Canon | PowerShot SX620 HS | User manual | Canon PowerShot SX620 HS User manual

Canon PowerShot SX620 HS User manual
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Kameran käyttöopas
Muut kuvaustilat
SUOMI
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Lue tämä opas, ”Turvaohjeita” (= 12) -osa mukaan lukien, ennen
kameran käyttöä.
●● Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean
käyttötavan.
●● Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin.
●● Voit siirtyä muille sivuille napsauttamalla oikean alakulman painikkeita.
: Seuraava sivu
Asetusvalikko
Lisävarusteet
: Edellinen sivu
: Sivu, jolla olit ennen linkin napsauttamista
Liite
●● Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla oikealla olevaa luvun otsikkoa.
© CANON INC. 2016
CEL-SW5VA260
Hakemisto
1
Ennen käyttöä
Yhteensopivat muistikortit
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● SD-muistikortit*
Alkutiedot
Pakkauksen sisältö
●● SDHC-muistikortit*
Kameran perusteet
●● SDXC-muistikortit*
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
* SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa
ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat.
Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään.
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Kamera
Akku
NB-13L*
Latauslaite
CB-2LH/CB-2LHE
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Rannehihna
* Älä irrota akun tarrasuojusta.
●● Painotuotteet sisältyvät toimitukseen.
●● Muistikortti ei sisälly toimitukseen (= 2).
2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia
ja lakeihin liittyviä tietoja
●● Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan
tai laitteelle sopivalla tavalla.
●● Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, vaikka kuvaaminen
tai tallentaminen olisi tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
●● Tietoja kameran takuusta ja Canonin asiakastuesta on kameran
mukana toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
●● Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa
pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
●● Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
Tässä oppaassa käytetyt
merkintätavat
●● Tässä oppaassa kameran painikkeet ja kytkimet ilmaistaan kuvakkeilla,
jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä tai jotka
muistuttavat niitä.
●● Seuraavat kameran painikkeet ja ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
Suluissa olevat numerot ilmoittavat vastaavien ohjainten numerot
kohdassa ”Osien nimet” (= 4).
[ ] Ylös-painike (6) takana
[ ] Vasen-painike (7) takana
[ ] Oikea-painike (12) takana
[ ] Alas-painike (13) takana
●● Kuvaustilat ja näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
●●
: Tärkeitä tietoja, jotka tulee tietää.
●●
: Huomautuksia ja vihjeitä kameran tehokkaaseen käyttöön.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx”
ilmaisee sivunumeron)
Asetusvalikko
●● Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän
oletusasetuksia.
Lisävarusteet
●● Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista
käytetään nimitystä ”muistikortti”.
●● Otsikkojen alapuolella olevat symbolit ” Stillkuvat” ja ” Videot”
ilmaisevat, käytetäänkö toimintoa stillkuvissa vai videoissa.
Liite
Hakemisto
3
Ennen käyttöä
Osien nimet
(2) (3) (4) (5) (6)(7)(8)
(9)
(1)
(10)
(11)
Perusopas
(2) (3)
Laaja käyttöopas
(4)
Kameran perusteet
(5)
(10)
(11)
(12)
(13)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(12)
(13)
(14)
(14)
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
(1)
Objektiivi
(7)
Mikrofoni
(1)
Näyttö
(8)
Merkkivalo
(2)
Kaiutin
(8)
Wi‑Fi-antennialue
(2)
DIGITAL-liitäntä
(9)
[
(3)
Zoomausvipu
(telekuvaus)] /
Kuvaus: ‌[
(laajakulma)]
[
Toisto: ‌[ (suurennus)] /
(luettelo)]
[
(9)
Salama
(3)
HDMITM-liitäntä
(10) Videopainike
(4)
Tilanvalitsin
(11) FUNC. (Toiminto) / SET -painike
(5)
[
(6)
(Autom.zoom)] /
[
(Tarina-albumi)] /
[
Ylös -painike
(10) [ (Salaman nosto)] -painike
(11)
(N-merkki)*
(12) Jalustakierre
(4)
Laukaisin
(13) Muistikortti-/akkutilan kansi
(5)
Valo
(14) Hihnan kiinnike
(6)
ON/OFF-painike
(7)
[
(Toisto)] -painike
(Wi‑Fi)] -painike
(12) [ (Salama)] / Oikea -painike
(13) [
(Tiedot)] / Alas -painike
(14) [
]-painike
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
(Makro)] / Vasen -painike
* Käytetään NFC-toimintojen kanssa (= 88).
4
Sisällysluettelo
Ennen käyttöä
Alkutiedot............................................................................ 2
Pakkauksen sisältö................................................................... 2
Yhteensopivat muistikortit......................................................... 2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja........ 3
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat.................................... 3
Osien nimet............................................................................... 4
Tavalliset kameratoiminnot.......................................................11
Turvaohjeita............................................................................. 12
Perusopas
Perustoiminnot................................................................. 15
Alkuvalmistelut........................................................................ 15
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet.......................................................... 22
Päällä/Pois.............................................................................. 22
Virransäästötoiminnot (Automaattinen katkaisu)........................23
Virransäästö kuvaustilassa.....................................................23
Virransäästö toistotilassa........................................................23
Laukaisin................................................................................. 23
Kuvausnäytön asetukset......................................................... 24
FUNC.-valikon käyttäminen.................................................... 24
Valikkonäytön käyttäminen...................................................... 25
Näyttönäppäimistö.................................................................. 26
Merkkivalonäyttö..................................................................... 27
Kello........................................................................................ 27
Automaattitila/Hybridiautomaattitila.............................. 28
Kuvaaminen kameran valitsemilla asetuksilla......................... 28
Hihnan kiinnittäminen.................................................................15
Kameran piteleminen..................................................................15
Akun lataaminen.........................................................................16
Akun ja muistikortin asettaminen................................................16
Akun ja muistikortin poistaminen............................................17
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen........................................17
Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen..................................18
Näytön kieli.................................................................................19
Kuvaaminen (Smart Auto)..........................................................28
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa........................................30
Videokoosteen toisto..............................................................31
Stillkuvat/videot......................................................................31
Stillkuvat.................................................................................31
Videot.....................................................................................32
Kuvauskohteiden kuvakkeet.......................................................32
Kuvanvakauksen kuvakkeet.......................................................33
Näytön kehykset.........................................................................34
Kameran kokeileminen............................................................ 19
Tavallisia ja käteviä ominaisuuksia.......................................... 34
Kuvaaminen (Smart Auto)..........................................................19
Katseleminen..............................................................................21
Kuvien poistaminen................................................................21
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)........34
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen liikkeeseen
(Automaattinen zoomaus)..........................................................35
5
Itselaukaisun käyttäminen..........................................................36
Itselaukaisun käyttäminen kameran tärähdyksen
välttämiseksi...........................................................................36
Itselaukaisun mukauttaminen.................................................36
Päiväysmerkin lisääminen..........................................................37
Jatkuva kuvaus...........................................................................38
Kuvan mukauttamisominaisuudet........................................... 38
Kuvasuhteen muuttaminen.........................................................38
Kuvakoon muuttaminen (Kuvakoko)...........................................39
Opastusta kuvakoon valintaan paperikoon perusteella
(4:3-kuville).............................................................................39
Videoiden kuvanlaadun muuttaminen........................................39
Erikoistehosteiden käyttäminen.............................................. 47
Kuvaaminen kalansilmätehosteella (Kalansilmätehoste)...........47
Pienoismallia muistuttavien kuvien ottaminen
(Pikkukuvatehoste).....................................................................48
Toistonopeus ja arvioitu toistoaika
(minuutin videoleikkeille)........................................................48
Kuvaaminen lelukameratehosteella (Lelukameratehoste)..........49
Yksiväristen kuvien ottaminen....................................................49
Erikoistilat muita käyttötarkoituksia varten.............................. 50
Ristikon näyttäminen..................................................................40
Tarkennettavan alueen suurentaminen......................................40
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen.....................................41
Vakaustoiminnon poistaminen käytöstä.................................41
Videoiden kuvaaminen kohteet samankokoisina kuin
ennen kuvausta......................................................................41
Automaattinen kuvaus kasvotunnistuksen jälkeen
(Älykäs laukaisin)........................................................................50
Automaattinen kuvaus hymyntunnistuksen jälkeen
(Hymy)....................................................................................50
Automaattinen kuvaus räpäytyksen tunnistuksen jälkeen
(Räpäytyksen itselaukaisu)....................................................50
Automaattinen kuvaus uuden henkilön havaitsemisen
jälkeen (Kasvoitselaukaisu)....................................................51
Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Pitkä valotus).......................52
Nopea jatkuva kuvaus (Nopea jatkuva kuvaus).........................52
Kameran toiminnan mukauttaminen....................................... 42
P-tila.................................................................................. 53
Hyödyllisiä kuvausominaisuuksia............................................ 40
Tarkennuksen apuvalon poistaminen käytöstä...........................42
Punasilmäisyyden vähennysvalon poistaminen käytöstä...........42
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttötavan muuttaminen.............43
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen...........43
Kuvaamisen jälkeisen näytön muuttaminen...........................43
Muut kuvaustilat............................................................... 44
Erilaisten kuvien luominen jokaisesta otoksesta
(Luova otos)............................................................................ 44
Kuvanäyttö toiston aikana..........................................................45
Tehosteiden valitseminen...........................................................45
Erikoiskuvaus.......................................................................... 46
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa ([P]-tila).......................... 53
Kuvan kirkkaus (Valotus)......................................................... 54
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)..................54
Mittausmenetelmän muuttaminen..............................................54
ISO-herkkyyden muuttaminen....................................................55
Kuvan kirkkauden korjaaminen (i-Contrast)...............................55
Kuvan värit.............................................................................. 56
Valkotasapainon säätäminen......................................................56
Mukautettu valkotasapaino.....................................................56
Kuvan sävyjen muuttaminen (My Colors)...................................56
Värien säädöt.........................................................................57
6
Kuvausetäisyys ja tarkennus................................................... 58
Kuvien katselemisen asetukset............................................... 70
Lähikuvien ottaminen (Makro)....................................................58
Kaukana olevien kohteiden kuvaaminen (Ääretön)....................58
Digitaalinen telejatke..................................................................59
Tarkennusalueen tilan muuttaminen...........................................59
Kasvo AiAF.............................................................................59
Tarkennettavien kohteiden valitseminen (Seurantakehys).....60
Keskellä..................................................................................61
Jatkuva tark. -toiminnon käyttäminen.....................................61
Tarkennusasetuksen vaihtaminen..............................................62
Kuvien suurentaminen................................................................70
Kuvaesitysten katseleminen.......................................................70
Kuvaesityksen asetusten vaihtaminen...................................71
Toisiinsa liittyvien kuvien automaattinen toistaminen
(Sekoitus)...................................................................................71
Salama.................................................................................... 62
Salamatilan vaihtaminen............................................................62
Automaatti..............................................................................63
Päällä.....................................................................................63
Hidas täsmäys........................................................................63
Pois........................................................................................63
Muut asetukset........................................................................ 63
Pakkaussuhteen muuttaminen (Kuvanlaatu)..............................63
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen.....................................63
Toistotila........................................................................... 64
Katseleminen.......................................................................... 64
Näyttötilojen vaihtaminen...........................................................65
Ylivalotuksen varoitus (kuvan huippuvalokohdat)..................66
Histogrammi...........................................................................66
GPS-tietonäyttö......................................................................66
Stillkuvien yhteydessä tallennettujen lyhyiden videoiden
katseleminen (videokoosteet).....................................................66
Katseleminen päivämäärän mukaan......................................67
Kuvien selaaminen ja suodattaminen..................................... 67
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen..............................................67
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen........................................68
Ryhmän yksittäisten kuvien katsominen.....................................69
Kuvien suojaaminen................................................................ 72
Valikon käyttäminen....................................................................72
Kuvien valitseminen yksitellen....................................................73
Alueen valitseminen...................................................................73
Kaikkien kuvien suojaaminen kerralla........................................74
Kaiken suojauksen poistaminen kerralla................................74
Kuvien poistaminen................................................................. 74
Useiden kuvien poistaminen kerralla..........................................75
Valintatavan valinta.................................................................75
Kuvien valitseminen yksitellen................................................75
Alueen valitseminen...............................................................76
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla..................................76
Kuvien kääntäminen................................................................ 76
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Valikon käyttäminen....................................................................77
Automaattisen käännön poistaminen käytöstä...........................77
Liite
Kuvien merkitseminen suosikiksi............................................ 78
Hakemisto
Valikon käyttäminen....................................................................78
Stillkuvien muokkaaminen....................................................... 79
Kuvakoon muuttaminen..............................................................79
Rajaus........................................................................................79
Kuvan sävyjen muuttaminen (My Colors)...................................80
Kuvan kirkkauden korjaaminen (i-Contrast)...............................81
Punasilmäkorjaus.......................................................................81
Videoiden muokkaaminen....................................................... 82
Videokoosteiden muokkaaminen................................................83
7
Albumien katseleminen (Tarina‑albumi).................................. 84
Teemojen valitseminen albumeille..........................................84
Taustamusiikin lisääminen albumeihin.......................................85
Omien albumien luominen..........................................................85
Wi‑Fi-toiminnot................................................................. 87
Käytettävissä olevat Wi‑Fi-toiminnot....................................... 87
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen....................................... 88
Kuvien lähettäminen NFC-yhteensopivaan älypuhelimeen........88
NFC-yhteyden muodostaminen, kun kameran virta
on katkaistu tai kamera on kuvaustilassa...............................88
NFC-yhteyden muodostaminen, kun kamera
on toistotilassa........................................................................90
Älypuhelimen lisääminen............................................................91
Toisen tukiaseman käyttäminen.................................................93
Viimeksi käytetyt tukiasemat......................................................93
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen..................................... 94
Tietokoneen rekisteröinnin valmisteleminen...............................94
Ohjelmiston asentaminen.......................................................94
Tietokoneen asetusten määrittäminen Wi‑Fi-yhteyttä
varten (vain Windows)............................................................95
Kuvien tallentaminen yhdistettyyn tietokoneeseen.....................95
Tukiaseman yhteensopivuuden varmistaminen.....................95
WPS-yhteensopivien tukiasemien käyttäminen.....................96
Yhteyden muodostaminen lueteltuihin tukiasemiin................98
Viimeksi käytetyt tukiasemat..................................................99
Kuvien lähettäminen rekisteröityyn verkkopalveluun.............. 99
Verkkopalveluiden rekisteröiminen.............................................99
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen.........100
Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen..........................101
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin....................................102
Kuvien tulostaminen langattomasti yhdistetystä
tulostimesta........................................................................... 103
Kuvien lähettäminen toiseen kameraan................................ 104
Kuvien lähettämisen asetukset............................................. 106
Useiden kuvien lähettäminen...................................................106
Alueen valitseminen.............................................................106
Suosikkikuvien lähettäminen................................................106
Kuvien lähettämistä koskevat huomautukset...........................107
Kuvakoon valitseminen(Kuvakoko)..........................................107
Huomautusten lisääminen........................................................108
Kuvien lähettäminen automaattisesti (Kuvasynkronointi)...... 108
Alkuvalmistelut..........................................................................108
Kameran valmistelu..............................................................108
Tietokoneen valmistelu.........................................................109
Kuvien lähettäminen.................................................................109
Kuvasynkronointi-toiminnolla lähetettyjen kuvien
katsominen älypuhelimessa................................................. 110
Älypuhelimen käyttäminen kameran kuvien katseluun
ja kameran ohjaukseen..........................................................110
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Paikkatietojen lisääminen kamerassa oleviin kuviin................. 110
Kuvaaminen etätoimintona....................................................... 111
Liite
Wi‑Fi-asetusten muokkaaminen tai poistaminen...................112
Hakemisto
Yhteystietojen muokkaaminen.................................................. 112
Laitteen lempinimen muuttaminen....................................... 112
Yhteystietojen poistaminen.................................................. 112
Kameran lempinimen muuttaminen.......................................... 113
Wi‑Fi-oletusasetusten palauttaminen....................................... 113
8
Asetusvalikko................................................................. 114
Kameran perustoimintojen säätäminen..................................114
Kameran toimintojen hiljentäminen.......................................... 114
Äänenvoimakkuuden säätäminen............................................ 115
Vinkkien piilottaminen............................................................... 115
Päiväys ja aika.......................................................................... 115
Maailmankello........................................................................... 115
Objektiivin sisäänvetäytymisaika.............................................. 116
Ekotilan käyttäminen................................................................ 116
Virransäästön säätäminen........................................................ 116
Näytön kirkkaus........................................................................ 117
Aloitusnäytön piilottaminen....................................................... 117
Muistikortin alustaminen........................................................... 117
Täydellinen alustus............................................................... 118
Kuvanumerointi......................................................................... 118
Kuvien tallennus päivämäärän perusteella............................... 119
Mittayksikköjen näyttö.............................................................. 119
Sertifiointilogojen tarkistaminen................................................ 119
Näytön kieli............................................................................... 119
Muiden asetusten säätäminen..................................................120
Kameran oletusasetusten palauttaminen.................................120
Lisävarusteet.................................................................. 121
Järjestelmäkartta................................................................... 121
Valinnaiset lisävarusteet........................................................ 122
Virtalähteet...............................................................................122
Salamalaite...............................................................................123
Muut lisävarusteet....................................................................123
Tulostimet.................................................................................123
Valokuvien ja videoiden tallennus.............................................123
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen.............................. 124
Toisto TV:ssä............................................................................124
Toisto teräväpiirtotelevisiossa...............................................124
Ohjelmiston käyttäminen....................................................... 125
Tietokoneliitännät kaapelilla.....................................................125
Tietokoneympäristön tarkistaminen......................................125
Ohjelmiston asentaminen.........................................................125
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen.......................................126
Kuvien tulostaminen.............................................................. 127
Kuvien tulostaminen helposti....................................................127
Tulostusasetusten määrittäminen.............................................128
Kuvien rajaaminen ennen tulostamista................................129
Paperikoon ja -asettelun valitseminen ennen tulostusta......129
Käytettävissä olevat asetteluasetukset................................130
Passikuvien tulostaminen.....................................................130
Videokuvien tulostaminen.........................................................130
Videoiden tulostusasetukset.................................................130
Kuvien lisääminen tulostuslistaan (DPOF)...............................131
Tulostusasetusten määrittäminen.........................................131
Yksittäisten kuvien tulostuksen määrittäminen.....................131
Kuva-alueen tulostuksen määrittäminen..............................132
Kaikkien kuvien tulostuksen määrittäminen.........................132
Kaikkien kuvien poistaminen tulostusluettelosta..................132
Tulostusluetteloon (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen.........................................................................132
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan...........................................133
Valintatavan valinta...............................................................133
Kuvien lisääminen yksitellen................................................133
Kaikkien kuvien lisääminen valokuvakirjaan........................133
Kaikkien kuvien poistaminen valokuvakirjasta.....................133
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
9
Liite.................................................................................. 134
Vianmääritys.......................................................................... 134
Näytössä näkyvät ilmoitukset................................................ 138
Näytössä näkyvät tiedot........................................................ 140
Kuvaaminen (tietonäyttö)..........................................................140
Akun varaustaso...................................................................140
Toistaminen (tarkka tietonäyttö)................................................141
Yhteenveto videon ohjauspaneelista....................................141
Toiminnot ja valikkotaulukot.................................................. 142
Eri kuvaustilojen toiminnot........................................................142
FUNC.-valikko..........................................................................143
Kuvausvalikko..........................................................................145
Asetukset-välilehti.....................................................................147
Toistovalikko.............................................................................147
Tulostusvalikko.........................................................................148
Toistotila FUNC.-valikko...........................................................148
Käsittelyohjeita...................................................................... 148
Tekniset tiedot....................................................................... 149
Kamera.................................................................................149
Kuvien määrä / tallennusaika, toistoaika..............................150
Kuvausetäisyys....................................................................150
Kuvien määrä muistikortissa................................................151
Tallennusaika muistikorttia kohden.......................................151
Akku NB-13L........................................................................152
Latauslaite CB-2LH/CB-2LHE..............................................152
Wi‑Fi-toimintoja (langatonta lähiverkkoa) koskevia
varoituksia............................................................................. 155
Radioaaltojen aiheuttamia häiriöitä koskevia varoituksia.........155
Suojausohjeita..........................................................................155
Tavaramerkit ja lisensointi....................................................156
Rajoitukset............................................................................157
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Hakemisto............................................................................. 153
10
Tavalliset kameratoiminnot
Kuvaa
●● Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila,
Hybridiautomaattitila)
-- = 28, = 30
●● Tietoa kussakin otoksessa käytettävistä monista tehosteista kameran
määrittämiä asetuksia käytettäessä (Luova kuvaus -tila)
-- = 44
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
Muotokuvat
(= 46)
Ennen käyttöä
●● Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä)
-- = 63
Perusopas
●● Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu)
-- = 36, = 51
●● Päiväysmerkin lisääminen
-- = 37
●● Videoiden ja valokuvien kuvaaminen yhdessä (Videokooste)
-- = 30
Katseleminen
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Automaattinen toisto (Kuvaesitys)
-- = 70
Wi-Fi-toiminnot
●● Kuvien selaaminen nopeasti
-- = 67
Ilotulitus
(= 46)
Kameran perusteet
Toistotila
●● Tietokoneella
-- = 125
Hämärä
(= 46)
Laaja käyttöopas
●● Kuvien toistaminen (Toistotila)
-- = 64
●● Televisiossa
-- = 124
Erikoiskuvaustoiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kuvien poistaminen
-- = 74
Erikoistehosteiden käyttäminen
Eloisat värit
(= 47)
●● Kasvoihin tarkentaminen
-- = 28, = 46, = 59
●● Albumin luominen automaattisesti
-- = 84
Julistetehoste
(= 47)
Kalansilmätehoste
(= 47)
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
●● Videoiden tallentaminen
-- = 28
Pikkukuvatehoste
(= 48)
Lelukameratehoste
(= 49)
Yksivärinen
(= 49)
●● Videoiden toistaminen (Toistotila)
-- = 64
11
Tulostaminen
●● Kuvien tulostaminen
-- = 127
Tallentaminen
●● Kuvien tallentaminen tietokoneeseen kaapelin välityksellä
-- = 126
Wi‑Fi-toimintojen käyttäminen
●● Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
-- = 88
●● Kuvien jakaminen verkossa
-- = 99
●● Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
-- = 94
Turvaohjeita
●● Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Varmista aina, että tuotetta käytetään oikein.
●● Tässä olevien turvaohjeiden tarkoituksena on neuvoa, kuinka vältyt
laitteisiin, itseesi tai muihin henkilöihin kohdistuvilta vahingoilta ja
loukkaantumisilta.
●● Varmista myös, että erikseen hankittujen lisävarusteiden mukana on
toimitettu oppaat.
Varoitus
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
●● Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä kohti ihmisen silmiä.
Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo
erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle 1 metrin etäisyydellä pienistä
lapsista.
●● Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
Lapsen kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa tukehtumisen.
Jos tuotteessa on virtajohto, johdon kiertyminen vahingossa lapsen kaulan
ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen.
●● Käytä vain suositeltuja virtalähteitä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Älä pura, muuta tai kuumenna tuotetta.
●● Älä irrota akussa mahdollisesti olevaa tarrasuojusta.
●● Vältä pudottamasta tai kolhimasta tuotetta.
●● Älä koske tuotteen sisäosiin, jos tuote on rikkoutunut, esimerkiksi
pudotessaan.
●● Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua
tai se toimii epänormaalisti.
●● Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla,
bensiinillä tai maalinohenteella.
12
●● Vältä kosketusta nesteisiin äläkä päästä nesteitä tai vieraita esineitä
tuotteen sisään.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos tuote kastuu tai sen sisään pääsee vieraita esineitä, poista akku/paristot
tai irrota virtajohto välittömästi.
●● Katkaise kamerasta virta paikoissa, joissa kameran käyttö on kielletty.
Kameran tuottamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä elektronisten
laitteiden ja muiden laitteiden toimintaa. Noudata huolellisuutta käyttäessäsi
kameraa paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu.
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.
●● Jos mallissa on etsin tai vaihdettava objektiivi, älä katso kameran
etsimen tai objektiivin läpi kohti kirkkaita valonlähteitä (esimerkiksi
kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa).
Tämä voi vahingoittaa näköä.
●● Älä anna kameran olla pitkään kosketuksissa ihon kanssa.
Vaikka kamera ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan
palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Käytä jalustaa
kuumissa paikoissa tai jos verenkiertosi on huono tai ihosi erittäin herkkä.
●● Jos mallissa on vaihdettava objektiivi, älä jätä objektiivia (tai kameraa,
johon objektiivi on kiinnitetty) auringonvaloon ilman objektiivisuojusta.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
●● Älä koske tuotteeseen ukkosilmalla, jos on kytketty virtalähteeseen.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Lopeta tuotteen käyttäminen
välittömästi ja mene kauemmas siitä.
●● Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja/paristoja.
●● Älä sijoita akkua/paristoja lähelle avotulta tai suoraan tuleen.
Tämä voi johtaa akun/paristojen räjähtämiseen tai vuotamiseen, mikä voi
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vammoja. Jos vuotavasta akusta joutuu
happoa silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä.
●● Jos tuotteen kanssa käytetään latauslaitetta, ota seuraavat turvaohjeet
huomioon.
-- Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä
pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta kuivalla kankaalla.
-- Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin.
-- Älä käytä laitetta niin, että virtalähteen tai kaapeleiden
nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos liitin on
vahingoittunut tai sitä ei ole kytketty kunnolla virtalähteeseen.
-- Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta
niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
-- Jos tuotteeseen kuuluu virtajohto, älä leikkaa tai vahingoita sitä,
älä muuta sen rakennetta äläkä aseta sen päälle painavia tavaroita.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Huomio
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
●● Kun kannat tuotetta hihnasta, varo, ettet lyö sitä mihinkään, altista sitä
voimakkaille iskuille tai tärinälle tai anna sen tarttua muihin esineisiin.
●● Varo kolhimasta objektiivia tai painamasta sitä voimakkaasti.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa kameraa.
●● Varo altistamasta näyttöä koville iskuille.
Jos näyttöön tulee halkeama, sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
●● Kun käytät salamalaitetta, varo peittämästä sitä sormillasi tai vaatteillasi.
Se voi aiheuttaa palovammoja tai vahingoittaa salamalaitetta.
●● Tuotetta ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavissa paikoissa:
-- paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle
-- paikoissa, joissa lämpötila voi olla yli 40 °C
-- kosteissa tai pölyisissä paikoissa
Ne voivat johtaa akun/paristojen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai
räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, palovammoja
tai muita vammoja.
Ylikuumeneminen ja vauriot voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon,
palovammoja tai muita vammoja.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
13
●● Kuvaesityksen siirtymätehosteet voivat pitkään jatkuvassa katselussa
aiheuttaa epämiellyttävän olon.
●● Kun käytät valinnaisia objektiiveja, objektiivisuodattimia tai suodattimen
sovittimia (soveltuvin osin), kiinnitä ne tiukasti.
Jos objektiivin varusteet löystyvät ja putoavat, ne saattavat särkyä, jolloin
lasinsirpaleet voivat aiheuttaa haavoja.
●● Jos käytät tuotetta, jossa salama nostetaan ja lasketaan automaattisesti,
varmista, että sormesi ei jää puristuksiin, kun salama lasketaan.
Tämä voi aiheuttaa vammoja.
Huomio
Tarkoittaa omaisuuden vaurioitumisen vaaraa.
●● Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi
kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kirkkaaseen keinovaloon
(jos mallissasi on etsin).
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
●● Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo,
ettei kameraan pääse pölyä tai hiekkaa.
●● Jos käytät tuotetta, jossa salama nostetaan ja lasketaan
automaattisesti, älä paina salamaa alas tai yritä avata sitä itse.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
●● Jos salamaan juuttuu vieraita aineita, kuten pölyä tai likaa, poista
ne vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai
aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
●● Irrota tuotteen latauslaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Ei saa
peittää liinalla tai muilla esineillä käytettäessä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua
ja aiheuttaa tulipalon.
Ennen käyttöä
●● Älä jätä akkuja lemmikkieläinten lähettyville.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua
tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
Laaja käyttöopas
●● Jos tuotteessa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin
latautuneita tai vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta
akkuja/paristoja kameraan +- ja –-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
●● Älä istu alas, kun kamera on housujesi taskussa.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.
●● Kun laitat kameran laukkuun, varmista, että kovat esineet eivät pääse
kosketuksiin näytön kanssa. Sulje myös näyttö (niin, että se on tuotteen
runkoon päin), jos tuotteessa on suljettava näyttö.
●● Älä kiinnitä tuotteeseen kovia esineitä.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.
Perusopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kun et käytä kameraa, poista akku/paristot kamerasta ja säilytä ne
erillään.
Akun vuoto voi vahingoittaa tuotetta.
●● Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai
muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena
saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
14
Perusopas
Alkuvalmistelut
Valmistaudu kuvaamiseen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Hihnan kiinnittäminen
Perustoiminnot
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistamiseen
Ennen käyttöä
(2)
●● Aseta hihnan pää hihnan kiinnikkeen (1)
lävitse ja vedä sitten hihnan toinen pää
kierteisen pään (2) renkaan läpi.
(1)
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Kameran piteleminen
●● Aseta hihna ranteesi ympärille.
●● Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä
vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti
kiinni, jottei se liikkuisi. Jos olet nostanut
salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
15
Akun lataaminen
Lataa akku ennen käyttöä kameran mukana toimitetun latauslaiteen
avulla. Muista ladata akku ensin, koska kameraa ei myydä akku ladattuna.
1
(1)
(2)
●● Kohdista akun sekä latauslaitteen
-merkit ja asenna akku työntämällä
se kameraan (1) ja painamalla sitä
alaspäin (2).
2
(2)
(1)
CB-2LH
Aseta akku paikalleen.
Lataa akku.
●● CB-2LH: Käännä pistoke (1) esiin ja liitä
latauslaite pistorasiaan (2).
●● CB-2LHE: Liitä virtajohdon toinen
pää latauslaitteeseen ja toinen pää
pistorasiaan.
●● Latauksen oranssi merkkivalo syttyy,
ja lataaminen alkaa.
CB-2LHE
●● Kun lataaminen on päättynyt, merkkivalo
palaa vihreänä.
3
(1)
(2)
Poista akku.
●● Irrota latauslaite pistorasiasta ja poista
sitten akku työntämällä sitä sisäänpäin (1)
ja nostamalla ylöspäin (2).
●● Lisätietoja latausajasta ja täyteen ladatulla akulla otettavien kuvien
määrästä tai kuvattavien videoiden enimmäistallennusajasta on
kohdassa ”Kuvien määrä / tallennusaika, toistoaika” (= 150).
●● Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä.
Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen
käyttöä).
●● Latauslaitetta voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite
on 100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja
varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Akun ja muistikortin asettaminen
P-tila
Aseta mukana toimitettu akku ja muistikortti (myydään erikseen) kameraan.
Huomaa, että ennen kuin käytät uutta tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa (= 117).
Toistotila
1
(1)
Avaa kansi.
●● Työnnä kytkintä (1) ja avaa kansi (2).
(2)
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä
yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
●● Älä kytke virtajohdolla käytettävää latauslaitetta tai sen virtajohtoa
muihin laitteisiin. Muuten tuotteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä
tai tuote voi vahingoittua.
16
2
(1)
(2)
(3)
Aseta akku paikalleen.
●● Pidä akkua siten, että navat ovat kuvan
osoittamassa asennossa (1), paina
akun lukitusta suunnassa (2) ja työnnä
akkua suuntaan (3), kunnes se lukkiutuu
napsahtaen paikalleen.
●● Jos asetat akun väärin päin, sitä ei
voi lukita oikeaan asentoon. Varmista
aina, että akku on asetettu paikalleen
oikeansuuntaisesti ja että se lukittuu
paikalleen asetettaessa.
(1)
3
Tarkista kortin kirjoitussuojakytkin
ja aseta muistikortti paikalleen.
●● Jos muistikortissa on kirjoitussuojakytkin,
et voi tallentaa kuvia, kun kytkin on
lukitusasennossa. Siirrä kytkintä
suuntaan (1).
(2)
●● Aseta muistikortti siten, että tarra (2) on
kuvassa osoitetulla tavalla, ja paina sitä,
kunnes se napsahtaa paikalleen
●● Varmista aina, että muistikortti on asetettu
paikalleen oikeansuuntaisesti sitä
asetettaessa. Jos muistikortti asetetaan
väärin päin, kamera voi vahingoittua.
4
(2)
Sulje kansi.
●● Sulje kansi (1) ja pidä sitä alhaalla
kytkintä liu'uttaen, kunnes kansi
napsahtaa lukittuun asentoon (2).
(1)
●● Ohjeita siitä, kuinka monta kuvaa tai tuntia tallennettuja videoita
muistikorttiin mahtuu, on kohdassa ”Kuvien määrä muistikortissa”
(= 151).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Akun ja muistikortin poistaminen
Poista akku.
●● Avaa kansi ja paina akun lukitusta nuolen
suuntaan.
●● Akku ponnahtaa ylös.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Poista muistikortti.
●● Työnnä muistikorttia sisään, kunnes
kuulet sen napsahtavan. Vapauta sitten
kortti hitaasti.
●● Muistikortti ponnahtaa ylös.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
Hakemisto
Aseta nykyinen päiväys ja aika oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti,
jos [Päiväys/Aika]-näyttö näytetään, kun kytket kameraan virran.
Tällä tavalla määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin,
kun otat kuvan, ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa
päivämäärän mukaan tai tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
Voit myös halutessasi lisätä kuviin päiväysmerkin (= 37).
1
Kytke kameraan virta.
●● Paina ON/OFF-painiketta.
●● Näkyviin tulee [Päiväys/Aika]-näyttö.
17
2
Valitse päivämäärä ja aika.
●● Valitse haluamasi kohde painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
●● Määritä päivämäärä ja kellonaika
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Kun olet valmis, paina [
Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen
Määritä oikea päivämäärä ja kellonaika seuraavalla tavalla.
1
Avaa valikkonäyttö.
●● Paina [
]-painiketta.
]-painiketta.
Valitse [Päiväys/Aika].
●● Siirrä zoomausvipua ja valitse
[ ]-välilehti.
Määritä asuinpaikkasi aikavyöhyke.
●● Valitse kotiaikavyöhyke painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
4
Viimeistele asetustoiminto.
●● Kun olet valmis, paina [ ]-painiketta.
Asetusnäyttöä ei enää näytetä,
kun vahvistusviesti on näytetty.
●● Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta.
●● Jos et ole määrittänyt päivämäärää, kellonaikaa ja
aikavyöhykettäsi, [Päiväys/Aika]-näyttö tulee näkyviin aina,
kun kytket virran kameraan. Määritä oikeat tiedot.
●● Jos haluat määrittää kesäajan (1 tunnin lisäys), valitse [ ]
vaiheessa 2 ja valitse sitten [ ] painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
2
3
Ennen käyttöä
●● Valitse [Päiväys/Aika] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
3
Muuta päivämäärä ja kellonaika.
●● Toimi kohdan ”Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen” (= 17) vaiheen 2
ohjeiden mukaisesti ja säädä asetuksia.
●● Sulje valikkonäyttö painamalla
]-painiketta.
[
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Kamerassa on sisäinen päiväys/aika-paristo (varmistusparisto),
jonka avulla päivämäärän ja kellonajan asetukset säilyvät noin
kolmen viikon ajan akun poistamisesta.
●● Kun asetat kameraan täyteen ladatun akun, päiväys/aika-paristo
latautuu noin neljässä tunnissa, vaikka kameran virta olisi katkaistu.
●● Jos päiväys/aika-paristo on tyhjentynyt, [Päiväys/Aika]-näyttö tulee
näkyviin, kun kameraan kytketään virta. Aseta oikea päivämäärä
ja kellonaika kohdassa ”Päiväyksen ja kellonajan asettaminen”
(= 17) kuvatulla tavalla.
Hakemisto
18
Näytön kieli
Ennen käyttöä
Kameran kokeileminen
Vaihda näytön kieliasetusta tarvittaessa.
1
Stillkuvat
Siirry toistotilaan.
●● Paina [
]-painiketta.
Videot
Noudata näitä ohjeita, kun haluat käynnistää kameran, kuvata stillkuvia tai
videoita ja tarkastella niitä.
Avaa asetusnäyttö.
●● Pidä [ ]-painiketta painettuna
ja paina heti [
]-painiketta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Jos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja varten,
anna kameran valita kohde ja kuvausolosuhteet.
1
Kytke kameraan virta.
Aseta näytön kieli.
●● Valitse kieli painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Kun näytön kieli on asetettu,
asetusnäyttöä ei enää näytetä.
Toistotila
●● Käynnistysnäyttö tulee näkyviin.
Wi-Fi-toiminnot
2
Siirry [
Asetusvalikko
]-tilaan.
●● Käännä tilanvalitsin asentoon [
].
]
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten uudelleen [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse
[
] ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Näyttöön tulee nykyinen aika, jos odotat liian kauan vaiheessa 2
]-painikkeen
painikkeen [ ] painamisen jälkeen ennen [
painamista. Jos näin tapahtuu, voit poistaa kellokuvakkeen
näytöstä painamalla [ ]-painiketta ja toistaa vaiheen 2.
]-painiketta
●● Voit myös vaihtaa näytön kielen painamalla [
].
ja valitsemalla sitten [ ]-välilehdessä [Kieli
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Paina ON/OFF-painiketta.
3
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Kuvaaminen (Smart Auto)
2
Perusopas
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Osoita kamera kohteeseen. Kamerasta
kuuluu napsahdus, kun se määrittää
kuvausolosuhteet.
●● Kuvauskohdetta ja kuvanvakaustilaa
tarkoittavat kuvakkeet näkyvät näytön
oikeassa yläkulmassa.
●● Mahdollisesti havaittujen kohteiden
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kohteet on tarkennettu.
19
3
Sommittele kuva.
2) Kuvaa.
●● Voit zoomata ja suurentaa kohdetta
siirtämällä zoomausvipua kohti
asetusta [ ] (teleasento) tai zoomata
loitommas kohteesta siirtämällä vipua
kohti asetusta [ ] (laajakulma).
●● Paina laukaisin kokonaan alas.
●● Kun kamera ottaa kuvan, siitä kuuluu
suljinääni. Jos valaistus on heikko ja
olet nostanut salaman, se välähtää
automaattisesti.
4
●● Pidä kamera liikkumattomana, kunnes
suljinääni lakkaa kuulumasta.
1) Tarkenna.
●● Kuvan näyttämisen jälkeen kamera
palaa kuvausnäyttöön.
Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
●● Paina laukaisinta kevyesti puoliväliin asti.
Kamerasta kuuluu kaksi äänimerkkiä
tarkennuksen jälkeen, ja tarkennetut
kuva-alueet näkyvät näytössä
kehystettyinä.
Videoiden tallentaminen
1) Aloita tallennus.
(1)
●● Paina videopainiketta. Kamera antaa
yhden äänimerkin, kun tallennus alkaa,
ja näytössä näkyy [ REC] sekä kulunut
aika (1).
●● Näytön ylä- ja alareunassa näkyvät
mustat palkit, ja kohde näkyy hieman
suurennettuna. Mustat palkit ilmaisevat
kuva-alueet, joita ei tallenneta.
●● Jos [Salaman nosto] tulee näyttöön,
nosta salama manuaalisesti siirtämällä
[ ]-kytkintä. Salama välähtää, kun kuva
otetaan. Jos et halua käyttää salamaa,
paina se sormellasi takaisin kameraan.
●● Mahdollisesti havaittujen kasvojen
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kasvot on tarkennettu.
●● Kun tallennus alkaa, ota sormesi pois
videopainikkeelta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
2) Lopeta tallennus.
●● Voit lopettaa tallentamisen painamalla
videopainiketta uudelleen. Kamera
antaa kaksi äänimerkkiä, kun tallennus
lopetetaan.
20
3
Katseleminen
Kun olet kuvannut kuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
1
Siirry toistotilaan.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Viimeinen kuva näytetään.
2
Valitse kuvat.
●● Jos haluat katsella edellistä kuvaa,
paina [ ]-painiketta. Jos haluat katsella
seuraavaa kuvaa, paina [ ]-painiketta.
Toista videoita.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [ ]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten uudelleen [ ]-painiketta.
●● Toisto alkaa, ja kun video on lopussa,
] näkyy näytössä.
[
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
toiston aikana [ ][ ]-painikkeita.
●● Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Voit valita ja poistaa kuvia tarpeettomia kuvia yksi kerrallaan. Ole varovainen
kuvia poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
Valitse poistettava kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
2
●● Voit käyttää tätä näyttöä (Vieritysnäyttötila) pitämällä [ ][ ]-painikkeita
painettuna ainakin sekunnin ajan.
Tässä tilassa voit selata kuvia painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
●● Voit palata yhden kuvan näyttöön
painamalla [ ]-painiketta.
●● Videot näytetään [
]-kuvakkeella.
Voit toistaa videoita siirtymällä
vaiheeseen 3.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Kuvien poistaminen
1
Ennen käyttöä
Poista kuva.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [ ]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten uudelleen [ ]-painiketta.
●● Sen jälkeen, kun [Poista?] näkyy
näytössä, valitse [Poista] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Nykyinen kuva poistetaan.
●● Voit peruuttaa poiston valitsemalla
[Peruuta] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
●● Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla (= 75).
21
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Muita perustoimintoja ja lisätapoja kuvausnautinnon lisäämiseen,
mukaan lukien kuvaus- ja toistoasetukset
Ennen käyttöä
Päällä/Pois
Kuvaustila
●● Paina ON/OFF-painiketta, kun haluat
kytkeä kameraan virran ja valmistautua
kuvaamaan.
●● Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta uudelleen.
Toistotila
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Kytke kameraan virta ja katsele ottamiasi
kuvia painamalla [
]-painiketta.
P-tila
●● Voit sammuttaa kameran painamalla
]-painiketta uudelleen.
[
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan painamalla [
]-painiketta.
●● Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan painamalla laukaisimen
puoleenväliin (= 23).
●● Kun kamera on siirtynyt toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin
minuutin kuluttua. Kun objektiivi on vedetty sisään, voit katkaista
]-painiketta.
kamerasta virran painamalla [
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
22
Virransäästötoiminnot (Automaattinen katkaisu)
Akkuvirran säästämiseksi kameran näyttö poistetaan käytöstä
(Näyttö pois) ja virta katkaistaan automaattisesti, jos kamera on
käyttämättömänä tietyn ajan.
Virransäästö kuvaustilassa
Näyttö poistetaan automaattisesti käytöstä, kun kamera on ollut käyttämättä
noin yhden minuutin. Noin kahden minuutin kuluttua objektiivi vetäytyy
sisään ja kamera sammuu. Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta objektiivi
ei ole vielä vetäytynyt sisään, voit ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen puoliväliin (= 23).
Virransäästö toistotilassa
Kamera sammuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin viisi
minuuttia.
●● Voit halutessasi poistaa käytöstä automaattisen kameran
sammutuksen (Virransäästö) sekä säätää näytön sammutuksen
(Näyttö pois) ajoitusta (= 116).
●● Virransäästö ei ole käytössä, kun kamera on kytkettynä muihin
laitteisiin Wi‑Fi-yhteyden välityksellä (= 87) tai kun kamera on
kytkettynä tietokoneeseen (= 126).
Ennen käyttöä
Laukaisin
Varmista kuvien oikea tarkennus painamalla ensin laukaisin puoliväliin
ja painamalla laukaisin pohjaan vasta, kun kohde on tarkentunut.
Tässä oppaassa laukaisinpainikkeen käytöstä puhutaan painikkeen
puoliväliin tai kokonaan pohjaan painamisena.
1
Paina laukaisin puoliväliin.
(Tarkenna painamalla kevyesti.)
●● Paina laukaisin puoliväliin. Kamerasta
kuuluu kaksi äänimerkkiä, ja kehykset
tulevat näyttöön tarkennettujen kuvaalueiden ympärille.
2
Paina laukaisin kokonaan pohjaan.
(Ota kuva painamalla laukaisin
puolivälistä pohjaan.)
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Kamera toistaa suljinäänen, kun se ottaa
kuvan.
Asetusvalikko
●● Pidä kamera liikkumattomana, kunnes
suljinääni lakkaa kuulumasta.
Lisävarusteet
●● Jos otat kuvan pysäyttämättä laukaisinta puolivälissä, otettu kuva
ei ehkä ole tarkka.
●● Suljinäänen pituus vaihtelee kuvan ottamiseen kuluvan ajan
mukaan. Joidenkin kohteiden kuvaaminen voi kestää tavallista
kauemmin. Tällöin kuvasta voi tulla epätarkka, jos liikutat kameraa
tai kohde liikkuu.
Liite
Hakemisto
23
Kuvausnäytön asetukset
Jos haluat tarkastella muita tietoja näytöllä tai piilottaa tiedot, paina
[ ]-painiketta. Jos haluat lisätietoja näytettävistä tiedoista, katso
”Näytössä näkyvät tiedot” (= 140).
FUNC.-valikon käyttäminen
FUNC.-valikon avulla voit määrittää joitakin usein käytettäviä toimintoja
toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Huomaa, että valikkokohteet ja vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan
(= 143) tai toistotilan (= 148) mukaan.
1
Tietoja näytetään
Siirry FUNC.-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
2
●● Valitse valikkokohde (1) painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten [ ] tai
[ ]-painiketta.
Tietoja ei näytetä
●● Yönäyttötoiminto lisää näytön kirkkautta automaattisesti, kun
kuvaat heikossa valossa, jotta pystyt tarkistamaan sommittelun
helpommin. Näytössä näkyvän ja otetun kuvan kirkkaus
saattavat poiketa toisistaan. Huomaa, että näytössä näkyvät
kuvan vääristymät tai kohteen katkonainen liike eivät vaikuta
tallennettuihin kuviin.
●● Jos haluat lisätietoja toistonäyttöasetuksista, katso ”Näyttötilojen
vaihtaminen” (= 65).
Valitse valikkovaihtoehto.
(1)
(2)
●● Käytettävissä olevat vaihtoehdot (2)
luetellaan valikkokohteiden vieressä
oikealla.
●● Joidenkin valikkokohteiden tapauksessa
toiminnot voi määrittää yksinkertaisesti
painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta, tai
näkyviin tulee toinen näyttö toiminnon
määritystä varten.
3
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse vaihtoehto.
●● Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
]-kuvakkeella merkityt
●● [
vaihtoehdot voi määrittää painamalla
[
]-painiketta.
●● Voit palata valikkokohteisiin painamalla
[ ]-painiketta.
24
4
Vahvista valinta ja poistu.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Näkyviin tulee uudelleen näyttö, jossa
painoit [ ]-painiketta vaiheessa 1,
ja vaihtoehto näkyy siinä määritettynä.
●● Jos olet muuttanut asetuksia vahingossa, voit palauttaa kameran
oletusasetukset (= 120).
Valikkonäytön käyttäminen
Voit määrittää erilaisia kameratoimintoja muiden valikoiden avulla
toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti. Valikkokohteet on järjestetty
tarkoituksen mukaan välilehtiin, kuten kuvaus [ ] ja toisto [
]. Huomaa,
että käytettävissä olevat valikkokohteet vaihtelevat valitun kuvaus- tai
toistotilan (= 145–= 148) mukaan.
1
Avaa valikkonäyttö.
●● Paina [
]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
2
Valitse välilehti.
Toistotila
●● Siirrä zoomausvipua ja valitse välilehti.
●● Kun olet valinnut välilehden painamalla
[ ][ ]-painikkeita, voit vaihtaa välilehteä
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
25
3
Valitse valikkovaihtoehto.
●● Valitse valikon kohta painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
●● Jos haluat valita valikkokohteen,
jonka vaihtoehdot eivät ole näkyvissä,
vaihda ensin näyttöä painamalla [ ]- tai
[ ]-painiketta ja valitse sitten valikkokohde
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Voit palata edelliseen näyttöön
]-painiketta.
painamalla [
4
Valitse vaihtoehto.
●● Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
5
Vahvista valinta ja poistu.
●● Palaa [
]-painiketta painamalla
näyttöön, joka oli näkyvissä ennen
[
]-painikkeen painamista
vaiheessa 1.
Ennen käyttöä
Näyttönäppäimistö
Voit näyttönäppäimistön avulla kirjoittaa tietoja Wi‑Fi-yhteyksiin (= 88).
Huomaa, että annettavissa olevien tietojen pituus ja tyyppi vaihtelee
käytettävän toiminnon mukaan.
●● Valitse merkki painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja kirjoita
se sitten painamalla [ ]-painiketta.
Kohdistimen siirtäminen
] tai [
] ja paina [
●● Valitse [ ] ja paina [ ]-painiketta.
Edellinen merkki poistetaan.
Syötteen vahvistaminen ja palaaminen
edelliseen näyttöön
]-painiketta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
]-painiketta.
Merkkien poistaminen
●● Paina [
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Merkkien kirjoittaminen
●● Valitse [
Perusopas
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos olet muuttanut asetuksia vahingossa, voit palauttaa kameran
oletusasetukset (= 120).
26
Merkkivalonäyttö
Kameran takana oleva merkkivalo (= 4) vilkkuu vihreänä seuraavissa
tilanteissa:
-- Yhdistetty tietokoneeseen (= 126)
-- Näyttö pois (= 23, = 116)
-- Käynnistys, tallennus tai luku
-- Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa
-- Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (= 52)
-- Wi‑Fi-yhteyden muodostaminen tai sen kautta lähettäminen
Ennen käyttöä
Kello
Perusopas
Voit tarkistaa nykyisen ajan.
●● Pidä [
]-painike painettuna.
●● Nykyinen aika tulee näyttöön.
●● Jos pidät kameraa pystyasennossa,
kun käytät kellotoimintoa, näyttö vaihtuu
pystysuuntaiseen näkymään. Voit vaihtaa
näytön väriä [ ][ ]-painikkeita painamalla.
●● Peruuta kellonäyttö painamalla
[ ]-painiketta uudelleen.
●● Kun merkkivalo vilkkuu vihreänä, älä katkaise virtaa kamerasta,
avaa muistikortti-/akkutilan kantta äläkä täristä tai heiluta kameraa.
Muutoin kuvat saattavat vioittua tai kamera tai muistikortti voi
vahingoittua.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Kun kamera on sammutettu, pidä [ ]-painiketta painettuna ja tuo
kello näyttöön painamalla ON/OFF-painiketta.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
27
Ennen käyttöä
Kuvaaminen kameran valitsemilla
asetuksilla
Perusopas
Laaja käyttöopas
Jos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja varten,
anna kameran valita kohde ja kuvausolosuhteet.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Kätevä tila, jossa kuvia voi ottaa helposti ja hallitusti
Kameran perusteet
Kuvaaminen (Smart Auto)
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Stillkuvat
1
Videot
Kytke kameraan virta.
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Paina ON/OFF-painiketta.
Toistotila
●● Käynnistysnäyttö tulee näkyviin.
Wi-Fi-toiminnot
2
Siirry [
Asetusvalikko
]-tilaan.
●● Käännä tilanvalitsin asentoon [
].
Lisävarusteet
]
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten uudelleen [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Liite
]
Hakemisto
●● Osoita kamera kohteeseen. Kamerasta
kuuluu napsahdus, kun se määrittää
kuvausolosuhteet.
●● Kuvauskohdetta ja kuvanvakautustilaa
ilmaisevat kuvakkeet näkyvät näytön
oikeassa yläkulmassa (= 32, = 33).
●● Mahdollisesti havaittujen kohteiden
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kohteet on tarkennettu.
28
3
(1)
Sommittele kuva.
2) Kuvaa.
●● Voit zoomata ja suurentaa kohdetta
siirtämällä zoomausvipua kohti
asetusta [ ] (teleasento) tai zoomata
loitommas kohteesta siirtämällä vipua
kohti asetusta [ ] (laajakulma).
(Näyttöön tulee zoomausasennon
osoittava zoomauspalkki (1).)
●● Paina laukaisin kokonaan alas.
●● Kun kamera ottaa kuvan, siitä kuuluu
suljinääni. Jos valaistus on heikko ja
olet nostanut salaman, se välähtää
automaattisesti.
●● Pidä kamera liikkumattomana, kunnes
suljinääni lakkaa kuulumasta.
●● Voit zoomata nopeasti lähelle tai kauas
siirtämällä zoomausvivun kokonaan
kohti merkkiä [ ] (telekuvaus) tai [ ]
(laajakulma). Kun haluat zoomata hitaasti
lähelle tai kauas, siirrä vipua hitaasti
haluttuun suuntaan.
●● Kuvan näyttämisen jälkeen kamera
palaa kuvausnäyttöön.
Videoiden tallentaminen
1) Aloita tallennus.
4
Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
1) Tarkenna.
(1)
●● Paina videopainiketta. Kamera antaa
yhden äänimerkin, kun tallennus alkaa,
ja näytössä näkyy [ REC] sekä kulunut
aika (1).
●● Paina laukaisin puoliväliin. Kamerasta
kuuluu kaksi äänimerkkiä tarkennuksen
jälkeen, ja tarkennetut kuva-alueet
näkyvät näytössä kehystettyinä.
●● Näytön ylä- ja alareunassa näkyvät
mustat palkit, ja kohde näkyy hieman
suurennettuna. Mustat palkit ilmaisevat
kuva-alueet, joita ei tallenneta.
●● Useita tarkennusalueita tulee näkyviin,
kun useita alueita on tarkennettu.
●● Mahdollisesti havaittujen kasvojen
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kasvot on tarkennettu.
●● Kun tallennus alkaa, ota sormesi pois
videopainikkeelta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos [Salaman nosto] tulee näyttöön,
nosta salama manuaalisesti siirtämällä
[ ]-kytkintä. Salama välähtää, kun kuva
otetaan. Jos et halua käyttää salamaa,
paina se sormellasi takaisin kameraan.
29
2)Muuta kohteen kokoa ja sommittele
kuva uudelleen tarpeen mukaan.
●● Jos haluat muuttaa kohteen kokoa,
toista vaiheen 3 toimet.
Huomaathan, että myös
kameratoimintojen äänet tallentuvat.
Huomaa, että sinisellä näytetyillä
zoomauskertoimilla kuvatut videot
näyttävät rakeisilta.
●● Kun sommittelet kuvia uudelleen,
tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
●● Voit lopettaa tallentamisen painamalla
videopainiketta uudelleen. Kamera
antaa kaksi äänimerkkiä, kun tallennus
lopetetaan.
●● Tallennus lopetetaan automaattisesti,
kun muistikortti on täynnä.
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
Stillkuvat
Videot
Voit kuvata lyhyen videon päivästä ottamalla stillkuvia. Kamera kuvaa
kohteista 2–4 sekunnin videoleikkeitä ennen kuvaamista. Leikkeet voi
myöhemmin yhdistää videokoosteeksi.
Siirry [
Sommittele kuva.
●● Sommittele kuva ja tarkenna
noudattamalla kohdan ”Kuvaaminen
(Smart Auto)” (= 28) vaiheita 3 ja 4.
●● Saat vaikuttavia videokoosteita
suuntaamalla kameran kohteisiin noin
neljä sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
3
Kuvaa.
●● Ota stillkuva noudattamalla kohdan
”Kuvaaminen (Smart Auto)” (= 28)
vaihetta 4.
3) Lopeta tallennus.
1
2
●● Kamera kuvaa sekä stillkuvan että
videoleikkeen. Leike, joka päättyy
stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa
yhden luvun videokoosteesta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Tässä tilassa akun käyttöikä on lyhyempi kuin [
]-tilassa,
koska kustakin otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
●● Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
]-tilan valitsemisen jälkeen tai muun
käynnistämisen jälkeen, [
kameran toiminnon käyttämisen jälkeen.
●● Kameratoimintojen äänet tallentuvat videokoosteeseen.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
]-tilaan.
●● Käännä tilanvalitsin asentoon [
].
30
●● Videokoosteen videolaatu on [ ], eikä sitä voi muuttaa.
●● Ääniä ei toisteta, kun painat laukaisimen puoliväliin tai käytät
kameran itselaukaisinta.
●● Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
]-tilassa.
[
-- Videokoosteen tiedoston koko kasvaa noin 4 gigatavuun
tai kokonaistallennusaika noin 29 minuuttiin 59 sekuntiin.
-- Videokooste on suojattu (= 72).
-- Kesäaika- (= 17) tai aikavyöhykeasetuksia (= 115) on
muutettu.
-- Uusi kansio luodaan (= 119).
●● Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
●● Jos haluat kuvata videokoosteita ilman stillkuvia, säädä asetusta
ennen kuvaamista. Valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ►
[Koost. tyyppi] ► [Ei stillkuv.] (= 25).
●● Yksittäisiä lukuja voi muokata (= 83).
Videokoosteen toisto
Toista samana päivänä luotu videokooste tuomalla näkyviin [ ]-tilassa
kuvattu stillkuva tai määritä toistettavan videokoosteen päivämäärä
(= 66).
Stillkuvat/videot
Stillkuvat
●● Vilkkuva [ ]-kuvake varoittaa siitä, että kuvista tulee
todennäköisesti epätarkkoja kameran tärähtelyn vuoksi. Asenna
tällöin kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
●● Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta,
siirry lähemmäs kohdetta. Lisätietoja salaman toiminta-alueesta
on kohdassa ”Kamera” (= 149).
●● Kohde voi olla liian lähellä, jos kamera antaa vain yhden äänimerkin,
kun laukaisin painetaan puoliväliin. Lisätietoja tarkennusalueesta
(kuvausetäisyydestä) on kohdassa ”Kuvausetäisyys” (= 150).
●● Punasilmäisyyden vähentämiseksi ja tarkentamisen
helpottamiseksi valo saattaa syttyä hämärässä.
●● Kun yrität kuvata ja [ ]-kuvake vilkkuu, salaman täytyy latautua
ennen kuvaamisen jatkamista. Kuvaamista voidaan jatkaa,
kun salama on varautunut, joten paina laukaisin kokonaan
pohjaan ja odota tai vapauta laukaisin ja paina sitä uudelleen.
●● Vaikka voitkin kuvata uudelleen ennen kuvausnäytön näkymistä,
edellinen kuva voi määrätä käytetyn tarkennuksen, kirkkauden
ja värin.
●● Voit muuttaa kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttöaikaa (= 43).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos kamerasta ei kuulu käyttöääniä, se on saatettu käynnistää
siten, että [ ]-painike on ollut painettuna alas. Voit ottaa äänet
]-painiketta, valitsemalla
uudelleen käyttöön painamalla [
[ ]-välilehdessä [Äänetön] ja valitsemalla sitten [Pois] painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
31
Videot
●● Laske salama sormellasi ennen videon tallentamista. Pidä sormet
poissa mikrofonista, kun tallennat videoita. Jos salama jätetään
nostetuksi tai mikrofonin tiellä on esteitä, ääni ei ehkä tallennu tai
tallenteen ääni voi kuulostaa vaimealta.
Ennen käyttöä
Kuvauskohteiden kuvakkeet
Stillkuvat
[ ]- ja [
]-tilassa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen ja asetukset valitaan automaattisesti siten, että tarkennus,
kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
Kun kuvataan ihmisiä
Tausta
●● Vältä koskemasta kameran säätimiin videopainiketta lukuun
ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet tallentuvat.
●● Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja
kohteet näkyvät suurennettuina kameran huomattavan tärinän
korjaamiseksi. Voit asettaa kohteet kuvattaviksi samankokoisina
säätämällä kuvanvakausasetusta (= 41) ennen kuvaamista.
Videot
Ihmiset Liikkeessä*1
Varjoja
kasvoilla*1
Vaalea
–
Kirkas ja vastavalo
Kuvakkeen
taustaväri
–
Vaaleansininen
Tumma
Tumma,
jalustan käyttö
Tummansininen
*2
–
–
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Kohdevalot
●● Ääni tallentuu monoauraalisena.
Laaja käyttöopas
Muut kuvaustilat
Harmaa
Sinitaivas
Sininen taivas
ja vastavalo
Perusopas
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
32
Kun kuvataan muita kohteita
Tausta
Muut
kohteet
Liikkeessä*1 Lähellä
Vaalea
Kuvakkeen
taustaväri
Harmaa
Kirkas ja vastavalo
Stillkuvat
Videot
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto valitaan
automaattisesti (Älykäs kuvanvakain). Lisäksi seuraavat kuvakkeet
näytetään [ ]- ja [
]-tiloissa.
Stillkuvien vakaustoiminto (Normaali)
Sinitaivas
Vaaleansininen
Sininen taivas
ja vastavalo
Auringonlaskut
–
Oranssi
Kohdevalot
Tumma
Tummansininen
Tumma,
jalustan käyttö
*1
*2
Ennen käyttöä
Kuvanvakauksen kuvakkeet
*
2
–
–
Ei näkyvissä videoita kuvattaessa.
Näkyvät tummissa kuvissa, kun kameraa pidetään paikallaan, esimerkiksi jalustalla.
●● Kokeile kuvaamista [ ]-tilassa (= 53), jos kuvauskohteen
kuvake ei vastaa todellisia kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi
tehostetta, väriä tai kirkkautta ei voida käyttää.
Stillkuvien vakaustoiminto panoroitaessa (Panorointi)*
Kameran kulmittaista tärinää ja siirtotärinää makrokuvissa
vakaava kuvanvakaustoiminto (Hybridikuvanvakaus).
Videoille näytössä on [
] ja [ ] kuvanvakaus on myös käytössä.
Videoiden vakaustoiminto, joka vähentää kameran voimakasta
tärähtelyä, kun kuvataan esimerkiksi kävellessä (Dynaaminen)
Vakaustoiminto, joka vähentää kameran vaimeaa tärähtelyä
esimerkiksi telekuvausasetuksella kuvattaessa (Tehostettu)
Ei kuvanvakautusta, koska kamera on kiinnitetty jalustaan tai on
muulla tavoin paikallaan. Videota tallennettaessa [ ] kuitenkin
näkyy ja kuvanvakautusta käytetään tasoittamaan tuulen tai
muiden tärinänlähteiden vaikutuksia (Jalusta-kuvanvakain).
* Näkyvissä panoroitaessa, kun liikkuvia kohteita seurataan kameralla.
Vaakasuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus kompensoi
vain kameran pystysuuntaista tärinää eikä vaakasuuntaista vakausta tehdä.
Pystysuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus vastaavasti
kompensoi vain kameran vaakasuuntaista tärinää.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat peruuttaa vakautuksen, aseta [Vakaustoiminto]-tilaksi
[Pois] (= 41). Vakaustoiminnon kuvake ei tämän jälkeen enää
ole näkyvissä.
]-tilassa [
]-kuvaketta ei näytetä.
●● [
33
Näytön kehykset
Tavallisia ja käteviä ominaisuuksia
Stillkuvat
Videot
[
]-tilassa näkyvissä on erilaisia kehyksiä, kun kamera havaitsee
kohteen, johon kamera suunnataan.
●● Kameran pääkohteeksi arvioiman kohteen (tai henkilön kasvojen)
kohdalle tulee valkoinen kehys ja muiden havaittujen kasvojen kohdalla
näkyy harmaat kehykset. Kehykset seuraavat liikkuvia kohteita tietyllä
alueella, jotta niiden tarkennus säilyy.
Jos kamera havaitsee kohteiden liikkuvan, vain valkoinen kehys jää
näyttöön.
Kameran perusteet
Stillkuvat
Videot
Jos kaukaiset kohteet ovat optisen zoomin ulottumattomissa, voit suurentaa
kohteita digitaalisella zoomilla noin 100-kertaisiksi.
1
●● Kokeile kuvaamista [ ]-tilassa (= 53), jos kehyksiä ei tule
näkyviin, jos kehykset eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä
tai jos kehyksiä näkyy taustalla tai vastaavilla alueilla.
(1)
Perusopas
Laaja käyttöopas
Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
●● Kun painat laukaisimen puoliväliin ja kamera havaitsee kohteiden
liikkuvan, näkyviin tulee sininen kehys ja tarkennusta sekä kuvan
kirkkautta säädetään jatkuvasti (Servo AF).
Ennen käyttöä
Siirrä zoomausvipua kohti
[ ]-merkkiä.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Pidä vipu painettuna, kunnes zoomaus
pysähtyy.
Toistotila
●● Zoomaus pysähtyy suurimpaan
zoomauskertoimeen ennen kuvan
muuttumista huomattavan rakeiseksi.
Zoomauskerroin näytetään näytössä.
Wi-Fi-toiminnot
2
Siirrä zoomausvipua takaisin kohti
[ ]-merkkiä.
●● (1) on nykyinen zoomauskerroin.
●● Kamera zoomaa vielä lähemmäs
kohteeseen.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
34
●● Kun siirrät zoomausvipua, näkyviin tulee zoomauspalkki
(joka ilmaisee zoomausasennon). Zoomauspalkki on
värikoodattu siten, että väri ilmaisee zoomausalueen.
-- Valkoinen alue: optisen zoomauksen alue, jolla kuvasta ei tule
rakeinen.
-- Keltainen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuva ei ole
huomattavan rakeinen (ZoomPlus).
-- Sininen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuvasta tulee
rakeinen.
●● Koska sininen alue ei ole käytettävissä kaikilla kuvakokoasetuksilla
(= 39), suurin zoomauskerroin voidaan saavuttaa toimimalla
vaiheen 1 ohjeiden mukaan.
●● Jos haluat poistaa digitaalisen zoomauksen käytöstä, valitse
MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Digitaal. zoom] ► [Pois].
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen
liikkeeseen (Automaattinen zoomaus)
Stillkuvat
Videot
Kamera zoomaa automaattisesti lähemmäs ja kauemmas pitääkseen
havaitut kasvot (= 28) samankokoisina. Jos henkilö siirtyy lähemmäksi,
kamera zoomaa automaattisesti kauemmas ja päinvastoin.
1
Siirry automaattiseen zoom.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Näytössä näkyy [
].
●● Havaittujen kasvojen ympärille tulee
valkoinen kehys, ja kamera zoomaa
kauemmas tai lähemmäs pitääkseen
kohteen näytössä.
●● Jos kamera havaitsee useita kasvoja,
pääkohteen ympärille tulee valkoinen
kehys ja muiden kasvojen ympärille tulee
enintään kaksi harmaata kehystä, kun
kamera zoomaa kauemmas tai lähemmäs
pitääkseen kohteen näytössä.
2
Kuvaa.
●● Automaattinen zoomaus jatkuu myös
kuvan ottamisen jälkeen, ja kehykset
näkyvät edelleen näytössä.
●● Voit peruuttaa automaattisen zoomauksen
painamalla [ ]-painiketta. Näytössä
näkyy [
].
●● Kasvoja ei ehkä havaita joitakin zoomauskertoimia käytettäessä
tai jos kohteen pää on kallistettuna tai kohde ei katso suoraan
kameraan.
●● Automaattinen zoomaus poistetaan käytöstä seuraavissa
tilanteissa:
-- kun kuvaustilaa vaihdetaan
]-painiketta, videopainiketta tai
-- kun painetaan [
[ ]-painiketta
-- Kun painetaan [ ]-painiketta salaman ollessa nostettuna
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kun havaittu kohde siirtyy kohti näytön reunaa, kamera zoomaa
kauemmas, jotta henkilö pysyy kuvassa.
●● Zoomauskerrointa ei voi muuttaa, kun laukaisin on painettu
pohjaan itselaukaisutilassa (= 36).
●● Kamera asettaa zoomauksen etusijalle pitääkseen kohteen
näytössä. Tästä syystä kasvojen kokoa ei ehkä kohteen liikkeiden
ja kuvausolosuhteiden mukaan voi pitää samana.
●● Kun kasvoja ei havaita, kamera zoomaa tietylle tasolle ja lopettaa
zoomauksen, kunnes se havaitsee kasvot.
35
Itselaukaisun käyttäminen kameran tärähdyksen
välttämiseksi
Itselaukaisun käyttäminen
Stillkuvat
Videot
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa muita
ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua siitä,
kun laukaisinta painetaan.
1
●● Noudata kohdan ”Itselaukaisun
käyttäminen” (= 36) vaiheen 1 ohjeita
ja valitse [ ].
Määritä asetus.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikossa [
ja valitse sitten [ ] (= 24).
●● Kun asetus on valmis, [
Tällä asetuksella suljin vapautetaan noin kahden sekunnin viiveellä
laukaisimen painalluksen jälkeen. Vaikka kamera olisi epävakaa laukaisinta
painettaessa, tällä ei ole vaikutusta kuvaan.
]
] tulee näkyviin.
●● Kun asetus on valmis, [ ] tulee näkyviin.
●● Ota kuva noudattamalla kohdan
”Itselaukaisun käyttäminen” (= 36)
vaiheen 2 ohjeita.
Itselaukaisun mukauttaminen
2
Kuvaa.
●● Stillkuvat: Tarkenna kohde painamalla
laukaisin puoliväliin ja paina se sitten
kokonaan pohjaan.
●● Videot: Paina videopainiketta.
●● Kun olet käynnistänyt itselaukaisun,
merkkivalo vilkkuu ja kamera antaa
itselaukaisun äänimerkin.
●● Vilkunta tihenee ja äänimerkki nopeutuu
kaksi sekuntia ennen kuin kuva otetaan.
(Valo jää palamaan, jos salama välähtää.)
●● Voit peruuttaa itselaukaisun sen aktivoinnin
jälkeen painamalla [
]-painiketta.
Valitse [ ].
●● Noudata kohdan ”Itselaukaisun
käyttäminen” (= 36) vaiheen 1
ohjeita, valitse [ ] ja paina sitten
[
]-painiketta.
2
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Voit määrittää viiveen (0–30 sekuntia) ja kuvien määrän (1–10 kuvaa).
1
Ennen käyttöä
Määritä asetus.
●● Valitse viive tai kuvien määrä painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Valitse arvo painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun asetus on valmis, [
] tulee näkyviin.
●● Ota kuva noudattamalla kohdan
”Itselaukaisun käyttäminen” (= 36)
vaiheen 2 ohjeita.
●● Voit palauttaa alkuperäisen asetuksen
valitsemalla [ ] vaiheessa 1.
36
●● Itselaukaisulla kuvattujen videoiden tapauksessa tallennus
aloitetaan määritetyllä viiveellä, mutta kuvien määrän
määrittämisellä ei ole vaikutusta.
●● Kun määrität useita kuvia, kuvan kirkkaus ja valkotasapaino
määräytyvät ensimmäisen kuvan mukaan. Kuvien välillä tarvitaan
enemmän aikaan, kun salama välähtää tai kun olet määrittänyt,
että kuvia otetaan useita. Kuvaus lopetetaan automaattisesti,
kun muistikortti on täynnä.
●● Kun viiveeksi määrittävä aika on yli kaksi sekuntia, valon
vilkkuminen tihenee ja itselaukaisimen äänimerkki nopeutuvat
kaksi sekuntia ennen kuvan ottamista. (Valo jää palamaan,
jos salama välähtää.)
Ennen käyttöä
Päiväysmerkin lisääminen
Stillkuvat
Videot
Kamera voi lisätä kuvauspäivän kuvien oikeaan alakulmaan.
Huomaa kuitenkin, että päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa,
joten varmista etukäteen, että päiväys ja aika ovat oikein (= 17).
1
Määritä asetus.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdessä [Pvm-merkki ] ja
valitse sitten haluamasi asetus (= 25).
●● Kun asetus on valmis, [
] tulee näkyviin.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
2
Kuvaa.
●● Kun otat kuvia, kamera lisää kuvauspäivän
tai -ajan kuvien oikeaan alakulmaan.
●● Voit palauttaa alkuperäisen asetuksen
valitsemalla vaiheessa 1 vaihtoehdon
[Pois].
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa.
●● Kuviin, jotka on otettu ilman päiväysmerkkiä, voidaan tulostaa
päiväysmerkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos päiväys ja aika kuitenkin lisätään kuviin, joissa on jo nämä
tiedot, tiedot voivat tulostua kaksi kertaa.
-- Tulosta käyttämällä tulostimen toimintoja (= 128)
-- Tulosta käyttämällä kameran DPOF-tulostusasetuksia (= 131)
37
Jatkuva kuvaus
Ennen käyttöä
Kuvan mukauttamisominaisuudet
Stillkuvat
Pidä [
]-tilassa laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää
jatkuvaa kuvausta.
Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta on kohdassa ”Kamera”
(= 149).
1
Laaja käyttöopas
Kuvasuhteen muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Muuta kuvasuhdetta (leveyden ja korkeuden suhdetta) seuraavasti.
Määritä asetus.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikossa [
ja valitse sitten [ ] (= 24).
●● Kun asetus on valmis, [
Perusopas
Videot
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (= 24).
]
●● Kun asetus on valmis, näytön kuvasuhde
päivitetään.
] tulee näkyviin.
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [ ].
]
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
2
Kuvaa.
●● Pidä laukaisin kokonaan painettuna,
kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
●● Jatkuvassa kuvauksessa tarkennus, valotus ja värit lukitaan
asentoon, joka määritetään, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Ei voi käyttää itselaukaisun kanssa (= 36).
●● Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua.
Tämä määräytyy kuvausolosuhteiden, kameran asetusten ja
zoomausasennon mukaan.
●● Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
●● Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
Lisävarusteet
Sopii kuvien katselemiseen HD-laajakuvatelevisiosta tai
vastaavista näyttölaitteista.
Sama kuvasuhde kuin 35 mm:n kamerassa, sopii 130 x 180 mm:n
kokoisiin kuviin tai postikorttikuviin.
Kameran näytön oma kuvasuhde. Sopii kuvien katselemiseen
vakiopiirtotelevisiosta tai vastaavista näyttölaitteista. Sopii
myös 90 x 130 mm:n tai A-kokoisten kuvien tulostamiseen.
Liite
Hakemisto
Neliönmuotoinen kuvasuhde.
●● Ei käytettävissä [
]-tilassa.
38
Kuvakoon muuttaminen (Kuvakoko)
Ennen käyttöä
Videoiden kuvanlaadun muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Käytettävissä ovat seuraavat 4 kuvakokoa. Ohjeita siitä, kuinka monta
kuvaa muistikorttiin mahtuu kullakin kuvakoolla, on kohdassa ”Kuvien
määrä muistikortissa” (= 151).
Stillkuvat
Videot
Käytettävissä on kolme kuvanlaatuasetusta. Tietoja videoiden
kokonaistallennusajasta, joka muistikorttiin mahtuu kullakin kuvanlaadun
tasolla, on kohdassa ”Tallennusaika muistikorttia kohden” (= 151).
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [ ]
ja valitse haluamasi asetus (=24).
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (= 24).
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [ ].
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [ ].
Perusopas
Laaja käyttöopas
]
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Opastusta kuvakoon valintaan paperikoon perusteella
(4:3-kuville)
A2 (420 x 594 mm)
A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postikortti
Sähköposteihin ja vastaaviin
●● Ei käytettävissä [
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuvataajuus
1920 x 1080 30 kuvaa/s
1280 x 720
30 kuvaa/s
640 x 480
30 kuvaa/s
Tiedot
Täysteräväpiirtovideoiden
(Full HD) kuvaamiseen.
Teräväpiirtovideoiden (HD)
kuvaamiseen.
Vakiokokoisten videoiden
kuvaamiseen.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● [ ]- ja [ ]-tiloissa näytön ylä- ja alareunassa näkyvät mustat
palkit ilmaisevat kuva-alueet, joita ei tallenneta.
]-tilassa.
39
Ennen käyttöä
Tarkennettavan alueen suurentaminen
Hyödyllisiä kuvausominaisuuksia
Stillkuvat
Videot
Voit tarkistaa tarkennuksen painamalla laukaisimen puoliväliin, jolloin
kuva-alue suurennetaan tarkennusalueella.
Ristikon näyttäminen
Stillkuvat
Videot
Kuvattaessa ristikko voidaan määrittää näkymään näytössä pysty- ja
vaakasuuntaisesti kohdistuksen apuna.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Ristikko] ja valitse
[Päällä] (= 25).
1
Määritä asetus.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdessä [AF-piste zoom]
ja valitse sitten [Päällä] (= 25).
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Kun asetus on valmis, ristikko näkyy
näytössä.
Toistotila
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [Pois].
Wi-Fi-toiminnot
2
●● Ristikko ei tallennu otettavaan kuvaan.
Perusopas
Tarkista tarkennus.
Asetusvalikko
●● Paina laukaisin puoliväliin. Pääkohteeksi
tulkitut kasvot suurennetaan.
Lisävarusteet
●● Voit palauttaa alkuperäisen asetuksen
valitsemalla vaiheessa 1 vaihtoehdon
[Pois].
Liite
Hakemisto
●● Tarkennettua aluetta ei suurenneta seuraavissa tapauksissa,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
-- Jos kasvoja ei tunnisteta, jos henkilö on liian lähellä kameraa tai
hänen kasvonsa ovat liian isot näyttöön tai jos kamera havaitsee
kohteen liikkuvan
-- Kun käytetään digitaalista zoomia (= 34)
-- Kun käytetään seurantakehystä (= 60)
-- Kun televisiota käytetään näyttönä (= 124)
]-tilassa.
●● Ei käytettävissä [
40
Videoiden kuvaaminen kohteet samankokoisina kuin
ennen kuvausta
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Stillkuvat
Vakaustoiminnon poistaminen käytöstä
Stillkuvat
Videot
Kun kameraa pidetään paikallaan (esimerkiksi jalustalta kuvattaessa),
vakaustoiminnon asetukseksi on valittava [Pois] sen poistamiseksi käytöstä.
1
Käytä asetusnäyttöä.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Vakausaset.]
ja paina sitten [ ]-painiketta (= 25).
2
Pois
Kun videon tallennus tavallisesti alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja kohteet
näkyvät suurennettuina kameran huomattavan tärinän korjaamiseksi.
Jos haluat kuvata videoita pitämällä kohteet samankokoisina kuin ennen
kuvausta, voit vähentää vakaustoiminnon vaikutusta.
●● Avaa [Vakausaset.]-näyttö noudattamalla
kohdan ”Vakaustoiminnon poistaminen
käytöstä” (= 41) ohjeita.
●● Valitse [Dyn. kuvanv.] ja valitse [2]
(= 25).
Määritä asetus.
●● Valitse [Vakaustoiminto] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja valitse sitten
[Pois] painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Jatkuva
Videot
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto
valitaan automaattisesti (Älykäs kuvanvakain) (= 33).
Poistaa vakaustoiminnon käytöstä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Voit myös määrittää [Vakaustoiminto]-asetukseksi [Pois], jolloin
kohteet kuvataan samankokoisina kuin ne näkyivät ennen
kuvaamista.
●● [Dyn. kuvanv.] -asetus ei ole käytettävissä, kun [Vakaustoiminto]asetuksena on [Pois] (= 41).
●● Kun videolaatu on [ ], Dyn. kuvanv. -asetuksen arvo on [1],
eikä sitä voi muuttaa.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
41
Kameran toiminnan mukauttaminen
Valikkonäytön [ ]-välilehdessä voit mukauttaa kuvaustoimintoja
seuraavasti.
Valikkotoimintojen ohjeet ovat kohdassa ”Valikkonäytön käyttäminen”
(= 25).
Tarkennuksen apuvalon poistaminen käytöstä
Stillkuvat
Stillkuvat
Videot
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Tark. apuvalo] ja
valitse sitten [Pois].
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [Päällä].
Perusopas
Videot
Voit poistaa käytöstä punasilmäisyyden vähennysvalon, joka syttyy
ja vähentää salaman avulla hämärässä kuvattaessa esiintyvää
punasilmäisyyttä.
1
Voit poistaa normaalisti heikossa valaistuksessa syttyvän valon käytöstä
painamalla laukaisimen puoliväliin.
Ennen käyttöä
Punasilmäisyyden vähennysvalon poistaminen
käytöstä
Avaa [Salama-asetukset]-näyttö.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Salama-asetukset]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Määritä asetus.
●● Määritä [Lamppu]-asetukseksi [Pois].
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [Päällä].
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
42
Kuvaamisen jälkeisen näytön muuttaminen
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttötavan
muuttaminen
Stillkuvat
Voit muuttaa kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttötapaa seuraavasti.
Videot
Voit muuttaa kuvien näyttöaikaa sekä määrittää, mitkä tiedot näytetään
välittömästi kuvauksen jälkeen.
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen
1
2
Määritä asetus.
●● Valitse [Näyttöaika] ja valitse haluamasi
asetus.
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen,
mutta valitsemalla [Nopea].
Nopea
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Pito
Pois
Näyttää kuvat vain siihen asti, kun voit ottaa seuraavan kuvan.
Näyttää kuvat määritetyn ajan. Voit ottaa toisen kuvan
painamalla laukaisimen uudelleen puoliväliin, vaikka
näytössä näkyisi aiempi kuva.
Kuva näkyy näytössä, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Aseta [Näyttöaika]-asetukseksi
[2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] tai [Pito]
(= 43).
2
Määritä asetus.
●● Valitse [Näyttötiedot] ja valitse haluamasi
asetus.
Avaa [Näytä kuva kuvauksen jälk.]
-näyttö.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Näytä kuva kuvauksen
jälk.] ja paina sitten [ ]-painiketta.
1
●● Voit palauttaa alkuperäiset asetukset
tekemällä nämä toimet uudelleen mutta
valitsemalla [Pois].
Pois
Näyttää vain kuvan.
Tarkka
Näyttää kuvaustiedot (= 141).
●● Kun [Näyttöaika] (= 43) -asetuksena on [Pois] tai [Nopea],
[Näyttötiedot]-asetuksen arvo on [Pois], eikä sitä voi muuttaa.
●● Voit vaihtaa näyttötietoja myös painamalla [ ]-painiketta
kuvaamisen jälkeen, kun kuva näkyy näytössä. Muista, että
[Näyttötiedot]-asetuksia ei muuteta. Voit suorittaa seuraavat
toiminnot painamalla [ ]-painiketta.
-- Suojaus (= 72)
-- Suosikit (= 78)
-- Poista (= 74)
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
43
Ennen käyttöä
Erilaisten kuvien luominen
jokaisesta otoksesta (Luova otos)
Stillkuvat
Muut kuvaustilat
Voit kuvata entistä tehokkaammin ottaessasi kuvia eri kohteista sekä ottaa
kuvia käyttämällä ainutlaatuisia kuvatehosteita tai erikoistoimintoja
Perusopas
Videot
Kamera valitsee kohteen ja kuvausolosuhteet ja korostaa kohdetta
käyttämällä automaattisesti erikoistehosteita ja sommittelemalla
otoksen uudelleen. Jokaista otosta varten tallennetaan kuusi stillkuvaa.
Voit tallentaa monia stillkuvia erikoistehosteineen käyttämällä kameran
määrittämiä asetuksia.
1
Siirry [
]-tilaan.
●● Käännä tilanvalitsin asentoon [
2
].
Kuvaa.
●● Paina laukaisin kokonaan alas. Kun otat
kuvan, suljinääni kuuluu kolme kertaa.
●● Kun peräkkäin on näytetty kuusi kuvaa,
ne näkyvät näytössä yhtä aikaa noin
kahden sekunnin ajan.
●● Pidä kuvat näytöllä, kunnes painat
laukaisimen puoliväliin, painamalla
[ ]-painiketta. Voit valita kuvan
näytettäväksi koko näytön kokoisena
painamalla [ ][ ][ ][ ]-painikkeita
ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit palata alkuperäiseen näyttöön
]-painiketta.
painamalla [
●● Kuvaus vie jonkin aikaa siitä, kun salama välähtää, mutta pidä
kamera vakaana, kunnes olet kuullut suljinäänen kolme kertaa.
●● Kuutta kuvaa hallitaan yhdessä ryhmänä (= 69).
●● Vaiheen 2 mukainen kuuden kuvan yhtäaikainen näyttö on
käytössä ainoastaan välittömästi kuvan ottamisen jälkeen.
44
Kuvanäyttö toiston aikana
Kunkin otoksen kuutta kuvaa käsitellään yhdessä ryhmänä, ja vain sarjan
ensimmäinen kuva tulee näyttöön toiston aikana. Näytön vasempaan
yläreunaan tulee merkki [
] sen merkiksi, että kuva kuuluu ryhmään.
Stillkuvat
Voit valita tehosteet [
]-tilassa otetuille kuville.
●● Kun olet valinnut [
[ ]-painiketta.
●● Jos poistat ryhmitellyn kuvan (= 74), kaikki ryhmän muutkin
kuvat poistetaan. Ole varovainen kuvia poistaessasi.
●● Ryhmien kuvia voi toistaa yksitellen (= 69) ja ryhmittelyn voi
purkaa (= 69).
●● Ryhmitellyn kuvan suojaaminen (= 72) suojaa kaikki ryhmän
kuvat.
●● Ryhmiteltyjä kuvia voi tarkastella yksitellen toistettaessa kuvia
Kuvahaku- (= 67) tai Sekoitus-toiminnon (= 71) avulla.
Tällöin ryhmittely peruutetaan tilapäisesti.
●● Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä ryhmitetyillä kuvilla:
suurennus (= 70), merkitseminen suosikeiksi (= 78),
muokkaaminen (= 79), tulostus (= 127), määrittäminen
yksitellen tulostettaviksi (= 131) tai lisääminen valokuvakirjaan
(= 133). Jos haluat tehdä tällaisia toimintoja, voit joko
tarkastella ryhmiteltyjä kuvia yksitellen (= 69) tai peruuttaa
ryhmittelyn (= 69) ennen toiminnon tekemistä.
●● Vaiheen 2 mukainen yhtäaikainen näyttö esitetään ainoastaan
välittömästi kuvan ottamisen jälkeen.
Ennen käyttöä
Tehosteiden valitseminen
]-tilan, paina
●● Valitse tehoste painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Videot
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Automaatti
Kaikki tehosteet
Retro
Kuvat näyttävät vanhoilta valokuvilta
Toistotila
Yksivärinen
Kuvat ovat yksivärisiä
Wi-Fi-toiminnot
Erikoistila
Rohkeita ja erottuvia kuvia
Luonnollinen
Hillittyjä ja luonnollisen näköisiä kuvia
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
45
Kuvaaminen hämärässä (Hämärä)
Erikoiskuvaus
Stillkuvat
Voit valita kuvattavan kohteen mukaisen tilan, jolloin kamera määrittää
optimaaliset asetukset tilannetta varten.
1
Siirry [
]-tilaan.
●● Käännä tilanvalitsin asentoon [
].
●● Voit ottaa kuvia niin, että kameran
ja kohteen tärinän vaikutukset ovat
mahdollisimman vähäiset jopa heikossa
valaistuksessa.
Ilotulitusten kuvaaminen (Ilotulitus)
Stillkuvat
2
Videot
Videot
●● Voit ottaa eloisia kuvia ilotulituksista.
Valitse kuvaustila.
Kuvaa.
Muotokuvien ottaminen (Muotokuva)
Stillkuvat
Videot
●● Voit kuvata ihmisiä käyttämällä
pehmentävää tehostetta.
Iltakuvaus ilman jalustaa
(Yönäkymä käsivaralla)
Stillkuvat
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta
[
] ja valitse sitten kuvaustila
(= 24).
3
Ennen käyttöä
Toistotila
●● Kohteet näyttävät [ ]-tilassa suuremmilta kuin muissa tiloissa.
●● [ ]-tilassa kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISOherkkyyttä (= 55) suurennetaan kuvausolosuhteiden
mukaiseksi.
●● Kamera ottaa [ ]-tilassa kuvia jatkuvasti, joten pidä kamera
vakaana kuvatessasi.
●● Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia [ ]-tilassa kuvattaessa, tulokset eivät
ehkä vastaa odotuksia.
●● Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla
tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla,
[Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa asettaa [Pois] (= 41).
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Videot
●● Voit ottaa kauniita iltakuvia tai muotokuvia
iltamaisemataustalla pitämättä kameraa
täysin paikallaan esimerkiksi jalustan
avulla.
●● Kameran yhdistää useita peräkkäisiä
valotuksia yhdeksi kuvaksi, mikä vähentää
kameran tärinää ja kohinaa.
●● Jos käytät jalustaa iltakuvauksessa, kuvaaminen [
]-tilassa
[ ]-tilan sijaan tuottaa parempia tuloksia (= 28).
●● [ ]-tilan kuvakokoasetus on [ ] (2592 x 1944), eikä sitä voi
muuttaa.
●● Vaikka kehykset eivät näy [ ]-tilassa, optimaalinen tarkennus
määritetään, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin.
46
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen aikana.
1
Kuvaa.
Voit ottaa kuvan käyttämällä kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
1
2
Videot
●● Voit ottaa kuvia värikylläisillä ja elävillä
väreillä.
Julistekuvien ottaminen
(Julistetehoste)
Stillkuvat
Videot
Valitse [
].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ].
K
uvien ottaminen korostetuilla
väreillä (Erittäin elävä)
Stillkuvat
Perusopas
Stillkuvat
Valitse kuvaustila.
●● Valitse kuvaustila noudattamalla kohdan
”Erikoiskuvaus” (= 46) vaiheita 1 ja 2.
2
Ennen käyttöä
Kuvaaminen kalansilmätehosteella
(Kalansilmätehoste)
Erikoistehosteiden käyttäminen
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
3
Videot
●● Voit ottaa kuvia, jotka näyttävät vanhoilta
julisteilta tai piirroksilta.
Valitse tehostetaso.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse tehostetaso
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
Kuvaa.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi
tulokset.
Liite
Hakemisto
●● [ ]- ja [ ]-tiloissa kannattaa ottaa ensin testikuvia, jotta saat
varmasti haluamasi tulokset.
47
Toistonopeus ja arvioitu toistoaika
(minuutin videoleikkeille)
Pienoismallia muistuttavien kuvien ottaminen
(Pikkukuvatehoste)
Nopeus
Stillkuvat
Videot
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun kohteen ylä- ja alapuolella.
Voit myös kuvata videoita, joissa kohteet näyttävät pienoismallimaisilta
valitsemalla toistonopeuden ennen videon tallentamista. Videon ihmiset
ja kohteet liikkuvat kuvassa nopeasti toiston aikana. Huomaa, että ääniä
ei tallenneta.
1
Valitse [
].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [
].
●● Näyttöön tulee valkoinen kehys, joka rajaa
tarkennettuna pysyvän kuva-alueen.
2
Valitse alue, joka pidetään
tarkennettuna.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Voit muuttaa kehyksen kokoa siirtämällä
zoomausvipua ja siirtää kehystä
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
3
Jos kuvaat videota, valitse sen
toistonopeus.
Ennen käyttöä
Toistoaika
Noin 12 sek.
Noin 6 sek.
Noin 3 sek.
Videot toistetaan nopeudella 30 kuvaa/s.
●● Zoom ei ole käytettävissä videoita kuvattaessa. Varmista,
että asetat zoomauksen ennen kuvaamista.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi
tulokset.
●● Voit muuttaa kehyksen suunnan pystysuuntaiseksi painamalla
[ ][ ]-painikkeita vaiheessa 2. Voit palauttaa kehyksen
vaakasuuntaiseksi painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Kun kehys on vaakasuunnassa, voit liikuttaa sitä painamalla
[ ][ ]-painikkeita. Kun kehys on pystysuunnassa, voit liikuttaa
sitä painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Kameran pitäminen pystyasennossa muuttaa kehyksen suuntaa.
], ja [ ],
●● Videon kuvanlaatu on [ ], kun kuvasuhde on [
] (= 38). Näitä laatuasetuksia ei voi
kun kuvasuhde on [
muuttaa.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
nopeus painamalla [ ][ ]-painikkeita.
4
Palaa kuvausnäyttöön ja kuvaa.
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
[
]-painiketta ja kuvaa.
48
Kuvaaminen lelukameratehosteella
(Lelukameratehoste)
Stillkuvat
Stillkuvat
Videot
Valitse [
1
2
2
].
Valitse värisävy.
Vakio
Lämmin
Viileä
Kuvaa.
Kuvat muistuttavat lelukameralla otettuja kuvia.
Kuvien sävy on lämpimämpi kuin [Vakio]-asetusta
käytettäessä.
Kuvien sävy on viileämpi kuin [Vakio]-asetusta
käytettäessä.
].
Kameran perusteet
].
Valitse värisävy.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
3
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
Mustavalko
Seepia
Sininen
Kuvaa.
Mustavalkoiset kuvat.
Seepiansävyiset kuvat.
Sinivalkoiset kuvat.
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Paina [ ]-painiketta, valitse värisävy
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse värisävy
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
3
Valitse [
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [
].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [
Videot
Voit ottaa mustavalkoisia kuvia, seepiakuvia tai sinivalkoisia kuvia.
Tämä tehoste tekee kuvasta lelukameralla otetun näköisen vinjetoimalla
(tummentamalla ja sumentamalla reunoja) ja muuttamalla väriä yleisesti.
1
Ennen käyttöä
Yksiväristen kuvien ottaminen
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi
tulokset.
49
Erikoistilat muita käyttötarkoituksia
varten
Automaattinen kuvaus kasvotunnistuksen jälkeen
(Älykäs laukaisin)
Stillkuvat
Videot
●● Lopettaessasi kuvaamisen vaihda kamera johonkin toiseen tilaan,
jotta kamera ei jatka kuvien ottamista aina hymyn havaitessaan.
●● Voit ottaa kuvia myös normaalisti laukaisinta painamalla.
●● Kamera tunnistaa hymyn varmemmin, jos kohde katsoo kameraan
ja avaa suutaan sen verran, että hampaat näkyvät hieman.
●● Voit muuttaa kuvien määrää valitsemalla vaiheessa 1 [ ][ ]
ja painamalla sitten [ ]-painikkeita.
Automaattinen kuvaus räpäytyksen tunnistuksen
jälkeen (Räpäytyksen itselaukaisu)
Kamera ottaa kuvan automaattisesti, kun se havaitsee hymyn, vaikket
painaisi laukaisinta.
Suuntaa kamera kuvattavaan henkilöön ja paina laukaisin kokonaan
pohjaan. Kamera ottaa kuvan noin kahden sekunnin kuluttua siitä,
kun se tunnistaa silmäniskun.
Valitse [
].
1
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [
ja paina sitten [ ]-painiketta.
]
●● Kamera siirtyy kuvauksen valmiustilaan,
ja näytössä näkyy [Hymyntunnistus päällä].
2
Osoita kameralla henkilöä.
●● Aina kun kamera havaitsee hymyn,
se ottaa kuvan valon syttymisen jälkeen.
●● Voit keskeyttää hymyntunnistuksen
painamalla [ ]-painiketta. Voit jatkaa
hymyntunnistusta painamalla [ ]-painiketta
uudelleen.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Automaattinen kuvaus hymyntunnistuksen jälkeen
(Hymy)
1
Ennen käyttöä
Valitse [
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
].
Asetusvalikko
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [
ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Lisävarusteet
]
Sommittele kuva ja paina laukaisin
puoliväliin.
Liite
Hakemisto
●● Varmista, että silmää iskevän henkilön
kasvojen ympärillä näkyy vihreä kehys.
3
Paina laukaisin kokonaan alas.
●● Kamera siirtyy kuvauksen valmiustilaan,
ja näytössä näkyy [Ota kuva räpäyttämällä].
●● Valo vilkkuu ja itselaukaisimen ääni kuuluu.
50
4
2
Katso kameraan ja iske silmää.
●● Kamera ottaa kuvan noin kahden sekunnin
kuluttua siitä, kun se tunnistaa silmäniskun
sen henkilön kasvoilla, jonka kasvot ovat
kehyksen sisällä.
●● Voit peruuttaa itselaukaisun sen aktivoinnin
]-painiketta.
jälkeen painamalla [
●● Jos silmäniskua ei havaita, iske silmää uudelleen hitaasti ja
tietoisesti.
●● Silmäniskua ei välttämättä havaita, jos hiukset, hattu tai silmälasit
peittävät kohteen silmät.
●● Myös molempien silmien sulkeminen ja avaaminen tulkitaan
silmäniskuksi.
●● Jos kamera ei havaitse silmäniskua, se ottaa kuvan noin
15 sekunnin kuluttua.
●● Voit muuttaa kuvien määrää valitsemalla vaiheessa 1 [ ][ ]
ja painamalla sitten [ ]-painikkeita.
●● Jos kuvausalueella ei ole ihmisiä, kun laukaisin painetaan
kokonaan pohjaan, kamera ottaa kuvan henkilön tullessa
kuvausalueelle ja iskiessä silmää.
Automaattinen kuvaus uuden henkilön havaitsemisen
jälkeen (Kasvoitselaukaisu)
Kamera ottaa kuvan noin kahden sekunnin kuluttua siitä, kun se tunnistaa
toisen henkilön (esimerkiksi kuvaajan) kasvot kuvausalueella (= 59).
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun haluat ottaa itsesi mukaan
ryhmäkuvaan tai vastaavaan kuvaan.
1
Valitse [
Sommittele kuva ja paina laukaisin
puoliväliin.
●● Varmista, että vihreä kehys näkyy
tarkennettujen kasvojen ympärillä ja
valkoiset kehykset muiden kasvojen
ympärillä.
3
Paina laukaisin kokonaan alas.
●● Kamera siirtyy kuvauksen valmiustilaan
ja näytössä näkyy [Katso suoraan
kameraan aloittaaksesi viive].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Valo vilkkuu ja itselaukaisimen ääni kuuluu.
4
Liity kuvausalueella olevaan
ryhmään ja katso kameraan.
●● Kun kamera havaitsee uudet kasvot,
valo alkaa vilkkua ja itselaukaisimen äänen
toistonopeus kasvaa. (Valo jää palamaan,
kun salama välähtää.) Kamera ottaa kuvan
noin kahden sekunnin kuluttua.
●● Voit peruuttaa itselaukaisun sen aktivoinnin
]-painiketta.
jälkeen painamalla [
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Vaikka kasvojasi ei havaittaisi siirryttyäsi muiden joukkoon
kuvausalueelle, kamera ottaa kuvan noin 15 sekunnin kuluttua.
●● Voit muuttaa kuvien määrää valitsemalla vaiheessa 1 [ ][ ]
ja painamalla sitten [ ]-painikkeita.
Hakemisto
].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [
ja paina sitten [ ]-painiketta.
]
51
Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Pitkä valotus)
Stillkuvat
Videot
Voit käyttää pitkää valotusta määrittämällä valotusajaksi 1–15 sekuntia.
Kiinnitä tällöin kamera jalustaan tai estä kameraa tärisemästä jollakin
muulla tavalla.
1
Valitse [ ].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ].
●● Kuva saattaa ylivalottua, jos salama välähtää. Jos näin tapahtuu,
aseta salama-asetukseksi [ ] ja ota kuva uudelleen (= 62).
2
Valitse valotusaika.
Videot
Voit ottaa sarjan peräkkäisiä kuvia nopeasti painamalla laukaisimen
kokonaan alas. Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta on kohdassa
”Kamera” (= 149).
1
Valitse [ ].
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ].
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [ ]
ja valitse haluamasi valotusaika (= 24).
3
Tarkista valotus.
●● Voit tarkastaa valitsemasi valotusajan
valotuksen painamalla laukaisimen
puoliväliin.
4
Kuvaa.
●● Kun painat laukaisimen puoliväliin vaiheessa 3, näytössä näkyvän
kuvan kirkkaus saattaa poiketa otettavan kuvan kirkkaudesta.
●● Kun valotusaika on pidempi kuin 1,3 sekuntia, seuraavan kuvan
ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat kohinan
poistamiseksi.
●● Aseta [Vakaustoiminto]-tilaksi [Pois], kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla (= 41).
Perusopas
Laaja käyttöopas
Nopea jatkuva kuvaus (Nopea jatkuva kuvaus)
Stillkuvat
Ennen käyttöä
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
2
Kuvaa.
●● Pidä laukaisin kokonaan painettuna,
kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Kuvakokoasetus on [ ] (2592 x 1944), eikä sitä voi muuttaa.
●● Tarkennus, kuvan kirkkaus ja väri määräytyvät ensimmäisen
kuvan mukaan.
●● Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua.
Tämä määräytyy kuvausolosuhteiden, kameran asetusten ja
zoomausasennon mukaan.
●● Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
Hakemisto
52
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa
([P]-tila)
Stillkuvat
Voit mukauttaa useita toimintoasetuksia vastaamaan haluamaasi
kuvaustyyliä.
P-tila
1
Siirry [ ]-tilaan.
●● Noudata kohdan ”Erikoiskuvaus”
(= 46) vaiheita 1 ja 2 ja valitse [ ].
Kuvia vaativaan makuun, haluamallasi kuvaustyylillä
2
●● Tämän luvun ohjeet pätevät, kun tilanvalitsin on asennossa [
tilaksi on asetettu [ ].
Videot
] ja
●● [ ]: Ohjelmoitu AE; AE: Automaattivalotus
●● Ennen kuin käytät tässä kappaleessa esiteltyä toimintoa muussa
kuin [ ]-tilassa, varmista, että toiminto on käytettävissä tässä tilassa
(= 142).
Mukauta asetukset haluamallasi
tavalla (= 54 – = 63) ja ota kuva.
●● Jos kamera ei voi määrittää optimaalista valotusta, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, valotusaika ja aukon arvo näkyvät
oransseina. Säädä tällöin ISO-herkkyyttä (= 55) tai ota salama
käyttöön (jos kohteet ovat tummia, = 62), niin voit saada
optimaalisen valotuksen.
●● [ ]-tilassa voi taltioida myös videoita painamalla videopainiketta.
Joitakin FUNC.- (= 24) ja MENU (= 25) -asetuksia säädetään
kuitenkin ehkä automaattisesti videoiden tallennusta varten.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
53
Ennen käyttöä
Mittausmenetelmän muuttaminen
Kuvan kirkkaus (Valotus)
Stillkuvat
Videot
Säädä mittausmenetelmää (kirkkauden mittaustapaa) vastaamaan
kuvausolosuhteita seuraavalla tavalla.
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Stillkuvat
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (= 24).
Videot
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
Kameran asettamaa vakiovalotusta voi säätää 1/3 yksikön askelin
alueella –2...+2.
●● Kun haluat kuvata stillkuvia, tuo asetettu
valotuksen korjauksen määrä näkyviin
[ ]-painiketta painamalla ja kuvaa sitten.
●● Voit myös ottaa stillkuvia niin, että valotuksen korjauksen palkki
on näkyvissä.
] tulee näkyviin ja valotus lukitaan.
●● Videota kuvattaessa [
Laaja käyttöopas
]
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Paina [ ]-painiketta ja valitse
valikosta [ ]. Tarkkaile näyttöä
ja säädä kirkkautta painamalla
[ ][ ]-painikkeita (= 24).
●● Kun haluat kuvata videoita, pidä
valotuksen korjauksen palkki näkyvissä.
Perusopas
P-tila
Arvioiva
Keskiarvomittaus
Pistemittaus
Sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin, mukaan
lukien vastavalossa olevat kohteet.
Kamera säätää valotusta automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Määrittää valon keskimääräisen kirkkauden
kuvan koko kuva-alueella niin, että keskialueen
kirkkauden merkitystä painotetaan.
Mittaus kohdistuu vain näytön keskiosan [ ]
(AE-mittauspistekehys) -kohtaan.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
54
ISO-herkkyyden muuttaminen
Ennen käyttöä
Kuvan kirkkauden korjaaminen (i-Contrast)
Stillkuvat
Videot
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten kuvaustilan
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti tilanteen
mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (= 24).
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
]
Stillkuvat
Videot
Erityisen kirkkaat tai tummat kuva-alueet (kuten kasvot tai taustat) voidaan
tunnistaa ennen kuvausta ja säätää automaattisesti optimaalisen kirkkauden
mukaiseksi. Koko kuva-alueen riittämätön kontrasti voidaan myös korjata
automaattisesti ennen kuvausta, jotta kohteet erottuvat kuvasta paremmin.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [i-Contrast] ja valitse
[Automaatti] (= 25).
●● Kun asetus on valmis, [
] tulee näkyviin.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Voit tuoda automaattisesti määritetyn ISO-herkkyyden näkyviin,
kun olet asettanut ISO-herkkyyden [AUTO]-tilaan, painamalla
laukaisimen puoliväliin.
●● Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta,
kohde ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä
enemmän.
●● Suuremmilla ISO-herkkyyksillä käytetyt lyhyemmät valotusajat
vähentävät kohteen ja kameran tärinää sekä suurentavat salaman
toiminta-aluetta. Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
Toistotila
●● Joissakin kuvausolosuhteissa korjaus voi olla virheellinen tai
saattaa tehdä kuvista rakeisia.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Voit korjata myös aiemmin otettuja kuvia (= 81).
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
55
Mukautettu valkotasapaino
Kuvan värit
Ennen käyttöä
Jotta kuvan värit näyttävä luonnollisilta kuvaustilanteen valaisuoloissa,
säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan valonlähteeseen sopivaksi.
Kun asetat valkotasapainon, käytä samaa valonlähdettä kuin käytät myös
kuvan valaisemiseen.
Valkotasapainon säätäminen
Stillkuvat
Videot
Säätämällä valkotasapainoa saat kuvien värit näyttämään luonnollisilta eri
kuvaustilanteissa.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (=24).
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
]
●● Valitse [ ] noudattamalla kohdan
”Valkotasapainon säätäminen” (= 56)
ohjeita.
Automaatti
Päivänvalo
Ulkona poutasäällä kuvaamista varten.
Pilvinen
Pilvisellä säällä tai hämärässä kuvaamista varten.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
●● Osoita kamera kokovalkoiseen
kohteeseen siten, että koko näyttö on
]-painiketta.
valkoinen. Paina [
Muut kuvaustilat
●● Näytön sävy muuttuu, kun
valkotasapainotiedot on tallennettu.
P-tila
Toistotila
Keinovalo
Tavallisten hehkulamppujen valossa kuvaamista
varten.
Loisteputki
Kuvaamiseen valkoisen loisteputken valossa.
Loisteputki H
Oma asetus
Kuvaamiseen päivänvaloa vastaavien
loisteputkien valossa.
Voit määrittää mukautetun valkotasapainon
manuaalisesti (= 56).
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Kuvan sävyjen muuttaminen (My Colors)
Stillkuvat
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Värit voivat näyttää epäluonnollisilta, jos kameran asetuksia
muutetaan valkotasapainotietojen tallentamisen jälkeen.
Määrittää automaattisesti parhaan
valkotasapainon kuvausolosuhteiden mukaan.
Perusopas
Videot
Voit vaihtaa kuvan värisävyä haluamallasi tavalla, esimerkiksi muuntaa
kuvat seepiaksi tai mustavalkoiseksi.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (=24).
Lisävarusteet
Liite
]
Hakemisto
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
56
My Colors Pois
Korostettu
Neutraali
–
Korostaa kontrastia ja värikylläisyyttä, jotta
kuvista tulee teräviä.
Vähentää kontrastia ja värikylläisyyttä, jotta
kuvista tulee hillittyjä.
Seepia
Luo seepiansävyisiä kuvia.
Mustavalko
Luo mustavalkoisia kuvia.
Diafilmivärit
Yhdistää Kylläinen sininen-, Kylläinen vihreäja Kylläinen punainen -vaihtoehdot ja tuottaa
voimakkaat mutta luonnolliset värit, jotka
muistuttavat diapositiivifilmin värejä.
Vaaleampi
ihonväri
Tummempi
ihonväri
Kylläinen sininen
Kylläinen vihreä
Kylläinen
punainen
Värien säädöt
Vaalentaa ihonvärejä.
Tummentaa ihonvärejä.
Korostaa kuvan sinisiä sävyjä. Elävöittää
taivaan, meren ja muut siniset kohteet.
Korostaa kuvan vihreitä sävyjä. Elävöittää
vuoria, kasvillisuutta ja muita vihreitä kohteita.
Korostaa kuvan punaisia sävyjä. Elävöittää
punaisia kohteita.
Säädä kontrastia, terävyyttä, värikylläisyyttä
ja muita ominaisuuksia haluamallasi tavalla
(= 57).
Värien säädöt
Ennen käyttöä
Valitse haluamasi kuvan kontrasti, terävyys, värikylläisyys, punainen,
vihreä ja sininen väri sekä ihonvärit alueelta 1–5.
1
Käytä asetusnäyttöä.
●● Noudata kohdan ”Kuvan sävyjen
muuttaminen (My Colors)” (= 56)
ohjeita ja valitse [ ] ja paina sitten
[
]-painiketta.
2
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Määritä asetus.
●● Valitse haluamasi kohde
[ ][ ]-painikkeilla ja määritä arvo
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Jos haluat voimakkaamman vaikutelman
(tai tummemmat ihonvärit), säädä
arvoa oikealle. Jos haluat kevyemmän
vaikutelman (tai vaaleammat ihonvärit),
säädä arvoa vasemmalle.
●● Vahvista valinta painamalla
]-painiketta.
[
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Valkotasapainoa (= 56) ei voi asettaa [ ]- tai [ ]-tilassa.
●● [ ]- ja [ ]-tilassa muut värit kuin ihon värisävyt saattavat muuttua.
Näillä asetuksilla et välttämättä saa odotettuja tuloksia kaikilla
ihonväreillä.
57
Kaukana olevien kohteiden kuvaaminen (Ääretön)
Kuvausetäisyys ja tarkennus
Stillkuvat
Lähikuvien ottaminen (Makro)
Stillkuvat
Videot
Jos haluat tarkentaa vain kameran lähellä oleviin kohteisiin, aseta kamera
[ ]-tilaan. Lisätietoja tarkennusalueesta on kohdassa ”Kuvausetäisyys”
(= 150).
●● Paina [ ]-painiketta, paina
[ ][ ]-painikkeita ja valitse [ ].
Paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun asetus on valmis, [ ] tulee näkyviin.
Videot
Jos haluat tarkentaa vain kaukana kamerasta oleviin kohteisiin,
aseta kamera [ ]-tilaan. Lisätietoja tarkennusalueesta on kohdassa
”Kuvausetäisyys” (= 150).
●● Paina [ ]-painiketta, paina
[ ][ ]-painikkeita ja valitse [
Paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun asetus on valmis, [
].
] tulee näkyviin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
●● [ ] muuttuu harmaaksi zoomauspalkin alapuolella olevassa
keltaisessa palkissa eikä kamera tarkenna.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Voit estää kameraa tärisemästä kiinnittämällä kameran jalustaan
ja kuvaamalla [ ]-asetuksella (= 36).
Hakemisto
58
Digitaalinen telejatke
Ennen käyttöä
Tarkennusalueen tilan muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Objektiivin polttoväliä voi kasvattaa noin 1.6- tai 2.0-kertaiseksi. Kameran
tärinä voi tällöin vähentyä, koska valotusaika on lyhyempi kuin zoomattaessa
samaa zoomauskerrointa käyttäen (koskee myös digitaalista zoomausta).
Muuta automaattitarkennuksen alueen tila vastaamaan kuvausolosuhteita
seuraavasti.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Tarkennusalue]
ja valitse haluamasi asetus (= 25).
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Digitaal. zoom]
ja valitse haluamasi asetus (= 25).
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Kasvo AiAF
●● Valotusaika voi olla vastaava, kun zoomausvipu siirretään
]-ääriasentoon, ja kun
suurimmalle telekuvausasetukselle, eli [
kohde suurennetaan zoomauksella samankokoiseksi kohdan
”Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)”
(= 34) vaiheessa 2.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Näkymä suurenee ja zoomauskerroin
tulee näkyviin.
●● Digitaalista telejatketta ei voi käyttää digitaalisen zoomin (= 34)
tai AF-piste zoomin (= 40) kanssa.
Perusopas
Stillkuvat
Videot
Toistotila
●● Havaitsee ihmiskasvot ja tarkentaa sitten kuvan, säätää valotuksen
(vain arvioiva valotus) sekä valkotasapainon (vain [ ]).
Wi-Fi-toiminnot
●● Kun kamera on suunnattu kohteeseen, kameran pääaiheeksi arvioimien
kasvojen päälle tulee valkoinen kehys ja muiden havaittujen kasvojen
(enintään kaksi) kohdalla näkyy harmaat kehykset.
Asetusvalikko
●● Kun kamera havaitsee liikettä, kehykset seuraavat liikkuvia kohteita
tietyllä alueella.
●● Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennettujen kasvojen kohdalla
näkyy enintään yhdeksän vihreää kehystä.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
59
●● Jos kamera ei havaitse kasvoja tai kun näkyvissä on vain harmaita
kehyksiä (ei valkoista kehystä) tarkennetuissa alueissa näkyy
enintään yhdeksän vihreää kehystä, kun laukaisin painetaan
puoliväliin.
●● Jos kamera ei havaitse kasvoja, kun Servo AF -tila (= 61)
on [Päällä], näytön keskiosaan tulee näkyviin tarkennusalue,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Esimerkkejä kasvoista, joita ei voida havaita:
-- Kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä.
-- Tummat tai vaaleat kohteet.
-- Kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa.
●● Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen
ihmiskasvoiksi.
●● Jos kamera ei voi tehdä tarkennusta, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, tarkennusalueet eivät tule näkyviin.
Tarkennettavien kohteiden valitseminen
(Seurantakehys)
Stillkuvat
Kun olet valinnut tarkennettavan kohteen, kuvaa seuraavasti.
1
Valitse [Seur.kehys].
●● Valitse [Seur.kehys] noudattamalla
kohdan ”Tarkennusalueen tilan
muuttaminen” (= 59) ohjeita.
●● [
] näkyy näytön keskellä.
Videot
2
Valitse kohde, jonka haluat tarkentaa.
●● Suuntaa kamera siten, että [ ] on
kohteen kohdalla, ja paina [ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Kun kohde havaitaan, kamera antaa
äänimerkin ja [ ] tulee näkyviin.
Vaikka kohde liikkuisi, kamera jatkaa
kohteen seuraamista tietyllä alueella.
●● Jos kohteita ei havaita, [
] tulee näkyviin.
●● Voit peruuttaa kohteen seurannan
painamalla [ ]-painiketta uudelleen.
3
Kuvaa.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Paina laukaisin puoliväliin. [ ] vaihtuu
siniseksi [ ]-merkiksi, joka seuraa
kohdetta kameran säätäessä tarkennusta
ja valotusta jatkuvasti (Servo AF) (= 61).
Wi-Fi-toiminnot
●● Kuvaa painamalla laukaisin kokonaan alas.
Lisävarusteet
●● Kun olet ottanut kuvan, [ ] on yhä
näkyvissä ja kamera jatkaa kohteen
seuraamista.
Liite
●● [Servo AF] -asetus (= 61) on [Päällä], eikä sitä voi muuttaa.
●● Kohteen seuraaminen ei ehkä ole mahdollista, kun kohteet ovat
liian pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteen väri tai
kirkkaus on liian lähellä taustan väriä tai kirkkautta.
●● [ ]-välilehden (= 25) [AF-piste zoom] -asetus ei ole
käytettävissä.
●● [ ] ja [ ] eivät ole käytettävissä.
Asetusvalikko
Hakemisto
●● Kamera havaitsee kohteita, vaikka painaisit laukaisimen
puoliväliin painamatta [ ]-painiketta. Kun olet ottanut kuvan,
[ ] näkyy näytön keskellä.
60
Keskellä
Jatkuva tark. -toiminnon käyttäminen
Stillkuvat
Videot
Yksi tarkennusalue näkyy keskellä. Tämä on tarkennuksen luotettavuuden
kannalta hyödyllistä.
●● Jos kamera ei voi tehdä tarkennusta, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, näkyviin tulee keltainen tarkennusalue ja [ ].
●● Voit pienentää tarkennusalueen kokoa painamalla
]-painiketta ja asettamalla [ ]-välilehden
[
[AF-alueen koko] -asetukseksi [Pieni] (= 25).
●● Tarkennusalueen kooksi määritetään [Normaali], kun käytät
digitaalista zoomausta (= 34) tai digitaalista telejatketta
(= 59).
●● Kun haluat sommitella kuvan niin, että kohteet ovat kuvan
reunoilla tai nurkassa, tähtää ensin kameralla niin, että kohde on
tarkennusalueella, ja paina laukaisin puoliväliin. Pidä laukaisin
painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen halutulla
tavalla. Paina sitten laukaisin kokonaan pohjaan (Tarkennuksen
lukitus).
●● Tarkennusalue kasvaa, kun laukaisin painetaan puoliväliin
[AF‑piste zoom] -asetuksen (= 40) ollessa [Päällä].
Ennen käyttöä
Stillkuvat
Videot
Tätä tilaa käyttämällä voidaan varmistaa, että liikkuvat kohteet taltioituvat
kameraan. Kamera jatkaa kohteen tarkentamista ja valotuksen säätämistä
niin kauan, kun laukaisin pidetään puolivälissä.
1
Määritä asetus.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Servo AF] ja valitse
[Päällä] (= 25).
2
Tarkenna.
●● Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa,
johon sininen tarkennuskehys tulee
näkyviin, kun laukaisin pidetään
puolivälissä.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Tarkentaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa
kuvausolosuhteissa.
●● Heikossa valaistuksessa Servo AF ei välttämättä käynnisty
(tarkennusalueet eivät ehkä muutu sinisiksi), kun laukaisin
painetaan puoliväliin. Tarkennus ja valotus säädetään tällöin
määritetyn tarkennusalueen tilan mukaisesti.
●● Jos kamera ei voi määrittää optimaalista valotusta, valotusaika
ja aukon arvo näkyvät oranssina. Vapauta laukaisin ja paina se
uudelleen puoliväliin.
●● [ ]-välilehden (= 25) [AF-piste zoom] -asetus ei ole
käytettävissä.
●● Ei käytettävissä, kun käytetään itselaukaisua (= 36).
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
61
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Ennen käyttöä
Salama
Stillkuvat
Perusopas
Videot
Voit muuttaa kameran oletustoimintaa, jonka mukaan kamera tarkentaa
jatkuvasti kohteisiin, joihin kamera on suunnattu, vaikka laukaisinta ei
painettaisi. Voit sen sijaan määrittää, että kamera tarkentaa vain silloin,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Jatkuva tark.] ja
valitse [Pois] (= 25).
Laaja käyttöopas
Salamatilan vaihtaminen
Stillkuvat
Videot
Voit vaihtaa salamatilan vastaamaan kuvattavaa kohdetta. Lisätietoja
salaman toiminta-alueesta on kohdassa ”Kamera” (= 149).
1
Nosta salama.
●● Siirrä [ ]-kytkintä.
2
Päällä
Pois
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät kuvaustilanteet
on helpompi hyödyntää, koska kamera tarkentaa jatkuvasti
kohteisiin, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
Säästää virtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Määritä asetus.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse salamatila
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Määrittämäsi asetus on nyt näkyvissä.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
●● Asetusnäyttöä ei voi avata [ ]-painikkeella, kun salama on alhaalla.
Siirtämällä [ ]-kytkintä voit nostaa salamaa ja määrittää sitten
asetuksen.
Liite
Hakemisto
62
Automaatti
Salama välähtää automaattisesti heikossa valaistuksessa.
Ennen käyttöä
Muut asetukset
Perusopas
Päällä
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla
Hidas täsmäys
Salama välähtää ja valaisee pääkohteen (kuten ihmiset), kun kuvauksessa
käytetään pidempää valotusaikaa taustan valaisemiseksi alueella, jonne
salaman toiminta-alue ei ulotu.
●● Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla
tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla,
[Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa asettaa [Pois] (= 41).
●● [ ]-tilassa, vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde
ei liiku, ennen kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
Laaja käyttöopas
Pakkaussuhteen muuttaminen (Kuvanlaatu)
Stillkuvat
Videot
Käytettävissä on seuraavat kaksi pakkaussuhdetta [ ] (Superhieno)
ja [ ] (Hieno). Ohjeita siitä, kuinka monta kuvaa muistikorttiin mahtuu
kullakin pakkaussuhteella, on kohdassa ”Kuvien määrä muistikortissa”
(= 151).
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse haluamasi asetus (=24).
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
]
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Pois
Ilman salamaa kuvaamista varten.
●● Vilkkuva [ ]-kuvake voi näkyä, kun painat laukaisimen puoliväliin
olosuhteissa, joissa kamera voi täristä ja valaistus on heikko.
Asenna tällöin kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla
paikallaan.
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Stillkuvat
Lisävarusteet
Videot
●● Tee kohdan ”Vakaustoiminnon
poistaminen käytöstä” (= 41)
vaiheet 1 ja 2 ja valitse [Laukaisin].
Liite
Hakemisto
●● Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärähtelyä, kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Aseta tässä
tapauksessa [Vakaustoiminto]-tilaksi [Pois].
●● Asetus vaihdetaan [Jatkuva]-asetukseksi videoita kuvattaessa.
63
Ennen käyttöä
Katseleminen
Stillkuvat
Videot
Kun olet kuvannut kuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
Toistotila
1
Siirry toistotilaan.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Viimeinen kuva näytetään.
Nauti kuvien tutkimisesta ja selaa ja muokkaa niitä monilla eri tavoilla
●● Valmistele kamera näitä toimintoja varten siirtymällä toistotilaan
]-painiketta painamalla.
[
●● Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen
tai joita on jo muokattu tietokoneessa, tai kuvia, jotka ovat peräisin
muista kameroista.
2
Valitse kuvat.
●● Jos haluat katsella edellistä kuvaa,
paina [ ]-painiketta. Jos haluat katsella
seuraavaa kuvaa, paina [ ]-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Voit käyttää tätä näyttöä (Vieritysnäyttötila) pitämällä [ ][ ]-painikkeita painettuna
ainakin sekunnin ajan. Tässä tilassa voit
selata kuvia painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Hakemisto
●● Voit palata yhden kuvan näyttöön
painamalla [ ]-painiketta.
●● Voit selata kuvia kuvauspäivämäärän
mukaan ryhmiteltyinä painamalla
[ ][ ]-painikkeita Vieritysnäyttö-tilassa.
64
●● Videot näytetään [
]-kuvakkeella.
Voit toistaa videoita siirtymällä
vaiheeseen 3.
3
Toista videoita.
●● Voit aloittaa toiston painamalla
[ ]-painiketta, valitsemalla
[ ]-vaihtoehdon [ ][ ]-painikkeita
painamalla ja painamalla sitten
[ ]-painiketta uudelleen.
4
Säädä äänenvoimakkuutta.
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
(1)
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta,
kun äänenvoimakkuuden ilmaisin (1)
ei ole enää näkyvissä, painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
5
Keskeytä toisto.
●● Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
●● Jos haluat poistaa vieritysnäytön käytöstä, valitse
]-välilehti ► [Vieritysnäyttö] ► [Pois].
MENU (= 25) ► [
●● Jos haluat nähdä viimeisimmän otoksen, kun avaat toistotilan,
]-välilehti ► [Jatka] ► [Viime otos].
valitse MENU (= 25) ► [
●● Jos haluat vaihtaa kuvien välissä käytettävää siirtymätapaa,
avaa MENU (= 25) ja valitse haluamasi tehoste kohdasta
]-välilehti ► [Siirtymätapa].
[
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Näyttötilojen vaihtaminen
P-tila
Stillkuvat
Jos haluat tarkastella muita tietoja näytöllä tai piilottaa tiedot, paina
[ ]-painiketta. Jos haluat lisätietoja näytettävistä tiedoista, katso
”Toistaminen (tarkka tietonäyttö)” (= 141).
Videot
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Ei tietonäyttöä
Lisävarusteet
Liite
Yksinkertainen tietonäyttö
●● Voit keskeyttää tai jatkaa toistoa
painamalla [ ]-painiketta.
●● Kun video on toistettu, [
näytössä.
Ennen käyttöä
Hakemisto
] näkyy
Tarkka tietonäyttö
65
Ylivalotuksen varoitus (kuvan huippuvalokohdat)
Tarkassa tietonäytössä (= 65) kuvan ylivalottuneet alueet vilkkuvat
näytössä.
Histogrammi
●● Tarkassa tietonäytössä (= 65) näkyvä
kaavio on histogrammi, joka näyttää,
miten kirkkaat kohdat ovat jakaantuneet
kuvassa. Vaakasuunnassa näytetään
kirkkaustaso ja pystysuunnassa
kunkin kirkkaustason määrä kuvassa.
Histogrammin tarkasteleminen on hyvä
tapa tarkistaa valotus.
GPS-tietonäyttö
●● Kameraan Wi‑Fi-yhteyden välityksellä
(= 110) liitetyn älypuhelimen avulla voit
lisätä kuviin paikkatiedot (kuten leveys- ja
pituusasteen ja korkeuden). Näitä tietoja
voi katsella GPS-tietonäytössä.
●● Leveysaste, pituusaste, korkeus ja
UTC (kuvauspäivämäärä- ja kellonaika)
näkyvät näytössä ylhäältä alas.
●● GPS-tietonäyttö ei ole käytettävissä kuvissa, joissa ei ole kyseisiä
tietoja.
●● Jos kohteet eivät ole käytettävissä älypuhelimessa tai niitä ei ole
tallennettu oikein, niiden tilalla näkyy numeroarvojen sijaan [---].
Ennen käyttöä
Stillkuvien yhteydessä tallennettujen lyhyiden
videoiden katseleminen (videokoosteet)
Perusopas
Stillkuvat
Videot
Voit katsella videokoosteita, jotka on tallennettu automaattisesti [
(= 30) päivän aikana otetuista stillkuvista.
]-tilassa
1
Valitse kuva.
●● [
[
]-tilassa kuvatut stillkuvat on merkitty
]-kuvakkeella.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
2
Toistotila
Toista videokooste.
●● Paina [
sitten [
]-painiketta ja valitse valikosta
] (= 24).
●● Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Hetken kuluttua [
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät
kameraa tietonäyttö poissa käytöstä (= 65).
Hakemisto
●● UTC: Tätä kutsutaan myös nimellä ”Coordinated Universal Time”.
Se tarkoittaa koordinoitua yleisaikaa ja vastaa suunnilleen
Greenwichin aikaa (GMT-aikaa).
66
Katseleminen päivämäärän mukaan
Voit katsella videokoosteita päivämäärän perusteella.
1
Valitse video.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[Luett./toista koosteita] [
]-välilehdestä
ja valitse sitten päivämäärä (= 25).
2
Kuvien selaaminen ja suodattaminen
Toista video.
Stillkuvat
1
Videot
Näytä kuvat luettelokuvina.
●● Siirrä zoomausvipua merkkiä [ ] kohti,
niin kuvat näytetään luettelokuvana.
Siirtämällä zoomausvipua uudelleen
voit lisätä näytettävien kuvien määrää.
●● Voit näyttää vähemmän kuvia kerralla
siirtämällä zoomausvipua kohti
merkkiä [ ]. Näytössä näytetään
vähemmän kuvia aina kun siirrät vipua.
2
Perusopas
Laaja käyttöopas
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti näyttöön
useita kuvia luettelokuvan muodossa.
●● Voit aloittaa toiston painamalla
[ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita.
●● Oranssi kehys näytetään valitun kuvan
ympärillä.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Paina [ ]-painiketta valitun kuvan
näyttämiseksi yhden kuvan näytössä.
67
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Stillkuvat
Videot
Jos muistikortti on täynnä kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla kuvien
näyttöä antamiesi ehtojen mukaan. Voit myös suojata (= 72) tai poistaa
(= 74) nämä kuvat yhdellä kertaa.
Ihmiset
Näyttää kuvat, joissa on tunnistettuja kasvoja.
Kuvauspäivä
Näyttää tiettynä päivän otetut kuvat.
Suosikit
Näyttää suosikiksi merkityt kuvat (= 78).
Stillkuva/video
Näyttää stillkuvat, videot tai [
kuvatut videot.
1
]-tilassa (= 30)
●● Kun olet valinnut [ ] tai [ ], valitse
hakuehto painamalla näkyviin tulevassa
näytössä [ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
2
Katso suodatetut kuvat.
●● Ehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisissa kehyksissä. Katso vain näitä
kuvia painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Valitse hakuehto.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [
ja valitse ehto (= 24).
●● Voit näyttää tai piilottaa tiedot painamalla [ ]-painiketta
vaiheessa 2.
●● Löydettyjen kuvien tarkastelemisen asetuksiin (vaihe 2)
sisältyvät ”Luettelokuvan kuvissa siirtyminen” (= 67),
”Kuvien suurentaminen” (= 70) ja ”Kuvaesitysten katseleminen”
(= 70). Voit suodattaa, poistaa tai tulostaa kaikki hakutulokseen
sisältyvät kuvat kerralla valitsemalla [Val. kaikki kuvat hakuun]
kohdassa ”Kuvien suojaaminen” (= 72), ”Useiden kuvien
poistaminen kerralla” (= 75), ”Kuvien lisääminen tulostuslistaan
(DPOF)” (= 131) tai ”Kuvien lisääminen valokuvakirjaan”
(= 133).
●● Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi (= 79–= 83),
näyttöön tulee viesti ja löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
]
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat peruuttaa suodatetun näytön,
valitse [ ] vaiheessa 1.
●● Jos kamera ei löydä joihinkin ehtoihin sopivia kuvia, kyseisiä
ehtoja ei voi käyttää.
68
Ryhmän yksittäisten kuvien katsominen
Stillkuvat
Videot
Kuvat, jotka on otettu [
]- tai [ ]-tilassa (= 44, = 52), ryhmitellään,
ja niitä voidaan tarkastella yksi kerrallaan.
1
Valitse ryhmitelty kuva.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse kuva,
jossa on merkintä [
].
2
Valitse [
●● Paina [
sitten [
].
]-painiketta ja valitse valikosta
] (= 24).
●● Ryhmän toiston (vaihe 3) aikana voit käyttää valikon toimintoja
painamalla [ ]-painiketta. Voit myös selata kuvia nopeasti
”Luettelokuvan kuvissa siirtyminen” (= 67) ja suurentaa niitä
”Kuvien suurentaminen” (= 70). Jos valitset [Kaikki ryhmän
kuvat] kohdassa ”Kuvien suojaaminen” (= 72), ”Useiden
kuvien poistaminen kerralla” (= 75), ”Kuvien lisääminen
tulostuslistaan (DPOF)” (= 131) tai ”Kuvien lisääminen
valokuvakirjaan” (= 133), kaikkia ryhmän kuvia voi käsitellä
kerralla.
●● Jos haluat poistaa kuvien ryhmittelyn siten, että kuvat
näkyvät vain yksittäisinä stillkuvina, valitse MENU (= 25) ►
]-välilehti ► [Kuvien ryhmitt.] ► [Pois] (= 25).
[
Ryhmiteltyjen kuvien ryhmitystä ei voi kuitenkaan poistaa
yksitellen toistettaessa.
]-tilassa kohdan ”Erilaisten kuvien luominen jokaisesta
●● [
otoksesta (Luova otos)” (= 44) vaiheen 2 jälkeinen
samanaikainen näyttö näytetään vain välittömästi kuvan
ottamisen jälkeen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
3
Lisävarusteet
Katso ryhmän kuvia yksitellen.
●● Jos painat [ ][ ]-painikkeita, vain ryhmän
kuvat näytetään.
●● Voit peruuttaa ryhmän toiston painamalla
[ ]-painiketta, valitsemalla valikosta
[ ] ja painamalla sitten [ ]-painiketta
uudelleen (= 24).
Liite
Hakemisto
69
Ennen käyttöä
Kuvaesitysten katseleminen
Kuvien katselemisen asetukset
Stillkuvat
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta seuraavasti. Kukin kuva
näkyy näytössä noin kolmen sekunnin ajan.
Kuvien suurentaminen
Stillkuvat
1
Videot
Suurenna kuva.
●● Zoomausvivun siirtäminen kohti
merkkiä [ ] lähentää ja suurentaa
kuvaa ja tuo näyttöön merkin [
Voit suurentaa kuvia jopa
kymmenkertaisesti jatkamalla
zoomausvivun pitämistä.
].
●● Näytetyn alueen (1) likimääräinen
sijainti näytetään tiedoksi.
●● Voit zoomata kauemmas siirtämällä
zoomausvipua kohti merkkiä [ ].
Voit palata yhden kuvan näyttöön
jatkamalla vivun painamista merkkiä
kohden.
2
Videot
Siirrä näytön paikkaa ja vaihda
kuvia tarpeen mukaan.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse valikosta [ ]
ja valitse haluamasi asetus (= 24).
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Kuvaesitys alkaa, kun [Kuvan haku] on
näkynyt näytössä muutaman sekunnin.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
●● Pysäytä kuvaesitys painamalla
]-painiketta.
[
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Kameran virransäästötoiminnot (= 23) poistetaan käytöstä
kuvaesitysten aikana.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla [ ]-painiketta.
●● Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla
[ ][ ]-painikkeita. Voit selata nopeasti eteenpäin tai taaksepäin
pitämällä [ ][ ]-painikkeita painettuna.
●● Kuvahakutilassa (= 68) toistetaan vain kuvahakuehtoja
vastaavat kuvat.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Siirrä näytön paikkaa painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita.
] näkyy näytössä, voit siirtyä
●● Kun [
[
]-tilaan painamalla [ ]-painiketta.
Voit siirtyä toisiin kuviin zoomauksen
aikana painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Voit palauttaa alkuperäisen asetuksen
painamalla [ ]-painiketta uudelleen.
●● Voit palata yhden kuvan toistotilaan suurennetusta näytöstä
]-painiketta.
painamalla [
70
Kuvaesityksen asetusten vaihtaminen
Voit määrittää kuvaesityksen toistumaan ja voit muuttaa kuvien välissä
näytettäviä siirtymätapoja sekä kunkin kuvan näytön kestoa.
1
2
Stillkuvat
Käytä asetusnäyttöä.
●● Paina [
]-painiketta ja valitse
[
]-välilehdessä [Kuvaesitys] (= 25).
Määritä asetus.
●● Valitse määritettävä valikon vaihtoehto ja
valitse sitten haluamasi asetus (= 25).
●● Voit aloittaa kuvaesityksen asetuksillasi
valitsemalla [Aloita] ja painamalla sitten
[ ]-painiketta.
●● Voit palata valikkonäyttöön painamalla
]-painiketta.
[
●● [Kuvan viiveaika] -arvoa ei voi muokata, kun [Tehoste]asetukseksi on valittu [Kupla].
Ennen käyttöä
Toisiinsa liittyvien kuvien automaattinen
toistaminen (Sekoitus)
Perusopas
Videot
Nykyisen kuvan perusteella kamera tarjoaa neljä kuvaa, joita mahdollisesti
haluat katsella. Kun olet valinnut jonkin näistä kuvista tarkasteltavaksi,
kamera tarjoaa neljä muuta kuvaa. Tämä on miellyttävä tapa toistaa kuvia
satunnaisessa järjestyksessä. Kokeile tätä ominaisuutta, kun olet ottanut
paljon kuvia useilla eri kuvaustoiminnoilla.
1
Valitse Sekoitus.
●● Paina [
sitten [
]-painiketta ja valitse valikosta
] (= 24).
●● Näyttöön tulee neljä kuvaehdotusta.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
2
Valitse kuva.
Asetusvalikko
●● Valitse [ ][ ][ ][ ]-painikkeilla kuva,
jonka haluat katsoa seuraavaksi.
Lisävarusteet
●● Valittu kuva näytetään keskellä ja seuraavat
neljä ehdotusta näytetään sen ympärillä.
Liite
●● Jos haluat näyttää keskellä olevan
kuvan koko ruudun näytössä,
paina [ ]-painiketta. Voit palauttaa
alkuperäisen näytön painamalla
[ ]-painiketta uudelleen.
Hakemisto
●● Palauta yhden kuvan näyttö painamalla
]-painiketta.
[
●● Sekoitus ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
-- Kameralla on otettu alle 50 kuvaa.
-- Näytössä näytetään kuvaa, jota ei tällä hetkellä tueta.
-- Kuvat näytetään suodatetussa näytössä (= 68)
-- Ryhmätoiston aikana (= 69)
71
Ennen käyttöä
Valikon käyttäminen
Kuvien suojaaminen
Stillkuvat
Videot
Suojaa tärkeät kuvat, jotta niitä ei poistettaisi vahingossa (= 74).
●● Paina [ ]-painiketta ja valitse valikosta
sitten [
] (= 24). [Suojattu] näkyy
näytössä.
●● Voit peruuttaa suojauksen toistamalla
tämän vaiheen, valitsemalla uudelleen
] ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
[
●● Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin (= 117).
●● Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos haluat poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
Perusopas
1
Käytä asetusnäyttöä.
●● Paina [
]-painiketta ja valitse
[
]-välilehdessä [Suojaus] (= 25).
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
2
Valitse valintatapa.
●● Valitse valikon kohta ja haluamasi
vaihtoehto (= 25).
●● Voit palata valikkonäyttöön painamalla
]-painiketta.
[
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
72
Kuvien valitseminen yksitellen
Ennen käyttöä
Alueen valitseminen
Perusopas
1
Valitse [Valitse].
●● Valitse kohdan ”Valikon käyttäminen”
(= 72) vaiheen 2 mukaisesti [Valitse]
ja paina [ ]-painiketta.
2
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta. Näytössä
näkyy [ ].
●● Peruuta valinta painamalla [ ]-painiketta
uudelleen. [ ] ei tämän jälkeen enää ole
näkyvissä.
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
3
1
Valitse [Valitse alue].
●● Valitse kohdan ”Valikon käyttäminen”
(= 72) vaiheen 2 mukaisesti
[Valitse alue] ja paina [ ]-painiketta.
2
Valitse ensimmäinen kuva.
●● Paina [
]-painiketta.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Suojaa kuva.
●● Paina [
]-painiketta. Vahvistusviesti
näkyy näytössä.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Laaja käyttöopas
Lisävarusteet
3
Valitse viimeinen kuva.
●● Valitse [Viimeinen kuva] painamalla
[ ]-painiketta ja paina sitten [ ]-painiketta.
Liite
Hakemisto
●● Kuvia ei suojata, jos siirryt kuvaustilaan tai sammutat kamera
ennen asennustoiminnon viimeistelemistä vaiheessa 3.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Ensimmäistä kuvaa edeltäviä kuvia ei voi
valita viimeiseksi kuvaksi.
73
4
Suojaa kuvat.
●● Valitse [Suojaus] painamalla [
ja paina sitten [ ]-painiketta.
]-painiketta
Ennen käyttöä
Kuvien poistaminen
Stillkuvat
Videot
Voit valita ja poistaa kuvia tarpeettomia kuvia yksi kerrallaan. Ole varovainen
kuvia poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa. Suojattuja
kuvia (= 72) ei kuitenkaan voi poistaa.
●● Voit poistaa kuvaryhmien suojauksen valitsemalla [Avaa]
vaiheessa 4.
Kaikkien kuvien suojaaminen kerralla
1
Valitse [Suojaa kaikki kuvat].
●● Valitse kohdan ”Valikon käyttäminen”
(= 72) vaiheen 2 mukaisesti [Suojaa
kaikki kuvat] ja paina [ ]-painiketta.
2
Suojaa kuvat.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
1
Valitse poistettava kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
2
Poista kuva.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Paina [ ]-painiketta ja valitse valikosta
sitten [ ] (= 24).
P-tila
●● Sen jälkeen, kun [Poista?] näkyy
näytössä, valitse [Poista] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Toistotila
●● Nykyinen kuva poistetaan.
Asetusvalikko
●● Voit peruuttaa poiston valitsemalla
[Peruuta] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
Lisävarusteet
Wi-Fi-toiminnot
Liite
Hakemisto
Kaiken suojauksen poistaminen kerralla
Voit poistaa suojauksen kaikista kuvista kerralla.
Poista suojaus valitsemalla [Poista kaikkien kuvien suojaus] kohdan
”Kaikkien kuvien suojaaminen kerralla” vaiheen 1 mukaisesti ja tee
sitten vaihe 2.
74
Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla. Ole varovainen kuvia poistaessasi,
sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa. Suojattuja kuvia (= 72) ei
kuitenkaan voi poistaa.
Valintatavan valinta
1
Kuvien valitseminen yksitellen
1
●● Valitse kohdan ”Valintatavan valinta”
(= 75) vaiheen 2 mukaisesti [Valitse]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Käytä asetusnäyttöä.
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
[
]-välilehdestä [Poista] (= 25).
Valitse [Valitse].
Valitse kuva.
●● Kun olet valinnut kuvan noudattamalla
kohdan ”Kuvien valitseminen yksitellen”
(= 73) vaiheen 2 ohjeita, [ ] tulee
näyttöön.
●● Peruuta valinta painamalla [ ]-painiketta
uudelleen. [ ] ei tämän jälkeen enää ole
näkyvissä.
2
Valitse valintatapa.
●● Valitse valikon kohta ja haluamasi
vaihtoehto (= 25).
●● Voit palata valikkonäyttöön painamalla
]-painiketta.
[
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
3
Poista kuvat.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Paina [
]-painiketta. Vahvistusviesti
näkyy näytössä.
Lisävarusteet
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Liite
Hakemisto
75
Alueen valitseminen
1
Valitse [Valitse alue].
●● Valitse kohdan ”Valintatavan valinta”
(= 75) vaiheen 2 mukaisesti
[Valitse alue] ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Valitse kuvat.
●● Määritä kuvat kohdan ”Alueen
valitseminen” vaiheiden 2 ja 3 (= 73)
ohjeiden mukaisesti.
3
Poista kuvat.
●● Valitse [Poista] painamalla [ ]-painiketta
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla
1
Valitse [Kaikki kuvat].
●● Valitse [Kaikki kuvat] kohdan
”Valintatavan valinta” (= 75) vaiheen 2
mukaisesti ja paina [ ]-painiketta.
2
Ennen käyttöä
Kuvien kääntäminen
Stillkuvat
Videot
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne seuraavalla tavalla.
1
Valitse [ ].
●● Paina [ ]-painiketta ja valitse valikosta
sitten [ ] (= 24).
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
2
P-tila
Käännä kuvaa.
●● Paina [ ]- tai [ ]-painiketta sen mukaan,
mihin suuntaan haluat kääntää kuvaa.
Kuvaa käännetään 90° aina kun painat
painiketta. Vahvista valinta painamalla
[ ]-painiketta.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Poista kuvat.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
76
Valikon käyttäminen
Automaattisen käännön poistaminen käytöstä
1
Valitse [Kuvan kääntö].
●● Paina [
]-painiketta ja valitse
[
]-välilehdessä [Kuvan kääntö]
(= 25).
Voit seuraavia vaiheita noudattamalla poistaa käytöstä kuvan automaattisen
käännön, joka kääntää kuvat kameran nykyisen suunnan mukaan.
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[
]-välilehdestä [Autom. kääntö]
ja valitse sitten [Pois] (= 25).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
2
Muut kuvaustilat
Käännä kuvaa.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Kuvaa käännetään 90° aina, kun painat
[ ]-painiketta.
●● Voit palata valikkonäyttöön painamalla
]-painiketta.
[
●● Kääntäminen ei ole mahdollista, kun [Autom. kääntö] -asetuksena
on [Pois] (= 77).
●● Kuvia ei voi kääntää (= 76), jos [Autom. kääntö] -asetuksena
on [Pois]. Lisäksi jo käännetyt kuvat näytetään alkuperäisen
suuntauksen mukaisina.
●● Sekoitus-toimintoa (= 71) käytettäessä pystysuunnassa otetut
kuvat näkyvät pystysuunnassa ja käännetyt kuvat käännettyinä,
vaikka [Autom. kääntö] -asetuksena olisi [Pois].
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
77
2
Kuvien merkitseminen suosikiksi
Stillkuvat
Videot
Voit järjestää kuvia merkitsemällä ne suosikeiksi. Kun valitset ryhmän
suodatetussa toistossa, voit rajoittaa seuraavat toiminnot kaikille
kyseisille kuville.
●● ”Katseleminen” (= 64), ”Kuvaesitysten katseleminen” (= 70),
”Kuvien suojaaminen” (= 72), ”Kuvien poistaminen” (= 74),
”Kuvien lisääminen tulostuslistaan (DPOF)” (= 131),
”Kuvien lisääminen valokuvakirjaan” (= 133)
●● Paina [ ]-painiketta ja valitse valikosta
sitten [ ] (= 24).
●● [Merkitty suosikiksi] näkyy näytössä.
●● Voit poistaa kuvan merkinnän toistamalla
tämän vaiheen, valitsemalla uudelleen [ ]
ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta. Näytössä
näkyy [ ].
●● Voit poistaa kuvan merkinnän painamalla
[ ]-painiketta uudelleen. [ ] ei tämän
jälkeen enää ole näkyvissä.
●● Toista nämä vaiheet, jos haluat valita
lisää kuvia.
3
Viimeistele asetustoiminto.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Paina [
]-painiketta. Vahvistusviesti
näkyy näytössä.
P-tila
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Kuvia ei merkitä suosikeiksi, jos siirryt kuvaustilaan tai sammutat
kameran ennen asennustoiminnon viimeistelemistä vaiheessa 3.
Valikon käyttäminen
Ennen käyttöä
Asetusvalikko
Lisävarusteet
1
Valitse [Suosikit].
●● Paina [
[Suosikit] [
]-painiketta ja valitse
]-välilehdestä (= 25).
Liite
Hakemisto
78
4
Stillkuvien muokkaaminen
Ennen käyttöä
●● Kuva tallennetaan uutena tiedostona.
●● Kuvan muokkaaminen (= 79–= 81) on käytettävissä vain,
jos muistikortissa on riittävästi vapaata tilaa.
5
Kuvakoon muuttaminen
Videot
●● Valitse [Kyllä] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Voit tallentaa kuvista version pienemmässä kuvakoossa.
●● Tallennettu kuva näytetään.
Valitse [Muuta kuvakoko].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Tarkista uusi kuva.
●● Paina [
]-painiketta. [Muunnetun
kuvan näyttö?] tulee näkyviin.
Stillkuvat
1
Tallenna uusi kuva.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Paina [
]-painiketta ja valitse
[
]-välilehdessä [Muuta kuvakoko]
(= 25).
●● Muokkaaminen ei ole mahdollista, jos kuva on otettu
kuvakoolla [ ] (= 39).
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
2
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
3
●● Kuvien kokoa ei voi muuttaa suuremmaksi.
Liite
Rajaus
Valitse kuvakoko.
●● Valitse koko painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● [Tallennetaanko uusi kuva?] tulee
näyttöön.
Lisävarusteet
Stillkuvat
Videot
Hakemisto
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä kuvatiedostona tallennettavaksi.
1
Valitse [Rajaus].
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
[
]-välilehdestä (= 25) [Rajaus].
79
2
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
(1)
(2) (3)
3
Säädä rajausaluetta.
●● Rajattavan alueen ympärille tulee
näkyviin kehys (1).
●● Alkuperäinen kuva näytetään ylhäällä
vasemmalla ja rajattavan kuvan (2)
esikatselu näytetään alhaalla oikealla.
Voit myös nähdä kuvakoon rajaamisen
jälkeen (3).
●● Voit muuttaa kehyksen kokoa siirtämällä
zoomausvipua.
●● Voit siirtää kehystä painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita.
●● Voit vaihtaa kehyksen suuntaa painamalla
[ ]-painiketta.
●● Paina [
4
]-painiketta.
Tallenna kuva uutena kuvana
ja tarkasta se.
●● Noudata kohdan ”Kuvakoon muuttaminen”
(= 79) vaiheiden 4 ja 5 ohjeita.
●● Muokkaaminen ei ole mahdollista, jos kuva on otettu kuvakoolla [ ]
(= 39) tai jos kuvan kooksi on muutettu [ ] (= 79).
●● Rajausta tukevien kuvien kuvasuhde on sama rajaamisen jälkeen.
●● Rajattujen kuvien kuvakoko on pienempi kuin rajaamattomien
kuvien.
Ennen käyttöä
Kuvan sävyjen muuttaminen (My Colors)
Stillkuvat
Videot
Voit säätää kuvan värejä ja sitten tallentaa muokatun kuvan erillisenä
tiedostona. Tietoja kustakin asetuksesta on kohdassa ”Kuvan sävyjen
muuttaminen (My Colors)” (= 56).
1
Valitse [My Colors].
●● Paina [
]-painiketta ja valitse
[
]-välilehdestä [My Colors] (= 25).
2
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
3
Perusopas
Valitse vaihtoehto.
●● Valitse vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
4
Tallenna kuva uutena kuvana
ja tarkasta se.
Hakemisto
●● Noudata kohdan ”Kuvakoon muuttaminen”
(= 79) vaiheiden 4 ja 5 ohjeita.
●● Usein tällä tavalla muokattujen kuvien kuvanlaatu on hieman
alhaisempi joka kerta, etkä ehkä saa kuvaan juuri haluamaasi väriä.
●● Tällä toiminnolla muokattujen kuvien värit voivat erota hieman
My Colors -toiminnon avulla otettujen kuvien väreistä (= 56).
80
Kuvan kirkkauden korjaaminen (i-Contrast)
Stillkuvat
Videot
Erityisen tummat kuva-alueet (kuten kasvot tai taustat) voidaan tunnistaa
ennen kuvausta ja säätää automaattisesti optimaalisen kirkkauden
mukaiseksi. Koko kuva-alueen riittämätön kontrasti korjataan myös
automaattisesti ennen kuvausta, jotta kohteet erottuvat kuvasta paremmin.
Valitse jokin neljästä korjaustasosta ja tallenna kuva sitten uuteen tiedostoon.
1
Valitse [i-Contrast].
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
[
]-välilehdessä [i-Contrast] (= 25).
2
Valitse vaihtoehto.
●● Valitse vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
4
Tallenna kuva uutena kuvana
ja tarkasta se.
●● Noudata kohdan ”Kuvakoon muuttaminen”
(= 79) vaiheiden 4 ja 5 ohjeita.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Punasilmäkorjaus
Stillkuvat
Videot
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia automaattisesti. Voit tallentaa
korjatun tiedoston erillisenä tiedostona.
1
Valitse [Punasilmäkorjaus].
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
[
]-välilehdessä [Punasilmäkorjaus]
(= 25).
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
3
●● Jos [Automaatti] ei tuota haluttuja tuloksia, yritä korjata kuvat
käyttämällä asetusta [Matala], [Normaali] tai [Korkea].
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
2
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
3
Korjaa kuva.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Kameran havaitsemat punasilmäkohdat
korjataan, ja korjattujen kuva-alueiden
ympärillä näytetään kehykset.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Suurenna tai pienennä kuvia tarpeen
mukaan. Noudata ohjeita kohdassa
”Kuvien suurentaminen” (= 70).
●● Joissakin kuvissa korjaus voi olla virheellinen tai saattaa tehdä
kuvista rakeisia.
●● Kuvat saattavat näyttää rakeisilta sen jälkeen, kun tätä toimintoa
on käytetty monta kertaa.
81
4
Tallenna kuva uutena kuvana
ja tarkasta se.
●● Valitse [Uusi tiedosto] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
Stillkuvat
Videot
Voit poistaa tarpeettomia kohtia videoiden alusta ja lopusta.
●● Kuva tallennetaan uutena tiedostona.
1
●● Noudata kohdan ”Kuvakoon muuttaminen”
(= 79) vaiheen 5 ohjeita.
●● Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
●● Jos haluat korvata alkuperäisen kuvan korjatulla kuvalla, valitse
[Korvaa] vaiheessa 4. Tässä tapauksessa alkuperäinen kuva
poistetaan.
●● Suojattuja kuvia ei voi korvata.
Ennen käyttöä
Videoiden muokkaaminen
Laaja käyttöopas
Valitse [ ].
Kameran perusteet
●● Noudata kohdan ”Katseleminen”
(= 64) vaiheiden 1–5 ohjeita,
valitse [ ] ja paina [ ]-painiketta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Näyttöön tulee videon editointipaneeli
ja editointipalkki.
2
(1)
P-tila
Määritä leikattavat osat.
Toistotila
●● (1) on videon editointipaneeli ja (2)
editointipalkki.
●● Paina [ ][
tai [ ].
(2)
Perusopas
]-painikkeita ja valitse [
]
●● Jos haluat katsella leikattavissa
olevia osia (näytetään näytössä
merkinnällä [ ]), siirrä [ ]-merkintää
painamalla [ ][ ]-painikkeita. Voit
leikata videon alun (kohdasta [ ])
valitsemalla [ ] tai leikata videon
loppuosan valitsemalla [ ].
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos siirrät [ ]-merkin muuhun kuin
[ ]-merkin kohtaan, [ ]-tilassa leikataan
lähimmän [ ]-merkin vasemmalla
puolella oleva osa ja [ ]-tilassa
lähimmän [ ]-merkin oikealla puolella
oleva osa.
82
3
Näytä editoitu video.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [ ] ja
paina sitten [ ]-painiketta. Editoitu video
toistetaan.
●● Voit editoida videota uudelleen toistamalla
vaiheen 2.
●● Voit peruuttaa editoinnin valitsemalla
[ ][ ]-painikkeilla vaihtoehdon [ ].
Paina [ ]-painiketta, valitse [OK]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta uudelleen.
4
Tallenna editoitu video.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [ ]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse [Uusi tiedosto] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Video tallennetaan uutena tiedostona.
●● Jos haluat korvata alkuperäisen videon leikatulla videolla, valitse
[Korvaa] vaiheessa 4. Tässä tapauksessa alkuperäinen video
poistetaan.
●● Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on
käytettävissä.
●● Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
●● Kun editoit videoita, käytä täyteen ladattua akkua.
Ennen käyttöä
Videokoosteiden muokkaaminen
Stillkuvat
Videot
[ ]-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) (= 30) voidaan
tarvittaessa poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei
voi enää palauttaa.
1
Valitse poistettava leike.
●● Toista kohdan ”Stillkuvien yhteydessä
tallennettujen lyhyiden videoiden
katseleminen (Videokoosteet)” (= 66)
vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti [ ]-tilassa
tallennettu video ja avaa sitten videoiden
ohjauspaneeli painamalla [ ]-painiketta.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [ ]
tai [ ] ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Valitse [ ].
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse [ ]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Valittua leikettä toistetaan jatkuvasti.
3
Vahvista poisto.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Leike poistetaan ja lyhyt video korvataan.
●● [ ] ei näy, jos valitset videon kameran ollessa kytkettynä
tulostimeen.
83
2
Albumien katseleminen
(Tarina‑albumi)
Videot
Voit valita teemoja, kuten päivämäärän, ja luoda albumin teemaa
vastaavista, automaattisesti valituista kuvista. Nämä kuvat yhdistetään
kuvaesitykseksi, joka voidaan tallentaa lyhyenä, noin 2–3 minuutin videona.
Varmista ennen tämän toiminnon käyttämistä, että akku on täyteen ladattu.
Albumeiden luomiseen vaaditaan myös muistikortilla vapaata tilaa. Käytä
ohjeellisesti vähintään 16 Gt:n muistikorttia ja varmista, että siinä on
vähintään 1 Gt tilaa.
Teemojen valitseminen albumeille
Avaa kotinäyttö painamalla [ ]-painiketta ja valitse teemat, joita kamera
käyttää valitessaan albumin osia. Huomaa, että kamera lisää albumeihin
todennäköisemmin kuvia, jotka on merkitty suosikeiksi (= 78).
Tapahtuma
Oma asetus
Luo albumin samana päivänä otetuista kuvista.
Kuvat valitaan kuvista, jotka on otettu samana päivänä
kuin kuva, joka oli näytössä ennen kotinäytön avaamista.
Hyvä valinta lomia, juhlia tai muita tapahtumia koskeville
albumeille.
Kuvat valitaan kuvista, jotka on otettu tapahtumasta
ennen sitä kuvaa ja sen kuvan jälkeen, joka oli näytössä
ennen kotinäytön avaamista.
Sisältää kuvat, jotka valitaan määrittämäsi kuvan tai
kuvauspäivän mukaan.
1
]-painiketta.
●● Kun [Odota] on näytetty, kotinäyttö tulee
näkyviin.
Stillkuvat
Päiväys
Käytä kotinäyttöä.
●● Paina [
Valitse kuva.
●● Valitse kuva yhden kuvan näytössä.
3
Esikatsele albumi.
●● Valitse albumin teemaksi [Päiväys] tai
[Tapahtuma] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun [Ladataan] on näkynyt muutaman
sekunnin ajan, albumi toistetaan.
4
Tallenna albumi.
●● Valitse [Tallenna albumi videona]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun albumin on tallennettu, [Tallennettu]
tulee näkyviin.
5
Toista albumi (= 64).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Albumeissa voi olla seuraavia kameralla tallennettuja kuvia:
-- stillkuvia
-- Videokoosteet (= 30), paitsi pakatut videot
●● Vaiheessa 3 käytettävissä olevat teemat
vaihtelevat kuvan kuvauspäivän mukaan.
84
●● Albumeja ei voi tallentaa, jos muistikortilla ei ole tarpeeksi
vapaata tilaa.
●● Voit määrittää väritehosteen vaiheessa 4 valitsemalla [Vaihda
väritehoste] ja painamalla [ ]-painiketta. Jos haluat esikatsella,
miltä kuva näyttää valitulla tehosteella käsiteltynä, valitse vaiheen 4
näytössä [Näytä albumi uudelleen], kun olet valinnut väritehosteen
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja painanut [ ]-painiketta.
●● Voit toistaa tallennetut albumit valitsemalla [Albumiluettelo] Tarinaalbumin kotinäytössä, painamalla [ ]-painiketta, valitsemalla
luettelosta albumin ja painamalla [ ]-painiketta uudelleen.
Taustamusiikin lisääminen albumeihin
Stillkuvat
Luo albumi.
●● Luo albumi kohdan ”Albumien
katseleminen (Tarina‑albumi)” (= 84)
vaiheiden 1–3 mukaan.
2
Määritä taustamusiikin asetukset.
●● Valitse kohdan ”Albumien katseleminen
(Tarina‑albumi)” (= 84) vaiheen 4
näytössä [Musiikkiaset.].
●● Valitse haluamasi kohde painamalla
[ ][ ]-painikkeita. Paina [ ]-painiketta
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto
painamalla [ ][ ]-painikkeita (= 25).
3
●● Jos et halua lisätä taustamusiikkia, aseta vaiheen 3 näytössä
[Lisää musiikki] -asetukseksi [Ei].
●● Jos haluat kuunnella kohdassa [Kappale] valitusta taustamusiikista
näytteen, valitse vaiheen 3 näytössä [Musiikkinäyte] ja paina
[ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Videot
Valitse yksi kolmesta erityyppisestä taustamusiikista toistettavaksi albumin
toiston aikana.
1
●● Kun albumit on tallennettu, niihin ei enää voi lisätä taustamusiikkia
myöhemmin. Albumeissa olevaa taustamusiikkia ei voi poistaa tai
muuttaa.
●● Taustamusiikkia sisältävien albumeiden lukuja ei voi muokata
(= 83).
●● Videon ääntä ei toisteta, jos lisäät albumiin taustamusiikin.
Omien albumien luominen
Wi-Fi-toiminnot
Stillkuvat
Videot
Luo omat albumisi valitsemalla haluamasi kuvat.
1
Valitse oman albumin luominen.
●● Valitse [Oma asetus] noudattamalla
kohdan ”Albumien katseleminen
(Tarina‑albumi)” (= 84) vaiheiden 1–3
ohjeita ja paina [ ]-painiketta.
2
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse valintatapa.
●● Valitse [Kuvan valinta] tai [Päivän valinta]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Tallenna albumi.
●● Tallenna albumit noudattamalla kohdan
”Albumien katseleminen (Tarina‑albumi)”
(= 84) vaiheen 4 ohjeita.
85
3
Valitse albumin osat.
●● Kun olet valinnut albumin osat ja painanut
[ ]-painiketta, valittuihin osiin lisätään
merkintä [ ].
]-painiketta, kun olet
●● Paina [
lopettanut [Kuvan valinta] -kohdassa
olevien stillkuvien tai videokoosteiden
tai [Päivän valinta] -kohdassa olevien
päivämäärien valinnan.
●● Valitse [Esikatselu] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
4
Valitse taustamusiikki.
●● Kun vasemmalla näkyvä näyttö
tulee näkyviin, valitse [Musiikkiaset.].
Lisää taustamusiikkia kohdassa
”Taustamusiikin lisääminen albumeihin”
(= 85) kuvatulla tavalla ja paina sitten
[
]-painiketta.
5
Valitse väritehoste.
●● Valitse kohdan ”Albumien katseleminen
(Tarina‑albumi)” (= 84) vaiheen 4
näytössä [Vaihda väritehoste].
●● Valitse väritehoste painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
6
●● Voit valita enintään 40 tiedostoa, jos valitset vaihtoehdon
[Kuvan valinta]. Kun luot oman albumin toista kertaa, näkyviin tulee
[Valitaanko kuvat aiempien asetusten perusteella?]. Jos haluat
käyttää aiempia asetuksia pohjana, valitse [Kyllä]. Aiempien kuvien
kohdalla näkyy merkki [ ] ja useita kuvia näytetään kerralla.
●● Voit valita enintään 15 päivämäärää, jos valitset vaihtoehdon
[Päivän valinta].
●● Väritehostetta ei ehkä käytetä joihinkin kuviin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Tallenna albumi.
●● Tallenna albumit noudattamalla kohdan
”Albumien katseleminen (Tarina‑albumi)”
(= 84) vaiheen 4 ohjeita.
86
Käytettävissä olevat Wi‑Fi-toiminnot
Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia ja kauko-ohjata kameralla yhdistämällä
sen näihin laitteisiin ja palveluihin Wi‑Fin kautta.
Wi‑Fi-toiminnot
Voit lähettää kamerasta langattomasti kuvia erilaisiin yhteensopiviin
laitteisiin ja käyttää kameraa verkkopalvelujen kanssa.
●● Muista lukea ”Wi‑Fi-toimintoja (langatonta lähiverkkoa) koskevia
varoituksia” (= 155) ennen Wi‑Fin käyttöä.
●● Älypuhelimet ja taulutietokoneet
Lähetä kuvia Wi‑Fi-toiminnoilla varustettuihin älypuhelimiin ja
taulutietokoneisiin. Voit myös kuvata etätoimintona ja lisätä kuviin
paikkatiedot älypuhelimesta tai taulutietokoneesta.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä käyttöoppaassa älypuhelimia,
taulutietokoneita ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan yhteisesti
älypuhelimiksi.
●● Tietokone
Käytä ohjelmistoa kameran kuvien tallentamiseen Wi‑Fiin yhdistettyyn
tietokoneeseen.
●● Verkkopalvelut
Lisää kameran tilitiedot CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun tai muihin verkkopalveluihin, jotta voit
lähettää kameran kuvia palveluihin. Kameran lähettämättömät kuvat
voi lähettää tietokoneeseen tai verkkopalveluun CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun avulla.
●● Tulostimet
Voit lähettää kuvia langattomasti PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen (jossa on DPS over IP -tuki) tulostettaviksi.
●● Toinen kamera
Voit lähettää kuvia langattomasti Wi‑Fi-yhteensopiviin Canon-kameroihin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
87
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
Kameran voi yhdistää älypuhelimeen ja lähettää kuvia useilla tavoilla.
●● Yhdistä NFC:n kautta (= 88)
Kosketa NFC-yhteensopivalla Android-älypuhelimella (OS-versio 4.0
tai uudempi) kameraa ja yhdistä laitteet.
●● Yhdistä Wi‑Fi-valikon (= 91) kautta
Voit yhdistää kameran älypuhelimeen samalla tavalla kuin
tietokoneeseen tai johonkin muuhun laitteeseen. Voit lisätä
useita älypuhelimia.
Ennen kuin muodostat yhteyden kameraan, asenna ilmainen Camera
Connect -sovellus älypuhelimeesi. Lisätietoja tästä sovelluksesta
(tuetut älypuhelimet ja sovelluksen toiminnot) on Canonin sivustossa.
●● Canonin Wi‑Fi-yhteensopivien kameroiden käyttäjien, jotka
yhdistävät kameransa älypuhelimeen Wi‑Fi-yhteyden välityksellä,
kannattaa harkita siirtymistä CameraWindow-mobiilisovelluksesta
Camera Connect -mobiilisovellukseen.
Kuvien lähettäminen NFC-yhteensopivaan
älypuhelimeen
Ennen käyttöä
Käyttämällä Android-älypuhelimen (OS-versio 4.0 tai uudempi)
NFC-toimintoa voit yksinkertaistaa Camera Connect -sovelluksen
asennusprosessia ja yhteyden muodostamista kameraan.
NFC-yhteyden kautta yhdistettyjen laitteiden toiminnot vaihtelevat sen
mukaan, mikä kameratila on käytössä, kun laitteilla kosketetaan toisiaan.
Laaja käyttöopas
●● Jos kameran virta on katkaistu tai kamera on kuvaustilassa silloin,
kun laitteilla kosketetaan toisiaan, voit valita ja lähettää kuvia
kuvan valintanäytössä. Kun laitteet on yhdistetty, voit myös kuvata
etätoimintona ja lisätä kuviin paikkatiedot (= 110). Yhteys on helppo
muodostaa uudelleen äskettäin käytettyihin laitteisiin, jotka näkyvät
Wi‑Fi-valikon luettelossa.
●● Jos kamera on toistotilassa, kun laitteet koskettavat toisiaan, voit valita
ja lähettää kuvia luettelokuvanäytössä, jossa kuvia voi valita.
Noudata seuraavan osan ohjeita yhteyden muodostamisesta NFC:n
kautta kameraan, jonka virta on katkaistu tai joka on kuvaustilassa.
NFC-yhteyden muodostaminen, kun kameran virta
on katkaistu tai kamera on kuvaustilassa
1
Asenna Camera Connect.
●● Ota NFC käyttöön älypuhelimessa ja vie
laitteiden N-merkit ( ) yhteen, jolloin
Google Play käynnistyy älypuhelimessa
automaattisesti. Kun Camera Connect
-lataussivu näkyy, lataa ja asenna
sovellus.
Perusopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
88
2
Muodosta yhteys.
●● Varmista, että kameran virta on katkaistu
tai kamera on kuvaustilassa.
●● Kosketa N-merkkiä ( ) älypuhelimessa,
johon on asennettu Camera Connect.
●● Kameran näyttö muuttuu automaattisesti.
●● Kun [Laitteen lempinimi] -näyttö tulee
näkyviin, valitse [OK] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
4
Lähetä kuva.
●● Valitse [Valitse ja lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse [Valitse] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse lähetettävä kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita, merkitse kuva
valituksi painamalla [ ]-painiketta ([ ])
ja paina sitten [
]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Camera Connect käynnistyy
älypuhelimessa.
●● Laitteet yhdistetään automaattisesti.
3
Säädä tietosuoja-asetus.
●● Kun tämä näyttö näkyy, valitse
[ ][ ]-painikkeita painamalla [Kyllä]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Voit nyt selata tai tuoda kamerasta
lähetettyjä kuvia älypuhelimella ja merkitä
paikkatiedot kamerassa oleviin kuviin tai
kuvata etätoimintona.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Kun kuva on lähetetty, näyttöön tulee
[Siirto päättynyt] ja näyttö palaa
kuvansiirtonäyttöön.
●● Jos haluat katkaista yhteyden,
]-painiketta, paina
paina [
vahvistusnäytössä [ ][ ]-painikkeita ja
valitse [OK]. Paina sitten [ ]-painiketta.
Voit katkaista yhteyden myös
älypuhelimen avulla.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
89
●● Pidä NFC:tä käytettäessä seuraavat asiat mielessä:
-- Vältä voimakasta iskua kameran ja älypuhelimen välillä.
Tämä voi vahingoittaa laitteita.
-- Älypuhelimen mukaan laitteet eivät ehkä tunnista toisiaan
välittömästi. Siinä tapauksessa pidä laitteita yhdessä hieman
eri asennossa. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, pidä
laitteita yhdessä, kunnes kameranäyttö päivittyy.
-- Jos yrität muodostaa yhteyden, kun kameran virta on katkaistu,
älypuhelimen näyttöön voi ilmestyä viesti, jossa sinua kehotetaan
kytkemään kameraan virta. Kytke tällöin kameraan virta ja
kosketa laitteilla taas toisiaan.
-- Älä aseta muita esineitä kameran ja älypuhelimen väliin.
Huomaa myös, että kameran tai älypuhelimen suojukset tai
vastaavat lisävarusteet saattavat estää viestinnän.
●● Voit katsella kaikkia kamerassa olevia kuvia älypuhelimessa,
kun valitset [Kyllä] vaiheessa 3. Voit pitää kamerassa olevat
kuvat yksityisinä niin, ettei niitä voi katsella älypuhelimesta,
valitsemalla [Ei] vaiheessa 3.
●● Älypuhelimen rekisteröinnin jälkeen voi muuttaa sen
yksityisasetuksia kamerassa (= 112).
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin on oltava kamerassa.
●● Voit muuttaa kameran lempinimeä myös näytössä vaiheessa 2
(= 89).
●● Kaikissa NFC-yhteensopivissa älypuhelimissa ei ole N-merkkiä ( ).
Katso lisätietoja älypuhelimen käyttöoppaasta.
●● Voit myös lähettää yhtä aikaa useita kuvia ja vaihtaa kuvan
kokoa ennen lähettämistä. (= 106).
●● Nykyisen kuvan voi lähettää myös valitsemalla näytössä
[Lähetä kuva] vaiheessa 4.
●● Voit poistaa NFC-yhteydet käytöstä valitsemalla MENU (= 25) ►
[ ]-välilehti ► [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] ►
[Wi‑Fi-asetukset] ► [NFC] ► [Pois].
NFC-yhteyden muodostaminen, kun kamera
on toistotilassa
●● Kytke kameraan virta painamalla
[
]-painiketta.
●● Kosketa älypuhelimella, johon on
asennettu Camera Connect (= 88),
kameran N-merkkiä ( ).
●● Valitse lähetettävä kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta. Näytössä näkyy [ ].
●● Peruuta valinta painamalla [ ]-painiketta
uudelleen. [ ] ei tämän jälkeen enää ole
näkyvissä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Toista nämä vaiheet, jos haluat valita
lisää kuvia.
Toistotila
●● Kun olet valinnut haluamasi kuvat,
]-painiketta.
paina [
Wi-Fi-toiminnot
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Asetusvalikko
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
Lisävarusteet
●● Kuvat lähetetään.
Liite
Hakemisto
●● Jos yhteyden aikana kameran ilmoituksessa pyydetään
sinua antamaan lempinimi, noudata sen antamisessa kohdan
”Kuvien lähettäminen NFC-yhteensopivaan älypuhelimeen”
(= 88) vaihetta 2.
●● Kamera ei pidä kirjaa älypuhelimista, joihin muodostetaan
NFC‑yhteys toistotilassa.
●● Voit etukäteen määrittää siirrettäville kuville haluamasi kuvakoon
(= 106).
90
4
Älypuhelimen lisääminen
Näissä vaiheissa näytetään, miten kameraa käytetään tukiasemana,
mutta voit käyttää myös olemassa olevaa tukiasemaa (= 93).
1
Valitse [Lisää laite].
●● Valitse [Lisää laite] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Kameran SSID ja salasana tulevat
näkyviin.
●● Etsi Android-älypuhelimissa Camera
Connect Google Playstä, lataa sovellus
ja asenna se.
2
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Jos [Laitteen lempinimi] -näyttö tulee
näkyviin, valitse [OK].
3
Valitse [ ].
●● Valitse [ ] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Asenna Camera Connect.
●● Etsi iPhonessa tai iPadissa Camera
Connect App Storesta ja lataa ja asenna
sovellus.
Ennen käyttöä
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
5
Yhdistä älypuhelin verkkoon.
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) älypuhelimen Wi‑Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
●● Kirjoita salasanakenttään kamerassa
näkyvä salasana.
6
Käynnistä Camera Connect.
●● Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
7
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse yhdistettävä kamera.
●● Aloita laiteparin muodostaminen
valitsemalla kamera älypuhelimen
kameranvalintanäytössä.
91
8
Säädä tietosuoja-asetus.
●● Valitse [Kyllä] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Voit nyt selata tai tuoda kamerasta
lähetettyjä kuvia älypuhelimella ja merkitä
paikkatiedot kamerassa oleviin kuviin tai
kuvata etätoimintona.
9
Lähetä kuva.
●● Valitse [Valitse ja lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse [Valitse] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse lähetettävä kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita, merkitse kuva
valituksi painamalla [ ]-painiketta ([ ])
ja paina sitten [
]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Kun kuva on lähetetty, näyttöön tulee
[Siirto päättynyt] ja näyttö palaa
kuvansiirtonäyttöön.
●● Voit katsella kaikkia kamerassa olevia kuvia älypuhelimessa,
kun valitset [Kyllä] vaiheessa 8. Voit pitää kamerassa olevat
kuvat yksityisinä niin, ettei niitä voi katsella älypuhelimesta,
valitsemalla [Ei] vaiheessa 8.
●● Älypuhelimen rekisteröinnin jälkeen voi muuttaa sen
yksityisasetuksia kamerassa (= 112).
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin on oltava kamerassa.
●● Kun yhteys laitteisiin on muodostettu Wi‑Fi-verkon kautta,
viimeksi käytetyt kohteet näkyvät luettelossa ensimmäisinä
siirtyessäsi Wi‑Fi-valikkoon. Voit muodostaa yhteyden helposti
uudelleen painamalla [ ][ ]-painikkeita, valitsemalla laitteen
nimen ja painamalla sitten [ ]-painiketta. Jos haluat lisätä
uuden laitteen, avaa laitteiden valintanäyttö painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja määritä sitten tarvittava asetus.
●● Jos et halua, että viimeisimmät kohdelaitteet näytetään, valitse
MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] ►
[Wi‑Fi-asetukset] ► [Kohdehistoria] ► [Pois].
●● Jos haluat muodostaa yhteyden antamatta salasanaa
vaiheessa 5, valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ►
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ►
[Salasana] ► [Pois]. [Salasana] ei enää näy SSID-näytössä
(vaiheessa 4).
●● Voit myös lähettää yhtä aikaa useita kuvia ja vaihtaa kuvan
kokoa ennen lähettämistä. (= 106).
●● Nykyisen kuvan voi lähettää myös valitsemalla näytössä
[Lähetä kuva] vaiheessa 9.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat katkaista yhteyden,
]-painiketta, paina
paina [
vahvistusnäytössä [ ][ ]-painikkeita ja
valitse [OK]. Paina sitten [ ]-painiketta.
Voit katkaista yhteyden myös
älypuhelimen avulla.
●● Jos haluat lisätä useita älypuhelimia,
toista edellä kuvatut toimet vaiheesta 1
alkaen.
92
Toisen tukiaseman käyttäminen
Kun yhdistät kameran älypuhelimeen Wi‑Fi-valikon kautta, voit käyttää
myös olemassa olevaa tukiasemaa.
1
Valmistele liitäntä.
●● Voit avata [Odottaa yhdistämistä] -näytön
suorittamalla joko kohdan Ӏlypuhelimen
lisääminen” (= 91) vaiheet 1–4.
2
3
Yhdistä älypuhelin tukiasemaan.
Valitse [Vaihda verkkoa].
●● Valitse [Vaihda verkkoa] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Näyttöön avautuu havaittujen tukiasemien
luettelo.
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
●● Jos tukiasema on WPS-yhteensopiva,
muodosta siihen yhteys kohdan ”WPSyhteensopivien tukiasemien käyttäminen”
(= 96) vaiheiden 5–8 mukaisesti.
5
Valitse yhdistettävä kamera.
●● Aloita laiteparin muodostaminen
valitsemalla kamera älypuhelimen
kameranvalintanäytössä.
6
Määritä tietosuoja-asetukset ja
lähetä kuvia.
●● Noudata kohdan ”Älypuhelimen
lisääminen” (= 91) vaiheita 8–9
tietosuoja-asetusten määrittämisessä
ja kuvien lähettämisessä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Viimeksi käytetyt tukiasemat
P-tila
Voit muodostaa yhteyden uudelleen mihin tahansa tukiasemaan kohdan
”Älypuhelimen lisääminen” (= 91) vaiheen 4 mukaan.
Toistotila
●● Kun haluat käyttää kameraa tukiasemana, valitse yhteyden
muodostamisen aikana näkyvässä näytössä [Vaihda verkkoa]
ja valitse sitten [Kamera tukiasemana].
●● Jos haluat vaihtaa tukiasemaa, valitse yhteyden muodostamisen
aikana näkyvässä näytössä [Vaihda verkkoa] ja noudata sitten
kohdassa ”Toisen tukiaseman käyttäminen” (= 93) esitettyä
menettelyä vaiheesta 4 alkaen.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos tukiasema ei ole WPS-yhteensopiva,
muodosta siihen yhteys kohdan
”Yhteyden muodostaminen lueteltuihin
tukiasemiin” (= 98) vaiheiden 2–4
mukaisesti.
93
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Tietokoneen rekisteröinnin valmisteleminen
Lisätietoja tietokoneista, jotka voit yhdistää kameraan Wi‑Fi-yhteyden kautta,
sekä järjestelmävaatimuksista ja yhteensopivuudesta (mukaan lukien uusien
käyttöjärjestelmien tuki) on Canonin sivustossa.
●● Windows 7 Starter- ja Home Basic -versioita ei tueta.
●● Windows 7 N (eurooppalainen versio) ja KN (eteläkorealainen
versio) vaativat erikseen ladattavan ja asennettavan Windows
Media Feature Packin.
Lisätietoja on seuraavassa sivustossa.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730
Ohjelmiston asentaminen
Kuvissa näkyvät esimerkit ovat Windows 7- ja Mac OS X 10.9
-käyttöjärjestelmistä.
1
Lataa ohjelmisto.
●● Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry
osoitteeseen http://www.canon.com/icpd/.
●● Avaa maasi tai alueesi sivusto.
●● Lataa ohjelmisto.
2
Asenna ohjelmisto.
●● Suorita asennus loppuun valitsemalla
[Easy Installation / Helppo asennus] ja
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
●● Asennukseen voi kulua jonkin verran
aikaa tietokoneen suorituskyvyn ja
Internet-yhteyden mukaan.
●● Napsauta näytössä [Finish / Valmis]
tai [Restart / Käynnistä uudelleen],
kun asennus on valmis.
●● Käyttö edellyttää Internet-yhteyttä. Internet-yhteyden
käyttömaksut on maksettava erikseen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit poistaa ohjelmiston asennuksen noudattamalla näitä ohjeita.
-- Windows: Valitse [Käynnistä]-valikko ► [Kaikki ohjelmat] ►
[Canon Utilities] ja valitse sitten ohjelmisto asennuksen
poistamista varten.
-- Mac OS: Vedä [Ohjelmat]-kansiossa oleva [Canon Utilities]
-kansio roskakoriin ja tyhjennä sitten roskakori.
94
Tietokoneen asetusten määrittäminen Wi‑Fi-yhteyttä
varten (vain Windows)
Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows, seuraavat asetukset on
määritettävä ennen kameran langatonta yhdistämistä tietokoneeseen.
1
Varmista, että tietokone on
yhdistetty tukiasemaan.
●● Katso verkkoyhteyden tarkistusohjeet
tietokoneen käyttöoppaasta.
2
Määritä asetus.
●● Valitse hiirellä seuraavasti:
[Käynnistä]-valikko ► [Kaikki ohjelmat] ►
[Canon Utilities] ► [CameraWindow] ►
[Wi‑Fi connection setup / Wi‑Fi-yhteyden
määritys].
●● Sovellus käynnistyy. Määritä asetukset
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
●● Seuraavat Windowsin asetukset määritetään, kun suoritat
apuohjelman vaiheessa 2.
-- Ota median virtautus käyttöön.
Näin kamera näkee (löytää) Wi‑Fi-verkon kautta käytettävän
tietokoneen.
-- Ota verkon etsiminen käyttöön.
Näin tietokone näkee (löytää) kameran.
-- Ota ICMP (Internet Control Message Protocol) -protokolla
käyttöön.
Näin voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan.
-- Ota UPnP (Universal Plug & Play) käyttöön.
Näin verkkolaitteet voivat tunnistaa toisensa automaattisesti.
●● Jotkin tietoturvaohjelmistot voivat estää tässä kuvattujen
asetusten määrittämisen. Tarkista tietoturvaohjelmiston asetukset.
Kuvien tallentaminen yhdistettyyn tietokoneeseen
Muodosta yhteys tukiasemaan Wi‑Fi-toiminnon avulla seuraavasti.
Lisätietoja on myös tukiaseman käyttöoppaassa.
Tukiaseman yhteensopivuuden varmistaminen
Varmista, että Wi‑Fi-reititin tai -tukiasema vastaa kohdan ”Kamera”
(= 149) mukaisia Wi‑Fi-standardeja.
Yhteysmenetelmät vaihtelevat sen mukaan, tukeeko tukikeskus Wi‑Fi
Protected Setup -standardia (WPS, = 96) vai ei (= 98). Tutustu
WPS-yhteensopimattomien tukiasemien osalta seuraaviin tietoihin.
●● Verkon nimi (SSID/ESSID)
Käytettävän tukiaseman SSID- tai ESSID-tunnus. Kutsutaan myös
”tukiaseman nimeksi” tai ”verkon nimeksi”.
●● Verkon todennus / tietojen salaus (salausmenetelmä / salaustila)
Tietojen salaustapa langattoman tiedonsiirron aikana. Tarkista, mitä
suojausasetuksia käytetään: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP),
WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (avoimen järjestelmän
todennus) tai ei suojausta.
●● Salasana (salausavain / verkkoavain)
Tietojen salaamiseen käytettävä avain langattoman tiedonsiirron
aikana. Tunnetaan myös nimellä salausavain tai verkkoavain.
●● Avainindeksi (siirtoavain)
Avainsarja, kun WEP-standardia käytetään verkon todentamiseen /
tietojen salaukseen. Käytä asetuksena ”1”.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos verkkoasetusten muuttamiseen vaaditaan järjestelmänvalvojan
oikeuksia, pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
●● Nämä asetukset ovat erittäin tärkeitä verkon suojauksen kannalta.
Ole varovainen, kun muutat näitä asetuksia.
95
●● Katso tietoa WPS-yhteensopivuudesta ja asetusten
tarkistusohjeista tukiaseman käyttöoppaasta.
●● Reititin on laite, joka muodostaa verkkorakenteen (lähiverkon)
useiden tietokoneiden yhdistämistä varten. Sisäisellä Wi‑Fitoiminnolla varustettua reititintä kutsutaan Wi‑Fi-reitittimeksi.
●● Tässä oppaassa kaikkia Wi‑Fi-reitittimiä ja tukiasemia kutsutaan
tukiasemiksi.
●● Jos käytät Wi‑Fi-verkossa MAC-osoitteiden suodatusta, lisää
tukiasemaan kameran MAC-osoite. Voit tarkistaa kameran
MAC-osoitteen valitsemalla MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ►
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ►
[Tarkista MAC-osoite].
●● Kun [Laitteen lempinimi] -näyttö tulee
näkyviin, valitse [OK] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
3
Valitse [
].
●● Valitse [ ] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
WPS-yhteensopivien tukiasemien käyttäminen
WPS-standardi helpottaa asetusten määrittämistä, kun laitteita yhdistetään
Wi‑Fi-verkon kautta. Voit määrittää WPS-standardia tukevan laitteen
asetukset painikemääritykseen tai PIN-koodiin perustuvalla menetelmällä.
1
Varmista, että tietokone on yhdistetty
tukiasemaan.
●● Katso yhteyden tarkistusohjeet laitteen
ja tukiaseman käyttöoppaista.
2
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
4
Valitse [Lisää laite].
●● Valitse [Lisää laite] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
5
Valitse [WPS-yhteys].
●● Valitse [WPS-yhteys] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
6
Liite
Hakemisto
Valitse [PBC-menetelmä].
●● Valitse [PBC-menetelmä] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
96
7
Muodosta yhteys.
●● Pidä tukiasemassa WPS-yhteyspainiketta
painettuna muutama sekunti.
●● Siirry kamerassa seuraavaan vaiheeseen
painamalla [ ]-painiketta.
●● Kamera yhdistyy tukiasemaan ja näyttää
siihen yhdistetyt laitteet [Valitse laite]
-näytössä.
10
●● Mac OS: CameraWindow tulee
automaattisesti näyttöön, kun kameran
ja tietokoneen välinen Wi‑Fi-yhteys on
muodostettu.
11
8
Valitse kohdelaite.
●● Valitse kohdelaitteen nimi painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
9
Asenna ohjain (kun muodostat
Windows-yhteyden ensimmäistä
kertaa).
●● Kun tämä näyttö tulee näkyviin kamerassa,
napsauta tietokoneen Käynnistä-painiketta,
valitse [Ohjauspaneeli] ja valitse sitten
[Lisää laite].
Avaa CameraWindow.
●● Windows: Valitse CameraWindow
napsauttamalla [Downloads Images
From Canon Camera / Lataa kuvat
Canon-kamerasta].
Tuo kuvat.
●● Valitse [Import Images from Camera /
Tuo kuvat kamerasta] ja valitse sitten
[Import Untransferred Images /
Tuo siirtämättömät kuvat].
●● Kuvat siirretään tietokoneen
kuvakansioon erillisiin päivämäärän
perusteella nimettyihin kansioihin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
●● Valitse kuvien tuonnin jälkeen
avautuvasta näytöstä [OK].
Asetusvalikko
●● Voit katsoa tietokoneeseen tallentamiasi
kuvia käyttämällä valmiiksi asennettua
tai yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa,
joka on yhteensopiva kameralla otettujen
kuvien kanssa.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kaksoisnapsauta yhdistetyn kameran
kuvaketta.
●● Ohjaimen asennus alkaa.
●● Kun asennus on valmis ja kameran sekä
tietokoneen välinen yhteys on otettu
käyttöön, AutoPlay-näyttö avautuu.
Kameran näyttöön ei tule mitään.
97
●● Kun yhteys laitteisiin on muodostettu Wi‑Fi-verkon kautta,
viimeksi käytetyt kohteet näkyvät luettelossa ensimmäisinä
siirtyessäsi Wi‑Fi-valikkoon. Voit muodostaa yhteyden helposti
uudelleen painamalla [ ][ ]-painikkeita, valitsemalla laitteen
nimen ja painamalla sitten [ ]-painiketta. Jos haluat lisätä
uuden laitteen, avaa laitteiden valintanäyttö painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja määritä sitten tarvittava asetus.
●● Jos et halua, että viimeisimmät kohdelaitteet näytetään,
valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ► [Kohdehistoria] ►
[Pois].
●● Voit muuttaa kameran lempinimeä myös näytössä vaiheessa 2
(= 96).
●● Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen, kameran näyttö on tyhjä.
●● Mac OS: Jos CameraWindow ei tule näyttöön, napsauta Dockin
[CameraWindow]-kuvaketta.
●● Voit katkaista kameran yhteyden katkaisemalla kameran virran.
●● Jos valitset asetukseksi [PIN-menetelmä] vaiheessa 6, näytössä
näkyy PIN-koodi. Anna tämä koodi tukiasemassa. Valitse laite
[Valitse laite] -näytössä. Lisätietoja on tukiaseman mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen lueteltuihin tukiasemiin
1
Tuo tukiasemien luettelo näkyviin.
●● Tuo verkkojen (tukiasemien) luettelo
näkyviin noudattamalla kohdan
”WPS-yhteensopivien tukiasemien
käyttäminen” (= 96) vaiheita 1–4.
2
3
Anna tukiaseman salasana.
●● Avaa näppäimistö painamalla
[ ]-painiketta ja anna sitten salasana
(= 26).
●● Valitse [Seuraava] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
4
Valitse [Autom.].
●● Valitse [Autom.] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Tallenna kuvia yhdistettyyn
tietokoneeseen noudattamalla kohdan
”WPS-yhteensopivien tukiasemien
käyttäminen” (= 96) menettelyä
vaiheesta 8 alkaen.
●● Tukiaseman salasana löytyy tukiaseman päältä tai
käyttöoppaasta.
●● Jos tukiasemia ei tunnisteta, vaikka olet valinnut [Päivitä]
vaiheessa 2 listan päivittämiseksi, määritä tukiaseman asetukset
manuaalisesti valitsemalla [Manuaaliset asetukset] vaiheessa 2.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja anna SSID,
suojausasetukset ja salasana.
●● Jos samaa tukiasemaa käytetään toisen laitteen yhdistämiseen,
vaiheessa 3 näkyy salasanan tilalla [*]. Jos haluat käyttää samaa
salasanaa, valitse [Seuraava] painamalla [ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse tukiasema.
●● Valitse verkko (tukiasema) painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
98
Viimeksi käytetyt tukiasemat
Voit muodostaa yhteyden uudelleen mihin tahansa tukiasemaan kohdan
”WPS-yhteensopivien tukiasemien käyttäminen” (= 96) vaiheen 4
mukaan.
●● Jos haluat muodostaa yhteyden laitteeseen tukiasemaan kautta,
varmista, että kohdelaite on jo liitetty tukiasemaan, ja noudata sitten
kohdan ”WPS-yhteensopivien tukiasemien käyttäminen” (= 96)
ohjeita vaiheesta 8 alkaen.
●● Jos haluat vaihtaa tukiasemaa, valitse yhteyden muodostamisen
aikana näkyvässä näytössä [Vaihda verkkoa] ja noudata sitten kohdan
”WPS-yhteensopivien tukiasemien käyttäminen” (= 96) menettelyä
vaiheesta 5 alkaen tai kohdan ”Yhteyden muodostaminen lueteltuihin
tukiasemiin” (= 98) menettelyä vaiheesta 2 alkaen.
Kuvien lähettäminen rekisteröityyn
verkkopalveluun
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä käytettävät kameran verkkopalvelut älypuhelimella tai
tietokoneella.
●● Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internetyhteys, jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE
GATEWAY -palvelua tai muita verkkopalveluita varten.
●● CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja selaimen
(Microsoft Internet Explorer jne.) vaatimuksista, asetuksista ja
versiotiedoista.
●● Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
●● Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita verkkopalveluita, sinulla on oltava tili kyseisiä palveluita varten.
Lisätietoja saat rekisteröitävien verkkopalveluiden sivustoista.
●● Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä erillisen
maksun.
●● CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on myös ladattavia
käyttöoppaita.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
99
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan verkkopalvelun kohteeksi.
Huomaa, että sinun on annettava tietokoneessa tai älypuhelimessa
käyttämäsi sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin
linkkiasetusten viimeistelemistä varten.
1
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Kun [Laitteen lempinimi] -näyttö tulee
näkyviin, valitse [OK] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
2
Valitse [
].
●● Valitse [
] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
●● Muodosta yhteys tukiasemaan kohdan
”WPS-yhteensopivien tukiasemien
käyttäminen” (= 96) vaiheiden 5–7
tai kohdan ”Yhteyden muodostaminen
lueteltuihin tukiasemiin” (= 98)
vaiheiden 2–4 mukaisesti.
5
Anna sähköpostiosoitteesi.
●● Kun kamera on yhdistetty CANON iMAGE
GATEWAY -palveluun tukiaseman kautta,
näkyviin tulee näyttö, jossa voit antaa
sähköpostiosoitteen.
●● Anna sähköpostiosoitteesi, valitse
[Seuraava] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
6
Anna nelinumeroinen luku.
●● Anna vapaavalintainen nelinumeroinen
luku, valitse [Seuraava] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Tarvitset tätä nelinumeroista lukua
myöhemmin, kun määrität linkin CANON
iMAGE GATEWAYn kanssa vaiheessa 8.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
3
Hyväksy sopimus, jotta voit antaa
sähköpostiosoitteen.
●● Lue sopimus, valitse [ ][ ]-painikkeita
painamalla [Hyväksyn] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
100
7
Tarkista, onko ilmoitusviesti
saapunut.
●● Kun tiedot on lähetetty CANON
iMAGE GATEWAY -palveluun, saat
ilmoitusviestin vaiheessa 5 antamaasi
sähköpostiosoitteeseen.
●● Paina seuraavassa näytössä [ ]
vahvistaaksesi, että olet saanut
ilmoituksen.
●● [
8
] muuttuu nyt muotoon [
].
Siirry ilmoitusviestissä mainitulle
sivulle ja viimeistele kameralinkin
asetukset.
●● Siirry tietokoneesta tai älypuhelimesta
ilmoitusviestissä linkitetylle sivulle.
●● Määritä asetukset kameralinkin
asetussivulla ohjeiden mukaisesti.
9
Viimeistele CANON iMAGE GATEWAY
-palvelun asetukset kamerassa.
●● Valitse [
] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
●● [ ] (= 108) ja CANON iMAGE
GATEWAY on nyt lisätty kohteiksi.
●● Voit lisätä muita verkkopalveluita
tarpeen mukaan. Noudata tällöin ohjeita
kohdan ”Muiden verkkopalveluiden
rekisteröiminen” (= 101) vaiheesta 2
alkaen.
●● Varmista aluksi, että tietokoneen tai älypuhelimen
sähköpostisovellusta ei ole määritetty estämään sähköpostia
sellaisilta toimialueilta, että se estäisi sinua vastaanottamasta
ilmoitusviestiä.
●● Voit muuttaa kameran lempinimeä myös näytössä vaiheessa 1
(= 113).
●● Kun yhteys laitteisiin on muodostettu Wi‑Fi-verkon kautta,
viimeksi käytetyt kohteet näkyvät luettelossa ensimmäisinä
siirtyessäsi valikkoon. Siirry laitteiden valintanäyttöön painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja määritä sitten asetus.
Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita verkkopalveluita CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
●● Siirry tietokoneessa tai älypuhelimessa
osoitteeseen http://www.canon.com/cig/ ja
avaa CANON iMAGE GATEWAY -sivusto.
2
Määritä käytettävä verkkopalvelu.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Tuo Web-palveluasetuksia-näyttö näkyviin
tietokoneessa tai älypuhelimessa.
●● Määritä näytön ohjeiden mukaisesti
verkkopalveluasetukset, joita haluat
käyttää.
101
3
Valitse [
●● Paina [
].
]-painiketta.
] painamalla
●● Valitse [
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
●● Web-palveluasetukset on nyt päivitetty.
●● Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran
asetukset näiden ohjeiden avulla.
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
1
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
2
]-painiketta.
Valitse kohde.
●● Valitse sen verkkopalvelun kuvake,
johon yhteys muodostetaan, painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Jos verkkopalvelun yhteydessä käytetään
useita vastaanottajia tai jakoasetuksia,
valitse haluamasi kohta [Valitse
vastaanottaja] -näytössä painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
3
Lähetä kuva.
●● Valitse [Valitse ja lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse [Valitse] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse lähetettävä kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita, merkitse kuva
valituksi painamalla [ ]-painiketta ([ ])
ja paina sitten [
]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
●● Jos lähetät kuvia YouTubeen,
lue palveluehdot, valitse [Hyväksyn]
ja paina [ ]-painiketta.
●● Kun kuvan lähettämisen jälkeen
näkyy [OK], palaa toistonäyttöön
painamalla [ ]-painiketta.
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin, jossa tallennetut kuvat
ovat, on oltava kamerassa.
●● Voit myös lähettää yhtä aikaa useita kuvia, vaihtaa kuvien
kokoa sekä lisätä huomautuksia ennen lähettämistä (= 106).
●● Nykyisen kuvan voi lähettää myös valitsemalla näytössä
[Lähetä kuva] vaiheessa 3.
●● Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
lähetettyjä kuvia älypuhelimella, kokeile Canon Online Photo
Album -sovellusta. Lataa ja asenna Canon Online Photo Album
-sovelluksen iPhone- ja iPad-versio App Storesta tai Androidversio Google Play -kaupasta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
102
Kuvien tulostaminen langattomasti
yhdistetystä tulostimesta
Voit yhdistää kameran tulostimeen Wi‑Fi-yhteyden avulla noudattamalla
seuraavia ohjeita.
Näissä vaiheissa näytetään, miten kameraa käytetään tukiasemana,
mutta voit käyttää myös olemassa olevaa tukiasemaa (= 93).
1
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
4
Yhdistä tulostin verkkoon.
Ennen käyttöä
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) tulostimen Wi‑Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
●● Kirjoita salasanakenttään kamerassa
näkyvä salasana.
5
Valitse tulostin.
●● Valitse tulostimen nimi painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
2
Valitse [
].
●● Valitse [ ] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
3
Valitse [Lisää laite].
●● Valitse [Lisää laite] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
6
Toistotila
Valitse tulostettava kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [
uudelleen [ ]-painiketta.
] ja paina
●● Valitse [Tulosta] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Jos haluat yksityiskohtaisia ohjeita
tulostamiseen, katso kohtaa ”Kuvien
tulostaminen” (= 127).
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat katkaista yhteyden, paina
[ ]-painiketta, paina vahvistusnäytössä
[ ][ ]-painikkeita ja valitse [OK]. Paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Kameran SSID ja salasana tulevat
näkyviin.
103
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin, jossa tallennetut kuvat
ovat, on oltava kamerassa.
●● Kun yhteys laitteisiin on muodostettu Wi‑Fi-verkon kautta,
viimeksi käytetyt kohteet näkyvät luettelossa ensimmäisinä
siirtyessäsi Wi‑Fi-valikkoon. Voit muodostaa yhteyden helposti
uudelleen painamalla [ ][ ]-painikkeita, valitsemalla laitteen
nimen ja painamalla sitten [ ]-painiketta. Jos haluat lisätä
uuden laitteen, avaa laitteiden valintanäyttö painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja määritä sitten tarvittava asetus.
●● Jos et halua, että viimeisimmät kohdelaitteet näytetään,
valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ► [Kohdehistoria] ►
[Pois].
●● Jos haluat muodostaa yhteyden antamatta salasanaa
vaiheessa 4, valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ► [Salasana] ► [Pois].
[Salasana] ei enää näy SSID-näytössä (vaiheessa 3).
●● Käytä toista tukiasemaa kohdan ”Toisen tukiaseman käyttäminen”
(= 93) vaiheiden 3–4 ohjeiden mukaisesti.
Kuvien lähettäminen toiseen
kameraan
Yhdistä kaksi kameraa Wi‑Fin kautta ja lähetä kuvia niiden välillä
seuraavien ohjeiden mukaan.
●● Langaton yhteys voidaan muodostaa vain Wi‑Fi-toiminnolla varustetuista
Canon-merkkisistä kameroista. Yhteyttä ei voi muodostaa Canonmerkkiseen kameraan, jossa ei ole Wi‑Fi-toimintoa, vaikka kamera
tukisikin Eye-Fi/FlashAir-kortteja.
1
Siirry Wi‑Fi-valikkoon.
●● Paina [
]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
2
Valitse [
].
●● Valitse [ ] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
3
Valitse [Lisää laite].
Hakemisto
●● Valitse [Lisää laite] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse myös kohdekamera noudattamalla
vaiheiden 1–3 ohjeita.
●● Kameran yhteystiedot lisätään, kun
molempien kameroiden näytössä näkyy
[Käynnistä yhteys kohdekamerassa].
104
4
Lähetä kuva.
●● Valitse [Valitse ja lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse [Valitse] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse lähetettävä kuva painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita, merkitse kuva
valituksi painamalla [ ]-painiketta ([ ])
ja paina sitten [
]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
●● Kun kuva on lähetetty, näyttöön tulee
[Siirto päättynyt] ja näyttö palaa
kuvansiirtonäyttöön.
●● Jos haluat katkaista yhteyden,
]-painiketta, paina
paina [
vahvistusnäytössä [ ][ ]-painikkeita ja
valitse [OK]. Paina sitten [ ]-painiketta.
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin on oltava kamerassa.
●● Kun yhteys laitteisiin on muodostettu Wi‑Fi-verkon kautta,
viimeksi käytetyt kohteet näkyvät luettelossa ensimmäisinä
siirtyessäsi Wi‑Fi-valikkoon. Voit muodostaa yhteyden helposti
uudelleen painamalla [ ][ ]-painikkeita, valitsemalla laitteen
nimen ja painamalla sitten [ ]-painiketta. Jos haluat lisätä
uuden laitteen, avaa laitteiden valintanäyttö painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja määritä sitten tarvittava asetus.
●● Jos et halua, että viimeisimmät kohdelaitteet näytetään,
valitse MENU (= 25) ► [ ]-välilehti ► [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] ► [Wi‑Fi-asetukset] ► [Kohdehistoria] ►
[Pois].
●● Voit myös lähettää yhtä aikaa useita kuvia ja vaihtaa kuvan
kokoa ennen lähettämistä. (= 106).
●● Nykyisen kuvan voi lähettää myös valitsemalla näytössä
[Lähetä kuva] vaiheessa 4.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
105
Kuvien lähettämisen asetukset
Voit lähettää yhtä aikaa useita kuvia ja vaihtaa kuvakokoasetusta (kokoa)
ennen lähettämistä. Joissakin verkkopalveluissa voit merkitä lähettämiisi
kuvin huomautuksia.
Useiden kuvien lähettäminen
Määritä kuvansiirtonäytössä lähetettävä kuva-alue tai lähetä vain
suosikeiksi merkityt kuvat.
1
Valitse [Valitse ja lähetä].
●● Valitse kuvansiirtonäytössä [Valitse ja
lähetä] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Valitse kuvat.
●● Määritä kuvat kohdan ”Alueen
valitseminen” vaiheiden 2 ja 3 (= 73)
ohjeiden mukaisesti.
●● Jos haluat lisätä videoita,
valitse [Sis. videot] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja merkitse
sitten asetus valituksi painamalla
[ ]-painiketta ( ).
●● Valitse [OK] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
3
Lähetä kuvat.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Suosikkikuvien lähettäminen
Valitse valintatapa.
●● Valitse valintatapa painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
Alueen valitseminen
1
2
Valitse [Valitse alue].
●● Valitse kohdan ”Useiden kuvien
lähettäminen” (= 106) vaiheen 2
mukaisesti [Valitse alue] ja paina
[ ]-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lähetä vain suosikeiksi merkityt kuvat (= 78).
1
Ennen käyttöä
Lisävarusteet
Valitse [Suosikkikuvat].
●● Valitse kohdan ”Useiden kuvien
lähettäminen” (= 106) vaiheen 2
mukaisesti [Suosikkikuvat] ja paina
[ ]-painiketta.
Liite
Hakemisto
●● Suosikkien kuvanvalintanäyttö avautuu.
Jos et halua lisätä jotakin tiettyä kuvaa,
valitse kuva ja poista [ ] painamalla
[ ]-painiketta.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
106
2
Lähetä kuvat.
●● Valitse [Lähetä] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● [Suosikkikuvat]-asetus ei ole käytettävissä vaiheessa 1, paitsi jos
olet merkinnyt kuvat suosikeiksi.
Kuvien lähettämistä koskevat huomautukset
●● Käyttämäsi verkon tilasta riippuen videoiden lähettäminen voi kestää
pitkään. Seuraa kameran akun varaustasoa.
●● Verkkopalvelut saattavat rajoittaa lähettämiesi kuvien määrää tai
videoiden pituutta.
●● Ota huomioon, että videoita älypuhelimeen lähetettäessä tuettu
kuvanlaatu vaihtelee käytettävän älypuhelimen mukaan. Katso
lisätietoja älypuhelimen käyttöoppaasta.
●● Langattoman signaalin voimakkuus näkyy näytössä seuraavina
kuvakkeina.
[ ] voimakas, [ ] keskivoimakas, [ ] heikohko, [ ] heikko
●● Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin kestää vähemmän aikaa,
kun lähetetään uudelleen jo lähetettyjä kuvia, jotka ovat vielä
CANON iMAGE GATEWAY -palvelimessa.
Kuvakoon valitseminen(Kuvakoko)
Valitse kuvansiirtonäytössä [ ] painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta. Valitse näkyviin tulevassa näytössä kuvakokoasetus
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina sitten [ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Jos haluat lähettää kuvat niiden kokoa muuttamatta, valitse
koonmuuttoasetukseksi [Ei].
Kameran perusteet
●● Jos valitset [ ], valittua kokoa suurempien kuvien kokoa muutetaan
ennen lähettämistä.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
●● Videoiden kokoa ei voi muuttaa.
Muut kuvaustilat
●● Kuvakoko voidaan määrittää myös valitsemalla MENU (= 25) ►
[ ]-välilehti ► [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] ►
[Wi‑Fi-asetukset] ► [Muuta lähetyskokoa].
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
107
Huomautusten lisääminen
Voit lisätä kameran avulla huomautuksia kuviin, joita haluat lähettää
esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin tai sosiaaliseen mediaan. Kirjaimien,
numeroiden ja symbolien määrä saattaa vaihdella verkkopalvelun mukaan.
1
Avaa näyttö huomautusten
lisäämistä varten.
●● Valitse kuvansiirtonäytössä [ ] painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
2
3
Lisää huomautus (= 26).
Lähetä kuva.
●● Jos huomautusta ei lisätä, CANON iMAGE GATEWAY
-palvelussa määritetty huomautus lähetetään automaattisesti.
●● Voit myös lisätä huomautuksia useisiin kuviin ennen niiden
lähettämistä. Sama huomautus lisätään kaikkiin yhdessä
lähetettäviin kuviin.
Kuvien lähettäminen automaattisesti
(Kuvasynkronointi)
Jos muistikortilla on kuvia, joita ei ole vielä siirretty, kyseiset kuvat voidaan
lähettää tietokoneeseen tai verkkopalveluihin CANON iMAGE GATEWAY
-palvelun avulla.
Huomaa, että kuvia ei voi lähettää vain verkkopalveluihin.
Alkuvalmistelut
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Kameran valmistelu
Rekisteröi kohteeksi [ ]. Kohdetietokoneeseen asennetaan ilmainen
Image Transfer Utility -ohjelmisto, joka on yhteensopiva Kuvasynkronointitoiminnon kanssa.
1
Lisää [ ] kohteeksi.
●● Lisää [ ] kohteeksi kohdan
”CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen” (= 100) kuvauksen
mukaan.
●● Jos haluat lisätä kohteeksi verkkopalvelun,
kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun (= 100), valitse kameramalli,
avaa verkkopalveluiden asetusnäyttö
ja valitse kohdeverkkopalvelu
Kuvasynkronointi-toiminnon asetuksista.
Lisätietoja on CANON iMAGE GATEWAY
-palvelun ohjeessa.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
108
2
Valitse lähetettävien kuvien tyyppi
(jos lähetät videoita, joihin liittyy
kuvia).
●● Paina [
]-painiketta,
valitse [ ]-välilehdestä [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] ja valitse sitten
[Wi‑Fi-asetukset] (= 25).
●● Valitse [Kuvasynkron.] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja valitse sitten
[Still/videot] painamalla [ ][ ]-painikkeita.
Tietokoneen valmistelu
Asenna ja määritä ohjelmisto kohdetietokoneessa.
1
Asenna Image Transfer Utility.
●● Asenna Image Transfer Utility -ohjelmisto
tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys
(= 94).
●● Image Transfer Utility -ohjelmiston voi
myös ladata Kuvasynkronointi-toiminnon
asetuksissa CANON iMAGE GATEWAY
-palvelussa (= 108).
2
Rekisteröi kamera.
●● Windows: Napsauta tehtäväpalkissa hiiren
kakkospainikkeella [ ] ja valitse sitten
[Add new camera / Lisää uusi kamera].
●● Mac OS: Napsauta valikkopalkissa
kuvaketta [ ] ja valitse sitten
[Add new camera / Lisää uusi kamera].
●● CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
kytkettyjen kameroiden luettelo tulee
näyttöön. Valitse kamera, jonka kuvat
ovat parhaita lähetettäväksi.
●● Kun kamera on rekisteröity ja valmis
vastaanottamaan kuvia, kuvake muuttuu
muotoon [ ].
Ennen käyttöä
Kuvien lähettäminen
Kamerasta lähetetyt kuvat tallennetaan automaattisesti tietokoneeseen.
Jos kuvien vastaanottajaksi määritetyn tietokoneen virta on katkaistu,
kuvat tallentuvat väliaikaisesti CANON iMAGE GATEWAY -palvelimeen.
Älä unohda kytkeä virtaa tietokoneeseen ja tallentaa kuvia, sillä palvelimelle
tallennetut kuvat poistetaan säännöllisin väliajoin.
1
Lähetä kuvia.
●● Noudata kohdan ”Kuvien lähettäminen
verkkopalveluihin” (= 102) vaiheita 1
ja 2 ja valitse [ ].
●● Lähetettyihin kuviin on merkitty
[ ]-kuvake.
2
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
●● Kuvat tallentuvat tietokoneeseen
automaattisesti, kun tietokoneeseen
kytketään virta.
●● Kuvat lähetetään automaattisesti
verkkopalveluihin CANON iMAGE
GATEWAY -palvelimesta, vaikka
tietokone olisi sammutettuna.
●● Kun lähetät kuvia, käytä täyteen ladattua akkua.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Siirtomenetelmästä riippumatta kaikki kuvat, joita ei lähetä
tietokoneeseen CANON iMAGE GATEWAY -palvelun kautta,
lähetetään tietokoneeseen.
●● Lähettäminen on nopeampaa, kun kohde on kameran kanssa
samassa verkossa oleva tietokone, koska kuvat lähetetään
tukiaseman kautta CANON iMAGE GATEWAY -palvelun sijasta.
Huomaa, että tietokoneeseen tallennetut kuvat lähetetään
CANON iMAGE GATEWAY -palveluun, joten tietokoneessa
on oltava Internet-yhteys.
109
Kuvasynkronointi-toiminnolla lähetettyjen kuvien
katsominen älypuhelimessa
Asentamalla Canon Online Photo Album (Canon OPA) -sovelluksen voit
katsella ja ladata Kuvasynkronointi-toiminnolla lähetettyjä, tilapäisesti
CANON iMAGE GATEWAY -palvelimeen tallennettuja kuvia älypuhelimella.
Valmistele älypuhelimen käyttöönotto seuraavasti.
Älypuhelimen käyttäminen
kameran kuvien katseluun
ja kameran ohjaukseen
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Varmista, että olet määrittänyt kohdassa ”Tietokoneen valmistelu”
(= 109) mainitut asetukset.
Voit tehdä seuraavaa älypuhelimen Camera Connect -ohjelmistolla.
●● Lataa ja asenna Canon Online Photo Album -sovelluksen iPhoneja iPad-versio App Storesta tai Android-versio Google Play -kaupasta.
●● Lisää paikkatietoja kamerassa oleviin kuviin (= 110)
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
●● Kuvaa etätoimintona (= 111)
Muut kuvaustilat
●● Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY -palveluun (= 100), valitse
kameramalli, avaa verkkopalveluiden asetusnäyttö ja ota katseleminen
ja lataaminen älypuhelimesta Kuvasynkronointi-toiminnossa käyttöön.
Lisätietoja on CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeessa.
●● Kun CANON iMAGE GATEWAY -palvelimelle tilapäisesti tallennetut
kuvat on poistettu, niitä ei enää voi katsoa.
●● Kuvia, jotka on lähetetty ennen älypuhelimen määrittämistä katselua
ja lataamista varten Kuvasynkronointi-toiminnon asetuksissa, ei voi
käyttää tällä tavalla.
●● Katso Canon Online Photo Album -sovelluksen ohjeet Canon
Online Photo Album -sovelluksen ohjeesta.
●● Selaa kuvia kamerassa ja tallenna ne älypuhelimeen
●● Älypuhelimelle on kameran asetuksissa sallittava kamerassa
olevien kuvien tarkasteleminen (= 91, = 112).
P-tila
Toistotila
Paikkatietojen lisääminen kamerassa oleviin kuviin
GPS-tiedot, jotka on tallennettu Camera Connect -ohjelmistolla varustettuun
älypuhelimeen, voidaan lisätä kamerassa oleviin kuviin. Kuviin merkitään
esimerkiksi leveys- ja pituuspiiri- sekä korkeustiedot.
●● Varmista ennen kuvaamista, että päivämäärä, kellonaika ja
kotiaikavyöhyke on asetettu oikein kohdassa ”Päiväyksen ja
kellonajan asettaminen” (= 17) kuvatulla tavalla. Noudata
myös kohdan ”Maailmankello” (= 115) vaiheita kuvauskohteiden
määrittämisessä muilla aikavyöhykkeillä.
●● Sijaintisi tai henkilöllisyytesi voidaan mahdollisesti selvittää stillkuviin
tai videoihin lisättyjen paikkatietojen avulla. Ole varovainen, kun jaat
tällaisia kuvia muille tai kun julkaiset kuvia verkossa, jossa useat
henkilöt voivat katsella niitä.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
110
Kuvaaminen etätoimintona
Kun valitset älypuhelimestasi kuvausnäytön, voit käyttää sitä etäkuvaukseen.
1
Pidä kamera paikallaan.
●● Kun etäkuvaus alkaa, kameran objektiivi
tulee ulos. Objektiivin zoomauksesta
johtuva liike voi myös siirtää kameran
pois paikaltaan. Pidä kamera paikallaan
asettamalla se jalustalle tai ryhtymällä
muihin toimenpiteisiin.
2
Yhdistä kamera ja älypuhelin
(= 91).
●● Valitse tietosuoja-asetuksista [Kyllä].
3
●● Kamera toimii etäkuvauksen aikana [ ]-tilassa. Jotkin etukäteen
määrittämäsi FUNC.- ja MENU-valikon asetukset saattavat
kuitenkin muuttua automaattisesti.
●● Videoiden kuvaus ei ole käytettävissä.
Valitse etäkuvaus.
●● Valitse älypuhelimen Camera Connect
-ohjelmistossa etäkuvaus.
●● Kameran objektiivi tulee ulos. Pidä sormet
loitolla objektiivista ja varmista, että sen
esteenä ei ole esineitä.
●● Kun kamera on valmis etäkuvaukseen,
älypuhelimessa näkyy reaaliaikainen
kuva kamerasta.
●● Näytössä näkyvä liitäntäympäristöstä johtuva kohteen katkonainen
liike ei vaikuta tallennettuihin kuviin.
●● Tarkennusalueet eivät tule näkyviin. Tarkista tarkennus ottamalla
testikuva.
●● Otettuja kuvia ei siirretä älypuhelimeen. Käytä älypuhelinta
kameran kuvien selaamiseen ja tuomiseen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Tällöin kamerassa näkyy viesti ja kaikki
toiminnot ON/OFF-painiketta lukuun
ottamatta ovat poissa käytöstä.
4
Kuvaa.
●● Käytä kuvaukseen älypuhelinta.
111
Wi‑Fi-asetusten muokkaaminen
tai poistaminen
Voit muokata tai poistaa Wi‑Fi-asetuksia seuraavien ohjeiden mukaan.
Yhteystietojen muokkaaminen
Siirry Wi‑Fi-valikkoon ja valitse
muokattava laite.
●● Paina [
]-painiketta.
●● Siirry laitteenvalintanäyttöön
painamalla [ ][ ]-painikkeita, valitse
muokattavan laitteen kuvake painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
2
Valitse [Muokkaa laitetta].
●● Valitse [Muokkaa laitetta] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
3
Valitse muokattava laite.
●● Valitse muokattava laite painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
4
Valitse muokattava kohta.
●● Valitse muokattava kohta painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Muutettavissa olevat kohdat määräytyvät
laitteen tai palvelun mukaan.
Verkkopalvelut
[Muuta laitt. lempinimeä]
(= 112)
O
O
O
O
–
[Näytä asetukset] (= 91)
–
O
–
–
–
[Poista yhteystiedot] (= 112)
O
O
O
O
–
O: Määritettävissä
1
Ennen käyttöä
Yhteys
Määritettävät kohdat
– : Ei määritettävissä
Laitteen lempinimen muuttaminen
Voit muuttaa kamerassa näytettävää laitteen lempinimeä (näyttönimeä).
●● Valitse [Muuta laitt. lempinimeä]
noudattamalla kohdan ”Yhteystietojen
muokkaaminen” (= 112) vaiheen 4
ohjeita ja paina [ ]-painiketta.
●● Valitse syöttökenttä ja paina [ ]-painiketta.
Anna uusi lempinimi näytön näppäimistöllä
(= 26).
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Yhteystietojen poistaminen
Poista yhteystiedot (tiedot laitteista, joihin yhteys on muodostettu)
seuraavasti.
Liite
Hakemisto
●● Valitse [Poista yhteystiedot] noudattamalla
kohdan ”Yhteystietojen muokkaaminen”
(= 112) vaiheen 4 ohjeita ja paina
[ ]-painiketta.
●● Kun [Poista?] näkyy näytössä, valitse [OK]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Yhteystieto poistetaan.
112
Kameran lempinimen muuttaminen
Muuta kameran lempinimeä (näkyy yhdistetyissä laitteissa) haluamallasi
tavalla.
1
Valitse [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
●● Paina [
]-painiketta ja
valitse [ ]-välilehdessä [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] (= 25).
2
Valitse [Lempinimi].
●● Valitse [Lempinimi] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
3
Wi‑Fi-oletusasetusten palauttaminen
Palauta Wi‑Fi-oletusasetukset, jos siirrät kameran omistusoikeudet toiselle
henkilölle tai hävität kameran.
Wi‑Fi-asetusten palauttaminen poistaa myös kaikki verkkopalveluasetukset.
Vahvista kaikkien Wi‑Fi-asetusten palauttaminen ennen tämän toiminnon
käyttöä.
1
Valitse [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
●● Paina [
]-painiketta ja
valitse [ ]-välilehdessä [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] (= 25).
2
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Valitse [Palauta asetukset].
●● Valitse [Palauta asetukset] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Muuta lempinimeä.
●● Avaa näppäimistö painamalla
[ ]-painiketta (= 26) ja kirjoita
lempinimi.
Ennen käyttöä
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
3
Palauta oletusasetukset.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Liite
Hakemisto
●● Wi‑Fi-asetukset on palautettu.
●● Näyttöön tulee viesti, jos lempinimi, jonka yrität antaa, alkaa
symbolilla tai välilyönnillä. Paina [ ]-painiketta ja anna toinen
lempinimi.
●● Voit muuttaa lempinimeä myös [Laitteen lempinimi] -näytössä,
joka tulee näyttöön, kun käytät Wi‑Fi-toimintoa ensimmäisen
kerran. Valitse tällöin tekstiruutu, avaa näppäimistö painamalla
[ ]-painiketta ja kirjoita uusi lempinimi.
●● Jos haluat palauttaa muita oletusasetuksia (Wi‑Fi-oletusasetusten
lisäksi), valitse [Aset. palautus] [ ]-välilehdessä (= 120).
113
Kameran perustoimintojen
säätäminen
Asetusvalikko
Helpota käyttöä mukauttamalla tai säätämällä kameran perustoimintoja
MENU-valikon (= 25) toiminnot [ ]-välilehdessä voi määrittää.
Voit helpottaa käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja
haluamallasi tavalla.
Kameran toimintojen hiljentäminen
Voit hiljentää kameran äänet ja videot seuraavasti.
●● Valitse [Äänetön] ja sitten [Päällä].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Toiminnan voi hiljentää myös pitämällä [ ]-painiketta painettuna
kameran virran päällekytkemisen yhteydessä.
●● Ääntä ei toisteta videoita toistettaessa, (= 64) jos kameran
äänet mykistetään. Voit palauttaa äänen videoihin painamalla
[ ]-painiketta. Voit säätää äänenvoimakkuutta [ ][ ]-painikkeilla
tarpeen mukaan.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
114
Ennen käyttöä
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Maailmankello
Voit säätää yksittäisten kameran äänten äänenvoimakkuutta seuraavasti.
Voit varmistaa, että paikallinen päivämäärä ja kellonaika tallentuvat
ulkomailla kuviin, rekisteröimällä ennalta kohteen aikavyöhykkeet
ja vaihtamalla kyseiseen aikavyöhykkeeseen. Tämä kätevä toiminto
poistaa tarpeen muuttaa Päiväys/Aika-asetusta manuaalisesti.
Varmista ennen maailmankellon käyttämistä, että olet asettanut
päivämäärän ja kellonajan sekä kotiaikavyöhykkeesi kohdan
”Päiväyksen ja kellonajan asettaminen” (= 17) ohjeiden mukaan.
●● Valitse [Äänitaso] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse vaihtoehto ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
1
Vinkkien piilottaminen
Vihjeet ja vinkit näytetään yleensä, kun valitset FUNC.- (= 24) tai
MENU-valikon (= 25) kohteita. Voit halutessasi poistaa nämä tiedot
käytöstä.
●● Valitse [Vinkit] ja valitse sitten [Pois].
Määritä kohde.
●● Valitse [Päiväys/Aika] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse vaihtoehto [ ][ ]-painikkeilla ja
säädä sitten asetusta [ ][ ]-painikkeilla.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja valitse
[ Maailma]. Paina sitten [ ]-painiketta.
Toistotila
●● Valitse kohde painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
Wi-Fi-toiminnot
●● Jos haluat määrittää kesäajan
(1 tunnin lisäys), valitse [ ] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja valitse sitten [ ]
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
2
Määritä oikea päivämäärä ja kellonaika seuraavalla tavalla.
Laaja käyttöopas
●● Valitse [Aikavyöhyke] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Paina [
Päiväys ja aika
Perusopas
]-painiketta.
Vaihda kohteen aikavyöhykkeeseen.
●● Paina [ ][ ]-painikkeita ja
valitse [ Maailma]. Paina sitten
[
]-painiketta.
●● [
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
] näkyy nyt kuvausnäytössä (= 140).
●● Jos säädät päivämäärää tai kellonaikaa [ ]-tilassa (= 18), [
Koti] -kohdan kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti.
115
Objektiivin sisäänvetäytymisaika
Turvallisuussyistä objektiivi vetäytyy kuvaustilassa sisään yleensä noin
minuutin kuluttua [
]-painikkeen painamisesta (= 22). Jos haluat,
että objektiivi vetäytyy sisään heti [
]-painikkeen painamisen jälkeen,
määritä sisäänvetäytymisajaksi [0 sek.].
●● Valitse [Obj. sulkuviive] ja valitse
sitten [0 sek.].
2
Kuvaa.
●● Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta
objektiivi ei ole vielä vetäytynyt sisään,
voit ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen
puoliväliin.
Virransäästön säätäminen
Voit säätää automaattisen kameran ja näytön sammutuksen (Automaatti
katkaisu ja Näyttö Pois) ajoitusta tarpeen mukaan (= 23).
●● Valitse [Virransäästö] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Kun olet valinnut vaihtoehdon, säädä
asetusta tarpeen mukaan painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustilassa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö sammuu hetken kuluttua
virrankulutuksen vähentämiseksi.
1
Määritä asetus.
●● Näyttö pimenee, kun kameraa ei käytetä
noin kahteen sekuntiin, minkä jälkeen
näyttö sammuu noin kymmenen sekunnin
kuluttua näytön pimenemisestä. Kamera
sammuu automaattisesti, kun se on ollut
käyttämättä noin kolme minuuttia.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Akkuvirtaa voi säästää valitsemalla tyypillisesti [Autom. katkaisu]
-asetukseksi [Päällä] ja [Näyttö pois] -asetukseksi enintään [1 min.].
●● Valitse [Ekotila] ja sitten [Päällä].
] näkyy nyt kuvausnäytössä
●● [
(= 140).
Ennen käyttöä
Lisävarusteet
Liite
●● [Näyttö pois] -asetus on käytössä, vaikka [Autom. katkaisu]
-asetukseksi olisi määritetty [Pois].
●● Kyseiset virransäästötoiminnot eivät ole käytettävissä,
kun Ekotilan (= 116) asetukseksi on määritetty [Päällä].
Hakemisto
116
Näytön kirkkaus
Muistikortin alustaminen
Säädä näytön kirkkautta seuraavalla tavalla.
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot. Kopioi ennen alustamista
muistikortilla olevat kuvat tietokoneeseen tai varmuuskopioi ne jotenkin
muuten.
●● Valitse [Näytön kirkkaus] ja säädä sitten
kirkkautta painamalla [ ][ ]-painikkeita.
1
Avaa [Alusta]-näyttö.
●● Valitse [Alusta] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Saat maksimikirkkauden painamalla [ ]-painiketta uudelleen ja
pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin, kun kuvausnäyttö
tai yksittäisen kuvan näyttö on näkyvissä. (Tämä korvaa [Näytön
kirkkaus] -asetuksen [ ]-välilehdessä.) Voit palauttaa näytön
alkuperäisen kirkkauden painamalla [ ]-painiketta uudelleen
ja pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan tai
käynnistämällä kameran uudelleen.
Aloitusnäytön piilottaminen
Voit halutessasi poistaa normaalisti kameran päällekytkemisen aikana
näytettävän käynnistyskuvan näyttämisen käytöstä.
●● Valitse [Käynnistyskuva] ja valitse
sitten [Pois].
2
Valitse [OK].
●● Valitse [Peruuta] painamalla
[ ][ ]-painikkeita, valitse [OK]
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
3
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Alusta muistikortti.
●● Aloita alustusprosessi valitsemalla [OK]
[ ][ ]-painikkeilla ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Kun alustaminen päättyy, näyttöön tulee
[Muistikortin alustus valmis] -ilmoitus.
Paina [ ]-painiketta.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen
muuttaa vain kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin
tietoja kokonaan. Kun siirrät tai hävität muistikortteja, suojaa
henkilökohtaisia tietoja tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortit fyysisesti.
●● Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla
pienempi kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
117
Täydellinen alustus
Suorita täydellinen alustus seuraavissa tilanteissa: [Muistikorttihäiriö]ilmoitus tulee näkyviin, kamera ei toimi oikein, kortin kuvan lukeminen/
kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai videon tallennus
pysähtyy yllättäen. Täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortin tiedot.
Kopioi ennen täydellistä alustamista muistikortilla olevat kuvat
tietokoneeseen tai varmuuskopioi ne jotenkin muuten.
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999)
ja tallennetaan kansioihin, joihin voi mahtuu jopa 2 000 kuvaa.
Voit muuttaa tiedostojen numerointia.
●● Valitse [Kuvanumerointi] ja valitse
sitten asetus.
●● Valitse kohdan ”Muistikortin alustaminen”
(= 117) vaiheen 2 näytössä [Täydell.
alustus] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja valitse sitten tämä asetus painamalla
[ ][ ]-painikkeita. [ ]-kuvake tulee
näkyviin.
●● Jatka alustusprosessia noudattamalla
kohdan ”Muistikortin alustaminen”
(= 117) vaiheita 2 ja 3.
●● Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ”Muistikortin
alustaminen” (= 117), koska tiedot poistetaan kaikilta muistikortin
tallennusalueilta.
●● Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen
valitsemalla [Pysäytä]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan,
mutta muistikorttia voi käyttää normaalisti.
Ennen käyttöä
Kuvanumerointi
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Jatkuva
Aut.nollaus
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia.
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa
muistikorteissa tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa
kuvien tallennuksen numerosta 0001 käyttämällä tyhjää
(tai alustettua, = 117) muistikorttia.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
118
Kuvien tallennus päivämäärän perusteella
Sertifiointilogojen tarkistaminen
Sen sijaan, että kuvat tallennettaisiin kuukausikohtaisiin kansioihin,
voit luoda tallennuskansioita myös kuvauspäivämäärän mukaan.
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella
näytössä. Muut sertifiointilogot on painettu tähän oppaaseen, kameran
pakkaukseen tai kameran runkoon.
●● Valitse [Luo kansio] ja valitse sitten
[Päivittäin].
●● Valitse [Sertifiointilogon näyttö] ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Kuvat tallennetaan nyt kansioihin
kuvauspäivämäärän mukaan.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Mittayksikköjen näyttö
Voit muuttaa GPS-korkeustiedoissa (= 110), zoomauspalkissa (= 28)
ja muualla näkyvät mittayksiköt metreistä ja senteistä jalkoihin ja tuumiin
tarpeen mukaan.
●● Valitse [Yksiköt] ja sitten [ft/in].
P-tila
Näytön kieli
Toistotila
Vaihda näytön kieliasetusta tarvittaessa.
●● Valitse [Kieli ] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
●● Valitse kieli painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita ja
paina sitten [ ]-painiketta.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit avata [Kieli
] -näytön myös toistotilassa pitämällä
]-painiketta.
[ ]-painiketta painettuna ja painamalla heti [
119
Muiden asetusten säätäminen
Myös seuraavia asetuksia voi säätää [
]-välilehdessä.
●● [Videojärjest.]
●● [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] (= 87).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Kameran oletusasetusten palauttaminen
Jos olet muuttanut asetusta vahingossa, voit palauttaa kameran
oletusasetukset.
1
Avaa [Aset. palautus] -näyttö.
●● Valitse [Aset. palautus] ja paina sitten
[ ]-painiketta.
2
Palauta oletusasetukset.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Oletusasetukset on nyt palautettu.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Seuraavat toiminnot on nyt palautettu oletusasetuksiin.
-- [ ]-välilehden asetukset [Päiväys/Aika] (= 115),
] (= 119) ja [Videojärjest.]
[Aikavyöhyke] (= 115), [Kieli
-- Tallennetut mukautetun valkotasapainon tiedot (= 56)
-- Kuvaustila
-- Wi‑Fi-asetukset (= 87)
Hakemisto
120
Ennen käyttöä
Järjestelmäkartta
Perusopas
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Laaja käyttöopas
Lisävarusteet
Rannehihna
Akku
NB-13L*1
Latauslaite
CB-2LH/CB-2LHE*1
USB-kaapeli
(kameraan kytkettävässä päässä: Micro-B)*2
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Muistikortti
Kortinlukija
Tietokone
PictBridge-yhteensopivat tulostimet
HDMI-kaapeli
(kameraan kytkettävässä päässä: tyyppi D)*3
Salamalaite
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
TV/Videojärjestelmä
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Connect Station
CS100*4
*1
*2
*3
*4
Tehosalama
HF-DC2
Saatavana myös erikseen.
Canonin alkuperäinen lisävaruste on myös saatavilla (liitäntäkaapeli IFC‑600PCU).
Käytä tarvikeliikkeestä erikseen hankittavaa, enintään 2,5 metriä pitkää kaapelia.
Käytä uusinta laiteohjelmistoa.
121
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä
suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto
ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin
alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka
sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi.
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
Virtalähteet
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Akku NB-13L
●● Ladattava litiumioniakku
Latauslaite CB-2LH/CB-2LHE
●● Akun NB-13L latauslaite
●● Näyttöön tulee viesti [Akun yhteyshäiriö], jos käytät muuta
kuin alkuperäistä Canon-akkua. Käyttäjän on vastattava tähän.
Huomaa, että Canon ei vastaa mistään vaurioista, jotka johtuvat
muiden kuin alkuperäisten Canon-akkujen käytön aiheuttamista
onnettomuuksista, kuten toimintahäiriöistä tai tulipalosta.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Akkuun kuuluu kätevä kansi, jonka kiinnittämällä voit nopeasti
näkyy,
tarkistaa akun varaustilan. Kiinnitä kansi niin, että
ei näy, kun akku ei ole ladattu.
kun akku on ladattu, ja
Hakemisto
122
Salamalaite
Valokuvien ja videoiden tallennus
Ennen käyttöä
Perusopas
Tehosalama HF-DC2
●● Ulkoinen salama, jolla valaistaan
yhdysrakenteisen salaman kantaman
ulkopuolella olevat kohteet.
Muut lisävarusteet
Connect Station CS100
●● Mediakeskitin, jonka avulla voi muun
muassa tallentaa kameran kuvia, katsella
niitä liitetyssä televisiossa, tulostaa
langattomasti Wi‑Fi-yhteensopivassa
tulostimessa ja jakaa Internetissä.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
●● Kameran liittämiseen tietokoneeseen
tai tulostimeen.
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Tulostimet
Lisävarusteet
Canon-merkkiset PictBridgeyhteensopivat tulostimet
●● Liittämällä kameran suoraan tulostimeen
voit tulostaa kuvia ilman tietokonetta.
Lisätietoja saat lähimmältä Canonjälleenmyyjältä.
Liite
Hakemisto
123
●● Avaa kameran liitännän kansi ja työnnä
kaapelin liitin kokonaan kameran liitäntään.
Valinnaisten lisävarusteiden
käyttäminen
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Toisto TV:ssä
Kameran perusteet
Stillkuvat
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Videot
Jos kytket kameran televisioon, voit katsella kuvia television suuremmasta
näytöstä.
Lisätietoja kytkemisestä ja tuloliitännöistä on television käyttöoppaassa.
●● Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan
television avulla (= 141).
Toisto teräväpiirtotelevisiossa
Voit katsella ottamiasi kuvia televisiosta yhdistämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon erikseen hankittavalla HDMI-kaapelilla
(enintään 2,5 metriä, kameraan liitettävässä päässä tyypin D liitin).
Kuvanlaadulla [ ] tai [ ] kuvattuja videoita voi katsella teräväpiirtotilassa.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
2
Liitä kamera televisioon.
3
Kytke televisioon virta ja aseta
televisio käyttämään ulkoista tuloa.
●● Aseta televisiotuloksi ulkoinen tulo,
johon kytkit kaapelin vaiheessa 2.
4
Kytke kameraan virta.
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Kytke kameraan virta painamalla
[
]-painiketta.
Wi-Fi-toiminnot
●● Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa. (Kameran
näytössä ei näy mitään.)
Asetusvalikko
●● Kun olet valmis, katkaise kameran ja
television virta ennen kaapelin irrottamista.
●● Kameran toimintoääniä ei toisteta, kun kamera on liitetty
teräväpiirtotelevisioon.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Työnnä kaapelin liitin television HDMIliitäntään kokonaan kuvan mukaisesti.
124
Ohjelmiston käyttäminen
Voit hyödyntää seuraavan ohjelmiston toimintoja lataamalla ohjelmiston
Canonin sivustosta ja asentamalla sen tietokoneeseen.
●● CameraWindow
-- Tuo kuvia tietokoneeseen
●● Image Transfer Utility
-- Määritä Image Syncin asetukset (= 108) ja vastaanota kuvia
●● Map Utility
-- Tarkastele kuviin lisättyjä GPS-tietoja kartalla
●● Voit katsoa ja muokata kuvia tietokoneessa käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa, joka on
yhteensopiva kameralla otettujen kuvien kanssa.
Tietokoneliitännät kaapelilla
Tietokoneympäristön tarkistaminen
Lisätietoja ohjelmiston järjestelmävaatimuksista ja yhteensopivuudesta
(mukaan lukien uusien käyttöjärjestelmien tuki) on Canonin sivustossa.
Ohjelmiston asentaminen
Kuvissa näkyvät esimerkit ovat Windows 7- ja Mac OS X 10.9
-käyttöjärjestelmistä.
1
Lataa ohjelmisto.
●● Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry
osoitteeseen http://www.canon.com/icpd/.
●● Avaa maasi tai alueesi sivusto.
●● Lataa ohjelmisto.
2
Asenna ohjelmisto.
●● Suorita asennus loppuun valitsemalla
[Easy Installation / Helppo asennus] ja
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Asennukseen voi kulua jonkin verran
aikaa tietokoneen suorituskyvyn ja
Internet-yhteyden mukaan.
●● Napsauta näytössä [Finish / Valmis]
tai [Restart / Käynnistä uudelleen],
kun asennus on valmis.
●● Käyttö edellyttää Internet-yhteyttä. Internet-yhteyden
käyttömaksut on maksettava erikseen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit poistaa ohjelmiston asennuksen noudattamalla näitä ohjeita.
-- Windows: Valitse [Käynnistä]-valikko ► [Kaikki ohjelmat] ►
[Canon Utilities] ja valitse sitten ohjelmisto asennuksen
poistamista varten.
-- Mac OS: Vedä [Ohjelmat]-kansiossa oleva [Canon Utilities]
-kansio roskakoriin ja tyhjennä sitten roskakori.
125
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Käyttämällä USB-kaapelia (myydään erikseen, kameraan kytkettävä pää:
Micro-B) voit liittää kameran tietokoneeseen ja tallentaa kuvia tietokoneeseen.
(2)
(1)
1
●● Valitse [Downloads Images From Canon
Camera / Lataa kuvat Canon-kamerasta]
ja valitse [OK].
Kameran perusteet
●● Kaksoisnapsauta [
2
Käynnistä kamera. CameraWindow
käynnistyy.
●● Kytke kameraan virta painamalla
[
]-painiketta.
●● Mac OS: Macintosh-tietokoneessa
CameraWindow tulee näyttöön,
kun kameran ja tietokoneen välinen
yhteys on muodostettu.
●● Windows: Noudata seuraavassa
annettuja ohjeita.
].
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
3
●● Kytke USB-kaapelin suurempi liitin
tietokoneen USB-porttiin. Lisätietoja
tietokoneen USB-liitännöistä on
tietokoneen käyttöoppaassa.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Liitä kamera tietokoneeseen.
●● Avaa kansi kameran virran ollessa
katkaistuna (1). Kun USB-kaapelin
pienempi liitin on kuvan mukaisessa
asennossa, aseta liitin kokonaan
kameran liitäntään (2).
Ennen käyttöä
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
●● Valitse [Import Images from Camera /
Tuo kuvat kamerasta] ja valitse sitten
[Import Untransferred Images /
Tuo siirtämättömät kuvat].
●● Kuvat siirretään tietokoneen
kuvakansioon erillisiin päivämäärän
perusteella nimettyihin kansioihin.
●● Kun kuvat on tallennettu, sulje
CameraWindow, sammuta kamera
]-painiketta ja irrota
painamalla [
kaapeli.
●● Voit katsoa tietokoneeseen tallentamiasi
kuvia käyttämällä valmiiksi asennettua
tai yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa,
joka on yhteensopiva kameralla otettujen
kuvien kanssa.
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Napsauta näytössä näkyvää ohjelman
].
muutoslinkkiä [
126
●● Windows 7: Jos näyttöön ei tule vaiheessa 2 kuvattua näyttöä,
napsauta tehtäväpalkin [ ]-kuvaketta.
●● Mac OS: Jos CameraWindow-sovellus ei tule näyttöön vaiheen 2
jälkeen, napsauta Dockin [CameraWindow]-kuvaketta.
●● Vaikka voit tallentaa kuvia tietokoneeseen yksinkertaisesti
liittämällä kameran tietokoneeseen ilman ohjelmistoa, seuraavat
rajoitukset ovat voimassa.
-- Kameran tietokoneeseen liittämisen jälkeen voi kestää
muutaman minuutin ajan, kunnes kameran kuvia voi käyttää.
-- Pystysuuntaiset kuvat saattavat tallentua vaakasuuntaisina.
-- Kuvien suojausasetukset saattavat poistua tietokoneeseen
tallennetuista kuvista.
-- Joitakin ongelmia voi ilmetä kuvien tai kuvatietojen
tallennuksessa käytössä olevan käyttöjärjestelmän version,
ohjelmiston tai kuvatiedostojen koon mukaan.
Ennen käyttöä
Kuvien tulostaminen
Kuvat voi tulostaa vaivattomasti liittämällä kameran tulostimeen.
Voit määrittää erätulostukseen lisättävät kuvat kamerassa, valmistella
tilauksia kuvakehityspalveluja varten ja valmistella tilauksia tai tulostaa
kuvia kuvakirjoja varten.
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP
-sarjan Compact Photo Printer -tulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä
olevat toiminnot vaihtelevat tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös
tulostimen käyttöoppaassa.
Kuvien tulostaminen helposti
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Stillkuvat
Videot
Tulosta kuvat liittämällä kamera USB-kaapelilla (myydään erikseen;
kameraan kytkettävä pää: Micro-B) PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
2
Liitä kamera tulostimeen.
●● Avaa liitäntöjen kansi. Pidä kaapelin
pienempää liitintä kuvan mukaisessa
asennossa ja aseta liitin kokonaan
kameran liitäntään.
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Liitä kaapelin iso pää tulostimeen.
Lisätietoja muista liitännöistä on
tulostimen käyttöoppaassa.
127
3
4
Kytke tulostimeen virta.
Kytke kameraan virta.
Stillkuvat
●● Kytke kameraan virta painamalla
[
]-painiketta.
5
1
2
Avaa tulostusnäyttö.
●● Paina [ ]-painiketta, valitse [
uudelleen [ ]-painiketta.
Videot
Avaa tulostusnäyttö.
●● Avaa tämä näyttö noudattamalla kohdan
”Kuvien tulostaminen helposti” (= 127)
vaiheiden 1–6 ohjeita.
Valitse kuva.
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita.
6
Ennen käyttöä
Tulostusasetusten määrittäminen
Määritä asetukset.
●● Valitse vaihtoehto [ ][ ]-painikkeilla ja
valitse sitten asetus [ ][ ]-painikkeilla.
] ja paina
Oletus
Päiväys
Tied.No.
7
Vastaa nykyisiä tulostimen asetuksia.
Tulostaa kuvat ja lisää niihin päivämäärän.
Tulostaa kuvat ja lisää niihin tiedostonumeron.
Tulostaa kuvat ja lisää niihin päivämäärän
Molemmat
ja tiedostonumeron.
–
Pois
Oletus Vastaa nykyisiä tulostimen asetuksia.
–
Pois
Käyttää kuvausajankohdan tietoja
Päällä
tulostusasetusten optimointiin.
P.silmä1 Korjaa punasilmäisyyttä.
Tulosta kuva.
●● Valitse [Tulosta] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
●● Tulostaminen alkaa nyt.
●● Jos haluat tulostaa muita kuvia, toista
edellä kuvatut toimenpiteet vaiheesta 5
alkaen, kun tulostus on suoritettu loppuun.
●● Kun lopetat tulostuksen, katkaise
kamerasta ja tulostimesta virta ja
irrota kaapeli.
●● Jos haluat lisätietoja Canon-merkkisistä PictBridge-yhteensopivista
tulostimista (myydään erikseen), katso kohtaa ”Tulostimet” (= 123).
kopiota
Rajaus
–
Paperiasetus
–
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
Määritä tulostettava kuva-alue (= 129).
Määritä paperikoko, asettelu ja muut tiedot
(= 129).
128
Kuvien rajaaminen ennen tulostamista
Kun rajaat kuvat ennen tulostamista, voit tulostaa haluamasi kuva-alueen
koko kuvan sijaan.
1
Valitse [Rajaus].
●● Kun olet tehnyt kohdan ”Tulostusasetusten
määrittäminen” (= 128) vaiheen 1 ja
siirtynyt tulostusnäyttöön, valitse [Rajaus]
ja paina [ ]-painiketta.
●● Rajauskehys tulee nyt näkyviin ja ilmaisee
tulostettavan kuva-alueen.
2
Säädä rajauskehystä tarpeen
mukaan.
Paperikoon ja -asettelun valitseminen ennen tulostusta
1
Valitse [Paperiasetus].
●● Kun olet tehnyt kohdan ”Tulostusasetusten
määrittäminen” (= 128) vaiheen 1
ja siirtynyt tulostusnäyttöön, valitse
[Paperiasetus] ja paina [ ]-painiketta.
2
●● Voit kääntää kehystä painamalla
[ ]-painiketta.
]-painiketta, valitse [OK]
●● Paina [
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
3
Tulosta kuva.
●● Tulosta noudattamalla kohdan
”Kuvien tulostaminen helposti”
(= 127) vaiheen 7 ohjeita.
●● Rajaus ei ehkä ole mahdollista pieniä kuvakokoja tai joitakin
kuvasuhteita käytettäessä.
●● Päivämäärät eivät ehkä tulostu oikein, jos rajaat kuvia,
].
joihin on valittu [Pvm-merkki
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Valitse paperikoko.
●● Valitse vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
●● Voit muuttaa kehyksen kokoa siirtämällä
zoomausvipua.
●● Voit siirtää kehystä painamalla
[ ][ ][ ][ ]-painikkeita.
Ennen käyttöä
3
Valitse paperityyppi.
●● Valitse vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
4
Valitse asettelu.
Hakemisto
●● Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
●● Kun valitset [Kuvamäärä]-asetuksen,
määritä arkkikohtainen kuvamäärä
painamalla [ ][ ]-painikkeita.
●● Paina [
5
]-painiketta.
Tulosta kuva.
129
Käytettävissä olevat asetteluasetukset
Oletus
Kehystetty
Ei kehystä
Kuvamäärä
Passikuva
Vakiokoko
Vastaa nykyisiä tulostimen asetuksia.
Tulostaa kuvan ympärille tyhjää tilaa.
Kehyksetön reunasta reunaan tulostus.
Valitse, montako kuvaa arkille tulostetaan.
Tulostaa henkilötodistuksiin soveltuvat kuvat.
Käytettävissä vain kuvissa, joiden kuvakokoasetus on L ja
kuvasuhde 4:3.
Valitse tulostuskoko.
Vaihtoehdot ovat 90 x 130 mm, postikortti ja leveät kopiot.
Stillkuvat
1
2
2
Valitse lyhyiden ja pitkien sivujen
pituudet.
●● Valitse haluamasi kohde painamalla
[ ][ ]-painikkeita. Valitse pituus
painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
3
Valitse tulostettava alue.
●● Valitse tulostusalue noudattamalla
kohdan ”Kuvien rajaaminen ennen
tulostamista” (= 129) vaiheen 2 ohjeita.
4
Avaa tulostusnäyttö.
3
Tulosta kuva.
Videoiden tulostusasetukset
Yksi
Sarja
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Valitse tulostustapa.
●● Valitse [ ] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja valitse sitten tulostustapa painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
Valitse [Passikuva].
●● Valitse kohdan ”Paperikoon ja -asettelun
valitseminen ennen tulostusta” (= 129)
vaiheiden 1–4 ohjeiden mukaan
[Passikuva] ja paina [ ]-painiketta.
Videot
●● Valitse video noudattamalla kohdan
”Kuvien tulostaminen helposti” (= 127)
vaiheiden 1–6 ohjeita. Näkyviin tulee
tämä näyttö.
Passikuvien tulostaminen
1
Ennen käyttöä
Videokuvien tulostaminen
Tulostaa näytössä parhaillaan olevan kuvan.
Tulostaa sarjan kuvia tietyltä aikaväliltä yhdelle arkille.
Voit tulostaa myös kansion numeron, tiedoston numeron ja
kuvan kohdalla kuluneen ajan määrittämällä [Kuvatiedot]asetukseksi [Päällä].
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit peruuttaa käynnissä olevan tulostuksen painamalla
[ ]-painiketta, valitsemalla [OK] ja painamalla sitten
uudelleen [ ]-painiketta.
●● Kun olet näyttänyt tulostettavan otoksen kohdan ”Katseleminen”
(= 64) vaiheissa 2–5 kuvatulla tavalla, voit myös siirtyä
vaiheen 1 näyttöön valitsemalla [ ][ ]-painikkeilla [ ] videon
ohjauspaneelissa ja painamalla sitten [ ]-painiketta.
Tulosta kuva.
130
Kuvien lisääminen tulostuslistaan (DPOF)
Stillkuvat
Videot
Kamerassa voi määrittää erätulostuksen (= 132) ja kuvakehityspalvelun
tilauksen asetukset. Voit seuraavassa kuvatulla tavalla valita jopa 998
muistikortissa olevaa kuvaa ja määrittää asianmukaiset asetukset, kuten
kopioiden määrän. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat
DPOF (Digital Print Order Format) -standardeja.
Tulostusasetusten määrittäminen
Määritä tulostusmuoto, mahdollisen päivämäärän tai tiedostonumeron
lisäys ja muut asetukset seuraavassa kuvatulla tavalla. Nämä asetukset
koskevat kaikkia tulostusluettelon kuvia.
●● Paina [
]-painiketta ja valitse sitten
[ ]-välilehdessä [Tulostusasetukset].
Valitse ja määritä asetukset haluamallasi
tavalla (= 25).
●● Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin
tilanteissa tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
●● [ ] saattaa näkyä kamerassa varoitten siitä, että muistikortissa
on tulostusasetukset, jotka on määritetty jossakin toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
●● Jos valitset [Luettelokuva]-asetuksen, et voi valita [Päällä]-asetusta
sekä [Päiväys]- että [Kuvanumero]-asetuksille samanaikaisesti.
●● Luettelokuvien tulostus ei ole käytettävissä joissakin Canonmerkkisissä, PictBridge-yhteensopivissa tulostimissa (myydään
erikseen).
●● Päivämäärä tulostetaan muodossa, joka vastaa [ ]-välilehdessä
olevia [Päiväys/Aika]-asetustietoja (= 17).
Yksittäisten kuvien tulostuksen määrittäminen
1
Vakio
Tulostustapa
Luettelokuva
Molemmat
Päiväys
Päällä
Pois
Kuvanumero
Päällä
Pois
Pyyhi DPOF
Päällä
Pois
Arkille tulostetaan yksi kuva.
Arkille tulostetaan useita kuvia normaalia
pienemmässä koossa.
Tulostaa sekä normaalit kuvat että
Hakemistot.
Tulostaa kuvat ja lisää niihin
kuvauspäivämäärän.
–
Tulostaa kuvat ja lisää niihin
tiedostonumeron.
–
Poistaa kaikki tulostusluettelon asetukset
tulostuksen jälkeen.
–
Valitse [Valitse kuvat&määrä].
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[ ]-välilehdestä [Valitse kuvat&määrä]
ja paina sitten [ ]-painiketta.
2
Valitse kuva.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Voit nyt määrittää kopioiden määrän.
●● Jos määrität kuvaan Hakemiston
tulostuksen, siihen merkitään [ ]-kuvake.
Voit peruuttaa kuvan luettelokuvan
tulostuksen painamalla [ ]-painiketta
uudelleen. [ ] ei tämän jälkeen enää
ole näkyvissä.
131
3
Määritä tulostettavien kopioiden
määrä.
●● Määritä tulostettavien kopioiden
määrä (enintään 99) painamalla
[ ][ ]-painikkeita.
●● Voit määrittää muiden kuvien tulostamisen
ja tulosteiden määrän toistamalla
vaiheet 2–3.
●● Luettelokuvien tulostuslaatua ei voi
määrittää. Tällöin voit valita vain
tulostettavat kuvat vaiheen 2 mukaisesti.
●● Kun olet valmis, palaa valikkonäyttöön
]-painiketta.
painamalla [
Kuva-alueen tulostuksen määrittäminen
●● Valitse kohdan ”Yksittäisten kuvien
tulostuksen määrittäminen” (= 131)
vaiheen 1 ohjeiden mukaan [Valitse alue]
ja paina [ ]-painiketta.
●● Määritä kuvat kohdan ”Alueen
valitseminen” vaiheiden 2 ja 3 (= 73)
ohjeiden mukaisesti.
●● Valitse [Valitse] painamalla
[ ][ ]-painikkeita ja paina
sitten [ ]-painiketta.
Kaikkien kuvien poistaminen tulostusluettelosta
●● Valitse kohdan ”Yksittäisten kuvien
tulostuksen määrittäminen” (= 131)
vaiheen 1 ohjeiden mukaan [Poista
valinnat] ja paina [ ]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Tulostusluetteloon (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen
●● Kun tulostuslistaan on lisätty kuvia
(= 131 – = 132), tämä näyttö tulee
näkyviin, kuten kytket kameran PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen. Valitse
[Tulosta nyt] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja tulosta sitten tulostuslistan kuvat
kätevästi painamalla [ ]-painiketta.
●● Kaikkia tilapäisesti keskeytettyjä DPOFtulostustöitä jatketaan seuraavasta
kuvasta.
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kaikkien kuvien tulostuksen määrittäminen
●● Valitse kohdan ”Yksittäisten kuvien
tulostuksen määrittäminen” (= 131)
vaiheen 1 ohjeiden mukaan [Kaikki kuvat]
ja paina [ ]-painiketta.
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
132
2
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Stillkuvat
Videot
Valokuvakirjoja voi määrittää kameraan valitsemalla muistikortilta enintään
998 kuvaa ja tuomalla ne tietokoneen ohjelmistoon. Kuvat tallentuvat
tietokoneessa omaan kansioonsa. Toiminto on kätevä, kun haluat tilata
valokuvakirjoja verkossa tai tulostaa niitä omalla tulostimella.
Valintatavan valinta
●● Paina [
]-painiketta, valitse
[
]-välilehdessä [Valokuvakirjan aset.]
ja valitse sitten kuvien valintatapa.
Valitse kuva.
Ennen käyttöä
●● Valitse kuva painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
●● Näytössä näkyy [
].
●● Voit poistaa kuvan valokuvakirjasta
painamalla [ ]-painiketta uudelleen.
[ ] ei tämän jälkeen enää ole näkyvissä.
Kuvien lisääminen yksitellen
1
Valitse [Valitse].
●● Valitse kohdan ”Valintatavan valinta”
(= 133) menettelyn mukaisesti [Valitse]
ja paina [ ]-painiketta.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
●● Kun olet valmis, palaa valikkonäyttöön
]-painiketta.
painamalla [
Muut kuvaustilat
Kaikkien kuvien lisääminen valokuvakirjaan
●● Valitse [Kaikki kuvat] koskettamalla sitä
kohdan ”Valintatavan valinta” (= 133)
mukaisesti ja paina [ ]-painiketta.
●● [ ] saattaa näkyä kamerassa varoitten siitä, että muistikortissa
on tulostusasetukset, jotka on määritetty jossakin toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
Perusopas
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Kaikkien kuvien poistaminen valokuvakirjasta
●● Valitse kohdan ”Valintatavan valinta”
(= 133) toimenpiteiden jälkeen
[Poista valinnat] ja paina [ ]-painiketta.
Liite
Hakemisto
●● Valitse [OK] painamalla [ ][ ]-painikkeita
ja paina sitten [ ]-painiketta.
133
Vianmääritys
Jos olet havainnut kamerassa mahdollisen ongelman, tarkista ensin
seuraavat seikat. Jos jäljempänä esitetyt ehdotukset eivät ratkaise
ongelmaa, ota yhteys Canonin asiakastukipalveluun.
Liite
Virta
Mitään ei tapahdu, kun ON/OFF-painiketta painetaan.
Kameran käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietoja
●●
●●
●●
●●
Varmista, että akku on ladattu (= 16).
Varmista, että akku on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti (= 16).
Varmista, että muistikortti-/akkutilan kansi on kunnolla kiinni (= 16).
Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa navat
vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen muutaman kerran.
Akku tyhjenee nopeasti.
●● Akun teho heikkenee matalissa lämpötiloissa. Yritä lämmittää akkua asettamalla
se esimerkiksi taskuusi varmistaen samalla, etteivät akun navat kosketa mitään
metalliesineitä.
●● Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa navat
vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen muutaman kerran.
●● Jos nämä toimenpiteet eivät auta, vaan akku tyhjenee edelleen nopeasti latauksen
jälkeen, akun käyttöikä saattaa olla lopussa. Hanki uusi akku.
Objektiivi ei vetäydy kameran sisään.
●● Älä avaa muistikortti-/akkutilan kantta, kun kameran virta on päällä. Sulje kansi,
kytke kameran virta päälle ja sammuta kamera uudelleen (= 16).
Akku on turvonnut.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Akun turpoaminen on normaalia, eikä siitä aiheudu mitään vaaraa. Jos akku
kuitenkin turpoaa niin paljon, ettei se mahdu kameraan, ota yhteys Canonin
asiakastukipalveluun.
Näyttö TV:ssä
Kameran kuvat näyttävät vääristyneiltä TV:ssä tai ne eivät näy lainkaan
(= 124).
134
Kuvaaminen
Kuvissa olevat kohteet näyttävät liian tummilta.
●● Paina toistotilassa (= 64) laukaisin puoliväliin (= 23).
●●
●●
●●
●●
Näyttö on outo hämärässä (= 24).
Kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat ylivalottuneita.
Kuvaaminen ei onnistu.
Näyttö on outo kuvattaessa.
●● Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin, mutta ne
tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki loisteputki- tai
LED‑valaistuksessa kuvattaessa.
Kuviin ei lisätä päiväysmerkkiä.
●● Määritä [Pvm-merkki
] -asetus (= 37). Huomaa, että päiväysmerkkejä ei
lisätä kuviin automaattisesti vain, koska olet määrittänyt [Päiväys/Aika]-asetuksen
(= 17).
●● Päiväysmerkkejä ei lisätä kuvaustiloissa (= 145), joissa [Pvm-merkki
]-asetusta ei voida määrittää (= 37).
[ ] vilkkuu näytössä, kun laukaisinta painetaan, eikä kuvaus onnistu
(= 31).
[ ] näkyy näytössä, kun laukaisin painetaan puoliväliin (= 31).
●●
●●
●●
●●
Määritä [Vakaustoiminto]-asetukseksi [Jatkuva] (= 41).
Nosta salama ja aseta salamatilaksi [ ] (= 62).
Suurenna ISO-herkkyyttä (= 55).
Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se paikallaan jotenkin muutoin. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]tilaksi kannattaa asettaa [Pois] (= 41).
Kuvat eivät tarkennu.
●● Tarkenna kohteet painamalla laukaisin puoliväliin, ennen kuin otat kuvan
painamalla laukaisimen pohjaan (= 23).
●● Varmista, että kohteet ovat tarkennusalueella (= 150).
●● Määritä [Tark. apuvalo] -asetukseksi [Päällä] (= 42).
●● Varmista, että tarpeettomat toiminnot, kuten makrot, on poistettu käytöstä.
Tarkennusalueet eivät tule näkyviin, eikä kamera tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
●● Yritä sommitella kuva siten, että suuren kontrastin kohteet on keskitetty, ennen
kuin painat laukaisimen puoliväliin, jotta tarkennusalueet näytetään oikein ja
kamera tarkentaa oikein. Muussa tapauksessa voit kokeilla painaa laukaisinta
puoliväliin toistuvasti.
●●
●●
●●
●●
Nosta salama ja aseta salamatilaksi [ ] (= 62).
Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä (= 54).
Säädä kontrastia i-Contrast-toiminnon avulla (= 55, = 81).
Käytä pistemittausta (= 54).
Laske salama ja aseta salamatilaksi [ ] (= 28).
Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä (= 54).
Käytä pistemittausta (= 54).
Vähennä kohteiden valaistusta.
Kuvat näyttävät liian tummilta salaman välähtämisestä huolimatta (= 31).
●● Kuvaa salaman toiminta-alueella (= 149).
●● Suurenna ISO-herkkyyttä (= 55).
Salamalla kuvatut kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat
ovat ylivalottuneita.
●● Kuvaa salaman toiminta-alueella (= 149).
●● Laske salama ja aseta salamatilaksi [ ] (= 28).
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy valkoisia pisteitä.
●● Tämä aiheutuu salaman valosta, joka on heijastunut pölystä tai vastaavista
ilmassa olevista hiukkasista.
Kuvat näyttävät rakeisilta.
●● Pienennä ISO-herkkyyttä (= 55).
●● Suuret ISO-herkkyydet saattavat tehdä kuvista rakeisia joissakin kuvaustiloissa
(= 46).
Kuvauskohteissa ilmenee punasilmäisyyttä.
●● Määritä [Lamppu]-asetukseksi [Päällä] (= 42), jos haluat, että
punasilmäisyyden vähennyksen valo (= 4) syttyy salamalla otetuissa kuvissa.
Huomaa, että kun punasilmäisyyden vähennyksen valo palaa (noin yhden
sekunnin), et voi ottaa kuvaa, koska valo vähentää punasilmäisyyttä. Parhaan
tuloksen saa, kun kuvauskohde katsoo punasilmäisyyden vähennyksen valoa
kohti. Kokeile myös lisätä valaistusta sisätiloissa ja läheltä kuvattaessa.
●● Muokkaa kuvia punasilmäkorjauksen avulla (= 81).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kuvien tallentaminen muistikortille kestää liian kauan tai jatkuva kuvaus
hidastuu.
●● Suorita muistikortin täydellinen alustus kamerassa (= 118).
Kuvausasetukset tai FUNC.-valikon asetuksia ei voi käyttää.
●● Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilojen mukaan. Katso lisätietoja
kohdista ”Eri kuvaustilojen toiminnot”, ”FUNC.-valikko” ja ”Kuvausvalikko”
(= 142–= 145).
135
Tarina-albumien kotinäyttö ei aukea painamalla [
Videoiden kuvaaminen
Kulunut aika näkyy virheellisesti tai tallennus keskeytetään.
●● Alusta muistikortti kamerassa tai vaihda korttiin, joka tukee nopeaa tallentamista.
Huomaa, että vaikka kuluneen ajan näyttö on virheellinen, muistikortilla olevien
videoiden pituus on todellisen tallennusajan mukainen (= 117, = 151).
[
]-merkki näkyy näytössä ja kuvaaminen keskeytyy automaattisesti.
●● Kameran sisäisen muistin puskuri on täyttynyt, sillä kamera ei pystynyt
tallentamaan muistikorttiin riittävän nopeasti. Kokeile jotakin seuraavista
toimenpiteistä:
-- Suorita muistikortin täydellinen alustus kamerassa (= 118).
-- Laske kuvanlaatuasetusta (= 39).
-- Vaihda muistikorttiin, joka tukee nopeaa tallentamista (= 151).
Zoomaaminen ei onnistu.
●● Zoomaaminen ei onnistu kuvattaessa videoita [
]-tilassa (= 48).
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
●● Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
Kyseessä ei ole toimintahäiriö.
Toisto
Toisto ei onnistu.
●● Kuvien ja videoiden toisto ei ehkä onnistu, jos tiedostonimiä tai kansiorakennetta
muutetaan tietokoneessa.
Toisto pysähtyy tai ääni ei kuulu.
●● Vaihda muistikorttiin, joka on alustettu täydellisesti kamerassa (= 118).
●● Hitaita lukunopeuksia käyttäville muistikorteille kopioituja videoita toistettaessa
saattaa ilmetä lyhyitä keskeytyksiä.
●● Kun videoita toistetaan tietokoneessa, kuvia saattaa jäädä pois tai ääni saattaa
katketa hetkellisesti, jos tietokoneen suorituskyky ei ole riittävän hyvä.
]-painiketta.
●● Kotinäyttö ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty tulostimeen. Katkaise
kameran yhteys tulostimeen.
●● Kotinäyttö ei ole käytettävissä Wi‑Fi-yhteyttä käytettäessä. Katkaise Wi‑Fi-yhteys.
Muistikortti
Muistikorttia ei tunnisteta.
●● Käynnistä kamera uudelleen siten, että muistikortti on paikallaan (= 22).
Tietokone
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ei onnistu.
●● Kokeile vähentää siirtonopeutta seuraavasti, kun yrität siirtää kuvia kaapelin
kautta tietokoneeseen.
]-painiketta. Pidä [
]-painiketta
-- Palaa toistotilaan painamalla [
painettuna ja paina [ ]- ja [ ]-painikkeita samanaikaisesti. Valitse seuraavassa
näytössä [B] painamalla [ ][ ]-painikkeita ja paina sitten [ ]-painiketta.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ääni ei kuulu videoita toistettaessa.
●● Säädä äänenvoimakkuutta (= 115), jos olet ottanut käyttöön [Äänetön]-asetuksen
(= 114) tai videon ääni on hiljainen.
●● Ääntä ei kuulu toistettaessa [ ]-tilassa (= 48) tallennettuja videoita, koska
ääntä ei tallenneta tässä tilassa.
136
Kuvien lähettäminen kestää kauan. / Langaton yhteys katkeaa.
Wi‑Fi
Yhteyttä Wi‑Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla [
]-painiketta.
●● Wi‑Fi-valikkoon ei voi siirtyä, kun kamera on kytketty kaapelilla tulostimeen tai
tietokoneeseen. Irrota kaapeli.
Laitetta/kohdetta ei voi lisätä.
●● Kameraan voidaan lisätä yhteensä 20 yhteystietokohdetta. Poista ensin
tarpeettomat yhteystiedot kamerasta ja lisää sitten uudet laitteet/kohteet (= 112).
●● Rekisteröidy verkkopalveluihin tietokoneella tai älypuhelimella (= 99).
●● Jos haluat lisätä älypuhelimen, asenna ensin älypuhelimeen Camera Connect
-ohjelmisto (= 88).
●● Jos haluat lisätä tietokoneen, asenna ensin tietokoneeseen CameraWindowohjelmisto. Tarkista myös tietokoneen ja Wi‑Fi-verkon käyttöympäristö ja asetukset
(= 94, = 95).
●● Älä käytä kameraa Wi‑Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä; tällaisia
laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, Bluetooth-laitteet ja muut 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivat laitteet.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa) ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
●● Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema kanava (= 149).
Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on suositeltavaa määrittää
tuettu kanava käsin.
Kuvia ei voi lähettää.
●● Kohdelaitteen tallennustila ei riitä. Lisää kohdelaitteen tallennustilan määrää
ja lähetä kuvat uudelleen.
●● Kohdekameran muistikortin kirjoitussuojakytkin on asetettu lukittuun asentoon.
Siirrä kirjoitussuojakytkin avattuun asentoon.
●● Kuvia ei voida lähettää CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tai muihin
verkkopalveluihin, jos siirrät kuvatiedostoja tai -kansioita tai nimeät ne
uudelleen tietokoneessa, joka ottaa vastaan tukiaseman kautta lähetetyt
kuvat kuvasynkronoinnin avulla (= 108). Varmista ennen kuvien tai kansioiden
siirtämistä tai nimeämistä uudelleen tietokoneessa, että kuvat on jo lähetetty
CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tai muuhun verkkopalveluun.
●● Useiden kuvien lähettäminen voi kestää kauan. Yritä muuttaa kuvien kokoa,
mikä lyhentää lähetysaikaa (= 107).
●● Videoiden lähettäminen voi kestää kauan.
●● Älä käytä kameraa Wi‑Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä; tällaisia
laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, Bluetooth-laitteet ja muut 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivat laitteet. Huomaa, että kuvien lähettäminen voi kestää
] olisi näkyvissä.
kauan, vaikka [
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
Tietokoneeseen tai älypuhelimeen ei tule ilmoitusviestiä, kun CANON
iMAGE GATEWAY on lisätty kameraan.
●● Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on oikea, ja kokeile lisätä kohde uudelleen.
●● Tarkista tietokoneen tai älypuhelimen sähköpostiasetukset. Jos ne on
määritetty siten, että sähköposti tietyiltä toimialueilta estetään, et ehkä
pysty vastaanottamaan ilmoitusviestiä.
Haluan poistaa Wi‑Fi-yhteystiedot ennen kameran hävittämistä tai
antamista toiselle käyttäjälle.
●● Palauta Wi‑Fi-asetukset (= 113).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kuvien kokoa ei voi muuttaa lähettämistä varten.
●● Kuvien kokoa ei voi muuttaa niiden alkuperäistä kuvakokoasetusta suuremmaksi.
●● Videoiden kokoa ei voi muuttaa.
137
Näytössä näkyvät ilmoitukset
Jos virheilmoitus tulee näkyviin, toimi seuraavasti.
Kuvaus tai toisto
Ei muistikorttia
●● Muistikortti on saatettu asettaa väärin päin. Aseta muistikortti uudelleen
paikalleen oikein päin (= 16).
Muistikortti lukittu
●● Muistikortin kirjoitussuojakytkin on lukitusasennossa. Siirrä kirjoitussuojakytkin
avattuun asentoon (= 16).
Ei voi tallentaa!
●● Kuvausta on yritetty ilman, että kameraan on asetettu muistikorttia.
Aseta muistikortti paikalleen oikein päin kuvaamista varten (= 16).
Muistikorttihäiriö (= 118)
●● Jos sama virheilmoitus tulee näyttöön senkin jälkeen, kun olet alustanut tuetun
muistikortin (= 2) ja asettanut sen oikein päin (= 16), ota yhteyttä Canonin
asiakastukipalveluun.
Kortin tila ei riitä
●● Muistikortin vapaa tila ei riitä kuvaamiseen (= 28, = 44, = 53) tai kuvien
muokkaamiseen (= 79). Poista joko tarpeettomat kuvat (= 74) tai aseta
kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa (= 16).
Lataa akku (= 16)
Ei kuvaa
●● Muistikortilla ei ole kuvia, jotka voisi näyttää.
Suojattu! (= 72)
Tunnistamaton kuvatiedosto / Yhteensopimaton JPEG / Kuva liian suuri /
MOV-tietoja ei voi toistaa
●● Kuvia, joita ei tueta, tai vioittuneita kuvia ei voi näyttää.
●● Kuvia ei ehkä voi näyttää, jos niitä on muokattu tietokoneessa, niiden
tiedostonimiä on muutettu tai ne on otettu jollakin toisella kameralla.
Ei voi suurentaa!/Sisältöä ei voi toistaa sekoitustilassa/Ei voi kääntää/
Kuvan muunnos ei mahdollista/Ei voi korjata/Kuvaa ei voi valita.
●● Seuraavat toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kuvissa, joiden tiedostonimiä
on muutettu, joita on jo muokattu tietokoneessa tai jotka on otettu jollakin toisella
kameralla. Huomaa, että tähdellä (*) merkityt toiminnot eivät ole käytettävissä
videoissa.
Suurennus* (= 70), Sekoitus* (= 71), Kääntö* (= 76), Suosikit (= 78),
Muokkaus* (= 79), Tulostuslista* (= 131) ja Valokuvakirjan asetukset*
(= 133).
Virheell. valinta-alue
●● Olet kuvien valinta-aluetta (= 73, = 76, = 132) määrittäessäsi yrittänyt
valita ensimmäisen kuvan, joka oli viimeisen kuvan jälkeen, tai päinvastoin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Ylittää valintarajan
●● Tulostuslistaan (= 131) tai valokuvakirjan asetuksiin valittiin yli 998 kuvaa
(= 133). Valitse enintään 998 kuvaa.
●● Tulostuslistan (= 131) tai valokuvakirjan asetusten (= 133) tallennus ei
onnistunut. Vähennä valittujen kuvien määrää ja yritä uudelleen.
●● Olet yrittänyt valita yli 500 kuvaa Suojaus- (= 72), Poista- (= 74), Suosikit(= 78), Tulostuslista- (= 131) tai Valokuvakirjan aset. (= 133) -valikosta.
Virheellinen nimi!
●● Kansiota ei voitu luoda tai kuvia ei voitu tallentaa, koska suurin kortin tukema
kuvien tallennukseen käytettävien kansioiden numero (999) on saavutettu
ja suurin tuettu kansion kuviin liitettävä kuvanumero (9999) on saavutettu.
Vaihda [ ]-välilehdessä [Kuvanumerointi]-asetukseksi [Aut.nollaus] (= 118)
tai alusta muistikortti (= 117).
Objektiivivirhe
●● Tämä virhe saattaa ilmetä, jos objektiivista pidetään kiinni sen liikkuessa tai jos
kameraa käytetään pölyisessä tai hiekkaisessa ympäristössä.
●● Jos tämä virheilmoitus tulee näkyviin, kamera on saattanut vaurioitua. Ota tässä
tapauksessa yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun.
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kameravirhe havaittu (virheen numero)
●● Jos tämä virheilmoitus tulee näkyviin heti kuvan ottamisen jälkeen, kuva ei ehkä
ole tallentunut. Vaihda toistotilaan ja tarkista kuva.
●● Jos tämä virheilmoitus tulee näkyviin, kamera on saattanut vaurioitua. Kirjoita
tässä tapauksessa virheen numero (Exx) muistiin ja ota yhteyttä Canonin
asiakastukipalveluun.
138
Tiedostovirhe
●● Tulostaminen (= 127) saattaa epäonnistua muilla kameroilla otetuille valokuville
tai kuville, joita on muutettu tietokoneohjelmalla, vaikka kamera olisi yhdistettynä
tulostimeen.
Tulostushäiriö
●● Tarkista paperikokoasetus (= 129). Jos tämä virheilmoitus tulee näkyviin,
vaikka asetus on määritetty oikein, käynnistä tulostin uudelleen ja tee asetus
kamerassa uudelleen.
Musteen säiliö täynnä
●● Kun haluat vaihtaa käytetyn musteen säiliön, ota yhteyttä Canonin
asiakastukipalveluun.
Wi‑Fi
Yhteys epäonnistui
●● Tukiasemia ei tunnistettu. Tarkista tukiaseman asetukset (= 95).
●● Laitetta ei löydy. Katkaise kamerasta virta, kytke kameraan virta uudelleen ja yritä
muodostaa yhteys uudelleen.
●● Tarkista laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja varmista, että se on valmiina
yhteyden muodostamista varten.
Tukiasemaa ei voi määrittää
●● Usean tukiaseman WPS-painiketta painettiin samaan aikaan. Yritä muodostaa
yhteys uudelleen.
Tukiasemia ei löytynyt
●● Varmista, että tukiaseman virta on kytkettynä.
●● Kun muodostat yhteyden tukiasemaan manuaalisesti, varmista, että olet antanut
oikean SSID-tunnuksen.
Lähetys epäonnistui
Muistikorttihäiriö
Ennen käyttöä
●● Jos sama virheilmoitus tulee näyttöön, vaikka olet asettanut kameraan alustetun
muistikortin oikein päin, ota yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun.
Perusopas
Vastaanotto epäonnistui
Kortin tila ei riitä
Laaja käyttöopas
●● Kohdekameran muistikortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa kuvien vastaanottamiseen.
Vapauta muistikortilla tilaa poistamalla kuvia tai aseta kameraan muistikortti, jossa
on tarpeeksi tilaa.
Vastaanotto epäonnistui
Muistikortti lukittu
●● Kuvia vastaanottavan kameran muistikortin kirjoitussuojakytkin on asetettu lukittuun
asentoon. Siirrä kirjoitussuojakytkin avattuun asentoon.
Vastaanotto epäonnistui
Virheellinen nimi!
●● Kun vastaanottavassa kamerassa on saavutettu suurin kansionumero (999) ja
suurin kuvanumero (9999), kuvia ei voi vastaanottaa.
Palvelimen tila ei riitä
●● Vapauta tilaa poistamalla CANON iMAGE GATEWAY -palveluun lähetetyt
tarpeettomat kuvat.
●● Tallenna kuvasynkronoinnin välityksellä (= 108) lähetetyt kuvat tietokoneeseesi.
Tarkista verkkoasetukset
●● Varmista, että tietokone pystyy muodostamaan Internet-yhteyden nykyisillä
verkkoasetuksilla.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Virheellinen salasana / Virheelliset Wi‑Fi-suojausasetukset
●● Tarkista tukiaseman suojausasetukset (= 95).
IP-osoiteristiriita
●● Palauta IP-osoite, jotta se ei ole ristiriidassa toisen IP-osoitteen kanssa.
Katkaistu / Vastaanotto epäonnistui / Lähetys epäonnistui
●● Ympäristö saattaa häiritä Wi‑Fi-signaaleja.
●● Vältä kameran Wi‑Fi-toiminnon käyttöä mikroaaltouunien, Bluetooth-laitteiden
ja muiden 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivien laitteiden läheisyydessä.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa) ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
●● Tarkista yhdistetty laite ja varmista, että siinä ei ole virheitä.
139
Näytössä näkyvät tiedot
Kuvaaminen (tietonäyttö)
(28)
(9) (10)(11)(12) (13) (14) (15)
(1)
(29) (30)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(19)
(2)
(18) Hybridiautomaattitila (= 30)
(26) i-Contrast (= 55)
(19) Salamatoiminto (= 62)
(27) ISO-herkkyys (= 55)
(20) Päiväysmerkki (= 37)
(28) Zoomauspalkki (= 28)
Perusopas
(21) Valotuksen lukitus (= 54)
(22) Valotusaika
(29) Vakaustoiminnon kuvake
(= 33)
Laaja käyttöopas
(23) AE-mittauspistekehys (= 54)
(30) Automaattinen zoomaus (= 35)
(24) Aukon arvo
(31) Aikavyöhyke (= 115)
(25) Valotuksenkorjaustaso (= 54)
(32) Kuvanvakaus (= 41)
* Ilmoittaa [
]-tilassa otettavissa olevien kuvien määrän.
Akun varaustaso
Näyttö
Tiedot
Riittävä varaus
(6)
Hieman tyhjentynyt, mutta riittävä
(7)
(20)
(8)
(21) (22) (23) (24) (25)
(31) (32)
(26)(27)
(10) Tallennettavissa oleva kuvamäärä
(= 151)*
(1)
Akun varaustaso (= 140)
(2)
Valkotasapaino (= 56)
(3)
My Colors (= 56)
(11) Itselaukaisu (= 36)
(4)
Kuvaustapa (= 38)
(12) Videolaatu (= 39)
(5)
Ekotila (= 116)
(13) Jäljellä oleva aika (= 151)
(6)
Ristikko (= 40)
(7)
Kameran tärähdysvaroitus
(= 31)
(14) Zoomaussuurennus (= 34),
Digitaalinen telejatke (= 59)
(8)
Mittausmenetelmä (= 54)
(9)
Stillkuvien pakkaus (= 63),
Kuvakokoasetus (= 39)
(vilkkuu punaisena)
[Lataa akku]
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Akun varaustila ilmaistaan näyttökuvakkeella tai ilmoituksella.
(5)
Ennen käyttöä
Lähes tyhjä – vaihda akku pian
Tyhjä – vaihda akku heti
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
(15) Tarkennusalue (= 58)
(16) Kuvaustila (= 142),
Kuvauskohteen kuvake (= 32)
(17) Tarkennusalue (= 59)
140
(25) Valkotasapaino (= 56)
Toistaminen (tarkka tietonäyttö)
(26) Punasilmäkorjaus (= 81)
●● Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan
television avulla (= 124).
(8) (9) (10) (11) (12)(13) (14)
(1)
Perusopas
Laaja käyttöopas
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ennen käyttöä
(24) (25)(26)
Yhteenveto videon ohjauspaneelista
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä videon ohjauspaneelissa,
jonka voi avata kohdassa ”Katseleminen” (= 64) esitetyn mukaisesti.
Poistu
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Toista
Hidastustoisto (Voit säätää toistonopeutta painamalla
[ ][ ]-painikkeita. Ääntä ei toisteta.)
P-tila
Toistotila
Videon toisto (= 64), Linkitetyn
videokoosteen toisto (= 67),
Ryhmän toisto (= 69)
(13) Kuvasynkronointi (= 108)
Siirry taaksepäin* tai Edellinen leike (= 83) (Voit jatkaa
siirtymistä taaksepäin pitämällä tätä [ ]-painiketta painettuna.)
(14) Kansion numero – kuvanumero
(= 118)
Edellinen kuva (Voit kelata nopeasti taaksepäin pitämällä
[ ]-painiketta painettuna.)
(2)
My Colors (= 56),
Luova otos -tehoste (= 44)
(15) Valitun kuva numero /
Kuvien kokonaismäärä
Lisävarusteet
(3)
Histogrammi (= 66)
Seuraava kuva (Voit kelata nopeasti eteenpäin pitämällä
[ ]-painiketta painettuna.)
(4)
Ryhmän toisto (= 69),
Videokoosteet (= 66)
(16) Valotusaika (stillkuvat),
Kuvan laatu / Kuvataajuus (videot)
(= 39)
Siirry eteenpäin* tai Seuraava leike (= 83) (Voit jatkaa
siirtymistä eteenpäin pitämällä [ ]-painiketta painettuna.)
Liite
(5)
Pakkaus (kuvan laatu) (= 63) /
Kuvakokoasetus (= 39),
MP4 (videot)
(1)
(6)
Suojaus (= 72)
(7)
Suosikit (= 78)
(8)
Valotuksenkorjaustaso (= 54)
(9)
ISO-herkkyys (= 55),
Toistonopeus (= 48)
(10) Kuvaustila (= 142)
(17) Aukon arvo
Poista leike (näkyvissä vain, kun videokooste on valittuna, = 83)
(18) Salama (= 62)
Editointi (= 82)
(19) i-Contrast (= 55, = 81)
Näkyy, kun kamera on liitetty PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen (= 127).
(20) Tarkennusalue (= 58)
(21) Tiedostokoko
(22) Stillkuvat: Kuvakokoasetus
(= 151)
Videot: Toistoaika (= 151)
(11) Mittausmenetelmä (= 54)
(23) Kuvauspäivämäärä ja -aika
(= 17)
(12) Akun varaustaso (= 140)
(24) Kuvan muokkaus (= 79)
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Hakemisto
* Tuo kuvan näkyviin noin 4 sekuntia nykyistä kuvaa ennen tai nykyisen kuvan jälkeen.
●● Videon toiston aikana voit siirtyä taakse- tai eteenpäin (tai edelliseen
tai seuraavaan kohtaukseen) painamalla [ ][ ]-painikkeita.
141
Ennen käyttöä
Toiminnot ja valikkotaulukot
Perusopas
Laaja käyttöopas
Eri kuvaustilojen toiminnot
Kameran perusteet
Kuvaustila
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Toiminto
Valotuksen korjaus (= 54)
Salama (= 62)
Tarkennusalue (= 58)
Seurantakehyksen kohteen valinta (= 60)
Vaihda kuvausnäyttöä (= 24)
*1 Ei käytettävissä, mutta siirtyy joissakin tapauksissa [
]-tilaan.
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
*1
O
O
–
–
O
O
–
*1
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
–
–
O
O
O
*1
O
O
–
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
–
–
O
–
O
–
O
O
–
–
O
O
–
–
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
–
O
O
–
–
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O Käytettävissä tai automaattisesti määritetty.
– Ei käytettävissä.
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
142
Ennen käyttöä
FUNC.-valikko
Perusopas
Kuvaustila
Laaja käyttöopas
Toiminto
Valonmittaus (= 54)
My Colors (= 56)
*1 *1
Valkotasapaino (= 56)
*2
ISO-herkkyys (= 55)
AUTO
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Itselaukaisu (= 36)
Itselaukaisun asetukset (= 36)
Viive*3
Kuvat*4
Kuvaustapa (= 38)
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
*1 Valkotasapaino ei ole käytettävissä.
*2 Asetettavissa alueella 1–5: kontrasti, terävyys ja värikylläisyys sekä punaisen, vihreän,
sinisen ja ihonvärin sävy.
*3 Asetus ei voi olla 0 sekuntia tiloissa, joissa kuvamäärää ei ole valittu.
*4 Yksi kuva (ei voi muokata) tiloissa, joissa kuvamäärää ei ole valittu.
O Käytettävissä tai automaattisesti määritetty.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
– Ei käytettävissä.
143
Kuvaustila
Toiminto
Stillkuvan kuvasuhde (= 38)
Kuvakoko (= 39)
Pakkaus (= 63)
Videolaatu (= 39)
Automaattinen zoomaus (= 35)
Ennen käyttöä
Perusopas
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
*1
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
–
–
–
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
–
O
–
O
–
–
–
–
–
O
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
–
*2
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
*1 Vain [
] ja [
] ovat käytettävissä.
*2 Synkronoi kuvasuhdeasetuksen kanssa ja asetetaan automaattisesti (= 48).
O Käytettävissä tai automaattisesti määritetty.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
– Ei käytettävissä.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
144
Ennen käyttöä
Kuvausvalikko
Perusopas
Kuvaustila
Laaja käyttöopas
Toiminto
Tarkennusalue (= 59)
Kasvo AiAF
Seurantakehys
Keskellä
AF-alueen koko (= 59)*1
Normaali
Pieni
Digitaalinen zoomaus (= 34)
Vakio
Pois
1,6x/2,0x
AF-piste zoom (= 40)
Päällä
Pois
Servo AF (= 61)
Päällä
Pois
Jatkuva tarkennus (= 62)
Päällä
Pois
*1 Käytettävissä, kun tarkennusalue lukitaan arvoon [Keskellä].
]-tilassa.
*2 [Päällä], kun kohteen liikettä havaitaan [
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
–
–
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
O
O
–
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
*2
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O Käytettävissä tai automaattisesti määritetty.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
– Ei käytettävissä.
145
Kuvaustila
Toiminto
Tarkennuksen apuvalo (= 42)
Päällä
Pois
Salama-asetukset (= 42)
Lamppu
Päällä/Pois
i-Contrast (= 55)
Automaatti
Pois
Näytä kuva kuvauksen jälk. (= 43)
Pois/Nopea
Näyttöaika
2 sek./4 sek./8 sek./Pito
Pois
Näyttötiedot
Tarkka
Ristikko (= 40)
Päällä/Pois
Vakausaset. (= 41)
Pois
Vakaustoiminto
Jatkuva
Laukaisin
1
Dyn. kuvanv.
2
Pvm-merkki (= 37)
Pois
Päiväys/Päiväys&aika
Koost. tyyppi (= 30)
Sis. stillkuv / Ei stillkuv.
Ennen käyttöä
Perusopas
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
O
O
–
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
–
–
O
O
–
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O Käytettävissä tai automaattisesti määritetty.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
– Ei käytettävissä.
146
Asetukset-välilehti
Ennen käyttöä
Toistovalikko
Vaihtoehto
Viitesivu
Vaihtoehto
Viitesivu
Äänetön
= 114
Albumin toisto
= 84
Äänitaso
= 115
Luett./toista koosteita
= 67
Vinkit
= 115
Kuvaesitys
= 70
Päiväys/Aika
= 17
Poista
= 74
Aikavyöhyke
= 115
Suojaus
= 72
Obj. sulkuviive
= 116
Kuvan kääntö
= 76
Ekotila
= 116
Suosikit
= 78
Virransäästö
= 23, = 116
Valokuvakirjan aset.
= 133
Näytön kirkkaus
= 117
i-Contrast
= 81
Käynnistyskuva
= 117
Punasilmäkorjaus
= 81
Alusta
= 117
Rajaus
= 79
Kuvanumerointi
= 118
Muuta kuvakoko
= 79
Luo kansio
= 119
My Colors
= 80
Yksiköt
= 119
–
Siirtymätapa
= 64
Videojärjest.
Vieritysnäyttö
Langatt. tiedonsiirtoasetukset
= 64
= 87
Kuvien ryhmitt.
Sertifiointilogon näyttö
= 69
= 119
Automaatti kääntö
Kieli
= 77
= 19
Jatka
Aset. palautus
= 120
= 64
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
147
Tulostusvalikko
Käsittelyohjeita
Vaihtoehto
Tulosta
Viitesivu
–
●● Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista
sitä koville iskuille.
Valitse kuvat&määrä
= 131
Valitse alue
= 132
Kaikki kuvat
= 132
●● Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien ja laitteiden lähelle. Ne voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja poistaa kuvatietoja.
Poista valinnat
= 132
Tulostusasetukset
= 131
Toistotila FUNC.-valikko
Vaihtoehto
Viitesivu
Kuvan kääntö
= 76
Suojaus
= 72
Suosikit
= 78
Poista
= 74
Tulostaminen
= 127
Ryhmän toisto
= 69
Toista video
= 64
Toista linkit. kooste
= 67
Sekoitus
= 71
Kuvahaku
= 68
Kuvaesitys
= 70
●● Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa, pyyhi kamera
kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
Älä hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
P-tila
●● Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista. Jos puhdistaminen
on vaikeaa, ota yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun.
Toistotila
●● Äkillisten lämpötilan muutosten (kun kamera siirretään kylmästä
lämpimään) seurauksena aiheutuva kosteuden muodostuminen voidaan
estää asettamalla kamera ilmatiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen
mukautua lämpötilaan vähitellen ennen pussista poistamista.
●● Jos kameraan tiivistyy vettä, lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen tässä tilassa saattaa vaurioittaa kameraa. Poista
muistikortti ja akku kamerasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin kosteus
on haihtunut.
●● Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa
säilytysastiassa. Jos akku on pitkiä aikoja käyttämättömänä,
voit säilyttää sen suorituskyvyn lataamalla sen noin kerran vuodessa
ja käyttämällä sitä kamerassa, kunnes varaus on kulunut loppuun.
Aseta akku sitten säilytykseen.
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
148
Sisäinen salama
Salaman kantama
(laajakulmapää).................................50 cm – 4,0 m
Salaman kantama
(teleasentopää)..................................1,0–2,0 m
Tekniset tiedot
Kamera
Kuvakenno
Kameran teholliset pikselit
(Kuvankäsittely voi vähentää
pikselien määrää.) ................................Noin 20,2 miljoonaa pikseliä
Pikseleitä yhteensä............................Noin 21,1 miljoonaa pikseliä
Kuvan koko........................................1/2,3-tyyppi
Objektiivi
Polttoväli
(35 mm:n kameraa vastaava)..................4,5–112,5 mm (25–625 mm)
Zoomaussuurennus...........................25×
Digitaalinen zoomaus
Suurennus.........................................Noin 4×
Enimmäissuurennus
(digitaalinen x optinen zoomaus).......Noin 100×
Polttoväli
(maksimiteleasento,
35 mm:n kameraa vastaava)...................Vastaa noin 2500 mm
Näyttö
Tyyppi................................................TFT-nestekidevärinäyttö
Näytön koko.......................................7,5 cm (3,0 tuumaa)
Teholliset pikselit................................Noin 922 000 pistettä
Jatkuva kuvaus
(CIPA-periaatteiden mukaan)
Nopeus
(Vaihtelee kohteen, zoomin asennon
ja muiden kuvaustekijöiden sekä
muistikortin merkin mukaan.) ..................Normaali jatkuva kuvaus
Automaatti/P-tiloissa:
Noin 2,5 kuvaa/sek.
Normaali jatkuva kuvaus Nopea
jatkuva kuvaus -tilassa:
Noin 7,1 kuvaa/sek.
Valotusaika
Automaattitila
(automaattiset asetukset)..................1–1/2000 sek.
Kantama kaikissa kuvaustiloissa
Maks.................................................15 sek.
Min....................................................1/2000 sek.
Nopeus (yksikkö: sek.)......................Pitkä valotus -tila
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1
Aukko
F-luku.................................................3,2/9,0 (L)
6,6/18 (T)
AF
Tarkennusalue...................................Kasvojen tunnistus, AiAF
(tarkennusalueiden määrä:
enintään 9), Seur.kehys, Keskellä
Tiedostomuoto.......................................Design rule for Camera File
system (DCF) -järjestelmän
mukainen, DPOF (versio 1.1)
-yhteensopiva
Tietotyyppi (stillkuvat)
Kuvien tiedostomuoto........................Exif 2.3 (DCF 2.0)
Kuvatyyppi.........................................JPEG
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Tietotyyppi (videot)
Tallennusmuoto.................................MP4
Video..................................................MPEG-4 AVC/H.264
Ääni...................................................MPEG-4 AAC-LC (monauraalinen)
Virtalähde
Akku...................................................NB-13L
149
Liitäntä
Langallinen........................................Hi-Speed USB (Micro)
HDMI (tyyppi D)
Langaton............................................Wi‑Fi
Tekniset tiedot: IEEE 802.11b/g/n
Taajuus: 2,4 GHz
Kanavat: 1 – 11
Suojaus: WEP, WPA-PSK (AES/
TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
NFC
Käyttöympäristö
Lämpötilat..........................................0–40 °C
Mitat (CIPA-periaatteiden mukaan)
(LxKxS)..................................................96,9 x 56,9 x 27,9 mm
Paino (CIPA-periaatteiden mukaan)
Mukaan lukien akku ja muistikortti.....Noin 182 g
Pelkkä kamera...................................Noin 158 g
Kuvien määrä / tallennusaika, toistoaika
Ennen käyttöä
Kuvien määrä
(CIPA-periaatteiden mukaan)
Noin 295 kuvaa
Perusopas
Kuvien määrä ekotilassa
Noin 405 kuvaa
Laaja käyttöopas
Videon tallennusaika
(CIPA-periaatteiden mukaan)*1
Videon tallennusaika
(jatkuva kuvaus)*2
Toistoaika*3
Noin 1 tunti 5 minuuttia
Kameran perusteet
Noin 1 tunti 45 minuuttia
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Noin 6 tuntia
Muut kuvaustilat
*1
Kokonaisaika kuvattaessa jatkuvasti seuraavissa olosuhteissa:
]-tilassa, kun kaikki muut asetukset on määritetty oletusarvoiksi
-[
- Kun tallennetaan, pysäytetään, zoomataan ja kytketään kameran virtaa
päälle ja pois
*2Kokonaisaika kuvattaessa jatkuvasti seuraavissa olosuhteissa:
]-tilassa, kun kaikki muut asetukset on määritetty oletusarvoiksi
-[
- Automaattinen pysäyttäminen/jatkaminen, kun tallennuskohtainen
enimmäisaika tai -kapasiteetti on saavutettu
*3Aika stillkuvista muodostuvaa diaesitystä toistettaessa.
Kuvausetäisyys
Kuvaustila Tarkennusalue
–
Muut tilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Suurimmalla
laajakulmaasetuksella ( )
Suurimmalla
teleasennolla ( )
1 cm – ääretön
1,0 m – ääretön
5 cm – ääretön
1,0 m – ääretön
1–50 cm
–
3,0 m – ääretön
3,0 m – ääretön
Liite
Hakemisto
150
Kuvien määrä muistikortissa
Tallennusaika muistikorttia kohden
Otosten määrä muistikorttia kohti kuvasuhteella (= 38) 4:3 on seuraava:
Huomaa, että käytettävissä olevien otosten määrä vaihtelee kuvasuhteen
mukaan.
Kuvien määrä 16 Gt:n muistikorttia kohden (noin)
1766
2980
3546
5925
9344
16755
10798
53992
Pikseleitä
Ennen käyttöä
Tallennusaika 16 Gt:n
Yhden videon
muistikorttia kohden (noin) tallennusaika (noin)
(1920 x 1080) 1 tunti 8 min 34 s
29 min 59 s
(1280 x 720)
3 tuntia 58 min 1 s
29 min 59 s
(640 x 480)
8 tunti 25 min 48 s
1 tunti
●● Taulukon arvot perustuvat Canonin standardeihin, ja ne voivat
vaihdella kohteen, muistikortin tai kameran asetusten mukaan.
●● Yksittäisten videoiden tallennusajat perustuvat muistikortteihin,
joilla on määrityksenä SD Speed Class 10. Tallennus voi pysähtyä,
jos käytetään alempien nopeusluokkien kortteja. Tallennus päättyy
myös automaattisesti, kun tallennettavan tiedoston tiedostokoko
saavuttaa 4 Gt tai kun kortti tulee täyteen.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
80988
●● Arvot on mitattu Canonin mittausehtojen mukaan. Arvot voivat
vaihdella kohteen, muistikortin tai kameran asetusten mukaan.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
151
Akku NB-13L
Tyyppi:
Nimellisjännite:
Nimelliskapasiteetti:
Latauskerrat:
Käyttölämpötilat:
Ennen käyttöä
Ladattava litiumioniakku
3,6 V DC
1 250 mAh
Noin 300 kertaa
0–40 °C
Latauslaite CB-2LH/CB-2LHE
Syöttöteho: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Lähtöteho:
4,2 V DC, 0,7 A
Latausaika:
Noin 2 h 10 min. (kun käytössä on NB-13L)
Käyttölämpötilat:
5–40 °C
●● Koko, paino ja otettavissa olevien kuvien määrä perustuvat CIPA
(Camera & Imaging Products Association) -järjestön
mittausperiaatteisiin.
●● Joissakin kuvausolosuhteissa otettavissa olevien kuvien määrä
ja tallennusaika saattavat olla edellä ilmoitettua pienempiä.
●● Kuvien määrä / aika täyteen ladatulla akulla.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
152
Hakemisto
A
Akku
Ekotila 116
Lataaminen 16
Taso 140
Virransäästö 23
Akut → Päiväys/Aika
(päiväys/aika-paristo)
Virransäästö 23
Asetusten palautus 120
Automaattitila (kuvaustila) 19, 28
AV-kaapeli 124
C
Camera Connect 88
CameraWindow 94, 125
CANON iMAGE GATEWAY 87, 99
D
H
Hakeminen 68
HDMI-kaapeli 124
Hihna 2, 15
Hybridiautomaattitila (kuvaustila) 30
Hymy (kuvaustila) 50
I
i-Contrast 55, 81
Ilotulitus (kuvaustila) 46
ISO-herkkyys 55
Itselaukaisu 36
Itselaukaisun mukauttaminen 36
Kahden sekunnin itselaukaisu 36
Kasvoitselaukaisu
(kuvaustila) 51
Räpäytyksen itselaukaisu
(kuvaustila) 50
Digitaalinen telejatke 59
Digitaalinen zoomaus 34
DPOF 131
J
E
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 47
Kamera
Asetusten palautus 120
Kameran kanssa matkustaminen 115
Kamera tukiasemana 93
Kasvo AiAF (tarkennusalueen tila) 59
Kasvoitselaukaisu (kuvaustila) 51
Ekotila 116
Erittäin elävä (kuvaustila) 47
Etäkuvaus 111
F
FUNC.-valikko
Perustoiminnot 24
Taulukko 143, 148
Julistetehoste (kuvaustila) 47
K
Katseleminen 21
Kuvaesitys 70
Kuvahaku 68
Luettelokuva 67
Sekoitus 71
Suurennettu näyttö 70
Televisionäyttö 124
Yhden kuvan näyttäminen 21
Kello 27
Keskellä (tarkennusalueen tila) 61
Kuvaaminen
Kuvauspäivämäärä/-aika
→ Päiväys/aika
Kuvaustiedot 140
Kuvaesitys 70
Kuvakoko 39
Kuvakoon muuttaminen 79
Kuvan laatu
→ Pakkaussuhde (kuvan laatu)
Kuvanumerointi 118
Kuvanvakaus 41
Kuvasuhde 38
Kuvasynkronointi 108
Kuvat
Näyttöaika 43
Poistaminen 74
Suojaaminen 72
Toisto → Katseleminen
Kuvien lähettäminen 106
Kuvien lähettäminen
tietokoneeseen 94
Kuvien lähettäminen toiseen
kameraan 104
Kuvien lähettäminen tulostimeen 103
Kuvien lähettäminen
Web‑palveluun 99
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 88
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 94, 126
Kääntäminen 76
Ennen käyttöä
L
Laaja käyttöopas
Latauslaite 2, 122
Lelukameratehoste (kuvaustila) 49
Liitin 124, 127
Lisävarusteet 122
Luova otos 44
M
Maailmankello 115
Makro (tarkennusalue) 58
Merkkivalo 27
Mittausmenetelmä 54
Muistikortit 2
Tallennusaika 151
Mukautettu valkotasapaino 56
Muokkaaminen
i-Contrast 81
Kuvakoon muuttaminen 79
My Colors 80
Punasilmäkorjaus 81
Rajaus 79
Muotokuva (kuvaustila) 46
Mustavalkoiset kuvat 57
My Colors 56, 80
Perusopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
N
Nopea jatkuva kuvaus (kuvaustila) 52
Näyttö
Kuvakkeet 140, 141
Näytön kieli 19
Valikko → FUNC.-valikko, Valikko
Näytön kieli 19
153
O
Ohjelmisto
Asentaminen 94
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 94, 126
Ohjelmoitu AE 53
Oletukset → Asetusten palauttaminen
P
P (kuvaustila) 53
Pakkauksen sisältö 2
Pakkaussuhde (kuvanlaatu) 63
PictBridge 123, 127
Pikkukuvatehoste (kuvaustila) 48
Pitkä valotus (kuvaustila) 52
Poistaminen 74
Punasilmäkorjaus 81
Päiväys/aika
Asetukset 17
Maailmankello 115
Muuttaminen 18
Päiväys/aika-paristo 18
Päiväysmerkkien lisääminen 37
R
Rajaus 79, 129
Ristikko 40
Räpäytyksen itselaukaisu
(kuvaustila) 50
S
Salama
Hidas täsmäys 63
Päällä 63
Salaman poistaminen
käytöstä 63
SD/SDHC/SDXC-muistikortit
→ Muistikortit
Seepiansävyisiä kuvia 57
Sekoitus 71
Servo AF 61
Seurantakehys 60
Suojaaminen 72
Suosikit 78
Suurennettu näyttö 70
T
Tarina-albumi 84
Tarkennuksen lukitus 61
Tarkennus
AF-piste zoom 40
Servo AF 61
Tarkennusalueet 59
Tarkennusalue
Makro 58
Tarkennusalueet 59
Televisionäyttö 124
Toisto → Katseleminen
Tulostaminen 127
Tumma (kuvaustila) 46
V
Valikko
Perustoiminnot 25
Taulukko 142
Valkotasapaino (väri) 56
Valo 42
Valokuvakirjan asetukset 133
Valotuksen lukitus 54
Valotus
Korjaus 54
Vianmääritys 134
Videot
Kuvan laatu (kuvakoko/
kuvataajuus) 39
Muokkaaminen 82
Tallennusaika 151
Wi-Fi-toiminnot 87
Wi-Fi-valikko 91
Virheilmoitukset 138
Virransäästö 23
Virta 122
→ Akku,
→ Latauslaite
Väri (valkotasapaino) 56
Y
Yhdistä tukiaseman kautta 95
Yhteyden tietojen muokkaaminen tai
poistaminen 112
Yksivärinen (kuvaustila) 49
Yönäkymä käsivaralla (kuvaustila) 46
Z
Zoomaus 20, 29, 34
Ä
Älykäs laukaisin (kuvaustila) 50
Äänet 114
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
154
Wi‑Fi-toimintoja (langatonta
lähiverkkoa) koskevia varoituksia
●● Maat ja alueet, joissa langattoman lähiverkon käyttö on hyväksyttyä
-- WLAN-verkon käyttöä on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin
alueilla, ja laiton käyttö voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten
mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin sivustosta, missä WLANverkon käyttö on sallittua, jotta vältät WLAN-säädösten rikkomisen.
Huomaa, että Canon ei vastaa mistään ongelmista, jotka johtuvat
WLAN-yhteyden käytöstä muissa maissa tai muilla alueilla.
●● Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:
-- Tuotteen muuttaminen
-- Tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.
●● Valuutta- ja ulkomaankauppamääräysten mukaisesti strategisten
resurssien tai palveluiden (kuten tämän tuotteen) vientiin
Japanin ulkopuolelle vaaditaan Japanin hallituksen vientilupa
(tai palvelunsiirtolupa).
●● Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaista salausohjelmistoa, joten
tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä tuotetta
saa viedä Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
●● Kirjaa käyttämäsi langattoman lähiverkon asetukset ylös.
Tuotteen virheellinen käyttö, radioaaltojen tai staattisten
sähkönpurkausten vaikutukset, vahingot tai toimintahäiriöt voivat
muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman verkon asetuksia tai
hävittää ne. Kirjaa langattoman lähiverkon asetukset varmuuden vuoksi
ylös. Huomaa, että Canon ei vastaa mistään sisällön vahingoittumisesta
tai häviämisestä johtuvista suorista tai epäsuorista vahingoista tai tulojen
menetyksistä.
●● Kun siirrät tuotteen toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen
korjattavaksi, kirjaa langattoman lähiverkon asetukset ylös ja palauta
tuotteen oletusasetukset (poista asetukset) tarpeen mukaan.
●● Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta johtuvia
vahinkoja.
Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden
luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista tai menetyksistä,
jos tuote katoaa tai varastetaan.
●● Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Käytä tuotteen langatonta lähiverkkotoimintoa tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti. Canon ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat
toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen käyttötapojen
vastaisesta käytöstä.
●● Älä käytä tuotteen langatonta lähiverkkotoimintoa lääketieteellisten
laitteiden tai muiden sähköisten laitteiden lähellä.
Langattoman lähiverkkotoiminnon käyttäminen lääketieteellisten
laitteiden tai muiden sähköisten laitteiden lähellä voi häiritä kyseisten
laitteiden toimintaa.
Radioaaltojen aiheuttamia häiriöitä koskevia
varoituksia
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
●● Muut radioaaltoja lähettävät laitteet voivat häiritä tämän tuotteen
toimintaa. Häiriöiden välttämiseksi suosittelemme, että käytät tätä
tuotetta mahdollisimman kaukana tällaisista laitteista tai vältät
käyttämästä laitteita tämän tuotteen kanssa samaan aikaan.
Suojausohjeita
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Koska Wi‑Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi‑Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
●● Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi‑Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä
yritä muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
155
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat ovat
mahdollisia.
●● Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi‑Fiverkkolähetyksiä ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
●● Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota tietoja.
Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun
muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi
tietojen luvattomaksi hankkimiseksi) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ”ponnahduslautana” peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
Suojaa Wi‑Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi‑Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi‑Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
Kamerasta voi tulostaa PictBridge-yhteensopiviin
tulostimiin Wi‑Fi-verkon välityksellä. PictBridgetekniikan standardien ansiosta digitaalikameroiden,
tulostimien ja muiden laitteiden liittäminen suoraan
toisiinsa on helppoa. Lisäksi uusi standardi nimeltä
DPS over IP mahdollistaa PictBridge-yhteyden
verkkoympäristössä, ja kamera on yhteensopiva
myös tämän standardin kanssa.
Tavaramerkit ja lisensointi
Ennen käyttöä
●● Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Perusopas
●● Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Laaja käyttöopas
●● App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
●● SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
●● HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ja Wi‑Fi Protected Setup™
ovat Wi‑Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● N-merkki on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
●● Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
●● Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa
Microsoft.
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Huomautus näytetään tarvittaessa englanniksi.
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
156
Rajoitukset
●● Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
●● Kaikki mittaukset perustuvat Canonin testistandardeihin.
●● Tiedot sekä tuote-eritelmät tai ulkoasu saattavat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
●● Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
●● Canon ei ole vastuussa tuotteen käytön aiheuttamista menetyksistä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila/
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Wi-Fi-toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
157
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising