Canon | Zoemini S | User manual | Canon Zoemini S User manual

Canon Zoemini S User manual
Aparat natychmiastowy z drukarką
Instrukcja użytkownika
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZEGLĄD
s. 3
s. 4
Zawartość opakowania
Budowa produktu
KONFIGURACJA
s. 8
Ładowanie
Ładowanie papieru
Pamięć zewnętrzna
UŻYTKOWANIE
s. 9-15
Włączanie / Wyłączanie
Robienie zdjęć
Wizjer
Lusterko do selfie
Lampa błyskowa i światło wypełniające
Format obrazu
Drukowanie i ponowny wydruk
Fotografowanie zdalne
Odgłos pracy aparatu
Kontrolka LED
Rozwiązywanie problemów
DANE TECHNICZNE
s. 16
INSTALACJA APLIKACJI
s. 17-18
PAROWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z
s. 19-23
APARATEM NATYCHMIASTOWYM Z DRUKARKĄ
Parowanie urządzenia z systemem Android
Parowanie urządzenia z systemem iOS
Parowanie urządzenia z systemem Android (funkcja NFC)
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Główny ekran aplikacji
Menu główne
Aparat smartfona
Galeria zdjęć
Drukowanie zdjęć
Edycja zdjęć
Funkcja drukowania obrazu jako puzzli
Funkcja drukowania kolażu
Udostępnianie zdjęć
Zapisywanie zdjęć
Wysyłanie obrazu do aplikacji Mini Print
s. 24-33
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZAPOZNAJ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z poniższą instrukcją i informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Informacje prawne i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w arkuszu Informacje
prawne i bezpieczeństwo, który znajduje się w zestawie z urządzeniem.
RMN : PP2001
Oficjalny numer identyfikacyjny modelu jest nadawany na potrzeby identyfikacyjne zgodnie z
obowiązującymi przepisami
OSTRZEŻENIE
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Niewłaściwe używanie tego
produktu może doprowadzić do uduszenia lub być przyczyną wypadku.
• Natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w razie pojawienia się dymu lub dziwnego
zapachu bądź zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia.
• Przez wizjer lub obiektyw nie wolno patrzeć na słońce lub jasne światło. Może to
spowodować oślepienie lub problemy z widzeniem.
• Nie wolno uruchamiać lampy błyskowej w pobliżu oczu. Może to być niebezpieczne dla wzroku.
• Pasek owinięty wokół szyi dziecka może doprowadzić do uduszenia. Jeśli produkt jest
wyposażony w przewód zasilający, nieumyślne owinięcie przewodu wokół szyi dziecka może
doprowadzić do uduszenia.
• Urządzenie należy wyłączyć w miejscach, w których korzystanie z aparatu jest zabronione.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać działanie instrumentów
elektronicznych oraz innych urządzeń. Zachować należytą ostrożność podczas używania
produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone,
np. w samolotach i placówkach medycznych.
OSTRZEŻENIE
• W przypadku używania w skrajnych warunkach pogodowych drukarka może nie działać.
Przed próbą wykonania kolejnego wydruku należy odczekać, aż temperatura urządzenia
osiągnie zalecaną wartość roboczą z zakresu od 15 do 32°C.
• Urządzenie należy ładować w zalecanej temperaturze z zakresu od 15 do 32°C.
• Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie należy czyścić
produktu nawilżoną szmatką i płynami wytwarzającymi opary, np. rozcieńczalnikiem do farb.
• W celu zapobiegnięcia wniknięciu pyłu i innych cząsteczek do wnętrza urządzenia należy
otwierać górną pokrywę tylko, gdy jest to konieczne.
• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dealerem, u którego
zostało zakupione, albo pomocą techniczną firmy Canon pod adresem
https://www.canon.pl/support.
• Nie należy nigdy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur albo
bezpośredniego źródła ciepła ani też utylizować poprzez spalenie.
• Zakłócenia elektromagnetyczne i wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować awarię
urządzenia lub utratę bądź modyfikację jego pamięci. W takim przypadku należy użyć szpilki
lub podobnego przedmiotu do naciśnięcia przycisku resetowania znajdującego się na
spodzie urządzenia.
3
PRZEGLĄD
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
ZINK
Paper
Aparat
natychmiastowy
z drukarką
Skrócona
instrukcja obsługi
Arkusz Informacje
prawne
i bezpieczeństwo
Przewód USB
Opakowanie Pasek na rękę
papieru
fotograficznego
CANON ZINK™
(10 arkuszy)
BUDOWA PRODUKTU
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
19
1 Obiektyw aparatu
2 Lusterko do selfie
3 Światło wypełniające (8 diod LED)
4 Gniazdo wyjścia wydrukuwydruków
18 16
17
11 Wizjer
12 Głośnik
13 Pokrywa drukarki
14 Przycisk formatu obrazu
5 Otwór na pasek
6 Lampa błyskowa
15 Przycisk ponownego drukowania
7 Kontrolka LED stanu
17 Kontrolka LED stanu ładowania
8 Przełącznik suwakowy
18 Gniazdo karty microSD (do 256 GB)
(wył./autom./światło wypełniające)
9 Przycisk zasilania
10 Spust migawki
16 Port microUSB
19 Przycisk resetowania
* Aby zresetować urządzenie, naciśnij za
pomocą szpilki.
4
KONFIGURACJA
ŁADOWANIE
Kontrolka LED
stanu ładowania
Ładowanie : Czerwony
Pełny : Zielony
Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator. Przed rozpoczęciem
użytkowania należy w pełni naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla
USB.
1 Umieść mniejszą końcówkę dołączonego przewodu USB w urządzeniu,
a drugą końcówkę w zasilaczu z portem USB.
2 Kontrolka LED sygnalizująca ładowanie zaświeci się na czerwono, co będzie
oznaczało, że trwa ładowanie.
3 Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka LED zmieni kolor na
zielony.
- Czas pracy może się różnić w zależności od stanu baterii, trybu działania
i warunków otoczenia.
UWAGA
Informacje o przewodzie USB
PODCZAS ŁADOWANIA NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z PRZEWODEM USB
OSTROŻNIE
• Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie.
• Nie należy umieszczać przewodu USB w pobliżu źródła ciepła.
• Nie należy ocierać, uszkadzać, skręcać ani naciągać przewodu.
• Nie należy podłączać przewodu ani go odłączać mokrymi dłońmi.
• Należy unikać użytkowania w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze i warunkach
dużej wilgotności.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód USB od źródła
zasilania.
• Do ładowania należy używać dołączonego przewodu USB.
5
ŁADOWANIE PAPIERU
1 Zdejmij pokrywę, przesuwając ją do przodu w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
2 Otwórz jedną saszetkę z papierem fotograficznym (10 arkuszy papieru plus
1 niebieski arkusz SMART SHEET™).
3 Umieść 10 arkuszy papieru fotograficznego i jeden arkusz SMART SHEET™
w komorze na papier fotograficzny.
- Niebieski arkusz SMART SHEET™ należy umieścić pod arkuszami papieru
fotograficznego. Należy pamiętać, aby kod kreskowy arkusza
SMART SHEET™ i logo na arkuszach papieru fotograficznego były
skierowane w dół.
4 Załóż górną pokrywę z powrotem na urządzenie. Prawidłowe zamknięcie pokrywy
zostanie zasygnalizowane odgłosem kliknięcia.
- Niebieski arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez
urządzenie w pierwszej kolejności (przed wykonaniem pierwszego wydruku).
6
PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA
Do zapisywania zrobionych zdjęć potrzebna jest zewnętrzna karta MicroSD
(do 256 GB). Obsługiwany jest tylko format FAT16, FAT32 i exFAT.
PRZYGOTOWANIE KARTY PAMIĘCI
Użyj następujących kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
• Karty pamięci MicroSD *1
• Karty pamięci MicroSDHC *1*2
• Karty pamięci MicroSDXC *1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Nie sprawdzono jednak, czy wszystkie karty
pamięci współpracują z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-1.
WKŁADANIE I WYJMOWANIE KARTY MicroSD
•
•
•
•
Włóż kartę MicroSD do gniazda w dolnej części urządzenia. Usłyszysz
delikatne kliknięcie, gdy karta zostanie całkowicie włożona.
Naciśnij górną część karty, aby ją zwolnić. Delikatnie pociągnij, aby
całkowicie wyjąć kartę z urządzenia.
Jeśli wystąpi błąd odczytu/zapisu na karcie MicroSD, dźwięk FAIL zostanie
odtworzony jeden raz. Wyjmij kartę MicroSD i uruchom ponownie urządzenie.
Podłącz urządzenie do komputera kablem USB. Kliknij dwukrotnie obraz
dysku zewnętrznego, gdy pojawi się na komputerze, aby wyświetlić i zapisać
zdjęcia.
UWAGA
KONSERWACJA URZĄDZENIA
•
•
•
Urządzenie należy eksploatować w zalecanych warunkach otoczenia, czyli w
temperaturze od 15 do 32°C oraz przy wilgotności względnej od 40 do 55%.
Należy dbać o aktualność oprogramowania sprzętowego urządzenia. Sprawdzenie, czy
oprogramowanie sprzętowe wymaga aktualizacji. Otwórz aplikację Canon Mini Print,
przejdź do Menu główne > Ustawienia > Drukarki, wybierz urządzenie i przejdź do
informacji o produkcie, a następnie wybierz „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.
− Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy się upewnić, że urządzenie
mobilne jest połączone z Internetem. Aby aktualizacja była możliwa, poziom
naładowania akumulatora w drukarce musi wynosić co najmniej 50%.
Należy upewnić się, że w urządzeniu mobilnym jest zainstalowana najnowsza wersja
aplikacji Canon Mini Print. Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest wyłączona,
należy przejść do sklepu z aplikacjami w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji.
7
UWAGA
KORZYSTANIE Z PAPIERU FOTOGRAFICZNEGO
• Do drukarki można załadować maksymalnie 10 arkuszy papieru fotograficznego
ZINK™ i 1 arkusz SMART SHEET™. Nie należy ładować większej liczby
arkuszy, ponieważ może to prowadzić do zacięć papieru lub błędów drukowania.
• Aby uzyskać optymalne rezultaty drukowania, należy używać papieru
fotograficznego ZINK™ przeznaczonego do drukarek Zoemini S firmy Canon.
– Istnieje możliwość zakupienia dodatkowego papieru fotograficznego w aplikacji
Canon Mini Print. W tym celu należy dotknąć pozycję „Kup papier” w menu
głównym.
• W przypadku zacięcia papieru wystarczy WYŁĄCZYĆ, a następnie ponownie
WŁĄCZYĆ drukarkę, aby rozwiązać ten problem automatycznie. Nie należy na
siłę wyciągać papieru.
• Nie należy ciągnąć ani szarpać papieru podczas drukowania.
• W celu uniknięcia uszkodzenia bądź pogięcia papieru należy obchodzić się z
nim ostrożnie.
• Należy uważać, aby nie zabrudzić papieru fotograficznego podczas ładowania
go do drukarki. Zabrudzony lub uszkodzony papier fotograficzny może
spowodować wystąpienie zacięcia papieru lub błędu drukowania.
• Nie należy otwierać nowej saszetki z papierem fotograficznym, jeżeli użytkownik
nie ma zamiaru załadować go do urządzenia.
• Nie należy wystawiać papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i wilgoci.
• Nie należy pozostawiać papieru fotograficznego w miejscu, gdzie wartości
temperatury lub wilgotności nie mieszczą się w zalecanym zakresie wskazanym
na saszetce. Może to prowadzić do pogorszenia jakości drukowanych fotografii.
INFORMACJE O ARKUSZU SMART SHEET™
• Każda saszetka z papierem fotograficznym zawiera 10 arkuszy papieru plus
1 niebieski arkusz SMART SHEET™.
• W celu uzyskania optymalnej jakości drukowania należy załadować do drukarki
arkusz SMART SHEET™ i arkusze papieru fotograficznego pochodzące z tej
samej saszetki. Każdy arkusz SMART SHEET™ jest precyzyjnie „zestrojony”
z arkuszami papieru znajdującymi się w tej samej saszetce.
• Arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez urządzenie
jeszcze przed wykonaniem pierwszego wydruku. Służy to przeczyszczeniu
mechanizmu drukarki i uzyskaniu optymalnej jakości drukowania dla danej,
konkretnej saszetki papieru (10 arkuszy).
• Arkusza SMART SHEET™ nie należy wyrzucać, dopóki nie zostanie zużyte
wszystkie 10 arkuszy papieru fotograficznego zawartych w saszetce. Jeżeli
jakość drukowania nie jest satysfakcjonująca, można ponownie wykorzystać
arkusz SMART SHEET™, o ile użytkownik nadal ma do dyspozycji papier
pochodzący z tej samej saszetki. Wystarczy wsunąć arkusz SMART SHEET™
kodem kreskowym skierowanym w dół pod pozostałe arkusze papieru
fotograficznego.
• Użycie arkusza SMART SHEET™ z innej saszetki może spowodować
pogorszenie jakości drukowania.
8
UŻYTKOWANIE
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
1 Naciśnij przycisk zasilania
i nie zwalniaj
go, dopóki nie zaświeci się kontrolka LED.
2 Gdy kontrolka LED przestanie migać i
zacznie świecić stałym światłem w
kolorze białym, urządzenie jest gotowe
do drukowania.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
, aby wyłączyć urządzenie.
Automatyczne wyłączanie
• jeśli urządzenie będzie bezczynne przez ok. 3 minuty (wartość ustawiona
domyślnie), nastąpi jego automatyczne wyłączenie. Użytkownik może
wznowić pracę urządzenia, naciskając ponownie przycisk zasilania.
• Użytkownik może zmienić czas (3 minuty / 5 minut / 10 minut) w aplikacji.
ROBIENIE ZDJĘĆ
30cm-∞
1 Przytrzymaj urządzenie, potwierdź
żądaną kompozycję obrazu.
2 Naciśnij spust migawki
,
aby zrobić zdjęcie.
- Naciśnij do połowy, aby zablokować
ostrość
- Naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie
WIZJER
Skomponuj obraz za pomocą znacznika ramki w wizjerze.
30cm - ∞
2x3
2x2
2x3
Zewnętrzny znacznik
ramki do normalnego
fotografowania z
odległości 1 m – ∞
Znacznik ramki 2 x 2
do normalnego
fotografowania z
odległości 1 m – ∞
Wewnętrzny
znacznik ramki dla
fotografowania z
bliska w odległości 30 cm
9
LUSTERKO DO SELFIE
Skomponuj obraz za pomocą znacznika ramki w lusterku do selfie.
50cm - ∞
2x3
2x2
Odległość
ogniskowania
wynosząca 50 cm
Odległość
ogniskowania
wynosząca 50 cm
LAMPA BŁYSKOWA I ŚWIATŁO WYPEŁNIAJĄCE
LAMPA BŁYSKOWA
Gdy urządzenie jest włączone i lampa błyskowa
jest ustawiona na AUTO, jeśli
jest to konieczne ze względu na warunki oświetleniowe.
ŚWIATŁO WYPEŁNIAJĄCE
Wewnątrz urządzenia wokół obiektywu
znajduje się 8 diod LED światła
wypełniającego, które zapewniają łagodne
oświetlenie podczas robienia zdjęcia.
Jeśli zamierzasz zrobić sobie selfie w trybie
światła wypełniającego, 8 diod LED w kształcie pieścienia rozmieszczonych wokół
obiektywu zapewni jednolite oświetlenie
Twojej twarzy. Pozwala to zrobić piękne
selfie, minimalizując cień i zapewniając
jednolite oświetlenie całego zdjęcia.
* Efektywny zakres światła wypełniającego:
30 cm – 60 cm
10
FORMAT OBRAZU
Użytkownik może za pomocą przycisku
Format obrazu
wybrać pomiędzy
dwoma formatami obrazu — 2x3 i 2x2.
Format obrazu można zmienić w dowolnym
momencie przed zrobieniem zdjęcia.
Gdy format obrazu wynosi 2x2, pusty obszar papieru fotograficznego znajduje
się w innym miejscu. Opiera się on na sposobie trzymania urządzenia.
DRUKOWANIE I PONOWNY WYDRUK
DRUKOWANIE ZDJĘCIA
• Zdjęcie zostanie wydrukowane natychmiast po jego zrobieniu.
• Do wydruku urządzenie może pomieścić maksymalnie 3 zdjęcia naraz.
• Urządzenie może również drukować zdjęcia ze smartfona za pośrednictwem
aplikacji.
PONOWNY WYDRUK
ZDJĘCIA
Jeśli po zrobieniu zdjęcia i
wydrukowaniu go chcesz
zduplikować to samo zdjęcie
lub rozprowadzić kilka sztuk
tych samych zdjęć na imprezie,
możesz po prostu nacisnąć
przycisk Drukuj
ponownie,
aby ponownie wydrukować
ostatnie wydrukowane zdjęcie.
11
FOTOGRAFOWANIE ZDALNE
Użytkownik może zdalnie sterować urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji, na przykład robić
zdjęcia.
Naciśnij przycisk
w aplikacji, aby przejść do
strony zdalnego sterowania.
TIMER
Naciśnij
, aby natychmiast zrobić zdjęcie. Naciśnij
i ustaw timer na
3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund (domyślnie: WYŁ), naciśnij
, aby rozpocząć odliczanie.
• Dioda LED Timer wokół lusterka do autoportretu powiadomi Cię, jeśli timer jest włączony.
FORMAT OBRAZU
Naciśnij
, aby wybrać pomiędzy dwoma formatami obrazu (2x3 i 2x2).
12
ODGŁOS PRACY APARATU
Gdy aparat jest połączony z urządzeniem mobilnym, użytkownik może dostosować efekty
dźwiękowe dla funkcji „Włącz zasilanie”, „Wyłączenie zasilania” i „Migawka”. Za
pośrednictwem aplikacji użytkownik może nagrać 3 pliki dźwiękowe (po maksymalnie 4
sekundy) dla każdego efektu odgłosu pracy aparatu.
Dotknij
w menu głównym, przejdź do Ustawienia > Drukarki, wybierz swoje
urządzenie i dotknij opcję „Dźwięki aparatu”.
Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij żądaną ikonę pliku dźwiękowego, np. Audio 1 ,
a następnie
.
Naciśnij
, aby odtworzyć dźwięk, i
, aby zapisać i zastosować efekt dźwiękowy w
aparacie.
13
KONTROLKA LED
Stan
Operacja/sytuacja
Kontrolka LED
Włączenie
zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
Gotowość do
pracy
Po włączeniu urządzenia
Wyłączenie
zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania
Błąd arkusza
SMART SHEET™
Gdy urządzenie wykryje włożenie
nieprawidłowego arkusza
SMART SHEET™ lub inny błąd arkusza SMART SHEET™
Przetwarzanie
arkusza
SMART SHEET™
Gdy urządzenie drukuje
arkusz SMART SHEET™
Brak papieru
Gdy w urządzeniu nie ma
papieru, robienie zdjęć nie
jest możliwe
Zacięcie papieru / W przypadku zacięcia
otwarta pokrywa papieru lub otwarcia
pokrywy drukarki
Przygotuj się
do drukowania
Przygotowanie do drukowania
Drukowanie
zdjęć
Gdy urządzenie drukuje
zdjęcie
Tryb MS
(tryb pamięci
masowej)
Urządzenie jest podłączone do
komputera
Błąd karty
MicroSD
Nie można zapisać danych na
kartę MicroSD
Zbyt wysoka
temperatura
Gdy temperatura urządzenia
jest zbyt wysoka
Zbyt niska
temperatura
Gdy temperatura urządzenia
jest zbyt niska
Chłodzenie
głowicy drukarki
Sprawdzanie temperatury
głowicy drukarki
i pozostawienie jej
do ostygnięcia przed
drukowaniem
Niebieski
Biały
Biały
Wyłączona
Niebieski (zapętlanie)
Biały
Czerwony
Czerwony
Biały
Żółty > Amarantowy > Błękitny > Biały
(zapętlanie)
Amarantowy
Amarantowy
Czerwony (do czasu powrotu
do normalnej temperatury)
Błękitny (do czasu powrotu
do normalnej temperatury)
Błękitny (zapętlanie)
14
Słaba bateria
Gdy poziom naładowania
akumulatora spadnie do 20%
Bardzo słaba
bateria
Gdy poziom naładowania
akumulatora jest zbyt niski
Biały > Czerwony (zapętlanie)
Czerwony > Biały (zapętlanie)
Aktualizacja
Gdy urządzenie aktualizuje
oprogramowania
oprogramowanie sprzętowe
sprzętowego
Format obrazu
2x3
Po wybraniu formatu obrazu 2x3
osiem diod LED światła wypełniającego mignie raz
Format obrazu
2x2
Po wybraniu formatu obrazu 2x2
cztery diody LED światła wypełniającego migną raz
Biały
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Stan
Błąd karty
MicroSD
Podawanie
papieru nie
powiodło się
Zacięcie
papieru
Wskazanie
kontrolki LED
Amarantowy
Czerwony
Czerwony
Brak papieru
Pokrywa
drukarki nie
jest prawidłowo
zamknięta
Przegrzanie
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Rozwiązanie problemu
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest prawidłowo włożona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest pełna
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest uszkodzona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest kompatybilna
• Otwórz pokrywę komory papieru, aby sprawdzić,
czy włożony jest papier fotograficzny Canon ZINK™
• Wyłącz i włącz urządzenie; papier fotograficzny
zostanie automatycznie wysunięty
• Załaduj papier fotograficzny Canon ZINK™ do
urządzenia
• Zamknij prawidłowo pokrywę drukarki
• Poczekaj, aż temperatura urządzenia spadnie do
normalnego poziomu; urządzenie wznowi wtedy pracę
nd.
• Upewnij się, że połączenie Bluetooth® smartfona jest
prawidłowo nawiązane
• Upewnij się, że wybór urządzenia w aplikacji jest poprawny
• Upewnij się, że system operacyjny smartfona jest zgodny
i aktualny
nd.
• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do aplikacji
• Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie sprzętowe
są aktualne
Niedostępność
spersonalizowanego
dźwięku
nd.
• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do aplikacji
• Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie sprzętowe
są aktualne
Urządzenie
nie działa
nd.
• Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora
nie jest zbyt niski. Jeśli jest, naładuj urządzenie
nd.
• Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe urządzenia jest aktualne
• Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie sprzętowe są aktualne
• Upewnij się, że w urządzeniu jest papier fotograficzny Canon ZINK™
Połączenia
Zdalne
sterowanie nie
działa
Nie można
robić zdjęć
15
DANE TECHNICZNE
Technologia drukowania
ZINK™
Rozdzielczość wydruku
314 x 600 dpi (punkty na cal)
Szybkość drukowania
Około 50 sekund (silnik uruchamia się i zatrzymuje,
w temperaturze pokojowej 25°C)
Format obrazu zdjęć
2" x 2" lub 2" x 3"
Zgodny typ papieru
Papier fotograficzny Canon
ZINK™:
ZP-2030-20 (20 arkuszy)
ZP-2030-50 (50 arkuszy)
2" x 3" / Peel-and-Stick-Back
Pojemność komory
Do 10 arkuszy papieru fotograficznego ZINK™ plus 1 arkusz
na papier
SMART SHEET™
Rozdzielczość zdjęć
8 MP
Ogniskowa
25,4 mm
Przysłona
f / 2.2
Czułość
Automatyczna (ISO 100–1600)
Lampa błyskowa
TAK (Automatyczna)
Zasięg lampy błyskowej
0,5 m – 1,0 m
Karta pamięci
Karta MicroSD, do 256 GB
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 700 mAh, 7,4 V
Czas ładowania
Około 120 minut (Pełne naładowanie)
Zasilacz sieciowy
Prąd wyjściowy: 1 A (min.) Napięcie: 5 V
Parametry środowiskowe
- Zalecana temperatura użytkowania, ładowania
Zakres ustawiania ostrości 30 cm – ∞
i przechowywania drukarki: od 15 do 32°C
- Zalecana wilgotność użytkowania, ładowania
i przechowywania drukarki: od 40 do 55%
(wilgotność względna)
- Temperatura robocza: od 5 do 40°C
- Wilgotność robocza: <70% (wilgotność względna)
Automatyczne wyłączanie
3 minuty / 5 minut / 10 minut (wybór za pomocą aplikacji)
Wymiary
121 mm (szer.) x 80,3 mm (wys.) x 21,5 mm (gł.)
Masa
188 g
Zgodne systemy operacyjne Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
(dla komputera)
Mac OSX 10.10 – 10.14
Łączność
Bluetooth® 4.0
Zgodne systemy operacyjne iOS 9.0 lub nowszy oraz Android 4.4 lub nowszy
Aplikacja mobilna
Canon Mini Print
Połączenie do ładowania
USB 2.0 (microUSB)
i przesyłania danych
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
16
INSTALACJA APLIKACJI
MOŻLIWOŚĆ NR ①
WYSZUKANIE FRAZY „Canon Mini Print” W SKLEPIE Z APLIKACJAMI APP STORE
System Android™ — sklep Google Play™
System iOS® — sklep App Store®
17
MOŻLIWOŚĆ NR ②
UŻYCIE KODU QR — ZESKANOWANIE KODU QR W „Skróconej instrukcji obsługi”
System Android
System iOS
MOŻLIWOŚĆ NR ③
Odwiedzenie na urządzeniu mobilnym witryny https://app.canonminiprint.com/
MOŻLIWOŚĆ NR ④
UŻYCIE FUNKCJI ŁĄCZNOŚCI NFC, TYLKO system Android
ZETKNIJ
NFC
18
PAROWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z APARATEM
NATYCHMIASTOWYM Z DRUKARKĄ
Parowanie urządzenia z systemem Android
①
②
③
Włącz drukarkę, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, dopóki nie
zaświeci się kontrolka LED stanu.
Otwórz „Ustawienia”, aby włączyć funkcję Bluetooth® i sparować urządzenie
mobilne z drukarką.
MOŻLIWOŚĆ A — dodaj drukarkę w aplikacji. Dotknij ikony w prawym górnym
rogu okna aplikacji i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia ikona zmieni się i będzie wskazywać poziom
naładowania akumulatora.
19
—ALBO—
③
MOŻLIWOŚĆ B — dodaj drukarkę w aplikacji. W menu głównym przejdź do
pozycji „Ustawienia”, wybierz pozycję „Drukarki”, a następnie dotknij pozycję
„Dodaj drukarkę” i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia drukarka pojawi się na liście „Drukarki”, a ikona
zmieni się i będzie pokazywać poziom naładowania akumulatora.
20
Parowanie urządzenia z systemem iOS
①
②
Włącz drukarkę, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania,
dopóki nie zaświeci się kontrolka LED sygnalizująca działanie.
Otwórz „Ustawienia”, aby włączyć funkcję Bluetooth® i sparować urządzenie
mobilne z drukarką.
21
③
③
MOŻLIWOŚĆ A — dodaj drukarkę w aplikacji. Dotknij ikony w prawym
górnym rogu okna aplikacji i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia ikona zmieni się i będzie wskazywać poziom
naładowania akumulatora.
—ALBO—
MOŻLIWOŚĆ B — dodaj drukarkę w aplikacji. W menu głównym przejdź do
pozycji „Ustawienia”, wybierz pozycję „Drukarki”, a następnie dotknij pozycję
„Dodaj drukarkę” i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia drukarka pojawi się na liście „Drukarki”, a ikona
zmieni się i będzie pokazywać poziom naładowania akumulatora.
22
Parowanie urządzenia z systemem Android (funkcja NFC)
① Upewnij się, że w urządzeniu mobilnym są włączone funkcje NFC i Bluetooth® .
② Otwórz aplikację Canon Mini Print.
③ Połóż urządzenie mobilne na drukarce.
④ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć
parowanie i nawiązać połączenie po raz pierwszy. Oba urządzenia sparują
się automatycznie.
ZETKNIJ
NFC
UWAGA
Ikona Stan drukarki (w aplikacji)
Dodaj nową
drukarkę
Brak
połączenia
z drukarką
Nawiązano połączenie
z drukarką
(widoczny stan
naładowania
akumulatora)
Informacje o parowaniu
• Pojedynczą drukarkę można sparować wyłącznie z jednym urządzeniem mobilnym z
systemem iOS albo Android.
• Jedno urządzenie mobilne z systemem iOS albo Android może być połączone z
kilkoma drukarkami. Aby sparować urządzenie mobilne z kolejną drukarką, należy w
menu głównym dotknąć pozycję Ustawienia drukarki, a następnie „Dodaj drukarkę”.
• Należy odszukać i dokonać parowania z drukarką o nazwie „Canon (xx:xx) Aparat
natychmiastowy. Cyfry (xx:xx) powinny być zgodne z 4 ostatnimi cyframi adresu
MAC nadrukowanego na etykiecie wewnątrz drukarki.
• W zależności od środowiska pracy wyszukiwanie i przesyłanie danych za
pośrednictwem funkcji Bluetooth® może się nie powieść. W takim przypadku należy
sprawdzić stan funkcji Bluetooth® w urządzeniu mobilnym i ponowić próbę.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
GŁÓWNY EKRAN APLIKACJI
Menu główne
Stan drukarki
Tryb aparatu
Galeria zdjęć
Zdalne sterowanie
Albumy online¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (tylko system iOS)
MENU GŁÓWNE
Podgląd komunikatów aplikacji
Wyświetlanie i usuwanie obrazów w kolejce drukowania
Dostęp do informacji na temat sparowanych drukarek i ich ustawień
Wyświetlanie Instrukcji użytkownika online i FAQ
Zakup papieru fotograficznego w sklepie internetowym
Sprawdzanie wersji aplikacji, wyświetlanie Umowy
z użytkownikiem i Oświadczenia o ochronie prywatności
Interfejs i funkcje aplikacji, a także dostępność albumów online mogą się różnić w zależności od urządzenia i regionu.
1) Wymagane połączenie z Internetem. Do skorzystania konieczne jest posiadanie aktywnych kont w serwisach
społecznościowych i usługach chmurowych.
24
APARAT SMARTFONA
①
②
③
Aby wykonać zdjęcie za pomocą aparatu smartfona, na głównym ekranie
aplikacji dotknij
. (Możesz dodatkowo skorzystać z ikon na dole ekranu,
aby wykonać zdjęcie z efektami).
Po wykonaniu zdjęcia możesz je wydrukować, zmodyfikować, udostępnić albo
zapisać.
Aby wydrukować zdjęcie, dotknij ikony
.
Powrót do
głównego
ekranu aplikacji
Drukuj obraz jako puzzle
Wybór aparatu
(przód/tył)
Regulacja
parametrów
obrazu
Lampa błyskowa
Ramki
Karykatura
Filtr
Rozszerzona
rzeczywistość
na żywo*
* Aby można było skorzystać z tych funkcji, ze zdjęciem muszą zostać zapisane dane funkcji wykrywania twarzy.
25
GALERIA ZDJĘĆ
W galerii zdjęć możesz przeglądać zdjęcia w widoku galerii, według folderów i
według kalendarza.
① Aby wyświetlić galerię zdjęć, na głównym ekranie aplikacji dotknij ikony .
② Po wybraniu zdjęcia możesz je wydrukować, zmodyfikować, udostępnić albo
zapisać.
③
Aby wydrukować zdjęcie, dotknij ikony
Wszystkie zdjęcia
— widok galerii
.
Widok folderów
Widok kalendarza
26
DRUKOWANIE ZDJĘĆ
Aby wydrukować zdjęcie, dotknij ikony
Upewnij się, że drukarka jest włączona
i sparowana/połączona.
.
Na stronie Kolejka drukowania możesz
① Dotknąć , aby usunąć zdjęcie z kolejki drukowania
② Zmienić polecenie wydruku, dotykając i przesuwając zdjęcie
③ Dotknąć i zatrzymać drukowanie określonego zdjęcia; pojawi się znak pauzy
①
②
③
Uwaga dotycząca kolejki drukowania: Jeżeli w momencie wysyłania obrazu do druku drukarka nie
będzie włączona ani połączona z urządzeniem mobilnym, obraz zostanie zapisany w kolejce drukowania.
Aby rozpocząć drukowanie, należy włączyć drukarkę i nawiązać z nią połączenie — zostanie wyświetlony
komunikat z zapytaniem o drukowanie obrazu znajdującego się w kolejce drukowania. Aby przeglądać i
usuwać obrazy w kolejce, przejdź do menu głównego > Kolejka drukowania.
UWAGA
• Wydruk może się różnić od oryginalnego obrazu, ponieważ technologia wyświetlania barw wyświetlacza
urządzenia mobilnego różni się od technologii drukowania odzwierciedlającej kolory na papierze.
• Podczas drukowania albo gdy doszło do zacięcia papieru nie należy ciągnąć za papier.
• Podczas drukowania nie należy otwierać górnej pokrywy. Może to negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.
• Negatywnie na jakość wydruku może wpływać również wprawianie drukarki w drganie albo potrząsanie nią.
27
EDYCJA ZDJĘĆ
Istnieje możliwość dopasowania obrazu do własnych preferencji za pomocą
filtrów, naklejek, tekstu i nie tylko.
① Dotykaj ikony znajdujące się na dolnym pasku ekranu aplikacji.
② Dostosuj zdjęcie według własnych upodobań.
③ Przed opuszczeniem ekranu edycji nie zapomnij zapisać, udostępnić albo
wydrukować zdjęcia ze wprowadzonymi zmianami.
Regulacja
Ramki
parametrów obrazu
Jasność
Kontrast Nasycenie
Tekst
RGB
Karykatura*
Naklejki
Filtr obrazu
Rysowanie
Odwróć
Odwróć
(w pionie) (w poziomie)
Obróć
* Aby można było skorzystać z tych funkcji, ze zdjęciem muszą zostać zapisane dane funkcji wykrywania twarzy.
28
FUNKCJA DRUKOWANIA OBRAZU JAKO PUZZLI
Za pomocą funkcji Drukuj obraz jako puzzle można wydrukować pojedyncze zdjęcie
na kilku arkuszach, a następnie ułożyć z nich większy obraz niczym z puzzli.
① Gdy zdjęcie jest gotowe do wydruku, dotknij ikony
, a następnie dotknij
wybranej konfiguracji puzzli (2 x 2 albo 3 x 3). (Zostaną wyświetlone linie
pokazujące podział zdjęcia na puzzle).
②
Dotknij ikony
, aby wydrukować puzzle, a następnie połącz je w celu
uzyskania większego obrazu.
29
FUNKCJA DRUKOWANIA KOLAŻU
Za pomocą funkcji Kolaż można wydrukować do sześciu zdjęć na jednym
arkuszu 2x3.
① Otwórz galerię zdjęć albo wybrany album online.
② Dotknij ikony , aby wyświetlić dostępne szablony kolażu, a następnie
wybierz ten, którego chcesz użyć (szablon może się składać od 2 do 6 zdjęć).
③
④
Wybierz tyle zdjęć, ilu wymaga wybrany wcześniej szablon i dotknij przycisku
„Wybrane”.
Dostosuj obrazy w kolażu według swoich preferencji, a następnie dotknij
,
aby wydrukować,
, aby udostępnić lub
, aby zapisać.
30
UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ
Zdjęcia i zmodyfikowane obrazy można z łatwością udostępniać i zapisywać.
①
②
Gdy obraz jest gotowy do udostępnienia, dotknij ikony
, aby wyświetlić opcje
udostępniania oferowane przez Twoje urządzenie.
Udostępnij obraz za pomocą jednej z aplikacji albo zapisz go w folderze ze
zdjęciami na Twoim urządzeniu mobilnym.
Android
iOS
31
ZAPISYWANIE ZDJĘĆ
Za pomocą aplikacji można z łatwością zapisywać obrazy w folderze Canon.
① Aby zapisać obraz, dotknij ikony .
② Aby wyświetlić zapisane obrazy, dotknij ikony , następnie nagłówka
„Według folderów”, a na koniec „Zdjęcia na tym urządzeniu — Canon”.
Aby usunąć zdjęcie z folderu Canon w aplikacji, dotknij ikony
galerię zdjęć.
①
②
, aby wyświetlić
Dotknij nagłówka „Według folderów”, a następnie „Zdjęcia na tym urządzeniu — Canon”.
Dotknij ikony
, a następnie wybierzzdjęcia, które chcesz trwale usunąć.
32
WYSYŁANIE OBRAZU DO APLIKACJI MINI PRINT
Istnieje możliwość wysłania zdjęcia z systemowej galerii zdjęć albo domyślnego folderu aparatu do aplikacji Canon Mini Print.
System Android
① Znajdź wybrane zdjęcie w systemowej galerii zdjęć i dotknij ikony/przycisku
udostępniania.
② Dotknij ikonY aplikacji Mini Print, aby przesłać do niej zdjęcie w celu
zmodyfikowania albo wydrukowania go.
System iOS
① Znajdź wybrane zdjęcie w systemowej galerii zdjęć i dotknij ikony/przycisku
udostępniania.
② MOŻLIWOŚĆ A — Dotknij ikony „Otwórz w aplikacji Mini Print”, aby przesłać
zdjęcie do ekranu edycji aplikacji Mini Print, gdzie możesz je zmodyfikować albo
wydrukować.
③ MOŻLIWOŚĆ B — Dotknij ikony „Wydrukuj za pomocą drukarki Canon”, aby
wysłać zdjęcie bezpośrednio do kolejki drukowania.
Ekran edycji
Kolejka drukowania
33
SMART SHEET, technologia ZINK i znaki towarowe ZINK są własnością ZINK Holdings LLC. Są one używane na
podstawie licencji. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. iOS jest
znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach,
używanym na podstawie licencji. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi
Alliance. Wszystkie pozostałe nazwy produktów, nazwy marek i logo firm trzecich są zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich prawowitych właścicieli.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising