Canon | RF 24-70mm F2.8 L IS USM | User manual | Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM User manual

Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF24-70mm F2.8 L IS USM
firmy Canon jest standardowym obiektywem
zmiennoogniskowym przeznaczonym do użytku
z aparatami EOS R.
zzSkrót „IS” oznacza Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu).
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie, że aparat
jest używany w sposób bezpieczny. Należy uważnie
się z nimi zapoznać. Należy dbać o to, aby były one
ściśle przestrzegane w celu uniknięcia narażenia
użytkownika i innych osób na niebezpieczeństwo oraz
odniesienia przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych obrażeń.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu, gdzie
będzie wystawiony na bezpośrednie działanie światła
słonecznego bez założonego dekla na obiektyw.
Takie postępowanie może spowodować skupienie
promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach, gdzie
będzie narażony na działanie bardzo wysokich lub
niskich temperatur. Dotknięcie produktu może wtedy
skutkować odniesieniem oparzeń lub innych obrażeń.
zz Nie wkładać rąk ani palców do produktu. Może
to skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Pierścień zmiany ogniskowej (→ 6)
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Wskaźnik pozycji
powiększenia (→ 6)
Mocowanie osłony
(→ 11)
Dźwignia blokady
pierścienia zmiany
ogniskowej (→ 7)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Gwint mocujący filtry
(→ 12)
Pierścień sterowania
(→ 8)
Pierścień ostrości (→ 6)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (→ 9)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektyw w lewo, jednocześnie
przytrzymując przycisk zwalniania obiektywu na
aparacie. Gdy obiektywu nie będzie można już
obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zz Po odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec zarysowaniu
powierzchni obiektywu i styków. Podczas
mocowania dekla przeciwkurzowego należy
upewnić się, że wskaźniki mocowania na obiektywie
i deklu przeciwkurzowym są wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
zzMocowanie obiektywu zabezpieczono
pierścieniem gumowym w celu zagwarantowania
lepszej ochrony przed kurzem i wodą. Pierścień
gumowy może powodować niewielkie otarcia
wokół mocowania obiektywu na aparacie,
nie ma to jednak wpływu na jakość użytkowania.
zzPierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon (usługa płatna).
POL-5
2. Ustawianie trybu
regulacji ostrości
3. Zmiana ogniskowej
Przełącznik trybu ostrości
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF), należy
ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji ostrości (MF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji MF
i wyregulować ostrość, obracając pierścieniem ostrości.
zzNależy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji ostrości.
Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu ostrości
może wpłynąć na ustawioną ostrość.
zzSzybkie obracanie pierścienia zmiany ogniskowej
może spowodować tymczasową utratę ostrości.
zz Szybkie obracanie pierścieniem ostrości może spowodować,
że ostrość zostanie ustawiona z opóźnieniem.
zz Pierścień ostrości obiektywu jest elementem elektronicznym.
zz Ręczne ustawianie ostrości jest możliwe nawet wtedy,
gdy przełącznik trybu ostrości jest ustawiony w pozycji
AF (pełnoczasowa ręczna regulacja ostrości). Wymagana
jest jednak zmiana ustawień aparatu. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
POL-6
4. Blokowanie pierścienia zmiany ogniskowej
Pierścień zmiany ogniskowej można zablokować, tak aby dla obiektywu stale ustawiona była najkrótsza ogniskowa.
Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik nosi aparat na pasku, gdyż zapobiega wysuwaniu się obiektywu.
1
Obróć pierścień zmiany
ogniskowej, aby ustawić
go w położeniu
odpowiadającemu
najszerszemu kątowi
(24 mm).
2 Przesuń dźwignię
blokady pierścienia
zmiany ogniskowej
w kierunku wskazanym
przez strzałkę.
zzAby zwolnić blokadę
pierścienia zmiany ogniskowej,
przesuń dźwignię blokady
pierścienia zmiany ogniskowej
w kierunku przeciwnym do
wskazywanego przez strzałkę.
zzPierścień zmiany ogniskowej można zablokować tylko po ustawieniu
go w położeniu odpowiadającemu najszerszemu kątowi.
POL-7
5. Pierścień sterowania
Do pierścienia sterowania można przypisać
często używane funkcje aparatu, takie jak
ustawienia czasu naświetlania i przysłony.
Pierścień sterowania
Klikanie pierścienia sterowania pozwala
użytkownikowi oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia sterowania można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
zzW niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia sterowania
mogą zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
zzOdgłos klikania pierścienia sterowania może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon (usługa płatna).
POL-8
6. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Ta funkcja zapewnia stabilizację obrazu
odpowiednio do warunków fotografowania
(na przykład fotografowania obiektów
nieruchomych i wykonywania ujęć
panoramicznych).
Aby skorzystać z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić przełącznik
systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
w pozycji ON.
zz Aby wyłączyć funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić
przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek
ruchu fotografowanego obiektu.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
może nie działać w pełni poprawnie w przypadku
fotografowania z pojazdu lub środka transportu,
w którym występują gwałtowne wstrząsy.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa przez około dwie sekundy po wyłączeniu
aparatu. Nie wolno odłączać obiektywu przed
upływem tego czasu. Takie postępowanie może
skutkować wadliwym działaniem obiektywu.
zzW przypadku korzystania ze statywu zaleca się
ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzNawet gdy używany jest monopod, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa tak samo
wydajnie jak podczas fotografowania z ręki.
Jednak zależnie od warunków fotografowania
działanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może nie być równie efektywne.
zz Podczas fotografowania nieruchomego obiektu zapewnia
ona korekcję drgań aparatu we wszystkich kierunkach.
zzW przypadku wykonywania kilku kolejnych zdjęć
w orientacji poziomej korygowane są pionowe
drgania aparatu, natomiast gdy wykonywanych
jest kilka kolejnych zdjęć w orientacji pionowej
zmniejszane są poziome drgania aparatu.
POL-9
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu jest przeznaczona do stosowania
podczas fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
zz W przypadku
wykonywania zdjęć
panoramicznych
pojazdów,
pociągów itp.
zz W częściowo zacienionych miejscach,
na przykład w pomieszczeniach lub na
zewnątrz w porze nocnej.
zz W miejscach, w których nie należy korzystać
z lampy błyskowej, na przykład w muzeach
i teatrach.
zz W przypadku fotografowania w miejscu, które
nie gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej
równowagi.
zz W sytuacjach, w których ustawienie krótkiego
czasu naświetlania nie jest możliwe.
POL-10
7. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji akcesorium
Czerwona kropka
Przycisk
Czerwona kropka
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji akcesorium Oznaczenie pozycji zablokowania
Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracać osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku osłony,
a następnie obracać ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej oznaczenie
pozycji akcesorium wyrówna się z czerwoną kropką
umieszczoną z przodu obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można
umieścić na obiektywie odwrotnie.
zz Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów obrazu).
zzPodczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę.
Jeżeli użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-11
8. Filtry (sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr naraz.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć osłonę.
POL-12
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość
ostrzenia
Maksymalne powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica
i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
24-70mm f/2.8
21 elementów w 15 grupach
f/22
W poziomie: 74°–29°, W pionie: 53°–19° 30’, Po przekątnej: 84°–34°
0,21 m (przy 24 mm), 0,38 m (przy 70 mm)
0,24x (przy 24 mm), 0,30x (przy 32 mm), 0,22x (przy 70 mm)
Około 157 x 103 mm (przy 24 mm, 0,21 m)
Około 158 x 106 mm (przy 70 mm, 0,38 m)
82 mm
Około 88,5 x 125,7 mm
Ok. 900 g
EW-88E
E-82II
LP1222
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej krawędzi.
Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,0 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Obiektywu zbliżeniowego 250D/500D nie można zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar nie
pasuje on do obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-13
CEL-SX8LA2G0
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising