Canon | RF 35mm f/1.8 Macro IS STM | User manual | Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM User manual

Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF35mm F1.8 MACRO IS
STM firmy Canon jest teleobiektywem
przeznaczonym do użytku z aparatami EOS R.
zzSkrót „IS” oznacza Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
zzSkrót „STM” oznacza silnik krokowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego można
znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy
dbać o to, aby były one ściśle przestrzegane
w celu uniknięcia narażenia użytkownika i innych
osób na niebezpieczeństwo oraz odniesienia
przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych
obrażeń.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować odniesieniem
obrażeń.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować uszkodzeniem
mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
Zalecenia dotyczące
fotografowania
Gdy aparat przełącza się ze stanu automatycznego
wyłączenia w stan gotowości, czoło obiektywu
porusza się w trybie AF i MF i przeprowadzane jest
wstępne resetowanie ustawienia ostrości obiektywu.
zz Nie wolno fotografować przed zakończeniem
resetowania wstępnego.
zz Po przełączeniu ze stanu automatycznego
wyłączenia należy ponownie ustawić ostrość.
zz Aby zachować pozycję ostrości w stanie gotowości,
należy wybrać dla opcji [Autom. wyłącz.] ustawienie
[Wyłącz] w aparacie.
POL-3
Nazewnictwo
Mocowanie lampy błyskowej
Macro Ring Lite /
Macro Twin Lite (→ 14)
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Przełącznik systemu Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu)
(→ 8)
Wskaźnik mocowania
obiektywu (→ 5)
Mocowanie osłony (→ 12)
Gwint mocujący filtry (→ 12)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
Pierścień kontroli (→ 7)
Pierścień ostrości (→ 6)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektywem w lewo,
jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania
obiektywu na aparacie. Gdy obiektywu nie będzie
można już obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzGdy przełącznik zasilania aparatu jest ustawiony
w pozycji OFF, wysunięty obiektyw jest chowany
automatycznie.* Nie wolno odłączać obiektywu
przed zakończeniem chowania.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy upewnić się, że wskaźniki mocowania
na obiektywie i deklu przeciwkurzowym są
wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
* Gdy w aparacie funkcja chowania obiektywu jest
w trybie ON.
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości
Przełącznik trybu ostrości
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
zzSzybkie obracanie pierścieniem ostrości może
spowodować, że ostrość zostanie ustawiona
z opóźnieniem.
zzZe względu na charakterystykę konstrukcji
prędkość ruchu obiektywu może różnić się
zależnie od temperatury powietrza i położenia.
zzNie wolno dotykać części znajdujących się
z przodu obiektywu, gdy akcesorium to wykonuje
operacje. W przypadku zastosowania nacisku
z zewnątrz na poruszającą się część może
zostać przeprowadzona inicjalizacja obiektywu
w celu przywrócenia prawidłowego położenia
soczewki na potrzeby kontroli.
zzPierścień ostrości obiektywu jest elementem
elektronicznym.
zzGdy jako działanie AF wybrano ustawienie
[ONE SHOT], po zakończeniu automatycznej
regulacji ostrości można dokonać regulacji
ręcznej poprzez kontynuowanie naciskania
spustu migawki do połowy. (pełnoczasowa
ręczna regulacja ostrości)
Wymagana jest jednak zmiana ustawień
aparatu.
POL-6
3. Pierścień kontroli
Do pierścienia kontroli można przypisać często
używane funkcje aparatu, takie jak ustawienia
czasu naświetlania i przysłony.
zzOdgłos klikania pierścienia kontroli może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon. (usługa płatna)
Pierścień kontroli
Klikanie pierścienia kontroli pozwala
użytkownikowi oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia kontroli można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia kontroli mogą
zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
POL-7
4. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Ta funkcja zapewnia stabilizację obrazu
odpowiednio do warunków fotografowania
(na przykład fotografowania obiektów
nieruchomych, wykonywania zdjęć
panoramicznych i fotografii zbliżeniowej
(a także makrofotografii)).
Aby skorzystać z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić przełącznik
systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
w pozycji ON.
zz Aby wyłączyć funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić
przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzIm mniejsza odległość ostrzenia, tym mniej
widoczny jest efekt działania funkcji image
Stabilizer (Stabilizator obrazu).
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na
skutek ruchu fotografowanego obiektu.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
może nie działać w pełni poprawnie w przypadku
fotografowania z pojazdu lub środka transportu,
w którym występują gwałtowne wstrząsy.
zzW przypadku korzystania ze statywu zaleca
się ustawienie przełącznika systemu Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzNawet gdy używany jest monopod, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa tak samo
wydajnie jak podczas fotografowania z ręki.
Jednak zależnie od warunków fotografowania
działanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może nie być równie efektywne.
zzPodczas fotografowania nieruchomego obiektu
zapewnia ona korekcję drgań aparatu we
wszystkich kierunkach.
zzW przypadku wykonywania kilku kolejnych zdjęć
w orientacji poziomej korygowane są pionowe
drgania aparatu, natomiast gdy wykonywanych
jest kilka kolejnych zdjęć w orientacji pionowej
zmniejszane są poziome drgania aparatu.
POL-8
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu jest przeznaczona do stosowania
podczas fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
zz W przypadku
wykonywania zdjęć
panoramicznych
pojazdów, pociągów
itp.
zz W częściowo zacienionych miejscach, na
przykład w pomieszczeniach lub na zewnątrz
w porze nocnej.
zz W miejscach, w których nie należy korzystać
z lampy błyskowej, na przykład w muzeach
i teatrach.
zz W przypadku fotografowania w miejscu,
które nie gwarantuje użytkownikowi
odpowiedniej równowagi.
zz W sytuacjach, w których ustawienie krótkiego
czasu naświetlania nie jest możliwe.
POL-9
5. Fotografowanie zbliżeniowe (makrofotografia) z ręki
Niniejszy obiektyw umożliwia użytkownikom ustawienie ostrości
od nieskończoności do powiększenia wynoszącego 0,5x
w przypadku fotografowania zbliżeniowego (makrofotografii).
Odpowiednie podparcie aparatu
Podczas fotografowania zbliżeniowego (makrofotografii) z ręki
należy zadbać o odpowiednie podparcie aparatu, czego przykład
pokazano na ilustracjach po prawej, a także należytą staranność,
aby zminimalizować drgania aparatu i zapobiec utracie ostrości.
Fotografowanie w trybie Servo AF
W przypadku fotografii zbliżeniowej (makrofotografii) zalecane
jest wybranie dla działania AF aparatu ustawienia [Servo AF].
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.
zzW przypadku fotografii zbliżeniowej (makrofotografii) bardzo
ważne jest, aby mieć na uwadze następujące kwestie.
• Drgania aparatu mają większy wpływ na ostateczny
wygląd zdjęcia niż w przypadku standardowego
fotografowania, a skuteczność działania funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) zmniejsza się.
• Podczas wykonywania zdjęć zbliżeniowych (makro) głębia
ostrości bardzo się zmniejsza, a poruszenie aparatem
w przód lub w tył może spowodować utratę ostrości.
zzMinimalna odległość ogniskowania (minimalna odległość
między fotografowanym obiektem a polem obrazowania)
wynosi 0,17 m. Odległość robocza (odległość między czołem
obiektywu a fotografowanym obiektem) wynosi 70 mm.
Należy oprzeć oba łokcie na stabilnej powierzchni, takiej jak stół.
Łokieć ręki, w której trzymany
jest aparat lub obiektyw,
należy oprzeć na kolanie.
Należy oprzeć się o stabilny
obiekt, taki jak na przykład ściana,
aby zapewnić odpowiednie
podparcie ciała i ramienia.
POL-10
6. Ekspozycja w czasie wykonywania zdjęć zbliżeniowych (makro)
Ustawianie ekspozycji
Gdy zdjęcia są wykonywane z zastosowaniem
pomiaru TTL, korekta ekspozycji nie jest konieczna,
ponieważ światło przechodzące przez obiektyw
jest mierzone. Gdy używany jest pomiar TTL,
wykonywanie zdjęć z automatyczną ekspozycją
(AE) jest możliwe przy każdej odległości ostrzenia.
Wystarczy jedynie wybrać preferowany tryb
fotografowania, a następnie sprawdzić czas
naświetlania i przysłonę przed zrobieniem zdjęcia.
Powiększenie i efektywna wartość
przysłony
Wartość przysłony wyświetlana na ekranie aparatu
jest określana z założeniem, że ostrość jest
ustawiona na nieskończoność (∞). Rzeczywista
wartość przysłony (efektywna wartość przysłony)
zwiększa się (jasność przysłony jest mniejsza)
w miarę zmniejszania odległości ostrzenia
(zwiększania powiększenia). Nie ma to praktycznie
wpływu na ekspozycję, gdy użytkownik wykonuje
zdjęcia standardowe. Jednak w przypadku
fotografii zbliżeniowej (makrofotografii) zmiana
efektywnej wartości przysłony zyskuje znaczenie.
Podczas ustalania ekspozycji z zastosowaniem
miernika ręcznego należy posłużyć się
następującym współczynnikiem ekspozycji.
Powiększenie
Odległość ostrzenia (m)
Efektywna wartość
przysłony
Współczynnik
ekspozycji (stopnie)*
1:5
0,27
1:3
0,20
1:2
0,17
2,1
2,2
2,4
+1/3
+1/2
+2/3
+1/2
+1
+1
* Górne wartości: 1/3 stopnia. Dolne wartości: 1/2 stopnia.
zzWarunki, w których znajduje się fotografowany
obiekt, są bardzo ważne podczas ustalania
prawidłowego poziomu ekspozycji dla zdjęć
zbliżeniowych (makro).
Z tego względu w trakcie fotografowania zaleca
się możliwie jak najczęstsze zmienianie poziomu
ekspozycji lub sprawdzanie obrazów na monitorze
LCD aparatu przed wykonaniem zdjęcia.
zzW przypadku fotografii zbliżeniowej (makro)
zaleca się skorzystanie z trybu preselekcji
przysłony (Av) lub ręcznej regulacji ekspozycji
(M), w których łatwiej jest dostosować głębię
ostrości i ekspozycję.
POL-11
7. Osłona (sprzedawana osobno)
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje
niechciane światło i chroni przednią część
obiektywu przed deszczem, śniegiem i kurzem.
8. Filtry (sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
na czole obiektywu lub z przodu osłony można
montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed zamocowaniem lub zdjęciem filtra należy
wyłączyć aparat.
Osłonę należy przykręcić w prawidłowy sposób
do czoła obiektywu.
zzJeżeli osłona nie zostanie poprawnie
zamocowana, może występować winietowanie
(zaciemnienie brzegów obrazu).
zzPrzed zamocowaniem lub zdjęciem osłony
należy wyłączyć aparat.
POL-12
9. Obiektywy zbliżeniowe (sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego
250D/500D umożliwia fotografowanie
zbliżeniowe. Zapewnia on następujące
poziomy powiększenia.
zz 250D: od 0,14 do 0,62x
zz 500D: od 0,07 do 0,56x
zzW celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z trybu MF.
POL-13
10. Lampa błyskowa do makrofotografii (sprzedawana osobno)
zzInformacje na temat korzystania z lamp
MR-14EX II i MT-26EX-RT można znaleźć
w instrukcji obsługi tych akcesoriów.
• Efektywny zasięg lampy błyskowej
(Informacje pomocnicze)
ISO100
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.8
Odległość 1:5 1:3 1:2
ostrzenia przy 0,27 0,20 0,17
powiększeniu
(m)
Przysłona
zzW przypadku jednoczesnego korzystania
z lampy błyskowej do makrofotografii i filtra
należy zamocować głowicę lampy do
obiektywu, a filtr do gwintu do mocowania
filtrów znajdującego się na czole obiektywu.
zzGdy filtr jest zamocowany do lampy błyskowej
do makrofotografii, czoło obiektywu i filtr stykają
się, co utrudnia regulację ostrości. Może to
również spowodować uszkodzenie filtra lub
awarię obiektywu.
■ Gdy używana jest lampa MR-14EX II
↑
Lampa błyskowa Macro Ring Lite MR-14EX II lub
lampa błyskowa Macro Twin Lite MT-26EX-RT
umożliwia fotografowanie z użyciem błysku przy
powiększeniu wynoszącym nawet 0,5x w trybie
automatyki błysku E-TTL II.
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.8
ISO400
1:5 1:3 1:2
0,27 0,20 0,17
:E
fektywny
zasięg
lampy
błyskowej
(błysk
z obu
stron)
■ Gdy używana jest lampa MT-26EX-RT
Zasięg lampy błyskowej MT-26EX-RT zależy
w dużej mierze od pozycji głowicy lampy.
zzW przypadku nadmiernej ekspozycji należy
skorzystać z filtra dyfuzyjnego, zmniejszyć
wartość ustawienia czułości ISO lub zmniejszyć
otwór przysłony.
POL-14
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość ostrzenia
Maksymalne powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
35mm F1.8
11 elementów w 9 grupach
f/22
W poziomie: 54°, w pionie: 38°, po przekątnej: 63°
0,17 m
0,5x
Około 72 x 48 mm (odległość 0,17 m)
52 mm
74,4 x 62,8 mm
Ok. 305 g
EW-52 (sprzedawana osobno)
E-52 II
LP1016 (sprzedawana osobno)
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej
krawędzi. Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 23,9 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-15
CEL-SX5LA2G0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising