Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Informacje dodatkowe
POLSKI
CEL-SX7XA2G0
© CANON INC. 2019
Schemat systemu
Wizjer
Lampa błysko- Lampa błyskowa elektroST-E3-RT 270EX II EL-100 430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT wa Macro Ring Macro Twin Lite niczny
430EX III
Lite MR-14EX II MT-26EX-RT EVF-DC1
Akcesoria w zestawie
Pasek
Pasek na
szyję EM-E2
Tkanina
ochronna
PC-E1/E2
Akumulator
LP-E17
Zasilacz
sieciowy
USB PD-E1
2
Ładowarka
LC-E17E
Adapter prądu
stałego DR-E17
Kompaktowy
zasilacz sieciowy
CA-PS700
Schemat systemu
Wizjer Elektronicz- Bezprzewodoelektrony wężyk wy pilot zdalneniczny
spustowy go sterowania
BR-E1
EVF-DC2 RS-60E3
Obiektywy EF-M
Obiektywy EF Obiektywy EF-S Elektroniczny wężyk
spustowy z programatorem czasowym
TC-80N3
Adapter mocowania
EF-EOS M
Stereofoniczny mikrofon
kierunkowy DM-E1
Adapter do pilota zdalnego
sterowania RA-E3
Przewód HDMI*1
Telewizor/
monitor
Kabel interfejsu IFC-100U/400U
(Około. 1 m/4 m)*2
Port USB
Karta pamięci SD/
SDHC/SDXC
Czytnik kart
Gniazdo karty
*1:
*2:
Komputer
Użyj dostępnego w sprzedaży przewodu nie przekraczającego 2,5 m długości. Po stronie
aparatu występuje złącze typu D.
Po stronie aparatu i komputera: USB typ C.
3
Dane techniczne
■■ Typ
Typ:
Nośniki danych:
Wymiary matrycy
światłoczułej:
Zgodne obiektywy:
Mocowanie obiektywu:
Bezlusterkowy jednoobiektywowy aparat cyfrowy
z funkcją AF/AE
Karta pamięci SD/SDHC/SDXC
* Obsługiwane są karty UHS-II i UHS-I.
Około 22,3×14,8 mm
Obiektywy firmy Canon EF-M
* Obiektywy EF/EF-S są obsługiwane po założeniu
adapteru mocowania (obiektywy RF nie są obsługiwane)
(Efektywny kąt widzenia: ok. 1,6 razy wartość podanej
ogniskowej).
Mocowanie obiektywu EF-M firmy Canon
■■ Matryca światłoczuła
Typ:
Efektywna liczba pikseli:
Format obrazu:
Usuwanie kurzu:
Matryca CMOS (obsługuje Dual Pixel CMOS AF)
Około 32,5 megapiksela
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000
3:2
Automatycznie, dołączanie danych dla retuszu kurzu
■■ System rejestracji
Format zapisu:
Rodzaj obrazu:
Liczba rejestrowanych
pikseli:
Format obrazu:
Tworzenie i wybieranie
folderów:
Numery plików:
4
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14-bitowy format RAW firmy Canon)
Możliwy jednoczesny zapis plików RAW i JPEG
* Zdjęcia RAW rejestrowane w sposób ciągły są poddawane
obróbce z użyciem 12-bitowej konwersji.
L (Duża)
: Około 32,3 megapiksela (6960×4640)
M (Średnia) : Około 15,4 megapiksela (4800×3200)
S1 (Mała 1) : Około 8,1 megapiksela (3472×2320)
S2 (Mała 2) : Około 3,8 megapiksela (2400×1600)
RAW
: Około 32,3 megapiksela (6960×4640)
C-RAW
: Około 32,3 megapiksela (6960×4640)
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Dostępne
Narastająco, Automatyczne resetowanie, Ręczne
resetowanie
Dane techniczne
■■ Obróbka obrazów podczas fotografowania
Styl obrazów:
Balans bieli:
Automatyczna korekcja
jasności obrazu:
Redukcja zakłóceń:
Priorytet jasnych partii
obrazu:
Korekcja aberracji
obiektywu:
Automatyczny, Standard, Portrety, Krajobrazy, Wyraźne
szczegóły, Neutralny, Dokładny, Monochromatyczny,
Użytkownika 1–3
Auto (Priorytet atmosfery), Auto (Priorytet bieli),
Zaprogramowane ustawienia (Światło dzienne, Miejsca
ocienione, Pochmurny dzień, Światło żarówek, Białe światło
fluorescencyjne, Lampa błyskowa), Nastawa własna,
Ustawienie temperatury barwowej (około 2500–10000 K)
Dostępne funkcje korekcji balansu bieli i sekwencji
balansu bieli
* Możliwość transmisji informacji o temperaturze barwowej
lampy błyskowej
Dostępna funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności)
Dotyczy zdjęć z wysoką czułością ISO i długą ekspozycją
Dostępne
Korygowanie jasności brzegów, korygowanie dystorsji,
cyfrowy optymalizator obiektywu, korygowanie aberracji
chromatycznej, korekcja dyfrakcji
■■ Autofokus
Metoda ustawiania
ostrości:
Metoda AF:
Dostępne pozycje
punktu AF:
Dostępne obszary
AF przy wyborze
automatycznym:
AF dotknięcie
z przeciągnięciem:
Widok powiększony:
Ostrość ręczna (MF):
Dual Pixel CMOS AF
Twarz+śledzenie, AF punktowy, 1-punktowy AF, Strefowy AF
Maks. 5 481
* Kiedy wybrane przy pomocy przycisków kierunkowych
Maks. 143
Dostępne
Około 5×/10×
Wyróżnianie MF
5
Dane techniczne
[Fotografowanie]
Działanie AF:
AF z detekcją oczu:
Ciągły AF:
Obszar AF:
Zakres jasności regulacji
ostrości:
Bracketing ostrości:
Oświetlenie
wspomagające AF:
One-Shot AF, Servo AF
Dostępne
Dostępne
Poziomo: Około 88%, Poziomo: Ok. 100%
Poziomo: Około 80%, Poziomo: Ok. 80%
* Różni się w zależności od czynników takich jak
zastosowany obiektyw i format obrazu
-5 do 18 EV
(f/1.4, punkt środkowy AF, temperatura pokojowa, ISO 100,
tryb One‑Shot AF)
Dostępne
Wbudowana lampa LED
[Nagrywanie filmu]
Obszar AF:
Zakres jasności regulacji
ostrości:
Filmowy Serwo AF:
Charakterystyka
Filmowego Serwo AF:
6
Poziomo: Około 88%, Poziomo: Ok. 100%
Poziomo: Ok. 80%, Poziomo: Ok. 80%
* Różni się w zależności od czynników takich jak
zastosowany obiektyw
[4K] EV –2,5 do 18
[Full HD/HD] EV –3 do 18
(f/1.4, punkt środkowy AF, temperatura pokojowa, ISO 100,
tryb One-Shot AF, 29,97 kl./s/25,00 kl./s)
Dostępne
Czułość śledzenia, szybkość AF
Dane techniczne
■■ Regulacja ekspozycji
Tryb pomiaru:
Pomiar zakresu jasności:
Migawka:
Czas naświetlania:
Tryb fotografowania:
Pomiar w czasie rzeczywistym przy użyciu matrycy
światłoczułej
384-strefowy (24×16) pomiar
Fotografowanie:
• Pomiar wielosegmentowy (połączenie ze wszystkimi
punktami AF)
• Pomiar skupiony (około 4,5% środkowej części ekranu)
• Pomiar punktowy (około 2,6% środkowej części ekranu)
• Pomiar centralnie ważony uśredniony
Nagrywanie filmu:
Pomiar centralnie ważony uśredniony i wielosegmentowy
na matrycy światłoczułej
* Automatyczne ustawienie przez metodę ustawiania
ostrości
Fotografowanie: EV –2 do 20 (w temperaturze pokojowej,
ISO 100)
Nagrywanie filmu: EV 0 do 20 (w temperaturze pokojowej,
ISO 100)
Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
Od 1/4000 s do 30 s (całkowity zakres czasu naświetlania;
dostępny zakres zależy od trybu fotografowania), tryb Bulb,
czas synchronizacji z lampą błyskową 1/200 s.
* Zakres ustawień różni się w przypadku nagrywania filmów
Strefa podstawowa:
Inteligentna scena auto, Hybr. autom., Specjalne ujęcie
(Autoportret, Portrety, Gładka cera, Krajobrazy, Sport,
Panoramowanie, Małe odległości, Żywność, Nocne portrety,
Zdjęcia nocne z ręki, Kontrola podświetlenia HDR), Filtry
twórcze (Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka,
Efekt akwareli, Efekt aparatu zabawki, Efekt miniatury,
Art. standard HDR, Art. żywy HDR, Art. olejny HDR, Art.
uwypukl. HDR)
Strefa twórcza:
Elast.preselek. AE, Programowa AE, preselekcja czasu,
preselekcja przysłony, ręczne nastawy ekspozycji
Własne tryby fotografowania: C1, C2
Nagrywanie filmu:
Automatyczna ekspozycja filmu, Ręczna ekspozycja filmu,
Film HDR
7
Dane techniczne
Czułość ISO:
(zalecany wskaźnik
ekspozycji)
Ustawienia czułości ISO:
Korekta ekspozycji:
Blokada AE:
8
Strefa podstawowa: Czułość ISO jest ustawiana
automatycznie.
Strefa twórcza: Autom. ISO ręcznie ustawiana w zakresie
ISO 100–25600 (z dokładnością do 1/3 lub 1 stopnia),
z możliwością rozszerzenia do H (odpowiednik ISO 51200)
* Przy ustawionym priorytecie jasnych partii obrazu dolny
limit wyniesie ISO 200.
Nagrywanie filmu:
Autom. ekspoz. filmu: Czułość ISO jest automatycznie
ustawiana, z możliwością rozszerzenia do H (odpowiednik
ISO 25600)
Ręczna ekspoz. filmu: Autom. ISO ręcznie ustawiana
w zakresie ISO 100–12800 (z dokładnością do 1/3 lub 1
stopnia), z możliwością rozszerzenia do H (odpowiednik
ISO 25600)
Film HDR: Czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
* Przy ustawionym priorytecie jasnych partii obrazu dolny
limit wyniesie ISO 200.
Fotografowanie:
Zakres czułości ISO, automatyczny zakres, minimalny czas
naświetlania
Nagrywanie filmu:
Zakres czułości ISO, Maks. przy Autom., Poklatkowo maks.
przy Autom.
Fotografowanie:
Ręcznie: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
AEB: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
(możliwość używania w połączeniu z ręczną korektą
ekspozycji)
Nagrywanie filmu: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub
1/2 stopnia
Fotografowanie:
Auto: Blokadę AE po uzyskaniu ostrości można włączyć
lub wyłączyć dla każdego trybu pomiaru za pomocą funkcji
indywidualnej
Ręcznie: Za pomocą przycisku blokady AE
Nagrywanie filmu: Za pomocą przycisku blokady AE
Dane techniczne
Redukcja migotania:
Timer funkcji Bulb:
Samowyzwalacz
interwałowy:
Fotografowanie
w trybie HDR:
Migawka dotykowa:
Dostępne w trybie fotografowania
Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie Bulb
Możliwość ustawienia interwału fotografowania i liczby zdjęć
Regulacja zakresu dynamiki: Autom., ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Efekty: Naturalny, Artystyczny standardowy, Artystyczny
żywy, Artystyczny olejny, Artystyczny uwypuklony
Automatyczne wyrównanie obrazu: Dostępne
Dostępne
■■ Układ wyzwalania migawki
Tryb wyzwalania migawki: Pojedyncze zdjęcia, szybka seria zdjęć+, szybka seria
zdjęć, wolna seria zdjęć, samowyzwalacz: 10 s/zdalne
wyzwalanie, samowyzwalacz: 2 s/zdalne sterowanie,
samowyzwalacz: Narastająco
Szybkość serii zdjęć:
Szybka seria zdjęć+: Maksymalnie około 14 zdjęć/s.
Szybka seria zdjęć: Maksymalnie około 7,0 zdjęć/s.
* Obniż szybkość serii zdjęć podczas fotografowania bez
migotania lub podczas fotografowania z lampą błyskową.
* Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć
może być niższa zależnie od następujących czynników:
stanu akumulatora, temperatury, funkcji redukcji
migotania, czasu naświetlania, wartości przysłony,
warunków obiektu, jasności, pracy AF, rodzaju obiektywu,
użycia lampy błyskowej i ustawień funkcji fotografowania.
Wolna seria zdjęć: Maksymalnie około 3,0 zdjęć/s.
9
Dane techniczne
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych:
JPEG duży rozmiar/niska kompresja: Około 54 zdjęć
(około 54 zdjęć)
RAW: Około 23 zdjęć (około 23 zdjęć)
C-RAW: Około 34 zdjęć (około 36 zdjęć)
RAW+JPEG duży rozmiar/niska kompresja: Około 23 zdjęć
(około 23 zdjęć)
C-RAW+JPEG duży rozmiar/niska kompresja:
Około 34 zdjęć (około 36 zdjęć)
* Liczba mierzona z użyciem karty SD odpowiadającej
standardom testowym firmy Canon (standard: karta
32 GB UHS-I/szybka: Karta 32 GB UHS-II) w warunkach
odpowiadających normie (fotografowanie w trybie szybkiej
serii zdjęć, format obrazu 3:2, ISO 100, Standardowy styl
obrazów).
* Wartości w nawiasach przedstawiają liczbę zdjęć,
gdy używana jest karta pamięci SD UHS-II
zgodnie ze standardami testowania firmy Canon.
■■ Lampa błyskowa
Wbudowana lampa
błyskowa:
Numer przewodnika:
Ręcznie wysuwana lampa błyskowa
Około 4,6/15,1 (ISO 100 w metrach/stopach)
Pokrycie błysku: Ok. 15 mm kąta widzenia obiektywu
Czas recyklingu: Około 4 s
Zewnętrzna lampa
Speedlite:
Obsługiwane lampy błyskowe Speedlite z serii EL/EX
Pomiar błysku:
Automatyka błysku E-TTL II
Wyzwalanie automatyczne: Dostępne z lampami błyskowymi Speedlite wyposażonymi
w tę funkcję
Korekta ekspozycji lampy: ±2 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Blokada ekspozycji lampy: Dostępne
Tryb priorytetu serii zdjęć: Dostępne z lampami błyskowymi Speedlite wyposażonymi
w tę funkcję
Złącze PC:
Brak w zestawie
Sterowanie lampą:
Nastawy lampy wbudow., Nastawy lampy zewnętrznej
i Nastawy C.Fn lampy zewn.
10
Dane techniczne
■■ Nagrywanie filmu
Format zapisu:
Wideo:
Dźwięk:
Wielkość nagrywanego
filmu:
MP4
MPEG-4 AVC/H.264 zmienna (średnia) szybkość transmisji
AAC
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
Filmy HDR: Full HD
Filmy poklatkowe: 4K/Full HD
Prędkość nagrywania:
119,88p/59,94p/29,97p (w systemie NTSC)
100,00p/50,00p/25,00p (w systemie PAL)
Metoda kompresji:
Standardowa (IPB), Lekka (IPB)
* W trybie Hybr. autom. lub podczas nagrywania filmu
poklatkowego: ALL-I
Szybkość transmisji/
4K (29,97p/25,00p)/Standardowa (IPB)
wymagane parametry
: Ok. 120 Mb/s/UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
pracy karty:
jakość Full HD dla dużej szybkości klatek (119,88p/100,00p)/
(szybkość odczytu/zapisu) Standard (IPB)
: Ok. 120 Mb/s/UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
Full HD (59,94p/50,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 60 Mb/s/SD Klasa prędkości 10 lub wyższa
Full HD (29,97p/25,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 30 Mb/s/SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
Full HD (29,97p/25,00p)/Lekka (IPB)
: Ok. 12 Mb/s/SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
HD (59,94p/50,00p)/Standardowa (IPB)
: Ok. 26 Mb/s/SD Klasa prędkości 4 lub wyższa
Film poklatk. 4K (29,97p/25,00p)
: 40 MB/s lub szybsza (prędkość wczytywania)
Film poklatk. (29,97p/25,00p)
: 20 MB/s lub szybsza (prędkość wczytywania)
11
Dane techniczne
Nagrywanie dźwięku:
Wbudowane mikrofony stereo, złącze zewnętrznego
mikrofonu stereo
Możliwość regulacji poziomu nagrywanego dźwięku,
dostępny filtr wiatru, dostępny tłumik
Stabilizacja cyfrowa filmu: Dostępne (Włącz/Wzmocniona)
Filmy HDR:
Dostępne
Migawka wideo:
Dostępne
Filmy poklatkowe:
4K lub Full HD
Wyjście HDMI:
Dostępne wyświetlenie obrazu bez informacji
* Obsługa wyjścia 4K; możliwość wyboru opcji Auto/1080p
Fotografowanie
ze zdalnym wyzwalaniem: Dostępne
Fotografowanie:
Niedostępne podczas filmowania
■■ Ekran
Typ:
Rozmiar ekranu i liczba
punktów:
Pole widzenia (pokrycie):
Regulacja kątowa:
Regulacja jasności:
Ustawienia wyświetlania:
Języki interfejsu:
Panel dotykowy:
12
Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny TFT
Około 7,5 cm (3,0 cale) (3:2), około 1,04 miliona punktów
Fotografowanie: Ok. 100% w pionie/poziomie
(przy ustawieniu JPEG Duży rozmiar/niska kompresja)
Nagrywanie filmu: Około 100% w pionie/poziomie
Pochylenie: Około 180° w górę i 45° w dół
Ręczna (7 poziomów)
Przewodnik po trybach, przewodnik po funkcjach
29
Czujniki pojemnościowe
Dane techniczne
■■ Odtwarzanie
Format wyświetlania
obrazów:
Alarm prześwietlenia:
Wyświetlanie punktu AF:
Wyświetlanie siatki:
Widok powiększony:
Wyszukiwanie obrazu:
Metoda przeglądania
obrazów:
Obrót obrazu:
Ochrona obrazu:
Ocena:
Odtwarzanie filmów:
Edycja początkowej/
końcowej sceny filmu:
Przechwytywanie klatek
filmu 4K:
Pokaz przezroczy:
Obróbka obrazu RAW
w aparacie:
Wyświetlanie pojedynczego obrazu (bez informacji o obrazie),
wyświetlanie pojedynczego obrazu (z podstawowymi
informacjami), wyświetlane pojedynczego obrazu
(wyświetlone informacje o obrazie: szczegółowe informacje,
obiektyw/histogram, balans bieli, styl obrazów 1, styl obrazów
2, przestrzeń kolorów/redukcja szumów, korekcja aberracji
obiektywu 1, korekcja aberracji obiektywu 2, informacje
GPS), widok miniatu (4/9/36/100 obrazów)
* Konfigurowalny ekran informacji o obrazie
Migają obszary prześwietlone
Dostępne
3 typy
Około 2×–10×, można wybrać początkowe powiększenie
i położenie
Dostępne kryteria wyszukiwania (według oceny, daty,
folderu, ochrony, rodzaju pliku)
1 obraz, 10 obrazów, określona liczba, data, folder, filmy,
zdjęcia, chronione, ocena
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Wyodrębnianie określonych klatek filmu i zapisywanie jako
obrazów JPEG
Wszystkie obrazy lub obrazy pasujące do kryteriów
wyszukiwania są odtwarzane automatycznie.
Creative Assist, Możliwa obróbka obrazu RAW i C-RAW
Regulacja jasności, balans bieli, Styl obrazów, Auto
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności),
redukcja zakłóceń - High ISO, jakość zapisu obrazów
JPEG, przestrzeń kolorów, korekcja aberracji obiektywu
(korygowanie jasności brzegów, korygowanie dystorsji,
cyfrowy optymalizator obiektywu, korygowanie aberracji
chromatycznej, korekcja dyfrakcji)
13
Dane techniczne
Zmiana rozmiaru:
Kadrowanie:
Polecenie wydruku
obrazów:
Dostępne
Dostępne
Zgodność z wersją 1.1 DPOF
■■ Funkcje personalizacji
Funkcje indywidualne:
Własne tryby
fotografowania:
Moje Menu:
Informacje o prawach
autorskich:
15 funkcji
Zarejestrowane na C1/C2 na pokrętle wyboru trybów
Możliwość rejestracji maks. 5 ekranów
Możliwość wprowadzania i dołączania tekstu
■■ Interfejsy
Złącze cyfrowe:
Złącze wyjścia HDMI:
Złącze WEJŚCIA
mikrofonu zewnętrznego:
Złącze zdalnego
wyzwalania:
Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania:
14
Odpowiednik Hi-Speed USB; kształt końcówki: USB typ C.
Komunikacja komputerowa, ładowanie za pomocą zasilacza
USB PD-E1
Typ D (automatyczna zmiana rozdzielczości)
Średnica 3,5 mm, wtyk mini stereo
Stereofoniczny mikrofon kierunkowy DM-E1 lub dostępny
w sprzedaży mikrofon zewnętrzny z możliwością
podłączenia
Zgodność z elektronicznym wężykiem spustowym RS-60E3
Zgodne z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
BR-E1 (przez Bluetooth)
Dane techniczne
■■ Funkcje bezprzewodowe
[Wi-Fi]
Zgodność ze standardami: IEEE 802.11b/g/n
Metoda transmisji:
Modulacja DS-SS (IEEE 802.11b), modulacja OFDM
(IEEE 802.11g/n)
Częstotliwość przesyłania Częstotliwość: 2412 do 2462 MHz
(częstotliwość środkowa): Kanały: 1–11
Metoda połączenia:
Tryb punktu dostępu aparatu, infrastruktura*
* Obsługiwana funkcja Wi-Fi Protected Setup
Zabezpieczenia:
Metoda uwierzytelniania: System otwarty, Klucz wspólny lub
WPA/WPA2-PSK
Szyfrowanie: WEP, TKIP, AES
Zgodne urządzenia/usługi: Smartfony, komputery, drukarki Wi-Fi, usługi internetowe
[Bluetooth]
Zgodność ze standardami: Zgodność ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
(energooszczędna technologia Bluetooth)
Metoda transmisji:
Modulacja GFSK
Zgodne urządzenia:
Smartfony, bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
15
Dane techniczne
■■ Zasilanie
Akumulator:
Dostępna liczba zdjęć:
Dostępny czas nagrania
filmowego:
Akumulator LP-E17, 1 szt.
* Zasilanie prądem przemiennym przy użyciu akcesoriów
do gniazdek elektrycznych
* Zasilacz USB PD-E1 umożliwia ładowanie LP-E17
w aparacie.
Ok. 305 zdjęć w temperaturze pokojowej (+23°C)
* Przy włączonym ustawieniu oszczędzanie energii
i naładowanym akumulatorze LP-E17
Około 1 godz. 20 min w temperaturze pokojowej (+23°C)
* Przy domyślnych ustawieniach trybu automatycznej
regulacji ekspozycji i w pełni naładowanym
akumulatorze LP-E17
■■ Wymiary i masa
Wymiary (szer.×wys.×dł.): Około 119,6×70,0×49,2 mm
Masa:
Około 408 g (w tym akumulator i karta)/Około 361 g
(tylko korpus)
* Zastosowanie w czarnych i srebrnych modelach
■■ Środowisko pracy
Zakres temperatur
podczas pracy:
0–40°C
Wilgotność podczas pracy: 85% lub mniej
ooWszystkie powyższe dane zostały obliczone na podstawie standardów testowania
opracowanych przez firmę Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products
Association.
ooWymienione powyżej wymiary i masa opierają się na wytycznych stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association (z wyjątkiem masy samego korpusu aparatu).
ooDane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
ooW przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem wyprodukowanym
przez inną firmę niż Canon należy skontaktować się z jego producentem.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising