Canon | LEGRIA HF G60 | User manual | Canon LEGRIA HF G60 User manual

Canon LEGRIA HF G60 User manual
CEL-SX7UA2G0
Kamera wideo 4K
Instrukcja obsługi
PAL
Wstęp
Najważniejsze cechy kamery wideo
Urządzenie LEGRIA HF G60 to wydajna kamera wideo 4K marki Canon, która dzięki niewielkiemu
rozmiarowi doskonale nadaje się do wielu zastosowań. Poniżej przedstawiono tylko niektóre z jej wielu funkcji.
2
Nagrywanie 4K
Zaawansowana matryca i procesor obrazu
Sercem kamery wideo jest płytkowa matryca CMOS
typu 1.0 o efektywnej rozdzielczości
8 290 000 pikseli z platformą do przetwarzania
obrazu DIGIC DV 6. Dzięki zaawansowanym
rozwiązaniom technicznym polepszającym
czułość i zmniejszającym szumy kamera zapewnia
uzyskiwanie szczegółowego obrazu z małą ilością
szumu nawet podczas filmowania przy słabym
oświetleniu.
Szerokokątny obiektyw z zoomem
Kamerę wyposażono w obiektyw z 15-krotnym
zoomem optycznym, który dzięki ogniskowej
wynoszącej przy pełnym szerokim kącie 25,5 mm*
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym 35 mm)
umożliwia rejestrację scen o imponująco szerokim
kącie widzenia.
* Z wyjątkiem używania metody stabilizacji obrazu
Dynamic.
Wygoda i funkcjonalność
Nacisk na wszechstronność
Niniejsza kamera wideo ma funkcje, dzięki którym
nadaje się do stosowania jako kamera podstawowa.
Jest też jednak wystarczająco mała, aby służyć jako
wygodny sprzęt przenośny. Zaawansowana
stabilizacja obrazu (A 53) umożliwia nagrywanie
w plenerze w wielu różnych sytuacjach.
Ręczne sterowanie w zasięgu ręki
Pierścień regulacji ostrości/zoomu ułatwia uzyskanie
pożądanego efektu. Jego działanie można łatwo
zmienić, aby regulować zoom. Ponadto niektóre
często używane funkcje można przypisać do
konfigurowalnego przycisku i regulować ich
działanie przy użyciu towarzyszącego mu
pokrętła (A 83). Kamera wideo ma także
5 konfigurowalnych przycisków fizycznych i jeden
konfigurowalny przycisk ekranowy, do których
można przypisać różne funkcje w celu łatwego
uzyskiwania dostępu do nich (A 84).
Karta pamięci SD — funkcje nagrywania
Kamera pozwala zapisywać materiał wideo
w rozdzielczości 4K i formacie MP4 or XF-AVC na
karcie pamięci SD. Wyposażono ją w 2 gniazda
na karty pamięci SD, dzięki którym można
korzystać z funkcji podwójnego zapisu
umożliwiającej nagrywanie tego samego filmu na
dwóch kartach pamięci SD jednocześnie, a także
z funkcji nagrywania przechodzącego pozwalającej
automatycznie kontynuować nagrywanie na drugiej
karcie pamięci SD, gdy na pierwszej skończy się
miejsce (A 33).
Opcje kodu czasowego (A 66)
Generowany przez kamerę kod czasowy jest
wyprowadzany wraz z sygnałem wideo przez
gniazdo HDMI OUT. Dzięki temu można go
zsynchronizować z innymi urządzeniami
zewnętrznymi. Do sygnału wyjściowego można
dołączyć także kod bitu użytkownika (A 68).
Dual Pixel CMOS AF
Kamerę wyposażono w technologię Dual Pixel
CMOS AF, dzięki której funkcje autofokusu działają
jeszcze lepiej (A 42). W przeciwieństwie do
funkcji Ciągły AF funkcja MF ze wspomaganiem
AF pozwala wstępnie wyregulować ostrość ręcznie,
po czym ostateczną regulację wykonuje automatyka
kamery. Dzięki funkcji MF ze wspomaganiem
AF kamera nie podejmuje niepewnych prób
uzyskania ostrości obrazu, co przekłada się
na ogólną stabilniejszą regulację niż
w przypadku funkcji Ciągły AF. Kamera
pozwala także automatycznie ustawiać ostrość
na twarzach osób w kadrze i śledzić poruszające
się obiekty bez utraty ostrości (A 47).
Ponadto kamera w trybie ręcznego ustawiania
ostrości może po znalezieniu twarzy włączyć
autofokus (funkcja AF tylko twarzy), dzięki czemu
ostrość zostanie ustawiona na najważniejsze
osoby w kadrze (A 48).
Asystent ustawiania ostrości Dual Pixel (A 44)
Asystent ustawiania ostrości oferuje intuicyjne,
wizualne wskaźniki, za pomocą których można
sprawdzić, czy obraz jest ostry, a jeżeli nie jest,
to jakiej korekty wymaga. Jest to bardzo pomocne
w przypadku chęci uzyskania niezwykle ostrego
wideo w rozdzielczości 4K.
MP4 Join Tool
MP4 Join Tool (A 99) to nieduża aplikacja
umożliwiająca łączenie filmów MP4, które zostały
podzielone na wiele plików.
Kreatywność i ekspresja artystyczna
Inne funkcje
Specjalne tryby nagrywania
Podczas tworzenia nagrań można zmienić
częstotliwość ramki, co pozwala uzyskać efekt
zwolnionego lub przyspieszonego tempa (A 40).
Można również użyć funkcji buforowania, aby
nagrać 3 sekundy sprzed naciśnięcia przycisku,
co pomoże rejestrować trudne do uchwycenia
sytuacje (A 78).
• Akumulatory zgodne z technologią Intelligent
System zapewniają bardziej wiarygodne wartości
szacunkowego pozostałego czasu nagrywania.
• Zgodność z opcjonalnym odbiornikiem GPS
GP-E2 umożliwiającym dodawanie geoznacznika
do nagrań (A 80).
• Zgodność z opcjonalnym pilotem zdalnego
sterowania RC-V100, gdy użytkownik potrzebuje
profesjonalnego rozwiązania zdalnego sterowania
(A 79).
Wyglądy (A 65)
Można dostosować wiele właściwości obrazu,
np. nasycenie kolorów, ostrość czy jasność, aby
stworzyć żądany „wygląd”. Jeżeli chcesz, możesz
użyć jednego z oferowanych fabrycznych wyglądów.
Na przykład wygląd [
Barwy naturalne] zapewnia
bardziej naturalnie postrzeganą rozdzielczość,
a[
Szeroki ZD] stosuje krzywą gamma o bardzo
szerokim zakresie dynamicznym i odpowiedniej
matrycy kolorów.
3
4
Spis treści
5
1. Wstęp 7
O instrukcji 7
Konwencje stosowane w tym podręczniku 7
Przed skorzystaniem z kamery 8
Dostarczone akcesoria 9
Nazwy części 10
Kamera 10
Pilot bezprzewodowy WL-D89 15
2. Przygotowania 17
Przygotowanie źródła zasilania 17
Dołączanie rdzenia ferrytowego 17
Ładowanie akumulatora 17
Przygotowanie kamery 20
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej
na obiektyw 20
Korzystanie z ekranu LCD 21
Używanie wizjera 21
Regulowanie paska naręcznego i korzystanie
z opcjonalnych pasków 22
Pilot bezprzewodowy 23
Podstawowa obsługa kamery 24
Włączanie i wyłączanie kamery wideo 24
Zmiana trybu pracy kamery 25
Ustawienia daty, czasu i języka 26
Ustawianie daty i czasu 26
Zmiana języka 27
Zmiana strefy czasowej 27
Używanie menu 28
Menu konfiguracji 28
Menu FUNC 29
Korzystanie z kart pamięci SD 31
Zgodne karty pamięci SD 31
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD 32
Inicjowanie karty pamięci SD 32
Wybieranie karty pamięci SD do nagrań 33
Podwójny zapis i nagrywanie przechodzące 33
Odzyskiwanie filmów 34
3. Nagrywanie 35
Rejestrowanie filmów i zdjęć 35
Nagrywanie 35
Przeglądanie ostatniego nagranego filmu 37
Elementy wyświetlane na ekranie 37
Konfiguracja materiału wideo: Rozdzielczość,
szybkość transmisji bitów
i częstotliwość ramki 40
Wybór rozdzielczości i szybkości
transmisji bitów 40
Wybór częstotliwości ramki 40
Nagrywanie z efektem przyspieszonego
i zwolnionego tempa 41
Regulacja ostrości 42
Ręczne ustawianie ostrości 42
MF ze wspomaganiem AF 45
Ciągły AF 46
Zmiana rozmiaru ramki AF 46
Wykrywanie twarzy i śledzenie 47
Korzystanie z zoomu 49
Używanie pierścienia regulacji ostrości/zoomu 49
Korzystanie z przełącznika klawiszowego
zoomu na uchwycie bocznym 49
Korzystanie z dostarczonego w zestawie pilota
bezprzewodowego lub opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania 51
Korzystanie z opcji zoomu dostępnych
na ekranie dotykowym 51
Cyfrowy telekonwerter 52
Stabilizator obrazu 53
Metody stabilizacji obrazu Dynamic i Standard 53
Metoda stabilizacji obrazu Powered 53
Limit automatycznej kontroli
wzmocnienia (AGC) 54
Tryby filmowania 55
Tryby scen specjalnych 55
Regulacja ekspozycji 57
Ekspozycja ręczna (n) 57
Automatyczna ekspozycja:
Programowana AE (’) 58
Automatyczna ekspozycja:
Preselekcja czasu (‚) 58
Automatyczna ekspozycja:
Preselekcja przysł. (“) 58
Funkcja Touch Exposure 59
Blokada ekspozycji (blokada AE) 59
Korekta ekspozycji 60
Korekta tylnego oświetlenia 60
Wzór zebry 61
Filtr szary 62
6
Balans bieli 63
Korzystanie z wyglądów 65
Ustawianie kodu czasowego 66
Wybór trybu kodu czasowego 66
Ustawianie bitu użytkownika 68
Uźywanie gniazda mini advanced shoe 69
Nagrywanie dźwięku 70
Podłączanie mikrofonu zewnętrznego
do kamery 70
Sceny audio 70
Regulacja poziomu nagrywanego dźwięku 72
Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku 72
Używanie słuchawek 76
Paski kolorów/Wzorcowy sygnał audio 77
Wykresy kolorów 77
Wzorcowy sygnał audio 77
Buforowanie 78
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania RC-V100 79
Korzystanie z opcjonalnego odbiornika
GPS GP-E2 80
4. Ustawienia indywidualne 83
Tarcza i przycisk CUSTOM 83
Przyciski konfigurowalne 84
Funkcje, które można przypisać 85
Zapis i odczyt ustawień menu 86
Zapisywanie ustawień menu 86
Odczyt ustawień menu 86
5. Odtwarzanie 87
Odtwarzanie 87
Ekran indeksu odtwarzania 87
Zmiana ekranu indeksu 87
Odtwarzanie nagrań 88
Przyciski sterowania odtwarzaniem 89
Regulacja głośności 89
Wyświetlanie informacji o filmie 90
Operacje na filmach i zdjęciach 91
Usuwanie filmów i zdjęć 91
Przycinanie filmów 92
Kopiowanie filmów i zdjęć 93
6. Połączenia zewnętrzne 95
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo 95
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
(nagrywanie) 95
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
(odtwarzanie) 96
Podłączanie monitora zewnętrznego 97
Schemat połączeń 97
Korzystanie z gniazda HDMI OUT 97
Wybieranie trybu skanowania wyjścia wideo 98
7. Zapisywanie filmów 99
Praca z filmami na komputerze 99
8. Informacje dodatkowe 101
Opcje menu 101
Menu FUNC w trybie
101
Menu FUNC w trybie
102
Menu konfiguracji 102
Rozwiązywanie problemów 108
Lista komunikatów 111
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
i zasady używania 113
Konserwacja/Inne 117
Akcesoria opcjonalne 118
Dane techniczne 120
Tabele informacyjne 123
Orientacyjny czas nagrywania
na karcie pamięci SD 123
Czasy ładowania 123
Orientacyjne czasy działania przy w pełni
naładowanym akumulatorze 123
Skorowidz 124
1
Wstęp
7
O instrukcji
Dziękujemy za zakup kamery Canon LEGRIA HF G60. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
przed rozpoczęciem używania kamery wideo oraz o zachowanie instrukcji na przyszłość. Jeśli kamera działa
nieprawidłowo, należy zapoznać się z podrozdziałem Rozwiązywanie problemów (A 108).
Konwencje stosowane w tym podręczniku
•
WAŻNE: środki ostrożności dotyczące posługiwania się kamerą.
•
UWAGI: dodatkowe informacje uzupełniające dotyczące podstawowych procedur obsługi.
• A: numer strony referencyjnej w niniejszej instrukcji.
• W tym podręczniku stosowane są następujące pojęcia:
„Ekran” odnosi się do ekranu LCD i ekranu wizjera.
„Karta pamięci” odnosi się do karty pamięci SD, SDHC albo SDXC.
„Film” odnosi się do pojedynczego nagrania filmowego zarejestrowanego w ramach pojedynczej operacji
nagrywania (tj. od momentu naciśnięcia przycisku REC w celu rozpoczęcia nagrywania, aż do ponownego
jego naciśnięcia w celu zatrzymania nagrywania).
Terminy „fotografia”, „zdjęcie” oraz „obraz” są używane zamiennie i mają to samo znaczenie.
• Fotografie w niniejszej instrukcji są symulowanymi zdjęciami wykonanymi aparatem fotograficznym.
• Niektóre ilustracje w tej instrukcji obsługi uproszczono w celu zwiększenia ich czytelności.
• Ikony trybu pracy: Zacieniona ikona (na przykład
) oznacza, że z opisywanej funkcji można korzystać
w danym trybie pracy, natomiast niezacieniona ikona (na przykład
) oznacza, że funkcja jest niedostępna.
Pozycja przełącznika zasilania: tryb filmowania (CAMERA) lub odtwarzania
(MEDIA). Szczegółowe informacje można znaleźć w części Włączanie
i wyłączanie kamery wideo (A 24).
Tryby pracy:
Pozycja przełącznika trybu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w części Zmiana trybu pracy kamery (A 25).
O instrukcji
• Do przedstawiania wyborów wprowadzanych w menu użyto następującego stylu. Szczegółowy opis
korzystania z ekranów menu można znaleźć w podrozdziale Używanie menu (A 28). Podsumowanie
dostępnych opcji menu i ustawień znajduje się w podrozdziale Opcje menu (A 101).
8
Numer strony menu jest podawany tylko
w przypadku głównych procedur obsługi.
Ten symbol oznacza
konieczność naciśnięcia
przycisku MENU.
1 Wybrać opcję [Inicjowanie] dla wybranej karty pamięci SD.
> [3 " Konfig. nagrywania] > [Inicjowanie 8] >
[6 Karta pam. A]
2 Wybrać opcję [Tak].
W nawiasach kwadratowych [ ] znajdują
się dokładnie takie nazwy opcji, przycisków,
komunikatów itp., jakie są wyświetlane na
ekranie kamery.
Ta strzałka oznacza kolejny,
głębszy poziom w hierarchii
ekranów menu albo kolejny
krok procedury.
Przed skorzystaniem z kamery
• Przed rozpoczęciem rejestrowania ważnych nagrań należy wykonać nagrania testowe za pomocą konfiguracji
wideo, które mają być zastosowane, aby sprawdzić, czy kamera działa prawidłowo. Jeśli kamera działa
nieprawidłowo, należy zapoznać się z podrozdziałem Rozwiązywanie problemów (A 108).
• Informacja o ochronie praw autorskich: Nieuprawnione nagrywanie materiałów chronionych prawem autorskim
może stanowić naruszenie praw właścicieli takich materiałów oraz wiązać się ze złamaniem obowiązujących
przepisów prawa autorskiego.
• Informacje o ekranie LCD i wizjerze: Ekrany są produkowane przy użyciu technologii o bardzo wysokiej
precyzji — ponad 99,99% pikseli pracuje zgodnie ze specyfikacją. W bardzo rzadkich sytuacjach piksele
mogą się wypalić lub świecić na stałe. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz i nie stanowi usterki.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się lub miga na czerwono (A 12), należy zastosować się do poniższych
instrukcji bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do całkowitej utraty danych.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
- Jeśli do kamery podłączono kabel USB, nie należy go odłączać.
Dostarczone akcesoria
Dostarczone akcesoria
Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie razem z kamerą:
9
Kompaktowy zasilacz sieciowy
CA570
(z przewodem zasilającym)
Rdzeń ferrytowy
Akumulator BP-820
Pokrywka obiektywu
Pilot bezprzewodowy WL-D89
(w tym pastylkowa bateria litowa
CR2025)
Skrócona instrukcja obsługi
Osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu
Nazwy części
Nazwy części
Kamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
2
7 8 9
Przyciski ND FILTER (filtr szary) +/– (A 62)
Przycisk PRE REC (buforowania) (A 78) /
przycisk konfigurowalny 3 (A 84)
Przycisk u (przeglądu nagrania) (A 37) /
przycisk konfigurowalny 4 (A 84)
Przełącznik pokrywy obiektywu (A 35)
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (A 20)
3
10
6
7
8
9
Pierścień regulacji ostrości/zoomu (A 42, 49)
Pokrętło CUSTOM (niestandardowe) (A 83)
Przycisk CUSTOM (niestandardowy) (A 83)
Przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu
(A 42, 49)
10 Przycisk DISP (elementów wyświetlanych
na ekranie) (A 37) /
Przycisk BATT. INFO (informacji
akumulatora) (A 19)
Nazwy części
1
3
2
5
4
6
7
8
9
1
2
3
Gniazdo DC IN (A 17)
Gniazdo REMOTE (pilota zdalnego sterowania)
Służy do podłączania opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania RC-V100 (A 79) lub
dostępnych w sprzedaży pilotów zdalnego
sterowania.
Głośnik wbudowany (A 89)
4
5
6
7
8
9
Przycisk zwalniania osłony obiektywu (A 20)
Pasek naręczny (A 22)
Gniazdo USB (A 80)
Gniazdo HDMI OUT (A 97)
Gniazdo × (słuchawek) (A 76)
Gniazdo MIC (mikrofonu) (A 70)
11
Nazwy części
8
12
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Przycisk dżojstik/SET (A 28)
Przycisk MENU (menu) (A 28)
Czujnik pilota (A 23)
Przycisk AF/MF (A 42) /
przycisk konfigurowalny 1 (A 84)
Przycisk POWERED IS (metody stabilizacji
obrazu Powered) (A 53) /
przycisk konfigurowalny 2 (A 84)
Ekran dotykowy LCD (A 21)
Numer seryjny
8
9
10
11
12
13
14
Wizjer (A 21)
Wskaźnik ACCESS (dostępu do karty)
(A 8, 35)
Dźwignia regulacji dioptrycznej (A 21)
Przycisk MAGN. (powiększenia) (A 45) /
przycisk konfigurowalny 5 (A 84)
Mocowanie paska (A 22)
Przycisk REC (rozpoczęcia/zakończenia
nagrywania) (A 35)
Gniazdo akumulatora (A 17)
Nazwy części
13
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Gniazdo mini advanced shoe (A 69)
Wskaźnik POWER/CHG (ładowania
akumulatora) (A 17)
Przełącznik zasilania (A 24)
Zimna stopka
Wbudowany mikrofon stereofoniczny (A 70)
Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie
bocznym (A 49)
7
8
9
10
11
10
11
Przełącznik trybu (A 25)
Pokrywa komory gniazda karty (A 32)
Gniazdo karty pamięci SD 2
Gniazdo karty pamięci SD 3
Przełącznik SD CARD (otwierania pokrywy
komory gniazda karty) (A 32)
Nazwy części
14
1 2
1
2
3
4
3
Gniazdo na sworzeń zapobiegający obracaniu statywu
Gniazdo statywu
Do mocowania na statywie ze śrubą mocującą o długości do 6 mm
Przełącznik BATTERY RELEASE (zwalniania akumulatora) (A 18)
Muszla oczna (A 21)
4
Nazwy części
Pilot bezprzewodowy WL-D89
7
1
2
3
8
4
5
9
10
6
1
2
3
4
5
Przycisk START/STOP (A 35)
Pełni tę samą funkcję, co przycisk
REC kamery — rozpoczyna/zatrzymuje
nagrywanie filmu.
Przycisk G (otwierania ekranu wyboru
indeksu) (A 87)
Przycisk MENU (menu) (A 28)
Przycisk DISP. (elementów wyświetlanych
na ekranie) (A 37)
Przycisk SET (A 28)
6
7
8
9
10
Przycisk Ñ (stop) (A 88)
Przycisk PHOTO (zdjęcia) (A 36)
Przyciski zoomu (A 51)
Przyciski nawigacji (Í/Î/Ï/Ð)
Przycisk Ò (odtwarzania/
wstrzymania) (A 88)
15
Nazwy części
16
2
Przygotowania
17
Przygotowanie źródła zasilania
Kamera może być zasilana z akumulatora lub bezpośrednio przy użyciu dostarczonego w zestawie
kompaktowego zasilacza sieciowego. Jeśli do kamery, w której znajduje się akumulator, zostanie podłączony
kompaktowy zasilacz sieciowy, będzie ona pobierać prąd z gniazda elektrycznego.
Dołączanie rdzenia ferrytowego
Przed podłączeniem kompaktowego zasilacza sieciowego do kamery wideo należy zamocować dołączony
rdzeń ferrytowy.
1 Dołącz rdzeń ferrytowy do przewodu około 6 cm od wtyczki prądu
stałego (podłączanej do gniazda DC IN).
2 Przeciągnij przewód przez środek rdzenia i owiń go dookoła rdzenia
(w sposób pokazany na ilustracji), a następnie zamknij jednostkę, aż
usłyszysz kliknięcie.
Ładowanie akumulatora
Kamerę można zasilać z dostarczonego w zestawie akumulatora BP-820 albo z opcjonalnego akumulatora
BP-828. Oba akumulatory są zgodne z technologią Intelligent System, dzięki czemu szacunkowy pozostały
czas pracy akumulatora (w minutach) można sprawdzić na ekranie. Aby uzyskać większą dokładność odczytów,
podczas pierwszego użycia akumulatora należy go w pełni naładować i używać kamery aż do jego całkowitego
rozładowania.
1 Podłącz kompaktowy zasilacz sieciowy do kamery, a sieciowy przewód zasilający do gniazda
elektrycznego.
2 Zainstaluj akumulator w kamerze.
Przygotowanie źródła zasilania
3 Ładowanie rozpocznie się z chwilą wyłączenia kamery.
• Gdy akumulator jest ładowany, wskaźnik POWER/CHG (ładowanie) świeci na czerwono. Jeśli wskaźnik
POWER/CHG zacznie migać, zapoznaj się z podrozdziałem Rozwiązywanie problemów (A 109).
18
Gdy akumulator jest
ładowany, wskaźnik
świeci na czerwono
4 Gdy wskaźnik POWER/CHG zgaśnie, oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany.
• Odłącz kompaktowy zasilacz sieciowy od kamery i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego.
Wyjmowanie akumulatora
1 Przesuń przełącznik BATTERY RELEASE w kierunku wskazanym
przez strzałkę i przytrzymaj.
2 Wysuń akumulator i wyjmij go.
햳
햲
WAŻNE
• Do kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy podłączać żadnych produktów, których używanie z tą
kamerą nie jest wyraźnie zalecane.
• Przed podłączeniem lub odłączeniem kompaktowego zasilacza sieciowego należy wyłączyć kamerę.
Po wyłączeniu kamery następuje aktualizacja ważnych danych na karcie pamięci SD. Należy odczekać,
aż zielony wskaźnik POWER/CHG zgaśnie.
• Podczas korzystania z kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy go mocować na stałe w jednym
miejscu, ponieważ może to spowodować awarię.
• Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, nie należy podłączać dostarczanego
kompaktowego zasilacza sieciowego do podróżnych konwerterów napięcia ani specjalnych źródeł zasilania
dostępnych na przykład w samolotach i na statkach, falowników DC-AC itd.
UWAGI
• Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Jeśli temperatura otoczenia lub
akumulatora nie będzie się mieścić w zakresie od około 0°C do 40°C, ładowanie nie rozpocznie się.
• Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko wtedy, gdy kamera jest wyłączona.
• Jeśli zasilanie zostanie odłączone w trakcie ładowania akumulatora, przed ponownym podłączeniem
zasilania należy się upewnić, że wskaźnik POWER/CHG zgasł.
Przygotowanie źródła zasilania
• Jeśli pozostały czas pracy akumulatora jest za krótki, istnieje możliwość zasilania kamery przy użyciu
kompaktowego zasilacza sieciowego, aby nie zużywać energii z akumulatora.
• Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to normalny proces. Aby zapewnić
pełne naładowanie akumulatora, należy ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały zasilanie przez dwu- bądź
trzykrotnie dłuższy czas niż planowany.
• Informacje dotyczące zasad używania akumulatora znajdują się w rozdziale Instrukcje bezpieczeństwa
i zasady używania (A 113). Dane o czasie ładowania i przybliżonym czasie działania można znaleźć
w podrozdziale Tabele informacyjne (A 123).
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Gdy kamera jest wyłączona, po naciśnięciu przycisku BATT.
INFO zostanie wyświetlony przez około 5 sekund ekran
z przybliżonym stanem naładowania akumulatora. Należy
zauważyć, że jeśli poziom naładowania akumulatora jest
zbyt niski, ekran z informacjami o akumulatorze może się
nie pojawić.
19
Przygotowanie kamery
Przygotowanie kamery
20
W tej sekcji opisano podstawowe czynności związane z przygotowaniem kamery wideo do pracy, takie jak
założenie osłony przeciwsłonecznej obiektywu, dostosowanie ustawień wizjera i ekranu LCD czy regulacja paska
naręcznego.
WAŻNE
• Podczas mocowania, zdejmowania lub regulacji rozmaitych akcesoriów należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie upuścić kamery. Zaleca się skorzystanie ze stołu albo innej stabilnej powierzchni.
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej na obiektyw
Dostarczana w zestawie osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu skutecznie ogranicza
odbłyski światła, które mogą powodować efekt flary
podczas nagrywania. Dodatkowo zamknięcie pokrywy
obiektywu może zapobiegać pozostawianiu odcisków
palców i gromadzeniu się kurzu na obiektywie.
햳
햲
1 Zdejmij pokrywkę obiektywu.
2 Wyrównaj wycięcie osłony przeciwsłonecznej
obiektywu ze znacznikiem w górnej części obiektywu
(햲), a następnie obracaj osłonę przeciwsłoneczną
w prawo aż do jej zatrzaśnięcia (햳).
• Należy postępować ostrożnie, tak aby nie zdeformować
osłony przeciwsłonecznej obiektywu.
• Należy się upewnić, że osłona przeciwsłoneczna
obiektywu jest właściwie umieszczona w gwincie obiektywu.
Zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania osłony
obiektywu, jednocześnie obracając samą osłonę
w lewo.
2 Załóż pokrywkę obiektywu z powrotem na obiektyw.
Przycisk zwalniania
osłony obiektywu
UWAGI
Informacje o pokrywce obiektywu:
• Pokrywki obiektywu należy używać podczas przenoszenia kamery wideo lub przechowywania jej po użyciu.
• Pokrywki obiektywu i osłony przeciwsłonecznej obiektywu nie można używać jednocześnie. Przed założeniem
osłony przeciwsłonecznej obiektywu należy zdjąć pokrywkę obiektywu.
Przygotowanie kamery
Korzystanie z ekranu LCD
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni i dostosuj kąt
patrzenia.
21
햳
햲
햳
UWAGI
• W celu regulacji jasności ekranu LCD należy wybrać opcję
> [£ Ustawienia wyśw.] >
[Jasność LCD] i [Podświetlenie ]. Kiedy kamera jest włączona, można też nacisnąć przycisk DISP
i przytrzymać go przez ponad 2 sekundy, aby przełączyć ustawienie [Podświetlenie]
między stanem jasnym a normalnym lub ze stanu przyciemnionego na normalny.
• Regulacja jasności nie ma wpływu na jasność nagrań.
• Ustawienie podwyższonej jasności skraca czas korzystania z akumulatora.
• Gdy panel LCD zostanie obrócony o 180 stopni w kierunku obiektu, można użyć ustawienia
>
[£ Ustawienia wyśw.] > [Tryb lustra LCD ], aby obraz został odwrócony w poziomie i przedstawiał
lustrzane odbicie obiektu.
• Szczegółowe informacje na temat ochrony ekranu LCD można znaleźć w podrozdziałach Instrukcje
bezpieczeństwa i zasady używania (A 113), Czyszczenie (A 117).
Używanie wizjera
Wizjer można ustawić tak, aby zapewniał użytkownikowi dogodny kąt patrzenia. Można także w razie
potrzeby ustawić dioptraż.
1 Włączyć kamerę (A 24) i zamknąć panel LCD.
2 Wyciągnąć wizjer i ustawić go tak, aby zapewniał
dogodny kąt patrzenia.
3 Wyregulować wizjer za pomocą dźwigni regulacji
dioptrycznej.
햳
햲
Dźwignia
regulacji
dioptrycznej
햴
Przygotowanie kamery
22
UWAGI
• Nie można jednocześnie używać ekranu LCD i wizjera. Aby użyć wizjera, należy pamiętać o zamknięciu
panelu LCD i wyciągnięciu wizjera.
• W celu regulacji jasności obrazu w wizjerze należy wybrać opcję
> [£ Ustawienia wyśw.] >
[Podświetlenie wizjera].
• Podczas korzystania z kamery wideo muszla oczna powinna być dołączona
do urządzenia.
Dla użytkowników noszących okulary korzystanie z wizjera może być
łatwiejsze po odwinięciu zewnętrznej krawędzi muszli ocznej w kierunku
korpusu kamery.
Regulowanie paska naręcznego i korzystanie z opcjonalnych pasków
Mocowanie paska naręcznego.
• Długość paska naręcznego należy dopasować tak, aby można
było dosięgnąć przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie
bocznym palcem wskazującym, a przycisku REC kciukiem.
Instalowanie opcjonalnego paska na
nadgarstek WS-20
Instalowanie opcjonalnego paska na ramię
SS-600/SS-650
Przygotowanie kamery
Pilot bezprzewodowy
Umieścić w pilocie bezprzewodowym dostarczoną litową baterię
pastylkową CR2025.
1 Nacisnąć zaczep w kierunku wskazywanym przez strzałkę
(햲) i wyjąć uchwyt na baterię (햳).
2 Umieścić pastylkową baterię litową stroną ze znakiem +
skierowaną do góry (햴).
3 Włożyć uchwyt na baterię (햵).
23
햴
햵
햲
햳
Używanie pilota bezprzewodowego
Podczas naciskania przycisków należy kierować pilot bezprzewodowy
w stronę czujnika pilota kamery.
• Aby korzystać z pilota bezprzewodowego podczas przebywania
z przodu kamery, należy obrócić panel LCD o 180 stopni.
UWAGI
• Jeśli kamerą nie można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego
lub jeśli jest to możliwe jedynie z bliskiej odległości, należy wymienić baterię.
• Wystawienie czujnika pilota na działanie silnego źródła światła lub bezpośrednie działanie światła słonecznego
może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie pilota bezprzewodowego.
Podstawowa obsługa kamery
Podstawowa obsługa kamery
Włączanie i wyłączanie kamery wideo
24
Kamera ma dwa tryby pracy: tryb CAMERA (
) umożliwiający nagrywanie oraz tryb MEDIA (
umożliwiający odtwarzanie nagrań. Tryb pracy należy wybrać przy użyciu przełącznika zasilania.
)
Włączanie kamery wideo
Ustawić przełącznik zasilania w pozycji CAMERA, aby włączyć
tryb
(A 35), lub MEDIA, aby włączyć tryb
(A 87).
Tryb
Tryb
Wyłączanie kamery wideo
Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
UWAGI
• Przy włączaniu kamery wskaźnik POWER/CHG zaświeca się na zielono. Aby wskaźnik zasilania nie świecił,
można ustawić opcję
> [B Ustawienia systemowe] > [Dioda POWER] na wartość [j Wyłącz].
Podstawowa obsługa kamery
Zmiana trybu pracy kamery
Podczas nagrywania tryb kamery można dostosować do swojego stylu filmowania (A 35).
25
(automatyczny)
Tryb
Ustaw przełącznik trybu w położeniu N. W tym trybie wszystkie ustawienia są dobierane
automatycznie, a użytkownik może się skoncentrować na nagrywaniu. Ten tryb pracy jest
doskonały dla początkujących użytkowników i osób niezainteresowanych wgłębianiem się
w szczegóły ustawień kamery.
(ręczny)
Tryb
Ustaw przełącznik trybu w położeniu n. W tym trybie można korzystać z pełnego dostępu
do menu, ustawień i funkcji zaawansowanych.
Ustawienia daty, czasu i języka
Ustawienia daty, czasu i języka
Ustawianie daty i czasu
26
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
niezbędne jest ustawienie w niej daty i godziny. Ekran
[Date/Time/Data/Czas] (ekran ustawień daty i czasu)
zostanie wyświetlony automatycznie, jeśli zegar kamery
nie został jeszcze ustawiony.
Tryby pracy:
1 Włączyć kamerę.
• Zostanie wyświetlony ekran [Date/Time/Data/Czas].
2 Dotknąć pola, które ma zostać zmienione (rok, miesiąc, dzień, godziny lub minuty).
• Aby zmienić wybrane pole, można również nacisnąć dżojstik (ÏÐ).
3 Dotknąć przycisku [Í] lub [Î], aby odpowiednio zmienić zawartość pola.
• Aby zmienić wybrane pole, można również nacisnąć dżojstik (Ý).
4 Ustawić odpowiednią datę i godzinę, zmieniając wszystkie pola w podobny sposób.
5 Dotknąć przycisku [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] albo [D.M.Y/D.M.R], aby wybrać preferowany
format daty.
• Aby wybrać pożądany przycisk, można także nacisnąć dżojstik, a następnie przycisk SET w celu
potwierdzenia wyboru. To samo odnosi się do pozostałych etapów tej procedury.
• Na niektórych ekranach data będzie wyświetlana w formie skróconej (symbol numeryczny miesiąca
zamiast nazwy lub tylko dzień i miesiąc), wybrany format nie ulegnie jednak zmianie.
6 Dotknąć przycisku [24H], aby wybrać 24-godzinny tryb pracy zegara. W przeciwnym wypadku
wybrany zostanie 12-godzinny tryb pracy zegara (AM/PM).
7 Dotknąć przycisku [Tak], aby uruchomić zegar i zamknąć ekran ustawień.
UWAGI
• Za pomocą następujących ustawień można zmienić strefę czasową, datę i czas również po wstępnej
konfiguracji. Można również zmienić format daty i format zegara (12- lub 24-godzinny).
> [ Ustawienia systemowe] > [Strefa/Czas letni]
> [ Ustawienia systemowe] > [Data/Czas]
• Jeśli kamera nie jest używana przez około 3 miesiące, wbudowana bateria rezerwowa może się całkowicie
rozładować, co spowoduje utratę ustawień daty i godziny. W takim przypadku należy ponownie naładować
wbudowaną baterię rezerwową (A 115) i ponownie ustawić strefę czasową, datę i godzinę.
• W przypadku korzystania z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2 kamera może automatycznie dopasowywać
swoje ustawienia na podstawie pobieranych z sygnału GPS informacji o dacie/godzinie czasu uniwersalnego
(UTC) (A 80).
Ustawienia daty, czasu i języka
Zmiana języka
Domyślnym językiem menu kamery jest angielski. Można go zmienić na jeden z 27 innych dostępnych języków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu wybierania opcji w menu w celu wykonania tej procedury można
znaleźć w podrozdziale Menu konfiguracji (A 28).
Tryby pracy:
1 Wybierz opcję [Language H/Języki].
> [B ! System Setup/Ustawienia
systemowe] > [Język H]
2 Wybierz odpowiedni język, a następnie opcję [Tak].
3 Wybierz opcję [X], aby zamknąć menu.
UWAGI
• Niektóre przyciski na ekranie, takie jak [ZOOM], [FUNC] i [MENU], będą wyświetlane w języku angielskim bez
względu na wybrany język obsługi.
Zmiana strefy czasowej
Należy dopasować strefę czasową do położenia, w którym znajduje się użytkownik. Domyślna strefa czasowa
to Paryż. Ponadto w kamerze można zapisać datę i czas innej lokalizacji. Funkcja ta jest użyteczna podczas
podróży i umożliwia ustawienie czasu domowej strefy czasowej oraz czasu obowiązującego w docelowym
miejscu podróży.
Szczegółowe informacje na temat sposobu wybierania opcji w menu w celu wykonania tej procedury można
znaleźć w podrozdziale Menu konfiguracji (A 28).
Tryby pracy:
1 Wybierz opcję [Strefa/Czas letni].
> [B ! Ustawienia systemowe] > [Strefa/Czas letni]
2 Wybierz opcję ["], aby ustawić macierzystą strefę czasową, lub [#], aby ustawić strefę czasową
celu podróży.
3 Wybierz opcję [Ï] lub [Ð], aby ustawić żądaną strefę czasową. W razie potrzeby wybierz opcję
[$], aby ustawić czas letni.
4 Wybierz opcję [X], aby zamknąć menu.
27
Używanie menu
Używanie menu
28
Funkcje kamery można modyfikować za pomocą menu konfiguracji dostępnego po naciśnięciu przycisku
MENU albo menu FUNC, które jest wyświetlane po dotknięciu albo wybraniu ekranowego przycisku [FUNC].
Szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji menu i ustawień można znaleźć w podrozdziale Opcje
menu (A 101).
Tryby pracy:
Dżojstik/przycisk SET
Podczas wybierania elementu z menu, należy nacisnąć
dżojstik, aby przesunąć pomarańczową ramkę wyboru
w menu. Następnie należy nacisnąć sam dżojstik
(polecenie „nacisnąć przycisk SET” w instrukcji obsługi),
aby wybrać pozycję wskazywaną przez pomarańczową
ramkę wyboru.
Przycisk MENU
Nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć menu konfiguracji,
a następnie nacisnąć go ponownie, aby zamknąć menu
po dokonaniu zmian w odpowiednich ustawieniach.
Menu konfiguracji
Poniżej przedstawiono szczegółowo procedurę wyboru
standardowej opcji w menu konfiguracji. W przypadku
niektórych pozycji menu może być wymagane wykonanie
dodatkowych kroków. Objaśnienia tego rodzaju operacji
znajdują się odpowiedniej części instrukcji obsługi.
Na potrzeby zachowania zwięzłości treści w całej instrukcji
obsługi odniesienia do ustawień menu są zapisywane
w następujący skrótowy sposób:
> [B ! Ustawienia systemowe] > [Języki H] >
wybrana opcja
Korzystanie z panelu dotykowego
1 Nacisnąć przycisk MENU.
2 Dotknąć ikony wybranego menu konfiguracji na belce górnej.
• W przykładzie jest to ikona B odpowiadająca menu [Ustawienia systemowe].
3 Dotknąć wybranej pozycji menu (w przykładzie jest to opcja [Języki H]).
• Jeżeli dana pozycja menu nie jest widoczna na aktualnej stronie menu, przeciągnąć palcem w lewo/prawo,
aby przejść do innej strony menu.
• W przypadku najważniejszych procedur w instrukcji obsługi może być podany numer strony (w przykładzie
jest to !). Jeżeli użytkownik zna numer strony, może dotknąć ikony z cyfrą widocznej w lewym górnym
obszarze ekranu, co pozwoli przejść bezpośrednio do odpowiedniej strony menu.
• Numer strony może być inny, zależnie od trybu pracy kamery. W opisanych w instrukcji obsługi procedurach
dotyczących funkcji, których można używać w obu trybach, podano numer strony w trybie
.
4 Dotknąć wybranej opcji ustawienia, a następnie dotknąć symbolu [X], aby zamknąć menu.
• Można dotknąć przycisku [L], aby powrócić do poprzedniej strony menu.
Używanie menu
Korzystanie z dżojstika
1 Nacisnąć przycisk MENU.
2 Naciskać przycisk dżojstika (Þ), aby wybrać ikonę żądanego menu konfiguracji.
• W przykładzie jest to ikona B odpowiadająca menu [Ustawienia systemowe].
• Jeżeli po otwarciu menu nie jest podświetlona żadna z ikon na belce górnej, należy najpierw nacisnąć
jeden z przycisków dżojstika (Ý), aby ustawić pomarańczową ramkę wyboru na jednej z ikon.
3 Naciskać przyciski dżojstika (Ý), aby wybrać odpowiednią pozycję menu (w przykładzie jest to
opcja [Języki H]), a następnie nacisnąć przycisk SET.
• Jeżeli dana pozycja menu nie jest widoczna na aktualnej stronie menu, naciskać przycisk dżojstika (Þ),
aby przejść do innej strony menu.
• W przypadku najważniejszych procedur w instrukcji obsługi może być podany numer strony (w podanym
przykładzie !) w celu ułatwienia znalezienia danej strony menu.
4 Naciskać przycisk dżojstika (Ý), aby wybrać odpowiednią opcję, a następnie nacisnąć
przycisk SET.
5 Nacisnąć przycisk MENU, aby zamknąć menu.
• Można nacisnąć dżojstik, aby podświetlić przycisk [L], a następnie nacisnąć przycisk SET, aby powrócić
do poprzedniego ekranu menu. Można także podświetlić przycisk [X] i nacisnąć przycisk SET,
aby zamknąć menu.
UWAGI
• W celu wyświetlenia różnych menu konfiguracji można także nacisnąć przycisk MENU na dostarczonym
pilocie bezprzewodowym.
• Dotknięcie przycisku [X] albo naciśnięcie przycisku MENU każdorazowo zamyka menu.
• Niedostępne pozycje są wyświetlane w kolorze szarym.
Menu FUNC
W trybie
menu FUNC zapewnia szybki dostęp do różnych funkcji związanych z nagrywaniem, takich jak
balans bieli, ekspozycja, ostrość itd. Dostępność funkcji jest bardziej ograniczona w przypadku trybu
.
Korzystanie z panelu dotykowego
Menu FUNC w trybie
1 Dotknąć przycisku [FUNC] na ekranie nagrywania.
2 Dotknąć ikony wybranej funkcji w kolumnie po lewej
stronie.
• W razie potrzeby dotknąć przycisku strzałki [
aby przewinąć menu w górę/dół.
]/[
],
3 Dotknąć ikony wybranego ustawienia na belce dolnej.
4 Dotknąć przycisku [X], aby zamknąć menu FUNC,
albo przycisku [L], aby powrócić do lewej kolumny.
29
Używanie menu
Korzystanie z dżojstika
1 Na ekranie nagrywania naciskać przyciski dżojstika, aby wybrać menu [FUNC], a następnie nacisnąć
przycisk SET.
30
2 Naciskać przyciski dżojstika (Ý), aby wybrać odpowiednią ikonę w lewej kolumnie, a następnie
nacisnąć przycisk SET.
3 Naciskać przyciski dżojstika (Þ), aby wybrać odpowiednią ikonę na belce dolnej, a następnie
nacisnąć przycisk SET.
• Aby wybrać wartość na pokrętle regulacji, należy najpierw nacisnąć przycisk dżojstika (Î) i na
pomarańczowo podświetlić pokrętło, a następnie naciskać przyciski (Þ) w celu wybrania żądanej
wartości.
4 Wybrać [X], aby zamknąć menu FUNC, albo [L], aby powrócić do lewej kolumny.
UWAGI
• W zależności od wybranej funkcji na ekranie mogą być wyświetlane inne przyciski, pokrętła regulacji
i elementy sterujące. Ich objaśnienia znajdują się odpowiedniej części instrukcji obsługi.
Korzystanie z kart pamięci SD
Korzystanie z kart pamięci SD
Kamera umożliwia nagrywanie filmów i zdjęć na powszechnie dostępnych na rynku kartach pamięci typu
Secure Digital (SD)*. Kamera jest wyposażona w dwa gniazda karty pamięci SD. Można korzystać z dwóch
kart pamięci SD (w instrukcji oznaczanych jako „karta pamięci SD A” i „karta pamięci SD B”), aby nagrywać
na obydwu jednocześnie, lub automatycznie przełączyć na drugą kartę pamięci SD, gdy używana karta
pamięci SD jest pełna (A 33).
Jeśli karty pamięci SD (A 32) są używane w kamerze po raz pierwszy, należy przeprowadzić operację
inicjowania.
* Na karcie pamięci SD są również zapisywane pliki ustawień menu.
Zgodne karty pamięci SD
Z kamerą można stosować następujące rodzaje kart pamięci SD1. Najnowsze informacje na temat
kart pamięci SD sprawdzonych pod kątem współdziałania z kamerą można znaleźć w lokalnej witrynie
internetowej firmy Canon.
Typ karty pamięci SD:
.
/
0
Karty pamięci SD
Karty pamięci SDHC
Karty pamięci SDXC
Klasa szybkości U1
Klasa szybkości U3
Klasa szybkości karty
pamięci SD2:
Klasa szybkości
UHS2:
1
2
Funkcja nagrywania była testowana z użyciem kart pamięci SD wyprodukowanych przez firmy Panasonic, Toshiba i SanDisk
(stan na marzec 2019 r.).
Klasy szybkości UHS i SD to standardy określające minimalną gwarantowaną szybkość transferu danych w przypadku kart
pamięci SD.
Do rejestrowania filmów 4K z rozdzielczością wynoszącą 3840x2160 (A 40) lub nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym
tempie (A 41) zalecamy korzystanie z kart pamięci SD z oznaczeniem klasy szybkości UHS U3.
WAŻNE
• Po wielokrotnym wykonaniu operacji rejestracji, usuwania i edycji nagrań (jeśli dane na karcie pamięci SD
są pofragmentowane) zapisywanie danych na karcie może być wolniejsze, a nagrywanie może nawet się
zatrzymać. W takim przypadku należy zapisać nagrania i zainicjować kartę za pomocą kamery.
Karty pamięci SD należy inicjować zwłaszcza przed rejestrowaniem ważnych scen.
• Informacje o kartach pamięci SDXC: W tej kamerze można używać kart pamięci SDXC, ale są one inicjowane
przez kamerę z użyciem systemu plików exFAT.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT mają być stosowane w innych
urządzeniach (rejestratorach cyfrowych, czytnikach kart pamięci itp.), należy upewnić się, że te urządzenia
zewnętrzne są zgodne z systemem plików exFAT. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, należy
skontaktować się z producentem komputera, systemu operacyjnego lub karty pamięci.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT zostaną zastosowane w systemie
operacyjnym niezgodnym z tym systemem plików, może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty
pamięci. W takim przypadku należy anulować tę operację, aby uniknąć utraty danych.
UWAGI
• Nie można zagwarantować prawidłowej współpracy ze wszystkimi kartami pamięci SD.
31
Korzystanie z kart pamięci SD
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD
1 Wyłączyć kamerę.
• Upewnij się, że wskaźnik POWER/CHG nie świeci.
32
햲
2 Otworzyć pokrywę komory gniazda karty pamięci.
• Aby otworzyć pokrywę, przesuń przełącznik SD CARD
do końca w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3 Włożyć kartę do jednego z gniazd, etykietą skierowaną
w stronę paska naręcznego, i wsunąć do końca, aż do
zatrzaśnięcia.
• Możliwe jest także użycie dwóch kart, po jednej w każdym
z gniazd.
• Przed wyjęciem karty należy upewnić się, że wskaźnik
ACCESS nie świeci się, a następnie nacisnąć kartę
w celu zwolnienia jej blokady. Gdy karta się wysunie,
można ją wyjąć.
햳
햴
4 Zamknąć pokrywę komory gniazda karty.
• Nie należy próbować zamykać pokrywy z użyciem siły,
jeśli karta jest włożona nieprawidłowo.
Wskaźnik ACCESS (odczytu/zapisu karty)
Wygląd wskaźnika
odczytu/zapisu na karcie
pamięci SD
Stan karty
Czerwony (świeci albo
miga)
Co najmniej jedna karta pamięci jest w użyciu.
Nie świeci
Żadna z kart pamięci nie jest w użyciu albo w gniazdach
kamery nie ma kart.
Jeśli dla opcji dostępnej po wybraniu kolejno elementów
> [ Ustawienia systemowe] >
[Dioda ACCESS] zostanie wybrane ustawienie [j Wyłącz], wskaźnik ACCESS nie będzie świecić.
WAŻNE
• Przed włożeniem/wyjęciem karty należy wyłączyć kamerę. Wkładanie/wyjmowanie karty przy włączonej
kamerze może spowodować nieodwracalną utratę danych.
• Karty pamięci SD należy wkładać we właściwym kierunku. Włożenie karty niewłaściwą stroną może
spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Należy pamiętać, aby kartę wkładać do gniazda zgodnie
z opisem w kroku 3.
UWAGI
• Karty pamięci SD są wyposażone w fizyczny przełącznik ochrony zapisu uniemożliwiający przypadkowe
usunięcie zawartości karty. Aby zabezpieczyć kartę pamięci SD przed zapisem, należy ustawić przełącznik
w położeniu LOCK lub C.
Inicjowanie karty pamięci SD
Procedurę inicjowania należy przeprowadzać w przypadku kart pamięci SD wykorzystywanych po raz pierwszy
w kamerze. Inicjowanie karty pamięci można także przeprowadzić w celu trwałego usunięcia wszystkich nagrań,
które się na niej znajdują.
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Inicjowanie] dla wybranej karty pamięci SD.
> [3 " Konfig. nagrywania] > [Inicjowanie 8] > [6 Karta pam. A] lub [7 Karta pam. B] >
[Inicjowanie]
2 Wybrać opcję [Tak].
3 Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, wybrać opcję [OK], a następnie [X].
Korzystanie z kart pamięci SD
WAŻNE
• Zainicjowanie karty pamięci SD powoduje trwałe usunięcie wszystkich nagrań. Usuniętych danych
nie można odzyskać. Należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową ważnych nagrań (A 99).
• W zależności od rodzaju karty jej inicjowanie może potrwać nawet kilka minut.
Wybieranie karty pamięci SD do nagrań
Istnieje możliwość wyboru, na której karcie będą zapisywane filmy i zdjęcia.
Tryby pracy:
1 Wybrać ustawienie [Media zapisu].
> [3! Konfig. nagrywania] > [Media zapisu]
2 Wybrać żądaną kartę SD ([6 Karta pam. A] lub [7 Karta pam. B]) w celu nagrywania filmów
([v Media dla filmów]) lub w celu robienia zdjęć ([{ Media dla zdjęć]).
3 Wybrać opcję [X].
• Po zamknięciu menu na ekranie zostanie wyświetlona ikona karty pamięci SD wybranej do nagrywania
filmów.
Podwójny zapis i nagrywanie przechodzące
Kamera oferuje dwie przydatne funkcje nagrywania, z których można korzystać, gdy w obu gniazdach znajdują
się karty pamięci SD: podwójny zapis i nagrywanie przechodzące.
Podwójny zapis: ta funkcja umożliwia nagrywanie tego samego filmu na dwóch kartach jednocześnie,
co stanowi wygodną metodę wykonywania kopii zapasowej nagrania już w trakcie filmowania.
Nagrywanie przechodzące: ta funkcja umożliwia kontynuowanie nagrywania filmu na drugiej karcie po
zapełnieniu pierwszej karty.
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Podw. zapis/nagr.prz.].
> [3! Konfig. nagrywania] > [Podw. zapis/nagr.prz.]
2 Wybrać opcję [4 Podwójny zapis] lub [
wybrać opcję [X].
Nagr.przechodz.] (lub [
Nagr.przechodz.]), a następnie
• Po włączeniu funkcji Podwójny zapis stan obu kart pamięci SD będzie wyświetlany w prawym górnym rogu
ekranu. Po włączeniu funkcji Nagrywanie przechodzące ikona karty zmieni się na
(albo
).
• Aby wyłączyć obie funkcje, należy wybrać opcję [Nagrywanie standardowe].
UWAGI
• Jeśli podczas nagrywania z użyciem funkcji Podwójny zapis na jednej z kart zabraknie miejsca, nagrywanie
na obu kartach zostanie zatrzymane. Jeśli jednak na jednej z kart wystąpi błąd, zapisywanie na drugiej
karcie będzie kontynuowane.
• Po zapisaniu na komputerze filmów, które zostały pierwotnie nagrane na różnych kartach SD, można użyć
programu MP4 Join Tool i zapisać jako pojedynczy film (A 99).
• Funkcja nagrywanie przechodzące umożliwia przełączenie zapisu z karty pamięci SD umieszczonej
w gnieździe A na kartę umieszczoną w gnieździe B i na odwrót, przy czym przełączenie wykonywane
jest tylko jednokrotnie.
• Funkcji Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące nie można używać z trybem zwolnionego
i przyspieszonego tempa.
33
Korzystanie z kart pamięci SD
Odzyskiwanie filmów
34
Niektóre czynności, np. nagłe wyłączenie kamery lub wyjęcie karty pamięci SD podczas zapisywania na niej
danych, mogą spowodować pojawienie się błędów w danych nagrywanego filmu. Filmy z uszkodzonymi
danymi można odzyskać, wykonując poniższą procedurę.
Tryby pracy:
1 Otworzyć ekran indeksu, na którym znajduje się film do odzyskania (A 87).
2 Wybrać uszkodzony film (film z ikoną
zamiast z obrazem miniatury).
3 Po wyświetleniu monitu o odzyskanie danych wybrać opcję [Tak].
• Kamera podejmie próbę odzyskania uszkodzonych danych.
4 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wybrać opcję [Tak].
UWAGI
• Odzyskane filmy są wyświetlane na ekranie indeksu w postaci specjalnej ikony odtwarzania, a nie
standardowej miniatury.
• Podczas tej procedury usunięte mogą zostać filmy o długości do 0,5 sekundy.
• W niektórych przypadkach odzyskiwanie danych może się nie udać. Jest to bardziej prawdopodobne
w sytuacji uszkodzenia systemu plików lub fizycznej usterki karty.
• Tylko filmy nagrane za pomocą tej kamery mogą zostać odzyskane. Funkcja odzyskiwania nie jest dostępna
w przypadku zdjęć.
3
Nagrywanie
35
Rejestrowanie filmów i zdjęć
W tej części zawarto podstawowe informacje na temat nagrywania filmów* i wykonywania zdjęć. Szczegółowe
informacje na temat nagrywania dźwięku można znaleźć w podrozdziale Nagrywanie dźwięku (A 70).
* Określenie „film” odnosi się do pojedynczego fragmentu filmowego zarejestrowanego w trakcie pojedynczej operacji nagrywania.
Tryby pracy:
Nagrywanie
W przypadku nagrywania filmów i robienia zdjęć w trybie
różne ustawienia zostaną dostosowane
automatycznie. W trybie
można ręcznie regulować ostrość, ekspozycję i wiele innych ustawień wedle
własnych potrzeb i preferencji.
Przełącznik
pokrywy
obiektywu
Wskaźnik
ACCESS
albo
Wskaźnik
POWER/CHG
Konfigurowalny
przycisk ekranowy
1 Otworzyć pokrywę obiektywu.
• Ustawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu OPEN.
2 Ustawić przełącznik trybu w pożądanym położeniu.
• Przełącznik można ustawić w położeniu N (tryb
chce się korzystać z kamery.
3 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu CAMERA.
• Wskaźnik POWER/CHG zaświeci się na zielono.
) albo n (tryb
) w zależności od tego, jak
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Nagrywanie filmów wideo
4 Nacisnąć przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.
• Podczas nagrywania na ekranie zostanie wyświetlona ikona Ü (czerwona).
• Można też nacisnąć przycisk START/STOP na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
36
5 Aby przerwać nagrywanie, nacisnąć ponownie przycisk REC.
• Zamiast ikony Ü zostanie wyświetlona ikona Ñ (biała), a film zostanie zarejestrowany na karcie
wybranej do nagrywania filmów.
Robienie zdjęć
4 W trybie gotowości do nagrywania dotknąć przycisku [PHOTO].
• Domyślnie do konfigurowalnego przycisku ekranowego jest przypisana funkcja [
Photo], jednak
w razie potrzeby można zmienić przypisaną do niego funkcję (A 84).
• U dołu ekranu zostanie wyświetlona zielona ikona g. Ponadto w prawym górnym rogu ekranu
zostanie wyświetlony symbol {Ð z ikoną karty wybranej do zapisywania zdjęć.
• Można też nacisnąć przycisk PHOTO na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
Po zakończeniu nagrywania
1 Aby zamknąć pokrywę obiektywu, należy przestawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu CLOSED.
2 Upewnić się, że wskaźnik ACCESS został wyłączony.
3 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu OFF.
4 Zamknąć panel LCD i złożyć wizjer.
WAŻNE
• Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu nagrań (A 99), zwłaszcza tych ważnych. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
•
•
•
•
•
•
UWAGI
Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczego filmu wynosi 6 godzin. Po upływie tego czasu
automatycznie zostanie utworzony nowy film. Nagrywanie będzie kontynuowane w tym osobnym filmie.
Podczas nagrywania w jasno oświetlonych miejscach korzystanie z ekranu LCD może być utrudnione.
W takim przypadku należy użyć wizjera lub dostosować jasność ekranu (A 21).
Nagranie wideo zostanie zapisane jako osobne filmy w następujących przypadkach:
- Jeżeli podczas nagrywania filmu kamera przełączy się na drugą kartę pamięci SD w wyniku zadziałania
funkcji nagrywania przechodzącego (A 33).
- W przypadku nagrywania filmów na karcie SDHC plik wideo (strumieniowy) filmu zostanie podzielony
na mniejsze części o rozmiarze około 4 GB. Mimo to odtwarzanie za pomocą kamery będzie ciągłe.
Po zapisaniu osobnych podzielonych filmów na komputerze można je połączyć narzędziem
MP4 Join Tool i zapisać jako pojedynczy film (A 99).
Informacje o trybie oszczędzania energii: Jeśli dla opcji > [B Ustawienia systemowe] > [Automatyczne
wyłączenie] wybrano ustawienie [i Włącz], a kamera wideo jest zasilana przez akumulator i nie
wykonywano żadnych operacji przez 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.
Użyć przełącznika zasilania, aby włączyć kamerę wideo.
Nagrywanie zdjęć:
- Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG. Zdjęcia można rejestrować tylko w trybie gotowości do nagrywania.
- Zdjęć nie można zapisywać, gdy jest włączona funkcja Buforowanie.
W przypadku długiego nagrywania, podczas którego kamera wideo jest zamontowana na statywie,
można zamknąć panel LCD i korzystać wyłącznie z wizjera. Pozwoli to zmniejszyć zużycie energii
w przypadku używania akumulatora (A 21).
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Przeglądanie ostatniego nagranego filmu
Istnieje możliwość przeglądania w kamerze wideo ostatnich 4 sekund ostatniego nagranego filmu bez
konieczności przełączania na tryb
. Podczas przeglądania z głośnika wbudowanego nie wydobywa
się dźwięk.
Po zakończeniu nagrywania filmu nacisnąć przycisk u.
Elementy wyświetlane na ekranie
W tym podrozdziale objaśniono znaczenie różnych elementów wyświetlanych na ekranie w trybie
. Elementy rzeczywiście wyświetlane w danej chwili na ekranie będą się różnić w zależności od
bieżących ustawień menu i trybu pracy.
Ramki AF
W zależności od wybranego rozmiaru ramki AF (A 46) i użytej funkcji ustawiania ostrości można zobaczyć
niektóre z poniższych ramek AF.
Ramka ciągłego AF — zawsze
biała (A 46)
Ramka MF ze wspomaganiem
AF — na żółto: ręczny zakres
regulacji; na biało: automatyczny
zakres regulacji (A 45)
Wykrywanie twarzy:
Obiekt główny (A 47)
Wykrywanie twarzy:
Inne ramki wykrywania twarzy
Znacznik ekranowy (A 106)
Śledzenie (A 47)
37
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
38
Opis
N
Tryb
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Tryb filmowania (A 55)
00:00:00:00
Kod czasowy (A 66)
Ñ, Ü (w kolorze czerwonym)
Nagrywanie (A 35)
Ñ — tryb gotowości do nagrywania, Ü — nagrywanie
z
Buforowanie (A 78)
¯,°,± (w kolorze żółtym)
Stabilizator obrazu (A 53)
è, é, ê, ë (w kolorze
białym), ë (w kolorze żółtym),
(w kolorze czerwonym)
000 min
Pozostały poziom naładowania akumulatora (A 19)
Ikona wskazująca szacunkowy pozostały poziom naładowania. Dostępny czas nagrywania jest
wyświetlany w minutach obok ikony.
• ë na żółto — akumulator jest prawie rozładowany.
na czerwono — akumulator jest
rozładowany, należy wymienić akumulator.
• W zależności od warunków eksploatacji rzeczywisty stan naładowania akumulatora może być
wskazywany niedokładnie.
{Ð6 / 7 (ikona karty w kolorze
zielonym/żółtym),
/
(w kolorze
czerwonym)
Zapisano zdjęcie (A 36)
• 6 (lub 7) na żółto — karta jest prawie zapełniona.
zapisać zdjęcia z powodu problemu z kartą.
(A 25)
(lub
) na czerwono — nie można
Lewa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
F00
Wartość przysłony (A 57, 58)
1/0000
Prędkość migawki (A 57, 58)
AE ±0 0/0
Kompensacja ekspozycji (A 60)
±0 0/0
Blokada ekspozycji (A 59)
00.0dB
Wartość wzmocnienia (A 57)
00.0dB (wartość w kolorze
pomarańczowym)
Limit AGC (A 54)
ND 1/00
Filtr szary (A 62)
D,@
000m,
Ostrość (A 42)
• Podczas regulacji ostrości szacunkowa wartość odległości ogniskowania będzie wyświetlana
obok ikony.
}, ~
Wykrywanie twarzy i śledzenie (A 47)
¼, É,
,
,
,
,
Balans bieli (A 63)
Wygląd (A 65)
Korekta tylnego oświetlenia (A 60)
O, N
Wzmocnienie krawędzi (A 44)
z, {
Wzór zebry (A 61)
Sygnał GPS (A 80): ikona widoczna cały czas — odbiór sygnału satelitarnego; ikona miga —
brak odbioru sygnału satelitarnego.
• Tylko gdy do kamery podłączony jest opcjonalny odbiornik GPS GP-E2.
Cyfrowy telekonwerter (A 52)
REC`, STBY`
Polecenie nagrywania (A 104)
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Prawa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
6 / 7 000h00m,
6 / 7 Koniec (karta w kolorze
czerwonym)
Opis
Dostępny czas nagrywania na karcie (A 123)
6 (lub 7) kolor żółty — karta jest prawie pełna; kolor czerwony — karta jest pełna (brak miejsca).
/
(w kolorze czerwonym)
Brak karty pamięci SD albo nagrywanie na karcie pamięci SD jest niemożliwe.
/
000h00m
Nagrywanie przechodzące (A 33)
Pasek zoomu (A 49)
• Pasek jest wyświetlany tylko podczas operacji przybliżania albo oddalania. Część jasnoniebieska
wskazuje zakres zoomu cyfrowego.
x0.00,
x0000
Nagrywanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie (A 41)
¿, ¾
Częstotliwość ramki (A 40)
¸
Format wideo
0000x0000
Rozdzielczość (A 40)
000Mbps
Szybkość transmisji bitów
º
Do gniazda mini advanced shoe podłączono opcjonalne akcesorium (A 69)
¾,¿
Ustawienia zoptymalizowane pod kątem opcjonalnego obiektywu konwersyjnego (A 103)
å
Tłumik mikrofonu (A 72)
ë, à
Filtr wiatru (A 73)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Scena audio (A 70)
Ogranicznik audio (A 74)
Zasilanie z gniazda MIC wyłączone (A 75)
^ (w kolorze żółtym)
Powiększenie (A 45)
Dolna i środkowa część ekranu
Ikona/wyświetlany element
[FUNC]
[
], [~], [^], [
[±], [Ä], [z], [
[
][
]
[£], [
Opis
Otwieranie menu FUNC (A 29, 101)
], [
]
],
],
Konfigurowalny przycisk ekranowy (A 84)
• Domyślnie do przycisku jest przypisania funkcja [
Zdjęcie] (wykonywanie zdjęcia).
Śledzenie (A 47)
Pasek ekspozycji (A 57)
Miernik poziomu dźwięku (A 72)
(w kolorze czerwonym)
Pilot bezprzewodowy wyłączony (A 106)
UWAGI
• Za pomocą przycisku DISP. można wyłączyć większość elementów wyświetlanych na ekranie w następującej
kolejności:
Wszystkie wyświetlane elementy włączone  Tylko znaczniki ekranowe (jeżeli są włączone, A 106) 
Minimalna liczba wyświetlanych elementów (operacja nagrywania itp.).
39
Konfiguracja materiału wideo: Rozdzielczość, szybkość transmisji bitów i częstotliwość ramki
Konfiguracja materiału wideo: Rozdzielczość, szybkość transmisji
bitów i częstotliwość ramki
40
Poniższe procedury umożliwiają ustawienie konfiguracji materiału wideo nagrywanych filmów. Należy wybrać
taką kombinację ustawień rozdzielczości / szybkości transmisji bitów i częstotliwości ramki, która najlepiej
odpowiada potrzebom twórczym użytkownika. Próbkowaniem koloru będzie YCbCr 4:2:0, 8 bitów.
W przypadku niektórych opcji dostępność ustawień może się zmieniać w zależności od wyborów dokonanych
wcześniej dla innych opcji. Podsumowanie konfiguracji znajduje się w tabeli umieszczonej poniżej opisów
procedur. Szczegółowe informacje na temat nagrywania dźwięku można znaleźć w podrozdziale Nagrywanie
dźwięku (A 70).
Tryby pracy:
Wybór rozdzielczości i szybkości transmisji bitów
1 Wybierz opcję [¸ Rozdzielczość]
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [¸ Rozdzielczość]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• Wybrane ustawienia rozdzielczości i szybkości transmisji bitów zostaną wyświetlone po prawej stronie
ekranu.
Wybór częstotliwości ramki
1 Wybrać opcję [¸ Częstotliwość ramki].
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [¸ Częstotliwość ramki]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• Ikona wybranej częstotliwości ramki zostanie wyświetlona po prawej stronie ekranu.
Dostępne ustawienia konfiguracji materiału wideo
Częstotliwość ramki
Rozdzielczość (szybkość
transmisji bitów)
50.00P
25.00P
3840x2160 (150 Mbps)*
—
●
1920x1080 (35 Mbps)
●
●
1920x1080 (17 Mbps)
●
●
* Częstotliwość ramki jest stała i nie można jej zmienić.
UWAGI
• W kamerze dane filmu są kodowane ze zmienną szybkością transmisji bitów (VBR) dostosowywaną
automatycznie do nagrywanego obiektu. Z tego powodu rzeczywisty czas nagrywania może się różnić
w zależności od filmowanego obiektu.
• Szczegóły na temat orientacyjnego czasu nagrywania można znaleźć w podrozdziale Tabele
informacyjne (A 123).
Nagrywanie z efektem przyspieszonego i zwolnionego tempa
Nagrywanie z efektem przyspieszonego i zwolnionego tempa
Aby nagrywać filmy z efektem zwolnionego lub przyspieszonego tempa podczas odtwarzania, wystarczy wybrać
żądaną wartość przyspieszonego/zwolnionego tempa. Dostępność wartości przyspieszonego/zwolnionego
tempa jest uzależniona od aktualnie wybranych ustawień opcji Rozdzielczość i Częstotliwość ramki. Podczas
nagrywania z efektem zwolnionego i przyspieszonego tempa dźwięk nie jest rejestrowany.
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Zwolnij/przysp. tempo].
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [Zwolnij/przysp. tempo]
2 Wybrać odpowiednią wartość przyspieszonego/zwolnionego tempa, a następnie opcję [X].
• Wybrać opcję [j], aby wyłączyć nagrywanie w trybie przyspieszonego/zwolnionego tempa.
•
albo . Wybrana wartość efektu zostanie wyświetlona po prawej stronie ekranu.
Dostępne wartości przyspieszonego/zwolnionego tempa
Rozdzielczość
Częstotliwość ramki
3840x2160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
1920x1080
•
•
•
•
Dostępne wartości przyspieszonego/zwolnionego tempa
UWAGI
Efektu nagrywania w zwolnionym/przyspieszonym tempie nie można używać w połączeniu
z następującymi funkcjami.
- Podwójny zapis
- Buforowanie
- Nagrywanie przechodzące
- Paski kolorów
Gdy włączona jest funkcja nagrywania z efektem przyspieszonego/zwolnionego tempa, sygnał polecenia
nagrywania nie zostanie dołączony do sygnału wyjściowego przesyłanego przez gniazdo HDMI OUT.
Informacje o kodzie czasowym podczas nagrywania z efektem zwolnionego i przyspieszonego tempa:
- Za pomocą opcji trybu odliczania [
Kontynuuj] dla kodu czasowego można wybrać ustawienie
[
Ust. fabr.] albo [
Odl. nagr.].
- Jeśli dla trybu odliczania kodu czasowego wybrano ustawienie [
Swob.odl.], tryb odliczania zostanie
automatycznie przełączony na ustawienie [
Odl. nagr.] po włączeniu funkcji nagrywania z efektem
zwolnionego/przyspieszonego tempa.
- Po wyłączeniu trybu nagrywania z efektem zwolnionego/przyspieszonego tempa tryb odliczania powróci
do poprzedniego ustawienia.
- Sygnału kodu czasowego nie można dołączyć do sygnału wyjściowego przesyłanego przez gniazdo
HDMI OUT.
Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczego filmu w trybie zwolnionego tempa odpowiada
6 godzinom odtwarzania. Po osiągnięciu tego momentu nagrywanie ulegnie zatrzymaniu. W przypadku
wybrania tempa [x0,5] maksymalny czas ciągłego nagrywania będzie wynosił 3 godziny (przy odtwarzaniu
w zwolnionym tempie x0,5 będzie to oznaczać 6 godzin czasu odtwarzania).
To ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku nagrywania w trybie przyspieszonego tempa,
które nie będzie zatrzymywane automatycznie.
41
Regulacja ostrości
Regulacja ostrości
Kamera umożliwia ustawianie ostrości na następujące sposoby.
42
Ręczne ustawianie ostrości: Ustawić ostrość ręcznie, obracając pierścień regulacji ostrości/zoomu.
Można skorzystać z funkcji wspomagania ustawiania ostrości (A 43), które pomogą uzyskać lepszą
ostrość w trybie ręcznym.
MF ze wspomaganiem AF: ten tryb pozwala wstępnie wyregulować ostrość ręcznie, po czym ostateczną
regulację wykonuje automatyka kamery.
Ciągły AF: kamera ustawia ostrość automatycznie w sposób ciągły.
Ręczne ustawianie ostrości
Do ręcznego ustawiania ostrości służy pierścień regulacji ostrości/zoomu. Ręczne ustawianie ostrości jest
dostępne nawet po wybraniu automatycznej konfiguracji. Kierunek działania i reakcję pierścienia regulacji
ostrości/zoomu podczas jego użycia można dostosować za pomocą opcji
> [v Ustawienia
kamery] > [Kierun. pierścienia ostrości] i [Reakcja pierścienia ostrości].
*
Tryby pracy:
* Możliwość chwilowej ręcznej regulacji ostrości jest dostępna tylko podczas używania pierścienia regulacji ostrości/zoomu.
1 Ustawić przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu
w położeniu FOCUS.
Pierścień regulacji
ostrości/zoomu
Ustawianie ostrości przy użyciu tylko pierścienia regulacji
ostrości/zoomu
2 Nacisnąć przycisk AF/MF.
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona D.
3 Ustawić ostrość, obracając pierścień regulacji ostrości/
zoomu.
• Po obróceniu pierścienia regulacji ostrości/zoomu przybliżona
odległość ogniskowania zostanie wyświetlona po lewej stronie
ekranu.
Ustawianie ostrości przez dotknięcie obiektu na ekranie
(dotykowe ustawianie ostrości)
2 Wyświetlić ekran ustawiania ostrości.
[FUNC] > [< Ostrość]
3 Dotknąć wybranego punktu wewnątrz ramki ustawiania ostrości.
• Na wybranym obiekcie zamiga znacznik I. Kamera automatycznie ustawi ostrość, a następnie wejdzie
do trybu ręcznego ustawiania ostrości.
• Przybliżona odległość ogniskowania zostanie wyświetlona w górnym lewym narożniku ramki ustawiania
ostrości.
• Wybierz opcję [m], aby przywrócić w kamerze tryb autofokusu.
4 Wybrać opcję [X], aby zamknąć ekran regulacji ostrości.
5 W razie konieczności ustawić ostrość ręcznie, obracając pierścień regulacji ostrości/zoomu.
• Po obróceniu pierścienia regulacji ostrości/zoomu przybliżona odległość ogniskowania zostanie wyświetlona
po lewej stronie ekranu.
UWAGI
• Jeśli po ustawieniu ostrości na obiekcie korzysta się z funkcji zoomu, może być konieczna ponowna regulacja
ostrości.
• Po ręcznym ustawieniu ostrości na obiekcie i pozostawieniu kamery włączonej przez dłuższy czas może być
konieczna ponowna regulacja ostrości. Takie ewentualne przesunięcie punktu ostrości jest wynikiem wzrostu
temperatury wewnętrznej. Przed wznowieniem filmowania należy sprawdzić ostrość.
Regulacja ostrości
Ustawienie wstępne ostrości
Gdy tryb ręcznego ustawiania ostrości jest włączony, można zapisać określoną odległość ogniskowania,
a następnie przywrócić ją automatycznie np. po ręcznym ustawieniu ostrości na inny obiekt.
43
Tryby pracy:
1 Włączyć tryb ręcznego ustawiania ostrości za pomocą
menu FUNC, a następnie ustawić żądaną odległość
ogniskowania (A 42).
• Aktualna przybliżona wartość odległości ogniskowania
zostanie wyświetlona wewnątrz ramki ustawiania
ostrości i na przycisku ustawienia wstępnego ostrości.
2 Aby zapisać aktualną odległość ogniskowania, wybrać
przycisk ustawienia wstępnego ostrości.
• Wskaźnik na przycisku zmieni kolor na pomarańczowy,
co oznacza że funkcja ustawienia wstępnego ostrości
została włączona.
• Wybrać ponowne przycisk Ustawienie wstępne ostrości,
aby anulować ustawienie wstępne odległości
ogniskowania.
Aktualna odległość
ogniskowania
Dotknąć przycisku, aby przywrócić
ustawienie wstępne ostrości
Przycisk ustawienia wstępnego
ostrości (w kolorze
pomarańczowym:
ustawienie wstępne ostrości
zostało zastosowane)
Wstępnie ustawiona
odległość ogniskowania
3 Ustawić ostrość według uznania za pomocą funkcji
dotykowego ustawiania albo pierścienia regulacji ostrości/zoomu.
• Tylko wartość odległości ogniskowania wyświetlana wewnątrz ramki ustawiania ostrości będzie się zmieniała
podczas ustawiania ostrości.
4 Wybrać opcję [
], aby przywrócić ustawienie wstępne ostrości.
• Podczas regulacji ostrości albo zoomu przycisk [
] będzie nieaktywny.
• Aby wyłączyć działanie ustawienia wstępnego ostrości, wybrać przycisk ustawienia wstępnego ostrości.
UWAGI
• Podczas wyłączania kamery ustawienie wstępne ostrości zostanie anulowane.
• Za pomocą opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Zaprog.prędk.ogniskowania] można zmienić
szybkość przywracania ustawienia wstępnego ostrości.
• Wartości odległości ogniskowania są podawane w przybliżeniu. Za pomocą opcji
> [£ Ustawienia
wyśw.] > [Jednostki odległości] można zmienić jednostki, w których wyświetlana jest odległość.
Korzystanie z funkcji wspomagania ustawiania ostrości
Aby zwiększyć dokładność ustawiania ostrości, można skorzystać z następujących funkcji wspomagania
ustawiania ostrości: Asystent ustawiania ostrości Dual Pixel — ekranowy przewodnik w sposób wizualny
wskazujący, czy ostrość została ustawiona na danym obiekcie. Wzmocnienie krawędzi — pozwala uzyskać
większy kontrast dzięki uwydatnieniu krawędzi obiektu oraz Powiększenie — umożliwia oglądanie obrazu na
ekranie w powiększeniu. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, można jednocześnie używać funkcji Wzmocnienie
krawędzi i Asystent ustawiania ostrości albo Wzmocnienie krawędzi i Powiększenie.
Tryby pracy:
Regulacja ostrości
44
Asystent ustawiania ostrości
Domyślnie opcja
> [v Ustawienia kamery] > [Asystent ustaw. ostr.] jest ustawiony na wartość
[i Włącz], dzięki czemu kiedy kamera zostanie ustawiona na tryb ręcznego ustawiania ostrości, będzie
wyświetlany asystent ustawiania ostrości. Asystent ustawiania ostrości oferuje intuicyjne wizualne wskazania
aktualnej odległości ogniskowania oraz kierunku i stopnia regulacji koniecznych do uzyskania w pełni ostrego
obrazu. W przypadku użycia z funkcjami wykrywania twarzy i śledzenia (A 47) obok oczu osoby wykrytej
jako obiekt główny będzie wyświetlana ramka asystenta ustawiania ostrości.
Ustawić ostrość na
dalszym planie
(wymagana duża
regulacja)
Ustawić ostrość na
dalszym planie
(wymagana mała
regulacja)
Ostrość została
ustawiona
(w kolorze
zielonym)
Ustawić ostrość na
bliższym planie
(wymagana mała
regulacja)
Ustawić ostrość na
bliższym planie
(wymagana duża
regulacja)
Ustalenie kierunku
i stopnia regulacji
niemożliwe
W razie potrzeby dotknąć żądanego punktu na ekranie, aby przesunąć asystenta ustawiania ostrości
i ustawić ostrość na innym obiekcie.
•
•
•
•
•
UWAGI
Kiedy kolor ramki asystenta ustawiania ostrości ulegnie zmianie na zielony, oznacza to, że ostrość jest
prawidłowo ustawiona na obiekcie.
W przypadku obiektów i warunków, w których funkcja autofokusu nie działa dobrze (A 47), również
funkcja asystenta ustawiania ostrości może nie być wyświetlana prawidłowo.
Asystenta ustawiania ostrości nie można używać w następujących przypadkach:
- Gdy wybrano jeden z trybów automatycznego ustawiania ostrości: MF ze wspomaganiem AF albo
Ciągły AF.
- Jeśli dla opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Obiektyw konwersyjny] wybrano inne ustawienie
niż [j Wyłącz].
- Gdy włączony jest zoom cyfrowy, a wartość zoomu mieści się w zakresie zoomu cyfrowego.
- Po wybraniu jako trybu filmowania ustawienia [T Fajerwerki].
- Gdy wyświetlane są paski kolorów.
Gdy funkcja Asystent ustawiania ostrości jest używana w połączeniu z funkcją Wykrywanie twarzy i śledzenie,
wtedy w zależności od kierunku, w którym obiekt główny obraca twarz, znacznik funkcji asystenta może nie
być wyświetlany obok oczu.
Jeśli jednemu z przycisków konfigurowalnych zostanie przypisana opcja [ Asystent ustaw. ostr.] (A 84),
naciskanie tego przycisku będzie powodować włączanie/wyłączanie asystenta ustawiania ostrości.
Wzmocnienie krawędzi
Po włączeniu wzmocnienia krawędzi krawędzie obiektów zostaną wyróżnione na ekranie na czerwono,
niebiesko lub żółto. Przy włączonej funkcji wzmocnienia krawędzi można też przełączyć ekran w tryb
czerni i bieli, aby dodatkowo wyróżnić krawędzie.
1 Otworzyć ekran ustawień wzmocnienia krawędzi.
[FUNC] > [< Ostrość] > [i]
2 Wybrać żądane opcje, a następnie opcję [L].
• Aby przełączyć tryb czerni i bieli: Wybrać opcję [Wyłącz] lub [Włącz]. Aby wybrać kolor wzmocnienia
krawędzi: Wybrać opcję [Czerwony], [Niebieski] lub [Żółty].
3 Wybrać opcję [O], a następnie [X].
• W lewej części ekranu zostanie wyświetlony symbol O lub N, wzmocnienie krawędzi zostanie
włączone. Krawędzie znajdujące się w strefie ostrości zostaną podświetlone.
• Dotknąć ponownie przycisku [O] przed zamknięciem ekranu, aby wyłączyć efekt wzmocnienia krawędzi.
Regulacja ostrości
Powiększenie
1 Nacisnąć przycisk MAGN.
• Zamiast tego można wybrać opcję [FUNC] >
[^ Powiększenie] > [Tak].
• W prawej dolnej części ekranu zostanie wyświetlona
ikona ^, a środek ekranu* zostanie powiększony
dwukrotnie.
• W ramce powiększenia wyświetlanej w prawym
dolnym rogu ekranu będzie w przybliżeniu wyświetlana
powiększona część obrazu.
2 W razie potrzeby przesunąć ramkę powiększenia w celu
sprawdzenia ostrości innych fragmentów obrazu.
• Wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie albo
nacisnąć dżojstik (ÝÞ).
3 Ponowne naciśnięcie przycisku MAGN. lub wybranie
przycisku [X] spowoduje anulowanie powiększenia.
45
* Jeśli na ekranie wyświetlana jest jedna z ramek AF albo ramka
wykrywania twarzy, wtedy powiększony zostanie obszar wokół aktywnej ramki.
•
•
•
•
UWAGI
Wzmocnienie krawędzi/powiększenie jest widoczne tylko na ekranie kamery. Nie są one dołączane do
wyjściowego sygnału wideo przesyłanego za pośrednictwem gniazd wyjściowych ani nie są rejestrowane
na nagranych filmach.
Funkcja Powiększenie nie jest dostępna, gdy wyświetlane są paski kolorów.
Jeśli jednemu z przycisków konfigurowalnych zostanie przypisana opcja [^ Powiększenie] (A 84),
naciskanie tego przycisku będzie powodować włączanie/wyłączanie powiększenia.
Powiększenie ulegnie wyłączeniu po rozpoczęciu nagrywania, ale można je włączyć i wyłączyć ponownie
podczas nagrywania.
MF ze wspomaganiem AF
Ten tryb pozwala wstępnie wyregulować ostrość ręcznie, po czym ostateczną regulację wykonuje automatyka
kamery. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chce się mieć pewność, że zarejestrowane filmy w rozdzielczości
4K będą mieć odpowiednią ostrość.
Dodatkowo w przypadku tego trybu kamera nie podejmuje nieudolnych prób uzyskania ostrości obrazu, gdy jej
algorytmy ustawiania ostrości nie są w stanie ustalić odległości ogniskowania. W rezultacie użytkownik uzyskuje
ogólnie bardziej stabilną regulację ostrości niż w przypadku w funkcji Ciągły AF.
Tryby pracy:
1 Ustawić przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu
w położeniu FOCUS.
2 Nacisnąć przycisk AF/MF, aby włączyć funkcję
autofokusu.
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona @.
3 Zmienić rozmiar ramki AF na [r Duży] lub [s Mały]
(A 46).
4 Wybrać [Tryb AF].
> [v " Ustawienia kamery] > [Tryb AF]
5 Wybrać opcję [
a następnie [X].
MF ze wspomaganiem AF],
• Gdy ostrość jest regulowana w ręcznym zakresie, ramka
ustawiania ostrości będzie wyświetlana na żółto.
• W razie potrzeby można także zmienić rozmiar i położenie
ramki AF (A 46).
Pierścień regulacji
ostrości/zoomu
Regulacja ostrości
6 Ustawić ostrość, obracając pierścień regulacji ostrości/zoomu.
46
• Ostrość dla obiektów na bliższym planie ustawia się w sposób ręczny. Gdy obiekt znajdzie się
w automatycznym zakresie regulacji ostrości, ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na biały,
a kamera automatycznie dokończy proces ustawiania ostrości.
• Gdy odległość ogniskowania znajduje się w automatycznym zakresie regulacji, kamera będzie
automatycznie ustawiać ostrość na obiekcie.
Ciągły AF
Domyślnie kamera będzie automatycznie ustawiać ostrość na obiekcie znajdującym się na środku kadru.
Jeżeli dla opcji Rozmiar ramki AF wybrano inne ustawienie niż [k Auto] (A 46), kamera będzie
automatycznie ustawiać ostrość na obiekcie wewnątrz ramki ustawiania ostrości wyświetlanej na ekranie.
*
Tryby pracy:
* W trybie
funkcja Ciągły AF jest stosowana domyślnie, przez co ta procedura nie jest konieczna.
1 Nacisnąć przycisk AF/MF, aby włączyć funkcję autofokusu.
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona @.
2 Zmienić rozmiar ramki AF na [r Duży] lub [s Mały] (A 46).
3 Wybrać [Tryb AF].
> [v " Ustawienia kamery] > [Tryb AF]
4 Wybrać opcję [
Ciągły], a następnie opcję [X].
UWAGI
• Gdy dla opcji [v Ustawienia kamery] > [Rozmiar ramki AF] wybrano
ustawienie [r Duży] albo [s Mały], na ekranie zostanie wyświetlona
biała ramka AF.
Zmiana rozmiaru ramki AF
Kiedy jest używana funkcja autofokusu, kamera będzie ustawiać ostrość domyślnie na obiekcie znajdującym się
na środku kadru i nie będzie wyświetlana żadna ramka AF. Można wyświetlić ramkę AF i zmienić jej rozmiar oraz
położenie w celu ustawienia ostrości na żądanym obszarze albo obiekcie.
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Rozmiar ramki AF].
> [v " Ustawienia kamery] > [Rozmiar ramki AF]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
Dostępne ustawienia
[k Auto]:
Ramka AF nie jest wyświetlana. Kamera automatycznie ustawia ostrość na obiekcie
znajdującym się na środku kadru.
[r Duży], [s Mały]:
Ramka AF jest wyświetlana. Ramkę AF można przesunąć w obszarze 80% powierzchni
ekranu. Można też wybierać jej rozmiar w zależności od obiektu, na którym ma zostać
ustawiona ostrość.
Regulacja ostrości
UWAGI
• Gdy dla opcji Rozmiar ramki AF jest wybrane ustawienie [k Auto], nie można użyć funkcji MF ze
wspomaganiem AF.
• W trybie
opcje Tryb AF i Rozmiar ramki AF są automatycznie ustawiane na wartości odpowiednio
[
Ciągłe] i [k Auto]. Tych ustawień nie można zmienić.
Informacje dotyczące funkcji autofokusu (AF):
• Niektóre parametry działania funkcji autofokusu można zmieniać, używając niżej wymienionych opcji.
> [v Ustawienia kamery] > [Szybkość AF] — umożliwia ustawienie szybkości działania
automatycznego ustawiania ostrości (AF) (szybkości, z jaką ostrość jest ustawiana) na jednym
z 3 poziomów.
> [v Ustawienia kamery] > [Czułość funkcji AF] — umożliwia ustawienie czułości autofokusu
na jednym z 3 poziomów.
• Podczas nagrywania przy jasnym oświetleniu kamera zwiększa przysłonę. Może to spowodować, że obraz
będzie rozmazany; zjawisko to jest bardziej widoczne w przy szerokim kącie. W takim przypadku należy
wybrać tryb filmowania “albo n, zastosować filtr szary i dostosować wartość przysłony (A 62).
• Autofokus jest niedostępny, gdy dla opcji
[v Ustawienia kamery] > [Obiektyw konwersyjny]
wybrano ustawienie inne niż [j Wyłącz].
• Ustawianie ostrości przez autofokus trwa nieco dłużej w przypadku częstotliwości ramki 25.00P niż 50.00P.
• Podczas nagrywania w słabym oświetleniu zakres ustawiania ostrości zmniejsza się, a obraz może być
zamazany.
• Podczas używania autofokusu można obracać pierścień regulacji ostrości/zoomu, aby ustawić ostrość
ręcznie. Po zaprzestaniu obracania pierścienia regulacji ręcznej kamera powróci do trybu autofokusu. Jest
to użyteczne w sytuacjach, w których ostrość jest ustawiana dla obiektu po drugiej stronie zakresu ostrości.
• Jeśli jako tryb filmowania ustawiono [T Fajerwerki], ostrość ulegnie zmianie na
i nie będzie można jej
zmieniać.
• Autofokus może nie działać poprawnie dla następujących obiektów i w następujących przypadkach.
Ostrość należy wówczas ustawić ręcznie.
- Odbijające powierzchnie
- Tematy filmowane przez brudne lub pokryte
wodą okna
- Obiekty o niskim kontraście lub bez linii
pionowych
- Sceny nocne
- Szybko poruszające się obiekty
- Obiekty z powtarzającym się wzorem
- Gdy dla opcji [FUNC] > [Wyglądy] wybrano ustawienie [
Szeroki ZD].
- Gdy w kadrze znajdują się obiekty będące w różnych odległościach od kamery.
Wykrywanie twarzy i śledzenie
Gdy funkcja Wykrywanie twarzy i śledzenie jest włączona, kamera wykrywa
twarz i automatycznie ustawia ostrość1 i ekspozycję2. Jeśli w kadrze znajduje
się wiele osób, jako obiekt główny zostanie wybrana jedna z nich. Można
jednak wybrać inny obiekt główny (w tym celu należy wybrać inną osobę,
korzystając z ekranu dotykowego). Kamera będzie w sposób ciągły śledzić
obiekt główny, nawet gdy ten się porusza.
1
2
Tylko w Trybie AF. W Trybie AF można skorzystać z asystenta ustawiania ostrości (A 44)
pomagającym w ręcznym ustawianiu ostrości na obiekcie.
Ekspozycja nie jest ustawiana, kiedy tryb filmowania ustawiono na [K Śnieg], [L Plaża],
[M Zachód słońca] lub [S Oświetl. punktowe].
Tryby pracy:
* W trybie
od kroku 2.
Główny obiekt sceny
*
funkcja wykrywania twarzy i śledzenia jest zawsze włączona i nie można jej wyłączyć. Rozpocząć procedurę
1 Włączyć funkcję wykrywania twarzy i śledzenia.
> [v " Ustawienia kamery] > [Wykryw. twarzy i śledz.] > [i Włącz}] > [X]
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona }.
2 Skierować kamerę w stronę obiektu.
• Wszystkie wykryte twarze zostaną oznaczone ramką wykrywania twarzy. Obiekt główny będzie oznaczony
ramką wykrywania twarzy z małymi strzałkami (w kolorze białym w trybie AF, w szarym w trybie MF).
47
Regulacja ostrości
3 W razie potrzeby należy dotknąć żądanego obiektu na ekranie, aby wybrać inny obiekt główny.
48
• Aby wybrać inną osobę: Dotknąć twarzy z szarą ramką. Ramka funkcji wykrywania twarzy zmieni się w
podwójną ramkę £ (ramka śledzenia, biała w trybie AF, szara w trybie MF). Kamera będzie śledzić
poruszający się obiekt.
• Aby wybrać inne poruszające się obiekty: Tylko w Trybie AF można śledzić inne poruszające się obiekty, np.
zwierzęta. Jeśli opcja Rozmiar ramki AF jest ustawiona na wartość [k Auto], dotknąć żądanego obiektu
na ekranie. Jeśli jest ustawiona inna opcja, wybrać element [£], aby wyświetlić ramkę ustawienia ostrości,
a następnie dotknąć obiektu wewnątrz kadru. Zostanie wyświetlona podwójna biała ramka £ (ramka
śledzenia). Kamera będzie śledzić ruch obiektu.
• Dotknąć ikony [
], aby usunąć ramkę i wyłączyć funkcję śledzenia.
4 W trybie MF na wybranym obiekcie głównym zostaną wyświetlone elementy funkcji Asystent
ustawiania ostrości pod warunkiem, że ta funkcja jest włączona. Funkcji tej można używać jako
punktu odniesienia podczas ręcznego ustawiania ostrości (A 44).
• W trybie AF kamera będzie stale ustawiać ostrość na obiekcie głównym i śledzić go podczas poruszania.
Ograniczanie działania autofokusu do twarzy (AF tylko twarzy)
W przypadku korzystania z autofokusu można ograniczyć jego działanie do sytuacji, w których wykryto twarz,
a w pozostałych sytuacjach ręcznie ustawiać ostrość. Po wykryciu twarzy kamera będzie automatycznie i stale
ustawiać ostrość na obiekcie oraz wybierać optymalną wartość ekspozycji.
Tryby pracy:
Ustawić przycisk konfigurowalny na opcję [~ AF tylko twarzy] (A 84) i nacisnąć przycisk.
• Po włączeniu funkcji AF tylko twarzy ikona } ulegnie zmianie na ~.
UWAGI
• Kamera może nieprawidłowo wykrywać twarze nienależące do ludzi. W takiej sytuacji należy wyłączyć funkcje
wykrywania twarzy i śledzenia.
• Po włączeniu funkcji wykrywania twarzy i śledzenia najwolniejsza dostępna prędkość migawki to 1/25.
• Dotknięcie obszaru o kolorze lub wzorze innym od obiektu ułatwi jego śledzenie. Jeśli jednak w pobliżu
znajduje się inny obiekt o cechach podobnych do wybranego, kamera może zacząć śledzenie niewłaściwego
obiektu. Należy wtedy ponownie dotknąć ekranu, aby wybrać właściwy obiekt.
• Czasami mogą wystąpić przypadki niedokładnego wykrywania twarzy. Typowe przykłady takich sytuacji:
- Twarze są zbyt małe, duże, ciemne lub jasne w stosunku do całego kadru.
- Twarze są ustawione bokiem, odwrócone, pod kątem lub są częściowo zasłonięte.
• Funkcji wykrywania i śledzenia twarzy nie można używać w poniższych przypadkach.
- Kiedy tryb filmowania jest ustawiony na [Q Scena nocna], [R Słabe oświetlenie] lub [T Fajerwerki].
- Gdy używana prędkość migawki jest wolniejsza niż 1/25.
- Gdy włączony jest zoom cyfrowy o wartości powyżej 60x.
• W niektórych przypadkach śledzenie może nie zostać rozpoczęte nawet po dotknięciu obiektu na ekranie.
Typowe przykłady takich sytuacji:
- Obiekty są zbyt małe lub zbyt duże w stosunku do całego kadru.
- Obiekty zbyt słabo odróżniają się od tła.
- Obiekty nie mają wystarczającego kontrastu.
- Obiekty szybko się poruszają.
- Nagrywanie odbywa się wewnątrz pomieszczeń o słabym oświetleniu.
• Funkcja AF tylko twarzy będzie wyłączona w następujących przypadkach:
- Po użyciu przełącznika zasilania lub trybu.
- W tych samych przypadkach, w których nie można użyć funkcji wykrywania i śledzenia twarzy
(patrz powyżej).
- Po przełączeniu kamery między trybem autofokusu i ręcznego ustawiania ostrości.
- Kiedy przycisk konfigurowalny nie będzie już przypisany do opcji [~ AF tylko twarzy].
Korzystanie z zoomu
Korzystanie z zoomu
Do powiększenia i pomniejszenia wyświetlanego obrazu można użyć pierścienia regulacji ostrości/zoomu,
przełącznika klawiszowego zoomu na kamerze, dołączonego pilota bezprzewodowego, opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania RC-V100 lub opcji zoomu na ekranie dotykowym.
Oprócz zoomu optycznego 15x można w opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Zoom cyfrowy]*
włączyć zoom cyfrowy (300x) lub cyfrowy telekonwerter, co umożliwi cyfrowe powiększenie obrazu na ekranie.
* To ustawienie nie jest dostępne w trybie
ustawiono wartość [¿ WA-U58].
ani gdy dla opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Obiektyw konwersyjny]
Tryby pracy:
Używanie pierścienia regulacji ostrości/zoomu
1 Ustawić przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu
w położeniu ZOOM.
Pierścień regulacji
ostrości/zoomu
2 Ustawić zoom, obracając pierścień regulacji ostrości/
zoomu.
• Obrócić pierścień regulacji ostrości/zoomu powoli w celu
uzyskania wolnego zbliżenia; obrócić go szybciej w celu
szybszego zbliżenia.
• Na ekranie wyświetlony zostanie pasek zoomu wskazujący
przybliżoną pozycję zoomu.
UWAGI
• Działanie pierścienia ostrości/zoomu można dostosować
w ustawieniach
> [v Ustawienia kamery] > [Dział. pierścienia ostr./zoom] i [Kierun. pierścienia
zoom].
• Jeśli pierścień regulacji ostrości/zoomu będzie obracany zbyt szybko, kamera wideo może nie być w stanie
natychmiast ustawić powiększenia. W takim przypadku w kamerze wideo ustawione zostanie powiększenie
po zakończeniu obracania pierścienia regulacji ręcznej.
Korzystanie z przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie bocznym
Przestawić przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie
bocznym w kierunku symbolu T (szeroki kąt widzenia),
aby pomniejszyć obraz. Przesunąć go w kierunku symbolu
S (tele), aby powiększyć obraz.
• Korzystając z następującej procedury, można ustawić szybkość
zoomu.
W Pomniejszenie
T Powiększenie
49
Korzystanie z zoomu
Ustawianie szybkości zoomu przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie bocznym
Można ustawić zmienną szybkość (im mocniejszy nacisk, tym większa szybkość) lub stałą, którą można
dostosować.
50
Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie bocznym: przybliżone szybkości zoomu (czas niezbędny
na przejście między skrajnymi położeniami)
Ustawienie [Szyb. zoom
dźwigni zoom]
[Y] (zmienna)
[X] (stała)
Ustawienie [Poziom szybkości zoomu]
Wybrana stała
szybkość
[] Wolne]
[[ Normalne]
[Z Szybkie]
1,5 sek.* do 1 min
–
4,2 sek. do 4 min 38 sek.
2,6 sek. do 2 min
1 (najmniejsza)
4 min 38 sek.
2 min
1 min
16 (największa)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.*
* Jeśli szybkość zoomu jest zbyt duża, kamera może mieć trudności z automatycznym ustawieniem ostrości podczas tej operacji.
1 Wybrać ogólny poziom szybkości zoomu.
> [v ! Ustawienia kamery] > [Poziom szybkości zoomu] > żądany pozom szybkości
zoomu > [L]
2 Wybrać, czy używać zmiennej czy stałej szybkości zoomu.
> [v ! Ustawienia kamery] > [Szyb. zoom dźwigni zoom] > [Y] (zmienna) lub [X] (stała)
• Jeśli wybrano opcję [Y], należy przejść do kroku 4.
3 Użyć przycisków strzałek [Ï] lub [Ð] albo przeciągnąć palcem po pasku regulacji, aby wybrać żądaną stałą
szybkość.
4 Wybrać opcję [X].
UWAGI
• W przypadku wybrania dla opcji [Poziom szybkości zoomu] ustawienia [Z Szybkie] może się zdarzyć,
że kamera zarejestruje odgłosy pracy obiektywu.
• Aby wyłączyć działanie przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie bocznym, należy użyć opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Działanie zoom w uchwycie].
Korzystanie z szybkiego zoomu w trybie gotowości
Po włączeniu szybkiego zoomu i kiedy opcja
> [v Ustawienia kamery] > [Szyb. zoom dźwigni zoom]
zostanie ustawiona na wartość [Y] (zmienna szybkość zoomu), w trybie gotowości do nagrywania będzie
można wykonywać zoom z największą dostępną prędkością ([Z Fast]). Mimo tego podczas nagrywania
szybkość zoomu będzie już odpowiadać ustawieniu wybranemu w opcji [Poziom szybkości zoomu].
1 Wybrać opcję [Szybki zoom].
> [v ! Ustawienia kamery] > [Szybki zoom]
2 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie [X].
UWAGI
• Gdy włączone jest buforowanie, szybkość zoomu będzie określona przez ustawienie opcji [Poziom szybkości
zoomu] — nawet w trybie wstrzymania (gotowości) nagrywania.
• W przypadku ustawienia opcji [Poziom szybkości zoomu] na wartość [Z Szybkie] prędkość zoomu nie
ulegnie zmianie.
Korzystanie z zoomu
Korzystanie z dostarczonego w zestawie pilota bezprzewodowego lub opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania
Szybkość zoomu zmienia się zależnie od tego, czy korzysta się z dostarczonego w zestawie pilota
bezprzewodowego, opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100 czy też dostępnego w sprzedaży pilota
zdalnego sterowania podłączonego do gniazda REMOTE.
Szybkości zoom w przypadku obsługi zdalnej
Akcesorium
Szybkość zoomu
Pilot bezprzewodowy
(dostarczony w zestawie)
Stała szybkość zoomu. Patrz informacje w tabeli poniżej.
Pilot zdalnego sterowania RCV100 (opcjonalny)
Zmienna szybkość: Przy ustawieniach domyślnych tarczę ZOOM pilota RC-V100 należy obracać w prawo,
aby powiększyć obraz (S), albo w lewo, aby go pomniejszyć (T). Im większy jest kąt obrotu tarczy ZOOM
względem pozycji środkowej, tym szybszy zoom.
Piloty zdalnego sterowania
dostępne w sprzedaży
Szczegółowe informacje można odnaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie obsługuje zmiennej szybkości zoomu: Stała szybkość zoomu.
Jeśli pilot zdalnego sterowania obsługuje zmienną szybkość zoomu: Zmienna szybkość zoomu zależna
od ustawień pilota zdalnego sterowania.
Ustawianie szybkości zoomu w dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym
Dostarczony w zestawie pilot bezprzewodowy: przybliżone szybkości zoomu (czas niezbędny na przejście
między skrajnymi położeniami)
Ustawienie [Poziom szybkości zoomu]
Ustawienie szybkości [Szyb.zoom
bezprz.kontrol.]
[] Wolne]
1 (najmniejsza)
4 min 38 sek.
2 min
1 min
16 (największa)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.*
[[ Normalne]
[Z Szybkie]
* Jeśli szybkość zoomu jest zbyt duża, kamera może mieć trudności z automatycznym ustawieniem ostrości podczas tej operacji.
1 Wybrać ogólny poziom szybkości zoomu (krok 1, A 50).
2 Dotknąć opcji [Szyb.zoom bezprz.kontrol.].
> [v ! Ustawienia kamery] > [Szyb.zoom bezprz.kontrol.]
3 Użyć przycisków strzałek [Ï] lub [Ð] albo przeciągnąć palcem po pasku regulacji, aby wybrać
żądaną stałą szybkość.
4 Wybrać opcję [X].
Korzystanie z opcji zoomu dostępnych na ekranie dotykowym
1 Otworzyć ekranowe opcje zoomu.
[FUNC] > [R Zoom]
• Opcje zoomu zostaną wyświetlone na dole ekranu.
2 Należy dotknąć opcji zoomu, aby wykonywać poszczególne
czynności.
• Dotknąć ekranu w obszarze symbolu V, aby pomniejszyć obraz, lub
w obszarze symbolu U, aby powiększyć obraz. Dotknięcie ekranu
w pobliżu jego środka powoduje powolną zmianę zoomu, a dotknięcie
ekranu w pobliżu ikon V/U pozwala uzyskać większą szybkość zoomu.
3 Wybrać opcję [X].
51
Korzystanie z zoomu
Cyfrowy telekonwerter
Cyfrowy telekonwerter umożliwia cyfrowe wydłużenie ogniskowej kamery (w przybliżeniu dwukrotne) i zapisanie
powiększonego obrazu.
52
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Zoom cyfrowy].
> [v ! Ustawienia kamery] > [Zoom cyfrowy]
2 Wybrać opcję [
Cyfr.telekonwerter], a następnie [X].
3 Otworzyć ekranowe opcje zoomu.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Wybrać opcję [
] (cyfrowy telekonwerter), a następnie [X].
• Środek ekranu zostanie powiększony w przybliżeniu dwukrotnie. W lewej części ekranu zostanie
wyświetlona ikona
.
• Wybrać ponownie opcję [
] przed zamknięciem ekranu w celu wyłączenia cyfrowego telekonwertera.
UWAGI
• Można zamocować opcjonalny telekonwerter TL-U58 i zastosować go wraz z tą funkcją,
aby spotęgować efekt.
• Cyfrowego telekonwertera nie można włączyć podczas nagrywania ani gdy dla opcji
>
[v Ustawienia kamery] > [Obiektyw konwersyjny] ustawiono wartość [¿ WA-U58].
• Obraz jest przetwarzany cyfrowo, dlatego w całym zakresie zoomu jego jakość będzie mniejsza.
• Cyfrowy telekonwerter zostanie dezaktywowany w przypadku przełączenia rozdzielczości
na 3840x2160 lub 1920x1080.
Stabilizator obrazu
Stabilizator obrazu
Aby uzyskać stabilniejsze nagrania, można włączyć stabilizator obrazu, który będzie neutralizował wstrząsy
kamery. W kamerze dostępne są następujące tryby stabilizacji obrazu.
Metoda stabilizacji obrazu Standard (¯): Metoda stabilizacji obrazu Standard umożliwia neutralizację
wstrząsów o mniejszej amplitudzie, powstających np. gdy operator rejestruje film „z ręki”, nie poruszając
się, i jest odpowiednia do filmowania naturalnie wyglądających ujęć.
Metoda stabilizacji obrazu Dynamic (°): Metoda stabilizacji obrazu Dynamic umożliwia kompensację
wstrząsów o większej amplitudzie, powstających np. przy filmowaniu podczas chodzenia, a działa
najefektywniej, gdy zoom zbliża się do najszerszego kąta widzenia.
Metoda stabilizacji obrazu Powered (±): działa najskuteczniej przy filmowaniu w pozycji nieruchomej
i wykonywaniu zbliżeń odległych obiektów w okolicach maksymalnej wartości zoomu (przy zbliżaniu się do
najwęższego kąta widzenia). Ten tryb nie sprawdza się przy ujęciach, w których kamera jest pochylona lub
stosowane jest panoramowanie.
Tryby pracy:
Metody stabilizacji obrazu Dynamic i Standard
1 Wybrać opcję [Stabilizator obrazu].
> [v# Ustawienia kamery] > [Stabilizator obrazu]
2 Wybrać opcję [¯ Standardowa] (Metoda stabilizacji obrazu Standard) lub [° Dynamiczny]
(Metoda stabilizacji obrazu Dynamic), a następnie opcję [X].
• Ewentualnie wybrać ustawienie [® Wyłącz], aby wyłączyć stabilizator obrazu, np. podczas filmowania
z kamerą ustawioną na statywie.
• Ikona wybranego trybu zostanie wyświetlona w górnej części ekranu.
Metoda stabilizacji obrazu Powered
Nacisnąć i przytrzymywać przycisk POWERED IS, dopóki
metoda stabilizacji obrazu Powered ma być włączona.
• Żółty symbol ± jest wyświetlany na górze ekranu w czasie,
gdy metoda stabilizacji obrazu Powered jest włączona.
UWAGI
• Jeśli amplituda wstrząsów będzie zbyt duża, stabilizator obrazu może nie być w stanie w pełni ich
skompensować.
• Metoda stabilizacji obrazu Powered jest dostępna nawet wtedy, gdy dla opcji [Stabilizator obrazu] wybrano
ustawienie [® Wyłącz].
• Sposób działania przycisku POWERED IS (długie przytrzymanie albo włączanie/wyłączanie) można zmienić
za pomocą opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Przycisk Zasil. stab. obrazu].
• Kąt widzenia zostanie zmieniony, jeśli dla opcji [Stabilizator obrazu] ustawiono wartość inną niż
[Ä Dynamiczny].
• W przypadku korzystania z metody stabilizacji obrazu Dynamic, jeśli kamera musi zneutralizować wstrząsy
o dużej amplitudzie, krawędzie obiektów na obrazie mogą być nieprawidłowo odwzorowane (np. dublowanie
krawędzi czy występowanie artefaktów i ciemnych obszarów).
53
Limit automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC)
Limit automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC)
54
Przy nagrywaniu w ciemniejszych miejscach kamera automatycznie zwiększa poziom wzmocnienia w celu
uzyskania jaśniejszego obrazu. Ustawiając maksymalną wartość wzmocnienia, można ograniczyć ilość szumu
i przy tym uzyskać ciemniejszy wygląd sceny. Z tej funkcji można korzystać wyłącznie, gdy dla trybu filmowania
wybrano ustawienie ’, ‚ lub “.
Tryby pracy:
1 Otworzyć ekran konfiguracji limitu AGC.
[FUNC] > [
Limit AGC] > [n]
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
• Wybrać opcję [n] ponownie, aby powrócić do trybu automatycznej kontroli wzmocnienia.
2 Przesuwać palcem po tarczy, aby ustawić żądaną wartość maksymalnego wzmocnienia.
• W przypadku funkcji Limit AGC dostępny zakres regulacji to 0,0–38,0 dB.
• Jeśli dla opcji [FUNC] > [Wyglądy] wybrano ustawienie [
Szeroki ZD], najniższa możliwa do ustawienia
wartość limitu AGC będzie wynosić 9,0 dB.
3 Wybrać opcję [X].
• Po ustawieniu limitu AGC po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona
wartości wzmocnienia.
i parametr maksymalnej
UWAGI
• Limitu AGC nie można ustawić, gdy ekspozycja jest zablokowana (A 59).
- Gdy ekspozycja jest zablokowana (A 59).
- Gdy włączona jest funkcja nagrywania w podczerwieni.
• W przypadku ustawienia funkcji pokrętła CUSTOM na [
Limit AGC] (A 83), można włączać i wyłączać
funkcję Limit AGC za pomocą przycisku CUSTOM oraz ustawiać poziom limitu AGC pokrętłem CUSTOM.
Tryby filmowania
Tryby filmowania
W trybie
kamera oferuje szereg trybów filmowania o zróżnicowanych możliwościach kontroli nad
ustawieniami. Użytkownik może wybrać tryb najbardziej dopasowany do jego potrzeb bądź wizji artystycznej,
a następnie dostosować ręcznie te ustawienia, nad którymi chce mieć kontrolę, resztę pozostawiając
automatyce kamery.
Tryby pracy:
1 Wybrać przycisk trybu filmowania.
Przycisk trybu filmowania
2 Wybrać żądany tryb filmowania,
a następnie [X].
• Na przycisku trybu filmowania będzie widoczna
ikona wybranego trybu.
Tryby scen specjalnych
Dostępne tryby filmowania
Tryb filmowania
Opis
A
[’ Programowana AE]
Kamera automatycznie ustawia odpowiednią prędkość migawki, przysłonę i wzmocnienie.
58
[‚ Preselekcja czasu]
Użytkownik ręcznie ustawia prędkość migawki, a kamera samoczynnie ustawia przysłonę i wzmocnienie.
58
[“ Preselekcja przysł.]
Użytkownik ręcznie ustawia przysłonę i filtr ND, a kamera samoczynnie ustawia prędkość migawki
i wzmocnienie.
58
[n Ekspozycja ręczna]
Użytkownik ręcznie ustawia prędkość migawki, przysłonę i wzmocnienie, co daje pełną kontrolę
nad ekspozycją.
57
Tryby scen specjalnych
Te tryby filmowania oferują wstępnie skonfigurowane kombinacje ustawień, które są optymalne dla
określonych okoliczności rejestracji obrazu.
55
Tryby scen specjalnych
Korzystanie z trybu scen specjalnych może być prostą i wygodną alternatywą dla szczegółowej konfiguracji
poszczególnych ustawień wpływających na ekspozycję.
[H Portret]
Po wybraniu tego trybu będzie
stosowany duży otwór
przysłony, co pozwala uzyskać
dobrą ostrość filmowanego
obiektu przy jednoczesnym rozmyciu tła.
[Q Scena nocna]
Nagrywanie scen nocnych przy
zredukowanym poziomie
szumów obrazu.
[ûSport]
Ten tryb służy do nagrywania
scen sportowych, takich jak
zawody sportowe czy
występy taneczne.
[ý Śnieg]
Nagrywanie scen
w ośnieżonych, jasnych
miejscach; zapewnia
prawidłową jasność
filmowanego obiektu.
55
Tryby filmowania
[L Plaża]
Nagrywanie scen na słonecznej
plaży; zapewnia prawidłową
jasność filmowanego obiektu.
56
[R Słabe oświetlenie]
Ten tryb służy do nagrywania
scen przy słabym oświetleniu.
[ÿ Zachód słońca]
Ten tryb służy do nagrywania
zachodów słońca w żywych
kolorach.
[S Oświetl. punktowe]
Ten tryb służy do nagrywania
scen oświetlonych punktowym
źródłem światła.
[T Fajerwerki]
Ten tryb służy do filmowania
pokazów sztucznych ogni.
UWAGI
• [H Portret]/[û Sport]/[ý Śnieg]/[L Plaża]: podczas odtwarzania może wydawać się, że obraz nie
jest płynny.
• [ý Śnieg]/[L Plaża]: obiekt może być prześwietlony w pochmurne dni lub w zacienionych miejscach.
Należy sprawdzić obraz na ekranie.
• [R Słabe oświetlenie]:
- Poruszające się obiekty mogą zostawiać za sobą powidok.
- Jakość obrazu może być słabsza niż w innych trybach.
- Na ekranie mogą pojawiać się białe punkty.
- Autofokus może pracować gorzej niż w innych trybach. W takim przypadku należy stosować ostrzenie
ręcznie.
• [R Słabe oświetlenie]/[T Fajerwerki]: aby zapobiegać rozmyciu obrazu (spowodowanemu poruszeniem
kamery), zalecane jest użycie statywu.
Regulacja ekspozycji
Regulacja ekspozycji
Pierwsza część tej sekcji zawiera opis głównych trybów filmowania używanych w celu regulowania ekspozycji.
Tryb filmowania należy wybrać w zależności od tego, które ustawienia ekspozycji (przysłona, prędkość
migawki czy wzmocnienie) mają być kontrolowane przez użytkownika. Resztę ustawień kamera dostosuje
automatycznie sama.
W tej sekcji opisano również funkcje regulacji ekspozycji pomagające w uzyskaniu żądanej jasności, gdy ogólna
ekspozycja ustalona automatycznie przez kamerę nie jest najlepsza dla filmowanego ujęcia.
Tryby pracy:
Ekspozycja ręczna (n)
W tym trybie użytkownik ma największą kontrolę nad ustawieniami filmowania — może ustawiać wartości
przysłony, prędkości migawki i wzmocnienia w celu uzyskania pożądanej ekspozycji.
1 Jako tryb filmowania wybrać [n Ekspozycja ręczna] (A 55).
• Po lewej stronie ekranu zostaną wyświetlone wartości przysłony, prędkości migawki i wzmocnienia.
2 Otworzyć ekran ustawiania przysłony, prędkości migawki lub wzmocnienia.
[FUNC] > [
Przysłona], [
Prędkość migawki] lub [
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
Wzmocnienie]
3 Przesuwać palcem po tarczy, aby ustawić żądaną wartość.
• Po wybraniu opcji [
] będzie wyświetlany wzór zebry (A 61, krok 2) umożliwiający zweryfikowanie
obrazu pod kątem prześwietlonych obszarów.
4 W razie potrzeby powtórzyć czynności 2 i 3, aby ustawić żądany poziom ekspozycji.
5 Wybrać opcję [X].
Dostępne wartości ustawień
Przysłona1
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Prędkość
migawki2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180,
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Wzmocnienie
0,0 dB3 do 39,0 dB (w krokach 1 dB)
1
2
3
Dostępne wartości zależą od pozycji zoomu (F2.8 do F11 przy najszerszym kącie widzenia; F4.5 do F11 przy najwęższym
kącie widzenia). Wyświetlane na ekranie wartości przysłony służą jedynie celom informacyjnym.
Podczas nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie dostępne wartości zmieniają się w zależności od wartości
przyspieszonego/zwolnionego tempa.
Od 9,0 dB, gdy opcję [FUNC] > [Wyglądy] ustawiono na wartość [
Szeroki ZD].
Pasek ekspozycji
Kiedy zostanie wybrany tryb filmowania n, na ekranie zostanie wyświetlony
pasek ekspozycji, prezentując wskazania optymalnej automatycznej ekspozycji
i bieżącej ekspozycji. Jeśli różnica między bieżącą a optymalną ekspozycją
przekracza ±2 EV, wskaźnik będzie migać na krawędzi paska ekspozycji.
Optymalna ekspozycja AE±0
Bieżąca ekspozycja
UWAGI
• W przypadku przypisania pokrętłu CUSTOM funkcji [
Tv/Av/M] (A 83), wartość przysłony, prędkość
migawki i wzmocnienie można regulować przy użyciu pokrętła i przycisku CUSTOM.
57
Regulacja ekspozycji
Automatyczna ekspozycja: Programowana AE (’)
Kamera automatycznie ustawia prędkość migawki, wartość przysłony i wzmocnienia (w przypadku filmów),
ale użytkownik może korzystać z innych funkcji, które nie są dostępne w trybie
.
58
Jako tryb filmowania wybrać [’ Programowana AE] (A 55).
Automatyczna ekspozycja: Preselekcja czasu (‚)
W tym trybie filmowania można ręcznie ustawić prędkość migawki, aby np. zarejestrować szybko poruszające
się obiekty bez utraty ostrości albo uzyskać jaśniejszy obraz w miejscu o słabym oświetleniu. Kamera sama
dobierze wartości innych ustawień, aby uzyskać optymalną ekspozycję.
1 Jako tryb filmowania wybrać [‚ Preselekcja czasu ] (A 55).
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona wartość prędkości migawki.
2 Otworzyć ekran ustawiania prędkości migawki.
[FUNC] > [
Prędkość migawki]
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
3 Przesuwać palcem po tarczy, aby ustawić żądaną wartość.
• Informacje o dostępnych wartościach prędkości migawki można znaleźć w tabeli dotyczącej ekspozycji
w trybie ręcznym (A 57)
• Po wybraniu opcji [
] będzie wyświetlany wzór zebry (A 61, krok 2) umożliwiający zweryfikowanie
obrazu pod kątem prześwietlonych obszarów.
4 Wybrać opcję [X].
Automatyczna ekspozycja: Preselekcja przysł. (“)
W tym trybie filmowania można ręcznie ustawić wartość przysłony, aby mieć kontrolę nad głębią ostrości,
np. w celu rozmycia tła i wyróżnienia obiektu. Kamera sama dobierze wartości innych ustawień, aby uzyskać
optymalną ekspozycję.
1 Jako tryb filmowania wybrać [“ Preselekcja przysł. ] (A 55).
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona wartość przysłony.
2 Otworzyć ekran ustawiania wartości przysłony.
[FUNC] > [
Przysłona]
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
3 Przesuwać palcem po tarczy, aby ustawić żądaną wartość.
• Informacje o dostępnych wartościach przysłony można znaleźć w tabeli dotyczącej ekspozycji w trybie
ręcznym (A 57)
• Po wybraniu opcji [
] będzie wyświetlany wzór zebry (A 61, krok 2) umożliwiający zweryfikowanie
obrazu pod kątem prześwietlonych obszarów.
4 Wybrać opcję [X].
UWAGI
• W przypadku przypisania pokrętłu CUSTOM funkcji [
Tv/Av/M] (A 83), wartość przysłony lub prędkość
migawki można regulować przy użyciu pokrętła i przycisku CUSTOM.
• W zależności od jasności obiektu kamera może nie być w stanie ustawić prawidłowej ekspozycji, jeżeli jako
tryb filmowania wybrano wcześniej ‚ lub “. W takim przypadku ikona prędkości migawki (‚) albo
wartości przysłony (“) będzie migać na ekranie. Należy wtedy odpowiednio zmienić prędkość migawki/
wartość przysłony.
Regulacja ekspozycji
Funkcja Touch Exposure
Użytkownik może dotknąć ekranu, aby uzyskać optymalną ekspozycję dla danego obiektu bądź obszaru.
Po dotknięciu ekranu kamera automatycznie ustawi ekspozycję dla danego punktu kadru i zablokuje nastawy
ekspozycji. Możliwe jest nawet dotknięcie jasnego obszaru obrazu w celu wyznaczenia tego punktu jako 100%
poziom jasności i uniknięcia prześwietlenia kadru (Podświetlenie AE). Z tej funkcji nie można korzystać, jeśli jako
tryb filmowania wybrano ustawienie n lub [T Fajerwerki].
1 Otworzyć ekran ustawień funkcji Touch Exposure.
[FUNC] > [y Kompen. ekspozycji] > [i]
2 Wybrać opcję [
Normalne] lub [
Podświetlenia], a następnie opcję [L]
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
• Po wybraniu opcji [
] będzie wyświetlany wzór zebry (A 61, krok 2) umożliwiający zweryfikowanie
obrazu pod kątem prześwietlonych obszarów.
3 Aby uzyskać optymalną ekspozycję i zablokować ją, dotknąć żądanego punktu wewnątrz ramki
ekspozycji.
• Symbol I będzie migał podczas automatycznego ustawiania ekspozycji dla wybranego fragmentu obrazu.
• Na ekranie zostanie wyświetlona wybrana wartość kompensacji ekspozycji ±0 i symbol . Ponadto
wskaźnik na przycisku [ ] zmieni kolor na pomarańczowy, co oznacza zablokowanie ekspozycji.
• Wybrać opcję [ ] ponownie, aby zwolnić blokadę ekspozycji.
4 Przesuwać palcem po tarczy, aby dalej zmienić kompensację ekspozycji.
• Poziom kompensacji można ustawić na wartość od –3 do +3 w krokach co 1/4 EV.
5 Wybrać opcję [X].
• Po lewej stronie ekranu zostaną wyświetlone wartość kompensacji ekspozycji oraz symbol . Jeśli
ekspozycja nie została zablokowana (tylko w przypadku funkcji kompensacji), zamiast tego będzie
wyświetlany symbol [AE] i wartość kompensacji.
Blokada ekspozycji (blokada AE)
Aktualne nastawy ekspozycji można zablokować i wykorzystać nawet po ponownym skadrowaniu obrazu.
Z tej funkcji nie można korzystać, jeśli jako tryb filmowania wybrano ustawienie n lub [T Fajerwerki].
1 Zablokować aktualną ekspozycję.
[FUNC] > [y Kompen. ekspozycji] > [ ]
• Na ekranie zostanie wyświetlona wybrana wartość kompensacji ekspozycji ±0 i symbol . Ponadto
wskaźnik na przycisku [ ] zmieni kolor na pomarańczowy, co oznacza zablokowanie ekspozycji.
• Wybrać opcję [ ] ponownie, aby zwolnić blokadę ekspozycji.
2 W razie potrzeby przesuwać palcem po tarczy, aby dalej zmienić kompensację ekspozycji.
• Poziom kompensacji można ustawić na wartość od –3 do +3 w krokach co 1/4 EV.
• W zależności od jasności kadru i wartości zablokowanej ekspozycji niektóre wartości mogą być
niedostępne, a dostępny zakres kompensacji może się różnić.
3 Wybrać opcję [X].
• Po lewej stronie ekranu zostaną wyświetlone wartość kompensacji ekspozycji oraz symbol
.
59
Regulacja ekspozycji
Korekta ekspozycji
60
Ekspozycję ustawioną z użyciem automatycznej ekspozycji można korygować. Korekta ta umożliwia ściemnienie
albo rozjaśnienie obrazu. Z tej funkcji można korzystać wyłącznie, gdy dla trybu filmowania wybrano ustawienie
’, ‚ lub “.
1 Otworzyć ekran ustawiania ekspozycji.
[FUNC] > [y Kompen. ekspozycji]
• Jeżeli ekspozycja została zablokowana, wybrać opcję [ ], aby zwolnić blokadę automatycznej ekspozycji.
2 Przesuwać palcem po tarczy, aby zmienić kompensację ekspozycji.
• Poziom kompensacji można ustawić na wartość od –2 do +2 w krokach co 1/4 EV.
3 Wybrać opcję [X].
• Po lewej stronie ekranu zostaną wyświetlone wartość kompensacji ekspozycji oraz symbol [AE].
UWAGI
• W przypadku przypisania pokrętłu CUSTOM funkcji [y Kompen. ekspozycji] (A 83) wartość ekspozycji
można kompensować przy użyciu pokrętła i przycisku CUSTOM.
• Blokada ekspozycji zostanie zwolniona w następujących przypadkach:
- Po użyciu przełącznika zasilania lub trybu.
- Po zmianie trybu filmowania.
- Po zmianie rozdzielczości, częstotliwości ramki lub wyglądu.
Korekta tylnego oświetlenia
W przypadku chęci zarejestrowania sceny z niezmiennymi warunkami tylnego oświetlenia można skorzystać
z funkcji korekty tylnego oświetlenia, która pozwoli rozjaśnić obraz — szczególnie w jego ciemniejszych partiach.
1 Wybrać opcję [
[FUNC] > [
2 Wybrać [
•
•
•
•
•
•
BLC zawsze wł.].
BLC zawsze wł.]
Włącz], a następnie [X].
— ta ikona zostanie wyświetlona po lewej stronie ekranu, a ekspozycja zostanie dostosowana do
warunków tylnego oświetlenia.
UWAGI
Można również w opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Autokorekta tylnego ośw.] włączyć funkcję
automatycznej korekty podświetlenia. Jednakże automatycznej korekty nie można użyć, gdy dla opcji [FUNC]
> [Wyglądy] ustawiono wartość [
Barwy naturalne] lub [
Szeroki ZD].
Korekty tylnego oświetlenia nie można włączyć/wyłączyć, kiedy opcja [FUNC] > [Wyglądy] jest ustawiona
na wartość [
Szeroki ZD], a ekspozycja jest zablokowana.
Jeśli do jednego z przycisków konfigurowalnych zostanie przypisana opcja [ BLC zawsze wł.] (A 84),
naciskanie tego przycisku będzie włączać i wyłączać funkcję korekty tylnego oświetlenia.
Automatyczna korekta tylnego oświetlenia jest niedostępna w następujących sytuacjach:
- Po wybraniu jako trybu filmowania ustawienia [T Fajerwerki].
- Po ustawieniu jako trybu filmowania n i opcji [FUNC] > [Wyglądy] na wartość [
Szeroki ZD].
Korekta tylnego oświetlenia będzie wyłączona w następujących przypadkach:
- Po użyciu przełącznika zasilania lub trybu.
- Po zmianie trybu filmowania.
- Po zmianie częstotliwości ramki, formatu wideo lub wyglądu.
Regulacja ekspozycji
Wzór zebry
Wzór zebry można wyświetlić w celu zidentyfikowania obszarów, które mogą ulec prześwietleniu, aby
odpowiednio poprawić ekspozycję. Dostępne są dwa poziomy wzoru zebry: W przypadku poziomu 100%
zostaną wskazane tylko obszary podświetlenia, w których nastąpi utrata szczegółów. Natomiast w przypadku
poziomu 70% zostaną też wskazane obszary, które są niebezpiecznie blisko utraty szczegółów.
1 Otworzyć ekran ustawiania przysłony, prędkości migawki, wzmocnienia lub ekspozycji.
[FUNC] > [
Przysłona], [
Prędkość migawki] lub [
Wzmocnienie] albo [y Kompen. ekspozycji.]
2 Wybrać pożądany poziom wzoru zebry.
[
] > [z 70%] lub [{ 100%] > [X]
• Aby powrócić do poprzedniego ekranu i zmienić inne ustawienia, wybrać przycisk [L] zamiast [X].
• Na prześwietlonych obszarach obrazu pojawi się wzór zebry.
UWAGI
• Wzór zebry wyświetlany na ekranie nie zostanie nagrany.
61
Filtr szary
Filtr szary
62
Zastosowanie funkcji filtra szarego pozwala filmować ze znacznie otwartą przysłoną nawet w jasnym otoczeniu,
aby np. uzyskać mniejszą głębię ostrości. Może także pomóc uniknąć tzw. miękkiej ostrości spowodowanej
przez zjawisko dyfrakcji występujące podczas korzystania z małych wartości przysłony. Można wybrać jeden
z 3 poziomów gęstości.
Tryby pracy:
Nacisnąć przycisk ND FILTER + lub –, aby wybrać żądane
ustawienie filtra szarego.
• Wielokrotne naciskanie przycisku ND FILTER + spowoduje zmianę
ustawienia filtra szarego w następującej kolejności: [ND 1/4] 
[ND 1/16]  [ND 1/64]  Filtr szary wyłączony (brak informacji
wyświetlanej na ekranie).
Naciskanie przycisku ND FILTER – zmienia ustawienia w odwrotnym
kierunku.
• Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlone wybrane ustawienie
filtra szarego.
UWAGI
• Informacje o ostrzeżeniu dotyczącym filtra szarego:
Jeżeli w poniższych przypadkach wybrane ustawienie filtra szarego będzie nieodpowiednie, obok ustawienia
filtra szarego zacznie migać ikona ostrzeżenia*.
- Wartość wzmocnienia jest za wysoka.
- Otwór przysłony jest za mały.
Rezultaty uzyskiwane w takich sytuacjach można poprawić, zmieniając ustawienie filtra szarego, tak aby filtr
szary na ekranie przestał migać.
* Po podłączeniu do kamery opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100 wskaźnik filtra szarego urządzenia RC-V100/S
także miga.
• W zależności od sceny kolor może się zmieniać przy włączaniu/wyłączaniu filtra szarego. W takim przypadku
skuteczne może się okazać ustawienie własnego balansu bieli (A 63).
• Informacje na temat zmiany ustawienia filtra szarego przy użyciu opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100:
- Gdy pilot zdalnego sterowania jest podłączony do kamery, można używać umieszczonego na nim przycisku
filtra szarego w taki sam sposób, jak przycisku ND FILTER + kamery.
- Wskaźniki 1 do 3 funkcji Filtr szary będą zapalać się na pomarańczowo, gdy będą wybierane odpowiednio
ustawienia 1/4, 1/16 i 1/64.
Balans bieli
Balans bieli
Kamera stosuje proces elektronicznego określania balansu bieli w celu kalibracji obrazu i zapewnienia wiernej
reprodukcji kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Z tej funkcji można korzystać wyłącznie, gdy dla
trybu filmowania wybrano ustawienie ’, ‚, “ lub n.
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Balans bieli].
[FUNC] > [
* Balans bieli]
* Ustawienie domyślne. Na przycisku będzie widoczna ikona aktualnie wybranej opcji.
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• W przypadku wybrania pozycji [ Temper. koloru], [ Ustawienie 1] lub [ Ustawienie 2] i chęci zmiany
wartości temperatury koloru albo zapisania nowego własnego balansu bieli należy przejść do odpowiedniej
procedury poniżej zamiast wybierania przycisku [X].
• Ikona wybranej opcji zostanie wyświetlona po lewej stronie ekranu.
Ustawianie temperatury koloru ([
Temper. koloru])
3 Wybrać opcję [i].
• Na ekranie zostanie wyświetlone pokrętło regulacji.
4 Przesuwać palcem po tarczy, aby ustawić wartość temperatury koloru.
5 Wybrać opcję [X].
Ustawianie własnego balansu bieli ([
Ustawienie 1] albo [
Ustawienie 2])
3 Skierować obiektyw kamery na szarą kartkę albo biały przedmiot tak, aby wypełniał ramkę na
środku ekranu, a następnie wybrać opcję [Å].
• Gdy ikona Å wewnątrz ramki przestanie migać, procedura jest zakończona. Ustawienie jest zachowywane
nawet po wyłączeniu kamery.
4 Wybrać opcję [X].
Dostępne ustawienia
Wybranie tej opcji powoduje, że kamera automatycznie dobiera balans bieli, aby uzyskać
naturalnie wyglądające kolory.
[¼ Słoneczny dzień]: Ta opcja służy do nagrywania scen na otwartej przestrzeni w czasie słonecznego dnia.
[É Żarówki]:
Ta opcja służy do nagrywania scen w miejscach oświetlonych przez żarówki lub świetlówki
dające światło zbliżone do żarówkowego (3-pasmowe).
[
[
[
Auto]:
Temper. koloru]:
Umożliwia ustawienie temperatury koloru z przedziału od 2000 K do 15 000 K.
Ustawienie 1], [ Ustawienie 2]:
To ustawienie służy do nastawy własnego balansu bieli, aby obiekty o barwie białej
pozostały niezmienione w kolorowym oświetleniu.
UWAGI
• W przypadku wybrania własnego balansu bieli:
- Nie należy używać zoomu na zakresie zoomu cyfrowego (jasnoniebieska część paska zoomu).
- Własny balans bieli należy ustawić ponownie w przypadku zmiany miejsca nagrywania, zmiany warunków
oświetleniowych bądź innych.
- Niezwykle rzadko i w zależności od źródła światła symbol Å może stale migać. Uzyskany efekt będzie
jednak nadal lepszy niż przy ustawieniu [
Auto].
63
Balans bieli
64
• Jeśli jednemu z przycisków konfigurowalnych zostanie przypisana opcja [Å Nast. b.bieli] (A 84), naciśnięcie
tego przycisku spowoduje zarejestrowanie własnego balansu bieli (należy wcześniej skierować kamerę na
szarą kartkę lub biały obiekt).
• Zastosowanie własnego balansu bieli może dawać lepsze wyniki w następujących przypadkach:
- Zmieniające się warunki oświetleniowe
- Zbliżenia
- Obiekty o jednolitym zabarwieniu (niebo, morze lub las)
- Przy oświetleniu rtęciowym, niektórych typach oświetlenia jarzeniowego i oświetleniu diodowym
• Po ustawieniu przycisku konfigurowalnego na opcję [Ä Prioryt.bal.bieli] (A 84) można nacisnąć przycisk,
aby przełączyć się na często używane ustawienie balansu bieli wybrane wstępnie w opcji
>
[v Ustawienia kamery] > [Ustaw prioryt. balansu bieli].
Korzystanie z wyglądów
Korzystanie z wyglądów
Kamera może filmować z wykorzystaniem wyglądów — kombinacji ustawień, które mają wpływ na
charakterystykę rejestrowanego obrazu. Użytkownik dostaje do dyspozycji kilka fabrycznie skonfigurowanych
wyglądów, których ustawienia może zmieniać wedle własnego uznania. Z tej funkcji można korzystać wyłącznie,
gdy dla trybu filmowania wybrano ustawienie ’, ‚, “ lub n.
Tryby pracy:
1 Otworzyć ekran funkcji Wyglądy.
[FUNC] > [
* Wyglądy]
* Ustawienie domyślne. Na przycisku będzie widoczna ikona aktualnie wybranego wyglądu.
2 Wybrać odpowiednią opcję.
• Aby skorzystać z wyglądu bez modyfikowania jego ustawień, należy przejść do punktu 4.
3 W razie potrzeby dostosować szczegółowe ustawienia.
[i] > Wybierać przycisk [–] lub [+] w celu dostosowania wartości
• Można też przeciągnąć palcem wzdłuż paska regulacji.
• Parametry takie jak ostrość, kontrast i nasycenie kolorów można dostosować w następujący sposób:
[Ostrość]: 0 (mała ostrość) do 7 (duża ostrość)
[Kontrast]*: –4 (niski kontrast) do +4 (wysoki kontrast)
[Nasycenie]**: –4 (mniej intensywne kolory) do +4 (bogatsze kolory)
4 Wybrać opcję [X].
* Niedostępne dla ustawienia [
Szeroki ZD].
** Niedostępne dla ustawienia [
Monochromatyczny].
Dostępne ustawienia
[
[
[
[
Standardowy]:
Standardowy wygląd przeznaczony do ogólnych warunków fotografowania.
Barwy naturalne]: Tworzy obraz zapewniający bardziej naturalnie postrzeganą rozdzielczość.
Szeroki ZD]:
Stosuje krzywą gamma o szerokim zakresie dynamicznym i z odpowiednim
dla tej krzywej modelem przestrzeni kolorów.
Monochromatyczny]:
Pozwala uzyskać czarno-biały obraz.
UWAGI
• W przypadku wybrania wyglądu [
Szeroki ZD] najniższe dostępne ustawienie wzmocnienia to 9,0 dB. Z
tego powodu podczas fotografowania na otwartej przestrzeni w świetle dziennym lub innym jasnym otoczeniu
obiekt może wydawać się jasny, ponieważ kamera wideo nie może osiągnąć optymalnej ekspozycji.
65
Ustawianie kodu czasowego
Ustawianie kodu czasowego
66
Kamera umożliwia wygenerowanie sygnału kodu czasowego i dołączenie go do każdego nagrywanego filmu.
Za pomocą menu (A 97) sygnał kodu czasowego można dołączyć do sygnału wyjściowego przesyłanego
przez gniazdo HDMI OUT.
Tryby pracy:
Wybór trybu kodu czasowego
1 Wybrać opcję [Tryb Time Code].
> [3 "Konfig. nagrywania] > [Tryb Time Code]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
Dostępne ustawienia
[
[
Ust. fabr.]: Kod czasowy rozpoczyna się od wartości początkowej wybranej wcześniej przez
użytkownika. Domyślna wartość początkowa kodu czasowego to 00:00:00:00.
W poniższych procedurach opisano czynności wyboru trybu uruchamiania kodu
czasowego i ustawiania początkowego kodu czasowego.
Kontynuuj]: Kamera odczyta wybraną kartę pamięci SD, a odmierzanie kodu czasowego będzie
kontynuowane od ostatniej zarejestrowanej na niej wartości kodu czasowego. Kod czasowy
jest odmierzany tylko w trakcie nagrywania, więc filmy zarejestrowane kolejno na tej samej
karcie będą zawierać kontynuację sygnału odmierzanego kodu czasowego.
Wybór trybu uruchamiania kodu czasowego
Jeśli ustawienie trybu kodu czasowego to [
czasowego.
Ust. fabr.], można dodatkowo wybrać tryb odliczania kodu
1 Wybrać opcję [Time Code - tryb urucham.].
> [3 " Konfig. nagrywania] > [Time Code - tryb urucham.]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
Dostępne ustawienia
[
[
Odl. nagr.]:
Kod czasowy jest odmierzany tylko w trakcie nagrywania, więc filmy zarejestrowane kolejno
na tej samej karcie będą zawierać kontynuacje sygnału odmierzanego kodu czasowego.
Swob.odl.]: Odmierzanie kodu czasowego rozpoczyna się w momencie potwierdzenia wyboru tego
ustawienia i jest kontynuowane niezależnie od czynności wykonywanych za pomocą kamery.
Ustawianie początkowej wartości kodu czasu
Jeśli tryb odliczania ustawiono na [
Ust. fabr.], można ustawić wartość początkową kodu czasu.
1 Wybrać opcję [Początkowy Time Code].
> [3 " Konfig. nagrywania] > [Początkowy Time Code]
• Pojawi się ekran ustawiania kodu czasowego, na którym pomarańczowa ramka wyboru będzie ustawiona
na liczniku godzin.
• Wybrać [Od początku], aby zresetować kod czasowy do ustawienia [00:00:00:00] i powrócić do
poprzedniego ekranu. Jeśli jako tryb odliczania wybrano ustawienie [
Swob. odl.], kod czasowy
zostanie wyzerowany w chwili wybrania przycisku i zacznie być odliczany od nowa w sposób ciągły od
wartości 00:00:00:00.
Ustawianie kodu czasowego
2 Wybierać przyciski [Í] lub [Î], aby ustawić wartość licznika godzin, a następnie wybrać pole licznika minut.
• W analogiczny sposób zmienić wartości w pozostałych polach (minut, sekund i ramek).
3 Po zmodyfikowaniu wartości we wszystkich polach kodu czasowego wybrać opcję [OK].
• Wybrać opcję [Anuluj], aby zamknąć ekran bez modyfikowania wartości kodu czasowego.
• Jeśli ustawienie trybu odliczania to [
Swob. odl.], odmierzanie kodu czasowego rozpocznie się
od wartości wybranej w chwili wybrania opcji [OK].
4 Wybrać opcję [X].
UWAGI
• W przypadku nagrywania w zwolnionym/przyspieszonym tempie dla trybu odliczania nie można wybrać
ustawienia [
Swob.odl.]. Natomiast w przypadku korzystania z funkcji Buforowanie ustawienie
[
Swob.odl.] jest wybierane automatycznie i nie można go zmienić.
• Gdy włączona jest funkcja nagrywania z efektem przyspieszonego/zwolnionego tempa, sygnału kodu
czasowego nie można dołączyć do sygnału wyjściowego przesyłanego przez gniazdo HDMI OUT.
• W przypadku użycia trybu odliczania [
Swob.odl.] odmierzanie kodu czasowego odbywa się bez przerw,
dopóki tylko nie rozładuje się wbudowana bateria rezerwowa — nawet jeśli wszystkie inne źródła zasilania
będą odłączone. Jednakże odliczanie jest mniej dokładne niż wtedy, gdy kamera jest włączona.
67
Ustawianie bitu użytkownika
Ustawianie bitu użytkownika
68
Jako wyświetlaną wartość bitu użytkownika można wybrać datę, czas nagrywania lub kod identyfikacyjny
składający się z 8 znaków heksadecymalnych. Do dyspozycji jest szesnaście znaków: cyfry od 0 do 9 oraz litery
od A do F. Bit użytkownika może być wysłany przez gniazdo HDMI OUT.
Tryby pracy:
Ustawianie kodu szesnastkowego
1 Otworzyć ekran [Ustawienia User Bit].
> [3 # Konfig. nagrywania] > [User Bit - typ] > [
Ustawienia] > [i]
• Pojawi się ekran ustawiania bitu użytkownika, na którym pomarańczowa ramka wyboru będzie wskazywała
skrajny lewy znak.
• Wybrać przycisk [Od początku], aby zresetować bit użytkownika do ustawienia [00 00 00 00] i powrócić do
poprzedniego ekranu.
2 Wybrać znak do zmiany, a następnie wybrać opcję [Î] lub [Í], aby go odpowiednio zmienić.
• W taki sam sposób ustawić pozostałe znaki.
3 Wybrać opcję [OK], a następnie [X].
• Wybrać przycisk [Anuluj], aby zamknąć ekran bez zmieniania bitu użytkownika.
Używanie daty albo godziny
1 Wybrać opcję [User Bit - typ].
> [3 # Konfig. nagrywania] > [User Bit - typ]
2 Wybrać opcję [
Data] albo [
Czas], a następnie [X].
UWAGI
• Bit użytkownika nie będzie zapisywany w filmach nagrywanych na karcie.
Uźywanie gniazda mini advanced shoe
Uźywanie gniazda mini advanced shoe
Za pomocą gniazda mini advanced shoe można podłączać do kamery zgodne akcesoria opcjonalne (A 118)
pozwalające rozszerzyć jej funkcje. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu mocowania i obsługi
akcesoriów można znaleźć w dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Tryby pracy:
1 Otworzyć pokrywę gniazda mini advanced shoe.
2 Zamocować opcjonalny mikrofon w gnieździe mini
advanced shoe.
• Po podłączeniu do gniazda mini advanced shoe
kompatybilnego akcesorium w prawej części ekranu pojawi
się symbol º
Przykład: Mocowanie dodatkowego stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-100
UWAGI
• Akcesoriów kompatybilnych z gniazdem Advanced Accessory Shoe nie można podłączać do tej
kamery. Używać jedynie akcesoriów oznaczonych niniejszym logo, aby mieć pewność, że są one
kompatybilne z gniazdem mini advanced shoe.
69
Nagrywanie dźwięku
Nagrywanie dźwięku
70
Kamera umożliwia rejestrowanie i odtwarzanie filmów z 2-kanałowym dźwiękiem AAC. Do nagrywania dźwięku
można wykorzystać wbudowany mikrofon, opcjonalny stereofoniczny mikrofon kierunkowy DM-100 podłączany
do gniazda mini advanced shoe albo dowolny z mikrofonów dostępnych w sprzedaży podłączany do gniazda
MIC. Kamera będzie nagrywać dźwięk za pomocą wbudowanego mikrofonu, chyba że zostanie podłączony
mikrofon zewnętrzny.
Sygnał audio będzie wysyłany razem z sygnałem wideo przez gniazdo HDMI OUT i można go nagrywać na
zewnętrznym rejestratorze.
Tryby pracy:
Podłączanie mikrofonu zewnętrznego do kamery
Za pomocą stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-100 można w sposób precyzyjny rejestrować dźwięk
dochodzący z grubsza z kierunku, w którym skierowana jest kamera. Aby zredukować szum wiatru, należy
zainstalować znajdujący się w zestawie z mikrofonem filtr wiatru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi mikrofonu DM-100.
Do gniazda MIC można podłączyć dostępny na rynku mikrofon pojemnościowy ze stereofonicznym miniwtykiem
∅ 3,5 mm. Mikrofon zewnętrzny zgodny z zasilaniem przez gniazdo można zasilać za pomocą kamery (A 75)
Opcjonalny stereofoniczny mikrofon kierunkowy DM100 należy podłączyć do gniazda mini advanced
shoe (A 69). Mikrofony zewnętrzne podłączać do gniazda MIC.
• Gdy podłączony jest mikrofon DM-100, ma on pierwszeństwo nad mikrofonem podłączonym do gniazda MIC.
UWAGI
• W przypadku korzystania z opcjonalnego stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-100 może on
podczas nagrywania materiału zarejestrować odgłosy pracy obiektywu.
Sceny audio
Można zastosować optymalne ustawienia dźwiękowe mikrofonu wbudowanego poprzez wybór sceny audio
dostosowanej do otoczenia. Spowoduje to znaczne wzmocnienie odczucia „bycia w tamtym miejscu”.
1 Otworzyć ekran wyboru sceny audio.
[FUNC] > [¡ Audio] > [
]*
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• Ikona wybranej sceny audio zostanie wyświetlona po prawej stronie ekranu.
* Ustawienie domyślne. Na przycisku będzie widoczna ikona aktualnie wybranej sceny audio.
Nagrywanie dźwięku
Dostępne ustawienia
[
Standardowa]: Opcja służąca do nagrywania w większości przypadków. Nagrania są rejestrowane przy
użyciu standardowych ustawień.
[
Muzyka]:
Opcja służąca do nagrywania koncertów muzycznych i wokalnych odbywających się we
wnętrzach.
[
Festiwal]:
Opcja zoptymalizowana do naturalnego nagrywania muzyki granej w plenerze. Idealne do
koncertów pod gołym niebem.
[
[
[
Mowa]:
Spotkanie]:
Las i ptaki]:
[
[
Opcja najlepiej nadająca się do nagrywania ludzkich głosów i dialogów.
Opcja służąca do wiernego nagrywania rozmów z rozdzieleniem poszczególnych głosów.
To ustawienie służy do nagrywania ptaków i scen w lesie. Pozwala ona wyraźnie
zarejestrować rozchodzący się dźwięk.
Redukcja szumów]:
Ustawienie służące do nagrywania filmów przy jednoczesnej redukcji szumów
pochodzących od wiatru, przejeżdżających samochodów i podobnych dźwięków
otoczenia. Nadaje się ona doskonale do nagrań na plaży lub w miejscach o dużym
natężeniu hałasu.
Ustaw. niestand.]:
W trybie
ta opcja pozwala dostosować charakterystykę mikrofonu wbudowanego
(A 72) zgodnie z potrzebami i preferencjami.
Ustawienia dla poszczególnych scen audio
[
Standardowa]
[¡ Audio]
[Mikr. wbud. tłumik]
[Mikr. wbud. - red.
sz. wiatru]
[Reakcja
częst.wbud.mikrof.]
[Kierun.wbudow.
mikrofonu]
[Ogranicznik audio]
[Kompresor audio]
[
Muzyka]
[
Festiwal]
[
Mowa]
[
[
Las
Spotkanie]
i ptaki]
[
Redukcja
szumów]
[
Ustaw.
niestand.]
Wybór przez
[
użytkownika
Ręczny]: 70
(A 72)
[
Ręczny]: 70
[
Ręczny]: 70
[
Ręczny]: 70
[
Ręczny]: 86
[
Ręczny]: 94
[
Ręczny]: 80
[j Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
[H Auto
(silne)]
[L Auto
(słabe) ë]
[L Auto
(słabe)
ë]
[H Auto
(silne)]
[H Auto
(silne)]
[H Auto
(silne)]
[H Auto
(silne)]
[h
Normalna]
[ê
Wz.zak.wys/
nis.cz]
[h
Normalna]
[é
Wzm.zak.czę
st.mik.]
[é
Wzm.zak.czę
st.mik.]
[è Filtr
dolnozapor.]
[è Filtr
dolnozapor.]
[h
Normalna]
[î
Szeroka]
[î
Szeroka]
[í
Jedno ucho]
[î
Szeroka]
[î
Szeroka]
[í
Jedno ucho]
[i Włącz]
[i Włącz]
[i
Włącz]
[i Włącz]
[i Włącz]
[i Włącz]
[i
Włącz]
[L Niski]
[L Niski]
[L Niski]
[j
Wyłącz]
[H Wysoki]
[L Niski]
[j
Wyłącz]
[j
Wyłącz]
Wybór przez
użytkownika
(A 72)
UWAGI
• Sceny audio nie są dostępne po podłączeniu mikrofonu zewnętrznego do kamery.
• Opcja [
Ustaw. niestand.] jest niedostępna w trybie
. Jeśli kamera zostanie przestawiona w tryb
już po wybraniu dla sceny audio opcji [
Ustaw. niestand.], opcja wybrana dla sceny audio zostanie
automatycznie zmieniona na ustawienie [
Standardowa].
• W przypadku korzystania ze sceny [ Muzyka] w celu wierniejszego odtwarzania głośniejszych i cichszych
dźwięków zaleca się najpierw dostosować poziom nagrywanego dźwięku (A 72).
• Aby jeszcze wierniej odtworzyć ciągłość muzyki, zaleca się wybranie sceny audio [
Ustaw. niestand.]
i skonfigurowanie dla niej takich samych ustawień jak w przypadku sceny [ Muzyka], z wyjątkiem
opcji
> [¡ Ustawienia audio] > [Kompresor audio], dla której należy wybrać ustawienie
[j Wyłącz] (A 74).
71
Nagrywanie dźwięku
Regulacja poziomu nagrywanego dźwięku
72
Poziomy nagrywanego dźwięku można regulować z poziomu ekranu sterowania dźwiękiem w menu FUNC.
Na ekranie sterowania dźwiękiem widoczne są aktualnie wybrane wejście dźwięku, użycie automatycznej bądź
ręcznej regulacji poziomu nagrywanego dźwięku oraz wskazanie poziomu dźwięku dla CH1/CH2.
1 Otworzyć ekran sterowania dźwiękiem.
[FUNC] > [C Audio]
2 Wybrać kanał lub sparować kanały do regulacji.
3 Wybrać opcję [
Auto] lub [ö Ręczny].
• Jeśli wybrano regulację automatyczną, należy przejść do kroku 5. W przypadku wyboru ręcznej regulacji
należy kontynuować procedurę, aby ustawić poziom nagrywanego dźwięku.
4 Nacisnąć i przytrzymać [Ï] lub [Ð], aby wyregulować odpowiednio poziom nagrywania.
• Orientacyjnie poziom nagrywanego dźwięku należy ustawić tak, aby widoczny na ekranie miernik poziomu
dźwięku rzadko wkraczał w obszar po prawej stronie znacznika -18 dB (w przybliżeniu jeden znacznik na
prawo od znacznika -20 dB).
5 Wybrać opcję [X].
Automatyczna kontrola poziomu głośności (ALC): rozdzielenie regulacji dźwięku dla lewego i prawego
kanału gniazda MIC
Można nadać ustawieniu > [C Ustawienia audio] > [Poł. MIC ALC] jako [
Podzielone] w celu
oddzielenia regulacji poziomu dźwięku dla kanałów L i P mikrofonu zewnętrznego podłączonego do gniazda
MIC. Umożliwia to niezależne ustawienie każdego kanału na ekranie ustawień audio w menu FUNC
UWAGI
• Gdy wskaźnik poziomu dźwięku osiągnie czerwony punkt (wartość 0 dB), nagrany dźwięk może być
zniekształcony.
• Jeśli wskazania wskaźnika poziomu dźwięku są prawidłowe, ale dźwięk jest przesterowany, należy
włączyć tłumik mikrofonu (A 72, 75).
• Zalecane jest używanie słuchawek do sprawdzania ustawień podczas regulacji poziomu nagrywanego
dźwięku w czasie nagrywania lub po włączeniu tłumika mikrofonu.
Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku
Tłumik mikrofonu (mikrofon wbudowany)
Jeżeli do gniazda MIC nie podłączono żadnego mikrofonu zewnętrznego, istnieje możliwość włączenia tłumika
(20 dB) mikrofonu wbudowanego zapobiegającego występowaniu przesterowań, gdy poziom głośności
rejestrowanego dźwięku jest za wysoki.
Tryby pracy:
1 Na samym początku wybrać scenę audio [
Ustaw. niestand.] (A 70).
2 Wybrać opcję [Mikr. wbud. - tłumik].
> [C ! Ustawienia audio] > [Mikr. wbud. - tłumik]
Nagrywanie dźwięku
3 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie wybierz [X].
• å pojawi się po prawej stronie ekranu.
Filtr wiatru (mikrofon wbudowany)
73
Jeśli do gniazda MIC nie podłączono mikrofonu zewnętrznego, istnieje możliwość włączenia filtru wiatru
mikrofonu wbudowanego w celu zredukowania odgłosu wiatru podczas nagrywania w plenerze. Podczas
nagrywania w warunkach bezwietrznych lub rejestrowania dźwięków o niskiej częstotliwości zaleca się
wyłączenie filtru wiatru.
Tryby pracy:
1 Na samym początku wybrać scenę audio [
Ustaw. niestand.] (A 70).
2 Wybrać opcję [Mikr. wbud. - red. sz. wiatru].
> [C ! Ustawienia audio] > [Mikr. wbud. - red. sz. wiatru]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• W zależności od wybranego ustawienia po prawej stronie ekranu pojawi się ikona ë albo à
Dostępne ustawienia
[H Auto (silne)]:
Ustawienie to pozwala uzyskać mocniejszy efekt redukcji odgłosów wiatru. W przypadku
wyboru tego ustawienia tłumione będą także inne dźwięki o niskiej częstotliwości.
[L Auto (słabe) ë]:
Ustawienie pozwala uzyskać słabszy efekt redukcji odgłosów wiatru. Ustawienie to nie ma
zasadniczo wpływu na inne dźwięki o niskiej częstotliwości.
[j Wyłącz]:
Filtr wiatru jest wyłączony.
Korektor dźwięku (mikrofon wbudowany)
Jeśli do gniazda MIC nie podłączono mikrofonu zewnętrznego, istnieje możliwość zastosowania filtrów
częstotliwości w charakterystyce mikrofonu wbudowanego.
Tryby pracy:
1 Na samym początku wybrać scenę audio [ Ustaw. niestand.] (A 70).
2 Wybrać opcję [Reakcja częst.wbud.mikrof.].
> [C ! Ustawienia audio] > [Reakcja częst.wbud.mikrof.]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
Dostępne ustawienia
[h Normalne]: Ustawienie odpowiednie do zrównoważonego dżwięku w większości standardowych
warunków nagrywania.
[ç Wzm.zak.nis.częst.]:
Podkreśla zakres niskich częstotliwości, pozwalając uzyskać dźwięk o większej mocy.
[è Filtr dolnozapor.]:
Filtruje zakres niskich częstotliwości w celu ograniczenia dźwięków otoczenia, takich jak hałas
wiatru czy silnika samochodu.
[é Wzm.zak.częst.mik.]:
Opcja najlepiej nadająca się do nagrywania ludzkich głosów i dialogów.
[ê Wz.zak.wys/nis.cz]:
Ustawienie najlepsze do nagrywania na przykład muzyki na żywo i umożliwiające wierne
oddanie charakterystycznego brzmienia różnych instrumentów.
Nagrywanie dźwięku
Kierunkowość mikrofonu (mikrofon wbudowany)
Jeżeli do gniazda MIC nie podłączono mikrofonu zewnętrznego, można zmieniać kierunkowość mikrofonu
wbudowanego w celu uzyskania większej kontroli nad sposobem nagrywania dźwięku.
74
Tryby pracy:
1 Na samym początku wybrać scenę audio [
Ustaw. niestand.]
2 Wybrać opcję [Kierun.wbudow.mikrofonu].
> [C ! Ustawienia audio] > [Kierun.wbudow.mikrofonu]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X]
Dostępne ustawienia
[í Jedno ucho]: Nagrywanie w trybie monofonicznym z uwydatnieniem dźwięku pochodzącego z obszaru
[h Normalne]:
[î Szeroka]:
znajdującego się przed kamerą/mikrofonem.
Standardowe nagrywanie dźwięku stereofonicznego; punkt środkowy zasięgu między
ustawieniami [î Szeroka] oraz [í Jedno ucho].
Stereofoniczne nagrywanie dźwięku otoczenia z większego obszaru, pozwalające uzyskać
wrażenie uczestnictwa w oglądanym filmie.
Ogranicznik audio
Ogranicznik audio będzie ograniczał amplitudę sygnałów dźwiękowych, zapobiegając ich przesterowaniu
w chwili rejestracji nagłych, głośnych dźwięków.
*
Tryby pracy:
* W trybie
ma zastosowanie wyłącznie do mikrofonów zewnętrznych.
1 W przypadku korzystania z mikrofonu wbudowanego na samym początku wybrać scenę audio [Ustaw.
niestand.] (A 70).
2 Upewnić się, że dla opcji [FUNC] > [C Audio] wybrano ustawienie [ö Ręczny] (A 72).
Kompresor audio
Funkcja kompresora dźwięku pozwala zredukować zakres dynamiki między najgłośniejszym a najcichszym
poziomem dźwięku, a zarazem zachować szczegółowość dźwięku. Dzięki temu odsłuch może być
przyjemniejszy. W zależności od warunków nagrywania dźwięku można także wybrać jeden z dwóch poziomów
działania filtru. Z funkcji kompresora dźwięku można korzystać tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja
ogranicznika dźwięku.
*
Tryby pracy:
* W trybie
ma zastosowanie wyłącznie do mikrofonów zewnętrznych.
1 W przypadku korzystania z mikrofonu wbudowanego na samym początku wybrać scenę audio [Ustaw.
niestand.] (A 70).
• Wykonywanie tej czynności nie jest konieczne w przypadku korzystania z mikrofonu zewnętrznego.
2 Wybrać opcję [Kompresor audio].
> [C ! Ustawienia audio] > [Kompresor audio]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
Nagrywanie dźwięku
Dostępne ustawienia
[H Wysoki]:
[L Niski]:
[j Wyłącz]:
Wyrównuje poziomy dźwięku i najlepiej nadaje się do nagrywania wielu osób w trakcie
rozmowy na różnych poziomach głośności, np. na spotkaniu.
Zapewnia większe zróżnicowanie głośnych i cichych dźwięków. Najlepiej nadaje się do
nagrywania występów muzycznych. To ustawienie jest najskuteczniejsze, gdy wskaźnik
poziomu dźwięku często wychyla się maksymalnie w prawo.
Do nagrywania scen innych niż rozmowy ludzi lub występy muzyczne.
Tłumik mikrofonu (Mikrofony zewnętrzne)
W celu zapobieżenia występowaniu przesterowań, gdy poziom głośności rejestrowanego dźwięku jest za
wysoki, istnieje możliwość włączenia tłumika (20 dB) mikrofonu zewnętrznego podłączonego do gniazda
MIC albo opcjonalnego stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-100 podłączonego do gniazda
mini advanced shoe
1 Wybrać opcję [MIC - tłumik.] albo [º MIC - tłumik].
> [C " Ustawienia audio] > [MIC - tłumik] (Gniazdo MIC) lub [º MIC - tłumik] (DM-100)
2 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie [X].
• å pojawi się po prawej stronie ekranu.
Filtr dolnozaporowy (gniazdo MIC)
Z funkcji filtru dolnozaporowego można skorzystać w przypadku mikrofonu zewnętrznego podłączonego do
gniazda MIC. Filtr dolnozaporowy ogranicza hałas wiatru i inne dźwięki otoczenia podczas nagrywania. Podczas
nagrywania w środowisku bez wiatru lub aby zarejestrować dźwięki o niskiej częstotliwości, zaleca się
wyłączenie filtru dolnozaporowego.
1 Wybrać opcję [MIC - filtr dolnozaporowy].
> [C " Ustawienia audio] > [MIC - filtr dolnozaporowy]
2 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie [X].
Zasilanie podłączane (gniazdo MIC)
Do zewnętrznego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC można dostarczać zasilanie.
1 Wybrać opcję [MIC - zasilanie].
> [C " Ustawienia audio] > [MIC - zasilanie]
2 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie [X].
UWAGI
• Podłączenie mikrofonu zewnętrznego niewymagającego zasilania, kiedy opcja [MIC - zasilanie] jest ustawiona
na [i Włącz], może uszkodzić ten mikrofon.
75
Używanie słuchawek
Używanie słuchawek
76
Aby móc słuchać nagrywanego dźwięku albo monitorować go, słuchawki należy podłączyć za pomocą
stereofonicznego miniwtyku ∅ 3,5 mm do gniazda × (słuchawkowego).
Tryby pracy:
1 Wybrać opcję [Wzmocnienie słuchawek].
> [C " Ustawienia audio] > [Wzmocnienie słuchawek]
2 Wybrać [Ô] lub [Õ], aby wyregulować głośność, a następnie wybrać opcję [X].
• Można też przeciągnąć palcami wzdłuż paska głośności.
Regulacja głośności podczas odtwarzania
Podczas odtwarzania regulację głośności dźwięku w słuchawkach wykonuje się tak samo, jak dla głośności
głośnika (A 89).
WAŻNE
• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność do odpowiedniego poziomu.
Paski kolorów/Wzorcowy sygnał audio
Paski kolorów/Wzorcowy sygnał audio
Kamera może generować paski kolorów i referencyjny sygnał audio o częstotliwości 1 kHz i wysyłać je z gniazda
HDMI OUT i gniazda × (słuchawki)*.
* Tylko wzorcowy sygnał audio.
Tryby pracy:
Wykresy kolorów
Do wyboru są paski kolorów EBU i SMPTE.
1 Wybrać opcję [Wykresy kolorów].
> [3 # Konfig. nagrywania] > [Wykresy kolorów]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• Wybrane paski kolorów zostaną wyświetlone na ekranie i nagrane po naciśnięciu przycisku REC.
UWAGI
• Podczas nagrywania nie można zmieniać typu pasków kolorów.
• Pasków kolorów nie można używać razem z trybem zwolnionego i przyspieszonego tempa.
Wzorcowy sygnał audio
Kamera może przesyłać na wyjście wzorcowy sygnał audio o częstotliwości 1 kHz wraz z paskami kolorów.
Do wyboru są trzy poziomy dźwięku (–12 dB, –18 dB, –20 dB).
1 Wybrać opcję [Ton 1 kHz].
> [3 # Konfig. nagrywania] > [Ton 1 kHz]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
• Sygnał jest emitowany z wybranym poziomem głośności i zostanie nagrany po naciśnięciu przycisku REC.
77
Buforowanie
Buforowanie
78
Po włączeniu trybu buforowania kamera rozpocznie ciągłe nagrywanie w pamięci tymczasowej, w której można
przechowywać nagrania o długości około 3 sekund. W związku z tym w przypadku naciśnięcia przycisku REC
nagrany film będzie na początku zawierał kilka sekund obrazu i dźwięku zarejestrowanych jeszcze przed jego
naciśnięciem.
Tryby pracy:
1 Nacisnąć przycisk PRE REC.
• Funkcja buforowania zostaje włączona, a na górze ekranu zostanie
wyświetlona ikona z.
• Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.
2 Nacisnąć przycisk REC.
• Film zarejestrowany na karcie będzie zawierał na początku kilka
sekund obrazu i dźwięku nagranych bezpośrednio przed
naciśnięciem przycisku REC.
UWAGI
• Kamera nie nagra pełnych 3 sekund przed momentem naciśnięcia przycisku REC, jeśli przycisk ten naciśnięto
przed upływem 3 sekund od momentu włączenia funkcji buforowania lub zakończenia nagrywania poprzedniej
sceny.
• Funkcji buforowania nie można używać razem z trybem zwolnionego i przyspieszonego tempa.
• Buforowanie zostanie wyłączone w następujących przypadkach:
- Po użyciu przełącznika zasilania lub trybu.
- Po otwarciu menu.
- Po zmianie ustawienia takich opcji, jak Tryb filmowania, Balans bieli i Wyglądy.
- W przypadku otwarcia pokrywy komory gniazda karty lub gdy wybrana do nagrywana filmów karta stanie
się zapełniona.
• Informacje o kodzie czasowym podczas korzystania z funkcji Buforowanie:
- Odmierzanie kodu czasowego filmu rozpocznie się na kilka sekund przed naciśnięciem przycisku REC.
- Jeżeli dla trybu odliczania kodu czasowego wybrano ustawienie [
Swob.odl.], zostanie on nagrany.
- Jeżeli wybrano tryb [
Kontynuuj] albo [
Ust. fabr.], używając opcji [
Odl. nagr.], po włączeniu
buforowania tryb odliczania dla kodu czasowego zostanie automatycznie zmieniony na [
Swob.odl.].
- Po wyłączeniu funkcji buforowania tryb odliczania powróci do poprzedniego ustawienia.
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100
Istnieje możliwość podłączenia opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100 do gniazda REMOTE w celu
sterowania kamerą na odległość (włącznie z zaawansowanymi funkcjami nagrywania). Pilot umożliwia między
innymi włączenie kamery, nawigowanie po menu czy zdalne sterowanie przysłoną i prędkością migawki.
Do podłączenia pilota zdalnego sterowania należy wykorzystać dołączony do niego przewód.
Szczegółowe informacje na temat podłączania i obsługi pilota można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
Tryby pracy:
Podłączyć do gniazda
REMOTE A pilota RC-V100
Przewód pilota
(w zestawie z pilotem RC-V100)
1 Wyłączyć kamerę i podłączyć do niej opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100.
2 Włączyć kamerę w trybie
i wybrać opcję [Term. REMOTE].
> [B " Ustawienia systemowe] > [Term. REMOTE]
3 Wybrać opcję [
RC-V100 (REMOTE A)], a następnie [X].
Dostępne ustawienia
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Wybranie tej opcji umożliwi korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100.
Standardowy]:
Wybranie tej opcji umożliwi korzystanie z dostępnych w sprzedaży pilotów zdalnego
sterowania.
[
UWAGI
• Z kamerą nie działają następujące elementy sterujące pilota zdalnego sterowania:
-
Przycisk CUSTOM PICT.
Przycisk SHUTTER SELECT
Przycisk AGC
Przycisk AUTO KNEE
Pokrętła KNEE POINT i KNEE SLOPE
Pokrętło BLACK GAMMA LEVEL
-
Pokrętło SHARPNESS LEVEL
Pokrętła WHITE BALANCE R i B
Pokrętła MASTER BLACK R i B
Pokrętło MASTER PEDESTAL
Przycisk AUTO IRIS
Przycisk CANCEL
79
Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
80
Po podłączeniu opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2 do gniazda USB kamery automatycznie zapisuje ona dane
GPS (długość i szerokość geograficzną oraz wysokość), a w przypadku filmów i zdjęć zapisywana jest również
data i godzina według czasu UTC.
Zapisane dane GPS można sprawdzić na ekranie z informacjami o filmie lub o zdjęciu (w widoku pojedynczego
zdjęcia).
Tryby pracy:
Podłączanie odbiornika GPS
Wyłączyć kamerę i odbiornik. Podłączyć odbiornik do gniazda USB kamery za pomocą kabla USB*. Podczas
filmowania umieścić odbiornik w torbie podróżnej* i przymocować go do paska naręcznego kamery albo nosić
przy sobie. Szczegółowe informacje na temat podłączania i użytkowania odbiornika można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia GP-E2.
* W zestawie z odbiornikiem.
Aktywacja odbiornika GPS
Włączyć kamerę i odbiornik.
• Po lewej stronie ekranu pojawi się ikona
, która miga, gdy odbiornik próbuje znaleźć sygnał satelitarny.
• Po prawidłowym odebraniu sygnału satelitarnego ikona
przestaje migać i jest stale aktywna. Nastąpi
włączenie funkcji GPS, a we wszystkich rejestrowanych od tej pory filmach i zdjęciach będą zapisywane
informacje GPS.
Automatyczne ustawianie daty i godziny na podstawie danych GPS
Po wybraniu dla opcji
> [B Ustawienia systemowe] > [Autom.nast. czasu GPS] ustawienia
[i Automat. aktualiz.] kamera będzie automatycznie konfigurować ustawienia daty i godziny na podstawie
danych zawartych w sygnale GPS. Data i godzina będą automatycznie aktualizowane w momencie
odebrania pierwszego prawidłowego sygnału GPS po włączeniu kamery.
• Jeżeli funkcja automatycznego ustawiania daty/godziny jest włączona, opcja
>
[B Ustawienia systemowe] > [Data/Czas] nie będzie dostępna.
• Czas nie będzie aktualizowany podczas nagrywania wideo.
Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
WAŻNE
• W niektórych krajach/regionach korzystanie z systemu GPS może być ograniczone prawnie. Należy używać
odbiornika GPS z poszanowaniem przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju/regionie.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podróżowania za granicą.
• Należy zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji GPS w miejscach, gdzie zabronione jest
korzystanie z urządzeń elektronicznych.
• Informacje GPS zapisywane z filmami i zdjęciami mogą zawierać dane umożliwiające innym osobom
zlokalizowanie lub zidentyfikowanie użytkownika. Należy zachować ostrożność podczas udostępniania
innym osobom nagrań zawierających dane GPS oraz zamieszczania ich w Internecie.
• Odbiornika GPS nie należy pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola elektromagnetycznego, np. w pobliżu
silnych magnesów lub silników elektrycznych.
UWAGI
• Dane GPS rejestrowane wraz z filmami odnoszą się do lokalizacji, w której użytkownik znajduje się,
rozpoczynając nagrywanie.
• W pobliżu odbiornika nie należy umieszczać przewodu podłączonego do gniazda HDMI OUT, gdyż może to
mieć negatywny wpływ na odbiór sygnału GPS.
• Po wymianie akumulatora odbiornika bądź po pierwszym włączeniu odbiornika od dłuższego czasu odebranie
pierwszego sygnału GPS może potrwać dłużej.
• Kamera wideo nie jest zgodna z cyfrowym kompasem odbiornika i funkcjami częstotliwości pozycjonowania.
Ponadto opcja [Ustaw teraz] nie jest dostępna w ramach ustawienia [Autom.nast. czasu GPS].
81
Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
82
4
Ustawienia indywidualne
83
Tarcza i przycisk CUSTOM
Do przycisku CUSTOM i tarczy CUSTOM można przypisać jedną z często używanych funkcji. Po przypisaniu
można zmieniać ustawienie wybranej funkcji za pomocą przycisku i pokrętła CUSTOM bez potrzeby wchodzenia
do menu.
Tryby pracy:
1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk CUSTOM.
• Po około sekundzie zostanie wyświetlone krótkie menu
dostępnych opcji.
2 Przekręcić pokrętło CUSTOM, aby wybrać odpowiednią
funkcję, a następnie nacisnąć przycisk CUSTOM.
3 Nacisnąć przycisk CUSTOM lub obrócić pokrętło
CUSTOM, aby skorzystać z przypisanej funkcji (objaśnienia
wszystkich dostępnych funkcji można znaleźć poniżej).
• Widoczna na ekranie wartość, którą można regulować
pokrętłem CUSTOM, zostanie podświetlona na
pomarańczowo.
UWAGI
• Do wybrania przypisanej funkcji można również użyć opcji
> [B # Ustawienia systemowe] > [Pokrętło
i przycisk CUSTOM].
Dostępne ustawienia
[
Tv / Av / M]:
Jeżeli został wybrany tryb filmowania ‚ albo “, obrócić pokrętło CUSTOM, aby zmienić
prędkość migawki albo wartość przysłony.
Jeżeli został wybrany tryb filmowania n, wielokrotne naciskanie przycisku CUSTOM pozwala
wybrać wartość, która ma zostać zmodyfikowana (wartość przysłony → prędkość migawki →
wartość wzmocnienia). Gdy pożądany parametr zostanie podświetlony na pomarańczowo,
można go zmodyfikować, obracając pokrętło.
[
Limit AGC]:
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Limit AGC, należy nacisnąć przycisk CUSTOM. Gdy funkcja
Limit AGC jest włączona, maksymalną wartość wzmocnienia można ustawić za pomocą
pokrętła.
[y Kompen. ekspozycji]:
Aby zablokować ekspozycję, należy nacisnąć przycisk CUSTOM. W razie potrzeby można
obrócić pokrętło, aby dokonać kompensacji ekspozycji (blokada + kompensacja ekspozycji).
[j Wyłącz]:
Wyłącza przycisk i pokrętło CUSTOM.
Przyciski konfigurowalne
Przyciski konfigurowalne
84
Kamera jest wyposażona w 5 przycisków konfigurowalnych znajdujących się na korpusie kamery oraz przycisk
ekranowy (obsługa dotykowa), do którego można przypisać różne funkcje (przyciski konfigurowalne).
Aby dostosować kamerę do własnych potrzeb i preferencji, często używane funkcje można przypisać
do najwygodniejszych przycisków.
Nadrukowane na obudowie nazwy przycisków opisują funkcje domyślnie przypisane tym przyciskom.
W przypadku konfigurowalnego przycisku ekranowego będzie wyświetlana jedynie ikona aktualnie
przypisanej do niego funkcji. Przypisane funkcje można zmieniać tylko w trybie
.
Tryby pracy:
Konfigurowalny przycisk ekranowy
1 Przyciski fizyczne: Nacisnąć przycisk MENU i, przytrzymując go, nacisnąć przycisk konfigurowalny,
którego funkcja ma zostać zmieniona.
Konfigurowalny przycisk ekranowy: Wybrać opcję [Konfigur. przycisk ekranowy].
> [B # Ustawienia systemowe] > [Konfigur. przycisk ekranowy]
• Zostanie wyświetlona lista funkcji możliwych do przypisania, gdzie aktualnie przypisane funkcja będzie
podświetlona.
2 Wybrać żądaną funkcję, a następnie [X].
• W razie potrzeby wybrać opcję [Í]/[Î], aby przewinąć menu w górę/dół.
3 Nacisnąć przycisk konfigurowalny (albo dotknąć konfigurowalnego przycisku ekranowego), aby
skorzystać z przypisanej funkcji (opisy wszystkich dostępnych funkcji zawarto w poniższej tabeli).
• W trybie
można użyć tylko przycisku konfigurowalnego ustawionego na [
Menu].
Przyciski konfigurowalne
Funkcje, które można przypisać
Nazwa funkcji
[
AF/MF]
A
Opis
Przełączanie między trybami automatycznego i ręcznego ustawiania ostrości.
42
[~ AF tylko twarzy]
Przełączanie między standardową funkcją autofokusa a funkcją autofokusa działającą tylko po wykryciu
twarzy.
48
[^ Powiększenie]
Włączanie/wyłączanie powiększenia.
45
[
Asystent ustaw. ostr.]
Włączanie/wyłączanie Asystenta ustawiania ostrości.
44
[
BLC zawsze wł.]
Włączanie/wyłączanie funkcji stałej korekty tylnego oświetlenia.
60
[± Metoda stabilizacji
obrazu Powered]
Włączanie/wyłączanie metody stabilizacji obrazu Powered.
[Å Nast. b.bieli]*
Rejestruje własne ustawienie balansu bieli.
63
[Ä Prioryt.bal.bieli]
Przełącza między aktualnym ustawieniem balansu bieli a ustawieniem priorytetu balansu bieli
konfigurowanym za pomocą opcji
> [v Ustawienia kamery] > [Ustaw prioryt.balansu
bieli].
103
[z Pre-Record]
Włączanie/wyłączanie buforowania.
78
[
Przegląd. nagryw.] Podgląd końcówki ostatniego zarejestrowanego filmu.
53
37
[
Zdjęcie]
Rejestrowanie zdjęcia.
[
Menu]
Otwiera/zamyka menu konfiguracji.
28
Brak przypisanej funkcji — użycie przycisku nie daje żadnego efektu.
—
[j Wyłącz]
36
* Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku fizycznych przycisków konfigurowalnych.
UWAGI
• Funkcje przypisane do przycisków fizycznych można również zmienić w opcjach
systemowe] > [Przyc. konfig. 1] do [Przyc. konfig. 5].
> [B Ustawienia
85
Zapis i odczyt ustawień menu
Zapis i odczyt ustawień menu
86
Po zmianie ustawień różnych opcji menu można zapisać całą konfigurację ze zmodyfikowanymi ustawieniami na
karcie pamięci SD. Pliki ustawień menu można zapisywać tylko na karcie pamięci SD B i tylko z niej wczytywać.
Można je wczytać w późniejszym czasie lub przenieść do innej kamery wideo HF G60, dzięki czemu będzie
można ją obsługiwać w dokładnie taki sam sposób.
Tryby pracy:
Zapisywanie ustawień menu
1 Włożyć kartę, na której mają zostać zapisane ustawienia menu, do gniazda karty SD B.
2 Wybrać pozycję [Zapisz].
> [B # Ustawienia systemowe] > [Ustaw.menu kop.zapas. 7] > [Zapisz]
3 Wybrać opcję [Tak].
• Ustawienia menu kamery zostaną zapisane na karcie. Jeżeli na karcie została już wcześniej zapisana kopia
konfiguracji ustawień menu, stary plik zostanie nadpisany.
4 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wybrać opcję [Tak].
Odczyt ustawień menu
1 Włożyć kartę pamięci SD z odpowiednim plikiem ustawień menu do gniazda karty SD B kamery.
2 Wybrać pozycję [Pobierz].
> [B # Ustawienia systemowe] > [Ustaw.menu kop.zapas. 7] > [Pobierz]
3 Wybrać opcję [Tak].
• Ustawienia menu kamery zostaną zamienione przez ustawienia zapisane na karcie. Następnie ekran na
krótką chwilę zostanie wyłączony, a kamera zostanie uruchomiona ponownie.
5
Odtwarzanie
87
Odtwarzanie
W tej części omówiono sposób odtwarzania filmów i zdjęć. Szczegółowe informacje na temat odtwarzania
nagrań na monitorze zewnętrznym można znaleźć w podrozdziale Podłączanie monitora zewnętrznego (A 97).
Tryby pracy:
Ekran indeksu odtwarzania
1 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu MEDIA.
• Kamera zostanie przełączona na tryb
indeksu filmów.
i pojawi się ekran
2 Odszukać film do odtworzenia.
• Aby przechodzić do innych stron indeksu, przesuwaj palcem
po ekranie w lewo/prawo albo dotykaj przycisków [Ï]/[Ð].
• Aby wyświetlić zdjęcia albo odtworzyć filmy zapisane na drugiej
karcie, zmień ekran indeksu.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Ekran indeksu filmów
}: Ekran indeksu zdjęć.
Przyciski pozwalają wyświetlić następną/
poprzednią stronę indeksu.
Tę czynność można wykonać także poprzez
przesuwanie palcem po ekranie w lewo/prawo.
Przycisk ekranu indeksu: Wybierz, aby zmienić
ekran indeksu.
5
4
5
6
6
Przycisk [FUNC]: operacje na filmach i zdjęciach
(A 91).
Nazwa folderu. Ostatnie 4 cyfry oznaczają datę
nagrania (1103 = 3 listopada).
Dotyczy tylko filmów: informacje o filmie (A 90).
Zmiana ekranu indeksu
Zmienić ekran indeksu, aby odtwarzać różne rodzaje nagrań (y filmy lub } zdjęcia), lub nagrania
z innej karty (6 albo 7).
Wybrać przycisk ekranu indeksu, a następnie wybrać odpowiedni ekran indeksu.
• Aby otworzyć ekran wyboru indeksu, można również nacisnąć przycisk G na dołączonym pilocie
bezprzewodowym.
Odtwarzanie
Odtwarzanie nagrań
1 Na ekranie indeksu dotknąć miniatury wybranego filmu.
• Filmy: Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego filmu i będzie kontynuowane do końca ostatniego
filmu widocznego na ekranie indeksu.
Zdjęcia: Zostanie wyświetlone wybrane zdjęcie. Aby wyświetlać kolejne zdjęcia, przesuwać palcem po
ekranie w lewo lub w prawo.
88
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
• Podczas odtwarzania materiału wideo lub zdjęć przyciski sterowania odtwarzaniem zostaną automatycznie
wygaszone po upływie kilku sekund. Po wstrzymaniu odtwarzania materiału wideo ponowne dotknięcie
ekranu spowoduje ukrycie przycisków sterowania odtwarzaniem.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
13
17
1
Przycisk [FUNC]: operacje na filmach i zdjęciach
(A 91)
2 Wygląd (A 65)
3 Przyciski sterowania odtwarzaniem filmów
(A 89)
4 Głośność (A 89)
5 Operacja odtwarzania filmu (A 89)
6 Pilot bezprzewodowy wyłączony (A 106)
7 Pozostały poziom naładowania akumulatora
(A 38)
8 Kod czasowy (A 66)
9 Częstotliwość ramki (A 40) i format materiału
wideo (A 40)
10 Rozdzielczość i szybkość transmisji bitów (A 40)
18
19
11 Filmy: Numer filmu
Zdjęcia: Numer zdjęcia/łączna liczba zdjęć
12 Numer pliku (A 105)
13 Wartość przyspieszonego/zwolnionego tempa
(A 41)
14 Karta pamięci SD wybrana do odtwarzania
(A 87)
15 Kod danych (A 103)
16 Powrót do ekranu indeksu zdjęć
17 Skok zdjęć (A 89)
18 Dane GPS* (A 80)
* Tylko, gdy opcjonalny odbiornik GPS GP-E2 był używany podczas wykonywania zdjęcia.
WAŻNE
• Odtworzenie z użyciem tej kamery filmów nagranych na karcie pamięci SD za pomocą innego urządzenia
może nie być możliwe.
• Następujące pliki obrazów mogą nie być wyświetlane poprawnie.
- Obrazy zapisane za pomocą innego urządzenia.
- Obrazy edytowane przy użyciu komputera.
- Obrazy, których nazwy uległy zmianie.
UWAGI
• Za pomocą opcji
> [É Ustawienia odtwarzania] > [Kod danych] można wyłączyć wyświetlanie
daty i czasu nagrywania lub zmienić rodzaj wyświetlanych informacji. Ikona w nazwie ustawienia i dostępne
opcje zależą od typu odtwarzanego nagrania.
• W zależności od warunków nagrywania mogą wystąpić krótkie przerwy w odtwarzaniu obrazu wideo lub
dźwięku pomiędzy filmami.
Odtwarzanie
Przyciski sterowania odtwarzaniem
Za pomocą przycisków ekranowych można obsługiwać następujące operacje odtwarzania. W przypadku
korzystania z dżojstika przesuwaj go w wybranym kierunku, aby wybrać odpowiedni przycisk, a następnie
naciśnij drążek dżojstika. Filmy można również odtwarzać, korzystając z przycisków odtwarzania znajdujących
się na dołączonym pilocie bezprzewodowym.
Przyciski sterowania odtwarzaniem filmu
Sposób obsługi
Ikona
wyświetlana
na ekranie
Podczas odtwarzania wybrać [Ø] / [×].
• Wybierać kolejno, aby zwiększyć szybkość odtwarzania do około 5- → 15- → 60krotności normalnej szybkości.
• Podczas szybkiego odtwarzania wybrać [Ð], aby powrócić do odtwarzania
z normalną szybkością.
x00×
Øx00
Typ odtwarzania
Szybkie odtwarzanie*
Wolne odtwarzanie*
Wybrać opcję [Ö] / [Õ].
• Kolejne dotknięcia powodują zmianę szybkości odtwarzania do około 1/4 → 1/8
normalnej szybkości.
Przewijanie klatka po klatce do tyłu/do
przodu*
Podczas wstrzymania odtwarzania wybrać opcję [
Przeskok do początku bieżącego filmu
Wybrać opcję [Ú].
Przeskok do początku poprzedniego
filmu
Wybrać opcję [Ú] dwukrotnie (podwójne stuknięcie).
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
—
—
Przeskok do początku następnego filmu Wybrać opcję [Ù].
—
Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
Podczas odtwarzania wybrać opcję [Ý], aby wstrzymać odtwarzanie.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, wybrać opcję [Ð], aby wznowić normalne
odtwarzanie.
Ý
Ð
Zatrzymanie odtwarzania
Aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do ekranu indeksu, wybrać opcję [Ñ].
—
* W tym trybie odtwarzania dźwięk nie jest dostępny.
Przyciski sterowania odtwarzaniem zdjęć
Typ odtwarzania
Sposób obsługi
Powrót do ekranu indeksu zdjęć
Wybrać opcję [f].
Pomijanie zdjęć
Wybrać opcję [h], aby wyświetlić pasek przewijania. Wybrać opcję [Ï] / [Ð] albo
przeciągnąć palcem po pasku przewijania, aby znaleźć żądane zdjęcie. Wybrać opcję
[L], aby powrócić do widoku pojedynczego zdjęcia.
UWAGI
• W przypadku szybkiego lub zwolnionego odtwarzania mogą występować pewne anomalie (bloki, paski itd.) na
odtwarzanym obrazie.
• Na ekranie wyświetlana jest przybliżona szybkość.
• Wolne odtwarzanie do tyłu wygląda tak samo, jak ciągłe odtwarzanie poklatkowe do tyłu.
Regulacja głośności
Podczas odtwarzania filmów dźwięk będzie odtwarzany przez monofoniczny, wbudowany głośnik. Aby oglądać
nagranie z dźwiękiem stereo, należy podłączyć słuchawki do gniazda × (słuchawkowego).
1 Podczas odtwarzania dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
2 Wybrać opcję [Ó/ ].
3 Wybrać opcję [Ø]/[Ô] lub [Ù]/[Õ], aby wyregulować głośność, a następnie wybrać [K].
• Można też przeciągnąć palec po właściwym pasku regulacji głośności.
89
Odtwarzanie
Wyświetlanie informacji o filmie
1 Na ekranie indeksu wybrać [I], a następnie wybrać żądany film.
• Zostanie wyświetlony ekran [Film - inf.].
• Wybrać opcję [Ï] / [Ð], aby wyświetlić informacje o poprzednim/następnym filmie.
90
2 Dwukrotne wybranie ikony [L] umożliwia powrót do ekranu indeksu.
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Numer pliku (A 105)
Wyświetlanie informacji o poprzednim/następnym
filmie
Numer filmu/łączna liczba filmów
Wartość przyspieszonego/zwolnionego
tempa (A 41)
Wygląd (A 65)
Data i godzina w momencie rozpoczęcia
nagrywania filmu
10
7
8
Czas trwania filmu
Częstotliwość ramki (A 40) i format materiału
wideo
9 Rozdzielczość i szybkość transmisji bitów (A 40)
10 Dane GPS* (A 80)
(lokalizacja kamery w momencie rozpoczęcia
nagrywania filmu)
* Tylko, gdy opcjonalny odbiornik GPS GP-E2 był używany podczas nagrywania filmu.
Operacje na filmach i zdjęciach
Operacje na filmach i zdjęciach
Usuwanie filmów i zdjęć
Niepotrzebne filmy i zdjęcia można w każdej chwili usunąć.
Tryby pracy:
Usuwanie filmów i zdjęć na ekranie indeksu
1 Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 87).
• Aby usunąć wszystkie MP4 filmy lub zdjęcia zarejestrowane określonego dnia (zapisane w tym samym
folderze), należy przesuwać palcem w lewo/w prawo aż pojawi się film lub zdjęcie, które chcesz usunąć.
2 Wybrać pozycję [Usuń].
[FUNC] > [Usuń]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [Tak].
• W przypadku wybrania opcji [Wybierz] przed wybraniem przycisku [Tak] należy wykonać poniższą procedurę
w celu wybrania poszczególnych nagrań do usunięcia.
• Wybrać opcję [Zatrzymaj], aby przerwać trwającą operację. Część nagrań mogła już zostać usunięta.
4 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wybrać opcję [Tak].
Wybieranie poszczególnych nagrań
1 Wybrać poszczególne filmy/zdjęcia, które mają zostać usunięte.
• Wybrane nagrania zostaną oznaczone znacznikiem wyboru !. Obok ikony " zostanie wyświetlona łączna
liczba wybranych filmów/zdjęć.
• Aby usunąć znacznik wyboru, ponownie wybrać film lub zdjęcie. Aby usunąć wszystkie znaczniki wyboru
naraz, wybrać opcję [Usuń Wszyst.] > [Tak].
2 Po wybraniu wszystkich żądanych nagrań wybrać opcję [Tak].
Dostępne ustawienia
<nazwa folderu>: Usuwa wszystkie filmy lub zdjęcia zarejestrowane określonego dnia. Cztery ostatnie cyfry
nazwy folderu na przycisku oznaczają datę rejestracji nagrania (np. 1103 = 3 listopada).
[Wybierz]:
Wybór poszczególnych filmów lub zdjęć, które mają zostać usunięte.
[Wszystkie filmy], [Wszystkie zdjęcia]:
Usuwanie wszystkich filmów lub zdjęć.
Usuwanie pojedynczego filmu
1 Odtworzyć żądany film (A 88).
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem, a następnie usunąć film.
[Ý] > [FUNC] > [Usuń] > [Tak]
3 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wybrać opcję [Tak].
Usuwanie pojedynczego zdjęcia
1 Wyświetlić żądane zdjęcie (A 88).
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem, a następnie usunąć zdjęcie.
[FUNC] > [Usuń] > [¸ Wykonaj] > [Tak]
3 Przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać kolejne zdjęcie do usunięcia, albo wybrać [X].
91
Operacje na filmach i zdjęciach
92
WAŻNE
• Należy zachować ostrożność podczas usuwania nagrań. Usuniętych elementów nie będzie można
odzyskać.
• Przed usunięciem ważnych nagrań należy wykonać ich kopie zapasowe (A 99).
UWAGI
• Przy użyciu tej kamery nie można usunąć zdjęć chronionych za pomocą innego urządzenia.
• Kartę pamięci SD można zainicjować (A 32), aby usunąć z niej wszystkie nagrania i ponownie udostępnić
całą jej pojemność do nagrywania.
Przycinanie filmów
Istnieje możliwość skracania filmów przez usuwanie całej treści znajdującej się przed lub po określonym punkcie.
Tryby pracy:
1 Odtworzyć żądany film (A 88).
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem, a następnie otworzyć ekran
funkcji przycinania.
[Ý] > [FUNC] > [Skróć]
3 W razie potrzeby ustawić dokładny moment filmu.
• Miejsce, w którym film zostanie przycięty, jest wskazywane znacznikiem .
• Na ekranie pojawią się przyciski sterowania odtwarzaniem (A 89). Aby zlokalizować żądany fragment,
można użyć wszelkich specjalnych trybów odtwarzania.
4 Wybrać pożądane ustawienia opcji przycinania i przyciąć film.
[Skróć] > [Skróć początek] lub [Skróć koniec] > [Zapisz jako nowy] albo [Zastąp]
• Ustawienia pierwszej z opcji pozwalają przyciąć film odpowiednio przed znacznikiem przycięcia ´ albo za
nim.
W przypadku ustawień drugiej opcji można wybrać, czy przycięty film zostanie zapisany jako nowe nagranie,
czy zastąpi istniejący film.
• W przypadku wybrania ustawienia [Zapisz jako nowy] podczas trwania operacji zapisywania można wybrać
opcję [Stop], a następnie [Tak], aby przerwać całą operację.
UWAGI
• Filmy przycięte przy użyciu ustawienia [Skróć początek] są wyświetlane na ekranie indeksu w postaci
specjalnej ikony odtwarzania, a nie standardowej miniatury.
• Na ekranie funkcji przycinania przyciski przewijania klatka po klatce do tyłu/przodu umożliwiają przechodzenie
z dokładnością do 1 klatki. Film można przycinać co ok. 0,5 sekundy. Jest to czas trwania tzw. 1 grupy klatek
(GOP).
• Przycięcie jest wykonywane na początku/końcu grupy klatek, która zawiera klatkę wskazaną za pomocą
znacznika przycięcia.
Operacje na filmach i zdjęciach
Kopiowanie filmów i zdjęć
Filmy i zdjęcia można kopiować z jednej karty na drugą.
Tryby pracy:
93
Kopiowanie filmów i zdjęć na ekranie indeksu
1 Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 87).
• Aby skopiować wszystkie filmy lub zdjęcia zarejestrowane określonego dnia (zapisane w tym samym
folderze), należy przesuwać palcem w lewo/w prawo aż pojawi się film lub zdjęcie, które chcesz skopiować.
2 Wybrać opcję [Kopia (6'7)] albo [Kopia (7'6)].
[FUNC] > [Kopia (6'7)] albo [Kopia (7'6)]
3 Wybrać żądaną opcję, a następnie [Tak].
• W przypadku wybrania opcji [Wybierz] przed wybraniem przycisku [Tak] należy wykonać poniższą procedurę
w celu wybrania poszczególnych nagrań do skopiowania.
• Wybrać opcję [Zatrzymaj], aby przerwać trwającą operację.
4 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem wybrać opcję [Tak].
Wybieranie poszczególnych nagrań
1 Wybrać poszczególne filmy/zdjęcia, które mają zostać skopiowane.
• Wybrane nagrania zostaną oznaczone znacznikiem wyboru !. Obok ikony " zostanie wyświetlona łączna
liczba wybranych filmów/zdjęć.
• Aby usunąć znacznik wyboru, ponownie wybrać film lub zdjęcie. Aby usunąć wszystkie znaczniki wyboru
naraz, wybrać opcję [Usuń Wszyst.] > [Tak].
2 Po wybraniu wszystkich żądanych nagrań wybrać opcję [Tak].
Dostępne ustawienia
<nazwa folderu>: Kopiuje wszystkie filmy lub zdjęcia zarejestrowane określonego dnia. Cztery ostatnie cyfry
nazwy folderu na przycisku oznaczają datę rejestracji nagrania (np. 1103 = 3 listopada).
[Wybierz]:
Umożliwia wybranie filmów lub zdjęć do skopiowania.
[Wszystkie filmy], [Wszystkie zdjęcia]:
Kopiowanie wszystkich filmów lub zdjęć.
Kopiowanie pojedynczego zdjęcia
1 Wyświetlić żądane zdjęcie (A 88).
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem, a następnie skopiować zdjęcie.
[FUNC] > [Kopia (6'7)] lub [Kopia (7'6)] > [¨ Wykonaj] > [Tak]
3 Przesunąć palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wybrać inne zdjęcie do skopiowania,
albo wybrać [X].
UWAGI
• W następujących przypadkach kopiowanie nagrań nie jest możliwe:
- Pokrywa karty pamięci jest otwarta.
- Przełącznik LOCK docelowej karty jest ustawiony w położeniu uniemożliwiającym zapis.
- Nie można utworzyć numeru pliku (A 105), ponieważ na karcie docelowej osiągnięto maksymalną liczbę
folderów i plików.
• Jeśli docelowa karta nie dysponuje wystarczającą ilością wolnego miejsca, kamera skopiuje maksymalną
możliwą liczbę zdjęć, a następnie zatrzyma operację.
• Strumieniowych plików wideo o rozmiarze przekraczającym 4 GB nie można kopiować na karty
pamięci SDHC.
Operacje na filmach i zdjęciach
94
6
Połączenia zewnętrzne
95
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo wyprowadzanego przez gniazdo HDMI™ OUT zależy od konfiguracji
materiału wideo i różnych ustawień menu. Wyjściowy sygnału wideo może się również zmieniać w zależności od
możliwości podłączonego monitora.
Tryby pracy:
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo (nagrywanie)
Konfiguracja nagrywanego
materiału wideo
Rozdzielczość
3840x2160
Częstotliwość
ramki
25.00P
Tryb
skanowania
1
P
PsF
50.00P
P
PsF
1920x1080
25.00P
P
PsF
1
2
3
Maksymalna
rozdzielczość
sygnału
wyjściowego2
Rozdzielczość
Częstotliwość ramki
1920x1080
1920x1080
Taka sama jak
nagrywania
1280x720
(50.00P)
1280x720
50.00P
—
1920x1080
50.00i
1920x1080
1920x1080
720x5763
50.00P
1280x720
(50.00P)
1280x720
—
1920x1080
50.00i
1920x1080
1920x1080
Taka sama jak
nagrywania
1280x720
(50.00P)
1280x720
50.00P
—
1920x1080
50.00i
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
Próbkowanie koloru
YCbCr 4:2:2
8 bity
YCbCr 4:2:2
10 bity
> [£ Ustawienia wyśw.] > [Tryb skanowania HDMI].
> [£ Ustawienia wyśw.] > [Maks. rozdz. HDMI],
Tylko wyjście HDMI. Wyjściowy sygnał wideo zostanie automatycznie dostosowany do parametrów zewnętrznego monitora.
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo (odtwarzanie)
Konfiguracja nagrywanego
materiału wideo
96
Rozdzielczość
3840x2160
1920x1080
Częstotliwość
ramki
25.00P
Tryb
skanowania
1
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
Rozdzielczość
Częstotliwość ramki
3840x2160
3840x2160
1920x1080
1920x1080
Taka sama jak
nagrywania
1280x720
(50.00P)
1280x720
50.00P
PsF
—
1920x1080
50.00i
P
3840x2160
3840x2160
1920x1080
1920x1080
Taka sama jak
nagrywania
1280x720
(50.00P)
1280x720
50.00P
—
1920x1080
50.00i
P
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
Maksymalna
rozdzielczość
sygnału
wyjściowego2
> [£ Ustawienia wyśw.] > [Tryb skanowania HDMI]
> [£ Ustawienia wyśw.] > [Maks. rozdz. HDMI],
Wideo w formacie YCbCr 4:2:0 nagrywane na karcie jest wysyłane jako sygnał YCbCr 4:2:2.
Próbkowanie koloru
YCbCr 4:2:2
8 bitów3
Podłączanie monitora zewnętrznego
Podłączanie monitora zewnętrznego
Do podłączenia kamery wideo do monitora zewnętrznego (na potrzeby monitorowania nagrywania lub
odtwarzania nagrań) należy użyć gniazda HDMI OUT. Następnie należy wybrać konfigurację wyjściowego
sygnału wideo.
Tryby pracy:
Schemat połączeń
Z gniazda elektrycznego kamerę należy zasilać przy użyciu kompaktowego zasilacza sieciowego.
Kabel HDMI HTC-100
o dużej szybkości
transmisji (opcjonalny)
Wejście HDMI
Gniazdo
HDMI OUT
Korzystanie z gniazda HDMI OUT
Cyfrowy sygnał wysyłany z gniazda HDMI OUT zawiera sygnał wideo i sygnał audio. Do sygnału można dołączyć
także sygnał kodu czasowego i elementy wyświetlane na ekranie kamery (A 106).
Sygnał wyjściowy audio jest w formacie 2-kanałowego liniowego dźwięku PCM (16 bitów, próbkowanie 48 kHz).
1 Wybrać opcję [Maks. rozdz. HDMI].
> [£ ! Ustawienia wyśw.] > [Maks. rozdz. HDMI]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [L].
3 Dotyczy tylko trybu
: Aby wysyłać kod czasowy, wybrać opcję [HDMI - Time Code].
> [3 " Konfig. nagrywania] > [HDMI - Time Code]
4 Wybrać opcję [i Włącz], a następnie [X].
•
•
•
•
•
UWAGI
Gniazdo HDMI OUT kamery jest tylko gniazdem wyjściowym. Nie wolno podłączać go do gniazda
wyjściowego HDMI urządzenia zewnętrznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kamery.
Prawidłowa praca kamery po podłączeniu jej do monitorów DVI nie jest gwarantowana.
W zależności od używanego monitora sygnał wideo może nie być wysyłany prawidłowo.
Jeśli podłączony monitor nie jest zgodny z sygnałem wyjściowym z kamery wideo, wyjście HDMI zostanie
wyłączone.
Po ustawieniu opcji
> [3 Konfig. nagrywania] > [Polec. nagryw.] oraz opcji [HDMI - Time Code]
na wartość [i Włącz] za pomocą przycisku START/REC można również sterować funkcją nagrywania
zewnętrznego rejestratora zgodnego z poleceniami nagrywania HDMI podłączonego do gniazda HDMI OUT.
W takim wypadku do sygnału wyjściowego zostanie dołączony także sygnał kodu czasowego.
97
Podłączanie monitora zewnętrznego
98
• Sygnał kodu czasowego nie zostanie dołączony do sygnału wyjściowego gniazda HDMI OUT
w następujących przypadkach:
- W trybie
.
- Kiedy sygnałem wyjścia wideo jest 720x576 / 50.00P.
- Gdy włączona jest funkcja nagrywania z efektem przyspieszonego i zwolnionego tempa.
Wybieranie trybu skanowania wyjścia wideo
W przypadku korzystania z urządzeń zewnętrznych, które obsługują tylko skanowanie z przeplotem, tryb
skanowania wyjściowego sygnału wideo można zmienić w gnieździe HDMI OUT.
1 Wybrać [Tryb skanowania HDMI].
> [£ ! Ustawienia wyśw.] > [Tryb skanowania HDMI]
2 Wybrać żądaną opcję, a następnie [X].
7
Zapisywanie filmów
99
Praca z filmami na komputerze
Należy pamiętać o zapisywaniu na komputerze filmów nagranych za pomocą tej kamery. W tym celu potrzebny
jest czytnik kart pamięci podłączony do komputera lub komputer z gniazdem kart pamięci SD. Szczegółowe
informacje dotyczące przesyłania plików z karty pamięci SD zawiera instrukcja obsługi komputera lub pomoc
do systemu operacyjnego.
W niektórych przypadkach filmy mogą zostać podzielone i zapisane jako osobne pliki. Za pomocą programu
MP4 Join Tool można połączyć takie podzielone pliki i zapisać je na komputerze jako jeden film.
Transfer plików do komputera
1 Włóż kartę pamięci SD z filmami do gniazda kart SD w komputerze lub do czytnika kart podłączonego do
komputera.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3 Skopiuj filmy z karty SD na komputer.
• Nagrania z karty pamięci SD są zapisywane w folderach o nazwach „XXX_mmdd” w folderze „DCIM”,
przy czym XXX to numer folderu (od 100 do 999), a mmdd to data nagrania (A 105).
Łączenie filmów podzielonych przez kamerę
Przy użyciu programu MP4 Join Tool można połączyć filmy podzielone przez kamerę w poniższych
przypadkach.
• Jeżeli podczas nagrywania filmu kamera przełączy się na drugą kartę pamięci SD w wyniku zadziałania
funkcji nagrywania przechodzącego (A 33).
• Plik (strumień) wideo filmu będzie dzielony na mniejsze części o wielkości około 4 GB.
Aplikację MP4 Join Tool (dla systemów Windows i macOS) można pobrać bezpłatnie z lokalnej witryny
internetowej firmy Canon. Na stronie pobierania można również znaleźć informacje dotyczące wymagań
systemowych i najnowsze informacje.
Szczegółowe instrukcje instalacji i dezinstalacji oprogramowania zawiera plik „Ważne informacje” (Install-MP4
Join Tool.pdf) znajdujący się w spakowanym pliku, który został pobrany. Szczegółowe informacje na temat
używania oprogramowania można znaleźć w instrukcji obsługi (plik PDF) dostępnej po zainstalowaniu programu.
Praca z filmami na komputerze
100
8
Informacje dodatkowe
101
Opcje menu
Szczegółowe informacje na temat wybierania opcji można znaleźć w podrozdziale Używanie menu (A 28).
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji znajdują się na stronach informacyjnych. Ustawienia
wyróżnione pogrubioną czcionką to wartości domyślne. W zależności od trybu pracy kamery i innych bieżących
ustawień niektóre pozycje menu mogą nie być dostępne. Takie pozycje menu nie są widoczne lub są
wyszarzone na ekranach menu.
Aby przejść bezpośrednio do strony określonego menu konfiguracji:
[v Ustawienia kamery]
(A 102)
[É Ustawienia odtwarzania] (A 103)
[ÆKonfig. nagrywania]
(A 104)
[¡ Ustawienia audio]
(A 105)
[£ Ustawienia wyśw.]
(A 106)
[B Ustawienia systemowe] (A 106)
Menu FUNC w trybie
Pozycja menu
[
Pokrętło regulacji wartości przysłony, od F2.8 do F11;
Przycisk wzoru zebry*: [
Wyłącz], [z 70%], [{ 100%]
(A 58)
Pokrętło regulacji prędkości migawki,1/6 do 1/2000;
Przycisk wzoru zebry*: [
Wyłącz], [z 70%], [{ 100%]
(A 58)
Pokrętło regulacji wartości wzmocnienia, od 0,0 dB do 39,0 dB;
Przycisk wzoru zebry*: [
Wyłącz], [z 70%], [{ 100%]
(A 57)
[n] (ustaw limit): Włącz/Wyłącz (wyłączone).
Gdy jest wybrana opcja [n]: pokrętło regulacji limitu wzmocnienia,
0,0 dB do 38,0 dB
(A 54)
[y Kompen. ekspozycji]
Dotykowa ramka ekspozycji, [i] (dotykowe ustawienia ekspozycji):
[ Normalna], [ Podświetlenia].
Przycisk wzoru zebry*: [
Wyłącz], [z 70%], [{ 100%].
[ ] (Blokada AE): Włącz/Wyłącz (wyłączone)
(A 57)
[Balans bieli]*
[
[
(A 63)
[BLC zawsze wł.]*
[
[< Ostrość]
Dotykowa ramka ustawiania ostrości, [m Auto], [n Ręczny].
Gdy jest wybrana opcja [n]: przycisk ustawienia wstępnego ostrości.
Gdy ustawienie wstępne ostrości jest włączone: [
] (powrót do pozycji
ustawienia wstępnego ostrości).
[i] (ustawienia wzmocnienia krawędzi): [Uwydat. i B&W], [Kolor uwydatniony],
[O] (wzmocnienie krawędzi): Włącz/Wyłącz (wyłączone)
(A 42)
[^ Powiększenie]
[Tak]
(A 45)
[R Zoom]
Ekranowe opcje zoomu, [PHOTO] (wykonanie zdjęcia), [REC]/[STOP] (nagranie filmu);
[£]/[
] (śledzenie): Włącz/Wyłącz (wyłączone);
[
] (cyfrowy telekonwerter): Włącz/Wyłącz (wyłączone)
(A 51)
[Wyglądy]*
[
Standardowy], [
Barwy naturalne], [
Szeroki ZD], [
[i] (ustawienia wyglądów): [Ostrość], [Kontrast], [Nasycenie]
(A 65)
[¡ Audio]
Poziomy dźwięku dla kanałów audio CH1 i CH2; [
Auto], [ö Ręczny],
Gdy jest wybrana opcja [ö Ręczny]: regulacja poziomu dźwięku, 00 do 100 (50);
[ ]* (scena audio): [
Standardowa], [ Muzyka], [ Festiwal], [ Mowa],
[ Spotkanie], [ Las i ptaki], [ Redukcja szumów], [ Ustaw. niestand.]
[
Przysłona]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
Prędkość migawki]
[
Wzmocnienie]
[
Limit AGC]
Auto], [¼ Słoneczny dzień], [É Żarówki], [
Ustawienie 1], [ Ustawienie 2]
Wyłącz], [
Temper. koloru],
Włącz]
* Na przycisku jest wyświetlana ikona bieżącego ustawienia.
(A 60)
Monochromatyczny];
(A 72)
(A 70)
Opcje menu
Menu FUNC w trybie
Pozycja menu
102
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
Dla filmów:
Ekran indeksu [y]
Pojedynczy film (wstrzymanie odtwarzania)
—
(A 93)
[Usuń]
<nazwa folderu>,
[Wybierz], [Wszystkie filmy]
Ü
(A 91)
[Skróć]
—
Ü
(A 92)
Ekran indeksu [}]
Widok pojedynczego zdjęcia
<nazwa folderu>,
[Wybierz], [Wszystkie zdjęcia]
Ü
(A 93)
Ü
(A 91)
[Kopia (6'7)], [Kopia (7'6)]
W przypadku zdjęć:
[Kopia (6'7)], [Kopia (7'6)]
[Usuń]
Menu konfiguracji
Menu [v Ustawienia kamery] (dotyczy tylko trybu
)
Pozycja menu
[Zoom cyfrowy]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[j Wyłącz], [q 300x], [
Cyfr.telekonwerter]
Określa działanie zoomu cyfrowego.
• Zoom cyfrowy nie jest dostępny w trybie
lub gdy dla opcji [v Ustawienia kamery] >
[Obiektyw konwersyjny] wybrano ustawienie [¿ WA-U58].
• Gdy ta opcja będzie mieć wartość [q 300x], po przekroczeniu zakresu zoomu optycznego
nastąpi automatyczne przełączenie na zoom cyfrowy.
• Jeśli używany jest zoom cyfrowy, obraz jest przetwarzany cyfrowo, więc rozdzielczość będzie
się zmniejszać w zależności od tego, jak wysoki jest stopień powiększenia.
[Poziom szybkości zoomu]
[Z Szybkie], [[ Normalne], [] Wolne]
(A 49)
[Działanie zoom w uchwycie]
[
(A 49)
[Szyb. zoom dźwigni zoom]
[Y] (zmienna szybkość), [X] (stała szybkość);
gdy wybrana jest opcja [X] — pasek regulacji szybkości zoomu: 1 do 16 (8)
(A 50)
[Szyb.zoom bezprz.kontrol.]
Pasek regulacji szybkości zoomu: 1 do 16 (8)
(A 51)
[Szybki zoom]
[i Włącz], [j Wyłącz]
[Tryb AF]
[
[Rozmiar ramki AF]
[k Auto], [r Duży], [s Mały]
(A 46)
[Szybkość AF]
[Z Szybkie], [[ Normalne], [] Wolne]
(A 47)
[Czułość funkcji AF]
[Z Szybkie], [[ Normalne], [] Wolne]
(A 47)
[Wykryw. twarzy i śledz.]
[i Włącz }], [j Wyłącz]
(A 47)
[Asystent ustaw. ostr.]
[i Włącz], [j Wyłącz]
(A 44)
[Zaprog.prędk.ogniskowania]
[Z Szybkie], [[ Normalne], [] Wolne]
(A 43)
Włącz], [
Wyłącz]
MF ze wspomaganiem AF], [
(A 50)
Ciągły]
(A 45, 46)
Określa szybkość, z jaką przywracane jest wstępne ustawienie ostrości.
[Autokorekta tylnego ośw.]
[i Włącz], [j Wyłącz]
[Automatyczna wolna migawka]
[i Włącz], [j Wyłącz]
(A 60)
Kamera automatycznie korzysta z długiego czasu naświetlania, aby uzyskać jaśniejszy obraz
w miejscach niedostatecznie oświetlonych.
• Po wybraniu dla tej opcji ustawienia [i Włącz] najkrótszy stosowany czas naświetlania wynosi:
1/25 (50.00P) lub 1/12 (25.00P).
• Opcję Autom. wolna migawka można włączyć tylko podczas
Tryb albo po wybraniu dla trybu
filmowania ustawienia ’
• Jeśli pojawia się powidok, ustawienie automatycznej wolnej migawki należy zmienić na
[j Wyłącz].
• Funkcja automatycznej wolnej migawki jest niedostępna w przypadku ustawienia limitu AGC.
Opcje menu
Pozycja menu
[Redukcja migotania]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[j Wyłącz], [k Auto]
W przypadku wybrania dla tej opcji ustawienia [k Auto] kamera automatycznie wykryje i zmniejszy
migotanie.
• Podczas filmowania przy źródłach oświetlenia, takich jak świetlówki bądź lampy rtęciowe lub
halogenowe, ekran może migotać w zależności od prędkości migawki. Można uniknąć migotania,
wybierając tryb prędkości migawki odpowiadający częstotliwości miejscowej instalacji
elektrycznej: 1/100 dla systemów 50 Hz, 1/60 dla systemów 60 Hz.
[Obiektyw konwersyjny]
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Wyłącz]
Po podłączeniu do kamery opcjonalnego telekonwertera TL-U58 lub konwertera szerokokątnego
WA-U58 należy skonfigurować odpowiednie ustawienia obiektywu konwersyjnego. Metoda
stabilizacji obrazu i minimalna odległość ogniskowania zmienią się w zależności od użytego
akcesorium. Minimalna odległość ogniskowania w całym zakresie zoomu wynosi 130 cm
w przypadku telekonwertera i około 60 cm w przypadku konwertera szerokokątnego.
• Telekonwerter powoduje zwiększenie ogniskowej obiektywu o współczynnik ok. 1,5. Konwerter
szerokokątny powoduje zmniejszenie ogniskowej obiektywu o współczynnik ok. 0,8.
• Przybliżona odległość ogniskowania wyświetlana na ekranie zależy od tego ustawienia. Jeśli
obiektyw konwersyjny nie został dołączony do kamery, należy wybrać opcję [jWyłącz].
• Po wybraniu ustawienia innego niż [j Wyłącz] opcja [v Ustawienia kamery] > [Tryb AF]
nie będzie dostępna.
[Stabilizator obrazu]
[® Wyłącz], [¯ Standardowy], [° Dynamiczny]
[Przycisk Zasil. stab. obrazu]
[Î Naciśnij i przytrz.], [Ï Zmieniaj Wł./Wył.]
(A 53)
Określa tryb pracy przycisku POWERED IS (A 53).
[Î Naciśnij i przytrz.]: Metoda stabilizacji obrazu Powered jest włączona, gdy przycisk jest
przytrzymywany w pozycji wciśniętej.
[Ï Zmieniaj Wł./Wył.]: Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie albo wyłączenie
metody stabilizacji obrazu Powered.
[Ustaw prioryt.balansu bieli]
[
[
Auto], [¼ Słoneczny dzień], [É Żarówki], [
Ustawienie 2]
Temper. koloru], [
Ustawienie 1],
To ustawienie przydaje się przy częstym korzystaniu z konkretnego ustawienia balansu bieli. Można
nacisnąć przycisk konfigurowalny ustawiony na opcję [Ä Prioryt.bal.bieli], aby przełączyć się
między bieżącym ustawieniem balansu bieli a ustawieniem wybranym dla opcji [Ustaw
prioryt.balansu bieli].
[Dział. pierścienia ostr./zoom]
[
Włącz], [
Wyłącz]
Włącza lub wyłącza działanie pierścienia ostrości/zoomu.
[Kierun. pierścienia ostrości]
[h Normalne], [X Wstecz]
Ustawienie to zmienia kierunek, w jakim pierścień regulacji ostrości/zoomu musi być obracany, kiedy
jest on używany do regulacji ostrości (gdy przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu jest
ustawiony w położeniu FOCUS).
[Reakcja pierścienia ostrości]
[Z Szybkie], [[ Normalne], [] Wolne]
Umożliwia wybranie czułości odpowiedzi podczas obracania pierścienia regulacji ostrości/zoomu,
kiedy jest on używany do regulacji ostrości (gdy przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu
jest ustawiony w położeniu FOCUS).
[Kierun. pierścienia zoom]
[h Normalne], [X Wstecz]
Ustawienie to zmienia kierunek, w jakim pierścień regulacji ostrości/zoomu musi być obracany, kiedy
jest on używany do regulacji ostrości (gdy przełącznik pierścienia regulacji ostrości/zoomu jest
ustawiony w położeniu ZOOM).
Menu [É Ustawienia odtwarzania] (dotyczy tylko trybu
Pozycja menu
)
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[¸ Kod danych]
[j Wyłącz], [% Data]
[{ Kod danych]
[j Wyłącz], [% Data] [& czas], [
Data i czas], [{ Dane kamery]
Wyświetlanie daty, kiedy pojawi się film został nagrany ([¸ Kod danych]) lub daty i/lub godziny
lub ustawień kamery użytych, kiedy zdjęcie ([{ Kod danych]) zostało zrobione.
103
Opcje menu
Menu [Æ Konfig. nagrywania]
Pozycja menu
104
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[¸ Rozdzielczość]
[3840x2160 (150 Mbps)], [1920x1080 (35 Mbps)], [1920x1080 (17 Mbps)],
[1280x720 (8 Mbps)]
(A 40)
[¸ Częstotliwość ramki]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 40)
[Media zapisu]
[v Media dla filmów]: [6 Karta pam. A], [7 Karta pam. B]
[{ Media dla zdjęć]: [6 Karta pam. A], [7 Karta pam. B]
(A 33)
[Podw. zapis/nagr.prz.]
[v Nagrywanie standardowe], [4 Podwójny zapis], [
(lub [
Nagr.przechodz.])
(A 33)
[Zwolnij/przysp. tempo]
[j Wyłącz], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600], [x1200]
[Dostępna pamięć],
[Zajęta pamięć]
[6] (Karta pamięci SD A), [7] (Karta pamięci SD B)
[Inicjowanie 8]
[6 Karta pam. A], [7 Karta pam. B]
[Polec. nagryw.]
[i Włącz], [j Wyłącz]
Nagr.przechodz.]
(A 41)
Wyświetla ekran, na którym można sprawdzić całkowitą ilość wolnego miejsca na karcie pamięci SD,
jej klasę szybkości oraz następujące informacje:
Dotyczy tylko trybu
: Dostępne miejsce i szacowany dostępny czas nagrywania (filmy MP4)
oraz pozostała liczba zdjęć. Szacunki są oparte o bieżące ustawienia.
Dotyczy tylko trybu
: Ilość używanego miejsca.
(A 32)
Po zmianie tego ustawienia na [i Włącz] można używać przycisku REC kamery do sterowania
funkcją nagrywania zewnętrznych rejestratorów podłączonych do gniazda HDMI OUT.
[HDMI - Time Code]
[i Włącz], [j Wyłącz]
(A 97)
Gdy dla tej opcji wybrano ustawienie [i Włącz], wyjściowy sygnał HDMI kamery wideo zawiera
kod czasowy kamery wideo (dotyczy tylko trybu
).
[Tryb Time Code]
[
[Time Code - tryb urucham.]
[
Ust. fabr.], [
Kontynuuj]
(A 66)
Swob. odl.]
(A 66)
[Początkowy Time Code]
Ekran wprowadzania kodu czasowego (00:00:00:00 do 23:59:59:24)
(A 66)
[User Bit - typ]
[
(A 68)
[Wykresy kolorów]
[j Wyłącz], [
[Ton 1 kHz]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Wyłącz]
Odl. nagr.], [
Ustawienie], [
Czas], [
Data];
[i] (wprowadzanie bitu użytkownika): 8 znaków heksadecymalnych (00 00 00 00)
EBU], [
SMPTE]
(A 77)
(A 77)
Opcje menu
Pozycja menu
[Numer. filmów MP4 / zdjęć]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[m Od początku], [n Ciągłe]
Filmy MP4 i zdjęcia zapisywane są jako pliki w folderach. Użytkownik może wybrać metodę
numerowania tych plików. Numery plików wyświetlane są w formacie takim jak „101-0107” na
ekranach w trybie odtwarzania. Pierwsze 3 cyfry oznaczają numer folderu, natomiast ostatnie 4 cyfry
służą do rozróżnienia plików w ramach folderu.
[m Od początku]: Po każdym włożeniu nowej lub zainicjowaniu używanej karty pamięci SD filmy
MP4/zdjęcia będą ponownie numerowane od wartości 100-0001. Jeśli na karcie znajdują się
wcześniejsze nagrania, nowe pliki będą numerowane począwszy od ostatniego filmu MP4/
zdjęcia na karcie.
[n Ciągłe]: Numeracja filmów MP4/zdjęć jest kontynuowana, począwszy od numeru ostatniego
zapisanego przez kamerę filmu MP4 lub zdjęcia. To ustawienie jest najbardziej wygodne do
zarządzania plikami na komputerze. Zalecane jest użycie ustawienia [n Ciągłe].
Wyjaśnienie nazw folderów
• Przykładowa nazwa folderu to „101_1103”. Pierwsze 3 cyfry oznaczają numer folderu (od 100 do
999), a ostatnie 4 cyfry oznaczają miesiąc i dzień, kiedy folder został utworzony. W podanym
przykładzie folder o numerze 101 został utworzony 3 października.
• Foldery mogą zawierać do 500 plików (łącznie filmów MP4 i zdjęć). Po przekroczeniu tej liczby
automatycznie zostanie utworzony nowy folder.
Wyjaśnienie numerów plików
• Przykładowy numer pliku to „101-0107”. Pierwsze 3 cyfry oznaczają numer folderu, w którym film
MP4 lub zdjęcie jest przechowywane, a ostatnie 4 cyfry oznaczają kolejny numer przypisany do
nagrania (od 0001 do 9999).
• Numer pliku określa również jego nazwę i lokalizację na karcie pamięci SD. Na przykład n Film
MP4 o numerze 101–0107, który został nagrany 3 listopada, znajduje się w folderze
„DCIM\101_1103” jako plik „MVI_0107.MP4”; zdjęcie o takim samym numerze pliku zostanie
zapisane w tym samym folderze jako plik „IMG_0107.JPG”.
Menu [¡ Ustawienia audio]
Pozycja menu
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[Mikr. wbud. - tłumik]
[i Włącz], [j Wyłącz]
[Mikr. wbud. - red. sz. wiatru]
[
[Reakcja częst.wbud.mikrof.]
[h Normalna], [ç Wzm.zak.nis.częst.], [è Filtr dolnozaporowy],
[é Wzm.zak.częst.mik], [ê Wz.zak.wys/nis.cz]
(A 73)
[Kierun.wbudow.mikrofonu]
[í Jedno ucho], [h Normalna], [î Szeroka]
(A 74)
[Ogranicznik audio]
[i Włącz], [j Nie świeci]
(A 74)
[Kompresor audio]
[ Wysoki], [p Niski], [j Nie świeci]
(A 74)
[MIC - tłumik]
[i Włącz], [j Wyłącz]
(A 75)
[MIC - filtr dolnozaporowy]
[i Włącz], [j Wyłącz]
(A 75)
[Poł. MIC ALC]
[
(A 72)
[MIC - zasilanie]
[i Włącz], [
[º MIC - tłumik]
[i Włącz], [j Nie świeci]
(A 75)
[Wzmocnienie słuchawek]
Pasek regulacji głośności: 0 do 15 (8), [Ô] (ciszej), [Õ] (głośniej)
(A 76)
[Wzmocnienie głośnika]
Pasek regulacji głośności: 0 do 15 (8), [Ø] (ciszej), [Ù] (głośniej)
Auto (silne)], [p Auto (słabe) ë], [j Nie świeci à]
Połączone], [
Tylko w trybie
głośnika (A 89).
[Sygnał bip]
[
Wzm. duże], [
Podzielone]
Wyłącz]
(A 72)
(A 73)
(A 75)
ustawienie to jest alternatywnym sposobem regulacji głośności wbudowanego
Wzm. małe], [j Wyłącz]
Sygnał dźwiękowy będzie emitowany przy niektórych działaniach kamery wideo.
• Po włączeniu funkcji buforowania kamera nie będzie emitować żadnych informacyjnych sygnałów
dźwiękowych.
105
Opcje menu
Menu [£ Ustawienia wyśw.]
Pozycja menu
[Maks. rozdz. HDMI]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720 (50.00P)]
* Dostępne tylko w trybie
106
[Tryb skanowania HDMI]
[
[Status wyjścia]
—
P], [
(A 97)
.
PsF (wymuszone 1080i)]
(A 98)
Wyświetla ekran, na którym można sprawdzić konfigurację (wideo i audio) sygnału wyjściowego.
[Jasność LCD]
Pasek regulacji jasności, [
] (ciemniej), [
] (jaśniej)
• Zmiana jasności ekranu nie wpływa na jasność nagrań i jasność obrazu odtwarzanego przez
telewizor.
[Podświetlenie]
[
Jasne], [
Normalne], [
[Podświetlenie wizjera]
[
Jasne], [
Normalne]
Ciemne]
Przełącza poziom podświetlenia ekranu na jeden z trzech poziomów (ekran LCD) lub dwóch
poziomów (wizjer), wpływając na ogólną jasność ekranu.
• Zmiana jasności ekranu nie wpływa na jasność nagrań i jasność obrazu odtwarzanego przez
telewizor.
[Tryb lustra LCD]
[i Włącz], [j Wyłącz]
Wybranie dla tej opcji ustawienia [i Włącz] powoduje odwrócenie obrazu na ekranie względem
osi poziomej po obróceniu panelu LCD o 180 stopni w kierunku filmowanego obiektu. Oznacza to, że
na ekranie wyświetlane będzie odbicie lustrzane filmowanego obiektu.
• Obsługa kamery (ekranu dotykowego, przełączników lub przycisków fizycznych albo zdalne
sterowanie) podczas wyświetlania obrazu lustrzanego spowoduje chwilowy powrót do
wyświetlania normalnego obrazu. Po koło 4 sekundach obraz lustrzany zostanie wyświetlony
ponownie.
[Wyśw. wyjścia na ekr.]
[i Włącz], [j Wyłącz]
Po wybraniu dla tej opcji ustawienia [i Włącz] informacje pokazywane na wyświetlaczu kamery
będą również widoczne na ekranie podłączonego do niej telewizora lub monitora.
[Znaczniki ekranowe]
[j Wyłącz], [4 Pozioma (Szara)], [3 Pozioma (Biała)],
[6 Siatka (Szara)], [5 Siatka (Biała)]
Użytkownik może wybrać siatkę lub linię poziomą w środku ekranu. Znaczniki ułatwiają właściwe
kadrowanie obiektu (w pionie lub w poziomie).
• Używanie znaczników ekranowych nie ma wpływu na nagrania.
[Jednostki odległości]
[. metry], [/ stopy]
Wybór jednostki używanej do określenia odległości podczas ręcznego ustawiania ostrości. Ustawienie
to wpływa również na jednostki wysokości w danych GPS nagrań geotagowanych.
Menu [B Ustawienia systemowe]
Pozycja menu
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[Języki H]
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [
], [Suomi],
[Svenska], [Türkçe], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
]
(A 27)
[Strefa/Czas letni]
["] (macierzysta strefa czasowa), [#] (wyjazdowa strefa czasowa).
Dla każdej: lista stref czasowych na świecie ([Paryż]), [$] (czas letni): włącz lub wyłącz
(wyłączone)
(A 27)
[Data/Czas]
Pola ustawienia daty i godziny; [Format daty]: [R.M.D], [M.D,R], [D.M.R]; [24H]: włącz
(zegar 24-godzinny) lub wyłącz (zegar 12-godzinny) (wyłączone)
(A 26)
W ustawieniach opcji [Format daty] R=rok, M=miesiąc, D=dzień.
[Praca pilota]
[i Włącz], [j Wyłącz
]
Pozwala na obsługiwanie kamery za pomocą dostarczonego w zestawie pilota bezprzewodowego.
[Dioda POWER], [Dioda ACCESS]
[i Włącz], [j Wyłącz]
Ustawienia te określają, czy będą się świecić następujące diody LED i wskaźniki.
[Dioda POWER]: Świecący na zielono wskaźnik POWER/CHG (tylko gdy służy jako wskaźnik zasilania).
[Dioda ACCESS]: Wskaźnik ACCESS, gdy kamera uzyskuje dostęp do karty pamięci SD.
Opcje menu
Pozycja menu
[Automatyczne wyłączenie]]
Opcje ustawień i dodatkowe informacje
[i Włącz]:, [j Nie świeci]
W celu zmniejszenie zużycia energii podczas zasilania z akumulatora po wybraniu dla tej
opcji ustawienia [i Włącz] kamera wyłącza się automatycznie, jeśli przez 5 minut nie
zostanie wykonane żadne działanie.
• Około 30 sekund przed wyłączeniem kamery zostanie wyświetlony komunikat
[Automatyczne wyłączenie].
RC-V100 (REMOTE A)], [
107
[Term. REMOTE]
[
Standardowy]
(A 79)
[Przyc. konfig. 1] do [Przyc. konfig. 5]
Poniżej podano domyślne ustawienia poszczególnych przycisków konfigurowalnych.
Pełna lista funkcji, które można przypisać, znajduje się w szczegółowej tabeli.
1: [B AF/MF], 2: [± Metoda stabilizacji obrazu Powered], 3: [z Pre-Record],
4: [
Przegląd. nagryw.], 5: [^ Powiększenie]
(A 84)
[Konfigur. przycisk ekranowy]
Pełna lista funkcji, które można przypisać, znajduje się w szczegółowej tabeli.
(domyślnie: [
Zdjęcie]).
(A 84)
[Pokrętło i przycisk CUSTOM]
[
(A 83)
[Informacje akumulatora]
—
Tv / Av / M], [
Limit AGC], [y Kompen. ekspozycji], [j Wyłącz]
Powoduje wyświetlenie ekranu pozwalającego sprawdzić stan naładowania akumulatora
(procentowo) i pozostały czas nagrywania (tylko tryb
) lub czas odtwarzania (tryb
).
• W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora informacja o stanie jego naładowania może
nie zostać wyświetlona.
[Ustaw. menu kop. zapas. 7]
[Zapisz], [Pobierz]
(A 86)
[Autom.nast. czasu GPS]*
[i Automat. aktualiz.], [j Wyłącz]
(A 80)
[Ekran informacji GPS]*
—
Gdy do kamery podłączony jest opcjonalny odbiornik GPS GP-E2, stają się dostępne następujące
ustawienia:
[Autom.nast. czasu GPS]: Można wybrać automatyczne ustawianie czasu w kamerze wideo na
podstawie informacji pobranych z systemu GPS. Więcej szczegółów znajduje się w części
Ustawianie czasu z systemu GPS na kamerze wideo w instrukcji obsługi odbiornika.
[Ekran informacji GPS]: Powoduje wyświetlenie bieżących danych GPS. Więcej szczegółów znajduje
się w części Wyświetlanie danych z systemu GPS w instrukcji obsługi odbiornika.
[Informacje o certyfikacie]
—
Wyświetla logo certyfikatów stosownych dla tej kamery wideo.
[Firmware]
—
Wyświetla aktualną wersję oprogramowania układowego kamery.
• Ta opcja jest zazwyczaj niedostępna.
[Resetuj wszystkie]
[Nie], [Tak]
• Przywraca wszystkie ustawienia kamery do wartości domyślnych.
* Opcja dostępna tylko, jeśli do kamery wideo podłączono opcjonalny odbiornik GPS GP-E2.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
108
Poniżej tej opisano rozwiązania problemów, które najczęściej występują w czasie pracy z kamerą. Jeśli problem
nie ustąpi, zwróć się o pomoc do Centrum serwisowego firmy Canon.
Źródło zasilania
Nie można włączyć kamery lub kamera wyłącza się sama.
- Akumulator jest rozładowany. Wymienić lub naładować akumulator.
- Wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem w prawidłowy sposób.
Nie można naładować akumulatora.
- Upewnić się, że kamera jest wyłączona, aby mogło się rozpocząć ładowanie.
- Temperatura akumulatora wykracza poza zakres, w którym możliwe jest ładowanie (około 0–40°C).
Wyjąć akumulator, ogrzać go lub pozostawić do ostygnięcia w razie potrzeby i ponowić próbę ładowania.
- Temperatura ładowanego akumulatora powinna mieścić się w zakresie 0°C do 40°C.
- Akumulator jest uszkodzony. Wymienić akumulator.
- Brak komunikacji pomiędzy kamerą a podłączonym akumulatorem. Akumulatorów niezalecanych przez firmę
Canon do użytku z niniejszą kamerą nie można ładować przy użyciu kamery.
- Jeśli używany jest akumulator zalecany przez firmę Canon, mogła wystąpić usterka kamery lub akumulatora.
Skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Canon.
Kompaktowy zasilacz sieciowy emituje dźwięki w czasie pracy.
- Jeżeli kompaktowy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazda elektrycznego, może emitować słabo słyszalne
dźwięki. Jest to normalne.
Akumulator rozładowuje się bardzo szybko nawet w normalnych temperaturach.
- Akumulator prawdopodobnie osiągnął poziom zużycia uniemożliwiający dalszą eksploatację. Zakupić nowy
akumulator.
Nagrywanie
Po naciśnięciu przycisku REC nie rozpoczyna się nagrywanie.
- Nagrywanie jest niemożliwe, jeśli na karcie pamięci SD w kamerze wideo zapisywane są wcześniejsze nagrania
(gdy wskaźnik ACCESS świeci się na czerwono). Odczekać, aż kamera zakończy zapisywanie.
- Karta jest zapełniona. Należy usunąć niektóre nagrania (A 91) lub zainicjować kartę (A 32), aby zwolnić miejsce.
- Numery plików osiągnęły maksymalną wartość. Dla opcji
> [Konfig. nagrywania] > [Numer. filmów MP4 /
zdjęć] wybrać ustawienie [Od początku] i włożyć nową kartę (lub dopiero zainicjowaną).
Moment naciśnięcia przycisku REC nie odpowiada początkowi/końcowi nagrania.
- Między momentem naciśnięcia przycisku REC a rzeczywistym początkiem lub końcem nagrania może minąć trochę
czasu. Jest to normalne.
Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie bocznym nie działa.
- Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie bocznym jest wyłączony. Dla opcji
[Działanie zoom w uchwycie] ustawić wartość [Włącz].
Pierścień regulacji ostrości/zoomu nie działa.
- Pierścień regulacji ostrości/zoomu jest wyłączony. Dla opcji
ostr./zoom] ustawić wartość [Włącz].
> [Ustawienia kamery] >
> [Ustawienia kamery] > [Dział. pierścienia
Kamera nie może ustawić ostrości.
- Kamera może nie być w stanie ustawić automatycznie ostrości na niektórych obiektach. Ręcznie ustawić ostrość
(A 42).
- Gdy jako tryb AF ustawiono MF ze wspomaganiem AF, należy rozpocząć ręczne ustawianie ostrości, aż ramka AF
zmieni kolor na biały (automatyczny zakres regulacji).
- Wizjer nie jest wyregulowany. Wyregulować obraz w wizjerze za pomocą dźwigni regulacji dioptrycznej (A 21).
- Obiektyw jest zabrudzony. Wyczyścić obiektyw miękką ściereczką do czyszczenia elementów optycznych.
Gdy obiekt szybko przesuwa się w poprzek kadru tuż przed obiektywem, obraz będzie nieco zakrzywiony.
- To zjawisko typowe dla matryc CMOS. Gdy filmowany obiekt porusza się bardzo szybko, obraz może wydawać się
nieco zakrzywiony. Jest to normalne.
Przełączanie trybu pracy pomiędzy nagrywaniem (Ü)/trybem gotowości do nagrywania (Ñ)/odtwarzaniem (Ð) trwa
dłużej niż zwykle.
- Jeżeli karta pamięci SD zawiera dużą liczbę filmów, niektóre operacje mogą zająć więcej czasu niż zwykle. W takiej
sytuacji należy zapisać nagrania (A 99) i zainicjować kartę (A 32). Innym rozwiązaniem jest wymiana karty.
Rozwiązywanie problemów
Filmy lub zdjęcia nie mogą być nagrane prawidłowo.
- Sytuacja taka może wystąpić, gdy filmy i zdjęcia są sukcesywnie nagrywane/usuwane przez dłuższy czas. W takiej
sytuacji należy zapisać nagrania (A 99) i zainicjować kartę (A 32).
Kamera nagrzewa się po dłuższym okresie używania.
- Kamera może się nagrzewać, jeśli jest używana ciągle przez długi okres; jest to normalne. Jeśli kamera nadmiernie się
nagrzewa lub nagrzewa się po krótkim użyciu, może to świadczyć o usterce. Skontaktować się z Centrum
serwisowym firmy Canon.
Odtwarzanie
Nie można usunąć filmów/zdjęć
- Przełącznik LOCK na karcie pamięci SD jest ustawiony w położeniu ochrony przypadkowym usunięciem.
Zmienić położenie przełącznika LOCK.
- Przy użyciu tej kamery nie można usunąć zdjęć zabezpieczonych w innym urządzeniu.
- Usunięcie filmów nagranych lub edytowanych przy użyciu innego urządzenia może okazać się niemożliwe.
Usuwanie filmów trwa dłużej niż zwykle.
- Jeżeli karta pamięci SD zawiera dużą liczbę filmów, niektóre operacje mogą zająć więcej czasu niż zwykle.
W takiej sytuacji należy zapisać nagrania (A 99) i zainicjować kartę (A 32).
Nie można kopiować filmów/zdjęć
- Kopiowanie filmów/zdjęć może być niemożliwe, jeśli zostały one nagrane lub były edytowane przy wykorzystaniu
innego urządzenia, a następnie przeniesione na kartę podłączoną do komputera.
Nie można zaznaczyć pojedynczych filmów/zdjęć na ekranie indeksu za pomocą symbolu zaznaczenia !
- Nie można pojedynczo zaznaczyć więcej niż 100 filmów/zdjęć. Wybrać ustawienie [Wszystkie filmy] lub [Wszystkie
zdjęcia] zamiast [Wybierz].
Wskaźniki i elementy wyświetlane na ekranie
pojawia się na ekranie w kolorze czerwonym.
- Akumulator jest rozładowany. Wymienić lub naładować akumulator.
Na ekranie pojawia się symbol í.
- Brak komunikacji pomiędzy kamerą a załączonym akumulatorem, skutkujący niemożnością wyświetlenia stanu
naładowania akumulatora.
Na ekranie zostają wyświetlone symbole 6 / 7 (na czerwono) i informacja [Koniec].
- Karta pamięci SD jest zapełniona. Usunąć niektóre nagrania (A 91), aby zwolnić miejsce, lub wymienić kartę.
Na ekranie są wyświetlane symbole
/
na czerwono.
- Wystąpił błąd karty pamięci. Wyłączyć kamerę. Wyjąć kartę i włożyć ją ponownie. Należy zainicjować kartę, jeśli na
ekranie nie pojawią się standardowe informacje.
Wskaźnik ACCESS nadal świeci się na czerwono nawet po zatrzymaniu nagrywania.
- Film jest zapisywany na karcie. Jest to normalne.
Czerwony wskaźnik POWER/CHG miga bardzo szybko (co 0,5 sekundy).
- Temperatura akumulatora wykracza poza zakres, w którym możliwe jest ładowanie (około 0–40°C).
Wyjąć akumulator, ogrzać go lub pozostawić do ostygnięcia w razie potrzeby i ponowić próbę ładowania.
- Temperatura ładowanego akumulatora powinna mieścić się w zakresie 0°C do 40°C.
- Akumulator jest uszkodzony. Użyć innego akumulatora.
- Ładowanie zostało zatrzymane, ponieważ kompaktowy zasilacz sieciowy lub akumulator są wadliwe. Skontaktować
się z Centrum serwisowym firmy Canon.
Na ekranie miga symbol 7.
- Opcjonalny odbiornik GPS GP-E2 został podłączony do kamery pracującej w trybie
i podłączyć go ponownie po ustawieniu kamery w trybie
.
. Odłączyć odbiornik
Obraz i dźwięk
Obraz jest zbyt ciemny.
- Wyregulować jasność przy użyciu ustawienia
> [Ustawienia wyśw.] > [Jasność LCD] lub [Podświetlenie].
Ekran włącza się i wyłącza.
- Akumulator jest rozładowany. Wymienić lub naładować akumulator.
- Wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem w prawidłowy sposób.
Na ekranie pojawiają się nieprawidłowe znaki, a kamera nie funkcjonuje prawidłowo.
- Odłączyć źródło zasilania, a po chwili podłączyć je ponownie.
109
Rozwiązywanie problemów
Na ekranie LCD kamery pojawiają się zakłócenia obrazu.
- Kamerę należy trzymać z dala od urządzeń, które wytwarzają silne pola elektromagnetyczne, np. silnych magnesów
i silników elektrycznych, urządzeń do rezonansu magnetycznego i linii wysokiego napięcia.
110
Na ekranie pokazują się poziome pasy.
- To zjawisko typowe dla matryc CMOS, pojawiające się podczas nagrywania w świetle niektórych typów lamp
fluorescencyjnych, rtęciowych lub sodowych. Jest to normalne. Możliwe jest ograniczenie tego zjawiska przez
skonfigurowanie dla opcji
> [Ustawienia kamery] > [Redukcja migotania] ustawienia [Auto] lub wybranie jako
prędkości migawki wartości odpowiadającej częstotliwości miejscowej instalacji elektrycznej (1/100 w przypadku
instalacji 50 Hz, 1/60 w przypadku instalacji 60 Hz).
Obraz w wizjerze jest nieostry.
- Wyregulować wizjer za pomocą dźwigni regulacji dioptrycznej (A 21).
W wizjerze nie pojawia się obraz.
- Zamknąć panel LCD i wyciągnąć wizjer, aby go aktywować.
Dźwięk nie jest nagrywany.
- Zewnętrzny mikrofon podłączony do gniazda MIC jest wyłączony lub ma rozładowaną baterię. Możliwe też, że
podłączono mikrofon zewnętrzny zgodny z zasilaniem podłączanym, ale dla opcji
> [Ustawienia audio] >
[MIC - zasilanie] wybrano ustawienie [Wyłącz].
- Poziom nagrywanego dźwięku nie jest ustawiony prawidłowo (A 72).
Nagrywany dźwięk jest zniekształcony lub zbyt cichy.
- Podczas nagrywania w bardzo głośnych miejscach (takich jak pokaz fajerwerków lub koncert), dźwięk może być
zniekształcony lub nagrany z głośnością odbiegającą od rzeczywistej. Włączyć tłumik mikrofonu (A 72) lub
wyregulować ręcznie poziom nagrywanego dźwięku.
Obraz jest wyświetlany prawidłowo, ale głośnik wbudowany nie emituje dźwięku.
- Wyłączono dźwięk w głośniku. Wyregulować głośność (A 89).
- W trybie
dźwięk z wbudowanego głośnika zostanie wyciszony, jeśli do kamery podłączono słuchawki.
Karty i akcesoria
Nie można włożyć karty pamięci SD.
- Próba włożenia do kamery karty niewłaściwą stroną. Odwrócić ją i włożyć ponownie.
Nie można zapisywać danych na karcie pamięci SD.
- Należy używać zgodnych kart pamięci (A 31).
- Kartę (A 32) należy zainicjować, jeśli jest ona używana w kamerze po raz pierwszy.
- Przełącznik LOCK na karcie pamięci SD jest ustawiony w położeniu ochrony przypadkowym usunięciem.
Zmienić położenie przełącznika LOCK.
- Karta jest zapełniona. Usunąć niektóre nagrania (A 91), aby zwolnić miejsce, lub wymienić kartę.
- Liczba folderów i plików osiągnęła maksymalną wartość. Dla opcji
> [Konfig. nagrywania] > [Numer. filmów
MP4 / zdjęć] wybrać ustawienie [Od początku] i włożyć nową kartę (lub dopiero zainicjowaną).
Dostarczony w zestawie pilot bezprzewodowy nie działa.
- Dla opcji
> [Ustawienia systemowe] > [Praca pilota] wybrać ustawienie [Włącz].
- Wymienić baterię w pilocie bezprzewodowym.
Nie działa opcjonalny pilot zdalnego sterowania RC-V100 lub dostępny w sprzedaży pilot zdalnego sterowania.
- Upewnić się, że dla opcji
> [Ustawienia systemowe] > [Term. REMOTE] wybrano ustawienie [RC-V100
(REMOTE A)], jeśli używany jest opcjonalny pilot zdalnego sterowania RC-V100, lub ustawienie [Standardowy],
jeśli używany jest dostępny w sprzedaży pilot zdalnego sterowania.
- Należy wyłączyć kamerę, podłączyć ponownie pilota, a następnie znów włączyć kamerę.
Podłączanie zewnętrznych urządzeń
Na ekranie znajdującego się w pobliżu telewizora pojawiają się zakłócenia obrazu.
- Jeśli kamera jest używana w pomieszczeniu, w którym znajduje się telewizor, kompaktowy zasilacz sieciowy należy
umieść z dala od kabli zasilających i antenowych telewizora.
Odtwarzanie przebiega prawidłowo w kamerze, ale na ekranie zewnętrznego monitora nie pojawia się obraz.
- Kamera jest nieprawidłowo podłączona do zewnętrznego monitora. Należy upewnić się, że używane jest właściwe
połączenie (A 97).
- W zewnętrznym monitorze dla wejścia wideo wybrano inne gniazdo wideo niż to, do którego podłączono kamerę.
Wybrać poprawne źródło sygnału wideo.
Kamera jest podłączona przy użyciu opcjonalnego przewodu HDMI HTC-100 o dużej prędkości transmisji,
ale telewizor HDMI nie wyświetla obrazu ani nie emituje dźwięku.
- Odłączyć kabel HDMI o dużej prędkości transmisji, a następnie przywrócić połączenie lub wyłączyć i włączyć kamerę.
- Podłączony monitor jest niezgodny z aktualną konfiguracją sygnału wyjścia wideo (A 95). Zmienić konfigurację
sygnału wideo na obsługiwaną przez monitor.
Rozwiązywanie problemów
Komputer nie rozpoznaje kamery, mimo że została ona podłączona prawidłowo.
- Kamerę można podłączyć do komputera tylko wtedy, gdy wyświetlony jest ekran indeksu zdjęć.
- Odłączyć kabel USB i wyłączyć kamerę. Po chwili włączyć kamerę i ponownie nawiązać połączenie.
- Podłączyć kamerę do innego portu USB komputera.
Nie można przesyłać filmów i zdjęć do komputera.
- Karta pamięci zawiera za dużo filmów i zdjęć. Należy usunąć niektóre nagrania, tak aby na karcie nie znajdowało
się łącznie więcej niż 2500 (Windows)/1000 (macOS) nagrań. Następnie należy przesłać nagrania z karty,
korzystając z czytnika kart.
Lista komunikatów
Do tego podrozdziału należy sięgać, gdy na ekranie kamery pojawi się jakiś komunikat. Opisane poniżej
komunikaty podano w kolejności alfabetycznej. Należy pamiętać, że niektóre komunikaty, w tym sygnalizacja
karty, której dotyczą (6, 7 itp.), mogą pojawiać się ponad głównym komunikatem.
Błąd komunikacji z baterią. Czy bateria ma logo firmy Canon?
- Podłączono akumulator inny niż zalecany przez firmę Canon do użytku z kamerą.
- Jeśli używany jest akumulator zalecany przez firmę Canon, mogła wystąpić usterka kamery lub akumulatora.
Skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Canon.
Błąd nazwy pliku
- Liczba folderow i plikow osiągnęła maksymalną wartość. Wykonywanie okresowo kopii zapasowych nagrań (A 99),
ustawienie
> [Konfig. nagrywania] > [Numer. filmów MP4 / zdjęć] na [Reset] i usunięcie wszystkich MP4
filmów i zdjęć (A 91) lub zainicjowanie karty (A 32).
Brak filmów
- Wybrana karta pamięci nie zawiera filmów.
Brak karty pamięci
- Włożyć zgodną kartę do kamery (A 32).
Brak zdjęć
- Wybrana karta nie zawiera żadnych zdjęć.
Inicjuj, tylko używając kamery
- Kartę należy zainicjować w kamerze (A 32).
Istnieje już maksymalna ilość filmów
- Wybrana do nagrywania karta jest zapełniona lub zawiera już maksymalną liczbę filmów XF-AVC (999 filmów).
Wymień kartę pamięci lub użyj karty pamięci znajdującej się w drugim gnieździe karty SD.
- Nie można kontynuować nagrywania w trybie podwójnego zapisu, ponieważ obie karty zawierają już maksymalną
liczbę nagrań XF-AVC.
Karta jest chroniona przed zapisem
- Przełącznik LOCK na karcie pamięci SD jest ustawiony w położeniu ochrony przypadkowym usunięciem.
Zmienić położenie przełącznika LOCK.
Karta pamięci jest używana. Nie wyjmuj karty pamięci.
- Otwarto pokrywę komory gniazda karty, podczas gdy kamera używała karty, lub kamera rozpoczęła uzyskiwanie
dostępu do karty po otwarciu pokrywy komory gniazda karty. Nie należy wyjmować karty do czasu zniknięcia
poniższej wiadomości.
Karta pamięci pełna
- Karta jest zapełniona. Usunąć niektóre nagrania (A 91), aby zwolnić miejsce, lub wymienić kartę.
Nagrywanie filmów na tej karcie może być niemożliwe
- Nagrywanie filmów na karcie pamięci SD bez oznaczenia klasy szybkości lub o niższej klasie szybkości niż zalecana
może nie być możliwe. Do rejestrowania filmów z rozdzielczością wynoszącą 3840x2160 lub nagrywania
w zwolnionym i przyspieszonym tempie zalecamy korzystanie z kart pamięci SD z oznaczeniem klasy szybkości
UHS U3. Do nagrywania innych filmów używać karty pamięci SD z klasą szybkości 6 lub 10, albo UHS U1 lub U3.
Nagrywanie zostało zatrzymane z powodu zbyt niskiej szybkości zapisu na karcie pamięci
- Szybkość zapisu karty pamięci SD była zbyt niska, więc nagrywanie zostało zatrzymane. Do rejestrowania filmów
z rozdzielczością wynoszącą 3840x2160 lub nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie zalecamy
korzystanie z kart pamięci SD z oznaczeniem klasy szybkości UHS U3. Do nagrywania innych filmów używać karty
pamięci SD z klasą szybkości 6 lub 10, albo UHS U1 lub U3.
- Po wielokrotnym wykonaniu operacji zapisu, usuwania i edytowania filmów (fragmentacja pamięci) zapis danych
na karcie pamięci SD może się wydłużyć, a nagrywanie może zostać zatrzymane. W takiej sytuacji należy zapisać
nagrania (A 99) i zainicjować kartę (A 32).
Naładuj akumulator
- Akumulator jest rozładowany. Naładować akumulator.
Nie można usunąć niektórych filmów
- Usuwanie filmów zabezpieczonych/edytowanych przy użyciu innych urządzeń, a następnie przesłanych na kartę
podłączoną do komputera nie jest możliwe przy użyciu tej kamery.
111
Rozwiązywanie problemów
Nie można nagrywać na tej karcie pamięci
- Filmów nie można nagrywać na karcie o pojemności 512 MB lub mniejszej. Użyj zalecanej karty pamięci (A 31).
Nie można odtworzyć
- Nie można odtwarzać filmów z karty o pojemności 512 MB lub mniejszej. Użyj zalecanej karty pamięci (A 31).
112
Nie można odtworzyć. Inicjuj tylko używając kamery.
- Kartę włożoną do kamery zainicjowano przy użyciu komputera. Kartę należy zainicjować w kamerze (A 32).
Nie można odtworzyć. Sprawdź kartę pamięci.
- Wystąpił problem związany z kartą. W takiej sytuacji należy zapisać nagrania (A 99) i zainicjować kartę (A 32). Jeśli
problem powtarza się, należy użyć innej karty.
Nie można odzyskać danych
- Nie można odzyskać uszkodzonego pliku. W takiej sytuacji należy zapisać nagrania (A 99) i zainicjować kartę
(A 32).
- Kamera może nie być w stanie odzyskać filmów, gdy na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.
Należy usunąć część filmów (A 91), aby zwolnić miejsce.
Nie można przyciąć filmu
- Filmy nagrane lub skopiowane przy użyciu innego urządzenia nie mogą być skracane.
Nie można rozpoznać danych
- Kamera wideo nie może rozpoznać danych, które zostały nagrane przy użyciu nieobsługiwanej konfiguracji wideo
(NTSC).
Niepowodzenie: Proces zakończony błędem
- Pokrywa komory gniazda karty została otwarta lub wystąpił błąd podczas inicjowania karty. Zainicjować kartę pamięci
ponownie. Jeśli karta nadal powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, należy spróbować wymienić ją.
Nierozpoznawalny obraz
- Wyświetlenie zdjęć może nie być możliwe, jeśli zostały one wykonane przy użyciu innych urządzeń lub zostały
utworzone i były edytowane przy użyciu komputera, a następnie zostały przeniesione na kartę podłączoną do
komputera.
Niezgodny akumulator. Kamera zostanie wyłączona.
- Akumulator niezalecany przez firmę Canon do stosowania z tą kamerą wideo został do niej dołączony i kamera wideo
została włączona. Kamera wideo zostanie automatycznie wyłączona po 4 sekundach.
Operacja anulowana
- Nie można nagrywać filmów, ponieważ dane sterujące są uszkodzone lub wystąpił błąd kodera (dane sterujące nie
mogą zostać odzyskane za pomocą kamery). Wyłączyć kamerę, a następnie włączyć ją ponownie. Wyjąć karty
i ponownie je włożyć lub wymienić je na nowe. Jeśli problem nie ustąpi, należy zwrócić się o pomoc do Centrum
Serwisowego firmy Canon.
Otwarta pokrywa karty pamięci
- Po włożeniu karty zamknąć pokrywę komory gniazda karty.
Regularnie wykonuj zapasowe kopie nagrań
- Wiadomość ta może się pojawić po włączeniu kamery. W przypadku awarii nagrania mogą zostać utracone, dlatego
należy regularnie wykonywać kopie zapasowe.
Sprawdź kartę pamięci
- Nie można uzyskać dostępu do karty. Sprawdzić kartę pamięci i upewnić się, że jest prawidłowo włożona.
- Wystąpił błąd karty pamięci. Kamera nie może zapisać lub odtworzyć obrazu. Należy wyjąć i ponownie włożyć kartę
lub użyć innej karty.
- Do kamery włożono kartę MultiMediaCard (MMC). Należy użyć zgodnej karty pamięci SD (A 31).
- Jeśli po zamknięciu tego komunikatu ikona 6/7 zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, należy wykonać
następujące czynności: Wyłączyć kamerę, a następnie wyjąć kartę i włożyć ją ponownie. Jeśli ikona 6/7 ponownie
zmieni kolor na zielony, można wznowić nagrywanie/odtwarzanie. Jeśli problem się powtarza, należy zapisać nagrania
(A 99) i zainicjować kartę pamięci (A 32).
Wykonuje zadanie. Nie odłączaj zasilania.
- Karta w kamerze jest aktualizowana. Zaczekać, aż operacja dobiegnie końca. Nie odłączać kompaktowego zasilacza
sieciowego ani akumulatorów.
Zbyt dużo zdjęć i filmów MP4. Odłącz kabel USB.
- Karta pamięci zawiera za dużo filmów i zdjęć. Należy odłączyć kabel USB i usunąć niektóre nagrania, tak aby na karcie
nie znajdowało się łącznie więcej niż 2500 (Windows)/1000 (macOS) nagrań. Następnie należy przesłać nagrania
z karty, korzystając z czytnika kart.
- Jeżeli na ekranie komputera wyświetliło się okno dialogowe, należy je zamknąć. Odłączyć kabel USB i po chwili
przywrócić połączenie.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem. Należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika
produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym
lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał
obcych ani wlewać do niego cieczy.
• W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży baterii lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii/akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać baterii/akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać baterii/akumulatorów ze śladami wycieku. W przypadku zetknięcia się elektrolitu
wyciekającego z baterii/akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca
dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy je przepłukać dużą ilością
czystej, bieżącej wody i niezwłocznie udać się po pomoc lekarską.
- Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zasłonić ich styki taśmą lub innym materiałem
izolacyjnym. W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do użytku
z produktem.
• W przypadku korzystania z ładowarki akumulatora lub kompaktowego zasilacza sieciowego należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do
gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać
ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po
jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Przy odłączaniu produktu nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry
i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku
korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem
lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gniazdku
sieci elektrycznej.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Mogłoby to
doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami
bądź uszkodzeniami ciała.
• Produkt należy mocować wyłącznie na statywie zapewniającym odpowiednią stabilność.
113
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
• Nie należy patrzeć przez dłuższy czas na ekran ani przez wizjer. Mogłoby to wywołać objawy podobne do
choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i odpocząć
przez jakiś czas przed wznowieniem jego użytkowania.
Kamera
114
Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia, należy stosować się do poniższych wskazówek.
• Wykonywać okresowo kopie zapasowe nagrań. Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe nagrań
na komputerze (A 99). Pozwoli to uchronić ważne nagrania w wypadku uszkodzenia danych oraz zwolnić
miejsce na karcie. Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
• Kamery nie należy używać w zapylonych miejscach. Kamera nie jest wodoodporna — nie należy narażać
jej na kontakt z wodą i błotem. Jeśli jedna z tych substancji dostanie się do wnętrza urządzenia, może dojść
do uszkodzenia kamery i/lub obiektywu.
• Nie należy używać kamery w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, np. niedaleko silnych magnesów
i silników elektrycznych, urządzeń do rezonansu magnetycznego lub linii wysokiego napięcia. Mogłoby to
spowodować anomalie lub szumy w nagraniach filmowych i dźwiękowych.
• Nie należy kierować kamery ani wizjera w stronę silnego źródła światła, np. słońca w bezchmurny dzień lub
mocnego źródła sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych
podzespołów kamery. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu ze statywu i paska na ramię.
Gdy kamera nie jest używana, pokrywa obiektywu powinna pozostać zamknięta.
• Nie należy przenosić kamery wideo, trzymając za panel LCD. Należy zachować ostrożność przy zamykaniu
panelu LCD. Podczas używania paska na nadgarstek nie kołysać kamerą, aby uniknąć przypadkowego
uderzenia o inne przedmioty.
• Należy postępować ostrożnie z ekranem dotykowym. Nie naciskać z nadmierną siłą ani nie obsługiwać
ekranu dotykowego za pomocą długopisu lub innych narzędzi o twardym czubku. Może to doprowadzić do
uszkodzenia powierzchni ekranu.
• Nie przyklejać na ekran dotykowy dodatkowej folii ochronnej. Kamera wideo wyposażona jest
w pojemnościowy ekran dotykowy, więc po nałożeniu dodatkowej warstwy ochronnej prawidłowa
praca ekranu dotykowego może być niemożliwa.
• Mocując kamerę na statywie, należy się upewnić, że śruba mocująca statywu
6 mm
jest krótsza niż 6 mm. Używanie innych statywów może spowodować
uszkodzenie kamery.
• Podczas nagrywania filmów należy się starać uzyskać spokojny, stabilny
obraz. Nadmierne ruchy kamerą podczas nagrywania oraz częste użycie
szybkiego zoomu i panoramowania mogą dawać trzęsący się obraz.
W skrajnych przypadkach jego odtwarzanie może spowodować nudności.
W przypadku takiej reakcji należy natychmiast zatrzymać odtwarzanie i odpocząć przez chwilę.
Dłuższe przechowywanie
Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy okres, należy przechowywać ją w czystym miejscu o niskiej
wilgotności i temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Akumulator
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno poddawać akumulatora działaniu temperatur powyżej 60°C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników ani wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia akumulatora.
• Zabrudzone styki mogą uniemożliwić poprawne połączenie akumulatora z kamerą. Styki należy czyścić
miękką szmatką.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Dłuższe przechowywanie
• Akumulatory należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
• Aby zwiększyć trwałość akumulatora, należy go całkowicie rozładować.
• Należy co najmniej raz w roku całkowicie rozładować i naładować posiadane akumulatory.
Pozostały czas pracy akumulatora
Jeśli używany jest akumulator kompatybilny z technologią Intelligent System i wyświetlana jest nieprawidłowa
wartość pozostałego czasu pracy akumulatora, należy wymienić akumulator na nowy. Wyświetlany pozostały
czas pracy akumulatora może być nieprawidłowy nawet po pełnym naładowaniu, jeśli korzysta się z akumulatora
w miejscach o wysokiej temperaturze lub nie był on używany przez dłuższy czas. Ponadto prawidłowy pozostały
czas pracy akumulatora może być niemożliwy do wyświetlenia zależnie od żywotności akumulatora.
Czas wyświetlany na ekranie kamery należy traktować jako wartość przybliżoną.
Informacje o używaniu akumulatorów niebędących produktami firmy Canon
• Ze względów bezpieczeństwa akumulatory, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Canon, nie będą
ładowane, nawet po podłączeniu ich do kamery lub opcjonalnej ładowarki akumulatora CG800E.
• Zalecane jest używanie oryginalnych akumulatorów firmy Canon ze znakiem
Intelligent System.
• W przypadku podłączenia do kamery akumulatora niewyprodukowanego
przez firmę Canon na ekranie zostanie wyświetlona ikona í, a pozostały czas pracy akumulatora nie
będzie wyświetlany.
Karta pamięci SD
• Zaleca się przesyłanie danych z karty pamięci SD do komputera celem wykonania kopii zapasowych.
Dane mogą ulec uszkodzeniu lub usunięciu w wyniku wadliwego działania karty lub wpływu elektryczności
statycznej. Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
• Styki kart pamięci należy chronić przed kurzem i zabrudzeniami oraz unikać ich dotykania.
• Kart pamięci SD nie należy używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
• Kart pamięci SD nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
• Kart pamięci SD nie należy demontować, zginać, upuszczać, zanurzać w wodzie ani narażać ich na
uderzenia.
• Karty pamięci SD należy wkładać do kamery odpowiednią stroną. Wkładanie karty pamięci SD do gniazda
na siłę, jeśli jest ona ustawiona nieodpowiednią stroną, może uszkodzić kartę lub kamerę.
• Na kartach pamięci SD nie należy umieszczać etykiet ani naklejek.
Utylizacja
W czasie usuwania filmów lub inicjowania karty pamięci SD następuje jedynie modyfikacja tabeli alokacji plików,
natomiast zapisane dane nie są fizycznie usuwane. W przypadku utylizacji karty pamięci SD bądź przekazywania
jej innej osobie należy najpierw ją zainicjować (A 32). Dla większej pewności należy ją zapełnić nieistotnymi
nagraniami, a następnie zainicjować ponownie. Dzięki temu odzyskanie pierwotnych nagrań będzie o wiele
trudniejsze.
Wbudowana bateria rezerwowa
W kamerze znajduje się wbudowany akumulator litowy służący do podtrzymywania daty/godziny i innych
ustawień. Wbudowana bateria rezerwowa jest ładowana podczas użytkowania kamery wideo. Jeśli kamera
nie jest używana przez około 3 miesiące, zostanie ona całkowicie rozładowana.
Ładowanie wbudowanej baterii rezerwowej: Podłączyć do kamery kompaktowy zasilacz sieciowy i pozostawić na
około 24 godziny. W tym czasie nie należy włączać kamery.
115
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Litowa bateria pastylkowa
UWAGA
116
• Bateria używana w urządzeniu może stanowić źródło zagrożenia pożarowego lub chemicznego,
jeśli będzie użytkowana w nieprawidłowy sposób.
• Baterii nie wolno demontować, modyfikować, zanurzać w wodzie, podgrzewać do temperatury powyżej
100°C ani wrzucać do ognia.
• Nie należy wkładać baterii do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Obudowa baterii może pęknąć, a znajdujące się w niej płyny mogą spowodować obrażenia wewnętrzne.
• Należy przechowywać baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie należy ponownie ładować baterii, powodować jej zwarcia lub umieszczać jej w urządzeniu w złym
kierunku.
• Zużytą baterię należy zwrócić dostawcy w celu bezpiecznej utylizacji.
• Nie należy podnosić baterii za pomocą pincety lub innych metalowych narzędzi, ponieważ spowoduje
to zwarcie.
• Należy oczyścić baterię za pomocą suchej, czystej szmatki, aby zapewnić prawidłowy kontakt.
Konserwacja/Inne
Konserwacja/Inne
Czyszczenie
Korpus kamery
• Korpus kamery należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie wolno używać ściereczek
nasączonych detergentami ani rozpuszczalników.
Obiektyw
• Należy usunąć kurz i brud przy użyciu nieaerozolowej dmuchawy.
• Obiektyw należy delikatnie przetrzeć czystą, miękką ściereczką do czyszczenia elementów optycznych.
Nie wolno używać papierowych chusteczek.
Ekran LCD
• Ekran LCD należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej szmatki do czyszczenia elementów optycznych
i dostępnego w sprzedaży płynu do okularów.
• Przy nagłych zmianach temperatury na ekranie LCD może skondensować się para wodna. Należy ją
zetrzeć za pomocą suchej, miękkiej szmatki.
Kondensacja pary wodnej
Przy nagłych zmianach temperatury na wewnętrznych powierzchniach kamery może skondensować się
para wodna (krople wody). Po wykryciu kondensacji należy wyłączyć kamerę. W przeciwnym przypadku
może dojść do uszkodzenia kamery.
Kondensacja pary wodnej może wystąpić w następujących przypadkach:
• Po przeniesieniu kamery z zimnego miejsca do ciepłego pomieszczenia
• Po pozostawieniu kamery w wilgotnym pomieszczeniu
• Po nagłym wzroście temperatury w chłodnym pomieszczeniu
Zapobieganie kondensacji pary wodnej
• Należy unikać wystawiania kamery na nagłe i duże zmiany temperatury.
• Wyjąć karty pamięci SD i akumulator. Następnie umieścić kamerę w hermetycznej plastikowej torbie
i pozostawić w niej do momentu, gdy kamera dostosuje się do zmian temperatury otoczenia.
Po wykryciu kondensacji
Dokładny czas wymagany do odparowania kropel wody może różnić się w zależności od miejsca i pogody.
Zwykle przed ponownym uruchomieniem kamery należy odczekać 2 godziny.
Używanie kamery za granicą
Źródła zasilania
Kompaktowego zasilacza sieciowego można używać do zasilania kamery, a ładowarki akumulatora do
ładowania akumulatora w każdym kraju/regionie stosującym napięcie sieciowe w zakresie 100–240 V
(prąd zmienny), 50/60 Hz. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z wtyczek rozgałęźnych
używanych w innych krajach, należy skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Canon.
117
Akcesoria opcjonalne
Akcesoria opcjonalne
Z kamerą zgodne są poniższe akcesoria opcjonalne. Ich dostępność zmienia się w zależności od regionu.
Na kolejnych stronach opisano bardziej szczegółowo wybrane akcesoria.
118
Akumulator
BP-820, BP-828
Ładowarka akumulatora
CG-800E
Kompaktowy zasilacz
sieciowy CA570
Konwerter szerokokątny
WA-U58
Telekonwerter
TL-U58
Filtr ochronny 58 mm,
Filtr ND4L 58 mm
Filtr ND8L 58 mm
Kabel HDMI HTC-100 o
dużej prędkości transmisji
Kabel USB
IFC-400PCU
Pilot zdalnego
sterowania RC-V100
Odbiornik GPS
GP-E2
Oświetlenie
wideo VL-5
Stereofoniczny mikrofon
kierunkowy DM-100
Pasek na ramię
SS600/SS650
Pasek na nadgarstek
WS-20
Miękka torba
podróżna SC-2000
UWAGI
• Akcesoriów, które są kompatybilne z gniazdem Advanced Accessory Shoe, nie można podłączyć do kamery.
Należy używać jedynie akcesoriów oznaczonych logo Mini ADVANCED SHOE, aby mieć pewność, że są one
kompatybilne z gniazdem mini advanced shoe
Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Komunikat [Błąd komunikacji z baterią] jest wyświetlany, jeśli używany jest nieoryginalny akumulator —
wymagana jest wówczas reakcja użytkownika. Należy pamiętać, że firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadku, np. awarii lub pożaru, będącego skutkiem
używania nieoryginalnych akumulatorów.
Akcesoria opcjonalne
Akumulatory
Jeśli wymagane są dodatkowe akumulatory, można wybrać jeden z następujących
modeli: BP-820 lub BP-828.
Jeśli używane są akumulatory ze znakiem Intelligent System, kamera pobierze
z akumulatora i wyświetli informacje o pozostałym czasie pracy (z dokładnością
do 1 minuty). Akumulatorów tych można używać wyłącznie z kamerami i
ładowarkami kompatybilnymi z technologią Intelligent System.
Ładowarka akumulatora CG-800E
Ładowarka ta służy do ładowania akumulatorów.
Telekonwerter TL-U58
• Minimalna odległość ogniskowania po zamontowaniu telekonwertera wynosi
1,3 m przy maksymalnym zbliżeniu.
• Telekonwertera nie można używać razem z dostarczoną osłoną przeciwsłoneczną
obiektywu.
Konwerter szerokokątny WA-U58
• Konwertera szerokokątnego nie można używać razem z dostarczoną osłoną
przeciwsłoneczną obiektywu.
Symbolem tym oznaczone są oryginalne akcesoria wideo firmy Canon. Ze sprzętem wideo
firmy Canon należy używać akcesoriów firmy Canon lub produktów noszących ten znak.
119
Dane techniczne
Dane techniczne
LEGRIA HF G60
120
Kamera
 — Podane
wielkości są przybliżone.
System
• System nagrywania
Filmy:
Kompresja wideo: MPEG-4 AVC/H.264
Format audio:
MPEG-2 AAC-LC, 16 bitów, 48 kHz, 2 kanały
Format plików:
MP4
Zdjęcia:
DCF (Design rule for Camera File system), zgodny ze standardem Exif Ver. 2.3, kompresja JPEG
• Konfiguracja wideo (nagrywanie/odtwarzanie)
3840x2160:
150 Mbps / 25.00P
1920x1080:
35 Mbps, 17 Mbps / 50.00P, 25.00P
Próbkowanie koloru: YCbCr 4:2:0, 8 bitów
• Media zapisu (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity) (dostępne 2 gniazda)
• Matryca światłoczuła
Płytkowa matryca CMOS typu 1.0
Efektywna liczba pikseli: 8 290 000 pikseli (3840x2160)
• Ekran dotykowy LCD
7,50 cm (3,0 cala), szeroki, kolorowa matryca TFT LCD, 460 000 punktów, 100-procentowe pokrycie
kadru, pojemnościowy ekran dotykowy
• Wizjer: szerokość 0,61 cm (0,24 cala), kolorowa matryca LCD, odpowiednik 1 560 000 punktów,
100% pokrycie kadru
• Mikrofon: stereofoniczny, elektretowy, kondensatorowy
• Obiektyw
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, zoom optyczny 15x, przysłona 9-listkowa
Ogniskowa 35 mm:
28,3–424,6 mm (metoda stabilizacji obrazu Dynamic)
25,5–382,5 mm (z zastosowaniem innego trybu stabilizacji obrazu)
• Konstrukcja obiektywu
18 elementów w 14 grupach (2 elementy asferyczne)
• Średnica filtra: 58 mm
• Ostrość
Ręczne ustawianie ostrości, autofokus (MF ze wspomaganiem AF, ciągły AF)
Typ autofokusu: Dual Pixel CMOS AF, AF z detekcją kontrastu
Minimalna odległość ogniskowania: 60 cm w całym zakresie zoomu, 1 cm przy najszerszym kącie widzenia
• Balans bieli
Automatyczny balans bieli (AWB); 2 ustawienia wstępne (słoneczny dzień, żarówki); ustawienie temperatury
koloru; własny balans bieli (2 zestawy)
• Oświetlenie minimalne
0,1 luksa (w trybie filmowania [NSłabe oświetlenie] i przy prędkości migawki 1/2)
1,4 luksa (w trybie filmowania [’ Programowana AE], 50.00P, przy prędkości migawki 1/25, funkcja
automatycznej wolnej migawki [włączona])
Dane techniczne
• Stabilizator obrazu
Optyczny stabilizator obrazu z przesunięciem osi optycznej + kompensacja cyfrowa (metody Standard,
Dynamic i Powered)
• Rozmiar zdjęć
3840x2160 (3080 KB), 1920x1080 (880 KB)
Liczba w nawiasach oznacza przybliżoną wielkość pliku (jedynie do celów informacyjnych).
Gniazda
• Gniazdo HDMI OUT: złącze mini HDMI, tylko wyjście
• Gniazdo USB: złącze typu mini B, Hi-Speed USB, tylko wyjście
• Gniazdo MIC
Gniazdo stereofoniczne typu minijack ∅ 3,5 mm (niezbalansowane); możliwość zasilania mikrofonu
podłączanym zasilaniem
Czułość: –65 dBV (automatyczna regulacja głośności, pełna skala –12 dB) / 1,5 kΩ lub więcej
Tłumik mikrofonu: 20 dB
Zasilanie podłączane: 2,4 V (prąd stały, rezystancja napięcia polaryzacji 2,2 kΩ)
• Gniazdo × (słuchawek)
Stereofoniczne gniazdo typu minijack ∅ 3,5 mm (niezbalansowane), –17 dBV (obciążenie 32 Ω przy
maksymalnej głośności) / 50 Ω lub mniej
• Gniazdo REMOTE: Stereofoniczne gniazdo typu sub-minijack ∅ 2,5 mm, tylko wejście
Zasilanie/Inne
• Zasilanie: 7,4 V (prąd stały, akumulator), 8,4 V (prąd stały, gniazdo DC IN)
• Pobór mocy
4,5 W (Nagrywanie 3840x2160 przy 25.00P, z użyciem autofokusu, normalna jasność ekranu LCD)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary [szer. x wys. x gł.] (bez paska naręcznego)
Tylko korpus kamery: 109 x 91 x 214 mm
Korpus kamery z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu: 125 x 91 x 265 mm
• Masa
Korpus kamery (w tym pasek naręczny): 965 g
Typowa konfiguracja robocza*: 1135 g
* Kamera z paskiem naręcznym, osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, akumulatorem BP-820 i jedną kartą pamięci SD.
Kompaktowy zasilacz sieciowy CA570
• Zasilanie: 100–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
• Znamionowy prąd wyjściowy/zużycie energii: 8,4 V (prąd stały), 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary: 52 x 29 x 90 mm
• Masa: 135 g
121
Dane techniczne
Akumulator BP-820
• Typ akumulatora
Akumulator litowo-jonowy, kompatybilny z technologią Intelligent System
122
• Napięcie nominalne: 7,4 V (prąd stały)
• Pojemność nominalna: 1780 mAh
• Pojemność znamionowa (minimum): 13 Wh/1700 mAh
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary: 30,7 x 39,4 x 40,2 mm
• Masa: 85 g
Masa i wymiary są przybliżone. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
Tabele informacyjne
Tabele informacyjne
Orientacyjny czas nagrywania na karcie pamięci SD
Wartości czasu są przybliżone, mają charakter wyłącznie orientacyjny i zostały obliczone na podstawie ciągłego
nagrywania do momentu zapełnienia karty.
Karta pamięci SD
Rozdzielczość
(szybkość transmisji bitów)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
Czasy ładowania
Czasy ładowania są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od warunków, temperatury otoczenia oraz
początkowego ładunku akumulatora.
Akumulator→
BP-820
BP-828
Korzystanie z kamery i dostarczonego kompaktowego zasilacza
sieciowego CA-570
210 min
300 min
Za pomocą ładowarki akumulatora CG-800E
190 min
260 min
Warunki ładowania↓
Orientacyjne czasy działania przy w pełni naładowanym akumulatorze
Czasy użytkowania w poniższych tabelach mają charakter orientacyjny i zostały zmierzone w przedstawionych
poniżej warunkach. Rzeczywiste czasy mogą się różnić.
• Tylko ekran LCD był używany.
• Czasy „typowego nagrywania” odpowiadają pomiarom wykonanym z uwzględnieniem powtarzających
się czynności, np. uruchamianie/przerywanie nagrywania, korzystanie z zoomu oraz włączanie/wyłączanie
kamery.
• Efektywny czas użytkowania akumulatora może się zmniejszyć w przypadku używania jasnego ustawienia
ekranu, nagrywania w zimnym otoczeniu itp.
Konfiguracja materiału wideo
Rozdzielczość (szybkość
transmisji bitów)
Częstotliwość ramki
3840x2160
(150 Mb/s)
1920x1080
(35 Mb/s)
1920x1080
(17 Mb/s)
25.00P
Akumulator
Warunki użytkowania
BP-820 (w zestawie)
BP-828 (opcjonalnie)
Maksymalny czas nagrywania
160 min
245 min
Typowy czas nagrywania
90 min
135 min
Odtwarzanie
185 min
315 min
Maksymalny czas nagrywania
165 min
285 min
Typowy czas nagrywania
105 min
160 min
Odtwarzanie
240 min
365 min
Maksymalny czas nagrywania
185 min
285 min
Typowy czas nagrywania
105 min
160 min
Odtwarzanie
240 min
365 min
123
Skorowidz
124
A
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Akumulator
Dane akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . .107
Ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Stan naładowania akumulatora . . . . .19, 38
Asystent ustawiania ostrości . . . . . . . . . . . . . . .44
Automatyczna wolna migawka . . . . . . . . . . . . .102
Av (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
B
Balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Bit użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Buforowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
C
Cyfrowy telekonwerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Częstotliwość ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Czujnik pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
D
Filmy
Format nazw filmów XF-AVC . . . . . . . . 37
Informacje o filmie . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nagrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Numeracja filmów . . . . . . . . . . . . . 37, 105
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Odzyskiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zapisywanie na komputerze . . . . . . . . . 99
Filtr szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Filtr wiatru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
G
Głośność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazda INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo × (słuchawek) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo REMOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
70
76
17
97
70
79
80
Dane GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80, 90
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Data i czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Dotykowy przycisk konfigurowalny . . . . . . . . . . .84
Dżojstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
I
E
Język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ekran dotykowy LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ekrany indeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Ekspozycja
Blokada ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ekspozycja ręczna . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Funkcja Touch Exposure . . . . . . . . . . . .59
Kompensacja ekspozycji . . . . . . . . . . . .60
Elementy wyświetlane na ekranie . . . . .37, 88, 106
F
Fajerwerki (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . .56
Inicjowanie karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
J
K
Karta pamięci SD
Inicjowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sposób nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wkładanie/wyjmowanie . . . . . . . . . . . . 32
Wybór karty do zapisywania . . . . . . . . . 33
Zgodne karty pamięci SD . . . . . . . . . . . 31
Kod czasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kompresor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kondensacja pary wodnej . . . . . . . . . . . . . . . 117
Konfiguracja materiału wideo . . . . . . . . . . . . . . 40
Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo . . . 95, 99
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kontrolka nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kopiowanie nagrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Korekta tylnego oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . 60
125
L
Limit AGC
(automatycznej kontroli wzmocnienia) . . . . . .54
Lista komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
M
M (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Menu FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 101
Menu konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 102
Metoda stabilizacji obrazu Powered . . . . . . . . . .53
Mikrofon
Czułość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Filtr dolnozaporowy . . . . . . . . . . . . .73, 75
Tłumik mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Wbudowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
MP4 Join Tool (do pobrania) . . . . . . . . . . . . . . .99
Pilot zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Plaża (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych . . . . . . 97
Podwójny zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pokrętło CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Portret (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Powiększenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Poziom nagrywanego dźwięku . . . . . . . . . . . . . 72
Prędkość migawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 58
Priorytet balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Przeglądanie ostatniej nagranej sceny . . . . . . . 37
Przełącznik trybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Przycisk CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Przyciski konfigurowalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PsF (wymuszone wyjście 1080i) . . . . . . . . . . . . 98
R
Nagrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Nagrywanie przechodzące . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Nagrywanie z efektem przyspieszonego
i zwolnionego tempa . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Rączka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rdzeń ferrytowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Redukcja migotania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Resetowanie wszystkich ustawień kamery . . . 107
Rozdzielczość (rozmiar kadru) . . . . . . . . . . . . . 40
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . 108
O
S
Obiektywy konwersyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Odl. nagr. (kod czasowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Ogranicznik audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu . . . . . . . . .20
Ostrość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
AF tylko twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ciągły AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Dotykowe ustawianie ostrości . . . . . . . . .42
Funkcje wspomagania ostrości . . . . . . . .43
MF ze wspomaganiem AF . . . . . . . . . . .45
Ręczne ustawianie ostrości . . . . . . . . . . .42
Ustawienie wstępne ostrości . . . . . . . . .43
Oświetlenie punktowe (tryb filmowania) . . . . . . .56
Scena nocna (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . 55
Skracanie filmów MP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Słabe oświetlenie (tryb filmowania) . . . . . . . . . . 56
Słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Sport (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stabilizator obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Statyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 114
Strefa/Czas letni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Swobodne odliczanie (kod czasowy) . . . . . . . . 66
Sygnał bip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Szeroki ZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
N
P
P (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Paski kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Pierścień regulacji ostrości/zoomu . . . . . . . .42, 49
Pilot bezprzewodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 23
Ś
Śnieg (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
126
T
Tabele informacyjne (czas ładowania,
działania i nagrywania) . . . . . . . . . . . . . . . .123
Tryb AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Tryb filmowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Tryb M (ręczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Tryb odliczania (kod czasowy) . . . . . . . . . . . . . .66
Tryb skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Tv (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
U
Ustawienia menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 101
Usuwanie nagrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Uźywanie gniazda mini advanced shoe . . . . . . .69
Używanie kamery za granicą . . . . . . . . . . . . . .117
W
Wartość przysłony (liczba f) . . . . . . . . . . . . .57, 58
Wbudowana bateria rezerwowa . . . . . . . . . . . .115
Wizjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Wyglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Wykrywanie twarzy i śledzenie . . . . . . . . . . . . .
Wzmocnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wzmocnienie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wzorcowy sygnał audio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wzór zebry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
57
44
77
61
Z
Zachód słońca (tryb filmowania) . . . . . . . . . . . . 56
Zapisywanie filmów na komputerze . . . . . . . . . 99
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zasilanie podłączane (mikrofon) . . . . . . . . . . . . 75
Zdjęcia
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nagrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Numery zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Przeglądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Znaczniki ekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Szybki zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Szybkość zoomu . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zoom cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Znaki towarowe
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Niniejsze urządzenie działa w oparciu o technologię exFAT udostępnioną na podstawie licencji przez firmę
Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Informacja wyświetlana zgodnie z wymogiem w języku angielskim.
• Kamera obsługuje standard Exif 2.3 (nazywany także „Exif Print”). Standard Exif Print usprawnia
komunikację między kamerami cyfrowymi a drukarkami. Po połączeniu z drukarką kompatybilną
ze standardem Exif Print dane o parametrach zdjęć zapisane przez kamerę są przetwarzane
i optymalizowane, dzięki czemu można uzyskać wydruki o bardzo wysokiej jakości.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informacje o lokalnym biurze firmy Canon można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w marcu 2019 r. Dane te mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia. Najnowszą wersję można pobrać z lokalnej witryny internetowej firmy Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7UA2G0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising