Canon | RF 85mm f/1.2 L USM | User manual | Canon RF 85mm f/1.2 L USM User manual

Canon RF 85mm f/1.2 L USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF85mm F1.2 L USM firmy
Canon jest średnim teleobiektywem z dużą
przysłoną przeznaczonym do użytku
z aparatami EOS R.
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego można
znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie, że aparat
jest używany w sposób bezpieczny. Należy uważnie
się z nimi zapoznać. Należy dbać o to, aby były one
ściśle przestrzegane w celu uniknięcia narażenia
użytkownika i innych osób na niebezpieczeństwo oraz
odniesienia przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych obrażeń
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu, gdzie
będzie wystawiony na bezpośrednie działanie światła
słonecznego bez założonego dekla na obiektyw.
Takie postępowanie może spowodować skupienie
promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem mienia
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach, gdzie
będzie narażony na działanie bardzo wysokich lub
niskich temperatur. Dotknięcie produktu może wtedy
skutkować odniesieniem oparzeń lub innych obrażeń.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować, że
produkt przestanie działać prawidłowo.
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji, w
której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Pierścień ostrości (→ 6)
Mocowanie osłony (→ 8)
Gwint mocujący filtry
(→ 9)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Pierścień kontroli (→ 7)
Przełącznik wyboru zakresu
odległości regulacji ostrości (→ 7)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania
obiektywu
Dekiel
przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektywem w lewo, jednocześnie
przytrzymując przycisk zwalniania obiektywu na
aparacie. Gdy obiektywu nie będzie można już
obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy upewnić się, że wskaźniki mocowania
na obiektywie i deklu przeciwkurzowym są
wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
zzMocowanie obiektywu zabezpieczono
pierścieniem gumowym w celu zagwarantowania
lepszej ochrony przed kurzem i wodą. Pierścień
gumowy może powodować niewielkie otarcia
wokół mocowania obiektywu na aparacie, nie
ma to jednak wpływu na jakość użytkowania.
zzPierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon. (usługa płatna)
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości
Przełącznik trybu ostrości
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
zzSzybkie obracanie pierścieniem ostrości może
spowodować, że ostrość zostanie ustawiona
z opóźnieniem.
zzPierścień ostrości obiektywu jest elementem
elektronicznym.
zzGdy jako działanie AF wybrano ustawienie [ONE
SHOT], po zakończeniu automatycznej regulacji
ostrości można dokonać regulacji ręcznej
poprzez kontynuowanie naciskania spustu
migawki do połowy. (pełnoczasowa ręczna
regulacja ostrości)
Wymagana jest jednak zmiana ustawień
aparatu.
POL-6
3. Ustawianie zakresu
odległości regulacji ostrości
4. Pierścień kontroli
Do pierścienia kontroli można przypisać często
używane funkcje aparatu, takie jak ustawienia
czasu naświetlania i przysłony.
Przełącznik wyboru zakresu odległości regulacji ostrości
Zakres odległości regulacji ostrości można
ustawić za pomocą przełącznika. Ustawienie
odpowiedniego zakresu odległości regulacji
ostrości skraca rzeczywisty czas automatycznej
regulacji ostrości.
Zakres odległości regulacji ostrości
1. FULL (0,85 m - ∞)
2. 1,5 m - ∞
Pierścień kontroli
Klikanie pierścienia kontroli pozwala użytkownikowi
oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu z pierścienia
kontroli można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia kontroli mogą
zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
zzOdgłos klikania pierścienia kontroli może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon. (usługa płatna)
POL-7
5. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona
kropka
Przycisk
Czerwona
kropka
Oznaczenie pozycji
zablokowania
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji
akcesorium
● Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracać osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
● Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku
osłony, a następnie obracać ją w kierunku
wskazanym przez strzałkę, aż znajdujące się
na niej oznaczenie pozycji akcesorium wyrówna
się z czerwoną kropką umieszczoną z przodu
obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można umieścić
na obiektywie odwrotnie.
zzJeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów
obrazu).
zzPodczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli
użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-8
6. Filtry (sprzedawane oddzielnie)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć
osłonę.
POL-9
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość ostrzenia
Maksymalne powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
85mm f/1.2
13 elementów w 9 grupach
f/16
Poziomo: 24°, pionowo: 16°, po przekątnej: 28° 30′
0,85 m
0,12x
Około 285 x 190 mm (odległość 0,85 m)
82 mm
103,2 x 117,3 mm
Ok. 1195 g
ET-89
E-82 II
LP1424
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej
krawędzi. Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,0 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Obiektywu zbliżeniowego nie można zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar nie pasuje on
do obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-10
CEL-SX7ZA2G0
0319Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising