Canon | i-SENSYS LBP852Cx | User manual | Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual
LBP852Cx
Käyttöopas
USRMA-4089-00 2019-08 fi
Copyright CANON INC. 2019
Sisällys
Tärkeitä turvallisuusohjeita ................................................................................................................. 2
Asentaminen
Virtalähde
Käsittely
............................................................................................................................................................ 3
................................................................................................................................................................. 5
................................................................................................................................................................... 6
Ylläpito ja tarkastukset
Tarvikkeet
............................................................................................................................................. 9
.............................................................................................................................................................. 10
Perustoiminnot ............................................................................................................................................. 15
Päätoiminnot
.......................................................................................................................................................... 17
Osat ja niiden toiminnot
Etuosa
.......................................................................................................................................... 18
............................................................................................................................................................... 19
Takaosa
............................................................................................................................................................. 21
Sisäosat
............................................................................................................................................................. 23
Monikäyttötaso
Paperikasetti
...................................................................................................................................................... 25
Käyttöpaneeli
Näyttö
.................................................................................................................................................. 24
..................................................................................................................................................... 26
......................................................................................................................................................... 29
Käyttöpaneelin käyttäminen
Tekstin syöttäminen
................................................................................................................................... 31
............................................................................................................................................ 34
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
....................................................................................................................... 36
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen
Paperin lisääminen
............................................................................................................. 38
................................................................................................................................................. 40
Paperin lisääminen paperikasettiin
....................................................................................................................... 42
Paperin lisääminen monitoimitasolle
.................................................................................................................... 48
Kirjekuorien tai postikorttien lisääminen
Esipainetun paperin lisääminen
................................................................................................................ 51
............................................................................................................................ 55
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
..................................................................................................................... 59
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen
............................................................................ 60
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Energiansäästö
.......................................................................... 63
....................................................................................................................................................... 66
Lepotilaan siirtyminen
......................................................................................................................................... 67
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen
......................................................................................................... 69
Asiakirjan tulostaminen ........................................................................................................................ 73
Tulostaminen tietokoneesta
.................................................................................................................................... 74
Tulostuksen peruuttaminen
Eri tulostusmenetelmiä
................................................................................................................................. 77
........................................................................................................................................... 79
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
.................................................................................................... 81
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
............................................................................................... 90
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)
Salatun tulostuksen käyttäminen
.................................................................................. 92
.................................................................................................................... 95
I
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)
............................................................... 96
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen
.............................................................................................. 100
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle
.............................................................................................. 103
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
............................................................................................... 105
............................................................................................................. 108
Suoratulostuksen tulostusasetukset
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
.............................................................................. 119
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa ......................................
Liittäminen mobiililaitteeseen
.............................................................................................................................. 127
Laitteen käyttäminen sovelluksien kautta
AirPrint-toiminnon käyttäminen
............................................................................................................. 128
......................................................................................................................... 130
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla
................................................................................................................ 134
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää
............................................................................................................. 137
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Laitteen etähallinta
126
........................................................................................................... 138
.............................................................................................................................................. 142
Verkko ................................................................................................................................................................. 144
Yhdistäminen verkkoon
........................................................................................................................................ 145
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
IP-osoitteiden asettaminen
.............................................................................................................. 147
................................................................................................................................ 149
IPv4-osoitteen määrittäminen
...................................................................................................................... 150
IPv6-osoitteiden määrittäminen
................................................................................................................... 154
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten
........................................................................................ 158
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen
....................................................................................... 159
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
Tulostuspalvelimen asettaminen
..................................................................................................................... 165
........................................................................................................................ 171
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi
Ethernet-asetusten määrittäminen
......................................................................................................... 175
..................................................................................................................... 176
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
DNS:n määrittäminen
.................................................................................................. 178
....................................................................................................................................... 179
WINS-palvelun määrittäminen
SNTP:n määrittäminen
........................................................................................................................... 185
...................................................................................................................................... 188
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla
........................................................................................................... 191
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen
SMB:n määrittäminen
............................................................................................ 196
....................................................................................................................................... 199
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten
............................................................................... 202
Suojaus ............................................................................................................................................................... 206
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä
......................................................................................................... 207
Luvattoman pääsyn estäminen
........................................................................................................................... 208
Käyttöoikeuksien asettaminen
........................................................................................................................... 210
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen
Osastotunnusten hallinnan asettaminen
................................................................................................. 211
....................................................................................................... 214
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen
................................................................................................... 221
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja
........................................................................................... 222
II
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
........................................................................................ 223
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
.................................................................................... 229
Välityspalvelimen määrittäminen
........................................................................................................................ 233
Laitteen toimintojen rajoittaminen
....................................................................................................................... 236
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen
USB-toimintojen rajoittaminen
................................................................................................................. 237
........................................................................................................................... 240
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
............................................................................................................ 243
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä
............................................................................................................ 246
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä
............................................................................................................. 247
LAN-portin poistaminen käytöstä
....................................................................................................................... 248
Tulostustyöhistorian piilottaminen
...................................................................................................................... 249
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon
IPSec-asetusten määrittäminen
...................................................................................................... 251
......................................................................................................... 252
.......................................................................................................................... 256
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
........................................................................................................... 266
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen
Avainparien luominen
....................................................................... 271
................................................................................................................................. 272
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen
......................................................... 279
............................................................................... 282
Etäkäyttöliittymän käyttäminen ................................................................................................. 285
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
Etäkäyttöliittymän näytöt
...................................................................................................................... 286
..................................................................................................................................... 289
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille
................................................................................................ 295
...................................................................................................... 300
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen
Tallennettujen tietojen tallentaminen
Tallennettujen tietojen lataaminen
........................................................................................ 302
................................................................................................ 304
.................................................................................................................. 305
..................................................................................................................... 307
Asetus-valikko .............................................................................................................................................
Asetusvalikko
....................................................................................................................................................... 311
Ohjausvalikko
Paperilähde
Verkko
310
.................................................................................................................................................. 312
..................................................................................................................................................... 330
............................................................................................................................................................ 331
Asettelu
........................................................................................................................................................... 352
Tulostuslaatu
Liittymä
................................................................................................................................................... 356
........................................................................................................................................................... 371
Käyttäjän ylläpito
.............................................................................................................................................. 374
Asetusvalikkokohteiden tärkeys
Tulostustila
...................................................................................................................................................... 402
Tulostustilakohtaiset asetukset
UFR II
PCL
.................................................................................................................... 401
.......................................................................................................................... 404
........................................................................................................................................................ 405
........................................................................................................................................................... 406
Kuvantaminen
............................................................................................................................................ 412
III
XPS
........................................................................................................................................................... 422
PDF
........................................................................................................................................................... 433
PS
............................................................................................................................................................. 444
MEAP-asetukset
Tarkista laskuri
Alusta valikko
................................................................................................................................................. 456
................................................................................................................................................... 458
Apuohjelmavalikko
Työ-valikko
............................................................................................................................................... 454
............................................................................................................................................... 459
........................................................................................................................................................... 465
...................................................................................................................................................... 467
Nollausvalikko
Valitse syöttölaitevalikko
...................................................................................................................................... 469
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset) ...........................................................................
479
Ylläpito ...............................................................................................................................................................
481
Laitteen puhdistus
Ulkopuoli
................................................................................................................................................ 483
......................................................................................................................................................... 484
Kiinnitysyksikkö
................................................................................................................................................ 485
Paperin luovutusalue
........................................................................................................................................ 486
............................................................................................................................. 491
Väriainekasettien vaihtaminen
Väriainekasettien vaihtaminen
Rumpukasettien vaihtaminen
............................................................................................................................... 498
Rumpukasettien vaihtaminen
Hukkavärisäiliön vaihtaminen
............................................................................................................................ 502
............................................................................................................................... 504
Hukkavärisäiliön vaihtaminen
Laitteen siirtäminen
........................................................................................................................... 495
............................................................................................................................ 505
............................................................................................................................................. 507
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen
Tulostustummuuden säätäminen
....................................................................................................................... 510
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen
Tulostuskohdan säätäminen
.................................................................................................................. 512
.............................................................................................................................. 514
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
Laskurin arvon näyttäminen
Tarvikkeiden tarkistaminen
............................................................................................................... 509
................................................................................................................ 518
................................................................................................................................. 527
.................................................................................................................................. 530
Asetusten alustaminen
......................................................................................................................................... 533
Valikon alustaminen
.......................................................................................................................................... 534
Verkkoasetusten alustaminen
............................................................................................................................ 535
Liite .......................................................................................................................................................................
Kolmansien osapuolien ohjelmistot
Toimintoesittely
....................................................................................................................... 538
.................................................................................................................................................... 539
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen
Tehokkuuden lisääminen
Paljon muuta
Tekniset tiedot
Pääyksikkö
537
................................................................................................................ 540
................................................................................................................................... 541
................................................................................................................................................... 543
...................................................................................................................................................... 545
....................................................................................................................................................... 546
IV
Käytettävissä oleva paperi
Paper Feeder PF-G
................................................................................................................................. 548
............................................................................................................................................ 554
Cassette Feeding Unit-AU
.................................................................................................................................. 555
Tulostintoiminnot
............................................................................................................................................. 556
Hallintatoiminnot
............................................................................................................................................. 560
Järjestelmäympäristö
Verkkoympäristö
Tarvikkeet
........................................................................................................................................ 563
.............................................................................................................................................. 564
............................................................................................................................................................ 565
Lisävarusteet
Lisälaitteet
........................................................................................................................................................ 568
....................................................................................................................................................... 569
Järjestelmän lisävarusteet
.................................................................................................................................. 570
ROM-muistin asentaminen
SD-kortin asentaminen
Oppaat ja niiden sisältö
.......................................................................................................................... 572
................................................................................................................................ 576
......................................................................................................................................... 581
Käyttöopas-julkaisun käyttäminen
Käyttöopas -näytön asettelu
........................................................................................................................ 582
.............................................................................................................................. 583
Käyttöopas: lukeminen
...................................................................................................................................... 586
MEAP-sovellusten hallinta
..................................................................................................................................... 588
FTP-asiakkaiden käyttäminen
............................................................................................................................... 589
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
.............................................................................................................. 590
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
Muut
................................................................................................ 593
................................................................................................... 595
.................................................................................................................................................................... 602
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot
Kirjasinnäytteet
Huomautus
....................................................................................................... 603
................................................................................................................................................ 612
...................................................................................................................................................... 617
V
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita ........................................................................................................................ 2
Asentaminen .......................................................................................................................................................... 3
Virtalähde .............................................................................................................................................................. 5
Käsittely ................................................................................................................................................................. 6
Ylläpito ja tarkastukset ......................................................................................................................................... 9
Tarvikkeet ............................................................................................................................................................ 10
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
60Y7-000
Tässä luvussa kuvatun sisällön tarkoitus on estää omaisuusvahinkoja ja laitteen käyttäjille tai muille aiheutuvia
vammoja. Lue tämä luku ennen laitteen käyttöä ja noudata ohjeita, jotta käytät laitetta oikein. Älä tee mitään
toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Canon ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat käytöstä,
jota ei ole kuvattu käyttöoppaassa, virheellisestä käytöstä tai korjauksista/muutoksista, joita ei ole tehnyt Canon tai
Canonin valtuuttama kolmas osapuoli.
2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Asentaminen
60Y7-001
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista ja mukavaa, lue seuraavat varo-ohjeet huolellisesti ja asenna laite sopivaan
paikkaan.
Älä asenna paikkaan, jossa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku
● Paikkaan, jossa tuuletusaukot tukkeutuvat
(liian lähellä seiniä, sänkyjä, sohvia, mattoja tai vastaavia esineitä)
● Kosteaan tai pölyiseen paikkaan
● Paikkaan, jossa laite altistuu suoralle auringonvalolle, tai ulkotiloihin
● Erittäin kuumaan paikkaan
● Paikkaan, jossa on avotulta
● Lähelle alkoholia, maalinohenteita tai muita tulenarkoja aineita
Muut varoitukset
● Älä kytke tähän laitteeseen kaapeleita, joita ei ole hyväksytty. Jos teet niin, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
● Älä aseta laitteen päälle kaulakoruja tai muita metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita. Jos laitteen
sisällä oleviin sähköosiin pääsee vieraita aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kun asennat tai poistat lisävarusteita, muista katkaista laitteesta virta, irrottaa virtajohto pistorasiasta ja
irrottaa kaikki liitäntäkaapelit ja virtajohdot laitteesta. Muuten virtajohto tai liitäntäkaapelit voivat vaurioitua,
mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Jos laitteeseen putoaa vieraita aineita, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään.
Älä asenna seuraaviin paikkoihin
Laite voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vammoja.
● Epävakaa paikka
● Paikka, joka altistuu tärinälle
Muut huomautukset
● Kun kannat tätä laitetta, noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos laitetta kannetaan väärin, se voi pudota ja
aiheuttaa vammoja.
● Kun asennat laitteen, varo, etteivät kätesi jää laitteen ja seinän tai lattian väliin. Siitä voi aiheutua vammoja.
3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Vältä huonosti tuuletettuja paikkoja
● Tämä laite tuottaa pienen määrä otsonia ja muita päästöjä normaalin käytön aikana. Nämä päästöt eivät ole
terveydelle vaarallisia. Ne voivat kuitenkin olla havaittavissa olevia pitkään jatkuvan käytön tai pitkien töiden
aikana etenkin huonosti tuuletetuissa tiloissa. On suositeltavaa järjestää kunnollinen tuuletus huoneeseen,
jossa laitetta käytetään, jotta työympäristö pysyy mukavana. Vältä myös paikkoja, joissa ihmiset altistuisivat
laitteen päästöille.
Älä asenna seuraaviin paikkoihin, koska siitä voi aiheutua vahinkoa
● Paikkaan, jonka lämpötila tai kosteus vaihtelee äkillisesti
● Magneettista tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien
laitteiden lähelle
● Laboratorioon tai paikkaan, jossa tapahtuu kemiallisia
reaktioita
● Paikkaan, jossa on syövyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja
● Paikkaan, joka saattaa vääntyä laitteen painosta tai jossa laite
voi upota (matto tms.)
Älä asenna paikkaan, jossa esiintyy kosteuden tiivistymistä
● Laitteen sisään saattaa muodostua vesipisaroita (kosteuden tiivistymistä), kun huone, johon laite on
asennettu, lämpenee nopeasti tai kun laite siirretään viileästä tai kuivasta paikasta kuumaan tai kosteaan
paikkaan. Laitteen käyttäminen tällaisissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa paperitukoksia, tulostuslaadun
heikkenemistä tai vaurioita laitteeseen. Anna laitteen sopeutua ympäröivän tilan lämpötilaan ja kosteuteen
vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä.
3 000 metriä merenpinnasta tai korkeammalla
● Kiintolevyllä varustetut laitteet eivät välttämättä toimi oikein, kun niitä käytetään vähintään noin 3 000
metrin korkeudella merenpinnasta.
4
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Virtalähde
60Y7-002
● Käytä vain virtalähdettä, joka täyttää määritetyt jännitevaatimukset. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.
● Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana toimitettavalla virtajohdolla.
● Älä käytä muita kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa, sillä muut johdot voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
● Mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Älä kytke virtajohtoa muihin
laitteisiin.
● Älä muokkaa, vedä, taivuta väkisin tai tee muita toimenpiteitä, jotka saattavat vahingoittaa virtajohtoa. Älä
aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Virtajohdon vaurioitumisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Älä kytke tai irrota virtapistoketta märin käsin. Voit saada sähköiskun.
● Älä käytä jatkojohtoja tai moniosaisia pistorasioita laitteen kanssa. Jos teet niin, seurauksena voi olla tulipalo
tai sähköisku.
● Älä keri tai solmi virtajohtoa kerälle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kytke virtapistoke huolellisesti pistorasiaan. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta ukkosen aikana. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo,
sähköisku tai laitteen vaurioituminen.
● Asenna laite pistorasian lähelle ja jätä virtapistokkeen ympärille riittävästi tilaa, jotta pistokkeen voi irrottaa
helposti hätätilanteessa.
Kun kytket virran
● Älä liitä virtajohtoa keskeytymättömään virransyöttöön (UPS). Muuten seurauksena voi olla laitteen
toimintahäiriö tai vaurioituminen sähkökatkon sattuessa.
● Jos kytket tämän laitteen jakopistorasiaan, jossa on useita pistorasioita, älä käytä muita pistorasioita muiden
laitteiden kytkemiseen.
● Älä liitä virtapistoketta tietokoneessa olevaan virtaliitäntään.
Muut varotoimet
● Sähköinen häiriö voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön tai hävittää tietoja.
5
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Käsittely
60Y7-003
● Irrota heti virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään, jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä
tulee outoa hajua tai savua tai se kuumenee liikaa. Laitteen
käytön jatkamisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Älä pura tätä laitetta tai tee siihen muutoksia. Laitteen sisällä on
kuumia suurjänniteosia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
● Aseta laite paikkaan, jossa virtajohto, muut johdot ja laitteen sisäiset ja sähköiset osat eivät ole lasten
ulottuvilla. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa yllättäviä onnettomuuksia.
● Älä käytä tämän laitteen lähellä tulenarkoja sumutteita. Jos tämän laitteen sisällä oleviin sähköosiin pääsee
tulenarkoja aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Kun siirrät laitetta, muista kytkeä laitteen ja tietokoneen virtakytkimet pois päältä ja irrottaa virtapistoke
pistorasiasta ja liitäntäjohdot laitteesta. Jos et toimi näin, virtajohto ja liitäntäjohdot voivat vaurioitua, mistä
voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Jos liität tai irrotat USB-kaapelin, kun virtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, älä kosketa liittimen
metalliosaa. Voit saada sähköiskun.
Jos käytät sydämentahdistinta
● Tämä laite tuottaa heikon magneettikentän ja ultraääniaaltoja. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi
epänormaaliksi, poistu laitteen lähettyviltä ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.
● Älä aseta tämän laitteen päälle painavia esineitä, sillä ne voivat pudota ja aiheuttaa vammoja.
● Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
● Ole varovainen, kun avaat ja suljet kansia, ettet satuta käsiäsi.
● Pidä kädet ja vaatteet kaukana tulostusalueen rullista. Jos kätesi tai vaatteesi tarttuvat rulliin, seurauksena
voi olla henkilövahinko.
● Laitteen sisäpuoli ja ulostuloaukko ovat kuumia tulostuksen aikana ja heti sen jälkeen. Vältä koskemasta
näitä alueita, ettet saa palovammoja. Myös tulostetut paperit saattavat olla kuumia heti tulostuksen jälkeen,
joten käsittele niitä varovasti. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovammoja.
6
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Älä kanna laitetta valinnaisen syöttölaitteen tai
kasettisyöttöyksikön ollessa paikallaan. Ne voivat
pudota ja aiheuttaa vammoja.
Lasersäde
● Jos lasersäde pääsee laitteen ulkopuolelle, sille altistuminen voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
Laitteen kuljettaminen
Voit estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana seuraavasti:
● Poista väriainekasetit ja rumpukasetit.
● Pakkaa laite alkuperäiseen laatikkoonsa käyttäen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.
Jos käyttöäänet häiritsevät sinua
● Jos käyttöäänet häiritsevät sinua, suosittelemme koneen asentamista jonnekin muualle kuin toimistotiloihin
käyttöympäristöstä ja käyttötavoista riippuen.
Muut varotoimet
● Noudata laitteeseen kiinnitetyissä tarroissa ja vastaavissa olevia varoitusohjeita.
● Älä ravista laitetta tai kohdista siihen iskuja.
● Älä avaa ja sulje ovia, kansia ja muita osia väkisin. Laite voi vahingoittua.
● Älä koske laitteen sisällä olevia liitäntöjä (
). Laite voi vahingoittua.
7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Jotta välttäisit paperitukoksia, älä sammuta laitetta, avaa tai sulje kansia tai lisää tai poista paperia
tulostuksen aikana.
8
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Ylläpito ja tarkastukset
60Y7-004
Puhdista laite säännöllisesti. Jos laitteeseen kerääntyy pölyä, se ei ehkä toimi oikein. Kun puhdistat laitetta, ota
huomioon seuraavat seikat. Jos käytön aikana esiintyy ongelma, katso Vianmääritys.
● Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Tämän ohjeen laiminlyönnistä
voi seurata tulipalo tai sähköisku.
● Irrota virtapistoke pistorasiasta säännöllisesti ja poista pöly ja lika kuivalla kankaalla. Kerääntynyt pöly voi
kerätä kosteutta ilmasta ja aiheuttaa tulipalon, jos se joutuu kosketuksiin sähkön kanssa.
● Puhdista laite kostealla liinalla, josta on puristettu vesi pois kunnolla. Kostuta puhdistusliina vain vedellä. Älä
käytä alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja aineita. Älä käytä paperinenäliinoja tai pyyhkeitä. Jos nämä joutuvat kosketuksiin laitteen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne voivat luoda
staattista sähköä tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
● Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut. Tarkista, ettei laitteessa ole ruostetta,
kolhuja, naarmuja tai halkeamia ja ettei se kuumene liikaa. Huonosti ylläpidetyn laitteen käyttämisestä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.
● Laitteen sisällä on kuumia suurjänniteosia. Näiden osien koskettamisesta voi seurata palovammoja. Älä
kosketa mitään sellaisia laitteen osia, joita ei mainita käyttöoppaassa.
● Kun lisäät paperia tai poistat paperitukosta, varo viiltämästä käsiäsi paperin reunoihin.
● Vältä väriaineen joutumista käsillesi tai vaatteillesi, kun poistat juuttunutta paperia, vaihdat väriainekasetteja
tms. Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu väriainetta, huuhtele se heti pois kylmällä vedellä.
9
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarvikkeet
60Y7-005
● Älä hävitä käytettyjä väriainekasetteja yms. avotulessa. Älä myöskään säilytä väriainekasetteja,
rumpukasetteja tai paperia avotulen läheisyydessä. Väriaine saattaa syttyä, mikä voi aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.
● Jos vahingossa läikytät tai levität väriainetta, kerää väriainehiukkaset huolellisesti kokoon tai pyyhi ne pois
pehmeällä, kostealla liinalla sellaisella tavalla, joka estää niiden sisäänhengittämisen. Älä koskaan käytä
läikkyneen väriaineen poistamiseen pölynimuria, jossa ei ole suojausta pölyräjähdysten varalta. Muuten
seurauksena voi olla pölynimurin toimintahäiriö tai staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.
● Varo hengittämästä väriainetta. Jos hengität väriainetta, ota heti yhteyttä lääkäriin.
● Varo, ettei väriainetta joudu silmiisi tai suuhusi. Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois
kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
● Varo, ettei väriainetta joudu ihollesi. Jos näin tapahtuu, pese se pois saippualla ja kylmällä vedellä. Jos ihosi
ärtyy, ota heti yhteyttä lääkäriin.
● Säilytä värikasetit ja muut tarvikkeet lasten ulottumattomissa. Jos joku nielee väriainetta, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
● Älä pura tai muokkaa väriainekasettia tms. Väriainetta voi varista kasetista.
Väriainekasetin käsitteleminen
● Tartu vain väriainekasetin kahvaan.
● Älä kosketa syöttöosaa (
), sähkökontakteja (
) tai väriainekasetin muistia (
10
).
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Poista väriainekasetti pakkausmateriaalista tai laitteesta vain silloin, kun se on tarpeen.
● Värikasetti on magneettinen tuote. Älä vie sitä lähelle magneettisuudelle alttiita tuotteita, kuten levykkeitä ja
levyasemia. Muuten tiedot voivat vaurioitua.
Rumpukasetin käsitteleminen
● Tartu vain rumpukasetin kahvaan.
● Vältä rummun pinnan (
rumpukasetin muistia (
) naarmuttamista tai sen altistamista valolle. Älä kosketa sähköliittimiä (
).
● Poista rumpukasetti pakkausmateriaalista tai laitteesta vain silloin, kun se on tarpeen.
Hukkavärisäiliön käsitteleminen
● Älä kallista hukkavärisäiliötä, sillä muuten väriainetta voi valua ulos säiliön suusta (
11
).
) tai
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Väriainekasettien ja rumpukasettien säilyttäminen
● Säilytä seuraavanlaisessa ympäristössä turvallisen ja tyydyttävän käytön takaamiseksi
Säilytyslämpötila: 0 °C – 35 °C
Säilytyspaikan kosteus: 35–85 % (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)*
● Säilytä avaamattomana, kunnes väriainekasetit tai rumpukasetit otetaan käyttöön.
● Kun irrotat väriainekasetit tai rumpukasetit tästä laitteesta säilytystä varten, aseta irrotetut väriainekasetit
tai rumpukasetit sitten alkuperäiseen pakkausmateriaaliinsa.
● Kun säilytät väriainekasetteja, älä aseta niitä pystyasentoon tai ylösalaisin. Väriaine paakkuuntuu eikä
välttämättä palaa alkuperäiseen tilaansa edes ravistamalla.
* Jopa säilytyspaikan kosteusrajojen sisällä väriainekasettien tai rumpukasettien sisään voi muodostua vesipisaroita
(kosteuden tiivistymistä), jos väriainekasettien tai rumpukasettien sisälämpötilassa ja ympäristön lämpötilassa on eroa.
Kosteuden tiivistyminen heikentää väriainekasettien tai rumpukasettien tulostuslaatua.
Älä säilytä väriainekasetteja tai rumpukasetteja seuraavissa paikoissa
● Paikassa, jossa on avotulta
● Paikassa, johon kohdistuu suora auringonvalo tai kirkas valo viittä minuuttia pitempään
● Paikassa, jossa ilmassa on paljon suolaa
● Paikassa, jossa on syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi aerosolisuihkeita tai ammoniakkia)
● Paikassa, jossa on korkea lämpötila ja suuri ilmankosteus
● Paikassa, jossa lämpötila ja kosteus vaihtelevat huomattavasti, jolloin tapahtuu helposti kosteuden
tiivistymistä
● Paikassa, jossa on paljon pölyä
● Lasten ulottuvilla
Varo väärennettyjä väriainekasetteja ja rumpukasetteja
● Ota huomioon, että markkinoilla liikkuu väärennettyjä Canon-väriainekasetteja tai Canon-rumpukasetteja.
Väärennetyn väriainekasetin tai rumpukasetin käyttö saattaa huonontaa tulostuslaatua tai laitteen
suorituskykyä. Canon ei ole vastuussa mistään virhetoiminnosta, onnettomuudesta tai vahingosta, joka
johtuu väärennetyn väriainekasetin tai rumpukasetin käytöstä.
Lisätietoja on osoitteessa global.canon/ctc.
Varaosien, väriainekasettien, rumpukasettien yms. saatavuus
● Tähän laitteeseen on saatavissa varaosia, väriainekasetteja, rumpukasetteja yms. vähintään seitsemän (7)
vuoden ajan siitä, kun tämän laitemallin valmistus on lopetettu.
Väriainekasettien ja rumpukasettien pakkausmateriaalit
● Säilytä väriainekasettien ja rumpukasettien pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.
● Pakkausmateriaalien muotoa, paikkaa ja määrää voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
12
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Kun hävität käytetyn väriainekasetin, rumpukasetin tms
● Kun hävität väriainekasetin, rumpukasetin tms., laita se alkuperäiseen pakkausmateriaaliin, jotta sen sisällä
oleva väriaine ei pääse varisemaan, ja hävitä se soveltuvien paikallisten määräysten mukaisesti.
13
Perustoiminnot
Perustoiminnot
Perustoiminnot ................................................................................................................................................. 15
Päätoiminnot ....................................................................................................................................................... 17
Osat ja niiden toiminnot ..................................................................................................................................... 18
Etuosa ............................................................................................................................................................ 19
Takaosa .......................................................................................................................................................... 21
Sisäosat .......................................................................................................................................................... 23
Monikäyttötaso ............................................................................................................................................... 24
Paperikasetti ................................................................................................................................................... 25
Käyttöpaneeli ................................................................................................................................................. 26
Näyttö ...................................................................................................................................................... 29
Käyttöpaneelin käyttäminen .............................................................................................................................. 31
Tekstin syöttäminen ....................................................................................................................................... 34
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ................................................................................................................ 36
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen ..................................................................................................... 38
Paperin lisääminen ............................................................................................................................................. 40
Paperin lisääminen paperikasettiin ................................................................................................................ 42
Paperin lisääminen monitoimitasolle ............................................................................................................. 48
Kirjekuorien tai postikorttien lisääminen ........................................................................................................ 51
Esipainetun paperin lisääminen ...................................................................................................................... 55
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen .............................................................................................................. 59
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen ................................................................ 60
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin määrittäminen .............................................................. 63
Energiansäästö .................................................................................................................................................... 66
Lepotilaan siirtyminen .................................................................................................................................... 67
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen ................................................................................................. 69
14
Perustoiminnot
Perustoiminnot
60Y7-006
Tässä osassa kuvataan perustoiminnot, joita tarvitaan usein laitetta käytettäessä, esimerkiksi käyttöpaneelin
käyttäminen ja paperin lisääminen.
● Laitteeseen asennetut toiminnot vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Katso ennen laitteen käyttämistä kohta
Päätoiminnot(P. 17) ja tarkista käytettävissä olevat toiminnot.
◼ Osat ja niiden toiminnot
Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoiset ja sisäiset osat ja niiden toiminnot sekä käyttöpaneelin painikkeiden
käyttäminen ja näytön näyttäminen. Osat ja niiden toiminnot(P. 18)
◼ Käyttöpaneelin käyttäminen
Tässä osassa esitellään käyttöpaneelin näppäimien käyttö eri toimenpiteiden, kuten asetusten säätäminen ja
tarkistaminen, suorittamiseen. Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 31)
◼ Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Tässä osassa kerrotaan, miten virta kytketään ja katkaistaan.
15
Virran kytkeminen ja katkaiseminen(P. 36)
Perustoiminnot
◼ Paperin lisääminen
Tässä osiossa kuvataan, miten paperia lisätään paperikasettiin ja monitoimitasolle.
Paperin lisääminen(P. 40)
◼ Energiansäästö
Tässä osassa kerrotaan, miten virrankulutusta vähennetään.
16
Energiansäästö(P. 66)
Perustoiminnot
Päätoiminnot
60Y7-007
Tämä opas kattaa kaikki ostamasi mallisarjan toiminnot. Tarkista ennen aloittamista, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä ostamassasi mallissa.
: sisältää toiminnon
Toiminto
: ei sisällä toimintoa
LBP852Cx
Tulostus
2-puolinen tulostus
Varmistettu tulostus
USB-suoratulostus
Tallennetun työn tulostus
Kiinteä lähiverkkoyhteys
Langaton lähiverkkoyhteys
Linkitys mobiililaitteisiin
Osastotunnusten hallinta
MEAP
Paper Feeder PF-G *
Cassette Feeding Unit-AU *
Barcode Printing Kit *
PCL International Font Set *
SD CARD *
*Tämä
on valinnainen kohde.
● Katso saatavilla olevat ajurityypit laitteen mukana toimitetulta User Software CD-ROM/DVD-ROM ‑levyltä tai
Canonin verkkosivustolta (https://global.canon).
LINKIT
Käyttöopas: lukeminen(P. 586)
17
Perustoiminnot
Osat ja niiden toiminnot
60Y7-008
Tässä osassa kuvataan laitteen osat (ulkopuoli, etu- ja takaosa sekä sisäpuoli) ja niiden toiminta. Sen lisäksi, että tässä
osassa kuvataan laitteen osat, joita käytetään perustoimintoihin, kuten paperin lisääminen ja väriainekasettien
vaihtaminen, tässä osassa kuvataan myös käyttöpaneelin ja näytön painikkeet. Lue tästä osasta vinkkejä laitteen
oikeaan käyttöön.
Etuosa(P. 19)
Takaosa(P. 21)
Sisäosat(P. 23)
Monikäyttötaso(P. 24)
Paperikasetti(P. 25)
Käyttöpaneeli(P. 26)
18
Perustoiminnot
Etuosa
60Y7-009
Luovutustaso
Tulostetut paperit tulevat luovutustasolle.
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneelissa on numeronäppäimet, näyttö, tilan merkkivalot yms. Voit suorittaa kaikki toimenpiteet ja
määrittää asetukset käyttöpaneelista. Käyttöpaneeli(P. 26)
Näyttö(P. 29)
Virtakytkin
Kytke virta painamalla virtakytkintä. Kun katkaiset virtaa, älä käytä tätä kytkintä vaan noudata kohdan
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 36) ohjeita.
Etukansi
Avaa etukansi, kun vaihdat väriainekasetteja tai rumpukasetteja.
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
Paperikasetti
Lisää paperikasettiin normaalisti käyttämääsi paperityyppiä.
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
USB-muistiportti (USB-muistia varten)
Voit liittää laitteeseen USB-muistilaitteen ja tulostaa tietoja suoraan USB-muistilaitteesta. Voit tulostaa
suoraan USB-muistilaitteessa olevat tiedot ilman tietokonetta. ( Tulostaminen USB-muistista (USBsuoratulostus)(P. 81) .) Liitä USB-muistilaite myös silloin, kun viet tai tuot laitteen asetuksia ( Tuonti-/
vientiaset.(P. 395) ).
19
Perustoiminnot
Oikea kansi
Avaa oikea kansi, kun selvität paperitukoksia.
Nostokahvat
Pidä kiinni nostokahvoista, kun kannat laitetta.
Laitteen siirtäminen(P. 507)
Monitoimitaso
Lisää paperia monitoimitasolle, kun haluat tilapäisesti käyttää toisenlaista paperia kuin paperikasetissa on.
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
20
Perustoiminnot
Takaosa
60Y7-00A
Takakansi
Avaa takakansi, kun asennat valinnaisen ROM-muistin.
ROM-muistin asentaminen(P. 572)
Tuuletusaukko
Laitteen sisällä oleva ilma puhalletaan ulos, että laitteen sisäpuoli jäähtyisi. Huomaa, että esineiden
asettaminen tuuletusaukkojen eteen estää tuuletuksen. Asentaminen(P. 3)
Virtaliitäntä
Virtajohto kytketään tähän liitäntään.
Vasen kansi
Avaa vasen kansi, kun vaihdat hukkavärisäiliötä.
Hukkavärisäiliön vaihtaminen(P. 505)
Arvokilpi
Kilvessä on sarjanumero, jota tarvitaan, kun tehdään laitteeseen liittyviä kyselyjä. Katso lisätietoja onlineopassivuston kohdasta Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset).
Nostokahvat
Pidä kiinni nostokahvoista, kun kannat laitetta.
Laitteen siirtäminen(P. 507)
SD-korttipaikan kansi
Avaa SD-korttipaikan kansi, kun asennat valinnaisen SD-kortin.
SD-kortin asentaminen(P. 576)
USB-portti (USB-laitteen liittämistä varten)
Liitä USB-laite, jota käytetään MEAP-sovellusten kanssa. Liitä lisäksi USB-muistilaite, kun viet tai tuot laitteen
asetuksia ( Tuonti-/vientiaset.(P. 395) ).
21
Perustoiminnot
USB-portti (tietokoneen liittämistä varten)
Kytke USB-kaapeli, kun yhdistät laitteen ja tietokoneen.
ACT-merkkivalo
ACT-merkkivalo vilkkuu, kun dataa lähetetään tai vastaanotetaan.
LNK-merkkivalo
LNK-merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun laite on kytketty verkkoon asianmukaisesti.
LAN-portti
Kytke verkkokaapeli, kun yhdistät laitteen langallisen lähiverkon reitittimeen tms.
langalliseen lähiverkkoon(P. 147)
22
Yhdistäminen
Perustoiminnot
Sisäosat
60Y7-00C
Rumpukasettien paikat
Laita rumpukasetit näihin paikkoihin.
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
Väriainekasettien paikat
Laita kyseisen värin väriainekasetit näihin paikkoihin: Y (keltainen) vasemmanpuoleiseen paikkaan ja sen
jälkeen järjestyksessä M (magenta), C (syaani) ja K (musta). Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
23
Perustoiminnot
Monikäyttötaso
60Y7-00E
Paperinohjaimet
Säädä paperinohjaimet tarkalleen lisätyn paperin leveydelle sen varmistamiseksi, että paperi syötetään
laitteeseen suorassa. Avaa lukitus painamalla lukituksen vapautusvipua, joka on merkitty kuviin nuolella, ja
liu’uta paperinohjaimia.
Tason jatke
Vedä tämä ulos, kun lisäät suurta paperia.
LINKIT
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
24
Perustoiminnot
Paperikasetti
60Y7-00F
Paperinohjaimet
Säädä paperinohjaimet tarkalleen lisätyn paperin koon mukaisiksi sen varmistamiseksi, että paperi syötetään
laitteeseen suorassa. Avaa lukitus painamalla lukituksen vapautusvipuja, jotka on merkitty kuviin nuolilla, ja
liu'uta paperinohjaimia.
Paperimäärän ilmaisin
Osoittaa jäljellä olevan paperin määrän. Merkki liikkuu alaspäin, kun jäljellä olevan paperin määrä vähenee.
LINKIT
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
25
Perustoiminnot
Käyttöpaneeli
60Y7-00H
Näyttö
Näyttää nykyisen tulostus- tai muun toimintatilan, virhetiedot, väriainekasetin tilan jne.
Näyttö(P. 29)
Työn tila/peruuta näppäin
Jos tätä näppäintä painetaan, kun [ ]-merkkivalo palaa tai vilkkuu, parhaillaan tulostettava asiakirja ja
tulostusta odottavat asiakirjat luetellaan. Voit valita asiakirjan luettelosta ja peruuttaa sen tulostuksen.
Käyttöpaneelista(P. 78)
Paluu painike
Tätä painamalla voit palata edelliseen näyttöön. Jos painat tätä painiketta, kun määrität esimerkiksi asetuksia,
asetuksia ei oteta käyttöön ja näyttö palaa edelliseen näyttöön.
Numeropainikkeet (painikkeet [0]–[9])
Näillä voit syöttää numeroita ja tekstiä.
Tekstin syöttäminen(P. 34)
[*] -painike
Tätä painamalla voit vaihtaa syötettävän tekstin tyypin.
26
Perustoiminnot
Valmis merkkivalo
Syttyy, kun laite on valmis tulostamaan, tai muussa tapauksessa vilkkuu.
Viesti merkkivalo
● Syttyy, kun esiintyy ongelma, joka estää tulostuksen. Katso lisätietoja online-opassivuston kohdasta
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset).
● Syttyy, kun laite siirtyy lepotilaan offline-tilassa.
Työ merkkivalo
Syttyy, kun laite vastaanottaa tulostusdataa tai laitteen muistissa jäljellä olevaa tulostusdataa. Vilkkuu, kun
tulostusdataa käsitellään.
Tehonsäästö painike
Tätä painamalla voit asettaa laitteen lepotilaan. Painike palaa vihreänä, kun laite on lepotilassa. Poistu
lepotilasta painamalla näppäintä uudestaan. Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Sovellus painike
Jokainen tämän näppäimen painallus vaihtaa toimintoja seuraavassa järjestyksessä: Tulostusnäyttö MEAP1
MEAP2 ... MEAP8 USB-suoratulostus Tulostusnäyttö. Valitse toiminto, jota haluat käyttää. Jos tätä
näppäintä painetaan kirjautumatta sisään, kun osastotunnusten hallinta on käytössä, todennusnäyttö tulee
esiin.
Valitse syöttölaite painike
Paina, kun haluat valita paperilähteen tai määrittää paperikoon.
Valitse syöttölaitevalikko(P. 469)
[ID] painike
Näyttää kirjautumisnäytön MEAP-toiminnon käyttämistä varten. Kun lopetat laitteen käytön, kirjaudu ulos
painamalla tätä näppäintä uudelleen.
Tyhjennä painike
Tätä painamalla voit poistaa syötetyt numerot ja tekstin.
Online painike
Vaihtaa online-tilan (tulostustöitä hyväksytään) ja offline-tilan (tulostustöitä ei hyväksytä) välillä. Näppäin
palaa vihreänä, kun laite on online-tilassa, ja sammuu, kun laite on offline-tilassa. Yleensä laite kannattaa
pitää online-tilassa ja asettaa se offline-tilaan silloin, kun asetusvalikossa määritetään Käyttäjän
ylläpito(P. 374) -asetuksia.
● Jos näppäintä ei käytetä tietyn ajan kuluessa, kun laite on offline-tilassa ja
Päänäyttö(P. 29) on
näkyvissä, laite siirtyy automaattisesti online-tilaan. Tätä aika-arvoa ( Autom. nollausaika(P. 314) )
voidaan muuttaa valitsemalla <Autom. nollausaika>.
[#] -painike
Tätä painamalla voit syöttää symboleja, kuten "@" tai "/".
27
Perustoiminnot
Apuohjelmat-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Utility-valikon. Voit näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän ja tulostaa järjestelmän sisäiset
tiedot tarkistusta varten. Apuohjelmavalikko(P. 459)
● Kun määrität asetuksia, palaa edelliseen näyttöön painamalla tätä. Kun syötät tekstiä, siirrä kohdistinta
vasemmalle painamalla tätä.
Työ-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Työ-valikon. Voit tarkistaa tulostuslokit.
Työ-valikko(P. 465)
● Kun määrität asetuksia, tätä painamalla voit valita heti valitun kohdan yläpuolella olevan kohdan. Kun
muutat asetusten arvoja, tätä painamalla voit suurentaa arvoa.
Asetukset-näppäin /[
]-näppäin
● Tuo asetusvalikon esiin. Voit määrittää laitteen asetukset.
Asetusvalikko(P. 311)
● Kun määrität asetuksia, siirry seuraavaan näyttöön painamalla tätä. Kun syötät tekstiä, siirrä kohdistinta
oikealle painamalla tätä.
Palautus-näppäin /[
]-näppäin
● Näyttää Nollaus-valikon. Voit peruuttaa kaikki prosessit, poistaa muistissa olevat tiedot ja katkaista virran.
Nollausvalikko(P. 467)
● Kun määrität asetuksia, tätä painamalla voit valita heti valitun kohdan alapuolella olevan kohdan. Kun
muutat asetusten arvoja, tätä painamalla voit pienentää arvoa.
[OK] painike
Tätä painamalla voit ottaa asetukset tai määritetyt tiedot käyttöön.
LINKIT
Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 31)
28
Perustoiminnot
Näyttö
60Y7-00J
Näyttö näyttää tulostuksen tilan ja asetusten määritysnäytöt. Lisäksi se näyttää
virheilmoitukset ja väriainekasetin tilan.
Päänäyttö
Tilailmoitus
Näyttää laitteen senhetkisen tilan tai toimintatilan.
Paperikoon ilmaisin
Näyttää valittuna olevan paperikoon.
Seuraavat paperikoot näytetään lyhennetyssä muodossa.
● Ledger: LD
● Vastauspostikortti: P2
● Legal: LG
● 4 1:lle -postikortti: P4
● Letter (vaaka): LTR
● Kirjekuori KAKUGATA 2: K2
● Letter (pysty): LT
● Kirjekuori NAGAGATA 3: N3
● Statement (vaaka): STR
● Kirjekuori YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement (pysty): ST
● Kirjekuori nro 10 (COM10): CO
● Executive (vaaka): EXR
● Kirjekuori Monarch: MO
● Executive (pysty): EX
● Kirjekuori ISO-C5: EC5
● Foolscap: FC
● Kirjekuori DL: DL
● 305x457 mm/12x18 in: TxE
● Vapaa koko: FR
● Hakemistokortti: IC
● Mukautettu paperikoko, vaaka: 80R
● Indian Legal: ILG
● Mukautettu paperikoko, pysty: 80
● Postikortti: PD
Väriainekasetin tilailmoitus
Näyttää väriainekasettien tilan.
Valikkonäyttö
Paina
(
),
( ),
(
),
( ) tai
( ), kun haluat tuoda vastaavan valikkonäytön
esiin. Alla olevassa esimerkissä on näyttö, joka tulee esiin, kun painetaan
(
).
29
Perustoiminnot
Asetus-valikko(P. 310)
Kun tapahtuu virhe
Joissakin tapauksissa, kun tapahtuu virhe, näytetään ohjeet virheen korjaamiseksi. Ratkaise ongelma
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Alla näytetään esimerkkinä näyttö, joka tulee esiin, kun tapahtuu
paperitukos. Katso lisätietoja näytettävistä ilmoituksista online-opassivuston kohdasta Vianmääritys (usein
kysytyt kysymykset).
LINKIT
Käyttöpaneelin käyttäminen(P. 31)
30
Perustoiminnot
Käyttöpaneelin käyttäminen
60Y7-00K
Käytä alla näytettyjä painikkeita asetusten määrittämiseen ja arvojen säätämiseen.
/
-painikkeiden käyttäminen
Näytön vierittäminen
Vierityspalkki näytetään näytön oikeassa reunassa, kun kaikki tiedot eivät mahdu yhteen näyttöön. Jos
/
-painikkeilla. Kohdan tekstin ja taustan värit näkyvät
vierityspalkki näkyy, vieritä ylös tai alas
käänteisinä, kun kohta on valittu.
Asetusarvon muuttaminen
Syötä arvoja painamalla
/
.
● Syöttökentän alapuolella sulkeissa ( ) näytetyt arvot ovat syötettävien arvojen rajat.
31
Perustoiminnot
/
-painikkeiden käyttäminen
Siirtyminen seuraavaan näyttöön / palaaminen edelliseen näyttöön
Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla
painiketta.
-painiketta. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla
● Voit siirtyä seuraavaan näyttöön myös painamalla
-
-painiketta ja palata edelliseen näyttöön painamalla
-painiketta.
Kohdistimen siirtäminen
/
Käytä
-painikkeita tekstin ja arvojen syöttämiseen.
Tekstin syöttäminen(P. 34)
-painikkeen käyttäminen
Ota asetus käyttöön painamalla
Toiminnon
(
-painiketta.
) käyttäminen
Voit palata päänäyttöön asetusvalikosta poistumisen jälkeen painamalla
(
).
Numeropainikkeiden käyttäminen
Syötä teksti ja arvot käyttämällä numeropainikkeita.
Tekstin syöttäminen(P. 34)
● Näytön mukaan et välttämättä voi syöttää arvoja käyttämällä numeronäppäimiä. Syötä tällöin painamalla
/
.
32
Perustoiminnot
● Voit määrittää erilaisia näyttöön liittyviä asetuksia, kuten näytön säätämisen ja näyttökielen. Lisätietoja on
käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <Ohjausvalikko>. Ohjausvalikko(P. 312)
33
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
60Y7-00L
Syötä teksti ja arvot käyttämällä numeropainikkeita.
Tekstin tyypin vaihtaminen
Paina
, kun haluat vaihtaa syötettävän tekstin tyypin.
Käytettävissä olevat tekstityypit
Seuraavassa luetellaan merkit, jotka voidaan syöttää.
Painike
A
a
(Ei käytettävissä)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
34
Perustoiminnot
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Ei käytettävissä)
0
(välilyönti) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (Ei käytettävissä)
● Paina
, kun syötettävän tekstin tyyppi on <A> tai <a>, niin syötettävissä olevat symbolit
näytetään näytössä. Valitse syötettävä symboli painamalla
/
/
/
ja paina
.
Tekstin poistaminen
Yksi merkki poistetaan joka kerralla, kun
painikkeen painettuna.
painetaan. Voit poistaa koko syötetyn tekstin pitämällä
Kohdistimen siirtäminen
Siirrä kohdistinta
- tai
-painikkeella.
Välilyönnin lisääminen
Paina
ja paina
.
Esimerkki tekstin ja numeroiden syöttämisestä
Esimerkki: "Canon 1"
1
Painele
2
Paina
3
Painele
4
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "a" on valittuna.
5
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "n" on valittuna.
6
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "o" on valittuna.
7
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "n" on valittuna.
8
Paina
ja paina
9
Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes <12> on valittuna.
10
Paina
-painiketta.
11
Paina
-painiketta, kunnes <A> on valittu.
-painiketta toistuvasti, kunnes kirjain "C" on valittuna.
-painiketta, kunnes <a> on valittu.
.
-painiketta.
35
-
Perustoiminnot
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
60Y7-00R
Virtakytkintä käytetään laitteen virran kytkemiseen. Kun sammutat laitteen, muista kuitenkin tehdä se
käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä. Tämä toimenpide on sama kuin tietokonetta käynnistettäessä/
sammutettaessa.
Virran kytkeminen(P. 36)
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 36)
Virran kytkeminen
Paina laitteen virtakytkintä. Kun käyttöpaneelin näyttöön ilmestyy päänäyttö itsediagnoosin suorittamisen jälkeen,
laite on valmis tulostamaan.
● Itsediagnoosin jälkeen voidaan näyttää ilmoitus. Katso lisätietoja online-opassivuston kohdasta Vianmääritys
(usein kysytyt kysymykset).
● Voit lyhentää odotusaikaa virran kytkemisen jälkeen määrittämällä pikakäynnistysasetukset.
pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 38)
Laitteen
Virran katkaiseminen (sammuttaminen)
Kun katkaiset laitteen virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista.
Sammuttaminen ilman virtakytkimen käyttämistä
● Jos virta katkaistaan painamalla virtakytkintä, voi tapahtua odottamaton virhe. Katkaise virta oikein
noudattamalla alla olevia ohjeita.
● Jos pikakäynnistystoiminto on otettu käyttöön, voit katkaista virran painamalla virtakytkintä.
pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 38)
36
Laitteen
Perustoiminnot
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Kyllä> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Sammutus> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
➠ Kun alla oleva ilmoitus tulee esiin, virta katkeaa automaattisesti.
Jos ilmoitus <Ei voitu suorittaa.> tulee näyttöön
● Tulostustietoja on jäljellä. Poista tiedot (
Nollausvalikko(P. 467)
uudelleen. Voit peruuttaa toimenpiteen painamalla
(
) ja yritä suorittaa toimenpide
).
● Laitteen täydellinen sammuminen voi kestää jonkin aikaa. Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin näyttö on
sammunut.
Älä kytke virtaa heti sen katkaisemisen jälkeen
● Odota vähintään 10 sekuntia ja kytke sitten virta.
Virrankulutus virran katkaisemisen jälkeen
● Laite kuluttaa hieman virtaa myös virran katkaisemisen jälkeen. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen
kokonaan, irrota virtapistoke pistorasiasta.
LINKIT
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 38)
37
Perustoiminnot
Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen
60Y7-00S
Määrittämällä pikakäynnistysasetukset voidaan lyhentää aikaa virtakytkimen painamisesta siihen, että näytöt tulevat
käyttöön. Virran katkaisemista laitteen pikakäynnistyksen suorittamista varten kutsutaan pikasammutukseksi.
Pikakäynnistysasetusten määrittäminen(P. 38)
Virran katkaiseminen (pikasammuttaminen)(P. 39)
Kun käytetään verkkoa
● Jos jokin alla olevista asetuksista on <Kyllä>, pikakäynnistystoiminto on pois käytöstä.
- RARP, BOOTP, IPv6
- IPSec
Verkko(P. 144)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
Kun käytetään MEAP-toimintoa
● Tarkista, tukevatko asennetut MEAP-sovellukset pikakäynnistystoimintoa.
Pikakäynnistysasetusten määrittäminen
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Päävirran pikakäynn.> ja paina
4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Ohjausvalikko> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
<Ei>
Poistaa pikakäynnistystoiminnon käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa pikakäynnistystoiminnon käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
38
Perustoiminnot
Virran katkaiseminen (pikasammuttaminen)
Jos virta katkaistaan virtakytkintä painamalla, kun pikakäynnistystoiminto on käytössä, laitteen pikakäynnistys
suoritetaan, kun laitteeseen kytketään virta seuraavan kerran (pikasammutus).
Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta pikasammutuksen jälkeen
● Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta, kun virta on katkaistu suorittamalla pikasammutus. Muuten laitteen
sisäiset komponentit voivat vahingoittua. Kytke virta ja suorita sitten sammutus ennen virtapistokkeen
irrottamista, kun siirrät laitetta. Virran katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 36)
● Kun laite suorittaa työtä tai on virhetilassa tai kun jotain asetusta on muutettu käyttöpaneelin tai
etäkäyttöliittymän avulla, virtakytkimen painaminen ei käynnistä pikasammutusta vaan sammuttamisen.
● Jos virta katkaistaan sammuttamalla, vaikka pikakäynnistystoiminto on käytössä, laite käynnistyy
normaalisti, kun virta kytketään seuraavan kerran.
● Jos suoritetaan automaattinen sammutusajastintoiminto, kun pikakäynnistystoiminto on käytössä,
suoritetaan pikasammutus. Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen(P. 69)
● Jos virta kytketään heti pikasammutuksen suorittamisen jälkeen, laitteen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa.
39
Perustoiminnot
Paperin lisääminen
60Y7-00U
Voit lisätä paperia paperikasettiin ja monikäyttötasolle. Lisää paperikasettiin normaalisti käyttämääsi paperia.
Paperikasetti on kätevä, kun käytetään suuria määriä paperia. Käytä monikäyttötasoa, kun tulostat tilapäisesti
sellaiselle paperikoolle tai -tyypille, jota ei ole lisätty paperikasettiin. Katso käytettävissä olevat paperikoot ja ‑tyypit
kohdasta Käytettävissä oleva paperi(P. 548) .
Tietoja paperista
Paperia koskevat varotoimet(P. 40)
Laitteella tulostetun paperin säilyttäminen(P. 41)
Paperin lisääminen
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
Kirjekuorien tai postikorttien lisääminen(P. 51)
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55)
Lisätyn paperin asetusten määritys
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen(P. 59)
Paperia koskevat varotoimet
Älä käytä seuraavia paperityyppejä:
● Seurauksena voi olla paperitukos tai tulostusvirhe.
- rypistynyt tai taittunut paperi
- käpristynyt tai rullautunut paperi
- repeytynyt paperi
- kostea paperi
- erittäin ohut paperi
- Ohut karkea paperi
- Lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi
- Lämpösiirtotulostimella tulostetun paperin takapuoli
- kohokuvioinen paperi
- kiiltävä paperi
Huomautuksia paperin käytöstä
● Käytä vain paperia, joka on täysin sopeutunut laitteen asennusympäristöön. Erilaisessa lämpötilassa tai
kosteudessa säilytetyn paperin käyttö voi aiheuttaa paperitukoksia tai heikentää tulostuslaatua.
40
Perustoiminnot
Paperin käsittely ja säilyttäminen
● Paperi kannattaa käyttää mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. Käyttämätön paperi
kannattaa peittää alkuperäisellä käärepaperilla ja säilyttää tasaisella alustalla.
● Pidä paperi alkuperäisessä pakkauksessaan, joka suoraa paperia kosteudelta tai kuivuudelta.
● Älä säilytä paperia niin, että se pääsee käpristymään tai taittumaan.
● Älä säilytä paperia pystyasennossa tai pinoa liikaa paperia päällekkäin.
● Älä säilytä paperia suorassa auringonvalossa tai paikassa, joka on erittäin kostea tai kuiva tai jonka lämpötila
tai kosteus vaihtelee huomattavasti.
Kun tulostetaan paperille, joka on imenyt kosteutta
● Paperin luovutusalueelta voi tulla höyryä, tai luovutusalueelle saattaa muodostua pieniä vesipisaroita.
Tällainen on aivan normaalia ja sitä tapahtuu, kun värin kiinnittäminen paperiin tuottaa lämpöä, joka
aiheuttaa paperissa olevan kosteuden haihtumista (tätä tapahtuu todennäköisimmin alhaisissa
huonelämpötiloissa).
Laitteella tulostetun paperin säilyttäminen
Ota seuraavat seikat huomioon, kun käsittelet/säilytät laitteella tulostettua paperia.
◼ Tulostetun paperin säilyttäminen
● Säilytä tasaisella alustalla.
● Älä säilytä yhdessä PVC-muovista (polyvinyylikloridi) tehtyjen tuotteiden, kuten läpinäkyvien kansioiden, kanssa.
Väriaine saattaa sulaa ja aiheuttaa paperin tarttumisen PVC-tuotteisiin.
● Huolehdi siitä, ettei paperia taiteta tai rypistetä. Väriainetta voi irrota.
● Laita tulosteet mappiin tai vastaavaan, jos varastoit ne pitkäksi aikaa (vähintään kahdeksi vuodeksi).
● Jos paperia säilytetään pitkiä aikoja, se saattaa haalistua, jolloin tulostusväri voi näyttää muuttuneelta.
● Älä säilytä paikassa, jossa on korkea lämpötila.
◼ Liiman käyttöön liittyviä huomautuksia
● Käytä aina vain liukenematonta liimaa.
● Testaa liima tarpeettomalla tulosteella ennen käyttöä.
● Kun laitat liimattuja arkkeja päällekkäin, varmista, että liima on täysin kuivunut.
41
Perustoiminnot
Paperin lisääminen paperikasettiin
60Y7-00W
1660-02Y
Lisää paperikasettiin paperia, jota yleensä käytät. Kun haluat tulostaa paperille, jota ei ole lisätty paperikasettiin, lisää
sitä monikäyttötasolle. Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
Vakiokokoisen paperin lisääminen(P. 42)
Mukautetun paperikoon lisääminen(P. 45)
Paperin suunta
Lisää paperia oikeassa suunnassa seuraavan taulukon avulla.
Paperi
Suunta
A3, B4, A4 (vaaka),
B5 (vaaka), A5 (vaaka),
Ledger, Legal, Letter (vaaka),
Executive (vaaka), Foolscap,
8K, 16K (vaaka), Indian Legal,
Mukautettu (vaaka)
A4 (pysty), B5 (pysty),
A5 (pysty), Letter (pysty),
Executive (pysty), 16K (pysty),
Mukautettu (pysty)
● Noudata alla olevia ohjeita, kun lisäät paperia lisävarusteena saatavaan syöttölaitteeseen tai
kasettisyöttöyksikköön.
Vakiokokoisen paperin lisääminen
Kun haluat lisätä paperia, jonka koko löytyy paperikasetin paperikokomerkinnöistä, noudata seuraavia ohjeita. Jos
paperin kokoa ei ole paperikokomerkinnöissä, katso Mukautetun paperikoon lisääminen(P. 45) .
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy.
2
Säädä paperinohjainten asennot käytettävän paperikoon mukaan.
● Paina lukituksen vapautusvipua (
) ja kohdista ulkonema (
42
) sopivan paperikoon merkinnän kohdalle.
Perustoiminnot
Kun lisätään paperia lisävarusteena saatavaan syöttölaitteeseen tai kasettisyöttöyksikköön
● Kun lisätään A3- tai Ledger-koon paperia, aseta vipu (
3
) kuvan mukaisesti.
Lisää paperi niin, että paperipinon reuna koskettaa paperikasetin vasemmalla
puolella olevaa paperinohjainta.
● Lisää paperi tulostettava puoli ylöspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
aiheuttaa paperitukoksia.
43
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
Perustoiminnot
● Kun lisäät logolla varustettua paperia, katso
4
Aseta paperikasetti.
»
Jatka kohtaan
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen(P. 60)
Kun paperikoko tai -tyyppi vaihdetaan
● Kun paperikokoa tai paperityyppiä on vaihdettu, tarkista aina asetus. Jos lisätty paperi ja määritetyt
paperiasetukset eivät täsmää, tulostusta ei suoriteta oikein.
Paperityypin automaattinen tunnistus
● Laitteessa on automaattinen paperityypin tunnistustoiminto. Jos toiminto on käytössä, paperityypin
asetuksia ei tarvitse vaihtaa, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
● Jos haluat tulostaa käyttöjärjestelmästä, joka ei tue tulostinajureita, tai mobiili- tai muusta laitteita, joka ei
tue paperikoko- ja paperityyppiasetuksia, määritä <Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse
syöttölaitevalikko(P. 469)
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48) ) tulostuspuoli alaspäin (aiemmin
tulostettu puoli alaspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 476)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
44
Perustoiminnot
Mukautetun paperikoon lisääminen
Kun haluat lisätä mukautettua paperikokoa tai muuta paperia, jonka kokoa ei ole paperikasetin
paperikokomerkinnöissä, noudata seuraavia ohjeita.
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy.
2
Liu'uta paperinohjaimet erilleen.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
3
Lisää paperi niin, että paperipinon reuna koskettaa paperikasetin oikealla puolella
olevaa paperinohjainta.
● Aseta paperipinkka laitteeseen tulostettava puoli ylöspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
aiheuttaa paperitukoksia.
45
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
Perustoiminnot
● Kun lisäät logolla varustettua paperia, katso
4
Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Aseta paperinohjaimet paperin reunoihin kiinni.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat kiinni paperin
reunoissa.
Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
Kun lisätään paperia lisävarusteena saatavaan syöttölaitteeseen tai kasettisyöttöyksikköön
● Jos vipu (
) estää paperin lisäämisen oikein, esimerkiksi jos paperi nousee tai kääntyy sivuun, poista
paperi kerran ja säädä vivun asento paperikoon mukaan. Laita sitten paperi takaisin ja säädä
paperinohjainten paikka.
46
Perustoiminnot
5
Aseta paperikasetti.
»
Jatka kohtaan
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen(P. 60)
Kun paperin koko tai tyyppi vaihdetaan
● Jos lisäät laitteeseen erikokoista tai erityyppistä paperia, muista muuttaa asetukset. Jos paperikoko- tai tyyppiasetusta ei muuteta, laite ei voi tulostaa oikein.
Paperityypin automaattinen tunnistus
● Laitteessa on automaattinen paperityypin tunnistustoiminto. Jos toiminto on käytössä, paperityypin
asetuksia ei tarvitse vaihtaa, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
● Jos haluat tulostaa käyttöjärjestelmästä, joka ei tue tulostinajureita, tai mobiili- tai muusta laitteita, joka ei
tue paperikoko- ja paperityyppiasetuksia, määritä <Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse
syöttölaitevalikko(P. 469)
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpertymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle ( Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48) ) tulostuspuoli alaspäin (aiemmin
tulostettu puoli alaspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 476)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
47
Perustoiminnot
Paperin lisääminen monitoimitasolle
60Y7-00X
1660-030
Kun haluat tulostaa paperille, jota ei ole lisätty paperikasettiin, lisää paperi monokäyttöalustalle. Lisää yleensä
käytettävä paperi paperikasettiin. Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
Paperin suunta
Lisää paperia oikeassa suunnassa seuraavan taulukon avulla.
Paperi
Suunta
A3, B4, A4 (vaaka),
B5 (vaaka), A5 (vaaka),
A6 (vaaka), Ledger, Legal,
Letter (vaaka),
Statement (vaaka),
Executive (vaaka),
Foolscap, 305x457 mm/12x18 in,
Indian Legal, 8K,
16K (vaaka), Hakemistokortti,
Postikortti, Vastauspostikortti,
Kirjekuori, Mukautettu (vaaka)
A4 (pysty), A5 (pysty),
B5 (pysty), Letter (pysty),
Executive (pysty),
Statement (pysty),
16K (pysty),
4 1:lle -postikortti, Mukautettu (pysty)
1
Avaa kansi.
2
Vedä paperitaso ulos.
3
Levitä paperinohjaimet erilleen.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
48
Perustoiminnot
4
Aseta paperia monitoimitasolle, kunnes paperi pysähtyy.
● Lisää paperi tulostettava puoli alaspäin.
● Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Älä ylitä rajoitinviivaa, kun lisäät paperia
● Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinviivaa (
). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi
aiheuttaa paperitukoksia.
● Kun lisäät kirjekuoria tai logopaperia, katso kohta
tai Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
5
Kirjekuorien tai postikorttien lisääminen(P. 51)
Aseta paperinohjaimet paperin reunoihin kiinni.
● Paina lukituksen vapautusvipua ja liu'uta paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat kiinni paperin
reunoissa.
49
Perustoiminnot
Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin
● Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
»
Jatka kohtaan
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
määrittäminen(P. 63)
Kun paperikoko tai -tyyppi vaihdetaan
● Paperikoon ja -tyypin tehdasasetukset ovat <A4> ja <Erityyppiset>. Jos lisäät laitteeseen erikokoista tai tyyppistä paperia, muista vaihtaa asetus. Jos et vaihda asetusta, laite ei voi tulostaa kunnolla.
Paperityypin automaattinen tunnistus
● Laitteessa on automaattinen paperityypin tunnistustoiminto. Jos toiminto on käytössä, paperityypin
asetuksia ei tarvitse vaihtaa, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
● Jos haluat tulostaa käyttöjärjestelmästä, joka ei tue tulostinajureita, tai mobiili- tai muusta laitteita, joka ei
tue paperikoko- ja paperityyppiasetuksia, määritä <Tavallinen paperik.> ja <Oletuspaperin tyyppi>. Valitse
syöttölaitevalikko(P. 469)
Tulostetun paperin kääntöpuolelle tulostaminen (manuaalinen 2-puolinen tulostus)
Voit tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle. Suorista mahdolliset käpristymät ja aseta paperi
monikäyttötasolle tulostuspuoli alaspäin (aiemmin tulostettu puoli ylöspäin).
● Jos halutaan tulostaa jo tulostetun paperin kääntöpuolelle, valitse <Manuaal. 2-p. (mon.)>-asetukseksi <2.
puoli> käyttöpaneelin asetusvalikossa. Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 476)
● Lisää yksi arkki kerrallaan aina, kun tulostat.
● Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
● Et voi tulostaa sille puolelle, jolle on jo tulostettu aiemmin.
LINKIT
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
50
Perustoiminnot
Kirjekuorien tai postikorttien lisääminen
60Y7-00Y
Tee ennen kirjekuorien tai postikorttien lisäämistä muutamia valmisteluja, kuten mahdollisten käpristymien
suoristaminen. Kiinnitä huomiota myös kirjekuorien tai postikorttien suuntaan ja siihen, kumpi puoli on ylöspäin.
Huomaa, että paperikasettiin ei voi lisätä kirjekuoria eikä postikortteja.
Kirjekuorien lisääminen(P. 51)
Postikorttien lisääminen(P. 53)
● Tässä osassa kuvataan, miten kirjekuoria lisätään haluamassasi suunnassa, sekä valmistelut, jotka on
tehtävä ennen kirjekuorien tai postikorttien lisäämistä. Yleisohjeet kirjekuorien tai postikorttien lisäämisestä
monikäyttötasolle ovat kohdassa Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48) .
Kirjekuorien lisääminen
◼ Ennen kirjekuorien lisäämistä
Noudata seuraavia ohjeita ja valmistele kirjekuoret ennen niiden lisäämistä.
1
2
3
Sulje kunkin kirjekuoren läppä.
Paina kirjekuoret litteiksi, että ilma poistuu niistä, ja varmista, että reunat on
painettu litteiksi.
Pehmitä kirjekuorien jäykkiä kulmia ja suorista käyristymät.
51
Perustoiminnot
4
Tasoita kirjekuoripinon reunat tasaisella alustalla.
◼ Kirjekuorien lisääminen monikäyttötasolle
Lisää kirjekuoret pystysuunnassa (lyhyt reuna laitetta kohti) ja liimaton puoli (etupuoli) alaspäin. Kirjekuorien
takapuolelle ei voi tulostaa.
Kirjekuoret YOUGATANAGA 3, ISO-C5, Monarch, nro 10 (COM10) tai DL
Lisää kirjekuori niin, että läpän puoleinen reuna on oikealla kuvan osoittamalla tavalla.
Kirjekuoret KAKUGATA 2 tai NAGAGATA 3
Aseta kirjekuori läppä itseäsi kohti.
52
Perustoiminnot
Postikorttien lisääminen
● Postikorttien kanssa ei voi käyttää automaattista 2-puolista tulostusta. Jos haluat tulostaa postikortin
molemmille puolille, tulosta ensin yhdelle puolelle ja sitten toiselle puolelle.
● Tasoita ennen postikorttien lisäämistä niiden mahdolliset käpristymät. Jos käpristymisiä ei poisteta, tulosteet
voivat olla vinossa tai kuvat voivat tulostua vääristyneinä.
◼ Postikorttien lisääminen monitoimitasolle
Aseta postikortti tulostettava puoli alaspäin ja lyhyt reuna laitetta kohti.
Postikortti
Aseta postikortti yläreuna laitetta kohti.
Vastauspostikortti
Avaa postikortti ja aseta se oikea puoli laitetta kohti.
4 1:lle -postikortti
Aseta postikortti oikea puoli laitetta kohti.
53
Perustoiminnot
54
Perustoiminnot
Esipainetun paperin lisääminen
60Y7-010
Kun käytät paperia, jossa on esipainettu logo, ole tarkka lisättävän paperin suunnan kanssa. Lisää paperi oikein, että
tulostus tehdään paperin sille puolelle, jossa on logo.
Yksipuolinen tulostaminen logopaperille(P. 55)
Kaksipuolinen tulostaminen logopaperille(P. 56)
● Tässä osassa kuvataan pääasiassa, miten esipainettu paperi lisätään oikein päin ja oikeassa suunnassa.
Kuvaus yleisistä toimista, jotka on tehtävä lisättäessä paperia paperikasettiin tai monitoimitasolle, on alla.
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
Yksipuolinen tulostaminen logopaperille
Tulostaminen logopaperille pystysuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) ylöspäin.
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) alaspäin.
55
Perustoiminnot
Tulostaminen logopaperille vaakasuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) ylöspäin.
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi logopuoli (se puoli, jolle asiakirja tulostetaan) alaspäin.
Kaksipuolinen tulostaminen logopaperille
Jos tulostettavassa asiakirjassa on pariton määrä sivuja, valitse <Toinen tapa>-asetukseksi <Ei> käyttöpaneelin
asetusvalikossa. Toinen tapa(P. 355)
56
Perustoiminnot
Tulostaminen logopaperille pystysuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) alaspäin.
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) ylöspäin.
Tulostaminen logopaperille vaakasuunnassa
Kun lisätään paperia paperikasettiin
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) alaspäin.
57
Perustoiminnot
Kun paperia lisätään monikäyttötasolle
Lisää paperi etulogopuoli (se puoli, jolle asiakirjan ensimmäinen sivu tulostetaan) ylöspäin.
he <Paperinsyöttötapa> -asetus
● Kun tulostat esipainetulle paperille, lisättävän paperin puoli on vaihdettava joka kerran, kun vaihdetaan 1- ja
2-puolisen tulostuksen välillä. Jos kohdan <Paperinsyöttötapa> asetuksena on <Tulostuspuoli etus.>, puolta,
jota käytetään esipainetun paperin lisäämiseen 2-puolisessa tulostuksessa (logollinen puoli alaspäin
paperikasetissa tai ylöspäin monikäyttöalustalla), voidaan käyttää myös 1-puolisessa tulostuksessa. Tämä
asetus on erityisen hyödyllinen, jos tulostat usein sekä 1-puolisesti että 2-puolisesti.
Paperinsyöttötapa(P. 390)
58
Perustoiminnot
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
60Y7-011
Paperikoon ja -tyypin asetukset on määritettävä vastaamaan lisättyä paperia. Varmista, että muutat paperiasetukset,
kun lisäät paperia, joka on erilaista kuin aiemmin käytetty paperi.
● Jos asetus ei vastaa lisätyn paperin kokoa tai tyyppiä, seurauksena voi olla paperitukos tai tulostushäiriö.
59
Perustoiminnot
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
määrittäminen
60Y7-012
Määritä paperikoko ja -tyyppi tarpeen mukaan paperikasettiin lisättävän paperin mukaisesti.
1
Paina
2
Valitse painamalla
( ) -painiketta.
/
<Kasetti 1:n paperik.> – <Kasetti 5:n paperik.> ja paina
.
● <Kasetti 2:n paperik.> – <Kasetti 5:n paperik.> näytetään, kun valinnainen syöttölaite tai kasettisyöttöyksikkö
on asennettu.
3
Valitse paperikoko ja paina
-painiketta.
Tietoja <Automaattinen> -asetuksesta
● Määritä seuraavia paperikokoja varten <Automaattinen>.
- A3
- Ledger
- B4
- Legal
- A4
- Letter
- B5 (pysty)
- Executive (pysty)
- A5 (pysty)
Paperikoot, jotka voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa
● Seuraavia paperikokoja voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Valitse asetus paperin suunnan
mukaisesti alla olevan taulukon avulla.
Paperikoko
Suunta
Asetus
<Automaattinen>
A4
<Automaattinen>
A5
*1
<
A5R>
60
Perustoiminnot
Paperikoko
Suunta
Asetus
<Automaattinen>
B5
<
B5R>
<Automaattinen>
Letter
<Automaattinen>
<Automaattinen>
Executive
<
EXECR>
<Automaattinen>
16K
Mukautettu paperikoko
*2
<
16KR>
<
16K>
<
Muok. koko R>
<
Muokattu koko>
*1 Kun
käytetään Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria, valitse ennen tulostamista [Syötä vakiokokoiset paperit
pystysuunnassa] -valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä.
*2 Kun
käytetään Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria, valitse ennen tulostamista [Syötä mukautettu paperi
pystysuunnassa] -valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä.
Tietoja <Vapaa koko> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Vapaa koko> -asetuksen, joka säästää
paperikoon vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tämä asetus antaa
tulostimen tulostaa, vaikka tulostinajurin paperikokoasetuksen ja laitteeseen lisätyn paperikoon välillä olisi
ristiriita.
● Jos valitaan <Vapaa koko>, tulostusnopeus hidastuu.
4
Valitse <Kasetti 1 pap.tyyppi> – <Kasetti 5 pap.tyyppi> ja paina
.
● <Kasetti 2 pap.tyyppi> – <Kasetti 5 pap.tyyppi> näytetään, kun valinnainen syöttölaite tai kasettisyöttöyksikkö
on asennettu.
61
Perustoiminnot
5
Valitse paperityyppi ja paina
-painiketta.
Tietoja <Erityyppiset> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Erityyppiset>-asetuksen, joka säästää
paperityypin vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tämä asetus antaa
laitteen tulostaa, vaikka tulostinajurin paperityyppiasetuksen ja laitteeseen lisätyn paperityypin välillä olisi
ristiriita.
Paperityypin automaattinen tunnistus
● Laitteessa on automaattinen paperityypin tunnistustoiminto. Jos toiminto on käytössä, paperityypin
asetuksia ei tarvitse vaihtaa, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
LINKIT
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
62
Perustoiminnot
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
määrittäminen
60Y7-013
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
3
Valitse paperikoko ja paina
-painikkeilla <Mon.tas. paperikoko> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
Paperikoot, jotka voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa
● Seuraavia paperikokoja voidaan lisätä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Valitse asetus paperin suunnan
mukaisesti alla olevan taulukon avulla.
Paperikoko
Suunta
A4
B5
A5
Letter
*1
Asetus
<
A4R>
<
A4>
<
B5R>
<
B5>
<
A5R>
<
A5>
<
LTRR>
<
LTR>
63
Perustoiminnot
Paperikoko
Suunta
Executive
16K
Statement
Mukautettu paperikoko
*2
Asetus
<
EXECR>
<
EXEC>
<
16KR>
<
16K>
<
STMTR>
<
STMT>
<
Muok. koko R>
<
Muokattu koko>
*1 Kun
käytetään Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria, valitse ennen tulostamista [Syötä vakiokokoiset paperit
pystysuunnassa] -valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä.
*2 Kun
käytetään Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria, valitse ennen tulostamista [Syötä mukautettu paperi
pystysuunnassa] -valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä.
Tietoja <Vapaa koko> -asetuksesta
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Vapaa koko> -asetuksen, joka säästää
paperikoon vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tämä asetus antaa
tulostimen tulostaa, vaikka tulostinajurin paperikokoasetuksen ja laitteeseen lisätyn paperikoon välillä olisi
ristiriita.
● Jos valitaan <Vapaa koko>, tulostusnopeus hidastuu.
4
Valitse <Mon.tas. pap.tyyppi> ja paina
5
Valitse paperityyppi ja paina
-painiketta.
-painiketta.
Tietoja <Erityyppiset> -asetuksesta
64
Perustoiminnot
● Jos lisättävän paperin kokoa vaihdetaan usein, voit määrittää <Erityyppiset>-asetuksen, joka säästää
paperityypin vaihtamisvaivalta joka kerta, kun tulostetaan. Huomaa kuitenkin, että tämä asetus antaa
laitteen tulostaa, vaikka tulostinajurin paperityyppiasetuksen ja laitteeseen lisätyn paperityypin välillä olisi
ristiriita.
Paperityypin automaattinen tunnistus
● Laitteessa on automaattinen paperityypin tunnistustoiminto. Jos toiminto on käytössä, paperityypin
asetuksia ei tarvitse vaihtaa, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
LINKIT
Paperin lisääminen monitoimitasolle(P. 48)
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
65
Perustoiminnot
Energiansäästö
60Y7-014
Voit säästää energiaa valitsemalla asetuksen niin, että laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan (lepotilaan) tai
sammuu, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta tietyn ajan kuluessa, tai että virta katkaistaan automaattisesti tiettyyn
aikaan jokaisena viikonpäivänä.
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen(P. 69)
66
Perustoiminnot
Lepotilaan siirtyminen
60Y7-015
Lepotilatoiminto vähentää laitteen kuluttaman sähkön määrää katkaisemalla virran käyttöpaneelista. Jos laitetta ei
käytetä vähään aikaan, esimerkiksi lounastauon aikana, voit säästää sähköä painamalla käyttöpaneelin
painiketta. Voit myös käyttää Automaattinen lepotila-aika -toimintoa ja siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, jos
sitä ei käytetä määritetyn ajan sisällä. Voit määrittää asetuksen, joka muuttaa automaattisen lepotilatoiminnon
suorittamisväliä tai siirtää laitteen lepotilaan tiettyyn aikaan.
Lepotilassa
● Kun laite on lepotilassa,
palaa vihreänä.
Tilanteet, joissa laite ei siirry lepotilaan
● Laite ei siirry lepotilaan, kun se vastaanottaa tulostustietoja tietokoneelta tai lähettää tietoja tietokoneelle,
kun jokin kansi on auki tai kun yhtään värikasettia ei ole asennettu.
Lepotilan tason valitseminen
Lepotilan virrankulutuksen vähentämisaste vaihtelee tilan valitun tason mukaan ( Lepotila(P. 312) ).
Tehokasta virransäästöä varten on suositeltavaa käyttää lepotilan tason oletusasetusta. Jos haluat muuttaa
asetusta, noudata alla olevia ohjeita.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotila>
<Suuri (Syvä lepot.)> tai <Keski (Tul.
lepot.)>
Automaattisen lepotila-ajan muuttaminen
Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on tietyn ajan käyttämättömänä. Oletusasetusten ( Lepotilan
siirt.aika(P. 313) ) käyttämistä suositellaan virran säästämiseksi. Jos haluat muuttaa aikaa ennen automaatista
lepotilaan siirtymistä, noudata seuraavia ohjeita.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotilan siirt.aika>
67
Valitse aika
Perustoiminnot
● Heti laitteen käynnistämisen jälkeen aika, joka kuluu laitteen siirtymiseen lepotilaan, voi olla pidempi
kuin valikossa määritetty.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä automaattisesti tiettyyn aikaan
Voit asettaa laitteen siirtymään lepotilaan tiettyyn aikaan. Voit myös asettaa laitteen poistumaan lepotilasta
tiettyyn aikaan.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepotila-ajastin>
<Ajastimen asetukset>
<Kyllä>
<Herätysajastin> tai
<Herätysaika> tai <Lepotila-aika>
Aseta
aika
<Herätysajastin>
Valitse <Kyllä>, jos haluat poistua automaattisesti lepotilasta tiettyyn aikaan.
<Herätysaika>
Aseta aika, jolloin lepotilasta poistutaan automaattisesti.
<Lepotila-ajastin>
Valitse <Kyllä>, jos haluat siirtyä automaattisesti lepotilaan tiettyyn aikaan.
<Lepotila-aika>
Aseta aika, jolloin lepotilaan siirrytään automaattisesti.
Kun halutaan estää laitetta siirtymästä lepotilaan, jos tapahtuu virhe
Voit määrittää asetukset niin, että laite ei siirry lepotilaan, kun tapahtuu virhe.
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo vaikka virhe>
Lepotilasta poistuminen
Paina
-painiketta.
68
Lepo vaikka virhe(P. 313)
<Ei>
Perustoiminnot
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen
60Y7-016
Voit määrittää laitteen sammumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Voit myös määrittää laitteen
sammumaan tiettyyn aikaan. Näiden toimintojen avulla voidaan välttää tarpeetonta energiankulutusta, jos virta
unohdetaan katkaista. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.
● Automaattisen sulkeutumisajan määrittäminen oletusasetusta (4 tuntia) lyhyemmäksi voi lyhentää
väriainekasettien käyttöikää.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Ohjausvalikko]
4
Määritä automaattisen sammutusajastimen asetukset.
[Muokkaa].
69
Etäkäyttöliittymän
Perustoiminnot
[Automaattinen sulkeutumisajastin]
Valitse valintaruutu, niin virta katkaistaan, kun kohdassa [Automaattinen sulkeutumisaika] valittu aika on
kulunut.
[Automaattinen sulkeutumisaika]
Määritä, monenko tunnin kuluttua laitteen pitäisi sammua lepotilaan siirtymisen jälkeen.
[Automaattinen viikottainen sulkeutumisajastin]
Valitse valintaruutu, kun haluat asettaa automaattisen sammutusajan jokaiselle viikonpäivälle.
[Sunnuntai] – [Lauantai]
Syötä kellonaika, jolloin virta katkaistaan. Jos aikaa ei määritetä, automaattista sammutusaikaa ei aseteta
kyseiselle päivälle.
5
Valitse [OK].
Jos sammutus ei näytä olevan valmis
● Laitteen täydellinen sammuminen voi kestää jonkin aikaa. Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin näyttö on
sammunut.
70
Perustoiminnot
Eräissä tilanteissa virtaa ei välttämättä voida katkaista automaattisesti määritettynä
aikana
● Laitteelle suoritetaan jotain toimenpidettä.
● Laitteessa on käynnissä tulostus-, puhdistus- tai jokin muu toimenpide.
● Virheilmoitus tulee näkyviin.
Jos virtaa ei voi katkaista automaattisesti määritettynä aikana, sitä yritetään uudelleen enintään 10kertaa 1
minuutin välein. Jos virtaa ei voi katkaista edes kymmenen uudelleenyrityksen jälkeen, automaattista
sammutusta ei voi suorittaa kyseisenä päivänä.
71
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen .............................................................................................................................. 73
Tulostaminen tietokoneesta .............................................................................................................................. 74
Tulostuksen peruuttaminen ........................................................................................................................... 77
Eri tulostusmenetelmiä ...................................................................................................................................... 79
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus) ........................................................................................... 81
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen ...................................................................................... 90
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus) ........................................................................ 92
Salatun tulostuksen käyttäminen ............................................................................................................. 95
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus) .................................................. 96
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen ..................................................................................... 100
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle ..................................................................................... 103
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus) ...................................................................................... 105
Suoratulostuksen tulostusasetukset ...................................................................................................... 108
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus) ................................................................... 119
72
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
60Y7-017
Tässä osiossa kerrotaan, miten tulostetaan tietokoneella tehtyjä asiakirjoja, tulostetaan USB-muistilaitteeseen
tallennettuja tiedostoja ja tulostetaan tiedostoja syöttämällä PIN-koodi käyttöpaneelista.
◼ Tulostaminen tietokoneesta
Voit tulostaa tietokoneessa luodun asiakirjan tulostinajurin avulla.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
◼ Hyödyllisten tulostustoimintojen käyttäminen
Tulostustoimintoja voidaan käyttää USB-muistilaitteeseen tallennettujen tiedostojen tulostamiseen kytkemällä
muistilaite suoraan tietokoneeseen tietokonetta käyttämättä ja vaatimuksen asettamiseen, että PIN-koodi täytyy
syöttää, ennen kuin tulostus voidaan aloittaa. Eri tulostusmenetelmiä(P. 79)
73
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen tietokoneesta
60Y7-018
Voit tulostaa tietokoneessa sovelluksella luodun asiakirjan tulostinajurin avulla. Tulostinajurissa on hyödyllisiä
asetuksia, joiden avulla voit tulostaa asiakirjoja monilla tavoilla, esimerkiksi suurentaminen/pienentäminen ja 2puolinen tulostus. Ennen tämän toiminnon käyttämistä sinun on suoritettava joitain toimia, esimerkiksi tulostinajurin
asentaminen tietokoneeseen. Katso lisätietoja kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
Tietoja tulostinajurin ohjeesta(P. 74)
Valinnaisten kohteiden käyttäminen(P. 74)
Perustulostustoiminnot(P. 75)
Tietoja tulostinajurin ohjeesta
Ohjenäyttö avautuu, kun napsautat tulostinajurin näytön kohtaa [Ohje]. Tässä näytössä näytetään tarkat kuvaukset,
joita ei ole Käyttöopas-ohjeessa.
Valinnaisten kohteiden käyttäminen
Jos laitteeseen on asennettu valinnainen syöttölaite tai kasettisyöttöyksikkö, suorita seuraavat toimet tulostinajurissa
etukäteen.
● Kun haluat suorittaa seuraavat toimet, kirjaudu tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 603) ) Napsauta tämän laitteen
tulostinajurin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet]
[Laitteen asetukset] -välilehti [Paperilähde] Valitse paperilähde [OK] [OK]
74
Asiakirjan tulostaminen
Perustulostustoiminnot
Tässä osassa kuvataan asiakirjan tulostaminen tietokoneesta tulostinajurin avulla.
Laitteen paperiasetukset
● Yleensä kuhunkin paperilähteeseen lisätyn paperin koko ja tyyppi täytyy määrittää ennen tulostamista.
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
2
Valitse tulostin ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
3
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
● Vaihda välilehti asetusten mukaisesti.
75
Asiakirjan tulostaminen
Kun on määritetty [Myymälämainostulostuksen optimointi] *
● Parempien tulostustulosten saamiseksi on suositeltavaa määrittää seuraavat asetukset laitteessa.
- <Väriaineen var.tila> : <POP-tulostus>
- <POP-tulost nopeus> : <Tila 2>
- <Autom POP-kalibroint> : <Kyllä>
Väriaineen var.tila(P. 394)
POP-tulost nopeus(P. 393)
Autom POP-kalibroint(P. 395)
● Tämän toiminnon kanssa käytettävälle paperille on rajoituksia. Katso käytettävissä olevat paperikoot ja
Myymälämainostulostuksen optimointi -toiminnon kanssa käytettävät
‑tyypit kohdasta
paperityypit(P. 551) .
● Kun väriainekasetissa jäljellä oleva määrä on alhainen, voidaan suorittaa automaattinen kalibrointi, mikä
hidastaa tulostuksen aloittamista.
● Jos <Autom POP-kalibroint> -asetusta ei ole määritetty, on suositeltavaa suorittaa <POP-tul kalibrointi>
ennen POP-tulostusta. Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen(P. 512)
*Katso
4
lisätietoja [Myymälämainostulostuksen optimointi] -asetuksesta kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
Valitse [Tulosta] tai [OK].
➠ Tulostus alkaa.
● Jos haluat peruuttaa tulostuksen, katso
Tulostuksen peruuttaminen(P. 77) .
76
Asiakirjan tulostaminen
Tulostuksen peruuttaminen
60Y7-019
Voit peruuttaa tulostuksen tietokoneesta tai laitteen käyttöpaneelista.
Tietokoneesta(P. 77)
Käyttöpaneelista(P. 78)
Tietokoneesta
Voit peruuttaa tulostuksen käyttäen työpöydän tehtäväpalkissa näkyvää tulostimen kuvaketta.
1
Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta.
Kun tulostimen kuvaketta ei näytetä
● Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 603) ), napsauta tulostimen kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse [Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan] (tai kaksoisnapsauta laitteen
tulostinajurin kuvaketta).
2
Valitse peruutettava asiakirja ja valitse [Tiedosto]
3
Valitse [Kyllä].
[Peruuta].
➠ Valitun asiakirjan tulostus peruutetaan.
● Tulostuksen peruuttamisen jälkeen saatetaan tulostaa useita sivuja.
Peruuttaminen etäkäyttöliittymästä
● Voit peruuttaa tulostuksen etäkäyttöliittymän [Työn tila] -sivulta:
tarkistaminen(P. 295)
77
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan
Asiakirjan tulostaminen
Peruuttaminen sovelluksesta
● Joissakin sovelluksissa esiin tulee alla näytetyn kaltainen näyttö. Voit peruuttaa tulostuksen valitsemalla
[Peruuta].
Käyttöpaneelista
Kun tulostustietoja lähetetään tietokoneesta laitteeseen, [
käyttöpaneelista, kun merkkivalo palaa tai vilkkuu.
]-merkkivalo palaa (tai vilkkuu). Voit peruuttaa tulostuksen
1
Paina
2
Valitse peruutettava asiakirja painamalla
3
Valitse <Kyllä> ja paina
(
) -painiketta.
/
ja paina
-painiketta.
➠ Ilmoitus <Peruutetaan töitä> tulee esiin, ja valittu tulostustyö peruutetaan.
● Tulostuksen peruuttamisen jälkeen saatetaan tulostaa useita sivuja.
LINKIT
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen(P. 295)
78
.
Asiakirjan tulostaminen
Eri tulostusmenetelmiä
60Y7-01A
Tulostinajurin avulla voit käyttää useita hyödyllisiä tulostustoimintoja ja suorittaa perustulostustoimenpiteitä.
◼ Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
Voit tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja PDF- ja kuvatiedostoja kytkemällä muistilaitteen suoraan laitteeseen.
Tämän toiminnon avulla voit tulostaa käyttämättä tietokonetta. Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
(P. 81)
◼ PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)
Kun asetat tietokoneesta laitteelle lähetettäville tiedoille PIN-koodin, niitä ei tulosteta, ennen kuin laitteen
käyttöpaneelissa syötetään oikea PIN-koodi. Tästä toiminnosta on hyötyä tulostettaessa luottamuksellisia asiakirjoja.
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)(P. 92)
◼ Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)
Voit tallentaa tietokoneesta lähetetyt tulostustiedot SD-kortille. Voit tulostaa tallennetut tiedot niin monta kertaa kuin
haluat. Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
◼ Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
Voit tulostaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja (PDF, JPEG jne.) lähettämällä ne laitteeseen web-selaimen kautta.
Erillistä sovellusta ei tarvita. Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 105)
79
Asiakirjan tulostaminen
◼ Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
Voit tulostaa laitteeseen vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja niiden liitetiedostoja suoraan ilman tietokonetta.
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 119)
80
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)
60Y7-01C
Voit tulostaa tiedostoja suoraan liittämällä USB-muistilaitteen laitteeseen. Tämän toiminnon avulla voit tulostaa
käyttämättä tietokonetta.
Käytettävissä olevat USB-muistilaitteet
Voit käyttää FAT32-muotoon alustettuja USB-muistilaitteita.
● Älä käytä epästandardeja USB-muistilaitteita. Et välttämättä pysty tulostamaan tiedostoja oikein USBmuistilaitteesta riippuen.
● Älä kytke mitään muuta kuin USB-muistilaitetta. USB-muistilaitteita ei voi kytkeä USB-keskittimen tai
jatkokaapelin kautta.
● Älä käytä USB-muistilaitteita, joissa on erikoistoimintoja, kuten sisäänrakennetut turvatoiminnot.
1
Kytke USB-muistilaite laitteen oikealla sivulla olevaan USB-porttiin.
➠ Seuraava näyttö tulee automaattisesti esiin.
● Jos näyttö ei tule esiin, paina
(
).
● Älä töni tai ravista USB-muistilaitetta tai laitetta, kun muistilaite on liitetty laitteeseen.
2
Valitse
/
-painikkeilla <Valitse tiedosto(t)> ja paina
81
-painiketta.
Asiakirjan tulostaminen
3
Valitse tulostettavan tiedoston tyyppi ja paina
4
Valitse tulostettava tiedosto ja paina
-painiketta.
-painiketta.
● Voit valita useita tiedostoja.
● Jos haluat poistaa valinnan, valitse tiedosto, jonka olet valinnut (merkitty merkillä
poistaa kaikki valinnat, valitse <Nollaa kaikki> ja paina
● Jos haluat näyttää kansion sisällön, valitse kansio ja paina
tason kansioon, paina
- tai
) ja paina
. Jos haluat
.
- tai
-painiketta. Jos haluat palata ylemmän
-painiketta.
● Kansioita ja tiedostoja, jotka ovat alemmilla tasoilla tai joilla on pitkät nimet, ei välttämättä näytetä.
● Kun siirryt toiseen kansioon, edelliset tiedostovalinnat poistetaan.
5
Valitse <Käytä> ja paina
.
Kun tulostetaan XPS-asiakirja käyttämällä tulostuslippua
Kun tulostettava tiedosto on XPS-muodossa, se voidaan tulostaa tiedostoon liitetyn tulostuslipun
(tulostusasetusten) mukaisesti.
1
Valitse <Käytä lipun tul.> ja paina
2
Valitse <Aloita tulostus> ja paina
.
.
➠ Tulostus käynnistyy. Kun tulostus on valmis, poista USB-muistilaite laitteesta.
muistiväline.(P. 89)
82
Poista USB-
Asiakirjan tulostaminen
6
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Valitse haluamasi asetuskohde, paina
ja määritä asetus.
Kuvauksen kuvakkeet*
PDF-tiedostojen tulostusasetukset
XPS-tiedostojen tulostusasetukset
JPEG-tiedostojen tulostusasetukset
TIFF-tiedostojen tulostusasetukset
* Kuvakkeet
jätetään pois asetuksista, jotka näytetään tiedostomuodosta riippumatta.
<Kopioiden määrä>
Määritä kopioiden määrä. Syötä määrä numeronäppäimillä ja paina
.
<Tulostusalue>/<Tulostusalue (TIFF)>
Määritä tulostettava alue (sivut). Valitse
määritystapa
-/
-näppäimillä <Määritystapa>
valitse tulostusalueen
.
<Kaikki>
Tulostaa kaikki sivut.
<Määritä sivut>
Tulostaa vain määritetyt sivut. Kun haluat määrittää sivut, valitse <Sivualue>
sivu> ja <Viimeinen sivu> numeronäppäimillä
valitse <Käytä>
syötä <Ensimmäinen
.
<Väritila>
Määritä, tulostetaanko väreissä vai mustavalkoisena. Valitse asetus näppäimillä
83
/
ja paina
.
Asiakirjan tulostaminen
<Autom. (Väri/Musta)>
Valitse automaattisesti väri- tai mustavalkotulostus asiakirjan tyypin mukaan.
<Musta>
Tulosta mustavalkoisena, vaikka asiakirja olisi värillinen.
<2-puolinen tulostus>
Valitse, tulostetaanko paperin molemmille puolille. Valitse asetus painamalla
/
ja paina
.
● <2-puolinen tulostus> ei välttämättä ole käytettävissä joidenkin paperikokojen tai -tyyppien kanssa.
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
<Sidonnan paikka>
Määritä, nidotaanko 2-puolisten tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Valitse
nidontakohta painamalla
/
ja paina
.
<Pitkä reuna>
Nitoo tulosteet pitkältä reunalta.
<Lyhyt reuna>
Nitoo tulosteet lyhyeltä reunalta.
84
Asiakirjan tulostaminen
<Valitse paperi>
Valitse paperilähde, johon on jo lisätty paperia, jolle tulostetaan. Valitse paperilähde painamalla
.
/
ja paina
● Jos haluat tulostaa PDF-tai XPS-tiedoston, valitse <Automaattinen>, niin optimaalinen paperilähde valitaan
automaattisesti.
● Paperilähdettä, johon on lisätty mukautettua paperikokoa, ei voi valita.
<Puolisävyt>
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
PDF- ja XPS-tiedostot
Voit määrittää vaihtoehdon <Sekoitussävytys> puolisävyjen toistamismenetelmäksi tai määrittää puolisävyjen
toistamismenetelmän erikseen jokaiselle kuvatietotyypille. Jos haluat määrittää vaihtoehdon <Sekoitussävytys>,
paina
/
ja valitse <Sekoitussävytys> paina
<Kyllä> paina
. Jos haluat määrittää
toistamismenetelmän erikseen jokaiselle kuvatietotyypille, paina
valitse kuvatietotyyppi
paina
/
ja valitse <Tarkkuus/Sävytys>
valitse puolisävyjen toistamismenetelmä
paina
paina
.
<Sekoitussävytys>
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
<Tarkkuus/Sävytys>
Valitse puolisävyjen toistamismenetelmä, kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Ei>. Voit tehdä
tämän asetuksen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Kuvan tyyppi
Valitse kuvatyyppi, jonka asetusta haluat muuttaa. <Teksti> tarkoittaa kirjaimia ja merkkejä,
<Kuvankäsittely> tarkoittaa viivoja ja kuvia ja <Kuva> tarkoittaa valokuvia ja muita kuvatyyppejä.
<Tarkkuus>
85
Asiakirjan tulostaminen
Tuottaa selkeärajaisen tekstitulosteen. Sopii merkkien ja ohuiden viivojen tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja ääriviivoja. Sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
● Kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, vaihtoehtoa <Tarkkuus/Sävytys> ei näytetä.
JPEG- ja TIFF-tiedostot
Valitse puolisävyjen tulostustapa painamalla
/
ja paina
.
<Sekoitussävytys>
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
<Tarkkuus>
Tuottaa selkeärajaisen tekstitulosteen. Sopii merkkien ja ohuiden viivojen tulostamiseen.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja ääriviivoja. Sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden tulostamiseen.
<Täsmää paperikoko>
Suurentaa tai pienentää tulosteet automaattisesti paperin Tulostusalue(P. 552) -asetuksen mukaisesti.
Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja alkuperäisen kuvasuhde säilytetään. Valitse asetus painamalla
ja paina
.
● Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos <Automaattinen> on valittu kohdassa <Valitse paperi>.
<Zoomaus>
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai
pienennetään, ja kuvan kuvasuhde säilytetään. Valitse asetus painamalla
/
ja paina
.
86
/
Asiakirjan tulostaminen
<Ei>
Kun kuva on paperin
Tulostusalue(P. 552) sisällä, se tulostetaan sellaisenaan. Jos kuva on tulostusaluetta
suurempi, tulosteita pienennetään.
<Automaattinen>
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita
Tulostusalue(P. 552) -asetuksen mukaisesti.
<Suurenna tulostusal.>
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
-näppäimillä ja paina
.
Tulostusalue(P. 552) täysin paperin kokoon. Valitse asetus
-/
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
<N 1:lle>
Valitse, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja järjestyksessä vasemmasta yläkulmasta alkaen. Jos esimerkiksi
haluat tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse <4 1:lle>. Valitse asetus
-/
-näppäimillä ja paina
.
● Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos <Automaattinen> on valittu kohdassa <Valitse paperi>.
<Viimeistely>
Määritä tulosteiden lajittelutapa, kun tulostetaan monisivuisia asiakirjoja. Valitse, lajitellaanko tulosteet,
painamalla
/
ja paina
.
87
Asiakirjan tulostaminen
<Ei>
Tulosteita ei lajitella. Jokaisesta sivusta tulostetaan määritetty määrä kopioita. Jos esimerkiksi tulostat kolme
kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet järjestetään seuraavasti: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Lajittelu>
Tulosteet ryhmitellään täydellisiksi sivujärjestyksessä oleviksi sarjoiksi.Jos esimerkiksi tulostat kolme kopiota
nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet lajitellaan seuraavaan sivujärjestykseen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Kuvan suunta>
Määritä kuvan tulostussuunta. Valitse suunta
-/
-näppäimillä ja paina
.
<Automaattinen>
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
<Pysty>
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
<Vaaka>
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
● Jos määritetty <Pysty>- tai <Vaaka>-asetus ei vastaa kuvan suuntaa, tulostetaan pienennetty kuva.
<Tulostuskohta>
Määritä kuvan tulostussijainti. Valitse tulostussijainti
88
-/
-näppäimillä ja paina
.
Asiakirjan tulostaminen
<Automaattinen>
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen mukaisesti. Muussa
tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot tulostetaan aina paperin keskelle.
<Keskusta>
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
<Ylävasen>
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
7
Valitse <Aloita tulostus> ja paina
.
➠ Tulostus alkaa.
● Jos haluat peruuttaa tulostuksen, käytä käyttöpaneelia.
8
Tulostuksen peruuttaminen(P. 77)
Poista USB-muistiväline.
1
Valitse <Poista USB-muisti> ja paina
2
Valitse <Kyllä> ja paina
.
.
➠ Odota, kunnes alla näkyvä viesti tulee esiin.
3
Poista USB-muistiväline.
● Jos vaiheessa 1 näytössä valitaan <Järjestä tiedostot>, voit muuttaa näytettävien tiedostojen järjestystä, kun
valitset tulostettavaa tiedostoa.
VINKIT
Jos haluat tulostaa aina samoilla asetuksilla:
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen(P. 90)
89
Asiakirjan tulostaminen
USB-tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
60Y7-01E
Asetuksia, jotka näytetään ensin tulostusasetusten määrittämistä varten, kutsutaan oletusasetuksiksi. Nämä
oletusasetukset voidaan muuttaa vastaamaan usein suoritettavia toimenpiteitä, jotta samoja asetuksia ei tarvitsisi
määrittää aina, kun tulostetaan.
(
)
<USB-tulostusaset.>
Valitse asetuskohde
PDF/XPS
<PDF/XPS-oletusaset.> tai <JPEG/TIFF-oletusas.>
Muuta valitun kohteen oletusarvoa
JPEG/TIFF
Asetuskohteet
Valitse asetus, jonka haluat määrittää, ja muuta sen oletusarvo.
◼ Tulostettavien tiedostojen näyttöjärjestyksen määrittäminen
Voit määrittää järjestyksen, jossa USB-muistilaitteesta tulostettavat tiedostot näytetään valintaa varten.
(
)
<USB-tulostusaset.>
<Tied.järj. oletusas.>
vakionäyttöjärjestys
<Nimi (Nouseva)>
Näyttää tiedostot nousevassa järjestyksessä nimen mukaan.
<Nimi (Laskeva)>
Näyttää tiedostot laskevassa järjestyksessä nimen mukaan.
90
Valitse tiedostojen
Asiakirjan tulostaminen
<Pvm/Aika (Nouseva)>
Näyttää tiedostot nousevassa järjestyksessä päivämäärän/kellonajan mukaan.
<Pvm/Aika (Laskeva)>
Näyttää tiedostot laskevassa järjestyksessä päivämäärän/kellonajan mukaan.
LINKIT
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 81)
91
Asiakirjan tulostaminen
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen
(turvatulostus)
60Y7-01F
Kun asiakirjalle asetetaan PIN-koodi, kun se tulostetaan tietokoneesta, asiakirja tallennetaan laitteeseen asennettuun
valinnaiseen SD-korttiin, eikä sitä tulosteta, ennen kuin oikea PIN-koodi on syötetty laitteen käyttöpaneelissa. Tätä
toimintoa kutsutaan turvatulostukseksi, ja PIN-koodilla suojattua asiakirjaa kutsutaan turvatulostusasiakirjaksi.
Turvatulostuksen käyttäminen estää luottamuksellisten asiakirjojen jäämisen muiden näkyville. Ennen tämän
toiminnon käyttämistä laitteeseen täytyy asentaa valinnainen SD-kortti ( SD-kortin asentaminen(P. 576) ).
Turvatulostusasiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen(P. 92)
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 93)
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 94)
Turvatulostusasiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen
Noudata alla olevia ohjeita. Voit lähettää PIN-koodilla suojatun asiakirjan.
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
2
Valitse tämä laite ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Varmistettu tulostus] kohdassa [Tulostustapa].
➠ [Tiedot]-ponnahdusnäyttö tulee esiin. Tarkista ilmoitus ja napsauta [Kyllä] tai [Ei].
4
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
● Vaihda välilehti asetusten mukaisesti.
92
Asiakirjan tulostaminen
5
Valitse [Tulosta] tai [OK].
➠ Kun turvatulostusasiakirja on lähetetty laitteeseen, se säilyy SD-kortilla odottamassa tulostusta.
● Voit käyttää myös turvallisempaa salattu tulostus -toimintoa.
Salatun tulostuksen käyttäminen(P. 95)
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen
Tulostaa laitteeseen lähetetyt turvatulostusasiakirjat. Kun voimassaoloaika ( Turvatulostusasiakirjojen
säilytysajan muuttaminen(P. 94) ) on kulunut, turvatulostusasiakirja poistetaan laitteen muistista eikä sitä voi enää
tulostaa.
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse tulostettava turvatulostusasiakirja ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Turvatulostus> ja paina
● Jos SD-kortilla on vain yksi suojattu asiakirja, tätä näyttöä ei näytetä.
93
-painiketta.
-painiketta.
Asiakirjan tulostaminen
Jos käyttäjänimi näytetään
● Jos SD-kortilla on turvatulostusasiakirjoja kahdelta tai useammalta käyttäjältä, alla näkyvä käyttäjän
valintanäyttö näytetään ennen yllä näkyvää näyttöä. Valitse käyttäjänimesi ja paina
4
Syötä PIN-koodi ja paina
.
-näppäintä.
➠ Tulostus alkaa.
● Voit peruuttaa tulostustöitä käyttöpaneelin avulla.
Tulostuksen peruuttaminen(P. 77)
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen
Voit muuttaa voimassaoloaika, jonka laitteeseen lähetetyn turvatulostusasiakirjan tiedot säilytetään ennen niiden
poistamista tietyn ajan kuluttua.
1
Paina
2
Käytä näppäimiä
3
Valitse <Turvatul. poistoaika> ja paina
4
Valitse, kuinka kauan SD-kortti säilyttää turvatulostusasiakirjoja, ja paina
(
) -painiketta.
/
valitse <Ohjausvalikko> ja paina
.
-painiketta.
● Turvatulostusasiakirja poistetaan SD-kortilta, kun tässä määritetty aika on kulunut.
LINKIT
Salatun tulostuksen käyttäminen(P. 95)
SD-kortin asentaminen(P. 576)
94
.
Asiakirjan tulostaminen
Salatun tulostuksen käyttäminen
60Y7-01H
Tulostustiedot salataan ennen niiden lähettämistä laitteeseen, mikä parantaa turvallisuutta enemmän kuin tavallinen
turvatulostustoiminto.
◼ Salattu tulostus -toiminnon aktivoiminen
Jos haluat käyttää salattu tulostus -toimintoa, suorita seuraava toimenpide etukäteen.
Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 603) ) Napsauta tulostimen kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet] [Laitteen asetukset] välilehti [Tiedot] [Muut asetukset] -välilehti Ota käyttöön [Encrypted Secure Print] [OK]
[OK]
◼ Salatun asiakirjan lähettäminen tietokoneesta laitteeseen
Katso ohje. Voit katsella ohjetta tulostinajurista.
Avaa tulostinkansio ( Tulostinkansion näyttäminen(P. 603) ) Napsauta laitteen kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet] [Encrypted-P]-välilehti
[Help]
◼ Salattujen asiakirjojen tulostaminen
Kun olet lähettänyt salatun asiakirjan laitteeseen, tulosta se. Salatut asiakirjat poistetaan automaattisesti, kun
säilytysaika on kulunut ( Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 94) ), eikä niitä voi enää
tulostaa. Säilytysajan asetusmenetelmä on sama turvatulostusasiakirjoille ja salatuille asiakirjoille.
(
)
<Salattu tulostus>
Valitse salattu asiakirja, joka tulostetaan
Syötä PIN-
koodi numeronäppäimillä
Jos PIN-koodissa käytetään aakkosnumeerisia merkkejä tai symboleita
● Salatun tulostustoiminnon avulla voidaan käyttää aakkosnumeerisia merkkejä, symboleita ja
numeroita PIN-koodin määrittämiseen tulostinajurissa. Jos PIN-koodissa käytetään aakkosmerkkiä tai
symbolia, salattua asiakirjaa ei kuitenkaan voi tulostaa laitteen käyttöpaneelista. Tulosta salattu
asiakirja käyttämällä etäkäyttöliittymän [Työn tila] -toimintoa. Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan
tarkistaminen(P. 295)
95
Asiakirjan tulostaminen
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen
(tallennetun työn tulostus)
60Y7-01J
Tietokoneelta tulostetut tiedot voidaan tallentaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin. Koska tallennetut tiedot voidaan
tulostaa suoraan laitteesta, tietokonetta ei tarvitse käyttää joka kerta, kun tulostetaan. Usein tulostettava asiakirja,
kuten faksin kansilehti, kannattaa tallentaa. SD-kortin asentaminen(P. 576)
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen(P. 96)
Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen(P. 98)
● SD-kortille tallennettuja tietoja ei poisteta, vaikka virta katkaistaisiin, mutta ne poistetaan automaattisesti,
kun asetettu säilytysaika on kulunut, eikä niitä voi enää tulostaa. Jos haluat muuttaa tietojen säilytysaikaa tai
estää niiden automaattisen poistamisen, muuta vastaavaa asetusta etäkäyttöliittymästä ( Asiakirjojen
säilytysajan muuttaminen(P. 100) ). Tallennetut tiedot voidaan poistaa myös manuaalisesti (
Asiakirjojen poistaminen manuaalisesti(P. 101) ).
Asiakirjan tallentaminen laitteeseen
1
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
2
Valitse tämä laite ja napsauta [Määritykset] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Tallenna] kohdassa [Tulostustapa] ja napsauta [Kyllä].
96
Asiakirjan tulostaminen
4
Määritä asiakirjojen tallennusasetukset ja napsauta [OK].
[Datanimi]
Anna SD-kortille tallennettaville tulostustiedoille nimi.
[Anna nimi]
[Käytä tiedostonimeä]
Aseta nimi manuaalisesti. Määritä helppo nimi, joka on helppo tunnistaa laitteen
näytössä.
Nimi annetaan automaattisesti tallennettavien tulostustietojen tiedostonimen ja
käytettävän sovelluksen tietojen perusteella.
[Postilokerot]
Tulostustietojen tallennuspaikkaa SD-kortilla kutsutaan laatikoksi. Valitse laatikon numero asiakirjan
tallennusta varten. Voit antaa laatikolle nimen sen tunnistamisen helpottamiseksi. Nimen tai PINkoodin määrittäminen laatikolle(P. 103)
5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
● Vaihda välilehti asetusten mukaisesti.
● Tässä muutetut asetukset tallennetaan asiakirjan mukana. Kun asiakirja tulostetaan seuraavan kerran, se
tulostetaan tallennetuilla asetuksilla.
97
Asiakirjan tulostaminen
6
Valitse [Tulosta] tai [OK].
➠ Asiakirja lähetetään laitteeseen ja tallennetaan määritettyyn laatikkoon.
Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen
1
Paina
(
) -painiketta.
● Kun laite on offline-tilassa, se ei toimi, vaikka painettaisiin
(
). Aseta laite online-tilaan.
Online
painike(P. 27)
2
Valitse
3
Valitse tulostettavan asiakirjan laatikon numero ja paina
/
-painikkeilla <Tall. työn tulostus> ja paina
-painiketta.
.
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun PIN-koodin syöttönäyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja paina
yhteyttä laitteen pääkäyttäjään.
98
. Jos et ole varma PIN-koodista, ota
Asiakirjan tulostaminen
4
Valitse tulostettava asiakirja ja paina
-painiketta.
➠ Tulostus alkaa.
● Jos haluat peruuttaa tulostuksen, käytä käyttöpaneelia.
Tulostuksen peruuttaminen(P. 77)
● SD-kortille tallennetut asiakirjat voidaan tulostaa myös etäkäyttöliittymän [Lokero]-sivulta ( [Lokero] sivu(P. 292) ). Avaa laatikko, johon asiakirjat on tallennettu, valitse tulostettavan asiakirjan valintaruutu ja
napsauta [Tulosta].
LINKIT
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen(P. 100)
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle(P. 103)
SD-kortin asentaminen(P. 576)
99
Asiakirjan tulostaminen
Laitteeseen tallennetun asiakirjan poistaminen
60Y7-01K
SD-kortille tallennetut tiedot poistetaan oletusarvoisesti automaattisesti tietyn ajan kuluttua, eikä niitä voi enää
tulostaa. Jos haluat muuttaa asiakirjojen säilytysaikaa SD-kortilla tai estää asiakirjojen automaattisen poistamisen,
muuta asetuksia etäkäyttöliittymästä. Tallennetut asiakirjat voidaan poistaa myös manuaalisesti.
Asiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 100)
Asiakirjojen poistaminen manuaalisesti(P. 101)
Asiakirjojen säilytysajan muuttaminen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Ohjausvalikko]
4
Muuta säilytysaikaa.
[Muokkaa].
● Jos haluat estää asiakirjojen automaattisen poistamisen, valitse [Ei].
100
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
5
Valitse [OK].
Asiakirjojen poistaminen manuaalisesti
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
Jos kirjauduit yleisessä käyttäjätilassa
● Laite on oletusarvoisesti määritetty niin, että muut kuin pääkäyttäjät eivät voi poistaa asiakirjoja. Jos
halutaan, että loppukäyttäjät voivat poistaa asiakirjoja, asetuksia täytyy muuttaa. Asiakirjojen käytön
salliminen loppukäyttäjille(P. 300)
● Voit poistaa vain sellaisen asiakirjan, jonka käyttäjänimi vastaa sitä, jolla kirjauduttiin etäkäyttöliittymään.
2
Valitse [Lokero].
101
Asiakirjan tulostaminen
3
Napsauta sen laatikon numeroa, johon poistettava asiakirja on tallennettu.
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun alla näkyvä näyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja napsauta [OK].
4
Valitse poistettavan asiakirjan valintaruutu ja napsauta [Poista].
➠ Valittu asiakirja poistetaan.
● Voit tarkistaa asiakirjan tiedot napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Tiedostonimi].
● SD-kortin vapaan tilan lisääntyminen voi kestää jonkin aikaa, koska tallennetut tiedot poistetaan taustalla.
102
Asiakirjan tulostaminen
Nimen tai PIN-koodin määrittäminen laatikolle
60Y7-01L
Laatikolle voidaan määrittää nimi ja PIN-koodi sen avaamista varten. Jos laatikolle määritetään helposti ymmärrettävä
nimi, se on helpompi tunnistaa, kun valitaan asiakirjojen tallennuspaikkaa tulostinajuria käyttämällä. Jos määritetään
PIN-koodi, vain rajoitetut käyttäjät voivat käyttää tallennettuja asiakirjoja, mikä parantaa turvallisuutta.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Lokero].
3
Napsauta sen laatikon numeroa, jonka asetukset haluat määrittää.
Jos laatikko on suojattu PIN-koodilla
● Kun alla näkyvä näyttö tulee esiin, syötä PIN-koodi ja napsauta [OK].
4
[Asetetaan].
103
Asiakirjan tulostaminen
5
Määritä nimi ja PIN-koodi.
[Lokeron nimi]
Aseta lokeron nimi syöttämällä tarvittavat merkit.
[Aseta PIN]
Kun haluat määrittää PIN-koodin, valitse [Aseta PIN] -valintaruutu ja syötä numero PIN-koodia varten [PIN]tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama numero [Vahvista]-tekstiruutuun.
● PIN-koodin ensimmäinen numero ei saa olla 0. PIN-koodiksi asetetaan numero, jonka alusta on poistettu
0.
6
Valitse [OK].
104
Asiakirjan tulostaminen
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)
60Y7-01R
Tiedosto voidaan tulostaa web-selaimesta (etäkäyttöliittymä) avaamatta tiedostoa. Lisäksi myös PDF-tiedosto voidaan
tulostaa verkosta määrittämällä vain URL.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Suoratulostus].
3
Napsauta tulostettavan tiedoston tyyppiä.
[PDF-tiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa PDF-tiedoston.
105
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
[PS-tiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa PS- tai EPS-tiedoston.
[Kuvatiedosto]
Napsauta, kun haluat tulostaa JPEG- tai TIFF-tiedoston.
[XPS-tiedostot]
Napsauta, kun haluat tulostaa XPS-tiedoston.
4
Valitse [Selaa].
● Kun tiedoston valitsemisen valintaikkuna tulee esiin, valitse tulostettava tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Kun tulostetaan PDF-tiedostoa, valitse [Tiedostopolku].
Kun tulostetaan PDF-tiedosto netistä
● Valitse [URL] ja syötä PDF-tiedoston URL. Jos käyttäjien todennus suoritetaan, syötä käyttäjänimi ja
salasana.
Jos PDF-tiedosto on suojattu salasanalla
● Syötä salasana kohtaan [Asiakirjan salasana].
Kun tulostetaan käytäntöpalvelimeen linkitetty PDF-tiedosto
● Määritä asetukset [Toimintaohjepalvelimen käyttäjänimi] ja [Toimintaohjepalvelimen salasana].
5
6
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
tulostusasetukset(P. 108)
Valitse [Aloita tulostus].
➠ Alla oleva näyttö avautuu, ja tulostus alkaa.
106
Suoratulostuksen
Asiakirjan tulostaminen
● Jos napsautat [Työlistaan], esiin tulee [Työn tila] -sivu, joka näyttää tulostuksen tilan.
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 295)
● Tulostuksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 285)
107
Asiakirjan tulostaminen
Suoratulostuksen tulostusasetukset
60Y7-01S
Jos haluat muuttaa suoratulostuksen asetuksia tulostettavan asiakirjan mukaisesti, määritä seuraavat asetukset.
Kun määritetään XPS-tiedostojen tulostusasetukset
● Tyhjennä [Lipun tulostus etusijalle] -valintaruutu. Jos valintaruutu on valittuna, eräät kohteet eivät ole
käytettävissä.
Kuvauksen kuvakkeet*
Asetukset PDF-tiedostoja tulostettaessa
Asetukset PS/EPS-tiedostojen tulostusasetukset
Asetukset JPEG-tiedostoja tulostettaessa
Asetukset TIFF-tiedostoja tulostettaessa
Asetukset XPS-tiedostojen tulostusasetukset
* Kuvakkeet
jätetään pois asetuksista, jotka näytetään tiedostomuodosta riippumatta.
108
Asiakirjan tulostaminen
[Määritä tulostusalue]
[Tulostusalue]
Määritä tulostettava alue (sivut).
[Kaikki]
Valitse, kun haluat tulostaa kaikki sivut.
[Määritä sivut]
Valitse, kun haluat määrittää tulostusalueen. Asetusta ei voi käyttää JPEG-tiedostojen
kanssa.
[Laatuasetukset]
[Sävytys]
Määritä tulostustietojen käsittelyn sävyjyrkkyys.
[Suuri 1]
Tämä tulostustila sopii valokuvien tai vastaavien tulostamiseen normaalilla laadulla.
[Suuri 2]
Valitse tämä asetus, kun haluat tulostaa valokuva tai vastaavia korkealla laadulla.
[Puolisävyt]
Voit valita tulostustavan, jolla tuotetaan puolisävyjä (kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välinen välialue).
PDF- ja XPS-tiedostoista voit valita asetuksen [Tarkkuus] tai [Sävytys] kullekin yhdessä asiakirjassa olevalle
kuvatyypille: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
[Sekoitussävytys]
Kun tämä valintaruutu on valittu, voit tulostaa tilassa, joka sopii tekstiä ja ohuita
viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen. Sitä
käytetään kaikkiin kuvatietotyyppeihin, joten vaihtoehtoa [Tarkkuus] tai [Sävytys] ei
voi valita.
109
Asiakirjan tulostaminen
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta
[Sekoitussävytys].
[Tarkkuus]
Tuottaa selkeärajaisen tekstitulosteen. Sopii merkkien ja ohuiden viivojen
tulostamiseen.
[Sävytys]
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja ääriviivoja. Sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja
kaavioiden tulostamiseen.
[Sekoitussävytys]
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien
tietojen yms. tulostamiseen.
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta
[Sekoitussävytys].
[Erikoispehmennys]
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien ja tekstin reunat voidaan tulostaa
pehmeästi.
[Ei]
Pehmennystä ei suoriteta.
[Pehmeä 1]
Tulostaa viivojen, kuvien ja tekstin reunat pehmeästi.
[Pehmeä 2]
Reunat ovat pehmeämpiä kuin asetuksella [Pehmeä 1].
[Kuvankäsittely]
Kun tämä valintaruutu on valittu, pehmennystilaa käytetään viivoihin ja kuviin, kun
[Pehmeä 1] tai [Pehmeä 2] on määritetty.
[Teksti]
Kun tämä valintaruutu on valittu, pehmennystilaa käytetään tekstiin, kun [Pehmeä 1]
tai [Pehmeä 2] on määritetty.
110
Asiakirjan tulostaminen
[Väriasetukset]
[Väritila]
Määritä, tulostetaanko värillisenä vai mustavalkoisena.
[Automaattinen (Väri/Mustavalkoinen)] Valitse automaattisesti väri- tai mustavalkotulostus asiakirjan tyypin mukaan.
[Mustavalkoinen]
Tulosta mustavalkoisena, vaikka asiakirja olisi värillinen.
[Väri]
Tulosta väreissä.
111
Asiakirjan tulostaminen
[Sovitustapa]
Valitse käsittelytila väritulostusta varten.
[ICC-profiili]
Käytä profiilia värien sovitusta varten.
[Gamma]
Suorita värikorjaus asettamalla gamma-arvo kirkkauden säätöä varten.
[RGB-lähdeprofiili]
Valitse RGB-datalle sopiva profiili, joka vastaa käytettävää monitoria. XPS-tiedostoille tämä kohde voidaan
asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC monitorien keskimääräinen profiili. Jos käytetään monitoria, jossa on sRGBtuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
[sRGB v3.0 (Canon)]
värejä.
[Canon HDTV gamma 1.5 – 2.4 Monitor] Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja
värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi
arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
[Ei mitään]
Suorittaa värierottelun RGB:stä CMYK:hon käyttämättä mitään RGBlähdeprofiilia.
● Tämä kohde on käytettävissä XPS-tiedostoille, kun [Sovitustapa]-asetukseksi on valittu [ICC-profiili].
[CMYK-simulaatioprofiili]
Voit valita simulointikohteen, kun tulostat CMYK-dataa. Laite muuntaa CMYK-datan laitteesta riippuvaan
CMYK-värimalliin valitun simulointikohteen mukaan.
[JapanColor(Canon)]
Käytä JapanColor-profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä
japanilaisia tulostusstandardeja.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Käytä U.S. Web Coated -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä
yhdysvaltalaisia tulostusstandardeja.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Käytä Euro Standard -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä
eurooppalaisia tulostusstandardeja.
[Ei mitään]
Tulostaa CMYK-datan käyttäen laitteesta riippuvaa CMYK-värimallia ilman mitään
CMYK-simulointiprofiilia.
● Jos tämän kohteen asetuksena on [Ei mitään], tumma liukusävytys voi epäonnistua käsiteltävän datan
mukaan.
[Tulostusprofiili]
Voit valita sopivat profiilit datalle, joka aiotaan tulostaa. PDF- ja XPS-tiedostoille tämä kohde voidaan asettaa
jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
112
Asiakirjan tulostaminen
[Normal]
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä
monitorissa näytettäviä värejä.
[Photo]
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
[TR Normal]
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreissä, jotka ovat lähellä
monitorissa näytettäviä värejä ja väriaineen leviämistä tekstiin ja ohuisiin viivoihin
hallitaan tarkasti.
[TR Photo]
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa ja väriaineen
leviämistä tekstiin ja ohuisiin viivoihin hallitaan tarkasti.
● Tämä kohde on käytettävissä XPS-tiedostoille, kun [Sovitustapa]-asetukseksi on valittu [ICC-profiili].
[Täsmäytysmenetelmä]
Määritä, mille elementille annetaan etusija värien sovituksessa asetuksella [RGB-lähdeprofiili]. XPStiedostoille tämä kohde voidaan asettaa jokaisella yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille: [Teksti],
[Kuvankäsittely] ja [Kuva].
[Korostunut]
Sovitus suoritetaan hahmottaminen etusijalla.
[Kylläisyys]
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
[Kolorimetrinen]
Sovitus suoritetaan niin, että värierot alkuperäisten ja tulosteiden välillä minimoidaan.
[Käytä harmaasävy-profiilia]
Kun tämä valintaruutu valitaan, harmaa data muunnetaan CMYK-dataksi laitteen harmaasävyprofiilin
mukaisesti.
● Tulostus voidaan suorittaa käyttämällä vain K (musta) -väriainetta asetuksen [Tulostusprofiili] tai [Teksti
musta vain musta] mukaan.
[Teksti musta vain musta]
Kun tämä valintaruutu on valittu, musta teksti tulostetaan käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta. Toisin kun
värillisellä väriaineella (CMY) tulostettaessa väriaineen epäterävyyttä reunojen ympärillä ei esiinny.
Normaalisti kannattaa käyttää tätä asetusta.
[Musta päälletulostus]
Valitse tulostustapa, kun musta teksti menee värillisen taustan tai kuvan päälle, kun [Teksti musta vain
musta] on valittu. Kun tämä valintaruutu on valittu, ensin tulostetaan vain värillinen tausta tai kuva
tulostetaan, jonka jälkeen musta teksti tulostetaan taustan tai kuvan päälle käyttämällä vain mustaa (K)
väriainetta. Kun tätä valintaruutua ei ole valittu, ensin tulostetaan data sen jälkeen, kun musta teksti on
leikattu pois värillisestä taustasta tai kuvasta jättäen vastaava alue valkoiseksi, jonka jälkeen tulostetaan
musta teksti valkoiselle alueelle.
● Kun tätä valintaruutua ei ole valittu, tuloste voi olla haaleampi tai tekstin reunoissa voi näkyä valkoista.
113
Asiakirjan tulostaminen
[Suorita komposiitti päälletulostus]
Kun tämä valintaruutu on valittu, CMYK-data, jolla on asetettu päälletulostus, päälletulostetaan
komposiittidatana.
● Jos [CMYK-simulaatioprofiili] -asetukseksi on valittu muu kuin [Ei mitään], päälletulostusta ei suoriteta,
vaikka tämä valintaruutu olisi valittu.
[Kirkkaus]
Koko kuvan kirkkautta voidaan säätää 5 %:n välein. Mitä pienempi arvo, sitä kirkkaampi kuva.
[Gammakorjaus]
Kirkkautta voidaan säätää niin, että alkuperäisen kirkkaimpien ja tummimpien osien kirkkaus ei vaikuta
tulosteeseen. [1,4] on vakioasetus (ei korjausta), ja mitä suurempi asetusarvo, sitä tummempi tulosteesta
tulee. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhden asiakirjan sisältämille kuvatyypeille: [Teksti],
[Kuvankäsittely] ja [Kuva].
● Tämä kohde on käytettävissä, kun [Sovitustapa]-asetukseksi on valittu [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
Kun tämä valintaruutu on valittu, tulostus suoritetaan korjaamalla automaattisesti kuvan kontrastia,
väritasapainoa, kylläisyyttä ja liukusävytystä.
[Punasilmien korjaus]
Punasilmäisyys on ilmiö, joka saa ihmisten silmät näyttämään salamakuvauksessa epäluonnollisen punaisilta.
Valitse, tunnistetaanko kuvasta punasilmäisyys automaattisesti ja korjataan kyseiset kohdat, jotta silmät
näyttävät luonnollisen värisiltä. Valitse valintaruutu ja valitse korjaustaso kohdassa [Punasilmien
korjaustaso].
[Kasvojen kirkastus]
Jos kohteiden kasvot ovat valokuvassa epäluonnollisen tummia vastavalon tai alivalotuksen takia, valitse,
tulostetaanko kuva korjaamalla sen koko kirkkautta niin, että kohteiden kasvoista tulee luonnollisen kirkkaat.
Valitse valintaruutu ja valitse korjaustaso kohdassa [Kasvojen kirkastustaso].
[Harmaasävymuunto]
Voit valita tavan, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi. XPS-tiedostoissa voit
määrittää kunkin kuvan tietotyypin muunnostavan: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
[sRGB]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen
luomiseksi.
[NTSC]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan
ulkoasun luomiseksi.
[Yhtenäinen RGB]
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain
kirkkauden perusteella.
114
Asiakirjan tulostaminen
● Tämä kohde on käytettävissä, kun [Väritila]-asetukseksi on valittu [Mustavalkoinen].
[Harmaakompensointi]
Jos mustassa tai harmaassa datassa on väritietoja, joissa määritetään R=G=B, valitse, tulostetaanko
käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle
kuvatyypille: [Teksti], [Kuvankäsittely] ja [Kuva].
● Kun tämän kohteen asetukseksi valitaan [Ei], tulostukseen käytetään neljää CMYK-väriainetta.
[Tulostusasetukset]
[Kopiot]
Määritä kopioiden määrä.
[Paperikoko]
Määritä tulostettavan paperin koko.
● Jos haluat tulostaa PDF-tai XPS-tiedoston, valitse [Automaattinen], niin optimaalinen paperilähde valitaan
automaattisesti. Jos optimaalista kokoa ei löydy, kohdassa <Tavallinen paperikoko> määritetty paperikoko
valitaan ( Tavallinen paperik.(P. 471) ).
[Paperityyppi]
Määritä tulostettavan paperin tyyppi.
115
Asiakirjan tulostaminen
[Manuaalinen syöttö]
Jos valintaruutu valitaan, asiakirja tulostetaan vain monikäyttötasolle lisätylle paperille.
[Suurenna/Pienennä paperikokoon sopivaksi]
Jos valintaruutu valitaan, tulosteita suurennetaan tai pienennetään paperin Tulostusalue(P. 552) mukaan.
Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja alkuperäisen kuvasuhde säilytetään.
● Jos [Paperikoko]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], tämä kohde ei ole käytettävissä.
[Kuvan suunta]
Määritä kuvan tulostussuunta.
[Automaattinen]
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
[Pysty]
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
[Vaaka]
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
● Jos määritetty asetus [Pysty] tai [Vaaka] ei vastaa kuvan suuntaa, tulostetaan pienennetty kuva.
[Tulostuskohta]
Määritä kuvan tulostussijainti.
[Automaattinen]
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen
mukaisesti. Muussa tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot
tulostetaan aina paperin keskelle.
[Keskusta]
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
[Ylävasen]
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
[Zoomaus]
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai
pienennetään, ja kuvan kuvasuhde säilytetään.
[Ei]
Kun kuva on paperin
Tulostusalue(P. 552) sisällä, se tulostetaan sellaisenaan. Jos
kuva on tulostusaluetta suurempi, tulosteita pienennetään.
[Automaattinen]
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita paperin tulostettavan alueen
mukaan.
[Suurenna tulostusaluetta]
Jos valintaruutu valitaan, kuva tulostetaan laajentamalla Tulostusalue(P. 552) paperin täyteen kokoon.
Osa kuvasta saattaa kuitenkin puuttua paperin reunan läheltä, tai paperi voi olla osittain tahriintunut
alkuperäisen mukaan.
116
Asiakirjan tulostaminen
[Tulosta 2-puolisena]
Valitse valintaruutu, kun haluat tulostaa paperin kummallekin puolelle.
[Sidonnan paikka]
Valitse, nidotaanko tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Tulostuksen suunta
vaihdetaan määritetyn nidontakohdan mukaan. Voit myös määrittää nidontamarginaalin (
Sidontareunus(P. 354) ).
[Pitkä reuna]
Nitoo tulosteet pitkältä reunalta.
[Lyhyt reuna]
Nitoo tulosteet lyhyeltä reunalta.
[Näytä varoitukset]
Voit määrittää, miten laite käyttäytyy, jos tapahtuu virhe.
[Tulosta]
Virhetiedot tulostetaan, ja kuvaa ei tulosteta.
[Paneeli]
Kuvaa ei tulosteta, ja virheilmoitus näytetään käyttöpaneelissa.
[Ei]
Kuvaa ei tulosteta, eikä virhettä näytetä.
[N 1:lle]
Määritä, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja varaamalla ne järjestyksessä. Jos esimerkiksi haluat
tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse [4 1:lle].
● Jos [Paperikoko]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], tämä kohde ei ole käytettävissä.
[Sivujärjestys]
Valitse sivujen asettelu.
117
Asiakirjan tulostaminen
[Viimeistely]
Määritä tulosteiden lajittelutapa, kun tulostetaan monisivuisia asiakirjoja. Tämä kohde näytetään, kun SDkortti on asennettu.
[Ei]
Tulosteita ei lajitella. Jokaisesta sivusta tulostetaan määritetty määrä kopioita. Jos
esimerkiksi tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet järjestetään
seuraavasti: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Lajittelu]
Tulosteet ryhmitellään täydellisiksi sivujärjestyksessä oleviksi sarjoiksi.Jos esimerkiksi
tulostat kolme kopiota nelisivuisesta asiakirjasta, tulosteet lajitellaan seuraavaan
sivujärjestykseen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Kommenttituloste]
Valitse, tulostetaanko kommentit.
[Automaattinen]
Tulostaa PDF-tiedoston kommentit.
[Ei]
Kommentteja ei tulosteta.
[Tallenna lokeroon]
Asiakirja voidaan tallentaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin ilman tulostamista. Valitse valintaruutu, kun
haluat tallentaa asiakirjan kohdassa [Lokeron numero (00-99)] määritettyyn laatikkoon. Voit tulostaa
laatikossa olevat asiakirjat käyttöpaneelista niin monta kertaa kuin haluat. Tietoja asiakirjan tulostamisesta
on kohdassa Laitteeseen tallennetun asiakirjan tulostaminen(P. 98) . Tämä kohde näytetään, kun SDkortti on asennettu.
LINKIT
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 105)
118
Asiakirjan tulostaminen
Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen
(sähköpostitulostus)
60Y7-01U
Sähköpostitulostuksen avulla voidaan tulostaa POP3-postipalvelimelta vastaanotettu viesti ja siihen liitetyt
kuvatiedostot ilman tietokonetta. Sähköpostit voidaan vastaanottaa manuaalisesti tai automaattisesti säännöllisin
välein. SMTP-protokollaa käytettäessä laitteeseen suoraan ilman postipalvelinta lähetetyt sähköpostit tulostetaan.
Sähköpostitulostuksen asetusten määrittäminen(P. 119)
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 123)
● Kun asetusvalikossa <TIFF Spooler> -asetukseksi valitaan <Kyllä>, vastaanotetut tiedot tallennetaan
tilapäisesti laitteeseen tai SD-kortille ennen tulostamista. Tämä vähentää virheiden esiintymistä. TIFF
Spooler(P. 414)
Sähköpostitulostuksen asetusten määrittäminen
Tässä osiossa kerrotaan, miten laitteessa määritetään sähköpostien vastaanotto- ja tulostusasetukset. Käytä
tietokonetta sähköpostien vastaanottoasetusten määrittämiseen ja laitteen käyttöpaneelia sähköpostien
tulostusasetusten määrittämiseen.
Tietokoneesta
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
119
Etäkäyttöliittymän
Asiakirjan tulostaminen
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä sähköpostitulostuksen asetukset.
[Sähköpostin tulostusasetukset].
Kun suoritetaan sähköpostitulostus POP3-postipalvelimelta
Kun sähköpostin vastaanotto alkaa, kaikki postipalvelimen postilaatikkoon tallennetut sähköpostit tulostetaan.
Jos lähetät sähköposteja, jotka haluat tulostaa laitteeseen etukäteen, voit tulostaa sähköpostit automaattisesti
säännöllisin välein tai tulostaa sähköpostit mihin tahansa aikaan.
● Sähköpostiosoitetta kannattaa käyttää yksinomaan sähköpostitulostukseen, koska kaikki laitteeseen
vastaanotetut sähköpostit poistetaan postipalvelimelta.
120
Asiakirjan tulostaminen
POP3-protokollan käyttöehdot
● POP3-postipalvelimen täytyy tukea UIDL-komentoa. Kysy lisätietoja verkon tai palvelimen pääkäyttäjältä.
[POP3-palvelimen nimi]
Syötä postipalvelimen nimi tai IP-osoite sähköpostien vastaanottamista varten.
[POP3-käyttäjänimi]
Syötä postipalvelimen käyttäjänimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Aseta/Muuta salasana]
Kun haluat määrittää salasanan postipalvelinta varten, valitse valintaruutu ja syötä salasanaa varten
aakkosnumeeriset merkit [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]tekstiruutuun.
[POP3-vastaanottoväli]
Määritä minuutteina aikaväli yhteyden automaattiselle muodostamiselle postipalvelimeen. Postipalvelimen
postilaatikossa olevat uudet sähköpostit noudetaan ja tulostetaan määritetyin välein automaattisesti. Voit
määrittää tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <POP3-vastaanottoväli> ( POP3vastaanottoväli(P. 350) ).
Sähköpostien automaattisen vastaanottamisen estäminen
● Valitse
[POP3-vastaanottoväli]-asetukseksi [0]. Jos valitset [0], sähköpostit
manuaalisesti. Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 123)
täytyy
vastaanottaa
[POP3-vastanotto]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön sähköpostitulostuksen POP3-postipalvelimelta. Voit määrittää
tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <POP3-vastanotto> ( POP3vastanotto(P. 350) ).
[POP3-palvelimen porttinumero]
Määritä postipalvelimen porttinumero, joka vastaanottaa sähköpostit.
Kun sähköpostitulostukseen käytetään SMTP-protokollaa
Jos sähköpostit lähetetään laitteelle SMTP:n kautta, laite tulostaa sähköpostit heti niiden vastaanottamisen
jälkeen. Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat välittää faksiasiakirjoja Canon-monitoimilaitteista tähän
laitteeseen ja tulostaa ne tällä laitteella ( Faksiasiakirjojen lähettäminen edelleen Canonin
monitoimilaitteista(P. 124) ).
121
Asiakirjan tulostaminen
[SMTP-VASTAANOTTO]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön sähköpostitulostuksen SMTP-protokollaa käyttäen. Voit
määrittää tämän asetuksen myös käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa <SMTP-VASTAANOTTO> ( SMTPVASTAANOTTO(P. 350) ).
[SMTP-palvelimen porttinumero]
Määritä SMTP-palvelimen porttinumero sähköpostien vastaanottamista varten.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelista
8
Määritä muut sähköpostitulostuksen asetukset tarpeen mukaan.
Määritä, tulostetaanko sähköpostiviesti.
Tul. sähköp. teksti(P. 415)
Voit rajoittaa sähköpostiviestistä tulostettavien sivujen määrää.
Raj. sähköp. tulost.(P. 415)
Voit määrittää liitettyjen kuvatiedostojen tulostusasetukset.
Kuvan suunta(P. 412)
122
Asiakirjan tulostaminen
Zoomaus(P. 413)
Tulostuskohta(P. 413)
TIFF Spooler(P. 414)
Näytä varoitukset(P. 414)
Suurenna tulostusal.(P. 416)
RGB-lähdeprofiili(P. 416)
CMYK-sim.profiili(P. 417)
Tulostusprofiili(P. 417)
Täsmäytysmenetelmä(P. 418)
Puolisävyt(P. 418)
Valokuvak. (Vain CL)(P. 419)
Harmaasävymuunto(P. 421)
Määritä, näytetäänkö sähköpostitulostuksen virhe.
Näytä varoitukset(P. 316)
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti
Jos sähköpostitulostus POP3-postipalvelimelta on käytössä, voit vastaanottaa ja tulostaa sähköposteja myös
manuaalisesti. Kun haluat muodostaa yhteyden postipalvelimeen ennen sähköpostien automaattista vastaanottamista
tai kun laite on määritetty estämään sähköpostien automaattinen vastaanottaminen, vastaanota sähköpostit
manuaalisesti noudattamalla alla olevia ohjeita.
1
Paina
(
) -painiketta.
● Kun laite on offline-tilassa, se ei toimi, vaikka painettaisiin
(
). Aseta laite online-tilaan.
Online
painike(P. 27)
2
Valitse
3
Valitse <Vast.ot. sähköpostit> ja paina
4
Valitse <Kyllä> ja paina
/
-painikkeilla <Sähköp.tul. apuohj.> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
➠ Laite on yhdistetty postipalvelimeen. Sähköpostitulostus käynnistetään postipalvelimen postilaatikossa
oleville uusille sähköposteille, jos sellaisia on.
123
Asiakirjan tulostaminen
Faksiasiakirjojen lähettäminen edelleen Canonin monitoimilaitteista
Ota SMTP RX käyttöön tässä laitteessa ja määritä sitten lähdemonitoimilaitteessa laitteen IP-osoite Internetfaksiosoitteeksi (I-faksi).
● Liitetiedostot voidaan tulostaa vain, jos ne ovat TIFF-muodossa. Jokaisesta faksiasiakirjasta voidaan tulostaa
vain yksi TIFF-tiedosto.
● Kun väriainekasetti on melkein tyhjä, faksiasiakirjoja ei voida vastaanottaa. Faksiasiakirjat, joita ei voitu
vastaanottaa tällä laitteella, tulostetaan lähdemonitoimilaitteella.
● Kun laitteeseen on asennettu valinnainen SD-kortti, tulostettavan TIFF-tiedoston enimmäiskoko on 100 Mt.
LINKIT
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 296)
Vastaanotettujen sähköpostien lokiluettelo(P. 520)
124
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti
mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa ...................................................... 126
Liittäminen mobiililaitteeseen ......................................................................................................................... 127
Laitteen käyttäminen sovelluksien kautta ..................................................................................................... 128
AirPrint-toiminnon käyttäminen ................................................................................................................... 130
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla ......................................................................................................... 134
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää ...................................................................................................... 137
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen ................................................................................................... 138
Laitteen etähallinta .......................................................................................................................................... 142
125
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
60Y7-01W
Yhdistämällä laitteen mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen, voit tulostaa helposti
käyttämällä asianmukaista sovellusta. Mobiililaitetta voidaan käyttää myös laitteen kauko-ohjaukseen, tulostustilan
tarkistamiseen ja laitteen asetusten muuttamiseen.
Liittäminen mobiililaitteeseen(P. 127)
Laitteen käyttäminen sovelluksien kautta(P. 128)
Laitteen etähallinta(P. 142)
126
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Liittäminen mobiililaitteeseen
60Y7-01X
Yhdistä mobiililaite ja tämä laite langattoman lähiverkon reitittimen kautta. Tietoja langattoman lähiverkon reitittimen
ja mobiililaitteiden yhdistämisestä ja käyttämisestä on saatavana niiden käyttöohjeista tai valmistajilta.
● Laitteen mukana ei toimiteta langattoman lähiverkon reititintä. Hanki sellainen tarvittaessa.
127
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Laitteen käyttäminen sovelluksien kautta
60Y7-01Y
Tee tulostus- ja muita toimenpiteitä laitteeseen yhdistetyltä mobiililaitteelta käyttämällä sovelluksia. Erilaisia
sovelluksia, mukaan lukien Canonin omat, tuetaan. Käytä oikein ottaen huomioon laitteesi, sovelluksen ja tilanteen.
◼ Canon PRINT Business-painikkeen käyttäminen
Tällä sovelluksella suoritetaan tulostusta ja muita toimenpiteitä mobiililaitteista, joissa on iOS/Android. Tulostuksen
aikana laitteessa ei tarvitse suorittaa toimenpiteitä. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, yksityiskohtaisista
asetusmenetelmistä ja toimenpiteistä on sovelluksen ohjeessa tai Canonin verkkosivustolla (https://global.canon/
gomp/).
● Voit ladata Canon PRINT Business -sovelluksen ilmaiseksi, mutta Internet-yhteydestä peritään maksu.
◼ Tulostaminen käyttämällä Canon Print Service ‑palvelua
Voit tulostaa helposti Android-tulostusalijärjestelmää tukevien sovellusten valikosta. Lisätietoja tuetuista
käyttöjärjestelmistä ja yksityiskohtaisista asetuksista ja menettelyistä on Canonin verkkosivustolla (https://
global.canon).
◼ Tulostaminen Mopria®-palvelun avulla
Laite tukee myös Mopriaa®. Moprian® avulla voit tulostaa Android-mobiililaitteista käyttämällä yleisiä toimintoja ja
asetuksia, vaikka valmistajat ja mallit vaihtelevat. Jos esimerkiksi käytät eri valmistajien tulostimia, jotka tukevat
Mopriaa®, tai Mopriaa® tukevaa tulostinta, joka on paikassa jossa vierailet, voit tulostaa ilman että asennat
sovelluksen erikseen kullekin valmistajalle tai mallille. Lisätietoja tuetuista malleista tai käyttöympäristöistä on
osoitteessa http://www.mopria.org.
Mopria®-asetusten vahvistaminen
Kirjaudu etäkäyttöliittymään hallintatilassa ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Asetukset/Tallennus] [Verkko] [Mopria-asetukset] [Muokkaa] Tarkista, että [Käytä
Mopriaa] -valintaruutu on valittu [OK]
128
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
◼ Tulostaminen Google Cloud Print -palvelun avulla
Voit käyttää Google Cloud Print -palvelua tukevia sovelluksia ja palveluja ja tulostaa tietokoneesta tai mobiililaitteesta
ilman tulostinajuria. Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 138)
129
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
AirPrint-toiminnon käyttäminen
60Y7-020
Voit tulostaa ilman tulostinajuria lähettämällä tulostustiedot Apple-laitteista.
AirPrint-asetukset
AirPrint-asetusten määrittäminen(P. 130)
AirPrint-toiminnon näytön avaaminen(P. 132)
AirPrint-toiminnot
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla(P. 134)
Vianmääritys
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää(P. 137)
AirPrint-asetusten määrittäminen
Voit tallentaa tiedot, joita käytetään laitteen tunnistamiseen, mm. laitteen nimen ja asennuspaikan. Voit myös poistaa
laitteen AirPrint-toiminnon käytöstä. Käytä etäkäyttöliittymää näiden asetusten muuttamiseen.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
● Jos käytät mobiililaitetta, kuten iPad, iPhone tai iPod touch, korvaa "valitse" sanalla "napauta" tässä osassa.
3
Valitse [Verkko]
[AirPrint-asetukset].
130
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Käytä AirPrintiä]
Valitse tämä valintaruutu, kun otat AirPrint-toiminnon käyttöön. Tyhjennä tämä valintaruutu, kun poistat
AirPrint-toiminnon käytöstä.
131
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
[Tulostimen nimi]/[Sijainti]/[Leveysaste]/[Pituusaste]
Syötä nimi ja asennuspaikka, niin tunnistat laitteen, kun käytät Applen laitetta. Tämä tieto on hyödyllinen, jos
käytät useampia kuin yhtä AirPrint-tulostinta.
Jos valitaan [Käytä AirPrintiä] -valintaruutu
Myös seuraavien kohteiden asetukseksi valitaan automaattisesti <Kyllä>.
● <mDNS-asetukset> IPv4- ja IPv6-protokollissa
● <HTTP>
DNS:n määrittäminen(P. 179)
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 246)
● <IPP-tulostus>
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
Jos muutetaan asetusta [Tulostimen nimi]
● Jos muutat asetuksen [Tulostimen nimi], jonka olet kerran määrittänyt, et ehkä pysty tulostamaan
enempää Mac-järjestelmästä, jota on pystytty siihen asti käyttämään tulostamiseen. Näin tapahtuu, koska
DNS:n määrittäminen(P. 179)
IPv4-osoitteeseen sisältyvä <mDNS-nimi> (
) muuttuu myös
automaattisesti. Siinä tapauksessa lisää laite uudelleen Mac-järjestelmään.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa AirPrint-ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<AirPrint>
<Ei> tai
<Kyllä>
AirPrint-toiminnon näytön avaaminen
Voit avata AirPrint-toiminnon näytön, jossa voit käyttää AirPrint-asetuksia ja myös katsoa tietoja tarvikkeista, kuten
paperi ja väriainekasetti. Voit myös määrittää turvatoiminnon asetukset ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 252) ).
1
Napsauta [Järjestelmäasetukset] työpöydän Dockissa
2
Valitse tulostin ja napsauta [Lisävarusteet ja tarvikkeet].
3
Valitse [Näytä tulostimen web-sivu].
4
Kirjaudu etäkäyttöliittymään.
● Kirjaudu sisään hallintatilassa AirPrint-asetusten muuttamista varten.
➠ AirPrint-sivu tulee esiin.
132
[Tulostimet ja skannerit].
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Tavaramerkit
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X ja Safari ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
133
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Tulostaminen AirPrint-toiminnolla
60Y7-021
Et välttämättä tarvitse tietokonetta valokuvien, sähköpostiviestien, web-sivujen ja muiden asiakirjojen tulostamiseen.
AirPrint-toiminnon avulla voit tulostaa suoraan Applen laitteista, kuten iPad, iPhone ja iPod touch.
Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta(P. 134)
Tulostaminen Mac-laitteesta(P. 135)
Järjestelmävaatimukset
Tulostaaksesi AirPrint-toiminnolla tarvitset yhden seuraavista Apple-laitteista.
● iPad (kaikki mallit)
● iPhone (3GS tai uudempi)
● iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi)
● Mac (Mac OS X 10.7 tai uudempi)*
* OS
X 10.9 tai uudempi, kun käytetään USB-yhteyttä.
Verkkoympäristö
Tarvitse yhden seuraavista ympäristöistä.
● Apple-laite ja tämä laite ovat yhdistettyinä samaan lähiverkkoon.
● Mac ja tämä laite ovat yhdistetty keskenään USB-liitännän kautta.
Kun käytetään USB-yhteyttä
● Määritä <USB-kytk. tietok. kj> -asetukseksi <Mac OS>.
USB-kytk. tietok. kj(P. 325)
Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta
1
Varmista, että tässä laitteessa on virta päällä ja että se on yhdistetty Applelaitteeseesi.
● Lisätietoja tästä toimenpiteestä on kohdassa "Aloittaminen".
2
Napauta Apple-laitteen sovelluksessa kohtaa
3
Napauta avattavan luettelon kohtaa [Tulosta].
näyttämiseksi.
134
Oppaat ja niiden sisältö(P. 581)
valikkovaihtoehtojen
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse tämä laite kohdan [Tulostinvalinnat] kohdasta [Tulostin].
● Verkkoon yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.
● [Tulostinvalinnat]-kohtaa ei näytetä sovelluksissa, jotka eivät tue AirPrint-toimintoa. Et voi tulostaa
kyseisistä sovelluksista.
5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Käytettävissä olevat asetukset ja paperikoot vaihtelevat käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
6
Napauta [Tulosta].
➠ Tulostus alkaa.
Tulostuksen tilan tarkistaminen
● Paina tulostuksen aikana kaksi kertaa Apple-laitteen kotipainiketta
napauta [Tulosta].
Tulostaminen Mac-laitteesta
1
Varmista, että tässä laitteessa on virta päällä ja että se on yhdistetty Maclaitteeseesi.
● Lisätietoja tästä toimenpiteestä on kohdassa "Aloittaminen".
Oppaat ja niiden sisältö(P. 581)
2
Lisää laite Mac-tietokoneeseen kohdasta [Järjestelmäasetukset]
3
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
[Tulostimet ja
skannerit].
● Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi
sovelluksen käyttöohjeista.
4
Valitse tämä laite tulostuksen valintaikkunassa.
● Mac-laitteeseen yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.
5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
● Käytettävissä olevat asetukset ja paperikoot vaihtelevat käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
135
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
6
Valitse [Tulosta].
➠ Tulostus alkaa.
136
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Jos AirPrint-toimintoa ei voi lähettää
60Y7-022
Jos AirPrint-toimintoa ei voi käyttää, yritä tehdä seuraavat ratkaisut.
● Varmista, että laitteessa on virta päällä. Jos laitteessa on virta päällä, kytke se ensin pois päältä, odota sen jälkeen 10
sekuntia ja kytke laite sen jälkeen uudelleen päälle tarkistaaksesi, ratkesiko ongelma.
● Varmista, ettei laitteessa näytetään mitään virheilmoituksia.
● Varmista, että Apple-laitteet ja tämä laite ovat yhdistettyinä samaan lähiverkkoon. Jos laitteen virta on kytketty
päälle, saattaa kestää useita minuutteja, ennen kuin laite on valmiina tiedonsiirtoon.
● Varmista, että Bonjour on käytössä Apple-laitteessa.
● Varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka osastotunnusta ja salasanaa ei syötetä.
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 219)
● Varmista, että laitteeseen on lisätty paperia ja että väriainekasetissa on riittävästi väriainetta jäljellä.
toiminnon näytön avaaminen(P. 132)
137
AirPrint-
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
60Y7-023
Google Cloud Print on palvelu, jonka käyttäjät, joilla on Google-tili, voivat tulostaa käyttämällä Internetiin yhdistettyä
älypuhelinta, taulutietokonetta, tietokonetta ja Google Cloud Print -yhteensopivia sovelluksia. Toisin kuin tavallisessa
tietokoneesta tulostamisessa, tulostinajuria ei tarvita.
Laitteen asetusten tarkistaminen(P. 138)
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen(P. 138)
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun(P. 139)
● Kun rekisteröit tietokoneen tai käytät Google Cloud Print -palvelua asiakirjojen tulostamiseen, sinun on
pystyttävä yhdistämään laite Internetiin. Vastaat myös kaikista Internet-yhteyden kustannuksista.
● Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissain maissa tai joillain alueilla.
● Google Cloud Print ei tue tulostamista IPv6-osoitteista.
● Google Cloud Print -palvelun käyttämiseen vaaditaan Google-tili. Jos sinulla ei ole sellaista, mene Googlen
sivustolle ja luo itsellesi tili.
Laitteen asetusten tarkistaminen
Tarkista seuraavat ennen Google Cloud Print -palvelun asettamista:
● Varmista, että laitteelle on määritetty IPv4-osoite ja se on yhdistetty tietokoneeseen verkon kautta.
Yhdistäminen
langalliseen lähiverkkoon(P. 147)
● Varmista, että päivämäärä- ja aika-asetukset ovat oikein.
Pvm/Aika-asetukset(P. 322)
● Jos osastotunnusten hallinta on käytössä, varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka
osastotunnusta ja PIN-numeroa ei syötetä. Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 219)
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen
Ota käyttöön laitteen Google Cloud Print -toiminto. Voit myös poistaa käytöstä laitteen Google Cloud Print -toiminnon.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
138
-painiketta.
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
.
3
Valitse <Google Cloud Print> ja paina
4
Valitse <Käytä pilvitulost.> ja paina
5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> ja paina sitten
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun mahdollistaa tulostamisen mistä tahansa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[Google Cloud Print -asetukset].
139
Etäkäyttöliittymän
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
4
Valitse [Tallenna] kohdassa [Rekisteröinnin tila].
Jos [Tallenna] ei ole käytettävissä
● Google Cloud Print täytyy ottaa käyttöön. Napsauta [Muokkaa], valitse [Käytä Google Cloud Print tulostusta]-valintaruutu ja napsauta sitten [OK].
Laitteen uudelleenrekisteröinti
● Jos haluat uudelleenrekisteröidä laitteen, koska laitteen omistaja on vaihtunut tai jostain muusta syystä,
poista laitteen rekisteröinti ja rekisteröi se uudelleen.
5
Napsauta osoitelinkkiä kohdassa [Rekisteröintiin tarkoitettu URL-osoite].
140
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
6
Rekisteröi laite noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
➠ Voit nyt tulostaa Google Cloud Print -yhteensopivista sovelluksista, kuten Google Chrome™.
● Google Cloud Print -sivustolta löydät tiedot viimeisimmistä sovelluksista, jotka tukevat Google Cloud Print palvelua.
Rekisteröinti mobiililaitteesta tai Google Chromesta
Voit rekisteröidä laitteen myös mobiililaitteesta tai Google Chromesta. Laitteen näytölle tulee seuraava
vahvistusnäyttö ennen rekisteröinnin päättymistä. Viimeistele rekisteröityminen suorittamalla
<Kyllä>
.
● Rekisteröinnin suorittamista varten päänäytön on oltava näkyvissä. Tuo päänäyttö esiin painamalla
(
) ja jatka sitten rekisteröintiin.
● Lisätietoja rekisteröinnin toimenpiteistä saat mobiililaitteesi käyttäohjeesta tai Google Cloud Print -palvelun
web-sivustolta.
141
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa
Laitteen etähallinta
60Y7-024
Voit käyttää etäkäyttöliittymää mobiililaitteeseen asennetusta web-selaimesta. Se mahdollistaa sinulle koneen tilan
tarkistamisen ja koneen asetusten määrittämisen mobiililaitteestasi. Huomaa, että etäkäyttöliittymän näyttö ei
välttämättä näy oikein eräissä laitteissa ja ympäristöissä.
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen mobiililaitteen avulla
Syötä laitteen IP-osoite web-selaimeen ja käynnistä etäkäyttöliittymä. Tarkista etukäteen laitteeseen asetettu IP-osoite
( Verkon testituloste(P. 518) ). Jos sinulla on kysyttävää, kysy verkon pääkäyttäjältä.
1
Käynnistä mobiililaitteen WWW-selain.
2
Kirjoita osoitekenttään "http://(laitteen IP-osoite)/".
● Jos haluat käyttää IPv6-osoitetta, lisää sen alkuun ja loppuun hakasulkeet (esimerkki: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 285)
142
Verkko
Verkko
Verkko .................................................................................................................................................................. 144
Yhdistäminen verkkoon .................................................................................................................................... 145
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon ...................................................................................................... 147
IP-osoitteiden asettaminen .......................................................................................................................... 149
IPv4-osoitteen määrittäminen ............................................................................................................... 150
IPv6-osoitteiden määrittäminen ............................................................................................................ 154
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten .............................................................................. 158
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen ............................................................................. 159
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön .............................................................................................................. 165
Tulostuspalvelimen asettaminen .................................................................................................................. 171
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi ................................................................................................. 175
Ethernet-asetusten määrittäminen .............................................................................................................. 176
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen ......................................................................................... 178
DNS:n määrittäminen ................................................................................................................................... 179
WINS-palvelun määrittäminen ..................................................................................................................... 185
SNTP:n määrittäminen ................................................................................................................................. 188
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla ................................................................................................... 191
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen .................................................................................. 196
SMB:n määrittäminen ................................................................................................................................... 199
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten .................................................................... 202
143
Verkko
Verkko
60Y7-025
Laite on suunniteltu toimimaan joustavasti erilaisissa ympäristöissä ja se sisältää edistynyttä teknologiaa
perusverkkotoimintojen lisäksi. Ei hätää, jos et ole verkkoasiantuntija, sillä laite on myös suunniteltu mukavaksi ja
helpoksi käyttää. Ota rauhallisesti ja tee verkkoasetukset vaihe kerrallaan.
◼ Yhdistäminen tietokoneeseen / laitteen verkkoasetusten näyttäminen
Yhdistäminen verkkoon(P. 145)
◼ Määrittäminen tulostusta varten
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta varten(P. 158)
◼ Laitteen mukauttaminen verkkokäytön helpottamiseksi
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi(P. 175)
144
Verkko
Yhdistäminen verkkoon
60Y7-026
Laite voidaan yhdistää kiinteään lähiverkkoon, jolloin tarvitaan ainutkertainen verkon IP-osoite. Kysy IPosoiteasetukset Internet-palveluntarjoajalta tai verkon pääkäyttäjältä.
● Jos laite on yhdistetty suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua ulkopuolisten tietoon.
● Laitteen mukana ei toimiteta verkkojohtoa tai reititintä. Hanki ne tarvittaessa.
◼ Ennen kuin aloitat
Yhdistä laite verkkoon näiden ohjeiden mukaisesti.
Tarkista tietokoneen asetukset.
● Varmista, että tietokone on yhdistetty verkkoon oikein. Katso lisätietoja käyttämiesi
laitteiden mukana toimitetuista käyttöoppaista tai ota yhteyttä laitteiden valmistajiin.
● Varmista, että kaikki verkkoasetukset on asetettu tietokoneessa. Jos verkkoa ei ole
asetettu oikein, et pysty käyttämään laitetta verkossa, vaikka suorittaisit loput toimet
oikein.
● Verkosta riippuen voit joutua muuttamaan tiedonsiirtotavan asetukset
(yksisuuntainen/kaksisuuntainen)
tai
Ethernet-tyypin
(10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T) (
Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 176) ). Lisätietoja saat
Internet-palveluntarjoajaltasi tai verkon pääkäyttäjältä.
● Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen.
MAC-osoite(P. 349)
● Jos haluat yhdistää IEEE 802.1X -verkkoon, katso kohta
määrittäminen(P. 266) .
145
IEEE 802.1X -todennuksen
Verkko
Muodosta yhteys kiinteään lähiverkkoon.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 147)
Aseta IP-osoite.
● Ostohetkellä Automaattinen IP -toiminto on aktivoitu hankkimaan IP-osoite
automaattisesti. Verkkoympäristön mukaan tätä toimintoa ei kuitenkaan voi
välttämättä käyttää. Aseta siinä tapauksessa IP-osoite manuaalisesti tai määritä IPosoitteen hankkiminen automaattisesti DHCP- tai muun protokollan kautta.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 149)
146
Verkko
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
60Y7-027
Kytke laite tietokoneeseen reitittimen kautta. Käytä verkkokaapelia laitteen yhdistämiseksi reitittimeen.
1
Kytke verkkokaapeli.
● Yhdistä laite reitittimeen käyttämällä verkkokaapelia.
● Työnnä liitintä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2
Tarkista, että LNK-merkkivalo (
) palaa.
● Jos LNK-merkkivalo ei syty, kiinteän LAN-yhteyden kanssa saattaa olla ongelma. Katso lisätietoja onlineopassivuston kohdasta Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset).
3
Aseta IP-osoite.
IP-osoitteiden asettaminen(P. 149)
● Ostohetkellä Automaattinen IP -toiminto on aktivoitu hankkimaan IP-osoite automaattisesti.
Verkkoympäristön mukaan tätä toimintoa ei kuitenkaan voi välttämättä käyttää. Aseta siinä tapauksessa IP-
147
Verkko
osoite manuaalisesti tai määritä IP-osoitteen hankkiminen automaattisesti DHCP- tai muun protokollan
kautta.
LINKIT
Yhdistäminen verkkoon(P. 145)
148
Verkko
IP-osoitteiden asettaminen
60Y7-028
Laitteen yhdistäminen verkkoon vaatii ainutkertaisen verkon IP-osoitteen. IP-osoitteita on käytettävissä kahta versiota:
IPv4 ja IPv6. Määritä nämä asetukset verkkoympäristön mukaan. Jotta IPv6-osoitteita voi käyttää, IPv4-osoitteet on
määritettävä oikein.
149
Verkko
IPv4-osoitteen määrittäminen
60Y7-029
1660-00W
Laitteen IPv4-osoite voidaan määrittää automaattisesti dynaamisen IP-osoitteen
määritysprotokollan, kuten DHCP:n, avulla tai syöttää manuaalisesti. Kun laite
yhdistetään langalliseen lähiverkkoon, varmista, että verkkokaapelin liittimet ovat
kunnolla kiinni porteissa ( Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon(P. 147) ).
IPv4-osoitteen määrittäminen
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
.
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
4
Määritä IP-osoitteen asetukset.
<IPv4-asetukset>
<IP-tila>.
<Automaattinen>
Valitse tämä, kun haluat määrittää IP-osoitteen automaattisesti esim. DHCP-protokollan avulla.
<Manuaalinen>
Valitse tämä, kun haluat määrittää IP-osoitteen asetuksen manuaalisesti syöttämällä IP-osoitteen.
IP-osoitteen määrittäminen automaattisesti
1
Valitse <Automaattinen> ja paina
2
Valitse <Protokolla> ja paina
.
.
150
Verkko
3
Valitse <Käytä DHCP:tä>, <Käytä BOOTP:tä> tai <Käytä RARP:tä> ja paina
.
● Voit käyttää vain yhtä protokollista DHCP, BOOTP ja RARP. Jos valitun protokollan asetukseksi valitaan
<Kyllä>, kahden muun protokollan asetukseksi valitaan automaattisesti <Ei>.
4
Valitse <Kyllä> ja paina
5
Paina
6
Valitse <Automaattinen IP> ja paina
7
Valitse <Kyllä> ja paina
.
.
.
.
Kun käytetään DHCP:tä
Jos virta katkaistaan ja kytketään sitten uudelleen, määritetään muu kuin nykyinen IP-osoite. Tämä voi
poistaa tulostuksen käytöstä. Jos haluat käyttää DHCP:tä määritä yksi seuraavista asetuksista neuvoteltuasi
verkon pääkäyttäjän kanssa.
● Dynaamisen DNS-päivitystoiminnon määrittäminen
DNS:n määrittäminen(P. 179)
● DHCP-palvelimen asetusten määrittäminen osoittamaan aina sama IP-osoite
Jos et halua käyttää DHCP/BOOTP/RARP-protokollaa IP-osoitteen määrittämiseen
● Valitse kaikkien protokollien asetukseksi <Ei>. Jos asetukseksi <Käytä DHCP:tä>, <Käytä BOOTP:tä> tai
<Käytä RARP:tä> valitaan <Kyllä>, kun DHCP/BOOTP/RARP-palvelimet eivät ole käytettävissä, laite hukkaa
aikaa ja tiedonsiirtoresursseja etsiessään käytettävissä olevia palveluja verkosta.
IP-osoitteet, joille annetaan etusija
● DHCP/BOOTP/RARP-protokollalla määritetyt IP-osoitteet menevät automaattisen IP-osoitteen määrityksen
edelle.
IP-osoitteen syöttäminen manuaalisesti
1
Valitse <Manuaalinen> ja paina
.
151
Verkko
2
Valitse <IP-osoiteasetukset> ja paina
3
Määritä IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite (tai oletusyhdyskäytävä).
● Valitse asetettava kohde, paina
.
, syötä osoite ja paina
.
Osoitteiden syöttäminen
● Siirrä kohdekenttää (pisteellä erotettu syöttöalue) painamalla
/
ja suurenna/pienennä arvoa
numeronäppäimillä.
Kun et ole varma syötettävästä IP-osoitteesta
● IP-osoite voidaan määrittää verkon reitittimen asetuksista.
määrittäminen(P. 152)
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteelle annettavan IP-osoitteen
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Sen tarkistaminen, ovatko asetukset oikein
● Varmista, että tietokone pystyy näyttämään etäkäyttöliittymän näytön.
käynnistäminen(P. 286)
Etäkäyttöliittymän
Jos IP-osoitetta on muutettu tulostinajurin asennuksen jälkeen
● Käytettävä portti täytyy määrittää uudelleen. Tietoja portin vaihtamismenettelystä on kyseisten ajurien
oppaissa online-opassivustolla.
Laitteelle annettavan IP-osoitteen määrittäminen
Jos haluat käyttää laitteella kiinteää IP-osoitetta, voit määrittää IP-osoitteen alla olevien ohjeiden mukaisesti.
◼ IP-osoitteen määrittäminen
IP-osoite muodostuu neljästä pisteellä (.) erotetusta luvusta (esimerkki: 192.168.1.45). Jokaisen luvun täytyy olla
alueella 0–255. Aseta normaalisti kolme ensimmäistä lukua samoiksi kuin reitittimellä, sillä ne ovat yhteisiä
verkossa. Määritä viimeinen luku (esimerkiksi 45 osoitteessa 192.168.1.45) niin, että se on eri kuin muilla
laitteilla.
152
Verkko
◼ Reitittimen asetusten tarkistaminen
Jos haluat käyttää kiinteää IP-osoitetta, tarkista IP-osoitteen verkossa automaattisesti määrittävän DHCP:n
asetukset. Päällekkäisten IP-osoitteiden välttämiseksi täytyy määrittää IP-osoite, joka on DHCP:n määrittämän
IP-osoitealueen ulkopuolella. Koska reititin toimii usein DHCP-palvelimena, tarkista reitittimen asetukset.
● Tietoja reitittimen asetusnäytön tuomisesta esiin on reitittimen käyttöoppaassa.
1
Tuo reitittimen asetusnäyttö esiin.
2
Tarkista DHCP:n määrittämä IP-osoitealue.
● DHCP:n määrittämä IP-osoitealue asetetaan reitittimen mukaan.
Esimerkki reitittimen DHCP-asetusnäytöstä:
3
Määritä laitteen IP-osoite.
● Määritä vaiheen 2 esimerkkinäytössä laitteen IP-osoite alueelle 192.168.11.66 – 192.168.11.254, koska
reitittimen DHCP:llä määrittämä IP-osoite on alueella 192.168.11.2 – 192.168.11.65.
LINKIT
IPv6-osoitteiden määrittäminen(P. 154)
Verkon testituloste(P. 518)
WINS-palvelun määrittäminen(P. 185)
153
Verkko
IPv6-osoitteiden määrittäminen
60Y7-02A
Laitteen IPv6-osoitteet voidaan määrittää etäkäyttöliittymän avulla. Tarkista IPv4osoiteasetukset ennen IPv6-osoitteiden asettamista ( IPv4-osoitteen
määrittäminen(P. 150) ). Sinun on asetettava oikeat IPv4-asetukset, jotta voit
käyttää IPv6-osoitteita. Laite voi käyttää seuraavia useita IPv6-osoitteita:
Tyyppi
Kuvaus
Linkki-paikallinen-osoite
Osoite, joka on käytettävissä vain aliverkon tai linkin sisällä ja jota ei voi käyttää tiedonsiirtoon
reitittimen takana oleviin laitteisiin. Linkki-paikallinen-osoite asetetaan automaattisesti, kun laitteen
IPv6-toiminto otetaan käyttöön.
Manuaalinen osoite
Manuaalisesti syötetty osoite. Kun käytetään tätä osoitetta, määritä etuliitteen pituus ja
oletusreitittimen osoite.
Tilaton osoite
Osoite, joka luodaan automaattisesti käyttäen laitteen MAC-osoitetta ja reitittimen mainostamaa
verkon etuliitettä. Tilaton osoite poistetaan, kun laite käynnistetään uudelleen (tai siihen kytketään
virta).
Tilallinen osoite
DHCP-palvelimelta DHCPv6-protokollan avulla haettu osoite.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
[TCP/IP-asetukset].
154
Etäkäyttöliittymän
Verkko
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].
5
Valitse [Käytä IPv6:tta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
155
Verkko
[Käytä IPv6:tta]
Valitse tämä valintaruutu, kun otat laitteen IPv6-toiminnon käyttöön. Kun et käytä IPv6-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
[Käytä tilatonta osoitetta]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään tilatonta osoitetta. Kun et käytä tilatonta osoitetta, tyhjennä
valintaruutu.
[Käytä manuaalista osoitetta]
Kun haluat syöttää IPv6-osoitteet manuaalisesti, valitse tämä valintaruutu ja syötä IP-osoite, etuliitteen pituus
ja oletusreitittimen osoite vastaaviin tekstikenttiin.
[IP-osoite]
Syötä IPv6-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite), osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai
osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi syöttää.
[Etuliitteen pituus]
Syötä numero, joka ilmoittaa, kuinka monta bittiä verkko-osoitteelle on käytettävissä.
[Reitittimen oletusosoite]
Määritä oletusreitittimen IPv6-osoite tarpeen mukaan. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite),
osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi syöttää.
[Käytä DHCPv6:tta]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään tilallista osoitetta. Kun et käytä DHCPv6-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
156
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Sen tarkistaminen, ovatko asetukset oikein
● Tarkista, että tietokone pystyy näyttämään etäkäyttöliittymän näytön käyttäen laitteen IPv6-osoitetta.
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286)
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa IPv6-osoitteita käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
asetukset(P. 334)
IPv6-
Jos IP-osoitetta muutettiin tulostinohjaimen asennuksen jälkeen
● Käytettävä portti täytyy määrittää uudelleen. Tietoja portin vaihtamismenettelystä on kyseisten ajurien
oppaissa online-opassivustolla.
LINKIT
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 150)
Verkon testituloste(P. 518)
157
Verkko
Laitteen määrittäminen tietokoneella tulostusta
varten
60Y7-02C
Kun laitetta käytetään verkkotulostimena, voit määrittää tulostukseen käytettävät protokollat ja portit sekä luoda
laitteelle tulostuspalvelimen. Ennen kuin määrität laitteen tietokoneesta tulostamista varten, suorita
perusasetustoimet, kuten tulostinajurin asennus. Katso lisätietoja kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
● Tulostusprotokollat ovat sääntöjä tietokoneessa luotujen asiakirjojen siirtämiseksi laitteeseen ja ne voidaan
valita tulostustarkoituksen tai verkkoympäristön mukaan.
● Portit ovat väyliä, joiden kautta asiakirjan tiedot siirtyvät tietokoneesta tulostimeen. Väärät porttiasetukset
ovat usein syynä siihen, että asiakirjoja ei voi tulostaa verkossa olevasta tietokoneesta.
158
Verkko
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen
määrittäminen
60Y7-02E
Määritä protokollat, joita käytetään asiakirjojen tulostamiseen verkossa olevalta tietokoneelta. Katso laitteen tukemat
tulostusprotokollat kohdasta Verkkoympäristö(P. 564) . Tässä osiossa kuvataan LPD-, RAW-, IPP/IPPS- ja WSDasetukset.
FTP:n käyttäminen
● Tietoja asetusten määrittämisestä on alla.
FTP-asiakkaiden käyttäminen(P. 589)
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä tulostusprotokollat.
[TCP/IP-asetukset].
159
Etäkäyttöliittymän
Verkko
LPD-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [LPD-asetukset].
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä LPD-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos LPD:tä käytetään tulostukseen. Tyhjennä valintaruutu, jos sitä ei käytetä.
[Tulosta LPD-bannerisivu]
Valitse valintaruutu, kun haluat sisällyttää tulosteisiin tietoja, kuten käyttäjä- ja tiedostonimiä. Jos tietoja
ei tulosteta, tyhjennä valintaruutu.
[Vastaanoton aikakatkaisu]
Aseta ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida
vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia.
3
Napsauta [OK].
RAW-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [RAW-asetukset].
160
Verkko
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä RAW-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos RAW:tä käytetään tulostukseen. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käytä kaksisuuntaista liikennöintiä]
Valitse valintaruutu, jos käytetään kaksisuuntaista tiedonsiirtoa ilmoittamaan laitteen tila ja tulostuksen
valmistuminen tietokoneelle. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Vastaanoton aikakatkaisu]
Aseta ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida
vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia.
3
Napsauta [OK].
IPP/IPPS-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [IPP-tulostusasetukset].
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
161
Verkko
[Käytä IPP-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos IPP/IPPS:ää käytetään tulostukseen. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käytä TLS:ää]
Valitse valintaruutu, jos IPPS:ää (IPP-tulostus ja TLS-salattu tiedonsiirto) käytetään tulostukseen. Jos sitä ei
käytetä, tyhjennä valintaruutu.
Kun käytetään IPPS:ää, ota TLS-salattu tiedonsiirtotoiminto käyttöön.
tiedonsiirtoon(P. 252)
TLS:n käyttäminen salattuun
Jos [Avainalgoritmi]-vaihtoehdoksi valitaan [RSA], kun luodaan verkkotietoliikenteessä käytettävää
avainta, aseta avaimen pituudeksi vähintään [1024-bittinen]. Käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan
IPPS-tulostusta ei välttämättä voi suorittaa oikein, jos avaimen pituudeksi asetetaan [512-bittinen].
[Käytä IPP-autentikointia]
Jos käytetään IPP-tulostuksen käyttäjien todennustoimintoa ,valitse valintaruutu ja määritä käyttäjänimi
ja salasana. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Käyttäjänimi]
Syötä aakkosnumeerisia merkkejä IPP-todennuksessa käytettäväksi käyttäjänimeksi.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa salasanan, valitse valintaruutu ja syötä salasanaa varten
aakkosnumeerisia merkkejä [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]tekstiruutuun.
3
Napsauta [OK].
WSD-asetusten määrittäminen
1
Napsauta [Muokkaa] kohdassa [WSD-tulostusasetukset].
162
Verkko
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan.
[Käytä WSD-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos WSD:tä käytetään tulostukseen. Tyhjennä valintaruutu, jos sitä ei käytetä.
[Käytä WSD-selausta]
Valitse valintaruutu, kun haluat hakea laitteen tiedot tietokoneesta WSD:n avulla. Tämä valintaruutu
valitaan automaattisesti, kun [Käytä WSD-tulostusta] -valintaruutu on valittu.
[Käytä monilähetyshakua]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat asettaa laitteen vastaamaan monilähetyshaun pyyntöihin. Jos
valintaruudun valinta poistetaan, laite pysyy lepotilassa myös silloin, kun verkossa on monilähetyshaun
pyyntöjä.
3
5
Napsauta [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
163
Verkko
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa LPD-tulostuksen, RAW-tulostuksen ja IPP-tulostuksen käyttöön tai pois käytöstä myös
käyttöpaneelin asetusvalikosta.
LPD-asetukset(P. 336)
RAW-asetukset(P. 336)
IPP-tulostus(P. 337)
● WSD-asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
WSD(P. 337)
Asetustoimenpiteet tietokoneella
Kun laitteen asetukset on tehty, tietokoneessa täytyy ehkä määrittää asetuksia tai asentaa sovelluksia. Määritä
asetukset tietokoneessa tarpeen mukaan.
● Tulostinporttien määrittäminen
Tulostusvirheitä voi esiintyä, kun laitteen IP-osoitetta on muutettu tai kun tulostin on lisätty Windowsin
tulostuskansion kautta. Nämä virheet johtuvat yleensä virheellisistä tulostinportinasetuksista. Tietokoneessa
on esimerkiksi voitu määrittää virheellinen portin numero tai tyyppi. Tässä tapauksessa tulostinportit täytyy
määrittää. Tietoja portin vaihtamismenettelystä on kyseisten ajurien oppaissa online-opassivustolla.
● WSD-verkkolaitteiden määrittäminen Windows Vista/7/8/10 -käyttöjärjestelmässä
Käytä WSD-porttia tulostinajurin asentamiseen. Katso lisätietoja kyseisten ajurien oppaista onlineopassivustolta.
● IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
Asenna tulostinajurit määrittämällä IPP-portti.
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön(P. 165)
LINKIT
Tulostuspalvelimen asettaminen(P. 171)
164
Verkko
IPP/IPPS:n ottaminen käyttöön
60Y7-02F
Jos tulostusprotokollaksi halutaan määrittää IPP tai IPPS, asenna tulostinajuri noudattamalla alla olevia tietokoneen
käyttöjärjestelmälle sopivia ohjeita. Tulostinajuri on mukana laitteen mukana tulleella User Software CD-ROM/DVDROM ‑levyllä. Aseta User Software CD-ROM/DVD-ROM -levy tietokoneen levyasemaan ennen menettelyn aloittamista.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
● Määritä IPP-tulostusasetukset etäkäyttöliittymällä ennen toimenpiteen aloittamista.
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
● Sulje asennusnäyttö, joka tulee esiin, kun CD-ROM/DVD-ROM asetetaan asemaan.
1
Avaa tulostinkansio.
2
Valitse [Lisää tulostin].
3
4
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
Windows Vista/7/Server 2008: napsauta [Lisää verkkotulostin, Bluetooth-tulostin tai
langaton tulostin].
Valitse [Haluamani tulostin ei ole luettelossa].
165
Verkko
5
Valitse [Valitse jaettu tulostin nimen perusteella], syötä yhteyskohde ja napsauta
[Seuraava].
● Jos haluat käyttää IPP:tä, syötä yhteyskohteeksi "http://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: http://192.168.1.81/ipp
● Jos haluat käyttää IPPS:ää, syötä yhteyskohteeksi "https://<laitteen IP-osoite>/ipp".
Esimerkki: https://192.168.1.81/ipp
● Jos käytetään DNS-palvelinta, syötä "<laitteen isäntänimi>.<toimialueen nimi>" laitteen IP-osoitteen sijaan
(esimerkki: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Valitse [Levy].
7
Valitse [Selaa].
166
Verkko
8
Määritä kansio, jossa tulostinajurit ovat, valitse INF-tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Määritä kansio tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos et tiedä, onko
käyttöjärjestelmä 32- vai 64-bittinen, katso Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen(P. 606) .
32-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[32BIT]-[Driver]-kansio User Software CD-ROM/DVD-ROM-levyltä.
64-bittiset käyttöjärjestelmät
Valitse [UFR II]-kielesi-[x64]-[Driver]-kansio User Software CD-ROM/DVD-ROM-levyltä.
Jos käytetään IPP-todennustoimintoa
● Jos sinua pyydetään syöttämään salasana, syötä käyttäjänimi ja salasana ja napsauta [OK].
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
9
Jatka asetusten tekemistä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
➠ Tulostinajuri on asennettu. Jos haluat käyttää IPPS:ää, asenna laitteen julkiset avaimet tietokoneeseen.
◼ Laitteen julkisten avainten asentaminen
IPPS:n käyttäminen vaatii lisäksi laitteen julkisten avainten asentamisen tietokoneeseen.
● Avainparien [Yleinen nimi] täytyy asettaa etukäteen olemaan IP-osoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>,
jota käytetään muodostettaessa yhteys laitteeseen. Avainparien luominen(P. 272)
1
Avaa Web-selain.
167
Verkko
2
Kirjoita osoitekenttään "https://<laitteen IP-osoite>/" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: https://192.168.1.81/
● Jos käytetään DNS-palvelinta, syötä "<laitteen isäntänimi>.<toimialueen nimi>" laitteen IP-osoitteen sijaan
(esimerkki: https://my_printer.example.com).
3
Valitse [Jatka tähän sivustoon (ei suositella).].
➠ Kirjautumissivu tulee esiin.
4
Valitse [Työkalut]
5
Valitse [Luotetut sivustot] välilehdessä [Suojaus] ja napsauta [Sivustot].
6
[Internet-asetukset].
Varmista, että "https://<laitteen IP-osoite> tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>/" on
näkyvissä, ja napsauta [Lisää] [Sulje].
168
Verkko
7
Tyhjennä [Käytä suojattua tilaa (edellyttää selaimen uudelleenkäynnistämistä)]-
8
Valitse [OK].
valintaruutu, jos se on valittu.
➠ Näyttö palaa etäkäyttöliittymän näyttöön.
9
Sulje web-selain.
10
Käynnistä etäkäyttöliittymä toistamalla vaiheet 1–3.
11
Napsauta osoitekentän oikealla puolella [Varmennevirhe]
169
[Näytä varmenteet].
Verkko
12
Valitse [Asenna varmenne].
13
Valitse [Seuraava].
14
Valitse [Sijoita kaikki varmenteet seuraavaan säilöön] ja sitten [Selaa].
15
16
Valitse [Luotetut varmenteiden päämyöntäjät] ja suorita varmenteen ohjattu
tuontitoiminto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Jos valintaruudun [Käytä suojattua tilaa (edellyttää selaimen
uudelleenkäynnistämistä)] valinta poistettiin vaiheessa 7, valitse valintaruutu.
LINKIT
Tulostuspalvelimen asettaminen(P. 171)
170
Verkko
Tulostuspalvelimen asettaminen
60Y7-02H
Tulostuspalvelimen avulla voit vähentää tulostukseen käytettävän tietokoneen kuormitusta. Tulostuspalvelimen avulla
jokainen tietokone pystyy asentamaan ajurit verkossa, jolloin ajureita ei tarvitse asentaa jokaiseen tietokoneeseen CDROM/DVD-ROM käyttämällä. Voit määrittää verkossa olevan tietokoneen tulostuspalvelimeksi määrittämällä
tulostimen jakamisasetukset.
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
● Tulostinajurien asentaminen verkon kautta ei välttämättä onnistu tulostuspalvelimen ja
asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmän ja bittiarkkitehtuurin (32-bittinen tai 64-bittinen) mukaan.
● Kun otat tulostuspalvelimen käyttöön toimialueympäristössä, ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.
Osastotunnusten hallinnan käyttäminen tulostuspalvelimen kanssa
● Canon Driver Information Assist Service -palvelu on lisättävä tulostinajurin asennuksen aikana. Katso
lisätietoja kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
1
2
3
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta [Tulostimen
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
Napsauta [Jakaminen]-välilehteä, valitse [Jaa tämä tulostin] ja kirjoita laitteen
jakonimi.
171
Verkko
Kun [Muuta jakoasetuksia] tulee esiin
● Valitse [Muuta jakoasetuksia].
4
Asenna lisäajurit tarpeen mukaan.
● Tämä toimenpide vaaditaan, jos haluat asentaa tulostinajurit tulostuspalvelimen kautta toisiin tietokoneisiin,
joissa on erilainen bittiarkkitehtuuri.
1
Valitse [Lisäohjaimet].
2
Valitse muiden tietokoneiden käyttämän bittiarkkitehtuurin valintaruutu ja napsauta [OK].
● Valitse lisäajurit seuraavista tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän mukaan.
Tulostuspalvelin
Valitse valintaruutu
32-bittiset käyttöjärjestelmät [x64]
64-bittiset käyttöjärjestelmät [x86] kohdassa [Ympäristö]
172
Verkko
● Jos et tiedä, onko Windows-käyttöjärjestelmäsi 32- vai 64-bittinen versio, katso
tarkistaminen(P. 606) .
Bittiarkkitehtuurin
3
Aseta User Software CD-ROM/DVD-ROM -levy tietokoneen asemaan ja napsauta [Selaa].
4
Määritä kansio, jossa lisäajurit ovat, valitse INF-tiedosto ja napsauta [Avaa].
● Valitse kansio seuraavasti tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän mukaan.
Jos tulostuspalvelimessa on 32-bittinen käyttöjärjestelmä
Valitse [UFR II]-kielesi-[x64]-[Driver]-kansio User Software CD-ROM/DVD-ROM.
Jos tulostuspalvelimessa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä
Valitse [UFR II]-kielesi-[32BIT]-[Driver]-kansio User Software CD-ROM/DVD-ROM.
5
Valitse [OK].
➠ Lisäajurien asennus käynnistyy. Odota, kunnes [Jakaminen]-välilehti tulee uudelleen esiin.
Kun [Käyttäjätilien valvonta] tulee esiin
● Valitse [Kyllä].
5
Valitse [OK].
◼ Tulostinajurien asentaminen tietokoneeseen tulostuspalvelimen kautta
1
Paikallista jaettu tulostin tulostuspalvelimessa.
Jaettujen tulostinten näyttäminen
tulostinpalvelimella(P. 604)
2
Kaksoisnapsauta jaettua tulostinta.
3
Asenna tulostinajuri noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
173
Verkko
LINKIT
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
174
Verkko
Laitteen määrittäminen verkkoympäristöösi
60Y7-02J
Verkon kokoonpano vaihtelee verkon tarkoituksen mukaan. Laite on suunniteltu yhteensopivaksi mahdollisimman
monenlaisten verkkokokoonpanojen kanssa ja se sisältää erilaista teknologiaa. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä ja
aseta verkkoympäristöösi sopiva kokoonpano.
175
Verkko
Ethernet-asetusten määrittäminen
60Y7-02K
Ethernet on standardi tiedon siirtämiseen lähiverkossa (LAN). Voit asettaa
liikennöintitavan ja Ethernet-tyypin. Yleensä laitetta voidaan käyttää muuttamatta
oletusasetuksia ( Ethernet-ajuri(P. 347) ), mutta voit muuttaa niitä
verkkoympäristöösi sopiviksi.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
-painiketta.
.
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <Ethernet-ajuri>
4
Valitse, määritetäänkö Ethernet-asetukset automaattisesti vai manuaalisesti.
<Automaatt. tunnistus>.
Ethernet-asetusten määrittäminen automaattisesti
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta. Laite havaitsee ja asettaa automaattisesti käytettävän
tiedonsiirtotavan ja Ethernet-tyypin.
Ethernet-asetusten määrittäminen manuaalisesti
1
Valitse <Ei> ja paina
2
Valitse tiedonsiirtotapa.
-painiketta.
● Valitse <Liikennöintitila>
Valitse <Yksisuuntainen> tai <Kaksisuuntainen>
<Yksisuuntainen>
Tietoja lähetetään ja vastaanotetaan vuorotellen. Valitse tämä, kun laite on yhdistetty verkkoon
yksisuuntaisessa tilassa.
<Kaksisuuntainen>
Tietoja lähetetään ja vastaanotetaan samanaikaisesti. Käytä tätä asetusta useimmissa ympäristöissä.
176
Verkko
3
Valitse Ethernet-tyyppi.
● Valitse <Ethernet-tyyppi>
Valitse Ethernet-tyyppi
● Kun valitaan <1000 Base-T>, <Liikennöintitila>-asetukseksi vaihtuu <Kaksisuuntainen>.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen(P. 178)
177
Verkko
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
60Y7-02L
Kun verkko on suunniteltu niin, että siinä on useiden keskittimien tai siltojen ansiosta kahdennettuja yhteyksiä, sillä on
oltava mekanismi, joka estää pakettien joutumisen silmukkaan. Yksi tehokas ratkaisu on määrittää kunkin kytkinportin
rooli. Tiedonsiirto voi silti keskeytyä useiksi kymmeniksi sekunneiksi sen jälkeen, kun muutat verkkolaitteiden
kytkentätapaa tai lisäät uuden laitteen. Tämäntyyppisissä ongelmatilanteissa aseta verkkoon yhdistämiselle
odotusaika.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
.
3
Valitse <Odotusaika käynn.> ja paina
4
Syötä odotusaika sekunteina ja paina
-painiketta.
-painiketta.
● Syötä kellonaika numeronäppäimillä.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 176)
178
Verkko
DNS:n määrittäminen
60Y7-02R
DNS (Domain Name System) tarjoaa palvelun, jolla isäntäkoneen (tai toimialueen) nimi yhdistetään IP-osoitteeseen.
Määritä DNS-, mDNS- tai DHCP-asetukset tarpeen mukaan. Huomaa, että DNS-asetusten määritys on erilainen
IPv4:ssä ja IPv6:ssa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä DNS-asetukset.
käynnistäminen(P. 286)
[TCP/IP-asetukset].
IPv4 DNS:n määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv4-asetukset].
179
Etäkäyttöliittymän
Verkko
2
Määritä IPv4 DNS -asetukset.
[DNS-asetukset]
[Ensisijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä DNS-palvelimen IP-osoite. Voit määrittää IP-osoitteen myös käyttöpaneelista (
asetukset(P. 331) ).
IPv4-
[Toissijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoitteen tarvittaessa. Voit määrittää IP-osoitteen myös
käyttöpaneelista ( IPv4-asetukset(P. 331) ).
[Isäntäkoneen nimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeillä isäntäkoneen nimi, joka tallennetaan DNS-palvelimeen.
[Toimialueen nimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeille sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu (esimerkiksi
"esimerkki.com").
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että DNS-tiedot päivitetään dynaamisesti aina, kun laitteen
IP-osoite muuttuu.
[mDNS-asetukset]
[Käytä mDNS:ää]
Bonjourin käyttämä mDNS (multicast DNS) on protokolla, jolla isäntänimi yhdistetään IPosoitteeseen ilman DNS:ää. Jos haluat ottaa mDNS:n käyttöön, valitse tämä valintaruutu ja syötä
180
Verkko
mDNS-nimi [mDNS-nimi]-tekstiruutuun. Tämä valintaruutu voidaan valita vain, kun [Käytä IPv4:ää] valintaruutu on valittu.
[DHCP-lisäominaisuuksien asetukset]
[Hae isäntänimi]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 12 -asetuksen isäntänimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta. Voit määrittää isäntänimen hakemisen myös käyttöpaneelista (
IPv4-asetukset(P. 331) ).
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 81 -asetuksen DNS-tietueiden
päivittämiseksi dynaamisesti DHCP-palvelimen kautta. Voit myös määrittää käyttöpaneelista,
suoritetaanko dynaaminen DNS-päivitys ( IPv4-asetukset(P. 331) ).
[Hae DNS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 6 -asetuksen DNS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae toimialueen nimi]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 15 -asetuksen toimialueen nimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae WINS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 44 -asetuksen WINS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
3
Valitse [OK].
IPv6 DNS:n määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].
181
Verkko
2
Määritä IPv6 DNS -asetukset.
● [Käytä IPv6:tta] -valintaruudun on oltava valittuna, että voit määrittää asetukset.
määrittäminen(P. 154)
[DNS-asetukset]
182
IPv6-osoitteiden
Verkko
[Ensisijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä DNS-palvelimen IP-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff" (monilähetysosoite), osoitetta
"0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on "0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi
syöttää.
[Toissijainen DNS-palvelinosoite]
Syötä mahdollinen toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Osoitteita, joiden alussa on "ff"
(monilähetysosoite), osoitetta "0000::0000" (kaikki nollia) tai osoitetta, jonka alussa on
"0:0:0:0:0:ffff" tai "0:0:0:0:0:0", ei voi syöttää.
[Käytä IPv4-isännän/toimialueen nimiä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää samaa isäntänimeä ja toimialueen nimeä kuin
IPv4:ssä.
[Isäntäkoneen nimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeillä isäntäkoneen nimi, joka tallennetaan DNS-palvelimeen.
[Toimialueen nimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeille sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu (esimerkiksi
"esimerkki.com").
[Dynaaminen DNS-päivitys]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että DNS-tiedot päivitetään dynaamisesti aina, kun laitteen
IP-osoite muuttuu. Jos haluat määrittää DNS-palvelimeen rekisteröitävien osoitteiden tyypit, valitse
valintaruutu kohdassa [Tallenna manuaalinen osoite], [Tallenna tilallinen osoite] tai [Tallenna tilaton
osoite].
[mDNS-asetukset]
[Käytä mDNS:ää]
Bonjourin käyttämä mDNS (multicast DNS) on protokolla, jolla isäntänimi yhdistetään IPosoitteeseen ilman DNS:ää. Ota mDNS käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Tämä valintaruutu
voidaan valita vain, kun [Käytä IPv6:tta]-valintaruutu on valittu.
[Käytä samaa mDNS-nimeä kuin IPv4]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään samaa mDNS-nimeä kuin IPv4:ssä asetettu. Jos haluat
asettaa eri nimen, tyhjennä tämä valintaruutu ja syötä mDNS-nimi [mDNS-nimi]-tekstiruutuun.
[DHCP-lisäominaisuuksien asetukset]
[Hae DNS-palvelimen osoite]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 23 -asetuksen DNS-palvelimen
osoitteen hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
[Hae toimialueen nimi]
Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön Option 24 -asetuksen toimialueen nimen
hakemiseksi DHCP-palvelimelta.
3
5
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
183
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 150)
IPv6-osoitteiden määrittäminen(P. 154)
Verkon testituloste(P. 518)
184
Verkko
WINS-palvelun määrittäminen
60Y7-02S
WINS (Windows Internet Name Service) on palvelu, jolla NetBIOS-nimi (tietokoneen tai tulostimen nimi SMB-verkossa)
liitetään IP-osoitteeseen. Jotta WINS voidaan ottaa käyttöön, WINS-palvelin on määritettävä.
● Tämä toiminto ei ole käytettävissä IPv6-verkossa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [WINS-määritykset].
[TCP/IP-asetukset].
185
Etäkäyttöliittymän
Verkko
5
Valitse [WINS-tarkkuus]-valintaruutu, määritä vaaditut asetukset ja valitse [OK].
[WINS-tarkkuus]
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään WINS-nimitarkkuutta. Kun et käytä WINS-toimintoa, tyhjennä
valintaruutu.
[WINS-palvelimen osoite]
Syötä WINS-palvelimen IP-osoite.
● Jos WINS-palvelimen IP-osoite haetaan DHCP-palvelimelta, haettu IP-osoite menee kentässä [WINSpalvelimen osoite] määritetyn IP-osoitteen edelle.
[Käyttöalueen tunnus]
Jos verkko jaetaan useisiin ryhmiin, joilla on alueen tunnus (verkossa olevan laiteryhmän tunnus), syötä
tietokoneen alueen tunnus. Jätä tekstiruutu tyhjäksi, jos tietokoneelle ei ole asetettu alueen tunnusta.
[SMB-palvelimen nimi]
Kun laite rekisteröidään WINS-palvelimella, määritä SMB-verkossa käytettävä palvelimen nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Palvelimen nimeä, joka on asetettu [Palvelimen nimi] -kohdassa [SMB-asetukset]-välilehdellä, käytetään
automaattisesti [SMB-palvelimen nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa [SMBpalvelimen nimi], sitä käytetään myös [Palvelimen nimi]-kohdassa [SMB-asetukset]välilehdellä.
[SMB-työryhmän nimi ]
Kun laite rekisteröidään WINS-palvelimella, määritä sen työryhmän nimi, johon laite kuuluu SMB-verkossa.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
186
Verkko
● Työryhmän nimeä, joka on asetettu [Työryhmän nimi] -kohdassa [SMB-asetukset]-välilehdellä, käytetään
automaattisesti [SMB-työryhmän nimi] -asetuksena. Jos työryhmän nimeä muutetaan kohdassa [SMBtyöryhmän nimi], sitä käytetään myös [Työryhmän nimi]-kohdassa [SMB-asetukset]välilehdellä.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa WINS-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
tarkkuus(P. 335)
LINKIT
SMB:n määrittäminen(P. 199)
187
WINS-
Verkko
SNTP:n määrittäminen
60Y7-02U
SNTP (Simple Network Time Protocol) -protokollan avulla voit säätää järjestelmän kelloa
käyttämällä verkossa olevaa aikapalvelinta. SNTP-protokollaa käytettäessä järjestelmä
tarkistaa aikapalvelimen säännöllisesti, jotta järjestelmän kello on aina oikeassa ajassa.
● Laitteen SNTP tukee sekä NTP-palvelinta (versio 3) että SNTP-palvelinta (versiot 3 ja 4).
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [SNTP-asetukset].
[TCP/IP-asetukset].
188
Etäkäyttöliittymän
Verkko
5
Valitse [Käytä SNTP:tä] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä SNTP:tä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää SNTP:tä synkronointiin. Jos et halua käyttää SNTP:tä, tyhjennä
valintaruutu.
[NTP-palvelimen nimi]
Syötä NTP- tai SNTP-palvelimen IP-osoite. Jos verkossa on käytössä DNS, voit syöttää
"<isäntänimi>.<toimialueen nimi>" (tai FQDN) käyttämällä aakkosnumeerisia merkkejä (esimerkki:
ntp.example.com).
[Pollausväli]
Määritä aikaväli kahden synkronoinnin välillä.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
189
Verkko
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
NTP/SNTP-palvelimen tiedonsiirron testaaminen
● Voit katsoa tallennetun palvelimen tiedonsiirtotilan valitsemalla [Asetukset/Tallennus] [Verkko] [TCP/IPasetukset] ja valitsemalla sen jälkeen [Tarkista NTP-palvelimen yhteys] esiin tulevassa kohdassa [SNTPasetukset]. Jos yhteys on muodostettu oikein, tulos näkyy alla näytetyn kaltaisena. Huomaa, että tämä
toiminto ei säädä järjestelmän kello.
Asetusten valitseminen käyttöpaneelista
● Voit ottaa SNTP-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
190
SNTP(P. 340)
Verkko
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla
60Y7-02W
SNMP (Simple Network Management Protocol) on protokolla, jolla valvotaan ja ohjataan verkon tiedonsiirtolaitteita
käyttämällä MIB:tä (Management Information Base). Laite tukee SNMPv1-protokollaa ja edistyneemmän suojauksen
SNMPv3-protokollaa. Voit tarkistaa laitteen tilan tietokoneesta, kun tulostat asiakirjoja tai käytät Etäkäyttöliittymää.
Voit ottaa käyttöön SNMPv1:n, SNMPv3:n tai molemmat samanaikaisesti. Määritä kunkin version asetukset
verkkoympäristöön ja käyttötarkoitukseen sopiviksi.
SNMPv1
SNMPv1 käyttää "yhteisöksi" kutsuttua tietoa SNMP-tiedonsiirron laajuuden määrittämiseen. Koska tämä tieto
näkyy verkossa pelkkänä tekstinä, verkko saattaa altistua hyökkäyksille. Jos haluat varmistaa verkon
turvallisuuden, ota SNMPv1 pois käytöstä ja käytä SNMPv3:a.
SNMPv3
SNMPv3:n avulla voit ottaa käyttöön verkkolaitteiden hallinnan, joka on suojattu tehokkailla
suojausominaisuuksilla. Huomaa, että TLS:n on oltava käytössä etäkäyttöliittymässä ennen SNMPv3:n
määrittämistä ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) ).
● Laite ei tue SNMP trap -ilmoituksia.
● Kun SNMP-hallintaohjelmisto asennetaan verkossa olevaan tietokoneeseen, voit sen avulla määrittää, valvoa
ja hallita laitetta etäältä tietokoneen avulla. Katso lisätietoja hallintaohjelmiston käyttöohjeista.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
191
Etäkäyttöliittymän
Verkko
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
5
Määritä SNMPv1-asetukset.
[SNMP-asetukset].
● Jos SNMPv1-asetuksia ei tarvitse muuttaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
192
Verkko
[Käytä SNMPv1:tä]
Ota SNMPv1 käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Voit määrittää loput SNMPv1-asetukset vasta, kun
tämä valintaruutu on valittu.
[Käytä yhteisönimi 1:tä]/[Käytä yhteisönimi 2:ta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat määrittää yhteisönimen. Jos yhteisönimeä ei tarvitse määrittää,
tyhjennä valintaruutu.
[Yhteisönimi 1]/[Yhteisönimi 2]
Syötä yhteisön nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[MIB-pääsyoikeudet]
Valitse kullekin yhteisölle MIB-objektien käyttöoikeus [Luku/Kirjoitus] tai [Vain luku].
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen.
[Vain luku]
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen.
[Nimetty yhteisö]
Nimetty yhteisö on ennalta määritetty yhteisö, joka on tarkoitettu yksinomaan pääkäyttäjille, jotka käyttävät
Canon-ohjelmistoa, kuten iW Management Console. Valitse [Ei], [Luku/Kirjoitus] tai [Vain luku], kun haluat
myöntää MIB-objektien käyttöoikeuksia.
6
[Ei]
Ei käytä nimettyä yhteisöä.
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen nimettyä yhteisöä
käyttämällä.
[Vain luku]
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen nimettyä yhteisöä käyttämällä.
Määritä SNMPv3-asetukset.
● Jos SNMPv3-asetuksia ei tarvitse muuttaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
193
Verkko
[Käytä SNMPv3:a]
Ota SNMPv3 käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Voit määrittää loput SNMPv3-asetukset vasta, kun
tämä valintaruutu on valittu.
[Salli käyttäjä]
Ota käyttöön [Käyttäjän asetukset 1] – [Käyttäjän asetukset 5] valitsemalla tämä valintaruutu. Jos haluat
poistaa käytöstä käyttäjän asetukset, poista vastaavan valintaruudun valinta.
[Käyttäjänimi]
Syötä käyttäjänimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[MIB-pääsyoikeudet]
Valitse MIB-objektien käyttöoikeus [Luku/Kirjoitus] tai [Vain luku].
[Luku/Kirjoitus]
Sallii sekä MIB-objektien arvojen näyttämisen että muuttamisen.
[Vain luku]
Sallii vain MIB-objektien arvojen näyttämisen.
[Turva-asetukset]
Valitse haluttu todennus- ja salausasetusten yhdistelmä vaihtoehdoista [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä],
[Autentikointi Kyllä/Salaus Ei] ja [Autentikointi Ei/Salaus Ei].
[Autentikoinnin algoritmi]
Valitse [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä] tai [Autentikointi Kyllä/Salaus Ei] kohteeseen [Turva-asetukset]
algoritmille, joka vastaa verkkoympäristöäsi.
[Salausalgoritmi]
Valitse [Autentikointi Kyllä/Salaus Kyllä] kohteeseen [Turva-asetukset] algoritmille, joka vastaa
verkkoympäristöäsi.
[Aseta/Muuta salasana]
Määritä tai vaihda salasana valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä salasanaksi aakkosnumeerisia merkkejä
[Autentikoinnin salasana]- tai [Salaussalasana]-tekstiruutuun. Vahvista syöttämällä sama salasana [Vahvista]tekstiruutuun. Autentikointi- ja salausalgoritmien salasanat voidaan asettaa erikseen.
[Kontekstin nimi 1] – [Kontekstin nimi 5]
Syötä kontekstin nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
7
Määritä tulostimen hallintatietojen hakemisen asetukset.
● SNMP:tä käytettäessä tulostimen hallintatietoja, kuten tulostusprotokollia ja tulostinportteja, voidaan valvoa
ja hakea säännöllisesti verkossa olevalla tietokoneella.
[Hae tulostimen hallintatiedot isäntäkoneelta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön tulostimen hallintatietojen valvonnan SNMP:n kautta. Jos
haluat poistaa tulostimen hallintatietojen valvonnan käytöstä, tyhjennä valintaruutu.
[Estä SNMP-paketit lepotilassa]
Valitse valintaruutu, jos haluat hylätä lepotilan aikana vastaanotetut SNMP-paketit. Jos et halua hylätä
paketteja, poista ruudun valinta.
194
Verkko
● Jos valintaruutu valitaan, SNMP-protokollaa käyttävät sovellukset, kuten Canon-ohjelmisto imageWARE
Series, ei välttämättä voi käyttää laitetta.
8
Valitse [OK].
9
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
SNMPv1:n poistaminen käytöstä
● Jos SNMPv1 poistetaan käytöstä, eräät laitteen toiminnot poistuvat käytöstä, kuten laitteen tietojen
hakeminen tulostinajurin kautta.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● SNMP-asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
SNMP-asetukset(P. 344)
Sekä SNMPv1:n että SNMPv3:n käyttöönotto
● Jos molemmat SNMP-versiot ovat käytössä, on suositeltavaa asettaa SNMPv1:n MIB-käyttöasetukseksi [Vain
luku]. MIB-käyttöasetukset voidaan asettaa erikseen SNMPv1:lle ja SNMPv3:lle (ja jokaiselle SNMPv3:n
käyttäjälle). Jos valitaan [Luku/Kirjoitus] (täydet käyttöoikeudet) SNMPv1:ssä, se kumoaa SNMPv3:n
tehokkaat suojausominaisuudet, koska suurinta osaa laitteen asetuksista voi silloin hallita SNMPv1:llä.
LINKIT
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252)
195
Verkko
Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen
60Y7-02X
Voit helpottaa verkossa olevien laitteiden tietojen keräämistä ja hallintaa ottamalla verkossa käyttöön laitehallinnan
ohjelmiston, kuten iW Management Console. Tiedot, kuten laiteasetukset ja virhelokit, haetaan ja jaetaan
palvelintietokoneen avulla. Jos laite on yhdistetty tällaiseen verkkoon, iW Management Console etsii laitetta verkosta
käyttämällä protokollia, kuten SLP (Service Location Protocol), ja kerää tietoja laitteesta, mukaan lukien virran tilan.
SLP-asetukset voidaan määrittää etäkäyttöliittymän avulla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Määritä SLP-asetukset.
[TCP/IP-asetukset].
Laitteen monilähetyshaun määrittäminen
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Multicast-hakuasetukset].
196
Etäkäyttöliittymän
Verkko
2
Valitse [Vastaa hakuun] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Vastaa hakuun]
Valitse valintaruutu, kun haluat asettaa laitteen vastaamaan laitehallintaohjelmiston
monilähetyshakupaketteihin ja ottaa käyttöön laitteen hallintaohjelmiston suorittaman seurannan.
Tyhjennä valintaruutu, jos et halua asettaa laitetta vastaamaan.
[Alueen nimi]
Jos haluat sisällyttää laitteen tiettyyn alueeseen, syötä alueen nimen merkit.
3
Valitse [OK].
Laitteen virran tilan ilmoittaminen laitehallintaohjelmistolle
1
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Lepotilan ilmoitusasetukset].
2
Valitse [Ilmoita] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
197
Verkko
[Ilmoita]
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että laitehallinnan ohjelmistolle ilmoitetaan laitteen virran tila. Kun
valitaan [Ilmoita], laite välttää turhaa tiedonsiirtoa lepotilan aikana ja kokonaisvirrankulutus pienenee.
[Porttinumero]
Muuta tämän toiminnon porttinumero verkkoympäristön mukaan.
[Läpikuljettavien reitittimien määrä]
Määritä, kuinka monta reititintä ilmoituspaketit voivat läpäistä.
[Ilmoitusväli]
Määritä, kuinka usein laite ilmoittaa laitehallintaohjelmistolle virran tilan.
3
5
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa hakuvastauksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Hakuvastaus(P. 341)
● Virran tilan ilmoitusasetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
(P. 341)
LINKIT
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
198
Lepoilmoit. aset.
Verkko
SMB:n määrittäminen
60Y7-02Y
SMB (Server Message Block) on protokolla, jolla jaetaan resursseja, kuten tiedostoja ja tulostimia, useamman kuin
yhden verkossa olevan laitteen kanssa.
● SMB-verkko tukee vain NetBIOS TCP/IP:n päällä -protokollaa mutta ei NetBEUI-protokollaa. Määritä IP-osoite
ennen SMB-asetusten määrittämistä. IP-osoitteiden asettaminen(P. 149)
● SMB on käytössä vain, kun laitteeseen on asennettu valinnainen SD-kortti.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
[SMB-asetukset].
199
Etäkäyttöliittymän
Verkko
5
Valitse [Käytä SMB-palvelinta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä SMB-palvelinta]
Jos valintaruutu valitaan, tietokone ilmoitetaan SMB-palvelimeksi SMB-verkossa.
[Palvelimen nimi]
Määritä SMB-verkossa näytettävän palvelimen nimi. Nimi ei saa olla sama kuin minkään muun verkossa
olevan tietokoneen ja tulostimen nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Palvelimen nimeä, joka on asetettu [SMB-palvelimen nimi] -kohdassa [WINS-määritykset]-välilehdellä,
käytetään automaattisesti [Palvelimen nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa
[Palvelimen nimi], sitä käytetään myös [SMB-palvelimen nimi]-kohdassa [WINS-määritykset]välilehdellä.
[Työryhmän nimi]
Määritä sen työryhmän nimi, johon laite kuuluu. Jos verkkoympäristössä ei ole yhtään työryhmää, luo
sellainen Windowsissa ja syötä työryhmän nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
● Työryhmän nimeä, joka on asetettu [SMB-työryhmän nimi] -kohdassa [WINS-määritykset]-välilehdellä,
käytetään automaattisesti [Työryhmän nimi] -asetuksena. Jos palvelimen nimeä muutetaan kohdassa
[Työryhmän nimi], sitä käytetään myös [SMB-työryhmän nimi]-kohdassa [WINS-määritykset]välilehdellä.
[Kommentit]
Anna kommentteja laitteesta tarvittaessa.
200
Verkko
[Käytä LM-ilmoitusta]
Valitse valintaruutu, kun haluat ilmoittaa LAN-pääkäyttäjälle laitteen olemassaolosta. Jos ilmoitusta ei tarvita,
tyhjennä valintaruutu, niin verkon kuorma pienenee.
[Käytä SMB-tulostusta]
Valitse valintaruutu, jos laitteen kanssa käytetään SMB-tulostusta.
[Tulostimen nimi]
Määritä laitteen nimi.
● Välilyöntejä ei voi käyttää.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
»
Jatka kohtaan
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta varten(P. 202) .
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa SMB-palvelimen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
● Voit ottaa SMB-tulostuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
LINKIT
WINS-palvelun määrittäminen(P. 185)
201
SMB(P. 343)
SMB(P. 343)
Verkko
Asetusten määrittäminen tietokoneessa tulostusta
varten
60Y7-030
Määritä yhteysasetukset ja asenna tulostinajurit tietokoneeseen, jotta laitteella voidaan tulostaa tietokoneesta SMBverkon kautta.
Yhteyden muodostaminen SMB-verkkoon(P. 202)
Tulostinajurin asentaminen(P. 203)
Yhteyden muodostaminen SMB-verkkoon
1
Näytä [Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet].
2
Valitse [Microsoft-verkkojen asiakas] -valintaruutu.
3
Valitse [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]- tai [Internet-protokolla]-valintaruutu
ja napsauta [Ominaisuudet].
202
Verkko
4
Napsauta [Yleiset]-välilehteä
5
Napsauta [WINS]välilehteä, valitse [Ota käyttöön NetBIOS TCP/IP:n päällä] ja
6
Napsauta [OK], kunnes kaikki valintaikkunat on suljettu.
[Lisäasetukset].
napsauta sitten [OK].
● Käynnistä tietokone uudelleen pyydettäessä.
Tulostinajurin asentaminen
Katso lisätietoja asennusmenettelystä kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
Kun portin valintanäyttö tulee esiin asennuksen aikana
● Noudata seuraavia ohjeita:
1
Valitse [Lisää portti].
203
Verkko
2
Valitse [Verkko] ja sitten [OK].
3
Valitse luettelosta Työryhmän nimi, Palvelimen nimi ja Tulostimen nimi, jotka määritettiin
SMB-protokolla-asetuksissa, tässä järjestyksessä. SMB:n määrittäminen(P. 199)
204
Suojaus
Suojaus
Suojaus ................................................................................................................................................................. 206
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä ................................................................................................. 207
Luvattoman pääsyn estäminen .................................................................................................................... 208
Käyttöoikeuksien asettaminen ..................................................................................................................... 210
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen ........................................................................................ 211
Osastotunnusten hallinnan asettaminen ............................................................................................... 214
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen ........................................................................................... 221
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja .................................................................................. 222
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin .............................................................................. 223
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin .......................................................................... 229
Välityspalvelimen määrittäminen ................................................................................................................. 233
Laitteen toimintojen rajoittaminen ................................................................................................................. 236
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen ......................................................................................................... 237
USB-toimintojen rajoittaminen ..................................................................................................................... 240
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen .................................................................................................... 243
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä ..................................................................................................... 246
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä ...................................................................................................... 247
LAN-portin poistaminen käytöstä ................................................................................................................. 248
Tulostustyöhistorian piilottaminen ............................................................................................................... 249
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto ............................................................................................. 251
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon ................................................................................................. 252
IPSec-asetusten määrittäminen .................................................................................................................... 256
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen .................................................................................................... 266
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen ........................................................... 271
Avainparien luominen ............................................................................................................................ 272
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen ........................................... 279
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen .................................................................... 282
205
Suojaus
Suojaus
60Y7-031
Luottamuksellista tietoa käsitellään tiedonkäsittelylaitteissa, kuten tietokoneissa ja tulostimissa, joka puolella ja mikä
tahansa näistä laitteista voi joutua pahantahtoisten kolmansien osapuolten kohteeksi koska tahansa. Hyökkääjät
voivat saada suoraan luvattoman yhteyden laitteisiisi tai epäsuorasti hyödyntää laiminlyöntejä tai virheellistä käyttöä.
Joka tapauksessa sinulle saattaa koitua ennakoimattomia menetyksiä, jos luottamukselliset tietosi pääsevät
vuotamaan. Näiden riskien torjumiseksi laite on varustettu monilla erilaisilla suojaustoiminnoilla. Tee tarvittavat
määritykset verkkoympäristön mukaan.
● Voit määrittää parhaan suojausjärjestelmän luomalla ympäristön, joka estää pääsyn talon sisäisen verkon
tulostimiin internetin kautta, ja käyttämällä tällaista ympäristöä yhdessä laitteen suojaustoimintojen kanssa.
Luvattoman pääsyn estäminen(P. 208)
◼ Tietosuojan perusteet
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä(P. 207)
◼ Laiminlyöntien ja virheellisen käytön riskeihin varautuminen
Laitteen toimintojen rajoittaminen(P. 236)
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen
(turvatulostus)(P. 92)
◼ Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto(P. 251)
206
Suojaus
Laitteen suojaaminen luvattomalta käytöltä
60Y7-032
Estä luvattomilta kolmansilta osapuolilta pääsy laitteeseen ja laitteen käyttö. Voit ottaa käyttöön useita
suojaustoimintoja, kuten käyttäjän käyttöoikeuksien hallinta ja palomuurit.
207
Suojaus
Luvattoman pääsyn estäminen
60Y7-033
Tässä osassa kuvataan suojaustoimenpiteitä, joilla estetään luvaton pääsy ulkoisesta verkosta. Jokaisen käyttäjän ja
pääkäyttäjän on ehdottomasti luettava tämä osa ennen laitteen, muiden tulostinten ja verkkoon liitettyjen
monitoimilaitteiden käyttöä. Viime vuosina verkkoon liitetty tulostin/monitoimilaite on pystynyt tarjoamaan internetin
kautta lukuisia hyödyllisiä toimintoja, kuten tulostaminen tietokoneelta, etäkäyttö tietokoneelta ja skannattujen
asiakirjojen lähetys. Toisaalta on tärkeää suojautua tietovuotoriskeiltä, koska verkkoon liitettynä tulostin/
monitoimilaite on tullut yhä alttiimmaksi vaaroille, kuten luvaton pääsy ja tietomurto. Tässä osassa esitellään
luvattoman pääsyn estämiseen tarvittavat välttämättömät asetukset, jotka on tehtävä ennen tulostimen/
monitoimilaitteen liittämistä verkkoon.
Suojautumistoiminnot ulkoisesta verkosta tapahtuvan luvattoman pääsyn estämiseksi
Yksityisen IP-osoitteen määrittäminen(P. 208)
Palomuurin käyttäminen tiedonsiirron rajoittamiseen(P. 209)
TLS-salatun tiedonsiirron määrittäminen (P. 209)
PIN-koodin asettaminen monitoimilaitteeseen tallennettujen tietojen hallintaa varten(P. 209)
Yksityisen IP-osoitteen määrittäminen
IP-osoite on kunkin tietokoneverkkoon kuuluvan laitteen numerotunnus. "Yleistä IP-osoitetta" käytetään internetin
kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon ja "yksityistä IP-osoitetta" käytetään paikallisverkon, kuten yrityksen LAN-verkon
sisällä. Jos määrittelet yleisen IP-osoitteen, tulostimesi/monitoimilaitteesi on julkisesti avoin ja päästävissä internetin
kautta. Näin luvattoman pääsyn aiheuttaman tietovuodon uhka ulkoisesta verkosta kasvaa. Toisaalta, jos määrittelet
yksityisen IP-osoitteen, tulostimesi/monitoimilaitteesi on suljettu paikallisverkosta ja siihen voivat päästä vain
paikallisverkon, kuten yrityksesi LAN-verkon, käyttäjät.
Yleinen IP-osoite
Paikallisverkon käyttäjien päästävissä
Yksityinen IP-osoite
Paikallisverkon käyttäjien päästävissä
Määrittele tulostimellesi/monitoimilaitteellesi pääsääntöisesti yksityinen IP-osoite. Varmista, että käyttämällesi
tulostimelle/monitoimilaitteelle määritelty IP-osoite on yksityinen tai ei mikään. Yksityinen IP-osoite löytyy jostakin
seuraavasta alueesta.
Yksityisten IP-osoitteiden alueet
● 10.0.0.0 - 10.255.255.255
● 172.16.0.0 - 172.31.255.255
● 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Lisätietoja IP-osoitteiden vahvistamisesta on kohdassa
IP-osoitteiden asettaminen(P. 149) .
● Jos määrittelet tulostimellesi/monitoimilaitteellesi yleisen IP-osoitteen, voit luoda verkkoympäristön
vähentämään luvattoman pääsyn riskiä asentamalla suojausohjelmiston, kuten palomuurin, joka estää
208
Suojaus
pääsyn ulkoisista verkoista. Jos haluat määritellä yleisen IP-osoitteen ja käyttää tulostinta/monitoimilaitetta,
ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
Palomuurin käyttäminen tiedonsiirron rajoittamiseen
Palomuuri on järjestelmä, joka estää luvattoman pääsyn ulkoisista verkoista ja suojaa paikallisverkkoon suuntautuvia
hyökkäyksiä/tunkeutumisia vastaan. Voit käyttää palomuuria verkkoympäristössäsi estämään pääsyn vaaralliselta
vaikuttavasta ulkoisesta verkosta rajoittamalla tiedonsiirtoa ulkoisen verkon tietyistä IP-osoitteista. Canonin
tulostimeen/monitoimilaitteeseen asennetun toiminnon avulla voit asentaa IP-osoitesuodattimen. Lisätietoja IPosoitesuodattimen asentamisesta on kohdassa IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 223) .
TLS-salatun tiedonsiirron määrittäminen
Lisätietoja TLS-salatusta tiedonsiirrosta on kohdassa Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto(P. 251) ja
määritystoimenpiteistä kohdassa TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) .
PIN-koodin asettaminen monitoimilaitteeseen tallennettujen tietojen
hallintaa varten
Jos pahantahtoinen kolmas osapuoli yrittää päästä tulostimeen/monitoimilaitteeseen, PIN-koodin asetus vastaamaan
laitteeseen tallennettua tietoa vähentää tietovuodon riskiä. Canonin tulostin/monitoimilaite mahdollistaa eri
tyyppisten tietojen suojaamisen PIN-koodin asetuksella.
PIN-koodin asetus kuhunkin toimintoon
● PIN-koodin asetus etäkäyttöliittymän käyttöä varten
Katso lisätietoja kohdasta Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 221) .
● PIN-koodin asettaminen järjestelmävalvojan asetuksia varten
Katso lisätietoja kohdasta
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211) .
Yllä on lueteltu esimerkkejä luvattoman pääsyn estävien suojaustoimintojen käytölle. Lisätietoja muista
suojausmenetelmistä on kohdassa Suojaus(P. 206) . Estä luvaton pääsy tarvittavien ympäristöösi soveltuvien
suojaustoimintojen avulla.
209
Suojaus
Käyttöoikeuksien asettaminen
60Y7-034
Suojaa laite luvattomalta käytöltä sallimalla laitteen käyttö vain käyttäjille, joilla on käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet
asetetaan erikseen järjestelmän pääkäyttäjän salasanalle, Osastotunnus-tillille ja etäkäyttöliittymälle. Kun oikeudet on
asetettu, käyttäjän on annettava oikea tunnus ja PIN-koodi, jotta hän voi tulostaa tai muuttaa asetuksia.
Järjestelmänvalvojan salasana on tarkoitettu vain pääkäyttäjille, kun taas osastotunnus on yleisiä käyttäjiä varten.
Järjestelmänvalvojat määrittävät molemmat salasanat. Etäkäyttöliittymän käyttöä voidaan rajoittaa asettamalla
etäkäyttöliittymän PIN-koodi.
Järjestelmänvalvojan salasana
Laitteen asetusten määrittämiseen etäkäyttöliittymästä tarvitaan järjestelmänvalvojan salasana. Oletussalasana
on "7654321", ja se voidaan vaihtaa niin, että vain tietyt pääkäyttäjät voivat muuttaa asetuksia.
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211)
Osastotunnus (Osastotunnusten hallinta)
Osastotunnus on tili, jolla hallitaan tulostustöitä. Voit määrittää useita osastotunnuksia käyttöoikeuksien
myöntämiseksi käyttäjällä (tai käyttäjäryhmälle). Jos käyttäjä yrittää tulostaa asiakirjan, kun osastotunnukset
ovat käytössä, esiin tulee näyttö osastotunnuksen syöttämistä varten, ja käyttäjän täytyy syöttää oma
osastotunnuksensa. Kunkin osastotunnuksen tietoja, kuten montako sivua on tulostettu, voidaan tarkastella.
Osastotunnusten hallinnan asettaminen(P. 214)
Etäkäyttöliittymän PIN-koodi (etäkäyttöliittymään pääsyn PIN-koodi)
Tätä PIN-koodia käytetään etäkäyttöliittymää varten. Vain PIN-koodin tietävät käyttäjät voivat päästä
etäkäyttöliittymään.
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 221)
210
Suojaus
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen
60Y7-035
Laitteeseen määritettyjen asetusten muuttamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Vaihda järjestelmänvalvojan
salasana noudattamalla alla olevia ohjeita. Järjestelmänvalvojan salasana-asetusten tiedot ovat kriittisiä laitteen
turvallisuudelle, joten varmista, että vain pääkäyttäjät tietävät järjestelmänvalvojan salasanan.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
211
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä nykyinen salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan salasana].
● Oletussalasana on "7654321".
6
Syötä uusi salasana.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa salasanan, valitse valintaruutu ja syötä salasana aakkosnumeerisilla merkeillä
[Salasana]-tekstiruutuun. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]-tekstiruutuun.
● Jos napsautetaan [OK], kun valintaruutu on valittu ja [Salasana]- ja [Vahvista]-tekstiruudut on jätetty
tyhjiksi, nykyinen salasana poistetaan.
7
Syötä järjestelmänvalvojan nimi ja yhteystiedot tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
212
Suojaus
[Järjestelmänvalvoja]
Anna järjestelmänvalvojan nimi.
[Yhteystiedot]
Anna järjestelmänvalvojan yhteystiedot.
[Sähköpostiosoite]
Anna järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Järjestelmänvalvojan kommentti]
Anna järjestelmänvalvojan kommentit.
● Muista asettamasi salasana. Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 210)
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen(P. 298)
213
Suojaus
Osastotunnusten hallinnan asettaminen
60Y7-036
Voit valvoa laitteen käyttöä käyttämällä eri tunnuksia eri käyttäjille tai ryhmille. Jos käyttäjä yrittää käyttää laitetta, kun
osastotunnusten hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisnäyttö näytetään ja käyttäjän on annettava oma
osastotunnuksensa ja PIN-koodinsa, jotta hän voi käyttää laitetta. Osastotunnusten hallinta antaa tietoja laitteen
aiemmasta käytöstä kullakin osastotunnuksella. Kun haluat määrittää osastotunnusten hallinnan, tallenna tarvittavat
osastotunnukset ja ota käyttöön osastotunnusten hallintatoiminto. Lisäasetuksia tarvitaan, jos haluat ottaa
osastotunnusten hallinnan käyttöön tietokoneesta tulostamista varten.
Osastotunnuksen ja PIN-koodin tallentaminen/muokkaaminen(P. 214)
Osastotunnusten hallinnan käyttöönotto(P. 215)
Osastotunnuksen asettaminen tietokoneesta tulostamista varten(P. 217)
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 219)
Osastokohtaisten tulostustietojen hallitseminen
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen(P. 528)
Osastotunnuksen ja PIN-koodin tallentaminen/muokkaaminen
Tallenna osastotunnus ja määritä sille PIN-koodi. Tallenna kaikki osastotunnukset, joita halutaan hallita.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta] ja tallenna tai muokkaa osastotunnuksia.
214
Suojaus
Osastotunnuksen tallentaminen
1
Valitse [Tallenna uusi osasto].
2
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Osastotunnus]
Anna tallennettava osastotunnuksen numero.
[Aseta PIN]
Aseta PIN-koodi valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä sama numero sekä [PIN]- että [Vahvista]tekstiruutuihin.
Tallennetun osastotunnuksen asetusten muokkaaminen
1
Muokkaa napsauttamalla vastaavaa tekstilinkkiä kohdassa [Osastotunnus].
2
Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja valitse [OK].
Osastotunnuksen poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan osastotunnuksen oikealla puolella
valitse [OK].
Osastotunnusten hallinnan käyttöönotto
Kun olet tallentanut tarvittavan määrän osastotunnuksia, ota osastotunnusten hallinta käyttöön.
215
Suojaus
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta]
4
Valitse [Ota käyttöön osastotunnusten hallinta] -valintaruutu ja valitse [OK].
[Asetetaan].
[Ota käyttöön osastotunnusten hallinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa osastotunnusten hallinnan käyttöön. Jos et halua käyttää
osastotunnusten hallintaa, tyhjennä valintaruutu.
● Lisätietoja [Hyväksy tulostustyöt tuntemattomalla tunnuksella] -valintaruudusta on kohdassa
estäminen, kun osastotunnus on tuntematon(P. 219) .
216
Töiden
Suojaus
Jos osastotunnusten hallinta on käytössä
● Kun käyttäjät yrittävät tulostaa USB-muistilaitteessa olevaa tiedostoa tai SDkortille tallennettua asiakirjaa käyttöpaneelista, todennusnäyttö tulee esiin.
Syötä osastotunnus ja PIN-koodi, valitse <Kirjaudu> ja paina
.
● Jos haluat kirjautua etäkäyttöliittymään yleisessä käyttäjätilassa, sinun täytyy syöttää osastotunnus ja PINkoodi. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286)
◼ Kun käytetään XPS-tulostinajuria
Jos haluat käyttää osastotunnusten hallintaa, kun käytetään XPS-tulostinajuria, määritä TLS-salatun
tiedonsiirron avainparit ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) ). Kun avainparien asetukset
on tehty, määritä alla näkyvät asetukset.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään hallintatilassa ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Asetukset/Tallennus] [Verkko] [TCP/IP-asetukset] [Muokkaa] kohdassa [Osastotunnusten
hallinnan PIN-vahvistuksen asetukset] Valitse [Käytä osastotunnusten hallinnan PIN-vahvistusta] valintaruutu [OK]
[Käytä osastotunnusten hallinnan PIN-vahvistusta]
Jos valitset valintaruudun, osastotunnusten hallinta otetaan käyttöön XPS-tulostinajurilla tulostamista varten.
Jos et halua käyttää osastotunnusten hallintaa, tyhjennä valintaruutu.
● Jos laitteessa ei ole määritetty yhtään avainparia, toimintoa [Käytä osastotunnusten hallinnan PINAvainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten
vahvistusta] ei voi ottaa käyttöön.
määrittäminen(P. 271)
Osastotunnuksen asettaminen tietokoneesta tulostamista varten
Jos haluat ottaa osastotunnusten hallinnan käyttöön tietokoneesta tulostamista varten, sinun on määritettävä
asetukset käyttämällä tulostinajuria, joka on jo asennettu tietokoneeseen. Määritä osastotunnus ja PIN-koodi tarpeen
mukaan.
217
Suojaus
● Kun suoritat seuraavat toimet, kirjaudu sisään tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
1
Avaa tulostinkansio.
2
Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta [Tulostimen
3
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehteä ja määritä tarvittavat asetukset.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
1
Valitse [Osastotunnusten hallinta] kohdassa [Käyttäjien hallinta] ja napsauta sitten [Asetetaan] sen
alapuolella.
2
Määritä asetukset tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
[Salli PIN-koodin asetus]
Ota PIN-asetus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
218
Suojaus
[Osastotunnus]
Anna osastotunnuksen numero.
[PIN]
Anna osastotunnusta vastaava PIN-koodi tarpeen mukaan.
[Tarkista]
Vahvista tätä napsauttamalla, että on syötetty oikea tunnus ja PIN. Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
mikäli laite ja tietokone on yhdistetty USB- tai WSD (Web Services on Devices) -portin välityksellä.
[Vahvista osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat näyttää [Vahvista osastotunnus/PIN-koodi] -ponnahdusikkunan
joka kerran, kun tulostat tietokoneesta.
[Todenna osastotunnus/PIN-koodi laitteessa]
Valitse valintaruutu, mikäli laite ja tietokone on yhdistetty USB- tai WSD-portin välityksellä.
3
Valitse [OK].
Kirjautuminen sisään laitteeseen
● Kun yrität tulostaa tietokoneesta ja osastotunnusten hallinta on
käytössä, seuraava ponnahdusikkuna näytetään (paitsi jos [Vahvista
osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä] -valintaruutu on
tyhjennetty):
Töiden estäminen, kun osastotunnus on tuntematon
Tehtaan oletusasetukset ovat sellaiset, että vaikka osastotunnuksen hallinta olisi käytössä, voit tulostaa tietokoneelta
ilman tunnuksen ja PIN-koodin syöttämistä. Jos haluat muuttaa tämän niin, että ilman tunnuksen ja PIN-koodin
syöttämistä tulostus ei ole mahdollista, noudata seuraavia ohjeita.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
219
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta]
4
Tyhjennä [Hyväksy tulostustyöt tuntemattomalla tunnuksella] -valintaruutu ja
[Asetetaan].
napsauta [OK].
● Jos valintaruutu tyhjennetään, käyttäjät eivät voi tulostaa käyttämällä tapaa, jota osastotunnusten hallinta
ei tue, tai suorittaa suoratulostusta etäkäyttöliittymästä, johon käyttäjät kirjautuvat hallintatilassa.
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 210)
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211)
220
Suojaus
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen
60Y7-037
Voit asettaa PIN-koodin etäkäyttöliittymään pääsyä varten. Kaikki käyttäjät käyttävät yhteistä PIN-koodia.
● Kun osastotunnusten hallinta on käytössä, asetusta tässä ei tarvita.
asettaminen(P. 214)
1
Paina
2
Valitse
(
/
Osastotunnusten hallinnan
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
.
3
Valitse <Etäk.liittym. aset.>
4
Valitse <Kyllä> ja paina
5
Määritä PIN-koodi.
● Anna PIN-koodi ja paina
-painiketta.
<Etäk. suoj. as.>.
-painiketta.
.
● Kun <Vahvista PIN> näytetään vahvistusta varten, syötä samat PIN-koodin numerot uudelleen.
Jos etäkäyttöliittymän asetukset alustetaan
● Myös etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi alustetaan. Alustuksen jälkeen nollaa PIN-koodi.
alustaminen(P. 534)
LINKIT
Käyttöoikeuksien asettaminen(P. 210)
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211)
221
Valikon
Suojaus
Tiedonsiirron rajoittaminen käyttämällä palomuureja
60Y7-038
Ilman asianmukaista suojausta luvattomat kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoon yhdistettyjä tietokoneita ja
muita tietoliikennelaitteita. Estä tämä luvaton käyttö määrittämällä asetukset pakettisuodattimelle, toiminnolle, joka
rajoittaa tiedonsiirron tietyn IP- tai MAC-osoitteen omaaviin laitteisiin.
222
Suojaus
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
60Y7-039
Voit joko rajoittaa tiedonsiirron vain määritetyissä IP-osoitteissa oleviin laitteisiin tai estää laitteet tietyistä IPosoitteista ja sallia muun tiedonsiirron. Voit määrittää yksittäisen IP-osoitteen tai IP-osoitealueen. Voit määrittää
tietojen vastaanottamista varten IP-osoitteita määrittämällä porttinumerot.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa] käytettävän suodatintyypin kohdalla.
[IP-osoitesuodatin].
223
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
[IPv4-osoite: Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv4osoitteita.
[IPv4-osoite: Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv4osoitteita ja porttinumeron.
[IPv6-osoite: Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv6osoitteita.
[IPv6-osoite: Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä IPv6osoitteita ja porttinumeron.
5
Määritä pakettisuodatuksen asetukset.
TX-suodatin
Valitse oletustoimintaohje laitteen ja muiden laitteiden välisen tiedonsiirron sallimiselle tai estämiselle ja
määritä sitten poikkeusten IP-osoitteet.
1
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja napsauta [Hylkää]- tai [Salli]-valintanappia kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
[Käytä suodatinta]
224
Suojaus
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Valitse ehto, joka sallii tai estää tiedonsiirron laitteen ja muiden laitteiden välillä.
2
[Salli]
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto muiden
laitteiden kanssa on sallittu.
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä IP-osoite (tai IP-osoitealue) kohtaan [Tallenna osoite] ja napsauta [Lisää].
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos IP-osoitteet on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta etäkäyttöliittymästä, missä
tapauksessa sinun on valittava <Osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>. Osoitesuodatin(P. 349)
Kun on valittu [Hylkää] kohdassa [Oletustoimintaohjeet]
● Silmukka-, monilähetys- ja sarjalähetyspaketteja ei voi suodattaa.
IP-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse IP-osoite ja napsauta [Poista].
3
Valitse [OK].
RX-suodatin
Kun valitaan [Salli] kohdassa [Oletustoimintaohjeet], määritä niiden laitteiden IP-osoitteet, joiden tiedonsiirto
laitteen kanssa täytyy estää. Kun valitaan [Hylkää] kohdassa [Oletustoimintaohjeet], määritä niiden laitteiden IPosoitteet, joiden tiedonsiirto laitteen kanssa sallitaan.
225
Suojaus
1
Napsauta [Tallenna uusi].
2
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä IP-osoite (tai IP-osoitealue) kohtaan [Tallenna osoite].
● Kun haluat määrittää porttinumeron, valitse [Määritä porttinumero] -valintaruutu, syötä porttinumero
kohtaan [Porttinumero] ja napsauta [Lisää].
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos IP-osoitteet tai porttinumerot on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta
etäkäyttöliittymästä, jolloin <Osoitesuodatin>-asetukseksi täytyy valita <Ei>. Osoitesuodatin(P. 349)
Asetetun porttinumeron poistaminen
● Valitse poistettava porttinumero ja napsauta [Poista].
226
Suojaus
3
Napsauta [OK].
4
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja napsauta [Hylkää]- tai [Salli]-valintanappia kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
[Käytä suodatinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Valitse ehto, joka sallii tai estää tiedonsiirron laitteen ja muiden laitteiden välillä.
[Salli]
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto muiden
laitteiden kanssa on sallittu.
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka IP-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
Asetetun IP-osoitteen muokkaaminen poikkeuksissa
● Napsauta vastaavaa tekstilinkkiä kohdassa [Poikkeusosoitteet] esiin tulevassa näytössä, muuta
asetuksia tarpeen mukaan ja napsauta [OK].
IP-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse poistettava IP-osoite ja napsauta [Poista].
5
6
Napsauta [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
227
Suojaus
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IP-osoitesuodatuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Osoitesuodatin(P. 349)
LINKIT
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 229)
228
Suojaus
MAC-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin
60Y7-03A
Voit joko rajoittaa tiedonsiirron vain määritetyissä MAC-osoitteissa oleviin laitteisiin tai estää laitteet tietyistä MACosoitteista ja sallia muun tiedonsiirron.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa] ja sitten suodatintyyppi.
[MAC-osoitesuodatin].
229
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
[Lähetyssuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen määrittämällä MACosoitteita.
[Vastaanottosuodatin]
Valitse tämä, kun haluat rajoittaa tietojen vastaanottamista laitteesta tietokoneeseen määrittämällä MACosoitteita.
5
Määritä pakettisuodatuksen asetukset.
● Valitse oletustoimintaohje laitteen ja muiden laitteiden välisen tiedonsiirron sallimiselle tai estämiselle ja
määritä sitten poikkeusten MAC-osoitteet.
1
Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu ja valitse [Salli]- tai [Hylkää]-valintanappi kohdassa
[Oletustoimintaohjeet].
[Käytä suodatinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa tiedonsiirtoa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat poistaa
rajoituksen.
[Oletustoimintaohjeet]
Aseta oletukseksi tiedonsiirron salliminen tai estäminen laitteen ja muiden laitteiden välillä.
Valitse tämä, kun haluat estää tiedonsiirtopaketit, kun niiden lähettäjä/vastaanottaja
[Salli]
on laite, jonka MAC-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet]. Tiedonsiirto
muiden laitteiden kanssa on sallittu.
230
Suojaus
[Hylkää]
Valitse tämä, kun haluat sallia tiedonsiirtopaketit vain, kun niiden lähettäjä/
vastaanottaja on laite, jonka MAC-osoite on syötetty kohtaan [Poikkeusosoitteet].
Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa on kielletty.
2
Määritä poikkeusosoitteet.
● Syötä MAC-osoite [Tallenna osoite] -kenttään ja valitse [Lisää].
● Osoitetta ei tarvitse erotella tavuviivoilla tai kaksoispisteillä.
Tarkista, ettei syötössä ole tapahtunut virheitä
● Jos MAC-osoitteet on syötetty väärin, et ehkä pysty käyttämään laitetta Etäkäyttöliittymästä, missä
tapauksessa sinun on asetettava <Osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>. Osoitesuodatin(P. 349)
Kun on valittu [Hylkää] kohdassa [Oletustoimintaohjeet]
● Lähteviä monilähetys- ja sarjalähetyspaketteja ei voi suodattaa.
MAC-osoitteen poistaminen poikkeuksista
● Valitse MAC-osoite ja valitse [Poista].
3
6
Valitse [OK].
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa MAC-osoitesuodatuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Osoitesuodatin(P. 349)
231
Suojaus
LINKIT
IP-osoitteiden määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 223)
232
Suojaus
Välityspalvelimen määrittäminen
60Y7-03C
Välityspalvelin (tai HTTP-välityspalvelin) viittaa tietokoneeseen tai ohjelmistoon, joka hoitaa HTTP-tiedonsiirron toisten
laitteiden puolesta, erityisesti kommunikoitaessa verkon ulkopuolisten resurssien kanssa, esimerkiksi Web-sivustoja
selattaessa. Asiakaslaitteet yhdistetään ulkopuoliseen verkkoon välityspalvelimen kautta, eivätkä ne kommunikoi
suoraan ulkopuolisten resurssien kanssa. Välityspalvelimen asettaminen ei pelkästään mahdollista sisäisten ja
ulkoisten verkkojen välisen liikenteen hallintaa, vaan lisäksi estää luvattoman käytön ja sisältää virustorjunnan, mikä
parantaa turvallisuutta. Kun käytät Google Cloud Print -palvelua Internetin kautta tulostamiseen, voit lisätä
turvallisuutta asettamalla välityspalvelimen. Kun asetat välityspalvelimen, varmista, että sinulla on tarvittavat
välityspalvelimen tiedot, kuten IP-osoite, porttinumero ja todennuksen käyttäjänimi ja salasana.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Välityspalvelimen asetukset].
[TCP/IP-asetukset].
233
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Valitse [Käytä välityspalvelinta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.
[Käytä välityspalvelinta]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää määritettyä välityspalvelinta HTTP-palvelimen kanssa
kommunikoitaessa.
[HTTP-välityspalvelimen osoite]
Kirjoita välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite tai isäntänimi ympäristöstä riippuen.
[HTTP-välityspalvelimen porttinumero]
Vaihda porttinumero tarpeen mukaan.
[Käytä välityspalvelinta samalla toimialueella]
Merkitse valintaruutu, kun haluat käyttää määritettyä välityspalvelinta tiedonsiirtoon samalla toimialueella
olevien laitteiden kanssa.
[Käytä välityspalvelimen autentikointia]
Kun haluat ottaa välityspalvelimen todennuksen käyttöön valitse valintaruutu ja syötä käyttäjänimi
aakkosnumeerisilla merkeillä [Käyttäjänimi]-tekstiruutuun.
[Aseta/Muuta salasana]
Jos haluat määrittää tai vaihtaa välityspalvelimen todennuksen salasanan, kun se on käytössä, valitse
valintaruutu ja syötä uuden salasanan aakkosnumeeriset merkit [Salasana]-tekstiruutuun. Syötä
vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]-tekstiruutuun.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
234
Suojaus
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Välityspalvelimen asetuksia voidaan käyttää myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
asetukset(P. 339)
LINKIT
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 138)
235
Välitysp.
Suojaus
Laitteen toimintojen rajoittaminen
60Y7-03E
Joitakin laitteen toimintoja saatetaan käyttää harvoin tai ne voivat lisätä väärinkäytön riskiä. Turvallisuussyistä laitteen
voi asettaa rajoittamaan toimintoja poistamalla nämä toiminnot käytöstä osittain tai kokonaan.
Tulostustoimintojen rajoittaminen
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen(P. 237)
USB-toimintojen rajoittaminen
USB-toimintojen rajoittaminen(P. 240)
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen(P. 243)
Verkkotoimintojen, HTTP-tiedonsiirto mukaan lukien, rajoittaminen
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 246)
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä(P. 247)
LAN-portin poistaminen käytöstä(P. 248)
Tulostustyöhistorian piilottaminen
Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 249)
236
Suojaus
Tulostustoimenpiteiden rajoittaminen
60Y7-03F
Voit määrittää asetukset estämään vastaanotettujen tulostustietojen automaattisen tulostuksen, mikä vähentää
paperin tuhlaamista ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä laitetta. Tämän toiminnon käyttämistä varten
laitteeseen täytyy asentaa valinnainen SD-kortti. SD-kortin asentaminen(P. 576)
● Vaikka tulostustoimenpiteitä olisi rajoitettu, asetusluetteloja ja raportteja voidaan tulostaa.
luetteloiden tulostaminen(P. 518)
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Hallinta-asetukset].
237
Raporttien ja
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
Valitse [Muokkaa].
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Valitse [Rajoitetut tulostustyöt] -valintaruutu ja valitse [OK].
salasana].
[Rajoitetut tulostustyöt]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat rajoittaa laitteen tulostustoimenpiteitä. Tyhjennä valintaruutu, kun
haluat poistaa rajoituksen.
238
Suojaus
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Kun tulostustoimenpiteitä on rajoitettu
● Vain tallennetun työn tulostus voidaan suorittaa tulostinajureista.
tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
Laitteen muistiin tallennetun työn
● Vain laatikoihin tallennettuja PDF-, PS-, EPS- ja XPS-tiedostoja voidaan tulostaa etäkäyttöliittymästä.
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 105)
● USB-suoratulostus USB-muistilaitteesta ja sähköpostitulostus eivät ole käytettävissä.
LINKIT
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
239
Suojaus
USB-toimintojen rajoittaminen
60Y7-03H
USB on kätevä tapa yhdistää lisälaitteita ja tallentaa ja siirtää tietoja, mutta USB voi myös olla tietovuodon lähde, jos
sitä ei valvota kunnolla. Ole erityisen varovainen käytettäessä USB-muistilaitteita. Tässä osassa kuvataan, miten
laitteen USB-porttiyhteys estetään ja miten estetään USB-muistilaitteiden käyttäminen.
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen(P. 240)
USB-suoratulostustoiminnon rajoittaminen(P. 241)
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen
Voit poistaa laitteen vasemmalla puolella olevan, tietokoneen liittämiseen tarkoitetun USB-portin käytöstä. Yhteys
tietokoneeseen USB-yhteyden kautta poistetaan käytöstä, mutta laitteen oikealla sivulla olevaan USB-porttiin voidaan
liittää USB-muistilaite.
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Liittymän valinta> ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Liittymä> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
4
Valitse <USB> ja paina
5
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
-painiketta.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa laitteen vasemmalla puolella olevan USB-portin käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa laitteen vasemmalla puolella olevan USB-portin käyttöön.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
240
Suojaus
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
USB-suoratulostustoiminnon rajoittaminen
Voit poistaa käytöstä tietojen tulostamisen USB-muistilaitteesta. Tällöin USB-muistiin tallennettuja tietoja ei voi
tulostaa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
241
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Tyhjennä [USB-suoratulostus] -valintaruutu ja napsauta [OK].
salasana].
[USB-suoratulostus]
Tyhjennä valintaruutu, jos haluat estää suoratulostuksen USB-muistilaitteesta. Valitse valintaruutu, jos haluat
sallia tulostuksen USB-muistilaitteesta. Jos valitset myös [Näytä automaattisesti USB-suoratulostusnäyttö] valintaruudun, USB-suoratulostus-näyttö tulee automaattisesti esiin, kun laitteeseen liitetään USB-muistilaite.
LINKIT
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 81)
242
Suojaus
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen
60Y7-03J
Käyttöpaneelin näppäimien käyttöä voidaan rajoittaa, jotta laitteen asetuksia ei muutettaisi epähuomiossa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Napsauta [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
243
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Valitse rajoitettavan näppäimen valintaruutu ja napsauta [OK].
salasana].
[Lukittavat näppäimet]
Valitsemalla valintaruudun voit lukita vastaavan näppäimen, jos sitä painetaan käyttöpaneelissa. Vapauta
näppäin tyhjentämällä valintaruutu. Voit lukita asetusnäppäimen myös käyttöpaneelista ( Hallintaasetukset(P. 326) ).
244
Suojaus
● Näppäintoiminnot
Käyttöpaneeli(P. 26)
245
Suojaus
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä
60Y7-03K
HTTP:tä käytetään tiedonsiirtoon verkon kautta, esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään Etäkäyttöliittymällä. Jos
käytät USB-yhteyttä tai et muuten käytä HTTP:tä, voit poistaa HTTP:n käytöstä ja näin estää kolmannen osapuolen
hyökkäykset käyttämättömän HTTP-portin kautta.
● HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä poistaa käytöstä joitakin verkkotoimintoja, kuten Etäkäyttöliittymä,
WSD-tulostus ja tulostus Google Cloud Print -palvelulla.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
4
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
.
<HTTP>.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa HTTP-tiedonsiirron käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa HTTP-tiedonsiirron käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 285)
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 138)
Kun käytetään XPS-tulostinajuria(P. 217)
246
Suojaus
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä
60Y7-03L
Etäkäyttöliittymä on hyödyllinen, koska laitteen asetuksia voidaan määrittää käyttämällä tietokoneen Web-selainta.
Jotta Etäkäyttöliittymää voi käyttää, laitteen on oltava yhdistettynä tietokoneeseen verkon kautta. Jos laite on
yhdistetty tietokoneeseen USB-yhteydellä tai et tarvitse Etäkäyttöliittymää, saatat haluta poistaa Etäkäyttöliittymän
käytöstä, koska se vähentää riskiä, että pahantahtoiset kolmannet osapuolet pääsevät hallitsemaan laitettasi etänä
verkon kautta.
1
Paina
2
Valitse
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Verkko> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
3
Valitse <Etäk.liittym. aset.>
4
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
.
<Etäkäyttöliittymä>.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa Etäkäyttöliittymän käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa Etäkäyttöliittymän käyttöön.
5
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 285)
HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 246)
247
Suojaus
LAN-portin poistaminen käytöstä
60Y7-03R
LAN-portti on liitäntä, johon kytketään LAN-kaapeli verkon käyttämistä varten. Jos laitetta käytetään USB-yhteyden
kautta, LAN-portti voidaan poistaa käytöstä verkon sulkemiseksi täydellisesti, mikä estää pahantahtoisten kolmansien
osapuolien tunkeutumiset LAN-portin kautta.
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse <Liittymän valinta> ja paina
(
/
) -painiketta.
painikkeilla <Liittymä> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
4
Valitse <Verkko> ja paina
5
Valitse <Ei> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
-painiketta.
-painiketta.
<Ei>
Poistaa LAN-portin käytöstä.
<Kyllä>
Ottaa LAN-portin käyttöön.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467)
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
248
Suojaus
Tulostustyöhistorian piilottaminen
60Y7-03S
Käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi tulostustyöhistorian näyttäminen etäkäyttöliittymän näytöstä ja
tulostushistorialuettelon tulostaminen voidaan estää. Tulostustyöhistoriaa päivitetään ja ylläpidetään, vaikka se olisi
piilotettu, jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella historiaa tarvittaessa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Näytä työloki].
249
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Tyhjennä [Näytä työloki] -valintaruutu ja napsauta [OK].
[Näytä työloki]
Jos valintaruutu tyhjennetään, tulostustyöhistoriaa ei näytetä etäkäyttöliittymän näytössä eikä
tulostushistorialuetteloa voi tulostaa. Tyhjennä valintaruutu, kun haluat näyttää työhistorian.
[Salli työlokin haku hallintaohjelmalla]
Jos valintaruutu valitaan, laitehallintaohjelmistoa, kuten iW Management Consolea, voidaan käyttää
tulostustyöhistorian noutamiseen. Jos valintaruutu tyhjennetään, hallintaohjelmisto ei voi noutaa
tulostustyöhistoriaa. Tämä toiminto on automaattisesti käytössä, kun [Näytä työloki] -valintaruutu on valittu.
LINKIT
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 296)
Työ-valikko(P. 465)
250
Suojaus
Tehokkaiden suojaustoimintojen käyttöönotto
60Y7-03U
Luvallisille käyttäjille saattaa aiheutua odottamattomia tappioita pahantahtoisten kolmansien osapuolten
hyökkäyksistä, kuten vakoilusta, harhautuksesta tai verkossa kulkevan datan luvattomasta käsittelystä. Jotta voisit
suojata tärkeät ja arvokkaat tietosi näiltä hyökkäyksiltä, laite tukee seuraavia turvallisuutta ja salausta parantavia
toimintoja.
TLS-salattu tiedonsiirto
TLS on verkossa lähetettävien tietojen salaamiseen käytetty protokolla ja sitä käytetään usein tiedonsiirrossa
Web-selaimen tai sähköpostisovelluksen kautta. TLS takaa turvallisen verkkoyhteyden, kun käytät laitetta
tietokoneesta Etäkäyttöliittymällä. TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252)
IPSec-tiedonsiirto
Siinä missä TLS salaa vain tietyn sovelluksen, kuten web-selaimen tai sähköpostisovelluksen käyttämät tiedot,
IPSec salaa kaikki IP-paketit (tai IP-pakettivirrat). Tämän ansiosta IPSec on monipuolisempi suojausjärjestelmä
kuin TLS. IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
IEEE 802.1X -todennus
IEEE 802.1X on standardi ja mekanismi, jolla estetään verkon luvaton käyttö käyttäjien todennustietojen
kollektiivisen hallinnan avulla. Jos laite yritetään yhdistää 802.1X-verkkoon, laitteen on käytävä läpi käyttäjän
todennus sen todistamiseksi, että yhteyden muodostaja on luvallinen käyttäjä. Todennustiedot lähetetään
RADIUS-palvelimelle, joka tarkistaa ne ja sallii tai estää yhteyden verkkoon todennuksen tuloksen perusteella.
Jos todennus epäonnistuu, lähiverkon kytkin estää yhteyden verkon ulkopuolelta. Laite voidaan yhdistää 802.1Xverkkoon asiakaslaitteena. IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 266)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 271)
251
Suojaus
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon
60Y7-03W
Voit salata tiedonsiirron laitteen ja tietokoneen web-selaimen välillä ja Internetin kautta tulostettavat IPPtulostustiedot käyttämällä TLS (Transport Layer Security) -salausta. TLS on mekanismi, on mekanismi, jolla verkossa
lähetettävä tai vastaanotettava data salataan. TLS-salauksen on oltava käytössä, kun etäkäyttöliittymää käytetään
IPSec:n (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X -todennuksen (TTLS/PEAP) tai SNMPv3:n asetusten määrittämiseen. TLSsalatun tiedonsiirron käyttämistä varten täytyy määrittää avainpari ja ottaa TLS-toiminto käyttöön. Pidä käytettävä
avainpari valmiina ( Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 271) ).
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [TLS-asetukset].
[TCP/IP-asetukset].
252
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
5
Muokkaa TLS-asetuksia.
[Avain- ja varmenneasetukset]
Valitse avain avain- ja varmenneluettelosta.
● Valitse avain avain- ja varmenneluettelosta ja napsauta [Oletusavainasetukset].
Varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi] alla
olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten varmenteiden
varmistaminen(P. 282)
Jos viestiä [Oletusavainasetukset] ei näytetä
● Jos [Etäkäyttöliittymän asetukset] tai [IPP-tulostusasetukset] on jo ottanut TLS:n käyttöön, viestiä
[Oletusavainasetukset] ei näytetä. Jos haluat vaihtaa käytettävän avaimen, katso vaihe 6 ja tyhjennä [Käytä
TLS:ää]-valintaruudut kohdassa [Etäkäyttöliittymän asetukset] tai [IPP-tulostusasetukset].
253
Suojaus
[Sallitut versiot]
Valitse sallitut TLS-versiot.
[Rajoitettavat salausalgoritmit]
Valitse salausalgoritmit, joita estetään käyttämästä TLS:ää. Jos rajoituksia ei haluta, valitse [Ei mitään].
6
Ota TLS käyttöön etäkäyttöliittymää varten.
TLS:n käyttäminen tiedonsiirtoon etäkäyttöliittymän kanssa
1
Valitse [Turva]
2
Valitse [Muokkaa].
3
Valitse [Käytä TLS:ää] -valintaruutu ja valitse [OK].
[Etäkäyttöliittymän asetukset].
[Käytä TLS:ää]
Valitse valintaruutu, kun käytetään TLS:ää etäkäyttöliittymän tiedonsiirtoon. Tyhjennä valintaruutu, kun
sitä ei käytetä.
254
Suojaus
TLS:n käyttäminen toiminnolle, joka on yhteensopiva salatun tiedonsiirron kanssa
TLS:n käyttäminen IPP-tulostukseen
Tee seuraava asetus, kun haluat käyttää TLS:ää IPP-tulostukseen. Katso muut IPP-tulostusasetukset kohdasta
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159) .
[Verkko] [TCP/IP-asetukset]
TLS:ää] ‑valintaruutu [OK]
7
[Muokkaa] kohdassa [IPP-tulostusasetukset]
Valitse [Käytä
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa TLS-salatun tiedonsiirron käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
Etäk.liittym. aset.(P. 346)
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen TLS:n kanssa
● Jos yrität käynnistää etäkäyttöliittymän, kun TLS on käytössä, turvallisuusvarmennetta koskeva
suojausvaroitus voi näkyä näytössä. Tarkista tällöin, että osoitekenttään on syötetty oikea URL-osoite ja siirry
sitten etäkäyttöliittymän näyttöön. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286)
LINKIT
Avainparien luominen(P. 272)
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 279)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 266)
Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 191)
255
Suojaus
IPSec-asetusten määrittäminen
60Y7-03X
Internet Protocol Security (IPSec tai IPsec) on protokolla verkossa siirrettävien tietojen salaamiseen, mukaan lukien
Internet-verkot. Siinä missä TLS salaa vain tietyn sovelluksen, kuten web-selaimen tai sähköpostisovelluksen käyttämät
tiedot, IPSec salaa kaikki IP-paketit tai IP-pakettivirrat ja tarjoaa näin monipuolisemman suojausjärjestelmän. Laitteen
IPSec-toiminto toimii siirtotilassa, jossa IP-pakettien virrat salataan. Tämän ominaisuuden avulla laite voi ottaa
yhteyden suoraan tietokoneeseen, joka on samassa VPN (virtual private network) -verkossa. Aseta vaadittu
kokoonpano tietokoneeseen ennen laitteen määrittämistä.
Suojauskäytäntöjen tallentaminen(P. 256)
IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön(P. 263)
IPSec-toiminnon käyttäminen IP-osoitesuodattimen kanssa
● Paketin vastaanoton aikana käytetään IPSec-asetuksia ennen IP-osoitteen suodatusasetuksia, kun taas
paketin lähetyksen aikana käytetään IP-osoitteen asetuksia ennen IPSec-asetuksia. IP-osoitteiden
määrittäminen palomuurisääntöihin(P. 223)
Suojauskäytäntöjen tallentaminen
Kun IPSec-protokollaa halutaan käyttää salattuun tiedonsiirtoon, suojauskäytännöt (SP) täytyy tallentaa ennen IPSecasetusten ottamista käyttöön ( IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön(P. 263) ). Suojauskäytäntö koostuu
ryhmästä asetuksia alla kuvatun mukaisesti. Voit tallentaa useita käytäntöjä IP-osoitteen ja portin numeron
yhdistelmän mukaan. Määritä käytäntöjen tallentamisen jälkeen järjestys, jossa niitä käytetään.
Valitsin
Valitsin määrittää IP-pakettien ehdot, kun käytetään IPSec-tiedonsiirtoa. Valittavissa oleviin ehtoihin sisältyvät
laitteen IP-osoitteet ja porttinumerot sekä laitteet joiden kanssa kommunikoidaan.
IKE
IKE määrittää IKEv1:n, jota käytetään avaimenvaihtoprotokollana. Huomaa, että ohjeet vaihtelevat valitun
todennustavan mukaan.
[Esijaettu avain -menetelmä]
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva avain voidaan jakaa muiden laitteiden kanssa. Ota TLS käyttöön
etäkäyttöliittymässä ennen tätä ( TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) ).
[Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä]
Laite ja muut laitteet todentavat toisensa varmistamalla digitaaliset allekirjoituksensa keskenään. Pidä avainpari
käyttövalmiina ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 279) ).
Protokollien ja asetusten määrittäminen
Määritä asetukset ESP:lle ja AH:lle, jotka lisätään paketteihin IPSec-tiedonsiirron aikana. AH:ta ja ESP:tä ei voi
käyttää yhtä aikaa. Voit myös valita, otatko PFS:n käyttöön turvallisuuden parantamiseksi.
256
Suojaus
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Napsauta [Turva]
4
Valitse [IPSec-toimintaohjelista].
5
Valitse [Tallenna IPSec-toimintaohje].
[IPSec-asetukset].
257
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
6
Syötä käytännön nimi kohtaan [Toimintaohjeen nimi] ja valitse [Ota käyttöön
toimintaohje]-valintaruutu.
[Toimintaohjeen nimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeillä nimi, jota käytetään käytännön tunnistamiseen.
[Ota käyttöön toimintaohje]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käytännön käyttöön. Jos käytäntöä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
7
Määritä valitsimen asetukset.
[Paikallinen osoite]
Valitse seuraavasta luettelosta laitteen IP-osoitetyyppi, johon käytäntöä käytetään.
258
Suojaus
[Kaikki IP-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin.
[IPv4-osoite]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan laitteen IPv4-osoitteesta.
[IPv6-osoite]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan laitteen IPv6-osoitteesta.
[IPv4:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv4-osoitteen tai IPv4-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv4-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[IPv6:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv6-osoitteen tai IPv6-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv6-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[Manuaalisesti asetettavat osoitteet]
Jos valitaan [IPv4:n manuaaliset asetukset] tai [IPv6:n manuaaliset asetukset] kohdassa [Paikallinen osoite],
syötä IP-osoite, johon käytäntöä käytetään.
[Aliverkon asetukset]
Kun määrität IPv4-osoitteita manuaalisesti, voit ilmaista alueen käyttämällä aliverkon peitettä. Syötä
aliverkon peite käyttäen pisteitä erottamassa numeroita (esimerkki: "255.255.255.240").
[Etäosoite]
Valitse alla olevasta luettelosta muiden laitteiden IP-osoitetyyppi, johon käytäntöä käytetään.
[Kaikki IP-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin.
[Kaikki IPv4-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan IPv4-osoitteesta.
[Kaikki IPv6-osoitteet]
Valitse, kun IPSec-protokollaa käytetään kaikkiin IP-paketteihin, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan IPv6-osoitteesta.
[IPv4:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv4-osoitteen tai IPv4-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv4-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[IPv6:n manuaaliset asetukset] Valitse tämä, kun haluat määrittää yksittäisen IPv6-osoitteen tai IPv6-osoitealueen,
johon IPSec-protokollaa käytetään. Syötä IPv6-osoite (tai osoitealue) [Manuaalisesti
asetettavat osoitteet] -tekstiruutuun.
[Manuaalisesti asetettavat osoitteet]
Jos valitaan [IPv4:n manuaaliset asetukset] tai [IPv6:n manuaaliset asetukset] kohdassa [Etäosoite], syötä IPosoite, johon käytäntöä käytetään.
[Aliverkon asetukset]
Kun määrität IPv4-osoitteita manuaalisesti, voit ilmaista alueen käyttämällä aliverkon peitettä. Syötä
aliverkon peite käyttäen pisteitä erottamassa numeroita (esimerkki: "255.255.255.240").
[Paikallinen portti]/[Etäportti]
Jos haluat luoda erilliset toimintaohjeet kullekin protokollalle, kuten HTTP tai SMTP, syötä asianmukainen
porttinumero protokollalle sen määrittämiseksi, käytetäänkö IPSec-protokollaa.
● IPSec-toimintoa ei käytetä paketteihin, joilla on määritetty monilähetys- tai lähetysosoite.
8
Määritä IKE-asetukset.
259
Suojaus
[IKE-tila]
Avaintenvaihtoprotokollalle käytetty tila näytetään. Valitse yleensä päätila.
● Valitse aggressiivinen tila, jos IP-osoite ei ole kiinteä. Huomaa, että suojaus on aggressiivisessa tilassa
heikompi kuin päätilassa.
[AUTENT.-menetelmä]
Valitse laitteen todentamiseen käytettäväksi tavaksi [Esijaettu avain -menetelmä] tai [Digitaalinen allekirjoitus
-menetelmä].
● Kun kohdassa [IKE-tila] on valittu aggressiivinen tila, [Esijaettu avain -menetelmä]-asetus ei salaa jaettua
avainta.
[Autentikointi/Salausalgoritmi]
Jos haluat asettaa avaimen vaihtoon käytettävän algoritmin automaattisesti, valitse [Automaattinen]valintaruutu. Jos valintaruutu valitaan, algoritmi asetetaan kuten alla.
[Autentikointi]
[SHA1 ja MD5]
[Salaus]
[3DES-CBC ja AES-CBC]
[DH-ryhmä]
[Ryhmä 2 (1024)]
Jos haluat asettaa algoritmin manuaalisesti, tyhjennä valintaruutu ja valitse algoritmi.
[Autentikointi]
Valitse hash-algoritmi.
[Salaus]
Valitse salausalgoritmi.
[DH-ryhmä]
Valitse Diffie-Hellman-ryhmä, joka määrittää avaimen vahvuuden.
[Esijaettu avain -menetelmä] -ominaisuuden käyttäminen todennukseen
1
Valitse [Esijaettu avain -menetelmä] kohdassa [AUTENT.-menetelmä] ja napsauta [Jaetut
avainasetukset].
2
Syötä esijaettu avain aakkosnumeerisilla merkeillä ja napsauta [OK].
260
Suojaus
[Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä] -ominaisuuden käyttäminen todennukseen
1
Valitse [Digitaalinen allekirjoitus -menetelmä] kohdassa [AUTENT.-menetelmä] ja napsauta [Avain
ja varmenne].
2
Valitse avainpari, jota haluat käyttää, ja napsauta [Oletusavainasetukset].
Avainparin tai varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi]
alla olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten
varmenteiden varmistaminen(P. 282)
9
Määritä IPSec-verkkoasetukset.
[Käytä PFS:ää]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön PFS (Perfect Forward Secrecy) -toiminnon IPSecistuntoavaimille. PFS:n käyttöön ottaminen parantaa turvallisuutta, mutta lisää tietoliikenteen kuormitusta.
Varmista, että PFS on käytössä myös muissa laitteissa. Jos FPS:ää ei käytetä, tyhjennä tämä valintaruutu.
[Voimassaolo]
261
Suojaus
Määritä, miten pitkään SA:ta käytetään tiedonsiirtotunnelina. Valitse [Määritä ajan mukaan]- tai [Määritä
koon mukaan]-valintaruutu tai molemmat valintaruudut tarpeen mukaan. Jos valitaan molemmat
valintaruudut, IPSec SA -istunto lopetetaan, kun jompikumpi ehdoista täyttyy.
[Määritä ajan mukaan]
Syötä istunnon keston aika minuutteina. Syötettyä aikaa käytetään sekä IPSec SA:lle
että IKE SA:lle.
[Määritä koon mukaan]
Syötä megatavuina tietomäärä, joka voidaan siirtää istunnon aikana. Syötettyä kokoa
käytetään vain IPSec SA:lle.
Jos valittiin vain [Määritä koon mukaan]-valintaruutu
● IKE SA:n voimassaoloa ei voida määrittää koon mukaan, joten kohdan [Määritä ajan mukaan] alkuarvoa
(480 minuuttia) käytetään.
[Autentikointi/Salausalgoritmi]
Valitse IPSec-tiedonsiirrossa käytettävä protokolla ja algoritmi.
Yhteyden määrittäminen automaattisesti
Valitse [Automaattinen].
[ESP-autentikointi]
ESP on käytössä, ja todennusalgoritmiksi on valittu [SHA1 ja MD5].
[ESP-salaus]
ESP on käytössä, ja salausalgoritmiksi on valittu [3DES-CBC ja AES-CBC].
ESP:n käyttäminen
Valitse [ESP] ja valitse todennusalgoritmi ja salausalgoritmi.
[ESP-autentikointi]
Valitse ESP-todennuksessa käytettävä hajautusalgoritmi.
[ESP-salaus]
Valitse ESP:n salausalgoritmi.
AH:n käyttäminen
Valitse [AH] ja valitse AH-todennuksessa käytettävä hajautusalgoritmi kohdasta [AH-autentication].
[Kytkentätapa]
IPSec-protokollan yhteystila näytetään. Laite tukee siirtotilaa, jossa IP-pakettivirrat salataan. Tunnelitila, jossa
koko IP-paketit (otsikot ja virrat) kapseloidaan, ei ole käytettävissä.
10
Valitse [OK].
● Jos haluat tallentaa lisää suojauskäytäntöjä, palaa vaiheeseen 5.
11
Järjestä kohdassa [IPSec-toimintaohjelista] luetellut toimintaohjeet.
● Toimintaohjeita käytetään ylhäältä alaspäin. Siirrä toimintaohjetta ylös tai alas järjestyksessä valitsemalla
[Kohota etusijaisuutta] tai [Madalla etusijaisuutta].
262
Suojaus
Käytännön muokkaaminen
● Voit muokata asetuksia napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Toimintaohjeen nimi].
Käytännön poistaminen
● Napsauta poistettavan käytännön oikealla puolella [Poista].
12
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
IPSec-tiedonsiirron ottaminen käyttöön
Kun suojauskäytännöt on tallennettu, ota IPSec-tiedonsiirto käyttöön.
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
263
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Napsauta [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
5
Valitse [Käytä IPSec-muotoa] -valintaruutu ja valitse [OK].
[IPSec-asetukset].
[Käytä IPSec-muotoa]
Valitse valintaruutu, jos laitteessa käytetään IPSec-käytäntöä. Jos sitä ei käytetä, tyhjennä valintaruutu.
[Epätavallisten pakettien vastaanotto]
Jos valintaruutu valitaan, kun käytetään IPSec-tiedonsiirtoa, myös paketit, jotka eivät ole käytettävissä
tallennetuille käytännöille, lähetetään/vastaanotetaan. Voit poistaa tällaisten pakettien vastaanottamisen/
lähettämisen käytöstä tyhjentämällä valintaruudun.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
264
Suojaus
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IPSec-tiedonsiirron käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
IPSec(P. 341)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 271)
IPSec-toimintaohjel.(P. 460)
265
Suojaus
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
60Y7-03Y
Laite voidaan yhdistää 802.1X-verkkoon asiakaslaitteena. Tyypillisesti 802.1X-verkossa on RADIUS-palvelin
(todennuspalvelin), lähiverkon kytkin (todentaja) ja asiakaslaitteita, joissa on todennusohjelmisto (asiakkaat). Jos laite
yritetään yhdistää 802.1X-verkkoon, laitteen on käytävä läpi käyttäjän todennus sen todistamiseksi, että yhteyden
muodostaja on luvallinen käyttäjä. Todennustiedot lähetetään RADIUS-palvelimelle, joka tarkistaa ne ja sallii tai estää
yhteyden verkkoon todennuksen tuloksen perusteella. Jos todennus epäonnistuu, lähiverkon kytkin (tai liityntäpiste)
estää yhteyden verkon ulkopuolelta.
Valitse todennustapa alla olevista vaihtoehdoista. Asenna tai rekisteröi tarvittaessa avainpari tai CA-varmenne ennen
IEEE 802.1X -todennuksen määrittämistä ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden
käyttäminen(P. 279) ).
TLS
Laite ja todennuspalvelin todentavat toisensa varmistamalla varmenteensa keskenään. Varmenteen myöntäjän
(CA) myöntämä avainpari vaaditaan asiakkaan todentamiseen (kun todennetaan laite). Palvelimen
todennukseen voidaan käyttää Etäkäyttöliittymän kautta asennettua CA-varmennetta laitteeseen esiasennetun
CA-varmenteen lisäksi.
TTLS
Tämä todennustapa käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa asiakkaan todennukseen ja CA-varmennetta palvelimen
todennukseen. Sisäiseksi protokollaksi voidaan valita MSCHAPv2 tai PAP. TTLS:ää voidaan käyttää samaan
aikaan PEAP:n kanssa. Ota TLS käyttöön etäkäyttöliittymässä ennen tämän todennustavan määrittämistä (
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) ).
PEAP
Vaaditut asetukset ovat lähes samat kuin TTLS:lle. Sisäisenä protokollana käytetään MS-CHAPv2:ta. Ota TLS
käyttöön etäkäyttöliittymässä ennen tämän todennustavan määrittämistä ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 252) ).
1
2
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
Valitse [Asetukset/Tallennus].
266
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa].
5
[IEEE 802.1X -asetukset].
Valitse [Käytä IEEE 802.1X:ää] -valintaruutu, syötä sisäänkirjautumisnimi
[Kirjautumisnimi]-kenttään ja määritä vaaditut asetukset.
267
Suojaus
[Käytä IEEE 802.1X:ää]
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa IEEE 802.1X -todennuksen käyttöön.
[Kirjautumisnimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeillä nimi (EAP-henkilöllisyys), jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen.
TLS:n asettaminen
1
Valitse [Käytä TLS:ää] -valintaruutu ja valitse [Avain ja varmenne].
● TLS:ää ei voi käyttää TTLS:n tai PEAP:n kanssa.
2
Valitse avain avain- ja varmenneluettelosta ja napsauta [Oletusavainasetukset].
Avainparin tai varmenteen tietojen näyttäminen
● Voit tarkistaa varmenteen tiedot tai varmistaa varmenteen napsauttamalla kohdan [Avaimen nimi]
alla olevaa vastaavaa tekstilinkkiä tai varmenteen kuvaketta. Avainparien ja digitaalisten
varmenteiden varmistaminen(P. 282)
TTLS/PEAP:n asettaminen
1
Valitse [Käytä TTLS:ää]- tai [Käytä PEAPia] -valintaruutu.
268
Suojaus
TTLS:n sisäinen protokolla
● Voit valita vaihtoehdoista MSCHAPv2 ja PAP. Jos valitset PAP, valitse [PAP]-painike.
2
Valitse [Muuta käyttäjänimi/salasana].
● Jos haluat määrittää jonkin muun käyttäjänimen kuin sisäänkirjautumisnimen, tyhjennä [Käytä
kirjautumisnimeä käyttäjänimenä] -valintaruutu. Valitse valintaruutu, jos haluat käyttää
sisäänkirjautumisnimeä käyttäjänimenä.
3
Aseta käyttäjänimi/salasana ja valitse [OK].
269
Suojaus
[Käyttäjänimi]
Syötä käyttäjänimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Muuta salasana]
Aseta tai vaihda salasana valitsemalla tämä valintaruutu ja syöttämällä uusi salasana käyttämällä
aakkosnumeerisia merkkejä [Salasana]- ja [Vahvista]-tekstiruutuihin.
6
Valitse [OK].
7
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa IEEE 802.1X -todennuksen käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
IEEE802.1X(P. 349)
LINKIT
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten määrittäminen(P. 271)
270
Suojaus
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden asetusten
määrittäminen
60Y7-040
Etälaitteen kanssa tapahtuvan tiedonsiirron salaamiseksi salausavain on lähetettävä ja vastaanotettava
suojaamattomassa verkossa etukäteen. Tämä ongelma ratkaistaan julkista avainta käyttävällä salauksella. Julkista
avainta käyttävä salaus takaa turvallisen tiedonsiirron suojaamalla tärkeät ja arvokkaat tiedot hyökkäyksiltä, kuten
vakoilulta, harhautukselta tai verkossa kulkevan datan luvattomalta käsittelyltä.
Avainpari
Avainpari koostuu julkisesta avaimesta ja salaisesta avaimesta, joita molempia tarvitaan
salaukseen ja salauksen purkuun. Koska tietoja, jotka on salattu yhdellä avainparin avaimista,
ei voi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa ilman toista avainta, julkisella avaimella salaaminen
takaa turvallisen tiedonsiirron verkossa. Enintään kahdeksan avainparia, esiasennetut parit
mukaan lukien, voidaan tallentaa ( CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten
varmenteiden käyttäminen(P. 279) ). TLS-salatussa tiedonsiirrossa voidaan luoda avainpari
laitteelle ( Avainparien luominen(P. 272) ).
CA-varmenne
Digitaaliset varmenteet, mukaan lukien CA-varmenteet, muistuttavat muita tunnistustyyppejä,
kuten ajokorttia. Digitaalinen varmenne sisältää digitaalisen allekirjoituksen, jonka avulla laite
havaitsee harhautuksen tai datan luvattoman käsittelyn. Kolmansien osapuolten on erittäin
vaikeaa käyttää digitaalisia varmenteita väärin. Digitaalista varmennetta, joka sisältää
varmenteen myöntäjän (CA) julkisen avaimen, kutsutaan CA-varmenteeksi. CA-varmenteita
käytetään varmentamaan laite, jonka kanssa tämä laite kommunikoi, käytettäessä toimintoja,
kuten Google Cloud Print tai IEEE 802.1X-todennus. Enintään 150 CA-varmennetta voidaan
tallentaa, mukaan lukien laitteeseen valmiiksi asennetut 72 varmennetta ( CA:n myöntämien
avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 279) ).
271
Suojaus
Avainparien luominen
60Y7-041
Avainpari voidaan luoda laitteen avulla, kun sitä vaaditaan salattuun TLS (Transport Layer Security) -tiedonsiirtoon. Voit
käyttää TLS-salausta, kun laitetta käytetään etäkäyttöliittymällä tai suoritetaan IPP-tulostus. Laitteeseen voidaan
tallentaa enintään kahdeksan avainparia, esiasennetut parit mukaan lukien. Itse allekirjoitettuja varmenteita käytetään
kohdassa Verkkotietoliikenne luotujen avainparien kanssa. Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyyntö (CSR) -kohdassa
voit hakea CA-myönnettyä digitaalista varmennetta laitteen muodostamalle avainparille.
Verkkotiedonsiirron avaimen luominen(P. 272)
Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen(P. 274)
Verkkotiedonsiirron avaimen luominen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Luo avain].
[Avain- ja varmenneasetukset].
272
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
Tallennetun avainparin poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan avainparin oikealla puolella
valitse [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun "TLS" tai "IEEE 802.1X" näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
5
Valitse [Verkkoliikennöinti] ja sitten [OK].
6
Määritä avaimen ja varmenteen asetukset.
[Avaimen asetukset]
[Avaimen nimi]
Nimeä avainpari syöttämällä aakkosnumeerisia merkkejä. Määritä nimi, joka on helppo löytää
myöhemmin luettelosta.
273
Suojaus
[Allekirjoituksen algoritmi]
Valitse allekirjoituksen algoritmi avattavasta luettelosta.
[Avainalgoritmi]
Avainparin luomiseen käytetään RSA:ta tai ECDSA:ta. Valitse avaimen pituus avattavasta luettelosta.
Mitä suurempi avaimen pituuden numero on, sitä hitaampaa tiedonsiirto on. Tiedonsiirto on kuitenkin
turvallisempaa.
● [512-bittinen] ei voi valita avaimen pituudeksi, jos [SHA384] tai [SHA512] on valittu kohdassa
[Allekirjoituksen algoritmi].
[Varmenneasetukset]
[Voimassaolon alkamispäivä (pp/kk vvvv)]
Anna varmenteen kelpoisuuden alkamispäivä.
[Voimassaolon päättymispäivä (pp/kk vvvv)]
Syötä varmenteen voimassaolon päättymispäivä. Aiempaa päivämäärää kuin [Voimassaolon
alkamispäivä (pp/kk vvvv)] ei voi asettaa.
[Maa/Alue]
Anna Internet-maakoodi.
[Osavaltio]/[Kaupunki]
Syötä tarvittaessa sijainti aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Organisaatio]/[Organisaatioyksikkö]
Syötä tarvittaessa organisaation nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Yleinen nimi]
Syötä tarvittaessa varmenteen yleinen nimi aakkosnumeerisilla merkeillä. Yleisestä nimestä käytetään
usein lyhennettä "CN" (Common Name).
IPPS-tulostusta varten IP-osoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, jota käytetään yhteyteen
IPPS:n kanssa, täytyy syöttää kohtaan [Yleinen nimi].
● Syötä IP-osoite, jos se on kiinteä.
● Syötä <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, kun käytetään DNS-palvelinta.
ottaminen käyttöön(P. 165)
7
Valitse [OK].
● Verkkotiedonsiirron avainten luominen voi kestää noin 10–15 minuuttia.
● Kun avainpari on luotu, se rekisteröidään laitteeseen automaattisesti.
Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286)
274
IPP/IPPS:n
Suojaus
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Luo avain].
[Avain- ja varmenneasetukset].
Tallennetun avainparin poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan avainparin oikealla puolella
valitse [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun "TLS" tai "IEEE 802.1X" näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
5
Valitse [Avain ja varmennepyyntö (CSR)] ja sitten [OK].
275
Suojaus
6
Määritä avaimen ja varmenteen asetukset.
[Avaimen asetukset]
[Avaimen nimi]
Nimeä avainpari syöttämällä aakkosnumeerisia merkkejä. Määritä nimi, joka on helppo löytää
myöhemmin luettelosta.
[Allekirjoituksen algoritmi]
Valitse allekirjoituksen algoritmi avattavasta luettelosta.
[Avainalgoritmi]
Avainparin luomiseen käytetään RSA:ta tai ECDSA:ta. Valitse avaimen pituus avattavasta luettelosta.
Mitä suurempi avaimen pituuden numero on, sitä hitaampaa tiedonsiirto on. Tiedonsiirto on kuitenkin
turvallisempaa.
● [512-bittinen] ei voi valita avaimen pituudeksi, jos [SHA384] tai [SHA512] on valittu kohdassa
[Allekirjoituksen algoritmi].
[Varmennepyynnön (CSR) asetukset]
[Maa/Alue]
Anna Internet-maakoodi.
[Osavaltio]/[Kaupunki]
Syötä tarvittaessa sijainti aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Organisaatio]/[Organisaatioyksikkö]
Syötä tarvittaessa organisaation nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Yleinen nimi]
276
Suojaus
Syötä tarvittaessa varmenteen yleinen nimi aakkosnumeerisilla merkeillä. Yleisestä nimestä käytetään
usein lyhennettä "CN" (Common Name).
IPPS-tulostusta varten IP-osoite tai <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, jota käytetään yhteyteen
IPPS:n kanssa, täytyy syöttää kohtaan [Yleinen nimi].
● Syötä IP-osoite, jos se on kiinteä.
● Syötä <isäntänimi>.<toimialueen nimi>, kun käytetään DNS-palvelinta.
IPP/IPPS:n
ottaminen käyttöön(P. 165)
7
Valitse [OK].
● Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) luominen voi kestää noin 10–15 minuuttia.
8
Valitse [Tallenna tiedostoon].
● Näyttöön tulee tallennuksen valintaikkuna. Määritä tiedoston tallennuspaikka ja napsauta [Tallenna].
➠ Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyynnön (CSR) tiedosto tallennetaan tietokoneeseen.
9
Liitä tallennettu tiedosto ja lähetä pyyntö varmenteen myöntäjälle.
◼ Tallenna varmenteen myöntäjän myöntämä digitaalinen varmenne.
Varmenteen allekirjoituspyynnöllä (CSR) luotua avainparia ei voi käyttää, ennen kuin varmenne on tallennettu. Kun
varmenteen myöntäjä on myöntänyt digitaalisen varmenteen, tallenna se alla kuvatuin toimenpitein.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset].
277
Etäkäyttöliittymän
Suojaus
4
Valitse [Avaimen nimi] tai [Varmenne] varmenteen tallentamista varten.
5
Valitse [Tallenna varmenne].
6
Napsauta [Selaa] kohdassa [Tiedostopolku], määritä varmenteen
allekirjoituspyynnön tiedosto ja napsauta [Tallenna].
LINKIT
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 279)
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen(P. 282)
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
278
Suojaus
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten
varmenteiden käyttäminen
60Y7-042
Avainparit ja digitaaliset varmenteet laitetta varten voidaan hankkia varmenteen myöntäjältä (CA). Voit tallentaa ja
sitten rekisteröidä nämä tiedostot etäkäyttöliittymällä. Varmista, että avainpari ja varmenne täyttävät laitteen
vaatimukset ( Avaimien ja varmenteiden rekisteröiminen(P. 560) ). Enintään 8 avainparia (esiasennetut parit
mukaan lukien) ja 150 CA-varmennetta (mukaan lukien 72 esiasennettua varmennetta) voidaan rekisteröidä.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].
● Valitse [Avain- ja varmenneasetukset] avainparin asentamiseksi tai [CA-varmenteen asetukset] CAvarmenteen asentamiseksi.
279
Suojaus
4
Valitse [Tallenna avain ja varmenne] tai [Tallenna CA-varmenne].
Rekisteröidyn avainparin tai CA-varmenteen poistaminen
● Napsauta poistattavan avainparin tai CA-varmenteen oikealla puolella [Poista]
napsauta [OK].
● Avainparia ei voi poistaa, jos se on käytössä, esimerkiksi kun [TLS] tai [IEEE 802.1X] näytetään kohdassa
[Avaimen käyttö]. Poista tässä tapauksessa toiminto käytöstä tai vaihda avainpari ennen sen poistamista.
Esiasennettua CA-varmennetta ei voi poistaa.
5
Valitse [Asenna].
Avainparin tai CA-varmenteen poistaminen
● Valitse [Poista] poistettavan tiedoston oikealla puolella ja valitse [OK].
6
Valitse [Browse] (Selaa), määritä asennettava tiedosto ja valitse [Aloita asennus].
● Avainpari tai CA-varmenne asennetaan laitteeseen.
280
Suojaus
7
Rekisteröi avainpari tai CA-varmenne.
Avainparin rekisteröiminen
1
Valitse [Tallenna] tallennettavan avainparin oikealla puolella.
2
Syötä avainparin nimi ja salasana ja valitse [OK].
[Avaimen nimi]
Syötä tallennettavan avainparin nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
[Salasana]
Syötä tallennettavan tiedoston yksityisten avainten joukon salasana aakkosnumeerisilla merkeillä.
CA-varmenteen rekisteröiminen
Valitse [Tallenna] tallennettavan CA-varmenteen oikealla puolella.
LINKIT
Avainparien luominen(P. 272)
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden varmistaminen(P. 282)
TLS:n käyttäminen salattuun tiedonsiirtoon(P. 252)
IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 266)
281
Suojaus
Avainparien ja digitaalisten varmenteiden
varmistaminen
60Y7-043
Kun avainparit ja CA-varmenteet on rekisteröity, voit näyttää niiden tarkat tiedot tai varmistaa niiden voimassaolon ja
allekirjoituksen.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
[Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].
● Vahvista avainpari valitsemalla [Avain- ja varmenneasetukset] tai CA-varmenne valitsemalla [CA-varmenteen
asetukset].
4
Napsauta varmistettavan avainparin tai varmenteen kuvaketta.
282
Suojaus
● Varmenteen tiedot näytetään tässä näytössä.
5
Tarkista varmenteen tiedot ja valitse [Varmenteen tarkistus].
● Varmenteen varmistuksen tulos näytetään alla näytetyn mukaisesti.
LINKIT
Avainparien luominen(P. 272)
CA:n myöntämien avainparien ja digitaalisten varmenteiden käyttäminen(P. 279)
283
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen .......................................................................................................... 285
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen ................................................................................................................ 286
Etäkäyttöliittymän näytöt ................................................................................................................................ 289
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen ...................................................................................... 295
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille ............................................................................................. 300
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä .............................................................................. 302
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen ....................................................................................... 304
Tallennettujen tietojen tallentaminen ........................................................................................................... 305
Tallennettujen tietojen lataaminen ............................................................................................................... 307
284
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
60Y7-044
Käyttämällä selainta laitteen etäkäyttöön voit tarkistaa tulostusta odottavat asiakirjat tai laitteen tilan. Voit myös tehdä
eräitä asetuksia laitetta varten. Voit tehdä tämän oman työpöytäsi ääressä, mikä helpottaa järjestelmän hallintaa.
Lisätietoja etäkäyttöliittymän järjestelmävaatimuksista on kohdassa Järjestelmäympäristö(P. 563) .
Etäkäyttöliittymän toiminnot
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen(P. 295)
Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä(P. 302)
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen(P. 304)
Etäkäyttöliittymän perusteet
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286)
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
285
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
60Y7-045
Jotta voit käyttää laitetta etänä, sinun on syötettävä laitteen IP-osoite selaimeen ja käynnistettävä Etäkäyttöliittymä.
Tarkista etukäteen laitteeseen asetettu IP-osoite ( Verkon tilatuloste(P. 460) ). Jos sinulla on kysyttävää, kysy verkon
pääkäyttäjältä.
1
Avaa Web-selain.
2
Kirjoita osoitekenttään "http://(laitteen IP-osoite)/" ja paina näppäimistön [ENTER]näppäintä.
● Jos haluat käyttää IPv6-osoitetta, lisää sen alkuun ja loppuun hakasulkeet (esimerkki: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jos käytetään DNS-palvelinta
<isäntänimi>.<toimialueen
● Syötä
my_printer.example.com).
nimi>"
laitteen
IP-osoitteen
sijaan
(esimerkki:
http://
Jos suojausvaroitus tulee esiin
● Suojausvaroitus saatetaan näyttää, kun etäkäyttöliittymän tiedonsiirto on salattu ( TLS:n käyttäminen
salattuun tiedonsiirtoon(P. 252) ). Jos varmenteen asetuksissa ja TLS-asetuksissa ei ole virheitä, jatka
sivuston käyttöä.
3
Kirjaudu etäkäyttöliittymään.
Kun osastotunnusten hallinta on pois käytöstä
Valitse [Hallintatila] tai [Tavallinen käyttäjätila].
[Hallintatila]
Voit käyttää kaikkia etäkäyttöliittymän toimintoja ja asetuksia. Syötä järjestelmänvalvojan salasana
kohtaan [Salasana].
286
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
● Järjestelmänvalvojan
asettaminen(P. 211)
oletussalasana
on
7654321.
Järjestelmänvalvojan
salasanan
[Tavallinen käyttäjätila]
Voit tarkistaa asiakirjojen tai laitteen tilan ja myös muuttaa joitakin asetuksia. Jos haluat poistaa
tulostettavat asiakirjat, syötä asiakirjojen käyttäjänimi kohtaan [Käyttäjänimi]. Käyttäjänimi asetetaan
automaattisesti tulostettaviin asiakirjoihin esimerkiksi tietokoneen nimen tai tietokoneen
sisäänkirjautumisnimen perusteella.
Tietoja: [Käyttäjänimi]
● Oletusarvoisesti kohtaa [Käyttäjänimi] ei näytetä, jotta tavalliset käyttäjät eivät voisi käyttää asiakirjoja.
Jos haluat käyttää asiakirjoja yleisessä käyttäjätilassa, kirjaudu hallintatilassa ja ota käyttöön [Salli
tavallisen käyttäjän työtoiminto]. Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille(P. 300)
[Etäkäyttöliittymän PIN]
Jos [Etäkäyttöliittymän PIN] tulee esiin, syötä PIN-koodi (
asettaminen(P. 221) ).
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin
Kun osastotunnusten hallinta on käytössä
Syötä oikea tunnus kenttään [Osastotunnus] ja PIN-numero kenttään [PIN] (
asettaminen(P. 214) ).
4
Valitse [Kirjaudu].
➠ Portaalisivu (pääsivu) näytetään.
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
287
Osastotunnusten hallinnan
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
288
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Etäkäyttöliittymän näytöt
60Y7-046
Tässä osassa kuvataan Etäkäyttöliittymän tyypilliset näytöt.
Portaalisivu (pääsivu)(P. 289)
[Tilavalvonta/Peruuta] -sivu(P. 290)
[Asetukset/Tallennus] -sivu(P. 291)
[Lokero] -sivu(P. 292)
[Suoratulostus] -sivu(P. 293)
Portaalisivu (pääsivu)
[Kirjaudu ulos]
Kirjaa ulos Etäkäyttöliittymästä. Sisäänkirjaussivu näytetään.
[Postia järjestelmänvalvojalle]
Näyttää ikkunan, jossa voidaan luoda sähköpostiviesti järjestelmänvalvojalle, joka on määritetty [Turva] kohdan asetuksessa [Hallinta-asetukset].
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
289
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Laitteen perustieto
Näyttää laitteen nykyisen tilan ja virhetiedot. Jos on tapahtunut virhe, näytetään linkki virhetietosivulle.
Tarviketiedot
Näyttää tietoja paperista (jäljellä oleva määrä, koko jne.) ja väriainekasettien ja muiden kulutustarvikkeiden
tilasta.
Viestitaulu
Näyttää pääkäyttäjän viestin, joka on määritetty kohdassa [Viestitaulu/Tukilinkki] kohdassa [Asetukset/
Tallennus] [Lisenssi/Muuta].
Tukilinkki
Näyttää tekstilinkin laitteen tukitietoihin, jotka on määritetty kohdassa [Viestitaulu/Tukilinkki] kohdassa
[Asetukset/Tallennus] [Lisenssi/Muuta].
[Tilavalvonta/Peruuta]
Näyttää [Tilavalvonta/Peruuta] -sivun. Tämän sivun avulla voit tarkistaa nykyisen tulostustilan, peruuttaa
tulostuksen käsittelyn ja tarkastella tulostustöiden historiaa.
[Asetukset/Tallennus]
Näyttää [Asetukset/Tallennus]-sivun. Kun olet kirjautunut sisään hallintatilassa, voit muuttaa asetuksia ja
tallentaa/ladata rekisteröityjä tietoja. Valikkovaihtoehtojen asettaminen Etäkäyttöliittymästä(P. 302)
[Lokero] (vain kun valinnainen SD-kortti on asennettu)
Näyttää [Lokero]-sivun. Voit tulostaa ja poistaa laitteeseen tallennettuja asiakirjoja.
tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
Laitteen muistiin
[Suoratulostus]
Voit tulostaa tietokoneeseen tallennetun tiedoston avaamatta sitä.
(suoratulostus)(P. 105)
Tulostaminen tiedostoa avaamatta
[Service Management Service]
Käynnistää Service Management Service (SMS) -palvelun, jolla hallitaan MEAP-sovelluksia (toimintoja
tehostava ohjelmisto). MEAP Application Management -toiminto-opas
[Tilavalvonta/Peruuta] -sivu
290
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Napsauta kohdetta, niin sisältö näytetään oikeanpuoleisella sivulla.
tarkistaminen(P. 295)
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
[Asetukset/Tallennus] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Napsauta kohdetta, niin sisältö näytetään oikeanpuoleisella sivulla.
Etäkäyttöliittymästä(P. 302)
291
Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
Valikko [Asetukset/Tallennus]-sivulla
● Voit muuttaa asetuksia [Asetukset/Tallennus]-sivulla vain, kun olet kirjautunut hallintatilassa.
● Jos kirjaudutaan yleisessä käyttäjätilassa, toimintoja [Apuohjelmavalikko], [Kalibrointi], [Laitteen
hallinta], [Osastotunnusten hallinta] ja [Tuo/Vie] ei näytetä.
[Lokero] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
[Lokero]
Näyttää laatikoiden luettelon. Voit avata laatikon, kun haluat tarkistaa siihen tallennettujen asiakirjojen
tiedot, tulostaa asiakirjoja ja poistaa niitä. Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen
(tallennetun työn tulostus)(P. 96)
292
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Virkistä-kuvake
Virkistää näytössä olevan sivun.
Laatikon numero
Voit syöttää laatikon numeron ja napsauttaa [Avaa], kun haluat avata kyseisen laatikon.
Laatikkoluettelo
Voit avata vastaavan laatikon napsauttamalla tekstilinkkiä kohdassa [Lokeron numero].
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
[Suoratulostus] -sivu
[Portaaliin]
Vie takaisin portaalisivulle (pääsivulle).
Valikko
Tuo esiin sivun, jossa määritetään suoratulostuksella tulostettavan tiedoston tiedostomuoto.
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 105)
293
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Navigointipolku
Näyttää sarjan sivuja, jotka avasit, että pääsit nykyiselle sivulle. Voit tarkistaa, mikä sivu on parhaillaan
näytössä.
Ylös-kuvake
Siirtää vierityslaatikon sivun ylälaitaan, kun sivua selataan alaspäin.
294
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Asiakirjojen hallinta ja laitteen tilan tarkistaminen
60Y7-047
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 295)
Asiakirjojen historian tarkistaminen(P. 296)
Virhetietojen tarkistaminen(P. 297)
Laitteen teknisten tietojen tarkistaminen(P. 297)
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen(P. 298)
Tulostuksen kokonaislaskurin tarkistaminen(P. 298)
Väriainekasettien/rumpukasettien historian tarkistaminen(P. 299)
● Asiakirjan tiedostonimi ei välttämättä näy kokonaan. Tulostavan sovelluksen nimi saatetaan lisätä
tiedostonimeen.
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa tietokoneelta tulostettaviksi määritettyjen asiakirjojen tulostustilan (tulostetaan tai odottaa tulostusta) ja
poistaa tai keskeyttää asiakirjoja.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Työn tila]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Tilavalvonta/
[Peruuta]
Voit poistaa asiakirjoja, joita tulostetaan tai jotka odottavat tulostusta.
[Keskeytä] *
Pysäyttää käynnissä olevan tulostustyön tilapäisesti ja käynnistää määritetyn tulostustyön. Keskeytetyn
tulostustyön jäljellä olevien sivujen tulostusta jatketaan heti, kun keskeyttänyt tulostustyö on päättynyt.
[Tuloste etusijalla] *
Siirtää tulostusta odottavan asiakirjan tulostusjärjestystä yhdellä ylöspäin.
295
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Tauko] */[Palauta] *
Paina [Tauko], kun haluat pysäyttää nykyisen tulostustyön tilapäisesti. Käynnistä keskeytetty tulostustyö
uudelleen painamalla [Palauta].
● Jos asiakirja on suojattu tai salattu, painikkeen [Palauta] napsauttaminen avaa näytön, joka pyytää
syöttämään PIN-koodin. Syötä oikea PIN-koodi ja napsauta [OK].
* Ei näytetä, kun <Keskeytä tulostus>-asetukseksi on valittu <Ei> käyttöpaneelin asetusvalikossa (
tulostus(P. 324) ).
Keskeytä
● Kaikkien tulostustöiden tila näytetään osastotunnuksen hallinnan asetuksista riippumatta.
● Tehtaan oletusasetukset estävät eräiden toimenpiteiden, kuten tulostettavan asiakirjan poistamisen
tai tulostustyön keskeyttämisen, suorittamisen yleisessä käyttäjätilassa. Jos haluat käyttää asiakirjoja
yleisessä käyttäjätilassa, kirjaudu hallintatilaan ja ota [Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto] käyttöön.
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille(P. 300)
● Jos syötit käyttäjänimesi, kun kirjauduit sisään yleiskäyttäjätilassa, käyttäjänimesi näytetään vain itse
tulostamissasi asiakirjoissa.
● Valitse pysäytetyn asiakirjan tai turvatulostusasiakirjan [Työnumero], jos haluat nähdä tarkat tiedot.
Voit tarkistaa tulostetun asiakirjan käyttäjänimen ja sivumäärän.
Asiakirjojen historian tarkistaminen
Tulostushistoria ja sähköpostien vastaanottohistoria näytetään luettelomuodossa.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Työloki]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Tilavalvonta/
[Työloki] (Tulosta)
Jokaisen tulostustyypin tulostushistoria voidaan näyttää.
[Työloki] (sähköpostin vastaanottaminen)
Sähköpostin vastaanottohistoria näytetään. Jos sähköpostin vastaanoton aikana tapahtuu virhe, kyseinen
virhekoodi näytetään kohdassa [Vastaanoton tulokset]. Sähköpostin vastaanoton virhekoodit(P. 560)
296
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Näyttö] (vain tulostushistoria)
Kun tulostustyyppi valitaan avattavasta luettelosta ja napsautetaan [Näyttö], valitun tulostustyypin historia
näytetään luettelomuodossa.
● Jos laitteeseen ei ole asennettu valinnaista SD-kortti, historia pyyhitään, kun suoritetaan laitteen sammutus
tai laitteistokäynnistys.
● Jos kirjaudut laitteeseen tavallisessa käyttäjätilassa, kun [Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto] on aktiivinen,
muiden kuin omien töidesi asiakirjan nimeä ei näytetä, vaan se korvataan asteriskeilla, esim. "********".
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille(P. 300)
Virhetietojen tarkistaminen
Kun tapahtuu virhe, tämä sivu näytetään, kun napsautat portaalisivulla (pääsivulla) kohdan [Virhetiedot] alla näkyvää
viestiä. Portaalisivu (pääsivu)(P. 289)
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Virhetiedot]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Tilavalvonta/
Laitteen teknisten tietojen tarkistaminen
Voit tarkastella tietoja, kuten laitteen enimmäistulostusnopeus ja ominaisuudet.
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
Peruuta] [Laitteen ominaisuudet]
297
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Järjestelmänvalvojan tietojen tarkistaminen
Tiedot laitteesta ja järjestelmänvalvojasta näytetään. Nämä tiedot asetetaan kohdassa [Turva]
sivulla [Asetukset/Tallennus] ( Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211) ).
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Laitetiedot]
[Hallinta-asetukset]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
Tulostuksen kokonaislaskurin tarkistaminen
Tulostettujen sivujen kokonaismäärä näytetään.
298
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään (
Peruuta] [Tarkista laskuri]
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
[Tilavalvonta/
Väriainekasettien/rumpukasettien historian tarkistaminen
Voit tarkistaa väriainekasettien ja rumpukasettien käyttölokit.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään ( Etäkäyttöliittymän käynnistäminen(P. 286) )
Peruuta] [Väriainekasettiloki]
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
299
[Tilavalvonta/
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Asiakirjojen käytön salliminen loppukäyttäjille
60Y7-048
Voit määrittää asetukset niin, että voit poistaa tai keskeyttää asiakirjoja, vaikka kirjautuisit etäkäyttöliittymään yleisessä
käyttäjätilassa.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Turva]
4
Valitse [Muokkaa].
[Hallinta-asetukset].
300
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
5
Syötä järjestelmänvalvojan salasana kohtaan [Voimassa oleva järjestelmänvalvojan
6
Valitse [Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto] -valintaruutu ja valitse [OK].
salasana].
[Salli tavallisen käyttäjän työtoiminto]
Jos valitset valintaruudun, yleiset käyttäjät voivat käyttää asiakirjoja, joiden käyttäjänimi vastaa
kirjautumiseen käytettyä nimeä. Tyhjennä valintaruutu, jos et halua, että yleiset käyttäjät käyttävät
asiakirjoja.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
301
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Etäkäyttöliittymästä
60Y7-049
Voit muuttaa laitteen eri asetuksia Etäkäyttöliittymän avulla. Useimmat asetukset voidaan määrittää myös laitteessa,
mutta jotkin asetukset voidaan määrittää vain Etäkäyttöliittymällä.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse valikkokohta, jonka haluat asettaa, ja napsauta [Muokkaa].
● Jos haluat lisätietoja asetusvalikosta, katso alla olevat kohdat.
Valikkokohteet
Viitteet
Yleisasetukset
Ohjausvalikko
Ohjausvalikko(P. 312)
Paperilähteen asetukset
Valitse syöttölaitevalikko(P. 469)
Verkko
Verkko(P. 331)
302
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Valikkokohteet
Viitteet
Asettelu
Asettelu(P. 352)
Tulostuslaatu
Tulostuslaatu(P. 356)
Käyttäjän ylläpito
Käyttäjän ylläpito(P. 374)
Luovutus/ohjaus
Apuohjelmavalikko
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen(P. 518)
Työ-valikko(P. 465)
Kalibrointi
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen(P. 512)
Laitteen ohjaus
Voit ohjata laitteen tilaa.
Online painike(P. 27)
Pehmeä nollaus(P. 467)
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Hallinta-asetukset
Osastotunnusten hallinta
Osastotunnusten hallinnan asettaminen(P. 214)
Suojaus
Suojaus(P. 206)
Tuo/Vie
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen(P. 304)
Lisenssi/muu
● Voit vaihtaa ilmoitustaulussa näytettäviä ilmoituksia ja tukisivun linkin, jotka
näytetään portaalisivulla (pääsivu).
● Voit rekisteröidä tai päivittää ohjelmiston ( Ohjelmiston rekisteröinnin ja
päivityksen toiminto-opas ).
● Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissain maissa tai joillain alueilla.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
Asetus-valikko(P. 310)
303
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/lataaminen
60Y7-04A
Laitteeseen tallennetut valikkokohtien tiedot voidaan tallentaa (viedä) tietokoneeseen. Tietokoneeseen tallennetut
tiedot voidaan myös tallentaa (tuoda) laitteeseen. Tästä laitteesta viedyt tiedot voidaan tuoda toiseen samanmalliseen
laitteeseen. Voit siis kopioida helposti erilaisia asetustietoja useisiin laitteisiin. Näiden ominaisuuksien käyttämistä
varten on kirjauduttava hallintatilassa.
Tallennettujen tietojen tallentaminen(P. 305)
Tallennettujen tietojen lataaminen(P. 307)
Älä katkaise virtaa ennen kuin tuonti-/vientiprosessi on valmis
● Prosessin valmistuminen voi viedä muutaman minuutin. Jos laitteesta katkaistaan virta prosessin aikana,
tiedot tai laite saattavat vahingoittua.
Älä käytä laitetta vienti-/tuontiprosessin aikana
● Tarkista ennen vientiä/tuontia, että mikään operaatio, kuten asiakirjojen tulostus, ei ole kesken.
Tuonti/vienti käyttöpaneelin avulla
● Asetustiedot voidaan tallentaa/ladata myös USB-muistilaitteen kautta laitteen käyttöpaneelia käyttämällä.
Tuonti-/vientiaset.(P. 395)
304
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tallennettujen tietojen tallentaminen
60Y7-04C
Voit viedä laitteen asetustiedot ja tallentaa ne tietokoneeseen. Tärkeät asetukset kannattaa varmuuskopioida
säännöllisesti.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Tuo/Vie]
4
Valitse vietävät asetukset ja aseta salauksen salasana.
[Vienti].
305
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Asetukset/tallennuksen perustiedot]
Kun haluat viedä niiden kohteiden asetustiedot, jotka voidaan asettaa portaalisivun kohdassa [Asetukset/
Tallennus], valitse tämä valintaruutu.
[MEAP-sovelluksen asetustiedot]
Kun haluat viedä MEAP-sovellusten asetustiedot, valitse tämä valintaruutu.
[Kaikki PDL-asetustiedot]
Kun haluat niiden kohteiden asetustiedot, jotka voidaan asettaa kohdassa
asetukset(P. 404) , valitse tämä valintaruutu.
Tulostustilakohtaiset
[Salaussalasana]
Syötä tietojen salaussalasana. Syötä sama salasana kohtaan [Vahvista]. Jos salasanaa ei aseteta, tietoja ei voi
viedä.
● Salasana vaaditaan vietyjen tietojen tuontia varten.
Tallennettujen tietojen lataaminen(P. 307)
5
Valitse [Aloita vienti].
6
Määritä vietyjen asetustietojen tallennuspaikka näytön ohjeiden mukaisesti.
➠ Asetustiedot tallennetaan.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
Asetus-valikko(P. 310)
306
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tallennettujen tietojen lataaminen
60Y7-04E
Lataa (tuo) tiedot, jotka vietiin koneesta. Voit myös tuoda asetukset toisesta laitteesta, jos se on sama malli kuin sinun
koneesi.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Tuo/Vie]
4
Määritä tuotava asetustiedosto ja syötä salasana.
[Tuonti].
307
Etäkäyttöliittymän
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
[Tiedostopolku]
Napsauta [Selaa] ja valitse tiedosto.
[Salauksen purun salasana]
Syötä salasana, joka asetettiin asetusten viennin yhteydessä.
5
Valitse [Aloita tuonti].
6
Valitse [OK].
➠ Määritetyt asetustiedot tuodaan laitteeseen.
7
Valitse [Käynnistä uudelleen].
➠ Asetukset otetaan käyttöön, kun laite on käynnistetty uudelleen.
LINKIT
Etäkäyttöliittymän näytöt(P. 289)
Asetus-valikko(P. 310)
308
Asetus-valikko
Asetus-valikko
Asetus-valikko ................................................................................................................................................. 310
Asetusvalikko .................................................................................................................................................... 311
Ohjausvalikko ............................................................................................................................................... 312
Paperilähde .................................................................................................................................................. 330
Verkko .......................................................................................................................................................... 331
Asettelu ........................................................................................................................................................ 352
Tulostuslaatu ................................................................................................................................................ 356
Liittymä ........................................................................................................................................................ 371
Käyttäjän ylläpito .......................................................................................................................................... 374
Asetusvalikkokohteiden tärkeys ............................................................................................................. 401
Tulostustila ................................................................................................................................................... 402
Tulostustilakohtaiset asetukset .................................................................................................................... 404
UFR II ..................................................................................................................................................... 405
PCL ........................................................................................................................................................ 406
Kuvantaminen ....................................................................................................................................... 412
XPS ........................................................................................................................................................ 422
PDF ........................................................................................................................................................ 433
PS .......................................................................................................................................................... 444
MEAP-asetukset ............................................................................................................................................ 454
Tarkista laskuri ............................................................................................................................................. 456
Alusta valikko ............................................................................................................................................... 458
Apuohjelmavalikko ........................................................................................................................................... 459
Työ-valikko ......................................................................................................................................................... 465
Nollausvalikko ................................................................................................................................................... 467
Valitse syöttölaitevalikko ................................................................................................................................. 469
309
Asetus-valikko
Asetus-valikko
60Y7-04F
Laitteessa on erilaisia asetuksia. Voit säätää jokaista asetusta yksityiskohtaisesti. Määritä asetukset käyttöpaneelin
asetuksista.
HUOMAUTUS
Asetusten ensisijaisuus
● Tulostinajurissa määritetyt asetukset ohittavat
käyttöpaneelissa määritetyt asetukset.
● Kun suoritetaan USB-suoratulostus tai suoratulostus,
tulostukselle määritetyt tai TIFF-tietoihin tallennetut
asetukset ohittavat käyttöpaneelissa määritetyt asetukset.
● Voit tulostaa asetusvalikon luettelomuodossa ja tarkistaa nykyiset asetukset:
Kokoonpanosivu(P. 460)
Verkon tilatuloste(P. 460)
310
Asetus-valikko
Asetusvalikko
60Y7-04H
Voit määrittää asetukset laitteen käyttöympäristöä ja tulostusta varten. Kun
käyttöpaneelissa painetaan
(
), Asetukset-valikko tulee esiin ja näyttää
kunkin toiminnon asetuskohteet.
Ohjausvalikko(P. 312)
Paperilähde(P. 330)
Verkko(P. 331)
Asettelu(P. 352)
Tulostuslaatu(P. 356)
Liittymä(P. 371)
Käyttäjän ylläpito(P. 374)
Tulostustila(P. 402)
Tulostustilakohtaiset asetukset(P. 404)
MEAP-asetukset(P. 454)
Tarkista laskuri(P. 456)
Alusta valikko(P. 458)
311
Asetus-valikko
Ohjausvalikko
60Y7-04J
Lepotilaa ja laitteen toimintaa virhetapauksessa koskevat asetukset luetellaan
lyhyiden kuvausten kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Lepotila(P. 312)
Lepo vaikka virhe(P. 313)
Syv. lep. en. etus.(P. 313)
Lepotilan siirt.aika(P. 313)
Lepo, kun USB käyt.(P. 313)
Ajastimen asetukset(P. 314)
Aut. virheen ohitus(P. 315)
Kieli(P. 316)
Hälytys(P. 316)
Näytä varoitukset(P. 316)
Toim. varoituksessa(P. 320)
Pvm/Aika-asetukset(P. 322)
Päävirran pikakäynn.(P. 323)
SD-kortti(P. 324)
Keskeytä tulostus(P. 324)
Turvatul. poistoaika(P. 324)
Turvatyöloki(P. 324)
USB-kytk. tietok. kj(P. 325)
PDL-valinta (PnP)(P. 325)
Hallinta-asetukset(P. 326)
RMT-SW(P. 326)
Säädä näyttö(P. 326)
Animoitu ohje(P. 327)
Näytä väriainemitt.(P. 327)
Aseta komp. ilmoitus(P. 328)
Tarkista paperiaset.(P. 328)
Vieritysnopeus(P. 328)
Canon Genuine Mode(P. 329)
Lepotila
Lepotilatoiminto vähentää laitteen kuluttaman sähkön määrää lopettamalla eräät sisäiset toiminnot tilapäisesti.
Määritä lepotilan taso. Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Suuri (Syvä lepot.)
Keski (Tul. lepot.)
Lepotilatasot
● Energiankulutuksen vähennysvaikutus on pienempi asetuksella <Keski (Tul. lepot.)> ja suurempi asetuksella
<Suuri (Syvä lepot.)>.
Kun käytetään verkkoon liittyvää apuohjelmistoa
● Jos lepotilaksi asetetaan <Suuri (Syvä lepot.)>, apuohjelmiston tiedonsiirto saattaa epäonnistua.
312
Asetus-valikko
Lepo vaikka virhe
Määritä, siirrytäänkö lepotilaan automaattisesti, kun tapahtuu virhe.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo vaikka virhe>
<Ei> tai <Kyllä>
Syv. lep. en. etus.
Valitse, vähennetäänkö virrankulutusta lisää, kun laite ja tietokone on liitetty USB:n kautta.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Syv. lep. en. etus.>
<Ei> tai <Kyllä>
● On mahdollista, että kun suoritetaan toimenpide tulostuksen suorittamista varten, kun tämän
kohteen asetuksena on <Kyllä>, laite ei poistu lepotilasta. Poistu tällöin lepotilasta painamalla
.
Lepotilan siirt.aika
Jos laitetta ei ole käytetty tai sillä ei ole ollut tietoja tulostettavana tietyn ajan kuluessa, laite siirtyy lepotilaan virran
säästämiseksi (automaattinen lepotila). Määritä aika, jonka jälkeen siirtyminen automaattiseen lepotilaan suoritetaan.
On suositeltavaa käyttää suurimman virransäästön saamiseksi. Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
1 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
Lepo, kun USB käyt. *
Valitse, sallitaanko laitteen siirtyä lepotilaan, kun käytetään USB:tä NW:n kautta, kun käytetään USB-laitetta
tietokoneesta verkon kautta. Lisätoim. asetukset(P. 371)
313
Asetus-valikko
Älä salli
Salli
(
)
<Ohjausvalikko>
<Lepo, kun USB käyt.>
<Älä salli> tai <Salli>
Ajastimen asetukset
Voit määrittää laitteen toimintojen asetukset ja ajan, joka koskee lepotilaa ja automaattista nollaustoimintoa, joka tuo
päänäytön esiin, jos mitään näppäintä ei paineta määritetyn ajan kuluessa.
Herätysajastin
Valitse, poistutaanko lepotilasta automaattisesti tiettyyn aikaan.
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Ei
Kyllä
Herätysaika
Määritä lepotilasta poistumisen aika, jos <Herätysajastin>.asetukseksi on valittu <Kyllä>.
siirtyminen(P. 67)
Lepotilaan
00.00–12.00 –23.59
Autom. nollausaika
Jos mitään näppäintä ei paineta määritetyn ajan kuluessa, nykyinen valikkonäyttö palaa automaattisesti
päänäyttöön, ja laite palaa online-tilaan (automaattinen nollaus). Määritä aika, jonka jälkeen automaattinen
nollaus suoritetaan. Voit poistaa automaattisen nollauksen käytöstä valitsemalla <Ei>.
Ei
10 s
20 s
30 s
40 s
50 s
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min
(
)
nollausaika>
<Ohjausvalikko>
<Ajastimen asetukset>
Valitse aika
314
<Autom.
Asetus-valikko
Lepotila-ajastin
Valitse, siirrytäänkö lepotilaan automaattisesti tiettyyn aikaan.
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Ei
Kyllä
Lepotila-aika
Määritä lepotilaan siirtymisaika, jos <Lepotila-ajastin>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
siirtyminen(P. 67)
Lepotilaan
00.00–12.00 –23.59
Kalibrointiajastin
Valitse, suoritetaanko kalibrointi määritettyyn aikaan automaattisesti.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Ohjausvalikko>
<Ajastimen
<Kalibrointiajastin>
<Ei> tai <Kyllä>
Kalibrointiaika
Määritä aika, jolloin kalibrointi suoritetaan, jos <Kalibrointiajastin>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
00.00–12.00 –23.59
(
)
asetukset>
<Ohjausvalikko>
<Ajastimen
<Kalibrointiaika>
Aseta aika
Aut. virheen ohitus
Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, tulostus pysäytetään. Jos haluat jatkaa tulostusta virheestä huolimatta, määritä
<Kyllä>. Katso tietoja virheistä, joiden aikana tämä asetus sallii nykyisen tulostustyön jatkamisen, online-opassivuston
kohdasta Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset).
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Aut. virheen ohitus>
315
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Kieli
Voit vaihtaa käyttöpaneelin näytössä, etäkäyttöliittymän kirjautumisnäytössä ja asetusluetteloissa näytettävän kielen.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Ohjausvalikko>
<Kieli>
Valitse kieli
Hälytys
Valitse, kuuluuko laitteesta merkkiääni, kun ilmenee ongelma, esimerkiksi paperitukos tai toimintavirhe.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Hälytys>
<Ei> tai <Kyllä>
Näytä varoitukset
Valitse, ilmoitetaanko varoituksista ilmoituksilla, kun laite on siirtynyt varoitustilaan.
Tark/vaih vär.kas.
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun väriainekasetin vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
316
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
vär.kas.>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih
<Ei> tai <Kyllä>
Väriainek. k.ikä lop
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun väriainekasetin käyttöikä on lopussa.
Ei
Kyllä
(
)
lop>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Väriainek. k.ikä
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih rumpukas.
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun rumpukasetin vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
(
)
rumpukas.>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih
<Ei> tai <Kyllä>
Rumpuk. k.ikä loppu
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun rumpukasetin käyttöikä on lopussa.
Ei
Kyllä
(
)
loppu>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih kiinn.yks.
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun kiinnitysyksikön vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
317
<Rumpuk. k.ikä
Asetus-valikko
(
)
kiinn.yks.>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih ITB-yks.
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun ITB-yksikön vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
(
)
yks.>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih ITB-
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih hukk.säil.
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun hukkavärisäiliön vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
(
)
hukk.säil.>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih 2. siirt.r
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun ulomman toisiosiirtorullan vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
(
)
siirt.r>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Ei> tai <Kyllä>
Tark/vaih poi/syö ru
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun syöttötelan vaihtoaika on lähellä.
Ei
Kyllä
318
<Tark/vaih 2.
Asetus-valikko
(
)
ru>
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Tark/vaih poi/syö
<Ei> tai <Kyllä>
Kiinn.yks k.ikä lopp
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun kiinnitysyksikön käyttöikä on lopussa.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
lopp>
<Näytä varoitukset>
<Kiinn.yks k.ikä
<Ei> tai <Kyllä>
ITB-yks k.ikä lopp
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun ITB-yksikön käyttöikä on lopussa.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
lopp>
<Näytä varoitukset>
<ITB-yks k.ikä
<Ei> tai <Kyllä>
Kasetti tyhjä
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun paperikasetista loppuu paperi.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Näytä varoitukset>
<Kasetti tyhjä>
tai <Kyllä>
Sähköp. lähetysvirhe
Valitse, näytetäänkö vastaava ilmoitus, kun sähköpostitulostuksen aikana tapahtuu tiedonsiirtovirhe.
Ei
Kyllä
319
<Ei>
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
lähetysvirhe>
<Näytä varoitukset>
<Sähköp.
<Ei> tai <Kyllä>
Toim. varoituksessa
Määritä, miten laitteen pitäisi käyttäytyä, kun kulutustarvikkeiden käyttöikäilmoitus tulee esiin.
Tark/vaih vär.kas.
Valitse, pysäytetäänkö tulostus automaattisesti, kun värikasetin käyttöikä on loppumassa.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
(
)
<Ohjausvalikko>
vär.kas.>
<Toim. varoituksessa>
<Tark/vaih
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta tulostus>
<Jatka tulostusta>
Kun väriainekasetin vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Väriainek X käyttöikä päättyy pian.> tulee näkyviin, mutta
tulostusta jatketaan.
<Peruuta tulostus>
Kun väriainekasetin vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Väriainekasetin X käyttöikä päättyy pian.> tulee näkyviin,
(
).
ja tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
● Yllä olevan ilmoituksen "X" tarkoittaa CMYK-väriä.
Rumpukas. varoitus
Valitse, lopetetaanko tulostus automaattisesti, kun rumpukasetin vaihtoaika on lähellä.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
320
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
varoitus>
<Toim. varoituksessa>
<Rumpukas.
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta tulostus>
<Jatka tulostusta>
Kun rumpukasetin vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Rumpukasetin N käyttöikä päättyy pian.> tulee näkyviin,
mutta tulostusta jatketaan.
<Peruuta tulostus>
Kun rumpukasetin vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Rumpukasetin N käyttöikä päättyy pian.> tulee näkyviin, ja
(
).
tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
● Yllä olevan ilmoituksen "N" tarkoittaa numeroa 1–4.
Tark/vaih hukk.säil.
Valitse, lopetetaanko tulostus automaattisesti, kun hukkavärisäiliön vaihtoaika on lähellä.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
(
)
<Ohjausvalikko>
hukk.säil.>
<Toim. varoituksessa>
<Tark/vaih
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta tulostus>
<Jatka tulostusta>
Kun hukkavärisäiliön vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Vaihda hukkavärisäiliö pian.> tulee näkyviin, mutta
tulostusta jatketaan.
<Peruuta tulostus>
Kun hukkavärisäiliön vaihtoaika on lähellä, ilmoitus <Vaihda hukkavärisäiliö pian.> tulee näkyviin, ja tulostus
pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
321
Asetus-valikko
Pvm/Aika-asetukset
Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika.
Päivämäärä
Aseta oikea päivämäärä järjestyksessä vuosi, kuukausi ja päivä. Siirrä kohdistinta painamalla
päivämäärä numeronäppäimillä.
/
ja määritä
01.01.2001–31.12.2030
(
)
<Ohjausvalikko>
asetukset>
<Pvm/Aika-
<Päivämäärä>
Aseta päivämäärä
Aika (24 tuntia)
Määritä oikea aika 24 tunnin muodossa. Siirrä kohdistinta painamalla
numeronäppäimillä.
/
ja määritä aika
<Pvm/Aika-asetukset>
<Aika (24
00.00.00–23.59.59
(
)
<Ohjausvalikko>
tuntia)>
Aseta aika
Kesäajat
Määritä kesäaika-asetukset.
DST-asetukset
Määrittää, asetetaanko kesäaika.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
tai <Kyllä>
<Ohjausvalikko>
<Pvm/Aika-
<Kesäajat>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 467) )
Aloituspvm/Aika
Määrittää kesäajan alkamispäivämäärän ja -ajan.
322
<DST-asetukset>
Laitteistokäynnistyksen
<Ei>
Asetus-valikko
Kuukausi
Viikko
Päivä
Aika (24 tuntia)
(
)
<Ohjausvalikko>
asetukset>
<Kesäajat>
<Pvm/AikaTarkista ilmoitus
Aseta päivämäärä ja kellonaika
<Aloituspvm/Aika>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Lopetuspvm/Aika
Määrittää kesäajan päättymispäivämäärän ja -ajan.
Kuukausi
Viikko
Päivä
Aika (24 tuntia)
(
)
<Ohjausvalikko>
asetukset>
<Kesäajat>
<Pvm/AikaTarkista ilmoitus
Aseta päivämäärä ja kellonaika
<Lopetuspvm/Aika>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Aikavyöhyke
Määrittää sen alueen aikavyöhykkeen, jossa laitetta käytetään.
GMT-12:00 – GMT 00:00
(
)
– GMT+12:00
<Ohjausvalikko>
Tarkista ilmoitus
<Pvm/Aika-asetukset>
Aseta aikavyöhyke
<Aikavyöhyke>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Päävirran pikakäynn.
Jos määritetään pikakäynnistysasetukset, voidaan lyhentää aikaa virtakytkimen painamisesta siihen, kun näyttöjä
voidaan käyttää. Laitteen pikakäynnistyksen suorittaminen(P. 38)
Ei
Kyllä
323
Asetus-valikko
SD-kortti *
Ota SD-kortti käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<SD-kortti>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Keskeytä tulostus *
Valitse, sallitaanko Keskeytä tulostus -toiminnon käyttö.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Keskeytä tulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Turvatul. poistoaika *
Valitse aika, jonka jälkeen laitteeseen tallennetut turvatulostusasiakirjat poistetaan automaattisesti.
Turvatulostusasiakirjojen säilytysajan muuttaminen(P. 94)
1t
2t
3t
6t
12 t
24 t
Turvatyöloki *
Sammutuksen ajoituksen mukaan tulostuslokia ei välttämättä luoda eikä tulostettujen sivujen kokonaismäärää
välttämättä lasketa. Jos tämän toiminnon asetukseksi valitaan <Kyllä>, tulostusloki luodaan ja tulostettujen sivujen
kokonaismäärä lasketaan varmasti. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin hidastua.
Ei
Kyllä
324
Asetus-valikko
(
)
<Kyllä>
<Ohjausvalikko>
<Turvatyöloki>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
USB-kytk. tietok. kj
Valitse tietokoneen käyttöjärjestelmä laitteen liitäntää varten USB-yhteyden kautta.
Mac OS
Windows
Muu
● Varmista, että laitteen asetukset täsmäävät tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Jos eivät täsmää,
tietokone ei tunnista laitetta oikein.
● Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on OS X 10.10 tai vanhempi ja jos haluat tulostaa tulostinajurista
USB:n kautta, valitse tämän kohdan asetukseksi <Muu>.
(
)
<Ohjausvalikko>
<USB-kytk. tietok. kj>
Tarkista ilmoitus
Valitse sen tietokoneen käyttöjärjestelmä, johon laite liitetään
Laitekäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
PDL-valinta (PnP)
Määritä tulostinajuri, joka asennetaan, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen USB:n kautta tai sitä haetaan WSDverkon kautta.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Suora)
(
)
<Ohjausvalikko>
Valitse sivunkuvauskieli
<PDL-valinta (PnP)>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 467) )
325
Laitteistokäynnistyksen
Asetus-valikko
Hallinta-asetukset
Valitse, rajoitetaanko
estämiseksi.
(
) -näppäimen käyttöä käyttöpaneelissa asetusten vahingossa muuttamisen
Asetusten näppäinl.
Jos valitaan <Kyllä>, asetusvalikkoa ei voi käyttää, vaikka painettaisiin
(
).
Ei
Kyllä
(
)
näppäinl.>
<Ohjausvalikko>
<Hallinta-asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Asetusten
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, Asetukset-näppäimen lukitus voidaan poistaa vain etäkäyttöliittymästä.
Käyttöpaneelin toimintojen rajoittaminen(P. 243)
RMT-SW
Käytä tätä laitetta jättämällä tämän kohdan asetukseksi <Off>. Sinua voidaan pyytää vaihtamaan asetukseksi <On>,
jotta Canonin huoltoedustaja voi suorittaa laitteen etäylläpitoa.
Off
On
(
)
<Ohjausvalikko>
<RMT-SW>
<Off> tai <On>
Säädä näyttö
Näytön kontrastia ja kirkkautta voidaan säätää.
Kontrasti
Säädä näytön kirkkaus (vaaleiden ja tummien alueiden välisen kirkkauden ero) laitteen asennuspaikkaan
sopivaksi.
-3–0 –+3
326
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
kontrastia painamalla
<Säädä näyttö>
<Kontrasti>
Säädä
/
Kontrastin säätäminen
Kirkasta näyttöä valitsemalla +-arvo. Tummenna näyttöä valitsemalla –-arvo.
Taustavalon kirkkaus
Säädä näytön taustavalon kirkkautta valitsemalla jokin kolmesta tasosta. Poista taustavalo käytöstä valitsemalla
<Ei>.
Ei
Taso 1
Taso 2
Taso 3
(
)
kirkkaus>
<Ohjausvalikko>
<Säädä näyttö>
<Taustavalon
Valitse kirkkaustaso
Animoitu ohje
Valitse, näytetäänkö näytössä animoituja ohjeita, kun tapahtuu paperitukos, vaihdetaan paperikasetteja tms.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Animoitu ohje>
Näytä väriainemitt.
Valitse , näytetäänkö näytön oikeassa alakulmassa väriainekasetin tilailmaisin.
Ei
Kyllä
327
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
<Näytä väriainemitt.>
<Ei> tai <Kyllä>
Aseta komp. ilmoitus
Määritä, montako sekuntia ilmoitus, joka näytetään asetusta muutettaessa, näkyy. Jos
valitaan <Ei>, ilmoitusta ei enää näytetä.
Ei
1s
2s
3s
(
)
<Ohjausvalikko>
<Aseta komp. ilmoitus>
Valitse
sekuntimäärä
Tarkista paperiaset.
Valitse, näytetäänkö viesti, joka kehottaa tarkistamaan paperiasetukset paperikasetin määrityksen yhteydessä.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Tarkista paperiaset.>
<Ei> tai <Kyllä>
Vieritysnopeus
Säädä nopeutta, jolla merkit vierivät näytössä oikealta vasemmalle, valitsemalla yksi kolmesta tasosta.
Hidas
Tavallinen
Nopea
328
Asetus-valikko
(
)
<Ohjausvalikko>
<Vieritysnopeus>
Valitse nopeus
Canon Genuine Mode
Tila, kun käytetään alkuperäisiä Canon-väriainekasetteja.
Ei
Kyllä
(
)
<Ohjausvalikko>
<Canon Genuine Mode>
<Ei> tai <Kyllä>
● Huoltoedustaja voi muuttaa asetuksen tarvittaessa. Jos tämä kohde ei näy, ota yhteys laitteen
järjestelmänvalvojaan.
329
Asetus-valikko
Paperilähde
60Y7-04K
Katso kohta
Valitse syöttölaitevalikko(P. 469) .
330
Asetus-valikko
Verkko
60Y7-04L
Kaikki verkkoasetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty
tikarilla ( ).
Jos ilmoitusta <Verkko> ei näytetä
● Jos <Verkko>-asetukseksi kohdassa <Liittymän valinta> on valittu <Ei>, kohdetta <Verkko> ei näytetä
asetusvalikossa. Liittymän valinta(P. 371)
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
TCP/IP-asetukset(P. 331)
Mopria(P. 343)
Google Cloud Print(P. 343)
SMB(P. 343)
SNMP-asetukset(P. 344)
Taustatulostus(P. 346)
Rinnakkaisvast.otto(P. 346)
Odotusaika käynn.(P. 346)
Etäk.liittym. aset.(P. 346)
Ohjelmiston rek/päiv(P. 347)
Ethernet-ajuri(P. 347)
Lepotilan prior.(P. 348)
IEEE802.1X(P. 349)
Osoitesuodatin(P. 349)
MAC-osoite(P. 349)
Sähköpostitul. as.(P. 350)
Valvontapalvelu(P. 351)
Verkon alkup. aset.(P. 351)
TCP/IP-asetukset
Määritä asetukset laitteen käyttämiseksi TCP/IP-verkossa, esimerkiksi IP-osoitteen asetukset.
IPv4-asetukset
Määritä asetukset laitteen käyttämiseksi IPv4-verkossa.
IPv4
Ota IPv4 käyttöön tai pois käytöstä laitteessa.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
<IPv4>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
331
<TCP/IP-asetukset>
<IPv4-
Suorita laitteistokäynnistys (
Asetus-valikko
IP-tila
Valitse, miten IP-osoite asetetaan.
IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 150)
Automaattinen
Manuaalinen
Protokolla *
Valitse käytettävä protokolla, kun <IP-tila>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>. Jos protokollaksi valitaan
<Kyllä>, kahden muun protokollan asetukseksi valitaan automaattisesti <Ei>. IPv4-osoitteen
määrittäminen(P. 150)
Käytä DHCP:tä
Ei
Kyllä
Käytä BOOTP:tä
Ei
Kyllä
Käytä RARP:tä
Ei
Kyllä
Automaattinen IP *
Valitse, haetaanko IP-osoite automaattisesti. Valitse <Kyllä>, kun <IP-tila>-asetukseksi on valittu
<Automaattinen>. IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 150)
Ei
Kyllä
IP-osoiteasetukset
Määritä IP-osoite, jota käytetään laitteiden, kuten tietokoneiden ja tulostimien, tunnistamiseen TCP/IPverkossa. IPv4-osoitteen määrittäminen(P. 150)
IP-osoite
0.0.0.0
– 255.255.255.255
Aliverkon peite
0.0.0.0
– 255.255.255.255
Yhdyskäytävän osoite
0.0.0.0
– 255.255.255.255
DNS
Määritä asetukset DNS-palvelimen osoitteelle, joka tarjoaa isäntänimen IP-osoitteen selvityksiä varten. Siirrä
/
ja määritä osoite numeronäppäimillä. Käytä etäkäyttöliittymää muiden DNSkohdistinta painamalla
asetusten määrittämiseen. DNS:n määrittäminen(P. 179)
Ensisijainen osoite
0.0.0.0
– 255.255.255.255
332
Asetus-valikko
Toissijainen osoite
0.0.0.0
– 255.255.255.255
(
)
<Verkko>
<DNS>
asetukset>
osoite
Tarkista ilmoitus
<TCP/IP-asetukset>
Valitse määritettävä palvelin
Suorita laitteistokäynnistys (
<IPv4-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
mDNS-asetukset *
Määritä asetukset DNS-toimintojen käyttämiseksi ilman DNS-palvelimia.
DNS:n määrittäminen(P. 179)
mDNS
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS>
<Ei> tai <Kyllä>
<IPv4Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
mDNS-nimi *
Kun <mDNS>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, aseta tämä kohde.
(
)
<Verkko>
asetukset>
nimi
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS-nimi>
<IPv4-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
DHCP-asetus
Kun DHCP on käytössä, valitse, haetaanko isäntänimi ja suoritetaanko dynaaminen DNS-päivitys DHCPvaihtoehtoja käyttämällä.
Hae isäntänimi
Ei
Kyllä
Dynaam. DNS-päivitys
Ei
Kyllä
333
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<DHCP-asetus>
<IPv4-
<Hae isäntänimi> tai <Dynaam. DNS-
<Ei> tai <Kyllä>
päivitys>
<TCP/IP-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
IPv6-asetukset
Valitse, käytetäänkö laitetta IPv6-verkossa. Määritä IPv6-osoiteasetukset etäkäyttöliittymällä.
osoitteiden määrittäminen(P. 154)
IPv6-
IPv6
Ota IPv6 käyttöön tai pois käytöstä laitteessa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
<IPv6>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<IPv6-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
mDNS-asetukset *
Määritä asetukset DNS-toimintojen käyttämiseksi ilman DNS-palvelimia.
DNS:n määrittäminen(P. 179)
mDNS
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
<mDNS>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Käytä IPv4-n. (mDNS) *
Ei
Kyllä
334
<IPv6Suorita
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
<Käytä IPv4-n. (mDNS)>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<IPv6<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
mDNS-nimi *
Kun <Käytä IPv4-n. (mDNS)>-asetukseksi on valittu <Ei>, aseta tämä kohde.
(
)
<Verkko>
asetukset>
nimi
Tarkista ilmoitus
<mDNS-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<mDNS-nimi>
<IPv6-
Aseta
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
WINS-tarkkuus
Valitse, käytetäänkö WINS-palvelua, joka antaa NetBIOS-nimen IP-osoitteen selvityksiä varten
verkkoympäristössä, jossa on käytössä sekä NetBIOS että TCP/IP. Määritä etäkäyttöliittymällä yksityiskohtaiset
asetukset, joita käytetään, kun WINS on käytössä. WINS-palvelun määrittäminen(P. 185)
Ei
Kyllä
(
)
tarkkuus>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
<WINS-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
FTP
Valitse, muutetaanko tulostusasetuksia ja laitteessa määritettyjä asetuksia FTP:stä.
FTP-tulostus
Valitse, tulostetaanko FTP:stä. Aseta etäkäyttöliittymällä käyttäjänimi ja salasana, joita käytetään
tulostamiseen FTP:stä. FTP-palvelimen käytön valmisteleminen(P. 590)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
<FTP>
Tarkista ilmoitus
<FTP-tulostus>
<TCP/IP<Ei> tai <Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
335
Suorita
Asetus-valikko
Salli aset. FTP:llä
Valitse, muutetaanko laitteeseen määritettyjä asetuksia FTP:stä.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<FTP>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-
<Salli aset. FTP:llä>
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
LPD-asetukset
Ota käyttöön tai pois käytöstä LPD, tulostusprotokolla, jota voidaan käyttää kaikissa laitteistoalustoissa tai
käyttöjärjestelmissä. Aseta myös ajanjakso, jonka kuluttua tulostustyö päättyy automaattisesti, kun
tulostustietoja ei voida vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin muun ongelman takia. Määritä
etäkäyttöliittymällä bannerisivun tulostusasetukset, kun LPD on käytössä. Tulostusprotokollien ja WSDtoimintojen määrittäminen(P. 159)
LPD-tulostus
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<LPD-tulostus>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<LPD-
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Vast.oton aikakatk. *
1–60
(min)
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Vast.oton aikakatk.>
<TCP/IP-asetukset>
Aseta aikakatkaisuaika
<LPDSuorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
RAW-asetukset
Ota käyttöön tai pois käytöstä RAW, Windowsin oma tulostusprotokolla. Aseta myös ajanjakso, jonka kuluttua
tulostustyö päättyy automaattisesti, kun tulostustietoja ei voida vastaanottaa tiedonsiirtovirheen tai jonkin
muun ongelman takia. Määritä etäkäyttöliittymällä kaksisuuntaisen tiedonsiirron asetukset.
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
336
Asetus-valikko
RAW-tulostus
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<RAW-tulostus>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<RAW-
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Vast.oton aikakatk. *
1–60
(min)
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Vast.oton aikakatk.>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Aseta aikakatkaisuaika
<RAWSuorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
IPP-tulostus
Ota käyttöön tai pois käytöstä IPP, joka sallii tulostamisen ulkoisesta verkosta Internetin kautta. Määritä
lähetettävien tietojen TLS-salaus- ja käyttäjän todennusasetukset etäkäyttöliittymästä. Tulostusprotokollien
ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
Ei
Kyllä
(
tulostus>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IP-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
WSD
Ota käyttöön tai pois käytöstä laitteen tietojen automaattinen selaus ja haku WSD-protokollalla.
Tulostusprotokollien ja WSD-toimintojen määrittäminen(P. 159)
WSD-tulostus
Valitse, tulostetaanko laitteella käyttämällä WSD:tä.
Ei
Kyllä
337
<IPP-
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
<WSD>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<WSD-tulostus>
<TCP/IP<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
WSD-selaus *
Valitse, haetaanko laitteen tiedot tietokoneesta käyttämällä WSD:tä. Jos <WSD-tulostus>-asetukseksi valitaan
<Kyllä>, <WSD-selaus>-asetukseksi lukitaan <Kyllä> eikä sitä näytetä asetusvalikossa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
<WSD>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<WSD-selaus>
<TCP/IP<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Monilähetyshaku
Valitse, asetetaanko laite vastaamaan monilähetyshakuviesteihin.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
<WSD>
Tarkista ilmoitus
<Monilähetyshaku>
<TCP/IP<Ei> tai <Kyllä>
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
● Jos <Monilähetyshaku>-asetukseksi on valittu <Ei>, laite pysy lepotilassa, vaikka verkossa liikkuisi
monilähetyshakuviestejä.
HTTP
Ota käyttöön tai poista käytöstä HTTP, jota vaaditaan tiedonsiirtoon tietokoneen kanssa, esimerkiksi
etäkäyttöliittymän käyttöä tai WSD-tulostusta varten. HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä(P. 246)
Ei
Kyllä
338
Asetus-valikko
Välitysp. asetukset
Määritä HTTP-tiedonsiirtoa välittävän välityspalvelimen käyttöasetukset.
määrittäminen(P. 233)
Välityspalvelimen
Välityspalvelin
Ota välityspalvelin käyttöön tai pois käytöstä, kun laite suorittaa HTTP-tiedonsiirtoa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
(
Tarkista ilmoitus
<Välityspalvelin>
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<Välitysp.
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Palvelimen osoite *
Määritä käytettävän välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite, toimialueen nimi ja muut tarvittavat tiedot,
/
ja syötä osoite numeronäppäimillä
jotka vastaavat käyttöympäristöäsi. Siirrä kohdistinta painamalla
( Tekstin syöttäminen(P. 34) ).
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Palvelimen osoite>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Syötä palvelimen osoite
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Porttinumero *
Määritä käytettävän välityspalvelimen porttinumero.
1–80 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Porttinumero>
<TCP/IP-asetukset>
Syötä porttinumero
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Sama toimialue *
Ota käyttöön tai pois käytöstä välityspalvelin samalla toimialueella olevien laitteiden HTTP-tiedonsiirron
suorittamista varten.
Käytä välityspalv.
Älä käytä väl.palv.
339
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Sama toimialue>
<Välitysp.
<Käytä välityspalv.> tai <Älä käytä
Suorita laitteistokäynnistys (
väl.palv.>
<TCP/IP-asetukset>
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
Väl.palv. autentik. *
Ota välityspalvelimen autentikointitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Väl.palv. autentik.>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Käyttäjänimi *
Jos haluat ottaa välityspalvelimen autentikoinnin käyttöön, syötä autentikoitavaksi käyttäjänimeksi enintään
24 aakkosnumeerista merkkiä. Syötä käyttäjänimi numeronäppäimillä. ( Tekstin syöttäminen(P. 34) )
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Käyttäjänimi>
laitteistokäynnistys (
<TCP/IP-asetukset>
Syötä käyttäjänimi
<Välitysp.
Suorita
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Salasana *
Jos haluat asettaa välityspalvelimen autentikoinnin salasanan, syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
Syötä salasana numeronäppäimillä. ( Tekstin syöttäminen(P. 34) )
(
)
asetukset>
<Verkko>
<Salasana>
Tarkista ilmoitus
Syötä salasana
<TCP/IP-asetukset>
<Välitysp.
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
SNTP
Valitse, haetaanko aika verkon aikapalvelimelta. Määritä palvelimen osoiteasetukset etäkäyttöliittymällä.
SNTP:n määrittäminen(P. 188)
Ei
Kyllä
340
Asetus-valikko
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNTP>
<TCP/IP-
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Hakuvastaus
Valitse, asetetaanko laite vastaamaan verkon monilähetyshakupaketteihin. Määritä etäkäyttöliittymällä alueen
nimi, jolla laite liitetään tiettyyn alueeseen. Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen(P. 196)
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
(
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Hakuvastaus>
<TCP/IP-
<Ei> tai <Kyllä>
Suorita laitteistokäynnistys
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
IPSec
Valitse, käytetäänkö salattua tiedonsiirtoa muodostamalla näennäinen yksityisverkko (VPN) IPSec:n
kautta.Rekisteröi ja määritä suojauskäytännöt etäkäyttöliittymällä. IPSec-asetusten määrittäminen(P. 256)
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
<IPSec>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<TCP/IPSuorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Lepoilmoit. aset.
Määritä SLP-tiedonsiirtoasetukset ilmoittamaan imageWARE-ohjelmistolle laitteen virtatila. Jos <Lepotilan
ilmoitus>-asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite välttää tarpeetonta tiedonsiirtoa lepotilan aikana vähentäen
kokonaisvirrankulutusta. Laitehallinnan ohjelmiston asetusten määrittäminen(P. 196)
Lepotilan ilmoitus
Ota SLP-tiedonsiirto käyttöön tai pois käytöstä. Jos valitaan <Kyllä>, laitteen virtatila ilmoitetaan imageWAREohjelmistolle.
Ei
Kyllä
341
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<TCP/IP-
<Lepotilan ilmoitus>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Porttinumero *
Syötä SLP-tiedonsiirron porttinumero hallintaohjelmiston kanssa.
1–11427 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
numeronäppäimillä
<TCP/IP-
<Porttinumero>
Suorita laitteistokäynnistys (
Syötä porttinumero
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
Läpikulj. reititt. *
Määritä, kuinka monen reitittimen kautta ilmoituspaketit voivat kulkea.
0–3 –254
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
reitittimien määrä numeronäppäimillä
<TCP/IP-
<Läpikulj. reititt.>
Syötä läpäistävien
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Ilmoitusväli *
Määritä, miten usein laite ilmoittaa virtatilansa imageWARElle.
60–600 –65535
(
)
<Verkko>
asetukset>
Tarkista ilmoitus
<Lepoilmoit. aset.>
numeronäppäimillä
<Ilmoitusväli>
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 467) )
342
<TCP/IPSyötä ilmoitusväli
Laitteistokäynnistyksen
Asetus-valikko
Mopria
Valitse, käytetäänkö Mopriaa®.
Tulostaminen Mopria®-palvelun avulla(P. 128)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<Mopria>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Google Cloud Print
Ota käyttöön tai poista käytöstä Google Cloud Print.
Google Cloud Print -asetusten muuttaminen(P. 138)
Käytä pilvitulost.
Ei
Kyllä
Tallennuksen tila
SMB *
Valitse, käytetäänkö laitetta jaettuna tulostimena SMB-verkossa. Käytä etäkäyttöliittymää muiden SMB-asetusten,
kuten palvelimen nimi ja työryhmän nimi, määrittämiseen. SMB:n määrittäminen(P. 199)
SMB-palvelin
Valitse, näytetäänkö laite SMB-palvelimena SMB-verkon määritysnäytössä.
Ei
Kyllä
(
palvelin>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SMB>
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 467) )
SMB-tulostus *
Ota SMB-tulostus käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
343
<SMBLaitteistokäynnistyksen
Asetus-valikko
(
)
tulostus>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SMB>
<SMB-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
SNMP-asetukset
Määritä asetukset laitteen valvonnalle ja hallinnalle tietokoneesta, jossa on SNMP-yhteensopiva ohjelmisto.
valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 191)
Laitteen
SNMPv1-asetukset
Määritä SNMPv1-käyttöasetukset. Määritä etäkäyttöliittymällä yhteisön nimi ja käyttöoikeudet Management
Information Base (MIB) -objekteja varten.
SNMPv1
Ota SNMPv1 käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMPv1>
<SNMP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMPv1-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Nim. yhteisön as.
Nimetty yhteisö on ennalta määritetty yhteisö, joka on tarkoitettu yksinomaan pääkäyttäjille, jotka käyttävät
Canon-ohjelmistoa, kuten iW Management Console. Valitse MIB-objektien käyttöoikeus.
Nim. yhteisö
Ei
Luku/Kirjoitus
Vain luku
(
)
asetukset>
käyttöoikeus
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Nim. yhteisön as.>
<SNMP-asetukset>
<Nim. yhteisö>
Suorita laitteistokäynnistys (
<SNMPv1-
Valitse
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
SNMPv3-asetukset
Määritä SNMPv3-käytön asetukset. Määritä etäkäyttöliittymällä tarkat asetukset, joita käytetään, kun SNMPv3
on käytössä.
344
Asetus-valikko
SNMPv3
Ota SNMPv3 käyttöön tai pois käytöstä.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMPv3>
<SNMP-asetukset>
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMPv3-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Käyttäjän aset. N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Määritä todennussalasana ja salaussalasana SNMPv3:ssa käytettäviksi käyttäjätiedoiksi. Tallenna
käyttäjätiedot käyttämällä etäkäyttöliittymää. Laitteen valvonta ja ohjaus SNMP:n avulla(P. 191)
Todenn.salasana /Salaussalasana
Syötä jokaiseen salasanaan 6–16 aakkosnumeerista merkkiä. Syötä salasana numeronäppäimistöllä.
(
)
asetukset>
käyttäjänimi
salasana
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<SNMP-asetukset>
Valitse käyttäjäasetusten numero
Tarkista
<Todenn.salasana> tai <Salaussalasana>
Suorita laitteistokäynnistys (
<SNMPv3-
Syötä
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Ohita pak. lepotil.
Valitse, hylätäänkö lepotilan aikana vastaanotetut SNMP-paketit.
Ei
Kyllä
(
lepotil.>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<SNMP-asetukset>
Suorita laitteistokäynnistys (
<Ohita pak.
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
● Jos valitaan <Kyllä>, SNMP-protokollaa käyttävät sovellukset, kuten Canon-ohjelmisto imageWARE
Series, ei välttämättä voi käyttää laitetta.
345
Asetus-valikko
Taustatulostus *
Valitse, sisällytetäänkö SD-kortti vastaanotettujen tulostustietojen tallennussijainteihin. Jos valitaan <Kyllä>, laitteen
tulostustietojen vastaanottokapasiteetti kasvaa.
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Kyllä>
<Taustatulostus>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Rinnakkaisvast.otto
Määrittää, tulostetaanko työt vastaanottojärjestyksessä, kun tulostimelle lähetetään useiden töiden tulostustietoja
yhdestä tietokoneesta. Jos valitaan <Ei>, työt tulostetaan vastaanottojärjestyksessä, mutta tulostusnopeus saattaa
laskea.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Rinnakkaisvast.otto>
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
● Vaikka valittaisiin <Ei>, töitä ei välttämättä tallenneta vastaanottojärjestyksessä eräissä tapauksissa,
esimerkiksi kun Tallennetun työn tulostus -toimintoa suoritetaan.
Odotusaika käynn.
Määritä verkkoon yhdistämisen odotusaika. Määritä asetus verkkoympäristön mukaan.
odotusajan asettaminen(P. 178)
Verkkoon yhdistämisen
0 –300 (s)
Etäk.liittym. aset.
Määritä etäkäyttöliittymän käyttöasetukset. Voit käyttää etäkäyttöliittymään laitteen asetusten määrittämiseen webselaimella.
346
Asetus-valikko
Etäkäyttöliittymä
Ota etäkäyttöliittymä käyttöön tai pois käytöstä.
Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä(P. 247)
Ei
Kyllä
Etäk. suoj. as.
Valitse, käytetäänkö etäkäyttöliittymän käyttöön PIN-koodia.
asettaminen(P. 221)
Etäkäyttöliittymän PIN-koodin
Ei
Kyllä
TLS *
Ota TLS käyttöön tai pois käytöstä etäkäyttöliittymän tiedonsiirtoa varten. Jos TLS:ää halutaan käyttää salatussa
tiedonsiirrossa, avainparit täytyy määrittää etäkäyttöliittymällä ( TLS:n käyttäminen salattuun
tiedonsiirtoon(P. 252) ).
Ei
Kyllä
(
)
aset.>
<Verkko>
<TLS>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<Etäk.liittym.
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Ohjelmiston rek/päiv *
Kun MEAP-sovellus rekisteröidään tai päivitetään, voit tarkistaa tiedonsiirron jakelupalvelimen kanssa, johon
muodostetaan yhteys.
Ohjelmist hall as
Tietoliikennetesti
(
)
<Verkko>
<Ohjelmist hall as>
Tarkista ilmoitus
<Tietoliikennetesti>
<Ohjelmiston rek/päiv>
<Kyllä>
Tarkista ilmoitus
Tarkista ilmoitus
Ethernet-ajuri
Määritä Ethernet-tiedonsiirtotila (yksisuuntainen/kaksisuuntainen) ja Ethernet-tyyppi (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Ethernet-asetusten määrittäminen(P. 176)
347
Asetus-valikko
Automaatt. tunnistus
Valitse, tunnistetaanko tiedonsiirtotila ja Ethernet-tyyppi automaattisesti vai valitaanko ne manuaalisesti.
Ei
Kyllä
Liikennöintitila *
Jos <Automaatt. tunnistus>-asetukseksi on valittu to <Ei>, valitse Ethernet-tiedonsiirtotila.
Yksisuuntainen
Kaksisuuntainen
Ethernet-tyyppi *
Jos <Automaatt. tunnistus>-asetukseksi on valittu to <Ei>, valitse Ethernet-tyyppi.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Lepotilan prior.
Valitse, annetaanko etusija nopealle palautumiselle lepotilasta vai lepotilan suuremmalle virransäästölle.
Optim. tasapaino
Poistonopeus
Energiansäästö
(
)
<Verkko>
asetuskohde
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Lepotilan prior.>
Valitse
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
Optim. tasapaino
Laite palaa lepotilasta nopeasti. Jos laitteeseen suoraan liitetyt laitteet tukevat EEE (Energy Efficient Ethernet)
-ominaisuutta, virrankulutusta voidaan pienentää enemmän. KÄytä yleensä tätä asetusta.
Poistonopeus
Laita palaa lepotilasta nopeammin.
Energiansäästö
Tiedonsiirtonopeutta lepotilan aikana lasketaan virrankulutuksen pienentämiseksi.
348
Asetus-valikko
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Lepotila>-asetukseksi on valittu <Suuri (Syvä lepot.)>.
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
IEEE802.1X
Ota IEEE 802.1X -todennus käyttöön tai pois käytöstä. Määritä etäkäyttöliittymällä tarkat asetukset, joita käytetään, kun
IEEE 802.1X -todennus on käytössä. IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen(P. 266)
Ei
Kyllä
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
ilmoitus
<IEEE802.1X>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
Osoitesuodatin
Ota IP-osoitteella ja MAC-osoitteella rajoitettu tiedonsiirto käyttöön tai pois käytöstä. Määritä rajoitettu osoite
etäkäyttöliittymällä. Perustulostustoiminnot(P. 75)
Ei
Kyllä
(
)
<Kyllä>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
Suorita laitteistokäynnistys (
<Osoitesuodatin>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
MAC-osoite
Tarkista laitteen MAC-osoite, joka on kunkin tiedonsiirtolaitteen yksilöllinen numero.
(Vain näyttö)
(
)
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
349
<Ei> tai
<MAC-osoite>
Asetus-valikko
Sähköpostitul. as.
Määritä sähköpostitulostustoiminnon asetukset. Määritä sähköpostitulostuksen muut asetukset, kuten
postipalvelimen asetukset, etäkäyttöliittymällä. Vastaanotetun sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)
(P. 119)
POP3-vastaanottoväli
Määritä minuutteina aikaväli yhteyden muodostamiseksi automaattisesti postipalvelimeen. Postipalvelimen
postilaatikossa olevat uudet sähköpostit vastaanotetaan ja tulostetaan automaattisesti määritetyin aikavälein.
0 –90 (min)
(
)
<Verkko>
vastaanottoväli>
Tarkista ilmoitus
<Sähköpostitul. as.>
<POP3-
Syötä sähköpostien automaattisen vastaanoton aikaväli
Suorita laitteistokäynnistys (
numeronäppäimillä
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
● Jos valitaan 0, sähköposteja ei vastaanoteta automaattisesti. Vastaanota tällöin sähköpostit
manuaalisesti. Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 123)
POP3-vastanotto
Ota sähköpostitulostus käyttöön tai pois käytöstä POP3-palvelinta varten.
Ei
Kyllä
(
)
vastanotto>
<Verkko>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<Sähköpostitul. as.>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
SMTP-VASTAANOTTO
Ota sähköpostitulostus käyttöön tai pois käytöstä SMTP-protokollaa varten.
Ei
Kyllä
350
<POP3-
Asetus-valikko
(
)
<Verkko>
VASTAANOTTO>
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai <Kyllä>
<Sähköpostitul. as.>
<SMTP-
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Valvontapalvelu
Ota käyttöön tiedonsiirto etäseurantapalvelimen kanssa ja tiedonsiirtolokien näyttäminen.
Tietoliikennetesti
Ota käyttöön tiedonsiirto etäseurantapalvelimen kanssa. Kun tämä kohde suoritetaan, tietoja laitteesta
lähetetään säännöllisesti laitteeseen yhdistettyyn etäseurantapalvelimeen.
(
)
<Verkko>
Tarkista
ilmoitus
<Valvontapalvelu>
ilmoitus
<Kyllä>
<Tietoliikennetesti>
Tarkista
Tietoliikenneloki
Näytä tiedonsiirtolokit, virhetiedot mukaan lukien, jotka <Tietoliikennetesti> on luonut.
(Vain näyttö)
(
)
ilmoitus
loki
<Verkko>
Tarkista
<Valvontapalvelu>
<Tietoliikenneloki>
Valitse
Valitse aika
Verkon alkup. aset.
Valitse tämä, kun haluat palauttaa verkkoasetukset oletusarvoihin.
351
Verkkoasetusten alustaminen(P. 535)
Asetus-valikko
Asettelu
60Y7-04R
Tulosteen ulkoasuasetukset, kuten sidontareunusmarginaalit ja tulostuskohdat,
luetellaan lyhyiden kuvausten kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Kopiomäärä(P. 352)
Siirto Y/Siirto X(P. 352)
Sidonnan paikka(P. 353)
Sidontareunus(P. 354)
Toinen tapa(P. 355)
Kopiomäärä
Määritä kopioiden määrä.
1
– 9999
(
)
<Asettelu>
<Kopiomäärä>
Syötä kopiomäärä
numeronäppäimillä
Siirto Y/Siirto X
Voit määrittää tulostuskohdan siirtoasetukset kaikille tulostustyypeille 0,5 mm:n portain paperilähteestä riippumatta.
-50,0 – 0,0
– +50,0 (mm)
(
)
<Asettelu>
<Siirto Y> tai <Siirto X>
<Siirto Y>
Siirtää tulostuskohtaa pystysuunnassa.
352
Syötä siirtoarvo painamalla
/
Asetus-valikko
<Siirto X>
Siirtää tulostuskohtaa vaakasuunnassa.
Siirtoarvot
Siirrä asetuksella <Siirto Y> tulostuskohtaa alaspäin valitsemalla plusarvo (+). Siirrä asetuksella <Siirto X>
tulostuskohtaa oikealle valitsemalla plusarvo (+). Siirrä tulostuskohtaa vastakkaiseen suuntaan valitsemalla
miinusarvo (-).
<Siirto X>
<Siirto Y>
Tulostuskohdan hienosäätö
Jos valitaan <Säädä tulostuskohtaa> kohdassa <Käyttäjän ylläpito>, kunkin paperilähteen tulostuskohtaa
voidaan hienosäätää. Käytettävissä olevien siirtoarvojen alue on -5,0 mm – +5,0 mm pystysuunnassa ja -3,5 mm
– +3,5 mm vaakasuunnassa. Tulostuskohdan säätäminen(P. 514)
Sidonnan paikka
Valitse , nidotaanko tulosteiden pitkä vai lyhyt reuna nidontatyökalulla, kuten nitojalla. Määritä tällöin myös
<Sidontareunus>-asetukset nidontareunuksen säätämistä varten.
Pitkä reuna
Lyhyt reuna
(
)
<Asettelu>
<Sidonnan paikka>
<Pitkä reuna>
Valitse, kun tulosteet nidotaan pitkältä reunalta.
353
<Pitkä reuna> tai <Lyhyt reuna>
Asetus-valikko
<Lyhyt reuna>
Valitse, kun tulosteet nidotaan lyhyeltä reunalta.
Sidontareunus
Säädä kohdassa <Sidonnan paikka> määritetyn reunan marginaalin leveyttä siirtämällä tulostustietojen
tulostuskohtaa. Jos valitaan 0,0, marginaalia ei muuteta.
-50,0 – 0,0
– +50,0 (mm)
(
)
<Asettelu>
<Sidontareunus>
Syötä siirtoarvo painamalla
/
Marginaalin arvot
Määritä tulostustietojen tulostuskohdan siirron suunta ja leveys. Reuna, jossa marginaalia muutetaan,
vaihtelee sen mukaan, asetetaanko +- vai –arvo. Marginaalia voidaan säätää 0,5 mm:n portain.
Pystysuuntainen asiakirja
Asetusarvo
Pitkän reunan nidonta
+-arvo
Paperin vasen reuna
–-arvo
Paperin oikea reuna
(oikealta nidontaa varten)
Lyhyen reunan nidonta
Paperin yläreuna
(vasemmalta nidontaa varten) (ylhäältä nidontaa varten)
Vaakasuuntainen asiakirja
354
Paperin alareuna
(alhaalta nidontaa varten)
Asetus-valikko
Asetusarvo
Pitkän reunan nidonta
Lyhyen reunan nidonta
+-arvo
Paperin yläreuna
Paperin vasen reuna
(ylhäältä nidontaa varten) (oikealta nidontaa varten)
–-arvo
Paperin oikea reuna
Paperin yläreuna
(alhaalta nidontaa varten) (oikealta nidontaa varten)
Toinen tapa
Kun tulostetaan 2-puolisesti asiakirja, jossa on pariton määrä sivuja, voit valita, käsitelläänkö viimeinen sivu 1puolisessa tulostustilassa. Jos valitaan <Kyllä>, tulostus päättyy nopeammin kuin normaali 2-puolinen tulostus.
Ei
Kyllä
(
)
<Asettelu>
<Toinen tapa>
<Ei> tai <Kyllä>
Kun asiakirjan, jossa on parillinen määrä sivuja, tulostus päättyy 1-puolisessa
tulostustilassa
Seuraavissa tapauksissa viimeinen sivu käsitellään 1-puolisessa tulostustilassa, vaikka asiakirjassa olisi parillinen
määrä sivuja.
● Viimeinen sivu on tyhjä.
● Viimeistä sivua ei voi tulostaa, jos esimerkiksi paperikokoa ei ole saatavilla 2-puolista tulostamista varten.
Kun käytetään paperia, jossa on esipainettu logo
● Jos viimeinen sivu käsitellään 1-puolisessa tulostustilassa, kun <Toinen tapa>-asetukseksi on valittu <Kyllä>,
viimeisen sivun suunta tai tulostuspuoli ei välttämättä vastaa muita sivuja. Valitse tällöin <Toinen tapa>asetukseksi <Ei>.
355
Asetus-valikko
Tulostuslaatu
60Y7-04S
Tulostuslaadun asetukset, kuten sävyjyrkkyys ja väriaineen tummuus, luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan.
Sävytys(P. 356)
Värinsäästö(P. 357)
Tummuus: X (X=C, M, Y, K)(P. 357)
Tummuus X (Hienos.) (X=C, M, Y, K)(P. 357)
Väritila(P. 357)
Puolisävyt(P. 358)
Harmaakompensointi(P. 359)
CMS(P. 360)
Sävytyksen asetukset(P. 365)
Erikoispehmennys(P. 366)
Väriain. määr. korj.(P. 367)
Viivatulost. säätö(P. 367)
Vähennä laatua(P. 368)
Erikoispehmennystila(P. 368)
Sävytys
Määritä sävyjyrkkyys tulostustietojen käsittelyä varten.
Suuri 1
Suuri 2
(
)
<Tulostuslaatu>
<Sävytys>
<Suuri 1> tai <Suuri 2>
<Suuri 1>
Tämä tulostustila sopii valokuvien tai vastaavien tulostamiseen normaalilla laadulla.
<Suuri 2>
Valitse tämä asetus, kun haluat tulostaa valokuva tai vastaavia korkealla laadulla.
356
Asetus-valikko
Värinsäästö
Määritä tämä asetus, kun haluat tarkistaa viimeistelyn, kuten asettelun, esimerkiksi ennen suuren työn tulostamista.
Koska tämä tulostustila säästää, väriainetta, ohuet viivat ja osat, joissa tulosteen tummuus on vaaleampi, voivat olla
epätarkkoja.
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Värinsäästö>
<Ei> tai <Kyllä>
Tummuus: X (X=C, M, Y, K) *
Säädä kunkin CMYK-värin tulostukseen käytettävää tummuutta. Tätä kohdetta ei näytetä, kun <Värinsäästö>asetukseksi on valittu <Kyllä>. Tulostustummuuden säätäminen(P. 510)
-8 – 0
– +8
Tummuus X (Hienos.) (X=C, M, Y, K) *
Jokaisen CMYK-värin tummuutta voidaan hienosäätää erikseen tulostusta varten kolmea eri tummuusaluetta varten.
Tätä kohdetta ei näytetä, kun <Värinsäästö>-asetukseksi on valittu <Kyllä>. Tulostustummuuden
säätäminen(P. 510)
Korkea
-8 – 0 – +8
Keskitaso
-8 – 0 – +8
Matala
-8 – 0
– +8
Väritila
Määritä, tulostetaanko värillisenä vai mustavalkoisena.
Autom. (Väri/Musta)
Väri
Musta
(
)
<Tulostuslaatu>
<Väritila>
357
Valitse väritila
Asetus-valikko
<Autom. (Väri/Musta)>
Valitse automaattisesti väri- tai mustavalkotulostus asiakirjan tyypin mukaan.
<Väri>
Tulosta väreissä.
<Musta>
Tulosta mustavalkoisena, vaikka asiakirja olisi värillinen.
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Sekoitussävytys
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Puolisävyt>
<Sekoitussävytys>
<Ei> tai
<Kyllä>
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
Tarkkuus/Sävytys *
Valitse puolisävyjen toistamismenetelmä, kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Ei>. Voit asettaa tämän
kohteen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Kuva
Tarkkuus
358
Asetus-valikko
Sävytys
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvatietojen tyyppi
<Puolisävyt>
<Tarkkuus/Sävytys>
Valitse
<Tarkkuus> tai <Sävytys>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
Harmaakompensointi
Jos mustassa tai harmaassa datassa on väritietoja, joissa määritetään R=G=B, valitse, tulostetaanko käyttämällä vain
mustaa (K) väriainetta vai 4-väristä CMYK-väriainetta. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa
olevalle kuvatyypille.
Teksti
Ei
Kyllä
Kuvankäsittely
Ei
Kyllä
Kuva
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Harmaakompensointi>
<Ei> tai <Kyllä>
359
Valitse kuvadatatyyppi
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Ei>
Tulostaa 4-värisellä CMYK-väriaineella. Tummien värien liukusävytoisto on parempi kuin asetuksella <Kyllä>.
<Kyllä>
Tulostaa vain mustalla (K) väriaineella. Värillisen (CMY) väriaineen käytöstä johtuvat värivirheet voidaan estää.
CMS
Valitse värikorjauksen käsittelymenetelmät. Voit käyttää eri asetuksia yhden asiakirjan eri datatyypeille.
CMS-valinta
Valitse, suoritetaanko värinkorjaus tulostimen vai isännän puolella (tulostinajurin puolella).
Tulostin
Isäntä
(
)
<Tulostuslaatu>
<CMS>
<CMS-valinta>
<Tulostin> tai
<Isäntä>
CMS/Gamma
Valitse väritulostuksen käsittelytila. Voit asettaa tämän kohteen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle
kuvatyypille.
Teksti
CMS
Gamma
Kuvankäsittely
CMS
Gamma
Kuva
CMS
Gamma
360
Asetus-valikko
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvadatatyyppi
<CMS>
<CMS/Gamma>
Valitse
<CMS> tai <Gamma>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<CMS>
Käytä profiilia värien sovitusta varten.
<Gamma>
Suorita värikorjaus asettamalla gamma-arvo kirkkauden säätöä varten.
RGB-lähdeprofiili
Valitse RGB-datalle sopiva profiili, joka vastaa käytettävää monitoria. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle
yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Kuvankäsittely
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Kuva
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvadatatyyppi
<CMS>
Valitse profiili
361
<RGB-lähdeprofiili>
Valitse
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC -monitorien keskimääräinen profiili.
Jos käytetään monitoria, jossa on sRGB-tuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa
näytettäviä värejä.
<Canon HDTV gamma 1.5>–<Canon HDTV gamma 2.4>
Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee
tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <CMS/Gamma>-asetukseksi on valittu <CMS>.
Tulostusprofiili
Voit valita sopivat profiilit tulostettavia tietoja varten. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä
asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Normal
Photo
Kuvankäsittely
Normal
Photo
Kuva
Normal
Photo
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvadatatyyppi
<CMS>
<Normal> tai <Photo>
362
<Tulostusprofiili>
Valitse
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä.
<Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <CMS/Gamma>-asetukseksi on valittu <CMS>.
Täsmäytysmenetelmä
Määritä, mille elementille annetaan etusija värien sovituksessa, kohdassa <RGB-lähdeprofiili>. Tämä kohde
voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
Kuvankäsittely
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
Kuva
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvadatatyyppi
<CMS>
Valitse sovitusmenetelmä
363
<Täsmäytysmenetelmä>
Valitse
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Korostunut>
Sovitus suoritetaan värin hahmottaminen etusijalla.
<Kylläisyys>
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
<Kolorimetrinen>
Sovitus suoritetaan niin, että värierot alkuperäisten ja tulosteiden välillä minimoidaan.
Gammakorjaus
Kirkkautta voidaan säätää niin, että alkuperäisen kirkkaimpien ja tummimpien osien kirkkaus ei vaikuta
tulosteeseen. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
1.0
1.4
1.8
2.2
Kuvankäsittely
1.0
1.4
1.8
2.2
Kuva
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<Tulostuslaatu>
kuvadatatyyppi
<CMS>
Valitse asetusarvo
364
<Gammakorjaus>
Valitse
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<1.0>–<2.2>
Määritä tämä kohde, kun haluat säätää tulosteiden kirkkautta. <1.4> on vakioasetus (ei korjausta), ja mitä
suurempi asetusarvo, sitä tummempi tulosteesta tulee.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <CMS/Gamma>-asetukseksi on valittu <Gamma>.
Sävytyksen asetukset
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien yms. liukusävyt voidaan tulostaa pehmeästi.
Sävytys
Määritä, otetaanko pehmennystila käyttöön vai ei. Liukusävyt tulostetaan pehmeämmin asetuksella <Pehmeä
2> kuin asetuksella <Pehmeä 1>.
Ei
Pehmeä 1
Pehmeä 2
(
)
<Tulostuslaatu>
<Sävytyksen asetukset>
<Sävytys>
Valitse
käsittelytapa
Kuvankäsittely *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa viivoihin ja kuviin, kun <Sävytys>-asetukseksi on valittu <Pehmeä 1> tai
<Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
asetukset>
<Tulostuslaatu>
<Sävytyksen
<Kuvankäsittely>
<Ei> tai <Kyllä>
Kuva *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa kuvadataan, kuten valokuviin, kun <Sävytys>-asetukseksi on valittua
<Pehmeä 1> tai <Pehmeä 2>.
365
Asetus-valikko
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Sävytyksen asetukset>
<Kuva>
<Ei> tai
<Kyllä>
Erikoispehmennys
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien ja tekstin reunat voidaan tulostaa pehmeästi.
Erikoispehmennys
Määritä, otetaanko pehmennystila käyttöön vai ei. Reunat ovat pehmeämpiä asetuksella <Pehmeä 2> kuin
asetuksella <Pehmeä 1>.
Ei
Pehmeä 1
Pehmeä 2
(
)
<Tulostuslaatu>
<Erikoispehmennys>
<Erikoispehmennys>
Valitse käsittelytapa
Kuvankäsittely *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa viivoihin ja kuviin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu
<Pehmeä 1> tai <Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<Tulostuslaatu>
<Erikoispehmennys>
<Kuvankäsittely>
<Ei> tai
<Kyllä>
Teksti *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa tekstiin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu <Pehmeä 1> tai
<Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
366
Asetus-valikko
(
)
<Tulostuslaatu>
<Erikoispehmennys>
<Teksti>
<Ei> tai
<Kyllä>
Väriain. määr. korj.
Määritä, miten väriaineen määrää säädetään, kun tulostetaan tummia alueita.
Tavallinen
Sävytys etusijalla
Teksti etusijalla
(
)
<Tulostuslaatu>
<Väriain. määr. korj.>
Valitse korjaustapa
<Tavallinen>
Teksti ja viivat tulostetaan käyttäen värimäärää, joka säilyttää tarkkuuden, ja muunlainen data tulostetaan
värimäärällä, joka säilyttää sävyt.
<Sävytys etusijalla>
Kaikki datatyypit tulostetaan käyttäen värimäärää, joka säilyttää sävyt.
<Teksti etusijalla>
Kaikki datatyypit tulostetaan käyttäen värimäärää, joka säilyttää tarkkuuden.
Viivatulost. säätö
Aseta viivojen kuvankäsittelymenetelmä.
Tarkkuus etusijalla
Sävytys etusijalla
(
)
<Tulostuslaatu>
<Viivatulost. säätö>
<Sävytys etusijalla>
367
<Tarkkuus etusijalla> tai
Asetus-valikko
<Tarkkuus etusijalla>
Käsittelee viivat niin, että tarkkuus säilyy samalla tasolla kuin tekstin käsittelyssä.
<Sävytys etusijalla>
Käsittelee viivat niin, että sävy ja liukusävyt säilyvät samalla tasolla kuin kuvien käsittelyssä.
Vähennä laatua
Valitse, jatketaanko tulostusta alentamalla laatua automaattisesti, kun käsittelyä varten ei ole tarpeeksi muistia.
Jatka tulostusta
Peruuta tulostus
(
)
<Tulostuslaatu>
<Vähennä laatua>
<Jatka tulostusta> tai <Peruuta
tulostus>
● Jos valitset <Peruuta tulostus>, virheilmoitus näytetään ja tulostus pysäytetään, kun laitteen muisti loppuu.
Jos haluat jatkaa tulostusta alentamalla laatua, paina
(
).
Erikoispehmennystila
Muuta asetusta, jos tulosteen tummuus on epätasainen tai tuloste ei ole tasainen.
Tila 1
Tila 2
Tila 3
Tila 4
Tila 5
Tila 6
(
)
<Tulostuslaatu>
<Erikoispehmennystila>
368
Valitse tila
Asetus-valikko
<Tila 1>
Käytä tätä asetusta useimmissa ympäristöissä.
<Tila 2>
Määritä tämä asetus, jos tummien kuvien, suurien merkkien tai paksujen viivojen sisällä olevaa aluetta ei voi
tulostaa tasaisesti.
<Tila 3>
Määritä tämä asetus, kun havaitaan seuraavia oireita.
● Tummien kuvien, suurien merkkien tai paksujen viivojen sisällä olevaa aluetta ei voi tulostaa tasaisesti.
● Pienitiheyksisten kuvien, merkkien tai viivojen ympäristöä ei voi tulostaa tasaisesti.
● Yksivärisellä taustalla olevia merkkejä ja viivoja ei voi tulostaa tasaisesti.
<Tila 4>
Määritä tämä asetus, kun pienitiheyksisten kuvien, merkkien tai viivojen ympäristöä ei voi tulostaa tasaisesti.
369
Asetus-valikko
<Tila 5>
Määritä tämä asetus, kun esimerkiksi kuvissa, liukusävyissä tai varjostetuissa kuvioissa näkyy raitoja, mistä
seuraa epätasaisia tulosteita.
<Tila 6>
Määritä tämä asetus, jos tuloste ei ole tasainen kokonaisuutena.
● Kun valitaan <Tila 2> tai <Tila 4>, alhaisen tummuuden alueiden värit voivat olla epätasaisia.
● Kun valitaan <Tila 3>, ohuen tummuuden tai varjostettujen kuvioiden alueiden värit voivat olla epätasaisia.
● Kun <Tila 5> valittu, merkkien, viivojen tai kuvien ääriviivoja ei välttämättä tulosteta pehmeästi.
● Kun <Tila 6> on valittu, väri voi näyttää epätasaiselta.
370
Asetus-valikko
Liittymä
60Y7-04U
Kaikki tietokoneen ja USB:n tiedonsiirtoliittymien asetukset ja lyhyet kuvaukset
luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Liittymän valinta(P. 371)
Aikakatkaisu(P. 372)
Kytkennän tunnistus(P. 373)
Laaj. VO-puskuri(P. 373)
Liittymän valinta
Valitse liitäntä, jota laitteen kanssa käytetään.
USB
Ota USB-portti käyttöön tai pois käytöstä.
Laitteen ja tietokoneen USB-yhteyden rajoittaminen(P. 240)
Ei
Kyllä
Verkko
Ota LAN-portti käyttöön tai pois käytöstä.
LAN-portin poistaminen käytöstä(P. 248)
Ei
Kyllä
USB-lisätoiminnot
Valitse USB-laitteen kanssa käytettävä toiminto tai käytettävä laiteajuri.
Lisätoim. asetukset
Valitse, mille MEAP-sovelluksille ja USB:lle NW:n kautta annetaan etusija, kun laitteeseen liitetään USB-laite.
Meap-prioriteetti
USB ennen verkkoa
(
)
lisätoiminnot>
<Liittymä>
<Liittymän valinta>
<Lisätoim. asetukset>
371
Tarkista ilmoitus
<USB-
<Meap-prioriteetti> tai <USB ennen
Asetus-valikko
verkkoa>
Suorita laitteistokäynnistys (
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
<Meap-prioriteetti>
Valitse tämä, kun haluat antaa MEAP-sovelluksille etusijan.
<USB ennen verkkoa>
Valitse tämä, kun haluat antaa etusijan USB:lle ennen NW:tä. Toiminnon avulla voit käyttää tietokoneesta
laitteen USB-porttiin liitettyä USB-laitetta.
USB-tallennuslaite
Määritä laiteajurin asetukset USB-muistilaitteen käyttämistä varten.
MEAP-ajuri
Ota MEAP-kohtainen laiteajuri käyttöön tai pois käytöstä, kun laiteeseen on liitetty USB-muistilaite. Jos
haluat käyttää suoratulostustoimintoa (USB-suoratulostus) USB-muistilaitteesta ilman tietokonetta, valitse
<Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
<Liittymä>
lisätoiminnot>
<Kyllä>
<Liittymän valinta>
<USB-tallennuslaite>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<MEAP-ajuri>
Määritä, miten laitteen pitäisi käyttäytyä, jos tulostustietojen vastaanotto keskeytyy.
Aikakatkaisu
Valitse, peruutetaanko tulostus, jos tulostustietojen vastaanotto keskeytyy tietyksi ajaksi.
372
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Aikakatkaisu
Ei
Kyllä
<USB-
Asetus-valikko
(
)
<Liittymä>
<Aikakatkaisu>
<Aikakatkaisu>
<Ei> tai
<Kyllä>
Aikakatkaisuaika *
Valitse aika ennen aikakatkaisuvirheen esiintymistä.
5–15 –300 (sekuntia)
(
)
<Liittymä>
<Aikakatkaisu>
<Aikakatkaisuaika>
Aseta aika
numeronäppäimillä
Kytkennän tunnistus
Ongelmia, kuten virheellistä lomakepohjatulostusta tai käsittämättömiä merkkejä, voi esiintyä tulostettaessa kiinteän
LAN-yhteyden kanssa. Valitse tällöin <Kytkennän tunnistus> -asetukseksi <Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
tai <Kyllä>
<Liittymä>
<Kytkennän tunnistus>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei>
Laitteistokäynnistyksen
suorittaminen(P. 467) )
Laaj. VO-puskuri
Valitse, suurennetaanko laitteen sisäisen muistin tilaa tulostustietojen vastaanottamiseksi tietokoneelta. Jos valitaan
<Kyllä>, aikaa ennen tietokoneen vapautumista tulostustietojen käsittelystä tai lähettämisestä voidaan lyhentää, kun
tietokone lähettää suuren määrän tietoja tai tietoja, joiden rakenne on monimutkainen.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Liittymä>
<Laaj. VO-puskuri>
Suorita laitteistokäynnistys (
373
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
Asetus-valikko
Käyttäjän ylläpito
60Y7-04W
Laitteen säätöasetukset, kuten tulostuskohdan korjaus eri paperilähteitä varten ja
tulostuslaadun parantaminen, ja niiden lyhyt kuvaus luetellaan. Nämä asetukset
voidaan määrittää, kun laite on offline-tilassa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla
( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Säädä tulostuskohtaa(P. 374)
Palautustulostus(P. 375)
Alusta laskimet(P. 375)
Tarkista paperikoko(P. 376)
Korj peräkkäist mit(P. 377)
Korvaa koko(P. 377)
Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 377)
Lyhyt reuna ed. ens.(P. 378)
Erikoiskuvatila(P. 378)
Erik. siirtotila(P. 379)
Rypistymisen korjaus(P. 379)
Erikoiskiinn.tila 4(P. 379)
Paranna värin kiinn.(P. 380)
Vaihda väri/mv-tila(P. 380)
Var rullan puhdistus(P. 381)
Korjaa rummun viiva(P. 381)
Erikoistummuustila(P. 381)
SD-kortin ylläpito(P. 382)
Erikoistulostustila(P. 382)
Erikoistulostust. E(P. 388)
Päivitä laiteohj.(P. 389)
Ensimm. kalibrointi(P. 389)
Paperinsyöttötapa(P. 390)
Säädä od.ajan lämp.(P. 391)
Näytä työlista(P. 391)
Paperin luov. säätö(P. 391)
Väh Paks 3 värivirh(P. 392)
Korjaa värivirhe(P. 392)
Korjaa mustav.tumm(P. 393)
POP-tulost nopeus(P. 393)
POP-tul värikorjaus(P. 394)
Väriaineen var.tila(P. 394)
Autom POP-kalibroint(P. 395)
Tuonti-/vientiaset.(P. 395)
Kalibrointitaajuus(P. 396)
Ilm. puhdistuksesta(P. 396)
Puhd. ilm. ajoitus(P. 397)
Väriaineen tark.aj.(P. 397)
Määr. vär. tark.aj.(P. 397)
Rumm. tark.ajoitus(P. 397)
Määr. rumm. tark.aj.(P. 398)
Toimenp väriain lop(P. 398)
Väh vuorovär hit tul(P. 399)
Vähennä reun tahr(P. 399)
Ohjaa kondensaatiota(P. 400)
Säädä tulostuskohtaa
Voit säätää jokaisen paperilähteen tulostuskohtaa.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 514)
Siirto Y (2-puol.)
Voit säätää tulostuskohtaa pystysuunnassa, kun tulostetaan ensimmäiselle sivulle (etupuoli) 2-puolisessa
tulostustilassa. Toisen sivun (takapuoli) tulostuskohta noudattaa käytettävissä olevan paperilähteen asetuksia,
kun tulostus aloitetaan.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
374
Asetus-valikko
Siirto X (2-puol.)
Voit säätää tulostuskohtaa vaakasuunnassa, kun tulostetaan ensimmäiselle sivulle (etupuoli) 2-puolisessa
tulostustilassa. Toisen sivun (takapuoli) tulostuskohta noudattaa käytettävissä olevan paperilähteen asetuksia,
kun tulostus aloitetaan.
Monitoimitaso
-3,5 – 0,00 – +3,5 (mm)
Kasetti 1 – 5 *
-3,5 – 0,00 – +3,5 (mm)
Siirto Y (MT-taso)
Voit säätää tulostuskohtaa pystysuunnassa, kun tulostetaan monikäyttötason paperille.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
Siirto X (MT-taso)
Voit säätää tulostuskohtaa vaakasuunnassa, kun tulostetaan monikäyttötason paperille.
-3,5 – 0,00
– +3,5 (mm)
Siirto Y (Kasetti 1 – 5) *
Voit säätää tulostuskohtaa pystysuunnassa, kun tulostetaan paperikasetista syötettävälle paperille.
-5,0 – 0,0
– +5,0 (mm)
Siirto X (Kasetti 1 – 5) *
Voit säätää tulostuskohtaa vaakasuunnassa, kun tulostetaan paperikasetista syötettävälle paperille.
-3,5 – 0,00
– +3,5 (mm)
Palautustulostus
Valitse, tulostetaanko uudelleen sivu, jonka tulostuksen paperitukos tai virhe keskeytti.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Palautustulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
Alusta laskimet
Alusta kunkin kuluvan osan tulostettujen sivujen määrä.
Ulompi toisiosiirtor
Alusta samalla ulommalla toisiosiirtorullalla tulostettujen sivujen määrä. Suorita tämä toimenpide, kun ulompi
toisiosiirtorulla on vaihdettu.
375
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
toisiosiirtor>
<Alusta laskimet>
<Ulompi
<Kyllä>
Monit. poimintarulla
Alusta samalla ulommalla monitoimitason poimintarullalla tulostettujen sivujen määrä. Suorita tämä
toimenpide, kun monitoimitason poimintarulla on vaihdettu.
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
poimintarulla>
<Alusta laskimet>
<Monit.
<Kyllä>
Kasetin 1 syöttörull – Kasetin 5 syöttörull *
Alusta samalla syöttötelalla tulostettujen sivujen määrä. Suorita tämä toimenpide, kun syöttötela on vaihdettu.
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
Kasetin 5 syöttörull>
<Alusta laskimet>
<Kasetin 1 syöttörull –
<Kyllä>
Tarkista paperikoko
Valitse, tarkistetaanko paperilähteestä syötettävän paperin koko, kun paperikooksi on asetettu <Vapaa koko>. Jos
valitaan <Kyllä>, paperikoon vahvistusilmoitus näytetään ja tulostus pysäytetään, kun paperilähteestä syötettävän
paperin koko ei vastaa tulostustietoja.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Tarkista paperikoko>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos syötettävän paperin ja tulostustietojen välinen kokoero ei ole liian suuri, on mahdollista, että mitään
ilmoitusta ei näytetä ja tulostusta jatketaan, vaikka valittu asetus olisi <Kyllä>.
376
Asetus-valikko
Korj peräkkäist mit
Jatkuva tulostaminen voi aiheuttaa epätasaista tulostustummuutta. Tällöin asetuksen <Kyllä> valitseminen voi
ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korj peräkkäist mit>
<Ei> tai <Kyllä>
Korvaa koko
Valitse, tulostetaanko korvaamalla A4-koon ja Letter-koon paperi toisillaan. Jos valitaan <Kyllä>, tulostukseen käytetään
Letter-koon paperia, kun tietokoneesta tulostettaessa on määritetty A4-koon paperi mutta laitteeseen ei ole lisätty A4koon paperia.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korvaa koko>
<Ei> tai <Kyllä>
Aut. pap.tyyp. tunn.
Voit optimoida paperityypin automaattisen tunnistustoiminnon ( Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473) ) useimmin
käyttämäsi paperikoon mukaan. Yleensä kannattaa käyttää tämän toiminnon oletusasetusta.
Tila 1
Tila 2
Tila 3
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Aut. pap.tyyp. tunn.>
Valitse tila
<Tila 1>
Määritä tämä asetus, jos käytät usein A4- tai A3-kokoa <Tavallinen L> tai <Tavallinen L2>.
377
Asetus-valikko
<Tila 2>
Määritä tämä asetus, jos käytät useimmin A4- tai A3-kokoa <Tavallinen>.
<Tila 3>
Määritä tämä asetus, jos käytät useimmin Letter- tai Ledger-kokoa <Tavallinen>.
● Tämä kohde on käytössä, kun <Aut. pap.tyyp. tunn.> -asetukseksi kohdassa
syöttölaitevalikko(P. 469) on valittu muu kuin <Älä käytä>.
Valitse
● Jos oletusasetus vaihdetaan joksikin muuksi asetukseksi, paperityypin automaattinen tunnistus ei
välttämättä toimi oikein.
Lyhyt reuna ed. ens.
Kun tulostetaan paperille, jonka koko sallii sen lisäämisen sekä pysty- että vaakasuunnassa, valitse asetukseksi <Kyllä>,
jos haluat, että paperia syötetään ensisijaisesti vaakasuunnassa. Tämä asetus on voimassa vain, kun <Paperilähde>asetukseksi on valittu <Automaattinen>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Lyhyt reuna ed. ens.>
<Ei> tai <Kyllä>
Erikoiskuvatila
Määritä tämä kohde, jos tummien merkkien tai viivojen keskialuetta ei voi tulostaa. Parannusvaikutus on
voimakkaampi asetuksella <Taso 2> kuin asetuksella <Taso 1>.
Ei
Taso 1
Taso 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoiskuvatila>
● Tulostustummuus on vaaleampi, kun valitaan voimakkaampi korjaus.
378
Valitse taso
Asetus-valikko
Erik. siirtotila
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jossa on vähän kosteutta, tulostetut kuvat tai teksti voivat tuhriutua. Tällöin
tämän kohdan valinta <Kyllä> saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erik. siirtotila>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä> ja laitetta käytetään ympäristössä, jossa on paljon kosteutta, tulostustummuus voi olla
vaaleampi tai epätasainen.
Rypistymisen korjaus
Ohuelle paperille tulostaminen voi aiheuttaa tulosteen rypistymisen. Tällöin asetuksen <Kyllä> valitseminen voi
ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Rypistymisen korjaus>
<Ei> tai <Kyllä>
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Erikoiskiinn.tila 4
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jossa on alhainen kosteus, haamukuvia voi näkyä tulosteen tyhjällä alueella.
Tällöin asetuksen <Kyllä> valitseminen voi ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
379
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoiskiinn.tila 4>
<Ei> tai <Kyllä>
Paranna värin kiinn.
Kun suoritetaan 2-puolinen tulostus, kun laite on ollut käyttämättömänä pitkään, tulostetuissa kuvissa voi esiintyä
tyhjää. Tällöin tämän kohteen asettaminen voi ratkaista ongelman. Parannusvaikutus on voimakkaampi asetuksella
<Tila 2> kuin asetuksella <Tila 1>.
Ei
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Paranna värin kiinn.>
Valitse tila
Jos suoritetaan 2-puolista tulostusta ja tämän kohteen asetus on muu kuin <Ei>, tulostuksen alkaminen voi
kestää pidempään.
Vaihda väri/mv-tila
Kun tulostetaan sekä mustavalkoista että väridataa sisältäviä tietoja, voit määrittää, annetaanko etusija suuremmalle
tulostusnopeudelle vai pienemmälle CMY-väriainekasetin käyttötaajuudelle.
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Vaihda väri/mv-tila>
<Tila 1>
Etusija annetaan tulostusnopeudelle.
380
Valitse tila
Asetus-valikko
<Tila 2>
Tulostus voi olla mahdollista samalla, kun CMY-väriainekasetteja käytetään harvemmin.
● Jos valitaan <Tila 2>, tulostusnopeus saattaa laskea.
Var rullan puhdistus
Toisinaan valkoiset alueet saattavat värittyä hieman. Tällöin asetuksen <Kyllä> valitseminen voi ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Var rullan puhdistus>
<Ei> tai <Kyllä>
Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa olla vaaleampi.
Korjaa rummun viiva
Jos tulosteissa näkyy raitoja, asetuksen <Kyllä> valitseminen voi ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korjaa rummun viiva>
<Ei> tai <Kyllä>
Erikoistummuustila
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jossa on paljon kosteutta, tulostustummuus voi olla vaaleampi tai epätasainen.
Tällöin tämän kohdan valinta <Kyllä> saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
381
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistummuustila>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä> ja laitetta käytetään ympäristössä, jossa on alhainen kosteus, tulostetut kuvat tai tekstit
voivat tuhriutua.
SD-kortin ylläpito *
Jos SD-kortissa tapahtuu virhe tai halutaan hävittää SD-kortti, kaikki kortilla olevat tiedot voidaan poistaa.
Alustus
Alustaa SD-kortin. Kaikki korttiin tallennetut tiedot poistetaan.
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
ylläpito>
<Alustus>
<SD-kortin
<Kyllä>
Poista tiedot täysin
Kaikki SD-korttiin tallennetut tiedot poistetaan. Suorita tämä toimenpide tarvittaessa, esimerkiksi kun haluat
hävittää SD-kortin, kun olet poistanut kaikki tallennetut tiedot ja myös ne sirpaleet, joita ei voi poistaa
normaalisti. Kaikkien SD-kortilla olevien tietojen poistaminen(P. 579)
Erikoistulostustila
Antaa asetettavat kohteet, kun tulostusta ei voi suorittaa oikein.
Käpristymän korjaus
Tulostaminen tavalliselle tai ohuelle paperille voi aiheuttaa tulosteen käpristymisen, Tällöin asetuksen <Kyllä>
valitseminen paperilähteelle, joka syötti paperia, joka käpristyi, voi ratkaista ongelman.
Ei
Kyllä
(
korjaus>
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
Valitse paperilähde
<Ei> tai <Kyllä>
382
<Käpristymän
Asetus-valikko
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka käpristymän korjausasetusta haluat muuttaa.
Asetusten vaihtaminen
Suorita käpristymän korjaus valitsemalla <Kyllä>.
● Jos valitaan <Kyllä>, tuloksen alkaminen voi kestää pidempään. Lisäksi tulostusnopeus saattaa laskea.
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Käpristymän korj. 2
Jos <Käpristymän korjaus> -toiminnon ottamisella käyttöön ei ole vaikutusta käpristyksen korjaukseen, ongelma
saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
2>
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Käpristymän korj.
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea. Lisäksi tulosteet voivat olla haaleita.
Erik.pääll. pap.tila
Paperityypin tai ympäristöolosuhteiden mukaan väriainetta saattaa irrota tulosteesta. Tällöin ongelma saattaa
ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
383
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
pap.tila>
<Erikoistulostustila>
<Erik.pääll.
<Ei> tai <Kyllä>
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Karkean paper. säätö
Kun tulostetaan paksulle karkealle paperille, seuraavia ilmiöitä saattaa esiintyä ympäristöolosuhteiden mukaan.
Tällöin ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
● Väriainetta irtoaa tulosteesta
● Tulostustummuus on alhaisempi
● Tulosteet käpristyvät
Ei
Kyllä
(
)
säätö>
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Karkean paper.
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus laskee.
Ympär. erikoistila
Jos kosteutta imeneen kirjekuoren läppä tarttuu kuoreen, valitse asetukseksi <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
erikoistila>
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Ei> tai <Kyllä>
384
<Ympär.
Asetus-valikko
● Jos valitaan <Kyllä>, tulosteet voivat olla haaleita.
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Korjaa estotila
Jos tulostetut arkit tarttuvat toisiinsa, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
estotila>
<Erikoistulostustila>
<Korjaa
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Erik. H/H ohut pap.
Jos ohutta paperia käytetään ympäristössä, jonka lämpötila tai kosteus on korkea, paperi saattaa tukkeutua
kiinnitysyksikköön. Tällöin ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
pap.>
<Erikoistulostustila>
<Erik. H/H ohut
<Ei> tai <Kyllä>
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Paran paperin erotus
Jos paperitukoksia esiintyy tulostuksen aikana, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan
<Kyllä>.
Ei
Kyllä
385
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
erotus>
<Erikoistulostustila>
<Paran paperin
<Ei> tai <Kyllä>
Erikoiskiiltotila
Kun laitetta käytetään ympäristössä, jonka lämpötila tai kosteus on korkea, valkoiset alueet saattavat värittyä
hieman. Tällöin ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän
ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Erikoiskiiltotila>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa olla vaaleampi.
Korjaa valk. viiva
Tulostetuissa kuvissa voi näkyä valkoisia juovia (viivoja). Tällöin asetuksen <Kyllä> valitseminen voi ratkaista
ongelman.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
viiva>
<Erikoistulostustila>
<Korjaa valk.
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, haamukuvia saattaa esiintyä.
Korjaa mustav.raidat
Jos tulosteissa näkyy raitoja, kiinnitysyksikön puhdistaminen ei välttämättä ratkaise ongelmaa tehokkaasti.
Tällöin ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
386
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
mustav.raidat>
<Erikoistulostustila>
<Korjaa
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea. Lisäksi haamukuvia saattaa esiintyä.
Tav pap värikorj 2
Jos tulosteissa esiintyy kiillon epätasaisuutta, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan
<Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
2>
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Tav pap värikorj
<Ei> tai <Kyllä>
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Vähennä varjoja 3
Jos tulosteessa näkyy kuvan haamu samalla sivulla, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi
valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
3>
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Ei> tai <Kyllä>
● Asetuksen <Kyllä> valitseminen voi aiheuttaa epätasaista tulostusta.
387
<Vähennä varjoja
Asetus-valikko
Erikoiskiinn.tila 2
Ympäristöolosuhteiden mukaan väriainetta saattaa irrota tulostetuista kuvista. Tällöin ongelma saattaa ratketa,
kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
2>
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostustila>
<Erikoiskiinn.tila
<Ei> tai <Kyllä>
● Tätä asetusta ei välttämättä voi ottaa käyttöön, jos tietyille asetuskohteille on valittu <Kyllä>.
Asetusvalikkokohteiden tärkeys(P. 401)
Väh vesipisarakuv.
Jos tulostettujen kuvien tulostustummuus on epätasainen niin, että tuloste näyttää vesipisarakuviolta, ongelma
saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
vesipisarakuv.>
<Erikoistulostustila>
<Väh
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, se voi vaikuttaa tulostuslaatuun.
Erikoistulostust. E
Jos jatkuvaan tulostukseen liittyy haamukuvien syntymistä, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan
asetukseksi valitaan muu kuin <Ei>. Parannusvaikutus on voimakkaampi asetuksella <Tila 2> kuin <Tila 1>.
Ei
Tila 1
Tila 2
388
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Erikoistulostust. E>
Valitse tila
● Asetuksen <Tila 1> tai <Tila 2> valitseminen voi aiheuttaa epätasaista tulostustummuutta.
Päivitä laiteohj.
Päivittää laitteen laiteohjelmiston.
(
)
yhteystapa
<Käyttäjän ylläpito>
<Päivitä laiteohj.>
Valitse
<Kyllä>
Yhteystavan valitseminen
Valitse tapa, jolla yhdistetään tietokone, joka suorittaa laiteohjelmiston päivityksen.
Ensimm. kalibrointi
Määritä kalibroinnin automaattisen suorittamisen ajoitus virran kytkemisen jälkeen.
Töiden jälkeen
Heti
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Ensimm. kalibrointi>
<Heti>
389
<Töiden jälkeen> tai
Asetus-valikko
<Töiden jälkeen>
Käynnistää kalibroinnin automaattisesti, kun ensimmäinen tulostustyö virran kytkemisen jälkeen on
valmistunut.
<Heti>
Aloittaa automaattisesti kalibroinnin heti, kun virta kytketään.
● Jos valitaan <Heti>, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite on valmis tulostamaan.
Paperinsyöttötapa
Määritä tämä asetus, kun tulostat asiakirjan paperille, jossa on logoja. Jos tulostat paperille, jossa on logoja, sinun on
muutettava paperilähteeseen lisätyn paperin puolta sen mukaan, suoritatko 1- vai 2-puolisen tulostuksen. Voit vaihtaa
asetukseksi <Tulostuspuoli etus.>, jolloin paperi voidaan lisätä etupuoli alaspäin sekä yksi- että kaksipuolisessa
tulostuksessa. Lisätietoja on kohdassa Esipainetun paperin lisääminen(P. 55) .
Nopeus etusijalla
Tulostuspuoli etus.
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
paperilähde
<Paperinsyöttötapa>
Valitse
<Nopeus etusijalla> tai <Tulostuspuoli etus.>
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka paperin syöttötilan asetusta haluat muuttaa.
<Nopeus etusijalla>
Kun tulostat paperille, jossa on valmiiksi painettu logo, sinun vaihtaa ylöspäin oleva puoli sen mukaan,
suoritetaanko 1- vai 2-puolinen tulostus.
● Suosittelemme valitsemaan <Nopeus etusijalla>, jos tulostuspuolella ei ole merkitystä.
<Tulostuspuoli etus.>
Kun haluat tulostaa tietylle puolelle paperia, sinun ei tarvitse kääntää paperilähteessä olevia papereita toisin
päin riippumatta siitä, tulostetaanko yksi- vai kaksipuolisesti.
390
Asetus-valikko
● Vaikka <Tulostuspuoli etus.> olisi valittu paperilähteeksi ( Käytettävissä oleva paperi(P. 548) ), se
poistetaan käytöstä ja laite toimii samalla tavalla kuin jos <Nopeus etusijalla> olisi valittu. Lisää tällöin
Esipainetun paperin
paperia samalla tavalla kuin silloin, kun <Nopeus etusijalla> on valittu (
lisääminen(P. 55) ).
● Jos valitaan <Tulostuspuoli etus.>, 1-puolisen tulostuksen nopeus hidastuu.
Säädä od.ajan lämp.
Valitse, säädetäänkö kiinnitysyksikön lämpötilaa. Jos valitaan <Kyllä>, aika ennen tulostuksen alkamista lyhenee.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Säädä od.ajan lämp.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Valinta <Kyllä> lisää virrankulutusta laitteen käynnistyksen aikana.
Näytä työlista
Valitse, näytetäänkö tulostettavien ja tulostusta odottavien tietojen luettelo, kun käyttöpaneelissa painetaan
(
).
Ei
Kyllä
(
● Jos painetaan
)
(
<Käyttäjän ylläpito>
<Näytä työlista>
<Ei> tai <Kyllä>
), kun <Ei> on valittu, käynnissä oleva tulostustyö peruutetaan.
Paperin luov. säätö
Jos paperitukoksia esiintyy usein monikäyttötason käytön aikana, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan
asetukseksi valitaan <Kyllä>.
391
Asetus-valikko
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Paperin luov. säätö>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.
Väh Paks 3 värivirh
Jos värit eivät täsmää paksulle paperille tulostettaessa, asetuksen muuttaminen saattaa ratkaista ongelman.
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Väh Paks 3 värivirh>
<Tila 1> tai <Tila 2>
● Parannuksen suuruus saattaa vaihdella tulostukseen käytettävän paperin mukaan. Jos tulostustulokset eivät
ole odotusten mukaisia, kokeile tulostaa vaihtamalla vaihtoehtojen <Tila 1> ja <Tila 2> välillä.
Korjaa värivirhe
Jos värit eivät täsmää, ongelma saattaa ratketa, kun tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korjaa värivirhe>
392
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.
Korjaa mustav.tumm
Kun <Väritila> ( Väritila(P. 357) ) -asetuksena USB-suoratulostuksen tulostusasetusten kohdassa <Tulostuslaatu> tai
<Väritila> ( Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 81) ) on <Autom. (Väri/Musta)> tai <Musta>,
tulostustummuus voi olla epätasainen tai tulosteessa voi näkyä vaakaraitoja. Tällöin tämän kohdan asetuksen
vaihtaminen saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Korjaa mustav.tumm>
Valitse tila
● Jos määritetään <Tila 1>, valitse <Aut. pap.tyyp. tunn.> -asetukseksi <Älä käytä> käytettävää paperilähdettä
varten. Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
● Kun <Tila 1> tai <Tila 2> on määritetty, CMYK-väriaineita käytetään myös mustavalkoisessa tulostuksessa
käytettävän paperityypin mukaan. Lisäksi tulostusnopeus saattaa laskea.
● Kun <Ei> on määritetty, mustavalkoinen tulostus voi aiheuttaa epätasaista tulostustummuutta.
POP-tulost nopeus
Jos tulosteen laatu ei ole hyväksyttävä, kun tulostettaessa [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty
tulostinajurissa, on suositeltavaa määrittää <Tila 2>. Se tuottaa POP-tulosteita, joilla on elävämmät värit. Katso
lisätietoja [Myymälämainostulostuksen optimointi] -asetuksesta kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<POP-tulost nopeus>
<Tila 1> tai <Tila 2>
● Jos valitaan <Tila 2>, tulostusnopeus hidastuu.
● Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty, on suositeltavaa määrittää myös seuraavat
kohteet.
- <Väriaineen var.tila>
- <Autom POP-kalibroint>
393
Asetus-valikko
POP-tul värikorjaus
Jos POP-tulostus tuottaa epätasaisia tulostustummuustuloksia, kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on
määritetty, määritä <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<POP-tul värikorjaus>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa olla vaaleampi.
● Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty, on suositeltavaa määrittää myös seuraavat
kohteet.
- <Väriaineen var.tila>
- <Autom POP-kalibroint>
Väriaineen var.tila
Voit muuttaa väriaineen alhaisesta määrästä annettavan ilmoituksen ajoitusta. <POP-tulostus> näyttää ilmoituksen
aiemmin kuin <Tavallinen tulostus>. Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty tulostinajurissa,
tulosteen laatu ei välttämättä ole hyväksyttävä, jos väriaineen jäljellä oleva määrä on alhainen. Siksi on suositeltavaa
määrittää <POP-tulostus>. Katso lisätietoja [Myymälämainostulostuksen optimointi] -asetuksesta kyseisten ajurien
oppaista online-opassivustolta.
Tavallinen tulostus
POP-tulostus
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Väriaineen var.tila>
<POP-tulostus>
● Kun <POP-tulostus> on määritetty, seuraavien kohteiden asetuksilla ei ole vaikutusta.
- <Väriaineen tark.aj.>
Väriaineen tark.aj.(P. 397)
- <Määr. vär. tark.aj.>
Määr. vär. tark.aj.(P. 397)
● Kun määritetään <POP-tulostus>, on suositeltavaa määrittää myös seuraavat kohteet.
- <POP-tulost nopeus>
394
<Tavallinen tulostus> tai
Asetus-valikko
- <Autom POP-kalibroint>
Autom POP-kalibroint
Voit vaihtaa automaattisesti suoritettavan kalibroinnin tyypin. Tavallisen kalibroinnin lisäksi kalibrointi, joka korjaa
POP-tulostuksessa esiintyvän sävyvirheen. Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty tulostinajurissa,
myös <Kyllä> kannattaa aina määrittää. Katso lisätietoja [Myymälämainostulostuksen optimointi] -asetuksesta
kyseisten ajurien oppaista online-opassivustolta.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Autom POP-kalibroint>
<Ei> tai <Kyllä>
● Kun määritetään <Kyllä>, kalibrointi kestää kauemmin. Lisäksi se voi vaikuttaa väriainekasettien käyttöikään.
● Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty, on suositeltavaa määrittää myös seuraavat
kohteet.
- <Väriaineen var.tila>
Tuonti-/vientiaset.
Laitteeseen tallennetut tiedot ja valikkovaihtoehtojen asetustiedot voidaan siirtää ja tallentaa laitteeseen liitettyyn
USB-muistilaitteeseen. Viedyt tiedot voidaan tuoda. Jos laitteiden malli on sama, tästä laitteesta viedyt tiedot voidaan
tuoda muihin laitteisiin ja päinvastoin.
TUONTI
Voit tuoda laitteesta USB-muistilaitteeseen kirjoitettuja tietoja.
(
)
vientiaset.>
salasana
<Käyttäjän ylläpito>
<TUONTI>
<Tuonti-/
<Kyllä>
Valitse tuotava tiedosto
Tarkista ilmoitus
VIENTI
Voit tallentaa laitteeseen tallennetut tiedot ja valikkovaihtoehtojen asetustiedot USB-muistilaitteeseen.
395
Syötä
Asetus-valikko
(
)
salasana
<Käyttäjän ylläpito>
<Tuonti-/vientiaset.>
Salasana (vahvista)
<VIENTI>
Syötä
Tarkista ilmoitus
● Näitä tarkoituksia varten voidaan käyttää jompaakumpaa laitteen vasemmalla ja oikealla puolella olevaa
USB-porttia. Jos kumpaankin USB-porttiin on liitetty USB-muistilaitteita, tiedot tuodaan tai viedään
oikeanpuoleisen portin kautta.
● Jos <Valmis tulostamaan tiedostot USB-muistista.> -näyttö tulee esiin, kun USB-muisti on liitetty, paina
(
).
● Lisätietoja asetustietojen tuomisesta/viemisestä on kohdassa
lataaminen(P. 304) .
Rekisteröityjen tietojen tallentaminen/
Kalibrointitaajuus
Määritä automaattisen kalibroinnin taajuus. Jos värivirheitä esiintyy usein, valitse asetukseksi <Korkea> tai <Erittäin
korkea>.
Tavallinen
Korkea
Erittäin korkea
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Kalibrointitaajuus>
Aseta taajuus
Ilm. puhdistuksesta
Valitse, näytetäänkö ilmoitus, joka kehottaa puhdistamaan kiinnitysyksikköön.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Ilm. puhdistuksesta>
396
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Puhd. ilm. ajoitus *
Kun <Ilm. puhdistuksesta>-asetukseksi valitaan <Kyllä>, voit määrittää, milloin kiinnitysyksikön puhdistuskehotus
näytetään, tulostettujen sivujen mukaan 1000 sivun yksikköinä. Voit tarkistaa määrityssivulla, montako sivua voidaan
tulostaa, ennen kuin kehotusilmoitus näytetään. ( Asetussivu(P. 518) )
1000 –50 000
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
määrä käyttämällä toimintoa
<Puhd. ilm. ajoitus>
Syötä tulostettujen sivujen
tai
Väriaineen tark.aj.
Jos haluat muuttaa ilmoituksen näyttöajoitusta, kun väriaine on vähissä, valitse <Muokkaa>.
Oletus
Muokkaa
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Väriaineen tark.aj.>
<Oletus> tai <Muokkaa>
Määr. vär. tark.aj. *
Kun asetukseksi <Väriaineen tark.aj.> on valittu <Muokkaa>, määritä ilmoituksen näyttöaika.
1–20 –99 (%)
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Määr. vär. tark.aj.>
Syötä väriainekasetin
jäljellä olevan väriaineen määrä numeronäppäimillä
Rumm. tark.ajoitus
Jos haluat muuttaa rumpukasetin vaihtoajan lähestymisestä näytettävän ilmoituksen ajoitusta, valitse <Muokkaa>.
Oletus
Muokkaa
397
Asetus-valikko
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Rumm. tark.ajoitus>
<Oletus> tai
<Muokkaa>
Määr. rumm. tark.aj. *
Kun asetukseksi <Rumm. tark.ajoitus> on valittu <Muokkaa>, määritä ilmoituksen näyttöaika.
1–20 –99 (%)
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Määr. rumm. tark.aj.>
Syötä rumpukasetin
jäljellä oleva määrä numeronäppäimillä
Toimenp väriain lop
Määritä, jatketaanko tulostusta, kun väriainekasetin käyttöikä on lopussa.
Jatka tulostusta
Keskeytä tulostus
Peruuta tulostus
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Toimenp väriain lop>
Valitse toimenpide
tulostusta varten
<Jatka tulostusta>
Kun väriainekasetin käyttöikä on loppunut, ilmoitus <Vaihda_väriainekasetti X.> tulee näkyviin, mutta
tulostusta jatketaan.
<Keskeytä tulostus>
Kun väriainekasetin käyttöikä on lopussa, ilmoitus <Käyttöikä lopussa. Vaihda väriainekasetti X.> tulee
näkyviin, ja tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
398
Asetus-valikko
<Peruuta tulostus>
Kun väriainekasetin käyttöikä on loppunut, ilmoitus <Vaihda_väriainekasetti X.> tulee näkyviin, ja tulostus
pysäytetään. Kun tämä ilmoitus tulee esiin, tulostusta ei voi jatkaa.
● Yllä olevan ilmoituksen "X" tarkoittaa CMYK-väriä.
● Jos tulostusta jatketaan, tulostuslaatu saattaa heikentyä.
Väh vuorovär hit tul
Paperityypin tai laitteen asetusten mukaan tulosteissa saattaa näkyä vaakaraitoja. Tällöin ongelma saattaa ratketa, kun
tämän kohdan asetukseksi valitaan <Kyllä>.
Ei
Kyllä
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Väh vuorovär hit tul>
<Ei> tai <Kyllä>
Vähennä reun tahr
Jos tulosteiden alareunan marginaalissa näkyy tahroja, asetuksen muuttaminen saattaa ratkaista ongelman.
Ei
Tila 1
Tila 2
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Vähennä reun tahr>
Valitse tila
● Kun tulostetaan jatkuvasti asetuksella <Tila 1> tai <Tila 2>, tietyn määrän ylittävän sivumäärän tulostaminen
käynnistää automaattisen puhdistuksen, mikä hidastaa tulostusnopeutta.
399
Asetus-valikko
Ohjaa kondensaatiota
Tulostus voi olla heikko pääyksikön sisällä olevan kondensaation takia. Tällöin asetuksen <Automaattinen>
valitseminen voi ratkaista ongelman.
Ei
Automaattinen
(
)
<Käyttäjän ylläpito>
<Ohjaa kondensaatiota>
<Automaattinen>
400
<Ei> tai
Asetus-valikko
Asetusvalikkokohteiden tärkeys
60Y7-04X
Seuraavilla asetusvalikkokohteilla on tärkeysjärjestys. Kun usean kohteen asetuksena on <Kyllä>, vain tärkein kohde on
voimassa. Tärkeys on suurin numerolla 1, ja se laskee numerojärjestyksessä.
Tärkeys
Asetukset
1
Erikoiskiinn.tila 2
Erikoiskiinn.tila 2(P. 388)
2
Erik.pääll. pap.tila
3
Käpristymän korjaus
4
Erik. H/H ohut pap.
5
Rypistymisen korjaus
6
Ympär. erikoistila
7
Korjaa estotila
8
Tav pap värikorj 2
Erik.pääll. pap.tila(P. 383)
Käpristymän korjaus(P. 382)
Erik. H/H ohut pap.(P. 385)
Rypistymisen korjaus(P. 379)
Ympär. erikoistila(P. 384)
Korjaa estotila(P. 385)
Tav pap värikorj 2(P. 387)
401
Asetus-valikko
Tulostustila
60Y7-04Y
Kaikki tulostustilan vaihtamisasetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Autom. tilavalinta(P. 402)
Automaatt. valinta(P. 403)
Tila etusijalla(P. 403)
◼ Tulostustilan tyyppi
Automaattinen valintatila
Laite siirtyy automaattiseen valintatilaan, kun valitaan <Automaatt. valinta> kohdassa <Autom.
tilavalinta>. Laite erottelee tietokoneesta lähetetyt tiedot automaattisesti ja valitsee tulostustilan.
Käytä normaalisti tätä tulostustilaa sovelluksesta tulostamiseen.
<PCL>
Tietokoneesta lähetetyn PCL-tiedoston tulostustila.
<PS>
Tietokoneesta lähetetyn PS-tiedoston tulostustila.
<PDF>
PDF-tiedoston tulostustila käyttämällä suoratulostusta tai USB-suoratulostusta.
<XPS>
XPS-tiedoston tulostustila käyttämällä suoratulostusta tai USB-suoratulostusta.
Autom. tilavalinta
Määritä tulostustila, jossa laite toimii.
Automaatt. valinta
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Tulostustila>
<Autom. tilavalinta>
402
Valitse tulostustila
Asetus-valikko
Automaatt. valinta
Ota automaattinen tulostustilojen valintaominaisuus käyttöön tai pois käytöstä automaattisen valintatilan aikana.
Ei
Kyllä
(
)
tulostustila
<Tulostustila>
<Automaatt. valinta>
Valitse
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos kaikiksi tulostustiloiksi valitaan <Ei>, laite toimii kohteelle <Tila etusijalla> määritetyssä tulostustilassa.
Tila etusijalla
Määritä tulostustila, joka valitaan automaattisesti, kun laite ei voi tunnistaa ohjauskomentoa automaattisen
valintatilan aikana.
Ei mitään
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Tulostustila>
<Tila etusijalla>
Valitse ensisijainen tulostustila
● Jos valitaan <Ei mitään>, laite määrittää tulostustilan automaattisesti, kun se ei tunnista ohjauskomentoa.
403
Asetus-valikko
Tulostustilakohtaiset asetukset
60Y7-050
Tulostustilakohtaiset asetukset voidaan määrittää asetusvalikossa. Kunkin
tulostustilan tilakohtaiset asetukset kuvataan.
UFR II(P. 405)
PCL(P. 406)
Kuvantaminen(P. 412)
XPS(P. 422)
PDF(P. 433)
PS(P. 444)
404
Asetus-valikko
UFR II
60Y7-051
Tässä osiossa kuvataan käytettävissä olevat asetukset käytettäessä UFR II:ta
ohjauskomentojen kanssa. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Paperin tallennus
Valitse, estetäänkö tyhjien sivujen tulostaminen, kun tulostettavat asiakirjat sisältävät niitä.
Ei
Kyllä
(
)
<UFR II>
<Paperin tallennus>
405
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
PCL
60Y7-052
Kaikki PCL-ohjauskomentojen asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asteriskilla (*) merkittyjä asetuksia ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan tai sen mukaan,
onko laitteeseen asennettu valinnainen ROM-muisti.
Paperin tallennus(P. 406)
Suunta(P. 406)
Fonttinumero(P. 407)
Pistekoko(P. 407)
Etäisyys(P. 407)
Lomakeviivat(P. 407)
Merkkikoodi(P. 408)
Muokattu koko(P. 408)
Mittayksikkö(P. 409)
X-mitta(P. 409)
Y-mitta(P. 409)
Lisää CR LF:ään(P. 409)
Suurenna A4-tul.lev.(P. 410)
BarDIMM(P. 410)
FreeScape(P. 410)
Paperin tallennus
Määrittää, tulostaako laite tyhjän sivun, joka saattaa syntyä, kun sovelluksesta lähetettyjen kahden sivunvaihtokoodin
välissä ei ole tietoja.
Ei
Kyllä
(
)
<PCL>
<Paperin tallennus>
Suunta
Voit asettaa paperin suunnan.
Pysty
Vaaka
406
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
(
)
<PCL>
<Suunta>
<Pysty> tai <Vaaka>
Fonttinumero
Voit asettaa oletusfontin tälle laitetoiminnolle käyttämällä vastaavia fonttinumeroita. Kelpaavat fonttinumerot ovat 0–
104.
0
– 104
(
)
<PCL>
<Fonttinumero>
Syötä portin numero
numeronäppäimillä
Pistekoko *
Jos kohdassa <Fonttinumero> valittu numero on suhteutetun välityksen skaalattava fontti, tämä valinta näkyy <PCL>valinnoissa. Voit määrittää oletusfontin pistekoon. Pistekokoa voi säätää 0,25 pisteen portain.
4,00–12,00 –999,75 (pistettä)
(
)
<PCL>
<Pistekoko>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Etäisyys *
Jos kohdassa <Fonttinumero> valittu numero on kiinteän merkkivälin skaalattava fontti, <Etäisyys> näkyy <PCL>valinnoissa. Voit määrittää oletusfontin merkkivälin. Merkkiväliä voidaan säätää 0,01 cpi:n (merkkiä tuumalla) lisäyksin.
0,44–10,00 –99,99 (cpi)
(
)
<PCL>
<Etäisyys>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Lomakeviivat
Voit määrittää sivulle tulostettavien rivien määrän. Voit määrittää 5–128 riviä.
407
Asetus-valikko
5–64 –128 (riviä)
(
)
<PCL>
<Lomakeviivat>
Syötä asetusarvo numeronäppäimillä
Merkkikoodi
Voit valita merkistön, joka sopii parhaiten isäntätietokoneen tarpeisiin.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Merkkikoodi>
Valitse merkistökoodi
Muokattu koko
Voit määrittää mukautetun paperikoon. Jos on valittu <Aseta>, voit antaa mukautetun koon.
Älä aseta
Aseta
408
Asetus-valikko
(
)
<PCL>
<Muokattu koko>
<Aseta> tai <Älä aseta>
Mittayksikkö *
Voit määrittää mittayksikön, jota haluat käyttää mukautetun paperikoon määrittämiseen.
Millimetrit
Tuumat
(
)
<PCL>
<Mittayksikkö>
<Millimetrit> tai <Tuumat>
X-mitta *
Voit määrittää mukautetun paperin X-mitan. X-mitta voidaan säätää välille 64,0 mm ja 320,0 mm 0,1 mm lisäyksin.
64,0–304,8 –320,0 (mm)
(
)
<PCL>
<X-mitta>
Käytä näppäimiä
/
asetusarvon
syöttämiseen
Y-mitta *
Voit määrittää mukautetun paperin Y-mitan. Y-mitta voidaan säätää välille 120 mm ja 1 200 mm 0,1 mm lisäyksin.
120−457,2 –1200 (mm)
(
)
<PCL>
<Y-mitta>
Käytä näppäimiä
syöttämiseen
Lisää CR LF:ään
Voit määrittää, lisätäänkö rivinpalautus (CR), kun vastaanotetaan rivinvaihtokoodi (LF).
409
/
asetusarvon
Asetus-valikko
Kyllä
Ei
(
)
<PCL>
<Lisää CR LF:ään>
<Kyllä> tai <Ei>
Suurenna A4-tul.lev.
Voit määrittää, laajennetaanko A4-paperin tulostusaluetta Letter-koon leveydelle.
Ei
Kyllä
(
)
<PCL>
<Suurenna A4-tul.lev.>
<Ei> tai <Kyllä>
BarDIMM *
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen viivakooditulostustoiminnon.
Salli
Poista käytöstä
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Salli> tai <Poista käytöstä>
FreeScape *
Voit määrittää vaihtoehtoisen poistumiskoodin (AEC, Alternate Escape Code), jota käytetään viivakoodikomennoissa,
kun isäntätietokone ei tue vakiopoistumiskoodia.
410
Asetus-valikko
Ei
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
411
Valitse poistumiskoodi
Asetus-valikko
Kuvantaminen
60Y7-053
Kaikki USB-suoratulostuksen, suoratulostuksen ja sähköpostitulostuksen
kuvatiedostojen (JPEG- ja TIFF-tiedostot) asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Kuvan suunta(P. 412)
Zoomaus(P. 413)
Tulostuskohta(P. 413)
TIFF Spooler(P. 414)
Näytä varoitukset(P. 414)
Tul. sähköp. teksti(P. 415)
Raj. sähköp. tulost.(P. 415)
Suurenna tulostusal.(P. 416)
RGB-lähdeprofiili(P. 416)
CMYK-sim.profiili(P. 417)
Tulostusprofiili(P. 417)
Täsmäytysmenetelmä(P. 418)
Puolisävyt(P. 418)
Valokuvak. (Vain CL)(P. 419)
Harmaasävymuunto(P. 421)
Kuvan suunta
Määritä kuvan tulostussuunta.
Automaattinen
Pysty
Vaaka
(
)
<Kuvantaminen>
<Kuvan suunta>
Valitse suunta
<Automaattinen>
Määrittää tulostussuunnan automaattisesti kuvan leveyden ja korkeuden perusteella.
<Pysty>
Valitse, kun tulostetaan pystysuunnassa pitkä kuva.
412
Asetus-valikko
<Vaaka>
Valitse, kun tulostetaan vaakasuunnassa pitkä kuva.
● Jos määritetty asetus (<Pysty> tai <Vaaka>) ei vastaa kuvan suuntaa, kuva tulostetaan pienennetyssä koossa.
Zoomaus
Ota kuvien suurentaminen/pienentäminen käyttöön tai pois käytöstä. Tulosteita suurennetaan tai pienennetään, ja
kuvan kuvasuhde säilytetään.
Ei
Automaattinen
(
)
<Kuvantaminen>
<Zoomaus>
<Ei> tai <Automaattinen>
<Ei>
Jos kuva on alueella Tulostusalue(P. 552) , se tulostetaan alkuperäisessä koossa. Jos kuva on
tulostusaluetta suurempi, tulosteita pienennetään.
<Automaattinen>
Tekee suurennettuja tai pienennettyjä tulosteita paperin tulostettavan alueen mukaan.
Tulostuskohta
Määritä kuvan tulostussijainti.
Automaattinen
Keskusta
Ylävasen
(
)
<Kuvantaminen>
<Tulostuskohta>
sijainti
413
Valitse <Automaattinen> tai
Asetus-valikko
<Automaattinen>
Jos TIFF-tiedot sisältävät tulostussijainnin määrittäviä tietoja, kuva tulostetaan tietojen mukaisesti. Muussa
tapauksessa se tulostetaan paperin keskelle. JPEG-tiedot tulostetaan aina paperin keskelle.
<Keskusta>
Kuvat tulostetaan paperin keskelle.
<Ylävasen>
Kuvat tulostetaan ylävasemmalle.
TIFF Spooler
Valitse, tallennetaanko TIFF-tiedot SD-korttiin ennen niiden käsittelyä tulostusta varten. Valitse asetukseksi <Kyllä>, jos
tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
Ei
Kyllä
(
<Kyllä>
)
<Kuvantaminen>
<TIFF Spooler>
Suorita laitteistokäynnistys (
Tarkista ilmoitus
<Ei> tai
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
<Ei>
TIFF-tietoja käsitellään jatkuvasti heti, kun niitä vastaanotetaan, mikä lyhentää käsittelyaikaa.
<Kyllä>
Kaikki vastaanotetut TIFF-tiedot käsitellään yhdellä kertaa, mikä vähentää virheiden esiintymistä. Jos SD-kortti
on asennettu, tiedot tallennetaan SD-korttiin.
● Jos SD-korttia ei ole asennettu, yli 40 Mt:n kokoisia tiedostoja ei välttämättä tulosteta.
Näytä varoitukset
Voit määrittää, miten laite käyttäytyy, jos tapahtuu virhe.
414
Asetus-valikko
Ei
Tulosta
Paneeli
(
)
<Kuvantaminen>
<Näytä varoitukset>
Valitse, miten laitteen pitäisi
käyttäytyä
<Ei>
Kuvaa ei tulosteta, eikä virhettä näytetä.
<Tulosta>
Virhetiedot tulostetaan, ja kuvaa ei tulosteta.
<Paneeli>
Kuvaa ei tulosteta, ja virheilmoitus näytetään käyttöpaneelissa.
Tul. sähköp. teksti
Valitse, tulostetaanko sähköpostiviestit, kun suoritetaan sähköpostitulostus. Jos valitaan <Ei>, vain sähköpostiin liitetty
kuva tulostetaan.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
<Tul. sähköp. teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
Raj. sähköp. tulost. *
Valitse, rajoitetaanko sähköpostiviestin sivujen tulostettavien sivujen määrää, kun <Tul. sähköp. teksti>-asetukseksi on
valittu <Kyllä>. Jos valitaan <Kyllä>, sähköpostiviestistä tulostetaan enintään 5 sivua.
Ei
Kyllä
415
Asetus-valikko
(
)
<Kuvantaminen>
<Raj. sähköp. tulost.>
<Ei> tai <Kyllä>
Suurenna tulostusal.
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
Tulostusalue(P. 552) täysin paperin kokoon.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
<Suurenna tulostusal.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
RGB-lähdeprofiili
Valitse RGB-tiedoille sopiva profiili, joka vastaa käyttämääsi näyttöä.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Kuvantaminen>
<RGB-lähdeprofiili>
Valitse profiili
<sRGB v3.0 (Canon)>
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC -monitorien keskimääräinen profiili.
Jos käytetään monitoria, jossa on sRGB-tuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa
näytettäviä värejä.
416
Asetus-valikko
<Canon HDTV gamma 1.5>–<Canon HDTV gamma 2.4>
Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee
tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
CMYK-sim.profiili
Voit valita simulointikohteen, kun tulostat CMYK-dataa. Laite muuntaa CMYK-datan laitteesta riippuvaan CMYKvärimalliin valitun simulointikohteen mukaan.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Kuvantaminen>
<CMYK-sim.profiili>
Valitse profiili
<Euro Standard v1.00>
Käytä Euro Standard -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä eurooppalaisia
tulostusstandardeja.
<JapanColor(Canon)>
Käytä JapanColor-profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä japanilaisia tulostusstandardeja.
<U.S. Web Coated v1.0>
Käytä U.S. Web Coated -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä yhdysvaltalaisia
tulostusstandardeja.
Tulostusprofiili
Voit valita sopivat profiilit tiedoille, joita olet tulostamassa.
Normal
Photo
(
)
<Kuvantaminen>
<Tulostusprofiili>
417
Valitse profiili
Asetus-valikko
<Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä.
<Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
Täsmäytysmenetelmä
Valitse, mille elementille annetaan prioriteetti värien täsmäytyksessä, kohdassa <RGB-lähdeprofiili>.
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
(
)
<Kuvantaminen>
<Täsmäytysmenetelmä>
täsmäytystapa
<Korostunut>
Sovitus suoritetaan hahmottaminen etusijalla.
<Kylläisyys>
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
<Kolorimetrinen>
Täsmäytys suoritetaan niin, että RGB-väriarvot toistetaan mahdollisimman tarkasti.
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Tarkkuus
Sävytys
Sekoitussävytys
418
Valitse
Asetus-valikko
(
)
<Kuvantaminen>
<Puolisävyt>
Valitse puolisävyjen
tulostusmenetelmä
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
<Sekoitussävytys>
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
Valokuvak. (Vain CL) *
Tee valokuvien tai muiden samankaltaisten kuvatietojen korjaustoimintojen asetukset. Tämä kohde näytetään, kun SDkortti on asennettu.
Photo Optimizer PRO
Aseta, tulostetaanko korjaamalla kuvan kontrasti, väritasapaino, kylläisyys ja liukusävytys automaattisesti.
Ei
Kyllä
(
)
PRO>
<Kuvantaminen>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Photo Optimizer
<Ei> tai <Kyllä>
Punasilmien korjaus
Punasilmäisyys on ilmiö, joka saa ihmisten silmät näyttämään salamakuvauksessa epäluonnollisen punaisilta.
Valitse, tunnistetaanko kuvasta punasilmäisyys automaattisesti ja korjataan kyseiset kohdat, jotta silmät
näyttävät luonnollisen värisiltä. Voit valita korjauksen voimakkuustason kolmesta vaihtoehdosta.
419
Asetus-valikko
Punasilmien korjaus
Valitse, suoritetaanko punasilmäisyyden korjaus.
Ei
Kyllä
(
)
<Kuvantaminen>
korjaus>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Punasilmien korjaus>
<Punasilmien
<Ei> tai <Kyllä>
Punasilm. korj.taso *
Määritä korjauksen voimakkuustaso, kun <Punasilmien korjaus>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
Heikko
Tavallinen
Vahva
(
)
korjaus>
<Kuvantaminen>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Punasilm. korj.taso>
<Punasilmien
Valitse taso
Kasvojen kirkastus
Jos kohteiden kasvot ovat valokuvassa epäluonnollisen tummia vastavalon tai alivalotuksen takia, valitse,
tulostetaanko kuva korjaamalla sen koko kirkkautta niin, että kohteiden kasvoista tulee luonnollisen kirkkaat.
Voit valita korjauksen voimakkuustason kolmesta vaihtoehdosta.
Kasvojen kirkastus
Valitse, tehdäänkö korjaus kohteiden kasvojen kirkastamista varten.
Ei
Kyllä
(
)
kirkastus>
<Kuvantaminen>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Kasvojen kirkastus>
<Kasvojen
<Ei> tai <Kyllä>
Kasvojen kirk.taso *
Määritä korjauksen voimakkuustaso, kun <Kasvojen kirkastus>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
Heikko
Tavallinen
Vahva
420
Asetus-valikko
(
)
<Kuvantaminen>
kirkastus>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Kasvojen kirk.taso>
<Kasvojen
Valitse taso
Harmaasävymuunto *
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
)
<Kuvantaminen>
<Harmaasävymuunto>
Valitse
muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Väritila> (
valittu <Musta>.
Väritila(P. 357) ) -asetukseksi kohdassa <Tulostuslaatu> on
421
Asetus-valikko
XPS
60Y7-054
Kaikki XPS-tiedostojen USB-suoratulostuksen ja suoratulostuksen asetukset ja lyhyet
kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan.
Sovitustapa(P. 422)
ICC-prof. asetukset(P. 423)
Gamma-asetukset(P. 425)
Valokuvak. (Vain CL)(P. 427)
Puolisävyt(P. 428)
Harmaakompensointi(P. 429)
Erikoispehmennys(P. 430)
Harmaasävymuunto(P. 431)
Sovitustapa
Valitse käsittelytila väritulostusta varten.
ICC-profiili
Gamma
(
)
<XPS>
<Sovitustapa>
<ICC-profiili> tai <Gamma>
<ICC-profiili>
Käytä profiilia värien sovitusta varten.
<Gamma>
Suorita värikorjaus asettamalla gamma-arvo kirkkauden säätöä varten.
422
Asetus-valikko
ICC-prof. asetukset
Aseta värin täsmäytykseen käytettävä profiili ja määritä etusijalle asetettava elementti. Tämä kohde voidaan asettaa
jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
RGB-lähdeprofiili
Valitse RGB-tiedoille sopiva profiili, joka vastaa käyttämääsi näyttöä.
Teksti
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Kuvankäsittely
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Kuva
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<XPS>
kuvadatatyyppi
<ICC-prof. asetukset>
<RGB-lähdeprofiili>
Valitse
Valitse profiili
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC -monitorien keskimääräinen profiili.
Jos käytetään monitoria, jossa on sRGB-tuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa
näytettäviä värejä.
<Canon HDTV gamma 1.5>–<Canon HDTV gamma 2.4>
Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee
tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
423
Asetus-valikko
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Sovitustapa>-asetukseksi on valittu <ICC-profiili>.
Tulostusprofiili
Voit valita sopivat profiilit tiedoille, joita olet tulostamassa.
Teksti
Normal
Photo
Kuvankäsittely
Normal
Photo
Kuva
Normal
Photo
(
)
<XPS>
kuvadatatyyppi
<ICC-prof. asetukset>
<Tulostusprofiili>
Valitse
<Normal> tai <Photo>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä.
<Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Sovitustapa>-asetukseksi on valittu <ICC-profiili>.
424
Asetus-valikko
Täsmäytysmenetelmä
Määritä, mille elementille annetaan etusija värien sovituksessa, kohdassa <RGB-lähdeprofiili>. Tämä kohde
voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
Kuvankäsittely
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
Kuva
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
(
)
<XPS>
asetukset>
<ICC-prof.
<Täsmäytysmenetelmä>
Valitse kuvadatatyyppi
Valitse
sovitusmenetelmä
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Korostunut>
Sovitus suoritetaan hahmottaminen etusijalla.
<Kylläisyys>
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
<Kolorimetrinen>
Täsmäytys suoritetaan niin, että RGB-väriarvot toistetaan mahdollisimman tarkasti.
Gamma-asetukset
Valitse, suoritetaanko värikorjaus, asettamalla gamma-arvo kirkkauden säätöä varten.
425
Asetus-valikko
Gammakorjaus
Kirkkautta voidaan säätää niin, että alkuperäisen kirkkaimpien ja tummimpien osien kirkkaus ei vaikuta
tulosteeseen. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
1.0
1.4
1.8
2.2
Kuvankäsittely
1.0
1.4
1.8
2.2
Kuva
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
kuvadatatyyppi
<Gamma-asetukset>
<Gammakorjaus>
Valitse
Valitse asetusarvo
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<1.0>–<2.2>
Määritä tämä kohde, kun haluat säätää tulosteiden kirkkautta. <1.4> on vakioasetus (ei korjausta), ja mitä
suurempi asetusarvo, sitä tummempi tulosteesta tulee.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Sovitustapa>-asetukseksi on valittu <Gamma>.
426
Asetus-valikko
Valokuvak. (Vain CL)
Tee valokuvien tai muiden samankaltaisten kuvatietojen korjaustoimintojen asetukset.
Photo Optimizer PRO
Aseta, tulostetaanko korjaamalla kuvan kontrasti, väritasapaino, kylläisyys ja liukusävytys automaattisesti.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Photo Optimizer PRO>
<Ei>
tai <Kyllä>
Punasilmien korjaus
Punasilmäisyys on ilmiö, joka saa ihmisten silmät näyttämään salamakuvauksessa epäluonnollisen punaisilta.
Valitse, tunnistetaanko kuvasta punasilmäisyys automaattisesti ja korjataan kyseiset kohdat, jotta silmät
näyttävät luonnollisen värisiltä. Voit valita korjauksen voimakkuustason kolmesta vaihtoehdosta.
Punasilmien korjaus
Valitse, suoritetaanko punasilmäisyyden korjaus.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
korjaus>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Punasilmien korjaus>
<Punasilmien
<Ei> tai <Kyllä>
Punasilm. korj.taso *
Määritä korjauksen voimakkuustaso, kun <Punasilmien korjaus>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
Heikko
Tavallinen
Vahva
(
korjaus>
)
<XPS>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Punasilm. korj.taso>
427
Valitse taso
<Punasilmien
Asetus-valikko
Kasvojen kirkastus
Jos kohteiden kasvot ovat valokuvassa epäluonnollisen tummia vastavalon tai alivalotuksen takia, valitse,
tulostetaanko kuva korjaamalla sen koko kirkkautta niin, että kohteiden kasvoista tulee luonnollisen kirkkaat.
Voit valita korjauksen voimakkuustason kolmesta vaihtoehdosta.
Kasvojen kirkastus
Valitse, tehdäänkö korjaus kohteiden kasvojen kirkastamista varten.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Kasvojen kirkastus>
kirkastus>
<Kasvojen
<Ei> tai <Kyllä>
Kasvojen kirk.taso *
Määritä korjauksen voimakkuustaso, kun <Kasvojen kirkastus>-asetukseksi on valittu <Kyllä>.
Heikko
Tavallinen
Vahva
(
)
kirkastus>
<XPS>
<Valokuvak. (Vain CL)>
<Kasvojen kirk.taso>
<Kasvojen
Valitse taso
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Sekoitussävytys
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Puolisävyt>
<Kyllä>
428
<Sekoitussävytys>
<Ei> tai
Asetus-valikko
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
Tarkkuus/Sävytys *
Valitse puolisävyjen toistamismenetelmä, kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Ei>. Voit asettaa tämän
kohteen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
(
)
<XPS>
kuvadatatyyppi
<Puolisävyt>
<Tarkkuus/Sävytys>
Valitse
<Tarkkuus> tai <Sävytys>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
Harmaakompensointi
Jos mustassa tai harmaassa datassa on väritietoja, joissa määritetään R=G=B, valitse, tulostetaanko käyttämällä vain
mustaa (K) väriainetta vai 4-väristä CMYK-väriainetta. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä asiakirjassa
olevalle kuvatyypille.
Teksti
Ei
Kyllä
429
Asetus-valikko
Kuvankäsittely
Ei
Kyllä
Kuva
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Harmaakompensointi>
Valitse kuvadatatyyppi
<Ei> tai <Kyllä>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Ei>
Tulostaa 4-värisellä CMYK-väriaineella. Tummien värien liukusävytoisto on parempi kuin asetuksella <Kyllä>.
<Kyllä>
Tulostaa vain mustalla (K) väriaineella. Värillisen (CMY) väriaineen käytöstä johtuvat värivirheet voidaan estää.
Erikoispehmennys
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien ja tekstin reunat voidaan tulostaa pehmeästi.
Erikoispehmennys
Määritä, otetaanko pehmennystila käyttöön vai ei. Reunat ovat pehmeämpiä asetuksella <Pehmeä 2> kuin
asetuksella <Pehmeä 1>.
Ei
Pehmeä 1
Pehmeä 2
(
)
<XPS>
<Erikoispehmennys>
käsittelytapa
430
<Erikoispehmennys>
Valitse
Asetus-valikko
Kuvankäsittely *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa viivoihin ja kuviin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu
<Pehmeä 1> tai <Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Erikoispehmennys>
<Kuvankäsittely>
<Ei> tai
<Kyllä>
Teksti *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa tekstiin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu <Pehmeä 1> tai
<Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<XPS>
<Erikoispehmennys>
<Teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
Harmaasävymuunto
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
Teksti
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
Kuvankäsittely
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
Kuva
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
tyyppi
)
<XPS>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
431
Valitse kuvatietojen
Asetus-valikko
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Väritila> (
valittu <Musta>.
Väritila(P. 357) ) -asetukseksi kohdassa <Tulostuslaatu> on
432
Asetus-valikko
PDF
60Y7-055
Kaikki PDF-tiedostojen USB-suoratulostuksen ja suoratulostuksen asetukset ja lyhyet
kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan.
Sovita paperikokoon(P. 433)
Suurenna tulostusal.(P. 433)
N 1:lle(P. 434)
Kommenttituloste(P. 434)
ICC-prof. asetukset(P. 434)
Puhdas musta teksti(P. 438)
Musta päälletulostus(P. 439)
Kirkkaus(P. 440)
Puolisävyt(P. 440)
Komposiitti päället.(P. 441)
Erikoispehmennys(P. 442)
Harmaasävymuunto(P. 442)
Sovita paperikokoon
Määritä, suurennetaanko vai pienennetäänkö tulosteita paperin
Tulostusalue(P. 552) mukaan. Tulosteet
suurennetaan tai pienennetään säilyttäen alkuperäinen kuvasuhde.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Sovita paperikokoon>
<Ei> tai <Kyllä>
Suurenna tulostusal.
Määritä, tulostetaanko kuva laajentamalla
Tulostusalue(P. 552) täysin paperin kokoon.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Suurenna tulostusal.>
433
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
● Jos valitset <Kyllä>, eräät kuvan osat voivat puuttua paperin reunan läheltä tai paperi voi olla osittain
tahriintunut alkuperäisen mukaan.
N 1:lle
Valitse, tulostetaanko yhdelle arkille useita sivuja pienennettynä järjestyksessä alkaen ylhäältä vasemmalta. Jos
esimerkiksi haluat tulostaa neljä sivua yhdelle arkille, valitse <4 1:lle>.
Ei
2 1:lle
4 1:lle
6 1:lle
8 1:lle
9 1:lle
16 1:lle
(
)
<PDF>
<N 1:lle>
Valitse kokoamistapa
Kommenttituloste
Valitse, tulostetaanko kommentit. Jos valitaan <Automaattinen>, PDF-tiedostoissa olevat kommentit tulostetaan.
Ei
Automaattinen
(
)
<PDF>
<Kommenttituloste>
<Ei> tai <Automaattinen>
ICC-prof. asetukset
Määritä värin täsmäytykseen käytettävä profiili ja määritä, mille elementille annetaan etusija.
RGB-lähdeprofiili
Valitse RGB-tiedoille sopiva profiili, joka vastaa käyttämääsi näyttöä.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Ei mitään
434
Asetus-valikko
(
)
<PDF>
<ICC-prof. asetukset>
<RGB-lähdeprofiili>
Valitse
profiili
<sRGB v3.0 (Canon)>
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC -monitorien keskimääräinen profiili.
Jos käytetään monitoria, jossa on sRGB-tuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa
näytettäviä värejä.
<Canon HDTV gamma 1.5>–<Canon HDTV gamma 2.4>
Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee
tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
<Ei mitään>
Suorittaa värierottelun RGB:stä CMYK:hon käyttämättä mitään RGB-lähdeprofiilia.
CMYK-sim.profiili
Voit valita simulointikohteen, kun tulostat CMYK-dataa. Laite muuntaa CMYK-datan laitteesta riippuvaan CMYKvärimalliin valitun simulointikohteen mukaan.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Ei mitään
(
)
<PDF>
<ICC-prof. asetukset>
<CMYK-sim.profiili>
profiili
<Euro Standard v1.00>
Käytä Euro Standard -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä eurooppalaisia
tulostusstandardeja.
435
Valitse
Asetus-valikko
<JapanColor(Canon)>
Käytä JapanColor-profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä japanilaisia tulostusstandardeja.
<U.S. Web Coated v1.0>
Käytä U.S. Web Coated -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä yhdysvaltalaisia
tulostusstandardeja.
<Ei mitään>
Tulostaa CMYK-datan käyttäen laitteesta riippuvaa CMYK-värimallia ilman mitään CMYK-simulointiprofiilia.
● Jos tämän kohteen asetuksena on <Ei mitään>, tumma liukusävytys voi epäonnistua käsiteltävän
datan mukaan.
Harmaasävyprofiili
Valitse, muunnetaanko harmaa data CMYK-dataksi laitteen harmaasävyprofiilia käyttämällä.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<ICC-prof. asetukset>
<Harmaasävyprofiili>
<Ei> tai
<Kyllä>
<Ei>
Tulostaa käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta muuntamatta dataa CMYK-dataksi.
<Kyllä>
Muuntaa datan CMYK-dataksi käyttämällä laitteen harmaasävyprofiilia. Tulostukseen voidaan kuitenkin
käyttää vain mustaa (K) väriainetta asetuksen <Tulostusprofiili> tai <Puhdas musta teksti> mukaan.
Tulostusprofiili
Voit valita sopivat profiilit tulostettavia tietoja varten. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä
asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
PS Normal
PS Photo
436
Asetus-valikko
PS TR Normal
PS TR Photo
Kuvankäsittely
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Kuva
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PDF>
kuvadatatyyppi
<ICC-prof. asetukset>
<Tulostusprofiili>
Valitse
Valitse profiili
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<PS Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä.
<PS Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
<PS TR Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreissä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä ja väriaineen leviämistä tekstiin ja ohuisiin viivoihin hallitaan tarkasti.
<PS TR Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa ja väriaineen leviämistä tekstiin ja
ohuisiin viivoihin hallitaan tarkasti.
437
Asetus-valikko
Tämä kohde ei ole käytettävissä, kun yksi seuraavista asetuksista on tehty.
● <RGB-lähdeprofiili> -asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
● <CMYK-sim.profiili> -asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
● <Harmaasävyprofiili> -asetukseksi on valittu <Ei>.
Täsmäytysmenetelmä
Valitse, mille elementille annetaan prioriteetti värien täsmäytyksessä, kohdassa <RGB-lähdeprofiili>.
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
(
)
<PDF>
asetukset>
<ICC-prof.
<Täsmäytysmenetelmä>
Valitse täsmäytystapa
<Korostunut>
Sovitus suoritetaan hahmottaminen etusijalla.
<Kylläisyys>
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
<Kolorimetrinen>
Sovitus suoritetaan niin, että värierot alkuperäisten ja tulosteiden välillä minimoidaan.
● Tämä kohde ei ole käytettävissä, kun <RGB-lähdeprofiili>-asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
Puhdas musta teksti
Valitse mustalle tekstille, jonka väritiedoissa on määritetty "R=G=B=0 %", "C=M=Y=100 %". tai "C=M=Y=0 %/K=100 %",
tulostetaanko se käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta vai asetuksen <Tulostusprofiili> mukaisesti.
Ei
Kyllä
438
Asetus-valikko
(
)
<PDF>
<Puhdas musta teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
<Ei>
Tulostaa asetuksen <Tulostusprofiili> mukaisesti. Tulostusjälki voi olla parempi kuin asetuksella <Kyllä>
tulostettavien tietojen mukaan.
<Kyllä>
Tulostaa mustan tekstin vain mustalla (K) väriaineella. Toisin kun värillisellä väriaineella (CMY) tulostettaessa
väriaineen epäterävyyttä reunojen ympärillä ei esiinny. Normaalisti kannattaa käyttää tätä asetusta.
Musta päälletulostus *
Määritä, miten tulostetaan, kun mustaa tekstiä on värillisellä taustalla tai värillisessä kaaviossa. Tätä kohdetta ei
näytetä, kun asetukseksi <Puhdas musta teksti> on valittu <Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Musta päälletulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
<Ei>
Ensin tulostetaan data sen jälkeen, kun musta teksti on leikattu pois värillisestä taustasta tai kuvasta jättäen
vastaava alue valkoiseksi, jonka jälkeen tulostetaan musta teksti valkoiselle alueelle. Tuloste voi olla
haaleampi kuin asetuksella <Kyllä>, ja tekstin reunoissa voi näkyä valkoista.
<Kyllä>
Ensin tulostetaan vain värillinen tausta tai kuva, jonka jälkeen tulostetaan mustateksti taustan tai kuvan
päälle.
439
Asetus-valikko
Kirkkaus
Koko kuvan kirkkautta voidaan säätää 5 %:n välein. Mitä pienempi arvo, sitä kirkkaampi kuva.
85–100 –115 (%)
(
)
<PDF>
<Kirkkaus>
Käytä näppäimiä
/
asetusarvon
syöttämiseen
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Sekoitussävytys
Tämä tila sopii tekstiä ja ohuita viivoja ja CAD-tietojen kaarevia viivoja sisältävien tietojen yms. tulostamiseen.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Puolisävyt>
<Sekoitussävytys>
<Ei> tai
<Kyllä>
● Kuvion ja kiinnitetyn väriaineen pysyvyys voi heikentyä käytettäessä asetusta <Sekoitussävytys>.
Tarkkuus/Sävytys *
Valitse puolisävyjen toistamismenetelmä, kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Ei>. Voit asettaa tämän
kohteen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
440
Asetus-valikko
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
(
)
<PDF>
kuvadatatyyppi
<Puolisävyt>
<Tarkkuus/Sävytys>
Valitse
<Tarkkuus> tai <Sävytys>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
Komposiitti päället.
Määritä, päälletulostetaanko CMYK-data, jolle on asetettu päälletulostus, komposiittidatana.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Komposiitti päället.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Tämän kohteen asetus <Kyllä> ei ota päälletulostusta käyttöön, jos kohteen <CMYK-sim.profiili> asetus on
muu kuin <Ei mitään>.
441
Asetus-valikko
Erikoispehmennys
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien ja tekstin reunat voidaan tulostaa pehmeästi.
Erikoispehmennys
Määritä, otetaanko pehmennystila käyttöön vai ei. Reunat ovat pehmeämpiä asetuksella <Pehmeä 2> kuin
asetuksella <Pehmeä 1>.
Ei
Pehmeä 1
Pehmeä 2
(
)
<PDF>
<Erikoispehmennys>
<Erikoispehmennys>
Valitse
käsittelytapa
Kuvankäsittely *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa viivoihin ja kuviin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu
<Pehmeä 1> tai <Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Erikoispehmennys>
<Kuvankäsittely>
<Ei> tai
<Kyllä>
Teksti *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa tekstiin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu <Pehmeä 1> tai
<Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<PDF>
<Erikoispehmennys>
<Kyllä>
Harmaasävymuunto *
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
442
<Teksti>
<Ei> tai
Asetus-valikko
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
)
<PDF>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Väritila> (
valittu <Musta>.
Väritila(P. 357) ) -asetukseksi kohdassa <Tulostuslaatu> on
443
Asetus-valikko
PS
60Y7-056
Kaikki PS-ohjauskomentojen asetukset ja lyhyet kuvaukset luetellaan.
Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan.
Työn aikakatkaisu(P. 444)
Tulosta PS-virheet(P. 444)
ICC-prof. asetukset(P. 445)
Kirkkaus(P. 450)
Puolisävyt(P. 450)
Komposiitti päället.(P. 451)
Puhdas musta teksti(P. 449)
Musta päälletulostus(P. 449)
Erikoispehmennys(P. 452)
Harmaasävymuunto(P. 453)
Työn aikakatkaisu
Jos tässä kohteessa määritetty aika on kulunut siitä, kun työn käsittely aloitettiin, laite lopettaa työn automaattisesti ja
vastaanottaa toisen työn.
Jos et halua määrittää aikakatkaisua, valitse "0 sekuntia".
0 –3600 (sekuntia)
(
)
<PS>
<Työn aikakatkaisu>
Syötä asetusarvo
numeronäppäimillä
Tulosta PS-virheet
Määrittää, tulostetaanko virhesivu, kun tapahtuu PostScript-virhe.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Tulosta PS-virheet>
444
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
ICC-prof. asetukset
Määritä värin täsmäytykseen käytettävä profiili ja määritä, mille elementille annetaan etusija.
RGB-lähdeprofiili
Valitse RGB-tiedoille sopiva profiili, joka vastaa käyttämääsi näyttöä.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Ei mitään
(
)
<PS>
<ICC-prof. asetukset>
<RGB-lähdeprofiili>
Valitse
profiili
<sRGB v3.0 (Canon)>
Käytettävä RGB-profiili on samankaltainen kuin useimpien Windows PC -monitorien keskimääräinen profiili.
Jos käytetään monitoria, jossa on sRGB-tuki, voidaan tulostaa värejä, jotka ovat lähellä monitorissa
näytettäviä värejä.
<Canon HDTV gamma 1.5>–<Canon HDTV gamma 2.4>
Jos haluat säätää kirkkautta sen jälkeen, kun olet vertaillut tulostettuja värejä ja näytössä näkyviä värejä, tee
tarvittava asetus tässä. Mitä suurempi arvo, sitä tummempia tulostetut värit ovat.
<Ei mitään>
Suorittaa värierottelun RGB:stä CMYK:hon käyttämättä mitään RGB-lähdeprofiilia.
CMYK-sim.profiili
Voit valita simulointikohteen, kun tulostat CMYK-dataa. Laite muuntaa CMYK-datan laitteesta riippuvaan CMYKvärimalliin valitun simulointikohteen mukaan.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Ei mitään
445
Asetus-valikko
(
)
<PS>
<ICC-prof. asetukset>
<CMYK-sim.profiili>
Valitse
profiili
<Euro Standard v1.00>
Käytä Euro Standard -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä eurooppalaisia
tulostusstandardeja.
<JapanColor(Canon)>
Käytä JapanColor-profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä japanilaisia tulostusstandardeja.
<U.S. Web Coated v1.0>
Käytä U.S. Web Coated -profiilia. Tulostukseen käytetään värejä, jotka ovat lähellä yhdysvaltalaisia
tulostusstandardeja.
<Ei mitään>
Tulostaa CMYK-datan käyttäen laitteesta riippuvaa CMYK-värimallia ilman mitään CMYK-simulointiprofiilia.
● Jos tämän kohteen asetuksena on <Ei mitään>, tumma liukusävytys voi epäonnistua käsiteltävän
datan mukaan.
Harmaasävyprofiili
Valitse, muunnetaanko harmaa data CMYK-dataksi laitteen harmaasävyprofiilia käyttämällä.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<ICC-prof. asetukset>
<Kyllä>
446
<Harmaasävyprofiili>
<Ei> tai
Asetus-valikko
<Ei>
Tulostaa käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta muuntamatta dataa CMYK-dataksi.
<Kyllä>
Muuntaa datan CMYK-dataksi käyttämällä laitteen harmaasävyprofiilia. Tulostukseen voidaan kuitenkin
käyttää vain mustaa (K) väriainetta asetuksen <Tulostusprofiili> tai <Puhdas musta teksti> mukaan.
Tulostusprofiili
Voit valita sopivat profiilit tulostettavia tietoja varten. Tämä kohde voidaan asettaa jokaiselle yhdessä
asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Kuvankäsittely
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Kuva
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PS>
kuvadatatyyppi
<ICC-prof. asetukset>
<Tulostusprofiili>
Valitse
Valitse profiili
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<PS Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreillä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä.
447
Asetus-valikko
<PS Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa.
<PS TR Normal>
Värien sovitus suoritetaan niin, että data tulostetaan väreissä, jotka ovat lähellä monitorissa näytettäviä
värejä ja väriaineen leviämistä tekstiin ja ohuisiin viivoihin hallitaan tarkasti.
<PS TR Photo>
Värien sovitus suoritetaan niin, että tulostustulos muistuttaa valokuvaa ja väriaineen leviämistä tekstiin ja
ohuisiin viivoihin hallitaan tarkasti.
Tämä kohde ei ole käytettävissä, kun yksi seuraavista asetuksista on tehty.
● <RGB-lähdeprofiili> -asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
● <CMYK-sim.profiili> -asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
● <Harmaasävyprofiili> -asetukseksi on valittu <Ei>.
Täsmäytysmenetelmä
Valitse, mille elementille annetaan prioriteetti värien täsmäytyksessä, kohdassa <RGB-lähdeprofiili>.
Korostunut
Kylläisyys
Kolorimetrinen
(
)
<PS>
asetukset>
<ICC-prof.
<Täsmäytysmenetelmä>
Valitse täsmäytystapa
<Korostunut>
Sovitus suoritetaan hahmottaminen etusijalla.
<Kylläisyys>
Sovitus suoritetaan kylläisyys etusijalla.
<Kolorimetrinen>
Sovitus suoritetaan niin, että värierot alkuperäisten ja tulosteiden välillä minimoidaan.
448
Asetus-valikko
● Tämä kohde ei ole käytettävissä, kun <RGB-lähdeprofiili>-asetukseksi on valittu <Ei mitään>.
Puhdas musta teksti
Valitse mustalle tekstille, jonka väritiedoissa on määritetty "R=G=B=0 %", "C=M=Y=100 %". tai "C=M=Y=0 %/K=100 %",
tulostetaanko se käyttämällä vain mustaa (K) väriainetta vai asetuksen <Tulostusprofiili> mukaisesti.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Puhdas musta teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
<Ei>
Tulostaa asetuksen <Tulostusprofiili> mukaisesti. Tulostusjälki voi olla parempi kuin asetuksella <Kyllä>
tulostettavien tietojen mukaan.
<Kyllä>
Tulostaa mustan tekstin vain mustalla (K) väriaineella. Toisin kun värillisellä väriaineella (CMY) tulostettaessa
väriaineen epäterävyyttä reunojen ympärillä ei esiinny. Normaalisti kannattaa käyttää tätä asetusta.
Musta päälletulostus *
Määritä, miten tulostetaan, kun mustaa tekstiä on värillisellä taustalla tai värillisessä kaaviossa. Tätä kohdetta ei
näytetä, kun asetukseksi <Puhdas musta teksti> on valittu <Ei>.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Musta päälletulostus>
449
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
<Ei>
Ensin tulostetaan data sen jälkeen, kun musta teksti on leikattu pois värillisestä taustasta tai kuvasta jättäen
vastaava alue valkoiseksi, jonka jälkeen tulostetaan musta teksti valkoiselle alueelle. Tuloste voi olla
haaleampi kuin asetuksella <Kyllä>, ja tekstin reunoissa voi näkyä valkoista.
<Kyllä>
Ensin tulostetaan vain värillinen tausta tai kuva, jonka jälkeen tulostetaan mustateksti taustan tai kuvan
päälle.
Kirkkaus
Koko kuvan kirkkautta voidaan säätää 5 %:n välein. Mitä pienempi arvo, sitä kirkkaampi kuva.
85–100 –115 (%)
(
)
<PS>
<Kirkkaus>
Käytä näppäimiä
/
asetusarvon
syöttämiseen
Puolisävyt
Voit valita puolisävyjen (välialue kuvan vaaleiden ja tummien sävyjen välillä) tulostustavan.
Sekoitussävytys
Voit tulostaa terävämmin kuin asetuksella <Tarkkuus/Sävytys>. Tämä tulostustila sopii tarkkarakeisten tietojen,
kuten merkkien tai ohuiden viivojen, terävään tulostukseen.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Puolisävyt>
<Kyllä>
450
<Sekoitussävytys>
<Ei> tai
Asetus-valikko
Tarkkuus/Sävytys *
Valitse puolisävyjen toistamismenetelmä, kun <Sekoitussävytys>-asetukseksi on valittu <Ei>. Voit asettaa tämän
kohteen jokaiselle yhdessä asiakirjassa olevalle kuvatyypille.
Teksti
Tarkkuus
Sävytys
Kuvankäsittely
Tarkkuus
Sävytys
Kuva
Tarkkuus
Sävytys
(
)
<PS>
kuvadatatyyppi
<Puolisävyt>
<Tarkkuus/Sävytys>
Valitse
<Tarkkuus> tai <Sävytys>
Kuvatietojen tyyppi
Valitse kuvatietotyyppi, jonka asetuksia muutetaan. Valitse <Teksti> merkkejä varten, <Kuvankäsittely> viivoja
ja kaavioita varten tai <Kuva> kuvia, kuten valokuvia, varten.
<Tarkkuus>
Suorittaa hienon tulostuksen tulostamalla merkkien reunat terävinä. Tämä tila sopii merkkitietojen ja
ohuiden viivojen tulostamiseen selkeästi.
<Sävytys>
Tulostaa pehmeitä liukusävyjä ja viivoja. Tämä tulostustila sopii liukusävyjä sisältävien kuvien ja kaavioiden
tulostamiseen.
Komposiitti päället.
Määritä, päälletulostetaanko CMYK-data, jolle on asetettu päälletulostus, komposiittidatana.
Ei
Kyllä
451
Asetus-valikko
(
)
<PS>
<Komposiitti päället.>
<Ei> tai <Kyllä>
● Tämän kohteen asetus <Kyllä> ei ota päälletulostusta käyttöön, jos kohteen <CMYK-sim.profiili> asetus on
muu kuin <Ei mitään>.
Erikoispehmennys
Tee asetukset pehmennystilaa varten, jonka avulla viivojen, kuvien ja tekstin reunat voidaan tulostaa pehmeästi.
Erikoispehmennys
Määritä, otetaanko pehmennystila käyttöön vai ei. Reunat ovat pehmeämpiä asetuksella <Pehmeä 2> kuin
asetuksella <Pehmeä 1>.
Ei
Pehmeä 1
Pehmeä 2
(
)
<PS>
<Erikoispehmennys>
<Erikoispehmennys>
Valitse
käsittelytapa
Kuvankäsittely *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa viivoihin ja kuviin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu
<Pehmeä 1> tai <Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
(
)
<PS>
<Erikoispehmennys>
<Kuvankäsittely>
<Ei> tai
<Kyllä>
Teksti *
Määritä, käytetäänkö pehmennystilaa tekstiin, kun <Erikoispehmennys>-asetukseksi on valittu <Pehmeä 1> tai
<Pehmeä 2>.
Ei
Kyllä
452
Asetus-valikko
(
)
<PS>
<Erikoispehmennys>
<Teksti>
<Ei> tai <Kyllä>
Harmaasävymuunto *
Voit valita tapa, jolla väritulostustiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi.
sRGB
NTSC
Yhtenäinen RGB
(
)
<PS>
<Harmaasävymuunto>
Valitse muunnostapa
<sRGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi tasaisten väritietoisten liukusävyjen luomiseksi.
<NTSC>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi tiedoiksi television kuvaa (NTSC) vastaavan ulkoasun luomiseksi.
<Yhtenäinen RGB>
Väritiedot muunnetaan mustavalkoisiksi kaikkien RGB-tasojen tasaamiseksi vain kirkkauden perusteella.
● Tämä kohde on käytettävissä, kun <Väritila> (
valittu <Musta>.
Väritila(P. 357) ) -asetukseksi kohdassa <Tulostuslaatu> on
453
Asetus-valikko
MEAP-asetukset
60Y7-057
Päänäytön MEAP-asetuskohteet ja lyhyet kuvaukset luetellaan. Oletusasetukset on
merkitty tikarilla ( ).
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä muiden asetuskohteiden mukaan.
Valitse oletusnäyttö(P. 454)
Käytä DNS-välimuist.(P. 455)
Voimassaolojakso(P. 455)
Lis X-FRAME-OPTIONS(P. 455)
Valitse oletusnäyttö
Voit määrittää ruudun, joka tulee esiin käyttöpaneelin näyttöön, kun laite käynnistyy.
Näytön tulostus
MEAP
(
)
<MEAP-asetukset>
<Valitse oletusnäyttö>
<MEAP>
<Näytön tulostus>
Tulostuksen valmiustilanäyttö (päänäyttö) tulee esiin.
<MEAP>
Asennetun MEAP-sovelluksen, jos sellainen on, näyttö tulee esiin.
● Voit vaihtaa näytön ruutuja painamalla käyttöpaneelissa
454
(
).
<Näytön tulostus> tai
Asetus-valikko
Käytä DNS-välimuist.
Voit määrittää, säilytetäänkö muistissa DMS-tiedot, joilla MEAP-sovelluksen tekemä haku onnistui. Valinta <Kyllä (määr.
jakso)> sallii tilapäisen säilyttämisen ja mahdollistaa kelvollisen säilytysajan määrittämisen (
Voimassaolojakso(P. 455) ).
Ei
Kyllä (rajoittam.)
Kyllä (määr. jakso)
(
)
<MEAP-asetukset>
<Käytä DNS-välimuist.>
Valitse asetusarvo
Voimassaolojakso *
Kun <Käytä DNS-välimuist.> -asetukseksi on valittu <Kyllä (määr. jakso)>, määritä aika, jolloin DNS-tiedot säilytetään
muistissa.
1–60 –120 (sekuntia)
(
)
<MEAP-asetukset>
<Voimassaolojakso>
Aseta aika
numeronäppäimillä
Lis X-FRAME-OPTIONS
Määritä, lisätäänkö X-FRAME-OPTIONS otsikkoon, kun HTTP-palvelin palauttaa vastauksen. Kun X-FRAME-OPTIONS
lisätään, estetään tietoja limittymästä muiden palvelimien tuottaman sisällön kanssa.
Ei
Kyllä
(
)
<MEAP-asetukset>
<Lis X-FRAME-OPTIONS>
455
<Ei> tai <Kyllä>
Asetus-valikko
Tarkista laskuri
60Y7-058
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
● Tämän kohdan lisäksi voi tarkistaa laskurin arvon myös valitsemalla <Tarkista laskuri> kohdassa
Apuohjelmavalikko(P. 459) .
101: Kaikki 1
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
108: Kaikki (MV 1)
Voit tarkistaa mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
112: Kaikki (M/Iso)
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
113: Kaikki (MV/P.)
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
114:Kaikki 1(2-p.)
Voit tarkistaa 2-puolisessa tulostustilassa tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
456
Asetus-valikko
122:Kaikki(Tsi+1C/S)
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin sähköpostin tulostus).
(Vain näyttö)
123:Kaikki(Tsi+1C/P)
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin sähköpostin
tulostus).
(Vain näyttö)
457
Asetus-valikko
Alusta valikko
60Y7-059
Valitse, kun haluat palauttaa asetusvalikon alla lueteltujen asetusten oletusarvot.
Valikon alustaminen(P. 534)
Asetukset, joita ei voi alustaa
● <Verkko>- ja <Säädä tulostuskohtaa> -asetuksia ei voi alustaa. Jos haluat alustaa <Verkko>-asetukset, katso
Verkkoasetusten alustaminen(P. 535) . Jos haluat alustaa <Säädä tulostuskohtaa> -asetukset, palauta
niiden tehdasasetukset manuaalisesti ( Säädä tulostuskohtaa(P. 374) ).
458
Asetus-valikko
Apuohjelmavalikko
60Y7-05A
Voit näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän ja tulostaa järjestelmän sisäiset
tiedot. Kun käyttöpaneelissa painetaan
(
), Apuohjelma-valikko tulee esiin.
Voit määrittää alla kuvatut asetukset, kun laite on offline-tilassa.
Tarkista laskuri(P. 459)
Kokoonpanosivu(P. 460)
Verkon tilatuloste(P. 460)
Kulutust. tilan tul.(P. 460)
IPSec-toimintaohjel.(P. 460)
Kalibrointi(P. 460)
PCL-apuohjelma(P. 461)
PS-apuohjelma(P. 461)
Puhdistus(P. 461)
Estä väriain vuoto(P. 461)
ITB-puhdistus(P. 461)
Säädä kas vaihd jälk(P. 461)
Sähköp.tul. apuohj.(P. 462)
Tul. paik.t. varten(P. 462)
Sivulaskurilista(P. 462)
Laskuriraportti(P. 462)
Tul. MEAP-järj.tied.(P. 462)
Vär.lokin tulostus(P. 462)
Sarjanumero(P. 462)
Tarviketiedot.(P. 462)
Tarkista laskuri
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
tarkistaminen(P. 527)
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän
● Tämän kohdan lisäksi voi tarkistaa laskurin arvon myös valitsemalla <Tarkista laskuri> kohdassa
Asetusvalikko(P. 311) .
101: Kaikki 1
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
(Vain näyttö)
108: Kaikki (MV 1)
Voit tarkistaa mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
112: Kaikki (M/Iso)
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
113: Kaikki (MV/P.)
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
459
Asetus-valikko
114:Kaikki 1(2-p.)
Voit tarkistaa 2-puolisessa tulostustilassa tulostettujen sivujen määrän.
(Vain näyttö)
122:Kaikki(Tsi+1C/S)
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin sähköpostin
tulostus).
(Vain näyttö)
123:Kaikki(Tsi+1C/P)
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin
sähköpostin tulostus).
(Vain näyttö)
Kokoonpanosivu
Voit tarkistaa laitteessa määritetyt laiteasetukset ( Asetusvalikko(P. 311) ). Voit myös tarkistaa muita tietoja, kuten
väriainekasetin tilan, tulostettujen sivujen määrän ja laitteeseen asennetun muistin (RAM) kapasiteetin.
Asetussivu(P. 518)
Verkon tilatuloste
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteen verkkoasetuksista ( Verkko(P. 331) ). Voit myös tarkistaa suojaustiedot,
kuten osoitteiden suodatusasetukset ja IPSec-asetukset. Verkon testituloste(P. 518)
Kulutust. tilan tul.
Voit tulostaa tietoja, kuten väriainekasetin tilan, varoitusilmoitukset ja väriainekasettien ostopaikkatiedot.
Tulostustarvikkeiden tilan tulostus(P. 519)
IPSec-toimintaohjel.
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laiteessa määritetyistä IPSec-käytäntöjen nimistä ja asetuksista (
asetusten määrittäminen(P. 256) ). IPSec-toimintaohjelista(P. 520)
IPSec-
Kalibrointi
Kun esiintyy värivirheitä tai kun värit ovat muuttuneet eikä dataa tulosteta oikeilla (määritetyillä) väreillä, voit suorittaa
kalibroinnin. Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen(P. 512)
POP-tul kalibrointi
Käytä tätä toimintoa värivirheiden ja sävyerojen korjaamiseen, jos niitä esiintyy POP-tulostuksessa.
Täyskalibrointi
Käytä tätä toimintoa värivirheiden ja sävyerojen korjaamiseen.
460
Asetus-valikko
PCL-apuohjelma
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteeseen tallennetuista sisäisistä tietokohteista, joita käytetään PCL-tilassa.
Kirjasinlista
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon fonteista, joita voidaan käyttää PCL-tilassa.
PCL-fonttilista(P. 522)
PS-apuohjelma
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon PS-tilassa käytettävistä asetuksista ja laitteeseen tallennetuista sisäisistä
tietokohteista. PS-tilaluettelo(P. 523)
Kokoonpanosivu
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteen asetuksista (
PS(P. 444) ).
Kirjasinlista
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon fonteista, joita voidaan käyttää PS-tilassa.
Puhdistus
Valitse, kun haluat puhdistaa kiinnitysyksikön, kun tulosteissa näkyy mustia täpliä tai raitoja.
Kiinnitysyksikkö(P. 485)
Estä väriain vuoto
Voit estää väriaineen vuodot, kun laitetta kuljetetaan pitkiä matkoja.
Laitteen siirtäminen(P. 507)
ITB-puhdistus
Jos tulostuslaatu ei ole hyvä, voit suorittaa ITB-yksikön puhdistuksen.
(
)
<ITB-puhdistus>
<Kyllä>
Säädä kas vaihd jälk
Säädä väriaineen tummuutta, kun POP-tulostus ei ole mahdollista odotetulla tummuudella.
(
)
<Säädä kas vaihd jälk>
461
<Kyllä>
Asetus-valikko
Sähköp.tul. apuohj.
Valitse, kun haluat vastaanottaa sähköpostit manuaalisesti ja tulostaa vastaanotettujen sähköpostien lokin
luettelomuodossa.
Vast.ot. sähköpostit
Valitse, kun haluat vastaanottaa sähköpostit POP3-postipalvelimelta manuaalisesti ja tulostaa ne.
Sähköpostien vastaanottaminen manuaalisesti(P. 123)
Sähköp. VO lokilista
Valitse, kun haluat tulostaa lokin, joka koostuu laitteessa vastaanotettujen sähköpostien aiheista ja
vastaanottopäivästä/ajasta, luettelomuodossa. Sähköpostien tulostusloki(P. 526)
Tul. paik.t. varten
Valitse, kun haluat tulostaa nykyisen tulostuskohdan osoittavia merkkejä.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 514)
Sivulaskurilista
Valitse, kun haluat tulostaa raportin kunkin osaston tulostamien sivujen määrästä, kun osastotunnusten hallinta on
käytössä. Sivumääräluettelo(P. 521)
Laskuriraportti
Tulostaa raportin, jossa näytetään tähän mennessä tulostettujen sivujen kokonaismäärä.
Laskuriraportti(P. 521)
Tul. MEAP-järj.tied.
Valitse, kun haluat tulostaa luettelon laitteeseen asennettujen MEAP-sovellusten tiedoista ja MEAPjärjestelmäsovelluksista, kun MEAP-toiminto on käytössä. Tulosta MEAP-järjestelmätiedot(P. 521)
Vär.lokin tulostus
Tulostaa väriainekasetin/rumpukasetin käyttölokit luettelomuodossa.
Sarjanumero
Valitse, kun haluat näyttää laitteen sarjanumeron.
(
)
<Sarjanumero>
Tarviketiedot.
Valitse, kun haluat näyttää tietoja paperista ja väriainekasetista.
462
Kasettilokin tulostaminen(P. 522)
Asetus-valikko
Paperitiedot
Valitse, kun haluat näyttää määritetyn paperikoon ja -tyypin sekä jäljellä olevan paperin määrän kussakin
paperilähteessä. Paperin tarkistaminen(P. 530)
Väriainekas. malli
Valitse, kun haluat näyttää laitteen väriainekasetin mallinumeron.
tarkistaminen(P. 530)
Väriainekasetin mallin
Väriainetta jäljellä
Näyttää väriainekasetin tilan.
Väriainekasetin tilan tarkistaminen(P. 531)
● Näytetty väriainekasetin tila on vain ohjeellinen ja saattaa poiketa todellisesta tilasta.
Rumpukasetin malli
Valitse, kun haluat näyttää laitteen rumpukasetin mallinumeron.
tarkistaminen(P. 531)
Rumpukasetin mallin
Rumpua jäljellä
Näyttää rumpukasetin tilan.
Rumpukasetin tilan tarkistaminen(P. 531)
● Näytetty rumpukasetin tila on vain ohjeellinen ja saattaa poiketa todellisesta tilasta.
463
Asetus-valikko
Hukkavärisäiliö.
Voit näyttää hukkavärisäiliön mallinumeron.
Hukkavärisäiliön mallinumeron tarkistaminen(P. 532)
Hukkavärin tila
Voit näyttää hukkavärisäiliön tilan.
Hukkavärisäiliön tilan tarkistaminen(P. 532)
464
Asetus-valikko
Työ-valikko
60Y7-05C
Voit tulostaa SD-korttiin ja tulostuslokiin tallennettuja asiakirjoja. Kun
painetaan
( ) käyttöpaneelissa, Työ-valikko tulee esiin. Voit määrittää alla
kuvatut asetukset, kun laite on offline-tilassa.
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä "*1", ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
● Asetuksia, joissa on merkintä *2, ei välttämättä näytetä, kun etäkäyttöliittymän [Näytä työloki] -valintaruutua
ei ole valittu. Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 249)
Salattu tulostus(P. 465)
Turvatulostus(P. 465)
Tallennettu työlista(P. 465)
Tall. työn tulostus(P. 465)
Töiden tulostusloki(P. 466)
Tall. töid. tul.loki(P. 466)
Rap. tul.loki(P. 466)
Sähköp. tul.loki(P. 466)
Salattu tulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa salattuja asiakirjoja, jotka lähetetään tietokoneesta laitteeseen.
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 93)
Turvatulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa turvatulostusasiakirjoja, jotka lähetetään tietokoneesta laitteeseen.
Turvatulostusasiakirjojen tulostaminen(P. 93)
Tallennettu työlista *1
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen luettelon.
töiden luettelo(P. 524)
Tallennettujen
Tall. työn tulostus *1
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettuja asiakirjoja.
asiakirjan tulostaminen(P. 98)
465
Laitteeseen tallennetun
Asetus-valikko
Töiden tulostusloki *2
Valitse, kun haluat tulostaa tietokoneesta tulostettujen asiakirjojen lokin luettelomuodossa.
Tulostustyöloki(P. 524)
Tall. töid. tul.loki *1*2
Valitse, kun haluat tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen tulostuslokin
luettelomuodossa. Tallennettujen töiden tulostusloki(P. 525)
Rap. tul.loki *2
Valitse, kun haluat tulostaa asetukset ja raporttien tulostuslokin luettelomuodossa.
Raporttitulostusloki(P. 525)
Sähköp. tul.loki *2
Valitse, kun haluat tulostaa vastaanotettujen sähköpostien tulostuslokin luettelomuodossa.
tulostusloki(P. 526)
466
Sähköpostien
Asetus-valikko
Nollausvalikko
60Y7-05E
Voit peruuttaa kaikki prosessit, poistaa muistissa olevat tiedot ja katkaista virran.
Kun käyttöpaneelissa painetaan
( ), Nollaa-valikko tulee esiin.
Pehmeä nollaus(P. 467)
Lomakkeensyöttö(P. 468)
Sammutus(P. 468)
● Kun ilmoitus Ennn-nnnn (n on numero) näkyy, vain <Sammutus> voidaan suorittaa.
Pehmeä nollaus
Valitse, kun haluat poistaa tulostustöiden, jotka eivät ole vielä valmiit, kaikki tiedot (ohjelmakäynnistys). Voit valita
tämän kohteen myös laitteistokäynnistyksen suorittamista varten muutettujen asetusten käyttöönottamiseksi.
● Varmista ennen ohjelmakäynnistyksen tai laitteistokäynnistyksen suorittamista, että muut käyttäjät eivät
käytä laitetta. Muuten kaikki tulostustiedot poistetaan ennen tulostamista.
◼ Ohjelmakäynnistyksen suorittaminen
Suorita ohjelmakäynnistys, kun haluat poista kaikki tulostustiedot, joita tulostetaan, jotka odottavat tulostusta tai joita
vastaanotetaan.
(
)
<Pehmeä nollaus>
<Kyllä>
◼ Laitteistokäynnistyksen suorittaminen
Suorita laitteistokäynnistys, kun haluat ottaa laitteen muutetut asetukset käyttöön tai poistaa laitteen muistiin
tallennetut tiedot.
1
Paina
(
) -painiketta.
467
Asetus-valikko
● Jos tämä asetusvalikko tulee esiin, palaa ensin päänäyttöön painamalla
(
) ja suorita sitten
tämä vaihe 1.
2
Valitse <Pehmeä nollaus> painamalla
/
, pidä
painettuna 5 sekuntia ja
vapauta se.
➠ Ilmoitus <Suorit. kova nollaus?> tulee esiin.
3
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
➠ Kun suoritetaan laitteistokäynnistys, laite käynnistetään uudelleen.
● Kun ohjelma- tai laitteistokäynnistys suoritetaan, myös valinnaisen SD-korttiin tallennetut
turvatulostusasiakirjat poistetaan.
Lomakkeensyöttö
Jos tulostus peruutetaan tietokoneesta tai tiedonsiirto keskeytyy tietojen vastaanottamisen aikana, tiedot voivat jäädä
laitteen muistiin ja estää tulostuksen suorittamisen loppuun. Seuraavia tulostustietoja ei voida tulostaa, kun tietoja on
jäljellä. Pakota tällöin muistissa olevien tietojen tyhjennys valitsemalla <Lomakkeensyöttö>.
(
)
<Lomakkeensyöttö>
<Kyllä>
● Jos jäljellä olevia tietoja ei tulosteta, suorita ohjelmakäynnistys.
● Jos laitteen muistissa on edelleen tietoja sivunvaihdon suorittamisen jälkeen, (laitteen [
]-merkkivalo
palaa), suorita ohjelmakäynnistys.
Sammutus
Kun katkaiset laitteen virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 36)
468
Virran katkaiseminen
Asetus-valikko
Valitse syöttölaitevalikko
60Y7-05F
Paperilähteen ja laitteeseen lisätyn paperin koon asetukset ja lyhyet kuvaukset
luetellaan. Kun käyttöpaneelissa painetaan
( ), Valitse syöttölaite -valikko
tulee esiin. Oletusasetukset on merkitty tikarilla ( ).
Yleiset asetukset
● Asetukset ovat samat kuin <Paperilähde>-asetukset kohdassa
asetuksia käytetään myös <Paperilähde>-asetuksissa.
Asetusvalikko(P. 311) . Tässä määritettyjä
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on asteriski (*), ei välttämättä näytetä käytettävien vaihtoehtojen tai muiden
asetuskohteiden mukaan.
Paperilähde(P. 469)
Mon.tas. paperikoko(P. 470)
Kasetti N:n paperik. (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 470)
Tavallinen paperik.(P. 471)
Monit. etusijalla(P. 472)
Monit.taso eri pap.(P. 472)
Aut. kasetin valinta(P. 473)
Aut. pap.tyyp. tunn.(P. 473)
Oletuspaperin tyyppi(P. 475)
Mon.tas. pap.tyyppi(P. 475)
Kasetti N pap.tyyppi (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 476)
Manuaal. 2-p. (mon.)(P. 476)
2-puolinen tulostus(P. 477)
Paperilähde
Valitse paperilähde, josta paperia syötetään. Jos haluat vaihtaa paperilähteen automaattisesti paperikoon ja -tyypin
perusteella, valitse <Automaattinen>.
Automaattinen
Monitoimitaso
Kasetti 1
Kasetti 2 *
Kasetti 3 *
Kasetti 4 *
Kasetti 5 *
(
)
<Paperilähde>
Valitse paperilähde
469
Asetus-valikko
Mon.tas. paperikoko
Määritä monikäyttötasolle lisätyn paperin koko.
määrittäminen(P. 63)
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
A6
A5
A5R
B5
B5R
A4
A4R
B4
A3
LTR
LTRR
LGL
11x17
EXEC
EXECR
305x457 mm
Vapaa koko
Muokattu koko
Muok. koko R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kirjek. ISO-C5
Kirj. Monarch
Kirjek. Nro10
Kirjek. DL
India-LGL
Indeksikortti
STMT
STMTR
FLSC
8K
16K
16KR
Kasetti N:n paperik. (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Määritä laitteen paperikasettiin, valinnaiseen syöttölaitteeseen tai kasettisyöttöyksikköön lisätyn paperin koko (
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin määrittäminen(P. 60) ).
Laitteen paperikasetti
A5R
470
Asetus-valikko
B5R
EXECR
Vapaa koko
Automaattinen
Muokattu koko
Muok. koko R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Syöttölaitteen tai kasettisyöttöyksikön paperikasetti
A5R
B5R
EXECR
Vapaa koko
Automaattinen
Muokattu koko
Muok. koko R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Tavallinen paperik.
Aseta oletuspaperikoko. Tulostukseen käytetään tässä asetettua paperikokoa, kun tulostetaan käyttöjärjestelmästä,
joka ei tue tulostinajureita, tai mobiili- tai muusta laitteesta, joka ei tue paperikokoasetuksia.
A6
A5
B5
A4
B4
A3
LTR
LGL
11x17
EXEC
305x457 mm
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kirjek. ISO-C5
Kirj. Monarch
Kirjek. Nro10
471
Asetus-valikko
Kirjek. DL
India-LGL
Indeksikortti
STMT
FLSC
8K
16K
(
)
<Tavallinen paperik.>
Valitse paperikoko
Paperikoon valitseminen
Määritä asetus tulostettavan paperin koon mukaan.
Monit. etusijalla
Valitse, annetaanko monikäyttötasolle lisätyn paperin syöttämiselle etusija, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu
<Automaattinen>. Jos valitaan <Kyllä>, paperia syötetään monikäyttötasolta, kun samankokoista paperia on lisätty
sekä monikäyttötasolle että paperikasettiin.
Ei
Kyllä
(
)
<Monit. etusijalla>
<Ei> tai <Kyllä>
● Kun <Monit.taso eri pap.>-asetukseksi on valittu <Kyllä>, paperia syötetään ensisijaisesti paperikasetista,
vaikka <Monit. etusijalla>-asetukseksi olisi valittu <Kyllä>.
Monit.taso eri pap.
Jos valitaan <Kyllä>, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>, monikäyttötaso valitaan
automaattisesti, jos mihinkään paperikasettiin ei ole lisätty sopivan kokoista paperia.
Ei
Kyllä
472
Asetus-valikko
(
)
<Monit.taso eri pap.>
<Ei> tai <Kyllä>
Aut. kasetin valinta
Jos valitaan <Käytä>, kun <Paperilähde>-asetukseksi on valittu <Automaattinen>, laite valitsee automaattisesti
paperilähteen, johon on lisätty sopivan kokoista paperia. Lisäksi kun paperi loppuu, tämän sovelluksen avulla
tulostusta voidaan jatkaa vaihtamalla yhdestä paperilähteestä toiseen, johon on lisätty samaa paperikokoa.
Älä käytä
Käytä
(
)
<Aut. kasetin valinta>
Valitse paperilähde
<Älä käytä> tai
<Käytä>
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, johon halutaan käyttää Kasetin automaattinen valinta -toimintoa.
Asetusten vaihtaminen
Ota automaattinen paperikasetinvalinta käyttöön edellisessä näytössä (
valitsemalla <Kyllä>.
) valitulle paperilähteelle
Aut. pap.tyyp. tunn.
Määritä, tunnistetaanko paperityyppi automaattisesti, kun lisätään tavallista tai paksua paperia. Valitse tämän
toiminnon käyttämistä varten paperilähteen paperityypiksi <Erityyppiset>. Valitse myös tulostinajurin [Paperityyppi]asetukseksi [Tulostimen oletus].
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
Mon.tas. pap.tyyppi(P. 475)
Kasetti N pap.tyyppi (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 476)
Perustulostustoiminnot(P. 75)
Monitoimitaso
Älä käytä
Vain ensimm. arkki
Jokainen arkki
Kasetti 1
Älä käytä
473
Asetus-valikko
Käytä
Kasetti 2 *
Älä käytä
Käytä
Kasetti 3 *
Älä käytä
Käytä
Kasetti 4 *
Älä käytä
Käytä
Kasetti 5 *
Älä käytä
Käytä
(
)
paperilähde
<Aut. pap.tyyp. tunn.>
Tarkista ilmoitus
Valitse
Valitse asetusarvo
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka paperityypin automaattisen tunnistuksen asetuksen haluat tehdä.
Asetusten vaihtaminen (Monitoimitaso)
Jos määritetään <Vain ensimm. arkki>, paperityypin tunnistus tehdään vain ensimmäiselle arkille. Jos
määritetään <Jokainen arkki>, paperityypin tunnistus suoritetaan jokaiselle arkille, kun niitä syötetään.
Asetusten vaihtaminen (Kasetti 1 – 5*)
Jos määritetään <Käytä>, paperityypin tunnistus tehdään vain ensimmäiselle arkille.
● Kun tämä toiminto on käytössä, tulostusnopeus voi olla hitaampi. Jos määritetään <Jokainen arkki>,
tulostusnopeus on hitaampi.
● Kun tämä toiminto on käytössä, laite ei ehkä tulosta oikein. Jos laite ei voi tulostaa oikein, valitse asetukseksi
<Älä käytä> ja määritä paperi tulostinajurissa, ennen kuin yrität tulostaa uudelleen.
474
Asetus-valikko
Oletuspaperin tyyppi
Aseta oletuspaperityyppi. Tulostukseen käytetään tässä asetettua paperityyppiä, kun tulostetaan käyttöjärjestelmästä,
joka ei tue tulostinajureita, tai mobiili- tai muusta laitteesta, joka ei tue paperityyppiasetuksia.
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
Paksu 1
Paksu 2
Paksu 3
Paksu 4
Paksu 5
Postcard
Kirjekuori
Päällystetty 1
Päällystetty 2
Päällystetty 3
Tarrat
Karkea 1
Karkea 2
(
)
<Oletuspaperin tyyppi>
Valitse paperityyppi
Paperityypin valinta
Määritä asetukset samalla tavalla kuin tulostinajurin paperiasetukset tulostettavan paperityypin mukaan.
Paperin lisääminen(P. 40)
● Tulostukseen käytetään tässä asetettua paperityyppiä, jos [Paperityyppi]-asetukseksi on valittu [Tulostimen
oletus] tulostinajurin puolella ja paperilähteeseen lisätyn paperin tyypiksi on asetettu <Erityyppiset> laitteen
puolella.
Mon.tas. pap.tyyppi
Määritä monikäyttötasolle lisätyn paperin tyyppi.
määrittäminen(P. 63)
Monikäyttötasolla olevan paperikoon ja -tyypin
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
475
Asetus-valikko
Paksu 1
Paksu 2
Paksu 3
Paksu 4
Paksu 5
Postcard
Kirjekuori
Päällystetty 1
Päällystetty 2
Päällystetty 3
Tarrat
Karkea 1
Karkea 2
Erityyppiset
Kasetti N pap.tyyppi (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Määritä paperikasettiin lisätyn paperin tyyppi.
määrittäminen(P. 60)
Paperikasetissa olevan paperin koon ja tyypin
Tavallinen
Tavallinen L
Tavallinen L2
Paksu 1
Paksu 2
Paksu 3
Paksu 4
Tarrat
Karkea 1
Karkea 2
Erityyppiset
Manuaal. 2-p. (mon.)
Valitse paperin tulostuspuoli, kun halutaan suorittaa 2-puolinen tulostus manuaalisesti monikäyttötasolta.
1. puoli
2. puoli
(
)
<Manuaal. 2-p. (mon.)>
<1. puoli> tai <2. puoli>
<1. puoli>
Valitse tulostus takapuolelle (ensin tulostettava puoli).
476
Asetus-valikko
<2. puoli>
Valitse tulostus etupuolelle (jo tulostetun puolen vastakkainen puoli).
2-puolinen tulostus
Valitse, tulostetaanko paperin molemmille puolille.
Ei
Kyllä
(
)
<2-puolinen tulostus>
<Ei> tai <Kyllä>
477
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset)
Vianmääritys (usein kysytyt
kysymykset)
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset) ....................................................................................... 479
478
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset)
Vianmääritys (usein kysytyt kysymykset)
60Y7-05H
Kun esiintyy ongelma, tarkista tämän luvun ratkaisut ennen kuin otat yhteyttä Canoniin.
479
Ylläpito
Ylläpito
Ylläpito ................................................................................................................................................................. 481
Laitteen puhdistus ............................................................................................................................................ 483
Ulkopuoli ...................................................................................................................................................... 484
Kiinnitysyksikkö ............................................................................................................................................ 485
Paperin luovutusalue .................................................................................................................................... 486
Väriainekasettien vaihtaminen ........................................................................................................................ 491
Väriainekasettien vaihtaminen ..................................................................................................................... 495
Rumpukasettien vaihtaminen .......................................................................................................................... 498
Rumpukasettien vaihtaminen ....................................................................................................................... 502
Hukkavärisäiliön vaihtaminen ......................................................................................................................... 504
Hukkavärisäiliön vaihtaminen ...................................................................................................................... 505
Laitteen siirtäminen ......................................................................................................................................... 507
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen ....................................................................................................... 509
Tulostustummuuden säätäminen ................................................................................................................. 510
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen ........................................................................................................... 512
Tulostuskohdan säätäminen ........................................................................................................................ 514
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen ......................................................................................................... 518
Laskurin arvon näyttäminen ............................................................................................................................ 527
Tarvikkeiden tarkistaminen ............................................................................................................................. 530
Asetusten alustaminen ..................................................................................................................................... 533
Valikon alustaminen ..................................................................................................................................... 534
Verkkoasetusten alustaminen ...................................................................................................................... 535
480
Ylläpito
Ylläpito
60Y7-05J
Tässä luvussa kuvataan laitteen ylläpito, mukaan lukien laitteen puhdistus ja asetusten alustaminen.
◼ Peruspuhdistus
Laitteen puhdistus(P. 483)
● Laite likaantuu, katso
Ulkopuoli(P. 484) .
● Tulosteissa on mustia laikkuja, katso
Kiinnitysyksikkö(P. 485) .
◼ Väriainekasettien vaihtaminen
● Kun haluat tarkistaa väriainekasetin tilan, katso
vaihtaminen(P. 491) .
● Väriainekasettien vaihtaminen, katso
vaihtaminen(P. 495) .
Väriainekasettien
Väriainekasettien
◼ Rumpukasettien vaihtaminen
● Kun haluat tarkistaa rumpukasetin tilan, katso
● Rumpukasettien vaihtaminen: katso
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 498) .
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502) .
◼ Hukkavärisäiliön vaihtaminen
● Vaihtoilmoitus on näytetty, katso
Hukkavärisäiliön vaihtaminen(P. 504) .
● Katso hukkavärisäiliön vaihto-ohjeet kohdasta
Hukkavärisäiliön vaihtaminen(P. 505) .
◼ Laitteen siirtäminen
● Laitteen siirtäminen huollon tai muuton takia, katso
siirtäminen(P. 507) .
◼ Tulostuslaadun hallinta
● Jos haluat säätää
säätäminen(P. 510) .
Laitteen
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen(P. 509)
tulostukseen
käytettävää
● Jos haluat korjata värivirheen tai sävyeron, katso
● Jos haluat säätää tulostuskohtaa, katso
väriaineen
tummuutta,
katso
Tulostustummuuden
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen(P. 512) .
Tulostuskohdan säätäminen(P. 514) .
481
Ylläpito
◼ Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
● Asetusluetteloiden yms. tulostaminen: katso
tulostaminen(P. 518) .
Raporttien ja luetteloiden
◼ Laitteella tulostetun kokonaissivumäärän tarkistaminen
Jos haluat tarkistaa tulosteiden sivujen kokonaismäärän, katso
Laskurin arvon näyttäminen(P. 527) .
◼ Asetusten alustaminen
Jos haluat palauttaa asetukset, katso
Asetusten alustaminen(P. 533) .
482
Ylläpito
Laitteen puhdistus
60Y7-05K
Puhdistamalla laitteen säännöllisesti estät tulostuslaadun heikkenemisen ja varmistat turvallisen ja helpon käytön. Lue
turvaohjeet huolellisesti ennen puhdistuksen aloittamista. Ylläpito ja tarkastukset(P. 9)
Mitä puhdistetaan
Laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot
Ulkopuoli(P. 484)
Sisäinen kiinnitysyksikkö
Kiinnitysyksikkö(P. 485)
Sisäinen paperin luovutusalue
Paperin luovutusalue(P. 486)
483
Ylläpito
Ulkopuoli
60Y7-05L
Pyyhi laitteen ulkopuoli säännöllisesti, erityisesti ilmanvaihtoaukkojen ympäristö, jotta laite pysyy hyvässä kunnossa.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
Virran katkaiseminen
(sammuttaminen)(P. 36)
2
Puhdista laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot.
● Käytä pehmeää ja melkein kuivaksi puristettua liinaa, joka on kostutettu vedellä tai laimennetulla
pesuaineella.
● Katso tuuletusaukkojen paikat kohdasta
Etuosa(P. 19) .
3
Odota, että laitteen ulkopuoli on kokonaan kuivunut.
4
Liitä virtajohto takaisin ja kytke laitteeseen virta
484
Ylläpito
Kiinnitysyksikkö
60Y7-05R
Laitteen sisällä oleviin kiinnitysyksikköön saattaa tarttua likaa, joka aiheuttaa tulosteisiin mustia täpliä. Puhdista
kiinnitysyksikkö tekemällä seuraavat toimet. Huomaa, että et voi puhdistaa kiinnitysyksikköä, kun laitteessa on
tulostamista odottavia asiakirjoja. Huomaa, että kiinnitysyksikön puhdistamiseen tarvitaan tavallista A4- tai Letterkokoista paperia. Aseta paperi monitoimialustalle ennen seuraavien toimien tekemistä.
● Puhdistaminen kuluttaa väriainekasettia. Varmista etukäteen, että jäljellä on riittävästi väriainetta.
Väriainekasetin tilan tarkistaminen(P. 494)
1
Paina
2
Valitse
3
Valitse lisätyn paperin koko ja paina
4
Valitse <Kyllä> ja paina
(
) -painiketta.
/
-painikkeilla <Puhdistus> ja paina
-painiketta.
.
-painiketta.
➠ Ilmoitus <Aseta puhdistus-paperi ja paina Online-näppäintä.> tulee näyttöön.
5
Paina
(
) -painiketta.
➠ Puhdistuspaperi syötetään hitaasti laitteeseen, ja kiinnitysyksikön puhdistus alkaa.
● Puhdistusta ei voi keskeyttää. Odota, kunnes puhdistus päättyy.
485
Ylläpito
Paperin luovutusalue
60Y7-05S
Jos käytetään usein tarroja, niiden liima voi tarttua paperin luovutusalueelle aiheuttaen paperitukoksia. Noudata
tarrojen käyttämisen jälkeen seuraavia ohjeita ja pyyhi liimajäämät pois paperin luovutusalueelta.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
Virran katkaiseminen
(sammuttaminen)(P. 36)
2
Pyyhi paperin luovutusalueelle tarttuneet liimajäämät pois.
● Pyyhi liimajäämät pois käyttämällä pehmeää ja melkein kuivaksi puristettua liinaa, jota on kostutettu vedellä
tai vedellä laimennetulla miedolla pesuaineella.
Paperikasetti
● Noudata
lisäksi seuraavia
kasettisyöttöyksiköstä.
ohjeita
ja
poista
liimajäämät
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy.
2
Pyyhi paperinohjaimiin tarttuneet liimajäämät pois.
valinnaisesta
syöttölaitteesta
● Jos kyseiseen paperilähteeseen on lisätty paperia, poista paperi ennen pyyhkimistä.
3
Aseta paperikasetti.
● Jos paperia oli lisätty, lisää paperi uudelleen.
4
Avaa oikea kansi.
486
Paperin lisääminen paperikasettiin(P. 42)
tai
Ylläpito
5
Pyyhi pääyksikön sisäpuolelle tarttuneet liimajäämät pois.
● Kun pyyhit pyyhi pääyksikön sisäpuolelle tarttuneet liimajäämät pois, varo koskettamasta ITB-yksikköä
tai automaattista paperityypin tunnistusanturia.
6
Sulje oikea kansi.
Monikäyttötaso
1
Avaa kansi.
2
Pyyhi paperinohjaimiin tarttuneet liimajäämät pois.
487
Ylläpito
3
Irrota syöttötelojen kansi.
4
Vedä yläsyöttötela ulos.
5
Pyyhi syöttötelaan tarttuneet liimajäämät pois.
6
Aseta irrotettu syöttötela takaisin paikalleen.
7
Laita syöttötelojen kansi paikalleen.
8
Sulje kansi.
9
Avaa oikea kansi.
488
Ylläpito
10
Pyyhi pääyksikön sisäpuolelle tarttuneet liimajäämät pois.
● Kun pyyhit pyyhi pääyksikön sisäpuolelle tarttuneet liimajäämät pois, varo koskettamasta ITB-yksikköä
tai automaattista paperityypin tunnistusanturia.
11
Sulje oikea kansi.
3
Pyyhi luovutusalustaan tarttuneet liimajäämät pois.
4
Odota, että laitteen ulkopuoli on kokonaan kuivunut.
489
Ylläpito
5
Liitä virtajohto takaisin ja kytke laitteeseen virta
490
Ylläpito
Väriainekasettien vaihtaminen
60Y7-05U
Kun väriainekasetin vaihtoaika on lähellä, näyttöön tulee ilmoitus. Huomaa, että tulostuslaatu heikkenee, jos jatkat
tulostusta tekemättä mitään. Voit tarkistaa väriainekasetin tilan myös näytöstä.
Kun näkyviin tulee ilmoitus(P. 491)
Jos tulosteiden laatu on huono(P. 493)
Väriainekasetin tilan tarkistaminen(P. 494)
◼ Kun näkyviin tulee ilmoitus
Sen mukaan, mikä ilmoitus näytetään, sinun on varmistettava, että vaihtoväriainekasetti on valmiina, tai vaihdettava
Tarvikkeet(P. 565)
väriainekasetti. Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
● Seuraavan ilmoituksen "X" tarkoittaa CMYK-väriä.
<Väriainek X käyttöikä päättyy pian.>
<Väriainekasetin X käyttöikä päättyy pian.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että ilmoitetun värin väriainekasetti on vaihdettava lähiaikoina. Varmista, että sinulla
on vaihtoväriainekasetti valmiina. Vaihda väriainekasetti, jos näet tämän ilmoituksen ennen suuren tulostustyön
aloittamista.
● Kun ilmoitus <Valmis tulost.> ei tulee esiin, tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta
painamalla
(
).
● Näytettävä ilmoitus riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Toim. varoituksessa>-asetuksesta.
varoituksessa(P. 320)
● Voit asettaa minkä tahansa väriainekasetissa jäljellä olevan määrän prosenttiarvona täydestä
määrästä laukaisemaan tämän viestin. Määr. vär. tark.aj.(P. 397)
<Vaihda_väriainekasetti X.>
<Käyttöikä lopussa. Vaihda väriainekasetti X.>
Ilmoitetun värin väriainekasetin käyttöikä on päättynyt. Väriainekasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
491
Toim.
Ylläpito
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä.
● Sähköposti- ja faksiasiakirjojen vastaanottaminen poistetaan käytöstä.
sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 119)
Vastaanotetun
● Kun ilmoitus <Käyttöikä lopussa. Vaihda väriainekasetti X.> tulee esiin, tulostus pysäytetään
tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
● Näytettävä ilmoitus riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Toimenp väriain lop>-asetuksesta.
Toimenp väriain lop(P. 398)
<Vaihda_väriainekasetti X.>
Ilmoitetun värin väriainekasetin käyttöikä on päättynyt. Vaihda väriainekasetti.
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, tulostusta ei voi jatkaa.
● Se, näytetäänkö tämä ilmoitus vai ei, riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Toimenp väriain lop> asetuksesta. Toimenp väriain lop(P. 398)
<Ei takuuta, tuotev. tai ei Canonin kas.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Väriainekasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
<Tuotev. tai ei-Canon-vär.kas. voi olla käytössä.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Väriainekasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
492
Ylläpito
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
), mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
<Ei voi tul. Vär. voi olla tuotev. tai ei-Canon-v.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Väriainekasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, tulostusta ei voi jatkaa.
Canon Genuine Mode(P. 329)
<X-vär. tiet.virhe Kas. ei ehkä ole Canonin / tuotev.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Väriainekasetti kannattaa
vaihtaa uuteen. Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
◼ Jos tulosteiden laatu on huono
Jos tulosteissa alkaa näkyä jotain seuraavista ominaisuuksista, yksi väriainekaseteista on kulutettu loppuun. Vaihda
lähes tyhjä väriainekasetti, vaikka mitään viestiä ei näytettäisikään. Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
Raitoja esiintyy / tulostus on epätasaista
Tyhjille alueille tulostuu jälkikuvia
Osittain haalistunut
Valkoisia laikkuja esiintyy
493
Epätasainen tummuus
Tulosteet ovat väriltään vaaleita
Ylläpito
◼ Väriainekasetin tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa väriainekasetin tilan päänäytöstä. On suositeltavaa tarkistaa määrä ennen suuren työn tulostamisen
aloittamista.
Kasetin tilailmoitus
Näyttää väriainekasetin tilan. Ympäristön mukaan muut sisäiset osat saattavat tulla käyttöikänsä loppuun
ennen väriaineen loppumista.
● Näytetty väriainekasetin tila on vain ohjeellinen ja saattaa poiketa todellisesta tilasta.
● Voit tarkistaa väriainekasetin tilan myös valitsemalla <Väriainetta jäljellä> kohdassa <Tarviketiedot.>.
Tarviketiedot.(P. 462)
LINKIT
Tarvikkeet(P. 565)
494
Ylläpito
Väriainekasettien vaihtaminen
60Y7-05W
Lue varotoimet kohdista
Ylläpito ja tarkastukset(P. 9) ja
Tarvikkeet(P. 10) ennen kuin vaihdat väriainekasetit.
1
Avaa etukansi kokonaan.
2
Vedä värikasetti ulos.
3
Poista uusi väriainekasetti pakkausmateriaaleista.
4
Ravista väriainekasettia viisi tai kuusi kertaa alla näytetyn mukaisesti, jotta väriaine
leviää tasaisesti kasetin sisällä, ja aseta sitten kasetti tasaiselle alustalle.
● Älä poista suojakantta (
) tässä vaiheessa.
495
Ylläpito
5
Poista suojakansi.
6
Asenna väriainekasetti.
● Kohdista väriainekasetti sen ohjaimeen (
) samalla, kun pidät sitä vaaka-asennossa, ja paina sitä aukkoon,
kunnes se pysähtyy.
● Ole varovainen, jotta et osu hammaspyörään (
) tai syöttöosioon (
● Aseta väriainekasetti vastaavalla värillä merkittyyn aukkoon (
496
).
) tai iske niitä aukon suuta varten.
Ylläpito
7
Sulje etukansi.
497
Ylläpito
Rumpukasettien vaihtaminen
60Y7-05X
Kun rumpukasetin vaihtoaika on lähellä, näyttöön tulee ilmoitus. Huomaa, että tulostuslaatu heikkenee, jos jatkat
tulostusta tekemättä mitään. Voit tarkistaa rumpukasetin tilan myös näytöstä.
● Rumpukasetteja, joita käytettiin tai käytetään tietyn värin kanssa, ei saa käyttää uudelleen eri värin kanssa.
Tällainen rumpukasettien uudelleenkäyttö voi heikentää tulostuslaatua.
Kun näkyviin tulee ilmoitus(P. 498)
Jos tulosteiden laatu on huono(P. 500)
Rumpukasetin tilan tarkistaminen(P. 501)
◼ Kun näkyviin tulee ilmoitus
Sen mukaan, mikä ilmoitus näytetään, sinun on varmistettava, että vaihtorumpukasetti on valmiina, tai vaihdettava
rumpukasetti. Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
Tarvikkeet(P. 565)
● Seuraavan ilmoituksen "N" tarkoittaa numeroa 1–4.
<Rumpukas. N käyttöikä päättyy pian.>
<Rumpukasetin N käyttöikä päättyy pian.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että ilmoitetun paikan rumpukasetti on vaihdettava lähiaikoina. Varmista, että sinulla
on vaihtorumpukasetti valmiina. Vaihda rumpukasetti, jos näet tämän ilmoituksen ennen suuren tulostustyön
aloittamista.
● Kun ilmoitus <Valmis tulost.> ei tulee esiin, tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta
painamalla
(
).
● Näytettävä ilmoitus riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Toim. varoituksessa>-asetuksesta.
varoituksessa(P. 320)
Toim.
● Voit asettaa minkä tahansa rumpukasetissa jäljellä olevan määrän prosenttiarvona täydestä määrästä
laukaisemaan tämän viestin. Määr. rumm. tark.aj.(P. 398)
<Vaihda rumpukasetti N.>
<Käyttöikä lopussa. Vaihda rumpukasetti N.>
Ilmoitetun paikan rumpukasetin käyttöikä on päättynyt. Rumpukasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
498
Ylläpito
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä.
● Sähköposti- ja faksiasiakirjojen vastaanottaminen poistetaan käytöstä.
sähköpostin tulostaminen (sähköpostitulostus)(P. 119)
Vastaanotetun
● Kun ilmoitus <Käyttöikä lopussa. Vaihda rumpukasetti N.> tulee esiin, tulostus pysäytetään
tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
).
<Vaihda rumpukasetti N.>
Ilmoitetun paikan rumpukasetin käyttöikä on päättynyt. Vaihda rumpukasetti.
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, tulostusta ei voi jatkaa.
<Ei takuuta, tuotev. tai ei Canonin kas.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Rumpukasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
● Voit jatkaa tulostusta, kun tämä ilmoitus näytetään, mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
<Tuotev. tai ei-Canon-rumpuk. voi olla käytössä.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Rumpukasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
499
Ylläpito
● Voit jatkaa tulostusta painamalla
(
), mutta tulostuslaatu voi heikentyä. Lisäksi laite voi
vahingoittua.
<Ei voi tul. Rump. voi olla tuotev. tai ei-Canon-v.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Rumpukasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
● Kun tämä ilmoitus tulee esiin, tulostusta ei voi jatkaa.
Canon Genuine Mode(P. 329)
<Rumpu N tiet.virh Kas. ei tak. koska ei Canonin.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että laite ei välttämättä tulosta optimaalisella laadulla. Rumpukasetti kannattaa
vaihtaa uuteen.
◼ Jos tulosteiden laatu on huono
Jos tulosteissa alkaa näkyä jotain seuraavista ominaisuuksista, yksi rumpukaseteista on kulutettu loppuun. Vaihda
lähes tyhjä rumpukasetti, vaikka mitään viestiä ei näytettäisikään. Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
Raitoja esiintyy / tulostus on epätasaista
Tyhjillä alueilla näkyy jälkikuvia
Osittain haalistunut
Valkoisia laikkuja esiintyy
500
Epätasainen tummuus
Ylläpito
◼ Rumpukasetin tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa rumpukasetin tilan kohdasta <Rumpua jäljellä> kohdassa <Tarviketiedot.>. On suositeltavaa tarkistaa
määrä ennen suuren työn tulostamisen aloittamista.
LINKIT
Tarvikkeet(P. 565)
501
Ylläpito
Rumpukasettien vaihtaminen
60Y7-05Y
Lue varotoimet kohdista
Ylläpito ja tarkastukset(P. 9) ja
Tarvikkeet(P. 10) ennen rumpukasettien vaihtamista.
1
Avaa etukansi kokonaan.
2
Vapauta rumpukasetin vipu.
3
Vedä rumpukasetti ulos.
4
Poista uusi rumpukasetti pakkausmateriaaleista.
502
Ylläpito
5
Poista suojakansi.
6
Asenna rumpukasetti.
● Kohdista rumpukasetti sen ohjaimeen (
● Älä kosketa rummun pintaa (
) ja paina sitä aukkoon, kunnes se pysähtyy.
) tai kolauta sitä aukon suuta vasten. Rummun pinnan (
)
naarmuuntuminen voi aiheuttaa toimintahäiriön.
● Rumpukasetteja, joita käytettiin tai käytetään tietyn värin kanssa, ei saa käyttää uudelleen eri värin kanssa.
Tällainen rumpukasettien uudelleenkäyttö voi heikentää tulostuslaatua.
7
Lukitse rumpukasetin vipu.
8
Sulje etukansi.
503
Ylläpito
Hukkavärisäiliön vaihtaminen
60Y7-060
Kun hukkavärisäiliön jäljellä oleva kapasiteetti on pieni, vastaava ilmoitus tulee esiin näytössä. Hukkavärisäiliön tila
voidaan myös tarkistaa näytössä.
Kun näkyviin tulee ilmoitus(P. 504)
Hukkavärisäiliön tilan tarkistaminen(P. 504)
◼ Kun näkyviin tulee ilmoitus
Sen mukaan, mikä ilmoitus näytetään, sinun on varmistettava, että uusi hukkavärisäiliö on saatavilla, tai vaihdettava
hukkavärisäiliö. Hukkavärisäiliön vaihtaminen(P. 505)
Tarvikkeet(P. 565)
<Vaihda hukkavärisäiliö pian.>
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että hukkavärisäiliö on vaihdettava lähiaikoina. Varmista, että sinulla on uusi
hukkavärisäiliö valmiina. Vaihda hukkavärisäiliö ennen suuren tulostustyön aloittamista, jos näet tämän
ilmoituksen.
● Kun ilmoitus <Valmis tulost.> ei tulee esiin, tulostus pysäytetään tilapäisesti. Voit jatkaa tulostusta
painamalla
(
).
● Näytettävä ilmoitus riippuu käyttöpaneelin asetusvalikon <Toim. varoituksessa>-asetuksesta.
varoituksessa(P. 320)
Toim.
<Vaihda hukkavärisäil.>
<Vaihda hukkavärisäiliö.>
Hukkavärisäiliö on tullut täyteen. Vaihda hukkavärisäiliö uuteen.
◼ Hukkavärisäiliön tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa hukkavärisäiliön tilan valitsemalla <Hukkavärin tila> kohdassa <Tarviketiedot.>. Ennen suuren työn
tulostamisen aloittamista kannattaa tarkistaa, täytyykö valmistella uusi hukkavärisäiliö. Tarviketiedot.(P. 462)
LINKIT
Tarvikkeet(P. 565)
504
Ylläpito
Hukkavärisäiliön vaihtaminen
60Y7-061
Lue varotoimet kohdista
Ylläpito ja tarkastukset(P. 9) ja
1
Avaa etukansi kokonaan.
2
Avaa vasen kansi.
3
Irrota hukkavärisäiliö.
Tarvikkeet(P. 10) ennen hukkavärisäiliön vaihtamista.
● Varo kallistamasta säiliötä. Hukkavärisäiliön kallistaminen aiheuttaa kerätyn väriaineen vuotamista.
● Aseta hukkavärisäiliö muovipussiin, jotta säiliössä oleva väriaine ei läiky.
4
Poista hukkavärisäiliö pakkausmateriaaleista.
505
Ylläpito
● Älä pura tai muuta hukkavärisäiliötä.
5
Asenna uusi hukkavärisäiliö ja sulje vasen kansi.
● Aseta kohdistaen se vasempaan kanteen ja alempaan alustaan.
6
Sulje etukansi.
506
Ylläpito
Laitteen siirtäminen
60Y7-062
Laite on painava. Vammojen välttämiseksi muista noudattaa alla kuvattuja toimenpiteitä, kun siirrät laitetta, ja muista
myös lukea varotoimet ennen aloittamista. Tärkeitä turvallisuusohjeita(P. 2)
1
Jos laitteen kuljetusmatka on pitkä, suorita <Estä väriain vuoto>.
1
Paina
(
2
Valitse
/
3
Valitse <Kyllä> ja paina
).
-painikkeilla <Estä väriain vuoto> ja paina
.
.
➠ Puhdistus alkaa.
● Puhdistusta ei voi peruuttaa, kun se on alkanut,. Odota, kunnes toimenpide päättyy.
2
Katkaise virta laitteesta ja kaikista tietokoneesta.
● Kun katkaiset virtaa, muista sammuttaa laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
katkaiseminen (sammuttaminen)(P. 36)
3
Irrota kaapelit ja johto laitteesta alla olevan kuvan mukaisessa
numerojärjestyksessä.
● Tähdellä "*" merkittyjen kaapelien kytkeminen käyttöympäristöstä.
Virtapistoke
Virtajohto
USB-laite*
USB-kaapeli*
Verkkokaapeli*
507
Virran
Ylläpito
4
Poista väriainekasetti ja rumpukasetti, kun kuljetat laitetta pitkiä matkoja.
5
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat
6
Sulje kaikki avoimet kannet ja siirrä laite uuteen paikkaan.
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
etupuolta.
● Laite on painava (
Pääyksikkö(P. 546) ). Älä yritä liikaa kantaa laitetta.
● Käytä laitteen molemmilla puolilla olevia kahvoja. Kantamiseen tarvitaan ainakin kaksi ihmistä.
Jos valinnainen syöttölaite tai kasettisyöttöyksikkö on kiinnitetty laitteeseen
● Vapauta syöttölaitteen tai kasettisyöttölaitteen lukitus ennen laitteen nostamista ja kuljeta syöttölaite tai
kasettisyöttöyksikkö erikseen.
7
Aseta laite varovasti uuteen asennuspaikkaan.
● Lisätietoja laitteen asentamisesta siirtämisen jälkeen, katso Aloittaminen.
sisältö(P. 581)
508
Oppaat ja niiden
Ylläpito
Tulostuslaadun ylläpito ja parantaminen
60Y7-063
Jos tulostusjälki ei ole tyydyttävä, esimerkiksi tulostetut väri poikkeavat alkuperäisistä väreistä tai tulostuskohta ei ole
odotettu, kokeile alla olevia säätöjä.
◼ Tummuuden säätäminen
Säädä väriaineen tummuutta. Voit hienosäätää tummuutta tummuustason mukaan.
säätäminen(P. 510)
Tulostustummuuden
◼ Värivirheen/sävyn korjaus
Tee korjaus, mikäli esiintyy värivirheitä tai sävyeroja.
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen(P. 512)
◼ Tulostuskohdan säätö
Voit säätää jokaisen paperilähteen tulostuskohtaa.
Tulostuskohdan säätäminen(P. 514)
509
Ylläpito
Tulostustummuuden säätäminen
60Y7-064
Jos tulostusjälki on odotettua tummempaa tai vaaleampaa, voit säätää kunkin CMYK-väriaineen tummuutta. Voit
hienosäätää väriaineen tummuutta jakamalla koko tummuusalueen kolmeen alueeseen.
● Jos <Värinsäästö>.asetukseksi on valittu <Kyllä>, tätä säätötoimintoa ei voi käyttää.
1
Paina
2
Valitse
3
Säädä tummuutta.
(
Värinsäästö(P. 357)
) -painiketta.
/
-painikkeilla <Tulostuslaatu> ja paina
1
Valitse väri, jonka tummuutta haluat säätää, ja paina
2
Säädä tummuutta painikkeilla
/
-painiketta.
.
.
Tummuuden säätö
Lisää tummuutta valitsemalla +-arvo. Vähennä tummuutta valitsemalla –-arvo.
3
Paina
-painiketta.
Väriaineen tummuuden hienosäätö tummuustason mukaan
Väriaineen tummuutta voidaan hienosäätää kolmella tummuustasolla – korkea, keski ja matala.
1
Valitse
2
Valitse haluttu tummuustaso ja paina
/
-asetuksella väri, jonka tummuutta haluat säätää, ja paina
.
510
.
Ylläpito
3
Säädä tummuutta painikkeilla
/
.
Tummuuden säätö
Lisää tummuutta valitsemalla +-arvo. Vähennä tummuutta valitsemalla –-arvo.
Kunkin tummuusalueen esimerkkisäätö
<Korkea>
<Keskitaso>
<Matala>
4
Paina
-painiketta.
● Jos haluat tehdä säätöjä myös muilla tummuustasoilla, toista vaiheiden 2–4 toimenpiteet.
511
Ylläpito
Värivirheiden ja sävyjen korjaaminen
60Y7-065
Kun esiintyy värivirheitä tai kun kuvat tulostetaan väreillä, jotka poikkeavat alkuperäisen väreistä, ongelma voidaan
korjata suorittamalla kalibrointi. Korjauksen suorittamiseen tarvitaan riittävä määrä väriainetta, joten jäljellä olevan
Väriainekasetin tilan
väriaineen määrä kannattaa tarkistaa etukäteen ja värikasetit vaihtaa tarpeen mukaan.
tarkistaminen(P. 494)
Värivirheiden korjaaminen
Tulosteen värivirhe tarkoittaa siirtymää värien paikoissa, joka saattaa tapahtua, kun tulostetaan yksi kuva
käyttäen useita väriainekasetteja. Värivirhe saattaa tehdä tulosteista epätarkkoja. Jos värivirhe esiintyy, ongelma
täytyy korjata.
Kun värivirhe esiintyy
Kun värivirhettä ei esiinny
Sävyjen korjaaminen
Sävy tarkoittaa värin, kuten punaisen, keltaisen, vihreän, sinisen tai purppuran, tummuutta. Kun tulostetun
kuvan värit poikkeavat alkuperäisen väreistä, kun eräät värit ovat tummempia tai kun tulosteen
kokonaistummuus on alkuperäistä pienempi, korjaus täytyy tehdä.
Sävyjä ei toisteta oikein
Alkuperäinen
Sävyt toistetaan oikein
● Toistuva kalibroiminen voi vaikuttaa värikasettien käyttöikään.
● Jos värikasetin käyttöikä on päättynyt, kalibrointi ei välttämättä pääty oikein. Vaihda tällöin värikasetti ja yritä
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
kalibroida uudelleen.
● Yleensä kalibrointi suoritetaan automaattisesti laitteen käyttöolosuhteiden tai ympäristöolosuhteiden
muutosten mukaisesti.
● Voit määrittää, että kalibrointi suoritetaan automaattisesti heti laitteen virran kytkemisen jälkeen, tai voit
määrittää kalibrointitaajuuden.
Ensimm. kalibrointi(P. 389)
Kalibrointitaajuus(P. 396)
1
Paina
(
) -painiketta.
512
Ylläpito
2
3
/
, valitse <Kalibrointi> ja paina
Valitse kalibrointityyppi ja paina
.
.
● Jos haluat korjata POP-tulostuksessa tapahtuneen värivirheen, valitse <POP-tul kalibrointi>.
● Korjaaminen kalibroinnilla kestää pidempään asetuksella <POP-tul kalibrointi> kuin asetuksella
<Täyskalibrointi>.
4
Valitse <Kyllä> ja paina
.
➠ Säätö alkaa.
● Voit määrittää asetuksen niin, että kalibrointi suoritetaan valittuun aikaan automaattisesti.
Kalibrointiajastin(P. 315)
Kalibrointiaika(P. 315)
● Vaikka yleensä automaattisesti suoritettavan kalibroinnin tyyppi on sama kuin <Täyskalibrointi>, voit vaihtaa
sen tyypiksi <POP-tul kalibrointi>.
Autom POP-kalibroint(P. 395)
513
Ylläpito
Tulostuskohdan säätäminen
60Y7-066
Jos asiakirja tulostu sivuun tai tulostettavan alueen ulkopuolelle, säädä tulostuskohtaa. Kunkin paperilähteen
tulostuskohtaa voidaan säätää.
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen(P. 514)
Vaihe 2: Säädettävän suunnan ja etäisyyden tarkistaminen(P. 515)
Vaihe 3: Tulostuskohdan säätäminen kullekin paperilähteelle(P. 516)
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen
Voit tarkistaa säädettävän suunnan ja etäisyyden suorittamalla tulostuskohdan säätötulostuksen.
● Kun haluat tarkistaa 2-puolisen tulostuksen tulostuskohdan, valitse käyttöpaneelin asetusvalikossa <2puolinen tulostus>-asetukseksi <Kyllä> etukäteen. 2-puolinen tulostus(P. 477)
1
Paina
( ) -painiketta.
2
Valitse
/
3
Valitse paperilähde, jonka tulostuskohdan haluat tarkistaa, ja paina
4
Paina
(
-painikkeilla <Paperilähde> ja paina
) -painiketta.
➠ Näyttö palaa päänäyttöön.
5
Paina
(
) -painiketta.
514
-painiketta.
.
Ylläpito
6
Valitse <Tul. paik.t. varten> ja paina
7
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
➠ Tulostuskohdan säätötuloste tulostetaan.
Vaihe 2: Säädettävän suunnan ja etäisyyden tarkistaminen
Kun tulostuskohdan säätötulostus suoritetaan, tulostuskohdan tarkistusmerkit
tulostetaan. Määritä säädettävä
suuna ja etäisyys näiden merkkien perusteella. Kun tulostuskohta on normaali, kaikki merkit tulostetaan kohtaan 5
mm paperin lähimmästä reunasta.
Tulostuskohdan säätötulosteiden tarkistaminen
Se paperin reuna, joka tulee tulostettaessa ensimmäisenä ulos, on tulostuskohdan säätötulosteen yläreuna.
Varmista, mikä paperin reuna on ylhäällä, kun tarkistat tulostuskohtaa.
● Tulostuskohdan tarkistamiseen tarkoitetun
merkin
koko on alla olevan kuvan
mukainen.
Kun tulostuskohta on sivussa
Kun tulostuskohdan tarkistusmerkkejä ei tulosteta oikeaan kohtaan, tulostuskohtaa täytyy säätää. Kun
tulostuskohtaa säädetään, määritä suunta painamalla + ja – ja etäisyys painamalla mm. Paina –, kun haluat
siirtää tulostuskohtaa ylöspäin, ja +, kun haluat siirtää sitä alaspäin (pystykohdan korjaus). Paina –, kun haluat
siirtää tulostuskohtaa vasemmalle, ja +, kun haluat siirtää sitä oikealle (vaakakohdan korjaus).
Pystysuunta (<Siirto Y>)
Vaakasuunta (<Siirto X>)
515
Ylläpito
Alla olevassa esimerkissä tulostuskohtaa siirretään 5 mm ylöspäin ja 1,5 mm oikealle. "-5,0 mm" valitaan
kohdassa <Siirto Y>, ja "+1,50 mm" valitaan kohdassa <Siirto X>.
Vaihe 3: Tulostuskohdan säätäminen kullekin paperilähteelle
Kun säädettävä suunta ja etäisyys on vahvistettu, määritä säädetty tulostuskohta. Voit säätää tulostuskohtaa
pystysuunnassa alueella -5,0 mm – +5,0 mm 0,1 mm:n portain ja vaakasuunnassa -3,5 mm – +3,5 mm 0,25 mm portain.
1
Aseta laite offline-tilaan.
● Kun
(
) palaa, paina
(
).
2
Paina
3
Valitse
4
Valitse <Säädä tulostuskohtaa> ja paina
5
Valitse säätösuunnan ja paperilähteen yhdistelmä ja paina
(
/
) -painiketta.
-painikkeilla <Käyttäjän ylläpito> ja paina
-painiketta.
-painiketta.
.
● Valitse <Siirto X (2-puol.)> ‑asetusta varten ensin paperilähde ja säädä sitten tulostuskohtaa.
516
Ylläpito
2-puolisen tulostuksen tulostuskohdan säätäminen
● Asetuksilla <Siirto Y (2-puol.)> ja <Siirto X (2-puol.)> voidaan säätää ensimmäisen sivun (etupuoli)
tulostuskohtaa. Toisen sivun (takapuoli) tulostuskohtaa säädetään kullekin paperilähteelle asetettujen
arvojen perusteella.
Esimerkki tulostuskohdan säätämisestä
6
Ensimmäinen sivu (etupuoli)
<Siirto Y (2-puol.)> -asetuksen arvo
Toinen sivu (takapuoli)
<Siirto Y (MT-taso)> -asetuksen arvo
Aseta arvo ja paina
.
● Syötä tulostuskohdan säätötulosteen perusteella arvo painamalla
/
.
● Kun määritetään <Siirto Y (2-puol.)>, tulostuskohtaa säädetään kaikkien paperilähteiden syöttöarvojen
mukaan.
● Jos haluat säätää toisen kohdan tai paperilähteen, toista vaiheet 5 ja 6.
7
Paina
(
) -painiketta.
➠ Näyttö palaa päänäyttöön.
8
Paina
(
) uudelleen.
➠ Laite siirtyy online-tilaan.
9
Suorita tulostuskohdan säätötulostus ja tarkista säädetty tulostuskohta tulosteessa.
Vaihe 1: Nykyisen tulostuskohdan tulostaminen(P. 514)
Kaikkien tulostuskohtien säätäminen
Käyttöpaneelin asetusvalikon kohdissa <Siirto Y> ja <Siirto X> voidaan säätää kaikkien tulostustyyppien
tulostuskohtia paperilähteestä riippumatta. Tulostuskohtaa voidaan säätää alueella -50,0 mm – +50,0 mm 0,5
mm:n portain pysty- ja vaakasuunnassa. Siirto Y/Siirto X(P. 352)
517
Ylläpito
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
60Y7-067
Voit tarkistaa tarvikkeiden tilan ja laitteen asetukset tulostamalla raportit ja luettelot.
Asteriskit (*)
● Asetuksia, joissa on merkintä "*1", ei välttämättä näytetä muiden vaihtoehtojen mukaan.
● Asetuksia, joissa on merkintä *2, ei välttämättä näytetä, kun etäkäyttöliittymän [Näytä työloki] -valintaruutua
ei ole valittu. Tulostustyöhistorian piilottaminen(P. 249)
Asetussivu
Laitteen asetukset ( Asetusvalikko(P. 311) ), laitteeseen tallennettu sisältö ja muut tiedot voidaan tarkistaa
luettelomuodossa. Muut tiedot sisältävät väriainekasetin tilan, tulostettujen sivujen määrän ja laitteeseen asennetun
muistin (RAM) määrän. Asetuskohteet, joiden nimen edessä on asteriski (*), ovat kohteita, joita on muutettu
oletusarvosta.
(
)
<Kokoonpanosivu>
<Kyllä>
Esimerkki:
Verkon testituloste
Laitteessa määritetyn verkon asetukset ( Verkko(P. 331) ) voidaan tarkistaa luettelomuodosta. Myös
suojausasetukset, kuten osoitteen suodatusasetukset ja IPSec-asetukset, tulostetaan.
518
Ylläpito
(
)
<Verkon tilatuloste>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulostustarvikkeiden tilan tulostus
Tietoja, kuten väriainekasettien ja rumpukasettien tilaa, varoitusilmoituksia ja värikasettien ostopaikkatiedot, voidaan
tarkastella luettelomuodossa.
(
)
<Kulutust. tilan tul.>
<Kyllä>
Esimerkki:
519
Ylläpito
IPSec-toimintaohjelista
Voit tarkistaa luettelon laitteeseen tallennetuista toimintaohjeiden nimistä ja IPSec-asetuksista tulostamalla IPSectoimintaohjelistan.
(
)
<IPSec-toimintaohjel.>
<Kyllä>
Esimerkki:
Vastaanotettujen sähköpostien lokiluettelo
Voit tarkistaa lokin, joka koostuu laitteessa vastaanotettujen sähköpostien aiheista ja vastaanottopäivästä/ajasta,
luettelomuodossa.
(
)
<Sähköp.tul. apuohj.>
<Sähköp. VO lokilista>
Esimerkki:
520
<Kyllä>
Ylläpito
Sivumääräluettelo
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrä voidaan tarkistaa tulostamalla raportti, kun [Osastotunnusten hallinta] on
käytössä.
(
)
<Sivulaskurilista>
<Kyllä>
Esimerkki:
Laskuriraportti
Tulostaa raportin, jossa näytetään tähän mennessä tulostettujen sivujen kokonaismäärä.
(
)
<Laskuriraportti>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulosta MEAP-järjestelmätiedot
Tiedot laitteeseen asennetuista MEAP-sovelluksista ja MEAP-järjestelmän sovelluksista voidaan tarkistaa
luettelomuodossa, jos MEAP-toimintoon käytössä.
521
Ylläpito
(
)
<Tul. MEAP-järj.tied.>
<Kyllä>
Esimerkki:
Kasettilokin tulostaminen
Voit tarkistaa väriainekasettien ja rumpukasettien käyttölokit luettelomuodossa.
(
)
<Vär.lokin tulostus>
<Kyllä>
Esimerkki:
PCL-fonttilista
PCL-tilassa käytettävissä olevat fontit voidaan tarkistaa luettelomuodossa.
(
)
<PCL-apuohjelma>
Kirjasinnäytteet(P. 612)
<Kirjasinlista>
522
<Kyllä>
Ylläpito
Esimerkki:
PS-tilaluettelo
PS-tilan käyttöasetukset ja laitteeseen tallennetut sisäiset tietokohteet tulostetaan luettelomuodossa.
Asetussivu(P. 523)
Fonttiluettelo(P. 523)
◼ Asetussivu
Laitteen asetukset (
(
PS(P. 444) ) ja laitteeseen tallennettu sisältö voidaan tarkista luettelomuodossa.
)
<PS-apuohjelma>
<Kokoonpanosivu>
Esimerkki:
◼ Fonttiluettelo
PS-tilassa käytettävissä olevat tiedostot voidaan tarkistaa luettelomuodossa.
523
<Kyllä>
Ylläpito
(
)
<PS-apuohjelma>
<Kirjasinlista>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tallennettujen töiden luettelo *1
Voit tulostaa luettelon laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennetuista asiakirjoista.
(
)
<Tallennettu työlista>
<Kyllä>
Esimerkki:
Tulostustyöloki *2
Voit tulostaa tietokoneesta tulostettujen asiakirjojen lokin luettelomuodossa.
(
)
<Töiden tulostusloki>
<Kyllä>
524
Ylläpito
Esimerkki:
Tallennettujen töiden tulostusloki *1*2
Voit tulostaa laitteeseen asennettuun SD-korttiin tallennettujen asiakirjojen tulostuslokin luettelomuodossa.
(
)
<Tall. töid. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
Raporttitulostusloki *2
Voit tulostaa asetukset ja raporttien tulostuslokin luettelomuodossa.
(
)
<Rap. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
525
Ylläpito
Sähköpostien tulostusloki *2
Voit tulostaa vastaanotettujen sähköpostien tulostuslokin luettelomuodossa.
(
)
<Sähköp. tul.loki>
<Kyllä>
Esimerkki:
LINKIT
Apuohjelmavalikko(P. 459)
Työ-valikko(P. 465)
526
Ylläpito
Laskurin arvon näyttäminen
60Y7-068
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen määrän.
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän tarkistaminen(P. 527)
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen(P. 528)
Tulostettujen sivujen kokonaismäärän tarkistaminen
Voit tarkistaa toistaiseksi tulostettujen sivujen kokonaismäärän sekä tulostettujen mustavalkoisten sivujen ja värillisten
sivujen nykyisen määrän.
(
)
<Tarkista laskuri>
Valitse näytettävä asetus
<101: Kaikki 1>
Voit tarkistaa tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
<108: Kaikki (MV 1)>
Voit tarkistaa mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
<112: Kaikki (M/Iso)>
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
<113: Kaikki (MV/P.)>
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille mustavalkoisina tulostettujen sivujen määrän.
<114:Kaikki 1(2-p.)>
Voit tarkistaa 2-puolisessa tulostustilassa tulostettujen sivujen määrän.
<122:Kaikki(Tsi+1C/S)>
Voit tarkistaa B4-kokoa suuremmalle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin sähköpostin
tulostus).
527
Ylläpito
<123:Kaikki(Tsi+1C/P)>
Voit tarkistaa B4-kokoiselle tai pienemmälle paperille värillisinä tulostettujen sivujen määrän (muu kuin
sähköpostin tulostus).
Kunkin osaston tulostamien sivujen määrän tarkistaminen
Voit tarkistaa kunkin osaston tulostamien sivujen määrän.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
Etäkäyttöliittymän
käynnistäminen(P. 286)
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Osastotunnusten hallinta].
➠ Kunkin osastotunnuksen tulostamien sivujen määrä näytetään kohdassa [Tulostetut sivut].
528
Ylläpito
Tarkistuksen tuloksen tulostaminen
Sivumääräluettelo(P. 521)
Sivulaskurin nollaaminen
● Kun haluat nollata kunkin osaston sivumäärän, napsauta tekstilinkkiä kohdassa [Osastotunnus] ja napsauta
[Nollaa laskuri] [OK].
● Jos haluat nollata kaikkien osastojen määrät, napsauta [Nollaa kaikki laskurit]
529
[OK].
Ylläpito
Tarvikkeiden tarkistaminen
60Y7-069
Voit tarkistaa tarvikkeiden tiedot käyttöpaneelin avulla.
Paperin tarkistaminen(P. 530)
Väriainekasetin mallin tarkistaminen(P. 530)
Väriainekasetin tilan tarkistaminen(P. 531)
Rumpukasetin mallin tarkistaminen(P. 531)
Rumpukasetin tilan tarkistaminen(P. 531)
Hukkavärisäiliön mallinumeron tarkistaminen(P. 532)
Hukkavärisäiliön tilan tarkistaminen(P. 532)
Paperin tarkistaminen
Voit näyttää määritetyn paperikoon ja -tyypin sekä jäljellä olevan paperin määrän kussakin paperilähteessä.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Paperitiedot>
Valitse paperilähde
Paperilähteen valitseminen
Valitse paperilähde, jonka tiedot näytetään.
Väriainekasetin mallin tarkistaminen
Voit näyttää laitteen väriainekasetin mallinumeron.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Väriainekas. malli>
Värin valinta
Valitse mallinumeron näyttöväri.
530
Valitse väri
Ylläpito
Väriainekasetin tilan tarkistaminen
Näyttää väriainekasetin tilan.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Väriainetta jäljellä>
● Näytetyt arvot ovat vain ohjeellisia ja saattavat poiketa todellisesta tilasta.
Rumpukasetin mallin tarkistaminen
Voit näyttää laitteen rumpukasetin mallinumeron.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Rumpukasetin malli>
rumpukasetti
Rumpukasetin valitseminen
Valitse rumpukasetti, jonka mallinumeron haluat näyttää.
Rumpukasetin tilan tarkistaminen
Näyttää rumpukasetin tilan.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Rumpua jäljellä>
531
Valitse
Ylläpito
● Näytetyt arvot ovat vain ohjeellisia ja saattavat poiketa todellisesta tilasta.
Hukkavärisäiliön mallinumeron tarkistaminen
Näyttää laitteessa käytettävän hukkavärisäiliön mallinumeron.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Hukkavärisäiliö.>
Hukkavärisäiliön tilan tarkistaminen
Näyttää laitteessa käytettävän hukkavärisäiliön tilan.
(
)
<Tarviketiedot.>
<Hukkavärin tila>
532
Ylläpito
Asetusten alustaminen
60Y7-06A
Voit palauttaa seuraavat asetukset:
Valikon alustaminen(P. 534)
Verkkoasetusten alustaminen(P. 535)
533
Ylläpito
Valikon alustaminen
60Y7-06C
Voit palauttaa laitteen oletusasetukset (
Asetusvalikko(P. 311) ).
Älä paina virtakytkintä, kun alustaminen on käynnissä
● Jos laitteen virta katkaistaan alustamisen aikana, se voi vahingoittua.
Jos etäkäyttöliittymän PIN-koodi on määritetty
● Myös etäkäyttöliittymän PIN-koodi nollataan. Määritä etäkäyttöliittymän PIN-koodi uudelleen alustamisen
jälkeen. Etäkäyttöliittymän PIN-koodin asettaminen(P. 221)
● Jos haluat alustaa verkkoasetukset, noudata kohdan
Verkkoasetusten alustaminen(P. 535) ohjeita.
● Jos haluat alustaa kohdan <Säädä tulostuskohtaa> asetukset, noudata kohdan
tulostuskohtaa(P. 374) ohjeita.
(
)
<Alusta valikko>
<Kyllä>
Laitteistokäynnistyksen suorittaminen(P. 467) )
534
Säädä
Suorita laitteistokäynnistys (
Ylläpito
Verkkoasetusten alustaminen
60Y7-06E
Voit palauttaa verkkoasetusten (
Verkko(P. 331) ) oletusasetukset.
Älä alusta verkkoasetuksia, kun laite tulostaa tai vastaanottaa tulostustietoja
● Muuten seurauksena voi olla virheellinen tulostus, paperitukoksia tai laitteen vaurioituminen.
(
aset.>
)
<Verkko>
<Kyllä>
Tarkista ilmoitus
<Verkon alkup.
Suorita laitteistokäynnistys (
suorittaminen(P. 467) )
535
Laitteistokäynnistyksen
Liite
Liite
Liite ........................................................................................................................................................................ 537
Kolmansien osapuolien ohjelmistot ................................................................................................................ 538
Toimintoesittely ................................................................................................................................................ 539
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen ......................................................................................................... 540
Tehokkuuden lisääminen ............................................................................................................................. 541
Paljon muuta ................................................................................................................................................ 543
Tekniset tiedot .................................................................................................................................................. 545
Pääyksikkö .................................................................................................................................................... 546
Käytettävissä oleva paperi ............................................................................................................................ 548
Paper Feeder PF-G ........................................................................................................................................ 554
Cassette Feeding Unit-AU ............................................................................................................................. 555
Tulostintoiminnot ......................................................................................................................................... 556
Hallintatoiminnot ......................................................................................................................................... 560
Järjestelmäympäristö .................................................................................................................................... 563
Verkkoympäristö .......................................................................................................................................... 564
Tarvikkeet .......................................................................................................................................................... 565
Lisävarusteet ..................................................................................................................................................... 568
Lisälaitteet .................................................................................................................................................... 569
Järjestelmän lisävarusteet ............................................................................................................................ 570
ROM-muistin asentaminen .................................................................................................................... 572
SD-kortin asentaminen .......................................................................................................................... 576
Oppaat ja niiden sisältö .................................................................................................................................... 581
Käyttöopas-julkaisun käyttäminen .................................................................................................................. 582
Käyttöopas -näytön asettelu ......................................................................................................................... 583
Käyttöopas: lukeminen ................................................................................................................................. 586
MEAP-sovellusten hallinta ................................................................................................................................ 588
FTP-asiakkaiden käyttäminen .......................................................................................................................... 589
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen ....................................................................................................... 590
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus) ....................................................................................... 593
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta ........................................................................................... 595
Muut ................................................................................................................................................................... 602
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot ............................................................................................... 603
Kirjasinnäytteet ............................................................................................................................................ 612
Huomautus .................................................................................................................................................. 617
536
Liite
Liite
60Y7-06F
Tämä osa sisältää laitteen tekniset tiedot, Käyttöopas-oppaan käyttöä koskevia ohjeita, vastuuvapautuslausekkeita,
tekijänoikeustietoja ja muita asiakkaalle tärkeitä tietoja.
537
Liite
Kolmansien osapuolien ohjelmistot
60Y7-06H
Saat tietoja kolmansien osapuolien ohjelmistoista napsauttamalla seuraavia kuvakkeita.
538
Liite
Toimintoesittely
60Y7-06J
Kokeile tässä osassa kuvattuja toimintoja. Toiminnot on ryhmitelty kolmen otsikon alle: "Ympäristöystävällisyys ja
säästäminen", "Tehokkuuden lisääminen" ja "Paljon muuta".
539
Liite
Ympäristöystävällisyys ja säästäminen
60Y7-06K
Paperin, väriaineen ja virran kulutusta ja kuluja voidaan leikata monilla tavoilla.
2-puolinen tulostus
Voit tulostaa paperin molemmille puolille. Käytä kaksipuolista tulostusta paperin säästämiseksi suurten
tulostustöiden lisäksi myös silloin, kun haluat tulostaa muutaman sivun. Voit säästää vieläkin enemmän
yhdistämällä kaksipuolisen tulostuksen useiden sivujen tulostamiseen N 1:lle -asetukseen. Yhdelle arkille
voidaan tulostaa jopa 32 sivua, mikä on sekä taloudellista että ympäristöystävällistä.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
Lepotila
Jos laitetta ei tulla käyttämään vähään aikaan, voit säästää virtaa asettamalla sen lepotilaan manuaalisesti tai
automaattisesti. Virtaa ei tarvitse katkaista joka kerta, mutta laite voi silti minimoida virrankulutuksensa.
Automaattinen sammutustoiminto voi lisätä säästöä sammuttamalla laitteen automaattisesti, jos se on
käyttämättömänä pidemmän ajan. Nämä kätevät toiminnot toimivat taustalla ja säästävät virtaa ja rahaa joka
päivä.
Lepotilaan siirtyminen(P. 67)
Automaattisen sulkeutumisajan asettaminen(P. 69)
540
Liite
Tehokkuuden lisääminen
60Y7-06L
Tässä on muutamia yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka voivat tehdä monimutkaisista tehtävistä tehokkaampia.
Tulosta ilman sovellusohjelmia
Etäkäyttöliittymästä voidaan lähettää PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-tietoja suoraan laitteeseen tulostamista varten.
Ilman tietokonetta voidaan tulostaa myös liittämällä USB-muistilaite laitteeseen. Tiedostoja ei tarvitse avata,
joten sovellusohjelmaa ei tarvitse käynnistää. Tämä on kätevää silloin, kun on kiire eikä tietokonetta ole
käytettävissä.
Tulostaminen tiedostoa avaamatta (suoratulostus)(P. 105)
Tulostaminen USB-muistista (USB-suoratulostus)(P. 81)
Etähallintaa etäkäyttöliittymällä
Etäkäyttöliittymän avulla voit etähallita laitetta työpöytäsi tietokoneella. Voit tarkistaa paperin ja väriainekasetin
tilan ja tarkistaa tulostustöiden vallitsevan tilan, jotta voit päättää, pitäisikö tulostustöitä keskeyttää tilapäisesti
kiireellisten asiakirjojen tulostamista vai pitäisikö asiakirjoja siirtää ylöspäin tulostamista odottavien töiden
joukossa. Säästää aikaa ja vaivaa poistamalla matkat työpöydän ja laitteen välillä.
Etäkäyttöliittymän käyttäminen(P. 285)
Ajan säästäminen pikavalinnoilla
541
Liite
Kun tulostettavia asiakirjoja on useita, olisi kätevää tulostaa ne kaikki yhdellä toimenpiteellä. Canon
PageComposerin avulla voidaan yhdistää useita asiakirjoja ja tulostaa ne yhdellä kertaa. Voit myös tallentaa
usein tulostettavia asiakirjoja, kuten faksien kansilehtiä, laitteen SD-korttiin ja tulostaa ne sitten suoraan
käyttöpaneelista. Sinun ei tarvitse palata tietokoneella ja käynnistää tulostinajuria. Nämä pikavalinnat säästävät
aikaa ja auttavat työskentelemään tehokkaammin.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
Tulostusasetusten määrittäminen nopeasti intuitiivisella toiminnolla
Voit määrittää sivun asettelun ja sidontakohdan, vaihtaa 1- ja 2-puolisen tulostuksen välillä yms. helposti ja
intuitiivisesti tulostinajurin esikatselukuvassa. Voit määrittää asetuksia yksinkertaisesti napsauttamalla ja katsoa
samalla, miten asetukset vaikuttavat.
Tulostaminen tietokoneesta(P. 74)
542
Liite
Paljon muuta
60Y7-06R
Käytettävissä on useita ominaisuuksia kaikkeen, mitä tarvitsee tehdä kotona, toimistossa tai jopa tien päällä.
Älypuhelimen/taulutietokoneen käyttäminen
Kun haluat nopeasti tulostaa liikematkan aikana taulutietokoneella laatimasi ehdotuksen, Canon-mobiilisovellus
osoittaa käytännöllisyytensä.
Ilman tietokonetta, nopeasti ja helposti! Vielä laajempi valikoima mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan tällä
nopeuden aikakaudella.
Voidaan käyttää käytännöllisesti mobiililaitteen kanssa(P. 126)
Helppoa tulostamista Google Cloud Print -palvelun avulla
Yhdistä Google Cloud Print -palveluun kannettavalla tietokoneella tai matkapuhelimella, lähetä tiedot ja saat
asiakirjat tulostettuna. Tämän laitteen, Google Cloud Print -palvelun ja mobiililaitteen avulla voit tulostaa milloin
tahansa ja mistä tahansa.
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen(P. 138)
Tulosteiden säilyttäminen yksityisinä
Yleensä, kun tulostat jotain tietokoneelta, tulostin tulostaa sen välittömästi. Tämä ei välttämättä ole
ihanteellista, jos asiakirjat ovat arkaluontoisia. Kun käytät turvatulostusta, kukaan ei pysty tulostamaan
asiakirjoja syöttämättä salasanaasi laitteen käyttöpaneeliin. Luottamukselliset asiakirjat eivät enää tulostu
luovutustasolle kaikkien nähtäville.
543
Liite
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)(P. 92)
544
Liite
Tekniset tiedot
60Y7-06S
Laitteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parannuksia tai myöhempää
julkaisua varten.
◼ Laitteen tekniset tiedot
Pääyksikkö(P. 546)
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
◼ Lisälaitteiden tekniset tiedot
Paper Feeder PF-G(P. 554)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 555)
◼ Toiminnalliset tiedot
Tulostintoiminnot(P. 556)
Hallintatoiminnot(P. 560)
◼ Laitteen käyttöympäristö
Järjestelmäympäristö(P. 563)
Verkkoympäristö(P. 564)
545
Liite
Pääyksikkö
60Y7-06U
● Lisätietoja kunkin paperilähteen paperiko'oista ja -tyypeistä on kohdassa
paperi(P. 548) .
Tyyppi
Työpöytä
Väri tuettu
Täysi väri
Kirjoitustarkkuus
600 dpi x 600 dpi
Sävyjen määrä
256
Hyväksyttävä paperi
Paperikoot
Käytettävissä oleva
● Maks.: 320,0 mm x 457,2 mm
● Maks. (paperikasetti): 297,0 mm x 431,8 mm
● Min. (paperikasetti): 148,0 mm x 148,0 mm
● Min. (monikäyttötaso): 64,0 mm x 127,0 mm
Paperin paino
● Paperikasetti: 60 g/m² – 256 g/m²*1
● Monikäyttötaso: 60 g/m² – 300 g/m²
Paperityyppi
Lämpenemisaika *2
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
Virran kytkemisen jälkeen
34,0 sekuntia tai vähemmän
Lepotilasta palaaminen
4,0 sekuntia tai vähemmän
Ensimmäisen tulosteen aika
(A4)
Tulostusnopeus *3
(A4)
Paperin syöttöjärjestelmä/kapasiteetti *4
● Täysväri: Noin 7,4 sekuntia
● Mustavalkoinen: Noin 6,7 sekuntia
● Täysväri: 36 arkkia minuutissa
● Mustavalkoinen: 36 arkkia minuutissa
Paperikasetti
640 arkkia (64 g/m²) / 550 arkkia (80 g/m²) x 1
Monikäyttötaso
120 arkkia (64 g/m²) / 100 arkkia (80 g/m²) x 1
546
Liite
Paperin luovutusjärjestelmä/kapasiteetti *4 Luovutustaso
200 arkkia (60 g/m² – 90 g/m²)
100 arkkia (90 g/m² – 300 g/m²)
Virtalähde
220–240 VAC, 4,7 A, 50/60 Hz
Virrankulutus *2
Suurin virrankulutus
1 500 W tai vähemmän
Lepotilassa
Noin 2,0 W
Virtakytkin pois päältä
0,1 W tai vähemmän
Mitat
(L x S x K)
556 mm x 608 mm x 403 mm
Paino
Pääyksikkö *5
Noin 38,0 kg
Tulostustarvikkeet
Tarvikkeet(P. 565)
Asennustila
Katso Aloittaminen
Oppaat ja niiden sisältö(P. 581)
Muistikapasiteetti
RAM: 1 Gt
Käyttöympäristö
Lämpötila: 10 °C – 30 °C
Kosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
*1Kun
lisätään vaakasuunnassa paperia, jonka pituus on vähintään 364,0 mm, paperin peruspaino ei saa olla 199 g/m²
tai suurempi.
*2Saattaa
vaihdella laitteen käyttöympäristön ja -olosuhteiden mukaan.
*3Tulostusnopeus
mitataan sisäisen testauksen perusteella käyttäen A4-kokoista paperia alkuperäisen 100 %:n
tulostussuhteella yksipuoliselle paperille. Sisäinen testaus käsitti saman yksisivuisen sisällön toistuvan tulostamisen
tavalliselle paperille. Tulostusnopeus voi vaihdella paperin tyypin, koon tai syöttösuunnan mukaan.
Laite voi itsestään pysähtyä tai hidastua tulostimen olosuhteen, kuten tietyn yksikön lämpötilan tai kuvanlaadun,
säätämisen takia jatkuvan tulostuksen aikana.
*4Saattaa
*5Ei
vaihdella asennusympäristön ja käytettävän paperin mukaan.
sisällä väriainekasetteja ja rumpukasetteja.
547
Liite
Käytettävissä oleva paperi
60Y7-06W
◼ Tuetut paperikoot
Paperikoot, joita voidaan lisätä paperikasettiin, monikäyttötasolle ja valinnaisiin paperilähteisiin, on lueteltu alla.
: käytettävissä
: ei käytettävissä
Paperikoko
Paperikasetti *1
Monitoimitaso
Automaattinen 2-puolinen
tulostus *2
A3
B4
A4
B5
A5
A6
Ledger (11x17)
Legal (LGL)
Letter (LTR)
Statement (STMT)
*1Sisältää
valinnaisen Paper Feeder PF-G-/Cassette Feeding Unit-AU ‑yksikön.
*2Automaattinen
*3 Seuraavat
2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 297,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa:
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 431,8 mm
*4Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 120,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 320,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa::
leveys 64,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 457,2 mm
leveys 200,0 mm – 297,0 mm, pituus 457,3 mm – 1 200,0 mm (pitkä koko: vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria)
*5 Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● leveys 148,0 mm – 320,0 mm, pituus 148,0 mm – 457,2 mm
548
Liite
Paperikoko
Paperikasetti *1
Monitoimitaso
Automaattinen 2-puolinen
tulostus *2
Executive (EXEC)
Foolscap (FLSC)
305x457 mm/12x18 in
8K
16K
Hakemistokortti
Indian Legal (India-LGL)
Postikortti
Vastauspostikortti
4 1:lle -postikortti
Kirjekuori NAGAGATA 3
Kirjekuori KAKUGATA 2
Kirjekuori YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
Kirjekuori nro 10 (COM10)
Kirjekuori Monarch
*1Sisältää
valinnaisen Paper Feeder PF-G-/Cassette Feeding Unit-AU ‑yksikön.
*2Automaattinen
*3 Seuraavat
2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 297,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa:
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 431,8 mm
*4Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 120,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 320,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa::
leveys 64,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 457,2 mm
leveys 200,0 mm – 297,0 mm, pituus 457,3 mm – 1 200,0 mm (pitkä koko: vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria)
*5 Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● leveys 148,0 mm – 320,0 mm, pituus 148,0 mm – 457,2 mm
549
Liite
Paperikoko
Paperikasetti *1
Monitoimitaso
Automaattinen 2-puolinen
tulostus *2
Kirjekuori C5 (ISO-C5)
Kirjekuori DL
Mukautettu paperikoko
*1Sisältää
*3
*4
*5
valinnaisen Paper Feeder PF-G-/Cassette Feeding Unit-AU ‑yksikön.
*2Automaattinen
*3 Seuraavat
2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 297,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa:
leveys 148,0 mm – 297,0 mm, pituus 148,0 mm – 431,8 mm
*4Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● Kun lisätty pystysuunnassa (vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria):
leveys 120,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 320,0 mm
● Kun lisätty vaakasuunnassa::
leveys 64,0 mm – 320,0 mm, pituus 120,0 mm – 457,2 mm
leveys 200,0 mm – 297,0 mm, pituus 457,3 mm – 1 200,0 mm (pitkä koko: vain käytettäessä Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuria)
*5 Seuraavat
koot ovat käytettävissä:
● leveys 148,0 mm – 320,0 mm, pituus 148,0 mm – 457,2 mm
● Eräitä paperikokoja ei ehkä näytetä tulostinajurin mukaan. Jos paperikokoa, jota haluat käyttää, ei näytetä,
lataa sopiva tulostinajuri Canonin verkkosivustolta. Jos et voi ladata, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun
Canon-jälleenmyyjään tai Canonin asiakaspalveluun.
◼ Tuetut paperityypit
Tässä laitteessa voidaan käyttää klooritonta paperia.
● Tulostuslaatu saattaa heikentyä käytetyn paperityypin mukaan.
: käytettävissä
: ei käytettävissä
550
Liite
Paperityyppi
Paperikasetti *1 Monikäyttötaso Automaattinen 2-puolinen tulostus *2
Tavallinen L2
60 g/m²
Tavallinen L *3
60 g/m² – 74 g/m²
Tavallinen *3
75 g/m² – 90 g/m²
Paksu 1
91 g/m² – 120 g/m²
Paksu 2
121 g/m² – 163 g/m²
Paksu 3
164 g/m² – 220 g/m²
*4
Paksu 4
221 g/m² – 256 g/m²
*4
Paksu 5
257 g/m² – 300 g/m²
Päällystetty 1
100 g/m² – 130 g/m²
Päällystetty 2
131 g/m² – 160 g/m²
Päällystetty 3
161 g/m² – 220 g/m²
Karkea 1
60 g/m² – 74 g/m²
Karkea 2
75 g/m² – 103 g/m²
Tarrat
Postikortti *5
Kirjekuori
*1Sisältää
valinnaisen Paper Feeder PF-G-/Cassette Feeding Unit-AU ‑yksikön.
*2Automaattinen
*3Myös
*4Kun
2-puolinen tulostus on käytettävissä vaihtamatta paperia.
kierrätettyä paperia voidaan käyttää.
lisätään vaakasuunnassa paperia, jonka pituus on vähintään 364,0 mm, paperin peruspaino ei saa olla 199 g/m² tai suurempi.
*5Mustesuihkutulostimella
tulostettavaa postikorttia tai vastauspostikorttia ei voi käyttää.
◼ Myymälämainostulostuksen optimointi -toiminnon kanssa käytettävät paperityypit
Käytettävissä olevat paperityypit, kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty tulostinajurissa, ovat
seuraavat.
551
Liite
● Katso lisätietoja [Myymälämainostulostuksen optimointi] -asetuksesta kyseisten ajurien oppaista onlineopassivustolta.
● Kun [Myymälämainostulostuksen optimointi] on määritetty, 2-puolista tulostustoimintoa ei voi käyttää.
● Voit käyttää niitä paperikokoja, jotka voidaan määrittää mukautetuksi kooksi. Tulostuslaatu saattaa kuitenkin
heikentyä, kun käytetään paperia, jonka leveys on enintään 199,0 mm tai vähintään 298,00 mm. Paperin,
jonka leveys on 200,0–297,0 mm, käyttämistä suositellaan.
: käytettävissä
: ei käytettävissä
Paperityyppi *1*2
Paperin paino
POP-tulost nopeus *3
<Tila 1>
Tavallinen
75 g/m² – 90 g/m²
*4
Paksu 1
91 g/m² – 120 g/m²
*4
Paksu 2
121 g/m² – 128 g/m²
*4
129 g/m² – 163 g/m²
*5
Päällystetty 1
100 g/m² – 130 g/m²
*6
Päällystetty 2
131 g/m² – 160 g/m²
*6
*1Jos
<Tila 2>
määritetään [Myymälämainostulostuksen optimointi], käytettävä paperityyppi täytyy määrittää.
*2Virheilmoitus
*3Lisätietoja
näytetään, jos havaitaan paperityyppi, jota ei tueta. Vaihda se tuettuun paperityyppiin ja tulosta sitten.
asetusten muuttamisesta tai liittyvistä aiheista on kohdassa
POP-tulost nopeus(P. 393) .
*4Tulostuslaatu
voi heikentyä käyttöolosuhteiden mukaan. Jos tulosteen laatu ei ole hyväksyttävä, suositellaan asetusta
*5Tulostuslaatu
voi heikentyä käyttöolosuhteista riippumatta.
<Tila 2>.
*6Vaikka
asetuksena olisi <Tila 1>, tulostus suoritetaan kuin asetuksen <Tila 2> kanssa.
◼ Paperityyppi ja laitteen asetus
Paperin lisääminen(P. 40)
◼ Tulostusalue
Alla olevan kuvan varjostettu alue näyttää asiakirjan tulostusalueen.
552
Liite
● Kirjekuori NAGAGATA 3 ja kirjekuori YOUGATANAGA 3: ylä- ja alamarginaali
on 10 mm ja vasen ja oikea marginaali on 5 mm. Kaikki muut kirjekuoret: ylä-,
ala-, vasen ja oikea marginaali on 10 mm.
● Jos paperin leveys on vähintään 312 mm, vasen ja oikea marginaali on
vähintään 5 mm.
553
Liite
Paper Feeder PF-G
60Y7-06X
Paperikoot
● Maks.: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min.: 148,0 mm x 148,0 mm
Paperin paino
60 g/m² – 256 g/m²
Paperikasettien kapasiteetti * 640 arkkia (64 g/m²) / 550 arkkia (80 g/m²) x 1
Mitat
556 mm x 585 mm x 125 mm
(L x S x K)
Paino
Noin 10,0 kg
*Saattaa
vaihdella asennusympäristön ja käytettävän paperin mukaan.
554
Liite
Cassette Feeding Unit-AU
60Y7-06Y
Paperikoot
● Maks.: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min.: 148,0 mm x 148,0 mm
Paperin paino
60 g/m² – 256 g/m²
Paperikasettien kapasiteetti * 640 arkkia (64 g/m²) / 550 arkkia (80 g/m²) x 2
Mitat
641 mm x 717 mm x 325 mm
(L x S x K)
Paino
Noin 23,0 kg
*Saattaa
vaihdella asennusympäristön ja käytettävän paperin mukaan.
555
Liite
Tulostintoiminnot
60Y7-070
◼ UFR II -tulostintoiminto
Tyyppi
Tulostuskoko
Tulostusnopeus
Sisäinen
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
Sama kuin pääyksikön tulostusnopeus
Pääyksikkö(P. 546)
Tarkkuus
Tietojenkäsittely
600 dpi x 600 dpi
Sivunkuvauskieli (PDL)
UFR II
Tuettu protokolla
TCP/IP ja SMB (SD-kortti asennettuna)
Muistissa pysyvät kirjasimet Ei mitään
Liitäntätyyppi
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kiinteä lähiverkko
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 ‑yhteensopiva)
◼ PS-tulostintoiminto
Tyyppi
Tulostuskoko
Tulostusnopeus
Sisäinen
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
Sama kuin pääyksikön tulostusnopeus
Pääyksikkö(P. 546)
Tarkkuus
Tietojenkäsittely
600 dpi x 600 dpi
Sivunkuvauskieli (PDL)
Adobe®PostScript®3TM
(*Aito Adobe PostScript. Tukiversio on 3018)
556
Liite
Tuettu protokolla
TCP/IP ja SMB (SD-kortti asennettuna)
Muistissa pysyvät kirjasimet 136 Roman
Liitäntätyyppi
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kiinteä lähiverkko
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 ‑yhteensopiva)
◼ PCL-tulostintoiminto
Tyyppi
Sisäinen
Tulostuskoko
Tulostusnopeus
Käytettävissä oleva paperi(P. 548)
Sama kuin pääyksikön tulostusnopeus
Pääyksikkö(P. 546)
Tarkkuus
Tietojenkäsittely
600 dpi x 600 dpi
Sivunkuvauskieli (PDL)
PCL6, PCL5
Tuettu protokolla
TCP/IP ja SMB (SD-kortti asennettuna)
Muistissa pysyvät kirjasimet 93 Roman-, 10 bittikartta-, 2 OCR-kirjasinta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea,
yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodikirjasimet*2
Liitäntätyyppi
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kiinteä lähiverkko
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 ‑yhteensopiva)
*1Lisävarusteena
saatava PCL International Font Set vaaditaan
*2Lisävarusteena
saatava Barcode Printing Kit vaaditaan
◼ USB-suoratulostustoiminto
Tulostettavat tiedostomuodot ● PDF (versio 1.7)
● JPEG
● TIFF
● XPS
557
Liite
◼ Tallennetun työn tulostustoiminto
● Laitteeseen voidaan tallentaa enintään 1 000 asiakirjaa (yhteensä 3 Gt).
◼ Suoratulostustoiminto
Tulostettavat tiedostomuodot *1 ● PDF (versio 1.7)*2
● PS
● EPS
● JPEG
● TIFF
● XPS
*1Datan
*2Laite
mukaan tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein.
tukee PDF-salausalgoritmia RC4 128 bit/AES 128 bit/AES 256 bit.
Suurin tulostuskelpoinen tiedostokoko esitetään alla.
● PDF-/XPS-tiedostot (SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 20 Mt
● JPEG-tiedostot
(SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 2 Gt
● TIFF-tiedostot*1
(SD-kortti asennettuna) : 2 Gt
(SD-korttia ei asennettu) : 2 Gt
*1Tiedostorakenteen
mukaan edes TIFF-tiedostoja, jotka eivät ylitä koon ylärajaa, ei voi tulostaa. Valitse tällöin <TIFF
Spooler>-asetukseksi <Kyllä> ja yritä tulostaa uudelleen. TIFF Spooler(P. 414)
◼ Sähköpostin tulostustoiminto
Sähköpostitulostuksen yleiskuvaus
Yleistä
● Sähköpostiviesti tulostetaan otsikkotietojen kanssa.
● HTML-muotoinen sähköpostiviesti tulostetaan tavallisena tekstinä.
● Jos sähköpostiviestin rivi (ilman rivinvaihtoa) sisältää yli 1 000 merkkiä, ylimääräiset merkit sijoitetaan
uudelle riville, eivätkä ne välttämättä tulostu oikein.
Kun <TIFF Spooler> -asetukseksi on valittu <Kyllä>
● Jos sähköpostiviestin koko on yli 25 Mt tai sähköpostin koko on yli 1,5 Gt, sähköpostiviestiä ei tulosteta.
● Jos sähköpostin otsikkotietojen koko ylittää 20 kt, yli meneviä tietoja ei tulosteta.
● Jos SD-korttia ei ole asennettu, yli 40 Mt:n kokoisia TIFF-tiedostoja ei välttämättä tulosteta.
● Jos SD-kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa, sähköpostitulostus ei ole käytettävissä.
558
Liite
● Jos värikasetti on melkein tyhjä, sähköposteja ei voi vastaanottaa.
Tuetut koodausmuodot
● 7-bittinen
● 8-bittinen
● binäärinen
● uuencode
● x-uuencode
● base64
● quoted-printable
Tuetut merkistöt *
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
Liitettyjen kuvatiedostojen tulostuskelpoiset muodot ● JPEG
● TIFF
*Jos
mitään merkistöä ei ole määritetty, käytetään us-ascii-merkistöä.
Liitetyt kuvatiedostot
● Eräät tiedostot eivät ole käytettävissä tiedostorakenteen mukaan.
● Jokaisesta sähköpostista voidaan tulostaa enintään kolme liitetiedostoa. (Yli meneviä tiedostoja ei tulosteta.)
● Jos SD-kortti on asennettu, tulostettava tiedostokoko on enintään 100 Mt tiedostoa kohden.
559
Liite
Hallintatoiminnot
60Y7-071
◼ Palomuuriasetukset
● Enintään 16 IP-osoitetta (tai IP-osoitealuetta) voidaan määrittää IPv4:ssä ja IPv6:ssa.
● Enintään 16 MAC-osoitetta voidaan määrittää.
◼ Avaimien ja varmenteiden rekisteröiminen
● Jos asennat avaimen tai CA-varmenteen tietokoneesta, varmista, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
Tiedostomuodot
● CA-varmenne: X.509 DER/PEM
● Avain: .p12 tai .pfx
Tiedoston tarkennin
● CA-varmenne: .cer tai .pem
● RSA (512 bittiä, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä)
Julkisen avaimen algoritmi
(ja avaimen pituus)
● DSA (1024 bittiä, 2048 bittiä, 3072 bittiä)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*, SHA-512*, MD2, MD5
Varmenteen allekirjoituksen algoritmi
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
*
SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä.
● Laite ei tue kumottujen varmenteiden listan (CRL, certificate revocation list) käyttämistä.
◼ Näytettävien työlokien maksimimäärä
[Tulostustyö/Suoratulostus]
Enintään 200 tietokoneilta ja USB-muistilaitteilta tulostettua asiakirjaa näytetään.
[Tallennetut työt]
Enintään 200 laitteeseen tallennetun, tulostetun asiakirjan historia näytetään (vain,
kun SD-kortti on asennettu).
[Raportti]
Enintään 16 asetusluetteloina ja raportteina tulostettujen asiakirjojen historia
näytetään (enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu).
[Sähköpostituloste]
Enintään 16 vastaanottamisen jälkeen tulostetun sähköpostin historia näytetään
(enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu).
◼ Sähköpostin vastaanoton virhekoodit
Virhekoodien tiedot ovat seuraavat.
560
Liite
Virhekoodi
Syy
Toimenpide
POP3-postipalvelimen yhteys
katkaistiin.
407
Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024
tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa
sähköpostin vastaanoton aikana.
● Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen
sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko
sähköpostitiedot normaalit.
408
POP3-postipalvelin palautti
vastauksen "ERR".
412
Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024
tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa
sähköpostin vastaanoton aikana.
420
Sähköpostitietojen koko on yli
1,5 Gt.
Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän
sähköpostin tietojen koko saa olla enintään 1,5 Gt.
421
Sähköpostiviestin koko on yli
25 Mt.
Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän
sähköpostiviestin koko saa olla enintään 25 Mt.
422
Liitetiedoston koko on yli 100 Mt.
Jos SD-kortti on asennettu, kunkin liitetiedoston koko
saa olla enintään 100 Mt.
423
Vastaanotetun liitetiedoston
muotoa ei tueta.
Liitetiedostojen täytyy olla JPEG- tai TIFF-muodossa. Älä
liitä muun muotoisia tiedostoja lähetettävään
sähköpostiin.
424
Yli kolme tiedostoa on liitetty.
Yli meneviä tiedostoja ei tulosteta.
430
Vastaanotetun sähköpostin
lähettäjä on tuntematon.
Määritä lähettäjä ennen sähköpostien lähettämistä.
Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
● Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen
sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko
sähköpostitiedot normaalit.
Estä sähköpostien lähettäminen jaettuina
sähköposteina noudattamalla seuraavia ohjeita.
● Pienennä lähetettävän sähköpostin kokoa (pienennä
Jaettu sähköposti on
vastaanotettu.
se niin pieneksi, että sitä ei jaeta).
● Määritä sovellus estämään sähköpostien jakaminen
ennen lähettämistä.
431
Vastaanotettu sähköposti sisältää
koodausta tai merkistökoodeja,
joita ei tueta.
Käytä lähetettävissä sähköposteissa koodausta ja
merkistökoodeja, joita laite tukee.
Sähköpostitulostuksen yleiskuvaus(P. 558)
Vastaanotetun sähköpostin
muotoa ei tueta.
Tarkista sähköpostin muoto. Sähköpostit kannattaa
lähettää tekstimuodossa.
432
Vastaanotetut tiedot ovat
virheelliset.
Tarkista, ovatko lähetetyn sähköpostin tiedot normaalit.
433
Vastaanotettu sähköposti on
HTML-muodossa.
Tämä laite ei tule HTML-sähköposteja. (HTMLsähköpostiviesti tulostetaan tavallisena tekstinä.)
434
Sähköpostissa ei ole viestiä.
Vastaanotettu sähköposti ei sisällä viestiä.
435
Välitetty faksiasiakirja on kielletty.
Liitetiedosto ei ole TIFF-muodossa tai se ylittää
tulostuskelpoisen koon.
436
Välitetyssä faksiasiakirjassa ei ole
liitetiedostoa.
Asiakirjaa ei tulosteta, koska liitetiedostoa ei ole.
561
Liite
440
Tulostus peruutettiin jostain
syystä.
Lähetä sähköposti uudelleen.
441
Käsittelyn aikana tapahtui virhe.
Lähetä sähköposti uudelleen.
Laitteessa on toimintahäiriö.
Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteen näytössä
näkyvän viestin mukaisesti. Katso lisätietoja onlineopassivuston kohdasta Vianmääritys (usein kysytyt
kysymykset).
499
● Jos virheitä tapahtuu kaksi tai useampia, näytetään vain virhekoodi, jolla on pienempi numero.
● Voit tarkistaa virhekoodit myös käyttäjällä sähköpostin vastaanoton historialuetteloa.
sähköpostien lokiluettelo(P. 520)
562
Vastaanotettujen
Liite
Järjestelmäympäristö
60Y7-072
Etäkäyttöliittymän järjestelmävaatimukset *1 Windows
● Windows Vista / 7 / 8 / 10: Internet Explorer 7.0 tai uudempi
Järjestelmävaatimukset: Käyttöopas
Windows
● Internet Explorer 9 ja uudempi
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Aseta
ennen laitteen asetusten muuttamista WWW-selain ottamaan käyttöön kaikki evästeet ja käyttämään
JavaScriptiä.
*2Vain
kun opasta selataan Internetissä.
563
Liite
Verkkoympäristö
60Y7-073
◼ Verkon tekniset tiedot
Liitäntätyyppi
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
Tuettu protokolla
Tietoliikenneprotokolla
● TCP/IP (kehystyyppi: Ethernet II)
Tulostussovellukset
● LPD
● Raw
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows10 Mobile Print
564
Liite
Tarvikkeet
60Y7-074
Tässä osiossa kuvataan laitteen tulostustarvikkeet ja niiden arvioitu vaihtoaika. Osta
tulostustarvikkeet paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä. Noudata
turvallisuutta ja terveyttä koskevia varo-ohjeita, kun säilytät tai käsittelet
tulostustarvikkeita ( Tarvikkeet(P. 10) ). Optimaalisen tulostuslaadun
saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja ja osia.
● Asennusympäristöstä, tulostukseen käytettävän paperin koosta tai asiakirjan tyypistä riippuen voit kuitenkin
joutua vaihtamaan tarvikkeita ennen arvioidun käyttöiän päättymistä.
◼ Väriainekasetit
Mukana toimitettu värikasetti
Laitteen mukana tulevien väriainekasettien keskimääräinen riittävyys ja paino esitetään alla.
Canon Toner Cartridge 059
● Musta
- Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys*
7 000 arkkia
- Paino
noin 1,1 kg
● Y (keltainen), M (magenta) ja C (syaani)
- Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys*
5 000 arkkia
- Paino
noin 1,0 kg
Canon Toner Cartridge 059 H
● Musta
- Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys*
15 500 arkkia
- Paino
noin 1,2 kg
● Y (keltainen), M (magenta) ja C (syaani)
- Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys*
13 500 arkkia
565
Liite
- Paino
noin 1,1 kg
*Keskimääräinen
riittävyys perustuu "ISO/IEC 19798" -standardiin (yleisstandardi, joka liittyy ISO:n [International
Organization for Standardization] julkaisemaan artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen yksivärisissä
elektrofotografisissa tulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia"), kun tulostetaan A4-kokoiselle
paperille tulostustummuuden oletusasetuksilla.
*Toimitettujen
väriaineiden tyyppi vaihtelee maan ja alueen mukaan. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen.
Vaihtoväriainekasetit
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja.
Alkuperäinen Canon-väriainekasetti
Keskimääräinen riittävyys * ja paino
Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys
7 000 arkkia
Canon Toner Cartridge 059 Black (Musta)
Paino
Noin 1,1 kg
Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys
Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Keltainen)
Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Syaani)
5 000 arkkia
Paino
Noin 1,0 kg
Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys
15 500 arkkia
Canon Toner Cartridge 059 H Black (Musta)
Paino
Noin 1,2 kg
Väriainekasetin keskimääräinen riittävyys
13 500 arkkia
Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Keltainen)
Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
Paino
Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Syaani)
Noin 1,1 kg
● Kun vaihdat väriainekasetit
Väriainekasettien vaihtaminen(P. 495)
◼ Rumpukasetti
566
Liite
Toimitetut rumpukasetit
Laitteen mukana tulevien rumpukasettien keskimääräinen riittävyys ja paino esitetään alla.
● Rumpukasetin keskimääräinen riittävyys*
70 000 arkkia
● Paino
noin 0,6 kg
*Keskimääräinen
riittävyys perustuu arviointiperusteisiimme, kun tulostetaan ajoittain 3 arkkia (3 arkin ajoittainen tulostus)
tavallista A4-koon paperia.
Vaihtorumpukasetit
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-rumpukasetteja.
Alkuperäinen Canon-rumpukasetti
Keskimääräinen riittävyys * ja paino
Rumpukasetin keskimääräinen riittävyys
70 000 arkkia
Canon Drum Cartridge 053
Paino
Noin 0,6 kg
● Kun rumpukasetteja vaihdetaan
Rumpukasettien vaihtaminen(P. 502)
◼ Waste Toner Box WT-C1
Keskimääräinen sivumäärä, joka voidaan tulostaa yhtä hukkavärisäiliötä kohden, on noin 100 000 (tavallinen
A4-koon paperi).
● Kun hukkavärisäiliö vaihdetaan
Hukkavärisäiliön vaihtaminen(P. 505)
567
Liite
Lisävarusteet
60Y7-075
Voit käyttää useampia ominaisuuksia asentamalla laitteeseen lisävarusteita.
◼ Saatavilla olevat lisävarustetyypit
Lisälaitteet(P. 569)
◼ Lisävarusteen etsiminen käyttötarkoituksen mukaan
Paperikasetin lisääminen
Paper Feeder PF-G(P. 554)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 569)
568
Liite
Lisälaitteet
60Y7-076
Laitteen käyttökelpoisuutta voidaan lisätä asentamalla alla kuvattuja lisälaitteita. Lisälaitteita on saatavana liikkeestä,
josta ostit laitteen, tai paikalliselta Canon-jälleenmyyjältä.
Paper Feeder PF-G
Valinnaisen syöttölaitteen avulla voidaan lisätä erikokoista paperia kuin mitä
voidaan lisätä vakiopaperikasettiin. Tämä vähentää paperikoon vaihtoon kuluvaa
aikaa ja vaivaa.
● Laitteeseen voidaan asentaa enintään kolme syöttölaiteyksikköä. Jos kuitenkin käytetään valinnaista
kasettisyöttöyksikköä, syöttölaiteyksiköitä voidaan asentaa enintään kaksi.
Asennustapa
Katso Aloittaminen.
Cassette Feeding Unit-AU
Valinnaisen kasettisyöttöyksikön avulla voidaan lisätä kahta erikokoista paperia
kuin mitä voidaan lisätä vakiopaperikasettiin. Tämä vähentää paperikoon vaihtoon
kuluvaa aikaa ja vaivaa.
Asennustapa
Katso Aloittaminen.
569
Liite
Järjestelmän lisävarusteet
60Y7-077
Laitteen käyttökelpoisuutta voidaan lisätä asentamalla alla kuvattuja lisälaitteita. Lisälaitteita on saatavana liikkeestä,
josta ostit laitteen, tai paikalliselta Canon-jälleenmyyjältä.
Barcode Printing Kit(P. 570)
PCL International Font Set(P. 570)
SD CARD(P. 571)
Barcode Printing Kit
Jos Barcode Printing Kit asennetaan laitteeseen, viivakoodien tulostustila lisätään, jotta
viivakoodeja voidaan tulostaa tietokoneelta.
Barcode Printing Kit sisältää seuraavat viivakoodifontit.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Tämän lisävarusteen avulla voit luoda viivakoodeja erilaisissa muodoissa. Huomaa, että jos haluat
tulostaa viivakoodeja, PCL:n on oltava käytössä. Lisätietoja Barcode Printing Kit -yksikön käytöstä
on Barcode Printing Guide (Viivakoodin tulostusopas) -oppaassa (PDF-opas).
Asennustapa
ROM-muistin asentaminen(P. 572)
PCL International Font Set
Jos PCL International Font Set asennetaan laiteeseen, seuraavat fontit lisätään PCL-tulostinta
varten. Tällöin SAP Unicode -ympäristössä voidaan tulostaa käyttämällä useita kieliä.
● Andale® and WorldType® Collection J (japanin versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (korean versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (yksinkertaistetun kiinan versio)
● Andale® and WorldType® Collection J (perinteisen kiinan versio)
Merkkien aluekohtaisten erojen tukemista varten otetaan käyttöön neljä fonttiversiota.
Asennustapa
ROM-muistin asentaminen(P. 572)
570
Liite
SD CARD
SD-kortti voidaan asentaa alla kuvattujen toimintojen käyttämistä varten.
● Varmistettu tulostus
PIN-koodilla suojatun asiakirjan tulostaminen (turvatulostus)(P. 92)
● Tallennetun työn tulostus
Laitteen muistiin tallennetun työn tulostaminen (tallennetun työn tulostus)(P. 96)
● Keskeytä tulostus, ensisijainen tulostus, keskeytä/jatka
Tulostusasiakirjojen nykyisen tilan tarkistaminen(P. 295)
● SMB-tulostus
SMB:n määrittäminen(P. 199)
● Sivuajo
Taustatulostus(P. 346)
Asennustapa
SD-kortin asentaminen(P. 576)
● Kun hävität käytetyn SD-kortin, suorita sille <Poista tiedot täysin> tai tuhoa se fyysisesti, jotta
henkilökohtaiset tietosi eivät vuotaisi. SD-kortin asentaminen(P. 576)
571
Liite
ROM-muistin asentaminen
60Y7-078
Tässä osiossa kerrotaan, miten laitteeseen asennetaan
valinnainen ROM-muisti. ROM-muisti liitetään laitteen
takakannen sisällä oleviin liittimiin. Lue kohdan
Asentaminen(P. 3) varoitukset ennen ROM-muistin
asentamista.
ROM:n asentamiseen liittyviä huomautuksia
● Älä anna minkään metallin, kuten ruuvien, koskettaa laitteessa olevia piirilevyjä. Muuten laite voi vaurioitua.
● Älä kosketa sisäisiä osia, painettua johdotusta, liittimiä tai kytkimiä. Muuten laite voi vaurioitua.
● Älä kytke virtaa, kun ROM-kansi on auki. Muuten laite voi vaurioitua.
Staattisen sähkön välttämiseen liittyviä huomautuksia
ROM sisältää staattiselle sähkölle herkkiä osia. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä, jotta staattinen sähkö ei
vahingoittaisi ROM:ää.
● Poista staattinen sähkö kehostasi koskettamalla huoneessa metallista osaa ennen ROM:n käsittelemistä.
● Älä kosketa työn aikana mitään kohdetta, joka voi aiheuttaa staattista sähköä, kuten näyttöä.
● Staattisen sähkön vaikutuksen välttämiseksi älä poista ROM-muistia pakkausmateriaalista, ennen kuin olet
valmis liittämään sen ROM-liittimiin.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 36)
2
1
Irrota takakansi.
Paina salpaa ja vedä kantta hieman itseäsi kohti.
572
Virran katkaiseminen
Liite
2
3
Irrota oikea kansi nuolen osoittamaan suuntaan.
Irrota ROM-kansi.
1
Irrota ruuvit kolikolla.
2
Avaa ROM-kansi ja irrota se nuolen osoittamaan suuntaan.
4
Asenna ROM.
● Kohdista ROM laitteen kahteen ROM-liittimeen ja paina sitä, kunnes se pysähtyy.
573
Liite
ROM:n irrottaminen
● Tartu ROM:n reunoihin ja vedä se ulos kuvan mukaisesti.
5
Laita ROM-kansi takaisin paikalleen.
1
Sulje ROM-kansi painamalla sen salpaa nuolen osoittamaan suuntaan.
2
Kiinnitä ruuvit kolikolla.
6
Aseta takakansi nuolen osoittamaan suuntaan ja sulje se samalla, kun painat salpaa.
574
Liite
● Jos haluat asentaa SD-kortin samaan aikaan, siirry kohtaan
SD-kortin asentaminen(P. 576) .
◼ Barcode Printing Kit -yksikön oikean asennuksen tarkistaminen
Tulosta Kokoonpanosivu(P. 460) ja tarkista, että "BarDIMM" näkyy kohdassa
PCL.
Jos "BarDIMM" näkyy, ROM on asennettu oikein.
Jos "BarDIMM" ei näy
● ROM:ää ei ole asennettu. Irrota ROM laiteesta ja liitä se uudelleen.
575
Liite
SD-kortin asentaminen
60Y7-079
Tässä osiossa kerrotaan, miten SD-kortti asennetaan ja alustetaan.
Aseta SD-kortti laitteen vasemmalla puolella olevaan SDkorttipaikkaan. Lue kohdan Asentaminen(P. 3) huomautukset
ennen SD-kortin asentamista. Huomaa, että kaikki laitteessa SDkorttiin tallennettavat tiedot salataan. Näin varmistetaan SD-kortin
turvallinen käyttö tietokoneessa tai muualla, koska SD-kortin
salatut tiedot on suojattu luvattomalta sisältöhaulta.
● Tarkista ennen SD-kortin asentamista, onko se kirjoitussuojattu. Jos kortti on kirjoitussuojattu, poista kortin
lukitus ennen sen asentamista.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
● Kun katkaiset virtaa, sammuta laite käyttöpaneelista käyttämättä virtakytkintä.
(sammuttaminen)(P. 36)
2
Irrota SD-korttipaikan kansi.
1
Irrota ruuvit kolikolla.
2
Avaa SD-korttipaikan kansi ja irrota se nuolen osoittamaan suuntaan.
576
Virran katkaiseminen
Liite
3
Asenna SD-kortti.
● Aseta korttia SD-korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
SD-kortin irrottaminen
● Paina SD-korttia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa, nosta sormesi ja irrota kortti.
4
1
Asenna SD-korttipaikan kansi.
Sulje SD-korttipaikan kansi painamalla sen salpa sisään.
577
Liite
2
Kiinnitä ruuvit kolikolla.
SD-kortin varkaudeneston suojauspaikka
● SD-korttipaikan kannessa on suojauspaikka, johon voidaan
kiinnittää turvavaijeri tai vastaava.
● Suojauspaikan reikä on 3,4 mm leveä ja 7,4 mm korkea.
● Jos sinulla on kysyttävää suojauspaikasta, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
◼ SD-kortin alustaminen
Kun virta kytketään ensimmäisen kerran SD-kortin asentamisen jälkeen, <Format SD
Card?> ilmestyy näyttöön. Aloita SD-kortin alustaminen painamalla
. Kun alustus
on valmis, SD-kortti on valmis käytettäväksi.
Jos ilmoitusta <Format SD Card?> ei näytetä
● Alusta SD-kortti valitsemalla <Alustus> käyttöpaneelin asetusvalikon kohdassa<SD-kortin ylläpito>.
ylläpito(P. 382)
578
SD-kortin
Liite
◼ Sd-kortin oikean asennuksen tarkistaminen
Tulosta Asetussivu(P. 518) , jos SD-kortti on asennettu oikein, jos
ohjausvalikossa SD-kortti on Päällä.
Jos SD-kortin tilatietoja ei näytetä
● SD-korttia ei ole asennettu oikein. Irrota SD-kortti laitteesta ja asenna se
uudelleen.
◼ SD-kortin tietojen määrittäminen
Jos SD-kortti lisättiin tulostinajurin asentamisen jälkeen, SD-kortin tiedot täytyy määrittää tulostinajuriin.
Valinnaisten kohteiden käyttäminen(P. 74)
◼ Kaikkien SD-kortilla olevien tietojen poistaminen
Ennen SD-kortin hävittämistä voit poistaa kaikki kortilla olevat tiedot noudattamalla alla olevaa menettelyä. Menettely
poistaa myös ne tietosirpaleet, joita ei voi poistaa normaalisti. Tämä poistaa vaaran, että kolmannet osapuolet voisivat
lukea tietojasi, joten voit hävittää SD-kortin turvallisesti.
● Alla olevaa menettelyä ei voi käyttää muille SD-korteille kuin lisävarusteena saatavalle SD CARD -kortille.
1
Aseta laite offline-tilaan.
● Kun
(
) palaa, paina
2
Paina
3
Valitse
4
Suorita <SD-kortin ylläpito>
(
/
(
).
)
-painikkeilla <Käyttäjän ylläpito> ja paina
● Kun näkyviin tulee ilmoitus, paina
-painiketta.
<Poista tiedot täysin> tässä järjestyksessä.
.
579
Liite
5
Valitse <Kyllä> ja paina
-painiketta.
➠ Laite käynnistyy uudelleen. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti.
● Kun <Poista tiedot täysin> on suoritettu <SD-kortti>-asetukseksi vaihtuu <Ei>.
580
Liite
Oppaat ja niiden sisältö
60Y7-07A
Alla luetellut käyttöoppaat tulevat laitteen mukana. Lue ne tarpeen mukaan.
Aloittaminen
Lue tämä opas ensin. Siinä kuvataan laitteen asentaminen.
Käyttöopas
(tämä opas)
Tässä oppaassa kuvataan laitteen kaikki toiminnot Web-selaimella luettavassa
muodossa. Voit selata tietoja luokittain tai etsiä tiettyä aihetta koskevia sivuja
antamalla hakusanan. Käyttöopas-julkaisun käyttäminen(P. 582)
581
Liite
Käyttöopas-julkaisun käyttäminen
60Y7-07C
Käyttöopas on käyttöohje, jota voidaan tarkastella tietokoneella ja joka kuvaa kaikki laitteen toiminnot. Voit etsiä
käyttötarkoituksen mukaan tai syöttää avainsanoja, joiden avulla löydät nopeasti etsimäsi sivun. Tässä osiossa
kuvataan Käyttöopas-julkaisun näytön asettelu ja lukuohjeet. Voit määrittää, miltä Käyttöopas näyttää.
◼ Käyttöopas -näytön asettelu
Tässä osiossa kerrotaan, miten Käyttöopas-julkaisun näytöt määritetään ja miten näytön painikkeita käytetään.
Käyttöopas -näytön asettelu(P. 583)
◼ Käyttöopas: lukeminen
Tässä osiossa kuvataan Käyttöopas-julkaisussa käytettyjen merkkien merkitys, käyttöpaneelin näppäinten ja
tietokoneen näytön painikkeiden esitystapa ja muita seikkoja, jotka auttavat ymmärtämään Käyttöopas-julkaisun
sisältämät tiedot. Käyttöopas: lukeminen(P. 586)
◼ Käyttöopas-julkaisun ulkoasun määrittäminen
Voit muuttaa Käyttöopas-julkaisussa käytettävää merkkikokoa ja vaihtaa näytön asettelun sopimaan laitteelle, jolla
Käyttöopas-julkaisua katsellaan.
● Jos et voi käyttää Adobe Reader -ohjelmaa PDF-muotoisten oppaiden lukemiseen, kokeile muita ohjelmia,
kuten Vivid Document Imaging Technologies -yhtiön PDF Preview -ohjelmaa.
Miten haluttu aihe etsitään
Etsi sisällöstä
● Löydät etsimäsi sivun valitsemalla aiheen näytön vasemman reunan Sisällys-kohdasta.
Etsi hakusanalla
● Suorita haku syöttämällä hakusana, esimerkiksi "kirjekuori" tai "väriainekasetti", niin hakusanan sisältävät
sivut näytetään. Voit etsiä haluamasi sivun tuloksista. Voit myös syöttää fraaseja, kuten "yhdistäminen
verkkoon". Hakusanahaku tukee myös boolen hakua AND, jolla voi etsiä useita hakusanoja. Tietoja
hakunäytön järjestyksestä ja käyttämisestä on kohdassa Haku(P. 584) .
582
Liite
Käyttöopas -näytön asettelu
60Y7-07E
Käyttöopas on jaettu erilaisiin näyttöihin ja näiden näyttöjen sisältö vaihtelee.
Aloitussivu
Tulee esiin, kun Käyttöopas käynnistetään.
/
Napsauta
näyttöön.
, kun haluat näyttää myös kaikki lukujen osiot. Napsauta
, kun haluat palata edelliseen
/
Napsauttamalla tätä voit vaihtaa sisällys- ja hakunäytön välillä. Kun sisällysluettelo on esillä, jokainen
painikkeen
napsautus vaihtaa näytön piilottamisen ja näyttämisen välillä. Kun hakunäyttö on esillä,
jokainen painikkeen
napsautus vaihtaa näytön piilottamisen ja näyttämisen välillä.
Napsauta, kun haluat asettaa parametrit, jotka määräävät, miten Käyttöopas näytetään, esimerkiksi
merkkikoko tai asettelu.
Napsauta tätä, kun haluat näyttää tiedot Käyttöopas-ohjeen tarkastelemisesta ja hakujen tekemisestä ja
muita tietoja.
/
583
Liite
Näytä edellinen tai seuraava aihe napsauttamalla tätä.
[Huomautus]
Napsauta tätä, kun haluat nähdä tärkeitä tietoja, jotka sinun on tiedettävä, kun käytät laitetta.
Aihesivu
Sisältää tietoja laitteen määrityksistä ja käytöstä.
Navigointi
Katso, mikä luvun aihe on parhaillaan auki.
Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla tätä. Voit palata edelliselle sivulle napsauttamalla selaimen
"Takaisin"-painiketta.
/
Napsauta
, kun haluat näyttää piilotetut tarkat kuvaukset. Sulje tarkat kuvaukset napsauttamalla
Palaa sivun yläreunaan napsauttamalla tätä.
Haku
Napsauta
, kun haluat tuoda hakuikkunan esiin. Sisältää tekstikentän, jossa voit hakea etsimääsi sivua
avainsanan perusteella.
584
.
Liite
[Kirjoita avainsana(t) tähän]
. Voit etsiä kaikki avainsanat
Syötä avainsana tai -sanat ja näytä hakutulokset napsauttamalla
sisältäviä sivuja erottamalla avainsanat välilyönnillä. Voit myös etsiä tarkan ilmauksen sisältäviä sivuja
laittamalla avainsanat lainausmerkkeihin.
Hakutulos
Näyttää hakutuloksissa sivut, jotka sisältävät määritetyt hakusanat. Etsi tuloksista hakemasi sivu ja
napsauta sen aiheen otsikkoa.
● Valitut hakusanat näytetään lihavoituina hakutuloksissa.
585
Liite
Käyttöopas: lukeminen
60Y7-07F
Tässä osiossa kuvataan merkit, painikkeet, näytöt ja muut kohteet, joita käytetään Käyttöopas‑julkaisussa. Varoitukset
ja huomautukset annetaan myös laitteen mukana tulevan Aloittaminen‑julkaisun Tärkeitä turvallisuusohjeita ‑osassa.
Katso myös nämä ohjeet.
Merkinnät
Turvallisuutta koskevat varoitukset, laitteen käsittelyyn liittyvät rajoitukset ja varoitukset, hyödylliset vinkit ja
muut tiedot on merkitty alla esitettyjen merkkien avulla.
Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa
kuolemaan tai käyttäjän loukkaantumiseen. Noudata aina näitä
varoituksia, niin laitetta on turvallista käyttää.
Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa
käyttäjän loukkaantumiseen. Noudata aina näitä huomautuksia, niin
laitetta on turvallista käyttää.
Ilmaisee toiminnan, jota ei saa suorittaa. Lue nämä asiat huolellisesti ja
varmistu siitä, ettet tee selostettuja toimintoja.
Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat
huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta oikein ja välttää laite- ja
omaisuusvahingot.
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä.
Ilmaisee hyödyllisen toiminnon tai laitteen käyttöä koskevan vinkin.
Tässä oppaassa käytetyt painikkeet
Käyttöpaneelin ja tietokoneen näytön painikkeet on merkitty seuraavasti:
Tyyppi
Käyttöpaneelin painikkeet
Käyttöpaneelissa näytetyt asetukset
Esimerkki
(
)
<Ajastimen asetukset>
<Paperitukos.>
Tietokoneen näytössä näytetyt painikkeet ja tekstit [Määritykset]
/
Käytössä tässä oppaassa
/
-painikkeita käytetään valitsemaan haluttu asetus. Ne kuvataan vain, kun niiden käyttöön viitataan
sivulla ensimmäisen kerran, eikä kuvata toisesta kerrasta eteenpäin. Esimerkiksi
/
-painikkeet mainitaan
vaiheessa 2, mutta ei vaiheessa 3.
Esimerkki:
1
Paina
(
) -painiketta.
586
Liite
2
Valitse
3
Valitse <TCP/IP-asetukset>
/
-painikkeilla <Verkko> ja paina
<IPv4-asetukset>
-painiketta.
<IP-osoiteasetukset>.
Oppaassa käytettävät näytöt
Käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan tämän oppaan näyttöjen ulkoasu voi poiketa hieman todellisista
näytöistä. Lisäksi tulostinajurin ja ohjelmiston ulkoasu voi vaihdella niiden versioiden mukaan.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Käyttöopas -julkaisussa käytetyt väriainekasettien kuvat ovat mallista Canon Toner Cartridge 059 H.
587
Liite
MEAP-sovellusten hallinta
60Y7-07J
Voit asentaa MEAP-sovelluksia (toimintoja tehostavia ohjelmistoja) laitteeseen erilaisten ominaisuuksien lisäämiseksi.
Voit mukauttaa toimintoja tarpeidesi mukaan, esimerkiksi määrittää todennusjärjestelmän IC-korttien kanssa tai hallia
tulosteita lokien perusteella. Kun haluat hallita MEAP-sovelluksia, käytä laitetta tietokoneelta web-selaimen kautta.
Lisätietoja: MEAP Application Management -toiminto-opas .
588
Liite
FTP-asiakkaiden käyttäminen
60Y7-07K
Voit käyttää FTP-asiakasta laitteen FTP-palvelimen käyttämistä varten ja määrittää asiakirjojen tulostus- ja verkkoasetukset. Tulostus ja asetukset voidaan suorittaa käyttöjärjestelmään vakiona asennetulla komentokehotteelle, jolloin
ei tarvita tiettyjä ajureita eikä tiettyjä sovelluksia.
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
Määritä asetukset, jotka mahdollistavat tiedonsiirron laitteen ja asiakkaiden välillä.
valmisteleminen(P. 590)
FTP-palvelimen käytön
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
Voit tulostaa laitteeseen lähetetyn asiakirjan FTP:n kautta.
tulostus)(P. 593)
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
Voit ladata laitteen asetukset tekstimuodossa ja muokata niitä.
kautta(P. 595)
589
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan
Liite
FTP-palvelimen käytön valmisteleminen
60Y7-07L
Koska oletusasetukset estävät toimenpiteet FTP-asiakkaista, määritä asetukset sallimaan toimenpiteet.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään hallintatilassa.
2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
3
Valitse [Verkko]
4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [FTP-asetukset].
käynnistäminen(P. 286)
[TCP/IP-asetukset].
590
Etäkäyttöliittymän
Liite
5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
[Käytä FTP-tulostusta]
Valitse valintaruutu, kun tulostetaan FTP-asiakkaan kautta. Muussa tapauksessa tyhjennä valintaruutu.
[FTP-tulostuksen käyttäjänimi]
Syötä aakkosnumeerisilla merkeillä käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan FTP-palvelimeen, kun suoritetaan FTPtulostus.
● Et voi asettaa nimeä "root".
[Aseta/Muuta salasana]
Valitse valintaruutu, kun haluat asettaa FTP-tulostuksen salasanan, ja syötä [Salasana]-tekstiruutuun
aakkosnumeerisilla merkeillä salasana. Syötä vahvistukseksi sama salasana [Vahvista]-tekstiruutuun.
● Jos napsautetaan [OK], kun valintaruutu on valittu ja [Salasana]- ja [Vahvista]-tekstiruudut on jätetty
tyhjiksi, nykyinen salasana poistetaan.
[Käytä FTP-tulostustyön näyttönimessä UTF-8:ää]
Valitse valintaruutu, jos tulostettavan tiedoston nimessä käytetään UTF-8-merkistökoodia.
[Salli asetus FTP:n kautta]
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia laitteen asetusten muuttamisen FTP-asiakkaan kautta. Tyhjennä
ruutu, jos asetusten muuttamista ei sallita.
6
Suorita laitteistokäynnistys.
● Napsauta [Laitteen hallinta], valitse [Kova nollaus] ja napsauta sitten [Suorita].
➠ Asetukset otetaan käyttöön laitteistokäynnistyksen jälkeen.
591
Liite
Käyttöpaneelin käyttäminen
● Voit ottaa FTP-tulostuksen ja FTP-asetukset käyttöön tai pois käytöstä myös käyttöpaneelin asetusvalikosta.
FTP(P. 335)
LINKIT
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)(P. 593)
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta(P. 595)
592
Liite
Tulostaminen FTP-asiakkaan kautta (FTP-tulostus)
60Y7-07R
TEXT/JPG/TIFF-muodossa olevia asiakirjoja voidaan tulostaa FTP-asiakkaista verkon kautta. Tarkista laitteelle asetettu
IP-osoite etukäteen ( Verkon testituloste(P. 518) ). Jos et ole varma IP-osoitteesta, ota yhteyttä verkon
pääkäyttäjään.
1
Käynnistä [Komentokehote].
● Avaa [Käynnistä]-valikko ja valitse [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmille]
[Apuohjelmat]
[Komentokehote].
macOS-käyttäjät
● Käynnistä Terminal.
UNIX-käyttäjät
● Tuo konsolinäyttö näkyviin.
2
Kopioi tulostettava asiakirja komentokehotteessa näkyvään hakemistoon.
● Esimerkkinäytössä asiakirja kopioidaan C-aseman [Käyttäjät]-kansion USER_NAME-kansioon.
3
Syötä "ftp <laitteen IP-osoite>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: ftp 192.168.1.45
4
Syötä FTP-tulostuksen käyttäjänimi ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletuskäyttäjänimi on "guest".
● Anonyymia (käyttäjää, jolla ei ole tiliä) ei voi käyttää kirjautumiseen.
5
Syötä FTP-tulostuksen salasana ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletussalasana on "7654321".
➠ "230 User <FTP Print user name> logged in." (230 Käyttäjä <FTP-tulostuksen käyttäjänimi> kirjautunut.)
tulee näkyviin.
593
Liite
6
Syötä "bin" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Tiedonsiirtotila vaihtuu binaaritilaan.
● Binaaritila täytyy määrittää myös tekstiasiakirjaa tulostettaessa.
7
Syötä "put <tulostettavan tiedoston nimi>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: put sample.txt
➠ Asiakirjaa tulostetaan.
8
Syötä "quit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
9
Syötä "exit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Komentokehote sulkeutuu.
594
Liite
Asetusten määrittäminen FTP-asiakkaan kautta
60Y7-07S
Voit määrittää asetukset, kuten laitteen verkkoasetukset, FTP-asiakkaasta TCP/IP-verkon kautta. Tarkista laitteeseen
asetettu IP-osoite etukäteen ( Verkon testituloste(P. 518) ). Jos et ole varma IP-osoitteesta, ota yhteyttä verkon
pääkäyttäjään.
1
Käynnistä [Komentokehote].
● Avaa [Käynnistä]-valikko ja valitse [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmille]
[Apuohjelmat]
[Komentokehote].
macOS-käyttäjät
● Käynnistä Terminal.
UNIX-käyttäjät
● Tuo konsolinäyttö näkyviin.
2
Syötä "ftp <laitteen IP-osoite>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Esimerkki: ftp 192.168.1.45
3
Syötä käyttäjänimeksi "root" ja paina [ENTER]-näppäintä.
4
Syötä järjestelmänvalvojan salasana ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Oletussalasana on "7654321".
Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen(P. 211)
➠ "230 User root logged in." tulee näkyviin.
5
Syötä "cd config" ja paina [ENTER]-näppäintä.
6
Syötä "get CONFIG <tiedostonimi>" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● "CONFIG" täytyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla.
● <Tiedostonimi> voi sisältää kaikkia merkkejä (esimerkki: get CONFIG Setting.txt).
➠ Asetustiedosto ladataan hakemistoon, joka näkyi, kun komentokehote käynnistettiin. Esimerkkinäytössä
tiedosto ladataan C-aseman [Käyttäjät]-kansion USER_NAME-kansioon.
595
Liite
7
Muokkaa ladattua määritystiedostoa tekstieditorilla, kuten Muistiolla.
Määritystiedoston asetuskohteiden luettelo
Yleinen-valikko (yleisasetukset)
Kohteen nimi
Oletusasetus
Asetusarvo
DEVICE_NAME
(Laitteen nimi)
Enintään 128 merkkiä
LBP852Cx
SYS_LOC
(Sijainti)
Enintään 128 merkkiä
(Tyhjä)
SYS_CONTACT
(Järjestelmänvalvoja)
Enintään 128 merkkiä
(Tyhjä)
ROOT_PWD
(Järjestelmänvalvojan salasana)
Enintään 16 aakkosnumeerista merkkiä
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Salli loppukäyttäjän työtoiminto)
LINK_URL1
(Tukilinkin URL)
7654321
OFF
Enintään 512 aakkosnumeerista merkkiä https://global.canon
TCP/IP-valikko (TCP/IP-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
INT_ADDR
(IP-osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
NET_MASK
(Aliverkon peite)
IP-osoite
0.0.0.0
DEF_GW
(Yhdyskäytävän osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Käytä DHCP:tä)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Käytä RARP:tä)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Käytä BOOTP:tä)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP-osoite
0.0.0.0
596
Liite
(Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite)
DNS_SADDR
(Toissijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
HOST_NAME
(Isännän nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
"Canon" +
"MAC-osoitteen 6
viimeistä numeroa"
DOMAIN_NAME
(Toimialueen nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
DDNS_ENB
(Dynaaminen DNS-päivitys)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS-nimenselvitys)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(WINS-palvelimen osoite)
IP-osoite
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Käytä ARP/PING:tä)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(Käytä LPD-tulostusta)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Tulosta LPD-erotinsivu)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Käytä RAW-tulostusta)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Käytä kaksisuuntaista tiedonsiirtoa)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Käytä FTP-tulostusta)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(FTP-tulostuksen käyttäjänimi)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä
guest
FTP_PRINT_PWD
(FTP-tulostuksen salasana)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä
7654321
IPP_ENB
(Käytä IPP:tä)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Käytä IPP-todennusta)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(IPP-todennuksen käyttäjänimi)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä (pakollinen
käytettäessä IPP-todennusta)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(IPP-todennuksen salasana)
Enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä (pakollinen
käytettäessä IPP-todennusta)
7654321
WSD_ENB
(Käytä WSD-tulostusta)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(Käytä WSD-selausta)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Käytä monilähetyshakua)
ON, OFF
ON
0.0.0.0
597
Liite
HTTP_ENB
(Käytä HTTP:tä)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Käytä SNTP:tä)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(NTP-palvelimen nimi)
IP-osoite tai isäntänimi
SNTP_INTERVAL
(Pollausväli)
1–48 (h)
24
DISCOVERY_ENB
(Vastaa hakuun)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Alueen nimi)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3-palvelimen nimi)
Enintään 48 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3-käyttäjänimi)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3-salasana)
Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 RX -väli)
0–90 (min)
EMAIL_POP_PORTNO
(POP3-palvelimen portin numero)
0–65535
110
IPV4_USE
(Käytä IPv4:ää)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Käytä IPv6:tta)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Käytä tilatonta osoitetta)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Käytä manuaalista osoitetta)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Etuliitteen pituus)
0–128
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Reitittimen oletusosoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_DHCPV6_USE
(Käytä DHCPv6:tta)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(Toissijaisen DNS-palvelimen osoite)
IP-osoite
(Tyhjä)
(Tyhjä)
oletus
OFF
0
64
598
Liite
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
ON, OFF
(Käytä IPv4-isännän/toimialueen nimiä)
OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Isännän nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
"Canon" +
"MAC-osoitteen 6
viimeistä numeroa"
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Toimialueen nimi)
Enintään 47 aakkosnumeerista merkkiä
(Tyhjä)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynaaminen DNS-päivitys)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Tallenna tilaton osoite)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Tallenna manuaalinen osoite)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Tallenna tilallinen osoite)
ON, OFF
OFF
SMB-palvelimen valikko (SMB-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
SMB_ENB
(Käytä SMB:tä)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Palvelimen nimi)
Enintään 16 merkkiä
(Tyhjä)
SMB_WG
(Työryhmän nimi)
Enintään 16 merkkiä
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Kommentit)
Enintään 192 merkkiä
(Tyhjä)
SMB_LM_ENB
(Käytä LM Announcea)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Käytä SMB-tulostusta)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Tulostimen nimi)
Enintään 13 merkkiä
OFF
PRINTER
SNMP-valikko (SNMP-asetukset)
Kohteen nimi
Asetusarvo
Oletusasetus
SNMP_V1_ENB
(Käytä SNMPv1:tä)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Käytä yhteisönimi 1:tä)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (luku/kirjoitus) RO (vain luku)
RO
599
Liite
(MIB-pääsyoikeus)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Yhteisönimi 1)
Enintään 32 aakkosnumeerista
merkkiä
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Käytä yhteisönimi 2:ta)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(MIB-pääsyoikeus)
RW (luku/kirjoitus) RO (vain luku)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Yhteisönimi 2)
Enintään 32 aakkosnumeerista
merkkiä
SNMP_V3_ENB
(Käytä SNMPv3:a)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Hanki tulostimen hallintatiedot isännältä)
OFF
public
public2
Taustatulostusvalikko (Taustatulostusasetukset)
Kohteen nimi
SPOOL_ENB
(Käytä taustatulostusta)
Asetusarvo Oletusasetus
ON, OFF
OFF
Aloitusajastin-valikko (yhdistämisen odotusaika-asetukset käynnistettäessä)
Kohteen nimi
Asetusarvo Oletusasetus
STRT_DELAY_TIME
0–300 (s)
(Yhdistämisen odotusaika käynnistettäessä)
0
Etäkäyttöliittymä-valikko (Etäkäyttöliittymän asetukset)
Kohteen nimi
RUI_ENB
(Käytä etäkäyttöliittymää)
8
Asetusarvo Oletusasetus
ON, OFF
ON
Syötä "put <tiedostonimi> CONFIG" ja paina [ENTER]-näppäintä.
● Määritä muokatun tiedoston nimi kohdassa <tiedostonimi> (esimerkki: put Setting.txt CONFIG).
➠ Asetustiedosto lähetetään.
9
Syötä "get reset" ja paina [ENTER]-näppäintä.
➠ Laite käynnistyy uudelleen. Asetukset otetaan käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
600
Liite
10
Varmista, että laite on käynnistynyt uudelleen normaalisti. Pidä [CTRL]-näppäin
11
Syötä "quit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
12
Syötä "exit" ja paina [ENTER]-näppäintä.
painettuna ja paina [C]-näppäintä.
➠ Komentokehote sulkeutuu.
LINKIT
Verkko(P. 331)
601
Liite
Muut
60Y7-07U
Tässä osassa kuvataan Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot ja osa sisältää vastuuvapauslausekkeet,
tekijänoikeustiedot ja muita tietoja.
602
Liite
Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot
60Y7-07W
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
[Verkon etsiminen] -toiminnon ottaminen käyttöön(P. 603)
Jaettujen tulostinten näyttäminen tulostinpalvelimella(P. 604)
[Ohjelmien ja oppaiden asennus] ‑näytön näyttäminen(P. 605)
Testisivun tulostaminen Windowsissa(P. 605)
Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen(P. 606)
Tietokoneen nimen tarkistaminen(P. 607)
Tulostinportin tarkistaminen(P. 608)
Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tarkistaminen(P. 609)
Kun tulostetaan Windows-kaupan sovelluksesta(P. 610)
● Toimenpide voi vaihdella käytettävän tietokoneen mukaan.
◼ Tulostinkansion näyttäminen
Windows Vista
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli]
[Tulostin].
Windows 7/Server 2008 R2
[Käynnistä] valitse [Laitteet ja tulostimet].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
tulostimet].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
Windows 10
[ ] valitse [Windows-järjestelmä]
Windows Server 2008
[Start] valitse [Control Panel]
valitse [Ohjauspaneeli]
valitse [Ohjauspaneeli]
[Ohjauspaneeli]
[Näytä laitteet ja
[Näytä laitteet ja tulostimet].
[Laitteisto ja äänet]
[Laitteet ja tulostimet].
kaksoisnapsauta [Printers].
Windows Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]
valitse [Control Panel]
[Hardware]
[Devices and Printers].
◼ [Verkon etsiminen] -toiminnon ottaminen käyttöön
Ota [Verkon etsiminen] käyttöön verkossa olevien tietokoneiden tarkastelua varten.
Windows Vista
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli]
kohdassa [Verkon etsiminen].
[Näytä verkon tila ja tehtävät]
valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön]
Windows 7/Server 2008 R2
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja tehtävät] [Muuta jakamisen lisäasetuksia]
valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön] kohdassa [Verkon etsiminen].
Windows 8/Server 2012
603
Liite
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja
tehtävät] [Muuta jakamisen lisäasetuksia] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön] kohdassa [Verkon
etsiminen].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja tehtävät]
[Muuta jakamisen lisäasetuksia] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön] kohdassa [Verkon etsiminen].
Windows 10
[ ] valitse [Windows-järjestelmä] [Ohjauspaneeli] [Näytä verkon tila ja tehtävät]
lisäasetuksia] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön] kohdassa [Verkon etsiminen].
Windows Server 2008
[Start] valitse [Control Panel] kaksoisnapsauta [Network and Sharing Center]
discovery] kohdassa [Network discovery].
[Muuta jakamisen
valitse [Turn on network
Windows Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [ ] valitse [Control Panel] [Näytä verkon tila ja tehtävät]
jakamisen lisäasetuksia] valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön] kohdassa [Verkon etsiminen].
[Muuta
◼ Jaettujen tulostinten näyttäminen tulostinpalvelimella
1
Avaa Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä] valitse [Kaikki ohjelmat] tai [Ohjelmille]
[Apuohjelmat]
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
[Resurssienhallinta].
valitse [Resurssienhallinta].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
Windows 10/Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
2
]
valitse [Resurssienhallinta].
valitse [Resurssienhallinta].
Valitse tulostinpalvelin kohdasta [Verkko] tai [Verkkoympäristö].
● Jos haluat tarkastella verkon tietokoneita, sinun on ehkä otettava käyttöön verkon etsintä tai etsittävä
tietokoneita verkosta.
➠ Jaetut tulostimen näytetään.
604
Liite
◼ [Ohjelmien ja oppaiden asennus] ‑näytön näyttäminen
Jos tietokoneesi ei avaa [Ohjelmien ja oppaiden asennus] -näyttöä, kun olet asettanut mukana tulevan CD-ROM/DVDROM-levyn tietokoneeseen, noudata alla olevia ohjeita. CD-ROM/DVD-ROM-aseman nimi on merkitty kirjaimella "D:"
tässä ohjeessa. CD-ROM/DVD-ROM-aseman nimi saattaa vaihdella käytettävän tietokoneen mukaan.
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä]
näppäintä.
kirjoita "D:\MInst.exe" kohtaan [Hae ohjelmista ja tiedostoista] tai [Aloita haku]
paina [ENTER]-
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
[OK]
[Suorita]
kirjoita "D:\MInst.exe"
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
[Suorita]
kirjoita "D:\MInst.exe"
napsauta [OK]
Windows 10
Napsauta [Kysy mitä tahansa]
[D:\MInst.exe].
kirjoita "D:\MInst.exe"
napsauta esiin tulevassa hakutuloksessa
Windows Server 2016
Napsauta [
]
kirjoita "D:\MInst.exe"
napsauta esiin tulevassa hakutuloksessa [D:\MInst.exe].
◼ Testisivun tulostaminen Windowsissa
Voit tarkistaa tulostinajurin toimivuuden tulostamalla testisivun Windowsissa.
1
2
3
Lisää A4-kokoista paperia paperikasettiin tai monikäyttötasolle.
Paperin
lisääminen(P. 40)
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
Napsauta tämän laitteen tulostinajurikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
napsauta [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
605
napsauta
Liite
4
Napsauta [Tulosta testisivu] [Yleiset]-välilehdessä.
➠ Testisivu tulostetaan.
◼ Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen
Jos et ole varma, onko tietokoneessasi 32-bittinen vai 64-bittinen Windows, noudata seuraavia ohjeita.
1
Näytä [Ohjauspaneeli].
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
valitse [Ohjauspaneeli].
valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 10/Server 2016
Siirry vaiheeseen 2.
606
Liite
2
Näytä [Järjestelmä].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Napsauta [Järjestelmä ja ylläpito] tai [Järjestelmä ja suojaus]
Windows 10/Server 2016
Napsauta [ ] [Asetukset]
[Järjestelmä]
[Järjestelmä].
valitse [Tietoja].
Windows Server 2008
Kaksoisnapsauta [System].
3
Tarkista bittiarkkitehtuuri.
32-bittiset versiot
[32-bittinen käyttöjärjestelmä] tulee näkyviin.
64-bittiset versiot
[64-bittinen käyttöjärjestelmä] tulee näkyviin.
◼ Tietokoneen nimen tarkistaminen
1
Näytä [Ohjauspaneeli].
Windows Vista/7/Server 2008
[Käynnistä] valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa
valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä]
valitse [Ohjauspaneeli].
Windows 10
Napsauta [ ]
[Ohjauspaneeli].
valitse [Windows-järjestelmä]
Windows Server 2016
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [
]
valitse [Control Panel].
607
Liite
2
Näytä [Järjestelmä].
Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
Napsauta [Järjestelmä ja ylläpito] tai [Järjestelmä ja suojaus] [Järjestelmä].
Windows Server 2008
Kaksoisnapsauta [System].
3
Tarkista tietokoneen nimi.
◼ Tulostinportin tarkistaminen
1
2
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
Napsauta tämän laitteen tulostinajurikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
napsauta [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
608
Liite
3
Tarkista [Portit]-välilehdestä, että portti on valittu oikein.
◼ Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tarkistaminen
1
2
Avaa tulostinkansio.
Tulostinkansion näyttäminen(P. 603)
Napsauta tämän laitteen tulostinajurikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
napsauta [Tulostimen ominaisuudet] tai [Ominaisuudet].
609
Liite
3
Varmista [Portit]-välilehdessä, että [Kaksisuuntaisuuden tuki] -valintaruutu on
valittu.
◼ Kun tulostetaan Windows-kaupan sovelluksesta
Windows 8/Server 2012
Tuo näkyviin näytön oikean reunan oikopolut
Windows 8.1/Server 2012 R2
Tuo näkyviin näytön oikean reunan oikopolut
ajuri [Tulosta].
Windows 10
Napauta tai napsauta sovelluksessa [Tulosta]
Napauta tai napsauta [Laitteet]
Käyttämäsi ajuri
Napauta tai napsauta [Laitteet]
[Tulosta]
Käyttämäsi ajuri
Käyttämäsi
[Tulosta].
● Jos tulostat tämän menetelmän avulla, käytettävissä on vain rajoitettu määrä tulostustoimintoja.
610
[Tulosta].
Liite
● Jos näytössä näytetään ilmoitus [Tulostin tarvitsee käyttäjän toimia. Siirry työpöydälle ja tee tarvittavat
toimet.], siirry työpöydälle ja noudata valintaikkunassa annettuja ohjeita. Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun
laite on asetettu näyttämään käyttäjänimi tulostuksen aikana ja muissa vastaavissa tilanteissa.
611
Liite
Kirjasinnäytteet
60Y7-07X
Apuohjelman valikosta tulostetut kirjasinluettelot ovat kattava luettelo kaikista tällä hetkellä käytettävissä olevista
kirjasimista. Luettelossa on tulostimen tallennettujen kirjasinten nimet ja tulostusnäytteet.
Skaalattavat kirjasimet (PCL)(P. 613)
OCR-koodin skaalattavat kirjasimet (PCL) (P. 616)
Bittikarttakirjasimet (PCL)(P. 616)
612
Liite
Skaalattavat kirjasimet (PCL)
613
Liite
614
Liite
615
Liite
OCR-koodin skaalattavat kirjasimet (PCL)
Bittikarttakirjasimet (PCL)
616
Liite
Huomautus
60Y7-07Y
◼ IPv6 Ready -logo
Laitteen protokollavalikoimalle on myönnetty IPv6 Forumin julkaisema IPv6 Ready -logo,
Phase-2.
◼ Tuotetiedot, jotka vaaditaan KOMISSION SÄÄNNÖKSEN (EU) Nro 801/2013, joka
täydentää säännöstä (EC) Nro 1275/2008, mukaan
Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa, jos langalliset verkkoportit on kytketty ja kaikki
langattomat verkkoportit ovat käytössä (jos ne ovat käytettävissä samaan aikaan).
Mallinimi
LBP852Cx
Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa
3,0 W tai vähemmän
● Yllä annetut arvot ovat yhden satunnaisesti valitun laitteen todellisia arvoja ja saattavat siksi erota
käytettävän laitteen arvoista. Lisävarusteena saatavia verkkoportteja ei ole kytketty ja/tai aktivoitu mittausta
tehtäessä.
◼ WEEE- ja paristodirektiivit
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU),
paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen
talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen
paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin
salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat
617
Liite
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös
luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi
jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Vastuuvapauslauseke
● Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
● CANON INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON INC.
EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
◼ Tavaramerkit
"MEAP" on CANON Inc:n tavaramerkki, joka tarkoittaa Canonin monitoimi- ja yksitoimitulostimien "sovellusalustaa".
Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä ja
palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.
Adobe, Acrobat, ja Reader ovat Adobe Systems Incorporated ‑yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc. -yhtiön
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word ja Excel ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssin
alaisena.
Google Cloud Print, Google Chrome ja Android ovat Google Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä.
618
Liite
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Adobe, PostScript ja PostScript-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
619
Liite
Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä.
◼ Copyright
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman aikaisempaa lupaa on kielletty.
◼ Lakiperusteiset rajoitukset tuotteen käytölle ja kuvien käytölle
Tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen, tulostamiseen tai muunlaiseen kopioimiseen sekä
tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien käyttäminen voi olla lailla kielletty ja saattaa johtaa
oikeudelliseen vastuuseen. Luettelo, joka ei ole täydellinen, tällaisista asiakirjoista on esitetty alla. Tämä luettelo
on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Jos et ole varma, onko tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen,
tulostamiseen tai muuhun kopioimiseen laillista, tai onko tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien
käyttäminen laillista, ota yhteys lakiasiantuntijaan etukäteen.
● Setelit
● Matkasekit
● Maksuosoitukset
● Lounassetelit yms.
● Talletustodistukset
● Passit
● Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
● Maahanmuuttoasiakirjat
● Henkilökortit ja virkamerkit
● Leimamerkit (leimatut tai leimaamattomat)
● Asevelvollisuus- tai kutsunta-asiakirjat
● Arvopaperit tai velkakirjat
● Valtion virastojen asettamat sekit ja asetteet
● Osakekirjat
● Ajokortit ja omistusoikeuskirjat
● Tekijänoikeuksien alaiset työt tai taideteokset ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa
V_181009
620
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
621
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
622
Kolmannen osapuolen palvelut
Jos tuotteen kautta käytetään kolmannen osapuolen palveluja, palvelujen käyttöä koskevat alla olevat ehdot.
Kun kolmannen osapuolen sisältöä (kuten tekstiä, kuvia, videoita, ääntä tai ohjelmistoja) käytetään ja/tai
hankitaan ohjelmiston kautta, ellei sisällön omistaja tai sovellettava laki sitä erikseen salli, käyttäjä ei saa (a)
kaapia, valmistaa tietokantoja tai muulla tavalla luoda pysyviä kopioita tällaisesta sisällöstä tai säilyttää
välimuistissa olevia kopioita pidempään kuin välimuistin otsikko sallii; (b) kopioida, kääntää, muokata, luoda
sisältöön perustuva työtä, myydä, vuokrata, lainata, välittää, jakaa, esittää julkisesti tai lisensoida edelleen
kolmannelle osapuolelle; (c) vääristellä lähdettä tai omistajuutta ja (d) poistaa, peittää tai muuttaa mitään
tekijänoikeus-, tavaramerkki tai muita omistusoikeusilmoituksia, väärentää tai poistaa mitään tekijän
tekemisiä, lainmukaisia ilmoituksia tai muuta materiaalin alkuperä- tai lähdemerkintöjä.
- 1 -
Ohjelmisto, jota koskevat muut lisenssiehdot
Katso lisätietoja ja vastaavat käyttöoikeusehdot alla olevasta ohjelmistotaulukosta ja vastaavista
käyttöoikeusehdoista.
Ohjelmistotaulukko
Ohjelmiston nimi
Käyttöoikeussopimuksen ehdot:
Katso sivulta
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
- 2 -
Jos tarvitset seuraavien ohjelmistojen lähdekoodin, lähetä seuraavat tiedot sisältävä sähköpostiviesti
englanniksi tai japaniksi osoitteeseen: <oipossg@canon.co.jp>
-Ostamasi mallin nimi.
-Tuotetunnusnumero, joka on pääyksikön takana olevassa tarrassa.
Katso lisätietoja ja vastaavat käyttöoikeusehdot alla olevasta ohjelmistotaulukosta ja vastaavista
käyttöoikeusehdoista.
Ohjelmistotaulukko
Ohjelmiston nimi
Käyttöoikeussopimuksen ehdot:
Katso sivulta
Linux
32
glibc
39
json-glib
glib
47
OSGi Release 4
62
- 3 -
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- 4 -
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
- 5 -
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
- 6 -
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under
the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
- 7 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
- 8 -
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright
notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants,
Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
- 9 -
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei.
"Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 10 -
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
- 11 -
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 12 -
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial
computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R.
12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 15 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 16 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 17 -
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
- 18 -
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
- 19 -
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 21 -
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- 22 -
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 23 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 24 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 25 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 26 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 27 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 28 -
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
- 29 -
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
- 30 -
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply
it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code.
And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
- 32 -
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or
not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
- 33 -
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too,
but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
- 39 -
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to
use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
- 40 -
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you
must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function
or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it,
the square root function must still compute square roots.)
- 41 -
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
- 42 -
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
- 43 -
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
- 44 -
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
- 45 -
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
- 46 -
That's all there is to it!
- 47 -
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
- 48 -
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
- 49 -
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
- 50 -
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
- 51 -
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
- 52 -
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
- 53 -
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
- 54 -
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
- 55 -
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
- 56 -
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
- 57 -
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
- 58 -
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
- 59 -
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- 60 -
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
- 61 -
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
- 62 -
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular
Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such
Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions
to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program
under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
- 63 -
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form.
This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the
Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to
be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which
include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth
herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or
other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient
for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise.
As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes
sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third
party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's
responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
- 64 -
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In
order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of
such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial
Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may
participate in any such claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is
solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and
costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment,
and unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
- 65 -
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED
HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the
validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the
parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's
obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue
and survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward
reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one
other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial
Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement
Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing
version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the
Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published,
Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as
expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual
property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All
rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
- 66 -
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 67 -
Ohjelmiston rekisteröinnin ja
päivityksen toiminto-opas
Käyttöopas
USRM2-6366-02 2017-11 fi
Copyright CANON INC. 2017
Sisällys
Käytettävissä olevat toiminnot ......................................................................................................... 2
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen ...........................................
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon (toimitus)
.................................................................................. 6
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon (manuaalinen)
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen
4
............................................................ 9
............................................................................................. 15
Laiteohjelmiston päivitys ..................................................................................................................... 17
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta .........................................................
28
Tämän oppaan käyttäminen .............................................................................................................
32
Tämän oppaan käyttöympäristö
Tämän oppaan näytön asettelu
Yläsivu
.............................................................................................................................. 33
............................................................................................................................... 34
............................................................................................................................................................... 35
Aihesivu
............................................................................................................................................................ 36
Sivukartta
.......................................................................................................................................................... 37
Hakumenetelmä
................................................................................................................................................. 38
Tämän oppaan katseleminen
................................................................................................................................... 39
Vastuuvapauslauseke .............................................................................................................................. 41
Tavaramerkit ..................................................................................................................................................
I
43
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot ................................................................................................................. 2
1
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
0YX6-000
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon avulla voit asentaa tulostimeen järjestelmän asetukset/MEAPsovellukset. Voit käyttää tätä toimintoa sekä kosketuspaneelinäytöstä että tietokoneesta (Etäkäyttöliittymä).
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Voit asentaa järjestelmän asetukset/MEAP-sovellukset käyttämällä toimituspalvelinta tältä tulostimelta.
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon
Voit asentaa järjestelmän asetukset/MEAP-sovellukset käyttämällä lisenssitiedostoa/lisenssiavainta, joka on
saatu lisenssinhallintajärjestelmästä.
Laiteohjelmiston päivitys
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon avulla voit päivittää tulostimen laiteohjelmiston uusimpaan versioon.
Voit käyttää tätä toimintoa tietokoneesta (Etäkäyttöliittymä).
Päivitys liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Voit päivittää laiteohjelmiston käyttämällä toimituspalvelinta tältä tulostimelta.
2
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAPsovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen .......................................................... 4
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon (toimitus) ....................................................................... 6
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon (manuaalinen) ............................................... 9
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen ................................................................................... 15
3
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
0YX6-001
Järjestelmän asetusten tai MEAP-sovellusten asennustoimenpiteet tulostimeen vaihtelevat sen mukaan, onko
tulostin liitetty ulkopuoliseen verkkoon vai ei. Valitse olosuhteita vastaavat toimenpiteet alla olevien ohjeiden
mukaan.
Asennus liittämällä tämä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Asenna etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
Tiedonsiirtotesti
Voit tarvittaessa tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto toimituspalvelimen kanssa kunnolla, suorittamalla
tiedonsiirtotestin ennen asennusta.
" Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla(P. 29) "
Asennus ilman, että tämä tulostin liitetään ulkopuoliseen verkkoon
Järjestelmän asetusten asentaminen
Asenna käyttämällä jotain seuraavista toimenpiteistä.
HUOMAUTUS
Jos asennetaan useita järjestelmän asetuksia
Etäkäyttöliittymän käyttöä suositellaan.
Menettely
Tarvittavat vaiheet
1.
Hanki lisenssitiedosto
lisenssinhallintajärjestelmästä
2.
Asenna lisenssitiedosto käyttämällä
etäkäyttöliittymää
Etäkäyttöliittymän käyttö
asennukseen
Ohjesivu
" Lisenssitiedostoon
hankkiminen(P. 9) "
" Järjestelmän asetusten
asentaminen etäkäyttöliittymän
avulla(P. 9) "
MEAP-sovellusten asentaminen
Asenna noudattamalla seuraavia ohjeita.
Menettely
Etäkäyttöliittymän käyttö
asennukseen
Tarvittavat vaiheet
1.
Hanki lisenssitiedosto
lisenssinhallintajärjestelmästä
4
Ohjesivu
" Lisenssitiedostoon
hankkiminen(P. 9) "
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Menettely
Tarvittavat vaiheet
Asenna lisenssitiedosto ja
2. sovellustiedosto käyttämällä
etäkäyttöliittymää
3. Käynnistä MEAP-sovellukset SMS:stä
5
Ohjesivu
" MEAP-sovellusten asentaminen
etäkäyttöliittymän avulla(P. 11) "
" MEAP-sovellusten
käynnistäminen(P. 13) "
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Asennus liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
(toimitus)
0YX6-002
Jos tulostin on liitetty ulkopuoliseen verkkoon, voit asentaa järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset
etäkäyttöliittymästä muodostamalla yhteyden toimituspalvelimeen.
HUOMAUTUS
Lisenssikäyttönumerosertifikaatin valmisteleminen
Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Delivered Installation].
6
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
4
Syötä lisenssikäyttönumero → napsauta [Next].
Kun lisenssikäyttönumero on vahvistettu, kun toimituspalvelimeen on otettu yhteys, esiin tulevat tiedot
järjestelmän asetuksista/MEAP-sovelluksista, jotka voidaan asentaa.
5
Valitse järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset → napsauta [Start Installation].
Tila asennuksen jälkeen:
Start: Käynnistää asennetut MEAP-sovellukset.
Stop: Pysäyttää asennetut MEAP-sovellukset.
TÄRKEÄÄ
Jos MEAP-sovelluksia asennettaessa valitaan [Stop]
Sovellus täytyy käynnistää ennen MEAP-sovelluksen käyttämistä.
" MEAP Application Management -toiminto-opas "
Jos sopimusnäyttö tulee esiin, lue sopimus. Jos hyväksyt sopimuksen, napsauta [Accept].
6
Tarkista Asennuksen tulos -sivu.
7
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Kun järjestelmän asetukset on asennettu, esiin tulee ilmoitus <Restart the device.>. Ota toiminto käyttöön
käynnistämällä tulostin uudelleen.
Voit palata Toimitettu asennus -näyttöön napsauttamalla [To Delivered Installation].
HUOMAUTUS
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöopas
Voit ladata asennettujen järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöoppaan käyttämällä
Asennuksen tulos -näytössä näkyvän käyttöoppaan lataussivuston URL-osoitetta.
" Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen(P. 15) "
8
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Asennus ilman, että tulostin liitetään ulkopuoliseen
verkkoon (manuaalinen)
0YX6-003
Tässä osassa kerrotaan, miten järjestelmän asetukset ja MEAP-sovellukset asennetaan ilman, että tulostin
liitetään ulkopuoliseen verkkoon.
Lisenssitiedostoon hankkiminen
Hanki lisenssitiedosto.
Lisenssitiedosto: Hanki lisenssitiedosto, kun asennat järjestelmän asetuksia/MEAP-sovelluksia
etäkäyttöliittymän avulla.
HUOMAUTUS
Lisenssikäyttönumerosertifikaatin valmisteleminen
Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
Lisenssikäyttönumeroa ei ole painettu MEAP-sovelluksen pakkaukseen
Jos lisenssikäyttönumeroa ei ole painettu käytettävän MEAP-sovelluksen pakkaukseen, lisenssitiedoston
myöntää MEAP-sovelluksen jakelija. Tässä osassa kuvattua lisenssitiedostoa ei tarvitse hankkia.
Lisätietoja on kyseisen MEAP-sovelluksen käyttöoppaassa.
1
Tarkista lisenssitiedoston hankkimiseen tarvittava hallintanumero.
Lisenssitiedoston hankkimiseen tarvitaan seuraava hallintanumero.
● Lisenssikäyttönumero: Tarkista lisenssikäyttönumerosertifikaatti.
● Laitteen sarjanumero: Voit tarkistaa numeron ohjauspaneelin Utility-valikosta.
" Sähköinen opas "
2
Siirry osoitteeseen http://www.canon.com/lms/license/.
3
Hanki lisenssitiedosto noudattamalla näytön ohjeita.
Asenna seuraavaksi järjestelmän asetukset tai MEAP-sovellukset.
Järjestelmän asetusten asentaminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit asentaa järjestelmän asetukset tulostimeen etäkäyttöliittymän avulla.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
9
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
3
Napsauta [Manual Installation].
4
Napsauta [Browse...] → valitse asennettava lisenssitiedosto → napsauta [Next].
Tiedostotunnisteet:
Lisenssitiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [lic].
10
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
5
Tarkista asennettava sisältö vahvistusnäytöstä → napsauta [Install].
MEAP-sovellusten asentaminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit asentaa MEAP-sovellukset tulostimeen etäkäyttöliittymän avulla.
HUOMAUTUS
Asennettavien MEAP-sovellusten määrä
Voit asentaa enintään kahdeksan sovellusta.
Lisätietoja MEAP-sovelluksista
MEAP-sovellusten mukaan asennukselle voi olla muita järjestelmävaatimuksia. Katso asetusohjeita
MEAP-sovelluksen käyttöoppaasta.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Manual Installation].
11
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
4
Napsauta [Browse...] → valitse asennettava lisenssitiedosto ja sovellustiedosto →
napsauta [Next].
Tiedostotunnisteet:
Lisenssitiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [lic].
Sovellustiedosto: Tiedosto, jonka tunniste on [jar].
TÄRKEÄÄ
Kun asennetaan MEAP-sovelluksia
● Et voi asentaa pelkkiä lisenssitiedostoja.
● Muista määrittää lisenssitiedosto, kun asennat MEAP-sovellusta. MEAP-sovellusta ei voi asentaa, jos
lisenssitiedostoa ei ole määritetty.
5
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot → napsauta [Yes].
12
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
MEAP-sovelluksen mukaan esiin voi tulla ohjelmistolisenssin hyväksymisnäyttö. Vahvista näytössä näkyvät
tiedot → napsauta [OK].
Jos asennat uutta MEAP-sovellusta, näytössä esitetään seuraavat tiedot.
● Application Information
● License Information
Seuraavat tiedot näytetään, kun MEAP-sovellus korvataan.
● Current Application Information
● Application Information after Overwrite
Asennus alkaa, kun ilmoitus <Installing... Please wait.> näytetään uudelleen. Avaa Manuaalinen asennus -näyttö
asennuksen jälkeen napsauttamalla [To Manual Installation].
TÄRKEÄÄ
MEAP-sovellusten käyttäminen
Asennetun MEAP-sovelluksen käyttämistä varten MEAP-sovellus täytyy käynnistää.
" MEAP Application Management -toiminto-opas "
MEAP-sovellusten käynnistäminen
Tässä osassa kerrotaan, miten asennettu MEAP-sovellus käynnistetään SMS-näytöstä.
HUOMAUTUS
Tietoja SMS:tä
Lisätietoja SMS:stä on kohdassa MEAP Application Management -toiminto-opas .
1
Napsauta SMS:n yläsivulla [MEAP Application Management].
13
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
2
Valitse käynnistettävä sovellus → napsauta [Start].
14
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asentaminen
Käyttöoppaiden ja liittyvien ohjelmistojen lataaminen
0YX6-004
Voit ladata asennettujen järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten käyttöoppaat ja liittyvät ohjelmistot
seuraavasta URL-osoitteesta.
http://canon.com/fau/downloads
HUOMAUTUS
● Varmista, että pakkauksessa oleva lisenssikäyttönumero on saatavilla.
● Jos asennus tehtiin etäkäyttöliittymästä, voit siirtyä yllä olevaan URL-osoitteeseen Asennuksen tulos näytössä näkyvästä linkistä. Tällöin lisenssikäyttönumero syötetään automaattisesti.
1
Käynnistä tietokoneen WWW-selain.
2
Näppäile URL kohtaan [Osoite].
3
Lataa käyttöoppaat ja liittyvät ohjelmistot noudattamalla näytön ohjeita, kun
lisenssikäyttönumero on syötetty.
Jos ladataan ohjelmisto, katso sen asennusohjeet sen käyttöoppaasta.
15
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys ............................................................................................................................ 17
16
Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivitys
0YX6-005
Päivitä etäkäyttöliittymästä.
HUOMAUTUS
Tiedonsiirtotesti
Voit tarvittaessa tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto toimituspalvelimen kanssa kunnolla, suorittamalla
tiedonsiirtotestin ennen asennusta.
" Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla(P. 29) "
Päivitys liittämällä tulostin ulkopuoliseen verkkoon
Jos tulostin on liitetty ulkopuoliseen verkkoon, voit päivittää uusimpaan laiteohjelmistoon muodostamalla
yhteyden toimituspalvelimeen.
TÄRKEÄÄ
Arvioitu laiteohjelmiston asennukseen tarvittava aika
Ladatun laiteohjelmiston asennukseen tarvittava aika on noin 20 minuuttia. Tulostimen
järjestelmäkokoonpanon ja verkkoympäristön mukaan aika voi olla pidempikin.
Uuden laiteohjelmiston tarkistaminen/Toimitusasetusten määrittäminen
Voit tarkistaa tulostimelle sopivan uuden laiteohjelmiston ja määrittää toimitusasetukset.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
17
Laiteohjelmiston päivitys
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Valitse [Confirm New Firmware].
Tarkista toimituspalvelimelta, onko sopiva uusi laiteohjelmisto saatavilla.
5
Vahvista näytetyt tiedot → määritä tarvittavat asetukset → napsauta [Execute].
Jos sopimusnäyttö tulee esiin, lue sopimus. Jos hyväksyt sopimuksen, paina [I Accept].
18
Laiteohjelmiston päivitys
Kunkin kohdan tiedot on kuvattu seuraavassa.
● Firmware:
Current Version:
Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.
Applicable Firmware: Näyttää uuden laiteohjelmiston, joka sopii tulostimelle.
Release Note:
Jos uudella laiteohjelmistolla on julkaisuhuomautus, sen tiedot näytetään.
Delivery Settings:
● Delivery Schedule: Napsauta Deliver now tai Deliver at specified date and time.
[Deliver now]:
Lataa laiteohjelmiston, kun toimitusasetus on määritetty.
[Deliver at specified date and time]: Valitse avattavasta luettelosta laiteohjelmiston latauspäivä/aika (vuosi,
kuukausi, päivä ja kellonaika).
● Timing to Apply: Napsauta [Auto] tai [Manual].
[Auto]:
Laiteohjelmisto otetaan automaattisesti käyttöön latauksen jälkeen.
[Manual]: Laiteohjelmisto ainoastaan ladataan. Kun haluat ottaa ladatun laiteohjelmiston käyttöön, valitse
[Apply Firmware].
● Deliver Update: Napsauta [On] tai [Off].
[On]: Lataa vain nykyisen ja uuden laiteohjelmiston välisen eron.
[Off]: Lataa uuden laiteohjelmiston kokonaan.
● E-mail Address: Syötä järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite. Toimituspalvelin lähettää päivityksen tilaa
koskevia sähköpostiviestejä.
19
Laiteohjelmiston päivitys
● Comments: Kirjoita kommentti, joka lisätään automaattisesti sähköpostiin. Jos kirjoitat mallin nimen, voit
tunnistaa, minkä laitteen tilaa sähköposti koskee.
HUOMAUTUS
Toimitusaikataulu ja Aika, jolloin otetaan käyttöön
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver now] ja Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on
[Auto]
Laiteohjelmisto otetaan käyttöön, kun uusi laiteohjelmisto on ladattu toimituspalvelimelta. Kun
käyttöönotto on valmis, tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver now] ja Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on
[Manual]
Uusi laiteohjelmisto ladataan.
● Kun Toimitusaikataulu-asetuksena on [Deliver at specified date and time]
Ajastettu toimitus suoritetaan määritettynä päivänä/aikana.
Ladatun laiteohjelmiston ottaminen käyttöön
Voit ottaa ladatun laiteohjelmiston käyttöön tulostimessa.
HUOMAUTUS
Jos toimitusasetusten Aika, jolloin otetaan käyttöön -asetuksena on [Auto], tätä vaihetta ei tarvita.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
20
Laiteohjelmiston päivitys
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Apply Firmware].
21
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista käyttöön otettava laiteohjelmisto → napsauta [Yes].
Uusi laiteohjelmisto otetaan käyttöön tulostimessa. Kun käyttöönotto on valmis, tulostin käynnistyy
automaattisesti uudelleen.
Ladatun laiteohjelmiston poistaminen
Voit poistaa ladatun laiteohjelmiston.
22
Laiteohjelmiston päivitys
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Delete Firmware].
23
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista poistettava laiteohjelmisto → napsauta [Yes].
Laiteohjelmisto poistetaan.
Ajastetun toimituksen poistaminen
Voit poistaa laiteohjelmiston ajastetun toimituksen.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
24
Laiteohjelmiston päivitys
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
3
Napsauta [Delivered Update].
4
Napsauta [Delete Scheduled Delivery].
[Register/Update Software].
25
Laiteohjelmiston päivitys
5
Vahvista ajastetun toimituksen tiedot → napsauta [Yes].
Ajastettu toimitus poistetaan.
26
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta ....................................................................... 28
27
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
0YX6-006
Etäkäyttöliittymän avulla voit näyttää asennuslokit ja testata tiedonsiirron.
Asennus/päivityslokin näyttäminen etäkäyttöliittymän avulla
Voit tarkistaa järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asennuslokit ja laiteohjelmiston päivityslokin.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Napsauta [Display Logs/Communication Test].
4
Valitse avattavasta Lokinäkymä-luettelosta [Update Logs] → napsauta [Switch].
28
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Järjestelmän asetusten/MEAP-sovellusten asennuslokit ja laiteohjelmiston päivitysloki näytetään.
Tiedonsiirron testaus etäkäyttöliittymän avulla
Voit tarkistaa, toimiiko tiedonsiirto tulostimen ja toimituspalvelimen välillä oikein.
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sitten sisään Järjestelmänvalvojana.
" Sähköinen opas "
2
3
Napsauta etäkäyttöliittymän yläsivulla [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
Napsauta [Display Logs/Communication Test] → [Communication Test].
29
Rekisteröi/päivitä ohjelmisto -toiminnon hallinta
Kun vahvistusikkuna näytetään, napsauta [Yes].
Testin sisältö ladataan toimituspalvelimelta.
Kun tiedonsiirtotesti on suoritettu, testin tulosnäyttö tulee esiin.
HUOMAUTUS
Jos tiedonsiirtotestin tuloksena näytetään [Failed]
Jos tiedonsiirtotestin tulosnäytössä näkyy [Failed], tarkista, että verkkokaapeli on liitetty ja että
verkkoasetukset ovat oikein. Jos ongelma ei poistunut, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään.
30
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen ..................................................................................................................... 32
Tämän oppaan käyttöympäristö ........................................................................................................................ 33
Tämän oppaan näytön asettelu .......................................................................................................................... 34
Yläsivu ............................................................................................................................................................ 35
Aihesivu .......................................................................................................................................................... 36
Sivukartta ....................................................................................................................................................... 37
Hakumenetelmä ............................................................................................................................................. 38
Tämän oppaan katseleminen ............................................................................................................................. 39
31
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttäminen
0YX6-007
Tässä luvussa kerrotaan, miten tätä opasta käytetään.
Tämän oppaan käyttöympäristö(P. 33)
Tämän oppaan näytön asettelu(P. 34)
Yläsivu(P. 35)
Aihesivu(P. 36)
Sivukartta(P. 37)
Hakumenetelmä(P. 38)
Tämän oppaan katseleminen(P. 39)
<Halutun sisällön etsiminen>
● Luokkakuvakkeiden valitseminen
Valitse yläsivulta haluamasi luokkakuvake.
" Yläsivu(P. 35) "
● Hakeminen sivukartasta
Sivukartasta voit tarkastella tämän oppaan kaikkien osioiden luetteloa luokittain. Voit nähdä tietyn
luokan osiot suoraan.
" Sivukartta(P. 37) "
● Koko tekstin kattava hakutoiminto
Tämän oppaan sisällöstä voidaan hakea hakusanoilla. Haluttu selostus voidaan näyttää hakutuloksista
syöttämällä haettava hakusana. Toiminto tukee myös JA-hakua.
" Hakumenetelmä(P. 38) "
32
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan käyttöympäristö
0YX6-008
Tämän oppaan käyttöön tarvitaan WWW-selain. Seuraavat WWW-selaimet toimivat varmasti.
Windows
● Internet Explorer 6.0 tai uudempi
● Firefox 2.x tai uudempi
Mac OS
● Safari 3.x tai uudempi
● Firefox 3.x tai uudempi
HUOMAUTUS
Komentosarjatoiminnon käyttöönotto
Ota käyttöön WWW-selaimen komentosarjatoiminto (scripts) ennen tämän oppaan käyttöä.
33
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan näytön asettelu
0YX6-009
Tässä osassa kuvataan tämän oppaan näytön asettelu.
Oppaan käynnistyksen jälkeen avautuva sivu on Yläsivu, ja oppaan kuvausta kutsutaan tässä osiossa nimellä
Aihesivu.
Sivukartta avataan napsauttamalla oppaan oikeassa yläkulmassa [Sivukartta].
Voit käyttää hakupaneelia hakeaksesi tietoja oppaasta.
Kunkin sivun ulkoasu on erilainen, joten napsauta seuraavia linkkejä nähdäksesi ohjeet.
Yläsivu(P. 35)
Aihesivu(P. 36)
Sivukartta(P. 37)
Hakumenetelmä(P. 38)
34
Tämän oppaan käyttäminen
Yläsivu
0YX6-00A
(1) Valitse toiminnoista
Kunkin toiminnon ja menetelmän ohjeet annetaan.
(2) [Haku]
Hakupaneeli näytetään, kun syötät hakusanoja ja napsautat [
Lisätietoja on kohdassa " Hakumenetelmä(P. 38) ".
(3) [Alkuun]
Tämän oppaan yläsivu tulee esiin.
(4) [Sivukartta]
Oppaan koko sisältö näytetään.
(5) [Ohje]
Oppaan käyttöohje tulee esiin.
(6) [Vastuuvapauslauseke]
Näyttää vastuuvapausilmoitukset.
(7) [Copyright]
Näyttää tietoja tekijänoikeuksista.
(8) [Tavaramerkit]
Näyttää tietoja tavaramerkeistä.
35
].
Tämän oppaan käyttäminen
Aihesivu
0YX6-00C
(1) Luvun sisällys
Alla on luettelo tämän luvun sisällöstä. Kun napsautat kohdetta, sen kuvaus näytetään aihesivulla.
Napsauta [
] laajentaaksesi valikon ja [
Voit myös napsauttaa [
] pienentääksesi valikon.
Laajenna kaikki ] laajentaaksesi kaikki valikot tai [
Tiivistä kaikki ]
pienentääksesi kaikki valikot.
(2) Aihesivu
Eri kohteiden selostukset näytetään.
Näytöllä olevan aiheen nykyinen sijainti näytetään aihesivun vasemmassa yläkulmassa. Napsauta linkkiä
siirtyäksesi ylemmälle tasolle.
(3) [Luku]-valikko
Voit valita toisen kappaleen alasvetovalikosta.
(4) [Sisällys]-välilehti
Napsauta nähdäksesi kappaleen sisällön paneelin.
(5) [Haku]-välilehti
Napsauta nähdäksesi hakupaneelin.
Lisätietoja on kohdassa " Hakumenetelmä(P. 38) ".
(6) [
]
Napsauta näyttääksesi tai piilottaaksesi kappaleen sisällön paneelin / hakupaneelin.
(7) [Edellinen]/[Seuraava]
Napsauta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan aiheeseen.
(8) [Tulosta tämä aihe]
Tulostaa vain sillä hetkellä näytetyn aihesivun.
(9) [Tulosta kaikki]
Tulostaa koko kappaleen sisällön.
36
Tämän oppaan käyttäminen
Sivukartta
0YX6-00E
(1) Koko sisällys
Näyttää oppaan kaikki kappaleet ja osiot. Napsauta kohdetta nähdäksesi sen sisällön.
37
Tämän oppaan käyttäminen
Hakumenetelmä
0YX6-00F
(1) Haku
Kun syötät hakutermin yläsivun [Haku]-kenttään tai hakupaneelin [Avainsana]-tekstikenttään ja
napsautat[
], näet hakutulokset.
AND-haku on käytettävissä tässä oppaassa, joten voit tarkentaa hakutuloksiasi syöttämällä kaksi tai
useampaa avainsanaa. Kun syötät avainsanoja, erota ne toisistaan välilyönnillä.
● Esimerkki: lisenssi tiedosto (jos haluat nähdä sivut, jotka sisältävät sanat ”lisenssi” ja ”tiedosto”)
(2) Hakutulos
Hakusanaa vastaavat hakutulokset näytetään.
Jos hakutuloksia on enemmän kuin 10, voit nähdä muut tulokset napsauttamalla [
], [
tulosten alla olevia numeroita.
(3) [Haun vaihtoehdot]
Napsauta nähdäksesi hakuasetukset.
Hakuasetuksia voidaan käyttää määrittämään haettava kappale, kirjainkoon merkitys ja yksi- ja
kaksitavuisten merkkien eroavaisuus.
Napsauta [Hae näillä ehdoilla] hakeaksesi määritetyillä ehdoilla.
38
] tai
Tämän oppaan käyttäminen
Tämän oppaan katseleminen
0YX6-00H
Tässä oppaassa käytetyt symbolit
Oppaassa käytetään seuraavia symboleja kuvaamaan käsittelyn rajoituksia, käyttöön liittyviä varotoimia ja
turvaohjeita.
TÄRKEÄÄ
Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta
oikein ja välttää laite- ja omaisuusvahingot.
HUOMAUTUS
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin
suositeltavaa.
Tässä oppaassa käytetyt painikkeet
Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten ohjauspaneelin näppäimet ja näyttöpainikkeet esitetään tässä
oppaassa.
Tyyppi
Esitys tässä oppaassa Esimerkki
Tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeet ja niin edelleen [Painikkeen nimi jne.]
[OK]
Tässä oppaassa käytetyt näyttökuvat
Oppaassa näytettyjen näyttökuvien sisällöt ovat oletusasetuksia.
Järjestelmän asetuksista riippuen se voi poiketa kuvankaappausten sisällöstä.
39
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke ................................................................................................................................... 41
40
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke
0YX6-00J
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
CANON INC. EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ AINEISTOA KOSKEVAA TAKUUTA, EI ILMAISTUA TAI IMPLISIITTISTÄ,
LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ ANNETTUJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA,
KELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTINLOUKKAUKSIA VASTAAN.
CANON INC. EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN JA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI
SEURANNAISVAHINGOISTA TAI RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN AINEISTON
KÄYTÖSTÄ.
41
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Tavaramerkit ...................................................................................................................................................... 43
42
Tavaramerkit
Tavaramerkit
0YX6-00L
● "MEAP" on CANON Inc:n tavaramerkki, joka tarkoittaa Canonin monitoimi- ja yksitoimitulostimien
"sovellusalustaa".
● Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS ja Safari ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
● Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
● This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype
Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
● UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
● Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
● Adobe, PostScript ja PostScript-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
● Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
● Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763;
6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
● All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for
Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
● Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or
similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
● Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
● Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
43
Tavaramerkit
● All other trademarks are the property of their respective owners.
● Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai
tuotemerkkejä.
44
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
45
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
46
MEAP Application Management toiminto-opas
Käyttöopas
USRM2-6349-02 2017-11 fi
Copyright CANON INC. 2017
Sisällys
Käytettävissä olevat toiminnot ......................................................................................................... 2
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen ......................................................................................... 5
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu)
HTTP-yhteyden asettaminen
.................................................................................................................. 7
.................................................................................................................................. 8
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)
........................................................................................................... 9
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen)
........................................................................................... 13
.................................................................................................................... 14
MEAP-sovellusasetukset ........................................................................................................................ 16
MEAP-sovellusten asentaminen
............................................................................................................................... 19
.............................................................................................................. 22
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
MEAP-sovellusten poistaminen
................................................................................................................................ 23
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
MEAP-sovellusten käynnistäminen
MEAP-sovellusten pysäyttäminen
........................................................................................................................ 26
......................................................................................................................... 27
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen
................................................................................................................. 29
........................................................................................................................ 31
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset
Lisenssitiedostojen lisääminen
.................................................................................................. 25
............................................................................................................................. 32
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä
.............................................................................................................. 35
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen
.............................................................................................. 38
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen
............................................................................................. 41
..................................................................................................... 44
Järjestelmän asetukset ..........................................................................................................................
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen
49
.................................................................................................. 50
............................................................................................................. 52
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen
................................................................................................ 54
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen
Laajennettujen järjestelmäsovellusten pysäyttäminen
..................................................................... 55
..................................................................................... 56
....................................................................................... 57
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen
............................................................................................... 58
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen
................................................................................................ 61
Tietojen tarkistaminen
............................................................................................................................................ 62
Järjestelmän tietojen tarkistaminen
....................................................................................................................... 63
Sovelluksen tietojen tarkistaminen
........................................................................................................................ 65
Lisenssitiedostojen tarkistaminen
SMS-salasanan vaihtaminen
......................................................................................................................... 66
.................................................................................................................................... 67
MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen
MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta
Lokitietojen lataaminen
......................................................................................................... 69
.................................................................................................................... 71
....................................................................................................................................... 72
I
Lokitietojen poistaminen
..................................................................................................................................... 74
Virheilmoitusluettelo (MEAP) ............................................................................................................ 77
[Login]-sivuun liittyvät virheet
................................................................................................................................. 79
[MEAP Application Management] -sivuun liittyvät virheet
[Install MEAP Application] -sivuun liittyvät virheet
......................................................................................... 81
................................................................................................... 83
[Authentication Information Settings] -sivuun liittyvät virheet
[License Management] -sivuun liittyvät virheet
................................................................................. 88
........................................................................................................ 89
[Enhanced System Application Management] -sivuun liittyvät virheet
[Check License]- ja [Change Password] -sivuihin liittyvät virheet
....................................................................... 91
............................................................................... 97
[MEAP Application Setting Information Management] -sivuun liittyvät virheet
[MEAP Application Log Management] -sivuun liittyvät virheet
Muut virheet
.......................................................... 99
................................................................................ 100
........................................................................................................................................................ 101
Tämän oppaan käyttäminen ...........................................................................................................
Tämän oppaan käyttöympäristö
Tämän oppaan näytön asettelu
Yläsivu
103
............................................................................................................................ 104
............................................................................................................................. 105
............................................................................................................................................................ 106
Aihesivu
.......................................................................................................................................................... 107
Sivukartta
........................................................................................................................................................ 108
Hakumenetelmä
............................................................................................................................................... 109
Tämän oppaan katseleminen
................................................................................................................................ 110
Vastuuvapauslauseke ...........................................................................................................................
112
Tavaramerkit ................................................................................................................................................
114
II
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot ................................................................................................................. 2
1
Käytettävissä olevat toiminnot
Käytettävissä olevat toiminnot
0YY3-000
SMS (Service Management Service) on sovellus, joka käyttää tulostinta verkon kautta WWW-selaimen avulla ja
voi asentaa ja hallita MEAP-sovelluksia (joista käytetään tässä dokumentissa nimeä "sovellus"). Koska SMS:n
käyttöön tarvittava ohjelmisto (WWW-selain) sisältyy tulostimeen, WWW-selaimen lisäksi ei tarvita mitään muuta
ohjelmistoa.
Jos verkossa oleva tulostin on yhdistetty tietokoneeseen, se voi käyttää SMS:ää. SMS:n avulla voit suorittaa
seuraavia toimenpiteitä:
Voit tarkistaa sovelluksen tiedot verkossa olevista tietokoneista
Voit käyttää tulostinta verkon kautta ja näyttää asennettujen sovellusten tilan ja tiedot.
Kun SMS käynnistyy ja kirjaudut sisään syöttämällä salasanasi [Log In] -sivulla, seuraava yläsivu näytetään.
2
Käytettävissä olevat toiminnot
(1) [MEAP Application Management]
Se näyttää tulostimeen asennettujen sovellusten tilan.
" MEAP-sovellusasetukset(P. 16) "
(2) [Install MEAP Application]
Asenna MEAP-sovellus.
" MEAP-sovellusten asentaminen(P. 19) "
(3) [System Management]
MEAP-pääkäyttäjän asetuksia käytetään mm. järjestelmän sovellusasetusten määrittämiseen, tietojen
näyttämiseen ja salasanojen muuttamiseen.
" Järjestelmän asetukset(P. 49) "
Voit asentaa ja poistaa sovelluksia
Voit asentaa ja poistaa tätä tulostinta tukevia sovelluksia tietokoneen avulla.
" MEAP-sovellusten asentaminen(P. 19) "
" MEAP-sovellusten poistaminen(P. 23) "
Voit päivittää asennetut sovellukset ja lisenssitiedostot
Jos asennettujen sovellusten lisenssi on vanhentunut, voit suorittaa asennuksen uudelleen ja päivittää sen.
" Lisenssitiedostojen lisääminen(P. 32) "
3
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja
sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen ................................................................................................... 5
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu) ........................................................................................................... 7
HTTP-yhteyden asettaminen ............................................................................................................................. 8
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään) ................................................................................................... 9
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen)) ................................................................................. 13
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen) ............................................................................................................. 14
4
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
0YY3-001
SMS vaatii sisäänkirjautumisen.
Ennen SMS:n käynnistämistä
(valmistelu)(P. 7)
SMS:n käynnistäminen
(kirjautuminen sisään)(P. 9)
SMS:n sulkeminen
(uloskirjautuminen)(P. 14)
HUOMAUTUS
WWW-selaimen asetukset
Seuraavat asetukset vaaditaan.
● JavaScript on oltava käytössä
● Istunnon evästeiden on oltava käytössä
● Jos käytetään välityspalvelinta, lisää WWW-selaimen välityspalvelinasetuksiin tulostimen IP-osoite
kohtaan [Poikkeukset] (osoitteet, jotka eivät käytä välityspalvelinta).
Koska asetukset vaihtelevat verkkoympäristön mukaan, kysy neuvoja verkon pääkäyttäjältä.
SMS:n käynnistäminen
SMS:ään ei voi kirjautua useita käyttäjiä samaan aikaan.
Automaattinen uloskirjaus SMS:stä
Kun SMS on käytössä eikä sitä ole käytetty noin viiteen minuuttiin, se suorittaa aikakatkaisun ja käyttäjä
kirjataan ulos automaattisesti. Jos näin tapahtuu, kirjaudu uudelleen sisään [Login]-sivulta.
Älä käytä WWW-selaimen [Takaisin]-painiketta
Jos käytät WWW-selaimen [Takaisin]-painiketta, SMS ei ehkä toimi oikein.
SMS:n järjestelmäympäristö
SMS:n toiminta taataan seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
WWW-selaimet
Käyttöjärjestelmä
● Internet Explorer 7 tai uudempi
● Safari 4.0.5 tai uudempi
● Windows Vista SP2
5
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
● Windows 7 SP1
● Windows 8
● Windows 10
● Mac OS X v 10.5 tai uudempi
6
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Ennen SMS:n käynnistämistä (valmistelu)
0YY3-002
Aseta seuraavat ennen kuin käynnistät SMS:n.
Vaihe 1 Määritä verkkoasetukset.
" Sähköinen opas "
Vaihe 2
Tarkista tulostimen IP-osoite verkon
testitulosteesta.
" Sähköinen opas "
Vaihe 3
Järjestä niin, että tulostinta voidaan
käyttää WWW-selaimesta.
" HTTP-yhteyden asettaminen(P. 8) "
7
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
HTTP-yhteyden asettaminen
0YY3-003
Jotta MEAP-toimintoja voi käyttää WWW-selaimesta, HTTP-yhteys on oltava käytössä.
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. (Oletusasetukset ovat <Kyllä>.)
1
Paina [Asetukset]-näppäintä, valitse <Verkko> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-
näppäintä.
Kun ilmoitus tulee esiin, paina [OK]-näppäintä.
2
Valitse <TCP/IP-asetukset> painamalla
3
Valitse <HTTP> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
4
Valitse <Kyllä> painamalla
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
5
<Kyllä>
Käyttää HTTP:tä.
<Ei>
Ei käytä HTTP:tä.
/
ja paina sitten [OK]-näppäintä.
Suorita täysnollaus tai käynnistä tulostin uudelleen.
Nollauksen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen asetukset ovat käytössä.
HUOMAUTUS
Lisätietoja nollauksesta
Katso " Sähköinen opas ".
8
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)
0YY3-004
SMS voidaan käynnistää seuraavilla kahdella tavalla.
SMS:n käynnistäminen suoraan WWW-selaimesta(P. 9)
SMS:n käynnistäminen etäkäyttöliittymästä(P. 10)
Katso ennen käynnistämistä kohta " Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))(P. 13) ".
SMS:n käynnistäminen suoraan WWW-selaimesta
1
2
Käynnistä WWW-selain.
Syötä osoiteriville "https://<tulostimen IP-osoite>:8443/sms/" ja paina näppäimistön
[ENTER]-näppäintä.
● Syöttöesimerkki: https://192.168.0.215:8443/sms/
Jos tulostimen isäntäkoneen nimi on rekisteröity DNS-palvelimeen, voit syöttää IP-osoitteen sijaan
[isäntänimi.aluenimi].
● Syöttöesimerkki: http://my_printer.xy_dept.company.com:8443/sms/
Jos SMS ei käynnisty
Tarkista seuraavat seikat.
● HTTP-yhteys on käytössä.
" HTTP-yhteyden asettaminen(P. 8) "
● Tulostin ja tietokone on kytketty verkkoon kunnolla.
● Tulostimen virta on PÄÄLLÄ.
9
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
● IP-osoite tai [isäntänimi.aluenimi] on syötetty oikein.
HUOMAUTUS
Laitteen sarjanumero
Tulostimen sarjanumero näkyy näytön vasemmassa ylänurkassa. (Laitteen sarjanumero tarvitaan
lisenssitiedoston hakemiseen lisenssinhallintajärjestelmästä.)
3
Syötä salasana ja napsauta [Log In].
Oletussalasana on "MeapSmsLogin" (isot ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan).
Jos et pysty kirjautumaan sisään
Jos et pysty kirjautumaan sisään, koska salasana on väärä, näkyviin tulee ilmoitus, joka pyytää antamaan
salasanan uudestaan.
Syötä oikea salasana ja napsauta [Log In].
Jos et kirjaudu sisään noin 5 minuutin kuluessa sisäänkirjautumissivun avaamisesta, et voi
kirjautua sisään, vaikka antaisit oikean salasanan.
Salasanojen alustamiseen vaaditaan vaihdon lisenssitiedosto. Kun olet napsauttanut [Browse]
kohdassa [Initialize Password] näytössä, joka pyytää antamaan salasanan uudestaan, valitse
lisenssitiedosto ja napsauta [Initialize]. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai -myyntiedustajaan.
SMS:n käynnistäminen etäkäyttöliittymästä
1
Käynnistä etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
" Sähköinen opas "
10
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
2
Napsauta portaalisivun kohtaa [Service Management Service].
3
Syötä salasana ja napsauta [Log In].
Oletussalasana on "MeapSmsLogin" (isot ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan).
Jos et pysty kirjautumaan sisään
Jos et pysty kirjautumaan sisään, koska salasana on väärä, näkyviin tulee ilmoitus, joka pyytää antamaan
salasanan uudestaan.
Syötä oikea salasana ja napsauta [Log In].
Jos et kirjaudu sisään noin 5 minuutin kuluessa sisäänkirjautumissivun avaamisesta, et voi
kirjautua sisään, vaikka antaisit oikean salasanan.
11
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Salasanojen alustamiseen vaaditaan vaihdon lisenssitiedosto. Kun olet napsauttanut [Browse]
kohdassa [Initialize Password] näytössä, joka pyytää antamaan salasanan uudestaan, valitse
lisenssitiedosto ja napsauta [Initialize]. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai -myyntiedustajaan.
12
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
Huomio (SMS:n käynnistäminen (sisäänkirjautuminen))
0YY3-005
TÄRKEÄÄ
SMS-salasana
● Luvattoman käytön estämiseksi on suositeltavaa, että pääkäyttäjä vaihtaa salasanan ennen SMS:n
käytön aloittamista. Kun vaihdat salasanat, katso kohta " SMS-salasanan vaihtaminen(P. 67) ".
● Tätä salasanaa käytetään tulostimen luvattoman käytön estämiseen. Älä anna sitä kenenkään muun
kuin pääkäyttäjän tietoon.
● Huolehdi siitä, että et unohda salasanaa. Jos unohdat salasanan, et voi käyttää SMS:ää. Jos näin
tapahtuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
13
SMS:n käynnistäminen ja sulkeminen
SMS:n sulkeminen (uloskirjautuminen)
0YY3-006
Sulje SMS napsauttamalla [Log Out from SMS].
Jos suljet WWW-selaimen napsauttamatta ensin [Log Out from SMS], SMS poistuu käytöstä tilapäisesti.
14
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset .............................................................................................................................. 16
MEAP-sovellusten asentaminen ......................................................................................................................... 19
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen) ...................................................................................................... 22
MEAP-sovellusten poistaminen .......................................................................................................................... 23
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen ......................................................................................... 25
MEAP-sovellusten käynnistäminen ................................................................................................................. 26
MEAP-sovellusten pysäyttäminen ................................................................................................................... 27
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen ......................................................................................................... 29
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset .................................................................................................................. 31
Lisenssitiedostojen lisääminen ....................................................................................................................... 32
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä ...................................................................................................... 35
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen ..................................................................................... 38
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen ................................................................................... 41
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen ............................................................................................ 44
15
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusasetukset
0YY3-007
MEAP-sovellukset asetetaan [MEAP Application Management]- ja [Install MEAP Application] -valikoista.
[MEAP Application Management] -valikossa näytetyt kohteet
[Application Name]
Tässä näytetään sovelluksen nimi.
[Installed on]
Tässä näytetään päivämäärä, jolloin sovellus on asennettu.
[Status]
Tässä näytetään sovelluksen tila.
● [Installed]:
16
MEAP-sovellusasetukset
Sovellus on asennettu, mutta ei käynnistetty.
Tai tulostimesta katkaistiin virta, kun sovellus pysähtyi, eikä sovellusta ole vielä
käynnistetty tulostimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
● [Started]:
Sovellus on käynnissä.
● [Stopped]:
Sovellus on pysäytetty.
● [Starting]:
Sovellus on käynnistymässä.
● [Stopping]:
Sovellus on sulkeutumassa.
Tässä näytetään sovelluksen lisenssin tila.
● [Installed]:
Voimassaoleva lisenssitiedosto on asennettu.
● [Not Installed]:
Lisenssitiedosto on poistettu käytöstä.
● [Over Limit]:
[License]
Asennetulla lisenssitiedostolla on päättymispäivä ja useita erityyppisiä laskureita on
asetettu. Yksi tai useampi laskurin arvo on ylittänyt sille asetun ylärajan.
● [Invalid]:
Asennetun lisenssitiedoston voimassaolo on päättynyt.
Tai nykyinen laskurin arvo on ylittänyt lisenssitiedostossa olevan ylärajan.
*
Kun usealle erityyppiselle laskurille on asetettu ylärajat, lisenssin voimassaolo
päättyy, kun mikä tahansa laskuri ylittää sille asetetun ylärajan.
● [Unnecessary]:
Tämä sovellus ei tarvitse lisenssitiedostoa käynnistyäkseen.
Tässä näytetään sovellusten käyttämät resurssit.
● [Storage]:
Käytetty tallennustila. Tämä näytetään kilotavuina (kt).
● [Memory]:
Käytetty muistimäärä. Tämä näytetään kilotavuina (kt).
● [Threads]:
Säikeiden määrä.
● [Sockets]:
Vastakkeiden määrä.
● [File Descriptors]:
Tiedoston kuvaajien määrä.
[Resource Information]
HUOMAUTUS
[Resource Information] -päivitysten ajat
[Resource Information] -tiedot päivitetään seuraavina aikoina.
Kohde
[Storage]
Päivityksien ajoitus
Kun sovellus asennetaan tai
poistetaan
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
[File Descriptors]
17
Kun sovellus käynnistyy tai
pysähtyy
MEAP-sovellusasetukset
[Install MEAP Application] -valikon asetukset
Asenna MEAP-sovellus.
● [Install]:
Määritä asennettava sovellustiedosto ja lisenssitiedosto ja käynnistä asennus
[Install MEAP Application/License]
napsauttamalla [Install].
● [Application File Path]:
Määritä asennettava sovellustiedosto.
● [License File Path]:
Määritä lisenssitiedosto.
Katso seuraavasta osasta asetukset, joihin käytetään [MEAP Application Management]- ja [Install MEAP
Application] -valikkoja.
MEAP-sovellusten
asentaminen(P. 19)
MEAP-sovellusten poistaminen(P. 23)
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen(P. 25)
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen(P. 29)
MEAP-sovelluksen
lisenssiasetukset(P. 31)
MEAP-sovellusten todennustietojen
asettaminen(P. 44)
18
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten asentaminen
0YY3-008
Katso ennen seuraavien toimenpiteiden aloittamista kohta " Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
(P. 22) ".
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Install MEAP Application].
3
Aseta [Application File Path] ja [License File Path].
Voit joko valita tiedoston napsauttamalla [Browse...] tai syöttää tiedoston sijainnin.
19
MEAP-sovellusasetukset
[Application File Path]
Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "jar".
[License File Path]
Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "lic".
4
Valitse [Install].
5
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot ja napsauta [Yes].
Kun [License Agreement] tulee esiin, vahvista tiedot ja napsauta [I Accept].
→ Asennus alkaa.
<Asennuksen vahvistussivulla näytetyt tiedot>
Kun asennat uutta sovellusta
[Application Information]
Tietoja sovelluksesta
[License Information]
Sovelluksen voimassaolon päättymispäivä
Kun päivität sovelluksen
[Current Application Information]
Tietoja nykyisestä sovelluksesta
[Application Information]
[Application Information after Overwrite] Sovelluksen tiedot korvaamisen jälkeen
Kohteena olevan sovelluksen voimassaolon
[Expires after]
[License Information]
päättymispäivä
[Current Counter Usage Limit]
Laskurin nykyiset tiedot
[Counter Usage Limit after Overwrite]
Laskurin tiedot korvaamisen jälkeen
Jos asennus peruutetaan
20
MEAP-sovellusasetukset
Jos tulostimen sulkemisprosessi alkaa, kun asennusta ollaan asentamassa, SMS:n [Install]-sivulla voi
näkyä virheilmoitus ja asennus peruutetaan. Jos näin tapahtuu, asenna sovellus uudestaan, kun olet
käynnistänyt tulostimen uudestaan katkaisemalla virran päävirtakytkimestä ja kytkemällä sen takaisin.
6
Kun asennus on valmis, napsauta [To MEAP Application Management].
HUOMAUTUS
Kun käytät asennettua sovellusta
Käynnistä sovellus.
" MEAP-sovellusten käynnistäminen(P. 26) "
21
MEAP-sovellusasetukset
Huomio (MEAP-sovellusten asentaminen)
0YY3-009
TÄRKEÄÄ
Sovellusten asentaminen
● Asennukselle voi olla muita erityisiä vaatimuksia sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja sovelluksen
käyttöoppaasta.
● Voit asentaa enintään kahdeksan sovellusta.
● Et voi asentaa pelkkiä lisenssitiedostoja. Määritä sekä sovellus- että lisenssitiedosto.
Jos haluat vain lisätä lisenssitiedoston jo asennetulle sovellukselle, katso " Lisenssitiedostojen
lisääminen(P. 32) ".
Lisenssitiedostojen hankkiminen
● Sovelluksen asentamiseen vaaditaan voimassaoleva lisenssitiedosto.
Jos sovelluspakkauksessa on lisenssiavain, voit hakea voimassaolevan lisenssitiedoston
lisenssinhallintajärjestelmästä ( http://www.canon.com/lms/license/ ).
Lisenssitiedoston hakemiseen
vaaditaan lisenssiavain ja
laitteen sarjanumero (numero,
joka näytetään SMS-ruudun
vasemmassa ylänurkassa).
● Jos sovelluspakkaus ei sisällä lisenssiavainta, saat sen jälleenmyyjältä, jolta ostit sovelluksen. Katso
lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.
Tallennusalue
Voit tarkistaa [MEAP Application Management] -sivulla näytettävien resurssitietojen Storage-kohdasta
maksimitallennustilan, jota sovellus voi käyttää, ja tallennustilan, jota sovellus tällä hetkellä käyttää.
Kun päivität sovelluksen
Pysäytä sovellus ennen uuden version asentamista.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
22
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten poistaminen
0YY3-00A
TÄRKEÄÄ
Jos lisenssin tila ei ole "Not Installed"
Poista sovelluksen asennus, kun olet poistanut käytöstä ja poistanut lisenssitiedostot.
" Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä(P. 35) "
" Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen(P. 41) "
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Poista sovellus napsauttamalla [Uninstall].
Sovelluksia, joiden kohdalla [Uninstall] näkyy harmaana, ei voi poistaa.
4
Napsauta [Yes].
→ Asennuksen poisto alkaa.
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
23
MEAP-sovellusasetukset
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus <A package exported from this application cannot be used.>
näytetään
ja poistat sovelluksen, joka aiheutti ilmoituksen, et ehkä pysty käyttämään muita sovelluksia.
24
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen
0YY3-00C
MEAP-sovellusten
käynnistäminen(P. 26)
MEAP-sovellusten
pysäyttäminen(P. 27)
25
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten käynnistäminen
0YY3-00E
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Käynnistä sovellus napsauttamalla [Start].
Jos sovellus ei käynnisty
Tarkista seuraavat seikat.
● Vaadittu lisenssitiedosto on asennettu
● Kohdan [Resource Information] asetukset [Memory], [Threads], [Sockets] ja [File Descriptors] ovat
riittävät
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
26
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten pysäyttäminen
0YY3-00F
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Pysäytä sovellus napsauttamalla [Stop].
27
MEAP-sovellusasetukset
Kun esiin tulee ilmoitus uudelleenkäynnistämisestä
Käynnistä tulostin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
28
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten tietojen tarkistaminen
0YY3-00H
Tarkista asennettujen sovellusten tiedot.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Tarkista tiedot napsauttamalla sovellusta.
→ [Application/License Information] näytetään näytössä.
29
MEAP-sovellusasetukset
Kun [Authentication Information Settings] tulee esiin
Aseta todennuksen tiedot.
" MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen(P. 44) "
30
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovelluksen lisenssiasetukset
0YY3-00J
Voit lisätä, poistaa käytöstä ja poistaa asennettujen sovellusten lisenssitiedostoja.
Lisenssitiedostojen
lisääminen(P. 32)
Lisenssitiedostojen poistaminen
käytöstä(P. 35)
Käytöstä poistettujen
lisenssitiedostojen lataaminen(P. 38)
Käytöstä poistettujen
lisenssitiedostojen poistaminen(P. 41)
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen käytöstä
● Et voi poistaa lisenssitiedostoa käytöstä, jos sovellus on käynnissä.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
● Kun luodaan käytöstä poistettu lisenssitiedosto, sen tilaksi tulee <Not Installed> eikä sovellusta voi
käyttää.
Lisenssien lataaminen ja poistaminen
● Voit ladata tai poistaa vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Jotkin lisenssitiedostot on ladattava sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä.
● Kun olet poistanut käytöstä poistetun lisenssitiedoston, et voi enää ladata sitä tulostimesta.
Suosittelemme lataamaan tiedoston ja tekemään siitä varmistuskopion ennen sen poistamista.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa käytöstä poistettuja tai ladattuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
31
MEAP-sovellusasetukset
Lisenssitiedostojen lisääminen
0YY3-00K
Voit asentaa lisenssitiedostoja jo asennetuille sovelluksille.
Voit myös suurentaa laskurien arvoja ja pidentää voimassaoloa lisäämällä lisenssitiedostoja.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, johon lisenssitiedosto lisätään.
32
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Määritä lisenssitiedosto.
(1) Napsauta [Browse] ja valitse lisättävä lisenssitiedosto.
33
MEAP-sovellusasetukset
(2) Valitse [Install].
6
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot ja napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto asennetaan.
Jos lisäät lisenssitiedoston sovellukselle, joka on [Over Limit] tai [Invalid]
sovellus on ehkä käynnistettävä uudelleen.
" MEAP-sovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen(P. 25) "
34
MEAP-sovellusasetukset
Lisenssitiedostojen poistaminen käytöstä
0YY3-00L
Kun poistat lisenssitiedoston käytöstä, voit ladata ja tallentaa sen tietokoneelle tai poistaa sen.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen käytöstä
● Et voi poistaa lisenssitiedostoa käytöstä, jos sovellus on käynnissä.
" MEAP-sovellusten pysäyttäminen(P. 27) "
● Kun luodaan käytöstä poistettu lisenssitiedosto, sen tilaksi tulee <Not Installed> eikä sovellusta voi
käyttää.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat poistaa käytöstä.
35
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Disable].
36
MEAP-sovellusasetukset
6
Napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto poistetaan käytöstä.
37
MEAP-sovellusasetukset
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen lataaminen
0YY3-00R
Lataa ja tallenna käytöstä poistetut lisenssitiedostot tietokoneelle.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien lataaminen
● Voit ladata vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Jotkin lisenssitiedostot on ladattava sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä.
Lisenssitiedostojen uudelleenasennus
Voit asentaa ladattuja ja käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja uudelleen samaan tulostimeen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat ladata.
38
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Download].
39
MEAP-sovellusasetukset
6
Noudata näytön ohjeita ja määritä hakemisto, johon tiedosto tallennetaan.
→ Lisenssitiedosto tallennetaan.
40
MEAP-sovellusasetukset
Käytöstä poistettujen lisenssitiedostojen poistaminen
0YY3-00S
Kun haluat poistaa sovelluksen, sinun on ensin poistettava lisenssitiedosto.
TÄRKEÄÄ
Lisenssien poistaminen
● Voit poistaa vain käytöstä poistettuja lisenssitiedostoja.
● Kun olet poistanut käytöstä poistetun lisenssitiedoston, et voi enää ladata sitä. Suosittelemme
lataamaan tiedoston ja tekemään siitä varmistuskopion ennen sen poistamista.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jonka lisenssitiedoston haluat poistaa.
41
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [License Management].
5
Napsauta [Delete].
42
MEAP-sovellusasetukset
6
Napsauta [Yes].
→ Lisenssitiedosto poistetaan.
43
MEAP-sovellusasetukset
MEAP-sovellusten todennustietojen asettaminen
0YY3-00U
Kun käsitellään töitä sovelluksista, jotka eivät vaadi tulostimella tehtäviä toimia, todennustiedot on asetettava
ensin.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Management].
3
Napsauta sen sovelluksen nimeä, jolle todennustiedot asetetaan.
44
MEAP-sovellusasetukset
4
Napsauta [Authentication Information Settings].
5
Aseta todennuksen tiedot.
45
MEAP-sovellusasetukset
Jos käytössä on osastotunnus
Syötä osastotunnus ja salasana kenttiin [Department ID] ja [PIN].
Jos osastotunnus ei ole käytössä
Syötä satunnainen osastotunnus ja salasana kenttiin [Department ID] ja [PIN].
6
Napsauta [Update].
→ Todennustiedot asetetaan.
TÄRKEÄÄ
46
MEAP-sovellusasetukset
Kun todennustiedot perutaan
Napsauta [Delete].
47
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset ................................................................................................................................. 49
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen ......................................................................................... 50
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen ..................................................................................................... 52
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen ....................................................................................... 54
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen/pysäyttäminen ......................................................... 55
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen ........................................................................... 56
Laajennettujen järjestelmäsovellusten pysäyttäminen ............................................................................ 57
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen ...................................................................................... 58
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen ....................................................................................... 61
Tietojen tarkistaminen ....................................................................................................................................... 62
Järjestelmän tietojen tarkistaminen ................................................................................................................ 63
Sovelluksen tietojen tarkistaminen ................................................................................................................. 65
Lisenssitiedostojen tarkistaminen .................................................................................................................. 66
SMS-salasanan vaihtaminen ............................................................................................................................... 67
MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen ................................................................................................ 69
MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta ............................................................................................................. 71
Lokitietojen lataaminen .................................................................................................................................. 72
Lokitietojen poistaminen ................................................................................................................................ 74
48
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän asetukset
0YY3-00W
[System Management] -valikko sisältää seuraavat asetukset.
[Panel Display Order Settings]
[Enhanced System Application
Management]
Tämä asettaa järjestyksen, jossa MEAP-appletit näytetään käyttöpaneelissa.
" MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen(P. 50) "
Tämä näyttää laajennetun järjestelmäsovelluksen tilan ja suorittaa asetukset.
Voit myös asettaa sisäänkirjautumispalvelun asetukset.
" Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen(P. 54) "
[System Application Management]
Tämä näyttää järjestelmäsovelluksen tilan ja suorittaa toimintojen
käynnistyksen/pysäytyksen.
[System Information]
Näyttää versiot ja järjestelmäsovelluksen tiedot yms.
" Järjestelmän tietojen tarkistaminen(P. 63) "
[MEAP Application Information]
Tämä näyttää MEAP-sovellusten tiedot.
" Sovelluksen tietojen tarkistaminen(P. 65) "
[Check License]
Tämä tarkistaa lisenssitiedoston sisällön ennen sen asentamista.
" Lisenssitiedostojen tarkistaminen(P. 66) "
[Change Password]
Tämä vaihtaa SMS:n sisäänkirjautumissalasanan.
" SMS-salasanan vaihtaminen(P. 67) "
[MEAP Application Setting Information Tämä poistaa MEAP-sovellusten tiedot.
Management]
[MEAP Application Log Management]
" MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen(P. 69) "
Tämä lataa ja poistaa MEAP-sovellusten hakemat lokitiedot.
" MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta(P. 71) "
49
Järjestelmän asetukset
MEAP-applettien näyttöjärjestyksen muuttaminen
0YY3-00X
Sovelmien näyttöjärjestys muuttuu, kun ohjauspaneelin [Application]-näppäintä painetaan.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Panel Display Order Settings].
3
Valitse niiden applettien valintaruudut, joiden näyttöjärjestyksen haluat vaihtaa.
50
Järjestelmän asetukset
4
Näyttöjärjestys vaihdetaan.
(1) Siirrä appletteja ylös tai alas napsauttamalla [Up] tai [Down].
(2) Napsauta [Update].
51
Järjestelmän asetukset
Sisäänkirjautumispalvelujen tarkistaminen
0YY3-00Y
Tarkista sisäänkirjautumispalvelut, jotka suorittavat käyttäjän todennuksen.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Tarkista sisäänkirjautumispalvelun tila.
52
Järjestelmän asetukset
53
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asettaminen
0YY3-010
Nämä suorittavat laajennettujen järjestelmäsovellusten toiminnot, jotka laajentavat järjestelmäsovelluksia
(perussovellukset, joista MEAP-järjestelmä koostuu).
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen/
pysäyttäminen(P. 55)
Laajennettujen järjestelmäsovellusten
käynnistäminen(P. 56)
Laajennettujen järjestelmäsovellusten
pysäyttäminen(P. 57)
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen(P. 58)
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen(P. 61)
54
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten
käynnistäminen/pysäyttäminen
0YY3-011
Laajennettujen
järjestelmäsovellusten
käynnistäminen(P. 56)
Laajennettujen
järjestelmäsovellusten
pysäyttäminen(P. 57)
55
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten käynnistäminen
0YY3-012
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Napsauta [Start] kohdassa Muut järjestelmäsovellukset ja käynnistä sitten sovellus.
Kun [License Agreement] tulee esiin, vahvista tiedot ja napsauta [I Accept].
56
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten pysäyttäminen
0YY3-013
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Napsauta [Stop] kohdassa Muut järjestelmäsovellukset ja pysäytä sitten sovellus.
57
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten asentaminen
0YY3-014
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Aseta [Enhanced System Application File Path] ja [License File Path].
Voit joko valita tiedoston napsauttamalla [Browse...] tai syöttää tiedoston sijainnin.
58
Järjestelmän asetukset
[Enhanced System Application File Path] Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "jar".
[License File Path]
Määritä tiedosto, jonka tarkennin on "lic".
TÄRKEÄÄ
Kun määritetään tiedosto
Määritä sekä sovellus- että lisenssitiedosto.
4
Valitse [Install].
59
Järjestelmän asetukset
5
Vahvista asennuksen vahvistussivun tiedot ja napsauta [Yes].
Kun [License Agreement] tulee esiin, vahvista tiedot ja napsauta [I Accept].
→ Asennus alkaa.
60
Järjestelmän asetukset
Laajennettujen järjestelmäsovellusten poistaminen
0YY3-015
HUOMAUTUS
Lisenssitiedostojen poistaminen
Lisenssitiedostoja ei tarvitse poistaa ennen laajennettujen järjestelmäsovellusten poistamista.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Enhanced System Application Management].
3
Poista sovellus napsauttamalla [Uninstall].
Sovelluksia, joiden kohdalla [Uninstall] näkyy harmaana, ei voi poistaa.
4
Napsauta [Yes].
→ Asennuksen poisto alkaa.
61
Järjestelmän asetukset
Tietojen tarkistaminen
0YY3-016
Järjestelmän tietojen
tarkistaminen(P. 63)
Sovelluksen tietojen
tarkistaminen(P. 65)
Lisenssitiedostojen
tarkistaminen(P. 66)
62
Järjestelmän asetukset
Järjestelmän tietojen tarkistaminen
0YY3-017
Voit tarkista alustojen, esimerksi Java-virtuaalikoneen, versiotiedot sekä järjestelmäsovellusten versiotiedot,
asennuspäivän ja tilan.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [System Information].
Napsauta [Display Details], niin näet tarkat tiedot.
63
Järjestelmän asetukset
64
Järjestelmän asetukset
Sovelluksen tietojen tarkistaminen
0YY3-018
Voit tarkistaa asennettujen tai poistettujen sovellusten tiedot (ei järjestelmäsovellusten).
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Information].
3
Sovellusten tiedot näytetään.
(1) Valitse [Installed] tai [Uninstalled].
(2) Napsauta [Switch].
[Installed]
Tiedot asennetuista sovelluksista (ei järjestelmäsovelluksista) näytetään.
[Uninstalled]
Tiedot poistetuista sovelluksista (ei järjestelmäsovelluksista) näytetään.
65
Järjestelmän asetukset
Lisenssitiedostojen tarkistaminen
0YY3-019
Voit tarkistaa lisenssitiedoston sisällön ennen sen asentamista.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Check License].
3
Voit joko valita tiedoston napsauttamalla [Browse] tai syöttää tiedoston sijainnin.
4
Napsauta [Check].
→ Lisenssitiedoston sisältö näytetään.
66
Järjestelmän asetukset
SMS-salasanan vaihtaminen
0YY3-01A
TÄRKEÄÄ
SMS-salasana
● Luvattoman käytön estämiseksi on suositeltavaa, että pääkäyttäjä vaihtaa salasanan ennen SMS:n
käytön aloittamista.
● Tätä salasanaa käytetään tulostimen luvattoman käytön estämiseen. Älä anna sitä kenenkään muun
kuin pääkäyttäjän tietoon.
● Huolehdi siitä, että et unohda salasanaa. Jos unohdat salasanan, et voi käyttää SMS:ää. Jos näin
tapahtuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [Change Password].
3
Aseta salasana.
(1) Aseta salasana.
(2) Napsauta [Change].
Syötä salasanaan 8-32 aakkosnumeerista merkkiä (a-z, A-Z ja 0-9).
[Old Password]
Syötä nykyinen salasana.
[New Password]
Syötä uusi salasana.
67
Järjestelmän asetukset
[Confirm]
Syötä sama salasana uudestaan kohtaan [New Password].
68
Järjestelmän asetukset
MEAP-sovelluksen asetustietojen poistaminen
0YY3-01C
Poistaa sovelluksen tiedot.
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
3
Napsauta [MEAP Application Setting Information Management].
Valitse sen sovelluksen valintaruutu, jonka asetustiedot haluat poistaa, ja napsauta
[Delete].
Voit valita kaikki sovellukset valitsemalla [Select All].
69
Järjestelmän asetukset
4
Napsauta [Yes].
→ Sovelluksen asetustiedot poistetaan.
70
Järjestelmän asetukset
MEAP-sovelluksen lokitietojen hallinta
0YY3-01E
Tämä lataa ja poistaa MEAP-sovellusten hakemat lokitiedot.
Lokitietojen lataaminen(P. 72)
Lokitietojen poistaminen(P. 74)
71
Järjestelmän asetukset
Lokitietojen lataaminen
0YY3-01F
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Log Management].
3
Napsauta [Download Application Logs].
72
Järjestelmän asetukset
4
Noudata näytön ohjeita ja määritä hakemisto, johon tiedosto tallennetaan.
→ Lokitiedosto tallennetaan.
73
Järjestelmän asetukset
Lokitietojen poistaminen
0YY3-01H
1
Käynnistä SMS (Service Management Service).
" SMS:n käynnistäminen (kirjautuminen sisään)(P. 9) "
2
Napsauta [MEAP Application Log Management].
3
Napsauta [Delete Application Logs].
74
Järjestelmän asetukset
4
Napsauta [Yes].
→ Lokitiedot poistetaan.
75
Virheilmoitusluettelo (MEAP)
Virheilmoitusluettelo (MEAP)
Virheilmoitusluettelo (MEAP) .................................................................................................................... 77
[Login]-sivuun liittyvät virheet ........................................................................................................................... 79
[MEAP Application Management] -sivuun liittyvät virheet .............................................................................. 81
[Install MEAP Application] -sivuun liittyvät virheet .......................................................................................... 83
[Authentication Information Settings] -sivuun liittyvät virheet ...................................................................... 88
[License Management] -sivuun liittyvät virheet ............................................................................................... 89
[Enhanced System Application Management] -sivuun liittyvät virheet ........................................................... 91
[Check License]- ja [Change Password] -sivuihin liittyvät virheet .................................................................... 97
[MEAP Application Setting Information Management] -sivuun liittyvät virheet ............................................ 99
[MEAP Application Log Management] -sivuun liittyvät virheet ..................................................................... 100
Muut virheet ...................................................................................................................................................... 101
76
Virheilmoitusluettelo (MEAP)
Virheilmoitusluettelo (MEAP)
0YY3-01J
Tässä o