Canon | i-SENSYS MF443dw | User manual | Canon i-SENSYS MF443dw User manual

Canon i-SENSYS MF443dw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 -tulostinajuri
Asennusopas
USRMA-3643-01 2019-06 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 11
Asennusta edeltävä tarkistus ........................................................................................................... 13
Järjestelmävaatimukset
.......................................................................................................................................... 14
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Tietoja Lueminut-tiedostosta
.................................................................................................... 16
.................................................................................................................................. 17
Ajurin asentaminen ................................................................................................................................... 19
Asennus etsimällä laitteita verkosta
........................................................................................................................ 20
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite
Asennus USB-yhteyden avulla
............................................................................................................... 25
.................................................................................................................................. 31
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Asentaminen WSD-portin avulla
................................................................................................................. 35
.............................................................................................................................. 37
Online-oppaan pikakuvakkeen asentaminen
........................................................................................................... 38
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi ...........................................
40
Jaetun tulostimen käyttäminen
............................................................................................................................... 41
Asennus tulostinpalvelimena
............................................................................................................................... 42
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Portin vaihtaminen
........................................................................................................ 44
................................................................................................................................................. 46
PPD-tiedoston asentaminen (PS3)
............................................................................................................................ 50
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen ............................................................... 52
Ajurin päivittäminen
............................................................................................................................................... 53
Ajurin asennuksen poistaminen
.............................................................................................................................. 55
Online-oppaan pikakuvakkeen poistaminen
............................................................................................................ 57
Tulostaminen .................................................................................................................................................. 59
Tulostaminen tietokoneesta
Ohjeen käyttäminen
.................................................................................................................................... 60
............................................................................................................................................... 63
I
Vianmääritys ................................................................................................................................................... 65
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy
................................................................................................................... 66
II
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Tulosta]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer ja Microsoft Edge ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä on geneerinen tulostinajuri, joka tukee erilaisia laitteita. Voit käyttää samaa ajuria kaikille tulostinmalleille
muuttamalla tulostusportin asetuksia ja laitteen tietoja.
Ominaisuudet
● Laitteen toiminnot ja lisävarustetiedot on määritetty yhdessä kokoonpanoprofiilissa. Vaihtamalla
kokoonpanoprofiilin voit vaihtaa ajuriasetusnäytön vastaamaan käytettävän laitteen mukaisia toimintoja.
● Ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen lisättäessä tai vaihdettaessa laitetta.
Kokoonpanoprofiilien käyttäminen
Kutakin tulostinmallia vastaavat kokoonpanoprofiilit on valmisteltu etukäteen. Voit räätälöidä ja käyttää
tulostimen toiminnanhallintaa vastaavaa kokoonpanoprofiilia.
Käyttämällä ajurissa kokoonpanoprofiilia [Laitteen asetukset] -välilehden asetukset voidaan muuttaa ja
laitekohtaiset toiminnot voidaan asettaa. Voit myös viedä ja tallentaa laitteen toimintoasetukset ja asetusten
määrittelyn [Laitteen asetukset] -sivulla kokoonpanoprofiilina.
Esimerkkejä kokoonpanoprofiilien hyödyntämisestä
● Ajuriasetusten näytön laatiminen käyttämällesi tulostinmallille
Kun laitteesta haetaan tulostinmallitiedot, kokoonpanoprofiili otetaan käyttöön automaattisesti, ja
asetusnäyttö vaihtuu vastaamaan laitetta. Kun tietoja ei voi hakea, kokoonpanoprofiili on asetettava
manuaalisesti.
● Ajuriasetusten määrittäminen useille tietokoneille tehokkaasti
Voit viedä ja tallentaa laitteen toimintoasetukset ja asetusten määrittelyn [Laitteen asetukset] -välilehdestä
kokoonpanoprofiiliksi. Muissa tietokoneissa käytettyjä ohjainten laitetietoja on helppo asettaa erissä tuomalla
viedyn kokoonpanoprofiilin.
Jos laitetietoja ei voi hakea, niitä on mahdollista käyttää tuomalla viety kokoonpanoprofiili ympäristöön, josta
tiedot pystytään hakemaan.
HUOMAUTUS
● Lisätietoja laitetietojen asettamisesta ja kokoonpanoprofiilien tuomisesta ja viemisestä on ohjeessa.
9
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 11
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Tulostinajurin uusin versio löytyy Canon-sivustosta. Tarkista käyttöjärjestelmäsi ja muut tiedot ja lataa
tarvittaessa sopiva ohjelmisto.
Canon Global -sivusto: https://global.canon/
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Laitteen lisävarusterakenne
- Käytössä oleva ajuri
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Määritettävien toimintojen määrä on rajallinen, kun tulostat Windows Store -sovelluksesta, koska et voi
näyttää ajurin tulostusasetusnäyttöä.
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
11
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus ................................................................................................................... 13
Järjestelmävaatimukset ...................................................................................................................................... 14
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia ........................................................................................... 16
Tietoja Lueminut-tiedostosta ............................................................................................................................. 17
12
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus
Tässä kerrotaan, mitkä asiat on tarkistettava etukäteen, jotta ajuri asennetaan oikein.
Järjestelmävaatimukset(P. 14)
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 16)
Tietoja Lueminut-tiedostosta(P. 17)
13
Asennusta edeltävä tarkistus
Järjestelmävaatimukset
Ajuria voidaan käyttää seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
Käyttöjärjestelmät
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Palvelinpohjaiset tietokoneympäristöt:
Palvelinympäristön käyttöjärjestelmät:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Palvelimen osat:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Klusteripalvelimen käyttöjärjestelmät:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Tietokone
Mikä tahansa tietokone, jossa toimii jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä.
HUOMAUTUS
● Lisätietoja uusien käyttöjärjestelmien ja Service Pack -päivitysten tuesta on Canon-sivustossa (https://
global.canon/).
Ajurin ja käyttöjärjestelmän näyttökielten yhdistelmät
Asianmukaista toimintaa ei voida taata, riippuen ajurin tukemien kielien ja käyttöjärjestelmän näyttökielten
yhdistelmästä. Suosittelemme, että käytät asennuksessa kieltä, joka on valittuna oletusarvoisesti
asennusohjelman käynnistyessä.
Ajurin tuetut kielet
englanti / arabialainen / baski / katalaani / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / tšekki / tanska /
hollannin / suomi / ranska / saksalainen / unkari / Italialainen / japani * / korea / malaiji / norjalainen / puola /
portugali / venäläinen / slovakki / espanjalainen / ruotsalainen / thaimaalainen / turkki / Vietnam
* PCL6-ajuria ei tueta.
14
Asennusta edeltävä tarkistus
Taatun toiminnan laajuus
Käyttöjärjestelmän kieli
Käyttöjärjestelmän kieli ei sisälly
sisältyy ajurin tukemiin kieliin ajurin tukemiin kieliin
Asennettu kielellä, joka vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu
--
Asennettu kielellä, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu*1
Ei taattu*2
Vaihdettu kieleksi, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää asennuksen jälkeen
Taattu*1
Ei taattu*2
*1 Asettelu saattaa rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä näytetä oikein.
*2 Toiminta on taattua vain, kun asennuskieli on englanti. Asettelu saattaa kuitenkin rikkoutua, tai ajuria ei välttämättä
näytetä oikein.
Laitetietojen noutotoiminnon käyttämiseen tarvittavat palvelut
Jos haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa, tarvitset seuraavat palvelut ja ympäristöt.
Käyttöjärjestelmäpalvelut
Voit käyttää laitetietojen hakutoimintoa vain, jos kaikki seuraavat palvelut on asennettu käyttöjärjestelmään
eikä niiden asetuksena ole [Ei käytössä].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokollat
UDP tai TCP (IPv4 tai IPv6)
Tuetut laiteyhteysmääritykset
Kun yhteys on muodostettu verkon kautta: TCP/IP tai IPX
Kun yhteys on muodostettu paikallisesti (32-bittinen): USB
15
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia
Ota huomioon seuraavat asiat asennuksen aikana.
● Jos näkyviin avautuu näyttö, joka pyytää sallimaan tietokoneeseen tehtävät muutokset, salli muutokset.
● Jos Windowsin suojausnäyttö avautuu ja ilmoittaa, ettei ajurin julkaisijaa voi vahvistaa, salli asennus.
● Jos ajurin tietoja Canon Driver Information Assist Service -sovelluksella haettaessa näkyviin tulee varoitus
Windowsin palomuurin eston poistosta, poista esto.
● Jos asennat ajurin asennusohjelman avulla, voit päivittää olemassa olevat ajurit uuden ajurin asentamisen
yhteydessä.
16
Asennusta edeltävä tarkistus
Tietoja Lueminut-tiedostosta
Lueminut-tiedosto sisältää ajurien asentamiseen ja käyttämiseen liittyviä rajoituksia ja varotoimia.
Lueminut-tiedosto on tallennettu seuraavalla nimellä ajurin pakkauskansiossa.
Readme_fi-FI.hta
Jos asennat tai käytät asennusohjelmaa, voit lukea Lueminut-tiedoston näytöstä valitsemalla [Tulostimen
asennus].
17
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen ........................................................................................................................................ 19
Asennus etsimällä laitteita verkosta ................................................................................................................. 20
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite ....................................................................................................... 25
Asennus USB-yhteyden avulla ............................................................................................................................ 31
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto .......................................................................................................... 35
Asentaminen WSD-portin avulla ........................................................................................................................ 37
Online-oppaan pikakuvakkeen asentaminen ................................................................................................... 38
18
Ajurin asentaminen
Ajurin asentaminen
Valitse asennusmenetelmä käytössä olevan laitteen yhteysmenetelmän ja ympäristön mukaan.
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 20)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 25)
Asennus USB-yhteyden avulla(P. 31)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 35)
Asentaminen WSD-portin avulla(P. 37)
Online-oppaan pikakuvakkeen asentaminen(P. 38)
19
Ajurin asentaminen
Asennus etsimällä laitteita verkosta
Voit hakea laitteita TCP/IP -verkoista ajuria asennettaessa.
Asennuksen aikana tulostinmallia vastaava kokoonpanoprofiili ja laitetoiminnot asetetaan automaattisesti.
Kokoonpanoprofiili on myös mahdollista vaihtaa tai tuoda tarvittaessa.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on muu kuin TCP/IP -verkkoympäristö, katso asennuksen tekeminen portin tai IP-osoitteen
määritysmenettelystä.
● Jos et tiedä käytössä olevan verkkoympäristön tyyppiä, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 14)
● Salli laitteelle asetukset [Käytä WSD:tä] ja [Multicast -hakuasetukset] (WSD:tä käyttävät verkkoympäristöt)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminnon (Plug & Play) asetukset
Määritä laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja määrityksestä on
laitteen oppaassa.
● Laite on se, joka on samassa aliverkossa kuin käyttämäsi tietokone
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 16)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa:
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM:
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe] CD-ROM:n ajurikansiosta.
2
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
20
Ajurin asentaminen
3
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Vakio] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
[Aktivoi tulostimet uudelleen lepotilassa ja etsi]: Valitse tämä, jos haluat tunnistaa lepotilassa olevat
verkkolaitteet.
5
Valitse tarvittavat kohteet → valitse [Seuraava].
[Canon Driver Information Assist Service]: Valitse tämä, kun haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa
tulostinpalvelinympäristössä.
21
Ajurin asentaminen
6
Valitse [Tulostinluettelo]-kohdasta laite, jonka haluat asentaa.
[IPv4-laitteet]/[IPv6-laitteet]/[WSD-laitteet]: Voit vaihtaa näyttöjen välillä napsauttamalla välilehtiä.
Jos laitetta ei näy [Tulostinluettelo]-kohdassa, valitse [Hae uudelleen]. Jos laitetta ei vieläkään näy, valitse
[Mukautettu] ja asenna määrittämällä portti tai IP-osoite.
7
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, asettaa sen oletuslaitteeksi tai vaihtaa
kokoonpanoprofiilin, valitse [Tulostintietojen määritys] → valitse [Seuraava].
Valitse muussa tapauksessa napsauta [Seuraava] ja siirry vaiheeseen 9.(P. 24)
22
Ajurin asentaminen
8
Muuta [Tulostimen nimi] → valitse [Seuraava].
[Määritysprofiili] > [Vaihda]: Valitse tämä vain, jos kokoonpanoprofiili pitää vaihtaa tai tuoda.
Valitse seuraava "Avaa tiedot" ja suorita tarvittavat toimet.
Valitse kokoonpanoprofiili.
Valittaessa kokoonpanoprofiili manuaalisesti:
Valitse kokoonpanoprofiili [Määritysprofiili]-kohdassa → napsauta [OK]-painiketta.
Tuotaessa kokoonpanoprofiili:
Valitse [Tuo] → valitse kokoonpanoprofiilitiedosto (*.typ) → napsauta [OK].
TÄRKEÄÄ
● Jos laite on yhdistetty käytössä olevaan tietokoneeseen, tavallisissa tilanteissa määritä asennusohjelma siten,
että kokoonpanoprofiili valitaan automaattisesti. Jos tietokonetta ei voida yhdistää laitteeseen ja laitteen
tietoja ei voida noutaa, tai jos on tarpeen muuttaa kokoonpanoprofiilia, valitse manuaalisesti
kokoonpanoprofiili tai tuo viety profiili.
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna tulostimena]: Valitse tämä, jos haluat jakaa laitteen.
23
Ajurin asentaminen
9
Valitse [Ajuriasennuksen tulostinluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
[Valitse päivitettävät tulostimet]: Valitse tämä, kun joitakin tulostimia ei tarvitse päivittää.
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
10
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Jos laitetietoja ei voida hakea asennuksen aikana, aseta laitetiedot ennen asennusta. Voit myös vaihtaa tai tuoda
kokoonpanoprofiilin samalla, kun asetat laitetietoja.
Lisätietoja laitetietojen asettamisesta on ohjeessa.
Aiheeseen liittyvää
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 25)
Asennus tulostinpalvelimena(P. 42)
Ajurin päivittäminen(P. 53)
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
24
Ajurin asentaminen
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite
Määritä verkkoon tai paikallisesti yhdistettyjen laitteiden käyttämä portti tai IP-osoite manuaalisesti ja asenna
ajuri. Käytä tätä asennustapaa, kun laitetta ei löydy verkosta automaattisesti tai kun asetusten pitää olla
yksilölliset.
Nykyisen portin lisäksi voit myös lisätä tavallisia TCP/IP-portteja tai verkkotulostinportteja.
Jos laite on yhdistetty asennuksen aikana, määritetään tulostinmallia vastaava kokoonpanoprofiili. Voit myös
tarvittaessa muuttaa kokoonpanoprofiilia tai tuoda sen.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 14)
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 16)
● Varmista määritettävä portti.
Määritä tavallinen TCP/IP-portti tai verkkotulostinportti. Voit määrittää jo rekisteröidyn portin. Voit valita
väliaikaisen portin ([LPT1] tms.) ja määrittää portin asennuksen päätyttyä.
● Tarkista laitteen nimi tai IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Jos asennat lisäämällä tavallisen TCP/IP-portin, laitteen nimi ja IP-osoite on annettava. Anna laitteen nimeksi
nimi, jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua verkon
pääkäyttäjältä.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa:
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM:
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe] CD-ROM:n ajurikansiosta.
2
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
25
Ajurin asentaminen
3
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
5
Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] → valitse
[Seuraava].
[Päivitä olemassa olevat tulostinajurit]: Valitse tämä, jos haluat päivittää vain ajurit. Kun valitset tämän, valitse
seuraavassa näytössä [Valitse päivitettävät tulostimet] → valitse päivitettävä laite kohdasta [Tulostinluettelo] →
valitse [OK]. Valitse sitten [Aloita] → siirry vaiheeseen 10.(P. 30)
[Canon Driver Information Assist Service]: Valitse tämä, kun haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa
tulostinpalvelinympäristössä.
26
Ajurin asentaminen
6
Valitse kokoonpanoprofiili → napsauta [Seuraava]-painiketta.
27
Ajurin asentaminen
TÄRKEÄÄ
● Jos laite on yhdistetty käytössä olevaan tietokoneeseen, aseta normaaliolosuhteissa [Automaattinen valinta].
Valitse kokoonpanoprofiili manuaalisesti vain, jos tietokonetta ei voida yhdistää laitteeseen ja laitteen tietoja
ei voida noutaa tai jos on tarpeen muuttaa kokoonpanoprofiilia.
Määritä portti.
28
Ajurin asentaminen
Kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään:
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Standard TCP/IP Port] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse Avaa tiedot ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
Kun verkkotulostinportti lisätään
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Verkko] kohdasta [Lisättävä portti] → valitse [OK].
(2) Valitse käytettävä verkkotulostin → valitse [OK].
Käytettäessä aiemmin määritettyä porttia
Valitse portti [Portti]-kohdasta.
8
Aseta [Tulostimen nimi] tarvittaessa → valitse [Seuraava].
[Määritysprofiili] > [Vaihda]: Valitse tämä vain, jos kokoonpanoprofiili pitää vaihtaa tai tuoda.
Valitse seuraava "Avaa tiedot" ja suorita tarvittavat toimet.
Valitse kokoonpanoprofiili.
Valittaessa kokoonpanoprofiili manuaalisesti:
Valitse kokoonpanoprofiili [Määritysprofiili]-kohdassa → napsauta [OK]-painiketta.
Tuotaessa kokoonpanoprofiili:
29
Ajurin asentaminen
Valitse [Tuo] → valitse kokoonpanoprofiilitiedosto (*.typ) → napsauta [OK].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna tulostimena]: Valitse tämä, jos haluat jakaa laitteen.
Jos lisäsit tai valitsit verkkotulostinportin, et voi määrittää [Tulostimen nimi] - ja [Käytä jaettuna tulostimena] asetuksia.
9
Valitse [Ajuriasennuksen tulostinluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
10
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Jos laitetietoja ei voida hakea asennuksen aikana, aseta laitetiedot ennen asennusta. Voit myös vaihtaa tai tuoda
kokoonpanoprofiilin samalla, kun asetat laitetietoja.
Lisätietoja laitetietojen asettamisesta on ohjeessa.
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 42)
Portin vaihtaminen(P. 46)
Ajurin päivittäminen(P. 53)
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
30
Ajurin asentaminen
Asennus USB-yhteyden avulla
Yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla ja asenna ajuri.
Asennuksen aikana tulostinmallia vastaava kokoonpanoprofiili asetetaan automaattisesti. Kokoonpanoprofiili
on myös mahdollista vaihtaa tai tuoda tarvittaessa.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 14)
● Valinnaisen USB-liitäntäkortin asentaminen (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminto (Plug & Play) (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
Määritä laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja määrityksestä on
laitteen oppaassa.
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 16)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Katkaise laitteesta virta.
2
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa:
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM:
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe] CD-ROM:n ajurikansiosta.
3
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
4
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
31
Ajurin asentaminen
5
6
Valitse [USB-liitäntä] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla → kytke
laitteeseen virta.
[Ohita]: Jos USB on kytketty oikein, voit tehdä asennuksen loppuun tässä näytössä odottamatta sen
valmistumista automaattisesti.
32
Ajurin asentaminen
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos asennus epäonnistuu edellä kuvatussa näytössä, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Asenna ajuri uudelleen, kun olet tehnyt seuraavat toimet.
(1) Yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla → kytke laitteeseen virta.
(2) Avaa [Laitehallinta].
Windows 10/Server 2016/Server 2019
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]-painiketta → napsauta [Laitehallinta]-painiketta.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Laitteisto ja äänet] > [Laitehallinta].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Järjestelmä ja ylläpito] > [Laitehallinta].
(3) Napsauta kohdelaitteen nimeä hiiren kakkospainikkeella kohdassa [Muut laitteet] → napsauta [Poista
laitteen asennus] tai [Poista asennus].
(4) Tarkista laitteen nimi.
Canon + <käytössä olevan mallin nimi>
7
Tarkista [Tulostimen tiedot] -näytössä, onko kokoonpanoprofiili laitteelle sopiva.
[Määritysprofiili] > [Vaihda]: Valitse tämä vain, jos kokoonpanoprofiili pitää vaihtaa tai tuoda.
Valitse seuraava "Avaa tiedot" ja suorita tarvittavat toimet.
Valitse kokoonpanoprofiili.
Valittaessa kokoonpanoprofiili manuaalisesti:
Valitse kokoonpanoprofiili [Määritysprofiili]-kohdassa → napsauta [OK]-painiketta.
33
Ajurin asentaminen
Tuotaessa kokoonpanoprofiili:
Valitse [Tuo] → valitse kokoonpanoprofiilitiedosto (*.typ) → napsauta [OK].
TÄRKEÄÄ
● Jos laite on yhdistetty käytössä olevaan tietokoneeseen, tavallisissa tilanteissa määritä asennusohjelma siten,
että kokoonpanoprofiili valitaan automaattisesti. Jos tietokonetta ei voida yhdistää laitteeseen ja laitteen
tietoja ei voida noutaa, tai jos on tarpeen muuttaa kokoonpanoprofiilia, valitse manuaalisesti
kokoonpanoprofiili tai tuo viety profiili.
8
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Jos laitetietoja ei voida hakea asennuksen aikana, aseta laitetiedot ennen asennusta. Voit myös vaihtaa tai tuoda
kokoonpanoprofiilin samalla, kun asetat laitetietoja.
Lisätietoja laitetietojen asettamisesta on ohjeessa.
Aiheeseen liittyvää
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
34
Ajurin asentaminen
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Voit asentaa ajurin määrittämällä inf-tiedoston Windowsin tulostimien lisäystoiminnossa. Seuraavissa ohjeissa
kuvataan asennus, kun käytössä on tavallinen TCP/IP-portti.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 14)
● Tarkista laitteen IP-osoite.
● Valmistele inf-tiedosto.
Hae ajuri Canon-sivustosta (https://global.canon/) tai mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, ja valmistele inftiedosto.
Inf-tiedosto on [Driver]-kansiossa ja [etc]-kansio on ladatussa ajurikansiossa.
Kun päivitetään kaikki tietokoneelle asennetut ajurit
- Käytä [Driver]-kansion inf-tiedostoa
Kun asennetaan erikseen uusi ajuri päivittämättä jo asennettua ajuria
- Käytä [etc]-kansion inf-tiedostoa
● Asennusta koskevia huomautuksia ja varoituksia(P. 16)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä Windowsin ohjattu tulostimen lisäystoiminto.
Jos aloitetaan kohdasta [Asetukset] (vain Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Napsauta [Laitteet]-painiketta > [Lisää tulostin tai skanneri] kohdassa [Tulostimet ja skannerit].
(2) Valitse [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
Jos aloitetaan [Ohjauspaneeli]
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää tulostin].
(2) Kun laitteen valinnan näyttö avautuu, napsauta [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
2
3
4
Valitse paikallisen tulostimen lisääminen ja jatka seuraavaan näyttöön.
Valitse [Luo uusi portti] → valitse [Portin laji] -asetukseksi [Standard TCP/IP Port] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Anna laitteen IP-osoite kohdassa [Isäntänimi tai IP-osoite] → jatka näytön ohjeiden
mukaan.
Jos laitetta ei löydy, se voi olla tunnistettu tuntemattomana laitteena. Valitse tällöin "Avaa tiedot".
(1) Avaa [Laitehallinta].
Windows 10/Server 2016/Server 2019
35
Ajurin asentaminen
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]-painiketta → napsauta [Laitehallinta]-painiketta.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Laitteisto ja äänet] > [Laitehallinta].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Järjestelmä ja ylläpito] > [Laitehallinta].
(2) Valitse [Muut laitteet] > [Tuntematon laite] → valitse [Päivitä ohjain] tai [Päivitä ohjainohjelmisto] [Toiminto]valikosta.
(3) Napsauta ohjatussa ohjainohjelmiston asennustoiminnossa [Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta] →
napsauta [Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta].
(4) Valitse [Tulostimet] kohdasta [Yleiset laitteistotyypit] → napsauta [Seuraava].
5
Napsauta [Lisää tulostin] -näytössä [Levy]-painiketta.
6
Napsauta [Selaa] → valitse valmisteltu inf-tiedosto.
7
Valitse [Tulostimet]-kohdasta laite, jota haluat käyttää → valitse [Seuraava].
8
Asenna ajuri näytön ohjeiden mukaisesti → valitse [Valmis].
Asennuksen aikana asetetaan jompikumpi kokoonpanoprofiili [Peruskokoonpano] tai [Peruskokoonpano
(Yhteensopiva)].
Aseta laitetiedot asennuksen suorittamisen jälkeen. Voit ottaa toimintoja käyttöön laitteessa muuttamalla
kokoonpanoprofiilin käytettävää laitetta vastaavaksi ja asettamalla laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot.
Lisätietoja laitetietojen asettamisesta on ohjeessa.
Aiheeseen liittyvää
Portin vaihtaminen(P. 46)
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
36
Ajurin asentaminen
Asentaminen WSD-portin avulla
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan etsimällä verkossa olevia laitteita Windowsissa käyttämällä WSD (Web
Services on Devices) -porttia.
TÄRKEÄÄ
● Jos haluat asentaa useita ajureita, jaa TCP/IP -vakioportti. Useita ajureita ei voi asentaa käyttämällä WSDporttia.
Vaatimukset
● Järjestelmävaatimukset(P. 14)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminnon (Plug & Play) asetukset
Määritä laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja määrityksestä on
laitteen oppaassa.
● Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 25)
Määritä väliaikainen portti ([LPT1] tms.) ja asenna ajuri.
Toimet
1
Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää laite].
2
Valitse kohdelaite → napsauta [Seuraava].
Asennuksen aikana asetetaan jompikumpi kokoonpanoprofiili [Peruskokoonpano] tai [Peruskokoonpano
(Yhteensopiva)].
Aseta laitetiedot asennuksen suorittamisen jälkeen. Voit ottaa toimintoja käyttöön laitteessa muuttamalla
kokoonpanoprofiilin käytettävää laitetta vastaavaksi ja asettamalla laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot.
Lisätietoja laitetietojen asettamisesta on ohjeessa.
HUOMAUTUS
● Jos asennukseen käytetään WSD-porttia, laitetietoja ei välttämättä voi noutaa liitetyn laitteen mukaan.
● Kun asennus on valmis, tulostimen kuvake, joka lisättiin asennuksen jälkeen väliaikaisen portin määrittämistä
varten, on tarpeeton. Jos haluat poistaa kuvakkeen, napsauta poistettavaa kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella → valitse [Poista laite] tai [Poista asennus].
Aiheeseen liittyvää
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy(P. 66)
37
Ajurin asentaminen
Online-oppaan pikakuvakkeen asentaminen
Tässä selitetään, kuinka voit asentaa pikakuvakkeen sivustoon, jossa Canon-tuotteiden online-oppaat ovat.
1
Aseta toimitettu CD-ROM tietokoneeseen.
2
Valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe] CD-ROM:n ajurikansiosta.
3
Valitse ainoastaan [Oppaat]-valintaruutu [Asennus]-näytössä → valitse [Asenna].
4
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
5
Lue CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS → valitse [Kyllä].
6
Tarkista asennuksen kohdesijainti → valitse [Asenna].
Jos haluat muuttaa asennuksen kohdesijaintia, valitse [Selaa].
Asennus alkaa.
7
Valitse [Lopeta].
8
Napsauta [Seuraava] → [Lopeta].
Työpöydälle luodaan pikakuvake.
38
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen
käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi .......................................................... 40
Jaetun tulostimen käyttäminen ......................................................................................................................... 41
Asennus tulostinpalvelimena .......................................................................................................................... 42
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen ............................................................................................... 44
Portin vaihtaminen ............................................................................................................................................. 46
PPD-tiedoston asentaminen (PS3) ...................................................................................................................... 50
39
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Tässä selitetään jaetun tulostimen asetukset, porttien vaihtaminen ja PPD-tiedostojen asentaminen.
Jaetun tulostimen käyttäminen(P. 41)
Portin vaihtaminen(P. 46)
PPD-tiedoston asentaminen (PS3)(P. 50)
40
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen käyttäminen
Tässä kerrotaan, miten laite jaetaan samassa verkossa olevien tietokoneiden käytettäväksi.
Asennus tulostinpalvelimena(P. 42)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 44)
41
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Asennus tulostinpalvelimena
Tässä kerrotaan, kuinka laitteen jakamisasetukset määritetään ja ajuri asennetaan, jotta laitteeseen kytkettyä
tietokonetta voidaan käyttää tulostinpalvelimena.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
2
3
4
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos [Valitse prosessi] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää uusia tulostimia] ja [Canon
Driver Information Assist Service] → napsauta [Seuraava].
Valitse [Tulostinluettelo]-kohdasta laite, jonka haluat asentaa → valitse [Seuraava].
Valitse [Käytä jaettuna tulostimena] → muuta tarvittaessa [Jaettu nimi] -asetusta →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Jos jaettuun tulostimeen yhdistetään työasema, jossa on eri käyttöjärjestelmä kuin tulostuspalvelimessa,
valitse [Lisättävät ajurit] ja valitse sitten vaihtoehtoinen ajuri automaattista vaihtoehtoisen ajurin lataamista
varten.
42
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
5
Noudata näyttöön tulevia ohjeita → napsauta [Lopeta]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 20)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 25)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 44)
43
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Tämä selittää menettelyn, jonka avulla otetaan käyttöön tulostus asiakastietokoneesta (myöhemmin "asiakas")
samassa verkossa jaetun tulostuspalvelimen avulla.
Ympäristöissä, joissa voidaan käyttää Windows Updatea, ei tarvitse välttämättä käyttää asennusohjelmaa
uusimman ajurin asentamista varten, kun valitset tulostinta.
Vaatimukset
● Määritä tulostuspalvelimen ajurin jakamisasetukset
Jos tulostuspalvelimen ja asiakkaiden käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan, asenna asiakkaiden tukemien
käyttöjärjestelmien ajurit tulostuspalvelimeen.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
HUOMAUTUS
● Jos määrität työaseman asetukset työryhmäympäristössä, työasemaan sisäänkirjautumiseen käytetyn
käyttäjätunnuksen ja salasanan on vastattava palvelimeen tallennettua käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Toimet
1
2
Avaa [Verkko] Windowsin Resurssienhallinnassa.
Kaksoisnapsauta tulostimen jakamista varten määritettyä tietokonetta
(tulostuspalvelin).
3
Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta.
4
Valitse näyttöön tulevassa viestissä [Kyllä].
5
Määritä asetukset ohjatun toiminnon ohjeiden mukaan.
6
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus on valmis.
HUOMAUTUS
● Palvelimen ajuriasennukset eivät välttämättä näy asiakasohjelmissa. Jos näin käy, asiakasohjelmien
ajuriversio voi olla vanhempi kuin tulostuspalvelin. Päivitä asiakasohjelman ajurit aina uusimaan versioon
tulostuspalvelimen päivitysten yhteydessä.
44
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Aiheeseen liittyvää
Asennus tulostinpalvelimena(P. 42)
Ajurin päivittäminen(P. 53)
45
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Portin vaihtaminen
Tämä selittää verkkoon kytketyn laitteen portin vaihtotoimet.
Jos määrität laitteen portin väliaikaisesti ajuria asentaessasi, valitse oikea portti noudattamalla näitä ohjeita.
Seuraavassa on selitetty menetelmä, jolla luotiin Raw- tai LPR-portti käyttämällä TCP/IP-vakioporttia.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Tarkista laitteen nimi tai IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Jos haluat lisätä tavallisen TCP/IP-portin, laitteen nimi ja IP-osoite on annettava. Anna laitteen nimeksi nimi,
jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Käytettävän protokollan määrittäminen
Raw: Protokolla, jota voi käyttää Windowsin kanssa. Se lähettää tietoja nopeammin kuin LPR.
LPR: TCP/IP-porttien kanssa yleisesti käytettävä protokolla.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet].
Avaa [Portit]-välilehti → aseta portti.
46
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
Käytettäessä aiemmin määritettyä porttia:
Valitse portti [Portti]-kohdasta.
Kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään:
(1) Valitse [Lisää portti] → valitse [Standard TCP/IP Port] kohdasta [Käytettävissä olevat porttityypit] → valitse
[Uusi portti].
(2) Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, valitse "Avaa tiedot" ja tee tarvittavat toimet.
Tee jokin seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot [Tulostin tai IP-osoite] -kohdassa
uudelleen → napsauta [Seuraava]-painiketta.
- Valitse [Laitetyyppi] > [Vakio] > [Canon Network Printing Device with P9100] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Käytössä olevan laitteen mukaan kohdassa [Laitetyyppi] > [Vakio] valittu nimi voi olla muu kuin [Canon
Network Printing Device with P9100].
(3) Napsauta [Valmis] → napsauta [Sulje] [Tulostusportit]-valintaikkunassa.
4
Jos haluat määrittää TCP/IP -vakioportin, napsauta [Määritä portti].
47
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
5
Määritä portti.
Raw-asetusta käytettäessä:
Valitse [Protokolla]-asetukseksi [Raw] → napsauta [OK]-painiketta.
LPR:ää käytettäessä:
(1) Valitse [LPR] kohtaan [Protokolla] → määritä jokin seuraavista tulostusjonoista kohtaan [LPR-asetukset] >
[Jonon nimi].
LP: Tulostaa laitteen taustatulostusasetuksen mukaisesti. Normaalisti käytetään tätä asetusta.
SPOOL: Tulostaa taustatulostuksen jälkeen aina kiintolevylle laitteen asetuksiin katsomatta.
DIRECT: Tulostaa ilman taustatulostusta aina kiintolevylle laitteen asetuksiin katsomatta.
(2) Valitse [OK].
48
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
6
Napsauta [Sulje]-painiketta.
49
Asetusten muuttaminen käyttöympäristön mukaisiksi
PPD-tiedoston asentaminen (PS3)
Tässä selitetään PS3-ajurin käyttämän PPD-tiedoston (sivunkuvauskielitiedoston) asennusmenettely.
Jos tulostat tämän toiminnon ohjeiden mukaan PS3-ajurilla PageMaker-, QuarkXPress-sovelluksesta tms., voit
käyttää tulostinkohtaisia toimintoja. PPD-tiedosto asennetaan kopioimalla se määritettyyn sijaintiin.
1
Kaksoisnapsauta [gpps3.cab]-tiedostoa CD-ROM-kansiossa.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Kopioi [cns3gp.ppd]-PPD-tiedosto käyttämällesi sovellukselle sopivaan kansioon.
Katso PPD-tiedoston kopiointikohde jokaisen sovelluksen oppaasta.
50
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Ajurin päivittäminen/asennuksen
poistaminen
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen ............................................................................ 52
Ajurin päivittäminen ........................................................................................................................................... 53
Ajurin asennuksen poistaminen ........................................................................................................................ 55
Online-oppaan pikakuvakkeen poistaminen .................................................................................................... 57
51
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Tässä kerrotaan ajurin päivittäminen ja asennuksen poistaminen.
Tässä kerrotaan myös miten poistetaan pikakuvake sähköiseen käyttöoppaaseen.
Ajurin päivittäminen(P. 53)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 55)
Online-oppaan pikakuvakkeen poistaminen(P. 57)
52
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Ajurin päivittäminen
Voit päivittää asennetut ajurit uudempiin versioihin.
On suositeltavaa ladata uusimpia toimintoja vastaavat uusimmat ajurit ja/tai käyttöjärjestelmät ja päivittää ne.
Voit päivittää aiemmin asennettuja ajureita samalla, kun asennat uuden laitteen ajuria, mutta tässä kerrotaan
vain, kuinka asennettuja ajureita päivitetään.
Vaatimukset
● Asennusohjelman hankkiminen
Voit ladata päivitysten asennusohjelman Canon-sivustosta (https://global.canon/).
● Yhdistä laite USB-kaapelilla ja laita virta päälle (kun asennettu ajuri päivitetään käyttämällä USB-yhteyttä).
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012 R2)
Toimet
1
2
3
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Valitse [Tulostimen asennus] -asetukseksi [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]painiketta.
Valitse [Päivitä olemassa olevat tulostinajurit] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
53
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
4
Valitse [Ajuriasennuksen tulostinluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
Jos on laitteita, joiden ajureita et aio päivittää, valitse [Valitse päivitettävät tulostimet] → poista valinta laitteista
[Tulostinluettelo] → valitse [OK].
5
Napsauta [Lopeta]-painiketta.
Käynnistä tietokone uudelleen, kun ohjelma kehottaa tekemään niin.
Kun tulostuspalvelimen ajuri päivitetään, päivitä myös asiakastietokoneiden ajurit. Noudata ohjeita, joiden
avulla tietokoneista tehdään jaettujen palvelinten asiakasohjelmia.
Aiheeseen liittyvää
Asennus etsimällä laitteita verkosta(P. 20)
Asennus määrittämällä portti tai IP-osoite(P. 25)
Asennus USB-yhteyden avulla(P. 31)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 44)
54
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Ajurin asennuksen poistaminen
Tässä selostetaan tarpeettoman ajurin asennuksen poistaminen. Sen voi tehdä kahdella tavalla: käyttämällä
Windowsin asennuksen poistotoimintoa tai CD-ROM:n mukana tullutta tai ladatussa ajurikansiossa olevaa
asennuksen poistotoimintoa.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Avaa [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Toimet
1
Käynnistä ajurin asennuksen poisto-ohjelma.
● Kun käytetään Windowsin toimintoja
Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Avaa [Asetukset] > [Sovellukset] tai [Järjestelmä] > [Sovellukset ja ominaisuudet].
(2) Valitse ajuri, jonka asennuksen haluat poistaa → napsauta [Poista asennus].
Muissa kuin edellisessä käyttöjärjestelmässä
(1) Avaa [Ohjauspaneeli] > [Ohjelmat] > [Poista asennettu ohjelma].
(2) Valitse ajuri, jonka asennuksen haluat poistaa → napsauta [Poista tai muuta].
● Kun käytetään ajurin mukana tullutta asennuksenpoistotiedostoa
Kaksoisnapsauta yhtä seuraavista tiedostoista.
Kun käytetään tiedostoa asennetusta ajurikansiosta
Käytä [UNINSTAL.exe]:n vastaavaa ajuria seuraavassa kansiossa.
<asennuskansio>\Canon\PrnUninstall
Kun käytetään tiedostoa mukana tulleelta CD-ROM:ilta tai ladatusta ajurikansiosta.
Käytä seuraavaa tiedostoa ladatun ajurin kansiosta.
misc\UNINSTAL.exe
2
Valitse poistettavan laitteen nimi → valitse [Poista].
[Puhdistus]: Valitse tämä, jos haluat valitun ajurin lisäksi poistaa kaikkien luettelossa näkyviin ajureihin liittyvät
tiedostot ja rekisteritiedot. Suorita ajurin normaali asennuksen poistaminen valitsemalla [Poista].
55
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
3
Valitse [Kyllä] näytössä, jossa järjestelmä vahvistaa tulostimen poistamisen.
Näyttöön tulee vahvistusviesti, jossa kysytään, haluatko poistaa myös ajuripaketin.
4
Napsauta [Poista tulostin] -näytössä [Lopeta]-painiketta.
56
Ajurin päivittäminen/asennuksen poistaminen
Online-oppaan pikakuvakkeen poistaminen
Tässä selitetään asennuksen poistaminen pikakuvakkeelle sivustoon, jossa Canon-tuotteiden online-oppaat ovat
ja joka luotiin tuotteen mukana toimitetulla CD-ROM -levyllä.
1
Aseta toimitettu CD-ROM tietokoneeseen.
2
Valitse [Käynnistä ohjelmat].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe] CD-ROM:n ajurikansiosta.
3
Napsauta [Käynnistä] ja avaa [Manuaalien poisto] [Käynnistä ohjelmat] -näytöstä.
4
Valitse [Seuraava].
Asennuksen poisto alkaa.
5
Valitse [Lopeta].
6
Napsauta [Käynnistä ohjelmat] -näytössä [Takaisin]-painiketta.
7
Valitse asetusnäytöstä [Lopeta].
57
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen ...................................................................................................................................................... 59
Tulostaminen tietokoneesta .............................................................................................................................. 60
Ohjeen käyttäminen ........................................................................................................................................... 63
58
Tulostaminen
Tulostaminen
Tässä kerrotaan perustulostustoiminnoista. Voit lukea ohjeesta lisää ajurin käyttämisestä.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 60)
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
59
Tulostaminen
Tulostaminen tietokoneesta
Tässä selitetään tulostinajurin asetusten määrittämisen perusmenettely.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on WSD-porttiin kytketty laite, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
1
2
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Määritykset], [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
60
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
61
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos haluamasi toiminto ei näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot hakemalla laitetiedot jne.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Ohjeen käyttäminen(P. 63)
62
Tulostaminen
Ohjeen käyttäminen
Lisätietoja ajurin ja sen toimintojen käyttämisestä on ohjeessa.
Ohjeen voi avata valitsemalla ajurin tulostusasetusnäytössä [Ohje].
63
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys ...................................................................................................................................................... 65
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy ............................................................................................................ 66
64
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä kerrotaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy(P. 66)
65
Vianmääritys
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy
Syitä voi olla useita. Muuta asetuksia tarvittaessa ja katso seuraavia ohjeita: "Korjaus".
Syy 1.
Laiteasetukset ovat väärin.
Korjaus
Tarkasta ovatko seuraavat kohdat asetettu laitteeseen. Jos niitä ei ole asetettu, vaihda asetuksia tai asenna
oikea ajuri.
● Asetukset molemmille [Käytä WSD:tä] ja [Multicast -hakuasetukset] ovat sallittu.
● [PDL-valinta (Plug and Play)] ja ajurin sivunkuvauskieli vastaavat.
Katso lisätietoja laitteen oppaasta sivunkuvauskielen asetustavasta (plug and play) laitetoiminnolle.
Syy 2.
Käyttöjärjestelmän verkkoasetukset ovat väärin.
Korjaus
Tarkista, että käyttöjärjestelmän verkkoasetuksiin on määritetty tarvittavat asetukset. Jos asetuksia ei ole
määritetty, muuta asetuksia.
Windows 10/Server 2019
Avaa [Asetukset] > [Verkko ja Internet] → napsauta [Muuta yhteyden ominaisuuksia] kohdasta [Tila] → valitse
[Yksityinen] kohdassa [Verkkoprofiili].
Windows Server 2016
Avaa [Asetukset] > [Verkko ja Internet] → napsauta nykyisen verkon yhteystapaa ilmaisevaa kuvaketta → ota
käyttöön [Määritä, että tämä tietokone on löydettävissä].
Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Työpöytä]-näytössä oikopolut → [Asetukset] > [Muuta tietokoneen asetuksia] > [Verkko] → napsauta
nykyisen verkon yhteystapaa ilmaisevaa kuvaketta → ota käyttöön [Etsi laitteita ja sisältöä].
Windows 7/Server 2008 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus] → napsauta [Muuta jakamisen
lisäasetuksia] → valitse [Julkinen] > [Ota verkkojen etsiminen käyttöön].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus] → napsauta kohdan [Verkon
etsiminen] oikealla puolella olevaa painiketta [Jakaminen ja etsintä] -kohdassa → valitse [Ota verkkojen
etsiminen käyttöön].
Syy 3.
Laite ei näy hakutuloksissa, sillä haettua laitetta vastaava ajuri on jo asennettu.
Korjaus
Jos haluat asentaa ajurin etsimällä laitteen, poista laitteen asennus ensin ja etsi se sitten uudelleen.
66
Vianmääritys
Aiheeseen liittyvää
Asentaminen WSD-portin avulla(P. 37)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 55)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising