Canon | PowerShot G5 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G5 X Mark II User manual

Canon PowerShot G5 X Mark II User manual
Laajennettu käyttöopas
Sisällys
Kameran perusteet
Kuvaaminen
Toisto
Langattomat toiminnot
Toimintojen asetukset
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
SUOMI
CEL-SX5ZA260
© CANON INC. 2019
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja
lakeihin liittyviä tietoja
zz Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan
tai laitteelle sopivalla tavalla.
zz Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että
rajoituksia voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu
vain henkilökohtaiseen käyttöön.
zz Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
zz Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa
pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
zz Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
2
Johdanto
zz Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla ensimmäisellä sivulla oikealla
olevaa luvun otsikkoa.
zz Perussiirtymistä varten voit napsauttaa kunkin sivun alaosassa
olevia kuvakkeita.
: Siirry ensimmäiselle sivulle
: Palaa edelliselle sivulle
: Siirry yksi sivu taaksepäin
: Siirry yksi sivu eteenpäin
zz Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän oletusasetuksia.
zz Välilehdet, kuten
, ilmaisevat, mitä tiloja kuvausohjeissa
käytetään. Jotkin toiminnot ovat käytettävissä myös muissa tiloissa.
zz
: Tärkeitä tietoja ja vinkkejä kameran tehokkaaseen käyttöön
zz Oppaassa käytetyt merkintätavat
zz Tässä oppaassa kameran painikkeet ja valitsimet ilmaistaan
kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä tai
jotka muistuttavat niitä.
zz Seuraavat kameran ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
zz Näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
zz Joissakin kuvissa näkyvät numerot vastaavat vaiheiden numeroita.
zz = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx”
ilmaisee sivunumeron).
zz Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista käytetään
nimitystä ”muistikortti”.
3
Sisällys
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja............ 2
Johdanto....................................................................................... 3
Oppaassa käytetyt merkintätavat.....................................................3
Tavalliset kameratoiminnot.......................................................... 13
Turvaohjeita................................................................................ 16
Kameran perusteet............................................................ 19
Valmistelut................................................................................... 20
Hihnan kiinnittäminen.....................................................................20
Akun lataaminen.............................................................................21
Muistikortin valmisteleminen...........................................................22
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen...............................23
Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen asettaminen.....25
Kameran piteleminen.................................................................. 27
Kameran kokeileminen................................................................ 28
Kuvaaminen....................................................................................28
Katseleminen..................................................................................30
Osien nimet................................................................................. 31
Etupuoli...........................................................................................31
Taustapuoli.....................................................................................32
Etsin............................................................................................ 33
Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen............................... 34
Näytön kääntäminen alaspäin........................................................34
Näytön kääntäminen ylöspäin........................................................34
Merkkivalo................................................................................... 35
Kuvaustilan asettaminen............................................................. 36
Kameran ominaisuuksien määrittäminen.................................... 37
Pikavalintanäyttö............................................................................37
Valikkonäyttö..................................................................................39
4
Pikavalintanäytössä käytettävissä olevat toiminnot.................... 41
Valikkoasetukset......................................................................... 42
Kuvaustila-näyttö......................................................................... 44
Kuvausnäytön kehykset.............................................................. 45
Kuvausnäytön asetukset............................................................. 46
Toistonäytön asetukset................................................................ 47
Kosketuskäyttö............................................................................ 48
Kohteiden valitseminen..................................................................48
Pikavalintanäyttö............................................................................49
Valikkonäyttö..................................................................................50
Katseleminen..................................................................................52
Näyttönäppäimistö...................................................................... 54
Kuvaaminen....................................................................... 55
Kuvaaminen kameran määrittämillä asetuksilla
(Automaattitila/Hybridiautomaattitila).......................................... 56
Kuvanvakauksen kuvakkeet...........................................................59
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa............................................60
Erikoiskohteiden kuvaaminen (Erikoiskuvaustila)....................... 61
Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva-tila).........65
Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)...............................66
Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa taustaa vasten (panorointitila)....68
Ihmisten kuvaaminen tähtitaivasta vasten
(Tähtitaivasmuotokuva-tila)............................................................69
Yönäkymien kuvaaminen tähtitaivaan alla
(Öinen tähtimaisema -tila)..............................................................72
Tähtien liikkeen kuvaaminen (Tähtien liike -tila).............................74
Videoiden tallentaminen tähtien liikkeistä
(Ajoitettu tähtivideo -tila).................................................................76
Kuvaaminen kuvatehosteilla (Luovat suotimet -tila).................... 80
Pienoismallia muistuttavat kuvat (Miniatyyritehoste)......................85
Erilaisten videoiden kuvaaminen (Videotila)............................... 86
5
Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja aukon arvoilla
(Videoiden käsisäätöinen valotus)..................................................87
HDR-videoiden tallentaminen.........................................................88
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)................................ 89
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)................................. 90
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla (Av-tila)................................ 91
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja aukon arvoilla (M-tila).......... 92
Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Bulb‑kuvaus)............................94
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)........ 95
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen (AE-lukitus)............. 96
Lähikuvien ottaminen (Makro)..................................................... 97
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen....................................... 98
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)................................................100
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen...................................... 101
Kuvaaminen esivalittuja polttovälejä käyttäen (Askel-zoom).... 102
Kuvanlaadun muuttaminen....................................................... 103
Tallentaminen RAW-muodossa....................................................103
Kuvasuhteen muuttaminen....................................................... 105
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen............. 106
Salamatilan vaihtaminen........................................................... 107
Kuvan kirkkaus/valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)....................................................... 108
Salama-asetusten määrittäminen..............................................110
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen.................................. 110
Välähdystehon säätäminen.......................................................... 111
Salaman ajoituksen muuttaminen................................................ 112
Punasilmäisyyden vähennys........................................................ 112
FE-varmistuksen määrittäminen................................................... 113
Jatkuva kuvaus..........................................................................114
6
Itselaukaisun käyttäminen..........................................................115
Kuvaaminen RAW-sarjatilassa...................................................116
Päiväysmerkin lisääminen..........................................................118
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus).................119
Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)..........................................................120
Stillkuvien ISO-herkkyyden muuttaminen................................. 122
ISO-herkkyysalueen muuttaminen...............................................122
Automaattisen ISO-alueen säätäminen........................................123
Lyhimmän suljinajan määrittäminen automaattista
ISO-herkkyyttä varten...................................................................123
Videoiden ISO-herkkyyden muuttaminen.................................. 125
ISO-herkkyysalueen muuttaminen...............................................125
Automaattisen ISO-asetuksen enimmäisarvon säätäminen.........126
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)...................................... 127
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen
(Ensisijainen huippuvalotoisto).................................................. 128
Automaattisen harmaasuotimen asetusten säätäminen........... 129
Mittausmenetelmän muuttaminen............................................. 130
Mittausajastimen asettaminen................................................... 131
Valotuksen simuloinnin määrittäminen...................................... 132
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino)................ 133
Mukautettu valkotasapaino...........................................................135
Värien mukauttaminen (Kuva-asetukset).................................. 137
Kuvatyylien mukauttaminen...................................................... 139
Mukautettujen kuvatyylien tallentaminen.................................. 142
Kohinan vähentäminen kuvattaessa suurella
ISO-herkkyydellä....................................................................... 143
Monikuvan kohinanvaimennuksen käyttö.....................................143
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä (Kosketuslaukaisin).......... 145
7
Kosketustarkennuksen määrittäminen...................................... 146
Kuvaaminen elektronisella sulkimella....................................... 147
Servo AF -toiminnon käyttäminen............................................. 148
Tarkennusmenetelmän valitseminen......................................... 149
Tarkennuspisteen siirtäminen.......................................................150
Tarkennusasetuksen vaihtaminen............................................. 151
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen.................................... 152
Jatkuva kuvaus niin, että tarkennusetäisyyttä muutetaan
(Tarkennushaarukointi).............................................................. 153
Tarkennuksen hienosäätäminen............................................... 156
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen................................... 157
Runsaan kameran tärinän korjaaminen........................................158
Automaattisen suoristuksen käyttäminen.................................. 159
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen......................................... 160
Videon tallennuskoon muuttaminen.......................................... 161
Videoiden tallentaminen hidastustoistoa varten
(Suuri kuvataajuus).......................................................................162
Äänen tallennuksen asetusten määrittäminen.......................... 163
Tuulisuoja.....................................................................................163
Vaimennus....................................................................................163
Videon servotarkennuksen määrittäminen................................ 164
Automaattisen pitkän valotusajan käyttäminen......................... 165
Pienoismallitehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)............ 166
Videokollaasien tallentaminen................................................... 168
Nopeutettujen videoiden tallentaminen..................................... 170
Tietonäytön määrittäminen HDMI‑lähtöä varten....................... 172
Videokoosteen tyypin määrittäminen........................................ 173
8
Toisto................................................................................ 174
Katseleminen............................................................................ 175
Kuvien suurentaminen.............................................................. 177
Videokoosteiden katseleminen................................................. 178
Kuvien löytäminen hakemistosta............................................... 179
Videoiden muokkaaminen......................................................... 180
Videoiden alun tai lopun poistaminen...........................................180
4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi......................................182
Videokoosteiden muokkaaminen..................................................183
Stillkuvien poiminta RAW-sarjatilassa otetuista kuvista............ 185
Kuvien suojaaminen.................................................................. 187
Useiden kuvien suojaaminen........................................................188
Kuvien kääntäminen.................................................................. 190
Kuvien poistaminen................................................................... 191
Useiden kuvien poistaminen kerralla............................................192
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)............................ 194
Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien tulostaminen...........195
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan........................................... 196
Suodatustehosteiden käyttäminen kuviin (Luovat suotimet)..... 197
RAW-kuvien käsittely................................................................ 198
Punasilmäkorjaus...................................................................... 200
Videokollaasien yhdistäminen................................................... 201
Rajaus....................................................................................... 203
Kuvakoon muuttaminen............................................................ 205
Kuvien luokittelu........................................................................ 206
Kuvaesitysten katseleminen...................................................... 207
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen...................................... 208
Kuvien etsiminen käyttämällä säätörengasta............................ 209
Toistotietojen näytön mukauttaminen........................................ 210
Toiston aloittaminen edellisestä näytetystä kuvasta..................211
9
Langattomat toiminnot................................................... 212
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot............................... 213
Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen......................... 215
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen kautta
Wi-Fi-painikkeella.........................................................................220
Kuvien katselemisen rajoittaminen...............................................222
Älypuhelimien kanssa käytettävät ominaisuudet...................... 223
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvattaessa..................................................................................223
Etäkuvaaminen samalla, kun katselee reaaliaikaista kuvaa
älypuhelimessa.............................................................................223
Kameran etähallinta älypuhelimesta.............................................224
Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa.........................................224
Yhdistäminen tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden kautta..................... 226
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta..............................228
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti............... 230
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin..................................... 234
Verkkopalveluiden rekisteröiminen...............................................234
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin........................................238
Yhdistäminen uudelleen Wi‑Fi‑yhteyden kautta........................ 239
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen.................................................. 240
Bluetooth-laiteparien tietojen poistaminen................................ 241
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen........................ 242
Toimintojen asetukset.................................................... 243
Kansioiden valitseminen ja luominen........................................ 244
Kuvanumeroinnin muuttaminen................................................ 245
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen käännön
määrittäminen........................................................................... 246
Muistikortin alustaminen............................................................ 247
Aloitusnäytön näyttämisen määrittäminen................................ 249
10
Ekotilan käyttäminen................................................................. 250
Virransäästötoimintojen säätäminen......................................... 251
Näytön kirkkauden säätäminen................................................. 252
Näytön tietojen värin vaihtaminen............................................. 253
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen säätäminen........... 254
Kielen vaihtaminen.................................................................... 255
Objektiivin sisäänvetäytymisaika............................................... 256
Videojärjestelmän määrittäminen.............................................. 257
Kosketusnäytön säätäminen..................................................... 258
Äänimerkkien säätäminen......................................................... 259
Äänenvoimakkuuden säätäminen............................................. 260
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen....................................... 261
RAW-toisto HDR-televisiossa.................................................... 262
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen..................................... 263
Prioriteetin määrittämien kuvausnäytön suorituskyvylle............ 264
Etsimen kuvausnäytön mukauttaminen.................................... 265
Näyttötilan määrittäminen......................................................... 266
Peilikuvan määrittäminen.......................................................... 267
Mittayksikköjen näyttö............................................................... 268
Toiminto-oppaan määrittäminen................................................ 269
Valinnaisten toimintojen määrittäminen..................................... 270
Painikkeiden mukauttaminen........................................................271
Mukautetut kuvaustilat (C-tila)................................................... 273
Kameran oletusasetusten palauttaminen.................................. 275
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen.......... 276
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen QR-koodista.................... 277
Sertifiointilogojen näyttäminen.................................................. 278
Usein käytettävien kuvausvalikon kohtien tallentaminen
(Oma valikko)............................................................................ 279
11
Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen..........................280
Oma valikko -välilehden poistaminen...........................................280
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen.............................281
Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen....................................281
Oma valikko -näytön mukauttaminen...........................................281
Lisävarusteet................................................................... 282
Valinnaiset lisävarusteet............................................................ 283
Virtalähteet...................................................................................283
Muut..............................................................................................284
Tulostimet.....................................................................................284
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen................................. 285
Toisto TV:ssä................................................................................285
USB-verkkolaitteen käyttäminen kameran lataamiseen
tai virtalähteenä............................................................................287
Etäkuvaaminen.............................................................................289
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen....................................... 291
Kuvien tulostaminen.................................................................. 292
Liite................................................................................... 294
Käsittelyohjeita.......................................................................... 295
Vianmääritys............................................................................. 296
Näytössä näkyvät tiedot............................................................ 300
Kuvattaessa..................................................................................300
Toiston aikana...............................................................................302
Langattomia toimintoja koskevia varotoimia............................. 304
Suojausohjeita..............................................................................305
Kolmannen osapuolen ohjelmisto............................................. 306
Henkilötiedot ja suojausohjeet.................................................. 309
Tavaramerkit ja lisensointi......................................................... 310
Rajoitukset................................................................................ 312
Hakemisto................................................................................. 313
12
Tavalliset kameratoiminnot
Kuvaaminen
zz Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila,
Hybridiautomaattitila)
-- = 28, = 60
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva)
-- = 65
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamakuva)
-- = 66
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
Muotokuvat
(= 61)
Erikoiskuvaustoiminnot
Yökuvaus
käsivaralta
(= 61)
Ilotulitus
(= 61)
HDRtaustavalonhallinta
(= 61)
Ruoka
(= 61)
Erikoistehosteiden käyttäminen
Pehmeä iho
(= 61)
Mustavalko
(= 80)
13
Taustan sumennus
(= 80)
Pehmeäpiirto
(= 80)
Kalansilmätehoste
(= 80)
Lelukameratehoste
(= 80)
Miniatyyritehoste
(= 85, = 166)
Kuin vesivärimaalaukset
(= 80)
zz Kasvoihin tarkentaminen
-- = 28, = 61, = 149
zz Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä)
-- = 107
zz Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu)
-- = 115
zz Päiväysmerkin lisääminen
-- = 118
zz Videoiden ja valokuvien kuvaaminen yhdessä
-- = 60
zz Nopeusvaikutelman välittäminen sumennetulla taustalla
-- = 68
zz Tähtitaivaan kuvaaminen
-- = 69, = 72, = 74, = 76
Katseleminen
zz Kuvien katseleminen
-- = 30, = 174
zz Automaattinen toisto (Kuvaesitys)
-- = 207
zz Televisiossa
-- = 285
14
zz Kuvien selaaminen nopeasti
-- = 179
zz Poista kuvat
-- = 191
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
zz Videoiden kuvaaminen
-- = 28, = 86
zz Videoiden katseleminen
-- = 30
Tulostaminen
zz Kuvien tulostaminen
-- = 292
Tallentaminen
zz Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
-- = 291
Wi-Fi-toimintojen käyttäminen
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
-- = 215, = 223
zz Kuvien tulostaminen
-- = 226
zz Kuvien jakaminen verkossa
-- = 234
zz Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
-- = 230
15
Turvaohjeita
zz Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
zz Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi
tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
zz Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
zz Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä
on jotain muuta epänormaalia.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
zz Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
-- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
-- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
-- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
-- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen
tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
-- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai
muulla eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille,
huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti
erittäin runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
16
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
-- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly
kuivalla liinalla.
-- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
-- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
-- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua
kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
-- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä
muunnella virtajohtoa.
-- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti
sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
-- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja,
jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa
ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän tuntoherkkä
iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
zz Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö
on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta,
ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
zz Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan
varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään
ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi, muita
ruumiinjäseniä tai esineitä salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
zz Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja
tai loukkaantumisen.
zz Jos tämän tuotteen käytön aikana tai jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita
tai ihoärsytystä, älä jatka tuotteen käyttöä vaan hakeudu lääkäriin.
17
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
zz Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa.
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
zz Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan
pääse pölyä tai hiekkaa.
zz Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran
toimintahäiriöitä.
zz Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
zz Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla
tulipalo tai räjähdys.
zz Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla
tai aseta sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja
aiheuttaa tulipalon.
zz Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja
aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
zz Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita tai
vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan +- ja
–-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
zz Kun kortilta lukeminen tai sille kirjoittaminen on meneillään, älä koskaan katkaise
virtaa kamerasta, avaa muistikortti-/akkutilan kantta äläkä täristä tai tönäise kameraa.
Muutoin kuvat saattavat vioittua tai kamera tai muistikortti vahingoittua.
zz Älä työnnä väkisin muistikorttia kameraan väärin päin.
Tämä voi vahingoittaa kameraa.
18
Kameran perusteet
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistoon.
19
Valmistelut
zz Hihnan kiinnittäminen
1
Kiinnitä mukana toimitettu hihna
hihnan kiinnikkeeseen.
(1)
(2)
zz Hihna voidaan kiinnittää myös kameran
vasemmalle puolelle.
20
zz Akun lataaminen
(1)
1
Aseta akku laturiin.
2
Lataa akku.
(2)
(2)
(1)
zz Merkkivalojen värit
-- Lataa: Oranssi
-- Täysin ladattu: Vihreä
3
(1)
Poista akku.
(2)
zz Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Laturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V
(50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä
hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua
muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
zz Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä.
Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen käyttöä).
21
zz Muistikortin valmisteleminen
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta.
zz SD-muistikortit*1
zz SDHC-muistikortit*1*2
zz SDXC-muistikortit*1*2
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa
kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
22
zz Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
(2)
1
Avaa kansi.
2
Aseta akku paikalleen.
(1)
(2)
(1)
Poistaminen
23
(1)
3
Aseta muistikortti paikalleen.
(2)
Poistaminen
4
(2)
Sulje kansi.
(1)
zz Jos asetat akun väärin päin, sitä ei voi lukita oikeaan asentoon. Varmista
aina, että akku on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti ja että se lukittuu
paikalleen asetettaessa.
zz Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
zz Jos muistikortissa on kirjoitussuojakytkin, et voi tallentaa kuvia, kun kytkin
on lukitusasennossa. Avaa kytkimen lukitus työntämällä sitä.
zz Jos näytössä näkyy [Vaihda akku], vaihda akku sen jälkeen, kun kamera
on sammunut automaattisesti.
24
zz Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen
ja kielen asettaminen
1
Kytke kameraan virta.
2
Aseta vyöhyke.
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla tai
-valintakiekolla → -painike
zz
-painike
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla
tai -valintakiekolla → -painike →
valitse [OK] / -painikkeella tai
-valintakiekolla → -painike
25
3
Valitse päivämäärä ja aika.
zz Valitse päivämäärä tai aika
/ -painikkeilla tai -valintakiekolla →
-painike → säädä / -painikkeilla
tai -valintakiekolla → -painike
zz Valitse [OK] →
4
-painike
Aseta näytön kieli.
zz Valitse [Kieli
-painike
]
zz Valitse kieli
-painike
/
/
-painikkeilla →
/ / -painikkeilla →
zz Aseta nykyinen päiväys, aika ja vyöhyke oikein, jos [Päivä/aika/
vyöh.]-näyttö tulee näkyviin, kun kytket kameraan virran. Tällä tavalla
määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin, kun otat kuvan,
ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa päivämäärän mukaan tai
tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
zz Voit määrittää kesäajan (yhden tunnin lisäys) määrittämällä
[ ]-asetukseksi [ ] [Päivä/aika/vyöh.]-näytössä.
zz Jos päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetukset on nollattu, määritä ne
uudelleen oikein.
26
Kameran piteleminen
zz Aseta hihna ranteesi ympärille.
zz Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä
vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti
kiinni, jottei se liikkuisi. Jos olet nostanut
salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
27
Kameran kokeileminen
Kokeile kameraa käynnistämällä se, ottamalla joitakin stillkuvia tai videoita
ja katselemalla niitä.
zz Kuvaaminen
1
Kytke kameraan virta.
2
Siirry
3
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs
tai kauemmas.
zz Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta uudelleen.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua katsellessasi
näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta:
28
4
Tarkenna (paina laukaisin
puoliväliin).
zz Kamera antaa äänimerkin tarkennuksen
jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
5
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
29
zz Katseleminen
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoiden toistaminen:
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
30
Osien nimet
zz Etupuoli
(5) (6) (7) (8)
(9)
(2) (10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(12)
(13)
(4)
(1)
Zoomausvipu
Kuvaaminen:
Toisto: (laajakulma) /
(teleasento)
(luettelokuva) /
(suurennus)
(2)
Hihnan kiinnike
(3)
Valo
(4)
Objektiivi
(5)
Valotuksenkorjaussäädin
(6)
Valintakiekko
(7)
Laukaisin
(8)
Salama
(9)
Säätörengas ( -rengas)
(10) Etsimen nostovipu
(11) Sarjanumero
(12) Jalustakierre
(13) Muistikortti-/akkutilan kansi
: Säätimen/säätörenkaan asento
31
zz Taustapuoli
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)(8)(9) (10) (11) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(21) (20) (19)
(1)
Etsin
(2)
Dioptrian korjauksen vipu
(3)
Näyttö
Avautuu ylöspäin noin 180°
ja alaspäin noin 45°.
(4)
Mikrofoni
(5)
(Salama ylös) -painike
(6)
ON/OFF-painike
(7)
DIGITAL-liitäntä
(8)
HDMITM-liitäntä
(9)
Kaiutin
(10)
(13)
(15)
(Pikavalintanäyttö) -painike
Näyttää pikavalintanäytön.
Käytetään myös valittujen asetusten
vahvistamiseen.
(16)
(Salama) /
(17)
/
Oikea -painike
Alas -painike
(18) Merkkivalo
(19)
-valintakiekko)
(AE-lukitus) -painike
-painike
Käytetään valikkonäyttöjen
näyttämiseen.
(Wi-Fi) -painike
(11) Säädinvalitsin (
(12)
(14) Videokuvauspainike
Videoita voi tallentaa myös muissa
tiloissa kuin videotilassa.
(20)
(21)
(Kuvaustapa) / (Yhden kuvan
Ylös -painike
poisto) /
32
(Toisto) -painike
(Makro) /
(Manuaalitarkennus) /
Vasen -painike
Etsin
Etsimen käyttäminen auttaa sinua keskittymään kohteiden pitämiseen
tarkennettuina.
1
Nosta etsin.
2
Vedä silmäsuppilo ulos itseäsi kohti.
3
Säädä diopteria.
zz Aktivoi etsin käyttöä varten pitämällä
se lähellä silmääsi.
zz Etsimen näyttö ja kameran näyttö eivät voi olla käytössä samaan aikaan.
zz Joillakin kuvasuhteen asetuksilla näytön ylä- ja alaosassa tai vasemmassa
ja oikeassa reunassa näkyy mustat palkit. Näitä alueita ei tallenneta.
33
Näytön kulman ja suuntauksen
säätäminen
zz Näytön kääntäminen alaspäin
zz Vedä näytön yläosaa alaspäin
itseäsi kohti.
zz Näyttö avautuu noin 45°.
zz Näytön kääntäminen ylöspäin
zz Näyttö nousee ylöspäin ja avautuu
noin 180°.
zz Voit katsoa peilikuvaa itsestäsi
kuvatessasi niin, että näyttö on
käännettynä eteenpäin.
zz Kun olet valmis, palauta näyttö
alkuperäiseen asentoon.
zz Kun kameraa ei käytetä, pidä näyttö suljettuna.
zz Älä avaa näyttöä väkisin liian pitkälle, jotta kamera ei vaurioidu.
34
Merkkivalo
Merkkivalon tila muuttuu kameran tilan mukaan.
Väri
Vihreä
Merkkivalon tila
Kameran tila
Päällä
zz Stillkuvien tallentaminen muistikortille
tai niiden lukeminen kortilta
Hidas vilkunta
zz Näyttö pois
Vilkkuu
zz Videoiden tallentaminen muistikortille
tai niiden lukeminen kortilta
zz Siirtäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
Oranssi
Päällä
zz Lataaminen USB:n kautta
Vilkkuu
zz USB-latausvirhe
35
Kuvaustilan asettaminen
Voit siirtyä kuhunkin kuvaustilaan valintakiekon avulla.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Tv-tila
Määritä valotusaika ennen
kuvaamista (= 90). Aseta
-renkaalla. Kamera säätää aukon
arvon automaattisesti valotusajan
mukaiseksi.
(6)
Av-tila
Määritä aukon arvo ennen
kuvaamista (= 91). Aseta
-renkaalla. Kamera säätää
valotusajan automaattisesti aukon
arvon mukaiseksi.
(2)
P-tila
Kamera säätää valotusajan ja
aukon arvon automaattisesti
kohteen kirkkauden mukaan.
Määritä muut haluamasi asetukset
ennen kuvaamista (= 89).
(7)
(3)
Automaattitila
Täysin automaattinen kuvaus
kameran valitsemilla asetuksilla
(= 56).
M-tila
Määritä valotusaika ja aukon arvo
ennen kuvaamista, jotta saat
haluamasi valotuksen (= 92).
Kääntämällä -valintakiekkoa voit
säätää valotusajan ja kääntämällä
-rengasta voit asettaa aukon
arvon.
(8)
C-tila
Voit tallentaa usein käytetyt
kuvaustilat ja määrittämäsi
toimintojen asetukset ja käyttää
niitä uudelleen (= 273).
(9)
Videotila
Voit kuvata erilaisia videoita
(= 86).
(4)
Hybridiautomaattitila
Kamera tallentaa videon kohteesta
automaattisesti ennen jokaista
kuvaa (= 60).
(5)
Erikoiskuvaustila
Voit kuvata tiettyihin kohteisiin
sopivilla asetuksilla (= 61).
(10) Luovien suodattimien tila
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita
kuvaamisen aikana (= 80).
36
Kameran ominaisuuksien määrittäminen
zz Pikavalintanäyttö
1
(1)
(1)
Paina
-painiketta.
zz (1) Asetuskohteet
zz (2) Asetuksen vaihtoehdot
(2)
2
Valitse asetuskohde.
3
Valitse asetuksen vaihtoehto.
zz [
]-kuvakkeella merkityt vaihtoehdot
voi määrittää painamalla
-painiketta.
37
4
Viimeistele asetus.
zz Voit valita vaihtoehtoja myös kääntämällä -valintakiekkoa.
zz Voit myös määrittää pikavalintatoimintoja valikkonäytöstä.
38
zz Valikkonäyttö
(1)
(2)
1
Paina
2
Valitse välilehti.
-painiketta.
zz (1) Päävälilehti
zz (2) Alivälilehti
zz (3) Asetuskohteet
(3)
(4)
zz (4) Asetuksen vaihtoehdot
zz Valitse päävälilehti käyttämällä
zoomausvipua.
zz Valitse alivälilehti / -painikkeilla
tai -renkaalla.
39
3
Valitse asetuskohde.
4
Valitse asetuksen vaihtoehto.
5
Viimeistele asetus.
6
Palaa kuvausnäyttöön.
zz Jotkin kohteet valitaan toisessa näytössä
/ -painikkeilla tai -valintakiekolla,
kun olet ensin painanut -painiketta.
40
Pikavalintanäytössä käytettävissä
olevat toiminnot
(1)
(1)
(2)
Painamalla painiketta kuvaus- tai
toistonäytössä pääset pikavalintanäyttöön,
jossa voit säätää asetuksia. Valitsemalla
asetuskohteen oikealta tai vasemmalta saat sen
vaihtoehdot näkyviin alhaalla.
(1) Asetuskohteet
(2) Asetuksen vaihtoehdot
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä -tilassa. Käytettävissä olevat
asetuskohteet ha vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Tarkenn.menetelmä
Valitse automaattitarkennuksen (AF) tila
kuvauskohdetta varten.
Tarkennustoiminta
Valitsemalla [
] voit pitää kohteet
tarkennettuina, kun painat laukaisimen puoliväliin.
Mittaustapa
Valitse kirkkauden mittaustapa
Kuvan laatu*
Valitse kuvien koko (pikselien määrä) ja pakkaus
(laatu).
Videon tall.koko*
Valitse videoiden tallennuskoko ja kuvataajuus.
Harmaasuodin
Vähennä valovoimaa, jotta saat kirkkauden
sopivaksi.
ISO-herkkyys
Valitse ISO-herkkyys.
Valkotasapaino
Kuva-asetukset
Autom. valotuksen
optimointi
Luovat suotimet
* Käytettävissä myös
Kuvaa luonnollisilla väreillä tietyn tyyppisissä
valaistusoloissa.
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan
näkymään ja kohteisiin.
Valitse kirkkauden ja kontrastin automaattisen
korjauksen taso.
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen
aikana.
-tilassa.
41
Valikkoasetukset
Valikkonäyttöjen avulla voit määrittää monia kameran ominaisuuksia.
Pääset valikkonäyttöihin painamalla
-painiketta. Asetuskohteet on
järjestetty neljään pääryhmään, ja kullekin ryhmälle on useita välilehtiä.
Voit määrittää seuraavat asetuskohteet valikkonäytöissä.
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
„„
Kuvausasetukset
zz Kuvaustila
zz Valkotasapaino
zz MF-piste zoom
zz Kuvan laatu
zz Mukautettu
zz Vakausaset.
zz Stillkuvan kuvas.
zz Esikatseluaika
valkotasapaino
zz WB-siirto/haar
zz
aut. suorist.
zz Digitaalinen zoomaus
zz Salama-asetukset
zz HDMI-tietonäyttö
zz Koost. tyyppi
zz Kuvaustapa
zz Kuva-asetukset
zz Videon tall.laatu
zz RAW-sarjatila
zz Suuren herkk.
zz Pvm-merkki
zz Valot.korj/AEB
zz
ISO-herkkyys­
asetukset
zz
ISO-herkkyys­
asetukset
zz Automaattinen
valotuksen optimointi
zz Ensisijainen
huippuvalotoisto
kohinanvaim.
zz Kosketuslaukaisin
zz Kosketustarkennusasetukset
zz Suljintila
zz Tarkennustoiminta
zz Tuulisuoja
zz Vaimennus
zz Videon servotarkennus
zz
Automaattinen
pitkä valotusaika
zz Ajoitetun tähtivideon
aset.
zz Tarkenn.menetelmä
zz Tähtien korost.
zz Jatkuva tark.
zz Tähtitaivasmuotok.
zz Tarkennuksen apuvalo
zz Tarkennushaaruk.
asetukset
zz Värinsäätö
zz Harmaasuodin
zz AF+MF
zz Videokollaasi
zz Mittaustapa
zz Man. tark. korost. aset.
zz Nopeutettu video
zz Mittausajastin
zz Varmuus-MF
zz Kauko-ohjaus
zz Valot. Simulointi
42
„„
Toistoasetukset
zz Suojaa kuvat
zz RAW-kuvan käsittely
zz Kuvaesitys
zz Käännä kuvaa
zz Punasilmäkorjaus
zz Aseta kuvien
zz Kuvien poistaminen
zz Luo albumi
hakuehdot
zz Kuvien haku
zz Tulostus
zz Rajaus
zz Valokuvakirjan aset.
zz Muuta kokoa
zz Toistotietojen näyttö
zz Luokitus
zz Näytä viim. kats.
zz Luovat suotimet
„„
Toimintojen asetukset
zz Valitse kansio
zz Kieli
zz Peilikuva
zz Kuvanumerointi
zz Obj. sulkuviive
zz Yksiköt
zz Autom. kääntö
zz Videojärjestelmä
zz Toiminto-opas
zz Alusta kortti
zz Kosketusohjaus
zz Valinnaiset toiminnot
zz Käynnistyskuva
zz Äänimerkki
zz Langatt.
tiedonsiirtoasetukset
zz GPS-asetukset
zz Äänenvoimakkuus
zz HDMI-tarkkuus
zz HDMI HDR -lähtö
zz Ekotila
zz Kuvaustietonäyttö
zz Virransäästö
zz Näytön suoritusk.
zz Näytön kirkkaus
zz Etsinnäk muoto
zz Yönäyttö
zz Näytön vaihto
zz Päivä/aika/vyöh.
„„
(C.Fn)
zz Mukaut. kuvaustila
(C-tila)
zz Nollaa kamera
zz Tekijänoikeustiedot
zz Oppaan/ohjelmiston
URL
zz Sertifiointilogon näyttö
zz Laiteohjelmisto
Oma valikko
zz Lisää Oma valikko
-välilehti
zz Poista kaikki Oma val.
-välil
zz Poista kaikki kohteet
zz Valikkonäyttö
43
Kuvaustila-näyttö
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kuvaustila/Näkymä-kuvake
Tallennettavissa oleva kuvamäärä
Jatkuvan kuvauksen enimmäiskuvamäärä
Käytettävissä oleva videon tallennusaika
Akun varaustaso
44
Kuvausnäytön kehykset
Kehykset tarkennusta varten (tarkennuspisteet) näkyvän kuvausnäytössä.
Valkoinen
kehys
Vihreä
kehys
Sininen
kehys
Keltainen
kehys
Näkyy pääkohteeksi tunnistetun kohteen tai henkilön
kasvojen ympärillä.
Näkyy, kun laukaisin on painettu puoliväliin ja kamera on
tarkentanut.
Näkyy, kun kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuviin kohteisiin.
Näkyy niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna
puoliväliin.
Näkyy, jos kamera ei pysty tarkentamaan, kun olet painanut
laukaisimen puoliväliin.
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kehyksiä ei tule näkyviin, jos kehykset
eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä tai jos kehyksiä näkyy taustalla tai
vastaavilla alueilla.
45
Kuvausnäytön asetukset
Voit vaihtaa kuvausnäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
46
-painiketta.
Toistonäytön asetukset
Voit vaihtaa toistonäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
-painiketta.
zz Ylivalottuneet kirkkaat alueet vilkkuvat tietonäytön päällä, kun siirryt
yksityiskohtaisten tietojen näyttöihin.
zz Tietonäyttöjen yläosassa on kaavio nimeltä kirkkauden histogrammi,
joka näyttää, miten kirkkaat kohdat ovat jakaantuneet kuvissa.
Vaakasuunnassa näytetään kirkkaustaso ja pystysuunnassa kunkin
kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia voit
tarkistaa valotuksen.
Histogrammien vaihtaminen
zz Kun valittuna on RGB-näyttövaihtoehto, näytössä näkyy RGBhistogrammi, joka esittää punaisen, vihreän ja sinisen jakautumisen
kuvissa. Vaakasuunnassa näytetään R-, G- tai B-kirkkaustaso ja
pystysuunnassa kunkin kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla
tätä histogrammia voit tarkistaa kuvan väriominaisuuksia.
47
Kosketuskäyttö
zz Kohteiden valitseminen
Voit valita kohteen koskettamalla näytössä henkilön kasvoja tai muuta
haluamaasi kohdetta.
1
Valitse kohde.
2
Kuvaa.
zz Kohteen seuraaminen ei välttämättä ole mahdollista, kun kohteet ovat
liian pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteiden ja taustan välinen
kontrasti ei ole riittävä.
zz Jos haluat valita kohteita koskettamalla näyttöä katsoessasi etsimen läpi,
määritä asetuksen [Kosketustark.] arvoksi [Päällä] (= 146).
48
zz Pikavalintanäyttö
Asetusnäytön käyttäminen
zz Kosketa [
].
Kameran asetusten määrittäminen
zz Kosketa asetuskohdetta →
asetusvaihtoehtoa
Näytön vaihto
zz [
]-kuvakkeella merkityt vaihtoehdot
].
voi määrittää koskettamalla [
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz Kosketa [
].
Palkkien lukemien säätäminen
zz Kosketa tai vedä palkkia.
49
zz Valikkonäyttö
Kameran asetusten määrittäminen
zz Kosketa päävälilehteä → alivälilehteä →
asetuskohdetta → asetusvaihtoehtoa
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz Kosketa [
].
Valintamerkkien lisääminen
ja poistaminen
zz Kosketa valintaruutua.
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
50
].
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
].
-painikkeen painamisen sijaan
zz Kosketa [
51
].
zz Katseleminen
Kuvien katseleminen yksitellen
zz Seuraava kuva: vedä vasemmalle
zz Edellinen kuva: vedä oikealle
Videoiden toistaminen
zz Toista: kosketa [
]
Toiminnot videoiden aikana
zz Pysäytä: kosketa näyttöä
zz Jatka: kosketa [ ]
zz Säädä äänenvoimakkuutta: kosketa [
Vaihtaminen kuvaluetteloon
52
]
Pienemmän kuvamäärän näyttäminen
Kuvien suurentaminen
zz Kosketa nopeasti kaksi kertaa.
Suurennettujen kuvien pienentäminen
zz Palauta alkuperäinen koko: kosketa [ ]
tai kosketa näyttöä nopeasti kaksi kertaa
zz Videon toistopaneelin voi näyttää myös koskettamalla näyttöä videon
toiston aikana.
zz Kuvaluettelossa voit selata kuvia vetämällä ylös- tai alaspäin.
zz Voit siirtää näytön paikkaa suurennetussa näytössä vetämällä.
53
Näyttönäppäimistö
Merkkien kirjoittaminen
zz Kirjoita haluamasi merkit
koskettamalla niitä.
Kohdistimen siirtäminen
zz [
]/[
] tai
-rengas
Syöttötilojen vaihtaminen
zz [ ]: Vaihda isoihin kirjaimiin
zz [ ]: Vaihda numeroihin tai symboleihin
Merkkien poistaminen
zz [
]
Rivinvaihtojen lisääminen
zz [
]
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz [
]
54
Kuvaaminen
Voit kuvata helposti yksikertaisissa kuvaustiloissa tai ottaa hienostuneempia
kuvia käyttämällä monia eri ominaisuuksia.
55
Kuvaaminen kameran määrittämillä
asetuksilla (Automaattitila/
Hybridiautomaattitila)
Automaattitilan avulla saat parhaat asetukset näkymää varten täysin
automaattisesti kameran määrittämien kohteen ja kuvausolosuhteiden
perusteella.
1
Siirry
2
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs
tai kauemmas.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua katsellessasi
näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta
56
3
Tarkenna (paina laukaisin puoliväliin).
zz Kamera antaa äänimerkin tarkennuksen
jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
4
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
Stillkuvat
zz Vilkkuva [ ]-kuvake varoittaa siitä, että kuvista tulee todennäköisesti
epätarkkoja kameran tärähtelyn vuoksi. Asenna tällöin kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
zz Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta,
siirry lähemmäs kohdetta.
zz Voit aktivoida valon tarkennuksen avuksi painamalla laukaisimen
puoliväliin heikossa valaistuksessa.
57
Videot
zz Näytön ylä- ja alareunassa näkyviä mustia palkkeja ei tallenneta.
zz Kun sommittelet kuvia uudelleen, tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
zz Tallennus pysähtyy automaattisesti, kun muistikortti tulee täyteen tai yhtä
videota on tallennettu enimmäispituuteen saakka.
zz Yhden videon tallennuksen enimmäispituus on 29 min 59 s.
zz Vaikka kamera voikin lämmetä, kun videoita kuvataan pitkään toistuvasti,
kyseessä ei ole vika.
zz Pidä sormet poissa mikrofonista, kun kuvaat videoita. Jos mikrofonissa
on esteitä, ääni voi jäädä tallentumatta tai kuulua vaimeana.
zz Ääni tallennetaan stereona sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
zz Vältä koskemasta näyttöön tai kameran säätimiin videokuvauspainiketta
lukuun ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet taltioituvat.
Jos haluat säätää asetuksia tai suorittaa muita toimintoja tallenuksen
aikana, käytä kosketusnäyttöä, jos mahdollista.
zz Wi-Fi-toimintojen äänet saattavat tallentua sisäisten tai ulkoisten
mikrofonien välityksellä. Äänen tallennuksen aikana ei suositella
käytettävän langattoman tiedonsiirron toimintoa.
zz Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja kohteet näkyvät
suurennettuina kameran huomattavan tärinän korjaamiseksi. Voit asettaa
kohteet tallennettaviksi samankokoisina säätämällä kuvanvakausasetusta
ennen tallennusta.
zz Myös automaattisen tarkennuksen aiheuttamat objektiivin käytön äänet
voivat tallentua videon tallennuksen aikana.
zz Yksittäiset yli 4 Gt:n videot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi.
Automaattista jaetun videon tiedostojen toistamista peräkkäin ei tueta.
Toista kukin video erikseen.
Kuvauskohteiden kuvakkeet
zz
/
-tiloissa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen, ja asetukset valitaan automaattisesti siten, että tarkennus,
kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kuvauskohteen kuvake ei vastaa
todellisia kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi tehostetta, väriä tai
kirkkautta ei voi käyttää.
58
zz Kuvanvakauksen kuvakkeet
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto
(Älykäs kuvanvakain) valitaan automaattisesti, ja seuraavat kuvakkeet
tulevat näyttöön.
Stillkuvien vakaustoiminto (Normaali)
Stillkuvien vakaustoiminto panoroitaessa (Panorointi)*
Kameran kulmittaista tärinää ja siirtotärinää makrokuvissa vakaava
kuvanvakaustoiminto (Hybridikuvanvakaus). Videoiden kohdalla
näytössä näkyy [
] ja kuvanvakaus [ ] on myös käytössä.
Videoiden vakaustoiminto, joka vähentää kameran voimakasta
tärähtelyä esimerkiksi kävellessä kuvattaessa (Dynaaminen)
Vakaustoiminto, joka vähentää kameran vaimeaa tärähtelyä
esimerkiksi teleasentoasetuksella kuvattaessa (Tehostettu)
Ei kuvanvakautusta, koska kamera on kiinnitetty jalustaan tai se
on muulla tavoin paikallaan. Videota tallennettaessa [ ] kuitenkin
näkyy ja kuvanvakautusta käytetään tasoittamaan tuulen tai
muiden tärinänlähteiden vaikutuksia (Jalusta-kuvanvakain).
* Näkyvissä panoroitaessa, kun liikkuvia kohteita seurataan kameralla.
Vaakasuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus kompensoi
vain kameran pystysuuntaista tärinää eikä vaakasuuntaista vakausta
tehdä. Pystysuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus
vastaavasti kompensoi vain kameran vaakasuuntaista tärinää.
59
zz Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
Voit myös tallentaa 2–4 sekunnin pituisia videoita kohteesta automaattisesti
ennen kuvan ottamista ihan vain ottamalla stillkuvia. Kukin leike,
joka päättyy stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa yhden luvun.
Kamera luo lyhyen videokoosteen päivästä yhdistämällä leikkeet.
1
Siirry
2
Tarkenna ja ota kuva.
-tilaan.
zz Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin neljä
sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
-tilassa, koska
zz Tässä tilassa akun käyttöikä on lyhyempi kuin
kustakin otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
zz Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
-tilan valitsemisen jälkeen tai muun kameran
käynnistämisen jälkeen,
toiminnon käyttämisen jälkeen.
zz Kameran tai objektiivin toimintojen aiheuttamat äänet ja värinät tallentuvat
videokoosteeseen.
] NTSC-videoilla ja [
]
zz Videokoosteen kuvan laatu on [
PAL-videoilla. Tämä vaihtelee videojärjestelmän asetuksen mukaan.
zz Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisinta.
zz Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
-tilassa.
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
-- Videokoosteen tallennus saavuttaa noin 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
(Tallennus voidaan tehdä erillisiin tiedostoihin myös, jos tiedostokoko
ylittää noin 4 Gt.)
-- Videokooste on suojattu.
-- Kesäaika-, videojärjestelmä- tai aikavyöhykeasetuksia on muutettu.
zz Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
60
Erikoiskohteiden kuvaaminen
(Erikoiskuvaustila)
Voit valita kuvattavan kohteen mukaisen tilan, jolloin kamera määrittää
optimaaliset asetukset tilannetta varten. Kokeile ottaa ensin testikuvia,
jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
1
2
3
Siirry
-tilaan.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
Kuvaa.
61
Omakuvissa mukautettavaan kuvankäsittelyyn
kuuluu ihon pehmentäminen sekä kirkkauden ja
taustan säätäminen, jotta pääset hyvin esiin.
Omakuva
Voit kuvata kohteita, jotka erottuvat sumeata
taustaa vasten, niin että iho ja hiukset näyttävät
pehmeiltä ja sileiltä.
Muotokuva
Käsittele kuvat, jotta iho näyttää pehmeämmältä
ja sileämmältä.
Pehmeä iho
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt asetustiedot eivät vaikuta [ ]-tilassa.
62
Säädä värisävyjä, jotta ruoka näyttää kuvissa
mahdollisimman tuoreelta ja herkulliselta.
Ruoka
zz Nämä värisävyt eivät ehkä näytä sopivilta ihmisiin käytettynä.
zz Salamakuvauksessa [Värisävy] muuttuu vakioasetukseksi.
Ota kauniita kuvia iltanäkymistä tai muotokuvia,
joissa on iltanäkymä taustalla.
Yökuvaus käsivaralta
zz Kohinaa vähennetään yhdistämällä useita peräkkäisiä otoksia
yhdeksi kuvaksi.
zz Pidä kamera vakaana, sillä kamera kuvaa jatkuvasti.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee
ja yhdistää kuvat.
zz Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Pyri pitämään kamera vakaana, kun käytät salamaa, sillä valotusaika
voi olla pidempi.
63
Aina, kun otat kuvan, kamera ottaa kolme
peräkkäistä kuvaa erilaisilla kirkkaustasoilla.
Sitten kamera yhdistää ne automaattisesti
yhdeksi kuvaksi. Tämä tila voi vähentää
valo‑ ja varjoalueiden yksityiskohtien katoamista,
jota esiintyy usein silloin, kun kuvassa on sekä
HDR-taustavalonhallinta kirkkaita että tummia alueita.
zz Pidä kamera vakaana, sillä kamera kuvaa jatkuvasti.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä tapauksessa
myös kuvanvakaus käytöstä.
zz Kaikki kohteen liikkeet aiheuttavat epätarkkuutta kuvaan.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee
ja yhdistää kuvat.
Voit ottaa eloisia kuvia ilotulituksista.
Ilotulitus
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan
ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan jalustan
avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi kannattaa
määrittää [Pois].
zz Vaikka kehykset eivät näy, kun painat laukaisimen puoliväliin, optimaalinen
tarkennus määritetään.
64
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla
(Omakuva-tila)
1
2
Valitse [
3
Määritä asetukset.
].
Avaa näyttö.
zz Kosketa määritettävän kohteen
kuvaketta näytössä.
zz Valitse vaihtoehto.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
koskettamalla [ ].
4
Kuvaa.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt [Pehmeä iho -tehoste] -asetukset eivät vaikuta
[ ]-tilassa.
zz [Epäterävä tausta] -asetuksen arvoksi tulee [Autom.], kun asetat
salamatilaksi [ ] salamakuvausta varten (koska salama ei laukea muissa
tiloissa kuin [Autom.]).
65
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)
Voit luoda panoraaman yhdistämällä kuvat, jotka otetaan jatkuvalla
kuvauksella liikuttaessasi kameraa yhteen suuntaan samalla, kun pidät
laukaisinta pohjassa.
1
2
Valitse [
].
Valitse kuvaussuunta.
zz Valitse -painikkeella suunta,
johon kuvaat.
zz Näyttöön tuleva nuoli osoittaa,
mihin suuntaan kameraan liikutetaan.
3
Paina laukaisin puoliväliin.
4
Kuvaa.
zz Tarkenna kohde pitämällä laukaisinta
painettuna puoliväliin.
(2)
zz Pidä laukaisinta kokonaan pohjassa
ja liikuta samalla kameraa tasaisella
nopeudella nuolen suuntaan.
zz Selkeänä näkyvä alue (1) tallennetaan.
(1)
zz Näytössä näkyy kuvaamisen etenemisen
ilmaisin (2).
zz Kuvaaminen pysähtyy, kun vapautat
laukaisimen tai kun etenemisen ilmaisin
on kokonaan valkoinen.
66
zz Joitakin kohteita kuvattaessa odotusten mukainen kuva ei ehkä tallennu
ja kuvat voivat näyttää odotetuista poikkeavilta.
zz Kuvaaminen voi pysähtyä kesken, jos liikutat kameraa liian hitaasti tai
nopeasti. Siihen asti luotu panoraama kuitenkin tallennetaan.
-tilassa luodut kuvat ovat suuria. Pienennä panoraamakuvia
zz
tietokoneella tai muulla laitteella, jos aiot tulostaa ne laittamalla muistikortin
Canon-tulostimeen. Jos panoraamat eivät ole yhteensopivia jonkun
ohjelmiston tai Web-palvelun kanssa, kokeile muuttaa niiden kokoa
tietokoneella.
zz Seuraavia kohteita ja näkymiä ei ehkä liitetä yhteen oikein:
-- liikkuvat kohteet
-- lähellä olevat kohteet
-- näkymät, joissa kontrasti vaihtelee paljon
-- näkymät, joissa on pitkiä alueita samaa väriä tai kuviota, kuten merta
tai taivasta.
67
zz Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa taustaa
vasten (panorointitila)
Panoroinnilla voit sumentaa taustaa ja välittää
vaikutelman nopeudesta.
1
2
Valitse [
].
Kuvaa.
zz Ennen kuvan ottamista paina laukaisin
puoliväliin samalla, kun liikutat kameraa
niin, että se seuraa kohdetta.
zz Pidä liikkuva kohde näytössä näkyvän
kehyksen sisällä ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Seuraa kohdetta kameralla vielä senkin
jälkeen, kun olet painanut laukaisimen
kokonaan pohjaan.
zz Parhaan tuloksen saat, kun pidät kameraa tukevasti molemmissa käsissä
kyynärpäät kehon lähellä ja seuraat kohdetta koko kehoa kääntämällä.
zz Toiminto on tehokkaampi kuvattaessa vaakasuunnassa liikkuvia kohteita,
kuten autoja tai junia.
68
zz Ihmisten kuvaaminen tähtitaivasta vasten
(Tähtitaivasmuotokuva-tila)
Ota kauniita kuvia ihmisistä tähtitaivas taustana. Kun kamera on
ensin ottanut kuvan ihmisistä salamaa käyttäen, se ottaa kaksi kuvaa
ilman salamaa. Sitten nämä kolme kuvaa yhdistetään automaattisesti
yhdeksi kuvaksi.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Nosta salama.
3
Pidä kamera paikallaan.
4
Kuvaa.
zz Nosta salama painamalla -painiketta.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä
se paikallaan muulla tavoin.
zz Paina laukaisinta. Salama välähtää,
ja kamera ottaa ensimmäisen kuvan.
zz Sen jälkeen se ottaa toisen ja kolmannen
kuvan ilman salamaa.
69
5
Pyydä henkilöä seisomaan
liikkumatta, kunnes valo välähtää.
zz Kuvattavan henkilön tulee seisoa
liikkumatta, kunnes valo välähtää
kolmannen kuvan jälkeen. Tämä voi
kestää noin 2 sekuntia.
zz Kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
70
zz Kuvat onnistuvat parhaiten, kun pyydät henkilöä seisomaan etäällä
valonlähteistä, kuten katuvaloista, ja varmistamalla, että salama
on nostettu.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz Voit estää epätarkat kuvat varmistamalla, että kuvattava henkilö
pysyy paikallaan.
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Ihonvärin sävyt pysyvät samoina, kun säädät värejä.
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Voit yrittää säätää kohteen kirkkautta muuttamalla salamavalotuksen
korjausta.
zz Voit yrittää säätää taustan kirkkautta muuttamalla valotuksen korjausta.
Huomaa, että kuvat eivät välttämättä näytä odotetun kaltaisilta joissakin
kuvausolosuhteissa, ja vaiheissa 4–5 henkilön pitäisi pysyä paikallaan
(noin 15 sekunnin ajan), koska kuvaaminen kestää kauemmin.
zz Jos haluat tallentaa runsaasti tähtiä ja kirkasta tähtitaivasta, valitse
[Tähtitaivasmuotok. asetukset] → [Tähtien näkyv.] → [Huomattava].
Huomaa, että kuvat eivät välttämättä näytä odotetun kaltaisilta joissakin
kuvausolosuhteissa, ja vaiheissa 4–5 henkilön pitäisi pysyä paikallaan
(noin 30 sekunnin ajan), koska kuvaaminen kestää kauemmin.
[Tähtien korost.] → [Terävä].
zz Voit lisätä tähtien kirkkautta valitsemalla
Voit korostaa tähtitaivaan kirkkaita tähtiä määrittämällä asetukseksi
[Pehmeä]. Tällä asetuksella voidaan luoda huomiota herättäviä kuvia,
kun kirkkaita tähtiä suurennetaan ja himmeämpien tähtien korostusta
vähennetään. Voit poistaa tähtien käsittelyn käytöstä valitsemalla [Pois].
Huomaa, että kirkkaissa otoksissa kuvia ei käsitellä tähtien korostamiseksi,
vaikka [Terävä]-asetuksen arvona olisi [Pehmeä].
71
zz Yönäkymien kuvaaminen tähtitaivaan alla
(Öinen tähtimaisema -tila)
Ota vaikuttavia kuvia öisen maiseman yllä olevasta tähtitaivaasta.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
2
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
Pidä kamera paikallaan.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä
se paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on
valmis.
3
Kuvaa.
72
zz
zz
zz
zz
Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
[Tähtien korost.] → [Terävä].
Voit lisätä tähtien kirkkautta valitsemalla
Voit korostaa tähtitaivaan kirkkaita tähtiä määrittämällä asetukseksi
[Pehmeä]. Tällä asetuksella voidaan luoda huomiota herättäviä kuvia,
kun kirkkaita tähtiä suurennetaan ja himmeämpien tähtien korostusta
vähennetään. Voit poistaa tähtien käsittelyn käytöstä valitsemalla [Pois].
Huomaa, että kirkkaissa otoksissa kuvia ei käsitellä tähtien korostamiseksi,
vaikka asetuksen arvona olisi [Terävä] tai [Pehmeä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
73
zz Tähtien liikkeen kuvaaminen (Tähtien liike -tila)
Tähtien taivaalla liikkumisesta syntyvät juovat tallennetaan yhteen
kuvaan. Valotusajan ja otosten määrän määrittämisen jälkeen kamera
kuvaa jatkuvasti. Kuvausjakso voi kestää jopa kaksi tuntia. Tarkista akun
varaustaso etukäteen.
1
Valitse [ ].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Määritä kuvausjakson kesto.
3
Pidä kamera paikallaan.
zz Valitse kuvauksen kesto kääntämällä
-rengasta.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä
se paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on valmis.
74
4
Kuvaa.
zz Älä käytä kameraa kuvauksen aikana.
zz Peruuta kuvaaminen painamalla laukaisin
uudelleen kokonaan alas. Huomaa, että
peruutus voi kestää jopa 30 sekuntia.
zz Jos kameran akusta loppuu virta, kuvaaminen pysähtyy ja koostekuva
luodaan kuvista, jotka on tallennettu siihen mennessä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
75
zz Videoiden tallentaminen tähtien liikkeistä
(Ajoitettu tähtivideo -tila)
Tallentamalla tietyin välein otetut kuvat yhdistävän ajoitetun videon voit
luoda videoita, joissa tähdet liikkuvat nopeasti. Voit säätää kuvaväliä
ja tallennuksen kestoa tarpeen mukaan.
Huomaa, että kukin kuvausjakso kestää kauan ja vaatii useita otoksia.
Varmista akun varaus ja muistikortin tallennustila etukäteen.
1
Valitse [
].
zz Zoom asetetaan suurimpaan laajakulmaasentoon, eikä sitä voi säätää.
Värien säätäminen
zz
-painike → [
] → / -painikkeet
zz Hienosäätäminen:
-painike →
-painike → [ ] →
/ / / -painikkeet
2
Määritä videoasetukset.
3
Pidä kamera paikallaan.
zz -painike → valitse asetus →
valitse vaihtoehto
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä
se paikallaan muulla tavoin.
Tarkennuksen säätäminen
zz -painike → [
]→
-painike
zz Paina
-painiketta ja kallista sitten
kameraa niin, että kuvattavat tähdet
näkyvät näytössä olevassa kehyksessä.
zz Aloita säätö painamalla
76
-painiketta.
zz Säätöön voi kulua jonkin verran aikaa,
joten älä liikuta kameraa, ennen kuin
näyttöön tulee viesti, että säätö on valmis.
4
Tarkista kirkkaus.
zz Voit ottaa yksittäisen kuvan painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan.
zz Siirry toistotilaan tarkista kuvan kirkkaus.
zz Säädä kirkkautta kääntämällä
valotuksenkorjaussäädintä ja muuttamalla
valotustasoa kuvausnäytössä ja kuvaa
sitten uudelleen.
5
Aloita tallennus.
zz Videokuvauspainike → paina laukaisin
kokonaan alas
zz Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
zz Kamerassa ei näytetä kuvaa tallennuksen
aikana.
zz Voit peruuttaa tallennuksen painamalla
laukaisinta tai videokuvauspainiketta
uudelleen. Huomaa, että peruutus voi
kestää jopa 30 sekuntia.
77
Kohteet
Tall. lähdekuvat
Asetukset
Tiedot
Voit halutessasi tallentaa
jokaisen ennen videon luontia
otetun kuvan. Huomaa, että kun
[Päällä] on valittu, [Tehoste] ei
ole käytettävissä.
Päällä/Pois
Valitse videotehoste,
kuten tähtien liike.
Tehoste
Aikaväli
Videon tall.koko
15 sek., 30 sek., 1 min. Valitse kuvien välinen aika.
(NTSC)
(PAL)
,
,
,
,
,
,
Valitse videon tallennuskoko.
Kuvausaika
60 min. / 90 min. /
120 min. / Rajaton
Valitse tallennusjakson
pituus. Jos haluat tallentaa
akun tyhjenemiseen asti,
valitse [Rajaton].
Autom.valotus
Lukittu 1 ruutu /
Jokainen ruutu
Valitse, määräytyykö valotus
ensimmäisen kuvan mukaan
vai päivitetäänkö se jokaiselle
kuvalle.
Kauko-ohjaus
Päällä/Pois
Valitse, käytetäänkö
kuvaamiseen langatonta
kauko-ohjainta.
Äänim.,
kun kuva
Päällä/Pois
Valitse, antaako kamera
äänimerkin jokaisen
kuvan kohdalla.
zz Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla
[Ajoitetun
tähtivideon aset.].
zz USB-verkkolaitetta PD-E1 (myydään erikseen) käyttämällä voit kuvata
kameralla tarvitsematta huolehtia akun jäljellä olevasta varauksesta.
zz Vaikka määrität asetukseksi [Rajaton] kohdassa [Kuvausaika], kuvaus
päättyy viimeistään noin 8 tunnin kuluttua.
78
Kuvausväliin ja kuvataajuuteen perustuva arvioitu toistoaika (yhden tunnin
kuvausjaksolle)
Kuvausväli
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min
1 min
Videon tallennuskoko
NTSC
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Toistoaika (noin)
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Jos kameran akusta loppuu virta tai muistikortti täyttyy, kuvaaminen pysähtyy
ja koostekuva luodaan kuvista, jotka on tallennettu siihen mennessä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat.
zz Kuvausväli [1 min.] ei ole käytettävissä näiden tehosteiden kanssa: [ ],
[ ], [ ] tai [ ].
zz B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Kokeile asettaa tässä tilassa [Yönäyttö] -tilaksi [Päällä].
zz Vaihda ennen kuvaamista käsintarkennustilaan, jos haluat asettaa
tarkennuskohdan tarkasti.
79
Kuvaaminen kuvatehosteilla
(Luovat suotimet -tila)
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen aikana. Kokeile ottaa ensin
testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
1
2
Siirry
-tilaan.
-painike → [
] → valitse vaihtoehto
3
Valitse tehostetaso.
4
Kuvaa.
zz Aseta taso kääntämällä
80
-rengasta.
Ota mustavalkoisia kuvia, joissa on rakeinen,
karhea vaikutelma.
Rakeinen mustavalkokuva
Voit kuvata kohteita siten, että ne erottuvat
taustasta.
Epäterävä tausta
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Taustan sumennuksella saa parhaat tulokset kuvaamalla kohdetta läheltä
ja varmistamalla kohteen ja taustan välisen riittävän etäisyyden.
zz Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit ottaa seuraavan kuvan.
Kuvaa simuloidulla pehmeäpiirtosuodatuksella,
joka tuottaa pehmeän vaikutelman.
Pehmeäpiirto
81
Voit ottaa kuvan käyttämällä
kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
Kalansilmätehoste
Voit pehmentää värejä niin, että valokuva
muistuttaa vesivärimaalausta.
Vesiväritehoste
Kuvaa lelukamerakuvia muistuttavia kuvia
vinjetoimalla ja muuttamalla väriä yleisesti.
Lelukameratehoste
Luo vaikutelma pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
82
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
pienikontrastisia maalauksia hillityillä
värisävyillä.
HDR-taide, norm.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat eloisaa
kuvataidetta.
HDR-taide värik.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
öljyvärimaalauksia vahvoilla ääriviivoilla.
HDR-taide, kyll.
Lisää tehoste, jolla kuvat muistuttavat
haalistuneita vanhoja valokuvia vahvoilla
ääriviivoilla ja tummalla yleisvaikutelmalla.
HDR-taide, koho
83
HDR-taide, norm., HDR-taide värik., HDR-taide,
kyll. ja HDR-taide, koho
zz Tämä tila voi vähentää valoalueiden ylivalottumista ja varjoalueiden
yksityiskohtien katoamista, joita esiintyy usein suurikontrastisissa kuvissa.
zz Kun painat laukaisimen kokonaan alas, kamera ottaa kolme kuvaa ja
yhdistää ne. Pidä kamera vakaana kuvatessasi.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä tapauksessa
myös kuvanvakaus käytöstä.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee
ja yhdistää kuvat.
Taiteellinen tehoste
zz [
] ei ole käytettävissä
-tilassa (mutta on
84
-tilassa).
zz Pienoismallia muistuttavat kuvat
(Miniatyyritehoste)
1
2
zz
3
Valitse [
].
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(näkymän kehys).
-painike → siirrä kehystä
/ -painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä
/ / / -painikkeilla →
4
-painike
Kuvaa.
zz Vaakasuunnassa olevan kehyksen, joka tulee näkyviin painettaessa
-painiketta vaiheessa 2, voi vaihtaa pystysuuntaiseksi painamalla
/ -painikkeita.
85
Erilaisten videoiden kuvaaminen
(Videotila)
Täydessä
-tilassa voit kuvata muun muassa miniatyyritehostevideoita
(= 166), videokollaaseja (= 168) ja nopeutettuja videoita (= 170).
1
Siirry
2
Aloita tallennus.
zz [
-tilaan.
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
zz
-tilassa näytön ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki. Mustat palkit
ilmaisevat kuva-alueet, joita ei tallenneta.
-tilassa kuvan näyttöalue kaventuu ja kohteet suurentuvat.
zz
zz Voit säätää valotusta kääntämällä valotuksenkorjaussäädintä.
zz Voit vaihtaa automaattitarkennuksen ja kiinteän tarkennuksen välillä
] tai painamalla -painiketta ennen
koskettamalla näytössä [
tallennusta tai sen aikana. (Automaattitarkennus osoitetaan vihreällä
]-kuvakkeen vasemmassa yläkulmassa.) Huomaa, että
[ ]-merkillä [
[Videon servotark.] -asetuksena on [Pois].
tämä kuvake ei näy, kun
86
zz Videoiden tallentaminen tietyillä
valotusajoilla ja aukon arvoilla
(Videoiden käsisäätöinen valotus)
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen tallennusta.
1
-painike → [
] → valitse [
]
2
Aseta ISO-herkkyys →
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
-painike
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo:
-rengas
4
Aloita tallennus.
87
zz Loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvattaessa jotkin valotusajat voivat
aiheuttaa näytön välkkymistä, joka saattaa tallentua.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi
arvoa (johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ],
kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Voit tarkistaa ISO-herkkyyden [AUTO]-tilassa painamalla laukaisimen
puoleenväliin. Jos normaalia valotusta ei voida saavuttaa määrittämilläsi
valotusajan ja aukon arvon asetuksilla, valotustason ilmaisin osoittaa
eron normaalista valotuksesta. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ],
kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz HDR-videoiden tallentaminen
Voit tallentaa suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suurikontrastisten
otosten valokohtien yksityiskohdat säilyvät.
1
-painike → [
2
Aloita tallennus.
88
] → valitse [ ]
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa
(P-tila)
Kamera säätää valotusajan ja aukon arvon automaattisesti kohteen
kirkkauden mukaan.
-tilassa tarkennustoiminnan, mittaustavat ja useita muita ominaisuuksia
voi määrittää joustavasti.
1
Siirry
2
Määritä kukin ominaisuus
tarpeen mukaan.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz : Ohjelmoitu AE; AE: Automaattivalotus
zz Jos kamera ei voi määrittää normaalia valotusta, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, valotusaika ja aukon arvo vilkkuvat valkoisina. Säädä tällöin
ISO-herkkyyttä tai ota salama käyttöön (jos kohteet ovat tummia), niin voit
saada normaalin valotuksen.
zz -tilassa voi taltioida myös videoita painamalla videokuvauspainiketta.
Joitakin pikavalintanäytön ja valikkonäytön asetuksia saatetaan säätää
kuitenkin automaattisesti videoiden tallennusta varten.
zz Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää painamalla
laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä -rengasta (Ohjelmoitu siirto).
89
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla
(Tv-tila)
Määritä valotusaika ennen kuvaamista. Kamera säätää aukon arvon
automaattisesti valotusajan mukaiseksi.
Hidas
Nopea
1
Siirry
2
Aseta valotusaika.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz -rengas
zz
: Time value (Aika-arvo)
zz On suositeltavaa poistaa kuvanvakaus käytöstä kuvattaessa pitkällä
valotusajalla jalustalla.
zz Jos aukon arvon näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoleenväliin,
normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä valotusaikaa, kunnes aukon
arvo lakkaa vilkkumasta.
90
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla
(Av-tila)
Määritä aukon arvo ennen kuvaamista. Kamera säätää valotusajan
automaattisesti aukon arvon mukaiseksi.
Pieni arvo
Suuri arvo
1
Siirry
2
Aseta aukon arvo.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz -rengas
zz
: Aukon arvo (objektiivin himmentimen aikaan saama aukon suuruus)
zz Jos valotusaika näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoleenväliin,
normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä aukon arvoa, kunne
valotusaika lakkaa vilkkumasta.
91
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja
aukon arvoilla (M-tila)
Määritä valotusaika ja aukon arvo ennen kuvaamista, jotta saat haluamasi
valotuksen.
1
Siirry
2
-painike → [ ] → aseta
ISO‑herkkyys
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
-tilaan.
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo:
-rengas
4
Kuvaa.
92
zz
: Käsinsäätö
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi
arvoa (johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai [ ],
kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Säädettyäsi valotusajan ja aukon arvon valotustason ilmaisin voi vielä
muuttua, jos säädät zoomausta tai rajaat kuvan uudelleen.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, näytön kirkkaus voi vaihdella
määrittämäsi valotusajan ja aukon arvon mukaan. Näytön kirkkaus ei
muutu, kun salama on nostettu ja tilaksi on asetettu [ ].
zz Valotus ei ehkä ole odotetun mukainen, kun ISO-herkkyydeksi on asetettu
[AUTO], koska ISO-herkkyys säädetään varmistamaan normaalivalotus
suhteessa määrittämääsi valotusaikaan ja aukon arvoon.
zz Automaattinen valotuksen optimointi voi vaikuttaa kuvan kirkkauteen.
Jos haluat pitää Autom. valotuksen optimointi -asetuksen pois käytöstä
-tilassa, lisää Autom. valotuksen optimointi -asetusnäytössä [ ]-merkki
[Ei manuaalivalotuksessa] -kohtaan.
zz Normaali valotus lasketaan valitun mittausmenetelmän perusteella.
zz Kun ISO-herkkyyden asetuksena on [AUTO], voit säätää valotusta
kääntämällä valotuksenkorjaussäädintä.
93
zz Pitkällä valotusajalla kuvaaminen
(Bulb‑kuvaus)
Bulb-valotuksella kuvia valotetaan niin pitkään
kuin laukaisinta painetaan.
1
-valintakiekko → [BULB]
zz Käännä valintakiekkoa vastapäivään.
[BULB] on kohdan 30 sekuntia jälkeen.
2
Kuvaa.
zz Kuvia valotetaan niin pitkään kuin laukaisinta pidetään painettuna alas asti.
Kulunut valotusaika näkyy näytössä valotuksen aikana.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan ja estä
kameraa tärisemästä. Poista tässä tapauksessa myös kuvanvakaus käytöstä.
zz Kun [Kosketuslaukaisin]-asetuksena on [Päällä], voit käynnistää kuvauksen
koskettamalla näyttöä kerran ja pysäyttää kuvauksen koskettamalla näyttöä
uudelleen. Varo liikuttamasta kameraa, kun kosketat näyttöä.
94
Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
Kun kaukaiset kohteet ovat optisen zoomin ulottumattomissa, voit
suurentaa kohteita digitaalisella zoomilla noin 20-kertaisiksi.
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
zz Pidä vipu painettuna.
zz Zoomaus pysähtyy suurimpaan ennen
kuvan huomattavasti rakeiseksi
muuttavaan zoomauskertoimeen,
joka näytetään sitten näytössä.
(1)
2
Paina vipua tai painiketta uudelleen
kohti merkkiä .
zz Kamera zoomaa vielä lähemmäs
kohteeseen.
zz (1) on nykyinen zoomauskerroin.
zz Kun käytät zoomausvipua, nykyinen zoomausasento näkyy
zoomauspalkissa. Zoomauspalkki on värikoodattu siten, että väri ilmaisee
zoomausalueen.
-- Valkoinen alue: optisen zoomauksen alue, jolla kuvasta ei tule rakeinen.
-- Keltainen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuva ei ole
huomattavan rakeinen (ZoomPlus).
-- Sininen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuvasta tulee rakeinen.
zz Tietyillä pikselimäärän asetuksilla sinistä aluetta ei näytetä, ja voit zoomata
lähemmäs enimmäistasolle asti yhdellä zoomaustoiminnolla.
zz Jos haluat poistaa digitaalisen zoomauksen käytöstä,
[Digitaal. zoom] → [Pois].
valitse
95
Kuvan kirkkauden/valotuksen
lukitseminen (AE-lukitus)
Voit lukita valotuksen kuvatessasi stillkuvia tai tallentaessasi videoita.
Voit myös määrittää tarkennuksen ja valotuksen erikseen.
2
1
Ilman valotuksen lukitusta
Valotuksen lukitus
1
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
2
Paina
zz [
-painiketta.
] tulee näkyviin ja valotus lukitaan.
zz Voit vapauttaa lukituksen painamalla
painiketta uudelleen.
3
Sommittele ja ota kuva.
zz AE: Automaattivalotus
96
Lähikuvien ottaminen (Makro)
Jos haluat tarkentaa vain kameran lähellä oleviin kohteisiin, aseta kamera
[ ]-tilaan.
1
Valitse [ ] painamalla -painiketta.
2
Kuvaa.
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz Voit estää kameraa tärisemästä kiinnittämällä kameran jalustaan,
] ennen kuvaamista.
painamalla -painiketta ja valitsemalla [
97
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa, käytä
käsintarkennusta. Voit helpottaa tarkennusta suurentamalla näytön.
1
Aseta kamera
manuaalitarkennukselle.
zz Paina -painiketta ja valitse [
].
zz [
] ja käsintarkennuksen merkkivalo
tulevat näkyviin.
2
(1)
Tarkenna.
zz Käytä näyttöön tulevaa (etäisyyden
ja tarkennusasennon näyttävää)
manuaalitarkennuksen merkkivaloa (1)
opasteena ja määritä suuntaa-antava
tarkennusasento pitämällä
/ -painikkeita painettuina.
zz Hienosäädä tarkennusasento
suurennettua näyttöä katsoessasi
painamalla lyhyesti / -painikkeita.
Voit säätää suurennusta painamalla
-painiketta.
zz Voit siirtää suurennettua näyttöaluetta
vetämällä sitä. Voit palauttaa sen keskelle
-painiketta.
painamalla
3
Kuvaa.
98
zz Jos haluat täsmentää tarkennusta, voit vakauttaa kameran kiinnittämällä
sen jalustaan.
zz Voit aloittaa manuaalitarkennuksen suurennetulla näytöllä (MF-piste zoom).
zz Kamera hienosäätää tarkennusasentoa, kun painat laukaisimen puoliväliin
(Varmuus-MF).
zz Vaiheen 2 suurennettu näyttö ei ole käytettävissä kuvattaessa
RAW‑sarjatilassa.
99
zz Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)
Tarkennettujen kohteiden reunat näkyvät värillisinä, jotta käsitarkennus olisi
helppoa. Voit säätää väriä ja näyttötasoa.
1
[Man. tark. korost. aset.] →
[Korostus] → [Päällä]
2
Määritä asetukset.
zz Käsitarkennuksen korostuksessa näkyviä värejä ei tallenneta kuviin.
100
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Tarkennus voidaan lukita. Kun tarkennus on lukittu, tarkennusasento
ei muutu, vaikka nostaisit sormen laukaisimelta.
1
Lukitse tarkennus.
zz Pidä laukaisin puolivälissä ja paina
-painiketta.
zz Tarkennus on nyt lukittu, ja [
] sekä
käsintarkennuksen merkkivalo tulevat
näkyviin.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz Kun haluat vapauttaa tarkennuksen
lukituksen, paina -painiketta uudelleen
ja valitse [ ] tai [ ].
zz Tarkennuksen lukitus ei ole käytettävissä, kun arvona on Jatkuva tark.
(= 148).
101
Kuvaaminen esivalittuja polttovälejä
käyttäen (Askel-zoom)
Kuvaa yleisillä polttoväleillä 24–100 mm:n alueella (vastaavat polttovälit
kuin 35 mm:n kamerassa).
zz Voit lähentää kuvaa kääntämällä
-rengasta vastapäivään. Voit loitontaa
kuvaa kääntämällä -rengasta
myötäpäivään.
zz Askel-zoom ei ole käytettävissä videoita kuvattaessa, vaikka kääntäisit
[ ]-rengasta.
zz Kun digitaalista zoomausta käytetään, zoomauskerrointa ei voi säätää
kääntämällä [ ]-rengasta vastapäivään. Voit kuitenkin asettaa polttoväliksi
120 mm kääntämällä sitä myötäpäivään.
102
Kuvanlaadun muuttaminen
Valitse haluamasi seitsemästä koon (pikselien määrä) ja pakkauksen
(kuvanlaatu) yhdistelmästä. Määritä myös, tallennetaanko kuvat
RAW‑muodossa.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz [ ] ja [ ] ilmaisevat eri kuvanlaatuja pakkaustason mukaan.
Samalla koolla (pikselien määrällä) [ ] tuottaa paremman kuvanlaadun.
[ ]-kuvien kuvanlaatu on hieman heikompi, mutta niitä mahtuu
muistikortille enemmän. Huomaa, että [ ]-koon kuvien kuvanlaatu
on [ ].
zz Tallentaminen RAW-muodossa
Kamera voi tallentaa kuvat JPEG- ja RAW-muodossa.
RAW-kuvat ovat ”raakadataa”, ja niistä luodaan käsittelemällä JPEG-kuvia.
1
-painike → [
] → paina
-painiketta
103
2
Valitse RAW-kuvauksen kuvaustapa.
zz [
] tuottaa RAW-kuvia parhaalla kuvanlaadulla. [
] tuottaa
RAW‑kuvia, joiden tiedostokoko on pienempi.
zz RAW-kuvatietoja ei voi käyttää sellaisenaan tietokoneessa katseluun
tai tulostamiseen. Tiedot täytyy ensin käsitellä kameralla tai muuntaa
Canonin Digital Photo Professional -sovelluksella tavallisiksi JPEG- tai
TIFF‑tiedostoiksi.
zz Digitaalinen zoomaus ei ole käytettävissä, kun tallennetaan kuvia
RAW‑muodossa.
zz JPEG-kuvien tiedostotunniste on .JPG, ja RAW-kuvien tiedostotunniste
on .CR3. Yhtä aikaa tallennettujen JPEG- ja RAW-kuvien tiedostonimissä
on sama kuvan numero.
[Kuvan laatu].
zz Voit määrittää tämän asetuksen myös kohdassa
Jos haluat tallentaa kuvat yhtä aikaa sekä JPEG- että RAW-muodossa,
] tai [
] kohdassa [RAW].
valitse [
[Kuvan laatu] -näytössä on
zz Vain JPEG-kuvia tallennetaan, kun
määritetty [RAW]-asetukseksi [–], ja vain RAW-kuvia tallennetaan,
kun [JPEG]-asetukseksi on määritetty [–].
104
Kuvasuhteen muuttaminen
Kuvasuhdetta (leveyden ja korkeuden suhdetta) voi muuttaa.
1
[Stillkuvan kuvas.]
105
Kuvaamisen jälkeisen kuvan
näyttöajan muuttaminen
Voit säätää kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttöaikaa.
1
Pois
[Esikatseluaika]
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Kuvat näkyvät määritetyn ajan. Voit valmistella seuraavan
2 sek., 4 sek.,
kuvan ottamisen painamalla laukaisimen uudelleen
8 sek.
puoliväliin, vaikka näytössä näkyisi aiempi kuva.
Pito
Kuvat näkyvät näytössä, kunnes painat laukaisimen
puoliväliin.
106
Salamatilan vaihtaminen
Voit vaihtaa salamatilan vastaamaan kuvattavaa kohdetta.
1
Paina -painiketta ja valitse
salamatila.
Automaattisalama
Salama välähtää automaattisesti heikossa
valaistuksessa.
Salama päällä
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Hidas täsmäys
Salama välähtää ja valaisee pääkohteen (kuten
ihmiset), kun kuvauksessa käytetään pidempää
valotusaikaa taustan valaisemiseksi alueella,
jonne salaman toiminta-alue ei ulotu.
Salama pois
Ilman salamaa kuvaamista varten.
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla
paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi
kannattaa määrittää [Pois].
zz [ ]-tilassa, vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde ei liiku,
ennen kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
107
Kuvan kirkkaus/valotus
salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)
Lukitse välähdysteho.
Salamavalotuksen lukitus
Ilman salamavalotuksen lukitusta (ylivalotus)
1
Nosta salama ja aseta salamatilaksi
[ ] tai [ ].
2
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
3
Paina
-painiketta.
zz Salama välähtää, ja näkyviin tulee
mittausaluetta osoittava ympyrä sekä [ ],
joka osoittaa, että välähdysteho on lukittu.
4
Sommittele ja ota kuva.
108
zz FE: Flash Exposure eli salamavalotus
zz [ ] vilkkuu, kun normaali valotus ei ole mahdollinen, vaikka painaisit
-painiketta salaman laukaisemiseksi. Ota salamavalotuksen
-painiketta, kun kohteet ovat salaman
lukitus käyttöön painamalla
toiminta‑alueella.
109
Salama-asetusten määrittäminen
Käytettävissä on useita eri salama-asetuksia.
1
[Salama-asetukset]
zz Voit avata [Salama-asetukset]-näytön myös painamalla
-painiketta.
ja painamalla sitten heti
-painiketta
zz Salamavalotuksen korjauksen säätäminen
Voit säätää valotusta –2:n ja +2:n aukon välillä 1/3 askeleen välein.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
[Sal.valot.korj.]
110
2
Määritä kompensaation suuruus.
zz Välähdystehon säätäminen
/
/
-tiloissa voit valita haluamasi kolmesta salamatasosta.
Välähdysteho: Minimi
Välähdysteho: Maksimi
1
[Salamatila] → [Käsinsäätö]
2
[Välähdysteho]
111
zz Salaman ajoituksen muuttaminen
Salaman ajoitusta suhteessa sulkimen vapauttamiseen voi säätää.
1. verho
2. verho
1
[Täsmäystapa]
1. verho
Salama välähtää heti sulkimen auettua.
2. verho
Salama välähtää juuri ennen sulkimen sulkeutumista.
zz [1. verho] -asetusta käytetään aina, kun valotusaika on 1/100 tai lyhyempi,
vaikka valitsisit asetuksen [2. verho].
zz Punasilmäisyyden vähennys
Punasilmäisyyden ehkäisemiseksi voit käyttää kameran punasilmäisyyden
vähennysvaloa ennen salaman laukaisemista kuvatessasi hämärässä.
1
[Lamppu]
112
zz FE-varmistuksen määrittäminen
Jotta valotus saadaan sopivaksi salamakuvauksessa epäsuotuisissa
valotusolosuhteissa, kamera voi säätää valotusaikaa, aukon arvoa ja
ISO‑herkkyyttä automaattisesti.
1
[FE-varmistus]
zz Kuvat voivat tallentua eri asetuksilla kuin näkyvissä olevat arvot,
kun painat laukaisimen puoliväliin.
113
Jatkuva kuvaus
Pidä laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
1
2
-painike → [
] tai [
]
Kuvaa.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti niin pitkään kuin
pidät laukaisinta painettuna alas asti.
zz Jatkuvassa kuvauksessa
-tilassa tarkennus lukitaan ensimmäiselle
kuvalle määritettyyn asentoon.
zz Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua.
Tämä määräytyy kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
zz Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
zz Kuvausolosuhteiden, muistikortin tyypin ja jatkuvalla kuvauksella
otettujen kuvien määrän mukaan saattaa esiintyä viive, ennen kuin voit
kuvata jälleen.
zz Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
zz Kuvat näyttävät jatkuvassa kuvauksessa näytössä erilaisilta kuin
varsinaiset tallennetut kuvat, ja ne voivat näyttää tarkentumattomilta.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa ja joillakin kameran asetuksilla jatkuvan
kuvauksen kuvia voi olla käytettävissä vähemmän.
114
Itselaukaisun käyttäminen
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa muita
ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua
siitä, kun painat laukaisimen pohjaan. Asettamalla ajastimen ajaksi
kaksi sekuntia voit myös välttää laukaisimen painamisen aiheuttaman
kameran tärähtämisen.
1
2
-painike → [
], [
] tai [
]
Kuvaa.
zz Tarkenna kohteeseen ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Kun olet käynnistänyt itselaukaisun,
merkkivalo vilkkuu ja kamera antaa
itselaukaisun äänimerkin.
zz Jos käynnistät tallennuksen painamalla videokuvauspainiketta,
itselaukaisulla ei ole vaikutusta, vaikka se olisi määritetty.
zz Kuvien välillä tarvitaan enemmän aikaan, kun salama välähtää tai kun olet
määrittänyt, että kuvia otetaan useita. Kuvaus lopetetaan automaattisesti,
kun muistikortti on täynnä.
115
Kuvaaminen RAW-sarjatilassa
Tässä tilassa voit ottaa RAW-kuvia jatkuvasti nopeaan tahtiin. Tämä tila
on hyödyllinen, kun haluat saada kohteesta parhaan, juuri oikealla hetkellä
otetun kuvan. Kuvat tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (rullaksi), jossa on
useita kuvia. Voit poimia rullasta minkä tahansa kuvan ja tallentaa sen
erikseen (= 185).
1
[RAW-sarjatila] → [RAW-sarjatila]
→ [Päällä]
2
[Ennakkokuvaus]
Päällä
Kuvaus alkaa hieman ennen (enintään noin
0,5 sekuntia ennen) kuin painat laukaisimen kokonaan
pohjaan pidettyäsi sitä ensin hetken puolivälissä.
Pois
Kuvaus alkaa, kun painat laukaisimen kokonaan alas.
3
Kuvaa.
zz Näytössä oleva ilmaisin osoittaa
puskurin tilan.
zz Kun painat laukaisimen kokonaan alas,
kamera kuvaa jatkuvasti, kunnes puskuri
tulee täyteen tai vapautat laukaisimen.
116
zz Käytä muistikortteja, joilla on riittävän paljon tilaa (vähintään 4 Gt).
zz RAW-tilassa kuvaamiseen on suositeltavaa käyttää muistikorttia
SD Speed Class 10 tai sitä nopeampaa. Kirjoittaminen valmistuu
nopeammin korteilla, joilla on parempi kirjoitusnopeus.
zz RAW-sarjatilassa kuvaaminen ei ole käytettävissä, kun akun tason
kuvake vilkkuu.
zz Kuvat eivät ehkä tallennu oikein, jos akku tyhjenee kuvankäsittelyn
aikana kuvattaessa RAW-sarjatilassa hitaalla kortilla ja vähäisellä akun
varauksella.
- tai
-tilassa,
zz ISO-herkkyyttä ei voi määrittää manuaalisesti -,
koska Autom. ISO on käytössä.
zz 1/30 sekunnin tai sitä pidemmät valotusajat eivät ole käytettävissä
- tai
-tilassa.
zz Kamera ei tarkenna automaattisesti kuvattaessa, ja tarkennus määrittyy
ensimmäisen kuvan mukaan.
zz Ensimmäisen kuvan valotusasetusta käytetään seuraaville kuville.
zz Kuvatyyliä, valkotasapainoa ja muita ensimmäiselle kuvalle määritettyjä
asetuksia käytetään myös seuraaville kuville.
zz Kamera ei anna äänimerkkejä jatkuvan kuvauksen aikana, vaikka
[Äänimerkki] -asetus määrittäisi toisin.
zz RAW-sarjatilassa otettujen kuvien tiedostonimien alussa on CSI_,
ja tiedostotunniste on .CR3.
zz Kuvat otetaan käyttäen elektronista suljinta. Lue ennen RAW-sarjatilassa
kuvaamista elektronista suljinta koskevat vinkit (= 147).
zz RAW-sarjatilassa kuvattujen kuvien kuvatietoja ei voi käyttää sellaisenaan
tietokoneessa katseluun. Tiedot täytyy ensin käsitellä kameralla tai
muuntaa Canonin Digital Photo Professional -sovelluksella.
117
Päiväysmerkin lisääminen
Kamera voi lisätä kuvauspäivän kuvien oikeaan alakulmaan.
Huomaa kuitenkin, että päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa,
joten varmista etukäteen, että päiväys ja aika ovat oikein (= 25).
1
[Pvm-merkki ] → [Päiväys]
tai [Päiväys&aika]
2
Kuvaa.
zz Kun otat kuvia, kamera lisää kuvauspäivän
tai -ajan kuvien oikeaan alakulmaan.
zz Kuviin, jotka on otettu ilman päiväysmerkkiä, voidaan tulostaa
päiväysmerkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos päiväys ja aika kuitenkin lisätään kuviin, joissa on jo nämä tiedot,
tiedot voivat tulostua kaksi kertaa.
-- Tulosta käyttämällä tulostimen toimintoja
-- Tulosta käyttämällä kameran DPOF-tulostusasetuksia
118
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Kameran stillkuville tai videoille asettamaa normaalia valotusta voi säätää
1/3 yksikön askelin alueella –3...+3.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
Aseta valotuksen korjaus.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz Aseta taso kääntämällä
valotuksenkorjaussäädintä.
zz Lisätietoja valotuksenkorjaussäätimen [ ] (määritys) -asennosta
on kohdassa = 272.
119
zz Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)
Kamera ottaa kolme kuvaa eri valotustasoilla. Haarukointiväliä voi
säätää 1/3 yksikön välein alueella –2...+2 niin, että keskikohtana on
valotuksenkorjaustaso.
Alivalotus
Ylivalotus
1
2
[Valot.korj/AEB]
Määritä asetus →
-painike
zz Valotuksen korjaus:
Valotuksenkorjaussäädin
zz Valotushaarukointi:
3
-rengas
Kuvaa.
zz Kun painat laukaisinta, kamera ottaa
kolme kuvaa ja säätää valotusta
suhteessa vaiheessa 2 asetettuun tasoon
normaalista valotuksesta alivalotukseen
ja ylivalotukseen.
120
zz Kun Kuvaustapa-asetuksena on
[Nopea jatkuva] tai [Hidas jatkuva],
kamera ottaa kolme kuvaa joka kerta,
kun painat laukaisimen pohjaan asti.
zz Nollaa valotushaarukoinnin asetus määrittämällä valotushaarukoinnin
arvoksi 0 määritysohjeiden mukaisesti.
/
/ / -tiloissa
zz Valotushaarukointikuvaus on käytettävissä vain /
ilman salamaa.
zz Jos valotuksen korjaus on jo käytössä, kyseiselle toiminnolle määritetty
arvo katsotaan valotushaarukoinnin normaaliksi valotustasoksi.
121
Stillkuvien ISO-herkkyyden
muuttaminen
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten kuvaustilan
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti tilanteen
mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
1
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta, kohde
ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä enemmän.
zz Suurempi ISO-herkkyys lyhentää valotusaikaa, mikä voi parantaa kohteen
ja kameran tarkennusta ja mahdollistaa riittävän salamavalaistuksen
kauempana oleville kohteille. Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
zz ISO-herkkyydeksi voidaan asettaa H (25600), kun [ISO-herkkyysalue]kohdan [Suurin]-asetuksen arvoksi on määritetty [H (25600)]
zz ISO-herkkyysalueen muuttaminen
Voit asettaa manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen (enimmäisja vähimmäisarvon).
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[ISO-herkkyysalue]
122
zz Koska H (vastaa ISO-herkkyyttä 25 600) on laajennettu ISO-herkkyys,
kuvan kohina (mukaan lukien rakeisuus, valopisteet ja palkit),
epäsäännölliset värit ja värisiirtymä ovat tavallista huomattavampia,
ja näkyvä tarkkuus on tavallista pienempi.
zz Automaattisen ISO-alueen säätäminen
Voit määrittää automaattista ISO-aluetta varten käytettävän herkkyysalueen.
1
[Autom. alue]
zz Lyhimmän suljinajan määrittäminen
automaattista ISO-herkkyyttä varten
Voit määrittää automaattista ISO-aluetta varten käytettävän lyhimmän
suljinajan - tai
-tilassa.
1
[Lyhin suljinaika]
2
[Automaatt.] tai [Manuaalinen]
Automaatt.
Määritä erotus normaalista (hitaampi tai nopeampi)
kääntämällä -rengasta.
Manuaalinen
Määritä lyhin valotusaika kääntämällä
123
-rengasta.
zz Jos oikeaa valotusta ei voida saada suurimmalla [Autom. alue] -asetuksella
määritetyllä ISO-herkkyydellä, kamera asettaa [Lyhin suljinaika] -asetusta
pidemmän valotusajan normaalin valotuksen saamiseksi.
124
Videoiden ISO-herkkyyden muuttaminen
[ ]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti.
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten
kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti tilanteen
mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
1
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz ISO-herkkyysalueen muuttaminen
Voit määrittää alueen (pienin ja suurin arvo), jota käytetään, kun ISO‑herkkyys
asetetaan manuaalisesti HD-, Full HD- tai 4K-videoita varten.
Tämä asetus koskee [ ]-tilaa.
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[ISO-herkkyysalue] tai [
-alue]
zz [ISO-herkkyysalue] koskee HD- ja
Full HD -videoita.
125
zz Automaattisen ISO-asetuksen enimmäisarvon
säätäminen
Voit HD-, Full HD- tai 4K-videoita tai nopeutettuja videoita varten
automaattisesti määritettävän ISO-herkkyyden enimmäisarvon.
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[Autom. enint.]/[
Autom. enint.]/
[ Autom. enint.]
zz [Autom. enint.] koskee HD- ja Full HD
-videoita.
126
Kirkkauden ja kontrastin
automaattinen korjaus (Automaattinen
valotuksen optimointi)
Kirkkauden ja kontrastin automaattisella korjauksella vältetään kuvat,
jotka ovat liian tummia tai joissa on liian vähän tai liian paljon kontrastia.
Pieni
Suuri
1
-painike → [
] → valitse vaihtoehto
zz Joissakin kuvausolosuhteissa toiminto saattaa lisätä kuvan kohinaa.
zz Jos automaattinen valotuksen optimointi on liian voimakasta ja kuvista
] tai [
].
tulee liian kirkkaita, vaihda asetukseksi [
zz Kuvat voivat silti olla kirkkaita tai valotuksen korjauksen vaikutus voi
] ja valotuksen tai
olla heikko, jos käytetään muuta asetusta kuin [
salamavalotuksen korjauksen asetus on tummahko. Kun haluat kuviin
].
määrittämäsi kirkkauden, valitse tämän toiminnon asetukseksi [
], jatkuvan kuvauksen kuvia voi
zz Kun tämän asetuksen arvona on [
olla käytettävissä vähemmän.
127
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen
(Ensisijainen huippuvalotoisto)
Voit parantaa värisävyjä kuvan kirkkailla alueilla, jotta huippuvalokohtien
yksityiskohtia ei menetetä.
1
[Ensisijainen huippuvalotoisto]
zz Jos asetat ensisijaisen huippuvalotoiston arvoksi [D+] tai [D+2], et voi
asettaa ISO-herkkyyttä pienemmäksi kuin [200]. Tällöin myös Autom.
], eikä tätä
valotuksen optimointi -asetuksen arvoksi määritetään [
asetusta voi muuttaa.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa kuvat eivät ehkä näytä odotetun mukaisilta,
vaikka valitsisit asetukseksi [D+2].
128
Automaattisen harmaasuotimen
asetusten säätäminen
Jotta kirkkaus olisi sopiva kuvaamissasi otoksissa, automaattinen
harmaasuodin vähentää valovoiman 1/8:aan todellisesta tasosta,
mikä vastaa noin kolmea aukkoa. Valitsemalla [ ] voit pienentää
valotusaikaa ja aukon arvoa.
1
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz Jos valitset [ ]-asetuksen, kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin
muulla tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran
paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]asetukseksi kannattaa määrittää [Pois].
zz ND: Neutral Density = neutraali mustuma
129
Mittausmenetelmän muuttaminen
Säädä mittausmenetelmää (kirkkauden mittaustapaa) vastaamaan
kuvausolosuhteita.
1
-painike → [
] → valitse vaihtoehto
Arvioiva mittaus
Sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin, mukaan
lukien vastavalossa olevat kohteet.
Kamera säätää valotusta automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Pistemittaus
Mittaus kohdistuu vain näytön keskiosan [
(AE-mittauspistekehys) -kohtaan.
]
Määrittää valon keskimääräisen kirkkauden
Keskustapainotteinen kuvan koko kuva-alueella niin, että keskialueen
kirkkauden merkitystä painotetaan.
130
Mittausajastimen asettaminen
Voit säätää, kuinka kauan valotusarvo näkyy, kun painat laukaisimen
puoliväliin.
1
[Mittausajastin]
131
Valotuksen simuloinnin määrittäminen
Valotuksen simuloinnilla kuvan kirkkaus vastaa tarkemmin todellista
kirkkautta (valotusta). Kuvan kirkkaus muuttuu vastauksena valotuksen
korjaukseen. Älä käytä tätä ominaisuutta, jos haluat käyttää kuvissa
mieluummin normaalia kirkkautta, joka on yleensä helpompi nähdä.
1
[Valot. Simulointi]
132
Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)
Säätämällä valkotasapainoa saat kuvien värit näyttämään luonnollisilta
eri kuvaustilanteissa.
Päivänvalo
Pilvinen
1
Keinovalo
-painike → [
] → valitse vaihtoehto
Valkotasapainon määrittäminen
zz
-painike → / -painikkeet
Valkotasapainon säätäminen
zz
-painike →
/
/ / -painikkeet
Valkotasapainon haarukoinnin
määrittäminen
zz
-painike →
-valintakiekko
zz Kamera ottaa otosta kohden kolme kuvaa
eri värisävyillä.
Valkotasapainon värilämpötilan
määrittäminen
zz [
]→
133
-painike → / -painikkeet
zz Määrittämäsi korjaustaso säilytetään, vaikka muuttaisit valkotasapainoa.
zz Korjauksen lisäasetusten näytössä B tarkoittaa sinistä (blue),
A keltaista (amber), M magentaa ja G vihreää (green).
zz Sininen/keltainen-korjauksen yksi taso vastaa
värilämpötilankorjaussuotimessa noin viittä miredarvoa. (Mired: värilämpötilan yksikkö, joka tarkoittaa
värilämpötilankorjaussuotimen tiheyttä.)
zz Värilämpötilaksi voidaan määrittää 100 K:n tarkkuudella 2 500–10 000 K.
134
zz Mukautettu valkotasapaino
Jotta kuvan värit näyttävät luonnollisilta kuvaustilanteen valaistusoloissa,
säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan valonlähteeseen sopivaksi.
Kun asetat valkotasapainon, käytä samaa valonlähdettä kuin käytät myös
kuvan valaisemiseen.
1
Kuvaa valkoinen kohde.
zz Tarkenna ja kuvaa niin, että tasaisen
valkoinen kohde täyttää näytön.
zz Paina
2
3
4
[
-painiketta.
]→[
]
[Valkotasapainon säätö]
Lataa valkoisen tiedot.
zz Valitse kuvasi vaiheesta 1 →
-painike → [OK]
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta.
135
zz Jos kuvassa on valkoinen kohde, joka on liian kirkas tai tumma,
valkotasapainon määritys ei ehkä onnistu oikein.
zz Valitse [Peruuta] ja valitse jokin toinen kuva. Jos valitset [OK],
niin kuvaa käytetään valkoisen tietojen lataamiseen, mutta se
ei välttämättä tuota oikeaa valkotasapainoa.
zz Valkoisen esineen sijasta harmaakortti tai 18-prosenttinen harmaaheijastin
(myydään erikseen) voi tuottaa tarkemman valkotasapainon.
zz Nykyinen valkotasapaino ja siihen liittyvät asetukset hylätään,
kun otat kuvan valkoisesta kohteesta.
136
Värien mukauttaminen (Kuva-asetukset)
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan näkymään ja kohteisiin.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti
kuvauskohteeseen sopivaksi. Värit näyttävät
eläviltä erityisesti kuvattaessa sinisistä taivasta,
vihreää luontoa, auringonlaskuja, ulkoilmassa ja
auringonlaskun aikaan.
Normaali
Kuva näyttää eloisalta, tarkalta ja terävältä.
Sopii useimpiin kuvauskohteisiin.
Muotokuva
Tuottaa pehmeät ihonsävyt ja vähentää
hieman terävyyttä. Sopii läheltä otettaviin
muotokuviin. Voit muokata ihonvärejä säätämällä
[Värisävy]‑asetusta.
Maisema
Tuottaa elävät siniset ja vihreät sekä tekee
kuvista tarkkoja ja teräviä. Tuottaa vaikuttavia
maisemakuvia.
Yksityiskohdat
Tarkkojen ääriviivojen ja yksityiskohtaisten
tekstuurien esiin tuomiseen. Elävöittää kuvia
jonkin verran.
Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn myöhemmin tietokoneella.
Tuottaa hillittyjä kuvia pienemmällä kontrastilla ja
luonnollisilla värisävyillä.
137
Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn myöhemmin tietokoneella.
Toistaa tarkasti kohteiden todelliset värit
mitattuna ympäristön valossa, jonka värilämpötila
on 5200 K. Eloisia värejä heikennetään,
jotta tuloksena on hillitty vaikutelma.
Mustavalko
Luo mustavalkoisia kuvia.
Oma asetus
Lisää uusi tyyli käyttämällä pohjana valmiita
asetuksia, kuten [Muotokuva] tai [Maisema] tai
kuvatyylitiedostoa, ja säätämällä sitten asetuksia
tarpeen mukaan.
zz [
]-, [
]- ja [
]-kohdissa käytetään oletuksena [Automaatti]asetuksia siihen asti, kunnes lisäät kuvatyylin.
138
Kuvatyylien mukauttaminen
Voit mukauttaa kuvatyylien parametreja, kuten kontrastia tai värikylläisyyttä.
1
-painike → [
] → valitse asetus
→
-painike
2
Määritä asetukset.
zz Kohde:
/
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
139
Voimakkuus
Säädä reunojen terävöityksen taso.
Pienemmät arvot pehmentävät
(sumentavat) kohteita, ja suuremmat arvot
terävöittävät niitä.
Hienous
Määrittää terävöitettävän reunan
leveyden. Pienemmät arvot terävöittävät
tarkempia yksityiskohtia.
Raja-arvo
Reunojen ja ympäröivien kuva-alueiden
välisen kontrastin raja-arvo, joka määrää,
terävöitetäänkö reunaa. Pienemmät arvot
terävöittävät myös reunoja, jotka eivät
erotu niin paljoa ympäröivistä alueista.
Huomaa, että pienemmillä arvoilla kohina
saattaa korostua.
Terävyys
Kontrasti
Säädä kontrasti. Pienemmät arvot
vähentävät kontrastia, ja suuremmat arvot
lisäävät sitä.
Värikylläisyys*1
Säädä värien voimakkuus. Pienemmät
arvot haalistavat värejä, ja suuremmat
arvot syventävät niitä.
Värisävy*1
Säädä ihonvärin sävy. Pienemmät arvot
tuottavat punaisempia, suuremmat
keltaisempia sävyjä.
140
Suodatus*2
Korosta valkoisia pilviä, puiden vihreyttä
tai muita värejä yksivärikuvissa.
N: Normaali mustavalkoinen kuva ilman
suodatusta.
Ye: Sininen taivas näyttää luonnollisemmalta
ja valkoiset pilvet kirkkaammilta.
Or: S
ininen taivas näyttää jonkin verran
tummemmalta. Auringonlasku näyttää
värikkäämmältä.
R: Sininen taivas näyttää melko tummalta.
Syksyn lehdet näyttävät värikkäämmiltä
ja kirkkaammilta.
G: Ihon ja huulten väri näyttää
vaimeammalta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät värikkäämmiltä ja kirkkaammilta.
Sävytystehoste*2
Valitse seuraavista yksivärisävyistä:
[N:Ei mitään], [S:Seepia], [B:Sininen],
[P:Purppura] tai [G:Vihreä].
*1 Ei käytettävissä [
*2 Käytettävissä vain [
]-tilassa.
]-tilassa.
zz [Terävyys]-, [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä videoissa.
zz [Suodatus] on selkeämmin nähtävissä suuremmilla [Kontrasti]-arvoilla.
141
Mukautettujen kuvatyylien tallentaminen
Tallenna mukauttamasi asetukset (kuten [
] tai [
]) uusiksi
kuvatyyleiksi. Voit luoda useita kuvatyylejä valitsemalla erilaisia asetuksia
esimerkiksi terävyydelle ja kontrastille.
1
2
[
-painike → [
] → valitse [
],
] tai [
]→
-painike
Määritä asetukset.
zz Kohde:
/
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
142
Kohinan vähentäminen kuvattaessa
suurella ISO-herkkyydellä
Voit valita jonkin seuraavista kolmesta
kohinanpoistotasosta: [Vakio], [Korkea],
[Matala]. Tämä toiminto on erityisen tehokas
suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattaessa.
1
[Suuren herkk. kohinanvaim.]
zz Monikuvan kohinanvaimennuksen käyttö
Voit vähentää kohinaa yhdistämällä neljä
samalla kertaa otettua kuvaa. Verrattuna
[Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetukseen
[Korkea] tämä asetus minimoi kuvanlaadun
heikkenemisen kohinaa poistettaessa.
1
[Suuren herkk.
kohinanvaim.] → [Monikuvan
kohinanvaim.]
143
zz Jos kuvat eivät ole tarpeeksi linjassa keskenään (esimerkiksi kameran
tärinän vuoksi), tulokset voivat olla odottamattomia. Kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan, jos mahdollista.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liike voi jättää vanoja tai kohteen
ympäristö voi näkyä tummana.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa kuvan reunoilla voi esiintyä kohinaa.
zz Salamakuvaus ei ole käytettävissä.
zz Kuvan tallentaminen kortille kestää kauemmin kuin tavallisessa
kuvauksessa. Et voi ottaa uutta kuvaa, ennen kuin käsittely on valmis.
144
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä
(Kosketuslaukaisin)
Tätä asetusta käytettäessä kuvaamiseen riittää, että laukaisimen
painamisen sijasta kosketat näyttöä ja nostat sormen pois.
Kamera tarkentaa kohteisiin ja säätää kuvan kirkkautta automaattisesti.
1
Määritä asetus.
2
Kuvaa.
zz Kosketa [ ]-kohtaa ja vaihda
asetukseksi [ ].
zz Kosketa aluetta, johon haluat tarkentaa.
zz Keltainen tarkennuspiste osoittaa, että kamera ei voi tarkentaa kohteisiin.
145
Kosketustarkennuksen määrittäminen
Kosketustarkennuksella voit siirtää tarkennuspistettä koskettamalla tai
vetämällä näytössä samalla, kun katsot etsimen läpi.
1
[Kosketustarkennusasetukset] →
[Kosketustark.] → [Poista käytöstä]
2
Määritä asetukset.
zz Määritä [Sijoitustapa]-asetuksessa
koskettamisen ja vetämisen asetus.
Absoluuttinen
Tarkennuspiste siirtyy näytössä kosketettuun tai
vedettyyn kohtaan.
Suhteellinen
Tarkennuspiste siirtyy vetämääsi suuntaan vetoa
vastaavan määrän riippumatta siitä, mitä kohtaa
näytössä kosketat.
zz Määritä [Aktivoi näyttö] -asetuksessa
näytön alue, jota voi käyttää kosketusja vetotoimintoon.
zz Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun
on määritetty [Pois].
146
[Kosketusohjaus] -asetukseksi
Kuvaaminen elektronisella sulkimella
Normaalisti kuvaamiseen käytetään mekaanista suljinta, mutta elektroniseen
sulkimeen vaihtaminen mahdollistaa lyhyemmät suljinajat.
1
2
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
[Suljintila] → [Elektroninen]
Kuvaa.
Sopii kuvaamiseen kirkkaissa olosuhteissa lyhyellä valotusajalla.
Lyhin valotusaika on 1/25600 s.
Kameran tärinä tai kohteen liike voi aiheuttaa kuvan vääristymistä.
Loisteputkivalaistuksessa tai muussa vilkkuvassa valaistuksessa
näyttö voi vilkkua, ja kuviin voi tulla vaakasuuntaisia raitoja (kohinaa)
tai epäsäännöllistä valotusta. Jos näin käy, valotusajan pidentäminen
voi auttaa.
Valotuksen aikana näytön ympärillä näkyy kuvattaessa valkoinen kehys.
Huomaa, että sitä ei näytetä, kun valotusaika on yli 1 s.
Objektiivin aukon säätö kuuluu, vaikka asetuksena olisi [Elektroninen].
Myös muut mekaaniset äänet voivat kuulua kuvausolosuhteiden mukaan.
Mekaanisen sulkimen voi ottaa käyttöön kuvankäsittelyä varten
kuvaamisen jälkeen joissakin kuvausolosuhteissa.
Näytössä voi näkyä valoraitoja, ja kuviin voi tulla valoisia tai tummia raitoja,
jos kuvaat elektronisella sulkimella loisteputkivalaistuksessa, muussa
vilkkuvassa valaistuksessa tai silloin, kun muita kameroita käytetään
salamatoiminnolla.
Jatkuva kuvaus ja salamakuvaus eivät ole käytettävissä.
147
Servo AF -toiminnon käyttäminen
Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa, johon sininen tarkennuspiste
tulee näkyviin, kun painat laukaisimen puoliväliin. Tämä auttaa sinua
varmistamaan, että liikkuvat kohteet taltioituvat kameraan.
1
-painike → [
]→[
]
2
Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
3
Kuvaa painamalla laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Kamera ei ehkä pysty ottamaan kuvia tarkennuksen aikana, vaikka
painaisit laukaisimen kokonaan pohjaan. Jatka laukaisimen pitämistä
pohjassa samalla, kun seuraat kohdetta.
zz Jatkuvan tarkennuksen tilassa valotusta ei lukita, kun painat laukaisimen
puoliväliin, vaan se määritetään sillä hetkellä, kun otat kuvan.
zz Jatkuva kuvaus automaattitarkennuksella on mahdollista määrittämällä
Jatkuva tark. Huomaa, että jatkuva kuvaus on silloin hitaampaa.
zz Kohteen etäisyydestä ja nopeudesta riippuen kamera ei ehkä pysty
saavuttamaan oikeaa tarkennusta.
148
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Valitse automaattinen tarkennusmenetelmä kuvauskohteen ja
näkymän mukaan.
1
+Seuranta
-painike → [
valitse vaihtoehto
]→
Kuvaa niin, että tarkennus on kameran määrittämän
pääkohteen kasvoissa. Kohteita seurataan tietyllä alueella.
Pistetarkennus
Automaattinen tarkennus tarkennuspisteellä,
joka on pienempi kuin 1 pisteen AF -asetuksella.
1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä.
Tämä on tarkennuksen luotettavuuden kannalta hyödyllistä.
zz Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin tai olla virheellinen, kun kohteet
ovat tummia tai niiden kontrasti ei ole riittävä tai kun olosuhteet ovat
hyvin kirkkaat.
+Seuranta
zz Kun olet suunnannut kameran kohteeseen, kameran pääkohteeksi
määrittämien kasvojen ympärillä näytetään valkoinen kehys.
zz Jos kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja, kun suuntaat sen ihmisiä kohti,
laukaisimen painaminen puoliväliin tuo näyttää vihreät kehykset muiden
tarkennettujen alueiden ympärillä.
zz Seuraavien kohteiden kasvoja ei ehkä havaita.
-- Kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä
-- Tummat tai vaaleat kohteet
-- Kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa
zz Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen ihmiskasvoiksi.
149
zz Tarkennuspisteen siirtäminen
Tarkennuspistettä voi siirtää, kun tarkennusmenetelmänä on [1 pisteen AF]
tai [Pistetarkennus].
1
Kosketa näyttöä.
zz Kosketa kohtaa, johon haluat aloittaa
tarkennuksen (Kosketustarkennus).
zz Keskitä (alkuperäinen sijainti):
-painike
150
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Jatkuva tarkennus tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, joihin kamera on
suunnattu, vaikka laukaisinta ei painettaisi. Tätä asetusta voi muuttaa
automaattitarkennuksen rajoittamiseksi niin, että kamera tarkentaa vain silloin,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
1
[Jatkuva tark.]
Päällä
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät
kuvaustilanteet on helpompi hyödyntää, koska kamera
tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, kunnes laukaisin
painetaan puoliväliin.
Pois
Säästää virtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Tämä voi kuitenkin viivästyttää tarkennusta.
151
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen
Valo syttyy ja auttaa sinua tarkentamaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
heikossa valaistuksessa. Voit määrittää, käytetäänkö apuvaloa.
1
[Tarkennuksen apuvalo]
152
Jatkuva kuvaus niin,
että tarkennusetäisyyttä muutetaan
(Tarkennushaarukointi)
Tarkennushaarukoinnin avulla voit käyttää jatkuvaa kuvausta siten,
että tarkennusetäisyyttä muutetaan automaattisesti jokaisen kuvan jälkeen.
Näistä kuvista voit luoda yksittäisen tarkennetun kuvan laajalta alueelta
käyttämällä sovellusta, joka tukee syvyyskoostamista, kuten Canonin Digital
Photo Professional -sovellus.
1
[Tarkennushaaruk.] →
[Tarkennushaaruk.] → [Päällä]
2
Määritä asetukset.
Kuvien määrä
Määritä yhtä valokuvaa kohden otettavien
kuvien määrä.
Tarkennuksen
lisäys
Määritä, kuinka paljon tarkennusta muutetaan.
Tätä määritystä säädetään automaattisesti aukon arvon
mukaan kuvaushetkellä.
153
3
Kuvaa.
zz Uuden kansion luominen: kosketa [
→ [OK].
]
zz Tarkenna haluamasi tarkennusalueen
lähempään päähän ja paina sitten
laukaisin kokonaan alas.
zz Kun kuvaaminen alkaa,
vapauta laukaisin.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen
tarkennusasentoa kohti ääretöntä.
zz Kuvaaminen päättyy määrittämäsi kuvien
määrän jälkeen, tai kun tarkennusalueen
loppu saavutetaan.
154
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se paikallaan muulla tavoin.
zz Kuvaaminen laajemmalla kulmalla on suositeltavaa.
zz Koska suurempi aukon arvo kasvattaa tarkennuksen siirtymää,
tarkennuksen haarukointi kattaa tällöin laajemman alueen samoilla
[Tarkennuksen lisäys]- ja [Kuvien määrä] -asetuksilla.
zz Sopivat [Tarkennuksen lisäys] -asetukset vaihtelevat kohteen mukaan.
Sopimaton [Tarkennuksen lisäys] -asetus voi aiheuttaa epätasaisuutta
koostekuviin, tai kuvaus voi kestää tavallista kauemmin, koska kuvia
otetaan tavallista enemmän. Ota muutama testikuva, ennen kuin päätät
sopivasta [Tarkennuksen lisäys] -asetuksesta.
zz Salamakuvaus ei ole käytettävissä.
zz Sellaiset asetukset kuin valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys
määräytyvät ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
zz Voit peruuttaa meneillään olevan kuvaamisen painamalla laukaisimen
uudelleen kokonaan alas.
zz Meneillään olevan kuvauksen peruuttaminen voi aiheuttaa
valotusongelmia viimeiseen kuvaan. Vältä viimeisen kuvan käyttämistä,
kun yhdistät kuvia Digital Photo Professional -sovelluksella.
zz Kuvat otetaan käyttäen elektronista suljinta. Lue ennen
tarkennushaarukoinnilla kuvaamista elektronista suljinta koskevat vinkit
(= 147).
zz Jos [Kuva-asetukset]-asetuksen arvona on [Automaatti], kuvaamista
varten käytetään [Normaali]-asetusta.
zz [Tarkennushaaruk.]-asetuksen arvoksi vaihtuu [Pois], kun kameran virta
katkaistaan.
zz Syvyyskoostamisen jälkeen voit rajata kuvaa tarpeen mukaan.
zz Kuvien yhdistäminen voi viedä jonkin verran aikaa, kun [Kuvien määrä]
-asetuksen arvo on korkea.
155
Tarkennuksen hienosäätäminen
Voit hienosäätää tarkennusta automaattitarkennuksen jälkeen kääntämällä
säätörengasta.
1
[AF+MF] → [Päällä]
2
Tarkenna.
3
Hienosäädä tarkennusta.
zz Tarkenna kohde painamalla laukaisin
puoliväliin ja pidä se puoliväliin
painettuna.
zz Käännä -rengasta. Tarkkaile näyttöön
tulevaa (etäisyyden ja tarkennusasennon
näyttävää) käsintarkennuksen ilmaisinta
sekä suurennettua näyttöä ja säädä
tarkennus kääntämällä -rengasta.
zz Voit suurentaa tai pienentää suurennettua
näyttöaluetta painamalla -painiketta.
4
Kuvaa.
zz Ei voi käyttää Jatkuva tark. -toiminnon kanssa.
156
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Kuvanvakausta voi säätää.
1
[Vakausaset.] → [Vakaustoiminto]
Pois
Poistaa vakaustoiminnon käytöstä.
Päällä
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva
kuvanvakaustoiminto valitaan automaattisesti.
Laukaisin
Kuvanvakaus on käytössä vain kuvaushetkellä.
zz Videotallennuksen [Vakaustoiminto]-asetukseksi vaihtuu [Päällä],
vaikka [Laukaisin]-asetus olisi määritetty.
zz Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärähtelyä, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi
kannattaa määrittää [Pois].
157
zz Runsaan kameran tärinän korjaaminen
Korjaa huomattava kameran tärinä, esimerkiksi kuvattaessa videota
liikkeellä ollessa. Kuvien näytettävä osuus vaihtelee enemmän kuin
[Vakio]-tilassa, ja kohteita suurennetaan tavallista enemmän.
1
[Dyn. kuvanv.] → [Korkea]
158
Automaattisen suoristuksen käyttäminen
Automaattinen suoristus auttaa pitämään videokuvan suorassa
tallennuksen aikana. Kun tallennus alkaa, näyttöalue voi kaventua
ja kohteet voivat suurentua.
1
[
159
aut. suorist.]
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen
Objektiivin polttoväliä voi kasvattaa noin 1,6- tai 2,0-kertaiseksi.
Kameran tärinä voi tällöin vähentyä, koska valotusaika on lyhyempi kuin
zoomattaessa samaa zoomauskerrointa käyttäen (koskee myös digitaalista
zoomausta).
1
[Digitaal. zoom] → [1.6x] tai [2.0x]
zz Näkymä suurenee ja zoomauskerroin
tulee näkyviin.
zz Valotusaika suurimmalla teleasennolla (kun siirrät zoomausvivun
ääriasentoon -merkintää kohden) voi vastata valotusaikaa,
kun zoomataan lähemmäs kohteiden suurentamiseksi digitaalisella
zoomauksella.
160
Videon tallennuskoon muuttaminen
Säädä videon tallennuskokoa. Kuvataajuus ilmaisee, kuinka monta kuvaa
tallennetaan sekunnissa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät
NTSC- tai PAL-asetuksen mukaan.
1
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz [
] ja [
] ovat käytettävissä vain
-tilassa.
zz Enimmäiskuvausaika videota kohden on 9 min 59 s 4K-videoilla ja 29 min
59 s Full HD- ja HD-videoilla.
zz Videoiden tiedostonimien alussa on MVI_, ja tiedostotunniste on .MP4.
zz Kamera voi ylikuumeta toistuvan videotallennuksen jälkeen, mikä voi
tilapäisesti estää kuvaamisen.
zz Katkaise ylikuumenemisen välttämiseksi kamerasta virta, kun et käytä sitä.
161
zz Videoiden tallentaminen hidastustoistoa varten
(Suuri kuvataajuus)
Tallenna Full HD -videoita suurella kuvataajuudella 119,9 kuvaa/s tai
100,0 kuvaa/s.
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan kuvataajuuden
29,97/25,00 kuvaa/s videotiedostoina, ne toistetaan hidastettuina
1/4-nopeudella.
1
[Videon tall.laatu] →
[Suuri kuvataajuus]
zz Paina ennen tallennusta laukaisin puoliväliin tarkennusta varten.
zz Yhden videon tallennuksen enimmäispituus on 7 min 29 s.
zz Ääntä ei tallenneta.
162
Äänen tallennuksen asetusten
määrittäminen
zz Tuulisuoja
Tuulesta tallennukseen tulevaa ääntä voi vähentää tuulisuojalla.
Tallenteen ääni saattaa kuitenkin kuulostaa luonnottomalta, jos toimintoa
käytetään silloin, kun ei tuule. Aseta tässä tapauksessa [Tuulisuoja]asetukseksi [Pois].
1
[Tuulisuoja]
zz Vaimennus
Vaimennus voi ehkäistä äänen vääristymistä äänekkäissä tallennuspaikoissa.
Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: [Autom.], [Pois] tai [Päällä],
jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tarpeen mukaan.
1
[Vaimennus]
163
Videon servotarkennuksen määrittäminen
Määritä, pidetäänkö kohteet tarkennettuina videoita tallennettaessa.
1
[Videon servotark.]
Päällä
Pitää kohteet tarkennettuina, vaikka laukaisin ei olisi
painettuna puoliväliin.
Pois
Tarkennus pysyy vakiona, kun videoita tallennetaan.
zz Jos haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua objektiivin
mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon servotarkennuksen
] tai painamalla -painiketta.
tilapäisesti koskettamalla [
164
Automaattisen pitkän valotusajan
käyttäminen
Määritä, pidennetäänkö valotusaikaa automaattisesti hämärässä,
kun tallennetaan [
]-, [
]-, [
]- tai [
]-videoita.
1
[
Autom. pitkä valotusaika]
Päällä
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja vähemmän alttiita kuvan kohinalle,
pidentämällä valotusaikaa hämärässä automaattisesti
1/30 sekuntiin (tai 1/25 sekuntiin).
Pois
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita niin, että liikkeet
ovat sulavampia ja luonnollisempia ja vähemmän alttiita
kohteen liikkumisen aiheuttamille häiriöille kuin [Päällä]asetuksella. Huomaa, että hämärässä tallennetut videot
voivat tällöin olla tummempia kuin [Päällä]-asetuksella.
zz Määritä asetukseksi [Pois], kun kuvaat liikkuvia kohteita hämärässä tai kun
kuviin saattaa tulla jälkikuvia, kuten vanoja.
165
Pienoismallitehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
Tämä tehoste luo videoissa vaikutelman
pienoismallista lisäämällä kuvan epätarkkuutta
valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehostevideo
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
2
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(näkymän kehys).
zz
3
-painike → siirrä kehystä
/ -painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä /
-painikkeilla → -painike
4
/ /
Aloita tallennus.
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin
ja paina sitten videokuvauspainiketta.
166
Minuutissa tallennetun videon arvioitu toistonopeus ja -aika ovat
seuraavanlaiset:
Nopeus
Toistoaika
Noin 12 sek.
Noin 6 sek.
Noin 3 sek.
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Jos haluat, että ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana,
], [
] tai [
] ennen videon tallennusta. Näkymä muistuttaa
valitse [
pienoismallia.
zz Voit vaihtaa miniatyyritehosteotoksen kehyksen suuntaa painamalla
/ -painikkeita vaiheessa 2.
167
Videokollaasien tallentaminen
Voit tallentaa sarjan 4, 6 tai 8 sekunnin videoleikkeitä, jotka kamera sitten
yhdistää videokollaasialbumiksi. Näin voit esitellä matkasi tai tapahtuman
kohokohdat.
1
[Videokollaasi] → [Videokollaasi]
→ [Päällä]
2
Määritä asetukset.
Toistoaika
Valitse videokollaasin toistoaika.
Toistotehoste
Valitse videokollaasin toistotehoste.
Kysy vahvistus
Valitse, näytetäänkö vahvistusviesti jokaisen
videoleikkeen tallennuksen jälkeen.
zz Näytössä näkyy videoleikkeen
tallennukseen tarvittava aika ([Tarvittava
aika]) [Toistoaika]- ja [Toistotehoste]asetusten perusteella.
zz Kun ensimmäinen videoleike
tallennetaan, voit valita [Albumin
asetukset] -kohdassa, mihin albumiin
seuraava videoleike tallennetaan.
168
3
Aloita tallennus.
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta ja paina sitten
videokuvauspainiketta.
zz Näytössä näkyy kulunutta aikaa
ilmaiseva palkki, ja tallennus päättyy
automaattisesti, kun kuvaus on valmis.
4
Tallenna albumiin.
zz Tätä viestiä ei näytetä, jos määrität
[Kysy vahvistus] -asetukseksi [Pois]
vaiheessa 2, ja videoleike tallennetaan
automaattisesti albumiin, jonka olet
valinnut [Albumin asetukset] -kohdassa
vaiheessa 2.
zz Toista vaiheet 3–4 tarpeen mukaan.
5
zz
Lopeta videokollaasien
tallentaminen.
-painike → [
]→[
]
zz Videoleikkeet tallennetaan uuteen albumiin, kun nykyisen albumin
tallennusaika ylittää 5 min.
zz Näytetty toistoaika videoleikettä kohden on vain ohjeellinen.
] tai [
].
zz Määritä videon tallennuskooksi [
zz Jos pysäytät videokollaasileikkeen tallennuksen manuaalisesti,
se tallennetaan normaalina videona.
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [2x nopeus]
tai [1/2x nopeus].
169
Nopeutettujen videoiden tallentaminen
Nopeutettu video yhdistää tietyin välein otetut kuvat automaattisesti.
Kohteen vähittäinen muuttuminen (kuten maiseman muuttuminen)
toistetaan nopeutettuna.
1
[Nopeutettu video] → [Nopeutettu]
→ [Näkymä *] tai [Oma asetus]
2
Määritä asetukset.
3
Palaa kuvausnäyttöön ja tee
valmistelut kuvaamista varten.
zz Määritä kuvausväli ja muut tarvittavat
asetukset.
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä
se paikallaan muulla tavoin.
zz Aseta valotus.
zz Testikuvan ottaminen: Paina laukaisin
kokonaan alas.
4
Aloita tallennus.
zz Videokuvauspainike → paina laukaisin
kokonaan alas
170
zz Kun määrität kohteita, tarvittava aika [ ] ja videon toistoaika [
]
näkyvät näytössä.
zz Määritä [Näytön auto.katk.] -asetukseksi [Pois], jotta näyttö pysyy päällä
30 minuutin ajan, kun olet aloittanut kuvaamisen. Jos määrität asetuksen
arvoksi [Päällä], näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua ensimmäisen
kuvan ottamisesta.
zz Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
zz Voit peruuttaa tallennuksen painamalla laukaisinta tai
videokuvauspainiketta uudelleen.
zz Nopeasti liikkuvat kohteet voivat näyttää videoissa vääristyneiltä.
zz Ääntä ei tallenneta.
171
Tietonäytön määrittäminen
HDMI‑lähtöä varten
Määritä, näytetäänkö näytössä näkyvät tiedot HDMI-lähdön kautta
lähetettävissä kuvissa.
1
[HDMI-tietonäyttö]
Tietojen
kanssa
Tietonäyttö sisältyy HDMI-lähetykseen, kun videoita
tallennetaan. Kamerassa ei näytetä kuvaa. Videoita voi
tallentaa kameraan.
Puhdas/
-lähtö
HDMI-lähetys koostuu vain 4K-sisällöstä ilman tietonäyttöä.
Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö. Videoita ei voi
tallentaa kameraan.
Puhdas/
-lähtö
HDMI-lähetys koostuu vain Full HD -sisällöstä ilman
tietonäyttöä. Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö.
Videoita ei voi tallentaa kameraan.
172
Videokoosteen tyypin määrittäminen
Kuvattaessa
-tilassa tallennetaan sekä stillkuvia että videokoosteita.
Määritä, sisällytetäänkö videokoosteisiin pysähtynyt hetki.
1
[Koost. tyyppi]
Sis. stillkuv
Videokoosteisiin sisältyy pysähtynyt hetki.
Ei stillkuv.
Videokoosteisiin ei sisälly pysähtynyttä hetkeä.
173
Toisto
Voit selata kuviasi sekä etsiä ja muokata kuvia useilla tavoilla.
zz Valmistele kamera näitä toimintoja varten siirtymällä toistotilaan
-painiketta painamalla.
174
Katseleminen
Kun olet kuvannut stillkuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoiden toistaminen
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
175
zz Painamalla
-painiketta kameran virran ollessa katkaistuna voit aloittaa
toiston ja painamalla sitä uudelleen voit katkaista kamerasta taas virran.
zz Kun kamera on siirtynyt toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin
minuutin kuluttua. Kun objektiivi on vedetty sisään, voit katkaista
-painiketta.
kamerasta virran painamalla
zz Voit siirtyä toiston aikana kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin,
painamalla videokuvauspainiketta tai kääntämällä valintakiekkoa.
zz Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen tai joita
on jo muokattu tietokoneessa.
zz Voit keskeyttää videoiden toiston tai jatkaa toistoa painamalla -painiketta.
zz Kun katselet RAW-kuvia, näytössä näkyy kuvasuhteen ilmaisevat viivat.
] otetuissa kuvissa ylä- ja alareunassa
Viivat näkyvät kuvasuhteella [
] tai [
] otetuissa kuvissa vasemmalla ja oikealla.
ja kuvasuhteella [
176
Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa toistamasi kuvat.
1
2
Valitse kuvat.
Suurenna tai pienennä kuvia.
zz Suurenna: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Pienennä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Näytettävän kohdan liikuttaminen:
/ / / -painikkeet
zz Kun katselet suurennettua kuvaa, voit siirtyä toisiin kuviin säilyttäen näytön
suurennuksen kääntämällä -valintakiekkoa.
177
Videokoosteiden katseleminen
Kamera luo automaattisesti lyhyen videon otoksista, kun kuvaat
-tilassa.
Videokoosteen toistaminen näyttää kyseisenä päivänä kuvatut otokset.
1
2
Valitse [
]-kuvat.
-painike → valitse [
]
zz Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
zz Hetken kuluttua [
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät kameraa
tietonäyttö poissa käytöstä.
178
Kuvien löytäminen hakemistosta
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti näyttöön
useita kuvia luettelokuvan muodossa.
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
zz Näytä lisää kuvia: zoomausvipu
kohti -merkkiä
zz Näytä vähemmän kuvia: zoomausvipu
kohti -merkkiä
2
zz
Etsi kuvat.
/
/ / -painikkeet tai
-valintakiekko
zz -rengas: Edellinen/seuraava näyttö
3
zz
Valitse kuva.
-painike
179
Videoiden muokkaaminen
zz Videoiden alun tai lopun poistaminen
Voit poistaa tarpeettomia kohtia videoiden alusta ja lopusta.
1
2
3
Valitse [
]-video.
-painike → [ ]
Valitse [ ].
zz Valitse toiston aikana [ ] painamalla
-painiketta.
zz Näyttöön tulee videon editointipaneeli
ja editointipalkki.
4
Määritä leikattavat osat.
zz Valitse [
] tai [
].
zz Jos haluat katsella leikattavissa olevia
osia (näytetään näytössä merkinnällä
[ ]), siirrä [ ]- tai [ ]-merkintää
painamalla / -painikkeita. Paina
leikkauskohdassa -painiketta.
180
5
Näytä editoitu video.
zz Toisto: [ ]
zz Peruuta muokkaus:
6
-painike
Tallenna video.
zz [ ] → [Uusi tiedosto]
zz Tallenna pakattu versio: [
] → [OK]
Kuvan laatu pakkauksen jälkeen, kun valitset [Tallenna pakattu versio]
Ennen pakkausta
,
,
,
,
Pakkauksen jälkeen
zz Kun määrität leikattavia osia, [ ]- tai [ ]-merkinnän siirtäminen kohtaan,
jossa ei ole [ ]-kuvaketta, leikkaa alusta lähimpään [ ]-merkkiin
vasemmalla (asetuksella [ ]) tai lähimpään [ ]-merkkiin oikealla
(asetuksella [ ]).
zz Videokoosteissa (= 60) ja videokollaaseissa (= 168) poistaminen
tapahtuu leikkeiden perusteella.
zz Voit poistaa alkuperäisen videon ja korvata sen muokatulla videolla
valitsemalla [Korvaa] muokattujen videoiden tallentamisen näytössä.
zz Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on käytettävissä.
zz Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
zz Kun editoit videoita, käytä täyteen ladattua akkua.
181
zz 4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi
Voit tallentaa valitsemasi kuvat [
]- tai [
]-videoista stillkuvina.
1
Valitse poimittava kuva.
2
Tallenna kuva.
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten kuva valitsemalla [ ] tai [ ].
zz [
] → [OK]
182
zz Videokoosteiden muokkaaminen
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) (= 60) voidaan
poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää palauttaa.
1
2
3
Valitse [
]-kuvat.
-painike → valitse [
]
Valitse leike.
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten leike valitsemalla [ ] tai [
4
Poista valittu leike.
zz [ ] → [OK]
183
].
zz Jos valitset [OK] ja painat -painiketta, kun näytössä lukee
[Poistetaanko tämä leike?], luku poistetaan ja videokooste korvataan.
zz Myös videokollaaseja tallentamalla luotuja albumeita voi editoida.
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
Toiminnolla
184
Stillkuvien poiminta RAW-sarjatilassa
otetuista kuvista
Voit poimia minkä tahansa kuvan (JPEG- tai RAW-kuvana) sarjasta
(rullasta, = 116), joka on otettu RAW-sarjatilassa.
1
2
3
Valitse kuvasarja: [
-painike → [
]→
].
-painike
Valitse kuva.
zz Valitse poimittava kuva painamalla
/ -painikkeita.
zz Voit poistaa tarpeettomia osia sarjan
alusta ja lopusta painamalla -painiketta.
4
zz
Tallenna kuva.
-painike → [Poimi:JPEG-muoto]
-muoto]
tai [Poimi:
zz Kun poimit JPEG-kuvia, voit valita
[Editoi ja tall.] ja käyttää RAW-kuvan
käsittelyä (= 198) ennen tallentamista.
185
zz Kun [Poimi:JPEG-muoto] on valittuna, tallennettavien kuvien laatu
].
on [
zz Luovat suotimet, rajaus ja koon muuttaminen eivät ole käytettävissä,
kun käsitellään RAW-sarjatilassa otetuista kuvista poimittuja JPEG-tai
RAW-kuvia.
186
Kuvien suojaaminen
Voit estää tärkeiden kuvien poistamisen kamerasta vahingossa valitsemalla
ja suojaamalla ne.
Suojatut kuvat merkitään -kuvakkeella.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [
] → [Päällä]
zz Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin.
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat
poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] tai [Poista kaikk. suoj] valitsemalla
[Suojaa kuvat] tai -painike → [
]→
, kun määritettyjen
kuvahakuehtojen mukaiset kuvat näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit suojata kaikki löydetyt kuvat.
-- Valitsemalla [Poista kaikk. suoj] voit poistaa kaikkien löydettyjen kuvien
suojauksen.
zz Voit peruuttaa suojauksen ja poistaa [ ]-näytön painamalla -painiketta
[Suojaa kuvat] →
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
[Valitse kuvat].
187
zz Useiden kuvien suojaaminen
Voit valita ja suojata useita kuvia kerralla.
1
2
[Suojaa kuvat]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen
kuva → -painike → valitse viimeinen
-painike
kuva → -painike →
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
188
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
189
Kuvien kääntäminen
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
190
Kuvien poistaminen
Tarpeettomat kuvat voidaan poistaa. Ole varovainen kuvia poistaessasi,
sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
1
2
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
zz Valitse poistovaihtoehto →
-painike
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
zz Näytettäessä sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennettuja kuvia
-painikkeen painaminen tuo näkyviin vaihtoehdot [Poista
],
+JPEG]. Valitse vaihtoehto kuvan
[Poista JPEG] ja [Poista
poistamiseksi.
[Poista kuvat],
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] käyttämällä vaihtoehtoa
kun määrittämiesi hakuehtojen mukaiset tulokset näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit poistaa kaikki löydetyt kuvat.
zz Voit nollata valinnan ja poistaa [ ]-näytön painamalla -painiketta
[Poista kuvat] →
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
[Valitse ja poista kuvat].
191
zz Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla.
1
2
[Poista kuvat]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse ja poista kuvat] → valitse kuva →
-painike
zz Kuva on merkitty [
zz
]-merkillä.
-painike → [OK]
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen kuva
→ -painike → valitse viimeinen kuva →
-painike →
-painike → [OK]
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
192
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
zz Sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennetun kuvan valitseminen poistaa
molemmat versiot.
193
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin
(DPOF)
Määritä erätulostus (enintään 400 kuvaa) tai tulosteiden tilaus
kuvakehityspalvelusta (enintään 998 kuvaa) valitsemalla kuvat muistikortilta
sekä kopioiden määrä. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat
DPOF (Digital Print Order Format) -standardeja.
1
2
[Tulostus]
Kuvien lisääminen tulostuslistaan.
Kuvien valitseminen
zz [Val. kuva] tai [Useita] → valitse kuvat
ja kopioiden määrä
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
Muut asetukset
zz [Asetus] → valitse kohde → valitse
vaihtoehto
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
zz Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin tilanteissa
tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
zz Jos [Päiväys]-asetuksen arvo on [Päällä], jotkin tulostimet saattavat
tulostaa päivämäärän kuviin kahdesti.
194
zz Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen
1
Yhdistä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
zz Toistonäyttö tulee näkyviin.
zz
2
-painike → [Tulostus]
Tulosta kuvat.
zz [Tulosta] → [OK]
195
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Valokuvakirjoja voi määrittää valitsemalla muistikortilta enintään 998 kuvaa.
1
2
[Valokuvakirjan aset.]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Useita] → [Valitse alue] → valitse
ensimmäinen kuva → -painike →
valitse viimeinen kuva → -painike →
-painike
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki kansion kuvat] →
valitse kansio → [OK]
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki muistikortin kuvat] →
[OK]
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
196
Suodatustehosteiden käyttäminen
kuviin (Luovat suotimet)
Voit lisätä kuviin tehosteita, jotka vastaavat [ ]-, [ ]-, [ ]-, [ ]-, [ ]-, [
ja [ ]-tiloissa kuvaamista, ja tallentaa ne erillisiksi kuviksi.
1
2
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
Säädä tehostetta tarpeen mukaan.
zz Aseta taso: / -painikkeet →
zz Siirrä [ ]-kehystä:
-painike
3
]-
/
-painike
-painikkeet →
Tallenna kuva.
zz [
]-tilassa voit valita myös suodatustyypin.
zz [ ]-tilassa kehystä voi siirtää myös koskettamalla tai vetämällä näytössä.
zz [ ]-tilassa voit vaihtaa näkymän pystysuuntaiseksi painamalla [ ] ja
palauttaa sen vaakasuuntaiseksi painamalla [ ] uudelleen.
197
RAW-kuvien käsittely
Voit käsitellä kameran RAW-muodossa ottamat
kuvat. Alkuperäinen RAW-kuva säilytetään
ja kopio tallennetaan JPEG-muodossa.
Käytettävissä, kun valintakiekon asetuksena
on /
/
/ / .
1
-painike → [
2
Tallenna kuva.
3
Valitse näytettävä kuva.
198
]→[
]
zz Kamerassa käsitellyt kuvat saattavat poiketa hieman Digital Photo
Professional -ohjelmistolla käsitellyistä.
zz Tämä kuvankäsittelytapa ei ole käytettävissä kuville, jotka kuuluvat RAWsarjatilaa käyttäen otettuihin sarjoihin (rulliin). Käsittele kuvat sen jälkeen,
kun olet poiminut ne rullista RAW-kuvina (= 185).
RAW-käsittelyn mukauttaminen
zz Kun valitset [Mukauta RAW-käsittelyä], voit manuaalisesti säätää kuvan
kirkkautta, kuvatyylejä ja muita asetuksia ennen käsittelyä.
zz Käsittelyehtojen näytössä voit valita tehosteen valitulle käsittelyehdolle
myös kääntämällä -valintakiekkoa.
zz Voit suurentaa näytön kuvaa käsittelyehtojen näytössä siirtämällä
zoomausvipua kohti -merkkiä.
zz Voit verrata nykyistä kuvaa (”Muut. jälkeen”) alkuperäiseen kuvaan
-painiketta ja kääntämällä
(”Kuvausasetukset”) painamalla
-valintakiekkoa.
Useiden kuvien käsitteleminen
zz Valitse
[RAW-kuvan käsittely] → [Valitse kuvat], paina -painiketta
ja valitse sitten kuva painamalla / -painikkeita. Merkitse kohde valituksi
painamalla -painiketta ([ ]). Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi. Kun olet valmis, käsittele kuvat.
zz Voit peruuttaa valinnan painamalla -painiketta uudelleen.
[ ] ei tämän jälkeen enää ole näkyvissä.
Kuva-alueen käsitteleminen
zz Valitse
[RAW-kuvan käsittely] → [Valitse alue], paina -painiketta
ja määritä sitten kuva-alue. Kun olet valmis, käsittele kuvat.
199
Punasilmäkorjaus
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia
automaattisesti. Voit tallentaa korjatun tiedoston
erillisenä tiedostona.
1
2
3
4
[Punasilmäkorjaus]
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
Tallenna kuva.
zz Kun punasilmäkohdat on korjattu, korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään kehykset.
zz Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
200
Videokollaasien yhdistäminen
Voit yhdistää videokollaaseja ja luoda näin uuden videon (albumin).
1
[Luo albumi]
2
Määritä videokollaasit.
3
Editoi albumia.
zz Valitse video (aiemmin luotu albumi) →
-painike →
-painike → [OK]
zz Vaiheessa 2 valitun videon videokollaasit
tulevat näyttöön.
zz Valitse kohde alhaalla olevasta
editointivalikosta ja paina sitten
-painiketta.
zz Valitse näytön yläosassa editoitavat
videokollaasit ja editoi niitä
tarpeen mukaan.
201
Järjestä videokollaasit uudelleen. Valitse
Järjestä videokoll. uud. siirrettävä videokollaasi ja paina -painiketta.
Siirrä sitä käyttämällä / -painikkeita.
Poista videokollaasi
Valitse uudesta albumista pois jätettävät
videokollaasit. [ ]-kuvakkeella merkittyjä
videokollaaseja ei sisällytetä uuteen
albumiin, mutta niitä ei myöskään poisteta
alkuperäisestä albumista.
Toista videokollaasi
Toista valittu videokollaasi.
Lopeta muokkaus
Poistu albumin editoinnista.
4
Poistu editoinnista.
zz Voit palata muokkausvalikkoon
-painiketta.
painamalla
zz Voit poistua muokkaustoiminnosta
valitsemalla [ ].
5
Tallenna albumi.
zz Valitse [Tallenna].
zz Voit lisätä taustamusiikin valitsemalla
[Taustamusiikki].
zz Voit esikatsella editoimaasi albumia
valitsemalla [Esikatsele].
zz Toiminnolla
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
202
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä
kuvatiedostona tallennettavaksi.
1
-painike → [ ]
2
Säädä rajausaluetta.
3
Tallenna kuva.
zz Pienennä kehystä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
Suurenna kehystä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Siirrä kehystä: / / / -painikkeet
zz Suorista kuva: -valintakiekko → [ ] →
-painike → -valintakiekko
zz Muuta kuvasuhdetta: -valintakiekko →
[ ] → -painike
zz Esikatsele kuvaa: -valintakiekko →
[ ] → -painike
zz
-valintakiekko → [ ] → [OK]
203
zz
zz
zz
zz
zz
RAW-kuvia ei voi muokata.
Rajattuja kuvia ei voi rajata uudelleen.
Rajattujen kuvien kokoa ei voi muuttaa, eikä niille voi käyttää luovia suotimia.
Rajattujen kuvien pikselimäärä on pienempi kuin rajaamattomien kuvien.
Kun esikatselet rajattua kuvaa, voit muuttaa rajauskehyksen kokoa,
sijaintia ja kuvasuhdetta.
zz Voit myös määrittää rajauskehyksen koon, sijainnin, suunnan ja kuvasuhteen
[Rajaus], valitsemalla kuvan ja painamalla -painiketta.
valitsemalla
204
Kuvakoon muuttaminen
Tallenna kuvasta pienempi versio, jossa on
vähemmän pikseleitä.
zz JPEG [
1
-painike → [
2
Tallenna kuva.
] -kuvia ja RAW-kuvia ei voi muokata.
205
] → valitse vaihtoehto
Kuvien luokittelu
Voit järjestää kuvia antamalla niille luokituksen 1–5.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz Valitse useita kuvia:
valitse kohde
-painike →
zz [Valitse alue]: valitse ensimmäinen
kuva → valitse viimeinen kuva →
-painike → aseta luokitus
-renkaalla → [OK]
zz [Kaikki muistikortin kuvat]: aseta luokitus
-renkaalla → [OK]
zz Katselemalla vain kuvia, joilla on tietty luokitus, voit rajoittaa seuraavat
toiminnot koskemaan vain kyseisen luokituksen kuvia.
-- Kuvien katseleminen, suojaaminen, poistaminen, lisääminen
tulostuslistaan tai valokuvakirjaan sekä kuvaesitysten katseleminen
zz Voit poistaa luokituksia painamalla -painiketta, valitsemalla [ ]
asetuskohteessa [ ] ja painamalla sitten -painiketta.
[Luokitus], voit käyttää
zz Kun luokittelet kuvia käyttämällä toimintoa
luokitusta kaikille kansion kuville.
206
Kuvaesitysten katseleminen
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta.
1
[Kuvaesitys] → [Aloita]
zz Kun olet aloittanut toiston ja näytössä näkyy [Kuvan haku], kuvaesitys
alkaa muutaman sekunnin kuluttua.
-painiketta.
zz Pysäytä kuvaesitys painamalla
zz Kameran virransäästötoiminnot poistetaan käytöstä kuvaesitysten aikana.
zz Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla -painiketta.
zz Kuvaesityksen aikana voit keskeyttää toiston myös koskettamalla näyttöä.
zz Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla / -painikkeita
tai kääntämällä -valintakiekkoa. Voit selata nopeasti eteenpäin tai
taaksepäin pitämällä / -painikkeita painettuna.
zz Kuvaesityksen aloitusnäytössä voit valita [Asetus] ja määrittää sitten
kuvaesityksen toistumisen, näyttöajan kuvaa kohti sekä kuvien
välisen siirtymän.
207
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Jos muistikortilla on paljon kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla kuvien
näyttöä antamiesi ehtojen mukaan.
1
-painike → [
2
Määritä ehdot.
zz Kohde:
/
]
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
3
Viimeistele asetus.
zz
-painike → [OK]
zz Ehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisissa kehyksissä.
Suodatetun näytön peruuttaminen
zz
-painike → [ ] → -painike →
-painike → [OK]
zz Voit käyttää suojausta tai luokituksia vain keltaisella kehyksellä
varustetuille löydetyille kuville painamalla -painiketta.
zz Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi, näyttöön tulee viesti
ja löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
208
Kuvien etsiminen käyttämällä
säätörengasta
-renkaan avulla voit etsiä haluamasi kuvat ja siirtyä niiden välillä nopeasti
suodattamalla kuvanäytön määritettyjen ehtojen mukaan.
1
2
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
Etsi kuvat.
zz -rengas
209
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Näytettävät kuvaustiedot vaihtuvat joka kerta, kun painat -painiketta
näytön ollessa toistotilassa. Voit mukauttaa näytettävät tiedot.
1
2
[Toistotietojen näyttö]
Paina / -painikkeita ja valitse
näytöt.
zz Lisää -painikkeella [ ]-merkki
näytöille, jotka haluat näyttää.
zz Poista -painikkeella [ ]-merkki
näytöiltä, joita et halua näyttää.
zz Määritä näytettävä histogrammi
painamalla -painiketta.
zz Ota asetuksesi käyttöön
valitsemalla [OK].
210
Toiston aloittaminen edellisestä
näytetystä kuvasta
Voit määrittää, miten kuvien näyttäminen alkaa, kun siirryt toistonäyttöön
katkaistuasi ja kytkettyäsi kameran virran.
1
Ota käyttöön
[Näytä viim. kats.]
Viimeksi toistonäytössä näytetty kuva tulee näkyviin.
Poista käytöstä Uusin kuva tulee näkyviin.
211
Langattomat toiminnot
Voit lähettää kamerasta langattomasti kuvia erilaisiin yhteensopiviin
laitteisiin tai jakaa niitä verkkopalvelujen kautta.
Lue ennen langattomien toimintojen käyttöä kohta ”Langattomia toimintoja
koskevia varotoimia” (= 304).
zz Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisistä langattoman tiedonsiirron
asetuksista kameraa käytettäessä. Canon ei ole myöskään vastuussa
mistään muista kameran käytöstä aiheutuneista menetyksistä
tai vahingoista.
zz Kun käytät langattoman tiedonsiirron toimintoja, noudata asianmukaisia
turvatoimia oman harkintasi ja riskitasosi mukaisesti. Canon ei ole
vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat
luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaongelmista.
212
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot
(1) Yhdistä älypuhelimeen
(3) Tulostaminen
Wi-Fi-tulostimella
(2) Lähetä kuvia automaattisesti
tietokoneeseen
(4) Lähetä verkkopalveluihin
(1)
Yhdistä älypuhelimeen (= 215, = 223)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden
kautta käyttämällä Camera Connect -sovellusta älypuhelimessa
tai taulutietokoneessa.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää
muita toimintoja, kun Bluetooth®* on käytössä.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä oppaassa älypuhelimia,
taulutietokoneita ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan
yhteisesti älypuhelimiksi.
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
(2)Lähetä kuvia automaattisesti tietokoneeseen (= 230)
Image Transfer Utility 2 -ohjelmiston avulla voit lähettää kuvia
automaattisesti tietokoneeseen, johon on Wi-Fi-yhteys.
213
(3)
Tulosta Wi-Fi-tulostimella (= 226)
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridgelähiverkkoteknologiaa tukevilla tulostimilla.
(4)Lähetä verkkopalveluihin (= 234)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan
tai Canon-asiakkaille tarkoitettuun CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi
(maksuton).
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistettynä laitteisiin
Wi‑Fi-yhteyden kautta. Katkaise yhteys ennen liitäntäkaapelin kytkemistä.
zz Langattoman tiedonsiirron asetuksia ei voi määrittää, kun kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
Irrota liitäntäkaapeli ennen asetusten muuttamista.
zz Kamerasta ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä, ellei kamerassa ole
]). Myöskään [ ]- ja verkkopalveluita
muistikorttia (poikkeuksena [
varten kamerasta ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä, ellei kortille ole
tallennettu kuvia.
-asentoon
zz Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen
tai irrotat muistikortin tai akun.
214
Kameran kuvien tallentaminen
älypuhelimeen
Kamerassa olevia kuvia voi tallentaa Bluetooth-yhteensopivaan
älypuhelimeen, johon on Wi-Fi-yhteys.
Valmistele älypuhelin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
zz Asenna älypuhelimeen maksuton Camera Connect -sovellus.
zz Lisätietoja tästä sovelluksesta (tuetut älypuhelimet ja sovelluksen
toiminnot) on Canonin sivustossa.
zz Camera Connect -sovelluksen voi asentaa Google Playstä tai App
Storesta. Pääset Google Playhin tai App Storeen myös QR‑koodilla,
jonka voit näyttää kamerassa, kun rekisteröit älypuhelimen kamerassa.
zz Käytä uusinta älypuhelimen käyttöjärjestelmän versiota.
zz Aktivoi Bluetooth ja Wi-Fi älypuhelimessa. Huomaa, että älypuhelimen
Bluetooth-asetusnäytön kautta ei voi muodostaa laiteparia
kameran kanssa.
zz Voit tarkistaa Camera Connectin tukemat käyttöjärjestelmäversiot Camera
Connectin lataussivustosta.
zz Kameran ja Camera Connectin käyttöliittymä ja toiminnot voivat muuttua
kameran laitteistopäivityksissä tai Camera Connectin, Androidin, iOS:n tai
muiden ohjelmistojen sovelluspäivityksissä. Siinä tapauksessa kameran
tai Camera Connectin toiminnot eivät välttämättä ole tämän käyttöoppaan
esimerkkinäyttöjen tai käyttöohjeiden mukaisia.
215
1
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
2
[Bluetooth-toiminto]
3
[Bluetooth-toiminto] → [Älypuhelin]
4
Paina
5
Kirjoita lempinimi ja paina
-painiketta.
-painiketta.
zz Käytä näytössä näkyvää lempinimeä
-painiketta.
painamalla
216
6
[OK]
7
[Yhteensovitus]
8
Valitse kohde.
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connectia ei ole asennettu,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytössä oleva QR-koodi älypuhelimella,
jotta pääset Google Play- tai App Store
-kauppaan, ja asenna Camera Connect.
9
Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
10
Kosketa kameran lempinimeä
laiteparin muodostamista varten.
11
Kosketa [Pair/Laitepari] (vain iOS).
217
12
Valitse kamerassa [OK].
13
Paina
14
Kosketa Camera Connect
-sovelluksessa [Images on camera /
Kameran kuvat].
-painiketta.
zz Laiteparin muodostus on nyt valmis,
ja kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
zz Wi-Fi-yhteys muodostetaan
automaattisesti.
zz Jos käytät iOS-laitetta, kosketa [Join/
Yhdistä], kun näyttöön tulee kameran
yhteyden vahvistamista koskeva viesti.
15
Varmista, että laitteet on yhdistetty
Wi-Fi-yhteyden kautta.
zz Kameran kuvat näkyvät luettelossa
älypuhelimessa.
zz Kamerassa näkyy [Wi-Fi päällä].
16
Voit tallentaa kamerassa olevia
kuvia älypuhelimeen.
zz Valitse luettelossa olevia kameran kuvia
ja tallenna ne älypuhelimeen.
218
zz Aktiivinen Bluetooth-yhteys katkeaa, jos irrotat kameran akun.
Yhteys muodostetaan uudelleen, kun asetat akun paikalleen ja
käynnistät kameran.
zz Huomaa, että akun käyttöaika saattaa lyhentyä, kun kameraa käytetään
laiteparina älypuhelimen kanssa, koska virtaa kuluu myös kameran ollessa
pois päältä.
zz Jos kameran Bluetooth-yhteys on käytössä (se on toiminnassa, vaikka
kameran virta olisi katkaistu), poista se käytöstä ennen kameran viemistä
paikkoihin, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu, valitsemalla
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) → [Pois].
zz Voit poistaa Wi-Fi-signaalin lähettämisen käytöstä valitsemalla
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Wi-Fi-asetukset] → [Wi-Fi] → [Pois].
zz Voit vaihtaa kameran lempinimen valitsemalla [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] → [Lempinimi].
zz Voit lähettää kuvia älypuhelimeen, joka on yhdistetty kameraan Wi-Fiyhteyden tai Bluetooth-yhteyden (vain Android-laitteet) kautta, valitsemalla
kuvat kameran toistonäytössä. Paina -painiketta ja valitse [ ].
219
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi-Fi-painikkeella
Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimeen myös
-painikkeella.
1
Paina
2
Rekisteröi lempinimi.
3
[ Yhteys älypuhelimeen]
4
[Rekisteröi laite yhteyttä varten]
5
[Älä näytä]
-painiketta.
zz Jos [Lempinimi]-näyttö tulee näkyviin,
rekisteröi lempinimi (= 215).
220
6
Tarkista SSID ja salasana.
7
Yhdistä älypuhelin kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID
(verkon nimi) älypuhelimen Wi-Fiasetusvalikosta yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
älypuhelimen salasanakenttään.
8
Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
9
Valitse yhdistettävä kamera.
zz Kosketa Camera Connect -sovelluksen
[Cameras/Kamerat]-luettelossa
kameraa, johon olet muodostamassa
Wi‑Fi‑yhteyttä.
10
Muodosta Wi-Fi-yhteys.
zz [OK] →
-painike
zz Kamerassa näkyy [ Wi-Fi päällä].
zz Älypuhelimessa näkyy Camera Connect
-sovelluksen päänäyttö.
zz Laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
221
zz Kuvien katselemisen rajoittaminen
Voit rajoittaa sitä, mitä kuvia voidaan lähettää älypuhelimeen tai selata
älypuhelimessa.
1
Paina -painiketta ennen
Wi‑Fi‑yhteyden muodostamista.
2
3
[ Yhteys älypuhelimeen]
4
Valitse [Katselt. kuvat] ja määritä
sitten, mitä kuvia voi katsella.
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja]
ja valitse sitten älypuhelin.
zz Ennen kuin muodostat yhteyden uudelleen, tarkista katseltavissa olevien
kuvien asetus.
zz Reaaliaikainen etäkuvaus Camera Connect -sovelluksella ei ole
mahdollista, ellei [Katselt. kuvat] -asetukseksi ole määritetty [Kaikki kuvat].
222
Älypuhelimien kanssa käytettävät
ominaisuudet
Seuraavassa kuvatut ominaisuudet ovat käytettävissä älypuhelimella
langattoman yhteyden kautta.
Muodosta kameran ja älypuhelimen välille Bluetooth-laitepari kohdan
”Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen” (= 215) vaiheissa 1–13
kuvatulla tavalla ja muodosta Wi-Fi-yhteys vaiheissa 1–15 kuvatulla tavalla.
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
automaattisesti kuvattaessa
Kuvasi voidaan lähettää automaattisesti Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen. Tee seuraavat toimet, kun Camera Connect -sovelluksen
päänäyttö on näkyvissä.
1
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Wi-Fi-asetukset] →
[Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.]
2
[Lähetä autom.] → [Ota käyttöön]
3
Kuvaa.
zz Valitse koko kohdassa [Lähetettävä koko].
zz Kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
zz Etäkuvaaminen samalla, kun katselee
reaaliaikaista kuvaa älypuhelimessa
Kun katselet reaaliaikaista kuvaa Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistetyssä
älypuhelimessa, voit kuvata etäkuvauksella.
1
2
Käynnistä Camera Connect.
Kosketa [Remote live view shooting /
Reaaliaikainen etäkuvaus].
223
zz Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin etäkuvauksessa.
zz Kuvan näytössä tai sulkimen vapautuksessa voi olla yhteyden tilasta
johtuva viive.
zz Kameran etähallinta älypuhelimesta
Voit ohjata kameraa käyttämällä Bluetoothin kautta yhdistettyä älypuhelinta
kauko-ohjaimena. (Ei käytettävissä, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.)
1
Käynnistä Camera Connect.
2
Kosketa [Bluetooth remote
controller / Bluetooth-kauko-ohjain].
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei ole käytössä, kun käytät Bluetooth-kaukoohjausta.
zz Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa
Kuviisi voidaan automaattisesti tallentaa paikkatiedot (kuten leveysaste,
pituusaste ja korkeus) käyttämällä GPS-tietoja Bluetoothin kautta yhdistetystä
älypuhelimesta. Toistonäytössä voit tarkistaa kuviisi lisätyt paikkatiedot.
Aktivoi paikannuspalvelut älypuhelimessa.
1
Käynnistä Camera Connect.
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
2
3
[GPS-asetukset]
[GPS mobiilisti] → [Päällä]
224
4
Kuvaa.
zz Varmista ennen kuvaamista, että [ ] ja
] näkyvät kamerassa.
[
zz Kuviisi on nyt lisätty paikkatiedot.
zz Tämän jälkeen kuviisi lisätään
automaattisesti paikkatiedot, kun Camera
Connect -sovellus on käynnissä niitä
otettaessa.
zz Videoihin lisättävät paikkatiedot hankitaan heti aloittaessasi tallentamisen.
zz Kuviin ei ehkä lisätä paikkatietoja heti kameran käynnistämisen jälkeen.
zz Sijaintisi tai henkilöllisyytesi voidaan mahdollisesti selvittää stillkuviin tai
videoihin lisättyjen paikkatietojen avulla. Ole varovainen, kun jaat tällaisia
kuvia muille tai kun julkaiset kuvia verkossa, jossa useat henkilöt voivat
katsella niitä.
zz Käyttämällä yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä toistonäyttöjä voit tarkistaa
kuviisi lisätyt paikkatiedot. Leveysaste, pituusaste, korkeus ja UTC
(kuvauspäivämäärä ja -kellonaika) näkyvät näytössä tässä järjestyksessä.
zz UTC: Tätä kutsutaan myös nimellä ”Coordinated Universal Time”.
Se tarkoittaa koordinoitua yleisaikaa ja vastaa pääsääntöisesti
Greenwichin aikaa (GMT-aikaa).
zz Jos tietoa ei ole käytettävissä älypuhelimessa tai sitä ei ole tallennettu
oikein, numeroarvon tilalla näkyy [---].
225
Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fi‑yhteyden kautta
Kamerassa olevia kuvia voi tulostaa tulostimella, joka on yhdistetty
kameraan Wi-Fi-yhteyden kautta.
1
2
Paina
3
[Rekisteröi laite yhteyttä varten]
4
Tarkista SSID ja salasana.
[
-painiketta.
]
226
5
Muodosta yhteys tulostimesta
kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) tulostimen Wi-Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
tulostimen salasanakenttään.
6
Valitse tulostin.
zz Valitse tulostin, johon olet muodostamassa
Wi-Fi-yhteyttä, ja paina -painiketta.
zz Muistikortilla olevat kuvat tulevat näkyviin,
kun laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
7
Valitse tulostettava kuva.
zz Valitse kuva ja paina
-painiketta.
zz Valitse tai määritä näytetyt kohteet
ja tulosta ne.
227
zz Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Kameran voi yhdistää tukiasemaan, johon on yhdistetty tulostin, ja tulostaa
sitten kuvia tukiaseman kautta.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
1
Valitse kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden kautta”
(= 226) vaiheessa 4 [Vaihda
verkkoa].
2
[Yhteys WPS:llä]
3
[WPS (PBC-tila)] → [OK]
4
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
228
5
[Automaattiasetus] → [OK]
6
Siirry kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden kautta”
(= 226) vaiheeseen 6.
zz Kamerasta muodostetaan yhteys
tukiasemaan.
zz Tukiasemaan annetaan PIN-koodi, joka näytetään, kun valitset
[WPS (PIN‑tila)] kohdassa [Yhteys WPS:llä]. Valitse laite [Valitse laite
yhteyttä varten] -näytössä. Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
229
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
Kameran kuvat voidaan lähettää automaattisesti tietokoneeseen, joka
on yhdistetty tukiasemaan (ja määritetty kameran Wi-Fi-yhteyttä varten),
kun kamera on kantoalueella tai kun tuot kameran kotiin kuvaamisen jälkeen.
Yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan.
2
3
Käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Asenna tietokoneeseen Image
Transfer Utility 2.
Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmassa yhdistämisasetusten
näyttö.
zz Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näyttöön
tulevia ohjeita.
4
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi-Fi-asetukset]
230
5
[Lähetä kuvia autom. tietokon.] →
[Lähetä autom.] → [Päällä]
6
[OK]
7
[Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)]
→ [OK]
8
Paina WPS-painiketta.
9
[Automaattiasetus] → [OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta,
jotta kamera voi muodostaa yhteyden.
231
10
Valitse tietokone.
11
Valitse tietokoneessa kamera
yhdistämistä varten.
zz Valitse tietokone automaattista kuvien
siirtoa varten ja paina -painiketta.
zz Kameroiden lempinimet näkyvät
Image Transfer Utility 2 -ohjelman
yhdistämisnäytössä.
zz Valitse kamera, johon muodostat
yhteyden, ja yhdistä tietokone ja kamera
napsauttamalla [Yhteensovitus].
Automaattisen kuvien siirron määrittäminen
12
Määritä lähettämisen asetukset.
13
Katkaisen kamerasta virta.
zz Valitse vaiheessa 5 [Lähetä kuvia
autom. tietokon.] -asetukseksi [Kuvien
lähetysasetukset] ja määritä siirtoehdot.
Kuvien lähettäminen automaattisesti
zz Kameran kuvat lähetetään
automaattisesti vaiheen 12
lähettämisasetusten mukaisesti
tietokoneeseen, johon olet kirjautuneena,
kun tuot kameran tukiaseman
kantoalueelle ja käynnistät kameran.
232
zz Kun käytät automaattista kuvien siirtoa, varmista, että akussa on riittävästi
latausta. Kameran virransäästö on poissa käytöstä kuvien siirron aikana.
zz Automaattisen kuvien siirron jälkeen otettuja kuvia ei lähetetä
tietokoneeseen. Ne lähetetään automaattisesti, kun kamera käynnistetään
uudelleen.
zz Jos automaattinen kuvien siirto tietokoneeseen ei ala automaattisesti,
kokeile käynnistää kamera uudelleen.
zz Voit lopettaa automaattisen kuvien lähettämisen valitsemalla [Lähetä kuvia
autom. tietokon.] → [Lähetä autom.] → [Poista käytöstä].
zz Kuvia ei lähetetä tietokoneeseen automaattisesti, kun USB-yhteys on
muodostettu (tämä koskee myös PD-E1-yhteyttä).
233
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
zz Verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä omat verkkopalvelusi kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internetyhteys, jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE
GATEWAY -palvelua tai muita verkkopalveluja varten.
zz CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja selaimen
(kuten Internet Explorer) versioista sekä asetuksista, joita CANON
iMAGE GATEWAY -palvelun käyttöön vaaditaan.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin verkkosivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita verkkopalveluja, sinulla on oltava tili niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien verkkopalveluiden sivustoista.
zz Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä
erillisen maksun.
zz Muutokset rekisteröityihin verkkopalveluihisi voivat estää toiminnan tai
vaatia tämän oppaan ohjeista poikkeavia toimintoja.
zz Lisätietoja verkkopalveluista, joita voit käyttää kamerasta Wi-Fi-yhteyden
kautta, saat CANON iMAGE GATEWAY -sivustosta.
234
„„ CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä CANON
iMAGE GATEWAY kameraan verkkopalvelun kohteeksi.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
Huomaa, että sinun on annettava tietokoneessa tai älypuhelimessa
käyttämäsi sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin
yhdistämisasetusten valmistumisesta.
1
2
Paina
3
Hyväksy sopimus, jotta voit antaa
sähköpostiosoitteen.
[
-painiketta.
]
zz Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
zz [Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)] →
[OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [Automaattinen asetus] kameran
[IP-osoiteasetus]-näytössä.
235
5
Anna sähköpostiosoitteesi.
6
Kirjoita haluamasi nelinumeroinen
luku.
7
Tarkista, oletko saanut
ilmoitusviestin.
zz [OK]
zz [
8
]-kuvake muuttuu muotoon [
].
Siirry ilmoitusviestissä olevalle
sivulle ja viimeistele kameran
yhdistämisen asetukset.
zz Viimeistele kameran yhdistämisasetusten
sivun asetukset ohjeiden mukaisesti.
236
9
Valitse [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty
kohdeverkkopalveluksi.
zz Varmista ensin, että tietokoneen tai älypuhelimen sähköpostisovellusta ei
ole määritetty estämään sähköpostia sellaisilta toimialueilta, että se estäisi
sinua vastaanottamasta ilmoitusviestiä.
„„ Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita verkkopalveluja CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Määritä näytön ohjeiden mukaisesti
verkkopalveluasetukset,
joita haluat käyttää.
3
Valitse [
] painamalla
-painiketta.
zz Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran asetukset
rekisteröimällä kamerassa verkkopalvelut, joihin muutokset vaikuttavat.
237
zz Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse muistipaikka.
zz Valitse verkkopalvelun kuvake.
zz Jos verkkopalvelu tarjoaa useita
vastaanottajia tai jakoasetuksia, valitse
haluamasi vaihtoehto vastaanottajien
valitsemisen näytössä.
3
Lähetä kuva.
zz Valitse lähettämisen asetukset ja
lähetä kuva.
zz Jos lähetät kuvia YouTubeen, lue
palveluehdot ja valitse [Hyväksyn].
zz Kun kuva on lähetetty, näytössä näkyy
[OK]. Palaa toistonäyttöön painamalla
-painiketta.
zz Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun ladattuja kuvia
älypuhelimella, kokeile sitä varten kehitettyä Canon Online Photo Album
-sovellusta. Lataa ja asenna Canon Online Photo Album -sovellus iPhonetai iPad-laitteille App Storesta tai Android-laitteille Google Playstä.
238
Yhdistäminen uudelleen
Wi‑Fi‑yhteyden kautta
Yhdistäminen uudelleen laitteisiin tai verkkopalveluihin Wi-Fi-yhteyden
kautta on mahdollista, kun yhteysasetukset on rekisteröity.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse aiemmista yhteyksistä kohde.
zz Jos haluamaasi kohdetta ei näy,
siirry muihin näyttöihin / -painikkeilla.
zz Yhteys on nyt valmis verkkopalveluita
varten.
3
Valmistele toinen laite.
zz Valmistele toinen laite seuraamalla
näytön ohjeita.
239
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
1
Paina
2
[Katk, lopeta] → [OK]
240
-painiketta.
Bluetooth-laiteparien tietojen
poistaminen
Ennen kuin muodostat laiteparin toisen älypuhelimen kanssa, poista tiedot
kaikista yhdistetyistä älypuhelimista.
1
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Bluetooth-toiminto]
2
Valitse [Tarkista/poista yhteystiedot]
ja paina sitten -painiketta → [OK].
3
Valmistele älypuhelin.
zz Poista rekisteröidyt kameran tiedot
Bluetooth-järjestelmäasetuksissa.
241
Yhteysasetusten muuttaminen
tai poistaminen
Kameraan tallennettuja yhteysasetuksia voi muuttaa tai poistaa.
Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen yhteysasetusten muuttamista tai poistamista.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse kohde.
zz Vasemmalla olevasta näytöstä voit
vaihtaa muihin näyttöihin painamalla
/ -painikkeita.
zz Valitse vasemmalla olevassa näytössä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
poistaa tai muuttaa.
3
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
zz Valitse näkyviin tulevassa näytössä laite,
jonka yhteysasetuksia haluat muuttaa.
Muuta sitten lempinimeä tai muita tietoja.
242
Toimintojen asetukset
Voit helpottaa kameran käyttöä mukauttamalla tai säätämällä sen
perustoimintoja.
zz Nämä asetukset määritetään - ja -valikkovälilehdillä. Voit helpottaa
käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja.
zz Nämä ohjeet koskevat kameran käyttämistä
243
-tilassa.
Kansioiden valitseminen ja luominen
Voit valita tai luoda kansioita, joihin kuvat tallennetaan. Voit luoda uusia
kansioita valitsemalla kansion valintanäytössä [Luo kansio].
1
[Valitse kansio]
2
Määritä asetukset.
zz Kansion valitseminen: valitse vain kansio
zz Kansioiden luominen: [Luo kansio] → [OK]
zz Kansiot nimetään käyttämällä nimimuotoa 100CANON, jossa on kolmen
numeromerkin jälkeen viisi kirjainta tai numeroa.
zz Kansioita voi luoda käyttäen numeroita 100–999.
244
Kuvanumeroinnin muuttaminen
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja
tallennetaan kansioihin, joihin mahtuu kuhunkin enintään 9 999 kuvaa.
Voit muuttaa tiedostojen numerointia.
1
[Kuvanumerointi] → [Numerointi]
tai [Man. nollaus]
Jatkuva
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia tai kansiota.
Auto.nollaus
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Man. nollaus
Luo uuden kansion ja aloittaa kuvien numeroinnin
numerosta 0001.
zz Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa muistikorteissa
tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa kuvien tallennuksen
numerosta 0001 käyttämällä tyhjää (tai alustettua) muistikorttia.
245
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen
käännön määrittäminen
Voit muuttaa automaattisen käännön asetusta, joka suoristaa
pystysuunnassa otetut kuvat näytettäessä.
1
[Autom. kääntö]
Päällä
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti sekä
kamerassa että tietokoneessa.
Päällä
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti
tietokoneessa.
Pois
Älä käännä kuvia automaattisesti.
246
Muistikortin alustaminen
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Täydellinen alustus voi kannattaa, jos kamera ei toimi oikein, muistikortin
kuvien lukeminen/kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai
videon tallennus pysähtyy yllättäen.
Sekä tavallinen että täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortilla olevat
kuvat niin, ettei niitä voi palauttaa.
1
[Alusta kortti]
zz Alustus: [OK]
zz Täydellinen alustus: valitse
-painikkeella [ ] → [OK]
247
zz Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen muuttaa vain kortin
tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin tietoja kokonaan. Kun hävität
muistikortin tai luovut sen omistuksesta, suojaa henkilökohtaiset tietosi
tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla kortit fyysisesti.
zz Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla pienempi
kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
zz Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ensimmäinen alustus,
koska tiedot poistetaan kaikilta muistikortin tallennusalueilta.
zz Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen valitsemalla
[Peruuta]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan, mutta muistikorttia voi käyttää
normaalisti.
248
Aloitusnäytön näyttämisen määrittäminen
Määritä, millainen aloitusnäyttö näytetään, kun kameraan kytketään virta.
1
[Käynnistyskuva]
249
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustiloissa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö pimenee akun säästämiseksi.
1
[Ekotila]
Päällä
Näyttö pimenee, kun kameraa ei käytetä noin kahteen
sekuntiin, minkä jälkeen näyttö sammuu noin kymmenen
sekunnin kuluttua näytön pimenemisestä. Kamera sammuu
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin kolme
minuuttia. Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta objektiivi
ei ole vielä vetäytynyt sisään, voit ottaa näytön käyttöön ja
valmistautua kuvaamaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
Pois
Älä käytä ekotilaa.
250
Virransäästötoimintojen säätäminen
Kameran, näytön ja etsimen automaattisen sammutuksen ajoituksen voi
määrittää asetuksilla [Virrankatkaisu], [Näyttö pois] ja [Etsin pois].
1
[Virransäästö]
2
Määritä asetukset.
zz Akkuvirran säästämiseksi kannattaa yleensä valita asetuksen arvo
[Virransäästö] → [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] → [1 min.] tai pienempi.
zz [Näyttö pois] -asetus on käytössä, vaikka [Virrankatkaisu]-asetukseksi olisi
määritetty [Pois].
zz [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytettävissä, kun ekotilan
asetukensa on [Päällä].
251
Näytön kirkkauden säätäminen
Näytön ja etsimen kirkkautta voi säätää. Voit säätää etsimen kirkkautta,
kun katsot etsimeen.
1
2
[Näytön kirkkaus]
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
-painike
zz Saat maksimikirkkauden (riippumatta [Näytön kirkkaus] -asetuksesta)
pitämällä -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan, kun
kuvausnäyttö tai yksittäisen kuvan näyttö on näkyvissä. Voit palauttaa
näytön alkuperäisen kirkkauden painamalla -painiketta uudelleen ja
pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan tai käynnistämällä
kameran uudelleen.
252
Näytön tietojen värin vaihtaminen
Näytössä ja valikoissa näkyvien tietojen värin voi vaihtaa hämärään
valaistukseen sopivaksi. Tämän asetuksen käyttämisestä on hyötyä useissa
tiloissa, kuten tiloissa [ ], [ ], [ ] ja [
].
1
[Yönäyttö]
zz Voit myös palauttaa [Yönäyttö]-asetuksen arvoksi [Pois] pitämällä
-painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan kuvausnäytössä tai
toistotilassa yksittäisen kuvan näytössä.
253
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen säätäminen
Säädä päiväystä, kellonaikaa ja aikavyöhykettä.
1
2
[Päivä/aika/vyöh.]
Määritä asetukset.
zz Säädä asetuksia kohdan ”Päiväyksen,
kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen
asettaminen” (= 25) vaiheiden 2–3
mukaisesti.
254
Kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa käytössä olevaa näytön kieltä.
1
2
[Kieli ]
Määritä asetukset.
zz Valitse kieli
-painike
255
/
/ / -painikkeilla →
Objektiivin sisäänvetäytymisaika
Turvallisuussyistä objektiivi vetäytyy kuvaustiloissa sisään yleensä noin
minuutin kuluttua
-painikkeen painamisesta. Jos haluat, että objektiivi
vetäytyy sisään heti
-painikkeen painamisen jälkeen, määritä
sisäänvetäytymisajaksi [0 sek.].
1
[Obj. sulkuviive]
256
Videojärjestelmän määrittäminen
Määritä näyttämistä varten käytettävän television videojärjestelmä.
Tämä asetus määrittää videoille käytettävissä olevan kuvanlaadun
(kuvataajuuden).
1
[Videojärjest.]
NTSC
Alueille, joilla käytetään NTSC-televisiojärjestelmää,
kuten Pohjois-Amerikka, Japani, Etelä-Korea ja Meksiko.
PAL
Alueille, joilla käytetään PAL-televisiojärjestelmää,
kuten Eurooppa, Venäjä, Kiina ja Australia.
257
Kosketusnäytön säätäminen
Kosketusnäytön herkkyyttä voi lisätä, jolloin kamera reagoi kevyempään
kosketukseen, mutta voit myös poistaa kosketuskäytön käytöstä.
1
[Kosketusohjaus]
zz Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen:
[Herkkä]
zz Paneelin poistaminen käytöstä: [Pois]
zz Lisää kosketusnäytön herkkyyttä, jos eleitä ei tunnisteta helposti.
zz Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät kosketusnäyttöä.
-- Näytössä ei ole paineentunnistusta. Älä käytä kosketustoimintoja varten
mitään terävää, kuten kynsiä tai kuulakärkikynää.
-- Älä suorita kosketustoimintoja kostein sormin.
-- Jos sormesi ovat märät, kun yrität suorittaa kosketustoimintoja, kamera
ei ehkä vastaa tai se voi toimia virheellisesti. Katkaise siinä tapauksessa
kamerasta virta ja kuivaa näyttö liinalla.
-- Älä käytä näyttöön erikseen ostettavia näytönsuojia tai tarrakalvoja.
Tämä voi heikentää kosketustoimintojen reagoivuutta.
zz Kamera voi reagoida heikommin, jos suoritat kosketustoimintoja nopeasti
asetuksen arvon ollessa [Herkkä].
258
Äänimerkkien säätäminen
Määritä, toistaako kamera äänimerkkejä, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai käytät itselaukaisinta.
1
[Äänimerkki]
259
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää yksittäisten kameran äänten äänenvoimakkuutta.
1
2
zz
[Äänitaso]
Määritä asetukset.
-painike → / -painikkeet
260
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen
Määritä kameran kuville käytettävä lähetystarkkuus, kun kamera on
yhdistetty televisioon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen HDMI-kaapelilla.
1
[HDMI-tarkkuus]
Automaattinen
Kuvat näytetään automaattisesti yhdistetyn television
kannalta optimaalisella tarkkuudella.
1080p
Lähetetään tarkkuudella 1080p. Valitse, haluatko välttää
näyttö- tai viiveongelmat tarkkuutta vaihdettaessa.
261
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsella RAW-kuvia HDR-muodossa yhdistämällä kameran
HDR‑televisioon.
1
[HDMI HDR -lähtö]
zz Jos haluat näyttää HDR-television värien mukaisina, valitse
[HDMI HDR -lähtö] → [Päällä].
zz Varmista, että HDR-televisiolle on määritetty HDR-tulo. Lisätietoja TV:n
tuloliitäntöjen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
zz HDR-lähtö ei ole käytettävissä kuville, jotka kuuluvat RAW-sarjatilaa
käyttäen otettuihin sarjoihin (rulliin).
zz Joissakin televisioissa kuvat eivät ehkä näytä odotetun mukaisilta.
zz Jotkin kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
262
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen
Voit mukauttaa tietoja ja tietonäyttöjä, jotka näytetään kamerassa tai
etsimessä, kun kuvaat. Etsimen näytön sekä ristikon ja histogrammin voi
määrittää myös pystysuuntaisessa kuvaamisessa.
1
[Kuvaustietonäyttö] → [Näytön
tietoaset.] tai [Etsim. tietojen/
vaihdon aset.]
2
Paina / -painikkeita ja
valitse näytöt.
zz Poista -painikkeella [ ]-merkki
näytöiltä, joita et halua näyttää.
zz Voit muokata näyttöä painamalla
-painiketta.
3
Muokkaa näyttöä.
zz Siirry kohteiden välillä käyttämällä
/ -painikkeita.
zz Lisää -painikkeella [ ]-merkki
näytettävien kohteiden viereen.
zz Ota asetuksesi käyttöön
valitsemalla [OK].
zz Ristikkonäytön voi määrittää asetuksella [Kuvaustietonäyttö] →
[Ristikkonäyttö].
zz Voit vaihtaa kirkkaushistogrammista RGB-histogrammiin tai säätää näytön
kokoa valitsemalla [Kuvaustietonäyttö] → [Histogrammi].
[Tarkenn.menetelmä] -asetuksena
zz Elektronista vesivaakaa ei näytetä, kun
].
on [
263
Prioriteetin määrittämien
kuvausnäytön suorituskyvylle
Voit valita suorituskykyvaihtoehdon, jota priorisoidaan stillkuvien
kuvausnäytössä.
1
[Näytön suoritusk.]
Virransäästö
Näyttö kuluttaa vähemmän virtaa.
Sulava
Myös nopeasti liikkuvat kohteet näkyvät sulavina.
264
Etsimen kuvausnäytön
mukauttaminen
Määritä kuvausnäytön koko etsimessä.
1
[Etsinnäk muoto]
Näyttö 1
Näytä kuvausnäytön koko leveys.
Näyttö 2
Pienempi kuvausnäyttö.
265
Näyttötilan määrittäminen
Voit valita kuvausnäyttöjen näyttötilan.
1
[Näytön vaihto]
Automaatti
Normaalisti käytetään näyttöä näyttämiseen,
mutta vaihdetaan etsimeen, kun katsot siihen.
Käsinsäätö
Vaihda etsimen näytötön, kun vedät etsimen
silmäsuppilon ulos.
266
Peilikuvan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö peilikuva kuvattaessa niin, että näyttö on käännettynä
eteenpäin.
1
[Peilikuva]
267
Mittayksikköjen näyttö
Voit muuttaa zoomauspalkissa (= 95), käsintarkennuksen ilmaisinpalkissa
(= 98) ja muualla näkyvät mittayksiköt metreistä ja senteistä jalkoihin
ja tuumiin tarpeen mukaan.
1
[Yksiköt]
268
Toiminto-oppaan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö toiminto-opastus, kun pikavalintanäytössä valitaan
kohteita.
1
[Toiminto-opas]
269
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
Voit mukauttaa kameran käyttöä määrittämällä valinnaisia toimintoja.
1
[Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
2
Valitse kohde.
3
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
-painike
C.Fn I:Valotus
Varmuussiirto
Määrittämällä asetuksen arvoksi [1:Päällä] voit ottaa
käyttöön valotusajan ja aukon arvon automaattisen
säätämisen, jotta valotustaso tulee lähemmäksi
normaalia valotusta silloin, kun normaali valotus
ei olisi muuten saatavilla määrittämälläsi valotusajan
tai aukon arvolla
- tai
-tilassa.
C.Fn II:Muut
Säätörenkaan
kiertäminen
Muuta
-renkaan kiertosuuntaa.
C.Fn II:Muut
Säädinvalitsimen
kiertäminen
Muuta
-valintakiekon kiertosuuntaa.
C.Fn II:Muut
Käyttäjän
asetukset
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen,
toimintoja.
270
zz Kun C.Fn-2- tai C.Fn-3-asetuksen arvoksi on määritetty [1:Päinvastainen],
kääntösuunnan muuttaminen vaikuttaa vain valotusajan, aukon arvon
tai ohjelmoidun siirron säätöön, ja se määritetään -renkaalle tai
-valintakiekolle.
zz Voit palauttaa [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -oletusarvot
(paitsi [Käyttäjän asetukset] -arvot) valitsemalla [Nollaa kamera] →
[Muut asetukset] → [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] → [OK].
zz Painikkeiden mukauttaminen
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen, toimintoja.
(AE-lukitus) -painikkeen, -renkaan ja -valintakiekon asetukset
koskevat
/ /
/
/ / -tiloja.
[
Laukaisin puoliväliin] ja [
Video-painike] -asetukset koskevat
/
/
/ / -tiloja.
1
[C.Fn II:Muut Käyttäjän asetukset]
2
Valitse painike
3
Valitse toiminto.
271
zz Voit määrittää [Valotuksen korjaus] -toiminnot -renkaaseen. Voit säätää
valotuksen korjausta -renkaalla valitsemalla [ ] Käyttäjän asetukset
-valintanäytössä, valitsemalla [ ], palaamalla kuvausnäyttöön ja
asettamalla valotuksenkorjaussäätimen [ ]-asentoon.
zz Kun -tilassa on valotuksenkorjaussäätimen asetuksena [ ] ja
-renkaan sekä -valintakiekon asetuksena [STD], valotuksen korjausta
voi säätää -valintakiekolla mittausajastimen ollessa käynnissä.
zz -renkaalla määritettävät asetukset vaihtelevat kuvastilan mukaan
/
/ -tilassa vai
/ -tilassa).
(sen mukaan, onko kamera /
zz Voit palauttaa [Käyttäjän asetukset] -oletusarvot valitsemalla
[Nollaa kamera] → [Muut asetukset] → [Käyttäjän asetukset] → [OK].
zz Jotkin määrittämäsi toiminnot eivät ehkä ole käytössä videotilassa.
Asetukset, jotka voi määrittää, kun [STD] on määritetty
Kohteet
Kuvaustilat
Asetukset
-rengas
STD
Ohjelmoitu
siirto
Valotusaika
Aukon arvo
-valintakiekko
STD
-
-
-
* Kun -renkaan määrityksenä ei ole [STD] mutta -valintakiekon
määrityksenä se on, voit -valintakiekolla määrittää ohjelmoidun siirron
-tilassa, valotusajan
-tilassa tai aukon arvon
-tilassa.
* Kun -valintakiekon määrityksenä on [STD] / -tilassa,voit käyttää
valintakiekkoa valotusajan (tai aukon arvon) asettamiseen, kun -renkaan
asetuksena on [
] (tai [
]).
272
Mukautetut kuvaustilat (C-tila)
Voit tallentaa usein käytetyt kuvaustilat sekä määrittämäsi toimintojen
asetukset ja käyttää niitä uudelleen. Voit käyttää tallennettuja asetuksia
myöhemmin kääntämällä valintakiekon asentoon . Tällä tavalla voit
säilyttää myös ne asetukset, jotka nollautuvat, kun vaihdat kuvaustilaa
tai sammutat kameran.
Tallennettavissa olevat asetukset
zz Kuvaustilat ( /
zz
/
/
/
/
/
)
-tiloissa määritettävät ominaisuudet (tietyin poikkeuksin)
zz Zoomausasennot
zz Manuaalitarkennuksen asennot (= 98)
1
2
3
Siirry kuvaustilaan, jonka asetukset
haluat tallentaa, ja määritä asetukset
haluamiksesi.
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)]
[Rekisteröi asetukset]
273
zz Voit muokata tallennettuja asetuksia (muita kuin kuvaustilan
asetuksia) valitsemalla , muuttamalla asetuksia ja valitsemalla sitten
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)] → [Rekisteröi asetukset] uudelleen.
Nämä asetustiedot eivät vaikuta muihin kuvaustiloihin.
zz Voit palauttaa tallennetut asetukset oletusarvoihinsa valitsemalla
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)] → [Nollaa asetukset].
zz Voit päivittää -tilassa kuvaamisen aikana asetuksiin tekemäsi
muutokset automaattisesti tallennettuihin asetuksiin määrittämällä
[Mukaut. kuvaustila (C-tila)] → [Autom. päivitys] → [Päällä].
274
Kameran oletusasetusten palauttaminen
Palauta kameran oletusasetukset
1
/
/
/
/
-tiloissa.
[Nollaa kamera]
zz Nollaa perusasetukset: [Perusasetukset]
→ [OK]
zz Nollaa muut asetukset: [Muut asetukset]
→ valitse kohde → [OK]
zz Perusasetuksia, kuten [Kieli
oletusarvoihinsa.
] ja [Päivä/aika/vyöh.] ei palauteta
275
Kuviin tallennettavien
tekijänoikeustietojen asettaminen
Määrittämäsi tekijän nimi ja tekijänoikeustiedot voidaan tallentaa kuviisi.
1
[Tekijänoikeustiedot] →
[Kirjoita tekijän nimi] tai
[Anna tekijänoikeustiedot]
zz Kirjoita nimi →
-painike → [OK]
zz Jos haluat tarkistaa määritetyt tiedot, valitse [Tekijänoikeustiedot] →
[Näytä tekijänoik.tiedot].
zz Voit poistaa sekä rekisteröidyn tekijän nimen että tekijänoikeustiedot
samalla kertaa valitsemalla [Tekijänoikeustiedot] →
[Poista tekijänoikeustiedot], mutta kuviin jo tallennettuja
tekijänoikeustietoja ei poisteta.
276
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen
QR-koodista
Kameran näytöllä voi näyttää QR-koodin, jolla voi siirtyä käyttöoppaiden
ja ohjelmiston lataamisen verkkosivulle.
1
[Oppaan/ohjelmiston URL]
277
Sertifiointilogojen näyttäminen
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella
näytössä.
1
[Sertifiointilogon näyttö]
278
Usein käytettävien kuvausvalikon
kohtien tallentaminen (Oma valikko)
Voit tallentaa enintään kuusi usein käytettävää kuvausvalikon kohdetta
-välilehteen. Mukauttamalla -välilehden voit valita nämä kohteet
nopeasti yhdestä näytöstä.
1
2
3
[Lisää Oma valikko -välilehti] →
[OK]
[Määritä]
[Valitse rekisteröit. kohteet]
zz Valitse kohde → [OK]
zz Valitsemasi kohteet lisätään
Oma valikko -välilehteen.
Kohteiden järjestäminen uudelleen
zz [Lajittele rekist. kohteet] →
valitse siirrettävä kohde →
siirrä / -painikkeilla → -painike
279
zz Voit lisätä enintään [ 5] Oma valikko -välilehteä.
zz Jos valitset lisäämässäsi Oma valikko -välilehdessä [Määritä]
→ [Poista kaikki välil. kohteet] → [OK], kaikki välilehteen lisätyt
kohteet poistetaan.
zz Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen
1
[Nimeä välilehti uudelleen]
2
Muuta välilehden nimeä.
zz Kirjoita välilehden nimi →
→ [OK]
zz Oma valikko -välilehden poistaminen
1
[Poista välilehti]
280
-painike
zz Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen
1
[Poista kaikki Oma val. -välil]
zz Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen
1
[Poista kaikki kohteet]
zz Oma valikko -näytön mukauttaminen
Määritä, mikä näyttö näytetään, kun kuvaustilassa painetaan
-painiketta.
1
[Valikkonäyttö]
Normaali näyttö
Näyttää viimeisimmän, edellisessä
toiminnossasi näytetyn valikon.
Näytä Oma valikko -välilehd.
Aloittaa näyttämisen
-välilehtinäytöistä.
Näytä vain Oma valikko -välil
Rajoita näyttäminen
-välilehtinäyttöihin.
281
Lisävarusteet
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa.
„„ Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden
käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/tai
räjähdys). Huomaa, että tällaisesta viasta aiheutuvat Canon-tuotteesi
korjaustarpeet eivät kuulu takuun piiriin, vaan korjaus on maksullinen.
282
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
zz Virtalähteet
Akku NB-13L
zz Ladattava litiumioniakku
Akkulaturi, CB-2LH-sarja
zz Akun NB-13L laturi
USB-verkkolaite PD-E1
zz Sovitin, jolla kameran voi liittää
tavalliseen pistorasiaan
zz Akkulaturia ja USB-verkkolaitetta voidaan käyttää alueilla, joiden
verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V (50/60 Hz).
zz Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta.
Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa
vahingoittaa akkua.
283
zz Muut
Liitäntäkaapeli IFC-100U
zz Kameran liittämiseen tietokoneeseen
Langaton kauko-ohjain BR-E1
zz Bluetoothia käyttävä langaton
kauko‑ohjain
zz Tulostimet
Canon PictBridge -yhteensopivat
tulostimet
zz Liittämällä kameran suoraan tulostimeen
voit tulostaa kuvia ilman tietokonetta.
284
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen
zz Toisto TV:ssä
Voit katsella ottamiasi kuvia televisiosta yhdistämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon erikseen hankittavalla HDMI-kaapelilla (enintään
2,5 metriä, kameraan liitettävässä päässä tyypin D liitin). Voit kuvatessasi
katsella kuvia esikatseluna television suuremmasta näytöstä.
Lisätietoja kytkemisestä ja tuloliitännöistä on television käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
2
Liitä kamera televisioon.
3
Kytke televisioon virta ja kytke aseta
käyttämäsi liitäntä televisiotuloksi.
4
Siirry toistotilaan.
zz Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa. (Kameran näytössä
ei näy mitään.)
285
zz Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan television avulla.
zz Kun näytät kuvia HDMI-lähdön kautta, seuraavan kuvan näyttämiseen voi
mennä hetki, jos vaihdat 4K- ja HD-videoiden välillä tai eri kuvataajuuksia
käyttävien videoiden välillä.
286
zz USB-verkkolaitteen käyttäminen kameran
lataamiseen tai virtalähteenä
USB-verkkolaitteella PD-E1 (myydään erikseen) voit käyttää kameraa
ja ladata samalla akkua irrottamatta akkua kamerasta.
1
Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta.
2
Kytke USB-verkkolaite.
3
Kytke virtajohto.
zz Aseta verkkolaitteen liitin kameraan
kuvan mukaisesti.
zz Kytke virtajohdon toinen pää
USB‑verkkolaitteeseen ja toinen
pää pistorasiaan.
zz Latauksen oranssi merkkivalo (1)
muuttuu oranssiksi, ja lataaminen alkaa.
(1)
zz Kytke kameraan virta, niin voit
käyttää sitä samalla, kun lataat akkua
(paitsi kuvattaessa tai kuvauksen
valmiustilassa).
zz Merkkivalo sammuu, kun lataus päättyy.
287
zz Kuvakkeiden merkitykset ovat seuraavat.
: kameran lataaminen/virta,
: vain kameran virta,
: täysin ladattu
zz Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä
yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Jos latauksen merkkivalo ei syty tai latauksen aikana ilmenee ongelma
(tällöin kameran takana oleva merkkivalo vilkkuu oranssina), irrota
virtajohto, aseta akku uudelleen paikalleen ja odota muutama minuutti,
ennen kuin kytket virtajohdon takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
asiakastukeen.
zz Tarvittava latausaika ja latautuva varaus vaihtelevat ympäristön lämpötilan
ja jäljellä olevan kapasiteetin mukaan.
zz Turvallisuussyistä lataaminen alhaisessa lämpötilassa kestää kauemmin.
288
zz Etäkuvaaminen
Kuvaamiseen voi käyttää langatonta kauko-ohjainta BR-E1
(myydään erikseen).
Lisätietoja on myös langattoman kauko-ohjaimen käyttöoppaassa.
1
Muodosta laitepari.
2
Pidä BR-E1:n W- ja T-painikkeita
painettuina yhtä aikaa vähintään
kolmen sekunnin ajan.
zz
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) →
[Kaukosäädin] → [Yhteensovitus]
zz Laitteet on nyt yhdistetty laitepariksi.
3
Määritä kamera valmiiksi
etäkuvausta varten.
zz Stillkuvat:
-painike → [
]
zz Videotallennusta varten asetuksen
[Kauko-ohjaus] arvona on
oltava [Päällä].
4
Kuvaa.
zz Videotallennusta varten aseta
kauko‑ohjaimen vapauttamisen
ajoituksen / videokuvauksen kytkin
ja paina vapautuspainiketta.
asentoon
289
zz Virta katkeaa automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua, vaikka olisit
asettanut ajaksi yhden minuutin tai vähemmän.
zz Voit poistaa laiteparitiedot valitsemalla [Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Bluetooth-toiminto] → [Tarkista/poista yhteystiedot] ja painamalla sitten
-painiketta.
290
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Voit tallentaa ottamiasi kuvia tietokoneelle kytkemällä kameran
tietokoneeseen liitäntäkaapelilla IFC-100U (myydään erikseen; kameraan
kytkettävä pää: tyyppi C). Voit katsoa lisätietoja tietokoneen liitännöistä
tietokoneen käyttöoppaasta.
1
Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta.
2
Liitä kamera tietokoneeseen.
3
4
Kytke kameraan virta.
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
zz Voit avata kuvat käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa
ohjelmistoa.
zz Voit käyttää kuvien siirtämiseen myös kortinlukijaa.
291
Kuvien tulostaminen
Tulosta kuvat liittämällä kamera PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
USB-kaapelilla (myydään erikseen; kameraan kytkettävä pää: tyyppi C).
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP -sarjan
kuvatulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat
tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös tulostimen käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
2
Liitä kamera tulostimeen.
3
4
Kytke tulostimeen virta.
Siirry toistotilaan ja valitse kuva.
292
5
Avaa tulostusnäyttö.
6
[Tulosta]
zz
-painike → [Tulosta kuva]
293
Liite
294
Käsittelyohjeita
zz Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista
sitä koville iskuille.
zz Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden
voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähelle.
Vahvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa toimintahäiriön
tai poistaa kuvatietoja.
zz Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa,
pyyhi kamera kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien
puhdistusliinalla. Älä hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
zz Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
zz Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista.
Jos puhdistaminen on vaikeaa, ota yhteyttä asiakastukeen.
zz Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa
säilytysastiassa. Jos akku on pitkiä aikoja käyttämättömänä,
voit säilyttää sen suorituskyvyn lataamalla sen noin kerran vuodessa
ja käyttämällä sitä kamerassa, kunnes varaus on kulunut loppuun,
ennen kuin palautat akun säilytykseen.
295
Vianmääritys
Jos olet havainnut kamerassa mahdollisen ongelman, tarkista ensin
seuraavat seikat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.
„„ Virta
Mitään ei tapahdu, kun ON/OFF-painiketta painetaan.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Akun teho heikkenee matalissa lämpötiloissa. Yritä lämmittää akkua
asettamalla se esimerkiksi taskuusi varmistaen samalla, etteivät akun
navat kosketa mitään metalliesineitä.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
zz Jos nämä toimenpiteet eivät auta, vaan akku tyhjenee edelleen
nopeasti latauksen jälkeen, akun käyttöikä saattaa olla lopussa.
Hanki uusi akku.
Akku on turvonnut.
zz Akun turpoaminen on normaalia, eikä siitä aiheudu mitään vaaraa.
Jos akku kuitenkin turpoaa niin paljon, ettei se mahdu kameraan,
ota yhteys asiakastukeen.
„„ Kuvaaminen
Kuvaaminen ei onnistu.
zz Paina toiston aikana laukaisin puoliväliin.
296
Näyttö on outo kuvattaessa.
zz Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin,
mutta ne tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki
loisteputki‑ tai LED-valaistuksessa kuvattaessa.
Videotallennus tai toisto pysähtyy yllättäen.
]- tai [
]-vaihtoehtoa varten UHS-I-muistikorttia,
zz Käytä [
jonka UHS-nopeusluokka on vähintään 3.
zz Käytä suuren kuvataajuuden videoita varten UHS-I-muistikorttia,
jonka UHS-nopeusluokka on vähintään 3.
zz Käytä nopeutettujen 4K-videoiden (1), nopeutettujen Full HD -videoiden
(2) tai hybridiautomaattivideoiden (3) toistoa varten muistikorttia,
jonka lukunopeus on noin (1) 300 Mb/s tai (2)/(3) vähintään 90 Mb/s.
Jos muistikortti on liian hidas, meneillään oleva videon toisto voi pysähtyä.
[
] tulee näyttöön, ja kamera sammuu automaattisesti.
zz Jos olet kuvannut pitkään tai kuvannut kuumalla säällä, näyttöön voi
tulla [ ], joka ilmaisee, että kamera sammuu pian automaattisesti.
Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna sen jäähtyä.
Jatkuva kuvaus on huomattavasti tavallista hitaampaa.
zz Korkeissa lämpötiloissa jatkuva kuvaus voi olla huomattavasti tavallista
hitaampaa. Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna
sen jäähtyä.
Näytössä näkyy [
].
zz [ ] voi näkyä näytössä toistuvan videotallennuksen jälkeen seuraavilla
asetuksilla tai jos pidät kameraa pitkään valmiustilassa videotallennusta
varten.
-- 4K-videotallennus
-- Videotallennus suurella kuvataajuudella
-- Videotallennus, kun muodostettuna on Wi-Fi-yhteys
Kameran virta katkeaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua,
jos jatkat tallentamista [ ]-kuvakkeen ollessa näytössä. Kameran virta
voi katketa automaattisesti myös valmiustilassa videotallennusta
varten, kun [ ] on näytössä. Kun [ ] näkyy näytössä, katkaise
kamerasta virta ja anna sen jäähtyä.
297
Kuvan laatu on heikko.
zz Kuvan laatu voi heiketä, jos kuvaat kameran sisäisen lämpötilan ollessa
liian kuuma.
Kuvat eivät tarkennu.
zz Varmista, että tarpeettomat toiminnot, kuten makrot, on poistettu käytöstä.
zz Kokeile kuvata käyttäen tarkennuksen lukitusta.
Tarkennuspisteet eivät tule näkyviin, eikä kamera tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
zz Yritä sommitella kuva siten, että suuren kontrastin kohteet on keskitetty,
ennen laukaisimen painamista puoliväliin (tai sen painamista puoliväliin
toistuvasti), jotta tarkennuspisteet näytetään oikein ja kamera
tarkentaa oikein.
Kuvissa olevat kohteet näyttävät liian tummilta.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
Kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
zz Vähennä kohteiden valaistusta.
Kuvat näyttävät liian tummilta salaman välähtämisestä huolimatta.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai
muuttamalla salamatehoa.
zz Suurenna ISO-herkkyyttä.
Salamalla kuvatut kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat
ovat ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai
muuttamalla salamatehoa.
„„ Videoiden tallentaminen
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
zz Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
298
„„ Wi-Fi
Yhteyttä Wi-Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla
-painiketta.
zz Wi-Fi-valikkoon ei voi siirtyä, kun kamera on kytketty kaapelilla
tulostimeen tai tietokoneeseen. Irrota kaapeli.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
zz Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema
kanava. Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on
suositeltavaa määrittää tuettu kanava käsin. Tietoja tuetuista kanavista
on Canonin verkkosivustossa.
Kuvien lähettäminen kestää kauan. / Langattomassa yhteydessä on häiriö.
zz Älä käytä kameraa Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä;
tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivat laitteet.
zz Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa
yhteyden (kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä
ole mitään esteitä.
Laiteparin muodostaminen älypuhelimen kanssa Bluetoothin avulla
ei onnistu.
zz Bluetoothin avulla ei voi muodostaa laiteparia älypuhelimen kanssa,
jos olet valinnut [Bluetooth-toiminto] → [Bluetooth-toiminto] →
[Kaukosäädin] ja käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1.
„„ Virhekoodit
Virhekoodit (Errxx) ja suositellut toimet näkyvät näytössä.
zz Virhekoodeja näytetään, jos kameran kanssa on ongelmia.
Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi (Errxx) muistiin ja ota yhteyttä
asiakastukeen.
zz Langattoman tiedonsiirron virheiden virhekoodit (Errxx) näkyvät
oikealla ylhäällä näytössä, joka avataan valitsemalla [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] → [Wi-Fi-toiminto]. Painamalla -painiketta
voit tarkastella virheen tietoja tietonäytöissä.
299
Näytössä näkyvät tiedot
zz Kuvattaessa
(47)
(48)
(49) (50) (51)
(54)
(52)
(53)
(14) (15)
(16)
(17)(18)(19)(20)(21)
(1)
(3)
(5)
(44)
(10)
(12)
(45)
(55)
(22)
(2)
(23)
(24)
(4)
(25)
(6)
(7)
(26)
(27)
(8)
(28)
(29) (30)
(9)
(11)
(32)
(13)
(56)
(57)
(31)
(33)
(39) (40) (41) (42)(43)
(34) (35) (36)(37)(38)
(46)
(59) (60) (61)
(63) (64) (65)
(62)
(58)
(66)
(1)
Kuvaustila, Näkymä-kuvake
(9)
(2)
Tarkenn.menetelmä
(10) Kameran tärähdysvaroitus
(3)
Tarkennushaarukointi / kuvien määrä (11) Kosketuslaukaisin
(4)
Tarkennustoiminta
(12) Kuvaustapa/itselaukaisu
(5)
Ristikko
(13) Valotuksen lukitus
(6)
Mittaustapa
(7)
Kuvan laatu
(14) Tallennettavissa oleva kuvamäärä /
-rullamäärä
tallennettavissa oleva
(8)
Videotallennuksen laatu
300
Harmaasuodin
(15) Jatkuvan kuvauksen kuvien
enimmäismäärä / jatkuvan
-rullien
kuvauksen
enimmäismäärä (kiinteä 1)
(39) Valotustason ilmaisin
(40) Valotushaarukointi
(41) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(42) Ensisijainen huippuvalotoisto
(16) Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
(43) ISO-herkkyys
(17) Akun varaustaso
(44) Videokollaasi
(18) Zoomaussuurennus,
digitaalinen telejatke
(45)
Merkkivalo
(46) Videon servotarkennus
(19) Tarkennuspiste
(47) Älykäs kuvanvakain
(20) AE-mittauspistekehys
(48) Hybridiautomaattitila / koostetyyppi
(21) Elektroninen vesivaaka
(49) RAW-sarjatila
(22) Pikavalintanäyttö
(50)
(23) Histogrammi
(51) Monikuvan kohinanvaimennus
(24) Tarkennusalue
(52)
(25) Valkotasapaino
(53) Zoomauspalkki
(26) Kuva-asetukset
(54)
Tarvittava aika
(27) Automaattinen valotuksen optimointi
(55)
Aikaväli
(28) Luovat suotimet
(56) Valkotasapainon korjaus
(29) Luo kansio
(57) Miniatyyritehostevideo
(30) Valotuksen simulointi
(58) Manuaalitarkennuksen ilmaisin
(31) Bluetooth-älypuhelinyhteys,
GPS-tietojen hankinnan tila
(59) Näytön suorituskyky
(32) Pvm-merkki
(33) Bluetooth-yhteystila
(34) Valotusaika
(35) Elektroninen suljin
(36) Salamatoiminto /
salamavalotuksen lukitus
(37) Aukon arvo
Ennakkokuvaus
Kuvien määrä
(60) Ekotila
(61) Kuvanvakaus
(62) Valotuksen korjaus
(63) Tuulisuoja
(64) Vaimennus
(65)
Automaattinen pitkä valotusaika
(66)
aut. suorist.
(38) Salamavalotuksen korjaus /
salamateho
301
zz Toiston aikana
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(7)
(12)
Nykyinen kuva /
kuvien kokonaismäärä
(7)
Kansion numero – kuvanumero
(8)
Valotusaika
(2)
Akun varaustaso
(9)
Aukon arvo
(3)
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(10) Valotuksenkorjaustaso
(4)
Bluetooth-yhteystila
(11) ISO-herkkyys
(5)
Luokitus
(12) Ensisijainen huippuvalotoisto
(6)
Suojaus
(13) Kuvan laatu*
(13)
*Kuvilla, joissa on käytetty luovaa suodinta, RAW-kuvan käsittelyä, koon muuttamista,
]. Rajatuissa kuvissa on
rajausta tai punasilmäkorjausta, on merkintä [
merkintä [ ].
302
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)
(5)
(6)
(11)
(17)
(18)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(19)
(20)
(1)
Kuvauspäivämäärä ja -aika
(12)
(2)
Histogrammi
(3)
Kuvaustila / RAW-sarjatila
(13) Salamavalotuksen korjaus /
monikuvan kohinanvaimennus
(4)
Valotusaika
(14) Mittaustapa
(5)
Aukon arvo
(15) Automaattinen valotuksen optimointi
(6)
Valotuksenkorjaustaso
(16) Harmaasuodin
(7)
ISO-herkkyys
(17) Videon tallennuskoko
(8)
Ensisijainen huippuvalotoisto
(18) Kuvan laatu*
(9)
Valkotasapaino
(19) Videon tallennusaika / RAW-sarjatila
(10) Valkotasapainon korjaus
aut. suorist.
(20) Tiedostokoko
(11) Kuvatyylin tarkat tiedot
*Kuvilla, joissa on käytetty luovaa suodinta, RAW-kuvan käsittelyä, koon muuttamista,
]. Rajatuissa kuvissa on
rajausta tai punasilmäkorjausta, on merkintä [
merkintä [ ].
303
Langattomia toimintoja koskevia
varotoimia
zz Ennen kuin valuutta- ja ulkomaankauppalaeilla säänneltyjä
kameratavaroita ja -teknologioita viedään (mukaan lukien niiden tuonti
Japanin ulkopuolelle tai niiden näyttäminen ulkomaalaisille Japanissa),
saatetaan tarvita Japanin hallituksen vienti- tai palvelunsiirtolupa.
zz Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaisia salausosia, joten tuotteeseen
sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä tuotetta saa viedä
Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
zz Kirjaa käyttämäsi Wi-Fi-asetukset ylös. Tuotteen virheellinen käyttö,
radioaaltojen tai staattisten sähkönpurkausten vaikutukset, vahingot tai
toimintahäiriöt voivat muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman
tiedonsiirron asetuksia tai hävittää ne. Huomaa, että Canon ei vastaa
mistään sisällön vahingoittumisesta tai häviämisestä johtuvista suorista
tai epäsuorista vahingoista tai tulojen menetyksistä.
zz Kun siirrät omistajuuden, hävität tuotteen tai lähetät sen huoltoon,
palauta langattoman tiedonsiirron oletusasetukset poistamalla kaikki
itse tekemäsi asetukset.
zz Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta johtuvia
vahinkoja.
Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden
luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista tai menetyksistä, jos tuote
katoaa tai varastetaan.
zz Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Käytä tuotteen langattomia toimintoja tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti. Canon ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat
toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen käyttötapojen
vastaisesta käytöstä.
304
zz Suojausohjeita
Koska Wi-Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi-Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
zz Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä yritä
muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat
ovat mahdollisia.
zz Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi-Fi-verkkolähetyksiä
ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota tietoja.
Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun
muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi
tietojen luvattomaksi hankkimiseksi) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
Suojaa Wi-Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi-Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi-Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
305
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
306
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
307
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
308
Henkilötiedot ja suojausohjeet
Jos kameraan on tallennettu henkilötietoja ja/tai Wi-Fi-suojausasetuksia tms.,
huomaa, että nämä tiedot ja asetukset voivat edelleen olla kamerassa.
Kun siirrät kameran toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen huoltoon,
estä tietojen ja asetusten vuotaminen toimimalla seuraavalla tavalla.
zz Poista tallennetut Wi-Fi-suojaustiedot valitsemalla Wi-Fi-asetuksista
[Nollaa asetukset].
309
Tavaramerkit ja lisensointi
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™
ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää näitä merkkejä
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet
omistaa Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Osa tiedoista näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
310
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
311
Rajoitukset
zz Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
zz Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
zz Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
zz Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
zz Poiketen edellisistä kohdista Canon ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.
312
Hakemisto
Numerolla alkavat
H
1 pisteen AF 149
Ajoitettu tähtivideo (kuvaustila) 76
Akku
Ekotila 250
Lataaminen 21, 287
Virransäästö 251
Automaattinen suoristus 159
Automaattinen valotuksen
optimointi 127
Automaattitila (kuvaustila) 56
Av (kuvaustila) 91
Hakeminen 208
Harmaasuodin 129
HDMI-kaapeli 285
HDR-taide, koho (kuvaustila) 83
HDR-taide, kylläinen (kuvaustila) 83
HDR-taide, normaali (kuvaustila) 83
HDR-taide värikylläinen
(kuvaustila) 83
HDR-vastavalo (kuvaustila) 64
HDR-video 88
Hihna 20
Huippuvalotoisto 128
Hybridiautomaattitila (kuvaustila) 60
B
I
Bluetooth 213, 241
Bulb-valotus 94
Ilotulitus (kuvaustila) 64
ISO-herkkyys 122, 125
Itselaukaisu 115
A
C
C (kuvaustila) 273
Camera Connect 213
CANON iMAGE GATEWAY 234
J
D
K
Digitaalinen telejatke 160
Digitaalinen zoomaus 95
DPOF 194
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 82
Kamera
Nollaaminen 275
Kasvot + seuranta 149
Katseleminen 30, 175
Kosketuskäyttö 52
Kuvaesitys 207
Kuvahaku 208
Luettelokuva 179
Jatkuva kuvaus 114
Jatkuva tark. 151
E
Ekotila 250
Elektroninen suljin 147
313
Luettelokuva 179
Luokitus 206
Siirtymisnäyttö 209
Suurennettu näyttö 177
Televisionäyttö 285
Videokoosteet 178
Yhden kuvan näyttäminen 175
Kosketuslaukaisin 145
Kosketustarkennus 146
Kuvaaminen
Kuvaustiedot 300
Kuva-asetukset 137, 139, 142
Kuvaesitys 207
Kuvakkeet 300, 302
Kuvakoon muuttaminen 205
Kuvan laatu 103
Kuvanumerointi 245
Kuvanvakaus 157
Kuvasuhde 105
Kuvat
Näyttöaika 106
Poistaminen 191
Suojaaminen 187
Kuvien lähettäminen 234
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 215, 223
Kuvien lähettäminen
Web-palveluun 234
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 291
Käsitarkennus (tarkennusalue) 98
Kääntäminen 190
M
M (kuvaustila) 92
Makro (tarkennusalue) 97
Manuaalitarkennuksen korostus 100
Manuaalitarkennus (MF) 98
Miniatyyritehoste (kuvaustila) 82, 85
Miniatyyritehostevideo
(kuvaustila) 166
Mittausmenetelmä 130
Muistikortit 22
Mukautettu valkotasapaino 135
Muokkaaminen
Kuvakoon muuttaminen 205
Punasilmäkorjaus 200
Rajaus 203
Muotokuva (kuvaustila) 62
N
Nollaaminen 275
Nopeutettu video (kuvaustila) 170
Näytön kieli
Asetukset 25
Muuttaminen 255
Näyttö
Kuvakkeet 300
Näytön kieli 25, 255
O
L
Ohjelmisto
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti 230
Ohjelmoitu AE 89
Omakuva (kuvaustila) 62, 65
Oma valikko 279
Langattomat toiminnot 212, 304
Lataaminen 21, 287
Latauslaite 283
Lelukameratehoste (kuvaustila) 82
Liitin 285, 291, 292
Lisävarusteet 283
314
P
Salama pois 107
Salamavalotuksen korjaus 110
Salamavalotuksen lukitus 108
Servo AF 148
Siirtymisnäyttö 209
Suojaa kuvat 187
Suojaaminen 187
Suurennettu näyttö 177
Suuri kuvataajuus 162
Suurten ISO-herkkyyksien
kohinanvaimennus 143
P (kuvaustila) 89
Paikkatietojen lisääminen kuviin 224
Pakkaus 103
Panoraamakuva (kuvaustila) 66
Panorointi (kuvaustila) 68
Pehmeä iho (kuvaustila) 62
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 81
PictBridge 226, 284, 292
Pikavalintanäyttö 41
Kosketuskäyttö 49
Perustoiminnot 37
Pikselimäärä (kuvakoko) 103
Pistetarkennus 149
Pitkä valotusaika 94
Poistaminen 191
Punasilmäkorjaus 200
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 25
Muuttaminen 254
T
Tarkennuksen apuvalo 152
Tarkennuksen haarukointi 153
Tarkennuksen lukitus 101
Tarkennus
Manuaalitarkennuksen
korostus 100
Servo AF 148
Tarkennuksen lukitus 101
Tarkennuspiste 149
Tarkennusalue
Käsintarkennus 98
Makro 97
Tarkennusmenetelmä 149
Tarkennuspisteet 45, 150
Tarkennuspistezoomaus 98
Taustan sumennus (kuvaustila) 81
Televisionäyttö 285
Tulostaminen 194, 226, 292
Tuulisuoja 163
Tv (kuvaustila) 90
Tähtien liike (kuvaustila) 74
R
Rajaus 203
Rakeinen mustavalkokuva
(kuvaustila) 81
RAW 103
RAW-kuvan käsittely 198
RAW-sarjatila 116
Ristikko 263
Ruoka (kuvaustila) 63
S
Salama
Hidas täsmäys 107
Salaman ajoitus 112
Salama pois 107
Salamavalotuksen korjaus 110
315
V
W
Vaimennus 163
Valikko
Kosketuskäyttö 50
Perustoiminnot 39
Taulukko 42
Valinnaiset toiminnot 270
Valkotasapaino (väri) 133
Valo 152
Valokuvakirjan aset. 196
Valotuksen lukitus 96
Valotus
Korjaus 119
Salamavalotuksen lukitus 108
Valotuksen lukitus 96
Valotushaarukointikuvaus 120
Vesiväritehoste (kuvaustila) 82
Vianmääritys 296
Videoiden käsisäätöinen
valotus (kuvaustila) 87
Videojärjestelmä 257
Videokollaasi 168, 201
Videot
Luo albumi 201
Muokkaaminen 180
Servo AF 164
Tallennuskoko 161
Virheilmoitukset 299
Virransäästö 251
Virta 283
Värikylläisyys 139
Värilämpötila 133
Väri (valkotasapaino) 133
Wi-Fi-toiminnot 212
Y
Yhteystietojen muuttaminen
tai poistaminen 242
Yökuvaus käsivaralta (kuvaustila) 63
Z
Zoomaus 28, 56, 95, 102
Ä
Äänimerkki 259
Ö
Öinen tähtimaisema (kuvaustila) 72
316
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising