Canon | i-SENSYS MF9220Cdn | User manual | Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual

Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual
Windows
Generic-faksiajuri
Käyttöopas
USRMA-3114-00 2018-07 fi
Copyright CANON INC. 2018
Sisällys
Johdanto ................................................................................................................................................................ 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet
....................................................................................................................................... 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Vastuuvapauslauseke
Copyright
........................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................ 5
.................................................................................................................................................................. 6
Tavaramerkit
............................................................................................................................................................ 7
Tietoja tästä ajurista ..................................................................................................................................
9
Ennen käyttöä ................................................................................................................................................ 11
Faksin lähetys ................................................................................................................................................
Faksin lähetys tietokoneesta
................................................................................................................................... 14
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen
Kansilehden liittäminen
................................................................. 18
.......................................................................................................................................... 19
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen
Lähetyslokien hallinta
13
......................................................................................................... 22
............................................................................................................................................. 24
Oletusasetusten muuttaminen
................................................................................................................................ 26
Osoitekirjan muokkaaminen ............................................................................................................
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan
Osoitekirjan tuonti/vienti
28
........................................................................................................... 29
............................................................................................................................ 30
........................................................................................................................................ 31
Suosikkiasetusten muokkaaminen .............................................................................................
Suosikkiasetusten tallentaminen
34
............................................................................................................................ 35
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen
........................................................................................................... 36
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa .............................................................................. 39
Laitetietojen asettaminen
....................................................................................................................................... 40
Todennustoiminnon määrittäminen
Käyttäjänimen määrittäminen
........................................................................................................................ 42
................................................................................................................................ 44
Asetusluettelo ................................................................................................................................................ 46
Yleiset asetukset tietyille välilehdille
[Valitse kohde] -välilehti
[Anna kohde] -välilehti
....................................................................................................................... 47
.......................................................................................................................................... 48
............................................................................................................................................ 54
[Erikoisasetukset]-välilehti
...................................................................................................................................... 57
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti
[Laitteen asetukset] -välilehti
............................................................................................................... 59
.................................................................................................................................. 60
I
[Jaa kansilehti] -välilehti
.......................................................................................................................................... 63
Vianmääritys ................................................................................................................................................... 65
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi käyttää
Osoitekirjaa ei voi tarkastella tai muokata
.............................................................................. 66
............................................................................................................... 67
II
Johdanto
Johdanto
Johdanto .................................................................................................................................................................. 2
Käyttöoppaan käyttöohjeet .................................................................................................................................. 3
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ................................................................................................................. 4
Vastuuvapauslauseke ........................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Tavaramerkit ......................................................................................................................................................... 7
1
Johdanto
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet(P. 3)
Vastuuvapauslauseke(P. 5)
Copyright(P. 6)
Tavaramerkit(P. 7)
2
Johdanto
Käyttöoppaan käyttöohjeet
Tässä osiossa on tärkeitä tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä.
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät(P. 4)
3
Johdanto
Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät
Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on
esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
● Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta
oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
● Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tietoa asetuksista
Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien
mukaisesti.
Esimerkki:
[Lähetä]
[OK]
4
Johdanto
Vastuuvapauslauseke
Tämän oppaan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
CANON INC. EI ANNA TÄLLE MATERIAALILLE MINKÄÄNLAISTA MUUTA SUORAA EIKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KUIN
TÄSSÄ OPPAASSA ON MAINITTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA KOSKISIVAT MARKKINOITAVUUTTA,
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ EIKÄ KUSTANNUKSISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
5
Johdanto
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti,
manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
6
Johdanto
Tavaramerkit
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS on Apple Inc:n tavaramerkki.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
7
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista ........................................................................................................................................ 9
8
Tietoja tästä ajurista
Tietoja tästä ajurista
Tämä on Windowsille tarkoitettu faksiajuri, joka tukee Canonin monitoimilaitteita toimistokäyttöön.
Ominaisuudet
Voit lähettää fakseja tulostamatta tietokoneella luotuja asiakirjoja tai kuvia.
● Vähentää työskentelyaikaa ja tulostuskuluja
● Lähettää puhtaita ja selkeitä kuvia ja tarkkaa tekstiä
Pääominaisuudet
Kansilehden liittäminen
Voit liittää kansilehden lähetettävään dataan. Mallit löytyvät valmiiksi ajurilta. Kansilehdellä mainittuja kohteita
voi muokata. Useisiin kohteisiin lähetettäessä voit muuttaa kansilehden tietoja jokaiselle kohteelle.
Kohteiden hallinta osoitekirjaa käyttämällä
Usein käytettyjen kohteiden rekisteröinti osoitekirjaan helpottaa kohteiden määrittämistä. Voit tuoda
osoitekirjan esimerkiksi CSV-muotoisena tiedostona. Voit myös tuoda osoitekirjan, jota toinen sovellus käyttää.
Siirtodatan yksityiskohtainen asettaminen
Voit määrittää paperikoon ja sivun asettelun, joka asettaa sivutiedot jokaiselle paperiarkille.
Voit myös määrittää lähetysajan ja asettaa sähköposti-ilmoituksen lähetystuloksesta.
Turvallisuuden vahvistaminen
Voit asettaa ajurin siten, että määritetylle kohteelle vaaditaan vahvistussyöte, jotta faksia ei lähetetä väärään
kohteeseen. Voit päättää milloin, kenen toimesta, mitä ja minne fakseja lähetetään käyttämällä
sisäänkirjautumisen todennustoimintoa ja faksitietoja sekä kuvan tallennustoimintoa.
Jos toissijaisen sähköpostiosoitteen toimintoa tuetaan, voit lähettää fakseja kohteen muistilaatikoihin.
HUOMAUTUS
● Jos asennat Canon Driver Information Assist Servicen käyttämällä paikallista yhteyttä tai jaettua tulostinta,
voit palauttaa laitetietoja. Tässä oppaassa laitetietojen palautustoimintoa käyttämällä Canon Driver
Information Assist Servicea kutsutaan laitetietojen palautustoiminnoksi.
9
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä .................................................................................................................................................... 11
10
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
● Sinun tulee määrittää laitteen vaihtoehdot ottaaksesi käyttöön käyttämäsi laitteen tukemia toimintoja ja
faksien lähettämiseksi. Laitteen vaihtoehdot voidaan palauttaa [Laitteen asetukset] -välilehdeltä > [Hae
laitetiedot], mutta jos et voi palauttaa niitä, määritä ne manuaalisesti [Laitteen asetukset] -välilehdeltä.
● Ajurista faksilla lähetettyjä töitä ei välttämättä kirjata PS-tulostuspalvelimen lokiin, laitteesta riippuen.
NetWaren kautta lähetettyjen töiden kirjautumistiedot eivät välttämättä kirjaudu oikein.
● Jos valitset faksipiirin, joka ei ole yhteensopiva käyttämäsi tulostinmallin kanssa, ja valitset linjan, joka ei
vastaa pätevää lähettävää linjaa, faksi saatetaan lähettää käyttämällä eri linjaa.
● Jos valitset ajurin toiminnon, jota käyttämäsi laite ei tue, se saattaa johtaa tahattomiin lähetystuloksiin. Se voi
myös aiheuttaa sen, ettei fakseja voida lähettää.
Alla on siitä esimerkkejä.
- Ajurin määrittäminen siten, että lähettäjän tunnusta, lähetysajan tunnusta, aliosoitetoimintoja,
todennustoimintoja tai [Määritä kerralla määritettävissä olevien kohteiden määräksi 2 000] -toimintoa
käytetään, riippumatta siitä, tukeeko käyttämäsi laite näitä toimintoja.
- Sellaisten todennustilojen ja IP-faksitiedonsiirtotilan määrittäminen, jotka eivät sovellu käyttämällesi
laitteelle.
● Käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:
- Käytössä oleva laite ja sen asetukset
- Laitteen laiteohjelmiston versio
- Lisävarusteasetukset
- Ajurin versio
- Käytössä oleva tietokoneympäristö
● Kun faksia lähetetään Windows-kaupan sovelluksesta, koska et voi näyttää faksin lähetysasetuksia ajurin
näytöltä, asetettavien toimintojen määrä on rajoitettu.
● Oppaassa esitetty ja kuvattu näytössä näkyvä sisältö, toimintosarjat jne. voivat poiketa todellisista.
● Tässä oppaassa käytetyt esimerkit kuvaavat Windows 10:tä.
11
Faksin lähetys
Faksin lähetys
Faksin lähetys .................................................................................................................................................... 13
Faksin lähetys tietokoneesta .............................................................................................................................. 14
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen .................................................... 18
Kansilehden liittäminen ...................................................................................................................................... 19
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen ................................................................................................. 22
Lähetyslokien hallinta ........................................................................................................................................ 24
Oletusasetusten muuttaminen .......................................................................................................................... 26
12
Faksin lähetys
Faksin lähetys
Faksin lähetys tietokoneesta(P. 14)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Kansilehden liittäminen(P. 19)
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen(P. 22)
Lähetyslokien hallinta(P. 24)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
13
Faksin lähetys
Faksin lähetys tietokoneesta
Alla on selitetty perustoimenpide, jolla sovelluksessa luodut asiakirjat lähetetään tietokoneesta faksilla.
HUOMAUTUS
● Kun käytät WSD-portin kautta yhdistettyä laitetta, ota laitteesta käyttöön [Käytä WSD:tä].
Vaatimukset
● Laitetietojen asettaminen(P. 40)
Jos et voi hakea laitetietoja, sinun pitää määrittää laitteelle asennetut vaihtoehdot manuaalisesti.
Toimet
1
Valitse sovellusvalikosta [Tulosta].
2
Valitse laite → valitse [Määritykset], [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Jos et tarvitse yksityiskohtaisia faksin lähetysasetuksia, napsauta [Tulosta] tai [OK] ja siirry kohtaan 5.(P. 16)
14
Faksin lähetys
3
Aseta tarvittavat kohteet ajurin tulostusasetusnäytöltä → napsauta [OK].
Siirry muihin välilehtiin tarvittaessa ja määritä muita asetuksia.
[Valitse kohde] -välilehti > [Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva], [Kansilehti] ja [Yksityiskohtaiset asetukset]
voidaan myös asettaa, kun faksia lähetetään kohdassa 5.(P. 16)
15
Faksin lähetys
Napsauta alta "Avaa tiedot" saadaksesi lisätietoja päätoimintojen määritystavoista.
Useiden sivujen järjesteleminen yhdelle paperiarkille
Määritä järjesteltävien sivujen määrä avaamalla [Erikoisasetukset]-välilehti > [Sivun asettelu].
Kohteen vahvistuksen syöttäminen
Napsauta [Erikoisasetukset]-välilehteä > [Suojausasetukset] → valitse [Suojausasetukset]-valintaikkunasta
[Vahvista faksinumero/URI kohdetta määritettäessä].
Lähetysajan määrittäminen *
Napsauta [Valitse kohde] -välilehteä > [Yksityiskohtaiset asetukset] → ota käyttöön [Määritä lähetysaika]
määritelläksesi ajan [Lisäasetukset]-valintaikkunassa → napsauta [OK].
Lähetyksen tulosta koskevan ilmoituksen lähettäminen sähköpostitse *
Napsauta [Valitse kohde] -välilehteä > [Yksityiskohtaiset asetukset] → valitse [Ilmoitus valmistuneesta työstä] ja
määritä ilmoituksen ehdot ja sähköpostiosoite [Lisäasetukset]-valintaikkunassa → napsauta [OK].
* Näiden toimintojen määrittäminen edellyttää, että ne otetaan käyttöön etukäteen [Laitteen asetukset] välilehdestä. Määritä toiminnot noudattamalla laitetietojen määrittämiseen käytettyjä toimenpiteitä.
4
Napsauta [Tulosta] tai [OK] sovelluksen tulostusnäytössä.
5
Määritä kohde avautuvasta [Faksin lähetysasetukset] -näytöstä.
Kun kohde määritetään osoitekirjasta
(1) Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
(2) Valitse osoitekirja kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → valitse kohde → napsauta [Lisää kohdeluetteloon].
Kun kohde syötetään suoraan
(1) Avaa [Anna kohde] -välilehti.
(2) Valitse käytettävä viestintätila kohdasta [Liikennöintitila].
(3) Valitse [Faksinumero/URI] → määritä [Faksinumero] tai [URI].
16
Faksin lähetys
Tarvittaessa aseta muita kohtia.
6
Napsauta [Faksin lähetysasetukset] -näytössä [Lähetä]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti(P. 59)
17
Faksin lähetys
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää
faksien lähettämiseen
Käyttämäsi laitteen tukema faksipiiri ja kohteen faksiasetukset määrittävät tiedonsiirtotavat, joita voidaan
käyttää faksien lähetyksessä.
Määritä tiedonsiirtoasetukset, kuten faksipiiri, tiedonsiirtotapa, jne. asianmukaisesti [Laitteen asetukset] välilehdestä. Tarkasta myös kohteen faksiasetukset ja määritä osoite oikein. Jos kommunikaatioasetuksia ei ole
määritetty oikein, lähetys saattaa epäonnistua tai siinä voi esiintyä virhe.
Alla on kuvattu yhteysympäristöt, jotka vastaavat tälle ajurille määritettäviä IP-faksitiedonsiirtotiloja.
● Intranet
Kun käytät IP-faksi-yhteensopivaa laitetta tai SIP-palvelinta intranetissä
● VoIP-yhdyskäytävä
G3-faksi-yhteensopivat laitteet VoIP-yhdyskäytävän kautta
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Laitetietojen asettaminen(P. 40)
18
Faksin lähetys
Kansilehden liittäminen
Voit liittää lähetettävän datan päälle kansilehden.
Kansilehdet voivat sisältää lähetyksen alkuperän ja kohteen tiedot sekä logoja ja/tai allekirjoituksia.
Lisäksi jaetussa tulostinympäristössä, kun luotu kansilehtien mallipohja rekisteröidään tulostuspalvelimelle, sitä
voidaan käyttää jaettuna kansilehtenä asiakastietokoneilla.
Alla on esimerkki kansilehtien kohteiden järjestämisestä mallipohjassa.
Esimerkki kansilehdessä määritettyjen kohteiden järjestelystä(P. 20)
Kansilehden liittäminen
1
Avaa [Valitse kohde] - tai [Anna kohde] -välilehti.
Voit avata ne faksien lähetysasetusten ruudusta.
Voit myös avata [Valitse kohde] -välilehden, kun muutat oletusasetuksia.
2
Napsauta [Kansilehti] → valitse [Kansilehti]-valintaikkunan [Kansilehtiliite]-osiosta [Eri
kansilehti joka kohteelle] tai [Sama kansilehti joka kohteelle].
Kun valitset [Eri kansilehti joka kohteelle], kohdetiedot on määritetty kansilehdessä kohteen mukaisesti.
Kun valitset [Sama kansilehti joka kohteelle], kaikkien jäsenten kohdetiedot on määritetty kansilehdessä.
3
Valitse mallipohja [Tyyli]-valikosta.
Voit myös valita esirekisteröidyn, jaetun kansilehden. Jaetut kansilehdet on merkitty punaisella pisteellä ( ).
Kun napsautat [Rekisteröi], voit rekisteröidä erikseen luodun kansilehden mallipohjaksi.
4
Tarkasta kohteiden määritetty tila [Lisättävät kohteet] -valikosta → kun muutat
kohteita tai määrität lisäasetuksia, napsauta [Asetukset].
Jos et halua määrittää kohteita, jatka vaiheeseen 6.(P. 19)
5
Määritä tarvittavat kohteet [Kohteen asetukset] -valintaikkunassa → napsauta [OK].
Katso alla olevasta järjestelyesimerkistä määritetyt kohteet ja sijainnit, joissa ne näytetään kansilehdellä.
Esimerkki kansilehdessä määritettyjen kohteiden järjestelystä(P. 20)
HUOMAUTUS
● Jos rekisteröit kansilehdessä olevat tiedot oletusasetukseksi, voit helpottaa asetusten määrittämistä faksien
lähettämisen yhteydessä.
6
Jos haluat liittää mukaan otsikon, kuten "Kiireellinen" tai "Luottamuksellinen", valitse
[Lisää huomiomerkintä] → valitse otsikko [Huomiomerkintä]-valikosta.
19
Faksin lähetys
Voit myös kirjoittaa haluamasi tekstin [Huomiomerkintä]-kenttään.
7
8
Lisää tarvittaessa kommentti [Lisättävä kommentti] -kenttään → napsauta
[Esikatselu] nähdäksesi esikatselun.
Valitse [Kansilehti]-valintaikkunassa [OK].
Jaetun kansilehden rekisteröinti
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
● Rekisteröity kansilehti tallennetaan tiedostopalvelimelle.
Toimet
1
2
3
4
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
Avaa [Jaa kansilehti] -välilehti.
Napsauta [Rekisteröi] → valitse [Rekisteröi jaettu kansilehti] -valintaikkunasta
kansilehti (*.cse) → napsauta [Avaa].
Rekisteröidyn kansilehden nimi näytetään [Tyyli]-kentässä.
Kun olet valinnut kansilehden [Tyyli]-kentässä, voit tarkastaa kansilehden lisätiedot napsauttamalla
[Esikatselu].
5
Valitse [OK] (tai [Käytä]).
Esimerkki kansilehdessä määritettyjen kohteiden järjestelystä
Alla on oletusarvoinen mallipohja [Malli 1], joka näytetään esimerkkinä kohteiden järjestelemisestä niiden
määrittämisen jälkeen.
20
Faksin lähetys
[Kansilehti]-valintaikkunassa määritetyt kohteet
(1) [Lisää huomiomerkintä]
(2) [Lisättävät kohteet] > [Kohteen asetukset] -valintaikkuna > [Tiedot]-välilehti
(3) [Lisättävät kohteet] > [Kohteen asetukset] -valintaikkuna > [Lähettäjä]-välilehti
(4) [Lisättävät kohteet] > [Kohteen asetukset] -valintaikkuna > [Kohde]-välilehti
(5) [Lisättävä kommentti]
Kun määrität logolle tai allekirjoitukselle tiedostoa [Kohteen asetukset] -valintaikkunassa > [Logo]- tai
[Allekirjoitus]-välilehdessä ja napsautat [Kansilehti]-valintaikkunaa > [Esikatselu], voit tarkastaa miten logo tai
allekirjoitus näytetään.
Aiheeseen liittyvää
[Kansilehti]-valintaikkuna(P. 52)
[Kohteen asetukset] -valintaikkuna(P. 52)
[Rekisteröi jaettu kansilehti] -valintaikkuna(P. 63)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
21
Faksin lähetys
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen
Voit lähettää faksidataa kohteen muistilaatikkoon.
Koska lähetetyn datan tulostaminen vaatii salasanan syöttämisen, tämä on hyödyllistä, kun lähetät
luottamuksellisia asiakirjoja.
Luottamuksellisen lähetystoiminnon ottaminen käyttöön
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Valitse käytettävä todennustila kohdasta [Aliosoitteen todennus].
Määritä tämä asetus vastaamaan laitteeseen asennettua todennustilaa.
5
6
Napsauta [Yksityiskohtaiset asetukset] → valitse [Lisäasetukset]-valintaikkunasta
[Käytä aliosoitetta] → napsauta [OK].
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
Luottamuksellisten tietojen määrittäminen kohteessa
Jos haluat suorittaa luottamuksellisia lähetyksiä, määritä luottamukselliset tiedot (aliosoite ja salasana), jotka on
rekisteröity kohdefaksilaitteessa osoitteessa.
22
Faksin lähetys
Alla on esimerkki toimenpiteestä, jolla luottamukselliset tiedot määritetään, kun lisäät osoitetta [Valitse kohde] valikosta.
Vaatimukset
● Kohdefaksilaitteessa rekisteröidyt luottamukselliset tiedot (aliosoite ja salasana)
Toimet
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Napsauta [Kohdeluettelo]-osion vierestä [Lisää kohde].
3
Määritä [Lisää kohde] -valintaikkunassa [Kohteen nimi], [Liikennöintitila], jne.
4
Valitse [Käytä aliosoitetta] → syötä [Aliosoite] ja [Salasana] → napsauta [OK].
Osoite lisätään [Valitse kohde] -välilehteen > [Kohdeluettelo].
Yllä kuvatun toimenpiteen lisäksi luottamukselliset tiedot voidaan määrittää, kun lisäät tai muokkaat
jompaakumpaa seuraavista osoitteista.
● Osoitekirjassa olevan henkilön osoite
Kun lähetät [G3-faksinumero]-arvon perusteella, voit määrittää enintään kaksi faksinumeroa. Voit määrittää
luottamukselliset tiedot vastaavalle faksinumerolle [Lisätoiminto]-valikosta.
● [Anna kohde] -välilehteen manuaalisesti syötetty osoite
Aiheeseen liittyvää
[Lisäasetukset]-valintaikkuna(P. 61)
[Lisää kohde] -valintaikkuna(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
23
Faksin lähetys
Lähetyslokien hallinta
Voit tallentaa ja hallita lähetettyjen tietojen kuvien, lähetysaikojen, kohteiden jne. lokeja lähetyskuvina.
Jos käytät ajuria useiden laitteiden kanssa, voit tarkastella kunkin laitteen lokia erikseen. Jos lokit lähetetään
useisiin osoitteisiin, voit lisäksi tarkastaa jokaisen osoitteen lähetyskuvat.
Lähetyslokien tallentaminen
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Valitse [Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva].
Jos haluat määrittää lähetyslokien tallennussijainnin ja tallennettavien lokien enimmäismäärän, noudata
seuraavia ohjeita.
Jos et halua määrittää niitä, napsauta [OK].
3
Avaa [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti.
4
Napsauta [Tallennusasetukset]-painiketta.
5
6
Määritä lähetyslokien tallennussijainti ja tallennettavien lokien enimmäismäärä
[Tallennusasetukset]-valintaikkunasta → napsauta [OK].
Napsauta [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehdestä [OK].
HUOMAUTUS
● Voit valita [Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva] myös [Anna kohde] -välilehdestä.
Lähetyslokien tarkastaminen
1
Avaa [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
3
Jos käytät ajuria useiden laitteiden kanssa, valitse laitteita vastaavien ajurien nimet
[Näyttämiseen käytettävä ajuri] -valikosta.
Valitse tarkastettava lähetysloki kohdasta [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva].
Jos et näe lähetyslokia, jonka haluat tarkastaa, napsauta [Päivitä] päivittääksesi ruudun.
24
Faksin lähetys
4
Tarkasta lähetyslokin lisätiedot esikatselusta.
Jos napsautat [Suurenna], voit suurentaa lähetyslokin ja tarkastaa sen tarkasteluohjelmassa.
Jos loki sisältää useita sivuja, siirry sivujen välillä napsauttamalla [Takaisin] tai [Seuraava].
Jos lähetit lokin useisiin kohteisiin, valitse ja tarkasta tarkastettavan lokin kohde [Kohdeluettelo]-luettelosta.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Tallennusasetukset]-valintaikkuna(P. 59)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
25
Faksin lähetys
Oletusasetusten muuttaminen
Voit vaihtaa oletusasetukset haluamiisi faksin lähetysasetuksiin. Vaihtamalla ne usein käyttämiisi asetuksiin voit
helpottaa asetusten määrittämistä faksien lähettämisen yhteydessä.
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella → valitse
[Tulostusmääritykset] näkyvissä olevasta näytöstä.
Määritä ajurin tulostusasetusnäytössä tarvittavat asetukset.
Muuta tarvittaessa sivua ja määritä asiaankuuluvat asetukset.
4
Valitse [OK] tai [Käytä].
26
Osoitekirjan muokkaaminen
Osoitekirjan muokkaaminen
Osoitekirjan muokkaaminen .................................................................................................................... 28
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan ................................................................................................... 29
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan ...................................................................................................................... 30
Osoitekirjan tuonti/vienti ................................................................................................................................... 31
27
Osoitekirjan muokkaaminen
Osoitekirjan muokkaaminen
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan(P. 29)
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan(P. 30)
Osoitekirjan tuonti/vienti(P. 31)
28
Osoitekirjan muokkaaminen
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan
Voit rekisteröidä henkilön osoitetiedot osoitekirjaan. Voit myös määrittää tiedonsiirtotilan kohdefaksilaitteen
perusteella.
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Valitse [Canon Fax Driver Address Book] kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → napsauta
[Muokkaa osoitekirjaa] -painiketta.
3
Valitse [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunassa [Lisää henkilö].
4
Syötä [Lisää henkilö] -valintaikkunaan tietoja, kuten kohteen nimi, yrityksen nimi, jne.
Syötä [Huomautukset] tarvittaessa.
5
Jos käytät G3-tiedonsiirtoa, valitse [G3-faksinumero]-välilehti ja syötä faksinumero.
Määritä aliosoitetoiminto tarvittaessa [Asetukset]-valikosta.
6
Jos käytät IP-faksitiedonsiirtoa, valitse [IP-faksinumero]-välilehti ja syötä jokainen
kohde.
Määritä aliosoitetoiminto tarvittaessa tai syötä [Kuvaus].
7
Valitse [Lisää henkilö] -valintaikkunassa [OK].
Osoite lisätään [Osoitekirja]-luetteloon [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunasta.
8
Valitse [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunassa [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna(P. 50)
[Lisää henkilö] -valintaikkuna(P. 50)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
29
Osoitekirjan muokkaaminen
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan
Voit rekisteröidä osoitekirjaan rekisteröityjä osoitteita ryhmäksi. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat
lähettää samoja tietoja useisiin kohteisiin.
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Valitse [Canon Fax Driver Address Book] kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → napsauta
[Muokkaa osoitekirjaa] -painiketta.
3
Valitse [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunassa [Lisää ryhmä].
4
Määritä ryhmän nimi [Lisää ryhmä] -valintaikkunassa.
5
Valitse ryhmäksi rekisteröitävät osoitteet [Lisättävät kohteet] -valikosta → napsauta
[Lisää].
Voit vaihtaa näytettävää kategoriaa [Näytä]-valikosta.
Jos lisäät osoitteen, se näytetään kohdassa [Tiedot] > [Nykyiset ryhmän jäsenet].
Jos haluat poistaa osoitteen ryhmästä, valitse poistettava osoite [Nykyiset ryhmän jäsenet] -valikosta →
napsauta [Poista].
6
Valitse [Lisää ryhmä] -valintaikkunassa [OK].
Ryhmän osoite lisätään [Osoitekirja]-luetteloon [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunasta.
7
Valitse [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunassa [OK].
Aiheeseen liittyvää
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna(P. 50)
[Lisää ryhmä] -valintaikkuna(P. 50)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
30
Osoitekirjan muokkaaminen
Osoitekirjan tuonti/vienti
Voit tuoda toisessa sovelluksessa käytetyn osoitekirjan sisällön ajurin osoitekirjaan. Voit myös viedä osoitekirjan
sisällön käyttääksesi sitä muissa sovelluksissa.
HUOMAUTUS
● Jos haluat suojata viedyn osoitekirjan salasanalla, määritä se [Erikoisasetukset]-välilehdessä >
[Suojausasetukset].
Osoitekirjan vienti
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Valitse [Canon Fax Driver Address Book] kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → napsauta
[Muokkaa osoitekirjaa] -painiketta.
3
Napsauta [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunan [Vie]-painiketta.
4
Määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → napsauta [Tallenna] tai [OK].
Voit valita tallennetun osoitekirjan tiedostomuodoksi "*.csv" tai "*.abk".
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Osoitekirjan tuonti
1
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
3
4
Valitse [Canon Fax Driver Address Book] kohdasta [Osoitekirjaluettelo] → napsauta
[Muokkaa osoitekirjaa] -painiketta.
Napsauta [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkunasta [Tuo] → valitse tuotavan
osoitekirjan tiedosto → napsauta [Avaa].
Napsauta [OK]-painiketta.
31
Osoitekirjan muokkaaminen
Aiheeseen liittyvää
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna(P. 50)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
32
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen ....................................................................................................... 34
Suosikkiasetusten tallentaminen ...................................................................................................................... 35
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen ................................................................................................... 36
33
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 35)
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen(P. 36)
34
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten tallentaminen
Voit tallentaa usein käytetyt asetukset profiiliksi.
1
Avaa [Valitse kohde]- tai [Erikoisasetukset]-välilehti → määritä rekisteröitävät
asetukset.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2
Napsauta [Profiili]-osion vierestä [Lisää].
3
Määritä [Lisää profiili] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake].
Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Uusi profiili lisätään [Profiili]-valikkoon. Voit käyttää faksien tallennettuja lähetysasetuksia valitsemalla
asetuksen [Profiili]-valikosta.
Aiheeseen liittyvää
[Lisää profiili] -valintaikkuna(P. 47)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 26)
35
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen
Voit muokata [Profiili]-luetteloa. Lisäksi voit tuoda tai viedä profiileja käyttääksesi niitä muissa tietokoneissa.
Profiilien muokkaamiseen näytetty [Valitse kohde] - tai [Erikoisasetukset]-välilehti näytetään faksien
lähetysasetusten ruudussa, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
[Profiili]-listan muokkaaminen
1
Avaa [Valitse kohde] - tai [Erikoisasetukset]-välilehti.
2
Napsauta [Profiili]-osion vierestä [Muokkaa].
3
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa profiili, jota haluat muokata, kohdasta
[Profiililuettelo] → määritä [Nimi] ja [Kuvake].
Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa.
Jos haluat poistaa profiilin, valitse se kohdasta [Profiililuettelo] → napsauta [Poista] → napsauta [Kyllä].
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Profiilin vieminen
1
Avaa [Valitse kohde] - tai [Erikoisasetukset]-välilehti.
2
Napsauta [Profiili]-osion vierestä [Muokkaa].
3
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa profiili, jota haluat muokata, kohdasta
[Profiililuettelo] → napsauta [Vie].
4
Määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
5
Napsauta [OK]-painiketta.
Valittu profiili tallennetaan *.cfg -tiedostona.
36
Suosikkiasetusten muokkaaminen
Profiilin tuominen
1
Avaa [Valitse kohde] - tai [Erikoisasetukset]-välilehti.
2
Napsauta [Profiili]-osion vierestä [Muokkaa].
3
Valitse [Muokkaa profiilia] -valintaikkunassa, napsauta [Tuo] → valitse tuotava
tiedosto → napsauta [Avaa].
Tuotu profiili näytetään [Profiililuettelo]-luettelossa.
4
Napsauta [OK]-painiketta.
Aiheeseen liittyvää
[Muokkaa profiilia] -valintaikkuna(P. 47)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 35)
37
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen
kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa ......................................................................................... 39
Laitetietojen asettaminen .................................................................................................................................. 40
Todennustoiminnon määrittäminen .................................................................................................................. 42
Käyttäjänimen määrittäminen ........................................................................................................................... 44
38
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Laitetietojen asettaminen(P. 40)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 42)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 44)
39
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Laitetietojen asettaminen
Seuraavissa tapauksissa on tarpeellista asettaa laitteen vaihtoehdot tämän toimenpiteen mukaisesti.
● Laitetietoja ei haettu asennuksen aikana.
● Laitetoimintoa ja vaihtoehtoja ei ole asetettu oikein [Laitteen asetukset] -välilehdessä.
● Laitteelle on lisätty vaihtoehto.
● Laitteen faksin lähetysasetuksia on muutettu.
Vaatimukset
● Asetukset laitteessa
- Jos laite on kytketty WSD-portin kautta, [Käytä WSD-selausta] on jo käytössä.
- Jos laite on kytketty määrittämällä vakiomuotoinen TCP/IP-portti, [Hae tulostimen hallintatieto isännältä]
on jo käytössä.
Lisätietoja on laitteen oppaassa.
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
3
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli]-valikosta.
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
40
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
4
Napsauta [Hae laitetiedot] -painiketta.
5
Jos näkyviin tulee "Haluatko hakea laitetiedot?" -viesti, valitse [Kyllä].
Jos tiedot on jo haettu, vahvista automaattisesti määritetty lisävarustekokoonpano.
Jos tietoja ei ole haettu, määritä lisävarustekokoonpano manuaalisesti. Valitse laitteeseen liitetyt lisävarusteet.
6
Napsauta [Yksityiskohtaiset asetukset] → aseta vaaditulla tavalla.
[Lisäasetukset]-valikon kohteita ei aseteta automaattisesti. Aseta ne tarvittaessa manuaalisesti.
7
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 66)
41
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Todennustoiminnon määrittäminen
Voit hallita faksien lähettämistä käyttämällä osastotunnuksen hallintatoimintoa tai käyttäjän
todennustoimintoa.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
3
4
5
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
Valitse [Käyttäjien hallinta] -kohdasta todennustoiminto, jota haluat käyttää →
napsauta [Asetukset]-painiketta.
Valitse [Osastotunnuksen/PIN-koodin asetukset] - tai [Käyttäjien todennusasetukset] valintaikkunasta [Salli PIN-koodin asetukset] tai [Salli salasana-asetukset] → syötä
todennustiedot.
Käytä osastotunnusten hallintatoimintoa antamalla tiedot kohdassa [Osastotunnus] ja [PIN].
Käytä käyttäjän todennustoimintoa antamalla tiedot kohdassa [Käyttäjänimi] ja [Salasana].
Voit tarkistaa, vastaavatko laitteelle annetut todennustiedot ja annettu sisältö toisiaan, napsauttamalla
[Tarkista].
6
7
Valitse [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi fakseja lähetettäessä] tai [Vahvista
todennustiedot fakseja lähetettäessä] tarvittaessa → napsauta [OK].
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
Jos [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] - tai [Vahvista käyttäjänimi/salasana] -valintaikkuna näytetään faksia
lähetettäessä, vahvista tai aseta todennustiedot.
42
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Aiheeseen liittyvää
[Osastotunnuksen/PIN-koodin asetukset] -valintaikkuna(P. 60)
[Käyttäjien todennusasetukset] -valintaikkuna(P. 60)
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] -valintaikkuna(P. 62)
[Vahvista käyttäjänimi/salasana] -valintaikkuna(P. 62)
43
Koordinointi laitteen toimintojen kanssa
Käyttäjänimen määrittäminen
Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään faksien lähetystöissä.
Määritetty käyttäjänimi näytetään laitteen ohjauspaneelissa ja se lisätään faksitietojen ylä- tai alatunnisteisiin.
Vaatimukset
● Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu sisään Administrators-ryhmän jäsenenä.
Toimet
1
2
Avaa [Laitteet ja tulostimet] Windowsin [Ohjauspaneeli].
Napsauta määritettävän laitteen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella → valitse
avautuvasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
3
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4
Valitse [Määritä käyttäjätiedot] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
5
Syötä nimi [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkunan [Käyttäjänimi]-kenttään →
napsauta [OK].
Jos haluat muuttaa oletuskäyttäjätunnuksen asetuksen, napsauta [Käyttäjänimien hallinta] → aseta
[Käyttäjänimeksi asetettava nimi] → napsauta [OK].
Jos haluat estää käyttäjätunnusten muuttamisen: napsauta [Käyttäjänimien hallinta] → valitse [Älä salli
käyttäjänimien muutoksia] → napsauta [OK].
6
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
Aiheeseen liittyvää
[Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkuna(P. 61)
44
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Asetusluettelo .................................................................................................................................................... 46
Yleiset asetukset tietyille välilehdille ................................................................................................................ 47
[Valitse kohde] -välilehti ..................................................................................................................................... 48
[Anna kohde] -välilehti ........................................................................................................................................ 54
[Erikoisasetukset]-välilehti ................................................................................................................................. 57
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti ........................................................................................................ 59
[Laitteen asetukset] -välilehti ............................................................................................................................. 60
[Jaa kansilehti] -välilehti ..................................................................................................................................... 63
45
Asetusluettelo
Asetusluettelo
Yleiset asetukset tietyille välilehdille(P. 47)
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti(P. 59)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
[Jaa kansilehti] -välilehti(P. 63)
46
Asetusluettelo
Yleiset asetukset tietyille välilehdille
Voit tallentaa usein käytetyt asetukset profiileiksi.
Voit määrittää profiileja [Valitse kohde] - ja [Erikoisasetukset]-välilehdissä.
[Profiili]
Ottaa faksien tallennetut lähetysasetukset käyttöön. Tallennettuja profiileja voi muokata tai poistaa.
Profiilit, joissa on punainen piste ( ), ovat esimääritettyjä profiileja, joten et voi muokata tai poistaa niitä.
[Lisää]
[Lisää profiili] -valintaikkuna
Sallii sinun tallentaa tämänhetkiset faksien lähetysasetukset profiiliksi.
Määritä [Nimi] ja [Kuvake]. Syötä [Kommentti]-kenttään tarvittaessa kommentti. Jos haluat tarkastaa
luettelossa olevat nykyiset asetukset, napsauta [Näytä asetukset].
[Muokkaa]
[Muokkaa profiilia] -valintaikkuna
Sallii sinun muokata profiilin sisältöä. Voit myös määrittää tiedoston, johon profiili tuodaan, ja tallentaa
tämänhetkisen profiilin tiedostoon.
[Profiililuettelo]
Sallii sinun nähdä luettelon tallennetuista profiileista. Jos napsautat [
] (Siirrä ylös) tai [
] (Siirrä
alas), kun olet valinnut profiilin, voit muuttaa sen järjestystä profiilien luettelossa.
[Näytä asetukset]
[Näytä asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun nähdä valitun profiilin sisällön luettelona. Voit myös kopioida asetusten sisällön leikepöydälle.
[Poista]
Poistaa valitun profiilin.
[Nimi]/[Kuvake]/[Kommentti]
Näyttää valitun profiilin nimen, kuvakkeen ja kommentin. Profiilien tallennettuja nimiä, kuvakkeita ja
kommentteja voi muokata.
[Tuo]
Tuo tallennetun profiilin tiedostona (*.cfg) ja lisää sen [Profiililuettelo]-luetteloon.
[Vie]
Vie [Profiililuettelo]-luettelossa valitun profiilin ja tallentaa sen tiedostona (*.cfg).
[Käytä sovelluksen asetuksia]
Priorisoi sovelluksen asetukset [Erikoisasetukset]-välilehden > [Sivukoko]- ja [Suunta]-asetusten yli.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 35)
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen(P. 36)
47
Asetusluettelo
[Valitse kohde] -välilehti
Voit määrittää osoitteen, kun lähetät faksia, muokkaat osoitekirjaa jne.
[Osoitekirjaluettelo]
Valitse käytettävä osoitekirja. Kun osoitekirja on valittu, [Osoiteluettelo] näyttää kohteiden luettelon.
Yksittäiset kohteet (
) ja ryhmät (
) voidaan erottaa toisistaan luettelon ylälaidassa olevilla kuvakkeilla.
[Nykyiset ryhmän jäsenet] näyttää valittuun ryhmään tallennetut yksittäiset kohteet ja ryhmät.
Osoitekirja voidaan tallentaa kohtaan [Erikoisasetukset]-välilehti > [Osoitekirjan tyyppi].
[Muokkaa osoitekirjaa]
Sallii sinun muokata ajurin osoitekirjaa, joka on tallennettu paikalliseen kansioon.
Et voi muokata verkkokansioon tallennettua osoitekirjaa.
Kun Business IJ FAX Driver asennetaan tietokoneellesi, osoitekirja (Canon Fax Driver Address Book) jaetaan
ajurien kesken. Uusi asetus jaetaan, vaikka osoitekirjan tallennuksen kohdekansiota muutettaisiin.
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna(P. 50)
[Osoiteluettelo]
Voit hakea tiettyä merkkijonoa.
[Lisää kohdeluetteloon]
[Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkuna
Sallii sinun lisätä osoitekirjaan tallennetun osoitteen [Kohdeluettelo]-luetteloon.
Kun kaksoisnapsautat [Osoiteluettelo]-luettelossa olevaa kohdetta, se lisätään vastaavasti [Kohdeluettelo]luetteloon.
Jos ryhmään on tallennettu useita faksinumeroita, [Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkuna avautuu. Valitse
faksinumero, joka lisätään [Kohdeluettelo]-luetteloon.
[Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkunassa valittavissasi olevat kohteiden tyypit vaihtelevat
[Osoitekirjaluettelo]-luettelossa valitun osoitekirjan tyypin mukaan.
[Kohdeluettelo]
Näyttää luettelon faksien lähetyksen kohteista (tai ryhmien nimistä). [Kohteiden määrä] näyttää luetteloon
lisättyjen kohteiden kokonaismäärän.
[Lisää kohde]
[Lisää kohde] -valintaikkuna
Sallii sinun syöttää ja määrittää uuden kohteen ja lisätä sen [Kohdeluettelo]-luetteloon.
[Muokkaa kohdetta]
[Muokkaa kohdetta] -valintaikkuna
Sallii sinun muokata [Kohdeluettelo]-luettelossa valittua kohdetta. Kun kaksoisnapsautat [Kohdeluettelo]luettelossa olevaa merkintää, voit muokata kohdetta vastaavalla tavalla.
[Kohteen nimi]
Anna kohteen nimi.
[Liikennöintitila]/[Faksinumero/URI]
Valitse kohteen ympäristöä vastaava tiedonsiirtotila ja määritä faksinumero tai URI.
Kun [Vahvista faksinumero/URI kohdetta määritettäessä] valitaan kohdassa [Erikoisasetukset]-välilehti >
[Suojausasetukset], [Vahvista faksinumero] tai [Vahvista URI] avautuu. Syötä sama faksinumero tai URI.
48
Asetusluettelo
[Käytä aliosoitetta]
Lähettää dataa kohteen muistilaatikkoon.
Syötä kohdefaksilaitteeseen tallennetut arvot [Aliosoite]- ja [Salasana]-kenttiin. Salasana vaaditaan lähetetyn
datan tulostamiseksi kohdefaksilaitteella.
Voit määrittää tämän, kun [Käytä aliosoitetta] on valittuna kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti >
[Yksityiskohtaiset asetukset].
[Rekisteröi osoitekirjaan]
Tallentaa määritetyn kohteen osoitekirjaan (Canon Fax Driver Address Book).
[Lisää seuraava kohde]
Jatkaa kohteiden lisäämistä.
[Poista]
Poistaa [Kohdeluettelo]-luettelossa valitun kohteen.
[Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva]
Tallentaa lähetetyn asiakirjan nimen, lähetysajan jne. lähetyskuvaksi. Voit säilyttää ja hallita lähetyskuvan lokia.
Voit tarkastaa lokin [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehdestä.
[Kansilehti]
Sallii sinun määrittää kansilehden.
[Kansilehti]-valintaikkuna(P. 52)
[Yksityiskohtaiset asetukset]
[Lisäasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun määrittää ulkoisen linjan yhteysnumeron, lähetysajan ja käytettävän linjan.
[Valitse G3-linja]
Valitse faksien lähetykseen käytetty linja.
[Mukauta linjan nimi]
[Mukauta linjan nimi] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää nimen jokaiselle linjalle.
[Lisää G3-/IP-faksinumeroon ulkoisen soiton etuliite]
Määritä ulkoisen linjan yhteysnumero, joka kohdistetaan faksinumeroon jokaiselle tiedonsiirtotilalle.
[Määritä lähetysaika]
Lähettää faksin [Lähetysaika]-kentässä määritettynä aikana. Lähetettävät tiedot tallennetaan tilapäisesti
laitteelle, minkä jälkeen ne lähetetään määritettynä aikana.
Jos haluat määrittää tämän kohteen, [Laitteen asetukset] -välilehti > [Määritä lähetysaika] täytyy olla valittuna.
[Ilmoitus valmistuneesta työstä]
Ottaa käyttöön ilmoitukset faksin lähetystulosten lähettämisestä määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.
Määritettävät ilmoituksen ehdot vaihtelevat [Laitteen asetukset] -välilehti > [[Ilmoitus valmistuneesta työstä] asetus] -asetuksessa määritetyn sisällön mukaan.
Virheilmoitukset on rajattu laitteen ja kohdefaksin välillä tapahtuviin virheisiin.
Tietokoneen ja laitteen välillä tapahtuvista virheistä ei lähetetä ilmoitusta, vaikka [Ilmoita vain virheistä] olisi
valittuna.
Varmistaaksesi, että faksi on lähetetty oikein, tarkista faksin lähetysloki tai tulostusjono laitteesta ja lisäksi
tarkista tietokoneen ja laitteen välinen lähetystulos.
49
Asetusluettelo
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna
[Osoitekirja]
Näyttää osoitekirjan sisällön luettelona. Voit vaihtaa [Näytä]-luettelossa näytettäviä kategorioita.
[Tiedot]-osiossa näytetään lisätietoja valitusta kohteesta.
[Lisää henkilö]
[Lisää henkilö] -valintaikkuna
Sallii sinun lisätä yksittäisen henkilön osoitteen.
[Etuliite]/[Sukunimi]/[Etunimi]/[Jälkiliite]
Määrittää kohteen nimen.
[Kohteen nimi]
Määrittää, mikä [Kohteen nimi] näytetään kansilehdellä. Jos nimeä ei ole määritetty, kansi lehdessä näytetään
[Etuliite]/[Sukunimi]/[Etunimi]/[Jälkiliite].
[Yritys]/[Osasto/jaosto]/[Huomautukset]
Syötä vastaavat kohteet tarvittaessa.
[G3-faksinumero]-välilehti
[Ensisijainen numero]/[Toissijainen numero]
Syötä kohteen faksinumero. Jos syötät väliviivoja (-), numero lähetetään laitteeseen ilma niitä.
Voit syöttää jokaiselle numerolle haluamasi merkkijonon [Kuvaus]-kenttään.
[Lisätoiminto]
Näyttää aliosoitteen (sisäisen linjanumeron) toiminnon käyttöehdot.
[Asetukset]
[Lisätoimintojen asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää yksityiskohtaiset tiedot, jotka tarvitaan aliosoitetoimintojen käyttämiseksi.
[IP-faksinumero]-välilehti
[Liikennöintitila]/[Faksinumero/URI]
Valitse kohteen ympäristöä vastaava tiedonsiirtotila ja määritä faksinumero tai URI.
[Käytä aliosoitetta]
Lähettää dataa kohteen muistilaatikkoon.
Syötä kohdefaksilaitteeseen tallennetut arvot [Aliosoite]- ja [Salasana]-kenttiin.
Salasana vaaditaan lähetetyn datan tulostamiseksi kohdefaksilaitteella.
[Kuvaus]
Syötä haluamasi merkkijono.
[Lisää ryhmä]
[Lisää ryhmä] -valintaikkuna
Sallii sinun lisätä ryhmäkohteen.
[Ryhmän nimi]
Syötä lisättävän ryhmän nimi.
[Lisättävät kohteet]
Näyttää [Käytettävissä olevat kohteet] -luettelossa kohteet, jotka voidaan lisätä ryhmään.
[Näytä]-valikossa voit vaihtaa yksittäisen kohteen ja ryhmän välillä.
[Lisää]
Lisää [Käytettävissä olevat kohteet] -luettelossa valitun kohteen ryhmän jäseniin.
[Poista]
Poistaa [Nykyiset ryhmän jäsenet] -luettelossa valitun kohteen ryhmän jäsenistä.
[Tiedot]
Näyttää ryhmään rekisteröidyt henkilöt ja ryhmät [Nykyiset ryhmän jäsenet] -luettelossa.
Voit syöttää ryhmää koskevia huomautuksia lisättäväksi [Huomautukset]-luetteloon.
50
Asetusluettelo
[Muokkaa]
[Muokkaa henkilöä]/[Muokkaa ryhmää] -valintaikkuna
Sallii sinun muokata valittua kohdetta.
Kohteet, joita voidaan muokata samanaikaisesti, ovat samoja kuin mitä voidaan muokata, kun yksityinen
kohde tai ryhmä lisätään.
[Poista]
Poistaa valitun kohteen osoitekirjasta.
[Määritä kansio]
Sallii sinun määrittää kohdekansion, johon ajurin osoitekirja tallennetaan (Canon Fax Driver Address Book).
Jos määrität verkkokansion, voit vain selata sitä. Et voi muokata tai tuoda sitä.
[Tuo]
Sallii sinun tuoda toisessa sovelluksessa käytetyn osoitekirjan sisällön ajurin osoitekirjaan.
Tuonnissa käytettävät tiedostomuodot on ilmoitettu alla.
- CSV-muotoiset tiedostot (*.csv)
- Canon Address Book -tiedostot (*.abk)
- DCM-tiedostot (*.dcm)
Kun tuot CSV-muotoista tiedostoa, voit määrittää erotinmerkin. Mahdolliset merkit ovat seuraavia yhden tavun
merkkejä.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
[Vie]
Sallii sinun tallentaa ajurin osoitekirjan sisällön toiseen tiedostomuotoon.
Tallennettua tiedostoa voi käyttää helposti muissa sovelluksissa tai osoitekirjan sisällön varmuuskopiointiin.
Tallennuksessa käytettävät tiedostomuodot on ilmoitettu alla.
- CSV-muotoiset tiedostot (*.csv)
- Canon Address Book -tiedostot (*.abk)
Kun tallennat tiedoston CSV-muotoon, voit määrittää erotinmerkin. Mahdolliset merkit ovat seuraavia yhden
tavun merkkejä.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
Kun tallennat Canon Address Book -tiedostoa, voi määrittää merkkikoodin.
Kun [Suojaa salasanalla osoiteluetteloa vietäessä] on valittuna kohdassa [Erikoisasetukset]-välilehti >
[Suojausasetukset], valintaikkuna pyytää sinua syöttämään salasanan ennen osoitekirjan sisällön tallentamista.
[Tietoja]
Näyttää tietoja ajurin versiosta.
Palaa [Muokkaa osoitekirjaa](P. 48)
51
Asetusluettelo
[Kansilehti]-valintaikkuna
[Kansilehtiliite]
Sallii sinun määrittää, liitetäänkö mukaan kansilehti. Jos liität kansilehden, voit valita, näytetäänkö yksittäisten
kohteiden tiedot vai kaikkien kohteiden tiedot.
[Tyyli]
Valitse kansilehden mallipohja.
Mallipohjat, jotka on merkitty punaisella pisteellä ( ), ovat jaettuja kansilehtiä. Jaetut kansilehdet voidaan
rekisteröidä [Jaa kansilehti] -välilehdestä jaetun tulostinympäristön palvelimelta.
[Rekisteröi]
[Rekisteröi kansilehti] -valintaikkuna
Sallii sinun rekisteröidä kansilehtien mallipohjan.
Voit rekisteröidä enintään 30 mallipohjaa, pois lukien oletusarvoiset mallipohjat.
[Tyyli]
Näyttää rekisteröidyt kansilehtien mallipohjat luettelossa.
Jos napsautat [Esikatselu], näet yksityiskohtaisen esikatselun.
[Rekisteröi kansilehti]
Rekisteröi kansilehden (*.cse), joka on luotu Cover Sheet Editor -ohjelmassa.
[Palauta]
Rekisteröi poistetut oletusarvoiset mallipohjat uudelleen.
[Poista]
Poistaa kansilehden, joka on valittu kohdassa [Tyyli].
[Lisättävät kohteet]
Näyttää kansilehdessä näytettyjen kohteiden sisällön.
[Asetukset]
[Kohteen asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää kansilehdessä näytettävät kohteet.
[Lähettäjä]-välilehti
Näyttää lähettäjää koskevia tietoja kansilehdessä.
Jos napsautat [Tuo lähettäjä] ja [Tallenna lähettäjä], voit tuoda lähettäjän tiedot tiedostosta tai tallentaa ne
tiedostoon. Tuotavissa olevat ja tallennuksen yhteydessä luodut tiedostot ovat molemmat CSV-muotoisia
tiedostoja, joissa erottimena toimii pilkku.
[Kohde]-välilehti
Näyttää kohdetta koskevia tietoja kansilehdessä.
[Valitse kohde] -välilehdessä määritetyt arvot näytetään käytössä olevissa kohteissa.
[Logo]/[Allekirjoitus]-välilehti
Näyttää logon tai allekirjoituksen kansilehdessä.
Voit määrittää logolle tai allekirjoitukselle BMP-muotoisen tiedoston.
Napsauta [Selaa] ja valitse käytettävä tiedosto.
Voit säätää suhdetta ja sijaintia, kun esikatselet valittua tiedostoa.
[Tiedot]-välilehti
Näyttää kansilehdessä lähetettävien sivujen määrän tai aiheen nimen.
52
Asetusluettelo
Lähetettävien sivujen määrää ei lasketa automaattisesti. Tähän syötettyjen sivujen määrä näytetään
kansilehdessä.
[Lisää huomiomerkintä]
Näyttää kansilehdessä otsikon, kuten "Kiireellinen".
Valitse luettelosta [Huomiomerkintä] tai syötä haluamasi merkkijono.
[Lisättävä kommentti]
Sallii sinun syöttää kansilehdessä näytettävän kommentin.
[Esikatselu]
Näyttää esikatselun kansilehdestä, johon on sovellettu valittua mallipohjaa, kuvauksellisia kohteita, jne.
Palaa [Kansilehti](P. 49)
Aiheeseen liittyvää
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti(P. 59)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
[Jaa kansilehti] -välilehti(P. 63)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Kansilehden liittäminen(P. 19)
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen(P. 22)
Lähetyslokien hallinta(P. 24)
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan(P. 29)
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan(P. 30)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 35)
53
Asetusluettelo
[Anna kohde] -välilehti
Voit määrittää kohteiden tietojen joukot, kun lähetät faksia.
Muista määrittää kohteet, joissa on "*".
[* Liikennöintitila]/[* Faksinumero/URI]
Valitse kohteen ympäristöä vastaava tiedonsiirtotila ja määritä faksinumero tai URI.
Kun [Vahvista faksinumero/URI kohdetta määritettäessä] valitaan kohdassa [Erikoisasetukset]-välilehti >
[Suojausasetukset], [Vahvista faksinumero] tai [Vahvista URI] avautuu. Syötä sama faksinumero tai URI.
[Kohteen nimi]
Anna kohteen nimi.
[Käytä aliosoitetta]
Lähettää dataa kohteen muistilaatikkoon.
Syötä kohdefaksilaitteeseen tallennetut arvot [Aliosoite]- ja [Salasana]-kenttiin. Salasana vaaditaan lähetetyn
datan tulostamiseksi kohdefaksilaitteella.
Voit määrittää tämän, kun [Käytä aliosoitetta] on valittuna kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti >
[Yksityiskohtaiset asetukset].
[Lisää osoitekirjaan]
Tallentaa määritetyn kohteen osoitekirjaan (Canon Fax Driver Address Book).
[Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva]
Tallentaa lähetetyn asiakirjan nimen, lähetysajan jne. lähetyskuvaksi. Voit säilyttää ja hallita lähetyskuvan lokia.
Voit tarkastaa lokin [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehdestä.
[Kansilehti]
Sallii sinun määrittää kansilehden.
[Kansilehti]-valintaikkuna(P. 55)
[Yksityiskohtaiset asetukset]
[Lisäasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun määrittää ulkoisen linjan yhteysnumeron, lähetysajan ja käytettävän linjan.
[Valitse G3-linja]
Valitse faksien lähetykseen käytetty linja.
[Mukauta linjan nimi]
[Mukauta linjan nimi] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää nimen jokaiselle linjalle.
[Lisää G3-/IP-faksinumeroon ulkoisen soiton etuliite]
Määritä ulkoisen linjan yhteysnumero, joka kohdistetaan faksinumeroon jokaiselle tiedonsiirtotilalle.
[Määritä lähetysaika]
54
Asetusluettelo
Lähettää faksin [Lähetysaika]-kentässä määritettynä aikana. Lähetettävät tiedot tallennetaan tilapäisesti
laitteelle, minkä jälkeen ne lähetetään määritettynä aikana.
Jos haluat määrittää tämän kohteen, [Laitteen asetukset] -välilehti > [Määritä lähetysaika] täytyy olla valittuna.
[Ilmoitus valmistuneesta työstä]
Ottaa käyttöön ilmoitukset faksin lähetystulosten lähettämisestä määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.
Määritettävät ilmoituksen ehdot vaihtelevat [Laitteen asetukset] -välilehti > [[Ilmoitus valmistuneesta työstä] asetus] -asetuksessa määritetyn sisällön mukaan.
Virheilmoitukset on rajattu laitteen ja kohdefaksin välillä tapahtuviin virheisiin.
Tietokoneen ja laitteen välillä tapahtuvista virheistä ei lähetetä ilmoitusta, vaikka [Ilmoita vain virheistä] olisi
valittuna.
Varmistaaksesi, että faksi on lähetetty oikein, tarkista faksin lähetysloki tai tulostusjono laitteesta ja lisäksi
tarkista tietokoneen ja laitteen välinen lähetystulos.
[Kansilehti]-valintaikkuna
[Kansilehtiliite]
Sallii sinun määrittää, liitetäänkö mukaan kansilehti. Jos liität kansilehden, voit valita, näytetäänkö yksittäisten
kohteiden tiedot vai kaikkien kohteiden tiedot.
[Tyyli]
Valitse kansilehden mallipohja.
Mallipohjat, jotka on merkitty punaisella pisteellä ( ), ovat jaettuja kansilehtiä. Jaetut kansilehdet voidaan
rekisteröidä [Jaa kansilehti] -välilehdestä jaetun tulostinympäristön palvelimelta.
[Rekisteröi]
[Rekisteröi kansilehti] -valintaikkuna
Sallii sinun rekisteröidä kansilehtien mallipohjan.
Voit rekisteröidä enintään 30 mallipohjaa, pois lukien oletusarvoiset mallipohjat.
[Tyyli]
Näyttää rekisteröidyt kansilehtien mallipohjat luettelossa.
Jos napsautat [Esikatselu], näet yksityiskohtaisen esikatselun.
[Rekisteröi kansilehti]
Rekisteröi kansilehden (*.cse), joka on luotu Cover Sheet Editor -ohjelmassa.
[Palauta]
Rekisteröi poistetut oletusarvoiset mallipohjat uudelleen.
[Poista]
Poistaa kansilehden, joka on valittu kohdassa [Tyyli].
[Lisättävät kohteet]
Näyttää kansilehdessä näytettyjen kohteiden sisällön.
[Asetukset]
[Kohteen asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää kansilehdessä näytettävät kohteet.
[Lähettäjä]-välilehti
Näyttää lähettäjää koskevia tietoja kansilehdessä.
55
Asetusluettelo
Jos napsautat [Tuo lähettäjä] ja [Tallenna lähettäjä], voit tuoda lähettäjän tiedot tiedostosta tai tallentaa ne
tiedostoon. Tuotavissa olevat ja tallennuksen yhteydessä luodut tiedostot ovat molemmat CSV-muotoisia
tiedostoja, joissa erottimena toimii pilkku.
[Kohde]-välilehti
Näyttää kohdetta koskevia tietoja kansilehdessä.
[Valitse kohde] -välilehdessä määritetyt arvot näytetään käytössä olevissa kohteissa.
[Logo]/[Allekirjoitus]-välilehti
Näyttää logon tai allekirjoituksen kansilehdessä.
Voit määrittää logolle tai allekirjoitukselle BMP-muotoisen tiedoston.
Napsauta [Selaa] ja valitse käytettävä tiedosto.
Voit säätää suhdetta ja sijaintia, kun esikatselet valittua tiedostoa.
[Tiedot]-välilehti
Näyttää kansilehdessä lähetettävien sivujen määrän tai aiheen nimen.
Lähetettävien sivujen määrää ei lasketa automaattisesti. Tähän syötettyjen sivujen määrä näytetään
kansilehdessä.
[Lisää huomiomerkintä]
Näyttää kansilehdessä otsikon, kuten "Kiireellinen".
Valitse luettelosta [Huomiomerkintä] tai syötä haluamasi merkkijono.
[Lisättävä kommentti]
Sallii sinun syöttää kansilehdessä näytettävän kommentin.
[Esikatselu]
Näyttää esikatselun kansilehdestä, johon on sovellettu valittua mallipohjaa, kuvauksellisia kohteita, jne.
Palaa [Kansilehti](P. 54)
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Erikoisasetukset]-välilehti(P. 57)
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti(P. 59)
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
[Jaa kansilehti] -välilehti(P. 63)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Kansilehden liittäminen(P. 19)
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen(P. 22)
Lähetyslokien hallinta(P. 24)
56
Asetusluettelo
[Erikoisasetukset]-välilehti
Voit määrittää sivuasettelun ja resoluution lähetetyille tiedoille, kun se tulostetaan kohteessa.
Voit myös syöttää faksinumeron tai URI-osoitteen uudelleen välttyäksesi lähetysvirheeltä. Voit myös määrittää
suojausasetuksia osoitekirjan suojaamiseksi.
[Sivukoko]
Valitse sovelluksessa laadittujen, lähetettyjen tietojen paperikoko.
[Suunta]
Valitse suunta, jossa lähetetyt tiedot tulostetaan.
[Sivun asettelu]
Määritä sivujen määrä, kun lähetetyt tiedot tulostetaan yhdelle paperiarkille. Voit määrittää asettelun
napsauttamalla esikatselua ruudun reunasta.
Jos määrität, että lähetetyt tiedot tulostetaan useille sivuille, voit valita [Sivujärjestys].
[Tarkkuus]
Valitse resoluutio, kun lähetät faksia.
[Suojausasetukset]
[Suojausasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun muuttaa kohteiden tarkistusasetuksia ja suojausasetuksia, kun tallennat (viet) osoitekirjaa
tiedostoon.
Kun ne on määritetty, valintaikkuna pyytää sinua syöttämään faksinumeron ja salasanan kullekin operaatiolle.
[Osoitekirjan tyyppi]
[Osoitekirjan tyyppi] -valintaikkuna
Sallii sinun rekisteröidä tarkasteltavan osoitekirjan lähetyksen yhteydessä, muuttaa sen nimeä jne.
[Osoitekirjan tyyppi]
Rekisteröity osoitekirja näytetään luettelossa.
[Rekisteröi]
[Rekisteröi osoitekirja] -valintaikkuna
Sallii sinun valita ja rekisteröidä osoitekirjan [Käytettävissä olevat osoitekirjat] -luettelosta.
Alla näet rekisteröitävien osoitekirjojen tyypit, pois lukien tämän ajurin osoitekirja.
- Canon Fax Driver Address Book: Tämän ajurin osoitekirja.
- Viestintä-API: Microsoft Outlook -osoitekirja.
Jos ajuria käytetään 64-bittisessä ympäristössä, voit rekisteröidä Microsoft Outlook -osoitekirjan 64-bittisen
version.
- Windowsin osoitekirja: Microsoft Outlook Express -osoitekirja.
[Muokkaa]
Lisää/muokkaa-valintaikkuna
Sallii sinun muuttaa valitun osoitekirjan nimeä jne. Muutettavissa olevat kohteet voivat vaihdella osoitekirjan
tyypin mukaan.
Jos kyseessä on Viestintä-API, voit muuttaa käytettävää profiilia.
Jos kyseessä on Windowsin osoitekirja, voit muuttaa polkua, johon osoitekirja tallennetaan. Jos et määritä
polkua, käyttöön otetaan Windowsin osoitekirja.
57
Asetusluettelo
[Poista]
Poistaa valitun osoitekirjan. Voit poistaa kaikkia muita osoitekirjoja, paitsi Canon Fax Driver Address Book.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
Osoitekirjan tuonti/vienti(P. 31)
Suosikkiasetusten tallentaminen(P. 35)
Suosikkiasetusten luettelon muokkaaminen(P. 36)
58
Asetusluettelo
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehti
Voit hallita lähetettyjen tietojen kuvien, lähetysaikojen, kohteiden jne. tallennettuja lähetyslokeja.
[Näyttämiseen käytettävä ajuri]
Vaihtele [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -osiossa näytettyjen lokiluetteloiden välillä, jos käytät ajuria useiden
laitteiden kanssa.
[Lähetetyn faksin tiedot ja kuva]
Näyttää faksien lähetyslokin luettelona.
Jos sivuja on useita, voit siirtyä sivujen välillä napsauttamalla [Takaisin] ja [Seuraava]. Jos faksien lähetyslokeja
lähetetään useisiin kohteisiin, voit myös vaihdella kohteiden välillä.
Jos napsautat [Suurenna], voit suurentaa ja tarkastaa lähetyslokin.
[Lähetysaika] on lähetyksen aika ajurista laitteeseen. Se ei ole sama kuin faksin todellinen lähetysaika laitteelta.
[Poista kaikki]
Poistaa kaikki lokit.
[Poista]
Poistaa valitun lokin.
[Päivitä]
Päivittää lokit niiden uusimpaan tilaan.
[Kohdeluettelo]
Näyttää valitun lokin kohteen.
[Tallennusasetukset]
[Tallennusasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun määrittää lähetettyjen faksien tietojen ja kuvien tallennussijainnin sekä lähetettyjen faksien
tallennettavissa olevien tietojen ja kuvien enimmäismäärän.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Lähetyslokien hallinta(P. 24)
59
Asetusluettelo
[Laitteen asetukset] -välilehti
Voit määrittää laitteen vaihtoehdot, todennustavat, jne.
Lisäksi, jos todennustietojen vahvistus on määritetty tämän välilehden [Käyttäjien hallinta] -osiossa,
vahvistusikkuna avautuu fakseja lähetettäessä.
[Laitteen asetukset] -välilehden ja todennustietojen vahvistusikkunan sisältö selitetään tässä.
Asetusten kuvaukset
[Lähettäjä]
Syötä lähettäjän nimi, joka liitetään faksin ylätunnisteeseen.
[Faksikorttiasetukset]
Valitse laitteeseen asennettu faksipiiri.
[Aliosoitteen todennus]/[Osastotunnusten hallinnan todennus]
Valitse vastaavat todennustilat.
Määritä tämä asetus vastaamaan laitteeseen asennettua todennustilaa.
[Käyttäjien hallinta]
Sallii sinun määrittää käytettävän todennustoiminnon tyypin.
[Asetukset]
[Osastotunnuksen/PIN-koodin asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää lisätietoja, kun [Osastotunnusten hallinta] valitaan [Käyttäjien hallinta] -valikosta.
[Salli PIN-koodin asetukset]
Ota tämä asetus käyttöön, kun määrität [PIN]-koodia.
Jos haluat poistaa PIN-asetuksen käytöstä asiakastietokoneella jaetussa tulostusympäristössä, poista tämän
kohteen valinta palvelimella.
[Osastotunnus]
Määritä laitteessa asetettu osastotunnus.
[PIN]
Määritä PIN-koodi osastotunnuksen hallinnalle. Jos laitteelle ei ole määritetty PIN-koodia, tämä kenttä on
tyhjä.
[Tarkista]
Tarkastaa, vastaako annettu osastotunnus ja PIN-koodi laitteeseen määritettyjä tietoja.
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi fakseja lähetettäessä]
Avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää tai vahvistaa osastotunnuksen ja PIN-koodin faksin lähetyksen
yhteydessä.
[Asetukset]
[Käyttäjien todennusasetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää lisätietoja, kun [Käyttäjien todennus] valitaan [Käyttäjien hallinta] -valikosta.
[Salli salasana-asetukset]
Ota tämä asetus käyttöön, kun määrität [Salasana]-koodia.
Jos salasanaa ei ole määritetty tässä, syötä salasana faksin lähetyksen yhteydessä.
60
Asetusluettelo
[Käyttäjänimi]
Määritä käyttäjien todennuksessa käytettävä käyttäjänimi.
[Salasana]
Määritä käyttäjien todennuksen salasana. Jos laitteelle ei ole määritetty salasanaa, tämä kenttä on tyhjä.
[Tarkista]
Tarkastaa, vastaako annettu salasana laitteelle määritettyä salasanaa.
[Vahvista todennustiedot fakseja lähetettäessä]
Avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää tai vahvistaa käyttäjänimen ja salasanan faksin lähetyksen
yhteydessä.
[Määritä käyttäjätiedot]
Sallii sinun määrittää käyttäjänimen, joka näytetään laitteen faksien lähetyslokissa.
[Asetukset]
[Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkuna
[Käyttäjänimi]
Määritä käyttäjätunnus, jota käytetään faksien lähetystöissä.
[Käyttäjänimien hallinta]
[Käyttäjänimien hallinta] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää oletusarvoisesti käytettävän käyttäjänimen.
[Käyttäjänimeksi asetettava nimi]
Määritä käyttäjänimeksi Windows-kirjautumisnimesi, tietokoneen nimi tai muu haluamasi nimi.
[Älä salli käyttäjänimien muutoksia]
Estää käyttäjänimen muutokset [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkunassa.
[IP-faksin liikennöintitila]
[IP-faksin liikennöintitilan asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää tiedonsiirtotilan, jota voidaan käyttää laitteen kanssa. Lisätietoja IP-faksitiedonsiirron
ympäristöstä saat laitteen käyttöoppaasta.
[Määritä lähetysaika]
Määritä faksin tiedonsiirron aika kohdassa [Valitse kohde] tai [Anna kohde] -välilehti > [Yksityiskohtaiset
asetukset].
[[Ilmoitus valmistuneesta työstä] -asetus]
Ottaa käyttöön ilmoitukset faksin lähetystulosten lähettämisestä määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.
Täällä käytössä olevat kohteet voi määrittää [Valitse kohde] tai [Anna kohde] -välilehdestä > [Yksityiskohtaiset
asetukset].
[Määritä kerralla määritettävissä olevien kohteiden määräksi 2 000]
Kasvattaa samanaikaisesti määritettävien kohteiden enimmäismääräksi 2 000.
[Käytä Unicodea (UTF-8) kommunikointiin laitteen kanssa]
Lähettää ja vastaanottaa sisäisiä tietoja, kuten käyttäjätietoja jne. laitteeseen ja laitteesta Unicode-merkistöllä
(UTF-8).
[Yksityiskohtaiset asetukset]
[Lisäasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun määrittää yksityiskohtaisia toimintoja, kuten vahvistusviestin näyttötoiminnon faksin lähetyksen
yhteydessä.
61
Asetusluettelo
Määritä tämä toiminto manuaalisesti, koska sitä ei ole määritetty, vaikka laitetiedot noudettaisiin.
[Hae laitetiedot]
Noutaa laitetiedot ja soveltaa niitä kaikkiin asetuksiin.
[Tietoja]
Näyttää tietoja ajurin versiosta.
Todennustietojen vahvistusikkuna
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] -valintaikkuna
[Osastotunnus]
Määritä laitteessa asetettu osastotunnus.
[PIN]
Määritä PIN-koodi osastotunnuksen hallinnalle. Jos laitteelle ei ole määritetty PIN-koodia, tämä kenttä on
tyhjä.
[Vahvista käyttäjänimi/salasana] -valintaikkuna
[Käyttäjänimi]
Määritä käyttäjien todennuksessa käytettävä käyttäjänimi.
[Salasana]
Määritä käyttäjien todennuksen salasana. Jos laitteelle ei ole määritetty salasanaa, tämä kenttä on tyhjä.
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Tietoja tiedonsiirtotavoista, joita voidaan käyttää faksien lähettämiseen(P. 18)
Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen(P. 22)
Laitetietojen asettaminen(P. 40)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 42)
Käyttäjänimen määrittäminen(P. 44)
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 66)
62
Asetusluettelo
[Jaa kansilehti] -välilehti
Voit käyttää kansilehteä, joka on rekisteröity jaetun tulostusympäristön palvelimella asiakastietokoneella.
[Tyyli]
Näyttää rekisteröidyt kansilehtien mallipohjat luettelossa.
Jos napsautat [Esikatselu], näet yksityiskohtaisen esikatselun.
[Rekisteröi]
[Rekisteröi jaettu kansilehti] -valintaikkuna
Rekisteröi kansilehden (*.cse), joka on luotu Cover Sheet Editor -ohjelmassa.
[Poista]
Poistaa kansilehden, joka on valittu kohdassa [Tyyli].
Aiheeseen liittyvää
[Valitse kohde] -välilehti(P. 48)
[Anna kohde] -välilehti(P. 54)
Kansilehden liittäminen(P. 19)
63
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys ...................................................................................................................................................... 65
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi käyttää ................................................................... 66
Osoitekirjaa ei voi tarkastella tai muokata ....................................................................................................... 67
64
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä kerrotaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi käyttää(P. 66)
Osoitekirjaa ei voi tarkastella tai muokata(P. 67)
65
Vianmääritys
Laitetietojen hakutoimintoa / todennustoimintoa ei voi
käyttää
Jos laitetietoja ei voi hakea, osastotunnusten hallintatoimintoa ei voi käyttää tai käyttäjän todennustoimintoa ei
voi käyttää [Laitteen asetukset] -välilehdessä, tarkista seuraavat.
Syy 1.
Laite on pois päältä tai kaapeli ei ole kunnolla paikoillaan.
Korjaus
Tarkista laitteen tila.
Syy 2.
Toimintoa ei ole määritetty vastaamaan yhteysmpäristöä.
Korjaus
Tulostuspalvelinympäristössä
● Asenna Canon Driver Information Assist Service palvelintietokoneelle ajurin asennusohjelmalla.
● Asenna TCP/IP protokollana käyttämääsi ympäristöön käyttämäsi käyttöjärjestelmän CD-ROM-levyltä.
Käytettäessä USB-yhteyttä tai porttiyhteysympäristöä, jossa näitä toimintoja ei voi käyttää
Käytä muuta yhteysympäristöä, kuten TCP/IP-verkkoyhteyttä jne.
Näitä toimintoja ei voi käyttää seuraavissa porttiyhteysympäristöissä:
● Tietokoneet on yhdistetty laitteeseen suoraan SMB:n avulla.
● [Lisää tulostin tulostinryhmään] on valittu tulostinominaisuuksien näytössä [Portit]-välilehdessä.
● Tietokoneet on yhdistetty laitteeseen Web Services on Devices (WSD) -porttien kautta.
Syy 3.
Laitteen nimi on liian pitkä.
Korjaus
Vahvista, että Windowsin [Laitteet ja tulostimet] -osiossa rekisteröity laitteen nimi ei ylitä seuraavia merkkien
enimmäisrajoituksia. Jos ne ylittävät, muuta nimeä tulostinominaisuuksien näytön [Yleiset]- tai [Jakaminen]välilehdessä.
- Laitteen nimi: enintään 209 merkkiä.
- Jakonimi: enintään 260 merkkiä.
Aiheeseen liittyvää
[Laitteen asetukset] -välilehti(P. 60)
Laitetietojen asettaminen(P. 40)
Todennustoiminnon määrittäminen(P. 42)
66
Vianmääritys
Osoitekirjaa ei voi tarkastella tai muokata
Jos et voi tarkastella tai muokata ajurissa rekisteröityä osoitekirjaa, syy voi olla jokin seuraavista. Noudata
kohdassa "Korjaus" kuvattuja ohjeita.
Syy
Sinulla ei ole osoitekirjan kohdekansion käyttöoikeuksia.
Korjaus1.
Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on käyttöoikeudet.
Korjaus2.
Muuta osoitekirjan tallennussijainniksi kansio, johon sinulla on käyttöoikeudet, kohdasta [Valitse kohde] välilehti > [Muokkaa osoitekirjaa] -valintaruutu > [Määritä kansio].
Aiheeseen liittyvää
[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna(P. 50)
Henkilön osoitteen lisääminen osoitekirjaan(P. 29)
Ryhmän lisääminen osoitekirjaan(P. 30)
Osoitekirjan tuonti/vienti(P. 31)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising