Canon | i-SENSYS LBP351x | User manual | Canon i-SENSYS LBP351x User manual

Canon i-SENSYS LBP351x User manual
LBP352x / LBP351x
Käyttöopas
USRMA-0707-01 2019-09 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Tärkeitä turvallisuusohjeita ................................................................................................................. 2
Asentaminen
Virtalähde
Käsittely
............................................................................................................................................................ 3
................................................................................................................................................................. 5
................................................................................................................................................................... 6
Ylläpito ja tarkastukset
Tarvikkeet
............................................................................................................................................. 9
.............................................................................................................................................................. 10
Perustoiminnot ............................................................................................................................................. 14
Osat ja niiden toiminnot
Etuosa
.......................................................................................................................................... 16
............................................................................................................................................................... 17
Takaosa
............................................................................................................................................................. 19
Sisäosat
............................................................................................................................................................. 21
Monikäyttötaso
Paperikasetti
...................................................................................................................................................... 23
Käyttöpaneeli
Näyttö
.................................................................................................................................................. 22
..................................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 27
Käyttöpaneelin käyttäminen
Tekstin syöttäminen
................................................................................................................................... 29
............................................................................................................................................ 31
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
....................................................................................................................... 33
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen
Paperin lisääminen
............................................................................................................. 35
................................................................................................................................................. 37
Paperin lisääminen paperikasettiin
....................................................................................................................... 39
Paperin lisääminen monitoimitasolle
.................................................................................................................... 44
Paperin lisääminen paperisäiliöön (lisävaruste)
...................................................................................................... 47
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen (lisävaruste)
Kirjekuorien lisääminen
.......................................................................... 50
....................................................................................................................................... 53
Esipainetun paperin lisääminen
............................................................................................................................ 55
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
..................................................................................................................... 59
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen
............................................................................ 60
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen
.......................................................................... 63
Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste) paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Energiansäästö
...................................................... 65
....................................................................................................................................................... 67
Lepotilaan siirtyminen
......................................................................................................................................... 68
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen
......................................................................................................... 70
Asiakirjan tulostaminen ........................................................................................................................ 74
Tulostaminen tietokoneesta
Perustulostustoiminnot
.................................................................................................................................... 75
....................................................................................................................................... 77
Tulostuksen peruuttaminen
Erilaiset tulostusasetukset
................................................................................................................................. 82
................................................................................................................................... 84
Suurentaminen tai pienentäminen
.................................................................................................................. 86
I
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen välillä
Tulosteiden lajittelu sivuittain
......................................................................................................................... 90
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
Julisteiden tulostaminen
Vihkotulostus
.................................................................................... 88
.................................................................................................... 92
................................................................................................................................ 94
............................................................................................................................................... 95
Kehysten tulostaminen
.................................................................................................................................. 97
................................................................................................ 98
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostaminen
Vesileimojen tulostaminen
........................................................................................................................... 100
Tiettyjen sivujen tulostaminen eri paperille
Asiakirjan tyypin valitseminen
Väriaineen säästäminen
.................................................................................................... 102
...................................................................................................................... 104
.............................................................................................................................. 106
Useiden asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen
Tulostusasetusten määrittäminen tarpeittesi mukaan
......................................................................................... 108
........................................................................................... 112
Usein käytettyjen tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen
Oletusasetusten muuttaminen
........................................................................... 113
..................................................................................................................... 115
Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen
...................................................................................................... 117
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
................................................................................................. 119
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
............................................................................................. 128
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)
Salatun tulostuksen käyttäminen
................................................................................ 130
.................................................................................................................. 135
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)
............................................................ 136
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen
.............................................................................................. 140
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle
.............................................................................................. 143
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
............................................................................................... 145
Suoratulostuksen tulostusasetukset
............................................................................................................. 149
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
.............................................................................. 156
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa ......................................
Liittäminen mobiililaitteeseen
.............................................................................................................................. 165
Laitteen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla sovelluksia käyttämällä
AirPrint-toiminnon käyttäminen
................................................... 166
......................................................................................................................... 168
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla
................................................................................................................ 172
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää
............................................................................................................. 175
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Laitteen etähallinta
164
........................................................................................................... 176
.............................................................................................................................................. 180
Verkko ................................................................................................................................................................. 182
Yhdistäminen verkkoon
........................................................................................................................................ 183
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
IP-osoitteiden asettaminen
.............................................................................................................. 185
................................................................................................................................ 187
IPv4-osoitteen määrittäminen
...................................................................................................................... 188
IPv6-osoitteiden määrittäminen
................................................................................................................... 192
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten
........................................................................................ 196
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen
....................................................................................... 197
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
Tulostuspalvelimen asettaminen
..................................................................................................................... 203
........................................................................................................................ 212
II
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi
Ethernet-asetusten määrittäminen
......................................................................................................... 216
..................................................................................................................... 217
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
DNS:n määrittäminen
.................................................................................................. 219
....................................................................................................................................... 220
WINS-palvelun määrittäminen
SNTP:n määrittäminen
........................................................................................................................... 226
...................................................................................................................................... 229
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla
........................................................................................................... 232
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen
SMB:n määrittäminen
............................................................................................ 238
....................................................................................................................................... 242
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten
............................................................................... 245
Suojaus ............................................................................................................................................................... 249
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä
......................................................................................................... 250
Luvattoman pääsyn estäminen
........................................................................................................................... 251
Käyttöoikeuksien asettaminen
........................................................................................................................... 253
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen
Osastotunnusten hallinnan asettaminen
................................................................................................. 254
....................................................................................................... 257
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen
................................................................................................... 264
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja
........................................................................................... 265
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
........................................................................................ 266
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
.................................................................................... 272
Välityspalvelimen määrittäminen
........................................................................................................................ 276
Laitteen toimintojen rajoittaminen
....................................................................................................................... 279
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen
USB-toimintojen rajoittaminen
................................................................................................................. 280
........................................................................................................................... 284
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
............................................................................................................ 287
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä
............................................................................................................ 290
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä
............................................................................................................. 291
LAN-portin poistaminen käytöstä
....................................................................................................................... 292
Tulostustyöhistorian piilottaminen
...................................................................................................................... 293
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon
IPSec-asetusten määrittäminen
...................................................................................................... 295
......................................................................................................... 296
.......................................................................................................................... 300
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
........................................................................................................... 311
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen
Avainparien luominen
....................................................................... 317
................................................................................................................................. 319
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen
......................................................... 328
............................................................................... 332
Etäkäyttöliittymän käyttäminen ................................................................................................. 335
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
Etäkäyttöliittymän näytöt
...................................................................................................................... 336
..................................................................................................................................... 339
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille
................................................................................................ 345
...................................................................................................... 351
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä
........................................................................................ 354
III
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen
Tallennettujen tietojen tallentaminen
Tallennettujen tietojen lataaminen
................................................................................................ 356
.................................................................................................................. 357
..................................................................................................................... 359
Asetus-valikko .............................................................................................................................................
Asetusvalikko
....................................................................................................................................................... 363
Ohjausvalikko
Paperilähde
Verkko
362
.................................................................................................................................................. 364
..................................................................................................................................................... 377
............................................................................................................................................................ 378
Asettelu
........................................................................................................................................................... 398
Tulostuslaatu
Liittymä
................................................................................................................................................... 402
........................................................................................................................................................... 406
Käyttäjän ylläpito
Tulostustila
.............................................................................................................................................. 409
...................................................................................................................................................... 418
Tulostustilakohtaiset asetukset
UFR II
PCL
.......................................................................................................................... 420
........................................................................................................................................................ 421
........................................................................................................................................................... 422
Kuvantaminen
............................................................................................................................................ 428
XPS
........................................................................................................................................................... 434
PDF
........................................................................................................................................................... 438
PS
............................................................................................................................................................. 442
MEAP-asetukset
Tarkista laskuri
Alusta valikko
................................................................................................................................................. 446
................................................................................................................................................... 447
Apuohjelmavalikko
Työ-valikko
............................................................................................................................................... 445
............................................................................................................................................... 448
........................................................................................................................................................... 452
Nollausvalikko
...................................................................................................................................................... 454
Valitse syöttölaitevalikko
...................................................................................................................................... 456
Vianmääritys ................................................................................................................................................. 464
Tukosten selvittäminen
......................................................................................................................................... 466
Kun virheilmoitus näytetään
Yleiset ongelmat
................................................................................................................................. 483
................................................................................................................................................... 500
Asennus-/asetusongelmat
Tulostusongelmat
................................................................................................................................. 501
............................................................................................................................................. 504
Kun tulostus ei onnistu kunnolla
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
........................................................................................................................... 506
............................................................................................................................. 508
Paperi rypistyy tai käpristyy ................................................................................................................................
Paperi syötetään väärin
..................................................................................................................................... 516
Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
................................................................................................................ 517
Ylläpito ...............................................................................................................................................................
Laitteen puhdistus
Ulkopuoli
514
519
................................................................................................................................................ 521
......................................................................................................................................................... 522
IV
Kiinnitysyksikkö
................................................................................................................................................ 523
............................................................................................................................. 524
Väriainekasettien vaihtaminen
Väriainekasettien vaihtaminen
Laitteen siirtäminen
........................................................................................................................... 527
............................................................................................................................................. 530
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen
Tulostustummuuden säätäminen
Tulostuskohdan säätäminen
....................................................................................................................... 533
.............................................................................................................................. 535
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
Laskurin arvon näyttäminen
Tarvikkeiden tarkistaminen
............................................................................................................... 532
................................................................................................................ 539
................................................................................................................................. 548
.................................................................................................................................. 551
Asetusten alustaminen
......................................................................................................................................... 553
Valikon alustaminen
.......................................................................................................................................... 554
............................................................................................................................ 555
Verkkoasetusten alustaminen
Liite .......................................................................................................................................................................
Kolmansien osapuolien ohjelmistot
Toimintoesittely
....................................................................................................................... 558
.................................................................................................................................................... 559
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen
Tehokkuuden lisääminen
Paljon muuta
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
................................................................................................................ 560
................................................................................................................................... 562
................................................................................................................................................... 565
...................................................................................................................................................... 568
Laitteen tekniset tiedot
Paperi
557
...................................................................................................................................... 569
............................................................................................................................................................. 572
............................................................................................................................................................ 576
Kuluvat osat
......................................................................................................................................................... 577
Valinnaiset kohteet
............................................................................................................................................... 578
ROM:n asentaminen
......................................................................................................................................... 582
SD-kortin asentaminen
...................................................................................................................................... 586
Laitteen mukana tulevat käyttöoppaat
Käyttäminen: Sähköinen opas
................................................................................................................. 590
............................................................................................................................... 591
Asentaminen: Sähköinen opas
Poistaminen: Sähköinen opas
........................................................................................................................... 592
............................................................................................................................ 594
Näytön asettelu: Sähköinen opas
........................................................................................................................ 595
Katselu Sähköinen opas
..................................................................................................................................... 601
MEAP-sovellusten hallinta
..................................................................................................................................... 603
FTP-asiakkaiden käyttäminen
............................................................................................................................... 604
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
.............................................................................................................. 605
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
Muuta
................................................................................................ 608
................................................................................................... 610
.................................................................................................................................................................. 617
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot
Mac OS -käyttäjät
Kirjasinnäytteet
Huomautus
....................................................................................................... 618
.............................................................................................................................................. 626
................................................................................................................................................ 627
...................................................................................................................................................... 632
V
Toimistojen sijainnit
............................................................................................................................................. 636
VI
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita ........................................................................................................................ 2
Asentaminen .......................................................................................................................................................... 3
Virtalähde .............................................................................................................................................................. 5
Käsittely ................................................................................................................................................................. 6
Ylläpito ja tarkastukset ......................................................................................................................................... 9
Tarvikkeet ............................................................................................................................................................ 10
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1006-000
Tässä luvussa kuvatun sisällön tarkoitus on estää omaisuusvahinkoja ja laitteen käyttäjille tai muille aiheutuvia
vammoja. Lue tämä luku ennen laitteen käyttöä ja noudata ohjeita, jotta käytät laitetta oikein. Älä tee mitään
toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Canon ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat käytöstä,
jota ei ole kuvattu käyttöoppaassa, virheellisestä käytöstä tai korjauksista/muutoksista, joita ei ole tehnyt Canon tai
Canonin valtuuttama kolmas osapuoli.
2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Asentaminen
1006-001
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista ja mukavaa, lue seuraavat varo-ohjeet huolellisesti ja asenna laite sopivaan
paikkaan.
Älä asenna paikkaan, jossa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku
● Paikkaan, jossa tuuletusaukot tukkeutuvat
(liian lähelle seiniä, sänkyä, mattoja tai vastaavia esineitä)
● Kosteaan tai pölyiseen paikkaan
● Paikkaan, jossa laite altistuu suoralle auringonvalolle, tai ulkotiloihin
● Erittäin kuumaan paikkaan
● Paikkaan, jossa on avotulta
● Lähelle alkoholia, maalinohenteita tai muita tulenarkoja aineita
Muut varoitukset
● Älä kytke tähän laitteeseen kaapeleita, joita ei ole hyväksytty. Jos teet niin, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
● Älä aseta laitteen päälle kaulakoruja tai muita metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita. Jos laitteen
sisällä oleviin sähköosiin pääsee vieraita aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kun asennat tai poistat lisävarusteita, muista katkaista laitteesta virta, irrottaa virtajohto pistorasiasta ja
irrottaa kaikki liitäntäkaapelit ja virtajohdot laitteesta. Muuten virtajohto tai liitäntäkaapelit voivat vaurioitua,
mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Jos laitteeseen putoaa vieraita aineita, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään.
Älä asenna seuraaviin paikkoihin
Laite voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vammoja.
● Epävakaa alusta
● Paikkaan, joka altistuu tärinälle
Muut huomautukset
● Kun kannat tätä laitetta, noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos laitetta kannetaan väärin, se voi pudota ja
aiheuttaa vammoja.
● Kun asennat laitteen, varo, etteivät kätesi jää laitteen ja seinän tai lattian väliin tai paperikasettien väliin. Siitä
voi aiheutua vammoja.
3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä asenna seuraaviin paikkoihin, koska siitä voi aiheutua vahinkoa
● Paikkaan, jonka lämpötila tai kosteus vaihtelee äkillisesti
● Magneettista tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien
laitteiden lähelle
● Laboratorioon tai paikkaan, jossa tapahtuu kemiallisia
reaktioita
● Paikkaan, jossa on syövyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja
● Paikkaan, joka saattaa vääntyä laitteen painosta tai jossa laite
voi upota (matto tms.)
Vältä huonosti tuuletettuja paikkoja
● Tämä laite tuottaa pienen määrä otsonia tms. normaalin käytön aikana. Vaikka herkkyys otsonille tms. voi
vaihdella, määrä ei ole vahingollinen. Otsoni tms. voi olla helpommin huomattavissa pitkään jatkuvan käytön
tai pitkien töiden aikana, erityisesti huonosti tuuletetuissa tiloissa. On suositeltavaa järjestää kunnollinen
tuuletus huoneeseen, jossa laitetta käytetään, jotta työympäristö pysyy mukavana. Vältä myös paikkoja,
joissa ihmiset voivat altistua laitteesta tuleville päästöille.
Älä asenna paikkaan, jossa esiintyy kosteuden tiivistymistä
● Laitteen sisään saattaa muodostua vesipisaroita (kosteuden tiivistymistä), kun huone, johon laite on
asennettu, lämpenee nopeasti tai kun laite siirretään viileästä tai kuivasta paikasta kuumaan tai kosteaan
paikkaan. Laitteen käyttäminen tällaisissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa paperitukoksia, tulostuslaadun
heikkenemistä tai vaurioita laitteeseen. Anna laitteen sopeutua ympäröivän tilan lämpötilaan ja kosteuteen
vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä.
3 000 metriä merenpinnasta tai korkeammalla
● Kiintolevyllä varustetut laitteet eivät välttämättä toimi oikein, kun niitä käytetään vähintään noin 3 000
metrin korkeudella merenpinnasta.
4
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Virtalähde
1006-002
Tämä laite on yhteensopiva jännitteen 220–240 V ja taajuuden 50/60 Hz kanssa.
● Käytä vain virtalähdettä, joka täyttää määritetyt jännitevaatimukset. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.
● Älä käytä muita kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa, sillä muut johdot voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
● Mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Älä kytke virtajohtoa muihin
laitteisiin.
● Älä muokkaa, vedä, taivuta väkisin tai tee muita toimenpiteitä, jotka saattavat vahingoittaa virtajohtoa. Älä
aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Virtajohdon vaurioitumisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Älä kytke tai irrota virtapistoketta märin käsin. Voit saada sähköiskun.
● Älä käytä jatkojohtoja tai moniosaisia pistorasioita laitteen kanssa. Jos teet niin, seurauksena voi olla tulipalo
tai sähköisku.
● Älä keri tai solmi virtajohtoa kerälle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kytke virtapistoke huolellisesti pistorasiaan. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta ukkosen aikana. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo,
sähköisku tai laitteen vaurioituminen.
● Asenna laite pistorasian lähelle ja jätä virtapistokkeen ympärille riittävästi tilaa, jotta pistokkeen voi irrottaa
helposti hätätilanteessa.
Kun kytket virran
● Älä liitä laitetta keskeytymättömään virransyöttöön (UPS).
● Jos kytket tämän laitteen pistorasiaan, jossa on useita paikkoja, älä käytä muita paikkoja toisten laitteiden
kytkemiseen.
● Älä liitä virtapistoketta tietokoneessa olevaan virtaliitäntään.
Muut varotoimet
● Sähköinen häiriö voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön tai hävittää tietoja.
5
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Käsittely
1006-003
● Irrota heti virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään, jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä
tulee outoa hajua tai savua tai se kuumenee liikaa. Laitteen
käytön jatkamisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Älä pura tätä laitetta tai tee siihen muutoksia. Laitteen sisällä on
kuumia suurjänniteosia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
● Aseta laite paikkaan, jossa virtajohto, muut johdot ja laitteen sisäiset ja sähköiset osat eivät ole lasten
ulottuvilla. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa yllättäviä onnettomuuksia.
● Älä käytä tämän laitteen lähellä tulenarkoja sumutteita. Jos tämän laitteen sisällä oleviin sähköosiin pääsee
tulenarkoja aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kun siirrät laitetta, muista kytkeä laitteen ja tietokoneen virtakytkimet pois päältä ja irrottaa virtapistoke
pistorasiasta ja liitäntäjohdot laitteesta. Jos et toimi näin, virtajohto ja liitäntäjohdot voivat vaurioitua, mistä
voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Jos liität tai irrotat USB-kaapelin, kun virtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, älä kosketa liittimen
metalliosaa. Voit saada sähköiskun.
Jos käytät sydämentahdistinta
● Tämä laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi epänormaaliksi,
poistu laitteen lähettyviltä ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.
● Älä aseta tämän laitteen päälle painavia esineitä, sillä ne voivat pudota ja aiheuttaa vammoja.
● Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
● Ole varovainen, kun avaat ja suljet kansia, ettet satuta käsiäsi.
● Pidä kädet ja vaatteet kaukana tulostusalueen rullista. Jos kätesi tai vaatteesi tarttuvat rulliin, seurauksena
voi olla henkilövahinko.
● Laitteen sisäpuoli ja ulostuloaukko ovat kuumia tulostuksen aikana ja heti sen jälkeen. Vältä koskemasta
näitä alueita, ettet saa palovammoja. Myös tulostetut paperit saattavat olla kuumia heti tulostuksen jälkeen,
joten käsittele niitä varovasti. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovammoja.
6
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Älä kanna laitetta asennetusta paperikasetista, valinnaisesta
syöttölaitteesta, valinnaisesta paperisäiliöstä tai valinnaisesta
kirjekuorien syöttölaitteesta. Ne voivat pudota ja aiheuttaa
vammoja.
Lasersäde
● Tämä laite on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC60825-1:2007 ja EN60825-1:2007. Lasersäde voi olla
ihmiselle vaarallista. Lasersäde on suljettu suojakotelon ja ulkoisten kansien sisään, joten lasersäde ei voi
päästä normaalikäytössä laitteen ulkopuolelle. Turvallisuuden vuoksi älä avaa koskaan muita kuin tässä
ohjeessa ilmoitettuja kansia.
● Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjainten käyttäminen sekä säätöjen tai toimintojen suorittaminen
voi altistaa vaaralliselle säteilylle. Lasersäde voi aiheuttaa näkövaurioita, jos se pääsee jostain syystä laitteen
ulkopuolelle ja osuu käyttäjän silmiin.
Laitteen kuljettaminen
Voit estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana seuraavasti:
● Poista väriainekasetit.
● Pakkaa laite alkuperäiseen laatikkoonsa käyttäen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.
Jos käyttöäänet häiritsevät sinua
● Jos käyttöäänet häiritsevät sinua, suosittelemme koneen asentamista jonnekin muualle kuin toimistotiloihin
käyttöympäristön ja käyttötapojen mukaan.
Muut varotoimet
● Noudata laitteeseen kiinnitettyjen varoitustarrojen ohjeita.
● Älä ravista laitetta tai kohdista siihen iskuja.
● Älä avaa ja sulje ovia, kansia ja muita osia väkisin. Laite voi vahingoittua.
● Älä koske laitteen sisällä olevia liitäntöjä (
). Laite voi vahingoittua.
7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Jotta välttäisit paperitukoksia, älä sammuta laitetta, avaa tai sulje kansia tai lisää tai poista paperia
tulostuksen aikana.
8
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Ylläpito ja tarkastukset
1006-004
Puhdista laite säännöllisesti. Jos laitteeseen kerääntyy pölyä, se ei ehkä toimi oikein. Kun puhdistat laitetta, muista
huomata seuraavat: Jos laitteen käytössä on ongelmia, katso lisätietoja kohdasta Vianmääritys(P. 464) . Jos
ongelma ei ratkea tai mielestäsi laite vaatii tarkastusta, katso kohta Kun ongelman ratkaiseminen ei
onnistu(P. 517) .
● Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Tämän ohjeen laiminlyönnistä
voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Irrota virtapistoke pistorasiasta säännöllisesti ja poista pöly ja lika kuivalla kankaalla. Kerääntynyt pöly voi
kerätä kosteutta ilmasta ja aiheuttaa tulipalon, jos se joutuu kosketuksiin sähkön kanssa.
● Puhdista laite kostealla liinalla, josta on puristettu vesi pois kunnolla. Kostuta puhdistusliina vain vedellä. Älä
käytä alkoholia, bentseeniä, maalinohenteita tai muita tulenarkoja aineita. Älä käytä paperinenäliinoja tai pyyhkeitä. Jos nämä joutuvat kosketuksiin laitteen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne voivat luoda
staattista sähköä tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut. Tarkista, ettei laitteessa ole ruostetta,
kolhuja, naarmuja tai halkeamia ja ettei se kuumene liikaa. Huonosti ylläpidetyn laitteen käyttämisestä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.
● Laitteen sisällä on kuumia suurjänniteosia. Näiden osien koskettamisesta voi seurata palovammoja. Älä
kosketa mitään sellaisia laitteen osia, joita ei mainita käyttöoppaassa.
● Kun lisäät paperia tai poistat paperitukosta, varo viiltämästä käsiäsi paperin reunoihin.
● Vältä väriaineen joutumista käsillesi tai vaatteillesi, kun poistat juuttunutta paperia tai vaihdat
väriainekasetteja. Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu väriainetta, huuhtele se heti pois kylmällä vedellä.
9
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarvikkeet
1006-005
● Älä hävitä käytettyjä väriainekasetteja avotulessa polttamalla. Älä säilytä värikasetteja tai paperia avotulen
läheisyydessä. Väriaine saattaa syttyä, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
● Jos vahingossa läikytät tai levität väriainetta, pyyhi väriainehiukkaset pois huolellisesti kostealla, pehmeällä
liinalla ja varo hengittämästä väriainepölyä. Älä käytä läikkyneen väriaineen poistamiseen pölynimuria, jossa
ei ole suojausta pölyräjähdysten varalta. Muuten seurauksena voi olla pölynimurin vaurioituminen tai
staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.
Jos käytät sydämentahdistinta
● Värikasetti tuottaa heikon magneettikentän. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi epänormaaliksi,
poistu värikasetin lähettyviltä ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.
● Varo hengittämästä väriainetta. Jos hengität väriainetta, ota heti yhteyttä lääkäriin.
● Varo, ettei väriainetta joudu silmiisi tai suuhusi. Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois
kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
● Varo, ettei väriainetta joudu ihollesi. Jos näin tapahtuu, pese se pois saippualla ja kylmällä vedellä. Jos ihosi
ärtyy, ota heti yhteyttä lääkäriin.
● Säilytä värikasetit ja muut tarvikkeet lasten ulottumattomissa. Jos joku nielee väriainetta, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
● Älä pura tai muokkaa väriainekasettia. Väriainetta voi varista kasetista.
● Poista väriainekasetin sinettiteippi kokonaan käyttämättä liikaa voimaa. Muuten väriainetta voi varista
kasetista.
Väriainekasetin käsitteleminen
● Tartu vain väriainekasetin kahvaan.
● Älä koske väriainekasetin muistia (
) tai sähköliitäntöjä (
). Älä avaa rummun suojasuljinta (
laitteen sisällä oleva rummun pinta ei naarmuuntuisi eikä altistuisi valolle.
10
), jotta
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Älä poista väriainekasettia tästä laitteesta tai suojapussista tarpeettomasti.
● Värikasetti on magneettinen tuote. Älä vie sitä lähelle magneettisuudelle alttiita tuotteita, kuten levykkeitä ja
levyasemia. Muuten tiedot voivat vaurioitua.
Väriainekasetin säilyttäminen
● Säilytä seuraavanlaisessa ympäristössä turvallisen ja tyydyttävän käytön takaamiseksi
Säilytyslämpötila: 0–35 °C
Säilytyspaikan kosteus: 35–85 % (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)*
● Säilytä avaamattomana, kunnes väriainekasetti otetaan käyttöön.
● Kun poistat väriainekasetin tästä laitteesta säilytystä varten, aseta väriainekasetti sitten alkuperäiseen
suojapussiinsa tai kääri sen paksuun kankaaseen.
● Kun säilytät väriainekasettia, älä aseta sitä pystyasentoon tai ylösalaisin. Väriaine paakkuuntuu eikä
välttämättä palaa alkuperäiseen tilaansa edes ravistamalla.
* Jopa säilytyspaikan kosteusrajojen sisällä väriainekasetin sisään voi muodostua vesipisaroita (kosteuden tiivistymistä), jos
väriainekasetin sisälämpötilassa ja ympäristön lämpötilassa on eroa. Kosteuden tiivistyminen heikentää väriainekasettien
tulostuslaatua.
Älä säilytä väriainekasettia seuraavissa paikoissa
● Paikassa, jossa on avotulta
● Paikassa, johon kohdistuu suora auringonvalo tai kirkas valo viittä minuuttia pitempään
● Paikassa, jossa ilmassa on paljon suolaa
● Paikassa, jossa on syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi aerosolisuihkeita tai ammoniakkia)
● Paikassa, jossa on korkea lämpötila ja suuri ilmankosteus
● Paikassa, jossa lämpötila ja kosteus vaihtelevat huomattavasti, jolloin tapahtuu helposti kosteuden
tiivistymistä
● Paikassa, jossa on paljon pölyä
● Lasten ulottuvilla
Varo väärennettyjä väriainekasetteja
● Muista, että markkinoilla on väärennettyjä Canon-värikasetteja. Väärennetyn värikasetin käyttäminen voi
johtaa huonoon tulostuslaatuun tai laitteen suorituskyvyn heikkenemiseen. Canon ei ole vastuussa
väärennetyn värikasetin käytöstä aiheutuneista toimintahäiriöistä tai vahingoista.
Lisätietoja on kohdassa canon.com/counterfeit .
Varaosien ja väriainekasettien saatavuus
● Tähän laitteeseen on saatavissa varaosia ja värikasetteja vähintään seitsemän (7) vuoden ajan siitä, kun
tämän laitemallin valmistus on lopetettu.
11
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Väriainekasetin pakkausmateriaalit
● Säilytä väriainekasetin suojapussi. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.
● Pakkausmateriaalien muotoa, paikkaa ja määrää voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
● Hävitä irrotettu sinettiteippi paikallisten säännösten mukaisesti.
Kun hävität käytetyn väriainekasetin
● Aseta väriainekasetti suojapussiinsa, jotta väriaine ei pääse varisemaan, ja hävitä väriainekasetti sitten
paikallisten määräysten mukaisesti.
12
Perustoiminnot
Perustoiminnot
Perustoiminnot ................................................................................................................................................. 14
Osat ja niiden toiminnot ..................................................................................................................................... 16
Etuosa ............................................................................................................................................................ 17
Takaosa .......................................................................................................................................................... 19
Sisäosat .......................................................................................................................................................... 21
Monikäyttötaso ............................................................................................................................................... 22
Paperikasetti ................................................................................................................................................... 23
Käyttöpaneeli ................................................................................................................................................. 24
Näyttö ...................................................................................................................................................... 27
Käyttöpaneelin käyttäminen .............................................................................................................................. 29
Tekstin syöttäminen ....................................................................................................................................... 31
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ................................................................................................................ 33
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen ..................................................................................................... 35
Paperin lisääminen ............................................................................................................................................. 37
Paperin lisääminen paperikasettiin ................................................................................................................ 39
Paperin lisääminen monitoimitasolle ............................................................................................................. 44
Paperin lisääminen paperisäiliöön (lisävaruste) .............................................................................................. 47
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen (lisävaruste) .............................................................. 50
Kirjekuorien lisääminen .................................................................................................................................. 53
Esipainetun paperin lisääminen ...................................................................................................................... 55
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen .............................................................................................................. 59
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen ................................................................ 60
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen .............................................................. 63
Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste) paperikoon ja -tyypin määrittäminen ........................................ 65
Energiansäästö .................................................................................................................................................... 67
Lepotilaan siirtyminen .................................................................................................................................... 68
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen ................................................................................................. 70
13
Perustoiminnot
Perustoiminnot
1006-006
Tässä osassa kuvataan perustoiminnot, joita tarvitaan usein laitetta käytettäessä, esimerkiksi käyttöpaneelin
käyttäminen ja paperin lisääminen.
◼ Osat ja niiden toiminnot
Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoiset ja sisäiset osat ja niiden toiminnot sekä käyttöpaneelin painikkeiden
käyttäminen ja näytön näyttäminen. Osat ja niiden toiminnot(P. 16)
◼ Käyttöpaneelin käyttäminen
Tässä osassa esitellään käyttöpaneelin näppäimien käyttö eri toimenpiteiden, kuten asetusten säätäminen ja
tarkistaminen, suorittamiseen. Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 29)
◼ Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Tässä osassa kerrotaan, miten virta kytketään ja katkaistaan.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
◼ Paperin lisääminen
Tässä osiossa kuvataan, miten paperia lisätään paperikasettiin, monikäyttötasolle, valinnaiseen paperisäiliöön ja
valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen. Paperin lisääminen(P. 37)
14
Perustoiminnot
◼ Energiansäästö
Tässä osassa kerrotaan, miten virrankulutusta vähennetään.
15
Energiansäästö(P. 67)
Perustoiminnot
Osat ja niiden toiminnot
1006-007
Tässä osassa kuvataan laitteen osat (ulkopuoli, etu- ja takaosa sekä sisäpuoli) ja niiden toiminta. Sen lisäksi, että tässä
osassa kuvataan laitteen osat, joita käytetään perustoimintoihin, kuten paperin lisääminen ja väriainekasettien
vaihtaminen, tässä osassa kuvataan myös käyttöpaneelin ja näytön painikkeet. Lue tästä osasta vinkkejä laitteen
oikeaan käyttöön.
Etuosa(P. 17)
Takaosa(P. 19)
Sisäosat(P. 21)
Monikäyttötaso(P. 22)
Paperikasetti(P. 23)
Käyttöpaneeli(P. 24)
16
Perustoiminnot
Etuosa
1006-008
Luovutustaso
Tulostetut paperit tulevat luovutustasolle.
Tuuletusaukot
Laitteen sisällä oleva ilma puhalletaan ulos, että laitteen sisäpuoli jäähtyisi. Huomaa, että esineiden
asettaminen tuuletusaukkojen eteen estää tuuletuksen. Asentaminen(P. 3)
Arvokilpi
Tässä kilvessä näkyy sarjanumero, jota tarvitaan, kun tehdään laitteeseen liittyviä kyselyjä.
ratkaiseminen ei onnistu(P. 517)
Kun ongelman
Nostokahvat
Pidä kiinni nostokahvoista, kun kannat laitetta.
Laitteen siirtäminen(P. 530)
Monitoimitaso
Lisää paperia monitoimitasolle, kun haluat tilapäisesti käyttää toisenlaista paperia kuin paperikasetissa on.
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneelissa on numeronäppäimet, näyttö, tilan merkkivalot yms. Voit suorittaa kaikki toimenpiteet ja
Näyttö(P. 27)
määrittää asetukset käyttöpaneelista. Käyttöpaneeli(P. 24)
17
Perustoiminnot
Virtakytkin
Kytke virta painamalla virtakytkintä. Kun katkaiset virtaa, älä käytä tätä kytkintä vaan noudata kohdan
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 33) ohjeita.
Yläkansi
Avaa yläkansi, kun vaihdat väriainekasettia tai poistat paperitukoksia.
vaihtaminen(P. 527)
Tukosten selvittäminen(P. 466)
Väriainekasettien
Paperikasetti
Lisää paperikasettiin normaalisti käyttämääsi paperityyppiä.
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
USB-muistiportti (USB-muistia varten)
Voit liittää laitteeseen USB-muistilaitteen ja tulostaa tietoja suoraan USB-muistilaitteesta. Voit tulostaa
suoraan USB-muistilaitteessa olevat tiedot ilman tietokonetta. ( Tulostaminen USB-muistista (USBsuoratulostus)(P. 119) .) Liitä USB-muistilaite myös silloin, kun viet tai tuot laitteen asetuksia ( Tuonti-/
vientiaset.(P. 416) ).
Oikea kansi
Avaa oikea kansi, kun haluat asentaa valinnaisen ROM-muistin.
18
ROM:n asentaminen(P. 582)
Perustoiminnot
Takaosa
1006-009
Alitulostetaso (takakansi)
Avaa alitulostetaso, kun tulostetaan kirjekuorille. Kun käytetään helposti käpristyvää paperityyppiä, kuten
tarroja, voit vähentää käpristymistä avaamalla tämän tason ( Paperi käpristyy(P. 514) ).
Tuuletusaukot
Laitteen sisällä oleva ilma puhalletaan ulos, että laitteen sisäpuoli jäähtyisi. Huomaa, että esineiden
asettaminen tuuletusaukkojen eteen estää tuuletuksen. Asentaminen(P. 3)
Virtaliitäntä
Virtajohto kytketään tähän liitäntään.
Kaksipuolisyksikkö
Jos paperitukos tapahtuu kaksipuolisen tulostuksen aikana, poista tämä.
SD-korttipaikan kansi
Avaa SD-korttipaikan kansi, kun asennat valinnaisen SD-kortin.
SD-kortin asentaminen(P. 586)
USB-portti (USB-laitteen liittämistä varten)
Liitä USB-laite, jota käytetään MEAP-sovellusten kanssa.
USB-portti (tietokoneen liittämistä varten)
Kytke USB-kaapeli, kun yhdistät laitteen ja tietokoneen.
ACT-merkkivalo
ACT-merkkivalo vilkkuu, kun dataa lähetetään tai vastaanotetaan.
19
Perustoiminnot
LNK-merkkivalo
LNK-merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun laite on kytketty verkkoon asianmukaisesti.
Verkkoportti
Kytke verkkokaapeli, kun yhdistät laitteen langallisen lähiverkon reitittimeen tms.
langalliseen lähiverkkoon(P. 185)
20
Yhdistäminen
Perustoiminnot
Sisäosat
1006-00A
Siirto-ohjain (takana)
Jos laitteen sisällä on paperitukos, nosta paperinohjainta tukkeutuneen paperin poistamista varten.
Tukosten selvittäminen(P. 466)
Siirto-ohjain (edessä)
Jos paperia on juuttunut laitteen sisälle, poista kirjekuorien syöttölaitteen kansi ja nosta tätä tukkeutuneen
paperin poistamista varten. Tukosten selvittäminen(P. 466)
Kirjekuorien syöttölaitteen kansi
Poista tämä, kun haluat asentaa valinnaisen kirjekuorien syöttölaitteen.
21
Perustoiminnot
Monikäyttötaso
1006-00C
Paperinohjaimet
Säädä paperinohjaimet tarkalleen lisätyn paperin leveydelle sen varmistamiseksi, että paperi syötetään
laitteeseen suorassa.
Paperitaso
Vedä paperitaso ulos, kun lisäät paperia.
LINKIT
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
22
Perustoiminnot
Paperikasetti
1006-00E
Paperinohjaimet
Säädä paperinohjaimet tarkalleen lisätyn paperin koon mukaisiksi sen varmistamiseksi, että paperi syötetään
laitteeseen suorassa. Avaa lukitus painamalla lukituksen vapautusvipuja, jotka on merkitty kuviin nuolilla, ja
liu'uta paperinohjaimia.
Paperimäärän ilmaisin
Osoittaa jäljellä olevan paperin määrän. Merkki liikkuu alaspäin, kun jäljellä olevan paperin määrä vähenee.
LINKIT
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
23
Perustoiminnot
Käyttöpaneeli
1006-00F
Näyttö
Näyttää nykyisen tulostus- tai muun toimintatilan, virhetiedot, väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen
määrän, jne. Näyttö(P. 27)
Työn tila/peruuta näppäin
Jos tätä näppäintä painetaan, kun [ ]-merkkivalo palaa tai vilkkuu, parhaillaan tulostettava asiakirja ja
tulostusta odottavat asiakirjat luetellaan. Voit valita asiakirjan luettelosta ja peruuttaa sen tulostuksen.
Käyttöpaneelista(P. 83)
Paluu painike
Tätä painamalla voit palata edelliseen näyttöön. Jos painat tätä painiketta, kun määrität esimerkiksi asetuksia,
asetuksia ei oteta käyttöön ja näyttö palaa edelliseen näyttöön.
Numeropainikkeet (painikkeet [0]–[9])
Näillä voit syöttää numeroita ja tekstiä.
Tekstin syöttäminen(P. 31)
[*] -painike
Tätä painamalla voit vaihtaa syötettävän tekstin tyypin.
24
Perustoiminnot
Valmis merkkivalo
Syttyy, kun laite on valmis tulostamaan, tai muussa tapauksessa vilkkuu.
Viesti merkkivalo
● Syttyy, kun esiintyy ongelma tulostuksen poistamiseksi käytöstä.
Vianmääritys(P. 464)
● Syttyy, kun laite siirtyy lepotilaan offline-tilassa.
Työ merkkivalo
Syttyy, kun laite vastaanottaa tulostusdataa tai laitteen muistissa jäljellä olevaa tulostusdataa. Vilkkuu, kun
tulostusdataa käsitellään.
Tehonsäästö painike
Tätä painamalla voit asettaa laitteen lepotilaan. Painike palaa vihreänä, kun laite on lepotilassa. Poistu
lepotilasta painamalla näppäintä uudestaan. Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Sovellus painike
Jokainen tämän näppäimen painallus vaihtaa toimintoja seuraavassa järjestyksessä: Tulostusnäyttö MEAP1
MEAP2 ... MEAP8 USB-suoratulostus Tulostusnäyttö. Valitse toiminto, jota haluat käyttää. Jos tätä
näppäintä painetaan kirjautumatta sisään, kun osastotunnusten hallinta on käytössä, todennusnäyttö tulee
esiin.
Syöttölaitteen valinta painike
Paina, kun haluat valita paperilähteen tai määrittää paperikoon.
Valitse syöttölaitevalikko(P. 456)
[ID] painike
Näyttää kirjautumisnäytön MEAP-toiminnon käyttämistä varten. Kun lopetat laitteen käytön, kirjaudu ulos
painamalla tätä näppäintä uudelleen.
Tyhjennä painike
Tätä painamalla voit poistaa syötetyt numerot ja tekstin.
Online painike
Vaihtaa online-tilan (tulostustöitä hyväksytään) ja offline-tilan (tulostustöitä ei hyväksytä) välillä. Näppäin
palaa vihreänä, kun laite on online-tilassa, ja sammuu, kun laite on offline-tilassa. Yleensä laite kannattaa
pitää online-tilassa ja asettaa se offline-tilaan silloin, kun asetusvalikossa määritetään Käyttäjän
ylläpito(P. 409) -asetuksia.
● Jos näppäintä ei käytetä 2 minuutin aikana, kun laite on offline tilassa ja
Päänäyttö(P. 27) on
näkyvissä, laite siirtyy automaattisesti online-tilaan. Tätä aika-arvoa voidaan muuttaa valitsemalla <Autom.
nollausaika> ( Autom. nollausaika(P. 366) ).
[#] -painike
Tätä painamalla voit syöttää symboleja, kuten "@" tai "/".
25
Perustoiminnot
Apuohjelmat-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Utility-valikon. Voit näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän ja tulostaa järjestelmän sisäiset
tiedot tarkistusta varten. Apuohjelmavalikko(P. 448)
● Kun määrität asetuksia, palaa edelliseen näyttöön painamalla tätä. Kun syötät tekstiä, siirrä kohdistinta
vasemmalle painamalla tätä.
Työ-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Työ-valikon. Voit tarkistaa tulostuslokit.
Työ-valikko(P. 452)
● Kun määrität asetuksia, tätä painamalla voit valita heti valitun kohdan yläpuolella olevan kohdan. Kun
muutat asetusten arvoja, tätä painamalla voit suurentaa arvoa.
Asetukset-näppäin /[
]-näppäin
● Tuo asetusvalikon esiin. Voit määrittää laitteen asetukset.
Asetusvalikko(P. 363)
● Kun määrität asetuksia, siirry seuraavaan näyttöön painamalla tätä. Kun syötät tekstiä, siirrä kohdistinta
oikealle painamalla tätä.
Palautus-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Nollaus-valikon. Voit peruuttaa kaikki prosessit, poistaa muistissa olevat tiedot ja katkaista virran.
Nollausvalikko(P. 454)
● Kun määrität asetuksia, tätä painamalla voit valita heti valitun kohdan alapuolella olevan kohdan. Kun
muutat asetusten arvoja, tätä painamalla voit pienentää arvoa.
[OK] painike
Tätä painamalla voit ottaa asetukset tai määritetyt tiedot käyttöön.
LINKIT
Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 29)
26
Perustoiminnot
Näyttö
1006-00H
Näyttö näyttää tulostuksen tilan ja asetusten määritysnäytöt. Lisäksi se näyttää
virheilmoitukset ja väriaineen jäljellä olevan määrän.
Päänäyttö
Tilailmoitus
Näyttää laitteen senhetkisen tilan tai toimintatilan.
Paperikoon ilmaisin
Näyttää valittuna olevan paperikoon.
Seuraavat paperikoot näytetään lyhennetyssä muodossa.
● Legal: LG
● Kirjekuori nro 10: CO
● Letter: LT
● Kirjekuori ISO-C5: EC5
● Executive: EX
● Kirjekuori Monarch: MO
● Statement: ST
● Hakemistokortti: IC
● Foolscap: FC
● Vapaa koko: FR
● 16K: 16K
● Mukautettu paperikoko, vaaka: 80
● Kirjekuori DL: DL
● Mukautettu paperikoko, pysty: 80
Väriainetta jäljellä -ilmaisin
Väriainekasetin jäljellä olevan väriaineen määrä ilmoitetaan.
Valikkonäyttö
Paina
(
),
( ),
(
),
( ) tai
( ), kun haluat tuoda vastaavan valikkonäytön
esiin. Alla olevassa esimerkissä on näyttö, joka tulee esiin, kun painetaan
(
).
Asetus-valikko(P. 362)
27
Perustoiminnot
Kun tapahtuu virhe
Joissakin tapauksissa, kun tapahtuu virhe, näytetään ohjeet virheen korjaamiseksi. Ratkaise ongelma
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Alla näytetään esimerkkinä näyttö, joka tulee esiin, kun tapahtuu
paperitukos. Kun virheilmoitus näytetään(P. 483)
LINKIT
Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 29)
28
Perustoiminnot
Käyttöpaneelin käyttäminen
1006-00J
Käytä alla näytettyjä painikkeita asetusten määrittämiseen ja arvojen säätämiseen.
/
-painikkeiden käyttäminen
Näytön vierittäminen
Vierityspalkki näytetään näytön oikeassa reunassa, kun kaikki tiedot eivät mahdu yhteen näyttöön. Jos
/
-painikkeilla. Kohdan tekstin ja taustan värit näkyvät
vierityspalkki näkyy, vieritä ylös tai alas
käänteisinä, kun kohta on valittu.
Asetusarvon muuttaminen
Syötä arvoja painamalla
/
.
● Syöttökentän alapuolella sulkeissa ( ) näytetyt arvot ovat syötettävien arvojen rajat.
/
-painikkeiden käyttäminen
Siirtyminen seuraavaan näyttöön / palaaminen edelliseen näyttöön
Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla
painiketta.
-painiketta. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla
29
-
Perustoiminnot
● Voit siirtyä seuraavaan näyttöön myös painamalla
-painiketta ja palata edelliseen näyttöön painamalla
-painiketta.
Kohdistimen siirtäminen
Käytä
/
-painikkeita tekstin ja arvojen syöttämiseen.
Tekstin syöttäminen(P. 31)
-painikkeen käyttäminen
Ota asetus käyttöön painamalla
Toiminnon
(
-painiketta.
) käyttäminen
Voit palata päänäyttöön asetusvalikosta poistumisen jälkeen painamalla
(
).
Numeropainikkeiden käyttäminen
Syötä teksti ja arvot käyttämällä numeropainikkeita.
Tekstin syöttäminen(P. 31)
● Näytön mukaan et välttämättä voi syöttää arvoja käyttämällä numeronäppäimiä. Syötä tällöin painamalla
/
.
● Voit määrittää erilaisia näyttöön liittyviä asetuksia, kuten näytön säätämisen ja näyttökielen. Lisätietoja on
käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <Ohjausvalikko>. Ohjausvalikko(P. 364)
30
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
1006-00K
Syötä teksti ja arvot käyttämällä numeropainikkeita.
Tekstin tyypin vaihtaminen
Paina
, kun haluat vaihtaa syötettävän tekstin tyypin.
Käytettävissä olevat tekstityypit
Seuraavassa luetellaan merkit, jotka voidaan syöttää.
Painike
A
a
(Ei käytettävissä)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
31
Perustoiminnot
WXYZ
wxyz
9
(Ei käytettävissä)
0
(välilyönti) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (Ei käytettävissä)
● Paina
, kun syötettävän tekstin tyyppi on <A> tai <a>, niin syötettävissä olevat symbolit
näytetään näytössä. Valitse syötettävä symboli painamalla
/
/
/
ja paina
.
Tekstin poistaminen
Yksi merkki poistetaan joka kerralla, kun
painikkeen painettuna.
painetaan. Voit poistaa koko syötetyn tekstin pitämällä
Kohdistimen siirtäminen
Siirrä kohdistinta painamalla
tai
.
Välilyönnin lisääminen
Paina
ja paina
.
Esimerkki tekstin ja numeroiden syöttämisestä
Esimerkki: "Canon 1"
1
Painele
2
Paina
3
Painele
4
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "a" on valittuna.
5
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "n" on valittuna.
6
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "o" on valittuna.
7
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "n" on valittuna.
8
Paina
ja paina
9
Painele
10
Paina
11
Paina
-painiketta, kunnes <A> on valittu.
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "C" on valittuna.
-painiketta, kunnes <a> on valittu.
.
-painiketta, kunnes <12> on valittu.
-painiketta.
-painiketta.
32
-
Perustoiminnot
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
1006-00L
Virtakytkintä käytetään laitteen virran kytkemiseen. Kun sammutat laitteen, muista kuitenkin tehdä se
käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä. Tämä toimenpide on sama kuin tietokonetta käynnistettäessä/
sammutettaessa.
Virran kytkeminen(P. 33)
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 33)
Virran kytkeminen
Paina laitteen virtakytkintä. Kun käyttöpaneelin näyttöön ilmestyy päänäyttö itsediagnoosin suorittamisen jälkeen,
laite on valmis tulostamaan.
● Jos itsediagnoosin jälkeen näytetään ilmoitus
Kun virheilmoitus näytetään(P. 483)
● Voit lyhentää odotusaikaa virran kytkemisen jälkeen määrittämällä pikakäynnistysasetukset.
pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 35)
Laitteen
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)
Kun katkaiset laitteen virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista.
Sammuttaminen ilman virtakytkimen käyttämistä
● Jos virta katkaistaan painamalla virtakytkintä, voi tapahtua odottamaton virhe. Katkaise virta oikein
noudattamalla alla olevia ohjeita.
● Jos pikakäynnistystoiminto on otettu käyttöön, voit katkaista virran painamalla virtakytkintä.
pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 35)
1
Paina
(
) -painiketta.
33
Laitteen
Perustoiminnot
2
Valitse
3
Valitse <Kyllä> ja paina
/
-painikkeilla <Sammutus> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
➠ Kun alla oleva ilmoitus tulee esiin, virta katkeaa automaattisesti.
Jos ilmoitus <Ei voitu suorittaa.> tulee näyttöön
● Tulostustietoja on jäljellä. Poista tiedot (
Nollausvalikko(P. 454)
uudelleen. Voit peruuttaa toimenpiteen painamalla
(
) ja yritä suorittaa toimenpide
).
● Virran katkeaminen voi kestää enintään 10 minuuttia, mutta tämä ei ole vika.
Älä kytke virtaa heti sen katkaisemisen jälkeen
● Odota vähintään 10 sekuntia ja kytke sitten virta.
● Laite kuluttaa hieman virtaa myös virran katkaisemisen jälkeen. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen
kokonaan, irrota virtapistoke pistorasiasta.
LINKIT
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 35)
34
Perustoiminnot
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen
1006-00R
Määrittämällä pikakäynnistysasetukset voidaan lyhentää aikaa virtakytkimen painamisesta siihen, että näytöt tulevat
käyttöön. Virran katkaisemista laitteen pikakäynnistyksen suorittamista varten kutsutaan pikasammutukseksi.
Pikakäynnistysasetusten määrittäminen(P. 35)
Virran katkaiseminen (pikasammuttaminen)(P. 36)
Ennen pikakäynnistysasetusten määrittämistä
Kun käytetään verkkoa
Jos jokin alla olevista asetuksista on <Kyllä>, pikakäynnistystoiminto on pois käytöstä.
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Verkko(P. 182)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
Kun käytetään MEAP-toimintoa
Tarkista, tukevatko asennetut MEAP-sovellukset pikakäynnistystoimintoa.
Pikakäynnistysasetusten määrittäminen
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Päävirran pikakäynn.> ja paina
4
Valitse <Kyllä> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Ohjausvalikko> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa pikakäynnistystoiminnon käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa pikakäynnistystoiminnon käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
35
Perustoiminnot
Virran katkaiseminen (pikasammuttaminen)
Jos virta katkaistaan virtakytkintä painamalla, kun pikakäynnistystoiminto on käytössä, laitteen pikakäynnistys
suoritetaan, kun laitteeseen kytketään virta seuraavan kerran (pikasammutus).
Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta pikasammutuksen jälkeen
● Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta, kun virta on katkaistu suorittamalla pikasammutus. Muuten laitteen
sisäiset komponentit voivat vahingoittua. Kytke virta ja suorita sitten sammutus ennen virtapistokkeen
irrottamista, kun siirrät laitetta.
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 33)
● Kun laite suorittaa työtä tai on virhetilassa tai kun jotain asetusta on muutettu käyttöpaneelin tai
etäkäyttöliittymän avulla, virtakytkimen painaminen ei käynnistä pikasammutusta vaan sammuttamisen.
● Jos virta katkaistaan sammuttamalla, vaikka pikakäynnistystoiminto on käytössä, laite käynnistyy
normaalisti, kun virta kytketään seuraavan kerran.
● Jos suoritetaan automaattinen sammutusajastintoiminto, kun pikakäynnistystoiminto on käytössä,
suoritetaan pikasammutus. Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen(P. 70)
● Jos virta kytketään heti pikasammutuksen suorittamisen jälkeen, laitteen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa.
36
Perustoiminnot
Paperin lisääminen
1006-00S
Paperia voidaan lisätä paperikasettiin, monikäyttötasolle, valinnaiseen paperisäiliöön ja valinnaiseen kirjekuorien
syöttölaitteeseen. Lisää yleensä käytettävää paperi paperikasettiin. Paperikasetti sopii suurten paperimäärien
käyttämiseen. Käytä monikäyttötasoa, kun käytät tilapäisesti paperikokoa tai -tyyppiä, jota ei ole lisätty paperikasettiin.
Katso käytettävissä olevat paperikoot kohdasta Paperi(P. 572) .
Paperityyppi ja laitteen asetus
Määritä paperiasetukset paperilähteeseen lisättävän paperin tyypin ja painon mukaan alla olevan taulukon
mukaisesti. Lisätietoja laitteen paperiasetusten määrittämisestä on kohdassa Paperikoon ja -tyypin
määrittäminen(P. 59) . Tietoja kuhunkin paperilähteeseen lisättävästä paperin määrästä on kohdassa
Paperi(P. 572) .
Paperityyppi
Tavallinen paperi*1
Paksu paperi
Paperin paino
Laitteen paperikoon asetus
60 g/m²
<Tavallinen L2>
61–70 g/m²
<Tavallinen L> *2
71–89 g/m²
<Tavallinen>
90–120 g/m²
<Paksu 1>
121–135 g/m²
<Paksu 2>
136–199 g/m²
<Paksu 3>
60–75 g/m²
<Paksu 1>
76–90 g/m²
<Paksu 2>
Kirjepaperi
<Kirjekuori>
Kirjekuori
<Kirjekuori H> *3
<Tarrat>
Tarra-arkki
*1 Myös
kierrätettyä paperi voidaan käyttää.
*2
Määritä paperityypiksi <Tavallinen L>, jos tulosteet tulevat ulos käpristyneinä, kun on valittu <Tavallinen>.
*3
Määritä paperityypiksi <Kirjekuori H>, jos tulosteet ovat haaleita väriaineen huonon kiinnittymisen takia, kun on valittu <Kirjekuori>.
Älä käytä seuraavia paperityyppejä:
● rypistynyt tai taittunut paperi
● käpristynyt tai rullautunut paperi
● repeytynyt paperi
● kostea paperi
● erittäin ohut paperi
37
Perustoiminnot
● lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi
● kohokuvioinen paperi
● kiiltävä paperi
● Paperi, jolla on alhainen jäykkyys
Paperin käsittely ja säilyttäminen
● Säilytä paperi tasaisella alustalla.
● Pidä paperi alkuperäisessä pakkauksessaan, joka suoraa paperia kosteudelta tai kuivuudelta.
● Älä säilytä paperia niin, että se pääsee käpristymään tai taittumaan.
● Älä säilytä paperia pystysuorassa tai pinoa liikaa paperia päällekkäin.
● Älä säilytä paperia suorassa auringonvalossa tai paikassa, joka on erittäin kostea tai kuiva tai jonka
lämpötila tai kosteus vaihtelee huomattavasti.
Kun tulostetaan paperille, joka on imenyt kosteutta
● Paperin luovutusalueelta voi tulla höyryä, tai luovutusalueelle ja sen ympärille saattaa muodostua
pieniä vesipisaroita. Tällainen on aivan normaalia ja sitä tapahtuu, kun värin kiinnittäminen paperiin
luo lämpöä, joka aiheuttaa paperissa olevan kosteuden haihtumista (tätä tapahtuu todennäköisimmin
alhaisissa huoneen lämpötiloissa).
38
Perustoiminnot
Paperin lisääminen paperikasettiin
1006-00U
Lisää paperikasettiin paperia, jota yleensä käytät. Kun haluat tulostaa paperille, jota ei ole lisätty paperikasettiin, lisää
sitä monikäyttötasolle. Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
Vakiokokoisen paperin lisääminen(P. 39)
Mukautetun paperikoon lisääminen(P. 41)
Paperin suunta
Lisää paperia oikeassa suunnassa seuraavan taulukon avulla.
Paperi
Suunta
A4, A5 (pysty), A6 *1 , B5, Legal, Letter, Executive, Statement *1, Foolscap, 16K, Mukautettu (pysty)
A5 (vaaka)*2, Mukautettu (vaaka)
*1 Voidaan
lisätä vain valinnaiseen mukautettuun materiaalikasettiin.
*2 Voidaan
lisätä vain valinnaiseen A5-kasettiin.
● Noudata alla olevia ohjeita, kun lisäät paperia lisävarusteena saatavaan syöttölaitteeseen.
Vakiokokoisen paperin lisääminen
Kun haluat lisätä paperia, jonka koko löytyy paperikasetin paperikokomerkinnöistä, noudata seuraavia ohjeita. Jos
paperin kokoa ei ole paperikokomerkinnöissä, katso Mukautetun paperikoon lisääminen(P. 41) .
1
2
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat
etupuolta.
Säädä paperinohjainten asennot käytettävän paperikoon mukaan.
● Paina lukituksen vapautusvipua (
) ja kohdista ulkonema (
39
) sopivan paperikoon merkinnän kohdalle.
Perustoiminnot
3
Lisää paperi niin, että paperipinon reuna koskettaa paperikasetin takaosassa olevaa
paperinohjainta.
● Lisää paperi tulostettava puoli alaspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
aiheuttaa paperitukoksia.
● Kun lisäät logolla varustettua paperia, katso
4
Aseta paperikasetti.
»
Jatka kohtaan
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen(P. 60)
Kun paperikoko tai -tyyppi vaihdetaan
● Jos paperikokoasetus on muu kuin <Automaattinen> tai jos laitteeseen lisätään erityyppistä paperia,
muista muuttaa asetukset. Jos paperikoko- tai -tyyppiasetusta ei muuteta, laite ei voi tulostaa oikein.
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44) ) tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin
tulostettu puoli alaspäin).
40
Perustoiminnot
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
Mukautetun paperikoon lisääminen
Kun haluat lisätä mukautettua paperikokoa tai muuta paperia, jonka kokoa ei ole paperikasetin
paperikokomerkinnöissä, noudata seuraavia ohjeita.
1
2
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat
etupuolta.
Liu'uta paperinohjaimet erilleen.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
3
Lisää paperi niin, että paperipinon reuna koskettaa paperikasetin etuosaa.
● Aseta paperipinkka laitteeseen tulostettava puoli alaspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
aiheuttaa paperitukoksia.
41
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
Perustoiminnot
● Kun lisäät logolla varustettua paperia, katso
4
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Aseta paperinohjaimet paperin reunoihin kiinni.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat kiinni paperin
reunoissa.
Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
5
Aseta paperikasetti laitteeseen.
»
Jatka kohtaan
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen(P. 60)
Kun paperin koko tai tyyppi vaihdetaan
● Jos lisäät laitteeseen mukautettua paperia tai erityyppistä paperia, muista muuttaa asetukset. Jos
paperikoko- tai -tyyppiasetusta ei muuteta, laite ei voi tulostaa oikein.
● Jos haluat tulostaa asiakirjan ympäristöstä, joka ei salli paperikoon ja -tyypin asetusten tekemistä kuten
tietokoneesta, jossa on käyttöjärjestelmä, tai mobiililaitteesta, joka ei tue mitään tulostinajuria, aseta
<Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse syöttölaitevalikko(P. 456)
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44) ) tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin
tulostettu puoli alaspäin).
42
Perustoiminnot
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Paperi(P. 572)
43
Perustoiminnot
Paperin lisääminen monitoimitasolle
1006-00W
Kun haluat tulostaa paperille, jota ei ole lisätty paperikasettiin, lisää paperi monokäyttöalustalle. Lisää yleensä
käytettävä paperi paperikasettiin. Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
Paperin suunta
Lisää paperia oikeassa suunnassa seuraavan taulukon avulla.
Paperi
A4, A5 (pysty), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, Hakemistokortti, Mukautettu (pysty),
Kirjekuori
A5 (vaaka), Mukautettu (pysty)
1
Avaa kansi.
● Pidä kiinni vasemman ja oikean puolen kahvoista ja avaa kansi.
2
Vedä paperitaso ulos.
3
Levitä paperinohjaimet erilleen.
● Liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
44
Suunta
Perustoiminnot
4
Aseta paperia monitoimitasolle, kunnes paperi pysähtyy.
● Lisää paperi tulostettava puoli ylöspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinohjainta, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinohjainta (
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
aiheuttaa paperitukoksia.
● Kun lisäät kirjekuoria tai logopaperia, katso kohta
paperin lisääminen(P. 55) .
5
Kirjekuorien lisääminen(P. 53) tai
Esipainetun
Aseta paperinohjaimet paperin reunoihin kiinni.
● Liu'uta paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat kiinni paperin reunoissa.
Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
»
Jatka kohtaan
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
määrittäminen(P. 63)
Kun paperikoko tai -tyyppi vaihdetaan
45
Perustoiminnot
● Paperikoon oletusasetus on <A4>. Jos lisäät laitteeseen erikokoista tai -tyyppistä paperia, muista muuttaa
asetukset. Jos asetuksia ei muuteta, seurauksena voi olla paperitukos tai tulostusvirhe.
● Jos haluat tulostaa asiakirjan ympäristöstä, joka ei salli paperikoon ja -tyypin asetusten tekemistä kuten
tietokoneesta, jossa on käyttöjärjestelmä, tai mobiililaitteesta, joka ei tue mitään tulostinajuria, aseta
<Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse syöttölaitevalikko(P. 456)
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpristymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin tulostettu puoli alaspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Paperi(P. 572)
46
Perustoiminnot
Paperin lisääminen paperisäiliöön (lisävaruste)
1006-00X
Paperisäiliöön voidaan lisätä suuri määrä A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia. Paperisäiliötä kannattaa käyttää usein
käytettävän paperin säilyttämiseen.
1
Avaa luukku painamalla painiketta.
2
Siirrä paperinohjainta.
● Säädä paperinohjain käytettävän paperikoon mukaan.
Säädä paperinohjain tarkasti paperikoon mukaan
● Jos ohjaimen asentoa ei säädetä tarkasti, seurauksena voi olla paperin syöttövirheitä tai paperitukoksia.
3
Lisää paperi niin, että paperipinkan takareuna koskettaa paperisäiliön takaosaa.
● Lisää paperi tulostettava puoli alaspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
47
Perustoiminnot
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
aiheuttaa paperitukoksia.
● Kun lisäät logolla varustettua paperia, katso
4
Sulje luukku.
»
Jatka kohtaan
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen(P. 60)
Kun paperin koko tai tyyppi vaihdetaan
● Jos paperikokoasetus on muu kuin <Automaattinen> tai jos laitteeseen lisätään erityyppistä paperia,
muista muuttaa asetukset. Jos paperikoko- tai -tyyppiasetusta ei muuteta, laite ei voi tulostaa oikein.
● Jos haluat tulostaa asiakirjan ympäristöstä, joka ei salli paperikoon ja -tyypin asetusten tekemistä kuten
tietokoneesta, jossa on käyttöjärjestelmä, tai mobiililaitteesta, joka ei tue mitään tulostinajuria, aseta
<Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse syöttölaitevalikko(P. 456)
48
Perustoiminnot
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44) ) tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin tulostettu
puoli alaspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Paperi(P. 572)
Valinnaiset kohteet(P. 578)
49
Perustoiminnot
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen
(lisävaruste)
1006-00Y
Kirjekuorien syöttölaitteeseen voidaan lisätä paljon kirjekuoria. Tämä on käytännöllistä, kun tulostetaan useita
kirjekuoria kerralla.
Paperin suunta
Lisää paperia oikeassa suunnassa seuraavan taulukon avulla.
Paperi
Suunta
mukautettu (pysty), kirjekuori
mukautettu (vaaka)
1
Avaa kansi.
● Pidä kiinni oikealla olevasta kahvasta ja avaa kansi.
2
Levitä paperinohjaimet erilleen.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
3
Nosta kirjekuoren painelevy ylös.
50
Perustoiminnot
4
Työnnä kirjekuoria kirjekuorien syöttölaitteeseen, kunnes ne pysähtyvät.
● Lisää kirjekuoret tulostettava puoli ylöspäin.
● Ilmaa kirjekuoripinkka hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät kirjekuoria
● Varmista, ettei kirjekuoripinkan ylitä rajoitinviivaa (
). Liian monen kirjekuoren lisääminen voi aiheuttaa
paperitukoksia.
● Kun lisätään kirjekuoria, katso
5
Kirjekuorien lisääminen(P. 53) .
Aseta paperinohjaimet kirjekuorien reunoihin kiinni.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat kiinni kirjekuorien
reunoissa.
51
Perustoiminnot
Aseta paperinohjaimet kiinni kirjekuorien reunoihin
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, seurauksena voi olla paperin syöttöhäiriöitä tai
paperitukoksia.
6
»
Laske kirjekuoren painelevy alas.
Jatka kohtaan Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste) paperikoon ja -tyypin
määrittäminen(P. 65)
Kun paperikoko tai -tyyppi vaihdetaan
● Paperikoon oletusasetus on <Kirjek. DL>. Jos lisäät laitteeseen erikokoista tai -tyyppistä paperia, muista
muuttaa asetukset. Jos asetuksia ei muuteta, seurauksena voi olla paperitukos tai tulostusvirhe.
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44) ) tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin tulostettu
puoli alaspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55)
Paperi(P. 572)
Valinnaiset kohteet(P. 578)
52
Perustoiminnot
Kirjekuorien lisääminen
1006-010
Tasoita mahdolliset käpristymät kirjekuorista ennen niiden lisäämistä. Kiinnitä huomiota myös kirjekuorien suuntaan
ja siihen, kumpi puoli on ylöspäin. Huomaa, että paperikasettiin ei voi lisätä kirjekuoria.
Ennen kirjekuorien lisäämistä(P. 53)
Kirjekuorten lisääminen monikäyttötasolle(P. 54)
● Tässä osassa kuvataan, miten kirjekuoria lisätään haluamassasi suunnassa, sekä valmistelut, jotka on
tehtävä ennen kirjekuorien lisäämistä. Kuvaus toimista, jotka on tehtävä lisättäessä kirjekuoria
monitoimitasolle tai valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen, on seuraavassa.
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen (lisävaruste)(P. 50)
Ennen kirjekuorien lisäämistä
Noudata seuraavia ohjeita ja valmistele kirjekuoret ennen niiden lisäämistä.
● Kirjekuoria ei voi poistaa luovutusalustalle. Muista avata alitulostealusta.
1
2
Sulje kunkin kirjekuoren läppä.
Paina kirjekuoret litteiksi, että ilma poistuu niistä, ja varmista, että reunat on
painettu litteiksi.
53
Perustoiminnot
3
Pehmitä kirjekuorien jäykkiä kulmia ja suorista käyristymät.
4
Tasoita kirjekuoripinon reunat tasaisella alustalla.
Kirjekuorten lisääminen monikäyttötasolle
Lisää kirjekuoret Monarch, COM10, DL tai ISO-C5 pystysuunnassa (lyhyt reuna laitetta kohti) ja liimaton puoli (etupuoli)
ylöspäin. Et voi tulostaa kirjekuorien takapuolelle. Lisää kirjekuoret samalla tavalla kirjekuorien syöttölaitteeseen.
● Lisää kirjekuoret niin, että läpän puoleinen sivu on vasemmalla kuvan osoittamalla tavalla.
54
Perustoiminnot
Esipainetun paperin lisääminen
1006-011
Kun käytät paperia, jossa on esipainettu logo, ole tarkka lisättävän paperin suunnan kanssa. Lisää paperi oikein, että
tulostus tehdään paperin sille puolelle, jossa on logo.
Yksipuolinen tulostaminen logopaperille(P. 55)
Kaksipuolinen tulostaminen logopaperille(P. 57)
● Tässä osassa kuvataan pääasiassa, miten esipainettu paperi lisätään oikein päin ja oikeassa suunnassa.
Kuvaus yleisistä toimista, jotka on tehtävä lisättäessä paperia paperikasettiin, monikäyttötasolle,
valinnaiseen paperisäiliöön tai valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen, löytyy seuraavista osista.
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
Paperin lisääminen paperisäiliöön (lisävaruste)(P. 47)
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen (lisävaruste)(P. 50)
Yksipuolinen tulostaminen logopaperille
Tulostaminen logopaperille pystysuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin tai paperisäiliöön
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) alaspäin.
55
Perustoiminnot
Kun lisätään paperia monikäyttötasolle tai kirjekuorien syöttölaitteeseen
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) ylöspäin.
Tulostaminen logopaperille vaakasuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin tai paperisäiliöön
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) alaspäin.
Kun lisätään paperia monikäyttötasolle tai kirjekuorien syöttölaitteeseen
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) ylöspäin.
56
Perustoiminnot
Kaksipuolinen tulostaminen logopaperille
Jos tulostettavassa asiakirjassa on pariton määrä sivuja, valitse <Toinen tapa>-asetukseksi <Ei> käyttöpaneelin
asetusvalikossa. Toinen tapa(P. 401)
Tulostaminen logopaperille pystysuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin tai paperisäiliöön
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) ylöspäin.
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) alaspäin.
57
Perustoiminnot
Tulostaminen logopaperille vaakasuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin tai paperisäiliöön
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) ylöspäin.
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) alaspäin.
he <Paperinsyöttötapa> -asetus
● Kun tulostat esipainetulle paperille, lisättävän paperin puoli on vaihdettava joka kerran, kun vaihdetaan 1- ja
2-puolisen tulostuksen välillä. Jos kohdan <Paperinsyöttötapa> asetuksena on <Tulostuspuoli etus.>, puolta,
jota käytetään esipainetun paperin lisäämiseen 2-puolisessa tulostuksessa (logollinen puoli ylöspäin
paperikasetissa tai alaspäin monikäyttöalustalla), voidaan käyttää myös 1-puolisessa tulostuksessa. Tämä
asetus on erityisen hyödyllinen, jos tulostat usein sekä 1-puolisesti että 2-puolisesti.
Paperinsyöttötapa(P. 415)
58
Perustoiminnot
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
1006-012
Paperikoon ja -tyypin asetukset on määritettävä vastaamaan lisättyä paperia. Varmista, että muutat paperiasetukset,
kun lisäät paperia, joka on erilaista kuin aiemmin käytetty paperi.
● Jos asetus ei vastaa lisätyn paperin kokoa tai tyyppiä, seurauksena voi olla paperitukos tai tulostushäiriö.
59
Perustoiminnot
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen
1006-013
Määritä paperikoko ja -tyyppi tarpeen mukaan paperikasettiin lisättävän paperin mukaisesti. Kun käytetään valinnaista
paperikasettia, sen paperityyppi täytyy määrittää ennen paperikoon määrittämistä.
Kasetin 1 tyypin määrittäminen(P. 60)
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 60)
Kasetin 1 tyypin määrittäminen
Kun käytetään valinnaista A5-kasettia tai mukautettua materiaalikasettia, asetus <Valitse kas. 1 malli> täytyy määrittää.
Lisäksi asetukseksi täytyy palauttaa <Vakiokasetti>, kun valinnainen paperikasetti korvataan vakiopaperikasetilla.
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
-painikkeilla <Valitse kas. 1 malli> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
.
3
Valitse asennettavan paperikasetin tyyppi ja paina
4
Suorita laitteistokäynnistys.
.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Paperikoon oletusasetus on <Automaattinen>. Tämän asetuksen avulla laite tunnistaa lisätyn paperin koon
automaattisesti, eikä paperikoon asetusta tarvitse muuttaa useimmissa tapauksissa. Vain paperityyppi täytyy asettaa.
Paperikoko täytyy kuitenkin asettaa seuraavissa tapauksissa.
● Kun käytetään A5-kasettia tai mukautettua materiaalikasettia
● Kun käytetään mukautettua paperikokoa
● Kun tulostetaan paperikokoasetuksella <Vapaa koko>
60
Perustoiminnot
● Kun paperikokoasetuksena on <Vapaa koko>, varmista, että tulostinajurin asetukset vastaavat
paperikasettiin lisättyä paperia.
● Kun käytetään vakiokokoista paperia, kun <Automaattinen>-asetus on vaihdettu eri paperikokoasetukseksi,
palauta asetukseksi <Automaattinen>.
1
Paina
( ) -painiketta.
● Jos paperikokoasetusta ei tarvitse vaihtaa, siirry vaiheeseen 4.
2
Valitse painamalla
paina
/
jokin <Kasetti 1:n paperik.> – <Kasetti 5:n paperik.> ja
.
● <Kasetti 2:n paperik.> – <Kasetti 5:n paperik.> näytetään, kun valinnainen syöttölaite tai paperisäiliö on
asennettu.
3
Valitse paperikoko ja paina
-painiketta.
Mukautettu paperikoko
● Mukautettua paperikokoa voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Valitse asetus paperin suunnan
mukaisesti alla olevan taulukon avulla.
Paperikoko
Suunta
Mukautettu paperikoko
Asetus
*
<
Muokattu koko>
<
Muokattu koko>
* Valitse
ennen tulostamista [Syötä mukautettu paperi pystysuunnassa]-valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]välilehdessä.
Tietoja <Vapaa koko> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Vapaa koko> -asetuksen, joka säästää
paperikoon vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa
ennen tulostamista ei tarkisteta tulostinajurissa määritettyä paperikokoa.
● Jos valitaan <Vapaa koko>, tulostusnopeus hidastuu.
61
Perustoiminnot
4
Valitse <Kasetti 1 pap.tyyppi> – <Kasetti 5 pap.tyyppi> ja paina
.
● <Kasetti 2 pap.tyyppi> – <Kasetti 5 pap.tyyppi> näytetään, kun syöttölaite tai paperisäiliö on asennettu.
5
Valitse paperityyppi ja paina
-painiketta.
LINKIT
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
Paperi(P. 572)
62
Perustoiminnot
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
määrittäminen
1006-014
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
3
Valitse paperikoko ja paina
-painikkeilla <Mon.tas. paperikoko> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
A5-/Mukautettu paperikoko
● A5- tai mukautettua paperikokoa voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Valitse asetus paperin
suunnan mukaisesti alla olevan taulukon avulla.
Paperikoko
Suunta
A5
*1
Mukautettu paperikoko
*1 Valitse
Asetus
*2
<
A5>
<
A5>
<
Muokattu koko>
<
Muokattu koko>
ennen tulostamista [Syötä A5 pystysuunnassa]-valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä.
*2 Valitse ennen tulostamista [Syötä mukautettu paperi pystysuunnassa]-valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]välilehdessä.
Tietoja <Vapaa koko> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Vapaa koko> -asetuksen, joka säästää
paperikoon vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa
ennen tulostamista ei tarkisteta tulostinajurissa määritettyä paperikokoa.
● Jos valitaan <Vapaa koko>, tulostusnopeus hidastuu.
63
Perustoiminnot
4
Valitse <Mon.tas. pap.tyyppi> ja paina
5
Valitse paperityyppi ja paina
-painiketta.
-painiketta.
LINKIT
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 44)
Paperi(P. 572)
64
Perustoiminnot
Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste) paperikoon ja tyypin määrittäminen
1006-015
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
3
Valitse paperikoko ja paina
-painikkeilla <Kirj.tas. paperikoko> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
Mukautettu paperikoko
● Mukautettua paperikokoa voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Valitse asetus paperin suunnan
mukaisesti alla olevan taulukon avulla.
Paperikoko
Suunta
Mukautettu paperikoko
Asetus
*
<
Muokattu koko>
<
Muokattu koko>
* Valitse
ennen tulostamista [Syötä mukautettu paperi pystysuunnassa]-valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]välilehdessä.
Tietoja <Vapaa koko> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Vapaa koko> -asetuksen, joka säästää
paperikoon vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa
ennen tulostamista ei tarkisteta tulostinajurissa määritettyä paperikokoa.
● Jos valitaan <Vapaa koko>, tulostusnopeus hidastuu.
4
Valitse <Kirj.tas. pap.tyyppi> ja paina
-painiketta.
65
Perustoiminnot
5
Valitse paperityyppi ja paina
-painiketta.
LINKIT
Kirjekuorien lisääminen kirjekuorien syöttölaitteeseen (lisävaruste)(P. 50)
Paperi(P. 572)
66
Perustoiminnot
Energiansäästö
1006-016
Voit säästää energiaa valitsemalla asetuksen niin, että laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan (lepotilaan) tai
sammuu, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta tietyn ajan kuluessa, tai että virta katkaistaan automaattisesti tiettyyn
aikaan jokaisena viikonpäivänä.
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen(P. 70)
67
Perustoiminnot
Lepotilaan siirtyminen
1006-017
Lepotilatoiminto vähentää laitteen kuluttaman sähkön määrää katkaisemalla virran käyttöpaneelista. Jos laitetta ei
käytetä vähään aikaan, esimerkiksi lounastauon aikana, voit säästää sähköä painamalla käyttöpaneelin
painiketta. Voit myös käyttää Automaattinen lepotila-aika -toimintoa ja siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, jos
sitä ei käytetä määritetyn ajan sisällä. Voit määrittää asetuksen, joka muuttaa automaattisen lepotilatoiminnon
suorittamisväliä tai siirtää laitteen lepotilaan tiettyyn aikaan.
Lepotilassa
● Kun laite on lepotilassa,
palaa vihreänä.
Tilanteet, joissa laite ei siirry lepotilaan
● Laite ei siirry lepotilaan, kun se vastaanottaa tulostustietoja tietokoneelta tai lähettää tietoja tietokoneelle,
kun jokin kansi on auki tai kun yhtään värikasettia ei ole asennettu.
Lepotilan tason valitseminen
Lepotilan virrankulutuksen vähentämisaste vaihtelee tilan valitun tason mukaan ( Lepotila(P. 364) ).
Tehokasta virransäästöä varten on suositeltavaa käyttää lepotilan tason oletusasetusta. Jos haluat muuttaa
asetusta, noudata alla olevia ohjeita.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotila>
<Suuri (Syvä lepot.)> tai <Keski (Tul.
lepot.)>
Automaattisen lepotila-ajan muuttaminen
Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on tietyn ajan käyttämättömänä. Oletusasetusten ( Lepotilan
siirt.aika(P. 365) ) käyttämistä suositellaan virran säästämiseksi. Jos haluat muuttaa aikaa ennen automaatista
lepotilaan siirtymistä, noudata seuraavia ohjeita.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotilan siirt.aika>
Valitse aika
● Heti laitteen käynnistämisen jälkeen aika, joka kuluu laitteen siirtymiseen lepotilaan, voi olla pidempi
kuin valikossa määritetty.
68
Perustoiminnot
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä automaattisesti tiettyyn aikaan
Voit asettaa laitteen siirtymään lepotilaan tiettyyn aikaan. Voit myös asettaa laitteen poistumaan lepotilasta
tiettyyn aikaan.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotila-ajastin>
<Ajastimen asetukset>
<Kyllä>
<Herätysajastin> tai
<Herätysaika> tai <Lepotila-aika>
Aseta
aika
<Herätysajastin>
Valitse <Kyllä>, jos haluat poistua automaattisesti lepotilasta tiettyyn aikaan.
<Herätysaika>
Aseta aika, jolloin lepotilasta poistutaan automaattisesti.
<Lepotila-ajastin>
Valitse <Kyllä>, jos haluat siirtyä automaattisesti lepotilaan tiettyyn aikaan.
<Lepotila-aika>
Aseta aika, jolloin lepotilaan siirrytään automaattisesti.
Kun halutaan estää laitetta siirtymästä lepotilaan, jos tapahtuu virhe
Voit määrittää asetukset niin, että laite ei siirry lepotilaan, kun tapahtuu virhe.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo vaikka virhe>
Lepotilasta poistuminen
Paina
-painiketta.
69
Lepo vaikka virhe(P. 364)
<Ei>
Perustoiminnot
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen
1006-018
Voit määrittää laitteen sammumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Voit myös määrittää laitteen
sammumaan tiettyyn aikaan. Näiden toimintojen avulla voidaan välttää tarpeetonta energiankulutusta, jos virta
unohdetaan katkaista. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Ohjausvalikko]
4
Määritä automaattisen sammutusajastimen asetukset.
[Muokkaa].
70
Etäkäyttöliittymän
Perustoiminnot
[Automaattinen sulkeutumisajastin]
Valitse valintaruutu, niin virta katkaistaan, kun kohdassa [Automaattinen sulkeutumisaika] valittu aika on
kulunut.
[Automaattinen sulkeutumisaika]
Valitse, monenko tunnin kuluttua lepotilaan siirtymisestä laitteen virta katkaistaan. Vaihtoehdot ovat [1 t
jälkeen] – [8 t jälkeen] tuntia.
[Automaattinen viikottainen sulkeutumisajastin]
Valitse valintaruutu, kun haluat asettaa automaattisen sammutusajan jokaiselle viikonpäivälle.
[Sunnuntai] – [Lauantai]
Syötä jokaiselle viikonpäivälle kellonaika, jolloin virta katkaistaan. Jos aikaa ei määritetä, automaattista
sammutusaikaa ei aseteta kyseiselle päivälle.
5
Valitse [OK].
Jos sammutus ei näytä olevan valmis
● Virran katkeaminen voi kestää enintään 10 minuuttia, mutta tämä ei ole vika.
71
Perustoiminnot
Eräissä tilanteissa virtaa ei välttämättä voida katkaista automaattisesti määritettynä
aikana
● Laitteelle suoritetaan jotain toimenpidettä.
● Laitteessa on käynnissä tulostus-, puhdistus- tai jokin muu toimenpide.
● Virheilmoitus tulee näkyviin.
Jos virtaa ei voi katkaista automaattisesti määritettynä aikana, sitä yritetään uudelleen enintään 10kertaa 1
minuutin välein. Jos virtaa ei voi katkaista edes kymmenen uudelleenyrityksen jälkeen, automaattista
sammutusta ei voi suorittaa kyseisenä päivänä.
72
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen .............................................................................................................................. 74
Tulostaminen tietokoneesta .............................................................................................................................. 75
Perustulostustoiminnot .................................................................................................................................. 77
Tulostuksen peruuttaminen ........................................................................................................................... 82
Erilaiset tulostusasetukset .............................................................................................................................. 84
Suurentaminen tai pienentäminen .......................................................................................................... 86
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen välillä ......................................................................... 88
Tulosteiden lajittelu sivuittain .................................................................................................................. 90
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille ........................................................................................... 92
Julisteiden tulostaminen .......................................................................................................................... 94
Vihkotulostus ........................................................................................................................................... 95
Kehysten tulostaminen ............................................................................................................................ 97
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostaminen ....................................................................................... 98
Vesileimojen tulostaminen .................................................................................................................... 100
Tiettyjen sivujen tulostaminen eri paperille ........................................................................................... 102
Asiakirjan tyypin valitseminen ............................................................................................................... 104
Väriaineen säästäminen ........................................................................................................................ 106
Useiden asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen ............................................................................... 108
Tulostusasetusten määrittäminen tarpeittesi mukaan ................................................................................. 112
Usein käytettyjen tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen ................................................................ 113
Oletusasetusten muuttaminen .............................................................................................................. 115
Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen .............................................................................................. 117
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus) ......................................................................................... 119
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen .................................................................................... 128
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus) ...................................................................... 130
Salatun tulostuksen käyttäminen ........................................................................................................... 135
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus) ............................................... 136
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen ..................................................................................... 140
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle ..................................................................................... 143
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus) ...................................................................................... 145
Suoratulostuksen tulostusasetukset ...................................................................................................... 149
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus) ................................................................... 156
73
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
1006-019
Tässä osiossa kerrotaan, miten tulostetaan tietokoneella tehtyjä asiakirjoja, tulostetaan USB-muistilaitteeseen
tallennettuja tiedostoja ja tulostetaan tiedostoja syöttämällä PIN-koodi käyttöpaneelista.
◼ Tulostaminen tietokoneesta
Voit tulostaa tietokoneessa luodun asiakirjan tulostinajurin avulla.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 75)
◼ Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen
Tulostustoimintoja voidaan käyttää USB-muistilaitteeseen tallennettujen tiedostojen tulostamiseen kytkemällä
muistilaite suoraan tietokoneeseen tietokonetta käyttämättä ja vaatimuksen asettamiseen, että PIN-koodi täytyy
syöttää, ennen kuin tulostus voidaan aloittaa. Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen(P. 117)
74
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen tietokoneesta
1006-01A
Voit tulostaa tietokoneessa sovelluksella luotuja asiakirjoja tulostinajurin avulla. Tulostinajurissa on hyödyllisiä
asetuksia, joiden avulla voit tulostaa asiakirjoja monilla tavoilla, esimerkiksi suurentaminen/pienentäminen ja 2puolinen tulostus. Ennen tämän toiminnon käyttämistä sinun on suoritettava joitain toimia, esimerkiksi tulostinajurin
asentaminen tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa Tulostinajurin asennusopas.
● Jos olet Mac-käyttäjä, katso kohdasta Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuriopas tulostinajurin asennusohjeet
ja tulostinajurin ohjeesta tietoja tulostintoimintojen käyttämisestä ( Mac OS -käyttäjät(P. 626) ).
● Tässä oppaassa näytetyt tulostinajurin näytöt saattavat poiketa omistasi käytetyn käyttöjärjestelmän ja
tulostinajurin tyypin tai version mukaan.
● Voit käyttää PCL6-tulostinajuria sekä UFRII LT -tulostinajuria. Käytettävissä olevat tulostusasetukset
vaihtelevat tulostinajurin mukaan. Lisätietoja saat valitsemalla tulostinajurinäytöstä [Ohje].
Tietoja tulostinajurin ohjeesta
● Ohjenäyttö avautuu, kun napsautat tulostinajurin näytön kohtaa [Ohje]. Tässä näytössä näytetään tarkat
kuvaukset, joita ei ole Sähköinen opas-ohjeessa.
◼ Lisälaitteiden käyttäminen
Jos laitteeseen on asennettu valinnainen syöttölaite, paperisäiliö, kirjekuorien syöttölaite tai SD-kortti, suorita
tulostinajurissa seuraava toimenpide ennen näiden lisälaitteiden käyttämistä.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 618) ) Napsauta hiiren
kakkospainikkeella tulostimen kuvaketta [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet]
[Laitteen asetukset]-välilehti Tee haluamasi vaihtoehdon asetukset [OK]
75
Asiakirjan tulostaminen
76
Asiakirjan tulostaminen
Perustulostustoiminnot
1006-01C
Tässä osassa kuvataan asiakirjan tulostaminen tietokoneesta tulostinajurin avulla.
● Määritä ennen tulostusta paperilähteeseen lisätyn paperin koko ja tyyppi.
Paperin lisääminen(P. 37)
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
2
Valitse tulostin ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
● Esiin tuleva näyttö vaihtelee käyttämäsi sovelluksen mukaan.
3
Määritä paperikoko.
77
Asiakirjan tulostaminen
[Sivukoko]
Valitse sovelluksessa asetettu asiakirjan koko.
[Tulostekoko]
Valitse paperikoko, jolle asiakirja todellisuudessa tulostetaan. Jos valittu koko on eri kuin kohdassa
[Sivukoko] valittu koko, asiakirja tulostetaan automaattisesti suurennettuna/pienennettynä kohdassa .
[Tulostekoko] määritetyn koon mukaisesti. Suurentaminen tai pienentäminen(P. 86)
Napsautettava käyttöliittymä
● Voit määrittää sivun asettelun, sidontakohdan yms. helposti ja intuitiivisesti esikatselukuvassa. Lisätietoja
saat valitsemalla tulostinajurinäytön kohdan [Ohje].
4
Napsauta [Paperilähde]-välilehteä ja määritä paperilähde ja paperin tyyppi.
78
Asiakirjan tulostaminen
[Paperilähde]
Valitse paperilähde, josta paperi ladataan.
Asetusarvo
Paperilähde
Auto
Paperilähde valitaan automaattisesti tulostettavan paperin koko- ja tyyppimäärityksen
sekä laitteen asetusten mukaan.
Monitoimitaso
Paperi syötetään monikäyttötasolta.
Kasetti 1
Paperi syötetään laitteen paperikasetista.
Kasetti N (N = 2–5)
Paperi syötetään valinnaisesta syöttölaitteesta.
Kirjekuorien syöttölaite
Paperi syötetään valinnaisesta kirjekuorien syöttölaitteesta.
● Jos valinnainen paperisäiliö on asennettu, se on alin syöttölaite.
[Paperityyppi]
Määritä asetus tulostettavan paperin tyypin ja peruspainon mukaan.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Jos valitaan [Tulostimen oletus], käytetään käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <Oletuspaperin
tyyppi> määritettyä paperityyppiä. Oletuspaperin tyyppi(P. 460)
● Jos paperi lisätään pystysuunnassa, valitse [Syötä A5 pystysuunnassa]-tai [Syötä mukautettu paperi
pystysuunnassa]-valintaruutu.
5
Määritä muut tulostusasetukset tarpeen mukaan.
Erilaiset
tulostusasetukset(P. 84)
● Voit tallentaa tässä vaiheessa määrittämäsi asetukset "profiilina" ja käyttää tätä profiilia aina tulostaessasi.
Näin sinun ei tarvitse määrittää samoja asetuksia jokaisella tulostuskerralla.
Usein käytettyjen
tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen(P. 113)
6
Valitse [OK].
79
Asiakirjan tulostaminen
7
Napsauta [Tulosta] tai [OK].
● Tulostus alkaa. Joissakin sovelluksissa esiin tulee alla näytetyn kaltainen näyttö.
● Voit peruuttaa tulostuksen valitsemalla edellä näytetyssä näytössä [Cancel] (Peruuta). Kun näyttö sulkeutuu
tai jos näyttöä ei näytetä, voit peruuttaa tulostuksen muilla tavoilla. Tulostuksen peruuttaminen(P. 82)
Kun tulostetaan Windows Store -sovelluksesta Windows 8/Server 2012 käyttöjärjestelmässä
Tuo näkyviin näytön oikean reunan sivupalkki ja käytä alla esitettäviä toimenpiteitä.
Windows 8/Server 2012
[Laitteet] tämän laitteen tulostinajuri
napauta tai napsauta [Tulosta]
Windows 8.1/Server 2012 R2
[Laitteet] [Tulosta] tämän laitteen tulostinajuri
napauta tai napsauta [Tulosta].
● Jos tulostat tämän menetelmän avulla, käytettävissä on vain rajoitettu määrä tulostustoimintoja.
80
Asiakirjan tulostaminen
● Jos näytössä näytetään viesti [Tulostin tarvitsee käyttäjän toimia. Siirry työpöydälle ja tee tarvittavat toimet.],
siirry työpöydälle ja noudata valintaikkunassa annettuja ohjeita. Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun laite on
asetettu näyttämään käyttäjänimi tulostuksen aikana ja muissa vastaavissa tilanteissa.
LINKIT
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen(P. 345)
81
Asiakirjan tulostaminen
Tulostuksen peruuttaminen
1006-01E
Voit peruuttaa tulostuksen tietokoneesta tai laitteen käyttöpaneelista.
Tietokoneesta(P. 82)
Käyttöpaneelista(P. 83)
Tietokoneesta
Voit peruuttaa tulostuksen käyttäen työpöydän tehtäväpalkissa näkyvää tulostimen kuvaketta.
1
Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta.
Kun tulostimen kuvaketta ei näytetä
● Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 618) ), napsauta tulostimen kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse [Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan].
2
Valitse peruutettava asiakirja ja valitse [Tiedosto]
3
Valitse [Kyllä].
[Peruuta].
● Valitun asiakirjan tulostus peruutetaan.
● Tulostuksen peruuttamisen jälkeen saatetaan tulostaa useita sivuja.
Peruuttaminen etäkäyttöliittymästä
● Voit peruuttaa tulostuksen etäkäyttöliittymän [Työn tila] -sivulta:
tarkistaminen(P. 345)
82
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan
Asiakirjan tulostaminen
Peruuttaminen sovelluksesta
● Joissakin sovelluksissa esiin tulee alla näytetyn kaltainen näyttö. Voit peruuttaa tulostuksen valitsemalla
[Cancel] (Peruuta).
Käyttöpaneelista
Kun tulostustietoja lähetetään tietokoneesta laitteeseen, [
käyttöpaneelista, kun merkkivalo palaa tai vilkkuu.
]-merkkivalo palaa (tai vilkkuu). Voit peruuttaa tulostuksen
1
Paina
2
Valitse peruutettava asiakirja painamalla
3
Valitse <Kyllä> ja paina
(
) -painiketta.
/
ja paina
-painiketta.
➠ Ilmoitus <Peruutetaan töitä> tulee esiin, ja valittu tulostustyö peruutetaan.
● Tulostuksen peruuttamisen jälkeen saatetaan tulostaa useita sivuja.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen(P. 345)
83
.
Asiakirjan tulostaminen
Erilaiset tulostusasetukset
1006-01F
Käytettävissä on erilaisia asetuksia tarpeidesi mukaan, esimerkiksi suurentaminen/pienentäminen ja 2-puolinen
tulostus.
Suurentaminen tai
pienentäminen(P. 86)
Useiden sivujen tulostaminen
yhdelle arkille(P. 92)
Kehysten tulostaminen(P. 97)
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2puolisen tulostuksen
välillä(P. 88)
Julisteiden tulostaminen(P. 94)
Päivämäärien ja sivunumeroiden
tulostaminen(P. 98)
84
Tulosteiden lajittelu
sivuittain(P. 90)
Vihkotulostus(P. 95)
Vesileimojen
tulostaminen(P. 100)
Asiakirjan tulostaminen
Tiettyjen sivujen tulostaminen
eri paperille(P. 102)
Asiakirjan tyypin
valitseminen(P. 104)
Useiden asiakirjojen
yhdistäminen ja
tulostaminen(P. 108)
85
Väriaineen säästäminen(P. 106)
Asiakirjan tulostaminen
Suurentaminen tai pienentäminen
1006-01H
Voit tehdä suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita käyttämällä esiasetettua
tulostussuhdetta, kuten A5 -> A4, tai mukautettua tulostussuhdetta, jonka voit
asettaa 1 %:n tarkkuudella.
Tulostussuhteen asettaminen määrittämällä alkuperäinen asiakirja ja paperikoko
(esiasetettu suhde)
Tulostussuhde asetetaan automaattisesti määritetyn asiakirjan ja paperikoon mukaan.
[Perusasetukset]-välilehti Valitse asiakirjan koko kohdassa [Sivukoko]
kohdassa [Tulostekoko] [OK]
Valitse paperikoko
Tulostussuhteen määrittäminen 1 %:n tarkkuudella
[Perusasetukset]-välilehti Valitse [Manuaalinen skaalaus] -valintaruutu
kohtaan [Skaalaus] [OK]
86
Syötä tulostussuhde
Asiakirjan tulostaminen
● Valitusta paperikoosta riippuen et ehkä pysty asettamaan optimaalista suurennus-/pienennyssuhdetta.
Tulosteessa saattaa esimerkiksi olla isoja tyhjiä kohtia tai osia asiakirjasta saattaa puuttua.
● Joidenkin sovellusten suurennus-/pienennysasetukset menevät tulostinajurin asetusten edelle.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
87
Asiakirjan tulostaminen
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen
välillä
1006-01J
Voit tulostaa sekä 1-puolisesti että 2-puolisesti. Oletusasetus on [Kaksipuolinen
tulostus]. Vaihda asetus tarvittaessa.
● Kun alitulostelokero on auki, kaksipuolista tulostusta ei voi käyttää. Kun käytetään kaksipuolista tulostusta,
varmista aina, että alitulostelokero on suljettu. Takaosa(P. 19)
● 2-puolinen tulostus ei ehkä ole käytettävissä joidenkin paperikokojen ja -tyyppien kanssa.
Paperi(P. 572)
[Perusasetukset]-välilehti Valitse [Yksipuolinen tulostus] tai [Kaksipuolinen tulostus] kohdassa [1puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] Valitse nidontakohta kohdassa [Sidontakohta] [OK]
[1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]
Valitse [Yksipuolinen tulostus] tai [Kaksipuolinen tulostus].
● [Vihkotulostus]: katso
Vihkotulostus(P. 95) .
88
Asiakirjan tulostaminen
[Sidontakohta]
Määritä kohta, josta tulosteet sidotaan sidontatyökalulla, esimerkiksi nitojalla. Tulostuksen suunta
vaihdetaan määritetyn sidontakohdan mukaan. Määritä sidontakohdan reunuksen leveys valitsemalla
[Sisämarginaali].
[Pitkä reuna [Vasen]]
Tulostaa asiakirjan niin, että tulostetut sivut avataan vasemmalle nitomisen jälkeen.
[Lyhyt reuna [Ylä]]
Tulostaa asiakirjan niin, että tulostetut sivut avataan ylös nitomisen jälkeen.
[Pitkä reuna [Ylä]]
Tulostaa asiakirjan niin, että tulostetut sivut avataan ylös nitomisen jälkeen.
[Lyhyt reuna [Vasen]]
Tulostaa asiakirjan niin, että tulostetut sivut avataan vasemmalle nitomisen jälkeen.
[Sisämarginaali]
Määritä sidontareunus.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille(P. 92)
Vihkotulostus(P. 95)
89
Asiakirjan tulostaminen
Tulosteiden lajittelu sivuittain
1006-01K
Kun tulostat monisivuisia asiakirjoja, valitse [Lajittelu], kun haluat tulostaa täydellisiä
sarjoja sivujärjestyksessä. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi valmisteltaessa
kokouksessa tai esityksessä jaettavaa materiaalia.
[Perusasetukset]-välilehti
Valitse [Lajittelu] tai [Ryhmittely] kohdassa [Lajittelu/Ryhmittely]
[OK]
[Lajittelu/Ryhmittely]
Määritä tulosteiden lajittelutapa, kun tulostetaan useita sivuja sisältäviä asiakirjoja.
[Ei käytössä]
Jos valitset [Ei käytössä], tulosteiden lajittelu määräytyy sovelluksessa tehtyjen
asetusten mukaan.
[Lajittelu]
Tulosteet ryhmitellään täydellisiksi sivujärjestyksessä oleviksi sarjoiksi.Jos esimerkiksi
tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet lajitellaan seuraavaan
sivujärjestykseen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Ryhmittely]
Tulosteita ei lajitella. Jokaisesta sivusta tulostetaan määritetty määrä kopioita. Jos
esimerkiksi tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet järjestetään
seuraavasti: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
90
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
91
Asiakirjan tulostaminen
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
1006-01L
Voit tulostaa monta sivua yhdelle arkille. Voit esimerkiksi tulostaa neljä tai yhdeksän
sivua yhdelle arkille käyttämällä asetusta [4 1:lle] tai [9 1:lle]. Käytä tätä toimintoa,
kun haluat säästää paperia tai tarkastella asiakirjaa pienoiskuvina.
● Voit säästää lisää paperia yhdistämällä tämän asetuksen ja 2-puolisen tulostuksen.
puolisen ja 2-puolisen tulostuksen välillä(P. 88)
Vaihtaminen 1-
[Perusasetukset]-välilehti Valitse kohdassa [Sivun asettelu], montako sivua yhdelle arkille
tulostetaan Valitse kohdassa [Sivujärjestys] sivujen asettelu [OK]
[Sivun asettelu]
Valitse yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrä vaihtoehdoista [1 1:lle] – [16 1:lle]. Jos esimerkiksi haluat
tulostaa 16 sivua yhdelle arkille, valitse [16 1:lle].
● Vaihtoehdot kuten [Juliste [2 x 2]]: katso
Julisteiden tulostaminen(P. 94) .
● Tulostus ei ehkä toimi oikein, jos yhdistät tämän asetuksen sovelluksen lajitteluasetuksiin.
92
Asiakirjan tulostaminen
[Sivujärjestys]
Valitse sivujen asettelu. Jos esimerkiksi valitset [Poikittain vasemmalta], ensimmäinen sivu tulostetaan
ylävasemmalle ja loput sivut järjestetään siitä oikealle.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen välillä(P. 88)
93
Asiakirjan tulostaminen
Julisteiden tulostaminen
1006-01R
Voit tulostaa asiakirjan yhden sivun useille arkeille. Jos esimerkiksi teet yksisivuisesta
A4-kokoisesta asiakirjasta yhdeksän kertaa suuremman, saat 3x3 A4-arkin kokoisen
julisteen, kun tulostat asiakirjan ja liität arkit yhteen.
[Perusasetukset]-välilehti
2]]) [OK]
Valitse kohdassa [Sivun asettelu] julisteen mitat (esimerkiksi [Juliste [2 x
● Kokoasetuksia on neljä: [Juliste [1 x 2]], [Juliste [2 x 2]], [Juliste [3 x 3]] ja [Juliste [4 x 4]].
Julisteen kokoasetuksia ei voi valita, kun 2-puolinen tulostus on käytössä. Valitse [Yksipuolinen tulostus]
kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] ja valitse sitten julisteen kokoasetus.
● Voit lisätä tulosteille kehykset valitsemalla valintaruudun [Tulosta reunus]. Kehykset ovat hyödyllisiä, jos
haluat liittää tulosteet yhteen tai poistaa marginaalit.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Suurentaminen tai pienentäminen(P. 86)
94
Asiakirjan tulostaminen
Vihkotulostus
1006-01S
Voit tulostaa paperin molemmille puolille asiakirjan kaksi sivua ja taittaa sitten
tulostetut sivut keskeltä, jolloin ne muodostavat vihkon. Tulostinajuri ohjaa
tulostusjärjestystä niin, että sivut tulevat oikeaan järjestykseen.
● Kun alitulostelokero on auki, vihkotulostusta ei voi käyttää. Kun käytetään vihkotulostusta, varmista aina,
että alitulostelokero on suljettu. Takaosa(P. 19)
● Vihkotulostus ei ehkä ole käytettävissä joidenkin paperikokojen ja -tyyppien kanssa. 2-puoliseen
tulostukseen käytettävissä oleva paperi on käytettävissä myös vihkotulostukseen. Katso kohta
Paperi(P. 572) .
[Perusasetukset]-välilehti Valitse [Vihkotulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]
Napsauta [Vihko], kun haluat määrittää yksityiskohtaiset asetukset tarvittaessa [OK] [OK]
[1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]
Valitse [Vihkotulostus].
● [Yksipuolinen tulostus] ja [Kaksipuolinen tulostus]: katso
tulostuksen välillä(P. 88) .
95
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen
Asiakirjan tulostaminen
[Vihko]
Alla oleva näyttö näytetään.
[Vihkotulostusmenetelmä]
● [Kaikki sivut kerralla]: tulostaa kaikki sivut kerralla yhtenä nippuna, jotta voit tehdä vihkon taittamalla
tulostetut sivut keskeltä.
● [Jaa sarjoihin]: Tulostaa useita nippuja, joiden sivumäärä määritetään kohdassa [Arkkeja sarjassa]. Nido
kukin nippu ja yhdistä ne sitten vihkoksi. Valitse tämä vaihtoehto, kun asiakirjassa on niin monta sivua,
että niitä ei voi nitoa kerralla yhdeksi vihkoksi.
[Määritä vihkon sidontareunus]
Jos käytät nitojaa tai muita sidontatyökaluja, määritä reunuksen leveys vihkon sidontaa varten. Valitse
[Määritä vihkon sidontareunus] -valintaruutu ja määritä reunuksen leveys kohdassa [Vihkon
sidontareunus].
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
96
Asiakirjan tulostaminen
Kehysten tulostaminen
1006-01U
Voit lisätä tulosteiden reunuksiin kehyksiä, kuten katkoviivoja tai kaksinkertaisia
viivoja.
[Sivun asetukset] -välilehti
[Ääriviivojen värittyminen]
Napsauta [Sivun asetukset]
[OK] [OK]
[Ääriviivojen värittyminen]
Valitse kehyksen tyyppi.
Esikatselu
Näyttää valitun kehyksen esikatselussa.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostaminen(P. 98)
Vesileimojen tulostaminen(P. 100)
97
Valitse reunustyyppi kohdassa
Asiakirjan tulostaminen
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostaminen
1006-01W
Voit tulostaa tietoja, kuten päivämääriä, sisäänkirjautumisnimiä tai sivunumeroita, ja
voit määrittää, mihin kohtaan asiakirjaa nämä tiedot tulostetaan (ylävasemmalle,
alaoikealle yms.).
[Sivun asetukset] -välilehti Napsauta [Sivun asetukset] Valitse tulostuspäivämäärän,
käyttäjänimen tai sivunumeron tulostuskohta [OK] [OK]
[Tulosta päivämäärä]
Määritä kohta, johon tulostuspäivä tulostetaan.
[Tulosta käyttäjän nimi]
Määritä kohta, johon asiakirjan tulostukseen käytetyn tietokoneen käyttäjänimi (sisäänkirjautumisnimi)
tulostetaan.
[Tulosta sivunumero]
Määritä kohta, johon sivunumero tulostetaan.
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostusmuodon muuttaminen
● Voit muuttaa muotoilun tietoja, kuten kirjasinta ja kirjasinkokoa, kun tulostat päivämääriä,
sisäänkirjautumisnimiä tai sivunumeroita. Valitse yllä näytetyssä Sivun asetukset -näytössä
[Muotoiluasetukset] ja määritä tiedot.
98
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Kehysten tulostaminen(P. 97)
Vesileimojen tulostaminen(P. 100)
99
Asiakirjan tulostaminen
Vesileimojen tulostaminen
1006-01X
Voit tulostaa asiakirjan päälle vesileimoja, kuten "KOPIO" tai
"LUOTTAMUKSELLINEN". Voit luoda uusia vesileimoja tai käyttää ennalta
tallennettuja vesileimoja.
[Sivun asetukset] -välilehti
luettelosta [OK]
Valitse [Vesileima]-valintaruutu
Valitse vesileima avattavasta
[Vesileima]
Valitse [Vesileima]-valintaruutu, niin vesileimojen luettelo näytetään avattavassa luettelossa. Valitse vesileima
valikosta.
[Muokkaa vesileimaa]
Avaa näytön, jossa voit luoda tai muokata vesileimoja.
100
Asiakirjan tulostaminen
[Lisää]
Luo uusi vesileima napsauttamalla tätä. Vesileimoja voidaan tallentaa enintään 50.
[Nimi]
Syötä luodun vesileiman nimi.
[Määritteet]/[Kohdistus]/[Tulostustyyli]
Valitse kukin välilehti ja määritä vesileiman teksti, väri ja tulostuskohta. Lisätietoja saat valitsemalla
tulostinajurinäytön kohdan [Ohje].
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Kehysten tulostaminen(P. 97)
Päivämäärien ja sivunumeroiden tulostaminen(P. 98)
101
Asiakirjan tulostaminen
Tiettyjen sivujen tulostaminen eri paperille
1006-01Y
Voit tulostaa asiakirjan tietyt sivut, esimerkiksi, kun haluat tulostaa vihkon kannen
värilliselle paperille. Lisää tässä tapauksessa kanteen käytettävää värillistä paperia
monitoimitasolle ja tavallista paperia muita sivuja varten paperikasettiin, ja määritä
sitten paperiasetukset tulostinajurissa.
[Paperilähde]-välilehti Valitse eri paperille tulostettavat sivut ja paperilähde, johon on lisätty
kohdassa [Paperin valinta] määritettyä paperia [OK]
[Paperin valinta]
Määritä, mitkä sivut tulostetaan eri paperille, ja valitse, mitä paperilähdettä tulee käyttää paperin syöttöön
kutakin sivua varten.
[Sama paperi kaikille sivuille]
Tulostaa kaikki sivut samalle paperille eikä mitään tiettyjä sivuja eri paperille.
Kaikki sivut tulostetaan kohdassa [Paperilähde] määritetylle paperille.
[Erilainen ensimmäiselle, muille ja
viimeiselle]
Voit käyttää erilaista paperia ensimmäiselle sivulle, muille sivuille ja
viimeiselle sivulle. Voit esimerkiksi määrittää monikäyttötasolla olevan
paperin kohtaan [Ensimmäinen sivu], paperikasetissa olevan paperin
kohtaan [Muut sivut] (tekstisivut) ja monikäyttötasolla olevan paperin
kohtaan [Viimeinen sivu]. Voit tulostaa myös määrittämällä paperityypin
kohdassa [Paperityyppi].
[Erilainen ensimmäiselle, toiselle,
muille ja viimeiselle]
Voit myös määrittää kantta seuraavan sivun paperin sekä määrittää paperin
kohdassa [Erilainen ensimmäiselle, muille ja viimeiselle]. Voit tulostaa myös
määrittämällä paperityypin kohdassa [Paperityyppi].
[Erilainen kannelle ja muille]
Määrittele asetukset vihkosen tulostusta varten ( Vihkotulostus(P. 95) ).
Voit määrittää eri paperin kansi- ja sisältösivuille. Voit esimerkiksi määrittää
monikäyttötasolla olevan paperin kohtaan [Kansisivu] ja paperikasetissa
olevan paperin kohtaan [Muut sivut] (sisältösivut).
102
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
103
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tyypin valitseminen
1006-020
Voit määrittää asiakirjan tyypin parhaan mahdollisen kuvanlaadun varmistamiseksi.
Käytettävissä on eri asetukset valokuva-asiakirjoille, asiakirjoille, joissa on kaavioita
ja käyriä, ja asiakirjoille, joissa on ohuita viivoja sisältäviä suunnittelupiirustuksia.
[Laatu]-välilehti
Valitse asiakirjan tyyppi kohdassa [Tavoite]
[OK]
[Tavoite]
Valitse vaihtoehto, joka sopii asiakirjan tyypille tai tulostustarkoitukseen. Valitse esimerkiksi [Yleinen] yleistä
käyttöä varten tai [Valokuvat], kun haluat tulostaa valokuvat parhaalla mahdollisella laadulla.
[Yleinen]
Monipuolinen vaihtoehto, joka sopii useimpien asiakirjojen tulostukseen.
[Julkaisut]
Sopiva tulostettaessa asiakirjoja, joissa on valokuvia, kaavioita ja käyriä.
[Grafiikka]
Sopiva tulostettaessa asiakirjoja, joissa on kaavioita tai käyriä.
[Valokuvat]
Sopiva tulostettaessa valokuvia.
[Piirustukset [CAD]]
Sopiva tulostettaessa suunnittelupiirustuksia, joissa on paljon ohuita viivoja.
[Teräväpiirtoteksti]
Sopiva tulostettaessa asiakirjoja, joissa on pieniä merkkejä.
104
Asiakirjan tulostaminen
● Määritä lisäasetukset kullekin valitulle [Tavoite]-kohdan asetukselle valitsemalla [Laajennetut asetukset].
Lisätietoja saat valitsemalla tulostinajurinäytön kohdan [Ohje].
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
105
Asiakirjan tulostaminen
Väriaineen säästäminen
1006-021
Voit asettaa tulostinajurin tulostamaan asiakirjat vähemmällä väriaineella.
● Kun väriaineen säästön asetus on käytössä, ohuet viivat ja tulosteen vaaleat osat saattavat olla epätarkkoja.
[Laatu]-välilehti Valitse asiakirjan tyyppi kohdassa [Tavoite] Napsauta [Laajennetut asetukset]
Valitse [Väriaineen säästö] [Laajennetut asetukset]-näytöstä Valitse avattavasta luettelosta
[Käytössä] [OK] [OK]
[Tavoite]
Asiakirjan tyypin valitseminen(P. 104)
Valitse asiakirjatyyppi, jolle haluat ottaa väriaineen säästön asetuksen käyttöön.
106
Asiakirjan tulostaminen
[Laajennetut asetukset]
Asetusnäyttö avautuu. Valitse [Väriaineen säästö] ja valitse sitten [Käytössä] näytön alareunassa olevasta
avattavasta luettelosta.
● Voit määrittää kullekin asiakirjatyypille erikseen, käytetäänkö väriaineen säästön asetusta. Määritä
väriaineen säästön asetus kullekin [Tavoite]-kohdassa luetellulle asiakirjatyypille.
● [Laajennetut asetukset] -näytössä voit määrittää erilaisia tulostusasetuksia väriaineen säästön lisäksi.
Lisätietoja saat valitsemalla tulostinajurinäytön kohdan [Ohje].
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
107
Asiakirjan tulostaminen
Useiden asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen
1006-022
Canon PageComposer -ohjelmalla voit yhdistää useita asiakirjoja yhdeksi
tulostustyöksi ja tulostaa työn määritetyillä tulostusasetuksilla. Tämän toiminnon
avulla voit esimerkiksi yhdistää eri sovelluksilla luotuja asiakirjoja ja tulostaa kaikki
sivut samankokoiselle paperille.
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
2
Valitse tulostin ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Muokkaa ja esikatsele] kohdassa [Tulostustapa].
● Valitse [Tiedot]-ponnahdusikkunassa [OK].
● Napsauta [OK] näytön oikeassa alareunassa.
4
Napsauta [Tulosta] tai [OK].
108
Asiakirjan tulostaminen
● Canon PageComposer käynnistyy. Tulostus ei ala tässä vaiheessa.
5
Toista vaiheet 1–4 asiakirjoille, jotka haluat yhdistää.
● Asiakirjat lisätään Canon PageComposer -ohjelmaan.
6
Valitse [Asiakirjan nimi] -luettelosta yhdistettävät asiakirjat ja valitse
.
● Jos haluat valita useita asiakirjoja, pidä [SHIFT]- tai [CTRL]-näppäin painettuna, kun valitset asiakirjoja.
7
Muuta asetuksia tarvittaessa ja valitse [Yhdistä].
● Vaiheessa 6 valitut asiakirjat yhdistetään.
109
Asiakirjan tulostaminen
[Tulostuksen esikatselu]
Näyttää tulostettavan asiakirjan esikatselussa.
[Asiakirjaluettelo]/[Tulostusasetukset]
● Valitse [Asiakirjaluettelo], kun haluat näyttää vaiheissa 1–4 lisätyt asiakirjat. Voit poistaa asiakirjoja
valitsemalla ne luettelossa ja valitsemalla [Poista luettelosta].
● [Tulostusasetukset] -välilehti avaa näytön, jossa määritetään tulostusasetukset, kuten kopioiden määrä
ja 1-puolinen/2-puolinen tulostus. Tässä määritettyjä asetuksia käytetään koko tulostustyöhön.
● Lisätietoja saat valitsemalla Canon PageComposer -näytön kohdan [Ohje].
[Tiedot]
Näyttää tulostusajurin tulostusasetusnäytön. Käytettävissä on vähemmän asetuksia kuin
normaalitulostuksessa.
110
Asiakirjan tulostaminen
8
Valitse [Asiakirjojen nimet] -luettelosta haluamasi yhdistetyn asiakirjan tulostustyö
ja valitse
.
● Tulostus alkaa.
● Lisätietoja tulostuksen peruuttamisesta on kohdassa
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
111
Tulostuksen peruuttaminen(P. 82) .
Asiakirjan tulostaminen
Tulostusasetusten määrittäminen tarpeittesi mukaan
1006-023
Voit tallentaa asetusyhdistelmiä "profiileina" erilaisten tulostustarpeidesi mukaan. Voit myös tallentaa usein
käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Kun oletusasetukset on asetettu, tallennetut asetukset näytetään
automaattisesti tulostinajurin näytössä ja voit ohittaa tulostusasetusten määrittämisen ja tulostaa suoraan.
Määritä vesileimaksi "ERITTÄIN SALAINEN" ja rekisteröi se
profiilina. Tämän jälkeen voit valita tämän profiilin aina
tarvittaessa. Usein käytettyjen
tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen(P. 113)
Määritä tulostinajurissa [2 1:lle] käyttäjän
oletusasetukseksi. Seuraavat ja myöhemmät tulostustyöt
suoritetaan niin, että kaksi sivua kutistetaan ja
tulostetaan yhdelle sivulle. Oletusasetusten
muuttaminen(P. 115)
112
Asiakirjan tulostaminen
Usein käytettyjen tulostusasetusyhdistelmien
tallentaminen
1006-024
Sellaisten asetusyhdistelmien kuten "1-puolinen vaakasuora tulostus A4-kokoiselle paperille" joka tulostuskerralla voi
viedä paljon aikaa. Jos tallennat nämä usein käytetyt tulostusasetusten yhdistelmät "profiileiksi", voit määrittää
tulostusasetukset helposti valitsemalla profiilin luettelosta. Tässä osassa kuvataan profiilien tallentaminen ja niiden
avulla tulostaminen.
Profiilin tallentaminen(P. 113)
Profiilin valitseminen(P. 114)
Profiilin tallentaminen
1
Muuta asetukset, jotka haluat tallentaa profiilina, ja napsauta [Lisää].
● Määritä kunkin näytön tulostusasetukset napsauttamalla välilehteä [Perusasetukset], [Sivun asetukset],
[Viimeistely], [Paperilähde] tai [Laatu] tarpeen mukaan. Erilaiset tulostusasetukset(P. 84)
2
Syötä profiilin nimi kohtaan [Nimi], valitse kuvake ja napsauta [OK].
● Syötä tarvittaessa profiilin kommentit kohtaan [Kommentti].
● Näytä tallennettavat asetukset valitsemalla [Näytä asetukset].
Profiilin muokkaaminen
● Kun valitset [Muokkaa] vaiheen 1 näytössä kohdan [Lisää] oikealta puolelta, voit muuttaa aiemmin
tallennetun profiilin nimen, kuvakkeen tai kommentin. Ennalta tallennettuja profiileja ei voi muuttaa.
113
Asiakirjan tulostaminen
Profiilin valitseminen
Valitse tarpeisiisi sopiva profiili ja napsauta [OK].
Valitun profiilin asetusten muuttaminen
● Voit muuttaa valitun profiilin asetuksia. Voit myös tallentaa muutetut asetukset uutena profiilina.
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Oletusasetusten muuttaminen(P. 115)
114
Asiakirjan tulostaminen
Oletusasetusten muuttaminen
1006-025
Oletusasetukset ovat asetuksia, jotka näytetään ensimmäiseksi, kun avaat tulostinajurin tulostusasetusnäytön, mutta
voit muuttaa niitä. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kaikki asiakirjat, niin että kaksi sivua kutistetaan ja tulostetaan
yhdelle sivulle, valitse sivun asettelun käyttäjän oletusasetukseksi [2 1:lle]. Seuraavasta kerrasta alkaen tulostinajuri
avataan niin, että sivun asetteluasetukseksi on määritetty [2 1:lle], eikä asetuksia tarvitse muuttaa aina kun
tulostetaan.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
1
Avaa tulostinkansio.
2
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
3
Muuta asetukset tulostusasetusnäytössä ja napsauta [OK].
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
[Tulostusmääritykset].
● Määritä kunkin näytön tulostusasetukset napsauttamalla välilehteä [Perusasetukset], [Sivun asetukset],
[Viimeistely], [Paperilähde] tai [Laatu] tarpeen mukaan. Erilaiset tulostusasetukset(P. 84)
115
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Usein käytettyjen tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen(P. 113)
116
Asiakirjan tulostaminen
Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen
1006-026
Tulostinajurin avulla voit käyttää useita hyödyllisiä tulostustoimintoja ja suorittaa perustulostustoimenpiteitä.
◼ Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
Voit tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja PDF- ja kuvatiedostoja kytkemällä muistilaitteen suoraan laitteeseen.
Tämän toiminnon avulla voit tulostaa käyttämättä tietokonetta. Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
(P. 119)
◼ PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)
Kun asetat tietokoneesta laitteelle lähetettäville tiedoille PIN-koodin, niitä ei tulosteta, ennen kuin laitteen
käyttöpaneelissa syötetään oikea PIN-koodi. Tästä toiminnosta on hyötyä tulostettaessa luottamuksellisia asiakirjoja.
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)(P. 130)
◼ Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)
Voit tallentaa tietokoneesta lähetetyt tulostustiedot SD-kortille. Voit tulostaa tallennetut tiedot niin monta kertaa kuin
haluat. Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
◼ Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
Voit tulostaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja (PDF, JPEG jne.) lähettämällä ne laitteeseen web-selaimen kautta.
Erillistä sovellusta ei tarvita. Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 145)
117
Asiakirjan tulostaminen
◼ Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
Voit tulostaa laitteeseen vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja niiden liitetiedostoja suoraan ilman tietokonetta.
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 156)
118
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
1006-027
Voit tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja tiedostoja (PDF, TIFF, JPEG ja XPS) kytkemällä muistilaitteen suoraan
laitteeseen. Tämän toiminnon avulla voit tulostaa käyttämättä tietokonetta.
Käytettävissä olevat tiedostomuodot
Voit tulostaa seuraavia kuvatiedostotyyppejä. Tiedostorakenteen mukaan eräitä tiedostoja ei kuitenkaan voi
tulostaa.
● PDF-tiedosto *
● JPEG-tiedosto
● TIFF-tiedosto
● XPS-tiedosto
* Versiota
1.7 tuetaan.
● Tulostettavan tiedoston maksimikoko on 2 Gt.
Käytettävissä olevat USB-muistilaitteet
Voit käyttää FAT32-muotoon alustettuja USB-muistilaitteita (muistikapasiteetti: enintään 32 Gt).
● Älä käytä epästandardeja USB-muistilaitteita. Et välttämättä pysty tulostamaan tiedostoja oikein USBmuistilaitteesta riippuen.
● Älä kytke mitään muuta kuin USB-muistilaitetta. USB-muistilaitteita ei voi kytkeä USB-keskittimen tai
jatkokaapelin kautta.
● Älä käytä USB-muistilaitteita, joissa on erikoistoimintoja, kuten sisäänrakennetut turvatoiminnot.
● Laitteen USB-portti tukee USB 2.0 -standardia.
● Jos USB-muistilaitteen kansiossa on useita tiedostoja, tulostettavien kuvatiedostojen skannaus voi
kestää pitkään. Käytä tietokonetta tarpeettomien tiedostojen poistamiseen USB-muistilaitteesta tai
tiedostojen siirtämiseen toiseen kansioon.
1
Kytke USB-muistilaite laitteen oikealla sivulla olevaan USB-porttiin.
119
Asiakirjan tulostaminen
➠ Seuraava näyttö tulee automaattisesti esiin.
● Jos näyttö ei tule esiin, paina
(
).
● Älä töni tai ravista USB-muistilaitetta tai laitetta, kun muistilaite on liitetty laitteeseen.
2
Valitse
3
Valitse tulostettavan tiedoston tyyppi ja paina
4
Valitse tulostettava tiedosto ja paina
/
-painikkeilla <Valitse tiedosto(t)> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
● Voit valita enintään 10 tiedostoa.
● Jos haluat poistaa valinnan, valitse tiedosto, jonka olet valinnut (merkitty merkillä
poistaa kaikki valinnat, valitse <Nollaa kaikki> ja paina
● Jos haluat näyttää kansion sisällön, valitse kansio ja paina
tason kansioon, paina
- tai
) ja paina
. Jos haluat
.
- tai
-painiketta. Jos haluat palata ylemmän
-painiketta.
● Kansioita ja tiedostoja, jotka ovat alemmilla tasoilla tai joilla on pitkät nimet, ei välttämättä näytetä.
● Kun siirryt toiseen kansioon, edelliset tiedostovalinnat poistetaan.
5
Valitse <Käytä> ja paina
.
120
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostetaan XPS-asiakirja käyttämällä tulostuslippua
Kun tulostettava tiedosto on XPS-muodossa, se voidaan tulostaa tiedostoon liitetyn tulostuslipun
(tulostusasetusten) mukaisesti.
1
Valitse <Käytä lipun tul.> ja paina
2
Valitse <Aloita tulostus> ja paina
.
.
Tulostus käynnistyy. Kun tulostus on valmis, poista USB-muistilaite laitteesta.
muistiväline.(P. 127)
6
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Valitse haluamasi asetuskohde, paina
ja määritä asetus.
Kuvauksen kuvakkeet*
PDF-tiedostojen tulostusasetukset
XPS-tiedostojen tulostusasetukset
JPEG-tiedostojen tulostusasetukset
TIFF-tiedostojen tulostusasetukset
* Kuvakkeet
jätetään pois asetuksista, jotka näytetään tiedostomuodosta riippumatta.
<Kopioiden määrä>
Määritä kopioiden määrä väliltä 1–9999. Syötä määrä numeronäppäimillä ja paina
<Tulostusalue>/<Tulostusalue (TIFF)>
121
.
Poista USB-
Asiakirjan tulostaminen
Määritä tulostettava alue (sivut). Valitse
määritystapa
-/
-näppäimillä <Määritystapa>
valitse tulostusalueen
.
<Kaikki>
Tulostaa kaikki sivut.
<Määritä sivut>
Tulostaa vain määritetyt sivut. Kun haluat määrittää sivut, valitse <Sivualue>
sivu> ja <Viimeinen sivu> numeronäppäimillä
valitse <Käytä>
syötä <Ensimmäinen
.
<Tarkkuus>
Määritä tarkkuus tulostustietojen prosessointia varten. Valitse
-/
-näppäimillä tarkkuus ja paina
.
<600 dpi>
Tämä tulostustila sopii tulostamiseen suurella nopeudella.
<1200 dpi>
Merkkien ja grafiikan reunat voidaan tulostaa tarkasti suurella tarkkuudella. Tämä tulostustila sopii useita
pieniä merkkejä sisältävien tietojen tulostamiseen.
<2-puolinen tulostus>
Valitse, tulostetaanko paperin molemmille puolille. Valitse asetus painamalla
/
ja paina
.
● <2-puolinen tulostus> ei välttämättä ole käytettävissä joidenkin paperikokojen tai -tyyppien kanssa.
Paperi(P. 572)
122
Asiakirjan tulostaminen
<Sidonnan paikka>
Määritä, nidotaanko 2-puolisten tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Valitse
/
ja paina
.
nidontakohta painamalla
<Pitkä reuna>
Nitoo tulosteet pitkältä reunalta.
<Lyhyt reuna>
Nitoo tulosteet lyhyeltä reunalta.
<Valitse paperi>
Valitse paperilähde, johon on jo lisätty paperia, jolle tulostetaan. Valitse paperilähde painamalla
.
/
ja paina
● Jos haluat tulostaa PDF-tai XPS-tiedoston, valitse <Automaattinen>, niin optimaalinen paperilähde valitaan
automaattisesti.
● Paperilähdettä, johon on lisätty mukautettua paperikokoa, ei voi valita.
<Puolisävyt>
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
PDF- ja XPS-tiedostot
Puolisävyt voidaan määrittää yhden asiakirjan jokaiselle kuvatietojen tyypille. Valitse kuvatietojen tyyppi
-näppäimillä
valitse puolisävyjen tulostustapa
.
123
-/
Asiakirjan tulostaminen
JPEG- ja TIFF-tiedostot
Valitse puolisävyjen tulostustapa painamalla
/
ja paina
.
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietojen tyyppi, jonka asetuksia haluat muuttaa. Valitse <Teksti> merkeille, <Kuvankäsittely>
viivoille ja kuville tai <Kuva> esimerkiksi valokuville.
<Tarkkuus>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Täsmää paperikoko>
Suurentaa tai pienentää tulosteet automaattisesti paperin Tulostusalue(P. 575) -asetuksen mukaisesti.
Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja alkuperäisen kuvasuhde säilytetään. Valitse asetus painamalla
ja paina
.
● Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos <Automaattinen> on valittu kohdassa <Valitse paperi>.
<Zoomaus>
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai
pienennetään, ja kuvan kuvasuhde säilytetään. Valitse asetus painamalla
/
ja paina
.
124
/
Asiakirjan tulostaminen
<Ei>
Kun kuva on paperin
Tulostusalue(P. 575) sisällä, se tulostetaan sellaisenaan. Jos kuva on tulostusaluetta
suurempi, tulosteita pienennetään.
<Automaattinen>
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita
Tulostusalue(P. 575) -asetuksen mukaisesti.
<Suurenna tulostusal.>
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
-näppäimillä ja paina
.
Tulostusalue(P. 575) täysin paperin kokoon. Valitse asetus
-/
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
<N on 1>
Valitse, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja järjestyksessä vasemmasta yläkulmasta alkaen. Jos esimerkiksi
haluat tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse <4 1:lle>. Valitse asetus
-/
-näppäimillä ja paina
.
● Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos <Automaattinen> on valittu kohdassa <Valitse paperi>.
<Viimeistely>
Määritä tulosteiden lajittelutapa, kun tulostetaan monisivuisia asiakirjoja. Valitse, lajitellaanko tulosteet,
/
ja paina
.
painamalla
<Ei>
Tulosteita ei lajitella. Jokaisesta sivusta tulostetaan määritetty määrä kopioita. Jos esimerkiksi tulostat kolme
kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet järjestetään seuraavasti: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
125
Asiakirjan tulostaminen
<Lajittelu>
Tulosteet ryhmitellään täydellisiksi sivujärjestyksessä oleviksi sarjoiksi.Jos esimerkiksi tulostat kolme kopiota
nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet lajitellaan seuraavaan sivujärjestykseen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Kuvan suunta>
Määritä kuvan tulostussuunta. Valitse suunta
-/
-näppäimillä ja paina
.
<Automaattinen>
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
<Pysty>
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
<Vaaka>
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
● Jos määritetty <Pysty>- tai <Vaaka>-asetus ei vastaa kuvan suuntaa, tulostetaan pienennetty kuva.
<Tulostuskohta>
Määritä kuvan tulostussijainti. Valitse tulostussijainti
-/
-näppäimillä ja paina
.
<Automaattinen>
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen mukaisesti. Muussa
tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot tulostetaan aina paperin keskelle.
126
Asiakirjan tulostaminen
<Keskusta>
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
<Ylävasen>
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
7
Valitse <Aloita tulostus> ja paina
.
➠ Tulostus alkaa.
● Jos haluat peruuttaa tulostuksen, käytä käyttöpaneelia.
8
Tulostuksen peruuttaminen(P. 82)
Poista USB-muistiväline.
1
Valitse <Poista USB-muisti> ja paina
2
Valitse <Kyllä> ja paina
.
.
Odota, kunnes alla näkyvä viesti tulee esiin.
3
Poista USB-muistiväline.
● Jos vaiheessa 1 näytössä valitaan <Järjestä tiedostot>, voit muuttaa näytettävien tiedostojen järjestystä, kun
valitset tulostettavaa tiedostoa.
VINKIT
Jos haluat tulostaa aina samoilla asetuksilla:
Oletusasetusten muuttaminen(P. 115)
127
Asiakirjan tulostaminen
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
1006-028
Asetuksia, jotka näytetään ensin tulostusasetusten määrittämistä varten, kutsutaan oletusasetuksiksi. Nämä
oletusasetukset voidaan muuttaa vastaamaan usein suoritettavia toimenpiteitä, jotta samoja asetuksia ei tarvitsisi
määrittää aina, kun tulostetaan.
(
)
<USB-tulostusaset.>
Valitse asetuskohde
PDF/XPS
<PDF/XPS-oletusaset.> tai <JPEG/TIFF-oletusas.>
Muuta valitun kohteen oletusarvoa
JPEG/TIFF
Asetuskohteet
Valitse asetus, jonka haluat määrittää, ja muuta sen oletusarvo.
◼ Tulostettavien tiedostojen näyttöjärjestyksen määrittäminen
Voit määrittää järjestyksen, jossa USB-muistilaitteesta tulostettavat tiedostot näytetään valintaa varten.
(
)
<USB-tulostusaset.>
<Tied.järj. oletusas.>
vakionäyttöjärjestys
<Nimi (Nouseva)>
Näyttää tiedostot nousevassa järjestyksessä nimen mukaan.
<Nimi (Laskeva)>
Näyttää tiedostot laskevassa järjestyksessä nimen mukaan.
128
Valitse tiedostojen
Asiakirjan tulostaminen
<Pvm/Aika (Nouseva)>
Näyttää tiedostot nousevassa järjestyksessä päivämäärän/kellonajan mukaan.
<Pvm/Aika (Laskeva)>
Näyttää tiedostot laskevassa järjestyksessä päivämäärän/kellonajan mukaan.
LINKIT
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
129
Asiakirjan tulostaminen
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen
(turvatulostus)
1006-029
Kun asiakirjalle asetetaan PIN-koodi, kun se tulostetaan tietokoneesta, asiakirja tallennetaan laitteeseen asennettuun
valinnaiseen SD-korttiin, eikä sitä tulosteta, ennen kuin oikea PIN-koodi on syötetty laitteen käyttöpaneelissa. Tätä
toimintoa kutsutaan turvatulostukseksi, ja PIN-koodilla suojattua asiakirjaa kutsutaan turvatulostusasiakirjaksi.
Turvatulostuksen käyttäminen estää luottamuksellisten asiakirjojen jäämisen muiden näkyville. Ennen tämän
toiminnon käyttämistä laitteeseen täytyy asentaa valinnainen SD-kortti ( SD-kortin asentaminen(P. 586) ).
Turvatulostusasiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen(P. 130)
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 132)
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 133)
Turvatulostusasiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen
Noudata alla olevia ohjeita. Voit lähettää PIN-koodilla suojatun asiakirjan.
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
2
Valitse tämä laite ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
● Esiin tuleva näyttö vaihtelee käyttämäsi sovelluksen mukaan.
3
Valitse [Varmistettu tulostus] kohdassa [Tulostustapa].
● Valitse [Tiedot]-ponnahdusikkunassa [Kyllä] tai [Ei].
● Jos haluat käyttää samaa käyttäjänimeä ja PIN-koodia joka kerralle, valitse [Kyllä]. Jos haluat vaihtaa
käyttäjänimen ja PIN-koodin joka kerralla, valitse [Ei].
130
Asiakirjan tulostaminen
Jos valitset [Kyllä]
Syötä käyttäjänimi kohtaan [Käyttäjänimi] ja PIN-koodi kohtaan [PIN] ja valitse [OK].
● Tietokoneen nimi (sisäänkirjautumisnimi) näytetään kohdassa [Käyttäjänimi]. Jos haluat vaihtaa sen, syötä
enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä sisältävä uusi tietokoneen nimi.
● Syötä enintään seitsemän numeroa sisältävä luku kohtaan [PIN].
4
Määritä tulostusasetukset ja napsauta [OK].
● Määritä kunkin näytön tulostusasetukset napsauttamalla välilehteä [Perusasetukset], [Sivun asetukset],
[Viimeistely], [Paperilähde] tai [Laatu] tarpeen mukaan. Erilaiset tulostusasetukset(P. 84)
5
Valitse [Tulosta] tai [OK].
131
Asiakirjan tulostaminen
➠ Kun turvatulostusasiakirja on lähetetty laitteeseen, se säilyy SD-kortilla odottamassa tulostusta.
Jos vaiheessa 3 valittiin [Ei]
Syötä [Asiakirjan nimi], [Käyttäjänimi] ja [PIN] ja napsauta [OK].
● Asiakirjan nimi asetetaan automaattisesti sovelluksesta saatujen tietojen perusteella. Jos haluat muuttaa
asiakirjan nimen, syötä enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä uusi nimi asiakirjalle.
● Tietokoneen nimi (sisäänkirjautumisnimi) näytetään kohdassa [Käyttäjänimi]. Jos haluat vaihtaa
käyttäjänimen, syötä enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä sisältävä uusi käyttäjänimi.
● Syötä enintään seitsemän numeroa sisältävä [PIN].
● Jos valinnaisen SD CARD-C1 -sarjan mukana tuleva Encrypted Print Driver Add-in -lisäosa on asennettu
laitteeseen, voit käyttää turvallisempaa salattua tulostustoimintoa. Salatun tulostuksen
käyttäminen(P. 135)
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen
Kun lähetät turvatulostusasiakirjan laitteeseen, tulosta se yhden tunnin sisällä. Sen jälkeen turvatulostusasiakirja
poistetaan SD-kortilta, eikä sitä voi enää tulostaa.
● Voit muuttaa turvatulostusasiakirjojen säilytysajan.
muuttaminen(P. 133)
1
Paina
2
Valitse
(
/
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan
) -painiketta.
-painikkeilla <Turvatulostus> ja paina
132
-painiketta.
Asiakirjan tulostaminen
3
Valitse tulostettava turvatulostusasiakirja ja paina
-painiketta.
● Jos SD-kortilla on vain yksi suojattu asiakirja, tätä näyttöä ei näytetä.
Jos käyttäjänimi näytetään
● Jos SD-kortilla on turvatulostusasiakirjoja kahdelta tai useammalta käyttäjältä, alla näkyvä käyttäjän
valintanäyttö näytetään ennen yllä näkyvää näyttöä. Valitse käyttäjänimesi ja paina
4
Syötä PIN-koodi ja paina
.
-näppäintä.
➠ Tulostus alkaa.
● Voit peruuttaa tulostustöitä käyttöpaneelin avulla.
Tulostuksen peruuttaminen(P. 82)
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen
Oletusarvoisesti laite on asetettu poistamaan turvatulostusasiakirjat tunnin kuluttua niiden vastaanottamisen jälkeen,
jos niitä ei tulosteta. Voit muuttaa tätä aika-arvoa määritetyn alueen sisällä.
1
Paina
2
Käytä näppäimiä
3
Valitse <Turvatul. poistoaika> ja paina
4
Valitse, kuinka kauan SD-kortti säilyttää turvatulostusasiakirjoja, ja paina
(
) -painiketta.
/
valitse <Ohjausvalikko> ja paina
.
-painiketta.
● Turvatulostusasiakirja poistetaan SD-kortilta, kun tässä määritetty aika on kulunut.
133
.
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Salatun tulostuksen käyttäminen(P. 135)
SD-kortin asentaminen(P. 586)
134
Asiakirjan tulostaminen
Salatun tulostuksen käyttäminen
1006-02A
Tulostustiedot salataan ennen laitteeseen lähettämistä, mikä parantaa turvallisuutta enemmän kuin tavallinen
turvatulostustoiminto. Asenna tämän toiminnon käyttämistä varten valinnaisessa SD CARD-C1-sarjassa oleva
Encrypted Print Driver Add-in -lisäosa. Salatulla tulostustoiminnolla tulostettavaa asiakirjaa kutsutaan salatuksi
asiakirjaksi.
Encrypted Print Driver Add-in -lisäosan asentaminen
● Katso SD CARD-C1-sarjan mukana toimitetulla CD-levyllä oleva tiedosto Readme.txt.
◼ Salatun asiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen
Katso ohje. Voit katsella ohjetta tulostinajurista.
Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 618) ) Napsauta laitteen kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet] [Encrypted-P]-välilehti
[Ohje]
◼ Salattujen asiakirjojen tulostaminen
Kun lähetät turvatulostusasiakirjan laitteeseen, tulosta se yhden tunnin sisällä. Sen jälkeen turvatulostusasiakirja
poistetaan SD-kortilta, eikä sitä voi enää tulostaa.
(
)
<Salattu tulostus>
Valitse salattu asiakirja, joka tulostetaan
Syötä PIN-
koodi numeronäppäimillä
Tietoja salattujen asiakirjojen voimassaoloajasta
● Voit muuttaa salattujen asiakirjojen voimassaoloaikaa. Käytä samaa menetelmää kuin
turvatulostusasiakirjojen kanssa. Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 133)
Jos PIN-koodissa käytetään aakkosnumeerisia merkkejä tai symboleita
● Salatun tulostustoiminnon avulla voidaan käyttää aakkosnumeerisia merkkejä, symboleita ja
numeroita PIN-koodin määrittämiseen tulostinajurissa. Jos PIN-koodissa käytetään aakkosmerkkiä tai
symbolia, salattua asiakirjaa ei kuitenkaan voi tulostaa laitteen käyttöpaneelista. Tulosta salattu
asiakirja käyttämällä etäkäyttöliittymän [Työn tila] -toimintoa. Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan
tarkistaminen(P. 345)
135
Asiakirjan tulostaminen
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen
(tallennetun työn tulostus)
1006-02C
Tietokoneelta tulostetut tiedot voidaan tallentaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin. Koska tallennetut tiedot voidaan
tulostaa suoraan laitteesta, tietokonetta ei tarvitse käyttää joka kerta, kun tulostetaan. Usein tulostettava asiakirja,
kuten faksin kansilehti, kannattaa tallentaa. SD-kortin asentaminen(P. 586)
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen(P. 136)
Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen(P. 138)
● Laitteeseen voidaan tallentaa enintään 1 000 asiakirjaa.
● SD-kortille tallennettuja tietoja ei poisteta, vaikka virta katkaistaisiin, mutta laite on asetettu poistamaan ne
automaattisesti kolme päivää myöhemmin. Jos haluat muuttaa tietojen säilytysaikaa tai estää niiden
automaattisen poistamisen, muuta vastaavaa asetusta etäkäyttöliittymästä ( Asiakirjojen säilytysajan
muuttaminen(P. 140) ). Tallennetut tiedot voidaan poistaa myös manuaalisesti ( Asiakirjojen
poistaminen manuaalisesti(P. 141) ).
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
2
Valitse tämä laite ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
● Esiin tuleva näyttö vaihtelee käyttämäsi sovelluksen mukaan.
3
Valitse [Tallenna] kohdassa [Tulostustapa] ja napsauta [Kyllä].
136
Asiakirjan tulostaminen
4
Määritä asiakirjojen tallennusasetukset ja napsauta [OK].
[Datanimi]
Anna SD-kortille tallennettaville tulostustiedoille nimi.
[Anna nimi]
[Käytä tiedostonimeä]
Aseta nimi manuaalisesti. Syötä tulostustietojen nimeksi enintään 24 merkkiä. Määritä
helppo nimi, joka on helppo tunnistaa laitteen näytössä.
Nimi annetaan automaattisesti tallennettavien tulostustietojen tiedostonimen ja
käytettävän sovelluksen tietojen perusteella.
[Postilokero]
Tulostustietojen tallennuspaikkaa SD-kortilla kutsutaan laatikoksi. Valitse laatikon numero asiakirjan
tallennusta varten. Voit antaa laatikolle nimen sen tunnistamisen helpottamiseksi. Nimen tai PINkoodin määrittäminen laatikolle(P. 143)
5
Määritä tulostusasetukset ja napsauta [OK].
● Määritä kunkin näytön tulostusasetukset napsauttamalla välilehteä [Perusasetukset], [Sivun asetukset],
[Viimeistely], [Paperilähde] tai [Laatu] tarpeen mukaan. Erilaiset tulostusasetukset(P. 84)
● Tässä muutetut asetukset tallennetaan asiakirjan mukana. Kun asiakirja tulostetaan seuraavan kerran, se
tulostetaan tallennetuilla asetuksilla.
137
Asiakirjan tulostaminen
6
Napsauta [Tulosta] tai [OK].
➠ Asiakirja lähetetään laitteeseen ja tallennetaan määritettyyn laatikkoon.
Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen
1
Paina
(
) -painiketta.
● Kun laite on offline-tilassa, se ei toimi, vaikka painettaisiin
(
). Aseta laite online-tilaan.
painike(P. 25)
2
Valitse
3
Valitse tulostettavan asiakirjan laatikon numero ja paina
/
-painikkeilla <Tall. työn tulostus> ja paina
138
-painiketta.
.
Online
Asiakirjan tulostaminen
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun PIN-koodin syöttönäyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja paina
. Jos et ole varma PIN-koodista, ota
yhteyttä laitteen pääkäyttäjään.
4
Valitse tulostettava asiakirja ja paina
-painiketta.
➠ Tulostus alkaa.
● Jos haluat peruuttaa tulostuksen, käytä käyttöpaneelia.
Tulostuksen peruuttaminen(P. 82)
● SD-kortille tallennetut asiakirjat voidaan tulostaa myös etäkäyttöliittymän [Lokero]-sivulta ( [Lokero] sivu(P. 342) ). Avaa laatikko, johon asiakirjat on tallennettu, valitse tulostettavan asiakirjan valintaruutu ja
napsauta [Tulosta].
LINKIT
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen(P. 140)
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle(P. 143)
SD-kortin asentaminen(P. 586)
139
Asiakirjan tulostaminen
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen
1006-02E
SD-kortille tallennetut tiedot poistetaan oletusarvoisesti automaattisesti kolmen päivän kuluttua. Jos haluat muuttaa
asiakirjojen säilytysaikaa SD-kortilla tai estää asiakirjojen automaattisen poistamisen, muuta asetuksia
etäkäyttöliittymästä. Tallennetut asiakirjat voidaan poistaa myös manuaalisesti.
Asiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 140)
Asiakirjojen poistaminen manuaalisesti(P. 141)
Asiakirjojen säilytysajan muuttaminen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Ohjausvalikko]
4
Muuta säilytysaikaa.
[Muokkaa].
● Jos haluat estää asiakirjojen automaattisen poistamisen, valitse [Ei].
140
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
5
Valitse [OK].
Asiakirjojen poistaminen manuaalisesti
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
Jos kirjauduit yleisessä käyttäjätilassa
● Laite on oletusarvoisesti määritetty niin, että muut kuin pääkäyttäjät eivät voi poistaa asiakirjoja. Jos
halutaan, että loppukäyttäjät voivat poistaa asiakirjoja, asetuksia täytyy muuttaa. Asiakirjojen käytön
salliminen loppukäyttäjille(P. 351)
● Voit poistaa vain sellaisen asiakirjan, jonka käyttäjänimi vastaa sitä, jolla kirjauduttiin etäkäyttöliittymään.
2
Valitse [Lokero].
141
Asiakirjan tulostaminen
3
Napsauta sen laatikon numeroa, johon poistettava asiakirja on tallennettu.
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun alla näkyvä näyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja napsauta [OK].
4
Valitse poistettavan asiakirjan valintaruutu ja napsauta [Poista].
➠ Valittu asiakirja poistetaan.
● Voit tarkistaa asiakirjan tiedot napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Tiedostonimi].
● SD-kortin vapaan tilan lisääntyminen voi kestää jonkin aikaa, koska tallennetut tiedot poistetaan taustalla.
142
Asiakirjan tulostaminen
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle
1006-02F
Laatikolle voidaan määrittää nimi ja PIN-koodi sen avaamista varten. Jos laatikolle määritetään helposti ymmärrettävä
nimi, se on helpompi tunnistaa, kun valitaan asiakirjojen tallennuspaikkaa tulostinajuria käyttämällä. Jos määritetään
PIN-koodi, vain rajoitetut käyttäjät voivat käyttää tallennettuja asiakirjoja, mikä parantaa turvallisuutta.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Lokero].
3
Napsauta sen laatikon numeroa, jonka asetukset haluat määrittää.
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun alla näkyvä näyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja napsauta [OK].
4
[Asetetaan].
143
Asiakirjan tulostaminen
5
Määritä nimi ja PIN-koodi.
[Lokeron nimi]
Laatikon nimessä voi olla enintään 96 merkkiä merkkityypin mukaan.
[Aseta PIN]
Kun haluat määrittää PIN-koodin, valitse [Aseta PIN] -valintaruutu ja syötä enintään seitsemän numeroa PINkoodia varten [PIN]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama numero [Vahvista]-tekstiruutuun.
● PIN-koodin ensimmäinen numero ei saa olla 0. PIN-koodiksi asetetaan numero, jonka alusta on poistettu
0.
6
Valitse [OK].
144
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
1006-02H
Tiedosto voidaan tulostaa web-selaimesta (etäkäyttöliittymä) avaamatta tiedostoa. Lisäksi myös PDF-tiedosto voidaan
tulostaa verkosta määrittämällä vain URL.
Käytettävissä olevat tiedostomuodot
Suoratulostuksella voidaan tulostaa seuraavia tiedostotyyppejä. Suoratulostusta ei kuitenkaan voi ehkä käyttää
tiedoston rakenteen mukaan.
● PDF-tiedosto *1
● PS-tiedosto
● EPS-tiedosto
● JPEG-tiedosto
● TIFF-tiedosto
● XPS-tiedosto
*1 Versiota
1.7 tuetaan.
Suurin tulostuskelpoinen tiedostokoko esitetään alla.
● PDF-/XPS-tiedostot
(SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 20 Mt
● PS-/EPS-/JPEG-tiedostot (SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 2 Gt
● TIFF-tiedostot*2
(SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 2 Gt
*2Tiedostorakenteen
mukaan edes TIFF-tiedostoja, jotka eivät ylitä koon ylärajaa, ei voi tulostaa. Valitse tällöin <TIFF
Spooler> -asetukseksi <Kyllä> ja yritä tulostaa uudelleen. TIFF Spooler(P. 430)
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Suoratulostus].
145
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
3
Napsauta tulostettavan tiedoston tyyppiä.
[PDF-tiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa PDF-tiedoston.
[PS-tiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa PS- tai EPS-tiedoston.
[Kuvatiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa JPEG- tai TIFF-tiedoston.
[XPS-tiedostot]
Napsauta, kun haluat tulostaa XPS-tiedoston.
4
Valitse [Selaa].
● Kun tiedoston valitsemisen valintaikkuna tulee esiin, valitse tulostettava tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Kun tulostetaan PDF-tiedostoa, valitse [Tiedostopolku].
146
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostetaan PDF-tiedosto netistä
● Valitse [URL] ja syötä PDF-tiedoston URL. Jos käyttäjien todennus suoritetaan, syötä käyttäjänimi ja
salasana.
Jos PDF-tiedosto on suojattu salasanalla
● Syötä salasana kohtaan [Asiakirjan salasana].
Kun tulostetaan käytäntöpalvelimeen linkitetty PDF-tiedosto
● Määritä asetukset [Toimintaohjepalvelimen käyttäjänimi] ja [Toimintaohjepalvelimen salasana].
5
6
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
Suoratulostuksen
tulostusasetukset(P. 149)
Valitse [Aloita tulostus].
➠ Alla oleva näyttö avautuu, ja tulostus alkaa.
● Jos napsautat [Työlistaan], esiin tulee [Työn tila] -sivu, joka näyttää tulostuksen tilan.
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 345)
147
Asiakirjan tulostaminen
● Tulostuksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 335)
148
Asiakirjan tulostaminen
Suoratulostuksen tulostusasetukset
1006-02J
Jos haluat muuttaa suoratulostuksen asetuksia tulostettavan asiakirjan mukaisesti, määritä seuraavat asetukset.
Kun määritetään XPS-tiedostojen tulostusasetukset
● Tyhjennä [Lipun tulostus etusijalle] -valintaruutu. Jos valintaruutu on valittuna, eräät kohteet eivät ole
käytettävissä.
Kuvauksen kuvakkeet*
Asetukset PDF-tiedostoja tulostettaessa
PS/EPS-tiedostojen tulostusasetukset
Asetukset JPEG-tiedostoja tulostettaessa
Asetukset TIFF-tiedostoja tulostettaessa
XPS-tiedostojen tulostusasetukset
* Kuvakkeet
jätetään pois asetuksista, jotka näytetään tiedostomuodosta riippumatta.
[Määritä tulostusalue]
149
Asiakirjan tulostaminen
[Tulostusalue]
Määritä tulostettava alue (sivut).
[Kaikki]
Valitse, kun haluat tulostaa kaikki sivut.
[Määritä sivut]
Valitse, kun haluat määrittää tulostusalueen. Asetusta ei voi käyttää JPEG-tiedostojen
kanssa.
[Laatuasetukset]
[Tarkkuus]
Määritä tulostettavien tietojen tarkkuus.
[1200 dpi]
Merkkien ja grafiikan reunat voidaan tulostaa tarkasti suurella tarkkuudella. Tämä
tulostustila sopii useita pieniä merkkejä sisältävien tietojen tulostamiseen.
[600 dpi]
Tämä tulostustila sopii tulostamiseen suurella nopeudella.
[Puolisävyt]
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue).
PDF- ja XPS-tiedostoista voit määrittää kunkin kuvan tietotyypin puolisävyt: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
[Tarkkuus]
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien
kuvien ja kaavioiden tulostamiseen.
[Sävytys]
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen,
kuten valokuvien, tulostamiseen.
[Korkea resoluutio]
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii
merkkitietojen ja ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
150
Asiakirjan tulostaminen
[Väriasetukset]
[Harmaasävymuunto]
Voit valita tavan, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi. XPS-tiedostoissa voit
määrittää kunkin kuvan tietotyypin muunnostavan: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
[sRGB]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen
luomiseksi.
[NTSC]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan
ulkoasun luomiseksi.
[Yhtenäinen RGB]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain
kirkkauden perusteella.
[Tulostusasetukset]
151
Asiakirjan tulostaminen
[Kopiot]
Määritä kopioiden määrä.
[Paperikoko]
Määritä tulostettavan paperin koko.
● Jos haluat tulostaa PDF-tai XPS-tiedoston, valitse [Automaattinen], niin optimaalinen paperilähde valitaan
automaattisesti. Jos optimaalista kokoa ei löydy, kohdassa <Tavallinen paperikoko> määritetty paperikoko
valitaan ( Tavallinen paperik.(P. 458) ).
[Paperityyppi]
Määritä tulostettavan paperin tyyppi.
[Manuaalinen syöttö]
Jos valintaruutu valitaan, asiakirja tulostetaan vain monikäyttötasolle lisätylle paperille.
[Suurenna/Pienennä paperikokoon sopivaksi]
Jos valintaruutu valitaan, tulosteita suurennetaan tai pienennetään paperin Tulostusalue(P. 575) mukaan.
Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja alkuperäisen kuvasuhde säilytetään.
● Jos [Paperikoko]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], tämä kohde ei ole käytettävissä.
[Kuvan suunta]
Määritä kuvan tulostussuunta.
[Automaattinen]
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
[Pysty]
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
[Vaaka]
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
● Jos määritetty asetus [Pysty] tai [Vaaka] ei vastaa kuvan suuntaa, tulostetaan pienennetty kuva.
[Tulostuskohta]
Määritä kuvan tulostussijainti.
[Automaattinen]
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen
mukaisesti. Muussa tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot
tulostetaan aina paperin keskelle.
[Keskusta]
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
[Ylävasen]
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
152
Asiakirjan tulostaminen
[Zoomaus]
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai
pienennetään, ja kuvan kuvasuhde säilytetään.
[Ei]
Kun kuva on paperin
Tulostusalue(P. 575) sisällä, se tulostetaan sellaisenaan. Jos
kuva on tulostusaluetta suurempi, tulosteita pienennetään.
[Automaattinen]
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita paperin tulostettavan alueen
mukaan.
[Suurenna tulostusaluetta]
Jos valintaruutu valitaan, kuva tulostetaan laajentamalla Tulostusalue(P. 575) paperin täyteen kokoon.
Osa kuvasta saattaa kuitenkin puuttua paperin reunan läheltä, tai paperi voi olla osittain tahriintunut
alkuperäisen mukaan.
[Tulosta 2-puolisena]
Valitse valintaruutu, kun haluat tulostaa paperin kummallekin puolelle.
[Sidonnan paikka]
Valitse, nidotaanko tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Tulostuksen suunta
vaihdetaan määritetyn nidontakohdan mukaan. Voit myös määrittää nidontamarginaalin (
Sidontareunus(P. 400) ).
[Pitkä reuna]
Nitoo tulosteet pitkältä reunalta.
[Lyhyt reuna]
Nitoo tulosteet lyhyeltä reunalta.
[Näytä varoitukset]
Voit määrittää, miten laite käyttäytyy, jos tapahtuu virhe.
[Tulosta]
Virhetiedot tulostetaan, ja kuvaa ei tulosteta.
[Paneeli]
Kuvaa ei tulosteta, ja virheilmoitus näytetään käyttöpaneelissa.
[Ei]
Kuvaa ei tulosteta, eikä virhettä näytetä.
153
Asiakirjan tulostaminen
[N 1:lle]
Määritä, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja varaamalla ne järjestyksessä. Jos esimerkiksi haluat
tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse [4 1:lle].
● Jos [Paperikoko]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], tämä kohde ei ole käytettävissä.
[Sivujärjestys]
Valitse sivujen asettelu.
[Viimeistely]
Määritä tulosteiden lajittelutapa, kun tulostetaan monisivuisia asiakirjoja. Tämä kohde näytetään, kun SDkortti on asennettu.
[Ei]
Tulosteita ei lajitella. Jokaisesta sivusta tulostetaan määritetty määrä kopioita. Jos
esimerkiksi tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet järjestetään
seuraavasti: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Lajittelu]
Tulosteet ryhmitellään täydellisiksi sivujärjestyksessä oleviksi sarjoiksi.Jos esimerkiksi
tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet lajitellaan seuraavaan
sivujärjestykseen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Kommenttituloste]
Valitse, tulostetaanko kommentit.
[Automaattinen]
Tulostaa PDF-tiedoston kommentit.
[Ei]
Kommentteja ei tulosteta.
[Tallenna lokeroon]
Asiakirja voidaan tallentaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin ilman tulostamista. Valitse valintaruutu, kun
haluat tallentaa asiakirjan kohdassa [Lokeron numero (00-99)] määritettyyn laatikkoon. Voit tulostaa
laatikossa olevat asiakirjat käyttöpaneelista niin monta kertaa kuin haluat. Tietoja asiakirjan tulostamisesta
on kohdassa Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen(P. 138) . Tämä kohde näytetään, kun SDkortti on asennettu.
154
Asiakirjan tulostaminen
LINKIT
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 145)
155
Asiakirjan tulostaminen
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen
(sähköpostitulostus)
1006-02K
Sähköpostitulostuksen avulla voidaan tulostaa POP3-postipalvelimelta vastaanotettu viesti ja siihen liitetyt JPEG- tai
TIFF-kuvatiedostot ilman tietokonetta. Sähköpostit voidaan vastaanottaa manuaalisesta tai automaattisesti
säännöllisin välein. SMTP-protokollaa käytettäessä laitteeseen suoraan ilman postipalvelinta lähetetyt sähköpostit
tulostetaan.
Sähköpostitulostuksen asetusten määrittäminen(P. 157)
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 161)
● Kun asetusvalikossa <TIFF Spooler> -asetukseksi valitaan <Kyllä>, vastaanotetut tiedot tallennetaan
tilapäisesti laitteeseen tai SD-kortille ennen tulostamista. Tämä vähentää virheiden esiintymistä. TIFF
Spooler(P. 430)
Sähköpostitulostuksen yleiskuvaus
Yleistä
● Sähköpostiviesti tulostetaan otsikkotietojen kanssa.
● HTML-muotoinen sähköpostiviesti tulostetaan tavallisena tekstinä.
● Jos sähköpostiviestin rivi (ilman rivinvaihtoa) sisältää yli 1 000 merkkiä, ylimääräiset merkit sijoitetaan
uudelle riville, eivätkä ne välttämättä tulostu oikein.
● Sähköpostiviestiä ei voi tulostaa valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen lisätylle paperille.
Kun <TIFF Spooler>-asetukseksi on valittu <Kyllä>
● Jos sähköpostiviestin koko on yli 25 Mt tai sähköpostin koko on yli 1,5 Gt, sähköpostiviestiä ei tulosteta.
● Jos sähköpostin otsikkotietojen koko ylittää 20 kt, yli meneviä tietoja ei tulosteta.
● Jos SD-korttia ei ole asennettu, yli 40 Mt:n kokoisia TIFF-tiedostoja ei välttämättä tulosteta.
● Jos SD-kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa, sähköpostitulostus ei ole käytettävissä.
● Jos värikasetti on melkein tyhjä, sähköposteja ei voi vastaanottaa.
Sähköpostin tuetut koodausmuodot
● 7-bittinen
● uuencode
● base64
● 8-bittinen
● x-uuencode ● quoted-printable
156
Asiakirjan tulostaminen
● binäärinen
Tuetut sähköpostimerkistöt
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Jos mitään merkistöä ei ole määritetty, käytetään us-ascii-merkistöä)
Liitettyjen kuvatiedostojen tulostuskelpoiset muodot
Sähköpostitulostustoiminto tukee seuraavia kuvatiedostotyyppejä.
● JPEG-tiedosto
● TIFF-tiedosto
● Eräät tiedostot eivät ole käytettävissä tiedostorakenteen mukaan.
● Jokaisesta sähköpostista voidaan tulostaa enintään kolme liitetiedostoa. (Yli meneviä tiedostoja ei
tulosteta.)
● Jos SD-kortti on asennettu, tulostettava tiedostokoko on enintään 100 Mt tiedostoa kohden.
Sähköpostitulostuksen asetusten määrittäminen
Tässä osiossa kerrotaan, miten laitteessa määritetään sähköpostien vastaanotto- ja tulostusasetukset. Käytä
tietokonetta sähköpostien vastaanottoasetusten määrittämiseen ja laitteen käyttöpaneelia sähköpostien
tulostusasetusten määrittämiseen.
Tietokoneesta
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[Sähköpostin tulostusasetukset].
157
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä sähköpostitulostuksen asetukset.
Kun suoritetaan sähköpostitulostus POP3-postipalvelimelta
Kun sähköpostin vastaanotto alkaa, kaikki postipalvelimen postilaatikkoon tallennetut sähköpostit tulostetaan.
Jos lähetät sähköposteja, jotka haluat tulostaa laitteeseen etukäteen, voit tulostaa sähköpostit automaattisesti
säännöllisin välein tai tulostaa sähköpostit mihin tahansa aikaan.
● Sähköpostiosoitetta kannattaa käyttää yksinomaan sähköpostitulostukseen, koska kaikki laitteeseen
vastaanotetut sähköpostit poistetaan postipalvelimelta.
POP3-protokollan käyttöehdot
158
Asiakirjan tulostaminen
● POP3-postipalvelimen täytyy tukea UIDL-komentoa. Kysy lisätietoja verkon tai palvelimen pääkäyttäjältä.
[POP3-palvelimen nimi]
Syötä postipalvelimen nimi tai IP-osoite sähköpostien vastaanottamista varten.
[POP3-käyttäjänimi]
Syötä enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä postipalvelimen käyttäjänimeä varten.
[Aseta/Muuta salasana]
Kun haluat määrittää salasanan postipalvelinta varten, valitse valintaruutu ja syötä salasanaa varten enintään
32 aakkosnumeerista merkkiä [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana
[Vahvista]tekstiruutuun.
[POP3-vastaanottoväli]
Määritä minuutteina aikaväli yhteyden automaattiselle muodostamiselle postipalvelimeen. Postipalvelimen
postilaatikossa olevat uudet sähköpostit noudetaan ja tulostetaan määritetyin välein automaattisesti. Voit
määrittää tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <POP3-vastaanottoväli> ( POP3vastaanottoväli(P. 396) ).
Sähköpostien automaattisen vastaanottamisen estäminen
● Valitse [POP3-vastaanottoväli]-asetukseksi [0]. Jos valitset [0], sähköpostit
manuaalisesti. Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 161)
täytyy
vastaanottaa
[POP3-vastanotto]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön sähköpostitulostuksen POP3-postipalvelimelta. Voit määrittää
tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <POP3-vastanotto> ( POP3vastanotto(P. 397) ).
[POP3-palvelimen porttinumero]
Määritä postipalvelimen porttinumero, joka vastaanottaa sähköpostit.
Kun sähköpostitulostukseen käytetään SMTP-protokollaa
Jos sähköpostit lähetetään laitteelle SMTP:n kautta, laite tulostaa sähköpostit heti niiden vastaanottamisen
jälkeen. Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat välittää faksiasiakirjoja Canon-monitoimilaitteista tähän
laitteeseen ja tulostaa ne tällä laitteella ( Faksiasiakirjojen lähettäminen edelleen Canonin
monitoimilaitteista(P. 161) ).
[SMTP-VASTAANOTTO]
159
Asiakirjan tulostaminen
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön sähköpostitulostuksen SMTP-protokollaa käyttäen. Voit
määrittää tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <SMTP RX> ( SMTPVASTAANOTTO(P. 397) ).
[SMTP-palvelimen porttinumero]
Määritä SMTP-palvelimen porttinumero sähköpostien vastaanottamista varten.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelista
8
Määritä muut sähköpostitulostuksen asetukset tarpeen mukaan.
Määritä, tulostetaanko sähköpostiviesti.
Tul. sähköp. teksti(P. 431)
Voit rajoittaa sähköpostiviestistä tulostettavien sivujen määrää.
Raj. sähköp. tulost.(P. 431)
Voit määrittää liitettyjen kuvatiedostojen tulostusasetukset.
Kuvan suunta(P. 428)
Zoomaus(P. 429)
160
Asiakirjan tulostaminen
Tulostuskohta(P. 429)
TIFF Spooler(P. 430)
Näytä varoitukset(P. 430)
Suurenna tulostusal.(P. 432)
Puolisävyt(P. 432)
Harmaasävymuunto(P. 433)
Määritä, näytetäänkö sähköpostitulostuksen virhe.
Näytä varoitukset(P. 368)
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti
Jos sähköpostitulostus POP3-postipalvelimelta on käytössä, voit vastaanottaa ja tulostaa sähköposteja myös
manuaalisesti. Kun haluat muodostaa yhteyden postipalvelimeen ennen sähköpostien automaattista vastaanottamista
tai kun laite on määritetty estämään sähköpostien automaattinen vastaanottaminen, vastaanota sähköpostit
manuaalisesti noudattamalla alla olevia ohjeita.
1
Paina
(
) -painiketta.
● Kun laite on offline-tilassa, se ei toimi, vaikka painettaisiin
(
). Aseta laite online-tilaan.
Online
painike(P. 25)
2
Valitse
3
Valitse <Vast.ot. sähköpostit> ja paina
4
Valitse <Kyllä> ja paina
/
-painikkeilla <Sähköp.tul. apuohj.> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
➠ Laite on yhdistetty postipalvelimeen. Sähköpostitulostus käynnistetään postipalvelimen postilaatikossa
oleville uusille sähköposteille, jos sellaisia on.
Faksiasiakirjojen lähettäminen edelleen Canonin monitoimilaitteista
Ota SMTP RX käyttöön tässä laitteessa ja määritä sitten lähdemonitoimilaitteessa laitteen IP-osoite Internetfaksiosoitteeksi (I-faksi).
● Liitetiedostot voidaan tulostaa vain, jos ne ovat TIFF-muodossa. Jokaisesta faksiasiakirjasta voidaan tulostaa
vain yksi TIFF-tiedosto.
161
Asiakirjan tulostaminen
● Kun väriainekasetti on melkein tyhjä, faksiasiakirjoja ei voida vastaanottaa. Faksiasiakirjat, joita ei voitu
vastaanottaa tällä laitteella, tulostetaan lähdemonitoimilaitteella.
● Kun laitteeseen on asennettu valinnainen SD-kortti, tulostettavan TIFF-tiedoston enimmäiskoko on 100 Mt.
LINKIT
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 346)
Vastaanotettujen sähköpostien lokiluettelo(P. 541)
162
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti
mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa ...................................................... 164
Liittäminen mobiililaitteeseen ......................................................................................................................... 165
Laitteen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla sovelluksia käyttämällä ..................................... 166
AirPrint-toiminnon käyttäminen ................................................................................................................... 168
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla ......................................................................................................... 172
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää ...................................................................................................... 175
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen ................................................................................................... 176
Laitteen etähallinta .......................................................................................................................................... 180
163
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
1006-02L
Yhdistämällä laitteen mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen, voit tulostaa helposti
käyttämällä asianmukaista sovellusta. Mobiililaitetta voidaan käyttää myös laitteen kauko-ohjaukseen, tulostustilan
tarkistamiseen ja laitteen asetusten muuttamiseen.
Liittäminen mobiililaitteeseen(P. 165)
Laitteen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla sovelluksia käyttämällä(P. 166)
Laitteen etähallinta(P. 180)
164
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Liittäminen mobiililaitteeseen
1006-02R
Yhdistä mobiililaite ja tämä laite langattoman lähiverkon reitittimen kautta. Tietoja langattoman lähiverkon reitittimen
ja mobiililaitteiden yhdistämisestä ja käyttämisestä on saatavana niiden käyttöohjeista tai valmistajilta.
● Laitteen mukana ei toimiteta langattoman lähiverkon reititintä. Hanki sellainen tarvittaessa.
165
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Laitteen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella
tavalla sovelluksia käyttämällä
1006-02S
Voit käyttää asianmukaista sovellusta, jonka avulla voit tulostaa käyttämällä laitetta mobiililaitteestasi. Laite tukee
Canonin omaa sovellusta ja useita muita sovelluksia. Voit valita mobiililaitteeseen, tarkoitukseen, tilanteeseen tms.
sopivimman sovelluksen.
◼ Tulostaminen Canon-mobiilisovelluksen tai lisäosan avulla
Voit tulostaa mobiililaitteista. Tietoja yhteensopivista käyttöjärjestelmistä sekä yksityiskohtaiset asetus- ja käyttöohjeet
ovat Canonin verkkosivustolla osoitteessa: http://www.canon.com/ .
◼ Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Voit tulostaa sovelluksesta tai palvelusta, joka tukee Google Cloud Print -palvelua. Voit etätulostaa laitteeseen missä ja
milloin tahansa. Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 176)
◼ Tulostaminen Mopria™-standardin kanssa
Tämä laite tukee myös Mopria™-standardia. Mopria™-standardi mahdollistaa tulostamisen eri valmistajien eri
tulostimilla yhteisiä toimintoja ja asetuksia käyttäen. Oletetaan esimerkiksi, että eri valmistajien erimallisia Mopria™yhteensopivia tulostimia on asennettu toimistoosi, kotiisi tai paikkaan, jossa vierailet. Voit nyt tulostaa millä tahansa
näistä tulostimista käyttämällä Mopriaa™, ilman että sinut täytyy asentaa vastaavia erillisiä sovelluksia. Lisätietoja
Mopriaa™ tukevista malleista ja järjestelmävaatimuksista on osoitteessa http://www.mopria.org .
Mopria™-asetusten näyttäminen
Kirjaudu etäkäyttöliittymään hallintatilassa ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
[Asetukset/Tallennus] [Verkko] [Mopria-asetukset] [Muokkaa] Tarkista, että [Käytä
Mopriaa]-valintaruutu on valittu [OK]
166
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
167
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
AirPrint-toiminnon käyttäminen
1006-08L
Voit tulostaa ilman tulostinajuria lähettämällä tulostustiedot Apple-laitteista.
AirPrint-asetukset
AirPrint-asetusten määrittäminen(P. 168)
AirPrint-toiminnon näytön avaaminen(P. 170)
AirPrint-toiminnot
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla(P. 172)
Vianmääritys
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää(P. 175)
AirPrint-asetusten määrittäminen
Voit tallentaa tiedot, joita käytetään laitteen tunnistamiseen, mm. laitteen nimen ja asennuspaikan. Voit myös poistaa
laitteen AirPrint-toiminnon käytöstä. Käytä etäkäyttöliittymää näiden asetusten muuttamiseen.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
● Jos käytät mobiililaitetta, kuten iPad, iPhone tai iPod touch, korvaa "valitse" sanalla "napauta" tässä osassa.
3
Valitse [Verkko]
[AirPrint-asetukset].
168
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Käytä AirPrintiä]
Valitse tämä valintaruutu, kun otat AirPrint-toiminnon käyttöön. Tyhjennä tämä valintaruutu, kun poistat
AirPrint-toiminnon käytöstä.
[Tulostimen nimi]/[Sijainti]/[Leveysaste]/[Pituusaste]
169
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Syötä nimi ja asennuspaikka, niin tunnistat laitteen, kun käytät Applen laitetta. Tämä tieto on hyödyllinen, jos
käytät useampia kuin yhtä AirPrint-tulostinta.
Jos valitaan [Käytä AirPrintiä] -valintaruutu
Myös seuraavien kohteiden asetukseksi valitaan automaattisesti <Kyllä>.
● <mDNS-asetukset> IPv4- ja IPv6-protokollissa
● <HTTP>
DNS:n määrittäminen(P. 220)
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 290)
● <IPP-tulostus>
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
Jos muutetaan asetusta [Tulostimen nimi]
● Jos muutat asetuksen [Tulostimen nimi], jonka olet kerran määrittänyt, et ehkä pysty tulostamaan
enempää Mac-järjestelmästä, jota on pystytty siihen asti käyttämään tulostamiseen. Näin tapahtuu, koska
DNS:n määrittäminen(P. 220)
IPv4-osoitteeseen sisältyvä <mDNS-nimi> (
) muuttuu myös
automaattisesti. Siinä tapauksessa lisää laite uudelleen Mac-järjestelmään.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa AirPrint-ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<AirPrint>
<Ei> tai
<Kyllä>
AirPrint-toiminnon näytön avaaminen
Voit avata AirPrint-toiminnon näytön, jossa voit käyttää AirPrint-asetuksia ja myös katsoa tietoja tarvikkeista, kuten
paperi ja väriainekasetti. Voit myös määrittää turvatoiminnon asetukset ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 296) ).
1
Osoita työpöydän Dockissa kohtaa [Järjestelmäasetukset]
[Tulostimet ja
skannerit].
2
Valitse tulostimesi ja osoita kohtaa [Options & Supplies] (Lisävarusteet ja tarvikkeet).
3
Osoita kohtaa [Show Printer Webpage] (Näytä tulostimen web-sivu).
4
Kirjaudu etäkäyttöliittymään.
● Kirjaudu sisään hallintatilassa AirPrint-asetusten muuttamista varten.
➠ AirPrint-sivu tulee esiin.
170
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Tavaramerkit
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X, AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc. -yhtiön
tavaramerkkejä.
171
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla
1006-08R
Et välttämättä tarvitse tietokonetta valokuvien, sähköpostiviestien, web-sivujen ja muiden asiakirjojen tulostamiseen.
AirPrint-toiminnon avulla voit tulostaa suoraan Applen laitteista, kuten iPad, iPhone ja iPod touch.
Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta(P. 172)
Tulostaminen Mac-laitteesta(P. 173)
Järjestelmävaatimukset
Tulostaaksesi AirPrint-toiminnolla tarvitset yhden seuraavista Apple-laitteista.
● iPad (kaikki mallit)
● iPhone (3GS tai uudempi)
● iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi)
● Mac (Mac OS X 10.7 tai uudempi)*
* Mac
OS X 10.9 tai uudempi käyttäessäsi USB-yhteyttä.
Verkkoympäristö
Tarvitse yhden seuraavista ympäristöistä.
● Apple-laite ja tämä laite ovat yhdistettyinä samaan lähiverkkoon.
● Mac ja tämä laite ovat yhdistetty keskenään USB-liitännän kautta.
Kun käytetään USB-yhteyttä
● Määritä <USB-kytk. tietok. kj> -asetukseksi <Mac OS>.
USB-kytk. tietok. kj(P. 373)
Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta
1
Varmista, että tässä laitteessa on virta päällä ja että se on yhdistetty Applelaitteeseesi.
● Lisätietoja tästä toimenpiteestä on kohdassa "Getting Started (Aloittaminen)".
Laitteen mukana tulevat
käyttöoppaat(P. 590)
2
3
Napauta Apple-laitteen sovelluksessa kohtaa
valikkovaihtoehtojen
näyttämiseksi.
Napauta avattavan luettelon kohtaa [Print] (Tulosta).
172
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse tämä laite kohdan [Printer Options] (Tulostinasetukset) kohdasta [Printer]
(Tulostin).
● Verkkoon yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.
● [Printer Options] (Tulostinasetukset) -kohtaa ei näytetä sovelluksissa, jotka eivät tue AirPrint-toimintoa. Et
voi tulostaa kyseisistä sovelluksista.
5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Käytettävissä olevat asetukset ja paperikoot vaihtelevat käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
6
Napauta [Print] (Tulosta).
➠ Tulostus alkaa.
Tulostuksen tilan tarkistaminen
● Paina tulostuksen aikana kaksi kertaa Apple-laitteen kotipainiketta
napauta [Tulosta].
Tulostaminen Mac-laitteesta
1
Varmista, että tässä laitteessa on virta päällä ja että se on yhdistetty Maclaitteeseesi.
● Lisätietoja tästä toimenpiteestä on kohdassa "Getting Started (Aloittaminen)".
Laitteen mukana tulevat
käyttöoppaat(P. 590)
2
3
Lisää laite Mac-laitteeseen kohdassa [Järjestelmäasetukset]
[Tulostimet ja
skannerit].
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
4
Valitse tämä laite tulostuksen valintaikkunassa.
● Mac-laitteeseen yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.
5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Käytettävissä olevat asetukset ja paperikoot vaihtelevat käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
6
Valitse [Print] (Tulosta).
173
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
➠ Tulostus alkaa.
174
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää
1006-08S
Jos AirPrint-toimintoa ei voi käyttää, yritä tehdä seuraavat ratkaisut.
● Varmista, että laitteessa on virta päällä. Jos laitteessa on virta päällä, kytke se ensin pois päältä, odota sen jälkeen 10
sekuntia ja kytke laite sen jälkeen uudelleen päälle tarkistaaksesi, ratkesiko ongelma.
● Varmista, ettei laitteessa näytetään mitään virheilmoituksia.
● Varmista, että Apple-laitteet ja tämä laite ovat yhdistettyinä samaan lähiverkkoon. Jos laitteen virta on kytketty
päälle, saattaa kestää useita minuutteja, ennen kuin laite on valmiina tiedonsiirtoon.
● Varmista, että Bonjour on käytössä Apple-laitteessa.
● Varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka osastotunnusta ja salasanaa ei syötetä.
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 262)
● Varmista, että laitteeseen on lisätty paperia ja että väriainekasetissa on riittävästi väriainetta jäljellä.
toiminnon näytön avaaminen(P. 170)
175
AirPrint-
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
1006-02U
Google Cloud Print on palvelu, jonka avulla Google-tilin rekisteröinyt käyttäjä voi tulostaa sovelluksista kuten Google
Docs™ tai Gmail™ käyttämällä Internetiin yhdistettyä älypuhelinta, taulutietokonetta tai tietokonetta. Toisin kuin
tavallinen tietokoneesta tulostaminen, Google Cloud Print on teknologia, jonka avulla voit tulostaa ilman tulostinajuria.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa sähköpostiviestin tai siihen liitettyjä tiedostoja, voit tulostaa suoraan käyttämällä Gmailsovellusta mobiililaitteessa. Tulosteet ovat valmiit, kun menet laitteen luo.
Laitteen asetusten tarkistaminen(P. 176)
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen(P. 176)
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun(P. 177)
● Kun rekisteröit tietokoneen tai käytät Google Cloud Print -palvelua asiakirjojen tulostamiseen, sinun on
pystyttävä yhdistämään laite Internetiin. Vastaat myös kaikista Internet-yhteyden kustannuksista.
● Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissain maissa tai joillain alueilla.
● Google Cloud Print ei tue tulostamista IPv6-osoitteista.
● Google Cloud Print -palvelun käyttämiseen vaaditaan Google-tili. Jos sinulla ei ole sellaista, mene Googlen
sivustolle ja luo itsellesi tili.
Laitteen asetusten tarkistaminen
Tarkista seuraavat ennen Google Cloud Print -palvelun asettamista:
● Varmista, että laitteelle on määritetty IPv4-osoite ja se on yhdistetty tietokoneeseen verkon kautta.
langalliseen lähiverkkoon(P. 185)
● Varmista, että päivämäärä- ja aika-asetukset ovat oikein.
Yhdistäminen
Pvm/Aika-asetukset(P. 369)
● Jos osastotunnusten hallinta on käytössä, varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka
osastotunnusta ja PIN-numeroa ei syötetä. Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 262)
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen
Ota käyttöön laitteen Google Cloud Print -toiminto. Voit myös poistaa käytöstä laitteen Google Cloud Print -toiminnon.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
176
-painiketta.
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
.
3
Valitse <Google Cloud Print> ja paina
4
Valitse <Käytä pilvitulost.> ja paina
5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> ja paina sitten
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun mahdollistaa tulostamisen mistä tahansa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[Google Cloud Print -asetukset].
177
Etäkäyttöliittymän
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse [Tallenna] kohdassa [Rekisteröinnin tila].
Jos [Tallenna] ei ole käytettävissä
● Google Cloud Print täytyy ottaa käyttöön. Napsauta [Muokkaa], valitse [Käytä Google Cloud Print tulostusta]-valintaruutu ja napsauta sitten [OK].
Laitteen uudelleenrekisteröinti
● Jos haluat uudelleenrekisteröidä laitteen, koska laitteen omistaja on vaihtunut tai jostain muusta syystä,
poista laitteen rekisteröinti ja rekisteröi se uudelleen.
5
Napsauta osoitelinkkiä kohdassa [Rekisteröintiin tarkoitettu URL-osoite].
178
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
6
Rekisteröi laite noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
➠ Voit tulostaa Google Cloud Print -yhteensopivasta sovelluksesta, kuten Google Chrome™, Gmail tai Google
Docs.
● Google Cloud Print -sivustolta löydät tiedot viimeisimmistä sovelluksista, jotka tukevat Google Cloud Print palvelua.
Rekisteröinti mobiililaitteesta tai Google Chromesta
Voit rekisteröidä laitteen myös mobiililaitteesta tai Google Chromesta. Laitteen näytölle tulee seuraava
vahvistusnäyttö ennen rekisteröinnin päättymistä. Viimeistele rekisteröityminen suorittamalla
<Kyllä>
.
● Rekisteröinnin suorittamista varten päänäytön on oltava näkyvissä. Tuo päänäyttö esiin painamalla
(
) ja jatka sitten rekisteröintiin.
● Lisätietoja rekisteröinnin toimenpiteistä saat mobiililaitteesi käyttäohjeesta tai Google Cloud Print -palvelun
web-sivustolta.
179
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Laitteen etähallinta
1006-02W
Voit käyttää etäkäyttöliittymää mobiililaitteeseen asennetusta web-selaimesta. Sen avulla voita tarkistaa laitteen tilan
ja määrittää sen asetukset mobiililaitteestasi. Huomaa, että etäkäyttöliittymän näyttö ei välttämättä näy oikein eräissä
laitteissa ja ympäristöissä.
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen mobiililaitteen avulla
Syötä laitteen IP-osoite web-selaimeen ja käynnistä etäkäyttöliittymä. Tarkista etukäteen laitteeseen asetettu IP-osoite
( Verkon testituloste(P. 539) ). Jos sinulla on kysyttävää, kysy verkon pääkäyttäjältä.
1
Käynnistä mobiililaitteen WWW-selain.
2
Kirjoita osoitekenttään "http://(laitteen IP-osoite)/".
● Jos haluat käyttää IPv6-osoitetta, lisää sen alkuun ja loppuun hakasulkeet (esimerkki: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 335)
180
Verkko
Verkko
Verkko .................................................................................................................................................................. 182
Yhdistäminen verkkoon .................................................................................................................................... 183
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon ...................................................................................................... 185
IP-osoitteiden asettaminen .......................................................................................................................... 187
IPv4-osoitteen määrittäminen ............................................................................................................... 188
IPv6-osoitteiden määrittäminen ............................................................................................................ 192
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten .............................................................................. 196
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen ............................................................................. 197
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön .............................................................................................................. 203
Tulostuspalvelimen asettaminen .................................................................................................................. 212
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi ................................................................................................. 216
Ethernet-asetusten määrittäminen .............................................................................................................. 217
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen ......................................................................................... 219
DNS:n määrittäminen ................................................................................................................................... 220
WINS-palvelun määrittäminen ..................................................................................................................... 226
SNTP:n määrittäminen ................................................................................................................................. 229
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla ................................................................................................... 232
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen .................................................................................. 238
SMB:n määrittäminen ................................................................................................................................... 242
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten .................................................................... 245
181
Verkko
Verkko
1006-02X
Laite on suunniteltu toimimaan joustavasti erilaisissa ympäristöissä ja se sisältää edistynyttä teknologiaa
perusverkkotoimintojen lisäksi. Ei hätää, jos et ole verkkoasiantuntija, sillä laite on myös suunniteltu mukavaksi ja
helpoksi käyttää. Ota rauhallisesti ja tee verkkoasetukset vaihe kerrallaan.
◼ Yhdistäminen tietokoneeseen / laitteen verkkoasetusten näyttäminen
Yhdistäminen verkkoon(P. 183)
◼ Määrittäminen tulostusta varten
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten(P. 196)
◼ Laitteen mukauttaminen verkkokäytön helpottamiseksi
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi(P. 216)
182
Verkko
Yhdistäminen verkkoon
1006-02Y
Laite voidaan yhdistää kiinteään lähiverkkoon, jolloin tarvitaan ainutkertainen verkon IP-osoite. Kysy IPosoiteasetukset Internet-palveluntarjoajalta tai verkon pääkäyttäjältä.
● Jos laite on yhdistetty suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua ulkopuolisten tietoon.
● Laitteen mukana ei toimiteta verkkojohtoa tai reititintä. Hanki ne tarvittaessa.
◼ Ennen kuin aloitat
Yhdistä laite verkkoon näiden ohjeiden mukaisesti.
Tarkista tietokoneen asetukset.
● Varmista, että tietokone on yhdistetty verkkoon oikein. Katso lisätietoja käyttämiesi
laitteiden mukana toimitetuista käyttöoppaista tai ota yhteyttä laitteiden valmistajiin.
● Varmista, että kaikki verkkoasetukset on asetettu tietokoneessa. Jos verkkoa ei ole
asetettu oikein, et pysty käyttämään laitetta verkossa, vaikka suorittaisit loput toimet
oikein.
● Verkosta
riippuen voit joutua muuttamaan tiedonsiirtotavan asetukset
(yksisuuntainen/kaksisuuntainen)
tai
Ethernet-tyypin
(10BASE-T/100BASE-TX/
Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 217) ). Lisätietoja saat
1000BASE-T) (
Internet-palveluntarjoajaltasi tai verkon pääkäyttäjältä.
● Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen.
MAC-osoite(P. 396)
● Jos haluat yhdistää IEEE 802.1X -verkkoon, katso kohta
määrittäminen(P. 311) .
Muodosta yhteys kiinteään lähiverkkoon.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 185)
183
IEEE 802.1X -todennuksen
Verkko
Aseta IP-osoite.
● Hankintahetkellä laite on asetettu hakemaan IP-osoite automaattisesti. Muuta tätä
asetusta, jos haluat käyttää jotakin tiettyä IP-osoitetta.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 187)
184
Verkko
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
1006-030
Kytke laite tietokoneeseen reitittimen kautta. Käytä verkkokaapelia laitteen yhdistämiseksi reitittimeen.
1
Kytke verkkokaapeli.
● Yhdistä laite reitittimeen käyttämällä verkkokaapelia.
● Työnnä liitintä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2
Tarkista, että LNK-merkkivalo (
● Kun LNK-merkkivalo ei syty.
3
) palaa.
Ongelma kiinteän LAN-yhteyden kanssa(P. 501)
Odota noin 2 minuuttia.
● Kun odotat, IP-osoite asetetaan automaattisesti.
185
Verkko
● Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 187)
LINKIT
Yhdistäminen verkkoon(P. 183)
186
Verkko
IP-osoitteiden asettaminen
1006-031
Laitteen yhdistäminen verkkoon vaatii ainutkertaisen verkon IP-osoitteen. IP-osoitteita on käytettävissä kahta versiota:
IPv4 ja IPv6. Määritä nämä asetukset verkkoympäristön mukaan. Jotta IPv6-osoitteita voi käyttää, IPv4-osoitteet on
määritettävä oikein.
187
Verkko
IPv4-osoitteen määrittäminen
1006-032
Laitteen IPv4-osoite voidaan määrittää automaattisesti dynaamisen IP-osoitteen
määritysprotokollan, kuten DHCP:n, avulla tai syöttää manuaalisesti. Kun laite
yhdistetään langalliseen lähiverkkoon, varmista, että verkkokaapelin liittimet ovat
kunnolla kiinni porteissa ( Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 185) ).
IPv4-osoitteen määrittäminen
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
.
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
4
Määritä IP-osoitteen asetukset.
<IPv4-asetukset>
<IP-tila>.
<Automaattinen>
Valitse tämä, kun haluat määrittää IP-osoitteen automaattisesti esim. DHCP-protokollan avulla.
<Manuaalinen>
Valitse tämä, kun haluat määrittää IP-osoitteen asetuksen manuaalisesti syöttämällä IP-osoitteen.
IP-osoitteen määrittäminen automaattisesti
1
Valitse <Automaattinen> ja paina
2
Valitse <Protokolla> ja paina
3
Valitse <Käytä DHCP:tä>, <Käytä BOOTP:tä> tai <Käytä RARP:tä> ja paina
.
.
188
.
Verkko
● Voit käyttää vain yhtä protokollista DHCP, BOOTP ja RARP. Jos valitun protokollan asetukseksi valitaan
<Kyllä>, kahden muun protokollan asetukseksi valitaan automaattisesti <Ei>.
4
Valitse <Kyllä> ja paina
5
Paina
6
Valitse <Automaattinen IP> ja paina
7
Valitse <Kyllä> ja paina
.
.
.
.
Kun käytetään DHCP:tä
Jos virta katkaistaan ja kytketään sitten uudelleen, määritetään muu kuin nykyinen IP-osoite. Tämä voi
poistaa tulostuksen käytöstä. Jos haluat käyttää DHCP:tä määritä yksi seuraavista asetuksista neuvoteltuasi
verkon pääkäyttäjän kanssa.
● Dynaamisen DNS-päivitystoiminnon määrittäminen
DNS:n määrittäminen(P. 220)
● DHCP-palvelimen asetusten määrittäminen osoittamaan aina sama IP-osoite
Jos et halua käyttää DHCP/BOOTP/RARP-protokollaa IP-osoitteen määrittämiseen
● Valitse kaikkien protokollien asetukseksi <Ei>. Jos asetukseksi <Käytä DHCP:tä>, <Käytä BOOTP:tä> tai
<Käytä RARP:tä> valitaan <Kyllä>, kun DHCP/BOOTP/RARP-palvelimet eivät ole käytettävissä, laite hukkaa
aikaa ja tiedonsiirtoresursseja etsiessään käytettävissä olevia palveluja verkosta.
IP-osoitteet, joille annetaan etusija
● DHCP/BOOTP/RARP-protokollalla määritetyt IP-osoitteet menevät automaattisen IP-osoitteen määrityksen
edelle.
IP-osoitteen syöttäminen manuaalisesti
1
Valitse <Manuaalinen> ja paina
2
Valitse <IP-osoiteasetukset> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
189
Verkko
3
Määritä IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite (tai oletusyhdyskäytävä).
● Valitse asetettava kohde, paina
, syötä osoite ja paina
.
Osoitteiden syöttäminen
● Siirrä kohdekenttää (pisteellä erotettu syöttöalue) painamalla
/
ja suurenna/pienennä arvoa
numeronäppäimillä.
Kun et ole varma syötettävästä IP-osoitteesta
● IP-osoite voidaan määrittää verkon reitittimen asetuksista.
määrittäminen(P. 190)
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteelle annettavan IP-osoitteen
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Sen tarkistaminen, ovatko asetukset oikein
● Varmista, että tietokone pystyy näyttämään etäkäyttöliittymän näytön.
käynnistäminen(P. 336)
Etäkäyttöliittymän
Jos IP-osoitetta on muutettu tulostinajurin asennuksen jälkeen
● Määritä käytettävä portti uudelleen noudattamalla TCP/IP-vakioportin muuttamisohjeita kohdassa
Tulostinajurin asennusopas.
Laitteelle annettavan IP-osoitteen määrittäminen
Jos haluat käyttää laitteella kiinteää IP-osoitetta, voit määrittää IP-osoitteen alla olevien ohjeiden mukaisesti.
◼ IP-osoitteen määrittäminen
IP-osoite muodostuu neljästä pisteellä (.) erotetusta luvusta (esimerkki: 192.168.1.45). Jokaisen luvun täytyy olla
alueella 0–255. Aseta normaalisti kolme ensimmäistä lukua samoiksi kuin reitittimellä, sillä ne ovat yhteisiä
verkossa. Määritä viimeinen luku (esimerkiksi 45 osoitteessa 192.168.1.45) niin, että se on eri kuin muilla
laitteilla.
190
Verkko
◼ Reitittimen asetusten tarkistaminen
Jos haluat käyttää kiinteää IP-osoitetta, tarkista IP-osoitteen verkossa automaattisesti määrittävän DHCP:n
asetukset. Päällekkäisten IP-osoitteiden välttämiseksi täytyy määrittää IP-osoite, joka on DHCP:n määrittämän
IP-osoitealueen ulkopuolella. Koska reititin toimii usein DHCP-palvelimena, tarkista reitittimen asetukset.
● Tietoja reitittimen asetusnäytön tuomisesta esiin on reitittimen käyttöoppaassa.
1
Tuo reitittimen asetusnäyttö esiin.
2
Tarkista DHCP:n määrittämä IP-osoitealue.
● DHCP:n määrittämä IP-osoitealue asetetaan reitittimen mukaan.
Esimerkki reitittimen DHCP-asetusnäytöstä:
3
Määritä laitteen IP-osoite.
● Määritä vaiheen 2 esimerkkinäytössä laitteen IP-osoite alueelle 192.168.11.66 – 192.168.11.254, koska
reitittimen DHCP:llä määrittämä IP-osoite on alueella 192.168.11.2 – 192.168.11.65.
LINKIT
IPv6-osoitteiden määrittäminen(P. 192)
Verkon testituloste(P. 539)
WINS-palvelun määrittäminen(P. 226)
191
Verkko
IPv6-osoitteiden määrittäminen
1006-033
Laitteen IPv6-osoitteet voidaan määrittää etäkäyttöliittymän avulla. Tarkista IPv4osoiteasetukset ennen IPv6-osoitteiden asettamista ( IPv4-osoitteen
määrittäminen(P. 188) ). Sinun on asetettava oikeat IPv4-asetukset, jotta voit
käyttää IPv6-osoitteita. Laite voi käyttää enintään seitsemää seuraavista IPv6osoitteista:
Tyyppi
Suurin
käytettävissä oleva
Kuvaus
määrä
Linkki-paikallinen-osoite
1
Osoite, joka on käytettävissä vain aliverkon tai linkin sisällä ja jota ei voi
käyttää tiedonsiirtoon reitittimen takana oleviin laitteisiin. Linkki-paikallinenosoite asetetaan automaattisesti, kun laitteen IPv6-toiminto otetaan
käyttöön.
Manuaalinen osoite
1
Manuaalisesti syötetty osoite. Kun käytetään tätä osoitetta, määritä
etuliitteen pituus ja oletusreitittimen osoite.
Tilaton osoite
4
Osoite, joka luodaan automaattisesti käyttäen laitteen MAC-osoitetta ja
reitittimen mainostamaa verkon etuliitettä. Tilaton osoite poistetaan, kun
laite käynnistetään uudelleen (tai siihen kytketään virta).
Tilallinen osoite
1
1
DHCP-palvelimelta DHCPv6-protokollan avulla haettu osoite.
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[TCP/IP-asetukset].
192
Etäkäyttöliittymän
Verkko
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].
5
Valitse [Käytä IPv6:tta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
193
Verkko
[Käytä IPv6:tta]
Valitse tämä valintaruutu, kun otat laitteen IPv6-toiminnon käyttöön. Kun et käytä IPv6-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
[Käytä tilatonta osoitetta]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään tilatonta osoitetta. Kun et käytä tilatonta osoitetta, tyhjennä
valintaruutu.
[Käytä manuaalista osoitetta]
Kun haluat syöttää IPv6-osoitteet manuaalisesti, valitse tämä valintaruutu ja syötä IP-osoite, etuliitteen pituus
ja oletusreitittimen osoite vastaaviin tekstikenttiin.
[IP-osoite]
Syötä IPv6-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite), osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai
osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0.", ei voi syöttää.
[Etuliitteen pituus]
Syötä numero, joka ilmoittaa, kuinka monta bittiä verkko-osoitteelle on käytettävissä.
[Reitittimen oletusosoite]
Määritä oletusreitittimen IPv6-osoite tarpeen mukaan. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite),
osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0.", ei voi
syöttää.
[Käytä DHCPv6:tta]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään tilallista osoitetta. Kun et käytä DHCPv6-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
6
Valitse [OK].
194
Verkko
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Sen tarkistaminen, ovatko asetukset oikein
● Tarkista, että tietokone pystyy näyttämään etäkäyttöliittymän näytön käyttäen laitteen IPv6-osoitetta.
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336)
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa IPv6-osoitteita käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
asetukset(P. 381)
IPv6-
Jos IP-osoitetta muutettiin tulostinohjaimen asennuksen jälkeen
● Määritä käytettävä portti uudelleen noudattamalla TCP/IP-vakioportin muuttamisohjeita kohdassa
Tulostinajurin asennusopas.
LINKIT
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
Verkon testituloste(P. 539)
195
Verkko
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta
varten
1006-034
Kun laitetta käytetään verkkotulostimena, voit määrittää tulostukseen käytettävät protokollat ja portit sekä luoda
laitteelle tulostuspalvelimen. Ennen kuin määrität laitteen tietokoneesta tulostamista varten, suorita
perusasetustoimet, kuten tulostinajurin asennus. Lisätietoja on kohdassa Tulostinajurin asennusopas.
● Tulostusprotokollat ovat sääntöjä tietokoneessa luotujen asiakirjojen siirtämiseksi laitteeseen ja ne voidaan
valita tulostustarkoituksen tai verkkoympäristön mukaan.
● Portit ovat väyliä, joiden kautta asiakirjan tiedot siirtyvät tietokoneesta tulostimeen. Väärät porttiasetukset
ovat usein syynä siihen, että asiakirjoja ei voi tulostaa verkossa olevasta tietokoneesta.
196
Verkko
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen
määrittäminen
1006-035
Määritä protokollat, joita käytetään tulostettaessa asiakirjoja verkossa olevasta tietokoneesta. Laitteen tukemia
protokollia ovat LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) ja FTP. Tässä osiossa kuvataan LPD-, RAW-, IPP/
IPPS- ja WSD-asetukset. Jos haluat käyttää FTP:tä, katso FTP-asiakkaiden käyttäminen(P. 604) .
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä tulostusprotokollat.
käynnistäminen(P. 336)
[TCP/IP-asetukset].
LPD-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [LPD-asetukset].
197
Etäkäyttöliittymän
Verkko
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä LPD-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos LPD:tä käytetään tulostukseen. Tyhjennä valintaruutu, jos sitä ei käytetä.
[Tulosta LPD-bannerisivu]
Valitse valintaruutu, kun haluat sisällyttää tulosteisiin tietoja, kuten käyttäjä- ja tiedostonimiä. Jos tietoja
ei tulosteta, tyhjennä valintaruutu.
[Vastaanoton aikakatkaisu]
Aseta ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida
vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia.
3
Napsauta [OK].
RAW-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [RAW-asetukset].
198
Verkko
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä RAW-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos RAW:tä käytetään tulostukseen. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käytä kaksisuuntaista liikennöintiä]
Valitse valintaruutu, jos käytetään kaksisuuntaista tiedonsiirtoa ilmoittamaan laitteen tila ja tulostuksen
valmistuminen tietokoneelle. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Vastaanoton aikakatkaisu]
Aseta ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida
vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia.
3
Napsauta [OK].
IPP/IPPS-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [IPP-tulostusasetukset].
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
199
Verkko
[Käytä IPP-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos IPP/IPPS:ää käytetään tulostukseen. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käytä TLS:ää]
Valitse valintaruutu, jos IPPS:ää (IPP-tulostus ja TLS-salattu tiedonsiirto) käytetään tulostukseen. Jos sitä ei
käytetä, tyhjennä valintaruutu.
Kun käytetään IPPS:ää, ota TLS-salattu tiedonsiirtotoiminto käyttöön.
tiedonsiirtoon(P. 296)
TLS:n käyttäminen salattuun
[Käytä IPP-autentikointia]
Jos käytetään IPP-tulostuksen käyttäjien todennustoimintoa ,valitse valintaruutu ja määritä käyttäjänimi
ja salasana. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käyttäjänimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä IPP-todennuksessa käytettäväksi käyttäjänimeksi.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa salasanan, valitse valintaruutu ja syötä salasanaa varten enintään 24
aakkosnumeerista merkkiä [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana
[Vahvista]tekstiruutuun.
3
Napsauta [OK].
WSD-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [WSD-tulostusasetukset].
200
Verkko
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä WSD-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos WSD:tä käytetään tulostukseen. Tyhjennä valintaruutu, jos sitä ei käytetä.
[Käytä WSD-selausta]
Valitse valintaruutu, kun haluat hakea laitteen tiedot tietokoneesta WSD:n avulla. Tämä valintaruutu
valitaan automaattisesti, kun [Käytä WSD-tulostusta] -valintaruutu on valittu.
[Käytä monilähetyshakua]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat asettaa laitteen vastaamaan monilähetyshaun pyyntöihin. Jos
valintaruudun valinta poistetaan, laite pysyy lepotilassa myös silloin, kun verkossa on monilähetyshaun
pyyntöjä.
3
5
Napsauta [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
201
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa LPD-tulostuksen, RAW-tulostuksen ja IPP-tulostuksen käyttöön tai pois käytöstä myös
käyttöpaneelin asetusvalikosta.
LPD-asetukset(P. 383)
RAW-asetukset(P. 383)
IPP-tulostus(P. 384)
● WSD-asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
WSD(P. 384)
Asetustoimenpiteet tietokoneella
Kun laitteen asetukset on tehty, tietokoneessa täytyy ehkä määrittää asetuksia tai asentaa sovelluksia. Määritä
asetukset tietokoneessa tarpeen mukaan.
● Tulostinporttien määrittäminen
Tulostusvirheitä voi esiintyä, kun laitteen IP-osoitetta on muutettu tai kun tulostin on lisätty Windowsin
tulostuskansion kautta. Nämä virheet johtuvat yleensä virheellisistä tulostinportinasetuksista. Tietokoneessa
on esimerkiksi voitu määrittää virheellinen portin numero tai tyyppi. Voit korjata tällaisen ongelman
määrittämällä tulostinportin asetukset noudattamalla TCP/IP-vakioportin vaihtamisohjeita kohdassa
Tulostinajurin asennusopas.
● WSD-verkkolaitteiden määrittäminen Windows Vista/7/8 -käyttöjärjestelmässä
Asenna tulostinajuri noudattamalla WSD-portin asennusohjeita kohdassa Tulostinajurin asennusopas.
● IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
Asenna tulostinajurit määrittämällä IPP-portti.
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön(P. 203)
LINKIT
Tulostuspalvelimen asettaminen(P. 212)
202
Verkko
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
1006-036
Jos haluat määrittää tulostusprotokollaksi IPP:n tai IPPS:n, asenna tulostinajuri seuraavalla tavalla tietokoneen
käyttöjärjestelmän mukaan.
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012(P. 203)
Windows Server 2003(P. 209)
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
● Määritä IPP-tulostusasetukset etäkäyttöliittymällä ennen toimenpiteen aloittamista.
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
Tulostinajurin asentamiseen tarvitaan User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD). Aseta User Software DVD-levyllä
(Ohjelmisto-DVD) tietokoneen asemaan ennen toimenpiteen aloittamista.
● Sulje asennusnäyttö, joka tulee esiin, kun DVD-levyllä asetetaan asemaan.
1
Avaa Printer-kansio.
2
Napsauta [Lisää tulostin].
3
Napsauta [Lisää verkkotulostin, Bluetooth-tulostin tai langaton tulostin].
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
203
Verkko
4
Napsauta [Haluamani tulostin ei ole luettelossa].
5
Valitse [Valitse jaettu tulostin nimen mukaan], syötä yhteyskohde ja napsauta
[Seuraava].
● Jos haluat käyttää IPP:tä, syötä yhteyskohteeksi "http://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: http://192.168.1.81/ipp
● Jos haluat käyttää IPPS:ää, syötä yhteyskohteeksi "https://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: https://192.168.1.81/ipp
● Jos käytetään DNS-palvelinta, syötä "<laitteen isäntänimi>.<toimialueen nimi>" laitteen IP-osoitteen sijaan
(esimerkki: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Napsauta [Levy].
204
Verkko
7
Napsauta [Selaa].
8
Määritä kansio, jossa tulostinajurit ovat, valitse INF-tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Määritä kansio tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos et tiedä, onko
käyttöjärjestelmä 32- vai 64-bittinen, katso Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen(P. 621) .
32-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[32BIT]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD)-levyltä.
64-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[x64]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD)-levyltä.
Jos käytetään IPP-todennustoimintoa
● Jos sinua pyydetään syöttämään salasana, syötä käyttäjänimi ja salasana ja napsauta [OK].
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
9
Jatka asetusten tekemistä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
➠ Tulostinajuri on asennettu. Jos haluat käyttää IPPS:ää, asenna laitteen julkiset avaimet tietokoneeseen.
◼ Laitteen julkisten avainten asentaminen
IPPS:n käyttäminen vaatii lisäksi laitteen julkisten avainten asentamisen tietokoneeseen.
● Avainparien [Yleinen nimi] täytyy asettaa etukäteen olemaan IP-osoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>,
jota käytetään muodostettaessa yhteys laitteeseen. Avainparien luominen(P. 319)
205
Verkko
1
Avaa Web-selain.
2
Kirjoita osoitekenttään "https://<laitteen IP-osoite>/" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: https://192.168.1.81/
● Jos käytetään DNS-palvelinta, syötä "<laitteen isäntänimi>.<toimialueen nimi>" laitteen IP-osoitteen sijaan
(esimerkki: https://my_printer.example.com).
3
Napsauta [Jatka tähän sivustoon (ei suositella)].
➠ Kirjautumissivu tulee esiin.
4
Napsauta [Työkalut]
5
Valitse [Suojaus]-välilehdestä [Luotettavat sivustot] ja napsauta [Sivustot].
[Internet-asetukset].
206
Verkko
6
Varmista, että "https://<laitteen IP-osoite> tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>/" on
7
Jos [Käytä suojattua tilaa (edellyttää selaimen uudelleenkäynnistämisen)] -
8
Valitse [OK].
näkyvissä, ja napsauta [Lisää]
[Sulje].
valintaruutu on valittuna, tyhjennä se.
➠ Näyttö palaa etäkäyttöliittymän näyttöön.
9
Sulje web-selain.
10
Käynnistä etäkäyttöliittymä toistamalla vaiheet 1–3.
11
Napsauta osoitekentän oikealla puolella [Varmennevirhe]
207
[Näytä varmenteet].
Verkko
12
Napsauta [Asenna varmenne].
13
Valitse [Seuraava].
14
Valitse [Sijoita kaikki varmenteet seuraavaan säilöön] ja napsauta [Selaa].
15
16
Valitse [Luotetut varmenteiden päämyöntäjät] ja viimeistele ohjattu varmenteen
tuontitoiminto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Jos [Käytä suojattua tilaa (edellyttää selaimen uudelleenkäynnistämisen)] valintaruutu tyhjennettiin vaiheessa 7, valitse valintaruutu.
208
Verkko
Windows Server 2003
Tulostinajurien asentamiseen tarvitaan User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD). Aseta User Software DVD-levyllä
(Ohjelmisto-DVD) tietokoneen asemaan ennen toimenpiteen aloittamista.
● Sulje asennusnäyttö, joka tulee esiin, kun DVD-levyllä asetetaan asemaan.
1
Avaa Printer-kansio.
2
Kaksoisnapsauta [Lisää tulostin].
3
Valitse [Seuraava].
4
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
Valitse [Verkkotulostin tai toiseen tietokoneeseen kytketty tulostin] ja napsauta
[Seuraava].
209
Verkko
5
Valitse [Yhdistä Internetissä tai paikallisessa verkossa olevaan tulostimeen:], syötä
yhteyskohde ja napsauta [Seuraava].
● Jos haluat käyttää IPP:tä, syötä yhteyskohteeksi "http://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: http://192.168.1.81/ipp
● Jos haluat käyttää IPPS:ää, syötä yhteyskohteeksi "https://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: https://192.168.1.81/ipp
● Jos käytetään DNS-palvelinta, syötä "<laitteen isäntänimi>.<toimialueen nimi>" laitteen IP-osoitteen sijaan
(esimerkki: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Napsauta [Levy].
7
Napsauta [Selaa].
210
Verkko
8
Määritä kansio, jossa tulostinajurit ovat, valitse INF-tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Määritä kansio kuten alla tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
32-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[32BIT]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD).
64-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[x64]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD).
Jos käytetään IPP-todennustoimintoa
● Jos sinua pyydetään syöttämään salasana, syötä käyttäjänimi ja salasana ja napsauta [OK].
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
9
Jatka asetusten tekemistä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
➠ Tulostinajuri asennetaan, ja voit tulostaa käyttämällä IPP/IPPS:ää.
LINKIT
Tulostuspalvelimen asettaminen(P. 212)
211
Verkko
Tulostuspalvelimen asettaminen
1006-037
Tulostuspalvelimen avulla voit vähentää tulostukseen käytettävän tietokoneen kuormitusta. Tulostuspalvelimen avulla
jokainen tietokone pystyy asentamaan ajurit verkossa, jolloin ajureita ei tarvitse asentaa jokaiseen tietokoneeseen
DVD-levyllä käyttämällä. Voit määrittää verkossa olevan tietokoneen tulostuspalvelimeksi määrittämällä tulostimen
jakamisasetukset.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
● Tulostinajurien asentaminen verkon kautta ei välttämättä onnistu tulostuspalvelimen ja
asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmän ja bittiarkkitehtuurin (32-bittinen tai 64-bittinen) mukaan.
● Kun otat tulostuspalvelimen käyttöön toimialueympäristössä, ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.
Osastotunnusten hallinnan käyttäminen tulostuspalvelimen kanssa
● Canon Driver Information Assist Service -palvelu on lisättävä tulostinajurin asennuksen aikana. Katso
lisätietoja kohdasta Tulostinajurin asennusopas.
1
2
3
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Valitse [Jakaminen] -välilehti, valitse [Jaa tämä tulostin] ja kirjoita laitteen jakonimi.
212
Verkko
Jos [Muuta jakoasetuksia] tulee näkyviin
● Napsauta [Muuta jakoasetuksia].
4
Asenna lisäajurit tarpeen mukaan.
● Tämä toimenpide vaaditaan, jos haluat asentaa tulostinajurit tulostuspalvelimen kautta toisiin tietokoneisiin,
joissa on erilainen bittiarkkitehtuuri.
1
Valitse [Lisäohjaimet].
2
Valitse muiden tietokoneiden käyttämän bittiarkkitehtuurin valintaruutu ja valitse [OK].
● Valitse lisäajurit seuraavista tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän mukaan.
213
Verkko
Tulostuspalvelin
Valitse valintaruutu
32-bittiset käyttöjärjestelmät [x64]
● Windows Server 2003
64-bittiset käyttöjärjestelmät
[Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003] (Windows 2000, Windows
XP ja Windows Server 2003) kohdassa [Versio].
● Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
[x86] kohdassa [Suoritin]
● Jos et tiedä, onko Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 -käyttöjärjestelmäsi 32- vai 64-bittinen,
katso kohta Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen(P. 621) .
3
Aseta User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD) tietokoneen asemaan ja napsauta [Selaa].
4
Määritä kansio, jossa lisäajurit ovat, valitse INF-tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Valitse kansio seuraavasti tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän mukaan.
Jos tulostuspalvelimessa on 32-bittinen käyttöjärjestelmä
Valitse [UFR II]-kielesi-[x64]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD).
Jos tulostuspalvelimessa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä
Valitse [UFR II]-kielesi-[32BIT]-[Driver]-kansio User Software DVD-levyllä (Ohjelmisto-DVD).
5
Valitse [OK].
➠ Lisäajurien asennus käynnistyy. Odota, kunnes [Jakaminen]-välilehti tulee uudelleen esiin.
Kun [Käyttäjätilien hallinta] tulee esiin
● Valitse [Kyllä].
5
Valitse [OK].
◼ Tulostinajurien asentaminen tietokoneeseen tulostuspalvelimen kautta
1
Paikallista jaettu tulostin tulostuspalvelimessa.
tulostinpalvelimella(P. 619)
214
Jaettujen tulostinten näyttäminen
Verkko
2
Kaksoisnapsauta jaettua tulostinta.
3
Asenna tulostinajuri noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
LINKIT
Tulostaminen tietokoneesta(P. 75)
215
Verkko
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi
1006-038
Verkon kokoonpano vaihtelee verkon tarkoituksen mukaan. Laite on suunniteltu yhteensopivaksi mahdollisimman
monenlaisten verkkokokoonpanojen kanssa ja se sisältää erilaista teknologiaa. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä ja
aseta verkkoympäristöösi sopiva kokoonpano.
216
Verkko
Ethernet-asetusten määrittäminen
1006-039
Ethernet on standardi tiedon siirtämiseen lähiverkossa (LAN). Voit asettaa
liikennöintitavan (yksisuuntainen/kaksisuuntainen) ja Ethernet-tyypin (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T). Yleensä laitetta voi käyttää muuttamatta oletusasetuksia (
Ethernet-ajuri(P. 394) ), mutta voit muuttaa niitä verkkoympäristöösi sopiviksi.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
-painiketta.
.
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <Ethernet-ajuri>
4
Valitse, määritetäänkö Ethernet-asetukset automaattisesti vai manuaalisesti.
<Automaatt. tunnistus>.
Ethernet-asetusten määrittäminen automaattisesti
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta. Laite havaitsee ja asettaa automaattisesti käytettävän
tiedonsiirtotavan ja Ethernet-tyypin.
Ethernet-asetusten määrittäminen manuaalisesti
1
Valitse <Ei> ja paina
2
Valitse tiedonsiirtotapa.
-painiketta.
● Valitse <Liikennöintitila>
Valitse <Yksisuuntainen> tai <Kaksisuuntainen>
<Yksisuuntainen>
Tietoja lähetetään ja vastaanotetaan vuorotellen. Valitse tämä, kun laite on yhdistetty verkkoon
yksisuuntaisessa tilassa.
<Kaksisuuntainen>
Tietoja lähetetään ja vastaanotetaan samanaikaisesti. Käytä tätä asetusta useimmissa ympäristöissä.
217
Verkko
3
Valitse Ethernet-tyyppi.
● Valitse <Ethernet-tyyppi>
Valitse Ethernet-tyyppi
● Kun valitaan <1000 Base-T>, <Liikennöintitila>-asetukseksi vaihtuu <Kaksisuuntainen>.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen(P. 219)
218
Verkko
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
1006-03A
Kun verkko on suunniteltu niin, että siinä on useiden keskittimien tai siltojen ansiosta kahdennettuja yhteyksiä, sillä on
oltava mekanismi, joka estää pakettien joutumisen silmukkaan. Yksi tehokas ratkaisu on määrittää kunkin kytkinportin
rooli. Tiedonsiirto voi silti keskeytyä useiksi kymmeniksi sekunneiksi sen jälkeen, kun muutat verkkolaitteiden
kytkentätapaa tai lisäät uuden laitteen. Tämäntyyppisissä ongelmatilanteissa aseta verkkoon yhdistämiselle
odotusaika.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
.
3
Valitse <Odotusaika käynn.> ja paina
4
Syötä odotusaika sekunteina ja paina
-painiketta.
-painiketta.
● Syötä kellonaika numeronäppäimillä.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 217)
219
Verkko
DNS:n määrittäminen
1006-03C
DNS (Domain Name System) tarjoaa palvelun, jolla isäntäkoneen (tai toimialueen) nimi yhdistetään IP-osoitteeseen.
Määritä DNS-, mDNS- tai DHCP-asetukset tarpeen mukaan. Huomaa, että DNS-asetusten määritys on erilainen
IPv4:ssä ja IPv6:ssa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä DNS-asetukset.
käynnistäminen(P. 336)
[TCP/IP-asetukset].
220
Etäkäyttöliittymän
Verkko
IPv4 DNS:n määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv4-asetukset].
2
Määritä IPv4 DNS -asetukset.
[DNS-asetukset]
[Ensisijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä DNS-palvelimen IP-osoite. Voit määrittää IP-osoitteen myös käyttöpaneelista (
asetukset(P. 378) ).
IPv4-
[Toissijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoitteen tarvittaessa. Voit määrittää IP-osoitteen myös
käyttöpaneelista ( IPv4-asetukset(P. 378) ).
[Isäntäkoneen nimi]
Syötä enintään 47 merkillä laitteen isäntänimi, joka tallennetaan DNS-palvelimelle.
[Toimialueen nimi]
Syötä enintään 47 merkillä sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu, esimerkiksi "esimerkki.com".
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että DNS-tiedot päivitetään dynaamisesti aina, kun laitteen
IP-osoite muuttuu.
221
Verkko
[mDNS-asetukset]
[Käytä mDNS:ää]
Bonjourin käyttämä mDNS (multicast DNS) on protokolla, jolla isäntänimi yhdistetään IPosoitteeseen ilman DNS:ää. Jos haluat ottaa mDNS:n käyttöön, valitse tämä valintaruutu ja syötä
mDNS-nimi [mDNS-nimi]-tekstiruutuun käyttämällä enintään 63 merkkiä. Tämä valintaruutu
voidaan valita vain, kun [Käytä IPv4:ää]-valintaruutu on valittu.
[DHCP-lisäominaisuuksien asetukset]
[Hae isäntänimi]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 12 -asetuksen isäntänimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta. Voit määrittää isäntänimen hakemisen myös käyttöpaneelista (
IPv4-asetukset(P. 378) ).
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 81 -asetuksen DNS-tietueiden
päivittämiseksi dynaamisesti DHCP-palvelimen kautta. Voit myös määrittää käyttöpaneelista,
suoritetaanko dynaaminen DNS-päivitys ( IPv4-asetukset(P. 378) ).
[Hae DNS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 6 -asetuksen DNS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae toimialueen nimi]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 15 -asetuksen toimialueen nimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae WINS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 44 -asetuksen WINS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
3
Valitse [OK].
IPv6 DNS:n määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].
222
Verkko
2
Määritä IPv6 DNS -asetukset.
● [Käytä IPv6:tta] -valintaruudun on oltava valittuna, että voit määrittää asetukset.
määrittäminen(P. 192)
IPv6-osoitteiden
[DNS-asetukset]
[Ensisijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä DNS-palvelimen IP-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite), osoitetta
"0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi
syöttää.
[Toissijainen DNS-palvelinosoite]
223
Verkko
Syötä mahdollinen toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff"
(monilähetysosoite), osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on
"0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi syöttää.
[Käytä IPv4-isännän/toimialueen nimiä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää samaa isäntänimeä ja toimialueen nimeä kuin
IPv4:ssä.
[Isäntäkoneen nimi]
Syötä enintään 47 merkillä laitteen isäntänimi, joka tallennetaan DNS-palvelimelle.
[Toimialueen nimi]
Syötä enintään 47 merkillä sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu, esimerkiksi "esimerkki.com".
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että DNS-tiedot päivitetään dynaamisesti aina, kun laitteen
IP-osoite muuttuu. Jos haluat määrittää DNS-palvelimeen rekisteröitävien osoitteiden tyypit, valitse
valintaruutu kohdassa [Tallenna manuaalinen osoite], [Tallenna tilallinen osoite] tai [Tallenna tilaton
osoite].
[mDNS-asetukset]/[DHCP-lisäominaisuuksien asetukset]
[Käytä mDNS:ää]
Bonjourin käyttämä mDNS (multicast DNS) on protokolla, jolla isäntänimi yhdistetään IPosoitteeseen ilman DNS:ää. Ota mDNS käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Tämä valintaruutu
voidaan valita vain, kun [Käytä IPv6:tta]-valintaruutu on valittu.
[Käytä samaa mDNS-nimeä kuin IPv4]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään samaa mDNS-nimeä kuin IPv4:ssä. Jos haluat asettaa eri
nimen, tyhjennä tämä valintaruutu ja syötä mDNS-nimi [mDNS-nimi]-tekstiruutuun käyttämällä
enintään 63 merkkiä.
[Hae DNS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 23 -asetuksen DNS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae toimialueen nimi]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 24 -asetuksen toimialueen nimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
3
5
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
224
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
IPv6-osoitteiden määrittäminen(P. 192)
Verkon testituloste(P. 539)
225
Verkko
WINS-palvelun määrittäminen
1006-03E
WINS (Windows Internet Name Service) on palvelu, jolla NetBIOS-nimi (tietokoneen tai tulostimen nimi SMB-verkossa)
liitetään IP-osoitteeseen. Jotta WINS voidaan ottaa käyttöön, WINS-palvelin on määritettävä.
● Tämä toiminto ei ole käytettävissä IPv6-verkossa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [WINS-määritykset].
[TCP/IP-asetukset].
226
Etäkäyttöliittymän
Verkko
5
Valitse [WINS-tarkkuus]-valintaruutu, määritä vaaditut asetukset ja valitse [OK].
[WINS-tarkkuus]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään WINS-nimitarkkuutta. Kun et käytä WINS-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
[WINS-palvelimen osoite]
Syötä WINS-palvelimen IP-osoite.
● Jos WINS-palvelimen IP-osoite haetaan DHCP-palvelimelta, haettu IP-osoite menee kentässä [WINSpalvelimen osoite] määritetyn IP-osoitteen edelle.
[Käyttöalueen tunnus]
Jos verkko jaetaan useisiin ryhmiin, joilla on käyttöalueen tunnus (verkossa olevan laiteryhmän tunnus), voit
syöttää enintään 64 aakkosnumeerista merkkiä merkkityypin mukaan. Jätä tekstikenttä tyhjäksi, jos
tietokoneelle ei ole asetettu käyttöalueen tunnusta.
[SMB-palvelimen nimi]
Kun laite rekisteröidään WINS-palvelimeen, voit määrittää SMB-verkossa olevan palvelimen nimen
syöttämällä enintään 16 merkkiä merkkityypin mukaan.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Palvelimen nimeä, joka on asetettu [Palvelimen nimi] -kohdassa [SMB-asetukset]-välilehdellä, käytetään
automaattisesti [SMB-palvelimen nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa [SMBpalvelimen nimi], sitä käytetään myös [Palvelimen nimi]-kohdassa [SMB-asetukset]välilehdellä.
[SMB-työryhmän nimi ]
Kun laite rekisteröidään WINS-palvelimeen, voit määrittää työryhmän nimen, johon laite kuuluu, syöttämällä
enintään 16 merkkiä merkkityypin mukaan.
227
Verkko
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Työryhmän nimeä, joka on asetettu [Työryhmän nimi] -kohdassa [SMB-asetukset]-välilehdellä, käytetään
automaattisesti [SMB-työryhmän nimi] -asetuksena. Jos työryhmän nimeä muutetaan kohdassa [SMBtyöryhmän nimi], sitä käytetään myös [Työryhmän nimi]-kohdassa [SMB-asetukset]välilehdellä.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa WINS-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
tarkkuus(P. 382)
LINKIT
SMB:n määrittäminen(P. 242)
228
WINS-
Verkko
SNTP:n määrittäminen
1006-03F
SNTP (Simple Network Time Protocol) -protokollan avulla voit säätää järjestelmän kelloa
käyttämällä verkossa olevaa aikapalvelinta. SNTP-protokollaa käytettäessä järjestelmä
tarkistaa aikapalvelimen säännöllisesti, jotta järjestelmän kello on aina oikeassa ajassa.
● Laitteen SNTP tukee sekä NTP-palvelinta (versio 3) että SNTP-palvelinta (versiot 3 ja 4).
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[TCP/IP-asetukset].
229
Etäkäyttöliittymän
Verkko
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [SNTP-asetukset].
5
Valitse [Käytä SNTP:tä] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä SNTP:tä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää SNTP:tä synkronointiin. Jos et halua käyttää SNTP:tä, tyhjennä
valintaruutu.
[NTP-palvelimen nimi]
Syötä NTP- tai SNTP-palvelimen IP-osoite. Jos verkossa on käytössä DNS, voit syöttää
"<isäntänimi>.<toimialueen nimi> (tai FQDN:n), jossa on enintään 255 aakkosnumeerista merkkiä (esimerkki:
ntp.example.com).
[Pollausväli]
Määritä aikaväli kahden synkronoinnin välillä. Määritä aikaväliksi 1–48 tuntia.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
230
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
NTP/SNTP-palvelimen tiedonsiirron testaaminen
● Voit katsoa tallennetun palvelimen tiedonsiirtotilan valitsemalla [Asetukset/Tallennus] [Verkko] [TCP/IPasetukset] ja valitsemalla sen jälkeen [Tarkista NTP-palvelimen yhteys] esiin tulevassa kohdassa [SNTPasetukset]. Jos yhteys on muodostettu oikein, tulos näkyy alla näytetyn kaltaisena. Huomaa, että tämä
toiminto ei säädä järjestelmän kello.
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa SNTP-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
231
SNTP(P. 387)
Verkko
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla
1006-03H
SNMP (Simple Network Management Protocol) on protokolla, jolla valvotaan ja ohjataan verkon tiedonsiirtolaitteita
käyttämällä MIB:tä (Management Information Base). Laite tukee SNMPv1-protokollaa ja edistyneemmän suojauksen
SNMPv3-protokollaa. Voit tarkistaa laitteen tilan tietokoneesta, kun tulostat asiakirjoja tai käytät Etäkäyttöliittymää.
Voit ottaa käyttöön SNMPv1:n, SNMPv3:n tai molemmat samanaikaisesti. Määritä kunkin version asetukset
verkkoympäristöön ja käyttötarkoitukseen sopiviksi.
SNMPv1
SNMPv1 käyttää "yhteisöksi" kutsuttua tietoa SNMP-tiedonsiirron laajuuden määrittämiseen. Koska tämä tieto
näkyy verkossa pelkkänä tekstinä, verkko saattaa altistua hyökkäyksille. Jos haluat varmistaa verkon
turvallisuuden, ota SNMPv1 pois käytöstä ja käytä SNMPv3:a.
SNMPv3
SNMPv3:n avulla voit ottaa käyttöön verkkolaitteiden hallinnan, joka on suojattu tehokkailla
suojausominaisuuksilla. Huomaa, että TLS:n on oltava käytössä etäkäyttöliittymässä ennen SNMPv3:n
määrittämistä ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) ).
● Laite ei tue SNMP trap -ilmoituksia.
● Kun SNMP-hallintaohjelmisto asennetaan verkossa olevaan tietokoneeseen, voit sen avulla määrittää, valvoa
ja hallita laitetta etäältä tietokoneen avulla. Katso lisätietoja hallintaohjelmiston käyttöohjeista.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
232
Etäkäyttöliittymän
Verkko
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä SNMPv1-asetukset.
[SNMP-asetukset].
● Jos SNMPv1-asetuksia ei tarvitse muuttaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
233
Verkko
[Käytä SNMPv1:tä]
Ota SNMPv1 käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Voit määrittää loput SNMPv1-asetukset vasta, kun
tämä valintaruutu on valittu.
[Käytä yhteisönimi 1:tä]/[Käytä yhteisönimi 2:ta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat määrittää yhteisönimen. Jos yhteisönimeä ei tarvitse määrittää,
tyhjennä valintaruutu.
[Yhteisönimi 1]/[Yhteisönimi 2]
Syötä yhteisön nimi enintään 32 aakkosnumeerisella merkillä.
[MIB-pääsyoikeudet]
Valitse kullekin yhteisölle MIB-objektien käyttöoikeus [Luku/Kirjoitus] tai [Vain luku].
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen.
[Vain luku]
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen.
[Nimetty yhteisö]
Nimetty yhteisö on ennalta määritetty yhteisö, joka on tarkoitettu yksinomaan pääkäyttäjille, jotka käyttävät
Canon-ohjelmistoa, kuten imageWARE Enterprise Management Console. Valitse [Ei], [Luku/Kirjoitus] tai [Vain
luku], kun haluat myöntää MIB-objektien käyttöoikeuksia.
[Ei]
Ei käytä nimettyä yhteisöä.
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen nimettyä yhteisöä
käyttämällä.
[Vain luku]
6
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen nimettyä yhteisöä käyttämällä.
Määritä SNMPv3-asetukset.
● Jos SNMPv3-asetuksia ei tarvitse muuttaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
234
Verkko
[Käytä SNMPv3:a]
Ota SNMPv3 käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Voit määrittää loput SNMPv3-asetukset vasta, kun
tämä valintaruutu on valittu.
[Salli käyttäjä]
Ota käyttöön [Käyttäjän asetukset 1] – [Käyttäjän asetukset 5] valitsemalla tämä valintaruutu. Jos haluat
poistaa käytöstä käyttäjän asetukset, poista vastaavan valintaruudun valinta.
[Käyttäjänimi]
Syötä käyttäjänimi enintään 32 aakkosnumeerisella merkillä.
[MIB-pääsyoikeudet]
Valitse MIB-objektien käyttöoikeus [Luku/Kirjoitus] tai [Vain luku].
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen.
[Vain luku]
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen.
[Turva-asetukset]
Valitse haluttu todennus- ja salausasetusten yhdistelmä vaihtoehdoista [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä],
[Autentikointi Kyllä/Salaus Ei] ja [Autentikointi Ei/Salaus Ei].
[Autentikoinnin algoritmi]
Valitse [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä] tai [Autentikointi Kyllä/Salaus Ei] kohteeseen [Turva-asetukset]
algoritmille, joka vastaa verkkoympäristöäsi.
[Salausalgoritmi]
Valitse [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä] kohteeseen [Turva-asetukset] algoritmille, joka vastaa
verkkoympäristöäsi.
[Aseta/Muuta salasana]
Määritä tai vaihda salasana valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä 6–16 aakkosnumeerista merkkiä
salasanaksi [Autentikoinnin salasana] tai kenttään [Salaussalasana]. Vahvista syöttämällä sama salasana
kenttään [Vahvista]. Todennus- ja salausalgoritmien salasanat voi asettaa erikseen.
[Kontekstin nimi 1] – [Kontekstin nimi 5]
Syötä kontekstinimi enintään 32 aakkosnumeerisella merkillä. Voit tallentaa enintään viisi kontekstinimeä.
235
Verkko
7
Määritä tulostimen hallintatietojen hakemisen asetukset.
● SNMP:tä käytettäessä tulostimen hallintatietoja, kuten tulostusprotokollia ja tulostinportteja, voidaan valvoa
ja hakea säännöllisesti verkossa olevalla tietokoneella.
[Hae tulostimen hallintatiedot isäntäkoneelta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön tulostimen hallintatietojen valvonnan SNMP:n kautta. Jos
haluat poistaa tulostimen hallintatietojen valvonnan käytöstä, tyhjennä valintaruutu.
[Estä SNMP-paketit lepotilassa]
Valitse valintaruutu, jos haluat hylätä lepotilan aikana vastaanotetut SNMP-paketit. Jos et halua hylätä
paketteja, poista ruudun valinta.
● Jos valintaruutu valitaan, SNMP-protokollaa käyttävät sovellukset, kuten Canon-ohjelmisto imageWARE
Series, ei välttämättä voi käyttää laitetta.
8
Valitse [OK].
9
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
SNMPv1:n poistaminen käytöstä
● Jos SNMPv1 poistetaan käytöstä, eräät laitteen toiminnot poistuvat käytöstä, kuten laitteen tietojen
hakeminen tulostinajurin kautta.
236
Verkko
Käyttöpaneelin käyttäminen
● SNMP-asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
SNMP-asetukset(P. 391)
Sekä SNMPv1:n että SNMPv3:n käyttöönotto
● Jos molemmat SNMP-versiot ovat käytössä, on suositeltavaa asettaa SNMPv1:n MIB-käyttöasetukseksi [Vain
luku]. MIB-käyttöasetukset voidaan asettaa erikseen SNMPv1:lle ja SNMPv3:lle (ja jokaiselle SNMPv3:n
käyttäjälle). Jos valitaan [Luku/Kirjoitus] (täydet käyttöoikeudet) SNMPv1:ssä, se kumoaa SNMPv3:n
tehokkaat suojausominaisuudet, koska suurinta osaa laitteen asetuksista voi silloin hallita SNMPv1:llä.
LINKIT
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296)
237
Verkko
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen
1006-03J
Voit helpottaa verkossa olevien laitteiden tietojen keräämistä ja hallintaa ottamalla verkossa käyttöön laitehallinnan
ohjelmiston, kuten imageWARE Enterprise Management Console. Tiedot, kuten laiteasetukset ja virhelokit, haetaan ja
jaetaan palvelintietokoneen avulla. Jos laite on yhdistetty tällaiseen verkkoon, imageWARE Enterprise Management
Console etsii laitetta verkosta käyttämällä protokollia, kuten SLP (Service Location Protocol), ja kerää tietoja laitteesta,
mukaan lukien virran tilan. SLP-asetukset voidaan määrittää etäkäyttöliittymän avulla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä SLP-asetukset.
[TCP/IP-asetukset].
Laitteen monilähetyshaun määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Multicast-hakuasetukset].
238
Etäkäyttöliittymän
Verkko
2
Valitse [Vastaa hakuun] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Vastaa hakuun]
Valitse valintaruutu, kun haluat asettaa laitteen vastaamaan laitehallintaohjelmiston
monilähetyshakupaketteihin ja ottaa käyttöön laitteen hallintaohjelmiston suorittaman seurannan.
Tyhjennä valintaruutu, jos et halua asettaa laitetta vastaamaan.
[Alueen nimi]
Jos haluat sisällyttää laitteen tietylle alueelle, syötä enintään 32 merkkiä pitkä alueen nimi.
3
Valitse [OK].
Laitteen virran tilan ilmoittaminen laitehallintaohjelmistolle
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Lepotilan ilmoitusasetukset].
2
Valitse [Ilmoita] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
239
Verkko
[Ilmoita]
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että laitehallinnan ohjelmistolle ilmoitetaan laitteen virran tila. Kun
valitaan [Ilmoita], laite välttää turhaa tiedonsiirtoa lepotilan aikana ja kokonaisvirrankulutus pienenee.
[Porttinumero]
Muuta tämän toiminnon porttinumero verkkoympäristön mukaan.
[Läpikuljettavien reitittimien määrä]
Määritä, kuinka monta reititintä ilmoituspaketit voivat läpäistä. Syötä numero väliltä 0–254.
[Ilmoitusväli]
Määritä, kuinka usein laite ilmoittaa laitehallinnan ohjelmistolle virran tilan. Syötä numero sekunteina
väliltä 60–65535.
3
5
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa hakuvastauksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Hakuvastaus(P. 388)
● Virran tilan ilmoitusasetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
(P. 388)
240
Lepoilmoit. aset.
Verkko
LINKIT
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
241
Verkko
SMB:n määrittäminen
1006-03K
SMB (Server Message Block) on protokolla, jolla jaetaan resursseja, kuten tiedostoja ja tulostimia, useamman kuin
yhden verkossa olevan laitteen kanssa.
● SMB-verkko tukee vain NetBIOS TCP/IP:n päällä -protokollaa mutta ei NetBEUI-protokollaa. Määritä IP-osoite
ennen SMB-asetusten määrittämistä. IP-osoitteiden asettaminen(P. 187)
● SMB on käytössä vain, kun laitteeseen on asennettu valinnainen SD-kortti.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[SMB-asetukset].
242
Etäkäyttöliittymän
Verkko
4
Valitse [Muokkaa].
5
Valitse [Käytä SMB-palvelinta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä SMB-palvelinta]
Jos valintaruutu valitaan, tietokone ilmoitetaan SMB-palvelimeksi SMB-verkossa.
[Palvelimen nimi]
Voit määrittää SMB-verkossa näytettävän palvelimen nimen syöttämällä enintään 16 merkkiä merkkityypin
mukaan. Nimi ei saa olla sama kuin mikään verkossa olevan tietokoneen ja tulostimen nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Palvelimen nimeä, joka on asetettu [SMB-palvelimen nimi] -kohdassa [WINS-määritykset]-välilehdellä,
käytetään automaattisesti [Palvelimen nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa
[Palvelimen nimi], sitä käytetään myös [SMB-palvelimen nimi]-kohdassa [WINS-määritykset]välilehdellä.
[Työryhmän nimi]
Voit määrittää sen työryhmän nimen, johon laite kuuluu, syöttämällä enintään 16 merkkiä merkkityypin
mukaan. Jos verkkoympäristössä ei ole yhtään työryhmää, luo sellainen Windowsissa ja syötä työryhmän
nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Työryhmän nimeä, joka on asetettu [SMB-työryhmän nimi] -kohdassa [WINS-määritykset]-välilehdellä,
käytetään automaattisesti [Työryhmän nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa
[Työryhmän nimi], sitä käytetään myös [SMB-työryhmän nimi]-kohdassa [WINS-määritykset]välilehdellä.
243
Verkko
[Kommentit]
Jos haluat luoda kommentteja laitteessa tarvittaessa, voit syöttää enintään 192 merkkiä merkkityypin
mukaan.
[Käytä LM-ilmoitusta]
Valitse valintaruutu, kun haluat ilmoittaa LAN-pääkäyttäjälle laitteen olemassaolosta. Jos ilmoitusta ei tarvita,
tyhjennä valintaruutu, niin verkon kuorma pienenee.
[Käytä SMB-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos laitteen kanssa käytetään SMB-tulostusta.
[Tulostimen nimi]
Voit määrittää laitteen nimen syöttämällä enintään 13 merkkiä merkkityypin mukaan.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
»
Jatka kohtaan
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten(P. 245) .
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa SMB-palvelimen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
● Voit ottaa SMB-tulostuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
LINKIT
WINS-palvelun määrittäminen(P. 226)
244
SMB(P. 390)
SMB(P. 390)
Verkko
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta
varten
1006-03L
Määritä yhteysasetukset ja asenna tulostinajurit tietokoneeseen, jotta laitteella voidaan tulostaa tietokoneesta SMBverkon kautta.
Yhteyden muodostaminen SMB-verkkoon(P. 245)
Tulostinajurin asentaminen(P. 246)
Yhteyden muodostaminen SMB-verkkoon
1
Tuo esiin [Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet].
2
Valitse [Microsoft-verkkojen asiakas] -valintaruutu.
3
[Lähiverkkoyhteyden
ominaisuudet] -ikkunan avaaminen(P. 624)
Valitse [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]- tai [Internet-protokolla] -valintaruutu
ja napsauta [Ominaisuudet].
245
Verkko
4
Napsauta [Yleiset]-välilehteä
5
Napsauta [WINS]-välilehteä, valitse [Ota käyttöön NetBIOS TCP/IP:n päällä] ja
6
Napsauta [OK], kunnes kaikki valintaikkunat on suljettu.
[Lisäasetukset].
napsauta [OK].
● Käynnistä tietokone uudelleen pyydettäessä.
Tulostinajurin asentaminen
Asenna tulostusajuri noudattamalla ohjeita kohdassa Tulostinajurin asennusopas.
Kun portin valintanäyttö tulee esiin asennuksen aikana
● Noudata seuraavia ohjeita:
1
Valitse [Lisää portti].
2
Valitse [Verkko] ja napsauta [OK].
246
Verkko
3
Valitse luettelosta Työryhmän nimi, Palvelimen nimi ja Tulostimen nimi, jotka määritettiin
SMB-protokolla-asetuksissa, tässä järjestyksessä. SMB:n määrittäminen(P. 242)
247
Suojaus
Suojaus
Suojaus ................................................................................................................................................................. 249
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä ................................................................................................. 250
Luvattoman pääsyn estäminen .................................................................................................................... 251
Käyttöoikeuksien asettaminen ..................................................................................................................... 253
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen ........................................................................................ 254
Osastotunnusten hallinnan asettaminen ............................................................................................... 257
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen ........................................................................................... 264
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja .................................................................................. 265
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin .............................................................................. 266
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin .......................................................................... 272
Välityspalvelimen määrittäminen ................................................................................................................. 276
Laitteen toimintojen rajoittaminen ................................................................................................................. 279
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen ......................................................................................................... 280
USB-toimintojen rajoittaminen ..................................................................................................................... 284
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen .................................................................................................... 287
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä ..................................................................................................... 290
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä ...................................................................................................... 291
LAN-portin poistaminen käytöstä ................................................................................................................. 292
Tulostustyöhistorian piilottaminen ............................................................................................................... 293
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto ............................................................................................. 295
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon ................................................................................................. 296
IPSec-asetusten määrittäminen .................................................................................................................... 300
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen .................................................................................................... 311
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen ........................................................... 317
Avainparien luominen ............................................................................................................................ 319
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen ........................................... 328
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen .................................................................... 332
248
Suojaus
Suojaus
1006-03R
Luottamuksellista tietoa käsitellään tiedonkäsittelylaitteissa, kuten tietokoneissa ja tulostimissa, joka puolella ja mikä
tahansa näistä laitteista voi joutua pahantahtoisten kolmansien osapuolten kohteeksi koska tahansa. Hyökkääjät
voivat saada suoraan luvattoman yhteyden laitteisiisi tai epäsuorasti hyödyntää laiminlyöntejä tai virheellistä käyttöä.
Joka tapauksessa sinulle saattaa koitua ennakoimattomia menetyksiä, jos luottamukselliset tietosi pääsevät
vuotamaan. Näiden riskien torjumiseksi laite on varustettu monilla erilaisilla suojaustoiminnoilla. Tee tarvittavat
määritykset verkkoympäristön mukaan.
Voit määrittää parhaan suojausjärjestelmän luomalla ympäristön, joka estää pääsyn talon sisäisen verkon
tulostimiin internetin kautta, ja käyttämällä tällaista ympäristöä yhdessä laitteen suojaustoimintojen kanssa.
Luvattoman pääsyn estäminen(P. 251)
◼ Tietosuojan perusteet
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä(P. 250)
◼ Laiminlyöntien ja virheellisen käytön riskeihin varautuminen
Laitteen toimintojen rajoittaminen(P. 279)
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen
(turvatulostus)(P. 130)
◼ Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto(P. 295)
249
Suojaus
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä
1006-03S
Estä luvattomilta kolmansilta osapuolilta pääsy laitteeseen ja laitteen käyttö. Voit ottaa käyttöön useita
suojaustoimintoja, kuten käyttäjän käyttöoikeuksien hallinta ja palomuurit.
250
Suojaus
Luvattoman pääsyn estäminen
1006-03U
Tässä osassa kuvataan suojaustoimenpiteitä, joilla estetään luvaton pääsy ulkoisesta verkosta. Jokaisen käyttäjän ja
pääkäyttäjän on ehdottomasti luettava tämä osa ennen laitteen, muiden tulostinten ja verkkoon liitettyjen
monitoimilaitteiden käyttöä. Viime vuosina verkkoon liitetty tulostin/monitoimilaite on pystynyt tarjoamaan internetin
kautta lukuisia hyödyllisiä toimintoja, kuten tulostaminen tietokoneelta, etäkäyttö tietokoneelta ja skannattujen
asiakirjojen lähetys. Toisaalta on tärkeää suojautua tietovuotoriskeiltä, koska verkkoon liitettynä tulostin/
monitoimilaite on tullut yhä alttiimmaksi vaaroille, kuten luvaton pääsy ja tietomurto. Tässä osassa esitellään
luvattoman pääsyn estämiseen tarvittavat välttämättömät asetukset, jotka on tehtävä ennen tulostimen/
monitoimilaitteen liittämistä verkkoon.
Suojautumistoiminnot ulkoisesta verkosta tapahtuvan luvattoman pääsyn estämiseksi
Yksityisen IP-osoitteen määrittäminen(P. 251)
Palomuurin käyttäminen tiedonsiirron rajoittamiseksi(P. 252)
TLS-salatun tiedonsiirron määrittäminen (P. 252)
PIN-koodin asettaminen tulostimeen tallennettujen tietojen hallintaa varten(P. 252)
Yksityisen IP-osoitteen määrittäminen
IP-osoite on kunkin tietokoneverkkoon kuuluvan laitteen numerotunnus. "Yleistä IP-osoitetta" käytetään internetin
kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon ja "yksityistä IP-osoitetta" käytetään paikallisverkon, kuten yrityksen LAN-verkon
sisällä. Jos määrittelet yleisen IP-osoitteen, tulostimesi/monitoimilaitteesi on julkisesti avoin ja päästävissä internetin
kautta. Näin luvattoman pääsyn aiheuttaman tietovuodon uhka ulkoisesta verkosta kasvaa. Toisaalta, jos määrittelet
yksityisen IP-osoitteen, tulostimesi/monitoimilaitteesi on suljettu paikallisverkosta ja siihen voivat päästä vain
paikallisverkon, kuten yrityksesi LAN-verkon, käyttäjät.
Yleinen IP-osoite
Paikallisverkon käyttäjien päästävissä
Yksityinen IP-osoite
Paikallisverkon käyttäjien päästävissä
Määrittele tulostimellesi/monitoimilaitteellesi pääsääntöisesti yksityinen IP-osoite. Varmista, että käyttämällesi
tulostimelle/monitoimilaitteelle määritelty IP-osoite on yksityinen tai ei mikään. Yksityinen IP-osoite löytyy jostakin
seuraavasta alueesta.
Yksityisten IP-osoitteiden alueet
● 10.0.0.0 - 10.255.255.255
● 172.16.0.0 - 172.31.255.255
● 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Lisätietoja IP-osoitteiden vahvistamisesta on kohdassa
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188) .
● Jos määrittelet tulostimellesi/monitoimilaitteellesi yleisen IP-osoitteen, voit luoda verkkoympäristön
vähentämään luvattoman pääsyn riskiä asentamalla suojausohjelmiston, kuten palomuurin, joka estää
pääsyn ulkoisista verkoista. Jos haluat määritellä yleisen IP-osoitteen ja käyttää tulostinta/monitoimilaitetta,
ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
251
Suojaus
Palomuurin käyttäminen tiedonsiirron rajoittamiseksi
Palomuuri on järjestelmä, joka estää luvattoman pääsyn ulkoisista verkoista ja suojaa paikallisverkkoon suuntautuvia
hyökkäyksiä/tunkeutumisia vastaan. Voit käyttää palomuuria verkkoympäristössäsi estämään pääsyn vaaralliselta
vaikuttavasta ulkoisesta verkosta rajoittamalla tiedonsiirtoa ulkoisen verkon tietyistä IP-osoitteista. Canonin
tulostimeen/monitoimilaitteeseen asennetun toiminnon avulla voit asentaa IP-osoitesuodattimen. Lisätietoja IPosoitesuodattimen asentamisesta on kohdassa IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 266) .
TLS-salatun tiedonsiirron määrittäminen
Lisätietoja TLS-salatusta tiedonsiirrosta on kohdassa Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto(P. 295) ja
määritystoimenpiteistä kohdassa TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) .
PIN-koodin asettaminen tulostimeen tallennettujen tietojen hallintaa varten
Jos pahantahtoinen kolmas osapuoli yrittää päästä tulostimeen/monitoimilaitteeseen, PIN-koodin asetus vastaamaan
laitteeseen tallennettua tietoa vähentää tietovuodon riskiä. Canonin tulostin/monitoimilaite mahdollistaa eri
tyyppisten tietojen suojaamisen PIN-koodin asetuksella.
PIN-koodin asetus kuhunkin toimintoon
● PIN-koodin asetus etäkäyttöliittymän käyttöä varten
Katso lisätietoja kohdasta Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 264) .
● Salasanan setus järjestelmävalvojaa varten
Katso lisätietoja kohdasta
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254) .
Yllä on lueteltu esimerkkejä luvattoman pääsyn estävien suojaustoimintojen käytölle. Lisätietoja muista
suojausmenetelmistä on kohdassa Suojaus(P. 249) . Estä luvaton pääsy tarvittavien ympäristöösi soveltuvien
suojaustoimintojen avulla.
252
Suojaus
Käyttöoikeuksien asettaminen
1006-03W
Suojaa laite luvattomalta käytöltä sallimalla laitteen käyttö vain käyttäjille, joilla on käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet
asetetaan erikseen järjestelmän pääkäyttäjän salasanalle, Osastotunnus-tillille ja etäkäyttöliittymälle. Kun oikeudet on
asetettu, käyttäjän on annettava oikea tunnus ja PIN-koodi, jotta hän voi tulostaa tai muuttaa asetuksia.
Järjestelmänvalvojan salasana on tarkoitettu vain pääkäyttäjille, kun taas osastotunnus on yleisiä käyttäjiä varten.
Järjestelmänvalvojat määrittävät molemmat salasanat. Etäkäyttöliittymän käyttöä voidaan rajoittaa asettamalla
etäkäyttöliittymän PIN-koodi.
Järjestelmänvalvojan salasana
Laitteen asetusten määrittämiseen etäkäyttöliittymästä tarvitaan järjestelmänvalvojan salasana. Oletussalasana
on "7654321", ja se voidaan vaihtaa niin, että vain tietyt pääkäyttäjät voivat muuttaa asetuksia.
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254)
Osastotunnus (Osastotunnusten hallinta)
Osastotunnus on tili, jolla hallitaan tulostustöitä. Voit määrittää useita osastotunnuksia käyttöoikeuksien
myöntämiseksi käyttäjällä (tai käyttäjäryhmälle). Jos käyttäjä yrittää tulostaa asiakirjan, kun osastotunnukset
ovat käytössä, esiin tulee näyttö osastotunnuksen syöttämistä varten, ja käyttäjän täytyy syöttää oma
osastotunnuksensa. Kunkin osastotunnuksen tietoja, kuten montako sivua on tulostettu, voidaan tarkastella.
Osastotunnusten hallinnan asettaminen(P. 257)
Etäkäyttöliittymän PIN-koodi (etäkäyttöliittymään pääsyn PIN-koodi)
Tätä PIN-koodia käytetään etäkäyttöliittymää varten. Vain PIN-koodin tietävät käyttäjät voivat päästä
etäkäyttöliittymään.
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 264)
253
Suojaus
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen
1006-03X
Laitteeseen määritettyjen asetusten muuttamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Vaihda järjestelmänvalvojan
salasana noudattamalla alla olevia ohjeita. Järjestelmänvalvojan salasana-asetusten tiedot ovat kriittisiä laitteen
turvallisuudelle, joten varmista, että vain pääkäyttäjät tietävät järjestelmänvalvojan salasanan.
● Järjestelmänvalvojan oletussalasana on ”7654321”. Huomaa, että turvallisuussyistä tämän arvon käyttämistä
ei suositella. Se kannattaa vaihtaa noudattamalla seuraavia ohjeita.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
254
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä nykyinen salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan salasana].
● Oletussalasana on "7654321".
6
Syötä uusi salasana.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa salasanan, valitse valintaruutu ja syötä salasanaa varten enintään 16
aakkosnumeerista merkkiä [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]tekstiruutuun.
● Jos napsautetaan [OK], kun valintaruutu on valittu ja [Salasana]- ja [Vahvista]-tekstiruudut on jätetty
tyhjiksi, nykyinen salasana poistetaan.
255
Suojaus
7
Syötä järjestelmänvalvojan nimi ja yhteystiedot tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
[Järjestelmänvalvoja]
Syötä pääkäyttäjän nimeksi enintään 128 merkkiä.
[Yhteystiedot]
Syötä pääkäyttäjän yhteystiedoiksi enintään 128 merkkiä.
[Sähköpostiosoite]
Syötä pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeksi enintään 64 aakkosnumeerista merkkiä.
[Järjestelmänvalvojan kommentti]
Syötä pääkäyttäjän kommentteihin enintään 128 merkkiä.
● Muista asettamasi salasana. Jos olet unohtanut sen, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 253)
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen(P. 349)
256
Suojaus
Osastotunnusten hallinnan asettaminen
1006-03Y
Voit valvoa laitteen käyttöä käyttämällä eri tunnuksia eri käyttäjille tai ryhmille. Jos käyttäjä yrittää käyttää laitetta, kun
osastotunnusten hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisnäyttö näytetään ja käyttäjän on annettava oma
osastotunnuksensa ja PIN-koodinsa, jotta hän voi käyttää laitetta. Osastotunnusten hallinta antaa tietoja laitteen
aiemmasta käytöstä kullakin osastotunnuksella. Kun haluat määrittää osastotunnusten hallinnan, tallenna tarvittavat
osastotunnukset ja ota käyttöön osastotunnusten hallintatoiminto. Lisäasetuksia tarvitaan, jos haluat ottaa
osastotunnusten hallinnan käyttöön tietokoneesta tulostamista varten.
Osastotunnuksen ja PIN-koodin tallentaminen/muokkaaminen(P. 257)
Osastotunnusten hallinnan käyttöönotto(P. 258)
Osastotunnuksen asettaminen tietokoneesta tulostamista varten(P. 261)
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 262)
Osastokohtaisten tulostustietojen hallitseminen
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen(P. 548)
Osastotunnuksen ja PIN-koodin tallentaminen/muokkaaminen
Tallenna osastotunnus ja määritä sille PIN-koodin. Enintään 300 osastotunnusta voidaan tallentaa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta] ja tallenna tai muokkaa osastotunnuksia.
257
Suojaus
Osastotunnuksen tallentaminen
1
Valitse [Tallenna uusi osasto].
2
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Osastotunnus]
Syötä enintään seitsemän merkin mittainen numero osastotunnukseksi.
[Aseta PIN]
Aseta PIN-koodi valitsemalla tämä valintaruutu ja syöttämällä enintään seitsemän merkin mittainen
numero kenttiin [PIN] ja [Vahvista].
Tallennetun osastotunnuksen asetusten muokkaaminen
1
Muokkaa napsauttamalla vastaavaa tekstilinkkiä kohdassa [Osastotunnus].
2
Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja valitse [OK].
Osastotunnuksen poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan osastotunnuksen oikealla puolella
valitse [OK].
Osastotunnusten hallinnan käyttöönotto
Kun olet tallentanut tarvittavan määrän osastotunnuksia, ota osastotunnusten hallinta käyttöön.
258
Suojaus
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta]
4
Valitse [Ota käyttöön osastotunnusten hallinta] -valintaruutu ja valitse [OK].
[Asetetaan].
[Ota käyttöön osastotunnusten hallinta]
259
Suojaus
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa osastotunnusten hallinnan käyttöön. Jos et halua käyttää
osastotunnusten hallintaa, tyhjennä valintaruutu.
● Lisätietoja [Hyväksy tulostustyöt tuntemattomalla tunnuksella] -valintaruudusta on kohdassa
estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 262) .
Töiden
Jos osastotunnusten hallinta on käytössä
● Kun käyttäjät yrittävät tulostaa USB-muistilaitteessa olevaa tiedostoa tai SDkortille tallennettua asiakirjaa käyttöpaneelista, todennusnäyttö tulee esiin.
Syötä osastotunnus ja PIN-koodi, valitse <Kirjaudu> ja paina
.
● Jos haluat kirjautua etäkäyttöliittymään yleisessä käyttäjätilassa, sinun täytyy syöttää osastotunnus ja PINkoodi. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336)
◼ Kun käytetään XPS-tulostinajuria
Jos haluat käyttää osastotunnusten hallintaa, kun käytetään XPS-tulostinajuria, määritä TLS-salatun
tiedonsiirron avainparit ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) ). Kun avainparien asetukset
on tehty, määritä alla näkyvät asetukset.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään hallintatilassa ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
[Asetukset/Tallennus] [Verkko] [TCP/IP-asetukset] [Muokkaa] kohdassa [Osastotunnusten
hallinnan PIN-vahvistuksen asetukset] Valitse [Käytä osastotunnusten hallinnan PIN-vahvistusta] valintaruutu [OK]
[Käytä osastotunnusten hallinnan PIN-vahvistusta]
Jos valitset valintaruudun, osastotunnusten hallinta otetaan käyttöön XPS-tulostinajurilla tulostamista varten.
Jos et halua käyttää osastotunnusten hallintaa, tyhjennä valintaruutu.
● Jos laitteessa ei ole määritetty yhtään avainparia, toimintoa [Käytä osastotunnusten hallinnan PINvahvistusta] ei voi ottaa käyttöön.
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten
määrittäminen(P. 317)
260
Suojaus
Osastotunnuksen asettaminen tietokoneesta tulostamista varten
Jos haluat ottaa osastotunnusten hallinnan käyttöön tietokoneesta tulostamista varten, sinun on määritettävä
asetukset käyttämällä tulostinajuria, joka on jo asennettu tietokoneeseen. Määritä osastotunnus ja PIN-koodi tarpeen
mukaan.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
1
Avaa tulostinkansio.
2
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostimen
3
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehteä ja määritä tarvittavat asetukset.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
1
Valitse [Käytä osastotunnusten hallintaa] -valintaruutu ja napsauta [Asetukset] sen oikealla puolella.
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
261
Suojaus
[Salli PIN-koodin asetus]
Ota PIN-asetus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
[Osastotunnus]
Syötä enintään seitsemän merkin mittainen numero osastotunnukseksi.
[PIN]
Syötä enintään seitsemän numeroa PIN-koodiksi, jos se on asetettu osastotunnukselle.
[Tarkista]
Vahvista tätä napsauttamalla, että on syötetty oikea tunnus ja PIN. Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
mikäli laite ja tietokone on yhdistetty USB- tai WSD (Web Services on Devices) -portin välityksellä.
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat näyttää [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] -ponnahdusikkunan
joka kerran, kun tulostat tietokoneesta.
[Todenna osastotunnus/PIN-koodi laitteessa]
Valitse valintaruutu, mikäli laite ja tietokone on yhdistetty USB- tai WSD-portin välityksellä.
3
Valitse [OK].
Kirjautuminen sisään laitteeseen
● Kun yrität tulostaa tietokoneesta ja osastotunnusten hallinta on
käytössä, seuraava ponnahdusikkuna näytetään (paitsi jos [Vahvista
osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä] -valintaruutu on
tyhjennetty):
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon
Tehtaan oletusasetukset ovat sellaiset, että vaikka osastotunnuksen hallinta olisi käytössä, voit tulostaa tietokoneelta
ilman tunnuksen ja PIN-koodin syöttämistä. Jos haluat muuttaa tämän niin, että ilman tunnuksen ja PIN-koodin
syöttämistä tulostus ei ole mahdollista, noudata seuraavia ohjeita.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
262
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
4
Valitse [Osastotunnusten hallinta]
[Asetetaan].
Tyhjennä [Hyväksy tulostustyöt tuntemattomalla tunnuksella] -valintaruutu ja
napsauta [OK].
● Jos valintaruutu tyhjennetään, käyttäjät eivät voi tulostaa käyttämällä tapaa, jota osastotunnusten hallinta
ei tue, tai suorittaa suoratulostusta etäkäyttöliittymästä, johon käyttäjät kirjautuvat hallintatilassa.
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 253)
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254)
263
Suojaus
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen
1006-040
Voit asettaa PIN-koodin etäkäyttöliittymään pääsyä varten. Kaikki käyttäjät käyttävät yhteistä PIN-koodia.
● Kun osastotunnusten hallinta on käytössä, asetusta tässä ei tarvita.
asettaminen(P. 257)
1
Paina
2
Valitse
(
/
Osastotunnusten hallinnan
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
-painiketta.
.
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <Etäk.liittym. aset.>
4
Valitse <Kyllä> ja paina
5
Valitse <Etäkäyttöliitt. PIN> ja paina
6
Määritä PIN-koodi.
<Etäk. suoj. as.>.
-painiketta.
● Syötä enintään 7 numeroa ja paina
-painiketta.
.
● Kun <Vahvista PIN> näytetään vahvistusta varten, syötä samat PIN-koodin numerot uudelleen.
Jos etäkäyttöliittymän asetukset alustetaan
● Myös etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi alustetaan. Alustuksen jälkeen nollaa PIN-koodi.
alustaminen(P. 554)
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 253)
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254)
264
Valikon
Suojaus
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja
1006-041
Ilman asianmukaista suojausta luvattomat kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoon yhdistettyjä tietokoneita ja
muita tietoliikennelaitteita. Estä tämä luvaton käyttö määrittämällä asetukset pakettisuodattimelle, toiminnolle, joka
rajoittaa tiedonsiirron tietyn IP- tai MAC-osoitteen omaaviin laitteisiin.
265
Suojaus
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
1006-042
Voit joko rajoittaa tiedonsiirron vain määritetyissä IP-osoitteissa oleviin laitteisiin tai estää laitteet tietyistä IPosoitteista ja sallia muun tiedonsiirron. Voit määrittää yksittäisen IP-osoitteen tai IP-osoitealueen. Voit määrittää
tietojen vastaanottamista varten IP-osoitteita määrittämällä porttinumerot.
● Enintään 16 IP-osoitetta (tai IP-osoitealuetta) voidaan määrittää IPv4:ssä ja IPv6:ssa.
● Yhdelle IP-osoitteelle voidaan määrittää enintään 50 porttinumeroa.
● Tässä osiossa kuvatut laitteen pakettisuodattimet ohjaavat tiedonsiirtoa TCP:n, UDP:n ja ICMP:n kautta.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[IP-osoitesuodatin].
266
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
Valitse [Muokkaa] käytettävän suodatintyypin kohdalla.
[IPv4-osoite: Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv4osoitteita.
[IPv4-osoite: Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv4osoitteita ja porttinumeron.
[IPv6-osoite: Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv6osoitteita.
[IPv6-osoite: Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv6osoitteita ja porttinumeron.
5
Määritä pakettisuodatuksen asetukset.
TX-suodatin
Valitse oletustoimintaohje laitteen ja muiden laitteiden välisen tiedonsiirron sallimiselle tai estämiselle ja
määritä sitten poikkeusten IP-osoitteet.
267
Suojaus
1
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja napsauta [Hylkää]- tai [Salli]-valintanappia kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
[Käytä suodatinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Valitse ehto, joka sallii tai estää tiedonsiirron laitteen ja muiden laitteiden välillä.
2
[Salli]
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto muiden
laitteiden kanssa on sallittu.
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä IP-osoite (tai IP-osoitealue) kohtaan [Tallenna osoite] ja napsauta [Lisää].
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos IP-osoitteet on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta etäkäyttöliittymästä, missä
tapauksessa sinun on valittava <Osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>. Osoitesuodatin(P. 396)
Kun on valittu [Hylkää] kohdassa [Oletustoimintaohjeet]
● Monilähetys- ja sarjalähetyspaketteja ei voi suodattaa.
IP-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse IP-osoite ja napsauta [Poista].
268
Suojaus
3
Valitse [OK].
RX-suodatin
Kun valitaan [Salli] kohdassa [Oletustoimintaohjeet], määritä niiden laitteiden IP-osoitteet, joiden tiedonsiirto
laitteen kanssa täytyy estää. Kun valitaan [Hylkää] kohdassa [Oletustoimintaohjeet], määritä niiden laitteiden IPosoitteet, joiden tiedonsiirto laitteen kanssa sallitaan.
1
Napsauta [Tallenna uusi].
2
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä IP-osoite (tai IP-osoitealue) kohtaan [Tallenna osoite].
● Kun haluat määrittää porttinumeron, valitse [Määritä porttinumero] -valintaruutu, syötä porttinumero
(1–65535) kohtaan [Porttinumero] ja napsauta [Lisää].
269
Suojaus
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos IP-osoitteet tai porttinumerot on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta
etäkäyttöliittymästä, jolloin <Osoitesuodatin>-asetukseksi täytyy valita <Ei>. Osoitesuodatin(P. 396)
Asetetun porttinumeron poistaminen
● Valitse poistettava porttinumero ja napsauta [Poista].
3
Napsauta [OK].
4
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja napsauta [Hylkää]- tai [Salli]-valintanappia kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
270
Suojaus
[Käytä suodatinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Valitse ehto, joka sallii tai estää tiedonsiirron laitteen ja muiden laitteiden välillä.
[Salli]
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto muiden
laitteiden kanssa on sallittu.
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
IP-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse poistettava IP-osoite ja napsauta [Poista].
5
6
Napsauta [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IP-osoitesuodatuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Osoitesuodatin(P. 396)
LINKIT
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 272)
271
Suojaus
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
1006-043
Voit joko rajoittaa tiedonsiirron vain määritetyissä MAC-osoitteissa oleviin laitteisiin tai estää laitteet tietyistä MACosoitteista ja sallia muun tiedonsiirron. Enintään 50 MAC-osoitetta voidaan määrittää.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa] ja sitten suodatintyyppi.
[MAC-osoitesuodatin].
272
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
[Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä MACosoitteita.
[Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä MACosoitteita.
5
Määritä pakettisuodatuksen asetukset.
● Valitse oletustoimintaohje laitteen ja muiden laitteiden välisen tiedonsiirron sallimiselle tai estämiselle ja
määritä sitten poikkeusten MAC-osoitteet.
1
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja valitse [Salli]- tai [Hylkää]-valintanappi kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
[Käytä suodatinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Aseta oletukseksi tiedonsiirron salliminen tai estäminen laitteen ja muiden laitteiden välillä.
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
[Salli]
on laite, jonka MAC-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto
muiden laitteiden kanssa on sallittu.
273
Suojaus
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka MAC-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
2
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä MAC-osoite [Tallenna osoite] -kenttään ja valitse [Lisää].
● Osoitetta ei tarvitse erotella tavuviivoilla tai kaksoispisteillä.
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos MAC-osoitteet on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta Etäkäyttöliittymästä, missä
tapauksessa sinun on asetettava <Osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>. Osoitesuodatin(P. 396)
Kun lähtevien suodattimeksi on valittu [Hylkää]
● Lähteviä monilähetys- ja sarjalähetyspaketteja ei voi suodattaa.
MAC-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse MAC-osoite ja valitse [Poista].
3
6
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa MAC-osoitesuodatuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Osoitesuodatin(P. 396)
274
Suojaus
LINKIT
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 266)
275
Suojaus
Välityspalvelimen määrittäminen
1006-044
Välityspalvelin (tai HTTP-välityspalvelin) viittaa tietokoneeseen tai ohjelmistoon, joka hoitaa HTTP-tiedonsiirron toisten
laitteiden puolesta, erityisesti kommunikoitaessa verkon ulkopuolisten resurssien kanssa, esimerkiksi Web-sivustoja
selattaessa. Asiakaslaitteet yhdistetään ulkopuoliseen verkkoon välityspalvelimen kautta, eivätkä ne kommunikoi
suoraan ulkopuolisten resurssien kanssa. Välityspalvelimen asettaminen ei pelkästään mahdollista sisäisten ja
ulkoisten verkkojen välisen liikenteen hallintaa, vaan lisäksi estää luvattoman käytön ja sisältää virustorjunnan, mikä
parantaa turvallisuutta. Kun käytät Google Cloud Print -palvelua Internetin kautta tulostamiseen, voit lisätä
turvallisuutta asettamalla välityspalvelimen. Kun asetat välityspalvelimen, varmista, että sinulla on tarvittavat
välityspalvelimen tiedot, kuten IP-osoite, porttinumero ja todennuksen käyttäjänimi ja salasana.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Välityspalvelimen asetukset].
[TCP/IP-asetukset].
276
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Valitse [Käytä välityspalvelinta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä välityspalvelinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää määritettyä välityspalvelinta HTTP-palvelimen kanssa
kommunikoitaessa.
[HTTP-välityspalvelimen osoite]
Kirjoita välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite tai isäntänimi ympäristöstä riippuen.
[HTTP-välityspalvelimen porttinumero]
Vaihda portin numero tarvittaessa. Syötä numero väliltä 1–65535.
[Käytä välityspalvelinta samalla toimialueella]
Merkitse valintaruutu, kun haluat käyttää määritettyä välityspalvelinta tiedonsiirtoon samalla toimialueella
olevien laitteiden kanssa.
[Käytä välityspalvelimen autentikointia]
Ota välityspalvelimen todennus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu ja syöttämällä enintään 24
aakkosnumeerista merkkiä pitkä käyttäjänimi [Käyttäjänimi] -kenttään.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa välityspalvelimen todennuksen salasanan, kun se on käytössä, valitse
valintaruutu ja syötä uudeksi salasanaksi enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä [Salasana]-tekstiruutuun.
Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]-tekstiruutuun.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
277
Suojaus
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Välityspalvelimen asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
asetukset(P. 385)
LINKIT
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 176)
278
Välitysp.
Suojaus
Laitteen toimintojen rajoittaminen
1006-045
Joitakin laitteen toimintoja saatetaan käyttää harvoin tai ne voivat lisätä väärinkäytön riskiä. Turvallisuussyistä laitteen
voi asettaa rajoittamaan toimintoja poistamalla nämä toiminnot käytöstä osittain tai kokonaan.
Tulostustoimintojen rajoittaminen
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen(P. 280)
USB-toimintojen rajoittaminen
USB-toimintojen rajoittaminen(P. 284)
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen(P. 287)
Verkkotoimintojen, HTTP-tiedonsiirto mukaan lukien, rajoittaminen
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 290)
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä(P. 291)
LAN-portin poistaminen käytöstä(P. 292)
Tulostustyöhistorian piilottaminen
Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 293)
279
Suojaus
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen
1006-046
Voit määrittää asetukset estämään vastaanotettujen tulostustietojen automaattisen tulostuksen, mikä vähentää
paperin tuhlaamista ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä laitetta. Tämän toiminnon käyttämistä varten
laitteeseen täytyy asentaa valinnainen SD-kortti. SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Vaikka tulostustoimenpiteitä olisi rajoitettu, asetusluetteloja ja raportteja voidaan tulostaa.
luetteloiden tulostaminen(P. 539)
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Hallinta-asetukset].
280
Raporttien ja
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
5
6
Valitse [Muokkaa].
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
salasana].
Valitse [Rajoitetut tulostustyöt] -valintaruutu ja valitse [OK].
281
Suojaus
[Rajoitetut tulostustyöt]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa laitteen tulostustoimenpiteitä. Tyhjennä valintaruutu, kun
haluat poistaa rajoituksen.
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Kun tulostustoimenpiteitä on rajoitettu
● Vain tallennetun työn tulostus voidaan suorittaa tulostinajureista.
tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
Laitteen muistiin tallennetun työn
● Vain laatikoihin tallennettuja PDF-, PS-, EPS- ja XPS-tiedostoja voidaan tulostaa etäkäyttöliittymästä.
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 145)
● USB-suoratulostus USB-muistilaitteesta ja sähköpostitulostus eivät ole käytettävissä.
LINKIT
282
Suojaus
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
283
Suojaus
USB-toimintojen rajoittaminen
1006-047
USB on kätevä tapa yhdistää lisälaitteita ja tallentaa ja siirtää tietoja, mutta USB voi myös olla tietovuodon lähde, jos
sitä ei valvota kunnolla. Ole erityisen varovainen käytettäessä USB-muistilaitteita. Tässä osassa kuvataan, miten
laitteen USB-porttiyhteys estetään ja miten estetään USB-muistilaitteiden käyttäminen.
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen(P. 284)
USB-suoratulostustoiminnon rajoittaminen(P. 285)
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen
Voit poistaa laitteen takana olevan, tietokoneen liittämiseen tarkoitetun USB-portin käytöstä. Yhteys tietokoneeseen
USB-yhteyden kautta poistetaan käytöstä, mutta laitteen oikealla sivulla olevaan USB-porttiin voidaan liittää USBmuistilaite.
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Liittymän valinta> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Liittymä> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
4
Valitse <USB> ja paina
5
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
-painiketta.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa laitteen takana olevan USB-portin käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa laitteen takana olevan USB-portin käyttöön.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
284
Suojaus
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
USB-suoratulostustoiminnon rajoittaminen
Voit poistaa käytöstä tietojen tulostamisen USB-muistilaitteesta. Tällöin USB-muistiin tallennettuja tietoja ei voi
tulostaa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
285
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Tyhjennä [USB-suoratulostus] -valintaruutu ja napsauta [OK].
salasana].
[USB-suoratulostus]
Tyhjennä valintaruutu, jos haluat estää suoratulostuksen USB-muistilaitteesta. Valitse valintaruutu, jos haluat
sallia tulostuksen USB-muistilaitteesta. Jos valitset myös [Näytä automaattisesti USB-suoratulostusnäyttö] valintaruudun, USB-suoratulostus-näyttö tulee automaattisesti esiin, kun laitteeseen liitetään USB-muistilaite.
LINKIT
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
286
Suojaus
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
1006-048
Käyttöpaneelin näppäimien käyttöä voidaan rajoittaa, jotta laitteen asetuksia ei muutettaisi epähuomiossa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
287
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Valitse rajoitettavan näppäimen valintaruutu ja napsauta [OK].
salasana].
[Lukittavat näppäimet]
288
Suojaus
Valitsemalla valintaruudun voit lukita vastaavan näppäimen, jos sitä painetaan käyttöpaneelissa. Vapauta
näppäin tyhjentämällä valintaruutu. Voit lukita asetusnäppäimen myös käyttöpaneelista ( Hallintaasetukset(P. 373) ).
● Näppäintoiminnot
Käyttöpaneeli(P. 24)
289
Suojaus
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä
1006-049
HTTP:tä käytetään tiedonsiirtoon verkon kautta, esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään Etäkäyttöliittymällä. Jos
käytät USB-yhteyttä tai et muuten käytä HTTP:tä, voit poistaa HTTP:n käytöstä ja näin estää kolmannen osapuolen
hyökkäykset käyttämättömän HTTP-portin kautta.
HTTP:n poistaminen käytöstä poistaa käytöstä joitakin verkkotoimintoja, kuten etäkäyttöliittymä, WSD-tulostus
ja tulostus Google Cloud Print -palvelulla.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
.
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
4
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
<HTTP>.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa HTTP-tiedonsiirron käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa HTTP-tiedonsiirron käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 335)
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 176)
Kun käytetään XPS-tulostinajuria(P. 260)
290
Suojaus
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä
1006-04A
Etäkäyttöliittymä on hyödyllinen, koska laitteen asetuksia voidaan määrittää käyttämällä tietokoneen Web-selainta.
Jotta Etäkäyttöliittymää voi käyttää, laitteen on oltava yhdistettynä tietokoneeseen verkon kautta. Jos laite on
yhdistetty tietokoneeseen USB-yhteydellä tai et tarvitse Etäkäyttöliittymää, saatat haluta poistaa Etäkäyttöliittymän
käytöstä, koska se vähentää riskiä, että pahantahtoiset kolmannet osapuolet pääsevät hallitsemaan laitettasi etänä
verkon kautta.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <Etäk.liittym. aset.>
4
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
.
<Etäkäyttöliittymä>.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa Etäkäyttöliittymän käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa Etäkäyttöliittymän käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 335)
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 290)
291
Suojaus
LAN-portin poistaminen käytöstä
1006-04C
LAN-portti on liitäntä, johon kytketään LAN-kaapeli verkon käyttämistä varten. Jos laitetta käytetään USB-yhteyden
kautta, LAN-portti voidaan poistaa käytöstä verkon sulkemiseksi täydellisesti, mikä estää pahantahtoisten kolmansien
osapuolien tunkeutumiset LAN-portin kautta.
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Liittymän valinta> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Liittymä> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
4
Valitse <Verkko> ja paina
5
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
-painiketta.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa LAN-portin käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa LAN-portin käyttöön.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
292
Suojaus
Tulostustyöhistorian piilottaminen
1006-04E
Käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi tulostustyöhistorian näyttäminen etäkäyttöliittymän näytöstä ja
tulostushistorialuettelon tulostaminen voidaan estää. Tulostustyöhistoriaa päivitetään ja ylläpidetään, vaikka se olisi
piilotettu, jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella historiaa tarvittaessa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Näytä työloki].
293
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Tyhjennä [Näytä työloki] -valintaruutu ja napsauta [OK].
[Näytä työloki]
Jos valintaruutu tyhjennetään, tulostustyöhistoriaa ei näytetä etäkäyttöliittymän näytössä eikä
tulostushistorialuetteloa voi tulostaa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat näyttää työhistorian.
[Salli työlokin haku hallintaohjelmalla]
Jos valintaruutu valitaan, laitehallintaohjelmistoa, kuten imageWARE Enterprise Management Consolea,
voidaan käyttää tulostustyöhistorian noutamiseen. Jos valintaruutu tyhjennetään, hallintaohjelmisto ei voi
noutaa tulostustyöhistoriaa. Tämä toiminto on automaattisesti käytössä, kun [Näytä työloki] -valintaruutu on
valittu.
LINKIT
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 346)
Työ-valikko(P. 452)
294
Suojaus
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
1006-04F
Luvallisille käyttäjille saattaa aiheutua odottamattomia tappioita pahantahtoisten kolmansien osapuolten
hyökkäyksistä, kuten vakoilusta, harhautuksesta tai verkossa kulkevan datan luvattomasta käsittelystä. Jotta voisit
suojata tärkeät ja arvokkaat tietosi näiltä hyökkäyksiltä, laite tukee seuraavia turvallisuutta ja salausta parantavia
toimintoja.
TLS-salattu tiedonsiirto
TLS on verkossa lähetettävien tietojen salaamiseen käytetty protokolla ja sitä käytetään usein tiedonsiirrossa
Web-selaimen tai sähköpostisovelluksen kautta. TLS takaa turvallisen verkkoyhteyden, kun käytät laitetta
tietokoneesta Etäkäyttöliittymällä. TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296)
IPSec-tiedonsiirto
Siinä missä TLS salaa vain tietyn sovelluksen, kuten web-selaimen tai sähköpostisovelluksen käyttämät tiedot,
IPSec salaa kaikki IP-paketit (tai IP-pakettivirrat). Tämän ansiosta IPSec on monipuolisempi suojausjärjestelmä
kuin TLS. IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
IEEE 802.1X -todennus
IEEE 802.1X on standardi ja mekanismi, jolla estetään verkon luvaton käyttö käyttäjien todennustietojen
kollektiivisen hallinnan avulla. Jos laite yritetään yhdistää 802.1X-verkkoon, laitteen on käytävä läpi käyttäjän
todennus sen todistamiseksi, että yhteyden muodostaja on luvallinen käyttäjä. Todennustiedot lähetetään
RADIUS-palvelimelle, joka tarkistaa ne ja sallii tai estää yhteyden verkkoon todennuksen tuloksen perusteella.
Jos todennus epäonnistuu, lähiverkon kytkin estää yhteyden verkon ulkopuolelta. Laite voidaan yhdistää 802.1Xverkkoon asiakaslaitteena. IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 317)
295
Suojaus
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon
1006-04H
Voit salata tiedonsiirron laitteen ja tietokoneen web-selaimen välillä ja Internetin kautta tulostettavat IPPtulostustiedot käyttämällä TLS (Transport Layer Security) -salausta. TLS on mekanismi, on mekanismi, jolla verkossa
lähetettävä tai vastaanotettava data salataan. TLS-salauksen on oltava käytössä, kun etäkäyttöliittymää käytetään
IPSec:n (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X -todennuksen (TTLS/PEAP) tai SNMPv3:n asetusten määrittämiseen. TLSsalatun tiedonsiirron käyttämistä varten täytyy määrittää avainpari ja ottaa TLS-toiminto käyttöön. Pidä käytettävä
avainpari valmiina ( Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 317) ).
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[TCP/IP-asetukset].
296
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
Valitse [Avain ja varmenne] kohdassa [TLS-asetukset].
5
Valitse avain avain- ja varmenneluettelosta ja napsauta [Oletusavainasetukset].
Varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi] alla
olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten varmenteiden
varmistaminen(P. 332)
Jos viestiä [Oletusavainasetukset] ei näytetä
● Jos [Etäkäyttöliittymän asetukset] tai [IPP-tulostusasetukset] on jo ottanut TLS:n käyttöön, viestiä
[Oletusavainasetukset] ei näytetä. Jos haluat vaihtaa käytettävän avaimen, katso vaihe 6 ja tyhjennä [Käytä
TLS:ää]-valintaruudut kohdassa [Etäkäyttöliittymän asetukset] tai [IPP-tulostusasetukset].
6
Ota TLS käyttöön etäkäyttöliittymää varten.
TLS:n käyttäminen tiedonsiirtoon etäkäyttöliittymän kanssa
1
Valitse [Turva]
[Etäkäyttöliittymän asetukset].
297
Suojaus
2
Valitse [Muokkaa].
3
Valitse [Käytä TLS:ää] -valintaruutu ja valitse [OK].
[Käytä TLS:ää]
Valitse valintaruutu, kun käytetään TLS:ää etäkäyttöliittymän tiedonsiirtoon. Tyhjennä valintaruutu, kun
sitä ei käytetä.
TLS:n käyttäminen toiminnolle, joka on yhteensopiva salatun tiedonsiirron kanssa
TLS:n käyttäminen IPP-tulostukseen
Tee seuraava asetus, kun haluat käyttää TLS:ää IPP-tulostukseen. Katso muut IPP-tulostusasetukset kohdasta
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197) .
298
Suojaus
[Verkko] [TCP/IP-asetukset]
TLS:ää]-valintaruutu [OK]
7
[Muokkaa] kohdassa [IPP-tulostusasetukset]
Valitse [Käytä
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa TLS-salatun tiedonsiirron käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Etäk.liittym. aset.(P. 393)
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen TLS:n kanssa
● Jos yrität käynnistää etäkäyttöliittymän, kun TLS on käytössä, turvallisuusvarmennetta koskeva
suojausvaroitus voi näkyä näytössä. Tarkista tällöin, että osoitekenttään on syötetty oikea URL-osoite ja siirry
sitten etäkäyttöliittymän näyttöön. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336)
LINKIT
Avainparien luominen(P. 319)
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 232)
299
Suojaus
IPSec-asetusten määrittäminen
1006-04J
Internet Protocol Security (IPSec tai IPsec) on protokolla verkossa siirrettävien tietojen salaamiseen, mukaan lukien
Internet-verkot. Siinä missä TLS salaa vain tietyn sovelluksen, kuten web-selaimen tai sähköpostisovelluksen käyttämät
tiedot, IPSec salaa kaikki IP-paketit tai IP-pakettivirrat ja tarjoaa näin monipuolisemman suojausjärjestelmän. Laitteen
IPSec-toiminto toimii siirtotilassa, jossa IP-pakettien virrat salataan. Tämän ominaisuuden avulla laite voi ottaa
yhteyden suoraan tietokoneeseen, joka on samassa VPN (virtual private network) -verkossa. Tarkista järjestelmän
vaatimukset ja aseta vaadittu kokoonpano tietokoneeseen ennen laitteen määrittämistä.
Turvallisuuskäytäntöjen tallentaminen(P. 301)
IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön(P. 308)
Järjestelmävaatimukset
Laitteen tukema IPSec noudattaa seuraavia: RFC4301, RFC4302, RFC4303 ja RFC4305.
Tiedonsiirtokumppaneiden
tukemat käyttöjärjestelmät
Windows Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Yhteystila
Siirtotila
IKEv1
● Päätila
Tulostustila
● Aggressiivinen tila
● PSK-avain
Todennustapa
● Digitaalinen allekirjoitus
● HMAC-MD5-96
Hash-algoritmi
● HMAC-SHA1-96
Avaintenvaihtoprotokolla
Salausalgoritmi
(ja avaimen pituus)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bittiä, 192 bittiä tai 256
bittiä)
Diffie-Hellman (DH)
Avaimenvaihtoalgoritmi/ryhmä
(ja avaimen pituus)
● Ryhmä 1 (768 bittiä)
● Ryhmä 2 (1024 bittiä)
● Ryhmä 14 (2048 bittiä)
● HMAC-MD5-96
Hash-algoritmi
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
● HMAC-SHA1-96
Salausalgoritmi
(ja avaimen pituus)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bittiä, 192 bittiä tai 256
bittiä)
● HMAC-MD5-96
Hash-algoritmi
● HMAC-SHA1-96
300
Suojaus
Ennen IPSec-tiedonsiirtoasetusten määrittämistä
● Tarkista IPSec-asetukset käyttöjärjestelmässä, jonka kanssa laite siirtää tietoja. Käyttöjärjestelmän ja laitteen
asetusten virheellinen yhdistelmä poistaa IPSec-tiedonsiirron käytöstä.
IPSec-toiminnon rajoitukset
● IPSec tukee tiedonsiirtoa yksittäislähetysosoitteeseen (tai yksittäiseen laitteeseen).
● Laite ei voi käyttää IPSec- ja DHCPv6-toimintoja samaan aikaan.
● IPSec ei ole käytettävissä verkoissa, joissa on käytössä NAT tai IP masquerade -toiminto.
● IKEv1-vaihe 1 ei tue PFS:ää.
IPSec-toiminnon käyttäminen IP-osoitesuodattimen kanssa
● Paketin vastaanoton aikana käytetään IPSec-asetuksia ennen IP-osoitteen suodatusasetuksia, kun taas
paketin lähetyksen aikana käytetään IP-osoitteen asetuksia ennen IPSec-asetuksia. IP-osoitteiden
määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 266)
Turvallisuuskäytäntöjen tallentaminen
Kun IPSec-protokollaa halutaan käyttää salattuun tiedonsiirtoon, turvallisuuskäytännöt (SP) täytyy tallentaa ennen
IPSec-asetusten ottamista käyttöön ( IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön(P. 308) ). Turvallisuuskäytäntö
koostuu ryhmästä asetuksia alla kuvatun mukaisesti. Voit tallentaa enintään 10 käytäntöä. Määritä käytäntöjen
tallentamisen jälkeen järjestys, jossa niitä käytetään.
Valitsin
Valitsin määrittää IP-pakettien ehdot, kun käytetään IPSec-tiedonsiirtoa. Valittavissa oleviin ehtoihin sisältyvät
laitteen IP-osoitteet ja porttinumerot sekä laitteet joiden kanssa kommunikoidaan.
IKE
IKE määrittää IKEv1:n, jota käytetään avaimenvaihtoprotokollana. Huomaa, että ohjeet vaihtelevat valitun
todennustavan mukaan.
[Esijaettu avain -menetelmä]
Avain, jossa on enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä, voidaan jakaa muiden laitteiden kanssa. Ota TLS
käyttöön etäkäyttöliittymässä ennen tätä ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) ).
[Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä]
Laite ja muut laitteet todentavat toisensa varmistamalla digitaaliset allekirjoituksensa keskenään. Pidä avainpari
käyttövalmiina ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328) ).
Protokollien ja asetusten määrittäminen
Määritä asetukset ESP:lle ja AH:lle, jotka lisätään paketteihin IPSec-tiedonsiirron aikana. AH:ta ja ESP:tä ei voi
käyttää yhtä aikaa. Voit myös valita, otatko PFS:n käyttöön turvallisuuden parantamiseksi.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
301
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [IPSec-toimintaohjelista].
5
Valitse [Tallenna IPSec-toimintaohje].
[IPSec-asetukset].
302
Suojaus
6
Syötä käytännön nimi kohtaan [Toimintaohjeen nimi] ja valitse [Ota käyttöön
toimintaohje]-valintaruutu.
[Toimintaohjeen nimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerisen merkin mittainen nimi, jota käytetään käytännön tunnistamiseen.
[Ota käyttöön toimintaohje]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käytännön käyttöön. Jos käytäntöä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
7
Määritä valitsimen asetukset.
[Paikallinen osoite]
303
Suojaus
Valitse seuraavasta luettelosta laitteen IP-osoitetyyppi, johon käytäntöä käytetään.
[Kaikki IP-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin.
[IPv4-osoite]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan laitteen IPv4-osoitteesta.
[IPv6-osoite]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan laitteen IPv6-osoitteesta.
[IPv4:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv4-osoitteen tai IPv4-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv4-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[IPv6:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv6-osoitteen tai IPv6-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv6-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[Manuaalisesti asetettavat osoitteet]
Jos valitaan [IPv4:n manuaaliset asetukset] tai [IPv6:n manuaaliset asetukset] kohdassa [Paikallinen osoite],
syötä IP-osoite, johon käytäntöä käytetään.
[Aliverkon asetukset]
Kun määrität IPv4-osoitteita manuaalisesti, voit ilmaista alueen käyttämällä aliverkon peitettä. Syötä
aliverkon peite käyttäen pisteitä erottamassa numeroita (esimerkki: "255.255.255.240").
[Etäosoite]
Valitse alla olevasta luettelosta muiden laitteiden IP-osoitetyyppi, johon käytäntöä käytetään.
[Kaikki IP-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin.
[Kaikki IPv4-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan IPv4-osoitteesta.
[Kaikki IPv6-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan IPv6-osoitteesta.
[IPv4:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv4-osoitteen tai IPv4-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv4-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[IPv6:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv6-osoitteen tai IPv6-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv6-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[Manuaalisesti asetettavat osoitteet]
Jos valitaan [IPv4:n manuaaliset asetukset] tai [IPv6:n manuaaliset asetukset] kohdassa [Etäosoite], syötä IPosoite, johon käytäntöä käytetään.
[Aliverkon asetukset]
Kun määrität IPv4-osoitteita manuaalisesti, voit ilmaista alueen käyttämällä aliverkon peitettä. Syötä
aliverkon peite käyttäen pisteitä erottamassa numeroita (esimerkki: "255.255.255.240").
[Paikallinen portti]/[Etäportti]
Jos haluat luoda erilliset toimintaohjeet kullekin protokollalle, kuten HTTP tai SMTP, syötä asianmukainen
porttinumero protokollalle sen määrittämiseksi, käytetäänkö IPSec-protokollaa.
● IPSec-toimintoa ei käytetä paketteihin, joilla on määritetty monilähetys- tai lähetysosoite.
8
Määritä IKE-asetukset.
304
Suojaus
[IKE-tila]
Avaintenvaihtoprotokollalle käytetty tila näytetään. Valitse yleensä päätila.
● Valitse aggressiivinen tila, jos IP-osoite ei ole kiinteä. Huomaa, että suojaus on aggressiivisessa tilassa
heikompi kuin päätilassa.
[AUTENT.-menetelmä]
Valitse laitteen todentamiseen käytettäväksi tavaksi [Esijaettu avain -menetelmä] tai [Digitaalinen allekirjoitus
-menetelmä].
● Kun kohdassa [IKE-tila] on valittu aggressiivinen tila, [Esijaettu avain -menetelmä]-asetus ei salaa jaettua
avainta.
[Autentikointi/Salausalgoritmi]
Jos haluat asettaa avaimen vaihtoon käytettävän algoritmin automaattisesti, valitse [Automaattinen]valintaruutu. Jos valintaruutu valitaan, algoritmi asetetaan kuten alla.
[Autentikointi]
[SHA1 ja MD5]
[Salaus]
[3DES-CBC ja AES-CBC]
[DH-ryhmä]
[Ryhmä 2 (1024)]
Jos haluat asettaa algoritmin manuaalisesti, tyhjennä valintaruutu ja valitse algoritmi.
[Autentikointi]
Valitse hash-algoritmi.
[Salaus]
Valitse salausalgoritmi.
[DH-ryhmä]
Valitse Diffie-Hellman-ryhmä, joka määrittää avaimen vahvuuden.
[Esijaettu avain -menetelmä] -ominaisuuden käyttäminen todennukseen
1
Valitse [Esijaettu avain -menetelmä] kohdassa [AUTENT.-menetelmä] ja napsauta [Jaetun avaimen
asetukset].
2
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä esijaetuksi avaimeksi ja napsauta [OK].
305
Suojaus
[Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä] -ominaisuuden käyttäminen todennukseen
1
Valitse [Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä] kohdassa [AUTENT.-menetelmä] ja napsauta [Avain
ja varmenne].
2
Valitse avainpari, jota haluat käyttää, ja napsauta [Oletusavainasetukset].
Avainparin tai varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi]
alla olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten
varmenteiden varmistaminen(P. 332)
9
Määritä IPSec-verkkoasetukset.
[Käytä PFS:ää]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön PFS (Perfect Forward Secrecy) -toiminnon IPSecistuntoavaimille. PFS:n käyttöön ottaminen parantaa turvallisuutta, mutta lisää tietoliikenteen kuormitusta.
Varmista, että PFS on käytössä myös muissa laitteissa. Jos FPS:ää ei käytetä, tyhjennä tämä valintaruutu.
306
Suojaus
[Voimassaolo]
Määritä, miten pitkään SA:ta käytetään tiedonsiirtotunnelina. Valitse [Määritä ajan mukaan]- tai [Määritä
koon mukaan]-valintaruutu tai molemmat valintaruudut tarpeen mukaan. Jos valitaan molemmat
valintaruudut, IPSec SA -istunto lopetetaan, kun jompikumpi ehdoista täyttyy.
[Määritä ajan mukaan]
Syötä istunnon keston aika minuutteina. Syötettyä aikaa käytetään sekä IPSec SA:lle
että IKE SA:lle.
[Määritä koon mukaan]
Syötä megatavuina tietomäärä, joka voidaan siirtää istunnon aikana. Syötettyä kokoa
käytetään vain IPSec SA:lle.
Jos valittiin vain [Määritä koon mukaan]-valintaruutu
● IKE SA:n voimassaoloa ei voida määrittää koon mukaan, joten kohdan [Määritä ajan mukaan] alkuarvoa
(480 minuuttia) käytetään.
[Autentikointi/Salausalgoritmi]
Valitse IPSec-tiedonsiirrossa käytettävä protokolla ja algoritmi.
Yhteyden määrittäminen automaattisesti
Valitse [Automaattinen].
[ESP-autentikointi]
ESP on käytössä, ja todennusalgoritmiksi on valittu [SHA1 ja MD5].
[ESP-salaus]
ESP on käytössä, ja salausalgoritmiksi on valittu [3DES-CBC ja AES-CBC].
ESP:n käyttäminen
Valitse [ESP] ja valitse todennusalgoritmi ja salausalgoritmi.
[ESP-autentikointi]
Valitse ESP-todennuksessa käytettävä hajautusalgoritmi.
[ESP-salaus]
Valitse ESP:n salausalgoritmi.
AH:n käyttäminen
Valitse [AH] ja valitse AH-todennuksessa käytettävä hajautusalgoritmi kohdasta [AH-autentication].
[Kytkentätapa]
IPSec-protokollan yhteystila näytetään. Laite tukee siirtotilaa, jossa IP-pakettivirrat salataan. Tunnelitila, jossa
koko IP-paketit (otsikot ja virrat) kapseloidaan, ei ole käytettävissä.
10
Valitse [OK].
● Jos haluat tallentaa lisää suojauskäytäntöjä, palaa vaiheeseen 5.
11
Järjestä kohdassa [IPSec-toimintaohjelista] luetellut toimintaohjeet.
● Toimintaohjeita käytetään ylhäältä alaspäin. Siirrä toimintaohjetta ylös tai alas järjestyksessä valitsemalla
[Kohota etusijaisuutta] tai [Madalla etusijaisuutta].
307
Suojaus
Käytännön muokkaaminen
● Voit muokata asetuksia napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Toimintaohjeen nimi].
Käytännön poistaminen
● Napsauta poistettavan käytännön oikealla puolella [Poista].
12
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön
Kun suojauskäytännöt on tallennettu, ota IPSec-tiedonsiirto käyttöön.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
308
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
5
Valitse [Käytä IPSec-muotoa] -valintaruutu ja valitse [OK].
[IPSec-asetukset].
309
Suojaus
[Käytä IPSec-muotoa]
Valitse valintaruutu, jos laitteessa käytetään IPSec-käytäntöä. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Epätavallisten pakettien vastaanotto]
Jos valintaruutu valitaan, kun käytetään IPSec-tiedonsiirtoa, myös paketit, jotka eivät ole käytettävissä
tallennetuille käytännöille, lähetetään/vastaanotetaan. Voit poistaa tällaisten pakettien vastaanottamisen/
lähettämisen käytöstä tyhjentämällä valintaruudun.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IPSec-tiedonsiirron käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
IPSec(P. 388)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 317)
IPSec-toimintaohjel.(P. 449)
310
Suojaus
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
1006-04K
Laite voidaan yhdistää 802.1X-verkkoon asiakaslaitteena. Tyypillisesti 802.1X-verkossa on RADIUS-palvelin
(todennuspalvelin), lähiverkon kytkin (todentaja) ja asiakaslaitteita, joissa on todennusohjelmisto (asiakkaat). Jos laite
yritetään yhdistää 802.1X-verkkoon, laitteen on käytävä läpi käyttäjän todennus sen todistamiseksi, että yhteyden
muodostaja on luvallinen käyttäjä. Todennustiedot lähetetään RADIUS-palvelimelle, joka tarkistaa ne ja sallii tai estää
yhteyden verkkoon todennuksen tuloksen perusteella. Jos todennus epäonnistuu, lähiverkon kytkin (tai liityntäpiste)
estää yhteyden verkon ulkopuolelta.
Valitse todennustapa alla olevista vaihtoehdoista. Asenna tai rekisteröi tarvittaessa avainpari tai CA-varmenne ennen
IEEE 802.1X -todennuksen määrittämistä ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden
käyttäminen(P. 328) ).
TLS
Laite ja todennuspalvelin todentavat toisensa varmistamalla varmenteensa keskenään. Varmenteen myöntäjän
(CA) myöntämä avainpari vaaditaan asiakkaan todentamiseen (kun todennetaan laite). Palvelimen
todennukseen voidaan käyttää Etäkäyttöliittymän kautta asennettua CA-varmennetta laitteeseen esiasennetun
CA-varmenteen lisäksi.
TTLS
Tämä todennustapa käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa asiakkaan todennukseen ja CA-varmennetta palvelimen
todennukseen. Sisäiseksi protokollaksi voidaan valita MSCHAPv2 tai PAP. TTLS:ää voidaan käyttää samaan
aikaan PEAP:n kanssa. Ota TLS käyttöön etäkäyttöliittymässä ennen tämän todennustavan määrittämistä (
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) ).
PEAP
Vaaditut asetukset ovat lähes samat kuin TTLS:lle. Sisäisenä protokollana käytetään MS-CHAPv2:ta. Ota TLS
käyttöön etäkäyttöliittymässä ennen tämän todennustavan määrittämistä ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 296) ).
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
311
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
5
[IEEE 802.1X -asetukset].
Valitse [Käytä IEEE 802.1X:ää] -valintaruutu, syötä sisäänkirjautumisnimi
[Kirjautumisnimi]-kenttään ja määritä vaaditut asetukset.
312
Suojaus
[Käytä IEEE 802.1X:ää]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa IEEE 802.1X -todennuksen käyttöön.
[Kirjautumisnimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerisen merkin mittainen nimi (EAP-henkilöllisyys), jota käytetään käyttäjän
tunnistamiseen.
TLS:n asettaminen
1
Valitse [Käytä TLS:ää] -valintaruutu ja valitse [Avain ja varmenne].
● TLS:ää ei voi käyttää TTLS:n tai PEAP:n kanssa.
2
Valitse avain avain- ja varmenneluettelosta ja napsauta [Avaimen oletusasetukset].
Avainparin tai varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi]
alla olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten
varmenteiden varmistaminen(P. 332)
TTLS/PEAP:n asettaminen
1
Valitse [Käytä TTLS:ää]- tai [Käytä PEAPia] -valintaruutu.
313
Suojaus
TTLS:n sisäinen protokolla
● Voit valita vaihtoehdoista MSCHAPv2 ja PAP. Jos valitset PAP, valitse [PAP]-painike.
2
Valitse [Muuta käyttäjänimi/salasana].
● Jos haluat määrittää jonkin muun käyttäjänimen kuin sisäänkirjautumisnimen, tyhjennä [Käytä
kirjautumisnimeä käyttäjänimenä] -valintaruutu. Valitse valintaruutu, jos haluat käyttää
sisäänkirjautumisnimeä käyttäjänimenä.
3
Aseta käyttäjänimi/salasana ja valitse [OK].
314
Suojaus
[Käyttäjänimi]
Syötä käyttäjänimi enintään 24 aakkosnumeerisella merkillä.
[Muuta salasana]
Aseta tai muuta salasana valitsemalla tämä valintaruutu ja syöttämällä enintään 24 aakkosnumeerista
merkkiä pitkä uusi salasana kenttiin [Salasana] ja [Vahvista].
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
315
Suojaus
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IEEE 802.1X -todennuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
IEEE802.1X(P. 395)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 317)
316
Suojaus
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten
määrittäminen
1006-04L
Etälaitteen kanssa tapahtuvan tiedonsiirron salaamiseksi salausavain on lähetettävä ja vastaanotettava
suojaamattomassa verkossa etukäteen. Tämä ongelma ratkaistaan julkista avainta käyttävällä salauksella. Julkista
avainta käyttävä salaus takaa turvallisen tiedonsiirron suojaamalla tärkeät ja arvokkaat tiedot hyökkäyksiltä, kuten
vakoilulta, harhautukselta tai verkossa kulkevan datan luvattomalta käsittelyltä.
Avainpari
Avainpari koostuu julkisesta avaimesta ja salaisesta avaimesta, joita molempia tarvitaan
salaukseen ja salauksen purkuun. Koska tietoja, jotka on salattu yhdellä avainparin avaimista,
ei voi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa ilman toista avainta, julkisella avaimella salaaminen
takaa turvallisen tiedonsiirron verkossa. Enintään kahdeksan avainparia, esiasennetut parit
mukaan lukien, voidaan tallentaa ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten
varmenteiden käyttäminen(P. 328) ). TLS-salatussa tiedonsiirrossa voidaan luoda avainpari
laitteelle ( Avainparien luominen(P. 319) ).
CA-varmenne
Digitaaliset varmenteet, mukaan lukien CA-varmenteet, muistuttavat muita tunnistustyyppejä,
kuten ajokorttia. Digitaalinen varmenne sisältää digitaalisen allekirjoituksen, jonka avulla laite
havaitsee harhautuksen tai datan luvattoman käsittelyn. Kolmansien osapuolten on erittäin
vaikeaa käyttää digitaalisia varmenteita väärin. Digitaalista varmennetta, joka sisältää
varmenteen myöntäjän (CA) julkisen avaimen, kutsutaan CA-varmenteeksi. CA-varmenteita
käytetään varmentamaan laite, jonka kanssa tämä laite kommunikoi, käytettäessä toimintoja,
kuten Google Cloud Print tai IEEE 802.1X-todennus. Enintään 150 CA-varmennetta voidaan
tallentaa, mukaan lukien laitteeseen valmiiksi asennetut 72 varmennetta ( CA:n myöntämien
avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328) ).
◼ Avaimen ja varmenteen vaatimukset
Laitteella luodun avainparin sisältämä varmenne on X.509v3:n mukainen. Jos asennat avainparin tai CA-varmenteen
tietokoneesta, varmista, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
● Avainpari: PKCS#12*1
Tiedostomuodot
Tiedoston tarkennin
● CA-varmenne:
X.509v1 DER (koodattu binaarinen)
X.509v3 DER (koodattu binaarinen)
● Avainpari: ".p12" tai ".pfx"
● CA-varmenne: ".cer"
● Avainpari: RSA (512 bittiä*2, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä)
Julkisen avaimen algoritmi
(ja avaimen pituus)
*1
● CA-varmenne:
RSA (512 bittiä*2, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä)
DSA (1024 bittiä/2048 bittiä/3072 bittiä)
Avainparin sisältämän varmenteen vaatimukset ovat samat kuin CA-varmenteen.
*2 Ei tuettu, kun järjestelmän, jonka kanssa laite siirtää tietoja, käyttöjärjestelmä on Windows 8/Server 2012. Salattua tiedonsiirto ei
välttämättä voi käyttää muidenkaan Windows-versioiden kanssa ohjelman päivitystilan mukaan.
*3
SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä.
317
Suojaus
Varmenteen allekirjoituksen algoritmi
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA tai
MD2-RSA
Varmenteen sormenjäljen algoritmi
SHA1
*1
Avainparin sisältämän varmenteen vaatimukset ovat samat kuin CA-varmenteen.
*2 Ei
tuettu, kun järjestelmän, jonka kanssa laite siirtää tietoja, käyttöjärjestelmä on Windows 8/Server 2012. Salattua tiedonsiirto ei
välttämättä voi käyttää muidenkaan Windows-versioiden kanssa ohjelman päivitystilan mukaan.
*3
SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä.
● Laite ei tue kumottujen varmenteiden listan (CRL, certificate revocation list) käyttämistä.
318
Suojaus
Avainparien luominen
1006-04R
Avainpari voidaan luoda laitteen avulla, kun sitä vaaditaan salattuun TLS (Transport Layer Security) -tiedonsiirtoon. Voit
käyttää TLS-salausta, kun laitetta käytetään etäkäyttöliittymällä tai suoritetaan IPP-tulostus. Laitteeseen voidaan
tallentaa enintään kahdeksan avainparia, esiasennetut parit mukaan lukien. Itse allekirjoitettuja varmenteita käytetään
kohdassa Verkkotietoliikenne luotujen avainparien kanssa. Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyyntö (CSR) -kohdassa
voit hakea CA-myönnettyä digitaalista varmennetta laitteen muodostamalle avainparille.
Verkkotiedonsiirron avaimen luominen(P. 319)
Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen(P. 322)
Verkkotiedonsiirron avaimen luominen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset].
319
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
Valitse [Luo avain].
Tallennetun avainparin poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan avainparin oikealla puolella
valitse [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun "TLS" tai "IEEE 802.1X" näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
5
Valitse [Verkkoliikennöinti] ja sitten [OK].
6
Määritä avaimen ja varmenteen asetukset.
320
Suojaus
[Avaimen asetukset]
[Avaimen nimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä avainparin nimeksi. Aseta nimi, joka sinun on helppo
löytää myöhemmin luettelosta.
[Allekirjoituksen algoritmi]
Valitse allekirjoituksen algoritmi avattavasta luettelosta.
[Avainalgoritmi]
Avainparin luomiseen käytetään RSA:ta. Valitse avaimen pituus avattavasta luettelosta. Mitä suurempi
avaimen pituuden numero on, sen hitaampaa tiedonsiirto on. Tiedonsiirto on kuitenkin turvallisempaa.
● [512 bit] ei voi valita avaimen pituudeksi, jos [SHA384] tai [SHA512] on valittu kohdassa
[Allekirjoituksen algoritmi].
[Varmenneasetukset]
[Voimassaolon alkamispäivä (vvvv/kk/pp)]
Syötä varmenteen voimassaolon alkamispäivä välillä 01.01.2000 ja 31.12.2037.
[Voimassaolon loppumispäivä (vvvv/kk/pp)]
Syötä varmenteen voimassaolon loppumispäivä välillä 01.01.2000 ja 31.12.2037. Aiempaa päivämäärää
kuin [Voimassaolon alkamispäivä (vvvv/kk/pp)] ei voi asettaa.
[Maa/Alue]
Syötä Internet-maatunnukseksi enintään 2 merkkiä.
[Osavaltio]/[Kaupunki]
Syötä tarvittaessa sijainti enintään 24 aakkosnumeerisella merkillä.
[Organisaatio]/[Organisaatioyksikkö]
Syötä tarvittaessa organisaation nimi enintään 24 aakkosnumeerisella merkillä.
[Yleinen nimi]
Syötä tarvittaessa varmenteen yhteisönimi enintään 41 aakkosnumeerisella merkillä. Yhteisönimestä
käytetään usein lyhennettä "CN" (Common Name).
321
Suojaus
Kun suoritetaan IPPS-tulostusta Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 -järjestelmästä, IPosoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, jota käytetään yhteyteen IPPS:n kanssa, täytyy syöttää
kohtaan [Yleinen nimi].
● Syötä IP-osoite, jos se on kiinteä.
● Syötä <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, kun käytetään DNS-palvelinta.
ottaminen käyttöön(P. 203)
7
Valitse [OK].
● Verkkotiedonsiirron avainten luominen voi kestää noin 10–15 minuuttia.
● Kun avainpari on luotu, se rekisteröidään laitteeseen automaattisesti.
Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336)
[Avain- ja varmenneasetukset].
322
IPP/IPPS:n
Suojaus
4
Valitse [Luo avain].
Tallennetun avainparin poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan avainparin oikealla puolella
valitse [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun "TLS" tai "IEEE 802.1X" näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
5
Valitse [Avain ja varmennepyyntö (CSR)] ja sitten [OK].
6
Määritä avaimen ja varmenteen asetukset.
323
Suojaus
[Avaimen asetukset]
[Avaimen nimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä avainparin nimeksi. Aseta nimi, joka sinun on helppo
löytää myöhemmin luettelosta.
[Allekirjoituksen algoritmi]
Valitse allekirjoituksen algoritmi avattavasta luettelosta.
[Avainalgoritmi]
Avainparin luomiseen käytetään RSA:ta. Valitse avaimen pituus avattavasta luettelosta. Mitä suurempi
avaimen pituuden numero on, sen hitaampaa tiedonsiirto on. Tiedonsiirto on kuitenkin turvallisempaa.
● [512 bit] ei voi valita avaimen pituudeksi, jos [SHA384] tai [SHA512] on valittu kohdassa
[Allekirjoituksen algoritmi].
[Varmennepyynnön (CSR) asetukset]
[Maa/Alue]
Syötä Internet-maatunnukseksi enintään 2 merkkiä.
[Osavaltio]/[Kaupunki]
Syötä tarvittaessa sijainti enintään 24 aakkosnumeerisella merkillä.
[Organisaatio]/[Organisaatioyksikkö]
Syötä tarvittaessa organisaation nimi enintään 24 aakkosnumeerisella merkillä.
[Yleinen nimi]
Syötä tarvittaessa varmenteen yhteisönimi enintään 41 aakkosnumeerisella merkillä. Yhteisönimestä
käytetään usein lyhennettä "CN" (Common Name).
Kun suoritetaan IPPS-tulostusta Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 -järjestelmästä, IPosoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, jota käytetään yhteyteen IPPS:n kanssa, täytyy syöttää
kohtaan [Yleinen nimi].
● Syötä IP-osoite, jos se on kiinteä.
● Syötä <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, kun käytetään DNS-palvelinta.
ottaminen käyttöön(P. 203)
324
IPP/IPPS:n
Suojaus
7
Valitse [OK].
● Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen voi kestää noin 10–15 minuuttia.
8
Valitse [Tallenna tiedostoon].
● Näyttöön tulee tallennuksen valintaikkuna. Määritä tiedoston tallennuspaikka ja napsauta [Tallenna].
➠ Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) tiedosto tallennetaan tietokoneeseen.
9
Liitä tallennettu tiedosto ja lähetä pyyntö varmenteen myöntäjälle.
◼ Tallenna varmenteen myöntäjän myöntämä digitaalinen varmenne.
Varmenteen allekirjoituspyynnöllä (CSR) luotua avainparia ei voi käyttää, ennen kuin varmenne on tallennettu. Kun
varmenteen myöntäjä on myöntänyt digitaalisen varmenteen, tallenna se alla kuvatuin toimenpitein.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Avaimen nimi] tai [Varmenne] varmenteen tallentamista varten.
[Avain- ja varmenneasetukset].
325
Suojaus
5
6
Valitse [Tallenna varmenne].
Napsauta [Selaa] kohdassa [Tiedostopolku], määritä varmenteen
allekirjoituspyynnön tiedosto ja napsauta [Tallenna].
LINKIT
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328)
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen(P. 332)
326
Suojaus
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
327
Suojaus
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten
varmenteiden käyttäminen
1006-04S
Avainparit ja digitaaliset varmenteet laitetta varten voidaan hankkia varmenteen myöntäjältä (CA). Voit tallentaa ja
sitten rekisteröidä nämä tiedostot etäkäyttöliittymällä. Varmista, että avainpari ja varmenne täyttävät laitteen
vaatimukset ( Avaimen ja varmenteen vaatimukset(P. 317) ). Enintään 8 avainparia (esiasennetut parit mukaan
lukien) ja 150 CA-varmennetta (mukaan lukien 72 esiasennettua varmennetta) voidaan rekisteröidä.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].
● Valitse [Avain- ja varmenneasetukset] avainparin asentamiseksi tai [CA-varmenteen asetukset] CAvarmenteen asentamiseksi.
328
Suojaus
4
Valitse [Tallenna avain ja varmenne] tai [Tallenna CA-varmenne].
Rekisteröidyn avainparin tai CA-varmenteen poistaminen
● Napsauta poistattavan avainparin tai CA-varmenteen oikealla puolella [Poista]
napsauta [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun [TLS] tai [IEEE 802.1X] näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
Esiasennettua CA-varmennetta ei voi poistaa.
5
Valitse [Asenna].
Avainparin tai CA-varmenteen poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan tiedoston oikealla puolella ja valitse [OK].
329
Suojaus
6
Valitse [Browse] (Selaa), määritä asennettava tiedosto ja valitse [Aloita asennus].
● Avainpari tai CA-varmenne asennetaan laitteeseen.
7
Rekisteröi avainpari tai CA-varmenne.
Avainparin rekisteröiminen
1
Valitse [Tallenna] tallennettavan avainparin oikealla puolella.
2
Syötä avainparin nimi ja salasana ja valitse [OK].
[Avaimen nimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä rekisteröitävän avainparin nimeksi.
[Salasana]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä rekisteröitävän tiedostolle asetetun yksityisen avaimen
salasanaksi.
CA-varmenteen rekisteröiminen
Valitse [Tallenna] tallennettavan CA-varmenteen oikealla puolella.
330
Suojaus
LINKIT
Avainparien luominen(P. 319)
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen(P. 332)
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 296)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
331
Suojaus
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden
varmistaminen
1006-04U
Kun avainparit ja CA-varmenteet on rekisteröity, voit näyttää niiden tarkat tiedot tai varmistaa niiden voimassaolon ja
allekirjoituksen.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].
● Vahvista avainpari valitsemalla [Avain- ja varmenneasetukset] tai CA-varmenne valitsemalla [CA-varmenteen
asetukset].
4
Napsauta varmistettavan avainparin tai varmenteen kuvaketta.
332
Suojaus
● Varmenteen tiedot näytetään tässä näytössä.
5
Tarkista varmenteen tiedot ja valitse [Varmenteen tarkistus].
● Varmenteen varmistuksen tulos näytetään alla näytetyn mukaisesti.
LINKIT
Avainparien luominen(P. 319)
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328)
333
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen .......................................................................................................... 335
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen ................................................................................................................ 336
Etäkäyttöliittymän näytöt ................................................................................................................................ 339
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen ...................................................................................... 345
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille ............................................................................................. 351
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä .............................................................................. 354
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen ....................................................................................... 356
Tallennettujen tietojen tallentaminen ........................................................................................................... 357
Tallennettujen tietojen lataaminen ............................................................................................................... 359
334
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
1006-04W
Käyttämällä web-selainta laitteen etäkäyttöön voit tarkistaa tulostusta odottavat asiakirjat tai laitteen tilan. Voit myös
määrittää joitain laitteen asetuksia. Voit tehdä tämän oman työpöytäsi ääressä, mikä helpottaa järjestelmän hallintaa.
Etäkäyttöliittymän toiminnot
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen(P. 345)
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä(P. 354)
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen(P. 356)
Etäkäyttöliittymän perusteet
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336)
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
Järjestelmävaatimukset
Etäkäyttöliittymän käyttämiseen vaaditaan seuraava ympäristö. Aseta lisäksi selain hyväksymään evästeet.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 tai uudempi
● Näyttö, jonka tarkkuus on vähintään 800 x 600 kuvapistettä, 256 väriä tai enemmän
335
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
1006-04X
Jotta voit käyttää laitetta etänä, sinun on syötettävä laitteen IP-osoite selaimeen ja käynnistettävä Etäkäyttöliittymä.
Tarkista etukäteen laitteeseen asetettu IP-osoite ( Verkon tilatuloste(P. 449) ). Jos sinulla on kysyttävää, kysy verkon
pääkäyttäjältä.
1
Avaa Web-selain.
2
Kirjoita osoitekenttään "http://(laitteen IP-osoite)/" ja paina näppäimistön [ENTER]näppäintä.
● Jos haluat käyttää IPv6-osoitetta, lisää sen alkuun ja loppuun hakasulkeet (esimerkki: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jos käytetään DNS-palvelinta
<isäntänimi>.<toimialueen
● Syötä
my_printer.example.com).
nimi>"
laitteen
IP-osoitteen
sijaan
(esimerkki:
http://
Jos suojausvaroitus tulee esiin
● Suojausvaroitus saatetaan näyttää, kun etäkäyttöliittymän tiedonsiirto on salattu ( TLS:n käyttäminen
salattuun tiedonsiirtoon(P. 296) ). Jos varmenteen asetuksissa ja TLS-asetuksissa ei ole virheitä, jatka
sivuston käyttöä.
3
Kirjaudu etäkäyttöliittymään.
Kun osastotunnusten hallinta on pois käytöstä
Valitse [Hallintatila] tai [Tavallinen käyttäjätila].
[Hallintatila]
Voit käyttää kaikkia etäkäyttöliittymän toimintoja ja asetuksia. Syötä järjestelmänvalvojan salasana
kohtaan [Salasana].
336
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
● Järjestelmänvalvojan
asettaminen(P. 254)
oletussalasana
on
7654321.
Järjestelmänvalvojan
salasanan
[Tavallinen käyttäjätila]
Voit tarkistaa asiakirjojen tai laitteen tilan ja myös muuttaa joitakin asetuksia. Jos haluat poistaa
tulostettavat asiakirjat, syötä asiakirjojen käyttäjänimi kohtaan [Käyttäjänimi]. Käyttäjänimi asetetaan
automaattisesti tulostettaviin asiakirjoihin esimerkiksi tietokoneen nimen tai tietokoneen
sisäänkirjautumisnimen perusteella.
Tietoja: [Käyttäjänimi]
● Oletusarvoisesti kohtaa [Käyttäjänimi] ei näytetä, jotta tavalliset käyttäjät eivät voisi käyttää asiakirjoja.
Jos haluat käyttää asiakirjoja yleisessä käyttäjätilassa, kirjaudu hallintatilassa ja ota käyttöön [Salli
tavallisen käyttäjän työtoiminto]. Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille(P. 351)
[Etäkäyttöliittymän PIN]
Jos [Etäkäyttöliittymän PIN] tulee esiin, syötä PIN-koodi (
asettaminen(P. 264) ).
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin
Kun osastotunnusten hallinta on käytössä
Syötä oikea tunnus kenttään [Osastotunnus] ja PIN-numero kenttään [PIN] (
asettaminen(P. 257) ).
4
Valitse [Kirjaudu].
➠ Portaalisivu (pääsivu) näytetään.
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
337
Osastotunnusten hallinnan
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
338
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän näytöt
1006-04Y
Tässä osassa kuvataan Etäkäyttöliittymän tyypilliset näytöt.
Portaalisivu (pääsivu)(P. 339)
[Tilavalvonta/Peruuta] -sivu(P. 340)
[Asetukset/Tallennus] -sivu(P. 341)
[Lokero] -sivu(P. 342)
[Suoratulostus] -sivu(P. 343)
Portaalisivu (pääsivu)
[Kirjaudu ulos]
Kirjaa ulos Etäkäyttöliittymästä. Sisäänkirjaussivu näytetään.
[Postia järjestelmänvalvojalle]
Näyttää ikkunan, jossa voidaan luoda sähköpostiviesti järjestelmänvalvojalle, joka on määritetty [Turva] kohdan asetuksessa [Hallinta-asetukset].
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
Laitteen perustiedot
Näyttää laitteen nykyisen tilan ja virhetiedot. Jos on tapahtunut virhe, näytetään linkki virhetietosivulle.
339
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tarvikkeiden tiedot
Näyttää paperin tiedot ja jäljellä olevan väriaineen määrän väriainekasetissa.
[Viestitaulu]
Näyttää pääkäyttäjän viestin, joka on määritetty kohdassa [Viestitaulu/Tukilinkki] kohdassa [Asetukset/
Tallennus] [Lisenssi/Muuta].
Tukilinkki
Näyttää tekstilinkin laitteen tukitietoihin, jotka on määritetty kohdassa [Viestitaulu/Tukilinkki] kohdassa
[Asetukset/Tallennus] [Lisenssi/Muuta].
[Tilavalvonta/Peruuta]
Näyttää [Tilavalvonta/Peruuta] -sivun. Tämän sivun avulla voit tarkistaa nykyisen tulostustilan, peruuttaa
tulostuksen käsittelyn ja tarkastella tulostustöiden historiaa.
[Asetukset/Tallennus]
Näyttää [Asetukset/Tallennus]-sivun. Kun olet kirjautunut sisään hallintatilassa, voit muuttaa asetuksia ja
tallentaa/ladata rekisteröityjä tietoja. Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä(P. 354)
[Lokero] (vain kun valinnainen SD-kortti on asennettu)
Näyttää [Lokero]-sivun. Voit tulostaa ja poistaa laitteeseen tallennettuja asiakirjoja.
tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
Laitteen muistiin
[Suoratulostus]
Voit tulostaa tietokoneeseen tallennetun tiedoston avaamatta sitä.
(suoratulostus)(P. 145)
Tulostaminen tiedostoa avaamatta
[Service Management Service]
Käynnistää SMS (Service Management Service) -palvelun, jolla hallitaan MEAP-sovelluksia (toimintoja
tehostava ohjelmisto). MEAP Application Management -toiminto-opas
[Tilavalvonta/Peruuta] -sivu
340
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Napsauta kohdetta, niin sisältö näytetään oikeanpuoleisella sivulla.
tarkistaminen(P. 345)
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
[Asetukset/Tallennus] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Napsauta kohdetta, niin sisältö näytetään oikeanpuoleisella sivulla.
Etäkäyttöliittymästä(P. 354)
341
Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
Valikko [Asetukset/Tallennus]-sivulla
● Voit muuttaa asetuksia [Asetukset/Tallennus]-sivulla vain, kun olet kirjautunut hallintatilassa.
● Jos kirjaudutaan yleisessä käyttäjätilassa, asetuksia [Apuohjelmavalikko], [Laitteen hallinta],
[Osastotunnusten hallinta] ja [Tuo/Vie] ei näytetä.
[Lokero] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
[Lokero]
Näyttää laatikoiden luettelon. Voit avata laatikon, kun haluat tarkistaa siihen tallennettujen asiakirjojen
tiedot, tulostaa asiakirjoja ja poistaa niitä. Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen
(tallennetun työn tulostus)(P. 136)
342
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
Laatikon numero
Voit syöttää laatikon numeron ja napsauttaa [Avaa], kun haluat avata kyseisen laatikon.
Laatikkoluettelo
Voit avata vastaavan laatikon napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Lokeron numero].
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
[Suoratulostus] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Tuo esiin sivun, jossa määritetään suoratulostuksella tulostettavan tiedoston tiedostomuoto.
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 145)
343
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
344
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen
1006-050
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 345)
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 346)
Virhetietojen tarkistaminen(P. 348)
Laitteen teknisten tietojen tarkistaminen(P. 349)
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen(P. 349)
Tulostuksen kokonaislaskurin tarkistaminen(P. 350)
● Asiakirjan tiedostonimestä näytetään vain 128 merkkiä. Tulostavan sovelluksen nimi saatetaan lisätä
tiedostonimeen.
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa tietokoneelta tulostettaviksi määritettyjen asiakirjojen tulostustilan (tulostetaan tai odottaa tulostusta) ja
poistaa tai keskeyttää asiakirjoja.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Työn tila]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
[Tilavalvonta/
[Peruuta]
Voit poistaa asiakirjoja, joita tulostetaan tai jotka odottavat tulostusta.
[Keskeytä] *
Pysäyttää käynnissä olevan tulostustyön tilapäisesti ja käynnistää määritetyn tulostustyön. Keskeytetyn
tulostustyön jäljellä olevien sivujen tulostusta jatketaan heti, kun keskeyttänyt tulostustyö on päättynyt.
[Tuloste etusijalla] *
Siirtää tulostusta odottavan asiakirjan tulostusjärjestystä yhdellä ylöspäin.
345
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Tauko] */[Palauta] *
Paina [Tauko], kun haluat pysäyttää nykyisen tulostustyön tilapäisesti. Käynnistä keskeytetty tulostustyö
uudelleen painamalla [Palauta].
● Jos asiakirja on suojattu tai salattu, painikkeen [Palauta] napsauttaminen avaa näytön, joka pyytää
syöttämään PIN-koodin. Syötä oikea PIN-koodi ja napsauta [OK].
* Ei näytetä, kun <Keskeytä tulostus>-asetukseksi on valittu <Ei> käyttöpaneelin asetusvalikossa (
tulostus(P. 372) ).
Keskeytä
● Kaikkien tulostustöiden tila näytetään osastotunnuksen hallinnan asetuksista riippumatta.
● Tehtaan oletusasetukset estävät eräiden toimenpiteiden, kuten tulostettavan asiakirjan poistamisen
tai tulostustyön keskeyttämisen, suorittamisen yleisessä käyttäjätilassa. Jos haluat käyttää asiakirjoja
yleisessä käyttäjätilassa, kirjaudu hallintatilaan ja ota [Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto] käyttöön.
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille(P. 351)
● Jos syötit käyttäjänimesi, kun kirjauduit sisään yleiskäyttäjätilassa, käyttäjänimesi näytetään vain itse
tulostamissasi asiakirjoissa.
● Valitse pysäytetyn asiakirjan tai turvatulostusasiakirjan [Työnumero], jos haluat nähdä tarkat tiedot.
Voit tarkistaa tulostetun asiakirjan käyttäjänimen ja sivumäärän.
Asiakirjojen historian tarkistaminen
Tulostushistoria ja sähköpostien vastaanottohistoria näytetään luettelomuodossa.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Työloki]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
[Tilavalvonta/
[Työloki] (Tulosta)
Neljä tulostushistoriatyyppiä voidaan näyttää.
[Tulostustyö/Suoratulostus]
Enintään 200 tietokoneilta ja USB-muistilaitteilta tulostettua asiakirjaa näytetään.
[Tallennetut työt]
Enintään 200 laitteeseen tallennetun, tulostetun asiakirjan historia näytetään (vain,
kun SD-kortti on asennettu).
346
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Raportti]
Enintään 16 asetusluetteloina ja raportteina tulostettujen asiakirjojen historia
näytetään (enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu).
[Sähköpostituloste]
Enintään 16 vastaanottamisen jälkeen tulostetun sähköpostin historia näytetään
(enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu).
[Työloki] (sähköpostin vastaanottaminen)
Sähköpostin vastaanottohistoriassa näytetään enintään 96 sähköpostia. Jos sähköpostin vastaanoton aikana
tapahtuu virhe, kyseinen virhekoodi näytetään kohdassa [Vastaanoton tulokset].
Virhekoodi
Syy
Toimenpide
POP3-postipalvelimen yhteys
katkaistiin.
407
Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024
tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa
sähköpostin vastaanoton aikana.
● Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen
sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko
sähköpostitiedot normaalit.
408
POP3-postipalvelin palautti
vastauksen "ERR".
412
Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024
tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa
sähköpostin vastaanoton aikana.
420
Sähköpostitietojen koko on yli
1,5 Gt.
Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän
sähköpostin tietojen koko saa olla enintään 1,5 Gt.
421
Sähköpostiviestin koko on yli
25 Mt.
Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän
sähköpostiviestin koko saa olla enintään 25 Mt.
422
Liitetiedoston koko on yli 100 Mt.
Jos SD-kortti on asennettu, kunkin liitetiedoston koko
saa olla enintään 100 Mt.
423
Vastaanotetun liitetiedoston
muotoa ei tueta.
Liitetiedostojen täytyy olla JPEG- tai TIFF-muodossa. Älä
liitä muun muotoisia tiedostoja lähetettävään
sähköpostiin.
424
Yli kolme tiedostoa on liitetty.
Yli meneviä tiedostoja ei tulosteta.
430
Vastaanotetun sähköpostin
lähettäjä on tuntematon.
Määritä lähettäjä ennen sähköpostien lähettämistä.
Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen
sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko
sähköpostitiedot normaalit.
Estä sähköpostien lähettäminen jaettuina
sähköposteina noudattamalla seuraavia ohjeita.
● Pienennä lähetettävän sähköpostin kokoa
(pienennä se niin pieneksi, että sitä ei jaeta).
Jaettu sähköposti on
vastaanotettu.
● Määritä sovellus estämään sähköpostien jakaminen
431
432
ennen lähettämistä.
Vastaanotettu sähköposti sisältää
koodausta tai merkistökoodeja,
joita ei tueta.
Käytä lähetettävissä sähköposteissa koodausta ja
merkistökoodeja, joita laite tukee.
Sähköpostitulostuksen yleiskuvaus(P. 156)
Vastaanotetun sähköpostin
muotoa ei tueta.
Tarkista sähköpostin muoto. Sähköpostit kannattaa
lähettää tekstimuodossa.
Vastaanotetut tiedot ovat
virheelliset.
Tarkista, ovatko lähetetyn sähköpostin tiedot normaalit.
347
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
433
Vastaanotettu sähköposti on
HTML-muodossa.
Tämä laite ei tule HTML-sähköposteja. (HTMLsähköpostiviesti tulostetaan tavallisena tekstinä.)
434
Sähköpostissa ei ole viestiä.
Vastaanotettu sähköposti ei sisällä viestiä.
435
Välitetty faksiasiakirja on kielletty.
Liitetiedosto ei ole TIFF-muodossa tai se ylittää
tulostuskelpoisen koon.
436
Välitetyssä faksiasiakirjassa ei ole
liitetiedostoa.
Asiakirjaa ei tulosteta, koska liitetiedostoa ei ole.
440
Tulostus peruutettiin jostain
syystä.
Lähetä sähköposti uudelleen.
441
Käsittelyn aikana tapahtui virhe.
Lähetä sähköposti uudelleen.
499
Laitteessa on toimintahäiriö.
Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteen näytössä
näkyvän viestin mukaisesti. Kun virheilmoitus
näytetään(P. 483)
● Jos virheitä tapahtuu kaksi tai useampia, näytetään vain virhekoodi, jolla on pienempi numero.
● Voit tarkistaa virhekoodit myös käyttäjällä sähköpostin vastaanoton historialuetteloa.
sähköpostien lokiluettelo(P. 541)
Vastaanotettujen
[Näyttö] (vain tulostushistoria)
Kun tulostustyyppi valitaan avattavasta luettelosta ja napsautetaan [Näyttö], valitun tulostustyypin historia
näytetään luettelomuodossa.
● Jos laitteeseen ei ole asennettu valinnaista SD-kortti, historia pyyhitään, kun suoritetaan laitteen sammutus
tai laitteistokäynnistys.
Virhetietojen tarkistaminen
Kun tapahtuu virhe, tämä sivu näytetään, kun napsautat portaalisivulla (pääsivulla) kohdan [Virhetiedot] alla näkyvää
viestiä. Portaalisivu (pääsivu)(P. 339)
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Virhetiedot]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
348
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Laitteen teknisten tietojen tarkistaminen
Voit tarkastella tietoja, kuten laitteen enimmäistulostusnopeus ja ominaisuudet.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
Peruuta] [Laitteen ominaisuudet]
[Tilavalvonta/
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen
Tiedot laitteesta ja järjestelmänvalvojasta näytetään. Nämä tiedot asetetaan kohdassa [Turva]
sivulla [Asetukset/Tallennus] ( Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254) ).
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Laitetiedot]
[Hallinta-asetukset]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
349
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tulostuksen kokonaislaskurin tarkistaminen
Tulostettujen sivujen kokonaismäärä näytetään.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Tarkista laskuri]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 336) )
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
350
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille
1006-051
Voit määrittää asetukset niin, että voit poistaa tai keskeyttää asiakirjoja, vaikka kirjautuisit etäkäyttöliittymään yleisessä
käyttäjätilassa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
351
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Valitse [Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto] -valintaruutu ja valitse [OK].
salasana].
[Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto]
Jos valitset valintaruudun, yleiset käyttäjät voivat käyttää asiakirjoja, joiden käyttäjänimi vastaa
kirjautumiseen käytettyä nimeä. Tyhjennä valintaruutu, jos et halua, että yleiset käyttäjät käyttävät
asiakirjoja.
352
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
353
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Etäkäyttöliittymästä
1006-052
Voit muuttaa laitteen eri asetuksia Etäkäyttöliittymän avulla. Useimmat asetukset voidaan määrittää myös laitteessa,
mutta jotkin asetukset voidaan määrittää vain Etäkäyttöliittymällä.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse valikkokohta, jonka haluat asettaa, ja napsauta [Muokkaa].
● Jos haluat lisätietoja asetusvalikosta, katso alla olevat kohdat.
Valikkokohteet
Viitteet
Yleisasetukset
Ohjausvalikko
Ohjausvalikko(P. 364)
Paperilähteen asetukset
Valitse syöttölaitevalikko(P. 456)
354
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Valikkokohteet
Viitteet
Verkko
Verkko(P. 378)
Asettelu
Asettelu(P. 398)
Tulostuslaatu
Tulostuslaatu(P. 402)
Käyttäjän ylläpito
Käyttäjän ylläpito(P. 409)
Luovutus/ohjaus
Apuohjelmavalikko
Laitteen ohjaus
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen(P. 539)
Työ-valikko(P. 452)
Voit ohjata laitteen tilaa.
Online painike(P. 25)
Pehmeä nollaus(P. 454)
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Hallinta-asetukset
Osastotunnusten hallinta
Osastotunnusten hallinnan asettaminen(P. 257)
Suojaus
Suojaus(P. 249)
Tuo/Vie
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen(P. 356)
Lisenssi/muu
● Voit vaihtaa ilmoitustaulussa näytettäviä ilmoituksia ja tukisivun linkin, jotka
näytetään portaalisivulla (pääsivu).
● Voit rekisteröidä tai päivittää ohjelmiston ( Ohjelmiston rekisteröinnin ja
päivityksen toiminto-opas ).
● Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissain maissa tai joillain alueilla.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
Asetus-valikko(P. 362)
355
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen
1006-053
Laitteeseen tallennetut valikkokohtien tiedot voidaan tallentaa (viedä) tietokoneeseen. Tietokoneeseen tallennetut
tiedot voidaan myös tallentaa (tuoda) laitteeseen. Tästä laitteesta viedyt tiedot voidaan tuoda toiseen samanmalliseen
laitteeseen. Voit siis kopioida helposti erilaisia asetustietoja useisiin laitteisiin. Näiden ominaisuuksien käyttämistä
varten on kirjauduttava hallintatilassa.
Tallennettujen tietojen tallentaminen(P. 357)
Tallennettujen tietojen lataaminen(P. 359)
Älä suorita tuonti-/vientitoimenpidettä heti virran kytkemisen jälkeen
● Odota virran kytkemisen jälkeen, kunnes <Aloittaa... 80 Alustetaan MEAP. Älä katkaise virtaa.> -ilmoitus
katoaa näkyvistä. Jos suoritat tuonti-/vientitoimenpiteen, kun tämä ilmoitus on näkyvissä, rekisteröityjä
tietoja ei voida tallentaa/ladata oikein.
Älä katkaise virtaa ennen kuin tuonti-/vientiprosessi on valmis
● Prosessin valmistuminen voi viedä muutaman minuutin. Jos laitteesta katkaistaan virta prosessin aikana,
tiedot tai laite saattavat vahingoittua.
Älä käytä laitetta vienti-/tuontiprosessin aikana
● Tarkista ennen vientiä/tuontia, että mikään operaatio, kuten asiakirjojen tulostus, ei ole kesken.
Tuonti/vienti käyttöpaneelin avulla
● Asetustiedot voidaan tallentaa/ladata myös USB-muistilaitteen kautta laitteen käyttöpaneelia käyttämällä.
Tuonti-/vientiaset.(P. 416)
356
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tallennettujen tietojen tallentaminen
1006-054
Voit viedä laitteen asetustiedot ja tallentaa ne tietokoneeseen. Tärkeät asetukset kannattaa varmuuskopioida
säännöllisesti.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Tuo/Vie]
4
Valitse vietävät asetukset ja aseta salauksen salasana.
[Vienti].
357
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Asetukset/Tallennus]
Kun haluat viedä niiden kohteiden asetustiedot, jotka voidaan asettaa portaalisivun kohdassa [Asetukset/
Tallennus], valitse kyseisten kohteiden valintaruudut.
[MEAP-sovelluksen asetustiedot]
Kun haluat viedä MEAP-sovellusten asetustiedot, valitse tämä valintaruutu.
[PDL-asetustiedot]
Kun haluat niiden kohteiden asetustiedot, jotka voidaan asettaa kohdassa
asetukset(P. 420) , valitse tämä valintaruutu.
Tulostustilakohtaiset
[Salaussalasana]
Syötä tietojen salaussalasana käyttäen enintään 32 merkkiä. Syötä sama salasana kohtaan [Vahvista]. Jos
salasanaa ei aseteta, tietoja ei voi viedä.
● Salasana vaaditaan vietyjen tietojen tuontia varten.
Tallennettujen tietojen lataaminen(P. 359)
5
Valitse [Aloita vienti].
6
Määritä vietyjen asetustietojen tallennuspaikka näytön ohjeiden mukaisesti.
➠ Asetustiedot tallennetaan.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
Asetus-valikko(P. 362)
358
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tallennettujen tietojen lataaminen
1006-055
Lataa (tuo) tiedot, jotka vietiin koneesta. Voit myös tuoda asetukset toisesta laitteesta, jos se on sama malli kuin sinun
koneesi.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Tuo/Vie]
4
Määritä tuotava asetustiedosto ja syötä salasana.
[Tuonti].
359
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Tiedostopolku]
Napsauta [Selaa] ja valitse tiedosto.
[Salauksen purun salasana]
Syötä salasana, joka asetettiin asetusten viennin yhteydessä.
5
Valitse [Aloita tuonti].
6
Valitse [OK].
➠ Määritetyt asetustiedot tuodaan laitteeseen.
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 339)
Asetus-valikko(P. 362)
360
Asetus-valikko
Asetus-valikko
Asetus-valikko ................................................................................................................................................. 362
Asetusvalikko .................................................................................................................................................... 363
Ohjausvalikko ............................................................................................................................................... 364
Paperilähde .................................................................................................................................................. 377
Verkko .......................................................................................................................................................... 378
Asettelu ........................................................................................................................................................ 398
Tulostuslaatu ................................................................................................................................................ 402
Liittymä ........................................................................................................................................................ 406
Käyttäjän ylläpito .......................................................................................................................................... 409
Tulostustila ................................................................................................................................................... 418
Tulostustilakohtaiset asetukset .................................................................................................................... 420
UFR II ..................................................................................................................................................... 421
PCL ........................................................................................................................................................ 422
Kuvantaminen ....................................................................................................................................... 428
XPS ........................................................................................................................................................ 434
PDF ........................................................................................................................................................ 438
PS .......................................................................................................................................................... 442
MEAP-asetukset ............................................................................................................................................ 445
Tarkista laskuri ............................................................................................................................................. 446
Alusta valikko ............................................................................................................................................... 447
Apuohjelmavalikko ........................................................................................................................................... 448
Työ-valikko ......................................................................................................................................................... 452
Nollausvalikko ................................................................................................................................................... 454
Valitse syöttölaitevalikko ................................................................................................................................. 456
361
Asetus-valikko
Asetus-valikko
1006-056
Laitteessa on erilaisia asetuksia. Voit säätää jokaista asetusta yksityiskohtaisesti. Määritä asetukset käyttöpaneelin
asetuksista.
HUOMAUTUS
Asetusten ensisijaisuus
● Tulostinajurissa määritetyt asetukset ohittavat
käyttöpaneelissa määritetyt asetukset.
● Kun suoritetaan USB-suoratulostus tai suoratulostus,
tulostukselle määritetyt tai TIFF-tietoihin tallennetut
asetukset ohittavat käyttöpaneelissa määritetyt asetukset.
● Voit tulostaa asetusvalikon luettelomuodossa ja tarkistaa nykyiset asetukset:
Kokoonpanosivu(P. 448)
Verkon tilatuloste(P. 449)
362
Asetus-valikko
Asetusvalikko
1006-057
Voit määrittää asetukset laitteen käyttöympäristöä ja tulostusta varten. Kun
käyttöpaneelissa painetaan
(
), Asetukset-valikko tulee esiin ja näyttää
kunkin toiminnon asetuskohteet.
Ohjausvalikko(P. 364)
Paperilähde(P. 377)
Verkko(P. 378)
Asettelu(P. 398)
Tulostuslaatu(P. 402)
Liittymä(P. 406)
Käyttäjän ylläpito(P. 409)
Tulostustila(P. 418)
Tulostustilakohtaiset asetukset(P. 420)
MEAP-asetukset(P. 445)
Tarkista laskuri(P. 446)
Alusta valikko(P. 447)
363
Asetus-valikko
Ohjausvalikko
1006-058
Lepotilaa ja laitteen toimintaa virhetapauksessa koskevat asetukset luetellaan
lyhyiden kuvausten kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen SD-kortti.
Lepotila(P. 364)
Lepo vaikka virhe(P. 364)
Syv. lep. en. etus.(P. 365)
Lepotilan siirt.aika(P. 365)
Lepo, kun USB käyt.(P. 365)
Ajastimen asetukset(P. 365)
Varoitusvaihe(P. 367)
Aut. virheen ohitus(P. 367)
Kieli(P. 367)
Hälytys(P. 368)
Näytä varoitukset(P. 368)
Pvm/Aika-asetukset(P. 369)
Päävirran pikakäynn.(P. 371)
SD-kortti(P. 371)
Keskeytä tulostus(P. 372)
Turvatul. poistoaika(P. 372)
Turvatyöloki(P. 372)
USB-kytk. tietok. kj(P. 373)
PDL-valinta (PnP)(P. 373)
Hallinta-asetukset(P. 373)
RMT-SW(P. 374)
Säädä näyttö(P. 374)
Animoitu ohje(P. 375)
Näytä väriainemitt.(P. 375)
Aseta komp. ilmoitus(P. 376)
Vieritysnopeus(P. 376)
Lepotila
Lepotilatoiminto vähentää laitteen kuluttaman sähkön määrää lopettamalla eräät sisäiset toiminnot tilapäisesti.
Määritä lepotilan taso. Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Suuri (Syvä lepot.)
Keski (Tul. lepot.)
Lepo vaikka virhe
Määritä, siirrytäänkö lepotilaan automaattisesti, kun tapahtuu virhe.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo vaikka virhe>
364
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Syv. lep. en. etus.
Valitse, vähennetäänkö virrankulutusta lisää, kun laite ja tietokone on liitetty USB:n kautta.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Syv. lep. en. etus.>
<Ei> tai <Kyllä>
● On mahdollista, että kun suoritetaan toimenpide tulostuksen suorittamista varten, kun tämän
kohteen asetuksena on <Kyllä>, laite ei poistu lepotilasta. Poistu tällöin lepotilasta painamalla
.
Lepotilan siirt.aika
Jos laitetta ei ole käytetty tai sillä ei ole ollut tietoja tulostettavana tietyn ajan kuluessa, laite siirtyy lepotilaan virran
säästämiseksi (automaattinen lepotila). Määritä aika, jonka jälkeen siirtyminen automaattiseen lepotilaan suoritetaan.
On suositeltavaa käyttää suurimman virransäästön saamiseksi. Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
Lepo, kun USB käyt. *
Valitse, sallitaanko laitteen siirtyä lepotilaan, kun käytetään USB:tä NW:n kautta, kun käytetään USB-laitetta
tietokoneesta verkon kautta. Lisätoim. asetukset(P. 406)
Älä salli
Salli
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo, kun USB käyt.>
<Älä salli> tai <Salli>
Ajastimen asetukset
Voit määrittää laitteen toimintojen asetukset ja ajan, joka koskee lepotilaa ja automaattista nollaustoimintoa, joka tuo
päänäytön esiin, jos mitään näppäintä ei paineta määritetyn ajan kuluessa.
365
Asetus-valikko
Herätysajastin
Valitse, poistutaanko lepotilasta automaattisesti tiettyyn aikaan.
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Ei
Kyllä
Herätysaika
Määritä lepotilasta poistumisen aika, jos <Herätysajastin>.asetukseksi on valittu <Kyllä>.
siirtyminen(P. 68)
00.00–12.00
Lepotilaan
– 23.59
Autom. nollausaika
Jos mitään näppäintä ei paineta määritetyn ajan kuluessa, nykyinen valikkonäyttö palaa automaattisesti
päänäyttöön, ja laite palaa online-tilaan (automaattinen nollaus). Määritä aika, jonka jälkeen automaattinen
nollaus suoritetaan. Voit poistaa automaattisen nollauksen käytöstä valitsemalla <Ei>.
Ei
10 s
20 s
30 s
40 s
50 s
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min
(
)
nollausaika>
<Ohjausvalikko>
<Ajastimen asetukset>
<Autom.
Valitse aika
Lepotila-ajastin
Valitse, siirrytäänkö lepotilaan automaattisesti tiettyyn aikaan.
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Ei
Kyllä
Lepotila-aika
Määritä lepotilaan siirtymisaika, jos <Lepotila-ajastin>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
siirtyminen(P. 68)
00.00–12.00
– 23.59
366
Lepotilaan
Asetus-valikko
Varoitusvaihe
Määritä, miten laitteen pitäisi käyttäytyä, kun värikasetin käyttöikäilmoitus tulee esiin.
Väriainek. varoitus
Valitse, pysäytetäänkö tulostus automaattisesti, kun värikasetin käyttöikä on loppumassa.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
(
)
<Ohjausvalikko>
varoitus>
<Varoitusvaihe>
<Väriainek.
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta tulostus>
<Jatka tulostusta>
Kun väriainekasetin vaihtoaika lähestyy, ilmoitus <16 Väriainekasetin käyttöikä päätt. pian.> tulee näkyviin,
mutta tulostusta jatketaan.
<Peruuta tulostus>
Kun väriainekasetin vaihtoaika lähestyy, ilmoitus <Väriainekasetin käyttöikä päättyy pian.> tulee näkyviin, ja
tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
Aut. virheen ohitus
Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, tulostus pysäytetään. Jos haluat jatkaa tulostusta virheestä huolimatta, määritä
<Kyllä>. Tietoja virheistä, joiden aikana tämä asetus sallii nykyisen tulostustyön jatkamisen, on kohdassa Kun
virheilmoitus näytetään(P. 483) .
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Aut. virheen ohitus>
<Ei> tai <Kyllä>
Kieli
Voit vaihtaa käyttöpaneelin näytössä, etäkäyttöliittymän kirjautumisnäytössä ja asetusluetteloissa näytettävän kielen.
Čeština
367
Asetus-valikko
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Ohjausvalikko>
<Kieli>
Valitse kieli
Hälytys
Valitse, kuuluuko laitteesta merkkiääni, kun ilmenee ongelma, esimerkiksi paperitukos tai toimintavirhe.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Hälytys>
<Ei> tai <Kyllä>
Näytä varoitukset
Valitse, ilmoitetaanko varoituksista ilmoituksilla, kun laite on siirtynyt varoitustilaan.
Väriainek. varoitus
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun väriainekasetin vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
368
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
varoitus>
<Näytä varoitukset>
<Väriainek.
<Ei> tai <Kyllä>
Ylläp.sarj. varoitus
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun kiinnitysyksikön, syöttötelojen tms. vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
varoitus>
<Näytä varoitukset>
<Ylläp.sarj.
<Ei> tai <Kyllä>
Kasetti tyhjä
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun paperi loppuu paperikasetista tai valinnaisesta paperisäiliöstä.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Kasetti tyhjä>
tai <Kyllä>
Sähköp. lähetysvirhe
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun sähköpostitulostuksen aikana tapahtuu tiedonsiirtovirhe.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
lähetysvirhe>
<Näytä varoitukset>
<Ei> tai <Kyllä>
Pvm/Aika-asetukset
Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika.
369
<Sähköp.
<Ei>
Asetus-valikko
Päivämäärä
Aseta oikea päivämäärä järjestyksessä vuosi, kuukausi ja päivä. Siirrä kohdistinta painamalla
päivämäärä numeronäppäimillä.
/
ja määritä
01.01.2001–31.12.2030
(
)
<Ohjausvalikko>
<Pvm/Aika-
<Päivämäärä>
asetukset>
Aseta päivämäärä
Aika (24 tuntia)
Määritä oikea aika 24 tunnin muodossa. Siirrä kohdistinta painamalla
numeronäppäimillä.
/
ja määritä aika
<Pvm/Aika-asetukset>
<Aika (24
00.00.00–23.59.59
(
)
<Ohjausvalikko>
tuntia)>
Aseta aika
Kesäajat
Määritä kesäaika-asetukset.
DST-asetukset
Määrittää, asetetaanko kesäaika.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
tai <Kyllä>
<Ohjausvalikko>
<Pvm/Aika-
<Kesäajat>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 454) )
Aloituspvm/Aika
Määrittää kesäajan alkamispäivämäärän ja -ajan.
Kuukausi
Viikko
Päivä
Aika (24 tuntia)
370
<DST-asetukset>
Laitteistokäynnistyksen
<Ei>
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
asetukset>
<Kesäajat>
<Pvm/AikaTarkista ilmoitus
Aseta päivämäärä ja kellonaika
<Aloituspvm/Aika>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Lopetuspvm/Aika
Määrittää kesäajan päättymispäivämäärän ja -ajan.
Kuukausi
Viikko
Päivä
Aika (24 tuntia)
(
)
<Ohjausvalikko>
asetukset>
<Kesäajat>
<Pvm/AikaTarkista ilmoitus
Aseta päivämäärä ja kellonaika
<Lopetuspvm/Aika>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Aikavyöhyke
Määrittää sen alueen aikavyöhykkeen, jossa laitetta käytetään.
GMT-12:00 – GMT 00.00
(
)
– GMT+12:00
<Ohjausvalikko>
Tarkista ilmoitus
<Pvm/Aika-asetukset>
Aseta aikavyöhyke
<Aikavyöhyke>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Päävirran pikakäynn.
Jos määritetään pikakäynnistysasetukset, voidaan lyhentää aikaa virtakytkimen painamisesta siihen, kun näyttöjä
voidaan käyttää. Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 35)
Ei
Kyllä
SD-kortti *
Ota SD-kortti käyttöön tai pois käytöstä.
371
Asetus-valikko
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Kyllä>
<SD-kortti>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Keskeytä tulostus *
Valitse, sallitaanko tulostuksen keskeytystoiminnon käyttö (
tarkistaminen(P. 345) ).
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Keskeytä tulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Turvatul. poistoaika *
Valitse aika, jonka jälkeen laitteeseen tallennetut turvatulostusasiakirjat poistetaan automaattisesti.
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 133)
1h
2h
3h
6h
12 h
24 h
Turvatyöloki *
Jos laitteen virta katkaistaan tulostuksen aikana, tulostuslokia ei välttämättä luoda eikä tulostettujen sivujen
kokonaismäärää välttämättä lasketa. Jos tämän toiminnon asetukseksi valitaan <Kyllä>, tulostusloki luodaan ja
tulostettujen sivujen kokonaismäärä lasketaan varmasti. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin hidastua.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Ohjausvalikko>
<Turvatyöloki>
Suorita laitteistokäynnistys (
372
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Asetus-valikko
USB-kytk. tietok. kj
Valitse tietokoneen käyttöjärjestelmä laitteen liitäntää varten USB-yhteyden kautta.
Mac OS
Windows
Muu
● Varmista, että laitteen asetukset täsmäävät tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Jos eivät täsmää,
tietokone ei tunnista laitetta oikein.
● Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.10 tai vanhempi ja jos haluat tulostaa
tulostinajurista USB:n kautta, valitse tämän kohdan asetukseksi <Muu>.
(
)
<Ohjausvalikko>
<USB-kytk. tietok. kj>
Valitse sen tietokoneen
käyttöjärjestelmä, johon laite liitetään
PDL-valinta (PnP)
Määritä tulostinajuri, joka asennetaan, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen USB:n kautta tai sitä haetaan WSDverkon kautta.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PS3
XPS (Suora)
(
)
<Ohjausvalikko>
Valitse sivunkuvauskieli
<PDL-valinta (PnP)>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Hallinta-asetukset
Valitse, rajoitetaanko
estämiseksi.
(
) -näppäimen käyttöä käyttöpaneelissa asetusten vahingossa muuttamisen
Asetusten näppäinl.
Jos valitaan <Päällä>, asetusvalikkoa ei voi käyttää, vaikka painettaisiin
373
(
).
Asetus-valikko
Ei
Kyllä
(
)
näppäinl.>
<Ohjausvalikko>
<Hallinta-asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Asetusten
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, Asetukset-näppäimen lukitus voidaan poistaa vain etäkäyttöliittymästä.
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen(P. 287)
RMT-SW
Käytä tätä laitetta jättämällä tämän kohdan asetukseksi <Off>. Sinua voidaan pyytää vaihtamaan asetukseksi <On>,
jotta Canonin huoltoedustaja voi suorittaa laitteen etäylläpitoa.
Off
On
(
)
<Ohjausvalikko>
<RMT-SW>
<Off> tai <On>
Säädä näyttö
Näytön kontrastia ja kirkkautta voidaan säätää.
Kontrasti
Säädä näytön kirkkaus (vaaleiden ja tummien alueiden välisen kirkkauden ero) laitteen asennuspaikkaan
sopivaksi.
-3–0 –+3
(
)
<Ohjausvalikko>
kontrastia painamalla
<Säädä näyttö>
/
374
<Kontrasti>
Säädä
Asetus-valikko
Kontrastin säätäminen
Kirkasta näyttöä valitsemalla +-arvo. Tummenna näyttöä valitsemalla –-arvo.
Taustavalon kirkkaus
Säädä näytön taustavalon kirkkautta valitsemalla jokin kolmesta tasosta. Poista taustavalo käytöstä valitsemalla
<Pois>.
Ei
Taso 1
Taso 2
Taso 3
(
)
kirkkaus>
<Ohjausvalikko>
<Säädä näyttö>
<Taustavalon
Valitse kirkkaustaso
Animoitu ohje
Valitse, näytetäänkö näytössä animoituja ohjeita, kun paperitukos tapahtuu.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Animoitu ohje>
<Ei> tai <Kyllä>
Näytä väriainemitt.
Valitse , näytetäänkö näytön oikeassa alakulmassa väriainemittari.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Näytä väriainemitt.>
375
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Aseta komp. ilmoitus
Määritä, montako sekuntia ilmoitus, joka näytetään asetusta muutettaessa, näkyy. Jos
valitaan <Pois>, ilmoitusta ei enää näytetä.
Ei
1s
2s
3s
(
)
<Ohjausvalikko>
<Aseta komp. ilmoitus>
Valitse
sekuntimäärä
Vieritysnopeus
Säädä nopeutta, jolla merkit vierivät näytössä oikealta vasemmalle, valitsemalla yksi kolmesta tasosta.
Hidas
Tavallinen
Nopea
(
)
<Ohjausvalikko>
<Vieritysnopeus>
376
Valitse nopeus
Asetus-valikko
Paperilähde
1006-059
Katso kohta
Valitse syöttölaitevalikko(P. 456) .
377
Asetus-valikko
Verkko
1006-05A
Kaikki verkkoasetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty
tikarilla ( ).
Jos ilmoitusta <Verkko> ei näytetä
● Jos <Verkko>-asetukseksi kohdassa <Liittymän valinta> on valittu <Ei>, kohdetta <Verkko> ei näytetä
asetusvalikossa. Liittymän valinta(P. 406)
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen SD-kortti.
TCP/IP-asetukset(P. 378)
Mopria(P. 390)
Google Cloud Print(P. 390)
SMB(P. 390)
SNMP-asetukset(P. 391)
Taustatulostus(P. 393)
Rinnakkaisvast.otto(P. 393)
Odotusaika käynn.(P. 393)
Etäk.liittym. aset.(P. 393)
Ethernet-ajuri(P. 394)
Lepotilan prior.(P. 395)
IEEE802.1X(P. 395)
Osoitesuodatin(P. 396)
MAC-osoite(P. 396)
Sähköpostitul. as.(P. 396)
Verkon alkup. aset.(P. 397)
TCP/IP-asetukset
Määritä asetukset laitteen käyttämiseksi TCP/IP-verkossa, esimerkiksi IP-osoitteen asetukset.
IPv4-asetukset
Määritä asetukset laitteen käyttämiseksi IPv4-verkossa.
IPv4
Ota IPv4 käyttöön tai pois käytöstä laitteessa.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<IPv4>
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
IP-tila
Valitse, miten IP-osoite asetetaan.
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
378
<IPv4-
Asetus-valikko
Automaattinen
Manuaalinen
Protokolla *
Valitse käytettävä protokolla, kun <IP-tila>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>. Jos protokollaksi valitaan
<Kyllä>, kahden muun protokollan asetukseksi valitaan automaattisesti <Ei>. IPv4-osoitteen
määrittäminen(P. 188)
Käytä DHCP:tä
Ei
Kyllä
Käytä BOOTP:tä
Ei
Kyllä
Käytä RARP:tä
Ei
Kyllä
Automaattinen IP *
Valitse, haetaanko IP-osoite automaattisesti. Valitse <Kyllä>, kun <IP-tila>-asetukseksi on valittu
<Automaattinen>. IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
Ei
Kyllä
IP-osoiteasetukset
Määritä IP-osoite, jota käytetään laitteiden, kuten tietokoneiden ja tulostimien, tunnistamiseen TCP/IPverkossa. IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
IP-osoite
0.0.0.0 –255.255.255.255
Aliverkon peite
0.0.0.0 –255.255.255.255
Yhdyskäytävän osoite
0.0.0.0 –255.255.255.255
DNS
Määritä asetukset DNS-palvelimen osoitteelle, joka tarjoaa isäntänimen IP-osoitteen selvityksiä varten. Siirrä
/
ja määritä osoite numeronäppäimillä. Käytä etäkäyttöliittymää muiden DNSkohdistinta painamalla
asetusten määrittämiseen. DNS:n määrittäminen(P. 220)
Ensisijainen osoite
0.0.0.0 –255.255.255.255
Toissijainen osoite
0.0.0.0 –255.255.255.255
379
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<DNS>
Valitse määritettävä palvelin
Suorita laitteistokäynnistys (
osoite
<TCP/IP-asetukset>
<IPv4-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
mDNS-asetukset *
Määritä asetukset DNS-toimintojen käyttämiseksi ilman DNS-palvelimia.
DNS:n määrittäminen(P. 220)
mDNS
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS>
<Ei> tai <Kyllä>
<IPv4Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
mDNS-nimi *
Kun <mDNS>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, aseta tämä kohde.
(
)
<Verkko>
asetukset>
nimi
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS-nimi>
<IPv4-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
DHCP-asetus
Kun DHCP on käytössä, valitse, haetaanko isäntänimi ja suoritetaanko dynaaminen DNS-päivitys DHCPvaihtoehtoja käyttämällä.
Hae isäntänimi
Ei
Kyllä
Dynaam. DNS-päivitys
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<DHCP-asetus>
<TCP/IP-asetukset>
<Hae isäntänimi> tai <Dynaam. DNS-
380
<IPv4-
Asetus-valikko
päivitys>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
IPv6-asetukset
Valitse, käytetäänkö laitetta IPv6-verkossa. Määritä IPv6-osoiteasetukset etäkäyttöliittymällä.
osoitteiden määrittäminen(P. 192)
IPv6-
IPv6
Ota IPv6 käyttöön tai pois käytöstä laitteessa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
<IPv6>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<IPv6-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
mDNS-asetukset *
Määritä asetukset DNS-toimintojen käyttämiseksi ilman DNS-palvelimia.
DNS:n määrittäminen(P. 220)
mDNS
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
laitteistokäynnistys (
<mDNS>
<TCP/IP-asetukset>
<IPv6-
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Käytä IPv4-n. (mDNS) *
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Kyllä>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<Käytä IPv4-n. (mDNS)>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
mDNS-nimi *
Kun <Käytä IPv4-n. (mDNS)>-asetukseksi on valittu <Ei>, aseta tämä kohde.
381
<IPv6-
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
nimi
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS-nimi>
<IPv6-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
WINS-tarkkuus
Valitse, käytetäänkö WINS-palvelua, joka antaa NetBIOS-nimen IP-osoitteen selvityksiä varten
verkkoympäristössä, jossa on käytössä sekä NetBIOS että TCP/IP. Määritä etäkäyttöliittymällä yksityiskohtaiset
asetukset, joita käytetään, kun WINS on käytössä. WINS-palvelun määrittäminen(P. 226)
Ei
Kyllä
(
)
tarkkuus>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<WINS-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
FTP
Valitse, muutetaanko tulostusasetuksia ja laitteessa määritettyjä asetuksia FTP:stä.
FTP-tulostus
Valitse, tulostetaanko FTP:stä. Aseta etäkäyttöliittymällä käyttäjänimi ja salasana, joita käytetään
tulostamiseen FTP:stä. FTP-palvelimen käytön valmisteleminen(P. 605)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
<FTP>
Tarkista ilmoitus
<FTP-tulostus>
<TCP/IP<Ei> tai <Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Salli aset. FTP:llä
Valitse, muutetaanko laitteeseen määritettyjä asetuksia FTP:stä.
Ei
Kyllä
382
Suorita
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<FTP>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-
<Salli aset. FTP:llä>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
LPD-asetukset
Ota käyttöön tai pois käytöstä LPD, tulostusprotokolla, jota voidaan käyttää kaikissa laitteistoalustoissa tai
käyttöjärjestelmissä. Aseta myös ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun
tulostustietoja ei voida vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia. Määritä
etäkäyttöliittymällä bannerisivun tulostusasetukset, kun LPD on käytössä. Tulostusprotokollien ja WSDtoimintojen määrittäminen(P. 197)
LPD-tulostus
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<LPD-tulostus>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<LPD-
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Vast.oton aikakatk. *
1–60
(min)
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Vast.oton aikakatk.>
<TCP/IP-asetukset>
Aseta aikakatkaisuaika
<LPDSuorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
RAW-asetukset
Ota käyttöön tai pois käytöstä RAW, Windowsin oma tulostusprotokolla. Aseta myös ajanjakso, jonka kuluttua
tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin
muun ongelman takia. Määritä etäkäyttöliittymällä kaksisuuntaisen tiedonsiirron asetukset.
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
RAW-tulostus
Ei
Kyllä
383
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<RAW-tulostus>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<RAW-
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Vast.oton aikakatk. *
1–60
(min)
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Vast.oton aikakatk.>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Aseta aikakatkaisuaika
<RAWSuorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
IPP-tulostus
Ota käyttöön tai pois käytöstä IPP, joka sallii tulostamisen ulkoisesta verkosta Internetin kautta. Määritä
lähetettävien tietojen TLS-salaus- ja käyttäjän todennusasetukset etäkäyttöliittymästä. Tulostusprotokollien
ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
Ei
Kyllä
(
tulostus>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<IPP-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
WSD
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen tietojen automaattinen selaus ja haku WSD-protokollalla, joka on
käytettävissä Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 -käyttöjärjestelmissä. Tulostusprotokollien ja
WSD-toimintojen määrittäminen(P. 197)
WSD-tulostus
Valitse, tulostetaanko laitteella käyttämällä WSD:tä.
Ei
Kyllä
384
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
<WSD>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<TCP/IP-
<WSD-tulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
WSD-selaus *
Valitse, haetaanko laitteen tiedot tietokoneesta käyttämällä WSD:tä. Jos <WSD-tulostus>-asetukseksi valitaan
<Kyllä>, <WSD-selaus>-asetukseksi lukitaan <Kyllä> eikä sitä näytetä asetusvalikossa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
<WSD>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<TCP/IP-
<WSD-selaus>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Monilähetyshaku
Valitse, asetetaanko laite vastaamaan monilähetyshakuviesteihin.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
<WSD>
Tarkista ilmoitus
<TCP/IP-
<Monilähetyshaku>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
● Jos <Monilähetyshaku>-asetukseksi on valittu <Ei>, laite pysy lepotilassa, vaikka verkossa liikkuisi
monilähetyshakuviestejä.
HTTP
Ota käyttöön tai poista käytöstä HTTP, jota vaaditaan tiedonsiirtoon tietokoneen kanssa, esimerkiksi
etäkäyttöliittymän käyttöä tai WSD-tulostusta varten. HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 290)
Ei
Kyllä
Välitysp. asetukset
Määritä HTTP-tiedonsiirtoa välittävän välityspalvelimen käyttöasetukset.
määrittäminen(P. 276)
385
Välityspalvelimen
Asetus-valikko
Välityspalvelin
Ota välityspalvelin käyttöön tai pois käytöstä, kun laite suorittaa HTTP-tiedonsiirtoa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<Välityspalvelin>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<Välitysp.
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Palvelimen osoite *
Määritä käytettävän välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite, toimialueen nimi ja muut tarvittavat tiedot,
/
ja syötä osoite numeronäppäimillä
jotka vastaavat käyttöympäristöäsi. Siirrä kohdistinta painamalla
( Tekstin syöttäminen(P. 31) ).
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Palvelimen osoite>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Syötä palvelimen osoite
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Porttinumero *
Määritä käytettävän välityspalvelimen porttinumero.
1–80 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Porttinumero>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Syötä porttinumero
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Sama toimialue *
Ota käyttöön tai pois käytöstä välityspalvelin samalla toimialueella olevien laitteiden HTTP-tiedonsiirron
suorittamista varten.
Käytä välityspalv.
Älä käytä väl.palv.
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Sama toimialue>
386
<TCP/IP-asetukset>
<Käytä välityspalv.> tai <Älä käytä
<Välitysp.
Asetus-valikko
väl.palv.>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Väl.palv. autentik. *
Ota välityspalvelimen autentikointitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Väl.palv. autentik.>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Käyttäjänimi *
Jos haluat ottaa välityspalvelimen autentikoinnin käyttöön, syötä autentikoitavaksi käyttäjänimeksi enintään
24 aakkosnumeerista merkkiä. Syötä käyttäjänimi numeronäppäimillä. ( Tekstin syöttäminen(P. 31) )
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Käyttäjänimi>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Syötä käyttäjänimi
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Salasana *
Jos haluat asettaa välityspalvelimen autentikoinnin salasanan, syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
Syötä salasana numeronäppäimillä. ( Tekstin syöttäminen(P. 31) )
(
)
asetukset>
<Verkko>
<Salasana>
Tarkista ilmoitus
Syötä salasana
<TCP/IP-asetukset>
<Välitysp.
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
SNTP
Valitse, haetaanko aika verkon aikapalvelimelta. Määritä palvelimen osoiteasetukset etäkäyttöliittymällä.
SNTP:n määrittäminen(P. 229)
Ei
Kyllä
387
Asetus-valikko
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNTP>
<TCP/IP-
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Hakuvastaus
Valitse, asetetaanko laite vastaamaan verkon monilähetyshakupaketteihin. Määritä etäkäyttöliittymällä alueen
nimi, jolla laite liitetään tiettyyn alueeseen. Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen(P. 238)
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
(
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Hakuvastaus>
<TCP/IP-
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
IPSec
Valitse, käytetäänkö salattua tiedonsiirtoa muodostamalla näennäinen yksityisverkko (VPN) IPSec:n
kautta.Rekisteröi ja määritä suojauskäytännöt etäkäyttöliittymällä. IPSec-asetusten määrittäminen(P. 300)
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
<IPSec>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IPSuorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Lepoilmoit. aset.
Määritä SLP-tiedonsiirtoasetukset ilmoittamaan imageWARE-ohjelmistolle laitteen virtatila. Jos <Lepotilan
ilmoitus>-asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite välttää tarpeetonta tiedonsiirtoa lepotilan aikana vähentäen
kokonaisvirrankulutusta. Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen(P. 238)
Lepotilan ilmoitus
Ota SLP-tiedonsiirto käyttöön tai pois käytöstä. Jos valitaan <Kyllä>, laitteen virtatila ilmoitetaan imageWAREohjelmistolle.
Ei
Kyllä
388
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<TCP/IP-
<Lepotilan ilmoitus>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Porttinumero *
Syötä SLP-tiedonsiirron porttinumero hallintaohjelmiston kanssa.
1–11427 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
numeronäppäimillä
<TCP/IP-
<Porttinumero>
Suorita laitteistokäynnistys (
Syötä porttinumero
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Läpikulj. reititt. *
Määritä, kuinka monta reititintä ilmoituspaketit voivat läpäistä. Syötä numero väliltä 0–254.
0–3 –254
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
reitittimien määrä numeronäppäimillä
<TCP/IP-
<Läpikulj. reititt.>
Syötä läpäistävien
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Ilmoitusväli *
Määritä, kuinka usein laite ilmoittaa imageWARE-ohjelmistolle virran tilan. Syötä numero sekunteina väliltä
60–65535.
60–600 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
numeronäppäimillä
<Ilmoitusväli>
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 454) )
389
<TCP/IPSyötä ilmoitusväli
Laitteistokäynnistyksen
Asetus-valikko
Mopria
Valitse, käytetäänkö Mopriaa™.
Tulostaminen Mopria™-standardin kanssa(P. 166)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<Mopria>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Google Cloud Print
Ota käyttöön tai poista käytöstä Google Cloud Print.
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen(P. 176)
Käytä pilvitulost.
Ei
Kyllä
Tallennuksen tila
SMB *
Valitse, käytetäänkö laitetta jaettuna tulostimena SMB-verkossa. Käytä etäkäyttöliittymää muiden SMB-asetusten,
kuten palvelimen nimi ja työryhmän nimi, määrittämiseen. SMB:n määrittäminen(P. 242)
SMB-palvelin
Valitse, näytetäänkö laite SMB-palvelimena SMB-verkon määritysnäytössä.
Ei
Kyllä
(
palvelin>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SMB>
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 454) )
SMB-tulostus *
Ota SMB-tulostus käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
390
<SMBLaitteistokäynnistyksen
Asetus-valikko
(
)
tulostus>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SMB>
<SMB-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
SNMP-asetukset
Määritä asetukset laitteen valvonnalle ja hallinnalle tietokoneesta, jossa on SNMP-yhteensopiva ohjelmisto.
valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 232)
Laitteen
SNMPv1-asetukset
Määritä SNMPv1-käyttöasetukset. Määritä etäkäyttöliittymällä yhteisön nimi ja käyttöoikeudet Management
Information Base (MIB) -objekteja varten.
SNMPv1
Ota SNMPv1 käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMPv1>
<SNMP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMPv1-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Nim. yhteisön as.
Nimetty yhteisö on ennalta määritetty yhteisö, joka on tarkoitettu yksinomaan pääkäyttäjille, jotka käyttävät
Canon-ohjelmistoa, kuten imageWARE Enterprise Management Console. Valitse MIB-objektien käyttöoikeus.
Nim. yhteisö
Ei
Luku/Kirjoitus
Vain luku
(
)
asetukset>
käyttöoikeus
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Nim. yhteisön as.>
<SNMP-asetukset>
<Nim. yhteisö>
Suorita laitteistokäynnistys (
<SNMPv1-
Valitse
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
SNMPv3-asetukset
Määritä SNMPv3-käytön asetukset. Määritä etäkäyttöliittymällä tarkat asetukset, joita käytetään, kun SNMPv3
on käytössä.
391
Asetus-valikko
SNMPv3
Ota SNMPv3 käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMPv3>
<SNMP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMPv3-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Käyttäjäasetukset N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Määritä todennussalasana ja salaussalasana SNMPv3:ssa käytettäviksi käyttäjätiedoiksi. Tallenna
käyttäjätiedot käyttämällä etäkäyttöliittymää. Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 232)
Todenn.salasana /Salaussalasana
Syötä jokaiseen salasanaan 6–16 aakkosnumeerista merkkiä. Syötä salasana numeronäppäimistöllä.
(
)
asetukset>
käyttäjänimi
salasana
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMP-asetukset>
Valitse käyttäjäasetusten numero
Tarkista
<Todenn.salasana> tai <Salaussalasana>
Suorita laitteistokäynnistys (
<SNMPv3-
Syötä
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Ohita pak. lepotil.
Valitse, hylätäänkö lepotilan aikana vastaanotetut SNMP-paketit.
Ei
Kyllä
(
lepotil.>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMP-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Ohita pak.
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
● Jos valitaan <Kyllä>, SNMP-protokollaa käyttävät sovellukset, kuten Canon-ohjelmisto imageWARE
Series, ei välttämättä voi käyttää laitetta.
392
Asetus-valikko
Taustatulostus *
Valitse, sisällytetäänkö SD-kortti vastaanotettujen tulostustietojen tallennussijainteihin. Jos valitaan <Päällä>, laitteen
tulostustietojen vastaanottokapasiteetti kasvaa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<Taustatulostus>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Rinnakkaisvast.otto
Määrittää, tulostetaanko työt vastaanottojärjestyksessä, kun tulostimelle lähetetään useiden töiden tulostustietoja
yhdestä tietokoneesta. Jos valitaan <Ei>, työt tulostetaan vastaanottojärjestyksessä, mutta tulostusnopeus saattaa
laskea.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Rinnakkaisvast.otto>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Odotusaika käynn.
Määritä verkkoon yhdistämisen odotusaika. Määritä asetus verkkoympäristön mukaan.
odotusajan asettaminen(P. 219)
Verkkoon yhdistämisen
0 –300 (s)
Etäk.liittym. aset.
Määritä etäkäyttöliittymän käyttöasetukset. Voit käyttää etäkäyttöliittymään laitteen asetusten määrittämiseen webselaimella.
Etäkäyttöliittymä
Ota etäkäyttöliittymä käyttöön tai pois käytöstä.
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä(P. 291)
Ei
Kyllä
393
Asetus-valikko
Etäk. suoj. as.
Valitse, käytetäänkö etäkäyttöliittymän käyttöön PIN-koodia.
asettaminen(P. 264)
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin
Ei
Kyllä
Etäkäyttöliitt. PIN *
Määritä, että etäkäyttöliittymän käyttämistä varten täytyy syöttää PIN-koodi, kun <Etäk. suoj. as.>-asetukseksi
on valittu <Kyllä>. PIN-koodissa saa olla enintään 7 numeroa. Kaikilla käyttäjillä on yhteinen PIN-koodi.
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 264)
TLS *
Ota TLS käyttöön tai pois käytöstä etäkäyttöliittymän tiedonsiirtoa varten. Jos TLS:ää halutaan käyttää salatussa
tiedonsiirrossa, avainparit täytyy määrittää etäkäyttöliittymällä ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 296) ).
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
aset.>
<TLS>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<Etäk.liittym.
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Ethernet-ajuri
Määritä Ethernet-tiedonsiirtotila (yksisuuntainen/kaksisuuntainen) ja Ethernet-tyyppi (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 217)
Automaatt. tunnistus
Valitse, tunnistetaanko tiedonsiirtotila ja Ethernet-tyyppi automaattisesti vai valitaanko ne manuaalisesti.
Ei
Kyllä
Liikennöintitila *
Jos <Automaatt. tunnistus>-asetukseksi on valittu to <Ei>, valitse Ethernet-tiedonsiirtotila.
Yksisuuntainen
Kaksisuuntainen
Ethernet-tyyppi *
Jos <Automaatt. tunnistus>-asetukseksi on valittu to <Ei>, valitse Ethernet-tyyppi.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
394
Asetus-valikko
Lepotilan prior.
Valitse, annetaanko etusija nopealle palautumiselle lepotilasta vai lepotilan suuremmalle virransäästölle.
Optim. tasapaino
Poistonopeus
Energiansäästö
(
)
<Verkko>
asetuskohde
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Lepotilan prior.>
Valitse
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Optim. tasapaino
Laite palaa lepotilasta nopeasti. Jos laitteeseen suoraan liitetyt laitteet tukevat EEE (Energy Efficient Ethernet)
-ominaisuutta, virrankulutusta voidaan pienentää enemmän. KÄytä yleensä tätä asetusta.
Poistonopeus
Laita palaa lepotilasta nopeammin.
Energiansäästö
Tiedonsiirtonopeutta lepotilan aikana lasketaan virrankulutuksen pienentämiseksi.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Lepotila>-asetukseksi on valittu <Suuri (Syvä lepot.)>.
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
IEEE802.1X
Ota IEEE 802.1X -todennus käyttöön tai pois käytöstä. Määritä etäkäyttöliittymällä tarkat asetukset, joita käytetään, kun
IEEE 802.1X -todennus on käytössä. IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
Ei
Kyllä
395
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
ilmoitus
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<IEEE802.1X>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Osoitesuodatin
Ota IP-osoitteella ja MAC-osoitteella rajoitettu tiedonsiirto käyttöön tai pois käytöstä. Määritä rajoitettu osoite
etäkäyttöliittymällä. Perustulostustoiminnot(P. 77)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<Osoitesuodatin>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
MAC-osoite
Tarkista laitteen MAC-osoite, joka on kunkin tiedonsiirtolaitteen yksilöllinen numero.
(Vain näyttö)
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<MAC-osoite>
Sähköpostitul. as.
Määritä sähköpostitulostustoiminnon asetukset. Määritä sähköpostitulostuksen muut asetukset, kuten
postipalvelimen asetukset, etäkäyttöliittymällä. Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
(P. 156)
POP3-vastaanottoväli
Määritä minuutteina aikaväli yhteyden muodostamiseksi automaattisesti postipalvelimeen. Postipalvelimen
postilaatikossa olevat uudet sähköpostit vastaanotetaan ja tulostetaan automaattisesti määritetyin aikavälein.
0 –90 (min)
396
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
vastaanottoväli>
Tarkista ilmoitus
<Sähköpostitul. as.>
<POP3-
Syötä sähköpostien automaattisen vastaanoton aikaväli
Suorita laitteistokäynnistys (
numeronäppäimillä
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
● Jos valitaan 0, sähköposteja ei vastaanoteta automaattisesti. Vastaanota tällöin sähköpostit
manuaalisesti. Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 161)
POP3-vastanotto
Ota sähköpostitulostus käyttöön tai pois käytöstä POP3-palvelinta varten.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
vastanotto>
<Sähköpostitul. as.>
<POP3-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
SMTP-VASTAANOTTO
Ota sähköpostitulostus käyttöön tai pois käytöstä SMTP-protokollaa varten.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
VASTAANOTTO>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<Sähköpostitul. as.>
<SMTP-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Verkon alkup. aset.
Valitse tämä, kun haluat palauttaa verkkoasetukset oletusarvoihin.
397
Verkkoasetusten alustaminen(P. 555)
Asetus-valikko
Asettelu
1006-05C
Tulosteen ulkoasuasetukset, kuten sidontareunusmarginaalit ja tulostuskohdat,
luetellaan lyhyiden kuvausten kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Kopiomäärä(P. 398)
Siirto Y/Siirto X(P. 398)
Sidonnan paikka(P. 399)
Sidontareunus(P. 400)
Toinen tapa(P. 401)
Kopiomäärä
Määritä kopioiden määrä.
1 –9999
(
)
<Asettelu>
<Kopiomäärä>
Syötä kopiomäärä
numeronäppäimillä
Siirto Y/Siirto X
Voit määrittää tulostuskohdan siirtoasetukset kaikille tulostustyypeille 0,5 mm:n portain paperilähteestä riippumatta.
-50,0–0,0 –+50,0 (mm)
(
)
<Asettelu>
<Siirto Y> tai <Siirto X>
<Siirto Y>
Siirtää tulostuskohtaa pystysuunnassa.
398
Syötä siirtoarvo painamalla
/
Asetus-valikko
<Siirto X>
Siirtää tulostuskohtaa vaakasuunnassa.
Siirtoarvot
Siirrä asetuksella <Siirto Y> tulostuskohtaa alaspäin valitsemalla plusarvo (+). Siirrä asetuksella <Siirto X>
tulostuskohtaa oikealle valitsemalla plusarvo (+). Siirrä tulostuskohtaa vastakkaiseen suuntaan valitsemalla
miinusarvo (-).
<Siirto X>
<Siirto Y>
Tulostuskohdan hienosäätö
Jos valitaan <Säädä tulostuskohtaa> kohdassa <Käyttäjän ylläpito>, kunkin paperilähteen tulostuskohtaa
voidaan hienosäätää. Käytettävissä olevien siirtoarvojen alue on -5,0 – +5,0 mm. Tulostuskohdan
säätäminen(P. 535)
Sidonnan paikka
Valitse , nidotaanko tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Määritä tällöin myös
<Sidontareunus>-asetukset nidontareunuksen säätämistä varten.
Pitkä reuna
Lyhyt reuna
(
)
<Asettelu>
<Sidonnan paikka>
<Pitkä reuna>
Valitse, kun tulosteet nidotaan pitkältä reunalta.
399
<Pitkä reuna> tai <Lyhyt reuna>
Asetus-valikko
<Lyhyt reuna>
Valitse, kun tulosteet nidotaan lyhyeltä reunalta.
Sidontareunus
Säädä kohdassa <Sidonnan paikka> määritetyn reunan marginaalin leveyttä siirtämällä tulostustietojen
tulostuskohtaa. Jos valitaan 0,0, marginaalia ei muuteta.
-50,0–0,0 –+50,0 (mm)
(
)
<Asettelu>
<Sidontareunus>
Syötä siirtoarvo painamalla
/
Marginaalin arvot
Määritä tulostustietojen tulostuskohdan siirron suunta ja leveys. Reuna, jossa marginaalia muutetaan,
vaihtelee sen mukaan, asetetaanko +- vai –arvo. Marginaalia voidaan säätää 0,5 mm:n portain.
Pystysuuntainen asiakirja
Asetusarvo
Pitkän reunan nidonta
+-arvo
Paperin vasen reuna
–-arvo
Paperin oikea reuna
(oikealta nidontaa varten)
Lyhyen reunan sidonta
Paperin yläreuna
(vasemmalta nidontaa varten) (ylhäältä nidontaa varten)
Vaakasuuntainen asiakirja
400
Paperin alareuna
(alhaalta nidontaa varten)
Asetus-valikko
Asetusarvo
Pitkän reunan nidonta
Lyhyen reunan sidonta
+-arvo
Paperin yläreuna
Paperin vasen reuna
(ylhäältä nidontaa varten) (oikealta nidontaa varten)
–-arvo
Paperin oikea reuna
Paperin yläreuna
(alhaalta nidontaa varten) (oikealta nidontaa varten)
Toinen tapa
Kun tulostetaan 2-puolisesti asiakirja, jossa on pariton määrä sivuja, voit valita, käsitelläänkö viimeinen sivu 1puolisessa tulostustilassa. Jos valitaan <Kyllä>, tulostus päättyy nopeammin kuin normaali 2-puolinen tulostus.
Ei
Kyllä
(
)
<Asettelu>
<Toinen tapa>
<Ei> tai <Kyllä>
Kun asiakirjan, jossa on parillinen määrä sivuja, tulostus päättyy 1-puolisessa
tulostustilassa
Seuraavissa tapauksissa viimeinen sivu käsitellään 1-puolisessa tulostustilassa, vaikka asiakirjassa olisi parillinen
määrä sivuja.
● Viimeinen sivu on tyhjä.
● Viimeistä sivua ei voi tulostaa, jos esimerkiksi paperikokoa ei ole saatavilla 2-puolista tulostamista varten.
Kun käytetään paperia, jossa on esipainettu logo
● Jos viimeinen sivu käsitellään 1-puolisessa tulostustilassa, kun <Toinen tapa>-asetukseksi on valittu <Kyllä>,
viimeisen sivun suunta tai tulostuspuoli ei välttämättä vastaa muita sivuja. Valitse tällöin <Toinen tapa>asetukseksi <Ei>.
401
Asetus-valikko
Tulostuslaatu
1006-05E
Tulostuslaadun asetukset, kuten tarkkuus ja väriaineen tummuus, luetellaan,
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä (*), ei näytetä muiden asetusten mukaan.
Tarkkuus(P. 402)
Kuvan parannus(P. 403)
Värinsäästö(P. 403)
Tummuus(P. 403)
Tummuus (Hienosäätö)(P. 403)
Puolisävyt(P. 403)
Vähennä laatua(P. 405)
Säädä tul. riv. lev.(P. 405)
Tarkkuus
Määritä tarkkuus tulostustietojen käsittelyä varten.
600 dpi
1200 dpi
(
)
<Tulostuslaatu>
<Tarkkuus>
<600 dpi> tai <1200 dpi>
<600 dpi>
Tämä tulostustila sopii tulostamiseen suurella nopeudella.
<1200 dpi>
Merkkien ja grafiikan reunat voidaan tulostaa tarkasti suurella tarkkuudella. Tämä tulostustila sopii useita
pieniä merkkejä sisältävien tietojen tulostamiseen.
402
Asetus-valikko
Kuvan parannus *
Ota pehmennystila, jossa merkkien ja grafiikan reunat tulostetaan pehmeästi, käyttöön tai pois käytöstä. Asetusta
<Kuvan parannus> ei näytetä, kun <Tarkkuus>-asetukseksi on valittu <1200 dpi>.
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Kuvan parannus>
<Ei> tai <Kyllä>
Värinsäästö
Määritä tämä asetus, kun haluat tarkistaa viimeistelyn, kuten asettelun, esimerkiksi ennen suuren työn tulostamista.
Koska tämä tulostustila säästää, väriainetta, ohuet viivat ja osat, joissa tulosteen tummuus on vaaleampi, voivat olla
epätarkkoja.
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Värinsäästö>
<Ei> tai <Kyllä>
Tummuus *
Säädä tulostukseen käytettävää väriaineen tummuutta. Asetusta <Tummuus> ei näytetä, kun <Värinsäästö>asetukseksi on valittu <Kyllä>. Tulostustummuuden säätäminen(P. 533)
-8 – 0
– +8
Tummuus (Hienosäätö) *
Tulostukseen käytettävää väriaineen tummuutta voidaan hienosäätää erikseen kolmea eri tummuusaluetta varten.
Asetusta <Tummuus (Hienosäätö)> ei näytetä, kun <Värinsäästö>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
Tulostustummuuden säätäminen(P. 533)
-8 – 0
– +8
Puolisävyt
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue). Puolisävyt
voidaan määrittää jokaiselle kuvatietotyypille yksittäisessä asiakirjassa.
403
Asetus-valikko
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Värisävy
Korkea tarkkuus
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Värisävy
Korkea tarkkuus
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
Värisävy
Korkea tarkkuus
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvatietotyyppi
<Puolisävyt>
Valitse
Valitse puolisävyjen tulostustapa
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Värisävy>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Käyttää tarkempaa tulostusta kuin <Tarkkuus>, mutta pintakuvion stabiliteetti on hieman huonompi. Tämä
tulostustila tietojen, kuten merkkien, ohuiden viivojen ja CAD-tietojen reunojen tulostamiseen terävinä.
404
Asetus-valikko
Vähennä laatua
Valitse, jatketaanko tulostusta alentamalla laatua automaattisesti, kun käsittelyä varten ei ole tarpeeksi muistia.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
(
)
<Tulostuslaatu>
<Vähennä laatua>
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta
tulostus>
● Jos valitset <Peruuta tulostus>, virheilmoitus näytetään ja tulostus pysäytetään, kun laitteen muisti loppuu.
Jos haluat jatkaa tulostusta alentamalla laatua, paina
(
).
Säädä tul. riv. lev.
Säädä tätä, jos tulostettu teksti tai ohuet viivat ovat haalistuneita.
-7 –0
– +8
(
)
painamalla
<Tulostuslaatu>
/
<Säädä tul. riv. lev.>
.
405
Säädä tulostusviivan leveyttä
Asetus-valikko
Liittymä
1006-05F
Kaikki tietokoneen ja USB:n tiedonsiirtoliittymien asetukset ja lyhyet kuvaukset
luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä (*), ei näytetä muiden asetusten mukaan.
Liittymän valinta(P. 406)
Aikakatkaisu(P. 407)
Kytkennän tunnistus(P. 408)
Laaj. VO-puskuri(P. 408)
Liittymän valinta
Valitse liitäntä, jota laitteen kanssa käytetään.
USB
Ota USB-portti käyttöön tai pois käytöstä.
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen(P. 284)
Ei
Kyllä
Verkko
Ota LAN-portti käyttöön tai pois käytöstä.
LAN-portin poistaminen käytöstä(P. 292)
Ei
Kyllä
USB-lisätoiminnot
Valitse USB-laitteen kanssa käytettävä toiminto tai käytettävä laiteajuri.
Lisätoim. asetukset
Valitse, mille MEAP-sovelluksille ja USB:lle NW:n kautta annetaan etusija, kun laitteeseen liitetään USB-laite.
Meap-prioriteetti
USB ennen verkkoa
406
Asetus-valikko
(
)
<Liittymä>
lisätoiminnot>
<Liittymän valinta>
<Lisätoim. asetukset>
<USB-
<Meap-prioriteetti> tai <USB ennen
Suorita laitteistokäynnistys (
verkkoa>
Tarkista ilmoitus
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
<Meap-prioriteetti>
Valitse tämä, kun haluat antaa MEAP-sovelluksille etusijan.
<USB ennen verkkoa>
Valitse tämä, kun haluat antaa etusijan USB:lle ennen NW:tä. Toiminnon avulla voit käyttää tietokoneesta
laitteen USB-porttiin liitettyä USB-laitetta.
USB-tallennuslaite
Määritä laiteajurin asetukset USB-muistilaitteen käyttämistä varten.
MEAP-ajuri
Ota MEAP-kohtainen laiteajuri käyttöön tai pois käytöstä, kun laiteeseen on liitetty USB-muistilaite. Jos
haluat käyttää suoratulostustoimintoa (USB-suoratulostus) USB-muistilaitteesta ilman tietokonetta, valitse
<Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
<Liittymä>
lisätoiminnot>
<Kyllä>
<Liittymän valinta>
<USB-tallennuslaite>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<MEAP-ajuri>
Määritä, miten laitteen pitäisi käyttäytyä, jos tulostustietojen vastaanotto keskeytyy.
Aikakatkaisu
Valitse, peruutetaanko tulostus, jos tulostustietojen vastaanotto keskeytyy tietyksi ajaksi.
407
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Aikakatkaisu
Ei
Kyllä
<USB-
Asetus-valikko
(
)
<Liittymä>
<Aikakatkaisu>
<Aikakatkaisu>
<Ei> tai
<Kyllä>
Aikakatkaisuaika *
Valitse aika ennen aikakatkaisuvirheen esiintymistä.
5–15 –300 (sekuntia)
(
)
<Liittymä>
<Aikakatkaisu>
<Aikakatkaisuaika>
Aseta aika
numeronäppäimillä
Kytkennän tunnistus
Ongelmia, kuten virheellistä lomakepohjatulostusta tai käsittämättömiä merkkejä, voi esiintyä tulostettaessa kiinteän
LAN-yhteyden kanssa. Valitse tällöin <Kytkennän tunnistus> -asetukseksi <Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
tai <Kyllä>
<Liittymä>
<Kytkennän tunnistus>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei>
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 454) )
Laaj. VO-puskuri
Valitse, suurennetaanko laitteen sisäisen muistin tilaa tulostustietojen vastaanottamiseksi tietokoneelta. Jos valitaan
<Kyllä>, aikaa ennen tietokoneen vapautumista tulostustietojen käsittelystä tai lähettämisestä voidaan lyhentää, kun
tietokone lähettää suuren määrän tietoja tai tietoja, joiden rakenne on monimutkainen.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Liittymä>
<Laaj. VO-puskuri>
Suorita laitteistokäynnistys (
408
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
Asetus-valikko
Käyttäjän ylläpito
1006-05H
Laitteen säätöasetukset, kuten tulostuskohdan korjaus eri paperilähteitä varten ja
tulostuslaadun parantaminen, ja niiden lyhyt kuvaus luetellaan. Nämä asetukset
voidaan määrittää, kun laite on offline-tilassa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla
( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu syöttölaite, paperisäiliö, kirjekuorien syöttölaite tai SD-kortti (kaikki nämä ovat lisävarusteita).
Säädä tulostuskohtaa(P. 409)
Palautustulostus(P. 410)
Alusta laskimet(P. 410)
Tarkista paperikoko(P. 410)
Korvaa koko(P. 411)
Lyhyt reuna ed. ens.(P. 411)
Erik. siirtotila(P. 411)
Erikoistulostust. A(P. 412)
Erikoistummuustila(P. 412)
SD-kortin ylläpito(P. 413)
Erikoistulostustila(P. 413)
Erikoist. säätö C(P. 413)
Viivakood. säätötila(P. 414)
Päivitä laiteohj.(P. 414)
Paperinsyöttötapa(P. 415)
Näytä työlista(P. 415)
Tuonti-/vientiaset.(P. 416)
Ilm. puhdistuksesta(P. 416)
Puhd. ilm. ajoitus(P. 417)
Väriaineen tark.aj.(P. 417)
Määr. vär. tark.aj.(P. 417)
Säädä tulostuskohtaa
Voit säätää jokaisen paperilähteen tulostuskohtaa.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 535)
Siirto Y (Kirj.taso)/Siirto X (Kirj.taso) *
Voit säätää tulostuskohtaa pysty-/vaakasuunnassa, kun tulostetaan valinnaisesta kirjekuorien syöttölaitteesta
syötettäville kirjekuorille.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
Siirto Y (MT-taso)/Siirto X (MT-taso)
Voit säätää tulostuskohtaa pysty-/vaakasuunnassa, kun tulostetaan monikäyttötason paperille.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
Siirto Y (kasetti 1–5)/Siirto X (kasetti 1–5) *
Voit säätää tulostuskohtaa pysty-/vaakasuunnassa, kun tulostetaan paperille, jota syötetään paperikasetista tai
valinnaisesta paperisäiliöstä.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
409
Asetus-valikko
Siirto Y (2-puol.)/Siirto X (2-puol.) *
Voit säätää tulostuskohtaa pysty-/vaakasuunnassa, kun tulostetaan ensimmäiselle sivulle (etupuoli) 2-puolisessa
tulostustilassa. Toisen sivun (takapuoli) tulostuskohta noudattaa käytettävissä olevan paperilähteen asetuksia,
kun tulostus aloitetaan.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
Palautustulostus
Valitse, tulostetaanko uudelleen sivu, jonka tulostuksen paperitukos tai virhe keskeytti.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Palautustulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Alusta laskimet
Valitse, alustetaanko kiinnitysyksikön tulostettujen sivujen määrä.
Kiinnitysyksikkö
Alusta sivumäärä käyttämällä samaa kiinnitysyksikköä. Tämä toimenpide täytyy suorittaa aina, kun
kiinnitysyksikkö vaihdetaan.
(
)
laskimet>
<Käyttäjän ylläpito>
<Alusta
<Kiinnitysyksikkö>
<Kyllä>
Tarkista paperikoko
Valitse, tarkistetaanko paperilähteestä syötettävän paperin koko, kun paperikooksi on asetettu <Vapaa koko>. Jos
valitaan <Kyllä>, paperikoon vahvistusilmoitus näytetään ja tulostus pysäytetään, kun paperilähteestä syötettävän
paperin koko ei vastaa tulostustietoja.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Tarkista paperikoko>
410
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
● Jos syötettävän paperin ja tulostustietojen välinen kokoero ei ole liian suuri, on mahdollista, että ilmoitusta ei
näytetä ja tulostusta jatketaan, vaikka valittu asetus olisi <Kyllä>.
Korvaa koko
Valitse, tulostetaanko korvaamalla A4-koon ja Letter-koon paperi toisillaan. Jos valitaan <Kyllä>, tulostukseen käytetään
Letter-koon paperia, kun tietokoneesta tulostettaessa on määritetty A4-koon paperi mutta laitteeseen ei ole lisätty A4koon paperia.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korvaa koko>
<Ei> tai <Kyllä>
Lyhyt reuna ed. ens.
Kun tulostetaan paperille, jonka koko sallii sen lisäämisen sekä pysty- että vaakasuunnassa, valitse asetukseksi <Kyllä>,
jos haluat, että paperia syötetään ensisijaisesti pystysuunnassa. Tämä asetus on voimassa vain, kun <Paperilähde>asetukseksi on valittu <Automaattinen>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Lyhyt reuna ed. ens.>
<Ei> tai <Kyllä>
Erik. siirtotila
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jossa on vähän kosteutta, tulostetut kuvat tai teksti voivat tuhriutua. Tällöin
tämän kohdan valinta <Kyllä> saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erik. siirtotila>
411
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
● Kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä> ja laitetta käytetään ympäristössä, jossa on paljon kosteutta,
tulostustummuus voi olla vaaleampi tai epätasainen.
Erikoistulostust. A
Tulosteissa voi näkyä raitoja paperityypin tai ympäristöolosuhteiden mukaan. Tällöin tämän kohdan asettaminen voi
ratkaista ongelman. Korjausvaikutus on heikoin asetuksella <Tila 1> ja voimakkain asetuksella <Tila 4>.
Ei
Tila 1
Tila 2
Tila 3
Tila 4
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostust. A>
Valitse tila
● Tätä kohdetta ei voi asettaa, kun <Viivakood. säätötila> -asetukseksi on valittu <Tila 1> – <Tila 4>.
Viivakood. säätötila(P. 414)
● Jos valitaan <Tila 3> tai <Tila 4>, tulostusnopeus hidastuu.
● Kun parannustehoste kasvaa, tulostustummuus vaalenee. Lisäksi reunat voivat olla epäteräviä tai karkeus
voi korostua hieman.
Erikoistummuustila
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jossa on paljon kosteutta, tulostustummuus voi olla vaaleampi tai epätasainen.
Tällöin tämän kohdan valinta <Kyllä> saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistummuustila>
<Ei> tai <Kyllä>
● Kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä> ja laitetta käytetään ympäristössä, jossa on vähän kosteutta,
tulostetut kuvat tai teksti voivat tuhriutua.
412
Asetus-valikko
SD-kortin ylläpito *
Jos SD-kortissa tapahtuu virhe tai halutaan hävittää SD-kortti, kaikki kortilla olevat tiedot voidaan poistaa.
Alustus
Alustaa SD-kortin. Kaikki korttiin tallennetut tiedot poistetaan.
(
)
ylläpito>
<Käyttäjän ylläpito>
<Alustus>
<SD-kortin
<Kyllä>
Poista tiedot täysin
Kaikki SD-korttiin tallennetut tiedot poistetaan. Suorita tämä toimenpide tarvittaessa, esimerkiksi kun haluat
hävittää SD-kortin, kun olet poistanut kaikki tallennetut tiedot ja myös ne sirpaleet, joita ei voi poistaa
normaalisti. Kaikkien SD-kortilla olevien tietojen poistaminen(P. 588)
Erikoistulostustila
Tarjoaa asetettavat kohteet, kun tulostusta ei voi suorittaa oikein.
Väh. paperin tartt.
2-puolisessa tulostuksessa tulosteet voivat tarttua toisiinsa tulostusdatan kuvan tummuuden mukaan. Tällöin
tämän kohteen asettaminen voi ratkaista ongelman. Tulostusnopeus voi kuitenkin olla hitaampi.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Väh. paperin
<Ei> tai <Kyllä>
tartt.>
Erikoist. säätö C
Valitse asetukseksi <Kyllä>, jos tulostusmelu on huomattavaa.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoist. säätö C>
413
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
● Jos tämän kohdan arvoksi asetetaan <Kyllä>, tulostusnopeus hidastuu.
Viivakood. säätötila
Valitse tämä asetus, jos tulostettua viivakoodia ei voi lukea oikein. Parannusvaikutus lisääntyy, kun alla näytetty
tilanumero suurenee.
Ei
Tila 1
Tila 2
Tila 3
Tila 4
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Viivakood. säätötila>
Valitse tila
● Tulostustummuus on vaaleampi, kun valitaan voimakkaampi korjaus.
● Kun tulostetaan tietokoneesta, tulostinajurin asetus on etusijalla. Jos tulostusajurin [Grafiikkatila]asetukseksi vaihdetaan [UFR II -tila] ja [Viivakoodin säätötila] -asetukseksi vaihdetaan [Tulostimen
oletusarvo], käyttöpaneelin asetus tulee etusijalle.
● Kun tässä kohteessa valitaan <Tila 1> – <Tila 4>, <Erikoistulostust. A>-asetukseksi valitaan automaattisesti
<Ei>.
● Jos valitaan <Tila 4>, tulostusnopeus hidastuu.
Päivitä laiteohj.
Päivittää laitteen laiteohjelmiston.
(
)
yhteystapa
<Käyttäjän ylläpito>
<Päivitä laiteohj.>
Valitse
<Kyllä>
Yhteystavan valitseminen
Valitse tapa, jolla yhdistetään tietokone, joka suorittaa laiteohjelmiston päivityksen.
414
Asetus-valikko
Paperinsyöttötapa
Määritä tämä asetus, kun tulostat asiakirjan paperille, jossa on logoja. Jos tulostat paperille, jossa on logoja, sinun on
muutettava paperilähteeseen lisätyn paperin puolta sen mukaan, suoritatko 1- vai 2-puolisen tulostuksen. Voit vaihtaa
asetukseksi <Tulostuspuoli etus.>, jolloin paperi voidaan lisätä etupuoli alaspäin sekä yksi- että kaksipuolisessa
tulostuksessa. Lisätietoja on kohdassa Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Nopeus etusijalla
Tulostuspuoli etus.
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
paperilähde
<Paperinsyöttötapa>
Valitse
<Nopeus etusijalla> tai <Tulostuspuoli etus.>
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka paperin syöttötilan asetusta haluat muuttaa.
<Nopeus etusijalla>
Kun tulostat paperille, jossa on valmiiksi painettu logo, sinun vaihtaa ylöspäin oleva puoli sen mukaan,
suoritetaanko 1- vai 2-puolinen tulostus.
● Suosittelemme valitsemaan <Nopeus etusijalla>, jos tulostuspuolella ei ole merkitystä.
<Tulostuspuoli etus.>
Kun haluat tulostaa tietylle puolelle paperia, sinun ei tarvitse kääntää paperilähteessä olevia papereita toisin
päin riippumatta siitä, tulostetaanko yksi- vai kaksipuolisesti.
● Vaikka <Tulostuspuoli etus.> olisi valittu paperilähteeksi (
Paperi(P. 572) ), se poistetaan käytöstä ja laite
toimii samalla tavalla kuin jos <Nopeus etusijalla> olisi valittu. Lisää tällöin paperia samalla tavalla kuin
silloin, kun <Nopeus etusijalla> on valittu ( Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) ).
● Jos valitaan <Tulostuspuoli etus.>, 1-puolisen tulostuksen nopeus hidastuu.
Näytä työlista
Valitse, näytetäänkö tulostettavien ja tulostusta odottavien tietojen luettelo, kun käyttöpaneelissa painetaan
(
).
Ei
Kyllä
415
Asetus-valikko
(
● Jos painetaan
)
(
<Käyttäjän ylläpito>
<Näytä työlista>
<Ei> tai <Kyllä>
), kun <Ei> on valittu, käynnissä oleva tulostustyö peruutetaan.
Tuonti-/vientiaset.
Laitteeseen tallennetut tiedot ja valikkovaihtoehtojen asetustiedot voidaan siirtää ja tallentaa laitteeseen liitettyyn
USB-muistilaitteeseen. Viedyt tiedot voidaan tuoda. Jos laitteiden malli on sama, tästä laitteesta viedyt tiedot voidaan
tuoda muihin laitteisiin ja päinvastoin.
TUONTI
Voit tuoda laitteesta USB-muistilaitteeseen kirjoitettuja tietoja.
(
)
vientiaset.>
salasana
<Käyttäjän ylläpito>
<TUONTI>
<Tuonti-/
<Kyllä>
Valitse tuotava tiedosto
Syötä
Tarkista ilmoitus
VIENTI
Voit tallentaa laitteeseen tallennetut tiedot ja valikkovaihtoehtojen asetustiedot USB-muistilaitteeseen.
(
)
salasana
<Käyttäjän ylläpito>
<Tuonti-/vientiaset.>
Salasana (vahvista)
Tarkista ilmoitus
● Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää vain laitteen oikealla sivulla olevaa USB-porttia.
Ilm. puhdistuksesta
Valitse, näytetäänkö ilmoitus, joka kehottaa puhdistamaan kiinnitysyksikköön.
Ei
Kyllä
416
<VIENTI>
Syötä
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Ilm. puhdistuksesta>
<Ei> tai <Kyllä>
Puhd. ilm. ajoitus *
Kun <Ilm. puhdistuksesta>-asetukseksi valitaan <Kyllä>, voit määrittää, milloin kiinnitysyksikön puhdistuskehotus
näytetään, tulostettujen sivujen mukaan 1000 sivun yksikköinä. Voit tarkistaa määrityssivulla, montako sivua voidaan
tulostaa, ennen kuin kehotusilmoitus näytetään. ( Asetussivu(P. 539) )
1000 –50 000
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Puhd. ilm. ajoitus>
Syötä tulostettujen sivujen
määrä
Väriaineen tark.aj.
Jos haluat muuttaa ilmoituksen näyttöajoitusta, kun väriaine on vähissä, valitse <Muokkaa>.
Oletus
Muokkaa
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Väriaineen tark.aj.>
<Oletus> tai <Muokkaa>
Määr. vär. tark.aj. *
Kun asetukseksi <Väriaineen tark.aj.> on valittu <Muokkaa>, määritä ilmoituksen näyttöaika.
1–20 –99 (%)
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Määr. vär. tark.aj.>
jäljellä olevan väriaineen määrä numeronäppäimillä
417
Syötä väriainekasetin
Asetus-valikko
Tulostustila
1006-05J
Kaikki tulostustilan vaihtamisasetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen ROM-muisti.
Autom. tilavalinta(P. 418)
Automaatt. valinta(P. 419)
Tila etusijalla(P. 419)
◼ Tulostustilan tyyppi
Automaattinen valintatila
Laite siirtyy automaattiseen valintatilaan, kun valitaan <Automaatt. valinta> kohdassa <Autom.
tilavalinta>. Laite erottelee tietokoneesta lähetetyt tiedot automaattisesti ja valitsee tulostustilan.
Käytä normaalisti tätä tulostustilaa sovelluksesta tulostamiseen.
<PCL>
Tietokoneesta lähetetyn PCL-tiedoston tulostustila.
<PS>
Tietokoneesta lähetetyn PS-tiedoston tulostustila.
<PDF>
PDF-tiedoston tulostustila käyttämällä suoratulostusta tai USB-suoratulostusta.
<XPS>
XPS-tiedoston tulostustila käyttämällä suoratulostusta tai USB-suoratulostusta.
Autom. tilavalinta
Määritä tulostustila, jossa laite toimii.
Automaatt. valinta
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Tulostustila>
<Autom. tilavalinta>
418
Valitse tulostustila
Asetus-valikko
Automaatt. valinta
Ota automaattinen tulostustilojen valintaominaisuus käyttöön tai pois käytöstä automaattisen valintatilan aikana.
Ei
Kyllä
(
)
tulostustila
<Tulostustila>
<Automaatt. valinta>
Valitse
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos kaikiksi tulostustiloiksi valitaan <Ei>, laite toimii kohteelle <Tila etusijalla> määritetyssä tulostustilassa.
Tila etusijalla
Määritä tulostustila, joka valitaan automaattisesti, kun laite ei voi tunnistaa ohjauskomentoa automaattisen
valintatilan aikana.
Ei mitään
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Tulostustila>
<Tila etusijalla>
Valitse ensisijainen tulostustila
● Jos valitaan <Ei mitään>, laite määrittää tulostustilan automaattisesti, kun se ei tunnista ohjauskomentoa.
419
Asetus-valikko
Tulostustilakohtaiset asetukset
1006-05K
Tulostustilakohtaiset asetukset voidaan määrittää asetusvalikossa. Kunkin
tulostustilan tilakohtaiset asetukset kuvataan.
UFR II(P. 421)
PCL(P. 422)
Kuvantaminen(P. 428)
XPS(P. 434)
PDF(P. 438)
PS(P. 442)
420
Asetus-valikko
UFR II
1006-05L
Tässä osiossa kuvataan käytettävissä olevat asetukset käytettäessä UFR II:ta
ohjauskomentojen kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Paperin tallennus
Valitse, estetäänkö tyhjien sivujen tulostaminen, kun tulostettavat asiakirjat sisältävät niitä.
Ei
Kyllä
(
)
<UFR II>
<Paperin tallennus>
421
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
PCL
1006-05R
Kaikki PCL-ohjauskomentojen asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen ROM-muisti.
Paperin tallennus(P. 422)
Suunta(P. 422)
Fonttinumero(P. 423)
Pistekoko(P. 423)
Etäisyys(P. 423)
Lomakeviivat(P. 423)
Merkkikoodi(P. 424)
Muokattu koko(P. 425)
Mittayksikkö(P. 425)
X-mitta(P. 425)
Y-mitta(P. 426)
Lisää CR LF:ään(P. 426)
Suurenna A4-tul.lev.(P. 426)
BarDIMM(P. 427)
FreeScape(P. 427)
Paperin tallennus
Määrittää, tulostaako laite tyhjän sivun, joka saattaa syntyä, kun sovelluksesta lähetettyjen kahden sivunvaihtokoodin
välissä ei ole tietoja.
Ei
Kyllä
(
)
<PCL>
<Paperin tallennus>
<PCL>
<Suunta>
<Ei> tai <Kyllä>
Suunta
Voit asettaa paperin suunnan.
Pysty
Vaaka
(
)
422
<Pysty> tai <Vaaka>
Asetus-valikko
Fonttinumero
Voit asettaa oletusfontin tälle laitetoiminnolle käyttämällä vastaavia fonttinumeroita. Kelpaavat fonttinumerot ovat 0–
104.
0 –104
(
)
<PCL>
<Fonttinumero>
Syötä portin numero
numeronäppäimillä
Pistekoko *
Jos kohdassa <Fonttinumero> valittu numero on suhteutetun välityksen skaalattava fontti, tämä valinta näkyy <PCL>valinnoissa. Voit määrittää oletusfontin pistekoon. Pistekokoa voi säätää 0,25 pisteen portain.
4,00–12,00 –999,75 pistettä
(
)
<PCL>
<Pistekoko>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Etäisyys *
Jos kohdassa <Fonttinumero> valittu numero on kiinteän merkkivälin skaalattava fontti, <Etäisyys> näkyy <PCL>valinnoissa. Voit määrittää oletusfontin merkkivälin. Merkkiväliä voidaan säätää 0,01 cpi:n (merkkiä tuumalla) lisäyksin.
0,44–10,00 –99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Etäisyys>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Lomakeviivat
Voit määrittää sivulle tulostettavien rivien määrän. Voit määrittää 5–128 riviä.
5–64 –128 riviä
423
Asetus-valikko
(
)
<PCL>
<Lomakeviivat>
Merkkikoodi
Voit valita merkistön, joka sopii parhaiten isäntätietokoneen tarpeisiin.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
424
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Asetus-valikko
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Merkkikoodi>
Valitse merkistökoodi
Muokattu koko
Voit määrittää mukautetun paperikoon. Jos on valittu <Aseta>, voit antaa mukautetun koon.
Älä aseta
Aseta
(
)
<PCL>
<Muokattu koko>
<Aseta> tai <Älä aseta>
Mittayksikkö *
Voit määrittää mittayksikön, jota haluat käyttää mukautetun paperikoon määrittämiseen.
Millimetrit
Tuumat
(
)
<PCL>
<Mittayksikkö>
<Millimetrit> tai <Tuumat>
X-mitta *
Voit määrittää mukautetun paperin X-mitan. X-mitta voidaan säätää välille 76,2 mm ja 215,9 mm 0,1 mm lisäyksin.
76,2–215,9 mm
(
)
<PCL>
<X-mitta>
425
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Asetus-valikko
Y-mitta *
Voit määrittää mukautetun paperin Y-mitan. Y-mitta voidaan säätää välille 127,0 mm ja 355,6 mm 0,1 mm lisäyksin.
127,0–355,6
mm
(
)
<PCL>
<Y-mitta>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Lisää CR LF:ään
Voit määrittää, lisätäänkö rivinpalautus (CR), kun vastaanotetaan rivinvaihtokoodi (LF).
Kyllä
Ei
(
)
<PCL>
<Lisää CR LF:ään>
<Kyllä> tai <Ei>
Suurenna A4-tul.lev.
Voit määrittää, laajennetaanko A4-paperin tulostusaluetta Letter-koon leveydelle.
Ei
Kyllä
(
)
<PCL>
<Suurenna A4-tul.lev.>
426
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
BarDIMM *
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen viivakooditulostustoiminnon.
Salli
Poista käytöstä
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Salli> tai <Poista käytöstä>
FreeScape *
Voit määrittää vaihtoehtoisen poistumiskoodin (AEC, Alternate Escape Code), jota käytetään viivakoodikomennoissa,
kun isäntätietokone ei tue vakiopoistumiskoodia.
Ei
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
427
Valitse poistumiskoodi
Asetus-valikko
Kuvantaminen
1006-05S
Kaikki USB-suoratulostuksen, suoratulostuksen ja sähköpostitulostuksen
kuvatiedostojen (JPEG- ja TIFF-tiedostot) asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen SD-kortti.
Kuvan suunta(P. 428)
Zoomaus(P. 429)
Tulostuskohta(P. 429)
TIFF Spooler(P. 430)
Näytä varoitukset(P. 430)
Tul. sähköp. teksti(P. 431)
Raj. sähköp. tulost.(P. 431)
Suurenna tulostusal.(P. 432)
Puolisävyt(P. 432)
Harmaasävymuunto(P. 433)
Kuvan suunta
Määritä kuvan tulostussuunta.
Automaattinen
Pysty
Vaaka
(
)
<Kuvantaminen>
<Kuvan suunta>
Valitse suunta
<Automaattinen>
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
<Pysty>
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
<Vaaka>
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
428
Asetus-valikko
● Jos määritetty asetus (<Pysty> tai <Vaaka>) ei vastaa kuvan suuntaa, kuva tulostetaan pienennetyssä koossa.
Zoomaus
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja
kuvan kuvasuhde säilytetään.
Ei
Automaattinen
(
)
<Kuvantaminen>
<Zoomaus>
<Ei> tai <Automaattinen>
<Ei>
Jos kuva on alueella Tulostusalue(P. 575) , se tulostetaan alkuperäisessä koossa. Jos kuva on
tulostusaluetta suurempi, tulosteita pienennetään.
<Automaattinen>
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita paperin tulostettavan alueen mukaan.
Tulostuskohta
Määritä kuvan tulostussijainti.
Automaattinen
Keskusta
Ylävasen
(
)
<Kuvantaminen>
<Tulostuskohta>
sijainti
429
Valitse <Automaattinen> tai
Asetus-valikko
<Automaattinen>
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen mukaisesti. Muussa
tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot tulostetaan aina paperin keskelle.
<Keskusta>
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
<Ylävasen>
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
TIFF Spooler
Valitse, tallennetaanko TIFF-tiedot SD-korttiin ennen niiden käsittelyä tulostusta varten. Valitse asetukseksi <Kyllä>, jos
tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Kuvantaminen>
<TIFF Spooler>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
<Ei>
TIFF-tietoja käsitellään jatkuvasti heti, kun niitä vastaanotetaan, mikä lyhentää käsittelyaikaa.
<Kyllä>
Kaikki vastaanotetut TIFF-tiedot käsitellään yhdellä kertaa, mikä vähentää virheiden esiintymistä. Jos SD-kortti
on asennettu, tiedot tallennetaan SD-korttiin.
Näytä varoitukset
Voit määrittää, miten laite käyttäytyy, jos tapahtuu virhe.
Ei
Tulosta
Paneeli
430
Asetus-valikko
(
)
<Kuvantaminen>
<Näytä varoitukset>
Valitse, miten laitteen pitäisi
käyttäytyä
<Ei>
Kuvaa ei tulosteta, eikä virhettä näytetä.
<Tulosta>
Virhetiedot tulostetaan, ja kuvaa ei tulosteta.
<Paneeli>
Kuvaa ei tulosteta, ja virheilmoitus näytetään käyttöpaneelissa.
Tul. sähköp. teksti
Valitse, tulostetaanko sähköpostiviestit, kun suoritetaan sähköpostitulostus. Jos valitaan <Ei>, vain sähköpostiin liitetty
kuva tulostetaan.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
<Tul. sähköp. teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
Raj. sähköp. tulost. *
Valitse, rajoitetaanko sähköpostiviestin sivujen tulostettavien sivujen määrää, kun <Tul. sähköp. teksti>-asetukseksi on
valittu <Kyllä>. Jos valitaan <Kyllä>, sähköpostiviestistä tulostetaan enintään 5 sivua.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
<Raj. sähköp. tulost.>
431
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Suurenna tulostusal.
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
Tulostusalue(P. 575) täysin paperin kokoon.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
<Suurenna tulostusal.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
(
)
<Kuvantaminen>
<Puolisävyt>
Valitse puolisävyjen
tulostusmenetelmä
<Tarkkuus>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
432
Asetus-valikko
Harmaasävymuunto
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
)
<Kuvantaminen>
<Harmaasävymuunto>
Valitse
muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
433
Asetus-valikko
XPS
1006-05U
Kaikki XPS-tiedostojen USB-suoratulostuksen ja suoratulostuksen asetukset ja lyhyet
kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen SD-kortti.
Puolisävyt(P. 434)
Harmaasävymuunto(P. 435)
Pakatun kuvan tila(P. 436)
Pakatun kuvan tul.(P. 437)
Puolisävyt
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue). Puolisävyt
voidaan määrittää jokaiselle kuvatietotyypille yksittäisessä asiakirjassa.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
(
)
<XPS>
<Puolisävyt>
puolisävyjen tulostustapa
434
Valitse kuvatietotyyppi
Valitse
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
Harmaasävymuunto
Voit valita tavan, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi. Voit määrittää kunkin kuvan
tietotyypin muunnostavan: <Teksti>, <Kuvankäsittely> ja <Kuva>.
Teksti
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
Kuvankäsittely
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
Kuva
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
tyyppi
)
<XPS>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
435
Valitse kuvatietojen
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietojen tyyppi, jolle haluat määrittää muunnostavan.
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
Pakatun kuvan tila *
Määritä, miten laite käyttäytyy tilanteessa, jossa sen muisti on loppumassa XPS-tiedoston tulostamisen aikana.
Kuva etusijalla
Tulostus etusijalla
(
)
<XPS>
<Pakatun kuvan tila>
<Kuva etusijalla> tai <Tulostus
etusijalla>
<Kuva etusijalla>
Peruuttaa tulostuksen, ennen kuin laatu heikkenee, kun käytettävissä ei ole tarpeeksi muistia.
<Tulostus etusijalla>
Jatkaa tulostusta, vaikka laatu heikkenee riittämättömän muistin takia.
● Tämä kohde voidaan määrittää, kun ei käytetä SD-korttia. Jos <SD-kortti>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, laite
käyttää aina <Tulostus etusijalla>-asetusta ( SD-kortti(P. 371) ).
436
Asetus-valikko
Pakatun kuvan tul.
Jos <Pakatun kuvan tila> -asetukseksi on valittu <Tulostus etusijalla>, laatu voi ajan mittaan heikentyä kuvatietojen
mukaan. Voit määrittää, miten laitteen pitäisi käyttäytyä, jos laatu heikkenee liikaa.
Tulostus
Näyttövirhe
(
)
<XPS>
<Pakatun kuvan tul.>
<Tulostus> tai <Näyttövirhe>
<Tulostus>
Jatkaa tulostusta huolimatta siitä, miten laatu heikkenee.
<Näyttövirhe>
Näyttää soveltuvan virheilmoituksen ja peruuttaa tulostuksen, kun laatu heikkenee liikaa.
● Tämä asetus on voimassa, kun <Pakatun kuvan tila>-asetukseksi on valittu <Tulostus etusijalla> tai <SDkortti> ( SD-kortti(P. 371) ) -asetukseksi on valittu <Kyllä>.
437
Asetus-valikko
PDF
1006-05W
Kaikki PDF-tiedostojen USB-suoratulostuksen ja suoratulostuksen asetukset ja lyhyet
kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Sovita paperikokoon(P. 438)
Suurenna tulostusal.(P. 438)
N 1:lle(P. 439)
Kommenttituloste(P. 439)
Puolisävyt(P. 439)
Harmaasävymuunto(P. 440)
Sovita paperikokoon
Tulostusalue(P. 575) mukaan. Tulosteet
Määritä, suurennetaanko vai pienennetäänkö tulosteita paperin
suurennetaan tai pienennetään säilyttäen alkuperäinen kuvasuhde.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Sovita paperikokoon>
<Ei> tai <Kyllä>
Suurenna tulostusal.
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
Tulostusalue(P. 575) täysin paperin kokoon.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Suurenna tulostusal.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
438
Asetus-valikko
N 1:lle
Valitse, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja pienennettynä järjestyksessä alkaen ylhäältä vasemmalta. Jos
esimerkiksi haluat tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse <4 1:lle>.
Ei
2 1:lle
4 1:lle
6 1:lle
8 1:lle
9 1:lle
16 1:lle
(
)
<PDF>
<N 1:lle>
Valitse kokoamistapa
Kommenttituloste
Valitse, tulostetaanko kommentit. Jos valitaan <Automaattinen>, PDF-tiedostoissa olevat kommentit tulostetaan.
Ei
Automaattinen
(
)
<PDF>
<Kommenttituloste>
<Ei> tai <Automaattinen>
Puolisävyt
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue). Puolisävyt
voidaan määrittää jokaiselle kuvatietotyypille yksittäisessä asiakirjassa.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
439
Asetus-valikko
(
)
<PDF>
<Puolisävyt>
Valitse kuvatietotyyppi
Valitse
puolisävyjen tulostustapa
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Graphic Mode> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
Harmaasävymuunto
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
)
<PDF>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
440
Asetus-valikko
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
441
Asetus-valikko
PS
1006-05X
Kaikki PS-ohjauskomentojen asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Työn aikakatkaisu(P. 442)
Tulosta PS-virheet(P. 442)
Puolisävyt(P. 442)
Harmaasävymuunto(P. 443)
Työn aikakatkaisu
Jos tässä kohteessa määritetty aika on kulunut siitä, kun työn käsittely aloitettiin, laite lopettaa työn automaattisesti ja
vastaanottaa toisen työn.
Jos et halua määrittää aikakatkaisua, valitse "0 sekuntia".
0 –3600 sekuntia
(
)
<PS>
<Työn aikakatkaisu>
Syötä asetusarvo
numeronäppäimillä
Tulosta PS-virheet
Määrittää, tulostetaanko virhesivu, kun tapahtuu PostScript-virhe.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Tulosta PS-virheet>
<Ei> tai <Kyllä>
Puolisävyt
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue). Puolisävyt
voidaan määrittää jokaiselle kuvatietotyypille yksittäisessä asiakirjassa.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
442
Asetus-valikko
Korkea tarkkuus
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
Korkea tarkkuus
(
)
<PS>
<Puolisävyt>
Valitse kuvatietotyyppi
Valitse
puolisävyjen tulostustapa
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa eloisia kuvia, joissa on sävykontrastitehoste. Tämä tila sopii kuvatietojen, kuten valokuvien,
tulostamiseen.
<Korkea tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
Harmaasävymuunto
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
443
Asetus-valikko
(
)
<PS>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
444
Asetus-valikko
MEAP-asetukset
1006-05Y
Päänäytön MEAP-asetuskohteet ja lyhyet kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on
merkitty tikarilla ( ).
Valitse oletusnäyttö
Voit määrittää ruudun, joka tulee esiin käyttöpaneelin näyttöön, kun laite käynnistyy.
Näytön tulostus
MEAP
(
)
<MEAP-asetukset>
<Valitse oletusnäyttö>
<MEAP>
<Näytön tulostus>
Tulostuksen valmiustilanäyttö (päänäyttö) tulee esiin.
<MEAP>
Asennetun MEAP-sovelluksen, jos sellainen on, näyttö tulee esiin.
● Voit vaihtaa näytön ruutuja painamalla käyttöpaneelissa
445
(
).
<Näytön tulostus> tai
Asetus-valikko
Tarkista laskuri
1006-060
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
● Tämän kohdan lisäksi voi tarkistaa laskurin arvon myös valitsemalla <Tarkista laskuri> kohdassa
Apuohjelmavalikko(P. 448) .
101: Kaikki 1
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
113: Kaikki (MV/P.)
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
114:Kaikki 1(2-p.)
Voit tarkistaa 2-puolisessa tulostustilassa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
446
Asetus-valikko
Alusta valikko
1006-061
Valitse, kun haluat palauttaa asetusvalikon alla lueteltujen asetusten oletusarvot.
Valikon alustaminen(P. 554)
Asetukset, joita ei voi alustaa
● <Verkko>- ja <Säädä tulostuskohtaa>-asetuksia ei voi alustaa. Jos haluat alustaa <Verkko>-asetukset, katso
Verkkoasetusten alustaminen(P. 555) . Jos haluat alustaa <Säädä tulostuskohtaa>-asetukset, palauta
niiden oletusasetukset manuaalisesti ( Säädä tulostuskohtaa(P. 409) ).
447
Asetus-valikko
Apuohjelmavalikko
1006-062
Voit näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän ja tulostaa järjestelmän sisäiset
tiedot. Kun käyttöpaneelissa painetaan
(
), Apuohjelma-valikko tulee esiin.
Voit määrittää alla kuvatut asetukset, kun laite on offline-tilassa.
Tarkista laskuri(P. 448)
Kokoonpanosivu(P. 448)
Verkon tilatuloste(P. 449)
Kulutust. tilan tul.(P. 449)
IPSec-toimintaohjel.(P. 449)
PCL-apuohjelma(P. 449)
PS-apuohjelma(P. 449)
Puhdistus(P. 449)
Sähköp.tul. apuohj.(P. 449)
Tul. paik.t. varten(P. 450)
Sivulaskurilista(P. 450)
Laskuriraportti(P. 450)
Tul. MEAP-järj.tied.(P. 450)
Sarjanumero(P. 450)
Tarviketiedot.(P. 450)
Tarkista laskuri
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
tarkistaminen(P. 548)
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän
● Tämän kohdan lisäksi voi tarkistaa laskurin arvon myös valitsemalla <Tarkista laskuri> kohdassa
Asetusvalikko(P. 363) .
101: Kaikki 1
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
113: Kaikki (MV/P.)
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
114:Kaikki 1(2-p.)
Voit tarkistaa 2-puolisessa tulostustilassa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
Kokoonpanosivu
Voit tarkistaa laitteessa määritetyt laiteasetukset ( Asetusvalikko(P. 363) ). Voit myös tarkistaa muita tietoja, kuten
jäljellä olevan väriaineen määrän, tulostettujen sivujen määrän ja laitteeseen asennetun muistin (RAM) kapasiteetin.
Asetussivu(P. 539)
448
Asetus-valikko
Verkon tilatuloste
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteen verkkoasetuksista ( Verkko(P. 378) ). Voit myös tarkistaa suojaustiedot,
kuten osoitteiden suodatusasetukset ja IPSec-asetukset. Verkon testituloste(P. 539)
Kulutust. tilan tul.
Tiedot, kuten väriaineen jäljellä oleva määrä, varoitusilmoitukset ja värikasettien ostopaikkatiedot, tulostetaan.
Tulostustarvikkeiden tilan tulostus(P. 540)
IPSec-toimintaohjel.
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laiteessa määritetyistä IPSec-käytäntöjen nimistä ja asetuksista (
asetusten määrittäminen(P. 300) ). IPSec-toimintaohjelista(P. 541)
IPSec-
PCL-apuohjelma
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteeseen tallennetuista sisäisistä tietokohteista, joita käytetään PCL-tilassa.
Kirjasinlista
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon fonteista, joita voidaan käyttää PCL-tilassa.
PCL-fonttilista(P. 543)
PS-apuohjelma
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon PS-tilassa käytettävistä asetuksista ja laitteeseen tallennetuista sisäisistä
tietokohteista. PS-tilaluettelo(P. 543)
Kokoonpanosivu
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteen asetuksista (
PS(P. 442) ).
Kirjasinlista
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon fonteista, joita voidaan käyttää PS-tilassa.
Puhdistus
Valitse, kun haluat puhdistaa kiinnitysyksikön, kun tulosteissa näkyy mustia täpliä tai raitoja.
Kiinnitysyksikkö(P. 523)
Sähköp.tul. apuohj.
Valitse, kun haluat vastaanottaa sähköpostit manuaalisesti ja tulostaa vastaanotettujen sähköpostien lokin
luettelomuodossa.
Vast.ot. sähköpostit
Valitse, kun haluat vastaanottaa sähköpostit POP3-postipalvelimelta manuaalisesti ja tulostaa ne.
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 161)
449
Asetus-valikko
Sähköp. VO lokilista
Valitse, kun haluat tulostaa lokin, joka koostuu laitteessa vastaanotettujen sähköpostien aiheista ja
vastaanottopäivästä/ajasta, luettelomuodossa. Sähköpostien tulostusloki(P. 546)
Tul. paik.t. varten
Valitse, kun haluat tulostaa nykyisen tulostuskohdan osoittavia merkkejä.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 535)
Sivulaskurilista
Valitse, kun haluat tulostaa raportin kunkin osaston tulostamien sivujen määrästä, kun osastotunnusten hallinta on
käytössä. Sivumääräluettelo(P. 542)
Laskuriraportti
Tulostaa kunkin laskurin tulostettujen sivujen määrän koontiraportin.
Laskuriraportti(P. 542)
Tul. MEAP-järj.tied.
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteeseen asennettujen MEAP-sovellusten tiedoista ja MEAPjärjestelmäsovelluksista, kun MEAP-toiminto on käytössä. Tulosta MEAP-järjestelmätiedot(P. 542)
Sarjanumero
Valitse, kun haluat näyttää laitteen sarjanumeron.
(
)
<Sarjanumero>
Tarviketiedot.
Valitse, kun haluat näyttää tietoja paperista ja väriainekasetista.
Paperitiedot
Valitse, kun haluat näyttää määritetyn paperikoon ja -tyypin sekä jäljellä olevan paperin määrän kussakin
paperilähteessä. Paperin tarkistaminen(P. 551)
Väriainekas. malli
Valitse, kun haluat näyttää laitteen väriainekasetin mallinumeron.
tarkistaminen(P. 551)
450
Väriainekasetin mallin
Asetus-valikko
Väriainetta jäljellä
Valitse, kun haluat näyttää väriaineen jäljellä olevan määrän.
tarkistaminen(P. 551)
Jäljellä olevan väriaineen määrän
● Näytetty väriaineen jäljellä oleva määrä on vain ohjeellinen ja voi poiketa todellisesta määrästä.
451
Asetus-valikko
Työ-valikko
1006-063
Voit tulostaa SD-korttiin ja tulostuslokiin tallennettuja asiakirjoja. Kun
painetaan
( ) käyttöpaneelissa, Työ-valikko tulee esiin. Voit määrittää alla
kuvatut asetukset, kun laite on offline-tilassa.
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä *1, ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen SD-kortti.
● Asetuksia, joissa on merkintä *2, ei näytetä, kun etäkäyttöliittymän [Näytä työloki] -valintaruutua ei ole
valittu. Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 293)
Salattu tulostus(P. 452)
Turvatulostus(P. 452)
Tallennettu työlista(P. 452)
Tall. työn tulostus(P. 452)
Töiden tulostusloki(P. 453)
Tall. töid. tul.loki(P. 453)
Rap. tul.loki(P. 453)
Sähköp. tul.loki(P. 453)
Salattu tulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa salattuja asiakirjoja, jotka lähetetään tietokoneesta laitteeseen.
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 132)
Turvatulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa turvatulostusasiakirjoja, jotka lähetetään tietokoneesta laitteeseen.
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 132)
Tallennettu työlista *1
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen luettelon.
töiden luettelo(P. 545)
Tallennettujen
Tall. työn tulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettuja asiakirjoja.
asiakirjan tulostaminen(P. 138)
452
Laitteeseen tallennetun
Asetus-valikko
Töiden tulostusloki *2
Valitse, kun haluat tulostaa tietokoneesta tulostettujen asiakirjojen lokin luettelomuodossa.
Tulostustyöloki(P. 545)
Tall. töid. tul.loki *1*2
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen tulostuslokin
luettelomuodossa. Tallennettujen töiden tulostusloki(P. 545)
Rap. tul.loki *2
Valitse, kun haluat tulostaa asetukset ja raporttien tulostuslokin luettelomuodossa.
Raporttitulostusloki(P. 546)
Sähköp. tul.loki *2
Valitse, kun haluat tulostaa vastaanotettujen sähköpostien tulostuslokin luettelomuodossa.
tulostusloki(P. 546)
453
Sähköpostien
Asetus-valikko
Nollausvalikko
1006-064
Voit peruuttaa kaikki prosessit, poistaa muistissa olevat tiedot ja katkaista virran.
Kun käyttöpaneelissa painetaan
( ), Nollaa-valikko tulee esiin.
Pehmeä nollaus(P. 454)
Lomakkeensyöttö(P. 455)
Sammutus(P. 455)
● Kun ilmoitus Ennn-nnnn (n on numero) tulee esiin, vain <Sammutus> voidaan suorittaa.
Pehmeä nollaus
Valitse, kun haluat poistaa tulostustöiden, jotka eivät ole vielä valmiit, kaikki tiedot (ohjelmakäynnistys). Voit valita
tämän kohteen myös laitteistokäynnistyksen suorittamista varten muutettujen asetusten käyttöönottamiseksi.
● Varmista ennen ohjelmakäynnistyksen tai laitteistokäynnistyksen suorittamista, että muut käyttäjät eivät
käytä laitetta. Muuten kaikki tulostustiedot poistetaan ennen tulostamista.
◼ Ohjelmakäynnistyksen suorittaminen
Suorita ohjelmakäynnistys, kun haluat poista kaikki tulostustiedot, joita tulostetaan, jotka odottavat tulostusta tai joita
vastaanotetaan.
(
)
<Pehmeä nollaus>
<Kyllä>
◼ Laitteistokäynnistyksen suorittaminen
Suorita laitteistokäynnistys, kun haluat ottaa laitteen muutetut asetukset käyttöön tai poistaa laitteen muistiin
tallennetut tiedot.
1
Paina
(
) -painiketta.
● Jos tämä asetusvalikko tulee esiin, palaa ensin päänäyttöön painamalla
tämä vaihe 1.
454
(
) ja suorita sitten
Asetus-valikko
2
Valitse <Pehmeä nollaus> painamalla
/
, pidä
painettuna 5 sekuntia ja
vapauta se.
➠ Ilmoitus <Suorit. kova nollaus?> tulee esiin.
3
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
➠ Kun suoritetaan laitteistokäynnistys, laite käynnistetään uudelleen.
● Kun ohjelma- tai laitteistokäynnistys suoritetaan, myös valinnaisen SD-korttiin tallennetut
turvatulostusasiakirjat poistetaan.
Lomakkeensyöttö
Jos tulostus peruutetaan tietokoneesta tai tiedonsiirto keskeytyy tietojen vastaanottamisen aikana, tiedot voivat jäädä
laitteen muistiin ja estää tulostuksen suorittamisen loppuun. Seuraavia tulostustietoja ei voida tulostaa, kun tietoja on
jäljellä. Pakota tällöin muistissa olevien tietojen tyhjennys valitsemalla <Lomakkeensyöttö>.
(
)
<Lomakkeensyöttö>
<Kyllä>
● Jos jäljellä olevia tietoja ei tulosteta, suorita ohjelmakäynnistys.
● Jos laitteen muistissa on edelleen tietoja sivunvaihdon suorittamisen jälkeen, (laitteen [Job]-merkkivalo
palaa), suorita ohjelmakäynnistys.
Sammutus
Kun katkaiset laitteen virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 33)
455
Virran katkaiseminen
Asetus-valikko
Valitse syöttölaitevalikko
1006-065
Paperilähteen ja laitteeseen lisätyn paperin koon asetukset ja lyhyet kuvaukset
luetellaan. Kun käyttöpaneelissa painetaan
( ), Valitse syöttölaite -valikko
tulee esiin. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Yleiset asetukset
● Asetukset ovat samat kuin <Paperilähde>-asetukset kohdassa
Asetusvalikko(P. 363) . Tässä määritettyjä
asetuksia käytetään myös <Paperilähde>-asetuksissa.
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei näytetä muiden asetusten mukaan tai sen mukaan, onko laitteeseen
asennettu valinnainen syöttölaite, paperisäiliö tai kirjekuorien syöttölaite.
Paperilähde(P. 456)
Kirj.tas. paperikoko(P. 457)
Mon.tas. paperikoko(P. 457)
Kasetin N paperikoko (N=1, 2, 3, 4, 5) *(P. 457)
Tavallinen paperik.(P. 458)
Monit. etusijalla(P. 459)
Monit.taso eri pap.(P. 459)
Aut. kasetin valinta(P. 459)
Oletuspaperin tyyppi(P. 460)
Kirj.tas. pap.tyyppi(P. 461)
Mon.tas. pap.tyyppi(P. 461)
Kasetin N paperityyppi (N=1, 2, 3, 4, 5) *(P. 461)
Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 461)
2-puolinen tulostus(P. 462)
Valitse kas. 1 malli(P. 462)
Paperilähde
Valitse paperilähde, josta paperia syötetään. Jos haluat vaihtaa paperilähteen automaattisesti paperikoon ja -tyypin
perusteella, valitse <Automaattinen>.
Automaattinen
Kirjekuoritaso *
Monitoimitaso
Kasetti 1
Kasetti 2 *
Kasetti 3 *
Kasetti 4 *
Kasetti 5 *
(
)
<Paperilähde>
Valitse paperilähde
456
Asetus-valikko
Kirj.tas. paperikoko *
Aseta valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen lisätyn paperin koko.
paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 65)
Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste)
Vapaa koko
Muokattu koko
Muokattu koko
Kirjek. ISO-C5
Kirj. Monarch
Kirjek. Nro10
Kirjek. DL
Mon.tas. paperikoko
Määritä monikäyttötasolle lisätyn paperin koko.
määrittäminen(P. 63)
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
A6
A5
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Vapaa koko
Muokattu koko
Muokattu koko
Kirjek. ISO-C5
Kirj. Monarch
Kirjek. Nro10
Kirjek. DL
Indeksikortti
STMT
FLSC
16K
Kasetin N paperikoko (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Aseta paperikasettiin tai valinnaiseen paperisäiliöön lisätyn paperin koko ( Paperikasetissa olevan paperin koon ja
tyypin määrittäminen(P. 60) ). Näytettävät paperityypit vaihtelevat asennetun kasetin tai lisävarusteen tyypin
mukaan. Kun käytetään valinnaista A5-kasettia tai mukautettua materiaalikasettia, kasetin 1 tyyppi täytyy määrittää
( Valitse kas. 1 malli(P. 462) ).
Laitteen vakiopaperikasetti tai syöttölaitteen paperikasetti
Vapaa koko
Automaattinen
Muokattu koko
Muokattu koko
FLSC
457
Asetus-valikko
16K
Mukautettu materiaalikasetti
A6
A5
Vapaa koko
Muokattu koko
Muokattu koko
STMT
A5-kasetti
A5
Vapaa koko
Paperisäiliö
Vapaa koko
Automaattinen
Tavallinen paperik.
Paperikoon asetusta ei voi tehdä tietokoneella, jossa on käyttöjärjestelmä, tai mobiililaitteella, joka ei tue mitään
tulostinajuria. Jos haluat tulostaa tällaisesta tietokoneesta tai mobiililaitteesta, aseta tulostettavan paperin koko tämän
kohteen avulla.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Kirjek. ISO-C5
Kirj. Monarch
Kirjek. Nro10
Kirjek. DL
Indeksikortti
STMT
FLSC
16K
(
)
<Tavallinen paperik.>
Valitse paperikoko
458
Asetus-valikko
Paperikoon valitseminen
Määritä asetus tulostettavan paperin koon mukaan.
Monit. etusijalla
Valitse, annetaanko monikäyttötasolle lisätyn paperin syöttämiselle etusija, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu
<Automaattinen>. Jos valitaan <Kyllä>, paperia syötetään monikäyttötasolta, kun samankokoista paperia on lisätty
sekä monikäyttötasolle että paperikasettiin.
Ei
Kyllä
(
)
<Monit. etusijalla>
<Ei> tai <Kyllä>
● Kun <Monit.taso eri pap.>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, paperia syötetään ensisijaisesti paperikasetista,
vaikka <Monit. etusijalla>-asetukseksi olisi valittu <Kyllä>.
Monit.taso eri pap.
Jos valitaan <Kyllä>, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>, monikäyttötaso valitaan
automaattisesti, jos mihinkään paperikasettiin ei ole lisätty sopivan kokoista paperia.
Ei
Kyllä
(
)
<Monit.taso eri pap.>
<Ei> tai <Kyllä>
Aut. kasetin valinta
Jos valitaan <Käytä>, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>, laite valitsee automaattisesti
paperilähteen, johon on lisätty sopivan kokoista paperia. Lisäksi kun paperi loppuu, tämän sovelluksen avulla
tulostusta voidaan jatkaa vaihtamalla yhdestä paperilähteestä toiseen, johon on lisätty samaa paperikokoa.
Älä käytä
Käytä
459
Asetus-valikko
(
)
<Aut. kasetin valinta>
Valitse paperilähde
<Älä käytä> tai
<Käytä>
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, johon halutaan käyttää Kasetin automaattinen valinta -toimintoa.
Asetusten vaihtaminen
Ota automaattinen paperikasetinvalinta käyttöön edellisessä näytössä (
valitsemalla <Kyllä>.
) valitulle paperilähteelle
Oletuspaperin tyyppi
Paperityypin asetusta ei voi tehdä tietokoneella, jossa on käyttöjärjestelmä, tai mobiililaitteella, joka ei tue mitään
tulostinajuria. Jos haluat tulostaa tällaisesta tietokoneesta tai mobiililaitteesta, aseta tulostettavan paperin tyyppi
tämän kohteen avulla.
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
Paksu 1
Paksu 2
Paksu 3
Kirjekuori
Kirjekuori H
Tarrat
(
)
<Oletuspaperin tyyppi>
Valitse paperityyppi
Paperityypin valinta
Määritä asetukset samalla tavalla kuin tulostinajurin paperiasetukset tulostettavan paperityypin mukaan.
Paperin lisääminen(P. 37)
460
Asetus-valikko
Kirj.tas. pap.tyyppi *
Aseta valinnaiseen kirjekuorien syöttölaitteeseen lisätyn paperin tyyppi.
paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 65)
Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste)
Kirjekuori
Kirjekuori H
Erityyppiset
Mon.tas. pap.tyyppi
Määritä monikäyttötasolle lisätyn paperin tyyppi.
määrittäminen(P. 63)
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
Paksu 1
Paksu 2
Paksu 3
Kirjekuori
Kirjekuori H
Tarrat
Erityyppiset
Kasetin N paperityyppi (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Määritä paperikasettiin tai valinnaiseen paperisäiliöön lisätyn paperin tyyppi.
ja tyypin määrittäminen(P. 60)
Paperikasetissa olevan paperin koon
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
Paksu 1
Erityyppiset
Manuaal. 2-p. (mon.)
Valitse paperin tulostuspuoli, kun halutaan suorittaa 2-puolinen tulostus manuaalisesti monikäyttötasolta.
1. puoli
2. puoli
(
)
<Manuaal. 2-p. (mon.)>
<1. puoli> tai <2. puoli>
461
Asetus-valikko
<1. puoli>
Valitse tulostus etupuolelle (ensin tulostettava puoli).
<2. puoli>
Valitse tulostus takapuolella (jo tulostetun puolen vastakkainen puoli).
2-puolinen tulostus
Valitse, tulostetaanko paperin molemmille puolille.
Ei
Kyllä
(
)
<2-puolinen tulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Valitse kas. 1 malli
Aseta kasettina 1 käytettävän kasetin tyyppi.
Kasetin 1 tyypin määrittäminen(P. 60)
Vakiokasetti
Muk. tul.mat. kas.
A5-kasetti
462
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys .................................................................................................................................................... 464
Tukosten selvittäminen .................................................................................................................................... 466
Kun virheilmoitus näytetään ............................................................................................................................ 483
Yleiset ongelmat ............................................................................................................................................... 500
Asennus-/asetusongelmat ............................................................................................................................ 501
Tulostusongelmat ......................................................................................................................................... 504
Kun tulostus ei onnistu kunnolla ..................................................................................................................... 506
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä ....................................................................................................................... 508
Paperi rypistyy tai käpristyy .......................................................................................................................... 514
Paperi syötetään väärin ................................................................................................................................ 516
Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu ........................................................................................................ 517
463
Vianmääritys
Vianmääritys
1006-066
Kun esiintyy ongelma, tarkista tämän luvun ratkaisut ennen kuin otat yhteyttä Canoniin.
◼ Paperitukokset
Jos paperi tukkeutuu, katso ohjeet tukoksen poistamiseen kohdasta
Tukosten selvittäminen(P. 466) .
◼ Näyttöön tulee ilmoitus
Jos näyttöön tulee ilmoitus, katso
Kun virheilmoitus näytetään(P. 483) .
◼ Yleiset ongelmat
Jos epäilet, että laite toimii virheellisesti, katso seuraavat osat ennen kuin otat yhteyttä Canoniin.
Yleiset ongelmat(P. 500)
Asennus-/asetusongelmat(P. 501)
Tulostusongelmat(P. 504)
◼ Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Jos tulostusjälki ei ole tyydyttävä, katso kohta
Kun tulostus ei onnistu kunnolla(P. 506) .
◼ Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
Jos ongelma jatkuu, katso kohdasta
Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu(P. 517) , mihin voit ottaa yhteyttä.
464
Vianmääritys
465
Vianmääritys
Tukosten selvittäminen
1006-067
Jos tapahtuu paperitukos, hälytysääni kuuluu ja tukoksen sijainti osoitetaan näytössä. Näytä yksinkertaisia ratkaisuja
. Jos näytön menettelyjä on vaikea ymmärtää, katso tietoja paperitukosten poistamisesta seuraavista
painamalla
osioista. Jos paperitukos tapahtuu useassa paikassa samaan aikaan, tarkista kaikki esiin tulevat ilmoitukset. Lue
kohdan Tärkeitä turvallisuusohjeita(P. 2) varotoimet huolellisesti, ennen kuin aloitat paperitukosten poistamisen.
● <Monitoimitason alue>
Paperitukokset monikäyttötasolla(P. 467)
● <Kasetin N alue> (N=1, 2, 3, 4, 5)
Paperitukokset paperikasetissa tai valinnaisessa paperisäiliössä (P. 467)
● <2-puolisyksikön alue>
Paperitukokset kaksipuolisyksikössä(P. 470)
● <Takakannen alue>
Paperitukokset takapuolella(P. 475)
● <Yläkannen alue>
Paperitukokset laitteen sisällä(P. 476)
● <Luovutustason alue>
Paperitukokset valinnaisessa kirjekuorien syöttölaitteessa(P. 480)
Kun poistat juuttunutta paperia, älä katkaise laitteesta virtaa
● Virran katkaiseminen poistaa tulostettavana olevat tiedot.
Jos paperi repeytyy
● Poista kaikki paperinpalat, etteivät ne tuki laitetta.
Jos paperitukoksia tapahtuu toistuvasti
● Napauta paperipinon reunoja tasaista alustaa vasten reunojen tasaamiseksi ennen paperin lisäämistä
laitteeseen.
● Tarkista, että paperi sopii käytettäväksi laitteessa.
Paperi(P. 572)
● Tarkista, ettei paperitukoksista ole jäänyt paperinpaloja laitteeseen.
● Jos paperitukos tapahtuu, kun tulostetaan jo tulostetun paperin takapuolella (manuaalinen 2-puolinen
tulostus)- valitse tulostinajurin [Paperilähde]-välilehden [Tulosta toiselle puolelle]-valintaruutu.
Älä poista tukkeutunutta paperia laitteesta väkisin
● Paperin poistaminen väkisin voi vahingoittaa osia. Jos et saa paperia pois, ota yhteys paikalliseen
valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun. Kun ongelman ratkaiseminen ei
onnistu(P. 517)
466
Vianmääritys
Paperitukokset monikäyttötasolla
Jos alustalle on lisätty paperia, poista paperi ensin. Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä
väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperi ulos varovasti.
2
Avaa ja sulje yläkansi.
● Kun yläkansi avataan ja suljetaan, paperitukosilmoitus katoaa.
1
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
Paperitukokset paperikasetissa tai valinnaisessa paperisäiliössä
Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman
paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
◼ Paperitukokset paperikasetissa
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat
etupuolta.
467
Vianmääritys
2
Vedä paperi ulos varovasti.
● Jos valinnainen syöttölaite (kasetti 2) on asennettu, vedä paperi varovasti ulos samalla tavalla.
3
Aseta paperikasetti.
4
Avaa ja sulje yläkansi.
● Kun yläkansi avataan ja suljetaan, paperitukosilmoitus katoaa.
1
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
468
Vianmääritys
◼ Paperitukokset valinnaisessa paperisäiliössä
1
Avaa luukku painamalla painiketta.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
3
Sulje luukku.
4
Avaa ja sulje yläkansi.
● Kun yläkansi avataan ja suljetaan, paperitukosilmoitus katoaa.
1
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
469
Vianmääritys
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
Paperitukokset kaksipuolisyksikössä
Älä poista juuttunutta paperia laitteesta väkisin. Jos juuttunutta paperia ei saa helposti pois, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
1
Tarkista, onko takakannen sisälle juuttunut paperia.
1
Avaa laitteen takakansi.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
470
Vianmääritys
3
2
1
Sulje laitteen takakansi.
Poista juuttunut paperi kaksipuolisyksiköstä.
Vedä kaksipuolisyksikkö ulos
● Tartu vasemmalla ja oikealla puolella oleviin kahvoihin ja vedä kaksipuolisyksikkö ulos.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
3
Vedä juuttunut paperi varovasti ulos kaksipuolisyksiköstä.
4
Laita kaksipuolisyksikkö takaisin paikalleen.
3
1
Poista juuttunut paperi yläkannen sisältä.
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
471
Vianmääritys
Kun valinnainen kirjekuorien syöttölaite on asennettu
1
Sulje kirjekuorien syöttölaitteen kansi.
2
Irrota kirjekuorien syöttölaite.
3
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Poista väriainekasetti.
472
Vianmääritys
● Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu, siirry vaiheeseen 5.
3
Avaa monikäyttötason kansi.
● Pidä kiinni vasemman ja oikean puolen kahvoista ja avaa kansi.
4
Irrota kirjekuorien syöttölaitteen kansi.
5
Tartu edessä olevaan vihreään nuppiin ja nosta paperinohjain ylös.
● Pidä paperinohjaimesta kiinni, kunnes se palautetaan paikalleen vaiheessa 7.
473
Vianmääritys
6
Vedä paperi ulos varovasti.
● Vedä paperi ulos mahollisimman suorassa, jotta kiinnittämätön väriaine ei pääse putoamaan.
7
Palauta paperinohjain varovasti paikalleen.
● Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu, siirry vaiheeseen 10.
8
Laita kirjekuorien syöttölaitteen kansi paikalleen.
9
Sulje monikäyttötason kansi.
10
Asenna väriainekasetti.
● Muista painaa kasettia sisään, kunnes se pysähtyy.
11
Sulje yläkansi.
Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu
1
Laita kirjekuorien syöttölaite paikalleen.
474
Vianmääritys
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
Paperitukokset takapuolella
Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman
paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Avaa laitteen takakansi.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
475
Vianmääritys
3
Sulje laitteen takakansi.
4
Avaa ja sulje yläkansi.
● Kun yläkansi avataan ja suljetaan, paperitukosilmoitus katoaa.
1
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
Paperitukokset laitteen sisällä
Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman
paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
Kun valinnainen kirjekuorien syöttölaite on asennettu
1
Sulje kirjekuorien syöttölaitteen kansi.
476
Vianmääritys
2
Irrota kirjekuorien syöttölaite.
3
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Poista väriainekasetti.
● Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu, siirry vaiheeseen 4.
3
Avaa monikäyttötason kansi.
477
Vianmääritys
● Pidä kiinni vasemman ja oikean puolen kahvoista ja avaa kansi.
4
Tartu takana olevaan vihreään nuppiin ja nosta paperinohjain ylös.
● Pidä paperinohjaimesta kiinni, kunnes se palautetaan paikalleen vaiheessa 6.
5
Vedä paperi ulos varovasti.
● Vedä paperi ulos mahollisimman suorassa, jotta kiinnittämätön väriaine ei pääse putoamaan.
6
Palauta paperinohjain varovasti paikalleen.
● Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu, siirry vaiheeseen 8.
7
Tartu kirjekuorien syöttölaitteen kannen kahvaan ja irrota kansi.
478
Vianmääritys
8
Tartu edessä olevaan vihreään nuppiin ja nosta paperinohjain ylös.
● Pidä paperinohjaimesta kiinni, kunnes se palautetaan paikalleen vaiheessa 10.
9
Vedä paperi ulos varovasti.
● Vedä paperi ulos mahollisimman suorassa, jotta kiinnittämätön väriaine ei pääse putoamaan.
10
Palauta paperinohjain varovasti paikalleen.
● Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu, siirry vaiheeseen 13.
11
Laita kirjekuorien syöttölaitteen kansi paikalleen.
479
Vianmääritys
12
Sulje monikäyttötason kansi.
13
Asenna väriainekasetti.
● Muista painaa kasettia sisään, kunnes se pysähtyy.
14
Sulje yläkansi.
Jos kirjekuorien syöttölaite on asennettu
1
Laita kirjekuorien syöttölaite paikalleen.
2
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
Paperitukokset valinnaisessa kirjekuorien syöttölaitteessa
Kun paperia lisätään kirjekuorien syöttölaitteeseen, poista lisätty paperi ennen seuraavan toimenpiteen aloittamista.
Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä poista sitä väkisin laiteesta vaan noudata ilmoituksen osoittaman
toisen paikan ohjeita.
1
Sulje kirjekuorien syöttölaitteen kansi.
480
Vianmääritys
2
Irrota kirjekuorien syöttölaite.
3
Vedä juuttunut paperi varovasti ulos kirjekuorien syöttölaitteesta.
4
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
5
Vedä paperi ulos varovasti.
481
Vianmääritys
6
Laita kirjekuorien syöttölaite paikalleen.
7
Sulje yläkansi.
Jos ilmoitus näkyy edelleen
● Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit. Jos
ilmoitus näkyy edelleen, tarkista, onko yläkansi kunnolla kiinni.
482
Vianmääritys
Kun virheilmoitus näytetään
1006-068
Jos tulostuskäsittelyn aikana esiintyy poikkeavuutta, muisti on täynnä tai toiminnassa on ongelmia, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisätietoja ilmoituksista on seuraavassa luettelossa.
Automaattinen jatkaminen
● Jos käyttöpaneelin asetusvalikossa <Aut. virheen ohitus>-asetukseksi valitaan <Kyllä>, tulostusta jatketaan ja
luettelossa
-merkittyjen virheilmoitusten osoittama virhe ohitetaan (
Aut. virheen
ohitus(P. 367) ). Jos virheen ohittaminen aiheuttaa tulostustietojen puuttumista tai virheellistä tulosteita,
tulosta tiedosto uudelleen.
Tulostuksen peruuttaminen
● Kun haluat peruuttaa nykyisen tuloksen virheilmoituksesta huolimatta, suorita ohjelmakäynnistys.
Pehmeä nollaus(P. 454)
Tietoja <Näytä varoitukset> -asetuksesta
● Voit määrittää asetukset niin, että eräitä ilmoituksia siitä, että tulostusta voidaan jatkaa, ei näytetä.
varoitukset(P. 368)
16 Väriainekasetin käyttöikä päätt. pian.
Väriainekasetin vaihtoaika on lähellä.
● Varmista, että uusi väriainekasetti on saatavilla.
● Vaihda väriainekasetti, jos tämä ilmoitus näytetään ennen suuren tulostustyön aloittamista.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
1F Luovutust. on täynnä.
Luovutustasolla on liikaa paperia.
● Poista paperit luovutustasolta.
1G Väriainekasetin vaihtoa suositellaan.
Väriainekasetin käyttöikä on lopussa.
● Väriainekasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä.
● Sähköposti- ja faksiasiakirjojen vastaanottaminen poistetaan käytöstä.
sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 156)
483
Vastaanotetun
Näytä
Vianmääritys
51 Tulostusasetus- virhe.
Yritettiin tulostaa tietoja, jotka sisältävät paperityypin tai -leveyden, kun <Tarkkuus>-asetukseksi oli
valittu <1200 dpi>.
● Valitse <Tarkkuus> -asetukseksi <600 dpi> ja tulosta sitten tiedot uudelleen.
● Peruuta tulostustyö painamalla
(
Tarkkuus(P. 402)
), koska tietoja ei ole saatavana tulostusta varten.
55 SD-korttivirhe.
SD-kortissa on virhe.
● Sammuta laite, irrota SD-kortti ja asenna se uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
), mutta <SD-kortti>-asetukseksi vaihtuu <Ei>.
kortti(P. 371)
56 SD-korttivirhe.
SD-kortissa on virhe.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
● Alusta SD-kortti.
SD-kortin ylläpito(P. 413)
80 Alustetaan MEAP. Älä katkaise virtaa.
MEAP:tä alustetaan.
● Ilmoitus katoaa automaattisesti, kun MEAP-alustus on suoritettu. Odota, kunnes ilmoitus katoaa.
80 Valm. MEAP... Älä katkaise virtaa.
MEAP valmistautuu käyttöön.
● Ilmoitus katoaa automaattisesti, kun MEAP on käyttövalmis. Odota, kunnes ilmoitus katoaa.
A4 nn virhe (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
A5 nn virhe (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
484
SD-
Vianmääritys
A7 nn VIRHE (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
Kasetissa jälj. oleva määrä ei näy oikein.
Laitteeseen on ehkä asetettu väriainekasetti, joka ei voi taata tulostuslaatua, koska sen käyttöikä on
lopussa tai jostain muista syistä.
● Väriainekasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
Väriainekasetti ei ehkä ole alkuperäinen Canon-tuote.
● Vain alkuperäisiä Canon-väriainekasetteja saa käyttää vaihtokasetteina.
Tarvikkeet(P. 576)
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
Vastaanoton aikana on tapahtunut virhe.
Tulostustietojen vastaanoton aikana on vastaanotettu tietoja, joita ei voi analysoida, tai
aikakatkaisuvirhe on tapahtunut.
● Peruuta tulostustyö painamalla
(
) ja tulosta tiedosto uudelleen.
● Tarkista käytettävän verkon tila, sillä verkossa voi olla ongelma.
BT Kellovirhe.
Laitteen sisäisessä kellossa on vika.
● Voit jatkaa tulostusta viallisen kellon kanssa, mutta lokeja, kuten tulostuslokia, ei luoda oikein. Ota yhteys
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Tietojen koodausta ei voi purkaa.
Salatun tulostuksen tietojen analyysi epäonnistui.
● Suorita ohjelmakäynnistys ja tulosta tiedosto uudelleen.
Pehmeä nollaus(P. 454)
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
PDF-tietojen koodausta ei voi purkaa.
PDF-tietojen tulostukseen annettiin väärä salasana.
485
Vianmääritys
● Tulosta tiedosto uudelleen oikean salasanan kanssa.
Suojausasetukset eivät salli PDF-tietojen tulostamista.
● Muuta asetukset sallimaan tulostus ja tulosta tiedosto uudelleen.
PDF-tiedosto on linkitetty käytäntöpalvelimeen, mutta laite ei saa yhteyttä palvelimeen.
● Varmista, että käytäntöpalvelin on päällä ja että verkko, johon laite ja käytäntöpalvelin on yhdistetty, on
kunnossa, ja tulosta tiedosto uudelleen.
Laite ei tue käytettävää salausalgoritmia.
● Käytä PDF-tietoja laitteen tukemassa muodossa.
● Laite tukee PDF-salausalgoritmeja RC4 128-bittinen/AES 128-bittinen/AES 256-bittinen.
● Jos haluat poistaa virheilmoituksen, peruuta tulostustyö suorittamalla ohjelmakäynnistys.
nollaus(P. 454)
Pehmeä
Ei pap. syöttöä.
Määritettyä paperikokoa tai -tyyppiä ei ole saatavilla paperin syöttöä varten.
● Valitse paperilähteeksi <Paperilähde>, kun määritettyä paperikokoa/-tyyppiä vastaavaa paperia on lisätty,
tai <Automaattinen>.
Paperilähde(P. 456)
● Lisää määritettyä paperia valittuun paperilähteeseen.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Määritä asetukset <Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi> oikein.
Tavallinen paperik.(P. 458)
Oletuspaperin tyyppi(P. 460)
● Jos haluat pakottaa tulostuksen lisätylle paperille, paina
(
).
2-puolista tulostusta ei voi suorittaa.
Laite on vastaanottanut tulostustietoja paperikoolle (suunta mukaan lukien) tai paperityypille, jota ei
ole käytettävissä automaatista 2-puolista tulostusta varten.
● Suorita ohjelmakäynnistys, määritä automaattiseen
paperikoko tai -tyyppi ja tulosta tiedosto uudelleen.
2-puoliseen
tulostuksen
käytettävissä
oleva
Pehmeä nollaus(P. 454)
Paperi(P. 572)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). 2-puoliset tulostustiedot tulostetaan kuitenkin kahdelle
arkille 1-puolisessa tulostustilassa.
Ei voi tulostaa määritetyllä tarkkuudella.
Tiedot ovat liian monimutkaisia tulostettaviksi.
● Suorita ohjelmakäynnistys, valitse <Tarkkuus>-asetukseksi <600 dpi> ja tulosta tiedosto uudelleen.
Tarkkuus(P. 402)
Pehmeä nollaus(P. 454)
● Suorita ohjelmakäynnistys, valitse <Kuvan parannus>-asetukseksi <Ei> ja tulosta tiedosto uudelleen.
Kuvan parannus(P. 403)
486
Vianmääritys
Pehmeä nollaus(P. 454)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Tulostuslaatu kuitenkin heikkenee.
Ei voi tulostaa. Tall.taulukko on täynnä.
Yhden tulostustietokohteen kansioiden tai asiakirjojen yläraja on ylitetty.
● Yhden tulostustietokohteen kansioiden enimmäismäärä on 2 ja tiedostojen 5. Korjaa tiedot ja tulosta
tiedosto uudelleen.
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
PDF-tietoja ei voi lukea.
PDF-tietojen lukemisen aikana tapahtui poikkeavuus.
● Käytä PDF-tietoja laitteen tukemassa muodossa.
● Laite tukee PDF-versiota 1.7.
● Jos haluat poistaa virheilmoituksen, peruuta tulostustyö suorittamalla ohjelmakäynnistys.
Pehmeä nollaus(P. 454)
PDF-tietoja ei voi vastaanottaa. As. vast.otett. koko.
Vapaa tila ei riitä PDF-tiedoston suoratulostukseen.
● Optimoi PDF-tiedosto sen koon pienentämiseksi tai yritä tulostaa uudelleen, kun olet jakanut tiedoston.
● Asenna SD-kortti ja lähetä sitten tiedot uudelleen laitteeseen.
SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Lähetä tiedot USB-muistilaitteesta laitteeseen.
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
Tulost. ei voinut aloittaa, koska työ on rajoitettu.
Yritettiin tulostaa normaalisti, kun tulostustoimenpiteitä on rajoitettu.
● Kun tulostustoimenpiteitä on rajoitettu, vain tallennetun työn tulostus on käytettävissä. Tulosta tiedosto
uudelleen asetuksilla, jotka tallentavat tiedot SD-kortille.
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen(P. 136)
487
Vianmääritys
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
Ei voi tallentaa.
SD-kortin asetuksena on <Ei>.
● Valitse <SD-kortti> -asetukseksi <Kyllä> ja lähetä sitten tulostustiedot uudelleen.
SD-kortti(P. 371)
SD-kortille tallennettavien tietojen määrän yläraja on ylitetty.
● Laitteeseen voidaan tallentaa enintään 1000 tietokohdetta. Poista tarpeettomat tallennetut tiedot.
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen(P. 140)
SD-kortin vapaa tila ei riitä.
● SD-kortille voidaan tallentaa yhteensä enintään 3 Gt tietoja. Poista tarpeettomat tallennetut tiedot.
Virheellinen lokeron numero on määritetty.
● Määritä oikea laatikon numero.
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen(P. 136)
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
Ei voi vahvistaa.
Osastotunnuksen todennusvirhe tapahtui.
● Määritä oikea osastotunnus ja salasana ja tulosta tiedosto uudelleen.
● Jos tulostustiedot eivät tue osastotunnusten hallinta, määritä
tuntemattomalla osastotunnuksella, ja tulosta tiedosto uudelleen.
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 262)
● Kun painetaan
(
asetus,
joka
sallii
tulostuksen
), tulostustyö peruutetaan.
Tarkista paperikoko.
Paperilähteeseen lisätty paperi ei vastaa määritettyä paperikokoa.
● Määritä paperikoko oikein.
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen(P. 60)
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 63)
Perustulostustoiminnot(P. 77)
Kun paperin kooksi oli asetettu <Vapaa koko>, yritettiin tulosta mukautetulla paperikoolla, joka on
lisätty pystysuunnassa ja jonka pitkä reuna on enintään 215,9 mm tai (vain käytettäessä UFR II tulostinajuria).
● Lisää paperi vaakasuunnassa ja tulosta tiedosto uudelleen.
488
Vianmääritys
Yritettiin tulostaa vaakasuunnassa lisätyllä mukautetulla paperikoolla ilman, että käytetään UFR II tulostinajuria.
● Lisää paperi pystysuunnassa ja tulosta tiedosto uudelleen.
<Tarkista paperikoko>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
● Valitse <Tarkista paperikoko> -asetukseksi <Ei> ja tulosta sitten tiedosto uudelleen.
Tarkista paperikoko(P. 410)
Kul.tarv. tilan tul. Paina Apuohjelma-n.
Varoitusilmoitus väriainekasetista on annettu.
● Tarkista ilmoitus tarvikkeiden tilan raportin mukaan.
Tulostustarvikkeiden tilan tulostus(P. 540)
D7 nn virhe (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
D8 nn virhe (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
D9 nn virhe (nn: 2 aakkosnumeerista merkkiä)
Laitteessa tapahtunut poikkeavuus on aiheuttanut toimintahäiriön.
● Sammuta laite, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
Tietojen vastaanottovirhe.
Kun käytetään muuta kuin toimitettua tulostinajuria, etäkäyttöliittymän [Nimetyn portin
autentikointitapa]-asetukseksi valitaan [Tila 2].
● Kun käytetään tulostinajuria, joka sallii todennustilan valitsemisen osastotunnusten hallintaa ja
varmistettua tulostusta varten, valitse tila 2.
● Kun käytetään tulostinajuria, joka ei salli todennustilan valitsemista, valitse etäkäyttöliittymän [Nimetyn
portin autentikointitapa]-asetukseksi [Tila 1].
Kirjaudu etäkäyttöliittymään hallintatilassa ( Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 336) ) [Asetukset/Tallennus] [Verkko] [Nimetyn portin
asetukset] [Muokkaa] Valitse [Tila 1] kohdassa [Autentikointitapa] [OK] Suorita
laitteistokäynnistys ( Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
489
Vianmääritys
● Painikkeen
(
) painaminen peruuttaa tulostustyön.
E001-nnnn (n: numero)
Kiinnitysyksikössä on toimintahäiriö.
● Kirjoita virhekoodi muistiin, katkaise virta pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5 sekuntia, irrota
virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Älä kytke virtaa päälle
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, älä koskaan kytke virtaa päälle sen katkaisemisen jälkeen.
E003-nnnn (n: numero)
Kiinnitysyksikössä on toimintahäiriö.
● Kirjoita virhekoodi muistiin, katkaise virta pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5 sekuntia, irrota
virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Älä kytke virtaa päälle
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, älä koskaan kytke virtaa päälle sen katkaisemisen jälkeen.
E004-nnnn (n: numero)
Kiinnitysyksikössä on toimintahäiriö.
● Kirjoita virhekoodi muistiin, katkaise virta pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5 sekuntia, irrota
virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Älä kytke virtaa päälle
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, älä koskaan kytke virtaa päälle sen katkaisemisen jälkeen.
EM Sähköp. käyttövirhe.
Yhteyttä ei voitu muodostaa SD-kortin virheen takia.
● SD-kortti saattaa olla rikki. Vaihda SD-kortti uuteen.
EM POP3-palvelinvirhe.
Laite ei voinut muodostaa yhteyttä POP3-palvelimeen sähköpostitulostuksen aikana, tai POP3palvelimen asetuksia ei ole määritetty oikein.
● Tarkista virhetiedot etäkäyttöliittymän tai verkon testitulosteen avulla.
490
Vianmääritys
Virhetietojen tarkistaminen(P. 348)
Ennn-nnnn (n: numero)
Laitteen sisäisessä mekanismissa on virhe.
● Katkaise virta pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5 sekuntia, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke
virta uudelleen päälle.
● Jos laite ei toimi oikein, kun virta kytketään uudelleen päälle, kirjoita virhekoodi muistiin, katkaise virta
pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5 sekuntia, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Virhe. Kasetilla ei takuuta; ei Canonin.
Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein, tai se saattaa olla viallinen.
● Asenna väriainekasetti uudelleen. Jos tämä ilmoitus ei katoa väriainekasetin uudelleenasentamisen
jälkeenkään, väriainekasetti voi olla viallinen. Ota yhteys liikkeeseen, josta hankit väriainekasetin, tai
Canon-asiakaspalveluun.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Väriainekasetti ei ehkä ole alkuperäinen Canon-tuote.
● Vain alkuperäisiä Canon-väriainekasetteja saa käyttää vaihtokasetteina.
Tarvikkeet(P. 576)
Virhe. Kasetilla ei takuuta, koska ei ole Canonin.
Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein, tai se saattaa olla viallinen.
● Asenna väriainekasetti uudelleen. Jos tämä ilmoitus ei katoa väriainekasetin uudelleenasentamisen
jälkeenkään, väriainekasetti voi olla viallinen. Ota yhteys liikkeeseen, josta hankit väriainekasetin, tai
Canon-asiakaspalveluun.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Väriainekasetti ei ehkä ole alkuperäinen Canon-tuote.
● Vain alkuperäisiä Canon-väriainekasetteja saa käyttää vaihtokasetteina.
Tarvikkeet(P. 576)
Google Cloud Print ei saat. Palv. tod.virhe
Cloud Print -tulostuksen palvelimen todennus epäonnistui, tai tietojen hankkiminen rekisteröitymistä
varten epäonnistui.
● Tarkista, että päivämäärä- ja aika-asetukset on määritetty oikein.
Pvm/Aika-asetukset(P. 369)
CA-varmennetta ei ole, se ei enää kelpaa tai se on vanhentunut.
● Tarkista, ovatko CA-varmenteen asetukset oikein.
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen(P. 332)
Google Cloud Print ei saat. Palv. tiet.virhe
Cloud Print ei ole käytettävissä virheen takia.
● Tarkista, onko laite yhdistetty oikein kiinteään lähiverkkoon.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 185)
491
Vianmääritys
● Palomuuri tai muu suojaus saattaa estää pilvitulostuksen käyttämän portin käyttämisen. Tarkista, onko
portti 5222 käytettävissä tietokoneessa.
● Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, tarkista, että laitteen ja palvelimen välitysasetukset ovat oikein.
Lisätietoja saat verkon pääkäyttäjältä.
Välityspalvelimen määrittäminen(P. 276)
IE On tapahtunut tuntematon virhe.
Virhe, jonka syy on tuntematon, tapahtui IEEE802.1X-todennuksen aikana.
● Suorita laitteistokäynnistys tai käynnistä laite uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
IE Varmennetta ei voi analysoida.
Todennuspalvelimelta vastaanotetun sertifikaatin analyysi epäonnistui IEEE802.1X-todennuksen aikana.
● Tarkista todennuspalvelimen sertifikaatti.
IE Vaihda salasana.
IEEE802.1X-todennukseen käytettävä salasana on vanhentunut.
● Vaihda todennuspalvelimeen tallennettu salasanan ja päivitä salasana IEEE802.1X-todennusta varten.
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
IE Tarkista autentikointiasetukset
IEEE802.1X-todennustapa vaihtelee laitteen ja todennuspalvelimen mukaan.
● Valitse oikea IEEE802.1X-todennustapa.
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
IE Vastaanottajalta ei vastausta.
IEEE802.1X-todennuksen aikana tapahtui virhe tiedonsiirrossa todennuspalvelimen kanssa.
● Tarkista, että LAN-kaapeli on kytketty oikein.
IE Aseta tarvittavat todennustiedot.
IEEE802.1X-todennukselle määritetyt tiedot ovat puutteelliset.
● Tarkista IEEE802.1X-asetukset ja määritä ne oikein.
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
IE Aseta oikeat todennustiedot.
Todennuspalvelin palautti virheen, koska IEEE802.1X-todennukseen käytettävää sertifikaattia ei ole
määritetty tai se ei kelpaa.
● TLS-todennukseen käytettävää sertifikaattia ei ole määritetty tai se ei kelpaa. Tarkista sertifikaatti ja
määritä kelvollinen sertifikaatti.
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
● Jos laitteen sertifikaatti on kelvollinen, tarkista todennuspalvelimen CA-sertifikaatti.
IEEE802.1X-todennukseen käytettävää kirjautumisnimeä ei ole määritetty.
492
Vianmääritys
● IEEE802.1X-todennukseen käytettävää kirjautumisnimeä ei ole määritetty. Määritä kirjautumisnimi.
IE Varmenne on vanhentunut.
Todennuspalvelimelta vastaanotetun sertifikaatin huomattiin IEEE802.1X-todennuksen aikana olevan
vanhentunut.
● Tarkista todennuspalvelimen sertifikaatti.
● Tarkista laitteen ja todennuspalvelimen aika-asetukset.
Pvm/Aika-asetukset(P. 369)
IE Syötetty varmenne on väärä.
IEEE802.1X-todennuksen aikana tapahtui virhe, jonka syynä oli todennuspalvelimelta CA-sertifikaattia
käyttäen vastaanotetun sertifikaatin varmistuksen seurauksena.
● Tarkista todennuspalvelimen sertifikaatti.
● Asenna CA-sertifikaatti laitteeseen.
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 328)
IEEE802.1X-virhe. Aseta tarvittavat todennustiedot.
IEEE802.1X-todennukselle määritetyt tiedot ovat puutteelliset.
● Tarkista IEEE802.1X-asetukset ja määritä ne oikein.
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 311)
Kuvaselaustietov.
TIFF-tiedot sisältävät tietoja, joita laite ei voi käsitellä vastaanottamisen aikana.
● Valitse <TIFF Spooler>-asetukseksi <Kyllä> ja tulosta tiedosto uudelleen. Jos tiedoston koko on yli 40 Mt,
asenna SD-kortti.
TIFF Spooler(P. 430)
SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Koska tietoja ei voi tulostaa, peruuta tulostustyö painamalla
(
).
Kuvatietovirhe.
TIFF- tai JPEG-tiedot sisältävät tietoja, jotka eivät ole laiteen käytettävissä.
● Koska tietoja ei voi tulostaa, peruuta tulostustyö painamalla
(
).
Aseta väriainekasetti.
Väriainekasettia ei ole asetettu tai sitä ei ole asetettu oikein.
● Aseta värikasetti oikein.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Av.hallintatied. on vioittunut tai poistettu.
Avainten hallintaan liittyvät tiedostot ovat vahingoittuneet.
● Käynnistä laite uudelleen, luo tai asenna avain ja sertifikaatti uudelleen ja määritä sitten TLS-asetukset.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
TLS-salatun tiedonsiirron määrittäminen (P. 252)
493
Vianmääritys
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 317)
● Kun tämä virheilmoitus näkyy, laitetta ei voi yhdistää etäkäyttöliittymään ennen
uudelleenkäynnistystä.
Aseta paperi.
Tulostukseen määritettyä paperikokoa ei ole lisätty paperilähteeseen.
● Lisää asianmukaista paperia valittuun paperilähteeseen.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Valitse paperilähde, johon on lisätty tulostettuun määritettyä paperikokoa tai suurempaa.
Paperilähde(P. 456)
Ei paperia: Kasetti N (N=1–5)
Paperikasettiin ei ole lisätty paperia.
● Kun määritetty paperikoko ja -tyyppi näytetään, lisää asianmukaista paperia.
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 39)
Kasetilla ei takuuta, koska ei ole Canonin.
Laitteeseen on ehkä asetettu väriainekasetti, joka ei voi taata tulostuslaatua, koska sen käyttöikä on
lopussa tai jostain muista syistä.
● Väriainekasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
Väriainekasetti ei ehkä ole alkuperäinen Canon-tuote.
● Vain alkuperäisiä Canon-väriainekasetteja saa käyttää vaihtokasetteina.
Tarvikkeet(P. 576)
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
Näyttöluettelom. ei riitä.
Käytettävissä oleva muistitila ei riitä käsittelyyn, ja ylivuoto on tapahtunut.
● Suorita laitteistokäynnistys ja tulosta tiedosto uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Ylivuotaneita tietoja ei kuitenkaan tallenneta.
Latausmuisti ei riitä.
Lomakepohjan ja ulkoisten merkkien tallentamiseen tarvittava muisti ei riitä, ja on tapahtunut ylivuoto.
● Suorita laitteistokäynnistys ja tulosta tiedosto uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
494
Vianmääritys
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Ylivuotaneita tietoja ei kuitenkaan tallenneta.
Muisti ei riitä PDF-käsittelyyn.
Muisti ei riitä PDF-tiedoston käsittelemiseen.
● Optimoi PDF-tiedosto sen koon pienentämiseksi tai yritä tulostaa uudelleen, kun olet jakanut tiedoston.
● Jos yritettiin USB-suoratulostusta tai suoratulostusta, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein, kun se
käynnistetään uudelleen tulostinajurista.
● Jos haluat poistaa virheilmoituksen, peruuta tulostustyö suorittamalla ohjelmakäynnistys.
Pehmeä nollaus(P. 454)
Muisti ei riitä XPS-käsittelyyn.
Muisti ei riitä XPS-käsittelyyn.
● Jos XPS-tiedostossa on ProgressiveJpeg-kuva tai vastaava, muunna kuva TIFF- tai BaselineJPEG-muotoon ja
tulosta tiedosto uudelleen.
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältävien sivujen tulostustulosta ei
kuitenkaan taata.
Taustatulostusm. ei riitä.
Yritettiin tulostaa liian suuri määrä tietoja.
● Määritä pienennetty paperikoko ja tulosta tiedosto uudelleen.
● Valitse <Kuvan parannus> -asetukseksi <Ei> ja tulosta sitten tiedosto uudelleen.
Kuvan parannus(P. 403)
● Valitse <2-puolinen tulostus> -asetukseksi <Ei> ja tulosta sitten tiedosto uudelleen.
2-puolinen tulostus(P. 462)
● Muuta asetusta <Puolisävyt> ja tulosta tiedosto uudelleen.
Puolisävyt(P. 403)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä sivuja ei kuitenkaan tulosteta.
Järjestelmämuisti ei riitä.
Järjestelmän muisti ei riitä tietojen (pääasiassa grafiikan ja merkkien) käsittelemiseen.
● Suorita laitteistokäynnistys ja tulosta tiedosto uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä grafiikoita tai merkkejä ei kuitenkaan
voida tulostaa oikein.
Työmuisti ei riitä.
Kullekin tulostustilalle osoitettu muisti ei riitä.
● Suorita laitteistokäynnistys ja tulosta tiedosto uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
495
Vianmääritys
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä tietoja ei kuitenkaan voida tulostaa
oikein.
Tallennetut tiedot
● Jos tulostusta jatketaan painamalla
(
), tiedot, kuten tallennettu lomakepohja tai
makrot, voidaan poistaa.
NW Verkosta löytyi kilpaileva IP-osoite.
Laitteelle asetettu IPv4-osoite on sama kuin verkon jonkin toisen isäntäkoneen.
● Aseta laitteelle asianmukainen IPv4-osoite ja käynnistä laite uudelleen.
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
NW IP-osoite päiv. Katk. ja kytke virta.
IP-osoite vaihdettiin, kun laite oli käynnissä tai suoritettiin pikakäynnistys.
● Suorita laitteistokäynnistys tai käynnistä laite uudelleen.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454)
● Lukitse laitteelle määritetty IP-osoite DHCP-palvelimessa.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 187)
Paperitukos.
Laitteen sisällä on tapahtunut paperitukoksia.
● Älä vedä tukkeutunutta paperia väkisin ulos vaan noudata oppaan ohjeita.
Tukosten selvittäminen(P. 466)
PDF-virhe.
Yritettyyn tulostaa PDF-tietoja, jotka eivät ole laitteen saatavilla.
● Käytä PDF-tietoja laitteen tukemassa muodossa.
● Laite tukee PDF-versiota 1.7.
● Jos haluat poistaa virheilmoituksen, peruuta tulostustyö suorittamalla ohjelmakäynnistys.
Pehmeä nollaus(P. 454)
PDF-fonttivirhe.
PDF-tiedot sisältävät fontteja, jotka eivät ole laitteen saatavilla.
● Käytä PDF-tietoja laitteen tukemassa muodossa.
496
Vianmääritys
● Jos haluat poistaa virheilmoituksen, peruuta tulostustyö suorittamalla ohjelmakäynnistys.
Pehmeä nollaus(P. 454)
PDF-tul.aluevirhe.
Tulostusta varten on määritetty virheellinen sivualue.
● Määritä oikea sivualue tulostusta varten ja tulosta tiedosto uudelleen.
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
Suoratulostuksen tulostusasetukset(P. 149)
Valmistele ylläpitosarja.
Kiinnitysyksikön, syöttötelojen tms. käyttöikä on päättynyt.
● Kiinnitysyksikön, kiinnitystelojen tms. vaihtamista uudessa huoltosarjassa oleviin suositellaan.
Kuluvat osat(P. 577)
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä.
Tulostustietojen versiovirhe.
Yritettiin tulostaa tulostinajurista, joka ei ole laitteen saatavilla.
● Tulosta uudelleen käyttämällä laitteen saatavilla olevaa tulostinajuria.
Aseta ao. paperi.
Tulostukseen määritettyä paperikokoa ei ole lisätty, tai valittu paperilähde ei vastaa paperikokoa.
● Lisää tulostukseen määritettyä paperikokoa valittuun paperilähteeseen.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Valitse paperilähde, johon on lisätty tulostukseen määritettyä paperikokoa.
Paperilähde(P. 456)
● Voit pakottaa tulostuksen lisätylle paperille painamalla
(
). Monikäyttötasolla kohtaan
<Mon.tas. paperikoko> määritetty asetus vaihdetaan automaattisesti tulostustietojen paperikokoon.
Aloittaa... 80 Alustetaan MEAP. Älä katkaise virtaa.
Laite yritettiin sammuttaa, kun MEAP:tä alustettiin.
● Ilmoitus katoaa automaattisesti, kun MEAP-alustus on suoritettu. Odota, kunnes ilmoitus katoaa.
Aloittaa... 80 Valmistell. MEAP... Älä katkaise virtaa.
Laite yritettiin sammuttaa, kun MEAP valmistautui käyttöön.
● Ilmoitus katoaa automaattisesti, kun MEAP on käyttövalmis. Odota, kunnes ilmoitus katoaa.
497
Vianmääritys
Syntaksivirhe.
Lähetettiin epäkelpoja tietoja tulostettaessa UFR II -tulostinajurilla.
● Vaihda tulostinajurin asetukset tai tulostustietojen muoto ja tulosta tiedosto uudelleen.
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
Väriainekasetin käyttöikä päättyy pian.
Väriainekasetin vaihtoaika on lähellä.
● Varmista, että uusi väriainekasetti on saatavilla.
● Vaihda väriainekasetti, jos tämä ilmoitus näytetään ennen suuren tulostustyön aloittamista.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
Katkaise päävirta. Tarkista asetukset.
Kaksipuolisyksikköä tai lisävarustetta * ei ole asennettu oikein.
● Sammuta laite, asenna kaksipuolisyksikkö tai lisävaruste oikein ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
Kaksipuolisyksikkö tai lisävaruste * on irrotettu, kun laite on päällä.
● Sammuta laite, asenna kaksipuolisyksikkö tai lisävaruste oikein ja kytke virta uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 33)
Kaksipuolisyksikön tai lisävarusteen * liitäntäosassa on kosketushäiriö.
● Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 33)
*
syöttölaite, paperisäiliö, kirjekuorien syöttölaite
XPS-asiak.tietov.
XPS-tiedot ovat vahingoittuneet.
● Tarkista, että XPS-tiedot eivät ole vahingoittuneet ja että laite tukee XPS-tietomuotoa, ja yritä sitten tulosta
asiakirja uudelleen.
Suoratulostus on lähettänyt suuren tiedoston.
● Optimoi XPS-tiedosto sen koon pienentämiseksi tai yritä tulostaa uudelleen, kun olet jakanut tiedoston.
● Asenna SD-kortti ja lähetä sitten tiedot uudelleen laitteeseen.
SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Lähetä tiedot USB-muistilaitteesta laitteeseen.
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
498
Vianmääritys
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
XPS-fonttitietov.
Fonttitietojen analyysi epäonnistui.
● Korvaa XPS-tiedoston fonttitiedot ja yritä tulostaa tiedosto uudelleen.
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä merkkejä ei kuitenkaan tulosteta.
XPS-kuvatietov.
Kuvatiedot ovat vahingoittuneet.
● Korvaa XPS-tiedoston kuvatiedot ja yritä tulostaa tiedosto uudelleen.
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä kuvia ei kuitenkaan tulosteta.
XPS-sivutietov.
Sivua ei voi luoda, koska kuvaus on virheellinen.
● Tarkista virheen sisältävän sivun kuvaus ja yritä tulostaa tiedosto uudelleen.
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä sivuja ei kuitenkaan tulosteta.
XPS-tul.aluevirhe.
Määritetyllä tulostusalueella ei ole käsiteltäviä sivuja.
● Määritä oikea sivualue tulostusta varten ja yritä tulostaa tiedosto uudelleen.
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 119)
Suoratulostuksen tulostusasetukset(P. 149)
● Kun painetaan
(
), tulostustyö peruutetaan.
XPS-hahmonnusv.
XPS-muodostusjärjestelmässä tapahtui virhe.
● Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Tukemattoman XPS-kuvatiedon virhe.
Tiedot sisältävät tulostuskelvottomia kuvia (HD Photo).
● Muunna XPS-tiedoston kuvatiedot toiseen tietomuotoon ja yritä tulostaa tiedosto uudelleen.
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
). Virheitä sisältäviä kuvia ei kuitenkaan tulosteta.
499
Vianmääritys
Yleiset ongelmat
1006-069
Jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia, tarkista tämän osan kohdat ennen kuin otat yhteyttä meihin. Jos ongelmat
jatkuvat, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Tarkista seuraavat
Onko laitteeseen kytketty virta? Onko virtajohto kytketty?
● Jos
ja käyttöpaneelin näyttö ovat pois päältä, se tarkoittaa, että on suoritettu pikasammutus tai että
laitetta ei ole kytketty päälle. Jos laite ei reagoi, kun virtakytkintä painetaan, tarkista, onko virtajohto
kytketty oikein, ja paina virtakytkintä uudelleen. Tietoja virtajohdon kytkemisestä on kohdassa Getting
Started (Aloittaminen).
Käyttöpaneeli(P. 24)
Laitteen mukana tulevat käyttöoppaat(P. 590)
Onko verkkokaapeli ja USB-kaapeli kytketty oikein?
● Tarkista, että nämä kaapelit on kytketty oikein.
Osat ja niiden toiminnot(P. 16)
Onko laite lepotilassa?
● Jos laitetta ei käytetä määritetyn ajan sisällä, se siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi eikä sitä voi silloin
käyttää.
Peruuta lepotila painamalla
-painiketta.
Näkyykö näytössä jokin ilmoitus?
● Ongelmatilanteessa näytetään viesti.
Kun virheilmoitus näytetään(P. 483)
Jos ongelma jatkuu vielä tarkistuksen jälkeen
Napsauta ongelmaa vastaavaa linkkiä.
Asennus-/asetusongelmat(P. 501)
Tulostusongelmat(P. 504)
500
Vianmääritys
Asennus-/asetusongelmat
1006-06A
Katso myös kohta
Yleiset ongelmat(P. 500) .
Ongelma kiinteän LAN-yhteyden kanssa(P. 501)
Ongelma USB-yhteydessä(P. 502)
Ongelma tulostuspalvelimen kanssa(P. 502)
Laitteen ongelma(P. 502)
Ongelma kiinteän LAN-yhteyden kanssa
Etäkäyttöliittymää ei näytetä.
● Onko kohtien <HTTP> ja <Etäkäyttöliittymä> asetuksena <Kyllä>?
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 290)
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä(P. 291)
● Tarkista, onko LAN-kaapeli kytketty oikein ja IP-osoite asetettu oikein, ja käynnistä sitten etäkäyttöliittymä
uudelleen.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 185)
Verkon testituloste(P. 539)
● Käytettäänkö välityspalvelinta? Jos käytetään, lisää laitteen IP-osoite [Poikkeukset]-luetteloon (osoitteet, jotka
eivät käytä välityspalvelinta) web-selaimen välityspalvelimen asetusvalintaikkunaan.
● Rajoittavatko palomuurit tietokoneen tiedonsiirtoa? Valitse käyttöpaneelissa <Osoitesuodatin>-asetukseksi
<Ei>.
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja(P. 265)
Osoitesuodatin(P. 396)
LNK-merkkivalo ei pala.
Takaosa(P. 19)
● Käytä suoraa Ethernet-kaapelia kiinteää lähiverkkoyhteyttä varten.
● Tarkista, että keskitin tai reititin on päällä.
● Älä kytke kaapelia keskittimen UP-LINK (sarja) -porttiin.
● Vaihda verkkokaapeli.
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa.
● Onko <Verkko>-asetukseksi kohdassa <Liittymän valinta> valittu <Kyllä>?
Liittymän valinta(P. 406)
● IP-osoitetta ei ehkä ole asetettu oikein. Aseta IP-osoite uudelleen.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 187)
● Jos käytetään IPv4-osoitetta, määritä kiinteä IP-osoite.
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 188)
Et ole varma asetetusta IP-osoitteesta.
● Tarkista käyttämällä verkon testitulostetta.
501
Vianmääritys
Verkon testituloste(P. 539)
Ongelma USB-yhteydessä
Tiedonsiirto ei onnistu.
● Onko <USB>-asetukseksi kohdassa <Liittymän valinta> valittu <Kyllä>?
Liittymän valinta(P. 406)
● Vaihda USB-kaapeli. Jos käytössä on pitkä USB-kaapeli, vaihda se lyhyempään.
● Jos käytössä on USB-keskitin, yhdistä laite suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laitetta ei voi havaita oikein tietokoneesta.
● Vastaako asetus <USB-kytk. tietok. kj> kohdassa <Ohjausvalikko> tietokoneen käyttöjärjestelmää?
USB-kytk. tietok. kj(P. 373)
Ongelma tulostuspalvelimen kanssa
Tulostuspalvelinta, johon yhteys muodostetaan, ei löydy.
● Onko tulostuspalvelin ja tietokone yhdistetty oikein?
● Onko tulostuspalvelin käynnissä?
● Onko sinulle oikeudet muodostaa yhteys tulostuspalvelimeen? Jos et ole varma, ota yhteys palvelimen
järjestelmänvalvojaan.
● Onko [Verkon etsiminen] käytössä? (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012)
[Verkon etsiminen] -toiminnon ottaminen käyttöön(P. 618)
Yhteyttä jaettuun tulostimeen ei voi muodostaa.
● Näkyykö laite verkossa tulostuspalvelimen tulostimien joukossa? Jos ei näy, ota yhteyttä verkon tai
palvelimen järjestelmänvalvojaan.
Jaettujen tulostinten näyttäminen tulostinpalvelimella(P. 619)
Laitteen ongelma
Mitään valikkoja ei näytetä.
● Onko laite offline-tilassa. Apuohjelma-valikko ja Työ-valikko ovat käytettävissä online-tilassa.
painike(P. 25)
Online
Käyttöpaneelin näppäimet eivät toimi.
● Palaako [
]merkkivalo? Siinä tapauksessa muistissa on tulostustietoja. Jos jäljellä olevia tietoja ei
tulosteta hetken kuluessa, valitse Nollaa-valikosta <Lomakkeensyöttö>.
Lomakkeensyöttö(P. 455)
502
Vianmääritys
● Jos näytössä näkyy <Avain lukittu.>, näppäinlukkotoiminto on aktiivinen. Ota yhteyttä laitteen
pääkäyttäjään tai poista näppäinlukkotoiminto käytöstä etäkäyttöliittymästä.
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen(P. 287)
● Jos mitään toimenpidettä ei voi suorittaa, katkaise virta painamalla virtakytkintä vähintään 5 sekuntia. Kun
virta kytketään, odota vähintään 10 sekuntia sen jälkeen, kun
-merkkivalo on sammutut, ja paina
sitten virtakytkintä.
Mitään SD-korttia ei voi käyttää.
● Onko <SD-kortti>-asetukseksi valittu <Ei>? Valitse <Kyllä>.
SD-kortti(P. 371)
● Onko SD-kortti kirjoitussuojattu?
Sammuta laite ja tarkista, onko SD-kortti kirjoitussuojattu. Jos kortti on kirjoitussuojattu, poista suojaus ja
aseta kortti takaisin laitteeseen. SD-kortin asentaminen(P. 586)
503
Vianmääritys
Tulostusongelmat
1006-06C
Katso myös kohta
Yleiset ongelmat(P. 500) .
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä. Paperi käpristyy tai rypistyy.
Kun tulostus ei onnistu kunnolla(P. 506)
Et pysty tulostamaan.
Tarkista seuraavat.
● Palaako tai vilkkuuko [
]-merkkivalo? Siinä tapauksessa tulostus on käynnissä. Odota hetki. Jos jäljellä olevia
tietoja ei tulosteta hetken kuluessa, valitse Nollaa-valikosta <Lomakkeensyöttö> tai <Pehmeä nollaus>.
Nollausvalikko(P. 454)
● Palaako
(
)? Jos se ei pala, aseta laite online-tilaan painamalla
(
).
Online painike(P. 25)
● Voidaanko testituloste tai verkon testituloste tulostaa? Jos voidaan, laitteessa ei ole ongelmia. Tarkista
määritetyt verkko- ja tietokoneasetukset.
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen(P. 539)
● Voitko tulostaa Windows-testisivun? Jos voit tulostaa Windows-testisivun, laitteessa tai tulostinajurissa ei ole
ongelmaa. Tarkista sovelluksen tulostusasetukset.
Testisivun tulostaminen Windowsissa(P. 620)
Jos ongelmat jatkuvat, tarkista käyttöympäristön mukaiset kohteet.
Kiinteä lähiverkkoyhteys
● Onko valittu oikea portti?
Tulostinportin tarkistaminen(P. 622)
Jos oikea portti on valittu, napsauta [Portit]-välilehdessä [Määritä portti] ja tarkista, että kohdassa [Tulostin tai
IP-osoite] määritetty asetus vastaa laitteessa määritettyä asetusta.
Jos käytettävää porttia ei ole tai laitteen IP-osoite on vaihdettu, luo portti noudattamalla kohdassa
Tulostinajurin asennusopas kuvattuja TCP/IP-vakioportin vaihtamisohjeita.
● Rajoittavatko palomuurit tietokoneen tiedonsiirtoa? Valitse käyttöpaneelissa <Osoitesuodatin>-asetukseksi
<Ei>.
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja(P. 265)
Osoitesuodatin(P. 396)
● Poista turvallisuusohjelmisto ja muut pysyvät ohjelmistot käytöstä.
● Vaihda tulostusprotokollaksi LPD ja ota LRP-tavujen laskeminen käyttöön noudattamalla TCP/IPvakioportin muuttamisohjeita kohdassa Tulostinajurin asennusopas.
● Asenna tulostinajuri uudelleen kohdan Tulostinajurin asennusopas mukaisesti.
● Voiko verkon muista tietokoneista tulostaa? Jos muistakaan tietokoneista ei voi tulostaa, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Jos käytetään SMB-verkkoa
● Onko SMB-asetukset määritetty oikein? Tarkista erityisesti, että DHCP-palvelin ja WINS-palvelin on
yhdistetty oikein, jos niitä käytetään. SMB:n määrittäminen(P. 242)
504
Vianmääritys
● Jos SMB-asetukset on määritetty oikein, aseta aika-arvo hieman normaalia pidemmäksi kohdassa
<Odotusaika käynn.>. Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen(P. 219)
USB-yhteys
● Onko oikea portti valittu? Jos käytettävissä ei ole porttia tai et ole varma, asenna tulostinajuri uudelleen
kohdan Tulostinajurin asennusopas mukaisesti. Kun tulostinajuri asennetaan uudelleen, oikea portti
luodaan automaattisesti.
Tulostinportin tarkistaminen(P. 622)
● Onko kaksisuuntainen tiedonsiirto käytössä? Ota kaksisuuntainen tiedonsiirto käyttöön ja käynnistä
tietokone uudelleen.
Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tarkistaminen(P. 623)
● Poista turvallisuusohjelmisto ja muut pysyvät ohjelmistot käytöstä.
● Yhdistä tietokoneen toiseen USB-porttiin.
● Voiko USB-yhteydestä tulostaa toiseen tietokoneeseen? Jos muistakaan tietokoneista ei voi tulostaa, ota
yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Tulostuspalvelimen kautta
● Voiko tulostuspalvelimelta tulostaa? Jos tulostuspalvelimelta voi tulostaa, tarkista tietokoneen ja
tulostuspalvelimen välinen yhteys.
Ongelma tulostuspalvelimen kanssa(P. 502)
● Poista turvallisuusohjelmisto ja muut pysyvät ohjelmistot käytöstä.
● Asenna tulostinajuri uudelleen kohdan Tulostinajurin asennusopas mukaisesti.
● Voiko muista tietokoneista tulostaa tulostuspalvelimen kautta? Jos muistakaan tietokoneista ei voi
tulostaa, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Google Cloud Print -palvelun kautta ei voi tulostaa.
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 176)
Tulostuksen alkaminen kestää pitkään.
● Tulostettiinko kapealle paperille? Kapealle paperille tulostamisen jälkeen laita saattaa jäähdyttää itseään
tulostuslaadun ylläpitämiseksi. Tästä syystä voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin seuraava työ tulostetaan.
Odota, kunnes laite on valmiina tulostamaan. Tulostus jatkuu, kun lämpötila laitteen sisällä on laskenut.
Tyhjä arkki tulostuu (mitään ei tulosteta).
● Irrotettiinko sinettiteippi, kun väriainekasetti asennettiin? Jos sitä ei irrotettu, poista väriainekasetti, irrota
sinettiteippi ja aseta väriainekasetti takaisin paikalleen.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Tulostus pysähtyy puolivälissä.
● Palaako [
]-merkkivalo? Jos palaa, laite ei ole vastaanottanut tulostustietojen loppumiskomentoa. Jos jäljellä
olevia tietoja ei tulosteta hetken kuluessa, valitse Nollaa-valikosta <Lomakkeensyöttö>.
Lomakkeensyöttö(P. 455)
● Jos et voi suorittaa mitään toimenpidettä, katkaise virta pitämällä virtakytkin painettuna vähintään 5
sekuntia. Odota vähintään 10 sekuntia virran katkaisemisen jälkeen, kytke sitten virta ja yritä tulostaa
uudelleen.
505
Vianmääritys
Kun tulostus ei onnistu kunnolla
1006-06E
Jos tulostusjälki ei ole tyydyttävä tai paperi rypistyy tai käpristyy, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelmat jatkuvat,
ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Tulosteiden alareunassa on
tahroja(P. 508)
Tulosteissa on tarhoja(P. 508)
Väriaineläiskiä ja -roiskeita
esiintyy(P. 509)
Tyhjillä alueilla näkyy
jälkikuvia(P. 509)
Tulosteet ovat
haalistuneita(P. 510)
Osa sivusta ei tulostu(P. 510)
Raitoja esiintyy / tulostus on
epätasaista(P. 511)
Valkoisia laikkuja
esiintyy(P. 511)
Mustia laikkuja esiintyy(P. 512)
506
Vianmääritys
Paperin kääntöpuolella on
tahroja(P. 512)
Tulostettua viivakoodia ei voi
lukea(P. 513)
Paperi rypistyy(P. 514)
Paperi käpristyy(P. 514)
Paperia ei syötetä / kaksi tai
useampia arkkeja syötetään
kerralla (P. 516)
Tulosteet ovat vinossa(P. 516)
507
Vianmääritys
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
1006-06F
Laitteen sisällä oleva lika saattaa vaikuttaa tulostusjälkeen. Suorita laitteen huolto- ja puhdistustoimet ensin.
Laitteen puhdistus(P. 521)
Tulosteiden alareunassa on tahroja
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista tuetut paperityypit ja vaihda sopivaan tyyppiin. Määritä myös paperin koon ja tyypin asetukset
oikein.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
Tulostatko tiedot ilman marginaaleja?
● Tämä oire esiintyy, jos marginaalit on asetettu nollaksi tulostinajurissa. Marginaalialueille, jotka ovat
ensimmäisen 5 mm:n päässä paperin kustakin reunasta, ei voi tulostaa (kirjekuorissa ylä- ja
alamarginaalialueiden ensimmäiset 10 mm ovat tulostuskelvottomia). Varmista tulostusta varten, että
asiakirjan ympärillä on marginaalit.
[Viimeistely]-välilehti
[Laajennetut asetukset]
[Laajenna tulostusaluetta ja tulosta]
Tulosteissa on tarhoja
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
508
[Ei käytössä]
Vianmääritys
Näkyykö tulosteissa raitoja paperityypin tai käyttöympäristön mukaan?
● Muuta kohdan <Erikoistulostust. A> asetusta. Korjausvaikutus on heikoin asetuksella <Tila 1> ja
voimakkain asetuksella <Tila 4>. Aloita säädön kokeilu asetuksella <Tila 1>.
Erikoistulostust. A(P. 412)
● Tätä kohdetta ei voi asettaa, kun <Viivakood. säätötila> -asetukseksi on valittu <Tila 1> – <Tila 4>.
● Tulostustummuus laskee, kun valitaan voimakkaampi korjaus. Lisäksi reunoista voi tulla vähemmän
teräviä ja yksityiskohdista karkeampia.
● Jos tämän kohdan arvoksi asetetaan <Tila 3> tai <Tila 4>, tulostusnopeus hidastuu.
Väriaineläiskiä ja -roiskeita esiintyy
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Tyhjillä alueilla näkyy jälkikuvia
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Onko aika vaihtaa väriainekasetti?
● Väriainekasetin sisällä olevat materiaalit ovat voineet huonontua. Vaihda väriainekasetti.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
509
Vianmääritys
Tulosteet ovat haalistuneita
Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?
● Tarkista, kuinka paljon väriainetta on jäljellä, ja vaihda väriainekasetti tarvittaessa.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Määritä myös paperikoon ja -tyypin asetukset
oikein.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
Osa sivusta ei tulostu
Ovatko paperinohjaimet paperin reunojen mukaiset?
● Jo paperinohjaimet ovat liian löysällä tai liian tiukassa, asiakirja voi jäädä osittain tulostamatta.
Paperin lisääminen(P. 37)
Tulostatko tiedot ilman marginaaleja?
● Tämä oire esiintyy, jos marginaalit on asetettu nollaksi tulostinajurissa. Marginaalialueille, jotka ovat
ensimmäisen 5 mm:n päässä paperin kustakin reunasta, ei voi tulostaa (kirjekuorissa ylä- ja
alamarginaalialueiden ensimmäiset 10 mm ovat tulostuskelvottomia). Varmista tulostusta varten, että
asiakirjan ympärillä on marginaalit.
[Viimeistely]-välilehti
[Laajennetut asetukset]
[Laajenna tulostusaluetta ja tulosta]
510
[Ei käytössä]
Vianmääritys
Käytetäänkö mukautettua paperikokoa, joka on lisätty oikeassa suunnassa?
● Lisää mukautettua paperia pystysuunnassa, kun tulostetaan ilman UFR II -tulostinajuria.
● Lisää mukautettua paperikokoa vaakasuunnassa, jos seuraavat ehdot täyttyvät, kun käytetään UFR II tulostinajuria.
Paperikoko Valitse syöttölaite -valikossa <Vapaa koko>
Lisätty paperi
Pitkän reunan pituus on enintään 215,9 mm.
Raitoja esiintyy / tulostus on epätasaista
Onko kiinnitysyksikkö puhdistettu?
● Puhdista kiinnitysyksikkö.
Kiinnitysyksikkö(P. 523)
Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?
● Tarkista, kuinka paljon väriainetta on jäljellä, ja vaihda väriainekasetti tarvittaessa.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524)
Onko aika vaihtaa väriainekasetti?
● Väriainekasetin sisällä olevat materiaalit ovat voineet huonontua. Vaihda väriainekasetti.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Valkoisia laikkuja esiintyy
511
Vianmääritys
Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?
● Korvaa sopivalla paperilla.
Paperin lisääminen(P. 37)
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Onko aika vaihtaa väriainekasetti?
● Väriainekasetin sisällä olevat materiaalit ovat voineet huonontua. Vaihda väriainekasetti.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Mustia laikkuja esiintyy
Onko kiinnitysyksikkö puhdistettu?
● Puhdista kiinnitysyksikkö.
Kiinnitysyksikkö(P. 523)
Paperin kääntöpuolella on tahroja
Onko lisätty paperia, joka on tulostustietojen kokoa pienempää?
● Varmista, että paperikoko vastaa tulostustietojen kokoa.
512
Vianmääritys
Onko kiinnitysyksikkö puhdistettu?
● Puhdista kiinnitysyksikkö.
Kiinnitysyksikkö(P. 523)
Tulostettua viivakoodia ei voi lukea
Käytetäänkö pientä viivakoodia tai viivakoodia, jossa on paksuja viivoja?
● Suurenna viivakoodia.
● Jos viivakoodin viivojen suunta on kohtisuorassa paperin luovutussuuntaan, kierrä kuvaa 90 astetta, jotta
viivat ovat samansuuntaisia paperin luovutussuunnan kanssa.
● Jos ongelma ei poistu edes yllä olevan toimenpiteen suorittamiseen, vaihda tila käyttämällä asetusta
[Viivakoodin säätötila]. Korjausvaikutus on heikoin asetuksella [Tila 1] ja voimakkain asetuksella [Tila 4]. Aloita
säädön kokeilu asetuksella [Tila 1].
Tulostinajurin asetus
[Viimeistely]-välilehti
[Laajennetut asetukset]
[Viivakoodin säätötila]
Valitse tila
Asetusten määrittäminen käyttöpaneelin asetusvalikossa
Viivakood. säätötila(P. 414)
● Tulostustummuus on vaaleampi, kun valitaan voimakkaampi korjaus.
● Kun tulostetaan tietokoneesta, tulostinajurin asetus on etusijalla. Jos tulostusajurin [Grafiikkatila]asetukseksi vaihdetaan [UFR II -tila] ja [Viivakoodin säätötila]-asetukseksi vaihdetaan [Tulostimen
oletus], käyttöpaneelin asetus tulee etusijalle.
● Kun <Viivakood. säätötila>-asetukseksi valitaan <Tila 1> – <Tila 4>, <Erikoistulostust. A>-asetukseksi
valitaan automaattisesti <Ei>.
513
Vianmääritys
Paperi rypistyy tai käpristyy
1006-06H
Paperi rypistyy
Onko paperi lisätty oikein?
● Jos paperia ei ole lisätty rajoitinviivan tai rajoitinohjaimen alapuolelle tai se on lisätty vinossa, se voi
rypistyä.
Paperin lisääminen(P. 37)
Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?
● Korvaa sopivalla paperilla.
Paperin lisääminen(P. 37)
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Paperi käpristyy
Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?
● Korvaa sopivalla paperilla.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Jos paperityypin nykyinen asetus on <Tavallinen>, vaihda asetukseksi <Tavallinen L>
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
514
Vianmääritys
Käytetäänkö sopivaa paperia?
● Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Määritä myös paperikoon ja -tyypin asetukset
oikein.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
Luovutetaanko tulosteet luovutustasolle?
● Jos tulostetut kirjekuoret käpristyvät, tulosta ne laitteen takana olevalle aliluovutustasolle.
515
Vianmääritys
Paperi syötetään väärin
1006-06J
Paperia ei syötetä / kaksi tai useampia arkkeja syötetään kerralla
Onko paperi lisätty oikein?
● Ilmaa paperipino kunnolla niin, etteivät paperit ole kiinni toisissaan.
● Tarkista, että paperi on lisätty oikein.
Paperin lisääminen(P. 37)
● Tarkista, että lisätyn paperin arkkimäärä on sopiva ja että käytetään sopivaa paperia.
Paperi(P. 572)
Paperin lisääminen(P. 37)
● Tarkista, onko lisätty kerralla erikokoisia ja -tyyppisiä papereita.
Tulosteet ovat vinossa
Ovatko paperinohjaimet paperin reunojen mukaiset?
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, tulosteet menevät vinoon.
Paperin lisääminen(P. 37)
516
Vianmääritys
Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
1006-06K
Jos ongelma ei ratkea tämän luvun tietojen perusteella, ota yhteys valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canonasiakaspalveluun.
Älä pura tai korjaa laitetta itse
● Jos purat tai korjaat laitetta itse, takuu saattaa mitätöityä.
◼ Kun otat yhteyttä Canoniin
Kun otat meihin yhteyttä, etsi seuraavat tiedot valmiiksi:
● Tuotenimi (LBP352x/LBP351x)
● Jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu
● Tiedot ongelmasta (kuten mitä teit ja mitä sen jälkeen tapahtui sekä näytetyt ilmoitukset)
● Sarjanumero (10 aakkosnumeerisen merkin mittainen, löytyy laitteen takaosassa olevasta tarrasta)
Sarjanumeron tarkistaminen käyttöpaneelista
Voit tarkistaa myös valitsemalla
(
)
<Sarjanumero>.
517
Ylläpito
Ylläpito
Ylläpito ................................................................................................................................................................. 519
Laitteen puhdistus ............................................................................................................................................ 521
Ulkopuoli ...................................................................................................................................................... 522
Kiinnitysyksikkö ............................................................................................................................................ 523
Väriainekasettien vaihtaminen ........................................................................................................................ 524
Väriainekasettien vaihtaminen ..................................................................................................................... 527
Laitteen siirtäminen ......................................................................................................................................... 530
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen ....................................................................................................... 532
Tulostustummuuden säätäminen ................................................................................................................. 533
Tulostuskohdan säätäminen ........................................................................................................................ 535
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen ......................................................................................................... 539
Laskurin arvon näyttäminen ............................................................................................................................ 548
Tarvikkeiden tarkistaminen ............................................................................................................................. 551
Asetusten alustaminen ..................................................................................................................................... 553
Valikon alustaminen ..................................................................................................................................... 554
Verkkoasetusten alustaminen ...................................................................................................................... 555
518
Ylläpito
Ylläpito
1006-06L
Tässä luvussa kuvataan laitteen ylläpito, mukaan lukien laitteen puhdistus ja asetusten alustaminen.
◼ Peruspuhdistus
Laitteen puhdistus(P. 521)
● Laite likaantuu, katso
Ulkopuoli(P. 522) .
● Tulosteissa on mustia laikkuja, katso
Kiinnitysyksikkö(P. 523) .
◼ Väriainekasettien vaihtaminen
● Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan väriaineen määrän, katso
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 524) .
● Väriainekasettien vaihtaminen, katso
vaihtaminen(P. 527) .
Väriainekasettien
◼ Laitteen siirtäminen
● Laitteen siirtäminen huollon tai muuton takia, katso
siirtäminen(P. 530) .
◼ Tulostuslaadun hallinta
● Jos haluat säätää
säätäminen(P. 533) .
Laitteen
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen(P. 532)
tulostukseen
● Jos haluat säätää tulostuskohtaa, katso
käytettävää
väriaineen
tummuutta,
katso
Tulostustummuuden
Tulostuskohdan säätäminen(P. 535) .
◼ Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
● Asetusluetteloiden yms. tulostaminen: katso
tulostaminen(P. 539) .
Raporttien ja luetteloiden
◼ Laitteella tulostetun kokonaissivumäärän tarkistaminen
Jos haluat tarkistaa tulosteiden sivujen kokonaismäärän, katso
519
Laskurin arvon näyttäminen(P. 548) .
Ylläpito
◼ Asetusten alustaminen
Jos haluat palauttaa asetukset, katso
Asetusten alustaminen(P. 553) .
520
Ylläpito
Laitteen puhdistus
1006-06R
Puhdistamalla laitteen säännöllisesti estät tulostuslaadun heikkenemisen ja varmistat turvallisen ja helpon käytön. Lue
turvaohjeet huolellisesti ennen puhdistuksen aloittamista. Ylläpito ja tarkastukset(P. 9)
Mitä puhdistetaan
Laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot
Ulkopuoli(P. 522)
Sisäinen kiinnitysyksikkö
Kiinnitysyksikkö(P. 523)
521
Ylläpito
Ulkopuoli
1006-06S
Pyyhi laitteen ulkopuoli säännöllisesti, erityisesti ilmanvaihtoaukkojen ympäristö, jotta laite pysyy hyvässä kunnossa.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
Virran katkaiseminen
(sammuttaminen)(P. 33)
2
Puhdista laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot.
● Käytä pehmeää ja melkein kuivaksi puristettua liinaa, joka on kostutettu vedellä tai laimennetulla
pesuaineella.
● Katso ilmanvaihtoaukkojen paikat kohdista
Etuosa(P. 17) ja
Takaosa(P. 19) .
3
Odota, että laitteen ulkopuoli on kokonaan kuivunut.
4
Liitä virtajohto takaisin ja kytke laitteeseen virta
522
Ylläpito
Kiinnitysyksikkö
1006-06U
Laitteen sisällä olevaan kiinnitysyksikköön saattaa tarttua likaa, joka aiheuttaa tulosteisiin mustia täpliä. Puhdista
kiinnitysyksikkö tekemällä seuraavat toimet. Huomaa, että kiinnitysyksikköä ei voi puhdistaa, kun laitteessa on
tulostamista odottavia asiakirjoja. Huomaa, että kiinnitysyksikön puhdistamiseen tarvitaan tavallista A4- tai Letterkokoista paperia, jonka paino on 60–120 g/m². Aseta paperi monikäyttöalustalle ennen seuraavien toimien tekemistä.
● Puhdistaminen kuluttaa väriainekasettia. Varmista etukäteen, että jäljellä on riittävästi väriainetta.
Väriainekasetin jäljellä olevan väriaineen määrän tarkistaminen(P. 525)
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse lisätyn paperin koko ja paina
4
Valitse <Kyllä> ja paina
(
) -painiketta.
/
-painikkeilla <Puhdistus> ja paina
-painiketta.
.
-painiketta.
➠ Ilmoitus <Aseta puhdistus- paperi ja paina Online-näppäintä.> tulee näyttöön.
5
Paina
(
) -painiketta.
➠ Puhdistuspaperi syötetään hitaasti laitteeseen, ja kiinnitysyksikön puhdistus alkaa.
● Puhdistusta ei voi keskeyttää. Odota, kunnes puhdistus päättyy (noin 165 sekuntia).
523
Ylläpito
Väriainekasettien vaihtaminen
1006-06W
Laite näyttää ilmoituksen, kun väriainekasetti on lähes tyhjä. Huomaa, että tulostuslaatu heikkenee, jos jatkat
tulostusta tekemättä mitään. Voit tarkistaa jäljellä olevan väriaineen määrän näytöstä.
Kun näkyviin tulee ilmoitus(P. 524)
Jos tulosteiden laatu on huono(P. 525)
Väriainekasetin jäljellä olevan väriaineen määrän tarkistaminen(P. 525)
◼ Kun näkyviin tulee ilmoitus
Sen mukaan, mikä ilmoitus näytetään, sinun on varmistettava, että vaihtoväriainekasetti on valmiina, tai vaihdettava
Tarvikkeet(P. 576)
väriainekasetti. Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
<16 Väriainekasetin käyttöikä päätt. pian.>
<Väriainekasetin käyttöikä päättyy pian.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että väriainekasetti on vaihdettava lähiaikoina. Varmista, että sinulla on
vaihtoväriainekasetti valmiina. Vaihda väriainekasetti, jos näet tämän ilmoituksen ennen suuren tulostustyön
aloittamista.
● Kun ilmoitus <Väriainekasetin käyttöikä päättyy pian.> tulee esiin, tulostus pysäytetään tilapäisesti.
Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
● Näytettävä ilmoitus riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Varoitusvaihe>-asetuksesta.
Varoitusvaihe(P. 367)
● Voit asettaa minkä tahansa väriainekasetissa jäljellä olevan määrän prosenttiarvona täydestä
määrästä laukaisemaan tämän viestin. Määr. vär. tark.aj.(P. 417)
<1G Väriainekasetin vaihtoa suositellaan.>
Väriainekasetin käyttöikä on päättynyt. Tämä kasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä.
● Sähköposti- ja faksiasiakirjojen vastaanottaminen poistetaan käytöstä.
sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 156)
524
Vastaanotetun
Ylläpito
<Kasetilla ei takuuta, koska ei ole Canonin.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Tämä kasetti kannattaa vaihtaa
uuteen.
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
◼ Jos tulosteiden laatu on huono
Jos tulosteissa alkaa näkyä jotain seuraavista ominaisuuksista, yksi väriainekaseteista on kulutettu loppuun. Vaihda
lähes tyhjä väriainekasetti, vaikka mitään viestiä ei näytettäisikään. Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
Raitoja näkyy
Osittain haalistunut
Tyhjille alueille tulostuu jälkikuvia
Epätasainen tummuus
Valkoisia laikkuja esiintyy
◼ Väriainekasetin jäljellä olevan väriaineen määrän tarkistaminen
Voit tarkistaa väriainekasetin jäljellä olevan väriaineen määrän päänäytöstä. On suositeltavaa tarkistaa määrä ennen
suuren työn tulostamisen aloittamista.
● Näytetty kasetin väriaineen jäljellä oleva määrä on vain ohjeellinen ja voi poiketa todellisesta
määrästä.
525
Ylläpito
● Voit tarkistaa määrän myös valitsemalla <Väriainetta jäljellä> kohdassa <Tarviketiedot.>.
Tarviketiedot.(P. 450)
LINKIT
Tarvikkeet(P. 576)
526
Ylläpito
Väriainekasettien vaihtaminen
1006-06X
Lue varotoimet kohdista
1
Ylläpito ja tarkastukset(P. 9) ja
Tarvikkeet(P. 10) ennen kuin vaihdat väriainekasetit.
Avaa yläkansi.
● Tartu vasemmalla olevaan kahvaan ja avaa yläkansi.
2
Poista väriainekasetti.
3
Poista uuden väriainekasetin suojapussi.
4
Ravista väriainekasettia viisi tai kuusi kertaa alla näytetyn mukaisesti, jotta väriaine
leviää tasaisesti kasetin sisällä, ja aseta sitten kasetti tasaiselle alustalle.
527
Ylläpito
5
Poista pakkausmateriaalit.
6
Vedä sinettiteippi suoraan ulos.
● Suojateipin koko pituus on noin 55 cm.
Kun suojateippi vedetään ulos
Jos väriainekasetin sisään jää sinettiteippiä, tulostuslaatu saattaa kärsiä.
● Älä vedä sinettiteippiä ulos viistosti tai sivuttain. Jos teippi katkeaa, et ehkä pysty vetämään sitä kokonaan
ulos.
● Jos sinettiteippi juuttuu, kun vedät sitä ulos, jatka vetämistä, kunnes se on kokonaan poistettu.
7
Asenna väriainekasetti.
● Paina se täysin sisään, kunnes se ei enää liiku.
528
Ylläpito
8
Sulje yläkansi.
529
Ylläpito
Laitteen siirtäminen
1006-06Y
Laite on painava. Vammojen välttämiseksi muista noudattaa alla kuvattuja toimenpiteitä, kun siirrät laitetta, ja muista
myös lukea varotoimet ennen aloittamista. Tärkeitä turvallisuusohjeita(P. 2)
1
Katkaise virta laitteesta ja kaikista tietokoneesta.
● Kun katkaiset virtaa, muista sammuttaa laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
Virran
katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 33)
2
Irrota kaapelit ja johto laitteesta alla olevan kuvan mukaisessa
numerojärjestyksessä.
● Tähdellä "*" merkittyjen kaapelien kytkeminen käyttöympäristöstä.
Virtapistoke
Virtajohto
USB-laite
USB-kaapeli*
Verkkokaapeli*
3
4
5
Poista väriainekasetti, kun kuljetat laitetta pitkän matkan.
vaihtaminen(P. 527)
Väriainekasettien
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat
etupuolta.
Sulje kaikki avoimet kannet ja siirrä laite uuteen paikkaan.
● Laite on painava (
Laitteen tekniset tiedot(P. 569) ). Älä yritä liikaa kantaa laitetta.
● Käytä laitteen molemmilla puolilla olevia kahvoja. Kantamiseen tarvitaan ainakin kaksi ihmistä.
530
Ylläpito
Pidä kiinni nostokahvoista
● Älä siirrä laitetta pitämällä kiinni kaksipuoleisyksiköstä.
Jos valinnainen syöttölaite tai paperisäiliö on kiinnitetty laitteeseen
● Vapauta syöttölaitteen tai paperisäiliön lukitus ennen laitteen nostamista ja siirrä syöttölaite tai
paperisäiliö erikseen.
6
Aseta laite varovasti uuteen asennuspaikkaan.
● Lisätietoja laitteen asentamisesta siirtämisen jälkeen, katso Getting Started (Aloittaminen).
mukana tulevat käyttöoppaat(P. 590)
531
Laitteen
Ylläpito
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen
1006-070
Jos et saa tyydyttävää tulostusjälkeä, esimerkiksi kun tulostustummuus tai tulostuskohta ei ole odotetunlainen, kokeile
seuraavia säätöjä.
◼ Tummuuden säätäminen
Säädä väriaineen tummuutta. Voit hienosäätää tummuutta tummuustason mukaan.
säätäminen(P. 533)
Tulostustummuuden
◼ Tulostuskohdan säätö
Voit säätää jokaisen paperilähteen tulostuskohtaa.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 535)
532
Ylläpito
Tulostustummuuden säätäminen
1006-071
Jos tulostusjälki on odotettua tummempaa tai vaaleampaa, voit säätää väriaineen tummuutta. Voit hienosäätää
väriaineen tummuutta jakamalla kokotummuusalueen kolmeen alueeseen.
● Jos <Värinsäästö>.asetukseksi on valittu <Kyllä>, tätä säätötoimintoa ei voi käyttää.
1
Paina
2
Valitse
3
Säädä tummuutta.
(
/
Värinsäästö(P. 403)
) -painiketta.
-painikkeilla <Tulostuslaatu> ja paina
1
Valitse <Tummuus> ja paina
2
Säädä tummuutta painikkeilla
-painiketta.
-painiketta.
/
.
Tummuuden säätö
Lisää tummuutta valitsemalla +-arvo. Vähennä tummuutta valitsemalla –-arvo.
3
Paina
-painiketta.
Väriaineen tummuuden hienosäätö tummuustason mukaan
Väriaineen tummuutta voidaan hienosäätää kolmella tummuustasolla – korkea, keski ja matala.
1
Valitse <Tummuus (Hienosäätö)> ja paina
2
Valitse haluttu tummuustaso ja paina
-painiketta.
.
533
Ylläpito
3
Säädä tummuutta painikkeilla
/
.
Tummuuden säätö
Lisää tummuutta valitsemalla +-arvo. Vähennä tummuutta valitsemalla –-arvo.
Kunkin tummuusalueen esimerkkisäätö
<Korkea>
<Keskitaso>
<Matala>
4
Paina
-painiketta.
● Jos haluat tehdä säätöjä myös muilla tummuustasoilla, toista vaiheiden 2–4 toimenpiteet.
534
Ylläpito
Tulostuskohdan säätäminen
1006-072
Jos asiakirja tulostu sivuun tai tulostettavan alueen ulkopuolelle, säädä tulostuskohtaa. Kunkin paperilähteen
tulostuskohtaa voidaan säätää.
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen(P. 535)
Vaihe 2: Säädettävän suunnan ja etäisyyden tarkistaminen(P. 536)
Vaihe 3: Tulostuskohdan säätäminen kullekin paperilähteelle(P. 537)
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen
Voit tarkistaa säädettävän suunnan ja etäisyyden suorittamalla tulostuskohdan säätötulostuksen.
● Kun haluat tarkistaa 2-puolisen tulostuksen tulostuskohdan, valitse käyttöpaneelin asetusvalikossa <2puolinen tulostus>-asetukseksi <Kyllä> etukäteen. 2-puolinen tulostus(P. 462)
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
3
Valitse paperilähde, jonka tulostuskohdan haluat tarkistaa, ja paina
4
Paina
(
-painikkeilla <Paperilähde> ja paina
) -painiketta.
➠ Näyttö palaa päänäyttöön.
5
Paina
(
) -painiketta.
535
-painiketta.
.
Ylläpito
6
Valitse <Tul. paik.t. varten> ja paina
7
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
➠ Tulostuskohdan säätötuloste tulostetaan.
Vaihe 2: Säädettävän suunnan ja etäisyyden tarkistaminen
Kun tulostuskohdan säätötulostus suoritetaan, tulostuskohdan tarkistusmerkit
tulostetaan. Määritä säädettävä
suuna ja etäisyys näiden merkkien perusteella. Kun tulostuskohta on normaali, kaikki merkit tulostetaan kohtaan 5
mm paperin lähimmästä reunasta.
Tulostuskohdan säätötulosteiden tarkistaminen
Se paperin reuna, joka tulee tulostettaessa ensimmäisenä ulos, on tulostuskohdan säätötulosteen yläreuna.
Varmista, mikä paperin reuna on ylhäällä, kun tarkistat tulostuskohtaa.
● Tulostuskohdan tarkistamiseen
tarkoitetun merkin
koko on alla
olevan kuvan mukainen.
Kun tulostuskohta on sivussa
Kun tulostuskohdan tarkistusmerkkejä ei tulosteta oikeaan kohtaan, tulostuskohtaa täytyy säätää. Kun
tulostuskohtaa säädetään, määritä suunta painamalla + ja – ja etäisyys painamalla mm. Paina –, kun haluat
siirtää tulostuskohtaa ylöspäin, ja +, kun haluat siirtää sitä alaspäin (pystykohdan korjaus). Paina –, kun haluat
siirtää tulostuskohtaa vasemmalle, ja +, kun haluat siirtää sitä oikealle (vaakakohdan korjaus).
Pystysuunta (<Siirto Y>)
Vaakasuunta (<Siirto X>)
536
Ylläpito
Alla olevassa esimerkissä tulostuskohtaa siirretään 5 mm ylöspäin ja 1,7 mm oikealle. -5,0 mm valitaan
kohdassa <Siirto Y> ja +1,70 mm valitaan kohdassa <Siirto X>.
Vaihe 3: Tulostuskohdan säätäminen kullekin paperilähteelle
Kun säädettävä suunta ja etäisyys on vahvistettu, määritä säädetty tulostuskohtaa. Voit säätää tulostuskohtaa alueella
-5,0 – +5,0 mm 0,1 mm:n portain sekä pysty- että vaakasuunnassa.
1
Aseta laite offline-tilaan.
● Kun
(
) palaa, paina
(
).
2
Paina
3
Valitse
4
Valitse <Säädä tulostuskohtaa> ja paina
5
Valitse säätösuunnan ja paperilähteen yhdistelmä ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Käyttäjän ylläpito> ja paina
537
-painiketta.
-painiketta.
.
Ylläpito
● Kaksipuolisessa tulostustilassa voidaan säätää ensimmäisen sivun (etusivun) tulostuskohtaa valinnoilla
<Siirto Y (2-puol.)> ja <Siirto X (2-puol.)> paperilähteestä riippumatta.
● Kaksipuolisen tulostustilan toisen sivun (takasivun) tulostuskohta noudattaa käytettävissä olevan
paperilähteen asetuksia. Alla näytetään esimerkkinä, miten 2-puolisen tulostuksen pystysijaintia
säädetään monikäyttötasolta tulostettaessa.
6
Ensimmäinen sivu (etupuoli)
<Siirto Y (2-puol.)> -asetuksen arvo
Toinen sivu (takapuoli)
<Siirto Y (MT-taso)> -asetuksen arvo
Aseta arvo ja paina
.
● Syötä tulostuskohdan säätötulosteen perusteella arvo painamalla
/
.
● Jos haluat säätää toisen kohdan tai paperilähteen, toista vaiheet 5 ja 6.
7
Paina
(
) -painiketta.
➠ Näyttö palaa päänäyttöön.
8
Paina
(
) uudelleen.
➠ Laite siirtyy online-tilaan.
9
Suorita tulostuskohdan säätötulostus ja tarkista säädetty tulostuskohta tulosteessa.
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen(P. 535)
Kaikkien tulostuskohtien säätäminen
Käyttöpaneelin asetusvalikon kohdissa <Siirto Y> ja <Siirto X> voidaan säätää kaikkien tulostustyyppien
tulostuskohtia paperilähteestä riippumatta. Tulostuskohtaa voidaan säätää alueella -50,0 – +50,0 mm 0,5 mm:n
portain pysty- ja vaakasuunnassa. Siirto Y/Siirto X(P. 398)
538
Ylläpito
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
1006-073
Voit tarkistaa tarvikkeiden tilan ja laitteen asetukset tulostamalla raportit ja luettelot.
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä *1, ei näytetä sen mukaan, onko laitteeseen asennettu valinnainen SD-kortti.
● Asetuksia, joissa on merkintä *2, ei näytetä, kun etäkäyttöliittymän [Näytä työloki] -valintaruutua ei ole
valittu. Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 293)
Asetussivu
Laitteen asetukset ( Asetusvalikko(P. 363) ), laitteeseen tallennettu sisältö ja muut tiedot voidaan tarkistaa
luettelomuodossa. Muut tiedot sisältävät laitteen väriaineen jäljellä olevan määrän, tulostettujen sivujen määrän ja
laitteeseen asennetun muistin (RAM) määrän. Asetuskohteet, joiden nimen edessä on asteriski (*), ovat kohteita, joita
on muutettu oletusarvosta.
(
)
<Kokoonpanosivu>
<Kyllä>
Esimerkki:
Verkon testituloste
Laitteessa määritetyn verkon asetukset ( Verkko(P. 378) ) voidaan tarkistaa luettelomuodosta. Myös
suojausasetukset, kuten osoitteen suodatusasetukset ja IPSec-asetukset, tulostetaan.
539
Ylläpito
(
)
<Verkon tilatuloste>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulostustarvikkeiden tilan tulostus
Tietoja, kuten väriaineen jäljellä oleva määrää, varoitusilmoituksia ja värikasettien ostopaikkatiedot, voidaan
tarkastella luettelomuodossa.
(
)
<Kulutust. tilan tul.>
<Kyllä>
Esimerkki:
540
Ylläpito
IPSec-toimintaohjelista
Voit tarkistaa luettelon laitteeseen tallennetuista toimintaohjeiden nimistä ja IPSec-asetuksista tulostamalla IPSectoimintaohjelistan.
(
)
<IPSec-toimintaohjel.>
<Kyllä>
Esimerkki:
Vastaanotettujen sähköpostien lokiluettelo
Voit tarkistaa lokin, joka koostuu laitteessa vastaanotettujen sähköpostien aiheista ja vastaanottopäivästä/ajasta,
luettelomuodossa.
(
)
<Sähköp.tul. apuohj.>
<Sähköp. VO lokilista>
Esimerkki:
541
<Kyllä>
Ylläpito
Sivumääräluettelo
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrä voidaan tarkistaa tulostamalla raportti, kun [Osastotunnusten hallinta] on
käytössä.
(
)
<Sivulaskurilista>
<Kyllä>
Esimerkki:
Laskuriraportti
Kokonaisraportti kunkin laskurin tulostetuista sivumääristä voidaan tulostaa.
(
)
<Laskuriraportti>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulosta MEAP-järjestelmätiedot
Tiedot laitteeseen asennetuista MEAP-sovelluksista ja MEAP-järjestelmän sovelluksista voidaan tarkistaa
luettelomuodossa, jos MEAP-toimintoon käytössä.
542
Ylläpito
(
)
<Tul. MEAP-järj.tied.>
<Kyllä>
Esimerkki:
PCL-fonttilista
PCL-tilassa käytettävissä olevat fontit voidaan tarkistaa luettelomuodossa.
(
)
<PCL-apuohjelma>
Kirjasinnäytteet(P. 627)
<Kirjasinlista>
<Kyllä>
Esimerkki:
PS-tilaluettelo
PS-tilan käyttöasetukset ja laitteeseen tallennetut sisäiset tietokohteet tulostetaan luettelomuodossa.
543
Ylläpito
Asetussivu(P. 544)
Fonttiluettelo(P. 544)
◼ Asetussivu
Laitteen asetukset (
(
PS(P. 442) ) ja laitteeseen tallennettu sisältö voidaan tarkista luettelomuodossa.
)
<PS-apuohjelma>
<Kokoonpanosivu>
<Kyllä>
Esimerkki:
◼ Fonttiluettelo
PS-tilassa käytettävissä olevat tiedostot voidaan tarkistaa luettelomuodossa.
(
)
<PS-apuohjelma>
<Kirjasinlista>
Esimerkki:
544
<Kyllä>
Ylläpito
Tallennettujen töiden luettelo *1
Voit tulostaa luettelon laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennetuista asiakirjoista.
(
)
<Tallennettu työlista>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulostustyöloki *2
Voit tulostaa tietokoneesta tulostettujen asiakirjojen lokin luettelomuodossa.
(
)
<Töiden tulostusloki>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tallennettujen töiden tulostusloki *1*2
Voit tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen tulostuslokin luettelomuodossa.
545
Ylläpito
(
)
<Tall. töid. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
Raporttitulostusloki *2
Voit tulostaa asetukset ja raporttien tulostuslokin luettelomuodossa.
(
)
<Rap. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
Sähköpostien tulostusloki *2
Voit tulostaa vastaanotettujen sähköpostien tulostuslokin luettelomuodossa.
(
)
<Sähköp. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
546
Ylläpito
LINKIT
Apuohjelmavalikko(P. 448)
Työ-valikko(P. 452)
547
Ylläpito
Laskurin arvon näyttäminen
1006-074
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen määrän.
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän tarkistaminen(P. 548)
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen(P. 548)
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän tarkistaminen
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(
)
<Tarkista laskuri>
<101: Kaikki 1>, <113: Kaikki (MV/P.)>, tai <114:Kaikki 1(2-
p.)>
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen
Voit tarkistaa kunkin osaston tulostamien sivujen määrän.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 336)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta].
548
Etäkäyttöliittymän
Ylläpito
➠ Kunkin osastotunnuksen tulostamien sivujen määrä näytetään kohdassa [Tulostetut sivut].
Tarkistuksen tuloksen tulostaminen
Sivumääräluettelo(P. 542)
Sivulaskurin nollaaminen
● Kun haluat nollata kunkin osaston sivumäärän, napsauta tekstilinkkiä kohdassa [Osastotunnus] ja napsauta
[Nollaa laskuri] [OK].
549
Ylläpito
● Jos haluat nollata kaikkien osastojen määrät, napsauta [Nollaa kaikki laskurit]
550
[OK].
Ylläpito
Tarvikkeiden tarkistaminen
1006-075
Voit tarkistaa tarvikkeiden tiedot käyttöpaneelin avulla.
Paperin tarkistaminen
Voit näyttää määritetyn paperikoon ja -tyypin sekä jäljellä olevan paperin määrän kussakin paperilähteessä.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Paperitiedot>
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka tiedot näytetään.
Väriainekasetin mallin tarkistaminen
Voit näyttää laitteen väriainekasetin mallinumeron.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Väriainekas. malli>
Jäljellä olevan väriaineen määrän tarkistaminen
Voit näyttää väriaineen jäljellä olevan määrän.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Väriainetta jäljellä>
551
Valitse paperilähde
Ylläpito
● Näytetty väriaineen jäljellä oleva määrä on vain ohjeellinen ja voi poiketa todellisesta määrästä.
552
Ylläpito
Asetusten alustaminen
1006-076
Voit palauttaa seuraavat asetukset:
Valikon alustaminen(P. 554)
Verkkoasetusten alustaminen(P. 555)
553
Ylläpito
Valikon alustaminen
1006-077
Voit palauttaa laitteen oletusasetukset (
Asetusvalikko(P. 363) ).
Älä paina virtakytkintä, kun alustaminen on käynnissä
● Jos laitteen virta katkaistaan alustamisen aikana, se voi vahingoittua.
Jos etäkäyttöliittymän PIN-koodi on määritetty
● Myös etäkäyttöliittymän PIN-koodi nollataan. Määritä etäkäyttöliittymän PIN-koodi uudelleen alustamisen
jälkeen. Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 264)
● Jos haluat alustaa verkkoasetukset, noudata kohdan
Verkkoasetusten alustaminen(P. 555) ohjeita.
● Jos haluat alustaa kohdan <Säädä tulostuskohtaa> asetukset, noudata kohdan
tulostuskohtaa(P. 409) ohjeita.
(
)
<Alusta valikko>
<Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 454) )
554
Säädä
Suorita laitteistokäynnistys (
Ylläpito
Verkkoasetusten alustaminen
1006-078
Voit palauttaa verkkoasetusten (
Verkko(P. 378) ) oletusasetukset.
Älä alusta verkkoasetuksia, kun laite tulostaa tai vastaanottaa tulostustietoja
● Muuten seurauksena voi olla virheellinen tulostus, paperitukoksia tai laitteen vaurioituminen.
(
aset.>
)
<Verkko>
<Kyllä>
Tarkista ilmoitus
<Verkon alkup.
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 454) )
555
Laitteistokäynnistyksen
Liite
Liite
Liite ........................................................................................................................................................................ 557
Kolmansien osapuolien ohjelmistot ................................................................................................................ 558
Toimintoesittely ................................................................................................................................................ 559
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen ......................................................................................................... 560
Tehokkuuden lisääminen ............................................................................................................................. 562
Paljon muuta ................................................................................................................................................ 565
Tekniset tiedot .................................................................................................................................................. 568
Laitteen tekniset tiedot ................................................................................................................................. 569
Paperi ........................................................................................................................................................... 572
Tarvikkeet .......................................................................................................................................................... 576
Kuluvat osat ....................................................................................................................................................... 577
Valinnaiset kohteet ........................................................................................................................................... 578
ROM:n asentaminen ..................................................................................................................................... 582
SD-kortin asentaminen ................................................................................................................................. 586
Laitteen mukana tulevat käyttöoppaat .......................................................................................................... 590
Käyttäminen: Sähköinen opas .......................................................................................................................... 591
Asentaminen: Sähköinen opas ..................................................................................................................... 592
Poistaminen: Sähköinen opas ....................................................................................................................... 594
Näytön asettelu: Sähköinen opas ................................................................................................................. 595
Katselu Sähköinen opas ................................................................................................................................ 601
MEAP-sovellusten hallinta ................................................................................................................................ 603
FTP-asiakkaiden käyttäminen .......................................................................................................................... 604
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen ....................................................................................................... 605
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus) ....................................................................................... 608
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta ........................................................................................... 610
Muuta ................................................................................................................................................................. 617
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot ............................................................................................... 618
Mac OS -käyttäjät .......................................................................................................................................... 626
Kirjasinnäytteet ............................................................................................................................................ 627
Huomautus .................................................................................................................................................. 632
Toimistojen sijainnit .......................................................................................................................................... 636
556
Liite
Liite
1006-079
Tämä osa sisältää laitteen tekniset tiedot, Sähköinen opas-oppaan käyttöä koskevia ohjeita,
vastuuvapautuslausekkeita, tekijänoikeustietoja ja muita asiakkaalle tärkeitä tietoja.
557
Liite
Kolmansien osapuolien ohjelmistot
1006-08U
558
Liite
Toimintoesittely
1006-07A
Kokeile tässä osassa kuvattuja toimintoja. Toiminnot on ryhmitelty kolmen otsikon alle: "Ympäristöystävällisyys ja
säästäminen", "Tehokkuuden lisääminen" ja "Paljon muuta".
559
Liite
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen
1006-07C
2-puolinen tulostus
Voit tulostaa paperin molemmille puolille. Käytä kaksipuolista tulostusta paperin säästämiseksi suurten
tulostustöiden lisäksi myös silloin, kun haluat tulostaa muutaman sivun. Voit säästää vieläkin enemmän
yhdistämällä kaksipuolisen tulostuksen useiden sivujen tulostamiseen N 1:lle -asetukseen. Yhdelle arkille
voidaan tulostaa jopa 32 sivua, mikä on sekä taloudellista että ympäristöystävällistä.
2-puolisten asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta:
välillä(P. 88)
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille tietokoneesta:
arkille(P. 92)
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle
Useiden sivujen tulostaminen samalle arkille
Jos asiakirjassa on monta sivua, tuloste voi olla epämukavan kookas – hankala kantaa mukana ja säilyttää sekä
vaikea lukea. Siihen on kuitenkin olemassa ratkaisu. Tulosta useita sivuja yhdelle arkille! Näin voit säästää
paperia ja tehdä asiakirjoista ohuempia ja helpommin käsiteltäviä. Se on vielä tehokkaampaa, kun se
yhdistetään kaksipuoliseen tulostukseen.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille tietokoneesta:
arkille(P. 92)
2-puolisten asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta:
välillä(P. 88)
560
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle
Vaihtaminen 1-puolisen ja 2-puolisen tulostuksen
Liite
Lepotila
Jos laitetta ei tulla käyttämään vähään aikaan, voit säästää virtaa asettamalla sen lepotilaan manuaalisesti tai
automaattisesti. Virtaa ei tarvitse katkaista joka kerta, mutta laite voi silti minimoida virrankulutuksensa.
Automaattinen sammutustoiminto voi lisätä säästöä sammuttamalla laitteen automaattisesti, jos se on
käyttämättömänä pidemmän ajan. Nämä kätevät toiminnot toimivat taustalla ja säästävät virtaa ja rahaa joka
päivä.
Virran säästäminen asettamalla laite lepotilaan:
Lepotilaan siirtyminen(P. 68)
Laitteen määrittäminen sammumaan automaattisesti:
asettaminen(P. 70)
Automaattisen sulkeutumisajan
Väriaineen säästäminen
Väriaineen säästämiseksi voit käyttää <Värinsäästö>-tilaa luonnoksille ja testitulosteille. Voit myös vaihtaa tilasta
toiseen käyttötarkoituksen mukaan ja käyttää normaalitilaa kauniita valokuvia varten ja luonnostilaa yrityksen
asiakirjoja varten, jotka eivät vaadi esityslaatua.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Väriaineen säästäminen(P. 106) .
561
Liite
Tehokkuuden lisääminen
1006-07E
Tulosta ilman sovellusohjelmia
Etäkäyttöliittymästä voidaan lähettää PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-tietoja suoraan laitteeseen tulostamista varten.
Ilman tietokonetta voidaan tulostaa myös liittämällä USB-muistilaite laitteeseen. Tiedostoja ei tarvitse avata,
joten sovellusohjelmaa ei tarvitse käynnistää. Tämä on kätevää silloin, kun on kiire eikä tietokonetta ole
käytettävissä.
Tulostaminen suoraan etäkäyttöliittymästä:
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 145)
Tulostaminen suoraan USB-muistista (USB-suoratulostus):
suoratulostus)(P. 119)
Tulostaminen USB-muistista (USB-
Etähallintaa etäkäyttöliittymällä
Etäkäyttöliittymän avulla voit etähallita laitetta työpöytäsi tietokoneella. Voit tarkistaa paperin ja väriainekasetin
jäljellä olevat määrät ja tarkistaa tulostustöiden vallitsevan tilan, jotta voit päättää, pitäisikö tulostustöitä
keskeyttää tilapäisesti kiireellisten asiakirjojen tulostamista vai pitäisikö asiakirjoja siirtää ylöspäin tulostamista
odottavien töiden joukossa. Säästää aikaa ja vaivaa poistamalla matkat työpöydän ja laitteen välillä.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 335) .
562
Liite
Suosikkiasetusten tallentaminen ja kutsuminen
Toimistossa kaikki käyttävät tulostinta. Jos tallennat suosituimmat asetukset oletusasetuksiksi, voit käyttää niitä
välittömästi. Voit myös tallentaa tulostusasetusten usein käytettyjä yhdistelmiä profiileiksi. Voit sitten kutsua
suosikkiasetuksesi yhdellä toimenpiteellä valitsemalla profiilin sen sijaan, että valitsisit kunkin asetuksen aina,
kun tulostat.
Oletustulostusasetusten muuttaminen:
Oletusasetusten muuttaminen(P. 115)
Usein käytettyjen tulostusasetusten yhdistelmien tallentaminen profiileiksi:
tulostusasetusyhdistelmien tallentaminen(P. 113)
Usein käytettyjen
Ajan säästäminen pikavalinnoilla
Kun tulostettavia asiakirjoja on useita, olisi kätevää tulostaa ne kaikki yhdellä toimenpiteellä. Canon
PageComposerin avulla voidaan yhdistää useita asiakirjoja ja tulostaa ne yhdellä kertaa. Voit myös tallentaa
usein tulostettavia asiakirjoja, kuten faksien kansilehtiä, laitteen SD-korttiin ja tulostaa ne sitten suoraan
käyttöpaneelista. Sinun ei tarvitse palata tietokoneella ja käynnistää tulostinajuria. Nämä pikavalinnat säästävät
aikaa ja auttavat työskentelemään tehokkaammin.
Usean asiakirjan yhdistäminen ja tulostaminen yhdellä kertaa:
tulostaminen(P. 108)
Useiden asiakirjojen yhdistäminen ja
Laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennetun asiakirjan tulostaminen:
työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
Laitteen muistiin tallennetun
Tulostuksen keskeyttäminen kiireellisiä töitä varten
Sinun täytyy tulostaa 1 sivu heti, mutta 200-sivuista asiakirjaa tulostetaan ja 5 muuta tulostustyötä odottaa!
Tällaisina hetkinä voit käyttää tulostuksen keskeytystoimintoa, jolloin sivusi tulostetaan heti peruuttamatta
muita töitä. Kun sivu on tulostettu, muiden tulostustöiden tulostaminen jatkuu sujuvasti ja automaattisesti.
563
Liite
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 345) .
Tulostusasetusten määrittäminen nopeasti intuitiivisella toiminnolla
Voit määrittää sivun asettelun ja sidontakohdan, vaihtaa 1- ja 2-puolisen tulostuksen välillä yms. helposti ja
intuitiivisesti tulostinajurin esikatselukuvassa. Voit määrittää asetuksia yksinkertaisesti napsauttamalla ja katsoa
samalla, miten asetukset vaikuttavat.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Perustulostustoiminnot(P. 77) .
564
Liite
Paljon muuta
1006-07F
Älypuhelimen/taulutietokoneen käyttäminen
Kun haluat esimerkiksi tulostaa nopeasti liikematkan aikana taulutietokoneella laatimasi ehdotuksen, Canonmobiilisovellus osoittaa käytännöllisyytensä.
Ilman tietokonetta, nopeasti ja helposti! Vielä laajempi valikoima mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan tällä
nopeuden aikakaudella.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa(P. 164)
Helppoa tulostamista Google Cloud Print -palvelun avulla
Yhdistä Google Cloud Print -palveluun kannettavalla tietokoneella tai matkapuhelimella, lähetä tiedot ja saat
asiakirjat tulostettuna. Tämän laitteen, Google Cloud Print -palvelun ja mobiililaitteen avulla voit tulostaa milloin
tahansa ja mistä tahansa.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 176) .
Tulosteiden säilyttäminen yksityisinä
Yleensä, kun tulostat jotain tietokoneelta, tulostin tulostaa sen välittömästi. Tämä ei välttämättä ole
ihanteellista, jos asiakirjat ovat arkaluontoisia. Kun käytät turvatulostusta, kukaan ei pysty tulostamaan
asiakirjoja syöttämättä salasanaasi laitteen käyttöpaneeliin. Luottamukselliset asiakirjat eivät enää tulostu
565
Liite
luovutustasolle kaikkien nähtäville. Turvallisuuden lisäämiseksi voit tulostaa vesileiman, kuten
"LUOTTAMUKSELLINEN" tai "YKSITYINEN KOPIO".
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen:
(turvatulostus)(P. 130)
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen
Vesileimojen, kuten "LUOTTAMUKSELLINEN", tulostaminen asiakirjaan:
Vesileimojen tulostaminen(P. 100)
Julisteiden tekeminen
Suurenna tavallista yhden arkin tulostetta ja luo poikkeuksellisen suuri juliste. Suuri juliste tulostetaan
yhdeksälle arkille. Yhdistä arkit toisiinsa 3x3-ruudukkoon ja voilá!
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Julisteiden tulostaminen(P. 94) .
Vihkojen tekeminen
Joskus asiakirjat on esitettävä paremmin kuin vain nitomalla ne yhteen vasemmasta yläkulmasta. Vihkojen
tekeminen on helppoa. Tulostinajuri huolehtii sivujen asettelusta puolestasi. Sinun tarvitsee vain taittaa sivut ja
nitoa ne keskeltä yhteen.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Vihkotulostus(P. 95) .
Kokousmateriaalin automaattinen lajittelu
Kun tulostat useita kopioita monisivuisesta asiakirjasta, voit käyttää lajittelutoimintoa ja tulostaa yhden kopion
kerrallaan kaikki sivut oikeassa järjestyksessä. Tämä on kätevää valmisteltaessa kokous- tai esitysmateriaalia.
566
Liite
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Tulosteiden lajittelu sivuittain(P. 90) .
567
Liite
Tekniset tiedot
1006-07H
Laitteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, jos laitteeseen tehdään parannuksia.
Laitteen tekniset tiedot(P. 569)
Paperi(P. 572)
568
Liite
Laitteen tekniset tiedot
1006-07J
Laitteiston tiedot(P. 569)
Ohjaimen tekniset tiedot(P. 570)
Ohjelmiston tekniset tiedot(P. 571)
Laitteiston tiedot
Tyyppi
Työpöytätulostin
Tulostustapa
Puolijohdelaser + kuivatyyppinen elektrofotograafinen menetelmä
Väriaineen kiinnitysjärjestelmä
Tarvekiinnitysjärjestelmä
Tarkkuus
600 dpi
Tulostusnopeus *1
LBP352x
(Tavallinen paperi (60–89 g/m²), A4 jatkuva tulostus)
● Yksipuolinen tulostus: 62 arkkia/min
● Kaksipuolinen tulostus: 41,4 sivua/min *2
LBP351x
● Yksipuolinen tulostus: 55 arkkia/min
● Kaksipuolinen tulostus: 36,5 sivua/min *2
Lämpenemisaika *3
● Normaali käynnistys: 29 sekuntia tai vähemmän
(virran kytkemisestä valmiustilaan siirtymiseen)
● Pikakäynnistys: 12 sekuntia tai vähemmän
Palautumisaika *4
● Keskitaso (tulostimen lepotila): 10 sekuntia tai vähemmän
(palautuminen lepotilasta valmiustilaan)
● Suuri (syvä lepotila): 10 sekuntia tai vähemmän
Ensimmäisen tulosteen aika *4
LBP352x
7,0 sekuntia
LBP351x
7,2 sekuntia
(yksipuolinen tulostus A4-koon paperille, luovutustaso
käytössä)
Hyväksyttävä paperi
2-puolinen tulostus
Paperi(P. 572)
● Vakiokoko:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive ja Foolscap
Paperin luovutus
Tekstipuoli alas (luovutustaso)/tekstipuoli ylös (aliluovutustaso)
Luovutuskapasiteetti *5
● Luovutustaso: noin 500 arkkia
● Aliluovutustaso: 100 arkkia
Melu
LwAd (ilmoitettu A-painotettu äänitehotaso (1 B = 10 dB))
(mitattu standardin ISO 7779 mukaisesti, melu
ilmoitettu standardin ISO 9296 mukaisesti)
● Valmiustilan aikana: korkeintaan 4,0 B
● Tulostuksen aikana:
yksipuolinen tulostus: 7,1 B tai alle
kaksipuolinen tulostus: 7,1 B tai alle
LpAm (ilmoitettu A-painotettu äänenpainetaso (sivustakatsojan kohdalla))
● Valmiustilassa: 26 dB
● Tulostuksen aikana:
569
Liite
LBP352x
yksipuolinen tulostus: 57 dB
kaksipuolinen tulostus: 57 dB
LBP351x
Yksipuolinen tulostus: 56 dB
Kaksipuolinen tulostus: 56 dB
Käyttöympäristö
Järjestelmävaatimukset
(vain pääyksikkö)
● Lämpötila: 10–30 °C
● Kosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
Virtalähde
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus *6
● Enintään: 1 650 W tai vähemmän
(20 °C)
● Käytön aikana:
noin 850 W (LBP352x)
noin 800 W (LBP351x)
● Käytön aikana: noin 19 W
● Lepotilassa:
<Keski (Tul. lepot.)> *7:
noin 4,0 W (kiinteä LAN-yhteys)
noin 4,2 W (USB-yhteys)
<Suuri (Syvä lepot.)> *7:
noin 1,1 W (kiinteä LAN-yhteys)
noin 2,0 W (USB-yhteys)
● Virta katkaistuna:
0,17 W tai vähemmän (sammutus)
0,75 W tai vähemmän (pikasammutus)
Tarvikkeet(P. 576)
Tarvikkeet
Paino *8
Noin 24,5 kg
*1 Tulostusnopeus
voi olla alhaisempi tulostustarkkuuden, paperikoon ja -tyypin, paperin suunnan ja tulostettavien arkkien
*2 Kaksipuolisessa
tuloksessa yksi arkin etupuolelle tulostettu sivu ja yksi takapuolelle tulostettu sivu lasketaan yhdeksi
määrän mukaan.
tulostusarkiksi.
*3 Saattaa
*4
vaihdella laitteen käyttöolosuhteiden (kuten asennettujen lisävarusteiden ja asennusympäristön) mukaan.
Saattaa vaihdella tulostusympäristön mukaan.
*5 Saattaa
vaihdella asennusympäristön ja käytetyn paperityypin mukaan.
*6 Vaikka
tulostimen virta olisi katkaistu, virtaa kuluu hieman, koska virtapistoke on edelleen kytketty pistorasiaan.
Jos haluat lopettaa virrankulutuksen kokonaan, irrota virtapistoke pistorasiasta.
*7 Virtaa voi kulua tässä ilmoitettuja arvoja enemmän tilanteen mukaan, vaikka lepotilaksi olisi asetettu <Keski (Tul. lepot.)> tai
<Suuri (Syvä lepot.)>.
*8 Laitteen
paino ilman värikasetin painoa.
Ohjaimen tekniset tiedot
Suoritin
264 MHz + 528 MHz
Muistikapasiteetti (RAM)
1 024 Mt
Liitäntätyyppi
● USB-liitäntä:
Hi-Speed USB x 4 (etupuoli x 1, takapuoli x 3)
570
Liite
● Verkkoliitäntä:
Yhteinen 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
kaksisuuntainen/vuorosuuntainen
Käyttöliittymä
● LCD:
132 x 65 pistettä
F-STN LCD
● LED-merkkivalo: 5 merkkivaloa
● Käyttönäppäin: 12 näppäintä
● Numeronäppäimistö: kyllä
ROM-liitin
1 liitin
SD-korttipaikka
1 paikka
Ohjelmiston tekniset tiedot
Sisäänrakennettu ohjauskomento
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF ja XPS
Sisäänrakennettu skaalattava fontti ● PCL: 93 skaalattavaa fonttia, 10 bittikarttafonttia
● PS: 136 vakiofonttia
Tulostettava alue
Verkkoliittymä
Tulostusalue(P. 575)
Tuettu protokolla
● TCP/IP (kehystyyppi: Ethernet II)
● SMB (lisävaruste)
Tulostussovellus
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
571
Liite
Paperi
1006-07K
◼ Tuetut paperikoot
Paperikoot, joita voidaan lisätä paperikasettiin, monikäyttötasolle ja valinnaisiin paperilähteisiin, on lueteltu alla.
Kasetti 1
A4 (210,0 x 297,0 mm) *1*2
B5 (182,0 x 257,0 mm) *1*2
A5 (148,0 x 210,0 mm) *2*3
A6 (105,0 x 148,0 mm) *1*4
Legal (215,9 x 355,6 mm) *1*2
Letter (215,9 x 279,4 mm) *1*2
Statement (139,7 x 215,9 mm) *1*4
Executive (184,1 x 266,7 mm) *1*2
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) *1*2
16K (195,0 x 270,0 mm) *1
Mukautettu paperikoko *5
Kasetti 2–5 (valinnainen)
A4 (210,0 x 297,0 mm) *1*2
B5 (182,0 x 257,0 mm) *1*2
A5 (148,0 x 210,0 mm) *1*2
Legal (215,9 x 355,6 mm) *1*2
Letter (215,9 x 279,4 mm) *1*2
Executive (184,1 x 266,7 mm) *1*2
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) *1*2
16K (195,0 x 270,0 mm) *1
Mukautettu paperikoko *6
Paperisäiliö (valinnainen)
A4 (210,0 x 297,0 mm) *1*2
Legal (215,9 x 355,6 mm) *1*2
Letter (215,9 x 279,4 mm) *1*2
Monikäyttötaso
A4 (210,0 x 297,0 mm) *1*2
B5 (182,0 x 257,0 mm) *1*2
A5 (148,0 x 210,0 mm) *2*7
A6 (105,0 x 148,0 mm) *1
Legal (215,9 x 355,6 mm) *1*2
Letter (215,9 x 279,4 mm) *1*2
Statement (139,7 x 215,9 mm) *1
Executive (184,1 x 266,7 mm) *1*2
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) *1*2
16K (195,0 x 270,0 mm) *1
Kirjekuori COM10 (104,7 x 241,3 mm) *1
Kirjekuori Monarch (98,4 x 190,5 mm) *1
Kirjekuori C5 (162,0 x 229,0 mm) *1
Kirjekuori DL (110,0 x 220,0 mm) *1
Hakemistokortti (76,2 x 127,0 mm) *1
Mukautettu paperikoko *8
Kirjekuorien syöttölaite (valinnainen)
Kirjekuori COM10 (104,7 x 241,3 mm) *1
Kirjekuori Monarch (98,4 x 190,5 mm) *1
572
Liite
Kirjekuori C5 (162,0 x 229,0 mm) *1
Kirjekuori DL (110,0 x 220,0 mm) *1
Mukautettu paperikoko *9
*1 Voidaan
*2
lisätä vain pystysuunnassa.
Automaattinen 2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
*3 A5-kokoista paperia voidaan lisätä vaakasuunnassa vain, kun valinnainen A5-kasetti on asennettu. Automaattinen
kaksipuolinen tulostus A5-paperille on mahdollista vain, kun paperi lisätään pystysuunnassa.
*4 Tulostettavissa
*5 Seuraavat
vain, kun valinnainen mukautettu materiaalikasetti on kiinnitetty.
koot ovat käytettävissä:
Laitteen vakiopaperikasetti
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 148,0–215,9 mm, pituus 210,0–355,6 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 148,0–215,9 mm, pituus 148,0–215,9 mm
Mukautettu materiaalikasetti (valinnainen)
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 102,0–170,0 mm, pituus 148,0–282,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 102,0–170,0 mm, pituus 148,0–170,0 mm
*6 Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 148,0–215,9 mm, pituus 210,0–355,6 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 210,0–215,9 mm, pituus 210,0–215,9 mm
*7 Automaattinen
*8 Seuraavat
kaksipuolinen tulostus A5-paperille on mahdollista vain, kun paperi lisätään pystysuunnassa.
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 76,2–215,9 mm, pituus 127,0–355,6 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 127,0–215,9 mm, pituus 127,0–215,9 mm
*9 Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 90,0–178,0 mm, pituus 160,0–254,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 160,0–178,0 mm, pituus 160,0–178,0 mm
Oletusasetukset
● Kasettien 1–5 paperikoon oletusasetus on <Automaattinen>. Tällä asetuksella laite tunnistaa lisätyn paperin
koon automaattisesti, eikä paperikoon asetusta yleensä tarvitse muuttaa. Paperikoon asetusta täytyy
kuitenkin muuttaa, kun käytetään valinnaista A5-kasettia tai mukautetun materiaalin kasettia.
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen(P. 60)
● Monikäyttötason paperikoon oletusasetus on <A4>. Vaihda paperikoon asetus, kun käytetään erikokoista
paperia. Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 63)
● Kirjekuorien syöttölaitteen paperikoon oletusasetus on <Kirjek. DL>. Vaihda paperikoon asetus, kun
käytetään erikokoista paperia. Kirjekuorien syöttölaitteen (lisävaruste) paperikoon ja -tyypin
määrittäminen(P. 65)
573
Liite
◼ Paperityypit ja paperilähteen kapasiteetti
Tässä laitteessa voidaan käyttää klooritonta paperia.
● Tulostuslaatu voi heikentyä käytettävän paperityypin mukaan. Seuraavassa taulukossa ilmoitettu kunkin
lähteen kapasiteetti on vain ohjeellinen, joten se voi poiketa todellisesta kapasiteetista.
: ei käytettävissä
Kasetti 1 / kasetti 2–5 (valinnainen) / paperisäiliö (valinnainen)
Paperityyppi
Tavallinen paperi *1*2
Kasetti 1
Kasetti 2–5 Paperisäiliö
(valinnainen) (valinnainen)
60–80 g/m²
500 arkkia *3
1 500 arkkia
81–89 g/m²
300 arkkia
900 arkkia
90–120 g/m² *2
250 arkkia
750 arkkia
60–75 g/m²
500 arkkia
1 500 arkkia
76–90 g/m²
300 arkkia
900 arkkia
Paksu paperi
121–135 g/m²
Kirjepaperi *2
Tarrat
Kirjekuori
Monikäyttötaso / kirjekuorien syöttölaite (valinnainen)
Paperityyppi
Tavallinen
Monitoimitaso
60–80 g/m²
100 arkkia
81–89 g/m²
50 arkkia
90–120 g/m² *2
50 arkkia
121–135 g/m²
50 arkkia
60–75 g/m²
100 arkkia
76–90 g/m²
50 arkkia
Kirjekuorien syöttölaite
(valinnainen)
paperi *1*2
Paksu paperi
Kirjepaperi *2
Tarrat
40 arkkia
Kirjekuori
10 arkkia
*1 Myös
*2
kierrätettyä paperi voidaan käyttää.
Automaattinen 2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
574
75 arkkia
Liite
*3
Lähteen kapasiteetti, kun käytetään 80 g/m² -paperia. 64 g/m² -paperia voidaan lisätä enintään 550 arkkia.
◼ Paperityyppi ja laitteen asetus
Paperin lisääminen(P. 37)
◼ Tulostusalue
Varjostetut alueet alla olevassa kuvassa näyttävät asiakirjan tulostusalueen. Kirjekuorien marginaalit ylhäällä, alhaalla,
vasemmalla ja oikealla ovat aina 10 mm.
575
Liite
Tarvikkeet
1006-07L
Seuraavassa esitetään arvioidut vaihtamisajat tässä laitteessa käytetyille tarvikkeille. Osta tarvikkeet paikalliselta
valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä. Noudata turvallisuutta ja terveyttä koskevia varo-ohjeita, kun säilytät tai käsittelet
tarvikkeita ( Tarvikkeet(P. 10) ).
● Asennusympäristöstä, tulostukseen käytettävän paperin koosta tai asiakirjan tyypistä riippuen voit kuitenkin
joutua vaihtamaan tarvikkeita ennen arvioidun käyttöiän päättymistä.
◼ Väriainekasetit
Mukana toimitettu värikasetti
Laitteen mukana toimitetun väriainekasetin keskimääräinen riittävyys* on 11 000 arkkia.
* Keskimääräinen riittävyys perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin (yleisstandardi, joka liittyy ISO:n [International
Organization for Standardization] julkaisemaan artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen
elektrofotograafisissa mustavalkotulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia"), kun tulostetaan A4kokoiselle paperille tulostustummuuden oletusasetuksilla.
Vaihtoväriainekasetit
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja.
Alkuperäinen Canon-väriainekasetti Väriainekasetin keskimääräinen kesto*
Canon Cartridge 039
11 000 arkkia
Canon Cartridge 039 H
25 000 arkkia
Alkuperäiset Canon-tarvikkeet
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja ja osia.
● Kun vaihdat väriainekasetit
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 527)
576
Liite
Kuluvat osat
1006-07R
Tässä osiossa kuvataan laitteen kuluvat osat ja niiden arvioitu vaihtoaika. Osta kuluvat osat paikalliselta valtuutetulta
Canon-jälleenmyyjältä.
● Asennusympäristön, paperin koon tai tietojen tyypin mukaan voit kuitenkin joutua vaihtamaan kuluvia osia
ennen arvioidun käyttöiän päättymistä.
◼ User Maintenance Kit UM-A1
Kiinnitysyksikkö/siirtotela/syöttötela
Kiinnitysyksiköllä tulostettavien sivujen keskimääräinen määrä on 225.000. Kun vaihdat kiinnitysyksikön,
vaihda myös telat.
● Kun vaihdat kiinnitysyksikön tai muun kulutusosan, katso "User Maintenance Kit UM-A1"-sarjan
mukana toimitettu "Vaihto-opas". Voit myös katsoa "Vaihto-opas"-julkaisua Canonin verkkosivustolta.
577
Liite
Valinnaiset kohteet
1006-07S
Laitteen käyttökelpoisuutta voidaan lisätä asentamalla alla kuvattuja lisävarusteita. Lisävarusteita saat siitä liikkeestä,
josta ostit laitteen, tai paikalliselta Canon-jälleenmyyjältä.
◼ Paper Feeder PF-B1
Valinnaisen syöttölaitteen avulla voidaan lisätä erikokoista paperia kuin mitä
voidaan lisätä vakiopaperikasettiin. Tämä vähentää paperikoon vaihtoon
kuluvaa aikaa ja vaivaa.
Käytettävissä oleva paperi
Paperi(P. 572)
Virtalähde
Pääyksiköstä
Mitat
(L x P x K)
415 x 448 x 148 mm
Paino
Noin 6,4 kg
Asennustapa
Katso Getting Started (Aloittaminen).
● Laitteeseen voidaan asentaa enintään neljä syöttölaiteyksikköä. Jos käytetään valinnaista
paperisäiliötä, syöttölaiteyksiköitä voidaan kuitenkin asentaa enintään kolme.
◼ Paper Deck Unit PD-G1
Valinnaisen paperisäiliön avulla voidaan lisätä suuri määrä vakiokokoista
paperia, kuten A4, mikä vähentää paperin lisäämiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.
Käytettävissä oleva paperi
Paperi(P. 572)
Virtalähde
Syötetään laiteesta
Mitat
(L x P x K)
415 x 519 x 286 mm
Paino
Noin 12,7 kg
578
Liite
Asennustapa
Katso Getting Started (Aloittaminen).
◼ Envelope Feeder EF-A1
Jos asennetaan kirjekuorien syöttölaite, voidaan lisätä suuri määrä
kirjekuoria. Monikäyttötasoa voidaan käyttää, vaikka kirjekuorien
syöttölaite olisi asennettu.
Käytettävissä oleva paperi
Paperi(P. 572)
Virtalähde
Syötetään laiteesta
Mitat
(L x P x K)
330 x 234 x 118 mm
Paino
Noin 2,3 kg
Asennustapa
Katso Getting Started (Aloittaminen).
◼ Custom Media Cassette CM-A1
A6-koon paperia voidaan lisätä. Kun haluat käyttää tätä kasettia, korvaa laitteen
vakiopaperikasetti sillä.
Paperikapasiteetti
Käytettävissä oleva paperi
*Seuraavat
Noin 500 arkkia (64 g/m²)
Noin 450 arkkia (80 g/m²)
A5, A6, Statement, mukautettu paperikoko *
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa:
leveys 102,0–170,0 mm, pituus 148,0–282,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa (vain käytettäessä UFR II -tulostinajuria):
leveys 102,0–170,0 mm, pituus 148,0–170,0 mm
◼ A5 Cassette C-A1
A5-koon paperia voidaan lisätä vaakasuunnassa. Kun haluat käyttää tätä
kasettia, korvaa laitteen vakiopaperikasetti sillä.
579
Liite
Paperikapasiteetti
Noin 500 arkkia (64 g/m²)
Noin 450 arkkia (80 g/m²)
Käytettävissä oleva paperi
A5
◼ Barcode Printing Kit-F1
Jos Barcode Printing Kit-F1 asennetaan laitteeseen, viivakoodien tulostustila lisätään, jotta
viivakoodeja voidaan tulostaa tietokoneelta.
Barcode Printing Kit-F1 sisältää seuraavat viivakoodifontit.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Tämän lisävarusteen avulla voit luoda viivakoodeja erilaisissa muodoissa. Huomaa, että jos
haluat tulostaa viivakoodeja, PCL:n on oltava käytössä. Lisätietoja Barcode Printing Kit -yksikön
käytöstä on Barcode Printing Guide -oppaassa (PDF-opas) online-opassivustolla.
Asennustapa
ROM:n asentaminen(P. 582)
● Laitteeseen voidaan asentaa vain yksi Barcode Printing Kit-F1 -yksikkö.
◼ PCL International Font Set-C1
Jos PCL International Font Set-C1 asennetaan laiteeseen, seuraavat fontit lisätään PCL-tulostinta
varten. Tällöin SAP Unicode -ympäristössä voidaan tulostaa käyttämällä useita kieliä.
● Andale® and WorldType® Collection J (japanin versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (korean versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (yksinkertaistetun kiinan versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (perinteisen kiinan versio)
Merkkien aluekohtaisten erojen tukemista varten otetaan käyttöön neljä fonttiversiota.
Asennustapa
ROM:n asentaminen(P. 582)
◼ SD CARD-C1
SD-kortti voidaan asentaa alla kuvattujen toimintojen käyttämistä varten.
● Varmistettu tulostus
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)(P. 130)
● Tallennetun työn tulostus
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 136)
● Keskeytä tulostus, ensisijainen tulostus, keskeytä/jatka
580
Liite
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 345)
● SMB-tulostus
SMB:n määrittäminen(P. 242)
● Sivuajo
Taustatulostus(P. 393)
Asennustapa
SD-kortin asentaminen(P. 586)
● Kun hävität käytetyn SD-kortin, suorita sille <Poista tiedot täysin> tai tuhoa se fyysisesti, jotta
henkilökohtaiset tietosi eivät vuotaisi. SD-kortin asentaminen(P. 586)
581
Liite
ROM:n asentaminen
1006-07U
Tässä osiossa kerrotaan, miten Barcode Printing Kit-F1 tai PCL
International Font Set-C1 asennetaan laitteeseen. ROM liitetään laitteen
oikean kannen sisällä oleviin ROM-liittimiin. Lue huomautukset kohdasta
Asentaminen(P. 3) ennen ROM:n asentamista.
ROM:n asentamiseen liittyviä huomautuksia
● Älä anna minkään metallin, kuten ruuvien, koskettaa laitteessa olevia piirilevyjä. Muuten laite voi vaurioitua.
● Älä kosketa sisäisiä osia, painettua johdotusta, liittimiä tai kytkimiä. Muuten laite voi vaurioitua.
● Älä kytke virtaa, kun ROM-kansi on auki. Muuten laite voi vaurioitua.
Staattisen sähkön välttämiseen liittyviä huomautuksia
ROM sisältää staattiselle sähkölle herkkiä osia. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä, jotta staattinen sähkö ei
vahingoittaisi ROM:ää.
● Poista staattinen sähkö kehostasi koskettamalla huoneessa metallista osaa ennen ROM:n käsittelemistä.
● Älä kosketa työn aikana mitään kohdetta, joka voi aiheuttaa staattista sähköä, kuten näyttöä.
● Staattisen sähkön vaikutuksen välttämiseksi älä poista ROM:ää suojapussista, ennen kuin olet valmis
liittämään sen ROM-liittimiin.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 33)
2
Irrota oikea kansi.
1
Paina salpaa ja vedä kantta hieman itseäsi kohti.
2
Irrota oikea kansi nuolen osoittamaan suuntaan.
582
Virran katkaiseminen
Liite
3
Irrota ROM-kansi.
1
Irrota ruuvit kolikolla.
2
Avaa ROM-kansi ja irrota se nuolen osoittamaan suuntaan.
4
Asenna ROM.
● Kohdista ROM laitteen kahteen ROM-liittimeen ja paina sitä, kunnes se pysähtyy.
ROM:n irrottaminen
● Tartu ROM:n reunoihin ja vedä se ulos kuvan mukaisesti.
583
Liite
5
Laita ROM-kansi takaisin paikalleen.
1
Sulje ROM-kansi painamalla sen salpaa nuolen osoittamaan suuntaan.
2
Kiinnitä ruuvit kolikolla.
6
Aseta oikea kansi nuolen osoittamaan suuntaan ja sulje se samalla, kun painat
salpaa.
● Jos haluat asentaa SD-kortin samaan aikaan, siirry kohtaan
584
SD-kortin asentaminen(P. 586) .
Liite
◼ Barcode Printing Kit-F1 -yksikön oikean asennuksen tarkistaminen
Tulosta Kokoonpanosivu(P. 448) ja tarkista, että "BarDIMM" näkyy kohdassa
"PCL".
Jos "BarDIMM" näkyy, ROM on asennettu oikein.
Jos "BarDIMM" ei näy
● ROM:ää ei ole asennettu. Irrota ROM laiteesta ja liitä se uudelleen.
585
Liite
SD-kortin asentaminen
1006-07W
Tässä osiossa kerrotaan, miten SD-kortti asennetaan ja alustetaan. Aseta
SD-kortti laitteen takana olevaan SD-korttipaikkaan. Lue kohdan
Asentaminen(P. 3) huomautukset ennen SD-kortin asentamista.
Huomaa, että kaikki laitteessa SD-korttiin tallennettavat tiedot salataan.
Näin varmistetaan SD-kortin turvallinen käyttö tietokoneessa tai muualla,
koska SD-kortin salatut tiedot on suojattu luvattomalta sisältöhaulta.
● Tarkista ennen SD-kortin asentamista, onko se kirjoitussuojattu. Jos kortti on kirjoitussuojattu, poista kortin
lukitus ennen sen asentamista.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 33)
2
Irrota SD-korttipaikan kansi.
1
Irrota ruuvit kolikolla.
2
Avaa SD-korttipaikan kansi ja irrota se nuolen osoittamaan suuntaan.
3
Asenna SD-kortti.
586
Virran katkaiseminen
Liite
● Aseta korttia SD-korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
SD-kortin irrottaminen
● Paina SD-korttia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa, nosta sormesi ja irrota kortti.
4
Asenna SD-korttipaikan kansi.
1
Sulje SD-korttipaikan kansi painamalla sen salpa sisään.
2
Kiinnitä ruuvit kolikolla.
587
Liite
SD-kortin varkaudeneston suojauspaikka
● SD-korttipaikan kannessa on suojauspaikka, johon voidaan kiinnittää
turvavaijeri tai vastaava.
● Suojauspaikan reikä on 3,4 mm leveä ja 7,4 mm korkea.
● Jos sinulla on kysyttävää suojauspaikasta, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
◼ SD-kortin alustaminen
Kun virta kytketään ensimmäisen kerran SD-kortin asentamisen jälkeen, <Format SD
Card?> ilmestyy näyttöön. Aloita SD-kortin alustaminen painamalla
. Kun alustus
on valmis, SD-kortti on valmis käytettäväksi.
Jos ilmoitusta <Format SD Card?> ei näytetä
● Alusta SD-kortti valitsemalla <Alustus> käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa<SD-kortin ylläpito>.
ylläpito(P. 413)
SD-kortin
◼ Sen tarkistaminen, että SD-kortti on asennettu oikein laitteeseen
Tulosta Asetussivu(P. 539) , jos SD-kortti on asennettu oikein, jos
ohjausvalikossa SD-kortti on Päällä.
Jos SD-kortin tilatietoja ei näytetä
● SD-korttia ei ole asennettu oikein. Irrota SD-kortti laitteesta ja asenna se
uudelleen.
◼ SD-kortin tietojen määrittäminen
Jos SD-kortti lisättiin tulostinajurin asentamisen jälkeen, SD-kortin tiedot täytyy määrittää tulostinajuriin.
kohteet(P. 578)
Valinnaiset
◼ Kaikkien SD-kortilla olevien tietojen poistaminen
Ennen SD-kortin hävittämistä voit poistaa kaikki kortilla olevat tiedot noudattamalla alla olevaa menettelyä. Menettely
poistaa myös ne tietosirpaleet, joita ei voi poistaa normaalisti. Tämä poistaa vaaran, että kolmannet osapuolet voisivat
lukea tietojasi, joten voit hävittää SD-kortin turvallisesti.
588
Liite
● Alla olevaa menettelyä ei voi käyttää muille SD-korteille kuin lisävarusteena saatavalle SD CARD-C1 -kortille.
1
Aseta laite offline-tilaan.
● Kun
(
) palaa, paina
2
Paina
3
Valitse
4
Suorita <SD-kortin ylläpito>
(
/
).
)
-painikkeilla <Käyttäjän ylläpito> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
5
(
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
<Poista tiedot täysin> tässä järjestyksessä.
.
-painiketta.
➠ Laite käynnistyy uudelleen. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti.
● Kun <Poista tiedot täysin> on suoritettu <SD-kortti>-asetukseksi vaihtuu <Ei>.
589
Liite
Laitteen mukana tulevat käyttöoppaat
1006-07X
Alla luetellut käyttöoppaat tulevat laitteen mukana. Lue ne tarpeen mukaan.
Getting Started (Aloittaminen)
Lue tämä opas ensin. Siinä kuvataan asetuksen perustoiminnot
pakkausmateriaalien poistamisesta laitteen asettamiseen.
Sähköinen opas
(tämä opas)
Tässä oppaassa kuvataan laitteen kaikki toiminnot Web-selaimella luettavassa
muodossa. Voit selata tietoja luokittain tai etsiä tiettyä aihetta koskevia sivuja
antamalla hakusanan.
Tulostinajurin asennusopas
Käyttäminen: Sähköinen opas(P. 591)
Tässä oppaassa kuvataan tulostinajurin ja User Software DVD-levyllä
(Ohjelmisto-DVD) olevien ohjelmistojen asennus.
590
Liite
Käyttäminen: Sähköinen opas
1006-07Y
Sähköinen opas on käyttöopas, jota voidaan tarkastella tietokoneella ja joka kuvaa kaikki laitteen toiminnot. Voit etsiä
käyttötarkoituksen mukaan tai syöttää avainsanoja, joiden avulla löydät nopeasti etsimäsi sivun. Voit käyttää
Sähköinen opas-opasta asentamalla sen tietokoneeseen tai käynnistämällä Sähköinen opas-oppaan suoraan
Käyttöopas-CD-levyllä. Asentaminen: Sähköinen opas(P. 592)
Miten haluttu aihe etsitään
Voit etsiä haluamasi sivun käyttäen seuraavia kolmea tapaa.
Etsi sisällöstä
Löydät etsimäsi sivun valitsemalla aiheen näytön vasemman reunan [Sisällys]-välilehdeltä ja valitsemalla aiheen
vieressä olevan [Luvun kuvake] -kohdan.
Alkuun(P. 595)
Aihesivu(P. 597)
Etsi hakusanalla
Suorita haku syöttämällä hakusana, esimerkiksi "kirjekuori" tai "väriainekasetti", niin hakusanan sisältävät sivut
näytetään. Voit etsiä haluamasi sivun tuloksista. Voit myös syöttää fraaseja, kuten "yhdistäminen verkkoon".
Hakusanahaku tukee myös boolen hakua AND, jolla voi etsiä useita hakusanoja.
Hakuvälilehti(P. 599)
Etsi sivustokartasta
Napsauta kohtaa [Sivukartta] näytön yläreunassa, niin luettelo kaikista Sähköinen opas-ohjeen aiheista
näytetään. Siitä voit etsiä haluamasi aiheen.
Sivukartta(P. 600)
Järjestelmävaatimukset
● Sähköinen opas-oppaan käyttämiseen tarvitaan jokin seuraavista selaimista. Sähköinen opas-ohjeen sisältö
ei ehkä näy oikein, jos käytetään jotain muuta kuin alla mainittua selainta..
Windows:
Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0
Firefox 24.x ESR/26.x/29.x/30.x/31.x/31.x ESR/32.x/33.x/34.x/35.x/36.x/37.x/38.x
Mac OS:
Safari 7.x/8.x
Firefox 24.x ESR/26.x/29.x/30.x/31.x/31.x ESR/32.x/33.x/34.x/35.x/36.x/37.x/38.x
● Tämän tuotteen mukana toimitetulla DVD-levyllä saattaa olla PDF-muodossa olevia oppaita. Jos et voi käyttää
Adobe Reader -ohjelmaa PDF-muotoisten oppaiden lukemiseen, kokeile muita ohjelmia, kuten Vivid
Document Imaging Technologies -yhtiön PDF Preview -ohjelmaa.
Tietoja uusimmasta Sähköinen opas-ohjeesta
Uusimman Sähköinen opas-ohjeen löydät Canonin sivustolta.
591
Liite
Asentaminen: Sähköinen opas
1006-080
Asenna Sähköinen opas laitteen mukana toimitetulta Käyttöopas-CD-levyllä tietokoneeseen.
1
Aseta Käyttöopas-CD-levyllä tietokoneen asemaan.
2
Valitse kieli ja napsauta [Seuraava].
● Jos yllä oleva näyttö ei ole näkyvissä
Asennusnäytön näyttäminen: Käyttöopas-CD-levyllä(P. 619)
● Jos [Automaattinen toisto] tulee esiin napsauta [Run MInst.exe].
3
Asenna opas näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti.
◼ eOpas-ohjeen tarkasteleminen
Kaksoisnapsauta työpöydän [LBP351_352 Manual_fin]-kuvaketta.
Jos suojausvaroitus tulee näyttöön
● Valitse [Salli estetty sisältö].
VINKKEJÄ Sähköinen opas-ohjeen avaamiseen suoraan DVD-levyllä
1
Aseta Käyttöopas-CD-levyllä tietokoneen asemaan.
592
Liite
● Jos Käyttöopas-CD-levyllä asennusnäyttö ei tule esiin, poista DVD-levyllä asemasta ja aseta se
uudelleen. Jos asennusnäyttö ei vieläkään tule esiin: Asennusnäytön näyttäminen:
Käyttöopas-CD-levyllä(P. 619)
2
Valitse kieli ja napsauta [Display] (Näyttö) kohdassa Display Manual (Näytön opas).
593
Liite
Poistaminen: Sähköinen opas
1006-081
Voit poistaa Sähköinen opas-julkaisun tietokoneesta, kun haluat palauttaa tietokoneen tilaan, jossa se oli, ennen kuin
Sähköinen opas asennettiin. Poista asennuksen aikana luodut tiedot manuaalisesti.
1
Poista kansio, johon opas tallennettiin.
● Windows Vista/7/Server 2008/8.1/Server 2012 R2
Poista [LBP351_352 Manual_fin]-kansio osoitteesta "C:/Käyttäjät/(käyttäjätunnus)/Asiakirjat/Canon/Manuals".
● Windows 8/Server 2012
Poista [LBP351_352 Manual_fin]-kansio osoitteesta "C:/Käyttäjät/(käyttäjätunnus)/Omat asiakirjat/Canon/
Manuals".
● Windows Server 2003
Poista [LBP351_352 Manual_fin]-kansio osoitteesta "C:/Documents and Settings/(käyttäjätunnus)/Omat
asiakirjat/Canon/Manuals".
● Yllä on esimerkki vakioasennuksesta. Jos sähköisen oppaan asennussijainti vaihdettiin, etsi kyseinen
kansio ja poista se.
2
Poista [LBP351_352 Manual_fin]-pikakuvake työpöydältä.
594
Liite
Näytön asettelu: Sähköinen opas
1006-082
Sähköinen opas on jaettu erilaisiin näyttöihin ja näiden näyttöjen sisältö vaihtelee.
Alkuun
Tulee esiin, kun Sähköinen opas käynnistetään.
Canon
Voit palata pääsivulle napsauttamalla tätä.
[Sisällys]-välilehti/[Haku]-välilehti
Napsauttamalla tätä voit vaihtaa sisällysluettelon ja hakunäytön välillä.
Sisällys
Lukujen otsikot näytetään (
). Siirrä hiiren osoitin jonkin otsikon päälle, niin luvun aiheet näytetään
oikealla. Napsauta aihetta, niin sen sivu näytetään.
595
Liite
[Alkuun]
Voit palata pääsivulle napsauttamalla tätä.
[Sivukartta]
Napsauta tätä, kun haluat näyttää kaikki Sähköinen opas-ohjeen aiheet.
[Ohje]
Napsauta tätä, kun haluat näyttää tiedot Sähköinen opas-ohjeen tarkastelemisesta ja hakujen tekemisestä
ja muita tietoja.
[Tulosta]
Tulosta näytetty sisältö napsauttamalla tätä.
Toimintoesittely
Esittelee erilaisia käytännön esimerkkejä laitteen käyttötavoista. Valitsemalla
/
/
/
voit
vaihtaa kategorioittain esitettyjen käytännön esimerkkien välillä tai voit napsauttaa liukuvaa näyttöä, jos
haluat nähdä lisää tietoja kustakin kategoriasta Liukuvan näytön voi pysäyttää siirtämällä kohdistimen sen
päälle. Toimintoesittely(P. 596)
[Pikaohje] / [Vianmääritys] / [Ylläpito]
Napsauta tätä, kun haluat ratkaista ongelmia tai huoltaa laitetta.
[Mac OS -käyttäjät]
Napsauta tätä, kun haluat katsoa varotoimet Mac OS -käyttöjärjestelmää käytettäessä.
[Huomautus]
Napsauta tätä, kun haluat nähdä tärkeitä tietoja, jotka sinun on tiedettävä, kun käytät laitetta.
[Toimistojen sijainnit]
Napsauta tätä, kun haluat näyttää yhteystiedot laitetta koskevia kyselyjä varten.
Toimintoesittely
Esittelee erilaisia käytännön esimerkkejä laitteen käyttötavoista.
596
Liite
/
Napsauta tätä, kun haluat näyttää tarkat tiedot. Sulje ikkuna napsauttamalla uudelleen.
Napsauta tätä, kun haluat näyttää vastaavan aihesivun.
Aihesivu
Sisältää tietoja laitteen määrityksistä ja käytöstä.
597
Liite
[Sisällys]
Lukujen kuvakkeet ja otsikot näytetään.
[Laajenna kaikki]/[Tiivistä kaikki]
Napsauta kohtaa [Laajenna kaikki], kun haluat näyttää kaikkien aiheiden alla olevat osat. Napsauta kohtaa
[Tiivistä kaikki], kun haluat sulkea kaikkien aiheiden alla olevat osat.
Lukujen kuvakkeet
Napsauta luvun kuvaketta, kun haluat siirtyä vastaavan luvun alkuun.
Aihesivu
Näyttää valitun luvun aiheet. Jos aiheen kohdalla näkyy "+", sen napsauttaminen näyttää kaikki aiheen alla
olevat osat. Kohdan "-" napsauttaminen sulkee laajennetun aiheen.
[Tulosta kaikki]
Valitun luvun kaikki sivut avataan erilliseen ikkunaan. Luku voidaan tarvittaessa tulostaa.
Navigointi
Katso, mikä luvun aihe on parhaillaan auki.
Palaa sivun yläreunaan napsauttamalla tätä.
/
Näytä edellinen tai seuraava aihe napsauttamalla tätä.
598
Liite
Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla tätä. Voit palata edelliselle sivulle napsauttamalla selaimen
"Takaisin"-painiketta.
Napsauta tätä, kun haluat näyttää piilotetut tarkat kuvaukset. Sulje tarkat kuvaukset napsauttamalla
uudelleen.
Hakuvälilehti
Sisältää tekstikentän, jonka avulla voit hakea etsimääsi sivua.
[Kirjoita avainsana(t) tähän]
Syötä hakusana tai hakusanat ja valitse
hakutulosten näyttämiseksi hakutulosten luettelossa (
).
Voit etsiä kaikki hakusanat sisältäviä sivuja erottamalla hakusanat välilyönnillä. Voit myös etsiä tarkan
ilmauksen sisältäviä sivuja laittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.
[Haun vaihtoehdot]
Napsauta tätä, kun haluat määrittää hakuehtoja, kuten hakualueen ja osittaisen vastaavuuden ehdot.
Näytä ehdot napsauttamalla tätä painiketta, kun se on harmaa. Sulje näyttö napsauttamalla tätä
painiketta, kun se on oranssi.
Hakualueen valitsin
Määrittää hakualueen. Voit etsiä aiheita tehokkaasti pienentämällä hakualuetta. Hakualueen valitsin on
erityisen hyödyllinen, kun pystyt ennustamaan etsimäsi aiheen summittaisen sijainnin.
Hakuehtojen valitsin
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat erotella isot ja pienet kirjaimet haussa.
[Hae näillä ehdoilla]
Valitse näyttääksesi hakutulokset määritetyillä ehdoilla
ja
.
Hakutulosten luettelo
Näyttää hakutuloksissa sivut, jotka sisältävät määritetyt hakusanat. Etsi tuloksista hakemasi sivu ja
/
tai
napsauta sen aiheen otsikkoa. Jos tuloksia ei voida näyttää yhdellä sivulla, napsauta
sivunumeroa, niin näet vastaavan sivun tulokset.
599
Liite
Sivukartta
Näyttää Sähköinen opas-ohjeen sisällysluettelon.
Lukujen kuvakkeet
Siirry valitun luvun aiheeseen napsauttamalla tätä.
Otsikko (aihe)
Näyttää otsikot ja aiheet. Siirry sivulle napsauttamalla otsikkoa tai aihetta.
Palaa sivun yläreunaan napsauttamalla tätä.
/
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan lukuun napsauttamalla tätä.
600
Liite
Katselu Sähköinen opas
1006-083
Merkinnät
Turvallisuutta koskevat varoitukset, laitteen käsittelyyn liittyvät rajoitukset ja varoitukset, hyödylliset vinkit ja
muut tiedot on merkitty alla esitettyjen merkkien avulla.
Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa kuolemaan tai käyttäjän
loukkaantumiseen. Noudata aina näitä varoituksia, niin laitetta on turvallista käyttää.
Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa käyttäjän
loukkaantumiseen. Noudata aina näitä huomautuksia, niin laitetta on turvallista käyttää.
Ilmaisee toiminnan, jota ei saa suorittaa. Lue nämä asiat huolellisesti ja varmistu siitä,
ettet tee selostettuja toimintoja.
Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat
käyttää laitetta oikein ja välttää laite- ja omaisuusvahingot.
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä.
Ilmaisee hyödyllisen toiminnon tai laitteen käyttöä koskevan vinkin.
Tässä oppaassa käytetyt painikkeet
Käyttöpaneelin ja tietokoneen näytön painikkeet on merkitty seuraavasti:
Tyyppi
Esimerkki
Käyttöpaneelin painikkeet
(
)
<Ajastimen asetukset>
<Paperitukos.>
Käyttöpaneelissa näytetyt asetukset
Tietokoneen näytössä näytetyt painikkeet ja tekstit [Asetukset]
/
Käytössä tässä oppaassa
/
-painikkeita käytetään valitsemaan haluttu asetus. Ne kuvataan vain, kun niiden käyttöön viitataan
sivulla ensimmäisen kerran, eikä kuvata toisesta kerrasta eteenpäin. Esimerkiksi
/
-painikkeet mainitaan
vaiheessa 2, mutta ei vaiheessa 3.
Esimerkki:
1
Paina
(
2
Valitse
/
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
<IPv4-asetukset>
-painiketta.
<IP-osoiteasetukset>.
Oppaassa käytettävät näytöt
Ellei toisin mainita, Sähköinen opas-ohjeessa käytetyt näytöt ovat mallista LBP352x. Käyttämästäsi
käyttöliittymästä riippuen tässä oppaassa käytetyt näytöt voivat poiketa todellisista näytöistä. Myös
tulostinajurin ja ohjelmistojen ulkoasu voi olla erilainen riippuen niiden versiosta.
601
Liite
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Sähköisessä oppaassa käytetyt värikasettien kuvat ovat mallista Canon Cartridge 039.
602
Liite
MEAP-sovellusten hallinta
1006-084
Voit asentaa MEAP-sovelluksia (toimintoja tehostavia ohjelmistoja) laitteeseen erilaisten ominaisuuksien lisäämiseksi.
Voit mukauttaa toimintoja tarpeidesi mukaan, esimerkiksi määrittää todennusjärjestelmän IC-korttien kanssa tai hallia
tulosteita lokien perusteella. Kun haluat hallita MEAP-sovelluksia, käytä laitetta tietokoneelta web-selaimen kautta.
Lisätietoja: MEAP Application Management -toiminto-opas .
603
Liite
FTP-asiakkaiden käyttäminen
1006-085
Voit käyttää FTP-asiakasta laitteen FTP-palvelimen käyttämistä varten ja määrittää asiakirjojen tulostus- ja verkkoasetukset. Tulostus ja asetukset voidaan suorittaa käyttöjärjestelmään vakiona asennetulla komentokehotteelle, jolloin
ei tarvita tiettyjä ajureita eikä tiettyjä sovelluksia.
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
Määritä asetukset, jotka mahdollistavat tiedonsiirron laitteen ja asiakkaiden välillä.
valmisteleminen(P. 605)
FTP-palvelimen käytön
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
Voit tulostaa laitteeseen lähetetyn asiakirjan FTP:n kautta.
tulostus)(P. 608)
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
Voit ladata laitteen asetukset tekstimuodossa ja muokata niitä.
kautta(P. 610)
604
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan
Liite
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
1006-086
Koska oletusasetukset estävät toimenpiteet FTP-asiakkaista, määritä asetukset sallimaan toimenpiteet.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [FTP-asetukset].
käynnistäminen(P. 336)
[TCP/IP-asetukset].
605
Etäkäyttöliittymän
Liite
5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Käytä FTP-tulostusta]
Valitse valintaruutu, kun tulostetaan FTP-asiakkaan kautta. Muussa tapauksessa tyhjennä valintaruutu.
[FTP-tulostuksen käyttäjänimi]
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä käyttäjänimeksi, jolla kirjaudutaan FTP-palvelimeen, kun
suoritetaan FTP-tulostus.
● Et voi asettaa nimeä "root".
[Aseta/Muuta salasana]
Valitse valintaruutu,kun haluat asettaa FTP-tulostuksen salasanan, ja syötä [Salasana]-tekstiruutuun enintään
24 aakkosnumeerista merkkiä salasanaksi. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]-tekstiruutuun.
● Jos napsautetaan [OK], kun valintaruutu on valittu ja [Salasana]- ja [Vahvista]-tekstiruudut on jätetty
tyhjiksi, nykyinen salasana poistetaan.
[Käytä FTP-tulostustyön näyttönimessä UTF-8:ää]
Valitse valintaruutu, jos tulostettavan tiedoston nimessä käytetään UTF-8-merkistökoodia.
[Salli asetus FTP:n kautta]
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia laitteen asetusten muuttamisen FTP-asiakkaan kautta. Tyhjennä
ruutu, jos asetusten muuttamista ei sallita.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
606
Liite
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa FTP-tulostuksen ja FTP-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
FTP(P. 382)
LINKIT
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)(P. 608)
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta(P. 610)
607
Liite
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
1006-087
TEXT/JPG/TIFF-muodossa olevia asiakirjoja voidaan tulostaa FTP-asiakkaista verkon kautta. Tarkista laitteelle asetettu
IP-osoite etukäteen ( Verkon testituloste(P. 539) ). Jos et ole varma IP-osoitteesta, ota yhteyttä verkon
pääkäyttäjään.
1
Käynnistä [Komentokehote].
● Valitse [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmat]
[Apuohjelmat]
[Komentokehote].
Mac OS -käyttäjät
● Käynnistä Terminal.
UNIX-käyttäjät
● Tuo konsolinäyttö näkyviin.
2
Kopioi tulostettava asiakirja komentokehotteessa näkyvään hakemistoon.
● Esimerkkinäytössä asiakirja kopioidaan C-aseman [Käyttäjät]-kansion USER_NAME-kansioon.
3
Syötä "ftp <laitteen IP-osoite>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: ftp 192.168.1.45
4
Syötä FTP-tulostuksen käyttäjänimi ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletuskäyttäjänimi on "guest".
● Anonyymia (käyttäjää, jolla ei ole tiliä) ei voi käyttää kirjautumiseen.
5
Syötä FTP-tulostuksen salasana ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletussalasana on "7654321".
➠ "230 User <FTP Print user name> logged in." (230 Käyttäjä <FTP-tulostuksen käyttäjänimi> kirjautunut.)
tulee näkyviin.
6
Syötä "bin" ja paina [ENTER]-näppäintä.
608
Liite
➠ Tiedonsiirtotila vaihtuu binaaritilaan.
● Binaaritila täytyy määrittää myös tekstiasiakirjaa tulostettaessa.
7
Syötä "put <tulostettavan tiedoston nimi>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: put sample.txt
➠ Asiakirjaa tulostetaan.
8
Syötä "quit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
9
Syötä "exit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Komentokehote sulkeutuu.
609
Liite
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
1006-088
Voit määrittää asetukset, kuten laitteen verkkoasetukset, FTP-asiakkaasta TCP/IP-verkon kautta. Tarkista laitteeseen
asetettu IP-osoite etukäteen ( Verkon testituloste(P. 539) ). Jos et ole varma IP-osoitteesta, ota yhteyttä verkon
pääkäyttäjään.
1
Käynnistä [Komentokehote].
● Valitse [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmat]
[Apuohjelmat]
[Komentokehote].
Mac OS -käyttäjät
● Käynnistä Terminal.
UNIX-käyttäjät
● Tuo konsolinäyttö näkyviin.
2
Syötä "ftp <laitteen IP-osoite>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: ftp 192.168.1.45
3
Syötä käyttäjänimeksi "root" ja paina [ENTER]-näppäintä.
4
Syötä järjestelmänvalvojan salasana ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletussalasana on "7654321".
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 254)
➠ ”230 User root logged in.” tulee näkyviin.
5
Syötä "cd config" ja paina [ENTER]-näppäintä.
6
Syötä "get CONFIG <tiedostonimi>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● "CONFIG" täytyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla.
● <Tiedostonimi> voi sisältää kaikkia merkkejä (esimerkki: get CONFIG Setting.txt).
➠ Asetustiedosto ladataan hakemistoon, joka näkyi, kun komentokehote käynnistettiin. Esimerkkinäytössä
tiedosto ladataan C-aseman [Käyttäjät]-kansion USER_NAME-kansioon.
610
Liite
7
Muokkaa ladattua määritystiedostoa tekstieditorilla, kuten Muistiolla.
Määritystiedoston asetuskohteiden luettelo
Yleinen-valikko (yleisasetukset)
Kohteen nimi
Oletusasetus
Asetusarvo
DEVICE_NAME
(Laitteen nimi)
Enintään 128 merkkiä
LBP352x/LBP351x
SYS_LOC
(Sijainti)
Enintään 128 merkkiä
(Tyhjä)
SYS_CONTACT
(Järjestelmänvalvoja)
Enintään 32 merkkiä
(Tyhjä)
ROOT_PWD
(Järjestelmänvalvojan salasana)
Enintään 16 aakkosnumeerista merkkiä
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Salli loppukäyttäjän työtoiminto)
LINK_URL1
(Tukilinkin URL)
7654321
OFF
Enintään 512 aakkosnumeerista merkkiä http://www.canon.com
TCP/IP-valikko (TCP/IP-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
INT_ADDR
(IP-osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
NET_MASK
(Aliverkon peite)
IP-osoite
0.0.0.0
DEF_GW
(Yhdyskäytävän osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Käytä DHCP:tä)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Käytä RARP:tä)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Käytä BOOTP:tä)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP-osoite
0.0.0.0
611
Liite
(Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite)
DNS_SADDR
(Toissijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
HOST_NAME
(Isännän nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
"Canon" +
"MAC-osoitteen 6
viimeistä numeroa"
DOMAIN_NAME
(Toimialueen nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
DDNS_ENB
(Dynaaminen DNS-päivitys)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS-nimenselvitys)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(WINS-palvelimen osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Käytä ARP/PING:tä)
ON, OFF
ON
LPD_ENB
(Käytä LPD-tulostusta)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Tulosta LPD-erotinsivu)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Käytä RAW-tulostusta)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Käytä kaksisuuntaista tiedonsiirtoa)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Käytä FTP-tulostusta)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(FTP-tulostuksen käyttäjänimi)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä
guest
FTP_PRINT_PWD
(FTP-tulostuksen salasana)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä
7654321
IPP_ENB
(Käytä IPP:tä)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Käytä IPP-todennusta)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(IPP-todennuksen käyttäjänimi)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä (pakollinen
käytettäessä IPP-todennusta)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(IPP-todennuksen salasana)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä (pakollinen
käytettäessä IPP-todennusta)
7654321
WSD_ENB
(Käytä WSD-tulostusta)
ON, OFF
OFF
WSD_BROWSING
(Käytä WSD-selausta)
ON, OFF
OFF
WSD_MULTICAST_
DISCOVERY
(Käytä monilähetyshakua)
ON, OFF
OFF
0.0.0.0
612
Liite
HTTP_ENB
(Käytä HTTP:tä)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Käytä SNTP:tä)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(NTP-palvelimen nimi)
IP-osoite tai isäntänimi
SNTP_INTERVAL
(Pollausväli)
1–48 (h)
24
DISCOVERY_ENB
(Vastaa hakuun)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Alueen nimi)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3-palvelimen nimi)
Enintään 48 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3-käyttäjänimi)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3-salasana)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 RX -väli)
0–90 (min)
EMAIL_POP_PORTNO
(POP3-palvelimen portin numero)
0–65535
110
IPV4_USE
(Käytä IPv4:ää)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Käytä IPv6:ää)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Käytä tilatonta osoitetta)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Käytä manuaalista osoitetta)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Etuliitteen pituus)
0–128
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Reitittimen oletusosoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_DHCPV6_USE
(Käytä DHCPv6:tta)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(Toissijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
(Tyhjä)
oletus
OFF
0
64
613
Liite
IPV6_DNS_NAME_
SAME_AS_IPV4
ON, OFF
(Käytä IPv4-isännän/toimialueen nimiä)
OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Isännän nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
"Canon" +
"MAC-osoitteen 6
viimeistä numeroa"
IPV6_DNS_DOMAIN_
NAME_V6
(Toimialueen nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynaaminen DNS-päivitys)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Tallenna tilaton osoite)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Tallenna manuaalinen osoite)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Tallenna tilallinen osoite)
ON, OFF
OFF
SMB-palvelimen valikko (SMB-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
SMB_ENB
(Käytä SMB:tä)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Palvelimen nimi)
Enintään 16 merkkiä
(Tyhjä)
SMB_WG
(Työryhmän nimi)
Enintään 16 merkkiä
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Kommentti)
Enintään 192 merkkiä
(Tyhjä)
SMB_LM_ENB
(Käytä LM Announcea)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Käytä SMB-tulostusta)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Tulostimen nimi)
Enintään 13 merkkiä
OFF
PRINTER
SNMP-valikko (SNMP-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
SNMP_V1_ENB
(Käytä SNMPv1:tä)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_
ENB
ON, OFF
ON
614
Liite
(Käytä yhteisönimi 1:tä)
SNMP_COMMUNITY1_
ACCESS
(MIB-pääsyoikeus)
RW (luku/kirjoitus) RO (vain luku)
SNMP_COMMUNITY1_
NAME
(Yhteisönimi 1)
Enintään 32 aakkosnumeerista
merkkiä
SNMP_COMMUNITY2_
ENB
(Käytä yhteisönimi 2:ta)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_
ACCESS
(MIB-pääsyoikeus)
RW (luku/kirjoitus) RO (vain luku)
RO
SNMP_COMMUNITY2_
NAME
(Yhteisönimi 2)
Enintään 32 aakkosnumeerista
merkkiä
SNMP_V3_ENB
(Käytä SNMPv3:a)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_
INFO
ON, OFF
(Hanki tulostimen hallintatiedot isännältä)
OFF
RO
public
public2
Taustatulostusvalikko (Taustatulostusasetukset)
Kohteen nimi
SPOOL_ENB
(Käytä taustatulostusta)
Asetusarvo Oletusasetus
ON, OFF
OFF
Aloitusajastin-valikko (yhdistämisen odotusaika käynnistettäessä)
Kohteen nimi
Asetusarvo Oletusasetus
STRT_DELAY_TIME
0–300 (s)
(yhdistämisen odotusaika käynnistettäessä)
0
Etäkäyttöliittymä-valikko (Etäkäyttöliittymän asetukset)
Kohteen nimi
RUI_ENB
(Käytä etäkäyttöliittymää)
8
Asetusarvo Oletusasetus
ON, OFF
ON
Syötä "put <tiedostonimi> CONFIG" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Määritä muokatun tiedoston nimi kohdassa <tiedostonimi> (esimerkki: put Setting.txt CONFIG).
➠ Asetustiedosto lähetetään.
615
Liite
9
Syötä "get reset" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Laite käynnistyy uudelleen. Asetukset otetaan käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
10
Varmista, että laite on käynnistynyt uudelleen normaalisti. Pidä [CTRL]-näppäin
painettuna ja paina [C]-näppäintä.
11
Syötä "quit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
12
Syötä "exit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Komentokehote sulkeutuu.
LINKIT
Verkko(P. 378)
616
Liite
Muuta
1006-08C
Tässä osassa kuvataan Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot ja osa sisältää vastuuvapauslausekkeet,
tekijänoikeustiedot ja muita tietoja.
617
Liite
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot
1006-08E
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
[Verkon etsiminen] -toiminnon ottaminen käyttöön(P. 618)
Jaettujen tulostinten näyttäminen tulostinpalvelimella(P. 619)
Asennusnäytön näyttäminen: Käyttöopas-CD-levyllä(P. 619)
Testisivun tulostaminen Windowsissa(P. 620)
Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen(P. 621)
Tulostinportin tarkistaminen(P. 622)
Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tarkistaminen(P. 623)
[Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkunan avaaminen(P. 624)
◼ Tulostinkansion näyttäminen
Windows Vista
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli]
[Tulostin].
Windows 7/Server 2008 R2
[Käynnistä] valitse [Laitteet ja tulostimet].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
tulostimet].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
Windows Server 2008
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli]
valitse [Ohjauspaneeli]
valitse [Ohjauspaneeli]
[Näytä laitteet ja
[Näytä laitteet ja tulostimet].
kaksoisnapsauta [Tulostimet].
Windows Server 2003
[Start] (Käynnistä) valitse [Printers and Faxes] (Tulostimet ja faksit).
◼ [Verkon etsiminen] -toiminnon ottaminen käyttöön
Jos käytössä on Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, ota [Verkon etsiminen] käyttöön verkossa olevien
tietokoneiden tarkastelua varten.
Windows Vista
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli]
kohdassa [Verkon etsiminen].
[Näytä verkon tila ja tehtävät]
valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön]
Windows 7/Server 2008 R2
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja tehtävät] [Muuta jakamisen lisäasetuksia]
kohdassa [Verkon etsiminen] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja
tehtävät] [Muuta jakamisen lisäasetuksia] kohdassa [Verkon etsiminen] valitse [Ota verkon etsiminen
käyttöön].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja tehtävät]
[Muuta jakamisen lisäasetuksia] kohdassa [Verkon etsiminen] valitse [Ota verkkojen etsiminen käyttöön].
Windows Server 2008
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli] kaksoisnapsauta [Verkko- ja jakamiskeskus]
etsiminen] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön].
618
kohdassa [Verkon
Liite
◼ Jaettujen tulostinten näyttäminen tulostinpalvelimella
1
Avaa Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Käynnistä]
valitse [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmat]
[Apuohjelmat]
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
[Windowsin Resurssienhallinta].
valitse [Resurssienhallinta].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
2
valitse [Resurssienhallinta].
Valitse [Verkko] tai [Verkkosijainnit] tulostimen palvelimella.
● Jos haluat tarkastella verkon tietokoneita, sinun on ehkä otettava käyttöön verkon etsintä tai etsittävä
tietokoneita verkosta.
➠ Jaetut tulostimen näytetään.
1
◼ Asennusnäytön näyttäminen: Käyttöopas-CD-levyllä
Jos tietokone ei avaa asennusnäyttöä, kun Käyttöopas-CD-levyllä on asetettu, noudata alla olevia ohjeita. DVD-levylläaseman nimi on merkitty kirjaimella "D:" tässä ohjeessa. DVD-levyllä-aseman nimi saattaa vaihdella käytettävän
tietokoneen mukaan.
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä]
näppäintä.
kirjoita ”D:\Maninst.exe” kohtaan [Etsi ohjelmia ja tiedostoja] tai [Aloita haku]
paina [ENTER]-
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
napsauta [OK]
619
[Suorita]
Kirjoita ”D:\Maninst.exe”
Liite
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
[Suorita]
Kirjoita ”D:\Maninst.exe”
napsauta [OK]
Windows Server 2003
[Käynnistä]
[Suorita]
kirjoita ”D:\Maninst.exe”
napsauta [OK]
◼ Testisivun tulostaminen Windowsissa
Voit tarkistaa tulostinajurin toimivuuden tulostamalla testisivun Windowsissa.
1
2
3
4
Lisää A4-kokoista paperia paperikasettiin tai monikäyttötasolle.
Paperin
lisääminen(P. 37)
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Valitse [Yleistä] -välilehdellä [Tulosta testisivu].
620
Liite
➠ Testisivu tulostetaan.
◼ Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen
Jos et ole varma, onko tietokoneessasi 32-bittinen vai 64-bittinen Windows, noudata seuraavia ohjeita.
1
Näytä [Ohjauspaneeli].
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
2
valitse [Ohjauspaneeli].
Näytä [Järjestelmä].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Valitse [Järjestelmä ja ylläpito] tai [Järjestelmä ja suojaus]
Windows Server 2008
Kaksoisnapsauta kohtaa [Järjestelmä].
3
Tarkista bittiarkkitehtuuri.
32-bittisissä versioissa
[32-bittinen käyttöjärjestelmä] tulee näkyviin.
64-bittisissä versioissa
[64-bittinen käyttöjärjestelmä] tulee näkyviin.
621
[Järjestelmä].
Liite
◼ Tulostinportin tarkistaminen
1
2
3
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Tarkista [Portit]-välilehdestä, että portti on valittu oikein.
622
Liite
◼ Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tarkistaminen
1
2
3
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 618)
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Tarkista [Portit]-välilehdessä, että [Kaksisuuntaisuuden tuki] -valintaruutu on
valittu.
623
Liite
◼ [Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkunan avaaminen
Windows Vista
1
Avaa [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli] ja napsauta sitten [Näytä verkon tila ja tehtävät]
[Hallitse verkkoyhteyksiä].
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Lähiverkkoyhteys]-kuvaketta ja valitse pikavalikosta
[Ominaisuudet].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Avaa [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli] ja napsauta sitten [Näytä verkon tila ja tehtävät]
[Muuta sovittimen asetuksia].
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Lähiverkkoyhteys]-kuvaketta ja valitse pikavalikosta
[Ominaisuudet].
Windows 8/Server 2012
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa Valitse [Ohjauspaneeli] ja
napsauta [Näytä verkon tila ja tehtävät] [Muuta sovittimen asetuksia].
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Lähiverkkoyhteys]-kuvaketta ja valitse pikavalikosta
[Ominaisuudet].
Windows Server 2008
1
Valitse [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli], kaksoisnapsauta [Verkko- ja jakamiskeskus] ja
napsauta sitten [Hallitse verkkoyhteyksiä].
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Lähiverkkoyhteys]-kuvaketta ja valitse pikavalikosta
[Ominaisuudet].
624
Liite
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] Valitse [Ohjauspaneeli] ja napsauta [Näytä
verkon tila ja tehtävät] [Muuta sovittimen asetuksia].
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Lähiverkkoyhteys]-kuvaketta ja valitse pikavalikosta
[Ominaisuudet].
Windows Server 2003
1
Valitse [Start](Käynnistä)-valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli)
(Verkkoyhteydet) [Local Area Connection] (Lähiverkkoyhteys).
2
Napsauta [Properties] (Ominaisuudet).
625
[Network Connections]
Liite
Mac OS -käyttäjät
1006-08F
Laitteen mukana ei ehkä toimitettu tulostinajuria Mac OS -järjestelmää varten sen mukaan, milloin laite
ostettiin. Tulostinajurit lisätään Canonin sivustolle sitä mukaa kuin niitä tarvitaan. Tarkista tietokoneesi
käyttöjärjestelmä ja lataa sopiva tulostinajuri Canonin sivustolta. Tulostinajurin asennusohjeet ja
käyttöohjeet: Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuriopas.
Sähköinen opas-ohjeen ja Tulostinajurin asennusopas-oppaan esimerkeissä selitetään käyttö Windows-ympäristössä.
Jos haluat nähdä, miten tulostinajureita ja apuohjelmaa käytetään Mac OS -käyttöjärjestelmässä, katso seuraava opas
tai ohje.
Kohde
Tulostinajurin asennus
Viite
● Getting Started (Aloittaminen)
● Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuriopas
● Canon PS -tulostinajuriopas
Kunkin toiminnon käyttäminen ● Tulostinajurin ohje
● Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuriopas
● Canon PS -tulostinajuriopas
RAW:n käyttäminen tulostusprotokollana
● Kun tulostinajurin asennuksen aikana lisätään tulostin, valitse [HP Jetdirect - Socket] (tai [Socket/HP Jet
Direct]).
◼ Tulostinajurioppaan näyttäminen
Kaksoisnapsauta seuraavaa HTML-tiedostoa mukana toimitetun DVD-levyllä [Documents]-kansiossa.
Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuriopas / Canon PS -tulostinajuriopas
[Tiedostot]-[XXXXXX]*-[Guide]-[index.html]
* Valitse
kohtaan [XXXXXX] haluamasi kieli.
◼ Tulostinajurin ohjeen näyttäminen
Napsauta tulostinajurissa [
].
626
Liite
Kirjasinnäytteet
1006-08H
Apuohjelman valikosta tulostetut kirjasinluettelot ovat kattava luettelo kaikista tällä hetkellä käytettävissä olevista
kirjasimista. Luettelossa on tulostimen tallennettujen kirjasinten nimet ja tulostusnäytteet.
Skaalattavat kirjasimet (PCL)(P. 628)
OCR-koodin skaalattavat kirjasimet (PCL) (P. 631)
Bittikarttakirjasimet (PCL)(P. 631)
627
Liite
Skaalattavat kirjasimet (PCL)
628
Liite
629
Liite
630
Liite
OCR-koodin skaalattavat kirjasimet (PCL)
Bittikarttakirjasimet (PCL)
631
Liite
Huomautus
1006-08J
◼ Tuotenimi
Turvallisuusmääräysten mukaan tuotteen nimi on rekisteröitävä.
Joillakin tuotteen myyntialueilla voidaan rekisteröidä vaihtoehtoisesti seuraavat suluissa ( ) olevat nimet.
LBP352x/LBP351x (F168200)
◼ EU-direktiivin EMC-vaatimukset
Tämä laite täyttää EU-direktiivin olennaiset EMC-vaatimukset. Ilmoitamme, että tämä tuote täyttää EU-direktiivin
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset nimellisellä virransyötöllä 230 V, 50 Hz, vaikka tuotteen
nimellisvirta on 220–240 V, 50/60 Hz. Suojatun kaapelin käyttö on välttämätöntä EU-direktiivin teknisten EMCvaatimusten täyttämiseksi.
◼ Laserturvallisuus
Tämä tuote on vahvistettu luokan 1 lasertuotteeksi standardien IEC60825-1:2007 ja EN60825-1:2007 mukaan.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen ohjaustoimien, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa
vaarallista altistusta säteilylle.
632
Liite
◼ WEEE-direktiivi/-normi
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU),
paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen
talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen
paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin
salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös
luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi
jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee tai
www.canon-europe.com/battery .
◼ IPv6 Ready -logo
Laitteen protokollavalikoimalle on myönnetty IPv6 Forumin julkaisema IPv6 Ready -logo,
Phase-2.
◼ Lakiperusteiset rajoitukset tuotteen käytölle ja kuvien käytölle
Tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen, tulostamiseen tai muunlaiseen kopioimiseen sekä
tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien käyttäminen voi olla lailla kielletty ja saattaa johtaa
oikeudelliseen vastuuseen. Luettelo, joka ei ole täydellinen, tällaisista asiakirjoista on esitetty alla. Tämä luettelo
on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Jos et ole varma, onko tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen,
tulostamiseen tai muuhun kopioimiseen laillista, tai onko tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien
käyttäminen laillista, ota yhteys lakiasiantuntijaan etukäteen.
● Setelit
● Matkasekit
● Maksuosoitukset
● Lounassetelit yms.
● Talletustodistukset
● Passit
● Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
● Maahanmuuttoasiakirjat
633
Liite
● Henkilökortit ja virkamerkit
● Leimamerkit (leimatut tai leimaamattomat)
● Asevelvollisuus- tai kutsunta-asiakirjat
● Arvopaperit tai velkakirjat
● Valtion virastojen asettamat sekit ja asetteet
● Osakekirjat
● Ajokortit ja omistusoikeuskirjat
● Tekijänoikeuksien alaiset työt tai taideteokset ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa
◼ Vastuuvapauslauseke
● Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
● CANON INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
◼ Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle
millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti
tai muulla tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
◼ Tavaramerkit
"MEAP" on CANON Inc:n tavaramerkki, joka tarkoittaa Canonin monitoimi- ja yksitoimitulostimien "sovellusalustaa".
Adobe, Acrobat ja Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X ja Safari ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word ja Excel ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Docs ja Gmail ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by
Monotype Imaging Inc.
634
Liite
Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Adobe, PostScript ja PostScript-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä.
635
Liite
Toimistojen sijainnit
1006-08X
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522
CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
MAAILMANLAAJUISET CANON-SIVUSTOT
http://www.canon.com/
636
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
637
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
638
Kolmannen osapuolen palvelut
Jos tuotteen kautta käytetään kolmannen osapuolen palveluja, palvelujen käyttöä koskevat alla olevat ehdot.
Kun kolmannen osapuolen sisältöä (kuten tekstiä, kuvia, videoita, ääntä tai ohjelmistoja) käytetään ja/tai
hankitaan ohjelmiston kautta, ellei sisällön omistaja tai sovellettava laki sitä erikseen salli, käyttäjä ei saa (a)
kaapia, valmistaa tietokantoja tai muulla tavalla luoda pysyviä kopioita tällaisesta sisällöstä tai säilyttää
välimuistissa olevia kopioita pidempään kuin välimuistin otsikko sallii; (b) kopioida, kääntää, muokata, luoda
sisältöön perustuva työtä, myydä, vuokrata, lainata, välittää, jakaa, esittää julkisesti tai lisensoida edelleen
kolmannelle osapuolelle; (c) vääristellä lähdettä tai omistajuutta; ja (d) poistaa, peittää tai muuttaa mitään
tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia, väärentää tai poistaa mitään tekijän
tekemisiä, lainmukaisia ilmoituksia tai muuta materiaalin alkuperä- tai lähdemerkintöjä.
Kolmansien osapuolien ohjelmistot
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistomoduuleja. Näiden ohjelmistomoduulien, mukaan lukien
kaikki näiden ohjelmistomoduulien päivitykset, ("OHJELMISTO") käyttöä ja levittämistä koskevat alla olevat
ehdot (1)-(9).
(1) Sitoudut noudattamaan kaikkia asianosaisten maiden soveltuvia vientisäännöstelylakeja, -rajoituksia tai
-määräyksiä siinä tapauksessa, että tämä tuote, mukaan lukien OHJELMISTO, lähetetään, kuljetetaan tai
viedään johonkin maahan.
(2) OHJELMISTON oikeuksien omistajat säilyttävät OHJELMISTON omistusoikeuden ja immateriaalioikeudet.
Ellei tässä muuta mainita, OHJELMISTON oikeuksienomistajat eivät luovuta tai myönnä mitään ilmaistua
tai implisiittistä käyttöoikeutta tai oikeutta mihinkään OHJELMISTON oikeuksienomistajien
immateriaaliomaisuuteen.
(3) Saat käyttää OHJELMISTOA ainoastaan ostamasi Canon-tuotteen ("TUOTE") kanssa.
(4) Et saa siirtää, alilisensoida, markkinoida, levittää tai siirtää OHJELMISTOA kolmannelle osapuolelle ennen
OHJELMISTON oikeuksienomistajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
(5) Edellä olevasta huolimatta saat siirtää OHJELMISTON vain, kun (a) siirrät kaikki oikeutesi
TUOTTEESEEN ja kaikki ehtojen oikeudet ja velvoitteet siirronsaajalle ja (b) kyseinen siirronsaaja sitoutuu
noudattamaan kaikkia näitä ehtoja.
(6) OHJELMISTON koodia ei saa kääntää takaisin, takaisinmallintaa, purkaa tai muuten saattaa
selkokieliseen muotoon.
(7) OHJELMISTOA ei saa muuntaa, sovittaa, kääntää, vuokrata, liisata tai lainata eikä luoda
OHJELMISTOON perustuvia johdannaisteoksia.
(8) Sinulla ei ole oikeutta poistaa OHJELMISTOA TUOTTEESTA tai tehdä siitä erillisiä kopiota.
(9) Sinulla ei ole käyttöoikeutta OHJELMISTON selkokieliseen osaan (lähdekoodiin).
-1-
Edellä olevista kohdista (1)–(9) huolimatta, mikäli käytetään kolmannen osapuolen ohjelmistomoduuleja, joihin
liittyy muita ehtoja, tällaiset ehdot koskevat näitä ohjelmistomoduuleja.
-2-
Ohjelmisto, jota koskevat muut ehdot
Katso lisätietoja ja vastaavat käyttöoikeusehdot alla olevasta ohjelmistotaulukosta ja vastaavista
käyttöoikeusehdoista.
Ohjelmistotaulukko
Ohjelmiston nimi
Käyttöoikeussopimus
Käyttöoikeussopimuksen
ehdot:
Katso sivulta
Adobe PostScript 3
5
HttpClient2.0 Alpha1 Release
The Apache Software License, Version 1.1
12
Crypto API
Bouncy Castle License
14
expat
MIT License
15
J2ME
libjingle
16
The BSD License
MD4
17
18
NET-SNMP
The BSD License
19
OpenSSL
OpenSSL License / Original SSLeay License
26
servlet.jar
Java Servlet Implementation Classes Version
2.1.1 Binary Code License
-3-
30
Jos tarvitset seuraavien ohjelmistojen lähdekoodin, lähetä seuraavat tiedot sisältävä sähköpostiviesti
englanniksi tai japaniksi osoitteeseen: <oipossg@canon.co.jp>
-Ostamasi mallin nimi.
-Tuotetunnusnumero, joka on pääyksikön takana olevassa tarrassa.
Katso lisätietoja ja vastaavat käyttöoikeusehdot alla olevasta ohjelmistotaulukosta ja vastaavista
käyttöoikeusehdoista.
Ohjelmistotaulukko
Ohjelmiston nimi
Käyttöoikeussopimus
Käyttöoikeussopimuksen
ehdot:
Katso sivulta
Linux
glib
GNU General Public License Version 2
GNU Library General Public License Version
2.0
glibc
GNU Lesser General Public License Version
json-glib
2.1
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
-4-
32
39
54
63
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-5-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-6-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-7-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
http://www.gingerall.org
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-8-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-9-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 10 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 11 -
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
NO WARRANTY
- 12 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 13 -
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 15 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
“commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used
in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 16 -
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 17 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 18 -
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
- 19 -
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- 20 -
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
- 21 -
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----
- 22 -
Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 23 -
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- 24 -
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 25 -
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
- 26 -
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
- 27 -
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
- 28 -
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 29 -
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
- 30 -
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.
- 32 -
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
- 33 -
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
- 39 -
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
- 40 -
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.
- 41 -
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
- 42 -
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
- 43 -
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
- 44 -
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
- 45 -
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
- 46 -
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
- 47 -
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
- 48 -
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
- 49 -
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
- 50 -
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 51 -
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
- 52 -
* SOFTWARE.
- 53 -
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
- 54 -
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using
a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
- 55 -
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not
supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
- 56 -
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to
the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
- 57 -
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user
can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
- 58 -
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
- 59 -
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 60 -
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
- 61 -
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
- 62 -
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by
such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include
additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code
form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the
time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
- 63 -
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other
combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set
forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the
patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to
Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or
otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient
hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is
Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
- 64 -
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order
to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such
claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in,
the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such
claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient
is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and costs
of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and
unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
- 65 -
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties
hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations
under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves
the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than
the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement
Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a
suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The
Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under
which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to
distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in
Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the
Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 66 -
Ohjelmiston rekisteröinnin ja
päivityksen toiminto-opas
Käyttöopas
USRM2-6366-02 2017-11 fi
Copyright CANON INC. 2017
Sisällys
Käytettävissä olevat toiminnot ......................................................................................................... 2
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen ...........................................
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon (toimitus)
.................................................................................. 6
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon (manuaalinen)
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen
4
............................................................ 9
............................................................................................. 15
Laiteohjelmiston päivitys ..................................................................................................................... 17
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta .........................................................
28
Tämän oppaan käyttäminen .............................................................................................................
32
Tämän oppaan käyttöympäristö
Tämän oppaan näytön asettelu
Yläsivu
.............................................................................................................................. 33
............................................................................................................................... 34
............................................................................................................................................................... 35
Aihesivu
............................................................................................................................................................ 36
Sivukartta
.......................................................................................................................................................... 37
Hakumenetelmä
................................................................................................................................................. 38
Tämän oppaan katseleminen
................................................................................................................................... 39
Vastuuvapauslauseke .............................................................................................................................. 41
Tavaramerkit ..................................................................................................................................................
I
43
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot ................................................................................................................. 2
1
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
0YX6-000
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon avulla voit asentaa tulostimeen järjestelmän asetukset/MEAPsovellukset. Voit käyttää tätä toimintoa sekä kosketuspaneelinäytöstä että tietokoneesta (Etäkäyttöliittymä).
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Voit asentaa järjestelmän asetukset/MEAP-sovellukset käyttämällä toimituspalvelinta tältä tulostimelta.
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon
Voit asentaa järjestelmän asetukset/MEAP-sovellukset käyttämällä lisenssitiedostoa/lisenssiavainta, joka on
saatu lisenssinhallintajärjestelmästä.
Laiteohjelmiston päivitys
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon avulla voit päivittää tulostimen laiteohjelmiston uusimpaan versioon.
Voit käyttää tätä toimintoa tietokoneesta (Etäkäyttöliittymä).
Päivitys liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Voit päivittää laiteohjelmiston käyttämällä toimituspalvelinta tältä tulostimelta.
2
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAPsovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen .......................................................... 4
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon (toimitus) ....................................................................... 6
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon (manuaalinen) ............................................... 9
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen ................................................................................... 15
3
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
0YX6-001
Järjestelmän asetusten tai MEAP-sovellusten asennustoimenpiteet tulostimeen vaihtelevat sen mukaan, onko
tulostin liitetty ulkopuoliseen verkkoon vai ei. Valitse olosuhteita vastaavat toimenpiteet alla olevien ohjeiden
mukaan.
Asennus liittämällä tämä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Asenna etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
Tiedonsiirtotesti
Voit tarvittaessa tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto toimituspalvelimen kanssa kunnolla, suorittamalla
tiedonsiirtotestin ennen asennusta.
" Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla(P. 29) "
Asennus ilman, että tämä tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon
Järjestelmän asetusten asentaminen
Asenna käyttämällä jotain seuraavista toimenpiteistä.
HUOMAUTUS
Jos asennetaan useita järjestelmän asetuksia
Etäkäyttöliittymän käyttöä suositellaan.
Menettely
Tarvittavat vaiheet
1.
Hanki lisenssitiedosto
lisenssinhallintajärjestelmästä
2.
Asenna lisenssitiedosto käyttämällä
etäkäyttöliittymää
Etäkäyttöliittymän käyttö
asennukseen
Ohjesivu
" Lisenssitiedostoon
hankkiminen(P. 9) "
" Järjestelmän asetusten
asentaminen etäkäyttöliittymän
avulla(P. 9) "
MEAP-sovellusten asentaminen
Asenna noudattamalla seuraavia ohjeita.
Menettely
Etäkäyttöliittymän käyttö
asennukseen
Tarvittavat vaiheet
1.
Hanki lisenssitiedosto
lisenssinhallintajärjestelmästä
4
Ohjesivu
" Lisenssitiedostoon
hankkiminen(P. 9) "
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Menettely
Tarvittavat vaiheet
Asenna lisenssitiedosto ja
2. sovellustiedosto käyttämällä
etäkäyttöliittymää
3. Käynnistä MEAP-sovellukset SMS:stä
5
Ohjesivu
" MEAP-sovellusten asentaminen
etäkäyttöliittymän avulla(P. 11) "
" MEAP-sovellusten
käynnistäminen(P. 13) "
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
(toimitus)
0YX6-002
Jos tulostin on liitetty ulkopuoliseen verkkoon, voit asentaa järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset
etäkäyttöliittymästä muodostamalla yhteyden toimituspalvelimeen.
HUOMAUTUS
Lisenssikäyttönumerosertifikaatin valmisteleminen
Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Delivered Installation].
6
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
4
Syötä lisenssikäyttönumero → napsauta [Next].
Kun lisenssikäyttönumero on vahvistettu, kun toimituspalvelimeen on otettu yhteys, esiin tulevat tiedot
järjestelmän asetuksista/MEAP-sovelluksista, jotka voidaan asentaa.
5
Valitse järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset → napsauta [Start Installation].
Tila asennuksen jälkeen:
Start: Käynnistää asennetut MEAP-sovellukset.
Stop: Pysäyttää asennetut MEAP-sovellukset.
TÄRKEÄÄ
Jos MEAP-sovelluksia asennettaessa valitaan [Stop]
Sovellus täytyy käynnistää ennen MEAP-sovelluksen käyttämistä.
" MEAP Application Management -toiminto-opas "
Jos sopimusnäyttö tulee esiin, lue sopimus. Jos hyväksyt sopimuksen, napsauta [Accept].
6
Tarkista Asennuksen tulos -sivu.
7
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Kun järjestelmän asetukset on asennettu, esiin tulee ilmoitus <Restart the device.>. Ota toiminto käyttöön
käynnistämällä tulostin uudelleen.
Voit palata Toimitettu asennus -näyttöön napsauttamalla [To Delivered Installation].
HUOMAUTUS
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöopas
Voit ladata asennettujen järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöoppaan käyttämällä
Asennuksen tulos -näytössä näkyvän käyttöoppaan lataussivuston URL-osoitetta.
" Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen(P. 15) "
8
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen
verkkoon (manuaalinen)
0YX6-003
Tässä osassa kerrotaan, miten järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset asennetaan ilman, että tulostin
liitetään ulkopuoliseen verkkoon.
Lisenssitiedostoon hankkiminen
Hanki lisenssitiedosto.
Lisenssitiedosto: Hanki lisenssitiedosto, kun asennat järjestelmän asetuksia/MEAP-sovelluksia
etäkäyttöliittymän avulla.
HUOMAUTUS
Lisenssikäyttönumerosertifikaatin valmisteleminen
Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
Lisenssikäyttönumeroa ei ole painettu MEAP-sovelluksen pakkaukseen
Jos lisenssikäyttönumeroa ei ole painettu käytettävän MEAP-sovelluksen pakkaukseen, lisenssitiedoston
myöntää MEAP-sovelluksen jakelija. Tässä osassa kuvattua lisenssitiedostoa ei tarvitse hankkia.
Lisätietoja on kyseisen MEAP-sovelluksen käyttöoppaassa.
1
Tarkista lisenssitiedoston hankkimiseen tarvittava hallintanumero.
Lisenssitiedoston hankkimiseen tarvitaan seuraava hallintanumero.
● Lisenssikäyttönumero: Tarkista lisenssikäyttönumerosertifikaatti.
● Laitteen sarjanumero: Voit tarkistaa numeron ohjauspaneelin Utility-valikosta.
" Sähköinen opas "
2
Siirry osoitteeseen http://www.canon.com/lms/license/.
3
Hanki lisenssitiedosto noudattamalla näytön ohjeita.
Asenna seuraavaksi järjestelmän asetukset tai MEAP-sovellukset.
Järjestelmän asetusten asentaminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit asentaa järjestelmän asetukset tulostimeen etäkäyttöliittymän avulla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
9
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
3
Napsauta [Manual Installation].
4
Napsauta [Browse...] → valitse asennettava lisenssitiedosto → napsauta [Next].
Tiedostotunnisteet:
Lisenssitiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [lic].
10
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
5
Tarkista asennettava sisältö vahvistusnäytöstä → napsauta [Install].
MEAP-sovellusten asentaminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit asentaa MEAP-sovellukset tulostimeen etäkäyttöliittymän avulla.
HUOMAUTUS
Asennettavien MEAP-sovellusten määrä
Voit asentaa enintään kahdeksan sovellusta.
Lisätietoja MEAP-sovelluksista
MEAP-sovellusten mukaan asennukselle voi olla muita järjestelmävaatimuksia. Katso asetusohjeita
MEAP-sovelluksen käyttöoppaasta.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Manual Installation].
11
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
4
Napsauta [Browse...] → valitse asennettava lisenssitiedosto ja sovellustiedosto →
napsauta [Next].
Tiedostotunnisteet:
Lisenssitiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [lic].
Sovellustiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [jar].
TÄRKEÄÄ
Kun asennetaan MEAP-sovelluksia
● Et voi asentaa pelkkiä lisenssitiedostoja.
● Muista määrittää lisenssitiedosto, kun asennat MEAP-sovellusta. MEAP-sovellusta ei voi asentaa, jos
lisenssitiedostoa ei ole määritetty.
5
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot → napsauta [Yes].
12
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
MEAP-sovelluksen mukaan esiin voi tulla ohjelmistolisenssin hyväksymisnäyttö. Vahvista näytössä näkyvät
tiedot → napsauta [OK].
Jos asennat uutta MEAP-sovellusta, näytössä esitetään seuraavat tiedot.
● Application Information
● License Information
Seuraavat tiedot näytetään, kun MEAP-sovellus korvataan.
● Current Application Information
● Application Information after Overwrite
Asennus alkaa, kun ilmoitus <Installing... Please wait.> näytetään uudelleen. Avaa Manuaalinen asennus -näyttö
asennuksen jälkeen napsauttamalla [To Manual Installation].
TÄRKEÄÄ
MEAP-sovellusten käyttäminen
Asennetun MEAP-sovelluksen käyttämistä varten MEAP-sovellus täytyy käynnistää.
" MEAP Application Management -toiminto-opas "
MEAP-sovellusten käynnistäminen
Tässä osassa kerrotaan, miten asennettu MEAP-sovellus käynnistetään SMS-näytöstä.
HUOMAUTUS
Tietoja SMS:tä
Lisätietoja SMS:stä on kohdassa MEAP Application Management -toiminto-opas .
1
Napsauta SMS:n yläsivulla [MEAP Application Management].
13
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
2
Valitse käynnistettävä sovellus → napsauta [Start].
14
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen
0YX6-004
Voit ladata asennettujen järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöoppaat ja liittyvät ohjelmistot
seuraavasta URL-osoitteesta.
http://canon.com/fau/downloads
HUOMAUTUS
● Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
● Jos asennus tehtiin etäkäyttöliittymästä, voit siirtyä yllä olevaan URL-osoitteeseen Asennuksen tulos näytössä näkyvästä linkistä. Tällöin lisenssikäyttönumero syötetään automaattisesti.
1
Käynnistä tietokoneen WWW-selain.
2
Näppäile URL kohtaan [Osoite].
3
Lataa käyttöoppaat ja liittyvät ohjelmistot noudattamalla näytön ohjeita, kun
lisenssikäyttönumero on syötetty.
Jos ladataan ohjelmisto, katso sen asennusohjeet sen käyttöoppaasta.
15
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys ............................................................................................................................ 17
16
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys
0YX6-005
Päivitä etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
Tiedonsiirtotesti
Voit tarvittaessa tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto toimituspalvelimen kanssa kunnolla, suorittamalla
tiedonsiirtotestin ennen asennusta.
" Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla(P. 29) "
Päivitys liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Jos tulostin on liitetty ulkopuoliseen verkkoon, voit päivittää uusimpaan laiteohjelmistoon muodostamalla
yhteyden toimituspalvelimeen.
TÄRKEÄÄ
Arvioitu laiteohjelmiston asennukseen tarvittava aika
Ladatun laiteohjelmiston asennukseen tarvittava aika on noin 20 minuuttia. Tulostimen
järjestelmäkokoonpanon ja verkkoympäristön mukaan aika voi olla pidempikin.
Uuden laiteohjelmiston tarkistaminen/Toimitusasetusten määrittäminen
Voit tarkistaa tulostimelle sopivan uuden laiteohjelmiston ja määrittää toimitusasetukset.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
17
Laiteohjelmiston päivitys
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Valitse [Confirm New Firmware].
Tarkista toimituspalvelimelta, onko sopiva uusi laiteohjelmisto saatavilla.
5
Vahvista näytetyt tiedot → määritä tarvittavat asetukset → napsauta [Execute].
Jos sopimusnäyttö tulee esiin, lue sopimus. Jos hyväksyt sopimuksen, paina [I Accept].
18
Laiteohjelmiston päivitys
Kunkin kohdan tiedot on kuvattu seuraavassa.
● Firmware:
Current Version:
Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.
Applicable Firmware: Näyttää uuden laiteohjelmiston, joka sopii tulostimelle.
Release Note:
Jos uudella laiteohjelmistolla on julkaisuhuomautus, sen tiedot näytetään.
Delivery Settings:
● Delivery Schedule: Napsauta Deliver now tai Deliver at specified date and time.
[Deliver now]:
Lataa laiteohjelmiston, kun toimitusasetus on määritetty.
[Deliver at specified date and time]: Valitse avattavasta luettelosta laiteohjelmiston latauspäivä/aika (vuosi,
kuukausi, päivä ja kellonaika).
● Timing to Apply: Napsauta [Auto] tai [Manual].
[Auto]:
Laiteohjelmisto otetaan automaattisesti käyttöön latauksen jälkeen.
[Manual]: Laiteohjelmisto ainoastaan ladataan. Kun haluat ottaa ladatun laiteohjelmiston käyttöön, valitse
[Apply Firmware].
● Deliver Update: Napsauta [On] tai [Off].
[On]: Lataa vain nykyisen ja uuden laiteohjelmiston välisen eron.
[Off]: Lataa uuden laiteohjelmiston kokonaan.
● E-mail Address: Syötä järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite. Toimituspalvelin lähettää päivityksen tilaa
koskevia sähköpostiviestejä.
19
Laiteohjelmiston päivitys
● Comments: Kirjoita kommentti, joka lisätään automaattisesti sähköpostiin. Jos kirjoitat mallin nimen, voit
tunnistaa, minkä laitteen tilaa sähköposti koskee.
HUOMAUTUS
Toimitusaikataulu ja Aika, jolloin otetaan käyttöön
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver now] ja Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on
[Auto]
Laiteohjelmisto otetaan käyttöön, kun uusi laiteohjelmisto on ladattu toimituspalvelimelta. Kun
käyttöönotto on valmis, tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver now] ja Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on
[Manual]
Uusi laiteohjelmisto ladataan.
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver at specified date and time]
Ajastettu toimitus suoritetaan määritettynä päivänä/aikana.
Ladatun laiteohjelmiston ottaminen käyttöön
Voit ottaa ladatun laiteohjelmiston käyttöön tulostimessa.
HUOMAUTUS
Jos toimitusasetusten Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on [Auto], tätä vaihetta ei tarvita.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
20
Laiteohjelmiston päivitys
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Apply Firmware].
21
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista käyttöön otettava laiteohjelmisto → napsauta [Yes].
Uusi laiteohjelmisto otetaan käyttöön tulostimessa. Kun käyttöönotto on valmis, tulostin käynnistyy
automaattisesti uudelleen.
Ladatun laiteohjelmiston poistaminen
Voit poistaa ladatun laiteohjelmiston.
22
Laiteohjelmiston päivitys
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Delete Firmware].
23
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista poistettava laiteohjelmisto → napsauta [Yes].
Laiteohjelmisto poistetaan.
Ajastetun toimituksen poistaminen
Voit poistaa laiteohjelmiston ajastetun toimituksen.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
24
Laiteohjelmiston päivitys
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Delete Scheduled Delivery].
[Register/Update Software].
25
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista ajastetun toimituksen tiedot → napsauta [Yes].
Ajastettu toimitus poistetaan.
26
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta ....................................................................... 28
27
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
0YX6-006
Etäkäyttöliittymän avulla voit näyttää asennuslokit ja testata tiedonsiirron.
Asennus/päivityslokin näyttäminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit tarkistaa järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asennuslokit ja laiteohjelmiston päivityslokin.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Napsauta [Display Logs/Communication Test].
4
Valitse avattavasta Lokinäkymä-luettelosta [Update Logs] → napsauta [Switch].
28
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asennuslokit ja laiteohjelmiston päivitysloki näytetään.
Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla
Voit tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto tulostimen ja toimituspalvelimen välillä oikein.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Display Logs/Communication Test] → [Communication Test].
29
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Kun vahvistusikkuna näytetään, napsauta [Yes].
Testin sisältö ladataan toimituspalvelimelta.
Kun tiedonsiirtotesti on suoritettu, testin tulosnäyttö tulee esiin.
HUOMAUTUS
Jos tiedonsiirtotestin tuloksena näytetään [Failed]
Jos tiedonsiirtotestin tulosnäytössä näkyy [Failed], tarkista, että verkkokaapeli on liitetty ja että
verkkoasetukset ovat oikein. Jos ongelma ei poistunut, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään.
30
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen ..................................................................................................................... 32
Tämän oppaan käyttöympäristö ........................................................................................................................ 33
Tämän oppaan näytön asettelu .......................................................................................................................... 34
Yläsivu ............................................................................................................................................................ 35
Aihesivu .......................................................................................................................................................... 36
Sivukartta ....................................................................................................................................................... 37
Hakumenetelmä ............................................................................................................................................. 38
Tämän oppaan katseleminen ............................................................................................................................. 39
31
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen
0YX6-007
Tässä luvussa kerrotaan, miten tätä opasta käytetään.
Tämän oppaan käyttöympäristö(P. 33)
Tämän oppaan näytön asettelu(P. 34)
Yläsivu(P. 35)
Aihesivu(P. 36)
Sivukartta(P. 37)
Hakumenetelmä(P. 38)
Tämän oppaan katseleminen(P. 39)
<Halutun sisällön etsiminen>
● Luokkakuvakkeiden valitseminen
Valitse yläsivulta haluamasi luokkakuvake.
" Yläsivu(P. 35) "
● Hakeminen sivukartasta
Sivukartasta voit tarkastella tämän oppaan kaikkien osioiden luetteloa luokittain. Voit nähdä tietyn
luokan osiot suoraan.
" Sivukartta(P. 37) "
● Koko tekstin kattava hakutoiminto
Tämän oppaan sisällöstä voidaan hakea hakusanoilla. Haluttu selostus voidaan näyttää hakutuloksista
syöttämällä haettava hakusana. Toiminto tukee myös JA-hakua.
" Hakumenetelmä(P. 38) "
32
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttöympäristö
0YX6-008
Tämän oppaan käyttöön tarvitaan WWW-selain. Seuraavat WWW-selaimet toimivat varmasti.
Windows
● Internet Explorer 6.0 tai uudempi
● Firefox 2.x tai uudempi
Mac OS
● Safari 3.x tai uudempi
● Firefox 3.x tai uudempi
HUOMAUTUS
Komentosarjatoiminnon käyttöönotto
Ota käyttöön WWW-selaimen komentosarjatoiminto (scripts) ennen tämän oppaan käyttöä.
33
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan näytön asettelu
0YX6-009
Tässä osassa kuvataan tämän oppaan näytön asettelu.
Oppaan käynnistyksen jälkeen avautuva sivu on Yläsivu, ja oppaan kuvausta kutsutaan tässä osiossa nimellä
Aihesivu.
Sivukartta avataan napsauttamalla oppaan oikeassa yläkulmassa [Sivukartta].
Voit käyttää hakupaneelia hakeaksesi tietoja oppaasta.
Kunkin sivun ulkoasu on erilainen, joten napsauta seuraavia linkkejä nähdäksesi ohjeet.
Yläsivu(P. 35)
Aihesivu(P. 36)
Sivukartta(P. 37)
Hakumenetelmä(P. 38)
34
Tämän oppaan käyttäminen
Yläsivu
0YX6-00A
(1) Valitse toiminnoista
Kunkin toiminnon ja menetelmän ohjeet annetaan.
(2) [Haku]
Hakupaneeli näytetään, kun syötät hakusanoja ja napsautat [
Lisätietoja on kohdassa " Hakumenetelmä(P. 38) ".
(3) [Alkuun]
Tämän oppaan yläsivu tulee esiin.
(4) [Sivukartta]
Oppaan koko sisältö näytetään.
(5) [Ohje]
Oppaan käyttöohje tulee esiin.
(6) [Vastuuvapauslauseke]
Näyttää vastuuvapausilmoitukset.
(7) [Copyright]
Näyttää tietoja tekijänoikeuksista.
(8) [Tavaramerkit]
Näyttää tietoja tavaramerkeistä.
35
].
Tämän oppaan käyttäminen
Aihesivu
0YX6-00C
(1) Luvun sisällys
Alla on luettelo tämän luvun sisällöstä. Kun napsautat kohdetta, sen kuvaus näytetään aihesivulla.
Napsauta [
] laajentaaksesi valikon ja [
Voit myös napsauttaa [
] pienentääksesi valikon.
Laajenna kaikki ] laajentaaksesi kaikki valikot tai [
Tiivistä kaikki ]
pienentääksesi kaikki valikot.
(2) Aihesivu
Eri kohteiden selostukset näytetään.
Näytöllä olevan aiheen nykyinen sijainti näytetään aihesivun vasemmassa yläkulmassa. Napsauta linkkiä
siirtyäksesi ylemmälle tasolle.
(3) [Luku]-valikko
Voit valita toisen kappaleen alasvetovalikosta.
(4) [Sisällys]-välilehti
Napsauta nähdäksesi kappaleen sisällön paneelin.
(5) [Haku]-välilehti
Napsauta nähdäksesi hakupaneelin.
Lisätietoja on kohdassa " Hakumenetelmä(P. 38) ".
(6) [
]
Napsauta näyttääksesi tai piilottaaksesi kappaleen sisällön paneelin / hakupaneelin.
(7) [Edellinen]/[Seuraava]
Napsauta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan aiheeseen.
(8) [Tulosta tämä aihe]
Tulostaa vain sillä hetkellä näytetyn aihesivun.
(9) [Tulosta kaikki]
Tulostaa koko kappaleen sisällön.
36
Tämän oppaan käyttäminen
Sivukartta
0YX6-00E
(1) Koko sisällys
Näyttää oppaan kaikki kappaleet ja osiot. Napsauta kohdetta nähdäksesi sen sisällön.
37
Tämän oppaan käyttäminen
Hakumenetelmä
0YX6-00F
(1) Haku
Kun syötät hakutermin yläsivun [Haku]-kenttään tai hakupaneelin [Avainsana]-tekstikenttään ja
napsautat[
], näet hakutulokset.
AND-haku on käytettävissä tässä oppaassa, joten voit tarkentaa hakutuloksiasi syöttämällä kaksi tai
useampaa avainsanaa. Kun syötät avainsanoja, erota ne toisistaan välilyönnillä.
● Esimerkki: lisenssi tiedosto (jos haluat nähdä sivut, jotka sisältävät sanat ”lisenssi” ja ”tiedosto”)
(2) Hakutulos
Hakusanaa vastaavat hakutulokset näytetään.
Jos hakutuloksia on enemmän kuin 10, voit nähdä muut tulokset napsauttamalla [
], [
tulosten alla olevia numeroita.
(3) [Haun vaihtoehdot]
Napsauta nähdäksesi hakuasetukset.
Hakuasetuksia voidaan käyttää määrittämään haettava kappale, kirjainkoon merkitys ja yksi- ja
kaksitavuisten merkkien eroavaisuus.
Napsauta [Hae näillä ehdoilla] hakeaksesi määritetyillä ehdoilla.
38
] tai
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan katseleminen
0YX6-00H
Tässä oppaassa käytetyt symbolit
Oppaassa käytetään seuraavia symboleja kuvaamaan käsittelyn rajoituksia, käyttöön liittyviä varotoimia ja
turvaohjeita.
TÄRKEÄÄ
Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta
oikein ja välttää laite- ja omaisuusvahingot.
HUOMAUTUS
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tässä oppaassa käytetyt painikkeet
Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten ohjauspaneelin näppäimet ja näyttöpainikkeet esitetään tässä
oppaassa.
Tyyppi
Esitys tässä oppaassa Esimerkki
Tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeet ja niin edelleen [Painikkeen nimi jne.]
[OK]
Tässä oppaassa käytetyt näyttökuvat
Oppaassa näytettyjen näyttökuvien sisällöt ovat oletusasetuksia.
Järjestelmän asetuksista riippuen se voi poiketa kuvankaappausten sisällöstä.
39
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke ................................................................................................................................... 41
40
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke
0YX6-00J
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
CANON INC. EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ AINEISTOA KOSKEVAA TAKUUTA, EI ILMAISTUA TAI IMPLISIITTISTÄ,
LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ ANNETTUJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA,
KELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTINLOUKKAUKSIA VASTAAN.
CANON INC. EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN JA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI
SEURANNAISVAHINGOISTA TAI RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN AINEISTON
KÄYTÖSTÄ.
41
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Tavaramerkit ...................................................................................................................................................... 43
42
Tavaramerkit
Tavaramerkit
0YX6-00L
● "MEAP" on CANON Inc:n tavaramerkki, joka tarkoittaa Canonin monitoimi- ja yksitoimitulostimien
"sovellusalustaa".
● Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS ja Safari ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
● Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
● This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype
Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
● UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
● Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
● Adobe, PostScript ja PostScript-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
● Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
● Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763;
6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
● All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for
Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
● Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or
similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
● Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
● Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
43
Tavaramerkit
● All other trademarks are the property of their respective owners.
● Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai
tuotemerkkejä.
44
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
45
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
46
MEAP Application Management toiminto-opas
Käyttöopas
USRM2-6349-02 2017-11 fi
Copyright CANON INC. 2017
Sisällys
Käytettävissä olevat toiminnot ......................................................................................................... 2
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen ......................................................................................... 5
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu)
HTTP-yhteyden asettaminen
.................................................................................................................. 7
.................................................................................................................................. 8
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)
........................................................................................................... 9
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen)
........................................................................................... 13
.................................................................................................................... 14
MEAP-sovellusasetukset ........................................................................................................................ 16
MEAP-sovellusten asentaminen
............................................................................................................................... 19
.............................................................................................................. 22
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
MEAP-sovellusten poistaminen
................................................................................................................................ 23
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
MEAP-sovellusten käynnistäminen
MEAP-sovellusten pysäyttäminen
........................................................................................................................ 26
......................................................................................................................... 27
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen
................................................................................................................. 29
........................................................................................................................ 31
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset
Lisenssitiedostojen lisääminen
.................................................................................................. 25
............................................................................................................................. 32
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä
.............................................................................................................. 35
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen
.............................................................................................. 38
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen
............................................................................................. 41
..................................................................................................... 44
Järjestelmän asetukset ..........................................................................................................................
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen
49
.................................................................................................. 50
............................................................................................................. 52
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen
................................................................................................ 54
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen
Laajennettujen järjestelmäsovellusten pysäyttäminen
..................................................................... 55
..................................................................................... 56
....................................................................................... 57
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen
............................................................................................... 58
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen
................................................................................................ 61
Tietojen tarkistaminen
............................................................................................................................................ 62
Järjestelmän tietojen tarkistaminen
....................................................................................................................... 63
Sovelluksen tietojen tarkistaminen
........................................................................................................................ 65
Lisenssitiedostojen tarkistaminen
SMS-salasanan vaihtaminen
......................................................................................................................... 66
.................................................................................................................................... 67
MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen
MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta
Lokitietojen lataaminen
......................................................................................................... 69
.................................................................................................................... 71
....................................................................................................................................... 72
I
Lokitietojen poistaminen
..................................................................................................................................... 74
Virheilmoitusluettelo (MEAP) ............................................................................................................ 77
[Login]-sivuun liittyvät virheet
................................................................................................................................. 79
[MEAP Application Management] -sivuun liittyvät virheet
[Install MEAP Application] -sivuun liittyvät virheet
......................................................................................... 81
................................................................................................... 83
[Authentication Information Settings] -sivuun liittyvät virheet
[License Management] -sivuun liittyvät virheet
................................................................................. 88
........................................................................................................ 89
[Enhanced System Application Management] -sivuun liittyvät virheet
[Check License]- ja [Change Password] -sivuihin liittyvät virheet
....................................................................... 91
............................................................................... 97
[MEAP Application Setting Information Management] -sivuun liittyvät virheet
[MEAP Application Log Management] -sivuun liittyvät virheet
Muut virheet
.......................................................... 99
................................................................................ 100
........................................................................................................................................................ 101
Tämän oppaan käyttäminen ...........................................................................................................
Tämän oppaan käyttöympäristö
Tämän oppaan näytön asettelu
Yläsivu
103
............................................................................................................................ 104
............................................................................................................................. 105
............................................................................................................................................................ 106
Aihesivu
.......................................................................................................................................................... 107
Sivukartta
........................................................................................................................................................ 108
Hakumenetelmä
............................................................................................................................................... 109
Tämän oppaan katseleminen
................................................................................................................................ 110
Vastuuvapauslauseke ...........................................................................................................................
112
Tavaramerkit ................................................................................................................................................
114
II
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot ................................................................................................................. 2
1
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
0YY3-000
SMS (Service Management Service) on sovellus, joka käyttää tulostinta verkon kautta WWW-selaimen avulla ja
voi asentaa ja hallita MEAP-sovelluksia (joista käytetään tässä dokumentissa nimeä "sovellus"). Koska SMS:n
käyttöön tarvittava ohjelmisto (WWW-selain) sisältyy tulostimeen, WWW-selaimen lisäksi ei tarvita mitään muuta
ohjelmistoa.
Jos verkossa oleva tulostin on yhdistetty tietokoneeseen, se voi käyttää SMS:ää. SMS:n avulla voit suorittaa
seuraavia toimenpiteitä:
Voit tarkistaa sovelluksen tiedot verkossa olevista tietokoneista
Voit käyttää tulostinta verkon kautta ja näyttää asennettujen sovellusten tilan ja tiedot.
Kun SMS käynnistyy ja kirjaudut sisään syöttämällä salasanasi [Log In] -sivulla, seuraava yläsivu näytetään.
2
Käytettävissä olevat toiminnot
(1) [MEAP Application Management]
Se näyttää tulostimeen asennettujen sovellusten tilan.
" MEAP-sovellusasetukset(P. 16) "
(2) [Install MEAP Application]
Asenna MEAP-sovellus.
" MEAP-sovellusten asentaminen(P. 19) "
(3) [System Management]
MEAP-pääkäyttäjän asetuksia käytetään mm. järjestelmän sovellusasetusten määrittämiseen, tietojen
näyttämiseen ja salasanojen muuttamiseen.
" Järjestelmän asetukset(P. 49) "
Voit asentaa ja poistaa sovelluksia
Voit asentaa ja poistaa tätä tulostinta tukevia sovelluksia tietokoneen avulla.
" MEAP-sovellusten asentaminen(P. 19) "
" MEAP-sovellusten poistaminen(P. 23) "
Voit päivittää asennetut sovellukset ja lisenssitiedostot
Jos asennettujen sovellusten lisenssi on vanhentunut, voit suorittaa asennuksen uudelleen ja päivittää sen.
" Lisenssitiedostojen lisääminen(P. 32) "
3
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja
sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen ................................................................................................... 5
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu) ........................................................................................................... 7
HTTP-yhteyden asettaminen ............................................................................................................................. 8
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään) ................................................................................................... 9
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen)) ................................................................................. 13
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen) ............................................................................................................. 14
4
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
0YY3-001
SMS vaatii sisäänkirjautumisen.
Ennen SMS:n käynnistämistä
(valmistelu)(P. 7)
SMS:n käynnistäminen
(kirjautuminen sisään)(P. 9)
SMS:n sulkeminen
(uloskirjautuminen)(P. 14)
HUOMAUTUS
WWW-selaimen asetukset
Seuraavat asetukset vaaditaan.
● JavaScript on oltava käytössä
● Istunnon evästeiden on oltava käytössä
● Jos käytetään välityspalvelinta, lisää WWW-selaimen välityspalvelinasetuksiin tulostimen IP-osoite
kohtaan [Poikkeukset] (osoitteet, jotka eivät käytä välityspalvelinta).
Koska asetukset vaihtelevat verkkoympäristön mukaan, kysy neuvoja verkon pääkäyttäjältä.
SMS:n käynnistäminen
SMS:ään ei voi kirjautua useita käyttäjiä samaan aikaan.
Automaattinen uloskirjaus SMS:stä
Kun SMS on käytössä eikä sitä ole käytetty noin viiteen minuuttiin, se suorittaa aikakatkaisun ja käyttäjä
kirjataan ulos automaattisesti. Jos näin tapahtuu, kirjaudu uudelleen sisään [Login]-sivulta.
Älä käytä WWW-selaimen [Takaisin]-painiketta
Jos käytät WWW-selaimen [Takaisin]-painiketta, SMS ei ehkä toimi oikein.
SMS:n järjestelmäympäristö
SMS:n toiminta taataan seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
WWW-selaimet
Käyttöjärjestelmä
● Internet Explorer 7 tai uudempi
● Safari 4.0.5 tai uudempi
● Windows Vista SP2
5
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
● Windows 7 SP1
● Windows 8
● Windows 10
● Mac OS X v 10.5 tai uudempi
6
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu)
0YY3-002
Aseta seuraavat ennen kuin käynnistät SMS:n.
Vaihe 1 Määritä verkkoasetukset.
" Sähköinen opas "
Vaihe 2
Tarkista tulostimen IP-osoite verkon
testitulosteesta.
" Sähköinen opas "
Vaihe 3
Järjestä niin, että tulostinta voidaan
käyttää WWW-selaimesta.
" HTTP-yhteyden asettaminen(P. 8) "
7
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
HTTP-yhteyden asettaminen
0YY3-003
Jotta MEAP-toimintoja voi käyttää WWW-selaimesta, HTTP-yhteys on oltava käytössä.
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. (Oletusasetukset ovat <Kyllä>.)
1
Paina [Asetukset]-näppäintä, valitse <Verkko> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-
näppäintä.
Kun ilmoitus tulee esiin, paina [OK]-näppäintä.
2
Valitse <TCP/IP-asetukset> painamalla
3
Valitse <HTTP> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
4
Valitse <Kyllä> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
5
<Kyllä>
Käyttää HTTP:tä.
<Ei>
Ei käytä HTTP:tä.
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
Suorita täysnollaus tai käynnistä tulostin uudelleen.
Nollauksen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen asetukset ovat käytössä.
HUOMAUTUS
Lisätietoja nollauksesta
Katso " Sähköinen opas ".
8
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)
0YY3-004
SMS voidaan käynnistää seuraavilla kahdella tavalla.
SMS:n käynnistäminen suoraan WWW-selaimesta(P. 9)
SMS:n käynnistäminen etäkäyttöliittymästä(P. 10)
Katso ennen käynnistämistä kohta " Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))(P. 13) ".
SMS:n käynnistäminen suoraan WWW-selaimesta
1
2
Käynnistä WWW-selain.
Syötä osoiteriville "https://<tulostimen IP-osoite>:8443/sms/" ja paina näppäimistön
[ENTER]-näppäintä.
● Syöttöesimerkki: https://192.168.0.215:8443/sms/
Jos tulostimen isäntäkoneen nimi on rekisteröity DNS-palvelimeen, voit syöttää IP-osoitteen sijaan
[isäntänimi.aluenimi].
● Syöttöesimerkki: http://my_printer.xy_dept.company.com:8443/sms/
Jos SMS ei käynnisty
Tarkista seuraavat seikat.
● HTTP-yhteys on käytössä.
" HTTP-yhteyden asettaminen(P. 8) "
● Tulostin ja tietokone on kytketty verkkoon kunnolla.
● Tulostimen virta on PÄÄLLÄ.
9
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
● IP-osoite tai [isäntänimi.aluenimi] on syötetty oikein.
HUOMAUTUS
Laitteen sarjanumero
Tulostimen sarjanumero näkyy näytön vasemmassa ylänurkassa. (Laitteen sarjanumero tarvitaan
lisenssitiedoston hakemiseen lisenssinhallintajärjestelmästä.)
3
Syötä salasana ja napsauta [Log In].
Oletussalasana on "MeapSmsLogin" (isot ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan).
Jos et pysty kirjautumaan sisään
Jos et pysty kirjautumaan sisään, koska salasana on väärä, näkyviin tulee ilmoitus, joka pyytää antamaan
salasanan uudestaan.
Syötä oikea salasana ja napsauta [Log In].
Jos et kirjaudu sisään noin 5 minuutin kuluessa sisäänkirjautumissivun avaamisesta, et voi
kirjautua sisään, vaikka antaisit oikean salasanan.
Salasanojen alustamiseen vaaditaan vaihdon lisenssitiedosto. Kun olet napsauttanut [Browse]
kohdassa [Initialize Password] näytössä, joka pyytää antamaan salasanan uudestaan, valitse
lisenssitiedosto ja napsauta [Initialize]. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai -myyntiedustajaan.
SMS:n käynnistäminen etäkäyttöliittymästä
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
" Sähköinen opas "
10
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
2
Napsauta portaalisivun kohtaa [Service Management Service].
3
Syötä salasana ja napsauta [Log In].
Oletussalasana on "MeapSmsLogin" (isot ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan).
Jos et pysty kirjautumaan sisään
Jos et pysty kirjautumaan sisään, koska salasana on väärä, näkyviin tulee ilmoitus, joka pyytää antamaan
salasanan uudestaan.
Syötä oikea salasana ja napsauta [Log In].
Jos et kirjaudu sisään noin 5 minuutin kuluessa sisäänkirjautumissivun avaamisesta, et voi
kirjautua sisään, vaikka antaisit oikean salasanan.
11
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Salasanojen alustamiseen vaaditaan vaihdon lisenssitiedosto. Kun olet napsauttanut [Browse]
kohdassa [Initialize Password] näytössä, joka pyytää antamaan salasanan uudestaan, valitse
lisenssitiedosto ja napsauta [Initialize]. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai -myyntiedustajaan.
12
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))
0YY3-005
TÄRKEÄÄ
SMS-salasana
● Luvattoman käytön estämiseksi on suositeltavaa, että pääkäyttäjä vaihtaa salasanan ennen SMS:n
käytön aloittamista. Kun vaihdat salasanat, katso kohta " SMS-salasanan vaihtaminen(P. 67) ".
● Tätä salasanaa käytetään tulostimen luvattoman käytön estämiseen. Älä anna sitä kenenkään muun
kuin pääkäyttäjän tietoon.
● Huolehdi siitä, että et unohda salasanaa. Jos unohdat salasanan, et voi käyttää SMS:ää. Jos näin
tapahtuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
13
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen)
0YY3-006
Sulje SMS napsauttamalla [Log Out from SMS].
Jos suljet WWW-selaimen napsauttamatta ensin [Log Out from SMS], SMS poistuu käytöstä tilapäisesti.
14
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset .............................................................................................................................. 16
MEAP-sovellusten asentaminen ......................................................................................................................... 19
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen) ...................................................................................................... 22
MEAP-sovellusten poistaminen .......................................................................................................................... 23
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen ......................................................................................... 25
MEAP-sovellusten käynnistäminen ................................................................................................................. 26
MEAP-sovellusten pysäyttäminen ................................................................................................................... 27
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen ......................................................................................................... 29
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset .................................................................................................................. 31
Lisenssitiedostojen lisääminen ....................................................................................................................... 32
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä ...................................................................................................... 35
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen ..................................................................................... 38
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen ................................................................................... 41
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen ............................................................................................ 44
15
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset
0YY3-007
MEAP-sovellukset asetetaan [MEAP Application Management]- ja [Install MEAP Application] -valikoista.
[MEAP Application Management] -valikossa näytetyt kohteet
[Application Name]
Tässä näytetään sovelluksen nimi.
[Installed on]
Tässä näytetään päivämäärä, jolloin sovellus on asennettu.
[Status]
Tässä näytetään sovelluksen tila.
● [Installed]:
16
MEAP-sovellusasetukset
Sovellus on asennettu, mutta ei käynnistetty.
Tai tulostimesta katkaistiin virta, kun sovellus pysähtyi, eikä sovellusta ole vielä
käynnistetty tulostimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
● [Started]:
Sovellus on käynnissä.
● [Stopped]:
Sovellus on pysäytetty.
● [Starting]:
Sovellus on käynnistymässä.
● [Stopping]:
Sovellus on sulkeutumassa.
Tässä näytetään sovelluksen lisenssin tila.
● [Installed]:
Voimassaoleva lisenssitiedosto on asennettu.
● [Not Installed]:
Lisenssitiedosto on poistettu käytöstä.
● [Over Limit]:
[License]
Asennetulla lisenssitiedostolla on päättymispäivä ja useita erityyppisiä laskureita on
asetettu. Yksi tai useampi laskurin arvo on ylittänyt sille asetun ylärajan.
● [Invalid]:
Asennetun lisenssitiedoston voimassaolo on päättynyt.
Tai nykyinen laskurin arvo on ylittänyt lisenssitiedostossa olevan ylärajan.
*
Kun usealle erityyppiselle laskurille on asetettu ylärajat, lisenssin voimassaolo
päättyy, kun mikä tahansa laskuri ylittää sille asetetun ylärajan.
● [Unnecessary]:
Tämä sovellus ei tarvitse lisenssitiedostoa käynnistyäkseen.
Tässä näytetään sovellusten käyttämät resurssit.
● [Storage]:
Käytetty tallennustila. Tämä näytetään kilotavuina (kt).
● [Memory]:
Käytetty muistimäärä. Tämä näytetään kilotavuina (kt).
● [Threads]:
Säikeiden määrä.
● [Sockets]:
Vastakkeiden määrä.
● [File Descriptors]:
Tiedoston kuvaajien määrä.
[Resource Information]
HUOMAUTUS
[Resource Information] -päivitysten ajat
[Resource Information] -tiedot päivitetään seuraavina aikoina.
Kohde
[Storage]
Päivityksien ajoitus
Kun sovellus asennetaan tai
poistetaan
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
[File Descriptors]
17
Kun sovellus käynnistyy tai
pysähtyy
MEAP-sovellusasetukset
[Install MEAP Application] -valikon asetukset
Asenna MEAP-sovellus.
● [Install]:
Määritä asennettava sovellustiedosto ja lisenssitiedosto ja käynnistä asennus
[Install MEAP Application/License]
napsauttamalla [Install].
● [Application File Path]:
Määritä asennettava sovellustiedosto.
● [License File Path]:
Määritä lisenssitiedosto.
Katso seuraavasta osasta asetukset, joihin käytetään [MEAP Application Management]- ja [Install MEAP
Application] -valikkoja.
MEAP-sovellusten
asentaminen(P. 19)
MEAP-sovellusten poistaminen(P. 23)
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen(P. 25)
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen(P. 29)
MEAP-sovelluksen
lisenssiasetukset(P. 31)
MEAP-sovellusten todennustietojen
asettaminen(P. 44)
18
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten asentaminen
0YY3-008
Katso ennen seuraavien toimenpiteiden aloittamista kohta " Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
(P. 22) ".
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Install MEAP Application].
3
Aseta [Application File Path] ja [License File Path].
Voit joko valita tiedoston napsauttamalla [Browse...] tai syöttää tiedoston sijainnin.
19
MEAP-sovellusasetukset
[Application File Path]
Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "jar".
[License File Path]
Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "lic".
4
Valitse [Install].
5
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot ja napsauta [Yes].
Kun [License Agreement] tulee esiin, vahvista tiedot ja napsauta [I Accept].
→ Asennus alkaa.
<Asennuksen vahvistussivulla näytetyt tiedot>
Kun asennat uutta sovellusta
[Application Information]
Tietoja sovelluksesta
[License Information]
Sovelluksen voimassaolon päättymispäivä
Kun päivität sovelluksen
[Current Application Information]
Tietoja nykyisestä sovelluksesta
[Application Information]
[Application Information after Overwrite] Sovelluksen tiedot korvaamisen jälkeen
Kohteena olevan sovelluksen voimassaolon
[Expires after]
[License Information]
päättymispäivä
[Current Counter Usage Limit]
Laskurin nykyiset tiedot
[Counter Usage Limit after Overwrite]
Laskurin tiedot korvaamisen jälkeen
Jos asennus peruutetaan
20
MEAP-sovellusasetukset
Jos tulostimen sulkemisprosessi alkaa, kun asennusta ollaan asentamassa, SMS:n [Install]-sivulla voi
näkyä virheilmoitus ja asennus peruutetaan. Jos näin tapahtuu, asenna sovellus uudestaan, kun olet
käynnistänyt tulostimen uudestaan katkaisemalla virran päävirtakytkimestä ja kytkemällä sen takaisin.
6
Kun asennus on valmis, napsauta [To MEAP Application Management].
HUOMAUTUS
Kun käytät asennettua sovellusta
Käynnistä sovellus.
" MEAP-sovellusten käynnistäminen(P. 26) "
21
MEAP-sovellusasetukset
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
0YY3-009
TÄRKEÄÄ
Sovellusten asentaminen
● Asennukselle voi olla muita erityisiä vaatimuksia sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja sovelluksen
käyttöoppaasta.
● Voit asentaa enintään kahdeksan sovellusta.
● Et voi asentaa pelkkiä lisenssitiedostoja. Määritä sekä sovellus- että lisenssitiedosto.
Jos haluat vain lisätä lisenssitiedoston jo asennetulle sovellukselle, katso " Lisenssitiedostojen
lisääminen(P. 32) ".
Lisenssitiedostojen hankkiminen
● Sovelluksen asentamiseen vaaditaan voimassaoleva lisenssitiedosto.
Jos sovelluspakkauksessa on lisenssiavain, voit hakea voimassaolevan lisenssitiedoston
lisenssinhallintajärjestelmästä ( http://www.canon.com/lms/license/ ).
Lisenssitiedoston hakemiseen
vaaditaan lisenssiavain ja
laitteen sarjanumero (numero,
joka näytetään SMS-ruudun
vasemmassa ylänurkassa).
● Jos sovelluspakkaus ei sisällä lisenssiavainta, saat sen jälleenmyyjältä, jolta ostit sovelluksen. Katso
lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.
Tallennusalue
Voit tarkistaa [MEAP Application Management] -sivulla näytettävien resurssitietojen Storage-kohdasta
maksimitallennustilan, jota sovellus voi käyttää, ja tallennustilan, jota sovellus tällä hetkellä käyttää.
Kun päivität sovelluksen
Pysäytä sovellus ennen uuden version asentamista.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
22
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten poistaminen
0YY3-00A
TÄRKEÄÄ
Jos lisenssin tila ei ole "Not Installed"
Poista sovelluksen asennus, kun olet poistanut käytöstä ja poistanut lisenssitiedostot.
" Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä(P. 35) "
" Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen(P. 41) "
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Poista sovellus napsauttamalla [Uninstall].
Sovelluksia, joiden kohdalla [Uninstall] näkyy harmaana, ei voi poistaa.
4
Napsauta [Yes].
→ Asennuksen poisto alkaa.
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
23
MEAP-sovellusasetukset
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus <A package exported from this application cannot be used.>
näytetään
ja poistat sovelluksen, joka aiheutti ilmoituksen, et ehkä pysty käyttämään muita sovelluksia.
24
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
0YY3-00C
MEAP-sovellusten
käynnistäminen(P. 26)
MEAP-sovellusten
pysäyttäminen(P. 27)
25
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten käynnistäminen
0YY3-00E
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Käynnistä sovellus napsauttamalla [Start].
Jos sovellus ei käynnisty
Tarkista seuraavat seikat.
● Vaadittu lisenssitiedosto on asennettu
● Kohdan [Resource Information] asetukset [Memory], [Threads], [Sockets] ja [File Descriptors] ovat
riittävät
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
26
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten pysäyttäminen
0YY3-00F
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Pysäytä sovellus napsauttamalla [Stop].
27
MEAP-sovellusasetukset
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
28
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen
0YY3-00H
Tarkista asennettujen sovellusten tiedot.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Tarkista tiedot napsauttamalla sovellusta.
→ [Application/License Information] näytetään näytössä.
29
MEAP-sovellusasetukset
Kun [Authentication Information Settings] tulee esiin
Aseta todennuksen tiedot.
" MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen(P. 44) "
30
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset
0YY3-00J
Voit lisätä, poistaa käytöstä ja poistaa asennettujen sovellusten lisenssitiedostoja.
Lisenssitiedostojen
lisääminen(P. 32)
Lisenssitiedostojen poistaminen
käytöstä(P. 35)
Käytöstä poistettujen
lisenssitiedostojen lataaminen(P. 38)
Käytöstä poistettujen
lisenssitiedostojen poistaminen(P. 41)
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen käytöstä
● Et voi poistaa lisenssitiedostoa käytöstä, jos sovellus on käynnissä.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
● Kun luodaan käytöstä poistettu lisenssitiedosto, sen tilaksi tulee <Not Installed> eikä sovellusta voi
käyttää.
Lisenssien lataaminen ja poistaminen
● Voit ladata tai poistaa vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Jotkin lisenssitiedostot on ladattava sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä.
● Kun olet poistanut käytöstä poistetun lisenssitiedoston, et voi enää ladata sitä tulostimesta.
Suosittelemme lataamaan tiedoston ja tekemään siitä varmistuskopion ennen sen poistamista.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa käytöstä poistettuja tai ladattuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
31
MEAP-sovellusasetukset
Lisenssitiedostojen lisääminen
0YY3-00K
Voit asentaa lisenssitiedostoja jo asennetuille sovelluksille.
Voit myös suurentaa laskurien arvoja ja pidentää voimassaoloa lisäämällä lisenssitiedostoja.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, johon lisenssitiedosto lisätään.
32
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Määritä lisenssitiedosto.
(1) Napsauta [Browse] ja valitse lisättävä lisenssitiedosto.
33
MEAP-sovellusasetukset
(2) Valitse [Install].
6
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot ja napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto asennetaan.
Jos lisäät lisenssitiedoston sovellukselle, joka on [Over Limit] tai [Invalid]
sovellus on ehkä käynnistettävä uudelleen.
" MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen(P. 25) "
34
MEAP-sovellusasetukset
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä
0YY3-00L
Kun poistat lisenssitiedoston käytöstä, voit ladata ja tallentaa sen tietokoneelle tai poistaa sen.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen käytöstä
● Et voi poistaa lisenssitiedostoa käytöstä, jos sovellus on käynnissä.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
● Kun luodaan käytöstä poistettu lisenssitiedosto, sen tilaksi tulee <Not Installed> eikä sovellusta voi
käyttää.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat poistaa käytöstä.
35
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Disable].
36
MEAP-sovellusasetukset
6
Napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto poistetaan käytöstä.
37
MEAP-sovellusasetukset
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen
0YY3-00R
Lataa ja tallenna käytöstä poistetut lisenssitiedostot tietokoneelle.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien lataaminen
● Voit ladata vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Jotkin lisenssitiedostot on ladattava sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa ladattuja ja käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat ladata.
38
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Download].
39
MEAP-sovellusasetukset
6
Noudata näytön ohjeita ja määritä hakemisto, johon tiedosto tallennetaan.
→ Lisenssitiedosto tallennetaan.
40
MEAP-sovellusasetukset
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen
0YY3-00S
Kun haluat poistaa sovelluksen, sinun on ensin poistettava lisenssitiedosto.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen
● Voit poistaa vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Kun olet poistanut käytöstä poistetun lisenssitiedoston, et voi enää ladata sitä. Suosittelemme
lataamaan tiedoston ja tekemään siitä varmistuskopion ennen sen poistamista.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat poistaa.
41
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Delete].
42
MEAP-sovellusasetukset
6
Napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto poistetaan.
43
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen
0YY3-00U
Kun käsitellään töitä sovelluksista, jotka eivät vaadi tulostimella tehtäviä toimia, todennustiedot on asetettava
ensin.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jolle todennustiedot asetetaan.
44
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [Authentication Information Settings].
5
Aseta todennuksen tiedot.
45
MEAP-sovellusasetukset
Jos käytössä on osastotunnus
Syötä osastotunnus ja salasana kenttiin [Department ID] ja [PIN].
Jos osastotunnus ei ole käytössä
Syötä satunnainen osastotunnus ja salasana kenttiin [Department ID] ja [PIN].
6
Napsauta [Update].
→ Todennustiedot asetetaan.
TÄRKEÄÄ
46
MEAP-sovellusasetukset
Kun todennustiedot perutaan
Napsauta [Delete].
47
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset ................................................................................................................................. 49
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen ......................................................................................... 50
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen ..................................................................................................... 52
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen ....................................................................................... 54
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen ......................................................... 55
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen ........................................................................... 56
Laajennettujen järjestelmäsovellusten pysäyttäminen ............................................................................ 57
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen ...................................................................................... 58
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen ....................................................................................... 61
Tietojen tarkistaminen ....................................................................................................................................... 62
Järjestelmän tietojen tarkistaminen ................................................................................................................ 63
Sovelluksen tietojen tarkistaminen ................................................................................................................. 65
Lisenssitiedostojen tarkistaminen .................................................................................................................. 66
SMS-salasanan vaihtaminen ............................................................................................................................... 67
MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen ................................................................................................ 69
MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta ............................................................................................................. 71
Lokitietojen lataaminen .................................................................................................................................. 72
Lokitietojen poistaminen ................................................................................................................................ 74
48
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset
0YY3-00W
[System Management] -valikko sisältää seuraavat asetukset.
[Panel Display Order Settings]
[Enhanced System Application
Management]
Tämä asettaa järjestyksen, jossa MEAP-appletit näytetään käyttöpaneelissa.
" MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen(P. 50) "
Tämä näyttää laajennetun järjestelmäsovelluksen tilan ja suorittaa asetukset.
Voit myös asettaa sisäänkirjautumispalvelun asetukset.
" Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen(P. 54) "
[System Application Management]
Tämä näyttää järjestelmäsovelluksen tilan ja suorittaa toimintojen
käynnistyksen/pysäytyksen.
[System Information]
Näyttää versiot ja järjestelmäsovelluksen tiedot yms.
" Järjestelmän tietojen tarkistaminen(P. 63) "
[MEAP Application Information]
Tämä näyttää MEAP-sovellusten tiedot.
" Sovelluksen tietojen tarkistaminen(P. 65) "
[Check License]
Tämä tarkistaa lisenssitiedoston sisällön ennen sen asentamista.
" Lisenssitiedostojen tarkistaminen(P. 66) "
[Change Password]
Tämä vaihtaa SMS:n sisäänkirjautumissalasanan.
" SMS-salasanan vaihtaminen(P. 67) "
[MEAP Application Setting Information Tämä poistaa MEAP-sovellusten tiedot.
Management]
[MEAP Application Log Management]
" MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen(P. 69) "
Tämä lataa ja poistaa MEAP-sovellusten hakemat lokitiedot.
" MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta(P. 71) "
49
Järjestelmän asetukset
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen
0YY3-00X
Sovelmien näyttöjärjestys muuttuu, kun ohjauspaneelin [Application]-näppäintä painetaan.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Panel Display Order Settings].
3
Valitse niiden applettien valintaruudut, joiden näyttöjärjestyksen haluat vaihtaa.
50
Järjestelmän asetukset
4
Näyttöjärjestys vaihdetaan.
(1) Siirrä appletteja ylös tai alas napsauttamalla [Up] tai [Down].
(2) Napsauta [Update].
51
Järjestelmän asetukset
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen
0YY3-00Y
Tarkista sisäänkirjautumispalvelut, jotka suorittavat käyttäjän todennuksen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Tarkista sisä&aum