Canon | i-SENSYS MF9280Cdn | User manual | Canon i-SENSYS MF9280Cdn User manual

Canon i-SENSYS MF9280Cdn User manual
Windows
Generic-faksiajuri
Asennusopas
USRMA-3097-01 2018-12 fi
Copyright CANON INC. 2018
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 11
Asennusta edeltävä tarkistus ........................................................................................................... 13
Tietoja asennuksesta
.............................................................................................................................................. 14
Järjestelmä- ja palveluvaatimukset
.......................................................................................................................... 16
Asennuksen valmistelut ja varotoimet
Tietoja Lueminut-tiedostosta
..................................................................................................................... 18
.................................................................................................................................. 19
Asentaminen asennusohjelman avulla ....................................................................................
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen
............................................................................................................... 22
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen
..................................................................................................... 27
...................................................................................................... 32
Asentaminen ilman asennusohjelmaa .....................................................................................
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Asentaminen WSD-portin avulla
37
................................................................................................................. 38
.............................................................................................................................. 40
Asennukseen liittyvät asetukset ...................................................................................................
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen
Jaetun tulostimen asetukset
21
42
.................................................................................................................. 43
.................................................................................................................................... 47
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
............................................................................................. 48
........................................................................................................ 49
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen automaattisesti
.................................................................................. 51
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen .......................................................................... 55
Ajurin päivittäminen
............................................................................................................................................... 56
Ajurin asennuksen poistaminen
.............................................................................................................................. 59
Faksin lähetys ................................................................................................................................................
Laitetietojen asettaminen
63
....................................................................................................................................... 64
Faksin lähetys tietokoneesta
................................................................................................................................... 66
I
Ohjeen käyttäminen
............................................................................................................................................... 70
Vianmääritys ................................................................................................................................................... 72
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy
................................................................................................................... 73
II
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Lähetä]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS on Apple Inc:n tavaramerkki.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä on Windowsille tarkoitettu faksiajuri, joka tukee Canonin monitoimilaitteita toimistokäyttöön.
Ominaisuudet
Voit lähettää fakseja tulostamatta tietokoneella luotuja asiakirjoja tai kuvia.
● Vähentää työskentelyaikaa ja tulostuskuluja
● Lähettää puhtaita ja selkeitä kuvia ja tarkkaa tekstiä
Pääominaisuudet
Kansilehden liittäminen
Voit liittää kansilehden lähetettävään dataan. Mallit löytyvät valmiiksi ajurilta. Kansilehdellä mainittuja kohteita
voi muokata. Useisiin kohteisiin lähetettäessä voit muuttaa kansilehden tietoja jokaiselle kohteelle.
Kohteiden hallinta osoitekirjaa käyttämällä
Usein käytettyjen kohteiden rekisteröinti osoitekirjaan helpottaa kohteiden määrittämistä. Voit tuoda
osoitekirjan esimerkiksi CSV-muotoisena tiedostona. Voit myös tuoda osoitekirjan, jota toinen sovellus käyttää.
Siirtodatan yksityiskohtainen asettaminen
Voit määrittää paperikoon ja sivun asettelun, joka asettaa sivutiedot jokaiselle paperiarkille.
Voit myös määrittää lähetysajan ja asettaa sähköposti-ilmoituksen lähetystuloksesta.
Turvallisuuden vahvistaminen
Voit asettaa ajurin siten, että määritetylle kohteelle vaaditaan vahvistussyöte, jotta faksia ei lähetetä väärään
kohteeseen. Voit päättää milloin, kenen toimesta, mitä ja minne fakseja lähetetään käyttämällä
sisäänkirjautumisen todennustoimintoa ja faksitietoja sekä kuvan tallennustoimintoa.
Jos toissijaisen sähköpostiosoitteen toimintoa tuetaan, voit lähettää fakseja kohteen muistilaatikoihin.
HUOMAUTUS
● Jos asennat Canon Driver Information Assist Servicen käyttämällä paikallista yhteyttä tai jaettua tulostinta,
voit palauttaa laitetietoja. Tässä oppaassa laitetietojen palautustoimintoa käyttämällä Canon Driver
Information Assist Servicea kutsutaan laitetietojen palautustoiminnoksi.
9
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 11
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Sinun tulee määrittää laitteen vaihtoehdot ottaaksesi käyttöön käyttämäsi laitteen tukemia toimintoja ja
faksien lähettämiseksi. Laitteen vaihtoehdot voidaan palauttaa [Laitteen asetukset] -välilehdeltä > [Hae
laitetiedot], mutta jos et voi palauttaa niitä, määritä ne manuaalisesti [Laitteen asetukset] -välilehdeltä.
● Ajurista faksilla lähetettyjä töitä ei välttämättä kirjata PS-tulostuspalvelimen lokiin, laitteesta riippuen.
NetWaren kautta lähetettyjen töiden kirjautumistiedot eivät välttämättä kirjaudu oikein.
● Jos valitset faksipiirin, joka ei ole yhteensopiva käyttämäsi tulostinmallin kanssa, ja valitset linjan, joka ei
vastaa pätevää lähettävää linjaa, faksi saatetaan lähettää käyttämällä eri linjaa.
● Jos valitset ajurin toiminnon, jota käyttämäsi laite ei tue, se saattaa johtaa tahattomiin lähetystuloksiin. Se voi
myös aiheuttaa sen, ettei fakseja voida lähettää.
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Laitteen lisävarusterakenne
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Kun faksia lähetetään Windows-kaupan sovelluksesta, koska et voi näyttää faksin lähetysasetuksia ajurin
näytöltä, asetettavien toimintojen määrä on rajoitettu.
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
11
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus ................................................................................................................... 13
Tietoja asennuksesta .......................................................................................................................................... 14
Järjestelmä- ja palveluvaatimukset ................................................................................................................... 16
Asennuksen valmistelut ja varotoimet .............................................................................................................. 18
Tietoja Lueminut-tiedostosta ............................................................................................................................. 19
12
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennusta edeltävä tarkistus
Tässä kerrotaan, mitkä asiat on tarkistettava etukäteen, jotta ajuri asennetaan oikein.
Tietoja asennuksesta(P. 14)
Järjestelmä- ja palveluvaatimukset(P. 16)
Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
Tietoja Lueminut-tiedostosta(P. 19)
13
Asennusta edeltävä tarkistus
Tietoja asennuksesta
Tässä kerrotaan, miten ajurin asennusmenetelmä valitaan ja mitä kohteita tarvitaan laitetietojen hakutoiminnon
käyttämiseen.
Asennusmenetelmän valitseminen
Ajurin asentaminen edellyttää käytössä olevan laitteen yhteysympäristöön sopivan asennusmenetelmän
valitsemista.
● Jos käytössä on TCP/IP-verkkoympäristö: valitse [Vakio] ja aloita asennus
● Jos käytössä on USB-yhteysympäristö: valitse [USB-yhteys] ja aloita asennus
Jos haluat käyttää laitetta jossakin seuraavista yhteysympäristöistä, valitse [Mukautettu] ja asenna.
● Verkkoyhteys muu kuin TCP/IP-protokolla
● Rinnakkaisyhteys
Jos asentaminen ei onnistu valitsemalla [Vakio] tai [USB-yhteys], kokeile jotakin toista asennusmenetelmää
(esim. [Mukautettu]).
Laitetietojen hakutoiminnon käyttämiseen tarvittavat kohteet
Laitetietojen hakutoiminnon käyttämä laitetietojen hakupolku, Canon Driver Information Assist Service asennuksen kohdesijainti ja tietyt muut asetukset määräytyvät seuraavien tekijöiden perusteella.
● Tulostusjonon tyyppi (paikallistulostin tai verkkotulostin)
● Laitteen yhteystapa (verkkoyhteys (esim. LPR) tai paikallisyhteys (USB))
● Palvelinympäristö (päätepalvelin tai XenApp/Presentation Server)
Edellä mainittujen tekijöiden yhdistelmien edellyttämät kohteet esimerkiksi Canon Driver Information Assist
Service -asennuksen kohdesijaintia varten on kuvattu alla.
Paikallistulostin:
- Kun yhteys on muodostettu verkon kautta: laitetiedot voi hakea pelkän ajurin avulla
- Kun yhteys on muodostettu paikallisesti*: Canon Driver Information Assist Service on asennettava samaan
tietokoneeseen
* Laitetietojen hakutoimintoa ei välttämättä voi käyttää paikallisissa yhteyksissä. Toiminnon käytettävyys
määräytyy laitteen ja käyttöympäristön tyypin mukaan.
Verkkotulostin:
- Kun yhteys on muodostettu jaettuun palvelimeen: Canon Driver Information Assist Service on asennettava
tulostuspalvelimeen
- Kun yhteys on muodostettu IPP-protokollan avulla: laitetiedot voi hakea pelkän ajurin avulla (jos käytössä
on IIS-yhteys, kokoonpanotietoja ei voi hakea)
- Kun laite on yhdistetty SMB- tai NetWare-tulostimeen, osoite tulee asettaa käyttämällä PortSetTool
PortSetTool on tuettu työkalu, jonka avulla voidaan määrittää sellaisten porttien osoitteet, joita ei voi
selvittää. Se tukee kuitenkin 64-bittisiä tietokoneita ja Windows Server 2008/7/8.1/10/Server 2016.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja tästä ajurista(P. 9)
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 22)
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
14
Asennusta edeltävä tarkistus
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 32)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 38)
15
Asennusta edeltävä tarkistus
Järjestelmä- ja palveluvaatimukset
Tässä kerrotaan ajurin käyttämiseen tarvittavista järjestelmäympäristöistä. Osiossa kerrotaan myös laitetietojen
hakutoiminnon käyttämiseen tarvittavista palveluista ja käyttöympäristöstä.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmät
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Palvelinpohjaiset tietokoneympäristöt:
Palvelinympäristön käyttöjärjestelmät
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Palvelimen osat
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Klusteripalvelimen käyttöjärjestelmät
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Tietokone
Mikä tahansa tietokone, jossa toimii jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä.
HUOMAUTUS
● Lisätietoja uusien käyttöjärjestelmien ja Service Pack -päivitysten tuesta on Canon-sivustossa (http://
www.canon.com/).
Ajurin ja käyttöjärjestelmän näyttökielten yhdistelmät
Asianmukaista toimintaa ei voida taata, riippuen ajurin tukemien kielien ja käyttöjärjestelmän näyttökielten
yhdistelmästä. Suosittelemme, että käytät asennuksessa kieltä, joka on valittuna oletusarvoisesti
asennusohjelman käynnistyessä.
16
Asennusta edeltävä tarkistus
Ajurin tuetut kielet
englanti / arabialainen / baski / katalaani / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / tšekki / tanska /
hollannin / suomi / ranska / saksalainen / unkari / Italialainen / korea / malaiji / norjalainen / puola / portugali /
venäläinen / slovakki / espanjalainen / ruotsalainen / thaimaalainen / turkki
Taatun toiminnan laajuus
Käyttöjärjestelmän kieli sisältyy
ajurin tukemiin kieliin
Käyttöjärjestelmän kieli ei sisälly
ajurin tukemiin kieliin
Asennettu kielellä, joka vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu
--
Asennettu kielellä, joka ei vastaa
käyttöjärjestelmää
Taattu*
Ei taattu*
* Toiminta on taattua vain, kun asennuskieli on englanti. Asettelu saattaa kuitenkin rikkoutua tai ajuria ei välttämättä
näytetä oikein.
Laitetietojen hakutoiminnon käyttämiseen tarvittavat palvelut
Jos haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa, tarvitset seuraavat palvelut ja ympäristöt.
Käyttöjärjestelmäpalvelut
Voit käyttää laitetietojen hakutoimintoa vain, jos kaikki seuraavat palvelut on asennettu käyttöjärjestelmään
eikä niiden asetuksena ole [Ei käytössä].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokollat
UDP tai TCP (IPv4 tai IPv6)
Tuetut laiteyhteysmääritykset
Kun yhteys on muodostettu verkkoon: TCP/IP tai IPX (tulee asettaa käyttämällä PortSetTool)
Kun yhteys on muodostettu paikallisesti (32-bittinen): USB tai Centronix
17
Asennusta edeltävä tarkistus
Asennuksen valmistelut ja varotoimet
Tässä kerrotaan ajurin asentamisen valmistelutoimista ja asentamiseen liittyvistä varotoimista.
Asennusvalmistelut
Tee seuraavat toimet ennen ajurin asentamista.
Asennusohjelman hankkiminen
Voit hankkia asennusohjelman seuraavilla tavoilla.
● Lataa se sivustosta (32-bittiset ja 64-bittiset versiot)
Lataa ajurin Setup-versio Canon-sivustosta (http://www.canon.com/). Jos lataat inf-version, asenna ajuri
noudattamalla inf-tiedoston avulla tapahtuvaa asennusta kuvaavia ohjeita.
● Mukana toimitettu CD-ROM
Tietoja asennuksesta(P. 14)
Kun olet tarkistanut asennuksen yleiskatsauksen, valitse asennusmenetelmä, joka sopii käytössä olevan
laitteen yhteysympäristöön. Jos haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa, tarkista sen käyttämiseen
tarvittavat kohteet.
Asentamiseen liittyvät varotoimet
Ota huomioon seuraavat asiat asennuksen aikana.
● Jos näkyviin avautuu näyttö, joka pyytää sallimaan tietokoneeseen tehtävät muutokset, salli muutokset.
● Jos Windowsin suojausnäyttö avautuu ja ilmoittaa, ettei ajurin julkaisijaa voi vahvistaa, salli asennus.
● Jos ajurin tietoja Canon Driver Information Assist Service -sovelluksella haettaessa näkyviin tulee varoitus
Windowsin palomuurin eston poistosta, poista esto.
● Jos asennat ajurin asennusohjelman avulla, voit päivittää olemassa olevat ajurit uuden ajurin asentamisen
yhteydessä.
● Kun päivität olemassa olevaa ajuria, käytä asennuksessa sen kieltä.
● Kieltä ei voi vaihtaa asennuksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvää
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 22)
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 32)
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 38)
18
Asennusta edeltävä tarkistus
Tietoja Lueminut-tiedostosta
Lueminut-tiedosto sisältää ajurien asentamiseen ja käyttämiseen liittyviä varotoimia.
Lueminut-tiedosto on tallennettu seuraavalla nimellä ajurin pakkauskansiossa.
Readme_fi-FI.hta
Jos asennat tai käytät asennusohjelmaa, voit lukea Lueminut-tiedoston näytöstä valitsemalla [Faksiasetukset].
19
Asentaminen asennusohjelman avulla
Asentaminen asennusohjelman
avulla
Asentaminen asennusohjelman avulla ............................................................................................... 21
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen ....................................................................................................... 22
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen ............................................................................................ 27
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen .............................................................................................. 32
20
Asentaminen asennusohjelman avulla
Asentaminen asennusohjelman avulla
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevan tai sivustosta ladatun
asennusohjelman avulla.
Valitse laitteen yhteysmääritysten ja asennusmenetelmän kannalta sopivin asennusvaihtoehto.
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 22)
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 32)
21
Asentaminen asennusohjelman avulla
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen
Tässä kerrotaan, miten laite etsitään verkosta ja ajuri asennetaan automaattisesti ([Vakio]).
Vaatimukset
● Järjestelmä- ja palveluvaatimukset(P. 16)
● Laite on se, joka on samassa aliverkossa kuin käyttämäsi tietokone (TCP/IP-verkkoympäristöissä)
● Salli asetukset [Käytä WSD:tä] ja [Multicast -hakuasetukset] laitteessa (WSD-protokollaa käyttävissä
verkkoympäristöissä)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminnon (Plug & Play) asetukset
Aseta laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja asetustavasta on
laitteen käyttöoppaassa.
● Laitteen on oltava samassa aliverkossa kuin käytettävä tietokone.
● Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe]-ajurikansion CD-ROM-tiedosto.
2
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
3
Lue käyttöoikeussopimus → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Vakio] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
22
Asentaminen asennusohjelman avulla
[Aktivoi faksit lepotilassa uudelleen ja hae]: Valitse tämä, jos haluat tunnistaa lepotilassa olevat verkkolaitteet.
5
Valitse tarvittavat kohteet → valitse [Seuraava].
[Faksiajurin asennustapa]: Valitse tämä tarvittaessa, jos ajuri on jo asennettu.
[Canon Driver Information Assist Service]: Valitse tämä, kun haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa.
23
Asentaminen asennusohjelman avulla
6
Valitse [Faksiluettelo]-kohdasta laite, jonka haluat asentaa.
Jos laitetta ei näy [Faksiluettelo]-kohdassa, valitse [Hae uudelleen]. Jos laitetta ei vieläkään löydy, valitse
[Mukautettu] ja aloita asennus.
[IPv4-laitteet]/[IPv6-laitteet]-välilehti: voit vaihtaa näyttöjä napsauttamalla välilehtiä.
HUOMAUTUS
● Jos WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy, käyttöjärjestelmässä tai laitteen asetuksissa voi olla ongelma.
kuinka saat laitteen näkyviin hakutuloksiin. Lue seuraavasta kohdasta, kuinka saat laitteen näkyviin
hakutuloksiin.
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy(P. 73)
7
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä tai asettaa sen oletuslaitteeksi, valitse [Määritä
faksitiedot] → valitse [Seuraava].
Jos et halua muuttaa laitteen nimeä etkä halua asettaa sitä oletuslaitteeksi, valitse [Seuraava] jatka vaiheeseen
9.(P. 26)
24
Asentaminen asennusohjelman avulla
8
Muuta [Faksin nimi] -asetusta tarvittaessa → valitse [Seuraava].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
[Käytä jaettuna faksina]: Valitse tämä, jos haluat määrittää laitteen jakamisasetukset.
Et voi valita [Faksin nimi] -asetusta, jos laite on kytketty WSD-portin kautta.
25
Asentaminen asennusohjelman avulla
9
Valitse [Ajuriasennuksen faksiluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
10
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja asennuksesta(P. 14)
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen(P. 48)
26
Asentaminen asennusohjelman avulla
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan määrittämällä verkkoyhteyden tai paikallisen yhteyden käyttämä portti
manuaalisesti. Valmiiksi määritettyjen porttien lisäksi voit lisätä tavallisen TCP/IP-portin tai verkkotulostinportin.
Vaatimukset
● Järjestelmä- ja palveluvaatimukset(P. 16)
● Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
● Varmista määritettävä portti
Määritä tavallinen TCP/IP-portti tai verkkotulostinportti. Voit määrittää jo rekisteröidyn portin. Voit valita
väliaikaisen portin ([LPT1] tms.) ja määrittää portin asennuksen päätyttyä.
● Tarkista laitteen nimi ja IP-osoite (jos lisäät tavallisen TCP/IP-portin).
Laitteen nimi ja IP-osoite on annettava, kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään ja ajuri asennetaan. Anna
laitteen nimeksi nimi, jolla laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua
verkon pääkäyttäjältä.
● Tarkista kullekin portille määritetty jono (jos kohdelaite näkyy seuraavassa luettelossa).
Jos valinnainen ulkoinen tulostuspalvelinyksikkö on liitetty kohdelaitteeseen, portin valitsemisen jälkeen on
määritettävä jono. Valitse "Avaa tiedot" ja tarkista valittuun porttiin liitetty jono.
Määritä porttia vastaavat jonot.
LPR-portti:
Jos käytössä on Windowsin TCP/IP-portti, anna Print-, Hold- ja Direct-jonojen nimet [Jonon nimi] sarakkeeseen.
RAW-portti:
Määritettävä jono määräytyy porttinumeron mukaan.
9100: Print, Hold tai Direct
9101: Direct-jono
9102: Print-jono
9103: Hold-jono
SMB-portti:
Kun valitset laitteen verkkopuusta, kolme jonoa näytetään. Valitse yksi näytetyistä jonoista.
NetWare:
Riippuen käyttämästäsi laitteesta, ota palkkiasetus pois käytöstä.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
27
Asentaminen asennusohjelman avulla
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe]-ajurikansion CD-ROM-tiedosto.
2
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
3
Lue käyttöoikeussopimus → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
5
Valitse tarvittavat kohteet → valitse [Seuraava].
[Faksiajurin asennustapa]: Valitse tämä tarvittaessa, jos ajuri on jo asennettu.
[Canon Driver Information Assist Service]: Valitse tämä, kun haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa.
28
Asentaminen asennusohjelman avulla
6
Määritä portti.
Määriteltävissä olevat portit, jos käytät laitetta, joka ei tue NetWare tai IPP:tä ovat LPR, RAW ja SMB.
Jos käytät aiemmin määritettyä porttia, valitse portti kohdasta [Portti] → jatka vaiheeseen 8.(P. 30) Jos haluat
määrittää portin asennuksen jälkeen, valitse väliaikainen portti ([LPT1] tms.) → jatka vaiheeseen 8.(P. 30)
29
Asentaminen asennusohjelman avulla
7
Napsauta [Lisää portti] → valitse portin tyyppi ([Standard TCP/IP Port], [WSD Port] tai
[Verkko]) kohdasta [Lisättävä portti] → napsauta [OK].
Kun verkkotulostinportti lisätään:
Valitse käytettävä verkkotulostin → napsauta [OK] → jatka vaiheeseen 8.(P. 30)
Kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään:
Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
Kun lisätään WSD-portti:
Syötä IP-osoite tai isäntänimi → napsauta [OK] → jatka vaiheeseen 8.(P. 30)
HUOMAUTUS
● Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja]- tai [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, tee jokin
seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot uudelleen kohtaan [Isäntänimi tai IPosoite] → valitse [Seuraava].
- Valitse [Vakio] kohdassa [Laitteen tyyppi] → valitse [Canon Network Printing Device with P9100] → valitse
[Seuraava].
Kohdassa [Porteista tarvitaan lisätietoja] tai [Porteista tarvitaan lisätietoja] > [Laitteen tyyppi] > [Vakio]
valittavissa olevat laitetyypit vaihtelevat käytettävän laitteen mukaan.
8
Vaihda [Faksin nimi] tarvittaessa → napsauta [Seuraava].
[Aseta oletukseksi]: Valitse tämä, jos haluat asettaa laitteen tavallisesti käytettäväksi laitteeksi.
30
Asentaminen asennusohjelman avulla
[Käytä jaettuna faksina]: Valitse tämä, jos haluat määrittää laitteen jakamisasetukset.
Jos lisäsit tai valitsit verkkotulostinportin, et voi määrittää [Faksin nimi]- ja [Käytä jaettuna faksina]-asetuksia.
9
Valitse [Ajuriasennuksen faksiluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
10
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja asennuksesta(P. 14)
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen(P. 48)
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen(P. 43)
31
Asentaminen asennusohjelman avulla
[USB-yhteys]-asennusvaihtoehdon valitseminen
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan yhdistämällä laite ja tietokone USB-kaapelilla.
TÄRKEÄÄ
● Jos asennus tehdään USB-yhteyden avulla, et voi käyttää laitetietojen hakutoimintoa, koska Canon Driver
Information Assist Service-palvelua ei voi asentaa samanaikaisesti. Jos haluat käyttää hakutoimintoa, asenna
Canon Driver Information Assist Service ajurin asentamisen jälkeen. Laitetietojen hakutoimintoa ei
välttämättä voi käyttää USB-yhteydellä. Toiminnon käytettävyys määräytyy laitteen ja käyttöympäristön
tyypin mukaan.
Vaatimukset
● Järjestelmä- ja palveluvaatimukset(P. 16)
● Valinnaisen USB-liitäntäkortin asentaminen (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminto (jos käytössä oleva laite edellyttää sitä)
Aseta laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja asetustavasta on
laitteen käyttöoppaassa.
● Vahvista, että kohdelaite tukee versiota 9.00 tai sitä uudempaa faksiajuria.
● Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Katkaise laitteesta virta.
2
Käynnistä asennusohjelma.
Jos käytät sivustosta ladattua asennusohjelmaa
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
Jos käytössä on mukana toimitettu CD-ROM
(1) Aseta CD-ROM tietokoneeseen → valitse [Asennus].
(2) Tarkista ajuri [Asennus]-näytössä → valitse [Asennus].
Jos CD-ROM-valikkoa ei näy, valitse seuraava "Avaa tiedot".
Käynnistä asennusohjelma seuraavassa esitetyllä tavalla.
- Jos CD-ROM-levyn asettamaan pyytävä viesti avautuu tai jos Windowsin Resurssienhallinta avautuu:
suorita [MInst.exe].
- Jos mitään ei näytetä: kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Jos edellä mainittua [MInst.exe]-tiedostoa ei ole: Suorita [Setup.exe]-ajurikansion CD-ROM-tiedosto.
32
Asentaminen asennusohjelman avulla
3
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
4
Lue käyttöoikeussopimus → valitse [Kyllä].
5
Valitse [USB-yhteys] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
6
Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla → kytke
laitteeseen virta.
33
Asentaminen asennusohjelman avulla
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos asennus epäonnistuu edellä kuvatussa näytössä, valitse "Avaa tiedot".
Asenna ajuri uudelleen, kun olet tehnyt seuraavat toimet.
(1) Yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla → kytke laitteeseen virta.
(2) Avaa [Laitehallinta].
Windows 10/Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]-painiketta → napsauta [Laitehallinta]-painiketta.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Laitteisto ja äänet] > [Laitehallinta].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Järjestelmä ja ylläpito] > [Laitehallinta].
(3) Napsauta kohdelaitteen nimeä hiiren kakkospainikkeella kohdassa [Muut laitteet] → valitse [Poisto].
(4) Tarkista laitteen nimi.
Canon + <mallinimi>
7
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
34
Asentaminen asennusohjelman avulla
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
Aiheeseen liittyvää
Tietoja asennuksesta(P. 14)
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen automaattisesti(P. 51)
35
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
Asentaminen ilman
asennusohjelmaa
Asentaminen ilman asennusohjelmaa ................................................................................................ 37
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto .......................................................................................................... 38
Asentaminen WSD-portin avulla ........................................................................................................................ 40
36
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan käyttämättä tavallista asennusohjelmaa.
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto(P. 38)
Asentaminen WSD-portin avulla(P. 40)
37
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
Asentaminen määrittämällä inf-tiedosto
Voit asentaa ajurin määrittämällä inf-tiedoston Windowsin tulostimien lisäystoiminnossa. Seuraavissa ohjeissa
kuvataan asennus, kun käytössä on tavallinen TCP/IP-portti.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Tarkista laitteen IP-osoite.
● Valmistele inf-tiedosto.
Hae ajuri Canon-sivustosta (http://www.canon.com/) tai mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, ja valmistele
inf-tiedosto.
● Inf-tiedosto on tallennettu [Driver]-kansioon saamasi ajurikansion sisälle.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytetään Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
1
Käynnistä Windowsin ohjattu tulostimen lisäystoiminto.
Jos käynnistetään kohdasta [Asetukset] (vain Windows 10/Server 2016)
(1) Napsauta [Laitteet]-painiketta → [Lisää tulostin tai skanneri] kohdassa [Tulostimet ja skannerit].
(2) Valitse [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
Jos käynnistetään ohjauspaneelista
(1) Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää tulostin].
(2) Kun laitteen valinnan näyttö avautuu, napsauta [Haluamaani tulostinta ei ole luettelossa].
2
3
4
Valitse paikallisen tulostimen lisääminen ja jatka seuraavaan näyttöön.
Valitse [Luo uusi portti] → valitse [Portin laji] -asetukseksi [Standard TCP/IP Port] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
Anna laitteen IP-osoite kohdassa [Isäntänimi tai IP-osoite] → jatka näytön ohjeiden
mukaan.
Jos laitetta ei löydy, se voi olla tunnistettu tuntemattomana laitteena. Valitse tällöin "Avaa tiedot".
(1) Avaa [Laitehallinta].
Windows 10/Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]-painiketta → napsauta [Laitehallinta]-painiketta.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Laitteisto ja äänet] > [Laitehallinta].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Järjestelmä ja ylläpito] > [Laitehallinta].
38
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
(2) Valitse [Muut laitteet] > [Tuntematon laite] → valitse [Päivitä ohjainohjelmisto] -valikosta [Toiminto].
(3) Napsauta ohjatussa ohjainohjelmiston asennustoiminnossa [Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta] →
napsauta [Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta].
(4) Valitse [Tulostimet] kohdasta [Yleiset laitteistotyypit] → valitse [Seuraava].
5
Valitse [Lisää tulostin] -näytössä [Levy].
6
Napsauta [Selaa] → valitse valmisteltu inf-tiedosto.
7
Valitse [Tulostimet]-kohdasta laite, jota haluat käyttää → valitse [Seuraava].
8
Asenna ajuri näytön ohjeiden mukaisesti → valitse [Valmis].
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
Aiheeseen liittyvää
Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen(P. 43)
39
Asentaminen ilman asennusohjelmaa
Asentaminen WSD-portin avulla
Tässä kerrotaan, miten ajuri asennetaan etsimällä verkossa olevia laitteita Windowsissa käyttämällä WSD (Web
Services on Devices) -porttia.
Et voi asentaa useita ajureita tietokoneeseen, jos ajuri asennetaan WSD-portin avulla. Jos asennat uuden ajurin,
poista ensin aiempien ajurien asennukset. Jos haluat asentaa useita ajureita, jaa tavallinen TCP/IP-portti.
Vaatimukset
● Laitteen sivunkuvauskielen valintatoiminnon (Plug & Play) asetukset
Aseta laitteen [PDL-valinta (Plug and Play)] vastaamaan käyttämääsi ajuria. Lisätietoja asetustavasta on
laitteen käyttöoppaassa.
● [Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
Määritä väliaikainen portti ([LPT1] tms.) ja asenna ajuri.
Toimet
1
Avaa [Laitteet ja tulostimet] → napsauta [Lisää laite].
2
Valitse kohdelaite → napsauta [Seuraava].
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
HUOMAUTUS
● Kun asennus on valmis, tulostimen kuvake, joka lisättiin asennuksen jälkeen väliaikaisen portin määrittämistä
varten, on tarpeeton. Jos haluat poistaa kuvakkeen, napsauta poistettavaa kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella → valitse [Poista laite] tai [Poista asennus].
Aiheeseen liittyvää
Asennuksen valmistelut ja varotoimet(P. 18)
40
Asennukseen liittyvät asetukset
Asennukseen liittyvät asetukset
Asennukseen liittyvät asetukset ............................................................................................................ 42
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen ........................................................................................................... 43
Jaetun tulostimen asetukset .............................................................................................................................. 47
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen .................................................................................... 48
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen ............................................................................................... 49
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen automaattisesti ....................................................................... 51
41
Asennukseen liittyvät asetukset
Asennukseen liittyvät asetukset
Tässä kerrotaan, miten laitteen käyttämä portti muutetaan, miten tulostimen jakamisasetukset määritetään ja
miten tulostin määritetään laitetietojen hakutoiminnon käyttöä varten.
Jos haluat määrittää asetukset käytössä olevan käyttöympäristön mukaisesti, katso ohjeet tästä luvusta.
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen(P. 43)
Jaetun tulostimen asetukset(P. 47)
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen automaattisesti(P. 51)
42
Asennukseen liittyvät asetukset
Tavalliseen TCP/IP-porttiin vaihtaminen
Tässä kerrotaan, miten verkon kautta yhdistetyn laitteen portti vaihdetaan tavalliseksi TCP/IP-portiksi. Jos
määrität laitteelle väliaikaisen portin ajurin asentamista varten, voit vaihtaa sen oikeaksi portiksi seuraavasti.
Vaatimukset
● [Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
Määritä väliaikainen portti ([LPT1] tms.) ja asenna ajuri [Mukautettu]-asetuksella.
● Tarkista laitteen nimi ja IP-osoite.
Laitteen nimi ja IP-osoite on annettava, kun tavallinen TCP/IP-portti lisätään. Anna laitteen nimeksi nimi, jolla
laite tunnetaan verkossa. Jos et tiedä laitteen nimeä tai IP-osoitetta, pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.
● Käytettävän protokollan määrittäminen
LPR: TCP/IP-porttien kanssa yleisesti käytettävä protokolla.
Raw: Protokolla, jota voi käyttää Windowsin kanssa. Se lähettää tietoja nopeammin kuin LPR.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävää laitetta hiiren kakkospainikkeella → valitse [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Valitse [Portit]-välilehti → [Lisää portti].
43
Asennukseen liittyvät asetukset
4
5
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunan [Käytettävissä olevat porttityypit] -kohdasta
[Standard TCP/IP Port] → napsauta [Uusi portti].
Anna laitteen nimi ja IP-osoite ohjatun toiminnon ohjeiden mukaisesti.
[Portin nimi] annetaan automaattisesti. Muuta tarvittaessa portin nimeä.
HUOMAUTUS
● Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja]- tai [Porteista tarvitaan lisätietoja] -näyttö tulee näkyviin, tee jokin
seuraavista toimista.
- Palaa ohjatussa toiminnossa edelliseen näyttöön → anna tiedot uudelleen kohtaan [Isäntänimi tai IPosoite] → valitse [Seuraava].
- Valitse [Vakio] kohdassa [Laitteen tyyppi] → valitse [Canon Network Printing Device with P9100] → valitse
[Seuraava].
Kohdassa [Porteista tarvitaan lisätietoja] tai [Porteista tarvitaan lisätietoja] > [Laitteen tyyppi] > [Vakio]
valittavissa olevat laitetyypit vaihtelevat käytettävän laitteen mukaan.
6
Valitse [Valmis].
7
Valitse [Tulostusportit]-valintaikkunassa [Sulje].
44
Asennukseen liittyvät asetukset
8
Valitse [Määritä portti].
9
Määritä portti.
LPR:ää käytettäessä:
(1) Valitse [LPR] kohtaan [Protokolla] → määritä jokin tulostusjonoista kohtaan [Jonon nimi] näytössä
[LPR-asetukset].
LP: Tulostaa laitteen taustatulostusasetuksen mukaisesti. Normaalisti käytetään tätä asetusta.
SPOOL (taustatulostus): Tulostaa taustatulostuksen jälkeen aina kiintolevylle laitteen asetuksiin katsomatta.
DIRECT (suora): Tulostaa ilman taustatulostusta aina kiintolevylle laitteen asetuksiin katsomatta.
(2) Valitse [OK].
45
Asennukseen liittyvät asetukset
Raw-asetusta käytettäessä:
(1) Valitse [Raw]-asetukseksi [Protokolla] → napsauta [OK]-painiketta.
10
Valitse [Sulje].
46
Asennukseen liittyvät asetukset
Jaetun tulostimen asetukset
Tässä kerrotaan, miten tulostin jaetaan samassa verkossa olevien tietokoneiden käytettäväksi.
Voit määrittää tietokoneeseen yhdistetyn laitteen tulostuspalvelimeksi ja määrittää sitten samaan verkkoon
yhdistetyt tietokoneet asiakkaiksi.
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen(P. 48)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 49)
47
Asennukseen liittyvät asetukset
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen
Tässä kerrotaan, miten tietokoneeseen yhdistetty laite määritetään tulostuspalvelimeksi. Jos haluat käyttää
laitetta tulostuspalvelimena, asenna Canon Driver Information Assist Service ja määritä tulostimen
jakamisasetukset.
Kun tulostuspalvelimen kanssa samassa verkossa olevat tietokoneet (asiakkaat) yhdistetään
tulostuspalvelimeen, voit määrittää ne lataamaan vaihtoehtoisen ajurin tulostuspalvelimesta. Vaihtoehtoisen
ajurin avulla asiakkaat, joissa on käytössä eri käyttöjärjestelmä kuin tulostuspalvelimessa, voivat käyttää jaettua
tulostinta.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
2
Valitse [Vakio] tai [Mukautettu] → valitse [Seuraava].
3
Valitse Canon Driver Information Assist Service -valintaruutu → valitse [Seuraava].
4
5
Valitse [Valitse asennettavat faksit] -näytössä [Määritä faksitiedot] → valitse
[Seuraava].
Valitse [Käytä jaettuna faksina] → muuta tarvittaessa [Jaettu nimi] -asetusta →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
[Lisättävät ajurit]: Valitse tämä, jos haluat määrittää ajurin lataamaan vaihtoehtoiset ajurit asiakkaisiin.
6
Noudata näyttöön tulevia ohjeita → valitse [Käynnistä uudelleen] tai [Lopeta].
Aiheeseen liittyvää
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 22)
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 49)
48
Asennukseen liittyvät asetukset
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen
Tässä kerrotaan, miten jaettuja tulostimia tukeva ajuri asennetaan tietokoneeseen, jotta tietokonetta voi käyttää
samassa verkossa olevan tulostuspalvelimen asiakkaana.
Vaatimukset
● Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen(P. 48)
Jos tulostuspalvelimen ja asiakkaiden käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan, asenna asiakkaiden tukemien
käyttöjärjestelmien ajurit tulostuspalvelimeen.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
HUOMAUTUS
● Käytä samaa ajurin kieltä tulostinpalvelimen ja asiakastietokoneen kanssa.
Toimet
1
2
Avaa [Verkko] Windowsin Resurssienhallinnassa.
Valitse tulostimen jakamista varten määritetty tietokone (tulostuspalvelin) ja
kaksoisnapsauta sitä.
3
Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta.
4
Valitse näyttöön tulevassa viestissä [Kyllä].
5
Määritä asetukset ohjatun toiminnon ohjeiden mukaan.
6
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus on valmis.
Asennettu laite näkyy kohdassa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin Ohjauspaneeli-näytössä.
HUOMAUTUS
● Varmista, että asiakkaisiin asennetut ajurien uusimmat päivitykset, jotta niiden versio vastaa
tulostuspalvelimeen asennettua ajuria. Jos asiakkaiden ajuriversio on vanhempi kuin tulostuspalvelimen,
palvelimen ajurin asetukset eivät vastaa asiakkaiden asetuksia.
49
Asennukseen liittyvät asetukset
Aiheeseen liittyvää
Ajurin päivittäminen(P. 56)
50
Asennukseen liittyvät asetukset
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen
automaattisesti
Tässä kerrotaan, miten Canon Driver Information Assist Service asennetaan niin, että laitetietojen hakutoiminto
määritetään automaattisesti. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jotta voit käyttää laitetietojen hakutoimintoa
ajurin asentamisen jälkeen.
Vaatimukset
● Tietoja asennuksesta(P. 14)
Canon Driver Information Assist Service -palvelun asennustarve ja laitetietojen hakutoiminnon käyttämiseen
tarvittavat komponentit määräytyvät tulostusjonon tyypin, laitteen yhteysmenetelmän ja palvelinympäristön
mukaan. Asenna Canon Driver Information Assist Service sen jälkeen, kun olet tarkistanut käytössä olevan
laitteen käyttöympäristön.
● Järjestelmä- ja palveluvaatimukset(P. 16)
● Ajurin asennus
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma → jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
2
Valitse [Mukautettu] → napsauta [Seuraava]-painiketta.
51
Asennukseen liittyvät asetukset
3
Peruuta ajurin valinta → valitse [Canon Driver Information Assist Service] → valitse
[Seuraava].
Jatka asennusta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
52
Asennukseen liittyvät asetukset
4
Valitse [Käynnistä uudelleen] (tai [Lopeta]).
Aiheeseen liittyvää
[Mukautettu]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 27)
53
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Asennuksen päivittäminen ja
poistaminen
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen ...................................................................................... 55
Ajurin päivittäminen ........................................................................................................................................... 56
Ajurin asennuksen poistaminen ........................................................................................................................ 59
54
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Tässä kerrotaan, miten tulostinajuri päivitetään uuteen versioon ja miten ajurin asennus poistetaan, jos sitä ei
enää tarvita.
Ajurin päivittäminen(P. 56)
Ajurin asennuksen poistaminen(P. 59)
55
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Ajurin päivittäminen
Tässä kerrotaan, miten asennettu ajuri päivitetään uuteen versioon.
Voit päivittää myös tulostuspalvelimen asiakkaisiin asennetut vaihtoehtoiset ajurit. Jos käytät
tulostuspalvelimen päivitettyä ajuria asiakkaasta, poista ensin käytössä oleva ajuri ja asenna ajuri sitten
uudelleen.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Asennusohjelman hankkiminen
Voit ladata päivitysten asennusohjelman Canon-sivustosta (http://www.canon.com/).
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
HUOMAUTUS
● Kun päivität olemassa olevaa ajuria, käytä asennuksessa sen kieltä.
Toimet
1
Käynnistä asennusohjelma.
Pura ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti purkamisen
jälkeen, kaksoisnapsauta tiedostoa [Setup.exe].
2
Valitse kieli → napsauta [Seuraava].
3
Lue käyttöoikeussopimus → valitse [Kyllä].
4
Valitse [Mukautettu] → valitse näyttöön tulevassa viestissä [Seuraava].
56
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
5
Valitse [Faksiajurin asennustapa] -asetukseksi [Päivitä olemassa olevat faksiajurit] →
napsauta [Seuraava]-painiketta.
[Canon Driver Information Assist Service]: Valitse tämä, kun haluat käyttää laitetietojen hakutoimintoa.
57
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
6
Valitse [Ajuriasennuksen faksiluettelo] -valintaruutu → valitse [Aloita].
7
Valitse [Lopeta].
Käynnistä tietokone uudelleen, kun ohjelma kehottaa tekemään niin.
HUOMAUTUS
● Jos asennat ajurin asennusohjelman avulla, voit päivittää olemassa olevat ajurit uuden ajurin asentamisen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvää
Tulostuspalvelimen jakamisasetusten määrittäminen(P. 48)
Jaetun tulostimen asiakkaiden määrittäminen(P. 49)
58
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Ajurin asennuksen poistaminen
Tässä kerrotaan, miten ajurin asennus poistetaan.
Asennuksen voi poistaa kahdella tavalla: käynnistämällä asennuksen poisto-ohjelma Windowsin avulla tai
käyttämällä asennuksen poistotiedostoa.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Poistettavaa ajuria ei ole asennettu WSD:n avulla.
WSD:tä käyttävien ajureiden asennus pitää poistaa Windows [Laitteet ja tulostimet]:n kansiosta
Ohjauspaneeli.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● [Työpöytä]-näyttö (kun käytössä on Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Toimet
Asennuksen poistaminen asennuksen poisto-ohjelman avulla
1
Käynnistä ajurin asennuksen poisto-ohjelma.
Windows 10/Server 2016
(1) Avaa [Asetukset] > [Sovellukset] tai [Järjestelmä] > [Sovellukset ja ominaisuudet].
(2) Valitse ajuri, jonka asennuksen haluat poistaa → napsauta [Poista asennus].
Muissa kuin edellisessä käyttöjärjestelmissä
(1) Avaa [Ohjauspaneeli] > [Ohjelmat] > [Poista ohjelman asennus].
(2) Valitse ajuri, jonka asennuksen haluat poistaa → napsauta [Poista tai muuta].
2
Valitse poistettavan laitteen nimi → valitse [Poista].
[Puhdistus]: Valitse tämä, jos haluat valitun ajurin lisäksi poistaa kaikkien luettelossa näkyviin ajureihin liittyvät
tiedostot ja rekisteritiedot. Suorita ajurin normaali asennuksen poistaminen valitsemalla [Poista].
59
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
3
Jos näyttöön tulee poiston vahvistusviesti, valitse [Kyllä].
4
Valitse [Poista faksi] -näytössä [Lopeta].
Asennuksen poistaminen asennuksen poistotiedoston avulla
Voit poistaa ajurin asennuksen käyttämällä asennuksen poistotiedostoa, joka löytyy mukana toimitetulta CDROM-levyltä tai ladatusta ajurikansiosta.
1
Kaksoisnapauta yhtä seuraavista tiedostoista.
● Kun käytetään tiedostoa asennetun ajurin kansiosta
Käytä [UNINSTAL.exe]-tiedostoa, joka vastaa seuraavan kansion ajuria.
<asennuskansio>\Canon\PrnUninstall
● Kun käytetään tiedostoa hankkimasi ajurin kansiosta
Käytä seuraavaa kansion tiedostoa, joka vastaa ajuria ja ympäristöä.
misc\UNINSTAL.exe
2
Siirry vaiheeseen 2.(P. 59) kohdassa " Asennuksen poistaminen asennuksen poistoohjelman avulla(P. 59) ".
60
Asennuksen päivittäminen ja poistaminen
Aiheeseen liittyvää
Asentaminen WSD-portin avulla(P. 40)
61
Faksin lähetys
Faksin lähetys
Faksin lähetys .................................................................................................................................................... 63
Laitetietojen asettaminen .................................................................................................................................. 64
Faksin lähetys tietokoneesta .............................................................................................................................. 66
Ohjeen käyttäminen ........................................................................................................................................... 70
62
Faksin lähetys
Faksin lähetys
Tässä kerrotaan faksin lähettämistä edeltävistä valmistelutehtävistä, faksitoiminnosta ja ohjeen käyttämisestä.
Laitetietojen asettaminen(P. 64)
Faksin lähetys tietokoneesta(P. 66)
Ohjeen käyttäminen(P. 70)
63
Faksin lähetys
Laitetietojen asettaminen
Seuraavissa tapauksissa on tarpeellista asettaa laitteen vaihtoehdot tämän toimenpiteen mukaisesti.
● Laitetietoja ei haettu asennuksen aikana.
● Laitetoimintoa ja vaihtoehtoja ei ole asetettu oikein [Laitteen asetukset] -välilehdessä.
● Laitteelle on lisätty vaihtoehto.
● Laitteen faksin lähetysasetuksia on muutettu.
Vaatimukset
● Ajurin asennus
● Asetukset laitteessa
- Jos laite on kytketty WSD-portin kautta, [Käytä WSD-selausta] on jo käytössä.
- Jos laite on kytketty määrittämällä vakiomuotoinen TCP/IP-portti, [Hae tulostimen hallintatieto isännältä]
on jo käytössä.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-valikosta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
64
Faksin lähetys
4
Napsauta [Hae laitetiedot] -painiketta.
5
Jos näkyviin tulee "Haluatko hakea laitetiedot?" -viesti, valitse [Kyllä].
Jos tiedot on jo haettu, vahvista automaattisesti määritetty lisävarustekokoonpano.
Jos tietoja ei ole haettu, määritä lisävarustekokoonpano manuaalisesti. Valitse laitteeseen liitetyt lisävarusteet.
6
Napsauta [Lisäasetukset] → aseta vaaditulla tavalla.
[Lisäasetukset]-valikon kohteita ei aseteta automaattisesti. Aseta ne tarvittaessa manuaalisesti.
7
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
Aiheeseen liittyvää
Laitetietojen hakutoiminnon määrittäminen automaattisesti(P. 51)
65
Faksin lähetys
Faksin lähetys tietokoneesta
Alla on selitetty perustoimenpide, jolla sovelluksessa luodut asiakirjat lähetetään tietokoneesta faksilla.
Lisätietoja ajurin asetuksista löydät ohjeesta.
HUOMAUTUS
● Kun käytät WSD-portin kautta yhdistettyä laitetta, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
Vaatimukset
● Laitetietojen asettaminen(P. 64)
Jos et voi hakea laitetietoja, sinun pitää määrittää laitteelle asennetut vaihtoehdot manuaalisesti.
Toimet
1
Valitse sovellusvalikosta [Tulosta].
2
Valitse laite → valitse [Määritykset], [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Jos et tarvitse yksityiskohtaisia faksin lähetysasetuksia, napsauta [Tulosta] tai [OK] ja siirry kohtaan 5.(P. 68)
66
Faksin lähetys
3
Aseta tarvittavat kohteet ajurin tulostusasetusnäytöltä → napsauta [OK].
Siirry muihin välilehtiin tarvittaessa ja määritä muita asetuksia.
[Valitse kohde] -välilehti > [Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva], [Kansilehti] ja [Yksityiskohtaiset asetukset]
voidaan myös asettaa, kun faksia lähetetään kohdassa 5.(P. 68)
67
Faksin lähetys
4
Napsauta [Tulosta] tai [OK] sovelluksen tulostusnäytössä.
5
Määritä kohde avautuvasta [Faksin lähetysasetukset] -näytöstä.
Kun kohde määritetään osoitekirjasta
(1) Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
(2) Valitse osoitekirja kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → valitse kohde → napsauta [Lisää kohdeluetteloon].
Kun kohde syötetään suoraan
(1) Avaa [Anna kohde] -välilehti.
(2) Valitse käytettävä viestintätila kohdasta [Liikennöintitila].
(3) Valitse [Faksinumero/URI] → määritä [Faksinumero] tai [URI].
Tarvittaessa aseta muita kohtia.
68
Faksin lähetys
6
Napsauta [Faksin lähetysasetukset] -näytössä [Lähetä]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
Ohjeen käyttäminen(P. 70)
69
Faksin lähetys
Ohjeen käyttäminen
Lisätietoja ajurin ja sen toimintojen käyttämisestä on ohjeessa.
Ohjeen voi avata valitsemalla ajurin näytössä [Ohje].
70
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys ...................................................................................................................................................... 72
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy ............................................................................................................ 73
71
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä kerrotaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy(P. 73)
72
Vianmääritys
WSD-porttiin kytkettyä laitetta ei löydy
Tässä selitetään, mitä tehdä, jos laite ei näy asennusohjelman [IPv4-laitteet] ssa verkkoyhteyden kautta
asennettaessa, vaikka laite on kytketty ja löydetty WSD-portin kautta.
Syitä voi olla useita. Muuta asetuksia tarvittaessa ja katso seuraavia ohjeita: "Korjaus".
Syy 1.
Laiteasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkasta onko seuraavaa asetettu laitteeseen. Jos niitä ei ole asetettu, vaihda asetukset tai asenna oikea ajuri.
● Asetukset [Käytä WSD:tä]:lle ja [Multicast -hakuasetukset]:lle ovat sallittu.
● [Ajurin sivunkuvauskieli ja PDL-valinta (Plug and Play)] vastaavat.
Katso lisätietoja laitteen oppaasta sivunkuvauskielen asettamisesta ja toiminnasta (plug and play).
Syy 2.
Käyttöjärjestelmän verkkoasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkista, että käyttöjärjestelmän verkkoasetuksiin on määritetty tarvittavat asetukset. Jos asetuksia ei ole
määritetty, muuta asetuksia.
Windows 10/Server 2016
[Asetukset] > [Verkko ja Internet] → napsauta nykyisen verkon yhteystapaa ilmaisevaa kuvaketta → ota
käyttöön [Määritä, että tämä tietokone on löydettävissä].
Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Avaa [Työpöytä]-näytössä oikopolut → [Asetukset] > [Muuta tietokoneen asetuksia] > [Verkko] → napsauta
nykyisen verkon yhteystapaa ilmaisevaa kuvaketta → ota käyttöön [Etsi laitteita ja sisältöä].
Windows 7/Server 2008 R2
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus] → napsauta [Muuta jakamisen
lisäasetuksia] → valitse [Julkinen] > [Ota verkon etsiminen käyttöön].
Windows Server 2008
Avaa [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus] → napsauta kohdan [Verkon
etsiminen] oikealla puolella olevaa painiketta [Jakaminen ja etsintä] -kohdassa → valitse [Ota verkon etsiminen
käyttöön].
Syy 3.
Laite ei näy hakutuloksissa, sillä haettua laitetta vastaava ajuri on jo asennettu.
Korjaus
Jos haluat asentaa ajurin etsimällä laitteen, poista laitteen asennus ensin ja etsi se sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvää
[Vakio]-asennusvaihtoehdon valitseminen(P. 22)
73
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
74
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising