Canon | i-SENSYS MF641Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF641Cw User manual

Canon i-SENSYS MF641Cw User manual
Application Library
Käyttöopas
USRMA-2132-02 2019-02 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Mitä voit tehdä kohteella Application Library (Sovelluskirjasto) .........................
2
Sovellusten hallinta ..................................................................................................................................... 5
Tulostusmalli
Valmiusdia
............................................................................................................................................................ 7
................................................................................................................................................................ 8
Faksaa ja tallenna
..................................................................................................................................................... 9
Nimeä ja skannaa
................................................................................................................................................... 10
Language (Vaihda kieltä)
......................................................................................................................................... 11
Kopiointi (parannettu teksti)
Application Library -opas
................................................................................................................................... 12
......................................................................................................................................... 13
Skannaa ennalta määritetylle vastaanottajalle
ID-korttikopio (yksinkertainen)
Tarvikkeiden tiedot
Kopiointi (eko)
........................................................................................................ 14
............................................................................................................................... 15
................................................................................................................................................. 16
........................................................................................................................................................ 17
Kopiointi (Läpinäkyvyyden vähennys)
...................................................................................................................... 18
Aloitusnäytön asettaminen ................................................................................................................ 20
Vianmääritys ................................................................................................................................................... 23
I
Mitä voit tehdä kohteella Application Library (Sovelluskirjasto)
Mitä voit tehdä kohteella
Application
Library (Sovelluskirjasto)
Mitä voit tehdä kohteella Application Library (Sovelluskirjasto) .......................................... 2
1
Mitä voit tehdä kohteella Application Library (Sovelluskirjasto)
Mitä voit tehdä kohteella Application
Library (Sovelluskirjasto)
1FHJ-000
Application Library (Sovelluskirjasto) on väline, jonka avulla usein käytettäviä toimintoja, kuten tavallisen asiakirjan
tulostus ja tarvikkeiden tietojen tarkistaminen, ja käteviä toimintoja tallennetaan sovelluksiksi. Voit suorittaa nämä
sovellukset painamalla yhtä painiketta aloitusnäytössä. Application Library (Sovelluskirjasto) auttaa säästämään aikaa
ja parantamaan käytön tarkkuutta.
Käytettävissä olevat sovellukset
Käytettävissä olevat sovellukset luetellaan alla. Nämä sovellukset on esiasennettu laitteeseen. Huomaa, että
tietyt sovellukset eivät ole saatavilla laitteen mallin mukaan.
Tulostusmalli
Valmiusdia
Faksaa ja tallenna
Nimeä ja skannaa
Language (Vaihda kieltä)
Kopiointi (parannettu teksti)
Application Library -opas
Skannaa ennalta määritetylle vastaanottajalle
ID-korttikopio (yksinkertainen)
2
Mitä voit tehdä kohteella Application Library (Sovelluskirjasto)
Tarvikkeiden tiedot
Kopiointi (eko)
Kopiointi (Läpinäkyvyyden vähennys)
Asetusten tekeminen: Application Library (Sovelluskirjasto)
Application Library (Sovelluskirjasto) ‑asetukset täytyy tehdä etäkäyttöliittymästä. Kirjaudu etäkäyttöliittymään
järjestelmänvalvojatilassa ja napsauta portaalisivulla [Application Library] (Sovelluskirjasto).
● Alkuasetukset täytyy tehdä sovelluksen mukaan. Kun käyttöpaneeliin ilmestyy kehotekuva, tee asetukset
etäkäyttöliittymästä. Tietoja etäkäyttöliittymän käyttämisestä on käyttämäsi laitemallin käyttöoppaassa.
3
Sovellusten hallinta
Sovellusten hallinta
Sovellusten hallinta .......................................................................................................................................... 5
Tulostusmalli ......................................................................................................................................................... 7
Valmiusdia ............................................................................................................................................................. 8
Faksaa ja tallenna .................................................................................................................................................. 9
Nimeä ja skannaa ................................................................................................................................................ 10
Language (Vaihda kieltä) .................................................................................................................................... 11
Kopiointi (parannettu teksti) .............................................................................................................................. 12
Application Library -opas .................................................................................................................................... 13
Skannaa ennalta määritetylle vastaanottajalle ................................................................................................ 14
ID-korttikopio (yksinkertainen) .......................................................................................................................... 15
Tarvikkeiden tiedot ............................................................................................................................................. 16
Kopiointi (eko) ..................................................................................................................................................... 17
Kopiointi (Läpinäkyvyyden vähennys) ............................................................................................................... 18
4
Sovellusten hallinta
Sovellusten hallinta
1FHJ-001
Käytä etäkäyttöliittymää sovellusten hallintaan.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu järjestelmänvalvojatilaan.
2
Napsauta portaalisivulla [Application Library] (Sovelluskirjasto).
➠ [Sovellushallinta]-sivu tulee esiin.
[Sovellushallinta]-sivun toiminnot(P. 5)
[Sovellushallinta]-sivun toiminnot
[Sovellushallinta]-sivun avulla otetaan sovelluksia käyttöön tai pois käytöstä ja muutetaan sovellusten asetuksia.
5
Sovellusten hallinta
[Sovelluksen nimi]
Näyttää laitteeseen asennettujen sovellusten luettelon. Kun sovelluksen linkkiä napsautetaan [Sovelluksen
nimi]-luettelossa, sovelluksen asetussivu tulee esiin.
Tulostusmalli(P. 7)
Valmiusdia(P. 8)
Faksaa ja tallenna(P. 9)
Nimeä ja skannaa(P. 10)
Language (Vaihda kieltä)(P. 11)
Kopiointi (parannettu teksti)(P. 12)
Application Library -opas(P. 13)
Skannaa ennalta määritetylle vastaanottajalle(P. 14)
ID-korttikopio (yksinkertainen)(P. 15)
Tarvikkeiden tiedot(P. 16)
Kopiointi (eko)(P. 17)
Kopiointi (Läpinäkyvyyden vähennys)(P. 18)
[Tila]
Ottaa sovelluksen käyttöön tai pois käytöstä. Kun sovellus poistetaan käytöstä, vastaava painike piilotetaan
aloitusnäytössä.
[Toiminto]
Painikkeen [Alusta] napsauttaminen palauttaa sovelluksen oletusasetukset.
● Eräiden sovellusten asetussivua ei välttämättä näytetä käytettävän selaimen mukaan. Jos näin käy, määritä
asetukset jommassakummassa seuraavista ympäristöistä.
- Internet Explorer: versio 10.0 tai uudempi
- Safari: versio 6.0 tai uudempi
6
Sovellusten hallinta
Tulostusmalli
1FHJ-002
Voit tulostaa etukäteen tallennetun kuvan tai asiakirjan nopeasti. Tallentamalla esimerkiksi usein käytettävän
asiakirjan mallin voit tulostaa sen nopeasti ja helposti aina tarvittaessa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa paperikoon, tulostettavien kopioiden määrän,
aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen yms.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
Tulostettavat tiedostot
● Vain JPEG- ja PDF-tiedostomuotoja voidaan tallentaa.
● Tallennettavien tiedostojen maksimiyhteiskoko on 48 Mt.
Jos valitaan [Muokattu], kun määritetään painikeasetuksia
● Laitemallin mukaan sivun tallennusta ei voi suorittaa [Tallenna uusi painike] -sivulla tai [Muokkaa painiketta]
-sivulla. Jos näin on, tallenna haluamasi mukautettu koko käyttöpaneelia käyttämällä kohtaan <S1>
etukäteen.
● Jos määritetään [Käytä laitteeseen tallennettua muokattua kokoa], tallenna haluttu mukautettu koko (<S1>–
<S3>) käyttöpaneelia käyttämällä etukäteen.
7
Sovellusten hallinta
Valmiusdia
1FHJ-003
Voit tallentaa minkä tahansa kuvan tai tekstin diaksi ja näyttää sen käyttöpaneelissa näytönsäästäjän tavoin.
[Muokkaa]
Avaa [Muokkaa perusasetuksia] ‑sivun. Tällä sivulla voit muuttaa painikkeen nimen, tehdä asetuksen, joka
saa aloitusnäytön vaihtumaan automaattisesti dianäytöksi, ja asettaa kunkin dian näyttöajan.
[Muokkaa näyttöjärjestystä]
Avaa [Muokkaa näyttöjärjestystä] ‑sivun. Tällä sivulla voit valita sen dian valintaruudun, jonka
näyttöjärjestystä haluat muuttaa, ja säätää sitten näyttöjärjestystä.
[Tallenna uusi dia]
Avaa [Tallenna uusi dia] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa haluamasi taustakuvan tai ‑värin ja määrittää diassa
näytettävät merkit.
[Tausta]
Näyttää dian taustana käytettävän värin tai kuvatiedoston nimen. Tiedostonimen linkin napsauttaminen
[Tausta] ‑luettelossa avaa [Dian tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan dian asetuksia voidaan muuttaa tai kahdentaa.
[Poista]
Poistaa jokaisen tallennetun dian.
● Enintään 20 diaa voidaan tallentaa.
● Vain JPEG- ja PNG-tiedostomuotoja voidaan tallentaa.
● Tallennettavien tiedostojen maksimiyhteiskoko on 48 Mt.
8
Sovellusten hallinta
Faksaa ja tallenna
1FHJ-00E
Voit lähettää fakseja helposti. Lähettämäsi faksit voidaan myös lähettää/tallentaa esivalittuihin kohteisiin, mistä on
hyötyä, kun haluat säilyttää PDF-kopion.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain faksitoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa vastaanottajan, arkistointikohteen ja
aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
● Jos muutat osoitekirjassa jonkin vastaanottajan tietoja, joita käytetään asetuksena kohteessa [Vastaanottaja]
tai [Arkistointikohde], vastaava asetussisältö kohteessa [Vastaanottaja] tai [Arkistointikohde] muuttuu
vastaavasti.
● Jos poistat osoitekirjasta jonkin vastaanottajan tiedot, joita käytetään asetuksena kohteessa [Vastaanottaja]
tai [Arkistointikohde], vastaava asetussisältö kohteessa [Vastaanottaja] tai [Arkistointikohde] poistetaan
myös.
9
Sovellusten hallinta
Nimeä ja skannaa
1FHJ-00F
Skannattu asiakirja voidaan tallentaa tiedostona, jonka nimi voidaan luoda käyttämällä mielivaltaista tekstiä tai
skannauspäivän tietoja. Lisäksi jos määritetään, että skannauksen suorittaminen edellyttää tunnuksen syöttämistä,
skannattu asiakirja voidaan tallentaa vastaavaan kansioon.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain skannaustoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa vastaanottajan, tiedoston nimen ja
aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
● Jos muutat osoitekirjassa jonkin vastaanottajan tietoja, joita käytetään asetuksena kohteessa
[Vastaanottaja], vastaava asetussisältö kohteessa [Vastaanottaja] muuttuu vastaavasti.
● Jos poistat osoitekirjasta jonkin vastaanottajan tiedot, joita käytetään asetuksena kohteessa [Vastaanottaja],
vastaava asetussisältö kohteessa [Vastaanottaja] poistetaan myös.
10
Sovellusten hallinta
Language (Vaihda kieltä)
1FHJ-00H
Voit vaihtaa näyttökielen pikavalinnalla. Enintään viisi näyttökieltä voidaan rekisteröidä. Aina kun tämä sovellus
suoritetaan, näyttökielet vaihtuvat rekisteröidyssä järjestyksessä.
[Muokkaa]
Avaa [Muokkaa perusasetuksia] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa näyttökielet.
Kieli
Näyttää asetettujen kielien luettelon.
11
Sovellusten hallinta
Kopiointi (parannettu teksti)
1FHJ-00J
Voit lisätä tulostustummuutta, kun kopioidaan pientä tekstiä sisältäviä alkuperäisiä, kuten kuitteja.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain kopiointitoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit säätää tummuutta ja väritasapainoa ja aloitusnäytössä
näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
12
Sovellusten hallinta
Application Library -opas
1FHJ-00K
Näyttää Application Libraryn (Sovelluskirjasto) kuvauksen.
● Application Library -opas ‑toiminnossa käytettävä painikkeen nimi on määritetty oletusarvoisesti, eikä sitä
voi muuttaa.
13
Sovellusten hallinta
Skannaa ennalta määritetylle vastaanottajalle
1FHJ-004
Pikavalinnan avulla voidaan suorittaa toimintosarja alkuperäisen skannauksesta skannattujen tietojen lähettämiseen/
tallentamiseen. Näin eliminoidaan tarve tehdä asetukset joka kerta, kun alkuperäinen täytyy skannata.
Oletusarvoisesti yhtään vastaanottajaa ei ole tallennettu, joten tarvittavat vastaanottajat täytyy tallentaa ennen tämän
sovelluksen käyttämistä.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain skannaustoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit asettaa vastaanottajan, skannauskoon ja aloitusnäytössä
näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
14
Sovellusten hallinta
ID-korttikopio (yksinkertainen)
1FHJ-005
Voit suorittaa ID-korttikopio‑toiminnon yhdellä kosketuksella. ID-korttikopio on toiminto, jolla kopioidaan samassa
koossa henkilökortin, kuten ajokortin tai Kela-kortin, molemmat puolet arkin samalle puolelle. Toiminto on kätevä, kun
henkilökorttien kopiointia tarvitaan liiketoimessa, julkishallinnon toimessa tms. Voit tallentaa useita painikkeita, jossa
käytetään eri tulostettavia kopiomääriä tai eri tummuustasoja, ja valita ja käyttää tulostustarkoitukseen tai
alkuperäisen tyypille parhaiten sopivaa painiketta.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain kopiointitoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit määrittää kopiomäärän, alkuperäisen tyypin ja
aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
15
Sovellusten hallinta
Tarvikkeiden tiedot
1FHJ-006
Tämän sovelluksen avulla voit tarkistaa laitteessa käytössä olevien kulutustarvikkeiden tilan.
● Tarvikkeiden tiedot ‑toiminnossa käytettävä painikkeen nimi on määritetty oletusarvoisesti, eikä sitä voi
muuttaa.
16
Sovellusten hallinta
Kopiointi (eko)
1FHJ-007
Voit tallentaa komennon, joka yhdistää 2-puolisen kopioinnin ja N 1:lle ‑tilan, ja suorittaa tämän komennon yhdellä
kosketuksella. Tätä sovellusta käyttämällä voit säästää paperia, kun suoritat suurta kopiointityötä. Voit tallentaa useita
painikkeita, jossa käytetään eri tulostettavia kopiomääriä tai eri tummuustasoja, ja valita ja käyttää
tulostustarkoitukseen tai alkuperäisen tyypille parhaiten sopivaa painiketta.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain kopiointitoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit määrittää kopiosuhteen, N 1:lle -asetuksen ja
aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
17
Sovellusten hallinta
Kopiointi (Läpinäkyvyyden vähennys)
1FHJ-008
Kun suoritetaan kopiointia, tämän sovelluksen avulla voidaan vähentää läpitihkumista (kääntöpuolelle tulostetun
tekstin tai kuvan skannausta). Se on hyödyllinen kopioitaessa ohuelle paperille. Voit tallentaa useita painikkeita, jossa
käytetään eri tulostettavia kopiomääriä tai eri tummuustasoja, ja valita ja käyttää tulostustarkoitukseen tai
alkuperäisen tyypille parhaiten sopivaa painiketta.
● Tämä sovellus on käytettävissä vain kopiointitoiminnolla varustetuissa laitemalleissa.
[Tallenna uusi painike]
Avaa [Tallenna uusi painike] ‑sivun. Tällä sivulla voit määrittää Säädä taustan tummuus -asetuksen, Kehyksen
poisto -asetuksen ja aloitusnäytössä näytettävän painikkeen nimen.
[Painikkeen nimi]
Näyttää tallennettujen painikkeiden luettelon. Painikkeen nimen linkin napsauttaminen [Painikkeen nimi]
‑luettelossa avaa [Painikkeen tiedot] ‑sivun, jossa vastaavan painikkeen asetuksia voidaan muuttaa tai
kahdentaa.
[Tila]
Näyttää tai piilottaa painikkeen aloitusnäytössä. Jos haluat poistaa painikkeen, piilota se ensin ja napsauta
sitten [Poista].
18
Aloitusnäytön asettaminen
Aloitusnäytön asettaminen
Aloitusnäytön asettaminen ....................................................................................................................... 20
19
Aloitusnäytön asettaminen
Aloitusnäytön asettaminen
1FHJ-009
Voit muuttaa järjestystä, jossa painikkeet näytetään aloitusnäytössä. Voit myös lisätä tyhjän tilan painikkeiden väliin tai
poistaa sen. Seuraavassa kuvataan esimerkkitoimenpide: <Kopiointi>-painikkeen siirtäminen aloitusnäytön
vasemmasta yläkulmasta oikeaan yläkulmaan.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu järjestelmänvalvojatilaan.
2
Napsauta portaalisivulla [Application Library] (Sovelluskirjasto).
3
Napsauta [Kotinäyttöpainikkeen näyttöasetukset].
➠ Asetussivu tulee esiin.
[Painikeasettelu]
Näyttää painikkeiden sijainnit aloitusnäytössä, Numerot vastaavat kohdan [Painikkeiden näyttöjärjestys]
numeroita.
Näyttöjärjestyksen asetuspainike
20
Aloitusnäytön asettaminen
[Siirrä ylöspäin]
Jokainen napsautus siirtää valittua painiketta yhden rivin ylöspäin.
[Siirrä alaspäin]
Jokainen napsautus siirtää valittua painiketta yhden rivin alaspäin.
[Lisää tyhjä] *
Jokainen napsautus lisää tyhjän tilan aloitusnäyttöön.
[Poista tyhjä] *
Jokainen napsautus poistaa tyhjän tilan aloitusnäytöstä.
*Painikkeen
nimi voi vaihdella laitemallin mukaan.
[Painikkeiden näyttöjärjestys]
Näyttää painikkeiden näyttöjärjestyksen.
4
5
6
Valitse kohdassa [Painikkeiden näyttöjärjestys] [Kopiointi].
Napsauta painiketta [Siirrä alaspäin] toistuvasti, kunnes [Kopiointi] siirtyy alas
näyttöjärjestyksen riville [4].
Napsauta [OK].
21
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys ...................................................................................................................................................... 23
22
Vianmääritys
Vianmääritys
1FHJ-00A
Jos sovelluksen suorittaminen epäonnistuu, aloitusnäytössä näkyy viesti. Mahdolliset viestit kuvataan alla.
Sovelluksen peukalointi havaittu sovelluksessa xxxx. Kun olet poistanut
käytöstä sovelluksen, jossa peukalointi havaittiin, SAMMUTA päävirta ja
KYTKE se päälle uudelleen. Jos haluat käyttää sovellusta, jossa peukalointi
havaittiin, asenna se uudelleen. (xxxx on sovelluksen nimi.)
Asennettua sovellusta on peukaloitu.
● Jos sovellusta, joka ei ole esiasennetut, on peukaloitu, siitä tulee epäkelpo. Asenna uudelleen kyseisen
sovelluksen kelvollinen kopio.
● Jos sovelluksen uudelleenasennus epäonnistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Sovellusta ei voi avata.
Painiketta painettiin samaan aikaan, kun sovellus oli poistettu käytöstä.
● Jos painike jää näkyviin, suorita sovellus painamalla sitä uudelleen.
Sovellusta ei voi käynnistää, koska tarvittavia tietoja ei ole tallennettu.
Tallenna tiedostot etäkäyttöliittymästä.
Sovelluksen suorittamiseen tarvittavia tietoja ei ole tallennettu.
● Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojatilassa ja tallenna tarvittavat tiedot.
Toimintoa ei voi suorittaa, koska osaa asetuksista on muutettu
etäkäyttöliittymällä tai vastaavalla. Tarkista asetukset.
Sovellusta ei voi suorittaa nykyisillä asetuksilla.
● Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojatilassa ja muuta asetuksia.
23
Vianmääritys
Tulostusmalli päättyi odottamattoman virheen vuoksi.
Laitteessa ei ole tehty mukautetun paperikoon asetusta.
● Kun halutaan käyttää mukautettua paperikokoa Tulostusmalli-toiminnon kanssa, täytyy paperikokoasetus
määrittää. Jos laite ei salli paperikoon tallentamista Tulostusmalli-asetussivulla, käytä käyttöpaneelia ja
tallenna haluamasi mukautettu koko asetukseksi <S1>. Jos laite sallii mukautetun paperikoon
tallennusnumeron määrittämisen ([S1]–[S3]), määritä haluamasi tallennusnumero käyttöpaneelin avulla.
Järjestelmän peukalointi havaittu. Järjestelmä alustetaan.
Sovelluksen suoritusjärjestelmää on peukaloitu.
● Alusta sovelluksen suoritusjärjestelmä noudattamalla näytön ohjeiden mukaan. Sovelluksen
suoritusjärjestelmän alustamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Ota yhteyttä laitteen pääkäyttäjään.
● Kun sovelluksen suoritusjärjestelmän alustus suoritetaan, myös kaikki kunkin sovelluksen asetukset
alustetaan.
● Jos sovelluksen suoritusjärjestelmän alustaminen epäonnistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
24
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
25
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising