Canon | VB-M740E (H2) | User manual | Canon VB-M740E (H2) User manual

Canon VB-M740E (H2) User manual
Kamera sieciowa
Dodatek — dane techniczne
/
/
/
/
/
/
/
/
POLSKI
Dane techniczne
Wyjaśnienia, które różnią się w zależności od modelu kamery, są oznaczone nazwą kamery oraz następującymi symbolami.
R11 VB-R11VE (H2), VB-R11VE, VB-R11
R10 VB-R10VE (H2), VB-R10VE
M641 VB-M641VE, VB-M641V M640 VB-M640VE, VB-M640V
M741 VB-M741LE (H2), VB-M741LE-H, VB-M741LE M740 VB-M740E (H2), VB-M740E
Niektóre modele kamer opisanych w tym podręczniku mogą być niedostępne w danym kraju i/lub regionie.
ONVIF® jest znakiem towarowym spółki Onvif, Inc.
Nazwy marek lub produktów użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi
do odpowiednich firm.
 Kamera
Matryca światłoczuła
CMOS typu 1/3 (filtr kolorów podstawowych)
Liczba efektywnych pikseli
Ok. 1,3 mln pikseli
Metoda skanowania
Progresywna
Obiektyw
R11 R10
Powiększenie optyczne 30x (powiększenie cyfrowe 20x) z automatyczną regulacją ogniskowania
M641 M640 M741 M740
Powiększenie optyczne 2,4x (powiększenie cyfrowe 4x) (napęd elektryczny)
Ogniskowa
R11 R10
4,4 (O) – 132 mm (Z) *1
M641 M640 M741 M740
2,55 (O) – 6,12 mm (Z)
Odpowiednik ogniskowej
35mm (ok.) *2
Przysłona
Kąt widzenia
Współczynnik proporcji
16 : 9
Współczynnik proporcji
4:3
Przełącznik trybu dzień/noc
2
R11 R10
31,3 (O) – 939 mm (Z)
M641 M640 M741 M740
18,1 (O) – 43,4 mm (Z)
R11 R10
F1.4 (O) – F4.6 (Z)
M641 M640 M741 M740
F1.2 (O) – F1.8 (Z)
R11 R10
Poziomo: 58,4° (O) – 2,1° (Z)
Pionowo: 34,1° (O) – 1,2° (Z)
M641 M640
Poziomo: 111,5° (O) – 46,2° (Z)
Pionowo: 60,5° (O) – 25,9° (Z)
M741 M740
Poziomo: 113,4° (O) – 46,5° (Z)
Pionowo: 61,4° (O) – 26,2° (Z)
R11 R10
Poziomo: 58,4° (O) – 2,1° (Z)
Pionowo: 45° (O) – 1,6° (Z)
M641 M640
Poziomo: 111,5° (O) – 46,2° (Z)
Pionowo: 81,7° (O) – 34,6° (Z)
M741 M740
Poziomo: 113,4° (O) – 46,5° (Z)
Pionowo: 83° (O) – 34,9° (Z)
Automatycznie / Tryb dzienny / Tryb nocny
Minimalne oświetlenie
obiektu
Tryb dzienny (kolor)
Tryb nocny
(monochromatyczny)
R11 R10
0,03 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,06 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M641 M640
0,02 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,04 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M741 M740
0,02 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
R11 R10
0,002 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,004 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M641 M640
0,001 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Przy korzystaniu z kopułki (matowej) (sprzedawanej oddzielnie):
0,002 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M741
0 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE
z włączonym światłem podczerwonym)
0,001 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
M740
0,001 lx (F1.2, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50 IRE)
Ogniskowanie
Automatycznie / Jednoujęciowe automatyczne ogniskowanie / Ręcznie / Zogniskowanie na
nieskończoność
Odległość fotografowania
(od przodu obiektywu)
R11 R10
Tryb dzienny: 0,3 m – nieskończoność (O), 2,0 m – nieskończoność (Z)
Tryb nocny: 1,0 m – nieskończoność (O), 2,0 m – nieskończoność (Z)
M641 M640 M741 M740
Tryb dzienny / Tryb nocny: 0,3 m – nieskończoność
Szybkość migawki
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000,
1/10000, 1/16000 s
Naświetlanie
Automatycznie / Automatycznie (bez migotania) / Automatycznie (automatyczne naświetlanie
z priorytetem migawki) / Automatycznie (automatyczne naświetlanie z priorytetem przesłony) /
Ręcznie (Szybkość migawki, Przesłona, Wzmocnienie)
Balans bieli
Automatycznie/ręcznie
Dzienne fluorescencyjne / Białe fluorescencyjne / Ciepłe fluorescencyjne / Lampa rtęciowa /
Lampa sodowa / Lampa halogenowa
Ręcznie: Jednoujęciowy balans bieli / Wzmocnienie barwy czerwonej / Wzmocnienie barwy
niebieskiej
Tryb pomiarowy
Centralnie ważony / Średni / Punkt
Kompensacja naświetlania
9 poziomów
Inteligentna regulacja
cienia *3
Automatycznie / Ręcznie / Wyłącz
Automatycznie: 3 poziomy
Ręcznie: 7 poziomów
Kompensacja mgły
Automatycznie / Ręcznie / Wyłącz
Automatycznie: 3 poziomy
Ręcznie: 7 poziomów
Limit AGC
6 poziomów
Stabilizator obrazu
2 poziomy (cyfrowe)
Adaptacyjna redukcja
zakłóceń
Dostępna
Zasięg promieniowania
podczerwonego
M741 (T)
30 m (gdy używane jest zasilanie 24 V AC, PoE+)
20 m (gdy używane jest zasilanie 12 V DC, PoE)
Zakres regulacji obracania
R11 R10 Ciągłe obracanie 360°
M641 M640 350° (±175°)
M741 M740 344° (±172°)
3
Zakres regulacji pochylenia
R11 R10 180° (przy montażu sufitowym: 0°–180°) *4 *5
M641 M640 150° (±75°)
M741 M740 93° (-3° – +90°) *6
Zakres regulacji obrotu
M641 M640 350° (±175°)
M741 M740 344° (±172°)
Szybkość poruszana
R11 R10
Obracanie: Maks. 450°/s
Pochylenie: Maks. 450°/s
M641 M640
(Przy używaniu kąta kamery na stronie ustawień)
Obracanie: 20,1°/s
Pochylenie: 20,7°/s
Obrót: 40°/s
*1
*2
*3
*4
*5
*6
(O): maksymalne powiększenie szerokokątne, (Z): maksymalny teleobiektyw.
Ekwiwalent ogniskowej 35mm oblicza się z proporcji na podstawie średnicy okręgu obrazu. W rezultacie rzeczywisty kąt
widzenia może się różnić od kąta pozornego dla ekwiwalentu ogniskowej 35mm w zależności od właściwości obiektywu.
Rozjaśnia zacienione obszary wideo.
Gdy kierunek poziomy kamery wynosi 0°.
Gdy kąt pochylenia zawiera się między poniższymi wartościami, osłona kopułki może powodować pojawienie się linii
w obrazie, a także pogorszenie jakości wideo
0° – 12° (168° – 180°) (O)
0° – 5° (175° – 180°) (Z).
Kamera jest ustawiona pod kątem 0°, gdy jest skierowana prosto w dół (montaż sufitowy), a pod kątem 90°, gdy jest ustawiona
poziomo.
 Serwer
Metoda kompresji wideo
JPEG, H.264
Rozmiar wideo
JPEG, H.264:
Jakość wideo
Liczba klatek na sekundę
1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
JPEG, H.264: 10 poziomów
*7
Interwał klatek I
JPEG: 0,1 – 30 kl./s
H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 kl./s
Maksymalna liczba klatek na sekundę przy następujących kombinacjach:
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 960) i H.264(2)
(1280 x 960): 15 kl./s
Podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego H.264(1) (1280 x 720) i H.264(2)
(1280 x 720): 15 kl./s
0,5/1/1,5/2/3/4/5 s
Jednoczesny dostęp klientów Maks. 30 klientów + 1 klient administratora
H.264: Maks. 10 klientów
Regulacja szybkości transmisji Docelowa szybkość transmisji bitów:
bitów
64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10 240/12 288/14 336/
16 384 kb/s
ADSR *8
Liczba określonych obszarów: Maks. 8 obszarów
Poziom redukcji rozmiaru danych: 3 poziomy
Zabezpieczenia
Regulacja kamery: Administrator, Użytkownik autoryzowany, Użytkownik-gość (poziom kontroli
zależy od użytkownika)
Kontrola dostępu: Uprawnienia użytkownika (nazwa użytkownika i hasło), Ograniczenia dostępu
do hosta (IPv4, IPv6)
IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Komunikacja szyfrowana: SSL/TLS, IPsec
Protokół
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP,
POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP (własny protokół firmy Canon)
Metoda kompresji audio
Metoda komunikacji audio
4
R11 M641 M741 G.711 μ-law (64 kb/s)
R11 M641 M741
Pełny dupleks (dwustronny)/Półdupleks — zgodny z funkcją eliminacji echa
RTP, Sound Transfer Protocol firmy Canon
Odtwarzanie pliku audio
R11 M641 M741
Dostępne (pliki audio mogą być odtwarzane po wyzwoleniu zdarzenia przez inteligentną funkcję
lub wejście z urządzenia zewnętrznego)
Niezbędny jest niezależny głośnik ze wzmacniaczem.
Maska prywatności
Numer rejestracyjny: Maks. 8 miejsc, liczba kolorów maskowania: 1 (wybierz jeden z 9 kolorów)
Panorama
R11
R10 Dostępna
Ograniczenie widoku
R11
R10 Dostępne
Zaprogramowana pozycja
R11 R10
Liczba rejestrów: Maks. 256 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 5
M641 M640 M741 M740
Liczba rejestrów: Maks. 20 pozycji (+ położenie początkowe)
Liczba ścieżek tras patrolu: Maks. 1
Funkcja inteligentna (wideo)
Typy wykrywania: Wykr. obiektów porusz. się, Wykr. obiektów porzuconych, Wykr. obiektów
usuniętych, Wykr. manip. przy kamerze, Wykr. przech./przejeżdż. i Wykr. włamań
Ustawienia wykrywania: Maks. 15
Ustawienia obszaru niewykrywania: Dostępne
R11 R10 Automatyczne śledzenie
Funkcja inteligentna (audio)
R11 M641 M741
Wykrywanie głośności, Wykrywanie krzyku
Typ wyzwalania zdarzenia
Funkcja inteligentna (wideo), Czasomierz, Przełączenie dzień/noc
R11 M641 M741
Wejście urządzenia zewnętrznego, Funkcja inteligentna (audio)
Liczba zdarzeń połączonych: 2
Warunki zdarzeń połączonych: LUB, ORAZ (czy jest sekwencja zdarzeń)
Przekazywanie obrazów
FTP/HTTP/SMTP (e-mail)
Powiadamianie o zdarzeniach HTTP/SMTP (e-mail)
Powiadomienia dziennika
SMTP (e-mail)
Funkcja przycinania obrazu
M641 M640 M741 M740
Cyfrowy PTZ
Rozmiary przycinania: 640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72
640 x 480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96
Udoskonalone powiększenie
cyfrowe
R11
R10 Dostępne
Maksymalne powiększenie
cyfrowe
R11
R10 5x/10x/15x/20x
Wyświetlanie na ekranie
Dostępne
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/koreański/
chiński (uproszczony)/japoński
Czas letni
Dostępny
Język
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/tajski/koreański/
chiński (uproszczony)/japoński
*7
*8
Wartości odzwierciedlają wydajność przesyłania strumieniowego z kamery. Liczbę klatek na sekundę można zmniejszyć ze
względu na parametry komputera używanego do podglądu, liczbę klientów uzyskujących jednocześnie dostęp, obciążenie
sieci, ustawienia jakości wideo, typ lub ruch przedmiotu bądź z innych powodów.
Redukcja rozmiaru danych specyficzna dla obszaru.
 Interfejs
Gniazdo sieciowe
LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (automatycznie / pełny dupleks / półdupleks))
Gniazda wejść audio
(wspólne dla wejścia
liniowego LINE IN i
mikrofonowego MIC IN).
R11 M641 M741
Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
LINE IN (podłączane do mikrofonu ze wzmacniaczem) lub MIC IN (podłączane do mikrofonu bez
wzmacniacza)
Wejście LINE IN / MIC IN przełącza się w ustawieniach strony.
5
Gniazda wyjść audio
(wyjście liniowe LINE OUT)
R11 M641 M741
Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
LINE OUT (podłączane do głośnika ze wzmacniaczem)
Gniazda wejść/wyjść
urządzeń zewnętrznych
R11 M641 M741
Wejście x 2, wyjście x 2
Karta pamięci *9
Rejestrowane materiały: Dziennik, Wideo (Zdarzenie, Ręcznie, ONVIF, Czasomierz, Przekazywanie)
Liczba klatek na sekundę: Maks. 1 kl./s (JPEG)
Maks. 30 kl./s (H.264)
R11 R10 M741 M740
Karta pamięci zgodna ze standardem SD, SDHC lub SDXC.
M641 M640
Karta pamięci zgodna ze standardem microSD, microSDHC lub microSDXC.
*9
6
Aby zapewnić niezawodność w prędkości nagrywania, zalecane jest używanie produktów klasy 10. Nawet w przypadku
używania produktów klasy 10 nie można zagwarantować niezawodności w przypadku dużych obciążeń (np. przy
jednoczesnym nagrywaniu i usuwaniu).
 Inne
Środowisko pracy
Temperatura:
R11 R10
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE/VB-R10VE (H2)/VB-R10VE:
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC: -50°C – +55°C
Zasilanie PoE+: -35°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
VB-R11:
Zasilanie AC, DC, PoE: -10°C – +50°C
M641
VB-M641VE:
– Osłona przeciwsłoneczna (sprzedawana oddzielnie) jest konieczna w przypadku narażenia na
bezpośrednie światło słoneczne
Gdy zainstalowany jest grzejnik (sprzedawany oddzielnie)
Zakres temperatur (użytkowanie)
Zasilanie AC: -40°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie)
Zasilanie AC: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Gdy grzejnik (sprzedawany oddzielnie) nie jest zainstalowany
Zasilanie AC, DC, PoE: -10°C – +55°C
VB-M641V:
Zasilanie AC, DC, PoE: -10°C – +50°C
M640
VB-M640VE:
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
– Osłona przeciwsłoneczna (sprzedawana oddzielnie) jest konieczna w przypadku narażenia
na bezpośrednie światło słoneczne
VB-M640V:
Zasilanie PoE: -10°C – +50°C
M741
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -50°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne):
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
M740
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność:
Warunki otoczenia
(przechowywanie)
Temperatura:
Wilgotność:
5% – 85% (bez kondensacji)
R11 R10
VB-R11VE (H2)/VB-R10VE (H2): -30°C – +50°C
VB-R11VE/VB-R11/VB-R10VE: -30°C – +60°C
M641 M640 -30°C – +60°C
M741 M740
VB-M741LE (H2)/VB-M740E (H2): -30°C – +50°C
VB-M741LE-H/VB-M741LE/VB-M740E: -30°C – +60°C
5% – 90% (bez kondensacji)
7
Metoda instalacji
Montaż sufitowy
Montaż powierzchniowy (z wyjątkiem VB-R11)
R11 R10
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE/VB-R10VE (H2)/VB-R10VE:
Firma Canon nie gwarantuje prawidłowego działania, jeśli kamery zostaną zamontowane na
powierzchniach odchylonych o więcej niż ±5° od poziomu, ponieważ taki montaż powoduje
duże obciążenie przesuwanych części mechanicznych i może ujemnie wpływać na ich
wytrzymałość.
VB-R11:
Firma Canon nie gwarantuje prawidłowego działania, jeśli kamery zostaną zamontowane na
powierzchniach lub ścianach odchylonych o więcej niż ±5° od poziomu, ponieważ taki montaż
powoduje duże obciążenie przesuwanych części mechanicznych i może ujemnie wpływać na ich
wytrzymałość.
Zasilanie
Zasilanie PoE: Zasilanie PoE przy użyciu złącza sieci LAN
R11 R10
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE/VB-R10VE (H2)/VB-R10VE: Zgodne ze standardem IEEE802.3at Type1/
Type2
VB-R11: Zgodne ze standardem IEEE802.3at Type1
M641 M640 M740
Zgodne ze standardem IEEE802.3at Type1
M741
Zgodne ze standardem IEEE802.3at Type1/Type2
R11 R10 M641 M741
Zasilacz AC: PA-V18 (100 – 240 V AC) (sprzedawany oddzielnie)
Zewnętrzne źródło zasilania: 24 V AC / 12 V DC
Pobór mocy
R11 R10
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE/VB-R10VE (H2)/VB-R10VE:
Zasilanie PoE+: Maks. około 20,8 W *10
Zasilanie PoE: Maks. około 10,1 W *11
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 12,7 W (100 V AC)
Maks. około 12,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC:
Maks. około 11 W
Zasilanie AC:
Maks. około 33,2 W
VB-R11:
Zasilanie PoE: Maks. około 9,5 W *11
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 9,6 W (100 V AC)
Maks. około 9,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC:
Maks. około 8,8 W
Zasilanie AC:
Maks. około 9,2 W
M641
VB-M641VE:
Zasilanie PoE: Maks. około 8,9 W *11
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 10,5 W (100 V AC)
Maks. około 10,6 W (240 V AC)
Zasilanie DC:
Maks. około 9,5 W
Zasilanie AC:
Maks. około 9,1 W
Maks. około 21,7 W *12
VB-M641V:
Zasilanie PoE: Maks. około 8,4 W *11
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 9,8 W (100 V AC)
Maks. około 9,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC:
Maks. około 8,7 W
Zasilanie AC:
Maks. około 8,1 W
8
M640
VB-M640VE:
Zasilanie PoE:
Maks. około 8,9 W *11
VB-M640V:
Zasilanie PoE:
Maks. około 8,4 W *11
M741
Zasilanie PoE+: Maks. około 21,2 W *10
Zasilanie PoE: Maks. około 10,1 W *11
Zasilacz AC PA-V18:
Maks. około 12,8 W (100 V AC)
Maks. około 12,8 W (240 V AC)
Zasilanie DC:
Maks. około 11,1 W
Zasilanie AC:
Maks. około 22,2 W
M740
Zasilanie PoE:
Maks. około 7,4 W *11
Wymiary
R11
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE: ( x W) 229 x 324 mm (tylko kamera).
VB-R11: ( x W) 199 x 199 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
R10
( x W) 229 x 324 mm (tylko kamera, bez wysokości złącza).
M641
VB-M641VE: ( x W) 180 x 131 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
VB-M641V: ( x W) 150 x 129 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
M640
VB-M640VE: ( x W) 180 x 131 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
VB-M640V: ( x W) 150 x 129 mm (tylko kamera, bez płyty sufitowej).
M741 M740
(W × S × G) 111 x 102 x 214 mm (tylko korpus kamery)
Długość przy całkowicie wysuniętym przegubie (G): 384 mm
Waga
R11
VB-R11VE (H2)/VB-R11VE: ok. 3530 g
VB-R11: ok. 1990 g
R10
Ok. 3420 g
M641
VB-M641VE: ok. 1620 g
VB-M641V: ok. 890 g
M640
VB-M640VE: ok. 1590 g
VB-M640V: ok. 880 g
M741
Ok. 2120 g
M740
Ok. 2040 g
Osłona pogodowa: ok. 90 g *13
Odporność na udary
mechaniczne
R11 (VB-R11VE (H2)/VB-R11VE) R10 M641 M640
IK10 (20 J)
Odporność na kurz /
wodoodporność
R11 (VB-R11VE (H2)/VB-R11VE) R10 (VB-R10VE (H2)/VB-R10VE)
M641 (VB-M641VE) M640 (VB-M640VE) M741 M740
IP66
Powłoka hydrofilowa
VB-R11VE (H2)/VB-R10VE (H2)/VB-M741LE (H2)/VB-M741LE-H/VB-M740E (H2)
Dostępna
*10
*11
*12
*13
Wyposażenie zasilające klasy 4 (wymaga 30 W).
Wyposażenie zasilające klasy 0 (wymaga 15,4 W).
Gdy zainstalowany jest grzejnik (sprzedawany oddzielnie).
Tylko w przypadku modeli VB-M741LE (H2)/VB-M741LE-H/VB-M740E (H2)
9
BIO-7530-000
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising