Canon | RF 50mm F1.2 L USM | User manual | Canon RF 50mm F1.2 L USM User manual

Canon RF 50mm F1.2 L USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF50mm F1.2 L USM firmy
Canon jest standardowym obiektywem
z dużą przysłoną przeznaczonym do użytku
z aparatami EOS R.
●●
Skrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy
dbać o to, aby były one ściśle przestrzegane
w celu uniknięcia narażenia użytkownika i innych
osób na niebezpieczeństwo oraz odniesienia
przez nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych
obrażeń.
Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
●●
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić
do utraty wzroku.
Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
●●
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować odniesieniem
obrażeń.
Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
●●
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
Przestroga
Szczegółowe informacje na temat
niebezpiecznych sytuacji, które
mogą skutkować uszkodzeniem
mienia.
Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
●●
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
Obiektyw wymaga zamocowania filtrów firmy Canon
●●
w celu zagwarantowania optymalnego działania
ochrony przed kurzem i wodą.
W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
●●
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw
jest przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
Należy zapoznać się również z wszelkimi
●●
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Pierścień ostrości (→ 6)
Mocowanie osłony (→ 8)
Gwint mocujący
filtry (→ 9)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Pierścień kontroli (→ 7)
Przełącznik wyboru zakresu odległości
regulacji ostrości (→ 7)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
●●
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu Dekiel przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
Należy obracać obiektywem w lewo,
jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania
obiektywu na aparacie. Gdy obiektywu nie
będzie można już obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
●●
Przed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
●●
Przed odłączeniem obiektywu od aparatu
należy zamocować dekiel na obiektyw.
●●
Po odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy upewnić się, że wskaźniki mocowania
na obiektywie i deklu przeciwkurzowym są
wyrównane.
●●
Jeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
●●
Mocowanie obiektywu zabezpieczono
pierścieniem gumowym w celu zagwarantowania
lepszej ochrony przed kurzem i wodą. Pierścień
gumowy może powodować niewielkie otarcia
wokół mocowania obiektywu na aparacie, nie
ma to jednak wpływu na jakość użytkowania.
●●
Pierścienie gumowe można wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon. (usługa płatna)
POL-5
2. Ustawianie trybu regulacji ostrości
Przełącznik trybu ostrości
Pierścień ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
●●
Szybkie obracanie pierścieniem ostrości może
spowodować, że ostrość zostanie ustawiona
z opóźnieniem.
●●
Pierścień ostrości obiektywu jest elementem
elektronicznym.
●●
Gdy jako działanie AF wybrano ustawienie
[ONE SHOT], po zakończeniu automatycznej
regulacji ostrości można dokonać regulacji
ręcznej poprzez kontynuowanie naciskania
spustu migawki do połowy. (pełnoczasowa
ręczna regulacja ostrości) Wymagana jest
jednak zmiana ustawień aparatu.
POL-6
3. Ustawianie zakresu
odległości regulacji
ostrości
Przełącznik wyboru zakresu
odległości regulacji ostrości
Zakres odległości regulacji ostrości można
ustawić za pomocą przełącznika. Ustawienie
odpowiedniego zakresu odległości regulacji
ostrości skraca rzeczywisty czas automatycznej
regulacji ostrości.
Zakres odległości regulacji ostrości
1. FULL (0,4 m - ∞)
2. 0,8 m - ∞
4. Pierścień kontroli
Do pierścienia kontroli można przypisać często
używane funkcje aparatu, takie jak ustawienia
czasu naświetlania i przysłony.
Pierścień kontroli
Klikanie pierścienia kontroli pozwala użytkownikowi
oszacować, o ile został obrócony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia kontroli można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
●●
W niektórych przypadkach dźwięki generowane
podczas korzystania z pierścienia kontroli mogą
zostać zarejestrowane w czasie filmowania.
●●
Odgłos klikania pierścienia kontroli może
zostać wyłączony przez pracownika punktu
serwisowego firmy Canon. (usługa płatna)
POL-7
5. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona
kropka
Przycisk
Czerwona kropka
Czerwona
kropka
Oznaczenie pozycji akcesorium Oznaczenie pozycji zablokowania
● Mocowanie osłony
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej
kropki znajdującej się z przodu obiektywu,
a następnie obracać osłonę w kierunku
wskazanym przez strzałkę aż do usłyszenia
odgłosu kliknięcia.
● Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku
osłony, a następnie obracać ją w kierunku
wskazanym przez strzałkę, aż znajdujące się
na niej oznaczenie pozycji akcesorium wyrówna
się z czerwoną kropką umieszczoną z przodu
obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można
umieścić na obiektywie odwrotnie.
●●
Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie
brzegów obrazu).
●●
Podczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli
użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-8
6. Filtry
(sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
●●
W celu zagwarantowania optymalnego
działania ochrony przed kurzem i wodą
wymagane jest zamocowanie filtrów firmy
Canon (filtr Canon PROTECT itd.).
●●
Można zamocować tylko jeden filtr naraz.
●●
Jeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego
filtra polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
●●
Przed wyregulowaniem filtra należy
zdjąć osłonę.
7. Obiektywy zbliżeniowe
(sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego 500D
umożliwia fotografowanie zbliżeniowe.
Akcesorium to zapewnia powiększenie z zakresu
od 0,10x do 0,30x.
●●
Obiektywu zbliżeniowego 250D nie można
zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar
nie pasuje on do obiektywu.
●●
W celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z trybu MF.
POL-9
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór
przysłony
Kąt widzenia
Minimalna odległość
ostrzenia
Maksymalne
powiększenie
Pole widzenia
Średnica filtra
Maksymalna średnica
i długość
Masa
Osłona
Dekiel na obiektyw
Pokrowiec
50mm f/1.2
15 elementów w 9 grupach
f/16
W poziomie: 40°, w pionie: 27°, po przekątnej: 46°
0,4 m
0,19x
Około 186 x 123 mm (odległość 0,4 m)
77 mm
89,8 x 108 mm
Ok. 950 g
ES-83
E-77 II
LP1319
●●
Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej krawędzi.
Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,2 mm.
●●
Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
●●
Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
●●
Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-10
CEL-SX5HA2G0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising