Canon | Zoemini C | User manual | Canon Zoemini C User manual

Canon Zoemini C User manual
Aparat natychmiastowy z drukarką
Instrukcja użytkownika
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
s. 3
PRZEGLĄD
s. 4
Zawartość opakowania
Budowa produktu
KONFIGURACJA
s. 5-8
Ładowanie
Ładowanie papieru
Pamięć zewnętrzna
UŻYTKOWANIE
s. 9-12
Włączanie / Wyłączanie
Robienie zdjęć
Wizjer
Format obrazu
Drukowanie i ponowny wydruk
Kontrolka LED
Rozwiązywanie problemów
DANE TECHNICZNE
s. 13
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZAPOZNAJ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z poniższą instrukcją i informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Informacje prawne i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w arkuszu
Informacje prawne i bezpieczeństwo, który znajduje się w zestawie z urządzeniem.
RMN : PP3001
Oficjalny numer identyfikacyjny modelu jest nadawany na potrzeby identyfikacyjne zgodnie z
obowiązującymi przepisami
OSTRZEŻENIE
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Niewłaściwe używanie
tego produktu może doprowadzić do uduszenia lub być przyczyną wypadku.
• Natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w razie pojawienia się dymu lub
dziwnego zapachu bądź zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia.
• Przez wizjer lub obiektyw nie wolno patrzeć na słońce lub jasne światło. Może to
spowodować oślepienie lub problemy z widzeniem.
• Nie wolno uruchamiać lampy błyskowej w pobliżu oczu. Może to być niebezpieczne
dla wzroku.
• Pasek owinięty wokół szyi dziecka może doprowadzić do uduszenia. Jeśli produkt jest
wyposażony w przewód zasilający, nieumyślne owinięcie przewodu wokół szyi dziecka
może doprowadzić do uduszenia.
• Urządzenie należy wyłączyć w miejscach, w których korzystanie z aparatu jest zabronione.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać działanie instrumentów
elektronicznych oraz innych urządzeń. Zachować należytą ostrożność podczas używania
produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone,
np. w samolotach i placówkach medycznych.
OSTRZEŻENIE
• W przypadku używania w skrajnych warunkach pogodowych drukarka może nie działać.
Przed próbą wykonania kolejnego wydruku należy odczekać, aż temperatura urządzenia
osiągnie zalecaną wartość roboczą z zakresu od 15 do 32°C.
• Urządzenie należy ładować w zalecanej temperaturze z zakresu od 15 do 32°C.
• Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie należy czyścić
produktu nawilżoną szmatką i płynami wytwarzającymi opary, np. rozcieńczalnikiem do
farb.
• W celu zapobiegnięcia wniknięciu pyłu i innych cząsteczek do wnętrza urządzenia
należy otwierać górną pokrywę tylko, gdy jest to konieczne.
• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dealerem, u którego
zostało zakupione, albo pomocą techniczną firmy Canon pod adresem
https://www.canon.pl/support.
• Nie należy nigdy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur albo
bezpośredniego źródła ciepła ani też utylizować poprzez spalenie.
• Zakłócenia elektromagnetyczne i wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować
awarię urządzenia lub utratę bądź modyfikację jego pamięci. W takim przypadku należy
użyć szpilki lub podobnego przedmiotu do naciśnięcia przycisku resetowania
znajdującego się na spodzie urządzenia.
3
PRZEGLĄD
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
ZINK
Paper
Aparat
Skrócona
natychmiastowy instrukcja obsługi
z drukarką
Arkusz Informacje
prawne
i bezpieczeństwo
Przewód USB
Opakowanie Pasek na rękę
papieru
fotograficznego
CANON ZINK™
(10 arkuszy)
BUDOWA PRODUKTU
1
2
9
4
5
3
4
7
6
8
13
12
9
11
16 15
10
17
14
1 Obiektyw aparatu
10 Głośnik
2 Lusterko do selfie
11 Pokrywa drukarki
3 Gniazdo wyjścia wydrukuwydruków
12 Przycisk formatu obrazu
4 Otwór na pasek
13 Przycisk ponownego drukowania
5 Lampa błyskowa
14 Port microUSB
6 Kontrolka LED stanu
15 Kontrolka LED stanu ładowania
7 Przycisk zasilania
8 Spust migawki
9 Wizjer
16 Gniazdo karty microSD (do 256 GB)
17 Przycisk resetowania
* Aby zresetować urządzenie, naciśnij za
pomocą szpilki.
4
KONFIGURACJA
ŁADOWANIE
Kontrolka LED
stanu ładowania
Ładowanie : Czerwony
Pełny : Zielony
Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator. Przed rozpoczęciem
użytkowania należy w pełni naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla
USB.
1 Umieść mniejszą końcówkę dołączonego przewodu USB w urządzeniu,
a drugą końcówkę w zasilaczu z portem USB.
2 Kontrolka LED sygnalizująca ładowanie zaświeci się na czerwono, co będzie
oznaczało, że trwa ładowanie.
3 Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka LED zmieni kolor na
zielony.
- Czas pracy może się różnić w zależności od stanu baterii, trybu działania
i warunków otoczenia.
UWAGA
Informacje o przewodzie USB
PODCZAS ŁADOWANIA NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z PRZEWODEM USB
OSTROŻNIE
• Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie.
• Nie należy umieszczać przewodu USB w pobliżu źródła ciepła.
• Nie należy ocierać, uszkadzać, skręcać ani naciągać przewodu.
• Nie należy podłączać przewodu ani go odłączać mokrymi dłońmi.
• Należy unikać użytkowania w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze i warunkach
dużej wilgotności.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód USB od źródła
zasilania.
5
ŁADOWANIE PAPIERU
1 Zdejmij pokrywę, przesuwając ją do przodu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2 Otwórz jedną saszetkę z papierem fotograficznym (10 arkuszy papieru plus
1 niebieski arkusz SMART SHEET™).
Umieść 10 arkuszy papieru fotograficznego i jeden arkusz SMART SHEET™
3 w komorze na papier fotograficzny.
-
Niebieski arkusz SMART SHEET™ należy umieścić pod arkuszami papieru
fotograficznego. Należy pamiętać, aby kod kreskowy arkusza SMART SHEET™
i logo na arkuszach papieru fotograficznego były skierowane w dół.
Załóż górną pokrywę z powrotem na urządzenie. Prawidłowe zamknięcie pokrywy
4 zostanie zasygnalizowane odgłosem kliknięcia.
-
Niebieski arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez
urządzenie w pierwszej kolejności (przed wykonaniem pierwszego wydruku).
6
PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA
Do zapisywania zrobionych zdjęć potrzebna jest zewnętrzna karta MicroSD
(do 256 GB). Obsługiwany jest tylko format FAT16, FAT32 i exFAT.
PRZYGOTOWANIE KARTY PAMIĘCI
Użyj następujących kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
• Karty pamięci MicroSD *1
• Karty pamięci MicroSDHC *1*2
• Karty pamięci MicroSDXC *1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Nie sprawdzono jednak, czy wszystkie karty
pamięci współpracują z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-1.
WKŁADANIE I WYJMOWANIE KARTY MicroSD
•
•
•
•
Włóż kartę MicroSD do gniazda w dolnej części urządzenia. Usłyszysz
delikatne kliknięcie, gdy karta zostanie całkowicie włożona.
Naciśnij górną część karty, aby ją zwolnić. Delikatnie pociągnij, aby całkowicie
wyjąć kartę z urządzenia.
Jeśli wystąpi błąd odczytu/zapisu na karcie MicroSD, wyjmij kartę MicroSD
i uruchom ponownie urządzenie.
Podłącz urządzenie do komputera kablem USB. Kliknij dwukrotnie obraz
dysku zewnętrznego, gdy pojawi się na komputerze, aby wyświetlić i zapisać
7
UWAGA
KONSERWACJA URZĄDZENIA
• Urządzenie należy eksploatować w zalecanych warunkach otoczenia, czyli w
temperaturze od 15 do 32°C oraz przy wilgotności względnej od 40 do 55%.
KORZYSTANIE Z PAPIERU FOTOGRAFICZNEGO
• Do drukarki można załadować maksymalnie 10 arkuszy papieru fotograficznego
ZINK™ i 1 arkusz SMART SHEET™. Nie należy ładować większej liczby
arkuszy, ponieważ może to prowadzić do zacięć papieru lub błędów drukowania.
• W przypadku zacięcia papieru wystarczy WYŁĄCZYĆ, a następnie ponownie
WŁĄCZYĆ drukarkę, aby rozwiązać ten problem automatycznie. Nie należy na
siłę wyciągać papieru.
• Nie należy ciągnąć ani szarpać papieru podczas drukowania.
• W celu uniknięcia uszkodzenia bądź pogięcia papieru należy obchodzić się z
nim ostrożnie.
• Należy uważać, aby nie zabrudzić papieru fotograficznego podczas ładowania
go do drukarki. Zabrudzony lub uszkodzony papier fotograficzny może
spowodować wystąpienie zacięcia papieru lub błędu drukowania.
• Nie należy otwierać nowej saszetki z papierem fotograficznym, jeżeli użytkownik
nie ma zamiaru załadować go do urządzenia.
• Nie należy wystawiać papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i wilgoci.
• Nie należy pozostawiać papieru fotograficznego w miejscu, gdzie wartości
temperatury lub wilgotności nie mieszczą się w zalecanym zakresie wskazanym
na saszetce. Może to prowadzić do pogorszenia jakości drukowanych fotografii.
INFORMACJE O ARKUSZU SMART SHEET™
• Każda saszetka z papierem fotograficznym zawiera 10 arkuszy papieru plus
1 niebieski arkusz SMART SHEET™.
• W celu uzyskania optymalnej jakości drukowania należy załadować do drukarki
arkusz SMART SHEET™ i arkusze papieru fotograficznego pochodzące z tej
samej saszetki. Każdy arkusz SMART SHEET™ jest precyzyjnie „zestrojony”
z arkuszami papieru znajdującymi się w tej samej saszetce.
• Arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez urządzenie
jeszcze przed wykonaniem pierwszego wydruku. Służy to przeczyszczeniu
mechanizmu drukarki i uzyskaniu optymalnej jakości drukowania dla danej,
konkretnej saszetki papieru (10 arkuszy).
• Arkusza SMART SHEET™ nie należy wyrzucać, dopóki nie zostanie zużyte
wszystkie 10 arkuszy papieru fotograficznego zawartych w saszetce. Jeżeli
jakość drukowania nie jest satysfakcjonująca, można ponownie wykorzystać
arkusz SMART SHEET™, o ile użytkownik nadal ma do dyspozycji papier
pochodzący z tej samej saszetki. Wystarczy wsunąć arkusz SMART SHEET™
kodem kreskowym skierowanym w dół pod pozostałe arkusze papieru
fotograficznego.
• Użycie arkusza SMART SHEET™ z innej saszetki może spowodować
pogorszenie jakości drukowania.
8
UŻYTKOWANIE
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
1 Naciśnij przycisk zasilania
i nie zwalniaj
go, dopóki nie zaświeci się kontrolka LED.
2 Gdy kontrolka LED przestanie migać i
zacznie świecić stałym światłem w
kolorze białym, urządzenie jest gotowe
do drukowania.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
, aby wyłączyć urządzenie.
Automatyczne wyłączanie
•
jeśli urządzenie będzie bezczynne przez ok. 5 minut, nastąpi jego
automatyczne wyłączenie. Użytkownik może wznowić pracę urządzenia,
naciskając ponownie przycisk zasilania.
ROBIENIE ZDJĘĆ
1 Przytrzymaj urządzenie, potwierdź
50cm-∞
żądaną kompozycję obrazu.
2 Naciśnij spust migawki
aby zrobić zdjęcie.
,
Jeśli jest to konieczne ze względu na
warunki oświetleniowe.
Użyj odblaskowej płytki obok obiektywu
jako lustra autoportretu w celu wykonania
selfie.
WIZJER
Skomponuj obraz za pomocą znacznika ramki w wizjerze.
50cm - ∞
2x3
2x2
Znacznik ramki 2 x 3
do normalnego
fotografowania z
odległości 1 m – ∞
Znacznik ramki 2 x 2
do normalnego
fotografowania z
odległości 1 m – ∞
9
FORMAT OBRAZU
Użytkownik może za pomocą przycisku
Format obrazu
wybrać pomiędzy
dwoma formatami obrazu — 2x3 i 2x2.
Format obrazu można zmienić w dowolnym
momencie przed zrobieniem zdjęcia.
Gdy format obrazu wynosi 2x2, pusty obszar papieru fotograficznego znajduje
się w innym miejscu. Opiera się on na sposobie trzymania urządzenia.
DRUKOWANIE I PONOWNY WYDRUK
DRUKOWANIE ZDJĘCIA
• Zdjęcie zostanie wydrukowane natychmiast po jego zrobieniu.
• Do wydruku urządzenie może pomieścić maksymalnie 3 zdjęcia naraz.
PONOWNY WYDRUK
ZDJĘCIA
Jeśli po zrobieniu zdjęcia i
wydrukowaniu go chcesz
zduplikować to samo zdjęcie
lub rozprowadzić kilka sztuk
tych samych zdjęć na imprezie,
możesz po prostu nacisnąć
przycisk Drukuj
ponownie,
aby ponownie wydrukować
ostatnie wydrukowane zdjęcie.
10
KONTROLKA LED
Stan
Operacja/sytuacja
Kontrolka LED
Włączenie
zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
Gotowość do
pracy
Po włączeniu urządzenia
Wyłączenie
zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
Błąd arkusza
SMART SHEET™
Gdy urządzenie wykryje włożenie
nieprawidłowego arkusza
SMART SHEET™ lub inny błąd arkusza SMART SHEET™
Przetwarzanie
arkusza
SMART SHEET™
Gdy urządzenie drukuje
arkusz SMART SHEET™
Brak papieru
Gdy w urządzeniu nie ma
papieru, robienie zdjęć nie
jest możliwe
Zacięcie papieru / W przypadku zacięcia
otwarta pokrywa papieru lub otwarcia
pokrywy drukarki
Przygotuj się
do drukowania
Przygotowanie do drukowania
Drukowanie
zdjęć
Gdy urządzenie drukuje
zdjęcie
Tryb MS
(tryb pamięci
masowej)
Urządzenie jest podłączone do
komputera
Błąd karty
MicroSD
Nie można zapisać danych na
kartę MicroSD
Zbyt wysoka
temperatura
Gdy temperatura urządzenia
jest zbyt wysoka
Zbyt niska
temperatura
Gdy temperatura urządzenia
jest zbyt niska
Biały
Biały
Biały
Wyłączona
Niebieski (zapętlanie)
Biały
Czerwony
Czerwony
Biały
Żółty > Amarantowy > Błękitny > Biały
(zapętlanie)
Amarantowy
Amarantowy
Czerwony (do czasu powrotu
do normalnej temperatury)
Błękitny (do czasu powrotu
do normalnej temperatury)
11
Stan
Operacja/sytuacja
Kontrolka LED
Chłodzenie
głowicy
drukarki
Sprawdzanie temperatury
głowicy drukarki i pozostawienie
jej do ostygnięcia przed
drukowaniem
Słaba bateria
Gdy poziom naładowania
akumulatora spadnie do 20%
Biały > Czerwony (zapętlanie)
Bardzo słaba
bateria
Gdy poziom naładowania
akumulatora jest zbyt niski
Czerwony > Biały (zapętlanie)
Błękitny (zapętlanie)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Stan
Błąd karty
MicroSD
Podawanie
papieru nie
powiodło się
Zacięcie
papieru
Wskazanie
kontrolki LED
Amarantowy
Czerwony
Czerwony
Brak papieru
Czerwony
Pokrywa
drukarki nie
jest prawidłowo
zamknięta
Przegrzanie
Urządzenie
nie działa
Nie można
robić zdjęć
Czerwony
Czerwony
Rozwiązanie problemu
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest prawidłowo włożona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest pełna
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest uszkodzona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest kompatybilna
• Otwórz pokrywę komory papieru, aby sprawdzić,
czy włożony jest papier fotograficzny Canon ZINK™
• Wyłącz i włącz urządzenie; papier fotograficzny
zostanie automatycznie wysunięty
• Załaduj papier fotograficzny Canon ZINK™ do
urządzenia
• Zamknij prawidłowo pokrywę drukarki
• Poczekaj, aż temperatura urządzenia spadnie do
normalnego poziomu; urządzenie wznowi wtedy pracę
nd.
• Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora
nie jest zbyt niski. Jeśli jest, naładuj urządzenie
nd.
• Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie
sprzętowe są aktualne
• Upewnij się, że w urządzeniu jest papier
fotograficzny Canon ZINK™
12
DANE TECHNICZNE
Technologia drukowania
ZINK™
Rozdzielczość wydruku
314 x 500 dpi (punkty na cal)
Szybkość drukowania
Około 50 sekund (silnik uruchamia się i zatrzymuje,
w temperaturze pokojowej 25°C)
Format obrazu zdjęć
2" x 2" lub 2" x 3"
Zgodny typ papieru
Papier fotograficzny Canon ZP-2030-20 (20 arkuszy)
ZINK™:
ZP-2030-50 (50 arkuszy)
2" x 3" / Peel-and-Stick-Back
Pojemność komory
Do 10 arkuszy papieru fotograficznego ZINK™ plus 1 arkusz
na papier
SMART SHEET™
Rozdzielczość zdjęć
5 MP
Ogniskowa
24 mm
Przysłona
f / 2.4
Czułość
Automatyczna (ISO 100–1600)
Lampa błyskowa
TAK (Automatyczna)
Zasięg lampy błyskowej
0,5 m – 1,0 m
Karta pamięci
Karta MicroSD, do 256 GB
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 700 mAh, 7,4 V
Czas ładowania
Około 90 minut (Pełne naładowanie)
Zasilacz sieciowy
Prąd wyjściowy: 1.6 A (min.) Napięcie: 5 V
Parametry środowiskowe
- Zalecana temperatura użytkowania, ładowania
i przechowywania drukarki: od 15 do 32°C
Zakres ustawiania ostrości 50 cm – ∞
- Zalecana wilgotność użytkowania, ładowania
i przechowywania drukarki: od 40 do 55%
(wilgotność względna)
- Temperatura robocza: od 5 do 40°C
- Wilgotność robocza: <70% (wilgotność względna)
Automatyczne wyłączanie
5 minut
Wymiary
121 mm (szer.) x 78,3 mm (wys.) x 23,7 mm (gł.)
Masa
170 g
Zgodne systemy operacyjne Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
(dla komputera)
Mac OSX 10.10 – 10.14
Połączenie do ładowania
i przesyłania danych
USB 2.0 (microUSB)
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
13
SMART SHEET, technologia ZINK i znaki towarowe ZINK są własnością ZINK Holdings LLC. Są one używane na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe nazwy produktów, nazwy marek i logo firm trzecich są
zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising