Canon | i-SENSYS MF3010 | User manual | Canon i-SENSYS MF3010 User manual

Canon i-SENSYS MF3010 User manual
Windows
UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4 -tulostinajuri
Käyttöopas
USRMA-3214-02 2018-09 fi
Copyright CANON INC. 2018
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 12
Ajurin asentaminen ................................................................................................................................... 14
Asennusta edeltävä tarkistus
Järjestelmävaatimukset
.................................................................................................................................. 15
....................................................................................................................................... 16
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Tietoja Lueminut-tiedostosta
.................................................................................................... 17
................................................................................................................................ 18
Asennus etsimällä laitteita verkosta
........................................................................................................................ 19
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite
Asentaminen USB-yhteyden avulla
............................................................................................................... 24
.......................................................................................................................... 30
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
................................................................................................................. 33
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen
Ajurin päivittäminen
............................................................................................ 35
............................................................................................................................................ 36
Ajurin asennuksen poistaminen
............................................................................................................................ 38
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi ...........................................
42
Jaetun tulostimen käyttäminen
............................................................................................................................... 43
Asennus tulostinpalvelimena
............................................................................................................................... 44
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Portin vaihtaminen
........................................................................................................ 46
................................................................................................................................................. 49
Laitteen toimintojen käyttöönotto
.......................................................................................................................... 53
Tulostaminen .................................................................................................................................................. 57
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Skaalaus
....................................................................................................................... 58
........................................................................................................................ 61
................................................................................................................................................................. 69
Vesileiman liittäminen
............................................................................................................................................ 70
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle
........................................................................................................... 71
Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin
Tulostustietojen salaaminen
................................................................................................ 76
.................................................................................................................. 78
................................................................................................................................... 79
I
Tulostustöiden asettaminen pitoon
Tulostustietojen tallentaminen
......................................................................................................................... 81
............................................................................................................................... 82
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden edelle
...................................................................................... 83
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten
Oletusasetusten muuttaminen
............................................................................ 84
................................................................................................................................ 85
Vihkon luominen .........................................................................................................................................
Vihkotulostus
87
......................................................................................................................................................... 88
Vihon luominen sarjoissa
........................................................................................................................................ 89
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa
Satulasidotun vihon tulostaminen
.......................................................................................................... 90
........................................................................................................................... 91
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa
............................................................................................ 92
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa
........................................................................................... 93
Täydellinen sidonta
................................................................................................................................................. 94
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle
.................................................... 95
Eri paperityyppien käyttäminen ....................................................................................................
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
Paperiarkkien lisääminen kalvojen väliin
Välilehdet
98
............................................................................................................. 99
............................................................................................................... 100
............................................................................................................................................................. 101
Indeksivälilehden lisääminen
................................................................................................................................ 102
Indeksivälilehdelle tulostaminen
........................................................................................................................... 103
Suosikkiasetusten muokkaaminen ...........................................................................................
Suosikkiasetusten tallentaminen
105
.......................................................................................................................... 106
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
............................................................................................................... 107
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa ............................................................................ 110
Todennustoiminnon määrittäminen
Käyttäjänimen määrittäminen
...................................................................................................................... 111
.............................................................................................................................. 113
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta
............................................................................. 115
Asetusluettelo .............................................................................................................................................. 118
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
[Päävalikko]-välilehti
[Asettelu]-välilehti
............................................................................................................................................ 121
................................................................................................................................................ 124
[Paperinsyöttö]-välilehti
[Viimeistely]-välilehti
[Laatu]-välilehti
................................................................................................................. 119
........................................................................................................................................ 128
............................................................................................................................................ 130
.................................................................................................................................................... 132
[Kannet]-välilehti
.................................................................................................................................................. 135
[Tuki/Laite]-välilehti
.............................................................................................................................................. 136
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti
II
............................................................................. 138
Vianmääritys ................................................................................................................................................. 141
Laitetta ei löydy verkosta
...................................................................................................................................... 142
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen
........................................................................................................... 144
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin
............................................................................................ 145
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen
III
................................................................. 149
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Tulosta]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS on Apple Inc:n tavaramerkki.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä ajuri sallii sinun nähdä Windows Store- ja työpöytäsovelluksia tukevien ajurien tulostusasetusten ruudun
ja käyttää Canon-laitteiden tulostustoimintoja.
Tässä käyttöohjeessa Windows-kaupan sovelluksia, Windows-sovelluksia ja UWP-sovelluksia (Universal Windows
Platform) kutsutaan kaupan sovelluksiksi.
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Seuraava tulostusasetusnäyttö avautuu, kun tulostat työpöytäsovelluksista.
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Seuraava tulostusasetusnäyttö avautuu, kun tulostat kaupan sovelluksista.
Kaupan sovelluksista tulostamiseen tarvittavat toiminnot asennetaan automaattisesti Windowsin kaupasta
ajurin asentamisen jälkeen.
9
Tietoja tästä ajurista
Aiheeseen liittyvää
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 58)
Kaupan sovelluksesta tulostaminen(P. 61)
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 12
11
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Tulostinajurin uusin versio löytyy Canon-sivustosta. Tarkista käyttöjärjestelmäsi ja muut tiedot ja lataa
tarvittaessa sopiva ohjelmisto.
Canon Global -sivusto: http://www.canon.com/
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Laitteen lisävarusterakenne
- Käytössä oleva ajuri
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
12
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen ........................................................................................................................................ 14
Asennusta edeltävä tarkistus ............................................................................................................................. 15
Järjestelmävaatimukset .................................................................................................................................. 16
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia ........................................................................................... 17
Tietoja Lueminut-tiedostosta .......................................................................................................................... 18
Asennus etsimällä laitteita verkosta ................................................................................................................. 19
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite ....................................................................................................... 24
Asentaminen USB-yhteyden avulla .................................................................................................................... 30
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto .......................................................................................................... 33
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen ................................................................................... 35
Ajurin päivittäminen ....................................................................................................................................... 36
Ajurin asennuksen poistaminen ..................................................................................................................... 38
13
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Valitse asennusmenetelmä käytössä olevan laitteen yhteysmenetelmän ja ympäristön mukaan.
Asennusta edeltävä tarkistus(P. 15)
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Asentaminen USB-yhteyden avulla(P. 30)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 33)
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen(P. 35)
14
Ajurin asentaminen
Asennusta edeltävä tarkistus
Tässä kerrotaan, mitkä asiat on tarkistettava etukäteen, jotta ajuri asennetaan oikein.
Järjestelmävaatimukset(P. 16)
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
Tietoja Lueminut-tiedostosta(P. 18)
15
Ajurin asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Ajuria voidaan käyttää seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
Käyttöjärjestelmät
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Eräät näytöt ja toiminnot eivät välttämättä toimi oikein taulutietokoneissa ja älypuhelimissa.
Laitteisto
● Mikä tahansa tietokone, jossa jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä toimii varmasti
Ajurin ja käyttöjärjestelmän näyttökielten yhdistelmät
Asianmukaista toimintaa ei voida taata, riippuen ajurin tukemien kielien ja käyttöjärjestelmän näyttökielten
yhdistelmästä. Suosittelemme, että käytät asennuksessa kieltä, joka on valittuna oletusarvoisesti
asennusohjelman käynnistyessä.
Ajurin tuetut kielet
englanti / arabialainen / baski / katalaani / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / tšekki / tanska /
hollannin / suomi / ranska / saksalainen / unkari / Italialainen / japani / korea / malaiji / norjalainen / puola /
portugali / venäläinen / slovakki / espanjalainen / ruotsalainen / thaimaalainen / turkki / Vietnam
Taatun toiminnan laajuus
Käyttöjärjestelmän kieli
Käyttöjärjestelmän kieli ei sisälly
sisältyy ajurin tukemiin kieliin ajurin tukemiin kieliin
Asennettu kielellä, joka vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu
--
Asennettu kielellä, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu*1
Ei taattu*2
Vaihdettu kieleksi, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää asennuksen jälkeen
Taattu*1
Ei taattu*2
*1 Asettelu saattaa rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä näytetä oikein.
*2 Toiminta on taattua vain, kun asennuskieli on englanti. Asettelu saattaa kuitenkin rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä
näytetä oikein.
16
Ajurin asentaminen
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Ota huomioon seuraavat asiat asennuksen aikana.
● Jos näkyviin avautuu näyttö, joka pyytää sallimaan tietokoneeseen tehtävät muutokset, salli muutokset.
● Jos Windowsin suojausnäyttö avautuu ja ilmoittaa, ettei ajurin julkaisijaa voi vahvistaa, salli asennus.
● Jos laitteen kuvake ei näy [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa, kun asennus on valmis, näytössä tai asennuksen
tilassa voi olla ongelma. Katso kohdasta Vianmääritys, kuinka saat laitteen kuvakkeen näkyviin.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Asentaminen USB-yhteyden avulla(P. 30)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 33)
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen(P. 144)
17
Ajurin asentaminen
Tietoja Lueminut-tiedostosta
Lueminut-tiedosto sisältää ajurien asentamiseen ja käyttämiseen liittyviä varotoimia.
Lueminut-tiedosto on tallennettu seuraavalla nimellä ladatun ajurin kansiossa.
Readme_fi.html
Jos asennat tai käytät asennusohjelmaa, voit katsoa näytöstä kuinka tarkastetaan CANON-OHJELMAN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS.
18
Ajurin asentaminen
Asennus etsimällä laitteita verkosta
Voit etsiä laitetta verkkoympäristöstä automaattisesti ja asentaa ajurin.
Voit etsiä laitteita TCP/IP-verkoissa ja WSD-protokollaa käyttävissä verkkoympäristöissä.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on muu kuin edellä mainittu verkkoympäristö, katso asentaminen määrittämällä portti tai IPosoite.
● Jos et tiedä käytössä olevan verkkoympäristön tyyppiä, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● [Multicast -hakuasetukset] -toiminnon ottaminen käyttöön laitteessa
Ota WSD:tä käyttävissä verkkoympäristöissä käyttöön [Käytä WSD:tä].
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminnon (Plug & Play) asetukset
Määritä laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja määrityksestä on
laitteen oppaassa.
- "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 -tulostinajuri:lle": [*** (V4)] (tai [*** (XPS)])
*** kuvaa laitetta vastaavaa sivunkuvauskieltä.
- "PCL6 V4 -tulostinajuri:lle": [PCL6 (V4)] (tai [PCL6])
● Laite on se, joka on samassa aliverkossa kuin käyttämäsi tietokone (TCP/IP-verkkoympäristöissä)
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
2
Jos haluat vaihtaa asennusohjelman kielen, valitse [Kieli] → napsauta [Seuraava].
Ajuri asennetaan valitun kielen mukaisesti.
3
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
Ruudulla, jossa tarkistetaan CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS, jos napsautat [Näytä Lueminuttiedosto], voit lukea Readme-tiedoston.
4
Valitse [Normaali] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
[Aktivoi lepotilassa olevat tulostimet ja hae]: Valitse tämä, jos haluat tunnistaa lepotilassa olevat verkkolaitteet.
19
Ajurin asentaminen
5
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
[Lisää uusia tulostimia ja päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää aiemmin
asennetut ajurit samalla, kun asennat uuden ajurin.
20
Ajurin asentaminen
6
Jos seuraava ilmoitus tulee esiin, vahvista se ja napsauta [Kyllä] tai [Ei].
[Kyllä]: Tiedonsiirto käyttämällä TCP/IP-protokollaa ja WSD:tä on käytössä. Tämä on yleensä suositeltavaa.
[Ei]: Tiedonsiirto on rajoitettu vain TCP/IP-protokollaan. Tässä tapauksessa laitetietoja ei välttämättä voida
noutaa oikein.
7
Valitse [Tulostinluettelo]-kohdasta laite, jonka haluat asentaa.
Jos laite ei näy kohdassa [Tulostinluettelo], napsauta [Hae uudelleen].
HUOMAUTUS
● Jos laitetta ei löydy, käyttöjärjestelmässä tai laitteen asetuksissa voi olla ongelma. Katso seuraavasta
vianmäärityksestä, miten laite saadaan näkyviin hakutuloksiin.
Laitetta ei löydy verkosta(P. 142)
8
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä tai asettaa sen oletuslaitteeksi, valitse [Määritä
tulostimen tiedot] → valitse [Seuraava].
Jos et halua muuttaa laitteen nimeä etkä halua asettaa sitä oletuslaitteeksi, valitse [Seuraava] jatka vaiheeseen
10.(P. 23)
21
Ajurin asentaminen
9
Vaihda [Tulostimen nimi] tarvittaessa → napsauta [Seuraava].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna tulostimena]: Valitse tämä, jos haluat jakaa laitteen.
[Portti]:Valitse käytettävä portti, jos käytettävissä on useita portteja.
22
Ajurin asentaminen
10
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
11
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvää
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Asennus tulostinpalvelimena(P. 44)
23
Ajurin asentaminen
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite
Määritä verkkoon tai paikallisesti yhdistettyjen laitteiden käyttämä portti tai IP-osoite manuaalisesti ja asenna
ajuri. Käytä tätä asennustapaa, kun laitetta ei löydy verkosta automaattisesti tai kun asetusten pitää olla
yksilölliset.
Nykyisen portin lisäksi voit myös lisätä portin.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Varmista määritettävä portti
Määritä WSD-portti, tavallinen TCP/IP-portti tai verkkotulostusportti tai paikallinen portti. Voit määrittää jo
rekisteröidyn portin. Voit valita väliaikaisen portin ([LPT1], tms.) ja määrittää portin asennuksen päätyttyä.
● Vahvista isäntänimi, nimi tai laitteen IP-osoite (jos lisätään WSD-portti tai tavallinen TCP/IP-portti).
Jos asennat lisäämällä WSD-portin tai tavallisen TCP/IP-portin, anna isäntänimi, nimi tai laitteen IP-osoite.
Anna laitteen nimeksi isäntänimi tai nimi, jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai
määritettävää arvoa, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Vahvista jaettu tulostin (jos lisätään verkkotulostinportti)
Porttia lisättäessä valitun jaetun tulostimen täytyy vastata asennusohjelmalla valittua laitetta. Tarkista myös,
että jaettuun tulostimeen asennetun ajurin versio ja asennusohjelman versio täsmäävät.
Muista kirjautua etukäteen tietokoneeseen, johon määritetty jaettu tulostin on asennettu.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
2
Jos haluat vaihtaa asennusohjelman kielen, valitse [Kieli] → napsauta [Seuraava].
Ajuri asennetaan valitun kielen mukaisesti.
3
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
24
Ajurin asentaminen
5
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
[Lisää uusia tulostimia ja päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää aiemmin
asennetut ajurit samalla, kun asennat uuden ajurin.
[Päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää vain ajurit. Lisätietoja on ajurien
päivittämistä koskevassa ohjeessa.
25
Ajurin asentaminen
6
Valitse asennettava laite [Tulostinluettelo]-osiosta → napsauta [Seuraava].
[Tulostimien määrä]: Syötä valitulle laitteelle asennettavien tulostimien määrä. Jos määrität useita tulostimia,
useita laitteita voidaan rekisteröidä yhdellä kerralla.
HUOMAUTUS
● Kun yhden laitteen samaan porttiin määrätään useita tulostimia, valitulle laitteelle rekisteröidään useita
tulostusjonoja. Kullekin tulostusjonolle voidaan määrittää eri oletusasetukset niiden erottamiseksi toisistaan
tulostettaessa. Yhdelle laitteelle voidaan kuitenkin määrätä vain yksi portti, kun on määritetty WSD-portti tai
verkkotulostinportti.
26
Ajurin asentaminen
7
Määritä portti.
Jos olet syöttänyt yhdelle laitteelle useita tulostimia vaiheessa 6.(P. 26) , ensimmäisen tulostimen
porttiasetusta käytetään toisen ja sitä seuraavien tulostimien oletusasetuksena.
27
Ajurin asentaminen
WSD-portin lisääminen
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [WSD Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Syötä IP-osoite tai isäntänimi → valitse [OK].
Kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään:
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Standard TCP/IP Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
(3) Valitse [Valmis].
Verkkotulostusportin lisääminen
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Verkko] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Valitse käytettävä verkkotulostin → valitse [OK].
HUOMAUTUS
● Jos laitetta vastaavaa verkkotulostinta ei näy luettelossa, käyttöjärjestelmässä tai laitteen asetuksissa voi olla
virhe. Katso seuraavasta vianmäärityksestä, miten laite saadaan näkyviin tulostinluettelossa.
Laitetta ei löydy verkosta(P. 142)
Paikallisen portin lisääminen
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Local Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Syötä portin nimi → valitse [OK].
28
Ajurin asentaminen
Käytettäessä aiemmin määritettyä porttia
Valitse portti [Portti]-kohdasta.
8
Vaihda [Tulostimen nimi] tarvittaessa → napsauta [Seuraava].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna tulostimena]: Valitse tämä, jos haluat jakaa laitteen.
Jos lisäsit tai valitsit verkkotulostinportin, et voi määrittää [Tulostimen nimi]- ja [Käytä jaettuna tulostimena] asetuksia.
Jos olet valinnut useita laitteita tai syöttänyt useita tulostimia yhdelle laitteelle vaiheessa 6.(P. 26) , toista
vaiheet 7.(P. 27) ja 8.(P. 29)
9
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
10
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 44)
Portin vaihtaminen(P. 49)
Ajurin päivittäminen(P. 36)
29
Ajurin asentaminen
Asentaminen USB-yhteyden avulla
Voit yhdistää laitteen ja tietokoneen USB-kaapelilla ja asentaa ajurin.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● Valinnaisen USB-liitäntäkortin asentaminen (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminto (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
Määritä laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja määrityksestä on
laitteen oppaassa.
- "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 -tulostinajuri:lle": [*** (V4)] (tai [*** (XPS)])
*** kuvaa laitetta vastaavaa sivunkuvauskieltä.
- "PCL6 V4 -tulostinajuri:lle": [PCL6 (V4)] (tai [PCL6])
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Katkaise laitteesta virta.
2
Kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
3
Jos haluat vaihtaa asennusohjelman kielen, valitse [Kieli] → napsauta [Seuraava].
Ajuri asennetaan valitun kielen mukaisesti.
4
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
5
Valitse [USB-liitäntä] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
30
Ajurin asentaminen
6
Kun seuraava näyttö tulee esiin, käynnistä laite → yhdistä laite ja tietokone USBkaapelilla.
[Ohita]: Jos USB on kytketty oikein, voit tehdä asennuksen loppuun tässä näytössä odottamatta sen
valmistumista automaattisesti.
31
Ajurin asentaminen
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos asennus epäonnistuu edellä kuvatussa näytössä, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Asenna ajuri uudelleen, kun olet tehnyt seuraavat toimet.
(1) Käynnistä laite → yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla.
(2) Avaa [Laitehallinta].
Windows 10/Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]-painiketta → napsauta [Laitehallinta]-painiketta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Laitteisto ja äänet] > [Laitehallinta].
(3) Napsauta kohdelaitteen nimeä hiiren kakkospainikkeella kohdassa [Muut laitteet] → valitse [Poista laitteen
asennus] tai [Poista asennus].
(4) Tarkista laitteen nimi.
Canon + <käytössä olevan mallin nimi>
7
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
32
Ajurin asentaminen
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan määrittämällä inf-tiedosto Windowsin tulostimien lisäystoiminnossa.
Jos asennus suoritetaan tällä tavalla, työpöytäsovelluksesta tulostettaessa täytyy käyttää Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttöä, koska ajurin tulostusasetusnäyttöä ei näytetä.
Ohjeissa kuvataan asennus, kun käytetään tavallista TCP/IP.porttia.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 16)
● Tarkista laitteen IP-osoite.
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 17)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä Windowsin ohjattu tulostimen lisäystoiminto.
Jos aloitetaan [Asetukset] (ainoastaan Windows 10/Server 2016)
(1) Napsauta [Laitteet]-painiketta > [Lisää tulostin tai skanneri] kohdassa [Tulostimet ja skannerit].
(2) Valitse [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
Jos aloitetaan [Ohjauspaneeli]
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää tulostin].
(2) Kun laitteen valinnan näyttö avautuu, napsauta [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
2
3
4
Valitse paikallisen tulostimen lisääminen ja jatka seuraavaan näyttöön.
Valitse [Luo uusi portti] → valitse [Portin laji] -asetukseksi [Standard TCP/IP Port] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Anna laitteen IP-osoite kohdassa [Isäntänimi tai IP-osoite] → jatka näytön ohjeiden
mukaan.
Jos laitetta ei löydy, se voi olla tunnistettu tuntemattomana laitteena. Valitse tällöin "Avaa tiedot".
(1) Avaa [Laitehallinta] Windowsissa.
Windows 10/Server 2016: Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
] → napsauta [Laitehallinta].
Windows 8.1/Server 2012 R2: Napsauta [Ohjauspaneeli] > [Laitehallinta].
(2) Valitse [Muut laitteet] > [Tuntematon laite] → napsauta [Toiminto]-valikko > [Päivitä ohjain] tai [Päivitä
ohjainohjelmisto].
(3) Napsauta ajurin päivitysohjelmasta [Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta] > [Valitsen ohjaimet tietokoneen
käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta].
(4) Valitse [Yleiset laitteistotyypit] -luettelosta [Tulostimet] → napsauta [Seuraava].
33
Ajurin asentaminen
5
Napsauta [Lisää tulostin] -näytössä [Levy]-painiketta.
6
Napsauta [Selaa] → valitse yksi inf-tiedostoista ladatusta ajurikansiosta.
Valitsemasi inf-tiedosto ei vaikuta toimintoihin.
7
Valitse [Tulostimet]-kohdasta laite, jota haluat käyttää → valitse [Seuraava].
8
Asenna ajuri näytön ohjeiden mukaisesti → valitse [Valmis].
Aiheeseen liittyvää
Portin vaihtaminen(P. 49)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 145)
34
Ajurin asentaminen
Ajurin päivittäminen / ajurin asennuksen poistaminen
Seuraavassa on kuvattu, miten ajuri päivitetään ja miten sen asennus poistetaan.
Ajurin päivittäminen(P. 36)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 38)
35
Ajurin asentaminen
Ajurin päivittäminen
Voit päivittää asennetut ajurit uudempiin versioihin.
On suositeltavaa ladata uusimpia toimintoja vastaavat uusimmat ajurit ja/tai käyttöjärjestelmät ja päivittää ne.
Voit päivittää aiemmin asennettuja ajureita samalla, kun asennat uuden laitteen ajuria, mutta tässä kerrotaan
vain, kuinka asennettuja ajureita päivitetään.
Ympäristöissä, joissa voidaan käyttää Windows Updatea, ei tarvitse noudattaa näitä toimia, koska ajuri
päivitetään automaattisesti.
Vaatimukset
● Asennusohjelman hankkiminen
Voit ladata päivitysten asennusohjelman Canon-sivustosta (http://canon.com/).
● Yhdistä laite USB-kaapelilla ja käynnistä virta (kun päivitetään ajuri, joka on asennettu USB-yhteydellä).
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
2
3
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Valitse [Tulostimen asennus] -asetukseksi [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Valitse [Päivitä olemassa olevat tulostinajurit] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
36
Ajurin asentaminen
4
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
5
Tarkista asennuksen valmistumisviesti → napsauta [Lopeta].
Voit myös tulostaa testisivun tarvittaessa.
Käynnistä tietokone uudelleen, kun ohjelma kehottaa tekemään niin.
Kun tulostuspalvelimen ajuri päivitetään, päivitä myös asiakastietokoneiden ajurit. Noudata ohjeita, joiden
avulla tietokoneista tehdään jaettujen palvelinten asiakasohjelmia.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Asentaminen USB-yhteyden avulla(P. 30)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 46)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
37
Ajurin asentaminen
Ajurin asennuksen poistaminen
Tässä kerrotaan, miten tarpeettoman ajurin asennus poistetaan.
Asennuksen poistomenetelmä vaihtelee sen mukaan, käytettiinkö ajurin asennuksessa asennusohjelmaa tai inftiedostoa.
Asennusohjelman avulla asennetut ajurit(P. 38)
Ajurit, jotka on asennettu määrittämällä inf-tiedosto(P. 39)
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
Asennusohjelman avulla asennetut ajurit
1
Käynnistä ajurin asennuksen poisto-ohjelma.
Kun käytetään Windowsin toimintoja
Windows 10/Server 2016
(1) Avaa [Asetukset] > [Sovellukset] tai [Järjestelmä] > [Sovellukset ja ominaisuudet].
(2) Valitse poistettava ajuri [V4 Printer Driver Uninstaller] -kohdasta → napsauta [Poista asennus].
Muissa kuin edellisissä käyttöjärjestelmissä
(1) Avaa [Ohjauspaneeli] > [Ohjelmat] > [Poista asennettu ohjelma].
(2) Valitse poistettava ajuri [V4 Printer Driver Uninstaller] -kohdasta → napsauta [Poista tai muuta].
Kun käytetään Windowsin asennuksen poistotoimintoa, poisto-ohjelma on kielellä, joka on valittu
asennusohjelmassa.
Kun käytetään ajurin mukana tullutta asennuksenpoistotiedostoa
Kaksoisnapsauta yhtä seuraavista tiedostoista.
Kun käytetään tiedostoa asennetusta ajurikansiosta
Käytä [UNINSTAL.exe]:n vastaavaa ajuria seuraavassa kansiossa.
<asennuskansio>\Canon\PrnUninstall
Kun käytetään tiedostoa ladatusta ajurikansiosta
Installer\UNINSTAL.exe
2
Valitse poistettavan laitteen nimi → valitse [Poista].
[Puhdistus]: Valitse tämä, jos haluat valitun ajurin lisäksi poistaa kaikki luettelossa näkyviin ajureihin liittyvät
tiedostot ja rekisteritiedot. Suorita ajurin normaali asennuksen poistaminen valitsemalla [Poista].
38
Ajurin asentaminen
3
Valitse [Kyllä] näytössä, jossa järjestelmä vahvistaa tulostimen poistamisen.
Näyttöön tulee vahvistus, jossa kysytään, haluatko poistaa myös paketin.
4
Napsauta [Poista tulostin] -näytössä [Lopeta]-painiketta.
HUOMAUTUS
● Kun laitteeseen on muodostettu yhteys USB:n avulla, ajurin poisto-ohjelma ei voi poistaa laitteen kuvaketta.
Voit poistaa kuvakkeet tekemällä sellaisten ajurien asennuksen poistotoimet, jotka on asennettu
määrittämällä inf-tiedosto.
Ajurit, jotka on asennettu määrittämällä inf-tiedosto
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta poistettavan laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse [Poista
laite].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina poistettavan laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Poista laite]
ponnahdusvalikosta.
39
Ajurin asentaminen
3
4
Napsauta [Poista laite] -näytössä [Kyllä]-painiketta.
Valitse minkä tahansa laitteen kuvake → napsauta [Tulostinpalvelimen asetukset]
valikosta.
5
Avaa [Ohjaimet]-välilehti.
6
Valitse [Asennetut tulostinohjaimet] -kohdasta ajuri, joka poistetaan → valitse [Poista].
7
Valitse [Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus] → valitse [OK].
8
Vahvista ajuri vahvistusnäytössä → valitse [Kyllä].
40
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen
käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi .......................................................... 42
Jaetun tulostimen käyttäminen ......................................................................................................................... 43
Asennus tulostinpalvelimena .......................................................................................................................... 44
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen ............................................................................................... 46
Portin vaihtaminen ............................................................................................................................................. 49
Laitteen toimintojen käyttöönotto .................................................................................................................... 53
41
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Tässä kerrotaan jaetun tulostimen ominaisuuksista, porttien vaihtamisesta ja laitteen lisävarusteiden
asetustilan manuaalisesta määrittämisestä.
Jaetun tulostimen käyttäminen(P. 43)
Portin vaihtaminen(P. 49)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
42
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen käyttäminen
Tässä kerrotaan, miten laite jaetaan samassa verkossa olevien tietokoneiden käytettäväksi.
Asennus tulostinpalvelimena(P. 44)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 46)
43
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asennus tulostinpalvelimena
Tässä kerrotaan, kuinka laitteen jakamisasetukset määritetään ja ajuri asennetaan, jotta laitteeseen kytkettyä
tietokonetta voidaan käyttää tulostinpalvelimena.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
2
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Valitse [Normaali] tai [Mukautettu] [Tulostimen asennus] -asetukseksi → valitse
[Seuraava].
Jos sinulla on verkkoyhteys, joka ei käytä TCP/IP-protokollaa, valitse [Mukautettu].
3
4
Jos [Valitse prosessi] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
Valitse asennettava laite [Tulostinluettelo]-osiosta → napsauta [Seuraava].
Jos valitset [Normaali] ja määrität jaetut asetukset, valitse [Määritä tulostimen tiedot], ja napsauta [Seuraava].
5
Valitse [Käytä jaettuna tulostimena] → muuta [Jaettu nimi] -asetusta tarvittaessa →
napsauta [Seuraava].
Jos valitset [Mukautettu] ja muutat jaettuja asetuksia, määritä [Portti]-kenttään portti ja napsauta [Seuraava].
44
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
6
Noudata näyttöön tulevia ohjeita → napsauta [Lopeta]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 46)
45
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Tämä selittää toiminnon, jonka avulla otetaan käyttöön tulostus asiakastietokoneesta (myöhemmin "asiakas")
samassa verkossa jaetun tulostuspalvelimen avulla.
Vaatimukset
● Määritä tulostuspalvelimen ajurin jakamisasetukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
HUOMAUTUS
● Jos määrität työaseman asetukset työryhmäympäristössä, työasemaan sisäänkirjautumiseen käytetyn
käyttäjätunnuksen ja salasanan on vastattava palvelimeen tallennettua käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Toimet
1
2
Avaa [Verkko] Windowsin Resurssienhallinnassa.
Kaksoisnapsauta tulostimen jakamista varten määritettyä tietokonetta
(tulostuspalvelin).
3
Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta.
4
Tarkista, miten tulostusasetusnäyttö näkyy asiakastietokoneessa.
Voit näyttää tulostusasetusnäytön noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsissa.
(2) Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse [Tulostusasetukset].
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, suorita seuraava menettely.
46
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, toimenpide on päättynyt.
5
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
47
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Käytä asennukseen saman version ajuria kuin tulostuspalvelimessa.
6
7
Valitse [Tulostimen asennus] -asetukseksi [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Valitse [Valitse prosessi] -näytössä [Päivitä olemassa olevat tulostinajurit] → napsauta
[Seuraava]-painiketta.
8
Valitse [Kopioiden määrä siirtoa varten] -valintaruutu → napsauta [Aloita].
9
Napsauta [Lopeta]-painiketta.
10
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus on valmis.
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 44)
Ajurin päivittäminen(P. 36)
48
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Portin vaihtaminen
Tässä selitetään verkkoon kytketyn laitteen portin vaihtotoimet.
Jos määrität laitteen portin väliaikaisesti ajuria asentaessasi, valitse oikea portti noudattamalla näitä ohjeita.
Seuraavassa on selitetty "Standard TCP/IP Port" -menetelmä, jolla luodaan Raw- tai LPR-portti.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Tarkista laitteen nimi tai IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Jos haluat lisätä tavallisen TCP/IP-portin, laitteen nimi ja IP-osoite on annettava. Anna laitteen nimeksi nimi,
jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Käytettävän protokollan määrittäminen
Raw: Protokolla, jota voi käyttää Windowsin kanssa. Se lähettää tietoja nopeammin kuin LPR.
LPR: Protokolla, jota tavallisesti käyttää TCP/IP.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina määritettävän laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Tulostimen
ominaisuudet] ponnahdusvalikosta.
3
Avaa [Portit]-välilehti → valitse [Lisää portti].
49
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
4
5
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunan [Käytettävissä olevat porttityypit] -kohdasta
[Standard TCP/IP Port] → napsauta [Uusi portti].
Jatka käyttöä ohjatun asennusohjelman ohjeiden mukaan, syötä sitten laitteen nimi
tai IP-osoite.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
50
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
6
Napsauta [Valmis]-painiketta.
7
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunassa [Sulje].
8
Napsauta [Määritä portti] -painiketta.
9
Määritä portti.
Kun käytetään Raw
Valitse [Protokolla] > [Raw] → valitse [OK].
Kun käytetään LPR
(1) Valitse [Protokolla] > [LPR] → määritä jokin seuraavista tulostusjonoista kohtaan [LPR-asetukset] > [Jonon
nimi].
51
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
LP: Tulostaa laitteen taustatulostusasetuksen mukaisesti. Normaalisti käytetään tätä asetusta.
SPOOL: Tulostaa aina kiintolevyn taustatulostuksen jälkeen laitteen asetuksista huolimatta.
DIRECT: Tulostaa ilman taustatulostusta kiintolevylle laitteen asetuksista huolimatta.
(2) Valitse [OK].
10
Napsauta [Sulje]-painiketta.
52
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Laitteen toimintojen käyttöönotto
Kun verkkoyhteys on käytössä ajurin asentamisen aikana, laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tiedot
noudetaan ja ajuriin liittyvät toiminnot määritetään niin, että niitä voi käyttää. Kun laitteen toimintoja ei voi
käyttää tai kun lisävaruste on lisätty, laitteen tiedot on noudettava uudelleen ja asetukset on määritettävä
manuaalisesti.
Vaatimukset
● Asetukset laitteessa
Ota [Käytä WSD-selausta] -asetus käyttöön laitteella. Jos käyttämäsi laite ei tue tätä toimintoa, ota [Hae
tulostimen hallintatieto isännältä] -asetus käyttöön.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset].
Jos käytät kosketusnäyttöä, paina määritettävän laitteen kuvaketta pitkään → napauta [Tulostusasetukset]
ponnahdusvalikosta.
3
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
53
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, jossa ei ole [Tuki/Laite]-välilehteä, ongelma voi
kohtua ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Katso seuraavasta vianmäärityksestä
lisätietoja siitä, kuinka saat tulostimen tulostusasetusnäytön näkyviin.
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 145)
4
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, jonka jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
5
6
7
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
Määritä tarvittaessa, että järjestelmä havaitsee laitteen IP-osoitteen automaattisesti
tai että IP-osoite määritetään manuaalisesti näytön alareunassa olevassa kohdassa
[IP-osoiteasetukset].
Napsauta [Hae laitetiedot] -painiketta.
54
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
8
Kun viesti "Haluatko hakea laitetiedot?" tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta.
Jos tiedot on haettu, määritä asetukset automaattisesti. Tarkista asetukset.
Jos tietoja ei ole haettu, määritä asetukset manuaalisesti. Valitse laitteeseen liitetyt lisävarusteet.
9
Valitse [OK].
HUOMAUTUS
● Kun ajuri asennetaan etsimällä vastaava laite verkosta, eräitä laitetietoja ei välttämättä saada, jos WSDtiedonsiirto on pois käytöstä. Tässä tapauksessa voit saada laitetiedot oikein suorittamalla yllä olevat toimet.
● Seuraavissa tapauksissa joitain laitetietoja ei välttämättä voi saada. Jos näin tapahtuu, aseta vaihtoehdot
manuaalisesti.
- Kun laite on liitetty USB-kaapelilla
- Kun ajuri asennetaan määrittämällä tavallinen TCP/IP-portti
- Kun käytetään laitetta tai porttia, joka ei voi hakea laitteen tietoja
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
55
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen ...................................................................................................................................................... 57
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen ................................................................................................................ 58
Kaupan sovelluksesta tulostaminen .................................................................................................................. 61
Skaalaus ............................................................................................................................................................... 69
Vesileiman liittäminen ........................................................................................................................................ 70
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle .................................................................................................. 71
Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle ....................................................................................... 76
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin .......................................................................................................... 78
Tulostustietojen salaaminen .............................................................................................................................. 79
Tulostustöiden asettaminen pitoon ................................................................................................................... 81
Tulostustietojen tallentaminen .......................................................................................................................... 82
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden edelle ............................................................................ 83
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten ................................................................. 84
Oletusasetusten muuttaminen .......................................................................................................................... 85
56
Tulostaminen
Tulostaminen
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 58)
Kaupan sovelluksesta tulostaminen(P. 61)
Skaalaus(P. 69)
Vesileiman liittäminen(P. 70)
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle(P. 71)
Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle(P. 76)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 78)
Tulostustietojen salaaminen(P. 79)
Tulostustöiden asettaminen pitoon(P. 81)
Tulostustietojen tallentaminen(P. 82)
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden edelle(P. 83)
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten(P. 84)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
57
Tulostaminen
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen
Tässä kerrotaan ajurin tulostusasetusnäytön näyttämisen ja työpöytäsovelluksesta tulostamisen
perusmenettely.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on WSD-porttiin kytketty laite, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
1
2
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Määritykset], [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
58
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
Nykyiset asetukset esitetään esikatselussa. Napsauttamalla esikatselua voit asettaa perustulostustoimintoja,
kuten kaksipuolisen tulostuksen, sidontakohdan, sivun asettelun yms.
59
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
4
Valitse [OK].
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 145)
60
Tulostaminen
Kaupan sovelluksesta tulostaminen
Tässä kerrotaan ajurin tulostusasetusnäytön näyttämisen ja kaupan sovelluksesta tulostamisen perusmenettely.
Jos halutut toiminnot eivät näy tulostusasetusten kauppasovelluksessa, toiminnot on mahdollista saada
käyttöön vaihtamalla ne oletusasetuksista.
Lisätietoja kaupan sovellusten tulostusasetuksista on Canon Office Printer Utility -apuohjelman käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on WSD-porttiin kytketty laite, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
Kaupan sovelluksesta tulostaminen Windows 10/Server 2016 -versiossa
1
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
2
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Lisää asetuksia] -painiketta.
61
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
62
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
4
Valitse [OK].
63
Tulostaminen
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]-painiketta.
Kaupan sovelluksesta tulostaminen Windows 8.1/Server 2012 R2 -versiossa
1
Näytä tulostettavat tiedot sovelluksessa.
2
Avaa oikopolut ja napsauta sitten [
Laitteet] -painiketta → [
käyttämääsi laitetta.
64
Tulosta] →
Tulostaminen
3
Valitse [Lisää asetuksia].
65
Tulostaminen
4
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat kohdat.
Voit vaihtaa välilehteä tarvittaessa.
66
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos näkyvissä on Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö, joka eroaa edellä kuvatusta, ongelma voi johtua
ympäristöstä, asetuksista tai ajurin asennuksen tilasta. Vianmäärityksessä on lisätietoja siitä, kuinka saat
ajurin tulostusasetusnäytön näkyviin.
● Jos haluamasi toiminnot eivät näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot noutamalla laitteen tiedot jne.
5
Napsauta [
] (Takaisin) -painiketta.
67
Tulostaminen
6
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 145)
68
Tulostaminen
Skaalaus
Voit suurentaa tai pienentää tulostustietoja tulostettaessa.
Skaalaaminen tulosteen sivukokoon
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Varmista, että sovelluksessa määritetty paperikoko näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa seuraavasti: valitse [Tiedot] → valitse paperikoko kohdasta [Sivukoko] → valitse [OK].
3
Valitse tulostettavan paperin koko kohdasta [Tulostekoko].
Tietyn skaalauskertoimen määrittäminen
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Sivukoko] > [Tiedot].
3
Varmista [Lisäasetukset]-valintaikkunassa, että sovelluksessa määritetty paperikoko
näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa valitsemalla paperikoon kohteesta [Sivukoko].
4
Valitse [Määritä tulostussuhde].
Tarvittaessa aseta suhde ja valitse [Määritetyn suhteen aloituspiste].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 99)
69
Tulostaminen
Vesileiman liittäminen
Voit lisätä ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen
päälle.
Voit myös luoda uusia vesileimoja.
Vesileiman lisääminen ja tulostaminen
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Lisää vesileima] → valitse vesileiman nimi.
Uusien vesileimojen luominen
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Lisää vesileima] > [Tiedot].
3
Valitse [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkunassa [Lisää].
4
Syötä nimi kohtaan [Nimi].
Syötä tarvittaessa vesileiman merkit ja määritä määreet, sijainti, reuna ja päälleasemointi.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
6
Napsauta [Sulje]-painiketta.
Luotu vesileima lisätään [Lisää vesileima] -luetteloon.
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
70
Tulostaminen
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle
Voit suurentaa yhden sivun tulostustiedot ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään
yhteen, ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Tässä aiheessa käsitellään myös julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä.
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä(P. 71)
Julistetulostus
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Juliste] → määritä osien määrä.
Jos olet valinnut [Mukautettu], määritä rivien ja sarakkeiden määrä vastaavasti [Määritä julisteelle mukautettu
rivien ja sarakkeiden määrä] -valintaikkunassa.
Jos haluat asettaa yksityiskohtia, kuten tulostettava sivualue, tulostus reunuksien kanssa tms., suorita
seuraavat toimet.
3
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
4
Määritä [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa tarvittavat asetukset.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä
Seuraavassa on julistetulostukseen liittyviä asetusesimerkkejä ja tulostuksen tuloksia. Asetusesimerkit on
esitetty tarvittaessa asetuksen tilan yhteydessä [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa.
Asetusesimerkki 1.
● [Päävalikko]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [1 x 2]
71
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Asetusesimerkki 2.
● [Päävalikko]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [2 x 2]
Tulostuksen tulos
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Käytössä] on valittu
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Ei käytössä] tai
[Automaattinen] on valittu
Jos valitset [Automaattinen], sivut suunnataan siihen suuntaan, missä tulostustiedot tulostetaan
suurempana. Tässä esimerkissä suuntaus on sama silloin kun [Ei käytössä] on valittuna.
Asetusesimerkki 3.
● [Päävalikko]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste] > [Mukautettu]: valitse 3 kohtaan [Rivien määrä] ja 2 kohtaan [Sarakkeiden
määrä]
Tulostuksen tulos
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Käytössä] tai [Automaattinen]
on valittu
Jos valitset [Automaattinen], sivut suunnataan siihen suuntaan, missä tulostustiedot tulostetaan
suurempana. Tässä esimerkissä suuntaus on sama silloin kun [Käytössä] on valittuna.
72
Tulostaminen
Kun [Julisteen asetukset] -valintaikkuna > [Käännä arkkeja 90 astetta] > [Ei käytössä] on valittu
Asetusesimerkki 4.
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [2 x 2]
● Yksityiskohtaiset asetukset [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa
73
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Asetusesimerkki 5.
● [Asettelu]-välilehti > [Juliste]: [2 x 2]
● Yksityiskohtaiset asetukset [Julisteen asetukset] -valintaikkunassa
Tulostuksen tulos
Selite
Katkoviiva: reunus
74
Tulostaminen
: liitosmerkki
: leikkausmerkki
: Reunuksen leveys
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
75
Tulostaminen
Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle
Voit tulostaa tietoja laitteeseen tallennetun lomakepohjan päälle. Tätä toimintoa kutsutaan
lomakepohjatulostamiseksi.
Jos käytetään luotua lomakepohjaa, se täytyy tallentaa etukäteen laitteeseen.
Lomakepohjan tallentaminen laitteeseen
1
Valitse [Tulosta] sovelluksen valikosta → avaa ajurin tulostusasetusnäyttö.
2
Avaa [Asettelu]-välilehti.
3
Napsauta [Lomakepohja]-painiketta.
4
Valitse [Lomakepohjan asetukset] -valintaikkunassa [Käsittelymenetelmä] > [Luo
lomaketiedosto] → määritä tiedostonimi kohdassa [Tiedostonimi] → napsauta [OK].
5
Napsauta tulostusasetusnäytössä [OK]-painiketta.
6
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Lomakepohjatulostus
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Napsauta [Lomakepohja]-painiketta.
3
4
Valitse [Lomakepohjan asetukset] -valintaikkunassa kohdasta [Käsittelymenetelmä] >
[Käytä lomakepohjatulostusta].
Napsauta [Hae lomaketiedoston tiedot] → valitse käytettävä lomakepohja kohdasta
[Tiedostoluettelo].
76
Tulostaminen
Jos et voi hakea tietoja laitteesta, anna lomaketiedoston nimi kohtaan [Tiedostonimi].
5
6
Kaksipuoleisessa tulostuksessa valitse kohdassa [Käyttökohde], kummalle puolelle
lomakepohjatulostus tehdään.
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 58)
77
Tulostaminen
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin
Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa sen laitteeseen. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun
tulostetaan luottamuksellisia asiakirjoja tms.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä turvatulostuksen PIN-koodin
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Varmistettu tulostus].
3
Syötä [Varmistetun tulostuksen asetukset] -valintaikkunassa [PIN] → napsauta [OK].
Syötä tarvittaessa [PIN], kun olet valinnut [Käytä PIN-koodia].
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
Tulostustietojen salaaminen(P. 79)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 115)
78
Tulostaminen
Tulostustietojen salaaminen
Voit lähettää tulostustiedot laitteeseen salattuina. Tämä vähentää tietojen manipuloinnin vaaraa ja
tietovuotojen tapahtumista tiedonsiirtoväylällä, jolla tulostustiedot lähetetään. Toimintoa kutsutaan nimellä
salattu varmistettu tulostus.
Tallennetut tiedot voi tulostaa syöttämällä salasanan laitteen ohjauspaneelissa.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että Salattu varmistettu tulostus -toiminto otetaan käyttöön laitteen
asetuksissa.
Salattu varmistettu tulostus -toiminnon käyttöön ottaminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Ota käyttöön [Salattu varmistettu tulostus] kohdassa [Tarvikkeiden luettelo].
Aseta tarvittaessa salaustaso.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
HUOMAUTUS
● Jaetussa tulostinympäristössä Windowsin CSR-toiminto (Client Side Rendering, asiakaspuolen
hahmontaminen) pitää ottaa käyttöön palvelimen puolella. Voit ottaa CSR-toiminnon käyttöön seuraavalla
tavalla.
(1) Napsauta hiiren oikealla painikkeella käyttämääsi tulostinta → napsauta [Tulostimen ominaisuudet].
(2) Avaa [Jakaminen]-välilehti → tarkista, että [Jaa tämä tulostin] on valittu → valitse [Muunna tulostustyöt
asiakastietokoneissa].
Tulostaminen salauksen ollessa käytössä
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
79
Tulostaminen
2
3
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Varmistettu tulostus].
Valitse [Varmistetun tulostuksen asetukset] -valintaikkunassa [Käytä salatun
varmistetun tulostuksen salasanaa] → syötä [Salasana] → napsauta [OK].
Sinun on ehkä syötettävä PIN salasanan sijaan.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä salattu varmistettu tulostus toiminnon salasanan oletusasetukseksi.
● Jos tulostit asettamatta salasanaa, tulostustyö peruutetaan.
Kun määrität salattu varmistettu tulostus -toiminnon asetukset suosikiksi, tarkista, että [Määritykset] >
[Tallenna todennustiedot suosikkiasetuksiin] [Tuki/Laite]-välilehdellä on otettu käyttöön. Jos [Tallenna
todennustiedot suosikkiasetuksiin] ei ole käytössä, salasanaa ei tallenneta suosikkeihin.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 138)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 78)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 115)
80
Tulostaminen
Tulostustöiden asettaminen pitoon
Tulostustyö voidaan tallentaa tilapäisesti laitteen pitojonoon. Voit muuttaa tallennettujen töiden
tulostusjärjestystä tai asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Pidossa].
3
Määritä [Pitoon asetettavan asiakirjan asetukset] -valintaikkunassa [Asiakirjan nimi].
Jos haluat määrittää halutun nimen, valitse [Anna nimi] → syötä nimi.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Pitotulostuksessa voit vahvistaa tai asettaa tietojen nimen avautuvassa näytössä.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
81
Tulostaminen
Tulostustietojen tallentaminen
Voit tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit myös muuttaa tallennettujen tietojen asetuksia tai
yhdistää tallennettuja tietoja muihin tietoihin laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä varmistetun lokeron numeron
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Tallenna postilokeroon/Tallenna lokeroon].
3
Määritä [Tallennusasetukset]-valintaikkunassa [Asiakirjan nimi].
Jos haluat määrittää halutun nimen, valitse [Anna nimi] → syötä nimi.
4
Napsauta [Hae postilokeron tiedot/Hae lokeron tiedot] → valitse tallennuskohde
kohdasta [Postilokero/Lokero].
Voit ehkä valita useita lokeroita samanaikaisesti painamalla [Ctrl]- tai [Vaihto]-painiketta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
82
Tulostaminen
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden
edelle
Voit tulostaa asiakirjan laitteessa valmiustilassa olevia muita tulostustöitä suuremmalla prioriteetilla.
Kiiretulostusta käytettäessä tulostus aloitetaan heti, kun laitteessa käsiteltävänä oleva tulostustyö on
valmistunut.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Kiiretulostus].
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten(P. 84)
83
Tulostaminen
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön
priorisointia varten
Voit peruuttaa laitteen käsiteltävänä olevan tulostustyön ja tulostaa määritetyn työn.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun käsiteltävänä oleva tulostustyö kestää kauan ja haluat tulostaa jonkin muun
työn ennen sitä.
Keskeytetty tulostustyö aloitetaan uudelleen, kun keskeyttävä tulostustyö on valmis.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Keskeytä ja tulosta].
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden edelle(P. 83)
84
Tulostaminen
Oletusasetusten muuttaminen
Voit vaihtaa oletusasetukset haluttuihin tulostusasetuksiin. Vaihtamalla ne usein käyttämiisi asetuksiin voit
helpottaa asetusten määrittämistä tulostamisen yhteydessä.
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdasta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset].
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Työpöytäsovelluksesta tulostaminen(P. 58)
85
Vihkon luominen
Vihkon luominen
Vihkon luominen .............................................................................................................................................. 87
Vihkotulostus ....................................................................................................................................................... 88
Vihon luominen sarjoissa .................................................................................................................................... 89
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa .................................................................................................. 90
Satulasidotun vihon tulostaminen ..................................................................................................................... 91
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa .................................................................................. 92
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa ................................................................................. 93
Täydellinen sidonta ............................................................................................................................................. 94
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle ...................................... 95
86
Vihkon luominen
Vihkon luominen
Vihkotulostus(P. 88)
Vihon luominen sarjoissa(P. 89)
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa(P. 90)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 92)
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 93)
Täydellinen sidonta(P. 94)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 95)
87
Vihkon luominen
Vihkotulostus
Voit tulostaa sivut järjestettyinä automaattisesti siten, että taittamalla sivut kahtia voit tehdä vihkon.
1
Avaa [Päävalikko]- tai [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Määritä sidontakohta ja sisämarginaali seuraavien ohjeiden mukaisesti.
3
4
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa sidontasuunta, kun valitset
vihkotulostuksen kohdassa [Sidonta].
5
Määritä leveys kohdassa [Sisämarginaalin leveys].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
Vihon luominen sarjoissa(P. 89)
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa(P. 90)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
88
Vihkon luominen
Vihon luominen sarjoissa
Kun luot vihon asiakirjasta, jossa on paljon sivuja, voit jakaa sivut useisiin sarjoihin ja tulostaa ne.
1
Avaa [Päävalikko]- tai [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus] → napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa [Jaa sarjoihin vihon asettelua varten].
4
Valitse jakamistapa kohdasta [Jaa sarjoihin].
Jos valitset manuaalisen jakamisen, määritä, kuinka monta sivua kussakin sarjassa on.
Kun jakaminen tehdään manuaalisesti ja vihkotulostus tapahtuu satulanidontana, määritä yhtä suuri tai
pienempi määrä sivuja kuin mitä laite pystyy enintään satulanitomaan. Katso satulanidottavien sivujen
enimmäismäärä laitteen oppaasta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
Vihkotulostus(P. 88)
89
Vihkon luominen
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa
Voit luoda ja tulostaa vihkoja samalla, kun korjaat vihkotulostuksessa esiintyvää ulko- ja sisäsivujen välistä
siirtymää. Jos leikkaat sivujen reunat vihkoleikkurilla, voit säätää marginaalia siten, että tulostustietojen paikka
sivulla ei vaihtele sivujen välillä.
1
Avaa [Päävalikko]- tai [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus] → napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa [Käytä siirtymän korjausta].
4
Valitse korjaustapa kohdasta [Korjausmenetelmä].
Jos korjaat manuaalisesti, määritä korjausmäärä kohtaan [Korjauksen määrä].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
Vihkotulostus(P. 88)
90
Vihkon luominen
Satulasidotun vihon tulostaminen
Kun käytät vihkon tulostusta, voit määrittää nidonnan tulostettujen sivujen keskelle. Sivut jaetaan sarjoihin ja
taitetaan kahtia, ja jokainen sarja satulanidotaan keskeltä.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Asettelu]-välilehdessä.
3
Valitse [Käytössä] kohdasta [Nidonta] → valitse [Vihkonidonta] nidonnan sijainniksi.
Voit määrittää [Nidonta]-asetukset myös [Viimeistely]-välilehdessä.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
[Viimeistely]-välilehti(P. 130)
Vihkotulostus(P. 88)
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 92)
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 93)
91
Vihkon luominen
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa
Kun käytät satulanidottua vihkotulostusta, voit prässätä sidotun osan litteäksi.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Asettelu]-välilehdessä.
3
Valitse [Käytössä] kohdasta [Nidonta] → valitse [Vihkonidonta] nidonnan sijainniksi.
Voit määrittää [Nidonta]-asetukset myös [Viimeistely]-välilehdessä.
4
5
6
Valitse [Vihkotulostus] > [Tiedot].
Valitse [Vihon asetukset] -valintaikkunassa [Satulaprässi] → määritä
satulaprässikäsittelyn voima kohdassa [Satulaprässin säätö].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
[Viimeistely]-välilehti(P. 130)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
92
Vihkon luominen
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa
Jos tulosteet nidotaan keskeltä vihkoksi, voit leikata ja kohdistaa sivujen reunat.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Asettelu]-välilehdessä.
3
Valitse [Käytössä] kohdasta [Nidonta] → valitse [Vihkonidonta] nidonnan sijainniksi.
Voit määrittää [Nidonta]-asetukset myös [Viimeistely]-välilehdessä.
4
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
5
Valitse [Leikkaus].
Aseta leikkausleveyden säätötapa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
6
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
7
Määritä [Säädä leikkausleveyttä] -valintaikkunassa leikkausleveyden säätötapa.
Jos [Säätöperuste] näkyy, [Viimeistelyleveys]-vaihtoehdon valitseminen leikkaa sivut määritettyyn korkeuteen
ja leveyteen viimeistelyn jälkeen.
8
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
[Viimeistely]-välilehti(P. 130)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
93
Vihkon luominen
Täydellinen sidonta
Lisää liima sisällön sisämarginaalin puolelle, mikä sulkee sisällön kanteen vihkon luomiseksi.
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Täydellinen sidonta] → napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
Määritä tarvittavat kohdat [Täydellisen sidonnan asetukset] -valintaikkunassa.
Kun tulostat kansilehdelle
Avaa [Perusasetukset]-välilehti → aseta [Täydellisen sidonnan kansiasetukset] > [Kannen tulostus].
Kun säädät viimeistelyn kokoa
Avaa [Perusasetukset]-välilehti → valitse [Viimeistelyasetukset] > [Määritysperuste].
Jos valitset asetuksen [Viimeistelykoko], valitse viimeistellyn tulosteen sivukoko kohdasta [Viimeistelykoko].
Laite leikkaa kansi- ja sisältösivut vastaamaan viimeistellyn tulosteen kokoa.
Jos valitset asetuksen [Leikkausleveys], määritä leikkausleveydet kohdassa [Leikkausleveys (etureuna)] ja
[Leikkausleveys (ylä- ja alareuna)].
[Viimeistelysäädöt]-välilehdessä voit säätää sisältösivujen ja kansien tulostussijainnit sekä leikkauskulmat ja kohdat.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
94
Vihkon luominen
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin
sivun etu- ja takapuolelle
Kun suoritat vihkotulostusta tai kaksipuolista tulostusta, voit tulostaa sivunumerot samaan sijaintiin kunkin
sivun etu- ja takapuolelle. Jos esimerkiksi valitset sisämarginaalia vastapäätä olevan laidan, sivunumero lisätään
kuin pehmeäkantisessa kirjassa.
Jos määrität sivunumeron tulostumaan oikeaan alakulmaan, tämän toiminnon lopputulos on seuraavanlainen.
Vihkotulostus
Kaksipuolinen tulostus
Alla on selitetty toimenpide, jossa tätä toimintoa käytetään vihkotulostuksessa.
1
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Päävalikko]-välilehdessä.
HUOMAUTUS
● Kun tätä toimintoa käytetään yhdessä kaksipuolisen tulostuksen kanssa, määritä [2-puolinen tulostus] asetus [Päävalikko]-välilehdeltä.
3
4
5
6
7
Napsauta [Ylätunniste/alatunniste]-painiketta.
Avaa [Ylätunnisteen/alatunnisteen asetukset] -valintaikkunassa [Tulosteen tiedot] välilehti.
Valitse sivunumeroiden tulostussijainti kohdasta [Tulosteet] > [Sivunumero].
Valitse [Tulosteet] > [Tulosta niin, että paikka on paperin etu- ja taustapuolella
päällekkäin].
Napsauta [OK]-painiketta.
95
Vihkon luominen
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
Vihkotulostus(P. 88)
96
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen ............................................................................................................. 98
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti ..................................................................................................... 99
Paperiarkkien lisääminen kalvojen väliin ....................................................................................................... 100
Välilehdet ........................................................................................................................................................... 101
Indeksivälilehden lisääminen .......................................................................................................................... 102
Indeksivälilehdelle tulostaminen .................................................................................................................... 103
97
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 99)
Paperiarkkien lisääminen kalvojen väliin(P. 100)
Välilehdet(P. 101)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 102)
Indeksivälilehdelle tulostaminen(P. 103)
98
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
Voit tallentaa haluamasi paperikoon ja käyttää sitä tulostamiseen. Voit käyttää tallennettuja mukautettuja
paperikokoja myös tulostamiseen muilla laitteilla käyttämältäsi tietokoneelta.
1
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2
Napsauta [Mukautettu paperi] -painiketta.
3
Valitse [Mukautetun paperin asetukset] -valintaikkunassa [Lisää].
4
5
Määritä [Muokkaa mukautettua paperia] -valintaikkunassa mukautetun paperikoon
yksityiskohtaiset asetukset, kuten nimi, mitat jne. → napsauta [OK]-painiketta.
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
99
Eri paperityyppien käyttäminen
Paperiarkkien lisääminen kalvojen väliin
Voit lisätä tulostettavien kalvojen väliin välilehdet. Voit myös tulostaa välilehdille.
1
Avaa [Paperinsyöttö]-välilehti.
2
Valitse läpinäkyvyys kohdasta [Paperityyppi].
Voit valita läpinäkyvyyden seuraavista sijainneista:
- [Paperityyppi]-avattavasta luettelosta.
- [Paperityyppi] [Paperityyppiasetukset]-valintaikkunassa.
Voit avata [Paperityyppiasetukset]-valintaikkunan valitsemalla [Paperin valintaperuste] > [Paperityyppi] ja
napsauttamalla [Asetukset] tai napsauttamalla [Paperityyppi] > [Asetukset].
3
4
5
6
Määritä kalvojen paperilähde kohdasta [Piirtoheitinkalvojen paperilähde] tai
[Paperilähde].
Valitse [Käytössä] tai [Tulosta kansilehdille] kohdasta [Kansilehdet].
Valitse paperilähde, jossa lisättävät arkit määritetään kohdasta [Kansilehtien
määritysperuste] > [Paperilähde] tai [Kansilehtien paperilähde].
Jos haluat vaihtaa lisättävien arkkien paperityyppiä, napsauta [Kansilehtien
määritysperuste] > [Paperityyppi] tai [Asetukset] kohdasta [Kansilehtien paperityyppi]
→ valitse paperityyppi → napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 128)
100
Eri paperityyppien käyttäminen
Välilehdet
Voit lisätä paperiarkkeja määritettyjen sivujen väliin.
1
Avaa [Paperinsyöttö]-välilehti.
2
Valitse [Välilehdet] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
3
Valitse [Välilehtien lisäysasetukset] -valintaikkunassa [Lisätyt välilehdet] kohdasta
[Lisättävät välilehdet].
4
Määritä [Paperilähde], [Lisätyt välilehdet/indeksivälilehdet] ja [Lisäyspaikka].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 128)
101
Eri paperityyppien käyttäminen
Indeksivälilehden lisääminen
Voit lisätä indeksivälilehden määritettyjen sivujen väliin. Voit myös tulostaa välilehtiosalle.
1
Avaa [Paperinsyöttö]-välilehti.
2
Valitse [Välilehdet] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
3
4
5
Valitse [Välilehtien lisäysasetukset] -valintaikkunassa indeksivälilehti kohdasta
[Lisättävät välilehdet].
Määritä [Paperilähde], [Lisätyt välilehdet/indeksivälilehdet] ja [Lisäyspaikka].
Voit muuttaa paperityyppiä valitsemalla [Indeksivälilehtien paperityyppi] >
[Asetukset] → valitse käytettävä paperityyppi kohdasta [Paperityyppi].
Määritä indeksivälilehden paperikoko ja ulokeosan tulostuskohta seuraavien ohjeiden mukaan.
Jos asetusta ei tarvita, napsauta [OK] ja sulje [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna.
6
7
8
Napsauta [Indeksivälilehden tiedot] -painiketta.
Valitse [Indeksivälilehden asetukset] -valintaikkunassa paperikoko kohdasta
[Indeksivälilehden koko].
Valitse [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → määritä [Siirtoleveys] → napsauta
[OK].
Jos olet luonut tulostustiedot jollain seuraavista paperiko'oista, älä valitse kohtaa [Siirrä tulostuskohtaa
samansuuntaisesti]. Ulokeosa sisältyy leveyteen.
- A4 indeksivälilehtipaperi: 223 x 297 mm
- Letter-indeksivälilehtipaperi: 228,6 x 279,4 mm
9
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 128)
102
Eri paperityyppien käyttäminen
Indeksivälilehdelle tulostaminen
Voit tulostaa tietoja indeksivälilehden ulokkeeseen.
1
Avaa [Paperinsyöttö]-välilehti.
2
Valitse [Paperityyppi] > [Asetukset].
Jos voit valita [Paperin valintaperuste] -vaihtoehdon, valitse [Paperityyppi] ja napsauta sitten [Asetukset].
3
4
Valitse [Paperityyppiasetukset]-valintaikkunassa indeksivälilehti kohdasta
[Paperityyppi].
Napsauta [Indeksivälilehden tiedot] -painiketta.
[Indeksivälilehden asetukset] -valintaikkuna tulee näyttöön.
5
Valitse [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → määritä [Siirtoleveys].
Jos olet luonut tulostustiedot jollain seuraavista paperiko'oista, älä valitse kohtaa [Siirrä tulostuskohtaa
samansuuntaisesti]. Ulokeosa sisältyy leveyteen.
- A4 indeksivälilehtipaperi: 223 x 297 mm
- Letter-indeksivälilehtipaperi: 228,6 x 279,4 mm
Jos voit valita [Indeksivälilehden koko] -vaihtoehdon, valitse paperikoko.
6
Napsauta [OK]-painiketta.
7
Valitse [Indeksivälilehden asetukset] -valintaikkunassa [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 128)
103
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen ..................................................................................................... 105
Suosikkiasetusten tallentaminen .................................................................................................................... 106
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen ........................................................................................................ 107
104
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 106)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 107)
105
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen
Voit käyttää usein käytettyjä tulostusasetuksia helposti uudelleen tallentamalla asetukset kohtaan
[Suosikkiasetukset].
1
Määritä rekisteröitävät asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
2
Valitse [Suosikkiasetukset]-luettelon alareunassa [Tallenna].
3
Valitse [Tallenna suosikkiasetukset] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake].
Kirjoita tarvittaessa kommenttiteksti kenttään [Kommentti].
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
106
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
Voit muokata [Suosikkiasetukset]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
HUOMAUTUS
● Et voi muokata suosikkiasetuksiin tallennettuja tulostusasetuksia. Jos haluat käyttää eri tulostusasetuksia
suosikkiasetuksina, tallenna haluamasi asetukset uusiksi suosikkiasetuksiksi.
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse muokattavat suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta → valitse
[Muokkaa].
Jos haluat poistaa suosikkiasetuksia, valitse poistettavat suosikkiasetukset → valitse [
] (Poista) → valitse
[Kyllä] näkyviin tulevassa vahvistusikkunassa.
4
Valitse [Muokkaa suosikkiasetuksia] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake] → napsauta
[OK].
Kirjoita tarvittaessa kommenttiteksti kenttään [Kommentti].
5
Napsauta [Sulje]-painiketta.
Suosikkiasetusten vieminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse vietävät suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta.
4
Valitse [Vie] → määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
Valitut suosikkiasetukset tallennetaan tiedostoon, jonka pääte on ".profile".
107
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tuominen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3
Valitse [Tuo] → valitse tuotava tiedosto (jonka tunniste on ".profile") → napsauta
[Avaa]-painiketta.
Tuodut suosikkiasetukset näytetään [Suosikkiasetukset]-luettelossa.
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 106)
108
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen
kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa ....................................................................................... 110
Todennustoiminnon määrittäminen ............................................................................................................... 111
Käyttäjänimen määrittäminen ........................................................................................................................ 113
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta .................................................................. 115
109
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 111)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 113)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 115)
110
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen
Voit hallita tulostamista käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa.
Todennustoiminnon määrittäminen edellyttää, että otat toiminnon käyttöön laitteen asetuksista.
Todennustoiminnon käyttöönotto
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Valitse [Todennustoiminto] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
5
Valitse [Todennustoiminnon asetukset] -valintaikkunassa toiminto → napsauta [OK].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Todennustietojen määrittäminen
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä todennustiedot
oletusasetukseksi.
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Todennustietojen asetukset] -painiketta.
111
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
3
Syötä avautuvaan näyttöön laitteeseen määritetyt todennustiedot.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 138)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 85)
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen tulostusta(P. 115)
112
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Käyttäjänimen määrittäminen
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja se tulostetaan ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Käyttäjänimen vaihtamiseksi sinun on sallittava muutokset laitteen tiedoissa.
Käyttäjänimen muutosten salliminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
4
Napsauta [Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia] -painiketta.
Jos näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua sallimaan näytetyt muutokset, napsauta [Kyllä] → avaa
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
5
Ota [Asetusten luettelo] käyttöön > [Salli käyttäjänimen muutokset] → napsauta [OK]painiketta.
Käyttäjänimen asettaminen
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Käyttäjänimen asetukset] -painiketta.
3
Valitse [Käyttäjänimen asetukset] -valintaikkunassa [Käytettävä nimi] → napsauta
[OK].
113
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 138)
114
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Määritettyjen käyttäjätietojen tarkistaminen ennen
tulostusta
Voit tarkistaa määrittämäsi käyttäjätiedot ennen tulostamista.
Kun tämä toiminto valitaan, tulostusta suoritettaessa esiin tulee näyttö, jossa voit tarkistaa käyttäjän tiedot. Voit
myös nollata tiedot tarvittaessa.
Tarkistettavia käyttäjätietoja ovat PIN (tai salasana), joka on asetettu suojattua tulostusta varten, ja
todennustiedot, jotka on asennettu tulostuksenhallintaa varten käyttämällä osastotunnusten hallintatoimintoa
tai käyttäjän todennustoimintoa.
Vaatimukset
● Käyttöjärjestelmä on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi
● Canon Office Printer Utility on asennettu
● Järjestelmä on määritetty oikein niin, että vahvistusruutu tulee näkyviin
Ota käyttöön sekä [Salli sovellusten toimia taustalla] että [Canon Office Printer Utility] Windowsissa kohdassa
[Asetukset] > [Tietosuoja] > [Taustasovellukset].
Toimet
1
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3
Avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
4
Napsauta [Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia] -painiketta.
Jos näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua sallimaan näytetyt muutokset, napsauta [Kyllä] → avaa
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
5
Ota [Asetusten luettelo] käyttöön > [Vahvista käyttäjän tiedot aina tulostettaessa] →
napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 138)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 78)
115
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Tulostustietojen salaaminen(P. 79)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 111)
116
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Asetusluettelo ................................................................................................................................................. 118
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset .......................................................................................................... 119
[Päävalikko]-välilehti ........................................................................................................................................ 121
[Asettelu]-välilehti ............................................................................................................................................. 124
[Paperinsyöttö]-välilehti ................................................................................................................................... 128
[Viimeistely]-välilehti ........................................................................................................................................ 130
[Laatu]-välilehti ................................................................................................................................................. 132
[Kannet]-välilehti ............................................................................................................................................... 135
[Tuki/Laite]-välilehti .......................................................................................................................................... 136
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti .................................................................. 138
117
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
[Päävalikko]-välilehti(P. 121)
[Asettelu]-välilehti(P. 124)
[Paperinsyöttö]-välilehti(P. 128)
[Viimeistely]-välilehti(P. 130)
[Laatu]-välilehti(P. 132)
[Kannet]-välilehti(P. 135)
[Tuki/Laite]-välilehti(P. 136)
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti(P. 138)
118
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
Voit asettaa perustulostustoiminnot kunkin välilehden asetusten esikatselussa. Voit myös tarkastella
suosikkiasetuksia, palauttaa tulostusasetusten oletusasetukset jne.
Asetusten esikatselu
Näyttää nykyiset tulostusasetukset esikatselussa. Voit asettaa perustulostustoiminnot napsauttamalla
esikatselua.
Näytä asetusten esikatseluopas
Vaihda 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen
välillä
Nidonta
Napsauta kohtaa, josta haluat nitoa sivun.
Vihkotulostusta määritettäessä voit ottaa
satulanidonnan käyttöön ja pois käytöstä.
Sidontakohta
Napsauta sitä paperin reunaa, jonka haluat asettaa
sidontakohdaksi.
Kierrä kiekkoa / nipistä: muuta sivun asettelua
Voit muuttaa kullekin paperiarkille järjestettyjen
sivujen määrää.
Voit muuttaa sivujen määrää pyörittämällä hiiren
pyörää asetusten esikatselun päällä. Jos käytät
kosketuspaneelinäyttöä, voit muuttaa sivujen
määrää nipistämällä ja levittämällä kahta sormea
asetusten esikatselun päällä.
[Suosikkiasetukset]
Näyttää luettelon tallennetuista suosikkiasetuksista.
[Tallenna]
Voit tallentaa nykyiset tulostusasetukset suosikkiasetuksiksi.
☞ [Tallenna suosikkiasetukset] -valintaikkuna
[Nimi]
Määrittää suosikkiasetuksiin liitettävän nimen.
[Kuvake]
Määrittää suosikkiasetuksiin liitettävän kuvakkeen.
[Kommentti]
Määrittää tarvittaessa suosikkiasetuksia koskevan kommentin.
[Näytä asetukset]
Näyttää suosikkiasetusten sisällön.
[Palauta tulostusasetukset]
Palauttaa kaikkien välilehtien tulostusasetukset vakiokokoonpanoonsa.
119
Asetusluettelo
[Palauta oletukset]
Palauttaa avoimen välilehden tulostusasetukset vakiokokoonpanoonsa.
Aiheeseen liittyvää
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 106)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 107)
120
Asetusluettelo
[Päävalikko]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää tulostuksen perustoiminnot.
[Sivukoko]
Näyttää sivukoon, joka on asetettu sovelluksessa tai napsauttamalla [Tiedot].
[Tiedot]
Voit määrittää asiakirjan koon ja suurennuksen tai pienennyksen.
Paperikoot, jotka ilmoitetaan (
)-kuvakkeella, voidaan määrittää ainoastaan tulostusdatan paperikooksi.
Niitä ei tueta varsinaisesti tulostettuina paperikokoina.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle haluat tulostaa. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty
koko, tulostustiedot suurennetaan tai pienennetään tulostettaessa sopimaan määritetyn kokoiseen sivuun.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Paperityyppi]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperityypin mukaan.
[2-puolinen tulostus]
Tulostaa paperin kummallekin puolelle. Oletusasetus kaksipuolista tulostusta tukeville tulostimille on [2puolinen tulostus].
[Sidontakohta]
Määrittää sidontakohdan.
[Tiedot]
Voit määrittää sisämarginaalin leveyden. Kun sisämarginaali asetetaan, tulostusalue kapenee vain
sisämarginaalin leveyden verran. Jos valitset [Kuvan säätö sisämarginaaliin sopivaksi] > [Pienennä kuvaa],
tulostustietoja pienennetään niin, että ne mahtuvat tulostusalueelle. Jos valitset [Siirrä kuvaa], tulostustietoja
siirretään ja järjestetään sellaisenaan. Tässä tapauksessa voi olla, että osaa tulostusalueen ulkopuolella
olevista tiedoista ei tulosteta.
[Vihkotulostus]
Tulostaa asiakirjan sivut järjestettyinä siten, että taittamalla asiakirjan kahtia voit tehdä vihkon.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja
sisämarginaalin leveyden.
☞ [Vihon asetukset] -valintaikkuna
[Sidonta]
121
Asetusluettelo
Määrittää vihkoja tehtäessä, aukeaako asiakirja oikealle vai vasemmalle.
[Sisämarginaalin leveys]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Jaa sarjoihin vihon asettelua varten]
Tekee vihkoja useissa sarjoissa. Määritä asetuksella [Jaa sarjoihin], jaetaanko tulosteet automaattisesti vai
manuaalisesti sarjoihin. Jos tulosteet jaetaan sarjoihin manuaalisesti, määritä kunkin sarjan sivumäärä
kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Käytä siirtymän korjausta]
Korjaa vihkotulostuksessa esiintyvän ulko- ja sisäsivujen välisen siirtymisen. Valitse korjausmenetelmä
kohdasta [Korjausmenetelmä]. Jos teet korjauksen manuaalisesti, määritä korjauksen suuruus kohdassa
[Korjauksen määrä].
[Satulaprässi]
Käyttää satulaprässikäsittelyä, kun luodaan satulasidottu vihko. Voit määrittää satulaprässin voiman
kohdasta [Satulaprässin säätö].
HUOMAUTUS
● [Päävalikko]-tai [Asettelu]-välilehti > [Vihkotulostus] ei voi olla määritettynä samaan aikaan kuin seuraavat
asetukset.
- Muut asetukset kuin [Kannet]-välilehti > [Määritä etukannen asetukset] > [Etukansi] > [Jätä tyhjäksi]
- [Kannet]-välilehti > [Määritä takakannen asetukset]
[Sivun asettelu]
Tulostaa siten, että monta sivua on järjestetty yhdelle paperiarkille.
[Nidonta]
Nitoo sivut tulostettaessa tulostustietoja. Valitse niitin paikka.
[Käytössä (Eko (nitomaton))] taittaa paperit yhteen käyttämättä niittejä.
Käytettävissä olevat nidontakohdat vaihtelevat käytettävän paperikoon, paperin syöttösuunnan ja
paperilähdemenetelmän mukaan.
[Väritila]
Vaihtaa väri- tai mustavalkotulostuksen välillä.
HUOMAUTUS
● Jos valitset [Väritila] > [Värillinen] oletusarvoksi, se, onko kukin sivu värillinen tai harmaasävyinen,
määritetään ja väritila vaihdetaan vastaavasti.
● Tulosta kaikki sivut värillisinä poistamalla käytöstä [Vianmääritys] > [Automaattinen (väri/mv)] [Tuki/Laite]välilehdessä.
[Tulostustapa]
Määrittää tulostustietojen lähetystavan. Voit asettaa tulostustietoihin PIN-koodin tai tallentaa tulostustiedot
laitteeseen.
[Tulosta]
Käynnistää normaalin tulostuksen.
[Pidossa]
Tallentaa tulostustiedot pitojonoon (tilapäiselle säilytysalueelle) laitteeseen. Voit muuttaa tallennettujen
tietojen tulostusjärjestystä tai asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
Tiedostonimi näytetään laitteessa. Jos valitset [Asiakirjan nimi] > [Anna nimi] [Pitoon asetettavan asiakirjan
asetukset] -valintaikkunassa, joka avautuu kun napsautat [Asetukset], voit määrittää halutun nimen.
122
Asetusluettelo
[Varmistettu tulostus]
Liitää PIN-koodin tulostustietoihin ja tallentaa sen laitteeseen. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun tulostetaan
luottamuksellisia asiakirjoja jne. Jos otat käyttöön salattu varmistettu tulostus -toiminnon, voit salata ja
tulostaa tietoja ja saavuttaa paremman suojaustason.
Tallennetut tiedot voi tulostaa syöttämällä PIN-koodin laitteen ohjauspaneelissa.
HUOMAUTUS
● Jos olet ottanut [PIN-koodilla suojattu tulostus] -asetuksen käyttöön Windowsin tulostusasetuksissa ja
tulostat ajuria käyttäen, tulostustyö tulostetaan normaalisti turvatulosteena.
[Tallenna postilokeroon/Tallenna lokeroon]
Tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit muuttaa tallennettujen tietojen tulostusjärjestystä tai
asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
[Kiiretulostus]
Tulostaa tiedot etusijalla muihin laitteella tulostamista odottaviin tulostustietoihin nähden.
[Keskeytä ja tulosta]
Peruuttaa laitteen käsiteltävänä olevan tulostustyön ja tulostaa määritetyn työn.
[Ajoitettu tulostus]
Tulostaa määritettynä aikana.
Kun aika on asetettu, asetettu aika näytetään kun kohdistimella liikutaan kohdan [Ajoitettu tulostus] yli.
Jos laitteen ja käyttämäsi tietokoneen asetetut ajat eivät ole samoja, tulostustyö ei välttämättä tulostu
asetettuna aikana tai tulostus voi peruuntua.
[Mukautettu paperi]
Voit määrittää mukautetun paperikoon, jota voit käyttää tulostettaessa.
Vaihtoehdot, joissa on ( ), ovat vakiopaperikokoja, eikä niitä voi muokata tai poistaa.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Skaalaus(P. 69)
PIN-koodin liittäminen tulostustietoihin(P. 78)
Tulostustietojen salaaminen(P. 79)
Tulostustöiden asettaminen pitoon(P. 81)
Tulostustietojen tallentaminen(P. 82)
Tulostustyön priorisoiminen muiden tulostustöiden edelle(P. 83)
Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten(P. 84)
Vihkotulostus(P. 88)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 95)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 99)
123
Asetusluettelo
[Asettelu]-välilehti
Voit valita asettelun tai määrittää sivun muutoksia tulostettaessa.
[Vihkotulostus]
Tulostaa asiakirjan sivut järjestettyinä siten, että taittamalla asiakirjan kahtia voit tehdä vihkon.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja
sisämarginaalin leveyden.
☞ [Vihon asetukset] -valintaikkuna
[Sidonta]
Määrittää vihkoja tehtäessä, aukeaako asiakirja oikealle vai vasemmalle.
[Sisämarginaalin leveys]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Jaa sarjoihin vihon asettelua varten]
Tekee vihkoja useissa sarjoissa. Määritä asetuksella [Jaa sarjoihin], jaetaanko tulosteet automaattisesti vai
manuaalisesti sarjoihin. Jos tulosteet jaetaan sarjoihin manuaalisesti, määritä kunkin sarjan sivumäärä
kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Käytä siirtymän korjausta]
Korjaa vihkotulostuksessa esiintyvän ulko- ja sisäsivujen välisen siirtymisen. Valitse korjausmenetelmä
kohdasta [Korjausmenetelmä]. Jos teet korjauksen manuaalisesti, määritä korjauksen suuruus kohdassa
[Korjauksen määrä].
[Satulaprässi]
Käyttää satulaprässikäsittelyä, kun luodaan satulasidottu vihko. Voit määrittää satulaprässin voiman
kohdasta [Satulaprässin säätö].
HUOMAUTUS
● [Päävalikko]-tai [Asettelu]-välilehti > [Vihkotulostus] ei voi olla määritettynä samaan aikaan kuin seuraavat
asetukset.
- Muut asetukset kuin [Kannet]-välilehti > [Määritä etukannen asetukset] > [Etukansi] > [Jätä tyhjäksi]
- [Kannet]-välilehti > [Määritä takakannen asetukset]
[Täydellinen sidonta]
Lisää liiman sisällön sisämarginaalin puolelle ja sulkee ne kanteen vihon luomiseksi.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja
paperin leveyden.
☞ [Täydellisen sidonnan asetukset] -valintaikkuna
[Perusasetukset]-välilehti
[Sidonta]
Määrittää vihkoja tehtäessä, aukeaako asiakirja oikealle vai vasemmalle.
[Täydellisen sidonnan kansiasetukset]
Määrittää kannen paperikoon ja paperilähteen. Jos tulostat kanteen, määritä [Kannen tulostus].
[Sisältösivun asetukset]
124
Asetusluettelo
Määrittää sisältösivujen paperikoon.
[Viimeistelyasetukset]
Määrittää viimeistellyn koon ja säätömenetelmän kohdasta [Määritysperuste].
[Viimeistelysäädöt]-välilehti
Säätää sisältösivujen ja kansien tulostussijainnit sekä leikkauskulmat ja -kohdat.
[Lisää vesileima]
Lisää ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen
päälle.
[Tiedot]
Voit tehdä uusia vesileimoja ja muokata aiemmin luotuja vesileimoja.
☞ [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkuna
[Vesileimaluettelo]
Näyttää luettelon tallennetuista vesileimoista. Kun valitset vesileiman, sen lisäasetukset tulevat näkyviin
esikatseluun ja kohdassa [Sisällys].
Voit myös muuttaa vesileiman paikkaa valitsemalla vesileiman ja valitsemalla sitten [
vesileima yksi ylös) tai [
] (Siirrä valittu
] (Siirrä valittu vesileima yksi alas).
[Lisää]
Voit lisätä uuden vesileiman kohteeseen [Vesileimaluettelo].
[Muokkaa]
Tämän toiminnon avulla voit muokata valittua vesileimaa.
[
] (Poista)
Poistaa valitun vesileiman.
HUOMAUTUS
● Voit määrittää vesileiman tekstin napsauttamalla [Lisää] tai [Muokkaa] → teksti määritetään kohdassa
[Määritteet] > [Teksti]. Voit määrittää seuraavan sisällön yhdistämällä kohdan "\" ja erikoismerkkejä.
\d: Päiväys
\t: Aika
\u: Käyttäjänimi
\s: Tietokoneen nimi
\j: Työn nimi
Jos haluat määrittää merkin "\", syötä "\\" kohdassa [Teksti].
[Lisää kehys]
Tulostaa reunuksen sivun reuna-alueille.
[Juliste]
Suurentaa yhden sivun tulostustietoja ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään yhteen,
ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Jos valitset [Mukautettu], voit vastaavasti määrittää rivien ja sarakkeiden määrän.
[Tiedot]
Sallii asettaa yksityiskohtia, kuten tulostettavat sivut, tulostetaan reunuksien avulla jne.
☞ [Julisteen asetukset] -valintaikkuna
125
Asetusluettelo
[Tulostettavat sivut]
Määrittää tulostettavan sivualueen. Voit määrittää myös yksittäisiä sivuja.
Jos olet valinnut rivien ja sarakkeiden määrän kohdassa [Mukautettu], voit lukumääräisesti määrittää
tulostusalueen ja sivunumerot.
[Käännä arkkeja 90 astetta]
Kääntää sivut 90 astetta, jotka on määritelty [Päävalikko]-välilehden > [Suunta].
Jos valitset [Automaattinen], sivut suunnataan siihen suuntaan, missä tulostustiedot tulostetaan
suurempana.
[Tulosta reunuksen reunat]
Tulostaa reunuksia käyttämällä muita arkkeja ohjaimina liitettäessä arkkeja yhteen.
[Määritä leikkaamiseen/liittämiseen käytettävät reunukset]
Määrittää tulostettaessa leikkaa/liitä-asetuksen leveydet ja reunukset.
Marginaalin leveydet ovat 20 mm [Normaali]:lle. [Ohut] ja [Paksu] vastaavasti lisää ja vähennä leveyksiä 10
mm, perustuen [Normaali]:n arvoon.
Valitsemalla kohdan [Kohdistuksen tulostusmerkit] tulostin tulostaa erilliset symbolit leikkaamista ja
liittämistä varten.
[Eri koot/suunnat]
Tulostaa tietoja, joissa koko ja suunta vaihtelevat sivujen välillä.
[Tiedot]
Voit määrittää kokoyhdistelmät ja paperin tasaustavan.
[Ylätunniste/alatunniste]
Voit liittää tulostustietoihin ylä- tai alatunnisteen. Voit määrittää ylä- tai alatunnisteen paikan ja muotoilun.
Jos suoritat vihkotulostusta tai kaksipuolista tulostusta, voit myös määrittää sivun numeron, jolloin se
tulostetaan samaan kohtaan sivun etu- ja takapuolelle.
[Lomakepohja]
Tulostaa lomakepohjalle. Voit myös asettaa lomakepohjatulostuksessa käytettävän lomaketiedoston luomisen.
☞ [Lomakepohjan asetukset] -valintaikkuna
[Käsittelymenetelmä]
Määrittää, käytetäänkö lomaketulostusta vai luodaanko lomaketulostuksessa käytettävä lomaketiedosto. Jos
valitset [Käytä lomakepohjatulostusta], käytetään laitteeseen tallennettua lomaketiedostoa.
[Hae lomaketiedoston tiedot]
Hakee uusimman lomaketiedoston tiedot.
[Tiedostoluettelo]
Näyttää laitteeseen tallennettujen lomaketiedostojen luettelon. Valitse käytettävä lomaketiedosto luettelosta
lomakepohjatulostusta varten.
Jos tietoja ei voi hakea laitteesta, luettelo ei tule näkyviin.
[Värillinen] otetaan käyttöön, kun napsautat [Hae lomaketiedoston tiedot].
[Tiedostonimi]
Määrittää luodulle uudelle lomaketiedostolle nimen.
Jos lomaketiedostoa ei voi valita kohdasta [Tiedostoluettelo], kirjoita käytettävän lomaketiedoston nimi
tähän.
[Käyttökohde]
Määrittää kaksipuoleisessa tulostuksessa, kummalle puolelle lomakepohjatulostus tehdään.
126
Asetusluettelo
[Kopiosarjojen numerointi]
Tulostaa sarjanumerot asiakirjan useisiin kopioihin. Esimerkiksi sarjanumerot tulostetaan siten, että asiakirjan
ensimmäiseen kopioon tulostetaan numero 1, toiseen numero 2 ja kolmanteen numero 3 jne.
[Tiedot]
Asettaa tulostuksen aloitusnumeron.
[Käytä laitteen Varmistettu tulostus -toimintoa]
Käyttää laitteen suojattua tulostustoimintoa.
Käytettävät toiminnot on aktivoitava laitteen puolella.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Vesileiman liittäminen(P. 70)
Suuren julisteen tulostaminen usealle sivulle(P. 71)
Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle(P. 76)
Vihkotulostus(P. 88)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
Täydellinen sidonta(P. 94)
Sivunumeroiden tulostaminen samaan kohtaan kunkin sivun etu- ja takapuolelle(P. 95)
127
Asetusluettelo
[Paperinsyöttö]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää paperityypin ja paperilähteen.
[Paperin valintaperuste]
Määritä, haluatko määrittää tulostuksessa käytettävän paperin paperilähteen vai -tyypin perusteella.
[Paperilähde]
Määrittää tulostuksessa käytettävän paperin paperilähteen perusteella. Jos valitset asetuksen
[Automaattinen], järjestelmä valitsee automaattisesti paperilähteen, joka vastaa tulostettavaa paperikokoa.
[Paperilähteen tiedot]
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevia tietoja. Voit myös lisätä halutessasi kommentin kullekin
paperilähteelle.
[Paperin nimi]
Määrittää paperilähteen, jota käytetään, kun [Automaattinen] on valittu kohdasta [Paperilähde]. Jotta tätä
asetusta voi käyttää, paperin nimi on etukäteen määritettävä vastaamaan laitteessa olevaa paperilähdettä ja
laitteen tiedot täytyy hakea.
[Paperityyppi]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperityypin mukaan.
[Asetukset]
Voit määrittää paperityypin.
Jos valitset [Automaattinen], asiakirja tulostetaan laitteessa määritetylle paperityypille.
[Hae paperin tiedot]
Hakee laitteeseen määritettyjä paperityyppejä koskevat tiedot ja näyttää ne kohdassa [Paperityyppi].
[Indeksivälilehden tiedot]
Voit määrittää ulokeosan tulostamisen lisäasetukset, kun indeksivälilehtipaperi on määritetty.
[Piirtoheitinkalvojen paperilähde]
Määrittää kalvojen paperilähteen.
[Kansilehdet]
Määrittää, lisätäänkö kalvojen väliin paperiarkki. Jos haluat tulostaa kansilehdille, valitse [Tulosta
kansilehdille]. Laite tulostaa kansilehdille saman sisällön kuin kalvoille.
[Kansilehtien paperilähde]/[Kansilehtien paperityyppi]/[Kansilehtien määritysperuste]
Asettaa paperille paperilähteen ja paperityypin, kun syötetään arkkeja kalvojen väliin. Kun määrität joko
paperilähteen tai paperityypin, valitse [Kansilehtien määritysperuste].
[Välilehdet]
Lisää paperiarkit määritettyjen sivujen väliin.
[Asetukset]
Voit määrittää lisäasetukset lisättäville sivuille ja niiden paikat.
☞ [Välilehtien lisäysasetukset] -valintaikkuna
128
Asetusluettelo
[Lisättävät välilehdet]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Paperilähde]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Lisätyt välilehdet/indeksivälilehdet]
Määrittää tulostetaanko lisättäville paperiarkeille. Jos tulostat paperiarkeille, valitse kummalle puolelle
tulostetaan.
[Lisäyspaikka]
Määrittää etukäteen sivut, joiden väliin paperiarkit lisätään.
[Indeksivälilehtien paperityyppi]
Voit määrittää indeksivälilehtipaperin tyypin. Voit myös määrittää ulokeosan tulostusasetukset.
[Kopio]
Tulostaa yhden kappaleen molemmista paperilähteistä.
Tämä toiminto on kätevä, kun haluat tulostaa asiakkaalle yhden asiakirjan korkealaatuisella paperilla ja toisen
kappaleen itsellesi kierrätetylle paperille.
Toimintoa voidaan käyttää, kun muu asetus kuin [Automaattinen] on valittuna kohdasta [Paperilähde]. Määritä
toinen paperilähde kohdasta [Kopio] > [Asetukset].
Kun tämä toiminto on käytössä, yksi kopio tulostetaan aina jokaisesta määritellystä paperilähteestä huolimatta
asetuksesta [Päävalikko]-välilehden kohdassa > [Kopioita].
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Paperiarkkien lisääminen kalvojen väliin(P. 100)
Välilehdet(P. 101)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 102)
Indeksivälilehdelle tulostaminen(P. 103)
129
Asetusluettelo
[Viimeistely]-välilehti
Voit määrittää viimeistelyyn liittyviä asetuksia, kuten lajittelun, nidonnan jne.
Lajittelu
Ryhmittely
Siirto
Kääntö
Rei'itys
Nidonta
[Tulostustapa]
Määrittää erottelutavan useita kopioita tulostettaessa.
[Lajittelu]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän sivujärjestyksessä.
[Ryhmittely]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän siten, että kaikki samannumeroiset sivut on ryhmitetty yhteen.
[Nidonta]
Nitoo sivut tulostettaessa tulostustietoja. Valitse niitin paikka.
[Käytössä (Eko (nitomaton))] taittaa paperit yhteen käyttämättä niittejä.
Käytettävissä olevat nidontakohdat vaihtelevat käytettävän paperikoon, paperin syöttösuunnan ja
paperilähdemenetelmän mukaan.
[Rei'itys]
Tulostaa sivuja, joissa on reiät sitomista varten. Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos se on otettu käyttöön
laitteessa. Valittavissa olevien reikien tyyppi vaihtelee laitteeseen liitetyn lisäyksikön mukaan.
[Siirto]
Siirtää jokaista tulostettua sivusarjaa.
[Määritä siirtoväli: Joka]
Tulostaa sivut siten, että jokainen määritetty sivumäärä siirretään.
[Kääntö]
Tulostaa jokaisen tulostustyön 90 asteen kulmassa suhteessa edeltävään ja seuraavaan.
[Taitto]
Määrittää taitoksen tyypin, kun tulostetaan sivuja, jotka on taitettu johonkin erilaisista muodoista.
130
Asetusluettelo
C-taitto
Z-taitto
Satulataitto
Z-paljetaitto
Kaksinkertainen
rinnakkaistaitto
[Tiedot]
Määrittää taittomallin, kun [C-taitto], [Puolitaitto], [Satulataitto (lisäasetukset)], [Z-paljetaitto] tai
[Kaksinkertainen rinnakkaistaitto] on valittu taittotyypiksi.
HUOMAUTUS
● Jos Z-taitto ja nidonta määritetään yhdessä, Z-taiton suunta vaihtelee niitin paikan mukaan.
[Leikkaus]
Leikkaa ja kohdistaa sivujen reunat, kun luot vihkon nitomalla sivut keskeltä.
[Tiedot]
Voit määrittää leikkausleveyden ja säätömenetelmän.
[Tulostekohde]
Valitse tulostetun paperin tulostuskohde.
[Tiedot]
Voit määrittää pinoamistiedot, kun [Pinoaja (pinonta-alue)] on valittu tulostamaan suurikapasiteettiseen
pinoajaan.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 91)
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 92)
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 93)
131
Asetusluettelo
[Laatu]-välilehti
Voit määrittää tulostuksen käsittelymenetelmän, joka vastaa tulostustietojen sisältöä.
[Sisältöpohjainen tulostus]
Määrittää tavoitteen, joka vastaa tulostustietoja, ja asettaa sopivan tulostuslaatutilan.
[Laadun lisäasetukset]
Voit asettaa tulostuslaadun lisäasetukset, kuten tarkkuuden, liukusävyt, väriaineen määrän jne.
☞ [Laadun lisäasetukset] -valintaikkuna
[Tarkkuus]
Määrittää tulostustarkkuuden.
[Liukusävyt]
Määrittää liukusävymenetelmän.
[Suuri 2]: Käyttää hienompaa liukusävytystä kuin [Suuri 1] liukusävyjen pehmentämiseksi.
[Puolisävyt (kuvat)]/[Puolisävyt (grafiikka)]/[Puolisävyt (teksti)]
Määrittää menetelmät puolisävyjä varten (alueille, jotka ovat tummien ja vaaleiden alueiden välillä).
[Tarkkuus]: Painottaa tarkkuutta ja tulostaa ääriviivat pehmeinä.
[Suuri tarkkuus]: Lisää ääriviivojen tarkkuuden suuremmaksi kuin [Tarkkuus].
[Liukusävyt]: Painottaa liukusävyjä ja tulostaa liukusävyt pehmeinä.
[Värisävy]: Tulostaa liukusävyt pehmeämmin kuin [Liukusävyt].
[Virhehajautus]: Tulostaa pienet merkit ja ohuet viivat tarkasti.
[Erikoispehmennys]
Korjaa merkkien ja viivojen ääriviivat ja pehmentää liukusävyjä.
[Pehmeä 2]: Tekee voimakkaamman pehmennyksen kuin [Pehmeä 1].
[Terävyys]
Säätää hieman kullekin sivulle järjestettyjen merkkien ja kuvien ääriviivojen terävyyttä.
[Terävyys (valokuva)]
Vahvistaa kuvien ääriviivoja, sumentaa jne. tulostettaessa.
[Puhdas musta käsittely]
Määrittää kohdeobjektin ja tulostaa muut kuin valkoiset osat mustana.
[Harmaakompensointi]
Määrittää kohdeobjektin ja tulostaa mustat ja harmaat värit luotettavasti mustana ja harmaana.
[Väriaineen tummuuden säätö]
Säätää väriaineen tummuutta. Voit säätää kutakin väriä lisätietonäytössä, joka tulee näkyviin, kun määrität
[Mukautetut asetukset] ja napsautat [Tiedot]-painiketta.
[Väriaineen määrän säätö]/[Väriaineen määrän korjaus]
Säätää väriaineen määrän vastaamaan tulostustietojen sisältöä.
[Liukusävyjen korostus]: Tulostaa tiedot, jotka sisältävät paljon grafiikkaa ja liukusävyjä.
[Tekstin korostus]: Tulostaa teksteihin painottuvat tiedot.
[Sävytyspehmennys]
Tulostaa liukusävyjen värimuutoksen määrän pehmeästi.
[Pehmeä 2]: Tekee voimakkaamman pehmennyksen kuin [Pehmeä 1].
[Kuvan pakkaus]
132
Asetusluettelo
Säätää tulostustietojen pakkaussuhdetta, kun tulostustiedot lähetetään tulostimeen, ja asettaa etusijalle joko
kuvien laadun tai tulostusnopeuden.
[Kuvan pakkauksen optimointi]
Määrittää kuvan pakkausmenetelmän. Voit valita optimointimenetelmän (vaihtaa käännettävän ja eikäännettävän välillä) tai yhtenäisen pakkausmenetelmän (ei optimointia). Optimoinnin käyttäminen kuvan
pakkauksessa vähentää JPEG-pakkauksen pikselikohinaa.
[Viivatulostuksen säätö]
Parantaa merkkien ja viivojen tulostusta.
[Tarkkuuden korostus]: Painottaa tarkkuutta.
[Liukusävyjen korostus]: Painottaa liukusävyjä.
[Priorisoi värillisten viivojen ja tekstin tulostus]
Jos värilliset viivat tai teksti ovat sumeita tai katkenneita, ne voivat tulostua selvemmin, jos valitset tämän
toiminnon.
Jos on valittu [Laatu]-välilehti > [Sisältöpohjainen tulostus] > [Viiva], tämä toiminto on oletusarvoisesti
käytössä.
[Värin säätö]/[Harmaasävyjen säätö]
Voit säätää väriä, kirkkautta ja kontrastia.
☞ [Värin säätö]/[Harmaasävyjen säätö] -valintaikkuna
[Näytetyyppi]
Määrittää esikatselussa näytettävien kuvien tyypin.
Jos valitset [Oletus], tämä tallennetaan tulostusasetuksiin, jotka vastaavat kohdassa [Säädettävät elementit]
valittujen tietojen tyyppiä, ja myös näytetty kuva vaihtuu.
[Säädettävät elementit]
Määrittää objektin värisäädön kohteeksi.
[Lisää näytteeseen]
Käyttää näytteen esikatselussa arvoja, jotka on määritetty [Kylläisyys]- ja [Sävy]-välilehdissä.
Vaihtamalla valinnan tilaa voit tarkistaa, miten paljon värit ovat muuttuneet.
[Väriympyrä]
Näyttää tämän apuna värejä säätäessäsi. Tämä avautuu, kun [Sävy]-välilehti on valittu.
[Kylläisyys]/[Sävy]-välilehti
Voit säätää kunkin värin kylläisyyttä ja sävyä tulostettaessa [Värin säätö] -valintaikkunassa. Voit vetää
liukusäädintä tai antaa numeroarvon.
[Säädä kaikki värit käyttämällä samaa arvoa]
Säätää kaikkia värejä yhtä aikaa [Värin säätö] -valintaikkunassa.
[Kirkkaus]/[Kontrasti]
Säätää kirkkautta tai kontrastia vetämällä liukusäädintä tai antamalla numeroarvon.
[Sovitusasetukset]
Voit määrittää sovitustoiminnon värien säätöä varten.
☞ [Sovitusasetukset]-valintaikkuna
[Sovitustapa]
Määrittää värien vastaavuudelle prosessointitavan.
[Sovitusmenetelmä]
Määrittää, mitä tekijää painotetaan sovituksessa. Laitteen mukaan voit valita eri tekijöitä kullekin kohteelle.
Kun napsautat [Hae sovitusmenetelmän tiedot], voit noutaa tietoja laitteelle rekisteröidyistä
vastaavuustavoista.
[Gamma]/[Gamma-säätö]
133
Asetusluettelo
Voit käyttää tulostuksessa gammasäätöä.
[Kaksivärinen tulostus]
Tulostaa kahdella värillä siten, että harmaan sävyinä tulostetaan tulostustietojen osat, joihin ei ole määritetty
väritietoja, ja määritetyn värin sävyinä tulostetaan osat, joihin on määritetty väritietoja.
[Väriaineen säästö]/[Yksityiskohtainen väriaineen säästö]
Säästää väriainetta tulostamalla tulostustiedot käyttäen vähemmän väriainetta.
[Yksityiskohtainen väriaineen säästö] -asetuksen avulla tulostusjälkeä vaalennetaan järjestyksessä [Tila 1], [Tila
2] ja [Tila 3].
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
134
Asetusluettelo
[Kannet]-välilehti
Voit lisätä asiakirjaan etu- tai takakannen, käyttää kansien tulostamiseen eri paperia kuin sisältösivujen
tulostamiseen ja määrittää kansiin liittyvät tulostusasetukset.
[Määritä etukannen asetukset]/[Määritä takakannen asetukset]
Määrittää etu- tai takakannen.
[Etukansi]/[Takakansi]
Määrittää, mille etu- tai takakannen puolelle tai puolille tulostetaan.
[Paperilähde]
Määrittää paperilähteen.
HUOMAUTUS
● [Päävalikko]-tai [Asettelu]-välilehti > [Vihkotulostus] ei voi olla määritettynä samaan aikaan kuin seuraavat
asetukset.
- Muut asetukset kuin [Kannet]-välilehti > [Määritä etukannen asetukset] > [Etukansi] > [Jätä tyhjäksi]
- [Kannet]-välilehti > [Määritä takakannen asetukset]
[Tulosta erotinsivu]
Lisää sivun (ilmoituspalkin), jossa on käyttäjänimi, työnimi ja aika ennen ensimmäisen sivun tulostusta.
[Tiedot]
Antaa asettaa paperin määritystavan (paperilähde ja/tai paperityyppi) ja fonttikoon paperille, johon
ilmoituspalkki tulostetaan.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Vihkotulostus(P. 88)
135
Asetusluettelo
[Tuki/Laite]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää esimerkiksi ajuriympäristön asetukset ja laitetietoasetukset.
[Näytä asetukset]
Näyttää luettelon nykyisten asetusten tarkistamista varten.
[Muokkaa suosikkiasetuksia]
Voit muokata [Suosikkiasetukset]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
☞ [Muokkaa suosikkiasetuksia] -valintaikkuna
[Suosikkiasetukset]
Näyttää määritetyt suosikkiasetukset luettelona. Luettelosta valittujen suosikkiasetusten sisältö näytetään
kohdassa [Asetukset]. Vakioasetuksista poikkeavat asetukset näytetään lihavoituna.
Voit myös muuttaa suosikkiasetuksen paikkaa luettelossa valitsemalla sen ja valitsemalla sitten [
(Siirrä valittua suosikkiasetusta yksi taso ylöspäin) tai [
]
] (Siirrä valittua suosikkiasetusta yksi taso
alaspäin).
[Tuo]
Voit tuoda tiedostona (*.profile) tallennetun suosikkiasetuksen ja lisätä sen [Suosikkiasetukset]-luetteloon.
[Vie]
Voit tallentaa valitun suosikkiasetuksen tiedostona (*.profile).
[
] (Poista)
Poistaa valitut suosikkiasetukset.
[Kommentti]
Näyttää valittuja suosikkiasetuksia koskevia kommentteja.
[Muokkaa]
Voit muokata valittujen suosikkiasetusten [Nimi]-, [Kuvake]- ja [Kommentti]-tietoja.
[Vianmääritys]
Voit määrittää yksityiskohtaiset ajurin toiminnan asetukset erikoistulostusta tai sovelluksia varten.
Yksityiskohtainen selitys tulee näkyviin, kun valitset kohteen [Asetusten luettelo] [Vianmääritys]valintaikkunassa.
[Määritykset]
Voit muuttaa ajurin näyttämät paperikoot ja näyttökielen vastaamaan aluetta, jolla käytät ajuria. Voit myös
alustaa käytettävät suosikkiasetukset. Jos haluat vaihtaa näyttökieltä, valitse käytettävä kieli kohdassa [Kieli],
sulje tulostusasetusnäyttö ja avaa se sitten uudelleen.
[Todennustietojen asetukset]
Voit hallita tulostamista käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa.
Napsauttamalla näytössä [Tarkista]-painiketta voit tarkistaa, että laitteeseen asetettu todennustieto ja annettu
sisältö vastaavat toisiaan.
136
Asetusluettelo
[Käyttäjänimen asetukset]
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja sitä käytetään ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
HUOMAUTUS
● Jos käytössä on käyttäjän todennustoiminto, käyttäjän todennustoimintoon määritetty käyttäjänimi on
etusijalla.
[Laitteen asetukset]
Näiden asetusten avulla voit määrittää laiteasetukset ja järjestelmänvalvojan asetukset.
HUOMAUTUS
● Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa
asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
[Tietoja]
Näyttää ajurin version tiedot.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 119)
Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen(P. 107)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 111)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 113)
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
137
Asetusluettelo
[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] välilehti
Voit tarkistaa laitteeseen liittyvät asetukset, määrittää osaston tunnuksen hallinnan asetukset ja
järjestelmänvalvojan asetukset.
HUOMAUTUS
● Jos palaat tulostusasetusnäyttöön, näytä se laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai
työpöytäsovelluksen tulostusvalikosta.
[Laitteen asetukset] -välilehti
[Hae laitetiedot]
Hakee laitetiedot ja käyttää niitä asetuksissa.
[Tarvikkeiden luettelo]
Näyttää luettelon muodossa asetustiedot laitteeseen liittyvistä paperin tulostusasetuksista,
paperilähdeasetuksista jne.
Jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti, valitse asetus ja määritä se kohdassa [Tarvikkeiden luettelo].
[Todennustoiminto]
Tulostamista hallitaan osastotunnusten hallintatoiminnon tai käyttäjän todennustoiminnon avulla. Valitse
[Asetukset] ja määritä käytettävän todennustoiminnon laji.
Jos käytössä on osastotunnuksen hallintatoiminto ja valitset asetuksen [Älä käytä osastotunnusten hallintaa
mv-tulostuksessa], mustavalkotulostusta voi käyttää ilman todennusta.
[Oletuskäyttäjänimi]
Voit määrittää oletuskäyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen
ohjauspaneelissa, ja sitä käytetään ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Jos haluat määrittää tämän kohteen, [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti > [Salli käyttäjänimen
muutokset] on otettava käyttöön.
[Laitteen toimintoasetukset]
Voit määrittää laitteen ohjainlaiteohjelmiston version. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat määritetyn
version mukaan.
Ohjainlaiteohjelmiston versio sisältää toiminnon versiot ja alustan versiot. Niitä voidaan tarkastella laitteen
tilatulosteen avulla tai näytössä, jossa vahvistetaan rakenne.
Lisätietoja tilatulosteen tekemisestä ja laitteen rakenteen vahvistamisesta on laitteen oppaassa.
[Paperilähteen tiedot]
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevia tietoja. Voit myös lisätä halutessasi kommentin kullekin
paperilähteelle.
[IP-osoiteasetukset]
Voit määrittää, havaitaanko laitteen, jonka tietoja haetaan, IP-osoite automaattisesti vai määritetäänkö se
manuaalisesti. Jos IP-osoitetta ei löydy, voit määrittää IP-osoitteen itse hakeaksesi laitteen tiedot.
138
Asetusluettelo
Jos määrität IP-osoitteen tällä asetuksella, sitä ei sovelleta tulostusportille.
[Tietoja]
Näyttää ajurin version tiedot.
[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti
[Asetusten luettelo]
Esittää laitteen järjestelmänvalvojalle asetukset ja niiden sisällön luettelona oletusasetusten hallintaa varten.
[Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia]
Voit muuttaa käyttöoikeuksia ja jokaista asetusta [Asetusten luettelo] -välilehdessä.
Aiheeseen liittyvää
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 111)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 113)
Tulostustietojen salaaminen(P. 79)
139
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys .................................................................................................................................................... 141
Laitetta ei löydy verkosta ................................................................................................................................. 142
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen ................................................................................................... 144
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin ................................................................................... 145
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen .................................................... 149
140
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä kerrotaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
Laitetta ei löydy verkosta(P. 142)
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen(P. 144)
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin(P. 145)
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin päivityksen jälkeen(P. 149)
141
Vianmääritys
Laitetta ei löydy verkosta
Kun verkkoyhteys on käytössä ajurin asentamisen aikana, laite ei välttämättä näy asennusohjelman
[Tulostinluettelo]-kohdassa.
Lisäksi jos asennuksen aikana määritetään verkkotulostinportti, laite ei välttämättä näy jaettujen tulostimien
luettelossa.
Jos jompikumpi näistä tapahtuu, syitä voi olla useita. Muuta asetuksia tarvittaessa kunkin "Korjaus"-kohdan
mukaisesti.
Syy 1.
Laiteasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkasta ovatko seuraavat kohdat asetettu laitteeseen. Jos niitä ei ole asetettu, vaihda asetuksia tai asenna
oikea ajuri.
● IPv4- tai IPv6-protokolla-asetukset on otettu käyttöön kohdassa [TCP/IP-asetukset].
● [Multicast -hakuasetukset] on otettu käyttöön.
WSD:tä käyttävissä verkkoympäristöissä [Käytä WSD:tä] on otettu käyttöön.
● [PDL-valinta (Plug and Play)] ja ajurin sivunkuvauskieli vastaavat.
- "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 -tulostinajuri:lle": [*** (V4)] (tai [*** (XPS)])
*** kuvaa laitetta vastaavaa sivunkuvauskieltä.
- "PCL6 V4 -tulostinajuri:lle": [PCL6 (V4)] (tai [PCL6])
Katso lisätietoja laitteen oppaasta sivunkuvauskielen asetustavasta (plug and play) laitetoiminnolle.
Syy 2.
Käyttöjärjestelmän verkkoasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkista, onko tarvittavat asetukset määritetty käyttöjärjestelmän verkkoasetuksista. Jos asetuksia ei ole
määritetty, muuta asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(1) Avaa [Verkko- ja jakamiskeskus] → tarkista käyttämäsi verkkoprofiili kohdassa [Näytä aktiiviset verkot].
[Verkko- ja jakamiskeskus] avataan seuraavasti.
Windows 10/Server 2016
Valitse [Asetukset] > [Verkko ja Internet] > [Ethernet] → napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus] -painiketta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus].
(2) Valitse [Muuta jakamisen lisäasetuksia].
(3) Jos [Verkon etsiminen] > [Poista verkon etsiminen käytöstä] on valittu verkkoprofiilissa, jonka valitsit
kohdassa (1)(P. 142) , valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön].
(4) Valitse [Tallenna muutokset].
Jos Administrator-salasana tai vahvistus tarvitaan, kirjoita salasana tai anna vahvistustiedot.
Syy 3.
Käyttöjärjestelmä on määritetty niin, että laitteita ei voi löytää.
142
Vianmääritys
Korjaus
Kun haluat näyttää laitteen jaettujen tulostimien luettelossa, muuta käyttöjärjestelmän asetuksia
noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Napsauta [Ohjelmat] > [Ohjelmat ja toiminnot] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdassa.
(2) Napsauta [Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä] -vaihtoehtoa [Ohjelmat ja
toiminnot] -näytössä.
(3) Ota [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki] käyttöön [Windows-ominaisuudet]-näytössä → napsauta [OK].
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen, jotta uusi asetus otetaan käyttöön.
Valitse palvelinkäyttöjärjestelmässä [Manage] > [Add Roles and Features] kohdassa [Server Manager] ja ota
käyttöön [Features] > [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki].
(4) Kun ajuri on asennettu, palauta asetukset alkuperäisiin arvoihinsa.
Yllä olevia asetusten muutoksia tarvitaan vain ajurin asennusta varten. On suositeltavaa palauttaa [SMB 1.0/
CIFS -tiedostonjaon tuki] alkuperäiseen asetukseensa, kun ajurin asennus on suoritettu.
Syy 4.
Verkkoympäristö on sellainen, jossa laitteita ei voi löytää.
Korjaus
● Määritä TCP/IP-verkkoympäristö niin, että etsittävä laite ja käytettävä tietokone ovat samassa aliverkossa.
● Jos etsittävä laite on liitetty verkkoon, joka ei käytä joko TCP/IP-protokollaa tai WSD:tä, asenna ajuri
määrittämällä portti tai IP-osoite.
Syy 5.
Löydettyä laitetta vastaava ajuri on jo asennettu.
Korjaus
Jos haluat asentaa ajurin etsimällä laitteen, poista laitteen asennus ensin ja etsi se sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
143
Vianmääritys
Laitteen kuvake ei näy asennuksen jälkeen
Jos laitteen kuvake ei näy [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa, kun asennus on valmis, syitä voi olla useita. Katso
kohdasta Korjaus, kuinka saat laitteen kuvakkeen näkyviin.
Syy 1.
Näyttöä ei ole päivitetty.
Korjaus
Valitse osoitepalkissa [
] (Päivitä), jos haluat päivittää näytön.
Syy 2.
Ajuri asennetaan tai asennusta ei ole tehty oikein loppuun.
Korjaus
Odota, kunnes asennus on valmis. Jos ajurin kuvake ei näy lyhyen odottelun jälkeen, asenna ajuri uudelleen.
144
Vianmääritys
Windowsin vakiotulostusasetusnäyttö tulee näkyviin
Ajurin asentamisen jälkeenkään ajurin tulostusasetukset eivät välttämättä näy vaan niiden tilalla näkyy
Windowsin vakiomuotoinen tulostusasetusnäyttö. Jos näin käy, se voi johtua useasta eri syystä.
Näytä ajurin tulostusasetusnäyttö, jossa viitataan kohtiin Syy ja Korjaus. Niissä kerrotaan kaikista näkyvissä
olevista Windowsin vakiotulostusasetusnäytöistä.
Jos näkyy laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai
työpöytäsovelluksessa
Seuraava näyttö aukeaa laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai tulostettaessa
työpöytäsovelluksesta.
Syy 1.
Ajuria ei ole asennettu oikein asiakastietokoneeseen jaetussa tulostinympäristössä.
Korjaus
Lisätietoja on kohdassa, jossa käsitellään tietokoneen määrittämistä jaetuksi tulostimeksi ja ajurin häviämistä.
Syy 2.
Ajuri asennettu määrittämällä inf-tiedosto.
145
Vianmääritys
Korjaus
Asenna ajuri käyttämällä asennusohjelmaa.
Jos ympäristö ei salli asennusta asennusohjelmaa käyttämällä, voit käyttää Windowsin
vakiotulostusasetusnäyttöä.
Syy 3.
On mahdollista, että tulostimen ajurin asentamisen yhteydessä ilmenee jokin ongelma.
Korjaus
Poista tulostimen ajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen ohjeiden mukaisesti.
Jos avautuu kaupan sovelluksesta
Seuraava näyttö tulee näkyviin kaupan sovelluksesta tulostettaessa.
Syy 1.
Ei voida muodostaa Internet-yhteyttä käytössä olevasta tietokoneesta.
146
Vianmääritys
Korjaus
Kaupan sovelluksesta tulostamisen edellyttämät toiminnot on asennettu Windows-kaupasta Internetin kautta.
Tarkista, että voit käyttää Windows-kauppaa tietokoneellasi ja asenna ajuri uudelleen.
Syy 2.
Tili, jolla kirjauduit Windowsiin, ei ole liitetty Microsoft-tiliin.
Korjaus
Käytä Microsoft-tiliä Windows-kaupasta asentamiseen.
Jos tili, jota käytät kirjautuessasi Windowsiin, on jokin muu tili kuin Microsoft-tili (paikallinen tili tai toimialueen
tili), sinun on yhdistettävä käyttämäsi tili ja Microsoft-tili seuraavien ohjeiden mukaisesti ja suoritettava
asennus.
(1) Avaa [Tilit]-näyttö.
Windows 10/Server 2016
Valitse [Asetukset] > [Tilit].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Avaa oikopolut [Työpöytä]-näytössä → valitse [
Asetukset] > [Muuta tietokoneen asetuksia] > [Tilit].
(2) Määritä järjestö Microsoft-tilille.
Windows 10/Server 2016
Valitse [Tietosi] > [Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä sen sijaan].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Valitse [Oma tili] > [Yhdistä Microsoft-tiliin].
Kun olet määrittänyt asetukset näytön ohjeiden mukaisesti, tarkista että kyseinen Microsoft-tili näkyy
tilitiedoissa.
Syy 3.
Sovellus on asetettu siten, että Windowsin vakiotulostusasetukset näytetään.
Korjaus
Jos tulostat kaupan sovelluksesta, aseta sovellus siten, että ajurin tulostusasetusten ruutu näytetään.
(1) Käynnistä Canon Office Printer Utility.
Windows 10/Server 2016
Valitse Käynnistä-valikko > [Canon Office Printer Utility] sovellusluettelosta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta [
] joka on [Aloitus]-ruudun alaosassa > [Canon Office Printer Utility] kohdassa [Sovellukset]
ruudulla.
(2) Näytä [Valinnat]-ruutu kohdassa Canon Office Printer Utility.
Windows 10/Server 2016
Valitse valikko [
] sovellusruudun yläosassa > [Asetukset] > [Valinnat].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Näytä oikopolkupalkki [Työpöytä] ruudulla → valitse [
Asetukset] > [Valinnat].
(3) Poista käytöstä [Tulostusasetusnäytön asetukset] > [Näytä aina yhteensopivuustilassa].
147
Vianmääritys
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 19)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 24)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 33)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 46)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 38)
148
Vianmääritys
Tulostusasetukset palautuvat oletusarvoihin ajurin
päivityksen jälkeen
Jos tulostusasetukset nollaantuvat, kun asennettu ajuri päivitetään, ja kaikki tulostusasetukset palautuvat
oletusarvoihin, syy voi olla seuraava. Korjaa ongelma Korjaus-sisällön mukaan.
Syy
Tekniset Windows-tiedot tai ajurin muutokset, jotka johtuvat toimintojen lisäämisestä tai muutoksista.
Korjaus
Kun laitteen tiedot on hankittu, muuta tulostusasetuksia.
Voit hankkia laitteen tiedot tekemällä toimet, joilla laitteen toiminnot otetaan käyttöön.
Aiheeseen liittyvää
Laitteen toimintojen käyttöönotto(P. 53)
149
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
150
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
151
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising