PDF WEB.cdr - Baix Empordà

PDF WEB.cdr - Baix Empordà
Emporda Costa Brava
Oficines de Turisme
Oficinas de Turismo
Offices de Tourisme
Tourist Information Offices
972 62 45 20
972 64 55 00
Calendari de
campanyes i jornades
COPLA AL UI
GT
La Bisbal d'"Emporda
CamPanves "ue
E e C Calonge - Sant Antoni 972 66 17 14
à Un org, 8 Castell - Platja d'Aro 972 81 71 79
a) E
1 1° Palafrugell 972 30 02 28
972 60 05 50
972 63 73 80
972 82 00 51
972 83 52 93
972 75 19 10
972 78 09 74
Palamôs
Pals
Sant Feliu de Guixols
Santa Cristina d'Aro
Torroella de Montgrí - l’Estartit
defont comunicació creativa
Verges
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDA
http://twitter.com/baixemporda_tur
www.facebook.com/baixempordaturisme
XD {3} Costa Brava
Calendario de campañas y jornadas gastronómicas
Baix
Emporda
Emporda Costa Brava
Consell Comarcal del Baix Emporda - Tarongers, 12 - 17100 La Bisbal d’Emporda
Baix Emporda
Calendrier campagnes gastronomiques | : e
Tel. 972 64 23 10 - A/e: turisme baixemporda.cat - www.visitemporda.com
Calendar of gastronomic exhibitions
Instruccions del passaport
Instrucciones del pasaporte / Mode demploi du passeport /
Passport instructions
0 000000000000000000000000000060
La gastronomia
del Baix Emporda
L'Emporda és un territori privilegiat i la seva gastronomia o ;
Participa a 4 campanyes gastronomiques diferents, segella el
passaporti ja tens premi! | a més a més, entraras en el sorteig
d'una estada gastronómica al Baix Emporda.
n'és un dels millors exemples. Descobreix la cuina
empordanesa amb les propostes gastronomiques que
tofereix el Baix Emporda!
Participa en 4 campañas gastronómicas diferentes, sella el
pasaporte y ya tienes premio. | además, entrarás en el sorteo de una
estancia gastronómica en el Baix Emporda.
Participez á quatre campagnes gastronomiques différentes, tamponnez
votre passeport et recevez un cadeau ! En plus, vous participerez au
tirage au sort d'un séjour gastronomique dans le Baix Emporda.
La Gastronomia del Baix Empordà
L'Emporda es un territorio privilegiado y su
gastronomia es uno de sus mejores ejemplos.
Descubre la cocina ampurdanesa con las propuestas
gastronómicas que te ofrece el Baix Emporda.
Take part in 4 different gastronomy fairs, get your passport stamped
and you will be entitled to a prize! You will also enter a draw for a
gastronomic stay in the Baix Emporda.
Premi / Premio / Prix / Prize (*)
La Cuisine du Baix Empordá
L'Empordà est un endroit privilégié et sa cuisine en est
un des meilleurs exemples. Découvrez la cuisine
empordanaise avec les propositions gastronomiques
qui vous offre la région du Baix Empordaà.
Una sessió de cuina a l'Aula Gastronómica de I'Empordá per a
una persona | una visita guiada per a dues persones a un celler
de la Denominació d'Origen Emporda.
Una sesión de cocina en el Aula Gastronómica de IEmpordaá para
una persona y una visita guiada para dos personas a una bodega de
la Denominación de Origen Emporda.
Une séance de cuisine a l'Aula Gastronómica de IEmporda pour une
personne et une visite guidée pour deux dans une cave d'appellation
The Cuisine of the Baix Empordá region sol 16 >
d'origine contrôlée Empordà.
L' Emporda is an exceptional territory and its cuisine is
a good example of that. Discover this special cuisine
with the gastronomic proposals of the Baix Emporda
region.
A cookery session at the “Aula Gastronómica de IEmporda” for one
person and a guided trip for two people to an Emporda Denomination
of Origin wine cellar.
(*) Premi limitat a 100 persones / Premio limitado a 100 personas
Prix limité á 100 personnes / Prizes limited to the first 100 entrant
El
2345078
9 10 11 12 13 1459
16 17 18 19 20 21 2]
23 24 25 26 27 28 F7]
30 31
i
2345070
EJ 10 11 12 13 145
16 17 18 19 20 1/71
23 24 25 26 21 28 1]
30
Ш
234567
9 10 11 12 13 1465]
16 17 18 19 20 21 F7]
23 24 25 26 27 28 F1)
30 31
OCTUBRE
123456
8 910 11371
15 16 17 18 19 20 F4]
22 23 24 25 26 27 F7]
29 30 31
No t'ho pots perdre!
iNo te lo puedes perder! / No manquez pas ce rendez-vous ! / Don't miss it!
Calendari 2012
Calendario 2012 - Calendrier 2012 - Calendar 2012
0000000000000000000000000000000
FEBRER
123 4H
6 7 8 910 11H
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 3
27 28 29
23450
78 91011127
14 15 16 17 18 19 F7)
21 22 23 24 25 26 7]
28 29 30 31
12349
67891017
13 14 [3 16 17 1867)
20 21 22 23 24 25 3]
27 28 29
NOVEMBRE
EB: : 4 |
56789100]
12 13 14 15 16 17]
19 20 21 22 23 24 [3]
26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 1767]
19 20 21 22 23 24 F3
26 27 28 29 30 31
EY
12H
4567890]
11 12 13 14 15 16 [I]
18 19 20 21 2 23F7]
25 26 27 28 29 30
SETEMBRE
E
3456783
10 EX] 12 13 14 15 073
17 18 19 20 21 22 7]
24 25 26 27 28 29]
18
3 4 507 OD
10 11 12 13 14 15 [3
17 18 19 20 21 22 7]
24 EJE 27 2в 29 Е]
31
Tots els premiats entraran directament en el sorteig d'una estada
gastronomica al Baix Emporda.
Més informació a:
www.visitemporda.com
Todos los premiados entrarán directamente en el sorteo de una
estancia gastronómica en el Baix Emporda.
Más información en:
www.visitemporda.com
Tous les lauréats participeront automatiquement au tirage au sort
d'un séjour gastronomique dans le Baix Emporda.
Pour en savoir plus:
www.visitemporda.com
All prize winners will enter a draw for a gastronomy stay in the Baix
Emporda.
More information at:
www.visitemporda.com
Aula Gastronómica de I'Emporda
00000000000000000000000000.00
Activitats ¡ cursos durant tot l'any
Actividades y cursos durante todo el año
Altres activitats
Otras actividades : Autres activités - Other activities
Mostres ¡ menjars populars
Muestras y comidas populares - Foire et repas populaires
Fairs and food for everyone
PASSAPORT —
PASAPORTE / PASSEPOR
Mostra Població Mostra Població
Muestra / Foire-exposition / Población Muestra / Foire-exposition / Población Fecha
Display Ville / Town Display Ville / Town Date
Arrossada d’Albons Plantada Tradicional
Fiesta del arroz en Albons d’Arros de Pals
ote Popular auto” de ri Albons 21/02 Plantada Tradicional Maig-Juny
une grande marmite de riz, ni
cuisiné sur place de Arroz de Pals iy Pals Mao une
Rice for everyone in Albons и oats traditionnel Ver | Une
u riz de Pals y-Ju
La Sopa de Verges Traditional rice planting
La Sopa de Verges of Pals
Repas populaire traditionnel: Verges 21/02
La soupe de Verges Co
Soup for everyone in Verges Sega tradicional Setembre
Tastaolletes d d'Arros de Pals Octubre
astaolletes de Siega tradicional de Septiembre
la Bisbal d Emporda Arroz de Pals Pals Octubre
Tastaolletes: La Bisbal 12/10 Le moisson traditionnelle Septembre
Gastronomía y cerámica du riz de Pals Octobre
Gastronomie et Céramique и
Gastronomy and pottery radon! rice reaping September
of Pals ctober
Concurs de sopes
Concurso de sopas Torroella 01/12
Concours de soupes de Montgri
Soup competition
Fires gastronomiques
Ferias gastronómicas - Foires gastronomiques - Gastronomical fairs
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA O
Població
Población
Ville / Town
Poblacio
Población
Ville / Town
Fira
Feria / Foire / Fair
ae
Feria / Foire / Fair
Fira del Bolet
Feria de la seta
Féte du champignon
Wild mushroom fair
L'Emporda Ve de Gust
Feria de productos locales
Foire des produits locales
Local product fair
Sant Sadurni
de l’Heura
Torroella
, 18/11
de Montgri
31/03
Fira de la Poma
Feria de la manzana
Féte de la pomme
Apple fair
Fira dolga de la Bisbal
“Fira dolga” de la Bisbal
Foire douce de la Bisbal
Sweet fair of la Bisbal
La Bisbal
d'Empordà
Ulla 21/10
16/12
Festa del Vi Nou
Fiesta del Vino Nuevo
Féte du vin nouveau
New wine festival
Calonge 10-11/11
4 >
N J
4 >
N J
4 >
N J
4 в
N J
Mercats setmanals
Mercados semanales - Marchés hebdomadaires - We
Dilluns
Lunes Torroella
Lundi de Montgri
Monday
Dimarts ,
Martes Palamós (*)
Mardi Velo es
Tuesday g
Dimecre
Miércole Begur _
в St. Antoni
Mercredi de Calonae
Wednes g
Dijous
Jueves Calonge
Jeudi l'Estartit
Thursda
Divendr .
Viernes La Bisbal
Vendredi d'Emporda
Friday Platja d'Aro
Disease) pajamös (1
Samedi Sta. Cristina
Saturday d'Aro
Diumen
Domingo
Dimanch
Sunday
Palafrugell (*)
Sant Feliu de
Guíxols (*)
(*) També mercat municipal / También
mercado municipal / Aussi marché
municipale / Also municipal market.
Consultar per altres fires ¡ mercats durant
l'any / Consultar para otras ferias y
mercados durante el año / Consultez pour les
autres foires et marchés durant l'année / Ask
for information about other fairs and markets
during the year.
Petits mercats de
productes alimentaris
Mercados alimenticios
Marchés alimentaires
Food products
La Bisbal d’Empordà: plaça Major
(dissabte / sábado / samedi / Saturday)
St. Feliu de Guíxols: placa del Mercat
(de dimarts a dissabte / de martes a
säbado / de mardi à samedi / Tuesday
to Saturday)
Palafrugell: c/ Pi i Margall (de dimarts
a dissabte / de martes a sébado / de
mardi à samedi / Tuesday to Saturday)
Palamós: llotja del Peix (tardes de
dilluns a divendres / tardes de lunes a
viernes / après-midi de lundi à vendredi
/ Monday to Friday afternoon)
Palamés: av. Catalunya (de dilluns a
dissabte / de lunes a sábado / de lundi
a samedi / Monday to Saturday)
Activitats gastronomiques
Actividades gastronómicas - Activités gastronomiques : Gastronomical activities
Lx AAA BN BN BN BC BN BN BN BN BN BN BN BN BN AA AAA AAA AA AAA AAA]?
Torroella de Montgrí ¡ l'Estartit 01/06 - 30/06
Palafrugell 13/01 - 18/03
La Garoinada, la
cuina de Palafrugell
Erizos de mar / Oursines / Sea Urchin Dish
Carnavals del Baix Empordá
— ¿Carnavales del Baix Emporda
Carnavals du Baix Emporda
Carnivals of Baix Emporda
Menú de l’Olla de Peix
Olla de Pescado / Marmite de Poisson /
Fish Estex
Primer bany de l'any (Palamos)
Primer baño del año (Palamós)
Premier bain de l'année (Palamós)
First swim of the year (Palamds)
\ Tastets de Mar: La Clova
Moluscos y crustaceos / Des coquillages
Shellfish Specialitites
Festival de Musica de Cambra (Sta. Cristina)
Festival de Música de Cámara (Sta. Cristina)
Festival de Musique de Chambre (Sta. Cristina)
Chamber Music Festival (Sta. Cristina)
Aprox.
01/06-30/9
Torroella de Montgrí i¡ l'Estartit 01/10 - 31/10
La Poma a la Cuina
La Manzana / La Pomme / The Apple
© Festa de la Cervesa a Platja d'Aro
= Fiesta de la Cerveza en Platja d'Aro
hr eE Biere
т
+ Beer Festival
Santa Cristina d'Aro 15/10 - 30/11
eE 03/03 - 01/05
Pals i la Cuina de I’Arros
La Processo de Verges
La Procesión de Verges
La procession de Verges
Procession of Verges
El Peix de Roca
El Pescado de Roca / Le Poisson de Roche /
Rock Fish
Fira Mercat al carrer a La Bisbal dE.
Feria — Mercado en la calle en La Bisbal dE.
Foire-marché dans la rue a La Bisbal d'E.
La
=
y Street market fair in La Bisbal d'E.
El Arroz de Pals / Le Riz de Pals / Rice from Pals
La Cuina del Bolet
La Seta / Le Champignon / The Mushroom
Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí
Feria de Sant Andreu de Torroella de Montgrí
Foire de Sant Andreu de Torroella de Montgrí
Fair of Sant Andreu of Torroella de Montgrí
Menú de FEscamarla
La Cigala / Le Langoustine / Crayfish
Fira de Nadal a Begur
Feria de Navidad en Begur
Foire de Noel a Begur
Begur's Christmas Fair
19/10 - 01/11
Sant Feliu de Guixols 11/05 - 17/06
La Cuina del Peix Blau Ganxó
El Pescado Azul «Ganxó» /
Le Poisson Bleu «Ganxó» / Blue Fish «Ganxó»
Festes de Primavera de Palafrugell
Fiestas de Primavera de Palafrugell
Fétes de printemps de Palafrugell
Spring festival of Palafrugell
Menú de la Gamba En
Menú de la Gamba / Le Menú de la Crevette /
Prawn Menu
8 Do Re Mi Fa'n Flors a Calonge
Do Re Mi Fan Flors en Calonge
Do Re Mi Fan Flors a Calonge
Do Re Mi Fa'n Flors in Calonge
Palafrugell
Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell
Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell
Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell
Costa Brava Jazz Festival of Palafrugell
12-14/10
Recorda / Recuerda / Rappele / Remember
Pots complementar la teva visita a aquests esdeveniments
amb les campanyes gastronómiques!
¡Puedes complementar tu visita a estos eventos con las
campañas gastronómicas!
Vous pouvez profiter de votre présence a ces événements pour
découvrir les campagnes gastronomiques !
You can supplement your visit to these events with the
gastronomic campaigns!
Localització de les activitats
Localización de las actividades : Situation de les activit
(EEE)
( s-5 * N
| Camallera Y >: rors] 8 O l'Escala
França cf A w Qe
s e go Cala Montgó
el Pla Arrossada
de Estany Abal
La Tallada
‘Estartit
Iles Medes
Concurs
de
Sopes Co
del Ter
e.
2 Madremanya
Рив!
| de
Fira Y País
Mercat =
1 al Carrer sa Riera
Fira
! # de Nadal
a Begur
652 J E
i я Cruille
el Girones y
Fira “Begur
Quart Tasta-
olletes
La Bisbal
Liambilles ~{_ pf Palafrugel
o à LF Sión
a y Е 8
y LAS sa >< Festes de
Festival primavera
de Jazz A В
с o o E
De Cassa de Aa co >
> la Selva i d Calella de Palafrugell
Gavarres
че FE
Dolmen
“Cova d'en Daina”
de A
Sh674 Llagostera veneno
v 7
f . Santa Cristina р
> Ne, dArO Castell dag <=)
ü (> == Рафа d'Aro Primer
©
pe bany
LT So de l'any
| Barcelona
Festival de ad LC]
a Musica a A eager de la
de Cambra N ИХ Cervesa
E Arden Sant Feliu de Guíxols
la Selva +
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising