Canon | i-SENSYS MF641Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF641Cw User manual

Canon i-SENSYS MF641Cw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 -tulostinajuri
Käyttöopas
USRMA-3670-01 2019-06 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 12
Laitteen oppaan käyttäminen .........................................................................................................
14
Tulostaminen .................................................................................................................................................. 16
Tulostaminen tietokoneesta
Skaalaus
.................................................................................................................................... 17
................................................................................................................................................................. 20
Vesileimatulostus
Julistetulostus
................................................................................................................................................... 21
......................................................................................................................................................... 23
Lomakepohjan päälle tulostaminen
......................................................................................................................... 27
Salauksen liittäminen tulostuksen yhteydessä
Tulostustöiden asettaminen pitoon
Tulostustietojen tallentaminen
Prioriteettitulostus
......................................................................................................... 29
......................................................................................................................... 30
............................................................................................................................... 31
................................................................................................................................................. 32
Oletusasetusten muuttaminen
................................................................................................................................ 33
Vihkon luominen tulostaessa ...........................................................................................................
Vihkotulostus
35
......................................................................................................................................................... 36
Vihon luominen sarjoissa
........................................................................................................................................ 37
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa
Satulasidotun vihon tulostaminen
.......................................................................................................... 38
........................................................................................................................... 39
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa
............................................................................................ 40
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa
........................................................................................... 41
Täydellinen sidonta
................................................................................................................................................. 42
Eri paperityyppien käyttäminen ....................................................................................................
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
Arkkien lisääminen kalvojen väliin
Välilehdet
44
............................................................................................................. 45
.......................................................................................................................... 46
............................................................................................................................................................... 47
Indeksivälilehden lisääminen
.................................................................................................................................. 48
Indeksivälilehdelle tulostaminen
............................................................................................................................. 50
I
Kansilehtien lisääminen
.......................................................................................................................................... 51
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä ..................................................................................
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta
Tiedostojen tulostaminen yhdessä
Tarkista tulostuksen esikatselu
53
.................................................................................................... 54
........................................................................................................................... 55
............................................................................................................................... 57
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen
............................................................................................. 59
Väritulostustietojen asettaminen ................................................................................................. 62
Värien säätäminen (PS3)
.......................................................................................................................................... 63
PostScript-sovelluksesta väritulostamiseen liittyviä varoituksia (PS3)
....................................................................... 64
Suosikkiasetusten muokkaaminen .............................................................................................
Suosikkiasetusten tallentaminen
66
............................................................................................................................ 67
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen
........................................................................................................... 68
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa .............................................................................. 71
Laitetietojen asettaminen
....................................................................................................................................... 72
Laitteen toimintoasetukset
..................................................................................................................................... 77
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset
...................................................................................................... 78
Kokoonpanoprofiilin vieminen
................................................................................................................................. 88
Kokoonpanoprofiilin tuominen
................................................................................................................................ 90
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista
Todennustoiminnon määrittäminen
Käyttäjänimen määrittäminen
........................................................................................................ 93
........................................................................................................................ 94
................................................................................................................................ 96
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3) ......................................................................................
98
Asetusluettelo .............................................................................................................................................. 100
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
[Perusasetukset]-välilehti
...................................................................................................................................... 104
[Sivun määritykset] -välilehti
[Viimeistely]-välilehti
................................................................................................................................. 107
............................................................................................................................................ 110
[Paperilähde]-välilehti
........................................................................................................................................... 118
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6)
[Laatu]-välilehti (PS3)
[Väri]-välilehti (PS3)
..................................................................................................................... 121
............................................................................................................................................ 127
............................................................................................................................................... 131
[Poikkeusasetukset]-välilehti (PS3)
[Laitteen asetukset] -välilehti
[Profiili]-välilehti
................................................................................................................. 101
........................................................................................................................ 135
................................................................................................................................ 139
................................................................................................................................................... 144
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 146
II
Vianmääritys ................................................................................................................................................. 150
Ajuriasetuksia ei voi määrittää
.............................................................................................................................. 151
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä
Tulostus kestää kauan
................................................................................................................... 152
.......................................................................................................................................... 154
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa
......................................................................................................... 155
.............................................................................................................. 156
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää
III
......................................................................... 158
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Tulosta]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer ja Microsoft Edge ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä on geneerinen tulostinajuri, joka tukee erilaisia laitteita. Voit käyttää samaa ajuria kaikille tulostinmalleille
muuttamalla tulostusportin asetuksia ja laitteen tietoja.
Ominaisuudet
● Laitteen toiminnot ja lisävarustetiedot on määritetty yhdessä kokoonpanoprofiilissa. Vaihtamalla
kokoonpanoprofiilin voit vaihtaa ajuriasetusnäytön vastaamaan käytettävän laitteen mukaisia toimintoja.
● Ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen lisättäessä tai vaihdettaessa laitetta.
Kokoonpanoprofiilien käyttäminen
Kutakin tulostinmallia vastaavat kokoonpanoprofiilit on valmisteltu etukäteen. Voit räätälöidä ja käyttää
tulostimen toiminnanhallintaa vastaavaa kokoonpanoprofiilia.
Käyttämällä ajurissa kokoonpanoprofiilia [Laitteen asetukset] -välilehden asetukset voidaan muuttaa ja
laitekohtaiset toiminnot voidaan asettaa. Voit myös viedä ja tallentaa laitteen toimintoasetukset ja asetusten
määrittelyn [Laitteen asetukset] -sivulla kokoonpanoprofiilina.
Esimerkkejä kokoonpanoprofiilien hyödyntämisestä
● Ajuriasetusten näytön laatiminen käyttämällesi tulostinmallille
Kun laitteesta haetaan tulostinmallitiedot, kokoonpanoprofiili otetaan käyttöön automaattisesti, ja
asetusnäyttö vaihtuu vastaamaan laitetta. Kun tietoja ei voi hakea, kokoonpanoprofiili on asetettava
manuaalisesti.
● Ajuriasetusten määrittäminen useille tietokoneille tehokkaasti
Voit viedä ja tallentaa laitteen toimintoasetukset ja asetusten määrittelyn [Laitteen asetukset] -välilehdestä
kokoonpanoprofiiliksi. Muissa tietokoneissa käytettyjä ohjainten laitetietoja on helppo asettaa erissä tuomalla
viedyn kokoonpanoprofiilin.
Jos laitetietoja ei voi hakea, niitä on mahdollista käyttää tuomalla viety kokoonpanoprofiili ympäristöön, josta
tiedot pystytään hakemaan.
Aiheeseen liittyvää
Laitetietojen asettaminen(P. 72)
Kokoonpanoprofiilin tuominen(P. 90)
9
Tietoja tästä ajurista
Kokoonpanoprofiilin vieminen(P. 88)
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 12
11
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Tämän ajurin käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset.
- Käyttämäsi tulostinmallin tukemien toimintojen asettamiseksi ja käyttämiseksi tulostukseen on asetettava
tulostinmallille sopiva kokoonpanoprofiili ja laitteen asetustila. Voit määrittää nämä asetukset [Laitteen
asetukset] -välilehdessä.
- Jos asetat käyttämäsi laitteen ohjauspaneelissa toiminnot, joita ajuri ei tue, toiminnot otetaan käyttöön
tulostettaessa.
● Tulostinajurin uusin versio löytyy Canon-sivustosta. Tarkista käyttöjärjestelmäsi ja muut tiedot ja lataa
tarvittaessa sopiva ohjelmisto.
Canon Global -sivusto: https://global.canon/
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Laitteen lisävarusterakenne
- Käytössä oleva ajuri
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Määritettävien toimintojen määrä on rajallinen, kun tulostat Windows Store -sovelluksesta, koska et voi
näyttää ajurin tulostusasetusnäyttöä.
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
12
Laitteen oppaan käyttäminen
Laitteen oppaan käyttäminen
Laitteen oppaan käyttäminen .................................................................................................................. 14
13
Laitteen oppaan käyttäminen
Laitteen oppaan käyttäminen
Joissain tapauksissa toiminnot on tehtävä laitteella edeltä käsin, jotta ajurin toimintoja voi käyttää.
Katso lisätietoja laitteen käytöstä laitteen oppaasta.
14
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen ...................................................................................................................................................... 16
Tulostaminen tietokoneesta .............................................................................................................................. 17
Skaalaus ............................................................................................................................................................... 20
Vesileimatulostus ................................................................................................................................................ 21
Julistetulostus ...................................................................................................................................................... 23
Lomakepohjan päälle tulostaminen .................................................................................................................. 27
Salauksen liittäminen tulostuksen yhteydessä ................................................................................................ 29
Tulostustöiden asettaminen pitoon ................................................................................................................... 30
Tulostustietojen tallentaminen .......................................................................................................................... 31
Prioriteettitulostus ............................................................................................................................................. 32
Oletusasetusten muuttaminen .......................................................................................................................... 33
15
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen tietokoneesta(P. 17)
Skaalaus(P. 20)
Vesileimatulostus(P. 21)
Julistetulostus(P. 23)
Lomakepohjan päälle tulostaminen(P. 27)
Salauksen liittäminen tulostuksen yhteydessä(P. 29)
Tulostustöiden asettaminen pitoon(P. 30)
Tulostustietojen tallentaminen(P. 31)
Prioriteettitulostus(P. 32)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 33)
16
Tulostaminen
Tulostaminen tietokoneesta
Tässä selitetään tulostinajurin asetusten määrittämisen perusmenettely.
HUOMAUTUS
● Kun käytössä on WSD-porttiin kytketty laite, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
1
2
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta].
Valitse tulostusnäytöstä käyttämäsi laite → napsauta [Määritykset], [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
17
Tulostaminen
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
18
Tulostaminen
HUOMAUTUS
● Jos haluamasi toiminto ei näy tulostusasetusnäytössä, määritä tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet
ottanut käyttöön laitteen toiminnot hakemalla laitetiedot jne.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
5
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 33)
Laitetietojen asettaminen(P. 72)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
19
Tulostaminen
Skaalaus
Voit suurentaa tai pienentää tulostustietoja tulostettaessa.
Skaalaaminen tulosteen sivukokoon
1
Avaa [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti.
2
Valitse sovelluksessa asetettu paperikoko kohdasta [Sivukoko].
3
Valitse tulostettavan paperin koko kohdasta [Tulostekoko].
Tietyn skaalauskertoimen määrittäminen
1
Avaa [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti.
2
Valitse [Manuaalinen skaalaus] → määritä suurennus kohdassa [Skaalaus].
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 45)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
20
Tulostaminen
Vesileimatulostus
Voit lisätä ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [VEDOSLAATU]) tulostustietojen
päälle.
Voit myös luoda uusia vesileimoja.
Vesileiman lisääminen ja tulostaminen
1
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
2
Valitse [Vesileima] → valitse vesileiman nimi.
Uusien vesileimojen luominen
1
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
2
Valitse [Vesileima] → napsauta [Muokkaa vesileimaa] -painiketta.
3
Valitse [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkunassa [Lisää] → kirjoita nimi kenttään [Nimi].
4
Määritä vesileiman merkit ja määritteet kohdassa [Määritteet].
5
Määritä vesileiman sijainti kohdassa [Kohdistus].
6
Määritä vesileiman reuna ja päällekkäisyys kohdassa [Tulostustyyli] → valitse [OK].
7
Valitse [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkunassa [OK].
Luotu vesileima lisätään luetteloon kohdassa [Sivun määritykset] -välilehti > [Vesileima].
21
Tulostaminen
Aiheeseen liittyvää
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
22
Tulostaminen
Julistetulostus
Voit suurentaa yhden sivun tulostustietoja ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään
yhteen, ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Tässä aiheessa käsitellään myös julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä.
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä(P. 23)
Julistetulostus
1
Avaa [Perusasetukset]-välilehti.
2
Valitse [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]-kohdasta [1-puolinen tulostus].
3
Avaa [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti.
4
Valitse [Sivun asettelu] -kohdasta [Juliste [N x N]].
N x N on niiden paperiarkkien määrä, joille tulostustiedot jaetaan ja tulostetaan.
Tee seuraavat toimet, kun tulostetaan reunuksien avulla tai asetetaan marginaalit tai tulostettavat sivut.
5
Napsauta [Julisteen tiedot] -painiketta.
6
Valitse [Julisteen tiedot] -valintaikkunassa tarvittavat asetukset → napsauta [OK].
Julistetulostusasetus- ja tulostusesimerkkejä
Seuraavassa on julistetulostukseen liittyviä asetusesimerkkejä ja tulostuksen tuloksia. Asetusesimerkit on
esitetty tarvittaessa asetuksen tilan yhteydessä [Julisteen tiedot] -valintaikkunassa.
Asetusesimerkki 1.
● [Perusasetukset]-välilehti > [Suunta]: [Pysty]
● [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti > [Sivun asettelu]: [Juliste [1 x 2]]
23
Tulostaminen
Tulostuksen tulos
Asetusesimerkki 2.
● [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti > [Sivun asettelu]: [Juliste [2 x 2]]
● [Julisteen tiedot] -valintaikkuna > [Tulostettavat sivut] > [Määritä sivut]: [2] ja [4]
Tulostuksen tulos
24
Tulostaminen
Asetusesimerkki 3.
● [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti > [Sivun asettelu]: [Juliste [2 x 2]]
● [Julisteen tiedot] -valintaikkuna: [Tulosta reunuksen reunat], [Määritä reunukset leikkaamista/liittämistä
varten] ja [Tulostusmerkit kohdistusta varten]
Tulostuksen tulos
Selite
Katkoviiva: reunus
: liitosmerkki
: leikkausmerkki
: [Reunuksen leveys] -asetuksen mukainen reunuksen leveys (10 mm, kun [Vakio] on valittu).
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
25
Tulostaminen
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
26
Tulostaminen
Lomakepohjan päälle tulostaminen
Voit tulostaa tietoja laitteeseen tallennetun lomakepohjan päälle. Tätä toimintoa kutsutaan
lomakepohjatulostamiseksi.
PS3-ajurin kanssa voidaan käyttää lomakepohjia, joita ei ole tallennettu vain laitteeseen vaan myös
tietokoneeseen (isäntäkoneeseen).
Lomakepohjan tallentaminen laitteeseen tai tietokoneeseen
1
Valitse sovelluksen valikosta [Tulosta] → tuo esiin ajurin tulostusasetusnäyttö.
2
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
3
Napsauta [Sivun asetukset] -painiketta.
4
Avaa [Sivun asetukset] -valintaikkunassa [Lomakepohja].
5
Valitse [Käsittelymenetelmä] > [Luo lomaketiedosto] → määritä tiedostonimi.
Kun lomaketiedoston tallennuskohde voidaan valita, valitse tallennuskohde kohdasta [Tallenna kohteeseen] ja
määritä sitten tiedostonimi.
Jos valitset [Isäntä] kohdasta [Tallenna kohteeseen], täytä [Otsikko] ja [Alaotsikko] tarpeen mukaan.
6
Napsauta [OK]-painiketta.
7
Napsauta tulostusasetusnäytössä [OK].
8
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.
Lomakepohjatulostus
1
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
27
Tulostaminen
2
Napsauta [Sivun asetukset] -painiketta.
3
Avaa [Sivun asetukset] -valintaikkunassa [Lomakepohja].
4
Valitse [Käsittelymenetelmä] > [Käytä lomakepohjatulostusta] → määritä käytettävän
lomakkeen tiedostonimi.
Kun käytetään laitteeseen tallennettua lomaketiedostoa:
Napsauta [Hae lomaketiedoston tiedot] → valitse tiedosto kohdasta [Tiedostoluettelo].
Jos tietoja ei voi noutaa laitteesta, syötä tiedostonimi kohtaan [Tiedostonimi].
Kun suoritetaan kaksipuolista tulostusta, valitse sovellusalue kohdasta [Käyttökohteet].
Jos [Hae lomaketiedoston tiedot] ei tule näkyviin, valitse [Lomaketiedosto laitteessa] kohdasta [Käytettävä
lomaketiedosto].
Kun käytetään tietokoneeseen tallennettua lomaketiedostoa:
Valitse [Lomaketiedosto isäntäkoneessa] kohdasta [Käytettävä lomaketiedosto] → napsauta [Selaa] ja valitse
käytettävä lomaketiedosto.
Syötä tarvittaessa tiedot kohtaan [Tiedoston tiedot].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa(P. 156)
28
Tulostaminen
Salauksen liittäminen tulostuksen yhteydessä
Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa tiedot laitteeseen. Tallennetut tiedot voi tulostaa antamalla
PIN-koodin laitteen ohjauspaneelissa. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun tulostat esimerkiksi luottamuksellisia
asiakirjoja.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä varmistetun tulostuksen PINkoodin oletusasetukseksi.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Varmistettu tulostus] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [Kyllä]-painiketta.
3
Anna [Varmistetun tulostuksen tiedot] -valintaikkunassa [Käyttäjänimi] ja [PIN] →
napsauta [OK].
Jos [Vahvista PIN-koodi] -valintaikkuna on avattuna varmistetun tulostuksen aikana, vahvista tai aseta
osastotunnus, käyttäjänimi ja PIN-koodi.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 33)
29
Tulostaminen
Tulostustöiden asettaminen pitoon
Voit tallentaa tulostustiedot pitojonoon (tilapäiselle säilytysalueelle) laitteeseen. Voit myös muuttaa
tallennettujen tietojen tulostusjärjestystä tai asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Pidossa] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
Määritä tietojen nimi [Pidon tiedot] -valintaikkunassa.
Jos haluat määrittää halutun nimen, valitse [Pidätettävän datan nimi] > [Anna nimi] → anna nimi kohdassa
[Nimi].
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Pitotulostuksessa voit vahvistaa tai asettaa tietojen nimen avatussa valintaikkunassa.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 33)
30
Tulostaminen
Tulostustietojen tallentaminen
Voit tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit myös muuttaa tallennettujen tietojen asetuksia tai
yhdistää tallennettuja tietoja muihin tietoihin laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
● Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä varmistetun lokeron numeron
oletusasetukseksi.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Tallenna] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [Kyllä]-painiketta.
3
Määritä tietojen nimi [Tallennuksen tiedot] -valintaikkunassa.
Jos haluat määrittää halutun nimen, valitse [Datanimi] > [Anna nimi] → anna nimi kohdassa [Nimi].
4
Napsauta [Hae postilokeron tiedot] → valitse tallennuskohde kohdasta [Postilokerot].
Voit valita useita lokeroita painamalla [Ctrl]- tai [Vaihto]-painiketta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 33)
31
Tulostaminen
Prioriteettitulostus
Voit tulostaa asiakirjan laitteessa valmiustilassa olevia muita tulostustöitä suuremmalla prioriteetilla.
Prioriteettitulostusta käytettäessä prioriteettitulostus aloitetaan heti, kun laitteessa käsiteltävänä oleva
tulostustyö on valmistunut.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Ylennä tulostus].
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
32
Tulostaminen
Oletusasetusten muuttaminen
Voit vaihtaa oletusasetukset haluttuihin tulostusasetuksiin. Vaihtamalla ne usein käyttämiisi asetuksiin voit
helpottaa asetusten määrittämistä tulostamisen yhteydessä.
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut
[Tulostusasetukset].
3
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Siirry tarvittaessa muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
33
Vihkon luominen tulostaessa
Vihkon luominen tulostaessa
Vihkon luominen tulostaessa ................................................................................................................... 35
Vihkotulostus ....................................................................................................................................................... 36
Vihon luominen sarjoissa .................................................................................................................................... 37
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa .................................................................................................. 38
Satulasidotun vihon tulostaminen ..................................................................................................................... 39
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa .................................................................................. 40
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa ................................................................................. 41
Täydellinen sidonta ............................................................................................................................................. 42
34
Vihkon luominen tulostaessa
Vihkon luominen tulostaessa
Vihkotulostus(P. 36)
Vihon luominen sarjoissa(P. 37)
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa(P. 38)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 40)
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 41)
Täydellinen sidonta(P. 42)
35
Vihkon luominen tulostaessa
Vihkotulostus
Voit tulostaa sivut järjestettyinä automaattisesti siten, että taittamalla sivut kahtia voit tehdä vihkon.
1
2
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai
[Tulostustyyli].
Määritä sidontakohta ja sisämarginaali seuraavien ohjeiden mukaisesti.
3
4
5
6
Napsauta [Vihko]-painiketta.
Valitse [Vihkon lisäasetukset] -valintaikkunassa sidontakohta kohteesta [Kirjan
aukeama].
Valitse [Määritä vihkon sidontareunus] → määritä sisämarginaali kohtaan [Vihkon
sidontareunus].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Vihon luominen sarjoissa(P. 37)
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa(P. 38)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
36
Vihkon luominen tulostaessa
Vihon luominen sarjoissa
Kun luot vihon asiakirjasta, jossa on paljon sivuja, voit jakaa sivut useisiin sarjoihin ja tulostaa ne.
1
2
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai
[Tulostustyyli].
3
Napsauta [Vihko]-painiketta.
4
Valitse [Vihkotulostusmenetelmä] > [Jaa sarjoihin].
5
Määritä kunkin sarjan sivujen määrä kohdassa [Arkkeja sarjassa].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Vihkotulostus(P. 36)
37
Vihkon luominen tulostaessa
Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa
Voit luoda ja tulostaa vihkon samalla, kun korjaat vihkon tulostuksessa esiintyvää ulko- ja sisäsivujen välistä
siirtymää. Jos leikkaat sivujen reunat vihkoleikkurilla, voit säätää marginaalia siten, että tulostustietojen paikka
sivulla ei vaihtele sivujen välillä.
1
2
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai
[Tulostustyyli].
3
Napsauta [Vihko]-painiketta.
4
Valitse [Vihkotulostusprosessi] > [Laitteen asetuksilla].
5
Valitse [Käytä siirtymän korjausta] → valitse korjaustapa kohdasta [Siirtymän
korjausmenetelmä].
Jos valitset [Manuaalinen korjaus], määritä tulostusalueen siirtymä uloimman sivun ja keskisimmän sivun
välillä kohdassa [Korjausleveys].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Vihkotulostus(P. 36)
38
Vihkon luominen tulostaessa
Satulasidotun vihon tulostaminen
Kun luodaan ja tulostetaan vihko, voit tulostaa sivuja, jotka on nidottu keskeltä. Laitteesta riippuen voit myös
leikata ja kohdistaa sivujen reunoja.
1
2
3
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai
[Tulostustyyli].
Valitse viimeistely kohdasta [Satulanidonnan asetus].
Jos valitset [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus] -kohdasta [Satulanidonnan asetus], toimi
seuraavasti.
4
5
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
Valitse leikkausleveyden säätötapa [Leikkausasetukset]-kohdasta → määritä arvot
valitsemasi menetelmän mukaisesti.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Vihkotulostus(P. 36)
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 40)
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa(P. 41)
39
Vihkon luominen tulostaessa
Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa
Kun käytetään vihkosen tulostuksessa satulanidontaa, voit painaa sidottua osaa siten, että se litistyy.
1
2
3
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai
[Tulostustyyli].
Valitse viimeistely kohdasta [Satulanidonnan asetus].
Jos valitset [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus] -kohdasta [Satulanidonnan asetus], aseta
leikkausleveyden säätömenetelmä [Viimeistely]-välilehdessä.
4
5
6
Napsauta [Vihko]-painiketta.
Valitse [Satulaprässi] → määritä satulaprässikäsittelyn voima kohdassa [Satulaprässin
säätö].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
40
Vihkon luominen tulostaessa
Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa
Voit leikata ja kohdistaa sivujen reunat satulasidottuja vihkoja luotaessa.
1
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
2
Valitse [Tulostustyyli]-kohdasta [Vihkotulostus].
3
4
Valitse [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus] -kohdasta
[Satulanidonnan asetus].
Valitse leikkausleveyden säätötapa [Leikkausasetukset]-kohdasta → määritä arvot
valitsemasi menetelmän mukaisesti.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
41
Vihkon luominen tulostaessa
Täydellinen sidonta
Lisää liima sisällön sisämarginaalin puolelle, mikä sulkee sisällön kanteen vihon luomiseksi.
1
2
3
4
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
Valitse [Täydellinen sidonta [1-puolinen]] tai [Täydellinen sidonta [2-puolinen]]
kohdasta [Tulostustyyli].
Vahvista [Asetusluettelo]-sisältö.
Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta [Täydellisen sidonnan asetukset] → määritä
tarvittavat asetukset.
Kun tulostat kanteen, valitse [Asettele tiedot samankokoisina kuin kannessa] kohdasta [Täydellisesti sidotun
kannen asetukset] > [Tulostustyyli] → määritä [Etukannen tulostuspuoli]/[Takakannen tulostuspuoli].
Kun muokkaat viimeistelykokoa, napsauta [Viimeistelysäätö]-painiketta → määritä tarvittavat asetukset →
napsauta [OK]-painiketta.
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
42
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen ............................................................................................................. 44
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti ..................................................................................................... 45
Arkkien lisääminen kalvojen väliin .................................................................................................................... 46
Välilehdet ............................................................................................................................................................. 47
Indeksivälilehden lisääminen ............................................................................................................................. 48
Indeksivälilehdelle tulostaminen ....................................................................................................................... 50
Kansilehtien lisääminen ..................................................................................................................................... 51
43
Eri paperityyppien käyttäminen
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 45)
Arkkien lisääminen kalvojen väliin(P. 46)
Välilehdet(P. 47)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 48)
Indeksivälilehdelle tulostaminen(P. 50)
Kansilehtien lisääminen(P. 51)
44
Eri paperityyppien käyttäminen
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti
Voit tallentaa haluamasi paperikoon ja käyttää sitä tulostamiseen. Voit käyttää tallennettuja mukautettuja
paperikokoja myös tulostamiseen muilla laitteilla käyttämältäsi tietokoneelta.
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusasetukset] näkyvissä olevasta näytöstä.
3
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
4
Napsauta [Mukautettu paperikoko] -painiketta.
5
6
Määritä [Oma paperikokoasetus] -valintaikkunassa [Mukautetun paperikoon nimi],
[Yksikkö] ja [Paperikoko] → valitse [Tallenna].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
45
Eri paperityyppien käyttäminen
Arkkien lisääminen kalvojen väliin
Voit tulostaa kalvoja, joiden väliin lisätään paperiarkit. Voit myös tulostaa lisätyille arkeille.
1
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2
Valitse [Valitse] > [Paperilähde]/[Paperityyppi].
3
Valitse [Paperin valinta] -kohdasta [Kalvokansilehdet].
4
Määritä [Kansilehdet] ja [Piirtoheitinkalvot].
Jos valitset [Valitse] > [Paperilähde], valitse paperilähteeksi se, jonne käytettävä paperi on asetettu.
Jos valitset [Valitse] > [Paperityyppi], valitse käytettävä paperityyppi.
5
Jos haluat myös tulostaa lisätyille arkeille, valitse [Tulosta kansilehdille].
6
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
46
Eri paperityyppien käyttäminen
Välilehdet
Voit lisätä paperiarkkeja määritettyjen sivujen väliin.
1
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2
Valitse [Valitse] > [Paperilähde] tai [Paperityyppi].
3
4
5
Valitse [Välilehdet] kohdasta [Paperin valinta] → napsauta [Välilehden asetukset] painiketta.
Valitse [Välilehden asetukset] -valintaikkunassa [Välilehdet] kohdasta [Lisättävät
välilehdet].
Määritä [Paperilähde], [Tulostus] ja [Lisää] → napsauta [Lisää]-painiketta.
Välilehtien lisäämisen asetukset lisätään kohtaan [Asetusluettelo].
6
7
Napsauta [OK]-painiketta.
Valitse sisältösivuille paperi kohdasta [Alkuperäinen paperilähde] tai [Alkuperäinen
paperityyppi].
Aiheeseen liittyvää
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 48)
47
Eri paperityyppien käyttäminen
Indeksivälilehden lisääminen
Voit lisätä indeksivälilehden määritettyjen sivujen väliin. Voit myös tulostaa välilehtiosalle.
1
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2
Valitse [Valitse] > [Paperilähde] tai [Paperityyppi].
3
4
5
6
Valitse [Välilehdet] kohdasta [Paperin valinta] → napsauta [Välilehden asetukset] painiketta.
Valitse [Välilehden asetukset] -valintaikkunassa [Indeksivälilehti] kohdasta [Lisättävät
välilehdet].
Määritä [Paperilähde], [Tulostus] ja [Lisää].
Voit muuttaa välilehtipaperityyppiä valitsemalla [Indeksivälilehti] > [Asetukset] →
valitse käytettävä paperityyppi kohdasta [Paperityyppi] → napsauta [OK]-painiketta.
Aseta indeksivälilehden tulostuskohta toimimalla seuraavasti.
7
8
Napsauta [Indeksivälilehden tiedot] -painiketta.
[Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkunassa määritä [Tulostuskohta
indeksivälilehdellä] → valitse [OK].
Siirrä tulostustiedot indeksivälilehteen valitsemalla [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → määritä
tietojen siirron etäisyys kohdassa [Siirtoleveys] → napsauta [OK].
Tulosta tulostustiedot ilman siirtoa valitsemalla [Älä siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → valitse
indeksivälilehden koko kohdasta [Indeksivälilehden koko] → napsauta [OK].
9
10
Valitse [Välilehden asetukset] -valintaikkunassa [OK].
Valitse sisältösivuille paperi kohdasta [Alkuperäinen paperilähde] tai [Alkuperäinen
paperityyppi].
48
Eri paperityyppien käyttäminen
Aiheeseen liittyvää
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
Indeksivälilehdelle tulostaminen(P. 50)
49
Eri paperityyppien käyttäminen
Indeksivälilehdelle tulostaminen
Voit tulostaa tietoja indeksivälilehden ulokkeeseen.
1
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2
Valitse [Valitse] > [Paperityyppi].
3
Valitse [Paperityyppi] > [Asetukset].
4
Valitse [Paperityyppiasetukset]-valintaikkunassa indeksivälilehti kohdasta
[Paperityyppi] → napsauta [OK].
Aseta indeksivälilehden tulostuskohta toimimalla seuraavasti.
5
6
Napsauta [Indeksivälilehden tiedot] -painiketta.
[Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkunassa määritä [Tulostuskohta
indeksivälilehdellä] → valitse [OK].
Siirrä tulostustiedot indeksivälilehteen valitsemalla [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → määritä
tietojen siirron etäisyys kohdassa [Siirtoleveys] → napsauta [OK].
Tulosta tulostustiedot ilman siirtoa valitsemalla [Älä siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → valitse
indeksivälilehden koko kohdasta [Indeksivälilehden koko] → napsauta [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 48)
50
Eri paperityyppien käyttäminen
Kansilehtien lisääminen
Voit lisätä asiakirjaan etu- ja takakannen. Voit myös käyttää kansien tulostamiseen eri paperia kuin
sisältösivujen tulostamiseen ja määrittää, mille puolelle kantta tulostetaan.
1
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2
Napsauta [Etu-/takakannen asetukset] -painiketta.
3
4
5
6
Valitse [Etu-/takakannen asetukset] -valintaikkunassa kannet kohdasta [Kannen
asetukset].
Voit asettaa etukannen määrittämällä asetukset [Etukansi] > [Paperilähde] ja
[Tulostus].
Voit asettaa takakannen määrittämällä asetukset [Takakansi] > [Paperilähde] ja
[Tulostus].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
51
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Usean tiedoston tulostaminen
yhdessä
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä ............................................................................................. 53
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta ........................................................................................... 54
Tiedostojen tulostaminen yhdessä .................................................................................................................... 55
Tarkista tulostuksen esikatselu ......................................................................................................................... 57
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen ................................................................................... 59
52
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta(P. 54)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
Tarkista tulostuksen esikatselu(P. 57)
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen(P. 59)
53
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta
The [Muokkaa ja esikatsele] Toiminnon avulla voit yhdistää useita tietoja yhdeksi tulostamista varten.
Voit asettaa [Muokkaa ja esikatsele] -toiminnon kohdasta [Tulostustapa] kussakin välilehdessä
tulostusasetusnäytössä.
Kun napsautat sovelluksen tulostuspainiketta, Canon PageComposer -päänäyttö avautuu ja voit suorittaa myös
seuraavat toiminnot:
● Esikatsella tulostustietoja vahvistukseksi
● Muuttaa tulostusasetuksia esikatselun jälkeen
● Poistaa tarpeettomia sivuja
● Tehdä vedostulostuksen
● Yhdistää eri sovelluksilla luodut tiedot yhdeksi tulostustiedostoksi
● Yhtenäistää tulostusasetukset yhdistettäessä useita tiedostoja
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
Tarkista tulostuksen esikatselu(P. 57)
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen(P. 59)
54
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Tiedostojen tulostaminen yhdessä
Voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi tiedostoksi ja tulostaa sen. Voit muuttaa tulostusasetuksia yhdistetyn
tiedoston muokkaamiseksi Canon PageComposer -ohjelmistolla.
Tässä kerrotaan Canon PageComposer -työkalurivin kuvakkeiden toiminnoista. Nämä toiminnot voi tehdä myös
valikkokomennoilla.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Muokkaa ja esikatsele] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [OK]-painiketta.
Jos haluat asettaa yhdistetyn tiedoston tulostusmenetelmän, napsauta [Tiedot] → valitse tulostusmenetelmä
kohdasta [Tulostustapa muokkauksen ja esikatselun jälkeen] → napsauta [OK].
3
Napsauta [OK] → napsauta [Tulosta] tai [OK] tulostusnäytössä.
Päänäyttöön tulee näkyviin Canon PageComposer.
4
Toista vaiheet 1-3 kullekin tiedostolle, jotka haluat yhdistää.
5
Valitse Canon PageComposer-päänäytössä listasta tiedostot, jotka haluat yhdistää →
napsauta [
6
] (Yhdistä asiakirjat).
Kirjoita [Yhdistä]-valintaikkunassa nimi kenttään [Asiakirjan nimi] tarvittaessa.
55
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
7
Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, napsauta [Tulostusasetukset]-välilehteä →
määritä tarvittavat asetukset → napsauta [Yhdistä]-painiketta.
Voit tarkistaa nykyiset asetukset esikatselussa.
Jos haluat poistaa sivun, valitse sivu esikatselussa → napsauta [Poista].
8
Valitse Canon PageComposer -päänäytössä yhdistetty tiedosto → napsauta [
(Tulosta).
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Tarkista tulostuksen esikatselu(P. 57)
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen(P. 59)
56
]
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Tarkista tulostuksen esikatselu
Voit esikatsella tulostustietoja ja tarkistaa sivun asettelun asetukset ennen tulostamista.
Tässä kerrotaan Canon PageComposer -työkalurivin kuvakkeiden toiminnoista. Nämä toiminnot voi tehdä myös
valikkokomennoilla.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Valitse [Muokkaa ja esikatsele] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [OK]-painiketta.
Voit asettaa tulostusmenetelmän tiedostojen yhdistämisen jälkeen napsauttamalla [Tiedot] → valitse
tulostusmenetelmä kohdasta [Tulostustapa muokkauksen ja esikatselun jälkeen] → napsauta [OK].
3
Napsauta [OK] → napsauta [Tulosta] tai [OK] tulostusnäytössä.
Päänäyttöön tulee näkyviin Canon PageComposer.
4
Valitse Canon PageComposer -päänäytössä listasta tiedosto, jonka tulostuksen
esikatselun haluat tarkistaa → napsauta [
5
] (Tulostuksen esikatselu).
Tarkista [Tulostuksen esikatselu] -valintaikkunassa esikatselu → napsauta [Sulje].
Napsauta [
] (Seuraava), jolloin näkyviin tulee seuraava sivu.
Lähennä tai loitonna napsauttamalla sivun kuvaa.
57
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä(P. 152)
58
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen
Voit muuttaa yhdistetyn tiedoston tulostusasetuksia Canon PageComposer -ohjelmistolla. Kun muokkaat
tiedostoja, joilla on erilainen sivukoko tai asettelu, voit yhtenäistää asetukset.
Tässä kerrotaan Canon PageComposer -työkalurivin kuvakkeiden toiminnoista. Nämä toiminnot voi tehdä myös
valikkokomennoilla.
1
Valitse Canon PageComposer -päänäytössä listasta tiedosto, jonka asetukset haluat
muuttaa → napsauta [
2
3
] (Muuta tulostusasetuksia).
Kirjoita [Muuta tulostusasetuksia] -valintaikkunassa nimi kenttään [Asiakirjan nimi]
tarvittaessa.
Napsauta [Tulostusasetukset]-välilehteä → määritä tarvittavat asetukset.
Jos haluat yhtenäistää tulostekoon asetukset, valitse [Tulostekoon yhtenäisyys] → valitse paperikoko.
Jos haluat yhtenäistää sivun asettelun asetukset, valitse [Asettelun yhtenäisyys] → valitse asetteluasetus.
4
5
6
Jos haluat asettaa, mistä kohdasta seuraavan tiedoston tulostaminen alkaa tiedostoja
yhdistettäessä, valitse [Tulosta seuraava asiakirja kohteesta] → valitse asetus.
Jos haluat määrittää yksityiskohtaiset asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä,
napsauta [Tiedot] → määritä asianmukaiset asetukset → napsauta [OK].
Valitse [Muuta tulostusasetuksia] -valintaikkunassa [OK].
59
Usean tiedoston tulostaminen yhdessä
Aiheeseen liittyvää
Canon PageComposer(P. 146)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
60
Väritulostustietojen asettaminen
Väritulostustietojen asettaminen
Väritulostustietojen asettaminen .......................................................................................................... 62
Värien säätäminen (PS3) ..................................................................................................................................... 63
PostScript-sovelluksesta väritulostamiseen liittyviä varoituksia (PS3) ........................................................... 64
61
Väritulostustietojen asettaminen
Väritulostustietojen asettaminen
Värien säätäminen (PS3)(P. 63)
PostScript-sovelluksesta väritulostamiseen liittyviä varoituksia (PS3)(P. 64)
62
Väritulostustietojen asettaminen
Värien säätäminen (PS3)
PS3-ajuria käytettäessä voit säätää väriä, kirkkautta ja kontrastia.
1
Avaa [Väri]-välilehti.
2
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
3
4
5
Valitse [Lisäasetukset]-valintaikkunassa [RGB-värien syötön säätö] → napsauta
[Asetukset].
Määritä [RGB-värien syötön säädön tiedot] -valintaikkunassa väri, kirkkaus ja
kontrasti → napsauta [OK].
Valitse [OK] [Lisäasetukset]-valintaikkunassa.
Aiheeseen liittyvää
[Väri]-välilehti (PS3)(P. 131)
PostScript-sovelluksesta väritulostamiseen liittyviä varoituksia (PS3)(P. 64)
63
Väritulostustietojen asettaminen
PostScript-sovelluksesta väritulostamiseen liittyviä
varoituksia (PS3)
Jos suoritetaan väritulostus PostScript-sovelluksesta (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop jne.) PS3-ajuria käyttämällä, tietojenkäsittelymenetelmä vaihtuu [Laitteen asetukset] -välilehden >
[PS-tulostus sovellusohjelmasta] -asetusten yhdistelmän ja tulostustoimintojen*, kuten vesileimatulostus yms.,
mukaan. Aseta nämä asianmukaisesti tulostustarkoituksen mukaan.
* Tulostustoimintoja, joihin käsittelymenetelmä vaikuttaa, ovat vesileimatulostus, sivun asettelu, julistetulostus, N 1:lle tulostus (paitsi 1, 2 ja 4 1:lle), CanoFine jne.
[PS-tulostus sovellusohjelmasta] > [Auto]
Kun [Vesileima] jne. -toiminto on asetettu
● RGB-värimallia käytetään.
Kun [Vesileima] jne. -toimintoa ei ole asetettu
● Sovellus muodostaa PostScript-koodin itse.
● CMYK-värimallia käytetään normaalisti.
[PS-tulostus sovellusohjelmasta] > [Käytössä]
Kun [Vesileima] jne. -toiminto on asetettu
● Sovellus muodostaa PostScript-koodin itse.
● CMYK-värimallia käytetään normaalisti.
● [Vesileima] jne. -asetukset ovat pois käytöstä.
Kun [Vesileima] jne. -toimintoa ei ole asetettu
● Sovellus muodostaa PostScript-koodin itse.
● CMYK-värimallia käytetään normaalisti.
[PS-tulostus sovellusohjelmasta] > [Ei käytössä]
● RGB-värimallia käytetään.
HUOMAUTUS
● Sävyt voivat erota toisistaan tulosteessa, kun RGB-värimallia käytetään ja kun CMYK-värimallia käytetään.
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
64
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen ....................................................................................................... 66
Suosikkiasetusten tallentaminen ...................................................................................................................... 67
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen ................................................................................................... 68
65
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 67)
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen(P. 68)
66
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen
Voit tallentaa usein käytetyt asetukset profiiliksi.
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä → määritä asetukset,
jotka haluat tallentaa.
2
Napsauta [Profiili]-kohdan vieressä olevaa [Lisää]-painiketta.
3
Määritä [Lisää profiili] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake].
Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Uusi profiili lisätään kohtaan [Profiili]. Voit käyttää tallennettuja tulostusasetuksia valitsemalla asetus kohdasta
[Profiili].
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
67
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen
Voit muokata [Profiili]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
[Profiili]-listan muokkaaminen
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Napsauta [Profiili]-kohdan vieressä olevaa [Muokkaa]-painiketta.
3
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa profiili, jota haluat muokata, kohdasta
[Profiililuettelo] → määritä [Nimi] ja [Kuvake].
Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa.
Jos haluat poistaa profiilin, valitse se kohdasta [Profiililuettelo] → napsauta [Poista] → napsauta [Kyllä].
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Profiilin vieminen
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
2
Napsauta [Profiili]-kohdan vieressä olevaa [Muokkaa]-painiketta.
3
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa profiili, jota haluat muokata, kohdasta
[Profiililuettelo] → napsauta [Vie].
4
Määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Valittu profiili tallennetaan *.cfg -tiedostona.
Profiilin tuominen
1
Tuo esiin asianmukainen välilehti ajurin tulostusasetusnäytöstä.
68
Suosikkiasetusten muokkaaminen
2
3
4
Napsauta [Profiili]-kohdan vieressä olevaa [Muokkaa]-painiketta.
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa, napsauta [Tuo] → valitse tuotava
tiedosto → napsauta [Avaa].
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 67)
69
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen
kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa ......................................................................................... 71
Laitetietojen asettaminen .................................................................................................................................. 72
Laitteen toimintoasetukset ................................................................................................................................ 77
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset .............................................................................................. 78
Kokoonpanoprofiilin vieminen ........................................................................................................................... 88
Kokoonpanoprofiilin tuominen .......................................................................................................................... 90
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista ................................................................................................ 93
Todennustoiminnon määrittäminen .................................................................................................................. 94
Käyttäjänimen määrittäminen ........................................................................................................................... 96
70
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Laitetietojen asettaminen(P. 72)
Laitteen toimintoasetukset(P. 77)
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset(P. 78)
Kokoonpanoprofiilin vieminen(P. 88)
Kokoonpanoprofiilin tuominen(P. 90)
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista(P. 93)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 94)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 96)
71
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Laitetietojen asettaminen
Tässä kerrotaan, miten laitteeseen asennetut lisävarusteet ja laitekohtaiset erikoistoiminnot määritetään.
Valitse ensin [Laitteen asetukset] -välilehdestä tulostinmallia vastaava kokoonpanotiedosto. Laitteen toimintojen
käyttöasetukset näytetään [Laitteen asetukset] -välilehdessä. Aseta sitten laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot.
Jos laitetietojen hakutoiminto on käytettävissä, laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot voidaan asettaa
automaattisesti.
Toimi jäljempänä kuvatun tilanteen edellyttämällä tavalla.
● Kun asennus on tehty asennusohjelmaa ja verkkoyhteyttä käyttämällä:
Normaalisti asennuksen aikana laitetiedot haetaan ja laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot asetetaan
automaattisesti. Tarkista seuraavien ohjeiden mukaisesti, että käytössä on tulostinmallin mukainen
kokoonpanoprofiili ja että [Laitteen tiedot] -asetuksena on [Autom.].
● Kun asennus on tehty asennusohjelmaa ja USB-yhteyttä käyttämällä:
Asennuksen aikana tulostinmallia vastaava kokoonpanoprofiili asetetaan automaattisesti. Laitetietojen
hakutoiminto ei toimi USB-asennuksessa. Tarkista seuraavien ohjeiden mukaisesti, että käytössä on
tulostinmallin mukainen kokoonpanoprofiili ja aseta laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot manuaalisesti.
● Jos laitetietoja ei olet haettu asennuksen aikana tai jos laitteen toiminnot ja lisävarusteet eivät toimi:
Aseta kokoonpanoprofiili ja laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot automaattisesti tai manuaalisesti
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
● Lisävarusteen lisääminen laitteeseen:
Tarkista seuraavien ohjeiden mukaisesti, että käytössä on tulostinmallin mukainen kokoonpanoprofiili ja
aseta lisätty lisävaruste joko automaattisesti tai manuaalisesti.
● Jos vaihdat käytettävän tulostinmallin:
Vaihda portti ja aseta kokoonpanoprofiili ja laitteen toiminto- ja lisävarustetiedot automaattisesti tai
manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Vaatimukset
● Asetukset laitteessa
- Jos laite on kytketty WSD-portin kautta, [Käytä WSD-selausta] on jo käytössä.
- Jos laite on kytketty määrittämällä vakiomuotoinen TCP/IP -portti, [Hae tulostimen hallintatieto isännältä]
on jo määritetty käyttöön.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Kun käytettävä tulostinmalli vaihdetaan, myös tulostusporttiasetuksia on vaihdettava.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulostimen
ominaisuudet].
72
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
3
4
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
Tarkista, onko kokoonpanoprofiili käytettävälle laitteelle sopiva → jos se ei ole
tulostinmallin mukainen, valitse [Muuta].
Jos käytössä on tulostinmallin mukainen kokoonpanoprofiili, siirry vaiheeseen 6.(P. 75)
73
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
TÄRKEÄÄ
● Jos et ole valinnut käyttämääsi laitteeseen sopivaa kokoonpanoprofiilia, laitetietoja ei ehkä käytetä oikein ja
jotkin laitteen toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä. Valitse oikea kokoonpanotiedosto [Laitteen
asetukset] -välilehdessä avataksesi tarvittavat asetukset. Asetuksiin, jotka eivät näy [Laitteen asetukset] välilehdessä, ei käytetä haettuja laitetietoja.
5
Valitse [Valitse laitteelle sopiva kokoonpanoprofiili automaattisesti] → napsauta [OK]painiketta.
Jos laite on offline-tilassa tai kokoonpanoprofiili on valittava manuaalisesti, valitse [Valitse manuaalisesti] →
valitse kokoonpanoprofiili [Kokoonpanoprofiili]-kohdasta → valitse [OK].
74
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
6
Vahvista, että [Laitteen tiedot] -asetuksena on [Autom.] → valitse [OK].
Jos [Laitteen tiedot] -asetuksena on [Autom.], laitetietojen haku ja laitteen toiminto- ja lisävarustetietojen
asettaminen tapahtuu automaattisesti.
Jos laitetiedot on haettava uudelleen esimerkiksi lisävarusteen lisäämisen jälkeen, valitse [
] (Hae laitteen
tilatiedot).
Jos [Laitteen tiedot] -asetuksena on [Manuaalinen], laitetietoja ei haeta. Aseta tällöin laitteeseen kytketyt
lisävarusteet ja laitteen tukemat toiminnot manuaalisesti.
75
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
HUOMAUTUS
● Vaikka hankittujen laitetietojen toimintoa voitaisiin käyttää, osa laitteen tiedoista on asetettava
manuaalisesti. Lisätietoja on laitetoimintojen asetuksia käsittelevissä aiheissa.
● Seuraavissa tapauksissa on mahdollista, ettet pysty hakemaan joitakin laitteen tietoja. Jos näin käy, määritä
asetukset manuaalisesti.
- USB-yhteyttä käytettäessä
- Käytettäessä laitetta tai porttia, joka ei pysty hakemaan laitetietoja
- Kun kokoonpanoprofiiliksi on asetettu [Peruskokoonpano] tai [Peruskokoonpano (Yhteensopiva)]
● Voit viedä ja tallentaa laitetietoasetuksia [Laitteen asetukset] -välilehdellä kokoonpanoprofiileiksi. Kaikki
laitetiedot voi asettaa helposti kerralla tuomalla viedyn kokoonpanoprofiilin.
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
Laitteen toimintoasetukset(P. 77)
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset(P. 78)
Kokoonpanoprofiilin tuominen(P. 90)
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 158)
76
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Laitteen toimintoasetukset
Laitteen erityistoimintojen käyttämistä varten tarvitaan laitteelle sopivat asetukset. Jos laitetiedot noudetaan
asennuksen aikana, laitteelle sopivat asetukset otetaan automaattisesti käyttöön ajurissa.
Optimaalisia asetuksia ei välttämättä kuitenkaan oteta käyttöön seuraaville toiminnoille. Varmista ennen näiden
toimintojen käyttämistä, että laitteelle sopivat asetukset on otettu käyttöön.
Toiminnot, jotka saattavat vaatia asetusten määrittämisen manuaalisesti
● [Kokoonpanoprofiili]
● [Paperikokoasetukset] > [Mukautettuna paperikokona käytettävä paperikoko]
● [Muut asetukset]
- [Spoolaus isäntäkoneessa]
- [PS-tulostus sovellusohjelmasta]
- [Määritä käyttäjätiedot]
- [Käyttäjien hallinta] > [Osastotunnusten hallinta] > [Asetukset]
● [Kirjasinasetukset]
● [Tiedot] > kohteet, joissa [
]
HUOMAUTUS
● Jos [Käytössä] on valittu kohdassa [Tiedot] > [Muut asetukset] > [Muuta kokoonpanoprofiilia laitteen tietoja
haettaessa], kuvakkeella [
] merkityt kohteet voidaan myös asettaa automaattisesti.
● Kun yhteys on luotu TCP/IP- tai IPP-verkon kautta, vain ajuri pystyy noutamaan laitetiedot.
● Tulostuspalvelinympäristössä laitetiedot voidaan hakea, kun Canon Driver Information Assist Service on
asennettu palvelintietokoneelle. Palvelun voi asentaa ajurin asennusohjelmalla.
● Käytettäessä USB-yhteyttä laitetietoja ei voi hakea. Määritä laiteasetukset ja asennetut asetukset
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset(P. 78)
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 158)
77
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset
Tässä osiossa kuvataan laitteen paperilähteet ja luovutuskohteet, jotka on asetettu kunkin kokoonpanoprofiilin
nimen [Laitteen asetukset] -välilehdessä.
Katso sen kokoonpanoprofiilin nimen selitys, joka on asetettu kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti >
[Kokoonpanoprofiili].
Jos [Peruskokoonpano], [Peruskokoonpano (Canon)], [Peruskokoonpano (Yhteensopiva)] tai [Fiery-tulostusajuri]
on asetettu kohdassa [Kokoonpanoprofiili], katso sen kokoonpanoprofiilin nimen selitys, joka vastaa käytettävää
tulostinmallia.
Lasertulostimet(P. 79)
iR-ADV(P. 80)
iR-ADV PRO(P. 82)
imagePRESS(P. 84)
Monitoimitulostimet(P. 86)
HUOMAUTUS
● Osa vaihtoehdoista ei ole käytettävissä riippuen käyttämästäsi ajurista ja laitteesta.
● Katso laiteasetuksia koskevat rajoitukset Lueminut-tiedostosta.
78
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Lasertulostimet
Paperilähdeasetukset
[Paperilähde]-valintaikkuna
[Normaali paperilähde]
A-1 [Kasetti x 1]
[Valinnainen kasetti]
B-1 [Kasetti x 1]
B-2 [Kasetti x 2]
B-3 [Kasetti x 3]
B-4 [Kasetti x 4]
[Valinnainen säiliö]
C-1 [Paperisäiliöyksikkö]
79
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
D [Kirjekuoritaso]
iR-ADV
Paperilähdeasetukset
[Paperilähde]-valintaikkuna
[Normaali paperilähde]
A-1 [Kasetti x 1]
A-2 [Kasetti x 2]
A-3 [Säiliö x 2 + kasetti x 2]
[Valinnainen kasetti]
B-1 [Kasetti x 1]
B-2 [Kasetti x 2]
B-3 [Kasetti x 3]
B-4 [Yksikasettinen syöttöyksikkö]
B-5 [Kaksikasettinen syöttöyksikkö]
B-6 [Kolmikasettinen syöttöyksikkö]
B-7 [Suurkapasiteettinen paperikasettiyksikkö]
[Valinnainen säiliö]
C-1 [Paperisäiliöyksikkö]
C-2 [POD-säiliö Lite]
C-3 [Monikasettinen paperisäiliö]
80
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
[Lisäysyksikkö]
D-1 [Asiakirjan lisäysyksikkö (Taso x 2)]
D-2 [Paperintaittoyksikön lisäysyksikkö / Asiakirjan lisäysyksikkö (Taso x 1)]
[Kirjekuorten syöttölaite]
E-1 [Kasetti 1]
E-2 [Kasetti 2]
Tulostuskohteen asetukset
[Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
A-1 [Kopiotaso]
B-1 [Sisäisen viimeistelijän taso]
B-2 [Sisäisen viimeistelijän lisätaso]
B-3 [Sisätaso 1]
B-4 [Sisätaso 2]
C-1 [Viimeistelijän taso 1 [Ei lajittelua]]
C-2 [Viimeistelijän taso 2 [Ei lajittelua]]
C-3 [Viimeistelijän taso 1]
C-4 [Viimeistelijän taso 2]
* Laitteen mukaan B-1 [Sisäisen viimeistelijän taso] ja B-2 [Sisäisen viimeistelijän lisätaso] voidaan kiinnittää
ylösalaisin.
81
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
iR-ADV PRO
Paperilähdeasetukset
[Paperilähde]-valintaikkuna
[Normaali paperilähde]
A-1 [Säiliö x 2 + kasetti x 2]
[Valinnainen säiliö]
B-1 [Paperisäiliöyksikkö]
B-2 [POD-säiliö Lite]
B-3 [Monikasettinen paperisäiliö]
[Lisäysyksikkö]
C-1 [Asiakirjan lisäysyksikkö (Taso x 2)]
C-2 [Paperintaittoyksikön lisäysyksikkö / Asiakirjan lisäysyksikkö (Taso x 1)]
82
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Tulostuskohteen asetukset
[Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
Viimeistelijän taso
A-1 [Viimeistelijän taso 1]
A-2 [Viimeistelijän taso 2]
A-3 [Viimeistelijän taso 1 [Ei lajittelua]]
A-4 [Viimeistelijän taso 2 [Ei lajittelua]]
83
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
imagePRESS
Paperilähdeasetukset
[Paperilähde]-valintaikkuna
[Normaali paperilähde]
A-1 [Kasetti x 3]
A-2 [Säiliö x 1]
A-3 [Säiliö x 2]
[Valinnainen säiliö]
B-1 [POD-säiliö Lite]
B-2 [POD-säiliö]
B-3 [POD-säiliö + toissijainen POD-säiliö]
B-4 [POD-säiliö + toissijainen POD-säiliö x 2]
B-5 [Monikasettinen paperisäiliö]
[Lisäysyksikkö]
C-1 [Asiakirjan lisäysyksikkö (Taso x 2)]
C-2 [Asiakirjan lisäysyksikkö [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Monikasettinen asiakirjan lisäysyksikkö]
84
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
D [Täydellisen sidonnan lisäysyksikkö]
E [Monikäyttötaso]
Tulostuskohteen asetukset
[Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
Viimeistelijän taso
A-1 [Viimeistelijän taso 1]
A-2 [Viimeistelijän taso 2]
A-3 [Viimeistelijän taso 1 [Ei lajittelua]]
A-4 [Viimeistelijän taso 2 [Ei lajittelua]]
A-5 [Viimeistelijän taso 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Viimeistelijän taso 2 [iPR C7010VP/6010]]
Pinoaja
B-1 [Pinoaja a [Pino]]
B-2 [Pinoaja b [Pino]]
B-3 [Pinoaja a [Luovutustaso]]
85
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
B-4 [Pinoaja b [Luovutustaso]]
B-5 [Pinoaja a [Pino] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Pinoaja b [Pino] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Pinoaja a [Luovutustaso] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Pinoaja b [Luovutustaso] [iPR C7010VP/6010]]
Monitoimitulostimet
Paperilähdeasetukset
[Paperilähde]-valintaikkuna
[Normaali paperilähde]
A-1 [Kasetti x 1]
A-2 [Kasetti x 2]
[Valinnainen kasetti]
B-1 [Kasetti x 1]
B-2 [Kasetti x 2]
B-3 [Kasetti x 3]
B-4 [Yksikasettinen syöttöyksikkö]
B-5 [Kaksikasettinen syöttöyksikkö]
B-6 [Kolmikasettinen syöttöyksikkö]
[Kirjekuorten syöttölaite]
C-1 [Kasetti 1]
86
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
C-2 [Kasetti 2]
Tulostuskohteen asetukset
[Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
A-1 [Kopiotaso]
A-2 [Sisäisen viimeistelijän taso]
A-3 [Sisäisen viimeistelijän lisätaso]
A-4 [Sisätaso 1]
A-5 [Sisätaso 2]
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
87
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Kokoonpanoprofiilin vieminen
[Laitteen asetukset] -sivun asetukset on mahdollista viedä ja tallentaa kokoonpanoprofiilitiedostona (*.typ).
Samat asetukset voi määrittää tuomalla viedyn kokoonpanoprofiilin.
Tämä toiminto on hyödyllinen tehostettaessa ajuriasetuksia useita tietokoneita varten tai muutettaessa
kohteita, jotka voi asettaa kullekin käyttäjälle.
HUOMAUTUS
● Voit tuoda viedyn kokoonpanoprofiilin napsauttamalla [Muuta] > [
] (Tuo kokoonpanoprofiili) [Laitteen
asetukset] -sivulla tai käyttämällä ajurin asennusohjelmaa.
Vaatimukset
● Asetukset laitteessa
- Jos laite on kytketty WSD-portin kautta, [Käytä WSD-selausta] on jo käytössä.
- Jos laite on kytketty määrittämällä vakiomuotoinen TCP/IP -portti, [Hae tulostimen hallintatieto isännältä]
on jo määritetty käyttöön.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulostimen
ominaisuudet].
3
4
Valitse [Laitteen asetukset] -välilehti.
Tarkista näytetyt asetukset ja asetustila → määritä tarvittavat asetukset
manuaalisesti.
5
Napsauta [
6
Määritä [Vie kokoonpanoprofiili] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake].
] (Vie) -painiketta.
Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa.
88
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
7
Valitse [Vie] → määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
Kokoonpanoprofiilin tuominen(P. 90)
89
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Kokoonpanoprofiilin tuominen
Tässä kerrotaan, miten viety kokoonpanoprofiilitiedosto (*.typ) tuodaan ja laitetiedot asetetaan.
Jos laitetietoja ei voi hakea, niitä on mahdollista käyttää tuomalla viety kokoonpanoprofiili ympäristöön, josta
tiedot pystytään hakemaan.
TÄRKEÄÄ
● Jos käyttämällesi laitteelle sopivaa kokoonpanoprofiilia ei ole valittu, jotkin laitteen toiminnoista eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Vaatimukset
● Asetukset laitteessa
- Jos laite on kytketty WSD-portin kautta, [Käytä WSD-selausta] on jo käytössä.
- Jos laite on kytketty määrittämällä vakiomuotoinen TCP/IP -portti, [Hae tulostimen hallintatieto isännältä]
on jo määritetty käyttöön.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulostimen
ominaisuudet].
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti → valitse [Muuta].
90
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
4
Valitse [Valitse manuaalisesti] → [
] (Tuo kokoonpanoprofiili).
91
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
5
Valitse tuotava kokoonpanotiedosto → valitse [Avaa].
6
Valitse [OK] → valitse [Laitteen asetukset] -välilehdellä [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
Kokoonpanoprofiilin vieminen(P. 88)
92
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista
Jos [Laitteen asetukset] -välilehdessä näkyviä kohteita ei voi asettaa oikein, vaikka käytettäisiin tulostinmallin
nimeä vastaavaa kokoonpanoprofiilia, voit käyttää laitetta vastaavia toiminto- ja lisävarustetietoja asettamalla
kokoonpanoprofiilin tyypin.
Kun [Tiedot] > [Muut asetukset] > [Näytä kokoonpanoprofiilien tyypit] on aktivoitu [Laitteen asetukset] välilehdessä, aseta kokoonpanoprofiilin tyyppi napsauttamalla [Muuta] kohdan [Kokoonpanoprofiili] vieressä.
Saat lisätietoja laitteita vastaavien kokoonpanoprofiilien tyypeistä napsauttamalla alla olevaa linkkiä.
Kokoonpanoprofiilien luettelo
Aiheeseen liittyvää
Laitetietojen asettaminen(P. 72)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
93
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen
Voit hallita tulostamista käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulostimen
ominaisuudet].
3
4
5
Valitse [Laitteen asetukset] -välilehti.
Valitse [Käyttäjien hallinta] -kohdasta todennustoiminto, jota haluat käyttää →
napsauta [Asetukset]-painiketta.
Valitse [Salli PIN-koodin asetus]/[Salli salasana-asetukset] → anna todennustiedot.
Käytä osastotunnusten hallintatoimintoa antamalla tiedot kohdassa [Osastotunnus] ja [PIN].
Käytä käyttäjän todennustoimintoa antamalla tiedot kohdassa [Käyttäjänimi] ja [Salasana].
Jos haluat tarkistaa, että laitteelle annetut todennustiedot ja annettu sisältö vastaavat toisiaan, napsauta
[Tarkista].
6
Määritä asianmukaiset asetukset → napsauta [OK]-painiketta.
7
Valitse [Käytä] [Laitteen asetukset] -sivulta.
Jos [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi]/[Vahvista käyttäjänimi/salasana] -valintaruutu näytetään tulostettaessa,
vahvista tai aseta todennustiedot.
94
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
95
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Käyttäjänimen määrittäminen
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä sekä suojatun tulostuksen PIN-koodin. Määritetty
käyttäjänimi näkyy laitteen ohjauspaneelissa, ja se tulostetaan ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostimen ominaisuudet] näkyvissä olevasta näytöstä.
Jos käytät ajuria useiden laitemallien kanssa, valitse käytettävä malli sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulostimen
ominaisuudet].
3
Valitse [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Valitse [Määritä käyttäjätiedot] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
5
Anna käyttäjätiedot kohdassa [Käyttäjänimi] ja [Varmistetun tulostuksen PIN-koodi] →
napsauta [OK].
Jos haluat muuttaa oletuskäyttäjätunnuksen asetuksen, napsauta [Oletusarvojen asetukset] → aseta
[Käyttäjänimeksi asetettava nimi] → napsauta [OK].
Jos haluat estää käyttäjätunnusten muuttamisen: napsauta [Oletusarvojen asetukset] → valitse [Älä salli
käyttäjänimien muutoksia] → napsauta [OK].
6
Valitse [Käytä] [Laitteen asetukset] -sivulta.
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
96
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3)
Poikkeussivujen määrittäminen
(PS3)
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3) ................................................................................................. 98
97
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3)
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3)
PS3-ajuria käytettäessä voit asettaa tietylle sivualueelle eri sivukoon ja tulostustavan.
1
Avaa [Poikkeusasetukset]-välilehti.
2
Napsauta [Poikkeussivu]-painiketta.
3
4
Määritä [Sivun määritykset] -välilehdessä [Poikkeussivun asetukset] -valintaikkunassa
poikkeava sivualue kohdassa [Sivu].
Aseta tarvittavat toiminnot [Sivun määritykset]-, [Laatu]- ja [Väri]-välilehdillä →
napsauta [OK].
Asetukset näytetään kohdassa [Poikkeusasetusten luettelo].
Poikkeusasetuksen vaihtaminen
Valitse asetus kohdasta [Poikkeusasetusten luettelo] → napsauta [Muokkaa].
Useiden poikkeusasetusten yhdistäminen
Valitse asetukset kohdasta [Poikkeusasetusten luettelo] → napsauta [Yhdistä].
Voit yhdistää poikkeusasetuksia vain, kun poikkeussivualue on jatkuva ja asetukset ovat samat.
Poikkeusasetuksen poistaminen
Valitse asetus kohdasta [Poikkeusasetusten luettelo] → napsauta [Poista].
Aiheeseen liittyvää
[Poikkeusasetukset]-välilehti (PS3)(P. 135)
98
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Asetusluettelo ................................................................................................................................................. 100
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset .......................................................................................................... 101
[Perusasetukset]-välilehti ................................................................................................................................. 104
[Sivun määritykset] -välilehti ........................................................................................................................... 107
[Viimeistely]-välilehti ........................................................................................................................................ 110
[Paperilähde]-välilehti ....................................................................................................................................... 118
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6) .............................................................................................................. 121
[Laatu]-välilehti (PS3) ........................................................................................................................................ 127
[Väri]-välilehti (PS3) ........................................................................................................................................... 131
[Poikkeusasetukset]-välilehti (PS3) .................................................................................................................. 135
[Laitteen asetukset] -välilehti .......................................................................................................................... 139
[Profiili]-välilehti ................................................................................................................................................ 144
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 146
99
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
[Paperilähde]-välilehti(P. 118)
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Laatu]-välilehti (PS3)(P. 127)
[Väri]-välilehti (PS3)(P. 131)
[Poikkeusasetukset]-välilehti (PS3)(P. 135)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
[Profiili]-välilehti(P. 144)
Canon PageComposer(P. 146)
100
Asetusluettelo
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
Tässä osassa kuvataan tulostusasetusnäytön kunkin välilehden yhteiset asetukset.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Profiili]
Käyttää tallennettuja asetuksia profiilin valinnassa. Voit tallentaa usein käytettyjä asetuksia profiiliksi.
[Lisää] > [Lisää profiili] -valintaikkuna
Tallenna nykyiset tulostusasetukset profiiliksi. Aseta [Nimi] ja [Kuvake]. Anna tarvittaessa kommentti kohtaan
[Kommentti]. Jos haluat tarkistaa nykyiset asetukset listassa, napsauta [Näytä asetukset].
[Muokkaa] > [Muokkaa profiilia] -valintaikkuna
Voit muokata, tuoda ja viedä profiileja.
[Profiililuettelo]
Näyttää tallennetut profiilit luettelona. Voit muuttaa järjestystä valitsemalla profiilin ja napsauttamalla [
(Siirrä ylös) tai [
]
] (Siirrä alas).
[Näytä asetukset]
Näyttää valitun profiilin sisällön luettelona.
[Poista]
Poistaa valitun profiilin.
[Nimi], [Kuvake], [Kommentti]
Näyttää valitun profiilin nimen, kuvakkeen ja kommentin. Voit muokata käyttäjien tallentamien profiilien nimiä,
kuvakkeita ja kommentteja.
[Tuo]
Tuo tiedostona (*.cfg) tallennetun profiilin ja lisää sen [Profiililuettelo]-luetteloon.
[Vie]
Vie [Profiililuettelo]-kohdassa valitun profiilin ja tallentaa sen "*.cfg"-tiedostoksi.
[Käytä sovelluksen asetuksia]
Asettaa etusijalle sovelluksen [Sivukoko], [Suunta]- ja [Kopioita]-asetukset ajuriasetuksiin nähden.
HUOMAUTUS
● Profiilit, joiden vieressä on punainen piste ( ), ovat valmiiksi tallennettuja profiileja, joita ei voi muokata tai
poistaa.
[Tulostustapa]
Valitsee tulostustietojen lähetystavan. Voit tallentaa tiedot laitteelle, siirtää tulostustyön muiden töiden edelle
tulostusjonossa ja tulostaa sen jne.
[Tulosta]
Käynnistää normaalin tulostuksen.
[Pidossa]
Tallentaa tulostustiedot pitojonoon (tilapäiselle säilytysalueelle) laitteeseen. Voit muuttaa tallennettujen tietojen
tulostusjärjestystä tai asetuksia laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
[Tiedot] > [Pidon tiedot] -valintaikkuna
101
Asetusluettelo
Voit määrittää tietojen nimen.
[Varmistettu tulostus]
Liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa tiedot laitteeseen. Tallennetut tiedot voi tulostaa antamalla PINkoodin laitteen ohjauspaneelissa.
[Tiedot] > [Varmistetun tulostuksen tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää käyttäjänimen ja PIN-koodin.
[Vahvista PIN-koodi] -valintaikkuna
Voit vahvistaa tai asettaa tulostustietojen nimen, käyttäjänimen tai PIN-koodin tulostuksen aikana.
[Tallenna]
Tallentaa tulostustiedot lokeroon laitteeseen. Voit muuttaa tallennettujen tietojen asetuksia tai yhdistää niitä
muihin tallennettuihin tietoihin laitteen ohjauspaneelista tai etäkäyttöliittymästä.
[Tiedot] > [Tallennuksen tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää tallennuskohteen.
[Keskeytä tulostus]
Keskeyttää tulostuksen laitteessa ja tulostaa tiedot, kun [Keskeytä tulostus] -asetus on käytössä kaikkien
muiden tulostustöiden edellä.
[Ylennä tulostus]
Tulostaa tiedot etusijalla muihin laitteella tulostamista odottaviin tulostustietoihin nähden.
[Ajoitettu tulostus]
Aloittaa tulostuksen määritettynä aikana.
Synkronoi tietokoneen ja käytettävän laitteen kellonajat. Jos niitä ei synkronoida, tulostus alkaa laitteessa
osoitettuna aikana.
[Tiedot] > [Ajoitetun tulostuksen tiedot] -valintaikkuna
Asettaa tulostuksen aloitusajan.
[Muokkaa ja esikatsele]
Voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi tulostustiedostoksi. Voit myös vahvistaa tulostettavat tiedot tulostuksen
esikatselussa ja muuttaa tulostusasetuksia. Jos haluat lukita asetuksen, avaa tulostinasetusnäyttö [Laitteet ja
tulostimet] -valintaikkunasta ja valitse kohdan [Muokkaa ja esikatsele] oikealta puolelta [Lukitus]. Toiminto on
hyödyllinen, jos haluat rajoittaa työasemien tulostustapoja jaetussa tulostinympäristössä.
[Tiedot] > [Muokkauksen ja esikatselun tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää tulostustavan Muokkaa ja esikatsele -valinnan jälkeen.
[Asetusten esikatselu]
Näyttää nykyiset tulostusasetukset esikatselussa. Voit asettaa perustulostustoiminnot napsauttamalla
esikatselua.
N 1:lle -tulostus
102
Asetusluettelo
Järjestää N sivua tulostustietoja kullekin tulostettavalle paperiarkille.
Nidonta
Napsauta kohtaa, josta haluat sivun nidottavan.
Sidontakohta
Napsauta sitä paperin reunaa, jonka haluat asettaa sidontakohdaksi.
Valitse yksipuolinen tulostus tai kaksipuolinen tulostus
Valitse väritulostus tai mustavalkotulostus (vain väritulostimet)
[Näytä asetukset] > [Näytä asetukset] -valintaikkuna
Näyttää nykyiset ajuriasetukset listana.
[Kieliasetukset] > [Kieliasetukset]-valintaikkuna
Voit vaihtaa näytettävän kielen.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta(P. 54)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
Salauksen liittäminen tulostuksen yhteydessä(P. 29)
Tulostustöiden asettaminen pitoon(P. 30)
Tulostustietojen tallentaminen(P. 31)
Prioriteettitulostus(P. 32)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 67)
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen(P. 68)
103
Asetusluettelo
[Perusasetukset]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää tulostuksen perustoiminnot.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Sivukoko]
Näyttää sovelluksessa laadittujen tulostustietojen paperikoon.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle tulostetaan. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty koko,
järjestelmä suurentaa tai pienentää tulostustiedot siten, että ne täyttävät tulostettaessa koko määritetyn
kokoisen sivun.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Sivun asettelu]
Määrittää, kuinka monta sivua tulostetaan kullekin paperiarkille.
[Manuaalinen skaalaus]
Määrittää tulostuksen laajennus- tai pienennyssuhteen.
[Käytä yksisivuisissa tiedoissa 1 1:lle -asetusta]
Kun kullekin arkille tulostetaan useita sivuja, tulostaa yhden sivun tiedot yhdelle arkille.
[1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]
Määrittää tulostustietojen tulostusmenetelmän.
[Vihko] > [Vihkon lisäasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää vihkotulostuksen asetuksia, kuten sisämarginaalin ja siirtymän korjauksen.
[Vihkotulostusprosessi]
Muuttaa käytettävät asetukset. Valitse [Ajurin asetuksilla], kun käytät ajurin toimintoja, kuten asiakirjan
jakamista sarjoihin ja sisämarginaalin asetuksia, jne. Valitse [Laitteen asetuksilla], kun käytät siirtymän
korjaustoimintoa.
[Vihkotulostusmenetelmä]
Muuttaa vihkotulostuksen taittotavan. Kun teet vihkoja useissa sarjoissa, valitse [Jaa sarjoihin] ja määritä kunkin
sarjan sivumäärä kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Kirjan aukeama]
104
Asetusluettelo
Määrittää vihkon avautumissuunnan.
[Määritä vihkon sidontareunus]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Käytä siirtymän korjausta]
Korjaa siirtymän sisä- ja ulkosivujen välillä vihkotulostuksessa. Valitse korjausmenetelmä kohdassa [Siirtymän
korjausmenetelmä]. Kun määrität tulostusalueen siirtymän leveyden uloimman ja sisimmän sivun välillä, valitse
[Manuaalinen korjaus] ja määritä siirtymän suuruus kohdassa [Korjausleveys].
[Satulaprässi]
Prässää sivut litteiksi, kun satulanidontaa käytetään vihkotulostuksen kanssa. Voit säätää prässin voimakkuutta
määrittämällä [Satulaprässin säätö] -asetuksen.
[Satulanidonnan asetus]
Tulostaa vihkosen, jonka arkit on taitettu puoliksi ja nidottu keskeltä. Kun hienosäädetään sivujen reunojen
tasausta, valitse [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus], sitten aseta [Leikkausasetukset]
[Viimeistely]-välilehdessä.
[Sidontakohta]
Asettaa sidottavan paperin reunan.
Jos muutat [Suunta]-asetusta [Perusasetukset]/[Sivun määritykset] -välilehdessä, [Sidontakohta] muuttuu
vasempaan reunaan tai yläreunaan. Pitkän reunan/lyhyen reunan sijaintisuhde säilyy.
[Sisämarginaali] > [Sisämarginaalin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää sisämarginaalin.
[Nidonta/Lajittelu/Ryhmittely]
Määrittää sivujen järjestyksen ja sen, nidotaanko sivut tulostettaessa useita kappaleita.
Lajittelu
Ryhmittely
Nidonta
Eko (Ei nidontaa)
[Ei käytössä]
Noudattaa sovelluksen asetusta.
[Lajittelu]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän sivujärjestyksessä.
[Ryhmittely]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän siten, että kaikki samannumeroiset sivut on ryhmitetty yhteen.
[Nidonta & Lajittelu]/[Eko (Ei nidontaa) + Lajittelu]/[Nidonta & Ryhmittely]/[Eko (Ei nidontaa) +
Ryhmittely]
Tulostaa sivut nidottuna [Lajittelu]- tai [Ryhmittely]-asetuksen määrityksen mukaisesti. "Eko (Ei nidontaa)" on
sivujen kiinnittämistapa, jossa ei käytetä niittejä ja jota voidaan käyttää silloin, kun käytössä on viimeistelylaite,
joka tukee niititöntä sidontaa.
[Niitin paikka] > [Niitin paikka] -valintaikkuna
105
Asetusluettelo
Voit määrittää niittien paikan.
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai
mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
[Värimäärän asetukset] > [Värimäärän asetukset] -valintaikkuna
Antaa vaihtaa täysväritulostuksen ja kaksiväritulostuksen välillä.
Jos valitset [Kaksi väriä], määritä mitä väriä käytetään mustan kanssa täältä [Mustan kanssa käytettävä väri]. Ne
osat tulostusdatasta, joissa ei ole väriä tulostetaan mustan ja valkoisen sävyinä, ja osat joissa on väriä
tulostetaan määritetyn värin sävyinä.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki ajurin tulostusasetukset oletusarvoihinsa.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Skaalaus(P. 20)
Julistetulostus(P. 23)
Vihkotulostus(P. 36)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä(P. 152)
106
Asetusluettelo
[Sivun määritykset] -välilehti
Voit asettaa sivukoon, tulostussuunnan, asettelumääritykset jne.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Sivukoko]
Näyttää sovelluksessa laadittujen tulostustietojen paperikoon.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle tulostetaan. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty koko,
järjestelmä suurentaa tai pienentää tulostustiedot siten, että ne täyttävät tulostettaessa koko määritetyn
kokoisen sivun.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Sivun asettelu]
Määrittää, kuinka monta sivua tulostetaan kullekin paperiarkille.
[Julisteen tiedot] > [Julisteen tiedot] -valintaikkuna
Mahdollistaa yksityiskohtaisten asetusten määrityksen tulostettaessa juliste.
Julistetulostustoiminto suurentaa yhden sivun tulostustietoja ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut
arkit liitetään yhteen, ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
[Tulosta reunuksen reunat]
Tulostaa reunuksia käyttämällä muita arkkeja ohjaimina liitettäessä arkkeja yhteen.
[Määritä reunukset leikkaamista/liittämistä varten]
Asettaa marginaalit leikkaamiselle tai liittämiselle. Valitse leveys kohdasta [Reunuksen leveys]. Kun tulostat
merkkejä, jotka ilmaisevat leikkausviivan/leikkausosan, valitse [Tulostusmerkit kohdistusta varten].
[Tulostettavat sivut]
Määrittää tulostettavat sivut.
[Sivujärjestys]
Määrittää tulostettavien sivujen järjestyksen.
[Manuaalinen skaalaus]
Määrittää tulostuksen laajennus- tai pienennyssuhteen.
107
Asetusluettelo
[Käytä yksisivuisissa tiedoissa 1 1:lle -asetusta]
Kun kullekin arkille tulostetaan useita sivuja, tulostaa yhden sivun tiedot yhdelle arkille.
[Vesileima]
Lisää ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [VEDOSLAATU]) tulostustietojen
päälle.
[Muokkaa vesileimaa] > [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkuna
Voit luoda ja lisätä uuden vesileiman.
[Vesileimaluettelo]
Näyttää tallennetut vesileimat luettelona. Kun valitset vesileiman, esikatselu tulee näkyvin vasemmalle.
[Lisää]
Lisää uuden vesileiman [Vesileimaluettelo]-osioon nimellä [Nimetön]. Voit lisätä vesileiman nimen kohdassa
[Nimi] ja määrittää vesileiman asetukset [Määritteet]-, [Kohdistus]- ja [Tulostustyyli]-välilehdissä.
[Poista]
Poistaa valitun vesileiman.
[Nimi]
Näyttää sen vesileiman nimen, joka valittiin kohdassa [Vesileimaluettelo]. Kun lisäät uutta vesileimaa, anna
vesileiman nimi.
[Määritteet]-välilehti
Määrittää vesileiman tekstiin liittyvät asetukset.
[Kohdistus]-välilehti
[Sijainti]-asetus määrittää vesileiman sijainnin koordinaatteina asiakirjan keskikohdan (0) mukaan. [Kallista]asetuksen avulla voit määrittää vesileiman kallistuskulman.
[Tulostustyyli]-välilehti
[Vesileiman reuna] määrittää, tulostetaanko tekstin ympärille kehys. [Vesileiman sijainti] määrittää
päällekkäisyyden tulostustietojen suhteen. Kun vesileima tulostetaan vain ensimmäiselle sivulle, valitse [Tulosta
vain ensimmäiselle sivulle].
[Mukautettu paperikoko] > [Oma paperikokoasetus] -valintaikkuna
Voit tallentaa halutun paperikoon ja käyttää sitä tulostamiseen. Paperit, joiden vieressä on punainen piste ( ),
ovat vakiopaperikokoja eikä niitä voi muokata eikä poistaa.
[Sivun asetukset] > [Sivun asetukset] -valintaikkuna
Määrittää asettelun, kuten reunukset, päivämäärän, sivunumerot jne. sekä lomakepohjan tulostusasetukset.
Tällöin voidaan lisätä myös asiakirjan nimi, tietokoneen nimi ja tulostusaika. Päivämäärän ja kellonajan
näyttömuoto riippuu käyttöjärjestelmän asetuksista.
[Muotoiluasetukset] > [Muotoiluasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää kirjasinasetukset päivämäärän, käyttäjän nimen ja/tai sivunumerojen tulostusta varten.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.
108
Asetusluettelo
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Skaalaus(P. 20)
Vesileimatulostus(P. 21)
Julistetulostus(P. 23)
Lomakepohjan päälle tulostaminen(P. 27)
Mukautettujen paperikokojen rekisteröinti(P. 45)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä(P. 152)
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa(P. 156)
109
Asetusluettelo
[Viimeistely]-välilehti
Voit määrittää sivun asettelutulostukseen ja viimeistelyyn liittyviä asetuksia, kuten lajittelun, nidonnan jne.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Tulostustyyli]
Määrittää tulostustietojen tulostustavan. [Tulostustyyli]-kohdasta valitun asetuksen mukaan näytetyt asetukset
muuttuvat seuraavasti.
Kun [1-puolinen tulostus] tai [2-puolinen tulostus] on valittuna(P. 110)
Kun [Vihkotulostus] on valittuna(P. 112)
Kun [Täydellinen sidonta [1-puolinen]] tai [Täydellinen sidonta [2-puolinen]] on valittuna(P. 113)
Kun [1-puolinen tulostus] tai [2-puolinen tulostus] on valittuna
[Tulosta käyttäen sekapaperikokoja/-suuntia]/[Tulosta eri suunnissa]
Voit tulostaa tietoja, joissa yhdistyy eri sivukokoja ja suuntia.
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää sivukokoyhdistelmän ja paperin tasaustavan, kun tulostetaan tietoja, joissa yhdistyy eri
sivukokoja ja suuntia.
[Sidontakohta]
Asettaa sidottavan paperin reunan.
Jos muutat [Suunta]-asetusta [Perusasetukset]/[Sivun määritykset] -välilehdessä, [Sidontakohta] muuttuu
vasempaan reunaan tai yläreunaan. Pitkän reunan/lyhyen reunan sijaintisuhde säilyy.
[Sisämarginaali] > [Sisämarginaalin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää sisämarginaalin.
[Viimeistely]
Määrittää sivujen järjestyksen ja sen, nidotaanko sivut tulostettaessa useita kappaleita.
Lajittelu
Ryhmittely
110
Siirto
Asetusluettelo
Kääntö
Rei'itys
Nidonta
Eko (Ei nidontaa)
[Ei käytössä]
Noudattaa sovelluksen asetusta.
[Lajittelu]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän sivujärjestyksessä.
[Ryhmittely]
Tulostaa määritetyn kopiomäärän siten, että kaikki samannumeroiset sivut on ryhmitetty yhteen.
[Nidonta & Lajittelu]/[Eko (Ei nidontaa) + Lajittelu]/[Nidonta & Ryhmittely]/[Eko (Ei nidontaa) +
Ryhmittely]
Tulostaa sivut nidottuna [Lajittelu]- tai [Ryhmittely]-asetuksen määrityksen mukaisesti. "Eko (Ei nidontaa)" on
sivujen kiinnittämistapa, jossa ei käytetä niittejä ja jota voidaan käyttää silloin, kun käytössä on viimeistelylaite,
joka tukee niititöntä sidontaa.
[Niitin paikka] > [Niitin paikka] -valintaikkuna
Voit määrittää niittien paikan.
[Siirto]
Tulostaa jokaisen kappaleen erikseen. Voit määrittää siirrettävien kopioiden määrän kohdassa [Kopioiden
määrä siirtoa varten].
[Kääntö]
Tulostaa kunkin kappaleen 90 asteen kulmassa suhteessa edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen.
[Rei'itys]
Tulostaa asiakirjan ja lisää reiät rengassidontaa varten.
[Taitto]
Taittaa sivut yhdellä eri tavoista niitä tulostettaessa.
C-taitto
Z-taitto
Puolitaitto
(Satulataitto)
[Taittotiedot] > [Taittotiedot]-valintaikkuna
Voit määrittää taittosuunnan.
[Paperitulostus]
Valitse tulostetun paperin tulostuskohde.
111
Z-paljetaitto
Kaksinkertainen
rinnakkaistaitto
Asetusluettelo
[Pinon tiedot] > [Pinon tiedot] -valintaikkuna
Voit asettaa tulostettavien kappaleiden määrän ja automaattisen ulossyötön ajoituksen.
Kun [Vihkotulostus] on valittuna
[Vihko] > [Vihkon lisäasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää vihkotulostuksen asetuksia, kuten sisämarginaalin ja siirtymän korjauksen.
[Vihkotulostusprosessi]
Muuttaa käytettävät asetukset. Valitse [Ajurin asetuksilla], kun käytät ajurin toimintoja, kuten asiakirjan
jakamista sarjoihin ja sisämarginaalin asetuksia, jne. Valitse [Laitteen asetuksilla], kun käytät siirtymän
korjaustoimintoa.
[Vihkotulostusmenetelmä]
Muuttaa vihkotulostuksen taittotavan. Kun teet vihkoja useissa sarjoissa, valitse [Jaa sarjoihin] ja määritä kunkin
sarjan sivumäärä kohdassa [Arkkeja sarjassa].
[Kirjan aukeama]
Määrittää vihkon avautumissuunnan.
[Määritä vihkon sidontareunus]
Määrittää sisämarginaalin leveyden.
[Käytä siirtymän korjausta]
Korjaa siirtymän sisä- ja ulkosivujen välillä vihkotulostuksessa. Valitse korjausmenetelmä kohdassa [Siirtymän
korjausmenetelmä]. Kun määrität tulostusalueen siirtymän leveyden uloimman ja sisimmän sivun välillä, valitse
[Manuaalinen korjaus] ja määritä siirtymän suuruus kohdassa [Korjausleveys].
[Satulaprässi]
Prässää sivut litteiksi, kun satulanidontaa käytetään vihkotulostuksen kanssa. Voit säätää prässin voimakkuutta
määrittämällä [Satulaprässin säätö] -asetuksen.
[Satulanidonnan asetus]
Tulostaa vihkon, joka on taitettu puoliksi ja nidottu keskeltä. Kun kohdistat sivujen reunat leikkaamalla, valitse
[Taitto + Satulanidonta + Leikkaus] ja määritä [Leikkausasetukset]-asetus [Viimeistely]-välilehdessä.
[Taittoasetukset] > [Taittoasetukset]-valintaikkuna
Määrittää taittamista helpottamiseksi tehtävän nuuttauksen kohdearkit.
[Leikkausasetukset]
Määritä leikkausleveys ja säätötapa.
[Käytä laitteen asetuksia]
Noudattaa sovelluksen asetusta.
[Määritä edustan leikkausleveys]
Leikkaa vain avaavat reunat. Voit määrittää halutun leikkausleveyden.
[Määritä edustan sekä ylä- ja alareunan leikkausleveys]
Leikkaa avaavat reunat sekä ylä- ja alareunat. Voit määrittää halutun leikkausleveyden.
[Määritä viimeistelyleveys]
112
Asetusluettelo
Leikkaa asettamalla määritetyn viimeistelyleveyden automaattisesti.
[Määritä viimeistelyleveys ja -korkeus]
Leikkaa asettamalla määritetyn viimeistelyleveyden ja -korkeuden automaattisesti.
[Siirto]
Tulostaa jokaisen kappaleen erikseen. Voit määrittää siirrettävien kopioiden määrän kohdassa [Kopioiden
määrä siirtoa varten].
Kun [Täydellinen sidonta [1-puolinen]] tai [Täydellinen sidonta [2-puolinen]]
on valittuna
[Asetusluettelo]
Näyttää nykyiset täydellisen tulostuksen asetukset listana.
[Täydellisen sidonnan asetukset] > [Täydellisen sidonnan asetukset] -valintaikkuna
Voit valita täydellisessä sidonnassa käytettävän paperikoon, kannet ja viimeistelykoon.
[Kirjan aukeama]
Määrittää vihkon avautumissuunnan.
[Täydellisesti sidotun kannen asetukset]
Määrittää kansien paperikoon ja paperilähteen. Kun tulostat kansille, valitse [Asettele tiedot samankokoisina
kuin kannessa] asetukseksi kohteelle [Tulostustyyli], ja määritä [Etukannen tulostuspuoli] ja [Takakannen
tulostuspuoli].
[Sisällön sivukoko]
Valitse sisältösivujen tulostuksen paperikoko.
[Määritä viimeistely]
Muuttaa säätömenetelmän. Kun määrität leikkausleveyttä, valitse [Leikkausleveys] ja määritä [Edustan
leikkausleveys] ja [Ylä-/alaleikkausleveys].
[Viimeistelykoko]
Määrittää täydellisen tulostuksen lopullisen viimeistelykoon.
[Viimeistelysäätö] > [Viimeistelysäätö]-valintaikkuna
Voit säätää sisältösivujen ja kansien tulostussuunnan sekä leikkauskulman ja -kohdat.
[Laajennetut asetukset] > [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna
Mahdollistaa yksityiskohtaisten viimeistelyasetusten määrittämisen. Valitse asetus, jonka haluat määrittää
kohdassa [Asetusten luettelo], ja valitse asetus pudotusvalikosta.
[Näytä tulostimessa kuten]
Määrittää nimen, joka näkyy laitteen ohjauspaneelissa tulostuksen aikana. Toiminto on kätevä, jos tulostin on
useamman henkilön käytössä.
[Tulosta erotinsivu]
Tulostaa erotinsivun, jossa näkyy käyttäjän kirjautumisnimi, työn tulostusaika ja asiakirjan tiedostonimi.
[Tiedot] > [Erotinsivun tulostustiedot] -valintaikkuna
113
Asetusluettelo
Voit valita erotinsivun paperilähteen tai paperityypin.
[Työhuomautus]
Avaa tulostustietoja koskevan huomautuksen tulostimen ohjauspaneelissa tai etäkäyttöliittymässä.
[Tiedot] > [Työhuomautuksen tiedot] -valintaikkuna
Voit kirjoittaa tulostustietoihin huomautuksen.
[Laajenna tulostusaluetta ja tulosta]
Laajentaa tulostusalueen tulostettaessa.
[Tiedot] > [Tulostusalueen tiedot] -valintaikkuna
Voit mukauttaa reunuksia.
[Tunnista ohisyöttötason paperikoko]
Tarkistaa tulostusdatan ja paperin koon paperikaukalossa ja näyttää laitteen ohjauspaneelissa viestin, jos ne
eivät vastaa toisiaan. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos haluat jatkaa tulostusta eri paperikoolla.
[Aseta marginaaliksi 1/6 tuumaa]
Tulostaa siten, että sivun ylä- ja alareunassa sekä vasemmassa ja oikeassa reunassa on 1/6 tuuman reunukset.
[Käännä tulostusdataa 180 astetta]
Toiminto on hyödyllinen, kun haluat tulostaa esimerkiksi indeksivälilehden tai kirjekuoria, jotka on syötettävä
tietyssä suunnassa.
[Rasteroi aina isäntäkoneessa]
Määrittää muutetaanko tulostusdata aina rasterimuotoon (bittikartta) isäntätietokoneessa.
Jos tulostusjälki on eri kuin miltä kuva näyttää käytettävässä sovelluksessa, yritä tulostaa uudestaan, kun
[Käytössä] on valittuna. Tulostusjälki voi parantua, vaikka sovelluksen tietojen käsittely vie kauemmin.
[Viivan terävöittäminen]
Paksuntaa ohuet viivat tulostettaessa. Tämä toiminto on hyödyllinen tulostettaessa pientä tekstiä ja
viivakoodeja. Asetus saatetaan poistaa käytöstä, kun resoluutioasetus on 600 dpi.
[Ohita tyhjät sivut -tila]
Voit määrittää, tulostetaanko sivut, joissa ei ole tulostustietoja, tyhjinä sivuina.
[Auto 1]
Ohittaa tyhjät sivut. Kaksipuolista tulostusta käytettäessä painotetaan sivun asettelua.
[Auto 2]
Ohittaa tyhjät sivut. Sivun asettelu voi olla virheellinen, sillä kaksipuolista tulostusta käytettäessä painotetaan
tyhjien sivujen ohittamista.
[Ei käytössä]
Tulostaa tyhjiä sivuja.
[Tekstipuoli ylös/alas]
Voit määrittää, tulostetaanko asiakirja tekstipuoli ylös- vai alaspäin.
[Tulostimen oletus]
Käyttää tulostinasetusta.
[Tekstipuoli alas [Normaali tulostejärjestys]]
Tulostaa dokumentin tulostuspuoli alaspäin järjestyksessä aloittaen ensimmäisestä sivusta.
[Tekstipuoli ylös [Käänteinen tulostejärjestys]]
Kun tulostetaan yksipuolisesti, dokumentit tulostuvat tulostuspuoli ylöspäin järjestyksessä aloittaen
ensimmäisestä sivusta. Kun tulostetaan kaksipuolisesti, dokumentit tulostuvat siten, että parittomat sivut
tulostuvat ylöspäin järjestyksessä aloittaen ensimmäisestä sivusta.
[Luovutusjärjestys]
Määrittää missä järjestyksessä asiakirjan sivut tulostetaan.
[Tulosta taustapuolille]
114
Asetusluettelo
Voit määrittää paperiarkin taustapuolen asettelun, kun tulostustiedot tulostetaan paperin yhdelle puolelle
pystysuunnassa ja toiselle puolelle vaakasuunnassa.
[Kierrä sivuja asettelua varten]
Kiertää sivut ensimmäisen sivun suuntauksen mukaiseksi ja kohdistaa kunkin sivun koon, kun teet N 1:lle- tai
vihkotulostusta asiakirjasta, jonka sivujen suunta vaihtelee.
[Tiedot] > [Kierrä sivuja asettelun tietoja varten] -valintaikkuna
Voit määrittää kiertosuunnan.
[Auto]
Tulostaa toisesta sivusta eteenpäin automaattisesti 90 astetta vasemmalle tai 90 astetta oikealle käännettynä
ensimmäisen sivun suunnan mukaan.
[Oikealle 90 astetta]
Tulostaa sivut, joiden suunta eroaa ensimmäisestä sivusta 90 astetta oikealle käännettynä.
[Vasemmalle 90 astetta]
Tulostaa sivut, joiden suunta eroaa ensimmäisestä sivusta 90 astetta vasemmalle käännettynä.
[Laitteen Varmistettu tulostus -toiminto]
Lisää tulostustietoihin rajoitus- ja seurantatietoja pistekuviona. Toiminto on hyödyllinen, kun tulostetaan
luottamuksellisia asiakirjoja.
[Kopiosarjojen numerointi]
Voit tulostaa himmeällä näkyvän sarjanumeron jokaiseen kopioon, kun tulostat asiakirjasta useita kopioita.
Toiminto on hyödyllinen, kun tulostetaan luottamuksellisia asiakirjoja. Sarjanumero tulostuu viiteen paikkaan;
vasempaan yläkulmaan, oikeaan yläkulmaan, vasempaan alakulmaan, oikeaan alakulmaan sekä sivun keskelle.
[Tiedot] > [Kopiosarjojen numerointitiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää ensimmäisen numeron.
[Kuvan terävöittäminen]
Määrittää, käytetäänkö tulostuksessa terävöittämistoimintoa, joka tekee tekstistä ja kuvioista terävämpiä
säätämällä niiden ääriviivoja. Jos valitset [Tulostimen oletus], käytetään laitteen oletusasetuksia.
[Kuvan erikoisprosessi]
Jos tulostetuista tiedoista puuttuu lihavoituja merkkejä tai rivien keskikohtia, valitse [Taso 1]. Jos tämä ei ratkaise
ongelmaa, valitse [Taso 2].
[Tulostuksen erikoissäätö A], [Tulostuksen erikoissäätö B], [Tulostuksen erikoissäätö C], [Epäselvän kuvan
korjaus], [Hiljainen tila]
Jos tulosteessa näkyy viivoja, voit korjata ne säätämällä tulostusasetuksia.
[Tulostuksen erikoissäätö A]/[Epäselvän kuvan korjaus] ohentaa pisteitä tulostettaessa. Kokeile ensin [Tila 1] asetusta.
[Tulostuksen erikoissäätö B] vahvistaa väriaineen kiinnitystä. Kokeile ensin [Tila 1] -asetusta.
[Tulostuksen erikoissäätö C]/[Hiljainen tila] hidastaa tulostusnopeutta.
[Tulostuksen erikoissäätö A] -toiminnon käyttäminen voi johtaa kapeampaan tulostustiheyteen ja karkeaan
tulostusjälkeen.
[Erikoisterävöintitila]
Terävöittää tekstin, viivojen ja kaavioiden ääriviivoja ja sisäisiä liukuvärejä.
[Tulostimen oletus]
Käyttää laitteen oletusasetuksia.
[Tila 1]
Tulostaa tumman värillisen tekstin reunat, viivat ja kaaviot terävinä. Normaalisti tulostamiseen kannattaa
käyttää [Tila 1] -asetusta.
[Tila 2]
Tulostaa reunojen lisäksi myös kaavioiden sisäiset puolisävyt terävinä. Jos tumman värillisen tekstin ja leveiden
viivojen sisäisissä puolisävyissä esiintyy värien siirtymistä, eivätkä ne tulostu terävästi [Tila 1] -asetuksella, yritä
tulostaa [Tila 2] -asetuksella.
[Tila 3]
115
Asetusluettelo
Tulostaa tumman värillisen tekstin ja viivat terävästi puolisävytaustalle. Jos tumman värillisen tekstin ja
leveiden viivojen sisäisissä puolisävyissä esiintyy värien siirtymistä, vaalean värillisen tekstin ja viivojen reunat
ovat epätasaisia eivätkä ne tulostu terävästi [Tila 1] -asetuksella, yritä tulostaa [Tila 3] -asetuksella.
[Tila 4]
Tulostaa erilaisten objektien reunat terävästi. Jos vaalean värillisen tekstin ja leveiden viivojen reunat ovat
epätasaisia eivätkä ne tulostu terävästi [Tila 1] -asetuksella, yritä tulostaa [Tila 4] -asetuksella.
[Tila 5]
Tulostaa kuvat ja puolisävyobjektit tasaisesti. Jos kuvien, kaavioiden ja liukusävyjen väripalkit ovat epätasaisia
eivätkä varjostuskuviot tulostu tasaisesti [Tila 1] -asetuksella, yritä tulostaa [Tila 5] -asetuksella.
[Tila 6]
Tulostaa kokonaiset objektit terävästi. Jos kuvissa esiintyy puolisävyjen siirtymistä ja epätasaisuutta [Tila 1] asetuksella, yritä tulostaa [Tila 6] -asetuksella.
[Käpristyksen korjaus]
Jos paperin käpristyminen aiheuttaa paperitukoksia, vähennä käpristymistä tämän toiminnon avulla.
[Rypistyksen korjaus]
Jos esiintyy rypistymistä, joka aiheuttaa paperitukoksia, vähennä rypistymistä tällä toiminnolla. Kokeile ensin
asetusta [Tila 1]. Tulostinmallin mukaisesti [Tila 1] korjaa rypyt tulostettaessa kirjekuorille ja [Tila 2] paperille,
jonka reunat ovat kosteat.
[EMF-spoolaus]
Tulostustiedot spoolataan EMF-muodossa. Kun tulostat sovelluksesta, tiedot lähetetään sovelluksesta
tulostimeen nopeammin.
Kun spoolaus tehdään EMF-muodossa, joissakin sovelluksissa voi esiintyä ongelmia. Esimerkiksi tulostusjälki voi
poiketa näytössä olevasta kuvasta ja tulostaminen voi kestää tavallista pidempään. Vaihda ongelmatilanteessa
[EMF-spoolaus]-asetukseksi [Ei käytössä].
[Mitätöi läpivienti]
Ottaa pois käytöstä tulostinajurin läpivientitilatoiminnon. Jos et voi tulostaa sovelluksesta, joka lähettää
tulostusdataa suoraan laitteeseen, läpivientitilan ottaminen poiskäytöstä voi auttaa.
[Tulosta yhdistetyt väri/mv-asiakirjat suurella nopeudella]
Tämä toiminto lyhentää tulostusaikaa, kun tulostetaan tietoja, jotka sisältävät sekä värillisiä sivuja että
harmaasävyisiä (mustavalkoisia) sivuja.
[Tulosta viimeinen sivu 1-puolisena, kun 2-puolinen tulostus on käytössä]
Kun kaksipuolista tulostusta käytetään parittoman sivumäärän tulostamiseen, tämä toiminto vähentää
tulostusaikaa tulostamalla viimeisen sivun yksipuolisessa tulostustilassa.
[Terävän viivan erikoiskäsittely]
Korjaa tulostettaessa ohuita viivoja tehden niistä paksumpia.
[Ei käytössä]
Tulostaa ilman korjausta.
[Tila 1]
Korjaa tulostettaessa alle kahden pisteen levyisiä viivoja kahden pisteen levyisiksi.
[Tila 2]
Korjaa tulostettaessa alle kahden pisteen levyisiä viivoja ja suorakulmioita kahden pisteen levyisiksi.
[Tila 3]
Korjaa tulostettaessa alle kolmen pisteen levyisiä viivoja ja suorakulmioita kolmen pisteen levyisiksi.
[Erikoistulostustila]
Voit määrittää tulostustilan tekstin ja viivojen säätämiseksi, jolloin ne tulostuvat terävämmin. Toiminto on
hyödyllinen viivakoodien, tekstin ja kuvien tulostukseen asiakirjoissa, joissa on vahvat kontrastit.
[Viivakoodin säätötila]
Jos viivakoodin tulostusjälki ei ole tyydyttävä, tämä toiminto muokkaa tulostettujen viivojen paksuutta
esimerkiksi silloin, kun tulostetussa lehtiartikkelissa oleva viivakoodi on lukukelvoton.
116
Asetusluettelo
[Erikoistulostustila [Tavallinen paperi]]
Ratkaisee kiinnitysongelmia, kuten käpristymistä, kun tulostetaan tavalliselle paperille.
[Tulostuksen aloitussivu]
Määrittää kumpi puoli tulostuu ensin, kun tulostetaan kaksipuolisena.
Käytä tätä toimintoa, jos sivut eivät tulostu tarkoitetusta paperilähteestä tai tarkoitetulle paperityypille, kun
tulostetaan kaksipuolisena. Sivut voivat sitten tulostua oikein.
[Tulostuksen aloituskohdan asetukset]
Siirtää tulostuksen aloituskohtaa tulostustietojen pitkän reunan (ylöspäin) ja lyhyen reunan (oikealle)
suunnassa. Toiminto on hyödyllinen, kun haluat säätää sivun reunuksia siten, että ylä- ja alareunuksen ja oikean
ja vasemman reunuksen leveys vaihtelee, tai kun haluat piilottaa faksien ylätunnisteita.
[Tiedot] > [Tulostuksen aloituskohdan tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää tulostuksen aloituskohdat.
[Lisää lomakkeiden tulostusnopeutta]
Käytä tätä toimintoa [Tulostimen oletus] -asetuksen kanssa.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Vihkotulostus(P. 36)
Satulasidotun vihon tulostaminen(P. 39)
Täydellinen sidonta(P. 42)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä(P. 152)
Tulostus kestää kauan(P. 154)
117
Asetusluettelo
[Paperilähde]-välilehti
Tässä kohdassa voit määrittää paperityypin ja paperilähteen.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Valitse]
Valitsee määritetäänkö tulostuspaperi paperilähteen vai paperityypin mukaan.
[Paperin valinta]
Voit vaihtaa paperilähdemenetelmää sivun mukaan.
[Paperilähde]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperilähteen mukaan.
[Paperityyppi]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperityypin mukaan.
[Asetukset] > [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna
Voit vaihtaa paperityypin. Kun haluat hakea paperityyppitiedot laitteesta, valitse [Hae paperitiedot].
[Välilehden asetukset] > [Välilehden asetukset] -valintaikkuna
Mahdollistaa välilehtiä koskevien asetusten määrittämisen.
[Asetusluettelo]
Näyttää väliin lisättävät paperiarkit ja niiden asennot listana.
[Poista]
Poistaa [Asetusluettelo]-kohdasta valitut välilehden lisäysasetukset.
[Lisättävät välilehdet]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Paperilähde]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Tulostus]
Tulostaa väliin lisättävien paperiarkkien valitulle puolelle.
[Lisää]
Lisää arkkeja, jotka jakavat asiakirjan osiin.
[Indeksivälilehti]
Lisää indeksivälilehden asiakirjaan.
[Asetukset] > [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna
Voit muuttaa indeksivälilehden paperityypin.
[Indeksivälilehden tiedot] > [Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää indeksivälilehtien tulostuskohdat.
118
Asetusluettelo
[Lisää]
Lisää valitut välilehden lisäysasetukset kohtaan [Asetusluettelo].
[Alkuperäinen paperilähde]
Määrittää tulostustietojen paperilähteen.
[Alkuperäinen paperityyppi]
Määrittää tulostustietojen paperityypin.
[Paperin nimi]
Määrittää paperilähteen paperinimen mukaisesti. Paperinimi on rekisteröity käyttämällä etä-UI:ta (Remote UI).
[Kansilehdet]
Määrittää kalvojen väliin lisättävien kansilehtien paperilähteen tai paperityypin. Kun valitset laitteelle
tallennettuja erilaisia paperityyppejä, napsauta [Asetukset].
[Piirtoheitinkalvot]
Määrittää kalvojen paperilähteen tai paperityypin. Kun valitset laitteelle tallennettuja erilaisia paperityyppejä,
napsauta [Asetukset].
[Indeksivälilehden tiedot] > [Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää indeksivälilehtien tulostuskohdat.
[Paperilähteen tiedot] > [Paperilähteen tiedot] -valintaikkuna
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevan tiedon. Hae paperilähdetiedot laitteesta napsauttamalla
[Hae paperilähteen tiedot].
[Kopio]
Tulostaa samasta asiakirjasta yhden kopion useista määritetyistä paperilähteistä.
Näin voidaan tulostaa samaan aikaan erityyppisille papereille, kuten laadukkaalle paperille ja uusiopaperille.
[Asetukset] > [Kopion asetukset] -valintaikkuna
Valitsee paperilähteen, josta tulostetaan.
[Etu-/takakannen asetukset] > [Etu-/takakannen asetukset] -valintaikkuna
Lisää tulostustyöhön etu- ja takakannen. Voit valita etu- ja takakannen paperilähteen tai paperityypin ja
määrittää, tulostetaanko kansiin tietoja.
[Syötä vakiokokoiset paperit pystysuunnassa]
Syöttää vakiopaperikokoja pystysuoraan tulostettaessa.
119
Asetusluettelo
[Syötä mukautettu paperi pystysuunnassa]
Syöttää vakiopaperikokoja vaakasuoraan tulostettaessa.
[Tulosta toiselle puolelle]
Jos haluat tulostaa molemmin puolin paperia, joka on manuaalisesti syötetty ohisyöttöalustaan tai
monitoimikasettiin, valitse tämä toiminto tulostaaksesi paperin toiselle puolelle.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Välilehdet(P. 47)
Indeksivälilehden lisääminen(P. 48)
Indeksivälilehdelle tulostaminen(P. 50)
Kansilehtien lisääminen(P. 51)
120
Asetusluettelo
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Voit määrittää yksityiskohtaiset tulostuslaadun asetukset.
Tässä osassa kuvataan UFR II/LIPSLX/PCL6-ajurissa näytettävät asetukset.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Tavoite]
Voit määrittää tulostustietojen käyttötarkoitusta vastaavan tulostuslaatutilan kätevästi valitsemalla asetuksen.
Voit tarkistaa asetusten tilan asetusten esikatselussa.
[Laajennetut asetukset] > [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa tulostuslaadun lisäasetukset, kuten tarkkuuden, liukusävyt, väriaineen määrän jne.
[Grafiikkatila]
Määrittää tulostusdatan käsittelytavan.
[Vektoritila]
Käsittelee tulostusdataa vektorin hallintakomennolla, kun dataa lähetetään laitteeseen. Valitse tämä tila
normaaleissa tilanteissa.
[Rasteritila]
Muuntaa tulostustiedot kuvatiedoiksi (bittikarttadataksi) ja lähettää ne laitteeseen. Valitse tämä asetus, jos
näytön kuva ja tulostustulos poikkeavat toisistaan tai jos tulostaminen kestää erityisen pitkään tulostettaessa
asetuksella [Vektoritila].
[Varjostuslaskentanopeus]
Asettaa tulostustietojen kuvan rasterointimenetelmän.
[1 BPP]
Vaihtaa kaikki muut osat kuin valkoisen mustalla merkkeihin ja ohuisiin viivoihin sekä tulostaa nopeasti.
[1 BPP [laajennettu]]
Ilmaisee liukusävyt puolisävyinä ja tulostaa suurella nopeudella. Tulostaa merkit ja ohuet viivat mustana.
[24 BPP]
Tulostaminen kestää pidempään kuin asetuksilla [1 BPP] ja [1 BPP [laajennettu]], mutta tulostuslaatu on
parempi.
[Tarkkuus]
Määrittää tulostustarkkuuden.
[Liukusävyt]
Asettaa liukusävymenetelmän. [Suuri 2] käyttää hienompia liukusävyjä kuin [Suuri 1] liukusävyjen
pehmentämiseksi.
[Puolisävyt]
Määrittää sekoitussävykuvioita puolisävyjä varten (alueille, jotka ovat tummien ja vaaleiden alueiden välillä).
[Tulostimen oletus]
Käyttää laitteen asetuksia.
[Tarkkuus]
Painottaa tarkkuutta ja tulostaa ääriviivat pehmeinä.
[Liukusävyt]
Painottaa liukusävyjä ja tulostaa liukusävyt pehmeinä.
[Virhehajautus]
121
Asetusluettelo
Tulostaa pienet merkit ja ohuet viivat tarkasti.
[Kuvio 1] - [Kuvio 7]
Soveltaa seuraavia puolisävyjen käsittelyasetuksia erikseen teksti-, grafiikka- ja kuvatietoihin.
Jos kuvioita on seitsemän:
Teksti
Grafiikka
Kuvat
Kuvio 1
Virhehajautus Virhehajautus Tarkkuus
Kuvio 2
Virhehajautus Virhehajautus Liukusävyt
Kuvio 3
Virhehajautus Tarkkuus
Tarkkuus
Kuvio 4
Virhehajautus Liukusävyt
Liukusävyt
Kuvio 5
Tarkkuus
Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 6
Tarkkuus
Liukusävyt
Liukusävyt
Kuvio 7
Virhehajautus Tarkkuus
Liukusävyt
Jos kuvioita on kuusi:
Teksti
Grafiikka
Kuvat
Kuvio 1
Tarkkuus
Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 2
Tarkkuus
Liukusävyt Liukusävyt
Kuvio 3
Tarkkuus
Liukusävyt Tarkkuus
Kuvio 4
Liukusävyt Tarkkuus
Tarkkuus
Kuvio 5
Liukusävyt Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 6
Liukusävyt Liukusävyt Tarkkuus
Jos kuvioita on viisi:
Teksti
Grafiikka
Kuvat
Kuvio 1
Korkea resoluutio/Tarkkuus Liukusävyt
Värisävy
Kuvio 2
Tarkkuus
Värisävy
Värisävy
Kuvio 3
Liukusävyt
Liukusävyt
Liukusävyt
Kuvio 4
Korkea resoluutio/Tarkkuus Korkea resoluutio/Tarkkuus Liukusävyt
Kuvio 5
Värisävy
Värisävy
Värisävy
[Rasteritilassa käsiteltäviksi priorisoitavat kohteet]
Määrittää priorisoitavat kohteet, kun tulostustietojen muunnostavaksi on asetettu rasteritila. Voit valita kuvia,
grafiikkaa tai tekstiä.
Rasteritila asetetaan muunnostavaksi seuraavissa tapauksissa.
Mustavalkotulostin: kun [Rasteritila] on valittu [Laajennetut asetukset] -valintaikkunassa > [Grafiikkatila] [Laatu]välilehdessä
Väritulostin: kun [Käytössä] on valittu [Laajennetut asetukset] -valintaikkunassa > [Rasteroi aina isäntäkoneessa]
[Viimeistely]-välilehdessä
[Rasterointi isäntäkoneessa]
Määrittää rasteroidaanko kuva mieluummin isäntätietokoneessa kuin tulostimessa. Tämä mahdollistaa
tarkempien kuvien tulostamisen, mutta hidastaa käsittelynopeutta.
[Hae kalibrointitiedot tulostettaessa]
Hakee kalibrointitiedot laitteesta ja säätää värejä automaattisesti.
[Väriaineen säästö]
122
Asetusluettelo
Harventaa tulostustietoja väriaineen säästämiseksi.
[Luonnostila]
Säästää väriä tulostamalla vähemmällä värimäärällä.
[Väriaineen tummuus]
Säätää väriaineen tummuutta.
[Tiedot] > [Väriaineen tummuuden tiedot] -valintaikkuna
Voit säätää kunkin värin tummuutta.
[Terävöinnin lisäasetus]
Pehmentää tekstin, viivojen ja kuvien ääriviivoja. [Sileä 2] suorittaa voimakkaamman pehmennyksen kuin [Sileä
1].
[Väriaineen määrän korjaus]
Säätää väriaineen määrän tulostustietojen sisällön mukaisesti. [Liukusävyjen korostus] käyttää optimaalisen
määrän väriainetta tulostustietoihin, jotka sisältävät paljon grafiikkaa ja liukusävyjä. [Tekstin prioriteetti] käyttää
optimaalisen määrän väriainetta tulostustietoihin, jotka sisältävät pääasiassa tekstiä.
[Viivatulostuksen säätö]
Parantaa tekstin ja viivojen toistoa. [Tarkkuuden prioriteetti] asettaa tarkkuuden etusijalle. [Liukusävyjen
korostus] asettaa etusijalle liukusävyt.
[Terävyys]
Säätää kuvien ääriviivojen tarkkuuden.
[Terävyys (valokuva)]
Vahvistaa kuvien ääriviivoja.
[Käytä tulostimen kirjasinlajeja]
Käyttää laitteessa olevia TrueType-fontteja.
[TrueType-tila]
Asettaa menetelmän, jolla tulostetaan TrueType-fontit. [Lataa TrueType-muodossa] lähettää TrueType-fontit
suoraan laitteeseen, jossa ne rasteroidaan. [Lataa bittikuvana] rasteroi kaikki TrueType-fontit automaattisesti ja
lähettää ne laitteeseen bittikarttana.
[Kuvan sekoiteväritystiedot laitteessa]
Käyttää hajarasterointia laitteen kuvatietoihin.
[Kiihdytetty kuvankäsittely]
Määrittää käytettävän käsittelynopeuden laajuuden. Korkemmat käsittelynopeudet voivat kuitenkin johtaa
tulostuslaadun heikkenemiseen.
[Tiheyden hienosäätö]
Säätää pienikokoisen tekstin ja ohuiden viivojen tulostustiheyttä. Toiminto on hyödyllinen, jos haluat korjata
tekstissä ja viivoissa olevia "halkeamia".
[Pakatun kuvatiedon käsittely]
Määrittää käytettävän käsittelytavan, kun tulostetaan pakattua kuvadataa.
[Koneittain]
Purkaa pakatun kuvadatan isäntälaitteessa.
[Laitteittain]
Purkaa pakatun kuvadatan laitteessa. Tämä tavallisesti mahdollistaa nopean tulostuksen.
[Käsittele kuvia kollektiivisesti]
Yhdistää useat viereiset kuvat yhdeksi kuvaksi tietokoneessa, jotta tietojen käsittelykuorma kevenisi.
[Kuvion paikan korjaus]
Korjaa tulostusosien paikat.
123
Asetusluettelo
[Kuvion tarkkuus]
Määrittää resoluution tulostusosien piirtämiseen.
[Harmaakompensointi]
Tulostaa mustavalkoiset tiedot luotettavasti mustana ja valkoisena.
[Viivatulostuksen säätö [Harmaakompensointi]]
Parantaa merkkien ja viivojen toistoa.
[Sävytyspehmennys]
Tulostaa värien väliset siirtymät liukusävyinä entistä pehmeämmin. [Sileä 2] tuottaa voimakkaamman
pehmennyksen kuin [Sileä 1].
[Kuvan pakkaus]
Säätää tulostustietojen pakkaussuhdetta, kun tulostustiedot lähetetään tulostimeen, ja asettaa etusijalle joko
kuvien laadun tai tulostusnopeuden.
[Kuvan pakkauksen optimointi]
Käyttää kuvan pakkauksessa häviöllisen ja häviöttömän pakkauksen välillä vaihtavaa optimointimenetelmää vai
käytetäänkö yhtenäistä pakkausmenetelmää ilman optimointia. Optimoinnin käyttäminen kuvan pakkauksessa
vähentää JPEG-pakkauksen pikselikohinaa.
[Pakkauskäsittely tiedonsiirtoa varten]
Siirtyy parhaan nopeuden tai parhaan kuvanlaadun välillä pakattaessa ja siirrettäessä kuvatietoja.
[Tulosta poikittaisia viivoja suurella nopeudella]
Vähentää vinojen viivojen käsittelyaikaa tulostettaessa. Tällöin kaavioiden vinojen viivojen välit voivat erottua.
Jos näin käy, ota toiminto poispäältä.
[Myymälämainostulostuksen optimointi]
Lisää väriaineen määrää POP-mainosten ja kuvien terävää tulostusta varten.
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun kohdassa [Kokoonpanoprofiili] on valittu lasertulostimia tukeva
kokoonpanoprofiili. Lisäksi seuraavat kohteet täytyy asettaa etukäteen.
● [Perusasetukset]/[Viimeistely]-välilehti
Valitse [1-puolinen tulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai [Tulostustyyli]
● [Perusasetukset]/[Laatu]-välilehti
Valitse [Autom. [väri/mv]] tai [Väri] kohdassa [Väritila]
● [Laatu]-välilehti
Valitse [Manuaaliset väriasetukset] → valitse [Laitteen sovitustapa] tai [Ei ajurin sovitusta] kohdassa
[Sovitustapa]-välilehdessä [Väriasetukset] > [Sovitus]
● [Laitteen asetukset] -välilehti
Ota [[Myymälämainostulostuksen optimointi] -toiminto] käyttöön [Tiedot] > [Laatu]-välilehdessä
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, on suositeltavaa laitteen väriaineen loppumisilmoitusten ajoitukseksi
[POP-tulostus]. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
[1 BPP -erikoistila]
Pienentää tulostettavan datan kokoa.
[Harmaasävymuunto]
Määrittää väritulostustietojen muutostavan mustavalkoiseksi.
[Leveyden säätö]
Muuttaa tiettyjen objektien, kuten tekstin ja viivojen, paksuutta.
[Lihotus]
Suorittaa päällekkäisprosessin tekstin tai kuvan ja taustan reunoilla estääkseen valkoisten viivojen
muodostumisen tekstin tai kuvan reunoilla.
124
Asetusluettelo
[Tiedot] > [Lihotuksen tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää lihotusleveyden ja -tummuuden.
[Säädä väritulostuksessa käytettävää väriaineen määrää]
Säätää väriaineen määrää, jotta sitä ei käytetä liikaa väritulostuksessa. [Taso 1] vähentää väriaineen määrää
hiukan voimakkaan värin alueilla tulostettaessa. [Taso 2] vähentää väriaineen määrää yleensä.
[Käytä ajurin harmaasävymuunnosta MV-tulostuksessa]
Painottaa mustavalkotulostuksessa ajurin harmaasävymuuntoa suhteessa sovelluksen muuntoon.
[CanoFine]
Säätää kuvien kontrastia ja väritasapainoa tulostettujen kuvien tarkkuuden varmistamiseksi.
[Tiedot] > [CanoFine-tiedot]-valintaikkuna
Voit määrittää tulostuksen käsittelymenetelmän [CanoFine]-toimintoa käyttämällä.
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai
mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
[Värimäärän asetukset] > [Värimäärän asetukset] -valintaikkuna
Antaa vaihtaa täysväritulostuksen ja kaksiväritulostuksen välillä.
Jos valitset [Kaksi väriä], määritä mitä väriä käytetään mustan kanssa täältä [Mustan kanssa käytettävä väri].
Ne osat tulostusdatasta, joissa ei ole väriä tulostetaan mustan ja valkoisen sävyinä, ja osat joissa on väriä
tulostetaan määritetyn värin sävyinä.
[Manuaaliset väriasetukset]/[Manuaal. harmaasävyasetukset] > [Väriasetukset]/
[Harmaasävyasetukset] -valintaikkuna
Voit säätää väriä, kirkkautta, kontrastia ja värin sovitusta.
[Värin säätö]/[Harmaasävyjen säätö] -välilehti
[Alkuperäinen]/[Esikatselu]
Mahdollistaa säädetyn kuvan tarkistamisen.
[Lisää (Väri)]
Säätää värin. Napsauta ja vedä kuva vahvistettavaa väriä kohti.
[Kirkkaus]
Säätää kirkkauden. Vaalenna tai tummenna kuvaa sivupalkin avulla.
[Kontrasti]
Säätää kontrastia. Lisää tai vähennä kuvan kontrastia sivupalkin avulla.
[Objektin säätö] > [Objektin säätö] -valintaikkuna
Määrittää tietotyypin noudattamaan värisäätämistä. Voita valita kuvia, grafiikkaa tai tekstiä.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.
[Sovitus]-välilehti
[Sovitustapa]
Asettaa sen, suoritetaanko värin sovitus laitteen puolella vai ajurin puolella tai poistetaanko ajurin värin
sovitus käytöstä.
[Sovelluksen värin sovituksen prioriteetti]
Asettaa etusijalle sovellusasetukset suoritettaessa sovituskäsittely.
[Sovitusmenetelmä]
Asettaa sovituksessa etusijalle asetettavan tekijän.
[Näyttöprofiili]
125
Asetusluettelo
Voit valita sopivat näytön asetukset, kun [Sovitustapa]-asetuksena on [Laitteen sovitustapa]. Jos valittavana on
useita gamma-arvoja, voit parantaa tulosteen laatua valitsemalla suuremman gamma-arvon, jos tulostettu
kuva on vaaleampi kuin näytön kuva.
[Kuvat]/[Grafiikka]/[Teksti]
Sallii määrittää [Sovitusmenetelmä] ja [Näyttöprofiili] kuville, grafiikalle ja tekstille, kun [Sovitustapa] >
[Laitteen sovitustapa] on valittuna.
[Gamma]
Mahdollistaa gamman säätämisen, kun [Gammasäätö koneittain]/[Gammasäätö laitteittain] valittu kohdassa
[Sovitustapa].
[Hae kalibrointitiedot]
Noutaa kalibrointitiedot laitteesta värien säätämiseksi automaattisesti tulostettaessa.
[Lisäohjelman tiedot]
Näyttää tulostinajuriin liitettyihin lisämoduuleihin (laajennettuihin toimintoihin) liittyvät tiedot.
[Lisätietoja]
Näyttää tulostinajurin version.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita(P. 155)
126
Asetusluettelo
[Laatu]-välilehti (PS3)
Voit määrittää yksityiskohtaiset tulostuslaadun asetukset.
Tässä osassa kuvataan PS3-ajurissa näytettävät asetukset.
[Varjostuslaskentanopeus]
Asettaa tulostustietojen kuvan rasterointimenetelmän.
[1 BPP [laajennettu]]
Ilmaisee liukusävyt puolisävyinä ja tulostaa suurella nopeudella. Tulostaa merkit ja ohuet viivat mustana.
[24 BPP]
Tulostaminen kestää pidempään kuin [1 BPP [laajennettu]] -asetusta käytettäessä, mutta tulostetut asiakirjat
ovat erittäin laadukkaita.
[Tarkkuus]
Määrittää tulostustarkkuuden.
[Puolisävyt]
Määrittää sekoitussävykuvioita puolisävyjä varten (alueille, jotka ovat tummien ja vaaleiden alueiden välillä).
[Tulostimen oletus]
Käyttää laitteen asetuksia.
[Tarkkuus]
Painottaa tarkkuutta ja tulostaa ääriviivat pehmeinä.
[Korkea resoluutio]
Käyttää sekoitussävykuviossa tarkkuutta, jossa on enemmän viivoja kuin [Tarkkuus]-asetuksessa.
[Liukusävyt]
Käyttää sekoitussävykuviota, joka painottaa liukuväriä.
[Virhehajautus]
Käyttää sekoitussävykuviota, joka painottaa erinomaiset yksityiskohdat tuottavaa hajotusta.
[Kuvio 1] - [Kuvio 7]
Soveltaa seuraavia puolisävyjen käsittelyasetuksia erikseen teksti-, grafiikka- ja kuvatietoihin.
Jos kuvioita on seitsemän:
Teksti
Grafiikka
Kuvat
Kuvio 1
Virhehajautus Virhehajautus Tarkkuus
Kuvio 2
Virhehajautus Virhehajautus Liukusävyt
Kuvio 3
Virhehajautus Tarkkuus
Tarkkuus
Kuvio 4
Virhehajautus Liukusävyt
Liukusävyt
Kuvio 5
Tarkkuus
Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 6
Tarkkuus
Liukusävyt
Liukusävyt
Kuvio 7
Virhehajautus Tarkkuus
Liukusävyt
127
Asetusluettelo
Jos kuvioita on kuusi:
Teksti
Grafiikka
Kuvat
Kuvio 1
Tarkkuus
Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 2
Tarkkuus
Liukusävyt Liukusävyt
Kuvio 3
Tarkkuus
Liukusävyt Tarkkuus
Kuvio 4
Liukusävyt Tarkkuus
Tarkkuus
Kuvio 5
Liukusävyt Tarkkuus
Liukusävyt
Kuvio 6
Liukusävyt Liukusävyt Tarkkuus
[Mukautettu]
Käyttää mukautettua sekoitussävykuviota.
[Asetukset] > [Mukautetut asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää näytön viivojen (taajuus) määrän ja kuviokulman.
[Väriaineen säästö]
Harventaa tulostustietoja väriaineen säästämiseksi.
[Terävöinnin lisäasetus]
Pehmentää tekstin, viivojen ja kuvien ääriviivoja. [Sileä 2] suorittaa voimakkaamman pehmennyksen kuin [Sileä
1].
[Tulosta negatiivina]
Tulostaa negatiivisen kuvan asiakirjasta mustavalkoisten arvojen käänteisarvoina.
[Tulosta peilikuvana]
Tulostaa peilikuvan asiakirjasta kääntämällä kuvan vaakasuunnassa.
[Manuaalinen harmaasävyjen säätö]
Voit mukauttaa harmaasävytulostusta.
[Harmaasävyjen säätö] > [Harmaasävyjen säätö] -valintaikkuna
Voit asettaa kirkkauden tulostaessasi asiakirjaa harmaasävynä.
[Laajennetut asetukset] > [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa tulostuslaadun lisäasetukset, kuten tarkkuuden, liukusävyt, väriaineen määrän jne.
[Tulostusmuoto]
Voit valita PS-tiedostojen tietomuodon.
[TrueType-kirjasimen asetukset]
Voit määrittää TrueType-fonttien tarkat asetukset.
[Tiedot] > [TrueType-kirjasimen tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää missä muodossa TrueType-fontit lähetetään laitteeseen.
[Liukusävyt]
128
Asetusluettelo
Asettaa liukusävymenetelmän. [Suuri 2] käyttää hienompia liukusävyjä kuin [Suuri 1] liukusävyjen
pehmentämiseksi.
[Väriaineen tummuus]
Säätää väriaineen tummuutta.
[Tiedot] > [Väriaineen tummuuden tiedot] -valintaikkuna
Voit säätää kunkin värin tummuutta.
[Viivan terävöittäminen]
Paksuntaa ohuet viivat tulostettaessa. Tämä toiminto on hyödyllinen tulostettaessa pientä tekstiä ja
viivakoodeja. Asetus saatetaan poistaa käytöstä, kun resoluutioasetus on 600 dpi.
[Väriaineen määrän korjaus]
Säätää väriaineen määrän tulostustietojen sisällön mukaisesti. [Liukusävyjen korostus] käyttää optimaalisen
määrän väriainetta tulostustietoihin, jotka sisältävät paljon grafiikkaa ja liukusävyjä. [Tekstin prioriteetti] käyttää
optimaalisen määrän väriainetta tulostustietoihin, jotka sisältävät pääasiassa tekstiä.
[Viivatulostuksen säätö]
Parantaa tekstin ja viivojen toistoa. [Tarkkuuden prioriteetti] asettaa tarkkuuden etusijalle. [Liukusävyjen
korostus] asettaa etusijalle liukusävyt.
[Terävyys]
Säätää kuvien ääriviivojen tarkkuuden.
[Terävyys (valokuva)]
Vahvistaa kuvien ääriviivoja.
[Tiheyden hienosäätö]
Säätää pienikokoisen tekstin ja ohuiden viivojen tulostustiheyttä. Toiminto on hyödyllinen, jos haluat korjata
tekstissä ja viivoissa olevia "halkeamia".
[Yhdistetty kuvankäsittely]
Vaihtaa tulostusta näennäisrasterikäsittelystä tulostukseen ilman käsittelyä, jos sovelluksessa on määritetty
rasterikäsittely, jota PS3-ajuri ei tue. Käytä tätä asetusta, kun tuloste ei vastaa odotuksia.
[Sävytyspehmennys]
Tulostaa värien väliset siirtymät liukusävyinä entistä pehmeämmin. [Sileä 2] tuottaa voimakkaamman
pehmennyksen kuin [Sileä 1].
[Kuvan pakkaus]
Säätää tulostustietojen pakkaussuhdetta, kun tulostustiedot lähetetään tulostimeen, ja asettaa etusijalle joko
kuvien laadun tai tulostusnopeuden.
[Kuvan pakkauksen optimointi]
Käyttää kuvan pakkauksessa häviöllisen ja häviöttömän pakkauksen välillä vaihtavaa optimointimenetelmää vai
käytetäänkö yhtenäistä pakkausmenetelmää ilman optimointia. Optimoinnin käyttäminen kuvan pakkauksessa
vähentää JPEG-pakkauksen pikselikohinaa.
[Pakkauskäsittely tiedonsiirtoa varten]
Siirtyy parhaan nopeuden tai parhaan kuvanlaadun välillä pakattaessa ja siirrettäessä kuvatietoja.
[Kuvan terävöittäminen]
Määrittää käytetäänkö tulostuksessa terävöittämistoimintoa, joka tekee tekstistä ja kuvioista terävämpiä
mukauttamalla niiden ääriviivoja. Jos valitset [Tulostimen oletus], käytetään laitteen asetuksia.
[Harmaasävymuunto]
Määrittää menetelmän, jolla väriasiakirjan tiedot muunnetaan harmaasävyksi.
[Pisteen kasvamisen säätö]
Voit mukauttaa puolisävypisteitä korjataksesi pisteenkasvun. Säätö tehdään käyttämällä asetusta [Vakio]
(pisteenkasvuarvo + 20 %) viitearvona.
129
Asetusluettelo
[Leveyden säätö]
Muuttaa tiettyjen objektien, kuten tekstin ja viivojen, paksuutta.
[Lihotus]
Suorittaa päällekkäisprosessin tekstin tai kuvan ja taustan reunoilla estääkseen valkoisten viivojen
muodostumisen tekstin tai kuvan reunoilla.
[Tiedot] > [Lihotuksen tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää lihotusleveyden ja -tummuuden.
[Säädä väritulostuksessa käytettävää väriaineen määrää ]
Säätää väriaineen määrää, jotta sitä ei käytetä liikaa väritulostuksessa. [Taso 1] vähentää väriaineen määrää
hiukan voimakkaan värin alueilla tulostettaessa. [Taso 2] vähentää väriaineen määrää yleensä.
[Käytä ajurin harmaasävymuunnosta MV-tulostuksessa]
Painottaa mustavalkotulostuksessa ajurin harmaasävymuuntoa suhteessa sovelluksen muuntoon.
[Myymälämainostulostuksen optimointi]
Lisää väriaineen määrää POP-mainosten ja kuvien terävää tulostusta varten.
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun kohdassa [Kokoonpanoprofiili] on valittu lasertulostimia tukeva
kokoonpanoprofiili. Lisäksi seuraavat kohteet täytyy asettaa etukäteen.
● [Perusasetukset]/[Viimeistely]-välilehti
Valitse [1-puolinen tulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai [Tulostustyyli]
● [Perusasetukset]/[Väri]-välilehti
Valitse [Autom. [väri/mv]] tai [Väri] kohdassa [Väritila]
● [Laitteen asetukset] -välilehti
Ota [[Myymälämainostulostuksen optimointi] -toiminto] käyttöön [Tiedot] > [Laatu]-välilehdessä
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, on suositeltavaa laitteen väriaineen loppumisilmoitusten ajoitukseksi
[POP-tulostus]. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai
mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
[Lisäohjelman tiedot]
Näyttää tulostinajuriin liitettyihin lisämoduuleihin (laajennettuihin toimintoihin) liittyvät tiedot.
[Lisätietoja]
Näyttää tulostinajurin version.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki tämän välilehden asetukset oletuksiksi.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita(P. 155)
130
Asetusluettelo
[Väri]-välilehti (PS3)
Voit vaihtaa väritulostuksen ja mustavalkotulostuksen välillä ja mukauttaa värejä.
HUOMAUTUS
● Jos valitset asetuksen [Tulostimen oletus], laitteen asetus otetaan käyttöön.
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai
mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
[RGB-sovitustapa]
Voit valita RGB-tulostuksen värin sovitustilan.
Jos [Laitelinkkiprofiili] on valittu, käytetään profiilia, joka on yhdistelmä valaistus- ja väritilaprofiileja. Voit valita
optimiasetukset kohdassa [RGB-syöttö [Vaaleus ja väritila]].
[RGB-lähdeprofiili]
Voit valita näyttöä vastaavan RGB-profiilin, jota käytetään tulostettaessa RGB-tietoja. Jos [Ei mitään] on valittu,
RGB-tietojen värierottelu CMYK:istä suoritetaan käyttämättä RGB-profiilia.
HUOMAUTUS
● Jos haluat lisätä luomasi profiilin, lataa se laitteeseen iW Management Console -ohjelmiston Resource
Management plug-in -lisäosalla.
[RGB-sovitusmenetelmä]
Voit valita tulostusmenetelmän, kun käytetään RGB-tulon profiilia.
[Tulostimen oletus]
Käyttää laitteen asetuksia.
[Kylläisyys]
Optimoi puhtaiden, värikylläisten värien tulostuksen ja tulostaa tekstin ääriviivat terävänä.
[Hahmotettu [Sovitettu näytön väreihin]]/[Hahmotettu]
Optimoi laitteen värialueen tulostamaan bittikarttakuvista parhaan tuloksen.
[Hahmotettu [Valokuva]]/[Yleinen]
Optimoi laitteen värialueen tulostamaan valokuvista parhaan tuloksen.
[Kolorimetrinen]
Käyttää lähinnä vastaavia värejä sovitettaessa RGB-värejä CMYK-väreihin käytetystä materiaalista riippumatta.
[Eloisa valokuva]
Käyttää voimakkaampia ja syvempiä värejä kuin asetuksessa [Hahmotettu [Valokuva]].
HUOMAUTUS
131
Asetusluettelo
● Jos asetat [Tulostusprofiili] muun asetuksen kuin [Vakio], [Hahmotettu [Valokuva]] tulee saman sävyinen kuin
[Hahmotettu [Sovitettu näytön väreihin]]/[Hahmotettu], ja [Eloisa valokuva] tulee saman sävyinen kuin
[Kylläisyys].
[Puhdas musta RGB-prosessi]
Tulostaa mustat ja harmaat tiedot samassa suhteessa kuin RGB-tiedot käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta.
Jos et valitse tätä asetusta, käytetään CMYK-värejä ja kohdassa [Tulostusprofiili] valittuja asetuksia.
[RGB-syöttö [Vaaleus ja väritila]]
Voit valita RGB-tulostuksen laitelinkkiprofiilissa käytettävän valaistuksen, värilämpötilan ja näytön väritilan.
[CMYK-sovitustapa]
Voit määrittää CMYK-tulostuksen värivastaavuustilan.
Jos [Laitelinkkiprofiili] on valittu, käytetään profiilia, joka on yhdistelmä valaistus- ja väritilaprofiileja. Voit valita
optimiasetukset kohdassa [CMYK-syöttö [Vaaleus ja väritila]].
[CMYK-simulointiprofiili]
Voit määrittää CMYK-simulointiprofiilin. Jos [Ei mitään] on valittu, laitekohtaista värimallia käytetään eikä CMYKprofiilia käytetä.
[Puhdas musta CMYK-prosessi]
Tulostaa mustat ja harmaat tiedot käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta. Jos et valitse tätä asetusta, käytetään
CMYK-värejä ja kohdassa [Tulostusprofiili] valittuja asetuksia.
[CMYK-syöttö [Vaaleus ja väritila]]
Voit valita CMYK-tulostuksen laitelinkkiprofiilissa käytettävän valaistuksen, värilämpötilan ja näytön väritilan.
[Tulostusprofiili]
Voit valita käyttämäsi laitteen värimäärityksillä määritetyn profiilin.
HUOMAUTUS
● Jos haluat lisätä luomasi profiilin, lataa se laitteeseen iW Management Console -ohjelmiston Resource
Management plug-in -lisäosalla.
[100 prosentin GCR-profiili]
Voit muokata värin tummuutta siten, että viivojen ja tekstin tulostustummuudessa ei näy epätasaisuuksia.
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset värisäätöasetukset.
[Puhdas musta teksti]
Tulostaa mustan tekstin (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N% tai C=M=Y=0%/Bk=100%) tiedot käyttämällä vain
mustaa väriainetta. Tämä estää kohdistamattomien värien tulostuksen mustan tekstin ympärille.
[Musta päälletulostus]
132
Asetusluettelo
Tulostaa mustan tekstin värillisen taustan päälle. Kun määritys on tehty yhdessä [Puhdas musta teksti] asetuksen kanssa, kaikki väritaustat tulostetaan värillisenä, jonka jälkeen musta teksti tulostetaan päällekkäin
taustan kanssa, jolloin estetään tulostamattoman valkoisen paperin näkyminen tekstin reunoissa.
[Yhdistä värierottelut]
Yhdistää tulostettaessa värierotellut CMYK-tiedot yhdeksi tietosarjaksi.
[Yhdistelmän päälletulostus]
Päälletulostaa CMYK-tiedot komposiittitulostusmuodossa. Koska kaikki tietosarjassa käytetyt värit
päälletulostetaan yhdelle laatalle, voit vahvistaa valmiin tuloksen erottelematta värejä.
[Spottivärin sovitus]
Määrittää spottivärin (erikoisvärin) optimaalisen toistomenetelmän. Käyttämällä sovelluksessa määritettyä
nimettyä väriprofiilia voit muuntaa värit spottivärejä lähinnä oleviksi laitteesta riippumattomiksi CMYK-arvoiksi.
Sitä varten on ensin ladattava nimetty väriprofiili tulostimeen käyttämällä resurssien latausohjelmaa.
HUOMAUTUS
● Jos haluat käyttää tätä toimintoa, lataa laitteeseen määritetty väriprofiili Resource Management plug-in ohjelmiston iW Management Console -laajennuksella.
[Väriaineen tummuus]
Säätää väriaineen tummuutta.
[Tiedot] > [Väriaineen tummuuden tiedot] -valintaikkuna
Voit säätää kunkin värin tummuutta.
[Kirkkaus]
Voit mukauttaa kirkkauden liukusäätimellä.
[Harmaasävyprofiili]
Muuntaa tulostinkohtaiset harmaasävytiedot tulostettaessa CMYK-tiedoiksi. Jos et käytä tätä toimintoa, tiedot
tulostetaan vain mustalla (K) väriaineella.
[RGB-värien syötön säätö]
Voit säätää värejä tulostaessasi RGB-tietoja.
[Asetukset] > [RGB-värien syötön säädön tiedot] -valintaikkuna
Voit säätää sävyä, kirkkautta ja kontrastia manuaalisesti.
[Käytä CanoFine-toimintoa]
Säätää kuvien kontrastia ja väritasapainoa tulostettujen kuvien tarkkuuden varmistamiseksi.
[Asetukset] > [CanoFine-tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää tulostuksen käsittelymenetelmän käyttämällä CanoFine -toimintoa. Jos valitse asetuksen
[Yksisivuinen eräkäsittely], sivulla olevat useat bittikarttakuvat käsitellään yhtenä tietokohteena.
[Erottele väri-/mv-sivut isäntäkoneessa]
Erottaa ovatko tulostustiedot tietokoneessa värillisiä vai mustavalkoisia (yksivärisiä) ja tulostaa sitä vastaavassa
tilassa. Jos tietoihin sisältyy suuri määrä bittikarttatietoja, ne tulostetaan värillisenä.
[Käytä sovellusten värillisiä ja mustavalkoisia asetuksia]
Tulostuksen painotus tapahtuu sovelluksessa määritetyn väritulostusasetuksen tai
mustavalkotulostusasetuksen mukaan.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki tämän välilehden asetukset oletuksiksi.
133
Asetusluettelo
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Värien säätäminen (PS3)(P. 63)
134
Asetusluettelo
[Poikkeusasetukset]-välilehti (PS3)
Voit määrittää asiakirjassa vain määritetyllä alueella käytettävät eri paperi- ja tulostustoiminnot.
[Poikkeussivu] > [Poikkeussivun asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää määritetyille sivuille poikkeusasetukset.
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset
[Sivu]
Määritä poikkeusasetusten sivualue.
HUOMAUTUS
● Jos valitset [Käytä perusasetuksia] asetuksen, jokaisessa välilehdessä paitsi [Poikkeusasetukset]-välilehdessä
määritettyjä toimintoja käytetään.
[Sivun määritykset] -välilehti
[Valitse]
Määrittää määritetäänkö tulostettava paperi paperilähteen vai paperityypin mukaan.
[Paperilähde]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperilähteen mukaan.
[Paperityyppi]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperityypin mukaan.
[Asetukset] > [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna
Voit valita paperityypin.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle tulostetaan. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty koko,
järjestelmä suurentaa tai pienentää tulostustiedot siten, että ne täyttävät tulostettaessa koko määritetyn
kokoisen sivun.
[Tulostustyyli]
Määrittää tulostustietojen tulostusmenetelmän.
[Perusasetukset]
Näyttää listana jokaisessa välilehdessä, paitsi [Poikkeusasetukset]-välilehdessä, määritetyt toiminnot.
[Viimeistelytiedot] > [Viimeistelytiedot]-valintaikkuna
Voit määrittää tulostuksen aloituskohdat.
[Laatu]-välilehti
[Puolisävyt]
Määrittää sekoitussävykuvioita puolisävyjä varten (alueille, jotka ovat tummien ja vaaleiden alueiden välillä).
[Asetukset] > [Mukautetut asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää näytön viivojen (taajuus) määrän ja kuviokulman.
[Terävyys]
Säätää kuvien ääriviivojen tarkkuuden.
[Tiheyden hienosäätö]
Säätää pienikokoisen tekstin ja ohuiden viivojen tulostustiheyttä. Toiminto on hyödyllinen, jos haluat korjata
tekstissä ja viivoissa olevia "halkeamia".
[Väri]-välilehti
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai
mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
135
Asetusluettelo
[RGB-sovitustapa]
Voit valita RGB-tulostuksen värin sovitustilan.
Jos [Laitelinkkiprofiili] on valittu, käytetään profiilia, joka on yhdistelmä valaistus- ja väritilaprofiileja. Voit valita
optimiasetukset kohdassa [RGB-syöttö [Vaaleus ja väritila]].
[RGB-lähdeprofiili]
Voit valita näyttöä vastaavan RGB-profiilin, jota käytetään tulostettaessa RGB-tietoja. Jos [Ei mitään] on valittu,
RGB-tietojen värierottelu CMYK:istä suoritetaan käyttämättä RGB-profiilia.
HUOMAUTUS
● Jos haluat lisätä luomasi profiilin, lataa se laitteeseen iW Management Console -ohjelmiston Resource
Management plug-in -lisäosalla.
[RGB-sovitusmenetelmä]
Voit valita tulostusmenetelmän, kun käytetään RGB-tulon profiilia.
[Käytä perusasetuksia]
Käyttää jokaisessa välilehdessä, paitsi [Poikkeusasetukset]-välilehdessä, määritettyjä toimintoja.
[Kylläisyys]
Optimoi puhtaiden, värikylläisten värien tulostuksen ja tulostaa tekstin ääriviivat terävänä.
[Hahmotettu [Sovitettu näytön väreihin]]/[Hahmotettu]
Optimoi laitteen värialueen tulostamaan bittikarttakuvista parhaan tuloksen.
[Hahmotettu [Valokuva]]/[Yleinen]
Optimoi laitteen värialueen tulostamaan valokuvista parhaan tuloksen.
[Kolorimetrinen]
Käyttää lähinnä vastaavia värejä sovitettaessa RGB-värejä CMYK-väreihin käytetystä materiaalista riippumatta.
[Eloisa valokuva]
Käyttää voimakkaampia ja syvempiä värejä kuin asetuksessa [Hahmotettu [Valokuva]].
HUOMAUTUS
● Jos asetat [Tulostusprofiili] muun asetuksen kuin [Vakio], [Hahmotettu [Valokuva]] tulee saman sävyinen kuin
[Hahmotettu [Sovitettu näytön väreihin]]/[Hahmotettu], ja [Eloisa valokuva] tulee saman sävyinen kuin
[Kylläisyys].
[Puhdas musta RGB-prosessi]
Tulostaa mustat ja harmaat tiedot samassa suhteessa kuin RGB-tiedot käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta.
Jos et valitse tätä asetusta, käytetään CMYK-värejä ja kohdassa [Tulostusprofiili] valittuja asetuksia.
[RGB-syöttö [Vaaleus ja väritila]]
Voit valita RGB-tulostuksen laitelinkkiprofiilissa käytettävän valaistuksen, värilämpötilan ja näytön väritilan.
[CMYK-sovitustapa]
Voit määrittää CMYK-tulostuksen värivastaavuustilan.
Jos [Laitelinkkiprofiili] on valittu, käytetään profiilia, joka on yhdistelmä valaistus- ja väritilaprofiileja. Voit valita
optimiasetukset kohdassa [CMYK-syöttö [Vaaleus ja väritila]].
[CMYK-simulointiprofiili]
Voit määrittää CMYK-simulointiprofiilin. Jos [Ei mitään] on valittu, laitekohtaista värimallia käytetään eikä CMYKprofiilia käytetä.
[Puhdas musta CMYK-prosessi]
Tulostaa mustavalkoiset tiedot vain mustalla (K) väriaineella.
[CMYK-syöttö [Vaaleus ja väritila]]
Voit valita CMYK-tulostuksen laitelinkkiprofiilissa käytettävän valaistuksen, värilämpötilan ja näytön väritilan.
[100 prosentin GCR-profiili]
136
Asetusluettelo
Voit muokata värin tummuutta siten, että viivojen ja tekstin tulostustummuudessa ei näy epätasaisuuksia.
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset värisäätöasetukset.
[Harmaasävyprofiili]
Muuntaa tulostinkohtaiset harmaasävytiedot tulostettaessa CMYK-tiedoiksi. Jos et käytä tätä toimintoa, tiedot
tulostetaan vain mustalla (K) väriaineella.
[Kannet] > [Etu-/takakannen asetukset] -valintaikkuna
Lisää tulostustyöhön etu- ja takakannen. Voit valita etu- ja takakannen paperilähteen tai paperityypin ja
määrittää, tulostetaanko kansiin tietoja.
[Välilehdet] > [Välilehden asetukset] -valintaikkuna
Mahdollistaa välilehtiä koskevien asetusten määrittämisen.
[Asetusluettelo]
Näyttää väliin lisättävät paperiarkit ja niiden asennot listana.
[Poista]
Poistaa [Asetusluettelo]-kohdasta valitut välilehden lisäysasetukset.
[Lisättävät välilehdet]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Paperilähde]
Määrittää väliin lisättävien paperiarkkien paperityypin.
[Tulostus]
Tulostaa väliin lisättävien paperiarkkien valitulle puolelle.
[Lisää]
Lisää arkkeja, jotka jakavat asiakirjan osiin.
[Indeksivälilehti]
Lisää indeksivälilehden asiakirjaan.
[Asetukset] > [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna
Voit muuttaa indeksivälilehden paperityypin.
[Indeksivälilehden tiedot] > [Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää indeksivälilehtien tulostuskohdat.
[Lisää]
Lisää valitut välilehden lisäysasetukset kohtaan [Asetusluettelo].
[Poikkeusasetusten luettelo]
Näyttää nykyiset poikkeusasetukset listana.
[Muokkaa]
Voit muokata valittuja poikkeusasetuksia.
[Yhdistä]
Yhdistää useat valitut poikkeusasetukset yhdeksi. Voit yhdistää vain asetukset, joiden sivualueet ovat
peräkkäiset ja asetukset samat.
137
Asetusluettelo
[Poista]
Poistaa valitun poikkeussivun.
[Perusasetukset]
Näyttää listana jokaisessa välilehdessä, paitsi [Poikkeusasetukset]-välilehdessä, määritetyt toiminnot.
Aiheeseen liittyvää
Kaikkien välilehtien yhteiset asetukset(P. 101)
Poikkeussivujen määrittäminen (PS3)(P. 98)
138
Asetusluettelo
[Laitteen asetukset] -välilehti
Näiden asetusten avulla voit määrittää laiteasetukset ja järjestelmänvalvojan asetukset.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Laitteen tiedot]
Näyttää, asetetaanko laitteen tila automaattisesti vai manuaalisesti. Kun haet laitteen tietoja ja käytät niitä
asetuksissa [Laitteen asetukset] -välilehdessä, napsauta [
] (Hae laitteen tilatiedot).
HUOMAUTUS
● Jos valitset [Käytössä] kohdasta [Muut asetukset] > [Muuta kokoonpanoprofiilia laitteen tietoja haettaessa]
[Lisäasetukset]-valintaikkunasta, kokoonpanoprofiilia muutetaan automaattisesti noudetun laitetiedon
mukaisesti.
[Kokoonpanoprofiili]
Näyttää käytetyn kokoonpanoprofiilin.
[Muuta] > [Vaihda kokoonpanoprofiilia] -valintaikkuna
Mahdollistaa kokoonpanoprofiilin muuttamisen tai tuomisen.
[Valitse kokoonpanoprofiili]
[Valitse laitteelle sopiva kokoonpanoprofiili automaattisesti]
Asettaa käyttämällesi tulostinmallille sopivan kokoonpanoprofiilin.
[Valitse manuaalisesti]
Mahdollistaa kokoonpanoprofiilin asettamisen manuaalisesti.
[
] (Tuo kokoonpanoprofiili)
Tuo viedyn kokoonpanoprofiilitiedoston (*.typ).
[
] (Poista)
Poistaa tuodun [Kokoonpanoprofiili]-osiosta valitun kokoonpanoprofiilin.
[Hae laitteen tiedot]
Hakee laitetiedot ja käyttää niitä asetuksissa [Laitteen asetukset] -välilehdessä.
HUOMAUTUS
● Jos laitetietoja ei saatu, määritä manuaalisesti kokoonpanoprofiili, joka vastaa tulostinmallin nimeä.
● Jos [Laitteen asetukset] -välilehdessä näkyviä kohteita ei voi asettaa oikein, vaikka käytettäisiin tulostinmallin
nimeä vastaavaa kokoonpanoprofiilia, voit käyttää laitetta vastaavia toiminto- ja lisävarustetietoja
asettamalla kokoonpanoprofiilin tyypin.
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista(P. 93)
[
] (Vie) > [Vie kokoonpanoprofiili] -valintaikkuna
Mahdollistaa nykyisten asetusten viemisen ja tallentamisen [Laitteen asetukset] -välilehdessä
kokoonpanoprofiilitiedostona (*.typ).
139
Asetusluettelo
[Laitteen tyyppi]
Määrittää laitteen tyypin.
[Viimeistelyasetukset]
Asettaa laitteen viimeistelytoiminnot.
[Paperilähdeasetukset]
Näyttää laitteeseen liitetyt paperilähdevaihtoehdot.
[Paperikasettien asetukset] > [Paperikasettien asetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa kunkin paperilähteen paperikoon ja paperityypin.
[Paperikokoasetukset] > [Paperikokoasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää käytettävät paperikoot.
[Paperilähde] > [Paperilähde]-valintaikkuna
Voit asettaa laitteeseen liitetyt paperilähdevaihtoehdot.
[Luovutusasetukset]
Näyttää laitteeseen liitetyt paperitulostusvaihtoehdot.
[Paperin luovutusasetukset] > [Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa laitteeseen liitetyt paperitulostusvaihtoehdot.
[Muut asetukset]
Mahdollistaa laitteeseen liittyvien järjestelmänvalvoja-asetusten määrittämisen.
[Spoolaus isäntäkoneessa]
Valitsee, suoritetaanko tulostustietojen käsittely isäntäkoneessa (tietokoneessa) vai laitteessa.
Jos valitset [Auto], tiedot käsitellään tulostimessa, kun käsittelyyn tarvitaan vain tulostimen toimintoja. Tämä
toiminto parantaa tulostusnopeutta.
[PS-tulostus sovellusohjelmasta]
Määrittää lähettääkö sovellus PostScript-koodin suoraan tulostimeen.
Tulostuksen tulos vihkotulostuksessa ja lomakepohjan tulostuksessa saattaa vaihdella tämän toiminnon
asetuksen takia.
[Määritä käyttäjätiedot]
Mahdollistaa käyttäjätunnuksen käyttämisen tulostustöihin ja PIN-koodin käyttämisen suojatussa tulostuksessa.
[Asetukset] > [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkuna
[Käyttäjänimi]
Määrittää käyttäjätunnuksen, jota käytetään tulostustöissä.
[Varmistetun tulostuksen PIN-koodi]
Asettaa varmistetun tulostuksen PIN-koodin.
[Vahvista aina käyttäjätiedot varmistettua tulostusta käytettäessä]
Avaa [Vahvista PIN-koodi] -valintaikkunan tulostustietojen nimen, käyttäjänimen tai PIN-koodin vahvistamista
varten varmistetun tulostuksen aikana.
140
Asetusluettelo
[Vahvista käyttäjänimi tulostettaessa]
Avaa [Vahvista käyttäjänimi] -valintaikkunan käyttäjänimen vahvistamista tai asettamista varten tulostuksen
aikana.
[Näytä aikaisemmin annetut tiedot vahvistettaessa]
Näyttää vahvistusvalintaikkunat, joissa viimeksi käytetty käyttäjänimi ja PIN-koodi automaattisesti lisättynä.
[Käyttäjänimien hallinta]/[Oletusarvojen asetukset] > [Käyttäjänimien hallinta]/[Oletusarvojen
asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää käyttäjänimen ja PIN-koodin oletusasetuksia.
[Käyttäjänimeksi asetettava nimi]
Voit määrittää Windowsin sisäänkirjautumisnimen, tietokoneen nimen ja halutun käyttäjänimen.
[Varmistetun tulostuksen PIN-koodi]
Aseta varmistetun tulostuksen PIN-koodin.
[Vahvista aina käyttäjätiedot varmistettua tulostusta käytettäessä]
Avaa [Vahvista PIN-koodi] -valintaikkunan tulostustietojen nimen, käyttäjänimen tai PIN-koodin vahvistamista
varten varmistetun tulostuksen aikana.
[Vahvista käyttäjänimi tulostettaessa]
Avaa [Vahvista käyttäjänimi] -valintaikkunan käyttäjänimen vahvistamista tai asettamista varten tulostuksen
aikana.
[Älä salli käyttäjänimien muutoksia]
Estää käyttäjänimen muutokset [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkunassa.
[Korjaa [Käyttäjätietojen asetukset]-[Vahvista aina käyttäjätiedot varmistettua tulostusta
käytettäessä] -asetus]
Korjaa [Vahvista aina käyttäjätiedot varmistettua tulostusta käytettäessä] -asetuksen vastaamaan
[Oletusarvojen asetukset] -valintaikkunan asetusta.
[Korjaa [Käyttäjätietojen asetukset]-[Vahvista käyttäjänimi tulostettaessa] -asetus]
Korjaa [Vahvista käyttäjänimi tulostettaessa] -asetuksen vastaamaan [Käyttäjänimien hallinta]- tai
[Oletusarvojen asetukset] -valintaikkunan asetusta.
[Käyttäjien hallinta]
Asettaa käytettävän todennustoiminnon tyypin.
[Asetukset] > [Osastotunnuksen/PIN-koodin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset, kun olet valinnut [Käyttäjien hallinta] -valintaikkunasta
[Osastotunnusten hallinta].
[Salli PIN-koodin asetus]
Tässä valintaikkunassa voit määrittää PIN-koodin. Poista tämän asetuksen valinta palvelimesta, jos haluat
poistaa käytöstä PIN-koodi-asetukset työasematietokoneista jaetussa tulostinympäristössä.
[Osastotunnus]
Asettaa laitteeseen asetetun osastotunnuksen.
[PIN]
Asettaa osastotunnuksen hallinnan PIN-koodin. Jos laitteeseen ei ole määritetty PIN-koodia, jätä tämä kenttä
tyhjäksi.
[Tarkista]
Tarkistaa, vastaako annettu osastotunnus ja PIN-koodi laitteeseen määritettyjä tietoja.
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä]
Tuo näyttöön [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] -valintaikkunan, jossa voit vahvistaa tai asettaa
osastotunnuksen ja PIN-koodin tulostuksen yhteydessä.
[Älä käytä osastotunnusten hallintaa mv-tulosteissa]
Voit tulostaa käyttämättä osastotunnuksen hallintatoimintoa, kun tulostat mustavalkoisena.
141
Asetusluettelo
[Todenna osastotunnus/PIN-koodi laitteessa]
Suorittaa osastotunnuksen ja PIN-koodin todennuksen laitteessa.
[Asetukset] > [Käyttäjien todennusasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset, kun olet valinnut [Käyttäjien hallinta] -valintaikkunasta [Käyttäjien
todennus].
[Salli salasana-asetukset]
Voit asettaa salasanan. Jos et määritä salasanaa tässä, syötä salasana tulostuksen aikana.
[Käyttäjänimi]
Määrittää käyttäjien todennuksessa käytettävän käyttäjänimen.
[Salasana]
Asettaa käyttäjien todennuksen salasanan. Jos laitteeseen ei ole määritetty salasanaa, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
[Tarkista]
Tarkistaa, vastaako annettu salasana laitteeseen asetettua salasanaa.
[Vahvista todennustiedot tulostettaessa]
Avaa [Vahvista käyttäjänimi/salasana] -valintaikkunan todennustietojen vahvistamista tai asettamista varten
tulostuksen aikana.
[Suorita todennus laitteessa]
Suorittaa todennusprosessin laitteessa.
[Laitteen Varmistettu tulostus -toiminto]
Lisää tulostustietoihin rajoitus- ja seurantatietoja pistekuviona käytettäessä työn lukituksen laajennussarjaa.
[Lisätietoja]
Näyttää tulostinajurin version.
[Kieliasetukset] > [Kieliasetukset]-valintaikkuna
Voit vaihtaa näytettävän kielen.
[Lisäohjelman tiedot]
Näyttää tulostinajuriin liitettyihin lisämoduuleihin (laajennettuihin toimintoihin) liittyvät tiedot.
[Erikois-] > [Erikoisasetukset]-valintaikkuna
Sallii määrittää [Määritä [Tulostustapa]-asetukseksi [Tallenna]].
[Toiminto] > [Laitteen toimintoasetukset] -valintaikkuna
Näyttää ohjaimen toimintotunnuksen ja laitteen toiminnon version. Voit myös asettaa laitteen nimen.
[Kirjasinasetukset] > [Kirjasinasetukset]-valintaikkuna
Voit korvata TrueType-fontit tulostinfonteilla.
142
Asetusluettelo
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää asetukset ajurin tulostusasetusten näytössä. [
laitetietojen hakutoiminnolla. [
] -asetukset määritetään automaattisesti
] -asetukset täytyy ehkä määrittää manuaalisesti.
TÄRKEÄÄ
● Jos määrität paperilähteen, jota ei ole asennettu laitteeseen, paperilähteenä käytetään tulostimen ensisijaista
paperilähdettä.
● Jos määritetty paperilähde, paperikoko tai paperityyppi eivät vastaa toisiaan, näyttöön tulee virheilmoitus.
● Jos määrität [Viimeistelyasetukset] (2-puoleinen tulostus, nidonta jne.) -toiminnot laitteelle, jossa kyseisiä
toimintoja ei ole, tulostus tapahtuu ilman näitä toimintoja. Jos esimerkiksi määrität kaksipuoleisen
tulostuksen laitteelle, joka ei sitä tue, tiedot tulostetaan vain yhdelle puolelle paperia.
● Jos valitset [Tallenna]-asetukseksi [Tulostustapa] tulostettaessa laitteesta, joka ei tue tallennusta
postilokeroon, asiakirja tulostuu normaalisti. Jos kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus ja laite siirtyy offlinetilaan, asiakirja tulostuu, kun laite siirtyy jälleen online-tilaan.
● Jos asetat osastotunnusten hallintatoiminnon tai käyttäjän todennustoiminnon, kun tulostat laitteesta, joka ei
kyseisiä toimintoja tue, tapahtuu virhe.
● Jos [Suorita käsittely tulostussuorittimella] otetaan käyttöön [Lisäasetukset]-valintaikkunan [Muut asetukset] välilehdessä, käytettävissä olevia toimintoja rajoitetaan. Katso lisätietoja Lueminut-tiedostosta.
Aiheeseen liittyvää
Laitetietojen asettaminen(P. 72)
Laitteen toimintoasetukset(P. 77)
Paperilähteiden ja tulostuskohteiden asetukset(P. 78)
Kokoonpanoprofiilin tuominen(P. 90)
Kokoonpanoprofiilin vieminen(P. 88)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 94)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 96)
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 158)
143
Asetusluettelo
[Profiili]-välilehti
Voit muokata, tuoda ja viedä profiileja. Jos muokkaat profiileja palvelinpuolella jaetussa tulostinympäristössä,
muutokset vaikuttavat työasemaprofiileihin.
Käytettävän ajurin mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Profiililuettelo]
Näyttää tallennetut profiilit luettelona. Voit muuttaa järjestystä valitsemalla profiilin ja napsauttamalla [
(Siirrä ylös) tai [
]
] (Siirrä alas).
HUOMAUTUS
● Profiilit, joiden vieressä on punainen piste ( ), ovat valmiiksi tallennettuja profiileja, joita ei voi muokata tai
poistaa.
[Näytä asetukset]
Näyttää valitun profiilin sisällön luettelona.
[Lisää]/[Muokkaa] > [Lisää/Muokkaa profiilia] -valintaikkuna
Voit lisätä käyttäjän tallentaman profiilin tai muokata sen asetuksia. Aseta [Nimi] ja [Kuvake]. Syötä kommentti
kohtaan [Kommentti] tarvittaessa. Siirry muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset. Jos haluat tarkistaa
käytössä olevat asetukset luettelomuodossa, valitse [Näytä asetukset].
[Muokkaa]
Voit muokata käyttäjän tallentaman profiilin asetuksia.
[Poista]
Poistaa valitun profiilin.
[Nimi], [Kommentti]
Näyttää valitun profiilin nimen ja kommentin. Voit muokata käyttäjien tallentamien profiilien nimiä ja
kommentteja.
[Tuo]
Tuo tiedostona (*.cfg) tallennetun profiilin ja lisää sen [Profiililuettelo]-luetteloon.
[Vie]
Vie [Profiililuettelo]-kohdassa valitun profiilin ja tallentaa sen "*.cfg"-tiedostoksi.
144
Asetusluettelo
[Määritä asiakirjan ominaisuus]
Sallii asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä. Toiminto on hyödyllinen, kun rajoitetaan tulostusasetusten
käyttöä työasematietokoneilla jaetussa tulostinympäristössä.
Jos poistat seuraavien asetusten valinnan palvelimella, kaikkien työasematietokoneiden asetuksiksi valitaan
kiinteästi palvelimella määritetyt asetukset.
[Salli profiilin valinta]
Voit valita profiilit tulostusasetusikkunasta.
[Salli asetusten muuttaminen]
Voit määrittää tulostusasetuksia tulostusasetusnäytössä valittavien profiilien lisäksi. Tämä asetus on
valittavissa, kun [Salli profiilin valinta] on valittuna.
Aiheeseen liittyvää
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
145
Asetusluettelo
Canon PageComposer
Voit yhdistää eri sovelluksilla luodut tiedot yhdeksi tulostustiedostoksi
Päävalikko Canon PageComposer avautuu, kun tulostat ajurin [Muokkaa ja esikatsele] -toiminnolla.
[Tiedosto]-valikko
[Tulosta]/[
] (Tulosta)
Tulostaa valitut tiedostot.
[Tulosta malli]/[
] (Tulosta malli)
Suorittaa valittujen tiedostojen vedostulostuksen.
[Tulostuksen esikatselu]/[
] (Tulostuksen esikatselu)
Näyttää valitun tiedoston esikatselun.
[Lopeta]
Sulkee Canon PageComposer -päänäytön.
[Muokkaa]-valikko
[Poista]/[
] (Poista asiakirja)
Poistaa valitut tiedostot.
[Monista]/[
] (Monista asiakirja)
Monistaa valitut tiedostot.
[Yhdistä]/[
] (Yhdistä asiakirjat) > [Yhdistä]-valintaikkuna
Yhdistää valitut useat tiedostot yhdeksi, jolloin voit antaa yhdistetylle tiedostolle nimen ja määrittää sen
asetukset.
Näyttää kunkin sivun nykyiset asetukset pienkuvakkeina.
[Asiakirjan nimi]
Asettaa yhdistetyn tiedoston nimen.
146
Asetusluettelo
[Poista]
Poistaa valitun sivun.
[Tulostuksen esikatselu]
Näyttää valitun sivun esikatselun.
[Asiakirjaluettelo]-välilehti
Muuttaa tiedostojen järjestyksen yhdistetyssä tiedostossa tai poistaa tiedoston yhdistetystä tiedostista.
[Tulostusasetukset]-välilehti
Muuttaa yhdistetyn tiedoston tulostusasetuksia. Kun yhtenäistät tulostustiedoston asetuksia, valitse
[Tulostekoon yhtenäisyys]. Kun yhtenäistät sivun asetteluasetuksia, valitse [Asettelun yhtenäisyys].
Jos haluat määrittää yksityiskohtaiset asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä, napsauta [Tiedot].
[Erota]/[
] (Erota asiakirjat)
Erottaa valitun yhdistetyn tiedoston.
[Muuta tulostusasetuksia]/[
] (Muuta tulostusasetuksia) > [Muuta tulostusasetuksia] -
valintaikkuna
Muuttaa valitun tiedoston nimen ja asetukset.
Näyttää kunkin sivun nykyiset asetukset pienkuvakkeina.
[Asiakirjan nimi]
Asettaa tiedoston nimen.
[Poista]
Poistaa valitun sivun.
[Tulostuksen esikatselu]
Näyttää valitun sivun esikatselun.
[Asiakirjaluettelo]-välilehti
Muuttaa tiedostojen järjestyksen yhdistettäessä useita tiedostoja tai poistaa tiedoston yhdistetystä tiedostosta.
[Tulostusasetukset]-välilehti
Muuttaa tiedoston tulostusasetuksia.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Tulostustyyli]
Määrittää tulostustietojen tulostusmenetelmän.
[Niitti]
Tulostaa sivut yhteen nidottuna.
[Satulanidonta]
Tulostaa vihkosen, jonka arkit on taitettu puoliksi ja nidottu keskeltä.
[Tulostekoon yhtenäisyys]
Voit asettaa käytettäväksi avattavan luettelosta valitun koon mukaista paperia tulostettaessa yhdistettyä
tiedostoa, johon kuuluvilla tiedostoilla on erilainen sivukoko.
[Asettelun yhtenäisyys]
Voit asettaa käytettäväksi avattavan luettelosta valitun yhden asettelun tulostettaessa yhdistettyä tiedostoa,
johon kuuluvilla tiedostoilla on erilainen asettelu.
147
Asetusluettelo
[Sivujärjestys]
Määrittää tulostettavien sivujen järjestyksen.
[Tulosta seuraava asiakirja kohteesta]
Voit asettaa, mistä kohdasta seuraavan tiedoston tulostaminen alkaa yhdistetyn tiedoston tulostuksessa.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä.
[Valitse kaikki]
Valitsee kaikki listan tiedostot.
[Siirrä kohtaan] -valikko
[Ylä]/[Edellinen]/[Seuraava]/[Viimeinen]
[
] (Ylä)/[
] (Edellinen)/[
] (Seuraava)/[
Sallii järjestyksen muuttamisen valittuja tiedostoja siirtämällä.
[Ohje]-valikko
[Ohje]
Näyttää online-ohjeen.
[Lisätietoja]
Näyttää Canon PageComposer-version.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja [Muokkaa ja esikatsele] tästä toiminnasta(P. 54)
Tiedostojen tulostaminen yhdessä(P. 55)
Tarkista tulostuksen esikatselu(P. 57)
Yhdistetyn tiedoston tulostusasetusten muuttaminen(P. 59)
148
] (Viimeinen)
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys .................................................................................................................................................... 150
Ajuriasetuksia ei voi määrittää ........................................................................................................................ 151
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä ............................................................................................................ 152
Tulostus kestää kauan ...................................................................................................................................... 154
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita ................................................................................................. 155
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa ...................................................................................................... 156
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää .............................................................. 158
149
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä esitetään ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
Ajuriasetuksia ei voi määrittää(P. 151)
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä(P. 152)
Tulostus kestää kauan(P. 154)
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita(P. 155)
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa(P. 156)
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 158)
150
Vianmääritys
Ajuriasetuksia ei voi määrittää
Sivukoko-, Suunta- ja Paperin valinta -asetukset eivät kelpaa
Syy
Käyttämäsi sovelluksen mukaan sovelluksen näitä vastaavat asetukset ovat etusijalla ajurin asetuksiin
nähden.
Korjaus
Määritä nämä asetukset sovelluksessa.
[Laitteen asetukset]- ja [Profiili]-välilehti voidaan näyttää, mutta asetuksia ei
voi käyttää
Syy
Tililläsi ei ole tulostimen täysiä käyttöoikeuksia.
Korjaus
Kirjaudu tietokoneelle ryhmän Administrators jäsenenä. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.
Laitteen tukemia toimintoja ei näytetä tai niitä ei voi asettaa [Laitteen
asetukset] -välilehdessä
Syy
Asianmukaista kokoonpanoprofiilia ei ole vielä määritelty.
Korjaus
Hanki laitetiedot ja aseta käyttämällesi tulostinmallille sopiva kokoonpanoprofiili.
Jos laitetietoja ei saatu, määritä manuaalisesti kokoonpanoprofiili, joka vastaa tulostinmallin nimeä.
Jos [Laitteen asetukset] -välilehdessä näkyviä kohteita ei voi asettaa oikein, vaikka käytettäisiin tulostinmallin
nimeä vastaavaa kokoonpanoprofiilia, voit käyttää laitetta vastaavia toiminto- ja lisävarustetietoja asettamalla
kokoonpanoprofiilin tyypin.
Tietoja kokoonpanoprofiilin tyypin asetuksista(P. 93)
Aiheeseen liittyvää
Tulostaminen tietokoneesta(P. 17)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 139)
151
Vianmääritys
Tulostustulokset eivät ole tyydyttäviä
Sivun asettelu ei ole oikein
Jos sivun tulostusaluetta ei ole sijoitettu oikein tai tulostetusta alueesta puuttuu osa, tarkista seuraavat seikat:
Syy 1.
Tulostustietoja ei ole asetettu tulostettavalle alueelle.
Korjaus
Vahvista laitteen tulostettava alue ja korjaa tulostustiedot käyttämässäsi sovelluksessa.
Syy 2.
[Tulostekoko]-asetukset kohdassa [Perusasetukset], [Sivun määritykset], tai [Poikkeusasetukset]välilehdellä eivät vastaa laitteeseen ladatun paperin varsinaista kokoa.
Korjaus
Vahvista, että [Tulostekoko]-asetus vastaa laitteessa olevan paperin kokoa.
Syy 3.
Tulostustietojen suurennussuhdetta ei ole asetettu oikein.
Korjaus
Muuta asetukset [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehdessä > [Manuaalinen skaalaus] > [Skaalaus].
Syy 4.
Sisämarginaalin asetus on liian suuri, joten sivulla ei välttämättä ole tarpeeksi tilaa tulosteelle.
Korjaus
Muuta asetukset [Viimeistely]-välilehdessä > [Sisämarginaali].
Osa tulosteesta ei vastaa sitä, mitä näytössä näkyy
Syy
Sovellus käyttää EMF-muotoisia tietoja, joita sivutulostimet eivät voi käsitellä.
Korjaus
Valitse [Viimeistely]-välilehdessä [Laajennetut asetukset] ja valitse sitten [Käytössä] kohdasta [EMF-spoolaus].
152
Vianmääritys
Asetukset eivät heijastu tulostustuloksiin
Syy
Toimintoja, jotka eivät voi olla käytössä samaan aikaan, on asetettu sovelluksessa ja ajurissa.
Korjaus
Asetukset saattavat heijastua tuloksiin, kun ne asetetaan vain ajurissa.
Aiheeseen liittyvää
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
153
Vianmääritys
Tulostus kestää kauan
Syy
Sovellus käyttää EMF-muotoisia tietoja, joita sivutulostimet eivät voi käsitellä.
Korjaus
Valitse [Viimeistely]-välilehdessä [Laajennetut asetukset] ja valitse sitten [Käytössä] kohdasta [EMF-spoolaus].
Aiheeseen liittyvää
[Viimeistely]-välilehti(P. 110)
154
Vianmääritys
Tulosteet ovat liian tummia tai liian vaaleita
Syy
Tietokoneen näytöllä näkyvän asiakirjan värit voivat erota tulosteesta, koska käytetyt
väriesitysmenetelmät ovat erilaiset.
Korjaus 1.
UFR II/LIPSLX/PCL6-ajuri: Muuta väriasetuksia seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Laatu]-välilehti.
(2) Valitse [Manuaaliset väriasetukset] tai [Manuaal. harmaasävyasetukset] → napsauta [Väriasetukset] tai
[Harmaasävyasetukset].
(3) Säädä [Värin säätö]- tai [Harmaasävyjen säätö] -välilehdessä kirkkautta liukusäätimellä.
Korjaus 2.
PS3-ajuri: Muuta väriasetuksia seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Väri]-välilehti → valitse [Tiedot].
(2) Valitse [Kirkkaus] [Lisäasetukset]-valintaikkunassa → säädä kirkkautta liukusäädinpalkilla.
Aiheeseen liittyvää
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Väri]-välilehti (PS3)(P. 131)
155
Vianmääritys
Lomakepohjan tulostusta ei voi suorittaa
Lomakepohjan tulostus ei onnistu
Syy 1.
Tulostustietojen tarkkuus poikkeaa lomakepohjatiedoston tarkkuudesta.
Korjaus 1.
UFR II/LIPSLX/PCL6-ajuri: Muuta tarkkuusasetuksia seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Laatu]-välilehti.
(2) Napsauta [Laajennetut asetukset] → valitse [Tarkkuus].
(3) Valitse [Tarkkuus]-asetukseksi sama tarkkuus kuin lomakepohjatiedostolla.
Korjaus 2.
PS3-ajuri: Muuta tarkkuusasetuksia seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Laatu]-välilehti.
(2) Valitse [Tarkkuus]-asetukseksi sama tarkkuus kuin lomakepohjatiedostolla.
Syy 2.
[Mustavalkoinen] on määritetty [Väritila]-asetukseksi ja värillisenä tuotettava lomake on asetettu.
Korjaus
Vaihda [Väritila]-asetukseksi [Perusasetukset]-välilehdessä [Väri].
Aikaisemmin tallennettua lomakepohjaa ei voi käyttää
Syy
Lomakepohjan tulostusasetuksia ei ole määritetty oikein.
Korjaus
Tarkista asetukset seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
(2) Napsauta [Sivun asetukset].
(3) Avaa [Sivun asetukset] -välilehdessä [Lomakepohja]-välilehti.
(4) Vahvista, että [Käsittelymenetelmä] > [Käytä lomakepohjatulostusta] on valittu.
Aiheeseen liittyvää
[Laatu]-välilehti (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Laatu]-välilehti (PS3)(P. 127)
[Perusasetukset]-välilehti(P. 104)
156
Vianmääritys
[Sivun määritykset] -välilehti(P. 107)
157
Vianmääritys
Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei
voi käyttää
Jos laitetietoja ei voi hakea tai osastotunnusten hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa ei voi käyttää,
tarkista seuraavat.
Syy 1.
Laite on pois päältä tai kaapeli ei ole kunnolla paikoillaan.
Korjaus
Tarkista laitteen tila.
Syy 2.
Yhteysympäristön asetuksia ei ole määritetty oikein.
Korjaus
Vahvista laitteen tulostettava alue ja korjaa tulostustiedot käyttämässäsi sovelluksessa.
Tulostuspalvelinympäristössä
● Asenna Canon Driver Information Assist Service palvelintietokoneelle ajurin asennusohjelmalla.
● Asenna TCP/IP protokollana käyttämääsi ympäristöön CD-ROMilta sille käyttöjärjestelmälle, jota käytät.
Käytettäessä USB-yhteyttä tai porttiyhteysympäristöä, jossa näitä toimintoja ei voi käyttää
Käytä muuta yhteysympäristöä, kuten TCP/IP-verkkoyhteyttä jne.
Näitä toimintoja ei voi käyttää seuraavissa porttiyhteysympäristöissä:
- Ympäristö, jossa tietokoneet on yhdistetty tulostimeen suoraan SMB:n avulla.
- Ympäristö, jossa [Lisää tulostin tulostinryhmään] on valittu tulostusominaisuuksien näytössä [Portit]välilehdessä.
Syy 3.
Laitteen nimi on liian pitkä.
Korjaus
Vahvista, että tulostimen nimen merkkimäärä ei ylitä seuraavia arvoja. Jos ylittää, muuta nimi [Yleiset]- tai
[Jakaminen]-välilehdellä tulostinominaisuuksien näytössä.
- Tulostimen jakonimi: 260 merkkiä tai vähemmän.
- Tulostimen nimi: 209 merkkiä tai vähemmän.
158
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
159
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
160
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising