Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Laajennettu käyttöopas
Sisällys
Kameran perusteet
Kuvaaminen
Toisto
Langattomat toiminnot
Toimintojen asetukset
Lisävarusteet
Vinkkejä kameran käyttöön
Hakemisto
SUOMI
CEL-SX5AA261
© CANON INC. 2018
Käyttöä edeltäviä huomautuksia
ja lakeihin liittyviä tietoja
zz Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan
tai laitteelle sopivalla tavalla.
zz Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia,
mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet.
Huomaa, että rajoituksia voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen
olisi tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
zz Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
zz Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa
pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
zz Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
2
Johdanto
zz Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla ensimmäisellä sivulla oikealla
olevaa luvun otsikkoa.
zz Perussiirtymistä varten voit napsauttaa kunkin sivun alaosassa
olevia kuvakkeita.
: Siirry ensimmäiselle sivulle
: Palaa edelliselle sivulle
: Siirry yksi sivu taaksepäin
: Siirry yksi sivu eteenpäin
zz Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän
oletusasetuksia.
zz Välilehdet, kuten
, ilmaisevat, mitä tiloja kuvausohjeissa
käytetään. Jotkin toiminnot ovat käytettävissä myös muissa tiloissa.
zz Saat kameran käyttöä helpottavia vinkkejä napsauttamalla
-kuvaketta.
zz Oppaassa käytetyt merkintätavat
zz Tässä oppaassa kameran painikkeet ja valitsimet ilmaistaan
kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä tai
jotka muistuttavat niitä.
zz Seuraavat kameran ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
zz Näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
zz Joissakin kuvissa näkyvät numerot vastaavat vaiheiden numeroita.
zz = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä
”xx” ilmaisee sivunumeron).
zz Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista käytetään
nimitystä ”muistikortti”.
3
Sisällys
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja............ 2
Johdanto....................................................................................... 3
Oppaassa käytetyt merkintätavat.....................................................3
Tavalliset kameratoiminnot.......................................................... 15
Turvaohjeita................................................................................ 18
Kameran perusteet............................................................ 21
Valmistelut................................................................................... 22
Hihnan kiinnittäminen.....................................................................22
Akun lataaminen.............................................................................23
Muistikortin valmisteleminen...........................................................24
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen...............................25
Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen asettaminen.....27
Kameran piteleminen.................................................................. 29
Kameran kokeileminen................................................................ 30
Kuvaaminen....................................................................................30
Katseleminen..................................................................................32
Osien nimet................................................................................. 33
Etupuoli...........................................................................................33
Taustapuoli.....................................................................................34
Etsin............................................................................................ 35
Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen............................... 36
Merkkivalonäyttö......................................................................... 37
Kuvaustilan asettaminen............................................................. 38
Kameran ominaisuuksien määrittäminen.................................... 39
Pikavalintanäyttö............................................................................39
Valikkonäyttö..................................................................................40
Pikavalintanäytössä käytettävissä olevat toiminnot.................... 42
Valikkoasetukset......................................................................... 43
4
Kuvaustila-näyttö......................................................................... 45
Kuvausnäytön kehykset.............................................................. 46
Kuvausnäytön asetukset............................................................. 47
Toistonäytön asetukset................................................................ 48
Histogrammien vaihtaminen...........................................................49
Näyttönäppäimistö...................................................................... 50
Kuvaaminen....................................................................... 51
Kuvaaminen kameran määrittämillä asetuksilla
(Automaattitila/Hybridiautomaattitila).......................................... 52
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa............................................54
Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)............................ 55
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen (Urheilu-kuvaustila)............... 56
Erikoiskohteiden kuvaaminen (Erikoiskuvaustila)....................... 57
Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva-tila).........60
Kuvaaminen kuvatehosteilla (Luovien suodattimien tila)............ 61
Pienoismallia muistuttavat kuvat (Miniatyyritehoste)......................64
Erilaisten videoiden kuvaaminen (Videotila)............................... 65
Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja aukon arvoilla
(Videoiden käsisäätöinen valotus)..................................................65
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)................................ 67
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)................................. 68
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla (Av-tila)................................ 69
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja aukon arvoilla (M-tila).......... 70
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)........ 71
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen (AE-lukitus)............. 72
Kohdistaminen helposti manuaalisen zoomauksen jälkeen
menetettyihin kohteisiin (Rajausapu – Hae)............................... 73
Näyttöaluevaihtoehdot....................................................................74
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen liikkeeseen
(Automaattinen zoomaus)........................................................... 75
5
Kasvojen jatkuvasti samankokoisina näyttämisen säätäminen......76
Kohteiden menettämisen välttäminen lähemmäs zoomattaessa
(Rajausapu – Lukitus)................................................................. 77
Kohteen keskittämisnäytön poistaminen käytöstä..........................78
Lähikuvien ottaminen (Makro)..................................................... 79
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen....................................... 80
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)..................................................81
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen........................................ 82
Kuvanlaadun muuttaminen......................................................... 83
Tallentaminen RAW-muodossa......................................................83
Kuvasuhteen muuttaminen......................................................... 84
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen............... 85
Salamatilan vaihtaminen............................................................. 86
Kuvan kirkkaus / valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)......................................................... 87
Salama-asetusten määrittäminen............................................... 88
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen....................................88
Välähdystehon säätäminen............................................................89
Salaman ajoituksen muuttaminen..................................................90
Punasilmäisyyden vähennys..........................................................90
FE-varmistuksen määrittäminen.....................................................91
Jatkuva kuvaus........................................................................... 92
Itselaukaisun käyttäminen........................................................... 93
Päiväysmerkin lisääminen........................................................... 94
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus).................. 95
Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)............................................................96
ISO-herkkyyden muuttaminen..................................................... 98
Automaattisten ISO-asetusten säätäminen....................................98
6
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)........................................ 99
Mittausmenetelmän muuttaminen............................................. 100
Mittausajastimen asettaminen................................................... 101
Valotuksen simuloinnin määrittäminen...................................... 102
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino)................ 103
Mukautettu valkotasapaino...........................................................104
Värien mukauttaminen (Tyyliasetukset).................................... 105
Servo AF -toiminnon käyttäminen............................................. 106
Tarkennusmenetelmän valitseminen......................................... 107
Tarkennettavien kohteiden valitseminen (Seurantakehys)...........107
Tarkennuspisteen siirtäminen.......................................................109
Tarkennusasetuksen vaihtaminen..............................................110
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen..................................... 111
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen....................................112
Runsaan kameran tärinän korjaaminen........................................ 112
Automaattisen suoristuksen käyttäminen...................................113
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen..........................................114
Zoomauksen tai manuaalitarkennuksen asennon
tallentaminen..............................................................................115
Videon tallennuskoon muuttaminen...........................................116
Äänen tallennuksen asetusten määrittäminen...........................117
Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen................................. 117
Tuulisuoja..................................................................................... 118
Vaimennus.................................................................................... 118
Videon servotarkennuksen määrittäminen.................................119
Automaattisen pitkän valotusajan käyttäminen......................... 120
Pienoismallitehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)............ 121
Videokollaasien tallentaminen................................................... 122
Nopeutettujen videoiden tallentaminen..................................... 124
7
Tietonäytön määrittäminen HDMI‑lähtöä varten....................... 125
Videokoosteen tyypin määrittäminen........................................ 126
Toisto................................................................................ 127
Katseleminen............................................................................ 128
Kuvien suurentaminen.............................................................. 129
Videokoosteiden katseleminen................................................. 130
Kuvien löytäminen hakemistosta............................................... 131
Videoiden muokkaaminen......................................................... 132
Videoiden alun tai lopun poistaminen...........................................132
4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi......................................134
Videokoosteiden muokkaaminen..................................................135
Kuvien suojaaminen.................................................................. 136
Useiden kuvien suojaaminen........................................................136
Kuvien kääntäminen.................................................................. 138
Kuvien poistaminen................................................................... 139
Useiden kuvien poistaminen kerralla............................................139
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)............................ 141
Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien tulostaminen...........142
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan........................................... 143
Punasilmäkorjaus...................................................................... 144
Rajaus....................................................................................... 145
Kuvakoon muuttaminen............................................................ 147
Kuvien luokittelu........................................................................ 148
Kuvaesitysten katseleminen...................................................... 149
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen...................................... 150
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla......................................... 151
Videokollaasien yhdistäminen................................................... 152
Toiston aloittaminen edellisestä näytetystä kuvasta................. 154
8
Langattomat toiminnot................................................... 155
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot............................... 156
Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen......................... 158
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen kautta
Wi-Fi-painikkeella.........................................................................161
Kuvien katselemisen rajoittaminen...............................................164
Älypuhelimien kanssa käytettävät ominaisuudet...................... 165
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvattaessa..................................................................................165
Etäkuvaaminen samalla, kun katselee reaaliaikaista kuvaa
älypuhelimessa.............................................................................165
Kameran etähallinta älypuhelimesta.............................................166
Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa.........................................166
Yhdistäminen tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden kautta..................... 167
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta..............................169
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti............... 171
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin..................................... 174
Verkkopalveluiden rekisteröiminen...............................................174
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin........................................178
Yhdistäminen uudelleen Wi‑Fi‑yhteyden kautta........................ 179
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen.................................................. 180
Bluetooth-laiteparien tietojen poistaminen................................ 181
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen........................ 182
Toimintojen asetukset.................................................... 183
Kansioiden valitseminen ja luominen........................................ 184
Kuvanumeroinnin muuttaminen................................................ 185
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen käännön
määrittäminen........................................................................... 186
Muistikortin alustaminen............................................................ 187
Toiminto-oppaan määrittäminen................................................ 188
9
Ekotilan käyttäminen................................................................. 189
Virransäästötoimintojen säätäminen......................................... 190
Näytön kirkkauden säätäminen................................................. 191
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen säätäminen........... 192
Kielen vaihtaminen.................................................................... 193
Videojärjestelmän määrittäminen.............................................. 194
Äänimerkkien säätäminen......................................................... 195
Äänenvoimakkuuden säätäminen............................................. 196
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen....................................... 197
Zoomauspainikkeiden toimintojen mukauttaminen................... 198
Tarkennuspisteen valitsimen ja AE-lukituksen toimintojen
välillä vaihtaminen..................................................................... 199
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen..................................... 200
Prioriteetin määrittämien kuvausnäytön suorituskyvylle............ 201
Näyttötilan määrittäminen......................................................... 202
Objektiivin sisäänvetäytymisaika............................................... 203
Peilikuvan määrittäminen.......................................................... 204
Aloitusnäytön näyttämisen määrittäminen................................ 205
Mittayksikköjen näyttö............................................................... 206
Valinnaisten toimintojen määrittäminen..................................... 207
Painikkeiden mukauttaminen........................................................208
Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)................................................. 209
Kameran oletusasetusten palauttaminen.................................. 210
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen...........211
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen QR-koodista.................... 212
Sertifiointilogojen näyttäminen.................................................. 213
Usein käytettävien kuvausvalikon kohtien tallentaminen
(Oma valikko)............................................................................ 214
Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen..........................215
10
Oma valikko -välilehden poistaminen...........................................215
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen.............................216
Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen....................................216
Oma valikko -näytön mukauttaminen...........................................217
Lisävarusteet................................................................... 218
Valinnaiset lisävarusteet............................................................ 219
Virtalähteet...................................................................................219
Muut..............................................................................................219
Tulostimet.....................................................................................220
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen................................. 221
Toisto TV:ssä................................................................................221
Vastavalosuojan (myydään erikseen) käyttäminen......................222
Objektiivisuodattimien (myydään erikseen) käyttäminen..............223
Etäkuvaaminen.............................................................................224
Kaukolaukaisimen (myydään erikseen) käyttäminen...................225
Ulkoisen mikrofonin käyttäminen..................................................225
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen....................................... 226
Kuvien tulostaminen.................................................................. 227
Vinkkejä kameran käyttöön............................................ 229
Kameran perusteet.................................................................... 230
Käsittelyohjeita.............................................................................230
Valmistelut....................................................................................230
Kameran piteleminen....................................................................231
Etsin..............................................................................................232
Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen.................................232
Kameran ominaisuuksien määrittäminen.....................................232
Kuvausnäytön kehykset................................................................232
Toistonäytön asetukset.................................................................233
Kuvaaminen.............................................................................. 234
Kuvaaminen kameran määrittämillä asetuksilla
(Automaattitila/Hybridiautomaattitila)............................................234
11
Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila).............................237
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen (Urheilu‑kuvaustila).................238
Erikoiskohteiden kuvaaminen (Erikoiskuvaustila).........................238
Erilaisten videoiden kuvaaminen (Videotila).................................239
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)..................................240
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)...................................241
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla (Av-tila).................................241
Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja aukon arvoilla (M-tila)...........241
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)..........242
Kuvan kirkkauden / valotuksen lukitseminen (AE-lukitus)............242
Kohdistaminen helposti manuaalisen zoomauksen jälkeen
menetettyihin kohteisiin (Rajausapu – Hae).................................243
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen liikkeeseen
(Automaattinen zoomaus)............................................................243
Kohteiden menettämisen välttäminen lähemmäs zoomattaessa
(Rajausapu – Lukitus)...................................................................244
Lähikuvien ottaminen (Makro)......................................................245
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen.........................................245
Kuvanlaadun muuttaminen...........................................................245
Salamatilan vaihtaminen..............................................................246
Kuvan kirkkaus/valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)...........................................................246
Salama-asetusten määrittäminen.................................................246
Jatkuva kuvaus.............................................................................247
Itselaukaisun käyttäminen............................................................247
Päiväysmerkin lisääminen............................................................248
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)....................248
ISO-herkkyyden muuttaminen......................................................248
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi).........................................249
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino)...................249
Servo AF -toiminnon käyttäminen.................................................250
Tarkennusmenetelmän valitseminen............................................250
12
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen.......................................251
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen............................................251
Zoomauksen tai manuaalitarkennuksen asennon tallentaminen....251
Videon tallennuskoon muuttaminen.............................................252
Äänen tallennuksen asetusten määrittäminen..............................252
Videon servotarkennuksen määrittäminen...................................252
Automaattisen pitkän valotusajan käyttäminen............................252
Pienoismallitehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)................253
Videokollaasien tallentaminen......................................................253
Nopeutettujen videoiden tallentaminen........................................254
Toisto......................................................................................... 255
Katseleminen................................................................................255
Kuvien suurentaminen..................................................................255
Videokoosteiden katseleminen.....................................................255
Videoiden muokkaaminen............................................................256
Kuvien suojaaminen.....................................................................257
Kuvien poistaminen......................................................................257
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)................................258
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan...............................................258
Punasilmäkorjaus.........................................................................258
Rajaus..........................................................................................258
Kuvakoon muuttaminen................................................................258
Kuvien luokittelu...........................................................................259
Kuvaesitysten katseleminen.........................................................259
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen..........................................259
Videokollaasien yhdistäminen......................................................259
Langattomat toiminnot............................................................... 260
Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen.............................260
Älypuhelimien kanssa käytettävät ominaisuudet..........................261
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fi-yhteyden kautta........................262
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti..................262
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin........................................262
13
Toimintojen asetukset................................................................ 264
Kansioiden valitseminen ja luominen...........................................264
Kuvanumeroinnin muuttaminen....................................................264
Muistikortin alustaminen...............................................................264
Virransäästötoimintojen säätäminen............................................265
Näytön kirkkauden säätäminen....................................................265
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen.........................................265
Valinnaisten toimintojen määrittäminen........................................265
Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)....................................................266
Kameran oletusasetusten palauttaminen.....................................266
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen..............266
Usein käytettävien kuvausvalikon kohtien tallentaminen
(Oma valikko)...............................................................................267
Lisävarusteet............................................................................. 268
Valinnaiset lisävarusteet...............................................................268
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen.....................................268
Vianmääritys............................................................................. 270
Näytössä näkyvät tiedot............................................................ 274
Kuvattaessa..................................................................................274
Toiston aikana...............................................................................276
Langattomia toimintoja koskevia varotoimia............................. 278
Suojausohjeita..............................................................................279
Kolmannen osapuolen ohjelmisto............................................. 280
Henkilötiedot ja suojausohjeet.................................................. 283
Tavaramerkit ja lisensointi......................................................... 284
Rajoitukset................................................................................ 285
Hakemisto................................................................................. 286
14
Tavalliset kameratoiminnot
Kuvaaminen
zz Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila,
Hybridiautomaattitila)
-- = 52, = 54
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva)
-- = 60
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamakuva)
-- = 55
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
Muotokuvat
(= 57)
Erikoiskuvaustoiminnot
Urheilukuva
(= 56)
Yökuvaus
käsivaralta
(= 57)
Ilotulitus
(= 57)
15
Ruoka
(= 57)
Erikoistehosteiden käyttäminen
Pehmeä iho
(= 57)
Mustavalko
(= 61)
Pehmeäpiirto
(= 61)
Kalansilmätehoste
(= 61)
Kuin öljymaalaukset
(= 61)
Kuin vesivärimaalaukset
(= 61)
Lelukameratehoste
(= 61)
Miniatyyritehoste
(= 64, = 121)
zz Kasvoihin tarkentaminen
-- = 52, = 57, = 107
zz Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä)
-- = 86
zz Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu)
-- = 93
zz Päiväysmerkin lisääminen
-- = 94
zz Videoiden ja valokuvien kuvaaminen yhdessä
-- = 54
Katseleminen
zz Kuvien katseleminen
-- = 128
zz Automaattinen toisto (Kuvaesitys)
-- = 149
zz Televisiossa
-- = 221
16
zz Kuvien selaaminen nopeasti
-- = 131, = 150, = 151
zz Kuvien poistaminen
-- = 139
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
zz Videoiden kuvaaminen
-- = 52, = 65
zz Videoiden katseleminen
-- = 128
Tulostaminen
zz Kuvien tulostaminen
-- = 141, = 167, = 227
Tallentaminen
zz Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
-- = 226
Wi-Fi-toimintojen käyttäminen
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
-- = 158, = 165
zz Kuvien tulostaminen
-- = 167
zz Kuvien jakaminen verkossa
-- = 174
zz Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
-- = 171
17
Turvaohjeita
zz Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
zz Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille
käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
zz Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
zz Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä
on jotain muuta epänormaalia.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua.
zz Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
zz Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti kirkkaita valonlähteitä, kuten kohti
aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kohti laseria tai muuta voimakasta keinovaloa.
Tämä voi vahingoittaa näköä.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
-- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
-- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
-- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
-- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen
tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
-- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai
muulla eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele
heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
18
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
-- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
-- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
-- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
-- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua
kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
-- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä
muunnella virtajohtoa.
-- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti
sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
-- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
zz Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja,
jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa
ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän tuntoherkkä
iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
zz Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta,
ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
zz Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan
varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään
ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi, muita ruumiinjäseniä
tai esineitä salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
zz Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja
tai loukkaantumisen.
19
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
zz Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa.
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
zz Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan
pääse pölyä tai hiekkaa.
zz Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran
toimintahäiriöitä.
zz Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
zz Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla
tulipalo tai räjähdys.
zz Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla
tai aseta sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja
aiheuttaa tulipalon.
zz Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää
ja aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
zz Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita
tai vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan
+- ja – -navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
zz Kun kortilta lukeminen tai sille kirjoittaminen on meneillään, älä koskaan katkaise
virtaa kamerasta, avaa muistikortti-/akkutilan kantta äläkä täristä tai tönäise kameraa.
Muutoin kuvat saattavat vioittua tai kamera tai muistikortti vahingoittua.
zz Älä työnnä väkisin muistikorttia kameraan väärin päin.
Tämä voi vahingoittaa kameraa.
20
Kameran perusteet
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistoon.
21
Valmistelut
zz Hihnan kiinnittäminen
(5)
(4)
1
Kiinnitä mukana toimitettu hihna
hihnan kiinnikkeeseen.
2
Kiinnitä objektiivin suojatulppa
hihnaan.
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
22
zz Akun lataaminen
(1)
1
Aseta akku laturiin.
2
Lataa akku.
3
Poista akku.
(2)
(2)
(1)
(1)
zz Merkkivalojen värit
-- Lataa: Oranssi
-- Täysin ladattu: Vihreä
(2)
23
zz Muistikortin valmisteleminen
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta.
zz SD-muistikortit*1
zz SDHC-muistikortit*1*2
zz SDXC-muistikortit*1*2
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa
kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
24
zz Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
(2)
1
Avaa kansi.
2
Aseta akku paikalleen.
(1)
(2)
(1)
Poistaminen
25
(1)
3
Aseta muistikortti paikalleen.
(2)
Poistaminen
4
Sulje kansi.
26
zz Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen
ja kielen asettaminen
1
Kytke kameraan virta.
2
Aseta vyöhyke.
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla →
-painike
zz
-painike
zz Valitse aikavyöhyke / -painikkeilla →
-painike → valitse [OK] / -painikkeilla
→ -painike
27
3
Valitse päivämäärä ja aika.
zz Valitse päivämäärä tai aika / -painikkeilla
→ -painike → säädä / -painikkeilla
→ -painike
zz Valitse [OK] →
4
-painike
Aseta näytön kieli.
zz Valitse [Kieli
-painike
]
zz Valitse kieli
-painike
/
28
/
-painikkeilla →
/ / -painikkeilla →
Kameran piteleminen
zz Aseta hihna kaulasi ympärille.
zz Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä
vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti
kiinni, jottei se liikkuisi.
29
Kameran kokeileminen
Kokeile kameraa käynnistämällä se, ottamalla joitakin stillkuvia tai videoita
ja katselemalla niitä.
zz Kuvaaminen
1
Poista objektiivin suojatulppa
ja kytke kameraan virta.
zz Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta uudelleen.
2
Siirry
3
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs
tai kauemmas.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua tai paina
zoomauspainikkeita katsellessasi näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta
30
4
Tarkenna (paina laukaisin puoliväliin).
zz Kamera antaa äänimerkin
tarkennuksen jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
5
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
31
zz Katseleminen
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoita toistettaessa:
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
32
Osien nimet
zz Etupuoli
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(3) (8)
(15) (16) (17) (18)
(9)
(10)
(1)
(13)
(11)
(14)
(12)
Zoomausvipu
Kuvaaminen: Toisto: (teleasento) /
(laajakulma)
(suurennus) /
(luettelokuva)
(9)
Ulkoisen mikrofonin tuloliitäntä
(10)
(Sommittelutoiminto – Haku)
-painike
(11)
(Sommittelutoiminto – Lukitus)
-painike
(2)
Laukaisin
(12) Zoomauspainike
(3)
Hihnan kiinnike
(13) Objektiivi
(4)
Päävalintakiekko
(5)
Valintakiekko
(14) Vastavalosuoja / suodattimen
sovittimen kiinnitysalusta
(6)
Salama
(15) Sarjanumero
(7)
Valo
(16) Jalustakierre
(8)
Kaiutin
(17) Muistikortti-/akkutilan kannen lukko
(18) Muistikortti-/akkutilan kansi
33
zz Taustapuoli
(3)
(12)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(13)
(14)
(2)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(11)
(1)
Näyttö
Avautuu vasemmalle noin 180°
sekä kääntyy ylös ja alas.
(2)
Dioptrian korjauksen säädin
(3)
Etsin
(4)
Mikrofoni
(5)
ON/OFF-painike
(6)
(21)(20) (19)
(14)
(15)
(16)
(Wi-Fi) -painike
(7)
Merkkivalo
(8)
Kaukolaukaisinliitäntä
(9)
DIGITAL-liitäntä
(12)
(13)
(Valotuksen korjaus) /
Ylös -painike
(Pikavalintanäyttö) -painike
Näyttää pikavalintanäytön.
Käytetään myös valittujen asetusten
vahvistamiseen.
(17)
(Salama) /
(18)
(Yhden kuvan poisto) /
Alas -painike
(19)
-painike
Käytetään valikkonäyttöjen
näyttämiseen.
(10) HDMI™-liitäntä
(11) Videokuvauspainike
Videoita voi tallentaa myös muissa
tiloissa kuin videotilassa.
(Tarkennuspisteen valitsin)
-painike
(20)
(21)
-painike
(AE-lukitus) -painike
34
Oikea -painike
(Toisto) -painike
(Makro) /
(Manuaalitarkennus) /
Vasen -painike
Etsin
Etsimen käyttäminen auttaa sinua keskittymään kohteiden pitämiseen
tarkennettuina.
1
Vaihda näyttötilaa.
2
Säädä diopteria.
zz Aktivoi etsin käyttöä varten pitämällä
se lähellä silmääsi.
zz Säädä sitä näytön ollessa avoinna.
35
Näytön kulman ja suuntauksen
säätäminen
zz Suuntaan (1): Näyttö avautuu noin 180°.
zz Suuntaan (2): Näyttö kääntyy noin 180°.
(2)
(1)
zz (3): Voit sulkea näytön kallistamalla
sitä eteenpäin.
(3)
36
Merkkivalonäyttö
Kameran päällä oleva merkkivalo palaa tai vilkkuu kameran tilan mukaan.
Väri
Merkkivalon tila
Päällä
Vihreä
Hidas vilkunta
Vilkkuu
Kameran tila
zz Stillkuvien tallentaminen muistikortille
tai niiden lukeminen kortilta
zz Näyttö pois
zz Videoiden tallentaminen muistikortille
tai niiden lukeminen kortilta
zz Siirtäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
37
Kuvaustilan asettaminen
Voit siirtyä kuhunkin kuvaustilaan valintakiekon avulla.
(7)
(1)
(8)
(2)
(3)
(9)
(4)
(10)
(5)
(11)
(6)
(12)
(1)
Tv-tila
Määritä valotusaika ennen
kuvaamista (= 68).
(7)
Av-tila
Määritä aukon arvo ennen
kuvaamista (= 69).
(2)
P-tila
Määritä muita asetuksia ennen
kuvaamista (= 67).
(8)
(3)
Automaattitila
Täysin automaattinen kuvaus
kameran valitsemilla asetuksilla
(= 52).
M-tila
Määritä valotusaika ja aukon arvo
ennen kuvaamista, jotta saat
haluamasi valotuksen (= 70).
(9)
/
C1/C2-tila
Voit tallentaa usein käytetyt
kuvaustilat ja määrittämäsi
toimintojen asetukset ja käyttää
niitä uudelleen (= 209).
(4)
(5)
(6)
Hybridiautomaattitila
Kamera tallentaa videon kohteesta
automaattisesti ennen jokaista
kuvaa (= 54).
(10) Videotila
Voit kuvata erilaisia videoita
(= 65).
Panoraamatila
Luo panoraamakuvia yhdistämällä
peräkkäisiä kuvia (= 55).
(11) Luovien suodattimien tila
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita
kuvaamisen aikana (= 61).
Urheilu-kuvaustila
Voit kuvata jatkuvasti kameran
tarkentaessa liikkuviin kohteisiin
(= 56).
(12) Erikoiskuvaustila
Voit kuvata tiettyihin kohteisiin
sopivilla asetuksilla (= 57).
38
Kameran ominaisuuksien
määrittäminen
zz Pikavalintanäyttö
1
Paina
-painiketta.
zz (1) Asetuskohteet
zz (2) Asetuksen vaihtoehdot
2
Valitse asetuskohde.
3
Valitse asetuksen vaihtoehto.
zz [
]-kuvakkeella merkityt vaihtoehdot
-painiketta.
voi määrittää painamalla
39
4
Viimeistele asetus.
1
Paina
2
Valitse välilehti.
zz Valikkonäyttö
(1)
(2)
-painiketta.
zz (1) Päävälilehti
zz (2) Alivälilehti
zz (3) Asetuskohteet
zz (4) Asetuksen vaihtoehdot
(3)
(4)
zz Valitse päävälilehti käyttämällä
zoomausvipua.
zz Valitse alivälilehti / -painikkeilla
-valintakiekolla.
tai
40
3
Valitse asetuskohde.
4
Valitse asetuksen vaihtoehto.
5
Viimeistele asetus.
6
Palaa kuvausnäyttöön.
zz Jotkin kohteet valitaan toisessa näytössä
/ -painikkeilla, kun olet ensin painanut
-painiketta.
41
Pikavalintanäytössä käytettävissä
olevat toiminnot
Painamalla painiketta kuvaus- tai
toistonäytössä pääset pikavalintanäyttöön,
jossa voit säätää asetuksia. Valitsemalla
asetuskohteen oikealta tai vasemmalta saat
sen vaihtoehdot näkyviin alhaalla.
(1) Asetuskohteet
(2) Asetuksen vaihtoehdot
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä -tilassa. Käytettävissä olevat
asetuskohteet ha vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Tarkenn.menetelmä
Valitse automaattitarkennuksen (AF) tila
kuvauskohdetta varten.
Tarkennustoiminta
Valitsemalla [
] voit pitää kohteet
tarkennettuina, kun painat laukaisimen puoliväliin.
Kuvaustapa*
Määritä jatkuva kuvaus tai itselaukaisu.
Mittaustapa
Valitse kirkkauden mittaustapa
Kuvan laatu*
Valitse kuvien koko (pikselien määrä) ja pakkaus
(laatu).
Videon tall.koko*
Valitse videoiden tallennuskoko ja kuvataajuus.
ISO-herkkyys
Valitse ISO-herkkyys.
Autom. valotuksen
optimointi
Kuvaa luonnollisilla väreillä tietyn tyyppisissä
valaistusoloissa.
Valitse värisävy ja kontrasti sekä muita kuvan
asetuksia.
Valitse kirkkauden ja kontrastin automaattisen
korjauksen taso.
Stillkuvan kuvas.*
Valitse stillkuvien kuvasuhde.
Valkotasapaino
Tyyliasetukset
* Käytettävissä myös
-tilassa.
42
Valikkoasetukset
Valikkonäyttöjen avulla voit määrittää monia kameran ominaisuuksia.
Pääset valikkonäyttöihin painamalla
-painiketta. Asetuskohteet on
järjestetty neljään pääryhmään, ja kullekin ryhmälle on useita välilehtiä.
Voit määrittää seuraavat asetuskohteet valikkonäytöissä.
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
„„
Kuvausasetukset
zz Kuvaustila
zz Valkotasapaino
zz Digitaalinen zoomaus
zz Kuvan laatu
zz Mukautettu
zz Palauta zoom./
MF-asetukset
valkotasapaino
zz Stillkuvan kuvas.
zz WB-siirto/haar
zz Koost. tyyppi
zz Salama-asetukset
zz Tyyliasetukset
zz
Näyttöalue
zz Kuvaustapa
zz HDMI-tietonäyttö
zz
-autom.zoom
zz Pvm-merkki
zz Tarkennustoiminta
zz
-keskitys
zz Esikatseluaika
zz Valot.korj/AEB
zz
ISOherkkyysasetukset
zz
ISOherkkyysasetukset
zz Autom. valotuksen
optimointi
zz Mittaustapa
zz Mittausajastin
zz Tarkenn.menetelmä
zz Videon tall.koko
zz Jatkuva tark.
zz Äänen tallennus
zz Tarkennuksen apuvalo
zz Videon servotark.
zz Man. tark. korost. aset.
zz
zz Varmuus-MF
Autom. pitkä
valotusaika
zz MF-piste zoom
zz Videokollaasi
zz Vakausaset.
zz Nopeutettu video
zz
aut. suorist.
zz Valot. Simulointi
43
zz Kauko-ohjaus
Toistoasetukset
„„
zz Suojaa kuvat
zz Rajaus
zz Käännä kuvaa
zz Muuta kokoa
zz Luo albumi
zz Kuvien poistaminen
zz Luokitus
zz Histogrammi
zz Tulostus
zz Kuvaesitys
zz Näytä viim. kats.
zz Valokuvakirjan aset.
zz Aseta kuvien
hakuehdot
zz Punasilmäkorjaus
„„
zz Kuvien haku
Toimintojen asetukset
zz Valitse kansio
zz HDMI-tarkkuus
zz Kuvanumerointi
zz
zz Autom. kääntö
-painikkeen
toiminto
zz GPS-asetukset
zz Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)
zz Alusta kortti
zz Vaihda
zz Toiminto-opas
zz Kuvaustietonäyttö
/
-painike
zz Mukaut. kuvaustila
(C1, C2)
zz Ekotila
zz Näytön suoritusk.
zz Nollaa kamera
zz Virransäästö
zz Näyttöasetukset
zz Tekijänoikeustiedot
zz Näytön kirkkaus
zz Obj. sulkuviive
zz Oppaan/
zz Päivä/aika/vyöh.
zz Peilikuva
zz Kieli
zz Käynnistyskuva
zz Videojärjest.
zz Yksiköt
zz Äänimerkki
zz Langatt.
zz Äänenvoimakkuus
„„
ohjelmiston URL
zz Sertifiointilogon näyttö
zz Laiteohjelmisto
tiedonsiirtoasetukset
Oma valikko
zz Lisää Oma valikko
-välilehti
zz Poista kaikki
Oma val. -välil
44
zz Poista kaikki kohteet
zz Valikkonäyttö
Kuvaustila-näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kuvaustila/Näkymä-kuvake
Tallennettavissa oleva kuvamäärä
Jatkuvan kuvauksen enimmäiskuvamäärä
Käytettävissä oleva videon tallennusaika
Akun varaustaso
45
Kuvausnäytön kehykset
Kehykset tarkennusta varten (tarkennuspisteet) näkyvän kuvausnäytössä.
Valkoinen kehys
Vihreä kehys
Sininen kehys
Keltainen kehys
Näkyy pääkohteeksi tunnistetun kohteen tai henkilön
kasvojen ympärillä.
Näkyy, kun laukaisin on painettu puoliväliin ja kamera
on tarkentanut.
Näkyy, kun kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuviin
kohteisiin.
Näkyy niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna
puoliväliin.
Näkyy, jos kamera ei pysty tarkentamaan, kun olet
painanut laukaisimen puoliväliin.
46
Kuvausnäytön asetukset
Voit vaihtaa kuvausnäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
47
-painiketta.
Toistonäytön asetukset
Voit vaihtaa toistonäyttöä muiden tietojen tarkastelemista varten.
1
Paina
48
-painiketta.
zz Histogrammien vaihtaminen
Voit vaihtaa kirkkauden histogrammin (yleisen valotustason ja yleisten
värisävyjen tarkastelua varten) ja RGB-histogrammin (värikylläisyyden sekä
punaisen, vihreän ja sinisen sävyjen tarkastelua varten) näyttämisen välillä.
1
[Histogrammi]
49
Näyttönäppäimistö
Voit kirjoittaa tietoja näyttönäppäimistön avulla. Valitse näppäin
-painikkeilla ja paina sitten -painiketta.
/
/ /
Kohdistimen siirtäminen
zz [
]/[
]
Syöttötilojen vaihtaminen
zz [ ]: Vaihda isoihin kirjaimiin
zz [ ]: Vaihda numeroihin tai symboleihin
Merkkien poistaminen
zz [
]
Rivinvaihtojen lisääminen
zz [
]
Edelliseen näyttöön palaaminen
zz
-painike
50
Kuvaaminen
Voit kuvata helposti yksikertaisissa kuvaustiloissa tai ottaa hienostuneempia
kuvia käyttämällä monia eri ominaisuuksia.
51
Kuvaaminen kameran määrittämillä
asetuksilla (Automaattitila/
Hybridiautomaattitila)
Automaattitilan avulla saat parhaat asetukset näkymää varten täysin
automaattisesti kameran määrittämien kohteen ja kuvausolosuhteiden
perusteella.
1
Siirry
2
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs
tai kauemmas.
-tilaan.
zz Liikuta zoomausvipua tai paina
zoomauspainikkeita katsellessasi näyttöä.
Kun käytät salamalaitetta
3
Tarkenna (paina laukaisin
puoliväliin).
52
zz Kamera antaa äänimerkin
tarkennuksen jälkeen.
zz Tarkennettujen kohtien ympärillä
näytetään tarkennuspiste.
4
Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).
Videoita tallennettaessa:
zz [
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
53
zz Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
Voit myös tallentaa 2–4 sekunnin pituisia videoita kohteesta automaattisesti
ennen kuvan ottamista ihan vain ottamalla stillkuvia. Kukin leike,
joka päättyy stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa yhden luvun.
Kamera luo lyhyen videokoosteen päivästä yhdistämällä leikkeet.
1
Siirry
2
Tarkenna ja ota kuva.
54
-tilaan.
Panoraamakuvien ottaminen
(Panoraamatila)
Voit luoda panoraaman yhdistämällä kuvat, jotka otetaan jatkuvalla kuvauksella
liikuttaessasi kameraa yhteen suuntaan samalla, kun pidät laukaisinta pohjassa.
1
Siirry
2
Valitse kuvaussuunta.
3
Paina laukaisin puoliväliin.
4
Kuvaa.
-tilaan.
zz Valitse
-painikkeella suunta,
johon kuvaat.
zz Näyttöön tuleva nuoli osoittaa,
mihin suuntaan kameraan liikutetaan.
zz Tarkenna kohde pitämällä laukaisinta
painettuna puoliväliin.
(2)
(1)
zz Pidä laukaisinta kokonaan pohjassa
ja liikuta samalla kameraa tasaisella
nopeudella nuolen suuntaan.
zz Selkeänä näkyvä alue (1) tallennetaan.
zz Näytössä näkyy kuvaamisen etenemisen
ilmaisin (2).
zz Kuvaaminen pysähtyy, kun vapautat
laukaisimen tai kun etenemisen ilmaisin
on kokonaan valkoinen.
55
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
(Urheilu-kuvaustila)
Voit kuvata jatkuvasti kameran tarkentaessa liikkuviin kohteisiin.
1
Siirry
2
Tarkenna.
3
Kuvaa.
-tilaan.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera säätää jatkuvasti tarkennusta
ja kuvan kirkkautta sinisen
kehyksen alueella.
zz Pidä laukaisin kokonaan painettuna,
kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
56
Erikoiskohteiden kuvaaminen
(Erikoiskuvaustila)
Voit valita kuvattavan kohteen mukaisen tilan, jolloin kamera määrittää
optimaaliset asetukset tilannetta varten. Kokeile ottaa ensin testikuvia,
jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
1
2
3
Siirry
-tilaan.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
Kuvaa.
57
Omakuvissa mukautettavaan kuvankäsittelyyn
kuuluu ihon pehmentäminen sekä kirkkauden ja
taustan säätäminen, jotta pääset hyvin esiin.
Omakuva
Voit kuvata kohteita, jotka erottuvat sumeata
taustaa vasten, niin että iho ja hiukset näyttävät
pehmeiltä ja sileiltä.
Muotokuva
Käsittele kuvat, jotta iho näyttää pehmeämmältä
ja sileämmältä.
Pehmeä iho
Säädä värisävyjä, jotta ruoka näyttää kuvissa
mahdollisimman tuoreelta ja herkulliselta.
Ruoka
58
Ota kauniita kuvia iltanäkymistä tai muotokuvia,
joissa on iltanäkymä taustalla.
Yökuvaus käsivaralta
Voit ottaa eloisia kuvia ilotulituksista.
Ilotulitus
59
zz Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla
(Omakuva-tila)
1
2
zz
Valitse [
].
Määritä asetukset.
-painike → valitse [Kirkkaus] tai
[Pehmeä iho -tehoste] / -painikkeilla
→ aseta taso / -painikkeilla →
-painike
zz Aseta [Epäterävä tausta] -painikkeella.
3
Avaa näyttö.
4
Kuvaa.
zz Pidä kamera vakaana kuvatessasi,
koska kamera ottaa kaksi kuvaa ja
käsittelee kuvat, kun painat laukaisimen
kokonaan alas epäterävän taustan
asetuksen ollessa [Autom.].
60
Kuvaaminen kuvatehosteilla
(Luovien suodattimien tila)
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen aikana. Kokeile ottaa ensin
testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
1
2
Siirry
-tilaan.
-painike → [
] → valitse vaihtoehto
3
Valitse tehostetaso.
4
Kuvaa.
zz Aseta taso käyttämällä / -painikkeita.
61
Ota mustavalkoisia kuvia, joissa on rakeinen,
karhea vaikutelma.
Rakeinen mustavalkokuva
Kuvaa simuloidulla pehmeäpiirtosuodatuksella,
joka tuottaa pehmeän vaikutelman.
Pehmeäpiirto
Voit ottaa kuvan käyttämällä
kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
Kalansilmätehoste
Voit vahventaa kohteita muistuttamaan
öljymaalausta.
Taiteellinen tehoste
62
Voit pehmentää värejä niin, että valokuva
muistuttaa vesivärimaalausta.
Vesiväritehoste
Kuvaa lelukamerakuvia muistuttavia kuvia
vinjetoimalla ja muuttamalla väriä yleisesti.
Lelukameratehoste
Luo vaikutelma pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
63
zz Pienoismallia muistuttavat kuvat
(Miniatyyritehoste)
1
2
Valitse [
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(näkymän kehys).
zz
/
3
].
-painike → siirrä kehystä
-painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä
/ / / -painikkeilla →
4
Kuvaa.
64
-painike
Erilaisten videoiden kuvaaminen
(Videotila)
Täydessä
-tilassa voit kuvata muun muassa miniatyyritehostevideoita
(= 121), videokollaaseja (= 122) ja nopeutettuja videoita (= 124).
1
Siirry
2
Aloita tallennus.
zz [
-tilaan.
REC] näkyy tallennuksen aikana.
zz Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videokuvauspainiketta
uudelleen.
zz Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja
aukon arvoilla (Videoiden käsisäätöinen valotus)
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen tallennusta.
1
-painike → [
zz Paina
65
] → valitse [
-painiketta.
]
2
Aseta ISO-herkkyys.
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo: -painike →
-valintakiekko
4
Aloita tallennus.
66
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa
(P-tila)
Kamera säätää valotusajan ja aukon arvon automaattisesti kohteen
kirkkauden mukaan.
-tilassa tarkennustoiminnan, mittaustavat ja useita muita ominaisuuksia
voi määrittää joustavasti.
1
Siirry
2
Määritä kukin ominaisuus
tarpeen mukaan.
3
Kuvaa.
67
-tilaan.
Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla
(Tv-tila)
Määritä valotusaika ennen kuvaamista. Kamera säätää aukon arvon
automaattisesti valotusajan mukaiseksi.
Hidas
Nopea
1
Siirry
2
Aseta valotusaika.
3
Kuvaa.
zz
-tilaan.
-valintakiekko
68
Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla
(Av-tila)
Määritä aukon arvo ennen kuvaamista. Kamera säätää valotusajan
automaattisesti aukon arvon mukaiseksi.
Pieni arvo
Suuri arvo
1
Siirry
2
Aseta aukon arvo.
3
Kuvaa.
zz
-tilaan.
-valintakiekko
69
Kuvaaminen tietyillä valotusajan
ja aukon arvoilla (M-tila)
Määritä valotusaika ja aukon arvo ennen kuvaamista, jotta saat haluamasi
valotuksen.
1
Siirry
-tilaan.
2
-painike → aseta ISO-herkkyys
3
Aseta valotusaika ja aukon arvo.
zz Valotusaika:
-valintakiekko
zz Aukon arvo: -painike →
-valintakiekko
4
Kuvaa.
70
Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
Kun kaukaiset kohteet ovat optisen zoomin ulottumattomissa, voit suurentaa
kohteita digitaalisella zoomilla noin 260-kertaisiksi.
1
Paina zoomausvipua tai
zoomauspainiketta kohti merkkiä
.
zz Jatka vivun tai painikkeen painamista.
zz Zoomaus pysähtyy suurimpaan ennen
kuvan huomattavasti rakeiseksi
muuttavaan zoomauskertoimeen,
joka näytetään sitten näytössä.
(1)
2
Paina vipua tai painiketta uudelleen
kohti merkkiä .
zz Kamera zoomaa vielä lähemmäs
kohteeseen.
zz (1) on nykyinen zoomauskerroin.
71
Kuvan kirkkauden/valotuksen
lukitseminen (AE-lukitus)
Voit lukita valotuksen kuvatessasi stillkuvia tai tallentaessasi videoita.
Voit myös määrittää tarkennuksen ja valotuksen erikseen.
2
1
Ilman valotuksen lukitusta
Valotuksen lukitus
1
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
2
Paina
zz [
-painiketta.
] tulee näkyviin ja valotus lukitaan.
zz Tämän asetuksen lukitus poistetaan
automaattisesti, kun mittausajastin
(= 101) käy nollaan.
3
Sommittele ja ota kuva.
zz Valotuksen lukitus avataan,
kun [ ] ei enää ole näkyvissä.
72
Kohdistaminen helposti manuaalisen
zoomauksen jälkeen menetettyihin
kohteisiin (Rajausapu – Hae)
Jos kohde katoaa näytöstä zoomattaessa, se on helpompi löytää uudelleen
loitontamalla väliaikaisesti.
1
Pidä
2
Suuntaa kamera siten, että kohde
on valkoisessa kehyksessä.
3
Vapauta
-painike painettuna.
zz Kamera loitontaa ja näyttää valkoisen
kehyksen aiemmin ennen -painikkeen
painamista näkyneen alueen ympärillä.
-painike.
zz Kamera zoomaa lähemmäs niin,
että vaiheessa 2 valkoisessa kehyksessä
ollut alue täyttää koko näytön.
73
zz Näyttöaluevaihtoehdot
Aluetta, joka näkyy
-painikkeen painamisen jälkeen, voi säätää.
1
[
74
Näyttöalue]
Automaattinen zoomaus
vastauksena kohteen liikkeeseen
(Automaattinen zoomaus)
Kamera zoomaa automaattisesti lähemmäs ja kauemmas pitääkseen
havaitut kasvot (= 107) samankokoisina. Jos henkilö siirtyy lähemmäksi,
kamera zoomaa automaattisesti kauemmas ja päinvastoin. Tätä kokoa voi
myös säätää.
1
Paina -painiketta ja vapauta
se nopeasti.
zz Näytössä näkyy [
].
zz Havaittujen kasvojen ympärille tulee
valkoinen kehys, ja kamera zoomaa
kauemmas tai lähemmäs pitääkseen
kohteen näytössä.
zz Jos kamera havaitsee useat kasvot,
pääkohteen ympärillä näytetään
valkoinen kehys ja enintään kahden
muun ympärillä harmaa kehys.
2
Kuvaa.
zz Automaattinen zoomaus peruutetaan,
kun painat -painiketta uudelleen.
Näyttöön tulee silloin [ Automaatti: pois].
75
zz Kasvojen jatkuvasti samankokoisina
näyttämisen säätäminen
zz Kun asetuksena on [ Automaatti:
päällä], valitse haluamasi vaihtoehto
/ -painikkeilla.
zz Kamera zoomaa automaattisesti,
jotta kasvot pysyvät jatkuvasti
samankokoisina.
Automaatti
Kasvot
Ylävartalo
Koko
vartalo
Käsinsäätö
Automaattinen zoomaus estää kohteita siirtymästä
pois näytöstä.
Jos kamera havaitsee useita kasvoja, kamera zoomaa
kauemmas tai lähemmäs pitääkseen kohteen näytössä.
Kasvot pidetään riittävän suurina, jotta ilmeet näkyvät selvästi.
Kasvot pidetään riittävän pieninä, jotta henkilön
ylävartalo näkyy.
Kasvot pidetään riittävän pieninä, jotta henkilö koko
vartalo näkyy.
Pidä kasvot määritetyssä koossa liikuttamalla zoomausvipua.
Vapauta zoomausvipu, kun toivottu koko on saavutettu.
76
Kohteiden menettämisen
välttäminen lähemmäs zoomattaessa
(Rajausapu – Lukitus)
Kamera pystyy vähentämään kameran tärinän vaikutusta, kun zoomaat
lähemmäs, sekä keskittämään kohteen, jotta voit välttää kadottamasta sitä.
1
Zoomaa lähemmäs kohti
telekuvauspäätä ja paina
-painiketta.
zz [ ] näkyy näytössä, ja kamera
käyttää telekuvauspäähän sopivaa
kuvanvakaustoimintoa.
2
Valitse kohde, jonka haluat pitää
lähellä keskustaa.
zz [
] näkyy näytön keskellä.
zz Suuntaa kamera siten, että kohteen
kohdalla näkyy [ ], ja paina sitten
-painiketta tai paina laukaisin
puoliväliin.
77
zz Kamera seuraa kohdetta pitääkseen
sen lähellä näytön keskustaa.
3
Kuvaa.
zz Kohteen keskittämisnäytön poistaminen käytöstä
Havaittujen kohteiden keskittämisnäytön voi poistaa käytöstä. Myös tässä
tilanteessa käytetään kuvanvakausta lähemmäs zoomatuille kohteille.
1
[
78
-keskitys] → [Pois]
Lähikuvien ottaminen (Makro)
Jos haluat tarkentaa vain kameran lähellä oleviin kohteisiin, aseta kamera
[ ]-tilaan.
1
Valitse [ ] painamalla -painiketta.
2
Kuvaa.
79
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa, käytä
käsintarkennusta. Voit helpottaa tarkennusta suurentamalla näytön.
1
Aseta kamera
manuaalitarkennukselle.
zz Valitse [
] painamalla -painiketta.
zz [
] ja käsintarkennuksen merkkivalo
tulevat näkyviin.
2
(1)
Tarkenna.
zz Käytä näyttöön tulevaa (etäisyyden
ja tarkennusasennon näyttävää)
manuaalitarkennuksen merkkivaloa
(1) opasteena ja määritä suuntaaantava tarkennusasento pitämällä
/ -painikkeita painettuina.
zz Hienosäädä tarkennusasento suurennettua
näyttöä katsoessasi painamalla lyhyesti
/ -painikkeita. Voit säätää suurennusta
painamalla -painiketta.
zz Siirrä suurennettua aluetta
painamalla
-painiketta ja sitten
/ / / -painikkeita. Voit palauttaa sen
keskelle painamalla
-painiketta.
3
Kuvaa.
80
zz Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)
Tarkennettujen kohteiden reunat näkyvät värillisinä, jotta käsitarkennus olisi
helppoa. Voit muokata reunan tunnistuksen värejä ja herkkyyttä (tasoa).
1
[Man. tark. korost. aset.] →
[Korostus] → [Päällä]
2
Määritä asetukset.
81
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Tarkennus voidaan lukita. Kun tarkennus on lukittu, tarkennusasento
ei muutu, vaikka nostaisit sormen laukaisimelta.
1
Lukitse tarkennus.
zz Pidä laukaisin puolivälissä ja paina
-painiketta.
zz Tarkennus on nyt lukittu, ja [
]
sekä käsintarkennuksen merkkivalo
tulevat näkyviin.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz Kun haluat vapauttaa tarkennuksen
lukituksen, paina -painiketta uudelleen
ja valitse [ ] tai [ ].
82
Kuvanlaadun muuttaminen
Valitse haluamasi viidestä koon (pikselien määrä) ja pakkauksen (kuvanlaatu)
yhdistelmästä. Määritä myös, tallennetaanko kuvat RAW-muodossa.
1
-painike → [
vaihtoehto
] → valitse
zz Tallentaminen RAW-muodossa
Kamera voi tallentaa kuvat JPEG- ja RAW-muodossa.
RAW-kuvat ovat ”raakadataa”, ja niistä luodaan käsittelemällä JPEG-kuvia.
1
[
2
Valitse RAW-kuvauksen kuvaustapa.
] → paina
83
-painiketta
Kuvasuhteen muuttaminen
Kuvasuhdetta (leveyden ja korkeuden suhdetta) voi muuttaa.
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
84
Kuvaamisen jälkeisen kuvan
näyttöajan muuttaminen
Voit säätää kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttöaikaa.
1
Pois
2 sek.,
4 sek., 8 sek.
Pito
[Esikatseluaika]
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Kuvat näkyvät määritetyn ajan. Voit valmistella seuraavan
kuvan ottamisen painamalla laukaisimen uudelleen
puoliväliin, vaikka näytössä näkyisi aiempi kuva.
Kuvat näkyvät näytössä, kunnes painat laukaisimen
puoliväliin.
85
Salamatilan vaihtaminen
Voit vaihtaa salamatilan vastaamaan kuvattavaa kohdetta.
1
Automaattisalama
Salama päällä
Hidas täsmäys
Salama pois
Paina -painiketta ja valitse
salamatila.
Salama välähtää automaattisesti heikossa
valaistuksessa.
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Salama välähtää ja valaisee pääkohteen (kuten
ihmiset), kun kuvauksessa käytetään pidempää
valotusaikaa taustan valaisemiseksi alueella,
jonne salaman toiminta-alue ei ulotu.
Ilman salamaa kuvaamista varten.
86
Kuvan kirkkaus / valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)
Lukitse välähdysteho.
Salamavalotuksen lukitus
Ilman salamavalotuksen lukitusta
(ylivalotus)
1
Nosta salama ja aseta salamatilaksi
[ ] tai [ ].
2
Suuntaa kamera kohteeseen
kiinteän valotuksen saamiseksi.
3
Paina
-painiketta.
zz Salama välähtää, ja näkyviin tulee
mittausaluetta osoittava ympyrä sekä [ ],
joka osoittaa, että välähdysteho on lukittu.
4
Sommittele ja ota kuva.
87
Salama-asetusten määrittäminen
Käytettävissä on useita eri salama-asetuksia.
1
[Salama-asetukset]
zz Salamavalotuksen korjauksen säätäminen
Voit säätää valotusta –2:n ja +2:n aukon välillä 1/3 askeleen välein.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
[Sal.valot.korj.]
88
2
Määritä kompensaation suuruus.
zz / -painikkeet
zz Välähdystehon säätäminen
/
/
-tiloissa voit valita haluamasi kolmesta salamatasosta.
Välähdysteho: Minimi
Välähdysteho: Maksimi
1
[Salamatila] → [Käsinsäätö]
2
[Välähdysteho]
89
zz Salaman ajoituksen muuttaminen
Salaman ajoitusta suhteessa sulkimen vapauttamiseen voi säätää.
1. verho
2. verho
1
[Täsmäystapa]
1. verho
Salama välähtää heti sulkimen auettua.
2. verho
Salama välähtää juuri ennen sulkimen sulkeutumista.
zz Punasilmäisyyden vähennys
Punasilmäisyyden ehkäisemiseksi voit käyttää kameran punasilmäisyyden
vähennysvaloa ennen salaman laukaisemista kuvatessasi hämärässä.
1
[Lamppu]
90
zz FE-varmistuksen määrittäminen
Jotta valotus saadaan sopivaksi salamakuvauksessa epäsuotuisissa
valotusolosuhteissa, kamera voi säätää valotusaikaa, aukon arvoa ja
ISO‑herkkyyttä automaattisesti.
1
[FE-varmistus]
91
Jatkuva kuvaus
Pidä laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
1
2
-painike → [
]→[
] tai [
]
Kuvaa.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti niin pitkään kuin
pidät laukaisinta painettuna alas asti.
92
Itselaukaisun käyttäminen
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa muita
ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua siitä,
kun painat laukaisimen pohjaan. Asettamalla ajastimen ajaksi kaksi sekuntia
voit myös välttää laukaisimen painamisen aiheuttaman kameran tärähtämisen.
1
2
-painike → [
]→[
] tai [
Kuvaa.
zz Tarkenna kohteeseen ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zz Kun olet käynnistänyt itselaukaisun,
merkkivalo vilkkuu ja kamera antaa
itselaukaisun äänimerkin.
93
]
Päiväysmerkin lisääminen
Kamera voi lisätä kuvauspäivän kuvien oikeaan alakulmaan.
Huomaa kuitenkin, että päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa,
joten varmista etukäteen, että päiväys ja aika ovat oikein (= 27).
1
[Pvm-merkki
[Päiväys&aika]
2
Kuvaa.
] → [Päiväys] tai
zz Kun otat kuvia, kamera lisää kuvauspäivän
tai -ajan kuvien oikeaan alakulmaan.
94
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Kameran stillkuville tai videoille asettamaa normaalia valotusta voi säätää
1/3 yksikön askelin alueella –3...+3.
Aseta suuntaan –
Aseta suuntaan +
1
Aseta valotuksen korjaus.
2
Sommittele ja ota kuva.
zz
-painike →
95
-valintakiekko
zz Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)
Kamera ottaa kolme kuvaa eri valotustasoilla. Haarukointiväliä voi
säätää 1/3 yksikön välein alueella –2...+2 niin, että keskikohtana on
valotuksenkorjaustaso.
Alivalotus
Ylivalotus
1
2
[Valot.korj/AEB]
Määritä asetukset.
zz Valotuksen korjaus: / -painikkeet
zz Valotushaarukointi:
96
-valintakiekko
3
Kuvaa.
zz Kun painat laukaisinta, kamera ottaa
kolme kuvaa ja säätää valotusta
suhteessa vaiheessa 2 asetettuun tasoon
normaalista valotuksesta alivalotukseen
ja ylivalotukseen.
[Kuvaustapa]-asetuksena on
zz Kun
[Nopea jatkuva] tai [Hidas jatkuva],
kamera ottaa kolme kuvaa joka kerta,
kun painat laukaisimen pohjaan asti.
97
ISO-herkkyyden muuttaminen
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten kuvaustilan
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti tilanteen
mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
zz Automaattisten ISO-asetusten säätäminen
Voit rajoittaa automaattisesti asetettavaa ISO-herkkyyttä.
1
[ ISO-herkkyysasetukset] →
[Autom. enint.]
98
Kirkkauden ja kontrastin
automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Kirkkauden ja kontrastin automaattisella korjauksella vältetään kuvat,
jotka ovat liian tummia tai joissa on liian vähän tai liian paljon kontrastia.
Pieni
Suuri
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
99
Mittausmenetelmän muuttaminen
Säädä mittausmenetelmää (kirkkauden mittaustapaa) vastaamaan
kuvausolosuhteita.
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
Sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin, mukaan lukien
vastavalossa olevat kohteet. Kamera säätää
Arvioiva mittaus
valotusta automaattisesti kuvausolosuhteiden
mukaan.
Pistemittaus
Keskustapainotteinen
Mittaus kohdistuu vain näytön keskiosan [ ]
(AE‑mittauspistekehys) -kohtaan.
Määrittää valon keskimääräisen kirkkauden
kuvan koko kuva-alueella niin, että keskialueen
kirkkauden merkitystä painotetaan.
100
Mittausajastimen asettaminen
Voit säätää mittausajastimen jaksoa, joka määrittää, kuinka kauan valotus
näkyy (AE-lukitus).
1
[Mittausajastin]
101
Valotuksen simuloinnin määrittäminen
Valotuksen simuloinnilla kuvan kirkkaus vastaa tarkemmin todellista
kirkkautta (valotusta). Kuvan kirkkaus muuttuu vastauksena valotuksen
korjaukseen. Älä käytä tätä ominaisuutta, jos haluat käyttää kuvissa
mieluummin normaalia kirkkautta, joka on yleensä helpompi nähdä.
1
[Valot. Simulointi]
102
Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)
Säätämällä valkotasapainoa saat kuvien värit näyttämään luonnollisilta
eri kuvaustilanteissa.
Päivänvalo
Pilvinen
1
-painike → [
Keinovalo
] → valitse vaihtoehto
Valkotasapainon säätäminen
zz
-painike →
/
/ / -painikkeet
Valkotasapainon haarukoinnin
määrittäminen
zz
-painike →
-valintakiekko
zz Kamera ottaa otosta kohden kolme kuvaa
eri värisävyillä.
103
zz Mukautettu valkotasapaino
Jotta kuvan värit näyttävät luonnollisilta kuvaustilanteen valaistusoloissa,
säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan valonlähteeseen sopivaksi.
Kun asetat valkotasapainon, käytä samaa valonlähdettä kuin käytät myös
kuvan valaisemiseen.
1
Kuvaa valkoinen kohde.
zz Tarkenna ja kuvaa niin, että tasaisen
valkoinen kohde täyttää näytön.
zz Paina
2
3
4
[
-painiketta.
]→[
]
[Valkotasapainon säätö]
Lataa valkoisen tiedot.
zz Valitse kuvasi vaiheesta 1 →
→ [OK]
-painike
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta.
104
Värien mukauttaminen (Tyyliasetukset)
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan näkymään ja kohteisiin.
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
Kontrastin, värikylläisyyden ja
muiden asetusten säätäminen
zz [ ] →
-painike → valitse
vaihtoehto → / -painikkeet
105
Servo AF -toiminnon käyttäminen
Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa, johon sininen tarkennuspiste
tulee näkyviin, kun painat laukaisimen puoliväliin. Tämä auttaa sinua
varmistamaan, että liikkuvat kohteet taltioituvat kameraan.
1
-painike → [
]→[
]
2
Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
3
Kuvaa painamalla laukaisin
kokonaan pohjaan.
106
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Valitse automaattinen tarkennusmenetelmä kuvauskohteen ja
näkymän mukaan.
1
+Seuranta
Seurantakehys
Pistetarkennus
1 pisteen AF
-painike → [
valitse vaihtoehto
]→
Kuvaa niin, että tarkennus on kameran määrittämän
pääkohteen kasvoissa. Kohteita seurataan
tietyllä alueella.
Kuvaa, kun olet valinnut tarkennettavan kohteen.
Automaattinen tarkennus tarkennuspisteellä,
joka on pienempi kuin 1 pisteen AF -asetuksella.
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä.
Tämä on tarkennuksen luotettavuuden kannalta
hyödyllistä.
zz Tarkennettavien kohteiden valitseminen
(Seurantakehys)
1
[ ]
zz [
] näkyy näytön keskellä.
107
2
Valitse kohde, jonka haluat tarkentaa.
zz Suuntaa kamera niin, että [ ] on
halutun kohteen päällä, ja paina sitten
-painiketta.
zz Kun kohde on tunnistettu, näkyviin
tulee [ ]. Vaikka kohde liikkuisi,
kamera jatkaa kohteen seuraamista
tietyllä alueella.
zz Jos kohteita ei havaita, [
] tulee näkyviin.
zz Voit peruuttaa kohteen valinnan
-painiketta uudelleen.
painamalla
3
Kuvaa.
zz Paina laukaisin puoliväliin. [ ] vaihtuu
siniseksi [ ]-merkiksi, joka seuraa
kohdetta kameran säätäessä tarkennusta
ja valotusta jatkuvasti (Servo AF)
(= 106).
zz Kuvaa painamalla laukaisin kokonaan alas.
zz Kun olet ottanut kuvan, [ ] on yhä
näkyvissä ja kamera jatkaa kohteen
seuraamista.
108
zz Tarkennuspisteen siirtäminen
Tarkennuspistettä voi siirtää, kun tarkennusmenetelmänä on [1 pisteen AF]
tai [Pistetarkennus].
1
Paina
2
Siirrä tarkennuspistettä.
-painiketta.
zz Siirrä: / / / -painikkeet tai
-valintakiekko
zz Keskitä (alkuperäinen sijainti):
-painike
109
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Jatkuva tarkennus tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, joihin kamera on
suunnattu, vaikka laukaisinta ei painettaisi. Tätä asetusta voi muuttaa
automaattitarkennuksen rajoittamiseksi niin, että kamera tarkentaa vain silloin,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
1
Päällä
Pois
[Jatkuva tark.]
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät
kuvaustilanteet on helpompi hyödyntää, koska kamera
tarkentaa jatkuvasti kohteisiin, kunnes laukaisin
painetaan puoliväliin.
Säästää virtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Tämä voi kuitenkin viivästyttää tarkennusta.
110
Tarkennuksen apuvalon määrittäminen
Valo syttyy ja auttaa sinua tarkentamaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
heikossa valaistuksessa. Voit määrittää, käytetäänkö apuvaloa.
1
[Tarkennuksen apuvalo päällä]
111
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Kuvanvakausta voi säätää.
1
Pois
Päällä
Laukaisin
[Vakausaset.] → [Vakaustoiminto]
Poistaa vakaustoiminnon käytöstä.
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva
kuvanvakaustoiminto valitaan automaattisesti.
Kuvanvakaus on käytössä vain kuvaushetkellä.
zz Runsaan kameran tärinän korjaaminen
Korjaa huomattava kameran tärinä, esimerkiksi kuvattaessa videota
liikkeellä ollessa. Kuvien näytettävä osuus vaihtelee enemmän kuin
[Vakio]-tilassa, ja kohteita suurennetaan tavallista enemmän.
1
[Dyn. kuvanv.] → [Korkea]
112
Automaattisen suoristuksen
käyttäminen
Automaattinen suoristus auttaa pitämään videokuvan suorassa
tallennuksen aikana. Kun tallennus alkaa, näyttöalue voi kaventua
ja kohteet voivat suurentua.
1
[
113
aut. suorist.]
Digitaalisen telejatkeen käyttäminen
Objektiivin polttoväliä voi kasvattaa noin 1,6- tai 2,0-kertaiseksi.
Kameran tärinä voi tällöin vähentyä, koska valotusaika on lyhyempi
kuin zoomattaessa samaa zoomauskerrointa käyttäen (koskee myös
digitaalista zoomausta).
1
[Digitaal. zoom] → [1.6x] tai [2.0x]
zz Näkymä suurenee ja zoomauskerroin
tulee näkyviin.
114
Zoomauksen tai manuaalitarkennuksen
asennon tallentaminen
Kamera voi tallentaa zoomausasennon ja manuaalitarkennuksen asennon.
Kuvaus jatkuu näistä asennoista, kun kamera käynnistetään
seuraavan kerran.
1
2
[Palauta zoom./MF-asetukset]
Määritä asetukset.
115
Videon tallennuskoon muuttaminen
Säädä videon tallennuskokoa. Kuvataajuus ilmaisee, kuinka monta kuvaa
tallennetaan sekunnissa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät
NTSC- tai PAL-asetuksen mukaan.
1
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
116
Äänen tallennuksen asetusten
määrittäminen
Käytettävissä on useita äänen tallennuksen asetuksia.
1
[Äänen tallennus]
zz Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen
Kun asetuksena on [Automaatti], tallennuksen äänitasoa
(äänenvoimakkuutta) säädetään automaattisesti tallennuksen aikana.
Jos haluat mieluummin säätää äänenvoimakkuutta otokseen sopivaksi
manuaalisesti, vaihda asetukseksi [Käsinsäätö].
1
[Äänitys] → [Käsinsäätö]
2
[Äänitaso]
zz
-painike → / -painikkeet
117
zz Tuulisuoja
Tuulesta tallennukseen tulevaa ääntä voi vähentää tuulisuojalla.
Tallenteen ääni saattaa kuitenkin kuulostaa luonnottomalta, jos toimintoa
käytetään silloin, kun ei tuule. Aseta tässä tapauksessa [Tuulisuoja]asetukseksi [Pois].
1
[Tuulisuoja/vaimennus] →
[Tuulisuoja]
zz Vaimennus
Vaimennus voi ehkäistä äänen vääristymistä äänekkäissä tallennuspaikoissa.
Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: [Päällä], [Pois] tai [Automaatti],
jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tarpeen mukaan.
1
[Tuulisuoja/vaimennus] →
[Vaimennus]
118
Videon servotarkennuksen
määrittäminen
Määritä, pidetäänkö kohteet tarkennettuina videoita tallennettaessa.
1
Päällä
Pois
[Videon servotark.]
Pitää kohteet tarkennettuina, vaikka laukaisin ei olisi
painettuna puoliväliin.
Tarkennus pysyy vakiona, kun videoita tallennetaan.
119
Automaattisen pitkän valotusajan
käyttäminen
Määritä, pidennetäänkö valotusaikaa automaattisesti hämärässä,
kun tallennetaan [
]-, [
]-, [
]- tai [
]-videoita.
1
Päällä
Pois
[
Autom. pitkä valotusaika]
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja vähemmän alttiita kuvan kohinalle,
pidentämällä valotusaikaa hämärässä automaattisesti
1/30 sekuntiin.
Tällä asetuksella voit tallentaa videoita niin, että liikkeet
ovat sulavampia ja luonnollisempia ja vähemmän alttiita
kohteen liikkumisen aiheuttamille häiriöille kuin [Päällä]asetuksella. Huomaa, että hämärässä tallennetut videot
voivat tällöin olla tummempia kuin [Päällä]-asetuksella.
120
Pienoismallitehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
Tämä tehoste luo videoissa vaikutelman
pienoismallista lisäämällä kuvan epätarkkuutta
valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehostevideo
1
-painike → [ ] →
valitse vaihtoehto
2
Aseta tarkennettuna pidettävä alue
(näkymän kehys).
zz
3
/
-painike → siirrä kehystä
-painikkeilla → -painike
Aseta tarkennettava kohta
(tarkennuspiste).
zz Siirrä tarkennuspistettä
/ / / -painikkeilla →
4
-painike
Aloita tallennus.
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin
ja paina sitten videokuvauspainiketta.
121
Videokollaasien tallentaminen
Voit tallentaa sarjan 4, 6 tai 8 sekunnin videoleikkeitä, jotka kamera sitten
yhdistää videokollaasialbumiksi. Näin voit esitellä matkasi tai tapahtuman
kohokohdat.
1
[Videokollaasi] → [Videokollaasi]
→ [Päällä]
2
Määritä asetukset.
Toistoaika
Valitse videokollaasin toistoaika.
Toistotehoste
Valitse videokollaasin toistotehoste.
Valitse, näytetäänkö vahvistusviesti jokaisen
videoleikkeen tallennuksen jälkeen.
Näytä vahvistus
zz Näytössä näkyy videoleikkeen
tallennukseen tarvittava aika ([Tarvittava
aika]) [Toistoaika]- ja [Toistotehoste]asetusten perusteella.
zz Kun ensimmäinen videoleike
tallennetaan, voit valita [Albumin
asetukset] -kohdassa, mihin albumiin
seuraava videoleike tallennetaan.
122
3
Aloita tallennus.
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta ja paina sitten
videokuvauspainiketta.
zz Näytössä näkyy kulunutta aikaa
ilmaiseva palkki, ja tallennus päättyy
automaattisesti, kun kuvaus on valmis.
4
Tallenna albumiin.
zz Tätä viestiä ei näytetä, jos määrität
[Näytä vahvistus] -asetukseksi [Pois]
vaiheessa 2, ja videoleike tallennetaan
automaattisesti albumiin, jonka olet
valinnut [Albumin asetukset] -kohdassa
vaiheessa 2.
zz Toista vaiheet 3–4 tarpeen mukaan.
5
zz
Lopeta videokollaasien
tallentaminen.
-painike → [
123
]→[
]
Nopeutettujen videoiden tallentaminen
Nopeutettu video yhdistää tietyin välein otetut kuvat automaattisesti.
Kohteen vähittäinen muuttuminen (kuten maiseman muuttuminen)
toistetaan nopeutettuna.
1
[Nopeutettu video] →
[Nopeutettu] → [Näkymä *]
2
Määritä asetukset.
3
Aloita tallennus.
zz Määritä kuvausväli ja muut tarvittavat
asetukset.
zz Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta.
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin
ja paina sitten videokuvauspainiketta.
124
Tietonäytön määrittäminen
HDMI‑lähtöä varten
Määritä, näytetäänkö näytössä näkyvät tiedot HDMI-lähdön kautta
lähetettävissä kuvissa.
1
Tietojen
kanssa
Puhdas/
-lähtö
Puhdas/
-lähtö
[HDMI-tietonäyttö]
Tietonäyttö sisältyy HDMI-lähetykseen, kun videoita
tallennetaan. Kamerassa ei näytetä kuvaa. Videoita voi
tallentaa kameraan.
HDMI-lähetys koostuu vain 4K-sisällöstä ilman tietonäyttöä.
Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö. Videoita ei voi
tallentaa kameraan.
HDMI-lähetys koostuu vain Full HD -sisällöstä ilman
tietonäyttöä. Kamerassa kuvien päällä näkyy tietonäyttö.
Videoita ei voi tallentaa kameraan.
125
Videokoosteen tyypin määrittäminen
Määritä, sisältävätkö
-tilassa kuvatut videokoosteet stillkuvia.
1
[Koost. tyyppi]
Sis. stillkuv
Videokoosteet sisältävät sekä stillkuvia että videoita.
Ei stillkuv.
Videokoosteet sisältävät vain videoita.
Stillkuvia ei tallenneta videoihin.
126
Toisto
Voit selata kuviasi sekä etsiä ja muokata kuvia useilla tavoilla.
zz Valmistele kamera näitä toimintoja varten siirtymällä toistotilaan
-painiketta painamalla.
127
Katseleminen
Kun olet kuvannut stillkuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
1
Paina
2
Valitse kuvat.
-painiketta.
zz Videoissa on merkintä [
].
Videoiden toistaminen
zz
-painike (kahdesti)
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla / -painikkeita.
128
Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa toistamasi kuvat.
1
2
Valitse kuvat.
Suurenna tai pienennä kuvia.
zz Suurenna: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Pienennä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Näytettävän kohdan liikuttaminen:
/ / / -painikkeet
129
Videokoosteiden katseleminen
Kamera luo automaattisesti lyhyen videon otoksista, kun kuvaat
-tilassa.
Videokoosteen toistaminen näyttää kyseisenä päivänä kuvatut otokset.
1
2
Valitse [
-painike → [
]-kuvat.
]
zz Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
130
Kuvien löytäminen hakemistosta
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti näyttöön
useita kuvia luettelokuvan muodossa.
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
zz Näytä lisää kuvia: zoomausvipu kohti
-merkkiä
zz Näytä vähemmän kuvia: zoomausvipu
kohti -merkkiä
2
Etsi kuvat.
3
Valitse kuva.
zz
zz
/
/ / -painikkeet tai
-painike
131
-valintakiekko
Videoiden muokkaaminen
zz Videoiden alun tai lopun poistaminen
Voit poistaa tarpeettomia kohtia videoiden alusta ja lopusta
(paitsi videokoosteista (= 54) ja videokollaaseista (= 122)).
1
2
3
Valitse [
]-video.
-painike → [ ]
Valitse [ ].
zz Valitse toiston aikana [ ] painamalla
-painiketta.
zz Näyttöön tulee videon editointipaneeli
ja editointipalkki.
132
4
Määritä leikattavat osat.
zz Valitse [
] tai [
].
zz Jos haluat katsella leikattavissa olevia
osia (näytetään näytössä merkinnällä
[ ]), siirrä [ ]- tai [ ]-merkintää
painamalla / -painikkeita.
Paina leikkauskohdassa -painiketta.
5
Näytä editoitu video.
zz Toisto: [ ]
zz Peruuta muokkaus:
6
-painike
Tallenna video.
zz [ ] → [Uusi tiedosto]
zz Tallenna pakattu versio: [
133
] → [OK]
zz 4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi
Voit tallentaa valitsemasi kuvat [
]- tai [
]-videoista stillkuvina.
1
Valitse poimittava kuva.
2
Tallenna kuva.
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten kuva valitsemalla [ ] tai [ ].
zz [
] → [OK]
134
zz Videokoosteiden muokkaaminen
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) (= 54) voidaan
poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää palauttaa.
1
2
3
Valitse [
-painike → [
]-kuvat.
]
Valitse leike.
zz Paina toiston aikana -painiketta ja
valitse sitten leike valitsemalla [ ] tai [
4
Poista valittu leike.
zz [ ] → [OK]
135
].
Kuvien suojaaminen
Voit estää tärkeiden kuvien poistamisen kamerasta vahingossa valitsemalla
ja suojaamalla ne.
Suojatut kuvat merkitään -kuvakkeella.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [
zz Useiden kuvien suojaaminen
Voit valita ja suojata useita kuvia kerralla.
1
2
[Suojaa kuvat]
Valitse kuvat.
136
] → [Päällä]
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen
kuva → -painike → valitse viimeinen
-painike
kuva → -painike →
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
137
Kuvien kääntäminen
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
138
Kuvien poistaminen
Tarpeettomat kuvat voidaan poistaa. Ole varovainen kuvia poistaessasi,
sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
1
2
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
zz Valitse poistovaihtoehto →
zz Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla.
1
2
[Poista kuvat]
Valitse kuvat.
139
-painike
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse ja poista kuvat] → valitse kuva →
-painike
zz Kuva on merkitty [
zz
]-merkillä.
-painike → [OK]
Alueen valitseminen
zz [Valitse alue] → valitse ensimmäinen kuva
→ -painike → valitse viimeinen kuva →
-painike →
-painike → [OK]
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Kaikki kansion kuvat] → valitse kansio
→ [OK]
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Kaikki muistikortin kuvat] → [OK]
140
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin
(DPOF)
Määritä erätulostus (enintään 400 kuvaa) tai tulosteiden tilaus
kuvakehityspalvelusta (enintään 998 kuvaa) valitsemalla kuvat muistikortilta
sekä kopioiden määrä. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat
DPOF (Digital Print Order Format) -standardeja.
1
2
[Tulostus]
Kuvien lisääminen tulostuslistaan.
Kuvien valitseminen
zz [Val. kuva] tai [Useita] → valitse kuvat
ja kopioiden määrä
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
Muut asetukset
zz [Asetus] → valitse kohde →
valitse vaihtoehto
zz Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
141
zz Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen
1
Yhdistä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
zz Toistonäyttö tulee näkyviin.
zz
2
-painike → [Tulostus]
Tulosta kuvat.
zz [Tulosta] → [OK]
142
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Valokuvakirjoja voi määrittää valitsemalla muistikortilta enintään 998 kuvaa.
1
2
[Valokuvakirjan aset.]
Valitse kuvat.
Kuvien valitseminen yksitellen
zz [Valitse kuvat] → valitse kuva →
-painike →
-painike
Alueen valitseminen
zz [Useita] → [Valitse alue] → valitse
ensimmäinen kuva → -painike →
valitse viimeinen kuva → -painike →
-painike
Kaikkien kansion kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki kansion kuvat] →
valitse kansio → [OK]
Kaikkien muistikortilla olevien
kuvien valitseminen
zz [Useita] → [Kaikki muistikortin kuvat] →
[OK]
143
Punasilmäkorjaus
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia
automaattisesti. Voit tallentaa korjatun tiedoston
erillisenä tiedostona.
1
2
3
4
[Punasilmäkorjaus]
Valitse kuva.
Paina
-painiketta.
Tallenna kuva.
144
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä
kuvatiedostona tallennettavaksi.
1
2
-painike → [ ]
Säädä rajausaluetta.
zz Pienennä kehystä: zoomausvipu kohti
-merkkiä
Suurenna kehystä: zoomausvipu
-merkkiä
kohti
zz Siirrä kehystä:
/
zz Suorista kuva:
→ -painike →
/ / -painikkeet
-valintakiekko → [
-valintakiekko
zz Muuta kuvasuhdetta:
→ [ ] → -painike
zz Esikatsele kuvaa:
[ ] → -painike
145
-valintakiekko
-valintakiekko →
]
3
zz
Tallenna kuva.
-valintakiekko → [ ] → [OK]
146
Kuvakoon muuttaminen
Tallenna kuvasta pienempi versio, jossa on
vähemmän pikseleitä.
1
-painike → [
2
Tallenna kuva.
147
] → valitse vaihtoehto
Kuvien luokittelu
Voit järjestää kuvia antamalla niille luokituksen 1–5.
1
2
Valitse kuva.
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
zz Valitse useita kuvia:
valitse kohde
-painike →
zz [Valitse alue]: valitse ensimmäinen kuva
→ -painike → valitse viimeinen kuva
-painike → aseta
→ -painike →
-valintakiekolla → [OK]
luokitus
zz [Kaikki muistikortin kuvat]: aseta luokitus
-valintakiekolla → [OK]
148
Kuvaesitysten katseleminen
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta.
1
[Kuvaesitys] → [Aloita]
149
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Jos muistikortilla on paljon kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla kuvien
näyttöä antamiesi ehtojen mukaan.
1
-painike → [
2
Määritä ehdot.
zz Kohde:
/
]
-painikkeet
zz Vaihtoehto: / -painikkeet
3
Viimeistele asetus.
zz
-painike → [OK]
zz Ehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisissa kehyksissä.
Suodatetun näytön peruuttaminen
zz
-painike → [ ] →
-painike → [OK]
150
-painike →
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla
-valintakiekon avulla voit etsiä kuvia ja siirtyä niiden välillä nopeasti
määrittämiesi ehtojen perusteella.
1
2
zz
-painike → [ ] → valitse vaihtoehto
Etsi kuvat.
-valintakiekko
151
Videokollaasien yhdistäminen
Voit yhdistää videokollaaseja ja luoda näin uuden videon (albumin).
1
[Luo albumi]
2
Määritä videokollaasit.
3
Editoi albumia.
zz Valitse video (aiemmin luotu albumi) →
-painike →
-painike → [OK]
zz Vaiheessa 2 valitun videon videokollaasit
tulevat näyttöön.
zz Valitse kohde alhaalla olevasta
editointivalikosta ja paina sitten
-painiketta.
zz Valitse näytön yläosassa editoitavat
videokollaasit ja editoi niitä tarpeen
mukaan.
152
Järjestä videokoll.
uud.
Järjestä videokollaasit uudelleen. Valitse
siirrettävä videokollaasi ja paina -painiketta.
Siirrä sitä käyttämällä / -painikkeita.
Poista videokollaasi
Valitse uudesta albumista pois jätettävät
videokollaasit. [ ]-kuvakkeella merkittyjä
videokollaaseja ei sisällytetä uuteen
albumiin, mutta niitä ei myöskään poisteta
alkuperäisestä albumista.
Toista videokollaasi
Toista valittu videokollaasi.
Lopeta muokkaus
Poistu albumin editoinnista.
4
Poistu editoinnista.
zz Voit palata muokkausvalikkoon
-painiketta.
painamalla
zz Voit poistua muokkaustoiminnosta
valitsemalla [ ].
5
Tallenna albumi.
zz Valitse [Tallenna].
zz Voit lisätä taustamusiikin valitsemalla
[Taustamusiikki].
zz Voit esikatsella editoimaasi albumia
valitsemalla [Esikatsele].
153
Toiston aloittaminen edellisestä
näytetystä kuvasta
Voit määrittää, näytetäänkö edellinen näytetty kuva, kun siirryt
toistonäyttöön.
1
[Näytä viim. kats.]
Ota käyttöön
Viimeksi toistonäytössä näytetty kuva tulee näkyviin.
Poista käytöstä
Uusin kuva tulee näkyviin.
154
Langattomat toiminnot
Voit lähettää kamerasta langattomasti kuvia erilaisiin yhteensopiviin
laitteisiin tai jakaa niitä verkkopalvelujen kautta.
Lue ”Langattomia toimintoja koskevia varotoimia” (= 278) ennen
langattomien toimintojen käyttöä.
155
Käytettävissä olevat langattomat
toiminnot
(1) Yhdistä älypuhelimeen
(3)Tulostaminen
Wi-Fi-tulostimella
(2)Lähetä kuvia automaattisesti
tietokoneeseen
(4) Lähetä verkkopalveluihin
(1)
Yhdistä älypuhelimeen (= 158, = 165)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden
kautta käyttämällä Camera Connect -sovellusta älypuhelimessa
tai taulutietokoneessa.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää muita
toimintoja, kun Bluetooth® on käytössä*.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä oppaassa älypuhelimia,
taulutietokoneita ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan yhteisesti
älypuhelimiksi.
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
(2)
Lähetä kuvia automaattisesti tietokoneeseen (= 171)
Image Transfer Utility 2 -ohjelmiston avulla voit lähettää kuvia
automaattisesti tietokoneeseen, johon on Wi-Fi-yhteys.
156
(3)
Tulosta Wi-Fi-tulostimella (= 167)
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridgelähiverkkoteknologiaa tukevilla tulostimilla.
(4)Lähetä verkkopalveluihin (= 174)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan
tai Canon-asiakkaille tarkoitettuun CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi
(maksuton).
157
Kameran kuvien tallentaminen
älypuhelimeen
Kamerassa olevia kuvia voi tallentaa Bluetooth-yhteensopivaan
älypuhelimeen, johon on Wi-Fi-yhteys.
Valmistele älypuhelin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
zz Asenna älypuhelimeen maksuton Camera Connect -sovellus.
zz Lisätietoja tästä sovelluksesta (tuetut älypuhelimet ja sovelluksen
toiminnot) on Canonin sivustossa.
zz Camera Connect -sovelluksen voi asentaa Google Playstä tai App
Storesta. Pääset Google Playhin tai App Storeen myös QR‑koodilla,
jonka voit näyttää kamerassa, kun rekisteröit älypuhelimen kamerassa.
zz Käytä uusinta älypuhelimen käyttöjärjestelmän versiota.
zz Aktivoi Bluetooth ja Wi-Fi älypuhelimessa. Huomaa, että älypuhelimen
Bluetooth-asetusnäytön kautta ei voi muodostaa laiteparia kameran
kanssa.
1
2
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
[Bluetooth-toiminto]
158
3
[Bluetooth-toiminto] → [Älypuhelin]
4
Paina
5
Kirjoita lempinimi ja paina
-painiketta.
-painiketta.
zz Käytä näytössä näkyvää lempinimeä
-painiketta.
painamalla
6
[OK]
7
[Yhteensovitus]
159
8
[Älä näytä]
9
Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
10
Kosketa kameran lempinimeä
laiteparin muodostamista varten.
11
12
Kosketa [Pair/Laitepari] (vain iOS).
13
Paina
Valitse kamerassa [OK].
-painiketta.
zz Laiteparin muodostus on nyt valmis,
ja kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
160
14
Kosketa Camera Connect
-sovelluksessa [Images on camera /
Kameran kuvat].
zz Wi-Fi-yhteys muodostetaan
automaattisesti.
zz Jos käytät iOS-laitetta, valitse
[Join/Yhdistä], kun näyttöön kameran
yhteyden vahvistamista koskeva viesti.
15
Varmista, että laitteet on yhdistetty
Wi-Fi-yhteyden kautta.
zz Kameran kuvat näkyvät luettelossa
älypuhelimessa.
zz Kamerassa näkyy [Wi-Fi päällä].
16
Voit tallentaa kamerassa olevia
kuvia älypuhelimeen.
zz Valitse luettelossa olevia kameran kuvia
ja tallenna ne älypuhelimeen.
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi-Fi-painikkeella
Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimeen myös
1
Paina
161
-painikkeella.
-painiketta.
2
Rekisteröi lempinimi.
3
[ ]
4
[Rekisteröi laite yhteyttä varten]
5
[Älä näytä]
6
Tarkista SSID ja salasana.
zz Jos [Lempinimi]-näyttö tulee näkyviin,
rekisteröi lempinimi (= 158).
162
7
Yhdistä älypuhelin kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) älypuhelimen Wi-Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
älypuhelimen salasanakenttään.
8
Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
9
Valitse yhdistettävä kamera.
zz Kosketa Camera Connect -sovelluksen
[Cameras/Kamerat]-luettelossa
kameraa, johon olet muodostamassa
Wi‑Fi‑yhteyttä.
10
Muodosta Wi-Fi-yhteys.
zz [OK] →
-painike
zz Kamerassa näkyy [ Wi-Fi päällä].
zz Älypuhelimessa näkyy Camera Connect
-sovelluksen päänäyttö.
zz Laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
163
zz Kuvien katselemisen rajoittaminen
Voit rajoittaa sitä, mitä kuvia voidaan lähettää älypuhelimeen tai selata
älypuhelimessa.
1
Kun Wi-Fi-yhteys on katkaistuna,
paina -painiketta.
2
3
[ ]
4
Valitse [Katselt. kuvat] ja määritä
sitten, mitä kuvia voi katsella.
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja] ja
valitse sitten älypuhelin.
164
Älypuhelimien kanssa käytettävät
ominaisuudet
Seuraavassa kuvatut ominaisuudet ovat käytettävissä älypuhelimella
langattoman yhteyden kautta.
Muodosta kameran ja älypuhelimen välille Bluetooth-laitepari kohdan
”Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen” (= 158) vaiheissa 1–13
kuvatulla tavalla ja muodosta Wi-Fi-yhteys vaiheissa 1–15 kuvatulla tavalla.
zz Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
automaattisesti kuvattaessa
Kuvasi voidaan lähettää automaattisesti Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen.
1
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Wi-Fi-asetukset] →
[Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.]
2
[Lähetä autom.] → [Ota käyttöön]
3
Kuvaa.
zz Valitse koko kohdassa [Lähetettävä koko].
zz Kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
zz Etäkuvaaminen samalla, kun katselee
reaaliaikaista kuvaa älypuhelimessa
Kun katselet reaaliaikaista kuvaa Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistetyssä
älypuhelimessa, voit kuvata etäkuvauksella.
1
2
Käynnistä Camera Connect.
Kosketa [Remote live view shooting /
Reaaliaikainen etäkuvaus].
165
zz Kameran etähallinta älypuhelimesta
Voit ohjata kameraa käyttämällä Bluetoothin kautta yhdistettyä älypuhelinta
kauko-ohjaimena.
1
Käynnistä Camera Connect.
2
Kosketa [Bluetooth remote
controller / Bluetooth-kauko-ohjain].
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
zz Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa
Kuviisi voidaan automaattisesti tallentaa paikkatiedot (kuten leveysaste,
pituusaste ja korkeus) käyttämällä GPS-tietoja Bluetoothin kautta yhdistetystä
älypuhelimesta. Toistonäytössä voit tarkistaa kuviisi lisätyt paikkatiedot.
Aktivoi paikannuspalvelut älypuhelimessa.
1
Käynnistä Camera Connect.
2
3
4
[GPS mobiilisti] → [Päällä]
zz Jos laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta, katkaise yhteys.
[GPS-asetukset]
Kuvaa.
zz Varmista ennen kuvaamista, että [ ]- ja
[
]-kuvakkeet näkyvät kamerassa.
zz Kuviisi on nyt lisätty paikkatiedot.
zz Tämän jälkeen kuviisi lisätään
automaattisesti paikkatiedot,
kun Camera Connect -sovellus on
käynnissä niitä otettaessa.
166
Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fi‑yhteyden kautta
Kamerassa olevia kuvia voi tulostaa tulostimella, joka on yhdistetty
kameraan Wi-Fi-yhteyden kautta.
1
2
Paina
3
[Rekisteröi laite yhteyttä varten]
4
Tarkista SSID ja salasana.
[
-painiketta.
]
167
5
Muodosta yhteys tulostimesta
kameraan.
zz Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) tulostimen Wi-Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
zz Anna kamerassa näkyvä salasana
tulostimen salasanakenttään.
6
Valitse tulostin.
zz Valitse tulostin, johon olet muodostamassa
Wi-Fi-yhteyttä, ja paina -painiketta.
zz Muistikortilla olevat kuvat tulevat näkyviin,
kun laitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden
kautta.
7
Valitse tulostettava kuva.
zz Valitse kuva ja paina
-painiketta.
zz Valitse tai määritä näytetyt kohteet
ja tulosta ne.
168
zz Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Kameran voi yhdistää tukiasemaan, johon on yhdistetty tulostin, ja tulostaa
sitten kuvia tukiaseman kautta.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
1
Valitse kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden
kautta” (= 167) vaiheessa 4
[Vaihda verkkoa].
2
[Yhteys WPS:llä]
3
[WPS (PBC-tila)] → [OK]
4
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
169
5
[Automaattiasetus] → [OK]
6
Siirry kohdan ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi‑Fi‑yhteyden kautta”
(= 167) vaiheeseen 6.
zz Kamerasta muodostetaan yhteys
tukiasemaan.
170
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
Kameran kuvat voidaan lähettää automaattisesti tietokoneeseen, joka
on yhdistetty tukiasemaan (ja määritetty kameran Wi-Fi-yhteyttä varten),
kun kamera on kantoalueella tai kun tuot kameran kotiin kuvaamisen jälkeen.
Yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan.
2
3
Käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Asenna tietokoneeseen Image
Transfer Utility 2.
Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmassa yhdistämisasetusten
näyttö.
zz Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image
Transfer Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näyttöön tulevia ohjeita.
4
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi-Fi-asetukset]
171
5
[Lähetä kuvia autom. tietokon.] →
[Lähetä autom.] → [Päällä]
6
[OK]
7
[Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)]
→ [OK]
8
Paina WPS-painiketta.
9
[Automaattiasetus] → [OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta,
jotta kamera voi muodostaa yhteyden.
172
10
Valitse tietokone.
11
Valitse tietokoneessa kamera
yhdistämistä varten.
zz Valitse tietokone automaattista kuvien
siirtoa varten ja paina -painiketta.
zz Kameroiden lempinimet näkyvät
Image Transfer Utility 2 -ohjelman
yhdistämisnäytössä.
zz Valitse kamera, johon muodostat
yhteyden, ja yhdistä tietokone ja kamera
napsauttamalla [Yhteensovitus].
Automaattisen kuvien siirron määrittäminen
12
Määritä lähettämisen asetukset.
13
Katkaisen kamerasta virta.
zz Valitse vaiheessa 5 [Lähetä kuvia
autom. tietokon.] -asetukseksi [Kuvien
lähetysasetukset] ja määritä siirtoehdot.
Kuvien lähettäminen automaattisesti
zz Kameran kuvat lähetetään automaattisesti
vaiheen 12 lähettämisasetusten mukaisesti
tietokoneeseen, johon olet kirjautuneena,
kun tuot kameran tukiaseman
kantoalueelle ja käynnistät kameran.
173
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
zz Verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä omat verkkopalvelusi kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita verkkopalveluja varten.
zz CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja
selaimen (kuten Internet Explorer) versioista sekä asetuksista,
joita CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttöön vaaditaan.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin verkkosivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita verkkopalveluja, sinulla on oltava tili niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien verkkopalveluiden sivustoista.
zz Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä
erillisen maksun.
174
„„ CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä CANON
iMAGE GATEWAY kameraan verkkopalvelun kohteeksi.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästävä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
Huomaa, että sinun on annettava tietokoneessa tai älypuhelimessa
käyttämäsi sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin
yhdistämisasetusten valmistumisesta.
1
2
Paina
3
Hyväksy sopimus, jotta voit antaa
sähköpostiosoitteen.
[
-painiketta.
]
zz Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
zz [Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)]
→ [OK]
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [Automaattinen asetus] kameran
[IP-osoiteasetus]-näytössä.
175
5
Anna sähköpostiosoitteesi.
6
Kirjoita haluamasi nelinumeroinen
luku.
7
Tarkista, oletko saanut
ilmoitusviestin.
zz [OK]
zz [
8
]-kuvake muuttuu muotoon [
].
Siirry ilmoitusviestissä olevalle
sivulle ja viimeistele kameran
yhdistämisen asetukset.
zz Viimeistele kameran yhdistämisasetusten
sivun asetukset ohjeiden mukaisesti.
176
9
Valitse [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty
kohdeverkkopalveluksi.
„„ Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita verkkopalveluja CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Määritä näytön ohjeiden mukaisesti
verkkopalveluasetukset, joita haluat
käyttää.
3
Valitse [
] painamalla
-painiketta.
177
zz Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse muistipaikka.
zz Valitse verkkopalvelun kuvake.
zz Jos verkkopalvelu tarjoaa useita
vastaanottajia tai jakoasetuksia,
valitse haluamasi vaihtoehto
vastaanottajien valitsemisen näytössä.
3
Lähetä kuva.
zz Valitse lähettämisen asetukset ja
lähetä kuva.
zz Jos lähetät kuvia YouTubeen,
lue palveluehdot ja valitse [Hyväksyn].
zz Kun kuva on lähetetty, näytössä näkyy
[OK]. Palaa toistonäyttöön painamalla
-painiketta.
178
Yhdistäminen uudelleen
Wi‑Fi‑yhteyden kautta
Yhdistäminen uudelleen laitteisiin tai verkkopalveluihin Wi-Fi-yhteyden
kautta on mahdollista, kun yhteysasetukset on rekisteröity.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse aiemmista yhteyksistä kohde.
zz Jos haluamaasi kohdetta ei näy,
siirry muihin näyttöihin / -painikkeilla.
zz Yhteys on nyt valmis verkkopalveluita
varten.
3
Valmistele toinen laite.
zz Valmistele toinen laite seuraamalla
näytön ohjeita.
179
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
1
2
Paina
-painiketta.
[Katk, lopeta] → [OK]
180
Bluetooth-laiteparien tietojen
poistaminen
Ennen kuin muodostat laiteparin toisen älypuhelimen kanssa, poista tiedot
kaikista yhdistetyistä älypuhelimista.
1
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Bluetooth-toiminto]
2
Valitse [Tarkista/poista yhteystiedot]
ja paina sitten
-painiketta.
3
Valmistele älypuhelin.
zz Poista rekisteröidyt kameran tiedot
Bluetooth-järjestelmäasetuksissa.
181
Yhteysasetusten muuttaminen
tai poistaminen
Kameraan tallennettuja yhteysasetuksia voi muuttaa tai poistaa.
Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen yhteysasetusten muuttamista tai poistamista.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse kohde.
zz Vasemmalla olevasta näytöstä voit
vaihtaa muihin näyttöihin painamalla
/ -painikkeita.
zz Valitse vasemmalla olevassa näytössä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
poistaa tai muuttaa.
3
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
zz Valitse näkyviin tulevassa näytössä laite,
jonka yhteysasetuksia haluat muuttaa.
Muuta sitten lempinimeä tai muita tietoja.
182
Toimintojen asetukset
Voit helpottaa kameran käyttöä mukauttamalla tai säätämällä sen
perustoimintoja.
zz Nämä asetukset määritetään - ja -valikkovälilehdillä. Voit helpottaa
käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja.
zz Nämä ohjeet koskevat kameran käyttämistä
183
-tilassa.
Kansioiden valitseminen ja luominen
Voit valita tai luoda kansioita, joihin kuvat tallennetaan. Voit luoda uusia
kansioita valitsemalla kansion valintanäytössä [Luo kansio].
1
[Valitse kansio]
2
Määritä asetukset.
zz Valitse kansio: valitse vain kansio
zz Luo kansioita: [Luo kansio] → [OK]
184
Kuvanumeroinnin muuttaminen
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja
tallennetaan kansioihin, joihin mahtuu kuhunkin enintään 9 999 kuvaa.
Voit muuttaa tiedostojen numerointia.
1
Jatkuva
Auto.nollaus
Man. nollaus
[Kuvanumerointi] → [Numerointi]
tai [Man. nollaus]
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia tai kansiota.
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Luo uuden kansion ja aloittaa kuvien numeroinnin
numerosta 0001.
185
Pystysuuntaisten kuvien automaattisen
käännön määrittäminen
Voit muuttaa automaattisen käännön asetusta, joka suoristaa
pystysuunnassa otetut kuvat näytettäessä.
1
Päällä
Päällä
Pois
[Autom. kääntö]
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti sekä
kamerassa että tietokoneessa.
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti
tietokoneessa.
Älä käännä kuvia automaattisesti.
186
Muistikortin alustaminen
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Täydellinen alustus voi kannattaa, jos kamera ei toimi oikein, muistikortin
kuvien lukeminen/kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai
videon tallennus pysähtyy yllättäen.
Sekä tavallinen että täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortilla olevat
kuvat niin, ettei niitä voi palauttaa.
1
[Alusta kortti]
zz Alustus: [OK]
zz Täydellinen alustus:
-painikkeella [
valitse
187
] → [OK]
Toiminto-oppaan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö toiminto-opastus, kun pikavalintanäytössä
valitaan kohteita.
1
[Toiminto-opas]
188
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustiloissa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö pimenee akun säästämiseksi.
1
Päällä
Pois
[Ekotila]
Näyttö pimenee, kun kameraa ei käytetä noin kahteen
sekuntiin, minkä jälkeen näyttö sammuu noin kymmenen
sekunnin kuluttua näytön pimenemisestä. Kamera sammuu
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin
kolme minuuttia.
Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta objektiivi ei ole vielä
vetäytynyt sisään, voit ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
Älä käytä ekotilaa.
189
Virransäästötoimintojen säätäminen
Kameran, näytön ja etsimen automaattisen sammutuksen ajoituksen voi
määrittää asetuksilla [Virrankatkaisu], [Näyttö pois] ja [Etsin pois].
1
[Virransäästö]
2
Määritä asetukset.
190
Näytön kirkkauden säätäminen
Näytön ja etsimen kirkkautta voi säätää. Voit säätää etsimen kirkkautta,
kun katsot etsimeen.
1
2
[Näytön kirkkaus]
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
191
-painike
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen säätäminen
Säädä päivämäärää ja aikaa.
1
2
[Päivä/aika/vyöh.]
Määritä asetukset.
zz Säädä asetuksia kohdan ”Päiväyksen,
kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen
asettaminen” (= 27) vaiheiden 2–3
mukaisesti.
192
Kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa käytössä olevaa näytön kieltä.
1
2
[Kieli ]
Määritä asetukset.
zz Valitse kieli
-painike
193
/
/ / -painikkeilla →
Videojärjestelmän määrittäminen
Määritä näyttämistä varten käytettävän television videojärjestelmä.
Tämä asetus määrittää videoille käytettävissä olevan kuvanlaadun
(kuvataajuuden).
1
NTSC
PAL
[Videojärjest.]
Alueille, joilla käytetään NTSC-televisiojärjestelmää,
kuten Pohjois-Amerikka, Japani, Etelä-Korea ja Meksiko.
Alueille, joilla käytetään PAL-televisiojärjestelmää,
kuten Eurooppa, Venäjä, Kiina ja Australia.
194
Äänimerkkien säätäminen
Määritä, toistaako kamera äänimerkkejä, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai käytät itselaukaisinta.
1
[Äänimerkki]
195
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää yksittäisten kameran äänten äänenvoimakkuutta.
1
2
zz
[Äänitaso]
Määritä asetukset.
-painike → / -painikkeet
196
HDMI-lähdön tarkkuuden säätäminen
Määritä kameran kuville käytettävä lähetystarkkuus, kun kamera on
yhdistetty televisioon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen HDMI-kaapelilla.
1
Automaattinen
1080p
[HDMI-tarkkuus]
Kuvat näytetään automaattisesti yhdistetyn television
kannalta optimaalisella tarkkuudella.
Lähetetään tarkkuudella 1080p. Valitse, haluatko välttää
näyttö- tai viiveongelmat tarkkuutta vaihdettaessa.
197
Zoomauspainikkeiden toimintojen
mukauttaminen
Zoomauspainikkeiden toimintoja voi mukauttaa.
1
[
-pain. toiminta]
Hidas zoomaus
Zoomaa hitaasti.
Nopea zoom
Zoomaa nopeasti.
Aseta manuaalitarkennuksessa käytettävä
tarkennusasento.
Aseta MF-et.
198
Tarkennuspisteen valitsimen ja
AE-lukituksen toimintojen välillä
vaihtaminen
- ja
-painikkeella suoritettavia toimintoja voi vaihtaa.
1
[Vaihda
199
/
-pain.] → [Päällä]
Kuvaustietojen näytön mukauttaminen
Voit mukauttaa tietoja ja tietonäyttöjä, jotka näytetään kamerassa tai
etsimessä, kun kuvaat. Histogrammin tyyppiä ja ristikkonäyttöä voi
myös mukauttaa.
1
[Kuvaustietonäyttö] →
[Kuvaustietojen näyttöaset.]
2
Paina / -painikkeita ja
valitse näytöt.
zz Poista -painikkeella [ ]-merkki
näytöiltä, joita et halua näyttää.
zz Voit muokata näyttöä painamalla
-painiketta.
3
Muokkaa näyttöä.
zz Siirry kohteiden välillä käyttämällä
/ -painikkeita.
zz Lisää -painikkeella [ ]-merkki
näytettävien kohteiden viereen.
zz Ota asetuksesi käyttöön valitsemalla
alitse [OK].
200
Prioriteetin määrittämien
kuvausnäytön suorituskyvylle
Voit valita suorituskykyvaihtoehdon, jota priorisoidaan stillkuvien
kuvausnäytössä.
1
Virransäästö
Sulava
[Näytön suoritusk.]
Näyttö kuluttaa vähemmän virtaa.
Myös nopeasti liikkuvat kohteet näkyvät sulavina.
201
Näyttötilan määrittäminen
Voit valita kuvausnäyttöjen näyttötilan.
1
Automaatti
Käsinsäätö
[Näyttöasetukset] →
[Näytön hallinta]
Normaalisti käytetään näyttöä näyttämiseen,
mutta vaihdetaan etsimeen, kun katsot siihen.
[Man. näyttö] -asetuksella voit rajoittaa näyttämisen
näyttöön tai etsimeen.
202
Objektiivin sisäänvetäytymisaika
Turvallisuussyistä objektiivi vetäytyy kuvaustiloissa sisään yleensä noin
minuutin kuluttua
-painikkeen painamisesta. Jos haluat, että objektiivi
vetäytyy sisään heti
-painikkeen painamisen jälkeen, määritä
sisäänvetäytymisajaksi [0 sek.].
1
[Obj. sulkuviive]
203
Peilikuvan määrittäminen
Määritä, näytetäänkö peilikuva kuvattaessa niin, että näyttö on käännettynä
eteenpäin.
1
[Peilikuva]
204
Aloitusnäytön näyttämisen
määrittäminen
Määritä, näytetäänkö aloitusnäyttö, kun kameraan kytketään virta.
1
[Käynnistyskuva]
205
Mittayksikköjen näyttö
Voit muuttaa zoomauspalkissa (= 71, = 242), manuaalitarkennuksen
ilmaisinpalkissa (= 80) ja muualla näkyvät mittayksiköt metreistä ja
senteistä jalkoihin ja tuumiin tarpeen mukaan.
1
[Yksiköt]
206
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
Voit mukauttaa kameran käyttöä määrittämällä valinnaisia toimintoja.
1
[Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
2
Valitse kohde.
3
Määritä asetukset.
zz / -painikkeet →
C.Fn I:Valotus
Varmuussiirto
-painike
Määrittämällä asetuksen arvoksi [1:Päällä] voit ottaa
käyttöön valotusajan ja aukon arvon automaattisen
säätämisen, jotta valotustaso tulee lähemmäksi
normaalia valotusta silloin, kun normaali valotus ei
olisi muuten saatavilla määrittämälläsi valotusajan
tai aukon arvolla
- tai
-tilassa.
C.Fn II:Muut
-valintakiekon suuntaa voi muuttaa valotusajan
Valitsimen
tai aukon arvon säätämistä varten.
kääntösuunta
Tv/Av
C.Fn II:Muut
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen,
Käyttäjän asetukset toimintoja.
207
zz Painikkeiden mukauttaminen
Voit mukauttaa painikkeiden, kuten laukaisimen, toimintoja.
[ ] (AE-lukituspainike)- ja [ ] (Rajausapu - lukituspainike) -asetukset
koskevat
/ /
/
/ / /
-tiloja.
[
] (laukaisin puoliväliin)- ja [ ] (videokuvauspainike) -asetukset
koskevat /
/
/ / /
-tiloja.
1
[C.Fn II:Muut Käyttäjän asetukset]
2
Valitse painike
3
Valitse toiminto.
208
Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)
Voit tallentaa usein käytetyt kuvaustilat sekä määrittämäsi toimintojen
asetukset ja käyttää niitä uudelleen. Voit käyttää tallennettuja
asetuksia myöhemmin kääntämällä valintakiekon asentoon
tai
.
Tällä tavalla voit säilyttää myös ne asetukset, jotka nollautuvat (kuten
itselaukaisuasetukset), kun vaihdat kuvaustilaa tai sammutat kameran.
Tallennettavissa olevat asetukset
zz Kuvaustilat ( /
zz
/
/
/
/
/
)
-tiloissa määritetyt kohteet
zz Kuvausvalikkoasetukset
zz Zoomausasennot
zz Manuaalitarkennuksen asennot (= 80)
1
2
3
Siirry kuvaustilaan, jonka asetukset
haluat tallentaa, ja määritä asetukset
haluamiksesi.
[Mukaut. kuvaustila (C1, C2)]
[Rekisteröi asetukset]
zz Valitse mukautettu kuvaustila,
johon asetukset tallennetaan.
209
Kameran oletusasetusten
palauttaminen
Palauta kameran oletusasetukset
1
/
/
/
/
-tiloissa.
[Nollaa kamera]
zz Nollaa perusasetukset: [Perusasetukset]
→ [OK]
zz Nollaa muut asetukset: [Muut asetukset]
→ valitse kohde → [OK]
210
Kuviin tallennettavien
tekijänoikeustietojen asettaminen
Määrittämäsi tekijän nimi ja tekijänoikeustiedot voidaan tallentaa kuviisi.
1
[Tekijänoikeustiedot] →
[Kirjoita tekijän nimi] tai
[Anna tekijänoikeustiedot]
zz Kirjoita nimi →
211
-painike → [OK]
Oppaiden ja ohjelmiston lataaminen
QR-koodista
Kameran näytöllä voi näyttää QR-koodin, jolla voi siirtyä käyttöoppaiden
ja ohjelmiston lataamisen verkkosivulle.
1
[Oppaan/ohjelmiston URL]
212
Sertifiointilogojen näyttäminen
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella
näytössä.
1
[Sertifiointilogon näyttö]
213
Usein käytettävien kuvausvalikon
kohtien tallentaminen (Oma valikko)
Voit tallentaa enintään kuusi usein käytettävää kuvausvalikon kohdetta
-välilehteen. Mukauttamalla -välilehden voit valita nämä kohteet
nopeasti yhdestä näytöstä.
1
[Lisää Oma valikko -välilehti] →
[OK]
2
[Määritä]
3
[Valitse rekisteröit. kohteet]
zz Valitse kohde → [OK]
zz Valitsemasi kohteet lisätään
Oma valikko -välilehteen.
214
Kohteiden järjestäminen uudelleen
zz [Lajittele rekist. kohteet] →
valitse siirrettävä kohde →
siirrä / -painikkeilla → -painike
zz Oma valikko -välilehtien nimeäminen uudelleen
1
[Nimeä välilehti uudelleen]
2
Muuta välilehden nimeä.
zz Kirjoita välilehden nimi →
→ [OK]
zz Oma valikko -välilehden poistaminen
1
[Poista välilehti]
215
-painike
zz Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen
1
[Poista kaikki Oma val. -välil]
zz Kaikkien lisättyjen kohteiden poistaminen
1
[Poista kaikki kohteet]
216
zz Oma valikko -näytön mukauttaminen
Määritä, mikä näyttö näytetään, kun kuvaustilassa painetaan
-painiketta.
1
[Valikkonäyttö]
Normaali näyttö
Näyttää viimeisimmän, edellisessä
toiminnossasi näytetyn valikon.
Näytä Oma valikko -välilehd.
Aloittaa näyttämisen
-välilehtinäytöistä.
Näytä vain Oma valikko -välil
Rajoita näyttäminen
-välilehtinäyttöihin.
217
Lisävarusteet
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa.
„„ Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden
käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/tai
räjähdys). Huomaa, että tällaisesta viasta aiheutuvat Canon-tuotteesi
korjaustarpeet eivät kuulu takuun piiriin, vaan korjaus on maksullinen.
218
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
zz Virtalähteet
Akku LP-E12
zz Ladattava litiumioniakku
Akkulaturi, LC-E12-sarja
zz Akun LP-E12 laturi
zz Muut
Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
zz Kameran liittämiseen tietokoneeseen
tai tulostimeen
Langaton kauko-ohjain BR-E1
zz Bluetoothia käyttävä langaton
kauko‑ohjain
Kaukolaukaisin RS-60E3
zz Mahdollistaa kaukolaukaisinpainikkeen
käyttämisen (painikkeen puoliväliin tai
kokonaan pohjaan painamisen).
219
Vastavalosuoja LH-DC90
zz Estää näkymän ulkopuolisia heijastuksia
ja haamukuvia aiheuttavan, kuvanlaatua
heikentävän hajavalon pääsyn objektiiviin.
Suodattimen sovitin FA-DC67A
zz Sovitinta tarvitaan 67 mm:n halkaisijan
suodattimen kiinnittämiseen.
Canon-objektiivisuodatin
(67 mm:n halkaisija)
zz Suojaa objektiivia ja mahdollistaa
erilaisten kuvaustehosteiden käytön.
zz Tulostimet
Canon PictBridge -yhteensopivat
tulostimet
zz Liittämällä kameran suoraan tulostimeen
voit tulostaa kuvia ilman tietokonetta.
220
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen
zz Toisto TV:ssä
Voit katsella ottamiasi kuvia televisiosta yhdistämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon erikseen hankittavalla HDMI-kaapelilla (enintään
2,5 metriä, kameraan liitettävässä päässä tyypin D liitin). Voit kuvatessasi
katsella kuvia esikatseluna television suuremmasta näytöstä.
Lisätietoja kytkemisestä ja tuloliitännöistä on television käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
2
Liitä kamera televisioon.
3
Kytke televisioon virta ja kytke aseta
käyttämäsi liitäntä televisiotuloksi.
4
Siirry toistotilaan.
zz Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa. (Kameran näytössä
ei näy mitään.)
221
zz Vastavalosuojan (myydään erikseen)
käyttäminen
Kun kuvaat vastavalossa olevaa kohdetta laajakulma-asetuksella ilman
salamaa, voit estää objektiiviin kuvakulman ulkopuolelta pääsevää valoa
vastavalosuojan LH-DC90 (myydään erikseen) avulla.
1
(1)
(2)
Kiinnitä vastavalosuoja.
zz Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
zz Kohdista vastavalosuojan merkki (1)
kameran merkkiin (2) ja käännä sitten
vastavalosuojaa nuolen suuntaan,
kunnes se lukkiutuu paikalleen.
zz Irrota vastavalosuoja kääntämällä sitä
vastakkaiseen suuntaan.
(1)
(2)
zz Jos haluat kiinnittää vastavalosuojan
käänteisesti (kuvan osoittamalla tavalla),
kun se ei ole käytössä, kohdista sen
merkki (2) kamerassa olevaan merkkiin
(1) ja käännä sitten vastavalosuojaa
nuolen suuntaan, kunnes se lukkiutuu
paikalleen.
222
zz Objektiivisuodattimien (myydään erikseen)
käyttäminen
Objektiivisuodattimen liittäminen kameraan suojaa objektiivia ja mahdollistaa
erilaisten tehosteiden käytön. Jos haluat liittää objektiivisuodattimen,
tarvitset suodattimen sovittimen FA-DC67A (myydään erikseen).
1
Kytke suodattimen sovitin.
zz Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
zz Kohdista kameran ja suodattimen
sovittimen lovet ja käännä sovitinta sitten
nuolten suuntaan, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
zz Irrota suodattimen sovitin kääntämällä
sitä vastakkaiseen suuntaan.
2
Liitä suodatin.
zz Käännä suodatinta nuolen suuntaan
sen liittämiseksi kameraan.
zz Varo kiristämästä suodatinta liian tiukasti.
Jos näin tehdään, suodattimen irrotus voi
epäonnistua ja kamera voi vaurioitua.
223
zz Etäkuvaaminen
Kuvaamiseen voi käyttää langatonta kauko-ohjainta BR-E1
(myydään erikseen).
Lisätietoja on myös langattoman kauko-ohjaimen käyttöoppaassa.
1
Muodosta laitepari.
2
Pidä BR-E1:n W- ja T-painikkeita
painettuina yhtä aikaa vähintään
kolmen sekunnin ajan.
zz
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) →
[Kaukosäädin] → [Yhteensovitus]
zz Laitteet on nyt yhdistetty laitepariksi.
3
Määritä kamera valmiiksi
etäkuvausta varten.
zz Stillkuvat:
zz Videot:
[Päällä]
4
-painike → [
-tila →
]→[
]
[Kauko-ohjaus] →
Kuvaa.
zz Videotallennusta varten aseta kaukoohjaimen vapautustilan/videokuvauksen
kytkin asentoon
ja paina
vapautuspainiketta.
224
zz Kaukolaukaisimen (myydään erikseen)
käyttäminen
Valinnaisella RS-60E3-kaukolaukaisimella (myydään erikseen) voit estää
kameran tärähtämisen, jonka laukaisimen suora painaminen voi aiheuttaa.
Tämä valinnainen lisävaruste on kätevä pitkää valotusaikaa käytettäessä.
1
Kytke kaukolaukaisin.
zz Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
zz Avaa liitäntöjen kansi ja työnnä
kaukolaukaisimen pistoke kameraan.
2
Kuvaa.
zz Kytke kuvaamista varten kameraan
virta ja paina kaukolaukaisimen
vapautuspainiketta.
zz Ulkoisen mikrofonin käyttäminen
Jos haluat käyttää tallennuksessa ulkoista mikrofonia (= 33) kytke
erikseen hankittava minipistokeella (läpimitta 3,5 mm) varustettu ulkoinen
mikrofoni ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään. Huomaa, ettei sisäänrakennettua
mikrofonia käytetä tallentamiseen ulkoisen mikrofonin ollessa liitettynä.
1
Avaa kansi ja liitä ulkoinen
mikrofoni.
225
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Käyttämällä liitäntäkaapelia IFC-600PCU tai USB-kaapelia (molemmat
myydään erikseen; kameraan kytkettävässä päässä: Micro-B) voit yhdistää
kameran tietokoneeseen ja tallentaa kuvia tietokoneeseen. Voit katsoa
lisätietoja tietokoneen liitännöistä tietokoneen käyttöoppaasta.
1
Varmista, että kamerasta
on katkaistu virta.
2
Liitä kamera tietokoneeseen.
3
4
Kytke kameraan virta.
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
zz Voit avata kuvat käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla
olevaa ohjelmistoa.
226
Kuvien tulostaminen
Voit tulostaa ottamasi kuvat kytkemällä kameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen USB-kaapelilla (myydään erikseen; tulostimen päässä: Micro-B).
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP -sarjan
kuvatulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat
tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös tulostimen käyttöoppaassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
2
Liitä kamera tulostimeen.
3
4
Kytke tulostimeen virta.
Siirry toistotilaan ja valitse kuva.
227
5
Avaa tulostusnäyttö.
6
[Tulosta]
zz
-painike → [Tulosta kuva]
228
Vinkkejä kameran käyttöön
Tässä luvussa on kameran käyttöä helpottavia vinkkejä.
229
Kameran perusteet
Lue tietoja kameran asetusten määrittämisestä ja kameran perustoimintojen
suorittamisesta.
zz Käsittelyohjeita
zz Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista sitä
koville iskuille.
zz Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden
voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähelle.
Vahvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa toimintahäiriön
tai poistaa kuvatietoja.
zz Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa, pyyhi kamera
kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla. Älä
hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
zz Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
zz Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista. Jos puhdistaminen
on vaikeaa, ota yhteyttä asiakastukeen.
zz Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa säilytysastiassa.
Jos akku on pitkiä aikoja käyttämättömänä, voit säilyttää sen suorituskyvyn
lataamalla sen noin kerran vuodessa ja käyttämällä sitä kamerassa,
kunnes varaus on kulunut loppuun, ennen kuin palautat akun säilytykseen.
zz Valmistelut
„„ Akun lataaminen
zz Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Laturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on
100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten
tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
230
zz Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä.
Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen käyttöä).
„„ Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
zz Jos asetat akun väärin päin, sitä ei voi lukita oikeaan asentoon.
Varmista aina, että akku on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti
ja että se lukittuu paikalleen asetettaessa.
zz Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
zz Jos muistikortissa on kirjoitussuojakytkin, et voi tallentaa kuvia,
kun kytkin on lukitusasennossa. Avaa kytkimen lukitus työntämällä sitä.
„„ Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen
asettaminen
zz Aseta nykyinen päiväys, aika ja vyöhyke oikein, jos [Päivä/aika/vyöh.]näyttö tulee näkyviin, kun kytket kameraan virran. Tällä tavalla
määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin, kun otat kuvan,
ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa päivämäärän mukaan tai
tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
zz Voit määrittää kesäajan (yhden tunnin lisäys) määrittämällä
[ ]-asetukseksi [ ] [Päivä/aika/vyöh.]-näytössä.
zz Jos päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetukset on nollattu,
määritä ne uudelleen oikein.
zz Kameran piteleminen
zz Jos olet nostanut salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
231
zz Etsin
zz Etsimen näyttö ja kameran näyttö eivät voi olla käytössä samaan aikaan.
zz Joillakin kuvasuhteen asetuksilla näytön ylä- ja alaosassa tai vasemmassa
ja oikeassa reunassa näkyy mustat palkit. Näitä alueita ei tallenneta.
zz Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen
zz Pidä näytön suojaamiseksi näyttö suljettuna kameran runkoa vasten
aina, kun kamera ei ole käytössä.
zz Älä avaa näyttöä väkisin liian pitkälle, jotta kamera ei vaurioidu.
zz Kameran ominaisuuksien määrittäminen
„„ Pikavalintanäyttö
zz Voit valita vaihtoehtoja myös kääntämällä
-valintakiekkoa.
zz Voit myös määrittää pikavalintatoimintoja valikkonäytöstä.
zz Kuvausnäytön kehykset
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kehyksiä ei tule näkyviin,
jos kehykset eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä tai jos kehyksiä
näkyy taustalla tai vastaavilla alueilla.
232
zz Toistonäytön asetukset
zz Ylivalottuneet kirkkaat alueet vilkkuvat tietonäytön päällä, kun siirryt
yksityiskohtaisten tietojen näyttöihin.
zz Tietonäyttöjen yläosassa on kaavio nimeltä kirkkauden histogrammi,
joka näyttää, miten kirkkaat kohdat ovat jakaantuneet kuvissa.
Vaakasuunnassa näytetään kirkkaustaso ja pystysuunnassa kunkin
kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia voit
tarkistaa valotuksen.
Histogrammien vaihtaminen
zz Kun valittuna on histogrammien RGB-näyttövaihtoehto, tietonäytöissä
näkyy RGB-histogrammi, joka esittää punaisen, vihreän ja sinisen
jakautumisen kuvissa. Vaakasuunnassa näytetään R-, G- tai
B-kirkkaustaso ja pystysuunnassa kunkin kirkkaustason määrä
kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia voit tarkistaa kuvan
väriominaisuuksia.
233
Kuvaaminen
Lue tietoja stillkuvien ja videoiden eri kuvaustiloista.
zz Kuvaaminen kameran määrittämillä asetuksilla
(Automaattitila/Hybridiautomaattitila)
„„ Stillkuvat
zz Vilkkuva [ ]-kuvake varoittaa siitä, että kuvista tulee todennäköisesti
epätarkkoja kameran tärähtelyn vuoksi. Asenna tällöin kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
zz Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta,
siirry lähemmäs kohdetta.
zz Voit aktivoida valon tarkennuksen avuksi painamalla laukaisimen
puoliväliin heikossa valaistuksessa.
zz Vaikka voitkin kuvata uudelleen ennen kuvausnäytön näkymistä,
edellinen kuva voi määrätä käytetyn tarkennuksen, kirkkauden ja värin.
„„ Videot
zz Näytön ylä- ja alareunassa näkyviä mustia palkkeja ei tallenneta.
zz Kun sommittelet kuvia uudelleen, tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
zz Tallennus pysähtyy automaattisesti, kun muistikortti tulee täyteen
tai yhtä videota on tallennettu noin 29 minuuttia 59 sekuntia.
zz Vaikka kamera voikin lämmetä, kun videoita kuvataan pitkään
toistuvasti, kyseessä ei ole vika.
zz Pidä sormet poissa mikrofonista, kun kuvaat videoita. Jos mikrofonissa
on esteitä, ääni voi jäädä tallentumatta tai kuulua vaimeana.
zz Ääni tallennetaan stereona sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
zz Vältä koskemasta kameran säätimiin videokuvauspainiketta lukuun
ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet taltioituvat.
234
zz Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja kohteet
näkyvät suurennettuina kameran huomattavan tärinän korjaamiseksi.
Voit asettaa kohteet tallennettaviksi samankokoisina säätämällä
kuvanvakausasetusta ennen tallennusta.
zz Myös automaattisen tarkennuksen aiheuttamat objektiivin käytön äänet
voivat tallentua videon tallennuksen aikana. Jos et halua tallentaa
ääntä, valitse
[Äänen tallennus] → [Pois].
zz Yksittäiset yli 4 Gt:n videot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi.
Automaattista jaetun videon tiedostojen toistamista peräkkäin ei tueta.
Toista kukin video erikseen.
„„ Kuvauskohteiden kuvakkeet
zz
/ -tiloissa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen, ja asetukset valitaan automaattisesti siten,
että tarkennus, kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
zz Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kuvauskohteen kuvake ei
vastaa todellisia kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi tehostetta,
väriä tai kirkkautta ei voi käyttää.
235
„„ Kuvanvakauksen kuvakkeet
zz Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto
(Älykäs kuvanvakain) valitaan automaattisesti, ja seuraavat kuvakkeet
tulevat näyttöön.
Stillkuvien vakaustoiminto (Normaali)
Stillkuvien vakaustoiminto panoroitaessa (Panorointi)*
Kameran kulmittaista tärinää ja siirtotärinää makrokuvissa
vakaava kuvanvakaustoiminto (Hybridikuvanvakaus).
Videoiden kohdalla näytössä näkyy [
] ja kuvanvakaus [ ]
on myös käytössä.
Videoiden vakaustoiminto, joka vähentää kameran voimakasta
tärähtelyä esimerkiksi kävellessä kuvattaessa (Dynaaminen)
Vakaustoiminto, joka vähentää kameran vaimeaa tärähtelyä
esimerkiksi teleasentoasetuksella kuvattaessa (Tehostettu)
Ei kuvanvakautusta, koska kamera on kiinnitetty jalustaan
tai se on muulla tavoin paikallaan. Videota tallennettaessa
[ ] kuitenkin näkyy ja kuvanvakautusta käytetään
tasoittamaan tuulen tai muiden tärinänlähteiden vaikutuksia
(Jalusta‑kuvanvakain).
*Näkyvissä panoroitaessa, kun liikkuvia kohteita seurataan
kameralla. Vaakasuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa
kuvanvakaus kompensoi vain kameran pystysuuntaista tärinää eikä
vaakasuuntaista vakausta tehdä. Pystysuunnassa liikkuvia kohteita
seurattaessa kuvanvakaus vastaavasti kompensoi vain kameran
vaakasuuntaista tärinää.
„„ Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
zz Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin
neljä sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
-tilassa,
zz Tässä tilassa akun käyttöikä on lyhyempi kuin
koska kustakin otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
zz Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
-tilan valitsemisen jälkeen tai muun
käynnistämisen jälkeen,
kameran toiminnon käyttämisen jälkeen.
236
zz Kameran tai objektiivin toimintojen aiheuttamat äänet ja värinät
tallentuvat videokoosteeseen.
zz Videokoosteen kuvan laatu on [
] NTSC-videoilla ja [
]
PAL-videoilla. Tämä vaihtelee videojärjestelmän asetuksen mukaan.
zz Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisinta.
zz Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
-tilassa.
-- Videokoosteen tiedoston koko kasvaa noin 4 gigatavuun tai
kokonaistallennusaika noin 29 minuuttiin 59 sekuntiin.
-- Videokooste on suojattu.
-- Kesäajan, videojärjestelmän, aikavyöhykkeen tai
tekijänoikeustietojen asetuksia on muutettu.
zz Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
zz Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamatila)
zz Joitakin kohteita kuvattaessa odotusten mukainen kuva ei ehkä tallennu
ja kuvat voivat näyttää odotetuista poikkeavilta.
zz Kuvaaminen voi pysähtyä kesken, jos liikutat kameraa liian hitaasti tai
nopeasti. Siihen asti luotu panoraama kuitenkin tallennetaan.
zz
-tilassa luodut kuvat ovat suuria. Pienennä panoraamakuvia
tietokoneella tai muulla laitteella, jos aiot tulostaa ne laittamalla
muistikortin Canon-tulostimeen.
Jos panoraamat eivät ole yhteensopivia jonkun ohjelmiston tai
Web‑palvelun kanssa, kokeile muuttaa niiden kokoa tietokoneella.
zz Seuraavia kohteita ja näkymiä ei ehkä liitetä yhteen oikein:
-- liikkuvat kohteet
-- lähellä olevat kohteet
-- näkymät, joissa kontrasti vaihtelee paljon
-- näkymät, joissa on pitkiä alueita samaa väriä tai kuviota, kuten merta
tai taivasta.
237
zz Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
(Urheilu‑kuvaustila)
zz Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
zz Jatkuvassa kuvauksessa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit ottaa
seuraavan kuvan.
zz Kuvausnopeus voi hidastua kuvausolosuhteiden, kameran asetusten
ja zoomausasetuksen mukaan.
zz Jatkuvaa kuvausta ei voi käyttää
automaattitilassa.
zz Erikoiskohteiden kuvaaminen
(Erikoiskuvaustila)
Omakuva
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt [Pehmeä iho -tehoste] -asetukset eivät vaikuta
[ ]-tilassa.
zz [Epäterävä tausta] -asetuksena on [Pois], eikä sitä voi muuttaa
[ ]-salamatilassa, kun olet nostanut salaman.
Pehmeä iho
zz Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
zz [ ]-tilassa määritetyt asetustiedot eivät vaikuta [
]-tilassa.
Ruoka
zz Nämä värisävyt eivät ehkä näytä sopivilta ihmisiin käytettynä.
zz Salamakuvauksessa [Värisävy] muuttuu vakioasetukseksi.
238
Yökuvaus käsivaralta
zz Kohinaa vähennetään yhdistämällä useita peräkkäisiä otoksia
yhdeksi kuvaksi.
zz Pidä kamera vakaana, sillä kamera kuvaa jatkuvasti.
zz Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee
ja yhdistää kuvat.
zz Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
zz Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
zz Pyri pitämään kamera vakaana, kun käytät salamaa, sillä valotusaika
voi olla pidempi.
Ilotulitus
zz Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan
ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan jalustan
avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi kannattaa
määrittää [Pois].
zz Vaikka kehykset eivät näy, kun painat laukaisimen puoliväliin,
optimaalinen tarkennus määritetään.
zz Erilaisten videoiden kuvaaminen (Videotila)
zz
zz
-tilassa näytön ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki.
Mustat palkit ilmaisevat kuva-alueet, joita ei tallenneta.
-tilassa kuvan näyttöalue kaventuu ja kohteet suurentuvat.
zz Valotusta voi säätää tallennuksen aikana painamalla
ja painamalla sitten / -painikkeita.
-painiketta
zz Voit vaihtaa automaattitarkennuksen ja kiinteän tarkennuksen
välillä painamalla -painiketta ennen tallennusta tai sen aikana.
(Automaattitarkennus osoitetaan vihreällä [○]-merkillä [
]-kuvakkeen
vasemmassa yläkulmassa.)
Huomaa, että tämä kuvake ei näy, kun
[Videon servotark.]
-asetuksena on [Pois].
239
„„ Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja aukon
arvoilla (Videoiden käsisäätöinen valotus)
zz Loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvattaessa jotkin valotusajat voivat
aiheuttaa näytön välkkymistä, joka saattaa tallentua.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi
arvoa (johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai
[ ], kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Voit tarkistaa ISO-herkkyyden [AUTO]-tilassa painamalla laukaisimen
puoleenväliin. Jos normaalia valotusta ei voida saavuttaa
määrittämilläsi valotusajan ja aukon arvon asetuksilla, valotustason
ilmaisin siirtyy osoittaen eron normaalista valotuksesta. Valotustason
ilmaisimena on [ ] tai [ ], kun ero normaaliin valotukseen on suurempi
kuin 3 pykälää.
zz Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P-tila)
zz
: Ohjelmoitu AE; AE: Automaattivalotus
zz Jos kamera ei voi määrittää normaalia valotusta, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, valotusaika ja aukon arvo vilkkuvat valkoisina.
Säädä tällöin ISO-herkkyyttä tai ota salama käyttöön (jos kohteet ovat
tummia), niin voit saada normaalin valotuksen.
zz
-tilassa voi taltioida myös videoita painamalla videokuvauspainiketta.
Joitakin pikavalintanäytön ja valikkonäytön asetuksia saatetaan säätää
kuitenkin automaattisesti videoiden tallennusta varten.
zz Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää painamalla
laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä
-valintakiekkoa
(Ohjelmoitu siirto).
240
zz Kuvaaminen tietyillä valotusajoilla (Tv-tila)
zz
: Time value (Aika-arvo)
zz On suositeltavaa poistaa kuvanvakaus käytöstä kuvattaessa pitkällä
valotusajalla jalustalla.
zz Jos valotusaika on pidempi kuin 1,3 sekuntia, ISO-herkkyys on [100],
eikä sitä voi muuttaa.
zz Jos aukon arvon näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimeen
puoleenväliin, normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä
valotusaikaa, kunnes aukon arvo näkyy valkoisena.
zz Kuvaaminen tietyillä aukon arvoilla (Av-tila)
zz
: Aukon arvo (objektiivin himmentimen aikaan saama aukon suuruus)
zz Jos valotusaika näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimeen
puoleenväliin, normaalia valotusta ei ole saavutettu. Säädä aukon
arvoa, kunnes valotusaika näkyy valkoisena.
zz Kuvaaminen tietyillä valotusajan ja aukon
arvoilla (M-tila)
zz
: Käsinsäätö
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata määrittämääsi
arvoa (johon valotustason ilmaisin siirtyy) normaaliin valotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustason ilmaisimena on [ ] tai
[ ], kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
zz Säädettyäsi valotusajan ja aukon arvon valotustason ilmaisin voi vielä
muuttua, jos säädät zoomausta tai rajaat kuvan uudelleen.
zz Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, näytön kirkkaus voi vaihdella
määrittämäsi valotusajan ja aukon arvon mukaan. Näytön kirkkaus ei
muutu, kun salama on nostettu ja tilaksi on asetettu [ ].
zz Valotus ei ehkä ole odotetun mukainen, kun ISO-herkkyydeksi on
asetettu [AUTO], koska ISO-herkkyys säädetään varmistamaan
normaalivalotus suhteessa määrittämääsi valotusaikaan ja aukon arvoon.
241
zz Automaattinen valotuksen optimointi voi vaikuttaa kuvan kirkkauteen.
Jos haluat pitää Autom. valotuksen optimointi -asetuksen pois käytöstä
-tilassa, lisää Autom. valotuksen optimointi -asetusnäytössä
[ ]-merkki [Ei manuaalivalotuksessa] -kohtaan.
zz Normaali valotus lasketaan valitun mittausmenetelmän perusteella.
zz Kun ISO-herkkyyden asetuksena on [AUTO], voit valita valotustason
painamalla -painiketta valotustason ilmaisimessa.
zz Jos valotusaika on pidempi kuin 1,3 sekuntia, ISO-herkkyys on [100],
eikä sitä voi muuttaa.
zz Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
zz Kun käytät zoomausvipua tai zoomauspainiketta, nykyinen
zoomausasento näkyy zoomauspalkissa. Zoomauspalkki on
värikoodattu siten, että väri ilmaisee zoomausalueen.
-- Valkoinen alue: optisen zoomauksen alue, jolla kuvasta
ei tule rakeinen.
-- Keltainen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuva
ei ole huomattavan rakeinen (ZoomPlus).
-- Sininen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuvasta
tulee rakeinen.
zz Tietyillä pikselimäärän asetuksilla sinistä aluetta ei näytetä, ja voit
zoomata lähemmäs enimmäistasolle asti yhdellä zoomaustoiminnolla.
zz Jos haluat poistaa digitaalisen zoomauksen käytöstä, valitse
[Digitaal. zoom] → [Pois].
zz Kuvan kirkkauden / valotuksen lukitseminen
(AE-lukitus)
zz AE: Automaattivalotus
242
zz Kohdistaminen helposti manuaalisen
zoomauksen jälkeen menetettyihin kohteisiin
(Rajausapu – Hae)
zz Osa kuvaustiedoista ei ole näkyvissä, kun kamera loitontaa.
zz Valkoinen kehys (joka osoittaa karkeasti alueen, joka näkyi ennen
-painikkeen painamista) ei näy, jos painat -painiketta
tallentaessasi videoita. Huomaa myös, että zoomausääni ja vastaavat
kameran toimintoäänet tallentuvat.
zz Jos haluat kuvata valkoisessa kehyksessä olevan opastenäytön
zoomauskertoimella, paina laukaisin pohjaan asti.
zz Voit muuttaa zoomauskerroista, johon kamera palautuu, kun vapautat
-painikkeen liikuttamalla zoomausvipua samalla kun painat
-painiketta valkoisen kehyksen koon muuttamiseksi.
zz Zoomauskerrointa ei voi muuttaa -painikkeella, kun laukaisin
on painettu pohjaan itselaukaisutilassa.
zz Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen
liikkeeseen (Automaattinen zoomaus)
zz Asetuksella [ Automaatti: päällä] kaikkia kuvaustietoja ei näytetä
ja joitain kuvausasetuksia ei voi määrittää.
zz Joitakin zoomauskertoimia käytettäessä tai jos kohteen pää on
kallistettuna tai kohde ei katso suoraan kameraan, kasvoja ei ehkä
näytetä jatkuvasti samankokoisina suhteessa näyttöön.
zz Koska kamera priorisoi zoomausta, jotta kohteet pysyvät näytössä,
kasvojen kokoa ei ehkä kohteen liikkeiden ja kuvausolosuhteiden
mukaan voi pitää samana.
zz Kun havaittu kohde siirtyy kohti näytön reunaa, kamera zoomaa
kauemmas, jotta henkilö pysyy kuvassa.
zz Kun kasvoja ei havaita, kamera zoomaa tietylle tasolle ja lopettaa
zoomauksen, kunnes se havaitsee kasvot.
243
zz Zoomausäänet ja vastaavat kameran toimintoäänet tallentuvat videon
tallennuksen aikana.
zz Useita kohteita näytössä pitävää automaattista zoomausta ei suoriteta
videoiden tallennuksen aikana, vaikka kamera havaitsisi kasvot.
zz Automaattista zoomausta ei suoriteta jatkuvan kuvauksen aikana.
zz Zoomauskerrointa ei voi muuttaa, kun laukaisin on painettu pohjaan
itselaukaisutilassa.
„„ Kasvojen jatkuvasti samankokoisina näyttämisen
säätäminen
zz Voit zoomata lähemmäs ja kauemmas zoomausvivun tai
zoomauspainikkeen avulla, kun valittuna on [Kasvot], [Ylävartalo] tai
[Koko vartalo], mutta alkuperäinen zoomauskerroin palautetaan aina
muutaman sekunnin kuluessa vivun tai painikkeen vapauttamisesta.
zz Voit poistaa määrittämäsi kasvojen koon videon tallennuksen aikana
painamalla -painiketta.
zz Kohteiden menettämisen välttäminen
lähemmäs zoomattaessa (Rajausapu – Lukitus)
zz Kun näytössä on [ ] ja painat
-painiketta, näkyviin tulee [ ],
kun kohde on havaittu.
zz Kun olet sommitellut kuvan uudelleen, [ ] voi näkyä harmaana,
jos kuvanvakaus muuttuu vähemmän tehokkaaksi ja kohdetta
ei voi keskittää. Jos näin käy, zoomaa uudelleen lähemmäs,
-painiketta ja toista keskitettävän kohteen valintamenettely.
paina
zz Kuvanvakaus voi muuttaa kuvien sommittelua videotallennuksen
alkamisen jälkeen.
zz Jotkut kohteet ja kuvausolosuhteet voivat estää saamasta
odotettuja tuloksia.
-painiketta.
zz Kuvanvakauskuvaketta ei näytetä, kun painat
zz Kohteiden kokoa voi hienosäätää asteittain siirtämällä zoomausvipua,
kun [ ] on näkyvissä.
-painikkeella ei ole vaikutusta, kun
[Kuvaustapa] -asetuksena on
zz
[Nopea jatkuva] tai [Hidas jatkuva] tai kun Wi-Fi-yhteys on muodostettuna.
244
zz Lähikuvien ottaminen (Makro)
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz [ ] muuttuu harmaaksi zoomauspalkin alapuolella olevassa keltaisessa
palkissa eikä kamera tarkenna.
zz Voit estää kameraa tärisemästä kiinnittämällä kameran jalustaan
[Kuvaustapa] → [ ].
ja valitsemalla
zz Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen
zz Jos haluat täsmentää tarkennusta, voit vakauttaa kameran
kiinnittämällä sen jalustaan.
-valintakiekolla.
zz Voit säätää tarkennusasentoa myös
zz Voit aloittaa manuaalitarkennuksen suurennetulla näytöllä
(MF‑piste zoom).
zz Kamera hienosäätää tarkennusasentoa, kun painat laukaisimen
puoliväliin (Varmuus-MF).
„„ Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)
zz Käsitarkennuksen korostuksessa näkyviä värejä ei tallenneta kuviin.
zz Kuvanlaadun muuttaminen
zz [ ] ja [ ] ilmaisevat eri kuvanlaatuja pakkaustason mukaan.
Samalla koolla (pikselien määrällä) [ ] tuottaa paremman
kuvanlaadun. [ ]-kuvien kuvanlaatu on hieman heikompi,
mutta niitä mahtuu muistikortille enemmän.
„„ Tallentaminen RAW-muodossa
zz RAW-kuvaus on käytettävissä vain /
/
/ / /
-tiloissa.
] tuottaa RAW-kuvia parhaalla kuvanlaadulla. [
] tuottaa
zz [
RAW-kuvia, joiden tiedostokoko on pienempi.
zz RAW-kuvatietoja ei voi käyttää sellaisenaan tietokoneessa katseluun tai
tulostamiseen. Kuvat täytyy ensin muuntaa Digital Photo Professional
-nimisen Canon-sovelluksen avulla tavallisiksi JPEG- tai TIFF-tiedostoiksi.
245
zz JPEG-kuvien tiedostotunniste on .JPG, ja RAW-kuvien tiedostotunniste
on .CR3. Yhtä aikaa tallennettujen JPEG- ja RAW-kuvien
tiedostonimissä on sama kuvan numero.
zz Voit määrittää tämän asetuksen myös kohdassa
[Kuvan laatu].
Jos haluat tallentaa kuvat yhtä aikaa sekä JPEG- että RAW-muodossa,
valitse [
] tai [
] kohdassa [RAW].
zz Vain JPEG-kuvia tallennetaan, kun
[Kuvan laatu] -näytössä on
määritetty [RAW]-asetukseksi [–], ja vain RAW-kuvia tallennetaan,
kun [JPEG]-asetukseksi on määritetty [–].
zz Salamatilan vaihtaminen
zz Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
zz Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla
paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-asetukseksi
kannattaa määrittää [Pois].
zz [ ]-tilassa, vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde
ei liiku, ennen kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
zz Kuvan kirkkaus/valotus salamakuvauksessa
(Salamavalotuksen lukitus)
zz FE: Flash Exposure eli salamavalotus
zz [ ] vilkkuu, kun normaali valotus ei ole mahdollinen, vaikka painaisit
-painiketta salaman laukaisemiseksi. Ota salamavalotuksen
lukitus käyttöön painamalla -painiketta, kun kohteet ovat salaman
toiminta‑alueella.
zz Salama-asetusten määrittäminen
zz Voit avata [Salama-asetukset]-näytön myös painamalla -painiketta
ja painamalla sitten heti
-painiketta.
246
„„ Salaman ajoituksen muuttaminen
zz [1. verho] -asetusta käytetään aina, kun valotusaika on 1/100 tai
lyhyempi, vaikka valitsisit asetuksen [2. verho].
„„ FE-varmistuksen määrittäminen
zz Kuvat voivat tallentua eri asetuksilla kuin näkyvissä olevat arvot,
kun painat laukaisimen puoliväliin.
zz Jatkuva kuvaus
zz Jatkuvassa kuvauksessa
-tilassa tarkennus lukitaan asentoon,
joka määritetään, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
zz Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua.
Tämä määräytyy kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
zz Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
zz Kuvausolosuhteiden, muistikortin tyypin ja jatkuvalla kuvauksella
otettujen kuvien määrän mukaan saattaa esiintyä viive, ennen kuin
voit kuvata jälleen.
zz Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
zz Kuvat näyttävät jatkuvassa kuvauksessa näytössä erilaisilta kuin
varsinaiset tallennetut kuvat, ja ne voivat näyttää tarkentumattomilta.
zz Joissakin kuvausolosuhteissa ja joillakin kameran asetuksilla jatkuvan
kuvauksen kuvia voi olla käytettävissä vähemmän.
zz Itselaukaisun käyttäminen
zz Jos käynnistät tallennuksen painamalla videokuvauspainiketta,
itselaukaisulla ei ole vaikutusta, vaikka se olisi määritetty.
zz Kuvien välillä tarvitaan enemmän aikaan, kun salama välähtää tai
kun olet määrittänyt, että kuvia otetaan useita. Kuvaus lopetetaan
automaattisesti, kun muistikortti on täynnä.
247
zz Päiväysmerkin lisääminen
zz Kuviin, jotka on otettu ilman päiväysmerkkiä, voidaan tulostaa
päiväysmerkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos päiväys ja aika kuitenkin lisätään kuviin, joissa on jo nämä tiedot,
tiedot voivat tulostua kaksi kertaa.
-- Tulosta käyttämällä tulostimen toimintoja
-- Tulosta käyttämällä kameran DPOF-tulostusasetuksia
zz Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
„„ Automaattisen valotuksen haarukointi
(Valotushaarukointikuvaus)
zz Nollaa valotushaarukoinnin asetus määrittämällä valotushaarukoinnin
arvoksi 0 määritysohjeiden mukaisesti.
zz Valotushaarukointikuvaus on käytettävissä vain
-tiloissa ilman salamaa.
/
/
/
/
/
zz Jos valotuksen korjaus on jo käytössä, kyseiselle toiminnolle määritetty
arvo katsotaan valotushaarukoinnin normaaliksi valotustasoksi.
zz ISO-herkkyyden muuttaminen
zz Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta, kohde
ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä enemmän.
zz Suurempi ISO-herkkyys lyhentää valotusaikaa, mikä voi parantaa kohteen
ja kameran tarkennusta ja mahdollistaa riittävän salamavalaistuksen
kauempana oleville kohteille. Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
248
zz Kirkkauden ja kontrastin automaattinen
korjaus (Automaattinen valotuksen optimointi)
zz Joissakin kuvausolosuhteissa toiminto saattaa lisätä kuvan kohinaa.
zz Jos automaattinen valotuksen optimointi on liian voimakasta ja kuvista
tulee liian kirkkaita, vaihda asetukseksi [ ] tai [ ].
zz Kuvat voivat silti olla kirkkaita tai valotuksen korjauksen vaikutus voi
olla heikko, jos käytetään muuta asetusta kuin [ ] ja valotuksen tai
salamavalotuksen korjauksen asetus on tummahko. Kun haluat kuviin
määrittämäsi kirkkauden, valitse tämän toiminnon asetukseksi [ ].
zz Kun tämän asetuksen arvona on [ ], jatkuvan kuvauksen kuvia voi
olla käytettävissä vähemmän.
zz Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)
zz Määrittämäsi korjaustaso säilytetään, vaikka muuttaisit valkotasapainoa.
zz Korjauksen lisäasetusten näytössä B tarkoittaa sinistä (blue),
A keltaista (amber), M magentaa ja G vihreää (green).
zz Sininen/keltainen-korjauksen yksi taso vastaa
värilämpötilankorjaussuotimessa noin viittä mired‑arvoa.
(Mired: Värilämpötilan yksikkö, joka tarkoittaa
värilämpötilankorjaussuotimen tiheyttä.)
„„ Mukautettu valkotasapaino
zz Jos kuvassa on valkoinen kohde, joka on liian kirkas tai tumma,
valkotasapainon määritys ei ehkä onnistu oikein.
zz Valitse [Peruuta] ja valitse jokin toinen kuva. Jos valitset [OK],
niin kuvaa käytetään valkoisen tietojen lataamiseen, mutta se ei
välttämättä tuota oikeaa valkotasapainoa.
zz Valkoisen esineen sijasta harmaakortti tai 18-prosenttinen harmaaheijastin
(myydään erikseen) voi tuottaa tarkemman valkotasapainon.
zz Nykyinen valkotasapaino ja siihen liittyvät asetukset hylätään,
kun otat kuvan valkoisesta kohteesta.
249
zz Servo AF -toiminnon käyttäminen
zz Kamera ei ehkä pysty ottamaan kuvia tarkennuksen aikana,
vaikka painaisit laukaisimen kokonaan pohjaan. Jatka laukaisimen
pitämistä pohjassa samalla, kun seuraat kohdetta.
zz Jatkuvan tarkennuksen tilassa valotusta ei lukita, kun painat laukaisimen
puoliväliin, vaan se määritetään sillä hetkellä, kun otat kuvan.
zz Jatkuva kuvaus automaattitarkennuksella on mahdollista määrittämällä
Jatkuva tark. Huomaa, että jatkuva kuvaus on silloin hitaampaa.
zz Kohteen etäisyydestä ja nopeudesta riippuen kamera ei ehkä pysty
saavuttamaan oikeaa tarkennusta.
zz Tarkennusmenetelmän valitseminen
zz Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin tai olla virheellinen,
kun kohteet ovat tummia tai niiden kontrasti ei ole riittävä tai kun
olosuhteet ovat hyvin kirkkaat.
+Seuranta
zz Kun olet suunnannut kameran kohteeseen, kameran pääkohteeksi
määrittämien kasvojen ympärillä näytetään valkoinen kehys.
zz Jos kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja, kun suuntaat sen ihmisiä
kohti, laukaisimen painaminen puoliväliin tuo näyttää vihreät kehykset
muiden tarkennettujen alueiden ympärillä.
zz Seuraavien kohteiden kasvoja ei ehkä havaita.
-- Kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä
-- Tummat tai vaaleat kohteet
-- Kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa
zz Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen ihmiskasvoiksi.
zz Kun painat
-painiketta, näkyviin tulee [Kasvojenvalinta: päällä],
ja kasvokehykset [ ] näkyvät pääkohteeksi tunnistettujen
kasvojen ympärillä. Painamalla
-painiketta uudelleen voit siirtää
kasvokehyksen [ ] toisiin havaittuihin kasvoihin. Kun olet käynyt kaikki
havaitut kasvot läpi, näkyviin tulee [Kasvojenvalinta: Pois] ja kasvojen
valinta peruutetaan.
250
Seurantakehys
zz [Tarkennustoiminta]-asetus [
], eikä sitä voi muuttaa.
zz Kohteen seuraaminen ei ehkä ole mahdollista, kun kohteet ovat liian
pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteen väri tai kirkkaus on liian
lähellä taustan väriä tai kirkkautta.
zz [ ] ei ole käytettävissä.
zz Voit määrittää asetukseksi [
valitsemalla [
].
] painamalla -painiketta ja
„„ Tarkennuspisteen siirtäminen
zz Voit myös palauttaa tarkennuspisteen alkuperäiseen kohtaan pitämällä
-painiketta painettuna.
zz Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
zz Videotallennuksen [Vakaustoiminto]-asetukseksi vaihtuu [Päällä],
vaikka [Laukaisin]-asetus olisi määritetty.
zz Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärähtelyä, kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla,
[Vakaustoiminto]-asetukseksi kannattaa määrittää [Pois].
zz Digitaalisen telejatkeen käyttäminen
zz Valotusaika suurimmalla teleasennolla (kun siirrät zoomausvivun
tai zoomauspainikkeen ääriasentoon matkan -merkintää kohden)
voi vastata valotusaikaa, kun zoomataan lähemmäs kohteiden
suurentamiseksi digitaalisella zoomauksella.
zz Zoomauksen tai manuaalitarkennuksen
asennon tallentaminen
zz Valitsemalla
[Palauta zoom./MF-asetukset] → [MF-muisti] → [Päällä]
ennen manuaalitarkennusta voit säilyttää manuaalitarkennuksen tilan
seuraavaa kameran käynnistyskertaa varten.
251
zz
/
-tilassa kamera palaa zoomausasentoon, jossa asetukset
on rekisteröity.
zz Zoomausasennon palauttaminen on käytettävissä vain
/
/
/ -tiloissa.
zz [ Automaatti: päällä] -asetuksella kamera ei säilytä automaattisen
zoomauksen zoomausasentoa, kun -painiketta painetaan.
zz Videon tallennuskoon muuttaminen
zz [
] ja [
] ovat käytettävissä vain
-tilassa.
zz Kohteet näkyvät [
]- tai [
]-asetuksella suurempina kuin
muilla videotallennuksen kokoasetuksilla.
zz Jos kamera ylikuumenee tilapäisesti pitkään jatkuvassa
4K-tallennuksessa, näytössä näkyy [ ] ja tallennus pysähtyy.
Tässä tilanteessa videotallennus ei ole käytettävissä, vaikka painaisit
videokuvauspainiketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja joko valitse
videon tallennuskooksi jokin muu kuin [
] tai [
] tai
sammuta kamera ja anna sen jäähtyä, ennen kuin jatkat kuvaamista.
zz Äänen tallennuksen asetusten määrittäminen
„„ Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen
zz Voit palauttaa alkuperäisen tallennuksen äänenvoimakkuuden
valitsemalla tallennusnäytössä [Automaatti].
zz Videon servotarkennuksen määrittäminen
zz Jos haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon
servotarkennuksen tilapäisesti painamalla -painiketta.
zz Automaattisen pitkän valotusajan käyttäminen
zz Määritä asetukseksi [Pois], kun kuvaat liikkuvia kohteita hämärässä tai
kun kuviin saattaa tulla jälkikuvia, kuten vanoja.
252
zz Pienoismallitehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
zz Voit siirtää tarkennuspistettä myös
-valintakiekolla.
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Jos haluat, että ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana,
valitse [
], [
] tai [
] ennen videon tallennusta.
Näkymä muistuttaa pienoismallia.
zz Minuutissa tallennetun videon arvioitu toistonopeus ja -aika ovat
seuraavanlaiset.
Nopeus
Toistoaika
Noin 12 sek.
Noin 6 sek.
Noin 3 sek.
zz Videokollaasien tallentaminen
zz Videoleikkeet tallennetaan uuteen albumiin, kun nykyisen albumin
tallennusaika ylittää 5 min.
zz Näytetty toistoaika videoleikettä kohden on vain ohjeellinen.
zz Määritä videon tallennuskooksi [
] tai [
].
zz Jos pysäytät videokollaasileikkeen tallennuksen manuaalisesti,
se tallennetaan normaalina videona.
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi
[2x nopeus] tai [1/2x nopeus].
253
zz Nopeutettujen videoiden tallentaminen
zz Kun määrität kohteita, tarvittava aika [
näkyvät näytössä.
] ja videon toistoaika [
]
zz Määritä [Näytön auto.katk.] -asetukseksi [Pois], jotta näyttö pysyy
päällä 30 minuutin ajan, kun olet aloittanut kuvaamisen. Jos määrität
asetuksen arvoksi [Päällä], näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua
ensimmäisen kuvan ottamisesta.
zz Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
zz Voit peruuttaa tallennuksen painamalla videokuvauspainiketta uudelleen.
zz Nopeasti liikkuvat kohteet voivat näyttää videoissa vääristyneiltä.
zz Ääntä ei tallenneta.
254
Toisto
Lue tietoja stillkuvien ja videoiden katselemisesta kameralla.
zz Katseleminen
zz Painamalla
-painiketta kameran virran ollessa katkaistuna voit
aloittaa toiston ja painamalla sitä uudelleen voit katkaista kamerasta
taas virran.
zz Kun kamera on siirtynyt toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin
minuutin kuluttua. Kun objektiivi on vedetty sisään, voit katkaista
kamerasta virran painamalla
-painiketta.
zz Voit siirtyä toiston aikana kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin,
painamalla videokuvauspainiketta tai kääntämällä valintakiekkoa.
zz Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen
tai joita on jo muokattu tietokoneessa.
zz Voit keskeyttää videoiden toiston tai jatkaa toistoa painamalla
-painiketta.
zz Kun katselet RAW-kuvia, näytössä näkyy kuvasuhteen ilmaisevat
viivat. Viivat näkyvät kuvasuhteella [ ] tai [
] otetuissa kuvissa
ylä- ja alareunassa ja kuvasuhteella [ ] otetuissa kuvissa vasemmalla
ja oikealla.
zz Kuvien suurentaminen
zz Kun katselet suurennettua kuvaa, voit siirtyä toisiin kuviin säilyttäen
näytön suurennuksen kääntämällä
-valintakiekkoa.
zz Videokoosteiden katseleminen
zz Hetken kuluttua [
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät kameraa
tietonäyttö poissa käytöstä.
255
zz Videoiden muokkaaminen
„„ Videoiden alun tai lopun poistaminen
zz Kun määrität leikattavia osia, [ ]-merkinnän siirtäminen kohtaan,
jossa ei ole [ ]-kuvaketta, leikkaa alusta lähimpään [ ]-merkkiin
vasemmalla (asetuksella [ ]) tai lähimpään [ ]-merkkiin oikealla
(asetuksella [ ]).
zz Voit poistaa alkuperäisen videon ja korvata sen muokatulla videolla
valitsemalla [Korvaa] muokattujen videoiden tallentamisen näytössä.
zz Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on käytettävissä.
zz Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
zz Kun editoit videoita, käytä täyteen ladattua akkua.
zz Kuvan laatu pakkauksen jälkeen, kun valitset [Tallenna pakattu versio],
on seuraavanlainen.
Ennen pakkausta
,
,
,
,
Pakkauksen jälkeen
„„ Videokoosteiden muokkaaminen
zz Jos valitset [OK] ja painat -painiketta, kun näytössä lukee
[Poistetaanko tämä leike?], luku poistetaan ja videokooste korvataan.
zz Myös videokollaaseja tallentamalla luotuja albumeita voi editoida.
Toiminnolla
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
256
zz Kuvien suojaaminen
zz Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin.
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat
poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] tai [Poista kaikk. suoj] valitsemalla
[Suojaa kuvat] tai -painike → [
]→
, kun määritettyjen
kuvahakuehtojen mukaiset kuvat näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit suojata kaikki löydetyt kuvat.
-- Valitsemalla [Poista kaikk. suoj] voit poistaa kaikkien löydettyjen
kuvien suojauksen.
zz Voit peruuttaa suojauksen ja poistaa [ ]-näytön painamalla
-painiketta uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
[Suojaa kuvat] → [Valitse kuvat].
zz Kuvien poistaminen
zz Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
zz Näytettäessä sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennettuja kuvia
-painikkeen painaminen tuo näkyviin vaihtoehdot [Poista
],
[Poista JPEG] ja [Poista
]. Valitse vaihtoehto kuvan poistamiseksi.
zz Voit valita [Kaikki löydetyt kuvat] käyttämällä vaihtoehtoa
[Poista kuvat], kun määrittämiesi hakuehtojen mukaiset
tulokset näkyvät näytössä.
-- Valitsemalla [Kaikki löydetyt kuvat] voit poistaa kaikki löydetyt kuvat.
zz Voit nollata valinnan ja poistaa [ ]-näytön painamalla -painiketta
uudelleen, kun [ ] näkyy näytössä valittuasi
[Poista kuvat] →
[Valitse kuvat].
„„ Useiden kuvien poistaminen kerralla
zz Sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennetun kuvan valitseminen
poistaa molemmat versiot.
257
zz Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
zz Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin
tilanteissa tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
zz Jos [Päiväys]-asetuksen arvo on [Päällä], jotkin tulostimet saattavat
tulostaa päivämäärän kuviin kahdesti.
zz Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
zz RAW-kuvia ja videoita ei voi valita.
zz Punasilmäkorjaus
zz Kun punasilmäkohdat on korjattu, korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään kehykset.
zz Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
zz Rajaus
zz RAW-kuvia ei voi muokata.
zz Rajattuja kuvia ei voi rajata uudelleen.
zz Rajattujen kuvien kokoa ei voi muuttaa.
zz Rajattujen kuvien pikselimäärä on pienempi kuin rajaamattomien kuvien.
zz Kun esikatselet rajattua kuvaa, voit muuttaa rajauskehyksen kokoa,
sijaintia ja kuvasuhdetta.
zz Voit myös määrittää rajauskehyksen koon, sijainnin, suunnan
ja kuvasuhteen valitsemalla
[Rajaus], valitsemalla kuvan ja
painamalla -painiketta.
zz Kuvakoon muuttaminen
zz RAW-kuvia ei voi muokata.
258
zz Kuvien luokittelu
zz Katselemalla vain kuvia, joilla on tietty luokitus, voit rajoittaa seuraavat
toiminnot koskemaan vain kyseisen luokituksen kuvia.
-- Kuvien katseleminen, suojaaminen, poistaminen, lisääminen
tulostuslistaan tai valokuvakirjaan sekä kuvaesitysten katseleminen
zz Voit poistaa luokituksia painamalla -painiketta, valitsemalla [
asetuskohteessa [ ] ja painamalla sitten -painiketta.
]
zz Kun luokittelet kuvia käyttämällä toimintoa
[Luokitus],
voit käyttää luokitusta kaikille kansion kuville.
zz Kuvaesitysten katseleminen
zz Kun olet aloittanut toiston ja näytössä näkyy [Kuvan haku], kuvaesitys
alkaa muutaman sekunnin kuluttua.
zz Pysäytä kuvaesitys painamalla
-painiketta.
zz Kameran virransäästötoiminnot poistetaan käytöstä kuvaesitysten aikana.
zz Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla
-painiketta.
zz Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla / -painikkeita.
Voit selata nopeasti eteenpäin tai taaksepäin pitämällä / -painikkeita
painettuna.
zz Kuvaesityksen aloitusnäytössä voit valita [Asetus] ja määrittää sitten
kuvaesityksen toistumisen, näyttöajan kuvaa kohti sekä kuvien
välisen siirtymän.
zz Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
zz Voit käyttää suojausta tai luokituksia vain keltaisella kehyksellä
varustetuille löydetyille kuville painamalla -painiketta.
zz Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi, näyttöön tulee viesti
ja löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
zz Videokollaasien yhdistäminen
zz Toiminnolla
[Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
259
Langattomat toiminnot
Lue tietoja kameran langattomista toiminnoista.
zz Kameran kuvien tallentaminen älypuhelimeen
zz Aktiivinen Bluetooth-yhteys katkeaa, jos irrotat kameran akun.
Yhteys muodostetaan uudelleen, kun asetat akun paikalleen
ja käynnistät kameran.
zz Huomaa, että akun käyttöaika saattaa lyhentyä, kun kameraa käytetään
laiteparina älypuhelimen kanssa, koska virtaa kuluu myös kameran
ollessa pois päältä.
zz Jos kameran Bluetooth-yhteys on käytössä (se on toiminnassa,
vaikka kameran virta olisi katkaistu), poista se käytöstä ennen kameran
viemistä paikkoihin, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu,
valitsemalla [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Bluetooth-toiminto]
(kahdesti) → [Pois].
zz Voit poistaa Wi-Fi-signaalin lähettämisen käytöstä valitsemalla
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Wi-Fi-asetukset] →
[Wi-Fi] → [Pois].
zz Voit vaihtaa kameran lempinimen valitsemalla
tiedonsiirtoasetukset] → [Lempinimi].
[Langatt.
zz Voit lähettää kuvia älypuhelimeen, joka on yhdistetty kameraan
Wi‑Fi-yhteyden tai Bluetooth-yhteyden (vain Android-laitteet) kautta,
valitsemalla kuvat kameran toistonäytössä. Paina -painiketta
ja valitse [ ].
„„ Kuvien katselemisen rajoittaminen
zz Reaaliaikainen etäkuvaus Camera Connect -sovelluksella ei
ole mahdollista, ellei [Katselt. kuvat] -asetukseksi ole määritetty
[Kaikki kuv.].
260
zz Älypuhelimien kanssa käytettävät
ominaisuudet
„„ Etäkuvaaminen samalla, kun katselee reaaliaikaista
kuvaa älypuhelimessa
zz Jos kamera ylikuumenee tilapäisesti pitkään jatkuvassa
4K-tallennuksessa tai Full HD -tallennuksessa suurella
kuvataajuudella, näytössä näkyy [ ] ja tallennus pysähtyy.
Tässä tilanteessa videotallennus ei ole käytettävissä, vaikka painaisit
videokuvauspainiketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja joko valitse
videon tallennuskooksi jokin muu kuin [
], [
], [
]
tai [
] tai sammuta kamera ja anna sen jäähtyä, ennen kuin
jatkat kuvaamista.
„„ Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa
zz Videoihin lisättävät paikkatiedot hankitaan heti aloittaessasi tallentamisen.
zz Kuviin ei ehkä lisätä paikkatietoja heti kameran käynnistämisen jälkeen.
zz Sijaintisi tai henkilöllisyytesi voidaan mahdollisesti selvittää stillkuviin
tai videoihin lisättyjen paikkatietojen avulla. Ole varovainen, kun jaat
tällaisia kuvia muille tai kun julkaiset kuvia verkossa, jossa useat
henkilöt voivat katsella niitä.
zz Käyttämällä yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä toistonäyttöjä voit
tarkistaa kuviisi lisätyt paikkatiedot. Leveysaste, pituusaste, korkeus
ja UTC (kuvauspäivämäärä ja -kellonaika) näkyvät näytössä tässä
järjestyksessä.
zz UTC: Tätä kutsutaan myös nimellä ”Coordinated Universal Time”.
Se tarkoittaa koordinoitua yleisaikaa ja vastaa pääsääntöisesti
Greenwichin aikaa (GMT-aikaa).
zz Jos tietoa ei ole käytettävissä älypuhelimessa tai sitä ei ole tallennettu
oikein, numeroarvon tilalla näkyy [---].
261
zz Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fi-yhteyden kautta
„„ Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
zz Tukiasemaan annetaan PIN-koodi, joka näytetään, kun valitset
[WPS (PIN-tila)] kohdassa [Yhteys WPS:llä]. Valitse laite
[Valitse laite yhteyttä varten] -näytössä. Lisätietoja on tukiaseman
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
zz Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
Kuvien lähettäminen automaattisesti
zz Kun käytät automaattista kuvien siirtoa, varmista, että akussa on
riittävästi latausta. Kameran virransäästö on silloin poissa käytöstä.
zz Automaattisen kuvien siirron jälkeen otettuja kuvia ei lähetetä
tietokoneeseen. Ne lähetetään automaattisesti, kun kamera
käynnistetään uudelleen.
zz Jos automaattinen kuvien siirto tietokoneeseen ei ala automaattisesti,
kokeile käynnistää kamera uudelleen.
zz Voit lopettaa automaattisen kuvien lähettämisen valitsemalla
[Lähetä kuvia autom. tietokon.] → [Lähetä autom.] → [Poista käytöstä].
zz Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
zz Varmista ensin, että tietokoneen tai älypuhelimen sähköpostisovellusta
ei ole määritetty estämään sähköpostia sellaisilta toimialueilta,
että se estäisi sinua vastaanottamasta ilmoitusviestiä.
Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
zz Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran asetukset
rekisteröimällä kamerassa verkkopalvelut, joihin muutokset vaikuttavat.
262
„„ Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
zz Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun ladattuja
kuvia älypuhelimella, kokeile sitä varten kehitettyä Canon Online
Photo Album -sovellusta. Lataa ja asenna Canon Online Photo Album
-sovellus iPhone- tai iPad-laitteille App Storesta tai Android-laitteille
Google Playstä.
263
Toimintojen asetukset
Luet tietoja kameran perustoimintojen määrittämisestä.
zz Kansioiden valitseminen ja luominen
zz Kansiot nimetään käyttämällä nimimuotoa 100CANON, jossa on
kolmen numeromerkin jälkeen viisi kirjainta tai numeroa.
zz Kansioita voi luoda käyttäen numeroita 100–999.
zz Kuvanumeroinnin muuttaminen
zz Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa
muistikorteissa tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa kuvien
tallennuksen numerosta 0001 käyttämällä tyhjää (tai alustettua)
muistikorttia.
zz Muistikortin alustaminen
zz Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen muuttaa
vain kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin tietoja
kokonaan. Kun hävität muistikortin tai luovut sen omistuksesta,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortit fyysisesti.
zz Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla
pienempi kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
zz Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ensimmäinen alustus,
koska tiedot poistetaan kaikilta muistikortin tallennusalueilta.
zz Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen valitsemalla
[Peruuta]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan, mutta muistikorttia voi
käyttää normaalisti.
264
zz Virransäästötoimintojen säätäminen
zz Akkuvirran säästämiseksi kannattaa yleensä valita asetuksen arvo
[Virransäästö] → [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] → [1 min.]
tai pienempi.
zz [Näyttö pois] -asetus on käytössä, vaikka [Virrankatkaisu] -asetukseksi
olisi määritetty [Pois].
zz [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytettävissä, kun ekotilan
asetukensa on [Päällä].
zz Näytön kirkkauden säätäminen
zz Saat maksimikirkkauden (riippumatta [Näytön kirkkaus] -asetuksesta)
pitämällä
-painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan, kun
kuvausnäyttö tai yksittäisen kuvan näyttö on näkyvissä. Voit palauttaa
näytön alkuperäisen kirkkauden painamalla
-painiketta uudelleen
ja pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan tai käynnistämällä
kameran uudelleen.
zz Kuvaustietojen näytön mukauttaminen
zz Voit pienentää ristikkokuviota valitsemalla
[Ristikkonäyttö].
[Kuvaustietonäyttö] →
zz Voit vaihtaa kirkkaushistogrammista RGB-histogrammiin tai säätää
näytön kokoa valitsemalla [Kuvaustietonäyttö] → [Histogrammi].
zz Elektronista vesivaakaa ei näytetä, kun
-asetuksena on [
].
[Tarkenn.menetelmä]
zz Valinnaisten toimintojen määrittäminen
zz Voit palauttaa [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -oletusarvot
(paitsi [Käyttäjän asetukset] -arvot) valitsemalla [Nollaa kamera] →
[Muut asetukset] → [C.Fn-toiminto] → [OK].
265
„„ Painikkeiden mukauttaminen
zz Voit palauttaa [Käyttäjän asetukset] -oletusarvot valitsemalla
[Nollaa kamera] → [Muut asetukset] → [Käyttäjän asetukset] → [OK].
zz Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)
zz Voit muokata tallennettuja asetuksia (muita kuin kuvaustilan asetuksia)
valitsemalla
tai
, muuttamalla asetuksia ja valitsemalla sitten
[Mukaut. kuvaustila (C1, C2)] → [Rekisteröi asetukset] uudelleen.
Nämä asetustiedot eivät vaikuta muihin kuvaustiloihin.
zz Voit palauttaa tallennetut asetukset oletusarvoihinsa valitsemalla
[Mukaut. kuvaustila (C1, C2)] → [Nollaa asetukset] ja valitsemalla
sitten mukautetun kuvaustilan.
zz Voit päivittää
/
-tilassa kuvaamisen aikana asetuksiin tekemäsi
muutokset automaattisesti tallennettuihin asetuksiin määrittämällä
[Mukaut. kuvaustila (C1, C2)] → [Autom. päivitys] → [Päällä].
zz Kameran oletusasetusten palauttaminen
zz Perusasetuksia, kuten [Kieli
oletusarvoihinsa.
] ja [Päivä/aika/vyöh.] ei palauteta
zz Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen
asettaminen
zz Jos haluat tarkistaa määritetyt tiedot, valitse
[Näytä tekijänoik.tiedot].
[Tekijänoikeustiedot] →
zz Voit poistaa sekä rekisteröidyn tekijän nimen että tekijänoikeustiedot
samalla kertaa valitsemalla [Tekijänoikeustiedot] →
[Poista tekijänoikeustiedot], mutta kuviin jo tallennettuja
tekijänoikeustietoja ei poisteta.
266
zz Usein käytettävien kuvausvalikon kohtien
tallentaminen (Oma valikko)
zz Voit lisätä enintään [
5] Oma valikko -välilehteä.
zz Myös harmaina näkyviä kohtia voi määrittää lisättyihin
Oma valikko -välilehtiin, mutta ne eivät ehkä ole käytettävissä
kaikissa kuvaustiloissa.
zz Jos valitset lisäämässäsi Oma valikko -välilehdessä [Määritä]
→ [Poista kaikki välil. kohteet] → [OK], kaikki välilehteen lisätyt
kohteet poistetaan.
267
Lisävarusteet
Lue tietoja lisävarusteista.
zz Valinnaiset lisävarusteet
„„ Virtalähteet
zz Akkulaturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite
on 100–240 V (50/60 Hz).
zz Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua
sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua muuntajaa,
sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
„„ Muut
zz Objektiivisuodatin ja objektiivin suojatulppa eivät voi olla kiinnitettyinä
kameraan samanaikaisesti.
zz Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen
„„ Toisto TV:ssä
zz Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan
television avulla.
zz Kun näytät kuvia HDMI-lähdön kautta, seuraavan kuvan näyttämiseen
voi mennä hetki, jos vaihdat 4K- ja HD-videoiden välillä tai eri
kuvataajuuksia käyttävien videoiden välillä.
„„ Vastavalosuojan (myydään erikseen) käyttäminen
zz Jos käytät salamaa vastavalosuojan ollessa kiinnitettynä,
kuvassa saattaa ilmetä vinjetointia.
zz Vastavalosuoja ja suodattimen sovitin eivät voi olla kiinnitettyinä
kameraan samanaikaisesti.
268
„„ Objektiivisuodattimien (myydään erikseen) käyttäminen
zz Suosittelemme alkuperäisten Canon-suodattimien käyttämistä
(67 mm:n halkaisija).
zz Kun et käytä automaattista tarkennusta kuvaamiseen, määritä
manuaalisen tarkennusasetuksen [Varmuus-MF] arvoksi [Päällä].
zz Jos käytät salamaa suodattimen sovitin kiinnitettynä, osa kuvasta
voi jäädä tummaksi.
zz Kun käytät suodattimen sovitinta, käytä vain yhtä suodatinta kerrallaan.
Jos liität useita suodattimia, ne voivat pudota ja vaurioittaa kameraa tai
suodattimen sovitinta.
zz Älä purista suodattimen sovitinta liian tiukkaan.
zz Irrota suodattimen sovitin, kun et käytä suodatinta.
zz Vastavalosuoja ja suodattimen sovitin eivät voi olla kiinnitettyinä
kameraan samanaikaisesti.
„„ Etäkuvaaminen
zz Virta katkeaa automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua,
vaikka olisit asettanut ajaksi yhden minuutin.
zz Voit poistaa laiteparitiedot valitsemalla [Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
→ [Bluetooth-toiminto] → [Tarkista/poista yhteystiedot] ja painamalla
sitten
-painiketta.
„„ Ulkoisen mikrofonin käyttäminen
zz Määrittämiäsi vaimennusasetuksia sovelletaan myös tallennukseen,
joka suoritetaan ulkoisella mikrofonilla.
zz Ulkoisen mikrofonin liittäminen poistaa [Tuulisuoja]-toiminnon käytöstä.
269
Vianmääritys
Jos olet havainnut kamerassa mahdollisen ongelman, tarkista ensin
seuraavat seikat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.
„„ Virta
Mitään ei tapahdu, kun ON/OFF-painiketta painetaan.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Akun teho heikkenee matalissa lämpötiloissa. Yritä lämmittää akkua
asettamalla se esimerkiksi taskuusi varmistaen samalla, etteivät akun
navat kosketa mitään metalliesineitä.
zz Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa
navat vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen
muutaman kerran.
zz Jos nämä toimenpiteet eivät auta, vaan akku tyhjenee edelleen
nopeasti latauksen jälkeen, akun käyttöikä saattaa olla lopussa.
Hanki uusi akku.
Akku on turvonnut.
zz Akun turpoaminen on normaalia, eikä siitä aiheudu mitään vaaraa.
Jos akku kuitenkin turpoaa niin paljon, ettei se mahdu kameraan,
ota yhteys asiakastukeen.
„„ Kuvaaminen
Kuvaaminen ei onnistu.
zz Paina toiston aikana laukaisin puoliväliin.
270
Näyttö on outo kuvattaessa.
zz Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin,
mutta ne tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki
loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvattaessa.
Videotallennus tai toisto pysähtyy yllättäen.
zz Käytä [
]- tai [
]-vaihtoehtoa varten UHS-I-muistikorttia,
jonka UHS-nopeusluokka on 3.
[
] tulee näyttöön, ja kamera sammuu automaattisesti.
zz Jos olet kuvannut pitkään tai kuvannut kuumalla säällä, näyttöön voi
tulla [ ], joka ilmaisee, että kamera sammuu pian automaattisesti.
Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna sen jäähtyä.
Jatkuva kuvaus on huomattavasti tavallista hitaampaa.
zz Korkeissa lämpötiloissa jatkuva kuvaus voi olla huomattavasti tavallista
hitaampaa. Katkaise siinä tapauksessa kamerasta virta ja anna
sen jäähtyä.
Kuvat eivät tarkennu.
zz Varmista, että tarpeettomat toiminnot, kuten makrot, on poistettu käytöstä.
zz Kokeile kuvata käyttäen tarkennuksen lukitusta.
Tarkennuspisteet eivät tule näkyviin, eikä kamera tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
zz Yritä sommitella kuva siten, että suuren kontrastin kohteet on keskitetty,
ennen laukaisimen painamista puoliväliin (tai sen painamista puoliväliin
toistuvasti), jotta tarkennuspisteet näytetään oikein ja kamera
tarkentaa oikein.
Kuvissa olevat kohteet näyttävät liian tummilta.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
271
Kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä.
zz Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta.
zz Vähennä kohteiden valaistusta.
Kuvat näyttävät liian tummilta salaman välähtämisestä huolimatta.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta
tai muuttamalla salamatehoa.
zz Suurenna ISO-herkkyyttä.
Salamalla kuvatut kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat
ovat ylivalottuneita.
zz Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta
tai muuttamalla salamatehoa.
„„ Videoiden tallentaminen
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
zz Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
„„ Wi-Fi
Yhteyttä Wi-Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla
-painiketta.
zz Wi-Fi-valikkoon ei voi siirtyä, kun kamera on kytketty kaapelilla
tulostimeen tai tietokoneeseen. Irrota kaapeli.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
zz Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema
kanava. Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on
suositeltavaa määrittää tuettu kanava käsin. Tietoja tuetuista kanavista
on Canonin verkkosivustossa.
272
Kuvien lähettäminen kestää kauan. / Langattomassa yhteydessä on häiriö.
zz Älä käytä kameraa Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä;
tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivat laitteet.
zz Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
Laiteparin muodostaminen älypuhelimen kanssa Bluetoothin avulla ei onnistu.
zz Bluetoothin avulla ei voi muodostaa laiteparia älypuhelimen kanssa,
jos olet valinnut [Bluetooth-toiminto] → [Bluetooth-toiminto] →
[Kaukosäädin] ja käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1.
„„ Virhekoodit
Virhekoodit (Errxx) ja suositellut toimet näkyvät näytössä.
zz Virhekoodeja näytetään, jos kameran kanssa on ongelmia.
Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi (Errxx) muistiin ja ota
yhteyttä asiakastukeen.
zz Langattoman tiedonsiirron virheiden virhekoodit (Errxx) näkyvät
oikealla ylhäällä näytössä, joka avataan valitsemalla [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] → [Wi-Fi-toiminto]. Painamalla
-painiketta
voit tarkastella virheen tietoja tietonäytöissä.
273
Näytössä näkyvät tiedot
zz Kuvattaessa
(57)
(41)
(58)
(42)
(43)
(44)
(13) (14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21)
(1)
(40)
(4)
(6)
(8)
(10)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(2)
(3)
(5)
(7)
(45)
(27)
(9)
(11)
(12)
(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
(48) (49) (50)
(47)
(28)
(29)
(30)
(31)
(51)
(46)
(52) (53) (54) (55) (56)
(1)
Kuvaustila, Näkymä-kuvake
(9)
(2)
Tarkenn.menetelmä
(10) Videokollaasi
(3)
Tarkennustoiminta
(11) Kameran tärähdysvaroitus
(4)
Ristikko
(12) Valotuksen lukitus
(5)
Kuvaustapa/itselaukaisu
(13) Tallennettavissa oleva kuvamäärä
(6)
Mittaustapa
(7)
Kuvan laatu
(14) Jatkuvan kuvauksen
enimmäiskuvamäärä
(8)
Miniatyyritehostevideo
Videon tallennuskoko
(15) Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
274
(16) Akun varaustaso
(38) Bluetooth-älypuhelinyhteys,
GPS-tietojen hankinnan tila
(17) Zoomaussuurennus,
digitaalinen telejatke
(39) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(18) Tarkennuspiste
(40)
(19) AE-mittauspistekehys
(41) Hybridiautomaattitila / koostetyyppi
(20) Elektroninen vesivaaka
(42) Zoomauspalkki
(21) Rajausapu – lukitus
(43)
Tarvittava aika
(22) Histogrammi
(44)
Aikaväli
(23) Tarkennusalue
(45) Valkotasapainon korjaus
(24) Valkotasapaino
(46) Manuaalitarkennuksen ilmaisin
(25) Tyyliasetukset
(47) Videon servotarkennus
(26) Automaattinen valotuksen optimointi
(48) Näytön suorituskyky
(27) Stillkuvan kuvasuhde
(49) Ekotila
(28) Valotuksen simulointi
(50) Kuvanvakaus
(29) Pvm-merkki
(51) Valotuksen korjaus
(30) Bluetooth-yhteystila
(52) Äänen tallennustila
(31) ISO-herkkyys
(53) Tuulisuoja
(32) Salamatoiminto
(54) Vaimennus
Automaatti
Automaattinen pitkä valotusaika
(33) Valotusaika
(55)
(34) Salamavalotuksen korjaus /
salamateho
(56) Automaattinen suoristus
(35) Aukon arvo
(58)
(57) Älykäs kuvanvakain
(36) Valotushaarukointi
(37) Valotustason ilmaisin
275
Kuvien määrä
zz Toiston aikana
(1)
(2) (3)
(6)
(4) (5)
(7)
(8)
(9) (10)
Nykyinen kuva /
kuvien kokonaismäärä
(7)
Kansion numero – kuvanumero
(8)
Valotusaika
(2)
Akun varaustaso
(9)
Aukon arvo
(3)
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(10) Valotuksenkorjaustaso
(4)
Bluetooth-yhteystila
(11) ISO-herkkyys
(5)
Luokitus
(12) Kuvan laatu*
(6)
Suojaus
(1)
(11)
* Kuvilla, joissa on käytetty koon muuttamista, rajausta tai punasilmäkorjausta,
]. Rajatuissa kuvissa on merkintä [ ].
on merkintä [
276
(12)
(1) (2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(14)
(5)
(6)
(10)
(15)
(7)
(11) (12) (13)
(16) (17)
(18)
(1)
Kuvauspäivämäärä ja -aika
(10) Tyyliasetusten tiedot
(2)
Histogrammi
(11) Automaattinen suoristus
(3)
Kuvaustila
(12) Salamavalotuksen korjaus
(4)
Valotusaika
(13) Mittaustapa
(5)
Aukon arvo
(14) Automaattinen valotuksen optimointi
(6)
Valotuksenkorjaustaso
(15) Videon tallennuskoko
(7)
ISO-herkkyys
(16) Kuvan laatu*
(8)
Valkotasapaino
(17) Videon tallennusaika
(9)
Valkotasapainon korjaus
(18) Tiedostokoko
* Kuvilla, joissa on käytetty koon muuttamista, rajausta tai punasilmäkorjausta,
]. Rajatuissa kuvissa on merkintä [ ].
on merkintä [
277
Langattomia toimintoja koskevia
varotoimia
zz Ennen kuin valuutta- ja ulkomaankauppalaeilla säänneltyjä
kameratavaroita ja -teknologioita viedään (mukaan lukien niiden tuonti
Japanin ulkopuolelle tai niiden näyttäminen ulkomaalaisille Japanissa),
saatetaan tarvita Japanin hallituksen vienti- tai palvelunsiirtolupa.
zz Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaisia salausosia, joten tuotteeseen
sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä tuotetta saa viedä
Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
zz Kirjaa käyttämäsi Wi-Fi-asetukset ylös. Tuotteen virheellinen käyttö,
radioaaltojen tai staattisten sähkönpurkausten vaikutukset, vahingot tai
toimintahäiriöt voivat muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman
tiedonsiirron asetuksia tai hävittää ne. Huomaa, että Canon ei vastaa
mistään sisällön vahingoittumisesta tai häviämisestä johtuvista suorista
tai epäsuorista vahingoista tai tulojen menetyksistä.
zz Kun siirrät omistajuuden, hävität tuotteen tai lähetät sen huoltoon,
palauta langattoman tiedonsiirron oletusasetukset poistamalla kaikki
itse tekemäsi asetukset.
zz Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta
johtuvia vahinkoja.
Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden
luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista tai menetyksistä,
jos tuote katoaa tai varastetaan.
zz Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Käytä tuotteen langattomia toimintoja tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti. Canon ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat
toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen käyttötapojen
vastaisesta käytöstä.
278
zz Suojausohjeita
Koska Wi-Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi-Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
zz Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä yritä
muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat
ovat mahdollisia.
zz Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi-Fi-verkkolähetyksiä
ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota tietoja.
Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun
muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi
tietojen luvattomaksi hankkimiseksi) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
Suojaa Wi-Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi-Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi-Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
279
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
280
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
281
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
282
Henkilötiedot ja suojausohjeet
Jos kameraan on tallennettu henkilötietoja ja/tai Wi-Fi-suojausasetuksia tms.,
huomaa, että nämä tiedot ja asetukset voivat edelleen olla kamerassa.
Kun siirrät kameran toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen huoltoon,
estä tietojen ja asetusten vuotaminen toimimalla seuraavalla tavalla.
zz Poista tallennetut Wi-Fi-suojaustiedot valitsemalla Wi-Fi-asetuksista
[Nollaa asetukset].
283
Tavaramerkit ja lisensointi
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™
ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää
näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet
omistaa Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Osa tiedoista näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
284
Rajoitukset
zz Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
zz Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
zz Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
zz Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
zz Poiketen edellisistä kohdista Canon ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.
285
Hakemisto
Numerolla alkavat
1 pisteen AF 107
Hybridiautomaattitila
(kuvaustila) 54, 236
A
I
Ilotulitus (kuvaustila) 59, 239
ISO-herkkyys 98, 248
Itselaukaisu 93, 247
Akku
Ekotila 189
Lataaminen 23, 230
Virransäästö 190, 265
Automaattinen suoristus 113
Automaattinen valotuksen
optimointi 99, 249
Automaattitila (kuvaustila) 52, 234
Av (kuvaustila) 69, 241
J
Jatkuva kuvaus 92, 247
K
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 62
Kamera
Nollaaminen 210, 266
Kasvot + seuranta 107, 250
Katseleminen 32, 128, 255
Kuvaesitys 149, 259
Kuvahaku 150, 259
Luettelokuva 131
Siirtymisnäyttö 151
Suurennettu näyttö 129, 255
Televisionäyttö 221, 268
Videokoosteet 130, 255
Yhden kuvan näyttäminen 128
Kuvaaminen
Kuvaustiedot 274
Kuvaesitys 149, 259
Kuvakkeet 274, 276
Kuvakoon muuttaminen 147, 258
Kuvan laatu 83, 245
Kuvanumerointi 185, 264
Kuvanvakaus 112, 251
Kuvasuhde 84
B
Bluetooth 156, 181, 260
C
C1/C2 (kuvaustila) 209, 266
Camera Connect 156, 260
CANON iMAGE GATEWAY 174, 262
D
Digitaalinen telejatke 114, 251
Digitaalinen zoomaus 71, 242
DPOF 141, 258
E
Ekotila 189
H
Hakeminen 150, 259
HDMI-kaapeli 221, 268
Hihna 22
286
Muokkaaminen
Kuvakoon muuttaminen 147, 258
Punasilmäkorjaus 144, 258
Rajaus 145, 258
Muotokuva (kuvaustila) 58
Kuvat
Näyttöaika 85
Poistaminen 139, 257
Suojaaminen 136, 257
Kuvien lähettäminen 174, 262
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 158, 165, 260, 261
Kuvien lähettäminen
Web-palveluun 174, 262
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 226
Käsitarkennus
(tarkennusalue) 80, 245
Kääntäminen 138
N
Nollaaminen 210, 266
Nopeutettu video
(kuvaustila) 124, 254
Näyttö
Kuvakkeet 274, 276
Näytön kieli 27, 193, 231
Näytön kieli
Asetukset 27, 231
Muuttaminen 193
L
Langattomat toiminnot 155, 260, 278
Lataaminen 23, 230
Latauslaite 219, 268
Lelukameratehoste (kuvaustila) 63
Liitin 221, 226, 227
Lisävarusteet 219, 268
Luettelokuva 131
Luokitus 148, 259
Luovat suotimet (Kuvaustila) 61
O
Ohjelmisto
Kuvien lähettäminen
tietokoneeseen
automaattisesti 171, 262
Ohjelmoitu AE 67, 240
Omakuva (kuvaustila) 58, 60, 238
Oma valikko 214, 267
M
P
Makro (tarkennusalue) 79, 245
Manuaalitarkennuksen
korostus 81, 245
Manuaalitarkennus (MF) 80, 245
Merkkivalo 37
Miniatyyritehoste (kuvaustila) 63, 64
Miniatyyritehostevideo 121, 253
Mittausmenetelmä 100
M (kuvaustila) 70, 241
Muistikortit 24, 231
Mukautettu valkotasapaino 104, 249
Paikkatietojen lisääminen
kuviin 166, 261
Pakkaus 83, 245
Panoraamat (kuvaustila) 55, 237
Pehmeä iho (kuvaustila) 58, 238
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 62
PictBridge 167, 220, 227
Pikavalintanäyttö 42
Perustoiminnot 39, 232
Pikselimäärä (kuvakoko) 83, 245
Pistetarkennus 107
287
T
P (kuvaustila) 67, 240
Poistaminen 139, 257
Punasilmäkorjaus 144, 258
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 27, 231
Muuttaminen 192
Taiteellinen tehoste (kuvaustila) 62
Tarkennuksen apuvalo 111
Tarkennuksen lukitus 82
Tarkennus
Manuaalitarkennuksen
korostus 81, 245
Servo AF 106, 250
Tarkennuksen lukitus 82
Tarkennuspisteet 107, 250
Tarkennusalue
Käsintarkennus 80, 245
Makro 79, 245
Tarkennusmenetelmä 107, 250
Tarkennuspisteet 107, 250
Tarkennuspistezoomaus 80, 245
Televisionäyttö 221, 268
Tulostaminen 141, 167, 227, 258, 262
Tuulisuoja 118
Tv (kuvaustila) 68, 241
Tyyliasetukset 105
R
Rajaus 145, 258
Rakeinen mustavalkokuva
(kuvaustila) 62
RAW 83, 245
Ristikko 200, 265
Ruoka (kuvaustila) 58, 238
S
Salama
Hidas täsmäys 86
Salaman ajoitus 90, 247
Salama pois 86
Salamavalotuksen korjaus 88
Tila 86, 246
Salama pois 86
Salamavalotuksen korjaus 88
Salamavalotuksen lukitus 87, 246
Servo AF 106, 250
Seurantakehys 107, 251
Siirtymisnäyttö 151
Sommittelutoiminto
Haku 73, 243
Lukitus 77, 244
Suojaa kuvat 136, 257
Suojaaminen 136, 257
Suurennettu näyttö 129, 255
U
Ulkoinen mikrofoni 225, 269
Urheilu (kuvaustila) 56, 238
V
Vaimennus 118
Valikko
Perustoiminnot 40
Taulukko 43
Valinnaiset toiminnot 207, 265
Valkotasapaino (väri) 103, 249
Valo 111
Valokuvakirjan aset. 143, 258
Valotuksen lukitus 72, 242
288
W
Valotus
Korjaus 95, 248
Salamavalotuksen lukitus 87, 246
Valotuksen lukitus 72, 242
Valotushaarukointikuvaus 96, 248
Vesiväritehoste (kuvaustila) 63
Vianmääritys 270
Videoiden käsisäätöinen
valotus (kuvaustila) 65, 240
Videojärjestelmä 194
Videokollaasi 122, 253
Videon servotarkennus 119, 252
Videot
Luo albumi 152, 259
Muokkaaminen 132, 256
Tallennuskoko 116, 252
Virheilmoitukset 270
Virransäästö 190, 265
Virta 219, 268
Väri (valkotasapaino) 103, 249
Värilämpötila 249
Wi-Fi-toiminnot 155, 260
Y
Yhteystietojen muuttaminen
tai poistaminen 182
Yökuvaus käsivaralta
(kuvaustila) 59, 239
Z
Zoomaus 30, 52, 71, 242
Ä
Äänimerkki 195
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising