Canon | RF 28-70mm f/2L USM | User manual | Canon RF 28-70mm f/2L USM User manual

Canon RF 28-70mm f/2L USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF28-70mm F2 L USM firmy
Canon jest standardowym obiektywem
zmiennoogniskowym z dużą przysłoną
przeznaczonym do użytku z aparatami EOS R.
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy
dbać o to, aby były one ściśle przestrzegane
w celu uniknięcia narażenia użytkownika i innych
osób na niebezpieczeństwo oraz odniesienia
przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
śmiercią lub odniesieniem
poważnych obrażeń.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
odniesieniem obrażeń.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
zz Nie wkładać rąk ani palców do produktu.
Może to skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które mogą
skutkować uszkodzeniem mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Pierścień zmiany
ogniskowej (→ 6)
Mocowanie osłony (→ 9)
Wskaźnik pozycji
powiększenia (→ 6)
Gwint mocujący filtry
(→ 10)
Dźwignia blokady
pierścienia zmiany
ogniskowej
(→ 7)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Pierścień kontroli (→ 8)
Pierścień ostrości (→ 6)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektywem w lewo,
jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania
obiektywu na aparacie. Gdy obiektywu nie będzie
można już obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec zarysowaniu
powierzchni obiektywu i styków. Podczas
mocowania dekla przeciwkurzowego należy
upewnić się, że wskaźniki mocowania na obiektywie
i deklu przeciwkurzowym są wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
zzMocowanie obiektywu zabezpieczono
pierścieniem gumowym w celu zagwarantowania
lepszej ochrony przed kurzem i wodą. Pierścień
gumowy może powodować niewielkie otarcia
wokół mocowania obiektywu na aparacie, nie
ma to jednak wpływu na jakość użytkowania.
zzPierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon. (usługa płatna)
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości 3. Zmiana ogniskowej
Przełącznik trybu ostrości
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF), należy
ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji ostrości (MF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji MF
i wyregulować ostrość, obracając pierścieniem ostrości.
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień zmiany
ogniskowej na obiektywie.
zzNależy pamiętać, aby ukończyć zmienianie ogniskowej
przed rozpoczęciem regulacji ostrości. Zmiana
ogniskowej po wyregulowaniu ostrości może wpłynąć
na ustawioną ostrość.
zzSzybkie obracanie pierścieniem ostrości może spowodować,
że ostrość zostanie ustawiona z opóźnieniem.
zzPierścień ostrości obiektywu jest elementem elektronicznym.
zzGdy jako działanie AF wybrano ustawienie [ONE SHOT],
po zakończeniu automatycznej regulacji ostrości można
dokonać regulacji ręcznej poprzez kontynuowanie naciskania
spustu migawki do połowy. (pełnoczasowa ręczna regulacja
ostrości) Wymagana jest jednak zmiana ustawień aparatu.
POL-6
4. Blokowanie pierścienia zmiany ogniskowej
Pierścień zmiany ogniskowej można zablokować, tak aby dla obiektywu stale ustawiona była najkrótsza ogniskowa.
Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik nosi aparat na pasku, gdyż zapobiega wysuwaniu się obiektywu.
1
Obróć pierścień zmiany
ogniskowej, aby
ustawić go w położeniu
odpowiadającemu
najszerszemu kątowi
(28 mm).
2 Przesuń dźwignię blokady
pierścienia zmiany
ogniskowej w kierunku
wskazanym przez strzałkę.
zz Aby zwolnić blokadę pierścienia
zmiany ogniskowej, przesuń
dźwignię blokady pierścienia
zmiany ogniskowej w kierunku
przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę.
zz Pierścień zmiany ogniskowej można zablokować tylko po ustawieniu go
w położeniu odpowiadającemu najszerszemu kątowi.
POL-7
5. Pierścień kontroli
Do pierścienia kontroli można przypisać często
używane funkcje aparatu, takie jak ustawienia
czasu naświetlania i przysłony.
zzOdgłos klikania pierścienia kontroli może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon. (usługa płatna)
Pierścień kontroli
Klikanie pierścienia kontroli pozwala
użytkownikowi oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia kontroli można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia kontroli mogą
zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
POL-8
6. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji akcesorium
Czerwona kropka
Przycisk
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji akcesorium
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji zablokowania
● Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracać osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
● Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku osłony,
a następnie obracać ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej oznaczenie
pozycji akcesorium wyrówna się z czerwoną kropką
umieszczoną z przodu obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można
umieścić na obiektywie odwrotnie.
zz Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów obrazu).
zzPodczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli
użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-9
7. Filtry (sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć osłonę.
POL-10
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
28-70mm f/2
19 elementów w 13 grupach
f/22
W poziomie: 65°- 29°, w pionie: 46°- 19°30′,
Kąt widzenia
po przekątnej: 75°- 34°
Minimalna odległość ostrzenia 0,39 m
Maksymalne powiększenie
0,18x (ogniskowa 70 mm)
Pole widzenia
Ok. 388 x 253 – 202 x 134 mm (odległość 0,39 m)
Średnica filtra
95 mm
Maksymalna średnica i długość 103,8 x 139,8 mm
Masa
Ok. 1430 g
Osłona
EW-103
Dekiel na obiektyw
E-95
Pokrowiec
LP1424
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania do przedniej krawędzi obiektywu.
Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,4 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Obiektywu zbliżeniowego 250D/500D nie można zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar nie
pasuje on do obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-11
CEL-SX5KA2G0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising