Canon | EOS M6 | User manual | Canon EOS M6 User manual

Canon EOS M6 User manual
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Instrukcja obsługi
●● Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszym
przewodnikiem, w tym z częścią „Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa” (= 14).
●● Lektura niniejszej instrukcji ułatwia zapoznanie się z prawidłową
obsługą aparatu.
●● Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej
skorzystać w przyszłości.
Funkcje bezprzewodowe
●● Przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają wyświetlanie innych stron.
: Następna strona
Menu ustawień
Akcesoria
: Poprzednia strona
Dodatek
: Strona wyświetlana przed kliknięciem łącza
●● Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł po prawej stronie.
Skorowidz
POLSKI
© CANON INC. 2017
CEL-SW9TA2G0
1
Przed użyciem
Zgodne karty pamięci
Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
niezależnie od ich pojemności.
●● Karty pamięci SD*1
●● Karty pamięci SDHC*1*2
Informacje wstępne
●● Karty pamięci SDXC*1*2
*1
Zawartość zestawu
*2
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą
poniższe elementy.
W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się
ze sprzedawcą aparatu.
Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały
zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.
Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Aparat
(z deklem na korpus)
Akumulator LP-E17
(z pokrywą złącz)
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Ładowarka
LC-E17E
Pasek na szyję
EM-300DB
●● Zestaw zawiera również materiały drukowane.
●● Szczegółowe informacje na temat obiektywu znajdującego się
w zestawie obiektywu można znaleźć na opakowaniu aparatu.
●● Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu.
2
Uwagi wstępne i informacje prawne
●● Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane
z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.
Konwencje stosowane
w niniejszej instrukcji
●● W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich
przycisków i pokręteł aparatu, na których się znajdują lub które
przypominają.
●● Poniższe przyciski i elementy sterujące aparatu zostały oznaczone
następującymi ikonami:
●● Fotografując lub nagrywając (w formie filmu i/lub dźwięku) bez
upoważnienia inne osoby lub materiały chronione prawem autorskim,
użytkownik może naruszyć prywatność tych osób i/lub prawa należące
do innych osób, m.in. prawo autorskie i inne prawa do własności
intelektualnej, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest
wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
●● Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy
Canon można znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakietem
materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
●● Mimo że ekran (monitor) został wyprodukowany z zastosowaniem
bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli
spełnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre
piksele mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa
na rejestrowane obrazy.
●● Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyświetlane na ekranie zostały
zaznaczone nawiasami.
●● : ważne informacje, które użytkownik powinien poznać
●● : uwagi i wskazówki dotyczące zaawansowanej obsługi aparatu
●● : czynności wykonywane na ekranie dotykowym
●● = xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie „xx”
oznacza numer strony)
●● Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie
do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
●● Dla wygody wszystkie obiektywy i adaptery mocowania określa się
wspólnym mianem „obiektywy” i „adaptery mocowania”, niezależnie
od tego, czy znajdują się one w zestawie obiektywu czy są
sprzedawane oddzielnie.
●● W celach prezentacyjnych ilustracje zamieszczone w niniejszej
instrukcji przedstawiają aparat z dołączonym obiektywem
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
●● Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci
stosuje się po prostu określenie „karta pamięci”.
●● Symbole „ Zdjęcia” i „ Filmy” pod tytułami wskazują przeznaczenie
funkcji — do zdjęć lub do filmów.
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
3
Nazwy części
(3)(4)
Przed użyciem
(5) (6)
Przewodnik podstawowy
(1)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(2)
(1)
Pokrętło korekty ekspozycji
(2)
Przycisk [
(wielofunkcyjny)]
(17) (16) (15) (14) (13)
(22)
(23) (24) (25)
(1)
Gorąca stopka
(12) Przycisk [
(2)
Ekran (monitor)*2/panel dotykowy
(13) Przycisk [
(3)
Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
(14) wskaźnik
(16) Przycisk [
(14) Lampa
(15) Przycisk [
(15) Pokrywa złącz
(4)
Styki lampy błyskowej
(5)
Pokrętło szybkiej kontroli
Odtwarzanie: [ (powiększenie)] /
(miniatury)]
[
(3)
Spust migawki
(16) Przycisk zwalniania obiektywu
(4)
Czujnik zdalnego wyzwalania
(17) Trzpień blokady obiektywu
(5)
Pokrętło główne
(18) Mocowanie obiektywu
(6)
Przełącznik zasilania
(6)
Wskaźnik mocowania
obiektywu EF-M
(19) Złącze WEJŚCIA mikrofonu
zewnętrznego
(7)
Zaczep paska
(7)
Uchwyt
(20) Głośnik
(8)
Złącze elektronicznego wężyka
spustowego
(8)
Styki
(21) Pokrywa karty pamięci/baterii
(9)
Gniazdo HDMITM
(9)
Pokrętło wyboru trybów
(22) Złącze cyfrowe
(10) Przycisk [
(10) Mikrofon
(23)
(znacznik N)*1
(11) lampa błyskowa
(24) Gniazdo statywu
(12) Zaczep paska
(25) Pokrywa złącza adaptera prądu
stałego
(13) Przełącznik [ (podnoszenie
lampy)]
(Wi‑Fi)]
(11) Przycisk filmowania
*1
*2
(21)
(22)
(19)
(9) (20)
(10)
(11)
(12)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
(17) Przycisk [
(18) Przycisk [
(23)
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
]
Tryb P
(odtwarzanie)]
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
(informacje)]
(wybór ramki AF)]
(blokada AE)]
]/w górę
(ręczne ustawianie
(19) Przycisk [
ostrości)]/w lewo
(20) Przycisk [
Przewodnik zaawansowany
(usuwanie)]/w dół
(21) Przycisk [ (menu szybkich
nastaw/ustawianie)]
(22) Przycisk [ (lampa błyskowa)]/
w prawo
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
(23) Pokrętło sterujące
Do użytku z funkcjami NFC (= 127).
Obsługa gestami może być utrudniona po nałożeniu na ekran folii ochronnej.
W takim przypadku należy zwiększyć czułość panelu dotykowego (= 157).
●● Obracając pokrętłem sterującym,
można wykonywać większość czynności
dostępnych za pomocą przycisków
[ ][ ][ ][ ], np. wybieranie elementów
i przełączanie zdjęć.
4
Obiektyw
Obiektyw EF-M
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
(1)
Pierścień ostrości
(2)
Mocowanie osłony
(3)
Gwint mocowania filtra
(4)
Przełącznik cofania obiektywu
(5)
Wskaźnik mocowania obiektywu
(6)
Pierścień zmiany ogniskowej
(7)
Wskaźnik cofnięcia obiektywu
(8)
Wskaźnik pozycji powiększenia
(9)
Styki
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
5
Spis treści
Przed użyciem
Informacje wstępne........................................................... 2
Zawartość zestawu................................................................... 2
Zgodne karty pamięci................................................................ 2
Uwagi wstępne i informacje prawne.......................................... 3
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji............................ 3
Nazwy części............................................................................ 4
Obiektyw...................................................................................5
Podstawy obsługi aparatu....................................................... 13
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..................................... 14
Przewodnik podstawowy
Podstawowa obsługa....................................................... 17
Początkowe przygotowania..................................................... 17
Mocowanie paska.......................................................................17
Zdejmowanie paska....................................................................18
Trzymanie aparatu......................................................................18
Ładowanie akumulatora.............................................................18
Wkładanie akumulatora i karty pamięci......................................19
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci..............................20
Ustawianie daty i godziny...........................................................20
Zmiana daty i godziny............................................................21
Język wyświetlacza....................................................................22
Montowanie obiektywu...............................................................22
Demontowanie obiektywu......................................................23
Instrukcja obsługi obiektywu...................................................23
Montowanie obiektywów EF i EF-S............................................23
Demontowanie obiektywu......................................................24
Korzystanie ze statywu...........................................................24
Korzystanie z obiektywów ze stabilizatorem obrazu..............25
Wypróbowanie aparatu........................................................... 25
Fotografowanie (inteligentna scena auto)..................................25
Wyświetlanie...............................................................................27
Usuwanie obrazów.................................................................28
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie............................... 29
Włączanie/wyłączenie............................................................. 29
Funkcje oszczędzania energii (wyłączenie aparatu)..................30
Spust migawki......................................................................... 30
Tryby fotografowania............................................................... 31
Dostosowanie kąta nachylenia ekranu.................................... 31
Odchylanie ekranu w dół........................................................31
Odchylanie ekranu w górę......................................................31
Opcje ekranu informacyjnego................................................. 32
Używanie menu szybkich nastaw........................................... 33
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Konfigurowanie ustawień za pomocą ekranu dotykowego.........33
Korzystanie z ekranu menu..................................................... 34
Funkcje bezprzewodowe
Klawiatura ekranowa............................................................... 35
Działanie wskaźników............................................................. 36
Menu ustawień
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego...................................35
Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny...... 37
Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat..... 37
Fotografowanie (inteligentna scena auto)..................................37
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym..............39
Odtwarzanie przeglądu filmowego.........................................39
Zdjęcia/filmy...........................................................................40
Zdjęcia....................................................................................40
Filmy.......................................................................................40
Ikony ujęć...................................................................................41
Ramki ekranowe.........................................................................42
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
6
Typowe funkcje ułatwiające obsługę....................................... 42
Korzystanie z samowyzwalacza.................................................42
Korzystanie z samowyzwalacza w celu przeciwdziałania
drganiom aparatu...................................................................43
Dostosowywanie samowyzwalacza.......................................43
Fotografowanie poprzez dotknięcie ekranu
(dotykowa migawka)...................................................................44
Serie zdjęć..................................................................................44
Funkcje dostosowywania obrazu............................................ 45
Zmiana jakości obrazu................................................................45
Rejestrowanie w formacie RAW.............................................46
Za pomocą menu...................................................................47
Zmiana współczynnika proporcji.................................................47
Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów...............................48
Pomocne funkcje fotografowania............................................ 49
Korzystanie z dwuosiowej poziomicy elektronicznej..................49
Korzystanie z automatycznego poziomowania...........................49
Dostosowywanie działania aparatu......................................... 50
Zapobieganie działaniu oświetlenia wspomagającego AF.........50
Wyłączanie lampki redukcji efektu czerwonych oczu.................50
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.............50
Inne tryby fotografowania............................................... 51
Fotografowanie z użyciem ulubionych ustawień
(twórcze wspomaganie).......................................................... 51
Zapisywanie/wczytywanie ustawień fotografowania...................52
Zapisywanie ustawień............................................................52
Wczytywanie ustawień...........................................................52
Korzystanie z ustawień ze zdjęć............................................53
Wyświetlanie ustawień...............................................................53
Ustawienia strefy twórczej odpowiadające ustawieniom
trybu twórczego wspomagania...............................................53
Określone scenerie................................................................. 54
Fotografowanie siebie z optymalnymi ustawieniami
(Autoportret)...............................................................................55
Ulepszanie kolorów na zdjęciach produktów spożywczych
(żywność)...................................................................................56
Oddawanie poczucia prędkości poprzez rozmycie tła
(panoramowanie)........................................................................56
Fotografowanie pod światło (kontrola podświetlenia HDR)........57
Efekty fotograficzne (filtry twórcze)......................................... 58
Fotografowanie w trybie monochromatycznym
(ziarnisty czarno-biały)................................................................58
Fotografowanie z zastosowaniem efektu miękkiej ostrości........58
Fotografowanie z zastosowaniem efektu rybiego oka................59
Zdjęcia przypominające obrazy malowane farbami olejnymi
(efekt pogrubienia artystycznego)..............................................59
Zdjęcia przypominające akwarele (efekt akwareli).....................59
Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu
zabawkowego (Efekt aparatu zabawki)......................................60
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają jak
miniatury (efekt miniatury)..........................................................60
Szybkość i szacunkowy czas odtwarzania
(dla filmów 1-minutowych)......................................................61
Fotografowanie scenerii o wysokim kontraście
(wysoki zakres dynamiki)............................................................61
Dodawanie efektów artystycznych.........................................62
Nagrywanie filmów w trybie filmowania................................... 62
Blokowanie lub zmiana jasności obrazu.....................................63
Wyłączanie automatycznej wolnej migawki................................63
Nagrywanie filmów poklatkowych...............................................64
Ustawienia dźwięku....................................................................65
Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku...................65
Wyłączanie filtra wiatru...........................................................65
Korzystanie z tłumika.............................................................65
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Tryb P................................................................................ 66
Fotografowanie w trybie Programowa AE (tryb [P])................ 66
Konfigurowanie fotografowania na jednym ekranie................ 67
Jasność obrazu (ekspozycja).................................................. 67
Regulacja jasności obrazu (korekta ekspozycji).........................67
Wyłączanie symulacji ekspozycji............................................67
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (blokada AE)................68
Zmiana metody pomiaru.............................................................68
7
Zmiana czułości ISO...................................................................69
Dostosowywanie automatycznych ustawień ISO...................69
Fotografowanie z użyciem automatycznej ekspozycji................69
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(automatyczny optymalizator jasności).......................................70
Fotografowanie jasnych obiektów (priorytet jasnych
partii obrazu)...............................................................................70
Kolory zdjęcia.......................................................................... 71
Korygowanie balansu bieli..........................................................71
Ręczny balans według wzorca bieli........................................71
Ręczne korygowanie balansu bieli.........................................72
Ręczne ustawianie temperatury barwowej balansu bieli........73
Dostosowanie kolorów (styl obrazów)........................................73
Dostosowywanie stylów obrazów...........................................74
Zapisywanie niestandardowych stylów obrazów....................75
Regulacja ostrości................................................................... 76
Wybór metody AF.......................................................................76
Jeden punkt AF......................................................................76
+Śledzenie..........................................................................76
Płynna str. AF.........................................................................77
Wybór obiektów, na które ma zostać ustawiona ostrość
(dotykowy AF).............................................................................77
Fotografowanie z użyciem funkcji blokowania AF......................78
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF.............................78
Zmiana ustawienia ostrości........................................................79
Precyzyjna regulacja ostrości.....................................................79
Fotografowanie w trybie ręcznego ustawiania ostrości..............80
Ułatwiona identyfikacja obszaru ogniskowania
(Wspomaganie MF)................................................................81
Lampa błyskowa..................................................................... 81
Zmiana trybu błysku...................................................................81
Auto........................................................................................82
Wł...........................................................................................82
Błysk i długi czas naświetlania...............................................82
Wył.........................................................................................82
Dostosowywanie korekty ekspozycji lampy................................82
Fotografowanie z użyciem funkcji blokowania FE......................83
Zmiana synchronizacji błysku.....................................................83
Zmiana trybu pomiaru błysku.....................................................83
Przywracanie ustawień lampy błyskowej....................................84
Inne ustawienia....................................................................... 84
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu................................84
Korygowanie drgań aparatu podczas filmowania...................85
Korygowanie aberracji obiektywu...............................................85
Dane korekcji obiektywu.........................................................86
Zmiana poziomu redukcji zakłóceń............................................86
Korzystanie z redukcji szumów zdjęć seryjnych.....................86
Redukcja zakłóceń przy długim czasie naświetlania..................87
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2..................................................... 88
Określone czasy naświetlania (tryb [Tv])................................ 88
Określone wartości przysłony (tryb [Av])................................. 89
Podgląd głębi ostrości................................................................89
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony
(tryb [M]).................................................................................. 89
Fotografowanie z długimi czasami naświetlania (tryb Bulb).... 90
Ustawianie siły błysku............................................................. 91
Nagrywanie filmów przy określonych czasach naświetlania
i wartościach przysłony........................................................... 91
Dostosowywanie ustawień i wyświetlania............................... 92
Konfigurowanie wyświetlanych informacji..................................92
Dostosowywanie wyświetlanych informacji............................93
Konfigurowanie funkcji indywidualnych......................................93
Przypisywanie funkcji do pokręteł i przycisków......................94
Dostosowywanie menu szybkich nastaw...................................96
Wybieranie pozycji do dodania do menu................................96
Zmiana kolejności pozycji menu.............................................96
Zapisywanie ustawień fotografowania........................................97
Ustawienia, które można zapisywać......................................97
Zapisywanie często używanych pozycji menu fotografowania
(Moje menu)...............................................................................98
Zmiana nazw kart Moje menu................................................99
Usuwanie karty Moje menu....................................................99
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
8
Usuwanie wszystkich kart Moje menu lub znajdujących
się na nich pozycji..................................................................99
Dostosowywanie wyglądu kart Moje menu............................99
Tryb wyświetlania.......................................................... 100
Wyświetlanie......................................................................... 100
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.................................101
Przełączanie trybów wyświetlania............................................102
Dostosowywanie wyświetlanych informacji
o fotografowaniu...................................................................102
Ostrzeżenie o prześwietleniu (w przypadku
najjaśniejszych obszarów zdjęcia).......................................102
Wyświetlanie punktów AF.....................................................103
Wyświetlanie siatki...............................................................103
Histogram jasności...............................................................103
Histogram RGB....................................................................103
Wyświetlanie krótkich filmów utworzonych podczas
wykonywania zdjęć (przegląd filmowy).....................................103
Wyświetlanie według daty....................................................104
Przeglądanie i filtrowanie zdjęć............................................. 104
Poruszanie się wśród zdjęć wyświetlanych w postaci
miniatur.....................................................................................104
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.............................105
Powiększanie podwójnym dotykiem.....................................105
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra........................105
Przeskakiwanie między zdjęciami za pomocą pokrętła
głównego..................................................................................106
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.............................107
Opcje wyświetlania zdjęć...................................................... 107
Powiększanie zdjęć..................................................................107
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.............................108
Wyświetlanie pokazów przezroczy...........................................108
Ochrona zdjęć....................................................................... 109
Za pomocą menu......................................................................109
Wybieranie pojedynczych zdjęć...........................................109
Wybieranie zakresu.............................................................. 110
Ochrona wszystkich zdjęć naraz.......................................... 111
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć naraz....................... 111
Usuwanie obrazów................................................................. 111
Usuwanie wielu zdjęć naraz..................................................... 112
Określanie sposobu wyboru................................................. 112
Wybieranie pojedynczych zdjęć........................................... 112
Wybieranie zakresu.............................................................. 112
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz...................................... 113
Obracanie zdjęć.....................................................................113
Za pomocą menu...................................................................... 113
Wyłączanie automatycznego obracania................................... 114
Ocenianie zdjęć......................................................................114
Za pomocą menu...................................................................... 114
Edytowanie zdjęć...................................................................115
Zmiana rozmiaru zdjęć............................................................. 115
Za pomocą menu................................................................. 116
Kadrowanie............................................................................... 116
Stosowanie efektów filtrów....................................................... 117
Korekta czerwonych oczu......................................................... 118
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu..........................119
Za pomocą menu......................................................................120
Wybieranie pojedynczych zdjęć...........................................120
Wybieranie zakresu..............................................................121
Edytowanie filmów................................................................ 121
Zmniejszanie rozmiaru plików..................................................122
Edytowanie przeglądów filmowych...........................................123
Funkcje bezprzewodowe............................................... 124
Dostępne funkcje bezprzewodowe....................................... 124
Korzystanie z funkcji Wi‑Fi.......................................................124
Korzystanie z funkcji Bluetooth®...............................................124
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przesyłanie zdjęć do smartfona............................................ 125
Przesyłanie zdjęć do smartfona zgodnego z Bluetooth............125
Przesyłanie zdjęć do smartfona zgodnego z NFC....................127
Nawiązywanie połączenia przez NFC, gdy aparat działa
w trybie fotografowania........................................................127
Podłączanie przez NFC, kiedy aparat jest w trybie
wyświetlania.........................................................................129
9
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pomocą
menu Wi‑Fi...............................................................................129
Korzystanie z innego punktu dostępu.......................................131
Sprawdzanie zgodności punktu dostępu..............................131
Korzystanie z punktów dostępu zgodnych ze standardem
WPS.....................................................................................132
Nawiązywanie połączenia z punktami dostępu
widocznymi na liście.............................................................133
Poprzednie punkty dostępu..................................................133
Wysyłanie zdjęć do zarejestrowanej usługi internetowej....... 134
Rejestrowanie usług internetowych..........................................134
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY........134
Rejestrowanie innych usług internetowych..........................136
Przesyłanie zdjęć do usług internetowych................................136
Wyświetlanie zdjęć za pomocą odtwarzacza
multimedialnego.................................................................... 137
Bezprzewodowe drukowanie zdjęć na połączonej
drukarce................................................................................ 139
Wysyłanie zdjęć do innego aparatu....................................... 140
Opcje wysyłania zdjęć........................................................... 141
Wysyłanie wielu zdjęć...............................................................141
Wybieranie pojedynczych zdjęć...........................................141
Wybieranie zakresu..............................................................142
Wysyłanie ocenionych zdjęć................................................142
Uwagi dotyczące wysyłania zdjęć............................................143
Wybieranie rozdzielczości (wielkość obrazu)...........................143
Dodawanie komentarzy............................................................143
Automatyczne wysyłanie zdjęć
(synchronizowanie obrazów)................................................. 144
Początkowe przygotowania......................................................144
Przygotowanie aparatu.........................................................144
Przygotowanie komputera....................................................144
Wysyłanie zdjęć........................................................................145
Wyświetlanie zdjęć wysłanych za pomocą aplikacji
Image Sync w smartfonie.....................................................145
Wyświetlanie zdjęć i sterowanie aparatem za pomocą
smartfona.............................................................................. 146
Dodawanie znaczników geograficznych do zdjęć
w aparacie................................................................................146
Zdalne sterowanie aparatem za pomocą smartfona................147
Sterowanie aparatem poprzez Wi‑Fi....................................147
Sterowanie aparatem poprzez Bluetooth.............................147
Edytowanie i usuwanie ustawień sieci bezprzewodowej...... 148
Edytowanie informacji o połączeniu.........................................148
Zmiana nicku urządzenia.....................................................149
Usuwanie informacji o połączeniu........................................149
Określanie zdjęć wyświetlanych na smartfonach.................149
Zmiana nicku aparatu...........................................................150
Przywracanie domyślnych ustawień sieci bezprzewodowej.....151
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych poprzez
Bluetooth..................................................................................151
Menu ustawień............................................................... 152
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu.................. 152
Przechowywanie zdjęć z uwzględnieniem daty........................152
Numery plików..........................................................................152
Formatowanie kart pamięci......................................................153
Pełne formatowanie..............................................................153
Zmiana standardu TV...............................................................154
Kalibracja poziomicy elektronicznej..........................................154
Przywracanie ustawień poziomicy elektronicznej.................154
Korzystanie z trybu Eco............................................................155
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii.............................155
Jasność ekranu........................................................................155
Przełączanie koloru informacji wyświetlanych na ekranie........156
Zegar światowy.........................................................................156
Data i godzina...........................................................................156
Język wyświetlacza..................................................................157
Wyciszanie dźwięków aparatu..................................................157
Uaktywnianie dźwięków aparatu..............................................157
Ukrywanie wskazówek.............................................................157
Wyświetlanie ikon trybów fotografowania.................................157
Dostosowanie panelu dotykowego...........................................157
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
10
Czyszczenie matrycy światłoczułej...........................................158
Wyłączanie funkcji automatycznego czyszczenia................158
Uaktywnianie funkcji czyszczenia matrycy...........................158
Ręczne czyszczenie matrycy...............................................159
Sprawdzanie logo certyfikatów.................................................159
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych zdjęć....................................................159
Usuwanie wszystkich informacji o prawach autorskich........160
Dostosowywanie innych ustawień............................................160
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu............................160
Przywracanie ustawień domyślnych wszystkich funkcji
aparatu.................................................................................160
Przywracanie ustawień domyślnych poszczególnych
funkcji...................................................................................161
Akcesoria........................................................................ 162
Schemat systemu.................................................................. 163
Akcesoria opcjonalne............................................................ 164
Obiektyw...................................................................................164
Zasilanie...................................................................................164
Lampy błyskowe.......................................................................165
Mikrofon....................................................................................165
Inne akcesoria..........................................................................165
Drukarki....................................................................................166
Przechowywanie zdjęć i filmów................................................166
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych................................ 167
Odtwarzanie na ekranie telewizora..........................................167
Zasilanie aparatu z sieci elektrycznej.......................................168
Zdalne fotografowanie..............................................................168
Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(sprzedawanego oddzielnie).....................................................169
Korzystanie z gorącej stopki.....................................................169
Korzystanie z wizjera elektronicznego (sprzedawanego
oddzielnie)................................................................................169
Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie)........................................................171
Ustawianie funkcji zewnętrznej lampy błyskowej.................171
Konfigurowanie niestandardowych funkcji zewnętrznych
lamp błyskowych..................................................................173
Przywracanie domyślnych ustawień zewnętrznej lampy
błyskowej..............................................................................173
Korzystanie z mikrofonów zewnętrznych
(sprzedawanych oddzielnie).....................................................173
Korzystanie z oprogramowania............................................. 175
Oprogramowanie......................................................................175
Instrukcja obsługi oprogramowania..........................................175
Sprawdzanie konfiguracji komputera........................................175
Instalowanie oprogramowania..................................................175
Zapisywanie zdjęć na dysku komputera...................................176
Drukowanie zdjęć.................................................................. 177
Łatwe drukowanie.....................................................................177
Konfigurowanie ustawień drukowania......................................178
Przycinanie zdjęć przed drukowaniem.................................178
Wybieranie formatu i układu papieru przed drukowaniem...179
Dostępne opcje układu.........................................................179
Drukowanie zdjęć paszportowych........................................179
Drukowanie ujęć filmowych......................................................180
Opcje drukowania filmów.....................................................180
Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF).........................180
Konfigurowanie ustawień drukowania..................................181
Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć.......181
Konfigurowanie drukowania dla zakresu zdjęć....................182
Konfigurowanie drukowania dla wszystkich zdjęć................182
Usuwanie wszystkich zdjęć z listy drukowania.....................182
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki...............................................183
Określanie sposobu wyboru.................................................183
Dodawanie poszczególnych zdjęć.......................................183
Dodawanie wszystkich zdjęć do fotoksiążki.........................183
Usuwanie wszystkich zdjęć z fotoksiążki.............................183
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
11
Dodatek........................................................................... 184
Rozwiązywanie problemów................................................... 184
Komunikaty ekranowe........................................................... 188
Informacje wyświetlane na ekranie....................................... 190
Podczas fotografowania...........................................................190
Stan akumulatora.................................................................190
Podczas odtwarzania...............................................................191
Wyświetlane informacje 1.....................................................191
Ekran informacyjny 2............................................................191
Ekran informacyjny 3............................................................191
Ekran informacyjny 4............................................................191
Ekran informacyjny 5............................................................192
Ekran informacyjny 6............................................................192
Ekran informacyjny 7............................................................192
Ekran informacyjny 8............................................................192
Podsumowanie informacji o panelu wyświetlania filmów
opisanym w podrozdziale.....................................................192
Tabele funkcji i menu............................................................. 193
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
fotografowania..........................................................................193
Menu szybkich nastaw.............................................................195
Karta Fotografowanie...............................................................197
Karta C.Fn................................................................................204
INFO. Szybkie nastawy............................................................206
Karta Nastawy..........................................................................207
Karta Moje menu......................................................................207
Karta Odtwarzanie....................................................................208
Menu szybkich nastaw w trybie wyświetlania...........................208
Lampa błyskowa...................................................................212
Monitor.................................................................................212
Fotografowanie.....................................................................212
Nagrywanie..........................................................................213
Odtwarzanie.........................................................................214
Dostosowywanie..................................................................214
Zasilanie...............................................................................215
Interfejs.................................................................................215
Środowisko pracy.................................................................215
Wymiary (pomiary zgodne z zaleceniami stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)............................216
Masa (pomiary zgodne z zaleceniami stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)............................216
Akumulator LP-E17..............................................................216
Ładowarka LC‑E17E............................................................216
Skorowidz.............................................................................. 217
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych
(Wi‑Fi, Bluetooth i innych)....................................................219
Ostrzeżenia dotyczące interferencji powodowanych
przez fale radiowe................................................................219
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa..................................220
Oprogramowanie innych firm...............................................220
Zalecenia dotyczące danych osobowych
i bezpieczeństwa..................................................................220
Znaki towarowe i licencjonowanie........................................221
Zastrzeżenie prawne............................................................221
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zalecenia dotyczące obsługi................................................. 209
Dane techniczne................................................................... 210
Typ........................................................................................210
Matryca światłoczuła............................................................210
Regulacja ostrości................................................................210
Regulacja ekspozycji............................................................210
Balans bieli........................................................................... 211
Migawka............................................................................... 211
12
Podstawy obsługi aparatu
Fotografowanie
●● Korzystanie z ustawień dobieranych przez aparat
(Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny)
-- = 37, = 39
●● Fotografowanie z użyciem ulubionych ustawień (Twórcze wspomaganie)
-- = 51
●● Rozmycie tła/Zachowywanie ostrości tła (Tryb Av)
-- = 89
●● Zatrzymanie akcji/Rozmycie akcji (Tryb Tv)
-- = 88
●● Fotografowanie siebie z optymalnymi ustawieniami (Autoportret)
-- = 55
●● Stosowanie efektów specjalnych (filtry twórcze)
-- = 58
●● Wykonanie kilku zdjęć równocześnie (Seria zdjęć)
-- = 44
●● Bez użycia lampy błyskowej (Błysk wyłączony)
-- = 37
●● Znajdowanie się na własnych zdjęciach (Samowyzwalacz)
-- = 42
Wyświetlanie
●● Wyświetlanie zdjęć (Tryb wyświetlania)
-- = 100
●● Automatyczne odtwarzanie (Pokaz przezroczy)
-- = 108
●● Szybkie przeglądanie zdjęć
-- = 104
●● Usuwanie obrazów
-- = 111
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Nagrywanie i wyświetlanie filmów
●● Filmowanie
-- = 37, = 62
●● Wyświetlanie filmów (Tryb wyświetlania)
-- = 100
Drukuj
●● Drukowanie zdjęć
-- = 177
Zachowaj
●● Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
-- = 176
Korzystanie z funkcji bezprzewodowych
●● Wysyłanie zdjęć do smartfonu
-- = 125
●● Udostępnianie zdjęć online
-- = 134
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Wysyłanie zdjęć do komputera
-- = 144
●● Na ekranie telewizora
-- = 167
●● Na ekranie komputera
-- = 175
13
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie
posługiwać się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać
skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź
innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania
poważnych obrażeń lub śmierci.
●● Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
Połknięcie osłony gorącej stopki może być groźne dla zdrowia. W razie
jej połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
●● Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej
instrukcji obsługi do użytku z produktem.
●● Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
●● Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
●● Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
●● W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu,
np. jeśli wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy
natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
●● Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
●● Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać
do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
●● Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują
gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
●● Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego
bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny
dzień lub laserów i innych jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
●● W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych
w zestawie baterii należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z baterii przeznaczonych do danego
produktu.
-- Nie należy podgrzewać baterii ani trzymać ich w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować baterii za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekających baterii.
-- Przed wyrzuceniem baterii należy zasłonić ich złącza taśmą lub
innym izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z baterii ze skórą
lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą
ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
●● W przypadku korzystania z ładowarki należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
●● W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się
na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu
zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed
zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami
lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza,
jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
14
●● Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować
przewodu zasilającego.
●● Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie
korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
●● Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas
do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
●● W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego
kontaktu z tym samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli
powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania
z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu
lub podobnego akcesorium.
●● Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie
jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie
innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet
doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
●● Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa.
W trakcie fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała
oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub
uszkodzenia lampy błyskowej.
●● Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu,
przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
Przestroga
Wskazuje możliwość spowodowania
uszkodzeń sprzętu.
●● Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca
w bezchmurny dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub innych
podzespołów wewnętrznych.
●● Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy
silnym wietrze należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały
się do jego wnętrza.
●● Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej
za pomocą tkaniny lub bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie
ciał obcych lub wadliwe działanie produktu.
●● Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
●● Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator/baterie
i schować w bezpiecznym miejscu.
Jakikolwiek wyciek z akumulatora może spowodować uszkodzenie produktu.
●● Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu.
Wieszanie paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym
przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy
również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
●● Przed wyrzuceniem akumulatora/baterii należy zasłonić styki taśmą
lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar
lub wybuch.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia
go innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
15
●● Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją
od produktu. Podczas korzystania z ładowarki nie należy przykrywać
jej tkaniną ani umieszczać na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może
spowodować jego przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie
spowodować pożar.
●● Akumulatorów/baterii przeznaczonych do produktu nie należy
pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulator/baterii mogłoby spowodować wyciek
elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu
lub pożar.
●● Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować
jednocześnie baterii różnego typu ani też stosować starszych baterii
razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkładać w sposób powodujący
zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
●● Nie należy siadać z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę ekranu.
●● W przypadku wkładania aparatu do torby należy się upewnić, że ekran
nie jest narażony na kontakt z twardymi przedmiotami. Należy też
zamknąć ekran (aby przylegał do korpusu aparatu), o ile tylko
umożliwia to jego konstrukcja.
●● Nie należy mocować do produktu żadnych twardych przedmiotów.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę ekranu.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
16
Przewodnik
podstawowy
Początkowe przygotowania
Przygotuj aparat do fotografowania w opisany poniżej sposób.
Podstawowe informacje
o aparacie
1
Przygotuj pasek.
●● Trzymając pierścień, zdejmij osłonę
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę (1).
Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstępnego przygotowania
przez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów do wyświetlania zdjęć
i odtwarzania filmów.
(2)
(1)
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Mocowanie paska
Podstawowa obsługa
Przed użyciem
●● Obracaj pierścień w kierunku
wskazywanym przez strzałkę (2).
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
2
Zamocuj pierścień.
●● Przełóż koniec pierścienia przez uchwyt
w sposób przedstawiony na ilustracji.
3
Obróć pierścień dookoła.
●● Obracaj pierścień w kierunku
wskazywanym przez strzałkę (1).
●● Obracając pierścień, uważaj, aby
nie przełożyć paska przez szczelinę
w pierścieniu.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
(1)
17
4
Zabezpiecz pierścień.
●● Aby zabezpieczyć pierścień, przesuń
osłonę w kierunku wskazywanym przez
strzałkę (1), aż zatrzaśnie się na swoim
miejscu.
(1)
Trzymanie aparatu
●● Załóż pasek na szyję.
●● Podczas fotografowania trzymaj ramiona
przy korpusie, a aparat zdecydowanie,
aby zapobiec jego poruszeniu. Jeżeli
podniesiesz lampę błyskową, nie opieraj
na niej palców.
●● W analogiczny sposób zabezpiecz
pierścień po drugiej stronie aparatu.
●● Zawsze należy wykonywać te czynności w celu prawidłowego
przymocowania paska. Niewłaściwe zamocowanie paska może
spowodować upadek aparatu.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator za pomocą
dostarczonej w zestawie ładowarki. Należy pamiętać o jej początkowym
naładowaniu, ponieważ aparat jest sprzedawany z nienaładowanym
akumulatorem.
Zdejmowanie paska
1
1
Zsuń osłonę.
2
(1)
2
Zdejmij pierścień.
●● Obracaj pierścień w kierunku
wskazywanym przez strzałkę (1).
●● Wysuń z uchwytu koniec pierścienia
(przy szczelinie), aby go zdjąć.
Włóż akumulator.
●● Zdejmij pokrywę z akumulatora,
dopasuj oznaczenia
na akumulatorze
i ładowarce, a następnie włóż akumulator,
wsuwając go do wewnątrz (1) i do dołu (2).
●● Przeciągnij osłonę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę (1),
aby zsunąć ją z pierścienia.
(1)
Przed użyciem
LC-E17E
Naładuj akumulator.
●● LC-E17E: Podłącz przewód zasilający
do ładowarki, a następnie podłącz
wtyczkę na drugim końcu przewodu
do gniazdka sieci elektrycznej.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Lampka ładowania będzie świecić
na pomarańczowo i rozpocznie się
ładowanie.
●● Po zakończeniu ładowania lampka zmieni
kolor na zielony.
18
3
Wyjmij akumulator.
●● Po odłączeniu ładowarki wyjmij
akumulator, wsuwając go do środka (1)
i unosząc do góry (2).
●● Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ
grozi to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
●● W przypadku ładowarek korzystających z przewodu zasilającego
nie należy przyczepiać ładowarki ani przewodu do innych
przedmiotów. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie
lub uszkodzenie urządzenia.
●● Problemy z ładowarką mogą powodować uaktywnienie układu
zabezpieczającego, który przerywa ładowanie i włącza migającą
pomarańczową kontrolkę ładowania. W takim wypadku należy
odłączyć wtyczkę zasilającą ładowarki od gniazdka sieci
elektrycznej i wyjąć akumulator. Należy ponownie podłączyć
akumulator do ładowarki i poczekać przez chwilę przed ponownym
podłączeniem ładowarki do gniazdka sieci elektrycznej.
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Włóż dostarczony w zestawie akumulator i sprzedawaną oddzielnie
kartę pamięci.
Należy pamiętać, że przed użyciem nowej karty pamięci lub karty pamięci
sformatowanej w innym urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą
tego aparatu (= 153).
1
(2)
(1)
(2)
●● Szczegółowe informacje na temat czasu trwania ładowania
znajdują się w podrozdziale „Ładowarka LC‑E17E” (= 216),
a informacje na temat liczby zdjęć i długości filmów, jakie można
zarejestrować przy pomocy w pełni naładowanego akumulatora,
znajdują się w podrozdziale „Zasilanie” (= 215).
●● Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy
nie są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym
będzie użytkowany (lub dzień wcześniej).
był
●● Zamocuj pokrywę akumulatora w taki sposób, aby symbol
widoczny na naładowanym akumulatorze i pozostawał niewidoczny
na nienaładowanym, informując o stanie naładowania.
●● Z ładowarki można korzystać w regionach, w których stosowane
jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V
(50/60 Hz). W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych
kształtach należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera
wtyczki. Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego transformatora
elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
●● Przesuń pokrywę (1) i otwórz ją (2).
(1)
(2)
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
2
(1)
Otwórz pokrywę.
Przed użyciem
Włóż akumulator.
Tryb P
●● Trzymając akumulator ze stykami (1)
w położeniu pokazanym na ilustracji,
przesuń przełącznik blokowania
akumulatora w kierunku wskazywanym
przez strzałkę (2) i wkładaj akumulator,
aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Akumulator włożony niewłaściwą stroną
nie może się zablokować w odpowiednim
położeniu. Przy wkładaniu akumulatora
należy zawsze upewnić się, że jest
odpowiednio ustawiony i zatrzaskuje
się na swoim miejscu.
Menu ustawień
3
Sprawdź położenie umieszczonego
na karcie pamięci przełącznika
ochrony przed zapisem i włóż ją.
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Nie można zapisywać danych na kartach
pamięci z przełącznikiem ochrony
przed zapisem ustawionym w położeniu
blokady. Przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę (1).
19
●● Wkładaj kartę pamięci z etykietą (2)
skierowaną w Twoją stronę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu.
●● Przy wkładaniu karty pamięci należy
upewnić się, że jest odpowiednio
ustawiona. Włożenie karty pamięci
w niewłaściwym kierunku może
spowodować uszkodzenie aparatu.
4
(1)
(2)
Zamknij pokrywę.
●● Opuść pokrywę (1) i dociskaj ją podczas
przesuwania przełącznika, aż zatrzaśnie
się w położeniu blokady (2).
●● Liczbę zdjęć i długość filmów zapisanych na karcie pamięci
można sprawdzać w wyświetlanych informacjach (= 25).
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
1
Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
Wyjmij kartę pamięci.
●● Dociśnij kartę pamięci, aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu, a następnie delikatnie
ją zwolnij.
●● Karta pamięci się wysunie.
●● Wszelkie modyfikowane aktualnie ustawienia mogą ulec usunięciu,
jeśli akumulator zostanie wyjęty, gdy aparat jest włączony.
Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/godz], ustaw
bieżącą datę i godzinę w podany niżej sposób. Informacje wprowadzone
w ten sposób są zapisywane we właściwościach wykonywanych zdjęć
i wykorzystywane do sortowania zdjęć według daty fotografowania lub
do druku zdjęć z widoczną datą.
1
2
●● Otwórz pokrywę i naciśnij przełącznik
blokowania akumulatora w kierunku
wskazanym strzałką.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Ustawianie daty i godziny
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Włącz aparat.
●● Przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
Menu ustawień
●● Pojawi się ekran [Data/godz].
Akcesoria
2
Wyjmij akumulator lub kartę pamięci.
Wyjmij akumulator.
Przed użyciem
Ustaw datę i godzinę.
Dodatek
●● Wybierz jeden z elementów za pomocą
przycisków [ ][ ].
Skorowidz
●● Ustaw datę i godzinę za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● Na koniec naciśnij przycisk [
].
●● Akumulator się wysunie.
20
3
Wskaż macierzystą strefę czasową.
●● Wybierz macierzystą strefę czasową
za pomocą przycisków [ ][ ].
Zmiana daty i godziny
Ustawienia daty i godziny można wyregulować w sposób przedstawiony
poniżej.
1
4
Zakończ proces konfiguracji.
●● Na koniec naciśnij przycisk [ ].
Po pojawieniu się komunikatu
potwierdzającego zniknie ekran ustawień.
●● Aby wyłączyć aparat, przesuń przełącznik
].
zasilania w położenie [
●● Dopóki nie ustawisz daty, godziny i macierzystej strefy czasowej,
ekran [Data/godz] będzie wyświetlany po każdym włączeniu
aparatu. Wprowadź prawidłowe ustawienia.
●● Aby ustawić czas letni (1 godzinę do przodu), wybierz w punkcie 2
opcję [ ], a następnie wybierz ustawienie [ ] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● Datę i godzinę można także ustawić, wybierając odpowiednie
ustawienie na ekranie w punkcie 2, a następnie dotykając
]. Podobnie można ustawić
przycisków [ ][ ] i opcji [
macierzystą strefę czasową, dotykając przycisków [ ][ ]
].
na ekranie w punkcie 3, a następnie [
Przed użyciem
Przejdź do ekranu menu.
●● Naciśnij przycisk [
2
].
Wybierz opcję [Data/godz].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [
] wybierz kartę [ 2].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Data/godz],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
3
Zmień datę i godzinę.
●● Wprowadź ustawienia w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Ustawianie daty i godziny” (= 20).
●● Aby zamknąć ekran menu, naciśnij
].
przycisk [
●● Ustawienia daty/godziny mogą być utrzymywane przez około
3 tygodnie przez wbudowaną w aparat baterię do podtrzymania
ustawień zegara (baterię podtrzymującą) po wyjęciu akumulatora.
●● Bateria do podtrzymania ustawień zegara może zostać
naładowana w ciągu około 4 godzin po włożeniu naładowanego
akumulatora lub po podłączeniu zasilacza za pomocą adaptera
prądu stałego (oba sprzedawane oddzielnie, = 164), nawet gdy
aparat jest wyłączony.
●● Jeśli bateria do podtrzymania ustawień zegara ulegnie wyczerpaniu,
po włączeniu aparatu pojawi się ekran [Data/godz]. Ustaw
prawidłową datę i godzinę w sposób podany w podrozdziale
„Ustawianie daty i godziny” (= 20).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
21
Język wyświetlacza
Montowanie obiektywu
Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.
1
Przejdź do trybu wyświetlania.
●● Naciśnij przycisk [
2
].
(1)
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij i przytrzymaj przycisk [
a następnie naciśnij przycisk [
3
Do aparatu można podłączać obiektywy EF-M. Dodatkowo można
użyć opcjonalnego adaptera mocowania EF-EOS M umożliwiającego
stosowanie obiektywów EF i EF-S (= 23).
],
(2)
].
1
2
Ustaw język monitora.
●● Po ustawieniu języka monitora zniknie
ekran ustawień.
4
Zdejmij dekle.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Zamontuj obiektyw.
Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
(1)
(2)
●● Język wyświetlacza można również zmienić, naciskając przycisk
] i wybierając na karcie [ 3] opcję [Wybór języka
].
[
●● Język wyświetlacza można także ustawić, wybierając język
na ekranie dotykowym zgodnie z punktem 3, a następnie
ponownie wybierając tę samą opcję.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Wyrównaj wskaźniki mocowania
(białe punkty) na obiektywie i aparacie,
a następnie obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu.
●● Wybierz język za pomocą przycisków
[ ][ ][ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Przewodnik podstawowy
Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
●● Zdejmij dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
3
Przed użyciem
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
(1)
5
Przygotuj się do fotografowania.
Skorowidz
●● Po wyrównaniu wskaźnika wsunięcia
obiektywu ze wskaźnikiem pozycji
powiększenia, przytrzymaj przełącznik
przełącznika wsunięcia w kierunku [ ],
obracając lekko pierścień zmiany
ogniskowej we wskazanym kierunku,
a następnie zwolnij przełącznik.
22
●● Kontynuuj obracanie pierścienia zmiany
ogniskowej, aż usłyszysz kliknięcie,
co poinformuje o gotowości obiektywu
do fotografowania.
●● Aby cofnąć obiektyw, przytrzymaj
przełącznik wsuwania aparatu
w kierunku [ ], obracając pierścień
zmiany ogniskowej. Wyrównaj wskaźnik
wsunięcia obiektywu ze wskaźnikiem
pozycji powiększenia, a następnie
zwolnij przełącznik.
●● Aby powiększyć, obróć palcami pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
●● Jeśli chcesz powiększyć, zrób to przed
regulacją ostrości. Obrócenie pierścienia
zmiany ogniskowej po nastawieniu ostrości
może spowodować lekką jej utratę.
●● Aby chronić obiektyw, należy go przechowywać z założonym
deklem.
●● Minimalizacja ilości kurzu
-- Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak
najmniejszym stopniu zapylenia.
-- Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy
koniecznie założyć dekiel na korpus.
-- Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć
nagromadzony na nim kurz.
Demontowanie obiektywu
●● Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
(2)
(3)
(1)
●● Przytrzymaj przycisk zwalniania
obiektywu (1), obracając go
we wskazanym kierunku (2).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Ponieważ wymiary matrycy światłoczułej są mniejsze niż format
filmu 35 mm, ogniskowa obiektywu będzie działać tak, jakby
została zwiększona ok. 1,6x. Przykładowo, ogniskowa obiektywu
15–45 mm jest mniej więcej równa ogniskowej 24–72 mm
w aparacie 35 mm.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Instrukcja obsługi obiektywu
Instrukcję obsługi obiektywu można pobrać z następującej strony.
http://www.canon.com/icpd/
Montowanie obiektywów EF i EF-S
●● Niektóre obiektywy mogą powodować efekt winietowania przy
korzystaniu z wbudowanej lampy błyskowej.
Przed użyciem
Aby korzystać z obiektywów EF i EF-S, należy uprzednio założyć
opcjonalny adapter mocowania EF-EOS M.
1
2
Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zdejmij dekle.
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 2
w podrozdziale „Montowanie obiektywu”
(= 22), aby zdjąć dekle.
●● Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go we wskazanym
kierunku (3).
●● Załóż dekiel na odłączony obiektyw.
23
3
Przymocuj obiektyw do adaptera.
●● Aby przymocować obiektyw EF,
wyrównaj czerwone punkty na obiektywie
i adapterze, a następnie obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką,
aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
●● Aby przymocować obiektyw EF-S,
wyrównaj białe prostokąty na obiektywie
i adapterze, a następnie obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką,
aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
4
Zamocuj adapter na aparacie.
●● Wyrównaj wskaźniki mocowania
(białe punkty) na adapterze i aparacie,
a następnie obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu.
●● W przypadku noszenia lub używania aparatu z obiektywem
cięższym od niego samego należy podtrzymywać obiektyw.
●● Korzystanie z adapterów może zwiększyć minimalną odległość
ogniskowania lub zmienić maksymalny współczynnik powiększenia
bądź zakres fotografowania.
●● Jeśli podczas działania autofokusu obraca się przednia część
obiektywu (pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej
się części.
●● Funkcje zaprogramowanych ustawień ostrości i powiększenia
Power Zoom niektórych obiektywów superzbliżeniowych nie
są obsługiwane.
Demontowanie obiektywu
1
Zdejmij adapter.
●● Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
●● Przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu
i obróć adapter (z przymocowanym
obiektywem) we wskazanym kierunku.
●● Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
2
Odłącz obiektyw.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Przytrzymaj dźwignię zwalniania
obiektywu na adapterze i obróć obiektyw
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Tryb P
●● Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
Tryb wyświetlania
●● Załóż dekiel na odłączony obiektyw.
Funkcje bezprzewodowe
Korzystanie ze statywu
W przypadku korzystania ze statywu, gdy na aparacie zamontowany jest
adapter, należy używać uchwytu statywu dostarczonego z adapterem.
Nie używaj gniazda statywu w aparacie.
●● Przymocuj uchwyt statywu do adaptera.
Obróć pokrętło uchwytu statywu,
aby upewnić się, że jest prawidłowo
przymocowany.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Przymocuj statyw do gniazda uchwytu
statywu.
●● W przypadku obiektywów EF z uchwytem statywu (np. obiektywy
superzbliżeniowe) należy przymocować statyw do uchwytu statywu
na obiektywie.
24
Korzystanie z obiektywów ze stabilizatorem obrazu
Aby skorygować drgania aparatu, należy użyć obiektywu ze stabilizatorem
obrazu. Obiektywy z wbudowaną funkcją stabilizacji obrazu są oznaczone
literami „IS”.
●● Należy przesunąć przełącznik
stabilizatora obrazu na obiektywie
do położenia [ON].
Wypróbowanie aparatu
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Wypróbuj aparat, włączając go, rejestrując kilka zdjęć lub filmów,
a następnie je wyświetlając.
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych
ustawień dla określonych scenerii, wystarczy pozostawić aparatowi
wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.
1
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Włącz aparat.
●● Przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
2
Włącz tryb [
].
Funkcje bezprzewodowe
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
Menu ustawień
●● Ikona ujęcia (1) pojawi się w lewym
górnym rogu ekranu.
Akcesoria
●● Ponadto w górnej części ekranu jest
wyświetlana liczba zdjęć (2) i długość
filmu (3), który można zapisać na karcie.
●● Wokół wykrytych twarzy i obiektów
wyświetlane są ramki, wskazujące,
że jest na nich ustawiana ostrość.
3
Dodatek
Skorowidz
Skomponuj ujęcie.
●● Aby powiększyć podczas korzystania
z obiektywu zmiennoogniskowego,
obróć palcami pierścień zmiany
ogniskowej na obiektywie.
25
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjęć
1) Ustaw ostrość.
●● Naciśnij lekko spust migawki do połowy.
Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe, a obszary
obrazu, na które jest ustawiona ostrość,
zostaną oznaczone ramkami AF.
Filmowanie
1) Rozpocznij nagrywanie.
●● Naciśnij przycisk filmowania. Rozpocznie
się nagrywanie, a na ekranie pojawią się:
czas, jaki upłynął od początku, oraz
ikona [ REC].
●● Czarne paski widoczne na górze i dole
ekranu wskazują obszary obrazu, które
nie będą rejestrowane.
●● Ramki wyświetlane wokół wykrytych
twarzy wskazują, że jest na nie
ustawiona ostrość.
●● Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.
●● Jeśli na ekranie widoczna jest ikona
[Podnieś lampę błyskową], przesuń
przełącznik [ ], aby podnieść lampę
błyskową. Będzie ona emitować błyski
podczas fotografowania. Jeśli wolisz
nie korzystać z lampy błyskowej, wciśnij
ją palcem do aparatu.
2) Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia. (W warunkach
słabego oświetlenia lampa błyskowa
uruchamia się automatycznie,
jeżeli jest podniesiona.)
2) Zakończ nagrywanie.
●● Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Jeśli nie można ustawić ostrości na fotografowanych obiektach
po lekkim naciśnięciu spustu migawki, pojawi się pomarańczowa
ramka AF z symbolem [ ] i nawet po naciśnięciu spustu migawki
do końca aparat nie wykona zdjęcia.
●● Po rozpoczęciu nagrywania obszar wyświetlania jest węższy,
a obiekty są powiększane.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Zdjęcie jest wyświetlane na ekranie
przez około dwie sekundy.
●● Nawet gdy na ekranie wyświetlane
jest zdjęcie, można wykonać kolejne,
naciskając ponownie spust migawki.
26
3
Wyświetlanie
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie
w poniższy sposób.
1
Przejdź do trybu wyświetlania.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Pojawi się ostatnio wykonane zdjęcie.
2
Wybierz zdjęcia.
Odtwórz filmy.
Przed użyciem
●● Naciśnij przycisk [ ], za pomocą
przycisków [ ][ ] wybierz ikonę [ ],
a następnie ponownie naciśnij
przycisk [ ].
●● Rozpocznie się odtwarzanie,
a po zakończeniu filmu pojawi się
].
ikona [
●● Do regulacji głośności podczas
odtwarzania służą przyciski [ ][
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie,
naciśnij przycisk [ ] lub obróć
pokrętłem [ ] w lewo. Aby wyświetlić
następne zdjęcie, naciśnij przycisk [ ]
lub obróć pokrętłem [ ] w prawo.
●● Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania w tryb fotografowania,
]
naciśnij spust migawki do połowy (= 30), naciśnij przycisk [
lub przycisk filmowania albo obróć pokrętło wyboru trybów.
●● Aby szybko przeglądać zdjęcia
za pomocą przycisków [ ][ ], należy je
dodatkowo przytrzymać po naciśnięciu.
●● Odtwarzanie filmu można też rozpocząć, dotykając ikony [ ].
Aby wyregulować głośność, przeciągnij szybko pionowo w górę
lub w dół ekranu podczas odtwarzania.
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Aby uzyskać dostęp do tego ekranu (trybu
przewijania), obróć szybko pokrętłem [ ].
W tym trybie można przeglądać zdjęcia,
obracając pokrętłem [ ].
●● Aby powrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu, naciśnij
przycisk [ ].
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
].
●● Filmy są oznaczone ikoną [
Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.
27
Usuwanie obrazów
Przed użyciem
Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Należy przy
tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1
Wybierz zdjęcie, które ma zostać
usunięte.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [
2
].
Usuń zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Po pojawieniu się pytania [Usunąć?]
wybierz opcję [Usuń] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Bieżące zdjęcie zostanie usunięte.
●● Aby anulować usuwanie, za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]
wybierz opcję [Anuluj], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz (= 112).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● Bieżące zdjęcie można także usunąć, dotykając w punkcie 2
opcji [Usuń].
Skorowidz
28
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne aspekty podstawowej obsługi aparatu oraz inne sposoby korzystania
z niego, w tym przewodnik po opcjach fotografowania i wyświetlania
Włączanie/wyłączenie
Tryb fotografowania
●● Aby włączyć aparat w trybie
fotografowania, przesuń przełącznik
zasilania w położenie [
].
●● Aby wyłączyć aparat, przesuń przełącznik
].
zasilania w położenie [
Tryb wyświetlania
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Aby włączyć aparat w trybie wyświetlania,
przytrzymaj naciśnięty przycisk [
]
i przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
Tryb P
●● Aby przełączyć aparat do trybu
fotografowania, naciśnij ponownie
].
przycisk [
Tryb wyświetlania
●● Aby wyłączyć aparat, przesuń przełącznik
].
zasilania w położenie [
●● Po podłączeniu obiektywu EF-M do aparatu i wyłączeniu zasilania
otwór przysłony zamyka się w celu ograniczenia ilości światła
docierającego do aparatu i ochrony wewnętrznych elementów
aparatu. Gdy aparat jest włączany lub wyłączany, słychać cichy
odgłos otwierania lub zamykania przysłony.
●● Matryca światłoczuła jest czyszczona, gdy aparat jest włączany
lub wyłączany, i również słychać cichy odgłos. Nawet gdy aparat
] jest wyświetlana podczas czyszczenia
jest włączony, ikona [
] nie jest wyświetlana, jeżeli
matrycy światłoczułej. Ikona [
aparat zostanie włączony lub wyłączony szybko w krótkim czasie.
●● Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania w tryb fotografowania,
]
naciśnij spust migawki do połowy (= 30), naciśnij przycisk [
lub przycisk filmowania albo obróć pokrętło wyboru trybów.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
29
Funkcje oszczędzania energii (wyłączenie aparatu)
●● W celu oszczędzania energii aparat automatycznie wygasza ekran
(funkcja wyłączania monitora) i wyłącza się po upływie określonego
czasu bezczynności.
●● Ekran jest automatycznie wygaszany po upływie około minuty
bezczynności, a sam aparat wyłącza się automatycznie po kolejnej
minucie. Aby uaktywnić ekran i przygotować aparat do fotografowania,
gdy ekran jest wyłączony, naciśnij spust migawki do połowy (= 30).
●● Jeśli ekran wyłączy się w trybie wyświetlania, możesz przejść
do ekranu fotografowania, naciskając spust migawki do połowy.
●● Można wyłączyć opcję Wyłączenie aparatu i dostosowywać czas
opcji Wyłączenie monitora (= 155).
Spust migawki
Aby zapewnić ostrość fotografowanego obiektu, najpierw naciśnij spust
migawki do połowy, a gdy ostrość zostanie ustawiona, naciśnij go do
końca w celu wykonania zdjęcia.
W niniejszej instrukcji obsługa spustu migawki jest opisywana jako
naciśnięcie go do połowy lub do końca.
1
Naciśnij spust do połowy. (Naciśnij
lekko w celu ustawienia ostrości).
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Aparat wyemituje dwa sygnały
dźwiękowe, a obszary obrazu,
na które jest ustawiona ostrość,
zostaną oznaczone ramkami.
2
Naciśnij przycisk do końca
(z położenia w połowie aż do końca
w celu wykonania zdjęcia).
●● Aparat wykona zdjęcie.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● W przypadku fotografowania bez początkowego naciśnięcia spustu
migawki do połowy fotografowane obiekty mogą być nieostre.
Dodatek
Skorowidz
30
Tryby fotografowania
Dostęp do poszczególnych trybów fotografowania zapewnia pokrętło
wyboru trybów.
(3)
(1 )
(4)
(5)
(6)
(2 )
(1)
(2)
(3)
Tryb Inteligentna scena auto/tryb
hybrydowy automatyczny
Fotografowanie z pełną
automatyką i ustawieniami
dobieranymi przez aparat
(= 37, = 39).
Tryb Twórcze wspomaganie
Podczas fotografowania następuje
wyświetlanie podglądu łatwo
zrozumiałych korekt obrazu.
Ustawienia można też zapisywać
i stosować w późniejszym czasie
(= 51).
Tryby P, Tv, Av, M, C1 i C2
Wykonywanie najróżniejszych
zdjęć przy korzystaniu
z ulubionych ustawień (= 66,
= 88, = 89, = 89, = 97).
(4)
(5)
(6)
Tryb filmowania
Przeznaczony do nagrywania
filmów (= 62, = 91). Filmy
możesz nagrywać również,
gdy pokrętło wyboru trybów nie
znajduje się w położeniu trybu
filmowania. W tym celu naciśnij
po prostu przycisk filmowania.
Tryb filtrów twórczych
Dodawanie do zdjęć różnych
efektów podczas fotografowania
(= 58).
Tryb specjalnego ujęcia
Fotografowanie z ustawieniami
optymalnymi dla określonych
scenerii (= 54).
●● Za pomocą pokrętła wyboru trybów można przełączać aparat
z trybu fotografowania w tryb wyświetlania.
Dostosowanie kąta nachylenia
ekranu
Kąt ekranu i orientację można wyregulować, aby dopasować je do sceny
lub sposobu fotografowania.
Odchylanie ekranu w dół
●● Przesuń górną część ekranu w dół
w swoją stronę.
●● Ekran można odchylić pod kątem ok. 45°.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Odchylanie ekranu w górę
●● Ekran można unieść w górę i odchylić
pod kątem ok. 180°.
●● Gdy użytkownik fotografuje również
siebie, może wyświetlić obraz lustrzany,
obracając ekran w kierunku przedniej
części aparatu.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Gdy aparat nie jest używany, ekran powinien być zamknięty.
●● Nie wolno otwierać ekranu pod kątem większym niż zalecany,
ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
31
●● Aby anulować wyświetlanie odwróconego obrazu, wybierz
kolejno: MENU (= 34) > kartę [ 1] > opcję [Odwróć obraz] >
ustawienie [Wyłącz].
Opcje ekranu informacyjnego
Naciskając przycisk [
], można wyświetlać i ukrywać informacje
o fotografowaniu, linie siatki czy poziomicę elektroniczną.
Aby bardziej szczegółowo skonfigurować informacje wyświetlane
na ekranie, wybierz kolejno: kartę [ 1] > opcję [Wyśw. informacji
o fotografowaniu] (= 92).
●● W przypadku fotografowania w słabych warunkach
oświetleniowych jasność ekranu jest automatycznie zwiększana
przez funkcję trybu nocnego, co ułatwia sprawdzanie kompozycji
ujęcia. Wówczas jednak jasność obrazu wyświetlanego
na monitorze może różnić się od jasności wykonywanych
zdjęć. Należy pamiętać, że żadne widoczne na monitorze
zniekształcenia obrazu ani skokowe ruchy fotografowanych
obiektów nie mają wpływu na zarejestrowane zdjęcia.
●● Szczegóły dotyczące opcji ekranu informacyjnego w trybie
wyświetlania można znaleźć w podrozdziale „Przełączanie
trybów wyświetlania” (= 102).
], [
] i [ ] można oszczędzać
●● W trybach [ ], [ ], [
energię baterii, wybierając kolejno: MENU (= 34) >
kartę [ 2] > opcję [Tryb wyświetl.] > opcję [Prior. wyśw.] >
ustawienie [Oszcz.energii], ale informacje widoczne na ekranie
mogą być mniej wyraziste.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
32
Używanie menu szybkich nastaw
Konfigurowanie często używanych funkcji w menu
(Szybkie nastawy).
Należy pamiętać, że pozycje i opcje menu zmieniają się w zależności od
wybranego trybu fotografowania (= 195) lub wyświetlania (= 208).
1
Wyświetl menu
.
●● Naciśnij przycisk [
].
2
Wybierz jedną z pozycji menu.
●● Wybierz jedną z pozycji menu (1)
za pomocą przycisków [ ][ ].
●● Dostępne opcje (2) są widoczne na dole
ekranu.
3
Wybierz jedną z opcji.
●● Wybierz jedną z opcji za pomocą
przycisków [ ][ ] albo pokrętła [ ]
lub [
].
]
●● Elementy oznaczone ikoną [
można konfigurować, naciskając
przycisk [
].
4
●● Jedną z opcji w punkcie 3 możesz też wybrać za pomocą
].
pokrętła [
●● Aby cofnąć dowolne przypadkowe zmiany ustawień, można
przywrócić ustawienia domyślne aparatu (= 160).
●● Aby zamknąć ekran, możesz również wybrać pozycję [ ]
w menu i nacisnąć przycisk [ ].
Konfigurowanie ustawień za pomocą ekranu
dotykowego
●● Dotknij przycisku [ ] w prawym górnym
rogu ekranu, aby wyświetlić menu
szybkich nastaw.
●● Dotknij pozycji menu, a następnie opcji,
aby skonfigurować ustawienie.
●● Aby ponownie wyświetlić poprzedni
ekran, dotknij pozycji menu [ ] lub
dotknij ponownie wybranej opcji.
●● Dostęp do ekranu zawierającego opcje
] można uzyskać,
oznaczone ikoną [
dotykając opcji [
].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Potwierdź wybór i zamknij ekran.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Ponownie pojawi się ekran widoczny
przed naciśnięciem przycisku [ ]
(punkt 1), przedstawiający teraz
skonfigurowaną opcję.
33
4
Korzystanie z ekranu menu
Za pośrednictwem ekranu menu można konfigurować różne funkcje
aparatu w opisany poniżej sposób.
1
Przejdź do ekranu menu.
●● Naciśnij przycisk [
2
].
Wybierz jedną z kart.
●● Naciśnij przyciski [ ][ ] lub obróć
pokrętło [
], aby wybrać kartę.
●● Dostępne są karty funkcji (1),
takich jak fotografowanie ([ ]) lub
odtwarzanie ([ ]), ustawień [ ] albo
stron w poszczególnych funkcjach (2).
Karty oznaczono w niniejszej instrukcji
nazwami funkcji i numerami stron,
np. [ 1].
3
Wybierz jedną z pozycji menu.
●● Wybierz jedną z pozycji za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybierz jedną z opcji.
●● Jeśli opcje są wyświetlane w układzie
pionowym, wybierz jedną z nich
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ].
●● Jeśli opcje są wyświetlane w układzie
poziomym, wybierz jedną z nich
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ].
5
Potwierdź wybór i zamknij ekran.
●● Naciśnij przycisk [ ], aby potwierdzić
wybór i ponownie wyświetlić ekran
wyboru pozycji menu.
], aby powrócić
●● Naciśnij przycisk [
do ekranu wyświetlanego przed
naciśnięciem przycisku [
] (punkt 1).
●● Karty funkcji możesz też wybierać, naciskając w punkcie 2
].
przycisk [
●● Jedną z pozycji lub opcji w punktach 3 i 4 możesz też wybrać
].
za pomocą pokrętła [
●● Aby cofnąć dowolne przypadkowe zmiany ustawień, można
przywrócić ustawienia domyślne aparatu (= 160).
●● Dostępne pozycje menu zmieniają się w zależności od wybranego
trybu fotografowania lub wyświetlania (= 197–= 208).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W przypadku pozycji menu zawierających
opcje, które są aktualnie niewidoczne
na ekranie, najpierw przełącz ekrany
za pomocą przycisku [ ], a następnie
wybierz odpowiednią pozycję menu
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ].
●● Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
].
naciśnij przycisk [
34
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
Klawiatura ekranowa
●● Aby wybrać karty, naciśnij przycisk [
] służący do wyświetlania
ekranu menu, a następnie dotknij żądanej karty funkcji i strony.
●● Dotknij żądanej pozycji, aby ją wybrać, a następnie dotknij jej ponownie.
●● Dotknij opcji, aby skonfigurować ustawienie i ponownie wyświetlić
ekran wyboru pozycji menu.
●● Aby skonfigurować pozycje menu, których opcje nie są wyświetlane,
dotknij najpierw danej pozycji menu w celu uzyskania dostępu
do ekranu ustawień. Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
].
dotknij przycisku [
●● Można także dotykać elementów wprowadzania danych (np. pól wyboru
lub pól tekstowych), aby je zaznaczyć, a tekst można wprowadzać
za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie.
], [
] lub [
] jest taki sam,
●● Skutek dotknięcia ikon [
jak w przypadku naciśnięcia odpowiednio przycisku [
],
[
] lub [ ].
●● Aby usunąć menu z ekranu, naciśnij ponownie przycisk [
Przed użyciem
Korzystając z klawiatury ekranowej, można wprowadzać ustawienia
sieci bezprzewodowej (= 124) oraz inne informacje. Należy pamiętać,
że obszerność i rodzaj wprowadzanych informacji zmienia się
w zależności od używanej funkcji.
(1)
Wprowadzanie znaków
●● Dotykaj znaków, aby je wprowadzić.
●● Ilość wprowadzanych informacji (1)
zmienia się w zależności od używanej
funkcji.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Przemieszczanie kursora
].
Przewodnik podstawowy
●● Dotknij przycisku [
][
Tryb wyświetlania
].
Wprowadzanie podziałów wierszy
●● Dotknij ikony [
].
Przełączanie trybów wprowadzania
znaków
●● Aby przełączyć wprowadzanie cyfr
lub symboli, dotknij przycisku [ ].
●● Aby wprowadzić duże litery, dotknij
przycisku [ ].
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Dostępne tryby wprowadzania informacji
są zależne od używanej funkcji.
35
Usuwanie znaków
Działanie wskaźników
●● Aby usunąć poprzedni znak, dotknij
przycisku [
].
]
●● Dotknięcie i przytrzymanie przycisku [
powoduje usunięcie pięciu znaków
równocześnie.
●● Aparat jest podłączony do komputera (= 176)
Potwierdzanie wprowadzonych znaków
i powrót do poprzedniego ekranu
●● Naciśnij przycisk [
●● W przypadku niektórych funkcji ikona [
i nie może być używana.
].
●● Wyświetlacz jest wyłączony (= 30, = 155, = 155)
●● Trwa uruchamianie aparatu albo zapis lub odczyt danych
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Aparat komunikuje się z innymi urządzeniami
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Fotografowanie z długimi czasami naświetlania (= 88, = 89)
Inne tryby fotografowania
●● Aparat komunikuje się lub przesyła dane za pośrednictwem sieci Wi‑Fi
] nie jest wyświetlana
●● Inna metoda korzystania z klawiatury polega na wybieraniu
znaków lub ikon za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ] lub
], a następnie naciskaniu przycisku [ ].
pokręteł [ ][
].
Możesz również przesunąć kursor obracając pokrętło [
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk [
Wskaźnik na tylnej ściance aparatu (= 4) miga na zielono
w następujących przypadkach:
Przed użyciem
Tryb P
●● Gdy wskaźnik miga na zielono, nie należy nigdy wyłączać
aparatu, otwierać pokrywy karty pamięci/baterii ani poruszać
lub potrząsać aparatem, ponieważ mogłoby to spowodować
zniszczenie zdjęć albo uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
].
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
36
Fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat
Tryb automatyczny/
tryb hybrydowy automatyczny
Wygodny tryb do łatwego wykonywania zdjęć z pełniejszą kontrolą
nad parametrami fotograficznymi
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych
ustawień dla określonych scenerii, wystarczy pozostawić aparatowi
wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
Zdjęcia
1
Filmy
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Włącz aparat.
●● Przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
2
Włącz tryb [
].
Funkcje bezprzewodowe
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
Menu ustawień
●● Ikona ujęcia pojawi się w lewym górnym
rogu ekranu (= 41).
Akcesoria
●● Wokół wykrytych twarzy i obiektów
wyświetlane są ramki, wskazujące,
że jest na nich ustawiana ostrość.
3
Dodatek
Skorowidz
Skomponuj ujęcie.
●● Aby powiększyć podczas korzystania
z obiektywu zmiennoogniskowego,
obróć palcami pierścień zmiany
ogniskowej na obiektywie.
37
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjęć
1) Ustaw ostrość.
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe, a obszary
obrazu, na które jest ustawiona ostrość,
zostaną oznaczone ramkami AF.
Filmowanie
1) Rozpocznij nagrywanie.
●● Naciśnij przycisk filmowania. Rozpocznie
się nagrywanie, a na ekranie pojawią się:
czas, jaki upłynął od początku, oraz
ikona [ REC].
●● Czarne paski widoczne na górze i dole
ekranu wskazują obszary obrazu, które
nie będą rejestrowane.
●● Ramki wyświetlane wokół wykrytych
twarzy wskazują, że jest na nie
ustawiona ostrość.
●● Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.
●● Jeśli na ekranie widoczna jest ikona
[Podnieś lampę błyskową], przesuń
przełącznik [ ], aby podnieść lampę
błyskową. Będzie ona emitować błyski
podczas fotografowania. Jeśli wolisz nie
korzystać z lampy błyskowej, wciśnij ją
palcem do aparatu.
2) Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia. (W warunkach
słabego oświetlenia lampa błyskowa
uruchamia się automatycznie, jeżeli
jest podniesiona.)
●● Zdjęcie jest wyświetlane na ekranie
przez około dwie sekundy.
●● Nawet gdy na ekranie wyświetlane
jest zdjęcie, można wykonać kolejne,
naciskając ponownie spust migawki.
2)W razie potrzeby zmień rozmiar
obiektu na ekranie i kompozycję
ujęcia.
●● Aby zmienić rozmiar obiektu na ekranie,
powtarzaj czynności podane w punkcie 3.
Należy jednak pamiętać, że zostaną
zarejestrowane dźwięki towarzyszące
pracy aparatu.
●● Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi
automatyczna regulacja ostrości,
jasności i kolorów.
3) Zakończ nagrywanie.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
●● Nagrywanie zakończy się automatycznie
po zapełnieniu karty pamięci.
38
Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym
Zdjęcia
Filmy
Umożliwia stworzenie krótkiego filmu będącego zapisem wydarzeń z danego
dnia, rejestrowanego przy okazji wykonywania zdjęć. Przed zrobieniem
każdego zdjęcia aparat nagrywa 2–4 sekundowe filmy przedstawiające
fotografowaną scenę, które są następnie łączone w przegląd filmowy.
1
Włącz tryb [
Skomponuj ujęcie.
●● Ustaw ostrość i zrób zdjęcie w sposób
podany w punktach 3–4 w podrozdziale
„Fotografowanie (inteligentna scena
auto)” (= 37).
●● Aby utworzyć bardziej atrakcyjne
przeglądy filmowe, skieruj aparat
na obiekty około cztery sekundy
przed wykonaniem zdjęć.
3
]
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zrób zdjęcie w sposób podany
w punkcie 4 w podrozdziale
„Fotografowanie (inteligentna
scena auto)” (= 37).
●● Aparat nagrywa zarówno zdjęcie,
jak i film. Film zakończony zdjęciem
i dźwiękiem migawki jest pojedynczym
rozdziałem przeglądu filmowego.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
]
].
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 2
w podrozdziale „Fotografowanie
(inteligentna scena auto)” (= 37)
i wybierz opcję [ ].
2
●● Czas pracy akumulatora jest w tym trybie krótszy niż w trybie [
ze względu na nagrywanie przeglądu filmowego przy każdym
wykonywanym zdjęciu.
●● Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz
zdjęcia bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierając tryb [
lub użytkując aparat w inny sposób.
●● W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane dźwięki
i wibracje towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
●● Jakość obrazu przeglądu filmowego to [
] (NTSC) lub
] (PAL). Jest to zależne od wyjściowego formatu wideo
[
(= 154).
●● Aparat nie emituje dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu
migawki do połowy ani uruchamiania samowyzwalacza.
●● Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet
] tego samego dnia:
jeśli zostały nagrane w trybie [
-- Rozmiar pliku przeglądu filmowego osiąga około 4 GB lub łączny
czas nagrywania zbliża się do około 16 minut i 40 sekund.
-- Przegląd filmowy jest chroniony (= 109).
-- Ustawienia czasu letniego (= 20), standardu TV (= 154)
lub strefy czasowej (= 156) albo informacje o prawach
autorskich (= 159) są zmieniane.
-- Tworzony jest nowy folder (= 152).
●● Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
●● Jeśli wolisz zapisywanie przeglądów filmowych bez zdjęć,
wybierz wcześniej odpowiednie ustawienie. Wybierz kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 6] > opcję [Typ przeglądu] >
ustawienie [Bez zdjęć].
●● Można edytować poszczególne rozdziały (= 123).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Odtwarzanie przeglądu filmowego
Wyświetl zdjęcie zrobione w trybie [ ], aby odtworzyć przegląd filmowy
utworzony tego samego dnia, lub określ datę przeglądu filmowego
do odtworzenia (= 103).
39
Zdjęcia/filmy
●● Jeżeli aparat nie emituje dźwięków podczas pracy, być może
podczas włączania aparatu był naciśnięty przycisk [
].
Aby włączyć emitowanie dźwięków, naciśnij przycisk [
],
na karcie [ 3] wybierz opcję [Sygnał "bip"], a następnie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ] wybierz ustawienie [Wł.].
Zdjęcia
●● Jeśli nie można ustawić ostrości na fotografowanych obiektach po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, pojawi się pomarańczowa
ramka AF z symbolem [ ] i nawet po naciśnięciu spustu migawki
do końca aparat nie wykona zdjęcia.
●● Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub prawidłowe ustawienie
ostrości może być niemożliwe wówczas, gdy nie zostaną wykryte
żadne osoby lub obiekty, fotografowane obiekty są ciemne lub
pozbawione kontrastu albo oświetlenie jest bardzo jasne.
●● Migająca ikona [ ] ostrzega przed możliwym rozmyciem zdjęć
w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat
na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
●● Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się
do fotografowanego obiektu. Szczegółowe informacje na temat
zasięgu lampy błyskowej można znaleźć w podrozdziale „Lampa
błyskowa” (= 212).
●● Aby zredukować efekt czerwonych oczu i ułatwić ustawianie
ostrości, podczas fotografowania w słabych warunkach
oświetleniowych może zostać włączona lampa błyskowa.
●● Winietowanie lub ciemne obszary zdjęcia mogą występować
w przypadku niektórych obiektywów, jeżeli lampa błyskowa
zostanie włączona.
●● Migająca ikona [ ], która pojawia się przy próbie wykonania
zdjęcia, sygnalizuje, że nie można fotografować, dopóki nie
zakończy się ładowanie lampy błyskowej. Fotografowanie można
wznowić po przejściu lampy błyskowej w stan gotowości —
należy więc nacisnąć spust migawki do końca i poczekać lub
zwolnić go i nacisnąć ponownie.
●● Można wykonać ponownie zdjęcie przed wyświetleniem ekranu
fotografowania, jednak mogą zostać użyte ustawienia ostrości,
jasności i kolorów, wybrane dla poprzedniego zdjęcia.
●● Winietowanie występuje w podglądach bezpośrednio po wykonaniu
zdjęć, ale przed ostatecznym wyświetleniem zapisanych zdjęć.
●● Można zmieniać czas wyświetlania zdjęć po ich wykonaniu (= 50).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Filmy
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Aparat może się rozgrzać w wyniku wielokrotnego nagrywania
filmów przez dłuższy czas. Nie oznacza to uszkodzenia.
●● Podczas nagrywania filmów nie należy zasłaniać mikrofonu (1)
palcami. Mogłoby to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub
spowodować jego znaczne stłumienie.
(1)
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Podczas nagrywania filmów nie należy dotykania elementów
sterujących aparatu z wyjątkiem przycisku filmowania i panelu
dotykowego, ponieważ dźwięki emitowane przez aparat są
nagrywane. Aby dostosować ustawienia lub wykonywać
inne operacje podczas nagrywania, należy używać panelu
dotykowego, jeżeli jest to możliwe.
●● Mechaniczne dźwięki obiektywu i aparatu są również nagrywane.
Odgłosy te będą mniej zauważalne po użyciu opcjonalnego
mikrofonu zewnętrznego (= 173).
●● Po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu
ulega zmianie, a fotografowane obiekty zostają powiększone
w kadrze, aby umożliwić korektę znaczących drgań aparatu.
Aby filmować obiekty bez powiększania, należy odpowiednio
zmodyfikować ustawienie stabilizacji obrazu (=84).
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
40
●● Dźwięk jest rejestrowany stereofonicznie.
●● Podczas nagrywania filmu dźwięki obiektywu związane
z autofokusem mogą być również nagrywane. Odgłosy pracy
obiektywu będą mniej zauważalne po użyciu opcjonalnego
mikrofonu zewnętrznego. Jeżeli nie chcesz nagrywać dźwięku,
wybierz MENU (= 34) > karta [ 7] > [Nagryw. dźwięku] >
[Wyłącz].
●● Aby zachować ostrość podczas nagrywania filmu, wybierz kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 7] > opcję [Filmowy Serwo AF] >
ustawienie [Wyłącz].
●● Filmy przekraczające 4 GB są dzielone na kilka plików.
Aby powiadomić użytkownika około 30 sekund przed osiągnięciem
przez plik rozmiaru 4 GB, czas trwania nagrywania zaczyna
migać na ekranie. W przypadku kontynuowania nagrywania
i przekroczenia 4 GB, aparat automatycznie utworzy nowy plik
filmu i czas przestanie migać. Automatyczne odtwarzanie kolejnych
plików podzielonego filmu nie jest obsługiwane. Należy odtwarzać
każdy plik oddzielnie.
Inne obiekty W ruchu
Z bliska
Jasno
Przed użyciem
Kolor tła ikony
Przewodnik podstawowy
Szary
Jasno i pod światło
Z błękitem nieba
Błękitny
Błękitne niebo
i pod światło
Zachód słońca
–
Punktowe
oświetlenie
–
–
Ciemno
Pomarańczowy
Niebieski
Ciemno, z użyciem
statywu
–
–
●● Ikony „W ruchu” nie są wyświetlane, jeśli podczas fotografowania
włączony jest samowyzwalacz (= 42).
Ikony ujęć
Zdjęcia
Filmy
W trybach [ ] i [ ] ujęcia wykryte przez aparat są oznaczane ikoną
na ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie pod
kątem zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego obiektu
i kolorów.
Tło
Fotografowanie innych obiektów
Tło
Fotografowanie ludzi
Ludzie
W ruchu
Jasno
Kolor tła ikony
●● Ikony „Fotografowanie ludzi” i „W ruchu” nie są wyświetlane, gdy dla
obiektywu wybrane jest ustawienie [Ręczny] lub w przypadku korzystania
z obiektywu bez autofokusa.
●● Jeśli ikona ujęcia nie odpowiada rzeczywistym warunkom
zdjęciowym lub niemożliwe jest uzyskanie oczekiwanych
efektów, kolorów lub poziomów jasności, spróbuj wykonać
zdjęcia w trybie [ ] (= 66).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Szary
Jasno i pod światło
Z błękitem nieba
Błękitny
Błękitne niebo i pod światło
Punktowe oświetlenie
–
Ciemno
–
Ciemno, z użyciem statywu
–
Niebieski
41
Ramki ekranowe
Zdjęcia
Filmy
Podczas wykrywania przez aparat obiektów, na jakie jest skierowany,
na ekranie pojawiają się rozmaite ramki.
●● Biała ramka jest wyświetlana wokół obiektu (lub twarzy osoby)
wykrytego jako główny fotografowany obiekt. Ramki podążają
za poruszającymi się obiektami w obrębie określonego obszaru,
śledzonymi w celu zachowania ich ostrości.
●● Zielone ramki są wyświetlane po naciśnięciu spustu migawki
do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat.
●● Jeśli w trybie [ ] zostanie wykryty obiekt znajdujący się w ruchu,
po naciśnięciu spustu migawki do połowy ramki zmienią kolor
na niebieski, a ostrość i jasność zostaną ponownie skalibrowane
z użyciem funkcji Servo AF.
●● Pomarańczowa ramka z symbolem [ ] jest wyświetlana, jeśli aparat
nie może ustawić ostrości na fotografowanych obiektach po naciśnięciu
spustu migawki do połowy.
●● Jeśli nie pojawiają się żadne ramki lub są one wyświetlane wokół
niewłaściwych obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych
do niego obszarach, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie [ ] (= 66).
●● Aby wyłączyć funkcję Servo AF, na karcie [ 6] wybierz dla opcji
[Aut. przeł. AF] ustawienie [Wyłącz]. Ikony „W ruchu” (= 41) nie
będą już wyświetlane. Opcja [Aut. przeł. AF] jest automatycznie
konfigurowana z ustawieniem [Wył.] i nie można jej zmienić,
gdy samowyzwalacz (= 42) jest skonfigurowany z ustawieniem
innym niż [ ].
Typowe funkcje ułatwiające
obsługę
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Korzystanie z samowyzwalacza
Podstawowe informacje
o aparacie
Zdjęcia
Filmy
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych
przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach
rejestrowanych z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje
zdjęcie po około 10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz ikonę [ ]
(= 33).
●● Po wprowadzeniu ustawień pojawia się
ikona [ ].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zdjęcia: Naciśnij spust migawki
do połowy, aby ustawić ostrość
na fotografowanym obiekcie,
a następnie naciśnij spust do końca.
Dodatek
Skorowidz
●● Filmy: Naciśnij przycisk filmowania.
●● Aby wybrać obiekty, na których chcesz ustawić ostrość, dotknij
odpowiedniego obiektu na ekranie. Pojawi się ikona [ ], a aparat
przejdzie w tryb dotykowego AF.
42
●● Po włączeniu samowyzwalacza zacznie
migać lampka, a aparat będzie emitować
dźwięk samowyzwalacza.
●● Na dwie sekundy przed zarejestrowaniem
obrazu nastąpi wzrost częstotliwości
migania i dźwięku. (W przypadku
stosowania lampy błyskowej lampka
zacznie świecić światłem ciągłym).
●● Aby przerwać fotografowanie po
włączeniu samowyzwalacza, naciśnij
].
przycisk [
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
wybierz w punkcie 1 ikonę [ ].
Korzystanie z samowyzwalacza w celu
przeciwdziałania drganiom aparatu
Zdjęcia
Filmy
Opcja ta powoduje opóźnienie zwolnienia migawki o około dwie sekundy
po naciśnięciu spustu migawki. Jeśli naciskanie spustu migawki powoduje
poruszenie aparatu, nie wpłynie ono na rejestrowane zdjęcie.
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 1
w podrozdziale „Korzystanie
z samowyzwalacza” (= 42) i wybierz
opcję [ ].
●● Po wprowadzeniu ustawień pojawia się
ikona [ ].
●● Wykonaj zdjęcie w sposób podany
w punkcie 2 w podrozdziale „Korzystanie
z samowyzwalacza” (= 42).
Dostosowywanie samowyzwalacza
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Można określić opóźnienie (0–30 sekund) i liczbę zdjęć (1–10).
1
Wybierz ikonę [ ].
●● Wybierz ikonę [ ] w sposób podany
w punkcie 1 w podrozdziale „Korzystanie
z samowyzwalacza” (= 42),
a następnie naciśnij przycisk [
].
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz opóźnienie lub liczbę zdjęć za
pomocą przycisków [ ][ ].
●● Wybierz wartość za pomocą przycisków
[ ][ ] lub pokrętła [ ], a następnie
naciśnij dwukrotnie przycisk [ ].
●● Po wprowadzeniu ustawień pojawia się
ikona [ ].
●● Wykonaj zdjęcie w sposób podany
w punkcie 2 w podrozdziale „Korzystanie
z samowyzwalacza” (= 42).
●● W przypadku filmów nagrywanych za pomocą samowyzwalacza
nagrywanie rozpoczyna się po określonym opóźnieniu,
ale ustawienie liczby zdjęć jest pomijane.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Gdy określono wiele zdjęć, jasność obrazu i ton koloru są ustalane
na podstawie pierwszego zdjęcia. Czas oczekiwania na kolejne
zdjęcie jest dłuższy, gdy lampa błyskowa jest włączana lub
wybrano opcję wykonania wielu zdjęć. Fotografowanie zakończy
się automatycznie po zapełnieniu karty pamięci.
●● Gdy określono opóźnienie dłuższe niż dwie sekundy, lampa miga,
a dźwięki samowyzwalacza są emitowane szybciej dwie sekundy
przed wykonaniem zdjęcia. (W przypadku stosowania lampy
błyskowej lampka zacznie świecić światłem ciągłym).
43
Fotografowanie poprzez dotknięcie ekranu
(dotykowa migawka)
Zdjęcia
Serie zdjęć
Zdjęcia
Filmy
Dzięki tej opcji zamiast naciskania spustu migawki można ją wyzwolić,
dotykając po prostu powierzchni ekranu, a następnie unosząc palec.
Aparat automatycznie ustawi ostrość na fotografowane obiekty i wyreguluje
jasność obrazu.
1
Przed użyciem
Włącz funkcję dotykowej migawki.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [
wybierz opcję [Dotyk. migawka],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2]
●● Wybierz opcję [Dotyk. migawka],
a następnie wybierz ustawienie [Włącz].
Filmy
Aby wykonać serię zdjęć w trybie [ ], trzymaj spust migawki naciśnięty
do końca.
Szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania serii zdjęć
można znaleźć w podrozdziale „Fotografowanie” (= 212).
1
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz
w menu ikonę [ ], a następnie
wybierz ikonę [
] lub [ ] (= 33).
●● Po wprowadzeniu ustawień pojawia się
] lub [ ].
ikona [
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
2
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby zrobić zdjęcie, dotknij obiektu
na ekranie.
●● Aby wyłączyć funkcję dotykowej migawki,
wybierz w punkcie 1 ustawienie [Wyłącz].
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust
migawki naciśnięty do końca.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Pomarańczowa ramka AF informuje, że aparat nie mógł ustawić
ostrości na fotografowanych obiektach. Zdjęcie nie zostanie
wykonane.
●● Nawet gdy jest wyświetlane zdjęcie, możesz przygotować się
do następnego ujęcia, dotykając przycisku [ ].
44
●● W przypadku rejestrowania serii zdjęć ostrość zostaje
zablokowana na wartościach ustalonych po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
●● Nie można używać w połączeniu z samowyzwalaczem (= 42).
●● W zależności od warunków zdjęciowych, ustawień aparatu
i współczynnika powiększenia, wykonywanie zdjęć może zostać na
chwilę przerwane lub szybkość rejestracji może ulec zmniejszeniu.
●● Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć
szybkość ich wykonywania może ulec zmniejszeniu.
●● Aparat może być gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia z pewnym
opóźnieniem, w zależności od warunków fotografowania, rodzaju
karty pamięci i liczby zdjęć wykonanych w serii.
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania
może ulec zmniejszeniu.
●● Dzięki funkcji dotykowej migawki (= 44) aparat robi serię zdjęć
podczas dotykania ekranu. Podczas rejestrowania serii zdjęć
ostrość pozostaje stała po jej określeniu dla pierwszego zdjęcia.
●● Ekran jest wyświetlany w przypadku robienia serii zdjęć w inny
sposób niż w przypadku zdjęć, które zostały już zarejestrowane,
i może być wyświetlany bez ustawionej ostrości. Niektóre
obiektywy mogą również powodować przyciemnianie ekranu
fotografowania w trybie robienia serii zdjęć, ale zdjęcia są
rejestrowane ze standardową jasnością.
Funkcje dostosowywania obrazu
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Zmiana jakości obrazu
Przewodnik zaawansowany
Zdjęcia
Filmy
Można wybrać jedną z 7 kombinacji wymiarów (liczba pikseli) i kompresji
(jakość obrazu). Należy również określić, czy zdjęcia powinny być
rejestrowane w formacie RAW (= 46). Wskazówki dotyczące liczby
zdjęć przy poszczególnych typach obrazu, jaka może się zmieścić
na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale „Nagrywanie” (= 213).
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Pojawi się wybrana opcja.
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
opcję [ ].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Gdy można wykonać dziewięć lub mniejszą liczbę zdjęć w serii,
liczba dostępnych zdjęć jest wyświetlana po prawej stronie obok
całkowitej liczby zdjęć, które jeszcze można wykonać, w górnej
części ekranu (= 190). Te informacje nie są wyświetlane,
gdy można wykonać dziesięć lub większą liczbę zdjęć.
●● W przypadku niektórych warunków fotografowania lub ustawień
aparatu liczba dostępnych zdjęć w serii może być mniejsza.
●● Ikony [ ] i [ ] sygnalizują różne poziomy jakości zależnie od
zakresu kompresji. Przy tych samych wymiarach (liczba pikseli)
opcja [ ] zapewnia wyższą jakość obrazu. Jakość zdjęć [ ] jest
nieznacznie niższa, jednak na karcie pamięci można zmieścić
więcej zdjęć tego typu. Uwaga: obrazy o wielkości [ ] mają
jakość [ ].
].
●● Opcja niedostępna w trybie [
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 1] > [Jakość obrazu].
Dodatek
Skorowidz
45
Podczas ustalania liczby pikseli na podstawie formatu wydruku należy
korzystać z poniższej tabeli, zawierającej zalecenia dotyczące zdjęć
o współczynniku proporcji 3:2.
A2 (420 x 594 mm)
A3 (297 x 420 mm)
A4 (210 x 297 mm)
90 x 130 mm, 130 x 180 mm, pocztówka
Rejestrowanie w formacie RAW
Aparat może rejestrować zdjęcia w formatach JPEG i RAW.
Zdjęcia JPEG
Zdjęcia RAW
Przetwarzane w aparacie pod kątem uzyskania
optymalnej jakości obrazu i poddawane kompresji
w celu zmniejszenia rozmiaru plików. Proces
kompresowania jest jednak nieodwracalny, przez
co nie można przywrócić zdjęć do ich pierwotnej,
nieprzetworzonej postaci. Przetwarzanie zdjęć może
też powodować pewne pogorszenie jakości obrazu.
Dane tego typu są zapisywane przez aparat bez
przetwarzania, dlatego nie występuje pogorszenie
jakości obrazu. Danych o tej postaci nie można
bezpośrednio wyświetlać na komputerze ani
drukować. Należy je najpierw przekonwertować
do zwykłych plików JPEG lub TIFF za pomocą
tego aparatu (= 119) bądź aplikacji Digital Photo
Professional (= 175). Zdjęcia tego typu można
modyfikować przy minimalnym tylko obniżeniu ich
jakości podczas obróbki.
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu ikonę [ ] (= 33).
●● Aby rejestrować zdjęcia tylko w formacie
RAW, wybierz opcję [ ].
●● Aby rejestrować zdjęcia zarówno
w formacie JPEG, jak i formacie
RAW równocześnie, wybierz jakość
obrazu JPEG, a następnie naciśnij
]. Znacznik [ ]
przycisk [
zostanie wyświetlony obok opcji [RAW].
Aby cofnąć to ustawienie, wykonaj te
same czynności i usuń znacznik [ ]
obok opcji [RAW].
●● W celu przesyłania do komputera zdjęć RAW (lub RAW
i JPEG zarejestrowanych razem) należy zawsze korzystać
ze specjalnego programu EOS Utility (= 175).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Szczegółowe informacje na temat zależności między liczbą
nagrywanych pikseli a liczbą zdjęć, jakie można pomieścić
na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale „Nagrywanie”
(= 213).
●● W przypadku zdjęć JPEG rozszerzenie pliku ma postać „.JPG”,
a w przypadku zdjęć RAW — „.CR2”. Numer zdjęcia jest taki sam
w przypadku nazw plików zdjęć JPEG i RAW zarejestrowanych
razem.
●● Szczegółowe informacje na temat aplikacji Digital Photo
Professional i EOS Utility można znaleźć w podrozdziale
„Oprogramowanie” (= 175). Pobierz wymagane instrukcje
obsługi oprogramowania z witryny internetowej firmy Canon.
Instrukcje dotyczące pobierania aplikacji można znaleźć
w podrozdziale „Instrukcja obsługi oprogramowania” (= 175).
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
46
Za pomocą menu
Zmiana współczynnika proporcji
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 1]
wybierz opcję [Jakość obrazu], a następnie
naciśnij przycisk [ ] (= 34).
●● Aby równocześnie rejestrować zdjęcia
]
w formacie RAW, obróć pokrętło [
i wybierz ustawienie [ ] opcji [RAW].
Po wybraniu ustawienia [−]
są rejestrowane tylko zdjęcia
w formacie JPEG.
●● Wybierz ustawienie [JPEG] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie wybierz wielkość i jakość
obrazu. Po wybraniu ustawienia [−]
są rejestrowane tylko zdjęcia
w formacie RAW.
●● Po zakończeniu wprowadzania ustawień
naciśnij przycisk [ ], aby powrócić
do ekranu menu.
●● Nie można skonfigurować opcji [RAW] i [JPEG] z ustawieniem [−]
równocześnie.
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Współczynnik proporcji (stosunek szerokości do wysokości) można
zmieniać w sposób przedstawiony poniżej.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Po wprowadzeniu ustawień nastąpi
aktualizacja współczynnika proporcji.
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
opcję [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Służy do wyświetlania materiału na panoramicznych telewizorach
o wysokiej rozdzielczości lub podobnych urządzeniach.
Macierzysty współczynnik proporcji aparatu (odpowiednik
filmu 35 mm). Służy do drukowania odbitek zdjęć w formacie
130 x 180 mm lub pocztówkowym.
Służy do drukowania odbitek zdjęć w formacie 90 x 130 mm
lub w różnych odmianach formatu A.
Współczynnik proporcji jak w kwadracie.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Opcja niedostępna w trybie [
].
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 1] > [Współ. prop. obrazu].
47
Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów
Zdjęcia
Standard PAL
Filmy
Można dostosować jakość obrazu filmów (wielkość obrazu i prędkość
nagrywania). Prędkość nagrywania jest określana jako liczba klatek
nagrywanych w ciągu sekundy, ustalana automatycznie na podstawie
ustawienia NTSC lub PAL (= 154). Wskazówki dotyczące całkowitej
długości filmu dla poszczególnych poziomów jakości obrazu, jaki może
się zmieścić na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale „Nagrywanie”
(= 213).
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz opcję
[Wielk.nagr. filmu] w menu i wybierz
żądaną opcję (= 33).
●● Pojawi się wybrana opcja.
Przed użyciem
Liczba
Jakość
Prędkość
nagrywanych
obrazu
nagrywania
pikseli
1920 x 1080 50,00 kl./s
1920 x 1080 25,00 kl./s
1280 x 720
50,00 kl./s
640 x 480
25,00 kl./s
Szczegóły
Do nagrywania filmów w pełnej
wysokiej rozdzielczości
(ang. Full HD).
Do nagrywania filmów w wysokiej
rozdzielczości (ang. HD).
Do nagrywania filmów
w standardowej rozdzielczości.
●● Czarne pasy (wyświetlane po lewej i prawej stronie w trybach
]i[
] oraz na górze i na dole w trybach
[
], [
], [
], [
], [
],
[
]i[
]) wskazują obszary obrazu, które nie są
[
rejestrowane.
●● Możesz również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 7] > [Wielk.nagr. filmu].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Standard NTSC
Liczba
Jakość
Prędkość
nagrywanych
obrazu
nagrywania
pikseli
1920 x 1080 59,94 kl./s
1920 x 1080 29,97 kl./s
1920 x 1080 23,98 kl./s
1280 x 720
59,94 kl./s
640 x 480
29,97 kl./s
Akcesoria
Szczegóły
Do nagrywania filmów w pełnej
wysokiej rozdzielczości
(ang. Full HD). Ustawienie
[
] zapewnia
kinematograficzną prędkość
nagrywania.
Do nagrywania filmów w wysokiej
rozdzielczości (ang. HD).
Do nagrywania filmów
w standardowej rozdzielczości.
Dodatek
Skorowidz
48
Korzystanie z automatycznego poziomowania
Pomocne funkcje fotografowania
Zdjęcia
Zdjęcia
Filmy
Na ekranie można wyświetlać poziomicę elektroniczną, która wskazuje,
czy aparat jest ustawiony poziomo na osiach przód-tył i lewo-prawo.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [
wybierz opcję [ Autom. poz.],
a następnie naciśnij przycisk [ ]
(= 34).
●● Wybierz ustawienie [Włącz] i ponownie
naciśnij przycisk [ ] (= 34).
Wyświetl poziomicę elektroniczną.
●● Naciskaj przycisk [
], aż zostanie
wyświetlona poziomica elektroniczna.
2
Filmy
Automatyczne poziomowanie zapewnia rejestrowanie filmów w poziomie.
Korzystanie z dwuosiowej poziomicy
elektronicznej
1
Przed użyciem
●● Po wybraniu dla opcji [Stabil. cyfr.] ustawienia [Włącz] lub
Autom. poz.] przyjmuje
[Wzmocniona] (= 85) opcja [
ustawienie [Wyłącz] i nie można go zmienić.
●● Jeśli aparat jest przechylony, ustaw
go w taki sposób, aby czerwona linia
zmieniła kolor na zielony.
●● Jeśli poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana w punkcie 1,
sprawdź w MENU (= 34) > na karcie [ 1] > ustawienie opcji
[Wyśw. informacji o fotografowaniu] (= 92).
] ani
●● Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana w trybie [
podczas nagrywania filmów.
●● Jeśli trzymasz aparat ustawiony pionowo, orientacja poziomicy
elektronicznej zostanie automatycznie dopasowana do orientacji
aparatu.
●● Jeśli wydaje się, że poziomica elektroniczna słabo pomaga
w wypoziomowaniu aparatu, należy przeprowadzić jej kalibrację
(= 154).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Ustaw aparat poziomo.
●● (1) wskazuje ustawienie na osi przód–tył,
a (2) — ustawienie na osi lewo–prawo.
4]
Przewodnik podstawowy
●● Po rozpoczęciu nagrywania obszar wyświetlania jest węższy,
a obiekty są powiększane (= 85).
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
49
2
Dostosowywanie działania aparatu
Funkcje fotografowania można dostosować na karcie [ ] na ekranie
menu w sposób przedstawiony poniżej.
Instrukcje dotyczące funkcji menu można znaleźć w podrozdziale
„Korzystanie z ekranu menu” (= 34).
Zapobieganie działaniu oświetlenia
wspomagającego AF
Przed użyciem
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
ustawienie [Wł.].
Filmy
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
ustawienie [2 s].
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
ustawienie [Włącz].
2 s, 4 s, 8 s
Wyłączanie lampki redukcji efektu
czerwonych oczu
Bez limitu
Zdjęcia
Filmy
Można wyłączyć świecącą lampkę redukcji efektu czerwonych oczu,
aby ograniczyć efekt występujący podczas fotografowania w słabych
warunkach oświetleniowych z użyciem lampy błyskowej.
Filmy
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Kontrolne wyśw] na karcie [ 2],
a następnie wybierz odpowiednie
ustawienie.
],
●● Naciśnij przycisk [
na karcie [ 3] wybierz opcję
[Oświetlenie wspom. AF (LED)],
a następnie wybierz ustawienie [Wyłącz].
Wył.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne tryby fotografowania
Zdjęcia
Można wyłączyć lampkę, która w słabych warunkach oświetleniowych świeci
po naciśnięciu spustu migawki do połowy, wspomagając ustawianie ostrości.
Przewodnik podstawowy
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia
po zarejestrowaniu
Zdjęcia
1
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz opcję [Cz.oczy Wł/Wył],
a następnie wybierz ustawienie [Wył.]
(= 34).
Wyświetlanie zdjęć przez określony czas. Nawet gdy
na ekranie wyświetlane jest zdjęcie, można wykonać
kolejne, naciskając ponownie spust migawki do połowy.
Wyświetlanie zdjęć do chwili naciśnięcia spustu
migawki do połowy.
Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Naciskając przycisk [
], gdy zdjęcie jest widoczne
po zarejestrowaniu, możesz zmienić wyświetlane informacje.
Przejdź do ekranu [Sterow. Lampą].
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Sterow. Lampą] na karcie [ 5],
a następnie naciśnij przycisk [ ]
(= 34).
50
Fotografowanie z użyciem
ulubionych ustawień
(twórcze wspomaganie)
Inne tryby fotografowania
Efektywniejsze fotografowanie zróżnicowanych scenerii oraz
wykonywanie zdjęć wzbogaconych o unikatowe efekty obrazu
lub rejestrowanych z użyciem funkcji specjalnych
Można fotografować zgodnie z własną koncepcją twórczą bez konieczności
zapoznawania się z terminologią fotograficzną. Podczas wyświetlania zdjęć
dostępne są zrozumiałe opcje zmniejszania ostrości tła, regulacji jasności
lub dostosowania zdjęć w inny sposób. Po zapisaniu preferowanych
ustawień można później w łatwy sposób zastosować je ponownie.
Można również stosować ustawienia ze zdjęć zrobionych w trybie [ ].
Ten tryb ułatwia poznawanie trybów fotografowania Strefa twórcza
([ ], [
], [
] i [ ]), ponieważ umożliwia sprawdzenie odpowiednich
ustawień w tych trybach podczas przeglądania zdjęć wykonanych
w trybie [ ]. Zdjęcia można dostosować w następujący sposób.
Tło
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
Monochro­
matyczny
Dopasowywanie wyglądu tła. Większe wartości
umożliwiają zwiększenie ostrości tła, a mniejsze
wartości umożliwiają rozmycie tła.
Dostosowanie jasności obrazu. Większe wartości
umożliwiają rozjaśnienie zdjęć.
Dostosowanie kontrastu. Większe wartości umożliwiają
zwiększenie kontrastu.
Dostosowanie intensywności kolorów. Większe wartości
umożliwiają zwiększenie intensywności kolorów,
a mniejsze wartości umożliwiają uzyskanie bardziej
łagodnych kolorów.
Dostosowanie tonu koloru. Większe wartości
umożliwiają uzyskanie cieplejszych kolorów, a mniejsze
wartości umożliwiają uzyskanie chłodniejszych kolorów.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Można wybrać jedno z pięciu ustawień trybu
monochromatycznego: [ Czerń i biel], [ Sepia],
[ Niebieski], [ Purpurowy] lub [ Zielony].
Aby fotografować w kolorze, należy wybrać
ustawienie [ ]. Opcje [Nasycenie] i [Ton koloru] są
niedostępne w przypadku ustawień innych niż [ ].
51
1
Włącz tryb [
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
2
Wprowadź ustawienia.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz jedną
z opcji za pomocą przycisków [ ][ ],
a następnie dostosuj jej ustawienie
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokręteł [
][ ] (= 33).
●● Po zakończeniu dostosowywania
poszczególnych opcji naciśnij
], aby ponownie
przycisk [
wyświetlić ekran fotografowania.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Opcja [Tło] jest niedostępna, gdy używana jest lampa błyskowa.
●● Ustawienia oznaczone na ekranie fotografowania ikoną [
]
]. Za pomocą
można regulować za pomocą pokrętła [
]
przycisków [ ][ ] można też przemieszczać ikonę [
w celu przełączania regulacji na inne ustawienie.
●● Aby zapobiec przywracaniu ustawień po wyłączeniu aparatu,
] na karcie [ 6]
skonfiguruj opcję [Zachowaj ustawienia
z ustawieniem [Włącz].
●● Można również nacisnąć przycisk [ ], widoczny po prawej
stronie w górnej części ekranu, aby wyświetlić ekran ustawień,
i dotykać ikon na tym ekranie w celu dostosowania ustawień.
Aby powrócić do ekranu fotografowania, dotknij przycisku [ ].
Zapisywanie/wczytywanie ustawień
fotografowania
Ulubione ustawienia można zapisać i wykorzystać ponownie zgodnie
z wymaganiami.
Zapisywanie ustawień
●● Wybierz opcję [ ] i odpowiednio
skonfiguruj jej ustawienia w sposób
podany w punktach 1–2 w podrozdziale
„Fotografowanie z użyciem ulubionych
ustawień (twórcze wspomaganie)” (= 51).
●● Naciśnij przycisk [ ], za pomocą
przycisków [ ][ ] wybierz opcję [ ],
a następnie za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokręteł [ ][
] wybierz profil,
w którym zostaną zapisane ustawienia.
●● Ustawienia można zapisać w sześciu
profilach.
●● Profil [
Porównaj] jest wyświetlany,
jeśli przypisano już wybrany profil.
Po zaznaczeniu tego profilu można
nacisnąć i przytrzymać przycisk [
],
aby przeglądać poprzednie ustawienia
i porównać je z nowymi ustawieniami.
●● Naciśnij przycisk [ ], po wyświetleniu
komunikatu potwierdzającego wybierz
opcję [Tak] za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wczytywanie ustawień
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 1
w podrozdziale „Fotografowanie
z użyciem ulubionych ustawień
(twórcze wspomaganie)” (= 51)
i wybierz opcję [ ].
52
●● Naciśnij przycisk [ ], za pomocą
przycisków [ ][ ] wybierz opcję [ ],
a następnie za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokręteł [ ][
] wybierz profil,
który chcesz wczytać.
Wyświetlanie ustawień
●● Aby sprawdzić ustawienia przeglądanych
zdjęć, które zostały wykonane
w trybie [ ], naciśnij przycisk [
].
Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony
po lewej stronie.
●● Aby zastosować zapisane ustawienia,
naciśnij przycisk [ ].
●● Aby anulować operację bez stosowania
ustawień, wybierz opcję [–] i naciśnij
przycisk [ ].
Korzystanie z ustawień ze zdjęć
Można wczytywać ustawienia ze zdjęć zrobionych w trybie [
ich podczas fotografowania.
Przed użyciem
Ustawienia strefy twórczej odpowiadające
ustawieniom trybu twórczego wspomagania
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie ponownie naciśnij
przycisk [ ].
●● Ustawienia zostaną zastosowane,
a aparat zostanie przełączony do trybu
fotografowania.
●● Nie można stosować ustawień, gdy pokrętło wyboru trybów
znajduje się w innym położeniu niż [ ]. Próba ich zastosowania
spowoduje pojawienie się odpowiedniego komunikatu, a aparat
pozostanie w trybie odtwarzania. Aby zastosować ustawienia,
należy przestawić pokrętło wyboru trybów w położenie [ ].
●● Ikona [ ] nie jest wyświetlana w przypadku zdjęć wykonanych
w trybach innych niż [ ].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 1
w podrozdziale „Fotografowanie
z użyciem ulubionych ustawień
(twórcze wspomaganie)” (= 51)
i wybierz opcję [ ].
],
Przewodnik zaawansowany
Tryb P
] i używać
], aby przejść
●● Naciśnij przycisk [
do trybu wyświetlania, a następnie
wybierz zdjęcie zrobione w trybie [
które chcesz wyświetlić.
Przewodnik podstawowy
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Ustawienie trybu [
]
Ustawienie Strefa twórcza
(A) Tło
(a) Przysłona (= 89)
(B) Jasność
(b) Korekta ekspozycji (= 67)
Jednak w przypadku zdjęć wykonywanych
z użyciem lampy błyskowej jest
odpowiednikiem (b’), czyli korekty ekspozycji
lampy (= 82)
(C) Ton koloru
(c) Korekcja balansu bieli (= 71)
(D) Kontrast
(d) Kontrast stylu obrazów (= 74)
(E) Nasycenie
(e) Nasycenie stylu obrazów (= 74)
(F) Monochro­matyczny
(f) Filtr
(= 74)
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
stylu obrazów i efekt tonalny
53
F
otografowanie krajobrazów
Określone scenerie
Zdjęcia
Wystarczy wybrać tryb odpowiadający fotografowanemu ujęciu, aby aparat
automatycznie dobrał optymalne ustawienia.
1
Włącz tryb [
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [
].
2
Zdjęcia
Wybierz tryb fotografowania.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Tryb fotografowania można też wybrać, dotykając ikony [ ]
w lewym górnym rogu po przestawieniu pokrętła wyboru trybów
].
w położenie [
Wykonywanie zdjęć portretowych
Zdjęcia
●● Rozległe krajobrazy lub podobne scenerie
można fotografować z optymalną
ostrością z małej lub dużej odległości,
co pozwala na fotografowanie błękitu
nieba i zieleni z intensywnymi kolorami.
Fotografowanie z małych odległości
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu pozycję [ ], po czym
wybierz tryb fotografowania (= 33).
3
Przed użyciem
Filmy
Filmy
●● Fotografowanie osób z zastosowaniem
efektu zmiękczenia.
Filmy
●● Kwiaty i inne małe obiekty można
fotografować z bliska, aby na zdjęciach
wyglądały na większe.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● W celu powiększenia obrazu małych
przedmiotów skorzystaj z obiektywu
do makrofotografii (sprzedawanego
osobno).
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Należy sprawdzić minimalną odległość
ogniskowania przymocowanego obiektywu,
aby ustalić, z jakiej odległości można
fotografować. Minimalna odległość
ogniskowania jest mierzona pomiędzy
] (płaszczyzna
znacznikiem [
ogniskowania) znajdującym się w górnej
części aparatu i fotografowanym obiektem.
Funkcje bezprzewodowe
Fotografowanie ruchomych obiektów
(sport)
Zdjęcia
Tryb wyświetlania
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Filmy
●● Wykonywanie serii zdjęć, dopóki aparat
utrzymuje ostrość na fotografowanym
obiekcie.
54
otografowanie nocnych scenerii
F
bez użycia statywu (zdjęcia nocne
z ręki)
Zdjęcia
Fotografowanie siebie z optymalnymi
ustawieniami (Autoportret)
●● Pojedyncze zdjęcie powstaje przez
połączenie kolejnych naświetleń w celu
ograniczenia szumów obrazu i wpływu
drgań aparatu.
●● W trybie [ ] obiekty wydają się powiększone w porównaniu
z innymi trybami.
●● W trybach [ ] i [ ] na zdjęciach może być widoczna ziarnistość,
ponieważ czułość ISO (= 69) jest zwiększana w celu
dostosowania do warunków nagrywania.
●● W związku z tym, że w trybie [ ] aparat będzie rejestrować serię
zdjęć, podczas fotografowania należy trzymać go nieruchomo.
●● W trybie [ ] nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub
pewne warunki fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu
oczekiwanych efektów.
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
Filmy
●● Przepiękne zdjęcia nocnych scenerii lub
zdjęcia portretowe z nocną scenerią w tle
otrzymywane bez konieczności równie
stabilnego trzymania aparatu jak przy
użyciu statywu.
Przed użyciem
Filmy
W przypadku autoportretów można korzystać z opcji przetwarzania
obrazu takich jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz
dostosowanie jasności i tła w celu wyróżnienia własnej postaci.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Określone scenerie” (= 54)
i wybierz opcję [ ].
2
Otwórz wyświetlacz.
●● Otwórz wyświetlacz w sposób
przedstawiony na ilustracji.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
3
Akcesoria
Wprowadź ustawienie.
●● Dotknij na ekranie ikony ustawienia,
które chcesz skonfigurować.
●● W przypadku użycia statywu do fotografowania nocnych scenerii
lepsze efekty przyniesie wybranie trybu [ ] zamiast [ ] (= 37).
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz żądaną opcję.
●● Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku [ ].
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
55
Element
2
Szczegóły
Wybierz ustawienie [
ostrości tła.
Zmień ton koloru.
Przed użyciem
●● Dostosuj ton koloru za pomocą
pokrętła [
].
] lub jeden z pięciu poziomów
Przewodnik podstawowy
Wybierz jeden z pięciu poziomów jasności.
Wybierz jeden z pięciu poziomów intensywności wygładzania
skóry. Prawidłowy odcień skóry jest optymalizowany dla twarzy
głównej fotografowanej osoby.
Aby używać migawki dotykowej, wybierz ikonę [ ].
●● Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany
zależnie od warunków fotografowania.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
●● W trybie [ ] błysku opcja [ ] jest skonfigurowana z ustawieniem
] i nie może być zmieniona.
[
●● W trybie [ ] czas pozostały do wykonania zdjęcia jest wyświetlany
w górnej części ekranu, gdy zostanie wybrana opcja [ ] w celu
włączenia samowyzwalacza lub opcja [ ] zostanie skonfigurowana
z ustawieniem 3 sekundy lub większym.
Ulepszanie kolorów na zdjęciach produktów
spożywczych (żywność)
Zdjęcia
Wybierz ikonę [ ].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Określone scenerie” (= 54)
i wybierz opcję [ ].
3
Filmy
Podstawowe informacje
o aparacie
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Te tony koloru mogą być nieodpowiednie, gdy zostaną
zastosowane podczas fotografowania osób.
●● Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej opcja tonu
koloru jest automatycznie konfigurowana z ustawieniem domyślnym.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Oddawanie poczucia prędkości poprzez
rozmycie tła (panoramowanie)
Zdjęcia
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Filmy
Dzięki panoramowaniu można rozmyć tło, oddając w ten sposób poczucie
prędkości.
Zamocowanie obiektywu zgodnego z trybem [ ] umożliwia wykrywanie
i korygowanie rozmycia obiektów, co pomaga w utrzymywaniu ich ostrości
i wyrazistości.
Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów zgodnych z trybem [ ]
można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
1
Można dostosować ton koloru, aby uzyskać atrakcyjny wygląd produktów
spożywczych.
1
Przewodnik zaawansowany
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Określone scenerie” (= 54)
i wybierz opcję [ ].
2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij
spust migawki do połowy podczas
przemieszczania aparatu, aby rozpoczął
on śledzenie fotografowanego obiektu.
56
●● Utrzymuj poruszający się obiekt w obrębie
wyświetlanej ramki, a następnie naciśnij
do końca spust migawki.
●● Nawet po naciśnięciu do końca spustu
migawki kontynuuj przemieszczanie
aparatu za fotografowanym obiektem.
●● Rozmycie obiektów nie jest ograniczane, jeśli obiektyw jest
niezgodny z trybem [ ], ale czas naświetlania jest automatycznie
dopasowywany do poziomu intensywności efektu.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność
osiągania zamierzonych efektów.
●● W przypadku jasnych scenerii zastosowanie efektu z wybranym
poziomem intensywności może okazać się niemożliwe.
●● Do regulacji poziomu intensywności efektu służy pokrętło [
].
●● Położenie ramki można zmieniać, przeciągając ją po ekranie lub
dotykając miejsca, w którym ma się znaleźć.
●● W celu uzyskania najlepszych efektów należy mocno trzymać
aparat obiema rękami, przyciskając łokcie do tułowia, i obracać
się całym ciałem za fotografowanym obiektem.
●● Ta funkcja lepiej sprawdza się w przypadku obiektów
przemieszczających się w poziomie, np. samochodów
lub pociągów.
Fotografowanie pod światło
(kontrola podświetlenia HDR)
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
Filmy
Aparat wykonuje kolejne zdjęcia z różnymi ustawieniami jasności,
a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej jasności.
W trybie tym można ograniczyć utratę szczegółów w cieniach,
co zdarza się w przypadku zdjęć, na których występuje mieszanina
jasnych i ciemnych obszarów.
1
Wybierz ikonę [ ].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Określone scenerie” (= 54)
i wybierz opcję [ ].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Po naciśnięciu spustu
migawki do końca aparat wykona
trzy zdjęcia i połączy je ze sobą.
●● Obiekty są powiększone w porównaniu z innymi trybami.
●● Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych
efektów.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Jeśli nadmierne drgania aparatu utrudniają fotografowanie, należy
zamocować go na statywie lub unieruchomić w jakiś inny sposób.
W takim wypadku należy również wyłączyć funkcję stabilizacji
obrazu (= 84).
●● Poruszenie fotografowanego obiektu spowoduje rozmycie zdjęć.
●● Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane zdjęcia.
57
Efekty fotograficzne (filtry twórcze)
3
Wybierz tryb fotografowania.
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu pozycję [ ], po czym
wybierz tryb fotografowania (= 33).
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Filmy
Można robić zdjęcia z ziarnistym, szorstkim efektem monochromatycznym.
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
Inne tryby fotografowania
Filmy
Wybierz ikonę [ ].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz poziom intensywności efektu
za pomocą pokrętła [
].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Przewodnik zaawansowany
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Ta funkcja pozwala uzyskać podobny efekt jak w przypadku zamocowania
w aparacie miękkiego filtra. Można regulować poziom intensywności efektu.
2
Fotografowanie w trybie monochromatycznym
(ziarnisty czarno-biały)
1
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Podstawowe informacje
o aparacie
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Fotografowanie z zastosowaniem efektu
miękkiej ostrości
1
●● Tryb fotografowania można też wybrać, dotykając ikony [ ]
w lewym górnym rogu po przestawieniu pokrętła wyboru trybów
w położenie [ ].
Zdjęcia
Przed użyciem
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
Włącz tryb [ ].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
2
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz poziom intensywności efektu
za pomocą pokrętła [
].
Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas fotografowania.
1
2
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
58
Fotografowanie z zastosowaniem efektu
rybiego oka
Zdjęcia
Zdjęcia przypominające obrazy malowane farbami
olejnymi (efekt pogrubienia artystycznego)
Filmy
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka
zniekształcającego obraz.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
2
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz poziom intensywności efektu
za pomocą pokrętła [
].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
Zdjęcia
Filmy
Można przedstawić fotografowane obiekty tak, aby przypominały postacie
na obrazach olejnych.
1
Wybierz ikonę [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
2
Przed użyciem
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Wybierz poziom intensywności
efektu.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Wybierz poziom intensywności efektu
za pomocą pokrętła [
].
Tryb wyświetlania
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
Funkcje bezprzewodowe
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Menu ustawień
Zdjęcia przypominające akwarele (efekt akwareli)
Zdjęcia
Można uzyskać łagodne kolory, aby zdjęcia przypominały obrazy
malowane farbami wodnymi.
1
Filmy
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wybierz ikonę [ ].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
59
2
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz poziom intensywności efektu
za pomocą pokrętła [
].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Filmy
Efekt ten powoduje, że zdjęcia wyglądają jak wykonane aparatem
zabawkowym. Uzyskuje się go poprzez symulację winietowania (narożniki
obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte) oraz zmianę ogólnej kolorystyki.
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [
].
2
Wybierz jeden z tonów koloru.
●● Wybierz jeden z tonów koloru za pomocą
pokrętła [
].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
standard
Ciepły
Chłodny
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Zdjęcia
Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu
zabawkowego (Efekt aparatu zabawki)
1
Przewodnik podstawowy
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty
wyglądają jak miniatury (efekt miniatury)
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Zdjęcia
Przed użyciem
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Zdjęcia przypominają fotografie wykonane aparatem
zabawkowym.
Zdjęcia mają cieplejszy ton niż w przypadku ustawienia
[standard].
Zdjęcia mają chłodniejszy ton niż w przypadku ustawienia
[standard].
Filmy
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów obrazu
znajdujących się nad i pod zaznaczonym fragmentem.
Można również nagrywać filmy, na których przedmioty wyglądają jak
miniatury, wybierając szybkość wyświetlania przed rozpoczęciem rejestracji.
Filmowane osoby i przedmioty będą poruszać się szybko w trakcie
odtwarzania. Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie rejestrowany.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
●● Na ekranie pojawi się biała ramka
oznaczająca obszar obrazu, który nie
zostanie rozmyty.
2
Wybierz obszar obrazu, który ma
pozostać ostry.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Wielkość ramki można zmieniać
],
za pomocą przycisku [
a jej położenie — za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [
3
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
].
W przypadku filmów wybierz
szybkość odtwarzania.
●● Wybierz szybkość za pomocą
pokrętła [
].
60
4
Wróć do ekranu fotografowania
i wykonaj zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wrócić
do ekranu fotografowania, a następnie
wykonaj zdjęcie.
Szybkość i szacunkowy czas odtwarzania
(dla filmów 1-minutowych)
Szybkość
Czas odtwarzania
Około 12 s
Około 6 s
Około 3 s
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
●● Aby zmienić orientację ramki na pionową, skorzystaj
z przycisków [ ][ ], jak podano w punkcie 2. Do zmiany
położenia ramki służą przyciski [ ][ ]. Aby przywrócić
poziomą orientację ramki, posłuż się przyciskami [ ][ ].
●● Trzymanie aparatu pionowo spowoduje zmianę orientacji ramki.
●● Jakość filmu zależy od standardu TV (= 154) i współczynnika
proporcji (= 47).
] przy
-- W przypadku standardu [NTSC] jakość filmu to [
].
współczynniku proporcji [
] przy
-- W przypadku standardu [PAL] jakość filmu to [
].
współczynniku proporcji [
●● Ramkę można także przesunąć, dotykając jej lub przeciągając
ją po ekranie.
Fotografowanie scenerii o wysokim kontraście
(wysoki zakres dynamiki)
Zdjęcia
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Filmy
Aparat wykonuje kolejne zdjęcia z różnymi ustawieniami jasności,
a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej jasności.
W trybie tym można ograniczyć prześwietlenie najjaśniejszych
obszarów i utratę szczegółów w cieniach, co zdarza się w przypadku
zdjęć o wysokim kontraście.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Po naciśnięciu spustu
migawki do końca aparat wykona trzy
zdjęcia i połączy je ze sobą.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne
warunki fotografowania mogą przeszkodzić w uzyskaniu
oczekiwanych efektów.
Dodatek
Skorowidz
●● Jeśli nadmierne drgania aparatu utrudniają fotografowanie, należy
zamocować go na statywie lub unieruchomić w jakiś inny sposób.
W takim wypadku należy również wyłączyć funkcję stabilizacji
obrazu (= 84).
●● Poruszenie fotografowanego obiektu spowoduje rozmycie zdjęć.
●● Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane zdjęcia.
61
Dodawanie efektów artystycznych
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
●● Wykonaj czynności opisane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Efekty fotograficzne (filtry twórcze)”
(= 58) i wybierz opcję [ ].
●● Wybierz efekt za pomocą pokrętła [
Art.standard
Art.żywy
Art.olejny
Art.uwypukl.
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
Naturalny
Przed użyciem
Zdjęcia prezentują się naturalnie.
Zdjęcia przypominają malowane obrazy ze zmniejszonym
kontrastem.
Zdjęcia przypominają ilustracje z intensywnymi kolorami.
Zdjęcia przypominają obrazy malowane farbami olejnymi
z pogrubionymi krawędziami.
Zdjęcia przypominają stare fotografie z pogrubionymi
krawędziami i mniej intensywnymi kolorami.
1
Włącz tryb [
Filmy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Czarne paski widoczne na górze i dole
ekranu wskazują obszary obrazu, które
nie będą rejestrowane.
Inne tryby fotografowania
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz ikonę [
(= 33).
2
Wprowadź ustawienia odpowiednie
dla nagrywanego filmu (= 193).
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij przycisk filmowania.
●● Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
Tryb P
]
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● W trybie [ ] obszar wyświetlania obrazu jest węższy, a obiekty
są powiększane.
Skorowidz
●● Aby podczas nagrywania filmu wyregulować ostrość i ekspozycję,
naciśnij spust migawki do połowy. (Aparat nie będzie emitować
sygnału „bip”).
62
●● Ostrość można zablokować podczas nagrywania, dotykając
]. Pojawi się wtedy ikona [
].
ikony [
●● Aby przełączyć automatyczną lub stałą ogniskową podczas
] na ekranie przed rozpoczęciem
nagrywania, dotknij ikony [
nagrywania lub podczas nagrywania. (Automatyczna ogniskowa
jest sygnalizowana przez zielony symbol [ ] po lewej stronie
]). Ta ikona nie jest wyświetlana
w górnej części ikony [
po skonfigurowaniu opcji [Filmowy Serwo AF] (= 40)
z ustawieniem [Wyłącz] na kacie [ 8] w menu.
Blokowanie lub zmiana jasności obrazu
Zdjęcia
Filmy
Wyłączanie automatycznej wolnej migawki
Zdjęcia
Przed użyciem
Filmy
Jeśli filmowane obiekty dynamicznie się poruszają, można wyłączyć
automatyczną wolną migawkę. Spowoduje to jednak ściemnienie obrazu
na filmach rejestrowanych w słabych warunkach oświetleniowych.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 8]
wybierz opcję [ Autom. wolna migawka],
a następnie wybierz ustawienie
[A-SLOW OFF] (= 34).
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
ustawienie [A-SLOW ON].
●● Patrząc na ekran, wyreguluj ekspozycję
za pomocą pokrętła korekty ekspozycji.
●● Można również zablokować lub odblokować ekspozycję,
dotykając przycisku [ ].
●● Podczas nagrywania można również dostosować ekspozycję,
dotykając paska korekty ekspozycji w dolnej części ekranu,
a następnie dotykając przycisków [ ][ ].
●● Wielkość korekty ekspozycji następującej po dotknięciu ekranu
odbiega od wartości ustawionej za pomocą pokrętła korekty
ekspozycji. Należy więc sprawdzać wyświetlany obraz.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Przed rozpoczęciem lub podczas nagrywania można zablokować
ekspozycję lub zmienić ją w zakresie od –3 do +3 z dokładnością
do 1/3 stopnia.
●● Naciśnięcie przycisku [ ] powoduje
zablokowanie ekspozycji. Aby odblokować
ekspozycję, naciśnij ponownie
przycisk [ ].
Przewodnik podstawowy
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Automatyczna wolna migawka jest dostępna w przypadku filmów
], [
], [
]i[
].
[
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
63
4
Nagrywanie filmów poklatkowych
Zdjęcia
Filmy
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć wykonywanych
automatycznie w określonych interwałach. Wszelkie stopniowe zmiany
fotografowanego obiektu (np. krajobrazu) są uwidaczniane w przyspieszonym
tempie. Można regulować interwał fotografowania i liczbę zdjęć.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz ikonę [
(= 33).
●● Czarne paski widoczne na górze i dole
ekranu wskazują obszary obrazu, które
nie będą rejestrowane.
2
Wprowadź ustawienia filmu.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Wybierz jedną z pozycji za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
Wybierz odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk [
].
3
Zamocuj aparat.
●● Zamocuj aparat na statywie lub
unieruchom go w jakiś inny sposób.
Element
Ujęcie
]
Interwał/ zdjęcia
Ekspozycja
Przejrzyj obraz
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Przed użyciem
●● Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
przycisk filmowania.
Przewodnik podstawowy
●● Nie zmieniaj położenia aparatu w trakcie
nagrywania.
Przewodnik zaawansowany
●● Aby anulować nagrywanie, naciśnij
ponownie przycisk filmowania.
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Podczas nagrywania aparat działa
w trybie Eco (= 155).
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Szczegóły
Do wyboru są cztery rodzaje ujęć.
Umożliwia wybór interwału fotografowania
(w sekundach) i łącznej liczby zdjęć.
Wybór między ustawianiem ekspozycji tylko
według pierwszego zdjęcia a regulowaniem
jej przy każdym zdjęciu.
Umożliwia wyświetlenie poprzedniego zdjęcia
na maks. 2 sekundy.
Element
Szczegóły
Długość sesji nagrywania. Zmienia się w zależności
od interwału fotografowania i liczby zdjęć.
-- Scena 1: maks. 1 godzina
Wymagany czas
-- Scena 2 lub 3: maks. 2 godziny
-- Nastawa własna: maks. 7,5 godziny
Czas odtwarzania filmu utworzonego
Czas odtwarzania
z wykonanych zdjęć.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Szybko poruszające się obiekty mogą być zniekształcone
na filmach.
64
●● Po wybraniu dla opcji [Ekspozycja] ustawienia [Stała] ekspozycję
można też zablokować, naciskając przed nagrywaniem
przycisk [ ].
●● Dźwięk nie jest rejestrowany.
●● Podczas nagrywania ostrość pozostaje stała po jej określeniu
dla pierwszego zdjęcia.
●● Dla jakości filmu wybrane jest ustawienie [ ] i nie można
go zmienić.
●● Dla szybkości nagrywania filmów poklatkowych automatycznie
wybierane jest w przypadku standardu NTSC ustawienie
], a w przypadku standardu PAL ustawienie [
]
[
i nie można go zmienić (= 154).
●● Ustawienie to można też wprowadzić, wybierając kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 6] > opcję [Ustawienia filmu poklatk.].
●● W przypadku nagrywania filmów przez dłuższy czas należy w miarę
możliwości korzystać z zasilacza podłączonego do adaptera prądu
stałego (oba sprzedawane oddzielnie; = 164).
Ustawienia dźwięku
Zdjęcia
Filmy
Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku
Poziom nagrania (głośność) jest w trybie Auto regulowany automatycznie,
jednak można ustawić ten poziom ręcznie, odpowiednio do ujęcia.
1
Przejdź do ekranu [Nagryw. dźwięku].
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Nagryw. dźwięku] na karcie [ 8],
a następnie naciśnij przycisk [ ] (= 34).
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz opcję [Nagryw. dźwięku], naciśnij
przycisk [ ], na następnym ekranie
wybierz opcję [Ręcznie] (za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wybrać
opcję [Poziom nagr.], a następnie
naciśnij przycisk [ ]. Na następnym
ekranie wyreguluj poziom za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienie,
powtórz tę procedurę, ale wybierz
ustawienie [Auto].
Wyłączanie filtra wiatru
Można ograniczyć zniekształcenia spowodowane przez silny wiatr.
Jednak nagranie może brzmieć nienaturalnie, jeśli opcja ta jest używana,
gdy nie ma wiatru. W takim wypadku można wyłączyć filtr wiatru.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Wyświetl ekran [Nagryw. dźwięku]
w sposób podany w punkcie 1
w podrozdziale „Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku” (= 65).
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Wybierz opcję [Filtr wiatru/Tłumik],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Funkcje bezprzewodowe
●● Wybierz opcję [Usuw. wiatru], a następnie
wybierz ustawienie [Wył.].
Menu ustawień
Korzystanie z tłumika
Po wybraniu ustawienia [Auto] następuje ograniczanie zakłóceń
dźwięku poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie tłumika
odpowiednio do warunków filmowania. Tłumik można też ręcznie
włączać (ustawienie [Włącz]) i wyłączać (ustawienie [Wyłącz]).
Tryb wyświetlania
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Wyświetl ekran [Nagryw. dźwięku]
w sposób podany w punkcie 1
w podrozdziale „Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku” (= 65).
●● Wybierz opcję [Filtr wiatru/Tłumik],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Wybierz opcję [Tłumik], a następnie
wybierz ustawienie [Wł.] lub [Wył.].
65
Fotografowanie w trybie
Programowa AE (tryb [P])
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
Tryb P
Zdjęcia o większej sile wyrazu w stylu preferowanym przez użytkownika
Wiele ustawień funkcji można dostosować do swojego ulubionego stylu
fotografowania.
1
●● [ ]: programowa AE; AE: automatyczna ekspozycja
●● Przed rozpoczęciem fotografowania przy użyciu funkcji opisanej
w tym rozdziale w trybach innych niż [ ] należy się upewnić,
że jest ona dostępna w danym trybie (= 193).
Włącz tryb [ ].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
2
●● Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie
do aparatu z pokrętłem wyboru trybów ustawionym w położeniu [ ].
Filmy
W razie potrzeby zmień
odpowiednio ustawienia
(= 67–= 87) i zrób zdjęcie.
●● W trybie [ ] można też nagrywać filmy, naciskając przycisk
filmowania. Jednak niektóre ustawienia w menu (= 33, = 34)
mogą być automatycznie dostosowywane do nagrywania filmów.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
66
Konfigurowanie fotografowania
na jednym ekranie
Ekran INFO. Szybkie nastawy zapewnia wygodny dostęp do różnych
ustawień fotografowania na pojedynczym ekranie.
1
Wyświetl ekran INFO. Szybkie
nastawy.
●● Naciśnij przycisk [
] wielokrotnie,
aby wyświetlić ekran INFO. Szybkie
nastawy.
2
Jasność obrazu (ekspozycja)
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Regulacja jasności obrazu (korekta ekspozycji)
Zdjęcia
Filmy
Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat można regulować
w zakresie od –3 do +3 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia.
●● Zmodyfikuj ustawienie za pomocą
][ ].
pokręteł [
●● Wyświetlane elementy, które można konfigurować, zależą
od trybu fotografowania.
●● Niektóre ustawienia są konfigurowane na innym ekranie,
wyświetlanym po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku [ ].
] na drugim ekranie można
Elementy oznaczone ikoną [
]. Aby ponownie
konfigurować, naciskając przycisk [
wyświetlić ekran INFO. Szybkie nastawy, naciśnij przycisk [ ].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Patrząc na ekran, wyreguluj jasność
za pomocą pokrętła korekty ekspozycji.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Wybierz ustawienie, które chcesz
skonfigurować.
●● Aby wyświetlić opis, wybierz daną pozycję
za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ].
Przewodnik zaawansowany
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Wyłączanie symulacji ekspozycji
Zdjęcia
Filmy
Obrazy są wyświetlane z jasnością symulującą faktycznie zarejestrowaną
jasność. Z tego powodu jasność ekranu jest regulowana odpowiednio
do zmian korekty ekspozycji. Tę funkcję można wyłączyć, aby ekran
utrzymywał jasność wygodną podczas fotografowania, niemodyfikowaną
przez korektę ekspozycji.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 1]
wybierz opcję [Symulacja ekspoz.],
a następnie wybierz ustawienie [Wyłącz]
(= 34).
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Ekrany ustawień można również wyświetlać, dotykając ustawienia
na ekranie INFO. Szybkie nastawy, a następnie ponownie
dotykając ustawienia. Aby ponownie wyświetlić ekran INFO.
Szybkie nastawy, dotknij przycisku [ ].
●● Aby zamknąć opis ustawienia, dotknij przycisku [ ] po prawej
stronie w górnej części opisu.
67
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(blokada AE)
Zdjęcia
Zmiana metody pomiaru
Zdjęcia
Filmy
Przed rozpoczęciem fotografowania można blokować ekspozycję oraz
ustawiać osobno ostrość i ekspozycję.
1
Zablokuj ekspozycję.
●● Pojawi się ikona [ ], a ekspozycja
zostanie zablokowana.
●● Aby odblokować ekspozycję AE,
naciśnij ponownie przycisk [ ].
Ikona [ ] zniknie z ekranu.
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
●● AE: automatyczna ekspozycja
●● Po zablokowaniu ekspozycji można zmodyfikować kombinację
wartości przysłony i czasu naświetlania za pomocą pokrętła [
(Przeł. programu).
Filmy
Metodę pomiaru (sposób pomiaru jasności) można dopasowywać
pod kątem warunków zdjęciowych.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobić zdjęcie z zablokowaną
ekspozycją, a następnie naciśnij
przycisk [ ].
2
Przed użyciem
]
●● Pojawi się wybrana opcja.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Sprawdza się w typowych warunkach zdjęciowych,
także przy fotografowaniu pod światło.
Pomiar
Umożliwia utrzymanie standardowej ekspozycji
wielosegm.
fotografowanych obiektów dzięki automatycznemu
dostosowaniu do warunków fotografowania.
Ta metoda jest efektywna wówczas, gdy tło jest
znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np.
Pomiar
przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar jest
skupiony
ograniczony do okrągłej ramki w centrum ekranu.
Tryb ten służy do pomiaru konkretnego punktu obiektu
Pomiar
lub sceny. Pomiar jest ograniczony do okrągłej ramki
punktowy
pomiaru punktowego w centrum ekranu.
Polega na określaniu średniej jasności światła
Centr.ważony na całym obszarze obrazu na podstawie obliczeń,
w których przyjmuje się za ważniejszą jasność
uśredniony
środkowej części kadru.
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po wybraniu ustawienia [
] ekspozycja jest zablokowana
na poziomie ustalonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
], [
] lub [
] ekspozycja nie jest
Po wybraniu ustawienia [
zablokowana, ale jest ustalana podczas wykonywania zdjęcia.
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 5] > [Tryb pomiaru].
68
Dostosowywanie automatycznych ustawień ISO
Zmiana czułości ISO
Zdjęcia
Filmy
Należy skonfigurować czułość ISO z ustawieniem [AUTO] w celu
automatycznego dostosowania do trybu i warunków fotografowania.
W przeciwnym wypadku należy skonfigurować większą czułość ISO
lub mniejszą wartość czułości.
●● Aby dostosować ustawienie,
obróć pokrętło [
].
●● Pojawi się wybrana opcja.
Zdjęcia
Przed użyciem
Filmy
Można ograniczyć czułość ISO po skonfigurowaniu opcji Czułość ISO
z ustawieniem [AUTO].
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz opcję
[Czułość ISO] na karcie [ 5], a następnie
naciśnij przycisk [ ] (= 34).
2
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz opcję [Autom. ISO], a następnie
jedno z ustawień (= 34).
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Aby wyświetlić ustawienie czułości ISO dobrane automatycznie
przez aparat działający w trybie [AUTO], naciśnij spust migawki
do połowy.
●● Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać
ograniczaniu ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach
powoduje zarazem wzrost ryzyka drgań aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu.
●● Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania,
co może zmniejszyć ryzyko drgań aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu oraz zwiększyć zasięg lampy błyskowej.
Jednak może wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.
●● Czułość ISO można również ustawić, wybierając kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 5] > opcję [Czułość ISO] >
opcję [Czułość ISO].
Tryb wyświetlania
Fotografowanie z użyciem automatycznej
ekspozycji
Zdjęcia
Funkcje bezprzewodowe
Filmy
Po każdym wyzwoleniu migawki aparat rejestruje trzy kolejne zdjęcia
z różnymi ustawieniami ekspozycji (standardowa ekspozycja,
niedoświetlenie i prześwietlenie). Wielkość niedoświetlenia i prześwietlenia
(w odniesieniu do standardowej ekspozycji) można regulować w przedziale
od –2 do +2 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 4]
wybierz opcję [Sekw.naświetl.], a następnie
naciśnij przycisk [ ] (= 34).
69
2
Wprowadź ustawienie.
●● Zmodyfikuj ustawienie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● Aby anulować sekwencję naświetlania,
ustaw wartość sekwencji naświetlania
równą 0 w sposób podany
w punktach 1–2.
●● Sekwencja naświetlania jest niedostępna, gdy dla lampy błyskowej
wybrane jest inne ustawienie niż [ ], włączona jest redukcja
szumów zdjęć seryjnych (= 86), uaktywniona jest funkcja
fotografowania w trybie ciągłym lub włączony jest tryb Bulb.
●● Ta funkcja może przyczynić się do zwiększenia zakłóceń
w niektórych warunkach fotografowania.
●● Gdy efekt funkcji Automatyczny optymalizator jasności jest
zbyt silny i obrazy są zbyt jasne, wybierz ustawienie [Słaby]
lub [Wyłącz].
●● W przypadku ustawień innych niż [Wyłącz] zdjęcia mogą być
jasne, a korekta ekspozycji oparta na sekwencji naświetlania
może wywierać niewielki wpływ, nawet jeśli zmniejszasz wartość
ekspozycji w ustawieniach korekty ekspozycji lub korekty
ekspozycji lampy. W przypadku zdjęć z poziomem jasności
określonym przez użytkownika należy skonfigurować dla tej
funkcji ustawienie [Wył.].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Jeśli używana jest już korekta ekspozycji (= 67), ustawiona dla
niej wartość jest traktowana jako poziom standardowej ekspozycji
dla trybu sekwencji naświetlania. Korektę ekspozycji można
zmieniać w punkcie 2 również za pomocą jej pokrętła.
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(automatyczny optymalizator jasności)
Zdjęcia
Filmy
Jasność i kontrast można automatycznie korygować, aby wykluczyć
zdjęcia, które są zbyt ciemne lub bez kontrastu.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 5] > [Autom. optymalizator jasności].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Fotografowanie jasnych obiektów
(priorytet jasnych partii obrazu)
Funkcje bezprzewodowe
Zdjęcia
Filmy
Lepsza gradacja w jasnych obszarach obrazu zapobiega utracie
szczegółów jasnych obszarów fotografowanych obiektów.
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Priorytet jasnych partii obr.]
na karcie [ 5], a następnie wybierz
ustawienie [D+] (= 34).
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po wybraniu ustawienia [D+] czułość ISO mniejsza niż 200 jest
niedostępna. W takim wypadku Automatyczny optymalizator
jasności jest również wyłączony.
70
Ręczny balans według wzorca bieli
Kolory zdjęcia
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie w świetle
zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu dopasowania go
do źródła światła w miejscu fotografowania. Balans bieli należy ustawić
przy tym samym źródle światła, które oświetla obecną scenerię.
Korygowanie balansu bieli
Zdjęcia
Filmy
Poprzez regulację balansu bieli (WB) można uzyskać większą naturalność
barw fotografowanej scenerii.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Pojawi się wybrana opcja.
Auto
Światło
dzienne
Miejsca
ocienione
Pochmurny
dzień
Światło
żarówek
Białe światło
fluoresc.
lampa
błyskowa
Nastawa
własna
Temp.
barwowa
Przed użyciem
Automatyczne ustawianie optymalnego balansu
bieli odpowiednio do warunków zdjęciowych.
Służy do fotografowania w plenerze przy dobrej
pogodzie.
Służy do fotografowania w cieniu.
Służy do fotografowania przy pochmurnym
niebie lub o zmierzchu.
Służy do fotografowania przy zwykłym
oświetleniu żarowym.
Służy do fotografowania przy białym
fluorescencyjnym oświetleniu.
Służy do fotografowania z użyciem lampy
błyskowej.
Służy do ręcznego ustawiania balansu według
wzorca bieli.
Służy do ręcznego ustawiania temperatury
barwowej balansu bieli.
1
Sfotografuj gładki biały obiekt.
●● Skieruj aparat na arkusz papieru lub inny
płaski biały obiekt, aby biel wypełniała
cały ekran.
●● Wyreguluj ostrość ręcznie i wykonaj
zdjęcie (= 80).
2
Wybierz opcję [Ręczny balans bieli].
●● Na karcie [ 6] wybierz opcję
[Ręczny balans bieli], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Zostanie wyświetlony ekran wyboru
ręcznego balansu według wzorca bieli.
3
Wczytaj dane balansu bieli.
●● Wybierz zdjęcie z punktu 1, a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Na ekranie potwierdzenia wybierz
opcję [Tak] za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby zamknąć menu, naciśnij
].
przycisk [
4
Wybierz ikonę [
].
●● Wybierz ikonę [ ] w sposób podany
w podrozdziale „Korygowanie balansu
bieli” (= 71).
71
●● Zbyt jasne lub zbyt ciemne zdjęcia w punkcie 1 mogą
uniemożliwić ustawienie poprawnego balansu bieli.
●● Odpowiedni komunikat jest wyświetlany, jeżeli w punkcie 3
określono obraz, który nie umożliwia wczytania danych balansu
bieli. Wybierz opcję [Anuluj], aby wybrać inny obraz. Wybierz
opcję [Tak], aby wykorzystać ten obraz do wczytania danych
balansu bieli, jednak nie gwarantuje to uzyskania odpowiedniego
balansu bieli.
●● Jeżeli komunikat [Nie można wybrać obrazu] zostanie wyświetlony
w punkcie 3, wybierz opcję [Tak], aby zamknąć komunikat,
i wybierz inny obraz.
”]
●● Jeżeli komunikat [Zmień balans bieli: przełącz WB na „
zostanie wyświetlony w punkcie 3, naciśnij przycisk [ ], aby
].
ponownie wyświetlić ekran menu, a następnie wybierz opcję [
2
Wprowadź ustawienia
zaawansowane.
●● Aby skonfigurować bardziej
zaawansowane ustawienia, naciśnij
przycisk [
] i dostosuj poziom korekty
za pomocą pokrętła [
] lub [
].
●● Aby przywrócić poziom korekty, naciśnij
przycisk [ ].
●● Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij
przycisk [ ].
●● Skonfigurowany poziom korekty zostanie jest zachowywany,
nawet po zmianie ustawienia opcji balansu bieli w punkcie 1.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości
(dostępne w sprzedaży) zamiast białego obiektu pozwala
osiągnąć dokładniejsze ustawienie balansu bieli.
●● Bieżący balans bieli i powiązane ustawienia nie są uwzględniane
podczas wykonywania zdjęcia w punkcie 1.
Ręczne korygowanie balansu bieli
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Zdjęcia
Filmy
Balans bieli można korygować ręcznie. Regulacja taka przynosi
identyczny efekt jak użycie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.
1
●● B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy; G: zielony
●● Jeden poziom korekty kolorów niebieskiego/bursztynowego
odpowiada 5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej.
(Mired: jednostka miary temperatury barwowej oznaczająca
gęstość filtra konwersji temperatury barwowej).
●● Ustawienie to można też skonfigurować, wybierając kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 6] > opcję [Korekcja WB].
●● Poziom korekty można też wybrać, dotykając lub przeciągając
pasek w punkcie 1 lub ramkę w punkcie 2.
●● Ekran przedstawiony w punkcie 2 można również wyświetlić,
] w punkcie 1.
dotykając ikony [
Dodatek
Skorowidz
Wprowadź ustawienie.
●● Aby wybrać ustawienie balansu
bieli, wykonaj czynności podane
w podrozdziale „Korygowanie
balansu bieli” (= 71).
●● Za pomocą pokrętła [
korekty dla B i A.
] ustaw poziom
72
Ręczne ustawianie temperatury barwowej balansu bieli
Zdjęcia
Filmy
Można wyznaczyć wartość odpowiadającą temperaturze barwowej
balansu bieli.
●● Wybierz ikonę [ ] w sposób podany
w podrozdziale „Korygowanie balansu
bieli” (= 71).
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
zmodyfikuj ustawienie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
Auto
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Odpowiedni dla
Standardowy
większości scenerii.
Portrety
●● Temperaturę barwową można ustawiać w zakresie
2500–10 000 K z dokładnością do 100 K.
Krajobrazy
Dostosowanie kolorów (styl obrazów)
Szczegóły
Zdjęcia
Filmy
Należy wybrać styl obrazu z ustawieniami kolorów odpowiednimi dla
charakteru zdjęć lub fotografowanych obiektów. Dostępnych jest osiem
stylów obrazów, które można dostosować.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [
], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie
do fotografowanej sceny. Kolory będą bardziej
intensywne, szczególnie w przypadku
fotografowania błękitu nieba, zieleni, natury,
otwartych przestrzeni i zachodów słońca.
Neutralny
Dokładny
Zapewnia prawidłowy odcień skóry. Obraz ma
delikatniejsze barwy. Opcja odpowiednia do
portretów wykonywanych z małej odległości.
Aby dostosować ton koloru skóry, dostosuj
ustawienie opcji [Ton koloru] (= 74).
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego
i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
Zapewnia szczegółowe odwzorowanie delikatnych
zarysów i subtelnych faktur obiektów. Ożywia
nieco zdjęcia.
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Łagodzi wygląd zdjęć, zmniejszając kontrast
i zapewniając naturalne odcienie kolorów.
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Wierne odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów
fotografowanych obiektów zgodnie z pomiarami
przy oświetleniu o temperaturze barwowej 5200 °K.
Żywe kolory zostały przytłumione w celu uzyskania
łagodnego wyglądu.
Monochro­
matyczny
Tworzenie zdjęć czarno-białych.
Użytkownika
Można dodać nowy styl oparty na ustawieniach
wstępnych, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], albo
na pliku stylu obrazów, a następnie dostosować
go zgodnie z wymaganiami.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
73
●● Domyślne ustawienia [Auto] są używane dla opcji [
], [
] do chwili, gdy zostanie dodany styl obrazów.
i[
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 6] > [Styl obrazów].
]
Dostosowywanie stylów obrazów
Efekt filtru*2
Ustawienia stylów obrazów można dostosowywać do wymagań.
Siła
Precyzja
Ostrość
Próg
Kontrast
Nasycenie*1
Ton koloru*1
Służy do regulacji intensywności korygowania
krawędzi. Należy wybrać mniejsze wartości,
aby uzyskać efekt rozmycia fotografowanych
obiektów, lub większe wartości w celu
zwiększenia ostrości.
Wskazuje cienkość krawędzi, do których jest
stosowana korekta. W celu uwydatniania
szczegółów należy wybierać mniejsze wartości.
Próg kontrastu między krawędziami
a otaczającymi obszarami obrazu, który
wyznacza zakres stosowania korekty krawędzi.
Wybór mniejszych wartości umożliwia
korygowanie krawędzi, które tylko nieznacznie
wyróżniają się na tle otaczających obszarów.
Uwaga: przy mniejszych wartościach może
nastąpić uwydatnianie zakłóceń.
Dostosowanie kontrastu. Należy wybrać
mniejsze wartości, aby zmniejszyć kontrast, lub
większe wartości w celu zwiększenia kontrastu.
Dostosowanie intensywności kolorów. Należy
wybrać mniejsze wartości, aby rozjaśnić kolory,
lub większe wartości w celu uzyskania bardziej
nasyconych kolorów.
Dostosowanie tonu koloru skóry. Należy wybrać
mniejsze wartości, aby uzyskać odcienie
zawierające więcej składnika czerwonego,
lub większe wartości w celu uzyskania żółtych
odcieni.
Efekt tonalny*2
*1
*2
Podkreślenie białych chmur, zielonych odcieni
drzew lub innych kolorów na obrazach
monochromatycznych.
N: Normalny czarno-biały obraz bez efektów.
Ye: Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej
naturalnie, a białe chmury będą bardziej
wyraziste.
Or: Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze.
Zachody słońca będą bardziej jaskrawe.
R: Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze.
Jesienne liście będą bardziej wyraziste
i jaśniejsze.
G: Skóra i usta będą wyglądały na bardziej
stonowane. Zielone liście drzew będą
bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Można wybrać następujące odcienie
monochromatyczne: [N:brak], [S:Sepia],
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] lub [G:Zielony].
Niedostępne w trybie [
Dostępne tylko w trybie [
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
].
].
Funkcje bezprzewodowe
●● W przypadku opcji [Ostrość] ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie
mają zastosowania do filmów.
Menu ustawień
Akcesoria
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Wybierz styl obrazów w sposób podany
w podrozdziale „Dostosowanie kolorów
(styl obrazów)” (= 73).
●● Naciśnij przycisk [
Dodatek
Skorowidz
].
74
2
3
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz jedną z opcji za pomocą
przycisków [ ][ ], a następnie
dostosuj jej ustawienie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokręteł [ ][
].
●● Aby cofnąć wszystkie zmiany, naciśnij
].
przycisk [
●● Na koniec naciśnij przycisk [
].
●● Rezultaty użycia opcji [Efekt filtru] są bardzie widoczne
w przypadku większych wartości ustawienia [Kontrast].
Zapisywanie niestandardowych stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można
zapisać jako nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi
ustawieniami parametrów, takich jak ostrość i kontrast.
1
Wybierz numer stylu zdefiniowanego
przez użytkownika.
●● Wybierz styl [
], [
] lub [
]
w sposób podany w podrozdziale
„Dostosowanie kolorów (styl obrazów)”
(= 73).
2
Wybierz styl do modyfikacji.
●● Naciśnij przycisk [
].
Dostosuj styl.
Przed użyciem
●● Wybierz pozycję do modyfikacji za
pomocą przycisków [ ][ ], a następnie
dostosuj ją za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokręteł [
][ ].
●● Na koniec naciśnij przycisk [
].
●● W punkcie 2 można również wybierać style dodane do aparatu
za pomocą aplikacji EOS Utility (= 175).
●● Pobierz wymagane instrukcje obsługi oprogramowania z witryny
internetowej firmy Canon. Instrukcje dotyczące pobierania
aplikacji można znaleźć w podrozdziale „Instrukcja obsługi
oprogramowania” (= 175).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz podstawowy styl obrazów
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokręteł [ ][
].
75
Regulacja ostrości
Wybór metody AF
Zdjęcia
Filmy
Wybierz metodę automatycznego ustawiania ostrości (AF) dla
fotografowanego obiektu lub scenerii.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [
], a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 33).
●● Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub prawidłowe ustawienie
ostrości może być niemożliwe wówczas, gdy fotografowane obiekty
są ciemne lub pozbawione kontrastu albo używane są określone
obiektywy EF lub EF-S. Szczegółowe informacje dotyczące
obiektywów są dostępne w witrynie internetowej firmy Canon.
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 3] > [Metoda AF].
Jeden punkt AF
●● Można przesuwać ramkę zgodnie z wymaganiami (= 77).
Aby bez zmiany położenia ramki wykadrować zdjęcia, w których
fotografowane obiekty znajdują się na brzegu lub w rogu kadru,
skieruj najpierw aparat w taki sposób, aby objąć fotografowany
obiekt ramką AF, a następnie przytrzymaj spust migawki
naciśnięty do połowy. Trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, skomponuj ujęcie, a następnie naciśnij przycisk
migawki do końca (blokada ostrości).
●● Aby powiększyć obszar ramki AF, wykonaj czynności podane
w punktach 2–4 w podrozdziale „Fotografowanie w trybie
ręcznego ustawiania ostrości” (= 80). Opcja Dotykowa
migawka jest niedostępna na tym etapie procedury.
●● Aby zmniejszyć wielkość ramki, wybierz kolejno: MENU (= 34) >
kartę [ 3] > opcję [Wielk.ramki AF] > ustawienie [Mała].
Uwaga: niedostępne są wtedy ustawienia Servo AF (= 78)
i Ciągły (= 79).
+Śledzenie
●● Po skierowaniu aparatu na obiekt biała ramka jest wyświetlana wokół
twarzy osoby uznanej przez aparat za główny fotografowany obiekt.
Można również wybrać obiekt samodzielnie (= 77).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podążają w pewnym zakresie
za przemieszczającymi się obiektami.
Akcesoria
●● Zielone ramki są wyświetlane po naciśnięciu spustu migawki
do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat.
Dodatek
●● Jeżeli twarz nie zostanie rozpoznana, po naciśnięciu spustu migawki
do połowy wokół innych obszarów, dla których została ustawiona
ostrość, zostaną wyświetlone zielone ramki.
Skorowidz
●● Aparat ustawia ostrość przy użyciu pojedynczej ramki AF. Zapewnia to
niezawodną regulację ostrości.
●● Zielone ramki są wyświetlane po naciśnięciu spustu migawki
do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat.
76
●● Przykładowe sytuacje, w których twarze nie mogą zostać wykryte:
-- Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
-- Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
-- Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem
do niego albo są częściowo zasłonięte.
●● W pewnych sytuacjach jako twarze mogą zostać mylnie
rozpoznane inne obiekty.
●● Pomarańczowa ramka z symbolem [ ] jest wyświetlana, jeśli
aparat nie może ustawić ostrości na fotografowanych obiektach
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
●● Nie można ustawić ostrości na twarzach wykrytych w pobliżu
krawędzi ekranu (wyróżnionych szarymi ramkami), nawet jeśli
spust migawki zostanie naciśnięty do połowy.
Płynna str. AF
●● Aparat ustawia ostrość w wyznaczonym obszarze. Sprawdza się to,
gdy trudno uchwycić obiekt przy użyciu ustawienia +Śledzenie
lub Jeden punkt AF, ponieważ można wskazać konkretne miejsce,
na które ma zostać ustawiona ostrość. Aparat ustawi ostrość
w obrębie wyświetlonej białej ramki. Położenie białej ramki można
zmieniać, przeciągając ją po ekranie lub dotykając miejsca, w którym
ma się znaleźć.
●● Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wokół punktów w obrębie
białej ramki, na które jest ustawiona ostrość, pojawi się maksymalnie
dziewięć zielonych ramek.
●● Pomarańczowa ramka z symbolem [ ] jest wyświetlana, jeśli
aparat nie może ustawić ostrości na fotografowanych obiektach
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
●● Wielkość ramki zmienia się w zależności od ustawień stabilizacji
i automatycznego poziomowania.
●● Wokół miejsc, na które jest ustawiona ostrość, wyświetlane
są niebieskie ramki, jeśli wybierzesz kolejno: MENU (= 34) >
kartę [ 3] > opcję [Działanie AF] > ustawienie [Servo AF].
Wybór obiektów, na które ma zostać ustawiona
ostrość (dotykowy AF)
Zdjęcia
Filmy
Można wykonywać zdjęcia po ustawieniu przez aparat ostrości na wybrany
obiekt, twarz konkretnej osoby lub pozycję na ekranie.
1
Wybierz obiekt, twarz osoby lub
pozycję, na którą chcesz ustawić
ostrość.
●● Dotknij na ekranie obiektu lub osoby.
●● Gdy dla metody AF wybrane jest
], ramka AF pojawia
ustawienie [
się w miejscu, w którym dotknięto ekranu.
●● Gdy dla metody AF wybrane jest
], po wykryciu
ustawienie [
twarzy wyświetlana jest ikona [ ],
a ostrość jest zachowywana, nawet jeśli
fotografowany obiekt się przemieszcza.
Aby anulować działanie funkcji
dotykowego AF, dotknij przycisku [ ].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Po ustawieniu ostrości przez aparat
wyświetlana jest zielona ikona [ ].
●● Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Jeśli aparat wykonuje zdjęcie po dotknięciu ekranu, wybierz
kolejno: MENU (= 34) > kartę [ 2] > opcję [Dotyk. migawka]
i zmień ustawienie opcji [Dotyk. migawka] na [Wyłącz].
●● Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub
poruszają się za szybko albo gdy występuje nieodpowiedni
kontrast między fotografowanymi obiektami a tłem.
77
●● Do przełączania między twarzami i przemieszczania ramki AF
].
służy również przycisk [
-- Aby przesuwać ramkę, gdy dla metody AF wybrane jest
], naciśnij przycisk [
], a następnie
ustawienie [
użyj przycisków [ ][ ][ ][ ]. Aby powrócić do ekranu
fotografowania, naciśnij przycisk [ ]. Aby ponownie
wyśrodkować ramkę na ekranie fotografowania lub
] i przytrzymaj
dostosowania ramki, naciśnij przycisk [
go przez co najmniej dwie sekundy.
],
-- Jeśli dla metody AF wybrane jest ustawienie [
], aby wyświetlić komunikat [Wybieranie
naciśnij przycisk [
twarzy: Wł.]. Ramka twarzy [ ] jest wyświetlana wokół twarzy
wykrytej jako główny fotografowany obiekt. Aby przełączyć
ramkę twarzy [ ] na inną wykrytą twarz, naciskaj ponownie
]. Po przełączeniu ramki między wszystkimi
przycisk [
wykrytymi twarzami, pojawia się komunikat [Wybieranie twarzy:
Wył.], a tryb wybierania twarzy zostaje anulowany.
●● Aby po wykonaniu zdjęcia, gdy dla opcji [Dotyk. migawka]
wybrane jest ustawienie [Włącz] (= 44), ramka pozostawała
w tym samym miejscu (które zostało dotknięte), wybierz kolejno:
MENU (= 34) > kartę [ 2] > opcję [Dotyk. migawka] > opcję
[Położ. ramki AF] > ustawienie [Punkt dotkn.].
Fotografowanie z użyciem funkcji blokowania AF
Zdjęcia
Filmy
Ostrość można zablokować. Gdy zostanie ona zablokowana, ogniskowa
nie zmienia się nawet po zdjęciu palca ze spustu migawki.
1
Zablokuj ostrość.
●● Trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, naciśnij przycisk [ ].
●● Ostrość zostaje zablokowana,
a na ekranie pojawia się ikona [
].
●● Aby odblokować ostrość, zwolnij spust
migawki i ponownie naciśnij przycisk [ ].
W takim przypadku ikona [
] zniknie
z ekranu.
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
Przed użyciem
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Filmy
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się obiektów,
ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie ustawia ostrość
na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko użytkownik trzyma
przycisk migawki naciśnięty do połowy.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ONE SHOT], a następnie wybierz
ikonę [SERVO] (= 33).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
2
Ustaw ostrość.
●● W trakcie trzymania spustu migawki
naciśniętego do połowy ostrość
i ekspozycja zostają zachowane
na obszarze, na którym wyświetlana
jest niebieska ramka AF.
●● Aparat nie zawsze może wykonać zdjęcie podczas ustawiania
ostrości, nawet jeżeli przycisk migawki zostanie naciśnięty
do końca. Przemieszczając aparat za fotografowanym obiektem,
należy trzymać spust migawki naciśnięty do końca.
●● Pomarańczowa ramka AF jest wyświetlana, gdy aparat nie
może ustawić ostrości na fotografowanych obiektach.
●● Podczas korzystania z samowyzwalacza (= 42) tryb AF jest
ograniczony do ustawienia [ONE SHOT].
●● Po wybraniu kolejno: MENU (= 34) > karty [ 3] > opcji
[Wielk.ramki AF] > ustawienia [Mała] nastąpi ograniczenie
tego trybu do ustawienia [ONE SHOT].
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
78
●● Ekspozycja nie jest zablokowana w trybie Servo AF po naciśnięciu
przycisku migawki do połowy, jednak jest ustalana w chwili,
gdy zostanie wykonane zdjęcie, niezależnie od ustawienia trybu
pomiaru (= 68).
●● Serie zdjęć (= 44) z automatycznym ustawianiem ostrości
można wykonywać po wybraniu trybu Servo AF. W takim
wypadku serie zdjęć są wykonywane wolniej. Ponadto aparat nie
zawsze ustawia ostrość, jeżeli współczynnik powiększenia jest
zwiększany lub zmniejszany podczas wykonywania serii zdjęć.
●● W przypadku niektórych obiektywów, odległości od obiektu
i szybkości poruszania się obiektu aparat może nie ustawić
prawidłowo ostrości.
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając
MENU (= 34) > karta [ 3] > [Działanie AF].
Zmiana ustawienia ostrości
Przed użyciem
●● Po wybraniu kolejno: MENU (= 34) > karty [ 3] > opcji
[Wielk.ramki AF] > ustawienia [Mała] nastąpi ograniczenie
tego trybu do ustawienia [Wył.].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Precyzyjna regulacja ostrości
Podstawowe informacje
o aparacie
Zdjęcia
Filmy
Precyzyjne dostosowanie ostrości za pomocą pierścienia ostrości
podłączonego obiektywu EF-M podczas korzystania z autofokusu.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz opcję
[Tryb ostrości] na karcie [ 3], a następnie
wybierz ustawienie [AF+MF] (= 34).
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Zdjęcia
Filmy
Można zmienić domyślne działanie aparatu polegające na ciągłym
ustawianiu ostrości na obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy spust
migawki nie jest naciśnięty. Zamiast tego można ograniczyć ustawianie
ostrości przez aparat do chwili, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 3]
wybierz opcję [Ciągły], a następnie wybierz
ustawienie [Wył.] (= 34).
2
Ustaw ostrość.
●● Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość na fotografowanym
obiekcie, i przytrzymaj spust naciśnięty
do połowy.
3
Precyzyjnie wyreguluj ostrość.
●● Obróć pierścień ostrości obiektywu,
aby dostosować ostrość.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Ikona [MF] będzie migać na ekranie.
Wł.
Wył.
Pomaga unikać przegapiania okazji do rejestrowania
zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość
na fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia
przycisku migawki do połowy.
Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie ostrości
przez aparat nie odbywa się bez przerwy. Może to jednak
spowodować opóźnienie ustawiania ostrości.
●● Aby anulować ustawianie ostrości,
zwolnij przycisk migawki.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia.
79
3
●● Tego ustawienia nie można używać w połączeniu z funkcją
Servo AF(= 78).
●● Niedostępne w przypadku obiektywów innych niż EF-M.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ]
przemieść ramkę do obszaru, którego
widok ma zostać powiększony.
●● Aby ponownie wyśrodkować ramkę,
].
ponownie naciśnij przycisk [
Fotografowanie w trybie ręcznego ustawiania
ostrości
Zdjęcia
Filmy
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF, należy spróbować
ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić regulację ostrości, powiększ
wyświetlany obraz.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Obiektywy EF-M: Naciśnij przycisk [ ].
●● Inne obiektywy: Wyłącz aparat, ustaw
przełącznik obiektywu w położeniu [MF],
a następnie ponownie włącz aparat.
●● Zostanie wyświetlona ikona [MF].
2
Wyświetl ramkę powiększania.
●● Naciśnij przycisk [
Wybierz obszar, który ma zostać
powiększony.
4
Uaktywnij powiększenie.
●● Za pomocą pokrętła [
] można
przełączać powiększenie między
wartościami 1x (brak powiększenia),
5x i 10x.
5
Ustaw ostrość.
●● Patrząc na powiększony obraz,
obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby ustawić ostrość.
6
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Położenie ramki powiększenia w punkcie 3 można też zmieniać,
przeciągając ją.
●● Dotykając ikony [ ] w prawym dolnym rogu, można również
zmieniać stopień powiększenia i przeciągać powiększony obszar
w inne miejsce.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
].
●● Zostanie wyświetlona ramka
powiększenia, wyśrodkowana na ekranie.
80
Ułatwiona identyfikacja obszaru ogniskowania
(Wspomaganie MF)
Zdjęcia
Lampa błyskowa
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [ 4] wybierz opcję
[Nastawy wyróżniania MF], a następnie
skonfiguruj opcję [Wyróżnianie]
z ustawieniem [Wł.] (= 34).
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz pozycję menu do
skonfigurowania, a następnie wybierz
odpowiednie ustawienie (= 34).
●● Kolory wyświetlane dla wspomagania MF nie są zapisywane
na zdjęciach.
Przewodnik podstawowy
Filmy
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania są wyróżnione kolorem
w celu ułatwienia ręcznej regulacji ogniskowania (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami.
1
Przed użyciem
Zmiana trybu błysku
Przewodnik zaawansowany
Zdjęcia
Filmy
Można zmienić tryb błysku w celu dopasowania go do fotografowanego
ujęcia. Szczegółowe informacje na temat zasięgu lampy błyskowej można
znaleźć w podrozdziale „Lampa błyskowa” (= 212).
1
Podnieś lampę błyskową.
●● Przesuń przełącznik [ ].
2
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz tryb
błysku (za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Pojawi się wybrana opcja.
Menu ustawień
●● Po schowaniu lampy błyskowej nie można wyświetlić ekranu
ustawień poprzez naciskanie przycisku [ ]. Przesuń przełącznik [ ],
aby podnieść lampę błyskową, a następnie skonfiguruj ustawienie.
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt
winietowania. Może również występować winietowanie lub ciemne
obszary zdjęcia, jeżeli lampa błyskowa zostanie włączona, zależnie
od obiektywu.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
81
●● Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego
z użyciem lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną
regulację czasu naświetlania lub czułości ISO, aby zapobiec
nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych obszarów kadru
i ustawić optymalną ekspozycję. Czas naświetlania lub czułość
ISO wyświetlana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy nie
zawsze jest więc zgodna z ustawieniami podczas wykonywania
zdjęć z użyciem lampy błyskowej.
●● Można również skonfigurować to ustawienie, wybierając MENU
(= 34) > karta [ 5] > [Sterow. Lampą] > [Lampa błyskowa].
Dostosowywanie korekty ekspozycji lampy
Zdjęcia
Przed użyciem
Filmy
Podobnie jak w przypadku zwykłej korekty ekspozycji (= 67) moc
błysku można regulować w przedziale od –2 do +2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
●● Podnieś lampę błyskową, naciśnij
przycisk [ ] i niezwłocznie wybierz
poziom korekty za pomocą
pokrętła [
], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Na ekranie pojawi się ustawiony poziom
korekty.
Auto
Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona w przypadku słabego
oświetlenia.
Wł.
Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym zdjęciu.
Błysk i długi czas naświetlania
Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby) podczas fotografowania
z dłuższym czasem naświetlania, aby zwiększyć jasność tła znajdującego
się poza zasięgiem lampy.
●● W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub
unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom aparatu.
W takim wypadku należy również wyłączyć funkcję stabilizacji
obrazu (= 84).
●● W trybie [ ] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej
należy się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu
zakończenia emisji dźwięku migawki.
Wył.
●● Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego
z użyciem lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną
regulację czasu naświetlania lub przysłony, aby zapobiec
nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych obszarów kadru
i ustawić optymalną ekspozycję. Automatyczną regulację czasu
naświetlania i przysłony można jednak wyłączyć, wybierając
kolejno: MENU (= 34), kartę [ 5] > opcję [Sterow. Lampą] >
opcję [Bezpieczna FE] > ustawienie [Wyłącz].
●● Korektę ekspozycji lampy można też ustawić, przechodząc
do MENU (= 34) i wybierając kolejno na karcie [ 5] >
menu [Sterow. Lampą] > opcję [Nastawy lampy wbudow.] >
Kor. eksp.].
opcję [
●● Ekran [Sterow. Lampą] (= 34) można również wyświetlić
w następujący sposób:
-- Naciśnij przycisk [ ] i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę.
-- Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, naciśnij przycisk [ ],
].
po czym niezwłocznie naciśnij przycisk [
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby wyświetlić ekran [Sterow. Lampą] (= 34), można również
].
nacisnąć przycisk [ ] i dotknąć ikony [
Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
82
Fotografowanie z użyciem funkcji blokowania FE
Zdjęcia
Filmy
Podobnie jak w przypadku blokady AE (= 68) można zablokować
ekspozycję podczas fotografowania przy użyciu lampy błyskowej.
1
Podnieś lampę błyskową i wybierz
dla niej tryb [ ] (= 81).
2
Zablokuj ekspozycję błysku.
●● Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobić zdjęcie z zablokowaną
ekspozycją, a następnie naciśnij
przycisk [ ].
●● Lampa błyskowa zostanie uaktywniona,
a po wyświetleniu ikony [ ] poziom ilości
światła zostanie utrzymany.
●● Aby odblokować ekspozycję FE, naciśnij
ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
3
Zmiana synchronizacji błysku
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
●● FE: moc błysku (ang. Flash Exposure)
●● Po włączeniu blokowania FE okrąg w centrum ekranu wskazuje
bieżący zakres pomiaru.
●● Jeżeli standardowa ekspozycja nie zostanie osiągnięta (nawet
po zadziałaniu lampy błyskowej w punkcie 2), wskaźnik [ ] miga.
Należy wykonać czynności opisane w punkcie 2 wówczas, gdy
fotografowane obiekty znajdują się w zasięgu lampy błyskowej.
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Sposób synchronizacji lampy błyskowej z migawką można zmienić,
wykonując poniższe czynności.
Przewodnik zaawansowany
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Sterow. Lampą] na karcie [ 5],
a następnie wybierz ustawienie
[Nastawy lampy wbudow.].
●● Wybierz opcję [Tryb synchr.], a następnie
odpowiednie ustawienie (= 34).
z 1 zasł.
z 2 zasł.
Przewodnik podstawowy
Lampa emituje błysk tuż po otwarciu migawki.
Lampa emituje błysk tuż przed zamknięciem migawki.
●● Ustawienie [z 1 zasł.] jest używane, gdy czas naświetlania wynosi
1/100 lub jest krótszy, nawet jeżeli wybrano ustawienie [z 2 zasł.].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Zmiana trybu pomiaru błysku
Menu ustawień
Zdjęcia
Filmy
Metodę pomiaru [Wielosegm.] (standardowa ekspozycja lampy błyskowej)
można zmienić na tryb uśrednionego pomiaru błysku w całym obszarze
błysku (np. podczas korzystania z lampy błyskowej z pomiarem
zewnętrznym).
●● Naciśnij przycisk [
] i na karcie
[ 5] wybierz opcję [Sterow. Lampą].
Wybierz opcję [Pomiar E-TTL II],
a następnie ustawienie [Uśredniony].
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Gdy używane jest ustawienie [Uśredniony], należy dostosować
korektę ekspozycji lampy zgodnie z warunkami fotografowania.
83
Przywracanie ustawień lampy błyskowej
Zdjęcia
Inne ustawienia
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Filmy
Przywróć ustawienia domyślne opcji [Nastawy lampy wbudow.].
], wybierz
●● Naciśnij przycisk [
opcję [Sterow. Lampą] na karcie [ 5],
a następnie wybierz ustawienie
[Kasuj nastawy].
●● Wybierz opcję [Kasuj nastawy lampy
wbudow.], naciśnij przycisk [ ],
na następnym ekranie wybierz opcję [Tak]
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu
Zdjęcia
Przewodnik zaawansowany
Filmy
W przypadku korzystania z obiektywu EF-M z funkcją stabilizacji obrazu
można skonfigurować stabilizację obrazu przy użyciu menu aparatu.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 4]
wybierz opcję [Ustaw. stab.], a następnie
naciśnij przycisk [ ] (= 34).
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz opcję [Stabilizacja], a następnie
wybierz odpowiednie ustawienie (= 34).
Ciągła
Wył.
Korygowanie przez obiektyw zmiany położenia lub drgań
aparatu za pomocą wbudowanej funkcji stabilizacji obrazu.
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
●● Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec drganiom aparatu,
należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go
w jakiś inny sposób. W takim przypadku wybierz dla opcji
[Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
●● Opcja [Stabilizacja] nie jest wyświetlana po zamocowaniu
obiektywu innego niż EF-M. Należy użyć zamiast tej opcji
przełącznika stabilizacji obrazu na obiektywie (= 25).
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Obiektywy z wbudowaną funkcją stabilizacji obrazu są oznaczone
literami „IS”. Skrót IS oznacza Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
84
Korygowanie drgań aparatu podczas filmowania
Zdjęcia
Korygowanie aberracji obiektywu
Filmy
Wbudowana w aparat funkcja stabilizatora obrazu koryguje drgania
aparatu podczas filmowania. Drgania aparatu będą korygowane nawet
bez użycia obiektywu wyposażonego w układ stabilizatora obrazu.
Jeszcze efektywniejsza korekta jest możliwa przy użyciu obiektywu
obsługującego zespoloną stabilizację obrazu, która łączy działanie
wbudowanego w obiektyw układu stabilizatora obrazu z występującą
w aparacie funkcją stabilizacji cyfrowej.
Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów zgodnych z zespoloną
stabilizacją obrazu można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
●● Wyświetl ekran [Ustaw. stab.] w sposób
podany w punkcie 1 w podrozdziale
„Zmiana ustawień funkcji stabilizacji
obrazu” (= 84).
●● Wybierz opcję [Stabil. cyfr.], a następnie
wybierz odpowiednie ustawienie (= 34).
(W przypadku obiektywu
obsługującego
zespoloną stabilizację
obrazu)
Włącz
Wzmocniona
Wył.
(W przypadku obiektywu
obsługującego
zespoloną stabilizację
obrazu)
Zapewnia korygowanie
drgań aparatu podczas
filmowania. Obszar
wyświetlania obrazu
jest węższy, a obiekty
są nieco powiększane.
Zapewnia silne
korygowanie drgań
aparatu podczas
filmowania. Obiekty
są jeszcze bardziej
powiększane.
–
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć próbnych, aby sprawdzić
działanie efektu w przypadku używanego aktualnie obiektywu.
●● Ustawienie [Wzmocniona] jest dostępne tylko w trybach [ ] i [ ].
●● Po wybraniu dla opcji [Stabil. cyfr.] ustawienia [Włącz] lub
Autom. poz.] przyjmuje ustawienie
[Wzmocniona] opcja [
[Wyłącz] i nie można go zmienić.
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Można korygować winietowanie i przekłamania kolorów na obrzeżach
fotografowanych obiektów wynikające z właściwości obiektywów oraz
niedostatki ostrości obrazu powodowane charakterystyką przysłony.
Uwaga: jeśli na ekranie ustawień wyświetlany jest komunikat [Dane
korekcji niedostępne], nie dodano jeszcze do aparatu danych korekcji.
Szczegółowe informacje na temat dodawania danych korekcji można
znaleźć w podrozdziale „Dane korekcji obiektywu” (= 86).
1
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Wybierz opcję [Korekcja aberracji
obiektywu].
Tryb P
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie
[ 4] wybierz opcję [Korekcja aberracji
obiektywu], a następnie wybierz
ustawienie (= 34).
2
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Sprawdź, czy dane korekcji
są dostępne.
Funkcje bezprzewodowe
●● Potwierdź, że pod nazwą obiektywu
pojawia się komunikat [Dane korekcji
dostępne].
3
Menu ustawień
Akcesoria
Zastosuj korekcję.
●● Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk [
aby zastosować ustawienie (= 34).
Przewodnik podstawowy
],
Dodatek
Skorowidz
●● Zakłócenia mogą występować w pobliżu krawędzi zdjęć
w niektórych warunkach, jeżeli opcja [Jasność brzegów]
zostanie skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
●● Przy wybieraniu dla opcji [Dyfrakcja] ustawienia [Włącz] należy
pamiętać o następujących kwestiach:
-- Korygując aberrację obiektywu, funkcja ta może też w niektórych
warunkach zdjęciowych uwydatniać zakłócenia.
-- Im większa czułość ISO, tym mniejsza wartość korekty.
-- Korekta nie ma zastosowania do filmów.
85
●● Intensywność korekty jasności brzegów jest nieznacznie mniejsza
niż maksymalnej korekty wprowadzanej przez aplikację Digital
Photo Professional.
●● Im większa czułość ISO, tym mniejsza wartość korekty jasności
brzegów.
●● Opcja [Dyfrakcja] koryguje utratę ostrości nie tylko wynikającą
z dyfrakcji, ale również powodowaną przez filtr dolnoprzepustowy
i inne czynniki. Korekta ta jest więc skuteczna również w przypadku
zdjęć wykonywanych z całkowicie otwartą przysłoną.
●● Pobierz wymagane instrukcje obsługi oprogramowania z witryny
internetowej firmy Canon. Instrukcje dotyczące pobierania
aplikacji można znaleźć w podrozdziale „Instrukcja obsługi
oprogramowania” (= 175).
Dane korekcji obiektywu
Dane korekcji obiektywów zgodnych z tą funkcją są zarejestrowane
(przechowywane) w aparacie. Aby uaktywnić automatyczną korekcję,
należy dla opcji [Jasność brzegów] i [Aberracja chromat.] wybrać
ustawienie [Włącz].
Za pomocą aplikacji EOS Utility można sprawdzić, dla których obiektywów
zarejestrowane są w aparacie dane korekcji. Można też dodawać dane
korekcji dotyczące obiektywów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie EOS Utility
instrukcja obsługi (= 175).
* Uwaga: nie ma potrzeby rejestrowania informacji dotyczących obiektywów EF-M
i EF, które zawierają własne dane korekcji.
●● Istniejących już zdjęć JPEG nie można korygować.
●● Efekty korygowania jasności brzegów i aberracji chromatycznej
nie są wyświetlane podczas fotografowania z użyciem funkcji
widoku powiększonego. I podobnie, efekt korekty dyfrakcji nie
jest widoczny w chwili wykonywania zdjęcia.
●● Intensywność korekty (z wyjątkiem korekty dyfrakcji) jest mniejsza
w przypadku obiektywów, które nie podają informacji o odległości.
●● Efekty korekcji aberracji obiektywu zmieniają się w zależności
od obiektywu i warunków zdjęciowych. W przypadku niektórych
obiektywów i warunków zdjęciowych efekty mogą być mniej
zauważalne.
●● Jeśli efekty korekcji są trudno zauważalne, należy powiększyć
obraz i sprawdzić ponownie.
●● Wyniki fotografowania bez uprzedniej rejestracji w aparacie
danych korekcji obiektywu są identyczne z uzyskiwanymi
po wybraniu dla opcji [Jasność brzegów] i [Aberracja chromat.]
ustawienia [Wyłącz].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Zmiana poziomu redukcji zakłóceń
Tryb P
Zdjęcia
Filmy
Do wyboru są 3 poziomy redukcji zakłóceń: [standard], [Mocne] i [Słabe].
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu z wysoką
czułością ISO.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [ 6] wybierz opcję
[Redukow. zakłóceń - High ISO],
a następnie wybierz odpowiednie
ustawienie (= 34).
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Korzystanie z redukcji szumów zdjęć seryjnych
Skorowidz
Można automatycznie wykonać cztery zdjęcia w pojedynczym ujęciu
w celu redukcji zakłóceń bardziej skutecznej niż w przypadku ustawienia
[Mocne] opcji [Redukow. zakłóceń - High ISO].
1
Wybierz ikonę [
].
●● Wybierz ikonę [ ] w sposób podany
w podrozdziale „Zmiana poziomu redukcji
zakłóceń” (= 86).
86
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Po naciśnięciu spustu
migawki do końca aparat wykona
cztery zdjęcia i połączy je ze sobą.
●● Nieoczekiwane rezultaty mogą wystąpić w przypadku znacznego
braku wyrównania obrazu (na przykład na skutek drgań aparatu).
Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób,
jeżeli jest to możliwe.
●● W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch
pozostawi powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać
przyciemniony.
●● W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu
mogą pojawić się zakłócenia.
●● Ta funkcja jest niedostępna w przypadku sekwencji naświetlania,
ustawienia [Redukcja zakłóceń (dł.czas)] oraz podczas rejestrowania
zdjęć RAW i ekspozycji w trybie Bulb. Jeżeli skonfigurowano te
opcje, nie można używać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
●● Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
●● W porównaniu do fotografowania ze zwykłymi parametrami
zapisywanie obrazu na karcie trwa dłużej. Kolejne zdjęcie
można wykonać dopiero po zakończeniu przetwarzania.
Redukcja zakłóceń przy długim czasie
naświetlania
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
Filmy
Można redukować zakłócenia występujące przy długiej ekspozycji i czasie
naświetlania co najmniej 1 s.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie
[ 6] wybierz opcję [Redukcja zakłóceń
(dł.czas)], a następnie wybierz ustawienie
(= 34).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
OFF
AUTO
ON
Wyłączenie funkcji redukcji zakłóceń przy długich czasach
ekspozycji.
Stosowanie redukcji zakłóceń tylko po wykryciu zakłóceń
występujących przy długiej ekspozycji i czasie naświetlania
co najmniej 1 s.
Redukcja zakłóceń zawsze przy czasie naświetlania
co najmniej 1 s.
●● Aparat będzie gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia dopiero
po zakończeniu redukcji zakłóceń na wykonanych zdjęciach.
●● Zdjęcia wykonane z czułością ISO 1600 lub większą będą
bardziej ziarniste, jeżeli ta opcja zostanie skonfigurowana
z ustawieniem [ON], a nie [OFF] lub [AUTO].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
87
Określone czasy naświetlania
(tryb [Tv])
Zdjęcia
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Wykonywanie efektowniejszych, bardziej wyrafinowanych zdjęć
i dopasowywanie ustawień aparatu do własnego stylu fotografowania
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Filmy
Przed fotografowaniem można samodzielnie ustawić czas naświetlania
w przedstawiony poniżej sposób. Aparat automatycznie dostosowuje
wartość przysłony do wybranego czasu naświetlania.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych czasów naświetlania
można znaleźć w podrozdziale „Migawka” (= 211).
1
Włącz tryb [
2
Ustaw czas naświetlania.
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [
].
●● Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie
do aparatu przestawionego w odpowiedni tryb.
●● Ustaw czas naświetlania za pomocą
pokrętła [
].
●● Jeśli opcja [Redukcja zakłóceń (dł.czas)] jest ustawiona na [ON]
lub [AUTO] i fotografowanie odbywa się przy czasie naświetlania
wynoszącym 1 sekundę lub dłuższym, może występować
opóźnienie przed zrobieniem następnego zdjęcia na skutek
przetwarzania zdjęć w celu redukcji zakłóceń.
●● Zalecamy włączenie stabilizacji obrazu podczas fotografowania
z długim czasem naświetlania na statywie (= 84).
●● Maksymalny czas naświetlania w przypadku użycia lampy
błyskowej wynosi 1/200 s. W przypadku ustawienia krótszego
czasu aparat przed rozpoczęciem fotografowania automatycznie
wprowadzi wartość 1/200 s.
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony
jest wyświetlana na pomarańczowo, oznacza to, że uzyskano
standardowej ekspozycji. W takiej sytuacji należy zmieniać czas
naświetlania, aż wartość przysłony będzie wyświetlana na biało.
Można też skorzystać z funkcji bezpiecznego przesuwania
ekspozycji (= 93).
●● [
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
]: wartość czasu (ang. Time value)
88
Określone wartości przysłony
(tryb [Av])
Zdjęcia
Określone czasy naświetlania
i wartości przysłony (tryb [M])
Filmy
Przed fotografowaniem można samodzielnie ustawić wartość przysłony
w sposób przedstawiony poniżej. Aparat automatycznie dostosowuje
czas naświetlania do wybranej wartości przysłony.
Dostępne wartości przysłony są zależne od obiektywu.
1
Włącz tryb [
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [
].
2
Ustaw wartość przysłony.
●● Ustaw wartość przysłony za pomocą
pokrętła [
].
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy czas naświetlania
jest wyświetlany na pomarańczowo, oznacza to, że uzyskano
standardowej ekspozycji. W takiej sytuacji należy zmieniać wartość
przysłony, aż czas naświetlania będzie wyświetlany na biało.
Można też skorzystać z funkcji bezpiecznego przesuwania
ekspozycji (= 93).
●● Maksymalny czas naświetlania w przypadku użycia lampy
błyskowej wynosi 1/200 s. Aby zapobiec przekroczeniu
1/200 sekundy przy zdjęciach wykonywanych z użyciem
lampy błyskowej, aparat może dostosować wartość przysłony.
●● [
]: wartość przysłony (ang. aperture value), która odnosi się
do wielkości otworu przysłony wewnątrz obiektywu.
Podgląd głębi ostrości
Przysłona zmienia się tylko podczas fotografowania, a później pozostaje
otwarta. Głębia ostrości widoczna na ekranie może więc wydawać się
wąska lub płytka. Aby sprawdzić obszar, na który jest ustawiana ostrość,
przypisz funkcję [ ] (podgląd głębi ostrości) do jednego z przycisków
(= 94) i go naciśnij.
Zdjęcia
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Filmy
Ustaw czas naświetlania i przysłonę, aby uzyskać oczekiwaną ekspozycję.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych czasów naświetlania
można znaleźć w podrozdziale „Migawka” (= 211). Dostępne wartości
przysłony są zależne od obiektywu.
1
Włącz tryb [
].
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
2
Wprowadź ustawienie.
●● Ustaw czas naświetlania (1) za pomocą
pokrętła [
].
●● Ustaw przysłonę (2) za pomocą
pokrętła [
].
●● Naciśnij przycisk [ ] i ustaw czułość
ISO (3) za pomocą pokrętła [ ].
●● Gdy czułość ISO jest zablokowana,
znacznik poziomu ekspozycji (5) ilustrujący
wprowadzone ustawienia jest wyświetlany
na wskaźniku poziomu ekspozycji, aby
umożliwiać porównanie ze standardowym
poziomem ekspozycji (4). Znacznik
poziomu ekspozycji jest zastępowany
ikoną [ ] lub [ ] wówczas, gdy odchylenie
od standardowej ekspozycji przekracza
3 stopnie.
●● Czułość ISO jest zablokowana, a jasność
ekranu zmienia się po naciśnięciu spustu
migawki do połowy, jeśli ustawiono
czułość ISO [AUTO]. Jeśli standardowego
poziomu ekspozycji nie można uzyskać
przy zdefiniowanym czasie naświetlania
i przysłonie, czułość ISO jest wyświetlona
na pomarańczowo.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
89
●● Po ustawieniu czasu naświetlania i wartości przysłony poziom
ekspozycji może ulec zmianie, jeśli użytkownik zmodyfikuje
współczynnik powiększenia lub kompozycję ujęcia.
●● Gdy czułość ISO jest zablokowana, jasność ekranu może się
zmieniać w zależności od wprowadzonego przez użytkownika
ustawienia czasu naświetlania i wartości przysłony. Jasność
ekranu pozostanie jednak stała, gdy lampa błyskowa jest
podniesiona, a aparat działa w trybie [ ].
●● Po wybraniu dla czułości ISO ustawienia [AUTO] ekspozycja
może odbiegać od oczekiwań, ponieważ czułość ISO jest
dobierana pod kątem zapewnienia standardowej ekspozycji
z uwzględnieniem wybranych przez użytkownika wartości
czasu naświetlania i przysłony.
●● Automatyczny optymalizator jasności może wpływać na jasność
obrazu (= 70). Aby na stałe wyłączyć automatyczny optymalizator
] na ekranie
jasności w trybie [ ], naciśnij przycisk [
ustawień automatycznego optymalizatora jasności w celu dodania
znacznika [ ] do opcji [Wył.podczas eksp.ręczn.].
●● [ ]: Ręcznie
●● Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej
metody pomiaru (= 68).
●● Działanie aparatu można dostosować w taki sposób,
aby pokrętło [ ] służyło do regulacji czasu naświetlania,
] — do regulacji przysłony (= 94).
a pokrętło [
●● Następujące czynności są dostępne po skonfigurowaniu opcji
Czułość ISO z ustawieniem [AUTO].
-- Skoryguj ekspozycję za pomocą pokrętła korekty ekspozycji.
-- Naciśnij przycisk [ ], aby zablokować czułość ISO. Jasność
ekranu zostanie odpowiednio zmieniona.
●● Można również dostosować ustawienia w dolnej części ekranu,
dotykając elementu w celu zaznaczenia go, a następnie
dotykając/przeciągając pasek lub dotykając przycisków [ ][ ].
Fotografowanie z długimi
czasami naświetlania (tryb Bulb)
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zdjęcia są naświetlane tak długo,
jak długo trzymasz naciśnięty spust migawki.
1
Włącz ekspozycję w trybie Bulb.
●● Wybierz dla czasu naświetlania
ustawienie [BULB] w sposób podany
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Określone czasy naświetlania i wartości
przysłony (tryb [M])” (= 89).
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zdjęcia są naświetlane tak długo, jak
długo trzymasz spust migawki naciśnięty
do końca. W trakcie naświetlania widoczny
jest czas ekspozycji, jaki upłynął.
●● Aparat należy zamocować na statywie lub unieruchomić go
w inny sposób, aby zapobiec jego drganiom. W takim wypadku
należy również wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu (= 84).
●● Zdjęcia wykonywane w trybie Bulb mogą się cechować wyższym
poziomem zakłóceń i ziarnistości. Zakłócenia można ograniczyć,
wybierając dla opcji [Redukcja zakłóceń (dł.czas)] ustawienie
[AUTO] lub [ON] (= 87).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Do ekspozycji w trybie Bulb można też używać sprzedawanego
oddzielnie pilota zdalnego sterowania (= 168).
●● Po wybraniu dla opcji [Dotyk. migawka] ustawienia [Wł.] rozpoczęcie
fotografowania następuje po jednokrotnym dotknięciu ekranu,
a zakończenie — po jego ponownym dotknięciu. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu przy dotykaniu ekranu.
90
Ustawianie siły błysku
Zdjęcia
W trybach [
siły błysku.
], [
]i[
Filmy
] można wybrać jeden z trzech poziomów
1
Wybierz tryb błysku [Błysk ręczny].
●● Naciśnij przycisk [
] i na karcie
[ 5] wybierz opcję [Sterow. Lampą].
W menu [Nastawy lampy wbudow.]
wybierz dla opcji [Tryb błysku] ustawienie
[Błysk ręczny] (= 34).
2
Zdjęcia
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Filmy
Ustaw preferowany czas naświetlania, przysłonę i czułość ISO.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych czasów naświetlania
można znaleźć w podrozdziale „Migawka” (= 211). Dostępne wartości
przysłony są zależne od obiektywu.
1
Włącz tryb [
Inne tryby fotografowania
].
],
●● Po wprowadzeniu ustawień zostanie
wyświetlony poziom ilości światła.
]: Minimalna, [
]: Średnia,
[
[
]: Maksymalna
●● Można również ustawić poziom ilości światła, przechodząc
do MENU (= 34) i wybierając kolejno na karcie [ 5] >
menu [Sterow. Lampą] > opcję [Nastawy lampy wbudow.] >
].
opcję [Ilość światła
●● Ekran [Sterow. Lampą] (= 34) można również wyświetlić
w następujący sposób:
-- Naciśnij przycisk [ ] i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę.
-- Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, naciśnij przycisk [ ],
].
po czym niezwłocznie naciśnij przycisk [
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz ikonę [
(= 33).
2
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Tryb P
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji [ ].
Wprowadź ustawienie.
●● Podnieś lampę błyskową, naciśnij
przycisk [ ] i niezwłocznie wybierz
moc błysku za pomocą pokrętła [
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Nagrywanie filmów przy
określonych czasach naświetlania
i wartościach przysłony
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
]
Wprowadź ustawienia.
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Ustaw czas naświetlania za pomocą
pokrętła [
].
Menu ustawień
●● Ustaw wartość przysłony za pomocą
].
pokrętła [
Akcesoria
●● Naciśnij przycisk [ ] i ustaw czułość ISO
za pomocą pokrętła [ ].
Dodatek
Skorowidz
●● Niektóre ustawienia czasu naświetlania mogą powodować
migotanie ekranu podczas nagrywania przy świetle jarzeniowym
lub diodowym i ten efekt może zostać nagrany.
●● Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub
uniemożliwiać dokładną regulację ostrości.
●● Aby wyświetlić ekran [Sterow. Lampą] (= 34), można również
].
nacisnąć przycisk [ ] i dotknąć ikony [
91
●● Gdy czułość ISO jest zablokowana, znacznik poziomu ekspozycji
ilustrujący wprowadzone ustawienie jest wyświetlany na
wskaźniku poziomu ekspozycji, aby umożliwiać porównanie
ze standardowym poziomem ekspozycji. Znacznik poziomu
ekspozycji jest zastępowany ikoną [ ] lub [ ] wówczas, gdy
odchylenie od standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie.
●● W trybie [AUTO] czułość ISO można sprawdzić, naciskając spust
migawki do połowy. Jeśli przy wybranych przez użytkownika
wartościach czasu naświetlania i przysłony nie można uzyskać
standardowego poziomu ekspozycji, znacznik poziomu ekspozycji
przesunie się, wskazując odchyłkę od standardowej ekspozycji.
Znacznik poziomu ekspozycji jest zastępowany ikoną [ ] lub [ ]
wówczas, gdy odchylenie od standardowej ekspozycji przekracza
3 stopnie.
●● Można również dostosować ustawienia w dolnej części ekranu,
dotykając elementu w celu zaznaczenia go, a następnie
dotykając/przeciągając pasek lub dotykając przycisków [ ][ ].
●● Ostrość można zablokować podczas nagrywania, dotykając
]. Pojawi się wtedy ikona [
].
ikony [
Dostosowywanie ustawień
i wyświetlania
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Konfigurowanie wyświetlanych informacji
Można dostosować ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku [
]
na ekranie fotografowania. Można również decydować, jakie informacje
będą wyświetlane.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Na karcie [ 1] wybierz w menu
[Wyśw. informacji o fotografowaniu]
opcję [Inf. na ekranie/ustaw. przełącz.],
a następnie naciśnij przycisk [ ]
(= 34).
2
Wprowadź ustawienie.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz ekran, którego nie
chcesz oglądać, a następnie naciśnij
przycisk [ ], aby usunąć znacznik [ ].
Ponowne naciśnięcie przycisku [ ]
spowoduje dodanie znacznika [ ],
czyli wybranie ekranu do wyświetlania.
●● Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij
].
przycisk [
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po lewej stronie przedstawiono przykładowy ekran z opcjami
zaznaczonymi w punkcie 2.
●● Nie można skonfigurować ekranu w taki sposób, aby nie było
na nim żadnych znaczników [ ] lub zaznaczona była tylko
pozycja [INFO. Szyb. nast.].
92
Dostosowywanie wyświetlanych informacji
●● Wybierz opcję [Własny tr. wyśw. 1]
lub [Własny tr. wyśw. 2] w sposób
podany w punktach 1–2 w podrozdziale
„Konfigurowanie wyświetlanych
informacji” (= 92), a następnie
naciśnij przycisk [
].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz informacje, które
mają być wyświetlane, a następnie
naciśnij przycisk [ ], aby dodać
znacznik [ ].
●● Aby zobaczyć przykładowy widok,
]
naciśnij przycisk [
w celu powrotu do ekranu
[Inf. na ekranie/ustaw. przełącz.].
●● Aby wyświetlić wzorzec mniejszej siatki, wybierz kolejno:
kartę [ 1] > opcję [Wyśw. informacji o fotografowaniu] >
opcję [Wyświetl. siatki].
●● Poniższe ustawienia są dostępne po wybraniu kolejno:
karty [ 1] > opcji [Wyśw. informacji o fotografowaniu] >
opcji [Histogram].
-- Przełączenie z histogramu jasności na histogram RGB.
-- Zmniejszenie wielkości wyświetlanego histogramu.
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Konfigurując funkcje indywidualne na karcie [ 1] menu (= 34), można
dostosować sposób funkcjonowania aparatu zgodnie z preferencjami
dotyczącymi fotografowania. Często używane funkcje można również
przypisywać do określonych pokręteł i przycisków.
1
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz typ funkcji, którą chcesz
dostosować.
●● Naciśnij przycisk [
kartę [ 1] (= 34).
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
] i wybierz
Inne tryby fotografowania
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz rodzaj funkcji
([Ekspozycja] lub [Inne]), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
2
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Wybierz funkcję.
●● Wybierz jedną z funkcji za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokręteł [
][
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Tryb wyświetlania
],
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
3
Wybierz jedną z opcji.
●● Wybierz jedną z opcji za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● Po zakończeniu wprowadzania ustawień
naciśnij przycisk [ ], aby ponownie
wyświetlić poprzedni ekran.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
93
Typ funkcji
Ekspozycja
Funkcja
Opis
Ustawienie wartości [1:Włącz]
umożliwia w trybie [ ] wybranie
Dodatkowe
dla czułości ISO ustawienia [H]. [H]
czułości (ISO)
odpowiada czułości ISO 12 800.
Ustaw wartość [1:Włącz],
aby umożliwić automatyczne
dostosowanie czasu naświetlania
i wartości przysłony w celu
uzyskania poziomu ekspozycji
Bezpieczne
przesuw.ekspozycji zbliżonego do standardowej
ekspozycji, którego nie można
uzyskać przy czasie naświetlania
lub wartości przysłony ustawionym
] lub [
].
w trybie [
Ustawienie wartości [1:Odwrotny]
powoduje odwrócenie kierunku
Kierunek obracania regulacji czasu naświetlania
], [
]
i przysłony w trybach [
w Tv/Av
i [ ] za pomocą pokręteł [
],
[
] i [ ].
Ustawienia własne
Inne
Zwolnij mig. bez
obiektywu
Chowaj obiektyw
po wył. zasil.
Często używane funkcje można
przypisywać do pokręteł i przycisków
(= 94).
Ustaw wartość [1:Włącz], aby
umożliwić fotografowanie bez
podłączonego obiektywu za pomocą
spustu migawki lub przycisku
filmowania.
Określ, czy obiektyw powinien być
automatycznie cofany po wyłączeniu
aparatu.
●● Aby anulować wszystkie zmiany na karcie [ 1] i przywrócić
ustawienia domyślne, wybierz opcję [Kasowanie nast. funkcji C.Fn]
na ekranie widocznym w punkcie 1, wybierz opcję [Tak]
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Ustawienie [H] jest niedostępne po skonfigurowaniu opcji
[Priorytet jasnych partii obr.] z ustawieniem [D+] (= 70),
nawet przy opcji [Dodatkowe czułości (ISO)] skonfigurowanej
z ustawieniem [1:Włącz].
●● Bezpieczne przesuwanie ekspozycji jest wyłączone
po zadziałaniu lampy błyskowej.
●● Funkcja automatycznego cofania obiektywu po wyłączeniu
zasilania jest dostępna tylko w przypadku obiektywów
obsługujących tę funkcję.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Przypisywanie funkcji do pokręteł i przycisków
Można zmieniać funkcje przypisane do spustu migawki, przycisku [ ]
albo pokrętła [
], [ ] lub [
] oraz przypisywać często używane
funkcje do przycisku [
], przycisku filmowania lub innych przycisków.
1
Przejdź do ekranu przypisywania
funkcji.
●● W menu [Inne] wybierz opcję [Ustawienia
własne] w sposób podany w punktach 1–2
w podrozdziale „Konfigurowanie funkcji
indywidualnych” (= 93).
2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przypisz funkcję.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokręteł [
][ ] wybierz pokrętło lub
przycisk, któremu chcesz przypisać
funkcję, a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Podczas przypisywania funkcji do spustu
migawki lub przycisku [ ] wybierz
odpowiednią funkcję za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
94
●● W przypadku przypisywania funkcji
do pokręteł [
][ ][
] wybierz
najpierw opcję [Pokrętła], a następnie
wybierz odpowiednią funkcję.
●● W przypadku przypisywania pokrętła
] wybierz tryb fotografowania
[
za pomocą przycisków [ ][ ], wybierz
funkcję do przypisania (za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● W przypadku przypisywania przycisku
], [
], [ ], [
], [ ] lub przycisku
[
filmowania wybierz odpowiednią funkcję
za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ] lub
pokrętła [
][ ].
Spust migawki lub
przycisk [ ]
●● Po zakończeniu wprowadzania ustawień
naciśnij przycisk [ ], aby ponownie
wyświetlić poprzedni ekran. W przypadku
opcji [Ustaw funkcje
] naciśnij
przycisk [
], aby ponownie
wyświetlić poprzedni ekran.
Umożliwia blokowanie
ekspozycji za pomocą
[AF/Blokada AE] przycisku [ ] po ustawieniu
ostrości poprzez naciśnięcie
spustu migawki do połowy.
Umożliwia blokowanie
ekspozycji poprzez naciśnięcie
[Blokada AE/AF] spustu migawki do połowy
i ustawianie ostrości za
pomocą przycisku [ ].
Umożliwia blokowanie ostrości
[AF/Blokada AF,
za pomocą przycisku [ ].
bez blok. AE]
Umożliwia włączanie korekty
ekspozycji poprzez naciśnięcie
[AE/AF,
spustu migawki do połowy
bez blokady AE]
i ustawianie ostrości za
pomocą przycisku [ ].
][
Po przypisaniu funkcji [Av/Tv] można w trybie [ ]
],
] ustawiać przysłonę za pomocą pokrętła [
a czas naświetlania — za pomocą pokrętła [ ].
Pokrętło [
]
],
Konfigurowanie funkcji przypisanej w trybie [
[
], [ ], [ ] lub [ ] można włączyć, obracając
pokrętłem [
].
Przycisk [
]
Pokrętła [
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Przycisk
filmowania
[
] (przycisk [
[
] (przycisk [ ])
[ ] (przycisk [
]) Naciśnij przycisk, aby uaktywnić przypisaną
funkcję.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
])
[ ] (przycisk [ ])
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
●● Aby przywrócić domyślne funkcje przycisku [
], [
], [ ],
], [ ] i przycisku filmowania, wybierz ustawienie odpowiednio
[
], [ ], [
], [ ] i [ ].
[ ], [
●● Jeśli nie chcesz przypisywać do danego przycisku żadnych
funkcji, wybierz ikonę [ ].
●● Ikony, które po przypisaniu do przycisków otrzymują znacznik [ ],
sygnalizują, że dana funkcja jest niedostępna w aktualnych
warunkach działania.
●● Aby każdorazowe naciśnięcie przycisku powodowało rejestrowanie
zdjęć równocześnie w formacie JPEG i w formacie RAW, przypisz
do przycisku funkcję [ ].
●● Aby naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powodowało
wyświetlenie podglądu głębi ostrości przy określonej przysłonie,
przypisz do przycisku funkcję [ ].
●● Aby wyłączać przyciskiem wyświetlanie informacji na ekranie,
przypisz do przycisku funkcję [ ].
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
95
Dostosowywanie menu szybkich nastaw
Zdjęcia
Filmy
Wyświetlanie pozycji menu szybkich nastaw można dostosowywać.
Zmiana kolejności pozycji menu
Wybieranie pozycji do dodania do menu
1
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 2]
wybierz opcję [Układ menu szyb. nastaw],
a następnie naciśnij przycisk [ ] (= 34).
2
Wybierz ikony do dodania do menu.
●● Wybierz ikonę za pomocą przycisków
[ ][ ][ ][ ] lub pokrętła [ ], a następnie
naciskaj przycisk [ ], aby na ikonach,
które chcesz widzieć w menu szybkich
nastaw, umieszczać znacznik [ ].
●● Wybrane pozycje (ze znacznikiem [
będą widoczne na ekranie.
])
●● Pozycje bez znacznika [ ] można
konfigurować na karcie [ ] ekranu menu.
3
●● Ikony na ekranie widocznym w punkcie 2 można też wybierać,
dotykając ich.
Potwierdź wybór i zamknij ekran.
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz opcję
[Tak] (za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Na ekranie widocznym w punkcie 2
w podrozdziale „Wybieranie pozycji
do dodania do menu” (= 96) naciśnij
przycisk [
].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ] wybierz ikonę
do przeniesienia, a następnie
naciśnij przycisk [ ].
Tryb P
●● Wybierz nową pozycję za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Tryb wyświetlania
2
Potwierdź wybór i zamknij ekran.
●● Naciśnij przycisk [
], wybierz
opcję [Tak] (za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
●● Kolejność ikon można również zmieniać, przeciągając je.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W menu można wyświetlać maksymalnie 11 pozycji.
●● Ekran widoczny w punkcie 2 można też wyświetlić, przytrzymując
naciśnięty przycisk [ ], gdy wyświetlane jest menu szybkich nastaw.
96
3
Zapisywanie ustawień fotografowania
Zdjęcia
Filmy
Często używane tryby fotografowania i skonfigurowane przez siebie
ustawienia funkcji można zapisywać do późniejszego wykorzystania.
Aby potem uzyskać dostęp do zapisanych ustawień, wystarczy przestawić
pokrętło wyboru trybów w położenie [ ] lub [
]. W ten sposób można
zachować nawet ustawienia, które są zwykle usuwane po przełączeniu trybu
fotografowania lub wyłączeniu aparatu (np. ustawienia samowyzwalacza).
●● Tryby fotografowania ([ ], [
], [
]i[
])
], [
]i[
]
●● Ustawienia menu fotografowania
●● Nastawy Moje Menu (= 98)
1
2
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz własny tryb
fotografowania, do którego chcesz
przypisać ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Po pojawieniu się ekranu potwierdzenia
wybierz opcję [Tak] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Ustawienia, które można zapisywać
●● Opcje skonfigurowane w trybach [ ], [
(= 67–= 89)
Zapisz ustawienia.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Rejestrowanie],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Włącz tryb fotografowania, którego
ustawienia chcesz zapisać,
i odpowiednio zmień jego ustawienia.
Przejdź do ekranu przypisywania
funkcji.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [ 4] wybierz opcję
[Własny tryb fotograf. (C1, C2)],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Aby edytować zapisane ustawienia (z wyjątkiem ich trybu
] lub [
], zmień ustawienia,
fotografowania), wybierz ikonę [
a następnie powtarzaj czynności podane w punktach 2–3.
Ustawienia te nie będą stosowane w innych trybach fotografowania.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Aby przywrócić zapisanym ustawieniom ich wartości domyślne,
na ekranie widocznym w punkcie 3 wybierz opcję [Kasuj nastawy],
naciśnij przycisk [ ], a następnie wybierz własny tryb
fotografowania. Na wyświetlonym następnie ekranie potwierdzenia
wybierz opcję [Tak] i naciśnij przycisk [ ].
●● Aby w zapisanych ustawieniach automatycznie wprowadzane były
wszelkie zmiany ustawień dokonywane podczas fotografowania
]i[
], na ekranie widocznym w punkcie 3 wybierz
w trybach [
dla opcji [Autom. akt.nastaw] ustawienie [Włącz].
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
97
3
Zapisywanie często używanych pozycji menu
fotografowania (Moje menu)
Zdjęcia
Filmy
Na karcie [ 1] można zapisać maksymalnie sześć często używanych
pozycji menu fotografowania. Po dostosowaniu zawartości karty [ 1]
można szybko uzyskiwać dostęp do tych pozycji na jednym ekranie.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 1]
wybierz opcję [Dodaj kartę Moje Menu],
a następnie naciśnij przycisk [ ] (= 34).
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Na karcie [ 1] wybierz opcję
[Nastawy MY MENU1], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
2
Wprowadź ustawienie.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ] wybierz opcję
[Zarejestrowano w Moje Menu],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz pozycje menu
do zapisania (maks. sześć), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Pojawi się ikona [
].
W razie potrzeby zmień kolejność
pozycji w menu.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Sortuj
zarejestrowane pozycje], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Wybierz pozycję menu do przeniesienia
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
●● Zmień kolejność za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Pozycje wyszarzone w punkcie 2 również można przypisywać,
ale mogą one być niedostępne w niektórych trybach fotografowania.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Powtarzając tę procedurę od punktu 1, można dodać
maksymalnie kartę [ 5].
●● Po wybraniu na ekranie widocznym w punkcie 2 opcji
[Usuń wszyst. poz. na karcie] nastąpi usunięcie wszystkich
pozycji dodanych do karty.
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● Na ekranie [Zarejestrowano w Moje Menu], służącym
do zapisywania i usuwania pozycji, można je również
wybierać dotykowo.
●● Kolejność wyświetlania pozycji na ekranie [Sortuj zarejestrowane
pozycje] można też zmieniać, przeciągając je.
Skorowidz
●● Aby anulować zapisywanie, naciśnij
przycisk [ ]. Ikona [ ] zniknie z ekranu.
●● Naciśnij przycisk [
].
98
Zmiana nazw kart Moje menu
1
Usuwanie wszystkich kart Moje menu lub znajdujących
się na nich pozycji
Przewodnik podstawowy
Wybierz opcję [Zmień nazwę karty].
1
●● Wybierz opcję [Zmień nazwę karty]
w sposób podany w punkcie 2
w podrozdziale „Zapisywanie często
używanych pozycji menu fotografowania
(Moje menu)” (= 98), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
2
Zmień nazwę karty.
2
●● Wybór opcji [Usuń wszystkie pozycje]
spowoduje usunięcie wszystkich pozycji
dodanych do kart od [ 1] do [ 5].
Usuwanie karty Moje menu
●● Wybierz opcję [Usuń kartę] w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Zapisywanie często używanych pozycji
menu fotografowania (Moje menu)”
(= 98), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
2
Dostosowywanie wyglądu kart Moje menu
Można wybrać, który ekran ma być wyświetlany w trybie fotografowania
po naciśnięciu przycisku [
].
●● Na ekranie widocznym w punkcie 1
w podrozdziale „Zapisywanie często
używanych pozycji menu fotografowania
(Moje menu)” (= 98) wybierz opcję
[Widok menu], a następnie wybierz
odpowiednią pozycję.
Usuń pozycję.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Usuń pozycję.
●● Wybór opcji [Usuń wszyst. karty
Moje Menu] spowoduje usunięcie
wszystkich kart Moje menu
i przywrócenie domyślnej karty [ ].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
1
Wybierz jedną z pozycji.
●● Na ekranie widocznym w punkcie 1
w podrozdziale „Zapisywanie często
używanych pozycji menu fotografowania
(Moje menu)” (= 98) wybierz opcję
[Usuń wszyst. karty Moje Menu] lub
[Usuń wszystkie pozycje].
●● Wprowadź nową nazwę karty za pomocą
klawiatury ekranowej (= 35).
Wybierz opcję [Usuń kartę].
Przed użyciem
Widok normalny
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wyświetlanie ostatniego menu widocznego
podczas wykonywania poprzedniej czynności.
Wyświetl od karty
Wyświetlanie rozpoczyna się od ekranów kart [ ].
Moje Menu
Wyświetl tylko kartę
Ograniczenie widoku tylko do ekranów kart [ ].
MojeMenu
99
Wyświetlanie
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy
sposób.
1
Tryb wyświetlania
Przyjemne oglądanie zdjęć oraz przeszukiwanie ich i edytowanie na wiele
sposobów
●● Aby przygotować aparat do tych czynności, naciśnij przycisk [
w celu włączenia trybu wyświetlania.
]
●● Wyświetlanie i edycja zdjęć, których nazwy zostały zmienione
za pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego
użyciu albo zostały wykonane innym aparatem, może okazać się
niemożliwe.
Przejdź do trybu wyświetlania.
●● Przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Pojawi się ostatnio wykonane zdjęcie.
2
Wybierz zdjęcia.
●● Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, naciśnij
przycisk [ ] lub obróć pokrętłem [ ]
w lewo. Aby wyświetlić następne zdjęcie,
naciśnij przycisk [ ] lub obróć
pokrętłem [ ] w prawo.
●● Aby szybko przeglądać zdjęcia za
pomocą przycisków [ ][ ], należy je
dodatkowo przytrzymać po naciśnięciu.
●● Aby uzyskać dostęp do tego ekranu
(trybu przewijania), obróć szybko
pokrętłem [ ]. W trybie tym można
przeglądać zdjęcia za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby powrócić do wyświetlania
pojedynczego obrazu, naciśnij
przycisk [ ].
●● Aby przeglądać zdjęcia pogrupowane
według daty fotografowania, skorzystaj
z przycisków [ ][ ] w trybie przewijania.
●● Filmy są oznaczone ikoną [
].
Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.
100
3
Odtwórz filmy.
●● Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij
przycisk [ ], wybierz ikonę [ ]
za pomocą przycisków [ ][ ],
a następnie ponownie naciśnij
przycisk [ ].
4
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
●● Aby wyświetlić następne zdjęcie,
przeciągnij po ekranie w lewą stronę,
aby natomiast wyświetlić poprzednie
zdjęcie, przeciągnij w prawą stronę.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wyreguluj głośność.
●● Do regulacji głośności służą
przyciski [ ][ ].
●● Po zniknięciu wskaźnika głośności (1)
z wyświetlacza do regulacji głośności
służą przyciski [ ][ ].
5
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
Wstrzymaj odtwarzanie.
●● Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie,
naciśnij przycisk [ ].
●● Po zakończeniu filmu pojawi się
].
ikona [
●● Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania do trybu
fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.
●● Podczas wyświetlania obrazów RAW widoczne są białe linie
wskazujące współczynnik proporcji. Linie te znajdują się na górze
i dole obrazów zarejestrowanych z ustawieniem współczynnika
] oraz po lewej i prawej stronie obrazów
proporcji [
]
zarejestrowanych z ustawieniem współczynnika proporcji [
].
lub [
●● Aby wyłączyć funkcję przewijania, wybierz kolejno: MENU
4] > opcję [Przewijanie] > ustawienie [Wył.].
(= 34) > kartę [
●● Aby po przejściu w tryb wyświetlania pojawiało się na ekranie
ostatnie wyświetlane zdjęcie, wybierz kolejno: MENU (= 34) >
5] > opcję [Kontyn.wyśw] > ustawienie [Ost. zdjęc].
kartę [
●● Aby zmienić efekt przejścia między zdjęciami, przejdź do MENU
4] wybierz odpowiedni efekt, korzystając
(= 34) i na karcie [
z opcji > [Efekt przejścia].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Aby przejść do trybu przewijania,
kilkakrotnie przeciągnij szybko w lewo
lub w prawo.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● W trybie przewijania możesz też
przeglądać zdjęcia, przeciągając
po ekranie w lewo lub w prawo.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Dotknięcie środkowego zdjęcia powoduje
przywrócenie wyświetlania pojedynczego
obrazu.
Tryb wyświetlania
●● Aby w trybie przewijania przeglądać
zdjęcia pogrupowane według dat
wykonania, przeciągaj szybko po ekranie
w górę lub w dół.
Funkcje bezprzewodowe
●● Aby rozpocząć odtwarzanie
filmu, w punkcie 3 w podrozdziale
„Wyświetlanie” (= 100) dotknij ikony [
Akcesoria
].
●● Aby wyregulować poziom głośności
podczas odtwarzania filmu, szybko
przeciągnij pionowo w górę lub w dół
ekranu.
Menu ustawień
Dodatek
Skorowidz
●● Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij
ekranu. Zostanie wyświetlony ten ekran
i aparat będzie gotowy do następnej
operacji.
-- Dotknij przycisku [ ], aby wyświetlić
panel głośności, a następnie wyreguluj
głośność za pomocą przycisków [ ][ ].
101
-- Aby przełączać klatki, dotykaj paska
przewijania albo przeciągaj w lewo lub
w prawo.
-- Aby wznowić odtwarzanie, dotknij
ikony [ ].
-- Aby powrócić do ekranu widocznego
w punkcie 2 w podrozdziale
„Wyświetlanie” (= 100), dotknij
ikony [ ].
Przełączanie trybów wyświetlania
Naciśnij przycisk [
] w trybie wyświetlania, aby przełączyć między
brakiem ekranu informacyjnego, ekranem informacyjnym 1 (podstawowe
informacje) i ekranem informacyjnym 2 (szczegółowe informacje).
●● Przełączanie trybów wyświetlania jest niemożliwe, gdy aparat jest
podłączony przez sieć Wi‑Fi do urządzeń innych niż drukarki.
Dostosowywanie wyświetlanych informacji
o fotografowaniu
Można dostosować informacje wyświetlane na poszczególnych ekranach.
Dostępne informacje szczegółowo omówiono w podrozdziale „Podczas
odtwarzania” (= 191).
1
Przejdź do ekranu ustawień.
2
Wybierz informacje, które powinny
być wyświetlane.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz informacje, które
mają być wyświetlane, a następnie naciśnij
przycisk [ ], aby dodać znacznik [ ].
●● Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij
].
przycisk [
●● Po lewej stronie przedstawiono przykładowy ekran z opcjami
zaznaczonymi w punkcie 2.
●● Aby wyświetlić szczegóły ustawień trybu [ ], dodaj znacznik [ ]
do opcji [Wyśw. inf. 2]. Te informacje dotyczące ustawień,
a następnie ekran [Wyśw. inf. 2], będą wyświetlane po naciśnięciu
].
przycisku [
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Ostrzeżenie o prześwietleniu (w przypadku
najjaśniejszych obszarów zdjęcia)
Zdjęcia
Przed użyciem
Funkcje bezprzewodowe
Filmy
Wyświetlanie prześwietlonych najjaśniejszych obszarów zdjęcia jako
migających fragmentów kadru.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie
[
4] wybierz opcję [Alarm prześw.],
a następnie wybierz ustawienie [Włącz].
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie [ 5]
wybierz opcję [Wyśw. inf. o odtwarzaniu],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
102
Wyświetlanie punktów AF
Histogram RGB
Zdjęcia
Sprawdź ramkę AF, w której obrębie była ustawiona ostrość w trakcie
wykonywania zdjęcia, wyświetlając wokół niej czerwoną obwódkę.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie
[
4] wybierz opcję [Wyśw.punk. AF],
a następnie wybierz ustawienie [Włącz].
Wyświetlanie siatki
Zdjęcia
Przed użyciem
Filmy
Filmy
Wyświetl siatkę.
●● Naciśnij przycisk [
], na karcie
[
4] wybierz opcję [Siatka odtwarz.],
a następnie wybierz odpowiednie
ustawienie.
Zdjęcia
Filmy
●● Na ekranie informacyjnym 3 jest
wyświetlany histogram RGB
przedstawiający rozkład składników
koloru czerwonego (R), zielonego (G)
i niebieskiego (B) w obrazach.
Oś pozioma odnosi się do jasności
składowej R, G lub B, a oś pionowa
wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga
dany poziom jasności. Histogram ten
umożliwia sprawdzanie charakterystyki
kolorów obrazu.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Histogram RGB może też być wyświetlany na górze ekranów
5] wybierz w opcji
informacyjnych 2–8. Na karcie [
[Wyśw. inf. o odtwarzaniu] jeden z ekranów informacyjnych
], wybierz opcję [RGB]
(2–8), naciśnij przycisk [
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]), a następnie
naciśnij przycisk [ ]. Uwaga: na dole ekranu informacyjnego 3
wyświetlany jest histogram jasności.
●● Histogram można również wyświetlić podczas fotografowania
(= 190).
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Histogram jasności
Zdjęcia
Filmy
●● Ekrany informacyjne 2–8 zawierają
górny wykres zwany histogramem
jasności, przedstawiający rozkład
jasności w obrazach. Oś pozioma odnosi
się do stopnia jasności, a oś pionowa
wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga
dany poziom jasności. Histogram
umożliwia sprawdzanie ekspozycji.
Wyświetlanie krótkich filmów utworzonych
podczas wykonywania zdjęć (przegląd filmowy)
Zdjęcia
Dodatek
Skorowidz
Filmy
Można wyświetlać przeglądy filmowe nagrane automatycznie w trybie [
(= 39) w danym dniu wykonywania zdjęć.
1
Przewodnik podstawowy
]
Wybierz zdjęcie.
●● Zdjęcia zarejestrowane w trybie [
są oznaczone ikoną [
].
]
●● Wybierz zdjęcie oznaczone ikoną
] i naciśnij przycisk [ ].
[
103
2
Odtwórz film.
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu ikonę [ ] (= 33).
●● Rozpocznie się odtwarzanie od początku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania zdjęć.
●● Po chwili ikona [
] zniknie z monitora aparatu, jeśli został
w nim wyłączony ekran informacyjny (= 102).
●● Przeglądy filmowe można także odtwarzać, dotykając ikony
] na ekranie w punkcie 1 i dotykając opcji [
]
[
na ekranie w punkcie 2.
Wyświetlanie według daty
Przeglądy filmowe można wyświetlać według daty.
1
Wybierz film.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [
2] wybierz opcję
[Wyś./odt. przeg. film.], a następnie
wybierz datę (= 34).
2
Odtwórz film.
●● Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij
przycisk [ ].
Przeglądanie i filtrowanie zdjęć
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Poruszanie się wśród zdjęć wyświetlanych
w postaci miniatur
Zdjęcia
Przewodnik zaawansowany
Filmy
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko
odnajdywać poszukiwane fotografie.
1
Wyświetl zdjęcia w postaci miniatur.
●● Aby wyświetlić zdjęcia w postaci miniatur,
] w prawo.
obróć pokrętłem [
Aby wyświetlić większą liczbę zdjęć
równocześnie, ponownie obróć pokrętło.
●● Aby wyświetlić mniejszą liczbę zdjęć
] w lewo.
naraz, obróć pokrętłem [
Liczba zdjęć jest zmniejszana zawsze
po obróceniu pokrętła.
2
Wybierz zdjęcie.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Do przewijania listy zdjęć służy
pokrętło [ ].
Akcesoria
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ][ ][ ].
Dodatek
●● Wokół wybranego zdjęcia pojawia się
pomarańczowa ramka.
Skorowidz
●● Aby obejrzeć wybrane zdjęcie w trybie
wyświetlania pojedynczego obrazu,
naciśnij przycisk [ ].
104
●● Aby używać przycisków [ ] i [
] w sposób analogiczny do
] w punkcie 1, wybierz kolejno: MENU (= 34) >
pokrętła [
5] > opcję [Zm.roz.
] > ustawienie [Włącz].
kartę [
●● Aby wyłączyć efekt wyświetlania 3D (widoczny po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisków [ ][ ] lub po szybkim obróceniu
4] >
pokrętłem [ ]), wybierz kolejno: MENU (= 34) > kartę [
opcję [Efekt miniatur] > ustawienie [Wył.].
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
●● Zsuń palce, aby przełączyć tryb
wyświetlania pojedynczego obrazu
na tryb widoku miniatur.
●● Aby wyświetlić więcej miniatur na każdym
ekranie, ponownie zsuń palce.
●● Przeciągnij w górę lub w dół na ekranie,
aby przewinąć wyświetlaną listę zdjęć.
●● Aby wyświetlić mniej miniatur na każdym
ekranie, rozsuń palce.
●● Dotknij zdjęcia, aby je wybrać,
a następnie dotknij go ponownie,
aby obejrzeć w trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu.
Powiększanie podwójnym dotykiem
●● Szybko dotknij ekranu dwa razy,
aby powiększyć zdjęcie w przybliżeniu
trzykrotnie.
●● Aby ponownie wyświetlić pojedyncze
zdjęcie zamiast widoku powiększonego,
szybko dotknij ekranu dwa razy.
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra
Zdjęcia
Przed użyciem
Filmy
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci, można
przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków danego filtra. Całe grupy
odfiltrowanych zdjęć można też chronić (= 109) i usuwać (= 111) naraz.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Ocena
Wyświetlanie ocenianych zdjęć (= 114).
Podstawowe informacje
o aparacie
Do dat zdjęć
Wyświetlanie zdjęć wykonanych w określonym dniu.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Ludzie
Wyświetlanie zdjęć z wykrytymi twarzami.
Zdjęcia/film
Wyświetlanie zdjęć, filmów lub filmów nagranych
w trybie [ ] (= 39).
1
Wybierz pierwszy warunek.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ]. Wybierz warunek
za pomocą przycisków [ ][ ].
●● Po wybraniu pozycji [ ] można
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wyświetlać tylko zdjęcia,
które spełniają dany warunek.
Aby wykonać jakąś czynność dla całej
grupy takich zdjęć, naciśnij przycisk [ ]
i przejdź do czynności z punktu 3.
2
Wybierz drugi warunek i wyświetl
odfiltrowane zdjęcia.
●● Po wybraniu pozycji [ ], [ ] lub [ ]
jako pierwszego warunku wybierz drugi
warunek za pomocą przycisków [ ][ ],
a następnie za pomocą pokrętła [ ]
wyświetlaj tylko zdjęcia spełniające
oba warunki.
●● Aby przełączyć się na ekran
odfiltrowanych zdjęć, naciśnij przycisk [ ]
i przejdź do punktu 3.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
105
3
Wyświetl zdjęcia z użyciem filtru.
●● Zdjęcia spełniające warunki będą
wyświetlane w żółtych ramkach.
Aby wyświetlać tylko te zdjęcia, korzystaj
z przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● Aby anulować wyświetlanie zdjęć
z użyciem filtrów, naciśnij przycisk [
wybierz opcję [ ] w menu opcję
i naciśnij przycisk [ ].
],
●● Jeśli dla danych warunków aparat nie znalazł żadnych
spełniających je zdjęć, warunki te będą niedostępne.
Przeskakiwanie między zdjęciami za pomocą
pokrętła głównego
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
W celu szybkiego znajdowania i wyświetlania zdjęć można za pomocą
pokrętła głównego przefiltrować widok fotografii przy użyciu wybranych
przez siebie warunków.
Wyświetlanie ocenianych zdjęć (= 114).
Umożliwia przeskok do pierwszego zdjęcia
z danej grupy fotografii wykonanych w tym
samym dniu.
Inne tryby fotografowania
Umożliwia przeskakiwanie o 10 zdjęć.
●● Warunki można także zmieniać, dotykając ekranów opisanych
w punktach 1 i 2.
1
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Wybierz jeden z warunków.
●● W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu wybierz warunek (czyli metodę
przeskoku), obracając najpierw
pokrętłem [
], a następnie korzystając
z przycisków [ ][ ].
2
Wyświetl zdjęcia spełniające
wybrany warunek lub przeskakuj
o określoną liczbę obrazów.
●● Obracaj pokrętłem [
], aby wyświetlać
tylko zdjęcia spełniające warunek, czyli
przeskakiwać w przód i w tył o określoną
liczbę zdjęć.
●● Aby przełączać zdjęcia z różnymi ocenami, użyj przycisku [
] podczas przeglądania zdjęć
●● Obracanie pokrętłem [
w widoku miniatur powoduje przeskok do poprzedniego lub
następnego zdjęcia zgodnie z metodą przeskoku wybraną
w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu.
●● Warunek (czyli metodę przeskoku) można też wyznaczyć,
5] >
wybierając kolejno: MENU (= 34) > kartę [
].
opcję [Skoki za pom.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Umożliwia przeskakiwanie o 100 zdjęć.
●● Przy wyświetlaniu znalezionych zdjęć (w punkcie 3) dostępne
są opcje przedstawione w podrozdziałach „Poruszanie się
wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur” (= 104),
„Powiększanie zdjęć” (= 107) i „Wyświetlanie pokazów
przezroczy” (= 108). Można również stosować operacje
związane z obrazem w odniesieniu do wszystkich wyszukanych
zdjęć, wybierając opcję [Chroń wszystkie obrazy] w procedurach
opisanych w podrozdziale „Ochrona zdjęć” (= 109) albo opcję
[Wybierz wszystkie] w procedurach opisanych w podrozdziałach
„Usuwanie wielu zdjęć naraz” (= 112), „Dodawanie zdjęć do listy
drukowania (DPOF)” (= 180) i „Dodawanie zdjęć do fotoksiążki”
(= 183).
●● Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe
(= 115–= 118), pojawi się odpowiedni komunikat i znalezione
zdjęcia nie będą już wyświetlane.
●● Te same operacje można wykonać po naciśnięciu przycisku
] i wybraniu kolejno [
2] > [Wyszuk. obrazu].
[
Przewodnik zaawansowany
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
].
106
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
●● Do poprzedniego lub następnego
zdjęcia można też przeskakiwać zgodnie
z metodą przeskoku wybraną w punkcie 1
w podrozdziale „Przeskakiwanie między
zdjęciami za pomocą pokrętła głównego”
(= 106), przeciągając dwoma palcami
po ekranie w lewo lub w prawo.
Opcje wyświetlania zdjęć
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Powiększanie zdjęć
Przewodnik zaawansowany
Zdjęcia
1
Filmy
Powiększ zdjęcie.
●● Każdy obrót pokrętła [
] w lewo
powoduje około 10-krotne powiększenie
zdjęć.
●● Przybliżone położenie wyświetlanego
obszaru (1) jest wskazywane dla lepszej
orientacji.
●● Aby zmniejszyć widok zdjęć, obróć
] w prawo.
pokrętłem [
2
W razie potrzeby zmieniaj położenie
wyświetlanego obszaru i przełączaj
zdjęcia.
●● Położenie wyświetlanego obszaru
można zmieniać za pomocą przycisków
[ ][ ][ ][ ]. Naciskając przycisk [ ],
możesz przełączyć się na ramkę AF,
w której obrębie była ustawiona ostrość
w trakcie fotografowania.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Za pomocą pokrętła [ ] możesz
wyświetlać inne zdjęcia, zachowując
współczynnik powiększenia.
107
Wyświetlanie pokazów przezroczy
●● Aby powrócić z ekranu powiększenia do trybu wyświetlania
].
pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk [
5], można
●● Korzystając z opcji [Powiększenie (ok.)] na karcie [
określić stopień powiększenia stosowany w trybie wyświetlania
] w lewo.
pojedynczego obrazu przy obracaniu pokrętłem [
Po wybraniu ustawienia [Użyj ostatniego powiększenia] stopień
powiększenia będzie identyczny z użytym ostatnim razem przed
]. Po wybraniu ustawienia
naciśnięciem przycisku [
[Rzecz.rozmiar (od wybr. punktu)] piksele obrazu są wyświetlane
w przybliżeniu w pełnym rozmiarze, a zdjęcie jest wyśrodkowane
względem ramki AF, w której obrębie była ustawiona ostrość.
] w sposób analogiczny do
●● Aby używać przycisków [ ] i [
] w punkcie 1, wybierz kolejno: MENU (= 34) >
pokrętła [
5] > opcję [Zm.roz.
] > ustawienie [Włącz].
kartę [
Zdjęcia
Filmy
Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można wyświetlać automatycznie
w sposób przedstawiony poniżej.
●● Naciśnij przycisk [
], a następnie
wybierz opcję [Pokaz przezr.]
na karcie [
1] (= 34).
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Start],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Pokaz przezroczy rozpocznie się kilka
sekund po wyświetleniu komunikatu
[Pobieranie obrazu].
] powoduje
●● Naciśnięcie przycisku [
zatrzymanie pokazu przezroczy.
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
●● Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii
w aparacie (= 30) są wyłączone.
●● Aby powiększyć obraz, rozsuń palce.
●● Powtarzając tę czynność, można
powiększać zdjęcia do maksymalnego
współczynnika (około 10x).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Położenie wyświetlanego obszaru można
zmieniać, przeciągając go po ekranie.
●● Aby pomniejszyć obraz, zsuń palce.
●● Aby przywrócić tryb wyświetlania
pojedynczego obrazu, dotknij ikony [
Przed użyciem
].
●● Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij przycisk [ ].
●● Podczas wyświetlania można przełączać zdjęcia za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]. Aby skorzystać z szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk [ ] lub [ ].
●● Można skonfigurować powtarzanie pokazu przezroczy,
czas wyświetlania poszczególnych zdjęć i przejścia między
zdjęciami na ekranie wyświetlanym po wybraniu opcji [Nastawy]
i naciśnięciu przycisku [ ] (= 34).
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Pokaz przezroczy można też przerwać, dotykając ekranu.
108
2
Ochrona zdjęć
Określ sposób wyboru.
●● Wybierz żądaną opcję (= 34).
Zdjęcia
Filmy
Warto chronić ważne zdjęcia, aby zapobiegać ich przypadkowemu
usunięciu (= 111).
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz opcję [
]
w menu, a następnie wybierz ustawienie
[
] (naciśnij przyciski [ ][ ] lub obróć
pokrętło [ ]). Pojawi się ikona [ ].
●● Aby anulować ochronę, wybierz
ustawienie [ ]. Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
●● Chronione zdjęcia na karcie pamięci zostaną usunięte
w przypadku jej sformatowania (= 153).
●● Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej
w aparacie funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób,
należy najpierw anulować ochronę.
Za pomocą menu
●● Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij
].
przycisk [
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1
Wybierz opcję [Wybierz].
●● Wybierz opcję [Wybierz] w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Za pomocą menu” (= 109),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Pojawi się ikona [ ].
●● Aby anulować wybieranie, naciśnij
ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ]
zniknie z ekranu.
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
] i na karcie
[
1] wybierz opcję [Ochrona] (= 34).
3
Włącz ochronę zdjęcia.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
komunikat potwierdzający.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
109
●● Zdjęcia nie będą chronione, jeśli przed wykonaniem czynności
podanych w punkcie 3 nastąpi zmiana trybu fotografowania lub
wyłączenie aparatu.
3
Wybierz zdjęcie końcowe.
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wybrać opcję
[Ostatni obraz], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
●● Zdjęcia można też wybierać lub usuwać, dotykając ekranu
w punkcie 2, a do ekranu potwierdzenia można przejść,
].
dotykając ikony [
●● Zdjęcia można też chronić, dotykając opcji [Tak] na ekranie
widocznym w punkcie 3.
Wybieranie zakresu
●● Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków
[ ][ ] lub pokrętła [ ], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Zdjęć poprzedzających zdjęcie
początkowe nie można wybierać jako
zdjęcia końcowego.
4
1
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
●● Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Za pomocą menu” (= 109),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2
Wybierz zdjęcie początkowe.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Włącz ochronę zdjęć.
●● Naciśnij przyciski [ ], aby wybrać
opcję [Ochrona], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
●● Zdjęcie początkowe lub końcowe można też wybrać za pomocą
pokrętła [ ], gdy wyświetlany jest górny ekran widoczny
w punktach 2 i 3.
●● Aby anulować ochronę grup zdjęć, wybierz w punkcie 4 opcję
[Odblokuj].
●● Ekran wyboru zdjęcia początkowego i końcowego można też
wyświetlić, dotykając jednego ze zdjęć u góry ekranu widocznego
w punkcie 2 lub 3.
●● Zdjęcia można też chronić, dotykając opcji [Ochrona] na ekranie
widocznym w punkcie 4.
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
110
Ochrona wszystkich zdjęć naraz
1
Wybierz opcję [Chroń wszystkie
obrazy].
●● Wybierz opcję [Chroń wszystkie obrazy]
w sposób podany w punkcie 2
w podrozdziale „Za pomocą menu”
(= 109), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
2
Włącz ochronę zdjęć.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć naraz
Można anulować ochronę wszystkich zdjęć naraz.
Aby anulować ochronę, wybierz opcję [Odbezpiecz wszystkie obrazy]
w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Ochrona wszystkich zdjęć
naraz” (= 111), a następnie wykonaj czynności podane w punkcie 2.
Usuwanie obrazów
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Należy
przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać. Chronionych zdjęć nie można jednak usuwać (= 109).
1
Wybierz zdjęcie, które ma zostać
usunięte.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [
2
].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Usuń zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk [
Przewodnik podstawowy
].
●● Po pojawieniu się pytania [Usunąć?]
wybierz opcję [Usuń] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Bieżące zdjęcie zostanie usunięte.
●● Aby anulować usuwanie, za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]
wybierz opcję [Anuluj], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● W przypadku zdjęć zapisanych zarówno w formacie RAW,
jak i formacie JPEG, naciśnięcie przycisku [ ] podczas
wyświetlania zdjęcia umożliwia wybranie opcji [Usuń ],
[Usuń JPEG] lub [Usuń +JPEG].
Skorowidz
●● Bieżące zdjęcie można także usunąć, dotykając w punkcie 2
opcji [Usuń].
111
Usuwanie wielu zdjęć naraz
2
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym zachować
ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Chronionych
zdjęć nie można jednak usuwać (= 109).
●● Aby anulować wybieranie, naciśnij
ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
Określanie sposobu wyboru
1
2
3
Określ sposób wyboru.
●● Wskaż metodę wyboru za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij
].
przycisk [
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
], a następnie
wybierz opcję [Usuń] na karcie [
1]
(= 34).
Wybierz opcję [Wybierz].
●● Wybierz opcję [Wybierz] w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Określanie sposobu wyboru” (= 112),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybierz zdjęcie.
●● Po wybraniu zdjęcia w sposób podany
w punkcie 2 w podrozdziale „Wybieranie
pojedynczych zdjęć” (= 109) pojawi się
na ekranie ikona [ ].
Usuń zdjęcia.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
komunikat potwierdzający.
Tryb P
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Wybranie zdjęcia zapisanego zarówno w formacie RAW,
jak i formacie JPEG, powoduje usunięcie obu wersji.
Wybieranie zakresu
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
1
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
●● Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób
podany w punkcie 2 w podrozdziale
„Określanie sposobu wyboru” (= 112),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2
Dodatek
Skorowidz
Wybierz zdjęcia.
●● Wskaż zdjęcia w sposób podany
w punktach 2–3 w podrozdziale
„Wybieranie zakresu” (= 110).
112
3
Usuń zdjęcia.
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wybrać
opcję [Usuń], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Obracanie zdjęć
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Zmiany układu zdjęcia i zapisania go można dokonać w przedstawiony
poniżej sposób.
1
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz
1
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu ikonę [ ] (= 33).
Wybierz opcję [Wybierz wszystkie].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz opcję [Wybierz wszystkie]
w sposób podany w punkcie 2
w podrozdziale „Określanie sposobu
wyboru” (= 112), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
2
Wybierz ikonę [ ].
Przewodnik podstawowy
2
Tryb P
Obróć zdjęcie.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz ikonę [ ] lub [ ],
aby obrócić zdjęcie o 90° w wybranym
kierunku. Aby zatwierdzić ustawienie,
naciśnij przycisk [ ].
Usuń zdjęcia.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Nie można obracać zdjęć, jeśli dla opcji [Auto-obracanie] wybrano
ustawienie [Wył.] (= 114).
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Za pomocą menu
Skorowidz
1
Wybierz opcję [Obracanie].
●● Naciśnij przycisk [
]
i na karcie [
1] wybierz
opcję [Obracanie] (= 34).
113
2
Obróć zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [
Ocenianie zdjęć
].
●● Naciśnij przycisk [ ], aby obrócić zdjęcie
o 90° w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Naciśnij ponownie,
aby obrócić o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, i naciśnij
trzeci raz w celu przywrócenia oryginalnej
orientacji zdjęcia.
●● Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij
].
przycisk [
Zdjęcia
Wykonując poniższe czynności, można wyłączyć funkcję automatycznego
obracania zdjęć, która powoduje obracanie zdjęć odpowiednio do bieżącej
orientacji aparatu.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [
4] wybierz opcję
[Auto-obracanie], a następnie
wybierz ustawienie [Wył.] (= 34).
●● „Wyświetlanie” (= 100), „Wyświetlanie pokazów przezroczy” (= 108),
„Ochrona zdjęć” (= 109), „Usuwanie obrazów” (= 111),
„Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)” (= 180),
„Dodawanie zdjęć do fotoksiążki” (= 183)
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie oceń zdjęcie
(= 33).
●● Aby usunąć oceny, powtórz tę procedurę,
ale wybierz ikonę [ ], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Za pomocą menu
1
Menu ustawień
Wybierz opcję [Ocena].
●● Naciśnij przycisk [
] i na karcie
[
1] wybierz opcję [Ocena] (= 34).
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
2
●● Nie można obracać zdjęć (= 113), jeśli dla opcji [Auto-obracanie]
wybrano ustawienie [Wył.]. Ponadto obrócone już zdjęcia będą
wyświetlane w ich pierwotnej orientacji.
Filmy
Zdjęcia można organizować za pomocą skali 1–5 ([ ], [ ], [ ], [ ], [ ]
lub [ ]). Wyświetlając tylko zdjęcia z określoną oceną, można ograniczyć
czynności opisane w poniższych podrozdziałach tylko do zdjęć z tą oceną.
●● Na ekranie przedstawionym w punkcie 2 można dotknąć
] w celu przywrócenia pierwotnego poziomu lub
ikony [
] w celu powrócenia do ekranu menu.
dotknąć ikony [
Wyłączanie automatycznego obracania
Przed użyciem
Wybierz i oceń zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie (za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]),
a następnie wybierz jego ocenę
za pomocą przycisków [ ][ ].
114
3
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
komunikat potwierdzający.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Oceny nie są stosowane, jeśli przed ukończeniem procesu
konfiguracji, opisanego w punkcie 3, nastąpi przełączenie
do trybu fotografowania lub wyłączenie aparatu.
●● Zdjęcia można też oceniać, dotykając opcji [ ][
części ekranu przedstawionego w punkcie 2.
Edytowanie zdjęć
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
●● Zdjęcia można edytować (= 115–= 118), tylko gdy na karcie
pamięci jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Gdy na ekranie edycji wyświetlana jest ikona [
], można
] zamiast naciskania przycisku [ ].
dotknąć ikony [
], można
●● Gdy na ekranie edycji wyświetlana jest ikona [
] zamiast naciskania przycisku [
].
dotknąć ikony [
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
] w dolnej
Zmiana rozmiaru zdjęć
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Zdjęcia
Filmy
Zapisywanie kopii zdjęć z niższą liczbą zarejestrowanych pikseli obrazu.
1
Wybierz wielkość obrazu.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz wielkość
obrazu (= 33).
●● Naciśnij przycisk [
2
].
Zapisz nowe zdjęcie.
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po pojawieniu się pytania [Zapisać nowy
obraz?] wybierz opcję [Tak] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
115
3
4
Wyświetl nowe zdjęcie.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Przetw. obraz],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Zmiana wymiarów zdjęć nie umożliwia zwiększenia liczby
zarejestrowanych pikseli obrazu.
●● Wybranie w punkcie 3 ustawienia [Pierwotny obraz] spowoduje
wyświetlenie pierwotnego obrazu.
Przed użyciem
●● Wykonaj czynności podane w punkcie 2
w podrozdziale „Zmiana rozmiaru zdjęć”
(= 115).
●● Zapisane zdjęcie zostanie wyświetlone.
●● Nie można edytować zdjęć wykonanych z ustawieniem liczby
zarejestrowanych pikseli obrazu [ ] (= 45).
●● Nie można edytować zdjęć RAW.
Zapisz kadr jako nowe zdjęcie
i wyświetl je.
], a następnie
●● Naciśnij przycisk [
wykonaj czynności podane w punkcie 3
w podrozdziale „Zmiana rozmiaru zdjęć”
(= 115).
Kadrowanie
1
Wybierz opcję [Zmień wielkość].
●● Naciśnij przycisk [
]
i na karcie [
3] wybierz
opcję [Zmień wielkość] (= 34).
2
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
3
Wybierz wielkość obrazu.
●● Wybierz wielkość za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Zdjęcia
Filmy
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny plik graficzny.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ] (= 33).
Za pomocą menu
Przewodnik podstawowy
2
Ustaw rozmiar, pozycję
i współczynnik proporcji ramki
kadrowania.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Do zmiany wielkości ramki służy
pokrętło [
].
Dodatek
●● Do zmiany położenia ramki służą
przyciski [ ][ ][ ][ ].
●● Aby zmienić orientację ramki, obróć
pokrętło [ ] w celu wybrania opcji [
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Tryb P
Skorowidz
],
●● Aby zmienić współczynnik proporcji
ramki, obróć pokrętło [ ] w celu
wybrania opcji [ ]. Aby przełączać
współczynniki proporcji ([ ], [
],
[ ] i [ ]), naciskaj przycisk [ ].
116
3
Wyświetl podgląd skadrowanego
zdjęcia.
●● Obróć pokrętło [
ustawienie [ ].
], aby wybrać
●● Aby przełączać wyświetlanie
skadrowanego zdjęcia i ramki
kadrowania, naciskaj przycisk [
4
Stosowanie efektów filtrów
Przed użyciem
Można stosować efekty, odpowiadające fotografowaniu w trybach [ ],
[ ], [ ], [ ], [ ], [
] i [ ] w odniesieniu do zdjęć, i zapisywać je jako
oddzielne zdjęcia.
].
Zapisz kadr jako nowe zdjęcie
i wyświetl je.
●● Za pomocą pokrętła [ ] wybierz opcję [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Wykonaj czynności podane
w punktach 2–3 w podrozdziale
„Zmiana rozmiaru zdjęć” (= 115).
●● Nie można edytować zdjęć RAW.
●● Nie można ponownie kadrować zdjęć, które zostały już skadrowane.
●● Nie można zmieniać wymiarów skadrowanych zdjęć ani stosować
filtrów twórczych.
●● Skadrowane zdjęcia będą mieć mniejszą liczbę zarejestrowanych
pikseli obrazu niż zdjęcia przed kadrowaniem.
●● Podczas wyświetlania podglądu skadrowanego zdjęcia
w punkcie 3 można zmienić rozmiar, położenie i współczynnik
proporcji ramki kadrowania.
●● Operacje opisane w punkcie 2 można również wykonać, naciskając
], [
3] > [Kadrowanie], naciskając przycisk [ ],
przycisk [
wybierając zdjęcie i ponownie naciskając przycisk [ ].
1
Wybierz efekt.
●● Naciśnij przycisk [ ], wybierz w menu
ikonę [ ], a następnie wybierz efekt
(= 33).
●● Naciśnij przycisk [
2
].
Dostosuj efekt w miarę potrzeb.
●● [ ]: Wyreguluj kontrast za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● [ ]: Wyreguluj rozmycie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● [ ] lub [ ]: Wyreguluj poziom
intensywności efektu za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● [ ]: Wyreguluj nasycenie kolorów
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ].
]: Wyreguluj ton kolorów za pomocą
●● [
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
●● [ ]: Do zmiany wielkości ramki służy
przycisk [
], a do zmiany jej
położenia służą przyciski [ ][ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Położenie ramki kadrowania w punkcie 2 można też zmieniać,
przeciągając ją. Wielkość ramek można również zmieniać,
wykonując na ekranie gest szczypania do wewnątrz lub
na zewnątrz (= 108).
●● Operacje można również wykonać, dotykając ikon [ ], [ ],
] i [ ] w górnej części ekranu w punkcie 2.
[
117
3
3
Zapisz kadr jako nowe zdjęcie
i wyświetl je.
●● Naciśnij przycisk [
].
●● [ ]: Aby zmienić orientację ramki na pionową, naciśnij przyciski
[ ][ ] na ekranie, jak podano w punkcie 2. Do zmiany położenia
ramki służą przyciski [ ][ ]. Aby przywrócić poziomą orientację
ramki, posłuż się przyciskami [ ][ ].
],
●● Te same operacje można wykonać, naciskając przycisk [
a następnie [ 2] > [Filtry twórcze], wybierając zdjęcie i naciskając
przycisk [ ].
●● Można również dostosować efekt, dotykając lub przeciągając
pasek w dolnej części ekranu przedstawionego w punkcie 2.
W przypadku opcji [ ] można także przesunąć ramkę, dotykając
jej lub przeciągając ją po ekranie.
Korekta czerwonych oczu
Filmy
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których występuje efekt
czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można zapisać w osobnym pliku.
1
Wybierz opcję [Korekta czer. oczu].
●● Naciśnij przycisk [
], a następnie
na karcie [ 3] wybierz opcję [Korekta
czer. oczu] (= 34).
2
●● W razie potrzeby możesz powiększać
lub pomniejszać zdjęcia. Wykonaj
czynności podane w podrozdziale
„Powiększanie zdjęć” (= 107).
4
Zapisz kadr jako nowe zdjęcie
i wyświetl je.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Nowy plik],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
●● Zdjęcie zostanie zapisane w nowym pliku.
Tryb wyświetlania
], a następnie
●● Naciśnij przycisk [
wykonaj czynności podane w punkcie 3
w podrozdziale „Zmiana rozmiaru zdjęć”
(= 115).
●● Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
●● Aby zastąpić pierwotny obraz zdjęciem skorygowanym, wybierz
w punkcie 4 opcję [Zastąp]. W takim przypadku pierwotny obraz
zostanie usunięty.
●● Zdjęć chronionych nie można zastępować.
●● Zdjęć RAW nie można edytować w ten sposób.
●● Korektę czerwonych oczu można stosować do zdjęć JPEG,
które zostały również zapisane w formacie RAW, ale nie można
zastępować pierwotnego obrazu.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Zdjęcia można także zapisywać zdjęcia, dotykając opcji [Nowy plik]
lub [Zastąp] na ekranie przedstawionym w punkcie 4.
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [
Przed użyciem
].
●● Efekt czerwonych oczu wykryty przez
aparat zostanie skorygowany, a wokół
zmodyfikowanych obszarów zdjęcia
pojawią się ramki.
●● Wykonaj czynności podane
w punktach 2–3 w podrozdziale
„Zmiana rozmiaru zdjęć” (= 115).
Zdjęcia
Skoryguj zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk [
].
118
5
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Zdjęcia
Filmy
Obróbka w aparacie zdjęć zarejestrowanych w formacie RAW. Pierwotny
obraz RAW zostaje zachowany, a kopia jest zapisywana w pliku JPEG.
1
●● W przypadku wybrania ikony [ ]
wybierz opcję [Tak] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybierz obraz RAW.
●● Wybierz obraz RAW za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ].
2
●● Po wybraniu ikony [
do punktu 5.
] przejdź
Wyznacz warunki obróbki.
●● W przypadku wybrania ikony [ ] naciśnij
przycisk [ ], wybierz jedno z ustawień
za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
4
Wprowadź ustawienia
zaawansowane.
●● Wybierz efekt (za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]),
a następnie naciśnij przycisk [ ],
aby powrócić do ekranu widocznego
w punkcie 3.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [ ], a następnie
wybierz w menu ikonę [ ]. Wybierz
odpowiednią opcję (za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]).
3
Zapisz obraz.
●● W przypadku wybrania ikony [ ]
wybierz ustawienie [ ] za pomocą
przycisków [ ][ ][ ][ ]. Naciśnij
przycisk [ ], wybierz opcję [Tak]
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
ponownie przycisk [ ].
Regulacja jasności
Balans bieli
Styl obrazów
Automatyczny
optymalizator jasności
Redukow. zakłóceń —
High ISO
Jakość obrazu
Koryg. jasn. brzegów
Koryg. aber. chromat.
Korekcja dyfrakcji
Służy do regulowania jasności.
Umożliwia wybór balansu bieli.
Służy do wyboru stylu obrazów.
Umożliwia konfigurowanie automatycznego
optymalizatora jasności.
Umożliwia konfigurowanie redukcji zakłóceń.
Umożliwia wybór poziomu jakości obrazu
wyjściowego pliku JPEG.
Służy do korekcji winietowania wynikającego
z właściwości obiektywów.
Służy do korygowania aberracji chromatycznej
wynikającej z właściwości obiektywów.
Służy do korygowania utraty ostrości
powodowanej przez dyfrakcję.
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
119
●● Efekt dla warunku obróbki wybranego na ekranie widocznym
w punkcie 3 można też wskazać za pomocą pokrętła [ ].
●● Aby powiększyć obraz na ekranie widocznym w punkcie 3,
] w lewo.
obróć pokrętłem [
●● Bieżący obraz możesz porównać z pierwotnym, naciskając
] i obracając pokrętłem [ ] na ekranie
przycisk [
widocznym w punkcie 3. Aby powrócić do ekranu ustawień,
].
naciśnij przycisk [
●● Aby przywrócić pierwotne ustawienia, na ekranie widocznym
], wybierz opcję [Tak]
w punkcie 3 naciśnij przycisk [
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ]), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
●● Zaawansowane ustawienia funkcji oznaczonych na ekranie
] możesz wprowadzić,
widocznym w punkcie 4 ikoną [
].
naciskając przycisk [
Za pomocą menu
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1
Wybierz opcję [Wybierz].
●● Wybierz opcję [Wybierz] w sposób
podany w podrozdziale „Za pomocą
menu” (= 120), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
2
Wybierz zdjęcie.
●● Po wybraniu zdjęcia w sposób podany
w punkcie 2 w podrozdziale „Wybieranie
pojedynczych zdjęć” (= 109) pojawi się
na ekranie ikona [ ].
●● Aby anulować wybieranie, naciśnij
ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ]
zniknie z ekranu.
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Naciśnij przycisk [
]
i na karcie [
3] wybierz opcję
[Obróbka obrazu RAW] (= 34).
2
Określ sposób wyboru.
●● Aby przejść do następnego ekranu,
].
naciśnij przycisk [
3
Przeprowadź obróbkę obrazu.
●● Przeprowadź obróbkę obrazu w sposób
podany w punktach 2–5 w podrozdziale
„Obróbka obrazów RAW za pomocą
aparatu” (= 119).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Wybierz żądaną opcję (= 34).
●● Aby powrócić do ekranu menu,
].
naciśnij przycisk [
120
Wybieranie zakresu
Edytowanie filmów
1
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
●● Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w sposób podany w podrozdziale
„Za pomocą menu” (= 116),
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2
Wybierz zdjęcia.
●● Wskaż zdjęcia w sposób podany
w punktach 2–3 w podrozdziale
„Wybieranie zakresu” (= 110).
3
Przeprowadź obróbkę zdjęć.
●● Przeprowadź obróbkę zdjęć w sposób
podany w punktach 2–5 w podrozdziale
„Obróbka obrazów RAW za pomocą
aparatu” (= 119).
●● Obrazy powstałe w wyniku obróbki w aparacie nie będą identyczne
z przetworzonymi za pomocą aplikacji Digital Photo Professional.
●● Można wybrać maksymalnie 500 obrazów naraz.
●● W przypadku obróbki obrazów z poziomu menu należy w punkcie 3
wybrać odpowiednią pozycję za pomocą przycisków [ ][ ].
Przed użyciem
Zdjęcia
Filmy
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmu (nie dotyczy
to przeglądów filmowych, = 39).
1
Wybierz ikonę [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Wybierz ikonę [ ] w sposób podany
w punktach 1–5 w podrozdziale
„Wyświetlanie” (= 100), a następnie
naciśnij przycisk [ ].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Spowoduje to wyświetlenie panelu
i paska edycji filmów.
Tryb P
2
Zaznacz fragmenty do wycięcia.
●● (1) to panel edycji filmów, a (2) to pasek
edycji filmów.
●● Za pomocą przycisków [
ikonę [ ] lub [ ].
][
] wybierz
●● Aby zaznaczyć fragment, który ma
zostać wycięty (oznaczony ikoną [ ]),
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] zmień położenie
pomarańczowej ikony [ ] lub [ ].
Wytnij początek filmu (od symbolu [ ]),
wybierając ikonę [ ], a następnie wytnij
koniec filmu, wybierając ikonę [ ].
Inne tryby fotografowania
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po przesunięciu ikony [ ] lub [ ]
w inne miejsce niż zajmowane przez
znacznik [ ] w trybie [ ] zostanie
usunięty fragment poprzedzający
najbliższy znacznik [ ] po lewej stronie,
a w trybie [ ] zostanie usunięty
fragment następujący po najbliższym
znaczniku [ ] po prawej stronie.
121
3
Zobacz film poddany edycji.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz
ikonę [ ], a następnie naciśnij przycisk [ ].
Rozpocznie się wyświetlanie filmu
poddanego edycji.
Zmniejszanie rozmiaru plików
Rozmiar plików filmowych można zmniejszyć, kompresując je w poniższy
sposób.
●● Na ekranie widocznym w punkcie 4
w podrozdziale „Edytowanie filmów”
(= 121) wybierz ikonę [ ]. Wybierz
opcję [Nowy plik], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
●● Aby ponownie edytować film, powtórz
czynności podane w punkcie 2.
●● Aby anulować zmiany edycyjne, naciśnij
], wybierz opcję [Tak]
przycisk [
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ].
4
Zapisz edytowany film.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ]
wybierz ikonę [ ], a następnie
naciśnij przycisk [ ].
Przed użyciem
●● Wybierz opcję [Skompr. i zapisz],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Jakość obrazu po zastosowaniu kompresji przedstawia się następująco:
Przed kompresją
Po kompresji
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
●● Za pomocą przycisków [ ][ ][ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Nowy plik],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Funkcje bezprzewodowe
●● Wybierz opcję [Zap. bez komp.],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Menu ustawień
●● Film zostanie zapisany w nowym pliku.
Akcesoria
Dodatek
●● Aby zastąpić oryginalny film filmem przyciętym, wybierz w punkcie 4
opcję [Zastąp]. W takim przypadku oryginalny film zostanie usunięty.
●● Jeśli brakuje wolnego miejsca na karcie pamięci, dostępna będzie
tylko opcja [Zastąp].
●● Filmy mogą nie zostać zapisane, jeśli w trakcie zapisywania
wyczerpie się akumulator.
●● Podczas edytowania filmów należy w miarę możliwości korzystać
z całkowicie naładowanego akumulatora lub z zasilacza
podłączonego do adaptera prądu stałego (oba sprzedawane
oddzielnie; = 164).
●● Nie można kompresować filmów [
] ani [
].
●● Po wybraniu opcji [Zastąp] nie można zapisywać edytowanych
filmów w skompresowanym formacie.
Skorowidz
122
Edytowanie przeglądów filmowych
Zdjęcia
Filmy
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały (fragmenty
filmowe, = 39) nagrane w trybie [ ]. Należy przy tym zachować
ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów filmowych nie można
odzyskać.
1
●● Gdy aparat jest podłączony do drukarki, ikona [ ] jest
niewidoczna po wybraniu filmu.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wybierz fragment filmowy
do usunięcia.
●● Odtwórz film zarejestrowany w trybie [ ],
wykonując czynności podane
w punktach 1–2 w podrozdziale
„Wyświetlanie krótkich filmów utworzonych
podczas wykonywania zdjęć (przegląd
filmowy)” (= 103), a następnie naciśnij
przycisk [ ], aby przejść do panelu
odtwarzania filmów.
Inne tryby fotografowania
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz ikonę [ ] lub [
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Funkcje bezprzewodowe
2
Wybierz ikonę [ ].
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz ikonę [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Wybrany fragment filmowy jest
wyświetlany w pętli.
3
],
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Potwierdź usuwanie.
●● Za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Tak],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Fragment filmowy zostaje usunięty,
a film zastąpiony skróconą wersją.
123
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Korzystanie z funkcji Wi‑Fi
Funkcje bezprzewodowe
Bezprzewodowe przesyłanie zdjęć z aparatu do różnych zgodnych z nim
urządzeń oraz korzystanie za jego pośrednictwem z usług internetowych
●● Przed skorzystaniem z funkcji bezprzewodowych należy
zapoznać się z podrozdziałem „Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych (Wi‑Fi, Bluetooth i innych)” (= 219).
Można wysyłać i odbierać zdjęcia oraz zdalnie sterować aparatem, łącząc
go z poniższymi urządzeniami i usługami za pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
●● Smartfony i tablety
Zdjęcia można wysyłać do smartfonów i tabletów obsługujących
funkcje Wi‑Fi. Ponadto można wykonywać zdjęcia, wyświetlając ekran
fotografowania na smartfonie lub tablecie. Dla wygody w niniejszym
podręczniku smartfony, tablety oraz inne zgodne urządzenia nazywane
są zbiorczo smartfonami.
●● Usługi internetowe
Można dodać do aparatu informacje dotyczące konta, które umożliwiają
przesyłanie zdjęć z aparatu do serwisu fotograficznego online
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych.
Niewysłane zdjęcia, zapisane w aparacie, można również wysłać
do komputera lub usługi internetowej za pośrednictwem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY.
●● Odtwarzacz multimedialny
Zdjęcia można wyświetlać za pomocą telewizorów lub innych urządzeń
zgodnych ze standardem DLNA*.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
* Digital Living Network Alliance
●● Drukarki
Zdjęcia można przesyłać bezprzewodowo do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge (obsługa protokołu DPS over IP) w celu
drukowania.
●● Inny aparat
Zdjęcia można przesyłać bezprzewodowo między aparatami marki
Canon zgodnymi ze standardem Wi‑Fi.
Dodatek
Skorowidz
Korzystanie z funkcji Bluetooth®
Aparat można z łatwością sparować ze smartfonem wyposażonym
w energooszczędną technologię Bluetooth*. Pozwala to m.in. rejestrować
i wyświetlać zdjęcia z użyciem smartfona jako pilota zdalnego sterowania.
* Nazywana dalej w skrócie „Bluetooth”.
124
Przesyłanie zdjęć do smartfona
Zdjęcia można przesyłać do smartfona w jeden z poniższych sposobów.
●● Połączenie przez Bluetooth (= 125)
Aparat można z łatwością połączyć ze smartfonem zgodnym
z Bluetooth, parując ze sobą oba urządzenia. Ułatwia to przesyłanie
zdjęć do smartfona.
●● Połączenie za pośrednictwem NFC (= 127)
Wystarczy przyłożyć do aparatu smartfon z systemem Android
zgodny z funkcjami NFC, aby połączyć ze sobą oba urządzenia.
●● Połączenie przy użyciu menu Wi‑Fi (= 129)
Aparat można połączyć ze smartfonem podobnie jak z komputerem
i innymi urządzeniami. Aparat może utrzymywać połączenie z kilkoma
smartfonami naraz.
Przed nawiązaniem połączenia z aparatem należy zainstalować
w smartfonie specjalną bezpłatną aplikację Camera Connect. Szczegółowe
informacje dotyczące tej aplikacji (obsługiwane smartfony i uwzględnione
funkcje) są dostępne w witrynie firmy Canon w sieci internetowej.
●● Właściciele aparatów Canon obsługujących łączność Wi‑Fi,
używający aplikacji EOS Remote do łączenia aparatu
ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi‑Fi, powinni rozważyć
użycie aplikacji Camera Connect dla urządzeń mobilnych.
Przesyłanie zdjęć do smartfona zgodnego
z Bluetooth
Po sparowaniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth
można przy użyciu smartfona wyświetlać i zapisywać zdjęcia znajdujące
się w aparacie.
1
Zainstaluj aplikację Camera Connect.
●● W przypadku smartfonów z systemem
Android znajdź aplikację Camera Connect
w usłudze Google Play, a następnie
pobierz ją i zainstaluj.
●● W przypadku urządzeń iPhone lub
iPad znajdź aplikację Camera Connect
w sklepie App Store, a następnie pobierz
ją i zainstaluj.
2
Zarejestruj nick.
●● Włącz aparat.
●● Naciśnij przycisk [
],
na karcie [ 4] wybierz opcję
[Ustawienia komun. bezprzew.],
a następnie wybierz opcję [Nick].
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wyświetlić
klawiaturę, a następnie wpisz nick
(= 35).
]
●● Aby po naciśnięciu przycisku [
powrócić do ekranu [Ustawienia komun.
bezprzew.], ponownie naciśnij
przycisk [
].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
125
3
Przygotuj aparat do parowania.
●● Wybierz opcję [Nastawy Bluetooth],
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ] wybierz opcję [Parowanie],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Pojawi się ekran z informacją, że aparat
oczekuje na połączenie.
●● Gdy pojawi się ekran widoczny po lewej
stronie, naciśnij przycisk [ ].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
7
Prześlij zdjęcia.
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Po wybraniu w aplikacji Camera Connect
opcji [Images on camera/Zdjęcia
w aparacie] aparat automatycznie
przełączy się na komunikację Wi‑Fi.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Tryb P
●● Włącz Bluetooth w smartfonie, a następnie
uruchom w nim aplikację Camera Connect.
●● W menu ustawień Wi‑Fi w urządzeniu
iPhone lub iPad wybierz identyfikator
SSID (nazwę sieci) wyświetlany
na ekranie aparatu, aby nawiązać
z nim połączenie.
●● Po wykryciu aparatu pojawi się ekran
wyboru aparatu.
●● Prześlij zdjęcia z aparatu za pomocą
smartfona.
4
5
Uruchom aplikację Camera Connect.
Wybierz aparat, aby ustanowić
połączenie.
●● Wybierz nick aparatu.
●● Wykonaj procedurę parowania
ze smartfonem.
6
Zakończ parowanie.
●● Po wyświetleniu się w aparacie
komunikatu potwierdzającego wybierz
opcję [Tak] za pomocą przycisków [ ][ ]
lub pokrętła [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
●● Aby przełączyć komunikację na Bluetooth,
wyłącz w smartfonie połączenie Wi‑Fi.
●● W trakcie korzystania z aparatu po jego sparowaniu ze smartfonem
czas pracy akumulatora może ulec skróceniu, ponieważ aparat
czerpie z niego energię, nawet gdy włączona jest funkcja jej
oszczędzania.
Inne tryby fotografowania
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
126
●● Stan połączenia Bluetooth jest wskazywany przez jedną
z następujących ikon:
-- [ ] połączono, [ ] rozłączono
●● Za pomocą aparatu można też anulować połączenie Wi‑Fi
opisane w punkcie 7.
●● Aby wyłączyć komunikację Bluetooth, wybierz kolejno: MENU
(= 34) > kartę [ 4] > opcję [Ustawienia komun. bezprzew.] >
opcję [Nastawy Bluetooth] i z [Bluetooth] na opcję [Wył.].
●● Aby na ekranie [Spr./kasuj inf. o połączeniu] sprawdzić informacje
o smartfonie połączonym przez Bluetooth, wybierz kolejno: MENU
(= 34) > kartę [ 4] > opcję [Ustawienia komun. bezprzew.] >
opcję [Nastawy Bluetooth]. Aby sprawdzić adres Bluetooth
aparatu, wybierz opcję [Sprawdzenie adresu].
Przesyłanie zdjęć do smartfona zgodnego z NFC
Aby uprościć instalowanie aplikacji Camera Connect i nawiązywanie
połączenia z aparatem, należy używać zgodnego z NFC smartfona
z systemem Android.
Funkcjonowanie urządzeń połączonych wstępnie za pośrednictwem NFC
zależy od trybu aparatu aktywnego, gdy urządzenia zostaną zetknięte.
●● Jeśli w chwili, gdy następuje zetknięcie ze sobą obu urządzeń, aparat
działa w trybie fotografowania, można wybierać i wysyłać zdjęcia na
ekranie wyboru obrazów. Po połączeniu ze sobą obu urządzeń można
zdalnie wykonywać zdjęcia (mając wyświetlany w smartfonie ekran
fotografowania) lub dodawać do zdjęć tagi geograficzne (= 146).
Łatwo jest również podłączyć wcześniej użyte urządzenia, ponieważ
znajdują się one na liście w menu Wi‑Fi.
●● Jeśli aparat jest przełączony do trybu wyświetlania, gdy urządzenia są
ze sobą zetknięte, można wybrać i wysłać zdjęcia z widoku miniatur.
Nawiązywanie połączenia przez NFC, gdy aparat działa
w trybie fotografowania
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
1
Zainstaluj aplikację Camera Connect.
●● Przesuń przełącznik zasilania
w położenie [
].
●● Informacje na temat położenia
znacznika N ( ) można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej
ze smartfonem.
●● Włącz funkcję NFC w smartfonie
i zetknij symbole N ( ) urządzeń,
aby automatycznie wywołać w smartfonie
połączenie z usługą Google Play.
Po wyświetleniu strony pobierania
aplikacji Camera Connect pobierz
ją i zainstaluj.
2
Nawiąż połączenie.
●● Zetknij symbol N ( ) na smartfonie
z zainstalowaną aplikacją Camera
Connect z symbolem N na aparacie.
●● Zawartość ekranu aparatu zmieni się
automatycznie.
●● Jeśli wyświetlany jest ekran
[Nick urządzenia], wybierz opcję [Tak]
za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ], a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aplikacja Camera Connect zostanie
uruchomiona w smartfonie, a urządzenia
zostaną połączone automatycznie.
127
3
Dostosuj ustawienia zachowania
poufności informacji.
●● Po wyświetleniu tego ekranu wybierz
opcję [Wszystkie obrazy] za pomocą
przycisków [ ][ ] lub pokrętła [ ],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Możesz teraz używać smartfona do
zdalnego fotografowania z podglądem
na żywo albo do przeglądania
i przesyłania zdjęć znajdujących się
w aparacie oraz dodawania do nich
znaczników geograficznych.
4
Wyślij zdjęcie.
●● Za pomocą pokrętła [ ] wybierz zdjęcie
do wysłania, za pomocą przycisków [ ][ ]
wybierz opcję [Wyślij ten obraz],
a następnie naciśnij przycisk [ ].
●● Po wysłaniu zdjęcia zostanie wyświetlony
komunikat [Transfer zakończony]
i ponownie pojawi się ekran transferu
obrazów.
●● Aby zakończyć połączenie, naciśnij
], na ekranie
przycisk [
potwierdzenia wybierz opcję [Tak]
(za pomocą przycisków [ ][ ] lub
pokrętła [ ]), a następnie naciśnij
przycisk [ ]. Połączenie możesz
też zakończyć za pomocą smartfona.
●● Przy korzystaniu z funkcji NFC należy pamiętać o następujących
kwestiach:
-- Należy unikać silnego uderzania o siebie aparatu i smartfonu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie obu urządzeń.
-- W zależności od smartfonu wzajemne wykrycie się obu urządzeń
może nie być natychmiastowe. W takim przypadku należy
przyłożyć je do siebie w nieco innej pozycji. Jeśli połączenie nie
zostanie nawiązane, urządzenia powinny pozostać zetknięte
do momentu zaktualizowania ekranu aparatu.
-- Między aparatem a smartfonem nie powinny znajdować się
żadne inne przedmioty. Należy również pamiętać, że pokrywy
aparatu i smartfonu lub podobne akcesoria mogą blokować
komunikację.
●● W celu zdalnego fotografowania z podglądem na żywo wybierz
w punkcie 3 opcję [Wszystkie obrazy].
●● Po wybraniu w punkcie 3 opcji [Wszystkie obrazy] wszystkie
zdjęcia w aparacie można wyświetlać za pośrednictwem
podłączonego smartfonu. Aby ograniczyć zdjęcia z aparatu,
które można wyświetlać przy użyciu smartfonu, należy wybrać
inną opcję w punkcie 3 (= 149). Po zarejestrowaniu smartfonu
możesz zmienić jego ustawienia zachowania poufności informacji
w aparacie (= 149).
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb Tv, Av, M, C1 i C2
Tryb wyświetlania
Funkcje bezpr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising