Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Laajennettu käyttöopas
Sisällys
Kameran perusteet
Kuvaaminen
Toisto
Langattomat toiminnot
Toimintojen asetukset
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
SUOMI
CEL-SX7MA260
© CANON INC. 2019
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja
lakeihin liittyviä tietoja
zz Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai
laitteelle sopivalla tavalla.
zz Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että
rajoituksia voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu
vain henkilökohtaiseen käyttöön.
zz Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
zz Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa
pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
zz Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
2
Johdanto
zz Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla ensimmäisellä sivulla oikealla
olevaa luvun otsikkoa.
zz Perussiirtymistä varten voit napsauttaa kunkin sivun alaosassa olevia
kuvakkeita.
: Siirry ensimmäiselle sivulle
: Palaa edelliselle sivulle
: Siirry yksi sivu taaksepäin
: Siirry yksi sivu eteenpäin
zz Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän
oletusasetuksia.
, ilmaisevat, mitä tiloja kuvausohjeissa
zz Välilehdet, kuten
käytetään. Jotkin toiminnot ovat käytettävissä myös muissa tiloissa.
zz
: Tärkeitä tietoja ja vinkkejä kameran tehokkaaseen käyttöön
zz Oppaassa käytetyt merkintätavat
zz Tässä oppaassa kameran painikkeet ja valitsimet ilmaistaan
kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä tai
jotka muistuttavat niitä.
zz Seuraavat kameran ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
zz Näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
zz Joissakin kuvissa näkyvät numerot vastaavat vaiheiden numeroita.
zz = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx”
ilmaisee sivunumeron).
zz Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista käytetään
nimitystä ”muistikortti”.
3
Sisällys
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja............ 2
Johdanto....................................................................................... 3
Oppaassa käytetyt merkintätavat.....................................................3
Tavalliset kameratoiminnot.......................................................... 13
Turvaohjeita................................................................................ 16
Kameran perusteet............................................................ 19
Valmistelut................................................................................... 20
Hihnan kiinnittäminen.....................................................................20
Akun lataaminen.............................................................................21
Muistikortin valmisteleminen...........................................................22
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen...............................23
Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen asettaminen.....25
Kameran piteleminen.................................................................. 27
Kameran kokeileminen................................................................ 28
Kuvaaminen....................................................................................28
Katseleminen..................................................................................30
Osien nimet................................................................................. 31
Etupuoli...........................................................................................31
Taustapuoli.....................................................................................32
Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen............................... 33
Näytön kääntäminen alaspäin........................................................33
Näytön kääntäminen ylöspäin........................................................33
Merkkivalo................................................................................... 34
Kuvaustilan asettaminen............................................................. 35
Kameran ominaisuuksien määrittäminen.................................... 36
Pikavalintanäyttö............................................................................36
Valikkonäyttö..................................................................................38
Pikavalintanäytössä käytettävissä olevat toiminnot.................... 40
Valikkoasetukset......................................................................... 41
Kuvaustila-näyttö......................................................................... 43
4
Kuvausnäytön kehykset.............................................................. 44
Kuvausnäytön asetukset............................................................. 45
Toistonäytön asetukset................................................................ 46
Kosketuskäyttö............................................................................ 47
Kohteiden valitseminen..................................................................47
Pikavalintanäyttö............................................................................48
Valikkonäyttö..................................................................................49
Katseleminen..................................................................................51
Näyttönäppäimistö...................................................................... 53
Kuvaaminen....................................................................... 54
Kuvaaminen kameran määrittämillä asetuksilla
(Automaattitila/Hybridiautomaattitila).......................................... 55
Kuvanvakauksen kuvakkeet...........................................................58
Kuvaaminen käyttäen tehosteita (Creative Assist).........................59
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa............................................61
Erikoiskohteiden kuvaaminen (Erikoiskuvaustila)....................... 62
Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva-tila).........66
Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)...............................67
Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa taustaa vasten (panorointitila)....69
Ihmisten kuvaaminen tähtitaivasta vasten
(Tähtitaivasmuotokuva-tila)............................................................70
Yönäkymien kuvaaminen tähtitaivaan alla
(Öinen tähtimaisema -tila)..............................................................73
Tähtien liikkeen kuvaaminen (Tähtien liike -tila).............................75
Videoiden tallentaminen tähtien liikkeistä
(Ajoitettu tähtivideo -tila).................................................................77
Kuvaaminen kuvatehosteilla (Luovien suodattimien tila)............ 81
Pienoismallia muistuttavat kuvat (Miniatyyritehoste)......................86
Erilaisten videoiden kuvaaminen (Videotila)............................... 87
Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja aukon arvoilla
(Videoiden käsisäätöinen valotus)..................................................88
HDR-videoiden tallentaminen.........................................................89
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)................................ 90
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)................................. 91
5
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla (Av-tila)................................ 92
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja aukon arvoilla (M-tila).......... 93
Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Bulb-kuvaus)............................95
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)........ 96
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen (AE-lukitus)............. 97
Lähikuvien ottaminen (Makro)..................................................... 98
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen....................................... 99
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)................................................101
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen...................................... 102
Kuvaaminen esivalittuja polttovälejä käyttäen (Askel-zoom).... 103
Kuvanlaadun muuttaminen....................................................... 104
Tallentaminen RAW-muodossa....................................................104
Kuvasuhteen muuttaminen....................................................... 106
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen............. 107
Salamatilan vaihtaminen........................................................... 108
Kuvan kirkkaus/valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)....................................................... 109
Salama-asetusten määrittäminen.............................................. 111
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen.................................. 111
Välähdystehon säätäminen.......................................................... 112
Salaman ajoituksen muuttaminen................................................ 113
Punasilmäisyyden vähennys........................................................ 113
FE-varmistuksen määrittäminen................................................... 114
Jatkuva kuvaus..........................................................................115
Itselaukaisun käyttäminen..........................................................116
Kuvaaminen RAW-sarjatilassa...................................................117
Päiväysmerkin lisääminen..........................................................119
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)................ 120
Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)..........................................................121
Stillkuvien ISO-herkkyyden muuttaminen................................. 123
ISO-herkkyysalueen muuttaminen...............................................123
6
Automaattisen ISO-alueen säätäminen........................................124
Lyhimmän suljinajan määrittäminen
automaattista ISO-herkkyyttä varten............................................124
Videoiden ISO-herkkyyden muuttaminen.................................. 126
ISO-herkkyysalueen muuttaminen...............................................126
Automaattisen ISO-asetuksen enimmäisarvon säätäminen.........127
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)...................................... 128
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen
(Ensisijainen huippuvalotoisto).................................................. 129
Automaattisen harmaasuotimen asetusten säätäminen........... 130
Mittausmenetelmän muuttaminen............................................. 131
Mittausajastimen asettaminen................................................... 132
Valotuksen simuloinnin määrittäminen...................................... 133
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino)................ 134
Mukautettu valkotasapaino...........................................................136
Värien mukauttaminen (Kuva-asetukset).................................. 138
Kuvatyylien mukauttaminen...................................................... 140
Mukautettujen kuvatyylien tallentaminen.................................. 143
Kohinan vähentäminen kuvattaessa
suurella ISO-herkkyydellä......................................................... 144
Monikuvan kohinanvaimennuksen käyttö.....................................144
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä (Kosketuslaukaisin).......... 146
Kuvaaminen elektronisella sulkimella....................................... 147
Servo AF -toiminnon käyttäminen............................................. 148
Tarkennusmenetelmän valitseminen......................................... 149
Tarkennuspisteen siirtäminen.......................................................150
Tarkennusasetuksen vaihtaminen............................................. 151
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen.................................... 152
Jatkuva kuvaus niin, että tarkennusetäisyyttä muutetaan
(Tarkennushaarukointi).............................................................. 153
Tarkennuksen hienosäätäminen............................................... 156
7
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen................................... 157
Runsaan kameran tärinän korjaaminen........................................158
Automaattisen suoristuksen käyttäminen.................................. 159
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen......................................... 160
Videon tallennuskoon muuttaminen.......................................... 161
Videoiden tallentaminen hidastustoistoa varten
(Suuri kuvataajuus).......................................................................162
Äänen tallennuksen asetusten määrittäminen.......................... 163
Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen.................................163
Tuulisuoja.....................................................................................164
Vaimennus....................................................................................164
Videon servotarkennuksen määrittäminen................................ 165
Automaattisen pitkän valotusajan käyttäminen......................... 166
Pienoismallitehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)............ 167
Videokollaasien tallentaminen................................................... 169
Nopeutettujen videoiden tallentaminen..................................... 171
Videoiden kuvaaminen itsestä.................................................. 173
Videon itselaukaisimen käyttäminen............................................174
Tietonäytön määrittäminen HDMI-lähtöä varten....................... 175
Videokoosteen tyypin määrittäminen........................................ 176
Toisto................................................................................ 177
Katseleminen............................................................................ 178
Kuvien suurentaminen.............................................................. 180
Videokoosteiden katseleminen................................................. 181
Kuvien löytäminen hakemistosta............................................... 182
Videoiden muokkaaminen......................................................... 183
Videoiden alun tai lopun poistaminen...........................................183
4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi......................................185
Videokoosteiden muokkaaminen..................................................186
Stillkuvien poiminta RAW-sarjatilassa otetuista kuvista............ 188
Kuvien suojaaminen.................................................................. 190
Useiden kuvien suojaaminen........................................................191
8
Kuvien kääntäminen.................................................................. 193
Videon kääntötietojen muuttaminen.......................................... 194
Kuvien poistaminen................................................................... 195
Useiden kuvien poistaminen kerralla............................................196
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)............................ 198
Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien tulostaminen...........199
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan........................................... 200
Suodatustehosteiden käyttäminen kuviin (Luovat suotimet)..... 201
RAW-kuvien käsittely................................................................ 202
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)..... 204
RAW-käsittelyn pikavalinnan ottaminen käyttöön..................... 205
Punasilmäkorjaus...................................................................... 206
Videokollaasien yhdistäminen................................................... 207
Rajaus....................................................................................... 209
Kuvakoon muuttaminen.............................................................211
Kuvien luokittelu........................................................................ 212
Kuvaesitysten katseleminen...................................................... 213
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen...................................... 214
Kuvien etsiminen käyttämällä säätörengasta............................ 215
Toistotietojen näytön mukauttaminen........................................ 216
Toiston aloittaminen edellisestä näytetystä kuvasta................. 217
Langattomat toiminnot................................................... 218
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot............................... 219
Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen......................... 221
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi-Fi-painikkeella..............................................................225
Kuvien katselemisen rajoittaminen...............................................227
Älypuhelimien kanssa käytettävät ominaisuudet...................... 228
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
automaattisesti kuvattaessa.........................................................228
Etäkuvaaminen samalla, kun katselee reaaliaikaista kuvaa
älypuhelimessa.............................................................................228
9
Kameran etähallinta älypuhelimesta.............................................229
Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa.........................................229
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fi-yhteyden kautta..................... 231
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta..............................233
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti............... 235
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin..................................... 239
Verkkopalveluiden rekisteröiminen...............................................239
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin........................................243
Kuvien suoratoistaminen........................................................... 244
Suoratoista nyt..............................................................................246
Tapahtumat (suoratoisto)..............................................................248
Yhdistäminen uudelleen Wi-Fi-yhteyden kautta........................ 252
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen.................................................. 253
Bluetooth-laiteparien tietojen poistaminen................................ 254
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen........................ 255
Toimintojen asetukset.................................................... 256
Kansioiden valitseminen ja luominen........................................ 257
Kuvanumeroinnin muuttaminen................................................ 258
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen
käännön määrittäminen............................................................. 259
Suuntatietojen lisääminen videoihin.......................................... 260
Muistikortin alustaminen............................................................ 261
Aloitusnäytön näyttämisen määrittäminen................................ 263
Ekotilan käyttäminen................................................................. 264
Virransäästötoimintojen säätäminen......................................... 265
Näytön kirkkauden säätäminen................................................. 266
Näytön tietojen värin vaihtaminen............................................. 267
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen säätäminen........... 268
Kielen vaihtaminen.................................................................... 269
Objektiivin sisäänvetäytymisaika............................................... 270
Videojärjestelmän määrittäminen.............................................. 271
Kosketusnäytön säätäminen..................................................... 272
10
Äänimerkkien säätäminen......................................................... 273
Äänenvoimakkuuden säätäminen............................................. 274
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen....................................... 275
RAW-toisto HDR-televisiossa.................................................... 276
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen..................................... 277
Peilikuvan määrittäminen.......................................................... 278
Mittayksikköjen näyttö............................................................... 279
Toiminto-oppaan määrittäminen................................................ 280
Valinnaisten toimintojen määrittäminen..................................... 281
Painikkeiden mukauttaminen........................................................282
Mukautetut kuvaustilat (C-tila)................................................... 284
Kameran oletusasetusten palauttaminen.................................. 286
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen.......... 287
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen QR-koodista.................... 288
Sertifiointilogojen näyttäminen.................................................. 289
Usein käytettävien kuvausvalikon kohtien tallentaminen
(Oma valikko)............................................................................ 290
Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen..........................291
Oma valikko -välilehden poistaminen...........................................291
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen.............................291
Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen....................................292
Oma valikko -näytön mukauttaminen...........................................292
Lisävarusteet................................................................... 293
Valinnaiset lisävarusteet............................................................ 294
Virtalähteet...................................................................................294
Salama.........................................................................................294
Muut..............................................................................................295
Tulostimet.....................................................................................295
11
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen................................. 296
Toisto TV:ssä................................................................................296
USB-verkkolaitteen käyttäminen kameran lataamiseen tai
virtalähteenä.................................................................................298
Etäkuvaaminen.............................................................................300
Ulkoisen mikrofonin käyttäminen..................................................301
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen....................................... 302
Kuvien tulostaminen.................................................................. 303
Liite................................................................................... 305
Käsittelyohjeita.......................................................................... 306
Vianmääritys............................................................................. 307
Näytössä näkyvät tiedot.............................................................311
Kuvattaessa.................................................................................. 311
Toiston aikana...............................................................................313
Langattomia toimintoja koskevia varotoimia............................. 315
Suojausohjeita..............................................................................316
Kolmannen osapuolen ohjelmisto............................................. 317
Henkilötiedot ja suojausohjeet.................................................. 320
Tavaramerkit ja lisensointi......................................................... 321
Rajoitukset................................................................................ 323
Hakemisto................................................................................. 324
12
Tavalliset kameratoiminnot
Kuvaaminen
zz Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila,
Hybridiautomaattitila)
-- = 28, = 61
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva)
-- = 66
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamakuva)
-- = 67
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
Muotokuvat
(= 62)
Erikoiskuvaustoiminnot
Yökuvaus
käsivaralta
(= 62)
Ilotulitus
(= 62)
HDRtaustavalonhallinta
(= 62)
Ruoka
(= 62)
Erikoistehosteiden käyttäminen
Pehmeä iho
(= 62)
Mustavalko
(= 81)
13
Taustan sumennus
(= 81)
Pehmeäpiirto
(= 81)
Kalansilmätehoste
(= 81)
Lelukameratehoste
(= 81)
Miniatyyritehoste
(= 86, = 167)
Kuin vesivärimaalaukset
(= 81)
zz Kasvoihin tarkentaminen
-- = 28, = 62, = 149
zz Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä)
-- = 108
zz Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu)
-- = 116
zz Päiväysmerkin lisääminen
-- = 119
zz Videoiden ja valokuvien kuvaaminen yhdessä
-- = 61
zz Nopeusvaikutelman välittäminen sumennetulla taustalla
-- = 69
zz Tähtitaivaan kuvaaminen
-- = 70, = 73, = 75, = 77
Katseleminen
zz Kuvien katseleminen
-- = 30, = 177
zz Automaattinen toisto (Kuvaesitys)
-- = 213
zz Televisiossa
-- = 296
14
zz Kuvien selaaminen nopeasti
-- = 182
zz Poista kuvat
-- = 195
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
zz Videoiden kuvaaminen
-- = 28, = 87
zz Videoiden katseleminen
-- = 30
Tulostaminen
zz Kuvien tulostaminen
-- = 303
Tallentaminen
zz Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
-- = 302
Wi-Fi-toimintojen käyttäminen
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
-- = 221, = 228
zz Kuvien tulostaminen
-- = 231
zz Kuvien jakaminen verkossa
-- = 239
zz Kuvien suoratoistaminen
-- = 244
zz Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
-- = 235
15
Turvaohjeita
zz Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
zz Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi
tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
zz Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
zz Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on
jotain muuta epänormaalia.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
zz Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
-- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
-- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
-- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
-- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai
muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
-- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele
heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
16
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
-- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla
liinalla.
-- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
-- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
-- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua
kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
-- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä
muunnella virtajohtoa.
-- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen
jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
-- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja,
jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa
ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän tuntoherkkä
iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
zz Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on
kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta,
ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
zz Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan
varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään
ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi, muita
ruumiinjäseniä tai esineitä salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
zz Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai
loukkaantumisen.
zz Jos tämän tuotteen käytön aikana tai jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita tai
ihoärsytystä, älä jatka tuotteen käyttöä vaan hakeudu lääkäriin.
17
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
zz Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa.
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
zz Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan
pääse pölyä tai hiekkaa.
zz Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran
toimintahäiriöitä.
zz Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
zz Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla
tulipalo tai räjähdys.
zz Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla
tai aseta sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa
tulipalon.
zz Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja
aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
zz Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita tai
vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan +- ja
–-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
zz Kun kortilta lukeminen tai sille kirjoittaminen on meneillään, älä koskaan katkaise
virtaa kamerasta, avaa muistikortti-/akkutilan kantta äläkä täristä tai tönäise kameraa.
Muutoin kuvat saattavat vioittua tai kamera tai muistikortti vahingoittua.
zz Älä työnnä väkisin muistikorttia kameraan väärin päin.
Tämä voi vahingoittaa kameraa.
18
Kameran perusteet
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistoon.
19
Valmistelut
zz Hihnan kiinnittäminen
1
Kiinnitä mukana toimitettu hihna
hihnan kiinnikkeeseen.
(1)
(2)
zz Hihna voidaan kiinnittää myös kameran
vasemmalle puolelle.
20
zz Akun lataaminen
(1)
1
Aseta akku laturiin.
2
Lataa akku.
(2)
(2)
(1)
zz Merkkivalojen värit
-- Lataa: Oranssi
-- Täysin ladattu: Vihreä
3
(1)
Poista akku.
(2)
zz Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli 24
tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Laturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V
(50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä
hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua
muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
zz Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä. Lataa
akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen käyttöä).
21
zz Muistikortin valmisteleminen
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta.
zz SD-muistikortit*1
zz SDHC-muistikortit*1*2
zz SDXC-muistikortit*1*2
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa
kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
22
zz Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
(2)
1
Avaa kansi.
2
Aseta akku paikalleen.
(1)
(2)
(1)
Poistaminen
23
(1)
3
Aseta muistikortti paikalleen.
(2)
Poistaminen
4
(2)
Sulje kansi.
(1)
zz Jos asetat akun väärin päin, sitä ei voi lukita oikeaan asentoon. Varmista
aina, että akku on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti ja että se lukittuu
paikalleen asetettaessa.
zz Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
zz Jos muistikortissa on kirjoitussuojakytkin, et voi tallentaa kuvia,
kun kytkin on lukitusasennossa. Avaa kytkimen lukitus työntämällä sitä.
zz Jos näytössä näkyy [Vaihda akku], vaihda akku sen jälkeen,
kun kamera on sammunut automaattisesti.
24
zz Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen
ja kielen asettaminen
1
Kytke kameraan virta.
2
Aseta vyöhyke.
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike
zz
-painike
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike → valitse
[OK] / -painikkeella tai -valintakiekolla
→ -painike
25
3
Valitse päivämäärä ja aika.
zz Valitse päivämäärä tai aika /
-painikkeilla tai -valintakiekolla →
-painike → säädä / -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike
zz Valitse [OK] →
4
-painike
Aseta näytön kieli.
zz Valitse [Kieli
-painike
]
zz Valitse kieli
-painike
/
/
-painikkeilla →
/ / -painikkeilla →
zz Aseta nykyinen päiväys, aika ja vyöhyke oikein, jos [Päivä/aika/
vyöh.]-näyttö tulee näkyviin, kun kytket kameraan virran. Tällä tavalla
määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin, kun otat kuvan,
ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa päivämäärän mukaan tai
tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
zz Voit määrittää kesäajan (yhden tunnin lisäys) määrittämällä
[ ]-asetukseksi [ ] [Päivä/aika/vyöh.]-näytössä.
zz Jos päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetukset on nollattu, määritä ne
uudelleen oikein.
26
Kameran piteleminen
zz Aseta hihna ranteesi ympärille.
zz Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä
vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti
kiinni, jottei se liikkuisi. Jos olet nostanut
salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
27
Kameran kokeileminen
Kokeile kameraa käynnistämällä se, ottamalla joitakin stillkuvia tai videoita
ja katselemalla niitä.
zz Kuvaaminen
1
Kytke kameraan virta.
2
Siirry
3
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs tai
kauemmas.
zz Voit sammuttaa kameran painamalla ON/
OFF-painiketta uudelleen.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua katsellessasi näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta
28
4
Tarkenna (paina laukaisin
puoliväliin).
zz Kamera antaa äänimerkin tarkennuksen
jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
5
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
29
zz Katseleminen
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoiden toistaminen:
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
30
Osien nimet
zz Etupuoli
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (2) (12) (13)
(1)
(2)
(3)
(14)
(15)
(16)
(4)
(1)
Zoomausvipu
Kuvaaminen: Toisto: (laajakulma)/
(teleasento)
(luettelokuva)/
(suurennus)
(2)
Hihnan kiinnike
(3)
Valo
(4)
Objektiivi
(5)
Valotuksenkorjaussäädin
: Säätimen/säätörenkaan asento
(6)
Valintakiekko
(7)
Laukaisin
(8)
ON/OFF-painike
(9)
Mikrofoni (stereo)
(10) Salama
(11) Säätörengas ( -rengas)
(12)
(Salama ylös) -vipu
(13) Ulkoisen mikrofonin tuloliitäntä
(14) Sarjanumero
(15) Jalustakierre
(16) Muistikortti-/akkutilan kansi
31
zz Taustapuoli
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(1)
Näyttö
Avautuu ylöspäin noin 180° ja
alaspäin noin 45°.
(2)
Kaiutin
(3)
DIGITAL-liitäntä
(4)
HDMITM-liitäntä
(5)
(6)
(7)
(8)
(Wi-Fi) -painike
Säädinvalitsin (
-valintakiekko)
(AE-lukitus) -painike
Videokuvauspainike
Videoita voi tallentaa myös muissa
tiloissa kuin videotilassa.
(15) (14)
(9)
(Kuvaustapa)/ (Yhden kuvan
poisto)/ Ylös -painike
(10)
(Pikavalintanäyttö) -painike
Näyttää pikavalintanäytön.
Käytetään myös valittujen asetusten
vahvistamiseen.
(11)
(12)
(Salama)/ Oikea -painike
/
Alas -painike
(13) Merkkivalo
(14)
-painike
Käytetään valikkonäyttöjen
näyttämiseen.
(15)
(16)
32
(Toisto) -painike
(Makro)/
(Manuaalitarkennus)/ Vasen
-painike
Näytön kulman ja suuntauksen
säätäminen
zz Näytön kääntäminen alaspäin
zz Vedä näytön yläosaa alaspäin itseäsi
kohti.
zz Näyttö avautuu noin 45°.
zz Näytön kääntäminen ylöspäin
zz Näyttö nousee ylöspäin ja
avautuu noin 180°.
zz Voit katsoa peilikuvaa itsestäsi
kuvatessasi niin, että näyttö on
käännettynä eteenpäin.
zz Kun olet valmis, palauta näyttö
alkuperäiseen asentoon.
zz Kun kameraa ei käytetä, pidä näyttö suljettuna.
zz Älä avaa näyttöä väkisin liian pitkälle, jotta kamera ei vaurioidu.
33
Merkkivalo
Merkkivalon tila muuttuu kameran tilan mukaan.
Väri
Merkkivalon tila
Vilkkuu
Kameran tila
zz Stillkuvien tallentaminen muistikortille tai
niiden lukeminen kortilta
zz Näyttö pois
zz Videoiden tallentaminen muistikortille tai
niiden lukeminen kortilta
Päällä
Vilkkuu
zz Siirtäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Lataaminen USB:n kautta
zz USB-latausvirhe
Päällä
Vihreä
Oranssi
Hidas vilkunta
34
Kuvaustilan asettaminen
Voit siirtyä kuhunkin kuvaustilaan valintakiekon avulla.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Tv-tila
Määritä valotusaika ennen
kuvaamista (= 91). Aseta
-renkaalla. Kamera säätää aukon
arvon automaattisesti valotusajan
mukaiseksi.
(6)
Av-tila
Määritä aukon arvo ennen
kuvaamista (= 92). Aseta
-renkaalla. Kamera säätää
valotusajan automaattisesti aukon
arvon mukaiseksi.
(2)
P-tila
Kamera säätää valotusajan ja
aukon arvon automaattisesti
kohteen kirkkauden mukaan.
Määritä muut haluamasi asetukset
ennen kuvaamista (= 90).
(7)
(3)
Automaattitila
Täysin automaattinen kuvaus
kameran valitsemilla asetuksilla
(= 55).
M-tila
Määritä valotusaika ja aukon arvo
ennen kuvaamista, jotta saat
haluamasi valotuksen (= 93).
Kääntämällä -valintakiekkoa voit
säätää valotusajan ja kääntämällä
-rengasta voit asettaa aukon arvon.
(8)
C-tila
Voit tallentaa usein käytetyt
kuvaustilat ja määrittämäsi
toimintojen asetukset ja käyttää
niitä uudelleen (= 284).
(9)
Videotila
Voit kuvata erilaisia videoita (= 87).
(4)
(5)
Hybridiautomaattitila
Kamera tallentaa videon kohteesta
automaattisesti ennen jokaista
kuvaa (= 61).
(10) Luovien suodattimien tila
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita
kuvaamisen aikana (= 81).
Erikoiskuvaustila
Voit kuvata tiettyihin kohteisiin
sopivilla asetuksilla (= 62).
35
Kameran ominaisuuksien määrittäminen
zz Pikavalintanäyttö
1
(1)
(1)
Paina
-painiketta.
zz (1) Asetuskohteet
zz (2) Asetuksen vaihtoehdot
(2)
2
Valitse asetuskohde.
3
Valitse asetuksen vaihtoehto.
zz [
]-kuvakkeella merkityt vaihtoehdot
voi määrittää painamalla
-painiketta.
36
4
Viimeistele asetus.
zz Voit valita vaihtoehtoja myös kääntämällä -valintakiekkoa.
zz Voit myös määrittää pikavalintatoimintoja valikkonäytöstä.
37
zz Valikkonäyttö
(1)
(2)
1
Paina
2
Valitse välilehti.
-painiketta.
zz (1) Päävälilehti
zz (2) Alivälilehti
zz (3) Asetuskohteet
zz (4) Asetuksen vaihtoehdot
(3)
(4)
zz Valitse päävälilehti käyttämällä
zoomausvipua.
zz Valitse alivälilehti / -painikkeilla tai
-renkaalla.
38
3
Valitse asetuskohde.
4
Valitse asetuksen vaihtoehto.
5
Viimeistele asetus.
6
Palaa kuvausnäyttöön.
zz Jotkin kohteet valitaan toisessa näytössä
/ -painikkeilla tai -valintakiekolla,
kun olet ensin painanut -painiketta.
39
Pikavalintanäytössä käytettävissä
olevat toiminnot
(1)
(1)
(2)
Painamalla painiketta kuvaus- tai
toistonäytössä pääset pikavalintanäyttöön,
jossa voit säätää asetuksia. Valitsemalla
asetuskohteen oikealta tai vasemmalta saat sen
vaihtoehdot näkyviin alhaalla.
(1) Asetuskohteet
(2) Asetuksen vaihtoehdot
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä -tilassa. Käytettävissä olevat
asetuskohteet ha vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Tarkenn.menetelmä
Valitse automaattitarkennuksen (AF) tila
kuvauskohdetta varten.
Tarkennustoiminta
] voit pitää kohteet
Valitsemalla [
tarkennettuina, kun painat laukaisimen puoliväliin.
Mittaustapa
Kuvan laatu
Valitse kirkkauden mittaustapa
Valitse kuvien koko (pikselien määrä) ja pakkaus
(laatu).
Videon tall.koko
Valitse videoiden tallennuskoko ja kuvataajuus.
Harmaasuodin
Vähennä valovoimaa, jotta saat kirkkauden
sopivaksi.
ISO-herkkyys
Valkotasapaino
Kuva-asetukset
Autom. valotuksen
optimointi
Luovat suotimet
Valitse ISO-herkkyys.
Kuvaa luonnollisilla väreillä tietyn tyyppisissä
valaistusoloissa.
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan
näkymään ja kohteisiin.
Valitse kirkkauden ja kontrastin automaattisen
korjauksen taso.
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen
aikana.
40
Valikkoasetukset
Valikkonäyttöjen avulla voit määrittää monia kameran ominaisuuksia.
Pääset valikkonäyttöihin painamalla
-painiketta. Asetuskohteet on
järjestetty viiteen pääryhmään, ja kullekin ryhmälle on useita välilehtiä.
Voit määrittää seuraavat asetuskohteet valikkonäytöissä. Käytettävissä
olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
„„
Kuvausasetukset
zz Kuvaustila
zz Valkotasapaino
zz MF-piste zoom
zz Kuvan laatu
zz Mukautettu
zz Vakausaset.
zz Stillkuvan kuvas.
zz Esikatseluaika
valkotasapaino
zz WB-siirto/haar
zz
aut. suorist.
zz Digitaalinen zoomaus
zz Salama-asetukset
zz HDMI-tietonäyttö
zz Koost. tyyppi
zz Kuvaustapa
zz Kuva-asetukset
zz Videon tall.laatu
zz RAW-sarjatila
zz Suuren herkk.
zz Pvm-merkki
zz Valot.korj/AEB
zz
ISOherkkyysasetukset
zz
ISOherkkyysasetukset
zz Automaattinen
valotuksen optimointi
zz Ensisijainen
huippuvalotoisto
kohinanvaim.
zz Säilytä luovan kuv.
aputiedot
zz Kosketuslaukaisin
zz Suljintila
zz Tarkennustoiminta
zz Videon itselauk.
zz Äänen tallennus
zz Videon servotarkennus
zz
Automaattinen
pitkä valotusaika
zz Ajoitetun tähtivideon
aset.
zz Tarkenn.menetelmä
zz Tähtien korost.
zz Jatkuva tark.
zz Tähtitaivasmuotok.
zz Tarkennuksen apuvalo
zz Tarkennushaaruk.
asetukset
zz Värinsäätö
zz Harmaasuodin
zz AF+MF
zz Videokollaasi
zz Mittaustapa
zz Man. tark. korost. aset.
zz Nopeutettu video
zz Mittausajastin
zz Varmuus-MF
zz Kauko-ohjaus
zz Valot. Simulointi
41
„„
Toistoasetukset
zz Suojaa kuvat
zz RAW-kuvan käsittely
zz Luokitus
zz Käännä stillkuvia
zz Luovan kuvauksen apu
zz Kuvaesitys
zz Muuta videon
zz RAW-käsittelyn
zz Aseta kuvien
kääntötiet.
pikavalinta
zz Poista kuvat
zz Punasilmäkorjaus
hakuehdot
zz Kuvien haku
zz Tulostus
zz Luo albumi
zz Toistotietojen näyttö
zz Valokuvakirjan aset.
zz Rajaus
zz Näytä viim. kats.
zz Luovat suotimet
zz Muuta kokoa
„„
Lang. asetukset
zz Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
zz Bluetooth-asetukset
zz GPS-asetukset
zz Wi-Fi-asetukset
zz Lempinimi
zz Tyhjennä langattomat
asetukset
„„
Toimintojen asetukset
zz Valitse kansio
zz Kieli
zz Toiminto-opas
zz Kuvanumerointi
zz Obj. sulkuviive
zz Valinnaiset toiminnot
zz Autom. kääntö
zz Lisää
-kääntötied
zz Alusta kortti
zz Videojärjestelmä
zz Kosketusohjaus
zz Äänimerkki
zz Käynnistyskuva
zz Äänenvoimakkuus
zz Ekotila
zz HDMI-tarkkuus
zz Virransäästö
zz HDMI HDR -lähtö
zz Näytön kirkkaus
zz Kuvaustietonäyttö
zz Yönäyttö
zz Peilikuva
zz Päivä/aika/vyöh.
zz Yksiköt
„„
(C.Fn)
zz Mukaut. kuvaustila
(C-tila)
zz Nollaa kamera
zz Tekijänoikeustiedot
zz Oppaan/ohjelmiston URL
zz Sertifiointilogon näyttö
zz Laiteohjelmisto
Oma valikko
zz Lisää Oma valikko
-välilehti
zz Poista kaikki Oma val.
-välil
zz Poista kaikki kohteet
zz Valikkonäyttö
42
Kuvaustila-näyttö
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kuvaustila/Näkymä-kuvake
Tallennettavissa oleva kuvamäärä
Jatkuvan kuvauksen kuvien enimmäismäärä
Käytettävissä oleva videon tallennusaika
Akun varaustaso
43
Kuvausnäytön kehykset
Kehykset tarkennusta varten (tarkennuspisteet) näkyvän kuvausnäytössä.
Valkoinen
kehys
Vihreä
kehys
Sininen
kehys
Keltainen
kehys
Näkyy pääkohteeksi tunnistetun kohteen tai henkilön kasvojen
ympärillä.
Näkyy, kun laukaisin on painettu puoliväliin ja kamera on
tarkentanut.
Näkyy, kun kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuviin kohteisiin.
Näkyy niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
Näkyy, jos kamera ei pysty tarkentamaan, kun olet painanut
laukaisimen puoliväliin.
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kehyksiä ei tule näkyviin, jos kehykset
eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä tai jos kehyksiä näkyy taustalla tai
vastaavilla alueilla.
44
Kuvausnäytön asetukset
Voit vaihtaa kuvausnäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
45
-painiketta.
Toistonäytön asetukset
Voit vaihtaa toistonäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
-painiketta.
zz Ylivalottuneet kirkkaat alueet vilkkuvat tietonäytön päällä, kun siirryt
yksityiskohtaisten tietojen näyttöihin.
zz Tietonäyttöjen yläosassa on kaavio nimeltä kirkkauden histogrammi,
joka näyttää, miten kirkkaat kohdat ovat jakaantuneet kuvissa.
Vaakasuunnassa näytetään kirkkaustaso ja pystysuunnassa kunkin
kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia voit
tarkistaa valotuksen.
Histogrammien vaihtaminen
zz Kun valittuna on RGB-näyttövaihtoehto, näytössä näkyy RGB-histogrammi,
joka esittää punaisen, vihreän ja sinisen jakautumisen kuvissa.
Vaakasuunnassa näytetään R-, G- tai B-kirkkaustaso ja pystysuunnassa
kunkin kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia
voit tarkistaa kuvan väriominaisuuksia.
46
Kosketuskäyttö
zz Kohteiden valitseminen
Voit valita kohteen koskettamalla näytössä henkilön kasvoja tai muuta
haluamaasi kohdetta.
1
Valitse kohde.
2
Kuvaa.
zz Kohteen seuraaminen ei välttämättä ole mahdollista, kun kohteet ovat
liian pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteiden ja taustan välinen
kontrasti ei ole riittävä.
47
zz Pikavalintanäyttö
Asetusnäytön käyttäminen
zz Kosketa [
].
Kameran asetusten määrittäminen
zz Kosketa asetuskohdetta →
asetusvaihtoehtoa
Näytön vaihto
zz [
]-kuvakkeella merkityt vaihtoehdot
].
voi määrittää koskettamalla [
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz Kosketa [
].
Palkkien lukemien säätäminen
zz Kosketa tai vedä palkkia.
48
zz Valikkonäyttö
Kameran asetusten määrittäminen
zz Kosketa päävälilehteä → alivälilehteä →
asetuskohdetta → asetusvaihtoehtoa
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz Kosketa [
].
Valintamerkkien lisääminen ja
poistaminen
zz Kosketa valintaruutua.
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
49
].
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
].
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
50
].
zz Katseleminen
Kuvien katseleminen yksitellen
zz Seuraava kuva: vedä vasemmalle
zz Edellinen kuva: vedä oikealle
Videoiden toistaminen
zz Toista: Kosketa [
]
Toiminnot videoiden aikana
zz Pysäytä: kosketa näyttöä
zz Jatka: Kosketa [ ]
zz Säädä äänenvoimakkuutta: Kosketa [
Vaihtaminen kuvaluetteloon
51
]
Pienemmän kuvamäärän näyttäminen
Kuvien suurentaminen
zz Kosketa nopeasti kaksi kertaa.
Suurennettujen kuvien pienentäminen
zz Palauta alkuperäinen koko: kosketa [ ]
tai kosketa näyttöä nopeasti kaksi kertaa
zz Videon toistopaneelin voi näyttää myös koskettamalla näyttöä videon
toiston aikana.
zz Kuvaluettelossa voit selata kuvia vetämällä ylös- tai alaspäin.
zz Voit siirtää näytön paikkaa suurennetussa näytössä vetämällä.
52
Näyttönäppäimistö
Merkkien kirjoittaminen
zz Kirjoita haluamasi merkit
koskettamalla niitä.
Kohdistimen siirtäminen
zz [
]/[
] tai
-rengas
Syöttötilojen vaihtaminen
zz [ ]: Vaihda isoihin kirjaimiin
zz [ ]: Vaihda numeroihin tai symboleihin
Merkkien poistaminen
zz [
]
Rivinvaihtojen lisääminen
zz [
]
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz [
]
53
Kuvaaminen
Voit kuvata helposti yksikertaisissa kuvaustiloissa tai ottaa hienostuneempia
kuvia käyttämällä monia eri ominaisuuksia.
54
Kuvaaminen kameran määrittämillä
asetuksilla (Automaattitila/
Hybridiautomaattitila)
Automaattitilan avulla saat parhaat asetukset näkymää varten täysin
automaattisesti kameran määrittämien kohteen ja kuvausolosuhteiden
perusteella.
1
Siirry
2
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs tai
kauemmas.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua katsellessasi
näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta
55
3
Tarkenna (paina laukaisin
puoliväliin).
zz Kamera antaa äänimerkin tarkennuksen
jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
4
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
Stillkuvat
zz Vilkkuva [ ]-kuvake varoittaa siitä, että kuvista tulee todennäköisesti
epätarkkoja kameran tärähtelyn vuoksi. Asenna tällöin kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
zz Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta, siirry
lähemmäs kohdetta.
zz Voit aktivoida valon tarkennuksen avuksi painamalla laukaisimen
puoliväliin heikossa valaistuksessa.
56
Videot
zz Näytön ylä- ja alareunassa näkyviä mustia palkkeja ei tallenneta.
zz Kun sommittelet kuvia uudelleen, tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
zz Tallennus pysähtyy automaattisesti, kun muistikortti tulee täyteen tai yhtä
videota on tallennettu enimmäispituuteen saakka.
zz Yhden videon tallennuksen enimmäispituus on 29 min 59 s.
zz Vaikka kamera voikin lämmetä, kun videoita kuvataan pitkään toistuvasti,
kyseessä ei ole vika.
zz Pidä sormet poissa mikrofonista, kun kuvaat videoita. Jos mikrofonissa on
esteitä, ääni voi jäädä tallentumatta tai kuulua vaimeana.
zz Ääni tallennetaan stereona sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
zz Vältä koskemasta näyttöön tai kameran säätimiin videokuvauspainiketta
lukuun ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet taltioituvat.
Jos haluat säätää asetuksia tai suorittaa muita toimintoja tallenuksen
aikana, käytä kosketusnäyttöä, jos mahdollista.
zz Wi-Fi-toimintojen äänet saattavat tallentua sisäisten tai ulkoisten
mikrofonien välityksellä. Äänen tallennuksen aikana ei suositella
käytettävän langattoman tiedonsiirron toimintoa.
zz Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja kohteet näkyvät
suurennettuina kameran huomattavan tärinän korjaamiseksi. Voit asettaa
kohteet tallennettaviksi samankokoisina säätämällä kuvanvakausasetusta
ennen tallennusta.
zz Myös automaattisen tarkennuksen aiheuttamat objektiivin käytön äänet
voivat tallentua videon tallennuksen aikana.
zz Yksittäiset yli 4 Gt:n videot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi.
Automaattista jaetun videon tiedostojen toistamista peräkkäin ei tueta.
Toista kukin video erikseen.
Kuvauskohteiden kuvakkeet
zz
/
-tiloissa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen, ja asetukset valitaan automaattisesti siten, että tarkennus,
kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kuvauskohteen kuvake ei vastaa
todellisia kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi tehostetta, väriä tai
kirkkautta ei voi käyttää.
57
zz Kuvanvakauksen kuvakkeet
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto (Älykäs
kuvanvakain) valitaan automaattisesti, ja seuraavat kuvakkeet tulevat näyttöön.
Stillkuvien vakaustoiminto (Normaali)
Stillkuvien vakaustoiminto panoroitaessa (Panorointi)*
Kameran kulmittaista tärinää ja siirtotärinää makrokuvissa
vakaava kuvanvakaustoiminto (Hybridikuvanvakaus). Videoiden
kohdalla näytössä näkyy [
] ja kuvanvakaus [ ] on myös
käytössä.
Videoiden vakaustoiminto, joka vähentää kameran voimakasta
tärähtelyä esimerkiksi kävellessä kuvattaessa (Dynaaminen)
Vakaustoiminto, joka vähentää kameran vaimeaa tärähtelyä
esimerkiksi teleasentoasetuksella kuvattaessa (Tehostettu)
Ei kuvanvakautusta, koska kamera on kiinnitetty jalustaan tai
se on muulla tavoin paikallaan. Videota tallennettaessa [ ]
kuitenkin näkyy ja kuvanvakautusta käytetään tasoittamaan tuulen
tai muiden tärinänlähteiden vaikutuksia (Jalusta-kuvanvakain).
* Näkyvissä panoroitaessa, kun liikkuvia kohteita seurataan kameralla.
Vaakasuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus kompensoi
vain kameran pystysuuntaista tärinää eikä vaakasuuntaista vakausta
tehdä. Pystysuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus
vastaavasti kompensoi vain kameran vaakasuuntaista tärinää.
58
zz Kuvaaminen käyttäen tehosteita (Creative Assist)
Valitse haluamasi tehosteet kuvatessasi.
1
Paina
2
Valitse tehoste.
3
Valitse tehostetaso ja muut tiedot.
-painiketta.
zz / -painikkeet →
zz / -painikkeet →
zz Palauta:
-painike
-painike
-painike
Esivalinta
Valitse jokin esiasetetuista tehosteista.
Epäterävä
tausta
Säädä epäterävää taustaa. Valitse korkeammat arvot,
jotta taustat ovat terävämpiä. Valitse pienemmät
arvot, jotta niistä tulee sumeampia. [AUTO] säätää
epäterävän taustan kirkkauden mukaiseksi.
Kirkkaus
Säädä kuvan kirkkautta.
Kontrasti
Säädä kontrastia.
Värikylläisyys
Säädä värien eloisuutta.
Värisävy 1
Säädä sinistä/keltaista värisävyä.
59
Värisävy 2
Mustavalko
Säädä magentaa/vihreää värisävyä.
Säädä sävytystehostetta, kun kuvaat
mustavalkokuvauksella. Määritä asetukseksi [Pois],
kun haluat kuvata värikuvauksella.
zz [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun salamaa käytetään.
zz Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat tiloja tai sammutat kameran.
[Säilytä luovan kuv. aputiedot]
Voit tallentaa asetukset valitsemalla
-asetukseksi [Päällä].
zz Voit tallentaa enintään kolme nykyistä tehostetta [Esivalinta]-kohtaan
koskettamalla [Rekisteröi].
60
zz Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
Voit myös tallentaa 2–4 sekunnin pituisia videoita kohteesta automaattisesti
ennen kuvan ottamista ihan vain ottamalla stillkuvia. Kukin leike, joka
päättyy stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa yhden luvun. Kamera luo
lyhyen videokoosteen päivästä yhdistämällä leikkeet.
1
Siirry
2
Tarkenna ja ota kuva.
-tilaan.
zz Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin neljä
sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
-tilassa, koska
zz Tässä tilassa akun käyttöikä on lyhyempi kuin
kustakin otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
zz Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
-tilan valitsemisen jälkeen tai muun kameran
käynnistämisen jälkeen,
toiminnon käyttämisen jälkeen.
zz Kameran tai objektiivin toimintojen aiheuttamat äänet ja värinät tallentuvat
videokoosteeseen.
] NTSC-videoilla ja [
]
zz Videokoosteen kuvan laatu on [
PAL-videoilla. Tämä vaihtelee videojärjestelmän asetuksen mukaan.
zz Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisinta.
zz Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
-tilassa.
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
-- Videokoosteen tallennus saavuttaa noin 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
(Tallennus voidaan tehdä erillisiin tiedostoihin myös, jos tiedostokoko
ylittää noin 4 Gt.)
-- Videokooste on suojattu.
-- Kesäaika-, videojärjestelmä- tai aikavyöhykeasetuksia on muutettu.
zz Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
61
Erikoiskohteiden kuvaaminen
(Erikoiskuvaustila)
Voit valita kuvattavan kohteen mukaisen tilan, jolloin kamera määrittää
optimaaliset asetukset tilannetta varten. Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta
saat varmasti haluamasi tulokset.
1
Siirry
2
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
3
Kuvaa.
62
-tilaan.
Omakuvissa mukautettavaan kuvankäsittelyyn
kuuluu ihon pehmentäminen sekä kirkkauden ja
taustan säätäminen, jotta pääset hyvin esiin.
Omakuva
Voit kuvata kohteita, jotka erottuvat sumeata
taustaa vasten, niin että iho ja hiukset näyttävät
pehmeiltä ja sileiltä.
Muotokuva
Käsittele kuvat, jotta iho näyttää pehmeämmältä
ja sileämmältä.
Pehmeä iho
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt asetustiedot eivät vaikuta [ ]-tilassa.
63
Säädä värisävyjä, jotta ruoka näyttää kuvissa
mahdollisimman tuoreelta ja herkulliselta.
Ruoka
zz Nämä värisävyt eivät ehkä näytä sopivilta ihmisiin käytettynä.
zz Salamakuvauksessa [Värisävy] muuttuu vakioasetukseksi.
Ota kauniita kuvia iltanäkymistä tai muotokuvia,
joissa on iltanäkymä taustalla.
Yökuvaus käsivaralta
zz Kohinaa vähennetään yhdistämällä useita peräkkäisiä otoksia yhdeksi
kuvaksi.
zz Pidä kamera vakaana, sillä kamera kuvaa jatkuvasti.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee ja
yhdistää kuvat.
zz Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Pyri pitämään kamera vakaana, kun käytät salamaa, sillä valotusaika voi
olla pidempi.
64
Aina, kun otat kuvan, kamera ottaa kolme
peräkkäistä kuvaa erilaisilla kirkkaustasoilla.
Sitten kamera yhdistää ne automaattisesti
yhdeksi kuvaksi. Tämä tila voi vähentää valo- ja
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista, jota
esiintyy usein silloin, kun kuvassa on sekä
HDR-taustavalonhallinta kirkkaita että tummia alueita.
zz Pidä kamera vakaana, sillä kamera kuvaa jatkuvasti.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä tapauksessa
myös kuvanvakaus käytöstä.
zz Kaikki kohteen liikkeet aiheuttavat epätarkkuutta kuvaan.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee ja
yhdistää kuvat.
Voit ottaa eloisia kuvia ilotulituksista.
Ilotulitus
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan
ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan jalustan
avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi kannattaa
määrittää [Pois].
zz Vaikka kehykset eivät näy, kun painat laukaisimen puoliväliin, optimaalinen
tarkennus määritetään.
65
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla
(Omakuva-tila)
1
2
Valitse [
3
Määritä asetukset.
].
Avaa näyttö.
zz Kosketa määritettävän kohteen kuvaketta
näytössä.
zz Valitse vaihtoehto.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
koskettamalla kohtaa [ ].
4
Kuvaa.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt [Pehmeä iho -tehoste] -asetukset eivät vaikuta
[ ]-tilassa.
zz [Epäterävä tausta] -asetuksen arvoksi tulee [AUTO], kun asetat
salamatilaksi [ ] salamakuvausta varten (koska salama ei laukea
muissa tiloissa kuin [AUTO]).
66
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)
Voit luoda panoraaman yhdistämällä kuvat, jotka otetaan jatkuvalla
kuvauksella liikuttaessasi kameraa yhteen suuntaan samalla, kun pidät
laukaisinta pohjassa.
1
2
Valitse [
].
Valitse kuvaussuunta.
zz Valitse -painikkeella suunta, johon
kuvaat.
zz Näyttöön tuleva nuoli osoittaa, mihin
suuntaan kameraan liikutetaan.
3
Paina laukaisin puoliväliin.
4
Kuvaa.
zz Tarkenna kohde pitämällä laukaisinta
painettuna puoliväliin.
(2)
zz Pidä laukaisinta kokonaan pohjassa
ja liikuta samalla kameraa tasaisella
nopeudella nuolen suuntaan.
zz Selkeänä näkyvä alue (1) tallennetaan.
(1)
zz Näytössä näkyy kuvaamisen etenemisen
ilmaisin (2).
zz Kuvaaminen pysähtyy, kun vapautat
laukaisimen tai kun etenemisen ilmaisin
on kokonaan valkoinen.
67
zz Joitakin kohteita kuvattaessa odotusten mukainen kuva ei ehkä tallennu ja
kuvat voivat näyttää odotetuista poikkeavilta.
zz Kuvaaminen voi pysähtyä kesken, jos liikutat kameraa liian hitaasti tai
nopeasti. Siihen asti luotu panoraama kuitenkin tallennetaan.
-tilassa luodut kuvat ovat suuria. Pienennä panoraamakuvia
zz
tietokoneella tai muulla laitteella, jos aiot tulostaa ne laittamalla muistikortin
Canon-tulostimeen. Jos panoraamat eivät ole yhteensopivia jonkun
ohjelmiston tai Web-palvelun kanssa, kokeile muuttaa niiden kokoa
tietokoneella.
zz Seuraavia kohteita ja näkymiä ei ehkä liitetä yhteen oikein:
-- liikkuvat kohteet
-- lähellä olevat kohteet
-- näkymät, joissa kontrasti vaihtelee paljon
-- näkymät, joissa on pitkiä alueita samaa väriä tai kuviota, kuten merta tai
taivasta.
68
zz Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa taustaa
vasten (panorointitila)
Panoroinnilla voit sumentaa taustaa ja välittää
vaikutelman nopeudesta.
1
2
Valitse [
].
Kuvaa.
zz Ennen kuvan ottamista paina laukaisin
puoliväliin samalla, kun liikutat kameraa
niin, että se seuraa kohdetta.
zz Pidä liikkuva kohde näytössä näkyvän
kehyksen sisällä ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Seuraa kohdetta kameralla vielä senkin
jälkeen, kun olet painanut laukaisimen
kokonaan pohjaan.
zz Parhaan tuloksen saat, kun pidät kameraa tukevasti molemmissa käsissä
kyynärpäät kehon lähellä ja seuraat kohdetta koko kehoa kääntämällä.
zz Toiminto on tehokkaampi kuvattaessa vaakasuunnassa liikkuvia kohteita,
kuten autoja tai junia.
69
zz Ihmisten kuvaaminen tähtitaivasta vasten
(Tähtitaivasmuotokuva-tila)
Ota kauniita kuvia ihmisistä tähtitaivas taustana. Kun kamera on ensin
ottanut kuvan ihmisistä salamaa käyttäen, se ottaa kaksi kuvaa ilman
salamaa. Sitten nämä kolme kuvaa yhdistetään automaattisesti yhdeksi
kuvaksi.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Nosta salama.
3
Pidä kamera paikallaan.
4
Kuvaa.
zz Nosta salama liikuttamalla -vipua.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se
paikallaan muulla tavoin.
zz Paina laukaisinta. Salama välähtää,
ja kamera ottaa ensimmäisen kuvan.
zz Sen jälkeen se ottaa toisen ja kolmannen
kuvan ilman salamaa.
70
5
Pyydä henkilöä seisomaan
liikkumatta, kunnes valo välähtää.
zz Kuvattavan henkilön tulee seisoa
liikkumatta, kunnes valo välähtää
kolmannen kuvan jälkeen. Tämä voi
kestää noin 2 sekuntia.
zz Kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
71
zz Kuvat onnistuvat parhaiten, kun pyydät henkilöä seisomaan etäällä
valonlähteistä, kuten katuvaloista, ja varmistamalla, että salama on
nostettu.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz Voit estää epätarkat kuvat varmistamalla, että kuvattava henkilö pysyy
paikallaan.
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Ihonvärin sävyt pysyvät samoina, kun säädät värejä.
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Voit yrittää säätää kohteen kirkkautta muuttamalla salamavalotuksen
korjausta.
zz Voit yrittää säätää taustan kirkkautta muuttamalla valotuksen korjausta.
Huomaa, että kuvat eivät välttämättä näytä odotetun kaltaisilta joissakin
kuvausolosuhteissa, ja vaiheissa 4–5 henkilön pitäisi pysyä paikallaan
(noin 15 sekunnin ajan), koska kuvaaminen kestää kauemmin.
zz Jos haluat tallentaa runsaasti tähtiä ja kirkasta tähtitaivasta, valitse
[Tähtitaivasmuotok. asetukset] → [Tähtien näkyv.] → [Huomattava].
Huomaa, että kuvat eivät välttämättä näytä odotetun kaltaisilta joissakin
kuvausolosuhteissa, ja vaiheissa 4–5 henkilön pitäisi pysyä paikallaan
(noin 30 sekunnin ajan), koska kuvaaminen kestää kauemmin.
[Tähtien korost.] → [Terävä].
zz Voit lisätä tähtien kirkkautta valitsemalla
Voit korostaa tähtitaivaan kirkkaita tähtiä määrittämällä asetukseksi
[Pehmeä]. Tällä asetuksella voidaan luoda huomiota herättäviä kuvia,
kun kirkkaita tähtiä suurennetaan ja himmeämpien tähtien korostusta
vähennetään. Voit poistaa tähtien käsittelyn käytöstä valitsemalla [Pois].
Huomaa, että kirkkaissa otoksissa kuvia ei käsitellä tähtien korostamiseksi,
vaikka asetuksen arvona olisi [Terävä] tai [Pehmeä].
72
zz Yönäkymien kuvaaminen tähtitaivaan alla
(Öinen tähtimaisema -tila)
Ota vaikuttavia kuvia öisen maiseman yllä olevasta tähtitaivaasta.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
2
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
Pidä kamera paikallaan.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se
paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on valmis.
3
Kuvaa.
73
zz
zz
zz
zz
Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
[Tähtien korost.] → [Terävä].
Voit lisätä tähtien kirkkautta valitsemalla
Voit korostaa tähtitaivaan kirkkaita tähtiä määrittämällä asetukseksi
[Pehmeä]. Tällä asetuksella voidaan luoda huomiota herättäviä kuvia,
kun kirkkaita tähtiä suurennetaan ja himmeämpien tähtien korostusta
vähennetään. Voit poistaa tähtien käsittelyn käytöstä valitsemalla [Pois].
Huomaa, että kirkkaissa otoksissa kuvia ei käsitellä tähtien korostamiseksi,
vaikka asetuksen arvona olisi [Terävä] tai [Pehmeä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
74
zz Tähtien liikkeen kuvaaminen (Tähtien liike -tila)
Tähtien taivaalla liikkumisesta syntyvät juovat tallennetaan yhteen
kuvaan. Valotusajan ja otosten määrän määrittämisen jälkeen kamera
kuvaa jatkuvasti. Kuvausjakso voi kestää jopa kaksi tuntia. Tarkista akun
varaustaso etukäteen.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Määritä kuvausjakson kesto.
3
Pidä kamera paikallaan.
zz Valitse kuvauksen kesto kääntämällä
-rengasta.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se
paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on valmis.
75
4
Kuvaa.
zz Älä käytä kameraa kuvauksen aikana.
zz Peruuta kuvaaminen painamalla laukaisin
uudelleen kokonaan alas. Huomaa, että
peruutus voi kestää jopa 30 sekuntia.
zz Jos kameran akusta loppuu virta, kuvaaminen pysähtyy ja koostekuva
luodaan kuvista, jotka on tallennettu siihen mennessä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
76
zz Videoiden tallentaminen tähtien liikkeistä
(Ajoitettu tähtivideo -tila)
Tallentamalla tietyin välein otetut kuvat yhdistävän ajoitetun videon voit
luoda videoita, joissa tähdet liikkuvat nopeasti. Voit säätää kuvaväliä ja
tallennuksen kestoa tarpeen mukaan.
Huomaa, että kukin kuvausjakso kestää kauan ja vaatii useita otoksia.
Varmista akun varaus ja muistikortin tallennustila etukäteen.
1
Valitse [
].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Määritä videoasetukset.
3
Pidä kamera paikallaan.
zz -painike → valitse asetus → valitse
vaihtoehto
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se
paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
77
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on valmis.
4
Tarkista kirkkaus.
zz Voit ottaa yksittäisen kuvan painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan.
zz Siirry toistotilaan tarkista kuvan kirkkaus.
zz Säädä kirkkautta kääntämällä
valotuksenkorjaussäädintä ja muuttamalla
valotustasoa kuvausnäytössä ja kuvaa
sitten uudelleen.
5
Aloita tallennus.
zz Videokuvauspainike → paina laukaisin
kokonaan alas
zz Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
zz Kamerassa ei näytetä kuvaa tallennuksen
aikana.
zz Voit peruuttaa tallennuksen painamalla
laukaisinta tai videokuvauspainiketta
uudelleen. Huomaa, että peruutus voi
kestää jopa 30 sekuntia.
78
Kohteet
Tall. lähdekuvat
Asetukset
Päällä/Pois
Tehoste
Aikaväli
Videon tall.koko
15 sek./30 sek./1 min.
(NTSC)
(PAL)
,
,
,
,
,
,
Kuvausaika
60 min./90 min./
120 min./Rajaton
Autom.valotus
Lukittu 1 ruutu/
Jokainen ruutu
Kauko-ohjaus
Päällä/Pois
Äänim., kun
kuva
Päällä/Pois
Tiedot
Voit halutessasi tallentaa
jokaisen ennen videon luontia
otetun kuvan. Huomaa,
että kun [Päällä] on valittu,
[Tehoste] ei ole käytettävissä.
Valitse videotehoste, kuten
tähtien liike.
Valitse kuvien välinen aika.
Valitse videon tallennuskoko.
Valitse tallennusjakson pituus.
Jos haluat tallentaa akun
tyhjenemiseen asti, valitse
[Rajaton].
Valitse, määräytyykö valotus
ensimmäisen kuvan mukaan
vai päivitetäänkö se jokaiselle
kuvalle.
Valitse, käytetäänkö
kuvaamiseen langatonta
kauko-ohjainta.
Valitse, antaako kamera
äänimerkin jokaisen kuvan
kohdalla.
zz Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla
[Ajoitetun tähtivideon aset.].
zz USB-verkkolaitetta PD-E1 (myydään erikseen) käyttämällä voit kuvata
kameralla tarvitsematta huolehtia akun jäljellä olevasta varauksesta.
zz Vaikka määrität asetukseksi [Rajaton] kohdassa [Kuvausaika], kuvaus
päättyy viimeistään noin 8 tunnin kuluttua.
79
Kuvausväliin ja kuvataajuuteen perustuva arvioitu toistoaika (yhden tunnin
kuvausjaksolle)
Kuvausväli
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min
1 min
Videon tallennuskoko
NTSC
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Toistoaika (noin)
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Jos kameran akusta loppuu virta tai muistikortti täyttyy, kuvaaminen
pysähtyy ja koostekuva luodaan kuvista, jotka on tallennettu siihen
mennessä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz Kuvausväli [1 min.] ei ole käytettävissä näiden tehosteiden kanssa: [ ],
[ ], [ ] tai [ ].
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
80
Kuvaaminen kuvatehosteilla
(Luovien suodattimien tila)
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen aikana. Kokeile ottaa ensin
testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
1
Siirry
2
-painike → [
vaihtoehto
3
Valitse tehostetaso.
4
Kuvaa.
-tilaan.
] → valitse
zz Aseta taso kääntämällä
81
-rengasta.
Ota mustavalkoisia kuvia, joissa on rakeinen,
karhea vaikutelma.
Rakeinen mustavalkokuva
Voit kuvata kohteita siten, että ne erottuvat
taustasta.
Epäterävä tausta
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Taustan sumennuksella saa parhaat tulokset kuvaamalla kohdetta läheltä
ja varmistamalla kohteen ja taustan välisen riittävän etäisyyden.
zz Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit ottaa seuraavan kuvan.
Kuvaa simuloidulla pehmeäpiirtosuodatuksella,
joka tuottaa pehmeän vaikutelman.
Pehmeäpiirto
82
Voit ottaa kuvan käyttämällä
kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
Kalansilmätehoste
Voit pehmentää värejä niin, että valokuva
muistuttaa vesivärimaalausta.
Vesiväritehoste
Kuvaa lelukamerakuvia muistuttavia kuvia
vinjetoimalla ja muuttamalla väriä yleisesti.
Lelukameratehoste
Luo vaikutelma pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
83
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
pienikontrastisia maalauksia hillityillä
värisävyillä.
HDR-taide, norm.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat eloisaa
kuvataidetta.
HDR-taide värik.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
öljyvärimaalauksia vahvoilla ääriviivoilla.
HDR-taide, kyll.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
haalistuneita vanhoja valokuvia vahvoilla
ääriviivoilla ja tummalla yleisvaikutelmalla.
HDR-taide, koho
84
HDR-taide, norm., HDR-taide värik., HDR-taide, kyll. ja
HDR-taide, koho
zz Tämä tila voi vähentää valoalueiden ylivalottumista ja varjoalueiden
yksityiskohtien katoamista, joita esiintyy usein suurikontrastisissa kuvissa.
zz Kun painat laukaisimen kokonaan alas, kamera ottaa kolme kuvaa ja
yhdistää ne. Pidä kamera vakaana kuvatessasi.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä tapauksessa
myös kuvanvakaus käytöstä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee ja
yhdistää kuvat.
Taiteellinen tehoste
zz [
] ei ole käytettävissä
-tilassa (mutta on
85
-tilassa).
zz Pienoismallia muistuttavat kuvat
(Miniatyyritehoste)
1
2
zz
3
Valitse [
].
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(miniatyyritehostenäkymän kehys).
-painike → siirrä kehystä
-painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä /
-painikkeilla → -painike
4
/
/ /
Kuvaa.
zz Vaakasuunnassa olevan kehyksen, joka tulee näkyviin painettaessa
-painiketta vaiheessa 2, voi vaihtaa pystysuuntaiseksi painamalla /
-painikkeita.
86
Erilaisten videoiden kuvaaminen
(Videotila)
Täydessä
-tilassa voit kuvata muun muassa miniatyyritehostevideoita
(= 167), videokollaaseja (= 169) ja nopeutettuja videoita (= 171).
1
Siirry
2
Aloita tallennus.
zz [
-tilaan.
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
zz Voit myös aloittaa tai lopettaa tallennuksen koskettamalla näytössä [ ]/[ ].
zz
-tilassa näytön ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki. Mustat palkit
ilmaisevat kuva-alueet, joita ei tallenneta.
-tilassa kuvan näyttöalue kaventuu ja kohteet suurentuvat.
zz
zz Voit säätää valotusta kääntämällä valotuksenkorjaussäädintä.
zz Voit vaihtaa automaattitarkennuksen ja kiinteän tarkennuksen välillä
] tai painamalla -painiketta ennen
koskettamalla näytössä [
tallennusta tai sen aikana. (Automaattitarkennus osoitetaan vihreällä
-merkillä [
]-kuvakkeen vasemmassa yläkulmassa.) Huomaa, että
[Videon servotark.] -asetuksena on [Pois].
tämä kuvake ei näy, kun
87
zz Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla
ja aukon arvoilla (Videoiden käsisäätöinen
valotus)
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen tallennusta.
1
-painike → [
] → valitse [
]
2
Aseta ISO-herkkyys →
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
-painike
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo:
-rengas
4
Aloita tallennus.
88
zz Loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvattaessa jotkin valotusajat voivat
aiheuttaa näytön välkkymistä, joka saattaa tallentua.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi arvoa
(johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon painamalla
laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ], kun ero
normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Voit tarkistaa ISO-herkkyyden [AUTO]-tilassa painamalla laukaisimen
puoleenväliin. Jos normaalia valotusta ei voida saavuttaa määrittämilläsi
valotusajan ja aukon arvon asetuksilla, valotustason ilmaisin osoittaa eron
normaalista valotuksesta. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ], kun ero
normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz HDR-videoiden tallentaminen
Voit tallentaa suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suurikontrastisten
otosten valokohtien yksityiskohdat säilyvät.
1
-painike → [
2
Aloita tallennus.
89
] → valitse [ ]
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)
Kamera säätää valotusajan ja aukon arvon automaattisesti kohteen
kirkkauden mukaan.
-tilassa tarkennustoiminnan, mittaustavat ja useita muita ominaisuuksia
voi määrittää joustavasti.
1
Siirry
2
Määritä kukin ominaisuus tarpeen
mukaan.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz : Ohjelmoitu AE; AE: Automaattivalotus
zz Jos kamera ei voi määrittää normaalia valotusta, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, valotusaika ja aukon arvo vilkkuvat valkoisina. Säädä tällöin
ISO-herkkyyttä tai ota salama käyttöön (jos kohteet ovat tummia), niin voit
saada normaalin valotuksen.
zz -tilassa voi taltioida myös videoita painamalla videokuvauspainiketta.
Joitakin pikavalintanäytön ja valikkonäytön asetuksia saatetaan säätää
kuitenkin automaattisesti videoiden tallennusta varten.
zz Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää painamalla
laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä -rengasta (Ohjelmoitu siirto).
90
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)
Määritä valotusaika ennen kuvaamista. Kamera säätää aukon arvon
automaattisesti valotusajan mukaiseksi.
Hidas
Nopea
1
Siirry
2
Aseta valotusaika.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz -rengas
zz
: Time value (Aika-arvo)
zz On suositeltavaa poistaa kuvanvakaus käytöstä kuvattaessa pitkällä
valotusajalla jalustalla.
zz Jos aukon arvon näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoleenväliin,
normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä valotusaikaa, kunnes aukon
arvo lakkaa vilkkumasta.
91
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla
(Av-tila)
Määritä aukon arvo ennen kuvaamista. Kamera säätää valotusajan
automaattisesti aukon arvon mukaiseksi.
Pieni arvo
Suuri arvo
1
Siirry
2
Aseta aukon arvo.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz -rengas
zz
: Aukon arvo (objektiivin himmentimen aikaan saama aukon suuruus)
zz Jos valotusaika näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoleenväliin,
normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä aukon arvoa, kunne
valotusaika lakkaa vilkkumasta.
92
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja
aukon arvoilla (M-tila)
Määritä valotusaika ja aukon arvo ennen kuvaamista, jotta saat haluamasi
valotuksen.
1
Siirry
2
-painike → [ ] → aseta ISOherkkyys
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
-tilaan.
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo:
-rengas
4
Kuvaa.
93
zz
: Käsinsäätö
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi arvoa
(johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon painamalla
laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ], kun ero
normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Säädettyäsi valotusajan ja aukon arvon valotustason ilmaisin voi vielä
muuttua, jos säädät zoomausta tai rajaat kuvan uudelleen.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, näytön kirkkaus voi vaihdella
määrittämäsi valotusajan ja aukon arvon mukaan. Näytön kirkkaus ei
muutu, kun salama on nostettu ja tilaksi on asetettu [ ].
zz Valotus ei ehkä ole odotetun mukainen, kun ISO-herkkyydeksi on asetettu
[AUTO], koska ISO-herkkyys säädetään varmistamaan normaalivalotus
suhteessa määrittämääsi valotusaikaan ja aukon arvoon.
zz Automaattinen valotuksen optimointi voi vaikuttaa kuvan kirkkauteen. Jos
haluat pitää Autom. valotuksen optimointi -asetuksen pois käytöstä
-tilassa, lisää Autom. valotuksen optimointi -asetusnäytössä [ ]-merkki
[Ei manuaalivalotuksessa] -kohtaan.
zz Normaali valotus lasketaan valitun mittausmenetelmän perusteella.
zz Kun ISO-herkkyyden asetuksena on [AUTO], voit säätää valotusta
kääntämällä valotuksenkorjaussäädintä.
94
zz Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Bulb-kuvaus)
Bulb-valotuksella kuvia valotetaan niin pitkään
kuin laukaisinta painetaan.
1
-valintakiekko → [BULB]
zz Käännä
valintakiekkoa vastapäivään.
Kun [30"] näkyy, seuraava vaihtoehto on
[BULB].
2
Kuvaa.
zz Kuvia valotetaan niin pitkään kuin laukaisinta pidetään painettuna alas asti.
Kulunut valotusaika näkyy näytössä valotuksen aikana.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan ja
estä kameraa tärisemästä. Poista tässä tapauksessa myös kuvanvakaus
käytöstä.
zz Kun [Kosketuslaukaisin]-asetuksena on [Päällä], voit käynnistää
kuvauksen koskettamalla näyttöä kerran ja pysäyttää kuvauksen
koskettamalla näyttöä uudelleen. Varo liikuttamasta kameraa,
kun kosketat näyttöä.
95
Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
Kun kaukaiset kohteet ovat optisen zoomin ulottumattomissa, voit
suurentaa kohteita digitaalisella zoomilla noin 16-kertaisiksi.
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
zz Pidä vipu painettuna.
zz Zoomaus pysähtyy suurimpaan ennen
kuvan huomattavasti rakeiseksi
muuttavaan zoomauskertoimeen, joka
näytetään sitten näytössä.
(1)
2
Paina vipua tai painiketta uudelleen
kohti merkkiä .
zz Kamera zoomaa vielä lähemmäs
kohteeseen.
zz (1) on nykyinen zoomauskerroin.
zz Kun käytät zoomausvipua, nykyinen zoomausasento näkyy
zoomauspalkissa. Zoomauspalkki on värikoodattu siten, että väri ilmaisee
zoomausalueen.
-- Valkoinen alue: optisen zoomauksen alue, jolla kuvasta ei tule rakeinen.
-- Keltainen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuva ei ole
huomattavan rakeinen (ZoomPlus).
-- Sininen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuvasta tulee rakeinen.
zz Tietyillä pikselimäärän asetuksilla sinistä aluetta ei näytetä, ja voit zoomata
lähemmäs enimmäistasolle asti yhdellä zoomaustoiminnolla.
[Digitaal.
zz Jos haluat poistaa digitaalisen zoomauksen käytöstä, valitse
zoom] → [Pois].
96
Kuvan kirkkauden/valotuksen
lukitseminen (AE-lukitus)
Voit lukita valotuksen kuvatessasi stillkuvia tai tallentaessasi videoita. Voit
myös määrittää tarkennuksen ja valotuksen erikseen.
2
1
Ilman valotuksen lukitusta
Valotuksen lukitus
1
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
2
Paina
zz [
-painiketta.
] tulee näkyviin, ja valotus lukitaan.
zz Voit vapauttaa lukituksen painamalla
painiketta uudelleen.
3
Sommittele ja ota kuva.
zz AE: Automaattivalotus
97
Lähikuvien ottaminen (Makro)
Jos haluat tarkentaa vain kameran lähellä oleviin kohteisiin, aseta kamera
[ ]-tilaan.
1
Valitse [ ] painamalla -painiketta.
2
Kuvaa.
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz Voit estää kameraa tärisemästä kiinnittämällä kameran jalustaan,
] ennen kuvaamista.
painamalla -painiketta ja valitsemalla [
98
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa, käytä
käsintarkennusta. Voit helpottaa tarkennusta suurentamalla näytön.
1
Aseta kamera
manuaalitarkennukselle.
zz Paina -painiketta ja valitse [
].
zz [
] ja käsintarkennuksen merkkivalo
tulevat näkyviin.
2
(1)
Tarkenna.
zz Käytä näyttöön tulevaa (etäisyyden
ja tarkennusasennon näyttävää)
manuaalitarkennuksen merkkivaloa (1)
opasteena ja määritä suuntaa-antava
tarkennusasento pitämällä
/ -painikkeita painettuina.
zz Hienosäädä tarkennusasento
suurennettua näyttöä katsoessasi
painamalla lyhyesti / -painikkeita. Voit
säätää suurennusta painamalla
-painiketta.
zz Voit siirtää suurennettua näyttöaluetta
vetämällä sitä. Voit palauttaa sen keskelle
-painiketta.
painamalla
3
Kuvaa.
99
zz Jos haluat täsmentää tarkennusta, voit vakauttaa kameran kiinnittämällä
sen jalustaan.
zz Voit aloittaa manuaalitarkennuksen suurennetulla näytöllä (MF-piste zoom).
zz Kamera hienosäätää tarkennusasentoa, kun painat laukaisimen puoliväliin
(Varmuus-MF).
zz Vaiheen 2 suurennettu näyttö ei ole käytettävissä kuvattaessa RAWsarjatilassa.
100
zz Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)
Tarkennettujen kohteiden reunat näkyvät värillisinä, jotta käsitarkennus olisi
helppoa. Voit säätää väriä ja näyttötasoa.
1
[Man. tark. korost. aset.] →
[Korostus] → [Päällä]
2
Määritä asetukset.
zz Käsitarkennuksen korostuksessa näkyviä värejä ei tallenneta kuviin.
101
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Tarkennus voidaan lukita. Kun tarkennus on lukittu, tarkennusasento ei
muutu, vaikka nostaisit sormen laukaisimelta.
1
Lukitse tarkennus.
zz Pidä laukaisin puolivälissä ja paina
-painiketta.
zz Tarkennus on nyt lukittu, ja [
] sekä
käsintarkennuksen merkkivalo tulevat
näkyviin.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz Kun haluat vapauttaa tarkennuksen
lukituksen, paina -painiketta uudelleen
ja valitse [ ] tai [ ].
zz Tarkennuksen lukitus ei ole käytettävissä, kun arvona on Jatkuva tark.
(= 148).
102
Kuvaaminen esivalittuja polttovälejä
käyttäen (Askel-zoom)
Kuvaa yleisillä polttoväleillä 24–100 mm:n alueella (vastaavat polttovälit
kuin 35 mm:n kamerassa).
zz Voit lähentää kuvaa kääntämällä
-rengasta vastapäivään. Voit loitontaa
kuvaa kääntämällä -rengasta
myötäpäivään.
zz Askel-zoom ei ole käytettävissä videoita kuvattaessa, vaikka kääntäisit
-rengasta.
zz Kun digitaalista zoomausta käytetään, zoomauskerrointa ei voi säätää
kääntämällä -rengasta vastapäivään. Voit kuitenkin asettaa polttoväliksi
100 mm kääntämällä sitä myötäpäivään.
103
Kuvanlaadun muuttaminen
Valitse haluamasi seitsemästä koon (pikselien määrä) ja pakkauksen
(kuvanlaatu) yhdistelmästä. Määritä myös, tallennetaanko kuvat
RAW-muodossa.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz [ ] ja [ ] ilmaisevat eri kuvanlaatuja pakkaustason mukaan. Samalla
koolla (pikselien määrällä) [ ] tuottaa paremman kuvanlaadun. [ ]-kuvien
kuvanlaatu on hieman heikompi, mutta niitä mahtuu muistikortille
enemmän. Huomaa, että [ ]-koon kuvien kuvanlaatu on [ ].
zz Tallentaminen RAW-muodossa
Kamera voi tallentaa kuvat JPEG- ja RAW-muodossa.
RAW-kuvat ovat ”raakadataa”, ja niistä luodaan käsittelemällä JPEG-kuvia.
1
-painike → [
-painiketta
104
] → paina
2
Valitse RAW-kuvauksen kuvaustapa.
zz [
] tuottaa RAW-kuvia parhaalla kuvanlaadulla. [
] tuottaa RAWkuvia, joiden tiedostokoko on pienempi.
zz RAW-kuvatietoja ei voi käyttää sellaisenaan tietokoneessa katseluun tai
tulostamiseen. Tiedot täytyy ensin käsitellä kameralla tai muuntaa Canonin
Digital Photo Professional -sovelluksella tavallisiksi JPEG- tai TIFFtiedostoiksi.
zz Digitaalinen zoomaus ei ole käytettävissä, kun tallennetaan kuvia RAWmuodossa.
zz JPEG-kuvien tiedostotunniste on .JPG, ja RAW-kuvien tiedostotunniste on
.CR3. Yhtä aikaa tallennettujen JPEG- ja RAW-kuvien tiedostonimissä on
sama kuvan numero.
[Kuvan laatu]. Jos
zz Voit määrittää tämän asetuksen myös kohdassa
haluat tallentaa kuvat yhtä aikaa sekä JPEG- että RAW-muodossa, valitse
] tai [
] kohdassa [RAW].
[
[Kuvan laatu] -näytössä on
zz Vain JPEG-kuvia tallennetaan, kun
määritetty [RAW]-asetukseksi [–], ja vain RAW-kuvia tallennetaan, kun
[JPEG]-asetukseksi on määritetty [–].
105
Kuvasuhteen muuttaminen
Kuvasuhdetta (leveyden ja korkeuden suhdetta) voi muuttaa.
1
[Stillkuvan kuvas.]
106
Kuvaamisen jälkeisen kuvan
näyttöajan muuttaminen
Voit säätää kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttöaikaa.
1
Pois
2 sek./
4 sek./
8 sek.
Pito
[Esikatseluaika]
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Kuvat näkyvät määritetyn ajan. Voit valmistella seuraavan
kuvan ottamisen painamalla laukaisimen uudelleen
puoliväliin, vaikka näytössä näkyisi aiempi kuva.
Kuvat näkyvät näytössä, kunnes painat laukaisimen
puoliväliin.
107
Salamatilan vaihtaminen
Voit vaihtaa salamatilan vastaamaan kuvattavaa kohdetta.
1
Automaattisalama
Salama päällä
Hidas täsmäys
Salama pois
Paina -painiketta ja valitse
salamatila.
Salama välähtää automaattisesti heikossa
valaistuksessa.
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Salama välähtää ja valaisee pääkohteen (kuten
ihmiset), kun kuvauksessa käytetään pidempää
valotusaikaa taustan valaisemiseksi alueella, jonne
salaman toiminta-alue ei ulotu.
Ilman salamaa kuvaamista varten.
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla
paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi
kannattaa määrittää [Pois].
zz [ ]-tilassa, vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde ei liiku,
ennen kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
108
Kuvan kirkkaus/valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)
Lukitse välähdysteho.
Salamavalotuksen lukitus
Ilman salamavalotuksen lukitusta
(ylivalotus)
1
Nosta salama ja aseta salamatilaksi
[ ] tai [ ].
2
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
3
Paina
-painiketta.
zz Salama välähtää, ja näkyviin tulee
mittausaluetta osoittava ympyrä sekä [ ],
joka osoittaa, että välähdysteho on lukittu.
4
Sommittele ja ota kuva.
109
zz FE: Flash Exposure eli salamavalotus
zz [ ] vilkkuu, kun normaali valotus ei ole mahdollinen, vaikka painaisit
-painiketta salaman laukaisemiseksi. Ota salamavalotuksen lukitus
-painiketta, kun kohteet ovat salaman toimintakäyttöön painamalla
alueella.
110
Salama-asetusten määrittäminen
Käytettävissä on useita eri salama-asetuksia.
1
[Salama-asetukset]
zz Voit avata [Salama-asetukset]-näytön myös painamalla
-painiketta.
painamalla sitten heti
-painiketta ja
zz Salamavalotuksen korjauksen säätäminen
Voit säätää valotusta –2:n ja +2:n aukon välillä 1/3 askeleen välein.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
[Sal.valot.korj.]
111
2
Määritä kompensaation suuruus.
zz Välähdystehon säätäminen
/
/
-tiloissa voit valita haluamasi kolmesta salamatasosta.
Välähdysteho: Minimi
Välähdysteho: Maksimi
1
[Salamatila] → [Käsinsäätö]
2
[Välähdysteho]
112
zz Salaman ajoituksen muuttaminen
Salaman ajoitusta suhteessa sulkimen vapauttamiseen voi säätää.
1. verho
2. verho
1
[Täsmäystapa]
1. verho
Salama välähtää heti sulkimen auettua.
2. verho
Salama välähtää juuri ennen sulkimen sulkeutumista.
zz [1. verho] -asetusta käytetään aina, kun valotusaika on 1/100 tai lyhyempi,
vaikka valitsisit asetuksen [2. verho].
zz Punasilmäisyyden vähennys
Punasilmäisyyden ehkäisemiseksi voit käyttää kameran punasilmäisyyden
vähennysvaloa ennen salaman laukaisemista kuvatessasi hämärässä.
1
[Lamppu]
113
zz FE-varmistuksen määrittäminen
Jotta valotus saadaan sopivaksi salamakuvauksessa epäsuotuisissa
valotusolosuhteissa, kamera voi säätää valotusaikaa, aukon arvoa
ja ISO-herkkyyttä automaattisesti.
1
[FE-varmistus]
zz Kuvat voivat tallentua eri asetuksilla kuin näkyvissä olevat arvot, kun
painat laukaisimen puoliväliin.
114
Jatkuva kuvaus
Pidä laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
1
2
-painike → [
] tai [
]
Kuvaa.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti niin pitkään kuin
pidät laukaisinta painettuna alas asti.
zz Jatkuvassa kuvauksessa
-tilassa tarkennus lukitaan ensimmäiselle
kuvalle määritettyyn asentoon.
zz Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua. Tämä
määräytyy kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
zz Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
zz Kuvausolosuhteiden, muistikortin tyypin ja jatkuvalla kuvauksella otettujen
kuvien määrän mukaan saattaa esiintyä viive, ennen kuin voit kuvata jälleen.
zz Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
zz Kuvat näyttävät jatkuvassa kuvauksessa näytössä erilaisilta kuin
varsinaiset tallennetut kuvat, ja ne voivat näyttää tarkentumattomilta.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa ja joillakin kameran asetuksilla jatkuvan
kuvauksen kuvia voi olla käytettävissä vähemmän.
115
Itselaukaisun käyttäminen
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa muita
ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua siitä, kun
painat laukaisimen pohjaan. Asettamalla ajastimen ajaksi kaksi sekuntia voit
myös välttää laukaisimen painamisen aiheuttaman kameran tärähtämisen.
1
2
-painike → [
], [
] tai [
]
Kuvaa.
zz Tarkenna kohteeseen ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Kun olet käynnistänyt itselaukaisun,
merkkivalo vilkkuu ja kamera antaa
itselaukaisun äänimerkin.
zz Jos käynnistät tallennuksen painamalla videokuvauspainiketta,
itselaukaisimella ei ole vaikutusta, vaikka se olisi määritetty.
zz Kuvien välillä tarvitaan enemmän aikaan, kun salama välähtää tai kun olet
määrittänyt, että kuvia otetaan useita. Kuvaus lopetetaan automaattisesti,
kun muistikortti on täynnä.
116
Kuvaaminen RAW-sarjatilassa
Tässä tilassa voit ottaa RAW-kuvia jatkuvasti nopeaan tahtiin. Tämä tila
on hyödyllinen, kun haluat saada kohteesta parhaan, juuri oikealla hetkellä
otetun kuvan. Kuvat tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (rullaksi), jossa on
useita kuvia. Voit poimia rullasta minkä tahansa kuvan ja tallentaa sen
erikseen (= 188).
Päällä
Pois
1
[RAW-sarjatila] → [RAW-sarjatila]
→ [Päällä]
2
[Ennakkokuvaus]
Kuvaus alkaa hieman ennen (enintään noin 0,5 sekuntia
ennen) kuin painat laukaisimen kokonaan pohjaan pidettyäsi
sitä ensin hetken puolivälissä.
Kuvaus alkaa, kun painat laukaisimen kokonaan alas.
3
Kuvaa.
zz Näytössä oleva ilmaisin osoittaa
puskurin tilan.
zz Kun painat laukaisimen kokonaan alas,
kamera kuvaa jatkuvasti, kunnes puskuri
tulee täyteen tai vapautat laukaisimen.
117
zz Käytä muistikortteja, joilla on riittävän paljon tilaa (vähintään 4 Gt).
zz RAW-tilassa kuvaamiseen on suositeltavaa käyttää muistikorttia SD
Speed Class 10 tai sitä nopeampaa. Kirjoittaminen valmistuu nopeammin
korteilla, joilla on parempi kirjoitusnopeus.
zz RAW-sarjatilassa kuvaaminen ei ole käytettävissä, kun akun tason kuvake
vilkkuu.
zz Kuvat eivät ehkä tallennu oikein, jos akku tyhjenee kuvankäsittelyn
aikana kuvattaessa RAW-sarjatilassa hitaalla kortilla ja vähäisellä akun
varauksella.
- tai
-tilassa,
zz ISO-herkkyyttä ei voi määrittää manuaalisesti -,
koska Autom. ISO on käytössä.
zz 1/30 sekunnin tai sitä pidemmät valotusajat eivät ole käytettävissä
- tai
-tilassa.
zz Kamera ei tarkenna automaattisesti kuvattaessa, ja tarkennus määrittyy
ensimmäisen kuvan mukaan.
zz Ensimmäisen kuvan valotusasetusta käytetään seuraaville kuville.
zz Kuvatyyliä, valkotasapainoa ja muita ensimmäiselle kuvalle määritettyjä
asetuksia käytetään myös seuraaville kuville.
zz Kamera ei anna äänimerkkejä jatkuvan kuvauksen aikana, vaikka
[Äänimerkki] -asetus määrittäisi toisin.
zz RAW-sarjatilassa otettujen kuvien tiedostonimien alussa on CSI_,
ja tiedostotunniste on .CR3.
zz Kuvat otetaan käyttäen elektronista suljinta. Lue ennen RAW-sarjatilassa
kuvaamista elektronista suljinta koskevat vinkit (= 147).
zz RAW-sarjatilassa kuvattujen kuvien kuvatietoja ei voi käyttää sellaisenaan
tietokoneessa katseluun. Tiedot täytyy ensin käsitellä kameralla tai
muuntaa Canonin Digital Photo Professional -sovelluksella.
118
Päiväysmerkin lisääminen
Kamera voi lisätä kuvauspäivän kuvien oikeaan alakulmaan.
Huomaa kuitenkin, että päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa,
joten varmista etukäteen, että päiväys ja aika ovat oikein (= 25).
1
[Pvm-merkki
[Päiväys&aika]
2
Kuvaa.
] → [Päiväys] tai
zz Kun otat kuvia, kamera lisää
kuvauspäivän tai -ajan kuvien oikeaan
alakulmaan.
zz Kuviin, jotka on otettu ilman päiväysmerkkiä, voidaan tulostaa
päiväysmerkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos päiväys ja aika kuitenkin lisätään kuviin, joissa on jo nämä tiedot,
tiedot voivat tulostua kaksi kertaa.
-- Tulosta käyttämällä tulostimen toimintoja
-- Tulosta käyttämällä kameran DPOF-tulostusasetuksia
119
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Kameran stillkuville tai videoille asettamaa normaalia valotusta voi säätää
1/3 yksikön askelin alueella –3...+3.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
Aseta valotuksen korjaus.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz Aseta taso kääntämällä
valotuksenkorjaussäädintä.
zz Lisätietoja valotuksenkorjaussäätimen [ ] (määritys) -asennosta on
kohdassa (= 283).
120
zz Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)
Kamera ottaa kolme kuvaa eri valotustasoilla. Haarukointiväliä voi
säätää 1/3 yksikön välein alueella –2...+2 niin, että keskikohtana on
valotuksenkorjaustaso.
Alivalotus
Ylivalotus
1
2
[Valot.korj/AEB]
Määritä asetus →
-painike
zz Valotuksen korjaus:
Valotuksenkorjaussäädin
zz Valotushaarukointi:
3
-rengas
Kuvaa.
zz Kun painat laukaisinta, kamera ottaa
kolme kuvaa ja säätää valotusta
suhteessa vaiheessa 2 asetettuun tasoon
normaalista valotuksesta alivalotukseen
ja ylivalotukseen.
121
zz Kun Kuvaustapa-asetuksena on [Nopea
jatkuva] tai [Hidas jatkuva], kamera
ottaa kolme kuvaa joka kerta, kun painat
laukaisimen pohjaan asti.
zz Nollaa valotushaarukoinnin asetus määrittämällä valotushaarukoinnin
arvoksi 0 määritysohjeiden mukaisesti.
/
/ / -tiloissa
zz Valotushaarukointikuvaus on käytettävissä vain /
ilman salamaa.
zz Jos valotuksen korjaus on jo käytössä, kyseiselle toiminnolle määritetty
arvo katsotaan valotushaarukoinnin normaaliksi valotustasoksi.
122
Stillkuvien ISO-herkkyyden
muuttaminen
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten kuvaustilan
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti tilanteen
mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
1
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
zz Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta, kohde
ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä enemmän.
zz Suurempi ISO-herkkyys lyhentää valotusaikaa, mikä voi parantaa kohteen
ja kameran tarkennusta ja mahdollistaa riittävän salamavalaistuksen
kauempana oleville kohteille. Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
zz ISO-herkkyydeksi voidaan asettaa H (25600), kun [ISO-herkkyysalue]kohdan [Suurin]-asetuksen arvoksi on määritetty [H (25600)].
zz ISO-herkkyysalueen muuttaminen
Voit asettaa manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen (enimmäis- ja
vähimmäisarvon).
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[ISO-herkkyysalue]
123
zz Koska H (vastaa ISO-herkkyyttä 25 600) on laajennettu ISO-herkkyys,
kuvan kohina (mukaan lukien rakeisuus, valopisteet ja palkit),
epäsäännölliset värit ja värisiirtymä ovat tavallista huomattavampia,
ja näkyvä tarkkuus on tavallista pienempi.
zz Automaattisen ISO-alueen säätäminen
Voit määrittää automaattista ISO-aluetta varten käytettävän herkkyysalueen.
1
[Autom. alue]
zz Lyhimmän suljinajan määrittäminen
automaattista ISO-herkkyyttä varten.
Voit määrittää automaattista ISO-aluetta varten käytettävän lyhimmän
suljinajan - tai
-tilassa.
1
[Lyhin suljinaika]
2
[Automaatt.] tai [Manuaalinen]
Automaatt.
Määritä erotus normaalista (hitaampi tai nopeampi)
kääntämällä -rengasta.
Manuaalinen
Määritä lyhin valotusaika kääntämällä
124
-rengasta.
zz Jos oikeaa valotusta ei voida saada suurimmalla [Autom. alue]
-asetuksella määritetyllä ISO-herkkyydellä, kamera asettaa [Lyhin
suljinaika] -asetusta pidemmän valotusajan normaalin valotuksen
saamiseksi.
125
Videoiden ISO-herkkyyden muuttaminen
[ ]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti.
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten
kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti
tilanteen mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
1
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
zz ISO-herkkyysalueen muuttaminen
Voit määrittää alueen (pienin ja suurin arvo), jota käytetään, kun ISOherkkyys asetetaan manuaalisesti HD-, Full HD- tai 4K-videoita varten.
Tämä asetus koskee [ ]-tilaa.
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[ISO-herkkyysalue] tai [
-alue]
zz [ISO-herkkyysalue] koskee HD- ja Full
HD -videoita.
126
zz Automaattisen ISO-asetuksen enimmäisarvon
säätäminen
Voit HD-, Full HD- tai 4K-videoita tai nopeutettuja videoita varten
automaattisesti määritettävän ISO-herkkyyden enimmäisarvon.
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[Autom. enint.]/[
autom. enint.]/
[ autom. enint.]
zz [Autom. enint.] koskee HD- ja Full HD
-videoita.
127
Kirkkauden ja kontrastin
automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Kirkkauden ja kontrastin automaattisella korjauksella vältetään kuvat, jotka
ovat liian tummia tai joissa on liian vähän tai liian paljon kontrastia.
Pieni
Suuri
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz Joissakin kuvausolosuhteissa toiminto saattaa lisätä kuvan kohinaa.
zz Jos automaattinen valotuksen optimointi on liian voimakasta ja kuvista
] tai [
].
tulee liian kirkkaita, vaihda asetukseksi [
zz Kuvat voivat silti olla kirkkaita tai valotuksen korjauksen vaikutus voi
] ja valotuksen tai
olla heikko, jos käytetään muuta asetusta kuin [
salamavalotuksen korjauksen asetus on tummahko. Kun haluat kuviin
].
määrittämäsi kirkkauden, valitse tämän toiminnon asetukseksi [
], jatkuvan kuvauksen kuvia
zz Kun tämän asetuksen arvona on [
voi olla käytettävissä vähemmän.
128
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen
(Ensisijainen huippuvalotoisto)
Voit parantaa värisävyjä kuvan kirkkailla alueilla, jotta huippuvalokohtien
yksityiskohtia ei menetetä.
1
[Ensisijainen huippuvalotoisto]
zz Jos asetat ensisijaisen huippuvalotoiston arvoksi [D+] tai [D+2], et voi
asettaa ISO-herkkyyttä pienemmäksi kuin [200]. Tällöin myös Autom.
], eikä tätä
valotuksen optimointi -asetuksen arvoksi määritetään [
asetusta voi muuttaa.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa kuvat eivät ehkä näytä odotetun mukaisilta,
vaikka valitsisit asetukseksi [D+2].
129
Automaattisen harmaasuotimen
asetusten säätäminen
Jotta kirkkaus olisi sopiva kuvaamissasi otoksissa, automaattinen
harmaasuodin vähentää valovoiman 1/8:aan todellisesta tasosta, mikä
vastaa noin kolmea aukkoa. Valitsemalla [ ] voit pienentää valotusaikaa ja
aukon arvoa.
1
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
zz Jos valitset [ ]-asetuksen, kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin
muulla tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran
paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]asetukseksi kannattaa määrittää [Pois].
zz ND: Neutral Density = neutraali mustuma
130
Mittausmenetelmän muuttaminen
Säädä mittausmenetelmää (kirkkauden mittaustapaa) vastaamaan
kuvausolosuhteita.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
Arvioiva mittaus
Sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin, mukaan
lukien vastavalossa olevat kohteet.
Kamera säätää valotusta automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Pistemittaus
Mittaus kohdistuu vain näytön keskiosan
[ ] (AE-mittauspistekehys) -kohtaan.
Keskustapainotteinen
Määrittää valon keskimääräisen
kirkkauden kuvan koko kuva-alueella niin,
että keskialueen kirkkauden merkitystä
painotetaan.
131
Mittausajastimen asettaminen
Voit säätää, kuinka kauan valotusarvo näkyy, kun painat laukaisimen
puoliväliin.
1
[Mittausajastin]
132
Valotuksen simuloinnin määrittäminen
Valotuksen simuloinnilla kuvan kirkkaus vastaa tarkemmin todellista
kirkkautta (valotusta). Kuvan kirkkaus muuttuu vastauksena valotuksen
korjaukseen. Älä käytä tätä ominaisuutta, jos haluat käyttää kuvissa
mieluummin normaalia kirkkautta, joka on yleensä helpompi nähdä.
1
[Valot. Simulointi]
133
Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)
Säätämällä valkotasapainoa saat kuvien värit näyttämään luonnollisilta eri
kuvaustilanteissa.
Päivänvalo
Pilvinen
1
Keinovalo
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
Valkotasapainon määrittäminen
zz
-painike → / -painikkeet
Valkotasapainon säätäminen
zz
-painike →
/
/ / -painikkeet
Valkotasapainon haarukoinnin
määrittäminen
zz
-painike →
-valintakiekko
zz Kamera ottaa otosta kohden kolme kuvaa
eri värisävyillä.
Valkotasapainon värilämpötilan
määrittäminen
zz [
]→
134
-painike → / -painikkeet
zz Määrittämäsi korjaustaso säilytetään, vaikka muuttaisit valkotasapainoa.
zz Korjauksen lisäasetusten näytössä B tarkoittaa sinistä (blue), A keltaista
(amber), M magentaa ja G vihreää (green).
zz Sininen/keltainen-korjauksen yksi taso vastaa värilämpötilankorjaussuotimessa
noin viittä mired-arvoa. (Mired: värilämpötilan yksikkö, joka tarkoittaa
värilämpötilankorjaussuotimen tiheyttä.)
zz Värilämpötilaksi voidaan määrittää 100 K:n tarkkuudella 2 500–10 000 K.
135
zz Mukautettu valkotasapaino
Jotta kuvan värit näyttävät luonnollisilta kuvaustilanteen valaistusoloissa,
säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan valonlähteeseen sopivaksi.
Kun asetat valkotasapainon, käytä samaa valonlähdettä kuin käytät myös
kuvan valaisemiseen.
1
Kuvaa valkoinen kohde.
zz Tarkenna ja kuvaa niin, että tasaisen
valkoinen kohde täyttää näytön.
zz Paina
2
3
4
[
-painiketta.
]→[
]
[Valkotasapainon säätö]
Lataa valkoisen tiedot.
zz Valitse kuvasi vaiheesta 1 →
→ [OK]
-painike
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta.
136
zz Jos kuvassa on valkoinen kohde, joka on liian kirkas tai tumma,
valkotasapainon määritys ei ehkä onnistu oikein.
zz Valitse [Peruuta] ja valitse jokin toinen kuva. Jos valitset [OK], niin kuvaa
käytetään valkoisen tietojen lataamiseen, mutta se ei välttämättä tuota
oikeaa valkotasapainoa.
zz Valkoisen esineen sijasta harmaakortti tai 18-prosenttinen harmaaheijastin
(myydään erikseen) voi tuottaa tarkemman valkotasapainon.
zz Nykyinen valkotasapaino ja siihen liittyvät asetukset hylätään, kun otat
kuvan valkoisesta kohteesta.
137
Värien mukauttaminen (Kuva-asetukset)
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan näkymään ja kohteisiin.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti
kuvauskohteeseen sopivaksi. Värit näyttävät
eläviltä erityisesti kuvattaessa sinisistä taivasta,
vihreää luontoa, auringonlaskuja, ulkoilmassa ja
auringonlaskun aikaan.
Normaali
Kuva näyttää eloisalta, tarkalta ja terävältä. Sopii
useimpiin kuvauskohteisiin.
Muotokuva
Maisema
Yksityiskohdat
Neutraali
Tuottaa pehmeät ihonsävyt ja vähentää hieman
terävyyttä. Sopii läheltä otettaviin muotokuviin.
Voit muokata ihonvärejä säätämällä [Värisävy]asetusta.
Tuottaa elävät siniset ja vihreät sekä tekee
kuvista tarkkoja ja teräviä. Tuottaa vaikuttavia
maisemakuvia.
Tarkkojen ääriviivojen ja yksityiskohtaisten
tekstuurien esiin tuomiseen. Elävöittää kuvia
jonkin verran.
Sopii kuvien käsittelyyn myöhemmin
tietokoneella. Tuottaa hillittyjä kuvia pienemmällä
kontrastilla ja luonnollisilla värisävyillä.
138
Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn myöhemmin
tietokoneella. Toistaa tarkasti kohteiden
todelliset värit mitattuna ympäristön valossa,
jonka värilämpötila on 5200 K. Eloisia värejä
heikennetään, jotta tuloksena on hillitty
vaikutelma.
Mustavalko
Luo mustavalkoisia kuvia.
Oma asetus
Lisää uusi tyyli käyttämällä pohjana valmiita
asetuksia, kuten [Muotokuva] tai [Maisema], tai
kuvatyylitiedostoa ja säätämällä sitten asetuksia
tarpeen mukaan.
zz [
]-, [
]- ja [
]-kohdissa käytetään oletuksena [Automaatti]asetuksia siihen asti, kunnes lisäät kuvatyylin.
139
Kuvatyylien mukauttaminen
Voit mukauttaa kuvatyylien parametreja, kuten kontrastia tai värikylläisyyttä.
1
-painike → [
vaihtoehto →
2
Määritä asetukset.
zz Kohde:
/
] → valitse
-painike
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
140
Voimakkuus
Hienous
Terävyys
Raja-arvo
Kontrasti
Värikylläisyys*1
Värisävy*1
Säädä reunojen terävöityksen taso.
Pienemmät arvot pehmentävät
(sumentavat) kohteita, ja suuremmat
arvot terävöittävät niitä.
Määrittää terävöitettävän reunan
leveyden. Pienemmät arvot terävöittävät
tarkempia yksityiskohtia.
Reunojen ja ympäröivien kuva-alueiden
välisen kontrastin raja-arvo, joka määrää,
terävöitetäänkö reunaa. Pienemmät arvot
terävöittävät myös reunoja, jotka eivät
erotu niin paljoa ympäröivistä alueista.
Huomaa, että pienemmillä arvoilla kohina
saattaa korostua.
Säädä kontrasti. Pienemmät arvot
vähentävät kontrastia, ja suuremmat
arvot lisäävät sitä.
Säädä värien voimakkuus. Pienemmät
arvot haalistavat värejä, ja suuremmat
arvot syventävät niitä.
Säädä ihonvärin sävy. Pienemmät arvot
tuottavat punaisempia, suuremmat
keltaisempia sävyjä.
141
Suodatus*2
Sävytystehoste*2
*1 Ei käytettävissä [
*2 Käytettävissä vain [
Korosta valkoisia pilviä, puiden vihreyttä tai
muita värejä yksivärikuvissa.
N: Normaali mustavalkoinen kuva ilman
suodatusta.
Ye: Sininen taivas näyttää luonnollisemmalta
ja valkoiset pilvet kirkkaammilta.
Or: S
ininen taivas näyttää jonkin verran
tummemmalta. Auringonlasku näyttää
värikkäämmältä.
R: Sininen taivas näyttää melko tummalta.
Syksyn lehdet näyttävät värikkäämmiltä
ja kirkkaammilta.
G: Ihon ja huulten väri näyttää vaimeammalta.
Puiden vihreät lehdet näyttävät
värikkäämmiltä ja kirkkaammilta.
Valitse seuraavista yksivärisävyistä:
[N:Ei mitään], [S:Seepia], [B:Sininen],
[P:Purppura] tai [G:Vihreä].
]-tilassa.
]-tilassa.
zz [Terävyys]-, [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä videoissa.
zz [Suodatus] on selkeämmin nähtävissä suuremmilla [Kontrasti]-arvoilla.
142
Mukautettujen kuvatyylien tallentaminen
Tallenna mukauttamasi asetukset (kuten [
] tai [
]) uusiksi
kuvatyyleiksi. Voit luoda useita kuvatyylejä valitsemalla erilaisia asetuksia
esimerkiksi terävyydelle ja kontrastille.
1
2
[
-painike → [
] → valitse [
],
] tai [
]→
-painike
Määritä asetukset.
zz Kohde:
/
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
143
Kohinan vähentäminen kuvattaessa
suurella ISO-herkkyydellä
Voit valita jonkin seuraavista kolmesta
kohinanpoistotasosta: [Matala], [Vakio],
[Korkea]. Tämä toiminto on erityisen tehokas
suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattaessa.
1
[Suuren herkk. kohinanvaim.]
zz Monikuvan kohinanvaimennuksen käyttö
Voit vähentää kohinaa yhdistämällä neljä
samalla kertaa otettua kuvaa. Verrattuna
[Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetukseen
[Korkea] tämä asetus minimoi kuvanlaadun
heikkenemisen kohinaa poistettaessa.
1
[Suuren herkk.
kohinanvaim.] → [Monikuvan
kohinanvaim.]
144
zz Jos kuvat eivät ole tarpeeksi linjassa keskenään (esimerkiksi kameran
tärinän vuoksi), tulokset voivat olla odottamattomia. Kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan, jos mahdollista.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liike voi jättää vanoja tai kohteen
ympäristö voi näkyä tummana.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa kuvan reunoilla voi esiintyä kohinaa.
zz Salamakuvaus ei ole käytettävissä.
zz Kuvan tallentaminen kortille kestää kauemmin kuin tavallisessa
kuvauksessa. Et voi ottaa uutta kuvaa, ennen kuin käsittely on valmis.
145
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä
(Kosketuslaukaisin)
Tätä asetusta käytettäessä kuvaamiseen riittää, että laukaisimen
painamisen sijasta kosketat näyttöä ja nostat sormen pois. Kamera
tarkentaa kohteisiin ja säätää kuvan kirkkautta automaattisesti.
1
Määritä asetus.
2
Kuvaa.
zz Kosketa [ ]-kohtaa ja vaihda
asetukseksi [ ].
zz Kosketa aluetta, johon haluat tarkentaa.
zz Keltainen tarkennuspiste osoittaa, että kamera ei voi tarkentaa kohteisiin.
146
Kuvaaminen elektronisella sulkimella
Normaalisti kuvaamiseen käytetään mekaanista suljinta, mutta
elektroniseen sulkimeen vaihtaminen mahdollistaa lyhyemmät suljinajat.
1
2
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
[Suljintila] → [Elektroninen]
Kuvaa.
Sopii kuvaamiseen kirkkaissa olosuhteissa lyhyellä valotusajalla.
Lyhin valotusaika on 1/25600 s.
Kameran tärinä tai kohteen liike voi aiheuttaa kuvan vääristymistä.
Loisteputkivalaistuksessa tai muussa vilkkuvassa valaistuksessa näyttö
voi vilkkua, ja kuviin voi tulla vaakasuuntaisia raitoja (kohinaa) tai
epäsäännöllistä valotusta. Jos näin käy, valotusajan pidentäminen voi auttaa.
Valotuksen aikana näytön ympärillä näkyy kuvattaessa valkoinen kehys.
Huomaa, että sitä ei näytetä, kun valotusaika on yli 1 s.
Objektiivin aukon säätö kuuluu, vaikka asetuksena olisi [Elektroninen].
Myös muut mekaaniset äänet voivat kuulua kuvausolosuhteiden mukaan.
Mekaanisen sulkimen voi ottaa käyttöön kuvankäsittelyä varten
kuvaamisen jälkeen joissakin kuvausolosuhteissa.
Näytössä voi näkyä valoraitoja, ja kuviin voi tulla valoisia tai tummia raitoja,
jos kuvaat elektronisella sulkimella loisteputkivalaistuksessa, muussa
vilkkuvassa valaistuksessa tai silloin, kun muita kameroita käytetään
salamatoiminnolla.
Jatkuva kuvaus ja salamakuvaus eivät ole käytettävissä.
147
Servo AF -toiminnon käyttäminen
Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa, johon sininen tarkennuspiste
tulee näkyviin, kun painat laukaisimen puoliväliin. Tämä auttaa sinua
varmistamaan, että liikkuvat kohteet taltioituvat kameraan.
1
-painike → [
]→[
]
2
Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
3
Kuvaa painamalla laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Kamera ei ehkä pysty ottamaan kuvia tarkennuksen aikana, vaikka
painaisit laukaisimen kokonaan pohjaan. Jatka laukaisimen pitämistä
pohjassa samalla, kun seuraat kohdetta.
zz Jatkuvan tarkennuksen tilassa valotusta ei lukita, kun painat laukaisimen
puoliväliin, vaan se määritetään sillä hetkellä, kun otat kuvan.
zz Jatkuva kuvaus automaattitarkennuksella on mahdollista määrittämällä
Jatkuva tark. Huomaa, että jatkuva kuvaus on silloin hitaampaa.
zz Kohteen etäisyydestä ja nopeudesta riippuen kamera ei ehkä pysty
saavuttamaan oikeaa tarkennusta.
148
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Valitse automaattinen tarkennusmenetelmä kuvauskohteen ja näkymän
mukaan.
1
+Seuranta
Pistetarkennus
1 pisteen AF
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
Kuvaa niin, että tarkennus on kameran määrittämän
pääkohteen kasvoissa. Kohteita seurataan tietyllä
alueella.
Automaattinen tarkennus tarkennuspisteellä, joka on
pienempi kuin 1 pisteen AF -asetuksella.
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä. Tämä
on tarkennuksen luotettavuuden kannalta hyödyllistä.
zz Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin tai olla virheellinen, kun kohteet
ovat tummia tai niiden kontrasti ei ole riittävä tai kun olosuhteet ovat hyvin
kirkkaat.
+Seuranta
zz Kun olet suunnannut kameran kohteeseen, kameran pääkohteeksi
määrittämien kasvojen ympärillä näytetään valkoinen kehys.
zz Jos kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja, kun suuntaat sen ihmisiä kohti,
laukaisimen painaminen puoliväliin tuo näyttää vihreät kehykset muiden
tarkennettujen alueiden ympärillä.
zz Seuraavien kohteiden kasvoja ei ehkä havaita.
-- Kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä
-- Tummat tai vaaleat kohteet
-- Kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa
zz Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen ihmiskasvoiksi.
149
zz Tarkennuspisteen siirtäminen
Tarkennuspistettä voi siirtää, kun tarkennusmenetelmänä on [1 pisteen AF]
tai [Pistetarkennus].
1
Kosketa näyttöä.
zz Kosketa kohtaa, johon haluat aloittaa
tarkennuksen (Kosketustarkennus).
zz Keskitä (alkuperäinen sijainti):
-painike
150
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Jatkuva tarkennus tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, joihin kamera on
suunnattu, vaikka laukaisinta ei painettaisi. Tätä asetusta voi muuttaa
automaattitarkennuksen rajoittamiseksi niin, että kamera tarkentaa vain
silloin, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
1
Päällä
Pois
[Jatkuva tark.]
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät
kuvaustilanteet on helpompi hyödyntää, koska kamera
tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, kunnes laukaisin
painetaan puoliväliin.
Säästää virtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Tämä voi kuitenkin viivästyttää tarkennusta.
151
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen
Valo syttyy ja auttaa sinua tarkentamaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
heikossa valaistuksessa. Voit määrittää, käytetäänkö apuvaloa.
1
[Tarkennuksen apuvalo]
152
Jatkuva kuvaus niin, että
tarkennusetäisyyttä muutetaan
(Tarkennushaarukointi)
Tarkennushaarukoinnin avulla voit käyttää jatkuvaa kuvausta siten, että
tarkennusetäisyyttä muutetaan automaattisesti jokaisen kuvan jälkeen.
Näistä kuvista voit luoda yksittäisen tarkennetun kuvan laajalta alueelta
käyttämällä sovellusta, joka tukee syvyyskoostamista, kuten Canonin
Digital Photo Professional -sovellus.
Kuvien määrä
Tarkennuksen
lisäys
1
[Tarkennushaaruk.] →
[Tarkennushaaruk.] → [Päällä]
2
Määritä asetukset.
Määritä yhtä valokuvaa kohden otettavien kuvien määrä.
Määritä, kuinka paljon tarkennusta muutetaan. Tätä
määritystä säädetään automaattisesti aukon arvon
mukaan kuvaushetkellä.
153
3
Kuvaa.
zz Uuden kansion luominen: kosketa [
→ [OK].
]
zz Tarkenna haluamasi tarkennusalueen
lähempään päähän ja paina sitten
laukaisin kokonaan alas.
zz Kun kuvaaminen alkaa, vapauta
laukaisin.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen
tarkennusasentoa kohti ääretöntä.
zz Kuvaaminen päättyy määrittämäsi kuvien
määrän jälkeen, tai kun tarkennusalueen
loppu saavutetaan.
154
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se paikallaan muulla tavoin.
zz Kuvaaminen laajemmalla kulmalla on suositeltavaa.
zz Koska suurempi aukon arvo kasvattaa tarkennuksen siirtymää,
tarkennuksen haarukointi kattaa tällöin laajemman alueen samoilla
[Tarkennuksen lisäys]- ja [Kuvien määrä] -asetuksilla.
zz Sopivat [Tarkennuksen lisäys] -asetukset vaihtelevat kohteen mukaan.
Sopimaton [Tarkennuksen lisäys] -asetus voi aiheuttaa epätasaisuutta
koostekuviin, tai kuvaus voi kestää tavallista kauemmin, koska kuvia
otetaan tavallista enemmän. Ota muutama testikuva, ennen kuin päätät
sopivasta [Tarkennuksen lisäys] -asetuksesta.
zz Salamakuvaus ei ole käytettävissä.
zz Sellaiset asetukset kuin valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys
määräytyvät ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
zz Voit peruuttaa meneillään olevan kuvaamisen painamalla laukaisimen
uudelleen kokonaan alas.
zz Meneillään olevan kuvauksen peruuttaminen voi aiheuttaa
valotusongelmia viimeiseen kuvaan. Vältä viimeisen kuvan käyttämistä,
kun yhdistät kuvia Digital Photo Professional -sovelluksella.
zz Kuvat otetaan käyttäen elektronista suljinta. Lue ennen tarkennushaarukoinnilla
kuvaamista elektronista suljinta koskevat vinkit (= 147).
zz Jos [Kuva-asetukset]-asetuksen arvona on [Automaatti], kuvaamista
varten käytetään [Normaali]-asetusta.
zz [Tarkennushaaruk.]-asetuksen arvoksi vaihtuu [Pois], kun kameran virta
katkaistaan.
zz Syvyyskoostamisen jälkeen voit rajata kuvaa tarpeen mukaan.
zz Kuvien yhdistäminen voi viedä jonkin verran aikaa, kun [Kuvien määrä]
-asetuksen arvo on korkea.
155
Tarkennuksen hienosäätäminen
Voit hienosäätää tarkennusta automaattitarkennuksen jälkeen kääntämällä
säätörengasta.
1
[AF+MF] → [Päällä]
2
Tarkenna.
3
Hienosäädä tarkennusta.
zz Tarkenna kohde painamalla laukaisin
puoliväliin ja pidä se puoliväliin
painettuna.
zz Käännä -rengasta. Tarkkaile näyttöön
tulevaa (etäisyyden ja tarkennusasennon
näyttävää) käsintarkennuksen ilmaisinta
sekä suurennettua näyttöä ja säädä
tarkennus kääntämällä -rengasta.
zz Voit suurentaa tai pienentää suurennettua
näyttöaluetta painamalla -painiketta.
4
Kuvaa.
zz Ei voi käyttää Jatkuva tark. -toiminnon kanssa.
156
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Kuvanvakausta voi säätää.
1
Pois
Päällä
Laukaisin
[Vakausaset.] →
[Vakaustoiminto]
Poistaa vakaustoiminnon käytöstä.
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva
kuvanvakaustoiminto valitaan automaattisesti.
Kuvanvakaus on käytössä vain kuvaushetkellä.
zz Videotallennuksen [Vakaustoiminto]-asetukseksi vaihtuu [Päällä], vaikka
[Laukaisin]-asetus olisi määritetty.
zz Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärähtelyä, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi
kannattaa määrittää [Pois].
157
zz Runsaan kameran tärinän korjaaminen
Korjaa huomattava kameran tärinä, esimerkiksi kuvattaessa videota
liikkeellä ollessa. Kuvien näytettävä osuus vaihtelee enemmän kuin
[Vakio]-tilassa, ja kohteita suurennetaan tavallista enemmän.
1
[Dyn. kuvanv.] → [Korkea]
158
Automaattisen suoristuksen käyttäminen
Automaattinen suoristus auttaa pitämään videokuvan suorassa
tallennuksen aikana. Kun tallennus alkaa, näyttöalue voi kaventua
ja kohteet voivat suurentua.
1
[
159
aut. suorist.]
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen
Objektiivin polttoväliä voi kasvattaa noin 1,6- tai 2,0-kertaiseksi.
Kameran tärinä voi tällöin vähentyä, koska valotusaika on lyhyempi kuin
zoomattaessa samaa zoomauskerrointa käyttäen (koskee myös digitaalista
zoomausta).
1
[Digitaal. zoom] → [1.6x] tai [2.0x]
zz Näkymä suurenee ja zoomauskerroin
tulee näkyviin.
zz Valotusaika suurimmalla teleasennolla (kun siirrät zoomausvivun
ääriasentoon -merkintää kohden) voi vastata valotusaikaa, kun
zoomataan lähemmäs kohteiden suurentamiseksi digitaalisella
zoomauksella.
160
Videon tallennuskoon muuttaminen
Säädä videon tallennuskokoa. Kuvataajuus ilmaisee, kuinka monta kuvaa
tallennetaan sekunnissa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät
NTSC- tai PAL-asetuksen mukaan.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz [
] ja [
] ovat käytettävissä vain
-tilassa.
zz Enimmäiskuvausaika videota kohden on 9 min 59 s 4K-videoilla ja 29 min
59 s Full HD- ja HD-videoilla.
zz Videoiden tiedostonimien alussa on MVI_, ja tiedostotunniste on .MP4.
zz Kamera voi ylikuumeta toistuvan videotallennuksen jälkeen, mikä voi
tilapäisesti estää kuvaamisen.
zz Katkaise ylikuumenemisen välttämiseksi kamerasta virta, kun et käytä sitä.
161
zz Videoiden tallentaminen hidastustoistoa varten
(Suuri kuvataajuus)
Tallenna Full HD -videoita suurella kuvataajuudella 119,9 kuvaa/s tai
100,0 kuvaa/s.
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan kuvataajuuden
29,97/25,00 kuvaa/s videotiedostoina, ne toistetaan hidastettuina
1/4-nopeudella.
1
[Videon tall.laatu] → [Suuri
kuvataajuus]
zz Paina ennen tallennusta laukaisin puoliväliin tarkennusta varten.
zz Yhden videon tallennuksen enimmäispituus on 7 min 29 s.
zz Ääntä ei tallenneta.
162
Äänen tallennuksen asetusten
määrittäminen
Käytettävissä on useita äänen tallennuksen asetuksia.
1
[Äänen tallennus]
zz Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen
Kun asetuksena on [Automaatti], tallennuksen äänitasoa
(äänenvoimakkuutta) säädetään automaattisesti tallennuksen aikana.
Jos haluat mieluummin säätää äänenvoimakkuutta otokseen sopivaksi
manuaalisesti, vaihda asetukseksi [Käsinsäätö].
1
[Äänitys] → [Käsinsäätö]
2
[Äänitaso]
zz
-painike → / -painikkeet
163
zz Tuulisuoja
Tuulesta tallennukseen tulevaa ääntä voi vähentää tuulisuojalla. Tallenteen
ääni saattaa kuitenkin kuulostaa luonnottomalta, jos toimintoa käytetään
silloin, kun ei tuule. Aseta tässä tapauksessa [Tuulisuoja]-asetukseksi [Pois].
1
[Tuulisuoja/vaimennus] →
[Tuulisuoja]
zz Vaimennus
Vaimennus voi ehkäistä äänen vääristymistä äänekkäissä
tallennuspaikoissa. Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: [Päällä], [Pois]
tai [Automaatti], jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
tarpeen mukaan.
1
[Tuulisuoja/vaimennus] →
[Vaimennus]
164
Videon servotarkennuksen määrittäminen
Määritä, pidetäänkö kohteet tarkennettuina videoita tallennettaessa.
1
Päällä
Pois
[Videon servotark.]
Pitää kohteet tarkennettuina, vaikka laukaisin ei olisi
painettuna puoliväliin.
Tarkennus pysyy vakiona, kun videoita tallennetaan.
zz Jos haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua objektiivin
mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon servotarkennuksen
] tai painamalla -painiketta.
tilapäisesti koskettamalla [
165
Automaattisen pitkän valotusajan
käyttäminen
Määritä, pidennetäänkö valotusaikaa automaattisesti hämärässä, kun
tallennetaan [
]-, [
]-, [
]- tai [
]-videoita.
1
Päällä
Pois
[
Autom. pitkä valotusaika]
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja vähemmän alttiita kuvan kohinalle,
pidentämällä valotusaikaa hämärässä automaattisesti
1/30 sekuntiin (tai 1/25 sekuntiin).
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita niin, että liikkeet
ovat sulavampia ja luonnollisempia ja vähemmän alttiita
kohteen liikkumisen aiheuttamille häiriöille kuin [Päällä]asetuksella. Huomaa, että hämärässä tallennetut videot
voivat tällöin olla tummempia kuin [Päällä]-asetuksella.
zz Määritä asetukseksi [Pois], kun kuvaat liikkuvia kohteita hämärässä tai kun
kuviin saattaa tulla jälkikuvia, kuten vanoja.
166
Pienoismallitehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
Tämä tehoste luo videoissa vaikutelman
pienoismallista lisäämällä kuvan epätarkkuutta
valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehostevideo
1
-painike → [
vaihtoehto
2
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(miniatyyritehostenäkymän kehys).
zz
3
] → valitse
-painike → siirrä kehystä
-painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä /
-painikkeilla → -painike
4
/
/ /
Aloita tallennus.
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin
ja paina sitten videokuvauspainiketta.
167
Minuutissa tallennetun videon arvioitu toistonopeus ja -aika ovat
seuraavanlaiset:
Nopeus
Toistoaika
Noin 12 sek.
Noin 6 sek.
Noin 3 sek.
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Jos haluat, että ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana, valitse
], [
] tai [
] ennen videon tallennusta. Näkymä muistuttaa
[
pienoismallia.
zz Voit vaihtaa miniatyyritehosteotoksen kehyksen suuntaa painamalla /
-painikkeita vaiheessa 2.
168
Videokollaasien tallentaminen
Voit tallentaa sarjan 4, 6 tai 8 sekunnin videoleikkeitä, jotka kamera sitten
yhdistää videokollaasialbumiksi. Näin voit esitellä matkasi tai tapahtuman
kohokohdat.
1
[Videokollaasi] → [Videokollaasi]
→ [Päällä]
2
Määritä asetukset.
Toistoaika
Valitse videokollaasin toistoaika.
Toistotehoste
Valitse videokollaasin toistotehoste.
Valitse, näytetäänkö vahvistusviesti jokaisen
videoleikkeen tallennuksen jälkeen.
Kysy vahvistus
zz Näytössä näkyy videoleikkeen
tallennukseen tarvittava aika ([Tarvittava
aika]) [Toistoaika]- ja [Toistotehoste]asetusten perusteella.
zz Kun ensimmäinen videoleike
tallennetaan, voit valita [Albumin
asetukset] -kohdassa, mihin albumiin
seuraava videoleike tallennetaan.
169
3
Aloita tallennus.
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta ja paina sitten
videokuvauspainiketta.
zz Näytössä näkyy kulunutta aikaa
ilmaiseva palkki, ja tallennus päättyy
automaattisesti, kun kuvaus on valmis.
4
Tallenna albumiin.
zz Tätä viestiä ei näytetä, jos määrität
[Kysy vahvistus] -asetukseksi [Pois]
vaiheessa 2, ja videoleike tallennetaan
automaattisesti albumiin, jonka olet
valinnut [Albumin asetukset] -kohdassa
vaiheessa 2.
zz Toista vaiheet 3–4 tarpeen mukaan.
5
zz
Lopeta videokollaasien
tallentaminen.
-painike → [
]→[
]
zz Videoleikkeet tallennetaan uuteen albumiin, kun nykyisen albumin
tallennusaika ylittää 5 min.
zz Näytetty toistoaika videoleikettä kohden on vain ohjeellinen.
] tai [
].
zz Määritä videon tallennuskooksi [
zz Jos pysäytät videokollaasileikkeen tallennuksen manuaalisesti,
se tallennetaan normaalina videona.
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [2x nopeus]
tai [1/2x nopeus].
170
Nopeutettujen videoiden tallentaminen
Nopeutettu video yhdistää tietyin välein otetut kuvat automaattisesti.
Kohteen vähittäinen muuttuminen (kuten maiseman muuttuminen)
toistetaan nopeutettuna.
1
[Nopeutettu video] →
[Nopeutettu] → [Näkymä *] tai
[Oma asetus]
2
Määritä asetukset.
3
Palaa kuvausnäyttöön ja tee
valmistelut kuvaamista varten.
zz Määritä kuvausväli ja muut tarvittavat
asetukset.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se
paikallaan muulla tavoin.
zz Aseta valotus.
zz Testikuvan ottaminen: Paina laukaisin
kokonaan alas.
4
Aloita tallennus.
zz Videokuvauspainike → paina laukaisin
kokonaan alas
171
zz Kun määrität kohteita, tarvittava aika [ ] ja videon toistoaika [
]
näkyvät näytössä.
zz Määritä [Näytön auto.katk.] -asetukseksi [Pois], jotta näyttö pysyy päällä
30 minuutin ajan, kun olet aloittanut kuvaamisen. Jos määrität asetuksen
arvoksi [Päällä], näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua ensimmäisen
kuvan ottamisesta.
zz Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
zz Voit peruuttaa tallennuksen painamalla laukaisinta tai
videokuvauspainiketta uudelleen.
zz Nopeasti liikkuvat kohteet voivat näyttää videoissa vääristyneiltä.
zz Ääntä ei tallenneta.
172
Videoiden kuvaaminen itsestä
1
2
Siirry
3
Kosketa [ ].
-tilaan.
Avaa näyttö.
zz Videokuvaus alkaa. Lopeta tallennus
koskettamalla [ ].
zz Voit lukita valotuksen (AE-lukitus) videotallennuksen aikana
koskettamalla [ ].
zz Jos haluat tarkentaa manuaalisesti videotallennuksen aikana, kosketa
[AF] vaihtaaksesi sen [MF]-asetukseksi ja säädä sitten tarkennusta
koskettamalla [ ] [ ].
173
zz Videon itselaukaisimen käyttäminen
Videotallennuksen voi käynnistää itselaukaisimella.
1
2
[Videon itselauk.] → [10 s] tai [2 s]
Kuvaa.
zz Kun olet koskettanut [
] tai painanut
videokuvauspainiketta, kamera antaa
äänimerkin ja näyttää jäljellä olevan
sekuntien määrän ennen tallennusta.
zz Voit myös käyttää videon itselaukaisinta säännölliseen videotallennukseen.
174
Tietonäytön määrittäminen HDMIlähtöä varten
Määritä, näytetäänkö näytössä näkyvät tiedot HDMI-lähdön kautta
lähetettävissä kuvissa.
1
Tietojen
kanssa
Puhdas/
-lähtö
Puhdas/
-lähtö
[HDMI-tietonäyttö]
Tietonäyttö sisältyy HDMI-lähetykseen, kun videoita
tallennetaan. Kamerassa ei näytetä kuvaa. Videoita voi
tallentaa kameraan.
HDMI-lähetys koostuu vain 4K-sisällöstä ilman tietonäyttöä.
Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö. Videoita ei voi
tallentaa kameraan.
HDMI-lähetys koostuu vain Full HD -sisällöstä ilman
tietonäyttöä. Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö.
Videoita ei voi tallentaa kameraan.
175
Videokoosteen tyypin määrittäminen
Kuvattaessa
-tilassa tallennetaan sekä stillkuvia että videokoosteita.
Määritä, sisällytetäänkö videokoosteisiin pysähtynyt hetki.
1
[Koost. tyyppi]
Sis. stillkuv
Videokoosteisiin sisältyy pysähtynyt hetki.
Ei stillkuv.
Videokoosteisiin ei sisälly pysähtynyttä hetkeä.
176
Toisto
Voit selata kuviasi sekä etsiä ja muokata kuvia useilla tavoilla.
zz Valmistele kamera näitä toimintoja varten siirtymällä toistotilaan
-painiketta painamalla.
177
Katseleminen
Kun olet kuvannut stillkuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoiden toistaminen
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
zz (1) Korostustila
(1)
178
zz Painamalla
-painiketta kameran virran ollessa katkaistuna voit aloittaa
toiston ja painamalla sitä uudelleen voit katkaista kamerasta taas virran.
zz Kun kamera on siirtynyt toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin
minuutin kuluttua. Kun objektiivi on vedetty sisään, voit katkaista
-painiketta.
kamerasta virran painamalla
zz Voit siirtyä toiston aikana kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin,
painamalla videokuvauspainiketta tai kääntämällä valintakiekkoa.
zz Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen tai joita
on jo muokattu tietokoneessa.
zz Voit keskeyttää videoiden toiston tai jatkaa toistoa painamalla -painiketta.
zz Kun katselet RAW-kuvia, näytössä näkyy kuvasuhteen ilmaisevat viivat.
] otetuissa kuvissa ylä- ja alareunassa ja
Viivat näkyvät kuvasuhteella [
] tai [
] otetuissa kuvissa vasemmalla ja oikealla.
kuvasuhteella [
zz Painamalla - tai -painiketta voit siirtyä videossa sen toiston aikana
taaksepäin tai eteenpäin noin 4 sekuntia. Videokoosteen toiston aikana
toisto siirtyy edelliseen tai seuraavaan leikkeeseen.
Korostustilat
zz Videon toistopaneelissa sinisinä näkyvät osiot ovat kameran havaitsemia
korostustiloja. Videon mukaan saattaa kestää jonkin aikaa, kunnes siniset
osiot näkyvät. Huomaa, että pitkän korostustilaotoksen sininen osio
voidaan jakaa automaattisesti muutamaan osaan.
zz -renkaan kääntäminen videon toiston aikana siirtää toiston
korostustilaotoksen alkuun. Kun korostustilaotoksia on useita, tämä siirtää
toiston edellisen tai seuraavan korostustilaotoksen alkuun.
zz Korostustiloja ei tunnisteta seuraavanlaisista videoista.
-- videokoosteet
-- miniatyyritehostevideot
-- videokollaasit
-- suuren kuvataajuuden videot
-- HDR-videot
-- nopeutetut videot.
179
Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa toistamasi kuvat.
1
2
Valitse kuva.
Suurenna tai pienennä kuvaa.
zz Suurenna: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Pienennä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Näytettävän kohdan liikuttaminen:
/ -painikkeet
/
/
zz Kun katselet suurennettua kuvaa, voit siirtyä toisiin kuviin säilyttäen näytön
suurennuksen kääntämällä -valintakiekkoa.
180
Videokoosteiden katseleminen
Kamera luo automaattisesti lyhyen videon otoksista, kun kuvaat
-tilassa.
Videokoosteen toistaminen näyttää kyseisenä päivänä kuvatut otokset.
1
2
Valitse [
]-kuva.
-painike → valitse [
]
zz Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
zz Hetken kuluttua [
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät kameraa
tietonäyttö poissa käytöstä.
181
Kuvien löytäminen hakemistosta
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti näyttöön
useita kuvia luettelokuvan muodossa.
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
zz Näytä lisää kuvia: zoomausvipu
-merkkiä
kohti
zz Näytä vähemmän kuvia: zoomausvipu
kohti -merkkiä
2
zz
Etsi kuvat.
/
/ / -painikkeet tai
-valintakiekko
zz -rengas: Edellinen/seuraava näyttö
3
zz
Valitse kuva.
-painike
182
Videoiden muokkaaminen
zz Videoiden alun tai lopun poistaminen
Voit poistaa tarpeettomia kohtia videoiden alusta ja lopusta.
1
2
3
Valitse [
]-video.
-painike → [ ]
Valitse [ ].
zz Valitse toiston aikana [ ] painamalla
-painiketta.
zz Näyttöön tulee videon editointipaneeli ja
editointipalkki.
4
Määritä leikattavat osat.
zz Valitse [
] tai [
].
zz Jos haluat katsella leikattavissa olevia
osia (näytetään näytössä merkinnällä
[ ]), siirrä [ ]- tai [ ]-merkintää
painamalla / -painikkeita. Paina
leikkauskohdassa -painiketta.
183
5
Näytä editoitu video.
zz Toisto: [ ]
zz Peruuta muokkaus:
6
-painike
Tallenna video.
zz [ ] → [Uusi tiedosto]
zz Tallenna pakattu versio: [
] → [OK]
Kuvan laatu pakkauksen jälkeen, kun valitset [Tallenna pakattu versio]
Ennen pakkausta
,
,
,
,
Pakkauksen jälkeen
zz Kun määrität leikattavia osia, [ ]- tai [ ]-merkinnän siirtäminen kohtaan,
jossa ei ole [ ]-kuvaketta, leikkaa alusta lähimpään [ ]-merkkiin
vasemmalla (asetuksella [ ]) tai lähimpään [ ]-merkkiin oikealla
(asetuksella [ ]).
zz Videokoosteissa (= 61) ja videokollaaseissa (= 169) poistaminen
tapahtuu leikkeiden perusteella.
zz Voit poistaa alkuperäisen videon ja korvata sen muokatulla videolla
valitsemalla [Korvaa] muokattujen videoiden tallentamisen näytössä.
zz Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on käytettävissä.
zz Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
zz Kun editoit videoita, käytä täyteen ladattua akkua.
184
zz 4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi
Voit tallentaa valitsemasi kuvat [
]- tai [
]-videoista stillkuvina.
1
Valitse poimittava kuva.
2
Tallenna kuva.
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten kuva valitsemalla [ ] tai [ ].
zz [
] → [OK]
185
zz Videokoosteiden muokkaaminen
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) (= 61) voidaan
poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää
palauttaa.
1
2
Valitse [
]-kuva.
-painike → valitse [
3
Valitse leike.
4
Poista valittu leike.
]
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten leike valitsemalla [ ] tai
[ ].
zz [ ] → [OK]
186
zz Jos valitset [OK] ja painat -painiketta, kun näytössä lukee
[Poistetaanko tämä leike?], luku poistetaan ja videokooste korvataan.
zz Myös videokollaaseja tallentamalla luotuja albumeita voi editoida.
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
Toiminnolla
187
Stillkuvien poiminta RAW-sarjatilassa
otetuista kuvista
Voit poimia minkä tahansa kuvan (JPEG- tai RAW-kuvana) sarjasta
(rullasta, = 117), joka on otettu RAW-sarjatilassa.
1
2
3
Valitse kuvasarja: [
-painike → [
]→
].
-painike
Valitse kuva.
zz Valitse poimittava kuva painamalla
/ -painikkeita.
zz Voit poistaa tarpeettomia osia sarjan
alusta ja lopusta painamalla -painiketta.
4
zz
Tallenna kuva.
-painike → [Poimi:JPEG-muoto] tai
-muoto]
[Poimi:
zz Kun poimit JPEG-kuvia, voit valita [Editoi
ja tall.] ja käyttää RAW-kuvan käsittelyä
(= 202) ennen tallentamista.
188
zz Kun [Poimi:JPEG-muoto] on valittuna, tallennettavien kuvien laatu on [
].
zz Luovat suotimet, rajaus ja koon muuttaminen eivät ole käytettävissä, kun
käsitellään RAW-sarjatilassa otetuista kuvista poimittuja JPEG-tai RAW-kuvia.
189
Kuvien suojaaminen
Voit estää tärkeiden kuvien poistamisen kamerasta vahingossa valitsemalla
ja suojaamalla ne.
Suojatut kuvat merkitään -kuvakkeella.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [
] → [Päällä]
zz Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin.
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat
poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
[Suojaa
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] tai [Poista kaikk. suoj] valitsemalla
]→
, kun määritettyjen kuvahakuehtojen
kuvat] tai -painike → [
mukaiset kuvat näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit suojata kaikki löydetyt kuvat.
-- Valitsemalla [Poista kaikk. suoj] voit poistaa kaikkien löydettyjen kuvien
suojauksen.
zz Voit peruuttaa suojauksen ja poistaa [ ]-näytön painamalla -painiketta
[Suojaa kuvat] →
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
[Valitse kuvat].
190
zz Useiden kuvien suojaaminen
Voit valita ja suojata useita kuvia kerralla.
1
2
[Suojaa kuvat]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen
kuva → -painike → valitse viimeinen
-painike
kuva → -painike →
Kaikkien kansion kuvien
valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
191
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
192
Kuvien kääntäminen
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
193
Videon kääntötietojen muuttaminen
Muuta manuaalisesti videon kääntötietoja (jotka määrittävät, mikä puoli on
ylöspäin).
1
2
3
[Muuta videon kääntötiet.]
Valitse video.
Paina
-painiketta.
zz Kun katsot kameran suunnan kuvaketta
vasemmassa yläkulmassa, voit määrittää
-painikkeella, mikä puoli on ylöspäin.
194
Kuvien poistaminen
Tarpeettomat kuvat voidaan poistaa. Ole varovainen kuvia poistaessasi,
sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
1
2
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
zz Valitse poistovaihtoehto →
-painike
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
zz Näytettäessä sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennettuja kuvia
-painikkeen painaminen tuo näkyviin vaihtoehdot [Poista
], [Poista
+JPEG]. Valitse vaihtoehto kuvan poistamiseksi.
JPEG] ja [Poista
[Poista kuvat],
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] käyttämällä vaihtoehtoa
kun määrittämiesi hakuehtojen mukaiset tulokset näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit poistaa kaikki löydetyt kuvat.
-painiketta
zz Voit nollata valinnan ja poistaa [ ]-näytön painamalla
[Poista kuvat] → [Valitse
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
ja poista kuvat].
195
zz Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla.
1
2
[Poista kuvat]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse ja poista kuvat] → valitse kuva →
-painike
zz Kuva on merkitty [
zz
]-merkillä.
-painike → [OK]
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen
kuva → -painike → valitse viimeinen
-painike →
kuva → -painike →
[OK]
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
196
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
zz Sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennetun kuvan valitseminen poistaa
molemmat versiot.
197
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)
Määritä erätulostus (enintään 400 kuvaa) tai tulosteiden tilaus
kuvakehityspalvelusta (enintään 998 kuvaa) valitsemalla kuvat muistikortilta
sekä kopioiden määrä. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat
DPOF (Digital Print Order Format) -standardeja.
1
2
[Tulostus]
Kuvien lisääminen tulostuslistaan.
Kuvien valitseminen
zz [Val. kuva] tai [Useita] → valitse kuvat ja
kopioiden määrä
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
Muut asetukset
zz [Asetus] → valitse kohde → valitse
vaihtoehto
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
zz Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin tilanteissa
tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
zz Jos [Päiväys]-asetuksen arvo on [Päällä], jotkin tulostimet saattavat
tulostaa päivämäärän kuviin kahdesti.
198
zz Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen
1
Yhdistä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
zz Toistonäyttö tulee näkyviin.
zz
2
-painike → [Tulostus]
Tulosta kuvat.
zz [Tulosta] → [OK]
199
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Valokuvakirjoja voi määrittää valitsemalla muistikortilta enintään 998 kuvaa.
1
2
[Valokuvakirjan aset.]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Useita] → [Valitse alue] → valitse
ensimmäinen kuva → -painike →
valitse viimeinen kuva → -painike →
-painike
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki kansion kuvat] →
valitse kansio → [OK]
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki muistikortin kuvat] →
[OK]
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
200
Suodatustehosteiden käyttäminen
kuviin (Luovat suotimet)
Voit lisätä kuviin tehosteita, jotka vastaavat [ ]-, [ ]-, [ ]-, [ ]-, [
[
]- ja [ ]-tiloissa kuvaamista, ja tallentaa ne erillisiksi kuviksi.
]-,
1
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
2
Säädä tehostetta tarpeen mukaan.
zz Aseta taso: / -painikkeet →
zz Siirrä [ ]-kehystä:
-painike
3
/
-painike
-painikkeet →
Tallenna kuva.
zz [
]-tilassa voit valita myös suodatustyypin.
zz [ ]-tilassa kehystä voi siirtää myös koskettamalla tai vetämällä näytössä.
zz [ ]-tilassa voit vaihtaa näkymän pystysuuntaiseksi painamalla [ ] ja
palauttaa sen vaakasuuntaiseksi painamalla [ ] uudelleen.
201
RAW-kuvien käsittely
Voit käsitellä kameran RAW-muodossa ottamat
kuvat. Alkuperäinen RAW-kuva säilytetään ja
kopio tallennetaan JPEG-muodossa.
Käytettävissä, kun valintakiekon asetuksena on
/
/
/ / .
1
2
[RAW-kuvan käsittely]
Kuvien valitseminen
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike
zz Kuva on merkitty [
zz
]-merkillä.
-painike → [Käytä kuvausasetuksia]
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen
kuva → -painike → valitse viimeinen
-painike →
kuva → -painike →
[Käytä kuvausasetuksia]
202
3
Tallenna kuva.
4
Valitse näytettävä kuva.
zz Kamerassa käsitellyt kuvat saattavat poiketa hieman Digital Photo
Professional -ohjelmistolla käsitellyistä.
zz Voit nollata valinnan ja poistaa [ ]-näytön painamalla -painiketta
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi [Valitse kuvat].
zz Tämä kuvankäsittelytapa ei ole käytettävissä kuville, jotka kuuluvat RAWsarjatilaa käyttäen otettuihin sarjoihin (rulliin). Käsittele kuvat sen jälkeen,
kun olet poiminut ne rullista RAW-kuvina (= 188).
RAW-käsittelyn mukauttaminen
zz Kun valitset [Mukauta RAW-käsittelyä], voit manuaalisesti säätää kuvan
kirkkautta, kuvatyylejä ja muita asetuksia ennen käsittelyä.
zz Käsittelyehtojen näytössä voit valita tehosteen valitulle käsittelyehdolle
myös kääntämällä -valintakiekkoa.
zz Voit suurentaa näytön kuvaa käsittelyehtojen näytössä siirtämällä
zoomausvipua kohti -merkkiä.
zz Voit verrata nykyistä kuvaa (”Muut. jälkeen”) alkuperäiseen kuvaan
-painiketta ja kääntämällä
(”Kuvausasetukset”) painamalla
-valintakiekkoa.
203
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Käsittele RAW-kuvia käyttämällä niille haluamiasi tehosteita ja tallentamalla
ne JPEG-tiedostoina.
1
-painike → [
2
Valitse tehoste.
3
Valitse tehostetaso ja muut tiedot.
zz / -painikkeet →
zz / -painikkeet →
]
-painike
-painike
zz Voit palauttaa asetuksen valitsemalla
[Palauta].
4
zz
Tallenna kuva.
-painike
zz Lisätietoja Luovan kuvauksen apu -tehosteista on taulukossa kohdassa
“Kuvaaminen käyttäen tehosteita (Creative Assist)” (= 59).
204
RAW-käsittelyn pikavalinnan
ottaminen käyttöön
Muuta [ ]-asetus pikavalintanäytössä toiston aikana asetukseksi [
Käytettävissä, kun valintakiekon asetuksena on /
/
/ / .
1
].
[RAW-käsittelyn pikavalinta] →
[RAW-kuvan käsittely]
zz [ ] on nyt käytettävissä
pikavalintanäytössä toiston aikana.
205
Punasilmäkorjaus
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia
automaattisesti. Voit tallentaa korjatun tiedoston
erillisenä tiedostona.
1
2
3
4
[Punasilmäkorjaus]
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
Tallenna kuva.
zz Kun punasilmäkohdat on korjattu, korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään kehykset.
zz Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
206
Videokollaasien yhdistäminen
Voit yhdistää videokollaaseja ja luoda näin uuden videon (albumin).
1
[Luo albumi]
2
Määritä videokollaasit.
3
Editoi albumia.
zz Valitse video (aiemmin luotu albumi) →
-painike →
-painike → [OK]
zz Vaiheessa 2 valitun videon videokollaasit
tulevat näyttöön.
zz Valitse kohde alhaalla olevasta
editointivalikosta ja paina sitten
-painiketta.
zz Valitse näytön yläosassa editoitavat
videokollaasit ja editoi niitä tarpeen
mukaan.
207
Järjestä videokoll. uud.
Järjestä videokollaasit uudelleen. Valitse
siirrettävä videokollaasi ja paina -painiketta.
Siirrä sitä käyttämällä / -painikkeita.
Poista videokollaasi
Valitse uudesta albumista pois jätettävät
videokollaasit. [ ]-kuvakkeella merkittyjä
videokollaaseja ei sisällytetä uuteen
albumiin, mutta niitä ei myöskään poisteta
alkuperäisestä albumista.
Toista videokollaasi
Toista valittu videokollaasi.
Lopeta muokkaus
Poistu albumin editoinnista.
4
Poistu editoinnista.
zz Voit palata muokkausvalikkoon
-painiketta.
painamalla
zz Voit poistua muokkaustoiminnosta
valitsemalla [ ].
5
Tallenna albumi.
zz Valitse [Tallenna].
zz Voit lisätä taustamusiikin valitsemalla
[Taustamusiikki].
zz Voit esikatsella editoimaasi albumia
valitsemalla [Esikatsele].
zz Toiminnolla
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
208
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä
kuvatiedostona tallennettavaksi.
1
-painike → [ ]
2
Säädä rajausaluetta.
3
Tallenna kuva.
zz Pienennä kehystä: zoomausvipu
kohti -merkkiä
Suurenna kehystä: zoomausvipu
kohti
-merkkiä
zz Siirrä kehystä: / / / -painikkeet
zz Suorista kuva: -valintakiekko →
[ ] → -painike → -valintakiekko
zz Muuta kuvasuhdetta: -valintakiekko →
[ ] → -painike
zz Esikatsele kuvaa: -valintakiekko →
[ ] → -painike
zz
-valintakiekko → [ ] → [OK]
209
zz
zz
zz
zz
zz
RAW-kuvia ei voi muokata.
Rajattuja kuvia ei voi rajata uudelleen.
Rajattujen kuvien kokoa ei voi muuttaa, eikä niille voi käyttää luovia suotimia.
Rajattujen kuvien pikselimäärä on pienempi kuin rajaamattomien kuvien.
Kun esikatselet rajattua kuvaa, voit muuttaa rajauskehyksen kokoa,
sijaintia ja kuvasuhdetta.
zz Voit myös määrittää rajauskehyksen koon, sijainnin, suunnan
[Rajaus], valitsemalla kuvan
ja kuvasuhteen valitsemalla
ja painamalla -painiketta.
210
Kuvakoon muuttaminen
Tallenna kuvasta pienempi versio, jossa on
vähemmän pikseleitä.
zz JPEG [
1
-painike → [
vaihtoehto
2
Tallenna kuva.
] -kuvia ja RAW-kuvia ei voi muokata.
211
] → valitse
Kuvien luokittelu
Voit järjestää kuvia antamalla niille luokituksen 1–5.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz Valitse useita kuvia:
kohde
-painike → valitse
zz [Valitse alue]: valitse ensimmäinen kuva →
-painike
valitse viimeinen kuva →
→ aseta luokitus -renkaalla → [OK]
zz [Kaikki muistikortin kuvat]: aseta luokitus
-renkaalla → [OK]
zz Katselemalla vain kuvia, joilla on tietty luokitus, voit rajoittaa seuraavat
toiminnot koskemaan vain kyseisen luokituksen kuvia.
-- Kuvien katseleminen, suojaaminen, poistaminen, lisääminen
tulostuslistaan tai valokuvakirjaan sekä kuvaesitysten katseleminen
zz Voit poistaa luokituksia painamalla -painiketta, valitsemalla [ ]
asetuskohteessa [ ] ja painamalla sitten -painiketta.
[Luokitus], voit käyttää
zz Kun luokittelet kuvia käyttämällä toimintoa
luokitusta kaikille kansion kuville.
212
Kuvaesitysten katseleminen
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta.
1
[Kuvaesitys] → [Aloita]
zz Kun olet aloittanut toiston ja näytössä näkyy [Kuvan haku...], kuvaesitys
alkaa muutaman sekunnin kuluttua.
-painiketta.
zz Pysäytä kuvaesitys painamalla
zz Kameran virransäästötoiminnot poistetaan käytöstä kuvaesitysten aikana.
zz Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla -painiketta.
zz Kuvaesityksen aikana voit keskeyttää toiston myös koskettamalla näyttöä.
zz Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla / -painikkeita
tai kääntämällä -valintakiekkoa. Voit selata nopeasti eteenpäin tai
taaksepäin pitämällä / -painikkeita painettuna.
zz Kuvaesityksen aloitusnäytössä voit valita [Asetus] ja määrittää sitten
kuvaesityksen toistumisen, näyttöajan kuvaa kohti sekä kuvien välisen
siirtymän.
213
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Jos muistikortilla on paljon kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla kuvien
näyttöä antamiesi ehtojen mukaan.
1
-painike → [
2
Määritä ehdot.
zz Kohde:
/
]
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
3
Viimeistele asetus.
zz
-painike → [OK]
zz Ehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisissa kehyksissä.
Suodatetun näytön peruuttaminen
zz
-painike → [ ] → -painike →
-painike → [OK]
zz Voit käyttää suojausta tai luokituksia vain keltaisella kehyksellä
varustetuille löydetyille kuville painamalla -painiketta.
zz Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi, näyttöön tulee viesti ja
löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
214
Kuvien etsiminen käyttämällä
säätörengasta
-renkaan avulla voit etsiä haluamasi kuvat ja siirtyä niiden välillä nopeasti
suodattamalla kuvanäytön määritettyjen ehtojen mukaan.
1
-painike → [ ] → valitse
vaihtoehto
2
Etsi kuvat.
zz -rengas
215
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Näytettävät kuvaustiedot vaihtuvat joka kerta, kun painat -painiketta
näytön ollessa toistotilassa. Voit mukauttaa näytettävät tiedot.
1
2
[Toistotietojen näyttö]
Paina / -painikkeita ja valitse
näytöt.
zz Lisää -painikkeella [ ]-merkki
näytöille, jotka haluat näyttää.
zz Poista -painikkeella [ ]-merkki
näytöiltä, joita et halua näyttää.
zz Määritä näytettävä histogrammi
painamalla -painiketta.
zz Ota asetuksesi käyttöön valitsemalla
alitse [OK].
216
Toiston aloittaminen edellisestä
näytetystä kuvasta
Voit määrittää, miten kuvien näyttäminen alkaa, kun siirryt toistonäyttöön
katkaistuasi ja kytkettyäsi kameran virran.
1
[Näytä viim. kats.]
Ota käyttöön
Viimeksi toistonäytössä näytetty kuva tulee näkyviin.
Poista käytöstä
Uusin kuva tulee näkyviin.
217
Langattomat toiminnot
Voit lähettää kamerasta langattomasti kuvia erilaisiin yhteensopiviin
laitteisiin tai jakaa niitä verkkopalvelujen kautta.
Lue ennen langattomien toimintojen käyttöä kohta ”Langattomia toimintoja
koskevia varotoimia” (= 315).
zz Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisistä langattoman tiedonsiirron asetuksista
kameraa käytettäessä. Canon ei ole myöskään vastuussa mistään muista
kameran käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.
zz Kun käytät langattoman tiedonsiirron toimintoja, noudata asianmukaisia
turvatoimia oman harkintasi ja riskitasosi mukaisesti. Canon ei ole
vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat
luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaongelmista.
218
Käytettävissä olevat langattomat
toiminnot
(1) Yhdistä älypuhelimeen
(3) Tulosta Wi-Fi-tulostimella
(2) Lähetä kuvia automaattisesti
tietokoneeseen
(4) Lähetä verkkopalveluihin
(1)
Yhdistä älypuhelimeen (= 221, = 228)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden
kautta käyttämällä Camera Connect -sovellusta älypuhelimessa
tai taulutietokoneessa.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää muita
toimintoja, kun Bluetooth®* on käytössä.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä oppaassa älypuhelimia,
taulutietokoneita ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan
yhteisesti älypuhelimiksi.
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
(2)Lähetä kuvia automaattisesti tietokoneeseen (= 235)
Image Transfer Utility 2 -ohjelmiston avulla voit lähettää kuvia
automaattisesti tietokoneeseen, johon on Wi-Fi-yhteys.
219
(3)
Tulosta Wi-Fi-tulostimella (= 231)
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridgelähiverkkoteknologiaa tukevilla tulostimilla.
(4)Lähetä verkkopalveluihin (= 239)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan
tai Canon-asiakkaille tarkoitettuun CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi
(maksuton), tai suoratoistaa kuvaa YouTubeen.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistettynä laitteisiin
Wi-Fi-yhteyden kautta. Katkaise yhteys ennen liitäntäkaapelin kytkemistä.
zz Langattoman tiedonsiirron asetuksia ei voi määrittää, kun kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla. Irrota
liitäntäkaapeli ennen asetusten muuttamista.
zz Kamerasta ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä, ellei kamerassa ole
]). Myöskään [ ]- ja verkkopalveluita
muistikorttia (poikkeuksena [
varten kamerasta ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä, ellei kortille ole
tallennettu kuvia.
-asentoon tai
zz Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen
irrotat muistikortin tai akun.
220
Kameran kuvien tallentaminen
älypuhelimeen
Kamerassa olevia kuvia voi tallentaa Bluetooth-yhteensopivaan
älypuhelimeen, johon on Wi-Fi-yhteys.
Valmistele älypuhelin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
zz Asenna älypuhelimeen maksuton Camera Connect -sovellus.
zz Lisätietoja tästä sovelluksesta (tuetut älypuhelimet ja sovelluksen
toiminnot) on Canonin sivustossa.
zz Camera Connect -sovelluksen voi asentaa Google Playstä tai App
Storesta. Pääset Google Playhin tai App Storeen myös QR‑koodilla,
jonka voit näyttää kamerassa, kun rekisteröit älypuhelimen kamerassa.
zz Käytä uusinta älypuhelimen käyttöjärjestelmän versiota.
zz Aktivoi Bluetooth ja Wi-Fi älypuhelimessa. Huomaa, että älypuhelimen
Bluetooth-asetusnäytön kautta ei voi muodostaa laiteparia kameran
kanssa.
zz Voit tarkistaa Camera Connectin tukemat käyttöjärjestelmäversiot Camera
Connectin lataussivustosta.
zz Kameran ja Camera Connectin käyttöliittymä ja toiminnot voivat muuttua
kameran laitteistopäivityksissä tai Camera Connectin, Androidin, iOS:n tai
muiden ohjelmistojen sovelluspäivityksissä. Siinä tapauksessa kameran
tai Camera Connectin toiminnot eivät välttämättä ole tämän käyttöoppaan
esimerkkinäyttöjen tai käyttöohjeiden mukaisia.
221
1
[Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]
2
[ Yhteys älypuhelimeen]
3
[Lisää laite, johon yhdistetään]
4
Valitse kohde.
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connectia ei ole asennettu,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytössä oleva QR-koodi älypuhelimella,
jotta pääset Google Play- tai App Store
-kauppaan, ja asenna Camera Connect.
5
[Yhdistä Bluetoothin kautta]
222
zz Jos olet jo muodostanut laiteparin
älypuhelimen kanssa ja haluat
muodostaa laiteparin toisen älypuhelimen
kanssa, valitse vasemmalla olevassa
näytössä [OK].
6
7
Käynnistä Camera Connect.
Valitse kamera, jonka kanssa
muodostat laiteparin.
Androidissa
zz Kosketa kameran lempinimeä.
iOS:ssä
zz Kosketa kameran lempinimeä →
[Pair/Laitepari]
8
Valitse kamerassa [OK].
zz Laiteparin muodostus on nyt valmis, ja
kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
223
9
Kosketa Camera Connect
-sovelluksessa [Images on camera/
Kameran kuvat].
zz Wi-Fi-yhteys muodostetaan
automaattisesti.
zz Jos käytät iOS-laitetta, kosketa [Join/
Yhdistä], kun näyttöön tulee kameran
yhteyden vahvistamista koskeva viesti.
10
Varmista, että laitteet on yhdistetty
Wi-Fi-yhteyden kautta.
zz Kameran kuvat näkyvät luettelossa
älypuhelimessa.
zz Kamerassa näkyy [Wi-Fi päällä].
11
Voit tallentaa kamerassa olevia
kuvia älypuhelimeen.
zz Valitse luettelossa olevia kameran kuvia
ja tallenna ne älypuhelimeen.
zz Aktiivinen Bluetooth-yhteys katkeaa, jos irrotat kameran akun. Yhteys
muodostetaan uudelleen, kun asetat akun paikalleen ja käynnistät kameran.
zz Huomaa, että akun käyttöaika saattaa lyhentyä, kun kameraa käytetään
laiteparina älypuhelimen kanssa, koska virtaa kuluu myös kameran ollessa
pois päältä.
zz Jos kameran Bluetooth-yhteys on käytössä (se on toiminnassa, vaikka
kameran virta olisi katkaistu), poista se käytöstä ennen kameran viemistä
paikkoihin, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu, valitsemalla
[Bluetooth-asetukset] → [Bluetooth] → [Pois].
[Wi-Fizz Voit poistaa Wi-Fi-signaalin lähettämisen käytöstä valitsemalla
asetukset] → [Wi-Fi] → [Pois].
[Lempinimi].
zz Voit muuttaa kameran lempinimeä kohdassa
zz Voit lähettää kuvia älypuhelimeen, joka on yhdistetty kameraan Wi-Fiyhteyden tai Bluetooth-yhteyden (vain Android-laitteet) kautta, valitsemalla
kuvat kameran toistonäytössä. Paina -painiketta ja valitse [ ].
224
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi-Fi-painikkeella
Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimeen myös
-painikkeella.
1
Paina
2
[ Yhteys älypuhelimeen]
3
[Lisää laite, johon yhdistetään]
4
[Älä näytä]
5
[Yhdistä Wi-Fin kautta]
225
-painiketta.
6
Tarkista SSID ja salasana.
7
Yhdistä älypuhelin kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) älypuhelimen Wi-Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
älypuhelimen salasanakenttään.
8
9
Käynnistä Camera Connect.
Valitse yhdistettävä kamera.
zz Kosketa Camera Connect -sovelluksen
[Cameras/Kamerat]-luettelossa kameraa,
johon olet muodostamassa Wi-Fi-yhteyttä.
10
Muodosta Wi-Fi-yhteys.
zz [OK] →
-painike
zz Kamerassa näkyy [ Wi-Fi päällä].
zz Älypuhelimessa näkyy Camera Connect
-sovelluksen päänäyttö.
zz Laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
226
zz Kuvien katselemisen rajoittaminen
Voit rajoittaa sitä, mitä kuvia voidaan lähettää älypuhelimeen tai selata
älypuhelimessa.
1
Paina -painiketta ennen Wi-Fiyhteyden muodostamista.
2
3
[ Yhteys älypuhelimeen]
4
Valitse [Katselt. kuvat] ja määritä
sitten, mitä kuvia voi katsella.
Valitse [Muokkaa/poista laite] ja
valitse sitten älypuhelin.
zz Ennen kuin muodostat yhteyden uudelleen, tarkista katseltavissa olevien
kuvien asetus.
zz Reaaliaikainen etäkuvaus Camera Connect -sovelluksella ei ole
mahdollista, ellei [Katselt. kuvat] -asetukseksi ole määritetty [Kaikki kuvat].
227
Älypuhelimien kanssa käytettävät
ominaisuudet
Seuraavassa kuvatut ominaisuudet ovat käytettävissä älypuhelimella
langattoman yhteyden kautta.
Muodosta kameran ja älypuhelimen välille Bluetooth-laitepari kohdan
”Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen” (= 221) vaiheissa 1–8
kuvatulla tavalla ja muodosta Wi-Fi-yhteys vaiheissa 1–10 kuvatulla tavalla.
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
automaattisesti kuvattaessa
Kuvasi voidaan lähettää automaattisesti Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen. Tee seuraavat toimet, kun Camera Connect -sovelluksen
päänäyttö on näkyvissä.
1
[Wi-Fi-asetukset] → [Läh.
älypuhelimeen kuv. jälk.]
2
[Lähetä autom.] → [Päällä]
3
Kuvaa.
zz Valitse koko kohdassa [Lähetettävä koko].
zz Kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
zz Etäkuvaaminen samalla, kun katselee
reaaliaikaista kuvaa älypuhelimessa
Kun katselet reaaliaikaista kuvaa Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistetyssä
älypuhelimessa, voit kuvata etäkuvauksella.
1
2
Käynnistä Camera Connect.
Kosketa [Remote live view shooting/
Reaaliaikainen etäkuvaus].
228
zz Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin etäkuvauksessa.
zz Kuvan näytössä tai sulkimen vapautuksessa voi olla yhteyden
tilasta johtuva viive.
zz Kameran etähallinta älypuhelimesta
Voit ohjata kameraa käyttämällä Bluetoothin kautta yhdistettyä älypuhelinta
kauko-ohjaimena. (Ei käytettävissä, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.)
1
Käynnistä Camera Connect.
2
Kosketa [Bluetooth remote
controller/Bluetooth-kauko-ohjain].
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei ole käytössä, kun käytät Bluetooth-kaukoohjausta.
zz Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa
Kuviisi voidaan automaattisesti tallentaa paikkatiedot (kuten leveysaste,
pituusaste ja korkeus) käyttämällä GPS-tietoja Bluetoothin kautta
yhdistetystä älypuhelimesta. Toistonäytössä voit tarkistaa kuviisi
lisätyt paikkatiedot.
Aktivoi paikannuspalvelut älypuhelimessa.
1
Käynnistä Camera Connect.
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
2
3
[GPS-asetukset]
[GPS mobiilisti] → [Päällä]
229
4
Kuvaa.
zz Varmista ennen kuvaamista, että [ ] ja
] näkyvät kamerassa.
[
zz Kuviisi on nyt lisätty paikkatiedot.
zz Tämän jälkeen kuviisi lisätään
automaattisesti paikkatiedot, kun Camera
Connect -sovellus on käynnissä niitä
otettaessa.
zz Videoihin lisättävät paikkatiedot hankitaan heti aloittaessasi tallentamisen.
zz Kuviin ei ehkä lisätä paikkatietoja heti kameran käynnistämisen jälkeen.
zz Sijaintisi tai henkilöllisyytesi voidaan mahdollisesti selvittää stillkuviin tai
videoihin lisättyjen paikkatietojen avulla. Ole varovainen, kun jaat tällaisia
kuvia muille tai kun julkaiset kuvia verkossa, jossa useat henkilöt voivat
katsella niitä.
zz Käyttämällä yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä toistonäyttöjä voit tarkistaa
kuviisi lisätyt paikkatiedot. Leveysaste, pituusaste, korkeus ja UTC
(kuvauspäivämäärä ja -kellonaika) näkyvät näytössä tässä järjestyksessä.
zz UTC: Tätä kutsutaan myös nimellä "Coordinated Universal Time".
Se tarkoittaa koordinoitua yleisaikaa ja vastaa pääsääntöisesti
Greenwichin aikaa (GMT-aikaa).
zz Jos tietoa ei ole käytettävissä älypuhelimessa tai sitä ei ole tallennettu
oikein, numeroarvon tilalla näkyy [---].
230
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fiyhteyden kautta
Kamerassa olevia kuvia voi tulostaa tulostimella, joka on yhdistetty
kameraan Wi-Fi-yhteyden kautta.
1
2
Paina
3
[Lisää laite, johon yhdistetään]
4
Tarkista SSID ja salasana.
[
-painiketta.
]
231
5
Muodosta yhteys tulostimesta
kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) tulostimen Wi-Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
tulostimen salasanakenttään.
6
Valitse tulostin.
zz Valitse tulostin, johon olet
muodostamassa Wi-Fi-yhteyttä, ja paina
-painiketta.
zz Muistikortilla olevat kuvat tulevat näkyviin,
kun laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
7
Valitse tulostettava kuva.
zz Valitse kuva ja paina
-painiketta.
zz Valitse tai määritä näytetyt kohteet ja
tulosta ne.
232
zz Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Kameran voi yhdistää tukiasemaan, johon on yhdistetty tulostin, ja tulostaa
sitten kuvia tukiaseman kautta.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
1
Valitse kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi-Fi-yhteyden kautta”
(= 231) vaiheessa 4 [Vaihda
verkkoa].
2
[Yhteys WPS:llä]
3
[WPS (PBC-tila)] → [OK]
4
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
233
5
[Automaattiasetus] → [OK]
6
Siirry kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi-Fi-yhteyden kautta”
(= 231) vaiheeseen 6.
zz Kamerasta muodostetaan yhteys
tukiasemaan.
zz Tukiasemaan annetaan PIN-koodi, joka näytetään, kun valitset [WPS (PINtila)] kohdassa [Yhteys WPS:llä]. Valitse laite [Valitse laite yhteyttä varten]
-näytössä. Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
234
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
Kameran kuvat voidaan lähettää automaattisesti tietokoneeseen, joka on
yhdistetty tukiasemaan (ja määritetty kameran Wi-Fi-yhteyttä varten), kun
kamera on kantoalueella tai kun tuot kameran kotiin kuvaamisen jälkeen.
Yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan.
2
3
Käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Asenna tietokoneeseen Image Transfer
Utility 2.
Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmassa yhdistämisasetusten
näyttö.
zz Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näyttöön tulevia
ohjeita.
4
[Wi-Fi-asetukset]
235
5
[Lähetä kuvia autom. tietokon.] →
[Lähetä autom.] → [Päällä]
6
[OK]
7
[Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)]
→ [OK]
8
Paina WPS-painiketta.
9
[Automaattiasetus] → [OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta, jotta
kamera voi muodostaa yhteyden.
236
10
Valitse tietokone.
11
Valitse tietokoneessa kamera
yhdistämistä varten.
zz Valitse tietokone automaattista kuvien
siirtoa varten ja paina -painiketta.
zz Kameroiden lempinimet näkyvät
Image Transfer Utility 2 -ohjelman
yhdistämisnäytössä.
zz Valitse kamera, johon muodostat
yhteyden, ja yhdistä tietokone ja kamera
napsauttamalla [Yhteensovitus].
Automaattisen kuvien siirron määrittäminen
12
Määritä lähettämisen asetukset.
13
Katkaise kamerasta virta.
zz Valitse vaiheessa 5 [Lähetä kuvia
autom. tietokon.] -asetukseksi [Kuvien
lähetysasetukset] ja määritä siirtoehdot.
Kuvien lähettäminen automaattisesti
zz Kameran kuvat lähetetään
automaattisesti vaiheen 12
lähettämisasetusten mukaisesti
tietokoneeseen, johon olet kirjautuneena,
kun tuot kameran tukiaseman
kantoalueelle ja käynnistät kameran.
237
zz Kun käytät automaattista kuvien siirtoa, varmista, että akussa on riittävästi
latausta. Kameran virransäästö on poissa käytöstä kuvien siirron aikana.
zz Automaattisen kuvien siirron jälkeen otettuja kuvia ei lähetetä tietokoneeseen.
Ne lähetetään automaattisesti, kun kamera käynnistetään uudelleen.
zz Jos automaattinen kuvien siirto tietokoneeseen ei ala automaattisesti,
kokeile käynnistää kamera uudelleen.
zz Voit lopettaa automaattisen kuvien lähettämisen valitsemalla [Lähetä kuvia
autom. tietokon.] → [Lähetä autom.] → [Poista käytöstä].
zz Kuvia ei lähetetä tietokoneeseen automaattisesti, kun USB-yhteys on
muodostettu (tämä koskee myös PD-E1-yhteyttä).
238
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
zz Verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä omat verkkopalvelusi kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internetyhteys, jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE
GATEWAY -palvelua tai muita verkkopalveluja varten.
zz CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja selaimen
(kuten Internet Explorer) versioista sekä asetuksista, joita CANON
iMAGE GATEWAY -palvelun käyttöön vaaditaan.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin verkkosivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita verkkopalveluja, sinulla on oltava tili niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien verkkopalveluiden sivustoista.
zz Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä erillisen
maksun.
zz Muutokset rekisteröityihin verkkopalveluihisi voivat estää toiminnan tai
vaatia tämän oppaan ohjeista poikkeavia toimintoja.
zz Lisätietoja verkkopalveluista, joita voit käyttää kamerasta Wi-Fi-yhteyden
kautta, saat CANON iMAGE GATEWAY -sivustosta.
239
„„ CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä CANON
iMAGE GATEWAY kameraan verkkopalvelun kohteeksi.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
Huomaa, että sinun on annettava tietokoneessa tai älypuhelimessa
käyttämäsi sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin
yhdistämisasetusten valmistumisesta.
1
2
Paina
3
Hyväksy sopimus, jotta voit antaa
sähköpostiosoitteen.
[
-painiketta.
]
zz Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
zz [Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)] →
[OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [Automaattinen asetus] kameran
[IP-osoiteasetus]-näytössä.
240
5
Anna sähköpostiosoitteesi.
6
Kirjoita haluamasi nelinumeroinen
luku.
7
Tarkista, oletko saanut
ilmoitusviestin.
zz [OK]
zz [
8
]-kuvake muuttuu muotoon [
].
Siirry ilmoitusviestissä olevalle
sivulle ja viimeistele kameran
yhdistämisen asetukset.
zz Viimeistele kameran yhdistämisasetusten
sivun asetukset ohjeiden mukaisesti.
241
9
Valitse [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty
kohdeverkkopalveluksi.
zz Varmista ensin, että tietokoneen tai älypuhelimen sähköpostisovellusta ei
ole määritetty estämään sähköpostia sellaisilta toimialueilta, että se estäisi
sinua vastaanottamasta ilmoitusviestiä.
„„ Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita verkkopalveluja CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Määritä näytön ohjeiden mukaisesti
verkkopalveluasetukset, joita haluat
käyttää.
3
Valitse [
] painamalla
-painiketta.
zz Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran asetukset
rekisteröimällä kamerassa verkkopalvelut, joihin muutokset vaikuttavat.
242
zz Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse muistipaikka.
zz Valitse verkkopalvelun kuvake.
zz Jos verkkopalvelu tarjoaa useita
vastaanottajia tai jakoasetuksia, valitse
haluamasi vaihtoehto vastaanottajien
valitsemisen näytössä.
3
Lähetä kuva.
zz Valitse lähettämisen asetukset ja lähetä
kuva.
zz Jos lähetät kuvia YouTubeen, lue
palveluehdot ja valitse [Hyväksyn].
zz Kun kuva on lähetetty, näytössä näkyy
[OK]. Palaa toistonäyttöön painamalla
-painiketta.
zz Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun ladattuja kuvia
älypuhelimella, kokeile sitä varten kehitettyä Canon Online Photo Album
-sovellusta. Lataa ja asenna Canon Online Photo Album -sovellus iPhonetai iPad-laitteille App Storesta tai Android-laitteille Google Playstä.
243
Kuvien suoratoistaminen
Kuvia voi lähettää suoratoistona kamerasta.
Tarkista YouTuben suoratoistovaatimukset etukäteen YouTube-sivustosta.
1
Ota YouTube-suoratoisto käyttöön
tililläsi.
zz Määritä tarvittavat suoratoistoasetukset
YouTube-sivustossa.
zz Saat ohjeet YouTube-sivustosta.
2
Viimeistele CANON iMAGE
GATEWAY -rekisteröinti ja kameran
linkkiasetukset.
zz Rekisteröi kamera CANON iMAGE
GATEWAY -palveluun ja viimeistele
kameran linkkiasetukset kohdassa
”CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen” (= 240) kuvatulla
tavalla.
3
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
zz http://www.canon.com/cig/
244
4
Ota YouTube-suoratoisto käyttöön
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
verkkopalveluiden asetusnäytössä.
zz Valitse [LIVE Streaming] -kohde ja
viimeistele asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
zz Aseta [LIVE Streaming] -asetukseksi [ON].
5
Siirry
6
Valitse [
] painamalla
-painiketta.
-tilaan.
zz Voit asettaa kameran videokuvaustilaan ja
valita videotallennuksen automaattisella
valotuksella tai manuaalisella valotuksella.
(Asettaminen: -painike → [Kuvaustapa])
zz [LIVE Streaming] -kuvake tulee näkyviin.
zz Tämä on käytettävissä myös
Bluetooth-yhteys] -näytöstä.
[Wi-Fi/
Suoratoisto
zz YouTube on ainoa tämän kameran tukema suoratoistopalvelu.
zz CANON iMAGE GATEWAY -rekisteröinti on suoritettava, ennen kuin voit
käyttää suoratoistopalveluja.
zz YouTube-suoratoistoa voidaan muuttaa tai se voidaan keskeyttää tai
lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
zz Canon ei ole millään tavalla vastuussa kolmannen osapuolen palveluista,
kuten YouTube-suoratoistosta.
245
zz Kuvaa ei tallenneta kortille suoratoiston aikana (mutta kortin on oltava
kamerassa).
] (NTSC)- että
zz Kuvien lähetysnopeus on noin 6 Mbps sekä [
] (PAL) -videoilla.
[
-kääntötied]
zz Kuvat lähetetään vaakasuuntaisina riippumatta [Lisää
-asetuksesta.
zz Akkua ei ladata suoratoiston aikana, kun käytät USB-verkkolaitetta PD-E1
(myydään erikseen), vaan virtaa syötetään vain kameraan.
zz Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei ole mahdollista suoratoiston aikana.
zz Äänen taso voi olla meluisa suoratoiston aikana. Tarkista äänen meluisuus
etukäteen esimerkiksi käyttämällä [PRVW] (= 250) -toimintoa. Jos
ulkoisen mikrofonin melu häiritsee, kokeile asettaa ulkoinen mikrofoni
kameran vasemmalle puolelle (ulkoisen mikrofonin tuloliitännän puolelle)
mahdollisimman kauas kamerasta.
zz Suoratoista nyt
1
[Live-suoratoisto]
2
Tarkista käyttöehdot.
3
[Suoratoista nyt]
zz Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
246
4
Tarkista suoratoiston tiedot → [OK]
5
[OK]
6
Aloita suoratoisto.
zz Määritä tallennusominaisuudet aivan
kuten normaalissa videotallennuksessa.
zz Kun olet valmis aloittamaan suoratoiston,
paina videokuvauspainiketta.
zz Suoratoisto alkaa automaattisesti, kun
[Suoratoistoa valmist.] on näkyvissä.
zz [ LIVE] näkyy oikeassa yläkulmassa
suoratoiston aikana.
zz Videokuvauspainikkeen painamisesta
kulunut aika näkyy vasemmassa
yläkulmassa, ja katsojien määrä näkyy
vasemmassa alakulmassa.
zz Katso YouTube Live -sivulta, miltä
suoratoistettu kuva näyttää.
7
Lopeta suoratoisto.
zz Lopeta suoratoisto painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
247
8
Poistu live-suoratoistotilasta.
zz Valitse [OK] painamalla
-painiketta.
zz Ennen suoratoiston alkamista kuluu jonkin aikaa vaiheessa 6. Älä käytä
kameraa, kun viesti on näkyvissä.
zz Tapahtumat (suoratoisto)
Voit suoratoistaa kuvaa myös valitsemalla tapahtuman, jonka olet
määrittänyt etukäteen YouTube Live -sivulla (syöttämällä suoratoiston ajan
ja otsikon).
1
Viimeistele tapahtuman asetukset
YouTube Live -sivulla.
zz Saat ohjeet YouTube-sivustosta.
2
[Live-suoratoisto]
3
Tarkista käyttöehdot.
zz Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
248
4
[Tapahtumat]
5
Valitse tapahtuma.
6
Tarkista suoratoiston tiedot → [OK]
7
[OK]
zz Valitse tapahtuma, jonka olet määrittänyt
YouTube Live -sivulla etukäteen.
249
8
Paina
9
Aloita suoratoisto.
-painiketta.
zz Valitse [PRVW] tai [LIVE].
zz [PRVW] (esikatselu): Tämän avulla voit
testata suoratoistoa julkaisematta kuvia.
Tämä toiminto on hyödyllinen kuvien
tarkistamiseksi ennen suoratoistoa.
[LIVE]: Tämän avulla voit aloittaa
suoratoiston heti painamalla
videokuvauspainiketta.
zz Määritä tallennusominaisuudet aivan
kuten normaalissa videotallennuksessa.
zz Kun olet valmis aloittamaan suoratoiston,
paina videokuvauspainiketta.
zz Suoratoisto alkaa, kun [Esikatselua
valmistellaan] tai [Suoratoistoa valmist.]
näkyy näytössä.
zz [ PRVW] tai [ LIVE] näkyy oikeassa
yläkulmassa suoratoiston aikana.
zz Videokuvauspainikkeen painamisesta
kulunut aika näkyy vasemmassa
yläkulmassa, ja katsojien määrä näkyy
vasemmassa alakulmassa.
zz Katso YouTube Live -sivulta, miltä
suoratoistettu kuva näyttää.
10
Lopeta suoratoisto.
zz Lopeta suoratoisto painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
zz Kun olet tarkistanut kuvan [PRVW]toiminnolla, palaa vaiheeseen 8 ja aloita
suoratoisto valitsemalla [LIVE].
250
11
Poistu live-suoratoistotilasta.
zz Valitse [OK] painamalla
-painiketta.
zz Ennen suoratoiston alkamista kuluu jonkin aikaa vaiheessa 9. Älä käytä
kameraa, kun viesti on näkyvissä.
zz Näytössä näkyy enintään 20 tapahtumaa.
zz Katsojien määrää ei näytetä esikatselujen aikana.
251
Yhdistäminen uudelleen Wi-Fiyhteyden kautta
Yhdistäminen uudelleen laitteisiin tai verkkopalveluihin Wi-Fi-yhteyden
kautta on mahdollista, kun yhteysasetukset on rekisteröity.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse aiemmista yhteyksistä kohde.
zz Jos haluamaasi kohdetta ei näy, siirry
muihin näyttöihin / -painikkeilla.
zz Yhteys on nyt valmis verkkopalveluita
varten.
3
Valmistele toinen laite.
zz Valmistele toinen laite seuraamalla
näytön ohjeita.
252
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
1
Paina
2
[Katk, lopeta] → [OK]
253
-painiketta.
Bluetooth-laiteparien tietojen
poistaminen
Peruuta laitepari älypuhelimen kanssa seuraavasti.
1
[Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] →
[ Yhteys älypuhelimeen]
2
3
[Muokkaa/poista laite]
4
5
[Poista yhteystiedot] → [OK]
Valitse älypuhelin, jonka
rekisteröidyt tiedot haluat poistaa.
Valmistele älypuhelin.
zz Poista rekisteröidyt kameran tiedot
Bluetooth-järjestelmäasetuksissa.
254
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen
Kameraan tallennettuja yhteysasetuksia voi muuttaa tai poistaa. Katkaise
Wi-Fi-yhteys ennen yhteysasetusten muuttamista tai poistamista.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse kohde.
zz Vasemmalla olevasta näytöstä voit
vaihtaa muihin näyttöihin painamalla
-painikkeita.
/
zz Valitse vasemmalla olevassa näytössä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
poistaa tai muuttaa.
3
Valitse [Muokkaa/poista laite].
zz Valitse näkyviin tulevassa näytössä laite,
jonka yhteysasetuksia haluat muuttaa.
Muuta sitten lempinimeä tai muita tietoja.
zz Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyttä
valitsemalla älypuhelimen, joka on
merkitty harmaalla [ ]-kuvakkeella.
Kun [Yhteys älypuhelimeen] -näyttö on
näkyvissä, valitse [Yhdistä Bluetoothin
kautta] ja paina sitten -painiketta
seuraavassa näytössä.
255
Toimintojen asetukset
Voit helpottaa kameran käyttöä mukauttamalla tai säätämällä sen
perustoimintoja.
zz Nämä asetukset määritetään - ja -valikkovälilehdillä.
Voit helpottaa käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja.
zz Nämä ohjeet koskevat kameran käyttämistä
256
-tilassa.
Kansioiden valitseminen ja luominen
Voit valita tai luoda kansioita, joihin kuvat tallennetaan. Voit luoda uusia
kansioita valitsemalla kansion valintanäytössä [Luo kansio].
1
[Valitse kansio]
2
Määritä asetukset.
zz Kansion valitseminen: valitse vain kansio
zz Kansioiden luominen: [Luo kansio] → [OK]
zz Kansiot nimetään käyttämällä nimimuotoa 100CANON, jossa on kolmen
numeromerkin jälkeen viisi kirjainta tai numeroa.
zz Kansioita voi luoda käyttäen numeroita 100–999.
257
Kuvanumeroinnin muuttaminen
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja
tallennetaan kansioihin, joihin mahtuu kuhunkin enintään 9 999 kuvaa. Voit
muuttaa tiedostojen numerointia.
1
Jatkuva
Auto.nollaus
Man. nollaus
[Kuvanumerointi] → [Numerointi]
tai [Man. nollaus]
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia tai kansiota.
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Luo uuden kansion ja aloittaa kuvien numeroinnin
numerosta 0001.
zz Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa muistikorteissa
tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa kuvien tallennuksen
numerosta 0001 käyttämällä tyhjää (tai alustettua) muistikorttia.
258
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen
käännön määrittäminen
Voit muuttaa automaattisen käännön asetusta, joka suoristaa
pystysuunnassa otetut kuvat näytettäessä.
1
Päällä
Päällä
Pois
[Autom. kääntö]
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti sekä
kamerassa että tietokoneessa.
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti tietokoneessa.
Älä käännä kuvia automaattisesti.
259
Suuntatietojen lisääminen videoihin
Kun kuvataan videoita pitämällä kameraa pystysuuntaisena, suuntatiedot,
jotka osoittavat, mikä puoli on ylöspäin, voidaan lisätä automaattisesti, jotta
toisto voi tapahtua samansuuntaisena älypuhelimissa tai muissa laitteissa.
1
Päällä
Pois
[Lisää
-kääntötied]
Toista videoita älypuhelimissa tai muissa laitteissa
samansuuntaisina kun ne on kuvattu.
Toista videoita älypuhelimissa tai muissa laitteissa
vaakasuuntaisina tallennussuunnasta riippumatta.
* Nämä videot toistetaan kamerassa vaakasuunnassa riippumatta [Lisää
-kääntötied] -asetuksesta.
260
Muistikortin alustaminen
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Täydellinen alustus voi kannattaa, jos kamera ei toimi oikein, muistikortin
kuvien lukeminen/kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai
videon tallennus pysähtyy yllättäen.
Sekä tavallinen että täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortilla olevat
kuvat niin, ettei niitä voi palauttaa.
1
[Alusta kortti]
zz Alustus: [OK]
zz Täydellinen alustus: valitse
-painikkeella [ ] → [OK]
261
zz Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen muuttaa vain
kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin tietoja kokonaan. Kun
hävität muistikortin tai luovut sen omistuksesta, suojaa henkilökohtaiset
tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla kortit fyysisesti.
zz Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla pienempi
kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
zz Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ensimmäinen alustus, koska
tiedot poistetaan kaikilta muistikortin tallennusalueilta.
zz Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen valitsemalla
[Peruuta]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan, mutta muistikorttia voi käyttää
normaalisti.
262
Aloitusnäytön näyttämisen
määrittäminen
Määritä, millainen aloitusnäyttö näytetään, kun kameraan kytketään virta.
1
[Käynnistyskuva]
263
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustiloissa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö pimenee akun säästämiseksi.
1
Päällä
Pois
[Ekotila]
Näyttö pimenee, kun kameraa ei käytetä noin kahteen
sekuntiin, minkä jälkeen näyttö sammuu noin kymmenen
sekunnin kuluttua näytön pimenemisestä. Kamera sammuu
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin kolme
minuuttia. Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta objektiivi
ei ole vielä vetäytynyt sisään, voit ottaa näytön käyttöön ja
valmistautua kuvaamaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
Älä käytä ekotilaa.
264
Virransäästötoimintojen säätäminen
Voit säätää automaattisen kameran ja näytön sammutuksen
(Autom. virrankatkaisu ja Näyttö pois) ajoitusta tarpeen mukaan.
1
[Virransäästö]
2
Määritä asetukset.
zz Akkuvirran säästämiseksi kannattaa yleensä valita asetuksen arvo
[Virransäästö] → [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] → [1 min.] tai pienempi.
zz [Näyttö pois] -asetus on käytössä, vaikka [Virrankatkaisu]-asetukseksi olisi
määritetty [Pois].
265
Näytön kirkkauden säätäminen
Säädä näytön kirkkautta seuraavalla tavalla.
1
2
[Näytön kirkkaus]
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
-painike
zz Saat maksimikirkkauden (riippumatta [Näytön kirkkaus] -asetuksesta)
pitämällä -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan, kun
kuvausnäyttö tai yksittäisen kuvan näyttö on näkyvissä. Voit palauttaa
näytön alkuperäisen kirkkauden painamalla -painiketta uudelleen ja
pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan tai käynnistämällä
kameran uudelleen.
266
Näytön tietojen värin vaihtaminen
Näytössä ja valikoissa näkyvien tietojen värin voi vaihtaa hämärään
valaistukseen sopivaksi. Tämän asetuksen käyttämisestä on hyötyä useissa
tiloissa, kuten tiloissa [ ], [ ], [ ] ja [
].
1
[Yönäyttö]
zz Voit myös palauttaa [Yönäyttö] -asetuksen arvoksi [Pois] pitämällä
-painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan kuvausnäytössä tai
toistotilassa yksittäisen kuvan näytössä.
267
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen säätäminen
Säädä päiväystä, kellonaikaa ja aikavyöhykettä.
1
2
[Päivä/aika/vyöh.]
Määritä asetukset.
zz Säädä asetuksia kohdan “Päiväyksen,
kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen
asettaminen” (= 25) vaiheiden 2–3
mukaisesti.
268
Kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa käytössä olevaa näytön kieltä.
1
2
[Kieli ]
Määritä asetukset.
zz Valitse kieli
-painike
269
/
/ / -painikkeilla →
Objektiivin sisäänvetäytymisaika
Turvallisuussyistä objektiivi vetäytyy kuvaustiloissa sisään yleensä
noin minuutin kuluttua
-painikkeen painamisesta. Jos haluat, että
objektiivi vetäytyy sisään heti
-painikkeen painamisen jälkeen, määritä
sisäänvetäytymisajaksi [0 sek.].
1
[Obj. sulkuviive]
270
Videojärjestelmän määrittäminen
Määritä näyttämistä varten käytettävän television videojärjestelmä.
Tämä asetus määrittää videoille käytettävissä olevan kuvanlaadun
(kuvataajuuden).
1
NTSC
PAL
[Videojärjest.]
Alueille, joilla käytetään NTSC-televisiojärjestelmää, kuten
Pohjois-Amerikka, Japani, Etelä-Korea ja Meksiko.
Alueille, joilla käytetään PAL-televisiojärjestelmää, kuten
Eurooppa, Venäjä, Kiina ja Australia.
271
Kosketusnäytön säätäminen
Kosketusnäytön herkkyyttä voi lisätä, jolloin kamera reagoi kevyempään
kosketukseen, mutta voit myös poistaa kosketuskäytön käytöstä.
1
[Kosketusohjaus]
zz Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen:
[Herkkä]
zz Paneelin poistaminen käytöstä. [Pois]
zz Lisää kosketusnäytön herkkyyttä, jos eleitä ei tunnisteta helposti.
zz Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät kosketusnäyttöä.
-- Näytössä ei ole paineentunnistusta. Älä käytä kosketustoimintoja varten
mitään terävää, kuten kynsiä tai kuulakärkikynää.
-- Älä suorita kosketustoimintoja kostein sormin.
-- Jos sormesi ovat märät, kun yrität suorittaa kosketustoimintoja, kamera
ei ehkä vastaa tai se voi toimia virheellisesti. Katkaise siinä tapauksessa
kamerasta virta ja kuivaa näyttö liinalla.
-- Älä käytä näyttöön erikseen ostettavia näytönsuojia tai tarrakalvoja.
Tämä voi heikentää kosketustoimintojen reagoivuutta.
zz Kamera voi reagoida heikommin, jos suoritat kosketustoimintoja nopeasti
asetuksen arvon ollessa [Herkkä].
272
Äänimerkkien säätäminen
Määritä, toistaako kamera äänimerkkejä, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai käytät itselaukaisinta.
1
[Äänimerkki]
273
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää yksittäisten kameran äänten äänenvoimakkuutta.
1
2
zz
[Äänitaso]
Määritä asetukset.
-painike → / -painikkeet
274
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen
Määritä kameran kuville käytettävä lähetystarkkuus, kun kamera on
yhdistetty televisioon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen HDMI-kaapelilla.
1
Automaattinen
1080p
[HDMI-tarkkuus]
Kuvat näytetään automaattisesti yhdistetyn television
kannalta optimaalisella tarkkuudella.
Lähetetään tarkkuudella 1080p. Valitse, haluatko välttää
näyttö- tai viiveongelmat tarkkuutta vaihdettaessa.
275
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsella RAW-kuvia HDR-muodossa yhdistämällä kameran HDRtelevisioon.
1
[HDMI HDR -lähtö]
zz Jos haluat näyttää HDR-television värien mukaisina, valitse [HDMI HDR
-lähtö] → [Päällä].
zz Varmista, että HDR-televisiolle on määritetty HDR-tulo. Lisätietoja TV:n
tuloliitäntöjen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
zz HDR-lähtö ei ole käytettävissä kuville, jotka kuuluvat RAW-sarjatilaa
käyttäen otettuihin sarjoihin (rulliin).
zz Joissakin televisioissa kuvat eivät ehkä näytä odotetun mukaisilta.
zz Jotkin kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
276
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen
Voit mukauttaa tietoja ja tietonäyttöjä, jotka näytetään kamerassa, kun
kuvaat. Ristikkonäyttö ja histogramminäyttö voidaan myös määrittää.
1
[Kuvaustietonäyttö] → [Näytön
tietoaset.]
2
Paina / -painikkeita ja valitse
näytöt.
zz Poista -painikkeella [ ]-merkki
näytöiltä, joita et halua näyttää.
zz Voit muokata näyttöä painamalla
-painiketta.
3
Muokkaa näyttöä.
zz Siirry kohteiden välillä käyttämällä
-painikkeita.
/
zz Lisää -painikkeella [ ]-merkki
näytettävien kohteiden viereen.
zz Ota asetuksesi käyttöön valitsemalla
alitse [OK].
zz Ristikkonäytön voi määrittää asetuksella [Kuvaustietonäyttö] →
[Ristikkonäyttö].
zz Voit vaihtaa kirkkaushistogrammista RGB-histogrammiin tai säätää näytön
kokoa valitsemalla [Kuvaustietonäyttö] → [Histogrammi].
[Tarkenn.menetelmä]
zz Elektronista vesivaakaa ei näytetä, kun
].
-asetuksena on [
277
Peilikuvan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö peilikuva kuvattaessa niin, että näyttö on käännettynä
eteenpäin.
1
[Peilikuva]
278
Mittayksikköjen näyttö
Voit muuttaa zoomauspalkissa (= 96), käsintarkennuksen
ilmaisinpalkissa (= 99) ja muualla näkyvät mittayksiköt
metreistä ja senteistä jalkoihin ja tuumiin tarpeen mukaan.
1
[Yksiköt]
279
Toiminto-oppaan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö toiminto-opastus, kun pikavalintanäytössä valitaan
kohteita.
1
[Toiminto-opas]
280
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
Voit mukauttaa kameran käyttöä määrittämällä valinnaisia toimintoja.
1
[Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
2
Valitse kohde.
3
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
C.Fn I:Valotus
Varmuussiirto
C.Fn II:Muut
Säätörenkaan
kiertäminen
C.Fn II:Muut
Säädinvalitsimen
kiertäminen
C.Fn II:Muut
Käyttäjän
asetukset
-painike
Määrittämällä asetuksen arvoksi [1:Päällä] voit ottaa
käyttöön valotusajan ja aukon arvon automaattisen
säätämisen, jotta valotustaso tulee lähemmäksi
normaalia valotusta silloin, kun normaali valotus
ei olisi muuten saatavilla määrittämälläsi valotusajan
tai aukon arvolla
- tai
-tilassa.
Muuta
-renkaan kiertosuuntaa.
Muuta
-valintakiekon kiertosuuntaa.
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen,
toimintoja.
281
zz Kun C.Fn-2- tai C.Fn-3-asetuksen arvoksi on määritetty [1:Päinvastainen],
kääntösuunnan muuttaminen vaikuttaa vain valotusajan, aukon arvon
tai ohjelmoidun siirron säätöön, ja se määritetään -renkaalle tai
-valintakiekolle.
zz Voit palauttaa [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -oletusarvot (paitsi
[Käyttäjän asetukset] -arvot) valitsemalla [Nollaa kamera] → [Muut
asetukset] → [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] → [OK].
zz Painikkeiden mukauttaminen
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen, toimintoja.
(AE-lukitus) -painikkeen, -renkaan ja -valintakiekon asetukset
koskevat
/ /
/
/ / -tiloja.
[
Laukaisin puoliväliin]- ja [
Videokuvauspainike] -asetukset koskevat
/
/
/ / -tiloja.
1
[C.Fn II:Muut Käyttäjän asetukset]
2
Valitse painike
3
Valitse toiminto.
282
zz Voit määrittää [Valotuksen korjaus] -toiminnot -renkaaseen. Voit säätää
valotuksen korjausta -renkaalla valitsemalla [ ] Käyttäjän asetukset
-valintanäytössä, valitsemalla [ ], palaamalla kuvausnäyttöön ja
asettamalla valotuksenkorjaussäätimen [ ]-asentoon.
zz Kun -tilassa on valotuksenkorjaussäätimen asetuksena [ ] ja
-renkaan sekä -valintakiekon asetuksena [STD], valotuksen korjausta
voi säätää -valintakiekolla mittausajastimen ollessa käynnissä.
zz -renkaalla määritettävät asetukset vaihtelevat kuvastilan mukaan
/
/ -tilassa vai
/ -tilassa).
(sen mukaan, onko kamera /
zz Voit palauttaa [Käyttäjän asetukset] -oletusarvot valitsemalla [Nollaa
kamera] → [Muut asetukset] → [Käyttäjän asetukset] → [OK].
zz Jotkin määrittämäsi toiminnot eivät ehkä ole käytössä videotilassa.
Asetukset, jotka voi määrittää, kun [STD] on määritetty
Kohteet
Kuvaustilat
Asetukset
-rengas
STD
Ohjelmoitu
siirto
Valotusaika
Aukon
arvo
-valintakiekko
STD
―
―
―
* Kun -renkaan määrityksenä ei ole [STD] mutta -valintakiekon
määrityksenä se on, voit -valintakiekolla määrittää ohjelmoidun siirron
-tilassa, valotusajan
-tilassa tai aukon arvon
-tilassa.
* Kun -valintakiekon määrityksenä on [STD] / -tilassa,voit käyttää
valintakiekkoa valotusajan (tai aukon arvon) asettamiseen, kun -renkaan
asetuksena on [
] (tai [
]).
283
Mukautetut kuvaustilat (C-tila)
Voit tallentaa usein käytetyt kuvaustilat sekä määrittämäsi toimintojen
asetukset ja käyttää niitä uudelleen. Voit käyttää tallennettuja asetuksia
myöhemmin kääntämällä valintakiekon asentoon . Tällä tavalla voit
säilyttää myös ne asetukset, jotka nollautuvat, kun vaihdat kuvaustilaa tai
sammutat kameran.
Tallennettavissa olevat asetukset
zz Kuvaustilat ( /
zz
/
/
/
/
/
)
-tiloissa määritettävät ominaisuudet (tietyin poikkeuksin)
zz Zoomausasennot
zz Manuaalitarkennuksen asennot (= 99)
1
2
3
Siirry kuvaustilaan, jonka asetukset
haluat tallentaa, ja määritä asetukset
haluamiksesi.
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)]
[Rekisteröi asetukset]
284
zz Voit muokata tallennettuja asetuksia (muita kuin kuvaustilan asetuksia)
valitsemalla , muuttamalla asetuksia ja valitsemalla sitten [Mukaut.
kuvaustila (C-tila)] → [Rekisteröi asetukset] uudelleen. Nämä asetustiedot
eivät vaikuta muihin kuvaustiloihin.
zz Voit palauttaa tallennetut asetukset oletusarvoihinsa valitsemalla
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)] → [Nollaa asetukset].
zz Voit päivittää -tilassa kuvaamisen aikana asetuksiin tekemäsi muutokset
automaattisesti tallennettuihin asetuksiin määrittämällä [Mukaut.
kuvaustila (C-tila)] → [Autom. päivitys] → [Päällä].
285
Kameran oletusasetusten
palauttaminen
Palauta kameran oletusasetukset
1
/
/
/
/
-tiloissa.
[Nollaa kamera]
zz Nollaa perusasetukset: [Perusasetukset]
→ [OK]
zz Nollaa muut asetukset: [Muut asetukset]
→ valitse kohde → [OK]
zz Perusasetuksia, kuten [Kieli
oletusarvoihinsa.
] ja [Päivä/aika/vyöh.] ei palauteta
286
Kuviin tallennettavien
tekijänoikeustietojen asettaminen
Määrittämäsi tekijän nimi ja tekijänoikeustiedot voidaan tallentaa kuviisi.
1
[Tekijänoikeustiedot] →
[Kirjoita tekijän nimi] tai [Anna
tekijänoikeustiedot]
zz Kirjoita nimi →
-painike → [OK]
zz Jos haluat tarkistaa määritetyt tiedot, valitse [Tekijänoikeustiedot] →
[Näytä tekijänoik.tiedot].
zz Voit poistaa sekä rekisteröidyn tekijän nimen että tekijänoikeustiedot
samalla kertaa valitsemalla [Tekijänoikeustiedot] → [Poista
tekijänoikeustiedot], mutta kuviin jo tallennettuja tekijänoikeustietoja ei
poisteta.
287
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen
QR-koodista
Kameran näytöllä voi näyttää QR-koodin, jolla voi siirtyä käyttöoppaiden ja
ohjelmiston lataamisen verkkosivulle.
1
[Oppaan/ohjelmiston URL]
288
Sertifiointilogojen näyttäminen
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella
näytössä.
1
[Sertifiointilogon näyttö]
289
Usein käytettävien kuvausvalikon
kohtien tallentaminen (Oma valikko)
Voit tallentaa enintään kuusi usein käytettävää kuvausvalikon kohdetta
-välilehteen. Mukauttamalla -välilehden voit valita nämä kohteet nopeasti
yhdestä näytöstä.
1
2
3
[Lisää Oma valikko -välilehti] →
[OK]
[Määritä]
[Valitse rekisteröit. kohteet]
zz Valitse kohde → [OK]
zz Valitsemasi kohteet lisätään Oma valikko
-välilehteen.
Kohteiden järjestäminen uudelleen
zz [Lajittele rekist. kohteet] → valitse
siirrettävä kohde → siirrä /
-painikkeilla → -painike
290
zz Voit lisätä enintään [ 5] Oma valikko -välilehteä.
zz Jos valitset lisäämässäsi Oma valikko -välilehdessä [Määritä] → [Poista
kaikki välil. kohteet] → [OK], kaikki välilehteen lisätyt kohteet poistetaan.
zz Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen
1
[Nimeä välilehti uudelleen]
2
Muuta välilehden nimeä.
zz Kirjoita välilehden nimi →
→ [OK]
-painike
zz Oma valikko -välilehden poistaminen
1
[Poista välilehti]
zz Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen
1
[Poista kaikki Oma val. -välil]
291
zz Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen
1
[Poista kaikki kohteet]
zz Oma valikko -näytön mukauttaminen
Määritä, mikä näyttö näytetään, kun kuvaustilassa painetaan
-painiketta.
1
Normaali näyttö
Näytä Oma valikko
-välilehd.
Näytä vain Oma valikko
-välil
[Valikkonäyttö]
Näyttää viimeisimmän, edellisessä
toiminnossasi näytetyn valikon.
Aloittaa näyttämisen
-välilehtinäytöistä.
Rajoita näyttäminen
-välilehtinäyttöihin.
292
Lisävarusteet
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa.
„„ Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden
käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/
tai räjähdys). Huomaa, että tällaisesta viasta aiheutuvat Canon-tuotteesi
korjaustarpeet eivät kuulu takuun piiriin, vaan korjaus on maksullinen.
293
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
zz Virtalähteet
Akku NB-13L
zz Ladattava litiumioniakku
Akkulaturi, CB-2LH-sarja
zz Akun NB-13L laturi
USB-verkkolaite PD-E1
zz Sovitin, jolla kameran voi liittää
tavalliseen pistorasiaan
zz Akkulaturia ja USB-verkkolaitetta voidaan käyttää alueilla, joiden
verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V (50/60 Hz).
zz Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta.
Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa
vahingoittaa akkua.
zz Salama
Tehosalama HF-DC2
zz Ulkoinen salama, jolla valaistaan sisäisen
salaman kantaman ulkopuolella olevat
kohteet.
294
zz Muut
Liitäntäkaapeli IFC-100U
zz Kameran liittämiseen tietokoneeseen
Langaton kauko-ohjain BR-E1
zz Bluetoothia käyttävä langaton kaukoohjain
zz Tulostimet
Canon PictBridge -yhteensopivat
tulostimet
zz Liittämällä kameran suoraan tulostimeen
voit tulostaa kuvia ilman tietokonetta.
295
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen
zz Toisto TV:ssä
Voit katsella ottamiasi kuvia televisiosta yhdistämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon erikseen hankittavalla HDMI-kaapelilla (enintään
2,5 metriä, kameraan liitettävässä päässä tyypin D liitin). Voit kuvatessasi
katsella kuvia esikatseluna television suuremmasta näytöstä.
Lisätietoja kytkemisestä ja tuloliitännöistä on television käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
2
Liitä kamera televisioon.
3
Kytke televisioon virta ja kytke aseta
käyttämäsi liitäntä televisiotuloksi.
4
Siirry toistotilaan.
zz Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa.
(Kameran näytössä ei näy mitään.)
296
zz Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan television avulla.
zz Kun näytät kuvia HDMI-lähdön kautta, seuraavan kuvan näyttämiseen voi
mennä hetki, jos vaihdat 4K- ja HD-videoiden välillä tai eri kuvataajuuksia
käyttävien videoiden välillä.
297
zz USB-verkkolaitteen käyttäminen kameran
lataamiseen tai virtalähteenä
USB-verkkolaitteella PD-E1 (myydään erikseen) voit käyttää kameraa ja
ladata samalla akkua irrottamatta akkua kamerasta.
1
Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta.
2
Kytke USB-verkkolaite.
3
Kytke virtajohto.
zz Aseta verkkolaitteen liitin kameraan
kuvan mukaisesti.
zz Kytke virtajohdon toinen pää USBverkkolaitteeseen ja toinen pää
pistorasiaan.
zz Latauksen oranssi merkkivalo syttyy (1),
ja lataaminen alkaa.
(1)
zz Kytke kameraan virta, niin voit
käyttää sitä samalla, kun lataat akkua
(paitsi kuvattaessa tai kuvauksen
valmiustilassa).
zz Merkkivalo sammuu, kun lataus päättyy.
298
zz Kuvakkeiden merkitykset ovat seuraavat.
: kameran lataaminen/virta,
: vain kameran virta,
: täysin
ladattu
zz Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli 24
tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Jos latauksen merkkivalo ei syty tai latauksen aikana ilmenee ongelma
(tällöin kameran takana oleva merkkivalo vilkkuu oranssina), irrota
virtajohto, aseta akku uudelleen paikalleen ja odota muutama minuutti,
ennen kuin kytket virtajohdon takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
asiakastukeen.
zz Tarvittava latausaika ja latautuva varaus vaihtelevat ympäristön lämpötilan
ja jäljellä olevan kapasiteetin mukaan.
zz Turvallisuussyistä lataaminen alhaisessa lämpötilassa kestää kauemmin.
299
zz Etäkuvaaminen
Kuvaamiseen voi käyttää langatonta kauko-ohjainta BR-E1 (myydään
erikseen).
Lisätietoja on myös langattoman kauko-ohjaimen käyttöoppaassa.
1
Muodosta laitepari.
2
Pidä BR-E1:n W- ja T-painikkeita
painettuina yhtä aikaa vähintään
kolmen sekunnin ajan.
zz
[Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] → [ ]
(Yhdistä langattomaan kaukosäätimeen)
→ [Lisää laite, johon yhdistetään]
zz Laitteet on nyt yhdistetty laitepariksi.
3
Määritä kamera valmiiksi
etäkuvausta varten.
zz Stillkuvat:
-painike → [
]
zz Videotallennusta varten asetuksen
[Kauko-ohjaus] arvona on oltava
[Päällä].
4
Kuvaa.
zz Videotallennusta varten aseta kaukoohjaimen vapauttamisen ajoituksen/
ja
videokuvauksen kytkin asentoon
paina vapautuspainiketta.
300
zz Virta katkeaa automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua, vaikka olisit
asettanut ajaksi yhden minuutin tai vähemmän.
[Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] →
zz Voit poistaa laiteparitiedot valitsemalla
] → [Poista yhteystiedot] → [OK].
[
zz Ulkoisen mikrofonin käyttäminen
Jos haluat käyttää tallennuksessa ulkoista mikrofonia (= 31), kytke
erikseen hankittava minipistokkeella (läpimitta 3,5 mm) varustettu
ulkoinen mikrofoni ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään. Huomaa, ettei
sisäänrakennettua mikrofonia käytetä tallentamiseen ulkoisen mikrofonin
ollessa liitettynä.
1
Kytke ulkoinen mikrofoni.
zz Aseta ulkoisen mikrofonin pistoke kuvan
mukaisesti.
zz Määrittämiäsi vaimennusasetuksia sovelletaan myös tallennukseen, joka
suoritetaan ulkoisella mikrofonilla.
zz Ulkoisen mikrofonin liittäminen poistaa [Tuulisuoja]-toiminnon käytöstä.
301
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Voit tallentaa ottamiasi kuvia tietokoneelle kytkemällä kameran
tietokoneeseen liitäntäkaapelilla IFC-100U (myydään erikseen; kameraan
kytkettävä pää: tyyppi C). Voit katsoa lisätietoja tietokoneen liitännöistä
tietokoneen käyttöoppaasta.
1
Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta.
2
Liitä kamera tietokoneeseen.
3
4
Kytke kameraan virta.
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
zz Voit avata kuvat käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa
ohjelmistoa.
zz Voit siirtää kuvia myös käyttämällä kortinlukijaa.
302
Kuvien tulostaminen
Tulosta kuvat liittämällä kamera PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
USB-kaapelilla (myydään erikseen; kameraan kytkettävä pää: tyyppi C).
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP -sarjan
kuvatulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat
tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös tulostimen käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
2
Liitä kamera tulostimeen.
3
4
Kytke tulostimeen virta.
Siirry toistotilaan ja valitse kuva.
303
5
Avaa tulostusnäyttö.
6
[Tulosta]
zz
-painike → [Tulosta kuva]
304
Liite
305
Käsittelyohjeita
zz Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista
sitä koville iskuille.
zz Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähelle. Vahvat
sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai poistaa
kuvatietoja.
zz Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa,
pyyhi kamera kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien
puhdistusliinalla. Älä hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
zz Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
zz Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista. Jos
puhdistaminen on vaikeaa, ota yhteyttä asiakastukeen.
zz Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa
säilytysastiassa. Jos akku on pitkiä aikoja käyttämättömänä, voit
säilyttää sen suorituskyvyn lataamalla sen noin kerran vuodessa ja
käyttämällä sitä kamerassa, kunnes varaus on kulunut loppuun, ennen
kuin palautat akun säilytykseen.
306
Vianmääritys
Jos olet havainnut kamerassa mahdollisen ongelman, tarkista ensin
seuraavat seikat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.
„„ Virta
Mitään ei tapahdu, kun ON/OFF-painiketta painetaan.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Akun teho heikkenee matalissa lämpötiloissa. Yritä lämmittää akkua
asettamalla se esimerkiksi taskuusi varmistaen samalla, etteivät akun
navat kosketa mitään metalliesineitä.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
zz Jos nämä toimenpiteet eivät auta, vaan akku tyhjenee edelleen
nopeasti latauksen jälkeen, akun käyttöikä saattaa olla lopussa.
Hanki uusi akku.
Akku on turvonnut.
zz Akun turpoaminen on normaalia, eikä siitä aiheudu mitään vaaraa. Jos
akku kuitenkin turpoaa niin paljon, ettei se mahdu kameraan, ota yhteys
asiakastukeen.
„„ Kuvaaminen
Kuvaaminen ei onnistu.
zz Paina toiston aikana laukaisin puoliväliin.
307
Näyttö on outo kuvattaessa.
zz Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin, mutta
ne tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki loisteputkitai LED-valaistuksessa kuvattaessa.
Videotallennus tai toisto pysähtyy yllättäen.
]- tai [
]-vaihtoehtoa varten UHS-I-muistikorttia,
zz Käytä [
jonka UHS-nopeusluokka on vähintään 3.
zz Käytä suuren kuvataajuuden videoita varten UHS-I-muistikorttia, jonka
UHS-nopeusluokka on vähintään 3.
zz Käytä nopeutettujen 4K-videoiden (1), nopeutettujen Full HD -videoiden
(2) tai hybridiautomaattivideoiden (3) toistoa varten muistikorttia, jonka
lukunopeus on noin (1) 300 Mb/s tai (2)/(3) vähintään 90 Mb/s. Jos
muistikortti on liian hidas, meneillään oleva videon toisto voi pysähtyä.
[
] tulee näyttöön, ja kamera sammuu automaattisesti.
zz Jos olet kuvannut pitkään tai kuvannut kuumalla säällä, näyttöön voi
tulla [ ], joka ilmaisee, että kamera sammuu pian automaattisesti.
Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna sen jäähtyä.
Jatkuva kuvaus on huomattavasti tavallista hitaampaa.
zz Korkeissa lämpötiloissa jatkuva kuvaus voi olla huomattavasti tavallista
hitaampaa. Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna sen
jäähtyä.
Näytössä näkyy [
].
zz [ ] voi näkyä näytössä toistuvan videotallennuksen jälkeen seuraavilla
asetuksilla tai jos pidät kameraa pitkään valmiustilassa videotallennusta
varten.
-- 4K-videotallennus
-- Videotallennus suurella kuvataajuudella
-- Videotallennus, kun muodostettuna on Wi-Fi-yhteys
Kameran virta katkeaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua, jos jatkat
tallentamista [ ]-kuvakkeen ollessa näytössä. Kameran virta voi katketa
automaattisesti myös valmiustilassa videotallennusta varten, kun [ ] on
näytössä. Kun [ ] näkyy näytössä, katkaise kamerasta virta ja anna sen
jäähtyä.
308
Kuvan laatu on heikko.
zz Kuvan laatu voi heiketä, jos kuvaat kameran sisäisen lämpötilan ollessa
liian kuuma.
Kuvat eivät tarkennu.
zz Varmista, että tarpeettomat toiminnot, kuten makrot, on poistettu käytöstä.
zz Kokeile kuvata käyttäen tarkennuksen lukitusta.
Tarkennuspisteet eivät tule näkyviin, eikä kamera tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
zz Yritä sommitella kuva siten, että suuren kontrastin kohteet on keskitetty,
ennen laukaisimen painamista puoliväliin (tai sen painamista puoliväliin
toistuvasti), jotta tarkennuspisteet näytetään oikein ja kamera tarkentaa
oikein.
Kuvissa olevat kohteet näyttävät liian tummilta.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
Kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
zz Vähennä kohteiden valaistusta.
Kuvat näyttävät liian tummilta salaman välähtämisestä huolimatta.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai
muuttamalla salamatehoa.
zz Suurenna ISO-herkkyyttä.
Salamalla kuvatut kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat
ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai
muuttamalla salamatehoa.
„„ Videoiden tallentaminen
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
zz Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
309
„„ Wi-Fi
Yhteyttä Wi-Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla
-painiketta.
zz Wi-Fi-valikkoon ei voi siirtyä, kun kamera on kytketty kaapelilla
tulostimeen tai tietokoneeseen. Irrota kaapeli.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
zz Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema
kanava. Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on
suositeltavaa määrittää tuettu kanava käsin. Tietoja tuetuista kanavista
on Canonin verkkosivustossa.
Kuvien lähettäminen kestää kauan./Langattomassa yhteydessä on häiriö.
zz Älä käytä kameraa Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä;
tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivat laitteet.
zz Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa
yhteyden (kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä
ole mitään esteitä.
Laiteparin muodostaminen älypuhelimen kanssa Bluetoothin avulla ei onnistu.
zz Bluetoothin avulla ei voi muodostaa laiteparia älypuhelimen kanssa, jos
käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1.
„„ Virhekoodit
Virhekoodit (Errxx) ja suositellut toimet näkyvät näytössä.
zz Virhekoodeja näytetään, jos kameran kanssa on ongelmia. Jos
ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi (Errxx) muistiin ja ota yhteyttä
asiakastukeen.
zz Langattoman tiedonsiirron virheiden virhekoodit (Errxx) näkyvät oikealla
ylhäällä
[Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] -näytössä. Painamalla
-painiketta voit tarkastella virheen tietoja tietonäytöissä.
310
Näytössä näkyvät tiedot
zz Kuvattaessa
(48)
(49)
(50) (51) (52)
(14) (15)
(56)
(18)
(16)
(17) (19)(20)(21)(22)
(23)
(57)
(1)
(3)
(5)
(45)
(10)
(12)
(46)
(55)
(54)
(53)
(2)
(24)
(25)
(4)
(26)
(6)
(7)
(27)
(28)
(8)
(9)
(29)
(30)
(11)
(32)
(33)
(13)
(35)
(40) (41) (42) (43)(44)
(36)(37)(38)(39)
(58)
(59)
(31)
(34)
(61)
(47)
(62)
(63) (64)
(65)
(66) (67) (68) (69)
(70)
(60)
(1)
Kuvaustila, Näkymä-kuvake
(9)
(2)
Tarkenn.menetelmä
(10) Kameran tärähdysvaroitus
(3)
Tarkennushaarukointi/kuvien määrä
(11) Kosketuslaukaisin
(4)
Tarkennustoiminta
(12) Kuvaustapa/itselaukaisu
(5)
Ristikko
(13) Valotuksen lukitus
(6)
Mittaustapa
(7)
Kuvan laatu
(14) Tallennettavissa oleva kuvamäärä/
-rullamäärä
(8)
Videotallennuksen laatu
311
Harmaasuodin
(15) Jatkuvan kuvauksen kuvien
enimmäismäärä/jatkuvan kuvauksen
-rullien enimmäismäärä (kiinteä
1)
(41) Valotushaarukointi
(42) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(43) Ensisijainen huippuvalotoisto
(16) Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
(44) ISO-herkkyys
(17) Akun varaustaso
(46)
(18) Videon suunnan ilmaisin
(47) Videon servotarkennus
(19) Zoomaussuurennus, digitaalinen
telejatke
(48) Älykäs kuvanvakain
(20) Tarkennuspiste
(50) RAW-sarjatila
(21) AE-mittauspistekehys
(22) Elektroninen vesivaaka
(23) Pikavalintanäyttö
(24) Histogrammi
(25) Tarkennusalue
(26) Valkotasapaino
(27) Kuva-asetukset
(28) Autom. valotuksen optimointi
(29) Luovat suotimet
(30) Bluetooth-älypuhelinyhteys,
GPS-tietojen hankinnan tila
(31) Valotuksen simulointi
(32) Pvm-merkki
(33) Luo kansio
(34) Bluetooth-yhteystila
(35) Valotusaika
(36) Elektroninen suljin
(37) Salamatoiminto/salamavalotuksen
lukitus
(38) Aukon arvo
(39) Salamavalotuksen korjaus/
salamateho
(45) Videokollaasi
Merkkivalo
(49) Hybridiautomaattitila/koostetyyppi
(51)
Ennakkokuvaus
(52) Monikuvan kohinanvaimennus
(53)
Kuvien määrä
(54) Zoomauspalkki
(55)
Tarvittava aika
(56)
Aikaväli
(57) Omakuvavideo
(58) Valkotasapainon korjaus
(59) Miniatyyritehostevideo
(60) Manuaalitarkennuksen ilmaisin
(61) Luovan kuvauksen apu
(62) Äänen tallennustason mittari
(63) Ekotila
(64) Kuvanvakaus
(65) Valotuksen korjaus
(66) Äänen tallennustila
(67) Tuulisuoja
(68) Vaimennus
(69)
Automaattinen pitkä valotusaika
(70)
aut. suorist.
(40) Valotustason ilmaisin
312
zz Toiston aikana
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(7)
(12)
Nykyinen kuva/kuvien
kokonaismäärä
(7)
Kansion numero – kuvanumero
(8)
Valotusaika
(2)
Akun varaustaso
(9)
Aukon arvo
(3)
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(10) Valotuksenkorjaustaso
(4)
Bluetooth-yhteystila
(11) ISO-herkkyys
(5)
Luokitus
(12) Ensisijainen huippuvalotoisto
(6)
Suojaus
(13) Kuvan laatu*
(13)
*Kuvilla, joissa on käytetty luovaa suodinta, RAW-kuvan käsittelyä, koon muuttamista,
].
luovan kuvauksen apua, rajausta tai punasilmäkorjausta, on merkintä [
Rajatuissa kuvissa on merkintä [ ].
313
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)(17)
(5)
(6)
(11)
(18)
(19)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(20)
(21)
(1)
Kuvauspäivämäärä ja -aika
(12)
(2)
Histogrammi
(3)
Kuvaustila/RAW-sarjatila
(13) Salamavalotuksen korjaus/
monikuvan kohinanvaimennus
aut. suorist.
(4)
Valotusaika
(14) Mittaustapa
(5)
Aukon arvo
(15) Automaattinen valotuksen optimointi
(6)
Valotuksenkorjaustaso
(16) Harmaasuodin
(7)
ISO-herkkyys
(17) Videon kääntötiedot
(8)
Ensisijainen huippuvalotoisto
(18) Videon tallennuskoko
(9)
Valkotasapaino
(19) Kuvan laatu*
(10) Valkotasapainon korjaus
(20) Videon tallennusaika/RAW-sarjatila
(11) Kuvatyylin tarkat tiedot
(21) Tiedostokoko
*Kuvilla, joissa on käytetty luovaa suodinta, RAW-kuvan käsittelyä, koon muuttamista,
].
luovan kuvauksen apua, rajausta tai punasilmäkorjausta, on merkintä [
Rajatuissa kuvissa on merkintä [ ].
314
Langattomia toimintoja koskevia varotoimia
zz Ennen kuin valuutta- ja ulkomaankauppalaeilla säänneltyjä
kameratavaroita ja -teknologioita viedään (mukaan lukien niiden tuonti
Japanin ulkopuolelle tai niiden näyttäminen ulkomaalaisille Japanissa),
saatetaan tarvita Japanin hallituksen vienti- tai palvelunsiirtolupa.
zz Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaisia salausosia, joten tuotteeseen
sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä tuotetta saa viedä
Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
zz Kirjaa käyttämäsi Wi-Fi-asetukset ylös. Tuotteen virheellinen käyttö,
radioaaltojen tai staattisten sähkönpurkausten vaikutukset, vahingot tai
toimintahäiriöt voivat muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman
tiedonsiirron asetuksia tai hävittää ne. Huomaa, että Canon ei vastaa
mistään sisällön vahingoittumisesta tai häviämisestä johtuvista suorista
tai epäsuorista vahingoista tai tulojen menetyksistä.
zz Kun siirrät omistajuuden, hävität tuotteen tai lähetät sen huoltoon,
palauta langattoman tiedonsiirron oletusasetukset poistamalla kaikki
itse tekemäsi asetukset.
zz Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta johtuvia
vahinkoja.
Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden
luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista tai menetyksistä, jos tuote
katoaa tai varastetaan.
zz Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Käytä tuotteen langattomia toimintoja tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti. Canon ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka
johtuvat toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen
käyttötapojen vastaisesta käytöstä.
315
zz Suojausohjeita
Koska Wi-Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi-Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
zz Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä
yritä muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat ovat
mahdollisia.
zz Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi-Fiverkkolähetyksiä ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota
tietoja. Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota
edustavat muun muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku
tekeytyy toiseksi henkilöksi tietojen luvattomaksi hankkimiseksi)
tai ponnahduslautahyökkäykset (joku käyttää verkkoa luvatta
ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä tunkeutuessaan muihin
järjestelmiin).
Suojaa Wi-Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi-Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi-Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
316
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
317
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
318
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash/NVM, KSDK H/W Abstraction
Layer (HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
319
Henkilötiedot ja suojausohjeet
Jos kameraan on tallennettu henkilötietoja ja/tai Wi-Fi-suojausasetuksia
tms., huomaa, että nämä tiedot ja asetukset voivat edelleen olla kamerassa.
Kun siirrät kameran toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen huoltoon,
estä tietojen ja asetusten vuotaminen toimimalla seuraavalla tavalla.
zz Poista tallennetut Wi-Fi-suojaustiedot valitsemalla Wi-Fi-asetuksista
[Tyhjennä langattomat asetukset].
320
Tavaramerkit ja lisensointi
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™
ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää näitä merkkejä
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa
Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Osa tiedoista näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
321
zz TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC:N PATENTTIPORTFOLION
LISENSSILLÄ KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN
TAI MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOSSA EI VASTAANOTETA MAKSUA,
(i) VIDEON KOODAAMISEEN AVC-STANDARDIN MUKAISESTI
(”AVC-VIDEO”) JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN
PURKAMISEEN, KUN KOODAUKSEN ON TEHNYT KULUTTAJA
HENKILÖKOHTAISESSA TOIMINNASSAAN JA/TAI KOODATTU
VIDEO ON HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOKA ON
LISENSOITU TARJOAMAAN AVC-VIDEOITA. MITÄÄN LISENSSIÄ
EI MYÖNNETÄ EIKÄ VOIDA JOHTAA MIHINKÄÄN MUUHUN
KÄYTTÖÖN. LISÄTIETOJA VOI ANTAA MPEG LA, L.L.C. KATSO
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
322
Rajoitukset
zz Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
zz Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
zz Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
zz Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
zz Poiketen edellisistä kohdista Canon ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.
323
Hakemisto
Numeerinen
H
1 pisteen AF 149
Ajoitettu tähtivideo (kuvaustila) 77
Akku
Ekotila 264
Lataaminen 21, 298
Virransäästö 265
Automaattinen suoristus 159
Automaattinen valotuksen
optimointi 128
Automaattitila (kuvaustila) 55
Av (kuvaustila) 92
Hakeminen 214
Harmaasuodin 130
HDMI-kaapeli 296
HDR-taide, koho (kuvaustila) 84
HDR-taide, kylläinen (kuvaustila) 84
HDR-taide, normaali (kuvaustila) 84
HDR-taide värikylläinen
(kuvaustila) 84
HDR-vastavalo (kuvaustila) 65
HDR-video 89
Hihna 20
Huippuvalotoisto 129
Hybridiautomaattitila (kuvaustila) 61
B
I
Bluetooth 219, 254
Bulb-valotus 95
Ilotulitus (kuvaustila) 65
ISO-herkkyys 123, 126
Itselaukaisu 116, 174
A
C
C (kuvaustila) 284
Camera Connect 219
CANON iMAGE GATEWAY 239
J
D
K
Digitaalinen telejatke 160
Digitaalinen zoomaus 96
DPOF 198
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 83
Kamera
Nollaaminen 286
Kasvot + seuranta 149
Jatkuva kuvaus 115
Jatkuva tark. 151
E
Ekotila 264
Elektroninen suljin 147
Ensisijainen huippuvalotoisto 129
324
L
Katseleminen 30, 178
Kosketuskäyttö 51
Kuvaesitys 213
Kuvahaku 214
Luettelokuva 182
Siirtymisnäyttö 215
Suurennettu näyttö 180
Televisionäyttö 296
Videokoosteet 181
Yhden kuvan näyttäminen 178
Kosketuslaukaisin 146
Kuvaaminen
Kuvaustiedot 311
Kuva-asetukset 138, 140, 143
Kuvaesitys 213
Kuvakkeet 311, 313
Kuvakoon muuttaminen 211
Kuvan laatu 104
Kuvanumerointi 258
Kuvanvakaus 157
Kuvasuhde 106
Kuvat
Näyttöaika 107
Poistaminen 195
Suojaaminen 190
Kuvien lähettäminen 239
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 221, 228
Kuvien lähettäminen
Web-palveluun 239
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 302
Käsitarkennus (tarkennusalue) 99
Kääntäminen 193, 194
Langattomat toiminnot 218, 315
Lataaminen 21, 298
Latauslaite 294
Lelukameratehoste (kuvaustila) 83
Liitin 296, 302, 303
Lisävarusteet 294
Live-suoratoisto 244
Suoratoista nyt 246
Tapahtumat 248
Luettelokuva 182
Luokitus 212
Luovan kuvauksen apu
(kuvaaminen) 59
Luovan kuvauksen apu (toisto) 204
Luovat suotimet (Kuvaustila) 81
M
M (kuvaustila) 93
Makro (tarkennusalue) 98
Manuaalitarkennuksen korostus 101
Manuaalitarkennus (MF) 99
Miniatyyritehoste (kuvaustila) 83, 86
Miniatyyritehostevideo
(kuvaustila) 167
Mittausmenetelmä 131
Monikuvan kohinanvaimennus 144
Muistikortit 22
Mukautettu valkotasapaino 136
Muokkaaminen
Kuvakoon muuttaminen 211
Punasilmäkorjaus 206
Rajaus 209
Muotokuva (kuvaustila) 63
325
N
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 25
Muuttaminen 268
Nollaaminen 286
Nopeutettu video (kuvaustila) 171
Näytön kieli
Asetukset 25
Muuttaminen 269
Näyttö
Kuvakkeet 311
Näytön kieli 25, 269
R
Rajaus 209
Rakeinen mustavalkokuva
(kuvaustila) 82
RAW 104
RAW-kuvan käsittely 202, 205
RAW-sarjatila 117
Ristikko 277
Ruoka (kuvaustila) 64
O
Ohjelmisto
Kuvien lähettäminen
tietokoneeseen
automaattisesti 235
Ohjelmoitu AE 90
Omakuva (kuvaustila) 63, 66
Omakuvavideo 173
Oma valikko 290
S
Salama
Hidas täsmäys 108
Salama pois 108
Salaman ajoitus 113
Salamavalotuksen korjaus 111
Tila 108
Salama pois 108
Salamavalotuksen korjaus 111
Salamavalotuksen lukitus 109
Servo AF 148
Siirtymisnäyttö 215
Suojaa kuvat 190
Suojaaminen 190
Suurennettu näyttö 180
Suuri kuvataajuus 162
Suurten ISO-herkkyyksien
kohinanvaimennus 144
P
P (kuvaustila) 90
Paikkatietojen lisääminen kuviin 229
Pakkaus 104
Panoraamakuva (kuvaustila) 67
Panorointi (kuvaustila) 69
Pehmeä iho (kuvaustila) 63
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 82
PictBridge 231, 295, 303
Pikavalintanäyttö 40
Kosketuskäyttö 48
Perustoiminnot 36
Pikselimäärä (kuvakoko) 104
Pistetarkennus 149
Pitkä valotusaika 95
Poistaminen 195
Punasilmäkorjaus 206
T
Tarkennuksen apuvalo 152
Tarkennuksen haarukointi 153
Tarkennuksen lukitus 102
326
Valotushaarukointikuvaus 121
Vesiväritehoste (kuvaustila) 83
Vianmääritys 307
Videoiden käsisäätöinen valotus
(kuvaustila) 88
Videojärjestelmä 271
Videokollaasi 169, 207
Videot
Luo albumi 207
Muokkaaminen 183
Servo AF 165
Tallennuskoko 161
Virheilmoitukset 310
Virransäästö 265
Virta 294
Väri (valkotasapaino) 134
Värikylläisyys 140
Värilämpötila 134
Tarkennus
Manuaalitarkennuksen
korostus 101
Servo AF 148
Tarkennuksen lukitus 102
Tarkennuspisteet 149
Tarkennusalue
Käsintarkennus 99
Makro 98
Tarkennusmenetelmä 149
Tarkennuspisteet 44, 150
Tarkennuspistezoomaus 99
Taustan sumennus (kuvaustila) 82
Televisionäyttö 296
Tulostaminen 198, 231, 303
Tuulisuoja 164
Tv (kuvaustila) 91
Tähtien liike (kuvaustila) 75
Tähtitaivasmuotokuva (kuvaustila) 70
W
U
Wi-Fi-toiminnot 218
Ulkoinen mikrofoni 301
Y
V
Yhteystietojen muuttaminen tai
poistaminen 255
Yökuvaus käsivaralta (kuvaustila) 64
Vaimennus 164
Valikko
Kosketuskäyttö 49
Perustoiminnot 38
Taulukko 41
Valinnaiset toiminnot 281
Valkotasapaino (väri) 134
Valo 152
Valokuvakirjan aset. 200
Valotuksen lukitus 97
Valotus
Korjaus 120
Salamavalotuksen lukitus 109
Valotuksen lukitus 97
Z
Zoomaus 28, 55, 96, 103
Ä
Äänimerkki 273
Ö
Öinen tähtimaisema (kuvaustila) 73
327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising