać każdy plik oddzielnie.
Ikony scenerii
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● W trybach
i
ujęcia wykryte przez aparat są oznaczane ikoną
na ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie
pod kątem zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego
obiektu i kolorów.
●● Jeśli ikona ujęcia nie odpowiada rzeczywistym warunkom zdjęciowym
lub nie można uzyskać oczekiwanych efektów, kolorów lub poziomów
jasności, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
●● Nagrywanie zakończy się automatycznie po zapełnieniu karty pamięci.
●● Mimo że aparat może się rozgrzać w wyniku wielokrotnego
nagrywania filmów przez dłuższy czas, nie oznacza to problemu.
●● Podczas nagrywania filmów nie należy zasłaniać mikrofonu palcami.
Mogłoby to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub spowodować jego
znaczne stłumienie.
53
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Fotografowanie z użyciem ulubionych ustawień
(Twórcze wspomaganie)
●● Można fotografować zgodnie z własną koncepcją twórczą bez
konieczności zapoznawania się z terminologią fotograficzną.
Podczas wyświetlania zdjęć dostępne są zrozumiałe opcje rozmycia
tła, regulacji jasności lub dostosowania zdjęć w inny sposób.
Rozmycie tła
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru 1
Ton koloru 2
Monochrom.
Regulacja rozmycia tła. Większe wartości
umożliwiają zwiększenie ostrości tła, a mniejsze
wartości umożliwiają rozmycie tła.
Dostosowanie jasności obrazu. Większe
wartości umożliwiają rozjaśnienie zdjęć.
Dostosowanie kontrastu. Większe wartości
umożliwiają zwiększenie kontrastu.
Dostosowanie intensywności kolorów. Większe
wartości umożliwiają zwiększenie intensywności
kolorów, a mniejsze wartości umożliwiają
uzyskanie bardziej łagodnych kolorów.
Dostosowanie tonu koloru. Należy wybrać
większe wartości, aby zwiększyć nasycenie
koloru bursztynowego lub mniejsze, aby
zwiększyć nasycenie koloru niebieskiego.
Dostosowanie tonu koloru. Należy wybrać
większe wartości, aby zwiększyć nasycenie
koloru zielonego lub mniejsze, aby zwiększyć
nasycenie koloru magenta.
Można wybrać jedno z pięciu ustawień
trybu monochromatycznego: [Czerń i biel],
[Sepia], [Niebieski], [Purpurowy] lub [Zielony].
Aby fotografować w kolorze, należy wybrać
opcję [Wyłączone]. Uwaga: opcje [Nasycenie],
[Ton koloru 1] i [Ton koloru 2] są niedostępne
w przypadku ustawień innych niż [Wyłączone].
●● Opcja [Rozmycie tła] jest niedostępna, gdy używana jest lampa błyskowa.
●● Aby uniknąć zresetowania ustawień po przełączeniu trybu lub
wyłączeniu aparatu, na karcie [ 2] w menu [Zachowaj dane
Twórcz.wspom.] wybierz opcję [Włącz].
Zapisywanie ustawień Twórczego wspomagania
Funkcje bezprzewodowe
●● Można też wybrać preferowane efekty, takie jak [Rozmycie tła],
[Jasność], [Kontrast], [Nasycenie], [Ton koloru 1], [Ton koloru 2]
i [Monochrom.].
Akcesoria
Obsługa aparatu
●● Jako ustawienia wstępne można zapisać maksymalnie trzy
własne ustawienia.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Po zapisaniu trzech ustawień wstępnych zapisanie kolejnych
spowoduje zastąpienie wcześniejszych. Zastąpionych ustawień nie
można przywrócić.
Fotografowanie
Szczególne scenerie
Odtwarzanie
Ustawienia
Autoportret
●● Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie
od warunków fotografowania.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
●● Efekty można dostosować również przez obracanie pokrętła
po wybraniu trybu [ ], naciśnięciu przycisku
i wybranie efektu,
takiego jak [Gładka cera] lub [Rozmycie tła].
●● Ustawienia [Gładka cera] wybrane w trybie [
w trybie [ ].
Rozwiązywanie problemów
Skorowidz
] nie są stosowane
●● W trybie błysku [ ] po podniesieniu lampy błyskowej dla efektu
[Rozmycie tła] jest wybierana opcja [
], której nie można zmienić.
●● Podłączona zewnętrzna lampa błyskowa nie zostanie użyta.
Gładka cera
●● Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie
od warunków fotografowania.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
●● Ustawienia wprowadzone w trybie [ ] nie są stosowane w trybie [
].
54
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Sport
●● Na zdjęciach może być widoczna ziarnistość, ponieważ czułość ISO
jest zwiększana w celu dostosowania do warunków zdjęciowych.
Małe odległości
●● Należy sprawdzić minimalną odległość ogniskowania
przymocowanego obiektywu, aby ustalić, z jakiej odległości można
fotografować. Minimalna odległość ogniskowania jest mierzona
pomiędzy znacznikiem
(płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem.
●● W celu powiększenia obrazu małych przedmiotów skorzystaj
z obiektywu do makrofotografii (sprzedawanego osobno).
Żywność
●● Preferowany efekt można ustawić również przez obracanie
pokrętła
po wybraniu trybu [ ], naciśnięciu przycisku
i wybraniu pozycji [Odcień koloru].
●● Te tony koloru mogą być nieodpowiednie, gdy zostaną zastosowane
podczas fotografowania osób.
●● Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej opcja tonu koloru
jest automatycznie konfigurowana z ustawieniem domyślnym.
Panoramowanie
●● Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów zgodnych
z trybem [ ] można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
●● Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy trzymać aparat mocno w obu
dłoniach, mając łokcie blisko ciała, i obracając się całym ciałem w celu
podążania za fotografowanym obiektem.
●● Ta funkcja jest bardziej efektywna w przypadku obiektów
poruszających się w poziomie, na przykład samochodów lub pociągów.
Zdjęcia nocne z ręki
●● Szum obrazu jest ograniczany przez połączenie kolejnych naświetleń
w jedno zdjęcie.
●● Na zdjęciach może być widoczna ziarnistość, ponieważ czułość ISO
jest zwiększana w celu dostosowania do warunków zdjęciowych.
●● Aparat należy trzymać nieruchomo, ponieważ wykonuje on serię zdjęć.
●● Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
●● Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane zdjęcia.
●● Podczas używania lampy błyskowej aparat powinien być nieruchomy,
ponieważ czas naświetlania może być dłuższy.
Kontrola podświetlenia HDR
●● Aparat należy trzymać nieruchomo, ponieważ wykonuje on serię zdjęć.
●● Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
●● Jeśli nadmierne drgania aparatu utrudniają fotografowanie,
należy zamocować go na statywie lub unieruchomić w jakiś inny sposób.
W takim wypadku należy również wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Poruszenie fotografowanego obiektu spowoduje rozmycie zdjęć.
●● Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane zdjęcia.
Tryb cichy
●● Niedostępny, gdy używana jest lampa byłyskowa lub funkcja serii zdjęć.
●● Podczas wykonywania zdjęć wokół ekranu jest wyświetlana ramka.
●● Poruszenie aparatu lub ruch fotografowanego obiektu może
spowodować zniekształcenie obrazu.
55
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Stosowanie efektów specjalnych
Miękka ostrość
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
Efekt rybiego oka
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
Efekt aparatu zabawki
●● W trybie [
Standard
Ciepły
Zimny
] można wybierać następujące efekty.
Zdjęcia przypominają fotografie wykonane aparatem
zabawkowym.
Zdjęcia mają cieplejszy ton niż w przypadku
ustawienia [Standard].
Zdjęcia mają chłodniejszy ton niż w przypadku
ustawienia [Standard].
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
Efekt miniatury
●● Po wybraniu trybu [ ] na ekranie pojawi się biała ramka oznaczająca
obszar obrazu, który nie zostanie rozmyty.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
Art. standard HDR, Art. żywy HDR, Art. olejny HDR oraz
Art. uwypukl. HDR
●● W trybie tym można ograniczyć prześwietlenie najjaśniejszych
obszarów i utratę szczegółów w cieniach, co zdarza się w przypadku
zdjęć o wysokim kontraście.
●● Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat wykona trzy zdjęcia
i połączy je ze sobą. Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo.
●● Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
●● Jeśli nadmierne drgania aparatu utrudniają fotografowanie,
należy zamocować go na statywie lub unieruchomić w jakiś inny sposób.
W takim wypadku należy również wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu.
●● Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane zdjęcia.
Tryb ręczny
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Konfigurowanie fotografowania na jednym ekranie
●● Wyświetlane elementy, które można konfigurować, zależą od
trybu fotografowania.
●● Niektóre ustawienia są konfigurowane na innym ekranie, wyświetlanym
po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku . Elementy
oznaczone ikoną [
] na drugim ekranie można konfigurować,
naciskając przycisk
. Naciśnięcie przycisku
powoduje powrót
do sekcji Informacje o ustawieniach ekranu szybkich nastaw.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Jasność obrazu (ekspozycja)
Regulacja jasności obrazu (korekta ekspozycji)
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [
[Koryg.exp./AEB].
2] →
Bracketing automatycznej ekspozycji (Fotografowanie AEB)
●● Aby skasować ustawienie AEB, ustaw wartość AEB na 0, wykonując
procedurę konfiguracji.
●● Funkcja AEB jest niedostępna, gdy używana jest lampa błyskowa,
redukcja szumów zdjęć seryjnych, filtr twórczy lub tryb bulb.
●● Jeśli jest już używana funkcja korygowania ekspozycji, wybrana dla
niej wartość jest traktowana jako standardowy poziom ekspozycji dla
funkcji AEB.
56
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (Blokowanie AE)
●● AE: automatyczna ekspozycja
●● Jasność i kontrast można automatycznie korygować, aby uniknąć
zdjęć zbyt ciemnych albo mających zbyt mały lub zbyt duży kontrast.
●● Po zablokowaniu ekspozycji można zmodyfikować kombinację
wartości przysłony i czasu naświetlania za pomocą pokrętła
(Przeł. programu).
,
lub
wartość ekspozycji jest wyświetlana
●● W trybie ,
na podstawie czasu ustawionego w pozycji [Timer pomiarowy]
na karcie [ 3].
Zmiana metody pomiaru
●● Po wybraniu ustawienia [ ] ekspozycja jest zablokowana na poziomie
ustalonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Po wybraniu
ustawienia [ ], [ ] lub [ ] ekspozycja nie jest zablokowana, ale
jest ustalana podczas wykonywania zdjęcia.
3] →
●● Metodę pomiaru można też skonfigurować, wybierając kartę [
[Tryb pomiaru].
Zmiana czułości ISO
●● Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać ograniczaniu
ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach powoduje zarazem wzrost
ryzyka drgań aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu.
●● Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania,
co może zmniejszyć ryzyko drgań aparatu i rozmycia fotografowanego
obiektu oraz zwiększyć zasięg lampy błyskowej. Jednak może
wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.
Akcesoria
Obsługa aparatu
●● Gdy efekt funkcji Automatyczny optymalizator jasności jest zbyt silny
i obrazy są zbyt jasne, wybierz ustawienie [ ] lub [ ].
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Obrazy mogą być nadal jasne lub efekt korekty ekspozycji może być
słaby przy ustawieniu innym niż [ ], jeżeli wybierzesz ciemniejsze
ustawienie dla korekty ekspozycji lub korekty ekspozycji z lampą.
W przypadku zdjęć z poziomem jasności określonym przez
użytkownika należy skonfigurować dla tej funkcji ustawienie [ ].
Fotografowanie
●● Automatyczną korektę jasności i kontrast można też skonfigurować,
wybierając kartę [ 2] → [Autom. optymalizator jasności].
●● Po wybraniu opcji [
zdjęć seryjnych.
] może zmniejszyć się liczba wykonywanych
Fotografowanie jasnych obiektów (priorytet jasnych partii obrazu)
●● Ustawienie priorytetu jasnych partii obrazu na wartość [D+] lub [D+2]
uniemożliwia ustawienie czułości ISO niższej niż 160. Ponadto
powoduje to, że dla automatycznego optymalizatora jasności jest
ustawiana opcja [ ], której nie można zmienić.
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● W niektórych warunkach zdjęciowych zdjęcia mogą wyglądać
w niepożądany sposób nawet po wybraniu wartości [D+2].
.
●● Czułość ISO można również ustawić, naciskając przycisk
●● Czułość ISO można również ustawić, wybierając kartę [
[ Nastawy czułości ISO] → [Czułość ISO].
●● Ta funkcja może przyczynić się do zwiększenia zakłóceń w niektórych
warunkach fotografowania.
Funkcje bezprzewodowe
2] →
57
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Kolory zdjęcia
Regulacja balansu bieli
●● Do wyboru są opcje [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli]
po wybraniu pozycji [ ] i naciśnięciu przycisku
.
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [ 4]
→ [Balans bieli].
Nastawa własna balansu bieli
●● Zbyt jasne lub zbyt ciemne zdjęcia mogą uniemożliwić ustawienie
poprawnego balansu bieli.
●● Wybierz opcję [Anuluj], aby wybrać inny obraz. Wybierz opcję [OK],
aby wykorzystać ten obraz do wczytania danych balansu bieli, jednak
nie gwarantuje to uzyskania odpowiedniego balansu bieli.
●● Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości (dostępne
w sprzedaży) zamiast białego obiektu pozwala osiągnąć dokładniejsze
ustawienie balansu bieli.
●● Bieżący balans bieli i powiązane ustawienia nie są uwzględniane
podczas wykonywania zdjęcia białego obiektu.
Ręczne korygowanie balansu bieli
●● Skonfigurowany poziom korekty zostanie jest zachowywany,
nawet po zmianie ustawienia opcji balansu bieli.
●● Na ekranie ustawień zaawansowanych korekcji są następujące
oznakowania: B (niebieski), A (bursztynowy), M (magenta) i G (zielony).
●● Jeden poziom korekty kolorów niebieskiego/bursztynowego odpowiada
5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka
miary temperatury barwowej oznaczająca gęstość filtra konwersji
temperatury barwowej).
●● Poziom korekcji można też skonfigurować, wybierając kartę [ 4] →
[WB-Przesuw/Bkt].
●● Po obróceniu pokrętła
na ekranie korekcji można fotografować
z automatycznie korygowanym balansem bieli (bracketing balansu
bieli). Zrobienie jednego zdjęcia powoduje zarejestrowanie trzech
obrazów o różnych odcieniach koloru.
Przestrzeń kolorów
Dostosowanie kolorów (styl obrazów)
●● Dostępne są następujące elementy stylu obrazów.
Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie
do fotografowanej sceny. Kolory będą bardziej
intensywne, szczególnie w przypadku
fotografowania błękitu nieba, zieleni, natury,
otwartych przestrzeni i zachodów słońca.
Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Odpowiedni
dla większości scenerii.
Portrety
Krajobrazy
Szczegóły
Ręczne ustawianie temperatury barwowej balansu bieli
●● Temperaturę barwową można ustawiać w zakresie 2500–10 000 K
z dokładnością do 100 K.
Funkcje bezprzewodowe
●● Przestrzeń kolorów Adobe RGB jest używana głównie
w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak druk komercyjny.
Jej używanie nie jest polecane osobom, które nie mają odpowiedniej
wiedzy na temat przetwarzania obrazu oraz standardów Adobe RGB
i DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowszy). Aby zdjęcia zarejestrowane z użyciem
tej przestrzeni kolorów nie miały przygaszonych kolorów po wyświetleniu
na komputerach używających standardu sRGB lub wydrukowaniu na
drukarkach niezgodnych ze standardem DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowszy),
konieczna jest ich dalsza obróbka na komputerze.
●● Nazwy plików ze zdjęciami używającymi przestrzeni kolorów
Adobe RGB zaczynają się znakiem _.
●● Profile ICC nie są osadzane w plikach. Szczegółowe informacje o profilach
ICC znajdują się w Digital Photo Professional instrukcja obsługi.
Neutralny
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Do odcieni gładkiej cery, z nieco mniejszą
ostrością. Opcja odpowiednia do portretów
wykonywanych z małej odległości.
Aby dostosować ton koloru skóry, dostosuj
ustawienie opcji [Ton koloru].
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego
i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
Zapewnia szczegółowe odwzorowanie
delikatnych zarysów i subtelnych faktur obiektów.
Ożywia nieco zdjęcia.
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Łagodzi wygląd zdjęć, zmniejszając kontrast
i zapewniając naturalne odcienie kolorów.
58
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dokładny
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Wierne odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów
fotografowanych obiektów zgodnie z pomiarami
przy oświetleniu o temperaturze barwowej
5200 °K. Żywe kolory zostały przytłumione
w celu uzyskania łagodnego wyglądu.
Monochrom.
Tworzenie zdjęć czarno-białych.
Użytkownika
Można dodać nowy styl oparty na ustawieniach
wstępnych, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], albo
na pliku stylu obrazów, a następnie dostosować
go zgodnie z wymaganiami.
●● Domyślne ustawienia [Auto] są używane dla opcji [
i[
] do chwili, gdy zostanie dodany styl obrazów.
Kontrast
Nasycenie*1
], [
Ton koloru*1
]
●● Style obrazów można również skonfigurować, wybierając kartę [
→ [Styl obrazów].
4]
Dostosowywanie stylów obrazów
●● Dostępne są następujące elementy stylu obrazów.
Siła
Precyzja
Ostrość
Próg
Służy do regulacji intensywności
korygowania krawędzi. Należy wybrać
mniejsze wartości, aby uzyskać
efekt rozmycia fotografowanych
obiektów, lub większe wartości w celu
zwiększenia ostrości.
Wskazuje cienkość krawędzi, do których
jest stosowana korekta. W celu
uwydatniania szczegółów należy wybierać
mniejsze wartości.
Próg kontrastu między krawędziami
a otaczającymi obszarami obrazu, który
wyznacza zakres stosowania korekty
krawędzi. Wybór mniejszych wartości
umożliwia korygowanie krawędzi, które
tylko nieznacznie wyróżniają się na tle
otaczających obszarów. Uwaga: przy
mniejszych wartościach może nastąpić
uwydatnianie zakłóceń.
Efekt filtru*2
Efekt tonalny*2
*1
*2
Niedostępne w trybie [
Dostępne tylko w trybie [
Dostosowanie kontrastu. Należy wybrać
mniejsze wartości, aby zmniejszyć
kontrast, lub większe wartości w celu
zwiększenia kontrastu.
Dostosowanie intensywności kolorów.
Należy wybrać mniejsze wartości,
aby rozjaśnić kolory, lub większe
wartości w celu uzyskania bardziej
nasyconych kolorów.
Dostosowanie tonu koloru skóry. Należy
wybrać mniejsze wartości, aby uzyskać
odcienie zawierające więcej składnika
czerwonego, lub większe wartości w celu
uzyskania żółtych odcieni.
Podkreślenie białych chmur, zielonych
odcieni drzew lub innych kolorów na
obrazach monochromatycznych.
N: Normalny czarno-biały obraz
bez efektów.
Ye: Błękitne niebo będzie wyglądało
bardziej naturalnie, a białe chmury
będą bardziej wyraziste.
Or: Błękitne niebo będzie nieco
ciemniejsze. Zachody słońca będą
bardziej jaskrawe.
R: Błękitne niebo będzie dużo
ciemniejsze. Jesienne liście będą
bardziej wyraziste i jaśniejsze.
G: Skóra i usta będą wyglądały na bardziej
stonowane. Zielone liście drzew będą
bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Można wybrać następujące odcienie
monochromatyczne: [N:brak], [S:Sepia],
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] lub [G:Zielony].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
].
].
●● W przypadku opcji [Ostrość] ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie mają
zastosowania do filmów.
●● Aby cofnąć zmiany po ustawianiu stylu obrazów, naciśnij przycisk
.
●● Rezultaty użycia opcji [Efekt filtru] są bardzie widoczne w przypadku
większych wartości ustawienia [Kontrast].
59
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zapisywanie niestandardowych stylów obrazów
●● Style obrazów dodane do aparatu za pomocą aplikacji EOS Utility
także można zmieniać.
●● Pobierz wymagane instrukcje obsługi oprogramowania z witryny
internetowej firmy Canon. Instrukcje pobierania znajdują się w sekcji
„Instalowanie oprogramowania” (= 42).
Ustawianie ostrości
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości (Wspomaganie MF)
●● Kolory wyświetlane dla wspomagania MF nie są zapisywane
na zdjęciach.
Wybór metody AF
●● Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub prawidłowe ustawienie
ostrości może być niemożliwe wówczas, gdy fotografowane obiekty
są ciemne lub pozbawione kontrastu albo używane są określone
obiektywy EF lub EF-S. Szczegółowe informacje dotyczące
obiektywów są dostępne w witrynie internetowej firmy Canon.
●● Metodę autofokusu można zmienić, wybierając kartę [ 6] →
[Metoda AF].
●● Jeśli nie można ustawić ostrości na fotografowanych obiektach po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, pojawi się pomarańczowa
ramka i nawet po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat nie
wykona zdjęcia.
+Śledzenie
●● Po skierowaniu aparatu na obiekt biała ramka jest wyświetlana wokół
twarzy osoby uznanej przez aparat za główny fotografowany obiekt.
●● Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podążają w pewnym zakresie
za przemieszczającymi się obiektami.
●● Jeżeli po skierowaniu aparatu na ludzi żadna twarz nie zostanie
rozpoznana, po naciśnięciu spustu migawki do połowy wokół innych
obszarów, dla których została ustawiona ostrość, zostaną wyświetlone
zielone ramki.
●● Twarz może nie być wykrywana w następujących sytuacjach.
-- Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
-- Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
-- Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem do niego
albo są częściowo zasłonięte.
●● W pewnych sytuacjach aparat może mylnie rozpoznać inne obiekty
jako twarze.
powoduje wyświetlenie komunikatu
●● Naciśnięcie przycisku
[Wybieranie twarzy: Wł.] i ramki ( ) wokół twarzy wykrytej jako główny
obiekt. Naciśnij ponownie przycisk
, aby przełączyć ramkę [ ]
na inną wykrytą twarz. Po przejściu wszystkich twarzy wyświetlany
jest komunikat [Wybieranie twarzy: Wył.] i wybieranie twarzy
zostaje anulowane.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Strefowy AF
●● Aparat ustawia ostrość w wyznaczonym obszarze. Sprawdza się to,
gdy trudno uchwycić obiekt przy użyciu ustawienia [ +Śledzenie] lub
[1-punkt.AF], ponieważ można wskazać konkretne miejsce, na które ma
zostać ustawiona ostrość. Aparat ustawi ostrość w obrębie wyświetlonej
białej ramki. Położenie białej ramki można zmieniać, przeciągając ją po
ekranie lub dotykając miejsca, w którym ma się znaleźć.
●● Jeśli wybierzesz kartę [ 6] → [Działanie AF] → [Servo AF],
wokół miejsc, na które jest ustawiona ostrość, wyświetlane są
niebieskie ramki.
Jeden punkt AF
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Aparat ustawia ostrość przy użyciu pojedynczego punktu AF.
Zapewnia to niezawodną regulację ostrości.
●● Ramkę można także przesunąć, dotykając ekranu lub określając
miejsce, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby bez zmiany
położenia ramki wykadrować zdjęcia, w których fotografowane
obiekty znajdują się na brzegu lub w rogu kadru, skieruj najpierw
aparat w taki sposób, aby punkt AF znalazł się na fotografowanym
obiekcie, a następnie przytrzymaj spust migawki naciśnięty do połowy.
Trzymając spust migawki naciśnięty do połowy, skomponuj ujęcie,
a następnie naciśnij przycisk migawki do końca (blokada ostrości).
Powiększanie wyświetlanego obrazu w celu sprawdzenia ostrości
●● Obraz można powiększyć również przez dotknięcie ikony [
ekranie, gdy jako metoda AF jest ustawiona [
] lub [
] na
].
60
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Fotografowanie z oczami obiektu w obszarze, który ma pozostać ostry
Zmiana ustawienia ostrości
●● Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte.
Zależy to od wyglądu tej osoby i warunków zdjęciowych.
●● Ramka wokół oczu nie jest wyświetlana, dopóki aparat nie wykryje
twarzy lub oczu fotografowanej osoby.
●● Opcja AF z detekcją oczu nie jest dostępna, gdy jako metodę AF
] lub [
] bądź gdy jako działanie AF
ustawiono [
ustawiono [
].
●● Włączenie [AF z detekcją oczu] powoduje wyłączenie
automatycznego serwo].
[
●● Oko można wybrać również przez dotknięcie go na ekranie, a ostrość
.
można przestawić na inne oczy przez naciśnięcie przycisku
●● Zmiana ustawienia Ciągły ma następujące konsekwencje.
Włącz
Wyłącz
Funkcje bezprzewodowe
Pomaga unikać przegapiania okazji do rejestrowania
zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość na
fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia spustu
migawki do połowy.
Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie ostrości
przez aparat nie odbywa się bez przerwy. Może to jednak
spowodować opóźnienie ustawiania ostrości.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
●● Gdy funkcja Ciągły AF jest wyłączona, można dotknąć obiektu,
aby nastawić na niego ostrość.
Odtwarzanie
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF
Dotykowe wybieranie obiektów
Ustawienia
●● Gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy, ostrość i ekspozycja
zostają zachowane na miejscu, w którym wyświetlany jest niebieski
punkt AF.
●● Aparat nie zawsze może wykonać zdjęcie podczas ustawiania
ostrości, nawet jeżeli przycisk migawki zostanie naciśnięty do końca.
Przemieszczając aparat za fotografowanym obiektem, należy trzymać
spust migawki naciśnięty do końca.
●● Ekspozycja nie jest zablokowana w trybie Servo AF po naciśnięciu
spustu migawki do połowy, jednak jest ustalana w chwili, gdy zostanie
wykonane zdjęcie, niezależnie od ustawienia trybu pomiaru.
●● Serie zdjęć z automatycznym ustawianiem ostrości można wykonywać
po wybraniu trybu Servo AF. W takim wypadku serie zdjęć są
wykonywane wolniej. Ponadto aparat nie zawsze ustawia ostrość,
jeżeli współczynnik powiększenia jest zwiększany lub zmniejszany
podczas wykonywania serii zdjęć.
●● W przypadku niektórych obiektywów, odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
●● Jeśli nie można ustawić ostrości na fotografowanych obiektach po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, pojawi się pomarańczowa
ramka i nawet po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat nie
wykona zdjęcia.
●● Można również skonfigurować Servo AF, wybierając kartę [ 6] →
[Działanie AF].
●● Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub
poruszają się za szybko albo gdy występuje nieodpowiedni kontrast
między fotografowanymi obiektami a tłem.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Lampa błyskowa
●● [Nastawy lampy wbudow.] można zresetować do wartości domyślnych.
Wybierz kartę [ 1] → [Sterowanie lampą] → [Kasuj nastawy] →
[Kasuj nastawy lampy wbudow.].
Dodatek
Skorowidz
Zmiana trybu lampy błyskowej
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
W przypadku niektórych obiektywów użycie lampy błyskowej
może spowodować winietowanie lub pojawienie się ciemnych
obszarów obrazu.
●● Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem
lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację czasu
naświetlania lub czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu
najjaśniejszych obszarów kadru i ustawić optymalną ekspozycję.
Czas naświetlania lub czułość ISO wyświetlana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy nie zawsze jest więc zgodna z ustawieniami
podczas wykonywania zdjęć z użyciem lampy błyskowej.
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [
[Sterowanie lampą] → [Lampa błyskowa].
1] →
61
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Aut. wyzwalanie błysku [ ]
-- Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona w przypadku
słabego oświetlenia.
●● Wymuszone włącz. błysku [ ]
-- Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym zdjęciu.
Zmiana synchronizacji błysku
Funkcje bezprzewodowe
●● Ustawienie [z 1 zasł.] jest używane, gdy czas naświetlania wynosi
1/100 lub jest krótszy, nawet jeżeli wybrano ustawienie [z 2 zasł.].
Akcesoria
Zmiana trybu pomiaru błysku
●● Błysk wyłączony [ ]
-- Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
●● Gdy używane jest ustawienie [Uśredniony], należy dostosować korektę
ekspozycji lampy zgodnie z warunkami fotografowania.
Bezpieczna FE
●● Aparat należy zamocować na statywie lub unieruchomić go w inny
sposób, aby zapobiec jego drganiom. W takim wypadku należy
również wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu (= 62).
●● Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem
lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację
czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych
obszarów kadru i ustawić optymalną ekspozycję. Automatyczną
regulację czułości ISO można jednak wyłączyć, wybierając kartę [ 1]
→ [Sterowanie lampą] → [Bezpieczna FE] → [Wyłącz].
●● Nawet po błysku lampy główny obiekt nie powinien poruszać się
do czasu zakończenia emisji dźwięku migawki.
Inne ustawienia
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu
●● Korektę ekspozycji z lampą można też ustawić, wybierając
kartę [ 1] → [Sterowanie lampą] → [Nastawy lampy wbudow.] →
[Korekta ekspoz. ].
●● W menu [Stabilizacja] dostępne są następujące opcje.
Fotografowanie z funkcją blokowania FE
●● FE: moc błysku (ang. Flash Exposure)
●● Po włączeniu blokowania FE okrąg w centrum ekranu wskazuje
bieżący zakres pomiaru.
●● Jeżeli standardowa ekspozycja nie zostanie osiągnięta (nawet
w celu wyzwolenia lampy błyskowej),
po naciśnięciu przycisku
wskaźnik [ ] miga. Włącz blokadę ekspozycji lampy, naciskając
przycisk , gdy obiekty są w zasięgu błysku.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Regulacja korekty ekspozycji z lampą
●● Ekran [Nastawy lampy wbudow.] można również wyświetlić
w następujący sposób.
-- Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, naciśnij przycisk ,
po czym niezwłocznie naciśnij przycisk
.
].
-- Naciśnij przycisk , a następnie wybierz ikonę [
Obsługa aparatu
Wł.
Wył.
Korygowanie przez obiektyw zmiany położenia
lub drgań aparatu za pomocą wbudowanej funkcji
stabilizacji obrazu.
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Stabilizacja jest stosowana tylko w momencie wykonania zdjęcia
w trybie [ ], bez względu na ustawienie stabilizacji obiektywu.
●● Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec drganiom aparatu,
należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś
inny sposób. Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu
aparatu w inny sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wył.].
●● Menu [Stabilizacja] nie jest wyświetlane po zamocowaniu obiektywu
innego niż EF-M. Należy użyć zamiast tej opcji przełącznika stabilizacji
obrazu na obiektywie.
62
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Korygowanie drgań aparatu podczas filmowania
Korygowanie aberracji obiektywu
●● Jeszcze efektywniejsza korekta jest możliwa przy użyciu obiektywu
obsługującego zespoloną stabilizację obrazu, która łączy działanie
wbudowanego w obiektyw układu stabilizatora obrazu z występującą
w aparacie funkcją stabilizacji cyfrowej. Szczegółowe informacje
dotyczące obiektywów zgodnych z zespoloną stabilizacją obrazu
można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
Służy do korekcji winietowania wynikającego z właściwości
obiektywów. Wybierz opcję [Włącz], aby wyświetlić
skorygowane zdjęcia. Stosowana jest mniejsza korekcja
Korygowaniż maksymalna w programie Digital Photo Professional.
nie jasności
Jeśli efekt korekcji jest trudny do ustalenia, zastosuj
brzegów
korekcję jasności brzegów w programie Digital Photo
Professional.
Służy do korygowania dystorsji wynikającej z właściwości
obiektywów. Wybierz opcję [Włącz], aby wyświetlić
skorygowane zdjęcia. Korygowane obrazy są przycinane
Korygowaz uwagi na sposób działania tego rodzaju korekcji.
nie dystorsji
Aby skompensować nieco niższą ostrość po korekcji,
dostosuj odpowiednio parametr [Ostrość] w menu
Styl obrazów.
Umożliwia korekcję aberracji, dyfrakcji i utraty ostrości
Cyfrowa
z powodu filtra dolnoprzepustowego przez zastosowanie
optymaliwartości odpowiednich dla konstrukcji obiektywu.
Włączenie tej opcji powoduje zastosowanie jednocześnie
zacja
korekcji aberracji chromatycznej i korekcji dyfrakcji,
obiektywu
które przestają być widoczne w menu.
Umożliwia skorygowanie aberracji chromatycznej
Korekcja
(kolorowych obwódek wokół obiektów na zdjęciu)
aberracji
spowodowanej przez cechy obiektywu. Wybierz opcję
chroma­
[Włącz], aby wyświetlić skorygowane zdjęcia. Jeśli efekt
tycznej
korekcji trudno ustalić, obejrzyj zdjęcie w powiększeniu.
Umożliwia skorygowanie utraty ostrości powodowanej
przez przysłonę obiektywu. Wybierz opcję [Włącz], aby
Korekcja
wyświetlić skorygowane zdjęcia. Jeśli efekt korekcji trudno
dyfrakcji
ustalić, obejrzyj zdjęcie w powiększeniu.
●● Zakłócenia mogą występować w pobliżu krawędzi zdjęć w niektórych
warunkach, jeżeli w menu [Koryg. jasn. brzegów] zostanie wybrana
opcja [Włącz].
●● Poniższe elementy są dostępne w trybie [
Włącz
Wzmocniona
Stabil. cyfr.].
(W przypadku
obiektywu
obsługującego
zespoloną
stabilizację
obrazu)
Koryguje drgania aparatu
podczas filmowania.
Obszar wyświetlania obrazu
jest węższy, a obiekty są
nieco powiększane.
(W przypadku
obiektywu
obsługującego
zespoloną
stabilizację
obrazu)
Zapewnia silne korygowanie
drgań aparatu podczas
filmowania. Obiekty
są jeszcze bardziej
powiększane.
Wyłącz
–
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby sprawdzić
działanie efektu w przypadku używanego aktualnie obiektywu.
●● Opcja [Wzmocniona] jest dostępna tylko w trybie
.
Automatyczny poziom
●● Po wybraniu w menu [
Stabil. cyfr.] opcji [Włączona] lub
[Wzmocniona] w menu [ Automatyczny poziom] jest wybierana
opcja [Wyłącz], której nie można zmienić.
●● Po rozpoczęciu nagrywania obszar wyświetlania jest węższy, a obiekty
są powiększane.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Im większa czułość ISO, tym mniejsza wartość korekty jasności brzegów.
●● Włączając funkcje [Cyfr. optymal. obiektywu] lub [Korekcja dyfrakcji],
pamiętaj o następujących faktach.
-- Korygując aberrację obiektywu, funkcja ta może też w niektórych
warunkach zdjęciowych uwydatniać zakłócenia.
63
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
-- Im większa czułość ISO, tym mniejsza wartość korekty.
-- Korekta nie ma zastosowania do filmów.
●● Funkcja [Korekcja dyfrakcji] koryguje utratę ostrości nie tylko wynikającą
z dyfrakcji, ale również powodowaną przez filtr dolnoprzepustowy i inne
czynniki. Korekta ta jest więc skuteczna również w przypadku zdjęć
wykonywanych z całkowicie otwartą przysłoną.
Dane obiektywu na potrzeby korekcji
●● Jeśli na ekranie ustawień wyświetlany jest komunikat [Dane korekcji
niedostępne], nie dodano jeszcze do aparatu danych korekcji.
Zwracamy uwagę na poniższe informacje na temat dodawania
danych korekcji.
-- Dane korekcji obiektywów zgodnych z tą funkcją są zarejestrowane
(przechowywane) w aparacie. Korekcja następuje automatycznie po
włączeniu funkcji [Koryg. jasn. brzegów], [Korygowanie dystorsji],
[Cyfr. optymal. obiektywu] lub [Koryg. aber. chromat.].
-- Za pomocą aplikacji EOS Utility można sprawdzić, dla których
obiektywów zarejestrowane są w aparacie dane korekcji. Można też
dodawać dane korekcji dotyczące obiektywów, które nie zostały
jeszcze zarejestrowane. W przypadku obiektów mających
wewnętrzne dane na potrzeby korekcji nie trzeba rejestrować tych
informacji w aparacie. Szczegółowe informacje można znaleźć
w EOS Utility instrukcja obsługi.
-- Istniejących już zdjęć JPEG nie można korygować.
-- W przypadku funkcji [Koryg. jasn. brzegów], [Korygowanie dystorsji],
[Cyfr. optymal. obiektywu] i [Korekcja dyfrakcji] efekty korekcji nie
są widoczne na zdjęciach podczas fotografowania z powiększonym
widokiem.
-- Intensywność korekty (z wyjątkiem korekty dyfrakcji) jest mniejsza
w przypadku obiektywów, które nie podają informacji o odległości.
-- Efekty korekcji aberracji obiektywu zmieniają się w zależności
od obiektywu i warunków zdjęciowych. W przypadku niektórych
obiektywów i warunków zdjęciowych efekty mogą być mniej
zauważalne.
-- Wyniki fotografowania bez uprzedniej rejestracji w aparacie danych
obiektywu są identyczne z uzyskiwanymi po wybraniu w menu
[Koryg. jasn. brzegów], [Korygowanie dystorsji], [Cyfr. optymal.
obiektywu] i [Koryg. aber. chromat.] opcji [Wyłącz].
Korzystanie z redukcji szumów zdjęć seryjnych
●● Nieoczekiwane rezultaty mogą wystąpić w przypadku znacznego
braku wyrównania obrazu (na przykład na skutek drgań aparatu).
Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób,
jeżeli jest to możliwe.
●● W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch
pozostawi powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać
przyciemniony.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą
pojawić się zakłócenia.
Fotografowanie
●● Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
Odtwarzanie
●● W porównaniu do fotografowania ze zwykłymi parametrami
zapisywanie obrazu na karcie trwa dłużej. Kolejne zdjęcie można
wykonać dopiero po zakończeniu przetwarzania.
Dodawanie do zdjęć danych dla retuszu kurzu
●● Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu są one dodawane do
wszystkich zapisanych obrazów JPEG i RAW. Zalecane jest ponowne
uzyskanie lub zaktualizowanie danych dla retuszu kurzu przed
wykonaniem ważnych zdjęć.
●● Szczegółowe informacje o używaniu Digital Photo Professional
(programu używanego z aparatami EOS) do automatycznego
retuszowania kurzu znajdują się w Digital Photo Professional
instrukcja obsługi.
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Wielkość danych dla retuszu kurzu dodawanych do zdjęć jest znikoma
i praktycznie nie ma wpływu na wielkość plików.
●● Sfotografuj jednolity biały przedmiot, na przykład czysty arkusz białego
papieru. Wszelkie wzory lub kształty mogą zostać zinterpretowane
błędnie jako kurz i wpłynąć na dokładność retuszowania kurzu.
Redukcja zakłóceń przy długim czasie naświetlania
●● Aparat będzie gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia dopiero
po zakończeniu redukcji zakłóceń na wykonanych zdjęciach.
●● Zdjęcia wykonane z czułością ISO 1600 lub większą będą bardziej
ziarniste, jeżeli opcja [Redukcja zakłóceń (dł.czas)] zostanie
skonfigurowana z ustawieniem [ON], a nie [OFF] lub [AUTO].
64
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony
Określone czasy naświetlania (tryb TV)
●●
: wartość czasu (ang. Time value)
●● Jeśli opcja [Redukcja zakłóceń (dł.czas)] jest ustawiona na [ON]
lub [AUTO] i fotografowanie odbywa się przy czasie naświetlania
wynoszącym 1 sekundę lub dłuższym, może występować opóźnienie
przed zrobieniem następnego zdjęcia na skutek przetwarzania zdjęć
w celu redukcji zakłóceń.
●● Zalecamy włączenie stabilizacji obrazu podczas fotografowania
z długim czasem naświetlania na statywie.
●● Maksymalny czas naświetlania w przypadku użycia lampy błyskowej
wynosi 1/200 s. W przypadku ustawienia krótszego czasu aparat przed
rozpoczęciem fotografowania automatycznie wprowadzi wartość 1/200 s.
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony
miga, oznacza to, że nie uzyskano standardowej ekspozycji. W takiej
sytuacji należy zmieniać czas naświetlania, aż wartość przysłony
będzie wyświetlana na biało. Można też skorzystać z funkcji
bezpiecznego przesuwania ekspozycji.
Określone wartości przysłony (Tryb Av)
●●
: wartość przysłony (ang. aperture value), która odnosi się
do wielkości otworu przysłony wewnątrz obiektywu.
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy czas naświetlania miga,
oznacza to, że nie uzyskano standardowej ekspozycji. W takiej sytuacji
należy zmieniać wartość przysłony, aż czas naświetlania będzie
wyświetlany na biało. Można też skorzystać z funkcji bezpiecznego
przesuwania ekspozycji.
●● Maksymalny czas naświetlania w przypadku użycia lampy błyskowej
wynosi 1/200 s. Aby zapobiec przekroczeniu 1/200 sekundy przy
zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej, aparat może
dostosować wartość przysłony.
●● Przysłona zmienia się tylko podczas fotografowania, a później
pozostaje otwarta. Głębia ostrości widoczna na ekranie może więc
wydawać się wąska lub płytka. Aby sprawdzić obszar, na który jest
ustawiana ostrość, przypisz funkcję [ ] (podgląd głębi ostrości) do
jednego z przycisków i go naciśnij.
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony (Tryb M)
●●
: Ręcznie
●● Dostępne wartości przysłony są zależne od obiektywu.
●● Gdy czułość ISO jest ustawiona na stałą wartość, można porównać
wybraną wartość (wskazywaną przez położenie znacznika poziomu
ekspozycji) z poziomem standardowej ekspozycji, naciskając spust
migawki do połowy. Znacznik poziomu ekspozycji jest zastępowany
ikoną [ ] lub [ ] wówczas, gdy odchylenie od standardowej ekspozycji
przekracza 3 stopnie.
●● Po ustawieniu czasu naświetlania i wartości przysłony poziom
ekspozycji może ulec zmianie, jeśli użytkownik zmodyfikuje
współczynnik powiększenia lub kompozycję ujęcia.
●● Gdy czułość ISO jest zablokowana, jasność ekranu może się zmieniać
w zależności od wprowadzonego przez użytkownika ustawienia czasu
naświetlania i wartości przysłony. Jasność ekranu pozostanie jednak
stała, gdy lampa błyskowa jest podniesiona, a aparat działa w trybie [ ].
●● Po wybraniu dla czułości ISO ustawienia [AUTO] ekspozycja może
odbiegać od oczekiwań, ponieważ czułość ISO jest dobierana pod
kątem zapewnienia standardowej ekspozycji z uwzględnieniem
wybranych przez użytkownika wartości czasu naświetlania i przysłony.
●● Automatyczny optymalizator jasności może wpływać na jasność
obrazu. Aby na stałe wyłączyć automatyczny optymalizator jasności
w trybie , dodaj znacznik [ ] w menu [Wył.podczas eksp.ręczn.] na
ekranie ustawień automatycznego optymalizatora jasności.
●● Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej
metody pomiaru.
●● Następujące czynności są dostępne po skonfigurowaniu opcji Czułość
ISO z ustawieniem [AUTO].
, gdy na pasku
-- Aby wyregulować ekspozycję, użyj pokrętła
korekty ekspozycji widoczny jest symbol [
].
powoduje zablokowanie czułości ISO.
-- Naciśnięcie przycisku
Jasność ekranu zostanie odpowiednio zmieniona.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Fotografowanie z długimi czasami naświetlania (Bulb)
●● Zdjęcia są naświetlane tak długo, jak długo trzymasz spust migawki
naciśnięty do końca. W trakcie naświetlania widoczny jest czas
ekspozycji, jaki upłynął.
65
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Aparat należy zamocować na statywie lub unieruchomić go w inny
sposób, aby zapobiec jego drganiom. W takim wypadku należy
również wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu.
●● Zdjęcia wykonywane z długim czasem naświetlania (Bulb) mogą się
cechować wyższym poziomem zakłóceń i ziarnistości. Zakłócenia
można ograniczyć, wybierając kartę [ 5] → [Redukcja zakłóceń
(dł.czas)] → [AUTO] lub [WŁ.].
●● Po wybraniu dla opcji [Dotyk. migawka] ustawienia [Włącz]
rozpoczęcie fotografowania następuje po jednokrotnym dotknięciu
ekranu, a zakończenie — po jego ponownym dotknięciu. Należy
uważać, aby nie poruszyć aparatu przy dotykaniu ekranu.
Ustawianie siły błysku
●● Gdy lampa jest podniesiona, na ekran [Nastawy lampy wbudow.]
można przejść, naciskając przycisk i natychmiast naciskając
przycisk
.
Nagrywanie filmów z określonymi czasami naświetlania
i wartościami przysłony (ręczna ekspozycja filmu)
●● Niektóre ustawienia czasu naświetlania mogą powodować migotanie
ekranu podczas nagrywania przy świetle jarzeniowym lub diodowym
i ten efekt może zostać nagrany.
●● Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub
uniemożliwiać dokładną regulację ostrości.
●● Gdy czułość ISO jest ustawiona na stałą wartość, można porównać
wybraną wartość (wskazywaną przez położenie znacznika poziomu
ekspozycji) z poziomem standardowej ekspozycji, naciskając spust
migawki do połowy. Znacznik poziomu ekspozycji jest zastępowany
ikoną [ ] lub [ ] wówczas, gdy odchylenie od standardowej ekspozycji
przekracza 3 stopnie.
●● W trybie [AUTO] czułość ISO można sprawdzić, naciskając spust
migawki do połowy. Jeśli przy wybranych przez użytkownika wartościach
czasu naświetlania i przysłony nie można uzyskać standardowego
poziomu ekspozycji, znacznik poziomu ekspozycji przesunie się,
wskazując odchyłkę od standardowej ekspozycji. Znacznik poziomu
ekspozycji jest zastępowany ikoną [ ] lub [ ] wówczas, gdy odchylenie
od standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie.
Dostosowywanie ustawień aparatu
Funkcje bezprzewodowe
Konfigurowanie AF dotykowego z przeciąganiem
●● Ta funkcja nie jest dostępna, gdy na karcie [ 3] w menu [Ster.
dotykiem] wybrano opcję [Wyłącz].
●● Ustawienia dotykania z przeciąganiem można zmienić na karcie [ 5]
→ [Nastawy AF dot. z przec.] → [Met. ustal. poł.], a obszar dotykania
i przeciągania na zgodnych ekranach można zmienić w menu
[Akt. ob. dotyk.].
Bezwzględne
Względne
Punkt AF zostaje przeniesiony w miejsce dotknięcia lub
przeciągnięcia na ekranie.
Punkt AF jest przesuwany w kierunku przeciągania
o odległość odpowiadającą długości przeciągnięcia,
bez względu na miejsce dotknięcia ekranu.
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
●● Następujące [Funkcje indywidualne (C.Fn)] można skonfigurować
na karcie [ 5].
Typ
funkcji
Funkcja
Dodatkowe
czułości
(ISO)
C.Fn I:
Ekspozycja
Bezpieczne
przesuw.
ekspozycji
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Opis
Ustawienie wartości [1:Włącz] umożliwia
ustawienie czułości ISO na wartość [H].
[H] odpowiada ISO 51200 w przypadku
zdjęć oraz ISO 25600 w przypadku
filmów (oprócz [
]i[
]).
Ustaw wartość [1:Włącz], aby umożliwić
automatyczne dostosowanie czasu
naświetlania i wartości przysłony
w celu uzyskania poziomu ekspozycji
zbliżonego do standardowej ekspozycji,
którego nie można uzyskać przy czasie
naświetlania lub wartości przysłony
lub
.
ustawionym w trybie
Skorowidz
66
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Typ
funkcji
Funkcja
Zwolnij
mig. bez
obiektywu
C.Fn II:
Inne
Chowaj
obiektyw po
wył. zasil.
Ustawienia
własne
Opis
Ustaw wartość [1:Włącz], aby umożliwić
fotografowanie bez podłączonego
obiektywu za pomocą spustu migawki lub
przycisku filmowania.
Określ, czy obiektyw powinien być
automatycznie cofany po wyłączeniu
aparatu.
[
[
[
●● Aby przywrócić domyślne wartości w pozycji [Ustawienia własne],
wybierz kartę [ 5] → [Funkcje indywidualne (C.Fn)] → [Ustawienia
własne], naciśnij przycisk , po czym na następnym ekranie naciśnij
przycisk
.
Filmowanie
Nagrywanie filmów w trybie filmowania
●● W trybie
na górze i na dole ekranu są wyświetlane czarne paski.
Czarne paski wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.
obszar wyświetlania obrazu jest węższy, a obiekty są
●● W trybie
powiększane.
) oraz
●● Nie zmieniaj położenia aparatu w trakcie nagrywania.
●● Aby anulować nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk filmowania.
●● Szybko poruszające się obiekty mogą być zniekształcone na filmach.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
●● Dźwięk nie jest rejestrowany.
]
Funkcje bezprzewodowe
Fotografowanie
●● Podczas konfigurowania wyświetlany jest wymagany czas (
czas odtwarzania filmu (
).
●● Opcja [H] jest niedostępna jako czułość ISO, gdy w pozycji [Priorytet
jasnych partii obr.] wybrano opcję [D+] lub [D+2], nawet jeśli w pozycji
[Dodatkowe czułości (ISO)] wybrano opcję [1:Włącz].
nie można wybrać w menu [Ustawienia własne] opcji [
●● Aby przełączać między autofokusem a stałą ostrością podczas
] lub naciśnij przycisk na ekranie przed
nagrywania, dotknij ikony [
rozpoczęciem nagrywania lub podczas nagrywania. (Automatyczna
ogniskowa jest sygnalizowana przez zielony symbol [ ] po lewej stronie
w górnej części ikony [
]). Ta ikona nie jest wyświetlana po wybraniu
w menu [Filmowy Serwo AF] opcji [Wyłącz] na karcie [ 4].
Nagrywanie filmów poklatkowych
Naciśnij przycisk,
]/[ ]/[ ]/
]/[ ]/[ ]/[ ]/ aby uaktywnić
przypisaną funkcję.
]
●● Aby skasować swoje ustawienia [Funkcje indywidualne (C.Fn)],
wybierz kartę [ 5] → [Kasowanie nastaw] → [Kasowanie nast.
funkcji C.Fn].
●● W trybie
ani [ ].
●● Aby podczas nagrywania filmu wyregulować ostrość i ekspozycję,
naciśnij spust migawki do połowy. (Aparat nie będzie emitować
sygnału „bip”).
Efekt modelu miniatury w filmach (Film z efektem miniatury)
●● Aby ludzie i obiekty poruszali się szybko podczas odtwarzania, przed
nagraniem filmu wybierz opcję [
], [
] lub [
]. Scena będzie
przypominała miniaturowy model.
Dodatek
Skorowidz
●● Dźwięk nie jest rejestrowany.
●● Szacowana szybkość i czas odtwarzania minutowego filmu są
następujące.
Szybkość
Czas odtwarzania
Około 12 s
Około 6 s
Około 3 s
Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku
●● Aby przywrócić pierwotną głośność nagrywania, wybierz ustawienie
[Auto] na ekranie nagrywania.
67
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Serie zdjęć
Funkcje ułatwiające obsługę
●● W przypadku rejestrowania serii zdjęć ostrość zostaje zablokowana na
wartościach ustalonych po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Korzystanie z samowyzwalacza
●● W zależności od warunków zdjęciowych i ustawień aparatu
wykonywanie zdjęć może zostać na chwilę przerwane lub spowolnione.
●● Po włączeniu samowyzwalacza zacznie migać lampka, a aparat
będzie emitować dźwięk samowyzwalacza.
●● Gdy używany jest opcjonalny bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania BR-E1, wybierz kartę [ 1] → [Ustawienia komun.
bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth] → [Pilot]. Po sparowaniu urządzeń
[ ] zmieni wartość na [ ] i można będzie fotografować za pomocą
pilota. Informacje o sposobie parowania znajdują się w instrukcji
obsługi pilota BR-E1.
●● Podczas zdalnego fotografowania w trybie
w pozycji [Pilot] opcję [Włącz].
Funkcje bezprzewodowe
wybierz w menu [
●● To ustawienie można też skonfigurować, wybierając kartę [
[Wyzwalanie migawki].
1]
1] →
Dostosowywanie samowyzwalacza
●● Ustawienie samowyzwalacza nie będzie mieć żadnego efektu po
naciśnięciu przycisku filmu w celu rozpoczęcia nagrywania.
●● Czas oczekiwania na kolejne zdjęcie jest dłuższy, gdy lampa błyskowa
jest włączana lub wybrano opcję wykonania wielu zdjęć. Fotografowanie
zakończy się automatycznie po zapełnieniu karty pamięci.
●● Gdy określono opóźnienie dłuższe niż dwie sekundy, lampa miga,
a dźwięki samowyzwalacza są emitowane szybciej dwie sekundy
przed wykonaniem zdjęcia. (W przypadku stosowania lampy błyskowej
lampka zacznie świecić światłem ciągłym).
Fotografowanie poprzez dotknięcie ekranu
(dotykowa migawka)
Akcesoria
Obsługa aparatu
●● Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć szybkość ich
wykonywania może ulec zmniejszeniu.
Konfiguracja i podstawowe
informacje
●● Aparat może być gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia z pewnym
opóźnieniem, w zależności od warunków fotografowania, rodzaju karty
pamięci i liczby zdjęć wykonanych w serii.
Fotografowanie
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania może
ulec zmniejszeniu.
●● Ekran jest wyświetlany w przypadku robienia serii zdjęć w inny sposób
niż w przypadku zdjęć, które zostały już zarejestrowane, i może być
wyświetlany bez ustawionej ostrości. Niektóre obiektywy mogą również
powodować przyciemnianie ekranu fotografowania w trybie robienia
serii zdjęć, ale zdjęcia są rejestrowane ze standardową jasnością.
●● W przypadku niektórych warunków fotografowania lub ustawień
aparatu liczba dostępnych zdjęć w serii może być mniejsza.
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Zmiana jakości obrazu
Skorowidz
●● Ikony [ ] i [ ] sygnalizują różne poziomy jakości zależnie od zakresu
kompresji. Przy tych samych wymiarach (liczba pikseli) opcja [ ]
zapewnia wyższą jakość obrazu. Jakość zdjęć [ ] jest nieznacznie
niższa, jednak na karcie pamięci można zmieścić więcej zdjęć tego
typu. Uwaga: obrazy o wielkości [ ] mają jakość [ ].
●● Jakości obrazu nie można skonfigurować w trybie
.
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [
→ [Jakość obrazu].
1]
●● Ustawienia dotykowej migawki można skonfigurować, wybierając
kartę [ 5] → [Dotyk. migawka].
●● Pomarańczowy punkt AF informuje, że aparat nie mógł ustawić ostrości
na fotografowanych obiektach. Zdjęcie nie zostanie wykonane.
68
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Fotografowanie w formacie RAW
Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów
]i[
] są dostępne tylko w trybie
Funkcje bezprzewodowe
●● Aparat może rejestrować zdjęcia w formatach JPEG i RAW.
●● Opcje [
] powoduje zapisywanie plików RAW o maksymalnej
●● Opcja [
jakości obrazu. Opcja [
] powoduje zapisywanie plików RAW
o mniejszych rozmiarach.
] lub [
] może spowodować
●● Wybranie opcji [
wydłużenie czasu ustawiania ostrości.
.
Akcesoria
] lub [
] obiekty wydają się większe
●● Po wybraniu opcji [
niż w przypadku innych poziomów jakości obrazu. Ponadto niektóre
funkcje mogą być niedostępne.
●● Plików RAW nie można bezpośrednio wyświetlać na komputerze
ani drukować. Należy je najpierw przekonwertować do zwykłych
plików JPEG lub TIFF za pomocą tego aparatu bądź aplikacji
Digital Photo Professional.
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [
→ [Jakość nagr.filmu].
●● W celu zapisania zdjęć RAW (lub RAW i JPEG zarejestrowanych
razem) na komputerze należy zawsze korzystać ze specjalnego
programu EOS Utility.
1]
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Szczegółowe informacje na temat zależności między liczbą pikseli
a liczbą zdjęć, jakie można pomieścić na karcie pamięci, znajdują się
w sekcji „Nagrywanie” (= 88).
●● W przypadku zdjęć JPEG rozszerzenie pliku ma postać „.JPG”,
a w przypadku zdjęć RAW — „.CR3”. Numer zdjęcia jest taki sam
w przypadku nazw plików zdjęć JPEG i RAW zarejestrowanych razem.
●● Szczegółowe informacje na temat programów Digital Photo
Professional i EOS Utility można znaleźć w sekcji „oprogramowanie”
(= 42). Pobierz wymagane instrukcje obsługi oprogramowania
z witryny internetowej firmy Canon. Instrukcje pobierania znajdują się
w sekcji „Instalowanie oprogramowania” (= 42).
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając kartę [ 1]
→ [Jakość obrazu]. Aby rejestrować zdjęcia równocześnie w formatach
JPEG i RAW, wybierz opcję [
] lub [
] w menu [RAW].
●● Gdy opcja [RAW] na ekranie [Jakość obrazu] ma wartość [−] ,
rejestrowane są tylko obrazy JPEG, a gdy opcja [JPEG] ma wartość
[−], rejestrowane są tylko obrazy RAW.
Zmiana proporcji obrazu
●● Proporcji obrazu nie można skonfigurować w trybie
.
●● To ustawienie można również skonfigurować, wybierając kartę [
→ [Współ. prop. obrazu].
1]
69
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Odtwarzanie
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Wyświetlanie zdjęć i filmów
●● Wyświetlanie i edycja zdjęć, których nazwy zostały zmienione za
pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego użyciu
albo zostały wykonane innym aparatem, może okazać się niemożliwe.
●● Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk
.
●● Aby przełączyć aparat z trybu odtwarzania w tryb fotografowania,
lub przycisk
naciśnij spust migawki do połowy, naciśnij przycisk
filmowania albo obróć pokrętło wyboru trybów.
●● Podczas wyświetlania obrazów RAW widoczne są linie określające
format obrazu. Linie te znajdują się na górze i dole obrazów
] oraz
zarejestrowanych z ustawieniem współczynnika proporcji [
po lewej i prawej stronie obrazów zarejestrowanych z ustawieniem
współczynnika proporcji [ ] lub [ ].
●● Aby po włączeniu aparatu i uruchomieniu odtwarzania wyświetlane
4] → [Wyśw.od ost.ogląd.]
było najnowsze zdjęcie, wybierz kartę [
→ [Wyłącz].
Odtwarzanie
Dowiedz się, jak oglądać w aparacie zdjęcia i filmy.
Ostrzeżenie o prześwietleniu (w przypadku najjaśniejszych
obszarów zdjęcia)
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Prześwietlone obszary migają na ekranach informacyjnych po
naciśnięciu podczas odtwarzania przycisku
, który umożliwia
dostęp do szczegółowych informacji.
Histogram jasności
●● Po naciśnięciu podczas odtwarzania przycisku
, który umożliwia
dostęp do szczegółowych informacji, na górze ekranu jest widoczny
wykres zwany histogramem jasności, który pokazuje rozkład jasności
na zdjęciach. Oś pozioma odnosi się do stopnia jasności, a oś
pionowa wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga dany poziom
jasności. Histogram ten umożliwia sprawdzanie ekspozycji.
70
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Histogram RGB
Wyświetlanie według dat
●● Aby wyświetlić histogram RGB, który pokazuje rozkład kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego na zdjęciu, naciśnij podczas
odtwarzania przycisk
, który umożliwia dostęp do szczegółowych
informacji. Oś pozioma odnosi się do jasności składowej R, G lub B, a oś
pionowa wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga dany poziom jasności.
Histogram ten umożliwia sprawdzanie charakterystyki kolorów obrazu.
●● Przeglądy filmowe można wyświetlać według daty.
Odtwarzanie za pomocą funkcji dotykowych
●● Panel odtwarzania filmu można wyświetlić również przez dotknięcie
ekranu podczas odtwarzania filmu.
●● W widoku miniatur przeciągnij w górę lub w dół na ekranie,
aby przewijać zdjęcia.
●● Po powiększeniu zdjęcia przeciągnij palcem, aby zmienić położenie
wyświetlanego obszaru.
Wyświetlanie pokazów przezroczy
●● Pokaz przezroczy rozpocznie się kilka sekund po rozpoczęciu
odtwarzania i wyświetleniu komunikatu [Pobieranie obrazu].
●● Naciśnięcie przycisku
powoduje zatrzymanie pokazu przezroczy.
●● Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii w aparacie
są wyłączone.
●● Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij przycisk .
●● Pokaz przezroczy można też wstrzymać, dotykając ekranu.
●● Podczas wyświetlania można przełączać zdjęcia za pomocą
przycisków / . Aby skorzystać z szybkiego przewijania do przodu lub
do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk / .
●● Na ekranie startowym pokazu przezroczy można wybrać opcję
[Nastawy], aby skonfigurować powtarzanie pokazu przezroczy,
czas wyświetlania zdjęć i przejścia między zdjęciami.
Wyświetlanie przeglądów filmowych
●● Rozpocznie się odtwarzanie od początku filmu nagranego
automatycznie w dniu wykonywania zdjęć.
] zniknie z monitora aparatu, jeśli został w nim
●● Po chwili ikona [
wyłączony ekran informacyjny.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Przeglądanie i wyszukiwanie zdjęć
Obsługa aparatu
Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur
●● Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić miniatury zdjęć. Każde
naciśnięcie przycisku
zwiększa liczbę wyświetlanych zdjęć.
●● Każde naciśnięcie przycisku
zmniejsza liczbę wyświetlanych zdjęć.
●● Wokół wybranego zdjęcia pojawia się pomarańczowa ramka.
●● Aby obejrzeć wybrane zdjęcie w trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć,
naciśnij przycisk .
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra
●● Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci,
można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków danego filtra.
Można też chronić i usuwać naraz całe grupy odfiltrowanych zdjęć.
Ocena
Wyświetlanie ocenionych zdjęć.
Data
Wyświetlanie zdjęć wykonanych
w określonym dniu.
Folder
Wyświetlanie zdjęć z wybranego folderu.
Ochrona
Rodzaj pliku
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Wyświetlanie chronionych lub niechronionych
zdjęć na karcie pamięci.
Wyświetla [
Zdjęcia], [
(RAW)],
[
(RAW, RAW+JPEG)], [
(RAW+JPEG)],
[
(RAW+JPEG, JPEG)], [
(JPEG)],
[
Filmy] lub [
Przegl. film.].
●● Aby wyczyścić kryteria wyszukiwania, naciśnij przycisk
ekranie ustawień.
na
●● Naciskając przycisk , można wykonywać różne operacje (takie jak
ochrona, obracanie i ocenianie) na spełniających kryteria zdjęciach,
które są wyświetlane w żółtych obramowaniach.
71
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe, pojawi się
odpowiedni komunikat i znalezione zdjęcia nie będą już wyświetlane.
●● Te same operacje można wykonać po wybraniu karty [
[Ustaw kryteria wyszukiwania].
3] →
Wyszukiwanie obrazów za pomocą pokrętła głównego
●● Obracanie pokrętła
podczas wyświetlania pojedynczych zdjęć
powoduje przechodzenie do poprzednich lub następnych zdjęć
zgodnie z wybraną metodą.
powoduje
●● Po wybraniu opcji [ ] lub [ ] obracanie pokrętła
wyświetlanie tylko zdjęć spełniających warunki lub przechodzenie dalej
lub wstecz o wybraną liczbę zdjęć.
●● Przechodzenie między zdjęciami po wybraniu opcji [ ] jest możliwe
tylko wtedy, gdy istnieją zdjęcia spełniające warunki.
Ochrona obrazów
●● Chronione zdjęcia na karcie pamięci zostaną usunięte w przypadku
jej sformatowania.
●● Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej w aparacie
funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób, należy najpierw
anulować ochronę.
●● Zdjęcia można też chronić, wybierając kartę [
[Ochrona obrazów].
1] →
Ochrona poszczególnych obrazów
●● Po wybraniu karty [
1] → [Ochrona obrazów] →
[Wybierz obrazy] i naciśnięciu przycisku
zostanie wyświetlony
ekran [ ]. Aby anulować ochronę (i usunąć wyświetlacz [ ]),
po wyświetleniu [ ] naciśnij ponownie przycisk .
Ocena obrazów
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
●● Zdjęcia można organizować za pomocą skali 1–5 ([ ], [ ], [ ],
[ ], [ ] lub [ ]). Wyświetlając tylko zdjęcia z określoną oceną,
można ograniczyć czynności opisane w poniższych podrozdziałach
tylko do zdjęć z tą oceną.
-- Oglądanie, wyświetlanie pokazu przezroczy, ochrona, usuwanie
i dodawanie obrazów do listy drukowania lub fotoksiążki
●● Aby usunąć oceny, naciśnij przycisk , wybierz opcję [
w ustawieniu [ ], a następnie naciśnij przycisk .
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
]
●● To ustawienie można też skonfigurować, wybierając kartę [
[Ocena].
Fotografowanie
3] →
Odtwarzanie
Ustawienia
Usuwanie obrazów
Rozwiązywanie problemów
●● Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo.
Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć
nie można odzyskać.
Błędy i ostrzeżenia
●● Nie można usuwać chronionych zdjęć.
Dodatek
podczas wyświetlania zdjęć w formacie RAW
●● Naciśnięcie przycisku
i JPEG spowoduje wyświetlenie opcji [Usuń
], [Usuń JPEG],
a następnie [Usuń
+JPEG]. Wybierz opcję, aby usunąć zdjęcie.
●● Obrazy można też usuwać, wybierając kartę [
Skorowidz
1] → [Usuwanie obr.].
Usuwanie wielu zdjęć
●● Aby usunąć zaznaczone elementy (i usunąć [
naciśnij ponownie przycisk .
]), po wyświetleniu [
]
●● Wybranie zdjęcia zapisanego zarówno w formacie RAW, jak i formacie
JPEG, powoduje usunięcie obu wersji.
Ochrona wielu zdjęć
●● Obrazy można wskazać również przez wybranie pozycji [Ochrona
obrazów], a następnie [Wybierz zakres], [Wszystkie obrazy w folderze]
lub [Wszystkie obrazy na karcie].
72
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Edytowanie zdjęć
●● Zdjęcia można edytować, tylko gdy na karcie pamięci jest
wystarczająco dużo wolnego miejsca.
1] → [Obróć obraz].
Wyłączanie automatycznego obracania
●● Dla obrazów o orientacji pionowej dostępne są następujące opcje
obracania.
Wł.
Wł.
Wył.
Automatyczne obracanie obrazów podczas
odtwarzania na aparacie i komputerach.
Automatyczne obracanie obrazów podczas
odtwarzania na komputerach.
Bez automatycznego obracania obrazów.
Zmiana rozmiaru zdjęć
●●
●●
●●
●●
●● Położenie ramki kadrowania można też zmieniać, przeciągając ją.
Nie można edytować zdjęć wykonanych z liczbą pikseli [ ].
Nie można edytować zdjęć RAW.
Zmiana rozmiarów zdjęć nie umożliwia zwiększenia liczby pikseli.
2] →
To ustawienie można też zmienić, wybierając kartę [
[Zmień rozmiar].
Kadrowanie
●● Nie można edytować zdjęć RAW.
●● Nie można ponownie kadrować zdjęć, które zostały już skadrowane.
●● Nie można zmieniać rozmiarów skadrowanych zdjęć ani stosować
do tych zdjęć filtrów twórczych.
●● Skadrowane zdjęcia mają mniejszą liczbę pikseli niż zdjęcia przed
kadrowaniem.
●● Podczas wyświetlania podglądu skadrowanego zdjęcia można zmienić
rozmiar, położenie i współczynnik proporcji ramki kadrowania.
●● W przypadku funkcji [
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Stosowanie efektów filtrów
Obracanie zdjęć
●● Zdjęcia można też obracać, wybierając kartę [
●● Aby określić rozmiar, położenie, orientację i proporcje ramki
kadrowania, wybierz kartę [
2] → [Kadrowanie], wybierz zdjęcie
i naciśnij przycisk .
] można też wybrać rodzaj efektu filtru.
●● W przypadku opcji [ ] można także przesunąć ramkę, dotykając jej
lub przeciągając ją po ekranie.
Korekta czerwonych oczu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Po skorygowaniu efektu czerwonych oczu wokół zmodyfikowanych
obszarów zdjęcia pojawią się ramki.
Ustawienia
●● Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
Rozwiązywanie problemów
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
●● Po automatycznej analizie zdjęcia przez aparat zostanie wyświetlona
zalecana opcja: [AUTO1], [AUTO2] lub [AUTO3].
Skorowidz
●● Można też wybrać preferowane efekty, takie jak [Jasność], [Kontrast],
[Nasycenie], [Ton koloru 1], [Ton koloru 2] i [Monochrom.].
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
●● Obrazy powstałe w wyniku obróbki w aparacie nie będą identyczne
z przetworzonymi za pomocą aplikacji Digital Photo Professional.
●● Na ekranie warunków obróbki można także wybrać efekt za pomocą
.
pokrętła
●● Aby powiększyć ekran warunków obróbki, naciśnij przycisk
.
●● Ekran szybkich nastaw umożliwia też ustawienie obróbki obrazu
2] → [Obróbka RAW z szybk. nastaw] →
RAW w aparacie: karta [
[Obróbka obrazu RAW].
73
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Obróbka wielu zdjęć
Zmniejszanie rozmiaru plików
●● Wybierz kartę [
2] → [Obróbka obrazu RAW] → [Wybierz obrazy],
naciśnij przycisk , a następnie za pomocą przycisków /
wybierz zdjęcie. Naciśnij przycisk , aby oznaczyć zdjęcie jako
wybrane ([ ]). Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj powyższą
procedurę. Po zakończeniu obrabiaj obrazy.
●● Aby anulować wybieranie, naciśnij ponownie przycisk
Ikona [ ] zniknie z ekranu.
.
Funkcje bezprzewodowe
●● Jakość obrazu po zastosowaniu kompresji przedstawia się następująco:
Przed kompresją
Po kompresji
,
Obsługa aparatu
,
,
,
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Obróbka zakresu zdjęć
●● Wybierz kartę [
2] → [Obróbka obrazu RAW] → [Wybierz zakres],
naciśnij przycisk , a następnie określ zakres zdjęć. Po zakończeniu
obrabiaj obrazy.
Edytowanie filmów
Odtwarzanie
●● Po wybraniu opcji [Zastąp] nie można zapisywać edytowanych filmów
w skompresowanym formacie.
Edytowanie przeglądów filmowych
●● Aby usunąć rozdział i przegląd filmowy, po wyświetleniu opcji
[Usunąć ten klip?] wybierz [OK] i naciśnij przycisk .
Usuwanie początku/końca filmów
●● Aby anulować edycję, naciśnij przycisk
a następnie naciśnij przycisk .
Akcesoria
, wybierz pozycję [OK],
●● Aby usunąć i zastąpić pierwotny film filmem skorygowanym,
podczas zapisywania filmu wybierz opcję [Zastąp].
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
●● Jeśli brakuje wolnego miejsca na karcie pamięci, dostępna będzie
tylko opcja [Zastąp].
●● Filmy mogą nie zostać zapisane, jeśli w trakcie zapisywania wyczerpie
się akumulator.
●● Podczas edytowania filmów należy w miarę możliwości korzystać
z całkowicie naładowanego akumulatora lub z kompaktowego
zasilacza sieciowego podłączonego do adaptera prądu stałego
(oba sprzedawane oddzielnie).
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K jako zdjęć
●● Wybierz pozycję [
jako zdjęcie.
] na ekranie edycji filmu, aby zapisać klatkę
74
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu
●● Te ustawienia konfiguruje się na kartach [ ] i [ ]. Można dowolnie
dostosowywać najczęściej używane funkcje, aby zwiększyć wygodę
obsługi.
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu
●● Można korzystać z funkcji opisanych poniżej.
2 s, 4 s, 8 s
Bez limitu
Wył.
Zdjęcia są wyświetlane przez ustawiony czas.
Nawet gdy na ekranie wyświetlane jest zdjęcie,
można wykonać kolejne, naciskając ponownie spust
migawki do połowy.
Zdjęcia są wyświetlane do chwili naciśnięcia spustu
migawki do połowy.
Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.
Tworzenie i wybieranie folderów
Ustawienia
●● Foldery mają nazwy o postaci 100CANON — na początku trzycyfrowy
numer folderu, a po nim pięć liter lub cyfr.
●● Można tworzyć foldery mające numery z zakresu 100–999.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Numery plików
Dowiedz się, jak ustawić podstawowe funkcje aparatu.
Dopasuj aparat do własnych potrzeb, zmieniając lub nastawiając
podstawowe funkcje.
●● Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno
(0001–9999) i zapisywane w folderach, które mieszczą po 9,999 zdjęć.
Można zmieniać sposób przypisywania przez aparat numerów plików.
Można korzystać z funkcji opisanych poniżej.
Narastająco
Auto reset.
Ręczny reset
Zdjęcia otrzymują kolejne numery (aż do 9999
wykonanego/zapisanego zdjęcia). Numeracja jest
kontynuowana nawet po wymianie karty pamięci.
Numerowanie zdjęć resetowane do 0001 po
wymianie karty pamięci lub po utworzeniu
nowego folderu.
Powoduje ręczne wykonanie automatycznego
resetu.
75
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● Niezależnie od wybranego ustawienia zdjęcia mogą być numerowane
kolejno od ostatniego numeru zdjęcia znajdującego się na włożonej
karcie pamięci. Aby rozpocząć numerowanie zdjęć od 0001,
należy użyć pustej (lub sformatowanej) karty pamięci.
Formatowanie kart pamięci
●● Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują
jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików i nie
zapewniają całkowitego usunięcia danych. Wyrzucając lub przekazując
komuś karty pamięci, należy podjąć odpowiednie czynności w celu
ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.
●● Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie
formatowania może być mniejsza niż pojemność podawana na karcie.
Formatowanie pełne
●● Formatowanie pełne może potrwać dłużej niż operacja pierwotnego
formatowania, ponieważ dane są usuwane ze wszystkich komórek
karty pamięci.
●● Trwającą operację formatowania pełnego można anulować, wybierając
opcję [Anuluj]. W takim przypadku wszystkie dane zostaną usunięte,
jednak nadal będzie można korzystać z karty pamięci w zwykły sposób.
Korzystanie z trybu Eco
●● Ekran przyciemnia się po około 2 sekundach nieużywania aparatu.
10 sekund później wyłącza się. Aparat wyłącza się automatycznie
po około trzech minutach bezczynności.
●● Aby uaktywnić ekran i przygotować aparat do fotografowania,
gdy ekran jest wyłączony, naciśnij spust migawki do połowy.
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii
●● Aby oszczędzać energię, zwykle należy wybrać kartę [ 2] →
[Oszcz.energii] → [Autom. wyłącz.] → [1 min.] i wybrać w pozycji
[Wyśw. wył.] wartość [1 min.] lub mniejszą.
●● Ustawienia [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] są niedostępne,
gdy dla Trybu Eco ustawiono wartość [Wł.].
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu
●● Informacje wyświetlane po naciśnięciu przycisku
można
szczegółowo dostosować po wybraniu karty [ 4] → [Wyśw.inf. fotogr.]
→ [Ust.inf.na ekranie].
●● Aby wyświetlić drobniejszą siatkę, wybierz kartę [ 4] →
[Wyśw.inf. fotogr.] → [Wyświetl. siatki].
●● Aby przełączyć z histogramu jasności na histogram RGB
lub dostosować rozmiar histogramu, wybierz kartę [ 4] →
[Wyśw.inf. fotogr.] → [Histogram].
●● Format obrazu w wizjerze można zmienić, wybierając kartę [ 4] →
[Format obr. w wizj.].
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
●● Po lewej stronie na ekranie niestandardowym przedstawiono
przykładowy dostosowany ekran.
●● Aby wyświetlić szczegóły ustawień Twórczego wspomagania,
dodaj znacznik [ ] w pozycji [2] na karcie [ 4] → [Wyśw. inf.
o odtwarzaniu]. Wybrane informacje będą teraz wyświetlane po
naciśnięciu przycisku
.
Dostosowywanie panelu dotykowego
●● Jeżeli gesty nie są łatwo wykrywane, należy zwiększyć czułość
panelu dotykowego.
●● Podczas korzystania z panelu ekranu dotykowego należy stosować się
do poniższych zaleceń.
-- Ekran nie jest czuły na siłę nacisku. Dlatego nie należy go dotykać
ostrymi przedmiotami, np. paznokciami czy długopisami.
-- Ekranu dotykowego nie należy dotykać wilgotnymi palcami.
-- Jeśli podczas korzystania z ekranu dotykowego jego powierzchnia
jest wilgotna lub użytkownik ma mokre palce, aparat może nie
reagować lub działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy
wyłączyć aparat i wytrzeć ekran do sucha ściereczką.
-- Nie należy naklejać na ekran folii ochronnej kupowanej oddzielnie.
Może ona ograniczać czułość sterowania dotykowego.
●● Po wybraniu ustawienia [Duża czułość] aparat może słabiej reagować
na szybkie ruchy wykonywane podczas sterowania dotykowego.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
76
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Czyszczenie matrycy światłoczułej
Uaktywnianie funkcji czyszczenia matrycy
●● Funkcja czyszczenia matrycy działa także wtedy, gdy nie jest
podłączony żaden obiektyw. Jeśli nie jest założony obiektyw,
nie należy wsuwać palca ani końcówki dmuchawy poza krawędź
mocowania obiektywu, ponieważ mogłoby to spowodować
uszkodzenie zasłon migawki.
●● Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony
pionowo na biurku lub innej powierzchni.
●● Wielokrotne czyszczenie nie umożliwia uzyskania znacznie
] może być niedostępna
lepszych rezultatów. Opcja [Czyść teraz
bezpośrednio po czyszczeniu.
●● Jeżeli nie można usunąć kurzu lub innych zanieczyszczeń z matrycy,
należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.
Ręczne czyszczenie matrycy
●● Matryca światłoczuła jest wyjątkowo delikatna. Należy ostrożnie
czyścić matrycę.
●● Należy użyć dmuchawy bez przymocowanej do niej szczotki.
Szczotka może zarysować matrycę.
●● Nie wolno wsuwać końcówki dmuchawy do aparatu poza krawędź
mocowania obiektywu. Może to spowodować uszkodzenie
kurtyn migawki.
●● Nie wolno używać sprężonego powietrza lub gazu w pojemnikach
do czyszczenia matrycy. Ciśnienie powietrza może spowodować
uszkodzenie czujnika; może go zniszczyć także przylegający lub
przymarzający gaz.
●● Jeżeli nie można usunąć zanieczyszczeń za pomocą dmuchawy,
zalecane jest zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie obsługi klienta
firmy Canon.
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych zdjęć
●● Informacje zapisane na ekranie praw autorskich będą zapisywane
w zdjęciach robionych aparatem.
●● Aby sprawdzić wprowadzone informacje, wybierz kartę [ 5] →
[Inform. o prawach autorskich] → [Wyśw.inf.o prawach autor.],
a następnie naciśnij przycisk .
●● Ponadto informacje o prawach autorskich związanych z aparatem
można wprowadzać, zmieniać i usuwać za pomocą oprogramowania
EOS Utility. Niektóre znaki wprowadzone za pomocą oprogramowania
mogą nie być wyświetlane przez aparat, ale zostaną prawidłowo
zapisane na zdjęciach.
●● Po zapisaniu zdjęć na komputerze można sprawdzić zawarte w nich
informacje o prawach autorskich za pomocą oprogramowania.
●● EOS Utility instrukcja obsługi można w razie potrzeby pobrać ze strony
internetowej firmy Canon. Instrukcje pobierania znajdują się w sekcji
„Instalowanie oprogramowania” (= 42).
Usuwanie wszystkich informacji o prawach autorskich
●● Nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich można
usunąć naraz, ale nie można usunąć zarejestrowanych w zdjęciach
informacji o prawach autorskich.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
●● Podstawowe ustawienia, takie jak [Język ] i [Data/czas/strefa],
nie są przywracane do wartości domyślnych.
77
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe
Zasilanie
Nie można naładować akumulatora.
●● Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalny akumulator Canon LP-E12.
Kontrolka ładowarki miga.
●● Kontrolka ładowarki miga na pomarańczowo a układ zabezpieczający przerywa
ładowanie, jeśli (1) występują problemy z ładowarką lub akumulatorem albo (2)
nie jest możliwa komunikacja z akumulatorem (gdy używane są akumulatory firmy
innej niż Canon). W przypadku (1) odłącz ładowarkę, ponownie włóż akumulator
i odczekaj 2–3 minuty przed ponownym podłączeniem ładowarki. Jeśli problem
nie zniknie, skontaktuj się z punktem obsługi klienta.
Fotografowanie
●● W przypadku fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych jasność
ekranu jest automatycznie zwiększana, co ułatwia sprawdzanie kompozycji
ujęcia. Wówczas jednak jasność obrazu wyświetlanego na monitorze może różnić
się od jasności wykonywanych zdjęć. Należy pamiętać, że żadne widoczne na
monitorze zniekształcenia obrazu ani skokowe ruchy fotografowanych obiektów
nie mają wpływu na zarejestrowane zdjęcia.
Korzystaj z rozwiązań problemów przedstawionych w tym rozdziale.
Jeśli opisane tu metody nie zadziałają, skontaktuj się z punktem
obsługi klienta.
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Dziwne widoki na ekranie w słabych warunkach oświetleniowych.
Rozwiązywanie problemów
Akcesoria
Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.
●● Należy pamiętać, że poniższe zjawiska związane z wyświetlaniem obrazu nie
zostaną zarejestrowane na zdjęciach, ale zostaną utrwalone na filmach.
-- Podczas fotografowania przy świetle jarzeniowym lub diodowym ekran może
migotać oraz mogą pojawiać się poziome pasma o jednolitej barwie.
●● Nie można ustawić ostrości na fotografowanym obiekcie znajdującym się
bliżej niż minimalna odległość ogniskowania. Aby ustalić minimalną odległość
ogniskowania, należy sprawdzić obiektyw. Minimalna odległość ogniskowania jest
(płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
mierzona pomiędzy znacznikiem
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem.
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Serie zdjęć są nagle przerywane.
●● Serie zdjęć są automatycznie przerywane w celu ochrony aparatu po wykonaniu
około 1000 zdjęć w jednej serii. Zwolnij spust migawki na chwilę przed
wznowieniem fotografowania.
Nagrywanie i odtwarzanie filmów jest nagle przerywane.
●● Filmy [
] lub [
prędkości UHS 3.
] należy rejestrować na karcie pamięci z klasą
78
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Na zdjęciach mogą występować pasma zniekształceń lub wzór moiré.
●● W przypadku niektórych fotografowanych obiektów częściej występują pasma
zniekształceń lub wzór moiré.
Występowanie tego problemu jest większe w następujących warunkach.
-- Obiekty z poziomymi wąskimi pasmami lub wzorem szachownicy itp.
-- Słońce, oświetlenie lub inne źródła jaskrawego światła są widoczne na ekranie
fotografowania lub znajdują się w pobliżu.
W takim wypadku wykonanie następujących czynności umożliwia ograniczenie
zniekształceń lub wzoru moiré.
-- Zmień wielkość fotografowanego obiektu w kadrze, zmieniając odległość
ogniskowania albo zwiększając lub zmniejszając powiększenie widoku.
-- Zmień kompozycję ujęcia, aby usunąć źródła światła z ekranu fotografowania.
-- Przymocuj osłonę obiektywu, aby zapobiec oświetlaniu obiektu przez
jaskrawe światło.
●● Pasma zniekształceń lub wzór moiré mogą również pojawiać się na zdjęciach,
jeśli obiektyw TS-E zostanie przesunięty lub pochylony.
Filmowanie
●● Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie
(np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami nie znajdują się
żadne przedmioty.
Nie można nawiązać połączenia z punktem dostępu.
●● Upewnij się, że w punkcie dostępu wybrany jest kanał komunikacyjny
obsługiwany przez aparat (= 90). Zalecane jest ręczne wskazanie
obsługiwanego kanału zamiast automatycznego przypisania kanału.
Nie można sparować ze smartfonem przez Bluetooth.
●● Sparowanie ze smartfonem przez Bluetooth jest niemożliwe, gdy używany jest
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 a w menu [Funkcja Bluetooth]
wybrana jest opcja [Pilot].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Filmowane obiekty wyglądają na zniekształcone.
●● Filmowane obiekty mogą wyglądać na zniekształcone, jeśli podczas nagrywania
szybko przemieszczają się przez kadr.
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Ekran
Skorowidz
Wyświetlane są znaki [###].
●● Znaki [###] są wyświetlane, gdy liczba zdjęć na karcie pamięci jest większa
od maksymalnej liczby, którą można wyświetlić.
Wi-Fi
Nie można uzyskać dostępu do menu Wi-Fi za pomocą przycisku
.
●● Menu Wi-Fi nie jest dostępne, gdy aparat jest podłączony do komputera lub
drukarki kablem. Odłącz kabel.
Wysyłanie zdjęć trwa bardzo długo. / Połączenie bezprzewodowe
jest przerywane.
●● Należy unikać korzystania z aparatu w pobliżu źródeł zakłóceń sygnału Wi‑Fi,
takich jak kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia działające w pasmie 2,4 GHz.
79
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Funkcje bezprzewodowe
Kody błędów
●● Gdy występują problemy z aparatem, wyświetlane są kody błędów (w formacie
Errxx) i zalecane czynności.
Numer
Komunikat i zalecana czynność
Błędny transfer sygnałów obiektyw — aparat. Wyczyść styki
na obiektywie i aparacie.
01
02
04
Błędy i ostrzeżenia
10, 20, 30,
40, 50, 60,
70, 80, 99
→ ‌Wyczyść styki elektryczne aparatu i obiektywu, użyj
obiektywu firmy Canon lub wyjmij i ponownie włóż
akumulator.
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Brak dostępu do karty. Włóż ponownie/zmień kartę lub
sformatuj ją w aparacie.
Odtwarzanie
→ Włóż ponownie kartę pamięci, użyj innej karty lub
sformatuj kartę.
Ustawienia
Nie można zachować obrazów Karta zapełniła się.
Wymień kartę.
Rozwiązywanie problemów
→ Użyj innej karty pamięci, skasuj niepotrzebne zdjęcia lub
sformatuj kartę.
Błędy i ostrzeżenia
Wystąpienie błędu uniemożliwia fotografowanie.
Wyłącz i włącz aparat lub wyjmij i ponownie włóż akumulator.
→ ‌Użyj przełącznika ON/OFF, wyjmij i włóż ponownie
akumulator lub użyj obiektywu firmy Canon.
Dodatek
Skorowidz
* Jeśli problem nie zniknie, zanotuj kod błędu (Errxx) i skontaktuj się z punktem
obsługi klienta firmy Canon.
Jeśli pojawia się jakiś komunikat o błędzie, należy zareagować
w sposób opisany poniżej.
80
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Wi-Fi
Urządzenie o tym samym adr. IP istnieje w wybranej sieci
●● Przywróć adres IP, tak aby nie powodował konfliktów z innym adresem.
Rozłączono/Nie można wysłać tego obrazu
●● Możesz znajdować się w miejscu, do którego nie dociera sygnał Wi-Fi.
●● Należy unikać korzystania z funkcji Wi-Fi w aparacie w pobliżu kuchenek
mikrofalowych i innych urządzeń działających w pasmie 2,4 GHz.
●● Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie
(np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami nie znajdują się
żadne przedmioty.
●● Sprawdź błędy na podłączonym urządzeniu.
Za mało wolnego miejsca na serwerze
●● Usuń niepotrzebne zdjęcia na serwerze i sprawdź ilość wolnego miejsca przed
ponowną próbą wysłania.
Sprawdź nastawy sieciowe
●● Upewnij się, że komputer może połączyć się z Internetem przy użyciu bieżących
ustawień sieciowych.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
81
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Informacje wyświetlane na ekranie
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Podczas fotografowania
(39)
(16)
(19)
(14) (15) (17) (18)
Część 3:
Dodatek
(1)
(38)
(4)
(20)
(40)
(41)
(21)
(22)
(2)
(23)
(3)
(24)
(42)
(25)
(43)
(26)
(27)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(29)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(28)
(30)
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Błędy i ostrzeżenia
(36) (37)
(45) (46) (47) (48)
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Rozwiązywanie problemów
Dodatek
(54)
(44)
Obsługa aparatu
(55)
Skorowidz
(49) (50) (51) (52) (53)
Przydatne informacje dotyczące obsługi aparatu.
(1)
Tryb fotografowania, ikona ujęcia
(2)
Metoda AF
(3)
Działanie AF
(4)
Linie siatki
(5)
Wyzwalanie migawki/
Samowyzwalacz
(6)
Tryb pomiaru
(12) Stan połączenia Bluetooth
(7)
Poziomica elektroniczna
(13) Blokada AE
(8)
Jakość zdjęć (kompresja,
liczba pikseli)
(9)
Jakość filmów (liczba pikseli,
liczba klatek na sekundę)
(10) Moc sygnału Wi-Fi
(11) Dotykowa migawka
(14) Redukcja zakłóceń — high ISO
82
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
(15) Liczba zdjęć do zapisania
(16) Maksymalna liczba zdjęć w serii
(17) Pozostały czas
(18) Poziom naładowania baterii
(19) Punkt AF
(20) Histogram
(21) Ramka pomiarowa
(22) Ekran szybkich nastaw
(23) Balans bieli
(36) Podłączanie smartfona przez
Bluetooth, stan pobierania
danych GPS
(37) Priorytet jasnych partii obrazu
Podczas odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Ekran informacyjny 1
(38) ręczne ustawianie ostrości
(39)
Liczba zdjęć
(40)
Wymagany czas
(41)
Interwał
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
(42) Korekcja balansu bieli
(24) Styl obrazów
(43) Film z efektem miniatury
(25) Automatyczny optymalizator
jasności
(44) Filmowy Serwo AF
(45) Parametry wyświetlacza
(26) Filtry twórcze
(46) tryb Eco
(27) Format obrazu zdjęć
(47) stabilizacja obrazu
(28) Tryb błysku
(48) Stabilizacja cyfrowa (zdjęcia)
(29) Korekta ekspozycji z lampą/
poziom ilości światła
(49) Tryb nagrywania dźwięku
(30) Powiększenie
(31) Symulacja ekspozycji
(52)
(32) Czułość ISO
(53) Automatyczny poziom
(33) Czas naświetlania
(54) Blokada AE (film)
(34) Wartość przysłony
(55) Wskaźnik AF/MF
Fotografowanie
Odtwarzanie
Bieżące zdjęcie/
całkowita liczba zdjęć
(7)
Numer folderu — numer pliku
(8)
Czas naświetlania
(2)
Poziom naładowania baterii
(9)
Wartość przysłony
(3)
Moc sygnału Wi-Fi
(50) Filtr wiatru
(10) Poziom korekty ekspozycji
(4)
Stan połączenia Bluetooth
(51) Tłumik
(11) Czułość ISO
(5)
Ocena
(12) Priorytet jasnych partii obrazu
(6)
Ochrona
(13) Jakość obrazu*
Automatyczna wolna migawka
(35) Korekta ekspozycji
(1)
* Zdjęcia, do których zastosowano filtr twórczy, zmianę wymiarów, kadrowanie lub
]. Zdjęcia wykadrowane są
korektę czerwonych oczu, są oznaczone ikoną [
oznaczone ikoną [ ].
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Poziom naładowania baterii
O poziomie naładowania akumulatora informuje ikona lub komunikat
na ekranie aparatu.
Ekran
Szczegóły
Wystarczający poziom naładowania.
Akumulator częściowo rozładowany,
ale wystarczający.
Prawie całkowicie rozładowany —
(Miga na czerwono) naładuj wkrótce akumulator
Rozładowany — natychmiast naładuj akumulator
83
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Ekran informacyjny 2
Ekran informacyjny 5
Wyświetlanie informacji dotyczących stylu obrazów. W górnej
części ekranu są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie
informacyjnym 2.
Ekran informacyjny 6
Wyświetlanie ustawień eliminacji zakłóceń dla fotografowania przy
większym czasie ekspozycji i dużej czułości ISO. W górnej części ekranu
są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie informacyjnym 2.
Ekran informacyjny 7
(1)
Data/godzina fotografowania
(10) Korekcja balansu bieli
(2)
Histogram
(11) Ustawienia stylu obrazów
(3)
Tryb fotografowania
(12) Korekta ekspozycji z lampą
(4)
Czas naświetlania
(13) Tryb pomiaru
(5)
Wartość przysłony
(6)
Poziom korekty ekspozycji
(14) Automatyczny optymalizator
jasności
(7)
Czułość ISO
(15) Edytowane*1
(8)
Priorytet jasnych partii obrazu
(16) Jakość obrazu*2
(9)
Balans bieli
(17) Czas nagrywania filmów
(18) Wielkość obrazu
*1
*2
Wyświetlane w przypadku zdjęć, w odniesieniu do których zastosowano filtr
twórczy, zmianę wymiarów, kadrowanie lub korektę czerwonych oczu.
Zdjęcia wykadrowane są oznaczone ikoną [ ].
Wyświetlanie danych korekcji obiektywu oraz informacji dotyczących
korekcji jasności brzegów, aberracji chromatycznej i dyfrakcji. W górnej
części ekranu są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie
informacyjnym 2.
Ekran informacyjny 8
Pokazuje informacje o odbiorcach zdjęcia i stanie wysyłania. W górnej
części ekranu są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie
informacyjnym 2.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Ekran informacyjny 9
Wyświetlanie informacji GPS. W górnej części ekranu są wyświetlane
takie same informacje jak na ekranie informacyjnym 2.
Skorowidz
Ekran informacyjny 3
Wyświetlana jest nazwa obiektywu, ogniskowa i histogram RGB.
Nie można wyświetlać w całości długich nazw obiektywów. W górnej
części ekranu są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie
informacyjnym 2.
Ekran informacyjny 4
Wyświetlanie informacji dotyczących balansu bieli. W górnej części ekranu
są wyświetlane takie same informacje jak na ekranie informacyjnym 2.
84
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dane techniczne
Typ
Kategoria...............................................Bezlusterkowy jednoobiektywowy
aparat cyfrowy z funkcją AF/AE
Matryca światłoczuła
Wielkość obrazu
Wielkość ekranu fotografowania
(Wielkość rejestrowanego obrazu)...........Około 22,3 x 14,9 mm
Liczba pikseli
Efektywna liczba pikseli
(liczba pikseli może ulec zmniejszeniu
w wyniku obróbki obrazu).......................Około 24,1 mln pikseli
Całkowita liczba pikseli......................Około 25,8 mln pikseli
Działanie ogniskowania
Zdjęcie
Autofokus TTL...............................Tryb One-Shot AF, Servo AF
Ciągły.............................................Dostępne
MF (ręczna regulacja ostrości). ..........Wyróżnianie MF, elektroniczna
ręczna regulacja ostrości
na obiektywie (ostrość jest
korygowana ręcznie po operacji
One-Shot AF)
Film
MF (ręczna regulacja ostrości). ..........Wyróżnianie MF, elektroniczna
ręczna regulacja ostrości
na obiektywie (ostrość jest
korygowana ręcznie po operacji
One-Shot AF)
Filmowy Serwo AF (połączony z AF
dla filmów z dużą szybkością klatek)....Dostępne
Powiększenie w podglądzie
na żywo.............................................Około 5-krotne / około 10-krotne
Współczynnik proporcji..........................3:2
AF dotykowy z przeciąganiem...............Dostępne
Funkcja usuwania kurzu
(automatyczna/ręczna)...............................Dostępne
AF z detekcją oczu
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
(połączony z One-Shot AF)..........................Dostępne
Oświetlenie wspomagające AF..............Wbudowana lampa LED
Skorowidz
Regulacja ostrości
Metoda AF.............................................Twarz+śledzenie AF, Strefowy AF,
1-punktowy AF
Twarz+śledzenie AF
Punkty AF (maks.)
(zmienia się automatycznie
w zależności od typu obiektywu)..........143/99 punktów
Strefowy AF
Ramki AF (maks.). ..........................25 ramek
Zakres jasności ogniskowania
(w temperaturze pokojowej 23°C, ISO 100,
przy użyciu obiektywu EF-M22mm F2 STM)
Wartość EV....................................–2–18
Regulacja ekspozycji
Tryb pomiaru
Zdjęcie...............................................Pomiar w czasie rzeczywistym
za pomocą matrycy światłoczułej
(wielosegmentowy, skupiony,
punktowy, centralnie ważony
uśredniony)
Film....................................................Pomiar w czasie rzeczywistym
za pomocą matrycy światłoczułej
(centralnie ważony uśredniony)
Zakres pomiaru jasności (w temperaturze pokojowej 23°C, ISO 100)
Zdjęcie
Wartość EV...................0–20
Film
Wartość EV...................0–20
85
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Regulacja ekspozycji
Zdjęcie...............................................Programowa AE, preselekcja
czasu, preselekcja przysłony,
ręczne nastawy ekspozycji
Regulacja ekspozycji
Zdjęcie
Korekta ekspozycji.........................±3 stopnie z dokładnością
do 1/3 stopnia
Przesunięcie programu..................Dostępne
Blokada AE....................................Ręcznie/Auto
Bracketing AE................................±2 stopnie z dokładnością do 1/3
stopnia (można używać razem
z ręczną kompensacją)
Film
Korekta ekspozycji.........................±3 stopnie z dokładnością
do 1/3 stopnia
Blokada AE....................................Ręcznie
Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
Zdjęcie
Zakres automatycznej czułości ISO
Min. czułość
(Tryb automatyczny)......................ISO 100
Maks. czułość
(Tryb automatyczny)......................ISO 6400
Maks. ustawienie ograniczenia
czułości w trybie Autom. ISO.....W trybie P, Tv, Av, M oraz po
wybraniu ręcznej regulacji
ekspozycji w trybie filmowania
Dostępne ustawienia czułości (tryb P)
Minimalna czułość.....................ISO 100
Maksymalna czułość.................ISO 25600
Po rozszerzeniu.........................ISO 51200
Dokładność regulacji.................1/3 stopnia
Film
4K (3840 x 2160)
Ustawienia automatyczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 6400
Ustawienia ręczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 6400
Po rozszerzeniu.....................ISO 6400
Full HD (1920 x 1080)
Ustawienia automatyczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 12800
Ustawienia ręczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 12800
Po rozszerzeniu.....................ISO 25600
HD (1280 x 720)
Ustawienia automatyczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 12800
Ustawienia ręczne
Minimalna czułość.................ISO 100
Maksymalna czułość.............ISO 12800
Po rozszerzeniu.....................ISO 25600
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
86
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Balans bieli
Ustawienia balansu bieli........................Auto (Priorytet atmosfery, Priorytet
bieli), Światło dzienne, Miejsca
ocienione, Pochmurny dzień,
Światło żarówek, Białe światło
fluorescencyjne, Lampa błyskowa,
Nastawa własna, Temperatura
barwowa
Korekcja balansu bieli............................Dostępne
Migawka
Metoda...................................................Migawka szczelinowa sterowana
elektronicznie (płaszczyzna
ogniskowania, migawka dotykowa)
Cicha migawka......................................Dostępne
Czas naświetlania
BULB (Tryb fotografowania: tylko M).......Dostępne
Pełny zakres czasów naświetlania
Maks. Tv........................................30 s
Min Tv............................................1/4000 s
Najkrótszy czas naświetlania
zsynchronizowany z błyskiem...........1/200 s
Lampa błyskowa
Wbudowana lampa błyskowa
Typ.....................................................Ręczne wysuwanie lampy
błyskowej
Dane techniczne
Liczba przewodnia (ISO 100/m). .....LP Około 5
Sterow. lampą....................................Pomiar E-TTL II, redukcja efektu
czerwonych oczu
Wizjer/monitor
Kolorowy wizjer elektroniczny
Rozmiar ekranu.................................Typu 0,39
Liczba punktów..................................Około 2,36 mln punktów
Monitor
Typ.....................................................Kolorowy ciekłokrystaliczny TFT
Rozmiar ekranu.................................7,5 cm (3,0 cala)
Liczba punktów..................................Około 1,04 mln punktów
Podgląd głębi ostrości............................Dostępne
Fotografowanie
Obróbka obrazu
Redukcja zakłóceń
Fotografowanie z długiem
czasem naświetlania.....................Przy czasie naświetlania
wynoszącym 1 s lub dłużej oraz
przy ekspozycji w trybie Bulb
Fotografowanie z wysoką
czułością ISO.................................Przy dowolnej czułości ISO
Korekcja obrazu
Automatyczny optymalizator
jasności..........................................Dostępne
Priorytet jasnych partii obrazu.......Dostępne
Korekcja obiektywu
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
(obiektyw EF-M ma wbudowane
dane korekcji).......................................Korygowanie jasności brzegów,
Korygowanie dystorsji, Cyfrowa
optymalizacja obiektywu,
Korekta aberracji chromatycznej,
Korekcja dyfrakcji
Styl obrazów......................................Automatycznie, standard, portrety,
krajobrazy, szczegóły, neutralny,
dokładny, monochromatyczny,
użytkownika 1, użytkownika 2,
użytkownika 3
87
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Serie zdjęć
Wyzwalanie migawki..........................Pojedyncze zdjęcia, szybkie serie
zdjęć, wolne serie zdjęć
Szybkość fotografowania
One-Shot AF
Szybkość fotografowania
podczas szybkiej serii zdjęć......Maks.: około 10 zdjęć/s
Szybkość fotografowania
podczas wolnej serii zdjęć.........Maks.: około 4 zdjęcia/s
Servo AF
Szybkość fotografowania
podczas szybkiej serii zdjęć......Maks.: około 7,4 zdjęcia/s
Szybkość fotografowania
podczas wolnej serii zdjęć.........Maks.: około 4 zdjęcia/s
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Około 33 zdjęć
Około 30 zdjęć
Około 29 zdjęć
Około 30 zdjęć
Nagrywanie
Funkcje bezprzewodowe
Format plików........................................Zgodny z formatem DPOF
(w wersji 1.1) i standardem DCF
Typ danych
Zdjęcia
Format zapisu................................Exif 2.31 (DCF 2.0)
Zdjęcie (zdjęcia RAW wykonane
w trybie serii są konwertowane
A/D do formatu 12-bitowego.)..............JPEG/RAW (14-bitowy format
RAW firmy Canon zgodny z CR3)
Filmy
Format zapisu................................MP4
Obraz.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Zmienna (średnia) przepływność
Dźwięk...........................................MPEG-4 AAC-LC (stereofoniczny)
Wbudowany mikrofon................Stereofoniczny
Regulacja poziomu
nagrywania................................Dostępne
Filtr wiatru
(podczas używania wbudowanego
mikrofonu). ..................................Dostępny
Tłumik........................................Dostępne
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Około 10 zdjęć
88
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Nośniki danych......................................Karty pamięci SD/SDHC/SDXC
Liczba zdjęć na karcie pamięci
Zdjęcie (przy ISO 100)
Z użyciem karty pamięci UHS-I 32 GB
Utwórz folder..........................................Natychmiast, Wybór folderu
Liczba zdjęć na karcie pamięci
(przybliżona)
Jakość obrazu
3651 zdjęcia
6782 zdjęcia
6645 zdjęcia
11741 zdjęcia
9948 zdjęcia
Numery plików.......................................Ciągłe, Auto reset, Ręczny reset
Wyświetlanie w powiększeniu
Powiększenie.....................................Min.: około 1,5x
Maks.: około 10,0x
Odtwarzanie filmów...............................Wbudowany głośnik
Alarm prześwietlenia/
Miganie prześwietlonych obszarów.......Dostępne
16874 zdjęcia
Ocena....................................................Dostępne
1084 zdjęcia
Ochrona.................................................Dostępne
835 zdjęcia
Obróbka obrazu RAW w aparacie.........Dostępne
Przechwytywanie klatek (tylko filmy 4K)....Dostępne
Jakość obrazu
Rozmiar zapisywanego
pliku (przybliżony)
,
15 000 KB/s
35 min 33 s
7500 KB/s
1 godz. 11 min 7 s
3750 KB/s
2 godz. 22 min 13 s
,
6500 KB/s
1 godz. 22 min 3 s
,
3250 KB/s
2 godz. 44 min 6 s
,
,
,
Czas nagrań na karcie
pamięci (przybliżony)
●● Nagrywanie ciągłe może być kontynuowane do chwili, gdy zostanie
zapełniona karta pamięci lub czas nagrywania osiągnie ok. 29 minut
i 59 sekund.
(Albo gdy pojedyncze nagranie [
] lub [
] osiągnie długość
około 7 minut i 29 sekund).
Akcesoria
Obsługa aparatu
Odtwarzanie
16455 zdjęcia
Filmy
Z użyciem karty pamięci UHS-I 32 GB
Funkcje bezprzewodowe
Metody przeglądania obrazów...............Pojedynczy obraz, Wyświetlaj co
10 obraz, Ustawiona liczba zdjęć,
Datami, Folderami, Filmy, Zdjęcia,
Chronione zdjęcia, Wyszukiwanie
obrazu (Ocena, Data, Chronione
zdjęcia, Rodzaj pliku)
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Pokaz przezroczy..................................Wszystkie obrazy, pokaz
przezroczy złożony z obrazów
wybranych na liście wyszukiwania
Dodatkowa obróbka obrazów
(Możliwe tylko w przypadku obrazów
wykonanych przy użyciu tego samego
modelu aparatu).........................................Filtry twórcze (ziarnisty
czarno‑biały, miękka ostrość,
efekt rybiego oka, efekt
pogrubienia artystycznego, efekt
akwareli, efekt aparatu zabawki,
efekt miniatury), zmiana rozmiaru,
kadrowanie (korekta pochylenia),
korekta czerwonych oczu
89
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Dostosowywanie
Konfigurowalne przyciski i elementy
sterujące................................................Spust migawki, przycisk krzyżowy
(góra, dół, lewo, prawo), przycisk
blokady AE, przycisk M-Fn,
przycisk filmu
Inform. o prawach autorskich.................Dostępne
Zasilanie
Akumulator.............................................LP-E12
Liczba zdjęć
(pomiary w temperaturze pokojowej 23°C zgodne z zaleceniami stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)
Monitor włączony...........................Około 235 zdjęć
(około 290 zdjęć przy włączonym
oszczędzaniu energii)
Włączony kolorowy wizjer
elektroniczny..................................Około 235 zdjęć
(około 290 zdjęć przy włączonym
oszczędzaniu energii)
Liczba zdjęć (włączony tryb Eco)
Monitor włączony...........................Około 370 zdjęć
(około 425 zdjęć przy włączonym
oszczędzaniu energii)
Czas nagrywania filmu
(pomiary w temperaturze pokojowej 23°C zgodne z zaleceniami stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)
Monitor włączony...........................Około 85 min
Włączony kolorowy wizjer
elektroniczny..................................Około 85 min
Czas nagrywania filmu (nagrywanie ciągłe)*
Monitor włączony...........................Około 130 min
Włączony kolorowy wizjer
elektroniczny..................................Około 130 min
* Całkowity czas fotografowania, gdy fotografowanie odbywa się przy
spełnionych następujących warunkach:
— używany jest domyślny tryb automatyczny
— nie jest używany zoom ani inne operacje
—po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania pojedynczego filmu
i automatycznym zatrzymaniu/wznowieniu nagrywania
Czas odtwarzania (czas odtwarzania
pokazu przezroczy złożonego ze zdjęć)....Około 4 godziny
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Interfejs
Przewodowy
Złącze cyfrowe
Odtwarzanie
(zgodne z Hi-Speed USB). .....................Micro USB
Gniazdo HDMI OUT...........................Typu D
Wyjście HDMI podczas nagrywania (ekran fotografowania bez dźwięku)
Wyjście HDMI do telewizorów HDR (Odtwarzanie filmów nie jest
obsługiwane. Zdjęcia JPEG nie są wyświetlane w trybie HDR)
Bezprzewodowy
NFC...................................................Zgodny z tagami NFC Forum
typu 3 i 4 (dynamiczny)
Bluetooth
Zgodność ze standardami.............Bluetooth w wersji 4.1
(energooszczędna technologia
Bluetooth)
Schemat transmisji........................Schemat modulacji GFSK
Wi-Fi
Zgodność ze standardami.............IEEE 802.11b (modulacja DS-SS),
IEEE 802.11g (modulacja OFDM),
IEEE 802.11n (modulacja OFDM)
Częstotliwość transmisji
Częstotliwość.............................2401–2473 MHz
Kanały........................................1–11
Zabezpieczenia
Tryb infrastruktury......................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
* zgodne z Wi-Fi Protected Setup
Tryb punktu dostępu aparatu.....WPA2-PSK (AES)
90
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Środowisko pracy
Temperatura...........................................Min.: 0°C,
Maks.: 40°C
Wilgotność.............................................Dopuszczalna wilgotność:
85% lub mniej
Wymiary (pomiary zgodne z zaleceniami stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)
Ładowarka z serii LC-E12
Zgodny akumulator................................Akumulator LP-E12
Czas ładowania.....................................Około 2 godz. (w temperaturze
pokojowej)
Napięcie wejściowe...............................100–240 V (przemienne,
50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe................................8,4 V (prąd stały), 540 mA
Zakres temperatur podczas pracy.........5–40°C
Szerokość..............................................Około 116,3 mm
Wysokość..............................................Około 88,1 mm
Głębokość..............................................Około 58,7 mm
Masa (pomiary zgodne z zaleceniami stowarzyszenia Camera &
Imaging Products Association)
Czarny
Z akumulatorem
i kartą pamięci...................................Około 387 g
Tylko korpus aparatu.........................Około 351 g
Biały
Z akumulatorem
i kartą pamięci...................................Około 390 g
Tylko korpus aparatu.........................Około 354 g
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
●● Wszystkie powyższe dane zostały obliczone na podstawie standardów
testowania opracowanych przez firmę Canon oraz stowarzyszenie
Camera & Imaging Products Association.
Ustawienia
●● Wymienione powyżej wymiary, maksymalną średnicę, długość
i masę podano na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie
z zaleceniami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association
(z wyjątkiem masy samego korpusu).
Błędy i ostrzeżenia
●● Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
●● W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem
wyprodukowanym przez inną firmę niż Canon należy skontaktować
się z jego producentem.
Rozwiązywanie problemów
Dodatek
Skorowidz
Akumulator LP-E12
Typ.........................................................Akumulator litowo-jonowy
Napięcie nominalne...............................7,2 V DC
Pojemność akumulatora........................875 mAh
Zakres temperatur podczas pracy.........Ładowanie:
5–40°C
Fotografowanie:
0–40°C
91
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Skorowidz
A
Adapter prądu stałego 36, 39
Akcesoria 36
Akumulator
Ładowanie 48
Poziom 83
Tryb Eco 76
Aparat
Resetowanie 77
Artystyczny olejny HDR
(tryb fotografowania) 56
Artystyczny standardowy HDR
(tryb fotografowania) 56
Artystyczny uwypuklony HDR
(tryb fotografowania) 56
Artystyczny żywy HDR
(tryb fotografowania) 56
Automatyczny optymalizator
jasności 57
Auto-obracanie 73
Autoportret (tryb fotografowania) 54
Av (tryb fotografowania) 65
B
Balans bieli (kolor) 58
Blokada AE 57
Blokada ekspozycji lampy 62
Blokada ostrości 60
Bluetooth 7
Błysk i długi czas naświetlania 41
Błysk wyłączony 62
C
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
Cyfrowa optymalizacja obiektywu 63
Czas wyświetlania 75
Czułość ISO 57
Czyszczenie matrycy 77
Czyszczenie
(matryca światłoczuła) 77
D
Dane dla retuszu kurzu 64
Data/czas/strefa
Ustawienia 48
Długie czasy naświetlania 65
Długie czasy naświetlania
(redukcja zakłóceń) 64
Dodatkowe czułości (ISO) 66
Domyślne → Resetowanie
Dotykowa migawka 68
DPOF 45
Drukowanie 44
E
Edytowanie
Kadrowanie 73
Korekta czerwonych oczu 73
Zmiana wielkości zdjęć 73
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 56
Efekt miniatury
(tryb fotografowania) 56
Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania) 56
Ekran
Ikony 82, 83
Ekran szybkich nastaw
Podstawowa obsługa 50
Ekspozycja
Blokada AE 57
Blokowanie FE 62
Ekspozycja w trybie Bulb 65
F
Film poklatkowy
(tryb fotografowania) 67
Film z efektem miniatury
(tryb fotografowania) 67
Filmy
Edytowanie 74
Jakość obrazu (liczba pikseli/
prędkość nagrywania) 69
Filtry twórcze (tryb fotografowania) 56
Fotografowanie
Informacje o obrazie 82
Fotografowanie AEB 56
G
Gładka cera (tryb fotografowania) 54
Gniazdo 38, 39, 44
I
Ikony 82, 83
Instalacja 42
J
Jakość obrazu 68
Jeden punkt AF 60
K
Kadrowanie 73
Karty pamięci 48
Kolor (balans bieli) 58
Kompaktowy zasilacz sieciowy 36, 39
Komunikaty o błędach 80
Kontrola podświetlenia HDR
(tryb fotografowania) 55
Korekcja dyfrakcji 63
Korekta czerwonych oczu 73
Korekta ekspozycji lampy 62
Korygowanie aberracji
chromatycznej 63
Korygowanie dystorsji 63
Korygowanie jasności brzegów 63
Kurz na zdjęciach, zapobieganie 77
L
Lampa błyskowa
Błysk i długi czas naświetlania 41
Błysk wyłączony 62
Korekta ekspozycji lampy 62
Linie siatki 76
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Ł
Łączenie z komputerami za
pośrednictwem sieci Wi-Fi 21, 23
Ładowanie 48
Ładowarka 36
M
M (tryb fotografowania) 65
Makrofotografia 55
Małe odległości
(tryb fotografowania) 55
Menu
Podstawowa obsługa 50
92
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Metoda pomiaru 57
Miękka ostrość
(tryb fotografowania) 56
R
Nastawa własna balansu bieli 58
Numery plików 75
RAW 69
Redukcja szumów zdjęć seryjnych 64
Redukcja zakłóceń
Długie czasy naświetlania 64
Resetowanie 33, 77
Rozwiązywanie problemów 78
O
S
N
Obracanie 73
Obróbka obrazu RAW 73
Obsługa wspomagania MF 60
Ocena 72
Ochrona 72
Ochrona obrazów 72
Odtwarzanie → Wyświetlanie
Opcje fotoksiążki 46
Oprogramowanie
Instalacja 42
Zapisywanie zdjęć
na komputerze 43
Oszczędzanie energii 76
P
Panoramowanie
(tryb fotografowania) 55
PictBridge 38, 44
Pokazy przezroczy 71
Poziom 83
Priorytet jasnych partii obrazu 57
Przeskok wyświetlania 72
Przestrzeń kolorów 58
Przewód HDMI 38
Przycisk wielofunkcyjny 66
Punkty AF 60
Samowyzwalacz 68
Dostosowywanie
samowyzwalacza 68
Servo AF 61
Sieć elektryczna 39
Sport (tryb fotografowania) 55
Stabilizacja obrazu 62
Strefowy AF 60
Styl obrazów 58
T
Temperatura barwowa 58
Ton, priorytet 57
Tryb Auto (tryb fotografowania) 52
Tryb cichy (tryb fotografowania) 55
Tryb Eco 76
Tryb hybrydowy automatyczny
(tryb fotografowania) 52
Tv (tryb fotografowania) 65
Twarz+Śledzenie 60
Twórcze wspomaganie
(tryb fotografowania) 53
U
Ulubione 72
Ustawianie ostrości
Obsługa wspomagania MF 60
Punkty AF 60
Servo AF 61
Usuwanie 72
W
Widok miniatur 71
Wskaźnik 51
Współczynnik proporcji 69
Wyświetlanie 70
Pokazy przezroczy 71
Przeskok wyświetlania 72
Widok miniatur 71
Wyświetlanie na telewizorze 38
Wyszukiwanie obrazu 71
Wyświetlanie na telewizorze 38
Wysyłanie zdjęć 27
Wysyłanie zdjęć do smartfona 7
Wysyłanie zdjęć do usług
internetowych 27
Wyszukiwanie 71
Z
Zapisywanie zdjęć na komputerze 43
Zasilanie 36
→ Akumulator
→ Kompaktowy zasilacz sieciowy
→ Ładowarka
Zdjęcia
Czas wyświetlania 75
Odtwarzanie → Wyświetlanie
Zdjęcia nocne z ręki
(tryb fotografowania) 55
Zmiana wielkości zdjęć 73
Zmienianie lub usuwanie
ustawień połączenia 32
Zoom punktu AF 60
Ż
Żywność (tryb fotografowania) 55
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
93
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na to, że sieć Wi-Fi przesyła sygnały za pośrednictwem fal
radiowych, należy stosować bardziej rygorystyczne zabezpieczenia niż
w przypadku przewodowej sieci LAN.
Podczas korzystania z sieci Wi-Fi należy uwzględniać następujące
zalecenia:
●● Należy korzystać z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.
Ten produkt wyszukuje sieci Wi-Fi w otoczeniu i wyświetla na ekranie
wynik poszukiwań. Na liście mogą pojawiać się również sieci, do
korzystania z których użytkownik nie ma upoważnienia (nieznane
sieci). Jednak próba nawiązania połączenia z takimi sieciami lub
korzystania z nich może zostać uznana za nieupoważniony dostęp.
Należy korzystać z sieci wyłącznie zgodnie z posiadaną autoryzacją
i nie nawiązywać połączenia z nieznanymi sieciami.
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
●● Monitorowanie transmisji
Nieupoważnione osoby trzecie mające złe zamiary mogą monitorować
transmisję Wi-Fi i przechwytywać wysyłane dane.
●● Nieupoważniony dostęp do sieci
Osoby trzecie mające złe zamiary mogą uzyskać nieupoważniony
dostęp do sieci użytkownika w celu kradzieży, modyfikacji lub
niszczenia zawartych w niej informacji. Ponadto użytkownik może być
narażony na inne rodzaje nieupoważnionego dostępu, np. kradzież
tożsamości (podawanie się za inną osobę w celu uzyskania
nieupoważnionego dostępu do informacji) lub ataki polegające na
korzystaniu z nieupoważnionego dostępu do sieci użytkownika w celu
infiltrowania innych systemów.
Oprogramowanie innych firm
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
Aby zapobiec występowaniu tego typu problemów, należy skutecznie
zabezpieczyć swoją sieć Wi-Fi.
Z funkcji Wi-Fi tego aparatu można korzystać tylko po zapoznaniu się
z zabezpieczeniami Wi-Fi oraz rozważeniu potencjalnych zagrożeń
i korzyści wynikających z modyfikacji ustawień zabezpieczeń.
94
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
95
Funkcje bezprzewodowe/akcesoria
Zalecenia dotyczące danych osobowych i bezpieczeństwa
Jeśli zapisano w aparacie dane osobowe i/lub ustawienia zabezpieczeń
sieci Wi-Fi, np. hasła itd., należy pamiętać, że dane takie i ustawienia
mogą nadal w nim pozostawać.
Przed przekazaniem prawa własności do tego aparatu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy wykonać poniższe
czynności, aby zapobiec ujawnieniu wspomnianych danych i ustawień.
●● Usunąć zarejestrowane w aparacie informacje o zabezpieczeniach sieci
Wi-Fi, wybierając w menu Ustawienia Wi-Fi opcję [Kasuj nastawy].
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Obsługa aparatu
Konfiguracja i podstawowe
informacje
Fotografowanie
Odtwarzanie
Ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Błędy i ostrzeżenia
Dodatek
Skorowidz
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising