Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Aloitusopas SUOMI
CEL-SX7LA260
Oppaat ja ohjelmisto
Lisätietoja kamerasta saat kamerassa näytettävistä toiminto-ohjeista sekä
Laajennetusta käyttöoppaasta, jonka voit ladata Canonin sivustosta.
Voit ladata kameran ja objektiivin oppaat ja ohjelmiston
seuraavalta verkkosivulta:
http://www.canon.com/icpd/
• Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry yllä mainittuun osoitteeseen.
• Avaa maasi tai alueesi sivusto.
• Oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader.
• Ohjelmiston lataus- ja asennusohjeet saat lataamistasi oppaista.
• Pääset oppaiden ja ohjelmiston verkkosivulle myös käyttämällä
QR-koodia, jonka voit näyttää kamerassa. Voit näyttää QR-koodin
valitsemalla MENU > [ Toimintoasetukset] > [Oppaan/ohjelmiston URL].
Sinun on ehkä annettava kameran
sarjanumero (rungon numero), kun lataat
oppaita tai ohjelmistoa.
Anna tässä tapauksessa kameran pohjaan
painettu numero.
2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia
ja lakeihin liittyviä tietoja
• Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi, että kuvat
ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä
jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat
siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö
on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai laitteelle sopivalla tavalla.
• Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata näiden
ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan lukien
tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että rajoituksia
voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu vain
henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
• Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli 99,99 %
pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa pikseleistä voi
olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita,
että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
• Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
3
Turvaohjeita
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
• Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi
tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
•
•
•
•
•
Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä
on jotain muuta epänormaalia.
• Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
• Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä
tuotteen sisään.
• Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen
tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele
heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
4
Turvaohjeita
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly
kuivalla liinalla.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua
kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen
ukonilmalla.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä
muunnella virtajohtoa.
- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti
sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa
käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja,
jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa
ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän tuntoherkkä
iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö
on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta,
ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
• Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen
hihnan varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta.
Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
• Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi,
muita ruumiinjäseniä tai esineitä salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja
tai loukkaantumisen.
• Jos ihosi ärsyyntyy tai oireilee epänormaalisti tuotteen käytön aikana,
lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.
5
Valmistelu
Akun lataaminen
Hihnan kiinnittäminen 1 Aseta akku laturiin.
1 Kiinnitä mukana
(1)
toimitettu hihna hihnan
kiinnikkeeseen.
(2)
2 Lataa akku.
(1)
(2)
(2)
(1)

Hihna voidaan kiinnittää myös
kameran vasemmalle puolelle.

Valojen värit
- Lataa: oranssi
- Täysin ladattu: vihreä
3 Poista akku.
(1)
(2)
6
Valmistelu
Muistikortin
valmistelu
Voit käyttää seuraavia muistikortteja,
joissa on haluamasi kapasiteetti
(myydään erikseen).
Akun ja muistikortin
asettaminen/
poistaminen
1 Avaa kansi.
• SD-muistikortit*1
(2)
• SDHC-muistikortit*1*2
• SDXC-muistikortit*1*2
(1)
*1 SD-standardien mukaisia kortteja.
Kaikkien muistikorttien toimintaa
kameran kanssa ei kuitenkaan ole
voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
2 Aseta akku paikalleen.
(2)
(1)
Poistaminen:
7
Valmistelu
3 Aseta muistikortti
paikalleen.
(1)
Päiväyksen, kellonajan,
aikavyöhykkeen ja
kielen määrittäminen
1 Kytke kameraan virta.
(2)
Poistaminen:
2 Aseta vyöhyke.
4 Sulje kansi.
(2)

Valitse aikavyöhyke
(1)
/ -painikkeilla tai
-valintakiekolla →
 -painike
8
-painike
Valmistelu
4 Aseta näytön kieli.

Valitse aikavyöhyke
/ -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike
→ Valitse [OK] / -painikkeilla
tai -valintakiekolla →
-painike

Valitse [Kieli ]
/ -painikkeilla →
-painike
3 Valitse päivämäärä
ja aika.

Valitse kieli
/ / / -painikkeilla →
-painike

Valitse päiväys ja kellonaika
/ -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike
→ säädä / -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike

Valitse [OK] →
-painike
9
Kameran
kokeileminen
Kun käytät salamaa:
Kuvaaminen
1 Kytke kameraan virta.
4 Tarkenna (paina
puoliväliin).

Voit sammuttaa kameran
painamalla ON/OFF-painiketta
uudelleen.
2 Siirry
-tilaan.

Kamera antaa tarkennuksen
jälkeen äänimerkkejä.
3 Zoomaa tarvittaessa
lähemmäs tai
kauemmas.

Tarkennuspiste näytetään
tarkennettujen alueiden
ympärillä.
5 Kuvaa (paina pohjaan).

Liikuta zoomausvipua
katsellessasi näyttöä.
10
Kameran kokeileminen
Videoiden tallentaminen:
Videoiden toistaminen:

[ REC] näkyy
tallennuksen aikana.

Voit lopettaa videon
tallentamisen painamalla
videokuvauspainiketta
uudelleen.
Katseleminen
1 Paina
-painiketta.
 -painike (kahdesti)

Voit säätää äänenvoimakkuutta
/
-painikkeilla.
2 Valitse kuvat.

Videot on merkitty
[
]-kuvakkeella.
11
Tavaramerkit ja lisensointi
• SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
Rajoitukset
• Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
• Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista
annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö
kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä
olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu
kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää
raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin
tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee,
tai www.canon-europe.com/battery.
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
Tämän tuotteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi suositellaan alkuperäisten Canonin
valmistamien lisälaitteiden käyttöä.
Kameran kanssa käytettäväksi suositellaan USB-kaapeleita, jotka ovat alkuperäisiä Canonlisävarusteita.
Kaupallisesti satavilla olevan HDMI-kaapelin käyttö (kameran puoleinen liitin on D-tyyppinen).
Kameran kanssa suositellaan käytettäväksi enintään 2,5 metrin kaapeleita.
12
Mallin numero on PC2366 (sisältää WM601-mallin WLAN-moduulin ja BT-moduulin).
Löydät oman laitteesi mallin kameran pohjassa tai kääntyvän näytön takana olevasta tarrasta.
Numeron alussa ovat kirjaimet PC.
Maat ja alueet, jotka sallivat langattoman toiminnon käytön
- Langaton toiminto on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla, ja laiton käyttö
voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin
verkkosivustosta, missä langaton käyttö on sallittua, jotta langattoman käytön säädöksiä
ei rikota.
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat langattoman toiminnon
käytöstä muissa maissa ja muilla alueilla.
Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:
- tuotteen muuttaminen
- tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.
Älä käytä tämän tuotteen langatonta toimintoa lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita
elektronisia laitteita.
Langattoman toiminnon käyttäminen lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia
laitteita voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.
Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-taajuusalue: 2 412 – 2 462 MHz
Wi-Fi-enimmäislähtöteho: 12,67 dBm
Bluetooth-taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth-enimmäislähtöteho: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Voit tarkistaa [Sertifiointilogon näyttö] -kohdan valikon asetusvälilehdestä.
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising