Canon | VB-R10VE | User manual | Canon VB-R10VE User manual

Canon VB-R10VE User manual
1
Informacje istotne podczas i po instalacji kamery
BIO-7518
2
/
/
BIO-7518-000
POLSKI
Podczas instalacji kamery
Kamera sieciowa
/
/
/
/
/
Instrukcja instalacji
Ta „Instrukcja instalacji” składa się ze stron [1/2] i [2/2]. Aby prawidłowo korzystać
z kamery, należy przeczytać dołączoną ulotkę „Środki ostrożności”. Po przeczytaniu „Instrukcji
instalacji” należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
Dostępne są dwa typy kamer: model z powłoką hydrofilową i model z powłoką niehydrofilową.
Modele z powłoką hydrofilową mają na zewnętrznej pokrywie przyklejoną etykietę „model
z powłoką hydrofilową”.
Modele z powłoką hydrofilową
• VB-R13VE (H2)/VB-R12VE (H2)/VB-R11VE (H2)/VB-R10VE (H2)
Modele z powłoką niehydrofilową
Etykieta „model
• VB-R13VE/VB-R12VE/VB-R11VE/VB-R10VE
z powłoką hydrofilową”
Aby uzyskać informacje na temat postępowania
z powłoką hydrofilową, należy przeczytać dołączoną
ulotkę „Środki ostrożności”.
Materiał ochronny
Instalowanie kamery poza budynkami
•
Należy użyć taśmy hydroizolacyjnej do zabezpieczenia.
Informacje na temat używania taśmy hydroizolacyjnej podano w poniższej
sekcji „Zabezpieczanie taśmą hydroizolacyjną”.
•
Należy użyć dołączonego złącza LAN (wodoodpornego).
• Jeżeli przewody podłączone do kamery są umieszczone w rurce kompozytowej,
należy zabezpieczyć odsłonięty odcinek zestawem do montażu sufitowego
(sprzedawanym oddzielnie) lub zestawem do montażu naściennego
(sprzedawanym oddzielnie). Po przymocowaniu rurki należy użyć szczeliwa
silikonowego do uszczelnienia, aby zabezpieczyć przewody przed wodą.
Zabezpieczanie taśmą hydroizolacyjną
Wykonaj poprawnie hydroizolację połączeń, w sposób przedstawiony na ilustracji na stronie [2/2] „Instrukcji
instalacji”, za pomocą taśmy hydroizolacyjnej (dołączona). W przypadku niepoprawnego wykonania
hydroizolacji może dojść do szkód spowodowanych przez wodę.
• Aby zapobiec zwarciu połączeń kablowych, należy owinąć każde połączenie taśmą izolacyjną,
a następnie owinąć wszystkie kable taśmą hydroizolacyjną. Informacje na temat zabezpieczania taśmą
hydroizolacyjną podano na stronie [2/2] „Instrukcji instalacji”.
• Wymagania stopnia ochrony w zakresie pyło-/wodoszczelności (IP66) są spełniane przez kamerę, ale
nie przez końcówki kabli podłączane do urządzeń zewnętrznych. Połączenia kablowe powinny być
owinięte taśmą hydroizolacyjną, jeśli istnieje ryzyko, że mogą mieć kontakt z wodą.
• Akcesoria do montażu nie są pyło-/wodoszczelne. Należy owinąć połączenia kablowe dołączoną taśmą
hydroizolacyjną, nawet jeśli znajdują się one wewnątrz urządzenia opcjonalnego, jeśli istnieje ryzyko, że
mogą mieć kontakt z wodą.
Nie należy usuwać materiału ochronnego z modelu z powłoką
hydrofilową do czasu zakończenia instalacji kamery.
Po instalacji kamery
* Niektóre kamery są niedostępne w określonych krajach lub regionach.
Modułu grzałki można użyć, gdy kamera jest zasilana ze źródła 24 V AC / PoE+.
Moduł grzałki zostanie aktywowany automatycznie, gdy temperatura wewnątrz kamery będzie niska.
Pomarańczowa kontrolka będzie włączona do chwili, gdy kamera zostanie ogrzana do temperatury
umożliwiającej rozpoczęcie przesyłania wideo. Po ponownym osiągnięciu wewnątrz kamery takiej
temperatury, która umożliwia przesyłanie wideo, pomarańczowa kontrolka zostanie wyłączona.
Gdy temperatura w kamerze jest niska (włączenie modułu grzałki)
Przestroga Wszystkie prace montażowe powinien przeprowadzić profesjonalny monter.
Nigdy nie należy próbować instalować kamery samodzielnie. Może to
doprowadzić do nieprzewidzianych wypadków, takich jak upuszczenie kamery lub
porażenie prądem elektrycznym.
Symbole używane w „Instrukcji instalacji”
: VB-R13VE (H2)/VB-R13VE
: VB-R11VE (H2)/VB-R11VE
Przed zainstalowaniem kamery
Oddzielanie kamery i mocowania
: VB-R12VE (H2)/VB-R12VE
: VB-R10VE (H2)/VB-R10VE
❶
Elementy oznaczone tą ikoną na stronie [2/2] „Instrukcji instalacji” nie są dostarczane razem z kamerą
i powinny być dostarczone przez użytkownika.
Sprawdź kompletność zestawu
❸
Uwaga
❷
Kamera
Broszura gwarancyjna
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
Instrukcja instalacji (ten dokument)
Specjalny klucz
Przewód interfejsu zasilania (BK2-0036-000)
Przewód interfejsu We/Wy (BK2-0035-000)
Przewód interfejsu zasilania (wodoodporny) (BK2-0039-000)
Złącze LAN (wodoodporne)
Odczepić linkę zabezpieczającą
podłączoną do kamery.
Środki ostrożności
Taśma hydroizolacyjna
Akcesoria
Demontaż i mocowanie kopułki
Demontaż kopułki
Mocowanie kopułki
Poluzuj śruby utrzymujące kopułkę za pomocą
specjalnego klucza i zdemontuj ją. Poluzuj śruby
na kopułce i odłącz linkę zabezpieczającą.
(1) Przykręć śruby w kopułce i zamocuj linkę
zabezpieczającą.
(2) Wyrównaj kopułkę z korpusem kamery.
(3) Dokręć śruby kopułki specjalnym kluczem.
Poniższe akcesoria można zakupić oddzielnie zależnie od potrzeb. Niektóre akcesoria są niedostępne
w określonych krajach lub regionach.
Specjalny
klucz
Zestaw do montażu sufitowego CM10-VB
Uwaga
Specjalne akcesorium do mocowania kamery do sufitu.
W przypadku korzystania z karty
pamięci należy zdjąć kopułkę
i umieścić kartę w gnieździe karty
pamięci (dostępna jest karta
pamięci SD, karta pamięci SDHC
i karta pamięci SDXC).
Zestaw do montażu naściennego WM10-VB
Specjalne akcesorium do mocowania kamery do powierzchni ściany.
1,5-calowy adapter rurkowy PA10-15-VB
Specjalne akcesorium umożliwiające zainstalowanie kamery na zakończeniu wysięgnika przymocowanego
do wysokiego sufitu (na przykład w domach towarowych).
Moduł kopułki DU10-S-VB
Śruby używane w przypadku linki
zabezpieczającej kopułkę przed upadkiem
i uchwytu osłony kopułki są następujące.
Matowa osłona kopułki (bez powłoki hydrofilowej).
Zasilacz AC PA-V18
Specjalny zasilacz AC dla tej kamery.
Długość
Kształt łba
M3
6 mm
łeb walcowy
Podłączanie złącza LAN (wodoodpornego)
Podłącz przewód sieciowy LAN do złącza.
Nazwy elementów
❶
6
❷
8
❸
14 - 16 mm
7,5 - 8,6 mm
7
24 - 26 mm
6,1 - 7,5 mm
4,9 - 6,1 mm
❹
1 23 4
Średnica nominalna
Listwa na przewody
❺
5
568B
568A
9
12
Uwaga
11
10
13
Numer seryjny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
Adres MAC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Gniazda wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych
/
/
2. Zacisk wejścia audio (czarny) (wspólne LINE IN i MIC IN)
/ 4. Gniazdo zasilania
/
3. Zacisk wyjścia audio (biały) (LINE OUT)
/ 6. Śruby zabezpieczające mocowanie /
5. Złącze LAN (RJ45, 100Base-TX)
/ 8. Złącze LAN
/ 9. Kopułka /
7. Gniazdo zasilania
10. Przycisk resetowania*1 / 11. Przycisk ponownego uruchamiania / 12. Obiektyw / 13. Kontrolka (pomarańczowa) /
14. Gniazdo karty pamięci / 15. Kontrolka (niebieska)*2
*1 Aby uzyskać informacje na temat resetowania kamery, zobacz „Podręcznik obsługi”.
*2 Włączona: po włączeniu zasilania, podczas ponownego uruchamiania / wyłączona: w normalnym trybie użytkowania
❻
❼
❽
❾
• Dopasuj przewody do
ustawień zacisków zgodnie
z kolorami 568B/568A na
ilustracji, a następnie wsuń
je do listwy na przewody.
• Jeśli nie zostanie użyty
zestaw złączy LAN
(wodoodporny), może nie
być możliwe prawidłowe
włożenie przewodu sieci
LAN do gniazda LAN lub
wyjęcie go z niego. Ponadto
wodoodporność przewodu
nie zostanie zachowana.
Dane techniczne
 Zasilacz AC
Należy używać dedykowanego zasilacza AC (sprzedawanego oddzielnie).
Odłącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego, a następnie podłącz dostarczony z kamerą
przewód interfejsu zasilania w sposób przedstawiony na poniższym schemacie.
Informacje na temat danych technicznych, które nie zostały uwzględnione na poniższej liście,
zamieszczono w dokumencie „Dodatek — dane techniczne”.
Minimalne oświetlenie obiektu
Tryb dzienny (kolor):
0,05 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Tryb nocny (monochromatyczny):
0,002 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Przy korzystaniu z modułu kopułki (matowego) (sprzedawanego oddzielnie)
Tryb dzienny (kolor):
0,1 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Tryb nocny (monochromatyczny):
0,004 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Tryb dzienny (kolor):
0,03 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Tryb nocny (monochromatyczny):
0,002 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Przy korzystaniu z modułu kopułki (matowego) (sprzedawanego oddzielnie)
Tryb dzienny (kolor):
0,06 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Tryb nocny (monochromatyczny):
0,004 lx (F1.4, szybkość migawki 1/30 s, przy wyłączonej inteligentnej regulacji cienia, 50IRE)
Zakres kąta obracania
360° ciągłe obracanie
180° (montowanie sufitowe: 0° – 180°)
Zakres regulacji pochylenia
– Gdy kierunek poziomy kamery wynosi 0°.
– ‌Gdy kąt pochylenia zawiera się między poniższymi wartościami, osłona kopułki może
powodować pojawienie się linii w obrazie, a także pogorszenie jakości wideo.
0° – 12° (168° – 180°) (O)
0° – 5° (175° – 180°) (Z)
Temperatura
Warunki otoczenia
(użytkowanie)
Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne):
(Obejmuje złącze LAN
AC: -50°C – +55°C
(wodoodporne))
Zasilanie PoE+: -35°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło
słoneczne):
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C
Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność: 5% – 85% (bez kondensacji)
Wymiary
( x wys.) 229 x 324 mm
– Tylko kamera
( x wys.) 229 x 324 mm
– Tylko kamera (bez wysokości złącza)
Waga
około 3530 g
około 3420 g
Zasilacz AC
Brązowy
Przewód interfejsu
zasilania
Zielony
Czarny
Biały
Niebieski
Izolacja
Zasilacz AC
Brązowy
Przewód interfejsu
zasilania (wodoodporny)
Zielony
Czarny
Biały
Niebieski
Izolacja
Gniazda wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych
Każde gniazdo obsługuje dwa wejścia i wyjścia urządzeń zewnętrznych. Korzystając z aplikacji podglądu,
można sprawdzić stan wejścia urządzenia zewnętrznego i kontrolować wyjście do tego urządzenia (zobacz
„Podręcznik obsługi”).
Znajdujący się w zestawie przewód interfejsu We/Wy można podłączyć do gniazd wejść/wyjść urządzeń
zewnętrznych.
1: BRĄZOWY Wejście 1 urządzenia zewnętrznego IN1 (+)
2: CZARNY Wejście 1 urządzenia zewnętrznego IN1 (-)
3: CZERWONY Wejście 2 urządzenia zewnętrznego IN2 (+)
4: CZARNY Wejście 2 urządzenia zewnętrznego IN2 (-)
5: POMARAŃCZOWY Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego
OUT1
6: ŻÓŁTY Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego OUT1
7: ZIELONY Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2
8: NIEBIESKI Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2
1
8
Podłączanie kamery
Podłączenie zasilania
 Gniazda wejść urządzeń zewnętrznych (IN1, IN2)
Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi dedykowanego zasilania, zamieszczonymi
w podręczniku użytkownika.
Kamera jest wyposażona w dwa gniazda wejść urządzeń zewnętrznych (IN1, IN2) z ujemnymi końcówkami
podłączonymi do wewnętrznej masy GND kamery. Aplikacja podglądu jest powiadamiana o podłączeniu
kabla dwużyłowego do zacisków wejścia (IN) i masy (GND) oraz otwarciu lub zamknięciu obwodu.
Uwaga
Ważne
• Zasilanie powinno być zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami.
• Zasilanie powinno być również zgodne ze standardami IEC/UL60950-1 (SELV/LPS).
Podłączając czujniki i przełączniki, należy podłączać końcówki, które są elektrycznie izolowane od
odpowiedniego zasilania i masy (GND).
Zasilanie można doprowadzić do kamery przy użyciu przewodu sieci LAN podłączonego do koncentratora PoE+/
PoE HUB zgodnego ze standardem IEEE802.3at Type 2 (PoE+)/Type 1 (PoE). Należy użyć przewodu sieci LAN
kategorii 5 lub lepszego o długości nieprzekraczającej 100 m.
Ważne
• Aby uzyskać więcej informacji na temat koncentratora PoE+/PoE HUB i technologii Midspan, należy
skontaktować się z dystrybutorem. Midspan (zasilacz podłączany przy użyciu przewodu sieci LAN) jest
urządzeniem, które podobnie jak koncentrator PoE+/PoE HUB zapewnia zasilanie kamery przy użyciu
przewodu sieci LAN.
• Niektóre koncentratory PoE+/PoE HUB umożliwiają ograniczanie mocy dla poszczególnych portów, jednak
stosowanie limitów może powodować zmniejszenie wydajności. W przypadku korzystania z koncentratora
PoE+/PoE HUB tego typu nie wolno ograniczać mocy.
• Niektóre koncentratory PoE+/PoE HUB ograniczają całkowite zużycie energii dla portów, dlatego mogą
ograniczać wydajność, gdy używanych jest wiele portów. W takim przypadku należy skorzystać z podręcznika
użytkownika koncentratora PoE+/PoE HUB.
• Gdy kamera jest podłączana zarówno do koncentratora PoE+/PoE HUB, jak i zewnętrznego zasilania (12 V DC
lub 24 V AC), zasilanie będzie stosowane zgodnie z następującą sekwencją.
Zasilanie zewnętrzne (24 V AC) > koncentrator PoE+/PoE HUB > zasilanie zewnętrzne (12 V DC)
Gdy równocześnie podłączone są różne źródła zasilania, niektóre kombinacje mogą powodować problemy
takie jak niestabilność połączeń sieciowych. Jeżeli wystąpi problem, należy wyłączyć jedno ze źródeł zasilania.
 Zasilanie zewnętrzne
Można korzystać z wejść 12 V DC lub 24 V AC. Zasilanie można podłączyć do kamery przy użyciu przewodu
interfejsu zasilania dostarczonego razem z kamerą.
1: ‌BRĄZOWY Zasilanie 24 V AC / 12 V DC
niepolarny
2: ‌NIEBIESKI Zasilanie 24 V AC / 12 V DC
niepolarny
3: ZIELONY FG (uziemienie na ramie)
1
3
1
3
Zasilanie 12 V DC można podłączyć w konfiguracji niepolarnej.
Ważne
• Zasilanie nie powinno przekraczać następującego zakresu napięcia:
24 V AC: ‌Wahania ±10% napięcia 24 V AC (50 Hz lub 60 Hz ±0,5 Hz lub mniej)
Natężenie prądu co najmniej 2,0 A dla każdej kamery
12 V DC: ‌Wahania ±10% napięcia 12 V DC
Natężenie prądu co najmniej 1,5 A dla każdej kamery
• Gdy używane jest zasilanie bateryjne 12 V DC, należy koniecznie podłączyć rezystory co najmniej
0,5 – 1,0 Ω / 20 W szeregowo z linią zasilania.
• W przypadku zasilania zewnętrznego należy korzystać z urządzenia z podwójną izolacją.
24
4
6
22
6
10
20
10
15
18
17
24
16
26
39
Należy używać przewodu UL (UL-1015 lub odpowiednika) w przypadku połączeń 12 V DC lub 24 V AC.
© CANON INC. 2019
Kamera jest wyposażona w dwa gniazda wyjść urządzeń zewnętrznych (OUT1, OUT2) z dwiema
końcówkami. Gniazda są niepolarne. Korzystając z elementów sterujących w aplikacji podglądu, można
otwierać i zamykać obwód między końcówkami. Korzystając z łączników optycznych, można izolować
gniazda wyjściowe od wewnętrznego obwodu kamery.
Obciążenie podłączone do gniazd wyjściowych nie
powinno przekraczać poniższych zakresów.
Napięcie między końcówkami wyjściowymi:
Maksymalne napięcie 50 V DC
Stały prąd obciążeniowy nie większy niż 100 mA
Rezystancja włączenia: maks. 30 Ω
Schemat połączeń wewnętrznych
10 kΩ
+3,3 V
1 kΩ
10 kΩ
Urządzenie
zewnętrzne
0,1 µF
Gniazdo wejściowe
IN1 IN2
Urządzenie zewnętrzne
Gniazdo wyjściowe
OUT1 OUT2
Gniazda wejść/wyjść audio
Każde gniazdo obsługuje jedno wejście i wyjście audio.
Podłączenie kamery do urządzenia wejściowego/wyjściowego, takiego jak mikrofon lub głośnik ze
wzmacniaczem, umożliwia wysyłanie/odbieranie audio przy użyciu aplikacji podglądu.
Aby podłączyć wejściowe/wyjściowe urządzenie audio, należy użyć monofonicznej wtyczki 3,5 mm typu
mini jack.
 Wspólne wejście liniowe/mikrofonowe LINE IN/MIC IN złącza audio
(monofoniczne)
Kamera jest wyposażona tylko w pojedyncze wejście audio, jednak obsługuje dwa rodzaje sygnałów
wejściowych: liniowy LINE IN i mikrofonowy MIC IN. Przed skorzystaniem z wejścia audio należy potwierdzić
ustawienie [Wejście audio] na stronie ustawień (zobacz „Podręcznik obsługi”). Domyślne wybrane jest
wejście liniowe LINE IN.
Gniazdo wejściowe: Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
• Wejście mikrofonu dynamicznego MIC IN
Impedancja wejściowa: 1,5 kΩ ±5%
* Obsługiwane mikrofony: Impedancja wyjściowa: 400 – 600 Ω
• Wejście mikrofonu pojemnościowego MIC IN
Impedancja wejściowa (rezystancja polaryzacyjna mikrofonu): 2,2 kΩ ±5%
Zasilanie mikrofonu: Podłączane (napięcie: 2,3 V)
* Obsługiwane mikrofony: Mikrofony pojemnościowe z podłączanym zasilaniem
• Wejście liniowe LINE IN
Poziom wejściowy: Maks. 1 Vp-p
* Należy używać mikrofonu ze wzmacniaczem.
 Gniazdo wyjścia liniowego LINE OUT audio (monofoniczne)
Zalecane przewody zasilające [informacje referencyjne]
Przewód (AWG)
Maksymalna długość przewodu 12 V DC m
Maksymalna długość przewodu 24 V AC m
 Gniazda wyjść urządzeń zewnętrznych (OUT1, OUT2)
Sterownik wewnętrzny
 PoE+/PoE (Power over Ethernet)
Printed in Japan
Należy podłączyć kamerę do głośnika ze wzmacniaczem. Sygnał audio można przesyłać do głośnika
z aplikacji podglądu.
Gniazdo wyjściowe: Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny) Poziom wyjściowy: Maks. 1 Vp-p
* Należy używać głośnika ze wzmacniaczem.
Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
22
BIM-7156-000
/
/
/
/
θ
θ
JA ・本書は壁面取付キット WM10-VB を使った壁面設置を記載して
います。
・天井設置は壁面設置と同じ手順です。
1.5 インチパイプアダプター
PA10-15-VB を使って設置する場合は、ケーブルを接続してから
カメラのアタッチメントをパイプに取り付けてください。詳細は
オプションに同梱の設置ガイドをご覧ください。
・親水コーティングモデルの保護シートは、カメラの設置が完了す
るまで取り外さないでください ( )。
EN ・This document describes the wall installation for the Wall
Mounting kit WM10-VB.
・The ceiling installation process is the same as the wall installation.
In the case of installation using the 1.5 inch pipe adapter PA10-15VB, be sure to connect the cable to the camera first, before fixing
the attachment to the pipe. For details, refer to the Installation
Guide included in the option item.
・Do not remove the protective sheet of the hydrophilic coating
model until installation of the camera is completed ( ).
θ
θ
2
1
❷
❶
❸
DE ・Dieses Dokument enthält Informationen über die Wandmontage
mit dem Wandmontagesatz WM10-VB.
・Der Installationsvorgang für die Deckenmontage entspricht dem
für die Wandmontage. Wenn Sie für die Installation den 1,5-ZollRohradapter PA10-15-VB verwenden, verbinden Sie unbedingt
zuerst das Kabel mit der Kamera, bevor Sie die Befestigung
am Rohr anbringen. Informationen hierzu finden Sie in der
Installationsanleitung des optionalen Artikels.
・Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Modells mit
hydrophiler Beschichtung erst, wenn die Installation der Kamera
abgeschlossen ist ( ).
ES ・En este documento se describe la instalación en pared del Kit de
montaje en pared WM10-VB.
・El proceso de instalación en techo es el mismo que para la
instalación en pared. En caso de una instalación con el adaptador
canalización de 1,5 pulgadas PA10-15-VB, asegúrese de
conectar primero el cable a la cámara antes de fijar la conexión
a la tubería. Para obtener más información, consulte la Guía de
instalación que se incluye con la opción.
・No retire la hoja protectora del modelo con revestimiento hidrófilo
hasta que se haya completado la instalación de la cámara ( ).
1
θ ≤ ± 5°
/
/
/
❶
❷
2
❷
❶
❶
FR ・Ce document décrit l’installation au mur du Kit de montage mural
WM10-VB.
・La procédure d’installation au plafond est identique à celle au mur. Si
lors de l’installation vous utilisez un adaptateur de tuyau 1,5 pouces
PA10-15-VB, veillez à connecter d’abord le câble à la caméra,
avant de procéder à la fixation au tuyau. Pour davantage de détails,
consultez le Manuel d’installation fourni avec l’objet en option.
・Ne retirez pas la feuille de protection du modèle à revêtement
hydrophile tant que l’installation de la caméra n’est pas terminée ( ).
IT
・Il presente documento descrive l'installazione a parete del Kit di
montaggio a parete WM10-VB.
・Il processo di installazione a soffitto è uguale a quello di
installazione a parete. Durante l'installazione tramite adattatore
per tubi da 1,5 pollici PA10-15-VB, collegare prima il cavo alla
telecamera e poi fissare l'attacco al tubo. Per i dettagli, consultare
la Guida all'installazione inclusa con l'articolo opzionale.
・Non rimuovere la pellicola protettiva del modello con rivestimento
idrofilo fino al termine dell'installazione della telecamera ( ).
RU ・В данном документе приводится описание монтажа на стене
для комплекта для крепления на стену WM10-VB.
・Процедура монтажа на потолке такая же, как при монтаже на
стене. В случае монтажа с использованием трубного переходника
1,5 дюйма PA10-15-VB обязательно сначала подсоедините к
камере кабель, прежде чем подсоединять крепеж к трубке.
Подробные сведения см. в документе «Руководство по
установке», входящем в комплект дополнительного оборудования.
・Не снимайте защитный лист модели с гидрофильным
покрытием до завершения установки камеры ( ).
1
❸
2
❷
3
4
5
❶
❷
6
❷
❶
1
JA
トルクス T30 ドライバー
トルクスは Acument Intellectual Properties, LLC の商標です。
EN
TORX T30 driver
TORX is the trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
DE
TORX T30 Schraubenzieher
TORX ist die Marke von Acument Intellectual Properties, LLC.
ES
Destornillador TORX T30
TORX es la marca comercial de Acument Intellectual Properties, LLC.
FR
Clé TORX T30
TORX est une marque commerciale d’Acument Intellectual Properties, LLC.
IT
Cacciavite TORX T30
TORX è un marchio commerciale di Acument Intellectual Properties, LLC.
RU
Отвертка TORX T30
TORX — торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC.
TR
TORX T30 sürücüsü
TORX, Acument Intellectual Properties, LLC'nin ticari markasıdır.
PL
Wkrętak TORX T30
TORX jest znakiem towarowym fi rmy Acument Intellectual Properties, LLC.
TH
KO
ไขควง TORX T30
TORX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Acument Intellectual Properties, LLC
TORX T30 드라이버
TORX는 Acument Intellectual Properties, LLC의 상표입니다 .
DE
Cut off the cap if the power interface cable (Waterproof) is to be used.
Keep the cut-off cap in a safe location. If the cap is not attached when the
power interface cable (Waterproof) is not being used, it may result in the
accumulation of water, which will damage the camera body.
Trennen Sie die Abdeckung ab,falls das Netzschnittstellenkabel (mit
Wasserschutz) verwendet werden soll. Bewahren Sie die abgetrennte
Abdeckung an einem sicheren Ort auf. Falls die Abdeckung nicht
angebracht ist, obwohl das Netzschnittstellenkabel (mit Wasserschutz) nicht
verwendet wird, sammelt sich möglicherweise Wasser an. Dies kann zu
Schäden am Kameragehäuse führen.
ES
Si se va a utilizar el cable de interfaz de alimentación (resistente al agua),
corte el tapón. Guarde el tapón cortado en un lugar seguro. Si no se coloca el
tapón cuando no se va a utilizar el cable de interfaz de alimentación (resistente
al agua), puede acumularse agua, lo que dañaría el cuerpo de la cámara.
FR
Coupez le capuchon si vous prévoyez d’utiliser le câble d’interface
d’alimentation (étanche). Rangez le capuchon découpé en lieu sûr. Si le
capuchon n’est pas fixé alors que vous n’utilisez pas le câble d’interface
d’alimentation (étanche), de l’eau peut s’accumuler, ce qui risque
d’endommager le boîtier de la caméra.
IT
Rimuovere il cappuccio se si intende utilizzare il cavo interfaccia di
alimentazione (impermeabile). Conservare il cappuccio rimosso in un luogo
sicuro. Se il cappuccio non viene ricollocato sulla telecamera quando non si
utilizza il cavo interfaccia di alimentazione (impermeabile), può prodursi un
accumulo d'acqua che rischia di danneggiare il corpo della telecamera.
RU
Удалите заглушку, если необходимо использовать интерфейсный кабель
(водостойкий). Храните удаленную заглушку в надеж ном месте. Если
заглушка не прикреплена, когда интерфейсный кабель (водостойкий) не
исполь зу ется, может происходить накоплен е влаги, которая повредит
корпус камеру.
TR
Güç arabirim kablosu (Su Geçirmez) kullanılacaksa başlığı kesin. Kesilen
başlığı güvenli bir yerde saklayın. Güç arabirim kablosu (Su Geçirmez)
kullanılmadığında başlık takılmazsa, bu durum su birikmesine neden olabilir
ve bunun sonucunda kamera gövdesi zarar görür.
PL
Odetnij kołpak, jeśli ma być używany kabel interfejsu zasilania (wodoodporny).
Schowaj odcięty kołpak w bezpiecznym miejscu. Jeśli kołpak nie jest
podłączony, gdy kabel interfejsu zasilania (wodoodporny) nie jest używany,
może to powodować gromadzenie się wody, co spowoduje uszkodzenie
korpusu kamery.
TH
่ มต่อ (กันน�้ ำ) เก็บฝาครอบไว ้ใน
ให ้ตัดสายฝาครอบออกเมือ
่ มีการใช ้งานสายเคเบิลเชือ
่ มต่อพลังงาน (กันน�้ ำ) แล ้วไม่ได ้น� ำฝา
ทีป
่ ลอดภัย หากไม่ได ้ใช ้งานสายเคเบิลเชือ
ครอบไว ้ จะท�ำให ้กล ้องมีน�้ำมาสะสมซึง่ จะท�ำให ้ตัวกล ้องเสียหายได ้
KO
전원 인터페이스 케이블 (방수)을 사용하실 때에는 캡을 절단해 주십시오.
절단한 캡은 보관바랍니다. 전원 인터페이스 케이블(방수)을 사용하지 않는
경우에는 캡을 씌우지 않으면 물이 고여 카메라 본체가 고장납니다.
.1
R3
R
(
80
5)
3,1
5/R
80
R
1
3.
(R
)
15
3,
R
5/
2)
9
2
Φ2
,
/Φ9
02
.0
(Φ9
)
02
,0
Φ9
2/
9
2
Φ2
.
(Φ9
2
JA
電源インターフェースケーブル(防水)をご使用の場合は、キャップは切断
してください。また、切断したキャップは保管しておいてください。電源イン
ターフェースケーブル(防水)を使用しない場合は、キャップをつけないと
水が溜まり、カメラ本体が壊れます。
© CANON INC. 2019
Printed in Japan
JA
ケーブル接合部には、同梱の防水テープを巻いてください。
EN
Wrap the included waterproof tape to the cable connection.
DE
Wickeln Sie das im Lieferumfang enthaltene wasserabweisende
Band um die Kabelverbindung.
ES
Envuelva la conexión del cable con la cinta resistente al agua
incluida.
FR
Entourez le câble de connexion de ruban adhésif étanche
fourni.
IT
Avvolgere il nastro impermeabile in dotazione al collegamento
del cavo.
RU
Обмотайте кабельное соединение прилагаемой водостойкой
лентой.
TR
Dahil edilen su geçirmez bandı kablo bağlantısına sarın.
PL
Owiń dołączoną taśmą wodoszczelną połączenie przewodów.
TH
่ มต่อสายเคเบิล
พันเทปกันน�้ำตรงส่วนเชือ
KO
케이블의 연결 부위에 동봉된 방수 테이프를 감아 주십시오.
1
!
mm (in./pulg./po)
2
!
2×
4
290 (11.42/11,42)
324 (12.76/12,76)
340 (13.39/13,39)
PL ・W niniejszym dokumencie opisano montaż ścienny w przypadku
Zestawu do montażu naściennego WM10-VB.
・Proces montażu sufitowego jest taki sam jak montażu ściennego.
W przypadku montażu przy użyciu 1,5-calowego adaptera
rurkowego PA10-15-VB należy pamiętać, aby najpierw podłączyć
przewód do kamery, przed przyłączeniem mocowania do rury.
Szczegółowe informacje zawiera „Instrukcja instalacji” dołączona
do elementu opcjonalnego.
‌Nie należy usuwać materiału ochronnego z modelu z powłoką
・
hydrofilową do czasu zakończenia instalacji kamery ( ).
TH ・เอกสารนีจ
้ ะอธิบายการติดตัง้ บนผนังส�ำหรับชุดติดตัง้ บนผนัง WM10-VB
・กระบวนการติดตัง้ บนเพดานจะเหมือนกับการติดตัง้ บนผนัง ในกรณีของ
การติดตัง้ โดยใช ้ข ้อต่อแปลงแบบท่อ 1.5 นิว้ PA10-15-VB ต ้องแน่ใจว่า
่ มต่อสายเคเบิลเข ้ากับกล ้องตัง้ แต่แรกก่อนจะยึดอุปกรณ์ตด
ได ้เชือ
ิ ตัง้
เข ้ากับท่อ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคม
ู่ อ
ื การติดตัง้ ทีม
่ ม
ี าให ้ในรายการ
อุปกรณ์เสริม
・อย่าน� ำแผ่นป้ องกันของรุน
่ สารเคลือบไฮโดรฟิ ลก
ิ ออกจนกว่าการติดตัง้
กล ้องจะเสร็จสมบูรณ์ ( )
KO ・이 설명서는 벽면 설치 키트 WM10-VB를 사용한 벽면 설치를
기재하고 있습니다.
・천장 설치 과정은 벽면 설치와 동일합니다. 1.5 인치 파이프
어댑터 PA10-15-VB를 사용하여 설치하는 경우는 케이블을
연결한 다음 카메라의 부속 장치를 파이프에 설치하십시오.
자세한 내용은 옵션에 동봉되어 있는 설치가이드를
참조바랍니다.
・친수성 코팅 모델의 보호 시트는 카메라의 설치가 완료될 때까지
제거하지 마십시오 ( ).
EN
290 (11.42/11,42)
324 (12.76/12,76)
TR ・Bu belgede Duvar Montaj kiti WM10-VB duvara kurulma işlemi
açıklanmaktadır.
・Tavana kurma işlemi duvara kurma işlemiyle aynıdır. 1,5 inçlik boru
adaptörünü (PA10-15-VB) kurarken, bağlantıyı boruya sabitlemeden
önce kabloyu kameraya bağlamayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi için bu
seçenekle birlikte gelen Kurulum Kılavuzu’na bakın.
・Kameranın kurulumu tamamlanana kadar su emici kaplamalı
modelin koruyucu tabakasını çıkarmayın ( ).
巻き始めの位置に注意
Be careful as to where to start wrapping.
Achten Sie darauf, wo Sie mit dem Umwickeln beginnen.
Tenga cuidado con dónde empieza a envolver.
Soyez particulièrement attentif à l’endroit où vous
commencez à entourer le câble.
Prestare attenzione a dove si inizia con l’avvolgimento.
Внимательно определите, где следует начать
обматывание.
Sarmaya nereden başlayacağınıza dikkat edin.
Zwróć uwagę, w którym miejscu zacząć owijanie.
ระมัดระวังตรงบริเวณทีเ่ ริม
่ พันหุ ้ม
감기를 시작할 위치에 주의하십시오.
5
×2
!
3
!
1 1
2
!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising