Canon | VB-H751LE (H2) | User manual | Canon VB-H751LE (H2) User manual

Canon VB-H751LE (H2) User manual
Kamera sieciowa
Dodatek — dane techniczne
/
/
/
/
/
/
/
/
/
POLSKI
Dane techniczne
Wyjaśnienia, które różnią się w zależności od modelu kamery, są oznaczone nazwą kamery oraz następującymi symbolami.
R13 VB-R13VE (H2), VB-R13VE, VB-R13 R12 VB-R12VE (H2), VB-R12VE M50 VB-M50B
H652 VB-H652LVE H651 VB-H651VE, VB-H651V
H761 VB-H761LVE (H2), VB-H761LVE-H, VB-H761LVE H760 VB-H760VE (H2), VB-H760VE
H751 VB-H751LE (H2), VB-H751LE-H, VB-H751LE
Niektóre modele kamer opisanych w tym podręczniku mogą być niedostępne w danym kraju i/lub regionie.
ONVIF® jest znakiem towarowym spółki Onvif, Inc.
Nazwy marek lub produktów użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi
do odpowiednich firm.
 Kamera
Matryca światłoczuła
CMOS typu 1/3 (filtr kolorów podstawowych)
Liczba efektywnych pikseli
R13 R12 H652 H651 H761 H760 H751
Ok. 2,1 mln pikseli
M50
Ok. 1,3 mln pikseli
Metoda skanowania
Progresywna
Obiektyw
R13 R12
Powiększenie optyczne 30x (powiększenie cyfrowe 20x) z automatyczną regulacją ogniskowania
M50
Powiększenie optyczne 5x (powiększenie cyfrowe 20x) z automatyczną regulacją ogniskowania
H652 H651 H751
Powiększenie optyczne 2,4x (powiększenie cyfrowe 4x), napęd elektryczny
H761 H760
Powiększenie optyczne 20x (powiększenie cyfrowe 20x) z automatyczną regulacją ogniskowania
Ogniskowa
R13 R12
4,4 (O) – 132 mm (Z) *1
M50
17,7 (O) – 88,5 mm (Z)
H652 H651 H751
2,55 (O) – 6,12 mm (Z)
H761 H760
4,7 (O) – 94 mm (Z)
Ekwiwalent ogniskowej
35mm (ok.) *2
Przysłona
2
R13 R12
31,4 (O) – 942 mm (Z)
M50
126 (O) – 630 mm (Z)
H652 H651 H751
18,2 (O) – 43,7 mm (Z)
H761 H760
33,6 (O) – 672 mm (Z)
R13 R12
F1.4 (O) – F4.6 (Z)
M50
F1.8 (O) – F2.4 (Z)
H652 H651 H751
F1.2 (O) – F1.8 (Z)
H761 H760
F1.6 (O) – F3.5 (Z)
Kąt widzenia
Współczynnik proporcji
16 : 9
Współczynnik proporcji
4:3
Przełącznik trybu dzień/noc
Minimalne oświetlenie
obiektu
Tryb dzienny (kolor)
R13 R12
Poziomo: 62,6° (O) – 2,2° (Z)
Pionowo: 36,9° (O) – 1,3° (Z)
M50
Poziomo: 15,6° (O) – 3,2° (Z)
Pionowo: 8,8° (O) – 1,8° (Z)
H652
Poziomo: 122,1° (O) – 50,1° (Z)
Pionowo: 65,9° (O) – 28,1° (Z)
H651
Poziomo: 122,1° (O) – 50,1° (Z)
Pionowo: 65,8° (O) – 28,2° (Z)
H761 H760
Poziomo: 60,4° (O) – 3,2° (Z)
Pionowo: 35,1° (O) – 1,8° (Z)
H751
Poziomo: 124,3° (O) – 50,5° (Z)
Pionowo: 66,9° (O) – 28,4° (Z)
R13 R12
Poziomo: 48,5° (O) – 1,7° (Z)
Pionowo: 36,9° (O) – 1,3° (Z)
M50
Poziomo: 15,6° (O) – 3,2° (Z)
Pionowo: 11,7° (O) – 2,4° (Z)
H652
Poziomo: 89,2° (O) – 37,5° (Z)
Pionowo: 65,9° (O) – 28,1° (Z)
H651
Poziomo: 89,2° (O) – 37,6° (Z)
Pionowo: 65,8° (O) – 28,2° (Z)
H761 H760
Poziomo: 46,3° (O) – 2,4° (Z)
Pionowo: 35,1° (O) – 1,8° (Z)
H751
Poziomo: 90,6° (O) – 37,9° (Z)
Pionowo: 66,9° (O) – 28,4° (Z)
Automatycznie / Tryb dzienny / Tryb nocny
R13 R12
0,05 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,1 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M50
0,04 lx (F1.8, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H652
0,035 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,07 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H651
0,035 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,07 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H761
0,06 lx (F1.6, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H760
0,06 lx (F1.6, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H751
0,035 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
3
Tryb nocny
(monochromatyczny)
4
R13 R12
0,002 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,004 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M50
0,002 lx (F1.8, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H652
0 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE
z włączonym światłem podczerwonym)
0,002 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,004 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H651
0,002 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,004 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H761
0 lx (F1.6, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE
z włączonym światłem podczerwonym)
0,04 lx (F1.6, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H760
0,003 lx (F1.6, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
H751
0 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE
z włączonym światłem podczerwonym)
0,002 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Ogniskowanie
Automatycznie / Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie / Ręcznie / Zogniskowanie na
nieskończoność
Odległość fotografowania
(od przodu obiektywu)
R13 R12
Tryb dzienny: 0,3 m – nieskończoność (O), 2,0 m – nieskończoność (Z)
Tryb nocny: 1,0 m – nieskończoność (O), 2,0 m – nieskończoność (Z)
M50
Tryb dzienny / Tryb nocny: 3,0 m – nieskończoność (O), 5,0 m – nieskończoność (Z)
H652 H651 H751
Tryb dzienny / Tryb nocny: 0,3 m – nieskończoność
H761 H760
Tryb dzienny: 0,3 m – nieskończoność (O), 1,0 m – nieskończoność (Z)
Tryb nocny: 1,0 m – nieskończoność (O), 1,5 m – nieskończoność (Z)
Szybkość migawki
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000,
1/10000, 1/16000 s
Naświetlanie
Automatycznie / Automatycznie (bez migotania) / Automatycznie (automatyczne naświetlanie
z priorytetem migawki) / Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony) /
Ręcznie (Szybkość migawki, Przesłona, Wzmocnienie)
Balans bieli
Automatycznie/ręcznie
Dzienne fluorescencyjne / Białe fluorescencyjne / Ciepłe fluorescencyjne / Lampa rtęciowa /
Lampa sodowa / Lampa halogenowa
Ręcznie: Jednoujęciowy balans bieli / Wzmocnienie barwy czerwonej / Wzmocnienie barwy
niebieskiej
Tryb pomiarowy
Centralnie ważony / Średni / Punkt
Kompensacja naświetlania
9 poziomów
Inteligentna regulacja
cienia *3
Automatycznie / Ręcznie / Wyłącz
Automatycznie: 3 poziomy
Ręcznie: 7 poziomów
Kompensacja mgły
Automatycznie / Ręcznie / Wyłącz
Automatycznie: 3 poziomy
Ręcznie: 7 poziomów
Limit AGC
6 poziomów
Stabilizator obrazu
2 poziomy (cyfrowe)
Adaptacyjna redukcja
zakłóceń
Dostępna
Tryb monochromatyczny
z filtrem IR
M50 H761 Dostępny
Zasięg promieniowania
podczerwonego
H652 20 m
H761 (T)
60 m (gdy używane jest zasilanie 24 V AC, PoE+)
30 m (gdy używane jest zasilanie 12 V AC, PoE)
H751 (T)
30 m (gdy używane jest zasilanie 24 V AC, PoE+)
20 m (gdy używane jest zasilanie 12 V DC, PoE)
Zakres regulacji obracania
R13
M50
H652
H651
H761
H751
R12 Ciągłe obracanie 360°
348° (±174°)
360° (±180°)
350° (±175°)
H760 348° (±174°)
344° (-217° – +127°)
Zakres regulacji pochylenia
R13
M50
H652
H651
H761
H751
R12 180° (przy montażu sufitowym: 0° – 180°) *4 *5
105° (przy montażu sufitowym: -90° – +15°) *4
90° (-15° – +75°) *6
150° (±75°)
H760 90° *7
93° (-3° – +90°) *7
Zakres regulacji obrotu
H652 350° (+220°/-130°)
+: Zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara
H651 350° (±175°)
H761 H760 360° (±180°)
H751 344° (±172°)
Szybkość poruszana
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
R13 R12
Obracanie: Maks. 450°/s
Pochylenie: Maks. 450°/s
M50
Obracanie: Maks. 300°/s
Pochylenie: Maks. 300°/s
H651
(Przy używaniu kąta kamery na stronie ustawień)
Obracanie: 20,1°/s
Pochylenie: 20,7°/s
Obrót: 40°/s
(O): maksymalne powiększenie szerokokątne, (Z): maksymalny teleobiektyw.
Ekwiwalent ogniskowej 35mm oblicza się z proporcji na podstawie średnicy okręgu obrazu. W rezultacie rzeczywisty kąt
widzenia może się różnić od kąta pozornego dla ekwiwalentu ogniskowej 35mm w zależności od właściwości obiektywu.
Rozjaśnia zacienione obszary wideo.
Gdy kierunek poziomy kamery wynosi 0°.
Gdy kąt pochylenia zawiera się między poniższymi wartościami, osłona kopułki może powodować pojawienie się linii
w obrazie, a także pogorszenie jakości wideo
0° – 12° (168° – 180°) (O)
0° – 5° (175° – 180°) (Z).
Kamera jest ustawiona pod kątem 0°, gdy jest skierowana prosto w dół (montaż sufitowy).
Kamera jest ustawiona pod kątem 0°, gdy jest skierowana prosto w dół (montaż sufitowy), a pod kątem 90°, gdy jest ustawiona
poziomo.
 Serwer
Metoda kompresji wideo
JPEG, H.264
Rozmiar wideo
R13 R12 H652 H651 H761 H760 H751
JPEG, H.264:
1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270
1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
M50
JPEG, H.264:
1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
5
Jakość wideo
JPEG, H.264: 10 poziomów
Liczba klatek na sekundę *8
JPEG: 0,1 – 30 kl./s
H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 kl./s
Maksymalna liczba klatek na sekundę przy następujących kombinacjach:
R13 R12 H652 H651 H761 H760 H751
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1920 x 1080) i H.264(2) (wszystkie
rozmiary): 15 kl./s
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (wszystkie rozmiary) i H.264(2)
(1920 x 1080): 15 kl./s
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 720) i H.264(2) (1280 x 720):
15 kl./s
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 960) i H.264(2) (1280 x 960):
15 kl./s
M50
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 720) i H.264(2) (1280 x 720):
15 kl./s
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 960) i H.264(2) (1280 x 960):
15 kl./s
Interwał klatek I
0,5/1/1,5/2/3/4/5 s
Jednoczesny dostęp klientów Maks. 30 klientów + 1 klient administratora
H.264: Maks. 10 klientów
Regulacja szybkości transmisji Docelowa szybkość transmisji bitów:
bitów
64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10 240/12 288/14 336/
16 384 kb/s
ADSR *9
Liczba określonych obszarów: Maks. 8 obszarów
Poziom redukcji rozmiaru danych: 3 poziomy
Zabezpieczenia
Regulacja kamery: Administrator, Użytkownik autoryzowany, Użytkownik-gość (poziom kontroli
zależy od użytkownika)
Kontrola dostępu: Uprawnienia użytkownika (nazwa użytkownika i hasło), Ograniczenia dostępu
do hosta (IPv4, IPv6)
IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Komunikacja szyfrowana: SSL/TLS, IPsec
Protokół
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP,
POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP (własny protokół firmy Canon)
Metoda kompresji audio
M50 H652 H651 H761 H751 G.711 μ-law (64 kb/s)
Metoda komunikacji audio
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Pełny dupleks (dwustronny)/Półdupleks — zgodny z funkcją eliminacji echa
RTP, Sound Transfer Protocol firmy Canon
Odtwarzanie pliku audio
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Dostępne (pliki audio mogą być odtwarzane po wyzwoleniu zdarzenia przez inteligentną funkcję
lub wejście z urządzenia zewnętrznego)
Niezbędny jest niezależny głośnik ze wzmacniaczem.
Analogowe wyjście wideo
(NTSC)
Maska prywatności
H652 Dostępne (jedynie do sprawdzenia kąta kamery)
Numer rejestracyjny: Maks. 8 miejsc, liczba kolorów maskowania: 1 (wybierz jeden z 9 kolorów)
Panorama
R13
R12
M50 Dostępna
Ograniczenie widoku
R13
R12
M50 H761 H760 Dostępne
Zaprogramowana pozycja
6
R13
R13 R12
Liczba rejestrów: Maks. 256 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 5
M50
Liczba rejestrów: Maks. 64 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 5
H652 H651 H751
Liczba rejestrów: Maks. 20 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 1
H761 H760
Liczba rejestrów: Maks. 20 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 5
Funkcja inteligentna (wideo)
Wykr. obiektów porusz. się, Wykr. obiektów porzuconych, Wykr. obiektów usuniętych, Wykr.
manip. przy kamerze, Wykr. przech./przejeżdż. i Wykr. włamań
Ustawienia wykrywania: Maks. 15
Ustawienia obszaru niewykrywania: Dostępne
R13 R12 Automatyczne śledzenie
Funkcja inteligentna (audio)
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Wykrywanie głośności, Wykrywanie krzyku
Typ wyzwalania zdarzenia
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Wejście urządzenia zewnętrznego, Funkcja inteligentna (wideo), Funkcja inteligentna (audio),
Czasomierz, Przełączenie dzień/noc
Liczba zdarzeń połączonych: 2
Warunki zdarzeń połączonych: LUB, ORAZ (czy jest sekwencja zdarzeń)
R12 H760
Funkcja inteligentna (wideo), Czasomierz, Przełączenie dzień/noc
Przekazywanie obrazów
FTP/HTTP/SMTP (e-mail)
Powiadamianie o zdarzeniach HTTP/SMTP (e-mail)
Powiadomienia dziennika
SMTP (e-mail)
Funkcja przycinania obrazu
M50 H652 H651 H761 H760 H751
Cyfrowy PTZ
Rozmiary przycinania: 640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72
640 x 480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96
Udoskonalone powiększenie
cyfrowe
R13
R12
M50 H761 H760 Dostępne
Maksymalne powiększenie
cyfrowe
R13
R12
M50 H761 H760 5x/10x/15x/20x
Wyświetlanie na ekranie
Dostępne
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/koreański/
chiński (uproszczony)/japoński
Czas letni
Dostępny
Język
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/tajski/koreański/
chiński (uproszczony)/japoński
*8
*9
Wartości odzwierciedlają wydajność przesyłania strumieniowego z kamery Liczbę klatek na sekundę można zmniejszyć ze
względu na parametry komputera używanego do podglądu, liczbę klientów uzyskujących jednocześnie dostęp, obciążenie
sieci, ustawienia jakości wideo, typ lub ruch przedmiotu bądź z innych powodów.
Redukcja rozmiaru danych specyficzna dla obszaru.
 Interfejs
Gniazdo sieciowe
LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (automatycznie / pełny dupleks / półdupleks))
Gniazda wejść audio
(wspólne dla wejścia
liniowego LINE IN
i mikrofonowego MIC IN).
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
LINE IN (podłączane do mikrofonu ze wzmacniaczem) lub MIC IN (podłączane do mikrofonu bez
wzmacniacza)
Wejście LINE IN / MIC IN przełącza się w ustawieniach strony.
Gniazda wyjść audio
(wyjście liniowe LINE OUT)
R13 M50 H652 H651 H761 H751
Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
LINE OUT (podłączane do głośnika ze wzmacniaczem)
Gniazda wejść/wyjść
urządzeń zewnętrznych
R13 M50 H651 H761 H751
Wejście x 2, wyjście x 2
H652
Wejście x 2, wyjście x 2
Analogowe wyjście wideo x 1
7
Karta pamięci *10
Rejestrowane materiały: Dziennik, Wideo (Zdarzenie, Ręcznie, ONVIF, Czasomierz, Przekazywanie)
Liczba klatek na sekundę: Maks. 1 kl./s (JPEG)
Maks. 30 kl./s (H.264)
R13 R12 M50 H761 H760 H751
Karta pamięci zgodna ze standardem SD, SDHC lub SDXC.
H652 H651
Karta pamięci zgodna ze standardem microSD, microSDHC lub microSDXC.
*10 Aby zapewnić niezawodność w prędkości nagrywania, zalecane jest używanie produktów klasy 10. Nawet w przypadku
używania produktów klasy 10 nie można zagwarantować niezawodności w przypadku dużych obciążeń (np. przy
jednoczesnym nagrywaniu i usuwaniu).
 Inne
Środowisko pracy
Temperatura:
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC: -50°C – +55°C
Zasilanie PoE+: -35°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
R13 (VB-R13) M50 H651 (VB-H651V)
Zasilanie AC, DC, PoE: -10°C – +50°C
H651 (VB-H651VE) *11
Gdy zainstalowany jest grzejnik (sprzedawany oddzielnie)
Zakres temperatur (użytkowanie):
Zasilanie AC: -40°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie):
Zasilanie AC: -30°C – +55°C
Gdy grzejnik (sprzedawany oddzielnie) nie jest zainstalowany
Zasilanie AC, DC, PoE: -10°C – +55°C
H652 *11
Gdy zainstalowany jest grzejnik (sprzedawany oddzielnie)
Zakres temperatur (użytkowanie):
Zasilanie AC, PoE+: -40°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie):
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Gdy grzejnik (sprzedawany oddzielnie) nie jest zainstalowany
Zasilanie AC, DC, PoE+, PoE: -10°C – +55°C
H761 H751
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -50°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
H760
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność:
8
5% – 85% (bez kondensacji)
Warunki otoczenia
(przechowywanie)
Temperatura:
Wilgotność:
R13 R12
VB-R13VE (H2)/VB-R12VE (H2): -30°C – +50°C
VB-R13VE/VB-R13/VB-R12VE: -30°C – +60°C
M50 H652 H651 -30°C – +60°C
H761 H760
VB-H761LVE (H2)/VB-H760VE (H2): -30°C – +50°C
VB-H761LVE-H/VB-H761LVE/VB-H760VE: -30°C – +60°C
H751
VB-H751LE (H2): -30°C – +50°C
VB-H751LE-H/VB-H751LVE: -30°C – +60°C
5% – 90% (bez kondensacji)
Metoda instalacji
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12
Montaż sufitowy/powierzchniowy
Firma Canon nie gwarantuje prawidłowego działania, jeśli kamery zostaną zamontowane na
powierzchniach odchylonych o więcej niż ±5° od poziomu, ponieważ taki montaż powoduje
duże obciążenie przesuwanych części mechanicznych i może ujemnie wpływać na ich
wytrzymałość.
R13 (VB-R13)
Montaż sufitowy
Firma Canon nie gwarantuje prawidłowego działania, jeśli kamery zostaną zamontowane na
powierzchniach lub ścianach odchylonych o więcej niż ±5° od poziomu, ponieważ taki montaż
powoduje duże obciążenie przesuwanych części mechanicznych i może ujemnie wpływać na ich
wytrzymałość.
M50
Montaż sufitowy/biurkowy
Firma Canon nie gwarantuje prawidłowego działania, jeśli kamery zostaną zamontowane na
powierzchniach lub ścianach odchylonych o więcej niż ±5° od poziomu, ponieważ taki montaż
powoduje duże obciążenie przesuwanych części mechanicznych i może ujemnie wpływać na ich
wytrzymałość.
H652 H651 H761 H760 H751
Montaż sufitowy/powierzchniowy
Zasilanie
R13 R12 M50 H652 H651 H761 H751
Zasilacz AC: PA-V18 (100 – 240 V AC) (sprzedawany oddzielnie)
Zewnętrzne źródło zasilania: 24 V AC / 12 V DC
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12 H652 H761 H751
Zasilanie PoE: Zasilanie PoE przy użyciu złącza sieci LAN
(zgodnego ze standardem IEEE802.3at Type1/Type2)
R13 (VB-R13) M50 H651 H760
Zasilanie PoE: Zasilanie PoE przy użyciu złącza sieci LAN
(zgodnego ze standardem IEEE802.3at Type1)
Pobór mocy
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12
Zasilanie PoE+: Maks. około 22,4 W *12
Zasilanie PoE: Maks. około 11,3 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 13,8 W (100 V AC)
Maks. około 13,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 12,3 W
Zasilanie AC: Maks. około 34,8 W
R13 (VB-R13)
Zasilanie PoE: Maks. około 10,7 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 11,3 W (100 V AC)
Maks. około 11,1 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 9,7 W
Zasilanie AC: Maks. około 10,2 W
9
M50
Zasilanie PoE: Maks. około 9,8 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 11,2 W (100 V AC)
Maks. około 11,2 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 10 W
Zasilanie AC: Maks. około 9,6 WVB-R13VE (H2)/VB-R13VE/VB-R13/VB-R12VE (H2)/VB-R12VE/VBM50B/VB-H652LVE/VB-H651VE/VB-H651V/VB-H761LVE (H2)/VB-H761LVE-H/VB-H761LVE/VBH760VE (H2)/VB-H760VE/VB-H751LE (H2)/VB-H751LE-H/VB-H751LE
H652
Zasilanie PoE+: Maks. około 12,4 W *12
Maks. około 23,1 W *12 *14
Zasilanie PoE: Maks. około 12,4 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 15,2 W (100 V AC)
Maks. około 15,2 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 13,8 W
Zasilanie AC: Maks. około 12,7 W
Maks. około 24,1 W *14
H651 (VB-H651VE)
Zasilanie PoE: Maks. około 8,9 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 10,2 W (100 V AC)
Maks. około 10,4 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 9,3 W
Zasilanie AC: Maks. około 8,7 W
Maks. około 21,7 W *14
H651 (VB-H651V)
Zasilanie PoE: Maks. około 8,4 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 9,9 W (100 V AC)
Maks. około 9,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 8,7 W
Zasilanie AC: Maks. około 8,1 W
H761
Zasilanie PoE+: Maks. około 19,6 W *12
Zasilanie PoE: Maks. około 10,4 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 12,7 W (100 V AC)
Maks. około 12,9 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 11 W
Zasilanie AC: Maks. około 20 W
H760
Zasilanie PoE: Maks. około 7,4 W *13
H751
Zasilanie PoE+: Maks. około 20,1 W *12
Zasilanie PoE: Maks. około 10,2 W *13
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 12,5 W (100 V AC)
Maks. około 12,6 W (240 V AC)
Zasilanie DC: Maks. około 11,2 W
Zasilanie AC: Maks. około 20,9 W
10
Wymiary
R13
VB-R13VE (H2)/VB-R13VE: ( x W) 229 x 324 mm (tylko kamera)
VB-R13: ( x W) 199 x 199 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
R12
( x W) 229 x 324 mm (tylko kamera, bez wysokości złącza).
M50
( x W) 129 x 157 mm (tylko kamera)
H652
( x W) 180 x 145 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
H651
VB-H651VE: ( x W) 180 x 135 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
VB-H651V: ( x W) 150 x 129 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
H761 H760
(W x S x G) 111 x 102 x 252 mm (tylko korpus kamery)
Długość przy całkowicie wysuniętym przegubie (G): 455 mm
H751
(W x S x G) 111 x 102 x 214 mm (tylko korpus kamery)
Długość przy całkowicie wysuniętym przegubie (G): 402 mm
Waga
R13
VB-R13VE (H2)/VB-R13VE: ok. 3530 g
VB-R13: ok. 1990 g
R12
Ok. 3420 g
M50
Ok. 1170 g
H652
Ok. 1850 g
H651
VB-H651VE: ok. 1710 g
VB-H651V: ok. 890 g
H761
Ok. 3420 g
H760
Ok. 3360 g
H751
Ok. 2550 g
Osłona pogodowa: ok. 90 g *15
Odporność na udary
mechaniczne
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12 H652 H651 IK10 (20 J)
H761 H760 IK09 (10 J)
Odporność na kurz /
wodoodporność
R13 (VB-R13VE (H2)/VB-R13VE) R12 H652 H651 (VB-H651VE) H761 H760 H751
IP66
Powłoka hydrofilowa
VB-R13VE (H2)/VB-R12VE (H2)/VB-H761LVE (H2)/VB-H761LVE-H/VB-H760VE (H2)/VB-H751LE (H2)/
VB-H751LE-H
Dostępna
*11
*12
*13
*14
*15
Osłona przeciwsłoneczna (sprzedawana oddzielnie) jest konieczna w przypadku narażenia na bezpośrednie światło słoneczne.
Wyposażenie zasilające klasy 4 (wymaga 30 W).
Wyposażenie zasilające klasy 0 (wymaga 15,4 W).
Gdy zainstalowany jest grzejnik (sprzedawany oddzielnie).
Tylko w przypadku modeli VB-H761LVE (H2)/VB-H761LVE-H/VB-H760VE (H2)/VB-H751LE (H2)/VB-H751LE-H
11
BIO-7531-000
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising