Canon | RF 15-35mm F2.8 L IS USM | User manual | Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM User manual

Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF15-35mm F2.8 L IS USM
firmy Canon jest standardowym obiektywem
zmiennoogniskowym przeznaczonym do użytku
z aparatami EOS R.
zzSkrót „IS” oznacza Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu).
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy
dbać o to, aby były one ściśle przestrzegane
w celu uniknięcia narażenia użytkownika i innych
osób na niebezpieczeństwo oraz odniesienia
przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych
obrażeń.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
zz Nie wkładać rąk ani palców do produktu. Może
to skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Pierścień zmiany ogniskowej (→ 6)
Wskaźnik pozycji powiększenia (→ 6)
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Mocowanie osłony
(→ 10)
Gwint mocujący
filtry (→ 11)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Pierścień sterowania (→ 7)
Pierścień ostrości (→ 6)
Przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) (→ 8)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania
obiektywu na obiektywie i aparacie, a następnie
obracać obiektyw w prawo aż do usłyszenia
kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektyw w lewo, jednocześnie
przytrzymując przycisk zwalniania obiektywu na
aparacie. Gdy obiektywu nie będzie można już
obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem obiektywu
należy ustawić przełącznik zasilania aparatu w
pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec zarysowaniu
powierzchni obiektywu i styków. Podczas
mocowania dekla przeciwkurzowego należy
upewnić się, że wskaźniki mocowania na obiektywie
i deklu przeciwkurzowym są wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców, połączenie
może być nieprawidłowe lub może pojawić się
korozja, co z kolei może skutkować nieprawidłowym
działaniem. Zabrudzone styki należy wyczyścić
miękką ściereczką.
zzMocowanie obiektywu zabezpieczono pierścieniem
gumowym w celu zagwarantowania lepszej ochrony
przed kurzem i wodą. Pierścień gumowy może
powodować niewielkie otarcia wokół mocowania
obiektywu na aparacie, nie ma to jednak wpływu na
jakość użytkowania.
zzPierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon (usługa płatna).
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości
3. Zmiana ogniskowej
Przełącznik trybu ostrości
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF), należy
ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji ostrości (MF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji MF
i wyregulować ostrość, obracając pierścieniem ostrości.
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
zzNależy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji ostrości.
Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu ostrości
może wpłynąć na ustawioną ostrość.
zzSzybkie obracanie pierścienia zmiany ogniskowej
może spowodować tymczasową utratę ostrości.
zz Szybkie obracanie pierścieniem ostrości może
spowodować, że ostrość zostanie ustawiona z opóźnieniem.
zz Pierścień ostrości obiektywu jest elementem elektronicznym.
zz Ręczne ustawianie ostrości jest możliwe nawet wtedy,
gdy przełącznik trybu ostrości jest ustawiony w pozycji AF
(pełnoczasowa ręczna regulacja ostrości). Wymagana jest jednak
zmiana ustawień aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
POL-6
4. Pierścień sterowania
Do pierścienia sterowania można przypisać
często używane funkcje aparatu, takie jak
ustawienia czasu naświetlania i przysłony.
Pierścień sterowania
Klikanie pierścienia sterowania pozwala
użytkownikowi oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia sterowania można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia sterowania
mogą zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
zzOdgłos klikania pierścienia sterowania może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon (usługa płatna).
POL-7
5. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Ta funkcja zapewnia stabilizację obrazu
odpowiednio do warunków fotografowania (na
przykład fotografowania obiektów nieruchomych
i wykonywania ujęć panoramicznych).
Aby skorzystać z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić przełącznik
systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
w pozycji ON.
zz Aby wyłączyć funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić
przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek
ruchu fotografowanego obiektu.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
może nie działać w pełni poprawnie w przypadku
fotografowania z pojazdu lub środka transportu,
w którym występują gwałtowne wstrząsy.
zzW przypadku korzystania ze statywu zaleca się
ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzNawet gdy używany jest monopod, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa tak samo
wydajnie jak podczas fotografowania z ręki.
Jednak zależnie od warunków fotografowania
działanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może nie być równie efektywne.
zzPodczas fotografowania nieruchomego obiektu
zapewnia ona korekcję drgań aparatu we
wszystkich kierunkach.
zzW przypadku wykonywania kilku kolejnych zdjęć
w orientacji poziomej korygowane są pionowe
drgania aparatu, natomiast gdy wykonywanych
jest kilka kolejnych zdjęć w orientacji pionowej
zmniejszane są poziome drgania aparatu.
POL-8
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu jest przeznaczona do stosowania podczas
fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
zz W przypadku
wykonywania zdjęć
panoramicznych
pojazdów, pociągów
itp.
zz W częściowo zacienionych miejscach, na
przykład w pomieszczeniach lub na zewnątrz
w orze nocnej.
zz W miejscach, w których nie należy korzystać
z lampy błyskowej, na przykład w muzeach
i teatrach.
zz W przypadku fotografowania w miejscu, które
nie gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej
równowagi.
zz W sytuacjach, w których ustawienie krótkiego
czasu naświetlania nie jest możliwe.
POL-9
6. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji akcesorium
Czerwona kropka
Przycisk
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji akcesorium
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji zablokowania
Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracać osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku osłony,
a następnie obracać ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej oznaczenie
pozycji akcesorium wyrówna się z czerwoną kropką
umieszczoną z przodu obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można umieścić
na obiektywie odwrotnie.
zzJeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów
obrazu).
zzPodczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli
użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-10
7. Filtry (sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć
osłonę.
POL-11
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość ostrzenia
Maksymalne powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
15-35mm f/2.8
16 elementów w 12 grupach
f/22
W poziomie: 100° 25’– 54°, W pionie: 77° 20’– 38°,
Po przekątnej: 110° 30’– 63°
0,28 m
0,21x (przy 35 mm)
Ok. 362 x 235 – 164 x 110 mm (odległość 0,28 m)
82 mm
Około 88,5 x 126,8 mm
Ok. 840 g
EW-88F
E-82 II
LP1222
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej
krawędzi. Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,0 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Obiektywu zbliżeniowego 250D/500D nie można zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar nie
pasuje on do obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-12
CEL-SX8MA2G0
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising