Canon | RF 24-105mm f/4L IS USM | User manual | Canon RF 24-105mm f/4L IS USM User manual

Canon RF 24-105mm f/4L IS USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF24-105mm F4 L IS USM firmy
Canon jest standardowym obiektywem
zmiennoogniskowym przeznaczonym
do użytku z aparatami EOS R.
zzSkrót „IS” oznacza Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu).
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy
dbać o to, aby były one ściśle przestrzegane
w celu uniknięcia narażenia użytkownika
i innych osób na niebezpieczeństwo oraz
odniesienia przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych obrażeń.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
Przestroga mogą skutkować odniesieniem
obrażeń.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
zz Nie wkładać rąk ani palców do produktu.
Może to skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które mogą
skutkować uszkodzeniem mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw
jest przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Pierścień zmiany ogniskowej (→ 7)
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Wskaźnik pozycji
powiększenia (→ 7)
Mocowanie osłony
(→ 12)
Dźwignia blokady
pierścienia zmiany
ogniskowej (→ 8)
Gwint mocujący
filtry (→ 13)
Pierścień gumowy (→ 5)
Pierścień kontroli (→ 9)
Pierścień ostrości (→ 6)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (→ 10)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu
Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektywem w lewo,
jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania
obiektywu na aparacie. Gdy obiektywu nie będzie
można już obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy upewnić się, że wskaźniki mocowania
na obiektywie i deklu przeciwkurzowym są
wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
zzMocowanie obiektywu zabezpieczono
pierścieniem gumowym w celu zagwarantowania
lepszej ochrony przed kurzem i wodą. Pierścień
gumowy może powodować niewielkie otarcia
wokół mocowania obiektywu na aparacie, nie
ma to jednak wpływu na jakość użytkowania.
zzPierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon. (usługa płatna)
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości
Przełącznik trybu ostrości
zzPierścień ostrości obiektywu jest elementem
elektronicznym.
zzGdy jako działanie AF wybrano ustawienie
[ONE SHOT], po zakończeniu automatycznej
regulacji ostrości można dokonać regulacji
ręcznej poprzez kontynuowanie naciskania
spustu migawki do połowy. (pełnoczasowa
ręczna regulacja ostrości) Wymagana jest
jednak zmiana ustawień aparatu.
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
zzSzybkie obracanie pierścieniem ostrości może
spowodować, że ostrość zostanie ustawiona
z opóźnieniem.
POL-6
3. Zmiana ogniskowej
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
zzNależy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji
ostrości. Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu
ostrości może wpłynąć na ustawioną ostrość.
zzSzybkie obracanie pierścienia zmiany
ogniskowej może spowodować tymczasową
utratę ostrości.
POL-7
4. Blokowanie pierścienia zmiany ogniskowej
Pierścień zmiany ogniskowej można zablokować, tak aby dla obiektywu stale ustawiona była
najkrótsza ogniskowa. Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik nosi aparat na pasku, gdyż
zapobiega wysuwaniu się obiektywu.
1
Obróć pierścień zmiany
ogniskowej, aby
ustawić go w położeniu
odpowiadającemu
najszerszemu kątowi
(24 mm).
2 Przesuń dźwignię
blokady pierścienia
zmiany ogniskowej
w kierunku wskazanym
przez strzałkę.
zzAby zwolnić blokadę pierścienia
zmiany ogniskowej, przesuń
dźwignię blokady pierścienia
zmiany ogniskowej w kierunku
przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę.
zzPierścień zmiany ogniskowej można zablokować tylko po ustawieniu
go w położeniu odpowiadającemu najszerszemu kątowi.
POL-8
5. Pierścień kontroli
Do pierścienia kontroli można przypisać często
używane funkcje aparatu, takie jak ustawienia
czasu naświetlania i przysłony.
zzOdgłos klikania pierścienia kontroli może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon. (usługa płatna)
Pierścień kontroli
Klikanie pierścienia kontroli pozwala użytkownikowi
oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia kontroli można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia kontroli mogą
zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
POL-9
6. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Ta funkcja zapewnia stabilizację obrazu
odpowiednio do warunków fotografowania
(na przykład fotografowania obiektów
nieruchomych i wykonywania ujęć
panoramicznych).
Aby skorzystać z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić przełącznik
systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
w pozycji ON.
zz Aby wyłączyć funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić
przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zz Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie
zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek ruchu
fotografowanego obiektu.
zz Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może nie
działać w pełni poprawnie w przypadku fotografowania
z pojazdu lub środka transportu, w którym występują
gwałtowne wstrząsy.
zz Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa
przez około dwie sekundy po wyłączeniu aparatu.
Nie wolno odłączać obiektywu przed upływem tego
czasu. Takie postępowanie może skutkować wadliwym
działaniem obiektywu.
zz W przypadku korzystania ze statywu zaleca się
ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zz Nawet gdy używany jest monopod, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa tak samo
wydajnie jak podczas fotografowania z ręki. Jednak
zależnie od warunków fotografowania działanie funkcji
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może nie być
równie efektywne.
zz Podczas fotografowania nieruchomego obiektu
zapewnia ona korekcję drgań aparatu we wszystkich
kierunkach.
zz W przypadku wykonywania kilku kolejnych zdjęć
w orientacji poziomej korygowane są pionowe drgania
aparatu, natomiast gdy wykonywanych jest kilka
kolejnych zdjęć w orientacji pionowej zmniejszane
są poziome drgania aparatu.
POL-10
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu jest przeznaczona do stosowania
podczas fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
zz W przypadku
wykonywania zdjęć
panoramicznych
pojazdów, pociągów
itp.
zz W częściowo zacienionych miejscach, na
przykład w pomieszczeniach lub na zewnątrz
w porze nocnej.
zz W miejscach, w których nie należy korzystać
z lampy błyskowej, na przykład w muzeach
i teatrach.
zz W przypadku fotografowania w miejscu, które
nie gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej
równowagi.
zz W sytuacjach, w których ustawienie krótkiego
czasu naświetlania nie jest możliwe.
POL-11
7. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona
kropka
Przycisk
Czerwona
Czerwona kropka
kropka
Oznaczenie pozycji akcesorium Oznaczenie pozycji zablokowania
● Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej
kropki znajdującej się z przodu obiektywu,
a następnie obracać osłonę w kierunku wskazanym
przez strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
● Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku
osłony, a następnie obracać ją w kierunku
wskazanym przez strzałkę, aż znajdujące się
na niej oznaczenie pozycji akcesorium wyrówna
się z czerwoną kropką umieszczoną z przodu
obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można
umieścić na obiektywie odwrotnie.
zzJeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie
brzegów obrazu).
zzPodczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli
użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-12
8. Filtry
(sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego
filtra polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć
osłonę.
9. Obiektywy zbliżeniowe
(sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego 500D
umożliwia fotografowanie zbliżeniowe.
Akcesorium to zapewnia powiększenie z zakresu
od 0,05x do 0,39x.
zzObiektywu zbliżeniowego 250D nie można
zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar
nie pasuje on do obiektywu.
zzW celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z trybu MF.
POL-13
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór
przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość
ostrzenia
Maksymalne
powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica
i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
24-105mm f/4
18 elementów w 14 grupach
f/22
W poziomie: 74°- 19° 20′, w pionie: 53°- 13°,
po przekątnej: 84°- 23° 20′
0,45 m
0,24x (ogniskowa 105 mm)
Ok. 539 x 353 – 143 x 96 mm (odległość 0,45 m)
77 mm
83,5 x 107,3 mm
Ok. 700 g
EW-83N
E-77 II
LP1319
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej
krawędzi. Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,2 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-14
CEL-SX5JA2G0
0718Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising