Canon | VB-H45 | User manual | Canon VB-H45 User manual

Canon VB-H45 User manual
Przed przeczytaniem
Podręcznika obsługi
Powiadomienie o nowych funkcjach i zmianach
Podręcznik obsługi
Niniejsze powiadomienie zawiera opis nowych funkcji
i specyfikacji, które ulegają zmianie w najnowszym
oprogramowaniu układowym, a także najnowsze
informacje, takie jak zmiany w „Podręczniku obsługi” na
str. ii do str. xvii.
Użytkownicy, którzy korzystają już z tego produktu
Najnowsze informacje o aktualizacji oprogramowania
układowego, zobacz str. ii do str. xvii.
Użytkownicy korzystający z tego produktu po raz
pierwszy
Zobacz str. ii do str. xvii oraz str. 1 i dalsze w
„Podręczniku obsługi”.
Aktualizacja do najnowszego oprogramowania układowego
powoduje włączenie nowych funkcji i zmianę specyfikacji.
Informacje na temat sprawdzania wersji oprogramowania
układowego i jego aktualizacji można znaleźć na następnej
stronie.
„Przed przeczytaniem Podręcznika obsługi”
Sprawdzanie i aktualizacja wersji oprogramowania układowego ......................... str. ii
Nowe funkcje i zmiany specyfikacji ........................................................................................... str. iii
Informacje o innych zmianach ..................................................................................................... str. xiii
„Podręcznik obsługi”....................................................................................................................................str. 1
BIO-7523-000
Sprawdzanie i aktualizacja wersji oprogramowania
układowego
Użyj aplikacji Camera Management Tool w celu sprawdzenia i aktualizacji wersji oprogramowania układowego kamery.
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego z witryny internetowej firmy Canon i zaktualizuj oprogramowanie
układowe, w zależności od potrzeb.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji Camera Management Tool zawiera „Podręcznik użytkownika
aplikacji Camera Management Tool”.
Najnowsze wersje oprogramowania układowego
Model kamery
Wersja oprogramowania
układowego
VB-H45, VB-H45B*1, VB-M44, VB-M44B*1
VB-H730F Mk II
VB-S30D Mk II, VB- S31D Mk II
1.1.x
VB-S800D Mk II, VB-S900F Mk II
VB-S805D Mk II, VB-S905F Mk II
VB-S30VE, VB-S800VE, VB-S910F
1.1.x
VB-R13VE (H2)*2, VB-R13VE, VB-R13, VB-R11VE (H2)*2, VB-R11VE, VB-R11
VB-R12VE (H2)*2, VB-R12VE, VB-R10VE (H2)*2, VB-R10VE
VB-M50B
VB-H652LVE, VB-H651VE, VB-H651V
1.2.x
VB-M641VE, VB-M641V, VB-M640VE, VB-M640V
VB-H761LVE (H2)*2, VB-H761LVE-H, VB-H761LVE, VB-H760VE (H2)*2, VB-H760VE
VB-H751LE (H2)*2, VB-H751LE-H, VB-H751LE
VB-M741LE (H2)*2, VB-M741LE-H, VB-M741LE, VB-M740E (H2)*2, VB-M740E
*1 Modele VB-H45 i VB-H45B oraz VB-M44 i VB-M44B różnią się wyłącznie kolorem zewnętrznym.
*2 Jedyna różnica między modelami VB-H761LVE (H2), VB-H760VE (H2), VB-H751LE (H2), VB-M741LE (H2), VB-M740E (H2),
VB-R13VE (H2), VB-R12VE (H2), VB-R11VE (H2), VB-R10VE (H2) oraz VB-H761LVE, VB-H760VE, VB-H751LE, VB-M741LE,
VB-M740E, VB-R13VE, VB-R12VE, VB-R11VE, VB-R10VE to obecność lub brak powłoki hydrofilowej.
„Podręcznik obsługi” został napisany w odniesieniu do wersji oprogramowania układowego starszych niż podane
w powyższej tabeli.
Na dalszych stronach można znaleźć informacje na temat nowych funkcji i zmian specyfikacji dotyczących najnowszej wersji
oprogramowania układowego.
ii
Nowe funkcje i zmiany specyfikacji
Docelowe modele
Nowe funkcje i zmiany specyfikacji nowego oprogramowania układowego zostały przedstawione poniżej.
Zrzuty ekranu zawarte w niniejszym powiadomieniu mogą różnić się od rzeczywistych ekranów w używanym modelu.
: Obsługiwane z najnowszym oprogramowaniem układowym
: Już obsługiwane
Docelowe modele
Nowe funkcje i zmiany specyfikacji
VB-H45, VB-M44
VB-H730F Mk II
VB-S30D Mk II
VB-S30VE
VB-S31D Mk II
VB-S800VE
VB-S800D Mk II
VB-S910F
VB-S900F Mk II
VB-S805D Mk II
VB-S905F Mk II
VB-R13VE (H2), VB-R13VE
VB-R13, VB-R11VE (H2)
VB-R11VE, VB-R11
VB-R12VE (H2), VB-R12VE
VB-R10VE (H2), VB-R10VE
VB-M50B, VB-H652LVE
VB-H651VE, VB-H651V
VB-M641VE, VB-M641V
VB-M640VE, VB-M640V
VB-H761LVE (H2)
VB-H761LVE-H, VB-H761LVE
VB-H760VE (H2), VB-H760VE
VB-H751LE (H2)
VB-H751LE-H, VB-H751LE
VB-M741LE (H2)
VB-M741LE-H, VB-M741LE
VB-M740E (H2), VB-M740E
Środowisko pracy:
Aktualizacja informacji o środowisku komputera/
urządzenia przenośnego



str. v
Konfigurowanie początkowych ustawień kamery:
Dodano rejestrację konta administratora


*4
str. vi
Aplikacja podglądu kamery:
Dodano przycisk [Jednoujęciowe automatyczne
ogniskowanie]*1



str. vii
Aplikacja podglądu kamery:
Zmieniono format zapisu migawek



str. vii
Strona ustawień:
Wprowadzanie hasła potwierdzającego dla
użytkownika autoryzowanego



str. viii
Strona ustawień:
Zmieniono zalecane wartości opcji [Proste
ustawienia kamery] i poprawiono wydajność



str. viii
Strona ustawień:
Dodano wybór zaprogramowanych pozycji do
ustawień [ADSR] i [Maska prywatności]*2



str. ix
Strona ustawień:
Zmieniono liczbę wprowadzanych znaków dla
opcji [Wyświetlanie na ekranie]



str. x
Strona ustawień:
Dodano elementy do ekranu [Audio ogólne]*3



str. x
iii
Docelowe modele
Nowe funkcje i zmiany specyfikacji
VB-H45, VB-M44
VB-H730F Mk II
VB-S30D Mk II
VB-S30VE
VB-S31D Mk II
VB-S800VE
VB-S800D Mk II
VB-S910F
VB-S900F Mk II
VB-S805D Mk II
VB-S905F Mk II
VB-R13VE (H2), VB-R13VE
VB-R13, VB-R11VE (H2)
VB-R11VE, VB-R11
VB-R12VE (H2), VB-R12VE
VB-R10VE (H2), VB-R10VE
VB-M50B, VB-H652LVE
VB-H651VE, VB-H651V
VB-M641VE, VB-M641V
VB-M640VE, VB-M640V
VB-H761LVE (H2)
VB-H761LVE-H, VB-H761LVE
VB-H760VE (H2), VB-H760VE
VB-H751LE (H2)
VB-H751LE-H, VB-H751LE
VB-M741LE (H2)
VB-M741LE-H, VB-M741LE
VB-M740E (H2), VB-M740E
Strona ustawień:
Zmieniono elementy zapisywane podczas
inicjowania



str. xi
Fabryczne ustawienia domyślne:
Zmieniono wartości ustawień (IPv4, Konto
administratora, Ogniskowanie)


*5
str. xii
Fabryczne ustawienia domyślne:
Zmieniono wartości ustawień (DNS, Nazwa
kamery, Dzień/noc, Operacje na karcie pamięci)



str. xii
Fabryczne ustawienia domyślne:
Zmieniono wartości ustawień (Uprawnienia
użytkownika)



str. xii
Nazwa ustawienia:
Wyświetlanie regulacji szybkości transmisji bitów



str. xii
*1 Tylko w przypadku modeli z funkcją automatycznego ustawienia ostrości
*2 Tylko w przypadku modeli z funkcją powiększenia optycznego
*3 Tylko w przypadku modeli z funkcją transmisji/odbioru audio
*4 Tylko w przypadku modeli VB-R11VE (H2), VB-R11VE, VB-R11, VB-R10VE (H2), VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M641V, VB-M640VE,
VB-M640V, VB-M741LE (H2), VB-M741LE-H, VB-M741LE, VB-M740E (H2) i VB-M740E
*5 IPv4, Konto administratora:
Tylko w przypadku modeli VB-R11VE (H2), VB-R11VE, VB-R11, VB-R10VE (H2), VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M641V, VB-M640VE,
VB-M640V, VB-M741LE (H2), VB-M741LE-H, VB-M741LE, VB-M740E (H2) i VB-M740E
Ogniskowanie:
Tylko w przypadku modeli VB-H651VE, VB-H651V, VB-M641VE, VB-M641V, VB-M640VE i VB-M640V
iv
Środowisko pracy
Poniżej opisano środowisko pracy dla najnowszego oprogramowania układowego.
 Szczegóły środowiska komputerowego
Procesor
(zalecany)
Intel Core i7-2600 lub nowszy
Karta graficzna
(zalecana)
Nieokreślony
Pamięć (zalecana)
2 GB lub więcej
Ekran do
wyświetlania
(zalecany)
1920 x 1080 lub więcej
Windows 7 Ultimate/Windows 7 Professional/Windows 7 Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Enterprise/Windows 7 Home Premium SP1 32/64-bitowy Chrome 65*2
System
operacyjny
i zgodna
przeglądarka
internetowa
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise
32/64-bitowy*1
Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Chrome 65*2
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10
Education/Windows 10 Home 32/64-bitowy
Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Microsoft Edge*2, Chrome 65*2
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bitowy
Internet Explorer 9 32-bitowy
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bitowy
Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Chrome 65*2
Windows Server 2012 Standard 64-bitowy*1
Internet Explorer 10 32/64-bitowy,
Chrome 65*2
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bitowy*1
Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Chrome 65*2
Windows Server 2016 Standard 64-bitowy
Internet Explorer 11 64-bitowy,
Chrome 65*2
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript, IFRAME (znacznika HTML)
i internetowej pamięci masowej.
– Dla samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
Język systemu
operacyjnego
Strona ustawień, aplikacji podglądu kamery i aplikacji zdalnego podglądu kamery:
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/tajski/koreański/chiński
(uproszczony)/japoński
*1 Brak możliwości uruchomienia z poziomu ekranu startowego systemu Windows
*2 Nie obsługuje odtwarzania wideo (H.264) ani transmisji/odbierania dźwięku
v
 Zweryfikowane urządzenia mobilne (strona ustawień, aplikacja podglądu
kamery, aplikacja zdalnego podglądu kamery)
– Stan na kwiecień 2018
Urządzenia mobilne
System operacyjny
Zgodna przeglądarka internetowa
Windows 10 Home, 64-bitowy
Internet Explorer 11, Microsoft Edge*1
Surface 3
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript oraz internetowej pamięci
masowej.
– Dla samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
iPad Pro 12,9 cala
iPad Pro 10,5 cala
iPhone 7*2
iPhone 8 Plus*2
iPhone X*2
iOS 10.3.3
iOS 11.3
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript oraz internetowej pamięci
masowej.
– Dla samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
Nexus 9
Android 7.1.1
Chrome 65*1
Galaxy Tab S 8.4
Android 4.4.2
Chrome 65*1
Nexus 6P*2
Android 8.1
Chrome 65*1
Galaxy S8*2
Android 8.0
Chrome 65*1
Safari*1
*1 Nie obsługuje odtwarzania wideo (H.264) ani transmisji/odbierania dźwięku
*2 Strona ustawień i aplikacji podglądu kamery nie są obsługiwane
Konfigurowanie początkowych ustawień kamery
Pola [Konto administratora] są obecnie domyślnie puste. Podczas przywracania domyślnych ustawień fabrycznych po
aktualizacji oprogramowania układowego konieczne jest ustawienie [Nazwa administratora] i [Hasło], aby uzyskać dostęp do
kamery po raz pierwszy. Ta zmiana została wprowadzona w oprogramowaniu układowym w wersji 1.1.8 lub nowszej.
Domyślny ekran wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu z poziomu przeglądarki internetowej po raz pierwszy
W przypadku używania aplikacji Camera Management Tool do konfigurowania ustawień początkowych patrz „Podręcznik
użytkownika aplikacji Camera Management Tool”.
vi
Aplikacja podglądu kamery
 Dostosowanie obrazu wideo > Ogniskowanie
Obsługa funkcji Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie jest teraz możliwa także w aplikacji podglądu kamery.
Przycisk [Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie]
Tego ustawienia należy używać, gdy opcja [Ogniskowanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie]. Kliknięcie
przycisku
powoduje jednokrotne automatyczne ustawienie ostrości obrazu z kamery, a następnie przełączenie
do trybu ręcznego.
Ważne
Środki ostrożności dotyczące regulacji ostrości i zakresów ogniskowania opisano w „Podręczniku obsługi”.
 Zapisywanie migawek
Następująca „Uwaga” uległa zmianie.
Przed zmianą
• Migawka zostanie zapisana jako plik JPEG.
Po zmianie
• Format zapisu migawki zależy od używanej przeglądarki internetowej.
vii
Strona ustawień
 [Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami]
Podczas ustawiania hasła dla użytkownika autoryzowanego konieczne jest teraz wprowadzenie hasła
potwierdzającego.
[Potwierdź hasło]
Wprowadź identyczne hasło jak powyżej, aby je potwierdzić.
 [Kamera] > [Ustawienia początkowe]
Zmieniono zalecane wartości dla opcji [Naświetlanie], [Limit szybkości migawki (dolny)], [Limit szybkości migawki
(górny)]i [Szybkość migawki], które są wyświetlane, gdy zostanie wybrana opcja [Priorytet ruchu] w oknie [Proste
ustawienia kamery].
Uwagi dotyczące opcji [Priorytet ruchu] i [Priorytet głębi] w oknie [Proste ustawienia kamery] zostały zmienione
zgodnie z ulepszoną wydajnością.
[Proste ustawienia kamery]
Typ
viii
Priorytet ruchu
[Naświetlanie]
Automatycznie
[Limit szybkości migawki (dolny)]
1/1000 (s)
[Limit szybkości migawki (górny)]
1/16000 (s)
[Szybkość migawki]
-
Ważne
Należy uwzględnić następujące informacje dotyczące obszaru [Proste ustawienia kamery].
[Priorytet ruchu]
– Migotanie może występować na skutek oświetlenia jarzeniowego (fluorescencyjnego) itp.
– Przy słabym oświetleniu wideo może być względnie ciemniejsze niż [Ustawienia standardowe], a poziom zakłóceń może
być wyższy.
[Priorytet głębi]
– Przy słabym oświetleniu wideo może być względnie ciemniejsze niż [Ustawienia standardowe], a poziom zakłóceń może
być wyższy.
 [Wideo i audio] > [ADSR] / [Wideo i audio] > [Maska prywatności]
Podczas zmiany kąta kamery w ustawieniach dotyczących określania obszaru ADSR i obszaru maski prywatności,
oprócz korzystania z suwaka można teraz wybrać zaprogramowane pozycje z pola wyboru zaprogramowanych
pozycji.
ix
 [Wideo i audio] > [Wyświetlanie na ekranie]
Maksymalna liczba znaków, jaką można wprowadzić w opcji [Wyświetlanie ciągów tekstowych], została zwiększona do
40, kiedy opcja [Wyświetlaj podany ciąg] jest wybrana w oknie [Wyświetlanie tekstu].
Uwaga
• Korzystając z aplikacji On-screen Display Assist Tool, można wyświetlić ciąg tekstowy z wyjątkiem języka angielskiego (język tajski
nie jest obsługiwany). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „On-screen Display Assist Tool Podręcznik użytkownika”.
• Po skonfigurowaniu ustawień [Wyświetlanie tekstu], [Wyświetlanie daty] i [Wyświetlanie godziny] dla tego samego położenia
może spowodować, że żadne informacje nie będą wyświetlane. W takim wypadku elementy skonfigurowane przy użyciu
ustawień [Prawy górny róg] lub [Prawy dolny róg] dla opcji [Miejsce wyświetlania tekstu] mają wyższy priorytet podczas
wyświetlania.
• Mogą nie być wyświetlane żadne informacje tekstowe, zależnie od rozmiaru wideo, długości tekstu i położenia tekstu. Należy
sprawdzić wyświetlanie po zmianie rozmiaru wideo i ustawień wyświetlania na ekranie.
 [Wideo i audio] > [Audio]
Teraz można wybrać, czy ma być używana opcja [Wejście audio], czy [Metoda przesyłania audio]. Opcja [Bieżący
poziom głośności] może być wyświetlana dla wejścia audio.
[Wejście audio]
Wybór opcji użycia sygnału wejściowego audio z mikrofonu. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], można
korzystać z funkcji związanych z sygnałem wejściowym audio, takich jak [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery]
lub [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności].
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wyłącz], kliknięcie przycisku [Zastosuj] powoduje zablokowanie poniższych
ustawień i wyłączenie funkcji sygnału wejściowego audio.
– [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] > [Wyłącz]
– [Serwer] > [Serwer RTP] > [Strumień RTP 1] – [Strumień RTP 5] > [Transmisja audio] > [Wyłącz]
– [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] > [Wykrywanie głośności] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności] >
[Wyłącz]
– [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] > [Wykrywanie krzyku] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie krzyku] > [Wyłącz]
[Bieżący poziom głośności]
Gdy opcja [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], bieżący poziom głośności jest wyświetlany na
pasku stanu.
x
[Metoda przesyłania audio]
Wybierz metodę przesyłania/odbioru audio.
[Półdupleks]
Można zapobiec generowaniu gwiżdżącego dźwięku, gdy mikrofon znajduje się w pobliżu głośnika. W takim
wypadku dźwięk nie jest jednak przesyłany z kamery do aplikacji podglądu, gdy kamera odbiera sygnał audio
z aplikacji podglądu lub odtwarzany jest plik audio. Dlatego nie można odbierać wejściowego sygnału audio
z mikrofonu, nawet jeżeli przycisk [Obiór audio] aplikacji podglądu jest aktywny (purpurowy).
[Pełny dupleks]
Można przesyłać audio z kamery do aplikacji podglądu, nawet gdy kamera odbiera sygnał audio z aplikacji
podglądu.
 [Konserwacja] > [Ogólne]
Teraz wyróżnione elementy są zapisywane po wybraniu opcji [Inicjowanie] > [Ustawienia sieciowe] > [Zapisz].
[Ustawienia sieciowe]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Zapisz], następujące ustawienia są zachowywane podczas inicjowania.
• Nazwa administratora
• Hasło administratora
• Ustawienia sieciowe
• Serwer NTP
• Serwer HTTP
• Ograniczenia dostępu do hosta
• Strefa czasowa
• Certyfikaty
• Klucz prywatny
• IPsec
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nie zapisuj], powyższe ustawienia są również inicjowane.
Konto administratora jest również inicjowane, dlatego nie można ustanowić połączenia z kamerą. Korzystając
z aplikacji Camera Management Tool, można skonfigurować ustawienia początkowe.
 [Konserwacja] > [Aktualizuj oprogramowanie układowe]
Lista elementów zapisywanych po wybraniu opcji [Aktualizuj oprogramowanie układowe] > [Przywróć ustawienia
domyślne] > [Przywróć] została zaktualizowana do widocznej powyżej ([Inicjowanie] > [Ustawienia sieciowe] >
[Zapisz]).
xi
 Lista domyślnych ustawień fabrycznych
Wartości domyślnych ustawień fabrycznych zostały zmienione w następujący sposób.
Element
Przed zmianą
Po zmianie
• IPv4
Metoda ustawień adresów IPv4
Ręcznie
Automatycznie (DHCP)
• DNS
Automatycznie ustawiaj adres serwera nazw
Wyłącz
Używaj DHCP/DHCPv6
• Konto administratora
Nazwa administratora
Hasło
Z wartościami ustawienia
Bez wartości ustawienia
• Uprawnienia użytkownika
Regulacja kamery przez użytkownika-gościa
Dystrybucja wideo i regulacja
kamery
Brak uprawnień dostępu
• Uprawnienia użytkownika
Dystrybucja audio przez użytkowników-gości
Tak
Nie
• Nazwa kamery
Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)
Kamera
Nazwa modelu (Przykład) VB-M50B
• Ustawienia kamery
Ogniskowanie
Ręcznie
Automatycznie
• Ustawienia kamery
Dzień/noc
Tryb dzienny
Automatycznie
• Operacje na karcie pamięci
Zastępuj pliki wideo
Wyłącz
Włącz
Uwaga
Ponieważ kamery z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi są skonfigurowane w celu uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP,
kamera jest wykrywana przez aplikację Camera Management Tool za pomocą środowiska DHCP lub środowiska IPv6. W przypadku
skonfigurowania ustawień za pomocą innych środowisk, zobacz „Podręcznik obsługi” > „Konfigurowanie sieci bez serwera DHCP”.
 Zmiany nazw ustawień
Uwaga
Nazwy ustawień inne niż następujące mogły także zostać zmienione, zależnie od używanego modelu.
Nazwa ustawienia [Regulacja szybkości transmisji bitów] została zmieniona w obszarze [Podstawowe] > [Wideo] >
[H.264(1)] i [H.264(2)].
• Opcja [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów] została zmieniona na [Używaj regulacji szybkości transmisji
bitów (stała szybkość transmisji bitów)]
• Opcja [Nie używaj regulacji szybkości transmisji bitów] została zmieniona na [Nie używaj regulacji szybkości
transmisji bitów (zmienna szybkość transmisji bitów)]
xii
Informacje o innych zmianach
Oprócz zmian związanych z aktualizacją oprogramowania układowego wprowadzono także następujące zmiany w opisach
zawartych w „Podręczniku obsługi”.
Poniżej wymieniono modele, których dotyczą te zmiany.
Docelowe modele
Zmienione informacje
Wycofanie oprogramowania RM Series
VB-H45, VB-M44
VB-H730F Mk II
VB-S30D Mk II
VB-S31D Mk II
VB-S800D Mk II
VB-S900F Mk II
VB-S805D Mk II
VB-S905F Mk II
VB-S30VE
VB-S800VE
VB-S910F
VB-R13VE (H2), VB-R13VE
VB-R13, VB-R11VE (H2)
VB-R11VE, VB-R11
VB-R12VE (H2), VB-R12VE
VB-R10VE (H2), VB-R10VE
VB-M50B, VB-H652LVE
VB-H651VE, VB-H651V
VB-M641VE, VB-M641V
VB-M640VE, VB-M640V
VB-H761LVE (H2)
VB-H761LVE-H, VB-H761LVE
VB-H760VE (H2), VB-H760VE
VB-H751LE (H2)
VB-H751LE-H, VB-H751LE
VB-M741LE (H2)
VB-M741LE-H, VB-M741LE
VB-M740E (H2), VB-M740E



str. xiv


str. xiv
Wycofanie instalacyjnego dysku CD-ROM
Regularna konserwacja (wcześniej:
„Czyszczenie kamery”)



str. xiv
Zmiana w Podręczniku obsługi:
Uprawnienia wymagane do obsługi aplikacji
podglądu kamery



str. xvi
Zmiana w Podręczniku obsługi:
[Zapis wideo] > [Przekazywanie]



str. xvi
Zmiana w Podręczniku obsługi:
[Zdarzenie] > [Czasomierz]



str. xvi
Zmiana w Podręczniku obsługi:
[Zogniskowanie na nieskończ.]



str. xvi
Zmiana w Podręczniku obsługi:
Rozwiązywanie problemów



str. xvii
Zmiana w Podręczniku obsługi:
Komunikaty aplikacji podglądu



str. xvii
Zmiana w Podręczniku obsługi:
Lista domyślnych ustawień fabrycznych


str. xvii
xiii
Wycofanie oprogramowania RM Series
Oprogramowanie Network Video Recording Software RM Series zostało wycofane.
Oprogramowanie RM-Lite video recording software nie jest już dostarczane.
Wycofanie instalacyjnego dysku CD-ROM
Instalacyjny dysk CD-ROM nie jest już dołączany do kamery.
Sposób dystrybucji plików takich jak oprogramowanie, podręczniki użytkownika i umowa licencyjna na oprogramowanie,
które były zapisane na instalacyjnym dysku CD-ROM, został zmieniony w następujący sposób.
Typ
Nazwa
Network Video Recording Software RM-Lite
Oprogramowanie
Dystrybucja
Nie jest już dostarczane
Camera Management Tool
Recorded Video Utility
On-screen Display Assist Tool*1
Umowa licencyjna regulująca korzystanie
z oprogramowania
Licencja
Oprogramowanie Open Source
Pobierz z witryny internetowej firmy
Canon
Nazwa instalatora: VBToolsInstall.exe
Wyświetlane na stronie ustawień
[Konserwacja] > [Ogólne] >
[Narzędzie] > [Wyświetl licencję]
Podręcznik obsługi
Dane techniczne
Instrukcja obsługi Aplikacji zdalnego podglądu kamery
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management
Tool
Pobierz z witryny internetowej firmy
Canon
Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility
On-screen Display Assist Tool Podręcznik użytkownika*1
Przykładowe pliki audio
Przykładowe dźwięki*2
*1 Tylko w przypadku modeli i języków, które są obsługiwane w przez aplikację On-screen Display Assist Tool
*2 Tylko w przypadku modeli z funkcją transmisji/odbioru audio
Regularna konserwacja (wcześniej: „Czyszczenie kamery”)
Poprzedni tytuł sekcji „Czyszczenie kamery” został zmieniony na „Regularna konserwacja” w związku z dodaniem sekcji
„ Potwierdzanie obrazu wideo” i zmianą wyjaśnienia dotyczącego czyszczenia kamery w sekcji „ Metoda czyszczenia”.
 Potwierdzanie obrazu wideo
Należy regularnie sprawdzać, czy nie nastąpiło przesunięcie ustawionego obszaru rejestrowania i czy jest on nadal ostry.
Jeżeli jest to konieczne, należy przeprowadzić ponowną regulację.
 Metoda czyszczenia
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy wyłączyć zasilanie.
xiv
Czyszczenie pokrywy kopułki, pokrywy górnej i osłony obiektywu
1 Zmyj zabrudzenia takie jak kurz i piasek za pomocą czystej wody*.
* Ponieważ kamer do użytku w budynkach (VB-H730F Mk II, VB-S30D Mk II, VB-S800D Mk II, VB-S805D Mk II, VB-R13,
VB-R11, VB-H651V, VB-M641V i VB-M640V) nie można myć bezpośrednio wodą, należy wytrzeć je do sucha miękką
szmatką zwilżoną czystą wodą.
2 Jeśli osłona obiektywu jest pokryta zabrudzeniami, których nie można usunąć wodą, np. odciskami palców lub
tłuszczem, przetrzyj ostrożnie osłonę obiektywu miękką gąbką lub szmatką zwilżoną 1-procentowym wodnym
roztworem neutralnego środka do mycia naczyń.
3 Wytrzyj do sucha miękką szmatką zwilżoną w czystej wodzie, aby nie pozostawić żadnych kropel wody ani
detergentu**.
** W przypadku modeli VB-H761LVE-H, VB-H751LE-H, VB-M741LE-H należy użyć czystej wody (np. wody kranowej)
w celu spłukania środka do mycia naczyń i pozostawić do wyschnięcia.
Ważne
Zastosowanie nieprawidłowej metody czyszczenia może spowodować zarysowanie osłony kopułki, górnej pokrywy lub osłony
obiektywu, którą trzeba będzie wymienić za opłatą. W związku z tym należy ściśle przestrzegać poniższego zestawu instrukcji.
• Z powodu kurzu, brudu, odcisków palców itp. funkcja automatycznego ogniskowania może nie działać prawidłowo lub odbicie
światła otoczenia lub podczerwonego może powodować, że obraz staje się biały i zamglony. Aby zachować wysoki poziom
jakości obrazu, konieczne jest regularne czyszczenie osłony soczewki.
• Nie należy wycierać suchą szmatką. Nigdy nie należy wycierać szmatką przed usunięciem osadzonego brudu.
Może to doprowadzić do powstania zarysowań na osłonie kopułki, górnej pokrywie i/lub osłonie obiektywu.
• W przypadku modeli z powłoką hydrofilową należy zwrócić uwagę na poniższe punkty.
– Do gąbek i szmatek używanych do czyszczenia, nawet nowych, mogą być przyklejone zanieczyszczenia, które mogą osłabić
skuteczność powłoki. Dlatego należy ich używać po umyciu gąbki lub szmatki w neutralnym środku do mycia naczyń.
– Spryskiwanie przy użyciu butelek z rozpylaczem może osłabić skuteczność powłoki ze względu na zanieczyszczenia, takie
jak środki nawilżające. Dlatego zalecane jest niekorzystanie z butelek z rozpylaczem.
Modele z powłoką hydrofilową mają na zewnętrznej pokrywie przyklejoną etykietę „model z powłoką hydrofilową”.
„model z powłoką hydrofilową”
Czyszczenie obiektywu
Brud z powierzchni obiektywu należy usuwać komercyjnym środkiem do czyszczenia obiektywów.
• Rysy na powierzchni obiektywu mogą powodować pogorszenie jakości obrazu.
• Jeżeli powierzchnia obiektywu jest brudna lub zakurzona, funkcja automatycznego ustawiania ostrości może nie
działać prawidłowo.
xv
Zmiana w Podręczniku obsługi
 Uprawnienia wymagane do obsługi aplikacji podglądu kamery
Można korzystać z poniższych menu i przycisków, nawet jeśli wszystkie uprawnienia użytkownika autoryzowanego i
użytkownika-gościa zostały wyłączone.
Menu [Główne]
– Przycisk [Język]
– [Przełącz użytkowników]
– [Strona ustawień]
– [Aplikacja zdalnego podglądu kamery]
Przycisk [Połącz ponownie]
Ekran informacji

[Zapis wideo] > [Przekazywanie]
Następujący tekst oznaczony jako „Ważne” został usunięty.
Ważne
Jeżeli lokalizacja docelowa dla przekazywania HTTP lub FTP albo powiadomienie e-mail jest skonfigurowane dla systemu
operacyjnego Windows, komunikacja IPsec nie jest obsługiwana.
 [Zdarzenie] > [Czasomierz]
Zmieniono opis zdarzeń czasomierza.
[Ustawienia ciągłości 24-godzinnej]
W przypadku wybrania ustawienia [Włącz] oraz gdy opcja [Interwał powtórzeń] zostanie ustawiona na opcję inną niż
[Brak], zdarzenie czasomierza będzie powtarzane zgodnie z interwałem określonym w opcji [Interwał powtórzeń], bez
względu na ustawienie [Czas rozpoczęcia]. Jeżeli opcja [Interwał powtórzeń] zostanie ustawiona na [Brak], zdarzenie
czasomierza będzie aktywowane tylko o godzinie ustawionej w opcji [Czas rozpoczęcia].
Należy pamiętać, że gdy ta opcja jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], można wykonywać tylko operacje [Zapis
wideo].
 [Zogniskowanie na nieskończ.]
Zmieniono opis ustawienia ogniskowania [Zogniskowanie na nieskończ.].
[Zogniskowanie na nieskończ.]
Zmień położenie ogniskowania na bliską nieskończoność.
Gdy konieczne jest bardziej precyzyjne ogniskowanie, wybierz ustawienie [Ręcznie] i wyreguluj ostrość.
xvi
 Rozwiązywanie problemów
Dodano środki zaradcze dla następujących problemów.
Problem
Środki zaradcze
Nie można połączyć się z kamerą.
Nagranie wideo nie jest wyświetlane.
Brak dźwięku.*
Aplikacja podglądu została odłączona.
• Należy utworzyć wyjątek dotyczący kamery lub oprogramowania, w którym
pojawił się problem, w oprogramowaniu zabezpieczającym.
Aplikacja podglądu kamery nie
uruchamia się.
• Jeżeli podczas uruchamiania aplikacji podglądu kamery wyświetlane jest
ostrzeżenie o zablokowaniu pliku przez zabezpieczenia z powodu
niezweryfikowanego wydawcy, należy postępować zgodnie z jedną
z poniższych procedur.
– Jeżeli kamera jest używana w środowisku połączenia z internetem, należy
uruchomić aplikacji podglądu kamery po zainstalowaniu najnowszej wersji
przy użyciu usługi Windows Update.
– Należy pobrać instalatora certyfikatów głównych z witryny Canon
na komputerze z odpowiednim połączeniem i zainstalować go w środowisku
docelowym, jeżeli w tym środowisku połączenie z internetem nie jest
dostępne.
Nie można korzystać z niektórych
funkcji aplikacji podglądu kamery.
• Należy postępować zgodnie z procedurą podaną w części „Dodawanie adresu IP
kamery jako zaufanej witryny” w „Podręczniku obsługi” w celu dodania tej witryny
internetowej do listy [witryn zaufanych] w ustawieniach [zabezpieczeń] oraz
wyłączyć tryb chroniony dla witryn zaufanych (jeżeli nie jest używany system
Windows Server, należy także wyłączyć tryb chroniony w podobny sposób).
• Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki internetowej niż Internet Explorer lub jeżeli
moduł Canon Network Camera nie jest prawidłowo zainstalowany przy użyciu
programu Internet Explorer, nie można korzystać z następujących funkcji.
– Odbieranie/transmisja audio*
– Odbieranie/odtwarzanie wideo H.264
* Tylko w przypadku modeli z funkcją transmisji/odbioru audio
 Lista komunikatów aplikacji podglądu > Komunikat ostrzegawczy
Opis został zmieniony dla następujących elementów.
Komunikat
Technologia ActiveX jest wyłączona.
Wyjaśnienie
Technologia ActiveX jest wyłączona w ustawieniach przeglądarki
internetowej lub brak dostępu do funkcji systemu z poziomu kontrolki
ActiveX ze względu na ustawienia zabezpieczeń.
Nawet gdy usługa ActiveX jest włączona, jeżeli ten komunikat jest
wyświetlany w środowisku, w którym serwer proxy nie jest używany,
wybierz kolejno [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Opcje
internetowe] > karta [Połączenia] > [Ustawienia sieci LAN] > pole wyboru
[Użyj serwera proxy dla sieci LAN] w oknie [Serwer proxy] > wybierz opcję
[Zaawansowane] > określ adres IP kamery w obszarze [Wyjątki].
 Lista domyślnych ustawień fabrycznych
Wartość ustawień została zmieniona dla następujących elementów.
Element
• Ustawienia kamery
Szybkość migawki
Ustawienie
1/100
xvii
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR
OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w
sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd =
kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w
dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji
baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na
substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub
zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
© CANON INC. 2019
xviii
Kamera sieciowa
Podręcznik obsługi
/
/
/
/
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery sieciowej należy zapoznać się z niniejszym Podręcznikiem użytkownika.
POLSKI
Wstęp
Dziękujemy za zakup kamery sieciowej Canon (zwanej dalej kamerą)*.
Kamera jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
W tym „Podręczniku obsługi” wyjaśniono ustawienia i działanie kamery. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z kamery przed
użyciem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik.
* Niektóre modele kamer opisanych w tym podręczniku mogą być niedostępne w danym kraju i/lub regionie.
Najnowsze informacje na temat produktu (oprogramowanie układowe i aplikacyjne, podręczniki użytkownika, środowisko pracy itp.)
są dostępne w witrynie firmy Canon.
Środki ostrożności dla użytkowników (zrzeczenie się odpowiedzialności)
 Zrzeczenie się odpowiedzialności
W pełnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, ani spółka Canon Inc. ani żadna z jej spółek
zależnych bądź powiązanych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pieniężne, które mogą być skutkiem utraty
zarejestrowanych informacji oraz zdjęć, niezależnie od wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn utraty.
JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ W OGRANICZONEJ GWARANCJI DOŁĄCZONEJ DO KAMERY, NIE UMNIEJSZAJĄC PRAW
KONSUMENTÓW ORAZ W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI: (1) SPÓŁKA CANON INC.
ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH,
W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ANI W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z KAMERY,
W TYM, NIE OGRANICZAJĄC, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH
CELÓW BĄDŹ ZASTOSOWAŃ ANI NIENARUSZALNOŚCI; (2) SPÓŁKA CANON INC. ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, WYPADKOWE BĄDŹ NASTĘPCZE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD ICH
RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW ORAZ TREŚCI.
 Bezpieczeństwo sieciowe
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktu w sieci i podczas korzystania z niego.
Należy podjąć wymagane kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo sieciowe urządzenia i nie dopuścić do naruszenia zabezpieczeń.
W pełnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, ani spółka Canon Inc. ani żadna z jej spółek
zależnych bądź powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, wypadkowe bądź następcze ani
odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zabezpieczeń sieciowych, na przykład nieuprawnionego dostępu.
<Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieciowego>
• Należy okresowo zmieniać hasło w kamerze.
• Należy zmieniać numer portu HTTP lub HTTPS kamery.
• Należy ograniczyć dostęp urządzeń sieciowych do kamery.
 INFORMACJE PRAWNE
Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony prywatności
i wizerunku. W niektórych przypadkach nagrywanie lub monitorowanie dźwięku lub obrazu z kamery może być ograniczone lub
zakazane przepisami prawa lub z mocy regulacji, których szczegóły różnią się zależnie od kraju i regionu. Przed instalacją produktu
użytkownicy powinni sprawdzić przepisy i regulacje prawne obowiązujące w danym kraju i regionie, w tym stanowe i lokalne
przepisy i regulacje, aby upewnić się, że produkt jest instalowany zgodnie ze wszystkimi stosownymi wymaganiami prawnymi.
Mikrofon nie powinien być używany, jeśli zabraniają tego lokalne przepisy lub regulacje. Produktu nie należy instalować w żadnych
obszarach, w których użytkownicy lub osoby tymczasowo w nich przebywające mogą oczekiwać prywatności, np. w sypialniach,
przebieralniach i toaletach.
2
Produkt powinien zostać zainstalowany w taki sposób, aby był dobrze widoczny dla wszystkich osób, których obrazy i głosy są
monitorowane przy użyciu produktu. Oprócz tego oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu blisko produktu i dobrze
widoczne dla wszystkich osób monitorowanych przy użyciu produktu powinno informować te osoby, że produkt rejestruje ich
wizerunek i rozmowy.
Należy pamiętać, że Canon nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w razie sporu między dowolnym użytkownikiem
a jakąkolwiek stroną trzecią dotyczącego instalacji produktu lub kamery i/lub monitorowania obrazu/rejestrowania dźwięku.
 Prawa autorskie
Nagrań wideo, zdjęć i dźwięków zarejestrowanych przy użyciu kamery nie można wykorzystywać ani publikować bez zgody
posiadaczy praw autorskich, jeżeli tacy istnieją, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest dozwolone wykorzystanie ich w celach prywatnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich.
 Korzystanie z oprogramowania RM-Lite
Błędy lub inne problemy z oprogramowaniem RM-Lite mogą spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub utratę nagranych danych.
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku takich problemów.
Umowa licencyjna regulująca korzystanie z oprogramowania
Umowę licencyjną na oprogramowanie można znaleźć w pliku tekstowym dostarczonym razem z programem instalacyjnym.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4
standard.
Znaki towarowe
•
•
•
•
•
•
•
Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Server, Microsoft Edge, Surface i ActiveX są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows jest prawnie uznany jako system operacyjny Microsoft Windows.
Niniejszy produkt jest wyposażony w licencjonowaną technologią systemu plików marki Microsoft, exFAT.
iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Logo SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi spółki SD-3C, LLC.
ONVIF® jest znakiem towarowym spółki Onvif, Inc.
Wszelkie inne nazwy spółek lub produktów użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
Oprogramowanie Open Source
Kamera zawiera moduły oprogramowania Open Source. Potwierdź warunki licencyjne dotyczące poszczególnych modułów w sekcji
[Konserwacja] > [Ogólne] > [Narzędzie] > [Wyświetl licencję] na stronie ustawień.
Oprogramowanie na licencji GPL i LGPL
Aby otrzymać kod źródłowy na podstawie licencji GPL/LGPL, prosimy o kontakt pod adresem nvsossg@canon.co.jp i podanie
następujących informacji w języku angielskim lub japońskim:
1. Nazwa produktu i wersja oprogramowania układowego.
2. Nazwa żądanego modułu lub modułów oprogramowania.
Można uzyskać kod źródłowy na co najmniej trzy lata od dnia, w którym produkt został zakupiony. Należy pamiętać, że możemy obciążyć
użytkownika wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas w związku z dostarczeniem kodu źródłowego.
3
Kontrola eksportowa technologii bezpieczeństwa
Ten produkt podlega kontroli eksportowej technologii bezpieczeństwa. Dlatego eksport lub dostarczenie za granicę może wymagać
zezwolenia od agencji rządowych.
4
Podręczniki użytkownika
Rodzaje podręczników użytkownika
Poniżej opisano różne podręczniki użytkownika kamery. Przy każdym odwołaniu do innego podręcznika podano jego nazwę z poniższej
listy.
Instrukcja instalacji (dołączona)
Opisano w niej środki ostrożności i procedury instalacji kamery.
Podręcznik obsługi (ten dokument)
Wyjaśniono w nim początkowe ustawienia kamery, ustawienia kąta kamery, obsługę aplikacji podglądu kamery, ustawienia na stronie
ustawień, rozwiązywanie problemów itp.
Instrukcja obsługi Aplikacji zdalnego podglądu kamery
Wyjaśniono tu szczegóły dotyczące korzystania z aplikacji zdalnego podglądu kamery.
Dane techniczne
Umieszczono tu specyfikacje kamery.
Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management Tool
Wyjaśniono tu szczegóły dotyczące korzystania z aplikacji Camera Management Tool.
Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility
Wyjaśniono tu szczegóły dotyczące korzystania z aplikacji Recorded Video Utility.
On-screen Display Assist Tool Podręcznik użytkownika
Wyjaśniono tu szczegóły dotyczące korzystania z aplikacji On-screen Display Assist Tool.
Network Video Recording Software RM Series Administrator Manual
Wyjaśniono tu szczegóły dotyczące korzystania z oprogramowania do nagrywania wideo RM-Lite (str. 20).
 Uwagi
1. Jakiekolwiek nieuprawnione powielanie niniejszego podręcznika jest zabronione.
2. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
3. Niniejszy dokument opracowano z najwyższą starannością. W przypadku uwag prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedaży
spółki Canon.
4. Spółka Canon nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie skutki korzystania z niniejszego produktu, niezależnie od treści
punktów 2 i 3 powyżej.
Jak korzystać z tego podręcznika obsługi
Przyjętym formatem czytania podręcznika obsługi jest ekran komputera.
 Zrzuty ekranowe oprogramowania
Zrzuty ekranowe oprogramowania przedstawione w tym podręczniku mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą się one różnić
od rzeczywistych zrzutów ekranu.
W opisach wykorzystano system operacyjny Windows 10, przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 i przykładowe ekrany
modelu VB-H45.
Zestaw rozmiarów wideo wybrany w wyjaśnieniach to [1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270]. W przypadku korzystania z innego
zestawu rozmiarów video należy je zastąpić.
5
Symbole używane w tym Podręczniku
 Symbole wskazujące modele kamer
Wyjaśnienia, które różnią się w zależności od modelu kamery, są oznaczone nazwą kamery oraz następującymi symbolami.
Symbol
Model kamery
HM4x
VB-H45, VB-M44
H730
VB-H730F Mk II
S30
VB-S30D Mk II
S31
VB-S31D Mk II
S80x
VB-S800D Mk II, VB-S805D Mk II
S90x
VB-S900F Mk II, VB-S905F Mk II
 Symbole oznaczające środki ostrożności
W tej sekcji wyjaśniono symbole używane w tym podręczniku. Poniższe symbole użyte w niniejszym podręczniku wskazują
informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu, a także ważne i uzupełniające informacje, jakie użytkownik powinien
znać. Należy zapoznać się z tymi informacjami, aby korzystać z produktu.
Symbol
Ostrzeżenie
Przestroga
Niestosowanie się do instrukcji oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń. Należy
stosować się do tych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Przestroga
Ważne
Uwaga
6
Znaczenie
Niestosowanie się do instrukcji oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do śmierci lub
poważnych obrażeń. Należy stosować się do tych ostrzeżeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Niestosowanie się do instrukcji oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do uszkodzeń
mienia. Należy stosować się do tych środków ostrożności.
Środki ostrożności i ograniczenia podczas korzystania. Należy dokładnie się z nimi zapoznać.
Dodatkowe opisy i informacje referencyjne.
Środki ostrożności
W tym rozdziale opisano środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas korzystania z kamery.
W przypadku ich nieprzestrzegania może nastąpić uszkodzenie ciała, śmierć i/lub uszkodzenie mienia. Należy uważnie przeczytać poniższe
informacje i przestrzegać środków ostrożności.
Ważne ostrzeżenia
Przestroga
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ ŚCIANKI).
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE OBSŁUGIWAĆ. NAPRAWĘ NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI.
HM4x H730
Zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) można podłączyć do kamery i standardowego gniazdka sieciowego.
Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, aby upewnić się, że kamera jest kompatybilna z adapterem.
• Gniazdko powinno być zamontowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego.
7
Środki ostrożności
 Środki ostrożności dotyczące kamery
Ostrzeżenie
W przypadku wykrycia oznak wadliwego działania, takich jak dym, ciepło, dziwne odgłosy lub zapachy, natychmiast
zaprzestać używania kamery i skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.
Dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Niezastosowanie się do poniższych środków może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• W przypadku burzy należy przerwać montaż lub inspekcję itp. i nie dotykać kamery ani kontynuować podłączania
przewodu.
• Nie wolno demontować ani modyfikować kamery.
• Kamery nie należy spryskiwać wodą ani dopuszczać do zamoknięcia.
• Nie dopuszczać, aby woda lub metalowe przedmioty dostały się do wewnątrz obudowy kamery.
• W pobliżu kamery nie należy używać łatwopalnych aerozoli.
• Nie pozostawiać podłączonych kabli LAN, zewnętrznych zasilaczy lub złączy zasilacza sieciowego (sprzedawanego
oddzielnie), gdy kamera nie jest używana przez dłuższy czas.
• Nie uszkadzać kabla połączeniowego.
Tej kamery nie należy stosować w urządzeniach medycznych lub innych systemach podtrzymujących życie.
W zależności od środowiska komputerowego i sieciowego nie można zagwarantować transmisji wideo o wysokiej precyzji
ze względu na opóźnienia lub kodowanie stratne.
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody wynikające z korzystania z kamery w podanych
wyżej warunkach.
Przestroga
Niezastosowanie się do poniższych środków może doprowadzić do nieprawidłowego działania kamery.
• Nie kierować kamery na słońce, lampy halogenowe i inne bardzo jasne źródła światła lub przedmioty.
• Nie narażać kamery na silne wstrząsy lub drgania.
• Nie dotykać głowicy ani obiektywu kamery.
• Nie używać siły do obracania części kamery ręcznie. HM4x S30
S31
 Środki ostrożności dotyczące wbudowanych funkcji kamery i oprogramowania
Przestroga
Nie stosować następujących wbudowanych funkcji kamery lub oprogramowania w sytuacjach wymagających wysokiej
niezawodności:
– Funkcja inteligentna
– Funkcja Stabilizator obrazu HM4x
– Oprogramowanie do nagrywania sieciowych nagrań wideo RM-Lite
Nie gwarantują one precyzyjnego przechwytywania i nie obsługują zastosowań wykraczających poza zakres ich
zamierzonego stosowania. Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody wynikające
z korzystania z tych funkcji lub oprogramowania.
 Środki ostrożności dotyczące konserwacji
Ostrzeżenie
Podczas czyszczenia kamery nie używać łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzyna.
Stosowanie ich może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
8
Przestroga
Okresowo sprawdzać części i wkręty pod kątem rdzy i obluzowania.
W celu przeprowadzenia kontroli należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia spowodowane
przez spadające elementy.
Czyszczenie kamery
Przed przystąpieniem do czyszczenia kamery należy wyłączyć zasilanie.
 Czyszczenie z zewnątrz
1 Zwilżyć miękką szmatkę wodą lub rozcieńczonym neutralnym detergentem i delikatnie zetrzeć brud.
2 Wytrzeć suchą szmatką.
Ważne
Brud na górnej pokrywie, osłonie obiektywu i kopule (gdy używana jest Obudowa kopułki do montażu wewnętrznego, sprzedawana oddzielnie)
może spowodować problemy z ostrością i/lub obniżenie jakości obrazu. Zaleca się regularne czyszczenie pokrywy.
 Czyszczenie obiektywu
Brud z powierzchni obiektywu należy usuwać komercyjnym środkiem do czyszczenia obiektywów.
• Rysy na powierzchni obiektywu mogą powodować pogorszenie jakości obrazu.
• Jeżeli powierzchnia obiektywu jest brudna lub zakurzona, funkcja automatycznego ustawiania ostrości może nie działać
prawidłowo. HM4x S30
Utylizacja kamery
Kamerę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.
Należy pamiętać, aby przed utylizacją wyjąć kartę pamięci* z kamery.
* W tym podręczniku „karta pamięci” oznacza karty pamięci różnego typu, które mogą być wykorzystane przez kamerę.
9
Spis treści
Wstęp..............................................................................................................................................................................................................2
Środki ostrożności dla użytkowników (zrzeczenie się odpowiedzialności)....................................................................2
Umowa licencyjna regulująca korzystanie z oprogramowania .............................................................................................3
Znaki towarowe ...................................................................................................................................................................................................3
Oprogramowanie Open Source ................................................................................................................................................................3
Kontrola eksportowa technologii bezpieczeństwa .......................................................................................................................4
Podręczniki użytkownika ....................................................................................................................................................................5
Rodzaje podręczników użytkownika ......................................................................................................................................................5
Jak korzystać z tego podręcznika obsługi............................................................................................................................................5
Symbole używane w tym Podręczniku .................................................................................................................................................6
Środki ostrożności...................................................................................................................................................................................7
Środki ostrożności...............................................................................................................................................................................................8
Czyszczenie kamery...........................................................................................................................................................................................9
Utylizacja kamery ................................................................................................................................................................................................9
Rozdział 1
Przed rozpoczęciem użytkowania
Funkcje kamery sieciowej ...............................................................................................................................................................18
Oprogramowanie kamery...............................................................................................................................................................19
Obsługa i ustawienia kamery....................................................................................................................................................................19
Oprogramowanie przeznaczone do instalacji na komputerze...........................................................................................19
Dodatkowe oprogramowanie/licencje (sprzedawane oddzielnie)..................................................................................21
Środowisko pracy .................................................................................................................................................................................22
Szczegóły środowiska komputerowego............................................................................................................................................22
Zweryfikowane urządzenia mobilne (strona ustawień, aplikacja podglądu kamery,
aplikacja zdalnego podglądu kamery)
— stan na maj 2017 r.............................................................................................................................................................................23
Procedura konfigurowania kamery...........................................................................................................................................24
Krok 1 Przygotowanie do instalacji kamery .....................................................................................................................................24
Krok 2 Instalacja kamery...............................................................................................................................................................................24
Krok 3 Ustawienie kąta kamery................................................................................................................................................................24
Krok 4 Użycie aplikacji podglądu kamery .........................................................................................................................................24
Krok 5 Dostosowanie ustawień zaawansowanych w zależności od zastosowania................................................24
Rozwiązywanie problemów......................................................................................................................................................................25
Rozdział 2
Konfigurowanie kamery
Instalacja oprogramowania ...........................................................................................................................................................28
Niezbędne oprogramowanie...................................................................................................................................................................28
Instalacja oprogramowania.......................................................................................................................................................................28
Sprawdzanie/konfigurowanie ustawień zabezpieczeń................................................................................................31
Sprawdzanie ustawień zapory.................................................................................................................................................................31
Ustawienia w przypadku korzystania z systemu Windows Server ....................................................................................32
Konfigurowanie początkowych ustawień kamery ..........................................................................................................35
Procedura konfiguracji przy użyciu aplikacji Camera Management Tool.....................................................................35
Konfigurowanie sieci bez serwera DHCP..........................................................................................................................................35
10
Rozdział 3
Ustawienie kąta kamery
Procedura ustawiania kąta kamery............................................................................................................................................38
Krok 1 Konfigurowanie kamery ...............................................................................................................................................................38
Krok 2 Ustawienie powiększenia ............................................................................................................................................................38
Krok 3 Ustawienie ostrości..........................................................................................................................................................................38
Rozdział 4
Aplikacja podglądu kamery
Wyświetlanie wideo za pomocą aplikacji podglądu kamery....................................................................................40
Uruchamianie aplikacji podglądu kamery........................................................................................................................................40
Przełączanie na administratora lub użytkownika autoryzowanego.................................................................................42
Ekran aplikacji podglądu kamery ...........................................................................................................................................................45
Sprawdzanie informacji................................................................................................................................................................................50
Zmiana rozmiaru odbieranego obrazu i rozmiaru ekranu..........................................................................................51
Zmiana rozmiaru/formatu odbieranego obrazu i rozmiaru ekranu.................................................................................51
Wyświetlanie w trybie pełnoekranowym .........................................................................................................................................52
Obsługa kamery ....................................................................................................................................................................................55
Uzyskanie uprawnienia do regulacji kamery ..................................................................................................................................55
Korzystanie z obracania/pochylania/powiększania....................................................................................................................56
Dostosowanie obrazu wideo....................................................................................................................................................................61
Korzystanie z kompensacji podświetlenia z tyłu ..........................................................................................................................62
Korzystanie z zaprogramowanych pozycji lub położenia początkowego...................................................................62
PTZ aplikacji podglądu oraz cyfrowe PTZ .............................................................................................................................63
Powiększanie i wyświetlanie części wideo (PTZ aplikacji podglądu)...............................................................................63
Przycinanie i wyświetlanie części obrazu (Cyfrowe PTZ).........................................................................................................64
Zapisywanie migawek.......................................................................................................................................................................67
Nagrywanie wideo na karcie pamięci .....................................................................................................................................68
Nagrywanie wideo ręcznie ........................................................................................................................................................................68
Potwierdzanie nagranego wideo ..........................................................................................................................................................69
Odbieranie/transmisja audio ........................................................................................................................................................70
Odbieranie audio .............................................................................................................................................................................................70
Transmitowanie audio..................................................................................................................................................................................70
Sprawdzenie stanu wykrywania zdarzeń...............................................................................................................................72
Działanie wyjścia urządzenia zewnętrznego ..................................................................................................................................72
Sprawdzenie stanu wykrywania zdarzeń ..........................................................................................................................................72
Rozdział 5
Strona ustawień
Jak korzystać ze strony ustawień ................................................................................................................................................76
Uzyskiwanie dostępu do strony ustawień........................................................................................................................................76
Typowe procedury wykonywane na stronie ustawień ............................................................................................................77
Korzystanie z obszaru wyświetlania wideo......................................................................................................................................78
Informacje o stronie ustawień .................................................................................................................................................................80
[Podstawowe] > [Sieć]
Konfigurowanie ustawień sieciowych............................................................................................................................83
Sieć LAN.................................................................................................................................................................................................................83
IPv4............................................................................................................................................................................................................................83
IPv6............................................................................................................................................................................................................................84
DNS ...........................................................................................................................................................................................................................85
11
mDNS ......................................................................................................................................................................................................................86
[Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami]
Konfigurowanie kont i uprawnień ....................................................................................................................................87
Konto administratora.....................................................................................................................................................................................87
Konto użytkownika autoryzowanego .................................................................................................................................................87
Uprawnienia użytkownika..........................................................................................................................................................................88
[Podstawowe] > [Data i godzina]
Ustawianie daty/godziny........................................................................................................................................................89
Bieżąca data i godzina...................................................................................................................................................................................89
Ustawienia............................................................................................................................................................................................................89
[Podstawowe] > [Wideo]
Ustawianie rozmiaru i jakości wideo ...............................................................................................................................91
Wszystkie sygnały wideo.............................................................................................................................................................................91
JPEG..........................................................................................................................................................................................................................92
H.264(1) ..................................................................................................................................................................................................................92
H.264(2) ..................................................................................................................................................................................................................93
[Podstawowe] > [Aplikacja podglądu]
Konfigurowanie aplikacji podglądu.................................................................................................................................94
Ogólne....................................................................................................................................................................................................................94
Ustawienia aplikacji podglądu.................................................................................................................................................................94
[Kamera] > [Kamera]
Ustawianie ogólnej regulacji kamery..............................................................................................................................96
Nazwa kamery....................................................................................................................................................................................................96
Regulacja kamery.............................................................................................................................................................................................96
Dzień/noc (przy ustawieniu Automatycznie).................................................................................................................................97
Warunki instalacji .............................................................................................................................................................................................98
Regulacja położenia kamery .....................................................................................................................................................................98
Zewnętrzne urządzenie wejściowe......................................................................................................................................................98
Zewnętrzne urządzenie wyjściowe ......................................................................................................................................................98
[Kamera] > [Ustawienia początkowe]
Konfigurowanie początkowych ustawień wideo....................................................................................................99
Położenie kamery.............................................................................................................................................................................................99
Ustawienia kamery.......................................................................................................................................................................................100
[Kamera] > [Ogniskowanie w trybie dzień/noc]
Ogniskowanie w trybie dzień/noc.................................................................................................................................107
Ogniskowanie w trybie dzień/noc .....................................................................................................................................................107
Regulacja kamery.......................................................................................................................................................................................... 108
[Kamera] > [Panorama]
Tworzenie obrazu panoramicznego ............................................................................................................................110
Tworzenie obrazu panoramicznego................................................................................................................................................. 110
Zapisywanie obrazu panoramicznego jako plik obrazu/otwieranie pliku obrazu ............................................... 112
Ustawienia przechwytywania ............................................................................................................................................................... 113
[Kamera] > [Ograniczenie widoku]
Ustawienie ograniczenia widoku....................................................................................................................................114
Konfigurowanie ograniczeń widoku................................................................................................................................................. 115
[Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji............................................................................................................. 118
12
Rejestrowanie zaprogramowanej pozycji .....................................................................................................................................118
[Kamera] > [Trasa patrolu]
Ustawianie ścieżki trasy patrolu.......................................................................................................................................121
Układ ekranu ....................................................................................................................................................................................................121
Ustawienia ścieżek tras.............................................................................................................................................................................. 123
[Wideo i audio] > [ADSR]
Redukcja rozmiaru danych dzięki obniżeniu jakości wideo w określonych obszarach................ 126
Określony obszar........................................................................................................................................................................................... 126
ADSR .....................................................................................................................................................................................................................127
[Wideo i audio] > [Wyświetlanie na ekranie]
Wyświetlanie daty, godziny i tekstu na ekranie Wideo..................................................................................... 129
Wyświetlanie daty......................................................................................................................................................................................... 129
Wyświetlanie godziny ................................................................................................................................................................................ 129
Wyświetlanie tekstu.....................................................................................................................................................................................130
Ustawienia wspólne ....................................................................................................................................................................................130
[Wideo i audio] > [Maska prywatności]
Ustawienie maski prywatności.........................................................................................................................................131
Rejestrowanie masek prywatności.....................................................................................................................................................131
Zmiana/usuwanie maski prywatności ............................................................................................................................................. 133
[Wideo i audio] > [Audio]
Ustawienie wejścia/wyjścia audio..................................................................................................................................135
Audio ogólne...................................................................................................................................................................................................135
Serwer audio....................................................................................................................................................................................................136
Przekazywanie klipu dźwiękowego 1–3 ......................................................................................................................................... 137
[Serwer] > [Serwer]
Ustawienia serwerów HTTP, SNMP i FTP.................................................................................................................... 138
Serwer HTTP .....................................................................................................................................................................................................138
Serwer SNMP ...................................................................................................................................................................................................138
Serwer SNMP w wersjach 1 i 2c ........................................................................................................................................................... 139
Serwer SNMP w wersji 3 ........................................................................................................................................................................... 139
Serwer FTP......................................................................................................................................................................................................... 139
WS-Security....................................................................................................................................................................................................... 140
[Serwer] > [Serwer wideo]
Ustawienia transmisji wideo..............................................................................................................................................141
Serwer wideo...................................................................................................................................................................................................141
[Serwer] > [Serwer RTP]
Ustawienia protokołu RTP ................................................................................................................................................... 142
Serwer RTP......................................................................................................................................................................................................... 142
Multiemisja audio ......................................................................................................................................................................................... 142
Strumień RTP 1–5.......................................................................................................................................................................................... 143
[Zapis wideo] > [Przekazywanie]
HTTP i FTP Ustawienia przekazywania......................................................................................................................... 144
Ustawienia nagrywania wideo ............................................................................................................................................................. 144
Przekazywanie ogólne ............................................................................................................................................................................... 144
Przekazywanie HTTP....................................................................................................................................................................................145
Przekazywanie FTP .......................................................................................................................................................................................146
13
[Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail]
Ustawienie powiadomienia e-mail................................................................................................................................148
Powiadomienie e-mail............................................................................................................................................................................... 148
[Zdarzenie] > [Urządzenie zewnętrzne]
Ustawienia działania wyzwalanego przez wejście urządzenia zewnętrznego .................................. 149
Wyjście urządzenia zewnętrznego.....................................................................................................................................................149
Wejście urządzenia zewnętrznego ....................................................................................................................................................150
Wejście urządzenia zewnętrznego 1, 2 .......................................................................................................................................... 150
[Zdarzenie] > [Wykrywanie audio]
Ustawienia działania wyzwalane przez nietypowy sygnał wejścia audio ............................................. 152
Wykrywanie głośności................................................................................................................................................................................ 152
Wykrywanie krzyku.......................................................................................................................................................................................153
[Zdarzenie] > [Czasomierz]
Ustawienia operacji wyzwalanych przez czasomierz......................................................................................... 155
Czasomierz od 1 do 4.................................................................................................................................................................................155
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Omówienie –........................................................................................................................................................................... 157
Funkcja inteligentna....................................................................................................................................................................................157
Uwagi dotyczące ustawień i działania funkcji inteligentnej .............................................................................................. 160
Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji ................................................................................................................................. 160
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Wykrywanie wideo – .......................................................................................................................................................... 161
Kroki konfigurowania wykrywania wideo......................................................................................................................................161
Konfigurowanie kryteriów wykrywania (karta [Warunki wykrywania]) ........................................................................ 165
Konfigurowanie operacji dla stanu „Wykryte” (karta [Zdarzenie]) ..................................................................................175
Sprawdzanie stanu zdarzenia................................................................................................................................................................ 175
Wyświetlanie ustawień dla opcji Obszar/linia wykrywania, Obszar niewykrywania
i Wyniki wykrywania (Opcje wyświetlania) ............................................................................................................................ 176
Ograniczanie wpływu zmian oświetlenia (Ustawienia wykrywania) ............................................................................ 176
Menu kontekstowe......................................................................................................................................................................................177
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Operacje udostępnione – ...............................................................................................................................................178
Konfigurowanie operacji dla stanu „Wykryte” (karta [Zdarzenie]) ..................................................................................178
Ponowne uruchamianie funkcji inteligentnej ............................................................................................................................ 179
[Zdarzenie] > [Przełączanie trybu dzień/noc]
Przywoływanie zaprogramowanych pozycji podczas przełączania trybu dzień/noc ................... 180
Przełączanie trybu dzień/noc ................................................................................................................................................................ 180
[Zdarzenie] > [Zdarzenie połączone]
Korzystanie z kombinacji zdarzeń ..................................................................................................................................181
Zdarzenie połączone 1–4......................................................................................................................................................................... 181
Przykłady działania zdarzeń połączonych......................................................................................................................................183
[Zabezpieczenia] > [Ograniczenia dostępu do hosta]
Ustawienie ograniczenia dostępu .................................................................................................................................185
Ograniczenia dostępu do hosta IPv4 ............................................................................................................................................... 185
Ograniczenia dostępu do hosta IPv6 ............................................................................................................................................... 186
14
[Zabezpieczenia] > [SSL/TLS]
Ustawienie szyfrowania komunikacji z użyciem protokołu HTTP...............................................................187
Certyfikaty.......................................................................................................................................................................................................... 187
Zarządzanie certyfikatami........................................................................................................................................................................ 188
Komunikacja szyfrowana.......................................................................................................................................................................... 188
[Zabezpieczenia] > [802.1X]
Ustawienia uwierzytelniania portów sieciowych ................................................................................................. 190
Uwierzytelnianie 802.1X ........................................................................................................................................................................... 190
Metoda uwierzytelniania.......................................................................................................................................................................... 190
Informacje o certyfikacie .......................................................................................................................................................................... 190
Zarządzanie certyfikatami........................................................................................................................................................................ 191
[Zabezpieczenia] > [IPsec]
Ustawienie zabezpieczeń IPsec .......................................................................................................................................192
IPSec......................................................................................................................................................................................................................192
Ustawienia automatycznej wymiany kluczy ................................................................................................................................193
Zestaw IPsec 1–5........................................................................................................................................................................................... 193
[Karta pamięci]
Operacje związane z kartą pamięci i wyświetlanie informacji......................................................................196
Ustawienia nagrywania wideo ............................................................................................................................................................. 196
Operacje na karcie pamięci ....................................................................................................................................................................196
Informacje o karcie pamięci ...................................................................................................................................................................198
[Konserwacja] > [Ogólne]
Wyświetlanie informacji o urządzeniu kamery i wykonywanie konserwacji....................................... 199
Informacje o urządzeniu........................................................................................................................................................................... 199
Narzędzie............................................................................................................................................................................................................ 199
Inicjowanie........................................................................................................................................................................................................ 199
[Konserwacja] > [Kopia zapasowa/Przywróć]
Zapisywanie/przywracanie ustawień kamery......................................................................................................... 201
Kopia zapasowa/Przywróć ......................................................................................................................................................................201
[Konserwacja] > [Aktualizuj oprogramowanie układowe]
Aktualizowanie oprogramowania układowego kamery..................................................................................202
Informacje o urządzeniu........................................................................................................................................................................... 202
Aktualizowanie oprogramowania układowego ........................................................................................................................ 202
[Konserwacja] > [Dziennik]
Sprawdzanie/wysyłanie informacji dziennika kamery....................................................................................... 203
Wyświetl dzienniki........................................................................................................................................................................................ 203
Powiadomienia dziennika .......................................................................................................................................................................203
Rozdział 6
Dodatek
Modyfikatory.........................................................................................................................................................................................206
Rozwiązywanie problemów ....................................................................................................................................................... 208
Lista komunikatów dziennika .................................................................................................................................................... 211
Komunikaty dziennika w kamerze......................................................................................................................................................211
Dziennik błędów............................................................................................................................................................................................ 211
Dziennik ostrzeżeń .......................................................................................................................................................................................215
Dziennik powiadomień............................................................................................................................................................................. 219
15
Lista komunikatów aplikacji podglądu ................................................................................................................................223
Komunikaty wyświetlane na ekranie informacyjnym............................................................................................................. 223
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ........................................................................................................ 225
Przywracanie ustawień początkowych z poziomu przeglądarki internetowej ......................................................225
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą przełącznika
resetowania w kamerze.....................................................................................................................................................................225
Lista domyślnych ustawień fabrycznych............................................................................................................................227
Indeks........................................................................................................................................................................................................238
16
Rozdział
Przed rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale opisano funkcje kamery, oprogramowanie i środowisko operacyjne.
Opisano tu również czynności od przygotowania i konfigurowania po faktyczne wykorzystanie.
Funkcje kamery sieciowej
Kamera sieciowa nie tylko pozwala obsługiwać kamerę, ale również nagrywać i przesyłać wideo oraz monitorować za pomocą różnych
inteligentnych funkcji kamery.
Jednakże funkcje, które można wykorzystać, zależą od modelu. Różnice w funkcjach poszczególnych modeli przedstawia poniższa tabela.
Korzystanie z urządzeń zewnętrznych
Wejście/wyjście
dźwięku
Przesyłanie
obrazu wideo
Nagrywanie na karcie
pamięci
Monitorowanie za pomocą
inteligentnych funkcji
Obsługa i konfigurowanie
przez administratora
Obsługa przez użytkownikówgości
Monitorowanie przez strażników itp.
 Tabela kompatybilności funkcji według modelu
Funkcje, których dostępność różni się w zależności od modelu, przedstawiono poniżej.
HM4x

H730
-
S30

S31
-
S80x
-
S90x
-
Obracanie/Pochylenie
-
-
-

-
-
Gniazda wyjść audio


-
-
-
-
Gniazda wejść urządzenia zewnętrznego
2
2
1
1
1
1
Gniazda wyjść urządzenia zewnętrznego
2
2
1
1
1
1
Obróć wyświetlane wideo
-

-
-


Ogniskowanie



-
-
-
Przesłona


-
-
-
-
Udoskonalone powiększenie cyfrowe

-
-
-
-
-
Stabilizator obrazu

-
-
-
-
-
Ogniskowanie w trybie dzień/noc


-
-
-
-
Tworzenie panoramy

-


-
-
Obracanie/Pochylenie/Powiększenie
18
Ustawienie ograniczenia widoku

-


-
-
Maksymalna liczba zarejestrowanych zaprogramowanych pozycji
65
21
65
65
21
21
Trasa patrolu


-
-


Zaprogramowany ruch po wystąpieniu zdarzenia

-


-
-
Obsługiwane karty pamięci microSD/microSDHC/microSDXC
-
-




Obsługiwane karty pamięci SD/SDHC/SDXC


-
-
-
-
Rozdzielczość 1920 x 1080
VB-H45, VB-H730F Mk II, VB-S30D Mk II, VB-S31D Mk II,
VB-S800D Mk II, VB-S900F Mk II
Rozdzielczość 1280 x 960
VB-M44, VB-S805D Mk II, VB-S905F Mk II
Oprogramowanie kamery
Obsługa i ustawienia kamery
Operacje kamery wykonywane są przy użyciu aplikacji podglądu kamery/aplikacji zdalnego podglądu kamery.
Ustawienia kamery określa się na stronie ustawień.
Przed rozpoczęciem użytkowania
Dostępne jest następujące oprogramowanie do sprawnego konfigurowania i obsługi kamery.
1
 Aplikacja podglądu kamery (str. 39) /Aplikacja zdalnego podglądu kamery
Steruje kamerą oraz monitoruje obraz wideo i różne zdarzenia.
Można użyć aplikacji podglądu kamery (głównie na komputery) oraz aplikacji zdalnego podglądu kamery (głównie na urządzenia
o przekątnej ekranu 7 cali lub mniej).
Funkcje dostępne w aplikacji podglądu różnią się w zależności od uprawnień użytkownika (str. 43).
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zdalnego podglądu kamery zawiera „Instrukcja obsługi Aplikacji zdalnego podglądu
kamery”.
 Strona ustawień (str. 75)
Strona ustawień umożliwia administratorowi konfigurowanie kamery i zarządzanie nią.
Oprogramowanie przeznaczone do instalacji na komputerze
Następujące oprogramowanie można zainstalować na używanym komputerze.
Uwaga
Środowisko .NET Framework 3.5 SP1 (w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer 9) lub .NET Framework 4.5 (w przypadku korzystania
z przeglądarki Internet Explorer 10/11) jest niezbędne do korzystania z aplikacji Camera Management Tool i Recorded Video Utility.
Jeżeli nie jest ono zainstalowane na komputerze, zostanie automatycznie zainstalowane przy użyciu instalatora (str. 28).
 Camera Management Tool
Narzędzie to służy do zbiorczego zarządzania wieloma kamerami od początkowych ustawień do prac konserwacyjnych.
Za pomocą aplikacji Camera Management Tool można wykonać następujące zadania.
• Wykrywanie kamer
• Określanie różnych ustawień kamery.
• Wyświetlanie podglądu i strony ustawień.
• Aktualizacja oprogramowania układowego, wykonywanie kopii zapasowej/przywracanie ustawień, operacje na karcie pamięci
i inne, a także konserwacja kamery.
Szczegółowe informacje na temat zastosowań i funkcji zawiera „Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management Tool”.
Aplikację Camera Management Tool można zainstalować za pomocą instalatora.
Nazwa instalatora: VBToolsInstall.exe
 Recorded Video Utility
Narzędzie to służy do przeglądania nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci zamontowanej w kamerze i zarządzania nimi.
Aplikacja Recorded Video Utility umożliwia wykonywanie następujących operacji na nagraniach.
• Wyświetlanie listy nagrań wideo
• Odtwarzanie i usuwanie nagrań wideo
19
•
Pobieranie nagrań wideo na komputer
Szczegółowe informacje na temat korzystania z narzędzia oraz jego funkcji zawiera „Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video
Utility”.
Aplikację Recorded Video Utility można zainstalować za pomocą instalatora.
Nazwa instalatora: VBToolsInstall.exe
 On-screen Display Assist Tool
To narzędzie służy do wyświetlania tekstu wprowadzonego w języku polskim (znaki Unicode) na obrazie wideo, gdy używana jest
funkcja wyświetlania na ekranie (str. 129). Szczegółowe informacje na temat korzystania z narzędzia oraz jego funkcji zawiera
„On-screen Display Assist Tool Podręcznik użytkownika”.
Aplikację On-screen Display Assist Tool można zainstalować za pomocą instalatora.
Nazwa instalatora: VBToolsInstall.exe
 RM-Lite
Ten program wyświetla, rejestruje i odtwarza nagrania wideo z maksymalnie czterech kamer poprzez sieć.
Nazwa instalatora: RMLiteInstall.exe
Oprogramowanie RM-Lite
Typ
Przegląd
RM-Lite Storage Server
Można zarejestrować maksymalnie cztery kamery do nagrywania obrazu wideo (JPEG).
Aplikacja podglądu RM-Lite
Odtwarza nagrania wideo zapisane w pamięci serwera i wyświetla wideo na żywo (JPEG/H.264)
z kamery.
W aplikacji podglądu można zarejestrować maksymalnie cztery kamery.
RM-Lite Manager
Służy do rejestrowania kamer i konfigurowania harmonogramów nagrywania.
Aplikacja podglądu RM-Lite
RM-Lite Storage Server
Sieć
Przepływ obrazu wideo z kamery
Przepływ nagrań wideo
Ważne
Aby dodać aplikację podglądu RM-Lite lub aplikację RM-Lite Manager, należy zakupić oprogramowanie RM-Lite-V (sprzedawane oddzielnie).
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat użytkowania, środowiska operacyjnego oraz funkcji oprogramowania RM-Lite można znaleźć w „Administrator
Manual”.
• Oprogramowanie RM obsługuje język niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, tajski, turecki, chiński (uproszczony) i japoński.
20
Dodatkowe oprogramowanie/licencje (sprzedawane oddzielnie)
 Dodatkowa licencja użytkownika AUL-VB Canon H.264
Dodatkowa licencja do wyświetlania nagrań wideo H.264 na wielu komputerach przy użyciu aplikacji podglądu lub aplikacji
Recorded Video Utility.
Każda kamera obejmuje jedną licencję. Dodatkowe licencje są niezbędne, aby można było wyświetlać wideo H.264 z jednej kamery
na wielu komputerach.
Przed rozpoczęciem użytkowania
W miarę potrzeby można zakupić dodatkowe oprogramowanie i licencje.
1
 RM-64/RM-25/RM-9
To oprogramowanie umożliwia wykorzystanie kamer sieciowych do wielopunktowego nadzoru oraz wyświetlania, nagrywania
i odtwarzania filmów z kamery.
Liczba kamer, które można zarejestrować w oprogramowaniu RM-64/RM-25/RM-9, to odpowiednio: 64, 25 lub 9 kamer. Korzystając
z wielu serwerów pamięci masowej, można zbudować system monitoringu obsługujący do 512 kamer.
Uwaga
Dostępne są również licencje na aktualizacje z RM-9 do RM-25 lub RM-64 oraz z RM-25 do RM-64.
 RM-V
Ta dodatkowa licencja umożliwia zainstalowanie programów RM Manager i aplikacji podglądu RM RM-64/RM-25/RM-9 na wielu
komputerach.
Aby obejrzeć nagranie wideo z kamery z wielu miejsc, a także innych podobnych celach, należy zakupić licencję.
 RM-Lite-V
Ta dodatkowa licencja umożliwia zainstalowanie aplikacji podglądu RM-Lite lub aplikacji RM-Lite Manager na wielu komputerach.
Aby obejrzeć nagranie wideo z kamery z wielu miejsc, a także innych podobnych celach, należy zakupić licencję.
21
Środowisko pracy
Najnowsze informacje na temat produktu (oprogramowanie układowe i aplikacyjne, podręcznik użytkownika, środowisko pracy itp.) są
dostępne w witrynie firmy Canon.
Szczegóły środowiska komputerowego
Procesor (zalecany)
Intel Core i7-2600 lub nowszy
Karta graficzna
(zalecana)
Nieokreślony
Pamięć (zalecana)
2 GB lub więcej
Ekran do
wyświetlania
(zalecany)
1920 x 1080 lub więcej
System operacyjny
i zgodna
przeglądarka
internetowa
Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home
Premium SP1 32/64-bitowy
Internet Explorer 11 32/64-bitowy, Chrome 58*2
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/
64-bitowy*1
Internet Explorer 11 32/64-bitowy, Chrome 58*2
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10
Education/Windows 10 Home 32/64-bitowy
Internet Explorer 11 32/64-bitowy,
Microsoft Edge*2, Chrome 58*2
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bitowy
Internet Explorer 9 32-bitowy
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bitowy
Internet Explorer 11 32/64-bitowy, Chrome 58*2
Windows Server 2012 Standard 64-bitowy*1
Internet Explorer 10 32/64-bitowy, Chrome 58*2
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bitowy*1
Internet Explorer 11 32/64-bitowy, Chrome 58*2
Windows Server 2016 Standard 64-bitowy
Internet Explorer 11 64-bitowy, Chrome 58*2
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript, IFRAME (znacznika HTML) i internetowej pamięci
masowej.
– Do samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
Język systemu
operacyjnego
Strona ustawień, aplikacja podglądu kamery i aplikacja zdalnego podglądu kamery:
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/tajski/koreański/chiński (uproszczony)/
japoński
*1 Brak możliwości uruchomienia z poziomu ekranu startowego systemu Windows
*2 Nie obsługuje odtwarzania wideo (H.264) ani transmisji/odbierania dźwięku
Uwaga
• Informacje na temat środowiska pracy aplikacji Camera Management Tool zawiera „Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management Tool”
• Więcej informacji na temat środowiska pracy aplikacji Recorded Video Utility można znaleźć w „Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility”.
• Szczegółowe informacje na temat środowiska pracy aplikacji On-screen Display Assist Tool zawiera „On-screen Display Assist Tool Podręcznik
użytkownika”.
22
Urządzenia mobilne
System operacyjny
Zgodna przeglądarka
internetowa
Windows 10 Home, 64-bitowy
Internet Explorer 11,
Microsoft Edge*1
Surface 3
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript oraz internetowej pamięci masowej.
– Do samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
Safari*1
iPad mini 4
iPad Air 2
iPad Pro
iPhone SE*2
iPhone 7/iPhone 7 Plus*2
iOS 9.3.5
iOS 10.3.2
Nexus 9
Android 7.1.1
Chrome 58*1
Galaxy Tab S 8.4
Android 4.4.2
Chrome 58*1
Galaxy Tab S 10.5
Android 4.4.2
Chrome 58*1
Nexus 6P*2
Android 7.1.2
Chrome 58*1
Galaxy S7 edge*2
Android 7.0.0
Chrome 58*1
1
Przed rozpoczęciem użytkowania
Zweryfikowane urządzenia mobilne (strona ustawień, aplikacja podglądu kamery,
aplikacja zdalnego podglądu kamery)
— stan na maj 2017 r.
– Konfiguracja musi umożliwiać korzystanie z JavaScript, IFRAME (znacznika HTML) i internetowej
pamięci masowej.
– Do samej aplikacji podglądu kamery musi być włączona obsługa plików cookie.
*1 Nie obsługuje odtwarzania wideo (H.264) ani transmisji/odbierania dźwięku
*2 Strona ustawień i aplikacja podglądu kamery nie są obsługiwane
23
Procedura konfigurowania kamery
Krok 1 Przygotowanie do instalacji kamery
Przygotowanie do korzystania z kamery za pośrednictwem sieci.
Instalacja niezbędnego oprogramowania
 „Instalacja oprogramowania” (str. 28)
Sprawdzenie/skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń komputera i przeglądarki internetowej
 „Sprawdzanie/konfigurowanie ustawień zabezpieczeń” (str. 31)
Użycie aplikacji Camera Management Tool w celu skonfigurowania początkowych ustawień kamery.
 „Konfigurowanie początkowych ustawień kamery” (str. 35)
Krok 2 Instalacja kamery
Instalacja kamery w sposób odpowiadający środowisku, w którym będzie używana.
 „Instrukcja instalacji”
Krok 3 Ustawienie kąta kamery
H730 S80x S90x
Użycie strony ustawień w celu ustawienia kąta kamery podczas sprawdzania wideo na ekranie komputera.
 „Ustawienie kąta kamery” (str. 37)
Krok 4 Użycie aplikacji podglądu kamery
Obsługa kamery podczas wyświetlania nagrania wideo w przeglądarce.
 „Aplikacja podglądu kamery” (str. 39)
Aplikacja podglądu kamery
Krok 5 Dostosowanie ustawień zaawansowanych w zależności od zastosowania
Zaawansowane ustawienia, na przykład służące do sterowania kamerą i
jej zabezpieczenia, można wprowadzić w menu ustawień w zależności
od sposobu, w jaki kamera będzie używana.
Ustawienia można również konfigurować przy użyciu aplikacji Camera
Management Tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Podręcznik
użytkownika aplikacji Camera Management Tool”.
 „Strona ustawień” (str. 75)
Strona ustawień
24
Rozwiązywanie problemów
Przed rozpoczęciem użytkowania
W przypadku komunikatów o błędach lub problemach, zobacz „Dodatek” (str. 205).
1
25
26
Rozdział
Konfigurowanie kamery
Aby przygotować kamerę do pracy, należy zainstalować niezbędne oprogramowanie na komputerze oraz skonfigurować
początkowe ustawienia zabezpieczeń przeglądarki internetowej i kamery.
Instalacja oprogramowania
Instalacja niezbędnego oprogramowania.
Niezbędne oprogramowanie
Potrzebne będzie następujące oprogramowanie:
• Camera Management Tool
• Recorded Video Utility
• On-screen Display Assist Tool
• .NET Framework 3.5 SP1/.NET Framework 4.5 (niepotrzebne, jeżeli jest już zainstalowane na komputerze)
Uwaga
Jeżeli środowisko .NET Framework 3.5 SP1/.NET Framework 4.5 nie jest zainstalowane na komputerze, instalator automatycznie zainstaluje wersję
odpowiednią dla używanej na komputerze wersji programu Internet Explorer.
Instalacja oprogramowania
 Metody instalacji
Oprogramowanie można zainstalować w całości za pomocą opcji [Łatwa instalacja] lub wybrać, które programy mają zostać
zainstalowane, za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa].
 Instalacja oprogramowania
1
Upewnij się, że wszystkie inne aplikacje zostały zamknięte.
2
Kliknij dwukrotnie plik [VBToolsInstall.exe].
Zostanie wyświetlony ekran instalacji.
Uwaga
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran [Kontrola konta użytkownika], kliknij [Tak] lub [Kontynuuj].
28
3
Wybierz metodę instalacji.
4
Potwierdź lub wybierz oprogramowanie, które zostanie zainstalowane.
2
Konfigurowanie kamery
W przypadku wybrania opcji [Łatwa instalacja] potwierdź oprogramowanie, które zostanie zainstalowane, i kliknij [Dalej].
W przypadku wybrania opcji [Instalacja niestandardowa] wybierz oprogramowanie, które zostanie zainstalowane, i kliknij
[Dalej].
Zostanie wyświetlony ekran Umowa licencyjna.
29
5
Zapoznaj się z umową licencyjną i kliknij przycisk [Tak], jeżeli ją akceptujesz.
Instalacja rozpocznie się.
6
Kliknij [Zakończ] lub [Uruchom ponownie].
Ikony Camera Management Tool, Recorded Video Utility i On-screen Display Assist Tool zostaną wyświetlone na pulpicie.
30
Sprawdzanie/konfigurowanie ustawień zabezpieczeń
Sprawdzanie ustawień zapory
Aby korzystać z oprogramowania w komputerach, na których włączona jest Zapora systemu Windows, może zaistnieć potrzeba dodania
poszczególnych programów jako aplikacji, które mogą komunikować się przez zaporę.
2
Konfigurowanie kamery
Konfigurowanie i obsługę kamery można zablokować w zależności od funkcji zabezpieczeń systemu operacyjnego i przeglądarki
internetowej.
Uprzednio należy zmienić lub sprawdzić ustawienia zabezpieczeń.
Uwaga
Nawet jeżeli poniższe kroki nie zostaną wykonane, można dodać każdy program w oknie dialogowym [Alert zabezpieczeń systemu Windows], który jest
wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania.
1
Kliknij [System i zabezpieczenia] > [Zapora systemu Windows] w oknie [Panel sterowania].
2
Kliknij [Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows].
31
3
Kliknij [Zmień ustawienia] > [Zezwalaj na dostęp innej aplikacji].
4
Wybierz oprogramowanie, które ma być używane, na przykład [Camera Management Tool], i kliknij przycisk [OK].
Ustawienia w przypadku korzystania z systemu Windows Server
 Dodawanie adresu IP kamery jako zaufanej witryny
Gdy poziom zabezpieczeń witryn internetowych i intranetowych jest skonfigurowany z ustawieniem [Wysoki], konieczne jest
dodanie adresu IP kamery do listy zaufanych witryn.
Uwaga
Ustaw adres IP kamery za pomocą aplikacji Camera Management Tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Podręcznik użytkownika aplikacji
Camera Management Tool”.
1
32
Kliknij [Sieć i Internet] > [Opcje internetowe] w oknie [Panel sterowania].
2
Kliknij kartę [Zabezpieczenia].
3
Kliknij [Zaufane witryny] > [Witryny].
2
Konfigurowanie kamery
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Zaufane witryny].
4
Wpisz adres IP kamery w opcji [Dodaj tę witrynę internetową do strefy], a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
Uwaga
• Usuń zaznaczenie pola wyboru [Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie], jeżeli jest zaznaczone.
Adres IP kamery zostanie dodany do listy [Witryny internetową].
• Podczas wprowadzania adresu IP można dodać adresy IP wielu kamer za pomocą symbolu wieloznacznego (*).
Na przykład po wpisaniu „192.160.1.*” wszystkie kamery, których adres zaczyna się od „192.160.1”, zostaną dodane do listy zaufanych witryn.
 Ustawienia dźwięku do korzystania z funkcji audio
W systemie Windows Server funkcja dźwięku jest domyślnie wyłączona.
Aby korzystać z funkcji audio w aplikacji podglądu, wykonaj poniższe czynności w celu włączenia dźwięku.
33
1
Otwórz [Panel sterowania] i kliknij przycisk [Sprzęt].
2
Kliknij pozycję [Dźwięk].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Usługa audio nie jest uruchomiona].
3
Kliknij przycisk [Tak].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Dźwięk].
4
Kliknij kartę [Odtwarzanie], aby potwierdzić, że urządzenie audio zostało zainstalowane.
Jeżeli nie zainstalowano urządzenia audio, należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.
34
Konfigurowanie początkowych ustawień kamery
Procedura konfiguracji przy użyciu aplikacji Camera Management Tool
2
Konfigurowanie kamery
Aby skorzystać z kamery, należy najpierw ustawić konto jej administratora, następnie skonfigurować ustawienia sieciowe, a na koniec
podłączyć kamerę do komputera przez sieć. Użyj aplikacji Camera Management Tool w celu skonfigurowania tych ustawień.
Aplikacja Camera Management Tool umożliwia również wybranie wielu kamer równocześnie do skonfigurowania z listy.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji Camera Management Tool zawiera „Podręcznik użytkownika aplikacji Camera
Management Tool”.
Uruchamianie aplikacji Camera Management Tool

Wyszukiwanie kamer
Wyszukaj kamery podłączone do tej samej sieci, co komputer, w którym zainstalowana jest aplikacja Camera Management Tool.

Rejestrowanie konta administratora (nazwa administratora i hasło)

Konfigurowanie początkowych ustawień kamery
Skonfiguruj podstawowe ustawienia kamery, takie jak ustawienia sieciowe i nazwa kamery.
Konfigurowanie sieci bez serwera DHCP
Kamery z ustawieniami fabrycznymi są skonfigurowane tak, aby uzyskiwać adres IP z serwera DHCP. Kamerę można wykryć przy użyciu
aplikacji Camera Management Tool w środowisku DHCP lub IPv6.
Można jednak uzyskać dostęp do kamery podłączonej do środowiska sieciowego bez odpowiedzi z serwera DHCP po wpisaniu
konkretnego adresu IP (192.168.100.1) w przeglądarce internetowej.
Ważne
• Dostęp do kamery za pomocą adresu IP 192.168.100.1 można uzyskać przez 30 sekund po podłączeniu kamery do środowiska sieciowego tylko pod
warunkiem, że nie ma odpowiedzi z serwera DHCP.
• Jeżeli po 30 sekundach nastąpi odpowiedzi z serwera DHCP, kamera przełączy się na adres przypisany przez serwer DHCP.
• Uzyskując dostęp do kamery przez wpisanie 192.168.100.1 w przeglądarce internetowej, należy ustawić w komputerze adres IP z tej samej podsieci
(255.255.255.0).
• Jeżeli w tej samej sieci jest kilka kamer z ustawieniami fabrycznymi, nie można uzyskać do nich dostępu.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wpisz 192.168.100.1 i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlona górna strona [Ustawienia domyślne].
3
Wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].
Po ponownym uruchomieniu kamery zostanie wyświetlona strona ustawień i będzie można skonfigurować ustawienia.
35
36
Rozdział
Ustawienie kąta kamery
H730 S80x S90x
Po zamontowaniu kamery należy ustawić jej kąt, sprawdzając obraz wideo wyświetlany na stronie ustawień.
Procedura ustawiania kąta kamery
Wyreguluj kąt widzenia kamery podczas jej instalacji lub po zmianie miejsca instalacji.
Ustawienia kąta kamery konfiguruje się na stronie ustawień (str. 76).
Krok 1 Konfigurowanie kamery
Ustaw powiększenie cyfrowe i przerzut wideo, które wpływają na kąt kamery.
[Powiększenie cyfrowe] (str. 96) w opcji [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] na stronie ustawień. H730
[Przerzut wideo] (str. 98) w sekcji [Kamera] > [Kamera] > [Warunki instalacji] na stronie ustawień.
Krok 2 Ustawienie powiększenia
Ustaw położenie powiększenia za pomocą suwaka powiększenia.
[Kamera] > [Ustawienia początkowe] (str. 99) na stronie ustawień.
Ważne
Jeżeli powiększenie zostanie zmienione po skonfigurowaniu funkcji inteligentnej, maski prywatności, zaprogramowanej pozycji i ADSR, konieczne będzie
ponowne skonfigurowanie tych ustawień.
H730
Jeżeli w opcji [Powiększenie cyfrowe] wybrano opcję [Włącz] w obszarze [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] na stronie ustawień
w kroku 1, zakres powiększenia cyfrowego (żółty) będzie wyświetlany, a powiększenie cyfrowe będzie dostępne.
Im wyższy współczynnik powiększenia cyfrowego, tym niższa jakość obrazu.
Zakres powiększenia cyfrowego
Krok 3 Ustawienie ostrości
H730
Można ręcznie ustawić ostrość na obiekcie bądź ustawić ostrość na nieskończoność. Aby podczas ręcznego ustawiania ostrości ustawić
ostrość na obiekcie, można skorzystać z funkcji Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie.
[Kamera] > [Ustawienia początkowe] > [Ustawienia kamery] > [Ogniskowanie] (str. 101) na stronie ustawień.
Uwaga
W celu zachowania ostrożności podczas ustawiania ostrości, należy zapoznać się z punktami „Ważne” i „Uwaga” w sekcji [Kamera] > [Ustawienia
początkowe] > [Ustawienia kamery] > [Ogniskowanie] na stronie ustawień (str. 101).
38
Rozdział
Aplikacja podglądu kamery
Za pomocą przeglądarki internetowej można uzyskać dostęp do aplikacji podglądu w kamerze w celu wykonywania
operacji, wyświetlania video na żywo i sprawdzania stanu zdarzeń.
Wyświetlanie wideo za pomocą aplikacji podglądu kamery
Uruchomienie aplikacji podglądu kamery umożliwia przełączanie użytkowników i sprawdzanie/konfigurowanie stanu kamery, a także
wyświetlanie obrazu.
Uwaga
Jeżeli zostanie otwarte inne okno lub karta w celu uzyskania dostępu do kamery, gdy wyświetlana jest uwierzytelniona strona internetowa, informacje
związane z uwierzytelnianiem wyświetlanej strony mogą zostać odrzucone.
W takim przypadku należy ponownie powadzić informacje związane z uwierzytelnianiem.
Uruchamianie aplikacji podglądu kamery
Adres IP ustawiony za pomocą aplikacji Camera Management Tool można wprowadzić bezpośrednio w przeglądarce, aby wyświetlić
stronę ustawień kamery i uruchomić aplikację podglądu ze stroną ustawień.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat ustawień aplikacji Camera Management Tool zawiera „Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management Tool”.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres IP i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania dla strony ustawień.
3
Wprowadź informacje w polach Nazwa administratora i Hasło administratora i kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone menu ustawień.
Uwaga
Aby ustawić aplikację podglądu jako domyślną stronę, ustaw w menu ustawień [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ogólne] > [Strona
domyślna] wartość [Wyświetl aplikację podglądu] (str. 94).
4
40
Kliknij opcję [Aplikacja podglądu].
4
5
Wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk [OK].
Aplikacja podglądu kamery
Zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania dla aplikacji podglądu.
Zostanie wyświetlona aplikacja podglądu kamery.
 Uwierzytelnianie użytkownika
Podczas korzystania z aplikacji podglądu i strony ustawień wyświetlany jest ekran uwierzytelniania oraz monit, aby wprowadzić
nazwę użytkownika i hasło.
Po wpisaniu złej nazwy użytkownika i hasła nie ma możliwości połączenia z kamerą. Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika
i hasło, a następnie połącz się z kamerą.
Jeżeli opcja [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ustawienia aplikacji podglądu] > [Uwierzytelnianie użytkownika] na stronie
ustawień jest skonfigurowana z ustawieniem [Nie uwierzytelniaj], ekran uwierzytelniania nie jest wyświetlany po podłączeniu
aplikacji podglądu.
41
Ekran uwierzytelniania dla strony ustawień
Ekran uwierzytelniania dla aplikacji podglądu
Nazwę i hasło administratora ustawia się przy użyciu aplikacji Camera Management Tool.
Ważne
• Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu, należy okresowo zmieniać hasło administratora. Nie zapomnij nowego hasła.
• Jeżeli zapomnisz danych konta administratora, przywróć ustawienia domyślne (str. 225). Mimo to nie będzie można połączyć się z kamerą,
ponieważ konto administratora jest również inicjowane. Korzystając z aplikacji Camera Management Tool, można skonfigurować ustawienia
początkowe.
• Zaleca się wyczyścić pole [Zapamiętaj moje poświadczenia], jeżeli użytkownik autoryzowany udostępnia aplikację podglądu na tym samym
komputerze.
Uwaga
• Tylko administratorzy mogą łączyć się z kamerą za pomocą strony ustawień.
• Gdy Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer (IE ESC) jest włączona w systemie Windows Server, podczas próby
uzyskania dostępu do strony ustawień lub aplikacji podglądu może zostać wyświetlone okno dialogowe zablokowanej treści. W takim przypadku
należy zarejestrować adres IP kamery jako zaufaną witrynę (str. 32).
Przełączanie na administratora lub użytkownika autoryzowanego
Jeżeli na stronie ustawień opcja [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ustawienia aplikacji podglądu] > [Uwierzytelnianie użytkownika]
jest skonfigurowana z ustawieniem [Nie uwierzytelniaj], ekran uwierzytelniania nie będzie wyświetlany po podłączeniu do aplikacji
podglądu i można korzystać z niej jako użytkownik-gość. Użytkownicy-goście nie mogą wykonywać pewnych operacji w aplikacji
podglądu, ale można przełączyć użytkownika w celu korzystania z programu aplikacji podglądu jako administrator lub użytkownik
autoryzowany.
1
42
Kliknij przycisk
[Główne].
4
Aplikacja podglądu kamery
Zostanie wyświetlone menu [Główne].
2
Kliknij przycisk [Przełącz użytkowników].
Zostanie wyświetlone okno uwierzytelniania użytkowników.
3
Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlona aplikacja podglądu dla użytkownika wpisanego w celu uwierzytelnienia.
 Aplikacja podglądu kamery — ograniczenia dostępu
Istnieje możliwość ustawienia użytkowników autoryzowanych, którzy wymagają uwierzytelnienia, i użytkowników-gości, którzy nie
wymagają uwierzytelnienia.
Funkcje, których każdy użytkownik może używać w aplikacji podglądu kamery, zależą od uprawnień przypisanych użytkownikowi
(str. 88).
43
Administrator:
Użytkownik mający wszystkie uprawnienia.
Uzyskuje dostęp do aplikacji podglądu przy użyciu nazwy i hasła do zarejestrowanego konta administratora.
Administrator może wyłączyć wszystkie uprawnienia użytkownika autoryzowanego lub użytkownika-gościa i całkowicie zakazać
użytkownikom autoryzowanym oraz użytkownikom-gościom dostępu do kamery.
Użytkownik autoryzowany:
Użytkownik autoryzowany ma wyższe uprawnienia niż użytkownik-gość.
Niezbędne jest zarejestrowanie nazwy i hasła użytkownika (str. 87).
Użytkownik-gość:
Ten użytkownik może korzystać tylko z ograniczonego zestawu funkcji.
Może uzyskać dostęp do aplikacji podglądu bez uwierzytelnienia użytkownika.
Cztery rodzaje uprawnień do korzystania z aplikacji podglądu to regulacja kamery z przywilejami, regulacja kamery, dystrybucja
wideo i dystrybucja audio.
Zakres każdego uprawnienia oraz to, czy można go nadać użytkownikowi, pokazano poniżej.
Uprawnienie
Regulacja kamery
z przywilejami
Regulacja kamery
Dystrybucja wideo
Dystrybucja audio
Zakres uprawnienia
Może wykonywać
większość działań po
administratorze.
Może wykonywać
niektóre działania
w aplikacji podglądu.
Wyświetlanie wideo za
pomocą aplikacji
podglądu
Odbieranie dźwięku za
pomocą aplikacji
podglądu
Przyznawanie
użytkownikom
autoryzowanym
Tak
Tak
Tak
Tak
Przyznawanie
Nie
użytkownikom-gościom
Tak
Tak
Tak
Jeżeli opcja [Regulacja kamery z przywilejami], [Regulacja kamery] lub [Dystrybucja wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Włącz] w powyższej tabeli, pozycje powyżej i na prawo od tej pozycji również są skonfigurowane z ustawieniem [Włącz]. Jeżeli
pozycja jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], pozycje poniżej i na lewo od tej pozycji również są skonfigurowane
z ustawieniem [Wyłącz].
W wierszach wyższe uprawnienia są po lewej, a niższe — po prawej stronie. Jednakże dystrybucję audio można ustawić oddzielnie.
W kolumnach użytkownicy autoryzowani mają większe przywileje niż użytkownicy-goście.
Ważne
• Wiele komputerów nie może połączyć się z jedną kamerą w tym samym czasie przy użyciu tego samego konta administratora.
Użytkownik autoryzowany lub użytkownik-gość może łączyć się z kamerą z wielu komputerów jednocześnie. Jednakże użytkownik
autoryzowany, który ostatnio uzyskał dostęp do kamery, otrzymuje priorytet regulacji kamery. Z kolei użytkownicy-goście są umieszczani
w kolejce.
• W opcji [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ogólne] > [Strona domyślna] należy wybrać ustawienie [Wyświetl aplikację podglądu], aby
umożliwić użytkownikom autoryzowanym i użytkownikom-gościom łączenie się z kamerą.
Uwaga
• W przypadku ustawień domyślnych użytkownicy autoryzowani mają przypisane uprawnienia do regulacji kamery.
• W przypadku ustawień domyślnych użytkownicy-goście mają przypisane uprawnienia do regulacji kamery, dystrybucji wideo i dystrybucji audio.
44
Ekran aplikacji podglądu kamery
Uprawnienia wymagane do obsługi aplikacji podglądu są oznaczone następującymi symbolami.
Uprawnienia administratora
Regulacja kamery z przywilejami lub wyższe uprawnienia
4
Regulacja kamery lub wyższe uprawnienia
Brak symbolu
Dystrybucja wideo lub wyższe uprawnienia
Uprawnienia do dystrybucji audio
(23)
(17)
(2)
(18)
(3)
(19)
(4)
(20)
(5)
Aplikacja podglądu kamery
(22)
(1)
(21)
(6)
(22)
(7)
(24)
(8)
(25)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(14)
(15)
(17)
(A)
(B)
(C)
(D)
(18)
(19)
(R)
(E)
(F)
(K)
(G)
(H)
(I)
(20)
(S)
(T)
(L)
(M)
(J)
(N)
(O)
(U)
(V)
(P)
(Q)
45
(1)
Obszar wyświetlania wideo
Wyświetla obraz wideo odebrany z kamery.
(2)
Przycisk [Połącz ponownie]
Umożliwia ponowne nawiązanie połączenia z kamerą. Można je obsługiwać, gdy aplikacja podglądu nie jest podłączona do
kamery.
(3)
Przycisk [Tryb pełnoekranowy]
Wideo wyświetlane jest w trybie pełnoekranowym (str. 52).
(4)
Przycisk [Przełącz powiększenie obszaru/Przeciągnij, aby przesunąć] HM4x S30 S31
Przełączanie między funkcjami Powiększenie obszaru i Przeciągnij, aby przesunąć umożliwia przeciąganie w obszarze
wyświetlania wideo (str. 58).
(5)
Przycisk [BLC] (kompensacja podświetlenia z tyłu)
Włącza/wyłącza kompensację podświetlenia z tyłu. Ta regulacja jest potrzebna, gdy obraz wideo jest ciemny z powodu
tylnego oświetlenia (str. 62).
(6)
Przycisk [Nagrywanie na karcie pamięci]
Rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie wideo na karcie pamięci (str. 68).
(7)
Przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery]
Uzyskanie i zwolnienie uprawnienia do regulacji kamery (str. 55).
(8)
Przycisk [Migawka]
Otwiera panel migawki i wyświetla nieruchomy obraz w momencie kliknięcia przycisku w obszarze sterowania wyświetlaniem
(str. 67).
(9)
Przycisk [PTZ aplikacji podglądu]
Uruchamia/zatrzymuje PTZ aplikacji podglądu. Po uruchomieniu wyświetlany jest panel PTZ aplikacji podglądu w obszarze
wyświetlania regulacji (str. 63).
(10)
Przycisk [Cyfrowe PTZ]
Uruchamia/zatrzymuje cyfrowe PTZ. Po uruchomieniu wyświetlany jest panel Cyfrowe PTZ w obszarze wyświetlania regulacji
(str. 64).
(11)
Przycisk [Wyświetlanie panoramy] HM4x S30 S31
Wyświetla panel wyświetlania panoramy w obszarze wyświetlania regulacji (str. 60).
(12)
Przycisk [Zamknij]
Zamyka panele wyświetlane w obszarze wyświetlania regulacji.
(13)
Karta Migawka
Kliknij, aby przełączyć obszar wyświetlania regulacji na panel migawki (str. 67).
(14)
Karta PTZ aplikacji podglądu/Cyfrowe PTZ
Kliknij, aby przełączyć obszar wyświetlania regulacji na panel PTZ aplikacji podglądu/Cyfrowe PTZ (str. 63).
(15)
Karta Wyświetlanie panoramy HM4x S30 S31
Kliknij, aby przełączyć obszar wyświetlania regulacji na panel wyświetlania panoramy (str. 60).
(16) Obszar wyświetlania regulacji
Kliknij (13), (14) lub (15), aby wyświetlić panel PTZ aplikacji podglądu/Cyfrowe PTZ lub panel wyświetlania panoramy.
46
(17)
Menu [Główne]
Przełącza język lub użytkownika oraz stronę ustawień lub aplikację zdalnego podglądu kamery.
(A)
(B)
4
(C)
(D)
Przycisk [Język]
Służy do zmiany języka komunikatów ekranowych.
(B)
[Przełącz użytkowników]
Użyj, aby zalogować się jako administrator lub użytkownik autoryzowany (str. 42).
(C)
[Strona ustawień]
Ekran przełącza się na stronę ustawień (str. 76).
Aplikacja podglądu kamery
(A)
(D) [Aplikacja zdalnego podglądu kamery]
Przełącza połączenie z aplikacją zdalnego podglądu kamery. Szczegółowe informacje na temat aplikacji zdalnego
podglądu kamery zawiera „Instrukcja obsługi Aplikacji zdalnego podglądu kamery”.
(18)
Menu [Wideo i audio]
Konfiguruje rozmiar wyświetlania wideo oraz nadawanie/odbiór audio w aplikacji podglądu.
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
HM4x H730 (J)
(E)
Rozmiar wideo
Wybierz rozmiar i format wideo z kamery (str. 51).
(F)
Odbiór H.264
Określa, czy włączyć lub wyłączyć odbiór wideo H.264 (str. 51).
W przypadku użytkowników-gości opcja [H.264] jest wyświetlana, gdy w obszarze [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] >
[Ustawienia aplikacji podglądu] > [H.264 dla użytkowników-gości] na stronie ustawień ustawiono opcję [Włącz] (str. 95).
(G) Rozmiar wyświetlania
Wybierz rozmiar wyświetlania wideo na ekranie (str. 51).
(H) Maksymalna liczba klatek na sekundę
Wybierz maksymalną liczbę klatek na sekundę dla wideo JPEG (str. 52).
(I)
Odbiór audio
Rozpoczyna/zatrzymuje odbiór dźwięku z kamery i ustawia głośność (str. 70).
(J)
Transmisja audio HM4x H730
Rozpoczyna/zatrzymuje transmisję audio z kamery oraz ustawia głośność i czas transmisji (str. 70).
47
(19)
Menu [Działanie kamery]
Ustawia obracanie/pochylenie/powiększenie, ogniskowanie, naświetlanie i przełącza tryb dzień/noc w kamerze.
HM4x S30
S31 (K)
HM4x S30
S31 (L)
HM4x S30
S31 (M)
HM4x S30
S31 (N)
HM4x H730 S30 (O)
(P)
(Q)
(K)
Obracanie/Pochylenie HM4x S30 S31
Przycisk umożliwia przesunięcie kąta w kierunku strzałki (str. 60).
(L)
Szybkość obracania/pochylania HM4x S30 S31
Wybierz szybkość działania przycisków obracania/pochylenia (str. 60).
(M) Powiększenie HM4x S30 S31
Użyj przycisku, aby
powiększyć lub
pomniejszyć (str. 60).
(N) Szybkość powiększania HM4x S30 S31
Wybierz szybkość działania przycisku powiększania (str. 60).
(O) Ogniskowanie HM4x H730 S30
Ustawia ostrość kamery na obiekcie (str. 61).
(P)
Kompensacja naświetlania
Koryguje naświetlanie w zależności od jasności obiektu (str. 61).
(Q) Dzień/noc
Ustawia tryb przechwytywania dostosowanego do jasności otoczenia w miejscu zamontowania kamery (str. 61).
48
(20)
Menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście]
Umożliwia sprawdzenie operacji wyjściowych i stanu wejścia urządzenia zewnętrznego, stanu wykrywania funkcji
inteligentnej oraz stanu zdarzeń połączonych.
(R)
4
(S)
(T)
Aplikacja podglądu kamery
(U)
(V)
(R)
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Użyj wyjścia urządzenia zewnętrznego (str. 72).
(S)
Wejście urządzenia zewnętrznego
Wyświetla stan sygnału wejściowego urządzenia zewnętrznego dla każdego źródła sygnału wejściowego (str. 72).
(T)
Funkcja inteligentna (Wykrywanie wideo)
Wyświetla stan wykrywania wideo przez funkcję inteligentną dla każdego numeru ustawień wykrywania (str. 73).
(U) Funkcja inteligentna (Wykrywanie audio)
Wyświetla stan [Wykrywanie głośności] lub [Wykrywanie krzyku] (str. 73).
(V)
Zdarzenia połączone
Wyświetla stan zdarzeń połączonych (str. 73).
(21) Ekran informacji
Wyświetlane są informacje, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach (str. 50).
(22) Suwak obracania/pochylania
Przeciągnij suwaki, aby obrócić (poziomo) lub pochylić (pionowo) kamerę (str. 56).
(23) Suwak powiększenia
Obracaj pokrętło, aby skorzystać z funkcji powiększenia (teleobiektywu)/pomniejszenia (obiektywu szerokokątnego)
w kamerze (str. 56).
(24) Menu zaprogramowanej pozycji
Wybiera w kamerze z góry zaprogramowaną pozycję (str. 62).
(25) Przycisk [Położenie początkowe]
Przesuwa kąt kamery do położenia początkowego (str. 62).
49
Sprawdzanie informacji
Informacje, takie jak liczba klatek na sekundę, wartości obracania/pochylenia/powiększenia kamery i opisy poszczególnych funkcji,
wyświetlane są na ekranie informacji.
Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach wyświetlane są tutaj również wtedy, gdy występują problemy z działaniem kamery lub
systemami.
Ekran informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlanych informacji, zobacz „Lista komunikatów aplikacji podglądu” (str. 223).
Ważne HM4x
Gdy opcja [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Stabilizator obrazu] (str. 97) jest włączona, rzeczywisty kąt widzenia obrazu będzie mniejszy od
wartości powiększenia wyświetlonych na ekranie informacji.
50
Zmiana rozmiaru odbieranego obrazu i rozmiaru ekranu
Rozmiar i format obrazu wideo odbieranego przez kamerę i rozmiaru ekranu na komputerze można ustawiać.
Zmiana rozmiaru/formatu odbieranego obrazu i rozmiaru ekranu
Otwórz menu
[Wideo i audio], a następnie skonfiguruj obraz wideo odebrany z kamery.
Aplikacja podglądu kamery
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
4
Ustawienie rozmiaru wideo
Wybierz rozmiar i format obrazu wideo odbieranego z kamery.
Rozmiary, jakie można wybrać, zależą od ustawienia opcji [Podstawowe] > [Wideo] > [Wszystkie wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo]
na stronie ustawień (str. 91).
Ustawienie [Zestaw rozmiarów wideo]
Możliwy do wybrania rozmiar wideo
JPEG
H.264*1
1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270*2
480 x 270
960 x 540
1920 x 1080
•
1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180
320 x 180
640 x 360
1280 x 720
•
1280 x 960 / 640 x 480 / 320 x 240
320 x 240
640 x 480
1280 x 960
Rozmiary ustawiane za pomocą parametru [Rozmiar wideo]
w opcji [Podstawowe] > [Wideo] > [H.264(1)] lub [H.264(2)] na
stronie ustawień (str. 92), określają rozmiary wyświetlane w menu.
Gdy opcja [H.264(2)] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz]
w opcji [Podstawowe] > [Wideo] > [H.264(2)] na stronie ustawień
(str. 93), oba rozmiary wideo: [H.264(1)] i [H.264(2)] są wyświetlane
w menu.
*1 Po włączeniu parametru [H.264] (gdy będzie miał kolor fioletowy), rozmiar wideo H.264 zostanie dodany do menu.
*2 Uwaga dotycząca modeli VB-M44, VB-S805D Mk II and VB-S905F Mk II: Opcji [1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270] nie można
ustawić jako [Zestaw rozmiarów wideo] (str. 91).
(2)
H.264
Włącz tę opcję (zmień kolor na fioletowy), aby odbierać wideo H.264.
Po kliknięciu tej opcji, gdy jest wyłączona (ma kolor szary), zostanie wyświetlone okno dialogowe [UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA FIRMY CANON]. Kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Dekoder jest pobierany
z kamery, umożliwiając odbiór wideo H.264. Okno dialogowe [UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY CANON] nie jest
wyświetlane dla użytkownika-gościa.
(3)
Ustawianie rozmiaru wyświetlania
Rozmiary, jakie można skonfigurować, zależą od ustawienia opcji [Podstawowe] > [Wideo] > [Wszystkie wideo] > [Zestaw rozmiarów
wideo] na stronie ustawień (str. 91).
51
Ustawienie [Zestaw rozmiarów wideo]
Możliwy do wybrania rozmiar ekranu
1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270*
Rzeczywista liczba pikseli
480 x 270
960 x 540
1920 x 1080
Dopasuj do okna
1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180
Rzeczywista liczba pikseli
480 x 270
640 x 360
1280 x 720
Dopasuj do okna
1280 x 960 / 640 x 480 / 320 x 240
Rzeczywista liczba pikseli
480 x 360
640 x 480
1280 x 960
Dopasuj do okna
Uwagi
Opcja [Rzeczywista liczba pikseli] pozwala
na wyświetlenie wideo w rozmiarze,
w którym zostało nagrane.
Opcja [Dopasuj do okna] pozwala na
wyświetlenie wideo w maksymalnym
możliwym rozmiarze dostępnym w oknie
przeglądarki internetowej.
* Uwaga dotycząca modeli VB-M44, VB-S805D Mk II and VB-S905F Mk II: opcji [1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270] nie można ustawić
jako [Zestaw rozmiarów wideo] (str. 91).
(4)
Maks. liczba klatek na sekundę (JPEG)
Można tu wybrać maksymalną liczbę klatek na sekundę dla wideo JPEG.
Tego ustawienia nie można wybrać podczas wyświetlania wideo H.264 w obszarze wyświetlania wideo.
Wyświetlanie w trybie pełnoekranowym
Obszar wyświetlania wideo można wyświetlić w trybie pełnego ekranu, klikając przycisk [Tryb pełnoekranowy] w prawym górnym rogu
okna aplikacji podglądu.
Menu
Kiedy używany jest widok pełnoekranowy, panele menu wymagane do sterowania kamerą są wyświetlane na dole ekranu, jak na
ekranie aplikacji podglądu kamery.
Uprawnienia wymagane do obsługi panelu menu są oznaczone następującymi symbolami.
Uprawnienia administratora
Regulacja kamery z przywilejami lub wyższe uprawnienia
Regulacja kamery lub wyższe uprawnienia
Brak symbolu
Dystrybucja wideo lub wyższe uprawnienia
Uprawnienia do dystrybucji audio
52
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)
(7)
(6)
(9)
4
(8)
Przycisk przełączania wyświetlania obszaru menu
Przełącza wyświetlanie i ukrywanie paska menu.
(2)
Przycisk [Połącz ponownie]
Umożliwia ponowne nawiązanie połączenia z kamerą. Można je obsługiwać, gdy aplikacja podglądu nie jest podłączona do
kamery.
(3)
Przycisk przełączania trybu pełnoekranowego
Przywraca zwykły widok obszaru wyświetlania wideo.
(4)
Menu [Wideo i audio]
Konfiguruje rozmiar wyświetlania wideo oraz nadawanie/odbiór audio w aplikacji podglądu.
(A)
Aplikacja podglądu kamery
(1)
(D)
(B)
(E)
(C)
(A)
Rozmiar wideo
Ustawia rozmiar odbioru wideo z kamery (str. 51).
(B)
H.264
Określa, czy włączyć/wyłączyć odbiór wideo H.264 (str. 51).
(C)
Maksymalna liczba klatek na sekundę
Wybiera maksymalną liczbę klatek na sekundę dla wideo JPEG (str. 51).
(D) Odbiór audio
Odtwarza/zatrzymuje odbierany dźwięk i ustawia głośność (str. 70).
(E)
(5)
Transmisja audio HM4x H730
Odtwarza/zatrzymuje transmitowany dźwięk oraz ustawia głośność i czas transmisji audio (str. 70).
Menu działania kamery
Określa podstawowe ustawienia i wykonuje operacje kamery.
(F)
(M)
(N)
(G)
(H)
(F)
(I)
(J)
(K)
(L)
Zaprogramowana pozycja
Wybiera w kamerze z góry zaprogramowaną pozycję (str. 62).
(G) Ogniskowanie HM4x H730 S30
Ustawia ostrość kamery na obiekcie (str. 61).
(H) Kompensacja naświetlania
Koryguje naświetlanie w zależności od jasności obiektu (str. 61).
53
(I)
Dzień/noc
Ustawia tryb przechwytywania dostosowanego do jasności otoczenia w miejscu zamontowania kamery (str. 61).
(J)
Przełącz powiększenie obszaru/Przeciągnij, aby przesunąć HM4x S30 S31
Przełączanie między funkcjami Powiększenie obszaru i Przeciągnij, aby przesunąć umożliwia przeciąganie w obszarze
wyświetlania wideo (str. 58).
(K)
Obracanie/Pochylenie/Powiększenie
Po włączeniu tego przycisku (zmiany koloru na fioletowy), na ekranie wyświetlane są suwaki obracania/pochylania/
powiększania umożliwiające wykonanie operacji.
Suwak obracania jest wyświetlany na dole ekranu, suwak przechylania na lewą krawędzi ekranu, a suwak powiększenia
na prawej krawędzi ekranu.
(L)
BLC (kompensacja podświetlenia z tyłu)
Włącza/wyłącza kompensację podświetlenia z tyłu (str. 62).
(M) Położenie początkowe
Przesuwa kąt kamery do położenia początkowego (str. 62).
(N) Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery
Uzyskanie i zwolnienie uprawnienia do regulacji kamery (str. 55).
54
(6)
Menu Zdarzenie i Wejście/Wyjście
Użyj wyjścia urządzenia zewnętrznego (str. 72).
(7)
Migawka
Wyświetla obraz nieruchomy wyświetlany po kliknięciu przycisku poprzez otwarcie panelu migawki (str. 67).
(8)
Nagrywanie na karcie pamięci
Rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie wideo na karcie pamięci (str. 68).
(9)
Ekran informacji
Wyświetlane są informacje, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach (str. 50).
Obsługa kamery
W tej sekcji opisano operacje i konfiguracje wymagane do korzystania z kamery, na przykład uzyskanie uprawnień do sterowania kamerą,
ustawiania kąta i ostrości.
Ważne
Uzyskanie uprawnienia do sterowania kamerą jest konieczne do wykonywania operacji i konfiguracji po raz pierwszy opisanych w tej części.
Aby korzystać z kamery, należy uzyskać uprawnienia do regulacji z aplikacji podglądu.
Jeżeli nie masz jeszcze uprawnień do regulacji kamery, kliknij przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery].
Aplikacja podglądu kamery
Uzyskanie uprawnienia do regulacji kamery
4
Nieuzyskane uprawnienia do regulacji kamery
Uzyskanie uprawnień do regulacji oraz możliwości korzystania z przycisków w aplikacji podglądu.
Środek przycisku [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery] zmieni kolor na zielony, gdy użytkownik ma uprawnienia do regulacji.
Uzyskane uprawnienia do regulacji
 Wskaźnik stanu uprawnienia do regulacji kamery
W zależności od stanu uprawnienia do regulacji kamery wygląd przycisku [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery]
zmienia się w następujący sposób.
Wygląd
Stan uprawnienia do regulacji
Wyjaśnienie
Nieuzyskane uprawnienia do
regulacji
Uprawnienia do regulacji kamery nie zostały uzyskane.
Oczekiwanie na uprawnienia do
regulacji
Gdy użytkownik-gość czeka na uzyskanie uprawnień do regulacji kamery,
odliczany jest pozostały czas.
Uzyskane uprawnienia do regulacji Uprawnienia do regulacji kamery zostały uzyskane.
Po tym jak użytkownik-gość uzyskał uprawnienia do regulacji kamery,
Uzyskane uprawnienia do regulacji
odliczany jest czas, przez jaki może zachować te uprawnienia w sposób
(pozostały czas regulacji)
priorytetowy w stosunku do innych użytkowników-gości.
55
Ważne
• Kamerą nie może sterować jednocześnie wielu użytkowników.
• Przycisk Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery jest wyświetlany dla użytkowników autoryzowanych i dla użytkowników-gości, jeżeli wybrano
wartość [Regulacja kamery] w opcji [Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami] > [Uprawnienie użytkownika] na stronie ustawień.
• Administratorzy mogą odebrać uprawnienia do regulacji kamery użytkownikom autoryzowanym lub użytkownikom-gościom. Użytkownicy
autoryzowani mogą także odebrać uprawnienia do regulacji kamery użytkownikom-gościom.
Użytkownik o niższych uprawnieniach nie może uzyskać uprawnienia do regulacji kamery, gdy ma je użytkownik z wyższymi uprawnieniami. Po
zakończeniu administrator powinien zawsze zamknąć przeglądarkę lub kliknąć przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery], aby zwolnić
uprawnienia do regulacji.
Korzystanie z obracania/pochylania/powiększania
Obraz kamery można obracać, pochylać i powiększać, aby ustawić kąt kamery.
Ważne S30
S31
Kamera jest przygotowana do wykonania łącznie 50 000 pełnych operacji obracania/pochylenia.
Na przykład kamera może być użytkowana przez około sześć lat, jeżeli wykonuje 25 pełnych operacji dziennie.
Jeżeli limit trwałości dla operacji obracania/pochylania zostanie przekroczony, kamera nie może poprawnie wykonywać operacji ogniskowania
i powiększania.
Uwaga
• Działania kamery polegające na klikaniu i przeciąganiu nie zapewniają wysokiej precyzji sterowania.
• Administrator może obsługiwać kamerę niezależnie od ograniczeń widoku. Użytkownicy autoryzowani i użytkownicy-goście mogą jedynie obsługiwać
kamerę z ograniczonym widokiem. HM4x S30 S31
 Kliknięcie w obszarze wyświetlania wideo lub użycie suwaków
Przesuwanie poprzez klikanie w obszarze wyświetlania wideo
Po kliknięciu w obszarze wyświetlania wideo kąt kamery zmieni się, wyśrodkowując w miejscu, w którym znajduje się wskaźnik
myszy. Jeżeli kąta kamery nie da się wyśrodkować w wybranym miejscu za pomocą jednego kliknięcia, powtórz operację.
Uwaga
• Operacje kliknięcia nie są dostępne w obszarze wyświetlania wideo w trakcie korzystania z PTZ aplikacji podglądu lub cyfrowego PTZ.
HM4x S30
S31
• Operacje kliknięcia w obszarze wyświetlania wideo są dostępne po uruchomieniu PTZ aplikacji podglądu lub cyfrowego PTZ.
H730 S80x S90x
56
Przesuwanie za pomocą suwaków
Przeciągnij suwaki obracania i pochylania w celu obrócenia i pochylenia kamery.
Przeciągnij suwak powiększenia, aby powiększyć obraz kamery.
Suwak można również przesuwać, klikając bezpośrednio jego pasek.
Suwak pochylania
Przesuwa kamerę w pionie.
Suwak obracania
Przesuwa kamerę w poziomie.
Aplikacja podglądu kamery
Suwak powiększenia
Przeciągnij w górę, aby powiększyć (teleobiektyw);
przeciągnij w dół, aby pomniejszyć (szeroki kąt).
4
Uwaga H730 S80x S90x
Operacje związane z korzystaniem z suwaka można wykonywać pod warunkiem, że włączono podgląd PTZ lub cyfrowy PTZ.
Suwaki do obsługi powiększenia cyfrowego i udoskonalonego powiększenia cyfrowego HM4x S30
Po wybraniu w opcji [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Powiększenie cyfrowe] wartości [Włącz] na stronie ustawień
(str. 96) na suwaku powiększenia zostanie wyświetlony zakres powiększenia cyfrowego (pomarańczowy) i będzie można korzystać
z powiększenia cyfrowego.
Ponadto, po wybraniu w opcji [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Powiększenie cyfrowe] wartości [Włącz] na stronie
ustawień (str. 96) na suwaku powiększenia zostanie wyświetlony zakres powiększenia cyfrowego (pomarańczowy) i będzie można
korzystać z powiększenia cyfrowego.
Udoskonalone powiększenie cyfrowe wykonuje cyfrowe powiększenie w zakresie, w jakim nie jest widoczna słaba jakość obrazu,
zgodnie z odbieranym rozmiarem obrazu wideo.
Poniżej podano tryby, z którymi można używać powiększenia cyfrowego i udoskonalonego powiększenia cyfrowego.
• Powiększenie cyfrowe HM4x S30
• Udoskonalone powiększenie cyfrowe HM4x
Uwaga
• Stopień powiększenia udoskonalonego powiększenia cyfrowego jest ograniczony do rozmiaru wideo ustawionego przez użytkownika
z uprawnieniami do regulacji kamery. Ponieważ inni użytkownicy także korzystają z powiększenia cyfrowego z tym samym współczynnikiem
powiększenia, w zależności od wielkości odbieranego obrazu może wystąpić pogorszenie jego jakości.
• W przypadku powiększania w ramach działania, które mija najdłuższą ogniskową zakresu udoskonalonego powiększenia cyfrowego, gdy istnieje
zarówno zakres powiększenia cyfrowego, jak i zakres udoskonalonego powiększenia cyfrowego, kamera chwilowo zatrzymuje się na najdłuższej
ogniskowej zakresu udoskonalonego powiększenia cyfrowego.
• Współczynnik powiększenia (współczynnik powiększenia cyfrowego) jest wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym.
• W przypadku powiększenia cyfrowego jakość obrazu ulega pogorszeniu w miarę zwiększania współczynnika powiększenia.
57
Maksymalna ogniskowa udoskonalonego powiększenia cyfrowego
(tymczasowa pozycja zatrzymania)
Zakres powiększenia cyfrowego
Zakres udoskonalonego powiększenia cyfrowego
Zakres powiększenia optycznego
 Korzystanie z funkcji Powiększenie obszaru/Przeciągnij, aby przesunąć HM4x
S30
S31
Aby powiększyć i pomniejszyć, a także zmienić kąt kamery, można przeciągnąć w obszarze wyświetlania wideo.
Uwaga
Nie można używać powiększenia obszaru ani przeciągnięcia, aby przesunąć podczas korzystania z PTZ aplikacji podglądu lub cyfrowego PTZ.
Korzystanie z powiększenia obszaru w celu powiększania i pomniejszania
1
Kliknij przycisk [Przełącz powiększenie obszaru/Przeciągnij, aby przesunąć], aby przejść w tryb
obszaru).
2
Przeciągnij ramkę w obszarze wyświetlania wideo.
(Powiększenie
Przeciągnij od lewej do prawej, aby zdefiniować obszar do powiększenia.
Przeciągnij od prawej do lewej, aby narysować ramkę, gdzie pojawi się podgląd obszaru wyświetlania wideo, który zostanie
pomniejszony.
Podczas pracy w trybie Powiększenie obszaru w ramce będzie wyświetlana ikona (powiększenie:
; pomniejszenie:
).
Aby zatrzymać Powiększenie obszaru, kliknij prawym przyciskiem myszy przy wciśniętym lewym przycisku myszy, a ramka
zostanie wyświetlona.
3
Zwolnij przycisk myszy.
Podczas przeciągania od lewej do prawej kamera będzie powiększać, aż obszar ramki wypełni obszar wyświetlania wideo.
Podczas przeciągania od prawej do lewej kamera pomniejszy obraz w sposób wyśrodkowany wokół obszaru w ramce.
58
Korzystanie z funkcji Przeciągnij, aby przesunąć w celu zmiany kąta kamery
1
Kliknij przycisk [Przełącz powiększenie obszaru/Przeciągnij, aby przesunąć], aby przejść w tryb
przesunąć).
(Przeciągnij, aby
4
Aplikacja podglądu kamery
2
W obszarze wyświetlania wideo przeciągnij w kierunku, w którym chcesz zmienić kąt kamery. Zostanie wyświetlona
strzałka.
Kąt kamery przesunie się w kierunku wskazanym strzałką.
Maksymalna długość strzałki to pół szerokości i wysokości obszaru wyświetlania wideo, a prędkość ruchu wzrasta wraz
z długością obszaru.
Uwaga
Podczas korzystania z opcji Przeciągnij, aby przesunąć suwaki obracania/pochylenia nie ruszają się.
3
Zwolnij przycisk myszy.
Kamera zatrzyma się.
 Korzystanie z opcji [Obracanie/Pochylenie/Powiększenie] w menu [Regulacja
HM4x S30
kamery]
Otwórz menu
S31
[Działanie kamery], a następnie wykonaj operacje obracania, pochylania i powiększania kamery.
(1)
(2)
(3)
(4)
59
(1)
[Obracanie/Pochylenie]
Kąt kamery przesunie się w kierunku wskazanym przez każdą ze strzałek. Ruch będzie kontynuowany tak długo, jak długo
będzie przytrzymany przycisk myszy, i zatrzyma się po jego zwolnieniu.
Kliknij środkowy przycisk, aby przesunąć kąt kamery do środka zakresu obracania/pochylenia. Jednakże, jeżeli ustawiono
ograniczenie widoku (str. 115), a punkt środkowy jest poza obszarem ograniczenia widoku, kąt kamery przeniesie się do
krawędzi obszaru ograniczenia widoku.
(2)
Szybkość obracania/pochylania
Ustaw szybkość działania za pomocą przycisku [Obracanie/Pochylenie].
(3)
[Powiększenie]
Kliknij przyciski
(Powiększ) i
(Pomniejsz) . Ruch będzie kontynuowany tak długo, jak długo będzie przytrzymany
przycisk myszy, i zatrzyma się po jego zwolnieniu.
(4)
Szybkość powiększania
Ustaw szybkość działania za pomocą przycisku [Powiększenie].
Uwaga
Nawet po zmianie ustawienia szybkości obracania/pochylenia lub powiększania szybkość operacji obracania/pochylenia/powiększenia na suwaku
lub panoramie nie ulega zmianie.
 Korzystanie z kamery z panelem wyświetlania panoramy
HM4x S30
S31
Kamerę można obsługiwać za pomocą ramek w panelu wyświetlania panoramy.
Aby wyświetlić obraz panoramiczny w panelu wyświetlania panoramy, należy utworzyć obraz i zapisać go w kamerze (str. 110).
1
Kliknij przycisk [Wyświetlanie panoramy].
Panel [Wyświetlanie panoramy] zostanie wyświetlony w obszarze ekranu regulacji.
2
Użyj ramki w panelu wyświetlania panoramy w celu obracania/pochylenia/powiększenia obrazu kamery.
Ramka wskazuje obszar rejestrowany przez bieżącą kamerę.
Ramka
Przesuwanie i powiększanie za pomocą przeciągania
Kliknij wewnątrz ramki i przeciągnij ją w celu obrócenia i pochylenia kamery.
Po kliknięciu i przeciągnięciu poza ramkę zostanie narysowana nowa ramka. Kamera wykona obracanie/pochylenie/
powiększenie, aby uchwycić obszar w ramce.
Po przeciągnięciu krawędzi ramki w celu zmiany jej rozmiaru kamera będzie powiększać lub pomniejszać, aby uchwycić obszar
w ramce.
Przesuwanie poprzez klikanie
Po kliknięciu na zewnątrz ramki przesunie się ona i wyśrodkuje na tym punkcie, obracając i przechylając kamerę.
60
Dostosowanie obrazu wideo
Otwórz menu
[Działanie kamery], aby użyć funkcji ogniskowania, kompensacji naświetlania i dzień/noc.
 Ogniskowanie
HM4x H730 S30
4
Ustawia ostrość na obiekcie.
[Ręcznie]
Kliknięcie i przytrzymanie przycisków
(Blisko) i
(Daleko) umożliwia ustawienie ostrości na bliskich i dalekich obiektach.
Aplikacja podglądu kamery
[Automatycznie] HM4x S30
Ogniskowanie odbywa się automatycznie.
[Zogniskowanie na nieskończ.]
Można zogniskować ostrość na bliską nieskończoność.
Uwaga
• Środki ostrożności dotyczące korzystania z ogniskowania opisano w sekcji „Ważne” na str. 101.
• Informacje na temat zakresu ogniskowania znajdują się w tabeli na str. 102.
 Ustawianie kompensacji naświetlania
Reguluje jasność obrazu wideo.
Przesuń suwak na wartość ujemną, aby przyciemnić obraz wideo, lub na wartość dodatnią, aby rozjaśnić.
Ważne
• Wartości tej nie można ustawić, gdy opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie] na stronie ustawień (str. 102).
• Wartości tej nie można ustawić, gdy opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] na stronie
ustawień (str. 104).
 Przełączanie trybu dzień/noc
Ustaw tryb nagrywania w zależności od jasności otoczenia w lokalizacji instalacji kamery.
Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawiera sekcja [Dzień/noc] na stronie ustawień (str. 106).
Ważne
• Tryb dzień/noc może ustawić administrator i użytkownicy autoryzowani z uprawnieniem Regulacja kamery z przywilejami.
• Środki ostrożności dotyczące korzystania z trybu dzień/noc opisano w sekcji „Ważne” na str. 106.
61
Korzystanie z kompensacji podświetlenia z tyłu
Kliknij [BLC], aby rozjaśnić obraz wideo, który jest ciemny z powodu podświetlenia z tyłu.
Przycisk Kompensacja podświetlenia z tyłu stanie się aktywny (fioletowy) podczas kompensacji podświetlenia z tyłu.
Kliknij przycisk ponownie, aby anulować kompensację podświetlenia z tyłu.
Ważne
• Nie można użyć przycisku [BLC], jeżeli opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] na stronie ustawień.
• Nie można użyć przycisku [BLC], jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie] na stronie ustawień.
Uwaga
Jeżeli jasne obszary są prześwietlone, należy użyć opcji [Inteligentna regulacja cienia] na stronie ustawień.
Korzystanie z zaprogramowanych pozycji lub położenia początkowego
Istnieje możliwość sterowania kamerą za pomocą zaprogramowanej pozycji lub położenia początkowego zarejestrowanych wcześniej
w kamerze.
Po kliknięciu menu wyboru zaprogramowanej pozycji i wybraniu ustawienia z wyświetlonej listy kamera zostanie przesunięta zgodnie
z zarejestrowanym ustawieniem zaprogramowanej pozycji.
Kliknięcie przycisku [Położenie początkowe] spowoduje przesunięcie kamery zgodnie z zarejestrowanym położeniem początkowym.
Przycisk [Położenie początkowe]
Menu zaprogramowanej pozycji
Uwaga
Zaprogramowaną pozycję/położenie początkowe rejestruje się z wyprzedzeniem w sekcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja] > [Zarejestruj
zaprogramowaną pozycję] (str. 118) na stronie ustawień.
Zarejestrowana zaprogramowana pozycja będzie wyświetlana w menu wyboru zaprogramowanej pozycji.
62
PTZ aplikacji podglądu oraz cyfrowe PTZ
PTZ aplikacji podglądu oraz cyfrowe PTZ to funkcje umożliwiające łatwe obracanie, pochylanie i powiększanie przy użyciu powiększenia
cyfrowego.
PTZ aplikacji podglądu
Powiększa określoną część obrazu przesyłanego z kamery,
a następnie wyświetla ją w aplikacji podglądu.
Cyfrowe PTZ
Przesyła tylko przyciętą część całego obszaru, który jest
rejestrowany przez kamerę.
Rozmiar odbieranych danych jest mały.
Regulacja kamery nie jest wymagana.
Regulacja kamery jest wymagana.
Operację PTZ można wykonywać niezależnie dla każdej aplikacji
podglądu.
Nie można wykonywać niezależnej operacji przez każdą aplikację
podglądu. Jeżeli podłączonych jest wiele aplikacji podglądu, ten
sam ekran cyfrowego PTZ jest stosowany do innych aplikacji
podglądu.
Niestandardowy rozmiar przycięcia
Pięć poziomów rozmiaru przycięcia
Aplikacja podglądu kamery
Rozmiar odbieranych danych jest duży.
4
Powiększanie i wyświetlanie części wideo (PTZ aplikacji podglądu)
Za pomocą funkcji PTZ aplikacji podglądu można powiększyć część obrazu wideo (używając powiększenia cyfrowego) bez przesuwania
kamery.
Funkcja ta nie korzysta z funkcji obracania, pochylenia ani powiększenia w kamerze, dzięki czemu jest przydatna w takich sytuacjach, jak
korzystanie z funkcji inteligentnej, gdy użytkownik nie chce zmieniać położenia kamery.
Ważne HM4x S30
S31
Nie można wykonywać działań kamery poprzez klikanie/przeciąganie w obszarze wyświetlania wideo w trakcie korzystania z funkcji PTZ aplikacji
podglądu.
Uwaga
• Nie można nagrywać obrazu wideo powiększonego za pomocą funkcji PTZ aplikacji podglądu.
• Powiększony obraz wideo można wyświetlić w trybie pełnoekranowym przy użyciu funkcji PTZ aplikacji podglądu.
1
Kliknij przycisk [PTZ aplikacji podglądu].
Przycisk [PTZ aplikacji podglądu] staje się aktywny (fioletowy), a panel PTZ aplikacji podglądu jest wyświetlany w obszarze
ekranu regulacji.
Początkowo ramka podglądu (jasnoniebieska) otacza cały obraz wideo.
2
W panelu PTZ aplikacji podglądu przeciągnij krawędź ramki podglądu, aby ją zmniejszyć.
Obraz wideo obszaru wewnątrz ramki podglądu jest powiększony, aby wypełnić obszar wyświetlania wideo.
63
Ramka podglądu
3
Przesuń ramkę do obszaru, który chcesz powiększyć, i zmień jej rozmiar w zależności od potrzeb.
Przesuwanie i zmiana rozmiaru za pomocą przeciągania
Naciśnij przycisk myszy wewnątrz ramki i przeciągnij ją, aby przesunąć ramkę podglądu.
Po naciśnięciu przycisku myszy i przeciągnięciu poza ramkę zostanie narysowana nowa ramka podglądu.
Rozmiar ramki podglądu można zmienić, przeciągając jej krawędź.
Przesuwanie poprzez klikanie
Po kliknięciu na zewnątrz ramki podglądu przesunie się ona i wyśrodkuje na tym punkcie.
Przesuwanie za pomocą suwaków/zmiana rozmiaru H730 S80x S90x
Za pomocą suwaków obracania i pochylenia w obszarze wyświetlania wideo można przesuwać ramkę podglądu. Możesz
przeciągnąć suwak powiększenia, aby zmienić rozmiar obrazu w ramce podglądu.
Uwaga
PTZ aplikacji podglądu wykorzystuje powiększenie cyfrowe, dlatego im wyższy współczynnik powiększenia cyfrowego, tym niższa jakość obrazu.
Kończenie funkcji PTZ aplikacji podglądu
PTZ aplikacji podglądu kończy pracę po wykonaniu jednej z następujących czynności.
• Kliknij przycisk funkcji [PTZ aplikacji podglądu], aby ją wyłączyć.
• Kliknij przycisk [Cyfrowe PTZ], aby uruchomić funkcję cyfrowego PTZ.
Uwaga
Można również wykonać następujące czynności, aby zachować powiększony widok obszaru wyświetlania wideo bez opuszczania funkcji PTZ
aplikacji podglądu, gdy przycisk [PTZ aplikacji podglądu] jest aktywny (fioletowy).
– Kliknij przycisk [Zamknij] w obszarze ekranu regulacji, aby zamknąć panel PTZ aplikacji podglądu.
– Kliknij kartę migawki lub kartę wyświetlania panoramy ( HM4x S30 S31 ), aby przełączyć panel w obszarze ekranu regulacji.
Przycinanie i wyświetlanie części obrazu (Cyfrowe PTZ)
Za pomocą panelu Cyfrowe PTZ można przyciąć i wyświetlić część obrazu z kamery w obszarze wyświetlania obrazu.
Uwaga
W przypadku włączenia cyfrowego PTZ podczas odbierania wideo H.264 odebrane wideo zostanie przełączone na JPEG.
64
Przycinanie wideo za pomocą panelu Cyfrowe PTZ
1
Kliknij przycisk [Cyfrowe PTZ].
4
2
Przesuń i zmień rozmiar ramki podglądu w panelu Cyfrowe PTZ.
Operacje ramki podglądu są takie same, jak w funkcji PTZ aplikacji podglądu (str. 63).
Można ustawić jeden z 5 rozmiarów ramki podglądu. Rozmiary ekranu zależą od ustawienia [Podstawowe] > [Wideo] >
[Wszystkie wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo] (str. 91) na stronie ustawień.
• Gdy wybrany jest współczynnik proporcji 16:9: 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216, 256 x 144, 128 x 72
• Gdy wybrany jest współczynnik proporcji 4:3: 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 256 x 192, 128 x 96
Aplikacja podglądu kamery
Przycisk [Cyfrowe PTZ] staje się aktywny (fioletowy), a panel Cyfrowe PTZ jest wyświetlany w obszarze ekranu regulacji.
Uwaga
Ramka podglądu będzie przesuwać się skokowo. Precyzyjny ruch nie jest możliwy.
Obraz wideo obszaru wewnątrz manipulowanej ramki podglądu jest powiększony, aby wypełnić obszar wyświetlania wideo.
Ramka podglądu
Ważne HM4x S30
S31
Nawet jeżeli kąt kamery ulegnie zmianie na skutek działania suwaka lub zaprogramowanej pozycji, pozycja ramki podglądu w panelu Cyfrowe PTZ
pozostanie stała.
Uwaga
Cyfrowe PTZ wykorzystuje powiększenie cyfrowe, dlatego im wyższy współczynnik powiększenia cyfrowego, tym niższa jakość wideo.
65
Korzystanie z zaprogramowanych pozycji lub położenia początkowego H730 S80x S90x
Za pomocą zaprogramowanej pozycji lub położenia początkowego można określić zakres cyfrowego PTZ.
Po wybraniu ustawienia początkowego ramka podglądu na panelu Cyfrowe PTZ przejdzie do zaprogramowanej pozycji, a wideo
wewnątrz ramki będzie wyświetlane w obszarze wyświetlania obrazu.
Uwaga
Zarejestrowane zaprogramowane pozycje rejestruje się z wyprzedzeniem w sekcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja] > [Zarejestruj
zaprogramowaną pozycję] na stronie ustawień (str. 118).
Kończenie funkcji Cyfrowe PTZ
Cyfrowe PTZ kończy pracę po wykonaniu jednej z następujących czynności.
• Kliknij przycisk [Cyfrowe PTZ], aby je wyłączyć.
• Kliknij przycisk [PTZ aplikacji podglądu], , aby uruchomić funkcję PTZ aplikacji podglądu.
Uwaga
Aby kontynuować funkcję Cyfrowe PTZ, gdy przycisk [Cyfrowe PTZ] jest aktywny (fioletowy), można wykonać następujące czynności.
– Kliknij przycisk [Zamknij] w obszarze ekranu regulacji, aby zamknąć panel Cyfrowe PTZ.
– Kliknij kartę migawki lub kartę wyświetlania panoramy ( HM4x S30 S31 ), aby przełączyć panel w obszarze ekranu regulacji.
66
Zapisywanie migawek
Podczas sprawdzania wideo w obszarze wyświetlania wideo można wykonywać migawki.
1
Kliknij przycisk [Migawka] w chwili, w której chcesz zapisać obraz nieruchomy.
4
Aplikacja podglądu kamery
W obszarze wyświetlania obrazu zostanie otwarty panel migawki i wyświetlony obraz nieruchomy z chwili, w której kliknięto
przycisk.
Po ponownym kliknięciu przycisku [Migawka] obraz wyświetlany na panelu Migawka zostanie zaktualizowany.
2
Aby zapisać migawkę, kliknij prawym przyciskiem myszy panel Migawka.
3
W wyświetlonym menu kliknij [Zapisz obraz jako].
4
Wpisz żądaną nazwę pliku i zapisz migawkę.
Uwaga
• Migawka zostanie zapisana jako plik JPEG.
• Zapisane migawki są tej samej wielkości co odbierany obraz wideo.
67
Nagrywanie wideo na karcie pamięci
Ręcznie nagraj wideo wyświetlane w obszarze wyświetlania wideo na karcie pamięci włożonej do aparatu.
Uwaga
• Wideo można nagrać ręcznie, jeżeli spełniono następujące warunki.
– Karta pamięci włożona do kamery jest zamontowana.
– Opcja [Ustawienia działania] jest skonfigurowana z ustawieniem [Zapisuj dzienniki i pliki wideo] w sekcji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci]
(str. 196) na stronie ustawień.
• Format i rozmiar pliku wideo zapisanego na karcie pamięci zależy od ustawień skonfigurowanych na stronie ustawień.
– Format wideo: [Karta pamięci] > [Działania na karcie pamięci] > [Format wideo] (str. 197)
– Rozmiar wideo: JPEG [Podstawowe] > [Wideo] > [JPEG] > [Rozmiar wideo: przekazywanie/karta pamięci]
H.264 [Podstawowe] > [Wideo] > [H.264(1)] lub [H.264(2)] > [Rozmiar wideo]
Nagrywanie wideo ręcznie
1
Jeżeli nie masz jeszcze uprawnień do regulacji kamery, kliknij przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery],
aby uzyskać uprawnienia.
2
Kliknij przycisk [Nagrywanie na karcie pamięci].
Wyświetlanie przycisku [Nagrywanie na karcie pamięci] zmieni się podczas nagrywania wideo.
Nagrywanie
Nagrywanie (gdy nie uzyskano uprawnień do regulacji kamery)
Brak nagrywania (gdy uzyskano uprawnienia do regulacji kamery)
Brak nagrywania (gdy nie uzyskano uprawnień do regulacji kamery lub gdy karta pamięci nie jest zamontowana
w kamerze)
3
Aby zatrzymać nagrywanie wideo, ponownie kliknij przycisk [Nagrywanie na karcie pamięci].
Ważne
• Wideo zapisane ręcznie na karcie pamięci zostanie automatycznie zakończone po 300 sekundach nagrania.
• Podczas nagrywania ręcznego nie zmieniaj ustawień na [stronie ustawień]. Może to doprowadzić do zakończenia nagrywania ręcznego.
• Podczas ręcznego nagrywania na karcie pamięci można kontynuować nagrywanie nawet po zwolnieniu uprawnień regulacji kamery lub jej
odłączeniu.
68
Potwierdzanie nagranego wideo
Użyj aplikacji Recorded Video Utility, aby potwierdzić i odtworzyć wideo zapisane ręcznie na karcie pamięci.
Szczegółowe informacje zawiera „Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility”.
4
Aplikacja podglądu kamery
69
Odbieranie/transmisja audio
Otwórz menu [Wideo i audio], aby ustawić odbieranie audio z kamery, transmisję dźwięku z aplikacji podglądu oraz odpowiednią głośność.
Odbieranie audio
Odbieraj audio z mikrofonu podłączonego do kamery i odtwarzaj je w aplikacji podglądu.
1
W menu
[Wideo i audio] kliknij przycisk [Odbiór audio].
Rozpocznie się odbieranie audio.
Ikona przycisku [Odbiór audio] zmieni się na aktywną (fioletową) podczas odbierania audio.
2
W opcji [Głośność wyjściowa] ustaw odpowiedni poziom głośności za pomocą suwaka.
Uwaga
• Aby odbierać audio, trzeba podłączyć mikrofon do kamery i ustawić w opcji [Wideo i audio] > [Audio] > [Audio ogólne] > [Wejście audio] wartość
[Włącz] (str. 135) oraz ustawić w opcji [Wideo i audio] > [Audio] > [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] wartość [Włącz] (str. 136) na
stronie ustawień.
• Gdy ikona jest aktywna (fioletowa), audio jest odbierane stale nawet po zamknięciu menu [Wideo i audio].
Jednak nawet jeżeli ikona jest aktywna (purpurowa), sygnał wejściowy audio z mikrofonu nie będzie odbierany, ponieważ dźwięk nie jest
przekazywany przez kamerę w następujących okolicznościach.
– Gdy administrator przesyła audio po skonfigurowaniu opcji [Metoda komunikacji audio] z ustawieniem [Półdupleks] w sekcji [Wideo i audio] >
[Audio] > [Audio ogólne] na stronie ustawień (str. 136). HM4x H730
Transmitowanie audio
HM4x H730
Audio odbierane z urządzenia zewnętrznego podłączonego do komputera można przesyłać do głośnika ze wzmacniaczem podłączonego
do kamery.
1
W menu
2
Kliknij przycisk [Transmisja audio].
[Wideo i audio] wybierz maksymalny czas transmisji audio.
Rozpocznie się transmisja audio.
Ikona przycisku [Transmisja audio] zmieni się na aktywną (fioletową) podczas transmisji audio.
70
3
W opcji [Głośność wejściowa] ustaw odpowiedni poziom głośności za pomocą suwaka.
Uwaga
• Aby transmitować audio, trzeba najpierw ustawić w opcji [Wideo i audio] > [Audio] > [Serwer audio] > [Odbiór audio z aplikacji podglądu]
wartość [Włącz] na stronie ustawień (str. 137).
• Gdy ikona jest aktywna (fioletowa), audio jest transmitowane stale nawet po zamknięciu menu [Wideo i audio].
• Jeżeli opcja [Metoda komunikacji audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Półdupleks] w sekcji [Wideo i audio] > [Audio] > [Audio ogólne] na
stronie ustawień (str. 136), dźwięk nie jest przesyłany z kamery do innych użytkowników, gdy administrator przesyła audio. Dlatego nie można
odbierać wejściowego sygnału audio z mikrofonu, nawet jeżeli przycisk [Obiór audio] (str. 70) jest aktywny (purpurowy).
4
Aplikacja podglądu kamery
71
Sprawdzenie stanu wykrywania zdarzeń
W menu
[Zdarzenie i Wejście/Wyjście] można obsługiwać wyjście urządzenia zewnętrznego i sprawdzać stan jego wejścia oraz
wykrywać funkcje inteligentne i występowanie powiązanych zdarzeń.
HM4x H730
S30
S31 S80x S90x
(1)
(2)
(3)
(4)
Działanie wyjścia urządzenia zewnętrznego
Umożliwia obsługę wyjścia urządzenia zewnętrznego ustawionego w opcji [Zdarzenie] > [Urządzenie zewnętrzne] (str. 149) na stronie
ustawień.
Kliknij ikonę, aby przełączyć między stanem aktywnym (fioletowy)/nieaktywnym (szary).
Przykład:
Wyjście 1: Wyjście aktywne
Wyjście 2: Wyjście nieaktywne
Uwaga
Aby wykonać działanie na wyjściu [Wyjście urządzenia zewnętrznego], konieczne jest uzyskanie uprawnień do regulacji kamery.
Sprawdzenie stanu wykrywania zdarzeń
(1)
[Wejście urządzenia zewnętrznego]
Wyświetla stan wejścia urządzenia zewnętrznego ustawionego w opcji [Zdarzenie] > [Urządzenie zewnętrzne] (str. 150) na stronie
ustawień.
Gdy z urządzenia zewnętrznego zostanie odebrany sygnał wejściowy styku, wejście zostanie aktywowane, a ikona stanie się zielona.
Przykład:
Wejście 1: Wejście nieaktywne
Wejście 2: Wejście aktywne
72
(2)
[Funkcja inteligentna (Wykrywanie wideo)]
Stan wykrywania wideo ustawiony w opcji [Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna] > [Wykrywanie wideo] (str. 161) jest wyświetlany dla
każdego numeru ustawień wykrywania. Po wyzwoleniu ustawień wykrywania skonfigurowanych w funkcji inteligentnej (wykrywanie
poruszających się obiektów, wykrywanie porzuconych obiektów, wykrywanie usuniętych obiektów, wykrywanie manipulowania przy
kamerze, wykrywanie kierunku przechodzenia/przejeżdżania i wykrywanie włamań) odpowiednia ikona zmieni kolor na zielony.
Jeżeli zostanie wpisana nazwa w polu [Nazwa ustawień wykrywania] w opcji [Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna] na stronie ustawień
(str. 166), nazwa ta jest wyświetlana w polu [Ustawienie 1] - [Ustawienie 15].
Przykład:
Uwaga
Ikona wskazująca stan wykrywania będzie wyświetlana przez maksymalnie pięć minut (z wyjątkiem wykrywania poruszających się obiektów).
(3)
[Funkcja inteligentna (Wykrywanie audio)]
Wyświetla stan opcji [Wykrywanie głośności] lub [Wykrywanie krzyku] ustawiony w opcji [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] (str. 152)
na stronie ustawień. Jeżeli wykrywanie zostanie wyzwolone, ikona zmieni kolor na zielony.
Przykład:
Aplikacja podglądu kamery
Ustawienie 1: Stan wykrywania wideo WŁ.
Inne ustawienia: Stan wykrywania wideo WYŁ.
4
Głośność: Stan wykrywania głośności WŁ.
Krzyk: Stan wykrywania krzyku WYŁ.
(4)
[Zdarzenia połączone]
Wyświetla stan zdarzeń połączonych ustawionych w opcji [Zdarzenie] > [Zdarzenia połączone] (str. 181) na stronie ustawień. Jeżeli
zdarzenie połączone zostanie wyzwolone, ikona zmieni kolor na zielony.
Przykład:
Ustawienie 2: Stan zdarzenia połączonego WŁ.
Inne ustawienia: Stan zdarzenia połączonego WYŁ.
73
74
Rozdział
Strona ustawień
Korzystając ze strony ustawień, można skonfigurować wszystkie ustawienia wymagane do korzystania z kamery. Przed
użyciem kamery należy skonfigurować ustawienia na stronie ustawień zgodnie z przewidywanym sposobem użytkowania
kamery.
Na stronie ustawień są również wyświetlane menu umożliwiające obsługę kamery (na przykład konserwację).
Jak korzystać ze strony ustawień
W tej sekcji opisano procedury związane z wyświetlaniem strony ustawień i typowe procedury wykonywane na stronie ustawień.
Uwaga
• Strona ustawień może być wyświetlana tylko przez administratorów.
• Wcześniej należy skonfigurować konto administratora i ustawienia sieciowe przy użyciu aplikacji Camera Management Tool.
Uzyskiwanie dostępu do strony ustawień
Aby wyświetlić stronę ustawień kamery, należy wprowadzić bezpośrednio w przeglądarce internetowej adres IP skonfigurowany
w aplikacji Camera Management Tool.
Uwaga
Dostęp do strony ustawień można również uzyskać z aplikacji Camera Management Tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Podręcznik użytkownika
aplikacji Camera Management Tool”.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres IP i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlone okno uwierzytelniania użytkowników.
3
Wprowadź informacje w polach Nazwa administratora i Hasło administratora i kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlona strona ustawień.
Uwaga
Aplikacja podglądu jest wyświetlana, gdy opcja [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ogólne] > [Strona domyślna] jest skonfigurowana
z ustawieniem [Wyświetl aplikację podglądu] w menu ustawień (str. 94).
 Menu ustawień
(1)
(2)
(3)
76
(1)
Przycisk [Aplikacja podglądu]
Uruchamianie aplikacji podglądu kamery (str. 41).
(2)
Przycisk przełączania języka
Ustawianie wersji językowej informacji wyświetlanych na ekranie.
(3)
Menu ustawień
Kliknięcie jednego z tych elementów powoduje wyświetlenie odpowiedniego podmenu (str. 80) (z wyjątkiem menu [Karta
pamięci] i [Strona użytkownika]). Kliknij podmenu, aby wyświetlić odpowiednią stronę ustawień.
Ważne
• Jeżeli zostanie otwarte inne okno lub karta w celu uzyskania dostępu do kamery, gdy wyświetlana jest uwierzytelniona strona internetowa,
informacje związane z uwierzytelnianiem wyświetlanej strony mogą zostać odrzucone. W takim przypadku należy ponownie powadzić
informacje związane z uwierzytelnianiem.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zamknąć przeglądarkę internetową po skonfigurowaniu ustawień na stronie ustawień i po użyciu
aplikacji podglądu kamery.
• Nie wolno otwierać równocześnie wielu stron ustawień i zmieniać ustawień pojedynczej kamery.
Typowe procedury wykonywane na stronie ustawień
Uwaga
Jeżeli w przeglądarce internetowej włączono ustawienia blokujące wyświetlanie okien dialogowych, nie można wykonać niektórych procedur na stronie
ustawień. W takim przypadku należy zamknąć przeglądarkę internetową i uruchomić ją ponownie.
Strona ustawień
W tej sekcji opisano podstawowe procedury wykonywane na stronie ustawień i procedury wspólne dla wszystkich stron ustawień.
5
 Stosowanie zmian ustawień
Jeżeli zostanie zmienione ustawienie na stronie ustawień, przyciski [Zastosuj] i [Wyczyść] w prawym górnym lub prawym dolnym
rogu ekranu nie będą wyszarzone i można je kliknąć.
Kliknij przycisk [Zastosuj] w tym stanie, aby zastosować zmienione ustawienia.
Kliknij przycisk [Wyczyść], aby przywrócić poprzednie ustawienia.
 Zmiany ustawień wymagające ponownego uruchomienia
Ustawienia, których zmiana wymaga ponownego uruchomienia kamery, wyróżniono pomarańczowym symbolem po prawej
stronie.
Gdy element wyróżniony pomarańczowym symbolem zostanie zmieniony, przycisk [Zastosuj] w prawym górnym lub prawym
dolnym rogu każdej ze stron ustawień zostanie zastąpiony przyciskiem [Zastosuj i uruchom ponownie].
Kliknij przycisk [Zastosuj i uruchom ponownie], aby zastosować zmienione ustawienia i ponownie uruchomić kamerę.
Kliknij przycisk [Wyczyść], aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Ważne
Zmiany ustawień zostaną utracone, jeżeli inna strona ustawień zostanie wyświetlona bez uprzedniego kliknięcia przycisku [Zastosuj] lub [Zastosuj
i uruchom ponownie]. Należy koniecznie kliknąć przycisk [Zastosuj] lub [Zastosuj i uruchom ponownie], aby zastosować zmienione ustawienia.
Zmiany ustawień [Ustawienia początkowe] są jednak zapisywane, nawet jeżeli inna strona ustawień zostanie wyświetlona bez uprzedniego
kliknięcia przycisku [Zastosuj], dlatego jeżeli konieczne jest odrzucenie tych ustawień, należy kliknąć przycisk [Wyczyść].
 Ponowne wyświetlanie menu ustawień
Aby ponownie wyświetlić menu ustawień, należy kliknąć przycisk [Menu ustawień], wyświetlany w prawym górnym rogu każdej
strony ustawień.
Ważne
Nie wolno używać przycisków [Wstecz] ani [Dalej] w przeglądarce internetowej do nawigowania wśród stron ustawień. Mogą zostać przywrócone
oryginalne ustawienia lub wprowadzone niepożądane zmiany.
77
 Pomoc
Kliknij przycisk
[Pomoc] przed ustawieniem, aby wyświetlić szczegółowy opis ustawienia.
 Zakresy ustawień i ograniczenia liczby znaków
W przypadku ustawień, dla których należy wprowadzić wartości numeryczne lub znaki, wyświetlany jest zakres ustawienia lub
ograniczenie liczby znaków.
Należy wprowadzić ustawienia zgodne z wyświetlanymi ograniczeniami.
Korzystanie z obszaru wyświetlania wideo
Niektóre strony ustawień, takie jak [Ustawienia początkowe], [Zaprogramowana pozycja] i [Funkcja inteligentna], można konfigurować przy
użyciu obszaru wyświetlania wideo.
Uwaga
• Wyświetlane elementy są zależne od strony ustawień.
• Inni użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji podglądu, gdy wideo jest wyświetlane na stronie ustawień. Ponadto nie można wyświetlać ani
konfigurować wideo, gdy ustanowione jest połączenie administratora z aplikacją podglądu.
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(6) (5)
(7)
(8) HM4x S30
S31
(9)
(1)
Obszar wyświetlania wideo
Tutaj wyświetlany jest obraz wideo z kamery. Obszary można konfigurować przy użyciu myszy. Procedury wykonywane
w obszarze wyświetlania wideo są takie same jak w aplikacji podglądu (str. 56).
HM4x S30 S31
Gdy kursor [+] jest widoczny w obszarze wyświetlania wideo na niektórych stronach ustawień, można wykonywać poniższe
operacje.
– Wyśrodkowanie kąta kamery zgodnie z klikniętym położeniem (str. 56)
– Operacje związane z powiększeniem obszaru (str. 58)
78
Suwak obracania/pochylania
Procedury obracania i pochylania kamery są takie same jak w aplikacji podglądu (str. 57).
(3)
Suwak powiększenia
Procedury powiększania obrazu są takie same jak w aplikacji podglądu (str. 57).
(4)
Ekran panoramy/Ekran pełnego widoku
W tym miejscu jest wyświetlany zakres ruchu kamery. Na niektórych stronach ustawień można konfigurować obszary na
ekranie panoramy przy użyciu myszy.
HM4x S30 S31
Jeżeli obraz panoramiczny jest rejestrowany w kamerze (str. 110), wyświetlany jest ten obraz.
(5)
Przycisk [Migawka]
Otwarcie okna migawki i wyświetlenie nieruchomego obrazu w chwili, gdy zostanie kliknięty przycisk (str. 67).
(6)
Przycisk [Połącz ponownie]
Umożliwia ponowne nawiązanie połączenia z kamerą. Można korzystać z tego przycisku w przypadku problemów
(7)
z ustanowieniem połączenia z kamerą.
Przycisk [Zmiana rozmiaru ekranu] Kliknięcie tego przycisku powoduje przełączenie rozmiaru obszaru wyświetlania wideo.
(8)
Przycisk [Przełącz tryb myszy] HM4x S30 S31
Po kliknięciu tego przycisku można wykonywać procedury związane z obracaniem/pochylaniem kamery w obszarze
wyświetlania wideo przy użyciu myszy, gdy przycisk jest purpurowy.
(9)
Przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji kamery]
Należy kliknąć ten przycisk, aby uzyskać lub zwolnić uprawnienia do regulacji kamery (str. 55).
5
Strona ustawień
(2)
79
Informacje o stronie ustawień
W tej sekcji omówiono poszczególne elementy menu ustawień i poszczególne podmenu.
W każdym menu [Podstawowe], [Wideo i audio] i [Zapis wideo] dostępne jest podmenu [Wideo], ale wszystkie funkcje są wspólne. Funkcje
można konfigurować w dowolnym menu, a ustawienia zostaną odzwierciedlone we wszystkich podmenu [Wideo].
80
Podstawowe
• Sieć (str. 83)
Ustawienia sieciowe dla połączeń kamery.
• Zarządzanie użytkownikami (str. 87)
Korzystając z tego menu, można zarządzać informacjami
związanymi z kontem administratora, dodawać/usuwać
użytkowników autoryzowanych i ustawiać uprawnienia dla
użytkowników.
Ustawienia w tym menu są takie same jak dla opcji
[Zabezpieczenia] > [Zarządzanie użytkownikami]. Ustawienia
skonfigurowane na jednej ze stron są odzwierciedlane również na
innych stronach.
• Data i godzina (str. 89)
Ustawienia daty i godziny kamery.
• Wideo (str. 91)
Ogólne ustawienia wideo, takie jak rozmiar i jakość obrazu wideo
przesyłanego z kamery.
• Aplikacja podglądu (str. 94)
Konfigurowanie uruchamiania, autoryzacji i widoku aplikacji
podglądu.
Kamera
• Kamera (str. 96)
Ustawienia nazwy kamery i zewnętrznych urządzeń wejścia/
wyjścia oraz użycia i instalacji kamery.
• Ustawienia początkowe (str. 99)
Konfigurowanie ustawień początkowych, takich jak kompensacja
jakości wideo, podczas uruchamiania kamery.
• Ogniskowanie w trybie dzień/noc (str. 107) HM4x H730
Konfigurowanie ustawień ostrości, przy których jest przełączany
tryb dzień/noc.
• Panorama (str. 110) HM4x S30 S31
Konfigurowanie tworzenia obrazów panoramicznych i
zarządzania nimi.
• Ograniczenie widoku (str. 114) HM4x S30 S31
Ustawienie zakresu przechwytywania obrazu przez kamerę.
• Zaprogramowana pozycja (str. 118)
Rejestracja serii ustawień jako zaprogramowanej pozycji.
• Trasa patrolu (str. 121) HM4x H730 S80x S90x
Konfigurowanie ustawień dla automatycznego patrolowania
z wieloma uprzednio zaprogramowanymi pozycjami.
Wideo i audio
Serwer
• Serwer (str. 138)
Ustawienia dla serwera HTTP, serwera SNMP, użycia serwera FTP
lub kontroli czasowej zabezpieczeń WS.
• Serwer wideo (str. 141)
Ustawienia dla klientów połączonych z serwerem wideo.
• Serwer audio (str. 136)
Ustawienia dla transmisji audio z kamery do komputera i odbioru
w kamerze audio z komputera.
Ustawienia w tym menu są takie same jak dla menu [Wideo
i audio] > [Audio] > [Serwer audio]. Ustawienia skonfigurowane na
jednej ze stron są odzwierciedlane również na innych stronach.
• Serwer RTP (str. 142)
Ustawienia dla strumieniowego przesyłania RTP.
Zapis wideo
• Wideo (str. 91)
• Przekazywanie (str. 144)
Ustawienia dla przekazywania wideo za pośrednictwem protokołu
HTTP lub FTP po wyzwoleniu zdarzenia.
• Karta pamięci (str. 196)
Wykonywanie procedur lub konfigurowanie ustawień związanych
z kartą pamięci.
Ustawienia w tym menu są takie same jak dla menu [Karta
pamięci]. Ustawienia skonfigurowane na jednej ze stron są
odzwierciedlane również na innych stronach.
• Powiadomienie e-mail (str. 148)
Ustawienia dla wysyłania powiadomienia e-mail do określonego
odbiorcy po wyzwoleniu zdarzenia.
5
Strona ustawień
• Wideo (str. 91)
• ADSR (str. 126)
ADSR jest skrótem od Area-specific Data Size Reduction (redukcja
rozmiaru danych specyficzna dla obszaru).
Funkcja ta zmniejsza rozmiar danych przesyłanego obrazu wideo
w formacie H.264 dzięki obniżeniu jakości wideo w nieokreślonym
obszarze.
• Wyświetlanie na ekranie (str. 129)
Wyświetlanie daty i godziny, nazwy kamery i innego tekstu na
ekranie Wideo.
• Maska prywatności (str. 131)
Konfigurowanie maski dla obszarów obrazu wideo z kamery, które
powinny być maskowane.
• Audio (str. 135)
Ustawienia dla wejścia audio z mikrofonu podłączonego do
kamery, wyjścia audio z aplikacji podglądu i odtwarzania nagrań
dźwiękowych.
Ustawienia opcji [Serwer audio] są takie same jak dla opcji
[Serwer] > [Serwer audio]. Ustawienia skonfigurowane na jednej
ze stron są odzwierciedlane również na innych stronach.
81
Zdarzenie
• Urządzenie zewnętrzne (str. 149)
Ustawienia procedur dla zdarzeń wyzwalanych przez wejście lub
wyjście urządzenia zewnętrznego.
• Wykrywanie audio (str. 152)
Wykrycie zmian wejścia audio z mikrofonu podłączonego do
kamery może powodować wyzwolenie procedur takich jak zapis
wideo lub powiadomienie e-mail.
• Czasomierz (str. 155)
Funkcja czasomierza może generować zdarzenia wyzwalające
regularnie wykonywane procedury takie jak zapis wideo
i powiadomienia e-mail.
• Funkcja inteligentna (str. 157)
Konfigurowanie funkcji inteligentnych takich jak wykrywanie
poruszających się obiektów, wykrywanie manipulowania przy
kamerze i wykrywanie włamań.
• Przełączanie trybu dzień/noc (str. 180)
Kąt kamery można zmienić zgodnie z zaprogramowanymi
pozycjami po przełączeniu trybu dzień/noc.
• Zdarzenie połączone (str. 181)
Połączenie dwóch zdarzeń różnego typu powoduje wyzwolenie
pojedynczego zdarzenia.
Zabezpieczenia
• Zarządzanie użytkownikami (str. 87)
Ustawienia w tym menu są takie same jak dla podmenu
[Zarządzanie użytkownikami] w menu [Podstawowe]. Ustawienia
skonfigurowane na jednej ze stron są odzwierciedlane również na
innych stronach.
• Ograniczenia dostępu do hosta (str. 185)
Można skonfigurować oddzielną kontrolę dostępu przy użyciu
adresów protokołu IPv4 i IPv6.
• SSL/TLS (str. 187)
Tworzenie certyfikatów i zarządzanie nimi oraz ustawienia
komunikacji szyfrowanej.
• 802.1X (str. 190)
Ustawienia dla uwierzytelniania 802.1X, wyświetlania stanu
uwierzytelniania i zarządzania certyfikatami.
• IPsec (str. 192)
Ustawienia dla korzystania z zabezpieczeń IPsec.
Karta pamięci (str. 196)
Ustawienia dla zapisu wideo na karcie pamięci po wyzwoleniu
zdarzenia.
Ustawienia w tym menu są takie same jak dla menu [Zapis wideo] >
[Karta pamięci]. Ustawienia skonfigurowane na jednej ze stron są
odzwierciedlane również na innych stronach.
Konserwacja
• Ogólne (str. 199)
Sprawdzanie informacji dotyczących urządzeń/ustawień i licencji
oraz ponowne uruchamianie i inicjowanie urządzenia itp.
• Kopia zapasowa/Przywróć (str. 201)
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych z kopii
zapasowej.
• Aktualizuj oprogramowanie układowe (str. 202)
Wykonywanie aktualizacji oprogramowania układowego.
• Dziennik (str. 203)
Wyświetlanie dzienników i konfigurowanie powiadomień
dotyczących dzienników.
Strona użytkownika
Łącze do strony internetowej dostosowanej przez użytkownika.
Aby uzyskać informacje dotyczące strony użytkownika, skontaktuj się z punktem obsługi klienta
firmy Canon.
82
[Podstawowe] > [Sieć]
Konfigurowanie ustawień sieciowych
Ustawienia sieciowe dla połączeń kamery.
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Sieć LAN
• IPv4
• IPv6
• DNS
• mDNS
Ważne
Jeżeli ustawienia sieciowe zostaną zmienione, kamera może być niedostępna w aktywnej przeglądarce internetowej. W takim przypadku okno dialogowe
potwierdzenia zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku [Zastosuj] lub [Zastosuj i uruchom ponownie]. Kliknij przycisk [OK], aby zastosować nowe
ustawienia.
Jeżeli kamera zostanie ponownie uruchomiona po zmianie ustawień i nie można ustanowić połączenia z kamerą z przeglądarki internetowej, dostępny
identyfikator URI dla połączenia z kamerą zostanie wyświetlony w komunikacie. Jeżeli nie można ustanowić połączenia z kamerą przy użyciu
wyświetlonego identyfikatora URI, skontaktuj się z administratorem systemu.
Sieć LAN
Ustawianie metody komunikacji w sieci LAN i rozmiaru wideo przesyłanego z kamery.
[Interfejs sieci LAN]
Wybierz interfejs odpowiedni dla urządzenia używanego do ustanowienia połączenia z kamerą. Na ogół należy użyć opcji [Automatycznie].
[Maksymalny rozmiar pakietu]
Wprowadź maksymalny rozmiar pakietu przesyłanego przez kamerę. Zazwyczaj zmiana ustawienia domyślnego 1500 nie jest konieczna.
Ustawienie 1280 lub większe jest konieczne podczas korzystania z protokołu IPv6.
Podczas korzystania z protokołu ADSL ustawienie nieznacznie niższej wartości może umożliwić zwiększenie efektywności transmisji.
IPv4
Ustawienia dla użycia protokołu IPv4 do ustanowienia połączenia z kamerą. Adres IPv4 może być przypisany automatycznie przez serwer
DHCP lub ustawiony ręcznie.
83
Ważne
• Jeżeli ustawiasz adres IPv4 ręcznie, skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania wartości ustawień [Adres IPv4], [Maska podsieci] i [Adres
bramy domyślnej IPv4].
• Jeżeli którekolwiek z ustawień [Adres IPv4], [Maska podsieci] lub [Adres bramy domyślnej IPv4] są nieprawidłowe, kamera może być niedostępna za
pośrednictwem sieci. W takim przypadku należy zresetować adres przy użyciu aplikacji Camera Management Tool.
[Metoda ustawień adresów IPv4]
Wybierz metodę ustawienia adresu IPv4.
Dla ustawienia [Ręcznie] wprowadź stały adres IPv4 w polu [Adres IPv4].
W przypadku ustawienia [Automatycznie (DHCP)] ustawienia pobrane z serwera DHCP zostaną automatycznie wprowadzone w polach
[Adres IPv4], [Maska podsieci] i [Adres bramy domyślnej IPv4].
Ważne
Jeżeli ustawienie [Automatycznie (DHCP)] zostanie wybrane jako metoda ustawień adresów IPv4, adres IPv4 może zostać przypisany niepoprawnie
w określonych środowiskach, na przykład gdy router znajduje się między serwerem DHCP a kamerą. W takim przypadku należy wybrać ustawienie
[Ręcznie] i wprowadzić stały adres IPv4.
[Adres IPv4]
Gdy opcja [Metoda ustawień adresów IPv4] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], wprowadź stały adres IPv4.
[Maska podsieci]
Gdy opcja [Metoda ustawień adresów IPv4] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], wprowadź wyznaczone wartości maski podsieci
dla poszczególnych sieci.
[Adres bramy domyślnej IPv4]
Gdy opcja [Metoda ustawień adresów IPv4] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], wprowadź adres IP bramy domyślnej. Koniecznie
skonfiguruj to ustawienie podczas ustanawiania połączenia kamery z inną podsiecią niż podsieć połączona z aplikacją podglądu.
[Funkcja AutoIP]
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję AutoIP.
[Adres IPv4 (AutoIP)]
Gdy opcja [Funkcja AutoIP] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], wyświetlany jest automatycznie ustawiony adres IPv4.
IPv6
Ustawienia dla użycia protokołu IPv6 do ustanowienia połączenia z kamerą. Adres IPv6 może być przypisany automatycznie przez serwer
DHCPv6 lub ustawiony ręcznie.
Ważne
Jeżeli ustawiasz adres IPv6 ręcznie, skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania wartości ustawień [Adres IPv6 (ręcznie)], [Długość prefiksu]
i [Adres bramy domyślnej IPv6].
[IPv6]
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć obsługę protokołu IPv6.
[Automatycznie (RA)]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby ustawić adres automatycznie przy użyciu usługi RA (Router Advertisement; automatyczne przesyłanie
z routera informacji dotyczących sieci).
[Automatycznie (DHCPv6)]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby ustawić adres automatycznie przy użyciu protokołu DHCPv6.
[Adres IPv6 (ręcznie)]
Jeżeli ustawiasz adres ręcznie, wprowadź stały adres IPv6.
[Długość prefiksu]
Jeżeli opcja [Automatycznie (RA)] została skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], wprowadź długość prefiksu.
84
[Adres bramy domyślnej IPv6]
Jeżeli opcja [Automatycznie (RA)] została skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], wprowadź adres bramy domyślnej. Koniecznie
skonfiguruj to ustawienie podczas ustanawiania połączenia kamery z inną podsiecią niż podsieć połączona z aplikacją podglądu.
[Adres IPv6 (automatycznie)]
Jeżeli opcje [IPv6], [Automatycznie (RA)] i [Automatycznie (DHCPv6)] zostały skonfigurowane z ustawieniem [Włącz], zostanie wyświetlony
automatycznie uzyskany adres.
Uwaga
W środowiskach, w których nie można używać protokołu IPv6 i opcja [Adres IPv6 (automatycznie)] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], tylko lokalny
adres łącza jest wyświetlany w polu [Adres IPv6 (automatycznie)].
DNS
[Adres 1 serwera nazw], [Adres 2 serwera nazw]
Wprowadź adres serwera nazw, który chcesz zarejestrować. Aby zarejestrować tylko jeden adres, pozostaw pole [Adres 2 serwera nazw]
puste.
Strona ustawień
Ustawienie adresu serwera DNS. Adres serwera DNS może być ustawiony ręcznie lub automatycznie przypisany przez serwer DHCP/
DHCPv6.
5
Uwaga
Jeżeli serwer o adresie [Adres 1 serwera nazw] jest niedostępny, zostanie użyty serwer o adresie [Adres 2 serwera nazw]. Należy jednak wcześniej ustawić
serwer o adresie [Adres 2 serwera nazw].
[Automatycznie ustawiaj adres serwera nazw]
Wybierz serwer używany do automatycznego ustawiania adresu serwera nazw.
Aby ustawić opcję [Używaj DHCP], wybierz ustawienie [Automatycznie (DHCP)] dla opcji [Metoda ustawień adresów IPv4] (str. 84).
Aby ustawić opcję [Używaj DHCPv6], wybierz ustawienie [Włącz] dla opcji [IPv6], a następnie wybierz ustawienie [Włącz] dla opcji
[Automatycznie (DHCPv6)] (str. 84).
[Adres serwera nazw (DHCP)]
Wybierz ustawienie [Używaj DHCP] lub [Używaj DHCP/DHCPv6] dla opcji [Automatycznie ustawiaj adres serwera nazw], aby wyświetlić
adres serwera nazw uzyskany od serwera DHCP.
[Adres serwera nazw (DHCPv6)]
Wybierz ustawienie [Używaj DHCPv6] lub [Używaj DHCP/DHCPv6] dla opcji [Automatycznie ustawiaj adres serwera nazw], aby wyświetlić
adres serwera nazw uzyskany od serwera DHCPv6.
[Nazwa hosta]
Nazwę hosta kamery można zarejestrować na serwerze nazw przy użyciu znaków alfanumerycznych.
Nie wolno używać znaków „_” (podkreślenie) w nazwie hosta w programie Internet Explorer 9/10/11.
[Rejestracja nazwy hosta za pośrednictwem usługi DDNS]
Po wprowadzeniu nazwy w polu [Nazwa hosta] i wybraniu ustawienia [Zarejestruj] nazwa hosta zostanie zarejestrowana na serwerze nazw.
Rejestrowanie nazwy hosta w usłudze DDNS jest przydatne, gdy opcja [Metoda ustawień adresów IPv4] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Automatycznie (DHCP)] (str. 84). Należy wcześniej skonfigurować ustawienia rejestracji serwera DNS. Aby uzyskać ustawienia serwera DNS,
skontaktuj się z administratorem systemu.
[Domena wyszukiwania]
Wprowadź nazwę domeny i kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać nazwę domeny do listy domen wyszukiwania.
Określ nazwę hosta bez określania nazwy domeny dla serwera, takiego jak serwer przekazywania, aby wyszukiwać domeny w formacie
„nazwa hosta + nazwa domeny”, gdy nazwy domeny są określone na liście domen wyszukiwania.
Nie wolno używać znaków „_” (podkreślenie) w nazwie domeny w programie Internet Explorer 9/10/11.
[Lista domen wyszukiwania]
Lista nazw domen dodawanych przy użyciu opcji [Domena wyszukiwania].
Ta funkcja wysyła do serwera DNS zapytania dotyczące poszczególnych nazw domen, począwszy od początku listy.
Korzystając z przycisków st po prawej stronie, można zmienić kolejność nazw domen.
Aby usunąć nazwę domeny, zaznacz ją na liście, a następnie kliknij przycisk [Usuń].
85
mDNS
Konfigurowanie ustawień dla korzystania z systemu DNS w trybie multiemisji. Jeżeli używany jest system mDNS, adres IP i nazwa hosta
kamery będą rozgłaszane wśród innych hostów w sieci.
[Używaj mDNS]
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć obsługę systemu mDNS.
86
[Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami]
Konfigurowanie kont i uprawnień
Można zmienić konto administratora, dodać nowych użytkowników autoryzowanych i ustawić uprawnienia dla użytkowników
autoryzowanych i użytkowników-gości.
Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień użytkowników, zobacz „Aplikacja podglądu kamery — ograniczenia dostępu” (str. 43).
Opcja [Zarządzanie użytkownikami] nie różni się od pozycji menu [Zabezpieczenia] > [Zarządzanie użytkownikami]. Ustawienia
skonfigurowane na jednej ze stron [Zarządzanie użytkownikami] są odzwierciedlane również na innych stronach.
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Konto administratora
• Konto użytkownika autoryzowanego
• Uprawnienia użytkownika
Konto administratora
Skonfiguruj to ustawienie w przypadku zmiany informacji dotyczących konta administratora.
Ważne
• Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, okresowo zmieniaj hasło administratora. Nie zapomnij nowego hasła.
• Jeżeli nie pamiętasz hasła administratora, przywróć fabryczne ustawienia domyślne (str. 225). Spowoduje to jednak zresetowanie wszystkich ustawień
kamery i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych, łącznie z kontem administratora, informacjami dotyczącymi sieci oraz datą i godziną.
[Nazwa administratora]
Wprowadź nazwę administratora przy użyciu znaków alfanumerycznych, dywizów (-) i znaków podkreślenia (_).
[Hasło]
Wprowadź hasło administratora.
Jeżeli ustanowiono połączenie na przykład dla aplikacji podglądu kamery, zakończ połączenie przed zmianą hasła.
[Potwierdź hasło]
Wprowadź identyczne hasło jak powyżej, aby je potwierdzić.
Konto użytkownika autoryzowanego
Dodawanie użytkowników autoryzowanych.
[Nazwa użytkownika], [Hasło], [Potwierdź hasło]
Aby dodać użytkownika autoryzowanego, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
Wprowadź nazwę użytkownika przy użyciu znaków alfanumerycznych, dywizów (-) i znaków podkreślenia (_).
Można dodać maksymalnie 50 użytkowników autoryzowanych.
[Lista użytkowników]
Wyświetlanie listy dodanych użytkowników autoryzowanych.
Kolejność listy można zmienić przy użyciu przycisków st po prawej stronie.
Aby usunąć użytkownika autoryzowanego z listy, wybierz użytkownika i kliknij przycisk [Usuń].
87
Uprawnienia użytkownika
Ustawianie uprawnień dla użytkowników autoryzowanych i użytkowników-gości. To ustawienie umożliwia określenie ograniczeń dostępu
dla aplikacji podglądu kamery (str. 43).
[Regulacja kamery z przywilejami], [Regulacja kamery], [Dystrybucja wideo], [Dystrybucja audio]
Wybierz uprawnienia, których chcesz udzielić użytkownikom.
Użytkownik autoryzowany ma wyższe uprawnienia niż użytkownik-gość.
88
[Podstawowe] > [Data i godzina]
Ustawianie daty/godziny
Ustawienia daty i godziny kamery.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Bieżąca data i godzina
• Ustawienia
5
Strona ustawień
Bieżąca data i godzina
Wyświetlana jest data i godzina ustawiona w kamerze.
Ustawienia
Konfigurowanie metody ustawień daty i czasu, strefy czasowej i czasu letniego dla kamery.
[Metoda ustawień]
Wybierz metodę ustawień daty i godziny.
[Ustaw ręcznie]
Ustaw żądaną datę i godzinę w polach [Data] i [Godzina].
Ustaw godzinę w formacie 24-godzinnym w kolejności <godzina:minuta:sekunda>.
[Synchronizuj z serwerem NTP]
Synchronizacja z czasem serwera NTP określonego w wyświetlanym polu [Automatycznie określaj ustawienia serwera NTP].
[Automatycznie określaj ustawienia serwera NTP]
Wybierz jedną z poniższych metod konfiguracji.
[Wyłącz]
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera NTP w polu [Serwer NTP].
[Używaj DHCP]
Godzina kamery jest synchronizowana z godziną serwera NTP pod adresem uzyskanym od serwera DHCP. Uzyskany adres
serwera NTP jest wyświetlany w polu [Serwer NTP (DHCP)].
Aby skonfigurować opcję [Używaj DHCP], należy zmienić ustawienie opcji [Sieć] > [IPv4] > [Metoda ustawień adresów IPv4] na
[Automatycznie (DHCP)] (str. 84).
[Używaj DHCPv6]
Godzina kamery jest synchronizowana z godziną serwera NTP pod adresem uzyskanym od serwera DHCPv6. Uzyskany adres
serwera NTP jest wyświetlany w polu [Serwer NTP (DHCPv6)].
Aby skonfigurować opcję [Używaj DHCPv6], należy zmienić ustawienie opcji [Sieć] > [IPv6] > [IPv6] na [Włącz], a następnie
skonfigurować opcję [Automatycznie (DHCPv6)] z ustawieniem [Włącz] (str. 84).
[Używaj DHCP/DHCPv6]
Godzina kamery jest synchronizowana z godziną serwera NTP pod adresem uzyskanym od serwera DHCP lub serwera DHCPv6.
Jeżeli adres serwera NTP można uzyskać zarówno od serwera DHCP (IPv4), jak i serwera DCHPv6, zostanie użyty adres serwera
NTP uzyskany od serwera DHCP (IPv4).
[Interwał synchronizacji (w minutach)]
Wprowadź interwał synchronizacji dla określonego serwera NTP.
[Czas ostatniej synchronizacji]
Zostanie wyświetlona godzina ostatniej synchronizacji z określonym serwerem NTP.
89
[Synchronizuj z czasem komputera]
Data i godzina będzie synchronizowana z datą i godziną komputera uzyskującego w danej chwili dostęp do kamery. Po kliknięciu
przycisku [Zastosuj] ustawienie opcji [Metoda ustawień] zostanie zmienione na [Ustaw ręcznie].
Ustawienie [Strefa czasowa] nie jest wybierane automatycznie, dlatego ustaw je, jeżeli jest to konieczne.
Uwaga
Jeżeli adres IP serwera NTP jest niepoprawny lub nie można w inny sposób ustanowić połączenia z serwerem NTP, ustawienie [Czas ostatniej synchronizacji]
nie zostanie zaktualizowane lub będzie puste.
[Strefa czasowa]
Wybierz odpowiednią strefę czasową.
Jeżeli strefa czasowa zostanie zmieniona i zostanie wybrany przycisk [Zastosuj], wyświetlana data i godzina zostanie automatycznie
zmieniona zgodnie z wybraną strefą czasową.
[Czas letni]
Określ, czy należy automatycznie dostosować czas letni zgodnie ze strefą czasową.
90
[Podstawowe] > [Wideo]
Ustawianie rozmiaru i jakości wideo
Ogólne ustawienia wideo, takie jak rozmiar i jakość obrazu wideo JPEG i H.264 przesyłanego z kamery.
Podmenu [Wideo] jest identyczne jak podmenu [Wideo] w menu [Wideo i audio] i [Zapis wideo]. Ustawienie skonfigurowane
w jakimkolwiek podmenu [Wideo] zostanie odzwierciedlone również w innych podmenu [Wideo].
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Wszystkie sygnały wideo
• JPEG
• H.264(1)
• H.264(2)
Ważne
• Następujące problemy mogą wystąpić, jeżeli zostanie ustawiony większy rozmiar wideo, wyższa jakość wideo i większa docelowa szybkość transmisji
bitów, ponieważ spowoduje to zwiększenie obciążenia sieci i rozmiaru danych na ramkę.
– JPEG: Liczba klatek na sekundę może ulec zmniejszeniu
– H.264: Wideo może być chwilowo przerwane
• W przypadku wideo H.264 mogą być widoczne zakłócenia blokowe, jeżeli zostanie ustawiony duży rozmiar wideo i niska docelowa szybkość transmisji
bitów.
• Rozmiar danych może ulec zwiększeniu zależnie od typu lub przemieszczenia obiektu. Jeżeli liczba klatek na sekundę pozostaje niska lub inne
niekorzystne warunki utrzymują się przez dłuższy czas, należy obniżyć rozmiar wideo lub ustawienie jakości.
• Program RM-Lite może zapisywać tylko wideo JPEG.
Wszystkie sygnały wideo
Ustawienie rozmiaru wideo używanego przez kamerę.
Wszystkie opcje w podmenu [Wideo] i zestawy rozmiarów, które można wybrać w podmenu [Rozmiar wideo] na wszystkich stronach
ustawień, są zależne od zestawu rozmiarów wybranego w tym miejscu.
To ustawienie określa również rozmiary wideo i rozmiary ekranu, które może wybierać aplikacja podglądu.
[Zestaw rozmiarów wideo]
Kategorie i współczynniki proporcji są zależne od zestawu rozmiarów wideo.
[Zestaw rozmiarów wideo]
Kategoria
Współczynnik proporcji
[1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270]*
1080p
16:9
[1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180]
720p
16:9
[1280 x 960 / 640 x 480 / 320 x 240]
4:3
4:3
* W przypadku modeli VB-M44, VB-S805D Mk II i VB-S905F Mk II nie można skonfigurować ustawień [1920 x 1080 / 960 x 540 / 480 x 270] dla
opcji [Zestaw rozmiarów wideo].
91
Ważne
Zmiana ustawienia [Zestaw rozmiarów wideo] i kliknięcie przycisk [Zastosuj i uruchom ponownie] powoduje rozłączenie wszystkich połączeń, a następnie
zmianę wszystkich rozmiar wideo. W efekcie użytkownicy dysponujący połączeniami z kamerą muszą połączyć się ponownie.
Jeżeli ustawienie [Zestaw rozmiarów wideo] zostanie zmienione, przejrzyj następujące ustawienia i sprawdź funkcjonowanie kamery.
– ADSR (str. 127)
– Maska prywatności (str. 131)
– Funkcja inteligentna (str. 157)
– Zaprogramowana pozycja (str. 118)
– Ograniczenie widoku (str. 115) HM4x S30 S31
JPEG
Można skonfigurować ustawienia jakości i rozmiaru wideo JPEG przesyłanego z kamery i rozmiaru wideo podczas zapisu obrazu wideo
z kamery.
Rozmiary wideo, które można ustawić lub wybrać, są zależne od ustawienia [Zestaw rozmiarów wideo].
[Jakość wideo]
Wybierz jakość wideo przesyłanego z kamery dla poszczególnych rozmiarów w zestawie rozmiarów wideo.
Większe wartości oznaczają wyższą jakość.
[Jakość wideo: cyfrowy PTZ]
Wybierz jakość wideo dla cyfrowego PTZ.
[Rozmiar wideo: transmisja wideo]
Wybierz domyślny rozmiar wideo przesyłanego z kamery, gdy żaden rozmiar wideo nie został określony przez aplikację podglądu.
[Maksymalna liczba klatek na sekundę: transmisja wideo]
Ogranicz maksymalną liczbę klatek przesyłanych na sekundę, aby ograniczyć obciążenie aplikacji podglądu. Można ustawić maksymalnie
30 klatek na sekundę.
[Rozmiar wideo: przekazywanie/karta pamięci]
Wybierz rozmiar wideo podczas korzystania z funkcji przekazywania (str. 144) lub zapisu na karcie pamięci (str. 196).
Określ, czy należy przekazywać lub nagrywać wideo na karcie pamięci, korzystając z podmenu [Zapis wideo] > [Przekazywanie] lub [Karta
pamięci] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
H.264(1)
Ustawienia dla wideo H.264(1) przesyłanego z kamery.
Rozmiary wideo, które można wybrać, są zależne od ustawienia [Zestaw rozmiarów wideo].
[Rozmiar wideo]
Wybierz rozmiar wideo przesyłanego z kamery.
[Regulacja szybkości transmisji bitów]
Ustawienie szybkości transmisji bitów.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)], skonfiguruj ustawienie
[Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)]. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nie używaj regulacji szybkości transmisji bitów (zmienna
szybkość transmisji bitów)], skonfiguruj ustawienie [Jakość wideo].
[Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)]
Można wybrać docelową szybkość transmisji bitów, jeżeli opcja [Regulacja szybkości transmisji bitów] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)].
[Jakość wideo]
Można wybrać jakość wideo, jeżeli opcja [Regulacja szybkości transmisji bitów] jest skonfigurowana z ustawieniem [Nie używaj regulacji
szybkości transmisji bitów (zmienna szybkość transmisji bitów)].
Większe wartości oznaczają wyższą jakość.
[Liczba klatek na sekundę (kl./s)]
Wybór liczby klatek wideo na sekundę.
[Interwał klatek I (s)]
Wybierz interwał klatek I (s) dla wideo H.264.
92
Ważne
• Gdy używane jest ustawienie wideo [H.264(1)] lub [H.264(2)] dla zapisu na karcie i przekazywania, obowiązują następujące ograniczenia ustawienia.
– [Regulacja szybkości transmisji bitów]: tylko [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)]
– [Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)]: [3072] lub mniej
– [Interwał klatek I (s)]: [0,5], [1] lub [1,5]
• Podczas podwójnego strumieniowego przesyłania wideo H.264 ustawienie rozmiaru wideo dla H.264(1) i H.264(2) zgodnie z następującymi
kombinacjami powoduje ograniczenie liczby klatek na sekundę do maksymalnie 15 kl./s. W przypadku wszystkich pozostałych kombinacji można
wybrać maksymalnie 30 kl./s.
H.264(1)
H.264(2)
Wszystkie rozmiary
Wszystkie rozmiary
1920 x 1080
1280 x 960
1280 x 960
1280 x 720
1280 x 720
5
Strona ustawień
1920 x 1080
H.264(2)
Ustawienia dla wideo H.264(2) przesyłanego z kamery.
Rozmiary wideo, które można wybrać, są zależne od ustawienia [Zestaw rozmiarów wideo].
[H.264(2)]
Wybierz ustawienie [Włącz] dla podwójnego strumieniowego przesyłania wideo H.264.
[Rozmiar wideo], [Regulacja szybkości transmisji bitów], [Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)], [Jakość wideo], [Liczba klatek na
sekundę (kl./s)], [Interwał klatek I (s)]
Sprawdź poszczególne ustawienia w sekcji „H.264(1)”.
93
[Podstawowe] > [Aplikacja podglądu]
Konfigurowanie aplikacji podglądu
Konfigurowanie uruchamiania, autoryzacji i widoku aplikacji podglądu.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ogólne
• Ustawienia aplikacji podglądu
Ogólne
[Strona domyślna]
Skonfigurowanie strony ustawień lub aplikacji podglądu jako pierwszej strony wyświetlanej po ustanowieniu połączenia kamery.
Jeżeli użytkownicy inni niż administrator korzystają z aplikacji podglądu, skonfiguruj opcję [Strona domyślna] z ustawieniem [Wyświetl
aplikację podglądu].
Ustawienia aplikacji podglądu
[Uwierzytelnianie użytkownika]
Wyświetlanie ekranu uwierzytelniania użytkownika, gdy zostanie ustanowione połączenie kamery z aplikacją podglądu (str. 41). Jeżeli
zostanie wybrane ustawienie [Uwierzytelniaj], tylko administrator lub użytkownik autoryzowany (str. 87) może ustanowić połączenie.
[Obróć wyświetlane wideo] H730 S80x S90x
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Obróć o 90 stopni w prawo] lub [Obróć o 90 stopni w lewo], wideo będzie wyświetlane w orientacji
pionowej w aplikacji podglądu kamery. Korzystając z tej opcji, można obrócić kamerę o 90 stopni w celu przechwytywania wideo
w orientacji pionowej.
Wideo w aplikacji podglądu kamery po skonfigurowaniu ustawienia
[Obróć o 90 stopni w prawo]
Uwaga
• Obracanie wyświetlanego wideo dotyczy tylko aplikacji podglądu. Obraz w obszarze wyświetlania wideo na stronie ustawień nie jest obracany. Nagrania
wideo przekazywane i przechowywane na karcie pamięci nie są obracane.
• Jeżeli wyświetlane wideo zostanie obrócone, obraz wyświetlany na ekranie zostanie również obrócony.
94
[H.264 dla użytkowników-gości]
Określenie, czy użytkownicy-goście mogą odbierać wideo H.264. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], przycisk [H.264] będzie
wyświetlany nawet wówczas, gdy użytkownik-gość ustanowi połączenie z aplikacją podglądu (str. 47).
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], wyświetlane jest okno dialogowe [UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY CANON].
Kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej.
Ważne
Dodatkowe licencje H.264 są wymagane do odbierania wideo H.264 na kilku komputerach (str. 21). Wybierz ustawienie [Wyłącz] w przypadku środowisk
bez możliwości zarządzania licencjami, takich jak środowiska, w których wielu nieokreślonych użytkowników uzyskuje dostęp do kamery.
5
Strona ustawień
95
[Kamera] > [Kamera]
Ustawianie ogólnej regulacji kamery
Ustawienia nazwy kamery i zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia oraz ustawienia użycia i instalacji kamery.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Nazwa kamery
• Regulacja kamery
• Dzień/noc (przy ustawieniu Automatycznie)
• Warunki instalacji
• Regulacja położenia kamery
• Zewnętrzne urządzenie wejściowe 1, 2
• Zewnętrzne urządzenie wyjściowe 1, 2
Nazwa kamery
Ustawienie nazwy kamery.
[Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)]/[Nazwa kamery (znaki Unicode)]
Wprowadź dowolną nazwę kamery. Koniecznie wprowadź nazwę w polu [Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)].
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa kamery (znaki Unicode)], kamery [Nazwa kamery (znaki Unicode)] będą wyświetlane przed pozycją
[Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)] w aplikacji podglądu RM.
Regulacja kamery
Ustawienie różnych regulacji ułatwiających oglądanie wideo.
[Powiększenie cyfrowe] HM4x H730 S30
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć powiększenie cyfrowe.
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], obszar wskazujący powiększenie cyfrowe jest wyświetlany obok suwaka powiększenia (str. 57).
W przeciwieństwie do powiększenia optycznego większy współczynnik powiększenia cyfrowego oznacza niższą jakość wideo.
Uwaga H730
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], obszar wskazujący powiększenie cyfrowe jest wyświetlany obok suwaka powiększenia tylko w sekcji [Kamera] >
[Ustawienia początkowe].
[Udoskonalone powiększenie cyfrowe] HM4x
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć udoskonalone powiększenie cyfrowe.
Gdy rozmiar wideo jest mały, można powiększyć obraz cyfrowo do maksymalnej rozdzielczości, przy której można jeszcze akceptować
pogorszenie jakości wideo.
96
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], obszar wskazujący udoskonalone powiększenie cyfrowe i pozioma (niebieska) linia reprezentująca
graniczną wartość ulepszonego powiększenia cyfrowego są wyświetlane na suwaku powiększenia w aplikacji podglądu (str. 57).
[Maksymalne powiększenie cyfrowe] HM4x
Ustawienie maksymalnego powiększenia cyfrowego.
[Stabilizator obrazu] HM4x
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć redukcję rozmycia wideo na skutek drgań kamery.
Jeżeli nie można wyeliminować rozmycia po wybraniu ustawienia [Wł. 1], wybierz ustawienie [Wł. 2].
Kąt widzenia jest węższy, a zakłócenia wideo są większe, gdy używany jest Stabilizator obrazu.
Ważne HM4x
• Stabilizator obrazu jest nieefektywny w przypadku wstrząsów obiektu.
• Stabilizacja nie działa po przekroczeniu określonego poziomu drgań lub chwilowych drgań.
• Jeżeli używana jest funkcja stabilizacji, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w następujących sekcjach „Ważne”.
– Sekcja „Ważne” w rozdziale „Ustawienie maski prywatności” (str. 133).
– Sekcja „Ważne” w rozdziale „Ustawienie ograniczenia widoku” (str. 115).
– Sekcja „Ważne” w rozdziale „Wyświetlanie wideo za pomocą aplikacji podglądu kamery” (str. 50).
– Sekcja „Ważne” w rozdziale „Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji” (str. 118).
Strona ustawień
• Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wł. 2], zalecane jest wybranie rozmiaru odbieranego wideo mniejszego niż [640 x 480].
5
[Intensywność inteligentnej regulacji cienia (Automatycznie)]
Wybór intensywności regulacji, gdy opcja [Inteligentna regulacja cienia] (str. 104) jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
• [Umiarkowana]: Wybierz to ustawienie, jeżeli widoczne są zniekształcenia.
• [Średnia]: Zalecane ustawienie dla trybu automatycznego (ustawienie domyślne).
• [Duża]: Wybierz to ustawienie, aby zwiększyć widoczność w ciemnych obszarach.
[Intensywność kompensacji mgły (Automatycznie)]
Wybór intensywności kompensacji, gdy opcja [Kompensacja mgły] (str. 105) jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
Uwaga
Gdy opcja [Kompensacja mgły] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie], a opcja [Intensywność kompensacji mgły (Automatycznie)] jest
skonfigurowana z ustawieniem [Duża], kontrast może być wysoki, jeżeli obiekt nie jest przesłonięty przez mgłę. W takim przypadku skonfiguruj opcję
[Intensywność kompensacji mgły (Automatycznie)] z ustawieniem [Umiarkowana].
[Adaptacyjna redukcja zakłóceń]
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], zakłócenia są automatycznie redukowane zgodnie z przemieszczeniem. W przypadku scen z małą
liczbą przemieszczających się obiektów redukcja zakłóceń jest większa, a rozmiar danych jest mniejszy.
Ważne
Nie zawsze można uzyskać zamierzony efekt, zależnie od następujących warunków:
– rozmiar obiektu
– szybkości przemieszczenia obiektu
– scena z dużą ilością zakłóceń
– obiekty bez kontrastu między białymi/czarnymi obszarami (białe ściany itp.)
[Regulacja szybkości obracania/pochylania] HM4x S30 S31
Wybór trybu regulacji obracania/pochylania.
Jeżeli wybrano ustawienie [Regulacja z uwzględnieniem wartości powiększenia], szybkość obracania/pochylania będzie mniejsza w trybie
teleobiektywu i większa w trybie szerokokątnym.
Dzień/noc (przy ustawieniu Automatycznie)
Ustawienie warunków dla przełączania trybu dzień/noc, gdy opcja [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
[Jasność przełączania]
Wybierz jasność dla przełączania trybu dzień/noc, gdy opcja [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
Wybierz ustawienie [Ciemniej], jeżeli chcesz przechwytywać wideo z największą możliwą intensywnością kolorów.
Wybierz ustawienie [Jaśniej], aby zredukować zakłócenia. W tym trybie przełączenie do trybu monochromatycznego następuje wcześniej.
[Reakcja (s)]
Wybierz liczbę sekund w celu określenia, kiedy należy przełączyć tryb dzień/noc, gdy opcja [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Automatycznie]. Tryb dzień/noc jest przełączany, gdy jasność jest nie większa niż poziom określony przez ustawienie [Jasność
przełączania] przez wybraną liczbę sekund.
Wybierz ustawienie [30] lub [60], jeżeli jasność zmienia się często, na przykład w przypadku przemieszczania się źródła światła przed
kamerą. Wybierz ustawienie [5] lub [10], jeżeli zmiana jasności jest minimalna.
97
Warunki instalacji
Konfigurowanie ustawień dla użycia kamery odpowiednich dla lokalizacji, w której kamera zostanie zainstalowana.
[Kopułka] HM4x
Określenie, czy kopułka jest używana. Aby korzystać z kamery z obudową kopułkową do użytku w budynkach, sprzedawaną oddzielnie,
wybierz ustawienie [Włącz].
[Ustawienie kontrolki]
Określ, czy kontrolka LED wskazująca stan operacyjny kamery powinna być włączana.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], kontrolka LED będzie się świecić podczas włączania zasilania, podczas ponownego
uruchamiania i w normalnym trybie użytkowania.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wyłącz], kontrolka LED będzie świecić się przez kilka sekund podczas uruchamiania, a następnie
zgaśnie.
Niezależnie od ustawienia, kontrolka LED będzie migać podczas inicjowania ustawień.
HM4x
Wybierz ustawienie [Wyłącz], jeżeli używana jest kopułkowa obudowa kamery do użytku w budynkach, sprzedawana oddzielnie lub jeżeli
odbite światło LED oświetla obszar przechwytywania albo w inny sposób zakłóca przechwytywanie obrazu.
[Przerzut wideo]
Określ, czy wideo powinno być przerzucane w pionie.
Wybierz ustawienie odpowiednie dla metody instalacji kamery (np. montaż na suficie lub ustawienie na biurku).
Regulacja położenia kamery
Ustawienia dla użycia kamery przy braku ograniczeń regulowania kamery przez użytkowników lub żądań dotyczących uprawnień
związanych z regulacją kamery.
[Ograniczona do zaprogramowanych pozycji] HM4x S30 S31
Ograniczenie regulacji kąta kamery, na przykład przy użyciu aplikacji podglądu kamery, do zaprogramowanych pozycji, łącznie
z położeniem początkowym, dla użytkowników innych niż administratorzy.
[Położenie kamery bez regulacji]
Wybór obsługi kamery bez określenia użytkowników z uprawnieniami związanymi z regulacją kamery.
Jeżeli wybrano ustawienie [Powrót do położenia początkowego], należy wcześniej ustawić położenie początkowe kamery przy użyciu
menu [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja] > [Zarejestruj zaprogramowaną pozycję] (str. 118).
Zewnętrzne urządzenie wejściowe
Wprowadź nazwy poszczególnych urządzeń, aby zidentyfikować odpowiednie podłączone zewnętrzne urządzenia wejściowe.
Kamera jest wyposażona w dwa złącza zewnętrznych urządzeń wejściowych. HM4x H730
[Nazwa urządzenia (znaki alfanumeryczne)]/[Nazwa urządzenia (znaki Unicode)]
Wprowadź nazwę urządzenia podłączonego do złącza zewnętrznego urządzenia wejściowego.
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa urządzenia (znaki Unicode)], urządzenia [Nazwa urządzenia (znaki Unicode)] będą wyświetlane
przed pozycją [Nazwa urządzenia (znaki alfanumeryczne)] w aplikacji podglądu RM i menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] aplikacji podglądu
kamery.
Zewnętrzne urządzenie wyjściowe
Wprowadź nazwy poszczególnych urządzeń, aby zidentyfikować odpowiednie podłączone zewnętrzne urządzenia wyjściowe.
Kamera jest wyposażona w dwa złącza zewnętrznych urządzeń wyjściowych. HM4x H730
[Nazwa urządzenia (znaki alfanumeryczne)]/[Nazwa urządzenia (znaki Unicode)]
Wprowadź nazwę urządzenia podłączonego do złącza zewnętrznego urządzenia wyjściowego.
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa urządzenia (znaki Unicode)], urządzenia [Nazwa urządzenia (znaki Unicode)] będą wyświetlane
przed pozycją [Nazwa urządzenia (znaki alfanumeryczne)] w aplikacji podglądu RM i menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] aplikacji podglądu
kamery.
98
[Kamera] > [Ustawienia początkowe]
Konfigurowanie początkowych ustawień wideo
Konfigurowanie ustawień początkowych, takich jak kompensacja jakości wideo, podczas uruchamiania kamery. Jeżeli ustawienia zostaną
zmienione, zmiany są natychmiast odzwierciedlane w obszarze wyświetlania wideo i aplikacji podglądu, nawet jeżeli użytkownik nie kliknie
przycisku [Zastosuj].
Komunikat potwierdza, czy użytkownik wybrał opcję wyświetlania bieżącego stanu kamery jako ustawienia początkowe, jeżeli różni się on
od zarejestrowanych ustawień początkowych podczas uzyskiwania dostępu do okna [Ustawienia początkowe].
Jeżeli użytkownik kliknie przycisk [OK], bieżący stan kamery jest wyświetlany jako ustawienia początkowe. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk
[Anuluj], bieżący stan kamery jest ignorowany i wyświetlane są ustawienia zarejestrowane jako ustawienia początkowe.
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Położenie kamery
• Ustawienia kamery
5
Położenie kamery
Ustawienie położenia kamery podczas uruchamiania kamery.
Ważne HM4x H730 S30
Jeżeli powiększenie zostanie zmienione po skonfigurowaniu funkcji inteligentnej, maski prywatności, zaprogramowanej pozycji i ADSR, konieczne będzie
ponowne skonfigurowanie tych ustawień.
Uwaga H730 S80x S90x
• Po zainstalowaniu kamery można ustawić położenie powiększenia przy użyciu suwaka w obszarze [Ustawienia początkowe]. Przesyłany jest fragment
wideo zgodnie z położeniem suwaka powiększenia.
• Jeżeli opcja [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Powiększenie cyfrowe] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz] (str. 96), obszar wskazujący powiększenie
cyfrowe jest wyświetlany na tym suwaku powiększenia, ale nie na suwaku powiększenia obok obszaru wyświetlania wideo aplikacji podglądu kamery itp.
H730
[Położenie PTZ] HM4x S30 S31
Rejestrowanie bieżącego położenia obrotu, pochylenia i powiększenia jako ustawienie początkowe. Procedury związane z obracaniem/
pochylaniem kamery i powiększaniem obrazu można wykonywać przy użyciu ramki na ekranie panoramy lub obszaru wyświetlania wideo.
HM4x
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nie rejestruj], po ponownym uruchomieniu kamery zostanie przywrócony obrót, pochylenie
i powiększenie, które zapisano, gdy kamera została ostatnio wyłączona.
99
S30 S31
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nie rejestruj], po ponownym uruchomieniu kamery zostanie przywrócony kąt kamery dla położenia
początkowego. Jeżeli nie określono położenia początkowego, zostanie ustawiony kąt kamery zgodny z fabrycznym ustawieniem
domyślnym. Aby uzyskać informacje na temat określania położenia początkowego, zobacz str. 118.
Uwaga HM4x S30
S31
Gdy opcja [Położenie cyfrowego PTZ] jest skonfigurowana z ustawieniem [Nie rejestruj], można wykonywać procedury związane z obracaniem,
pochylaniem i powiększaniem obrazu w obszarze wyświetlania wideo przy użyciu funkcji powiększenia obszaru (str. 58).
[Położenie cyfrowego PTZ]
Rejestrowanie bieżącego położenia cyfrowego PTZ jako ustawienie początkowe.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Zarejestruj], żółta ramka jest widoczna w obszarze wyświetlania wideo. Korzystając z tej ramki, można
określić położenie przycięcia cyfrowego PTZ podczas uruchamiania.
Uwaga
Ramka przycięcia cyfrowego PTZ (żółta), wyświetlana podczas uruchamiania, może być ustawiona zgodnie z przyrostem rozmiaru. Rozmiary, które można
ustawić, są takie same jak w przypadku funkcji cyfrowego PTZ aplikacji podglądu (str. 65).
Ustawienia kamery
Konfigurowanie ustawień kamery podczas uruchamiania kamery.
[Proste ustawienia kamery]
Zalecane ustawienia w obszarze [Ustawienia kamery] są wyświetlane zgodnie z wybranym typem (w tabeli poniżej przedstawiono
elementy i ich różniące się zalecane wartości). Można również zmienić zalecane ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknąć przycisk
[Zastosuj].
Typ
Widoczność przy
słabym oświetleniu
Redukcja rozmiaru
danych
Ustawienia
standardowe
Redukcja drgań
w przypadku
obiektów
ruchomych.
Regulacja ostrości
w szerokim zakresie
od małej do dużej
odległości.
Rozjaśnienie dzięki
zwiększeniu czułości
dla ciemnych
obiektów.
Anulowanie
ustawień scenariusza
Redukcja rozmiaru
i przywrócenie
danych w przypadku
fabrycznych
słabego oświetlenia.
ustawień
domyślnych.
[Naświetlanie]
Automatycznie
Automatycznie
(automatyczne
naświetlanie
z priorytetem
przesłony)
Automatycznie
Automatycznie
Automatycznie
[Limit AGC]
6
6
6
4
6
[Limit szybkości
migawki (dolny)]
HM4x H730
1/1000 s
S30 S31
S80x S90x
1/250 s
1/30 s
1/8 s
1/8 s
1/30 s
[Limit szybkości
migawki (górny)]
1/16000 s
1/16000 s
1/16000 s
1/16000 s
1/16000 s
[Inteligentna
regulacja cienia]
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Scenariusz użycia
100
Priorytet głębi
HM4x H730
Priorytet ruchu
[Redukcja zakłóceń]
Umiarkowana
Standardowa
Duża
Duża
Standardowa
[Ostrość]
3
6
3
3
3
[Nasycenie koloru]
4
4
4
2
4
[Kompensacja mgły]
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Ważne
Należy uwzględnić następujące informacje dotyczące obszaru [Proste ustawienia kamery].
[Priorytet ruchu]
– Migotanie może występować na skutek oświetlenia jarzeniowego (fluorescencyjnego) itp.
– Przy słabym oświetleniu wideo może być względnie ciemniejsze niż [Ustawienia standardowe], a poziom zakłóceń może być wyższy.
[Priorytet głębi] HM4x H730
– Przy słabym oświetleniu wideo może być względnie ciemniejsze niż [Ustawienia standardowe], a poziom zakłóceń może być wyższy.
[Widoczność przy słabym oświetleniu]
– Resztkowe obrazy mogą pojawiać się w przypadku ruchomych obiektów przy słabym oświetleniu.
[Redukcja rozmiaru danych]
– Resztkowe obrazy mogą pojawiać się w przypadku ruchomych obiektów przy słabym oświetleniu.
[Ogniskowanie] HM4x H730 S30
Regulacja ostrości.
[Ręcznie]
Można kliknąć i przytrzymać przyciski [Blisko] i [Daleko] w obszarze [Wyreguluj ogniskowanie], aby dostosować ostrość w odpowiednich
kierunkach.
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] w obszarze [Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie] powoduje jednokrotne automatyczne
ustawienie ostrości obrazu z kamery, a następnie przełączenie do trybu ręcznego.
Strona ustawień
[Automatycznie] HM4x S30
Automatyczna regulacja ostrości.
5
Następująca procedura umożliwia odpowiednie wyregulowanie ostrości. HM4x H730
1. Wybierz ustawienie [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] dla opcji [Naświetlanie] i przesuń suwak
przesłony w prawo do oporu, aby całkowicie otworzyć przesłonę. Głębia ostrości zostanie zmniejszona i możliwe będzie
odpowiednie wyregulowanie ostrości.
2. Aby wyregulować ostrość, kliknij i przytrzymaj przycisk [Blisko] lub [Daleko] w obszarze [Wyreguluj ogniskowanie] albo kliknij przycisk
[Wykonaj] w obszarze [Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie].
3. Po ukończeniu regulacji ostrości wybierz odpowiednie ustawienie opcji [Naświetlanie].
[Zogniskowanie na nieskończ.]
Można zogniskować ostrość na bliską nieskończoność.
Ważne HM4x H730 S30
• Ustawienie ostrości jest również stosowane w odniesieniu do innych użytkowników.
• Zależnie od używanego oświetlenia ostrość może zostać utracona podczas przełączania ustawień [Tryb dzienny] i [Tryb nocny]. Podczas przełączania
trybu dzień/noc można ustawić ostrość przy użyciu podmenu [Kamera] > [Ogniskowanie w trybie dzień/noc]. HM4x H730
• Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Ręcznie] opcji [Naświetlanie] i szybkość migawki [1/1 s], kamera utraci ostrość po wybraniu ustawienia
[Automatycznie]. W takim przypadku należy ponownie wyregulować ostrość przy użyciu ustawienia [Ręcznie].
• Ostrość wyregulowana przy użyciu ustawienia [Ręcznie] zostanie zachowana.
• W warunkach, w których scena w plenerze jest przechwytywana z lokalizacji w budynku przez szybę, kamera może ustawić ostrość na szybie, jeżeli jej
powierzchnia jest zakurzona lub mokra. Należy zainstalować kamerę w najmniejszej możliwej odległości od szyby.
Uwaga HM4x H730 S30
• Podczas korzystania z ustawienia [Automatycznie] i [Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie] regulacja ostrości może być utrudniona w przypadku
następujących typów obiektów.
Obiekty utrudniające regulację ostrości
Biała ściana lub inny obiekt Obiekt ustawiony
bez kontrastu między
ukośnie
białymi/czarnymi obszarami
Obiekt składający się wyłącznie
z ukośnych linii lub poziomych
pasów
Szybko poruszający
się obiekt
Obiekt odbijający
silne światło
Obiekt bez określonego
Obiekt za szybą
kształtu (np. płomień lub dym)
Ciemny obszar lub Obiekty z elementami znajdującymi
się w różnej odległości
widok w nocy
101
• Po każdym ponownym uruchomieniu kamery zalecane jest sprawdzenie, czy ostrość jest wyregulowana.
• W poniższej tabeli podano szacowane zakresy ogniskowania zależnie od ustawienia [Dzień/noc].
Ustawienia Dzień/noc
[Warunki
instalacji] >
[Kopułka]
Ogniskowanie
[Wyłącz]
Automatycznie/
ręcznie HM4x
Tryb dzienny
Maks. dla trybu
szerokokątnego
Tryb nocny
Maks. dla
teleobiektywu
Maks. dla trybu
szerokokątnego
Maks. dla
teleobiektywu
0,3 m – nieskończoność 1,0 m – nieskończoność 1,0 m – nieskończoność 1,5 m – nieskończoność
[Włącz]
2,0 m – nieskończoność
1,0 m – nieskończoność 2,2 m – nieskończoność
Ręcznie H730
0,3 m – nieskończoność
1,0 m – nieskończoność
Automatycznie/ręcznie S30
0,3 m – nieskończoność
0,3 m – nieskończoność
Zogniskowanie na
nieskończoność
Zogniskowanie na bliską nieskończoność*
* Użycie światła podczerwonego z urządzenia zewnętrznego może spowodować utratę ostrości kamery. HM4x H730
Korzystając z opcji [Kamera] > [Ogniskowanie w trybie dzień/noc] > [Kompensuj odpowiednio do źródła światła], można wyregulować ostrość zgodnie
z długością fali światła podczerwonego (str. 107). H730
[Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie] HM4x H730 S30
Tego ustawienia należy używać, gdy opcja [Ogniskowanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie]. Kliknięcie przycisku [Wykonaj]
powoduje jednokrotne automatyczne ustawienie ostrości obrazu z kamery, a następnie przełączenie do trybu ręcznego.
[Wyreguluj ogniskowanie] HM4x H730 S30
Jeżeli opcja [Ogniskowanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], można kliknąć i przytrzymać przyciski [Blisko] i [Daleko], aby
dostosować ostrość w odpowiednich kierunkach.
[Naświetlanie]
Wybór trybu naświetlania.
Uwaga
Jeżeli wybrano ustawienie [Automatycznie] dla opcji [Dzień/noc], należy wybrać ustawienie [Automatycznie], [Automatycznie (bez migotania)],
[Automatycznie (bez migotania 2)] ( S30 S31 S80x S90x ), [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem migawki)] lub
[Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] ( HM4x H730 ) dla opcji [Naświetlanie].
[Automatycznie]
Automatyczna regulacja naświetlania.
[Automatycznie (bez migotania)]
Automatyczne dostosowanie szybkości migawki zgodnie z jasnością w otoczeniu. Umożliwia ograniczenie migotania wideo na skutek
oświetlenia jarzeniowego (fluorescencyjnego) itp.
[Automatycznie (bez migotania 2)] S30 S31 S80x S90x
Użyj tego trybu, jeżeli nie można uzyskać żądanej redukcji migotania, nawet po wybraniu ustawienia [Automatycznie (bez migotania)].
Nie można jednak zastosować odpowiedniego poziomu ekspozycji (powoduje to zbyt wysoką jasność), ponieważ zakres
automatycznej regulacji wartości przysłony nie może przekraczać 1/100 sekundy podczas korzystania z tego trybu.
Ważne
S30
S31 S80x S90x
Niestabilne źródła światła mogą jednak powodować migotanie obrazu na wyświetlaczu, nawet jeżeli wybrano ustawienie [Automatycznie (bez
migotania)] lub [Automatycznie (bez migotania 2)].
[Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem migawki)]
Automatyczne dostosowanie przesłony i wzmocnienia zgodnie z określonym ustawieniem [Szybkość migawki].
[Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] HM4x H730
Automatyczne dostosowanie wzmocnienia i szybkości migawki zgodnie z określonym ustawieniem [Przesłona].
[Ręcznie]
Ręczne konfigurowanie ustawień [Szybkość migawki], [Przesłona] ( HM4x H730 ) i [Wzmocnienie].
Nie można wybrać ustawień, gdy opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
[Limit AGC]
Wybierz wartość limitu automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) dla zwiększania wzmocnienia w celu rozjaśnienia wideo przy słabym
oświetleniu.
Im większa wartość, tym większa czułość, ale większy poziom zakłóceń wideo.
Ważne
• Ustawienie [Limit AGC] jest ignorowane, jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], [Automatycznie (bez migotania)] lub
[Automatycznie (bez migotania 2)] ( S30 S31 S80x S90x ).
• Minimalne oświetlenie obiektu może ulec zmianie po skonfigurowaniu ustawienia [Limit AGC].
102
[Limit szybkości migawki (dolny)]
Jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie], [Automatycznie (bez migotania)], [Automatycznie (bez
migotania 2)] ( S30 S31 S80x S90x ) lub [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] ( HM4x H730 ),
można wybrać minimalną szybkość migawki.
[Limit szybkości migawki (górny)]
Jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie], [Automatycznie (bez migotania)] lub [Automatycznie
(automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] ( HM4x H730 ), można wybrać maksymalną szybkość migawki.
[Szybkość migawki]
Jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem migawki)] lub
[Ręcznie], można ustawić szybkość migawki.
Uwaga
• Mniejsze szybkości migawki powodują powstawanie obrazów szczątkowych w wideo podczas przechwytywania obrazu poruszającego się obiektu.
• Podczas przechwytywania obrazu poruszającego się obiektu wybranie większej szybkości migawki umożliwia redukcję rozmycia wideo.
[Naświetlanie]
[Automatycznie]
[Limit szybkości migawki
(dolny)]
[Limit szybkości migawki
(górny)]
[Szybkość migawki]
1/2–1/16000 s
1/2–1/16000 s*
-
[Automatycznie (bez migotania)]
1/2–1/50 s
1/100–1/16000 s
-
[Automatycznie (bez migotania 2)]
S30 S31 S80x S90x
1/2–1/50 s
-
-
[Automatycznie (automatyczne
naświetlanie z priorytetem
migawki)]
-
-
1/2–1/16000 s
[Automatycznie (automatyczne
naświetlanie z priorytetem
przesłony)] HM4x H730
1/2–1/16000 s
1/2–1/16000 s*
-
-
-
1/1–1/16000 s
[Ręcznie]
Strona ustawień
W poniższej tabeli podano dostępny zakres szybkości migawki zależnie od ustawienia [Naświetlanie].
5
* Nie można wybrać szybkości mniejszej niż ustawienie [Limit szybkości migawki (dolny)].
Ważne
• Podczas przechwytywania obrazu świateł sygnalizacyjnych, elektronicznej tablicy informacyjnej itp. może występować migotanie wideo. W takim
przypadku spróbuj zmienić ustawienie opcji [Naświetlanie] na [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem migawki)], a następnie
wybrać szybkość migawki mniejszą niż 1/100 sekundy, aby zapewnić lepsze warunki.
• Ustawienie mniejszej szybkości migawki może utrudnić poprawne działanie funkcji inteligentnej. Wybierz szybkość migawki odpowiednią dla
warunków i celu przechwytywania obrazu.
[Przesłona] HM4x H730
Ustawienie żądanej przesłony, gdy dla opcji [Naświetlanie] wybrano ustawienie [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem
przesłony)] lub [Ręcznie].
Przesunięcie suwaka w lewo powoduje zamknięcie przesłony i przyciemnienie obrazu. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje otwarcie
przesłony i rozjaśnienie obrazu.
[Wzmocnienie]
Ustawienie czułości zgodnie z wymaganą jasnością, jeżeli dla opcji [Naświetlanie] wybrano ustawienie [Ręcznie].
Przesunięcie suwaka w lewo powoduje przyciemnienie wideo, a przesunięcie suwaka w prawo powoduje rozjaśnienie wideo.
[Kompensacja naświetlania]
Gdy opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem innym niż [Ręcznie], można dostosować jasność wideo, wybierając
ustawienie [Kompensacja naświetlania].
Ważne
To ustawienie jest niedostępne, jeżeli opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie].
[Tryb pomiarowy]
Gdy opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem innym niż [Ręcznie], można wybrać tryb pomiarowy.
[Centralnie ważony]
Wykonanie pomiarów fotometrycznych z centralnie ważonym całym ekranem.
Nawet jeżeli występują nieznaczne różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie, naświetlenie obiektów w pobliżu centrum
ekranu będzie odpowiednie.
Tego ustawienia należy używać, gdy obiekt znajduje się w pobliżu centrum ekranu.
103
[Średni]
Wykonanie pomiarów fotometrycznych ze średnią dla całego ekranu.
Umożliwia uzyskanie stałego naświetlania nawet przy znacznych różnicach między jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie.
Tego ustawienia należy używać w celu stabilizacji naświetlania ekranu w przypadku przejeżdżających pojazdów lub wchodzących
i wychodzących osób.
[Punkt]
Wykonanie pomiarów fotometrycznych dla centrum ekranu.
Umożliwia uzyskanie odpowiedniego naświetlania dla obiektów w centrum ekranu niezależnie od różnic między jasnymi i ciemnymi
obszarami na ekranie.
Tego ustawienia należy używać w celu dopasowania naświetlania do centrum ekranu, gdy obiekt jest oświetlany reflektorami lub
podświetlany.
[Inteligentna regulacja cienia]
Jeżeli podświetlenie jest jasne, a obiekt słabo widoczny, ta funkcja rozjaśnia ciemne obszary bez wpływu na jasne obszary, aby zwiększyć
widoczność obiektu.
To ustawienie różni się od ustawienia kompensacji podświetlenia z tyłu (str. 62). Ta funkcja ogranicza nadmierne naświetlanie jasnych
obszarów, a jednocześnie kompensuje niedostateczne naświetlanie ciemnych obszarów wideo.
Ważne
• Nie można wybrać ustawienia [Automatycznie] dla opcji [Inteligentna regulacja cienia], jeżeli opcja [Naświetlanie] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Ręcznie].
• Opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest niedostępna, jeżeli opcja [Kompensacja mgły] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] lub
[Ręcznie].
[Ręcznie]
Ustawienie poziomu kompensacji dla opcji [Poziom inteligentnej regulacji cienia].
[Automatycznie]
Wykonanie automatycznej regulacji cienia i kompensacji naświetlania w celu zapobiegania zablokowaniu z niedostatecznym lub
nadmiernym naświetlaniem.
[Poziom inteligentnej regulacji cienia]
Ustawienie poziomu kompensacji, gdy opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie].
Uwaga
• Rozmiar danych zwiększa się, jeżeli opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] lub [Ręcznie].
• Zakłócenia na ekranie mogą być większe, jeżeli opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie], a poziom regulacji jest
zbyt wysoki. Aby zredukować zakłócenia, ustaw umiarkowany poziom regulacji.
[Balans bieli]
Wybierz balans bieli zgodnie ze źródłem światła, aby uzyskać naturalny kolor wideo.
Ważne
• Gdy obiekt ma tylko jeden kolor, jest słabo oświetlony albo używane są lampy sodowe, rtęciowe lub określone lamy jarzeniowe (fluorescencyjne),
ustawienie [Automatycznie] nie umożliwia prawidłowego dostosowania kolorów.
• Jeżeli skonfigurowano ustawienie [Automatycznie], a obiekt jest zielonkawy w świetle lamp rtęciowych, wybierz ustawienie [Lampa rtęciowa]. Jeżeli
kolory ekranu są nieodpowiednie w świetle lampy rtęciowej nawet po wybraniu ustawienia [Lampa rtęciowa], wybierz ustawienie [Ręcznie] i użyj
ustawienia [Jednoujęciowy balans bieli].
• Opcje wyboru źródła światła są zależne od reprezentatywnych charakterystyk, dlatego nie zawsze można uzyskać odpowiednie kolory dla dostępnego
źródła światła. W takim przypadku wybierz ustawienie [Ręcznie] i użyj ustawienia [Jednoujęciowy balans bieli].
[Automatycznie]
Automatyczne dostosowanie balansu bieli.
[Ręcznie]
Użyj funkcji [Jednoujęciowy balans bieli], [Wzmocnienie barwy czerwonej] i [Wzmocnienie barwy niebieskiej] w celu ręcznego
ustawienia balansu bieli.
[Dzienne fluorescencyjne] (około 6100 K – 6600 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy oświetleniu jarzeniowym (fluorescencyjnym) w świetle dziennym.
104
[Białe fluorescencyjne] (około 4100 K – 5000 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy oświetleniu jarzeniowym (fluorescencyjnym) w świetle dziennym lub
białym fluorescencyjnym.
[Ciepłe fluorescencyjne] (około 2500 K – 3000 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy ciepłym oświetleniu jarzeniowym (fluorescencyjnym).
[Lampa rtęciowa] (około 4300 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy oświetleniu lampą rtęciową.
[Lampa sodowa] (około 2000 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy pomarańczowym oświetleniu lampą sodową.
[Lampa halogenowa] (około 2700 K – 3200 K)
Wybierz to ustawienie w przypadku przechwytywania obrazu przy oświetleniu lampą halogenową lub żarową.
Strona ustawień
[Jednoujęciowy balans bieli]
Jeżeli wybrano tryb [Ręcznie] dla balansu bieli, to ustawienie wymusza zgodność balansu bieli ze źródłem światła i zablokowanie
ustawienia.
Przykład metody ustawień:
Oświetl biały obiekt (np. biały papier) źródłem światła, upewniając się, że obiekt wypełnia cały ekran, a następnie kliknij przycisk [Wykonaj].
5
[Wzmocnienie barwy czerwonej]
Ustawienie wzmocnienia dla barwy czerwonej, jeżeli skonfigurowano ustawienie [Ręcznie] dla balansu bieli.
[Wzmocnienie barwy niebieskiej]
Ustawienie wzmocnienia dla barwy niebieskiej, jeżeli skonfigurowano ustawienie [Ręcznie] dla balansu bieli.
Ważne
• Gdy opcja [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem [Tryb nocny] (również wówczas, gdy przy ustawieniu [Automatycznie] wybrano tryb nocny),
nie można korzystać z funkcji balansu bieli.
• W przypadku przechwytywania obrazu obiektu, który sporadycznie ulega zmianom, w lokalizacji, w której źródło światła ulega stopniowo zmianie (np.
przechwytywanie obrazu obiektu nieustannie w dzień i w nocy), nie zawsze można uzyskać odpowiednie kolory. W takim przypadku odpowiednie
kolory można uzyskać, zmieniając przechwytywane wideo przy użyciu ustawień takich jak [Jednoujęciowy balans bieli].
[Redukcja zakłóceń]
Wybór poziomu redukcji zakłóceń. To ustawienie jest zazwyczaj bardziej efektywne przy słabym oświetleniu.
Gdy zostanie skonfigurowane ustawienie [Duża], redukcja zakłóceń będzie większa, ale większe będzie prawdopodobieństwo
powstawania obrazów szczątkowych.
Gdy zostanie skonfigurowane ustawienie [Umiarkowana], redukcja zakłóceń będzie mniejsza, a rozdzielczość będzie większa, ale większy
będzie rozmiar pliku wideo.
[Ostrość]
Wybór poziomu ostrości.
Gdy zostanie skonfigurowane ustawienie [Duża], ostrość wideo będzie większa, a przy ustawieniu [Umiarkowana] ostrość wideo będzie
mniejsza.
Gdy zostanie skonfigurowane ustawienie [Duża], rozmiar pliku wideo będzie większy.
[Nasycenie koloru]
Wybór poziomu nasycenia koloru.
[Kompensacja mgły]
Jeżeli obiekt jest przesłonięty mgłą, ta opcja umożliwia regulację kontrastu wideo w celu zapewnienia lepszej widoczności obiektu.
[Ręcznie]
Konfigurowanie poziomu kompensacji przy użyciu ustawienia [Poziom kompensacji mgły].
[Automatycznie]
Automatyczne wykonanie kompensacji mgły. Wybierz intensywność kompensacji przy użyciu ustawienia [Intensywność kompensacji
mgły (Automatycznie)] (str. 97).
Ważne
Nie można korzystać z opcji [Kompensacja mgły], jeżeli opcja [Inteligentna regulacja cienia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] lub
[Ręcznie].
105
Uwaga
• Gdy dla opcji [Kompensacja mgły] wybrano ustawienie [Automatycznie] lub [Ręcznie], rozmiar danych wideo może być większy.
• Jeżeli użycie opcji [Kompensacja mgły] powoduje znaczne różnice jasności wideo, skonfiguruj opcję [Kompensacja mgły] z ustawieniem [Ręcznie]
i zmniejsz ustawienie [Poziom kompensacji mgły].
[Poziom kompensacji mgły]
Ustawienie poziomu kompensacji, gdy opcja [Kompensacja mgły] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie].
[Dzień/noc]
Wybór trybu przechwytywania obrazu zgodnie z jasnością w otoczeniu.
[Automatycznie]
Kamera automatycznie ustala jasność w otoczeniu i przełącza tryb dzienny/nocny.
[Tryb dzienny]
Przechwytywanie normalnego kolorowego wideo.
[Tryb nocny]
Wideo jest przełączane do trybu monochromatycznego.
Usunięcie filtru podczerwieni w celu zwiększenia czułości. HM4x H730
Ważne
• Jeżeli używane jest ustawienie [Automatycznie], należy przeprowadzić dokładny test, aby sprawdzić efektywność ustawienia.
• Jeżeli wybrano ustawienie [Automatycznie], należy skonfigurować opcję [Naświetlanie] z ustawieniem [Automatycznie], [Automatycznie (bez
migotania)], [Automatycznie (bez migotania 2)] ( S30 S31 S80x S90x ), [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem migawki)]
lub [Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony)] ( HM4x H730 ).
• Jeżeli aplikacja podglądu zostanie zamknięta, gdy wybrano ustawienie [Tryb dzienny] lub [Tryb nocny], to ustawienie zostanie zachowane, nawet jeżeli
opcja [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] na stronie ustawień.
Aby umożliwić przełączanie trybu dziennego/nocnego z ustawieniem [Automatycznie], skonfiguruj opcję [Dzień/noc] z ustawieniem [Automatycznie]
przed zamknięciem aplikacji podglądu.
• Jeżeli używane jest ustawienie [Automatycznie], filtr podczerwieni może być przesuwany kilka razy podczas przełączania trybu dziennego/nocnego.
W tym czasie nie można używać funkcji obrotu, pochylenia, powiększenia i ręcznej regulacji ostrości. HM4x H730
• Jeżeli używane jest światło podczerwone z urządzenia zewnętrznego w trybie nocnym, włącz światło podczerwone przed przełączeniem do trybu
nocnego. HM4x H730
• Kamera jest wyposażona w filtr podczerwieni, ale nie można zastosować oświetlenia podczerwienią, ponieważ kamera nie ma funkcji usuwania filtru.
S30
106
S31 S80x S90x
[Kamera] > [Ogniskowanie w trybie dzień/noc]
Ogniskowanie w trybie dzień/noc
HM4x H730
Konfigurowanie położenia ogniskowania, przy którym jest przełączany tryb dzienny/nocny. Konieczna jest zmiana położenia ogniskowania,
ponieważ długości fal zwykłego oświetlenia, takiego jak lampy jarzeniowe (fluorescencyjne), i światła podczerwonego są różne.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ogniskowanie w trybie dzień/noc
• Regulacja kamery
5
Strona ustawień
Ważne
Nawet jeżeli ustawienie [Ogniskowanie w trybie dzień/noc] jest używane z trybem nocnym, zmiany źródła światła (mieszanie światła słonecznego ze
światłem podczerwonym itp.) mogą powodować brak ostrości obrazu z kamery.
Uwaga
Można skonfigurować ustawienie [Ogniskowanie w trybie dzień/noc], gdy opcja [Ogniskowanie] (str. 101) jest skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie].
Ogniskowanie w trybie dzień/noc
[Regulacja ogniskowania w trybie dzień/noc]
Konfigurowanie metody regulacji ostrości podczas przełączania trybu dziennego/nocnego.
[Używaj jednoujęciowego automatycznego ogniskowania]
Wybierz to ustawienie, aby korzystać z jednoujęciowego automatycznego ogniskowania podczas przełączania trybu dziennego/
nocnego.
Ważne
Gdy używane jest ustawienie [Używaj jednoujęciowego automatycznego ogniskowania] i przełączanie trybu dziennego/nocnego, nie zawsze można
ustawić ostrość na określonym obiekcie, jeżeli inny obiekt, taki jak osoba, przemieszcza się przed kamerą.
[Przejdź do zarejestrowanego położenia ogniskowania]
Podczas przełączania trybu dziennego/nocnego używane będą położenia ogniskowania wstępnie zarejestrowane przy użyciu
ustawienia [Położenie ogniska w trybie dziennym] lub [Położenie ogniska w trybie nocnym]. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
„Rejestrowanie położenia ogniskowania”.
[Brak] HM4x
Podczas przełączania trybu dziennego/nocnego kamera automatycznie ustawia ostrość dla każdego położenia ogniskowania dla
oświetlenia jarzeniowego (fluorescencyjnego), skonfigurowanego wcześniej dla trybu dziennego i trybu nocnego.
[Kompensuj odpowiednio do źródła światła] H730
Dostosowanie położenia ogniskowania zgodnie ze źródłem światła podczas przełączania do trybu nocnego.
[Źródło światła] H730
Wybór źródła światła, jeżeli wybrano opcję [Kompensuj odpowiednio do źródła światła].
107
[Fluorescencyjny]
Wybierz to ustawienie, aby przechwytywać wideo przy oświetleniu jarzeniowym (fluorescencyjnym), LED, sodowym lub rtęciowym.
[Lampa halogenowa]
Wybierz to ustawienie, aby przechwytywać wideo przy oświetleniu halogenowym lub żarowym (zwykłe żarówki).
[Poziom światła podczerwonego (740 nm)]
Wybierz to ustawienie, aby przechwytywać wideo przy świetle podczerwonym (długość fali 740 nm).
[Poziom światła podczerwonego (850 nm)]
Wybierz to ustawienie, aby przechwytywać wideo przy świetle podczerwonym (długość fali 850 nm).
[Poziom światła podczerwonego (940 nm)]
Wybierz to ustawienie, aby przechwytywać wideo przy świetle podczerwonym (długość fali 940 nm).
 Rejestrowanie położenia ogniskowania
Jeżeli wybrano ustawienie [Przejdź do zarejestrowanego położenia ogniskowania] dla opcji [Regulacja ogniskowania w trybie
dzień/noc], należy zarejestrować położenie ogniskowania.
1
W sekcji [Regulacja kamery] wybierz ustawienie [Tryb dzienny] dla opcji [Dzień/noc].
2
Użyj ustawienia [Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie] lub [Wyreguluj ogniskowanie] opcji [Regulacja kamery]
podczas przeglądania obszaru wyświetlania wideo, aby dostosować kamerę do odpowiedniego położenia ogniskowania
przy oświetleniu w trybie dziennym.
3
Kliknij ustawienie [Zarejestruj] dla opcji [Położenie ogniska w trybie dziennym].
Etykieta [Zarejestrowane] zostanie wyświetlona dla opcji [Położenie ogniska w trybie dziennym].
4
W sekcji [Regulacja kamery] zmień ustawienie opcji [Dzień/noc] na [Tryb nocny].
5
Wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 2 i 3, aby zarejestrować położenie ogniskowania w warunkach
oświetlenia w trybie nocnym.
6
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ustawienia zostaną zapisane w kamerze.
Uwaga
• Jeżeli ustawienie inne niż [Przejdź do zarejestrowanego położenia ogniskowania] zostanie wybrane bez uprzedniego kliknięcia przycisku
[Zastosuj], zostanie przywrócony stan położenia ogniskowania [Niezarejestrowane].
• Należy kliknąć przycisk [Wyczyść], aby ponownie ustawić położenie ogniskowania. Ustawienie położenia ogniskowania zostanie odrzucone
i zostanie przywrócone ustawienie zapisane w kamerze.
• W przypadku korzystania z ustawień trybu dziennego/nocnego, zobacz stronę zakresów ogniskowania (str. 102).
Regulacja kamery
Ustawienie regulacji ostrości kamery i przechwytywania w trybie dziennym/nocnym podczas regulacji ogniskowania w trybie dziennym/
nocnym.
[Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie]
Użyj tego ustawienia, gdy wybrano ustawienie [Przejdź do zarejestrowanego położenia ogniskowania] dla opcji [Regulacja ogniskowania
w trybie dzień/noc]. Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje jednokrotne automatyczne ustawienie ostrości, a następnie przełączenie do
trybu ręcznego.
[Wyreguluj ogniskowanie]
Użyj tego ustawienia, gdy wybrano ustawienie [Przejdź do zarejestrowanego położenia ogniskowania] dla opcji [Regulacja ogniskowania
w trybie dzień/noc]. Kliknij opcje [Blisko] i [Daleko], aby wyregulować ogniskowanie.
[Dzień/noc]
Ustawienie trybu przechwytywania obrazu zgodnie z jasnością w miejscu instalacji kamery.
108
[Automatycznie]
Kamera automatycznie ustala jasność w otoczeniu i przełącza tryb dzienny/nocny.
[Tryb dzienny]
Przechwytywanie normalnego kolorowego wideo.
[Tryb nocny]
Wideo jest przełączane do trybu monochromatycznego.
Usunięcie filtru podczerwieni w celu zwiększenia czułości. HM4x H730
5
Strona ustawień
109
[Kamera] > [Panorama]
Tworzenie obrazu panoramicznego
HM4x S30
S31
Można utworzyć obraz panoramiczny, aby przechwytywać widok całego obszaru przy użyciu kamery.
Tworzone obrazy panoramiczne są wyświetlane w aplikacji podglądu i części strony ustawień.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Obszar tworzenia panoramy
• Obraz panoramiczny
• Ustawienia przechwytywania
Ważne
• Jeżeli zostaną zmienione ustawienia maski prywatności w sekcji [Maska prywatności], zalecane jest ponowne utworzenie obrazu panoramicznego
w celu odzwierciedlenia nowych ustawień maski prywatności w obrazie panoramicznym.
• Jeżeli ustawienia metody instalacji kamery zostały zmienione, przechwyć ponownie obraz panoramiczny.
Tworzenie obrazu panoramicznego
Aby używać obrazu panoramicznego w aplikacji podglądu i dla maski prywatności, należy kliknąć przycisk [Zastosuj] w celu zapisania
w kamerze przechwyconego obrazu.
Uwaga
• Podczas przechwytywania obrazu panoramicznego Stabilizator obrazu jest chwilowo wyłączony. HM4x
• Następujący użytkownicy są rozłączani podczas tworzenia obrazu panoramicznego.
– Wszyscy użytkownicy z wyjątkiem administratorów.
– Użytkownicy, którzy nie ustanowili połączenia przy użyciu protokołu RTP.
• Gdy mała wartość zostanie wprowadzona dla ustawienia [Maksymalna liczba klatek na sekundę: transmisja wideo] (str. 92) w sekcji [Wideo] > [JPEG],
przechwytywanie obrazu panoramicznego jest wolniejsze.
1
Ustaw [Obszar tworzenia panoramy].
Ustawienie zakresu tworzenia panoramy. Umożliwia to szybsze tworzenie panoramy.
[Wyznacz obszar tworzenia panoramy]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Określony], obraz panoramiczny tworzony w wyznaczonym obszarze może być
przechwytywany przez kamerę. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nieokreślony], obraz panoramiczny jest tworzony w całym
obszarze, który może być przechwytywany przez kamerę.
Jeżeli wybrano ustawienie [Nieokreślony], przejdź do kroku 3.
110
2
Ustaw obszar tworzenia panoramy przy użyciu obszaru wyświetlania wideo.
Wyreguluj kąt kamery, aby uzyskać wartość położenia w obszarze wyświetlania wideo, i określ zakres tworzenia panoramy.
5
Strona ustawień
[Górna granica]/[Dolna granica]/[Lewa granica]/[Prawa granica]
Wyreguluj kąt kamery zgodnie z górną, dolną, lewą i prawą granicą, aby ustawić zakres w obszarze wyświetlania wideo.
Kliknij przycisk [Pobierz wartość] w poszczególnych położeniach, aby odzwierciedlić wartości w ramce zakresu tworzenia
panoramy.
Kliknij przycisk [Podgląd] w sekcji [Górna granica]/[Dolna granica]/[Lewa granica]/[Prawa granica], aby przesunąć ramkę
podglądu do górnej, dolnej, lewej i prawej granicy bieżącej ramki zakresu tworzenia panoramy i wyświetlić ją w obszarze
wyświetlania wideo.
Dwa typy ramek są wyświetlane dla obrazów panoramicznych.
(1)
(2)
(1)
Ramka obszaru tworzenia panoramy (czerwona)
Wskazuje obszar przechwytywania obrazu panoramicznego. Można również przeciągnąć ramkę obrazu tworzenia
panoramy w celu ustawienia zakresu przechwytywania obrazu panoramicznego.
Uwaga
Jeżeli ramka podglądu jest ustawiona poza zmienioną ramką obszaru tworzenia panoramy, położenie kamery jest przenoszone do
wnętrza ramki obszaru tworzenia panoramy.
(2)
3
Ramka podglądu (niebieska)
Wskazuje bieżące położenie widoku w obszarze wyświetlania wideo.
Skonfiguruj [Ustawienia przechwytywania] zgodnie z wymaganiami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, zobacz „Ustawienia przechwytywania” (str. 113).
[Ustawienia przechwytywania] są stosowane podczas rozpoczynania przechwytywania obrazu panoramicznego, a poprzednie
ustawienia są przywracane po zakończeniu przechwytywania.
4
Kliknij przycisk [Wykonaj] w sekcji [Rozpocznij].
111
Zostanie rozpoczęte przechwytywanie i utworzony obraz panoramiczny.
Kliknij przycisk [Anuluj], aby anulować przechwytywanie.
Aby ponownie przechwycić część obrazu:
Ozdobna ramka jest wyświetlana wokół utworzonego obrazu panoramicznego.
Kliknij prawym przyciskiem myszy po ustawieniu wskaźnika w obszarze przeznaczonym do ponownego przechwytywania
i wybierz polecenie [Zarejestruj ponownie], aby ponownie przechwycić tylko ten obszar.
Aby ponownie przechwycić cały obraz panoramiczny:
Kliknij ponownie przycisk [Wykonaj] w sekcji [Rozpocznij].
5
Kliknij przycisk [Wykonaj] w sekcji [Zakończ].
Na tym etapie utworzony obraz nie jest jeszcze zapisany w kamerze.
6
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Obraz panoramiczny zostanie zapisany w kamerze i odzwierciedlony w innych ustawieniach.
 Usuwanie obrazu panoramicznego z kamery
Można usunąć obraz panoramiczny zapisany w kamerze.
1
Kliknij przycisk [Wykonaj] w sekcji [Usuń].
Wyświetlany obraz panoramiczny zostanie usunięty.
2
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.
3
Kliknij przycisk [OK].
Obraz panoramiczny zapisany w kamerze zostanie usunięty.
Zapisywanie obrazu panoramicznego jako plik obrazu/otwieranie pliku obrazu
Można zapisać przechwycony obraz panoramiczny jako plik obrazu i otwierać pliki obrazów jako obrazy panoramiczne.
Można używać tylko pliki obrazów w formacie JPEG.
Zapisywanie obrazu panoramicznego jako plik obrazu
1
Po utworzeniu obrazu panoramicznego kliknij przycisk [Wykonaj] w sekcji [Zapisz w pliku].
2
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz folder, w którym plik zostanie zapisany, i wprowadź nazwę pliku.
3
Kliknij przycisk [Zapisz].
Plik obrazu zostanie zapisany w określonej lokalizacji.
112
Otwieranie pliku obrazu
1
Kliknij przycisk [Wykonaj] w sekcji [Wczytaj z pliku].
2
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz plik obrazu, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk [Otwórz].
Zostanie wyświetlony obraz panoramiczny.
Ustawienia przechwytywania
Te ustawienia są stosowane podczas rozpoczynania przechwytywania obrazu panoramicznego, a poprzednie ustawienia są przywracane
po zakończeniu przechwytywania.
[Blokada balansu bieli]
Balans bieli dla wybranego położenia będzie automatycznie dostosowywany i blokowany podczas przechwytywania obrazu.
Strona ustawień
[Blokada naświetlania]
Naświetlanie dla wybranego położenia będzie automatycznie dostosowywane i blokowane podczas przechwytywania obrazu.
5
[Blokada ogniskowania] HM4x S30
Ogniskowanie dla wybranego położenia będzie automatycznie dostosowywane i blokowane podczas przechwytywania całego obrazu.
113
[Kamera] > [Ograniczenie widoku]
Ustawienie ograniczenia widoku
HM4x S30
S31
Ustawienie zakresu przechwytywania obrazu przez kamerę.
Korzystając z tego ustawienia, można na przykład ograniczyć powiększenie lub kąt widoku do określonego zakresu podczas publikowania
wideo na żywo.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ograniczenie widoku
Ograniczenie widoku
Nie można nagrywać obrazu poza
ograniczeniem widoku.
Zakres ustawień ograniczenia widoku
Ograniczenia ustawione przez funkcję ograniczenia widoku są stosowane w następujących okolicznościach.
• Uzyskiwanie dostępu do aplikacji podglądu kamery przy użyciu uprawnień użytkownika autoryzowanego lub użytkownikagościa.
• Uzyskiwanie dostępu przy użyciu programu RM-Lite.
• Dla zaprogramowanych pozycji lub funkcji przesuwających zaprogramowane pozycje.
Uwaga
Nawet po ustawieniu ograniczeń widoku obszar poza ograniczeniem widoku może być wciąż wyświetlany chwilowo, gdy kamera jest regulowana
w pobliżu granicy wyznaczonej przez ograniczenie widoku.
114
Konfigurowanie ograniczeń widoku
Aby ograniczyć zakres przechwytywania w aplikacji podglądu kamery, należy ustawić obszar ograniczenia widoku i kliknąć przycisk
[Zastosuj].
Ważne
• Jeżeli sposób zainstalowania kamery został zmieniony, należy ponownie skonfigurować ustawienia ograniczenia widoku.
• Należy ponownie sprawdzić ograniczenia widoku, jeżeli ustawienia [Podstawowe] > [Wideo] > [Wszystkie sygnały wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo]
zostaną zmienione na stronie ustawień.
• Gdy ustawienie [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Powiększenie cyfrowe] lub [Stabilizator obrazu] ( HM4x ) zostanie zmienione na stronie
ustawień, należy ponownie sprawdzić ustawienia ograniczenia widoku.
Wybierz ustawienie [Włącz] w sekcji [Ograniczenia widoku].
Uwaga
Aby usunąć ustawienia ograniczenia widoku, wybierz ustawienie [Wyłącz] i kliknij przycisk [Zastosuj].
2
Strona ustawień
1
5
Ustaw obszar ograniczenia widoku przy użyciu ramki w obszarze wyświetlania wideo lub na ekranie panoramy/ekranie
pełnego widoku.
Wyreguluj kąt kamery przy użyciu ramki w obszarze wyświetlania wideo lub na ekranie panoramy/ekranie pełnego widoku, aby
uzyskać wartość położenia, i określ obszar ograniczenia widoku.
[Górna granica]/[Dolna granica]/[Lewa granica]/[Prawa granica]
Wyreguluj kąt kamery zgodnie z górną, dolną, lewą i prawą granicą, aby ustawić zakres w obszarze wyświetlania wideo.
Kliknij przycisk [Pobierz wartość] w poszczególnych położeniach, aby odzwierciedlić wartości w ramce podglądu obrotu/
pochylenia.
Kliknij przycisk [Podgląd] w sekcji [Górna granica]/[Dolna granica]/[Lewa granica]/[Prawa granica], aby przesunąć ramkę
podglądu do odpowiednio górnej, dolnej, lewej i prawej granicy bieżącej ramki podglądu obrotu/pochylenia i wyświetlić
ją w obszarze wyświetlania wideo.
[Teleobiektyw]/[Szerokokątny]
Wyreguluj kąt kamery zgodnie z granicą teleobiektywu/obiektywu szerokokątnego przy użyciu ramki w obszarze wyświetlania
wideo lub na ekranie panoramy.
Kliknij przycisk [Pobierz wartość] w poszczególnych położeniach, aby odzwierciedlić wartości w ramce podglądu obiektywu
szerokokątnego/teleobiektywu.
Kliknij przycisk [Podgląd] w sekcji [Teleobiektyw]/[Szerokokątny], aby przesunąć ramkę podglądu do granicy teleobiektywu/
obiektywu szerokokątnego bieżącej ramki podglądu teleobiektywu/obiektywu szerokokątnego i wyświetlić ją w obszarze
wyświetlania wideo.
Można również ustawić zakres granicy teleobiektywu/obiektywu szerokokątnego, przesuwając bezpośrednio suwak
powiększenia w górę/dół. Spowoduje to również przesunięcie ramki podglądu do granicy teleobiektywu/obiektywu
szerokokątnego bieżącej ramki podglądu teleobiektywu/obiektywu szerokokątnego i wyświetlenie jej w obszarze wyświetlania
wideo.
Jeżeli suwak teleobiektywu zostanie przesunięty do górnej granicy, a suwak obiektywu szerokokątnego zostanie przesunięty do
dolnej granicy, ograniczenie widoku zostanie wyłączone dla każdej krawędzi (brak ograniczenia).
115
Suwak ograniczenia widoku (teleobiektyw)
Suwak ograniczenia widoku (obiektyw szerokokątny)
Aby ustawić obszar ograniczenia widoku, należy przeciągnąć ramki wyświetlane na ekranie panoramy.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
Ramka podglądu obrotu/pochylenia (czerwona)
Wyświetlanie pionowego i poziomego zakresu przesunięcia kamery. Można bezpośrednio zmienić obszar ograniczenia
widoku, przeciągając ramkę podglądu obrotu/pochylenia.
Jeżeli ramkę podglądu obrotu/pochylenia przeciągnięto do zewnętrznej ramki obszaru panoramy, ograniczenie widoku
zostanie wyłączone dla każdej krawędzi (brak ograniczenia).
(2)
Ramka podglądu obiektywu szerokokątnego (zielona)
Można bezpośrednio zmienić maksymalny widok szerokokątny, przeciągając ramkę podglądu obiektywu
szerokokątnego, ale nie można zmienić współczynnika proporcji.
Ramkę podglądu obiektywu szerokokątnego można ustawić w ramce podglądu obrotu/pochylenia.
(3)
Ramka podglądu teleobiektywu (żółta)
Można bezpośrednio zmienić maksymalny widok teleobiektywu, przeciągając ramkę podglądu teleobiektywu, ale nie
można zmienić współczynnika proporcji.
Ramkę podglądu teleobiektywu można ustawić w ramce podglądu obiektywu szerokokątnego.
(4)
Ramka podglądu (niebieska)
Wskazuje bieżące położenie widoku w obszarze wyświetlania wideo.
Uwaga
• Jeżeli ramka podglądu (niebieska) jest ustawiona poza zmienioną ramką podglądu obrotu/pochylenia (czerwoną), położenie kamery
jest przenoszone do wnętrza ograniczenia widoku.
• Jeżeli zmienisz położenie ramki podglądu obiektywu szerokokątnego/teleobiektywu, zakończenie obiektywu szerokokątnego/
teleobiektywu ramki podglądu zostanie również zmienione.
3
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ustawienia zostaną zapisane w kamerze.
Ważne
Obraz na ekranie panoramy może różnić się od rzeczywistego obrazu. Po skonfigurowaniu ograniczeń widoku należy koniecznie potwierdzić, że
zmiany zostały poprawnie odzwierciedlone przy użyciu aplikacji podglądu kamery. Ograniczenia widoku nie są stosowane w obszarze
wyświetlania wideo ustawienia ograniczenia widoku.
Uwaga
• Zakresy regulacji i przechwytywania są następujące.
116
Zakres regulacji pochylenia
Maksymalny pionowy zakres przechwytywania
Maksymalny kąt widoku obiektywu szerokokątnego
Zakres regulacji obrotu
Maksymalny poziomy zakres przechwytywania
• Zakresy obrotu i pochylenia są zależne od współczynnika powiększenia (kąt widoku).
Kąt ograniczenia widoku
5
Strona ustawień
Ograniczenia widoku
automatycznie ograniczają
zakres operacyjny kamery.
W trybie obiektywu szerokokątnego kąt operacyjny
kamery umożliwia przechwytywanie obrazu poza
ograniczeniami widoku, jeżeli kąt nie zostanie
zmieniony. Obraz jest więc zwężany
automatycznie.
Kąt operacyjny kamery
Kamera
Zakres przechwytywania wideo
• Jeżeli ograniczenie widoku zostanie przekroczone na skutek powiększenia szerokokątnego, kamera zostanie najpierw obrócona i pochylona do
położenia, w którym maksymalne powiększenie szerokokątne nie będzie przekraczać obszaru ograniczenia widoku. Następnie regulacja
powiększenia szerokokątnego będzie dostępna w obszarze ograniczenia widoku.
Przechwytywane wideo
W pierwszej kolejności
centrum maksymalnego
powiększenia
szerokokątnego jest
obracane i pochylane.
Po obróceniu i pochyleniu
regulacja powiększenia
szerokokątnego będzie
dostępna w zakresie
ograniczenia widoku.
Kąt ograniczenia widoku
Pomniejsz
Pomniejsz
• Zawężenie ograniczenia widoku może również spowodować zmniejszenie zakresu powiększenia.
117
[Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji
Po zarejestrowaniu ustawień jako zaprogramowane pozycje, takie jak kąty kamery i ustawienia kamery (np. naświetlanie), zaprogramowane
pozycje mogą być w łatwy sposób wywoływane przez aplikacje podglądu w celu zastosowania tych ustawień.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ustawienia kamery
• Zarejestruj zaprogramowaną pozycję
Ważne
• Zdecydowanie zalecane jest zarejestrowanie jako zaprogramowane pozycje ustawień kamery, które będą używane przez Funkcję inteligentną.
HM4x S30
S31
• Jeżeli używana jest zaprogramowana pozycja z powiększeniem cyfrowym, nie zawsze można precyzyjnie odtworzyć położenie kamery. Zalecane jest
więc użycie zaprogramowanej pozycji w obszarze powiększenia optycznego dla trasy patrolu (tylko HM4x ) i funkcji inteligentnej. HM4x S30
• Należy ponownie skonfigurować zaprogramowane pozycje, jeżeli ustawienia [Kamera] > [Kamera] > [Warunki instalacji] > [Przerzut wideo] (str. 98)
zostaną zmienione na stronie ustawień.
• Należy ponownie skonfigurować zaprogramowane pozycje, jeżeli ustawienia [Wideo] > [Wszystkie sygnały wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo] (str. 91)
zostaną zmienione na stronie ustawień.
• Jeżeli ustawienia [Kamera] > [Regulacja kamery] > [Stabilizator obrazu] zostaną zmienione na stronie ustawień (str. 97), kąt widoku podczas korzystania
z kamery nie będzie zgodny z kątem widoku podczas konfigurowania zaprogramowanych pozycji. Jeżeli ustawienia opcji [Stabilizator obrazu] zostaną
zmienione, należy ponownie sprawdzić ustawienia zaprogramowanych pozycji. HM4x
• Jeżeli używana jest kopułkowa obudowa kamery do użytku w budynkach, sprzedawana oddzielnie, należy skonfigurować zaprogramowane pozycje po
zainstalowaniu kopułki. HM4x
 Korzystanie z zaprogramowanych pozycji
Oprócz natychmiastowego przywoływania zarejestrowanych kątów i ustawień kamery, takich jak naświetlanie, podczas obsługi
aplikacji podglądu, można używać zaprogramowanych pozycji w następujący sposób.
• Przywoływanie zaprogramowanych pozycji podczas przełączania trybu dziennego/nocnego (str. 180).
• Automatyczne cykliczne przełączanie wielu zaprogramowanych pozycji w określonym czasie i zgodnie z wstępnie określoną
sekwencją (Trasa patrolu) (str. 121). HM4x H730 S80x S90x
• Blokowanie pozycji monitorowania z zaprogramowanym kątem kamery podczas korzystania z funkcji inteligentnej (str. 161).
HM4x S30 S31
Rejestrowanie zaprogramowanej pozycji
Kąt i ustawienia kamery można zarejestrować jako zaprogramowaną pozycję.
Można zarejestrować następującą liczbę zaprogramowanych pozycji.
• Maksymalnie 65 zaprogramowanych pozycji (łącznie z położeniem początkowym). HM4x S30 S31
• Maksymalnie 21 zaprogramowanych pozycji (łącznie z położeniem początkowym). H730 S80x S90x
118
1
Wyreguluj obraz panoramiczny w celu ustawienia kąta, który chcesz zarejestrować jako zaprogramowaną pozycję.
Kąt kamery można również regulować na następujących ekranach.
HM4x S30
S31
Obszar wyświetlania wideo
Ekran panoramy
Ramka podglądu
5
Strona ustawień
H730 S80x S90x
Obszar wyświetlania wideo
Ekran pełnego widoku
Ramka podglądu
2
Kliknij pozycję [Ustawienia kamery], aby skonfigurować ustawienia zgodnie z wymaganiami.
Skonfiguruj ustawienia dla zaprogramowanej pozycji. Aby wyświetlić opis poszczególnych ustawień, zobacz „Ustawienia
kamery” (str. 100).
3
Skonfiguruj ustawienia rejestracji zaprogramowanych pozycji.
[Położenie PTZ] HM4x S30 S31 /[Położenie cyfrowego PTZ] H730 S80x S90x
Wybierz przycisk [Zarejestruj], aby zarejestrować bieżący kąt kamery jako zaprogramowaną pozycję.
Uwaga
Jeżeli wybrano pozycję [Położenie początkowe] na liście zaprogramowanych pozycji, [Położenie PTZ]/[Położenie cyfrowego PTZ] jest zawsze
zarejestrowane.
[Ustawienia kamery]
Wybierz przycisk [Zarejestruj], aby zarejestrować bieżące stawienia kamery jako zaprogramowaną pozycję.
119
[Nazwa zaprogramowanej pozycji]/[Nazwa zaprogramowanej pozycji (w języku polskim)]
Wprowadź nazwę zaprogramowanej pozycji. Koniecznie wprowadź nazwę zaprogramowanej pozycji w polu [Nazwa
zaprogramowanej pozycji].
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa zaprogramowanej pozycji (w języku polskim)], zaprogramowane pozycje [Nazwa
zaprogramowanej pozycji (w języku polskim)] będą wyświetlane przed pozycją [Nazwa zaprogramowanej pozycji] w aplikacji
podglądu i na liście zaprogramowanych pozycji na stronie ustawień.
[Pokaż w aplikacjach podglądu]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby zezwolić aplikacjom podglądu kamery na korzystanie z zaprogramowanej pozycji.
4
Kliknij przycisk [Dodaj].
Uwaga HM4x S30
S31
Jeżeli zaprogramowana pozycja znajduje się poza obszarem ograniczenia widoku, ikona ostrzeżenia
jest wyświetlana po lewej stronie.
5
Aby zarejestrować wiele zaprogramowanych pozycji, wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 1–4.
6
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Zaprogramowana pozycja zostanie zapisana w kamerze.
Uwaga
Kliknij przycisk [Wyczyść], aby odrzucić ustawienia i przywrócić ustawienia zapisane w kamerze. Należy jednak pamiętać, że zostaną odrzucone tylko
wszystkie zaprogramowane pozycje zarejestrowane na liście przy użyciu przycisku [Dodaj].
 Usuwanie zaprogramowanej pozycji
Wybierz zaprogramowaną pozycję, przeznaczoną do usunięcia z listy, i kliknij przycisk [Usuń]. Kliknij przycisk [Zastosuj], aby usunąć
zaprogramowaną pozycję z kamery. Nie można usunąć pozycji [Home] (położenie początkowe).
 Wyświetlanie podglądu zaprogramowanej pozycji
Wybierz zaprogramowaną pozycję na liście i kliknij przycisk [Podgląd]. Ustawienia zaprogramowanej pozycji zostaną wyświetlone
w obszarze wyświetlania wideo.
 Sprawdzanie zaawansowanych informacji o zaprogramowanych pozycjach
Wyświetlanie informacji o zaprogramowanych pozycjach zarejestrowanych w kamerze.
Aby sprawdzić zaawansowane informacje o zaprogramowanej pozycji, wybierz zaprogramowaną pozycję na liście i kliknij przycisk
[Pokaż informacje szczegółowe].
Sprawdź zaawansowane informacje i kliknij przycisk [OK].
120
[Kamera] > [Trasa patrolu]
Ustawianie ścieżki trasy patrolu
HM4x H730 S80x S90x
Kamera może automatycznie przełączać wiele zarejestrowanych zaprogramowanych pozycji, aby ułatwić monitorowanie.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Lista ścieżek
• Edytuj trasę patrolu
5
Strona ustawień
Ważne HM4x
Funkcja inteligentna jest niedostępna podczas korzystania z trasy patrolu.
Uwaga
• Trasa patrolu nie jest wykonywana, gdy uprawnienia dotyczące regulacji kamery są uzyskiwane w aplikacji podglądu kamery lub wideo jest wyświetlane
na stronie ustawień.
• Trasa patrolu nie jest wykonywana, gdy uprawnienia dotyczące regulacji są uzyskiwane przez program RM-Lite.
Układ ekranu
Układ ekranu jest zależny od modelu kamery, ponieważ liczba ścieżek tras, które można zarejestrować, maksymalna dopuszczalna liczba
zaprogramowanych pozycji pojedynczej trasy i warunki trasy mogą być różne.
121
HM4x
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
H730 S80x S90x
(2)
(4)
(3)
(6)
122
(1)
[Lista ścieżek] HM4x
Lista ścieżek tras patrolu. Wyświetlanie skonfigurowanych warunków trasy. Można ustawić maksymalnie pięć ścieżek trasy.
(2)
Ustawienia warunków tras
Ustawianie warunków dla tras (str. 123).
(3)
[Edytuj trasę patrolu]
Wyświetlanie listy zaprogramowanych pozycji, które można uwzględnić w trasie. Zaprogramowane pozycje są uwzględniane w trasie
w kolejności od początku listy.
Można zmienić kolejność zaprogramowanych pozycji i określić czas zatrzymania we wstępnie ustalonych położeniach itp.
(4)
Obszar wyświetlania wideo
Wyświetlanie bieżącego wideo z kamery.
(5)
Ekran panoramy HM4x
Wyświetlanie obrazów panoramicznych zarejestrowanych w kamerze.
(a)
(b)
(c)
Ramka podglądu obrotu/pochylenia (czerwona)
Wyświetlanie pionowego i poziomego zakresu przesunięcia kamery. Wyświetlana, gdy ustawiono ograniczenie widoku
(str. 114).
(b)
Ramka podglądu (niebieska)
Wskazuje bieżące położenie przycięcia w obszarze wyświetlania wideo.
(c)
Ramka podglądu zaprogramowanej pozycji (biała)
Wskazuje wybraną zaprogramowaną pozycję/położenie początkowe.
Panel cyfrowego PTZ H730 S80x S90x
Wyświetlanie pełnego wideo z kamery, gdy rozpoczynana jest [Trasa patrolu].
5
Strona ustawień
(6)
(a)
(b)
(c)
(b)
Ramka podglądu (niebieska)
Wskazuje bieżący kąt kamery w obszarze wyświetlania wideo.
(c)
Ramka podglądu zaprogramowanej pozycji (biała)
Wskazuje wybraną zaprogramowaną pozycję/położenie początkowe.
Ustawienia ścieżek tras
Liczba ścieżek tras, które można zarejestrować, i liczba zaprogramowanych pozycji w pojedynczej trasie są następujące.
• Maksymalnie 5 tras, maksymalnie 64 zaprogramowane pozycje w pojedynczej trasie HM4x
• Maksymalnie 1 trasa, maksymalnie 20 zaprogramowanych pozycji w pojedynczej trasie H730 S80x S90x
Uwaga HM4x
W przypadku konfliktu warunków aktywacji lub aktywnych elementów zarejestrowanych ścieżek tras priorytety są przypisywane zgodnie z kolejnością
w sekcji [Lista ścieżek].
1
Wybierz ścieżkę trasy, którą chcesz skonfigurować, w sekcji [Lista ścieżek]. HM4x
2
Określ ustawienia nazwy i użycia ścieżki trasy.
[Warunki włączenia ustawień]
Wybierz warunki, które muszą być spełnione przed wykonaniem trasy patrolu.
[Wyłącz]
Trasa patrolu nie jest wykonywana.
[Aplikacje podglądu podłączone]
Trasa patrolu jest wykonywana, gdy aplikacja podglądu jest połączona z kamerą.
[Zawsze]
Trasa patrolu jest zawsze wykonywana.
123
Uwaga
Gdy wybrano ustawienie [Wyłącz], nie można konfigurować następujących ustawień ścieżek tras patrolu.
[Nazwa ścieżki]/[Nazwa ścieżki (w języku polskim)] HM4x
Wprowadź nazwę ścieżki trasy patrolu.
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa ścieżki (w języku polskim)], ścieżki [Nazwa ścieżki (w języku polskim)] będą wyświetlane
przed pozycją [Nazwa ścieżki] w polu [Lista ścieżek].
[Określ czas aktywności]
Wybierz ustawienie [Określony], aby skonfigurować trasę patrolu z wstępnie ustalonym czasem, i wprowadź czas rozpoczęcia
i czas zakończenia trasy patrolu.
Jeżeli opcję [Warunki włączenia ustawień] skonfigurowano z ustawieniem [Aplikacje podglądu podłączone], trasa patrolu jest
wykonywana, gdy aplikacja podglądu jest połączona z kamerą w czasie rozpoczęcia. Jeżeli opcję [Warunki włączenia ustawień]
skonfigurowano z ustawieniem [Zawsze], trasa patrolu jest zawsze wykonywana.
[Odwróć ścieżkę] HM4x
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], kolejność elementów trasy patrolu w sekcji [Edytuj trasę patrolu] zostanie
odwrócona.
3
Kliknij przycisk [Dodaj] w sekcji [Edytuj trasę patrolu].
4
Wybierz zaprogramowaną pozycję, którą chcesz uwzględnić w trasie, w sekcji [Lista zaprogramowanych pozycji].
Można wybrać wiele zaprogramowanych pozycji.
Uwaga HM4x
Jeżeli zaprogramowana pozycja znajduje się poza obszarem ograniczenia widoku, ikona ostrzeżenia
5
jest wyświetlana po lewej stronie.
Kliknij przycisk [Dodaj].
Zaprogramowana pozycja zostanie dodana do sekcji [Edytuj trasę patrolu].
Wybierz zaprogramowaną pozycję w sekcji [Edytuj trasę patrolu] i kliknij przycisk [ ] lub [ ], aby zmienić jej kolejność na liście.
Jeżeli wybierzesz zaprogramowaną pozycję w sekcji [Edytuj trasę patrolu], a następnie klikniesz przycisk [Usuń],
zaprogramowana pozycja zostanie usunięta.
Wybierz nazwę zaprogramowanej pozycji w sekcji [Lista zaprogramowanych pozycji] lub [Edytuj trasę patrolu] i kliknij przycisk
[Podgląd]. Ustawienia zaprogramowanej pozycji można sprawdzić w obszarze wyświetlania wideo.
124
Uwaga
Jeżeli zaprogramowana pozycja została już dodana do sekcji [Edytuj trasę patrolu] podczas dodawania innej pozycji z sekcji [Lista
zaprogramowanych pozycji], dodawana pozycja zostanie wyświetlona poniżej zaznaczonej pozycji w obszarze [Edytuj trasę patrolu].
6
Skonfiguruj szybkość i czas wstrzymania zaprogramowanej pozycji.
Wybierz zaprogramowaną pozycję, którą chcesz skonfigurować, w sekcji [Edytuj trasę patrolu] i skonfiguruj działanie trasy.
[Szybkość (PT)] HM4x
Wybierz szybkość obracania/pochylania dla przejścia do następnej zaprogramowanej pozycji.
[Czas wstrzymania]
Wprowadź czas wstrzymania kamery w zaprogramowanej pozycji.
Uwaga HM4x
Strona ustawień
[Szybkość (Z)] HM4x
Wybierz szybkość powiększenia obrazu z kamery dla przejścia do następnej zaprogramowanej pozycji.
5
Jeżeli chcesz wyświetlać wideo podczas przechodzenia między zaprogramowanymi pozycjami, wybierz małą szybkość. Jeżeli chcesz szybko
przełączać i wyświetlać wideo tylko w zaprogramowanych pozycjach, wybierz dużą szybkość.
7
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Kliknij przycisk [Zastosuj] po skonfigurowaniu ścieżki. Ustawienie zostanie zapisane w kamerze.
Uwaga
Kliknij przycisk [Skasuj], aby ponownie skonfigurować ścieżkę. Zostaną przywrócone ustawienia zapisane w kamerze. Należy jednak pamiętać, że
zostaną odrzucone tylko wszystkie zaprogramowane pozycje dodane do sekcji [Edytuj trasę patrolu] przy użyciu przycisku [Dodaj].
125
[Wideo i audio] > [ADSR]
Redukcja rozmiaru danych dzięki obniżeniu jakości wideo
w określonych obszarach
Redukcja rozmiaru przesyłanego obrazu wideo w formacie H.264 dzięki obniżeniu jakości wideo w obszarach o mniejszym znaczeniu,
takich jak sufity i niebo.
ADSR jest skrótem od Area-specific Data Size Reduction (redukcja rozmiaru danych specyficzna dla obszaru).
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Określony obszar
• ADSR
Ważne
W przypadku niektórych scen i ustawień obrazu nie można zredukować rozmiaru danych w wybranych obszarach przy użyciu funkcji ADRS. Sprawdź
funkcję ADSR w danym środowisku przez użyciem.
Uwaga
• Jakość obrazu w określonym obszarze jest zależna od ustawienia [Regulacja szybkości transmisji bitów] w sekcji [Wideo] > [H.264(1)] lub [H.264(2)].
– Gdy wybrano ustawienie [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)]: Jakość obrazu jest regulowana zależnie od
sytuacji zgodnie z docelową szybkością transmisji bitów.
– Gdy wybrano ustawienie [Nie używaj regulacji szybkości transmisji bitów (zmienna szybkość transmisji bitów)]: Ustawienie [Wideo] > [H.264(1)] lub
[H.264(2)] jest zachowywane.
• Jakość obrazu poza określonym obszarem zostanie obniżona zgodnie z ustawieniem [Poziom redukcji rozmiaru danych].
HM4x S30
S31
• Nawet jeżeli kamera jest obracana lub pochylana albo używana jest funkcja powiększenia (powiększenie dotyczy tylko HM4x S30 ), określony obszar
jest przesuwany zgodnie z ruchem kamery.
• Określone obszary można konfigurować tylko w ograniczeniach widoku.
Określony obszar
Określ obszar, w którym jakość wideo nie powinna być obniżana.
Można określić maksymalnie osiem obszarów z różnymi kolorami ramek.
126
Ważne
• Jeżeli zostanie zmienione ustawienie [Przerzut wideo] w sekcji [Kamera] > [Warunki instalacji], należy przejrzeć ustawienia określonego obszaru.
• Należy ponownie skonfigurować określony obszar, jeżeli zostaną zmienione ustawienia [Wideo] > [Wszystkie sygnały wideo] > [Zestaw rozmiarów
wideo].
HM4x S30
S31
• Należy skonfigurować określony obszar z nieznacznie większym rozmiarem.
• Określone obszary mogą różnić się nieznacznie od określonego położenia zależnie od powiększenia. HM4x S30
• Wybrany obszar można konfigurować tylko w zakresie powiększenia optycznego bez możliwości konfigurowania przy użyciu zakresu powiększenia
cyfrowego (str. 57). HM4x S30
1
Wybierz ustawienie [Włącz] dla obszaru z ramką w kolorze używanym dla określonego obszaru.
2
Ustaw określony obszar.
Skonfiguruj określony obszar w obszarze wyświetlania w następujący sposób.
• Przeciągnij ramkę do obszaru, który chcesz określić.
• Zmień rozmiar ramki, przeciągając dowolny z ośmiu uchwytów (n).
• Aby zmienić kąt kamery, wykonaj jedną z poniższych czynności. HM4x S30
Użyj suwaków obracania/pochylania/powiększenia.
Wybierz pozycję w polu wyboru zaprogramowanej pozycji.
3
Strona ustawień
Ramka dla określonego obszaru jest widoczna w obszarze wyświetlania wideo.
5
S31
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ustawienia zostaną zapisane w kamerze.
Uwaga
Korzystając z aplikacji podglądu kamery, można sprawdzić wideo z zastosowanymi ustawieniami ADSR. Jakość wideo poza określonym
obszarem zostanie obniżony zgodnie ze stopniem redukcji danych.
[Podgląd] HM4x S30 S31
Kliknięcie przycisku [Podgląd] dla określonego obszaru spowoduje przesunięcie kamery do tego obszaru.
Uwaga HM4x S30
S31
Jeżeli zmienisz kąt kamery przed regulacją ramki obszaru, ramka może zostać ukryta. Aby ponownie wyświetlić ramkę obszaru, kliknij przycisk [Podgląd] dla
docelowego określonego obszaru lub użyj suwaka w celu ustawienia kąta kamery w pozycji, w której cała ramka obszaru jest wyświetlana.
ADSR
Konfigurowanie redukcji rozmiaru danych dla obszarów zewnętrznych zgodnie z ustawieniem [Określony obszar].
127
[Włącz w H.264(1)]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby obniżyć jakość wideo obszarów zewnętrznych zgodnie z ustawieniem [Określony obszar] w wideo
H.264(1).
[Włącz w H.264(2)]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby obniżyć jakość wideo obszarów zewnętrznych zgodnie z ustawieniem [Określony obszar] w wideo
H.264(2).
[Poziom redukcji rozmiaru danych]
Konfigurowanie poziomu redukcji rozmiaru danych dla obszaru zewnętrznego zgodnie z ustawieniem [Określony obszar]. Jeżeli zostanie
wybrane ustawienie [Niski], redukcja rozmiaru danych jest mniejsza. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wysoki], redukcja rozmiaru danych
jest większa.
128
[Wideo i audio] > [Wyświetlanie na ekranie]
Wyświetlanie daty, godziny i tekstu na ekranie Wideo
Wyświetlanie daty i godziny, nazwy kamery i innego tekstu na ekranie Wideo.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Wyświetlanie daty
• Wyświetlanie godziny
• Wyświetlanie tekstu
• Ustawienia wspólne
5
Strona ustawień
Ważne
Funkcja wyświetlania godziny na ekranie nie powinna być używana, gdy wymagany jest wysoki poziom niezawodności. W systemach monitoringu,
w których wymagany jest najwyższy, stały poziom niezawodności, należy używać tych informacji wyłącznie jako informacje referencyjne.
Uwaga
• Zależnie od ustawień jakości wideo, odczytanie informacji wyświetlanych na ekranie może być utrudnione. Przed zapisaniem tych ustawień należy
potwierdzić wygląd wideo.
• Podczas korzystania z cyfrowego PTZ, informacje wyświetlane na ekranie nie są widoczne, jeżeli szerokość przyciętego wideo ma rozmiar 384 pikseli lub
mniej.
• Po skonfigurowaniu ustawień [Wyświetlanie tekstu], [Wyświetlanie daty] i [Wyświetlanie godziny] dla tego samego położenia może spowodować, że
żadne informacje nie będą wyświetlane. W takim wypadku elementy skonfigurowane przy użyciu ustawień [Prawy górny róg] lub [Prawy dolny róg] dla
opcji [Miejsce wyświetlania tekstu] mają wyższy priorytet podczas wyświetlania.
• Żadne informacje tekstowe mogą nie być wyświetlane, zależnie od rozmiaru wideo, długości tekstu i położenia tekstu. Należy sprawdzić wyświetlanie po
zmianie rozmiaru wideo i ustawień wyświetlania na ekranie.
Wyświetlanie daty
[Wyświetlanie daty]
Określanie, czy należy wyświetlać datę na ekranie Wideo.
[Miejsce wyświetlania daty]
Wybór miejsca wyświetlania daty na ekranie Wideo.
[Format wyświetlania daty]
Wybór kolejności wyświetlania roku, miesiąca i dnia.
Wyświetlanie godziny
[Wyświetlanie godziny]
Określanie, czy należy wyświetlać godzinę na ekranie Wideo.
[Miejsce wyświetlania godziny]
Wybór miejsca wyświetlania godziny na ekranie Wideo.
129
Wyświetlanie tekstu
[Wyświetlanie tekstu]
Wybór ciągów tekstowych do wyświetlania na ekranie Wideo.
[Wyświetlaj podany ciąg]
Wyświetlanie ciągu tekstowego wprowadzonego w poniższym polu [Wyświetlanie ciągów tekstowych] lub [Wyświetlanie ciągów
tekstowych (Polski)].
[Wyświetlaj nazwę kamery]
Wyświetlanie nazwy kamery wprowadzonej w polu [Nazwa kamery] (str. 96).
[Miejsce wyświetlania tekstu]
Wybór miejsca wyświetlania tekstu na ekranie Wideo.
[Wyświetlanie ciągów tekstowych]
Wprowadzenie ciągu tekstowego znaków alfanumerycznych, który powinien być wyświetlany, jeżeli opcję [Wyświetlanie tekstu]
skonfigurowano z ustawieniem [Wyświetlaj podany ciąg].
Uwaga
Korzystając z aplikacji On-screen Display Assist Tool, można wyświetlić ciąg tekstowy z wyjątkiem języka angielskiego (język tajski nie jest obsługiwany).
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „On-screen Display Assist Tool Podręcznik użytkownika”.
Ustawienia wspólne
[Kolor tekstu]
Wybór jednego z ośmiu kolorów tekstu.
[Kolor tła]
Wybór jednego z ośmiu kolorów tła.
[Głębia koloru tekstu i tła]
Wybór kombinacji głębi koloru (wypełnianie, przezroczystość, przejrzystość) tekstu i tła.
130
[Wideo i audio] > [Maska prywatności]
Ustawienie maski prywatności
Maskowanie dowolnych obszarów wideo z kamery. Można sprawdzić wideo z kamery i skonfigurować maksymalnie osiem masek
prywatności.
Gdy kamera jest obracana lub pochylana albo obraz jest powiększany, obszary maski prywatności są przemieszczane razem z wideo z
kamery. HM4x S30 S31
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Maska prywatności
• Obszar maski
• Wszystkie maski prywatności
Ważne
• Maski prywatności są stosowane do wszystkich sygnałów wideo przesyłanych z kamery (wideo na żywo, przekazywane wideo, zapisywane wideo
i wideo zapisane na karcie pamięci).
• Maski prywatności są niedostępne w następujących sytuacjach.
– Uruchamianie kamery natychmiast po włączeniu.
– Podczas tworzenia obrazu panoramicznego. HM4x S30 S31
• Wykrywanie funkcji inteligentnej działa również w obszarach maski prywatności. Na stronie ustawień [Funkcja inteligentna] wyświetlana jest linia profilu
wykrytych obiektów itp., dlatego można wykryć ruch obiektów, nawet jeżeli stosowana jest maska.
Rejestrowanie masek prywatności
Można określić położenie i rozmiar obszarów masek prywatności przy użyciu myszy, a następnie zapisać ustawienia w kamerze.
1
Wyświetl obszar, który chcesz dodać jako obszar maski, w obszarze wyświetlania wideo. HM4x S30
S31
Wyreguluj kąt kamery przy użyciu suwaków lub zaprogramowanej pozycji w menu wyboru zaprogramowanej pozycji.
Po kliknięciu przycisku przełącznika
i wyróżnieniu go purpurowym kolorem można wykonać następujące operacje.
– Wyśrodkowanie kąta kamery zgodnie z klikniętym położeniem w obszarze wyświetlania wideo
– Operacje związane z powiększeniem obszaru (str. 58)
Uwaga HM4x S30
S31
Ramka podglądu nie jest widoczna w obszarze wyświetlania wideo, gdy przycisk przełącznika trybu myszy jest purpurowy.
131
HM4x S30
2
S31
Kliknij przycisk [Dodaj] w sekcji [Dodaj obszar maski].
Ramka podglądu z numerem obszaru jest widoczna w obszarze wyświetlania wideo. Obszar maski prywatności dla
odpowiedniego numeru jest również wyświetlany w obszarze rejestracji maski prywatności.
Obszar rejestracji maski prywatności
Ramka podglądu
Obszar maski prywatności
Numer obszaru
3
Skonfiguruj rozmiar i położenie ramki podglądu w obszarze wyświetlania wideo.
Przeciągnij ramkę podglądu widoczną w obszarze wyświetlania wideo do położenia, które chcesz maskować.
Zmień rozmiar ramki podglądu, przeciągając uchwyty () na czterech bokach.
Ważne HM4x S30
S31
Należy ustawić obszar maski prywatności z rozmiarem nieznacznie większym niż obszar, który powinien zostać ukryty.
4
Skonfiguruj opcję [Obszar maski] z ustawieniem [Włącz].
Ustawienia obszaru maski prywatności zostaną włączone.
Skonfiguruj opcję [Obszar maski] z ustawieniem [Wyłącz], aby tymczasowo wyłączyć obszar maski prywatności bez usuwania
tego obszaru. Obszar wyłączonej maski prywatności obszaru rejestracji będzie wyświetlany z przekreśloną ramką.
5
Zmień kolor obszaru maski prywatności, korzystając z ustawienia [Kolor], zgodnie z wymaganiami.
Kolor wybrany w tym miejscu jest odzwierciedlany we wszystkich ramkach podglądu i obszarach masek prywatności.
6
Aby dodać obszary masek prywatności, wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 1–5.
Można zapisać maksymalnie osiem masek prywatności.
132
7
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Obszar maski prywatności zostanie zapisany w kamerze.
Zapisane obszary masek prywatności są widoczne w obszarze wyświetlania wideo i obszarze rejestracji maski prywatności.
Ważne
• Należy ponownie sprawdzić ustawienia maski prywatności, jeżeli zostaną zmienione ustawienia [Podstawowe] > [Wideo] > [Wszystkie sygnały
wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo].
• Jeżeli zostanie zmienione ustawienie [Przerzut wideo] w sekcji [Kamera] > [Kamera] > [Warunki instalacji], należy ponownie ustawić położenie
maski prywatności.
• Jeżeli ustawienia maski prywatności zostaną ponownie skonfigurowane po zmianie ustawienia [Kamera] > [Kamera] > [Regulacja kamery] >
[Stabilizator obrazu], należy ponownie skonfigurować położenie i rozmiar wszystkich masek prywatności. HM4x
S31
• Po zarejestrowaniu maski prywatności należy obrócić i pochylić kamerę oraz powiększyć obraz z kamery, aby potwierdzić, że obszary
przeznaczone do maskowania nie będą widoczne po zmianie kąta kamery.
Strona ustawień
HM4x S30
• Jeżeli ustawienia maski prywatności zostaną zmienione po zapisaniu obrazu panoramicznego przy użyciu funkcji panoramy, należy ponownie
utworzyć obraz panoramiczny przy użyciu tej funkcji (str. 110).
5
• Maski prywatności mogą różnić się nieznacznie od określonego położenia zależnie od powiększenia.
Zmiana/usuwanie maski prywatności
 Obszar rejestracji maski prywatności
W tej lokalizacji są wyświetlane położenia obszarów masek prywatności w całym obszarze, który może być przechwytywany przez
kamerę.
HM4x S30
H730 S80x S90x
S31
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(1)
Cały obszar, który może być przechwytywany przez kamerę.
Obszar, który może być przechwytywany.
HM4x S30 S31
Jeżeli obraz panoramiczny jest zarejestrowany w kamerze, jest on wyświetlany w tym miejscu.
(2)
Obszar ograniczenia widoku HM4x S30 S31
Wyróżniony szarym kolorem, jeżeli skonfigurowano ograniczenia widoku (str. 114).
(3)
Obszary masek prywatności
Obszary masek prywatności z opcją [Maska prywatności] skonfigurowaną z ustawieniem [Włącz] (str. 132) są wypełnione.
Obszary masek prywatności z opcją [Maska prywatności] skonfigurowaną z ustawieniem [Wyłącz] (str. 132) są wyświetlane
z przekątnymi liniami.
(4)
Ramka podglądu HM4x S30 S31
Wskazuje bieżące położenie kamery widoczne w obszarze wyświetlania wideo.
 Zmiana położenia i rozmiaru maski
Jak wybrać maskę prywatności
Dostępne są następujące metody wyboru obszaru maski prywatności.
• Kliknij obszar maski prywatności, który chcesz zmienić, w obszarze rejestracji maski prywatności.
• Kliknij przycisk [Podgląd] w obszarze maski, którą chcesz wyświetlić.
• Kliknij obszar maski prywatności widocznej w obszarze wyświetlania wideo.
133
1
Wybierz obszar maski prywatności, którą chcesz zmienić.
2
Zmień położenie i rozmiar obszaru maski prywatności.
Zmień ramkę podglądu, przeciągając ją, i zmień jej rozmiar przy użyciu uchwytów () na czterech bokach.
Uwaga
Aby odrzucić zmiany i przywrócić ustawienia zapisane w kamerze, kliknij przycisk [Wyczyść]. Należy jednak pamiętać, że zostaną odrzucone
wszystkie ustawienia obszaru maski, które nie zostały zapisane w kamerze przy użyciu przycisku [Zastosuj].
3
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Zmieniony obszar maski prywatności zostanie zapisany w kamerze.
 Usuwanie maski prywatności z kamery
Kliknij przycisk [Usuń] w sekcji [Obszar maski] w masce prywatności, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].
Wybrany obszar maski prywatności zostanie usunięty z kamery.
134
[Wideo i audio] > [Audio]
Ustawienie wejścia/wyjścia audio
Ustawienia dla wejścia audio z mikrofonu podłączonego do kamery i wyjścia audio z aplikacji podglądu. Można również zarejestrować
wyjściowy klip dźwiękowy używany, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie.
Ustawienia opcji [Serwer audio] są takie same jak dla opcji [Serwer] > [Serwer audio]. Ustawienia skonfigurowane na jednej ze stron [Serwer
audio] są odzwierciedlane również na innych stronach.
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Audio ogólne
• Serwer audio
• Przekazywanie klipu dźwiękowego 1–3
Ważne
• Wideo i audio można przekazywać do maksymalnie 30 klientów. W przypadku wielu klientów lub połączenia klientów z kamerą przy użyciu protokołu
SSL/TLS, liczba klatek wideo na sekundę może zostać zmniejszona, a dźwięk może być przerywany, jeżeli włączono odbiór audio z kamery.
• Może wystąpić brak synchronizacji wideo i audio.
• Jeżeli ustawienie [Głośność wejścia] lub [Eliminator echa] (tylko H730 ) zostanie zmienione po skonfigurowaniu wykrywania głośnych dźwięków
(str. 152) lub krzyków (str. 153), należy ponownie sprawdzić ustawienie wykrywania.
• Dźwięk może być przerywany zależnie od wydajności komputera i środowiska sieciowego.
• Dźwięk może być przerywany, jeżeli program antywirusowy jest włączony.
• Komunikacja może być przerywana, a dźwięk może być pomijany, jeżeli przewód sieci LAN zostanie odłączony i ponownie podłączony. W takim
przypadku należy rozłączyć i ponownie ustanowić połączenie z aplikacją podglądu.
• Głośność, jakość dźwięku itp. mogą ulec zmianie zależnie od charakterystyk używanego mikrofonu.
• Należy podłączyć do kamery głośnik ze wzmacniaczem (zobacz „Instrukcję instalacji”). HM4x H730
Audio ogólne
Ustawianie głośności wejścia/wyjścia i typu mikrofonu.
[Wejście audio]
Wybór opcji użycia sygnału wejściowego audio z mikrofonu. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], można korzystać z funkcji
związanych z sygnałem wejściowym audio, takich jak [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] (str. 136) lub [Zdarzenie] > [Wykrywanie
audio] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności] (str. 152).
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wyłącz], kliknięcie przycisku [Zastosuj] powoduje zablokowanie poniższych ustawień i wyłączenie
funkcji sygnału wejściowego audio.
– [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] > [Wyłącz]
– [Serwer] > [Serwer RTP] > [Strumień RTP 1] – [Strumień RTP 5] > [Transmisja audio] > [Wyłącz]
– [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] > [Wykrywanie głośności] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności] > [Wyłącz]
– [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] > [Wykrywanie krzyku] > [Zdarzenie dodatku Wykrywanie krzyku] > [Wyłącz]
135
[Głośność wejścia]
Wprowadź głośność wejścia z mikrofonu podłączonego do kamery, gdy opcję [Wejście audio] skonfigurowano z ustawieniem [Włącz].
To ustawienie jest stosowane, gdy opcja [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] (str. 136) jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
[Bieżący poziom głośności]
Gdy opcja [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], bieżący poziom głośności jest wyświetlany na pasku stanu.
[Głośność wyjścia] HM4x H730
Wprowadź głośność wyjścia z aplikacji podglądu do głośnika podłączonego do kamery.
To ustawienie jest stosowane, gdy opcja [Serwer audio] > [Odbiór audio z aplikacji podglądu] (str. 137) jest skonfigurowana z ustawieniem
[Włącz].
[Eliminator echa] H730
Włączenie lub wyłączenie funkcji Eliminator echa tłumiącej echo występujące między mikrofonem a głośnikiem.
To ustawienie jest stosowane, gdy w sekcji [Serwer audio] (str. 136) skonfigurowano następujące ustawienia.
• Opcja [Transmisja audio z kamery] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
• Opcja [Odbiór audio z aplikacji podglądu] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
Ważne H730
Użycie funkcji Eliminator echa może wpływać na jakość i głośność dźwięku. Należy jej używać, gdy jest to niezbędne w przypadku danego środowiska
instalacji i zastosowania kamery.
[Tryb wejścia audio]
Wybór typu mikrofonu podłączonego do kamery.
Przestroga
Jeżeli używany jest mikrofon, należy przełączyć ustawienia [Wejście liniowe] i [Wejście mikrofonowe] opcji [Tryb wejścia audio]
zgodnie ze specyfikacjami mikrofonu.
Użycie nieodpowiedniego wejścia mogłoby spowodować uszkodzenie kamery i/lub mikrofonu. Należy upewnić się, że ustawienia
zostały skonfigurowane poprawnie.
[Metoda komunikacji audio] HM4x H730
Wybierz metodę transmisji/odbioru audio.
[Półdupleks]
Można zapobiec generowaniu gwiżdżącego dźwięku, gdy mikrofon znajduje się w pobliżu głośnika. W takim wypadku dźwięk nie jest
jednak przesyłany z kamery do aplikacji podglądu, gdy kamera odbiera sygnał audio z aplikacji podglądu lub odtwarzany jest plik audio.
[Pełny dupleks]
Można przesyłać audio z kamery do aplikacji podglądu, nawet gdy kamera odbiera sygnał audio z aplikacji podglądu.
Serwer audio
Ustawienie transmisji audio z mikrofonu i odbioru w kamerze audio z aplikacji podglądu.
[Transmisja audio z kamery]
Wybierz ustawienie [Włącz] dla transmisji do aplikacji podglądu audio z mikrofonu podłączonego do kamery.
Nie można wybrać ustawienia [Włącz], jeżeli opcja [Audio ogólne] > [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz].
Sieć
[Wykrywanie aktywności głosowej]
Określenie, czy należy wykrywać brak dźwięku z mikrofonu.
136
Gdy skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], transmisja danych audio będzie wstrzymywana w przypadku braku dźwięku z kamery.
Umożliwia to redukcję obciążenia używanej sieci.
[Odbiór audio z aplikacji podglądu] HM4x H730
Wybór opcji odbioru audio z aplikacji podglądu kamery i aplikacji podglądu RM.
Odebrany dźwięk można odtwarzać przy użyciu głośnika ze wzmacniaczem podłączonego do kamery.
Sieć
5
HM4x H730
Można przekazać maksymalnie trzy klipy dźwiękowe odtwarzane po wyzwoleniu zdarzenia.
Strona ustawień
Przekazywanie klipu dźwiękowego 1–3
Uwaga
Klip dźwiękowy jest używany, gdy odtwarzanie dźwięku zostało skonfigurowane w sekcji [Zdarzenie] > [Wejście urządzenia zewnętrznego] (str. 150) lub na
karcie [Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna] > [Zdarzenie] (str. 178).
[Wskaż plik]
Określ klip dźwiękowy, który chcesz przekazać, i kliknij przycisk [Dodaj].
Przekazywany klip dźwiękowy musi spełniać następujące wymagania.
• Czas trwania odtwarzania: krótszy niż 20 sekund
• Format pliku: „wav” (μ-law PCM 8 bitów; częstotliwość próbkowania 8000 Hz, monofoniczny)
Jeżeli to pole jest puste po kliknięciu przycisku [Zastosuj], klip dźwiękowy zarejestrowany w kamerze zostanie usunięty.
Aby usunąć przekazany klip dźwiękowy, kliknij przycisk [Usuń] obok nazwy klipu.
[Nazwa klipu dźwiękowego]
Wprowadź nazwę klipu dźwiękowego, który chcesz przekazać.
Należy koniecznie wprowadzić nazwę klipu dźwiękowego.
137
[Serwer] > [Serwer]
Ustawienia serwerów HTTP, SNMP i FTP
Ustawienia dla serwera HTTP, serwera SNMP, użycia serwera FTP lub kontroli czasowej zabezpieczeń WS.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Serwer HTTP
• Serwer SNMP
• Serwer SNMP w wersjach 1 i 2c
• Serwer SNMP w wersji 3
• Serwer FTP
• WS-Security
Serwer HTTP
Ustawienie metody uwierzytelniania i numeru portu HTTP.
Ważne
Jeżeli ustawienia [Port HTTP] lub [Port HTTPS] zostanie zmieniony i kamera może być niedostępna przy użyciu aktywnej przeglądarki internetowej,
zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK], aby zastosować nowe ustawienie.
Jeżeli kamera zostanie ponownie uruchomiona i nie można ustanowić połączenia z kamerą z przeglądarki internetowej, dostępny identyfikator URI dla
połączenia z kamerą zostanie wyświetlony w komunikacie.
Jeżeli nie można ustanowić połączenia z kamerą przy użyciu wyświetlonego identyfikatora URI, skontaktuj się z administratorem systemu.
[Metoda uwierzytelniania]
Wybór metody uwierzytelniania używanej przez serwer HTTP.
[Port HTTP]
Wprowadź numer portu HTTP.
Zazwyczaj używany jest port [80] (fabryczne ustawienie domyślne).
[Port HTTPS]
Wprowadź numer portu HTTPS.
Zazwyczaj używany jest port [443] (fabryczne ustawienie domyślne).
Serwer SNMP
Konfigurowanie ustawień niezbędnych do korzystania z protokołu SNMP.
Uwaga
• Informacje referencyjne dotyczące kamery, uzyskane od Menedżera SNMP, są przeznaczone tylko do odczytu.
• Należy korzystać z Menedżera SNMP obsługującego technologię SNMP MIB2 (zgodnego ze specyfikacjami RFC1213).
[Używaj SNMP w wersjach 1 i 2c]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], można używać protokołów SNMP v1 i v2c do przeglądania informacji dotyczących kamery,
uzyskanych od Menedżera SNMP.
138
[Używaj SNMP w wersji 3]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], można używać protokołu SNMP v3 do przeglądania informacji dotyczących kamery,
uzyskanych od Menedżera SNMP.
[Informacje o kontakcie z administratorem]
Wprowadź informacje kontaktowe (adres e-mail itp.) dla administratora kamery. Informacje konfiguracyjne mogą być odczytywane przez
Menedżera SNMP.
[Nazwa funkcji administracyjnej]
Wprowadź nazwę kamery używanej do administrowania. Informacje konfiguracyjne mogą być odczytywane przez Menedżera SNMP.
Jeżeli to pole zostanie pozostawione puste, zostanie użyta nazwa modelu kamery.
[Lokalizacja instalacji]
Wprowadź informacje dotyczące lokalizacji instalacji kamery. Informacje konfiguracyjne mogą być odczytywane przez Menedżera SNMP.
[Nazwa społeczności]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz] dla opcji [Używaj SNMP w wersjach 1 i 2c], wprowadź nazwę społeczności używaną dla
protokołów SNMP w wersji 1 i 2. W fabrycznych ustawieniach domyślnych to pole jest puste.
Strona ustawień
Serwer SNMP w wersjach 1 i 2c
5
Serwer SNMP w wersji 3
[Nazwa użytkownika]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz] dla opcji [Używaj SNMP w wersji 3], ustaw nazwę użytkownika używaną z protokołem SNMP v3.
[Poziom zabezpieczeń]
Wybór poziomu zabezpieczeń używanego dla protokołu SNMP v3.
[Algorytm uwierzytelniania]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Uwierzytelnianie, ale bez szyfrowania] lub [Uwierzytelnianie i szyfrowanie] dla opcji [Poziom
zabezpieczeń], wybierz algorytm uwierzytelniania.
[Hasło uwierzytelniania]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Uwierzytelnianie, ale bez szyfrowania] lub [Uwierzytelnianie i szyfrowanie] dla opcji [Poziom
zabezpieczeń], ustaw hasło uwierzytelniania.
[Algorytm szyfrowania]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Uwierzytelnianie i szyfrowanie] dla opcji [Poziom zabezpieczeń], wybierz algorytm szyfrowania.
[Hasło szyfrowania]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Uwierzytelnianie i szyfrowanie] dla opcji [Poziom zabezpieczeń], ustaw hasło szyfrowania.
Serwer FTP
[Używaj serwera FTP]
Ustawienia dla korzystania z serwera FTP.
[Nazwa użytkownika]
Ustawienie nazwy użytkownika, dla którego będą akceptowane połączenia FTP.
[Hasło]
Ustawienie hasła użytkownika, dla którego będą akceptowane połączenia FTP.
Ważne
• Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane przez oprogramowanie protokołu FTP.
• W przypadku zmiany nazwy użytkownika należy koniecznie zmienić również hasło.
• Jeżeli zostanie ustawiona taka sama nazwa użytkownika jak nazwa użytkownika używana w systemie, zostanie wyświetlony komunikat „Nieprawidłowa
nazwa użytkownika.”. W takim przypadku należy ustawić inną nazwę użytkownika.
139
WS-Security
[Sprawdzanie godziny przy uwierzytelnianiu]
Określanie, czy należy sprawdzać godzinę zapisaną w danych przesyłanych przez klienta.
140
[Serwer] > [Serwer wideo]
Ustawienia transmisji wideo
Ustawienia dla klientów, którzy mogą łączyć się z serwerem wideo.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Serwer wideo
5
[Maksymalna liczba klientów]
Wprowadź maksymalną liczbę klientów, których można równocześnie połączyć z kamerą.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], tylko administratorzy mogą ustanawiać połączenia.
Strona ustawień
Serwer wideo
Ważne
W przypadku wielu klientów lub połączenia klientów z kamerą przy użyciu protokołu SSL/TLS, liczba klatek wideo na sekundę może zostać zmniejszona,
a dźwięk może być przerywany, jeżeli włączono odbiór audio z kamery.
[Długość kolejki regulacji kamery]
Wprowadź maksymalną długość kolejki dla klientów żądających uprawnień dotyczących regulacji kamery z aplikacji podglądu kamery.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], tylko administratorzy mogą tworzyć kolejkę związaną z regulacją kamery.
[Maksymalny czas połączenia (s)]
Wprowadź maksymalny czas w sekundach, w którym indywidualny klient może ustanowić połączenie z kamerą.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], czas ustanawiania połączenia jest nieograniczony.
[Czas regulacji kamery (s)]
Wprowadź maksymalny czas, w którym aplikacja podglądu kamery może zachować uprawnienia dotyczące regulacji kamery.
141
[Serwer] > [Serwer RTP]
Ustawienia protokołu RTP
Ustawienie transmisji wideo i audio przy użyciu protokołu RTP.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Serwer RTP
• Multiemisja audio
• Strumień RTP 1–5
Serwer RTP
Włączenie obsługi protokołu RTP i ustawienie metody uwierzytelniania i numeru portu RTSP.
[RTP]
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć obsługę protokołu RTP.
[Metoda uwierzytelniania RTSP]
Wybór metody uwierzytelniania dla protokołu RTSP. Metoda uwierzytelniania RTSP jest konfigurowana niezależnie od metody
uwierzytelniania HTTP, dlatego należy skonfigurować poszczególne metody.
[Port RTSP]
Wprowadź numer portu RTSP.
Zazwyczaj używany jest port [554] (fabryczne ustawienie domyślne).
Multiemisja audio
Ustawienie multiemisji dla transmisji audio.
[Adres multiemisji]
Wprowadź adres multiemisji dla transmisji audio w następujący sposób.
IPv4: Zakres od 224.0.0.0 do 239.255.255.255.
IPv6: Adres rozpoczynający się od ff00::/8
Aby wyłączyć multiemisję, ustaw [0.0.0.0] dla protokołu IPv4 i [::0 (::)] dla protokołu IPv6.
[Port multiemisji]
Wprowadź numer portu multiemisji dla transmisji audio.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], multiemisja zostanie wyłączona.
[Czas wygaśnięcia multiemisji]
Wprowadź efektywny zakres dla transmisji w trybie multiemisji.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], multiemisja zostanie wyłączona.
Czas wygaśnięcia multiemisji (TTL, Time To Live), reprezentujący efektywny zakres dla transmisji w trybie multiemisji, jest zmniejszany przy
każdym przejściu sygnału przez router. Gdy ta wartość osiągnie 0, nie można już przekazywać sygnału przez router i kontynuować
transmisji.
Na przykład, jeżeli zostanie skonfigurowany czas TTL równy [1], transmisja w trybie multiemisji jest ograniczona do lokalnego segmentu
i nie można kontynuować transmisji przez router.
142
Strumień RTP 1–5
Można ustawić poszczególne strumienie dla transmisji przesyłania strumieniowego przy użyciu protokołu RTP dla sesji od Strumień RTP 1
do Strumień RTP 5.
[Rozmiar wideo]
Wybierz format wideo (JPEG lub H.264) i rozmiar wideo dla strumienia protokołu RTP.
Rozmiary wideo dla formatu JPEG są zależne od ustawień [Zestaw rozmiarów wideo] (str. 91).
Rozmiary wideo dla formatu H.264 są zależne od ustawień [H.264(1)] i [H.264(2)] w sekcji [Wideo] (str. 92).
Nie można skonfigurować ustawienia [H.264(2)] dla wielu strumieni protokołu RTP.
[Adres multiemisji]
Wprowadź adres multiemisji dla przesyłania strumieniowego RTP w następujący sposób.
IPv4: Zakres od 224.0.0.0 do 239.255.255.255.
IPv6: Adres rozpoczynający się od ff00::/8
Aby wyłączyć multiemisję, wprowadź [0.0.0.0] dla protokołu IPv4 i [::0(::)] dla protokołu IPv6.
5
Strona ustawień
[Liczba klatek na sekundę]
Wprowadź liczbę klatek na sekundę, jeżeli strumień protokołu RTP to wideo JPEG.
Tego ustawienia nie można skonfigurować dla wideo H.264. Zostanie użyte ustawienie [Liczba klatek na sekundę] w sekcji [Wideo] >
[H.264(1)] lub [H.264(2)].
[Port multiemisji]
Wprowadź numer portu multiemisji dla przesyłania strumieniowego RTP.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], multiemisja zostanie wyłączona.
[Czas wygaśnięcia multiemisji]
Wprowadź efektywny zakres dla transmisji w trybie multiemisji strumieni protokołu RTP.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [0], multiemisja zostanie wyłączona.
Czas wygaśnięcia multiemisji (TTL, Time To Live), reprezentujący efektywny zakres dla transmisji w trybie multiemisji, jest zmniejszany przy
każdym przejściu sygnału przez router. Gdy ta wartość osiągnie 0, nie można już przekazywać sygnału przez router i kontynuować
transmisji.
Na przykład, jeżeli zostanie skonfigurowany czas TTL równy [1], transmisja w trybie multiemisji jest ograniczona do lokalnego segmentu
i nie można kontynuować transmisji przez router.
[Transmisja audio]
Wybór opcji użycia transmisji audio dla przesyłania strumieniowego RTP.
Nie można wybrać ustawienia [Włącz], jeżeli opcja [Wideo i audio] > [Audio ogólne] > [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Wyłącz].
Uwaga
• Adres URL przesyłania strumieniowego RTP
rtsp://adres_IP:numer_portu/rtpstream/config1(do 5)=r|u|m
[=r|u|m] jest opcjonalne i może być pominięte. Jeżeli ten składnik jest określany, określ tylko jedną opcję.
r: żądanie protokołu RTP przez TCP
u: żądanie protokołu RTP przez UDP
m: żądanie multiemisji
Przykład: Żądanie przesyłania strumieniowego RTP 1 przy użyciu protokołu RTP przez TCP
rtsp://192.168.100.1:554/rtpstream/config1=r
Przestroga: Rzeczywiste działanie jest zależna od aplikacji klienckiej RTP, dlatego adres URL nie zawsze określa metodę używaną do transmisji.
• Gdy zostanie wybrany format H.264, regulacja szybkości transmisji bitów i jakość wideo są konfigurowane z ustawieniem [Wideo] (str. 92).
• Ustawienia [Dystrybucja wideo] i [Dystrybucja audio] w sekcji [Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami] > [Uprawnienia użytkownika] nie są używane
w przypadku protokołu RTP.
• Wideo przesyłane strumieniowo przy użyciu protokołu RTP nie zawsze można oglądać w systemach korzystających z serwera proxy lub zapory. W takim
przypadku należy skontaktować się z administratorem systemu.
• Jeżeli ograniczenia dostępu do hosta są stosowane w odniesieniu do klienta podczas przesyłania strumieniowego przy użyciu protokołu RTP przez UDP,
wstrzymanie przesyłania strumieniowego może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
• Niezależnie od ustawienia [Wideo i audio] > [Audio] > [Serwer audio] > [Transmisja audio z kamery] używane jest strumieniowe przesyłanie RTP audio.
143
[Zapis wideo] > [Przekazywanie]
HTTP i FTP Ustawienia przekazywania
Ustawienia dla przekazywania wideo za pośrednictwem protokołu HTTP lub FTP po wyzwoleniu zdarzenia.
Użyj ustawienia [Serwer] > [Serwer] (str. 138) do skonfigurowania ustawień serwerów HTTP i FTP dla przekazywania.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ustawienia nagrywania wideo
• Przekazywanie ogólne
• Przekazywanie HTTP
• Przekazywanie FTP
Ważne
• Gdy używana jest funkcja przekazywania lub nagrywania na karcie pamięci, następujące ustawienia są wymagane w przypadku poszczególnych
zdarzeń.
– Ustawienia [Zapis wideo] skonfigurowane w sekcji [Zdarzenie] > [Czasomierz].
– Ustawienia [Zapis wideo] skonfigurowane w sekcjach [Zdarzenie] > [Urządzenie zewnętrzne], [Wykrywanie audio] i [Zdarzenie połączone].
– Ustawienie funkcji inteligentnej (str. 178) na karcie [Zdarzenie].
• Gdy używana jest funkcja przekazywania lub nagrywania na karcie pamięci, nie wolno zmieniać ustawień na [stronie ustawień]. Może to spowodować
zatrzymanie funkcji przekazywania lub nagrywania na karcie pamięci.
• Jeżeli przekazywanie HTTP lub FTP jest używane w połączeniu z powiadomieniem e-mail przy użyciu tekstu i wideo, należy skonfigurować ustawienie
[Wideo] > [JPEG] > [Rozmiar wideo: przekazywanie/karta pamięci] (str. 92) z małym rozmiarem.
• Funkcja przekazywania HTTP nie obsługuje protokołów SSL/TLS.
• Jeżeli kamera jest skonfigurowana do przekazywania lub powiadamiania e-mail w trybie ciągłym, nie można wysyłać niektórych plików wideo lub
wiadomości e-mail zależnie od rozmiaru wideo i warunków sieciowych dla serwera. W takim przypadku w dzienniku zapisywany jest komunikat
(str. 203).
• Jeżeli lokalizacja docelowa dla przekazywania HTTP lub FTP albo powiadomienie e-mail jest skonfigurowane dla systemu operacyjnego Windows,
komunikacja IPsec nie jest obsługiwana.
Ustawienia nagrywania wideo
Gdy zostanie wyzwolone zdarzenie, można określić, czy należy przekazywać wideo z kamery przy użyciu protokołu HTTP lub FTP czy
zapisywać wideo na karcie pamięci.
Ten element może być również ustawiony przy użyciu podmenu [Karta pamięci] (str. 196) i odzwierciedlony w tej lokalizacji w sekcji
[Ustawienia nagrywania wideo].
[Czynność nagrywania wideo]
Wybierz ustawienie [Przekazywanie], aby przekazać wideo.
Przekazywanie ogólne
Ustawienie metody przekazywania i formatu wideo dla przekazywania.
[Przekazywanie]
Wybór opcji przekazywania przy użyciu protokołu HTTP lub FTP.
144
[Format wideo]
Wybór formatu wideo dla przekazywania.
Rozmiary wideo i jakość przekazywanego wideo są zgodne z ustawieniami w sekcji [Wideo] (str. 91).
Ważne
• W przypadku formatu H.264(1) lub H.264(2) należy skonfigurować następujące ustawienia w sekcji [Wideo] > [H.264(1)] (str. 92) lub [H.264(2)] (str. 93).
– [Regulacja szybkości transmisji bitów]: [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)]
– [Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)]: [3072] lub mniej
– [Interwał klatek I (s)]: [0,5], [1] lub [1,5]
• Nie można wybrać innego formatu H.264 w sekcji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] > [Format wideo] (str. 197).
[Liczba klatek na sekundę]
Wprowadź maksymalną liczbę klatek na sekundę przekazywanego wideo, gdy opcja [Format wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem
[JPEG].
Strona ustawień
[Bufor przed zdarzeniem (liczba klatek)] (JPEG)/ [Bufor przed zdarzeniem (s)] (H.264)
Wprowadź liczbę klatek lub sekund wideo, które powinny być buforowane przed zdarzeniem.
Wprowadź maksymalną liczbę klatek dla ustawienia [JPEG] lub maksymalną liczbę sekund dla ustawienia [H.264(1)] lub [H.264(2)] opcji
[Format wideo].
5
[Bufor po zdarzeniu (liczba klatek)] (JPEG)/ [Bufor po zdarzeniu (s)] (H.264)
Wprowadź liczbę klatek lub sekund wideo, które powinny być buforowane po zdarzeniu.
Wprowadź maksymalną liczbę klatek dla ustawienia [JPEG] lub maksymalną liczbę sekund dla ustawienia [H.264(1)] lub [H.264(2)] opcji
[Format wideo].
Ważne
Maksymalny rozmiar buforu wideo wynosi ok. 56 MB ( HM4x H730 )/ok. 5 MB ( S30 S31 S80x S90x ). Jeżeli zostanie ustawiony duży rozmiar
wideo, parametry Liczba klatek na sekundę, Bufor przed zdarzeniem i Bufor po zdarzeniu mogą różnić się od podanych.
Jeżeli nie można uzyskać podanego buforowania, w dzienniku zapisywany jest komunikat (str. 203). Sprawdź, czy w dzienniku nie są wyświetlane żadne
komunikaty.
Uwaga
Jeżeli obciążenie serwera lub sieci zwiększy się na skutek ustawień przekazywania, liczba klatek wideo na sekundę może się zmniejszyć. W takim przypadku
należy ponownie skonfigurować następujące ustawienia, aby zredukować rozmiar i częstotliwość przekazywanych danych.
• Należy ustawić niższą wartość ustawienia [Rozmiar wideo: przekazywanie/karta pamięci] dla [JPEG] (str. 92).
• Należy zredukować liczbę klatek lub sekund w ustawieniach [Bufor przed zdarzeniem] lub [Bufor po zdarzeniu].
• Jeżeli ustawienie [Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności] jest włączone, należy wyłączyć ustawienie [Działanie zdarzenia w stanie WŁ.], [Działanie
zdarzenia w stanie WYŁ.] lub [Działanie trwającego zdarzenia w stanie WŁ.] (str. 152).
• Na karcie [Zdarzenie] funkcji inteligentnej należy wyłączyć ustawienie [Działanie zdarzenia w stanie WŁ.], [Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.] lub [Działanie
w wykrytym trybie] (str. 178).
• Jeżeli ustawienie [Zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego] jest włączone, należy wyłączyć ustawienie [Działanie aktywnego zdarzenia], [Działanie
nieaktywnego zdarzenia] lub [Działanie trwającego aktywnego zdarzenia] (str. 150).
• Jeżeli ustawienie [Zdarzenie czasomierza] jest włączone, należy zwiększyć wartość w polu [Interwał powtórzeń] (str. 155).
Przekazywanie HTTP
Ustawienia dla funkcji przekazywania, gdy opcja [Przekazywanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Przekazywanie HTTP].
Funkcja przekazywania HTTP wysyła powiadomienia przy użyciu protokołu HTTP lub HTTP z załączonymi obrazami, zależnie od zdarzenia
kamery internetowej.
Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji i ustawień przekazywania HTTP, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy
Canon.
[Powiadomienie]
Wybór opcji wysyłania tylko powiadomień o zdarzeniach lub powiadomień z załączonymi plikami wideo podczas korzystania
z przekazywania HTTP.
[Identyfikator URI]
Wprowadź identyfikator URI serwera HTTP, do którego pliki będą przekazywane.
[Nazwa użytkownika], [Hasło]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania.
Uwierzytelnianie przeglądów nie jest obsługiwane.
145
[Serwer proxy]
Jeżeli używany jest serwer proxy, wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera proxy.
[Port serwera proxy]
Jeżeli używany jest serwer proxy, wprowadź numer portu serwera proxy.
[Nazwa użytkownika serwera proxy], [Hasło serwera proxy]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla serwera proxy.
Uwierzytelnianie przeglądów nie jest obsługiwane.
[Parametr (ciąg zapytania)]
Wprowadź parametry żądania.
Parametry można określić przy użyciu znaku „%” (str. 206).
[Test przekazywania HTTP]
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje zainicjowanie testu przekazywania zgodnie z bieżącymi wprowadzonymi ustawieniami.
Zostanie przekazany tylko jeden obraz JPEG, ale kliknięcie przycisku [Zastosuj] na tym etapie nie jest konieczne. Po wprowadzeniu hasła
najpierw kliknij przycisk [Wykonaj], a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].
Ważne
Wprowadź ustawienia [Serwer proxy], [Port serwera proxy], [Nazwa użytkownika serwera proxy] i [Hasło serwera proxy], jeżeli ustanawiasz połączenie przy
użyciu serwera proxy.
Przekazywanie FTP
Ustawienia dla funkcji przekazywania FTP, gdy opcja [Przekazywanie] jest skonfigurowana z ustawieniem [Przekazywanie FTP].
[Powiadomienie]
Ta opcja jest skonfigurowana z ustawieniem [Przekazywanie danych wideo za pośrednictwem protokołu FTP].
[Serwer FTP]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera FTP.
[Nazwa użytkownika], [Hasło]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania.
[Tryb PASV]
Wybierz to ustawienie, aby korzystać z trybu pasywnego (PASV) podczas ustanawiania połączenia z serwerem FTP.
[Ścieżka przekazywania pliku]
Wprowadź ścieżkę zdalną (nazwę katalogu) dla plików wideo przeznaczonych do przekazania.
[Nazewnictwo plików]
Wybór reguły nazewnictwa plików dla przekazywanego pliku.
[RRRRMMDDGGMMSSms]
Wideo jest przekazywane zgodnie z formatem nazwy pliku „{year}{month}{day}{hour}{minute}{second}{ms}.jpg”.
(Przykład: 20160123112122000.jpg)
[Katalog RRRRMMDD/GGMMSSms]
Najpierw jest tworzony podkatalog o nazwie „{year}{month}{day}”, a następnie wideo jest przekazywane przy użyciu nazwy pliku
„{hour}{minute}{second}{ms}.jpg”.
(Przykład: 20160123/112122000.jpg)
[Pętla]
Wideo jest wczytywane z nazwą pliku numerowaną zgodnie z sekwencją od 0000 w górę do wartości określonej polu [Maksymalna
liczba pętli]. (Przykład: 0000.jpg, 0001.jpg). Numer 0000 jest ponownie przywracany po osiągnięciu maksymalnej liczby pętli.
Sposób zarządzania przez serwery FTP przekazywaniem plików z istniejącymi nazwami plików różni się w następujący sposób, dlatego
należy koniecznie sprawdzić specyfikacje serwera FTP przed konfigurowaniem tego ustawienia.
• Zastąpienie istniejącej nazwy plików
• Automatycznie zapisanie pliku z inną nazwą
• Zgłoszenie błędu
[Maksymalna liczba pętli]
Jeżeli skonfigurowano ustawienie [Pętla] opcji [Nazewnictwo plików], wprowadź maksymalną liczbę pętli.
146
[Ustawienia użytkownika]
Wideo jest pobierane zgodnie z metodą nazewnictwa plików określoną w ustawieniach [Nazwa podkatalogu do utworzenia] i [Nazwa
pliku do utworzenia].
[Nazwa podkatalogu do utworzenia], [Nazwa pliku do utworzenia]
Jeżeli opcja [Nazewnictwo plików] jest skonfigurowana z ustawieniem [Ustawienia użytkownika], wprowadź nazwę podkatalogu, który
powinien być utworzony, i nazwę tworzonego pliku.
Parametry można określić we wpisie przy użyciu znaku „%” (str. 206).
[Test przekazywania FTP]
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje zainicjowanie testu przekazywania zgodnie z bieżącymi wprowadzonymi ustawieniami.
Zostanie przekazany tylko jeden obraz JPEG, ale kliknięcie przycisku [Zastosuj] na tym etapie nie jest konieczne. Po wprowadzeniu hasła
najpierw kliknij przycisk [Wykonaj], a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].
5
Strona ustawień
147
[Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail]
Ustawienie powiadomienia e-mail
Ustawienia dla wysyłania powiadomienia e-mail do określonego odbiorcy po wyzwoleniu zdarzenia.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Powiadomienie e-mail
Powiadomienie e-mail
Ustawienie serwera poczty używanego do obsługi powiadomień e-mail i treści wysyłanej wiadomości e-mail.
[Powiadomienie]
Pola [Temat] i [Treść wiadomości] zawierają ciągi tekstowe.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Tekst z wideo], zostanie załączony obraz (format JPEG) przechwycony bezpośrednio przed
wystąpieniem zdarzenia.
[Kopiuj ustawienia poczty e-mail]
Kopiowanie ustawień poczty e-mail używanych w sekcji [Konserwacja] > [Dziennik] > [Powiadomienia dziennika] (str. 203). Hasło nie jest
jednak kopiowane.
[Nazwa serwera poczty]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP.
[Port serwera poczty]
Wprowadź numer portu dla serwera SMTP.
[Nadawca (Od)]
Wprowadź adres e-mail nadawcy.
[Odbiorca (Do)]
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
[Uwierzytelnianie]
Wybór metody uwierzytelniania odpowiedniej dla serwera docelowego SMTP.
[Nazwa użytkownika], [Hasło], [Serwer POP]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania oraz nazwę hosta lub adres IP serwera POP, gdy opcja
uwierzytelniania e-mail jest skonfigurowana z ustawieniem [POP przed SMTP].
[Nazwa użytkownika], [Hasło]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania, gdy opcja uwierzytelniania e-mail jest skonfigurowana
z ustawieniem [SMTP-AUTH].
[Temat]
Wprowadź temat wiadomości e-mail przy użyciu znaków alfanumerycznych.
[Treść wiadomości]
Wprowadź treść (tekst) wiadomości e-mail przy użyciu znaków alfanumerycznych.
Parametry można określić w tekście przy użyciu znaku „%” (str. 206).
[Test powiadomienia e-mail]
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje zainicjowanie testu powiadomienia e-mail zgodnie z bieżącymi wprowadzonymi ustawieniami.
Kliknięcie przycisku [Zastosuj] nie jest konieczne. Po wprowadzeniu hasła najpierw kliknij przycisk [Wykonaj], a następnie kliknij przycisk
[Zastosuj].
148
[Zdarzenie] > [Urządzenie zewnętrzne]
Ustawienia działania wyzwalanego przez wejście urządzenia
zewnętrznego
Ustawienia procedur dla zdarzeń wyzwalanych przez wejście lub wyjście urządzenia zewnętrznego.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Wyjście urządzenia zewnętrznego 1, 2
• Wejście urządzenia zewnętrznego
• Wejście urządzenia zewnętrznego 1, 2
5
Strona ustawień
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Ustawianie działania wyjścia urządzenia zewnętrznego.
Kamera jest wyposażona w wyjścia dla dwóch urządzeń zewnętrznych. Można ustawić wyjście dla każdego z nich. HM4x H730
Uwaga
Wyjście urządzenia zewnętrznego można przełączyć do stanu aktywnego lub nieaktywnego przy użyciu ustawienia [Wyjście urządzenia zewnętrznego]
aplikacji podglądu kamery (str. 72).
[Tryb działania]
Wybór zwiernego (normalnie otwartego) lub rozwiernego (normalnie zamkniętego) trybu zacisków wyjściowych.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Normalnie otwarte], zdarzenie aktywne występuje wówczas, gdy połączenie zacisku
wyjściowego jest zamykane, a zdarzenie nieaktywne występuje, gdy połączenie zacisku wyjściowego jest otwierane.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Normalnie zamknięte], zdarzenie aktywne występuje wówczas, gdy połączenie zacisku
wyjściowego jest otwierane, a zdarzenie nieaktywne występuje, gdy połączenie zacisku wyjściowego jest zamykane.
Normalnie otwarte
Stan zdarzenia aktywnego
1 (styk zamknięty)
Stan zdarzenia nieaktywnego
0 (styk otwarty)
Normalnie zamknięte
Stan zdarzenia nieaktywnego
1 (styk zamknięty)
Stan zdarzenia aktywnego
0 (styk otwarty)
[Format sygnału na aktywnym wyjściu]
Wybór formatu sygnału wyjściowego, gdy wyjście urządzenia zewnętrznego jest aktywne.
[Czas impulsowego sygnału wyjściowego (s)]
Wprowadź czas impulsowego sygnału wyjściowego (s), gdy opcja [Format sygnału na aktywnym wyjściu] jest skonfigurowana
z ustawieniem [Impuls].
149
Ważne
Gdy opcja [Format sygnału na aktywnym wyjściu] jest skonfigurowana z ustawieniem [Impuls] i używany jest czasomierz (str. 155), wyjście styku jest
kontrolowane tylko raz podczas uruchamiania czasomierza.
Wejście urządzenia zewnętrznego
[Zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego]
Określenie, czy należy użyć wejścia urządzenia zewnętrznego, takiego jak podłączony czujnik, jako zdarzenie.
Wejście urządzenia zewnętrznego 1, 2 (tytuł jest wyświetlany tylko dla HM4x
H730 )
Można skonfigurować operację wykonywaną wówczas, gdy zdarzenie jest wyzwalane przez wejście urządzenia zewnętrznego.
Kamera jest wyposażona w wejścia dla dwóch urządzeń zewnętrznych. Można ustawić wejście dla każdego z nich. HM4x H730
Te ustawienia można skonfigurować, jeżeli wybrano ustawienie [Włącz] w sekcji [Zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego].
Uwaga
Ikona w menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] aplikacji podglądu kamery sygnalizuje wystąpienie zdarzenia na wejściu urządzenia zewnętrznego (str. 72).
[Tryb działania]
Wybierz warunek obwodu wymagany w przypadku sygnału z wejścia podłączonego urządzenia zewnętrznego.
Jeżeli skonfigurowano ustawienie [Normalnie otwarte], zdarzenie aktywne występuje wówczas, gdy zaciski urządzenia zewnętrznego
zostaną zamknięte, a zdarzenie nieaktywne występuje, gdy zaciski zostaną otwarte.
Jeżeli skonfigurowano ustawienie [Normalnie zamknięte], zdarzenie aktywne występuje wówczas, gdy zaciski urządzenia zewnętrznego
zostaną otwarte, a zdarzenie nieaktywne występuje, gdy zaciski zostaną zamknięte.
[Działanie aktywnego zdarzenia]
Wybór operacji wykonywanej, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie aktywne.
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30
[Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie aktywne.
[Działanie nieaktywnego zdarzenia]
Wybór operacji wykonywanej, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie nieaktywne.
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30
[Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie zakończone zdarzenie nieaktywne.
S31 ), [Zapis wideo] i
S31 ), [Zapis wideo] i
[Działanie trwającego aktywnego zdarzenia]
Wybór operacji wykonywanej podczas zdarzenia aktywnego. To ustawienie można skonfigurować tylko wówczas, gdy opcja [Działanie
aktywnego zdarzenia] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zapis wideo] i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione podczas zdarzenia
aktywnego.
[Zaprogramowana pozycja] HM4x S30 S31
Jeżeli zostanie określona zaprogramowana pozycja, kąt kamery zostanie automatyczne przesunięty do odpowiedniej lokalizacji, gdy
zostanie wyzwolone zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego.
Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
(str. 118).
Ważne HM4x S30
S31
Gdy kamera zostanie przesunięta do zaprogramowanej pozycji określonej w ustawieniach [Zaprogramowana pozycja], uprawnienia do regulacji kamery
są zwalniane, nawet jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu kamery lub innych aplikacji do regulacji kamer.
[Zapis wideo]
Określenie, czy należy nagrywać wideo zależnie od zdarzenia.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego, wideo będzie przesyłane do
lokalizacji nagrywania określonej przy użyciu ustawienia [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
[Powiadomienie e-mail]
Określenie, czy należy wysyłać powiadomienie e-mail zależnie od zdarzenia.
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], powiadomienie e-mail zostanie wysłane, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie na wejściu urządzenia
zewnętrznego.
150
Aby skorzystać z powiadomienia e-mail, należy wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] (str. 148).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku aktywnego zdarzenia]
Wybór funkcji wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie aktywne.
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku nieaktywnego zdarzenia]
Wybór funkcji wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie nieaktywne.
[Odtwarzanie audio po aktywnym zdarzeniu] HM4x H730
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Włącz], klip dźwiękowy określony przy użyciu ustawienia [Klip dźwiękowy] będzie odtwarzany
po wystąpieniu zdarzeń aktywnych na wejściu urządzenia zewnętrznego.
[Odtwarzanie audio po nieaktywnym zdarzeniu] HM4x H730
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Włącz], klip dźwiękowy określony przy użyciu ustawienia [Klip dźwiękowy] będzie odtwarzany
po wystąpieniu zdarzeń nieaktywnych na wejściu urządzenia zewnętrznego.
Strona ustawień
[Klip dźwiękowy]
Wybór klipu dźwiękowego, gdy opcja [Odtwarzanie audio po aktywnym zdarzeniu] lub [Odtwarzanie audio po nieaktywnym zdarzeniu]
została skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
Należy wcześniej zarejestrować klip dźwiękowy przy użyciu pakietu Przekazywanie klipu dźwiękowego 1–3 (str. 137) i opcji [Wideo
i audio] > [Audio].
5
[Głośność]
Wprowadź głośność klipu dźwiękowego.
[Przełączanie trybu dzień/noc]
Wybór metody przełączania trybu dziennego/nocnego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie na wejściu urządzenia zewnętrznego.
Gdy skonfigurowane jest ustawienie [Przełącz w tryb dzienny], przełączenie do trybu dziennego następuje po wyzwoleniu zdarzenia
aktywnego, a przełączenie do trybu nocnego po wyzwoleniu zdarzenia nieaktywnego.
Gdy skonfigurowane jest ustawienie [Przełącz w tryb nocny], przełączenie do trybu nocnego następuje po wyzwoleniu zdarzenia
aktywnego, a przełączenie do trybu dziennego po wyzwoleniu zdarzenia nieaktywnego.
Ważne
• Gdy opcja [Kamera] > [Ustawienia początkowe] > [Dzień/noc] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] (str. 106), funkcja [Przełączanie trybu
dzień/noc] nie jest uaktywniana po wyzwoleniu zdarzenia na wejściu urządzenia zewnętrznego.
• Gdy tryb dzienny/nocny jest przełączany zgodnie z ustawieniami [Przełączanie trybu dzień/noc], uprawnienia do regulacji kamery są zwalniane, nawet
jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu kamery lub innych aplikacji do regulacji kamer.
151
[Zdarzenie] > [Wykrywanie audio]
Ustawienia działania wyzwalane przez nietypowy sygnał wejścia
audio
Sygnał wejściowy audio z mikrofonu podłączonego do kamery (np. hałas lub krzyki albo brak oczekiwanego dźwięku) może wyzwalać
operacje takie jak nagrywanie wideo lub powiadomienie e-mail.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Wykrywanie głośności
• Wykrywanie krzyku
Ważne
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykrywania audio, zobacz „Środki ostrożności dotyczące wbudowanych funkcji kamery i oprogramowania” (str. 8)
w sekcji „Środki ostrożności”.
Uwaga
Stan wykrywania audio można sprawdzić w menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] aplikacji podglądu kamery (str. 73).
Wykrywanie głośności
Zdarzenie wykrywania głośności jest wyzwalane, gdy wejściowa głośność dźwięku przekracza referencyjny poziom głośności lub jest
niższa od tego poziomu.
Ustawienie warunków dla wyzwalania zdarzenia wykrywania głośności i operacji wykonywanych zgodnie ze zdarzeniem.
Ważne
Funkcja wykrywania głośności jest chwilowo wyłączana, gdy zdarzenie powoduje odtworzenie klipu dźwiękowego lub audio jest przesyłane z aplikacji
podglądu.
[Zdarzenie dodatku Wykrywanie głośności]
Określenie, czy należy użyć zdarzenia wykrywania głośności.
Nie można wybrać ustawienia [Włącz], jeżeli opcja [Wideo i audio] > [Audio] > [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz].
[Warunki wykrywania]
Wybór kryteriów wyzwalania zdarzenia wykrywania głośności.
[Referencyjny poziom głośności]
Wprowadź referencyjny poziom głośności używany do wykrywania.
Ustawienie referencyjnego poziomu głośności przez wykonanie testu, a jednocześnie sprawdzania ustawienia [Bieżący poziom głośności]
przed skonfigurowaniem tego poziomu.
[Bieżący poziom głośności]
Bieżący poziom głośności jest wyświetlany na pasku stanu.
Poziom określony przez ustawienie [Referencyjny poziom głośności] jest wskazywany przez czerwony znacznik. Głośność poniżej poziomu
referencyjnego jest wyróżniona niebieskim kolorem, a powyżej poziomu referencyjnego jest wyświetlana na czerwono.
[Czas trwania warunków wykrywania (s)]
Gdy stan zgodności z kryteriami wykrywania utrzymuje się co najmniej przez określony czas, wyzwalane jest zdarzenie w stanie WŁ.
152
[Działanie zdarzenia w stanie WŁ.]
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30 S31 ), [Zapis wideo] i
[Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania głośności (stan WŁ.).
[Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.]
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30 S31 ), [Zapis wideo] i
[Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie zakończone zdarzenie wykrywania głośności (stan WYŁ.).
[Działanie trwającego zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybór operacji wykonywanej podczas zdarzenia stanu WŁ. To ustawienie można skonfigurować, gdy opcja [Działanie zdarzenia w stanie
WŁ.] jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], ustawienia [Zapis wideo] i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione podczas zdarzenia
wykrywania głośności.
Ważne HM4x S30
5
Strona ustawień
[Zaprogramowana pozycja] HM4x S30 S31
Jeżeli zostanie określona zaprogramowana pozycja, kąt kamery zostanie automatyczne przesunięty do odpowiedniej lokalizacji, gdy
zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania głośności.
Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
(str. 118).
S31
Gdy kamera jest wyzwalana przez zdarzenie wykrywania głośności i przesuwana do zaprogramowanej pozycji określonej w ustawieniach
[Zaprogramowana pozycja], uprawnienia do regulacji kamery są zwalniane, nawet jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu
kamery lub innych aplikacji do regulacji kamer.
[Zapis wideo]
Określenie, czy należy nagrywać wideo zależnie od zdarzenia wykrywania głośności.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania głośności, wideo będzie przesyłane do lokalizacji
nagrywania określonej przy użyciu ustawienia [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
[Powiadomienie e-mail]
Określenie, czy należy wysyłać powiadomienie e-mail zależnie od zdarzenia wykrywania głośności.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania głośności, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
Aby skorzystać z powiadomienia e-mail, należy wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] (str. 148).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybór funkcji wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie w stanie WŁ.
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WYŁ.]
Wybór funkcji wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie w stanie WYŁ.
Wykrywanie krzyku
Zdarzenie wykrywania krzyku jest wyzwalane, gdy zostaną wykryte głosy osób, takie jak krzyk lub płacz.
Można również skonfigurować operacje do wykonania zależnie od zdarzenia wykrywania krzyku.
Ważne
• Dodatek Wykrywanie krzyku rozpoznaje nietypowy dźwięk we względnie cichych środowiskach. Wykrywanie jest utrudnione w głośnych środowiskach.
• Wykrywanie krzyku nie ma związku z funkcją wykrywania głosu.
• Wykrywanie może być utrudnione, jeżeli poziom głośności krzyku jest zbyt wysoki.
• Wykrywanie może być utrudnione, jeżeli czas trwania krzyku jest krótki.
• Wykrywanie może być chwilowo utrudnione, jeżeli ten sam dźwięk powtarza się wielokrotnie.
[Zdarzenie dodatku Wykrywanie krzyku]
Określenie, czy należy użyć zdarzenia wykrywania krzyku.
Nie można wybrać ustawienia [Włącz], jeżeli opcja [Wideo i audio] > [Audio] > [Wejście audio] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz].
[Działanie zdarzenia w stanie WŁ.]
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30 S31 ), [Zapis wideo]
i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania krzyku (stan WŁ.).
[Zaprogramowana pozycja] HM4x S30 S31
Jeżeli zostanie określona zaprogramowana pozycja, kąt kamery zostanie automatyczne przesunięty do odpowiedniej lokalizacji, gdy
zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania krzyku.
153
Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
(str. 118).
Ważne HM4x S30
S31
Gdy kamera jest wyzwalana przez zdarzenie wykrywania krzyku i przesuwana do zaprogramowanej pozycji określonej w ustawieniach [Zaprogramowana
pozycja], uprawnienia do regulacji kamery są zwalniane, nawet jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu kamery lub innych
aplikacji do regulacji kamer.
[Zapis wideo]
Określenie, czy należy nagrywać wideo zależnie od zdarzenia wykrywania krzyku.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania krzyku, wideo będzie przesyłane do lokalizacji
nagrywania określonej przy użyciu ustawienia [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
[Powiadomienie e-mail]
Określenie, czy należy wysyłać powiadomienie e-mail zależnie od zdarzenia wykrywania krzyku.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie wykrywania krzyku, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
Aby skorzystać z powiadomienia e-mail, należy wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] (str. 148).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybór funkcji wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie w stanie WŁ.
154
[Zdarzenie] > [Czasomierz]
Ustawienia operacji wyzwalanych przez czasomierz
Funkcja czasomierza może generować zdarzenia wyzwalające regularnie wykonywane procedury takie jak zapis wideo i powiadomienia
e-mail.
Można ustawić dwa następujące typy czasomierzy.
• 24 godziny w trybie ciągłym od określonej godziny
• Tylko w określonym czasie
Każdy typ można skonfigurować do regularnego wyzwalania zdarzeń czasomierza.
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Czasomierz od 1 do 4
• Działanie
5
Czasomierz od 1 do 4
Można zarejestrować maksymalnie cztery zdarzenia czasomierza.
[Zdarzenie czasomierza]
Określenie, czy należy użyć zdarzenia czasomierza.
[Ustawienia ciągłości 24-godzinnej]
Gdy ta opcja jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], zdarzenie czasomierza będzie powtarzane regularnie zgodnie z interwałem
[Interwał powtórzeń] przez 24 godziny, począwszy od godziny określonej przez ustawienie [Czas rozpoczęcia].
Gdy ta opcja jest skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], można wykonywać tylko operacje [Zapis wideo].
[Czas rozpoczęcia]
Wprowadź godzinę rozpoczęcia zdarzenia czasomierza w formacie 24-godzinnym. Zdarzenie czasomierza zostanie wyzwolone o godzinie
rozpoczęcia.
[Czas zakończenia]
Gdy opcja [Ustawienia ciągłości 24-godzinnej] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia
czasomierza w formacie 24-godzinnym.
[Interwał powtórzeń]
Wybór interwału powtarzania zdarzeń czasomierza. Zdarzenie czasomierza będzie wyzwalane zgodnie z wybranymi interwałami.
Działanie
Ustawienie operacji wykonywanych, gdy są wyzwalane zdarzenia czasomierza.
[Zaprogramowana pozycja w czasie rozpoczęcia] HM4x S30 S31
Gdy opcja [Ustawienia ciągłości 24-godzinnej] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz] i użytkownik określi zaprogramowaną pozycję,
kąt kamery zostanie automatyczne przesunięty do odpowiedniej lokalizacji o godzinie określonej przez ustawienie [Czas rozpoczęcia].
Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
(str. 118).
Ważne HM4x S30
S31
Gdy kamera zostanie przesunięta do zaprogramowanej pozycji określonej w ustawieniach [Zaprogramowana pozycja w czasie rozpoczęcia], uprawnienia
do regulacji kamery są zwalniane, nawet jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu kamery lub innych aplikacji do regulacji
kamer.
155
[Zapis wideo]
Określenie, czy należy nagrywać wideo zależnie od zdarzenia czasomierza.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie czasomierza, wideo będzie przesyłane do lokalizacji nagrywania
określonej przy użyciu ustawienia [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
[Powiadomienie e-mail]
Gdy opcja [Ustawienia ciągłości 24-godzinnej] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], określenie, czy należy wysyłać powiadomienie
e-mail zależnie od zdarzenia czasomierza.
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], powiadomienie e-mail jest wysłane, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie czasomierza.
Aby skorzystać z powiadomienia e-mail, należy wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] (str. 148).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego]
Gdy opcja [Ustawienia ciągłości 24-godzinnej] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], można wybrać funkcje wyjścia urządzenia
zewnętrznego w czasie określonym przez ustawienia czasomierza [Czas rozpoczęcia] i [Czas zakończenia].
Ustawienie [Interwał powtórzeń] nie jest obsługiwane.
[Przełączanie trybu dzień/noc]
Gdy opcja [Ustawienia ciągłości 24-godzinnej] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz], wybór sposobu przełączania trybu dzień/noc
po wyzwoleniu zdarzenia czasomierza. Można skonfigurować tylko ustawienie [Czasomierz 1].
Wybierz ustawienie [Przełącz w tryb dzienny], aby przełączać w tryb dzienny zgodnie z godziną rozpoczęcia i tryb nocny zgodnie z godziną
zakończenia.
Wybierz ustawienie [Przełącz w tryb nocny], aby przełączać w tryb nocny zgodnie z godziną rozpoczęcia i tryb dzienny zgodnie z godziną
zakończenia.
Ustawienie [Interwał powtórzeń] nie jest obsługiwane.
Ważne
• Jeżeli zostaną skonfigurowane ustawienia [Czas rozpoczęcia] i [Czas zakończenia] i zostanie wybrana zaprogramowana pozycja przy użyciu ustawienia
[Zaprogramowana pozycja w czasie rozpoczęcia], ustawienie Dzień/noc sekcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja] > [Ustawienia kamery] > [Dzień/
noc] (str. 118) ma wyższy priorytet. Dlatego nawet jeżeli opcja [Przełączanie trybu dzień/noc] zostanie skonfigurowana z ustawieniem [Przełącz w tryb
dzienny] lub [Przełącz w tryb nocny], ustawienie [Przełączanie trybu dzień/noc] zostanie wyłączone, jeżeli inne ustawienie zostało skonfigurowane
w sekcji [Zaprogramowana pozycja] > [Ustawienia kamery]. HM4x S30 S31
• Gdy opcja [Dzień/noc] w sekcji [Kamera] > [Ustawienia początkowe] jest skonfigurowana z ustawieniem [Automatycznie] (str. 106), funkcja [Przełączanie
trybu dzień/noc] nie jest uaktywniana po wyzwoleniu zdarzenia czasomierza.
• Gdy tryb dzienny/nocny jest przełączany zgodnie z ustawieniami [Przełączanie trybu dzień/noc], uprawnienia do regulacji kamery są zwalniane, nawet
jeżeli użytkownik uzyskał te uprawnienia przy użyciu aplikacji podglądu kamery lub innych aplikacji do regulacji kamer.
156
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Omówienie –
Funkcja inteligentna
Funkcja inteligentna nagrywa wideo, wysyła powiadomienia e-mail, odtwarza audio i rozpoczyna inne operacje, gdy wykryje zmiany
w wideo związane z poruszającym się obiektem.
Funkcja inteligentna działa w następujących trybach.
• Wykrywanie wideo
• Wykrywanie audio
Powiadomienie e-mail
Wykrywanie manipulowania
Wykrywanie poruszających
przy kamerze
się obiektów
Wykrywanie audio
Strona ustawień
Kamera
5
Sieć
Aplikacja podglądu
kamery
Aplikacja podglądu
RM
Wykrywanie włamań
Wykrywanie obiektów
przechodzących/
przejeżdżających
Wykrywanie
porzuconych
obiektów
Nagrywanie wideo na
serwerze magazynu
Przekazywanie do
serwera FTP/HTTP
Wykrywanie
usuniętych obiektów
Uwagi dotyczące użycia tej kamery
Funkcja inteligentna nie jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiego poziomu niezawodności. Jeżeli stała
i maksymalna niezawodność jest wymagana do monitoringu, należy zrezygnować z korzystania z tej funkcji. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty lub inne problemy wynikające z korzystania funkcji inteligentnej.
157
 Wykrywanie wideo
Wykrywanie zmian w wideo w określonym obszarze. Dostępnych jest sześć trybów wykrywania zależnie potrzeb.
Wykrywanie poruszających się obiektów
Wykrywanie poruszających się obiektów. Ta funkcja umożliwia wykrywanie gości lub podejrzanych osób.
Wykrywanie poruszających się obiektów jest wyzwalane, gdy poruszające się obiekty znajdują się w obszarze wykrywania.
Wejście/wyjście poruszających się
obiektów do/z obszaru
Wykrycie
Wykrywanie rozpoczyna się,
gdy poruszający się obiekt
wchodzi do wyznaczonego
obszaru.
Generowany obraz wideo tła
Zmiana w wyznaczonym obszarze
Analiza
Wykrycie poruszającego się obiektu
Wykrywanie porzuconych obiektów
Wykrywanie obiektów wnoszonych i porzucanych w wybranym okresie. Ta funkcja umożliwia wykrywanie podejrzanych
porzuconych obiektów. Wykrywanie porzuconych obiektów jest wyzwalane, gdy obiekt zostanie pozostawiony w obszarze
wykrywania przez określony czas.
Porzucony obiekt
Wykrycie
Obiekt został porzucony,
a wykrywanie rozpoczyna się
po określonym czasie.
Generowany obraz wideo tła
Zmiana w wyznaczonym obszarze
Analiza
Wykrycie porzuconego obiektu
Wykrywanie usuniętych obiektów
Wykrywanie obiektów, które zostały usunięte. Ta funkcja umożliwia wykrywanie działań takich jak kradzież cennych przedmiotów.
Wykrywanie usuniętych obiektów jest wyzwalane, gdy obiekt zostanie usunięty z obszaru wykrywania na określony czas.
Usunięcie obiektu
Wykrycie
Obraz (obiekt) został
usunięty, a wykrywanie
rozpoczyna się po określonym
czasie.
Generowany obraz wideo tła
158
Zmiana w wyznaczonym obszarze
Analiza
Wykrycie usuniętego obiektu
Wykrywanie manipulowania przy kamerze
Wykrywanie przerw w przechwytywaniu obrazu. Ta funkcja umożliwia wykrywanie zmian orientacji lub przesłonięcia kamery
aerozolem itp. Wykrywanie manipulowania przy kamerze jest wyzwalane, gdy obszar przekraczający określony współczynnik zmian
ulega nieustannym modyfikacjom.
Manipulowanie
Wykrycie
5
Generowany obraz wideo tła
Zmiany wideo
Analiza
Wykrycie manipulowania przy
kamerze
Strona ustawień
Wykrywanie rozpoczyna się po
przekroczeniu określonego
współczynnika zmian wideo.
Wykrywanie obiektów przechodzących/przejeżdżających
Wykrywanie osób lub poruszających się obiektów przekraczających wyznaczoną linię.
Można ustalić, że obiekt przechodzi/przejeżdża przez obszar wykrywania, jeżeli punkt podejmowania decyzji na ramce wykrywania
przekroczy linię wykrywania.
Obiekt przechodzący/
przejeżdżający
Ramka wykrywania
Wykrywanie rozpoczyna się,
gdy zostanie przekroczona
linia wykrywania.
Generowany obraz wideo tła
Wykrycie
Punkt
podejmowania
decyzji
Zmiany wideo
Wykrycie obiektów przechodzących/
przejeżdżających
Analiza
Wykrywanie włamań
Wykrywanie osób lub poruszających się obiektów wkraczających do określonego obszaru. Ta funkcja umożliwia wykrywanie na
przykład osób wspinających się na barierkę i wchodzących do chronionego obszaru w muzeum itp. Można ustalić, że obiekt wchodzi
do chronionego obszaru, jeżeli punkt podejmowania decyzji na ramce wykrywania obiektu znajduje się w obszarze wykrywania przez
określony czas.
Wykrywanie rozpoczyna się,
gdy punkt podejmowania
decyzji znajdzie się
w obszarze wykrywania.
Włamanie
Wykrycie
Ramka
wykrywania
Punkt
podejmowania
decyzji
Generowany obraz wideo tła
Zmiany wideo
Analiza
Wykrycie
włamania
159
 Wykrywanie audio
Wykrywanie sygnału audio z kamery. Dostępne są dwa typy wykrywania.
Te ustawienia są konfigurowane w sekcji [Zdarzenie] > [Wykrywanie audio] (str. 152), a nie przy użyciu opcji [Funkcja inteligentna].
[Wykrywanie głośności]: Wykrywanie przekroczenia referencyjnego poziomu głośności lub spadku głośności poniżej tego
poziomu.
[Wykrywanie krzyku]: Wykrywanie krzyku lub płaczu osób.
Uwagi dotyczące ustawień i działania funkcji inteligentnej
•
•
Podczas konfigurowania funkcji inteligentnej należy przeprowadzić test wykrywania, aby potwierdzić, że funkcja działa poprawnie.
Jeżeli szybka zmiana oświetlenia lub ciemnych obszarów występuje na całym ekranie, funkcja wykrywania nie działa poprawnie nawet
przez pięć minut.
• Wykrywanie jest niedostępne podczas ponownego uruchamiania funkcji inteligentnej.
• Jeżeli kamera zostanie włączona podczas konfigurowania lub korzystania z funkcji inteligentnej wyświetlany jest komunikat [Ponowne
uruchamianie funkcji inteligentnej. Czekaj.] i funkcja inteligentna jest ponownie uruchamiana.
• Jeżeli nastąpi przełączenie trybu dziennego i nocnego, zostanie wyświetlony komunikat [Ponowne uruchamianie funkcji inteligentnej.
Czekaj.] i funkcja inteligentna zostanie ponownie uruchomiona.
• Jeżeli ustawienia [Podstawowe] > [Wideo] > [Wszystkie sygnały wideo] > [Zestaw rozmiarów wideo] na stronie ustawień zostaną
zmienione, należy koniecznie zmienić ustawienia zaprogramowanych pozycji ( HM4x S30 S31 ) i funkcji inteligentnej, a następnie
sprawdzić funkcjonowanie kamery. Funkcja inteligentna może nie działać zależnie od ustawień.
HM4x S30 S31
• Po powiększeniu obrazu (teleobiektyw) wykrywanie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. HM4x S30
• Należy ponownie skonfigurować funkcję inteligentną, jeżeli kąt widzenia został zmieniony podczas regulacji kamery lub zmieniono
zaprogramowaną pozycję / położenie początkowe.
• Jeżeli opcja [Stan] w sekcji [Ustawienia wykrywania] została skonfigurowana z ustawieniem [Włącz], a położenie kamery jest stałe,
aplikacja podglądu podłączona przez użytkownika bez uprawnień nie może uzyskać uprawnień dotyczących regulacji kamery,
podobnie jak aplikacja podglądu RM.
Ponadto trasa patrolu nie jest już wykonywana. HM4x
• Jeżeli używana jest zaprogramowana pozycja z powiększeniem cyfrowym, nie zawsze można precyzyjnie odtworzyć położenie kamery.
Zalecane jest więc użycie zaprogramowanej pozycji zarejestrowanej w obszarze powiększenia optycznego dla funkcji inteligentnej.
HM4x S30
 Obiekty trudne do wykrycia
Następujące obiekty nie są wykrywane lub są wykrywane nieprawidłowo.
• Obiekty lub obszar o niskim kontraście kolorów lub jasności tła nie zawsze są wykrywane.
• Niewielkie obiekty i zmiany na ekranie nie zawsze są wykrywane.
• Częściowe lub pełne zmiany w jasności w obrazie wideo mogą wyzwalać wykrywanie.
• W przypadku wielu nakładających się obiektów mogą wystąpić zmiany w wykrywaniu. Na przykład obiekty przechodzące/
przejeżdżające nie zawsze są wykrywane lub synchronizacja wykrywania jest niepoprawna.
• W przypadku dużej liczby obiektów wykrywanie nie zawsze działa prawidłowo.
Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji
HM4x S30
S31
Zdecydowanie zalecane jest wcześniejsze zarejestrowanie kąta kamery jako zaprogramowanej pozycji i zablokowanie kamery w tej pozycji
w przypadku korzystania z funkcji wykrywania obiektów w obrazie wideo. Zalecane jest również użycie kąta widzenia umożliwiającego
przechwytywanie obrazu obiektów docelowych z większym współczynnikiem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji zaprogramowanych pozycji, zobacz „[Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji” (str. 118).
160
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Wykrywanie wideo –
W sekcji wykrywania wideo wybierz typ wykrywania i ustaw obszar wykrywania zmian wideo podczas sprawdzania obrazu z kamery. Należy
również skonfigurować operacje (powiadomienie e-mail, nagrywanie wideo, przekazywanie do urządzenia zewnętrznego), które powinny
być wykonywane po wykryciu zmian.
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ustawienia wykrywania (lista)
• Ustawienia obszaru niewykrywania (lista)
• Opcje wyświetlania
• Ustawienia położenia kamery
• Ustawienia wykrywania (szczegóły)
• Ustawienia obszaru niewykrywania (szczegóły)
Kroki konfigurowania wykrywania wideo
Ustawienie obszaru, w którym wykrywane są zmiany w wideo, i obszaru bez wykrywania zmian (obszar niewykrywania) zgodnie
z wymaganiami.
 Konfigurowanie obszaru wykrywania
Aby skonfigurować obszar wykrywania, należy wykonać poniższe podstawowe kroki. Aby uzyskać więcej informacji na temat
poszczególnych typów wykrywania, zobacz „Konfigurowanie kryteriów wykrywania (karta [Warunki wykrywania])” (str. 165).
1
Zaznacz pole wyboru [Zablokuj położenie kamery] w sekcji [Ustawienia położenia kamery], a następnie wybierz
zaprogramowaną pozycję. HM4x S30 S31
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania zaprogramowanych pozycji, zobacz „[Kamera] > [Zaprogramowana
pozycja] Rejestrowanie zaprogramowanych pozycji” (str. 118).
Uwaga HM4x S30
S31
Można wybrać zaprogramowane pozycje spełniające poniższe warunki.
– Zaprogramowane pozycje skonfigurowane w ograniczeniach widoku
– Zaprogramowane pozycje z wartościami ustawień obrotu, pochylenia i powiększenia (nie pustymi) skonfigurowanymi w sekcji [Zarejestruj
zaprogramowaną pozycję] (str. 119)
161
2
Kliknij przycisk [Dodaj] w sekcji [Ustawienia wykrywania].
3
Wybierz ustawienia [Numer ustawień wykrywania] (1–15) i [Typ wykrywania] dla dodawanego ustawienia wykrywania.
Uwaga
Można zarejestrować maksymalnie 15 ustawień wykrywania.
4
Kliknij przycisk [OK].
Ustawienia wykrywania dodane do sekcji [Ustawienia wykrywania] zostaną wyświetlone, a pole wyboru [Włącz te ustawienia
wykrywania] będzie zaznaczone.
Uwaga
• Aby wyłączyć ustawienia wykrywania, wyczyść pole wyboru [Włącz te ustawienia wykrywania].
• Wprowadź informacje w polu [Nazwa ustawień wykrywania], jeżeli jest to konieczne (str. 166).
• Aby usunąć ustawienia obszaru wykrywania, wybierz ustawienia przeznaczone do usunięcia i kliknij przycisk [Usuń] w sekcji Ustawienia
wykrywania (lista).
162
5
Skonfiguruj obszar wykrywania.
Ustaw kryteria w obszarze wyświetlania wideo lub na karcie [Warunki wykrywania] (str. 165). Kryteria wykrywania są zależne od
typu wykrywania.
5
Strona ustawień
6
Skonfiguruj ustawienia zdarzeń.
Ustaw operacje, które należy wykonać w związku z wykrywaniem wideo, na karcie [Zdarzenie] (str. 178).
7
Aby zarejestrować wiele ustawień wykrywania, wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 2–6.
8
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ustawienia zostaną zapisane w kamerze.
Uwaga
Aby przywrócić ustawienia, kliknij przycisk [Wyczyść] przed zastosowaniem. Spowoduje to odrzucenie określonych ustawień i przywrócenie
ustawień zapisanych w kamerze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie ustawienia dodane do obszaru wykrywania tylko przez kliknięcie przycisku
[Dodaj] są odrzucane.
9
Sprawdź wynik wykrywania.
Można sprawdzić stan wykrywania dla określonych ustawień wykrywania w obszarze wyświetlania wideo, kolumnie [Zdarzenie]
w sekcji [Ustawienia wykrywania] lub menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] w aplikacji podglądu kamery (str. 72).
 Ustawienie obszaru niewykrywania
Można ustawić obszar, w którym zmiany nie są wykrywane, aby zapobiec nieprawidłowemu wykrywaniu i niewykrywaniu.
163
Ważne
• Obszar niewykrywania skonfigurowany w ustawieniach obszaru niewykrywania jest odzwierciedlany we wszystkich ustawieniach wykrywania.
• Jeżeli obszar w ustawieniach wykrywania i obszar w ustawieniach obszaru niewykrywania nakładają się, ustawienia niewykrywania mają wyższy
priorytet.
1
Kliknij pozycję [Ustawienia niewykrywania], aby wyświetlić listę ustawień obszaru niewykrywania.
2
Kliknij przycisk [Dodaj].
Ustawienia obszaru niewykrywania dodane w sekcji [Ustawienia niewykrywania] zostaną wyświetlone, a pole wyboru [Włącz
obszar niewykrywania] będzie zaznaczone.
Uwaga
• Można zarejestrować maksymalnie pięć ustawień obszaru niewykrywania.
• Aby wyłączyć ustawienia obszaru niewykrywania, wyczyść pole wyboru [Włącz obszar niewykrywania].
• Aby usunąć ustawienia obszaru niewykrywania, wybierz ustawienia przeznaczone do usunięcia i kliknij przycisk [Usuń] w sekcji Ustawienia
obszaru niewykrywania (lista).
164
3
Ustaw obszar niewykrywania w obszarze wyświetlania wideo.
Kliknij przycisk myszy, aby utworzyć wielokąt. Aby uzyskać informacje na temat metody tworzenia, zobacz „Korzystanie
z ustawienia [Wielokątny]” (str. 166).
5
• Aby ponownie ustawić obszar niewykrywania, należy kliknąć przycisk [Skasuj obszar].
Strona ustawień
Uwaga
• Można utworzyć wielokątny obszar z maksymalnie 32 wierzchołkami. Nie można ustawić obszaru niewykrywania przy użyciu tylko linii prostej.
• Wprowadź informacje w polach [Nazwa obszaru niewykrywania (maks. 64 znaki alfanumeryczne o połowie szerokości)] i [Nazwa obszaru
niewykrywania (maks. 64 znaki alfabetu polskiego)] zgodnie z wymaganiami.
• Obszar niewykrywania jest widoczny w obszarze wyświetlania wideo w czarnym kolorze. Nie można wybrać koloru wyświetlania.
4
Aby zarejestrować wiele obszarów niewykrywania, wykonaj ponownie czynności opisane w punktach 2 i 3.
5
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ustawienia zostaną zapisane w kamerze.
Uwaga
Kliknij przycisk [Wyczyść], aby odrzucić ustawienia i przywrócić ustawienia zapisane w kamerze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie obszary
niewykrywania dodane do obszarów niewykrywania tylko przez kliknięcie przycisku [Dodaj] są odrzucane.
6
Sprawdź wynik wykrywania.
Stan określonych ustawień niewykrywania można sprawdzić w obszarze wyświetlania wideo i kolumnie [Stan] w sekcji
[Ustawienia niewykrywania].
Jeżeli pole wyboru [Włącz obszar niewykrywania] jest wyczyszczone, etykieta [Wyłączone] jest wyświetlana w kolumnie [Stan]
w sekcji [Ustawienia niewykrywania], a obszar niewykrywania nie jest widoczny w obszarze wyświetlania wideo.
Ważne
• Należy koniecznie upewnić się, że w obszarze wyświetlania wideo obszar wykrywania nie nakłada się przypadkowo na obszar niewykrywania.
• Jeżeli zostanie ustawiony obszar wykrywania znajdujący się w pobliżu obszaru niewykrywania, funkcja wykrywania może działać niepoprawnie.
Konfigurowanie kryteriów wykrywania (karta [Warunki wykrywania])
Kryteria wykrywania są kontrolowane i ustawiane w obszarze wyświetlania wideo dla poszczególnych typów wykrywania.
Ważne
Zalecane jest skonfigurowanie kryteriów wykrywania w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków, w których kamera jest używana.
165
 Ustawienia wspólne dla wszystkich typów wykrywania
(1)
(2)
(3)
(1)
[Nazwa ustawień wykrywania (maks. 64 znaki alfanumeryczne o połowie szerokości)]/[Nazwa ustawień wykrywania
(maks. 64 znaki alfabetu polskiego)]
Wprowadź nazwę wykrywania. Koniecznie wprowadź nazwę w polu [Nazwa ustawień wykrywania (maks. 64 znaki
alfanumeryczne o połowie szerokości)].
Jeżeli używane jest ustawienie [Nazwa ustawień wykrywania (maks. 64 znaki alfabetu polskiego)], ustawienia wyświetlania
[Nazwa ustawień wykrywania (maks. 64 znaki alfabetu polskiego)] będą wyświetlane przed pozycją [Nazwa ustawień
wykrywania (maks. 64 znaki alfanumeryczne o połowie szerokości)] w sekcji Nazwa ustawień wykrywania.
(2)
[Kształt obszaru]
Określenie, czy obszar wykrywania jest prostokątem czy wielokątem o dowolnym kształcie.
Uwaga
Nie można wybrać ustawienia [Kształt obszaru] dla wykrywania manipulowania przy kamerze.
Korzystanie z ustawienia [Prostokątny]
Skonfiguruj obszar wykrywania, przenosząc prostokąt widoczny w obszarze wyświetlania wideo albo zmieniając jego rozmiar
lub kształt.
Przeciągnij obszar, aby go przenieść, i przeciągnij wierzchołki w celu zmiany rozmiaru prostokąta.
Korzystanie z ustawienia [Wielokątny]
Kliknij obszar wyświetlania wideo w punkcie, w którym chcesz umieścić wierzchołek wielokąta.
Umieszczaj wierzchołki kolejno, a następnie kliknij pierwszy wierzchołek ponownie lub kliknij dwukrotnie ostatni wierzchołek,
aby ustawić obszar wykrywania wielokąta.
Przeciągnij obszar, aby go przenieść, i przeciągnij wierzchołki w celu zmiany rozmiaru prostokąta.
Można określić wielokątne obszary z maksymalnie 32 wierzchołkami.
Uwaga
Jeżeli zmienisz kształt skonfigurowanego obszaru wykrywania, obszar zostanie usunięty i nastąpi przełączenie do trybu konfigurowania nowego
obszaru.
166
[Skasuj obszar]
Obszar wykrywania skonfigurowany przy użyciu ustawienia [Wielokątny] zostanie usunięty.
(3)
[Kolor wyświetlania]
Wybór koloru obszarów i linii wykrywania.
 Jak skonfigurować wykrywanie poruszających się obiektów
Ustaw obszar, w którym chcesz wykrywać poruszające się obiekty, jako obszar wykrywania.
5
Strona ustawień
1
Wybierz ustawienie [Prostokątny] lub [Wielokątny].
2
W obszarze wyświetlania wideo narysuj obszar, w którym chcesz wykrywać poruszające się obiekty (str. 166).
3
Skonfiguruj rozmiar obiektu wyzwalającego wykrywanie w polu [Rozmiar obiektu (%)].
To ustawienie określa, jak duży musi być poruszający się obiekt względem obszaru wykrywania ustawionego w punkcie 2, aby
wyzwolić wykrywanie poruszających się obiektów.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący rozmiar obiektu, który umożliwia sprawdzenie współczynnika rozmiaru podczas określania
ustawienia.
Wskaźnik rozmiaru obiektu
Obszar wykrywania
Stan wykrywania poruszających się obiektów
Wszystkie wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z liniami profilu.
Jeżeli poruszający się obiekt jest mniejszy niż wartość ustawienia [Rozmiar obiektu (%)], linie jego profilu są białe.
Jeżeli poruszający się obiekt jest większy niż wartość ustawienia [Rozmiar obiektu (%)], linie jego profilu mają taki sam kolor jak
obszar wykrywania, co oznacza, że został wyzwolony stan „wykryty”.
Linie profilu wykrytego poruszającego się obiektu
167
Uwaga
Jeżeli obiekt zostanie umieszczony w obszarze wykrywania poruszających się obiektów lub usunięty z tego obszaru, stan „wykryty” zostanie
wyzwolony dla wykrywania poruszających się obiektów.
 Jak skonfigurować wykrywanie porzuconych obiektów
Ustaw obszar, w którym chcesz wykrywać porzucone obiekty, jako obszar wykrywania.
1
Wybierz ustawienie [Prostokątny] lub [Wielokątny].
2
W obszarze wyświetlania wideo narysuj obszar, w którym chcesz wykrywać porzucone obiekty (str. 166).
3
Skonfiguruj rozmiar obiektu potrzebny do wykrywania w polu [Rozmiar obiektu (%)].
To ustawienie określa, jak duży musi być porzucony obiekt w obszarze wykrywania ustawionym w punkcie 2, aby został
wykryty.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący rozmiar obiektu, który umożliwia sprawdzenie współczynnika rozmiaru podczas określania
ustawienia.
Wskaźnik rozmiaru obiektu
Obszar wykrywania
4
Skonfiguruj ustawienie [Czas trwania (s)] dla czasu wymaganego do wykrycia porzuconego obiektu.
Stan wykrywania porzuconych obiektów
Wszystkie wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z liniami profilu.
Jeżeli warunki określone przez ustawienia [Rozmiar obiektu (%)] i [Czas trwania (s)] nie są spełnione, linie profilu są białe.
Jeżeli przekroczone są wartości obu ustawień [Rozmiar obiektu (%)] i [Czas trwania (s)], linie profilu mają taki sam kolor jak obszar
wykrywania, co oznacza, że został wyzwolony tryb „wykryty”.
168
Linie profilu wykrytego porzuconego obiektu
 Jak skonfigurować wykrywanie usuniętych obiektów
– Określenie linii profilu obiektów dla wykrywania usunięcia
Jeżeli nie można wykryć wskazanych obiektów przy użyciu jednej z tych metod, należy skorzystać z innej metody.
5
Strona ustawień
Ustaw obszar wokół obiektów docelowych dla wykrywania usuniętych obiektów. Dostępne są następujące metody konfigurowania
wykrywania usuniętych obiektów.
– Ustawienie rozległego obszaru wykrywania usuniętych obiektów
Ustawienie rozległego obszaru wykrywania usuniętych obiektów
Skonfiguruj poniższe ustawienia po wyczyszczeniu pola wyboru [Wskaż profil i przeprowadź wykrywanie].
1
Wybierz ustawienie [Prostokątny] lub [Wielokątny].
2
W obszarze wyświetlania wideo narysuj rozległy obszar, w którym chcesz wykrywać usunięte obiekty (str. 166).
Ustawiony obszar wykrywania
3
Skonfiguruj rozmiar obiektu wyzwalającego wykrywanie w polu [Rozmiar obiektu (%)].
Ustaw rozmiar usuniętego obiektu, który będzie wyzwalać wykrywanie usuniętych obiektów w obszarze wykrywania,
ustawionym w punkcie 2.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący rozmiar obiektu, który umożliwia sprawdzenie współczynnika rozmiaru podczas określania
ustawienia.
Usunięty obiekt zostanie wykryty, gdy wartość ustawienia [Rozmiar obiektu (%)] zostanie przekroczona.
169
4
Skonfiguruj ustawienie [Czas trwania (s)] dla czasu wymaganego do wykrycia porzuconego obiektu.
5
Kliknij przycisk [Zastosuj].
Ważne
• Usunięty obiekt może nie zostać wykryty w poniższych okolicznościach.
– Usunięcie długich i cienkich obiektów
– Umieszczenie tego samego obiektu w serii i usunięcie niektórych z tych obiektów
– Umieszczenie razem obiektów o takim samym kształcie i usunięcie niektórych z tych obiektów
• Jeżeli wideo w obszarze wykrywania zostanie zmienione bez usunięcia obiektu, może on zostać nieprawidłowo wykryty jako usunięty obiekt.
Określenie linii profilu obiektów dla wykrywania usunięcia
1
Zaznacz pole wyboru [Wskaż profil i przeprowadź wykrywanie].
2
Wybierz ustawienie [Prostokątny] lub [Wielokątny].
3
Użyj obszaru wyświetlania wideo do skonfigurowania obszaru wzdłuż linii profilu obiektu, którego nie chcesz usuwać
(str. 166).
Alternatywnie ustaw linie profilu automatycznie zgodnie z poniższą procedurą.
Tymczasowo usuń z obszaru wyświetlania wideo obiekt docelowy dla wykrywania usuniętych obiektów.
t
Kliknij przycisk [Ponownie uruchom funkcję inteligentną] (str. 179).
Zostanie wygenerowany obraz tła.
t
Przywróć oryginalne położenie obiektu docelowego.
t
Kliknij pozycję [Automatyczne ustawienia profilu].
Linia profilu obiektu zostanie narysowana w formie wielokąta z maksymalnie 32 wierzchołkami.
Jeżeli zostanie wykrytych wiele obiektów, linie profilu są rysowane wokół obiektu o największej powierzchni.
Ustawiony obszar wykrywania
t
Kliknij ponownie przycisk [Ponownie uruchom funkcję inteligentną].
170
Ważne
Ustaw obszary wykrywania, tak aby były precyzyjnie dopasowane do linii profilu obiektu docelowego. Wpływ cienia obiektu docelowego lub
przyległych obiektów może spowodować rozpoznanie obiektu docelowego jako większego niż jest w rzeczywistości i pominięcie wyzwolenia
wykrycia usuniętego obiektu. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować obszar wykrywania, tak aby obejmował rozpoznany obiekt
docelowy.
4
Wykonaj czynności opisane w punktach 4–5 w sekcji „Ustawienie rozległego obszaru wykrywania usuniętych obiektów”
(str. 170).
Stan wykrywania usuniętych obiektów
– Jeżeli przekroczone są wartości obu ustawień [Rozmiar obiektu (%)] i [Czas trwania (s)], linie profilu mają taki sam kolor jak
obszar wykrywania, co oznacza, że wykryto obiekt.
5
Strona ustawień
Wszystkie wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z liniami profilu.
Następstwa skonfigurowania ustawień [Rozmiar obiektu (%)] i [Czas trwania (s)].
– Jeżeli warunki określone przez ustawienia [Rozmiar obiektu (%)] i [Czas trwania (s)] nie są spełnione, linie profilu są białe.
Skutki skonfigurowania wykrywania usuniętych obiektów w sekcji [Wskaż profil i przeprowadź wykrywanie].
– Jeżeli nie przekroczono wartości ustawienia [Czas trwania (s)], linie profilu są białe.
– Jeżeli wartość ustawienia [Czas trwania (s)] zostanie przekroczona, linie profilu mają taki sam kolor jak obszar wykrywania, co
oznacza, że obiekt został usunięty.
Linie profilu wykrytego usuniętego obiektu
 Jak skonfigurować wykrywanie manipulowania przy kamerze
W przypadku funkcji [Wykr. manip. przy kamerze] cały obszar wyświetlania wideo jest obszarem wykrywania. Nie można zmienić
tego obszaru.
Korzystając z ustawienia [Współczynnik zmiany (%)], można ustawić współczynnik zmiany ekranu dla całego obszaru wyświetlania
wideo dla wykrywania manipulowania przy kamerze.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący współczynnik całego obszaru, który umożliwia sprawdzenie ustawienia podczas konfigurowania.
171
Wskaźnik współczynnika zmiany
Stan wykrywania manipulowania przy kamerze
Wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z liniami profilu.
Jeżeli obiekt jest mniejszy niż wartość ustawienia [Współczynnik zmiany (%)], linie jego profilu są białe.
Jeżeli przesłonięty obszar w wideo jest większy niż wartość ustawienia [Współczynnik zmiany (%)], linie jego profilu mają taki sam
kolor jak obszar wykrywania, co oznacza, że kamera „wykryła” manipulowanie.
Linie profilu wykrytego obiektu poddanego manipulacji
Uwaga
Wykrywanie nie będzie możliwe przez trzy sekundy po zmianie współczynnika dla wykrywania manipulowania przy kamerze lub przełączeniu do
ustawień wykrywania manipulowania przy kamerze z ustawień dla innego trybu wykrywania.
 Jak skonfigurować wykrywanie przechodzących/przejeżdżających obiektów
Linia wykrywania dla przechodzących/przejeżdżających obiektów jest ustalana po ustawieniu kierunku przemieszczania i punktu
podejmowania decyzji dla obiektu.
1
Postępuj zgodnie z poniższymi punktami, aby skonfigurować w obszarze wyświetlania wideo linię wykrywania dla
przechodzących/przejeżdżających obiektów.
W obszarze wyświetlania wideo kliknij punkt początkowy linii wykrywania.
t
Kliknij inny punkt.
Linia wykrywania zostanie ustawiona między punktem początkowym a następnym punktem klikniętym przez użytkownika.
172
Linia wykrywania
t
Aby skonfigurować wielokątną linię wykrywania, kliknij kolejno jej wierzchołki.
Strona ustawień
Linia wykrywania
5
Można skonfigurować wielokątną linię wykrywania z maksymalnie 32 wierzchołkami.
t
Kliknij dowolny z ustawionych wierzchołków.
Po wykonaniu powyższych czynności linia wykrywania jest ustalona.
Uwaga
• Nawet po skonfigurowaniu linii wykrywania można przeciągnąć poszczególne wierzchołki w celu zmiany kształtu linii wykrywania i linie między
wierzchołkami, aby przenieść całą linię wykrywania.
• Kliknij przycisk [Skasuj linię], aby usunąć linię wykrywania.
2
W sekcji [Kierunek przechodzenia/przejeżdżania] wybierz kierunek przemieszczania ruchomych obiektów przez linię
wykrywania.
Jeżeli poruszający się obiekt przekroczy linię wykrywania w wybranym kierunku, zostanie wykryty jako „przechodzący/
przejeżdżający”.
Podgląd wyświetlania przedstawia wybrany kierunek przechodzenia/przejeżdżania na linii wykrywania w obszarze
wyświetlania wideo.
Kierunek przechodzenia/przejeżdżania (oba kierunki)
3
W sekcji [Punkt podejmowania decyzji] wybierz punkt poruszającego się obiektu, który będzie używany do wyzwalania
wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów, gdy poruszający się obiekt przekroczy linię wykrywania.
Jeżeli wybrany punkt podejmowania decyzji przekroczy linię wykrywania, obiekt zostanie wykryty jako „przechodzący/
przejeżdżający”.
Punkt podejmowania decyzji jest wyróżniony krzyżykiem na ramce wykrywania poruszającego się obiektu.
Ramka wykrywania
Punkt podejmowania decyzji (na dole w centrum)
Linia wykrywania
4
Skonfiguruj rozmiar poruszającego się obiektu wyzwalającego wykrywanie w polu [Rozmiar obiektu (%)].
Ustaw współczynnik rozmiaru poruszających się obiektów dla całego ekranu.
Jeżeli poruszający się obiekt jest większy niż wartość ustawienia [Rozmiar obiektu (%)], będzie obiektem docelowym dla
wykrywania obiektów przechodzących/przejeżdżających.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący rozmiar obiektu, który umożliwia sprawdzenie współczynnika rozmiaru podczas określania
ustawienia.
173
Wskaźnik rozmiaru obiektu
Uwaga
Dla wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów można skonfigurować współczynnik maksymalnie 30% w polu [Rozmiar obiektu (%)].
Stan wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów
Wszystkie wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z białymi liniami profilu.
Gdy [Punkt podejmowania decyzji] poruszającego się obiektu, spełniający warunek określony przez ustawienie [Rozmiar obiektu
(%)], przekroczy linię wykrywania w kierunku określonym przez ustawienie [Kierunek przechodzenia/przejeżdżania], linia profilu
zostanie wyświetlona w takim samym kolorze jak kolor linii wykrywania, a stan zostanie zmieniony na „wykryty”.
Powiadomienie o zdarzeniu wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów następuje tylko wówczas, gdy linia
podejmowania decyzji zostanie przekroczona. Należy rozważnie konfigurować operację wykonywaną po wystąpieniu zdarzenia.
Ważne
Należy przeprowadzić test wykrywania po skonfigurowaniu wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów, aby upewnić się, że ramka
wykrywania poruszającego się obiektu jest wciąż wyświetlana.
 Jak skonfigurować wykrywanie włamań
Ustaw obszar, w którym chcesz wykrywać włamania.
1
W obszarze wyświetlania wideo narysuj obszar, w którym chcesz wykrywać obiekty dokonujące włamania (str. 166).
2
Skonfiguruj ustawienie [Czas trwania (s)] dla czasu przebywania obiektu w obszarze wykrywania, wymaganego do
uznania go za obiekt dokonujący włamania.
3
W sekcji [Punkt podejmowania decyzji] wybierz punkt poruszającego się obiektu, który będzie używany do wyzwalania
wykrywania włamań, gdy poruszający się obiekt wejdzie do obszaru wykrywania.
Punkt podejmowania decyzji jest wyróżniony krzyżykiem na ramce wykrywania poruszającego się obiektu.
174
Ramka wykrywania
Punkt podejmowania decyzji (na dole w centrum)
4
Skonfiguruj rozmiar poruszającego się obiektu wyzwalającego wykrywanie w polu [Rozmiar obiektu (%)].
Wskaźnik rozmiaru obiektu
5
Strona ustawień
Ustaw współczynnik rozmiaru poruszających się obiektów dla całego ekranu.
Jeżeli wartości ustawień lub położenie suwaka zostaną zmienione, w centrum obszaru wyświetlania wideo przez sekundę jest
widoczny wskaźnik reprezentujący rozmiar obiektu, który umożliwia sprawdzenie współczynnika rozmiaru podczas określania
ustawienia.
Obszar wykrywania
Stan wykrywania włamań
Wszystkie wykryte poruszające się obiekty są wyświetlane z liniami profilu.
Gdy [Punkt podejmowania decyzji] poruszającego się obiektu, większego niż wartość ustawienia [Rozmiar obiektu (%)], znajdzie się
w obszarze wykrywania przez czas dłuższy niż wartość ustawienia [Czas trwania (s)], linie jego profilu będą miały taki sam kolor jak
obszar wykrywania, co oznacza, że został wyzwolony stan „wykryty”.
Linie profilu wykrytego poruszającego się obiektu
Ważne
Po skonfigurowaniu wykrywania włamań potwierdź, że system nadal wyświetla linie profilu wykrytego poruszającego się obiektu.
Konfigurowanie operacji dla stanu „Wykryte” (karta [Zdarzenie])
Określenie operacji wykonywanych po wykryciu zmian w obiekcie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień, zobacz „Konfigurowanie operacji dla stanu „Wykryte” (karta [Zdarzenie])”
(str. 178).
Sprawdzanie stanu zdarzenia
Jeżeli funkcja inteligentna (wykrywanie poruszających się obiektów, wykrywanie porzuconych obiektów, wykrywanie usuniętych obiektów,
wykrywanie manipulowania przy kamerze, wykrywanie kierunku przechodzenia/przejeżdżania i wykrywanie włamań) wykryje zmiany,
ikona w tym wierszu jest wyświetlana w zielonym kolorze.
Stan wykrywania wideo można również sprawdzić w menu Zdarzenie i Wejście/Wyjście aplikacji podglądu kamery (str. 73).
175
Nr 1: Stan funkcji Wykrywanie wideo: włączone
Nr 2 i 3: Stan funkcji Wykrywanie wideo: wyłączone
Wyświetlanie ustawień dla opcji Obszar/linia wykrywania, Obszar niewykrywania
i Wyniki wykrywania (Opcje wyświetlania)
Skonfiguruj obszar/linię wykrywania, obszar niewykrywania i wyniki wykrywania wyświetlane w obszarze wyświetlania wideo.
Możesz wybrać następujące ustawienia dla opcji [Obszar/linia wykrywania] lub [Wyniki wykrywania].
[Tylko wybrane ustawienia wykrywania]
Wyświetlaj obszary/linie wykrywania lub wyniki wykrywania tylko dla ustawień wykrywania wybranych w oknie Ustawienia
wykrywania (lista).
[Wszystkie ustawienia wykrywania]
Wyświetlaj obszary/linie wykrywania lub wyniki wykrywania dla wszystkich ustawień wykrywania w oknie Ustawienia wykrywania
(lista).
[Ustawienia wykrywania tego samego typu]
Wyświetlaj obszary/linie wykrywania lub wyniki wykrywania dla ustawień wykrywania tego samego typu jak wybrane w oknie
Ustawienia wykrywania (lista).
[Wyłącz]
Żadne obszary/linie wykrywania lub wyniki wykrywania nie są wyświetlane.
Następujące ustawienia można wybrać dla opcji [Obszar niewykrywania].
[Tylko wybrane obszary niewykrywania]
Wyświetlanie tylko obszarów niewykrywania wybranych w oknie Ustawienia obszaru niewykrywania (lista).
[Wszystkie obszary niewykrywania]
Wyświetlanie wszystkich obszarów niewykrywania w oknie Ustawienia obszaru niewykrywania (lista).
[Tylko włączone obszary niewykrywania]
Wyświetlanie tylko obszarów niewykrywania z ustawieniem [Włącz] dla opcji [Stan] wybranym w oknie Ustawienia obszaru
niewykrywania (lista).
[Wyłącz]
Żadne obszary niewykrywania nie są wyświetlane.
Ograniczanie wpływu zmian oświetlenia (Ustawienia wykrywania)
Funkcja inteligentna może nie działać w przypadku szybkiej zmiany jasności oświetlenia (na przykład włączenie lub wyłączenie oświetlenia
w pomieszczeniach). Zmiana ustawień wykrywania może ograniczyć ten efekt.
176
1
Kliknij pozycję [Ustawienia wykrywania].
2
Zaznacz pole wyboru [Ogranicz wpływ zmian oświetlenia].
3
Kliknij przycisk [Zapisz ustawienia].
Ważne
• Ponowne uruchamianie funkcji inteligentnej trwa kilka sekund. Wykrywanie nie działa podczas ponownego uruchamiania.
Strona ustawień
Ustawienia zostaną zapisane, a funkcja inteligentna ponownie uruchomiona.
5
• Ustawienia w sekcji [Ogranicz wpływ zmian oświetlenia] mogą nie działać w zależności od warunków otoczenia. Wielokrotne szybkie zmiany
jasności mogą mieć taki sam wpływ. Należy przeprowadzić test wykrywania, aby sprawdzić, czy ustawienia są poprawne.
Menu kontekstowe
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze wyświetlania wideo, Ustawienia wykrywania (lista) i Ustawienia niewykrywania (lista)
powoduje wyświetlenie menu umożliwiającego korzystanie z następujących funkcji. Niedostępne funkcje będą wyszarzone po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy.
[Kopiuj obszar/linię wykrywania]
Skopiowanie obszaru/linii wykrywania wybranego ustawienia wykrywania do schowka.
[Wklej obszar/linię wykrywania]
Wklejenie skopiowanego obszaru/linii wykrywania ze schowka do konfigurowanego ustawienia wykrywania. Nie można używać funkcji
wklejenia w przypadku wykrywania manipulowania przy kamerze.
Wklejenie linii wykrywania jest możliwe tylko podczas konfigurowania wykrywania przechodzących/przejeżdżających obiektów w trybie
kopiowania źródła i wklejania w lokalizacji docelowej.
[Skasuj obszar/linię wykrywania]
Usunięcie obszaru/linii wykrywania wybranego ustawienia. Nie można usunąć obszaru prostokątnego lub obszaru wykrywania
manipulowania przy kamerze.
[Kopiuj ustawienia warunków wykrywania]
Skopiowanie kryteriów wybranego ustawienia wykrywania do schowka. Nazwa ustawień wykrywania i kolor wyświetlania nie są
kopiowane.
[Wklej ustawienia warunków wykrywania]
Wklejenie skopiowanych kryteriów wykrywania za schowka do konfigurowanego ustawienia wykrywania. Wklejenie jest możliwie tylko
w przypadku takiego samego typu wykrywania.
[Kopiuj ustawienia zdarzenia]
Skopiowanie ustawień wybranego zdarzenia wykrywania do schowka.
[Wklej ustawienia zdarzenia]
Wklejenie skopiowanych ustawień zdarzeń za schowka do konfigurowanego ustawienia wykrywania.
[Kopiuj obszar niewykrywania]
Skopiowanie skonfigurowanego obszaru niewykrywania do schowka.
[Wklej obszar niewykrywania]
Wklejenie obszaru niewykrywania skopiowanego do schowka do konfigurowanego obszaru niewykrywania.
[Skasuj obszar niewykrywania]
Usunięcie skonfigurowanego obszaru niewykrywania.
177
[Zdarzenie] > [Funkcja inteligentna]
– Operacje udostępnione –
W tej sekcji wyjaśniono funkcje wspólne dla wykrywania wideo.
Konfigurowanie operacji dla stanu „Wykryte” (karta [Zdarzenie])
Określenie operacji wykonywanych po wykryciu zmian w obiekcie.
(1)
(2)
(3) HM4x H730
(4) HM4x H730
(5)
(1)
Określ ustawienia czasowe działania (można wybrać kilka ustawień)
[Działanie zdarzenia w stanie WŁ.]
Po wybraniu tego ustawienia zestaw operacji w punkcie (2) jest wykonywany po przełączeniu do trybu „wykryte”.
[Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.]
Po wybraniu tego ustawienia zestaw operacji w punkcie (2) jest wykonywany po zakończeniu trybu „wykryte”.
[Działanie w wykrytym trybie]
Po wybraniu tego ustawienia zestaw operacji w punkcie (2) jest wykonywany po uaktywnieniu trybu „wykryte”.
(2)
Określ działanie zdarzenia (można wybrać kilka ustawień)
[Powiadomienie e-mail]
Po wybraniu tego ustawienia powiadomienie e-mail jest wysyłane zgodnie z ustawieniami czasowymi w punkcie (1). Należy
wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] na stronie ustawień (str. 148).
[Zapis wideo]
Po wybraniu tego ustawienia rozpoczyna się nagrywanie wideo zgodnie z ustawieniami czasowymi w punkcie (1). Należy wcześniej
skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Przekazywanie] (str. 144) lub [Karta pamięci] > [Ustawienia nagrywania wideo] (str. 196) na
stronie ustawień.
(3)
Określ ustawienia czasowe odtwarzania audio HM4x H730
[Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WŁ.]
Po wybraniu tego ustawienia klip dźwiękowy określony w punkcie (4) jest odtwarzany po przełączeniu do trybu „wykryte”.
[Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WYŁ.]
Po wybraniu tego ustawienia klip dźwiękowy określony w punkcie (4) jest odtwarzany po zakończeniu trybu „wykryte”.
(4)
Ustawienia klipu dźwiękowego HM4x H730
[Nazwa klipu dźwiękowego]
Określ klip dźwiękowy, który powinien być odtwarzany. Należy wcześniej zarejestrować klip dźwiękowy przy użyciu pakietu
Przekazywanie klipu dźwiękowego 1–3 (str. 137) i opcji [Wideo i audio] > [Audio] na stronie ustawień.
178
[Głośność]
Ustaw głośność klipu dźwiękowego.
(5)
Operacje związane z wyjściami urządzeń zewnętrznych
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybierz to ustawienie, aby uruchomić lub wstrzymać wyjście do urządzenia zewnętrznego po przełączeniu do trybu „wykryte” oraz
wybrać tryb działania (aktywne lub nieaktywne).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WYŁ.]
Wybierz to ustawienie, aby uruchomić lub wstrzymać wyjście do urządzenia zewnętrznego po zakończeniu trybu „wykryte” oraz
wybrać tryb działania (aktywne lub nieaktywne).
Jeżeli wideo tła uległo zmianie podczas konfigurowania ustawień lub wyniki wykrywania nie są zgodne ze specyfikacjami, należy ponownie
uruchomić funkcję inteligentną.
1
Jeżeli nie masz jeszcze uprawnień dotyczących regulacji kamery, kliknij przycisk [Uzyskaj/zwolnij uprawnienia do regulacji
kamery] i uzyskaj te uprawnienia.
2
Kliknij przycisk [Ponownie uruchom funkcję inteligentną].
Strona ustawień
Ponowne uruchamianie funkcji inteligentnej
5
Ważne
Ponowne uruchamianie funkcji inteligentnej trwa kilkadziesiąt sekund. Wykrywanie nie działa podczas ponownego uruchamiania.
179
[Zdarzenie] > [Przełączanie trybu dzień/noc]
Przywoływanie zaprogramowanych pozycji podczas przełączania
trybu dzień/noc
Gdy zdarzenia wyzwalają przełączanie trybu dzień/noc, można przywołać zarejestrowane wcześniej zaprogramowane pozycje na przykład
w celu zmiany kąta kamery lub ustawień jakości wideo.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Przełączanie trybu dzień/noc
Przełączanie trybu dzień/noc
[Zaprogramowana pozycja przy przełączaniu w tryb dzienny]
Przywołanie zaprogramowanej pozycji przy przełączaniu w tryb dzienny .
[Zaprogramowana pozycja przy przełączaniu w tryb nocny]
Przywołanie zaprogramowanej pozycji przy przełączaniu w tryb nocny.
Ważne
Jeżeli użytkownik ma uprawnienia dotyczące regulacji kamery, zaprogramowane pozycje dla ustawień [Zaprogramowana pozycja przy przełączaniu
w tryb dzienny] i [Zaprogramowana pozycja przy przełączaniu w tryb nocny] nie są przywoływane.
Uwaga
• Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja] (str. 118).
• Można skonfigurować ustawienia czasowe dla przełączania trybu dzień/noc wyzwalanego zdarzeniami przy użyciu opcji [Przełączanie trybu dzień/noc]
w sekcji [Wejście urządzenia zewnętrznego] (str. 150) lub [Czasomierz] (str. 155).
180
[Zdarzenie] > [Zdarzenie połączone]
Korzystanie z kombinacji zdarzeń
Połączenie dwóch zdarzeń różnego typu powoduje wyzwolenie pojedynczego zdarzenia. Wybierz operator ORAZ/LUB dla metody
łączenia zdarzeń.
Można skonfigurować operacje, takie jak nagrywanie wideo lub wysyłanie powiadomień e-mail, wykonywane po wyzwoleniu zdarzenia
połączonego.
5
Strona ustawień
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Zdarzenie połączone 1–4
• Zdarzenie 1, 2
• Działanie
Uwaga
Stan zdarzenia połączonego można sprawdzić w menu [Zdarzenie i Wejście/Wyjście] aplikacji podglądu kamery (str. 73).
Zdarzenie połączone 1–4
Można zarejestrować maksymalnie cztery zdarzenia połączone.
Można połączyć następujące zdarzenia: [Wykrywanie głośności], [Wykrywanie krzyku], [Wejście urządzenia zewnętrznego], [Czasomierz]
i [Funkcja inteligentna].
[Zdarzenie połączone]
Określenie, czy należy użyć zdarzenia połączonego.
[Metoda łączenia zdarzeń]
Wybór warunków łączenia zdarzeń.
[ORAZ]: Nowe zdarzenie połączone jest wyzwalane, jeżeli zostaną wyzwolone oba zdarzenia wybrane przy użyciu ustawień
[Zdarzenie 1] i [Zdarzenie 2]. W tym celu skonfiguruj ustawienia [Kolejność zdarzeń] i [Odstęp między zdarzeniami].
[LUB]: Nowe zdarzenie połączone jest wyzwalane, jeżeli zostanie wyzwolone co najmniej jedno ze zdarzeń wybranych przy użyciu
ustawień [Zdarzenie 1] lub [Zdarzenie 2].
[Kolejność zdarzeń]
Można określić wymaganą kolejność wyzwalania dwóch zdarzeń, gdy opcja [Metoda łączenia zdarzeń] jest skonfigurowana z ustawieniem
[ORAZ].
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Brak], kolejność nie będzie uwzględniana.
[Odstęp między zdarzeniami (s)]
Wprowadź interwał między wyzwoleniem dwóch zdarzeń, gdy opcja [Metoda łączenia zdarzeń] jest skonfigurowana z ustawieniem
[ORAZ].
Nowe zdarzenie połączone jest wyzwalane, jeżeli drugie zdarzenie zostanie wyzwolone w określonym interwale po wyzwoleniu
pierwszego zdarzenia.
 Zdarzenie 1, 2
Określenie dwóch zdarzeń, które zostaną połączone. Ustawienia są takie same dla obu.
[Typ zdarzenia]
Wybór typu zdarzenia do połączenia.
181
[Wykrywanie głośności]/[Wykrywanie krzyku]
Określenie, czy Zdarzenie w stanie WŁ. czy Zdarzenie w stanie WYŁ. wyzwala zdarzenie połączone, w sekcji [Stan wykrywania
głośności]/[Stan wykrywania krzyku].
[Wejście urządzenia zewnętrznego]
Wybierz wejście urządzenia zewnętrznego w sekcji [Wejście urządzenia zewnętrznego], a następnie wybierz wyzwalanie
zdarzenia połączonego przez zdarzenie aktywne lub nieaktywne w sekcji [Stan wejścia urządzenia zewnętrznego].
[Czasomierz]
Korzystając z ustawienia [Czasomierz], można wybrać numer zdarzenia czasomierza do użycia.
[Funkcja inteligentna]
Wybierz numer ustawienia wykrywania funkcji inteligentnej (str. 162), którego należy użyć, w sekcji [Funkcja inteligentna],
a następnie w sekcji [Stan funkcji inteligentnej] określ, czy połączone zdarzenie jest wyzwalane przez zdarzenie w stanie WŁ. czy
zdarzenie w stanie WYŁ.
Uwaga
Nie można skonfigurować tego samego typu zdarzenia dla ustawień [Zdarzenie 1] i [Zdarzenie 2]. Można jednak określić kombinację ustawień od od
[Czasomierz 1] do [Czasomierz 4] dla opcji [Czasomierz].
Można też określić kombinację ustawień [Wejście 1] i [Wejście 2] dla opcji [Wejście urządzenia zewnętrznego]. HM4x H730
 Działanie
Ustawienie operacji wykonywanych, gdy są wyzwalane zdarzenia połączone.
[Działanie zdarzenia w stanie WŁ.]
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30 S31 ), [Zapis wideo]
i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie połączone (stan WŁ.).
[Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.]
Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [Włącz], ustawienia [Zaprogramowana pozycja] ( HM4x S30 S31 ), [Zapis wideo]
i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione, gdy zostanie zakończone zdarzenie połączone (stan WYŁ.).
[Działanie trwającego zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybór operacji wykonywanych podczas zdarzenia stanu WŁ.
Jeżeli wybrano ustawienie [Włącz], ustawienia [Zapis wideo] i [Powiadomienie e-mail] zostaną uwzględnione podczas zdarzenia
połączonego.
[Zaprogramowana pozycja] HM4x S30 S31
Jeżeli zostanie określona zaprogramowana pozycja, kąt kamery zostanie automatyczne przesunięty do odpowiedniej lokalizacji, gdy
zostanie wyzwolone zdarzenie połączone.
Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie zaprogramowanych pozycji przy użyciu opcji [Kamera] > [Zaprogramowana pozycja]
(str. 118).
Uwaga HM4x S30
S31
Nie można skonfigurować ustawienia [Zaprogramowana pozycja], gdy [Funkcja inteligentna] jest uwzględniona w ustawieniu [Typ zdarzenia].
[Zapis wideo]
Określenie, czy należy nagrywać wideo w zależności od zdarzenia połączonego.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie połączone, wideo będzie przesyłane do lokalizacji nagrywania
określonej przy użyciu ustawienia [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Czynność nagrywania wideo] (str. 144).
[Powiadomienie e-mail]
Określenie, czy należy wysyłać powiadomienie e-mail w zależności od zdarzenia połączonego.
Jeżeli po wybraniu ustawienia [Włącz] zostanie wyzwolone zdarzenie połączone, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
Aby skorzystać z powiadomienia e-mail, należy wcześniej skonfigurować ustawienie [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail]
(str. 148).
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.]
Wybór stanów wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie w stanie WŁ.
[Wyjście urządzenia zewnętrznego w przypadku zdarzenia w stanie WYŁ.]
Wybór stanów wyjścia urządzenia zewnętrznego, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie w stanie WYŁ.
[Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WŁ.] HM4x H730
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Włącz], klip dźwiękowy określony przy użyciu ustawienia [Klip dźwiękowy] będzie
odtwarzany po wyzwoleniu zdarzenia połączonego.
[Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WYŁ.] HM4x H730
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Włącz], klip dźwiękowy określony przy użyciu ustawienia [Klip dźwiękowy] będzie
odtwarzany po zakończeniu zdarzenia połączonego.
182
Uwaga HM4x H730
Ustawienia [Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WŁ.] i [Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WYŁ.] można skonfigurować tylko po
skonfigurowaniu opcji [Typ zdarzenia] w sekcji [Zdarzenie 1] i [Zdarzenie 2] z ustawieniem [Wejście urządzenia zewnętrznego] i [Funkcja
inteligentna].
[Klip dźwiękowy] HM4x H730
Wybór klipu dźwiękowego, gdy opcja [Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie WŁ.] lub [Odtwarzanie audio po zdarzeniu w stanie
WYŁ.] została skonfigurowana z ustawieniem [Włącz].
Należy wcześniej przekazać klip dźwiękowy 1–3 przy użyciu opcji [Wideo i audio] > [Audio] (str. 137).
[Głośność] HM4x H730
Wprowadź głośność klipu dźwiękowego.
5
Poniżej przedstawiono przykłady stanu zdarzeń połączonych zgodnie z kombinacjami WŁ./WYŁ. dla ustawień Zdarzenie 1 i Zdarzenie 2.
W poniższych przykładach ustawienie [Odstęp między zdarzeniami] wynosi cztery sekundy, a każda komórka na wykresie reprezentuje
jedną sekundę.
Strona ustawień
Przykłady działania zdarzeń połączonych
 Opcja [Metoda łączenia zdarzeń] skonfigurowana z ustawieniem [LUB]
Tylko jedno zdarzenie WŁ.
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
Stan
skonsolidowany
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
Oba zdarzenia WŁ.
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
Stan
skonsolidowany
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
 Opcja [Metoda łączenia zdarzeń] skonfigurowana z ustawieniem [ORAZ] i określono
ustawienie [Kolejność zdarzeń]
Poniżej przedstawiono przykłady z opcją [Kolejność zdarzeń] skonfigurowaną z ustawieniem [Zdarzenie 1 -> 2].
Gdy opcja [Kolejność zdarzeń] jest skonfigurowana z ustawieniem [Brak], a opcja [Metoda łączenia zdarzeń] jest skonfigurowana
z ustawieniem [ORAZ], zdarzenia będą połączone jak w przykładach, nawet jeżeli zdarzenia 1 i 2 zostaną przełączone.
Kolejność zdarzeń 1 -> 2
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
Stan
skonsolidowany
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
183
Kolejność zdarzeń 2 -> 1 -> 2
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
WŁ.
WYŁ.
Stan
skonsolidowany
Oba zdarzenia WŁ., ale ich kolejność jest niepoprawna.
Zdarzenie połączone nie występuje.
Wyzwalane jest zdarzenie 2, ale ustawienie [Odstęp między zdarzeniami] ([4] s) zostało przekroczone.
Odstęp między zdarzeniami (4 s w tym przykładzie)
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
WŁ.
WYŁ.
Stan
skonsolidowany
Odstęp między wystąpieniem zdarzenia 2 po wystąpieniu
zdarzenia 1 przekracza wartość określoną dla ustawienia [Odstęp
między zdarzeniami]. Zdarzenie połączone nie występuje.
Każdy stan zdarzenia 1 skonfigurowana z ustawieniem [WYŁ.], a stany WŁ. nie występują równocześnie.
Odstęp między zdarzeniami (4 s w tym przykładzie)
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
WŁ.
WYŁ.
Stan
skonsolidowany
Zdarzenie połączone występuje nie po WYŁ.
zdarzenia 1, ale po WŁ. zdarzenia 2.
Przełączenie stanu WŁ./WYŁ. jednego zdarzenia
Odstęp między zdarzeniami (4 s w tym przykładzie)
Zdarzenie 1
Zdarzenie 2
Stan
skonsolidowany
184
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
[Zabezpieczenia] > [Ograniczenia dostępu do hosta]
Ustawienie ograniczenia dostępu
Można skonfigurować oddzielną kontrolę dostępu przy użyciu adresów protokołu IPv4 i IPv6.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ograniczenia dostępu do hosta IPv4
• Ograniczenia dostępu do hosta IPv6
5
Strona ustawień
Ważne
• Aby uniemożliwić dostęp za pośrednictwem serwera proxy w połączeniu protokołu HTTP, należy ustawić adres serwera proxy.
• Jeżeli ograniczenie dostępu do hosta zostanie skonfigurowane pomyłkowo, dostęp do strony ustawień może być zablokowany. W takim przypadku
przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych będzie jedyną metodą rozwiązania problemu.
Uwaga
W przypadku wystąpienia duplikatu adresu stosowane będą zasady adresów wyświetlane na początku listy.
Ograniczenia dostępu do hosta IPv4
Określenie hostów, z których dostęp przy użyciu protokołu IPv4 jest dozwolony lub zabroniony.
[Zastosuj ograniczenia dostępu do hosta]
Określenie, czy należy użyć ograniczeń dostępu do hosta IPv4.
[Zasady domyślne]
Określenie, czy należy akceptować czy blokować dostęp z adresów IPv4, które nie zostały określone w ustawieniu [Adres sieciowy /
Podsieć].
[Adres sieciowy / Podsieć]
Wprowadź adresy IPv4 na listę i wybierz ustawienie [Tak] lub [Nie] dla dostępu dla poszczególnych adresów.
Można określić podsieć, aby ustawić ograniczenia dostępu według sieci lub hosta.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Nie], dostęp do wszystkich portów będzie zablokowany.
185
Ograniczenia dostępu do hosta IPv6
Określenie hostów, z których dostęp przy użyciu protokołu IPv6 jest dozwolony lub zabroniony.
[Zastosuj ograniczenia dostępu do hosta]
Określenie, czy należy użyć ograniczeń dostępu do hosta IPv6.
[Zasady domyślne]
Określenie, czy należy akceptować czy blokować dostęp z adresów IPv6, które nie zostały określone w ustawieniu [Prefiks / Długość
prefiksu].
[Prefiks / Długość prefiksu]
Wprowadź adresy IPv6 (prefiksy) na listę i wybierz ustawienie [Tak] lub [Nie] dla dostępu dla poszczególnych adresów.
Można określić długość prefiksu, aby ustawić ograniczenie dostępu według sieci lub hosta.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Nie], dostęp do wszystkich portów będzie zablokowany.
186
[Zabezpieczenia] > [SSL/TLS]
Ustawienie szyfrowania komunikacji z użyciem protokołu HTTP
Tworzenie certyfikatów i zarządzanie nimi oraz ustawienia komunikacji szyfrowanej.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Certyfikaty
• Zarządzanie certyfikatami
• Komunikacja szyfrowana
5
Strona ustawień
Certyfikaty
Tworzenie certyfikatu SSL/TLS.
Ważne
Należy używać certyfikatu z podpisem własnym, jeżeli zapewnienie pełnego bezpieczeństwa (na przykład w formie testów funkcjonalnych) nie jest
konieczne. W przypadku systemu zalecane jest uzyskanie i zainstalowanie certyfikatu wystawionego przez urząd certyfikacji (CA).
[Utwórz certyfikat z podpisem własnym]
Wprowadź poniższe ustawienia, kliknij przycisk [Zastosuj], a następnie kliknij przycisk [Wykonaj], aby utworzyć certyfikat z podpisem
własnym.
Postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem i uruchom ponownie. Utworzony certyfikat zostanie uwzględniony po ponownym
uruchomieniu.
Uwaga
Tworzenie certyfikatu jest czasochłonne, dlatego zalecane jest zatrzymanie procesów transmisji i przekazywania wideo.
[Stan certyfikatu]
Jeżeli nie zainstalowano certyfikatu, zostanie wyświetlony komunikat [Niezainstalowany]. Jeżeli certyfikat jest zainstalowany, zostanie
wyświetlony okres ważności certyfikatu.
[Kraj (C)]
Wprowadź kod kraju ISO3166-1 alpha-2.
[Województwo (ST)], [Miejscowość (L)], [Organizacja (O)], [Jednostka organizacyjna (OU)], [Nazwa pospolita (CN)]
Wprowadź nazwę województwa, miejscowości, organizacji i jednostki organizacyjnej oraz nazwę pospolitą przy użyciu znaków
alfanumerycznych (spacje lub znaki drukowalne).
Wprowadzić nazwę hosta w formacie w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN).
[Data początkowa okresu ważności], [Data końcowa okresu ważności]
Skonfiguruj okres ważności certyfikatu, który zostanie utworzony (wymagane w przypadku tworzenia certyfikatu z podpisem własnym).
187
Zarządzanie certyfikatami
Zarządzanie certyfikatem SSL/TLS.
[Wygeneruj żądanie podpisania certyfikatu]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby utworzyć klucz prywatny serwera i wygenerować żądanie podpisania certyfikatu.
Po przetworzeniu żądanie podpisania certyfikatu zostanie wyświetlone w oddzielnym oknie.
Uwaga
Generowanie żądania podpisania certyfikatu jest czasochłonne, dlatego zalecane jest zatrzymanie procesów transmisji i przekazywania wideo.
[Wyświetl żądanie podpisania certyfikatu]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby wyświetlić szczegóły żądania podpisania certyfikatu.
[Zainstaluj certyfikat serwera]
Tę operację należy wykonać, aby zainstalować certyfikat serwera.
Określ plik certyfikatu, który chcesz zainstalować, przy użyciu przycisku [Przeglądaj], i kliknij przycisk [Wykonaj].
Zainstalowany certyfikat zostanie uwzględniony po ponownym uruchomieniu.
[Zainstaluj certyfikat przejściowy]
Tę operację należy wykonać, aby zainstalować certyfikat przejściowy.
Określ plik certyfikatu, który chcesz zainstalować, przy użyciu przycisku [Przeglądaj], i kliknij przycisk [Wykonaj].
Zainstalowany certyfikat zostanie uwzględniony po ponownym uruchomieniu.
Uwaga
Aby zainstalować certyfikat przejściowy i certyfikat główny, należy przy użyciu edytora tekstu lub podobnego oprogramowania umieścić certyfikaty w tym
samym pliku i zainstalować je jako certyfikat przejściowy.
[Usuń certyfikat serwera]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby usunąć certyfikat serwera.
Jeżeli jednak komunikacja SSL/TLS jest włączona, nie można usunąć certyfikatu. Przed usunięciem certyfikatu należy skonfigurować opcję
[Zasady połączenia HTTPS] z ustawieniem [HTTP].
Usunięcie nastąpi po ponownym uruchomieniu.
[Usuń certyfikat przejściowy]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby usunąć certyfikat przejściowy z certyfikatem głównym.
Jeżeli jednak komunikacja SSL/TLS jest włączona, nie można usunąć certyfikatu. Przed usunięciem certyfikatu należy skonfigurować opcję
[Zasady połączenia HTTPS] z ustawieniem [HTTP].
Usunięcie nastąpi po ponownym uruchomieniu.
[Wyświetl szczegóły certyfikatu serwera]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby wyświetlić szczegóły certyfikatu serwera.
[Wyświetl autocertyfikat urzędu certyfikacji]
Zazwyczaj używane tylko do testowania komunikacji SSL/TLS.
[Kopia zapasowa]
Kliknij przycisk [Wykonaj], aby wykonać kopię zapasową certyfikatów i klucza prywatnego. Tę operację można wykonać tylko wówczas, gdy
opcja [Zasady połączenia HTTPS] jest skonfigurowana z ustawieniem [HTTPS] lub [HTTP i HTTPS] w celu zapewnienia obsługi komunikacji
SSL/TLS.
[Przywróć]
Instalowanie certyfikatów i klucza prywatnego z kopii zapasowej.
Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby określić plik kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk [Wykonaj]. Tę operację można wykonać tylko
wówczas, gdy opcja [Zasady połączenia HTTPS] jest skonfigurowana z ustawieniem [HTTPS] lub [HTTP i HTTPS] w celu zapewnienia obsługi
komunikacji SSL/TLS.
Przywrócony certyfikat zostanie uwzględniony po ponownym uruchomieniu.
Komunikacja szyfrowana
Konfigurowanie komunikacji szyfrowanej.
[Zasady połączenia HTTPS]
Ustawienie komunikacji SSL/TLS przy użyciu połączeń HTTPS.
Wybierz ustawienie [HTTP], jeżeli nie chcesz korzystać z komunikacji SSL/TLS.
188
Wybierz ustawienie [HTTPS] lub [HTTP i HTTPS], jeżeli chcesz korzystać z komunikacji SSL/TLS. Połączenia ustanawiane przy użyciu
protokołów SSL/TLS będą obsługiwane po ponownym uruchomieniu.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [HTTPS], dostęp przy użyciu protokołu HTTP będzie również przekierowywany do protokołu HTTPS
w celu obsługi komunikacji SSL/TLS.
Ważne
• Nawet jeżeli obsługa komunikacji SSL/TLS zostanie skonfigurowana w tym miejscu, będzie dostępna dopiero po zainstalowaniu certyfikatu.
• Wydajność dystrybucji wideo zmniejsza się podczas komunikacji SSL/TLS. Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [HTTPS], nie można ustanowić
połączenia z aplikacją RM.
Uwaga
5
• Generowanie klucza SSL/TLS może trwać kilka minut.
Strona ustawień
• W zależności od typu certyfikatu zainstalowanego w kamerze może zostać wyświetlone okno dialogowe z komunikatem informującym o
zaakceptowaniu certyfikatu przez przeglądarkę internetową i możliwości ustanowienia połączenia. Jeżeli okno dialogowe nie zostanie wyświetlone,
należy zarejestrować certyfikat urzędu certyfikacji w przeglądarce internetowej.
189
[Zabezpieczenia] > [802.1X]
Ustawienia uwierzytelniania portów sieciowych
Ustawienia dla uwierzytelniania 802.1X, wyświetlania stanu uwierzytelniania i zarządzania certyfikatami.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Uwierzytelnianie 802.1X
• Metoda uwierzytelniania
• Informacje o certyfikacie
• Zarządzanie certyfikatami
Uwierzytelnianie 802.1X
Wyświetlanie ustawienia włączenia/wyłączenia i stanu uwierzytelniania 802.1X.
[Uwierzytelnianie 802.1X]
Wybierz to ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie 802.1X.
[Stan uwierzytelniania]
Wyświetlanie stanu uwierzytelniania 802.1X. Dostępne są trzy typy stanu: [Uwierzytelniono], [Nie uwierzytelniono] i [Zatrzymane].
Metoda uwierzytelniania
Ustawienie metody uwierzytelniania używanej dla uwierzytelniania 802.1X.
[Metoda uwierzytelniania]
Wybierz ustawienie [EAP-MD5], [EAP-TLS], [EAP-TTLS] lub [EAP-PEAP] dla metody uwierzytelniania używanej do uwierzytelniania 802.1X.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika używaną do uwierzytelniania.
[Hasło]
Wprowadź wymagane hasło dla uwierzytelniania.
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-MD5],
[EAP-TTLS] lub [EAP-PEAP].
Informacje o certyfikacie
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS],
[EAP-TTLS] lub [EAP-PEAP].
[Stan certyfikatu urzędu certyfikacji]
Jeżeli nie zainstalowano certyfikatu urzędu certyfikacji, zostanie wyświetlony komunikat [Niezainstalowany]. Jeżeli certyfikat urzędu
certyfikacji jest zainstalowany, zostanie wyświetlony okres ważności certyfikatu.
190
[Stan certyfikatu klienta]
Jeżeli nie zainstalowano certyfikatu klienta, zostanie wyświetlony komunikat [Niezainstalowany]. Jeżeli certyfikat klienta jest zainstalowany,
zostanie wyświetlony okres ważności certyfikatu.
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS].
[Stan klucza prywatnego klienta]
Jeżeli nie zainstalowano klucza prywatnego klienta, zostanie wyświetlony komunikat [Niezainstalowany]. Jeżeli zainstalowano klucz
prywatny klienta, zostanie wyświetlony komunikat [Zainstalowany].
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS].
Zarządzanie certyfikatami
Ważne
• Jeżeli jakiekolwiek certyfikaty urzędu certyfikacji, certyfikaty klienta i klucze prywatne klienta już istnieją podczas instalowania certyfikatów, zostaną one
odrzucone i nowe wersje zostaną zainstalowane.
Strona ustawień
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS],
[EAP-TTLS] lub [EAP-PEAP].
5
• Występuje błąd, jeżeli format certyfikatu lub klucza prywatnego, przeznaczonego do instalacji, jest niepoprawny.
• Certyfikaty klienta i klucze prywatne klienta są sprawdzane parami podczas instalowania, a w przypadku niezgodności występuje błąd.
• Certyfikat i klucz prywatny używany do uwierzytelniania 802.1X muszą być zainstalowane jako oddzielne składniki, niezależnie od stanu instalacji
certyfikatów dla protokołów SSL/TLS.
[Zainstaluj certyfikat urzędu certyfikacji]
Instalowanie certyfikatu urzędu certyfikacji.
Określ plik certyfikatu, który chcesz zainstalować, przy użyciu przycisku [Przeglądaj], i kliknij przycisk [Wykonaj].
[Zainstaluj certyfikat klienta]
Instalowanie certyfikatu klienta.
Określ plik certyfikatu, który chcesz zainstalować, przy użyciu przycisku [Przeglądaj], i kliknij przycisk [Wykonaj].
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS].
[Zainstaluj klucz prywatny klienta]
Instalowanie klucza prywatnego klienta.
Określ plik klucza prywatnego, który chcesz zainstalować, przy użyciu przycisku [Przeglądaj], i kliknij przycisk [Wykonaj].
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS].
[Hasło klucza prywatnego klienta]
Wprowadź hasło dla klucza prywatnego klienta.
Wymagane, gdy skonfigurowano hasło dla klucza prywatnego.
To ustawienie jest wyświetlane tylko wówczas, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TLS].
[Usuń certyfikat]
Usunięcie wszystkich zainstalowanych certyfikatów urzędu certyfikacji, certyfikatów klienta i kluczy prywatnych klienta.
Tylko „certyfikat urzędu certyfikacji” jest wyświetlany, gdy opcja [Metoda uwierzytelniania] jest skonfigurowana z ustawieniem [EAP-TTLS]
lub [EAP-PEAP], ale wszelkie zainstalowane certyfikaty klienta i klucze prywatne klienta są również usuwane.
191
[Zabezpieczenia] > [IPsec]
Ustawienie zabezpieczeń IPsec
Ustawienia dla korzystania z zabezpieczeń IPsec.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• IPSec
• Ustawienia automatycznej wymiany kluczy
• Zestaw IPsec 1–5
Ważne
• Aby uruchomić tę kamerę z zabezpieczeniami IPsec, należy wcześniej skonfigurować urządzenia komunikacyjne i sieć. Aby uzyskać te ustawienia,
skontaktuj się z administratorem systemu.
• Podczas ustanawiania połączenia z zabezpieczeniami IPSec należy ręcznie ustawić adres IP kamery.
W przypadku adresów IPv4 należy używać adresów z opcją [Metoda ustawień adresów IPv4] skonfigurowaną z ustawieniem [Ręcznie] w sekcji
[Podstawowe] > [Sieć] > [IPv4].
W przypadku adresów IPv6 należy używać adresów skonfigurowanych z opcją [Adres IPv6 (ręcznie)] w sekcji [Podstawowe] > [Sieć] > [IPv6].
• Jeżeli ustawienie IPsec zostanie zmienione i kamera może być niedostępna przy użyciu aktywnej przeglądarki internetowej, zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK], aby zastosować nowe ustawienia.
Jeżeli kamera zostanie ponownie uruchomiona i nie można ustanowić połączenia z kamerą z przeglądarki internetowej, dostępny identyfikator URI dla
połączenia z kamerą zostanie wyświetlony w komunikacie.
Jeżeli nie można ustanowić połączenia z kamerą przy użyciu wyświetlonego identyfikatora URI, skontaktuj się z administratorem systemu.
Uwaga
Jeżeli używane są zabezpieczenia IPsec, wydajność transmisji wideo jest niższa.
IPSec
[IPsec]
Wybór metody wymiany kluczy podczas korzystania z zabezpieczeń IPsec.
192
Ustawienia automatycznej wymiany kluczy
[Algorytm szyfrowania SA IPsec]
Wybór algorytmu szyfrowania SA IPsec.
Określony algorytm zostanie sprawdzony dla odpowiedniego algorytmu szyfrowania, począwszy od lewej strony.
[Algorytm uwierzytelniania SA IPsec]
Wybór algorytmu uwierzytelniania SA IPsec.
Określony algorytm zostanie sprawdzony dla odpowiedniego algorytmu uwierzytelniania, począwszy od lewej strony.
[Okres ważności SA IPsec (min)]
Wprowadź okres ważności SA IPsec.
[Algorytm szyfrowania SA ISAKMP]
Wybór algorytmu szyfrowania SA używanego przez protokół IKE automatycznej wymiany kluczy.
[Grupa DH]
Wybór informacji o generacji kluczy, które będą używane w algorytmie DH do wymiany kluczy za pośrednictwem protokołu IKE
automatycznej wymiany kluczy. Im wyższy numer grupy, tym silniejsze zabezpieczenia.
Strona ustawień
[Algorytm uwierzytelniania SA ISAKMP]
Wybór algorytmu uwierzytelniania SA używanego przez protokół IKE automatycznej wymiany kluczy.
5
[Okres ważności SA ISAKMP (min)]
Wprowadź okres ważności SA ISAKMP.
Zestaw IPsec 1–5
Zabezpieczenia protokołu IP można określić przy użyciu ustawienia automatycznej wymiany kluczy lub konfiguracji ręcznej dla
maksymalnie pięciu urządzeń komunikacyjnych.
 Automatyczna wymiana kluczy
Ważne
Jeżeli kamera zostanie ponownie uruchomiona podczas komunikacji związanej z automatyczną wymianą kluczy, po ponownym uruchomieniu
może wystąpić błąd połączenia. W takim przypadku należy ponownie ustanowić połączenie.
Uwaga
Jeżeli używana jest automatyczna wymiana kluczy, komunikacja z kamerą rozpocznie się dopiero po około 5–10 sekundach.
[Zestaw IPsec]
Wybór zestawów IPsec, które będą używane przez kamerę; protokół IPv4, IPv6 lub żaden z nich.
[Tryb IPsec]
Wybór trybu IPsec.
[Docelowy adres IPv4], [Docelowy adres IPv6]
Wprowadź adres IP lokalizacji docelowej połączenia.
[Źródłowy adres IPv4], [Źródłowy adres IPv6]
Wprowadź źródłowy adres IP.
[Protokół IPsec]
Wybór protokołu IPsec.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [ESP], należy wprowadzić tylko ustawienia dotyczące protokołu ESP.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [AH], należy wprowadzić tylko ustawienia dotyczące protokołu AH.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [ESP i AH], należy wprowadzić wszystkie ustawienia.
[Adres IPv4 bramy zabezpieczeń], [Adres IPv6 bramy zabezpieczeń]
Wprowadź adres IP bramy zabezpieczeń, jeżeli opcja [Tryb IPsec] jest skonfigurowana z ustawieniem [Tryb tunelowania].
[Długość maski podsieci urządzenia docelowego], [Długość prefiksu urządzenia docelowego]
Wprowadź maskę podsieci (IPv4) lub długość prefiksu (IPv6), jeżeli opcja [Tryb IPsec] jest skonfigurowana z ustawieniem [Tryb
tunelowania].
193
[Klucz wstępny IKE]
Wprowadź klucz wstępny dla protokołu IKE (automatyczna wymiana kluczy).
 Ręcznie
[Zestaw IPsec]
Wybór zestawów IPsec, które będą używane przez kamerę; protokół IPv4, IPv6 lub żaden z nich.
[Tryb IPsec]
Wybór trybu IPsec.
[Docelowy adres IPv4], [Docelowy adres IPv6]
Wprowadź adres IP lokalizacji docelowej połączenia.
[Źródłowy adres IPv4], [Źródłowy adres IPv6]
Wprowadź źródłowy adres IP.
[Protokół IPsec]
Wybór protokołu IPsec.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [ESP], należy wprowadzić tylko ustawienia dotyczące protokołu ESP.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [AH], należy wprowadzić tylko ustawienia dotyczące protokołu AH.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [ESP i AH], należy wprowadzić wszystkie ustawienia.
[Adres IPv4 bramy zabezpieczeń], [Adres IPv6 bramy zabezpieczeń]
Wprowadź adres IP bramy zabezpieczeń, jeżeli opcja [Tryb IPsec] jest skonfigurowana z ustawieniem [Tryb tunelowania].
[Długość maski podsieci urządzenia docelowego], [Długość prefiksu urządzenia docelowego]
Wprowadź maskę podsieci (IPv4) lub długość prefiksu (IPv6), jeżeli opcja [Tryb IPsec] jest skonfigurowana z ustawieniem [Tryb
tunelowania].
Jeżeli ustawienie [Protokół IPsec] zawiera „ESP”
[Algorytm szyfrowania SA ESP]
Ustawienie algorytmu szyfrowania ESP zgodnie z algorytmem szyfrowania obsługiwanym przez urządzenie, z którym będzie
ustanawiane połączenie.
Zazwyczaj zalecane jest ustawienie [AES] lub [3DES].
[Algorytm uwierzytelniania SA ESP]
Ustawienie algorytmu uwierzytelniania ESP zgodnie z algorytmem uwierzytelniania obsługiwanym przez urządzenie, z którym
będzie ustanawiane połączenie.
Jeżeli używany jest tylko protokół [ESP], nie można wybrać ustawienia [Brak uwierzytelniania].
[Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja wychodząca)]
Wprowadź klucz szyfrowania SA dla transmisji wychodzącej.
Jeżeli wybrano ustawienie [AES], [3DES] lub [DES] opcji [Algorytm szyfrowania SA ESP], należy ustawić numer szesnastkowy
odpowiednio 128 bitów, 192 bity or 64 bity. Konfigurowanie tego ustawienia nie jest konieczne, jeżeli wybrano ustawienie [NULL].
[Klucz uwierzytelniania SA ESP (transmisja wychodząca)]
Wprowadź klucz uwierzytelniania SA dla transmisji wychodzącej.
Jeżeli wybrano ustawienie [HMAC_SHA1_96] lub [HMAC_MD5_96] opcji [Algorytm uwierzytelniania SA ESP], należy ustawić numer
szesnastkowy odpowiednio 160 bitów lub 128 bity. Konfigurowanie tego ustawienia nie jest konieczne, jeżeli wybrano ustawienie
[Brak uwierzytelniania].
[Tag SPI SA ESP (transmisja wychodząca)]
Wprowadź wartość SPI SA dla transmisji wychodzącej.
Ustawienie żądanej wartości w zakresie od 256 do 4294967295.
[Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja przychodząca)]
Wprowadź klucz szyfrowania SA dla transmisji przychodzącej.
Jeżeli wybrano ustawienie [AES], [3DES] lub [DES] opcji [Algorytm szyfrowania SA ESP], należy ustawić numer szesnastkowy
odpowiednio 128 bitów, 192 bity or 64 bity. Konfigurowanie tego ustawienia nie jest konieczne, jeżeli wybrano ustawienie [NULL].
[Klucz uwierzytelniania SA ESP (transmisja przychodząca)]
Wprowadź klucz uwierzytelniania SA dla transmisji przychodzącej.
194
Jeżeli wybrano ustawienie [HMAC_SHA1_96] lub [HMAC_MD5_96] opcji [Algorytm uwierzytelniania SA ESP], należy ustawić numer
szesnastkowy odpowiednio 160 bitów lub 128 bity. Konfigurowanie tego ustawienia nie jest konieczne, jeżeli wybrano ustawienie
[Brak uwierzytelniania].
[Tag SPI SA ESP (transmisja przychodząca)]
Wprowadź wartość SPI SA dla transmisji przychodzącej.
Ustawienie żądanej wartości w zakresie od 256 do 4294967295.
To ustawienie jest używane jako identyfikator SA, dlatego należy zachować ostrożność, aby nie określić wartości SPI dla transmisji
przychodzącej, która jest już używana jako inna wartość SPI protokołu ESP.
Jeżeli ustawienie [Protokół IPsec] zawiera „AH”
[Klucz uwierzytelniania SA AH (transmisja wychodząca)]
Wprowadź klucz uwierzytelniania SA dla transmisji wychodzącej.
Jeżeli wybrano ustawienie [HMAC_SHA1_96] lub [HMAC_MD5_96] opcji [Algorytm uwierzytelniania SA AH], należy ustawić numer
szesnastkowy odpowiednio 160 bitów lub 128 bity.
5
Strona ustawień
[Algorytm uwierzytelniania SA AH]
Ustawienie algorytmu uwierzytelniania AH zgodnie z algorytmem uwierzytelniania obsługiwanym przez urządzenie, z którym
będzie ustanawiane połączenie.
[Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)]
Wprowadź wartość SPI SA dla transmisji wychodzącej.
Ustawienie żądanej wartości w zakresie od 256 do 4294967295.
[Klucz uwierzytelniania SA AH (transmisja przychodząca)]
Wprowadź klucz uwierzytelniania SA dla transmisji przychodzącej.
Jeżeli wybrano ustawienie [HMAC_SHA1_96] lub [HMAC_MD5_96] opcji [Algorytm uwierzytelniania SA AH], należy ustawić numer
szesnastkowy odpowiednio 160 bitów lub 128 bity.
[Tag SPI SA AH (transmisja przychodząca)]
Wprowadź wartość SPI SA dla transmisji przychodzącej.
Ustawienie żądanej wartości w zakresie od 256 do 4294967295.
To ustawienie jest używane jako identyfikator SA, dlatego należy zachować ostrożność, aby nie określić wartości SPI dla transmisji
przychodzącej, która jest już używana jako inna wartość SPI protokołu AH.
195
[Karta pamięci]
Operacje związane z kartą pamięci i wyświetlanie informacji
Ustawienia dla zapisu wideo na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze. Wyświetlane są również informacje dotyczące stanu karty
pamięci.
Ustawienie [Karta pamięci] nie różni się od menu [Zapis wideo] > [Karta pamięci]. Ustawienia skonfigurowane na jednej ze stron [Karta
pamięci] są odzwierciedlane również na innych stronach.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Ustawienia nagrywania wideo
• Operacje na karcie pamięci
• Informacje o karcie pamięci
Ważne
Informacje zapisane na karcie pamięci mogą być traktowane jako dane osobowe. Należy stosować odpowiednie środki ostrożności podczas korzystania
z tych informacji w przypadku udostępnienia kamery stronom trzecim celu utylizacji, przekazania lub naprawy.
Uwaga
• Można oglądać pliki wideo na karcie pamięci i zarządzać nimi przy użyciu programu Recorded Video Utility. Aby uzyskać informacje na temat obsługi
programu Recorded Video Utility i jego pobieranych danych, należy skorzystać z „Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility”.
• Jeżeli na karcie pamięci zarejestrowano dużą liczbę plików, aplikacja Recorded Video Utility może przetwarzać listę nagrań wideo przez dłuższy czas (czas
trwania jest proporcjonalny do liczby plików). Należy ograniczyć liczbę zapisanych plików w opcji [Automatyczne usuwanie plików wideo] lub regularnie
ręcznie usuwać niepotrzebne pliki w aplikacji Recorded Video Utility.
Liczbę plików zapisanych na karcie pamięci można znacznie ograniczyć, korzystając z formatu H.264 zamiast JPEG.
• Można korzystać z poniższych kart pamięci.
– karty pamięci SD, SDHC i SDXC HM4x H730
– karty pamięci microSD, microSDHC i microSDXC S30
S31 S80x S90x
• Procedury instalowania i wyjmowania karty pamięci opisano w Instrukcji instalacji.
• Jeżeli karta pamięci jest używana z kamerą po raz pierwszy, należy sformatować kartę po zainstalowaniu jej w kamerze (str. 198).
Ustawienia nagrywania wideo
Określa, czy należy zapisywać wideo z kamery na karcie pamięci czy przekazywać je przy użyciu protokołu HTTP lub FTP.
To ustawienie może być również konfigurowane przy użyciu menu [Zapis wideo] > [Przekazywanie] (str. 144) i odzwierciedlone w tej
lokalizacji w sekcji [Ustawienia nagrywania wideo].
[Czynność nagrywania wideo]
Aby zapisywać na karcie pamięci, należy wybrać ustawienie [Nagrywanie na karcie pamięci].
Operacje na karcie pamięci
Ustawienia są zależne od stanu karty pamięci (niezainstalowana/zainstalowana).
196
Ważne
Należy koniecznie przeprowadzić proces odinstalowania podczas wyłączania zasilania kamery lub wyjmowania karty pamięci. Pominięcie odinstalowania
może spowodować problemy z plikiem zarządzania lub niedostępność karty pamięci.
Korzystając z aplikacji Camera Management Tool, można zbiorczo instalować/odinstalowywać karty pamięci w wielu kamerach.
Karta pamięci jest automatycznie instalowana po włożeniu jej do szczeliny karty pamięci. Zostanie ona również automatycznie
zainstalowana, jeżeli znajduje się w szczelinie karty pamięci podczas uruchamiania kamery.
[Instalacja/Dezinstalacja]
Kliknij przycisk [Dezinstalacja], aby odinstalować kartę pamięci.
Należy koniecznie odinstalować kartę pamięci podczas wyłączania zasilania kamery lub wyjmowania karty pamięci.
Można również kliknąć przycisk [Instalacja], gdy karta pamięci jest umieszczona w gnieździe, aby zainstalować kartę pamięci.
5
Strona ustawień
[Ustawienia działania]
Wybór danych do zapisania na karcie pamięci.
Jeżeli skonfigurowano ustawienie [Zapisuj dzienniki i pliki wideo], następujące dane są zapisywane automatycznie.
• Pliki obrazów ze strumienia w trybie nagrywania, których nie można dystrybuować na skutek błędu sieciowego
• Pliki wideo w przypadku błędu przekazywania przy użyciu protokołu HTTP lub FTP
• Pliki wideo ręcznie nagrane przez użytkownika przy użyciu aplikacji podglądu kamery
• Pliki wideo nagrane przy użyciu ustawień [Wejście urządzenia zewnętrznego], [Wykrywanie głośności] i [Funkcja inteligentna] po
wystąpieniu zdarzenia
• Pliki wideo nagrane przy użyciu czasomierza
• Dziennik
• Pliki wideo nagrane przy użyciu funkcji ONVIF
Uwaga
Nie można zapisywać na karcie nowych plików, jeżeli nie ma na niej wolnego miejsca. Jeżeli opcja [Zastępuj pliki wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Włącz], można usuwać stare pliki wideo w celu zapisania nowych plików (str. 197).
[Format wideo]
Wybór formatu wideo dla nagrywania na karcie pamięci.
Wideo jest nagrywane w tym formacie, gdy opcja [Czynność nagrywania wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem [Nagrywanie na karcie
pamięci].
Rozmiary wideo i jakość nagrywanego wideo są zgodne z ustawieniami w sekcji [Wideo] (str. 91).
Ważne
• W przypadku formatu [H.264(1)] lub [H.264(2)] należy skonfigurować następujące ustawienia w sekcji [Podstawowe] > [Wideo] > [H.264(1)] (str. 92),
[H.264(2)] (str. 93).
– [Regulacja szybkości transmisji bitów]: [Używaj regulacji szybkości transmisji bitów (stała szybkość transmisji bitów)]
– [Docelowa szybkość transmisji bitów (kb/s)]: [3072] lub mniej
– [Interwał klatek I (s)]: [0,5], [1] lub [1,5]
• Nie można wybrać innego formatu H.264 niż format w sekcji [Zapis wideo] > [Przekazywanie] > [Przekazywanie ogólne] > [Format wideo] (str. 145).
Uwaga
• Jeżeli skonfigurowane jest ustawienie [JPEG] i wystąpi błąd przekazywania, liczba klatek na sekundę wideo nagrywanego w formacie JPEG zawsze wynosi
1 kl./s.
• Jeżeli wystąpi błąd sieciowy powodujący przerwanie strumieniowej transmisji wideo w trybie nagrywania, wideo jest zapisywane w formacie JPEG
niezależnie od ustawienia [Format wideo] (liczba klatek na sekundę jest stała i wynosi 1 kl./s).
[Bufor przed zdarzeniem (liczba klatek)] (JPEG)/ [Bufor przed zdarzeniem (s)] (H.264)
Wprowadź liczbę klatek lub sekund wideo, które powinny być buforowane przed zdarzeniem.
Wprowadź maksymalną liczbę klatek dla ustawienia [JPEG] lub maksymalną liczbę sekund dla ustawienia [H.264(1)] lub [H.264(2)] opcji
[Format wideo].
Zależnie od warunków nie zawsze można jednak zapisać ustawioną liczbę klatek na sekundę lub liczbę sekund.
[Bufor po zdarzeniu (liczba klatek)] (JPEG)/ [Bufor po zdarzeniu (s)] (H.264)
Wprowadź liczbę klatek lub sekund wideo, które powinny być buforowane po zdarzeniu.
Wprowadź maksymalną liczbę klatek dla ustawienia [JPEG] lub maksymalną liczbę sekund dla ustawienia [H.264(1)] lub [H.264(2)] opcji
[Format wideo].
Zależnie od warunków nie zawsze można jednak zapisać ustawioną liczbę klatek na sekundę lub liczbę sekund.
[Zastępuj pliki wideo]
Określenie, czy należy zezwalać na zastępowanie danych, gdy ilość miejsca dostępnego na karcie pamięci jest niedostateczna podczas
nagrywania wideo na karcie pamięci po wyzwoleniu zdarzenia.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], pliki wideo nagrywane po wystąpieniu zdarzenia albo przy użyciu czasomierza lub funkcji
ONVIF będą zastępowane, począwszy od najstarszego pliku.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Wyłącz], należy usunąć zbędne pliki wideo przy użyciu aplikacji Recorded Video Utility. Aby uzyskać
informacje na temat tej procedury, należy skorzystać z „Instrukcja obsługi aplikacji Recorded Video Utility”.
197
[Automatyczne usuwanie plików wideo]
Wybierz to ustawienie, aby automatycznie usuwać zbędne pliki wideo z karty pamięci zgodnie z ustawieniem [Liczba dni
przechowywania].
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], należy skonfigurować ustawienie [Liczba dni przechowywania] i [Czas usunięcia].
[Liczba dni przechowywania]
Wprowadź liczbę dni przechowywania na karcie pamięci nagranych plików wideo.
[Czas usunięcia]
Wprowadź czas usuwania plików wideo po upływie liczby dni określonej przez ustawienie [Liczba dni przechowywania].
[Ponownie utwórz informacje o zarządzaniu plikami wideo]
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje ponowne utworzenie na karcie pamięci pliku informacji o zarządzaniu dla nagranych plików
wideo.
Karta pamięci jest niedostępna podczas tego procesu. Ponadto użytkownicy nie powinni przekazywać lub przesyłać strumieniowo wideo
z kamery.
Ponowne tworzenie plików informacji o zarządzaniu plikami wideo trwa tym dłużej, im większa jest liczba odtwarzanych plików i może
trwać kilka godzin.
[Format]
Aby sformatować kartę pamięci, należy kliknąć przycisk [Wykonaj].
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików i katalogów z karty pamięci.
Uwaga
Formatowanie jest wykonywane przy użyciu funkcji szybkiego formatowania.
Informacje o karcie pamięci
Wyświetlanie stanu karty pamięci zainstalowanej w kamerze i informacji o pojemności karty.
[Wykrywanie karty pamięci]
Wyświetlanie bieżącego stanu karty pamięci.
[Stan działania karty pamięci]
Wyświetlanie stanu działania karty pamięci.
[Gotowa do użytku]: Można wykonywać wszystkie operacje.
[Ponowne tworzenie informacji o zarządzaniu plikami wideo]: Ten stan oznacza, że informacje o zarządzaniu plikami wideo są
odtwarzane. Nie można wykonywać innych operacji.
[Usuwanie plików wideo]: Ten stan oznacza, że pliki wideo są usuwane. Nie można wykonywać innych operacji.
[Stan informacji o zarządzaniu plikami wideo]
Wyświetlanie stanu informacji o zarządzaniu plikami wideo.
[Normalny]: Ten stan oznacza, że informacje o zarządzaniu plikami wideo są prawidłowe.
[Wymagane ponowne utworzenie informacji o zarządzaniu plikami wideo]: Ten stan oznacza, że pliki zarządzania są uszkodzone lub
niespójne z zapisanymi plikami wideo.
Konieczne jest kliknięcie przycisku [Wykonaj] w sekcji [Ponownie utwórz informacje o zarządzaniu plikami wideo] w celu ponownego
utworzenia pliku zarządzania.
Jeżeli pliki zarządzania nie zostaną ponownie utworzone nawet po użyciu funkcji [Ponownie utwórz informacje o zarządzaniu plikami
wideo], należy użyć funkcji [Format] (str. 198).
[Zapisywanie wideo]
Wyświetlanie informacji o możliwości zapisywania plików wideo na karcie pamięci.
Komunikat [Nie można zapisywać] może zostać wyświetlony z następujących przyczyn.
• Karta pamięci nie jest zainstalowana.
• Plik zarządzania plikami wideo jest uszkodzony.
• Karta jest zabezpieczona przed zapisem.
• Karta pamięci jest zapełniona, a opcja [Zastępuj pliki wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz].
[Pojemność karty pamięci]
Wyświetlanie bieżącej pojemności karty pamięci.
[Wykorzystana pojemność]
Wyświetlanie bieżącej wykorzystanej pojemności karty pamięci.
198
[Konserwacja] > [Ogólne]
Wyświetlanie informacji o urządzeniu kamery i wykonywanie
konserwacji
Należy sprawdzić informacje dotyczące kamery, takie jak wersja oprogramowania układowego, i wykonać konserwację systemu kamery.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Informacje o urządzeniu
• Narzędzie
• Inicjowanie
5
Strona ustawień
Informacje o urządzeniu
[Nazwa modelu], [Wersja oprogramowania układowego], [Numer seryjny], [Numer kompilacji] i [Adres MAC]
Wyświetlanie informacji dotyczących kamery.
Narzędzie
Można skonfigurować/ponownie uruchomić kamerę i wyświetlić licencje.
[Wyświetl ustawienia bieżące]
Wyświetlanie listy bieżących ustawień na stronie ustawień.
[Wyświetl licencję]
Wyświetlanie informacji dotyczących licencji na oprogramowanie innych firm.
[Uruchom ponownie]
Ponowne uruchamianie kamery.
Inicjowanie
Inicjowanie kamery.
Przestroga
• Nie wolno wyłączać kamery podczas wykonywania operacji [Przywróć ustawienia domyślne]. Wyłączenie kamery na tym etapie
może uniemożliwić jej prawidłowe ponowne uruchomienie.
• Po kliknięciu przycisku [OK] nie można już zatrzymać procesu przywracania ustawień domyślnych.
[Ustawienia sieciowe]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Zapisz], następujące ustawienia są zachowywane podczas inicjowania.
• Nazwa administratora
• Hasło administratora
• Ustawienia sieciowe
• Serwer NTP
• Serwer HTTP
199
•
•
•
•
•
Ograniczenia dostępu do hosta
Strefa czasowa
Certyfikaty
Klucz prywatny
IPSec
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Nie zapisuj], powyższe ustawienia są również inicjowane.
Konto administratora jest również inicjowane, dlatego nie można ustanowić połączenia z kamerą. Korzystając z aplikacji Camera
Management Tool, można skonfigurować ustawienia początkowe.
[Przywróć ustawienia domyślne]
Ustawienia początkowe są przywracane zgodnie z ustawieniem [Ustawienia sieciowe] po ponownym uruchomieniu.
Uwaga
• Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bieżących ustawień przed kliknięciem przycisku [Wykonaj] w sekcji [Przywróć ustawienia domyślne].
• Fabryczne ustawienia domyślne kamery można również przywrócić przy użyciu przełącznika resetowania. Spowoduje to jednak zresetowanie wszystkich
ustawień kamery i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych z wyjątkiem daty i godziny (str. 225).
200
[Konserwacja] > [Kopia zapasowa/Przywróć]
Zapisywanie/przywracanie ustawień kamery
Można zapisać/przywrócić wszystkie ustawienia kamery.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Kopia zapasowa/Przywróć
5
Konfigurowanie ustawień związanych z kopią zapasową i przywracaniem.
Strona ustawień
Kopia zapasowa/Przywróć
Przestroga
Nie wolno wyłączać kamery podczas wykonywania operacji [Utwórz kopię zapasową ustawień] lub [Przywróć ustawienia].
Wyłączenie kamery na tym etapie może uniemożliwić jej prawidłowe ponowne uruchomienie.
[Miejsce docelowe zapisywania]
Wybór miejsca docelowego dla zapisywania ustawień kamery podczas wykonywania kopii zapasowej.
[Utwórz kopię zapasową ustawień]
W kopii zapasowej zapisywane są wszystkie ustawienia z wyjątkiem daty i godziny. Konto administratora, certyfikaty używane przez
protokoły SSL/TLS i 802.1X oraz klucz prywatny są również zapisywane w kopii zapasowej.
[Przywróć ustawienia]
Przywrócenie wszystkich ustawień, z wyjątkiem daty i godziny, z pliku kopii zapasowej utworzonego przy użyciu polecenia [Utwórz kopię
zapasową ustawień].
Jeżeli ustawienie [Komputer osobisty] wybrano w sekcji [Miejsce docelowe zapisywania], należy kliknąć przycisk [Przeglądaj], aby określić
plik kopii zapasowej.
Konto administratora, adres IP, certyfikaty używane przez protokoły SSL/TLS i 802.1X oraz klucz prywatny zostaną również przywrócone.
Po zakończeniu przywracania kamera zostanie ponownie uruchomiona.
Ważne
• Należy zachować ostrożność podczas przywracania ustawień z pliku kopii zapasowej innej kamery, aby zapobiec wystąpieniu problemów
z ustanowieniem połączenia z kamerą na skutek konfliktu adresu sieciowego lub zastąpienia hasła administratora.
• Podczas przywracania ustawień nie wolno używać pliku kopii zapasowej utworzonego przy użyciu wersji oprogramowania układowego nowszej niż
wersja używana w kamerze, na której ustawienia są przywracane.
[Hasło szyfrowania]
Ustawienie hasła używanego podczas tworzenia kopii zapasowej i przywracania. To hasło jest używane do szyfrowania danych kopii
zapasowej.
W przypadku przywracania danych z szyfrowanej kopii zapasowej należy wprowadzić hasło ustawione podczas wykonywania kopii
zapasowej.
Uwaga
Ustawienia nie są przywracane, jeżeli hasło używane podczas przywracania nie jest zgodne z hasłem ustawionym podczas wykonywania kopii zapasowej.
201
[Konserwacja] > [Aktualizuj oprogramowanie układowe]
Aktualizowanie oprogramowania układowego kamery
Można zaktualizować oprogramowanie układowe.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Aktualizuj oprogramowanie układowe
Informacje o urządzeniu
[Nazwa modelu] i [Wersja oprogramowania układowego]
Wyświetlanie informacji dotyczących podłączonej kamery.
Aktualizowanie oprogramowania układowego
Konfigurowanie ustawień związanych z aktualizacjami oprogramowania układowego.
Przestroga
Nie wolno wyłączać kamery podczas wykonywania operacji [Aktualizuj oprogramowanie układowe]. Wyłączenie kamery na tym
etapie może uniemożliwić jej prawidłowe ponowne uruchomienie.
[Przywróć ustawienia domyślne]
Ustawienia początkowe są przywracane podczas aktualizowania oprogramowania układowego.
Jeżeli zostanie skonfigurowane ustawienie [Przywróć], następujące ustawienia są zachowywane podczas inicjowania.
• Nazwa administratora
• Hasło administratora
• Ustawienia sieciowe
• Serwer NTP
• Serwer HTTP
• Ograniczenia dostępu do hosta
• Strefa czasowa
• Certyfikaty
• Klucz prywatny
• IPSec
[Aktualizuj oprogramowanie układowe]
Kliknij przycisk [Przeglądaj], określ plik oprogramowania układowego dla aktualizacji i kliknij przycisk [Wykonaj]. Po wyświetleniu
komunikatu potwierdzającego kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć aktualizację oprogramowania układowego.
Kamera jest ponownie uruchamiana po zaktualizowaniu oprogramowania układowego.
202
[Konserwacja] > [Dziennik]
Sprawdzanie/wysyłanie informacji dziennika kamery
Można sprawdzić historię operacji i połączeń kamery i skonfigurować przesyłanie komunikatów dziennika pocztą e-mail.
W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia.
• Wyświetl dzienniki
• Powiadomienia dziennika
5
Strona ustawień
Wyświetl dzienniki
Wyświetlanie historii operacji i połączeń kamery.
[Wyświetl dzienniki]
Kliknięcie przycisku [Wyświetl] powoduje wyświetlenie komunikatów zapisanych w dzienniku od ostatniego uruchomienia kamery.
Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatów dziennika, zobacz „Lista komunikatów dziennika” (str. 211).
Powiadomienia dziennika
Ustawienie serwera poczty i adresu e-mail używanego do obsługi powiadomień dziennika.
[Używaj powiadomień dziennika]
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Włącz], wyświetlane są następujące ustawienia powiadomień dziennika.
[Poziom powiadamiania]
Wybór poziomu powiadomień dziennika.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów komunikatów dziennika, zobacz „Komunikaty dziennika w kamerze” (str. 211).
[Kopiuj ustawienia poczty e-mail]
Kopiowanie ustawień poczty e-mail używanych w sekcji [Zapis wideo] > [Powiadomienie e-mail] (str. 148). Ustawienie [Hasło] nie jest
jednak kopiowane.
[Nazwa serwera poczty]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP.
[Port serwera poczty]
Wprowadź numer portu dla serwera SMTP (fabryczne ustawienie domyślne [25]).
[Nadawca (Od)]
Wprowadź adres e-mail nadawcy.
[Odbiorca (Do)]
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
[Uwierzytelnianie]
Wybór metody uwierzytelniania odpowiedniej dla serwera docelowego SMTP.
203
[Nazwa użytkownika], [Hasło], [Serwer POP]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania oraz nazwę hosta lub adres IP serwera POP, gdy opcja
uwierzytelniania e-mail jest skonfigurowana z ustawieniem [POP przed SMTP].
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do uwierzytelniania, gdy opcja uwierzytelniania e-mail jest skonfigurowana
z ustawieniem [SMTP-AUTH].
[Temat]
Wprowadź temat wiadomości e-mail przy użyciu znaków alfanumerycznych.
[Test powiadomienia dziennika]
Kliknięcie przycisku [Wykonaj] powoduje zainicjowanie testu powiadomienia e-mail zgodnie z bieżącymi wprowadzonymi ustawieniami.
Jeżeli dla opcji [Uwierzytelnianie] zostanie wybrane ustawienie inne niż [Brak], należy kliknąć przycisk [Wykonaj] przed kliknięciem przycisku
[Zastosuj] po wpisaniu informacji w polu [Hasło].
204
Rozdział
Dodatek
W tym rozdziale podano dodatkowe informacje na temat funkcji kamery i wyjaśniono środki, jakie należy podjąć, gdy
podczas użytkowania kamery pojawi się problem lub zostanie wyświetlony komunikat. Wyjaśniono tu również, jak
zresetować kamerę do fabrycznych ustawień domyślnych.
Modyfikatory
Zgodnie z elementem ustawień parametry można określić za pomocą modyfikatora „% znaków”.
Modyfikatory
%n
Znaczenie
Powód przechwytywania (liczba)
Opis wprowadzonego ciągu znaków
0 (test) |
HM4x H730 1 (Wejście urządzenia zewnętrznego 1) | 2 (Wejście urządzenia zewnętrznego 2) |
S30 S31 S80x S90x 1 (Wejście urządzenia zewnętrznego) | 33 (Czasomierz 1) |
34 (Czasomierz 2) | 35 (Czasomierz 3) | 36 Czasomierz 4) | 145 (Wykrywanie głośności) |
146 (Wykrywanie krzyku) | 161 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 1) |
162 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 2) |
163 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 3) |
164 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 4) |
165 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 5) |
166 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 6) |
167 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 7) |
168 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 8) |
169 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 9) |
170 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 10) |
171 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 11) |
172 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 12) |
173 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 13) |
174 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 14) |
175 (Ustawienie wykrywania funkcji inteligentnej 15) |
201 (Powiązane zdarzenie 1) | 202 (Powiązane zdarzenie 2) | 203 (Powiązane zdarzenie 3) |
204 (Powiązane zdarzenie 4)
%N
Powód przechwytywania (ciąg
znaków)
<Nazwa urządzenia zewnętrznego (znaki alfanumeryczne) > |
Nazwa ustawienia wykrywania funkcji inteligentnej (znaki alfanumeryczne) |
NULL (pusty wpis lub test czasomierza)
%O
Powód przechwytywania (WŁ./WYŁ.)
WŁ. | WYŁ.
%X
Szerokość obrazu
Liczba pikseli w kierunku poziomym
%Y
Wysokość obrazu
Liczba pikseli w kierunku pionowym
%C
Numer kamery
1
%D
Nazwa kamery
Ustawienie [Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)]
%P
Położenie obracania
HM4x S30
S31 -180,00 – 180,00 H730 S80x S90x 0
%T
Położenie pochylenia
HM4x S30
S31 -90,00 – 90,00 H730 S80x S90x 0
%Z
Położenie powiększenia
0,01 – 300,00
%R
Położenie obrotu
0
%V
Serwer kamery
VB-H45/VB-M44/VB-H730F Mk II/VB-S30D Mk II/VB-S31D Mk II/VB-S800D Mk II/VB-S900F Mk II/
VB-S805D Mk II/VB-S905F Mk II
%Y
Rok przechwytywania
2001 – 2031
%m
Miesiąc przechwytywania
01 – 12
%d
Dzień przechwytywania
01 – 31
%w
Dzień tygodnia przechwytywania
0 – 6 (od niedzieli do soboty)
%H
Godziny przechwytywania
00 – 23
%M
Minuty przechwytywania
00 – 59
%S
Sekundy przechwytywania
00 – 59
%s
Milisekundy przechwytywania
000 – 999
%z
Strefa czasowa przechwytywania
-1200 – +1300
%a
Nazwa dnia tygodnia
przechwytywania
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
%b
Nazwa miesiąca przechwytywania
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
%h
Nazwa hosta
Uwaga
• Jeżeli podana nazwa nie pasuje, wystąpi błąd w czasie wykonywania.
• Jeżeli ten modyfikator nie jest zdefiniowany, element „%” zostanie usunięty.
206
 Dostępne modyfikatory
Poniżej określono modyfikatory, których można użyć dla każdego elementu ustawienia.
[Przekazywanie HTTP] (str. 145)
[Parametr (ciąg zapytania)]
Można użyć wszystkich modyfikatorów.
[Przekazywanie FTP] (str. 146)
[Nazwa podkatalogu do utworzenia]
Można użyć tylko modyfikatorów %y, %m, %d, %w, %H, %h, %n.
[Nazwa pliku do utworzenia]
Można użyć tylko modyfikatorów %y, %m, %d, %w, %H, %M, %S, %s, %n.
[Powiadomienie e-mail] (str. 148)
[Treść wiadomości]
Można użyć wszystkich modyfikatorów.
6
Dodatek
207
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź następujące elementy przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt, lub z punktem obsługi klienta
firmy Canon. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat dziennika, sprawdź jego szczegóły i odpowiednie środki zaradcze na liście komunikatu
dziennika.
Uwaga
• Informacje na temat rozwiązywania problemów z aplikacją Camera Management Tool, aplikacją Recorded Video Utility, narzędziem
On-screen Display Assist Tool i aplikacją zdalnego podglądu kamery można znaleźć w odpowiednich, osobnych podręcznikach.
• Może wystąpić problem spowodowany przez oprogramowanie zabezpieczające. Należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające w taki sposób,
aby wykluczyć kamerę lub oprogramowanie powodujące problem.
Problem
208
Środki zaradcze
Kamera nie uruchamia się.
• Jeżeli używasz koncentratora PoE, sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony prawidłowo.
• Jeżeli używasz zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie), sprawdź, czy zasilacz jest
podłączony prawidłowo. HM4x H730
• Wyłącz kamerę i włącz ją ponownie (zobacz „Instrukcję instalacji”).
Nie można połączyć się z kamerą.
• Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony prawidłowo.
• Sprawdź, czy sieć, do której kamera jest podłączona, jest prawidłowo skonfigurowana.
W szczególności sprawdź, czy adres IP, maska podsieci i adres bramy domyślnej są ustawione
w zakresach obsługiwanych przez daną sieć.
• Jeżeli zmieniono adres IP, nowy adres nie będzie obowiązywał, dopóki kamera nie zostanie
ponownie uruchomiona.
• Sprawdź, czy w przeglądarce internetowej jest wpisany prawidłowy identyfikator URI (adres IP
kamery).
• Sprawdź, czy połączenie pochodzi z komputera, którego dostęp jest zablokowany w sekcji
[Bezpieczeństwo] > [Ograniczenia dostępu do hosta] (str. 185) na stronie ustawień.
• Zapytaj administratora systemu, czy metoda uwierzytelniania ustawiona w opcji
[Zabezpieczenia] > [802.1X] (str. 190) na stronie ustawień i kombinacja [Nazwa użytkownika],
[Hasło] oraz certyfikaty są zgodne z zasadami sieci, z którą się łączysz.
• Należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające w taki sposób, aby wykluczyć kamerę
lub oprogramowanie powodujące problem.
Aplikacja podglądu kamery nie uruchamia się.
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Twoja przeglądarka internetowa nie jest obsługiwana!”,
należy użyć przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej albo wersję przeglądarki Chrome, która
na pewno będzie działać.
• Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Język JavaScript jest w Twojej przeglądarce internetowej
niedostępny lub wyłączony”, kliknij [Sieć i Internet] > [Opcje internetowe] > [Zabezpieczenia] >
[Poziom niestandardowy] w oknie [Panel sterowania] i ustaw [Wykonywanie aktywnych
skryptów] na [Włącz].
• Aby umożliwić użytkownikom autoryzowanym i użytkownikom-gościom korzystanie z aplikacji
podglądu kamery, należy określić następujące ustawienia na stronie ustawień.
– Przypisz uprawnienia [Regulacja kamery] lub [Dystrybucja wideo] użytkownikom
autoryzowanym/użytkownikom-gościom w opcji [Podstawowe] > [Zarządzanie
użytkownikami] > [Uprawnienie użytkownika].
– Ustaw opcję [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ogólne] > [Strona domyślna] na
[Wyświetl aplikację podglądu].
– Aby umożliwić również użytkownikom-gościom korzystanie z aplikacji podglądu kamery,
ustaw opcję [Podstawowe] > [Aplikacja podglądu] > [Ustawienia aplikacji podglądu] >
[Uwierzytelnianie użytkownika] na [Nie uwierzytelniaj].
• Jeżeli podczas uruchamiania aplikacji podglądu kamery wyświetlane jest ostrzeżenie o zablokowaniu
pliku przez zabezpieczenia z powodu niezweryfikowanego wydawcy, należy postępować zgodnie
z jedną z poniższych procedur.
– Jeżeli kamera jest używana w środowisku połączenia z internetem, należy uruchomić
aplikację podglądu kamery po zainstalowaniu najnowszej wersji przy użyciu usługi Windows
Update.
– Należy pobrać instalatora certyfikatów głównych z witryny Canon na komputerze
z odpowiednim połączeniem i zainstalować go w środowisku docelowym, jeżeli w tym
środowisku połączenie z internetem nie jest dostępne.
Nie można korzystać z niektórych funkcji aplikacji
podglądu kamery.
• Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Dodawanie adresu IP kamery jako zaufanej
witryny” (str. 32), aby dodać tę stronę do listy [Zaufane witryny] w ustawieniach [Zabezpieczenia].
• Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki internetowej niż Internet Explorer lub jeżeli moduł Canon
Network Camera nie jest prawidłowo zainstalowany przy użyciu programu Internet Explorer, nie
można korzystać z następujących funkcji.
– Odbieranie/transmisja audio
– Odbieranie/odtwarzanie wideo H.264
Problem
Środki zaradcze
• Liczba aplikacji podglądu, które mogą równocześnie uzyskać dostęp do kamery, jest ograniczona
przez ustawienie [Maksymalna liczba klientów] w opcjach [Serwer] > [Serwer wideo] (określić
można maksymalnie 30). W przypadku przekroczenia tego ograniczenia zostanie wyświetlony
komunikat i obraz wideo nie będzie wyświetlany.
• Obraz wideo może być wyświetlany tylko przez użytkowników autoryzowanych i użytkownikówgości, jeżeli zostało przypisane uprawnienie [Dystrybucja wideo]. Poproś administratora
o przypisanie uprawnienia [Dystrybucja wideo] w opcji [Podstawowe] > [Zarządzanie
użytkownikami] > [Uprawnienia użytkownika].
• Jeżeli aplikacja podglądu zostanie otwarta w przeglądarce Internet Explorer 10 lub 11
w 64-bitowym systemie operacyjnym, wideo H.264 może nie być odbierane lub odtwarzane,
jeżeli kamera zostanie dodana do listy zaufanych witryn, a rozszerzony tryb chroniony jest
włączony. W takim przypadku należy dodać kamerę do listy zaufanych witryn i wyłączyć tryb
chroniony zaufanych witryn.
• Należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające w taki sposób, aby wykluczyć kamerę
lub oprogramowanie powodujące problem.
Brak dźwięku.
• Jeżeli nie ma dźwięku, należy sprawdzić ustawienia w opcji [Wideo i audio] > [Audio] na stronie
ustawień oraz ustawienia dźwięku i urządzenia audio dla komputera.
• Jeżeli aplikacja podglądu kamery jest używana z uprawnieniami administratora, należy
sprawdzić, czy aplikacja podglądu korzystająca z dźwięku z uprawnieniami administratora
aplikacji podglądu RM itp. jest podłączona do kamery.
• Audio mogą używać tylko użytkownicy autoryzowani i użytkownicy-goście, jeżeli zostało
przypisane uprawnienie [Dystrybucja audio]. Poproś administratora o przypisanie uprawnienia
[Dystrybucja audio] w opcji [Podstawowe] > [Zarządzanie użytkownikami] > [Uprawnienia
użytkownika].
• Jeżeli aplikacja podglądu zostanie otwarta w przeglądarce Internet Explorer 10 lub 11
w 64-bitowym systemie operacyjnym, audio może nie być odbierane lub transmitowane, jeżeli
rozszerzony tryb chroniony jest włączony. W takim przypadku należy dodać kamerę do listy
zaufanych witryn i wyłączyć tryb chroniony zaufanych witryn.
• Sygnał wejściowy audio z mikrofonu nie będzie odbierany, ponieważ dźwięk nie jest
przekazywany przez kamerę w następujących okolicznościach. HM4x H730
– Gdy audio jest przesyłane z aplikacji podglądu do kamery lub plik audio jest odtwarzany po
skonfigurowaniu opcji [Metoda komunikacji audio] z ustawieniem [Półdupleks] w sekcji
[Wideo i audio] > [Audio] > [Audio ogólne] na stronie ustawień.
• Należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające w taki sposób, aby wykluczyć kamerę
lub oprogramowanie powodujące problem.
Regulacja kamery jest niemożliwa.
• Administrator, po podłączeniu aplikacji podglądu kamery, będzie miał wyłączne uprawnienia do
regulacji kamery. W przypadku połączenia z aplikacją podglądu jako użytkownik autoryzowany
lub użytkownik-gość nie można sterować kamerą, chyba że administrator zwolni regulację
kamery. Skonsultuj się z administratorem (str. 43).
• Jeżeli limit trwałości dla operacji obracania/pochylania zostanie przekroczony, kamera nie może
poprawnie wykonywać operacji obracania/pochylania, ogniskowania lub powiększania (str. 56).
S30
6
Dodatek
Nagranie wideo nie jest wyświetlane.
S31
Aplikacja podglądu została odłączona.
• Sprawdź sieć i komputer pod kątem nieprawidłowości.
• Uruchom ponownie komputer i podłącz ponownie.
• Połączenia od użytkowników autoryzowanych i użytkowników-gości są rozłączane podczas
tworzenia obrazu panoramicznego. HM4x S30 S31
• Należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające w taki sposób, aby wykluczyć kamerę
lub oprogramowanie powodujące problem.
Zapomniano hasła administratora.
• Aby zainicjować wszystkie ustawienia kamery z wyjątkiem daty i godziny, należy użyć
przełącznika resetowania (str. 225). Po zainicjowaniu należy użyj aplikacji Camera Management
Tool w celu ponownego zarejestrowania konta administratora. Adres IP, maskę podsieci itd.
należy również ustawić ponownie, ponieważ ustawienia sieciowe zostały zainicjowane.
Nie można przekazać danych.
• Sprawdź, czy miejsce docelowe przesyłania [Zapis wideo] > [Przesyłanie] i operacja wysyłania
w przypadku zdarzenia w menu [Zdarzenie] zostały ustawione poprawnie.
• Ustawienia miejsca docelowego wysyłania, które zostały zastosowane, można sprawdzić,
wykonując test przesyłania na serwer w opcji [Zapis wideo] > [Przesyłanie] na stronie ustawień
(str. 144).
• Sprawdź opcje [Konserwacja] > [Dziennik] > [Wyświetl dzienniki] > [Wyświetl dzienniki] lub
dzienniki na serwerze, aby sprawdzić szczegółowe środowisko operacyjne. Szczegółowe
informacje na temat opcji [Wyświetl dzienniki] zawiera rozdział „Błąd programu przekazującego”
(str. 214), „Ostrzeżenie programu przekazującego” (str. 217) lub „Powiadomienie programu do
przekazywania” (str. 221) w dokumencie „Lista komunikatów dziennika””. Zobacz też sekcja „Ważne”
na str. 144.
• W kwestii ustawień serwera należy skontaktować się z administratorem systemu.
209
Problem
210
Środki zaradcze
Nie można zapisywać wideo na karcie pamięci.
• Sprawdź opcje [Karta pamięci] > [Informacje o karcie pamięci] na stronie ustawień (str. 198).
• Nie można rejestrować wideo, jeżeli na karcie pamięci nie ma wystarczającej ilości miejsca,
a opcja [Karta Pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] > [Zastępuj pliki wideo] jest
skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz] na stronie ustawień (str. 197). Skonfiguruj opcję
[Zastępuj pliki wideo] z ustawieniem [Włącz] lub użyj aplikacji Recorded Video Utility w celu
usunięcia zbędnych plików wideo.
• Aby nagrać film na kartę pamięci, gdy wystąpi zdarzenie, sprawdź ustawienia [Czynność
nagrywania wideo] w sekcji [Karta pamięci] > [Ustawienia nagrywania wideo] na stronie
ustawień. Gdy opcja [Czynność nagrywania wideo] jest skonfigurowana z ustawieniem
[Przekazywanie], zmień ją na [Nagrywanie na karcie pamięci].
• Jeżeli strumień trybu nagrywania wideo, którego nie można przekazać z powodu błędów
sieciowych lub wideo, dla którego wysyłanie HTTP/FTP nie powiodło się, nie jest zapisany na
karcie pamięci, należy sprawdzić [Ustawienia działania] w sekcji [Karta pamięci] > [Operacje na
karcie pamięci] na stronie ustawień. Gdy opcja [Ustawienia działania] jest skonfigurowana
z ustawieniem [Zapisz dziennik], zmień ją na [Zapisuj dzienniki i pliki wideo].
• Aby ręcznie zapisywać nagrania na karcie pamięci, należy uzyskać uprawnienia do regulacji
kamery.
Nie można zapisać plików.
• System Windows zabrania zapisywania w pewnych folderach. W związku z powyższym próba
zapisania pliku może zakończyć się niepowodzeniem. Można określić foldery [Dokumenty],
[Obrazy] i inne foldery.
Lista komunikatów dziennika
Komunikaty dziennika w kamerze
Lista komunikatów dziennika wyświetlanych w [Wyświetl dzienniki] w opcji [Konserwacja] > [Dziennik] > [Wyświetl dzienniki] na stronie
ustawień (str. 203).
Komunikaty dziennika można zaliczyć do jednego z następujących typów.
Kategoria
Poziom
Kod
Poziom błędu
Błąd
4xx
Awaria na poziomie oprogramowania (działania zadania zostaną zatrzymane)
err
Błąd
3xx
Błąd operacyjny (działania będą kontynuowane)
warning
Ostrzeżenie
2xx
Błąd inny niż operacyjny
notice
Ostrzeżenie
1xx
Błąd poza systemem
info
Informacja
0xx
Informacja dotycząca normalnego działania
6
Dodatek
crit
Uwaga
Jeżeli przez około dwie godziny nic nie zostanie zarejestrowane w dzienniku, w obszarze komunikatu zostanie zapisana informacja „-- MARK --”.
Dziennik błędów
 Błąd systemowy
S307 Błąd podczas zapisywania ustawień [err]
Opis
(vbadmin.c XXX) Can’t update system
settings (S307)
Znaczenie
Błąd generowany podczas zapisywania
ustawień w protokole konfiguracji. Nie
można zapisać ustawienia.
Środki zaradcze
Zapewnij wystarczającą ilość pamięci,
usuwając niepotrzebne pliki w obszarze
pamięci użytkownika itd.
S302 Błąd podczas zapisywania ustawień [err]
Opis
Can’t update system settings (S302)
Znaczenie
Błąd wygenerowany, gdy system zapisywał
ustawienia. Nie można zapisać ustawienia.
Środki zaradcze
Zapewnij wystarczającą ilość pamięci,
usuwając niepotrzebne pliki w obszarze
pamięci użytkownika itd.
S310 Błąd pracy w usłudze zdarzeń [err]
S303 Błąd podczas zapisywania ustawień [err]
Opis
cannot work event [%1][%2][%3] (S310)
Opis
Can’t update files of system settings (S303)
%1
Numer błędu
Znaczenie
Błąd wygenerowany, gdy system zapisywał
ustawienia. Nie można zapisać ustawienia.
%2
Przyczyna błędu
Środki zaradcze
Zapewnij wystarczającą ilość pamięci,
usuwając niepotrzebne pliki w obszarze
pamięci użytkownika itd.
%3
Informacje o błędzie
Znaczenie
Błąd wystąpił, gdy usługa zdarzeń była
uruchomiona.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
211
S311 Błąd pracy w usłudze zewnętrznego
wejścia/wyjścia [err]
Opis
cannot work extio [%1][%2][%3] (S311)
Opis
extio initialization error [%1][%2] (S411)
%1
Numer błędu
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
%2
Przyczyna błędu
%3
Informacje o błędzie
Znaczenie
Znaczenie
Błąd wystąpił, gdy usługa zewnętrznego
urządzenia wejścia/wyjścia była
uruchomiona.
Wystąpił błąd podczas inicjowania usługi
zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
S312 Błąd pracy w usłudze czasomierza [err]
Opis
cannot work timer [%1][%2][%3] (S312)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
%3
Informacje o błędzie
Znaczenie
Wystąpił błąd wewnętrzny w usłudze
czasomierza.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
S320 Błąd operacji OBRACANIE/POCHYLENIE
[err]
Opis
%1 error occurred. [%2] (S320)
%1
OBRACANIE | POCHYLENIE
%2
Szczegóły ostrzeżenia
Znaczenie
Wystąpił błąd podczas działania lub
zatrzymywania OBRACANIA/POCHYLENIA.
Środki zaradcze
Sprawdź, czy kamera nie dotyka kopułki itp.
Jeżeli błąd nie jest spowodowany takimi
problemami, jak zetknięcie z urządzeniami
peryferyjnymi, oznacza to, że kamera jest
uszkodzona. Należy zorganizować naprawę.
S410 Błąd inicjowania usługi zdarzeń [crit]
212
S411 Błąd inicjowania usługi zewnętrznego
wejścia/wyjścia [crit]
Opis
event initialization error [%1][%2] (S410)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
Znaczenie
Wystąpił błąd podczas inicjowania usługi
zdarzeń.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
S412 Błąd inicjowania usługi czasomierza [crit]
Opis
timer initialization error [%1][%2] (S412)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
Znaczenie
Wystąpił błąd podczas inicjowania usługi
czasomierza.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
S413 Błąd w czasie wykonywania usługi
czasomierza [crit]
Opis
timer working error [%1] (S413)
%1
Numer błędu
Znaczenie
Błąd wystąpił, gdy usługa czasomierza była
uruchomiona.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
S420 Awaria zewnętrznego sterownika we/wy
[crit]
Opis
external io controller is broken.(S420)
Znaczenie
Awaria zewnętrznego sterownika we/wy.
Środki zaradcze
Należy zaktualizować oprogramowanie
układowe zewnętrznego sterownika we/
wy. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany
po aktualizacji oprogramowania
układowego, oznacza to uszkodzenie
kamery. Należy zorganizować naprawę.
 Błąd serwera audio
B301 Błąd urządzenia audio [err]
V320 Błąd wewnętrzny w usłudze inteligentnej
[err]
Opis
cannot work intelligent [%1][%2][%3].
(V320)
Opis
cannot use audio device for %1[%2:%3]
(B301)
%1
Numer błędu
%1
Typ wysyłania/odbierania (rx | tx)
%2
Przyczyna błędu
%2
Typ błędu (otwarcie | zapis | opróżnianie)
%3
Informacje o błędzie
%3
Numer błędu
Znaczenie
Wystąpił błąd wewnętrzny w usłudze
inteligentnej.
Znaczenie
Wykryto błąd w urządzeniu audio
Środki zaradcze
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie ustąpi, należy
zorganizować naprawę.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Opis
wvaudio initialization error [%1] (B402)
%1
Numer błędu
Znaczenie
Nie można zainicjować serwera audio.
Serwer audio zatrzymuje się.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
B403 Zmiana ustawień nie powiodła się [err]
V321 Błąd ustawienia trybu pseudo w usłudze
inteligentnej [err]
Opis
pseudo mode setting fail. (V321)
Znaczenie
Wystąpił błąd w ustawieniu trybu pseudo
usługi inteligentnej.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
V400 Błąd inicjowania wejścia wideo [crit]
Opis
video %1 initialization failure - %2(%3)
(V400)
Numer powiadomienia o błędzie
%1
Numer wideo
%2
Numer błędu
%2
Opis procesu
Znaczenie
Nie można zaktualizować ustawień. Serwer
audio zatrzymuje się.
%3
Szczegóły błędu
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Znaczenie
Funkcja wejścia wideo została zatrzymana,
ponieważ nie można było zainicjować
systemu wejściowego wideo.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Opis
cannot set config [%1:%2] (B403)
%1
 Błąd wideo
V300 Błąd wejścia wideo [err]
Opis
video %1 warning - %2 (V300)
%1
Numer wideo
%2
Numer błędu
Znaczenie
Wykryto błąd w wejściu wideo, który może
niekorzystnie wpływać na działanie kamery.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Środki zaradcze
Dodatek
B402 Inicjowanie serwera audio nie powiodło
się [err]
6
V401 Błąd polecenia wejścia wideo [crit]
Opis
video %1 command error - %2(%3) (V401)
%1
Numer wideo
%2
Opis procesu
%3
Szczegóły błędu
Znaczenie
Funkcja wejścia wideo została zatrzymana,
ponieważ nie można było przetworzyć
polecenia wejścia wideo.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
213
V402 Wejście wideo zamrożone [crit]
Opis
video %1 stalled (V402)
%1
Numer wideo
Znaczenie
Funkcja wejścia wideo została zatrzymana,
ponieważ generowanie wideo zostało
zatrzymane.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
 Błąd programu przekazującego
A470 Inicjowanie programu przekazującego nie
powiodło się [crit]
Opis
uploader initialization failure - %1 (A470)
%1
Numer błędu
Znaczenie
Nie można zainicjować programu
przekazującego.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
V403 Błąd wejścia wideo [crit]
Opis
video %1 fatal error - %2 (V403)
%1
Numer wideo
%2
Numer błędu
Znaczenie
Funkcja wejścia wideo została zatrzymana,
ponieważ wykryto błąd, który nie pozwala
na odzyskanie systemu wejścia sygnału
wideo.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
V420 Nie można uruchomić usługi inteligentnej
[crit]
Opis
intelligent initialization error [%1][%2].
(V420)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
Znaczenie
Zainicjowanie usługi inteligentnej nie
powiodło się.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
 Błąd karty pamięci
M301 Błąd modułu sterującego karty pamięci
[err]
Opis
%1 process failure (M301)
%1
Instalacja lub dezinstalacja
Znaczenie
Proces instalacji lub dezinstalacji nie
powiódł się.
M302 Nie można usunąć nieprawidłowego pliku
[err]
Opis
Invalid file (%1) can not remove. (M302)
%1
Nazwa usuniętego pliku
Znaczenie
Nie można usunąć nieprawidłowego pliku.
M303 Nie można przetworzyć katalogu [err]
Opis
Can not open directory(%1)(M303)
%1
Nazwa katalogu
Znaczenie
Nie można otworzyć katalogu, który ma być
przetwarzany.
V421 Błąd usługi inteligentnej [crit]
214
M304 Ponowne utworzenie informacji o
zarządzaniu nie powiodło się [err]
Opis
intelligent working error [%1][%2]. (V421)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
Opis
Fail updating management file(%1)(M304)
Znaczenie
Gdy inteligentna usługa została
uruchomiona, wystąpił błąd, który nie
pozwala na odzyskanie.
%1
Numer identyfikacyjny informacji o
zarządzaniu
Znaczenie
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
ponownym uruchomieniu, oznacza to
uszkodzenie kamery. Należy zorganizować
naprawę.
Proces ponownego utworzenia informacji o
zarządzaniu nie powiódł się.
M305 Błąd podczas zapisu pliku wideo [err]
Opis
write error %1 (%2) (M305)
%1
Ścieżka do pliku wideo
%2
Przyczyna błędu
Znaczenie
Wystąpił błąd podczas zapisu pliku wideo.
M400 Zainicjowanie karty pamięci nie powiodło
się [crit]
R303 Błąd inicjowania dystrybucji metadanych
[err]
Opis
Fail SD card initialization(%1).(M400)
Opis
metadata initialization error (R303)
%1
Inicjowanie karty NG (det), sterowanie
zasilaczami NG (proc)
Znaczenie
Zainicjowanie dystrybucji metadanych nie
powiodło się.
Znaczenie
Proces inicjowania karty pamięci nie
powiódł się.
R304 Nienormalne zakończenie klienta [err]
Opis
delete session from some kind of error:
client_IP=%1, session_ID=%2 (R304)
%1
Adres IP klienta
%2
Identyfikator sesji
Znaczenie
Sesja klienta została zakończona
nieprawidłowo.
 Błąd ONVIF (RTP)
R301 Błąd komunikacji dystrybucji [err]
message queue open error. %1 (R301)
%1
Moduły, które generują błędy
RTP_CTRL_QUEUE
RTP_DATA_QUEUE
VIDEO_CTRL_QUEUE
VIDEO_DATA_QUEUE
AUDIO_CTRL_QUEUE
AUDIO_DATA_QUEUE
EVENT_CTRL_QUEUE
RECVQ_META
SENDQ_MEDIA
Znaczenie
Wystąpił błąd komunikacji między
modułami.
Środki zaradcze
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po
wielu próbach i ponownym uruchomieniu,
może oznaczać to uszkodzenie kamery.
Należy zorganizować naprawę.
R302 Niepowodzenie uzyskania parametru [err]
Opis
cannot get parameter: %1 (R302)
%1
user_account: Konto użytkownika
IP_address: Adres IP kamery
profile_media_configuration:
Informacje MediaConfiguration
RTSP_port_number: Numer portu RTSP
Znaczenie
R304 Klient odłączony [err]
Opis
connection reset by peer: client_IP=%1
(R304)
%1
Adres IP klienta
Znaczenie
Odłączony od klienta.
6
Dodatek
Opis
R304 Klient odłączony [err]
Opis
RTP/HTTP connection closed by client
(R304)
Znaczenie
Odłączony od klienta.
R305 Błąd przetwarzania RTSP [err]
Opis
RTSP Error: error_code=500: Internal Server
Error (R305)
Znaczenie
Wystąpił błąd przetwarzania RTSP.
Uzyskanie parametru nie powiodło się.
Dziennik ostrzeżeń
 Ostrzeżenie systemowe
 Ostrzeżenie serwera HTTP
S220 Ostrzeżenie operacji OBRACANIE/
POCHYLENIE [warning]
H143 Błąd specyfikacji nazwy użytkownika
[notice]
Opis
%1 warning detected. [%2] (S220)
%1
OBRACANIE | POCHYLENIE
%2
Szczegóły ostrzeżenia
Znaczenie
Wystąpił błąd podczas działania lub
zatrzymywania OBRACANIA/POCHYLENIA.
Środki zaradcze
Sprawdź, czy kamera nie dotyka kopułki itp.
Opis
(http_auth.c.XXX) get_password failed,
IP:%1 (H143)
%1
Adres IP
Znaczenie
W uwierzytelnianiu użytkownika określono
nieznanego użytkownika. Ten komunikat
dziennika może być również wyświetlany
podczas normalnego działania w przypadku
korzystania z innej przeglądarki
internetowej niż Internet Explorer/Microsoft
Edge.
215
H144 Błąd specyfikacji hasła [notice]
 Ostrzeżenie serwera audio
Opis
(http_auth.c.XXX) password doesn’t match
for %1 username%2, IP:%3 (H144)
%1
Wdrożenie środków zaradczych na
okoliczność luki URL XSS (proces
równoważny ftpd)
Opis
%1 unusual request[%2] (B101)
%1
Adres IP hosta klienta
%2
Nazwa użytkownika
%2
Nietypowy typ (400 | 404)
%3
Adres IP
Znaczenie
Znaczenie
W uwierzytelnianiu użytkownika podano
błędne hasło.
Odmówiono z powodu błędu polecenia
(400) i błędu parametru (404).
B101 Odebrano nietypowe żądanie [notice]
B102 Odmowa połączenia klienta [notice]
H201 Limit czasu rozłączenia [warning]
Opis
a request for %1 timed out after writing %d
seconds (H201)
%1
Identyfikator URI żądania
%d
360 (Limit czasu)
Znaczenie
Rozłączenie z powodu przekroczenia limitu
czasu serwera HTTP (360 s).
Opis
%1 request denied[%2] (B102)
%1
Adres IP hosta klienta
%2
Typ odmowy (41 | 43 | ...)
Znaczenie
Połączenie klienta zostało odrzucone z
powodu błędu uwierzytelniania (41), błędu
specyfikacji czasu (42), niewystarczającego
zasobu (43), specyfikacji nieobsługiwanego
kodeku (45) specyfikacji niedopuszczalnego
poziomu użytkownika (47), zbyt wielu
klientów (49) lub nieprawidłowego trybu
działania (4a).
Środki zaradcze
41: Podczas łączenia sprawdź nazwę
użytkownika, hasło lub używaną listę
użytkowników.
42: Sprawdź czas odtwarzania lub
ustawienia maksymalnego czasu
połączenia używane podczas łączenia.
43: Połącz lub uruchom ponownie.
45: Użyj obsługiwanego oprogramowania
klienckiego.
47: Sprawdź poziom użytkownika używany
podczas podłączania.
49: Sprawdź ustawienia numeru klienta.
4a: Sprawdź, czy korzystanie z serwera
audio jest włączone.
 Ostrzeżenie wvhttp
W101 Nieprawidłowa nazwa użytkownika
[notice]
Opis
user <User name> not found (W101)
Znaczenie
Nieautoryzowany użytkownik uzyskał
dostęp do kamery.
W102 Nieprawidłowe hasło [notice]
Opis
user <User name> password mismatch
(W102)
Znaczenie
Hasło jest nieprawidłowe.
W130 Bufor odzyskany [notice]
Opis
stream buffer recovered (W130)
Znaczenie
Bufor obrazu do nagrywania strumienia
został odzyskany.
B103 Przymusowe odłączenie klienta [notice]
Opis
%1 access denied[%2] (B103)
%1
Adres IP hosta klienta
%2
Typ odmowy (41 | 42 | 4a)
Znaczenie
Połączenie początkowo było dozwolone,
ale następnie zmieniono ustawienie w celu
zablokowania dostępu, co pociągnęło za
sobą przymusowe odłączenie (typ odmowy
taki sam, jak w przypadku B102).
W201 Nieprawidłowy obraz panoramiczny
[warning]
Opis
corrupt panorama image - ignored (W201)
Znaczenie
Uzyskanie informacji z obrazu
panoramicznego nie powiodło się.
W230 Przepełnienie bufora [warning]
216
Opis
stream buffer overflowed (W230)
Znaczenie
Bufor obrazu dla nagrywania strumienia
został przepełniony, co spowodowało
odrzucenie obrazów.
B201 Niepowodzenie powiadomienia o
zdarzeniu [warning]
Opis
cannot notify %1 event [%2] (B201)
%1
Typ zdarzenia (ald)
%2
Numer błędu
Znaczenie
Powiadomienie o zdarzeniu nie powiodło
się.
B202 Niepowodzenie odebrania zdarzenia
[warning]
 Ostrzeżenie wideo
V200 Ostrzeżenie wejścia wideo [warning]
Opis
cannot recv event [%1] (B202)
%1
Numer błędu
Opis
video %1 warning - %2 (V200)
Znaczenie
Odebranie zdarzenia nie powiodło się.
%1
Numer wideo
%2
Numer błędu
Znaczenie
Wykryto błąd, który umożliwia odzyskanie
systemu wejścia wideo.
Środki zaradcze
Zmień rozmiar lub jakość wideo albo
zmniejsz rozmiar danych dla każdego
obrazu JPEG.
B203 Niepowodzenie wysyłania wiadomości
audio [warning]
audio message send error %1 [%2] (B203)
%1
Typ wiadomości
%2
Numer błędu
Znaczenie
Wysłane wiadomości audio nie powiodło
się.
B204 Błąd odbioru wiadomości audio [warning]
Opis
audio message recv error [%1:%2] (B204)
%1
Numer błędu
%2
Przyczyna błędu
Znaczenie
Odebranie wiadomości audio nie powiodło
się.
 Ostrzeżenie aplikacji kamery
C201 Ostrzeżenie przełączania trybu dzień/noc
[warning]
Opis
Can’t switch Day/Night mode, because
current mode is Auto.(C201)
Znaczenie
Nie można przełączyć trybu dzień/noc.
Środki zaradcze
Ustaw ręczny tryb dzień/noc.
C211 Przepełnienie polecenia regulacji kamery
[warning]
Opis
command queue overflowed (C211)
Znaczenie
Nastąpiło przepełnienie kolejki poleceń
regulacji kamery i niektóre polecenia zostały
odrzucone.
Środki zaradcze
Zezwól na dłuższy odstęp czasu (200 ms)
wysyłania polecenia regulacji kamery.
 Ostrzeżenie programu
przekazującego
6
Dodatek
Opis
A120 Tłumaczenie nazwy miejsca docelowego
przekazywania nie powiodło się [notice]
Opis
uploader cannot resolve the server name
(A120)
Znaczenie
Nie można przetłumaczyć nazwy miejsca
docelowego przekazywania.
A121 Podłączenie z miejscem docelowym
przekazywania nie powiodło się [notice]
Opis
uploader cannot connect to the server
(A121)
Znaczenie
Nawiązanie połączenia z miejscem
docelowym przekazywania nie powiodło
się.
A122 Podłączenie z miejscem docelowym
przekazywania nie powiodło się [notice]
Opis
uploader cannot connect to the server
(A122)
Znaczenie
Nie można nawiązać połączenia z miejscem
docelowym przekazywania z innego
powodu niż A120 i A121.
A134 Nieprawidłowe ustawienie przekazywania
(tryb FTP/HTTP) [notice]
Opis
ftp/http mode invalid. uploader set <none>
forcibly (A134)
Znaczenie
Nieprawidłowe ustawienie trybu
przekazywania. Wymuszono wyłączenie
funkcji przekazywania.
217
A135 Nieprawidłowe ustawienie przekazywania
(tryb FTP PORT/PASV) [notice]
Opis
ftp port/pasv mode invalid. uploader set
<pasv> forcibly (A135)
Znaczenie
Ustawienie trybu PORT/PASV w połączeniu
z przekazywaniem FTP jest nieprawidłowe.
Wymuszono ustawienie trybu PASV.
A136 Nieprawidłowe ustawienie przekazywania
(tryb samego powiadomienia HTTP/obrazu)
[notice]
Opis
http notice/image mode invalid. uploader
set <image> forcibly (A136)
Znaczenie
Ustawienie trybu tylko powiadomienia/
obrazu w połączeniu z przekazywaniem
HTTP jest nieprawidłowe. Wymuszono
ustawienie trybu obrazu.
A137 Nieprawidłowe ustawienie przekazywania
(powiadomienie e-mail) [notice]
Opis
mode invalid. uploader set <none> forcibly
(A137)
Znaczenie
Nieprawidłowe ustawienie powiadomienia
e-mail. Wymuszono wyłączenie
powiadomienia e-mail.
A138 Nieprawidłowe ustawienie przekazywania
(tryb uwierzytelnienia powiadomienia e-mail)
[notice]
Opis
authentication mode invalid. uploader set
<smtp auth> forcibly (A138)
Znaczenie
Ustawienie trybu uwierzytelniania
powiadomienia e-mail jest nieprawidłowe.
Wymuszono ustawienie „SMTP_AUTH”.
A274 Przepełnienie bufora zdarzeń do
przekazywania [warning]
Opis
event queue is full (A274)
Znaczenie
Przepełnienie bufora zdarzeń do
przekazywania.
Środki zaradcze
Dokonaj zmian, aby zmniejszyć liczbę
wystąpień zdarzeń.
A275 Przepełnienie bufora obrazów do
przekazywania [warning]
218
Opis
buffer queue is full (A275)
Znaczenie
Przepełnienie bufora obrazów do
przekazywania.
Środki zaradcze
Dokonaj zmian, aby zmniejszyć liczbę
wystąpień zdarzeń. Ponadto dostosuj jakość
obrazu, wielkość obrazu i liczbę klatek na
sekundę do przekazywania.
 Ostrzeżenie karty pamięci
M201 Karta pamięci jest zabezpieczona przed
zapisem [warning]
Opis
Readonly filesystem (M201)
Znaczenie
Wsunięto kartę pamięci jest zabezpieczoną
przed zapisem.
M203 Za mało miejsca na karcie pamięci
[warning]
Opis
There is not available space (M203)
Znaczenie
Niewystarczająca pojemność karty pamięci.
M204 Usunięto nieprawidłowy plik [warning]
Opis
Invalid file (%1) was removed. (M204)
%1
Nazwa usuniętego pliku
Znaczenie
Usunięto nieprawidłowy plik.
M205 Sprawdzanie pliku informacji
o zarządzaniu [warning]
Opis
%1 checking management file (M205)
%1
Rozpocznij | Zakończ
Znaczenie
Karta pamięci mogła zostać usunięta bez
dezinstalacji. Rozpocznij/zakończ
sprawdzanie pliku z informacjami o
zarządzaniu.
M206 Usunięto nieprawidłowy plik informacji o
zarządzaniu [warning]
Opis
Invalid db information(%1)(%2) was
removed(M206)
%1
Nazwa pliku informacji o zarządzaniu
zawierającego nieprawidłowe informacje
%2
Identyfikator nieprawidłowych informacji
Znaczenie
Nieprawidłowe informacja o zarządzaniu
zostały usunięte.
M207 Karta pamięci została usunięta bez
dezinstalacji [warning]
Opis
Memory card was pulled before unmount.
(M207)
Znaczenie
Karta pamięci została usunięta po
zainstalowaniu.
 Ostrzeżenie ONVIF (RTP)
R101 Limit czasu sesji RTP [notice]
Opis
session timeout: session ID=%1 (R101)
%1
Identyfikator sesji
Znaczenie
Upłynął limit czasu sesji RTP.
R102 Niepowodzenie pozyskiwania informacji
(rozmiar bloku danych RTP) [notice]
Opis
cannot get parameter: RTP_payload_size
(R102)
Znaczenie
Pozyskanie informacji nie powiodło się
(rozmiar bloku danych RTP).
Opis
cannot get parameter: IP_address (R102)
Znaczenie
Pozyskanie informacji nie powiodło się
(adres IP).
Opis
RTSP authorization error (R103)
Znaczenie
Uwierzytelnianie RTSP nie powiodło się.
R107 Błąd połączenia RTSP [notice]
Opis
RTSP Error: error_code=%d: Service
Unavailable (R107)
%d
400: Wartość użyta do RTSP jest
nieprawidłowa.
401: Błąd uwierzytelniania RTSP lub brak
prawidłowych informacji
uwierzytelniających.
457: Czas odtwarzania RTSP jest
nieprawidłowy.
501: Użyto nieprawidłowej opcji RTSP.
503: Niepowodzenie oferowania usługi z
powodu niewystarczających zasobów.
Maksymalna liczba sesji RTP przekroczyła
limit.
Znaczenie
6
Dodatek
R102 Niepowodzenie pozyskiwania informacji
(adres IP) [notice]
R103 Błąd uwierzytelniania RTSP [notice]
Połączenie RTSP nie powiodło się.
Dziennik powiadomień
 Powiadomienie systemowe
S001 System uruchomiony [info]
Opis
starting paramd (S001)
Znaczenie
Moduł zarządzania parametrami został
uruchomiony.
S002 Zmieniono ustawienia systemowe [info]
Opis
Updated system settings. (S002)
Znaczenie
Ustawienia niewymagające ponownego
uruchomienia zostały zmienione.
S010 Usługa zdarzeń została uruchomiona [info]
Opis
starting event (S010)
Znaczenie
Usługa zdarzeń została uruchomiona.
S011 Usługa zdarzeń została zatrzymana [info]
Opis
shutdown event (S011)
Znaczenie
Usługa zdarzeń została zatrzymana.
S012 Usługa urządzenia zewnętrznego została
uruchomiona [info]
Opis
starting extio (S012)
Znaczenie
Usługa zewnętrznego urządzenia wejścia/
wyjścia została uruchomiona.
S013 Usługa urządzenia zewnętrznego została
zatrzymana [info]
Opis
shutdown extio (S013)
Znaczenie
Usługa zewnętrznego urządzenia wejścia/
wyjścia została zatrzymana.
S014 Usługa czasomierza została uruchomiona
[info]
Opis
starting timer (S014)
Znaczenie
Usługa czasomierza została uruchomiona.
S015 Usługa czasomierza została zatrzymana
[info]
Opis
shutdown timer (S015)
Znaczenie
Usługa czasomierza została zatrzymana.
219
S017 Usługa qtimer została uruchomiona lub
zatrzymana [info]
W040 Usuwanie do pamięci zewnętrznej [info]
Opis
%1 the image storing - %2 (W040)
Opis
%1 qtimer (S017)
%1
Uruchamianie lub zatrzymywanie
%1
(uruchamianie) lub (zatrzymywanie)
%2
Powód uruchomienia/zatrzymania
Znaczenie
Usługa qtimer została uruchomiona lub
zatrzymana.
Znaczenie
Uruchomienie lub zatrzymanie czyszczenia
nagrywania strumienia do pamięci
zewnętrznej.
S070 Zmiana certyfikatu [info]
Opis
%1: succeeded to %2 certificate (S070)
%1
ssl lub 802.1X
%2
generowanie | ładowanie | usuwanie |
przywracanie
Znaczenie
Certyfikat został wygenerowany/
załadowany/usunięty/przywrócony
 Powiadomienie serwera audio
B001 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
audio [info]
Opis
%1 audio. (B001)
%1
Uruchamianie | zatrzymywanie
Znaczenie
Serwer audio został uruchomiony/
zatrzymany.
 Powiadomienie wvhttp
W001 Uruchamianie i zatrzymywanie systemu
[info]
B011 Klient audio podłączony [info]
Opis
[%1] %2 connected n=%3 (B011)
Opis
%1 webview (W001)
%1
Typ klienta (send | recv)
%1
Uruchamianie lub zatrzymywanie
%2
Adres IP hosta klienta
Znaczenie
Serwer wvhttp (webview) został
uruchomiony lub zatrzymany.
%3
Liczba klientów łącznie
Znaczenie
Klient audio został podłączony.
W030 Uruchomienie i zatrzymanie klienta
WebView Livescope Client [info]
Opis
%1%2 host=<Host>, user=<User>,
prio=<Priority>(W030)
%1
W: Sesja WebView, V: Bezsesyjny klient
wideo, N: Bezsesyjny klient zdarzenia
%2
+: Połącz, -: Rozłącz
Znaczenie
Klient serwera kamery został podłączony
lub odłączony.
W031 Rozmiar transmitowanych danych wideo
[info]
Opis
%1= host=<Host>, user=<Użytkownik>,
video=<jpg|h264>:<Liczba klatek> (W031)
%1
W: Sesja WebView, V: Bezsesyjny klient
wideo
Znaczenie
Gdy klient rozłączył się, ogólna ilość danych,
która została wysłana do klienta, jest
wyświetlana w liczbie klatek.
B012 Klient audio zamknięty [info]
Opis
[%1] %2 closed n=%3 (B012)
%1
Typ klienta (send | recv)
%2
Adres IP hosta klienta
%3
Liczba klientów łącznie
Znaczenie
Klient audio został rozłączony.
 Powiadomienie aplikacji kamery
C001 Uruchamianie i zatrzymywanie modułu
regulacji kamery [info]
Opis
%1 camerad (C001)
%1
Uruchamianie | zatrzymywanie
Znaczenie
Moduł regulacji kamery został
uruchomiony/zatrzymany.
C002 Aplikacja kamery uruchomiona i
zatrzymana [info]
220
Opis
starting cameraappl (C002)
Znaczenie
Aplikacja kamery została uruchomiona.
 Powiadomienie wideo
V001 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
wideo [info]
Opis
%1 video (V001)
%1
Uruchamianie lub zatrzymywanie
Znaczenie
Serwer wideo został uruchomiony/
zatrzymany.
V020 Uruchamianie usługi inteligentnej [info]
Opis
starting intelligent. (V020)
Znaczenie
Usługa inteligentna została uruchomiona.
Opis
shutdown intelligent. (V021)
Znaczenie
Usługa inteligentna została zamknięta.
Opis
uploader http: normal=%1 test=%2 (A042)
%1
Liczba przekazań normalnych.
%2
Liczba przekazań testowych.
Znaczenie
Pokazuje liczbę zrealizowanych przekazań.
 Powiadomienie karty pamięci
M001 Uruchamianie i zatrzymywanie modułu
sterowania kartą pamięci [info]
Opis
%1 sdctrl (M001)
%1
Uruchamianie lub zatrzymywanie
Znaczenie
Moduł sterujący karty pamięci (sdctrl) został
uruchomiony lub zatrzymany.
M002 Wstawiono prawidłowe informacje
o zarządzaniu [info]
 Powiadomienie programu do
przekazywania
Opis
Valid db information (%1)(%2)(%3) was
inserted (M002)
%1
Nazwa pliku informacji o zarządzaniu z
wstawionymi prawidłowymi informacjami
A004 Uruchamianie i zatrzymywanie programu
przekazującego [info]
%2
Numer katalogu prawidłowej informacji
%3
Numer pliku prawidłowej informacji
Znaczenie
Dodano do informacji o zarządzaniu,
ponieważ wygląda na prawidłowy plik
wideo.
Opis
%1 uploader (A004)
%1
Uruchamianie lub zatrzymywanie
Znaczenie
Program przekazujący został uruchomiony
lub zatrzymany.
A040 Liczba przekazanych (MAIL) [info]
Opis
uploader mail: normal=%1 test=%2 (A040)
%1
Liczba przekazań normalnych.
%2
Liczba przekazań testowych.
Znaczenie
Pokazuje liczbę zrealizowanych przekazań.
6
Dodatek
V021 Zamykanie usługi inteligentnej [info]
A042 Liczba przekazanych (HTTP) [info]
M003 Rozpoczęto/zakończono ponowne
tworzenie informacji o zarządzaniu [info]
Opis
%1 updating management file (%2)(M003)
%1
Rozpocznij | Zakończ
%2
Numer identyfikacyjny informacji o
zarządzaniu
Znaczenie
Proces ponownego utworzenia informacji o
zarządzaniu został zakończony.
A041 Liczba przekazanych (FTP) [info]
Opis
uploader ftp: normal=%1 test=%2 (A041)
%1
Liczba przekazań normalnych.
%2
Liczba przekazań testowych.
Znaczenie
Pokazuje liczbę zrealizowanych przekazań.
221
 Powiadomienie ONVIF (RTP)
R005 Rozpoczynanie multiemisji [info]
Opis
start multicast: profile=%1,
num_of_sessions=%2(V=%3, A=%4,
M=%5,BC=%6) (R005)
%1
Adres IP klienta
%2
Nazwa profilu żądanego
MulticastStreaming START
%3
Liczba dystrybucji strumienia wideo łącznie
%4
Liczba dystrybucji strumienia audio łącznie
%5
Liczba dystrybucji strumienia metadanych
łącznie
%6
Liczba dystrybucji AudioBackChannel
łącznie
Znaczenie
Multiemisja została rozpoczęta.
R001 Uruchamianie modułu dystrybucji RTP
[info]
Opis
starting media_plane (R001)
Znaczenie
Moduł dystrybucji RTP został uruchomiony.
R002 Zatrzymywanie modułu dystrybucji RTP
[info]
Opis
stopping media_plane (R002)
Znaczenie
Moduł dystrybucji RTP został zatrzymany.
R003 Odebrano żądanie RTSP PLAY [info]
Opis
PLAY received: client_IP=%1, profile=%2,
num_of_sessions=%3(V=%4, A=%5,
M=%6,BC=%7) (R003)
Opis
stop multicast: profile=%1,
num_of_sessions=%2(V=%3, A=%4,
M=%5,BC=%6) (R006)
%1
Adres IP klienta
%2
Nazwa profilu żądanego
MulticastStreaming STOP
%1
Adres IP klienta
%2
Nazwa profilu żądanego PLAY
%3
Liczba sesji klienta łącznie
%4
Liczba dystrybucji strumienia wideo łącznie
%5
Liczba dystrybucji strumienia audio łącznie
%3
Liczba dystrybucji strumienia wideo łącznie
%6
Liczba dystrybucji strumienia metadanych
łącznie
%4
Liczba dystrybucji strumienia audio łącznie
%5
%7
Liczba dystrybucji AudioBackChannel
łącznie
Liczba dystrybucji strumienia metadanych
łącznie
%6
Znaczenie
Otrzymano żądanie RTSP PLAY.
Liczba dystrybucji AudioBackChannel
łącznie
Znaczenie
Multiemisja została zatrzymana.
R004 Odebrano żądanie RTSP TEARDOWN [info]
222
R006 Zatrzymywanie multiemisji [info]
Opis
TEARDOWN received: client_IP=%1,
profile=%2, num_of_sessions=%3(V=%4,
A=%5, M=%6,BC=%7) (R004)
%1
Adres IP klienta
%2
Nazwa profilu żądanego TEARDOWN
%3
Liczba sesji klienta łącznie
%4
Liczba dystrybucji strumienia wideo łącznie
%5
Liczba dystrybucji strumienia audio łącznie
%6
Liczba dystrybucji strumienia metadanych
łącznie
%7
Liczba dystrybucji AudioBackChannel
łącznie
Znaczenie
Otrzymano żądanie RTSP TEARDOWN.
Lista komunikatów aplikacji podglądu
Komunikaty wyświetlane na ekranie informacyjnym
Komunikaty wyświetlane na ekranie informacyjnym aplikacji podglądu kamery mają jeden z następujących trzech typów.
Ikona
Kategoria
Wyjaśnienie
Wyświetla komunikaty pomocy związane z różnymi przyciskami, listami rozwijanymi itp., jak również
liczbą klatek na sekundę i innymi informacjami.
Komunikat ostrzegawczy
Wyświetla komunikat zalecający użytkownikowi ostrożność, gdy nie można uzyskać uprawnień do
regulacji kamery, sesja dźwięku została zatrzymana itp.
Komunikat o błędzie
Wyświetlany, gdy wystąpi błąd systemowy w aplikacji podglądu.
6
Dodatek
Komunikat informacyjny
 Komunikat ostrzegawczy
Komunikat
Wyjaśnienie
Kamera jest zajęta.
Limit połączeń został przekroczony.
Nie udało się uzyskać uprawnień do regulacji kamery.
Żądanie o nadanie uprawnień do regulacji kamery zostało odrzucone, ponieważ
kamera była używana przez administratora itp.
Nie masz połączenia z kamerą.
Próbowano używać kamery, gdy nie była podłączona.
Uzyskaj uprawnienia do regulacji kamery.
Próbowano używać kamery bez uprawnień do jej regulacji.
Inny użytkownik ma już połączenie jako administrator.
Administrator jest już podłączony do kamery.
Brak urządzenia audio.
Przycisk [Odbiór audio] lub [Transmisja audio] został kliknięty, gdy urządzenie audio
komputera było niedostępne lub wyłączone.
Niewystarczająca pojemność karty pamięci.
Podjęto próbę ręcznego nagrania na karcie pamięci przy niewystarczającej
pojemności.
Nagrywanie na karcie pamięci jest niedozwolone.
Nagrywanie na karcie pamięci nie powiodło się, ponieważ w opcji [Działania na karcie
pamięci] > [Ustawienia operacji] nie ustawiono wartości [Zapisuj dzienniki i pliki
wideo].
Nie możesz regulować kamery, dopóki nie wyłączysz
cyfrowego PTZ i podglądu PTZ. HM4x S30 S31
Obszar wyświetlania wideo został kliknięty przy włączonym cyfrowym PTZ lub PTZ
aplikacji podglądu.
Włącz cyfrowy PTZ lub podgląd PTZ.
Kliknięto suwak obracania/pochylenia, suwak powiększenia lub obszar wyświetlania
wideo z wyłączonym cyfrowym PTZ oraz PTZ aplikacji podglądu.
H730 S80x S90x
Oczekiwanie na uprawnienia do regulacji.
Ogólny użytkownik czeka, aby uzyskać możliwość regulacji.
Ponowne tworzenie informacji o zarządzaniu plikami
wideo.
Informacje o zarządzaniu plikami wideo na karcie pamięci są ponownie tworzone.
Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się.
Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się lub przycisk [Transmisja audio] został
kliknięty z niezaznaczoną opcją [Dystrybucja audio] dla użytkownika autoryzowanego
w obszarze [Uprawnienia użytkownika] podczas podłączania jako użytkownik
autoryzowany.
Nie udało się zainicjować dodatku ActiveX.
Jeżeli dodatek ActiveX nie jest zainstalowany po uruchomieniu aplikacji podglądu
kamery, aplikacja ta czeka 10 sekund na zainstalowanie dodatku, ale po 10 sekundach
dodatek nie został zainstalowany.
Język JavaScript jest w Twojej przeglądarce internetowej
niedostępny lub wyłączony.
Nie można używać języka JavaScript w przeglądarce internetowej.
Trwa obecnie rozpoczynanie lub kończenie transmisji i
odbioru audio.
Próbowano uruchomić lub zatrzymać transmisję audio podczas uruchamiania lub
zatrzymywania transmisji i odbioru audio.
223
Komunikat
Nie można regulować kamery, ponieważ wybrany jest
w niej tryb zogniskowania na nieskończoność.
Wyjaśnienie
Próbowano obsługiwać ostrość, gdy opcja [Ostrość] została skonfigurowana
z ustawieniem [Zogniskowanie na nieskończ.].
HM4x H730 S30
224
Nie można regulować kamery, ponieważ wybrany jest
w niej tryb ręczny.
Próbowano obsługiwać przycisk kompensacji podświetlenia z tyłu lub kompensacji
ekspozycji, gdy opcja [Ekspozycja] została skonfigurowana z ustawieniem [Ręcznie]
lub opcja [Inteligentna regulacja cienia] została skonfigurowana z ustawieniem
[Automatycznie].
Nie masz uprawnień do odbioru wideo.
Użytkownik bez uprawnień do odbioru wideo próbował połączyć się z kamerą.
Odbiór audio jest ograniczony.
Kliknięto przycisk odbioru audio, gdy opcja [Wideo i audio] > [Audio] > [Serwer audio] >
[Transmisja audio z kamery] została skonfigurowana z ustawieniem [Wyłącz].
Transmisja audio jest ograniczona. HM4x H730
Kliknięto przycisk transmisji audio, gdy opcja [Wideo i audio] > [Audio] > [Serwer
audio] > [Odbiór audio z aplikacji podglądu] została skonfigurowana z ustawieniem
[Wyłącz].
Kliknięto przycisk [Dystrybucja audio] podczas odbierania audio, gdy opcja [Metoda
komunikacji audio] została skonfigurowana z ustawieniem [Półdupleks] w sekcji
[Wideo i audio] > [Audio] > [Audio ogólne].
Twoja przeglądarka internetowa nie jest obsługiwana.
Uruchomiono aplikację podglądu kamery z nieobsługiwaną przeglądarką
internetową.
Technologia ActiveX jest wyłączona.
Technologia ActiveX jest wyłączona w ustawieniach przeglądarki internetowej lub
brak dostępu do funkcji systemu z poziomu kontrolki ActiveX ze względu na
ustawienia zabezpieczeń.
Gdy ten komunikat jest wyświetlany po włączeniu obsługi technologii ActiveX,
zaznacz pole wyboru [Użyj serwera proxy dla sieci LAN] w sekcji [Sieć i Internet] >
[Opcje internetowe] > karta [Połączenia] > [Ustawienia sieci LAN] > [Serwer proxy]
w oknie [Panel sterowania], a następnie określ adres IP kamery w oknie
[Zaawansowane] > [Wyjątki].
Nie można regulować kamery, ponieważ dla
inteligentnej regulacji cienia wybrane jest ustawienie
automatyczne.
Użyto przycisku [BLC], gdy opcja [Inteligentna regulacja cienia] była skonfigurowana
z ustawieniem [Automatycznie].
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
Jeżeli użytkownik zapomniał ustawień i chce ustawić kamerę od początku, powinien najpierw przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
Zaleca się skorzystanie z sekcji [Konserwacja] > [Kopia zapasowa/Przywróć] na stronie ustawień w celu utworzenia pliku kopii zapasowej
przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych (str. 201).
Ważne
Po przywróceniu ustawień domyślnych nie będzie można połączyć się z kamerą, ponieważ konto administratora również będzie inicjowane. Korzystając
z aplikacji Camera Management Tool, można skonfigurować ustawienia początkowe.
Uwaga
• Kopię zapasową ustawień można również utworzyć za pomocą aplikacji Camera Management Tool. Szczegółowe informacje na temat korzystania
z aplikacji Camera Management Tool zawiera „Podręcznik użytkownika aplikacji Camera Management Tool”.
6
Dodatek
• Opis domyślnych ustawień fabrycznych znajduje się na str. 227.
Przywracanie ustawień początkowych z poziomu przeglądarki internetowej
Użyj opcji [Konserwacja] > [Ogólne] > [Inicjowanie] > [Ustawienia sieciowe] > [Nie zapisuj] na stronie ustawień (str. 199).
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą przełącznika
resetowania w kamerze
Jeżeli zapomniano adresu IP kamery lub hasła administratora albo są one nieznane, nie można korzystać z kamery przez sieć. W takim
wypadku naciśnij przycisk resetowania, aby zresetować kamerę.
1
Wyłącz kamerę.
Kamera nie ma wyłącznika zasilania. Aby włączyć lub wyłączyć kamerę, podłącz lub odłącz kabel zasilający.
2
Włącz zasilanie przed naciśnięciem przycisku resetowania, upewnij się, że kontrolka została włączona, a następnie zwolnij
przycisk resetowania po pięciu sekundach.
Przycisk resetowania znajduje się we wgłębieniu. Naciśnij przycisk przedmiotem z wąskim zakończeniem, takim jak spinacz.
Gdy kontrolka LED przestanie migać, procedura resetowania będzie zakończona.
HM4x
Przełącznik resetowania
Kontrolka LED
225
H730
S30
S31 S80x
Przełącznik resetowania
Kontrolka LED
Kontrolka LED
S90x
Przełącznik resetowania
Przełącznik resetowania
Kontrolka LED
226
Lista domyślnych ustawień fabrycznych
Pozycja
Pozycja
Ustawienie
Metoda ustawień
• Sieć LAN
Interfejs sieci LAN
Automatycznie
Maksymalny rozmiar pakietu
1500
Automatycznie określaj ustawienia
serwera NTP
Ustawienie
Ustaw ręcznie
Wyłącz
Serwer NTP
• IPv4
Metoda ustawień adresów IPv4
Automatycznie (DHCP)
Interwał synchronizacji (w
minutach)
Adres IPv4
192.168.100.1
Czas ostatniej synchronizacji
Maska podsieci
255.255.255.0
(GMT+09:00) Osaka,
Sapporo, Tokyo
Włącz
Czas letni
Wyłącz
 VB-H45/VB-H730F Mk II/VB-S30D Mk II/VB-S31D Mk II/
VB-S800D Mk II/VB-S900F Mk II
Adres IPv4 (AutoIP)
• IPv6
• Wszystkie sygnały wideo
IPv6
Włącz
Automatycznie (RA)
Włącz
Automatycznie (DHCPv6)
Włącz
Zestaw rozmiarów wideo
1920 x 1080 / 960 x 540 / 480
x 270
• JPEG
Jakość wideo: 480 x 270
6
Jakość wideo: 960 x 540
6
Adres bramy domyślnej IPv6
Jakość wideo: 1920 x 1080
6
Adres IPv6 (automatycznie)
Jakość wideo: Cyfrowe PTZ
6
Rozmiar wideo: transmisja wideo
1920 x 1080
Maksymalna liczba klatek na sekundę:
Transmisja wideo
15.0
Rozmiar wideo: przekazywanie / karta
pamięci
480 x 270
Adres IPv6 (ręcznie)
Długość prefiksu
64
• DNS
Adres 1 serwera nazw
Adres 2 serwera nazw
Automatycznie ustawiaj adres serwera
nazw
Używaj DHCP/DHCPv6
• H.264(1)
Nazwa hosta
Rejestracja nazwy hosta za
pośrednictwem usługi DDNS
Nie rejestruj
Rozmiar wideo
1920 x 1080
Regulacja szybkości transmisji bitów
Używaj regulacji
szybkości transmisji bitów
(stała szybkość transmisji
bitów)
Docelowa szybkość transmisji bitów
(kb/s)
3072
Jakość wideo
6
Liczba klatek na sekundę (kl./s)
15
Interwał klatek I (s)
1
Domena wyszukiwania
Lista domen wyszukiwania
• mDNS
Używaj mDNS
6
Dodatek
Strefa czasowa
Adres bramy domyślnej IPv4
Funkcja AutoIP
5
Włącz
• Konto administratora
Nazwa administratora
• Uprawnienia użytkownika
• H.264(2)
Regulacja kamery przez użytkownika
autoryzowanego
Dystrybucja wideo
i regulacja kamery
z przywilejami
H.264(2)
Wyłącz
Rozmiar wideo
480 x 270
Regulacja kamery przez użytkownikagościa
Dystrybucja wideo
i regulacja kamery
Regulacja szybkości transmisji bitów
Dystrybucja audio przez użytkowników
autoryzowanych
Tak
Używaj regulacji
szybkości transmisji bitów
(stała szybkość transmisji
bitów)
Dystrybucja audio przez
użytkowników-gości
Tak
Docelowa szybkość transmisji bitów
(kb/s)
1024
• Bieżąca data i godzina
Jakość wideo
6
• Ustawienia
Liczba klatek na sekundę (kl./s)
15
227
Pozycja
Interwał klatek I (s)
Ustawienie
Pozycja
S30
1
VB-S30D Mk II
 VB-M44/VB-S805D Mk II/VB-S905F Mk II
S31
• Wszystkie sygnały wideo
Zestaw rozmiarów wideo
VB-S31D Mk II
1280 x 720 / 640 x 360 /
320 x 180
S80x
VB-S800D Mk II/
VB-S805D Mk II
• JPEG
Jakość wideo: 320x180
6
Jakość wideo: 640x360
6
Jakość wideo: 1280x720
6
Jakość wideo: Cyfrowe PTZ
6
Rozmiar wideo: transmisja wideo
1280 x 720
Maksymalna liczba klatek na sekundę:
Transmisja wideo
15.0
Rozmiar wideo: przekazywanie/
karta pamięci
320 x 180
S90x
VB-S900F Mk II/
VB-S905F Mk II
Nazwa kamery (znaki Unicode)
• Regulacja kamery
Powiększenie cyfrowe
Wyłącz
HM4x H730 S30
Udoskonalone powiększenie cyfrowe
Wyłącz
HM4x
Maksymalne powiększenie cyfrowe
5
HM4x
• H.264(1)
Rozmiar wideo
1280 x 720
Stabilizator obrazu HM4x
Wyłącz
Regulacja szybkości transmisji bitów
Używaj regulacji
szybkości transmisji bitów
(stała szybkość transmisji
bitów)
Intensywność inteligentnej regulacji
cienia (Automatycznie)
Średnia
Intensywność kompensacji mgły
(Automatycznie)
Średnia
Adaptacyjna redukcja zakłóceń
Wyłącz
Regulacja szybkości obracania/
pochylania HM4x S30 S31
Regulacja
z uwzględnieniem
wartości powiększenia
Docelowa szybkość transmisji bitów
(kb/s)
3072
Jakość wideo
6
Liczba klatek na sekundę (kl./s)
15
Interwał klatek I (s)
1
• H.264(2)
H.264(2)
Wyłącz
Rozmiar wideo
320 x 180
Regulacja szybkości transmisji bitów
Używaj regulacji
szybkości transmisji bitów
(stała szybkość transmisji
bitów)
Docelowa szybkość transmisji bitów
(kb/s)
1024
Jakość wideo
6
Liczba klatek na sekundę (kl./s)
15
Interwał klatek I (s)
1
Strona domyślna
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelniaj
Obróć wyświetlane wideo
Nie obracaj
H730 S80x S90x
Standardowa
Reakcja (s)
20
• Warunki instalacji
Kopułka HM4x
Wyłącz
Ustawienie kontrolki
Włącz
Przerzut wideo
Wyłącz
Ograniczona do zaprogramowanych
pozycji HM4x S30 S31
Bez ograniczeń
Położenie kamery bez regulacji
Brak powrotu do
położenia początkowego
Nazwa urządzenia (znaki
alfanumeryczne)
Nazwa urządzenia (znaki Unicode)
• Zewnętrzne urządzenie wejściowe 2
HM4x H730
Wyłącz
Nazwa urządzenia (znaki
alfanumeryczne)
Nazwa urządzenia (znaki Unicode)
HM4x
• Zewnętrzne urządzenie wyjściowe 1
• Nazwa kamery
Nazwa kamery (znaki alfanumeryczne)
Jasność przełączania
• Zewnętrzne urządzenie wejściowe 1
Wyświetl stronę ustawień
• Ustawienia aplikacji podglądu
H.264 dla użytkowników-gości
• Dzień/noc (przy ustawieniu
Automatycznie)
• Regulacja położenia kamery
• Ogólne
VB-H45/VB-M44
H730
VB-H730F Mk II
228
Ustawienie
Nazwa urządzenia (znaki
alfanumeryczne)
Nazwa urządzenia (znaki Unicode)
Pozycja
Ustawienie
• Zewnętrzne urządzenie wyjściowe 2
Pozycja
• Ograniczenie widoku
HM4x H730
HM4x S30
Nazwa urządzenia (znaki
alfanumeryczne)
Nazwa urządzenia (znaki Unicode)
Ograniczenia widoku
S31
Położenie PTZ HM4x S30
S31
Położenie cyfrowego PTZ
Wyłącz
• Zarejestruj zaprogramowaną pozycję
• Położenie kamery
Położenie PTZ HM4x S30
Ustawienie
Zarejestruj
Nie rejestruj
S31
Położenie cyfrowego PTZ
Zarejestruj
Zarejestruj
H730 S80x S90x
Ustawienia kamery
Zarejestruj
HM4x S30
• Ustawienia kamery
Ogniskowanie
Automatycznie
HM4x H730 S30
HM4x S30
Ręcznie H730
S31
Nie rejestruj
H730 S80x S90x
preset 1
Pokaż w aplikacjach podglądu
Włącz
Naświetlanie
Automatycznie
Limit AGC
6
Limit szybkości migawki (dolny)
1/30
Limit szybkości migawki (górny)
1/16000
HM4x H730 S80x S90x
Szybkość migawki
1/1000
Warunki włączenia ustawień
Przesłona HM4x H730
11
Nazwa ścieżki HM4x
Nazwa ścieżki (w języku polskim)
Wzmocnienie
9
HM4x
Kompensacja naświetlania
0
Określ czas aktywności
Tryb pomiarowy
Centralnie ważony
Czas rozpoczęcia
00:00
Inteligentna regulacja cienia
Wyłącz
Czas zakończenia
00:00
Poziom inteligentnej regulacji cienia
1 (umiarkowane)
Balans bieli
Automatycznie
• Lista ścieżek/Ścieżka
Odwróć ścieżkę HM4x
Wyłącz
Nieokreślony
Wyłącz
• Edytuj trasę patrolu
Wzmocnienie barwy czerwonej
255
HM4x H730 S80x S90x
Wzmocnienie barwy niebieskiej
255
Szybkość (PT) HM4x
20 (szybko)
Redukcja zakłóceń
Standardowa
Szybkość (Z) HM4x
8 (szybko)
Ostrość
3
Czas wstrzymania
0 HM4x
1 H730 S80x S90x
Nasycenie koloru
4
Kompensacja mgły
Wyłącz
Poziom kompensacji mgły
4
Dzień/noc
Automatycznie
• Ogniskowanie w trybie dzień/noc
HM4x H730
Regulacja ogniskowania w trybie
dzień/noc
Używaj jednoujęciowego
automatycznego
ogniskowania
Źródło światła H730
Fluorescencyjny
• Regulacja kamery HM4x H730
Dzień/noc
6
Dodatek
Nazwa zaprogramowanej pozycji
Nazwa zaprogramowanej pozycji
(w języku polskim)
• Określony obszar
Obszar 1 (różowy)
Wyłącz
Obszar 2 (fioletowy)
Wyłącz
Obszar 3 (niebieski)
Wyłącz
Obszar 4 (błękitny)
Wyłącz
Obszar 5 (zielony)
Wyłącz
Obszar 6 (żółty)
Wyłącz
Obszar 7 (pomarańczowy)
Wyłącz
Obszar 8 (biały)
Wyłącz
• ADSR
Automatycznie
Włącz w H.264(1)
Wyłącz
Włącz w H.264(2)
Wyłącz
Poziom redukcji rozmiaru danych
Wysoki
• Obszar tworzenia panoramy
HM4x S30
S31
Wyznacz obszar tworzenia panoramy
Nieokreślony
• Wyświetlanie na ekranie
• Ustawienia przechwytywania
HM4x S30
S31
Wyświetlanie daty
Blokada naświetlania
Środek
Blokada balansu bieli
Nie blokuj
Blokada ogniskowania HM4x S30
Nie blokuj
Wyłącz
Miejsce wyświetlania daty
Lewy górny róg
Format wyświetlania daty
RRRR/MM/DD
Wyświetlanie godziny
Wyłącz
229
Pozycja
Miejsce wyświetlania godziny
Wyświetlanie tekstu
Miejsce wyświetlania tekstu
Ustawienie
Pozycja
S30
Lewy górny róg
VB-S30D Mk II
Wyłącz
S31
Lewy górny róg
VB-S31D Mk II
Wyświetlanie ciągów tekstowych
S80x
Ustawienia wspólne
Kolor tekstu
Biały
Kolor tła
Czarny
Głębia koloru tekstu i tła
Wypełnij kolor tekstu i tła
VB-S800D Mk II/
VB-S805D Mk II
S90x
VB-S900F Mk II/
VB-S905F Mk II
Lokalizacja instalacji
• Obszar maski
Obszar
Włącz
Poziom zabezpieczeń
• Wszystkie maski prywatności
Kolor
Czarny
• Audio ogólne
Wejście audio
Wyłącz
Głośność wejścia
50
Głośność wyjścia HM4x H730
50
Eliminator echa H730
Wyłącz
Tryb wejścia audio
Wejście liniowe
Metoda komunikacji audio
Pełny dupleks
HM4x H730
• Serwer audio
Transmisja audio z kamery
Wyłącz
Wykrywanie aktywności głosowej
Wyłącz
Odbiór audio z aplikacji podglądu
Wyłącz
HM4x H730
Brak uwierzytelniania i
szyfrowania
Algorytm uwierzytelniania
MD5
Algorytm szyfrowania
DES
• Serwer SNMP w wersjach 1 i 2c
Nazwa społeczności
• Serwer SNMP w wersji 3
Nazwa użytkownika
Poziom zabezpieczeń
Brak uwierzytelniania i
szyfrowania
Algorytm uwierzytelniania
MD5
Algorytm szyfrowania
DES
• Serwer FTP
Używaj serwera FTP
Wyłącz
Nazwa użytkownika
• WS-Security
• Przekazywanie klipu dźwiękowego 1
Sprawdzanie godziny przy
uwierzytelnianiu
HM4x H730
Nazwa klipu dźwiękowego
Sprawdzaj
• Serwer wideo
• Przekazywanie klipu dźwiękowego 2
HM4x H730
Nazwa klipu dźwiękowego
• Przekazywanie klipu dźwiękowego 3
HM4x H730
Maksymalna liczba klientów
30
Długość kolejki regulacji kamery
30
Maksymalny czas połączenia (s)
0
Czas regulacji kamery (s)
20
• Serwer RTP
Nazwa klipu dźwiękowego
• Serwer HTTP
RTP
Włącz
Metoda uwierzytelniania
Uwierzytelnianie
szyfrowane
Metoda uwierzytelniania RTSP
Uwierzytelnianie
szyfrowane
Port HTTP
80
Port RTSP
554
Port HTTPS
443
• Serwer SNMP
• Multiemisja audio
Adres multiemisji
0.0.0.0
Używaj SNMP w wersjach 1 i 2c
Wyłącz
Port multiemisji
0
Używaj SNMP w wersji 3
Wyłącz
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
• Strumień RTP 1
Informacje o kontakcie
z administratorem
Nazwa funkcji administracyjnej
HM4x
VB-H45/VB-M44
H730
VB-H730F Mk II
230
Ustawienie
Rozmiar wideo
480 x 270 JPEG*
Liczba klatek na sekundę
5
Adres multiemisji
0.0.0.0
* 320 x 180 JPEG dla VB-M44, VB-S805D Mk II i VB-S905F Mk II.
Pozycja
Ustawienie
Port multiemisji
0
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
Transmisja audio
Wyłącz
Pozycja
Powiadomienie
Ustawienie
Samo powiadomienie za
pośrednictwem HTTP
Identyfikator URI
Nazwa użytkownika
• Strumień RTP 2
Rozmiar wideo
480 x 270 JPEG*
Liczba klatek na sekundę
10
Adres multiemisji
0.0.0.0
Port multiemisji
0
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
Transmisja audio
Wyłącz
Serwer proxy
Port serwera proxy
80
Nazwa użytkownika serwera proxy
Parametr (ciąg zapytania)
• Przekazywanie FTP
Powiadomienie
• Strumień RTP 3
480 x 270 JPEG*
Serwer FTP
Liczba klatek na sekundę
15
Nazwa użytkownika
Adres multiemisji
0.0.0.0
Tryb PASV
Port multiemisji
0
Ścieżka przekazywania pliku
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
Nazewnictwo plików
Transmisja audio
Wyłącz
Maksymalna liczba pętli
Włącz
RRRRMMDDGGMMSSms
0
Nazwa podkatalogu do utworzenia
• Strumień RTP 4
Rozmiar wideo
480 x 270 JPEG*
Nazwa pliku do utworzenia
obraz.jpg
Liczba klatek na sekundę
30
Nazwa pliku do utworzenia
wideo.mov
Adres multiemisji
0.0.0.0
Port multiemisji
0
Powiadomienie
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
Nazwa serwera poczty
Transmisja audio
Wyłącz
Port serwera poczty
• Powiadomienie e-mail
Tylko tekst
25
Nadawca (Od)
• Strumień RTP 5
Rozmiar wideo
H.264(1)
Odbiorca (Do)
Liczba klatek na sekundę
5
Uwierzytelnianie
Adres multiemisji
0.0.0.0
Nazwa użytkownika
Port multiemisji
0
Serwer POP
Czas wygaśnięcia multiemisji
1
Temat
Transmisja audio
Wyłącz
Treść wiadomości
Brak
• Wyjście urządzenia zewnętrznego 1
• Ustawienia nagrywania wideo
Czynność nagrywania wideo
6
Dodatek
Rozmiar wideo
Przekazywanie danych
wideo za pośrednictwem
protokołu FTP
Przekazywanie
• Przekazywanie ogólne
Tryb działania
Normalnie otwarte
Format sygnału na aktywnym wyjściu
Ciągły
Czas impulsowego sygnału
wyjściowego (s)
1
Przekazywanie
Przekazywanie wyłączone
Format wideo
JPEG
Liczba klatek na sekundę
1
HM4x H730
Bufor przed zdarzeniem (liczba klatek)
0
Tryb działania
Normalnie otwarte
Bufor po zdarzeniu (liczba klatek)
0
Format sygnału na aktywnym wyjściu
Ciągły
Bufor przed zdarzeniem (s)
0
1
Bufor po zdarzeniu (s)
0
Czas impulsowego sygnału
wyjściowego (s)
• Wyjście urządzenia zewnętrznego 2
• Przekazywanie HTTP
* 320 x 180 JPEG dla VB-M44, VB-S805D Mk II i VB-S905F Mk II.
231
Pozycja
Ustawienie
• Wejście urządzenia zewnętrznego
Pozycja
Ustawienie
Czas trwania warunków wykrywania
(s)
0
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Zdarzenie na wejściu urządzenia
zewnętrznego
Włącz
Tryb działania
Normalnie otwarte
Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.
Wyłącz
Działanie aktywnego zdarzenia
Wyłącz
Wyłącz
Działanie nieaktywnego zdarzenia
Wyłącz
Działanie trwającego zdarzenia
w stanie WŁ.
Działanie trwającego aktywnego
zdarzenia
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja
Brak
Zaprogramowana pozycja
Brak
HM4x S30
S31
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku aktywnego zdarzenia
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku nieaktywnego zdarzenia
Wyłącz
Odtwarzanie audio po aktywnym
zdarzeniu HM4x H730
Wyłącz
Odtwarzanie audio po nieaktywnym
zdarzeniu HM4x H730
Wyłącz
HM4x S30
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie
WYŁ.
Wyłącz
• Wykrywanie krzyku
Zdarzenie dodatku Wykrywanie krzyku
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja
Brak
HM4x S30
Klip dźwiękowy HM4x H730
S31
S31
Zapis wideo
Wyłącz
Głośność HM4x H730
50
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Przełączanie trybu dzień/noc
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
• Wejście urządzenia zewnętrznego 2
HM4x H730
• Czasomierz 1
Tryb działania
Normalnie otwarte
Działanie aktywnego zdarzenia
Wyłącz
Ustawienia ciągłości 24-godzinnej
Wyłącz
Działanie nieaktywnego zdarzenia
Wyłącz
Czas rozpoczęcia
00:00
Działanie trwającego aktywnego
zdarzenia
Wyłącz
Czas zakończenia
00:00
Interwał powtórzeń
Brak
Zaprogramowana pozycja HM4x
Brak
Zapis wideo
Wyłącz
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja w czasie
rozpoczęcia HM4x S30 S31
Brak
Powiadomienie e-mail
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku aktywnego zdarzenia
Wyłącz
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku nieaktywnego zdarzenia
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Wyłącz
Odtwarzanie audio po aktywnym
zdarzeniu
Wyłącz
Przełączanie trybu dzień/noc
Wyłącz
Odtwarzanie audio po nieaktywnym
zdarzeniu
Wyłącz
Zdarzenie czasomierza
Wyłącz
• Działanie
• Czasomierz 2
Zdarzenie czasomierza
Wyłącz
Ustawienia ciągłości 24-godzinnej
Wyłącz
Czas rozpoczęcia
00:00
Czas zakończenia
00:00
Interwał powtórzeń
Brak
Klip dźwiękowy
Głośność
50
Przełączanie trybu dzień/noc
Wyłącz
• Wykrywanie głośności
• Działanie
Zdarzenie dodatku Wykrywanie
głośności
Warunki wykrywania
Referencyjny poziom głośności
232
Wyłącz
Referencyjny poziom
głośności lub wyższy
50
Zaprogramowana pozycja w czasie
rozpoczęcia HM4x S30 S31
Brak
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Pozycja
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Ustawienie
Wyłącz
Pozycja
Wejście urządzenia zewnętrznego
Ustawienie
Wejście 1
HM4x H730
• Czasomierz 3
Zdarzenie czasomierza
Wyłącz
Ustawienia ciągłości 24-godzinnej
Wyłącz
Czas rozpoczęcia
00:00
Czas zakończenia
00:00
Interwał powtórzeń
Brak
Stan
Aktywne
Zdarzenie 2
Typ zdarzenia
Funkcja inteligentna
Funkcja inteligentna
Ustawienie 1
Stan
WŁ.
Działanie
• Działanie
Brak
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Wyłącz
• Czasomierz 4
Zdarzenie czasomierza
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.
Wyłącz
Działanie trwającego zdarzenia
w stanie WŁ.
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja
Brak
HM4x S30
S31
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Wyłącz
Ustawienia ciągłości 24-godzinnej
Wyłącz
Czas rozpoczęcia
00:00
Czas zakończenia
00:00
Interwał powtórzeń
Brak
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie
WYŁ.
Brak
Odtwarzanie audio po zdarzeniu w
stanie WŁ. HM4x H730
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja w czasie
rozpoczęcia HM4x S30 S31
Wyłącz
Zapis wideo
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu w
stanie WYŁ. HM4x H730
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Klip dźwiękowy HM4x H730
Wyjście urządzenia zewnętrznego
Wyłącz
Głośność HM4x H730
• Działanie
Obszar/linia wykrywania
Tylko wybrane ustawienia
wykrywania
Obszar niewykrywania
Tylko włączone obszary
niewykrywania
Wyniki wykrywania:
Tylko wybrane ustawienia
wykrywania
• Ustawienia położenia kamery
Zdarzenie połączone
Wyłącz
Metoda łączenia zdarzeń
ORAZ
Kolejność zdarzeń
Brak
Odstęp między zdarzeniami (s)
2
Zdarzenie 1
Typ zdarzenia
Wejście urządzenia
zewnętrznego
Wejście urządzenia zewnętrznego
Wejście 1
S31
Zablokuj położenie kamery
Skasowane
• Przełączanie trybu dzień/noc
HM4x H730
Stan
Zaprogramowana pozycja przy
przełączaniu w tryb dzienny
Brak
Zaprogramowana pozycja przy
przełączaniu w tryb nocny
Brak
Aktywne
Zdarzenie 2
• Zdarzenie połączone 1
Zdarzenie połączone
Wyłącz
Metoda łączenia zdarzeń
ORAZ
Kolejność zdarzeń
Brak
Odstęp między zdarzeniami (s)
2
Zdarzenie 1
Typ zdarzenia
50
• Zdarzenie połączone 2
• Opcje wyświetlania
HM4x S30
6
Dodatek
Zaprogramowana pozycja w czasie
rozpoczęcia HM4x S30 S31
Wejście urządzenia
zewnętrznego
Typ zdarzenia
Funkcja inteligentna
Funkcja inteligentna
Ustawienie 1
Stan
WŁ.
Działanie
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.
Wyłącz
Działanie trwającego zdarzenia
w stanie WŁ.
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja
Brak
HM4x S30
S31
233
Pozycja
Ustawienie
Pozycja
Ustawienie
Zapis wideo
Wyłącz
Metoda łączenia zdarzeń
ORAZ
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Kolejność zdarzeń
Brak
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Odstęp między zdarzeniami (s)
2
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie
WYŁ.
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WŁ. HM4x H730
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WYŁ. HM4x H730
Wyłącz
Zdarzenie 1
Wejście urządzenia
zewnętrznego
Wejście urządzenia zewnętrznego
Wejście 1
HM4x H730
Stan
Aktywne
Zdarzenie 2
Klip dźwiękowy HM4x H730
Głośność HM4x H730
Typ zdarzenia
50
• Zdarzenie połączone 3
Typ zdarzenia
Funkcja inteligentna
Funkcja inteligentna
Ustawienie 1
Stan
WŁ.
Zdarzenie połączone
Wyłącz
Metoda łączenia zdarzeń
ORAZ
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Kolejność zdarzeń
Brak
Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.
Wyłącz
Odstęp między zdarzeniami (s)
2
Działanie trwającego zdarzenia
w stanie WŁ.
Wyłącz
Zaprogramowana pozycja
Brak
Zdarzenie 1
Typ zdarzenia
Wejście urządzenia
zewnętrznego
Wejście urządzenia zewnętrznego
Wejście 1
HM4x H730
Stan
Aktywne
Zdarzenie 2
Typ zdarzenia
Funkcja inteligentna
Funkcja inteligentna
Ustawienie 1
Stan
WŁ.
Działanie
Działanie
HM4x S30
S31
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie
WYŁ.
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WŁ. HM4x H730
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WYŁ. HM4x H730
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Działanie zdarzenia w stanie WYŁ.
Wyłącz
Klip dźwiękowy HM4x H730
Działanie trwającego zdarzenia
w stanie WŁ.
Wyłącz
Głośność HM4x H730
Zaprogramowana pozycja
Brak
HM4x S30
S31
Zapis wideo
Wyłącz
Powiadomienie e-mail
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie WŁ.
Wyłącz
Wyjście urządzenia zewnętrznego
w przypadku zdarzenia w stanie
WYŁ.
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WŁ. HM4x H730
Wyłącz
Odtwarzanie audio po zdarzeniu
w stanie WYŁ. HM4x H730
Wyłącz
• Ograniczenia dostępu do hosta IPv4
Zastosuj ograniczenia dostępu do
hosta
Wyłącz
Zasady domyślne
Autoryzuj dostęp
Adres sieciowy / Podsieć
01: / 32 Tak
02: / 32 Tak
03: / 32 Tak
04: / 32 Tak
05: / 32 Tak
06: / 32 Tak
07: / 32 Tak
08: / 32 Tak
Klip dźwiękowy HM4x H730
Głośność HM4x H730
50
09: / 32 Tak
50
10: / 32 Tak
• Zdarzenie połączone 4
11: / 32 Tak
Zdarzenie połączone
234
Wyłącz
Pozycja
Ustawienie
Pozycja
12: / 32 Tak
• Uwierzytelnianie 802.1X
13: / 32 Tak
Uwierzytelnianie 802.1X
Wyłącz
14: / 32 Tak
Stan uwierzytelniania
Przerwij
15: / 32 Tak
• Metoda uwierzytelniania
16: / 32 Tak
Metoda uwierzytelniania
17: / 32 Tak
Nazwa użytkownika
18: / 32 Tak
• IPSec
19: / 32 Tak
IPSec
20: / 32 Tak
EAP-MD5
Automatyczna wymiana
kluczy
• Ustawienia automatycznej wymiany
kluczy
• Ograniczenia dostępu do hosta IPv6
Zastosuj ograniczenia dostępu do
hosta
Ustawienie
Wyłącz
Autoryzuj dostęp
Prefiks / Długość prefiksu
01: / 128 Tak
02: / 128 Tak
03: / 128 Tak
04: / 128 Tak
05: / 128 Tak
06: / 128 Tak
07: / 128 Tak
08: / 128 Tak
09: / 128 Tak
10: / 128 Tak
11: / 128 Tak
12: / 128 Tak
13: / 128 Tak
14: / 128 Tak
15: / 128 Tak
16: / 128 Tak
17: / 128 Tak
18: / 128 Tak
AES->3DES
Algorytm uwierzytelniania SA IPsec
HMAC_SHA1_96
Okres ważności SA IPsec (min)
480
Algorytm szyfrowania SA ISAKMP
AES->3DES
Algorytm uwierzytelniania SA ISAKMP
SHA1
Grupa DH
Grupa 14->Grupa 5->
Grupa 2
Okres ważności SA ISAKMP (min)
480
6
Dodatek
Zasady domyślne
Algorytm szyfrowania SA IPsec
• Zestaw IPsec 1
Zestaw IPsec
Wyłącz
Tryb IPsec
Tryb tunelowania
Docelowy adres IPv4
Docelowy adres IPv6
Źródłowy adres IPv4
Źródłowy adres IPv6
Protokół IPsec
ESP
Adres IPv4 bramy zabezpieczeń
Adres IPv6 bramy zabezpieczeń
Długość maski podsieci urządzenia
docelowego
16
Długość prefiksu urządzenia
docelowego
16
19: / 128 Tak
Klucz wstępny IKE
20: / 128 Tak
Algorytm szyfrowania SA ESP
AES
Algorytm uwierzytelniania SA ESP
HMAC_SHA1_96
• Certyfikaty
Stan certyfikatu
Niezainstalowany
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
wychodząca)
Kraj (C)
Województwo (ST)
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja wychodząca)
Miejscowość (L)
Tag SPI SA ESP (transmisja
wychodząca)
Organizacja (O)
Jednostka organizacyjna (OU)
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
przychodząca)
Nazwa pospolita (CN)
Data początkowa okresu ważności
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja przychodząca)
Data końcowa okresu ważności
Tag SPI SA ESP (transmisja
przychodząca)
• Komunikacja szyfrowana
Zasady połączenia HTTPS
HTTP
Algorytm uwierzytelniania SA AH
HMAC_SHA1_96
235
Pozycja
Ustawienie
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja wychodząca)
Protokół IPsec
Adres IPv6 bramy zabezpieczeń
Tag SPI SA AH (transmisja
przychodząca)
• Zestaw IPsec 2
Zestaw IPsec
Wyłącz
Tryb IPsec
Tryb tunelowania
Docelowy adres IPv4
Docelowy adres IPv6
Źródłowy adres IPv6
ESP
16
Długość prefiksu urządzenia
docelowego
16
Klucz wstępny IKE
Algorytm szyfrowania SA ESP
AES
Algorytm uwierzytelniania SA ESP
HMAC_SHA1_96
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja wychodząca)
Tag SPI SA ESP (transmisja
wychodząca)
Adres IPv4 bramy zabezpieczeń
Adres IPv6 bramy zabezpieczeń
Długość maski podsieci urządzenia
docelowego
16
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
przychodząca)
Długość prefiksu urządzenia
docelowego
16
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja przychodząca)
Tag SPI SA ESP (transmisja
przychodząca)
Klucz wstępny IKE
Algorytm szyfrowania SA ESP
AES
Algorytm uwierzytelniania SA AH
Algorytm uwierzytelniania SA ESP
HMAC_SHA1_96
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja wychodząca)
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
wychodząca)
Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja wychodząca)
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja przychodząca)
Tag SPI SA ESP (transmisja
wychodząca)
Tag SPI SA AH (transmisja
przychodząca)
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja przychodząca)
Wyłącz
Tryb IPsec
Tryb tunelowania
Docelowy adres IPv6
HMAC_SHA1_96
Źródłowy adres IPv4
Źródłowy adres IPv6
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja wychodząca)
Protokół IPsec
Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)
ESP
Adres IPv4 bramy zabezpieczeń
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja przychodząca)
Adres IPv6 bramy zabezpieczeń
Tag SPI SA AH (transmisja
przychodząca)
• Zestaw IPsec 3
Zestaw IPsec
Wyłącz
Tryb IPsec
Tryb tunelowania
Źródłowy adres IPv4
Zestaw IPsec
Docelowy adres IPv4
Tag SPI SA ESP (transmisja
przychodząca)
Docelowy adres IPv6
HMAC_SHA1_96
• Zestaw IPsec 4
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
przychodząca)
236
Długość maski podsieci urządzenia
docelowego
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
wychodząca)
Źródłowy adres IPv4
Docelowy adres IPv4
ESP
Adres IPv4 bramy zabezpieczeń
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja przychodząca)
Algorytm uwierzytelniania SA AH
Ustawienie
Źródłowy adres IPv6
Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)
Protokół IPsec
Pozycja
Długość maski podsieci urządzenia
docelowego
16
Długość prefiksu urządzenia
docelowego
16
Klucz wstępny IKE
Algorytm szyfrowania SA ESP
AES
Algorytm uwierzytelniania SA ESP
HMAC_SHA1_96
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
wychodząca)
Pozycja
Ustawienie
Pozycja
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja wychodząca)
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja przychodząca)
Tag SPI SA ESP (transmisja
wychodząca)
Tag SPI SA AH (transmisja
przychodząca)
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
przychodząca)
Ustawienie
• Ustawienia nagrywania wideo
Czynność nagrywania wideo
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja przychodząca)
Przekazywanie
• Operacje na karcie pamięci
Zapisuj dzienniki i pliki
wideo
Format wideo
JPEG
Bufor przed zdarzeniem (liczba klatek)
0
Bufor po zdarzeniu (liczba klatek)
0
Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)
Bufor przed zdarzeniem (s)
0
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja przychodząca)
Bufor po zdarzeniu (s)
0
Zastępuj pliki wideo
Włącz
Automatyczne usuwanie plików wideo
Wyłącz
Liczba dni przechowywania
30
Czas usunięcia
00:00
Algorytm uwierzytelniania SA AH
HMAC_SHA1_96
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja wychodząca)
Tag SPI SA AH (transmisja
przychodząca)
• Zestaw IPsec 5
Zestaw IPsec
Wyłącz
Tryb IPsec
Tryb tunelowania
Zapisz
• Kopia zapasowa/Przywróć
Docelowy adres IPv6
Miejsce docelowe zapisywania
Źródłowy adres IPv4
Karta pamięci
• Aktualizuj oprogramowanie układowe
Źródłowy adres IPv6
Protokół IPsec
• Inicjowanie
Ustawienia sieciowe
Docelowy adres IPv4
6
Dodatek
Ustawienia działania
Tag SPI SA ESP (transmisja
przychodząca)
ESP
Przywróć ustawienia domyślne
Nie przywracaj
• Powiadomienia dziennika
Adres IPv4 bramy zabezpieczeń
Adres IPv6 bramy zabezpieczeń
Długość maski podsieci urządzenia
docelowego
16
Długość prefiksu urządzenia
docelowego
16
Używaj powiadomień dziennika
Wyłącz
Poziom powiadamiania
Błąd
Nazwa serwera poczty
Port serwera poczty
25
Nadawca (Od)
Klucz wstępny IKE
Algorytm szyfrowania SA ESP
AES
Algorytm uwierzytelniania SA ESP
HMAC_SHA1_96
Odbiorca (Do)
Uwierzytelnianie
Brak
Nazwa użytkownika
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
wychodząca)
Serwer POP
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja wychodząca)
Temat
Tag SPI SA ESP (transmisja
wychodząca)
Klucz szyfrowania SA ESP (transmisja
przychodząca)
Klucz uwierzytelniania SA ESP
(transmisja przychodząca)
Tag SPI SA ESP (transmisja
przychodząca)
Algorytm uwierzytelniania SA AH
HMAC_SHA1_96
Klucz uwierzytelniania SA AH
(transmisja wychodząca)
Tag SPI SA AH (transmisja wychodząca)
237
Indeks
A
Adaptacyjna redukcja zakłóceń ............................... 97
Administrator ........................................................ 44
Adres bramy domyślnej .................................... 84, 85
Adres IPv4 ............................................................ 84
Adres serwera nazw ............................................... 85
Adres sieciowy / Podsieć ...................................... 185
ADSR ................................................................. 126
Aplikacja podglądu
Aplikacja podglądu kamery ......................... 19, 39
Aplikacja podglądu RM-Lite .............................. 20
Aplikacja zdalnego podglądu kamery ............. 5, 19
Aplikacja podglądu kamery ............................... 39, 40
Aplikacja zdalnego podglądu kamery ..............5, 19, 23
Automatyczna wymiana kluczy ............................. 193
Automatyczne usuwanie plików wideo .................. 198
B
Balans bieli ......................................................... 104
Bieżące ustawienia .............................................. 199
Bieżący poziom głośności ..................................... 152
Bufor po zdarzeniu ....................................... 145, 197
Bufor przed zdarzeniem ................................ 145, 197
C
Camera Management Tool ..................................... 19
Dystrybucja wideo ............................................ 44, 88
Działanie kamery
Dzień/noc ...................................................... 61
Kompensacja naświetlania ............................... 61
Obracanie/Pochylenie ..................................... 60
Ogniskowanie ................................................. 61
Powiększenie .................................................. 60
Szybkość obracania/pochylania ........................ 60
Szybkość powiększania .................................... 60
Dzień/noc ......................................... 61, 97, 106, 108
Dziennik ............................................................. 203
E
Ekran informacji ..................................................... 50
Ekran panoramy ............................................. 79, 122
Eliminator echa ................................................... 136
F
Filtr podczerwieni ................................................ 106
Format ............................................................... 198
Format wideo .............................................. 145, 197
Funkcja AutoIP ...................................................... 84
Funkcja inteligentna
Opcje wyświetlania ....................................... 176
Ponowne uruchamianie ................................. 179
Ustawienia wykrywania .................................. 176
Wykrywanie wideo ........................................ 161
Zdarzenie ..................................................... 178
Certyfikat klienta .................................................. 191
Certyfikat SSL/TLS ................................................ 187
Certyfikat z podpisem własnym ............................. 187
G
Cyfrowe PTZ ......................................................... 64
Głośność .......................................... 70, 71, 151, 179
Czas letni .............................................................. 90
Głośność wejścia ................................................. 136
Czas regulacji kamery ........................................... 141
Głośność wyjścia ................................................. 136
Czasomierz ......................................................... 155
D
Główne
Aplikacja zdalnego podglądu kamery ................ 47
Język ............................................................. 47
Przełącz użytkowników .................................... 47
Strona ustawień .............................................. 47
Data ..................................................................... 89
Godzina ................................................................ 89
Czynność nagrywania wideo ......................... 144, 196
DHCP ................................................................... 83
DHCPv6 ................................................................ 84
H
Długość kolejki regulacji kamery ........................... 141
H.264(1) ................................................................ 92
DNS ..................................................................... 85
H.264(2) ................................................................ 93
Docelowa szybkość transmisji bitów ........................ 92
Hasło ............................................................... 41, 87
Domyślne ustawienia fabryczne ..................... 225, 227
Hasło administratora .............................................. 87
Dystrybucja audio ............................................ 44, 88
238
I
L
Impuls ................................................................ 149
Licencja .............................................................. 199
Informacje o certyfikacie ....................................... 190
Liczba klatek na sekundę ..........................92, 143, 145
Informacje o karcie pamięci .................................. 198
Limit AGC ........................................................... 102
Informacje o urządzeniu ....................................... 199
Limit szybkości migawki ....................................... 103
Informacje o zarządzaniu plikami wideo ................. 198
Linie wykrywania .......................................... 172, 176
Inicjowanie ......................................................... 199
Lista użytkowników ............................................... 87
Instalacja .............................................................. 28
Łatwa instalacja ..................................................... 29
Instalacja niestandardowa ...................................... 29
Instrukcja instalacji ................................................... 5
Inteligentna regulacja cienia ................................. 104
Intensywność inteligentnej regulacji cienia .............. 97
Intensywność kompensacji mgły ............................. 97
IPSec .................................................................. 192
IPv4 ..................................................................... 83
IPv6 ..................................................................... 84
J
Maksymalna liczba klatek na sekundę ...................... 92
Maksymalna liczba klientów .................................. 141
Maksymalne powiększenie cyfrowe ......................... 97
Maksymalny czas połączenia ................................. 141
Maksymalny rozmiar pakietu ................................... 83
6
Dodatek
Interwał klatek I ..................................................... 92
M
Maska podsieci ...................................................... 84
Maska prywatności .............................................. 131
mDNS .................................................................. 86
Menu ustawień ................................................ 76, 80
Jakość wideo ........................................................ 92
Menu zaprogramowanej pozycji ............................. 62
Jednoujęciowe automatyczne
ogniskowanie .................................... 102, 108
Metoda komunikacji audio ................................... 136
Jednoujęciowy balans bieli ................................... 105
Migawka .......................................................... 67, 79
JPEG ............................................................... 52, 92
Modyfikator ........................................................ 206
Metoda uwierzytelniania ............................... 138, 190
Multiemisja audio ................................................ 142
K
Karta pamięci ................................................. 18, 196
N
Kąt kamery ............................................................ 37
Nagrywanie na karcie pamięci ................................. 68
Kompensacja mgły .............................................. 105
Nagrywanie ręcznie ............................................... 68
Kompensacja naświetlania .............................. 61, 103
Naświetlanie ....................................................... 102
Kompensacja podświetlenia z tyłu ........................... 62
Nasycenie koloru ................................................. 105
Komunikacja szyfrowana ...................................... 188
Nazwa kamery ....................................................... 96
Komunikat
Komunikat dziennika ..................................... 211
Komunikat informacyjny ................................ 223
Komunikat o błędzie ..................................... 223
Komunikat ostrzegawczy ............................... 223
Nazwa urządzenia .................................................. 98
Nazwa użytkownika .......................................... 41, 87
Nazwa zaprogramowanej pozycji .......................... 120
Niezainstalowana ................................................ 196
Komunikat aplikacji podglądu ............................... 223
Komunikat informacyjny ...................................... 223
O
Komunikat o błędzie ............................................ 223
Obracanie ........................................................ 56, 59
Komunikat ostrzegawczy ...................................... 223
Obraz nieruchomy ................................................. 67
Komunikaty dziennika .......................................... 211
Obróć wyświetlane wideo ...................................... 94
Konserwacja ....................................................... 199
Obszar niewykrywania ................................... 163, 176
Konto administratora ............................................. 87
Obszar wykrywania ....................................... 161, 176
Konto użytkownika ................................................ 87
Obszar wyświetlania pełnego wideo ...................... 123
Kontrolka LED ....................................................... 98
Obszar wyświetlania wideo ................................ 46, 78
Kopułka ................................................................ 98
Odbiór audio ................................................. 70, 137
Kryteria wykrywania ...................................... 152, 165
Ogniskowanie ................................................ 61, 101
239
Ogniskowanie w trybie dzień/noc ......................... 107
Ograniczenia dostępu ............................................ 43
Ograniczenia dostępu do hosta ..................... 185, 186
Ograniczenie widoku ........................................... 114
On-screen Display Assist Tool .................................. 20
Opcje wyświetlania .............................................. 176
Oprogramowanie układowe .......................... 199, 202
Ostrość ............................................................... 105
P
R
Recorded Video Utility ....................................5, 19, 69
Redukcja zakłóceń ............................................... 105
Referencyjny poziom głośności ............................. 152
Regulacja kamery ............................................. 44, 88
Regulacja kamery z przywilejami ........................ 44, 88
Regulacja szybkości transmisji bitów ........................ 92
RM-Lite ................................................................. 20
Rozmiar wideo ..........................................51, 92, 143
Rozmiar wyświetlania ............................................. 51
Panel wyświetlania panoramy ................................. 60
Rozwiązywanie problemów .................................. 208
Panorama ........................................................... 110
RTP .................................................................... 142
Parametr ............................................................ 206
Pełny ekran ........................................................... 52
Pochylenie ....................................................... 56, 59
Pojemność karty pamięci ..................................... 198
Połącz ponownie ................................................... 79
Położenie początkowe .................................... 62, 118
Port HTTP ........................................................... 138
Port HTTPS .......................................................... 138
Powiadomienie .....................................145, 146, 148
Powiadomienie
e-mail .......... 148, 150, 153, 154, 156, 178, 182
S
Serwer audio ....................................................... 136
Serwer FTP .......................................................... 139
Serwer HTTP ....................................................... 138
Serwer NTP ........................................................... 89
Serwer SNMP ...................................................... 138
Serwer wideo ...................................................... 141
Sieć ...................................................................... 83
Sieć LAN ............................................................... 83
Powiększenie ................................................... 56, 59
Stabilizator obrazu ................................................. 97
Powiększenie cyfrowe ....................................... 57, 96
Strefa czasowa ...................................................... 90
Powiększenie obszaru ............................................ 58
Strona domyślna ................................................... 94
Poziom inteligentnej regulacji cienia ..................... 104
Strona ustawień .................................................... 75
Poziom kompensacji mgły .................................... 106
Strona użytkownika ............................................... 82
Poziom redukcji rozmiaru danych .......................... 128
System DNS w trybie multiemisji ............................. 86
Prefiks ........................................................... 84, 186
Szybkość migawki ............................................... 103
Proste ustawienia kamery ..................................... 100
Protokół RTSP ...................................................... 142
T
Przeciągnij, aby przesunąć ...................................... 59
Transmisja audio ............................................ 70, 136
Przekazywanie .................................................... 144
Trasa patrolu ....................................................... 121
Przekazywanie FTP ............................................... 146
Tryb działania ............................................... 149, 150
Przekazywanie HTTP ............................................ 145
Tryb dzienny ...........................................61, 106, 109
Przekazywanie klipu dźwiękowego ........................ 137
Tryb nocny .............................................61, 106, 109
Przełączanie trybu dzień/noc ..................151, 156, 180
Tryb pomiarowy .................................................. 103
Przełączanie użytkownika autoryzowanego .............. 42
Tryb wejścia audio ............................................... 136
Przełącznik resetowania ....................................... 225
Typ wykrywania ............................................ 158, 162
Przerzut wideo ...................................................... 98
Przesłona ............................................................ 103
U
Przycisk przełączania języka .................................... 76
Przywróć ustawienia ............................................ 201
Udoskonalone powiększenie cyfrowe ................. 57, 96
Przywróć ustawienia domyślne ............................. 200
Uprawnienia ......................................................... 88
Przywrócić .......................................................... 201
Uprawnienia do regulacji ........................................ 55
PTZ aplikacji podglądu ........................................... 63
240
Uprawnienia do regulacji kamery ............................ 55
Uprawnienia użytkownika ...................................... 88
Zapisywanie wideo .............................................. 198
Uruchom ponownie ............................................ 199
Zapora ................................................................. 31
Ustawienia działania ............................................ 197
Ustawienie początkowe .................................... 35, 99
Zaprogramowana
pozycja ................... 62, 66, 118, 150, 153, 182
Podczas przełączania trybu dzień/noc. ............ 180
Zaprogramowana pozycja w czasie
rozpoczęcia ..................................... 155
Utwórz kopię zapasową ustawień ......................... 201
Zarządzanie certyfikatami .............................. 188, 191
Uwierzytelnianie 802.1X ....................................... 190
Zarządzanie użytkownikami .................................... 87
Uwierzytelnianie użytkownika ............................ 41, 94
Zasady połączenia HTTPS ..................................... 188
Użytkownik autoryzowany ................................. 44, 87
Zastępuj pliki wideo ............................................. 197
Ustawienia ścieżek tras ......................................... 123
Ustawienia wykrywania ........................................ 176
Użytkownik-gość .............................................. 44, 88
W
Wejście urządzenia zewnętrznego .................... 72, 150
Wideo H.264 .............................................21, 51, 126
Wideo i audio
H.264 ............................................................. 51
Maksymalna liczba klatek na sekundę ................ 52
Odbiór audio .................................................. 53
Rozmiar wideo ................................................ 51
Transmisja audio ............................................. 53
Ustawienie rozmiaru wyświetlania .................... 51
6
Dodatek
Wejście audio ..................................................... 135
Zaufane witryny .................................................... 32
Zdarzenie i Wejście/Wyjście
Wejście urządzenia zewnętrznego .................... 72
Wyjście urządzenia zewnętrznego ..................... 72
Wykrywanie audio ........................................... 73
Wykrywanie obrazu ......................................... 73
Zdarzenia połączone ....................................... 73
Zdarzenie połączone ....................................... 73, 181
Zestaw rozmiarów wideo ....................................... 91
Zewnętrzne urządzenie wejściowe .......................... 98
Zewnętrzne urządzenie wyjściowe .......................... 98
WS-Security ........................................................ 140
Wyjście urządzenia zewnętrznego ......................... 149
Wykrywanie aktywności głosowej ......................... 136
Wykrywanie audio ...................................73, 152, 160
Wykrywanie głośności .......................................... 152
Wykrywanie krzyku .............................................. 153
Wykrywanie manipulowania przy kamerze ...... 159, 171
Wykrywanie obiektów przechodzących/
przejeżdżających ................................ 159, 172
Wykrywanie obrazu ............................................... 73
Wykrywanie poruszających się obiektów ......... 158, 167
Wykrywanie porzuconych obiektów ............... 158, 168
Wykrywanie usuniętych obiektów .................. 158, 169
Wykrywanie wideo ....................................... 158, 161
Wykrywanie włamań ..................................... 159, 174
Wyreguluj ogniskowanie ............................... 102, 108
Wyświetlanie na ekranie ....................................... 129
Wyświetlanie zdarzeń ..................................... 72, 175
Wzmocnienie ............................................... 103, 105
Z
Zablokuj położenie kamery ................................... 161
Zainstalowana ..................................................... 196
Zapis wideo ...........................150, 153, 154, 156, 182
241
BIO-7409-000
© CANON INC. 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising