Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
Informacje dodatkowe
zz Niniejszy podręcznik dotyczy aparatu EOS RP z zainstalowanym
oprogramowaniem wewnętrznym (firmware) w wersji 1.2.0 lub nowszej.
CEL-SX6KA2G2
© CANON INC. 2019
POLSKI
Schemat systemu
270EX II
EL-100
ST-E3-RT
430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Lampa błyskowa Lampa błyskowa
Macro Ring Lite Macro Twin Lite
430EX III
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Akcesoria w zestawie
ST-E2*1
Pasek na rękę
Pasek na rękę E2
Akumulator
LP-E17
Tkanina ochronna
PC-E1/E2
Zasilacz Adapter prądu
AC-E6N*2
stałego
DR-E18*2
*1:
*2:
2
Zasilacz USB
PD-E1
Ładowarka
LC-E17E
Uchwyt dodatkowy
EG-E1
Brak oświetlenia wspomagającego AF z wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite
Transmitter ST-E2.
Można również wykorzystać zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E18.
Schemat systemu
Słuchawka
Odbiornik
GPS
GP-E2*3
Stereofoniczny mikrofon
kierunkowy
DM-E1
Obiektywy
RF
Obiektywy
EF
Obiektywy ElektroniczEF-S
ny wężyk
spustowy z
programatorem
Adapter mocowania
Adapter do pilota zdalnego sterowania RA-E3
Kabel HDMI
HTC-100 (ok. 2,9 m)
TV/Monitor
Kabel interfejsu
IFC-100U/400U
(przybliżona dł. 1 m / 4 m)*4
Bezprzewodowy Elektroniczpilot zdalnego
ny wężyk
sterowania
spustowy
BR-E1
RS-60E3
Port USB
Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC
Czytnik
kart
Gniazdo karty
*3:
*4:
Komputer
Kompas cyfrowy nie może być używany z aparatem, a kierunek fotografowania nie jest
zapisywany.
Końcówka po stronie aparatu i komputera: USB typu C.
3
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Fotografowanie (Strefa podstawowa)
: Opcja niedostępna / wyłączona
o: Ustawienie automatycznek: Opcja ustawiana przez użytkownika
k
k
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
k k k k k k k
P
k
k
6 F G I
k
k
k k k k
o
o
o
o
Funkcja
A
RAW
Jakość
obrazu
JPEG
Kadrowanie/format obrazu
Czułość
ISO
Automatyczne
ustawienie/Auto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ustawienie ręczne
Autom.
Styl
o o o o o o o o o o o o o
obrazów Wybieranie ręczne
Jasność
k k k k k k k k k k
k
Ton koloru
k
Efekt panoramowania
k
Creative Assist
k
Autom.
Q Q Q Q Q Q Q Q Qw Q Q Q Q
Zaprogramowane
ustawienia
Balans
Nastawa własna
bieli
Ustawienie temperatury barwowej
Korekcja/Sekwencja
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Redukcja zakłóceń - high ISO
Redukcja zakłóceń długiego
czasu naświetlania
Priorytet jasnych partii obrazu
Korygowanie
jasności brzegów
Korekcja
aberracji
obiektywu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Korygowanie dystorsji
Cyfrowy optymalio
zator obiektywu
Korygowanie aberrao
cji chromatycznej
Korekcja dyfrakcji o
Fotografowanie bez migotania
Bracketing ostrości
PrzesRGB
strzeń
kolorów Adobe RGB
One-Shot AF
Działanie
Servo AF
AF
A+ Autom. serwo
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Funkcja
AF
Wyzwalanie
Ciągły AF
Metoda AF
AF z detekcją oczu
AF dot. z przec.
Ręczna regulacja
ostrości (MF)
Wyróżnianie MF
Pojedyncze zdjęcia
Szybka seria zdjęć
Wolna seria zdjęć
k
o
k
k
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
1
k k k k k k* k
k k k k k
k
k k k k k k k
P
k
k
k
k
6 F G I
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
A
Samowyzwalacz: 10 s/zdalne k
wyzwalanie
Samowyzwalacz: 2 s/zdalne k
wyzwalanie
Samowyzwak
lacz: Ciągły
Pomiar
wielosegmentowy
Pomiar skupiony
Pomiar
Pomiar punktowy
Pomiar centralnie
ważony uśredniony
Przesunięcie programu
Korekta ekspozycji
Sekwencja naświetlania
Blokada AE
Fotografowanie w
Ekspotrybie HDR
zycja
Ekspozycja
wielokrotna
Samowyzwalacz
interwałowy
Timer funkcji Bulb
Automatyczne
Zewyzwalanie błysku
wnętrzna Błysk wyłączony
lampa
błysko- Nastawy lampy
Ustawienia funkcji
wa
o
o
indywidualnych
Nagrywanie filmu podczas
fotografowania
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
*1: Można ustawić tylko na [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF]
5
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Fotografowanie (Strefa twórcza)
o: Ustawienie automatycznek: Opcja ustawiana przez użytkownika
Funkcja
Jakość obrazu
t
d
s
f
a
F
RAW
k
k
k
k
k
k
JPEG
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Automatyczne ustawienie/Auto
k
k
k
k
k
k
Ustawienie ręczne
k
k
k
k
k
k
Autom.
k
k
k
k
k
k
Wybieranie ręczne
k
k
k
k
k
k
Autom.
k
k
k
k
k
k
Zaprogramowane ustawienia
k
k
k
k
k
k
Nastawa własna
k
k
k
k
k
k
Ustawienie temperatury barwowej
k
k
k
k
k
k
Korekcja/Sekwencja
Kadrowanie/format obrazu
Czułość ISO
Styl obrazów
Balans bieli
: Opcja niedostępna / wyłączona
k
k
k
k
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności)
k
k
k
k
k
k
Redukcja zakłóceń - high ISO
k
k
k
k
k
k
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
k
k
k
k
k
k
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekcja
aberracji
obiektywu
k
k
k
k
k
k
Korygowanie jasności brzegów
k
k
k
k
k
k
Korygowanie dystorsji
k
k
k
k
k
k
Cyfrowy optymalizator obiektywu
k
k
k
k
k
k
Korygowanie aberracji chromatycznej
k
k
k
k
k
k
Korekcja dyfrakcji
k
k
k
k
k
k
Fotografowanie bez migotania
k
k
k
k
k
k
Bracketing ostrości
k
k
k
k
k
sRGB
k
k
k
k
k
k
Adobe RGB
k
k
k
k
k
k
Działanie AF
k
k
k
k
k
k
Ciągły AF
k
k
k
k
k
k
Metoda AF
k
k
k
k
k
k
AF z detekcją oczu
k
k
k
k
k
k
AF dot. z przec.
k
k
k
k
k
k
Ręczna regulacja ostrości (MF)
k
k
k
k
k
k
Wyróżnianie MF
k
k
k
k
k
k
Przestrzeń
kolorów
AF
6
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Funkcja
Wyzwalanie
Pomiar
t
d
s
f
a
F
Pojedyncze zdjęcia
k
k
k
k
k
k
Szybka seria zdjęć
k
k
k
k
k
k
Wolna seria zdjęć
k
k
k
k
k
k
Samowyzwalacz: 10 s/zdalne
wyzwalanie
k
k
k
k
k
k
Samowyzwalacz: 2 s/zdalne
wyzwalanie
k
k
k
k
k
k
Samowyzwalacz: Ciągły
k
k
k
k
k
k
Pomiar wielosegmentowy
k
k
k
k
k
k
Pomiar skupiony
k
k
k
k
k
k
Pomiar punktowy
k
k
k
k
k
k
Pomiar centralnie ważony
uśredniony
k
k
k
k
k
k
Przesunięcie programu
Ekspozycja
k
Korekta ekspozycji
k
k
k
k
k*
Sekwencja naświetlania
k
k
k
k
k
1
Blokada AE
k
k
k
k
k*
Fotografowanie w trybie HDR
k
k
k
k
k
Ekspozycja wielokrotna
k
k
k
k
k
Samowyzwalacz interwałowy
k
k
k
k
k
Korekta ekspozycji lampy
k
k
k
k
k
k
Blokada ekspozycji lampy
k
k
k
k
k
k
Nastawy lampy
k
k
k
k
k
k
Ustawienia funkcji
indywidualnych
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
2
Timer funkcji Bulb
Zewnętrzna
lampa
błyskowa
Nagrywanie filmu podczas fotografowania
k
k
*1: W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić korektę ekspozycji.
*2: W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić stałą czułość ISO.
7
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Nagrywanie filmu
: Opcja niedostępna / wyłączona
o: Ustawienie automatycznek: Opcja ustawiana przez użytkownika
Funkcja
Wielkość
nagrywanego filmu
4K
k
M
k
k
Full HD
k
k
HD
k
k
Kadrowanie filmu
k
k
Stabilizacja cyfrowa filmu
k
k
Migawka wideo
k
k
4K
k
k
Full HD
k
k
Autom.
k
k
Ręcznie
k
k
Filtr wiatru
k
k
Tłumik
k
k
Automatyczne ustawienie/Auto
o
k
Film poklatkowy
Nagrywanie dźwięku
Czułość ISO
Styl obrazów
Ustawienie ręczne
u
1
o*
k
o
o
o
k
Automatyczne ustawienie/Auto
k
k
Wybieranie ręczne
k
k
o
Autom.
k
k
Zaprogramowane ustawienia
k
k
Nastawa własna
k
k
Ustawienie temperatury barwowej
k
k
Korekcja
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności)
k
k
o
Redukcja zakłóceń - high ISO
k
k
o
Priorytet jasnych partii obrazu
k
k
Balans bieli
Korekcja aberracji
obiektywu
Korygowanie jasności brzegów
k
k
Korygowanie dystorsji
k
k
Korygowanie aberracji
chromatycznej
k
k
*1: Filmy nagrywane są w jakości HD, kiedy używane są obiektywy EF-S.
8
o
o
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
k
M
u
Filmowy Serwo AF
k
k
k
Metoda AF
k
k
k
AF z detekcją oczu
k
k
k
AF dot. z przec.
k
k
k
Ręczna regulacja ostrości (MF)
k
k
k
Wyróżnianie MF
k
k
o
o
Korekta ekspozycji
k
k*
Blokada AE
k
k*
Autom. wolna migawka
k
Funkcja
AF
Pomiar
Ekspozycja
Wyświetlacz informacyjny o HDMI
k
o
2
3
k
*2: W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić korektę ekspozycji.
*3: W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić stałą czułość ISO.
9
Dane techniczne
■■ Typ
Typ:
Bezlusterkowy jednoobiektywowy aparat cyfrowy z funkcją
AF/AE
Nośniki danych:
Karta pamięci SD/SDHC/SDXC
* Obsługiwane są karty UHS-II i UHS-I.
Wymiary matrycy światłoczułej: Około 35,9×24,0 mm
Zgodne obiektywy:
Grupy obiektywów Canon RF i EF
* Obiektywy EF/EF-S są obsługiwane po założeniu adapteru
mocowania (obiektywy EF-M nie są obsługiwane)
Efektywny kąt widzenia:
W przypadku obiektywów RF/EF: w przybliżeniu odpowiada
podanej ogniskowej
W przypadku obiektywów EF-S: ok. 1,6 razy wartość
podanej ogniskowej
Mocowanie obiektywu:
Mocowanie Canon RF
■■ Matryca światłoczuła
Typ:
Efektywna liczba pikseli:
Format obrazu:
Usuwanie kurzu:
Matryca CMOS (obsługuje Dual Pixel CMOS AF)
Do ok. 26,2 megapiksela (przy zastosowaniu obiektywów
RF/EF)
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000
* W przypadku niektórych obiektywów i sposobów
przetwarzania obrazu może być używana mniejsza
liczba efektywnych pikseli.
3:2
Automatycznie, dołączanie danych dla retuszu kurzu
■■ System rejestracji
Format zapisu:
Rodzaj obrazu:
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14-bitowy format RAW firmy Canon)
Możliwy jednoczesny zapis plików RAW i JPEG
Liczba rejestrowanych
L (Duży rozmiar)
: około 26,0 megapikseli (6240×4160)
pikseli:
M (Średni rozmiar) : około 11,5 megapikseli (4160×2768)
S1 (Mały rozmiar 1) : około 6,5 megapiksela (3120×2080)
S2 (Mały rozmiar 2) : około 3,8 megapiksela (2400×1600)
RAW
: około 26,0 megapikseli (6240×4160)
C-RAW
: około 26,0 megapikseli (6240×4160)
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000
Kadrowanie/format obrazu: Można ustawić fotografowanie z kadrowaniem i format obrazu
Pełna klatka, ok. 1,6× (krop), 1:1 (format obrazu), 4:3 (format
obrazu), 16:9 (format obrazu)
10
Dane techniczne
Tworzenie i wybieranie
folderów:
Numery plików:
Dostępne
Narastająco, Automatyczne resetowanie, Ręczne resetowanie
■■ Obróbka obrazów podczas fotografowania
Styl obrazów:
Automatyczny, Standard, Portrety, Krajobrazy, Wyraźne
szczegóły, Neutralny, Dokładny, Monochromatyczny,
Użytkownika 1–3
Balans bieli:
Auto (Priorytet atmosfery), Auto (Priorytet bieli),
Zaprogramowane ustawienia (Światło dzienne, Miejsca
ocienione, Pochmurny dzień, Światło żarówek, Białe światło
fluorescencyjne, Lampa błyskowa), Nastawa własna,
Ustawienie temperatury barwowej (około 2500–10000 K)
Dostępne funkcje korekcji balansu bieli i sekwencji balansu bieli
* Możliwość transmisji informacji o temperaturze barwowej
lampy błyskowej
Automatyczna korekcja
Dostępna funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
jasności obrazu:
optymalizator jasności)
Redukcja zakłóceń:
Dotyczy zdjęć z wysoką czułością ISO i długą ekspozycją
Priorytet jasnych partii obrazu: Dostępne
Korekcja aberracji
Korygowanie jasności brzegów, korygowanie dystorsji,
obiektywu:
cyfrowy optymalizator obiektywu, korygowanie aberracji
chromatycznej, korekcja dyfrakcji
■■ Autofokus
Metoda ustawiania
ostrości:
Metoda AF:
Dual Pixel CMOS AF
AF w oparciu o kontrast (do nagrywania filmów w jakości 4K)
Twarz+Śledzenie, Spot AF, 1-punktowy AF, Poszerz obszar
AF (w pionie/poziomie), Poszerz obszar AF (dookoła),
Strefowy AF
Dostępne pozycje
Maks. 4 779
punktu AF:
* Kiedy wybrane przy pomocy przycisków kierunkowych
Dostępne obszary AF przy Maks. 143
wyborze automatycznym:
AF dotknięcie
Dostępne
z przeciągnięciem:
Widok powiększony:
Około 5×/10×
Wyświetlanie odległości
Z obiektywami RF
ogniskowania:
Ostrość ręczna (MF):
Wyróżnianie MF
11
Dane techniczne
■■ Fotografowanie
Działanie AF:
Autom. przełączanie
działania AF:
AF z detekcją oczu:
Ciągły AF:
Obszar AF:
One-Shot AF, Servo AF
W trybie Inteligentna scena auto; można ustawić z poziomu
menu
Dostępne
Dostępne
Poziomy: ok. 88%, pionowy: ok. 100%
Poziomy: ok. 80%, pionowy: ok. 80%
* Różni się w zależności od czynników takich jak
zastosowany obiektyw i format obrazu
Zakres jasności regulacji -5 do 18 EV
ostrości:
(f/1.2, punkt środkowy AF, temperatura pokojowa, ISO 100,
tryb One-Shot AF)
Charakterystyka Servo AF: Czułość śledzenia, śledzenie przyśpieszania/zwalniania,
a także autoprzełączanie punktu AF
Bracketing ostrości:
Dostępne
Oświetlenie
Wbudowana lampa LED
wspomagające AF:
■■ Nagrywanie filmu
Obszar AF:
Zakres jasności regulacji
ostrości:
Filmowy Serwo AF:
Charakterystyka
Filmowego Serwo AF:
12
[4K] Poziomy: ok. 88%, pionowy: ok. 100%
[Full HD/HD] Poziomy: ok. 88%, pionowy: ok. 100%
-2,5 do 18 EV
(f/1.2, punkt środkowy AF, temperatura pokojowa, ISO 100,
tryb One-Shot AF, 29,97p)
Dostępne
Czułość śledzenia, szybkość AF
Dane techniczne
■■ Regulacja ekspozycji
Tryb pomiaru:
Zakres jasności regulacji
ostrości:
Migawka:
Czas naświetlania:
Tryb fotografowania:
Pomiar w czasie rzeczywistym przy użyciu matrycy
światłoczułej
384-strefowy (24×16) pomiar
Fotografowanie:
• Pomiar wielosegmentowy (połączenie ze wszystkimi
punktami AF)
• Pomiar skupiony (około 5,5% środkowej części ekranu)
• Pomiar punktowy (około 2,7% środkowej części ekranu)
• Pomiar centralnie ważony uśredniony
Nagrywanie filmu:
Pomiar centralnie ważony uśredniony i wielosegmentowy
na matrycy światłoczułej
* Automatyczne ustawienie przez metodę ustawiania
ostrości
Fotografowanie: od -3 do 20 EV (temperatura pokojowa,
ISO 100)
Nagrywanie filmów: od -1 do 20 EV (temperatura pokojowa,
ISO 100, pomiar centralnie ważony uśredniony)
Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
Od 1/4000 s do 30 s (całkowity zakres czasu naświetlania;
dostępny zakres zależy od trybu fotografowania), tryb Bulb,
czas synchronizacji z lampą błyskową 1/180 s.
* Zakres ustawień różni się w przypadku nagrywania filmów
Strefa podstawowa:
Inteligentna scena auto, Specjalne ujęcie (Portrety, Zdjęcie
grupowe, Krajobrazy, Sport, Dzieci, Panoramowanie, Małe
odległości, Żywność, Światło Nocne portrety, Zdjęcia nocne
z ręki, Kontrola podświetlenia HDR, Tryb cichy)
Strefa twórcza:
Preselekcja elastyczna AE, Programowa AE, preselekcja
czasu, preselekcja przysłony, ręczna regulacja ekspozycji,
ekspozycja w trybie Bulb, własne tryby fotografowania (C1/
C2/C3)
Nagrywanie filmu:
Automatyczna ekspozycja filmu, Ręczna ekspozycja filmu,
Film HDR
13
Dane techniczne
Czułość ISO:
(zalecany wskaźnik
ekspozycji)
Ustawienia czułości ISO:
Korekta ekspozycji:
14
Strefa podstawowa: czułość ISO ustawiana automatycznie
Strefa twórcza: Automatyczna czułość ISO, ręcznie ustawiana
w zakresie ISO 100–40000 (z dokładnością do 1/3 lub
1 stopnia), możliwość rozszerzenia do L (odpowiednik ISO 50),
H1 (odpowiednik ISO 51200), H2 (odpowiednik ISO 102400)
* Przy ustawionym priorytecie jasnych partii obrazu dolny limit
wyniesie ISO 200.
Nagrywanie filmu:
[4K]
Automatyczna ekspozycja filmu: czułość ISO jest
automatycznie ustawiana, z możliwością rozszerzenia do H2
(odpowiednik ISO 102400)
Ręczna ekspozycja filmu: Automatyczna czułość ISO (automatycznie
ustawiana w zakresie ISO 100–12800), ręcznie ustawiana
w zakresie ISO 100–12800 (z dokładnością do 1/3 lub 1 stopnia),
z możliwością rozszerzenia do H2 (odpowiednik ISO 102400)
[Full HD/HD]
Automatyczna ekspozycja filmu: czułość ISO jest
automatycznie ustawiana, z możliwością rozszerzenia do H2
(odpowiednik ISO 102400)
Ręczna ekspozycja filmu: Automatyczna czułość ISO (automatycznie
ustawiana w zakresie ISO 100–25600), ręcznie ustawiana w zakresie
ISO 100–25600 (z dokładnością do 1/3 lub 1 stopnia), z możliwością
rozszerzenia do H2 (odpowiednik ISO 102400)
Film HDR: czułość ISO ustawiana automatycznie
* Przy ustawionym priorytecie jasnych partii obrazu dolny limit
wyniesie ISO 200.
* Zakres ustawień różni się w przypadku nagrywania filmów poklatkowych
Fotografowanie:
Zakres czułości ISO, automatyczny zakres, minimalny czas naświetlania
Nagrywanie filmu:
Zakres czułości ISO, zakres dla 4K, maks. dla ustawienia
automatycznego, maks. 4K dla ustawienia automatycznego,
maks. nagrywanie poklatkowe dla ustawienia automatycznego
Fotografowanie:
Ręcznie: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Sekwencja naświetlania: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
(możliwość używania w połączeniu z ręczną korektą ekspozycji)
Nagrywanie filmu: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Dane techniczne
Blokada AE:
Redukcja migotania:
Timer funkcji Bulb:
Samowyzwalacz
interwałowy:
Fotografowanie w trybie
HDR:
Ekspozycja wielokrotna:
Migawka dotykowa:
Av z dokładnością do 1/8
stopnia:
Fotografowanie:
Auto: Blokadę AE po uzyskaniu ostrości można włączyć
lub wyłączyć dla każdego trybu pomiaru za pomocą funkcji
indywidualnej
Ręczna: za pomocą przycisku blokady AE
Nagrywanie filmu: za pomocą przycisku blokady AE
Dostępne w trybie fotografowania
Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie Bulb
Możliwość ustawienia interwału fotografowania i liczby zdjęć
Regulacja zakresu dynamiki: Auto, ±1, ±2, ±3
Efekty: Naturalny, Artystyczny standardowy, Artystyczny
żywy, Artystyczny olejny, Artystyczny uwypuklony
Automatyczne wyrównanie obrazu: Dostępne
Liczba ekspozycji wielokrotnych: Od 2 do 9 ekspozycji
Regulacja ekspozycji wielokrotnej: Addytywna, Średnia
Dostępne
Dostępne w trybie nagrywania filmów
■■ Układ wyzwalania migawki
Tryb wyzwalania migawki: Pojedyncze zdjęcia, szybka seria zdjęć, wolna seria zdjęć,
samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie, samowyzwalacz:
2 s/zdalne wyzwalanie, Samowyzwalacz: Ciągły
Szybkość serii zdjęć:
Szybka seria zdjęć: maks. około 5,0 zdjęć/s
* Obniż szybkość serii zdjęć podczas fotografowania
bez migotania, przy ustawieniu Servo AF, lub podczas
fotografowania z lampą błyskową.
* Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć
może być niższa zależnie od następujących czynników:
stanu akumulatora, temperatury, włączenia funkcji
fotografowania bez migotania, czasu naświetlania,
przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu, jasności,
działania AF, typu obiektywu, użycia lampy błyskowej
i ustawień fotografowania.
Wolna seria zdjęć: maks. około 2,6 zdjęć/s.
15
Dane techniczne
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych:
Szybkie wyświetlanie:
JPEG duży rozmiar/niska kompresja: Zapełnienie karty
(Card Full)
RAW: około 50 zdjęć (karta zapełniona)
RAW+JPEG Duży rozmiar/niska kompresja: około 42
zdjęcia (około 98 zdjęć)
* Pomiar wykonany przy użyciu karty pamięci SD
spełniającej normy testowe firmy Canon (karta
standardowa: 32 GB UHS-I/ szybka: 32 GB UHS-II)
i w warunkach spełniających normy (szybka seria zdjęć,
kadrowanie zdjęć w pełnym kadrze/format obrazu,
ISO 100, standardowy styl obrazu).
* Wartości w nawiasach przedstawiają liczbę zdjęć, gdy
używana jest karta pamięci SD UHS-II zgodnie ze
standardami testowania firmy Canon.
* „Karta zapełniona” wskazuje, że fotografowanie jest
możliwe do momentu zapełnienia karty.
Dostępne
■■ Zewnętrzna lampa Speedlite
Zgodne lampy błyskowe
Speedlite:
Pomiar błysku:
Wyzwalanie
automatyczne:
Bezpieczna FE:
Korekta ekspozycji lampy:
Blokada ekspozycji lampy:
Tryb priorytetu serii zdjęć:
Złącze PC:
Sterowanie lampą:
Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX
Automatyka błysku E-TTL II
Dostępne z lampami błyskowymi Speedlite wyposażonymi
w tę funkcję
Dostępne
±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Dostępne
Dostępne z lampami błyskowymi Speedlite wyposażonymi
w tę funkcję
Brak w zestawie
Nastawy lampy, nastawy indywidualne lampy
■■ Nagrywanie filmu
Format zapisu:
Wideo:
Dźwięk:
16
MP4
MPEG-4 AVC/H.264 zmienna (średnia) szybkość transmisji
AAC (kiedy [C.Fn III-9: Kompresja dźwięku] jest ustawiona
na [0: Włącz])
Liniowy PCM (kiedy [C.Fn III-9: Kompresja dźwięku] jest
ustawiona na [1: Wyłącz])
Dane techniczne
Wielkość nagrywanego
filmu:
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
* Rozdzielczość 4K (UHD) można uzyskać dzięki
przetwarzaniu obrazu podczas nagrywania filmów 4K.
Filmy HDR:
• Obiektywy RF/EF: Full HD
• Obiektywy EF-S i kadrowanie filmu: HD
Filmy poklatkowe: 4K/Full HD
Prędkość nagrywania:
59,94p/29,97p/23,98p (w systemie NTSC)
50,00p/25,00p (w systemie PAL)
Metoda kompresji:
Standardowa (IPB), Lekka (IPB)
* Filmy poklatkowe: ALL-I
Szybkość transmisji/
4K (23,98p/25,00p)/Standardowa (IPB)
wymagane parametry
: Ok. 120 Mb/s / UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
pracy karty:
Full HD (59,94p/50,00p)/Standardowa (IPB)
(szybkość odczytu/zapisu)
: Ok. 60 Mb/s / SD Klasa prędkości 10 lub wyższa
Full HD (29,97p/25,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 30 Mb/s / SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
Full HD (29,97p/25,00p)/Lekka (IPB)
: Ok. 12 Mb/s / SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
HD (59,94p/50,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 26 Mb/s / SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
HD (29,97p/25,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 13 Mb/s / SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
Nagrywanie dźwięku:
Wbudowane mikrofony stereo, złącze zewnętrznego
mikrofonu stereo
Możliwość regulacji poziomu nagrywanego dźwięku,
dostępny filtr wiatru, dostępny tłumik
Słuchawki:
Dostępne złącze słuchawek, możliwość regulacji głośności
Kadrowanie filmu:
Dostępne
Stabilizacja cyfrowa filmu: Dostępne (Włącz/Wzmocniona)
Filmy HDR:
Dostępne
Migawka wideo:
Dostępne
Filmy poklatkowe:
4K lub Full HD
Wyjście HDMI:
Dostępne wyświetlenie obrazu bez informacji
* Obsługa wyjścia 4K; możliwość wyboru opcji Auto/1080p
Fotografowanie ze
Dostępne
zdalnym wyzwalaniem:
Fotografowanie:
Niedostępne podczas filmowania
17
Dane techniczne
■■ Ekran
Typ:
Rozmiar ekranu i liczba
punktów:
Pole widzenia (pokrycie):
Regulacja kątowa:
Regulacja jasności:
Ustawienia wyświetlania:
Języki interfejsu:
Panel dotykowy:
Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny TFT
Około 7,5 cm (3,0 cale) (3:2), około 1,04 miliona punktów
Fotografowanie: ok. 100% w pionie/poziomie (przy
ustawieniu JPEG Duży rozmiar)
Nagrywanie filmu: ok. 100% w pionie/poziomie
Otwieranie: ok. 0–175°
Obracanie: ok. 0–90° do przodu, ok. 0–180° do tyłu
Ręczna (7 poziomów)
przewodnik po trybach, przewodnik po funkcjach
29
Czujniki pojemnościowe
■■ Wizjer
Typ:
Rozmiar ekranu i liczba
punktów:
Pole widzenia (pokrycie):
Powiększenie:
Punkt oczny:
Zakres regulacji dioptrii:
Regulacja jasności:
Wydajność wyświetlania:
18
Kolorowy wizjer elektroniczny OLED
0,39 cala (4:3), około 2,36 miliona punktów
Fotografowanie: ok. 100% w pionie/poziomie (punkt oczny:
ok. 22 mm; przy ustawieniu JPEG Duży rozmiar)
Nagrywanie filmu: ok. 100% w pionie/poziomie
Około 0,70× (-1 m-1 w przypadku obiektywu 50 mm
ustawionego na nieskończoność)
Około 22 mm (od końca soczewki okularu przy -1 m-1)
Około -4,0 do +1,0 m-1 (dioptrii)
Ręczna (5 poziomów)
Oszczędzanie energii, płynne
Dane techniczne
■■ Odtwarzanie
Format wyświetlania
obrazów:
Alarm prześwietlenia:
Wyświetlanie punktu AF:
Wyświetlanie siatki:
Widok powiększony:
Wyszukiwanie obrazu:
Metoda przeglądania
obrazów:
Obrót obrazu:
Ochrona obrazu:
Ocena:
Odtwarzanie filmów:
Edycja początkowej/
końcowej sceny filmu:
Przechwytywanie klatek
filmu 4K:
Pokaz przezroczy:
Obróbka obrazu RAW
w aparacie:
Zmiana rozmiaru:
Kadrowanie:
Polecenie wydruku
obrazów:
Wyświetlanie pojedynczego obrazu (bez informacji
o obrazie), wyświetlanie pojedynczego obrazu
(z podstawowymi informacjami), wyświetlanie pojedynczego
obrazu (wyświetlone informacje o obrazie: szczegółowe
informacje, obiektyw / histogram, balans bieli, styl obrazów
1, styl obrazów 2, przestrzeń kolorów / redukcja zakłóceń,
korekcja aberracji obiektywu 1, korekcja aberracji obiektywu
2, informacje GPS), indeks (4/9/36/100 obrazów)
* Konfigurowalny ekran informacji o obrazie
Migają obszary prześwietlone
Dostępne
3 typy
Około 1,5×–10×, można wybrać początkowe powiększenie
i położenie
Dostępne kryteria wyszukiwania (według oceny, daty,
folderu, ochrony, rodzaju pliku)
1 obraz, 10 obrazów, określona liczba, data, folder, filmy,
zdjęcia, ochrona, ocena
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Wyodrębnianie określonych klatek filmu i zapisywanie jako
obrazów JPEG
Wszystkie obrazy lub obrazy pasujące do kryteriów
wyszukiwania są odtwarzane automatycznie.
Creative Assist, Możliwa obróbka obrazu RAW i C-RAW
Regulacja jasności, balans bieli, Styl obrazów, Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), redukcja
zakłóceń - High ISO, jakość zapisu obrazów JPEG, przestrzeń
kolorów, korekcja aberracji obiektywu (korygowanie jasności
brzegów, korygowanie dystorsji, cyfrowy optymalizator obiektywu,
korygowanie aberracji chromatycznej, korekcja dyfrakcji)
Dostępne
Dostępne
Zgodność z wersją 1.1 DPOF
19
Dane techniczne
■■ Funkcje personalizacji
Funkcje indywidualne:
Własne tryby fotografowania:
Moje Menu:
Informacje o prawach
autorskich:
23 funkcje
Zarejestrowane na C1/C2/C3 na pokrętle wyboru trybów
Możliwość rejestracji maks. 5 ekranów
Możliwość wprowadzania i dołączania tekstu
■■ Interfejsy
Złącze cyfrowe:
Odpowiednik Hi-Speed USB; kształt końcówki: USB typ C
Komunikacja komputerowa, ładowanie za pomocą zasilacza
USB PD-E1
Złącze wyjścia HDMI mini: Typ C (automatyczna zmiana rozdzielczości)
Złącze WEJŚCIA
Średnica 3,5 mm, wtyk mini stereo
mikrofonu zewnętrznego: Stereofoniczny mikrofon kierunkowy DM-E1 lub dostępny
w sprzedaży mikrofon zewnętrzny z możliwością
podłączenia
Złącze zdalnego
Zgodność z elektronicznym wężykiem spustowym RS-60E3
wyzwalania:
Bezprzewodowy pilot
Zgodność z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
zdalnego sterowania:
BR-E1 (przez Bluetooth)
■■ Funkcje bezprzewodowe
[Wi-Fi]
Zgodność ze standardami: IEEE 802.11b/g/n
Metoda transmisji:
Modulacja DS-SS (IEEE 802.11b), modulacja OFDM (IEEE
802.11g/n)
Częstotliwość przesyłania Częstotliwość: od 2412 do 2462 MHz
(częstotliwość środkowa): Kanały: 1–11
Metoda połączenia:
Tryb punktu dostępu aparatu, infrastruktura*
* Obsługiwana funkcja Wi-Fi Protected Setup
Zabezpieczenia:
Metoda uwierzytelniania: System otwarty, Klucz wspólny lub
WPA/WPA2-PSK
Szyfrowanie: WEP, TKIP, AES
Zgodne urządzenia/usługi: Smartfony, komputery, drukarki Wi-Fi, usługi internetowe
[Bluetooth]
Zgodność ze standardami: Zgodność ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
(energooszczędna technologia Bluetooth)
Metoda transmisji:
Modulacja GFSK
Zgodne urządzenia:
Smartfony, bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
20
Dane techniczne
■■ Zasilanie
Akumulator:
Dane akumulatora:
Dostępna liczba zdjęć:
Dostępny czas nagrania
filmowego:
Akumulator LP-E17, 1 szt.
* Zasilanie prądem przemiennym przy użyciu akcesoriów
do gniazdek elektrycznych.
* Zasilacz USB PD-E1 umożliwia ładowanie LP-E17
w aparacie.
Źródło zasilania, stan akumulatora, stopień zużycia
Około 250 zdjęć w temperaturze pokojowej (+23°C),
około 240 zdjęć w niskiej temperaturze (0°C)
* Przy całkowicie naładowanym akumulatorze LP-E17
Łącznie około 1 godz. 40 min w temperaturze pokojowej
(+23°C)
Łącznie około 1 godz. 30 min w niskiej temperaturze (0°C)
* Przy całkowicie naładowanym akumulatorze LP-E17,
włączonym Filmowym Serwo AF i ustawionym trybie
Full HD 29,97P IPB (NTSC)/Full HD 25,00P IPB (PAL).
■■ Wymiary i masa
Wymiary (szer.× wys.×dł.): Około 132,5×85,0×70,0 mm
Masa:
Około 485 g (w tym akumulator i karta)/Około 440 g (tylko
korpus)
■■ Środowisko pracy
Zakres temperatur
0–40°C
podczas pracy:
Wilgotność podczas pracy: 85% lub mniej
■■ Uchwyt dodatkowy EG-E1
Wymiary (szer.× wys.×dł.): Około 132,8×22,2×59,3 mm
Masa:
Około 86 g
oo Wszystkie powyższe dane zostały obliczone w oparciu o standardy testowania
opracowane przez firmę Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products
Association.
oo Wymienione powyżej wymiary i masa opierają się na wytycznych stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association (z wyjątkiem masy samego korpusu
aparatu).
oo Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
oo W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem wyprodukowanym
przez inną firmę niż Canon należy skontaktować się z jego producentem.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising