Canon | i-SENSYS MF428x | User manual | Canon i-SENSYS MF428x User manual

Canon i-SENSYS MF428x User manual
Windows
Generic UFR II/LIPSLX/PCL6 V4 -tulostinajuri
Käyttöopas
USRMA-3241-01 2019-07 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 12
Ajurin asentaminen ................................................................................................................................... 14
Asennusta edeltävä tarkistus
Järjestelmävaatimukset
.................................................................................................................................. 15
....................................................................................................................................... 16
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Tietoja Lueminut-tiedostosta
.................................................................................................... 17
................................................................................................................................ 18
Asennus asennusohjelman avulla
............................................................................................................................ 19
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
................................................................................................................. 24
Asennus Windows Update -ominaisuuden avulla
...................................................................................................... 26
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen
Ajurin päivittäminen
............................................................................................ 28
............................................................................................................................................ 29
Ajurin asennuksen poistaminen
............................................................................................................................ 31
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi ...........................................
35
Jaetun tulostimen käyttäminen
............................................................................................................................... 36
Asennus tulostinpalvelimena
............................................................................................................................... 37
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Portin vaihtaminen
........................................................................................................ 39
................................................................................................................................................. 42
Laitteen toimintojen käyttöönotto
.......................................................................................................................... 46
Tulostaminen .................................................................................................................................................. 50
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Skaalaus
....................................................................................................................... 51
........................................................................................................................ 54
................................................................................................................................................................. 62
Vesileiman liittäminen
............................................................................................................................................ 63
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin
........................................................................................................... 64
.................................................................................................................. 68
Tulostustietojen tallentaminen
............................................................................................................................... 69
Oletusasetusten muuttaminen
................................................................................................................................ 70
I
Vihkon luominen .........................................................................................................................................
Vihkotulostus
72
......................................................................................................................................................... 73
Vihon luominen sarjoissa
........................................................................................................................................ 74
Satulasidotun vihon tulostaminen
........................................................................................................................... 75
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle
.................................................... 76
Eri paperityyppien käyttäminen ....................................................................................................
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
............................................................................................................. 80
Suosikkiasetusten muokkaaminen .............................................................................................
Suosikkiasetusten tallentaminen
79
82
............................................................................................................................ 83
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
................................................................................................................. 84
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa .............................................................................. 87
Todennustoiminnon määrittäminen
Käyttäjänimen määrittäminen
........................................................................................................................ 88
................................................................................................................................ 90
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta
............................................................................... 92
Asetusluettelo ................................................................................................................................................ 95
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
[Päävalikko]-välilehti
[Asettelu]-välilehti
............................................................................................................................................... 98
................................................................................................................................................ 101
[Paperinsyöttö]-välilehti
[Viimeistely]-välilehti
[Laatu]-välilehti
.................................................................................................................... 96
........................................................................................................................................ 104
............................................................................................................................................ 105
.................................................................................................................................................... 107
[Tuki/Laite]-välilehti
.............................................................................................................................................. 108
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti
............................................................................. 110
Vianmääritys ................................................................................................................................................. 113
Laitetta ei löydy verkosta
...................................................................................................................................... 114
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen
........................................................................................................... 116
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin
............................................................................................ 117
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen
II
................................................................. 121
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Tulosta]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer ja Microsoft Edge ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä ajuri sallii sinun nähdä Windows Store- ja työpöytäsovelluksia tukevien ajurien tulostusasetusten ruudun
ja käyttää Canon-laitteiden tulostustoimintoja.
Koska se tukee useita laitteita, sen avulla voit käyttää perustulostustoimintoja ilman, että jokaiselle laitteelle
asennetaan ajuri.
Tässä käyttöohjeessa Windows-kaupan sovelluksia, Windows-sovelluksia ja UWP-sovelluksia (Universal Windows
Platform) kutsutaan kaupan sovelluksiksi.
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Seuraava tulostusasetusnäyttö avautuu, kun tulostat työpöytäsovelluksista.
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Seuraava tulostusasetusnäyttö avautuu, kun tulostat kaupan sovelluksista.
Kaupan sovelluksista tulostamiseen tarvittavat toiminnot asennetaan automaattisesti Windowsin kaupasta
ajurin asentamisen jälkeen.
9
Tietoja tästä ajurista
Aiheeseen liittyvää
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 51)
Kaupan sovelluksesta tulostaminen(P. 54)
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 12
11
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Tulostinajurin uusin versio löytyy Canon-sivustosta. Tarkista käyttöjärjestelmäsi ja muut tiedot ja lataa
tarvittaessa sopiva ohjelmisto.
Canon Global -sivusto: https://global.canon/
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Laitteen lisävarusterakenne
- Käytössä oleva ajuri
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Jos asetat ajurissa toiminnot, joita ei ole saatavilla käyttämällesi laitteelle, tulostuslaatu saattaa kärsiä.
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
12
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen ........................................................................................................................................ 14
Asennusta edeltävä tarkistus ............................................................................................................................. 15
Järjestelmävaatimukset .................................................................................................................................. 16
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia ........................................................................................... 17
Tietoja Lueminut-tiedostosta .......................................................................................................................... 18
Asennus asennusohjelman avulla ...................................................................................................................... 19
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto .......................................................................................................... 24
Asennus Windows Update -ominaisuuden avulla ............................................................................................. 26
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen ................................................................................... 28
Ajurin päivittäminen ....................................................................................................................................... 29
Ajurin asennuksen poistaminen ..................................................................................................................... 31
13
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Valitse asennusmenetelmä käytössä olevan laitteen yhteysmenetelmän ja ympäristön mukaan.
Asennusta edeltävä tarkistus(P. 15)
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 24)
Asennus Windows Update -ominaisuuden avulla(P. 26)
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen(P. 28)
14
Ajurin asentaminen
Asennusta edeltävä tarkistus
Tässä kerrotaan, mitkä asiat on tarkistettava etukäteen, jotta ajuri asennetaan oikein.
Järjestelmävaatimukset(P. 16)
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
Tietoja Lueminut-tiedostosta(P. 18)
15
Ajurin asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Ajuria voidaan käyttää seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
Käyttöjärjestelmät
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Eräät näytöt ja toiminnot eivät välttämättä toimi oikein taulutietokoneissa ja älypuhelimissa.
Laitteisto
● Mikä tahansa tietokone, jossa jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä toimii varmasti
Ajurin ja käyttöjärjestelmän näyttökielten yhdistelmät
Asianmukaista toimintaa ei voida taata, riippuen ajurin tukemien kielien ja käyttöjärjestelmän näyttökielten
yhdistelmästä. Suosittelemme, että käytät asennuksessa kieltä, joka on valittuna oletusarvoisesti
asennusohjelman käynnistyessä.
Ajurin tuetut kielet
englanti / arabialainen / baski / katalaani / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / tšekki / tanska /
hollannin / suomi / ranska / saksalainen / unkari / Italialainen / japani / korea / malaiji / norjalainen / puola /
portugali / venäläinen / slovakki / espanjalainen / ruotsalainen / thaimaalainen / turkki / Vietnam
Taatun toiminnan laajuus
Käyttöjärjestelmän kieli
Käyttöjärjestelmän kieli ei sisälly
sisältyy ajurin tukemiin kieliin ajurin tukemiin kieliin
Asennettu kielellä, joka vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu
--
Asennettu kielellä, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu*1
Ei taattu*2
Vaihdettu kieleksi, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää asennuksen jälkeen
Taattu*1
Ei taattu*2
*1 Asettelu saattaa rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä näytetä oikein.
*2 Toiminta on taattua vain, kun asennuskieli on englanti. Asettelu saattaa kuitenkin rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä
näytetä oikein.
16
Ajurin asentaminen
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Ota huomioon seuraavat asiat asennuksen aikana.
● Jos näkyviin avautuu näyttö, joka pyytää sallimaan tietokoneeseen tehtävät muutokset, salli muutokset.
● Jos Windowsin suojausnäyttö avautuu ja ilmoittaa, ettei ajurin julkaisijaa voi vahvistaa, salli asennus.
● Jos laitteen kuvake ei näy [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa, kun asennus on valmis, näytössä tai asennuksen
tilassa voi olla ongelma. Katso kohdasta Vianmääritys, kuinka saat laitteen kuvakkeen näkyviin.
Aiheeseen liittyvää
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 24)
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen(P. 116)
17
Ajurin asentaminen
Tietoja Lueminut-tiedostosta
Lueminut-tiedosto sisältää ajurien asentamiseen ja käyttämiseen liittyviä varotoimia.
Lueminut-tiedosto on tallennettu seuraavalla nimellä ladatun ajurin kansiossa.
Readme_fi.html
Jos asennat tai käytät asennusohjelmaa, voit katsoa näytöstä kuinka tarkastetaan CANON-OHJELMAN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS.
18
Ajurin asentaminen
Asennus asennusohjelman avulla
Määritä verkkoon tai paikallisesti yhdistettyjen laitteiden käyttämä portti tai IP-osoite manuaalisesti ja asenna
ajuri. Käytä tätä asennustapaa, kun laitetta ei löydy verkosta automaattisesti tai kun asetusten pitää olla
yksilölliset.
Nykyisen portin lisäksi voit myös lisätä portin.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Varmista määritettävä portti
Määritä tavallinen TCP/IP-portti, verkkotulostinportti tai paikallinen portti. Voit määrittää jo rekisteröidyn
portin. Voit valita väliaikaisen portin ([LPT1] tms.) ja määrittää sen asennuksen päätyttyä.
● Tarkista laitteen isäntänimi, nimi tai IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Jos asennat lisäämällä tavallisen TCP/IP-portin, sinun täytyy antaa laitteen isäntänimi, nimi tai IP-osoite. Anna
laitteen isäntänimeksi tai nimeksi nimi, jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai
määritettävää arvoa, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Vahvista jaettu tulostin (jos lisätään verkkotulostinportti)
Porttia lisättäessä valitun jaetun tulostimen täytyy vastata asennusohjelmalla valittua laitetta. Tarkista myös,
että jaettuun tulostimeen asennetun ajurin versio ja asennusohjelman versio täsmäävät.
Muista kirjautua etukäteen tietokoneeseen, johon määritetty jaettu tulostin on asennettu.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
2
Jos haluat vaihtaa asennusohjelman kielen, valitse [Kieli] → napsauta [Seuraava].
Ajuri asennetaan valitun kielen mukaisesti.
3
4
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
[Lisää uusia tulostimia ja päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää aiemmin
asennetut ajurit samalla, kun asennat uuden ajurin.
[Päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää vain ajurit. Lisätietoja on ajurien
päivittämistä koskevassa ohjeessa.
19
Ajurin asentaminen
5
Valitse asennettava laite [Tulostinluettelo]-osiosta → napsauta [Seuraava].
[Tulostimien määrä]: Syötä valitulle laitteelle asennettavien tulostimien määrä. Jos määrität useita tulostimia,
useita laitteita voidaan rekisteröidä yhdellä kerralla.
HUOMAUTUS
● Kun yhden laitteen samaan porttiin määrätään useita tulostimia, valitulle laitteelle rekisteröidään useita
tulostusjonoja. Kullekin tulostusjonolle voidaan määrittää eri oletusasetukset niiden erottamiseksi toisistaan
tulostettaessa. Yhdelle laitteelle voidaan kuitenkin määrätä vain yksi portti, kun verkkotulostinportti on
määritetty.
20
Ajurin asentaminen
6
Määritä portti.
Jos olet syöttänyt yhdelle laitteelle useita tulostimia vaiheessa 5.(P. 20) , ensimmäisen tulostimen
porttiasetusta käytetään toisen ja sitä seuraavien tulostimien oletusasetuksena.
21
Ajurin asentaminen
Kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään:
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Standard TCP/IP Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
(3) Valitse [Valmis].
Verkkotulostusportin lisääminen
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Verkko] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Valitse käytettävä verkkotulostin → valitse [OK].
HUOMAUTUS
● Jos laitetta vastaavaa verkkotulostinta ei näy luettelossa, käyttöjärjestelmässä tai laitteen asetuksissa voi olla
virhe. Katso seuraavasta vianmäärityksestä, miten laite saadaan näkyviin tulostinluettelossa.
Laitetta ei löydy verkosta(P. 114)
Paikallisen portin lisääminen
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Local Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Syötä portin nimi → valitse [OK].
Käytettäessä aiemmin määritettyä porttia
Valitse portti [Portti]-kohdasta.
22
Ajurin asentaminen
7
Vaihda [Tulostimen nimi] tarvittaessa → napsauta [Seuraava].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna tulostimena]: Valitse tämä, jos haluat jakaa laitteen.
Jos lisäsit tai valitsit verkkotulostinportin, et voi määrittää [Tulostimen nimi]- ja [Käytä jaettuna tulostimena] asetuksia.
Jos olet valinnut useita laitteita tai syöttänyt useita tulostimia yhdelle laitteelle vaiheessa 5.(P. 20) , toista
vaiheet 6.(P. 21) ja 7.(P. 23)
8
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
9
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 37)
Portin vaihtaminen(P. 42)
Ajurin päivittäminen(P. 29)
23
Ajurin asentaminen
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan määrittämällä inf-tiedosto Windowsin tulostimien lisäystoiminnossa.
Jos asennus suoritetaan tällä tavalla, työpöytäsovelluksesta tulostettaessa täytyy käyttää Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttöä, koska ajurin tulostusasetusnäyttöä ei näytetä.
Ohjeissa kuvataan asennus, kun käytetään tavallista TCP/IP.porttia.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● Tarkista laitteen IP-osoite.
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä Windowsin ohjattu tulostimen lisäystoiminto.
Jos aloitetaan [Asetukset] (ainoastaan Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Napsauta [Laitteet]-painiketta > [Lisää tulostin tai skanneri] kohdassa [Tulostimet ja skannerit].
(2) Valitse [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
Jos aloitetaan [Ohjauspaneeli]
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää tulostin].
(2) Napsauta laitteen valintanäytössä [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
2
3
4
Valitse paikallisen tulostimen lisääminen ja jatka seuraavaan näyttöön.
Valitse [Luo uusi portti] → valitse [Portin laji] -asetukseksi [Standard TCP/IP Port] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Anna laitteen IP-osoite kohdassa [Isäntänimi tai IP-osoite] → jatka näytön ohjeiden
mukaan.
Jos laitetta ei löydy, se voi olla tunnistettu tuntemattomana laitteena. Valitse tällöin "Avaa tiedot".
(1) Avaa [Laitehallinta] Windowsissa.
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
] → napsauta [Laitehallinta].
Windows 8.1/Server 2012 R2: Napsauta [Ohjauspaneeli] > [Laitehallinta].
(2) Valitse [Muut laitteet] > [Tuntematon laite] → napsauta [Toiminto]-valikko > [Päivitä ohjain] tai [Päivitä
ohjainohjelmisto].
(3) Napsauta ajurin päivitysohjelmasta [Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta] > [Valitsen ohjaimet tietokoneen
käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta].
(4) Valitse [Yleiset laitteistotyypit] -luettelosta [Tulostimet] → napsauta [Seuraava].
24
Ajurin asentaminen
5
Napsauta [Lisää tulostin] -näytössä [Levy]-painiketta.
6
Napsauta [Selaa] → valitse yksi inf-tiedostoista ladatusta ajurikansiosta.
Valitsemasi inf-tiedosto ei vaikuta toimintoihin.
7
Valitse [Tulostimet]-kohdasta laite, jota haluat käyttää → valitse [Seuraava].
8
Asenna ajuri näytön ohjeiden mukaisesti → valitse [Valmis].
Aiheeseen liittyvää
Portin vaihtaminen(P. 42)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
25
Ajurin asentaminen
Asennus Windows Update -ominaisuuden avulla
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan käyttämällä Windows Update -ominaisuutta Windowsin tulostimen
lisäystoiminnossa.
Käytä tätä tapaa ajurin asentamiseen, kun sitä ei voi asentaa käyttämällä ajurin asennusohjelmaa.
Jos asennus suoritetaan tällä tavalla, työpöytäsovelluksesta tulostettaessa täytyy käyttää Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttöä, koska ajurin tulostusasetusnäyttöä ei näytetä.
Ohjeissa kuvataan asennus, kun käytetään tavallista TCP/IP.porttia.
Vaatimukset
● Käyttöjärjestelmä on Windows 10 -versio 1703 tai uudempi
● Tarkista laitteen IP-osoite.
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
Käynnistä Windowsin ohjattu tulostimen lisäystoiminto.
(1) Avaa [Asetukset] > [Laitteet] > [Tulostimet ja skannerit].
(2) Napsauta [Lisää tulostin tai skanneri] → napsauta [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa], jos se on
näkyvissä.
2
3
4
Valitse paikallisen tulostimen lisääminen ja jatka seuraavaan näyttöön.
Valitse [Luo uusi portti] → valitse [Portin laji] -asetukseksi [Standard TCP/IP Port] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Anna laitteen IP-osoite kohdassa [Isäntänimi tai IP-osoite] → jatka näytön ohjeiden
mukaan.
Jos laitetta ei löydy, se voi olla tunnistettu tuntemattomana laitteena. Valitse tällöin "Avaa tiedot".
(1) Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin [
]-painiketta → valitse valikosta [Laitehallinta].
(2) Valitse [Muut laitteet] > [Tuntematon laite] → valitse [Toiminto]-valikko > [Päivitä ohjain].
(3) Napsauta ajurin päivitysohjelmasta [Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta] > [Valitsen ohjaimet tietokoneen
käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta].
(4) Valitse [Yleiset laitteistotyypit] -luettelosta [Tulostimet] → napsauta [Seuraava].
5
Napsauta [Lisää tulostin] -näytössä [Windows Update] -painiketta.
26
Ajurin asentaminen
6
7
Valitse käytettävä laite tulostimista, joissa näkyy "V4" [Tulostimet]-luettelossa →
napsauta [Seuraava].
Asenna ajuri näytön ohjeiden mukaisesti → valitse [Valmis].
Aiheeseen liittyvää
Järjestelmävaatimukset(P. 16)
Portin vaihtaminen(P. 42)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
27
Ajurin asentaminen
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen
Seuraavassa on kuvattu, miten ajuri päivitetään ja miten sen asennus poistetaan.
Ajurin päivittäminen(P. 29)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 31)
28
Ajurin asentaminen
Ajurin päivittäminen
Voit päivittää asennetut ajurit uudempiin versioihin.
On suositeltavaa ladata uusimpia toimintoja vastaavat uusimmat ajurit ja/tai käyttöjärjestelmät ja päivittää ne.
Voit päivittää aiemmin asennettuja ajureita samalla, kun asennat uuden laitteen ajuria, mutta tässä kerrotaan
vain, kuinka asennettuja ajureita päivitetään.
Vaatimukset
● Asennusohjelman hankkiminen
Voit ladata päivitysten asennusohjelman Canon-sivustosta (https://global.canon/).
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
TÄRKEÄÄ
● Ajuri voidaan päivittää myös ilman asennusohjelmaa käyttämällä Windows Update -ominaisuutta Windowsin
tulostimen lisäystoiminnossa.
Jos ajuri kuitenkin päivitetään käyttämällä Windows Update -ominaisuutta, Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttö saattaa tulla esiin. Katso siinä tapauksesta seuraavasta vianmäärityksestä
lisätietoja siitä, kuinka saat ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
2
Valitse [Päivitä olemassa olevat tulostinajurit] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
29
Ajurin asentaminen
3
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
4
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
Käynnistä tietokone uudelleen, kun ohjelma kehottaa tekemään niin.
Kun tulostuspalvelimen ajuri päivitetään, päivitä myös asiakastietokoneiden ajurit. Noudata ohjeita, joiden
avulla tietokoneista tehdään jaettujen palvelinten asiakasohjelmia.
Aiheeseen liittyvää
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 39)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
30
Ajurin asentaminen
Ajurin asennuksen poistaminen
Tässä kerrotaan, miten tarpeettoman ajurin asennus poistetaan.
Asennuksen poistomenetelmä vaihtelee sen mukaan, käytettiinkö ajurin asennuksessa asennusohjelmaa vai
Windowsin tulostimen lisäämistoimintoa (määrittämällä inf-tiedosto tai käyttämällä Windows Update ominaisuutta).
Asennusohjelman avulla asennetut ajurit(P. 31)
Ajurit, jotka asennettiin Windowsin tulostimen lisäämistoiminnolla(P. 32)
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
Asennusohjelman avulla asennetut ajurit
1
Käynnistä ajurin asennuksen poisto-ohjelma.
Kun käytetään Windowsin toimintoja
Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Avaa [Asetukset] > [Sovellukset] tai [Järjestelmä] > [Sovellukset ja ominaisuudet].
(2) Valitse poistettava ajuri [V4 Printer Driver Uninstaller] -kohdasta → napsauta [Poista asennus].
Muissa kuin edellisissä käyttöjärjestelmissä
(1) Avaa [Ohjauspaneeli] > [Ohjelmat] > [Poista asennettu ohjelma].
(2) Valitse poistettava ajuri [V4 Printer Driver Uninstaller] -kohdasta → napsauta [Poista tai muuta].
Kun käytetään Windowsin asennuksen poistotoimintoa, poisto-ohjelma on kielellä, joka on valittu
asennusohjelmassa.
Kun käytetään ajurin mukana tullutta asennuksenpoistotiedostoa
Kaksoisnapsauta yhtä seuraavista tiedostoista.
Kun käytetään tiedostoa asennetusta ajurikansiosta
Käytä [UNINSTAL.exe]:n vastaavaa ajuria seuraavassa kansiossa.
<asennuskansio>\Canon\PrnUninstall
Kun käytetään tiedostoa ladatusta ajurikansiosta
Installer\UNINSTAL.exe
2
Valitse poistettavan laitteen nimi → valitse [Poista].
[Puhdistus]: Valitse tämä, jos haluat valitun ajurin lisäksi poistaa kaikki luettelossa näkyviin ajureihin liittyvät
tiedostot ja rekisteritiedot. Suorita ajurin normaali asennuksen poistaminen valitsemalla [Poista].
31
Ajurin asentaminen
3
Valitse [Kyllä] näytössä, jossa järjestelmä vahvistaa tulostimen poistamisen.
Näyttöön tulee vahvistus, jossa kysytään, haluatko poistaa myös paketin.
4
Napsauta [Poista tulostin] -näytössä [Lopeta]-painiketta.
Ajurit, jotka asennettiin Windowsin tulostimen lisäämistoiminnolla
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta poistettavan laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse [Poista
laite].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina poistettavan laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Poista laite]
ponnahdusvalikosta.
3
4
Napsauta [Poista laite] -näytössä [Kyllä]-painiketta.
Valitse minkä tahansa laitteen kuvake → napsauta [Tulostinpalvelimen asetukset]
valikosta.
32
Ajurin asentaminen
5
6
Avaa [Ohjaimet]-välilehti [Ominaisuudet: Tulostuspalvelin] -näytössä.
Napsauta [Muokkaa ohjainasetuksia] → valitse poistettava ajuri kohdasta [Asennetut
tulostinohjaimet] → napsauta [Poista].
7
Valitse [Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus] → valitse [OK].
8
Vahvista ajuri vahvistusnäytössä → valitse [Kyllä].
9
Jos [Poista ohjainpaketti] -näyttö tulee esiin, napsauta [Poista] vahvistettuasi
pakkauksen tiedot → napsauta [OK].
Esiin saattaa tulla ilmoitus siitä, että pakettia ei voi poistaa. Tässä tapauksessa vain ajuri poistetaan.
33
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen
käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi .......................................................... 35
Jaetun tulostimen käyttäminen ......................................................................................................................... 36
Asennus tulostinpalvelimena .......................................................................................................................... 37
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen ............................................................................................... 39
Portin vaihtaminen ............................................................................................................................................. 42
Laitteen toimintojen käyttöönotto .................................................................................................................... 46
34
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Tässä kerrotaan jaetun tulostimen ominaisuuksista, porttien vaihtamisesta ja laitteen lisävarusteiden
asetustilan manuaalisesta määrittämisestä.
Jaetun tulostimen käyttäminen(P. 36)
Portin vaihtaminen(P. 42)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
35
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen käyttäminen
Tässä kerrotaan, miten laite jaetaan samassa verkossa olevien tietokoneiden käytettäväksi.
Asennus tulostinpalvelimena(P. 37)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 39)
36
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asennus tulostinpalvelimena
Tässä kerrotaan, kuinka laitteen jakamisasetukset määritetään ja ajuri asennetaan, jotta laitteeseen kytkettyä
tietokonetta voidaan käyttää tulostinpalvelimena.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
2
3
4
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos [Valitse prosessi] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
Jos [Valitse asennettavat tulostimet] -näyttö tulee näkyviin, valitse asennettava laite
kohdasta [Tulostinluettelo] → napsauta [Seuraava].
Valitse [Käytä jaettuna tulostimena] → aseta portti kohdassa [Portti] → napsauta
[Seuraava].
Vaihda [Jaettu nimi] tarpeen mukaan.
37
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
5
Noudata näyttöön tulevia ohjeita → napsauta [Lopeta]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 39)
38
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Tämä selittää toiminnon, jonka avulla otetaan käyttöön tulostus asiakastietokoneesta (myöhemmin "asiakas")
samassa verkossa jaetun tulostuspalvelimen avulla.
Vaatimukset
● Määritä tulostuspalvelimen ajurin jakamisasetukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
HUOMAUTUS
● Jos määrität työaseman asetukset työryhmäympäristössä, työasemaan sisäänkirjautumiseen käytetyn
käyttäjätunnuksen ja salasanan on vastattava palvelimeen tallennettua käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Toimet
1
2
Avaa [Verkko] Windowsin Resurssienhallinnassa.
Kaksoisnapsauta tulostimen jakamista varten määritettyä tietokonetta
(tulostuspalvelin).
3
Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta.
4
Tarkista, miten tulostusasetusnäyttö näkyy asiakastietokoneessa.
Voit näyttää tulostusasetusnäytön noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsissa.
(2) Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse [Tulostusasetukset].
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, suorita seuraava menettely.
39
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, toimenpide on päättynyt.
5
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
40
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Käytä asennukseen saman version ajuria kuin tulostuspalvelimessa.
6
Valitse [Valitse prosessi] -näytössä [Päivitä olemassa olevat tulostinajurit] → napsauta
[Seuraava]-painiketta.
7
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
8
Napsauta [Lopeta]-painiketta.
9
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus on valmis.
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 37)
Ajurin päivittäminen(P. 29)
41
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Portin vaihtaminen
Tässä selitetään verkkoon kytketyn laitteen portin vaihtotoimet.
Jos määrität laitteen portin väliaikaisesti ajuria asentaessasi, valitse oikea portti noudattamalla näitä ohjeita.
Seuraavassa on selitetty "Standard TCP/IP Port" -menetelmä, jolla luodaan Raw- tai LPR-portti.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Tarkista laitteen nimi tai IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Jos haluat lisätä tavallisen TCP/IP-portin, laitteen nimi ja IP-osoite on annettava. Anna laitteen nimeksi nimi,
jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Käytettävän protokollan määrittäminen
Raw: Protokolla, jota voi käyttää Windowsin kanssa. Se lähettää tietoja nopeammin kuin LPR.
LPR: Protokolla, jota tavallisesti käyttää TCP/IP.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina määritettävän laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Tulostimen
ominaisuudet] ponnahdusvalikosta.
3
Avaa [Portit]-välilehti → valitse [Lisää portti].
42
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
4
5
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunan [Käytettävissä olevat porttityypit] -kohdasta
[Standard TCP/IP Port] → napsauta [Uusi portti].
Jatka käyttöä ohjatun asennusohjelman ohjeiden mukaan, syötä sitten laitteen nimi
tai IP-osoite.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
43
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
6
Napsauta [Valmis]-painiketta.
7
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunassa [Sulje].
8
Napsauta [Määritä portti] -painiketta.
9
Määritä portti.
Kun käytetään Raw
Valitse [Protokolla] > [Raw] → valitse [OK].
Kun käytetään LPR
(1) Valitse [Protokolla] > [LPR] → määritä jokin seuraavista tulostusjonoista kohtaan [LPR-asetukset] > [Jonon
nimi].
44
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
LP: Tulostaa laitteen taustatulostusasetuksen mukaisesti. Normaalisti käytetään tätä asetusta.
SPOOL: Tulostaa aina kiintolevyn taustatulostuksen jälkeen laitteen asetuksista huolimatta.
DIRECT: Tulostaa ilman taustatulostusta kiintolevylle laitteen asetuksista huolimatta.
(2) Valitse [OK].
10
Napsauta [Sulje]-painiketta.
45
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Laitteen toimintojen käyttöönotto
Kun verkkoyhteys on käytössä ajurin asentamisen aikana, laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tiedot
noudetaan ja ajuriin liittyvät toiminnot määritetään niin, että niitä voi käyttää. Kun laitteen toimintoja ei voi
käyttää tai kun lisävaruste on lisätty, laitteen tiedot on noudettava uudelleen ja asetukset on määritettävä
manuaalisesti.
Vaatimukset
● [Hae tulostimen hallintatieto isännältä] -toiminnon ottaminen käyttöön laitteessa
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina määritettävän laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Tulostusasetukset]
ponnahdusvalikosta.
3
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
46
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, jossa ei ole [Tuki/Laite]-välilehteä, ongelma voi
kohtua ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Katso seuraavasta vianmäärityksestä
lisätietoja siitä, kuinka saat tulostimen tulostusasetusnäytön näkyviin.
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
4
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, jonka jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
5
6
7
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
Määritä tarvittaessa, että järjestelmä havaitsee laitteen IP-osoitteen automaattisesti
tai että IP-osoite määritetään manuaalisesti näytön alareunassa olevassa kohdassa
[IP-osoiteasetukset].
Napsauta [Hae laitetiedot] -painiketta.
47
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
8
Kun viesti "Haluatko hakea laitetiedot?" tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta.
Jos tiedot on haettu, määritä asetukset automaattisesti. Tarkista asetukset.
Jos tietoja ei ole haettu, määritä asetukset manuaalisesti. Valitse laitteeseen liitetyt lisävarusteet.
9
Valitse [OK].
HUOMAUTUS
● Seuraavissa tapauksissa joitain laitetietoja ei välttämättä voi saada. Jos näin tapahtuu, aseta vaihtoehdot
manuaalisesti.
- Kun ajuri asennetaan määrittämällä tavallinen TCP/IP-portti
- Kun käytetään laitetta tai porttia, joka ei voi hakea laitteen tietoja
48
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen ...................................................................................................................................................... 50
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen ................................................................................................................ 51
Kaupan sovelluksesta tulostaminen .................................................................................................................. 54
Skaalaus ............................................................................................................................................................... 62
Vesileiman liittäminen ........................................................................................................................................ 63
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle .................................................................................................. 64
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin .......................................................................................................... 68
Tulostustietojen tallentaminen .......................................................................................................................... 69
Oletusasetusten muuttaminen .......................................................................................................................... 70
49
Tulostaminen
Tulostaminen
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 51)
Kaupan sovelluksesta tulostaminen(P. 54)
Skaalaus(P. 62)
Vesileiman liittäminen(P. 63)
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle(P. 64)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 68)
Tulostustietojen tallentaminen(P. 69)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 70)
50
Tulostaminen
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Tässä kerrotaan ajurin tulostusasetusnäytön näyttämisen ja työpöytäsovelluksesta tulostamisen
perusmenettely.
HUOMAUTUS
● Jos käytät virransäästöä Windows 10 -versiossa, tulosta sen jälkeen, kun olet liittänyt tietokoneen
verkkovirtaan tai poistanut virransäästön käytöstä kohdassa [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Akku].
1
2
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Määritykset], [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
51
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
Nykyiset asetukset esitetään esikatselussa. Napsauttamalla esikatselua voit asettaa perustulostustoimintoja,
kuten kaksipuolisen tulostuksen, sidontakohdan, sivun asettelun yms.
52
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
4
Valitse [OK].
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
53
Tulostaminen
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Tässä kerrotaan ajurin tulostusasetusnäytön näyttämisen ja kaupan sovelluksesta tulostamisen perusmenettely.
Jos halutut toiminnot eivät näy tulostusasetusten kauppasovelluksessa, toiminnot on mahdollista saada
käyttöön vaihtamalla ne oletusasetuksista.
Lisätietoja kaupan sovellusten tulostusasetuksista on Canon Office Printer Utility -apuohjelman käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS
● Kun tulostat Windows 10 -versiossa, tarkista, että sekä [Salli sovellusten toimia taustalla] että [Canon Office
Printer Utility] on otettu käyttöön kohdassa [Asetukset] > [Tietosuoja] > [Taustasovellukset] Windowsissa.
Kaupan sovelluksesta tulostaminen Windows 10 -versiossa
1
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
2
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Lisää asetuksia] -painiketta.
54
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
55
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
4
Valitse [OK].
56
Tulostaminen
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]-painiketta.
HUOMAUTUS
● Jos käytät Windowsin virransäästöä, et välttämättä voi tulostaa akun riittämättömän varauksen takia. Tulosta
tässä tapauksessa sen jälkeen, kun olet tehnyt yhden seuraavista.
- Liitä tietokone verkkovirtaan
- Ota Canon Office Printer Utility -sovelluksen suoritus taustalla käyttöön akun asetuksissa
Tee se noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Napsauta [Näytä, mitkä sovellukset vaikuttavat akun kestoon] kohdassa [Asetukset] > [Järjestelmä] >
[Akku].
(2) Valitse esiin tulevassa näytössä [Näytä] > [Kaikki sovellukset].
(3) Valitse [Canon Office Printer Utility] → poista käytöstä [Anna Windowsin päättää, milloin sovellus voi
toimia taustalla] ja valitse sitten [Salli sovelluksen suorittaa taustatehtäviä].
Vaihtoehtoisesti tulosta sen jälkeen, kun olet poistanut virransäästön käytöstä kohdassa [Akku].
Kaupan sovelluksesta tulostaminen Windows 8.1/Server 2012 R2 -versiossa
1
Näytä tulostettavat tiedot sovelluksessa.
57
Tulostaminen
2
Avaa oikopolut ja napsauta sitten [
Laitteet] -painiketta → [
käyttämääsi laitetta.
3
Valitse [Lisää asetuksia].
58
Tulosta] →
Tulostaminen
4
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
59
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
5
Napsauta [
] (Takaisin) -painiketta.
60
Tulostaminen
6
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 70)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
61
Tulostaminen
Skaalaus
Voit suurentaa tai pienentää tulostustietoja tulostettaessa.
Skaalaaminen tulosteen sivukokoon
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Varmista, että sovelluksessa määritetty paperikoko näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa seuraavasti: valitse [Tiedot] → valitse paperikoko kohdasta [Sivukoko] → valitse [OK].
3
Valitse tulostettavan paperin koko kohdasta [Tulostekoko].
Tietyn skaalauskertoimen määrittäminen
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Sivukoko] > [Tiedot].
3
Varmista [Lisäasetukset]-valintaikkunassa, että sovelluksessa määritetty paperikoko
näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa valitsemalla paperikoon kohteesta [Sivukoko].
4
Valitse [Määritä tulostussuhde].
Tarvittaessa aseta suhde ja valitse [Määritetyn suhteen aloituspiste].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 80)
62
Tulostaminen
Vesileiman liittäminen
Voit lisätä ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen
päälle.
Voit myös luoda uusia vesileimoja.
Vesileiman lisääminen ja tulostaminen
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Lisää vesileima] → valitse vesileiman nimi.
Uusien vesileimojen luominen
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Lisää vesileima] > [Tiedot].
3
Valitse [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkunassa [Lisää].
4
Syötä nimi kohtaan [Nimi].
Syötä tarvittaessa vesileiman merkit ja määritä määreet, sijainti, reuna ja päälleasemointi.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
6
Napsauta [Sulje]-painiketta.
Luotu vesileima lisätään [Lisää vesileima] -luetteloon.
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
63
Tulostaminen
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle
Voit suurentaa yhden sivun tulostustiedot ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään
yhteen, ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Tässä aiheessa käsitellään myös julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä.
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä(P. 64)
Julistetulostus
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Juliste] → määritä osien määrä.
Jos olet valinnut [Mukautettu], määritä rivien ja sarakkeiden määrä vastaavasti [Määritä julisteelle mukautettu
rivien ja sarakkeiden määrä] -valintaikkunassa.
Jos haluat asettaa yksityiskohtia, kuten tulostettava sivualue, tulostus reunuksien kanssa tms., suorita
seuraavat toimet.
3
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
4
Määritä [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa tarvittavat asetukset.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä
Seuraavassa on julistetulostukseen liittyviä asetusesimerkkejä ja tulostuksen tuloksia. Asetusesimerkit on
esitetty tarvittaessa asetuksen tilan yhteydessä [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa.
Asetusesimerkki 1.
● [Päävalikko]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [1 x 2]
64
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Asetusesimerkki 2.
● [Päävalikko]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste] > [Mukautettu]: valitse 3 kohtaan [Rivien määrä] ja 2 kohtaan [Sarakkeiden
määrä]
Tulostuksen tulos
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Käytössä] tai [Automaattinen]
on valittu
Jos valitset [Automaattinen], sivut suunnataan siihen suuntaan, missä tulostustiedot tulostetaan
suurempana. Tässä esimerkissä suuntaus on sama silloin kun [Käytössä] on valittuna.
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Ei käytössä] on valittu
Asetusesimerkki 3.
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [2 x 2]
● Yksityiskohtaiset asetukset [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa
65
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Asetusesimerkki 4.
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [2 x 2]
● Yksityiskohtaiset asetukset [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa
66
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Selite
Katkoviiva: reunus
: liitosmerkki
: leikkausmerkki
: Reunuksen leveys
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
67
Tulostaminen
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin
Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa sen laitteeseen. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun
tulostetaan luottamuksellisia asiakirjoja tms.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä turvatulostuksen PIN-koodin
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Varmistettu tulostus].
3
Syötä [Varmistetun tulostuksen asetukset] -valintaikkunassa [PIN] → napsauta [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 70)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 92)
68
Tulostaminen
Tulostustietojen tallentaminen
Voit tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit myös muuttaa tallennettujen tietojen asetuksia tai
yhdistää tallennettuja tietoja muihin tietoihin laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä varmistetun lokeron numeron
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Tallenna postilokeroon].
3
Määritä [Tallennusasetukset]-valintaikkunassa [Asiakirjan nimi].
Jos haluat määrittää halutun nimen, valitse [Anna nimi] → syötä nimi.
4
Napsauta [Hae postilokeron tiedot] → valitse tallennuskohde kohdasta [Postilokero].
Voit ehkä valita useita lokeroita samanaikaisesti painamalla [Ctrl]- tai [Vaihto]-painiketta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 70)
69
Tulostaminen
Oletusasetusten muuttaminen
Voit vaihtaa oletusasetukset haluttuihin tulostusasetuksiin. Vaihtamalla ne usein käyttämiisi asetuksiin voit
helpottaa asetusten määrittämistä tulostamisen yhteydessä.
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset].
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 51)
70
Vihkon luominen
Vihkon luominen
Vihkon luominen .............................................................................................................................................. 72
Vihkotulostus ....................................................................................................................................................... 73
Vihon luominen sarjoissa .................................................................................................................................... 74
Satulasidotun vihon tulostaminen ..................................................................................................................... 75
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle ...................................... 76
71
Vihkon luominen
Vihkon luominen
Vihkotulostus(P. 73)
Vihon luominen sarjoissa(P. 74)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 75)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 76)
72
Vihkon luominen
Vihkotulostus
Voit tulostaa sivut järjestettyinä automaattisesti siten, että taittamalla sivut kahtia voit tehdä vihkon.
1
Avaa [Päävalikko]- tai [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Määritä sidontakohta ja sisämarginaali seuraavien ohjeiden mukaisesti.
3
4
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa sidontasuunta, kun valitset
vihkotulostuksen kohdassa [Sidonta].
5
Määritä leveys kohdassa [Sisämarginaalin leveys].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
Vihon luominen sarjoissa(P. 74)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 75)
73
Vihkon luominen
Vihon luominen sarjoissa
Kun luot vihon asiakirjasta, jossa on paljon sivuja, voit jakaa sivut useisiin sarjoihin ja tulostaa ne.
1
Avaa [Päävalikko]- tai [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus] → napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa [Jaa sarjoihin vihon asettelua varten].
4
Valitse jakamistapa kohdasta [Jaa sarjoihin].
Jos valitset manuaalisen jakamisen, määritä, kuinka monta sivua kussakin sarjassa on.
Kun jakaminen tehdään manuaalisesti ja vihkotulostus tapahtuu satulanidontana, määritä yhtä suuri tai
pienempi määrä sivuja kuin mitä laite pystyy enintään satulanitomaan. Katso satulanidottavien sivujen
enimmäismäärä laitteen oppaasta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
Vihkotulostus(P. 73)
74
Vihkon luominen
Satulasidotun vihon tulostaminen
Kun käytät vihkon tulostusta, voit määrittää nidonnan tulostettujen sivujen keskelle. Sivut jaetaan sarjoihin ja
taitetaan kahtia, ja jokainen sarja satulanidotaan keskeltä.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Asettelu]-välilehdessä.
3
Valitse [Käytössä] kohdasta [Nidonta] → valitse [Vihkonidonta] nidonnan sijainniksi.
Voit määrittää [Nidonta]-asetukset myös [Viimeistely]-välilehdessä.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
[Viimeistely]-välilehti(P. 105)
Vihkotulostus(P. 73)
75
Vihkon luominen
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin
sivun etu- ja takapuolelle
Kun suoritat vihkotulostusta tai kaksipuolista tulostusta, voit tulostaa sivunumerot samaan sijaintiin kunkin
sivun etu- ja takapuolelle. Jos esimerkiksi valitset sisämarginaalia vastapäätä olevan laidan, sivunumero lisätään
kuin pehmeäkantisessa kirjassa.
Jos määrität sivunumeron tulostumaan oikeaan alakulmaan, tämän toiminnon lopputulos on seuraavanlainen.
Vihkotulostus
Kaksipuolinen tulostus
Alla on selitetty toimenpide, jossa tätä toimintoa käytetään vihkotulostuksessa.
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Päävalikko]-välilehdessä.
HUOMAUTUS
● Kun tätä toimintoa käytetään yhdessä kaksipuolisen tulostuksen kanssa, määritä [2-puolinen tulostus] asetus [Päävalikko]-välilehdeltä.
3
4
5
6
7
Napsauta [Ylätunniste/alatunniste]-painiketta.
Avaa [Ylätunnisteen/alatunnisteen asetukset] -valintaikkunassa [Tulosteen tiedot] välilehti.
Valitse sivunumeroiden tulostussijainti kohdasta [Tulosteet] > [Sivunumero].
Valitse [Tulosteet] > [Tulosta niin, että paikka on paperin etu- ja taustapuolella
päällekkäin].
Napsauta [OK]-painiketta.
76
Vihkon luominen
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
Vihkotulostus(P. 73)
77
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen ............................................................................................................. 79
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti ..................................................................................................... 80
78
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 80)
79
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
Voit tallentaa haluamasi paperikoon ja käyttää sitä tulostamiseen. Voit käyttää tallennettuja mukautettuja
paperikokoja myös tulostamiseen muilla laitteilla käyttämältäsi tietokoneelta.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Napsauta [Mukautettu paperi] -painiketta.
3
Valitse [Mukautetun paperin asetukset] -valintaikkunassa [Lisää].
4
5
Määritä [Muokkaa mukautettua paperia] -valintaikkunassa mukautetun paperikoon
yksityiskohtaiset asetukset, kuten nimi, mitat jne. → napsauta [OK]-painiketta.
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
80
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen ....................................................................................................... 82
Suosikkiasetusten tallentaminen ...................................................................................................................... 83
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen .......................................................................................................... 84
81
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 83)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 84)
82
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen
Voit käyttää usein käytettyjä tulostusasetuksia helposti uudelleen tallentamalla asetukset kohtaan
[Suosikkiasetukset].
1
Määritä rekisteröitävät asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
2
Valitse [Suosikkiasetukset]-luettelon alareunassa [Tallenna].
3
Valitse [Tallenna suosikkiasetukset] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake].
Kirjoita tarvittaessa kommenttiteksti kenttään [Kommentti].
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
83
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
Voit muokata [Suosikkiasetukset]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
HUOMAUTUS
● Et voi muokata suosikkiasetuksiin tallennettuja tulostusasetuksia. Jos haluat käyttää eri tulostusasetuksia
suosikkiasetuksina, tallenna haluamasi asetukset uusiksi suosikkiasetuksiksi.
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse muokattavat suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta → valitse
[Muokkaa].
Jos haluat poistaa suosikkiasetuksia, valitse poistettavat suosikkiasetukset → valitse [
] (Poista) → valitse
[Kyllä] näkyviin tulevassa vahvistusikkunassa.
4
Valitse [Muokkaa suosikkiasetuksia] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake] → napsauta
[OK].
Kirjoita tarvittaessa kommenttiteksti kenttään [Kommentti].
5
Napsauta [Sulje]-painiketta.
Suosikkiasetusten vieminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse vietävät suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta.
4
Valitse [Vie] → määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
Valitut suosikkiasetukset tallennetaan tiedostoon, jonka pääte on ".profile".
84
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tuominen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse [Tuo] → valitse tuotava tiedosto (jonka tunniste on ".profile") → napsauta
[Avaa]-painiketta.
Tuodut suosikkiasetukset näytetään [Suosikkiasetukset]-luettelossa.
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 108)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 83)
85
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen
kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa ......................................................................................... 87
Todennustoiminnon määrittäminen .................................................................................................................. 88
Käyttäjänimen määrittäminen ........................................................................................................................... 90
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta .................................................................... 92
86
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 88)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 90)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 92)
87
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen
Voit hallita tulostamista käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa.
Todennustoiminnon määrittäminen edellyttää, että otat toiminnon käyttöön laitteen asetuksista.
Todennustoiminnon käyttöönotto
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Valitse [Todennustoiminto] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
5
Valitse [Todennustoiminnon asetukset] -valintaikkunassa toiminto → napsauta [OK].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Todennustietojen määrittäminen
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä todennustiedot
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Todennustietojen asetukset] -painiketta.
88
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
3
Syötä avautuvaan näyttöön laitteeseen määritetyt todennustiedot.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 108)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 110)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 70)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 92)
89
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Käyttäjänimen määrittäminen
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja se tulostetaan ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Käyttäjänimen vaihtamiseksi sinun on sallittava muutokset laitteen tiedoissa.
Käyttäjänimen muutosten salliminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
4
Napsauta [Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia] -painiketta.
Jos näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua sallimaan näytetyt muutokset, napsauta [Kyllä] → avaa
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
5
Ota [Asetusten luettelo] käyttöön > [Salli käyttäjänimen muutokset] → napsauta [OK]painiketta.
Käyttäjänimen asettaminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Käyttäjänimen asetukset] -painiketta.
3
Valitse [Käyttäjänimen asetukset] -valintaikkunassa [Käytettävä nimi] → napsauta
[OK].
90
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 108)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 110)
91
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen
tulostusta
Voit tarkistaa määrittämäsi käyttäjätiedot ennen tulostamista.
Kun tämä toiminto valitaan, tulostusta suoritettaessa esiin tulee näyttö, jossa voit tarkistaa käyttäjän tiedot. Voit
myös nollata tiedot tarvittaessa.
Tarkistettavia käyttäjätietoja ovat PIN (tai salasana), joka on asetettu suojattua tulostusta varten, ja
todennustiedot, jotka on asennettu tulostuksenhallintaa varten käyttämällä osastotunnusten hallintatoimintoa
tai käyttäjän todennustoimintoa.
Vaatimukset
● Käyttöjärjestelmä on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi
● Canon Office Printer Utility on asennettu
● Järjestelmä on määritetty oikein niin, että vahvistusruutu tulee näkyviin
Ota käyttöön sekä [Salli sovellusten toimia taustalla] että [Canon Office Printer Utility] Windowsissa kohdassa
[Asetukset] > [Tietosuoja] > [Taustasovellukset].
Toimet
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
4
Napsauta [Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia] -painiketta.
Jos näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua sallimaan näytetyt muutokset, napsauta [Kyllä] → avaa
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
5
Ota [Asetusten luettelo] käyttöön > [Vahvista käyttäjän tiedot aina tulostettaessa] →
napsauta [OK]-painiketta.
HUOMAUTUS
● Jos käytät Windowsin virransäästöä, näyttöä, jossa voit tarkistaa käyttäjän tiedot, ei välttämättä näytetä akun
riittämättömän varauksen takia. Tulosta tässä tapauksessa sen jälkeen, kun olet tehnyt yhden seuraavista.
- Liitä tietokone verkkovirtaan
- Ota Canon Office Printer Utility -sovelluksen suoritus taustalla käyttöön akun asetuksissa
92
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Tee se noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Napsauta [Näytä, mitkä sovellukset vaikuttavat akun kestoon] kohdassa [Asetukset] > [Järjestelmä] >
[Akku].
(2) Valitse esiin tulevassa näytössä [Näytä] > [Kaikki sovellukset].
(3) Valitse [Canon Office Printer Utility] → poista käytöstä [Anna Windowsin päättää, milloin sovellus voi
toimia taustalla] ja valitse sitten [Salli sovelluksen suorittaa taustatehtäviä].
Vaihtoehtoisesti tulosta sen jälkeen, kun olet poistanut virransäästön käytöstä kohdassa [Akku].
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 108)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 110)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 68)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 88)
93
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Asetusluettelo .................................................................................................................................................... 95
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset ............................................................................................................ 96
[Päävalikko]-välilehti .......................................................................................................................................... 98
[Asettelu]-välilehti ............................................................................................................................................. 101
[Paperinsyöttö]-välilehti ................................................................................................................................... 104
[Viimeistely]-välilehti ........................................................................................................................................ 105
[Laatu]-välilehti ................................................................................................................................................. 107
[Tuki/Laite]-välilehti .......................................................................................................................................... 108
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti .................................................................. 110
94
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
[Päävalikko]-välilehti(P. 98)
[Asettelu]-välilehti(P. 101)
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 105)
[Laatu]-välilehti(P. 107)
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 108)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 110)
95
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
Voit asettaa perustulostustoiminnot kunkin välilehden asetusten esikatselussa. Voit myös tarkastella
suosikkiasetuksia, palauttaa tulostusasetusten oletusasetukset jne.
Asetusten esikatselu
Näyttää nykyiset tulostusasetukset esikatselussa. Voit asettaa perustulostustoiminnot napsauttamalla
esikatselua.
Näytä asetusten esikatseluopas
Vaihda 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen
välillä
Nidonta
Napsauta kohtaa, josta haluat nitoa sivun.
Vihkotulostusta määritettäessä voit ottaa
satulanidonnan käyttöön ja pois käytöstä.
Sidontakohta
Napsauta sitä paperin reunaa, jonka haluat asettaa
sidontakohdaksi.
Kierrä kiekkoa / nipistä: muuta sivun asettelua
Voit muuttaa kullekin paperiarkille järjestettyjen
sivujen määrää.
Voit muuttaa sivujen määrää pyörittämällä hiiren
pyörää asetusten esikatselun päällä. Jos käytät
kosketuspaneelinäyttöä, voit muuttaa sivujen
määrää nipistämällä ja levittämällä kahta sormea
asetusten esikatselun päällä.
[Suosikkiasetukset]
Näyttää luettelon tallennetuista suosikkiasetuksista.
[Tallenna]
Voit tallentaa nykyiset tulostusasetukset suosikkiasetuksiksi.
☞ [Tallenna suosikkiasetukset] -valintaikkuna
[Nimi]
Määrittää suosikkiasetuksiin liitettävän nimen.
[Kuvake]
Määrittää suosikkiasetuksiin liitettävän kuvakkeen.
[Kommentti]
Määrittää tarvittaessa suosikkiasetuksia koskevan kommentin.
[Näytä asetukset]
Näyttää suosikkiasetusten sisällön.
[Palauta tulostusasetukset]
Palauttaa kaikkien välilehtien tulostusasetukset vakiokokoonpanoonsa.
96
Asetusluettelo
[Palauta oletukset]
Palauttaa avoimen välilehden tulostusasetukset vakiokokoonpanoonsa.
Aiheeseen liittyvää
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 83)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 84)
97
Asetusluettelo
[Päävalikko]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää tulostuksen perustoiminnot.
[Sivukoko]
Näyttää sivukoon, joka on asetettu sovelluksessa tai napsauttamalla [Tiedot].
[Tiedot]
Voit määrittää asiakirjan koon ja suurennuksen tai pienennyksen.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle haluat tulostaa. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty
koko, tulostustiedot suurennetaan tai pienennetään tulostettaessa sopimaan määritetyn kokoiseen sivuun.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[2-puolinen tulostus]
Tulostaa paperin kummallekin puolelle. Oletusasetus kaksipuolista tulostusta tukeville tulostimille on [2puolinen tulostus].
[Sidontakohta]
Määrittää sidontakohdan.
[Tiedot]
Voit määrittää sisämarginaalin leveyden. Kun sisämarginaali asetetaan, tulostusalue kapenee vain
sisämarginaalin leveyden verran. Jos valitset [Kuvan säätö sisämarginaaliin sopivaksi] > [Pienennä kuvaa],
tulostustietoja pienennetään niin, että ne mahtuvat tulostusalueelle. Jos valitset [Siirrä kuvaa], tulostustietoja
siirretään ja järjestetään sellaisenaan. Tässä tapauksessa voi olla, että osaa tulostusalueen ulkopuolella
olevista tiedoista ei tulosteta.
[Vihkotulostus]
Tulostaa asiakirjan sivut järjestettyinä siten, että taittamalla asiakirjan kahtia voit tehdä vihkon.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja
sisämarginaalin leveyden.
☞ [Vihon asetukset] -valintaikkuna
[Sidonta]
Määrittää vihkoja tehtäessä, aukeaako asiakirja oikealle vai vasemmalle.
[Sisämarginaalin leveys]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Jaa sarjoihin vihon asettelua varten]
98
Asetusluettelo
Tekee vihkoja useissa sarjoissa. Määritä asetuksella [Jaa sarjoihin], jaetaanko tulosteet automaattisesti vai
manuaalisesti sarjoihin. Jos tulosteet jaetaan sarjoihin manuaalisesti, määritä kunkin sarjan sivumäärä
kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Sivun asettelu]
Tulostaa siten, että monta sivua on järjestetty yhdelle paperiarkille.
[Nidonta]
Nitoo sivut tulostettaessa tulostustietoja. Valitse niitin paikka.
[Käytössä (Eko (nitomaton))] taittaa paperit yhteen käyttämättä niittejä.
Käytettävissä olevat nidontakohdat vaihtelevat käytettävän paperikoon, paperin syöttösuunnan ja
paperilähdemenetelmän mukaan.
[Väritila]
Vaihtaa väri- tai mustavalkotulostuksen välillä.
HUOMAUTUS
● Jos valitset [Väritila] > [Värillinen] oletusarvoksi, se, onko kukin sivu värillinen tai harmaasävyinen,
määritetään ja väritila vaihdetaan vastaavasti.
● Tulosta kaikki sivut värillisinä poistamalla käytöstä [Vianmääritys] > [Automaattinen (väri/mv)] [Tuki/Laite]välilehdessä.
[Tulostustapa]
Määrittää tulostustietojen lähetystavan. Voit asettaa tulostustietoihin PIN-koodin tai tallentaa tulostustiedot
laitteeseen.
[Tulosta]
Käynnistää normaalin tulostuksen.
[Varmistettu tulostus]
Liitää PIN-koodin tulostustietoihin ja tallentaa sen laitteeseen. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun tulostetaan
luottamuksellisia asiakirjoja jne.
Tallennetut tiedot voi tulostaa syöttämällä PIN-koodin laitteen ohjauspaneelissa.
HUOMAUTUS
● Jos olet ottanut [PIN-koodilla suojattu tulostus] -asetuksen käyttöön Windowsin tulostusasetuksissa ja
tulostat ajuria käyttäen, tulostustyö tulostetaan normaalisti turvatulosteena.
[Tallenna postilokeroon]
Tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit muuttaa tallennettujen tietojen tulostusjärjestystä tai
asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
[Mukautettu paperi]
Voit määrittää mukautetun paperikoon, jota voit käyttää tulostettaessa.
Vaihtoehdot, joissa on ( ), ovat vakiopaperikokoja, eikä niitä voi muokata tai poistaa.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
Skaalaus(P. 62)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 68)
99
Asetusluettelo
Tulostustietojen tallentaminen(P. 69)
Vihkotulostus(P. 73)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 75)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 76)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 80)
100
Asetusluettelo
[Asettelu]-välilehti
Voit valita asettelun tai määrittää sivun muutoksia tulostettaessa.
[Vihkotulostus]
Tulostaa asiakirjan sivut järjestettyinä siten, että taittamalla asiakirjan kahtia voit tehdä vihkon.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja
sisämarginaalin leveyden.
☞ [Vihon asetukset] -valintaikkuna
[Sidonta]
Määrittää vihkoja tehtäessä, aukeaako asiakirja oikealle vai vasemmalle.
[Sisämarginaalin leveys]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Jaa sarjoihin vihon asettelua varten]
Tekee vihkoja useissa sarjoissa. Määritä asetuksella [Jaa sarjoihin], jaetaanko tulosteet automaattisesti vai
manuaalisesti sarjoihin. Jos tulosteet jaetaan sarjoihin manuaalisesti, määritä kunkin sarjan sivumäärä
kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Lisää vesileima]
Lisää ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen
päälle.
[Tiedot]
Voit tehdä uusia vesileimoja ja muokata aiemmin luotuja vesileimoja.
☞ [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkuna
[Vesileimaluettelo]
Näyttää luettelon tallennetuista vesileimoista. Kun valitset vesileiman, sen lisäasetukset tulevat näkyviin
esikatseluun ja kohdassa [Sisällys].
Voit myös muuttaa vesileiman paikkaa valitsemalla vesileiman ja valitsemalla sitten [
vesileima yksi ylös) tai [
] (Siirrä valittu
] (Siirrä valittu vesileima yksi alas).
[Lisää]
Voit lisätä uuden vesileiman kohteeseen [Vesileimaluettelo].
[Muokkaa]
Tämän toiminnon avulla voit muokata valittua vesileimaa.
[
] (Poista)
Poistaa valitun vesileiman.
HUOMAUTUS
● Voit määrittää vesileiman tekstin napsauttamalla [Lisää] tai [Muokkaa] → teksti määritetään kohdassa
[Määritteet] > [Teksti]. Voit määrittää seuraavan sisällön yhdistämällä kohdan "\" ja erikoismerkkejä.
\d: Päiväys
101
Asetusluettelo
\t: Aika
\u: Käyttäjänimi
\s: Tietokoneen nimi
\j: Työn nimi
Jos haluat määrittää merkin "\", syötä "\\" kohdassa [Teksti].
[Lisää kehys]
Tulostaa reunuksen sivun reuna-alueille.
[Juliste]
Suurentaa yhden sivun tulostustietoja ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään yhteen,
ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Jos valitset [Mukautettu], voit vastaavasti määrittää rivien ja sarakkeiden määrän.
[Tiedot]
Sallii asettaa yksityiskohtia, kuten tulostettavat sivut, tulostetaan reunuksien avulla jne.
☞ [Julisteen asetukset] -valintaikkuna
[Tulostettavat sivut]
Määrittää tulostettavan sivualueen. Voit määrittää myös yksittäisiä sivuja.
Jos olet valinnut rivien ja sarakkeiden määrän kohdassa [Mukautettu], voit lukumääräisesti määrittää
tulostusalueen ja sivunumerot.
[Käännä arkkeja 90 astetta]
Kääntää sivut 90 astetta, jotka on määritelty [Päävalikko]-välilehden > [Suunta].
Jos valitset [Automaattinen], sivut suunnataan siihen suuntaan, missä tulostustiedot tulostetaan
suurempana.
[Tulosta reunuksen reunat]
Tulostaa reunuksia käyttämällä muita arkkeja ohjaimina liitettäessä arkkeja yhteen.
[Määritä leikkaamiseen/liittämiseen käytettävät reunukset]
Määrittää tulostettaessa leikkaa/liitä-asetuksen leveydet ja reunukset.
Marginaalin leveydet ovat 20 mm [Normaali]:lle. [Ohut] ja [Paksu] vastaavasti lisää ja vähennä leveyksiä 10
mm, perustuen [Normaali]:n arvoon.
Valitsemalla kohdan [Kohdistuksen tulostusmerkit] tulostin tulostaa erilliset symbolit leikkaamista ja
liittämistä varten.
[Eri koot/suunnat]
Tulostaa tietoja, joissa koko ja suunta vaihtelevat sivujen välillä.
[Tiedot]
Voit määrittää kokoyhdistelmät ja paperin tasaustavan.
[Ylätunniste/alatunniste]
Voit liittää tulostustietoihin ylä- tai alatunnisteen. Voit määrittää ylä- tai alatunnisteen paikan ja muotoilun.
Jos suoritat vihkotulostusta tai kaksipuolista tulostusta, voit myös määrittää sivun numeron, jolloin se
tulostetaan samaan kohtaan sivun etu- ja takapuolelle.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
Vesileiman liittäminen(P. 63)
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle(P. 64)
102
Asetusluettelo
Vihkotulostus(P. 73)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 75)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 76)
103
Asetusluettelo
[Paperinsyöttö]-välilehti
Voit määrittää paperilähteen ja sen tiedot.
HUOMAUTUS
● Lisävarusteena asennettujen paperisäiliöiden ja niiden yhdistelmien mukaan ajurin päässä näytettävät
paperilähteen tiedot eivät välttämättä vastaa laitteen päässä näytettäviä tietoja. Tämän seurauksena et
välttämättä saa paperilähteitä koskevia oikeita laitetietoja.
[Paperilähde]
Määrittää tulostuksessa käytettävän paperin paperilähteen perusteella. Jos valitset asetuksen
[Automaattinen], järjestelmä valitsee automaattisesti paperilähteen, joka vastaa tulostettavaa paperikokoa.
[Paperilähteen tiedot]
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevia tietoja. Voit myös lisätä halutessasi kommentin kullekin
paperilähteelle.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
104
Asetusluettelo
[Viimeistely]-välilehti
Voit määrittää viimeistelyyn liittyviä asetuksia, kuten lajittelun, nidonnan jne.
Lajittelu
Ryhmittely
Rei'itys
Siirto
Nidonta
[Tulostustapa]
Määrittää erottelutavan useita kopioita tulostettaessa.
[Lajittelu]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän sivujärjestyksessä.
[Ryhmittely]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän siten, että kaikki samannumeroiset sivut on ryhmitetty yhteen.
[Nidonta]
Nitoo sivut tulostettaessa tulostustietoja. Valitse niitin paikka.
[Käytössä (Eko (nitomaton))] taittaa paperit yhteen käyttämättä niittejä.
Käytettävissä olevat nidontakohdat vaihtelevat käytettävän paperikoon, paperin syöttösuunnan ja
paperilähdemenetelmän mukaan.
[Rei'itys]
Tulostaa sivuja, joissa on reiät sitomista varten. Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos se on otettu käyttöön
laitteessa. Valittavissa olevien reikien tyyppi vaihtelee laitteeseen liitetyn lisäyksikön mukaan.
[Siirto]
Siirtää jokaista tulostettua sivusarjaa.
[Määritä siirtoväli: Joka]
Tulostaa sivut siten, että jokainen määritetty sivumäärä siirretään.
[Taitto]
Satulataittaa ja lähettää sivut.
105
Asetusluettelo
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 75)
106
Asetusluettelo
[Laatu]-välilehti
Voit määrittää tulostuksen käsittelymenetelmän, joka vastaa tulostustietojen sisältöä.
[Laadun lisäasetukset]
Voit määrittää tulostuslaadun lisäasetukset.
☞ [Laadun lisäasetukset] -valintaikkuna
[Terävyys (valokuva)]
Vahvistaa kuvien ääriviivoja, sumentaa jne. tulostettaessa.
[Puhdas musta käsittely]
Määrittää kohdeobjektin ja tulostaa muut kuin valkoiset osat mustana.
[Harmaakompensointi]
Määrittää kohdeobjektin ja tulostaa mustat ja harmaat värit luotettavasti mustana ja harmaana.
[Sovitusasetukset]
Voit määrittää sovitustoiminnon värien säätöä varten.
☞ [Sovitusasetukset]-valintaikkuna
[Gamma-säätö]
Voit käyttää tulostuksessa gammasäätöä.
[Kaksivärinen tulostus]
Tulostaa kahdella värillä siten, että harmaan sävyinä tulostetaan tulostustietojen osat, joihin ei ole määritetty
väritietoja, ja määritetyn värin sävyinä tulostetaan osat, joihin on määritetty väritietoja.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
107
Asetusluettelo
[Tuki/Laite]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää esimerkiksi ajuriympäristön asetukset ja laitetietoasetukset.
[Näytä asetukset]
Näyttää luettelon nykyisten asetusten tarkistamista varten.
[Muokkaa suosikkiasetuksia]
Voit muokata [Suosikkiasetukset]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
☞ [Muokkaa suosikkiasetuksia] -valintaikkuna
[Suosikkiasetukset]
Näyttää määritetyt suosikkiasetukset luettelona. Luettelosta valittujen suosikkiasetusten sisältö näytetään
kohdassa [Asetukset]. Vakioasetuksista poikkeavat asetukset näytetään lihavoituna.
Voit myös muuttaa suosikkiasetuksen paikkaa luettelossa valitsemalla sen ja valitsemalla sitten [
(Siirrä valittua suosikkiasetusta yksi taso ylöspäin) tai [
]
] (Siirrä valittua suosikkiasetusta yksi taso
alaspäin).
[Tuo]
Voit tuoda tiedostona (*.profile) tallennetun suosikkiasetuksen ja lisätä sen [Suosikkiasetukset]-luetteloon.
[Vie]
Voit tallentaa valitun suosikkiasetuksen tiedostona (*.profile).
[
] (Poista)
Poistaa valitut suosikkiasetukset.
[Kommentti]
Näyttää valittuja suosikkiasetuksia koskevia kommentteja.
[Muokkaa]
Voit muokata valittujen suosikkiasetusten [Nimi]-, [Kuvake]- ja [Kommentti]-tietoja.
[Vianmääritys]
Voit määrittää yksityiskohtaiset ajurin toiminnan asetukset erikoistulostusta tai sovelluksia varten.
Yksityiskohtainen selitys tulee näkyviin, kun valitset kohteen [Asetusten luettelo] [Vianmääritys]valintaikkunassa.
[Määritykset]
Voit muuttaa ajurin näyttämät paperikoot ja näyttökielen vastaamaan aluetta, jolla käytät ajuria. Voit myös
alustaa käytettävät suosikkiasetukset. Jos haluat vaihtaa näyttökieltä, valitse käytettävä kieli kohdassa [Kieli],
sulje tulostusasetusnäyttö ja avaa se sitten uudelleen.
[Todennustietojen asetukset]
Voit hallita tulostamista käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa.
Napsauttamalla näytössä [Tarkista]-painiketta voit tarkistaa, että laitteeseen asetettu todennustieto ja annettu
sisältö vastaavat toisiaan.
108
Asetusluettelo
[Käyttäjänimen asetukset]
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja sitä käytetään ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
HUOMAUTUS
● Jos käytössä on käyttäjän todennustoiminto, käyttäjän todennustoimintoon määritetty käyttäjänimi on
etusijalla.
[Laitteen asetukset]
Näiden asetusten avulla voit määrittää laiteasetukset ja järjestelmänvalvojan asetukset.
HUOMAUTUS
● Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
[Tietoja]
Näyttää ajurin version tiedot.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 96)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 84)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 88)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 90)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
109
Asetusluettelo
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] välilehti
Voit tarkistaa laitteeseen liittyvät asetukset, määrittää osaston tunnuksen hallinnan asetukset ja
järjestelmänvalvojan asetukset.
HUOMAUTUS
● Jos palaat tulostusasetusnäyttöön, näytä se laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai
työpöytäsovelluksen tulostusvalikosta.
[Laitteen asetukset] -välilehti
[Hae laitetiedot]
Hakee laitetiedot ja käyttää niitä asetuksissa.
[Tarvikkeiden luettelo]
Näyttää luettelon muodossa asetustiedot laitteeseen liittyvistä paperin tulostusasetuksista,
paperilähdeasetuksista jne.
Jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti, valitse asetus ja määritä se kohdassa [Tarvikkeiden luettelo].
[Todennustoiminto]
Tulostamista hallitaan osastotunnusten hallintatoiminnon tai käyttäjän todennustoiminnon avulla. Valitse
[Asetukset] ja määritä käytettävän todennustoiminnon laji.
[Oletuskäyttäjänimi]
Voit määrittää oletuskäyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja sitä käytetään ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Jos haluat määrittää tämän kohteen, [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti > [Salli käyttäjänimen
muutokset] on otettava käyttöön.
[Paperilähteen tiedot]
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevia tietoja. Voit myös lisätä halutessasi kommentin kullekin
paperilähteelle.
HUOMAUTUS
● Lisävarusteena asennettujen paperisäiliöiden ja niiden yhdistelmien mukaan ajurin päässä näytettävät
paperilähteen tiedot eivät välttämättä vastaa laitteen päässä näytettäviä tietoja. Tämän seurauksena et
välttämättä saa paperilähteitä koskevia oikeita laitetietoja.
[IP-osoiteasetukset]
Voit määrittää, havaitaanko laitteen, jonka tietoja haetaan, IP-osoite automaattisesti vai määritetäänkö se
manuaalisesti. Jos IP-osoitetta ei löydy, voit määrittää IP-osoitteen itse hakeaksesi laitteen tiedot.
Jos määrität IP-osoitteen tällä asetuksella, sitä ei sovelleta tulostusportille.
110
Asetusluettelo
[Tietoja]
Näyttää ajurin version tiedot.
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti
[Asetusten luettelo]
Esittää laitteen järjestelmänvalvojalle asetukset ja niiden sisällön luettelona oletusasetusten hallintaa varten.
[Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia]
Voit muuttaa käyttöoikeuksia ja jokaista asetusta [Asetusten luettelo] -välilehdessä.
Aiheeseen liittyvää
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 88)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 90)
111
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys .................................................................................................................................................... 113
Laitetta ei löydy verkosta ................................................................................................................................. 114
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen ................................................................................................... 116
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin ................................................................................... 117
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen .................................................... 121
112
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä kerrotaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
Laitetta ei löydy verkosta(P. 114)
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen(P. 116)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 117)
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen(P. 121)
113
Vianmääritys
Laitetta ei löydy verkosta
Jos asennuksen aikana määritetään verkkotulostinportti, laite ei välttämättä näy jaettujen tulostimien
luettelossa.
Jos näin tapahtuu, syitä voi olla useita. Muuta asetuksia tarvittaessa kunkin "Korjaus"-kohdan mukaisesti.
Syy 1.
Käyttöjärjestelmän verkkoasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkista, onko tarvittavat asetukset määritetty käyttöjärjestelmän verkkoasetuksista. Jos asetuksia ei ole
määritetty, muuta asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(1) Avaa [Verkko- ja jakamiskeskus] → tarkista käyttämäsi verkkoprofiili kohdassa [Näytä aktiiviset verkot].
[Verkko- ja jakamiskeskus] avataan seuraavasti.
Windows 10/Server 2016/Server 2019
Valitse [Asetukset] > [Verkko ja Internet] > [Ethernet] → napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus] -painiketta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus].
(2) Valitse [Muuta jakamisen lisäasetuksia].
(3) Jos [Verkon etsiminen] > [Poista verkon etsiminen käytöstä] on valittu verkkoprofiilissa, jonka valitsit
kohdassa (1)(P. 114) , valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön].
(4) Valitse [Tallenna muutokset].
Jos Administrator-salasana tai vahvistus tarvitaan, kirjoita salasana tai anna vahvistustiedot.
Syy 2.
Käyttöjärjestelmä on määritetty niin, että laitteita ei voi löytää.
Korjaus
Kun haluat näyttää laitteen jaettujen tulostimien luettelossa, muuta käyttöjärjestelmän asetuksia
noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Napsauta [Ohjelmat] > [Ohjelmat ja toiminnot] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdassa.
(2) Napsauta [Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä] -vaihtoehtoa [Ohjelmat ja
toiminnot] -näytössä.
(3) Ota [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki] käyttöön [Windows-ominaisuudet]-näytössä → napsauta [OK].
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen, jotta uusi asetus otetaan käyttöön.
Valitse palvelinkäyttöjärjestelmässä [Manage] > [Add Roles and Features] kohdassa [Server Manager] ja ota
käyttöön [Features] > [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki].
(4) Kun ajuri on asennettu, palauta asetukset alkuperäisiin arvoihinsa.
Yllä olevia asetusten muutoksia tarvitaan vain ajurin asennusta varten. On suositeltavaa palauttaa [SMB 1.0/
CIFS -tiedostonjaon tuki] alkuperäiseen asetukseensa, kun ajurin asennus on suoritettu.
Syy 3.
Verkkoympäristö on sellainen, jossa laitteita ei voi löytää.
114
Vianmääritys
Korjaus
● Määritä TCP/IP-verkkoympäristö niin, että etsittävä laite ja käytettävä tietokone ovat samassa aliverkossa.
● Jos on muodostettu yhteys muuhun verkkoympäristöön kuin TCP/IP, asenna ajuri määrittämällä portti tai IPosoite.
Syy 4.
Löydettyä laitetta vastaava ajuri on jo asennettu.
Korjaus
Jos haluat asentaa ajurin etsimällä laitteen, poista laitteen asennus ensin ja etsi se sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvää
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
115
Vianmääritys
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen
Jos laitteen kuvake ei näy [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa, kun asennus on valmis, syitä voi olla useita. Katso
kohdasta Korjaus, kuinka saat laitteen kuvakkeen näkyviin.
Syy 1.
Näyttöä ei ole päivitetty.
Korjaus
Valitse osoitepalkissa [
] (Päivitä), jos haluat päivittää näytön.
Syy 2.
Ajuri asennetaan tai asennusta ei ole tehty oikein loppuun.
Korjaus
Odota, kunnes asennus on valmis. Jos ajurin kuvake ei näy lyhyen odottelun jälkeen, asenna ajuri uudelleen.
116
Vianmääritys
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin
Ajurin asentamisen jälkeenkään ajurin tulostusasetukset eivät välttämättä näy vaan niiden tilalla näkyy
Windowsin vakiomuotoinen tulostusasetusnäyttö. Jos näin käy, se voi johtua useasta eri syystä.
Näytä ajurin tulostusasetusnäyttö, jossa viitataan kohtiin Syy ja Korjaus. Niissä kerrotaan kaikista näkyvissä
olevista Windowsin vakiotulostusasetusnäytöistä.
Jos näkyy laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai
työpöytäsovelluksessa
Seuraava näyttö aukeaa laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai tulostettaessa
työpöytäsovelluksesta.
Syy 1.
Ajuria ei ole asennettu oikein asiakastietokoneeseen jaetussa tulostinympäristössä.
Korjaus
Lisätietoja on kohdassa, jossa käsitellään tietokoneen määrittämistä jaetuksi tulostimeksi ja ajurin häviämistä.
Syy 2.
Ajuri asennettiin käyttämällä Windowsin tulostimen lisäämistoimintoa (määrittämällä inf-tiedosto tai
käyttämällä Windows Update -ominaisuutta).
117
Vianmääritys
Korjaus
Asenna ajuri käyttämällä asennusohjelmaa.
Jos ympäristö ei salli asennusta asennusohjelmaa käyttämällä, voit käyttää Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttöä.
Syy 3.
On mahdollista, että tulostimen ajurin asentamisen yhteydessä ilmenee jokin ongelma.
Korjaus
Poista tulostimen ajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen ohjeiden mukaisesti.
Syy 4.
Ajurin yhteys tulostusasetusnäyttöön katkesi, kun ajuri päivitettiin käyttämällä Windows Update ominaisuutta.
Korjaus
Lataa uusin ajuri Canonin web-sivustosta (https://global.canon/) ja päivitä ajuri käyttämällä
asennusohjelmistoa.
Jos avautuu kaupan sovelluksesta
Seuraava näyttö tulee näkyviin kaupan sovelluksesta tulostettaessa.
118
Vianmääritys
Syy 1.
Ei voida muodostaa Internet-yhteyttä käytössä olevasta tietokoneesta.
Korjaus
Kaupan sovelluksesta tulostamisen edellyttämät toiminnot on asennettu Windows-kaupasta Internetin kautta.
Tarkista, että voit käyttää Windows-kauppaa tietokoneellasi ja asenna ajuri uudelleen.
Syy 2.
Tili, jolla kirjauduit Windowsiin, ei ole liitetty Microsoft-tiliin.
Korjaus
Käytä Microsoft-tiliä Windows-kaupasta asentamiseen.
Jos tili, jota käytät kirjautuessasi Windowsiin, on jokin muu tili kuin Microsoft-tili (paikallinen tili tai toimialueen
tili), sinun on yhdistettävä käyttämäsi tili ja Microsoft-tili seuraavien ohjeiden mukaisesti ja suoritettava
asennus.
(1) Avaa [Tilit]-näyttö.
Windows 10
Valitse [Asetukset] > [Tilit].
Windows 8.1
119
Vianmääritys
Avaa oikopolut [Työpöytä]-näytössä → valitse [
Asetukset] > [Muuta tietokoneen asetuksia] > [Tilit].
(2) Määritä järjestö Microsoft-tilille.
Windows 10
Valitse [Tietosi] > [Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä sen sijaan].
Windows 8.1
Valitse [Oma tili] > [Yhdistä Microsoft-tiliin].
Kun olet määrittänyt asetukset näytön ohjeiden mukaisesti, tarkista että kyseinen Microsoft-tili näkyy
tilitiedoissa.
Syy 3.
Sovellus on asetettu siten, että Windowsin vakiotulostusasetukset näytetään.
Korjaus
Jos tulostat kaupan sovelluksesta, aseta sovellus siten, että ajurin tulostusasetusten ruutu näytetään.
(1) Käynnistä Canon Office Printer Utility.
Windows 10
Valitse Käynnistä-valikko > [Canon Office Printer Utility] sovellusluettelosta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta [
] joka on [Aloitus]-ruudun alaosassa > [Canon Office Printer Utility] kohdassa [Sovellukset]
ruudulla.
(2) Näytä [Valinnat]-ruutu kohdassa Canon Office Printer Utility.
Windows 10
Valitse valikko [
] sovellusruudun yläosassa > [Asetukset] > [Valinnat].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Näytä oikopolkupalkki [Työpöytä] ruudulla → valitse [
Asetukset] > [Valinnat].
(3) Poista käytöstä [Tulostusasetusnäytön asetukset] > [Näytä aina yhteensopivuustilassa].
Aiheeseen liittyvää
Asennus asennusohjelman avulla(P. 19)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 24)
Asennus Windows Update -ominaisuuden avulla(P. 26)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 39)
Ajurin päivittäminen(P. 29)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 31)
120
Vianmääritys
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin
päivityksen jälkeen
Jos tulostusasetukset nollaantuvat, kun asennettu ajuri päivitetään, ja kaikki tulostusasetukset palautuvat
oletusarvoihin, syy voi olla seuraava. Korjaa ongelma Korjaus-sisällön mukaan.
Syy
Tekniset Windows-tiedot tai ajurin muutokset, jotka johtuvat toimintojen lisäämisestä tai muutoksista.
Korjaus
Kun laitteen tiedot on hankittu, muuta tulostusasetuksia.
Voit hankkia laitteen tiedot tekemällä toimet, joilla laitteen toiminnot otetaan käyttöön.
Aiheeseen liittyvää
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 46)
121
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
122
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising