Canon | PowerShot SX740 HS | User guide | Canon PowerShot SX740 HS User guide

Canon PowerShot SX740 HS User guide
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Kameran käyttöopas
Muut kuvaustilat
SUOMI
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Lue tämä opas, osa ”Turvaohjeita” (= 12) mukaan lukien, ennen
kameran käyttöä.
●● Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean
käyttötavan.
●● Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin.
●● Voit siirtyä muille sivuille napsauttamalla oikean alakulman painikkeita.
: Seuraava sivu
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
: Edellinen sivu
: Sivu, jolla olit ennen linkin napsauttamista
Lisävarusteet
●● Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla oikealla olevaa luvun otsikkoa.
Liite
Hakemisto
© CANON INC. 2018
CEL-SX4QA260
1
Ennen käyttöä
Yhteensopivat muistikortit
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta.
●● SD-muistikortit*1
Alkutiedot
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● SDXC-muistikortit* *
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
*1
Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat.
Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään.
Perusopas
●● SDHC-muistikortit*1*2
1 2
Pakkauksen sisältö
Ennen käyttöä
*2
SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran
kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Kamera
Akku*
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Akkulaturi
* Älä irrota akun tarrasuojusta.
Rannehihna
Hakemisto
●● Painotuotteet sisältyvät toimitukseen.
●● Muistikortti ei sisälly toimitukseen (= 2).
2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia
ja lakeihin liittyviä tietoja
●● Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan
tai laitteelle sopivalla tavalla.
●● Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että
rajoituksia voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu
vain henkilökohtaiseen käyttöön.
●● Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
Tässä oppaassa käytetyt
merkintätavat
●● Tässä oppaassa kameran painikkeet ja valitsimet ilmaistaan
kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä tai
jotka muistuttavat niitä.
●● Seuraavat kameran painikkeet ja ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
Suluissa olevat numerot ilmoittavat vastaavien ohjainten numerot
kohdassa ”Osien nimet” (= 4).
Ylös-painike (12) takana
Vasen-painike (8) takana
Oikea-painike (13) takana
Alas-painike (15) takana
Säädinvalitsin (7) takana
●● Kuvaustilat ja näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
●●
: Tärkeitä tietoja, jotka tulee tietää.
●●
: Huomautuksia ja vihjeitä kameran tehokkaaseen käyttöön.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa
pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
●● Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän
oletusasetuksia.
Lisävarusteet
●● Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
●● Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista
käytetään nimitystä ”muistikortti”.
Liite
●● = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx”
ilmaisee sivunumeron).
●● Otsikkojen alapuolella olevat symbolit ” Stillkuvat” ja ” Videot”
ilmaisevat, käytetäänkö toimintoa stillkuvissa vai videoissa.
Asetusvalikko
Hakemisto
3
Ennen käyttöä
Osien nimet
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
Perusopas
(10)
(1)
(2)
Laaja käyttöopas
(3) (4)
Kameran perusteet
(1)
(2)
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
(3)
(11) (12)
(1)
Mikrofoni
(7)
Laukaisin
(1)
Näyttö
(9)
Valo
(8)
ON/OFF-painike
(2)
Kaiutin
(10)
(3)
Objektiivi
(9)
Salama
(4)
Zoomausvipu
Kuvaaminen: ‌
(10)
(5)
Videopainike
(6)
Valintakiekko
(7)
(8)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(10)
(2)
Toisto: ‌
(11)
(9)
(13)
(5)
(teleasento) /
(laajakulma)
(suurennus) /
(luettelokuva)
(6)
Merkkivalo
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
(Toisto) -painike
(3)
DIGITAL-liitäntä
(11)
(Wi‑Fi) -painike
Asetusvalikko
(4)
HDMITM-liitäntä
(12)
(11) Jalustakierre
(5)
Sarjanumero (rungon numero)
(Valotuksen korjaus) /
Ylös -painike
Lisävarusteet
(12) Muistikortti-/akkutilan kansi
(6)
(Salaman nosto) -kytkin
(13) Hihnan kiinnike
(7)
(8)
(Sommittelutoiminto – Hae) /
(Yhden kuvan poisto) -painike
(13)
(14)
Säädinvalitsin
(Makro) /
(Manuaalitarkennus) /
Vasen -painike
(Salama) /
Oikea -painike
(Pika-asetusvalikko/Aseta)
-painike
(15)
(Tiedot) /
(16)
-painike
Alas -painike
Liite
Hakemisto
●● Voit tehdä säädinvalitsimen avulla
suurimman osan niistä toiminnoista,
jotka voit tehdä / / / -painikkeilla,
kuten valita kohteita ja selata kuvia.
4
Sisällysluettelo
Ennen käyttöä
Alkutiedot............................................................................ 2
Pakkauksen sisältö................................................................... 2
Yhteensopivat muistikortit......................................................... 2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja........ 3
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat.................................... 3
Osien nimet............................................................................... 4
Tavalliset kameratoiminnot...................................................... 10
Turvaohjeita............................................................................. 12
Perusopas
Perustoiminnot................................................................. 14
Alkuvalmistelut........................................................................ 14
Hihnan kiinnittäminen.................................................................14
Kameran piteleminen..................................................................14
Akun lataaminen.........................................................................15
Akun ja muistikortin asettaminen................................................15
Akun ja muistikortin poistaminen............................................16
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen............16
Näytön kieli.................................................................................17
Kameran kokeileminen............................................................ 18
Kuvaaminen................................................................................18
Katseleminen..............................................................................19
Kuvien poistaminen................................................................19
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet.......................................................... 20
Päällä/Pois.............................................................................. 20
Laukaisin................................................................................. 21
Kuvaustilat............................................................................... 21
Kuvausnäytön asetukset......................................................... 22
Näytön kulman ja suuntauksen säätäminen........................... 22
Pikavalintanäyttö..................................................................... 23
Valikkonäyttö........................................................................... 23
Näyttönäppäimistö.................................................................. 24
Merkkivalonäyttö..................................................................... 25
Kuvausnäytön kehykset.......................................................... 25
Automaattitila / Hybridiautomaattitila............................ 26
Kuvaaminen kameran valitsemilla asetuksilla......................... 26
Kuvaaminen (Smart Auto)..........................................................26
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa........................................28
Videokoosteen toisto..............................................................29
Stillkuvat.................................................................................29
Videot.....................................................................................29
Kuvauskohteiden kuvakkeet.......................................................29
Kuvanvakauksen kuvakkeet.......................................................30
Tavallisia ja käteviä ominaisuuksia.......................................... 30
Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)........30
Kohdistaminen helposti manuaalisen zoomauksen jälkeen
menetettyihin kohteisiin (Rajausapu – Hae)...............................31
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen liikkeeseen
(Automaattinen zoomaus)..........................................................32
Kasvojen jatkuvasti samankokoisina näyttämisen
säätäminen.............................................................................33
Päiväysmerkin lisääminen..........................................................33
Itselaukaisun käyttäminen..........................................................34
Jatkuva kuvaus...........................................................................34
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
5
Kuvan mukauttamisominaisuudet........................................... 35
Kuvasuhteen muuttaminen.........................................................35
Kuvanlaadun muuttaminen.........................................................35
Opastusta kuvakoon valintaan paperikoon perusteella
(4:3-kuville).............................................................................35
Hyödyllisiä kuvausominaisuuksia............................................ 36
Ristikon näyttäminen..................................................................36
Automaattisen suoristuksen poistaminen käytöstä.....................36
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen.....................................37
Kuvanvakaustoiminnon poistaminen käytöstä.......................37
Videoiden kuvaaminen kohteet samankokoisina kuin
ennen kuvausta..........................................................................37
Kameran toiminnan mukauttaminen....................................... 38
Tarkennuksen apuvalon syttymisen estäminen..........................38
Punasilmäisyyden vähennysvalon syttymisen estäminen..........38
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen...............38
Muut kuvaustilat............................................................... 39
Ruokakuvien värien parantaminen (Ruoka)............................ 39
Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva)....... 40
Liikkuvat kohteet (Urheilukuva)............................................... 41
Erikoiskuvaus.......................................................................... 41
Erikoistehosteiden käyttäminen.............................................. 42
Kuvaaminen pehmeän ihon tehosteella (Pehmeä iho)...............43
Yksiväristen kuvien ottaminen (Rakeinen mustavalko)..............43
Kuvaaminen pehmeäpiirtotehosteella........................................44
Kuvaaminen kalansilmätehosteella (Kalansilmätehoste)...........44
Öljymaalauksilta näyttävät kuvat (Taiteellinen tehoste)..............45
Vesivärimaalauksilta näyttävät kuvat (Vesiväritehoste)..............45
Kuvaaminen lelukameratehosteella (Lelukameratehoste)..........45
Pienoismallia muistuttavat kuvat (Miniatyyritehoste)..................46
Erilaisten videoiden tallentaminen........................................... 46
Videon tallennuskoon muuttaminen...........................................46
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)..................47
Automaattisen pitkän valotusajan poistaminen käytöstä............47
Runsaan kameran tärinän korjaaminen......................................47
Ääniasetukset.............................................................................48
Tuulisuojan poistaminen käytöstä..........................................48
Vaimennuksen käyttäminen....................................................48
Nopeutettujen videoiden tallentaminen......................................48
Pienoismallitehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)..............49
Arvioitu toistoaika (minuutin videoleikkeille)...........................49
Videokollaasien tallentaminen....................................................50
P-tila.................................................................................. 51
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa (P‑tila)............................ 51
Kuvan kirkkaus (Valotus)......................................................... 52
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)..................52
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen (AE‑lukitus)............52
Mittausmenetelmän muuttaminen..............................................52
ISO-herkkyyden muuttaminen....................................................53
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi).......................................53
Kuvan värit.............................................................................. 54
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino).................54
Mukautettu valkotasapaino.....................................................54
Valkotasapainon manuaalinen korjaaminen...........................55
Värien mukauttaminen (Tyyliasetukset)......................................55
Kuvausetäisyys ja tarkennus................................................... 56
Lähikuvien ottaminen (Makro)....................................................56
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen.......................................56
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)..........................................57
Digitaalinen telejatke..................................................................57
Tarkennusmenetelmän valitseminen..........................................57
+Seuranta............................................................................58
Tarkennettavien kohteiden valitseminen (Seurantakehys).....58
Keskellä..................................................................................59
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
6
Servo AF -toiminnon käyttäminen...............................................59
Tarkennusasetuksen vaihtaminen..............................................60
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen........................................60
Salama.................................................................................... 61
Salamatilan vaihtaminen............................................................61
Automaattisalama...................................................................61
Salama päällä.........................................................................61
Hidas täsmäys........................................................................61
Salama pois............................................................................61
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen................................62
Salamavalotuksen lukituksen käyttäminen.................................62
Muut asetukset........................................................................ 63
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen.....................................63
Tv-, Av- ja M-tilat............................................................... 64
Valotusajan määrittäminen (Tv‑tila)......................................... 64
Aukon arvon määrittäminen (Av‑tila)....................................... 65
Valotusajan ja aukon arvon määrittäminen (M‑tila)................. 65
Välähdystehon säätäminen........................................................66
Toisto................................................................................. 67
Katseleminen.......................................................................... 67
Näyttötilojen vaihtaminen...........................................................68
Ylivalotuksen varoitus (kuvan huippuvalokohdat)..................69
Histogrammi...........................................................................69
GPS-tietonäyttö......................................................................69
Lähetetyt kuvat.......................................................................69
Stillkuvien yhteydessä tallennettujen lyhyiden videoiden
katseleminen (videokoosteet).....................................................69
Kuvien selaaminen ja suodattaminen..................................... 70
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen..............................................70
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen........................................70
Kuvien katselemisen asetukset............................................... 71
Kuvien suurentaminen................................................................71
Kuvaesitysten katseleminen.......................................................72
Kuvien suojaaminen................................................................ 72
Useiden kuvien suojaaminen......................................................72
Valintatavan valinta.................................................................72
Kuvien valitseminen yksitellen................................................73
Alueen valitseminen...............................................................73
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla..................................74
Kuvien poistaminen................................................................. 74
Useiden kuvien poistaminen kerralla..........................................74
Valintatavan valinta.................................................................74
Kuvien valitseminen yksitellen................................................75
Alueen valitseminen...............................................................75
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla..................................76
Kuvien kääntäminen................................................................ 76
Kuvien luokittelu...................................................................... 77
Stillkuvien muokkaaminen....................................................... 77
Kuvakoon muuttaminen..............................................................77
Rajaus........................................................................................78
Punasilmäkorjaus.......................................................................79
Videoiden muokkaaminen....................................................... 79
Videoiden alun tai lopun poistaminen.........................................79
4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi....................................80
Tiedostokoon pienentäminen.....................................................80
Videokoosteiden muokkaaminen................................................81
Videokollaasien yhdistäminen................................................. 82
Langattomat toiminnot.................................................... 83
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot............................. 83
Langattomien toimintojen käytön valmistelu........................... 84
Kameran valmistelu....................................................................84
Älypuhelimen valmistelu.............................................................85
Laiteparin muodostaminen älypuhelimen kanssa
Bluetoothin avulla.................................................................... 85
[Bluetooth-toiminto]-näyttö..........................................................86
Bluetooth-toiminto..................................................................86
7
Yhteensovitus.........................................................................86
Tarkista/poista yhteystiedot....................................................86
Bluetooth-osoite.....................................................................86
Kameran etähallinta älypuhelimesta...........................................86
Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa.......................................87
Sijaintitietojen tarkistaminen...................................................87
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi‑Fi-yhteyden kautta.............. 88
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn älypuhelimeen
Wi‑Fi-yhteyden kautta.................................................................88
Wi‑Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen kautta
Wi‑Fi-painikkeella.......................................................................88
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta.......................89
Kameran etähallinta älypuhelimesta...........................................89
Kameran kuvat.......................................................................89
Reaaliaikainen etäkuvaus......................................................89
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen...........................................90
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta.........90
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana...............90
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvattaessa............................................................................91
Katseltavissa olevien kuvien määrittäminen...........................91
Wi‑Fi-yhteyden katkaiseminen...................................................91
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti............. 92
Yhdistäminen tulostimeen Wi‑Fi-yhteyden kautta................... 93
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta.......................94
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin................................... 95
Verkkopalveluiden rekisteröiminen.............................................95
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen...........95
Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen............................97
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin......................................97
Langattoman tiedonsiirron asetusten muokkaaminen tai
poistaminen............................................................................. 99
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen..........................99
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten palauttaminen........99
Bluetooth-laiteparien tietojen poistaminen..................................99
Asetusvalikko................................................................. 100
Kameran perustoimintojen säätäminen................................. 100
Kameran äänien mykistäminen................................................100
Äänenvoimakkuuden säätäminen............................................100
Objektiivin sisäänvetäytymisaika..............................................101
Ekotilan käyttäminen................................................................101
Virransäästön säätäminen........................................................101
Näytön kirkkaus........................................................................101
Aloitusnäytön piilottaminen.......................................................102
Muistikortin alustaminen...........................................................102
Täydellinen alustus...............................................................102
Kansioiden valitseminen ja luominen.......................................103
Kuvanumerointi.........................................................................103
Automaattisen käännön poistaminen käytöstä.........................104
Mittayksikköjen näyttö..............................................................104
Sertifiointilogojen tarkistaminen................................................104
Näytön kieli...............................................................................104
HDMI-lähdön tarkkuuden muuttaminen....................................105
Muiden asetusten säätäminen..................................................105
Kameran oletusasetusten palauttaminen.................................105
Kameran oletusasetusten palauttaminen.............................105
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten
palauttaminen.......................................................................105
Toiminto-opastuksen piilottaminen...........................................105
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Yhdistäminen uudelleen Wi‑Fi-yhteyden kautta...................... 98
8
Lisävarusteet.................................................................. 106
Järjestelmäkartta................................................................... 106
Valinnaiset lisävarusteet........................................................ 107
Virtalähteet...............................................................................107
Muut lisävarusteet....................................................................108
Tulostimet.................................................................................108
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen.............................. 108
Toisto TV:ssä............................................................................108
Akun asettaminen ja lataaminen........................................... 109
Tietokoneen käyttäminen akun lataamiseen........................ 111
Ohjelmiston käyttäminen........................................................ 111
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen....................................112
Kuvien tulostaminen...............................................................112
Kuvien tulostaminen helposti.................................................... 112
Tulostusasetusten määrittäminen............................................. 113
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)............................ 113
Tulostusasetusten määrittäminen......................................... 113
Tulostettavien kuvien määrittäminen.................................... 114
Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen......................................................................... 114
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan........................................... 115
Kuvien lisääminen yksitellen................................................ 115
Useiden kuvien lisääminen kerralla...................................... 115
Liite.................................................................................. 116
Vianmääritys...........................................................................116
Virheet ja varoitukset..............................................................118
Näytössä näkyvät tiedot.........................................................119
Tekniset tiedot....................................................................... 121
Kuvakenno...........................................................................121
Objektiivi...............................................................................121
Suljin.....................................................................................122
Aukko...................................................................................122
Salamaohjaus.......................................................................122
Näyttö...................................................................................122
Kuvaaminen.........................................................................122
Tallentaminen.......................................................................123
Virta......................................................................................123
Liitäntä..................................................................................123
Käyttöympäristö....................................................................123
Mitat (CIPA-periaatteiden mukaan)......................................123
Paino (CIPA-periaatteiden mukaan).....................................123
Akku NB-13L........................................................................124
Akkulaturi CB-2LHE.............................................................124
Verkkolaite CA-DC30E.........................................................124
Hakemisto............................................................................. 125
Langattomia toimintoja koskevia turvaohjeita.......................127
Third-Party Software............................................................128
Henkilötiedot ja suojausohjeet..............................................129
Tavaramerkit ja lisensointi....................................................129
Rajoitukset............................................................................130
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kuvaaminen (tarkka tietonäyttö)............................................... 119
Akun varaustaso................................................................... 119
Toistaminen (tarkka tietonäyttö)................................................120
Käsittelyohjeita...................................................................... 121
9
Tavalliset kameratoiminnot
Kuvaaminen
●● Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila,
Hybridiautomaattitila)
-- = 26, = 28
●● Ruokakuvien värien parantaminen (Ruoka)
-- = 39
●● Omakuvan ottaminen täydellisillä asetuksilla (Omakuva)
-- = 40
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
Ennen käyttöä
Perusopas
Pehmeä iho
(= 43)
Kalansilmätehoste
(= 44)
Kuin
vesivärimaalaukset
(= 45)
Kuin öljymaalaukset
(= 45)
Miniatyyritehoste
(= 46)
Lelukameratehoste
(= 45)
Yönäkymät
(= 41)
Ilotulitus
(= 41)
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
P-tila
Mustavalko
(= 43)
●● Kasvoihin tarkentaminen
-- = 26, = 41, = 58
Erikoiskuvaustoiminnot
Laaja käyttöopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Pehmeäpiirto
(= 44)
Muotokuvat
(= 41)
Urheilukuva
(= 41)
Erikoistehosteiden käyttäminen
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä)
-- = 61
Asetusvalikko
●● Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu)
-- = 34
Lisävarusteet
●● Päiväysmerkin lisääminen
-- = 33
Liite
●● Videoiden ja valokuvien kuvaaminen yhdessä (Videokooste)
-- = 28
Hakemisto
10
Katseleminen
●● Kuvien katseleminen
-- = 67
●● Automaattinen toisto (Kuvaesitys)
-- = 72
●● Televisiossa
-- = 108
●● Tietokoneella
-- = 112
●● Kuvien selaaminen nopeasti
-- = 70
●● Kuvien poistaminen
-- = 74
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
●● Videoiden kuvaaminen
-- = 26, = 46
●● Videoiden katseleminen
-- = 67
Tulostaminen
●● Kuvien tulostaminen
-- = 112
Tallentaminen
●● Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
-- = 112
Wi‑Fi-toimintojen käyttäminen
●● Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
-- = 85, = 88
●● Kuvien jakaminen verkossa
-- = 95
●● Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
-- = 92
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
11
Turvaohjeita
●● Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
●● Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille
käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
●● Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
●● Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä
virtalähteitä.
●● Älä yritä purkaa tai tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
●● Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
●● Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
●● Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua
tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
●● Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla,
bensiinillä tai maalinohenteella.
●● Älä anna tuotteen kastua.
●● Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
●● Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
●● Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti kirkkaita
valonlähteitä, kuten kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kohti
laseria tai muuta voimakasta keinovaloa.
Tämä voi vahingoittaa näköä.
●● Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja
tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.
-- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
-- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
-- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
-- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin
neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
-- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä
tai muulla eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai
vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään,
huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
●● Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
-- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly
kuivalla liinalla.
-- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
-- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla
pistorasiaan.
-- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden
joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
-- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen
ukonilmalla.
-- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise
tai yritä muunnella virtajohtoa.
-- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana
tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
-- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
12
●● Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa
käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan
palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta
käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai
tavallista vähemmän herkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi
jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
●● Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen
käyttö on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen
vaikutuksesta, ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
●● Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
●● Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen
hihnan varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta.
Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
●● Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua
siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
●● Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi,
muita ruumiinjäseniä tai esineitä salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
●● Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa
palovammoja tai loukkaantumisen.
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
●● Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti
aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa.
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
●● Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei
kameraan pääse pölyä tai hiekkaa.
●● Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla
tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai
aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
●● Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
●● Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä
tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa,
seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
Älä peitä akkua liinalla tai aseta sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua
ja aiheuttaa tulipalon.
Asetusvalikko
●● Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua
tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
Liite
Lisävarusteet
Hakemisto
●● Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin
latautuneita tai vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta
akkuja/paristoja kameraan +- ja –-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
●● Älä istu alas, kun kamera on housuntaskussasi.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.
13
Perusopas
Alkuvalmistelut
Valmistaudu kuvaamiseen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistamiseen
Perusopas
Laaja käyttöopas
Hihnan kiinnittäminen
Perustoiminnot
Ennen käyttöä
●● Aseta hihnan pää hihnan kiinnikkeen (1)
lävitse ja vedä sitten hihnan toinen pää
kierteisen pään (2) renkaan läpi.
(2)
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
(1)
Toisto
Langattomat toiminnot
Kameran piteleminen
●● Aseta hihna ranteesi ympärille.
●● Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä
vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti
kiinni, jottei se liikkuisi. Jos olet nostanut
salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
14
Akun lataaminen
Lataa akku ennen käyttöä kameran mukana toimitetun laturin avulla.
Muista ladata akku ensin, koska kameraa ei myydä akku ladattuna.
1
(1)
(2)
(2)
(1)
Aseta akku paikalleen.
●● Kohdista akun sekä laturin
-merkit ja
asenna akku työntämällä se kameraan (1)
ja painamalla sitä alaspäin (2).
2
Lataa akku.
●● Liitä akkulaturi pistorasiaan kuvan
osoittamalla tavalla.
●● Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei
käytetä. Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri
ennen käyttöä).
●● Laturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on
100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja
varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
Akun ja muistikortin asettaminen
Aseta mukana toimitettu akku ja muistikortti (myydään erikseen) kameraan.
Huomaa, että ennen kuin käytät uutta tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa (= 102).
●● Jos akkulaturissa on virtajohto, kytke
virtajohto laturiin ja liitä sitten johdon
toinen pää pistorasiaan.
(1)
●● Latauksen oranssi merkkivalo syttyy,
ja lataaminen alkaa.
3
(2)
●● Työnnä kytkintä (1) ja avaa kansi (2).
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Poista akku.
2
●● Irrota akkulaturi pistorasiasta ja poista
sitten akku työntämällä sitä sisäänpäin
(1) ja nostamalla ylöspäin (2).
Aseta akku paikalleen.
●● Paina akun lukitusta suunnassa (1) ja
työnnä akkua suuntaan (2), kunnes se
lukkiutuu napsahtaen paikalleen.
(1)
●● Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä
yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
Avaa kansi.
(2)
●● Kun lataaminen on päättynyt, merkkivalo
palaa vihreänä.
(1)
1
Ennen käyttöä
(2)
Liite
Hakemisto
●● Jos asetat akun väärin päin, sitä ei
voi lukita oikeaan asentoon. Varmista
aina, että akku on asetettu paikalleen
oikeansuuntaisesti ja että se lukittuu
paikalleen asetettaessa.
15
(1)
3
Tarkista kortin kirjoitussuojakytkin
ja aseta muistikortti paikalleen.
●● Jos muistikortissa on kirjoitussuojakytkin,
et voi tallentaa kuvia, kun kytkin on
lukitusasennossa. Siirrä kytkintä
suuntaan (1).
(2)
●● Aseta muistikortti siten, että tarra (2) on
kuvassa osoitetulla tavalla, ja paina sitä,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
●● Varmista aina, että muistikortti on asetettu
paikalleen oikeansuuntaisesti sitä
asetettaessa. Jos muistikortti asetetaan
väärin päin, kamera voi vahingoittua.
4
Sulje kansi.
●● Sulje kansi (1) ja pidä sitä alhaalla
kytkintä liu'uttaen, kunnes kansi
napsahtaa lukittuun asentoon (2).
(2)
(1)
Poista muistikortti.
●● Työnnä muistikorttia sisään, kunnes
kuulet sen napsahtavan. Vapauta sitten
kortti hitaasti.
●● Muistikortti ponnahtaa ylös.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen
asettaminen
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Aseta nykyinen päiväys ja aika. Tällä tavalla määrittämäsi tiedot tallentuvat
kuvan ominaisuuksiin, kun otat kuvan, ja niitä käytetään, kun käytät kuvien
hallintaa päivämäärän mukaan tai tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
P-tila
1
Kytke kameraan virta.
●● Paina ON/OFF-painiketta.
●● Näkyviin tulee [Päivä/aika/vyöh.]-näyttö.
2
Akun ja muistikortin poistaminen
Ennen käyttöä
Aseta vyöhyke.
●● Valitse vaihtoehto / -painikkeilla ja
paina sitten -painiketta.
Muut kuvaustilat
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Poista akku.
●● Avaa kansi ja paina akun lukitusta nuolen
suuntaan.
Hakemisto
●● Akku ponnahtaa ylös.
16
●● Paina -painiketta uudelleen, valitse
vaihtoehto / -painikkeilla ja paina
sitten -painiketta.
Ennen käyttöä
Näytön kieli
1
Perusopas
Avaa valikkonäyttö.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Palaa [Päivä/aika/vyöh.]-näyttöön
valitsemalla [OK].
2
Valitse Toimintoasetukset-valikko.
●● Valitse / -painikkeilla [ ] ja paina sitten
-painiketta.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
3
Valitse päivämäärä ja aika.
●● Siirry vaihtoehtojen välillä
/ -painikkeilla ja valitse vaihtoehto
-painikkeella. Säädä päiväystä
ja aikaa / -painikkeilla ja paina
sitten -painiketta.
●● Valitse [OK] ja paina sitten
Tv-, Av- ja M-tilat
3
Valitse [Kieli ].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
-painiketta.
●● Aseta nykyinen päiväys, aika ja vyöhyke oikein, jos
[Päivä/aika/vyöh.]-näyttö tulee näkyviin, kun kytket
kameraan virran.
Toisto
4
Lisävarusteet
Aseta näytön kieli.
Liite
Hakemisto
●● Voit asettaa päiväyksen, ajan ja aikavyöhykkeen myös painamalla
-painiketta ja valitsemalla [ ]-valikko (= 23) >
[Päivä/aika/vyöh.].
●● Voit määrittää kesäajan (yhden tunnin lisäys) määrittämällä
[ ]-asetukseksi [ ] [Päivä/aika/vyöh.]-näytössä.
17
3
Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
Kameran kokeileminen
Stillkuvat
Videot
Kokeile kameraa käynnistämällä se, ottamalla joitakin stillkuvia tai videoita
ja katselemalla niitä.
Kuvaaminen
Automaattitilan avulla saat parhaat asetukset näkymää varten täysin
automaattisesti kameran määrittämien kohteen ja kuvausolosuhteiden
perusteella.
1
Kytke virta kameraan ja siirry
-tilaan.
●● Paina laukaisinta kevyesti (1).
●● Kamerasta kuuluu kaksi äänimerkkiä
tarkennuksen jälkeen, ja tarkennetut
kuva-alueet näkyvät näytössä
kehystettyinä. Paina laukaisin
kokonaan alas (2).
●● Jos haluat käyttää salamaa, nosta se
liikuttamalla -kytkintä. Salama välähtää,
kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
Jos et halua käyttää salamaa, paina se
sormellasi takaisin kameraan.
Videoiden tallentaminen
●● Aloita videon tallentaminen painamalla
videopainiketta ja pysäytä tallennus
painamalla painiketta uudelleen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
2
Lisävarusteet
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs tai
kauemmas.
●● Liikuta zoomausvipua katsellessasi
näyttöä.
Liite
Hakemisto
18
Ennen käyttöä
Katseleminen
Perusopas
1
Siirry toistotilaan.
●● Paina
-painiketta.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
2
Valitse kuvat.
●● Jos haluat katsella edellistä tai seuraavaa
kuvaa, paina / -painikkeita tai käännä
-valintakiekkoa.
]-kuvakkeella.
●● Videot osoitetaan [
Voit toistaa videoita siirtymällä
vaiheeseen 3.
3
Toista videoita.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Paina -painiketta, valitse [ ] ja paina
uudelleen -painiketta.
Langattomat toiminnot
●● Toisto alkaa, ja kun video on lopussa,
] näkyy näytössä.
[
Asetusvalikko
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla toiston aikana
/ -painikkeita.
Lisävarusteet
Kuvien poistaminen
Voit poistaa nykyisen kuvan seuraavasti. Huomaa, että poistettuja kuvia
ei voi palauttaa.
1
2
Paina
Liite
Hakemisto
-painiketta.
Valitse [Poista] painamalla
/ -valintakiekkoa tai
kääntämällä
ja paina
sitten -painiketta.
19
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Muita perustoimintoja ja lisätapoja kuvausnautinnon lisäämiseen,
mukaan lukien kuvaus- ja toistoasetukset
Ennen käyttöä
Päällä/Pois
Kuvaustila
●● Paina ON/OFF-painiketta, kun haluat
kytkeä kameraan virran ja valmistautua
kuvaamaan.
●● Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta uudelleen.
Toisto
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Kytke kameraan virta ja katsele ottamiasi
kuvia painamalla
-painiketta.
P-tila
●● Voit sammuttaa kameran joko painamalla
-painiketta uudelleen tai painamalla
ON/OFF-painiketta.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan painamalla
-painiketta.
●● Voit siirtyä toistotilasta kuvaustilaan painamalla laukaisimen
puoleenväliin (= 21) tai kääntämällä valintakiekkoa (= 21).
●● Kun kamera on siirtynyt toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin
minuutin kuluttua. Kun objektiivi on vedetty sisään, voit katkaista
-painiketta.
kamerasta virran painamalla
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
20
Laukaisin
Ennen käyttöä
Kuvaustilat
Varmista kuvien oikea tarkennus painamalla ensin laukaisin puoliväliin
ja painamalla laukaisin pohjaan vasta, kun kohde on tarkentunut.
Tässä oppaassa laukaisinpainikkeen käytöstä puhutaan painikkeen
puoliväliin tai kokonaan pohjaan painamisena.
1
(7)
●● Kamera toistaa suljinäänen, kun se ottaa
kuvan.
●● Pidä kamera liikkumattomana, kunnes
suljinääni lakkaa kuulumasta.
●● Jos otat kuvan pysäyttämättä laukaisinta puolivälissä, otettu kuva
ei ehkä ole tarkka.
●● Suljinäänen pituus vaihtelee kuvan ottamiseen kuluvan ajan
mukaan. Joidenkin kohteiden kuvaaminen voi kestää tavallista
kauemmin. Tällöin kuvasta voi tulla epätarkka, jos liikutat kameraa
tai kohde liikkuu.
(6)
(3)
(5)
(4)
Paina laukaisin kokonaan pohjaan.
(Ota kuva painamalla laukaisin
puolivälistä pohjaan.)
(2)
Laaja käyttöopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
(2)
(1)
Perusopas
Kameran perusteet
(1)
Paina laukaisin puoliväliin.
(Tarkenna painamalla kevyesti.)
●● Paina laukaisin puoliväliin. Kamerasta
kuuluu kaksi äänimerkkiä, ja kehykset
tulevat näyttöön tarkennettujen kuvaalueiden ympärille.
2
Voit siirtyä kuhunkin kuvaustilaan valintakiekon avulla.
Automaattitila/Hybridiautomaattitila
/
Täysin automaattinen kuvaus
kameran valitsemilla asetuksilla
(= 18, = 26, = 28).
(5)
Ruoka-kuvaustila
Säädä värisävyjä, jotta ruoka
näyttää kuvissa mahdollisimman
tuoreelta ja herkulliselta (= 39).
(6)
(3)
Omakuva-tila
Ota omakuva täydellisillä
asetuksilla (= 40).
(4)
Urheilu-kuvaustila
Voit kuvata jatkuvasti kameran
tarkentaessa liikkuviin kohteisiin
(= 41).
(7)
Erikoiskuvaustila
Voit kuvata tiettyjä otoksia varten
suunnitelluilla asetuksilla tai
lisätä kuvaan erilaisia efektejä
kuvattaessa (= 41).
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Videotila
Videoiden kuvaamiseen (= 46).
Vaikka valintakiekko ei olisi
videotilassa, voit kuvata videoita
yksinkertaisesti painamalla
videopainiketta.
Langattomat toiminnot
P-, Tv-, Av- ja M-tilat
/
/
/
Voit ottaa erilaisia kuvia
haluamillasi asetuksilla
(= 51, = 64).
Liite
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Hakemisto
21
Kuvausnäytön asetukset
Jos haluat tarkastella muita tietoja näytöllä tai piilottaa tiedot,
paina -painiketta. Lisätietoja näytettävistä tiedoista on kohdassa
”Näytössä näkyvät tiedot” (= 119).
Näytön kulman ja suuntauksen
säätäminen
Voit säätää näytön kulmaa ja suuntaa otokseen tai kuvaustapaan sopivaksi.
●● Näyttöä voidaan avata noin 180°.
Yksinkertainen tietonäyttö
●● Kun haluat ottaa itsesi mukaan
kuviin, voit katsoa peilikuvaa itsestäsi
kääntämällä näytön ympäri kameran
etupuolelle.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Tarkka tietonäyttö
●● Kun kameraa ei käytetä, pidä näyttö suljettuna.
●● Älä avaa näyttöä väkisin liian pitkälle, jotta kamera ei vaurioidu.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Voit peruuttaa peilikuvatoiminnon valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Peilikuva] > [Pois].
Lisävarusteet
Liite
Ei tietonäyttöä
Hakemisto
22
Pikavalintanäyttö
Voit määrittää usein käytettyjä kuvauksen tai toiston toimintoja [ ]-näytössä
(pikavalintanäyttö).
Huomaa, että asetuskohteet ja vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
1
Avaa pikavalintanäyttö.
●● Paina
Ennen käyttöä
Valikkonäyttö
-painiketta.
Voit määrittää erilaisia kameratoimintoja muiden valikoiden avulla toimimalla
seuraavien ohjeiden mukaisesti. Asetuskohteet on järjestetty tarkoituksen
mukaan ryhmiteltyinä välilehtiin, kuten kuvaus [ ] ja toisto [ ].
Huomaa, että käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat valitun kuvaus- tai
toistotilan mukaan.
1
Avaa valikkonäyttö.
●● Paina
2
Valitse asetuskohde.
●● Valitse haluamasi kohde painamalla
/ -painikkeita (1).
3
-painiketta.
Valitse asetuksen vaihtoehto.
2
4
Vahvista valintasi ja poistu
valikosta.
●● Paina
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Valitse päävälilehti.
●● Valitse päävälilehti / -painikkeilla ja
paina sitten -painiketta.
●● Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
/ -painikkeita (2).
]-kuvakkeella merkityt
●● [
vaihtoehdot voi määrittää
painamalla
-painiketta.
Perusopas
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
3
Valitse alivälilehti.
●● Valitse alivälilehti
/ -painikkeilla.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
-painiketta.
Hakemisto
●● Voit myös määrittää pikavalintatoimintoja valikkonäytöstä.
4
Valitse asetuskohde.
●● Valitse asetuskohde / -painikkeilla ja
paina sitten -painiketta.
●● Jotkin kohteet valitaan toisessa näytössä
/ -painikkeilla, kun olet ensin painanut
-painiketta.
23
5
Valitse asetuksen vaihtoehto.
●● Valitse asetuksen vaihtoehto
/ / / -painikkeilla ja paina
sitten -painiketta.
6
Vahvista valintasi ja poistu
valikosta.
●● Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla
-painiketta ja
palata kuvausnäyttöön painamalla
sitä uudelleen.
Ennen käyttöä
Näyttönäppäimistö
Voit kirjoittaa tietoja näyttönäppäimistön avulla. Huomaa, että annettavissa
olevien tietojen pituus ja tyyppi vaihtelee käytettävän toiminnon mukaan.
(1)
Merkkien kirjoittaminen
●● Voit vaihtaa isoihin kirjaimiin valitsemalla
[ ] ja painamalla sitten -painiketta.
●● Annettavissa olevien tietojen (1) pituus ja
tyyppi vaihtelevat käytettävän toiminnon
mukaan.
Kohdistimen siirtäminen
] tai [
] ja paina
-painiketta.
Syöttötilojen vaihtaminen
●● Valitse [ ] ja paina
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Valitse haluamasi merkin näppäin
painamalla / / / -painikkeita tai
kääntämällä -valintakiekkoa ja paina
sitten -painiketta.
●● Valitse [
Perusopas
-painiketta.
●● Käytettävissä olevat syöttötilat vaihtelevat
käytettävän toiminnon mukaan.
Merkkien poistaminen
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Valitse [
] ja paina -painiketta.
Edellinen merkki poistetaan.
Edelliseen näyttöön palaaminen
●● Paina
-painiketta.
24
Merkkivalonäyttö
Kameran takana oleva merkkivalo (= 4) syttyy tai vilkkuu kameran
tilan mukaan.
Väri
Merkkivalon tila
Vihreä
Päällä
Vihreä
Hidas vilkunta
Vihreä
Vilkkuu
Oranssi
Oranssi
Päällä
Vilkkuu
Kameran tila
Stillkuvien tallentaminen muistikortille
tai niiden lukeminen kortilta
Näyttö pois
Videoiden tallentaminen muistikortille,
niiden lukeminen kortilta tai niiden
siirtäminen Wi‑Fi-yhteyden välityksellä
Lataaminen USB:n kautta
USB-latausvirhe
●● Kun kortilta lukeminen tai sille kirjoittaminen on meneillään, älä
koskaan katkaise virtaa kamerasta, avaa muistikortti-/akkutilan
kantta äläkä täristä tai tönäise kameraa. Muutoin kuvat saattavat
vioittua tai kamera tai muistikortti vahingoittua.
Kuvausnäytön kehykset
Valkoinen kehys
Vihreä kehys
Sininen kehys
Keltainen kehys
Näkyy pääkohteeksi tunnistetun kohteen tai
henkilön kasvojen ympärillä. Jos tunnistettuja
kohteita on useita, muiden kohteiden kuin
pääkohteen ympärillä näkyy harmaa kehys.
Näkyy, kun laukaisin on painettu puoliväliin ja
kamera on tarkentanut.
Näkyy, kun kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuviin
kohteisiin.
Kehys näkyy niin kauan kuin pidät laukaisinta
painettuna puoliväliin.
Näkyy, jos kamera ei pysty tarkentamaan, kun olet
painanut laukaisimen puoliväliin.
●● Kokeile kuvaamista -tilassa (= 51), jos kehyksiä ei tule
näkyviin, jos kehykset eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä
tai jos kehyksiä näkyy taustalla tai vastaavilla alueilla.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
25
Ennen käyttöä
Kuvaaminen kameran valitsemilla
asetuksilla
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Perusopas
Automaattitilan avulla saat parhaat asetukset näkymää varten täysin
automaattisesti kameran määrittämien kohteen ja kuvausolosuhteiden
perusteella.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Kuvaaminen (Smart Auto)
Stillkuvat
Kätevä tila, jossa kuvia voi ottaa helposti ja hallitusti
1
Laaja käyttöopas
Videot
Kytke kameraan virta.
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
2
Siirry
-tilaan.
●● Osoita kamera kohteeseen. Kamerasta
kuuluu napsahdus, kun se määrittää
kuvausolosuhteet.
●● Kuvauskohdetta (1) ja
kuvanvakautustilaa (2) tarkoittavat
kuvakkeet näkyvät näytön vasemmassa
yläkulmassa (= 29, = 30).
●● Mahdollisesti havaittujen kohteiden
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kohteet on tarkennettu.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
26
3
Zoomaa tarvittaessa lähemmäs tai
kauemmas.
●● Siirrä zoomausvipua vasemmalle tai
oikealle.
●● Näyttöön tulee zoomausasennon
osoittava zoomauspalkki (1) sekä
tarkennusalue (2).
2) Kuvaa.
●● Paina laukaisin kokonaan alas.
●● Kun kamera ottaa kuvan, siitä kuuluu
suljinääni. Jos valaistus on heikko ja
olet nostanut salaman, se välähtää
automaattisesti.
●● Pidä kamera liikkumattomana, kunnes
suljinääni lakkaa kuulumasta.
●● Kuvan näyttämisen jälkeen kamera
palaa kuvausnäyttöön.
4
Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
1) Tarkenna.
●● Paina laukaisin puoliväliin. Kamerasta
kuuluu kaksi äänimerkkiä tarkennuksen
jälkeen, ja tarkennetut kuva-alueet
näkyvät näytössä kehystettyinä.
●● Näytössä näkyy useita kehyksiä,
kun useita alueita on tarkennettu.
Videoiden tallentaminen
1) Aloita tallennus.
●● Paina videopainiketta. Tallennus alkaa,
ja näytössä näkyy [ REC] (2) sekä
kulunut aika (1).
●● Näytön ylä- ja alareunassa näkyvät
mustat palkit, ja kohde näkyy hieman
suurennettuna. Mustat palkit ilmaisevat
kuva-alueet, joita ei tallenneta.
●● Mahdollisesti havaittujen kasvojen
ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat,
että kasvot on tarkennettu.
●● Kun tallennus alkaa, ota sormesi pois
videopainikkeelta.
●● Jos haluat käyttää salamaa, nosta se
liikuttamalla -kytkintä. Salama välähtää,
kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
Jos et halua käyttää salamaa, paina se
sormellasi takaisin kameraan.
2)Säädä kuvan sommittelua tarpeen
mukaan.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat muuttaa kohteen kokoa,
toista vaiheen 3 toimet.
Huomaathan, että myös kameratoimintojen
äänet tallentuvat. Huomaa, että sinisellä
näytetyillä zoomauskertoimilla kuvatut
videot näyttävät rakeisilta.
●● Kun sommittelet kuvia uudelleen,
tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
27
3
3) Pysäytä tallennus.
●● Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videopainiketta uudelleen.
●● Tallennus lopetetaan automaattisesti,
kun muistikortti on täynnä.
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
Stillkuvat
Videot
Voit kuvata lyhyen videon päivästä ottamalla stillkuvia. Kamera kuvaa
kohteista 2–4 sekunnin videoleikkeitä ennen kuvaamista. Leikkeet voi
myöhemmin yhdistää videokoosteeksi.
1
Siirry
-tilaan.
Kuvaa.
●● Ota stillkuva noudattamalla kohdan
”Kuvaaminen (Smart Auto)” (= 26)
vaihetta 4.
●● Kamera kuvaa sekä stillkuvan että
videoleikkeen. Leike, joka päättyy
stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa
yhden luvun videokoosteesta.
●● Tässä tilassa akun käyttöikä on lyhyempi kuin
-tilassa,
koska kustakin otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
●● Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
-tilan valitsemisen jälkeen tai muun
käynnistämisen jälkeen,
kameran toiminnon käyttämisen jälkeen.
●● Kameran toiminnan aiheuttamat äänet ja värinät tallentuvat
videokoosteeseen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
2
Sommittele kuva.
●● Sommittele kuva ja tarkenna
noudattamalla kohdan ”Kuvaaminen
(Smart Auto)” (= 26) vaiheita 3 ja 4.
●● Saat vaikuttavia videokoosteita
suuntaamalla kameran kohteisiin noin
neljä sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
●● Videokoosteen tallennuskoko on [
] NTSC-videoilla ja
] PAL-videoilla. Tämä vaihtelee videolähtömuodon
[
mukaan.
●● Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät
kameran itselaukaisinta.
●● Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
-tilassa.
-- Videokoosteen tiedoston koko kasvaa noin 4 gigatavuun tai
kokonaistallennusaika noin 29 minuuttiin 59 sekuntiin.
-- Videokooste on suojattu.
-- Kesäaika-, videojärjestelmä- tai aikavyöhykeasetuksia on
muutettu.
●● Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
●● Jos haluat kuvata videokoosteita ilman stillkuvia, säädä asetusta
ennen kuvaamista. Valitse [ ]-valikko (= 23) > [Koost. tyyppi] >
[Ei stillkuv.].
●● Yksittäisiä lukuja voi muokata (= 81).
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
28
Videokoosteen toisto
Toista samana päivänä luotu videokooste tuomalla näkyviin
-tilassa
kuvattu stillkuva tai määritä toistettavan videokoosteen päivämäärä
(= 69).
Stillkuvat
●● Vilkkuva [ ]-kuvake varoittaa siitä, että kuvista tulee
todennäköisesti epätarkkoja kameran tärähtelyn vuoksi. Asenna
tällöin kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
●● Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta,
siirry lähemmäs kohdetta.
●● Kohde voi olla liian lähellä, jos kamera antaa vain yhden
äänimerkin, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Punasilmäisyyden vähentämiseksi ja tarkentamisen
helpottamiseksi valo saattaa syttyä hämärässä.
●● Kun yrität kuvata ja [ ]-kuvake vilkkuu, salaman täytyy latautua
ennen kuvaamisen jatkamista. Kuvaamista voidaan jatkaa, kun
salama on latautunut, joten paina laukaisin kokonaan pohjaan ja
odota tai vapauta laukaisin ja paina sitä uudelleen.
●● Vaikka voitkin kuvata uudelleen ennen kuvausnäytön näkymistä,
edellinen kuva voi määrätä käytetyn tarkennuksen, kirkkauden
ja värin.
●● Voit muuttaa kuvaamisen jälkeistä kuvan näyttöaikaa (= 38).
Videot
Ennen käyttöä
Perusopas
●● Pidä sormet poissa mikrofonista (1), kun kuvaat videoita.
Jos mikrofonissa on esteitä, ääni voi jäädä tallentumatta tai
kuulua vaimeana.
Laaja käyttöopas
(1)
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Vältä koskemasta kameran säätimiin videopainiketta lukuun
ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet taltioituvat.
●● Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja
kohteet näkyvät suurennettuina kameran huomattavan tärinän
korjaamiseksi. Jos haluat, että kohteet näkyvät samankokoisina
kuin ennen kuvausta, seuraa kohdan ”Videoiden kuvaaminen
kohteet samankokoisina kuin ennen kuvausta” (= 37) ohjeita.
●● Yksittäiset yli 4 Gt:n videot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi.
Automaattista jaetun videon tiedostojen toistamista peräkkäin
ei tueta. Toista kukin video erikseen.
●● Kamera voi käyttää pidempää valotusaikaa hämärässä
valaistuksessa. Valotusajan pidentäminen vähentää kohinaa
(Autom. pitkä valotusaika).
Jos haluat tasaisemman videokuvan, johon kameran tärinä
-tilassa [Autom. pitkä
vaikuttaa vähemmän, määritä
valotusaika] -asetuksen arvoksi [Pois]. Kuvasta voi tulla
tällöin kuitenkin tummempi (= 47).
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Ääni tallentuu stereona.
Kuvauskohteiden kuvakkeet
Stillkuvat
Videot
/
-tiloissa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen, ja asetukset valitaan automaattisesti siten, että tarkennus,
kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
29
●● Kokeile kuvaamista -tilassa (= 51), jos kuvauskohteen
kuvake ei vastaa todellisia kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi
tehostetta, väriä tai kirkkautta ei voi käyttää.
Tavallisia ja käteviä ominaisuuksia
Stillkuvat
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto
(Älykäs kuvanvakain) valitaan automaattisesti, ja seuraavat
kuvakkeet tulevat näyttöön.
Stillkuvien vakaustoiminto (Normaali)
Stillkuvien vakaustoiminto panoroitaessa (Panorointi)*
Kameran kulmittaista tärinää ja siirtotärinää makrokuvissa
vakaava kuvanvakaustoiminto (Hybridikuvanvakaus). Videoiden
kohdalla näytössä näkyy [
] ja kuvanvakaus [ ] on myös
käytössä.
Videoiden vakaustoiminto, joka vähentää kameran voimakasta
tärähtelyä esimerkiksi kävellessä kuvattaessa (Dynaaminen)
Vakaustoiminto, joka vähentää kameran vaimeaa tärähtelyä
esimerkiksi teleasentoasetuksella kuvattaessa (Tehostettu)
Ei kuvanvakautusta, koska kamera on kiinnitetty jalustaan tai
se on muulla tavoin paikallaan. Videota tallennettaessa [ ]
kuitenkin näkyy ja kuvanvakautusta käytetään tasoittamaan tuulen
tai muiden tärinänlähteiden vaikutuksia (Jalusta-kuvanvakain).
* Näkyvissä panoroitaessa, kun liikkuvia kohteita seurataan kameralla.
Vaakasuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus kompensoi
vain kameran pystysuuntaista tärinää eikä vaakasuuntaista vakausta tehdä.
Pystysuunnassa liikkuvia kohteita seurattaessa kuvanvakaus vastaavasti
kompensoi vain kameran vaakasuuntaista tärinää.
Kameran perusteet
Stillkuvat
Videot
Videot
Kun kaukaiset kohteet ovat optisen zoomin ulottumattomissa, voit suurentaa
kohteita digitaalisella zoomilla noin 160-kertaisiksi.
1
Perusopas
Laaja käyttöopas
Zoomaaminen lähemmäs kohteita
(Digitaalinen zoomaus)
Kuvanvakauksen kuvakkeet
Ennen käyttöä
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Pidä vipu painettuna, kunnes zoomaus
pysähtyy.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Zoomaus pysähtyy suurimpaan ennen
kuvan huomattavasti rakeiseksi
muuttavaan zoomauskertoimeen,
joka näytetään sitten näytössä.
Toisto
2
Siirrä zoomausvipua taas kohti
-merkkiä.
●● Kamera zoomaa vielä lähemmäs
kohteeseen.
●● (1) on nykyinen zoomauskerroin.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Jos haluat peruuttaa vakautuksen, aseta [Vakaustoiminto]-tilaksi
[Pois] (= 37). Vakaustoiminnon kuvake ei tämän jälkeen enää
ole näkyvissä.
] ei ole käytettävissä
-tilassa.
●● [
30
●● Kun siirrät zoomausvipua, näkyviin tulee zoomauspalkki (joka
ilmaisee zoomausasennon). Zoomauspalkki on värikoodattu siten,
että väri ilmaisee zoomausalueen.
-- Valkoinen alue: optisen zoomauksen alue, jolla kuvasta ei tule
rakeinen.
-- Keltainen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuva ei ole
huomattavan rakeinen (ZoomPlus).
-- Sininen alue: digitaalisen zoomauksen alue, jolla kuvasta tulee
rakeinen.
●● Koska sininen alue ei ole käytettävissä kaikilla kuvakokoasetuksilla
(= 35), suurin zoomauskerroin voidaan saavuttaa toimimalla
vaiheen 1 ohjeiden mukaan.
2
Kohdista kohteeseen uudelleen.
●● Suuntaa kamera siten, että kohde on
valkoisessa kehyksessä, ja vapauta
-painike.
●● Edellinen suurennos palautetaan,
ja valkoisen kehyksen sisäpuolella
oleva alue täyttää näytön kokonaan.
●● Osa kuvaustiedoista ei ole näkyvissä, kun kamera loitontaa.
●● Videoita kuvattaessa valkoinen kehys ei tule näkyviin,
-painiketta painetaan. Huomaa myös, että muutettu
jos
zoomauskerroin ja kameran toimintoäänet tallentuvat.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Jos haluat poistaa digitaalisen zoomauksen käytöstä, valitse
[ ]-valikko (= 23) > [Digitaal. zoom] > [Pois].
Kohdistaminen helposti manuaalisen zoomauksen
jälkeen menetettyihin kohteisiin (Rajausapu – Hae)
Stillkuvat
Videot
Jos kohde katoaa näytöstä zoomattaessa, se on helpompi löytää
uudelleen loitontamalla väliaikaisesti.
1
Etsi näkyvistä kadonnut kohde.
●● Pidä
-painike painettuna.
●● Jos haluat kuvata näytön zoomauskertoimella vaiheessa 1,
paina laukaisin kokonaan alas.
●● Voit muuttaa zoomauskerroista, johon kamera palautuu, kun
-painikkeen liikuttamalla zoomausvipua samalla kun
vapautat
-painiketta valkoisen kehyksen koon muuttamiseksi.
painat
-painiketta,
●● Voit säätää aluetta, joka näytetään, kun painetaan
Näyttöalue] (= 23) ja
valitsemalla [ ]-valikossa [
valitsemalla yhden kolmesta vaihtoehdosta.
-painikkeella, kun laukaisin
●● Zoomauskerrointa ei voi muuttaa
on painettu pohjaan itselaukaisutilassa (= 34).
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kamera loitontaa ja näyttää valkoisen
kehyksen aiemmin ennen -painikkeen
painamista näkyneen alueen ympärillä.
31
Automaattinen zoomaus vastauksena kohteen
liikkeeseen (Automaattinen zoomaus)
Stillkuvat
Videot
Kamera zoomaa automaattisesti lähemmäs ja kauemmas pitääkseen
havaitut kasvot (= 58) samankokoisina. Jos henkilö siirtyy lähemmäksi,
kamera zoomaa automaattisesti kauemmas ja päinvastoin. Tätä kokoa
voidaan myös säätää tarpeen mukaan.
1
Siirry
-automaattitilaan.
●● Joitakin zoomauskertoimia käytettäessä tai jos kohteen pää on
kallistettuna tai kohde ei katso suoraan kameraan, kasvoja ei
ehkä näytetä jatkuvasti samankokoisina suhteessa näyttöön.
●● Muutettu zoomauskerroin ja kameran toimintoäänet tallentuvat
videon tallennuksen aikana.
Automaatti on käytössä, kaikkia kuvaustietoja ei näytetä
●● Kun
ja joitain kuvausasetuksia ei voi määrittää.
●● Useita kohteita näytössä pitävää automaattista zoomausta
ei suoriteta videoiden tallennuksen aikana, vaikka kamera
havaitsisi kasvot.
●● Automaattista zoomausta ei suoriteta jatkuvan kuvauksen aikana.
●● Paina -painiketta ja vapauta se
nopeasti.
●● Näytössä näkyy [
].
●● Havaittujen kasvojen ympärille tulee
valkoinen kehys, ja kamera zoomaa
kauemmas tai lähemmäs pitääkseen
kohteen näytössä.
●● Jos kamera havaitsee useita kasvoja,
pääkohteen ympärille tulee valkoinen
kehys ja muiden kasvojen ympärille tulee
enintään kaksi harmaata kehystä, kun
kamera zoomaa kauemmas tai lähemmäs
pitääkseen kohteen näytössä.
2
Kuvaa.
●● Automaattinen zoomaus jatkuu myös
kuvan ottamisen jälkeen, ja kehykset
näkyvät edelleen näytössä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Kun havaittu kohde siirtyy kohti näytön reunaa, kamera zoomaa
kauemmas, jotta henkilö pysyy kuvassa.
●● Zoomauskerrointa ei voi muuttaa, kun laukaisin on painettu
pohjaan itselaukaisutilassa (= 34).
●● Kamera asettaa zoomauksen etusijalle pitääkseen kohteen
näytössä. Tästä syystä kasvojen kokoa ei ehkä kohteen liikkeiden
ja kuvausolosuhteiden mukaan voi pitää samana.
●● Kun kasvoja ei havaita, kamera zoomaa tietylle tasolle ja lopettaa
zoomauksen, kunnes se havaitsee kasvot.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit peruuttaa automaattisen
zoomauksen painamalla -painiketta
uudelleen. [ Automaatti: pois] tulee
näkyviin.
32
Kasvojen jatkuvasti samankokoisina näyttämisen
säätäminen
●● Kun
Automaatti on päällä,
valitse haluamasi asetus painamalla
/ -painikkeita.
●● Kamera zoomaa automaattisesti, jotta
kasvot pysyvät jatkuvasti samankokoisina.
Automaatti
Kasvot
Ylävartalo
Koko vartalo
Käsinsäätö
Automaattinen zoomaus estää kohteita siirtymästä pois
näytöstä.
Jos kamera havaitsee useita kasvoja, kamera zoomaa
kauemmas tai lähemmäs pitääkseen kohteen näytössä.
Kasvot pidetään riittävän suurina, jotta ilmeet näkyvät
selvästi.
Kasvot pidetään riittävän pieninä, jotta henkilön
ylävartalo näkyy.
Kasvot pidetään riittävän pieninä, jotta henkilö koko
vartalo näkyy.
Pidä kasvot määritetyssä koossa liikuttamalla
zoomausvipua. Vapauta zoomausvipu, kun toivottu
koko on saavutettu.
●● Kasvojen kokoa voidaan säätää myös valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [ -autom.zoom].
●● Voit zoomata lähemmäs ja kauemmas zoomausvivun avulla,
kun valittuna on [Kasvot], [Ylävartalo] tai [Koko vartalo], mutta
alkuperäinen zoomauskerroin palautetaan aina muutaman
sekunnin kuluessa vivun vapauttamisesta.
●● Voit poistaa määrittämäsi kasvojen koon videon tallennuksen
-painiketta.
aikana painamalla
●● Kasvojen kokoja ei voida muuttaa videon tallennuksen aikana.
Ennen käyttöä
Päiväysmerkin lisääminen
Stillkuvat
Videot
Kamera voi lisätä kuvauspäivän kuvien oikeaan alakulmaan.
Huomaa kuitenkin, että päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa,
joten varmista etukäteen, että päiväys ja aika ovat oikein (= 16).
1
Määritä asetus.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Pvm-merkki ] > [Päiväys&aika]
tai [Päiväys].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
2
Kuvaa.
●● Kun otat kuvia, kamera lisää
kuvauspäivän tai -ajan kuvien
oikeaan alakulmaan.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Päiväysmerkkejä ei voi muokata tai poistaa.
Lisävarusteet
Liite
●● Kuviin, jotka on otettu ilman päiväysmerkkiä, voidaan tulostaa
päiväysmerkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos päiväys ja aika kuitenkin lisätään kuviin, joissa on jo nämä
tiedot, tiedot voivat tulostua kaksi kertaa.
-- Tulosta käyttämällä tulostimen toimintoja (= 113)
-- Tulosta käyttämällä kameran DPOF-tulostusasetuksia (= 113)
Hakemisto
33
Itselaukaisun käyttäminen
Stillkuvat
Videot
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa muita
ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua siitä,
kun laukaisinta painetaan.
Asettamalla ajastimen ajaksi kaksi sekuntia voit myös välttää laukaisimen
painamisen aiheuttaman kameran tärähtämisen.
1
Ennen käyttöä
Jatkuva kuvaus
Määritä asetus.
Stillkuvat
Videot
Pidä
-tilassa laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää
jatkuvaa kuvausta.
1
Määritä asetus.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten [
] tai [ ].
2
Kuvaa.
●● Stillkuvat: Tarkenna kohde painamalla
laukaisin puoliväliin ja paina se sitten
kokonaan pohjaan.
●● Kun olet käynnistänyt itselaukaisun,
merkkivalo vilkkuu ja kamera antaa
itselaukaisun äänimerkin.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten [
].
2
Perusopas
Kuvaa.
●● Pidä laukaisin kokonaan painettuna,
kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
●● Jatkuvassa kuvauksessa tarkennus, valotus ja värit lukitaan
asentoon, joka määritetään, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua.
Tämä määräytyy kuvausolosuhteiden, kameran asetusten ja
zoomausasennon mukaan.
●● Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
●● Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Jos käynnistät tallennuksen painamalla videopainiketta,
itselaukaisulla ei ole vaikutusta, vaikka se olisi määritetty.
●● Ei voida määrittää
-tilassa.
Hakemisto
●● Valon vilkkuminen tihenee ja itselaukaisimen äänimerkki
nopeutuu kaksi sekuntia ennen itselaukaisukuvien ottamista
(salamaa käytettäessä valo pysyy kuitenkin palamassa).
34
Ennen käyttöä
Kuvanlaadun muuttaminen
Kuvan mukauttamisominaisuudet
Stillkuvat
Videot
Valitse haluamasi seitsemästä koon (pikselien määrä) ja pakkauksen
(kuvanlaatu) yhdistelmästä.
Kuvasuhteen muuttaminen
Stillkuvat
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
Videot
Muuta kuvasuhdetta (leveyden ja korkeuden suhdetta) seuraavasti.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[ ] ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Opastusta kuvakoon valintaan paperikoon perusteella
(4:3-kuville)
Sama kuvasuhde kuin 35 mm:n kamerassa, sopii 130 x 180 mm:n
kokoisiin kuviin tai postikorttikuviin.
Kameran näytön oma kuvasuhde. Sopii kuvien katselemiseen
vakiopiirtotelevisiosta tai vastaavista näyttölaitteista. Sopii myös
90 x 130 mm:n tai A-kokoisten kuvien tulostamiseen.
Sopii kuvien katselemiseen HD-laajakuvatelevisiosta tai
vastaavista näyttölaitteista.
Neliönmuotoinen kuvasuhde.
●● Ei käytettävissä
,
A2 (420 x 594 mm)
,
A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
Sähköposteihin ja vastaaviin
●● Ei käytettävissä
-tilassa.
●● [ ] ja [ ] ilmaisevat eri kuvanlaatuja pakkaustason mukaan.
Samalla koolla (pikselien määrällä) [ ] tuottaa paremman
kuvanlaadun. [ ]-kuvien kuvanlaatu on hieman heikompi,
mutta niitä mahtuu muistikortille enemmän.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
-tilassa.
35
Automaattisen suoristuksen poistaminen käytöstä
Hyödyllisiä kuvausominaisuuksia
Stillkuvat
Videot
Automaattinen suoristus pitää videokuvan suorassa. Voit peruuttaa tämän
toiminnon valitsemalla [Pois].
Ristikon näyttäminen
Stillkuvat
Videot
Kuvattaessa voidaan näytössä näyttää ristikko pysty- ja vaakasuuntaisen
kohdistuksen apuna.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[
aut. suorist.] > [Pois].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Ristikkonäyttö] ja valitse sitten
haluamasi asetus.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Kun tallennus alkaa, näyttöalue kaventuu ja kohteet suurentuvat
(= 37).
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
36
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Kuvanvakaustoiminnon poistaminen käytöstä
Kun kamera pidetään paikallaan (esimerkiksi jalustalta kuvattaessa),
kuvanvakaustoiminto kannattaa poistaa käytöstä valitsemalla [Pois].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Vakausaset.] > [Vakaustoiminto] > [Pois].
Videoiden kuvaaminen kohteet samankokoisina
kuin ennen kuvausta
Stillkuvat
Videot
Kun videon tallennus alkaa, tavallisesti kuvannäyttöalue muuttuu ja
kohteet näkyvät suurennettuina kuvan suoristusta varten ja huomattavan
kameran tärinän korjaamiseksi.
Jos haluat kuvata videoita niin, että kohteet näkyvät samankokoisina
kuin ennen kuvausta, vähennä kuvanvakautta ja peruuta automaattinen
suoristus.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[
aut. suorist.] > [Pois].
●● Valitse [Vakausaset.] > [Dyn. kuvanv.] >
[Matala].
Pois
Päällä
Poistaa vakaustoiminnon käytöstä.
Kuvausolosuhteisiin parhaiten sopiva kuvanvakaustoiminto
valitaan automaattisesti (Älykäs kuvanvakain) (= 30).
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Voit myös määrittää [Vakaustoiminto]-asetukseksi [Pois],
jolloin kohteet kuvataan samankokoisina kuin ne näkyivät
ennen kuvaamista.
●● [Dyn. kuvanv.] ei ole käytettävissä, kun [Vakaustoiminto]asetukseksi on määritetty [Pois] (= 37).
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
37
Kameran toiminnan mukauttaminen
Voit mukauttaa kuvaustoimintoja [
]-valikossa (= 23).
Stillkuvat
Tarkennuksen apuvalon syttymisen estäminen
Stillkuvat
Ennen käyttöä
Punasilmäisyyden vähennysvalon syttymisen
estäminen
Perusopas
Videot
Punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy vähentämään punasilmäisyyttä
kuvattaessa salaman avulla hämärässä. Valon voi poistaa käytöstä.
●● Määritä [Salama-asetukset]-näytössä
[Lamppu]-asetukseksi [Pois].
Videot
Valo syttyy ja auttaa sinua tarkentamaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
heikossa valaistuksessa. Valon voi poistaa käytöstä.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Määritä [Tarkennuksen apuvalo päällä]
-asetukseksi [Pois].
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan
muuttaminen
Stillkuvat
Toisto
Videot
●● Valitse [Esikatseluaika]-valikosta
haluamasi vaihtoehto.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Pois
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Pito
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Näyttää kuvat määritetyn ajan. Voit ottaa toisen kuvan
painamalla laukaisimen uudelleen puoliväliin, vaikka
näytössä näkyisi aiempi kuva.
Kuva näkyy näytössä, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
38
Ruokakuvien värien parantaminen
(Ruoka)
Stillkuvat
Muut kuvaustilat
Videot
Säädä värisävyjä, jotta ruoka näyttää kuvissa mahdollisimman tuoreelta ja
herkulliselta.
1
Siirry -tilaan.
Voit kuvata entistä tehokkaammin ottaessasi kuvia eri kohteista sekä ottaa
kuvia käyttämällä ainutlaatuisia kuvatehosteita tai erikoistoimintoja
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
2
P-tila
Muuta värisävyä.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[Värisävy] ja määritä asetus.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
3
Kuvaa.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
●● Nämä värisävyt eivät ehkä näytä sopivilta ihmisiin käytettynä.
●● Salamalla otetuissa kuvissa värisävyt määritetään automaattisesti
oletusasetuksen mukaisiksi.
Liite
Hakemisto
39
4
Omakuvan ottaminen täydellisillä
asetuksilla (Omakuva)
Stillkuvat
●● Pidä kamera vakaana kuvatessasi.
Kun painat laukaisimen kokonaan alas
epäterävän taustan asetuksen ollessa
[Autom.], kamera ottaa kaksi kuvaa ja
käsittelee ne.
Videot
Omakuvissa mukautettavaan kuvankäsittelyyn kuuluu ihon pehmentäminen
sekä kirkkauden ja taustan säätäminen, jotta pääset hyvin esiin.
1
2
Siirry
-tilaan.
Pehmeä iho -tehoste
Valitse jokin kolmesta ihon pehmennyksen
tasosta. Ihon pehmennys on optimoitu
pääkohteen mukaan.
Kirkkaus
Valitse jokin viidestä kirkkaustasosta.
Epäterävä tausta
Tekee taustasta epäterävän.
Määritä asetus.
●● Siirry asetusnäyttöön painamalla
-painiketta ja määritä sitten kirkkauden
ja ihon pehmennyksen asetukset.
●● Kun olet sulkenut asetusnäytön
painamalla -painiketta, voit poistaa
epäterävän taustan asetuksen käytöstä
painamalla -painiketta.
3
Kuvaa.
Avaa näyttö.
●● Avaa näyttö kuvan osoittamalla tavalla.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita
kuin ihmisten ihoa.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi
tulokset.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● [ ]-salamatilassa epäterävän taustan asetuksena on [Pois], eikä
sitä voi muuttaa.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
40
Liikkuvat kohteet (Urheilukuva)
Stillkuvat
Videot
Voit kuvata jatkuvasti kameran tarkentaessa liikkuviin kohteisiin.
1
Siirry
Ennen käyttöä
Erikoiskuvaus
-tilaan.
Voit valita kuvattavan kohteen mukaisen tilan, jolloin kamera määrittää
optimaaliset asetukset tilannetta varten.
1
Siirry
-tilaan.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
2
Tarkenna.
●● Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera säätää jatkuvasti tarkennusta
ja kuvan kirkkautta sinisen kehyksen
alueella.
2
Muut kuvaustilat
Valitse kuvaustila.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi kuvaustila.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
3
Kuvaa.
●● Pidä laukaisin kokonaan painettuna,
kun haluat käyttää jatkuvaa kuvausta.
●●
-tilassa kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä
(= 53) suurennetaan kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
●● Jatkuvassa kuvauksessa voi kestää jonkin aikaa, ennen
kuin voit ottaa seuraavan kuvan. Huomaa, että joidenkin
muistikorttityyppien kohdalla voi kestää kauemmin, ennen
kuin voit ottaa seuraavan kuvan.
●● Kuvausnopeus voi hidastua kuvausolosuhteiden, kameran
asetusten ja zoomausasetuksen mukaan.
automaattitilassa (= 32).
●● Jatkuvaa kuvausta ei voi käyttää
3
Kuvaa.
Langattomat toiminnot
Muotokuvien ottaminen (Muotokuva)
Stillkuvat
Videot
Lisävarusteet
●● Voit kuvata ihmisiä käyttämällä
pehmentävää tehostetta.
Liite
Iltakuvaus ilman jalustaa
(Yökuvaus käsivaralta)
Stillkuvat
Asetusvalikko
Hakemisto
Videot
●● Voit ottaa kauniita iltakuvia tai muotokuvia
iltamaisemataustalla pitämättä kameraa
täysin paikallaan esimerkiksi jalustan
avulla.
●● Kameran yhdistää useita peräkkäisiä
valotuksia yhdeksi kuvaksi, mikä vähentää
kameran tärinää ja kohinaa.
41
Ilotulitusten kuvaaminen (Ilotulitus)
Stillkuvat
Videot
●● Voit ottaa eloisia kuvia ilotulituksista.
Erikoistehosteiden käyttäminen
Voit lisätä kuviin erilaisia tehosteita kuvaamisen aikana.
1
Siirry
-tilaan.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● [ ]-tilassa kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä
(= 53) suurennetaan kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
●● Kamera ottaa [ ]-tilassa kuvia jatkuvasti, joten pidä kamera
vakaana kuvatessasi.
●● Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia [ ]-tilassa kuvattaessa, tulokset eivät
ehkä vastaa odotuksia.
●● Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla
tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla,
[Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa asettaa [Pois] (= 37).
●● Jos käytät jalustaa iltakuvauksessa, kuvaaminen
-tilassa
[ ]-tilan sijaan tuottaa parempia tuloksia (= 26).
●● Vaikka [ ]-tilassa kehykset eivät näy, kun painat laukaisimen
puoliväliin, optimaalinen tarkennus määritetään.
2
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Valitse kuvaustila.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi kuvaustila.
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi
tulokset.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
42
Kuvaaminen pehmeän ihon tehosteella
(Pehmeä iho)
Stillkuvat
Videot
Käsittelee kuvat, jotta iho näyttää pehmeämmältä ja sileämmältä.
1
2
Ennen käyttöä
Yksiväristen kuvien ottaminen
(Rakeinen mustavalko)
Valitse [ ].
Valitse tehostetaso.
●● Valitse [Pehmeä iho -tehoste] ja määritä
asetus.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
Perusopas
Stillkuvat
Videot
Voit ottaa yksivärisiä kuvia, joissa on rakeinen, karhea vaikutelma.
1
2
Valitse [ ].
Valitse tehostetaso.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Valitse [Suodatustaso] ja määritä asetus.
Muut kuvaustilat
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
3
Kuvaa.
●● Kuvausolosuhteiden mukaan voidaan muokata muita alueita kuin
ihmisten ihoa.
3
Kuvaa.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
43
Kuvaaminen pehmeäpiirtotehosteella
Stillkuvat
Videot
Toiminto tuottaa samanlaisen vaikutelman kuin kuvaaminen kameralla,
jossa oli pehmeäpiirtosuodatin. Voit säätää tehostetason haluamaksesi.
1
2
Valitse [ ].
Valitse tehostetaso.
●● Valitse [Suodatustaso] ja määritä asetus.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
Ennen käyttöä
Kuvaaminen kalansilmätehosteella
(Kalansilmätehoste)
Perusopas
Stillkuvat
Videot
Voit ottaa kuvan käyttämällä kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
1
2
Valitse [
].
Valitse tehostetaso.
●● Valitse [Suodatustaso] ja määritä asetus.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
3
Kuvaa.
3
Kuvaa.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
44
Öljymaalauksilta näyttävät kuvat
(Taiteellinen tehoste)
Stillkuvat
Videot
Voit vahventaa kohteita muistuttamaan öljymaalausta.
1
2
Ennen käyttöä
Kuvaaminen lelukameratehosteella
(Lelukameratehoste)
Perusopas
Stillkuvat
Videot
Tämä tehoste tekee kuvasta lelukameralla otetun näköisen vinjetoimalla
(tummentamalla ja sumentamalla reunoja) ja muuttamalla väriä yleisesti.
Valitse [ ].
1
2
Valitse tehostetaso.
●● Valitse [Suodatustaso] ja määritä asetus.
Valitse [
].
Valitse värisävy.
●● Valitse [Suodatustyyppi] ja määritä asetus.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
3
Kuvaa.
3
Vesivärimaalauksilta näyttävät kuvat
(Vesiväritehoste)
Normaali
Lämmin sävy
Stillkuvat
Videot
Voit pehmentää värejä niin, että valokuva muistuttaa vesivärimaalausta.
1
2
Valitse [ ].
Valitse tehostetaso.
Viileä sävy
Toisto
Kuvaa.
Kuvat muistuttavat lelukameralla otettuja kuvia.
Kuvien sävy on lämpimämpi kuin [Normaali]-asetusta
käytettäessä.
Kuvien sävy on viileämpi kuin [Normaali]-asetusta
käytettäessä.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Valitse [Suodatustaso] ja määritä asetus.
●● Näyttöön tulee esikatselukuva siitä,
miltä kuva näyttää tehosteella käsiteltynä.
3
Kuvaa.
45
Pienoismallia muistuttavat kuvat
(Miniatyyritehoste)
Stillkuvat
Videot
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun kohteen ylä- ja alapuolella.
1
Valitse [
].
●● Näyttöön tulee valkoinen kehys, joka rajaa
tarkennettuna pysyvän kuva-alueen.
2
Valitse alue, joka pidetään
tarkennettuna.
●● Paina
-painiketta.
●● Voit siirtää kehystä painamalla
/ -painikkeita.
●● Siirrä tarkennuspistettä
painamalla -painiketta ja
sitten / / / -painikkeita.
3
Ennen käyttöä
Erilaisten videoiden tallentaminen
Palaa kuvausnäyttöön ja kuvaa.
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta ja kuvaa.
●● Voit muuttaa kehyksen suunnan (vaakasuuntaisesta
pystysuuntaiseksi tai päinvastoin) painamalla / -painikkeita
vaiheessa 2. Voit siirtää kehystä pystysuunnassa painamalla
/ -painikkeita.
Stillkuvat
1
Siirry
Videot
Laaja käyttöopas
-tilaan.
●● Näytön ylä- ja alareunassa näkyvät
mustat palkit, ja kohde näkyy hieman
suurennettuna. Mustat palkit ilmaisevat
kuva-alueet, joita ei tallenneta.
2
Perusopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Kuvaa.
●● Paina videopainiketta.
P-tila
●● Voit lopettaa videon tallentamisen
painamalla videopainiketta uudelleen.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Videon tallennuskoon muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Määritä videon tallennuskoko ja kuvataajuus. Kuvataajuus ilmaisee,
kuinka monta kuvaa tallennetaan sekunnissa. Käytettävissä olevat
vaihtoehdot määräytyvät NTSC- tai PAL-asetuksen mukaan.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
46
●● Kohteet näytetään suurempina 4K-videoissa kuin muissa tiloissa.
●● Jos kamera ylikuumenee tilapäisesti pitkään jatkuvassa
4K-tallennuksessa, näytössä näkyy [ ] ja tallennus pysähtyy.
Tässä tilanteessa videotallennus ei ole käytettävissä, vaikka
painaisit videopainiketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja joko
] tai
valitse videon tallennuskooksi jokin muu kuin [
] tai sammuta kamera ja anna sen jäähtyä, ennen kuin
[
jatkat kuvaamista.
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)
Stillkuvat
Ennen käyttöä
Automaattisen pitkän valotusajan poistaminen
käytöstä
Stillkuvat
Perusopas
Videot
Automaattisen pitkän valotusajan voi poistaa käytöstä, jos liike on
[
]-, [
]-, [
]- tai [
]-videoissa muuten
epätasaista. Hämärässä videoista voi kuitenkin tulla liian pimeitä.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[ Autom. pitkä valotusaika] > [Pois].
Kameran asettamaa vakiovalotusta voi säätää 1/3 yksikön askelin
alueella –3...+3.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Runsaan kameran tärinän korjaaminen
Stillkuvat
Videot
Voit kompensoida runsaan kameran tärinän, joka voi tulla esimerkiksi
liikkeessä kuvattaessa. Kuvien näytettävä osuus vaihtelee enemmän
kuin [Vakio]-tilassa, ja kohteita suurennetaan tavallista enemmän.
●● Kuvan kirkkauden voi myös lukita kohdassa ”Kuvan kirkkauden/
valotuksen lukitseminen (AE‑lukitus)” (= 52) kuvatulla tavalla.
Kameran perusteet
P-tila
Videot
●● Paina -painiketta. Tarkkaile näyttöä
ja säädä kirkkautta kääntämällä
-valintakiekkoa. Kun olet valmis,
paina -painiketta uudelleen.
Laaja käyttöopas
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Vakausaset.] > [Dyn. kuvanv.] > [Korkea].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● [Dyn. kuvanv.] ei ole käytettävissä, kun [Vakaustoiminto]asetukseksi on määritetty [Pois] (= 37).
47
Ääniasetukset
Ennen käyttöä
Nopeutettujen videoiden tallentaminen
Stillkuvat
Videot
Tuulisuojan poistaminen käytöstä
Voimakkaan tuulen aiheuttamaa kohinaa voidaan vähentää. Tallenteen
ääni saattaa kuitenkin kuulostaa luonnottomalta, jos toimintoa käytetään
paikoissa, joissa ei tuule. Siinä tapauksessa voit poistaa tuulisuojan
käytöstä.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Tuulisuoja] > [Pois].
Stillkuvat
Videot
Nopeutettu video yhdistää tietyin välein otetut kuvat automaattisesti.
Kohteen vähittäinen muuttuminen (kuten maiseman muuttuminen)
toistetaan nopeutettuna.
1
Avaa [Nopeutettu video]
-asetusnäyttö.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Nopeutettu video].
2
Määritä asetus.
●● Valitse [Nopeutettu]-kohdassa näkymä.
●● Valitse vaihtoehto ja valitse sitten
haluamasi asetus.
Vaimennuksen käyttäminen
Vaimennus voi vähentää äänen vääristymää äänekkäissä ympäristöissä.
Hiljaisissa ympäristöissä se kuitenkin heikentää äänen tallennuksen tasoa.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Vaimennus] ja valitse sitten
haluamasi asetus.
●● Määritä [Näytön auto.katk.] -asetukseksi
[Pois], jotta näyttö pysyy päällä
30 minuutin ajan, kun olet aloittanut
kuvaamisen. Jos määrität asetuksen
arvoksi [Päällä], näyttö sammuu noin
10 sekunnin kuluttua ensimmäisen kuvan
ottamisesta. Voit ottaa näytön käyttöön tai
poistaa sen käytöstä tallennuksen aikana
painamalla -painiketta.
●● Kun määrität kohteita, tarvittava aika ( )
ja videon toistoaika ( ) näkyvät näytössä.
3
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Palaa kuvausnäyttöön.
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta. Tarkenna kohde
painamalla laukaisin puoliväliin.
●● Paina videopainiketta.
48
●●
●●
●●
●●
Älä häiritse kameraa tallennuksen aikana.
Voit peruuttaa tallennuksen painamalla videopainiketta uudelleen.
Nopeasti liikkuvat kohteet voivat näyttää videoissa vääristyneiltä.
Ääntä ei tallenneta.
Stillkuvat
Videot
Tämä tehoste luo videoissa vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Määritä asetus.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[ ] ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
2
Toistoaika
Perusopas
Noin 12 sek.
Laaja käyttöopas
Noin 6 sek.
●● Ääntä ei tallenneta.
●● Määritä videon tallennuskooksi [
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
] tai [
].
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Valitse alue, joka pidetään
tarkennettuna.
●● Paina
-painiketta.
●● Voit siirtää kehystä painamalla
/ -painikkeita.
●● Siirrä tarkennuspistettä
painamalla -painiketta ja
sitten / / / -painikkeita.
3
Nopeus
Ennen käyttöä
Noin 3 sek.
Pienoismallitehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
1
Arvioitu toistoaika (minuutin videoleikkeille)
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Palaa kuvausnäyttöön ja kuvaa.
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta. Tarkenna kohde painamalla
laukaisin puoliväliin.
●● Paina videopainiketta.
49
3
Videokollaasien tallentaminen
Stillkuvat
Videot
Voit tallentaa sarjan 4, 6 tai 8 sekunnin videoleikkeitä, jotka kamera sitten
yhdistää videokollaasialbumiksi. Näin voit esitellä matkasi tai tapahtuman
kohokohdat.
1
Ota videokollaasit käyttöön.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Videokollaasi] > [Päällä].
2
Määritä asetus.
●● Valitse määritettävä vaihtoehto ja valitse
sitten haluamasi asetus.
Toistoaika
Valitse videokollaasin toistoaika.
Toistotehoste
Valitse videokollaasin toistotehoste.
Valitse, näytetäänkö vahvistusviesti jokaisen
videoleikkeen tallennuksen jälkeen.
Näytä vahvistus
●● Näytössä näkyy videoleikkeen
tallennukseen tarvittava aika toistoajan
ja tehosteen perusteella.
●● Kun ensimmäinen videoleike tallennetaan,
voit valita [Albumin asetukset] -kohdassa,
mihin albumiin seuraava videoleike
tallennetaan.
Kuvaa.
Ennen käyttöä
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta ja paina sitten
videopainiketta.
Perusopas
●● Näytössä näkyy kulunutta aikaa
ilmaiseva palkki, ja tallennus päättyy
automaattisesti, kun kuvaus on valmis.
4
Tallenna albumiin.
●● Tätä viestiä ei näytetä, jos määrität
[Kysy vahvistus] -asetukseksi [Pois]
vaiheessa 2, ja videoleike tallennetaan
automaattisesti albumiin, jonka olet
valinnut [Albumin asetukset] -kohdassa
vaiheessa 2.
●● Toista vaiheet 3–4 tarpeen mukaan.
5
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Poista videokollaasit käytöstä.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
Laaja käyttöopas
].
●● Videoleikkeet tallennetaan uuteen albumiin, kun nykyisen albumin
tallennusaika ylittää 5 min.
●● Näytetty toistoaika videoleikettä kohden on vain ohjeellinen.
] tai [
].
●● Määritä videon tallennuskooksi [
●● Jos pysäytät videokollaasileikkeen tallennuksen manuaalisesti,
se tallennetaan normaalina videona.
●● Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi
[2x nopeus] tai [1/2x nopeus].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
50
Kuvaaminen Ohjelmoitu AE -tilassa
(P‑tila)
Stillkuvat
P-tila
Kuvia vaativaan makuun, haluamallasi kuvaustyylillä
Videot
Voit mukauttaa useita toimintoasetuksia vastaamaan haluamaasi
kuvaustyyliä.
1
2
Siirry
-tilaan.
Mukauta asetukset haluamallasi
tavalla (= 52–= 63) ja ota kuva.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Tämän luvun ohjeissa käsitellään kameran käyttämistä, kun
valintakiekko on -tilassa. Jotkin -tilan toiminnot ovat käytettävissä
myös muissa tiloissa.
●●
: Ohjelmoitu AE; AE: Automaattivalotus
●● Jos kamera ei voi määrittää normaalia valotusta, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, valotusaika ja aukon arvo vilkkuvat
valkoisina. Säädä tällöin ISO-herkkyyttä (= 53) tai ota salama
käyttöön (jos kohteet ovat tummia, = 61), niin voit saada
normaalin valotuksen.
-tilassa voi taltioida myös videoita painamalla videopainiketta.
●●
Joitakin pikavalintanäytön (= 23) ja MENU-valikon (= 23)
asetuksia saatetaan säätää kuitenkin automaattisesti videoiden
tallennusta varten.
●● Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää painamalla
laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä -valintakiekkoa
(Ohjelmoitu siirto).
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
51
2
Kuvan kirkkaus (Valotus)
Sommittele ja ota kuva.
●● Valotuksen lukitus avataan, kun [
enää ole näkyvissä.
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)
Stillkuvat
Videot
Kameran asettamaa vakiovalotusta voi säätää 1/3 yksikön askelin
alueella –3...+3.
●● Paina -painiketta. Tarkkaile näyttöä
ja säädä kirkkautta kääntämällä
-valintakiekkoa. Kun olet valmis,
paina -painiketta uudelleen.
●●
Ennen käyttöä
] ei
-,
-,
-,
ja
-tilassa näytössä näkyy valotusarvo,
joka perustuu [ ]-valikon [Mittausajastin]-kohdassa määritettyyn
aikaan (= 23).
Mittausmenetelmän muuttaminen
Videot
Säädä mittausmenetelmää (kirkkauden mittaustapaa) vastaamaan
kuvausolosuhteita seuraavalla tavalla.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Videot
Voit lukita valotuksen ennen kuvaamista tai määrittää tarkennuksen ja
valotuksen erikseen.
Lukitse valotus.
●● Osoita kamera kuvattavaan kohteeseen,
kun valotus on lukittuna. Pidä laukaisin
puolivälissä ja paina -painiketta.
●● [
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
Stillkuvat
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen
(AE‑lukitus)
1
Laaja käyttöopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
Stillkuvat
Perusopas
] tulee näkyviin ja valotus lukitaan.
●● Tämän asetuksen lukitus poistetaan
automaattisesti, kun mittausajastin käy
nollaan.
Arvioiva mittaus
Pistemittaus
Keskustapainotteinen
Sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin, mukaan
lukien vastavalossa olevat kohteet.
Kamera säätää valotusta automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Mittaus kohdistuu vain näytön keskiosan
[ ] (AE-mittauspistekehys) -kohtaan.
Määrittää valon keskimääräisen
kirkkauden kuvan koko kuva-alueella niin,
että keskialueen kirkkauden merkitystä
painotetaan.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
52
ISO-herkkyyden muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Määritä ISO-herkkyydeksi [AUTO] automaattista säätöä varten kuvaustilan
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Voit myös määrittää manuaalisesti
tilanteen mukaan korkean tai matalan ISO-herkkyyden arvon.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
Kirkkauden ja kontrastin automaattinen korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Stillkuvat
Videot
Kirkkauden ja kontrastin automaattisella korjauksella vältetään kuvat,
jotka ovat liian tummia tai joissa on liian vähän tai liian paljon kontrastia.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta,
kohde ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä
enemmän.
●● Suurempi ISO-herkkyys lyhentää valotusaikaa, mikä voi parantaa
kohteen ja kameran tarkennusta ja suurentaa salaman toimintaaluetta. Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
●● Joissakin kuvausolosuhteissa toiminto saattaa lisätä kohinaa.
●● Jos automaattinen valotuksen optimointi tekee kuvista liian
kirkkaita, määritä sen asetukseksi [ ] tai [ ].
●● Kuvat voivat silti olla kirkkaita tai valotuksen korjauksen vaikutus
voi olla heikko, jos käytetään muuta asetusta kuin [ ] ja
valotuksen tai salamavalotuksen korjauksen asetus on tummahko.
Kun haluat kuviin määrittämäsi kirkkauden, valitse tämän
toiminnon asetukseksi [ ].
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
53
Mukautettu valkotasapaino
Kuvan värit
Luonnollisten värien tallentaminen (Valkotasapaino)
Stillkuvat
Videot
Säätämällä valkotasapainoa saat kuvien värit näyttämään luonnollisilta eri
kuvaustilanteissa.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
Ennen käyttöä
Jotta kuvan värit näyttävä luonnollisilta kuvaustilanteen valaisuoloissa,
säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan valonlähteeseen sopivaksi.
Kun asetat valkotasapainon, käytä samaa valonlähdettä kuin käytät myös
kuvan valaisemiseen.
1
Kuvaa valkoinen kohde.
●● Kuvaa kamera osoitettuna paperiarkkiin
tai muuhun kokovalkoiseen kohteeseen
siten, että valkoinen täyttää koko näytön.
2
Valitse [
].
●● Valitse [ ] noudattamalla kohdan
”Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)” (= 54) ohjeita.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Automaatti
Määrittää automaattisesti parhaan valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Päivänvalo Ulkona poutasäällä kuvaamista varten.
Varjo
Varjossa kuvaamista varten.
Pilvinen
Pilvisellä säällä tai hämärässä kuvaamista varten.
Keinovalo
Kuvaamiseen tavallisten hehkulamppujen valossa.
Valkoinen
loisteputki
Oma
asetus
Kuvaamiseen valkoisen loisteputken valossa.
Mukautetun valkotasapainon manuaalista
asettamista varten.
3
Valitse [Valkotasapainon säätö].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Valkotasapainon säätö].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
4
Lataa valkoisen tiedot.
●● Valitse kuvasi vaiheesta 1 ja paina
sitten -painiketta.
Liite
Hakemisto
●● Palaa kuvausnäyttöön painamalla
-painiketta.
54
●● Jos kuvassa on valkoinen kohde, joka on liian kirkas tai tumma,
valkotasapainon määritys ei ehkä onnistu oikein.
●● Jos valitset kuvan, joka ei kelpaa valkoisen tietojen lataamisen,
näyttöön tulee viesti. Valitse [Peruuta] ja valitse jokin toinen kuva.
Jos valitset [OK], niin kuvaa käytetään valkoisen tietojen
lataamiseen, mutta se ei välttämättä tuota oikeaa valkotasapainoa.
●● Valkoisen esineen sijasta harmaakortti tai 18-prosenttinen
harmaaheijastin (myydään erikseen) voi tuottaa tarkemman
valkotasapainon.
●● Nykyinen valkotasapaino ja siihen liittyvät asetukset hylätään,
kun otat kuvan valkoisesta kohteesta.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Värien mukauttaminen (Tyyliasetukset)
P-tila
Videot
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
]
ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
Määritä asetus.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Valitse valkotasapaino noudattamalla
kohdan ”Luonnollisten värien
tallentaminen (Valkotasapaino)” (= 54)
ohjeita.
2
Laaja käyttöopas
Valitse väriasetukset, jotka sopivat kuvan näkymään ja kohteisiin.
Voit säätää valkotasapainoa manuaalisesti. Tällä säädöllä voi olla
sama vaikutus kuin kaupallisilla värilämpötilankorjaussuotimilla ja
värinkorjaussuotimilla.
1
Perusopas
●● B: sininen; A: keltainen; M: magenta; G: vihreä
●● Sininen/keltainen-korjauksen yksi taso vastaa
värilämpötilankorjaussuotimessa noin viittä mired-arvoa.
(Mired: Värilämpötilan yksikkö, joka tarkoittaa
värilämpötilankorjaussuotimen tiheyttä.)
Stillkuvat
Valkotasapainon manuaalinen korjaaminen
Ennen käyttöä
●● Määrittämäsi korjaustaso säilytetään, vaikka muuttaisit
valkotasapainoa vaiheessa 1.
Määritä lisäasetukset.
Lisävarusteet
●● Valinnalla [
] voit säätää kontrastia, värikylläisyyttä ja muita
-painikkeita.
asetuksia painamalla
Liite
Hakemisto
●● Voit määrittää tämän asetuksen tarkemmin
painamalla
-painiketta ja
säätämällä sitten korjaustasoa / / / .
●● Vahvista valinta painamalla
-painiketta.
55
Ennen käyttöä
Manuaalitarkennustilassa kuvaaminen
Kuvausetäisyys ja tarkennus
Stillkuvat
Lähikuvien ottaminen (Makro)
Stillkuvat
Videot
Jos haluat tarkentaa vain kameran lähellä oleviin kohteisiin, aseta kamera
[ ]-tilaan.
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ].
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa, käytä
käsintarkennusta. Voit määrittää suuntaa-antavan tarkennusasennon
ja painaa sitten laukaisimen puoliväliin. Tällöin kamera määrittää
optimaalisen tarkennusasennon määrittämäsi asennon tuntumasta.
1
●● Voit estää kameraa tärisemästä kiinnittämällä kameran jalustaan
]-asetuksella (= 34).
ja kuvaamalla [
Valitse [
●● Paina
-painiketta ja valitse [
].
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Määritä suuntaa-antava
tarkennusasento.
●● Tarkkaile näyttöön tulevaa (etäisyyden
ja tarkennusasennon näyttävää)
käsintarkennuksen ilmaisinta (1),
määritä suuntaa-antava tarkennusasento
painamalla / -painikkeita tai
kääntämällä -valintakiekkoa ja
paina sitten -painiketta.
3
Perusopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
].
] ja käsintarkennuksen ilmaisin
●● [
tulevat näkyviin.
2
●● Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä.
●● [ ] muuttuu harmaaksi zoomauspalkin alapuolella olevassa
keltaisessa palkissa eikä kamera tarkenna.
Videot
Hienosäädä tarkennusta.
●● Kamera hienosäätää tarkennusasentoa,
kun painat laukaisimen puoliväliin
(Varmuus-MF).
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
56
●● Jos haluat täsmentää tarkennusta, voit vakauttaa kameran
kiinnittämällä sen jalustaan.
●● Voit poistaa käytöstä automaattisen tarkennuksen hienosäädön,
kun laukaisin painetaan puoliväliin, valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Varmuus-MF] > [Pois].
●● Voit helpottaa käsintarkennusta valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Man. tark. korost. aset.] > [Korostus] > [Päällä].
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalitarkennuksen korostus)
Tarkennettujen kohteiden reunat näkyvät värillisinä, jotta käsitarkennus
olisi helppoa. Voit muokata reunan tunnistuksen värejä ja herkkyyttä
(tasoa) tarpeen mukaan.
1
Käytä asetusnäyttöä.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Man. tark. korost. aset.] > [Päällä].
2
Määritä asetus.
●● Valitse määritettävä vaihtoehto ja valitse
sitten haluamasi asetus.
●● Käsitarkennuksen korostuksessa näkyviä värejä ei tallenneta
kuviin.
Ennen käyttöä
Digitaalinen telejatke
Stillkuvat
Videot
Objektiivin polttoväliä voi kasvattaa noin 1,6- tai 2,0-kertaiseksi.
Kameran tärinä voi tällöin vähentyä, koska valotusaika on lyhyempi
kuin zoomattaessa samaa zoomauskerrointa käyttäen (koskee myös
digitaalista zoomausta).
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Digitaal. zoom] ja valitse sitten
haluamasi asetus.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Näkymä suurenee ja zoomauskerroin
tulee näkyviin.
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Valotusaika voi olla vastaava, kun zoomausvipu siirretään
-ääriasentoon ja kun kohde
suurimpaan teleasentoon eli
suurennetaan zoomauksella samankokoiseksi kohdan
”Zoomaaminen lähemmäs kohteita (Digitaalinen zoomaus)”
(= 30) vaiheessa 2.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Stillkuvat
Videot
Valitse automaattinen tarkennusmenetelmä kuvauskohteen ja näkymän
mukaan.
Liite
Hakemisto
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
57
●● Tarkennus voi kestää tavallista kauemmin tai olla virheellinen,
kun kohteet ovat tummia tai niiden kontrasti ei ole riittävä tai kun
olosuhteet ovat hyvin kirkkaat.
Tarkennettavien kohteiden valitseminen
(Seurantakehys)
Ennen käyttöä
Stillkuvat
Videot
Kun olet valinnut tarkennettavan kohteen, kuvaa seuraavasti.
1
+Seuranta
Stillkuvat
Videot
●● Kun olet suunnannut kameran kohteeseen, kameran pääkohteeksi
määrittämien kasvojen ympärillä näytetään valkoinen kehys.
●● Kun kamera havaitsee liikettä, kehykset seuraavat liikkuvia kohteita
tietyllä alueella.
●● Kun yksiäkään kasvoja ei havaita, laukaisimen painaminen puoliväliin
tuo näyttää vihreät kehykset muiden tarkennettujen alueiden ympärillä.
●● Esimerkkejä kasvoista, joita ei voida havaita:
-- Kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä
-- Tummat tai vaaleat kohteet
-- Kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa
●● Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen
ihmiskasvoiksi.
Laaja käyttöopas
Valitse [Seur.kehys].
●● Valitse [Seur.kehys] noudattamalla
kohdan ”Tarkennusmenetelmän
valitseminen” (= 57) ohjeita.
●● [
2
] näkyy näytön keskellä.
] on
●● Paina laukaisin puoliväliin. [ ] vaihtuu
siniseksi [ ]-merkiksi, joka seuraa
kohdetta kameran säätäessä
tarkennusta ja valotusta jatkuvasti
(Servo AF) (= 59).
3
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Kuvaa.
●● Kuvaa painamalla laukaisin kokonaan alas.
●● [Tarkennustoiminta]-asetus (= 59) on [Jatkuva tark.], eikä sitä
voi muuttaa.
●● Kohteen seuraaminen ei ehkä ole mahdollista, kun kohteet ovat
liian pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteen väri tai
kirkkaus on liian lähellä taustan väriä tai kirkkautta.
●● [ ] ei ole käytettävissä.
●● Kun kuvaat [
]-tilassa (= 56), paina
painettuna vähintään sekunnin ajan.
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
Valitse kohde, jonka haluat tarkentaa.
●● Suuntaa kamera siten, että [
kohteen kohdalla.
Perusopas
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
-painiketta ja pidä se
58
2
Keskellä
Stillkuvat
Videot
Yksi tarkennuspiste näkyy keskellä. Tämä on tarkennuksen luotettavuuden
kannalta hyödyllistä.
●● Kun haluat sommitella kuvan niin, että kohteet ovat kuvan
reunoilla tai nurkassa, tähtää ensin kameralla niin, että kohde on
tarkennuspisteessä, ja paina laukaisin puoliväliin. Pidä laukaisin
painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen halutulla tavalla.
Paina sitten laukaisin kokonaan pohjaan (Tarkennuksen lukitus).
Servo AF -toiminnon käyttäminen
Stillkuvat
Videot
Tätä tilaa käyttämällä voidaan varmistaa, että liikkuvat kohteet taltioituvat
kameraan. Kamera jatkaa kohteen tarkentamista ja valotuksen säätämistä
niin kauan, kun laukaisin pidetään puolivälissä.
1
Määritä asetus.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[ONE SHOT] > [SERVO].
Tarkenna.
●● Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa,
johon siniset tarkennuspisteet tulevat
näkyviin, kun laukaisin pidetään
puolivälissä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Jatkuvan tarkennuksen tilassa valotusta ei lukita, kun painat
laukaisimen puoliväliin, vaan se määritetään sillä hetkellä,
kun otat kuvan, mittaustavan (= 52) asetuksesta riippumatta.
●● Kohteen etäisyydestä ja nopeudesta riippuen kamera ei ehkä
pysty saavuttamaan oikeaa tarkennusta.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
59
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Ennen käyttöä
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Stillkuvat
Videot
Voit muuttaa kameran oletustoimintaa, jonka mukaan kamera tarkentaa
jatkuvasti kohteisiin, joihin kamera on suunnattu, vaikka laukaisinta ei
painettaisi. Voit sen sijaan määrittää, että kamera tarkentaa vain silloin,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Jatkuva tark.] > [Pois].
Päällä
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät kuvaustilanteet
on helpompi hyödyntää, koska kamera tarkentaa jatkuvasti
kohteisiin, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
Pois
Säästää virtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Tämä voi kuitenkin viivästyttää tarkennusta.
Stillkuvat
Videot
Tarkennus voidaan lukita. Kun tarkennus on lukittu, tarkennusasento ei
muutu, vaikka nostaisit sormen laukaisimelta.
1
Lukitse tarkennus.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Pidä laukaisin puolivälissä ja paina
-painiketta.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
] sekä
●● Tarkennus on nyt lukittu, ja [
käsintarkennuksen ilmaisin tulevat
näkyviin.
Muut kuvaustilat
●● Kun haluat vapauttaa lukituksen, vapauta
laukaisin, paina -painiketta uudelleen ja
valitse [ ] tai [ ].
2
Sommittele ja ota kuva.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
60
Salama pois
Salama
Ilman salamaa kuvaamista varten.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Salamatilan vaihtaminen
Stillkuvat
Videot
Voit vaihtaa salamatilan vastaamaan kuvattavaa kohdetta.
●● Paina
Ennen käyttöä
-painiketta ja valitse salamatila.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Automaattisalama
Salama välähtää automaattisesti heikossa valaistuksessa.
Salama päällä
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Hidas täsmäys
Salama välähtää ja valaisee pääkohteen (kuten ihmiset), kun kuvauksessa
käytetään pidempää valotusaikaa taustan valaisemiseksi alueella, jonne
salaman toiminta-alue ei ulotu.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Kiinnitä kamera [ ]-tilassa jalustaan tai pidä se jollakin muulla
tavalla paikallaan ja estä kameraa tärisemästä. Kun pidät
kameran paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla,
[Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa asettaa [Pois] (= 37).
●● [ ]-tilassa, vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde
ei liiku, ennen kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
61
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen
Stillkuvat
Ennen käyttöä
Salamavalotuksen lukituksen käyttäminen
Videot
Tavallisen valotuksen korjauksen (= 52) tavoin voit säätää valotusta
välillä –2...+2 aukkoa 1/3 askeleen välein.
●● Määritä asetus valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Salama-asetukset] >
[Salamavalotuksen korjaus].
●● Asettamasi korjaustaso on nyt näkyvissä.
●● Kun kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää
valotusaikaa ja aukon arvoa automaattisesti salamakuvauksessa.
Tällöin valoalueiden ylivalottuminen vähenee ja valotusaika on
optimaalinen. Valotusajan ja aukon arvon automaattinen säätö
voidaan kuitenkin poistaa käytöstä valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Salama-asetukset] > [FE-varmistus] > [Pois].
Stillkuvat
Videot
Lukitse välähdysteho.
Perusopas
Laaja käyttöopas
1
Nosta salama ja aseta salamatilaksi
[ ] tai [ ] (= 61).
Kameran perusteet
2
Tallenna välähdysteho.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Osoita kamera kuvattavaan kohteeseen,
kun valotus on lukittuna. Pidä laukaisin
puolivälissä ja paina -painiketta.
●● Salama välähtää, ja näkyviin tulee
mittausaluetta osoittava ympyrä sekä [ ],
joka osoittaa, että välähdysteho on lukittu.
3
Sommittele ja ota kuva.
●● FE: Flash Exposure eli salamavalotus
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
62
Ennen käyttöä
Muut asetukset
Perusopas
Laaja käyttöopas
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Stillkuvat
Videot
Voit pitää kuvanvakauden poissa käytöstä kuvaushetkeen asti.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Vakausaset.] > [Vakaustoiminto] >
[Laukaisin].
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärähtelyä, kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Aseta tässä
tapauksessa [Vakaustoiminto]-tilaksi [Pois].
●● Asetus vaihdetaan [Päällä]-asetukseksi videoita kuvattaessa.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
63
Valotusajan määrittäminen (Tv‑tila)
Stillkuvat
Tv-, Av- ja M-tilat
Videot
Voit määrittää haluamasi valotusajan ennen kuvaamista toimimalla
seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kamera säätää aukon arvon
automaattisesti valotusajan mukaiseksi.
1
2
Kuvaa entistä älykkäämmin ja hienovaraisemmin ja mukauta kamera
kuvaustyyliisi sopivaksi
Siirry
-tilaan.
Aseta valotusaika.
●● Valitse valotusaika kääntämällä
-valintakiekkoa.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Tämän luvun ohjeissa käsitellään kameran käyttämistä valitussa tilassa.
●● Pitkää suljinaikaa vaativissa tilanteissa seuraavan kuvan
ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee kuvat kohinan
poistamiseksi.
●● Jos käytät pitkällä valotusajalla kuvatessasi jalustaa, aseta
[Vakaustoiminto]-tilaksi [Pois] (= 37).
●● Salamaa käytettäessä suurin valotusaika on 1/2000 sekuntia.
Jos määrität tätä lyhemmän valotusajan, kamera palauttaa
valotusajan automaattisesti 1/2000 sekuntiin ennen kuvaamista.
●● Jos valotusaika on pidempi kuin 1,3 sekuntia, ISO-herkkyys
on [100], eikä sitä voi muuttaa.
●● Jos aukon arvo vilkkuu valkoisena, kun painat laukaisimen
puoliväliin, normaali valotus ei ole käytettävissä. Säädä
valotusaikaa, kunnes aukon arvo näkyy valkoisena.
●●
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
: Time value (Aika-arvo)
64
Aukon arvon määrittäminen (Av‑tila)
Stillkuvat
Videot
Voit määrittää haluamasi aukon arvon ennen kuvaamista toimimalla
seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kamera säätää valotusajan automaattisesti
aukon arvon mukaiseksi.
1
2
Siirry
-tilaan.
Aseta aukon arvo.
●● Määritä aukon arvo kääntämällä
-valintakiekkoa.
Ennen käyttöä
Valotusajan ja aukon arvon
määrittäminen (M‑tila)
Stillkuvat
Perusopas
Videot
Noudattamalla näitä ohjeita voit asettaa haluamasi valotuksen mukaisen
valotusajan ja aukon arvon ennen kuvaamista.
1
2
3
Siirry
-tilaan.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Määritä asetus.
P-tila
●● Jos valotusaika vilkkuu valkoisena, kun painat laukaisimen
puoliväliin, normaali valotus ei ole käytettävissä. Säädä aukon
arvoa, kunnes valotusaika näkyy valkoisena.
: Aukon arvo (objektiivin himmentimen aikaan saama aukon
suuruus)
●● Voit asettaa kameran säätämään valotusajan tai aukon arvon
automaattisesti normaalin valotuksen aikaansaamiseksi
/
-tiloissa epäsuotuisissakin valotusolosuhteissa
valitsemalla [ ]-valikko (= 23) > [Varmuussiirto] > [Päällä].
Kameran perusteet
Aseta ISO-herkkyys (= 53).
●● Paina -painiketta, valitse valotusaika (1)
tai aukon arvo (2) ja määritä sitten arvo
kääntämällä -valintakiekkoa.
●●
Laaja käyttöopas
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Jos valotusaika on pidempi kuin 1,3 sekuntia, ISO-herkkyys
on [100], eikä sitä voi muuttaa.
Automaattitila ei ole käytettävissä
-tilassa.
●●
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
65
●●
: Käsinsäätö
●● Normaali valotus lasketaan valitun mittausmenetelmän
perusteella (= 52).
●● Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, voit verrata
määrittämääsi arvoa (tämän osoittaa paikka, johon
valotustasomerkki siirtyy) normaaliin valotustasoon painamalla
laukaisimen puoliväliin. Valotustasomerkkinä on [ ] tai [ ],
kun ero normaaliin valotukseen on suurempi kuin 3 pykälää.
●● Säädettyäsi valotusajan ja aukon arvon, valotustaso voi vielä
muuttua, jos säädät zoomausta tai rajaat kuvan uudelleen.
●● Kun ISO-herkkyys on kiinteästi määritetty, näytön kirkkaus voi
vaihdella määrittämäsi valotusajan ja aukon arvon mukaan.
Näytön kirkkaus ei muutu, kun salama on nostettu ja tilaksi
on asetettu [ ].
●● Valotus ei ehkä ole odotetun mukainen, kun ISO-herkkyydeksi on
asetettu [AUTO], koska ISO-herkkyys säädetään varmistamaan
normaalivalotus suhteessa määrittämääsi valotusaikaan ja aukon
arvoon.
●● Automaattinen valotuksen optimointi voi vaikuttaa kuvan kirkkauteen.
Jos haluat pitää Autom. valotuksen optimointi -asetuksen
-tilassa, lisää Autom. valotuksen optimointi
pois käytöstä
-asetusnäytössä [ ]-merkki [Ei manuaalivalotuksessa] -kohtaan.
●● Kun ISO-herkkyyden asetuksena on [AUTO], voit säätää
valotusta valitsemalla tason valotuksen korjauksen palkissa.
Ennen käyttöä
Välähdystehon säätäminen
Stillkuvat
/
/
Videot
-tiloissa voit valita haluamasi kolmesta salamatasosta.
1
2
Siirry
/
/
-tilaan.
Määritä asetus.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Salama-asetukset] > [Salamatoiminto] >
[Käsinsäätö] ja määritä sitten
[Välähdysteho].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
66
Ennen käyttöä
Katseleminen
Stillkuvat
Videot
Kun olet kuvannut kuvia tai videoita, voit katsella niitä näytössä
seuraavalla tavalla.
Toisto
1
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
-painiketta.
Nauti kuvien tutkimisesta ja selaa ja muokkaa niitä monilla eri tavoilla
●● Valmistele kamera näitä toimintoja varten siirtymällä toistotilaan
-painiketta painamalla.
●● Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen
tai joita on jo muokattu tietokoneessa, tai kuvia, jotka ovat peräisin
muista kameroista.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Siirry toistotilaan.
●● Paina
Perusopas
Muut kuvaustilat
2
Valitse kuvat.
P-tila
●● Jos haluat katsella edellistä kuvaa, paina
-painiketta tai käännä -valintakiekkoa
vastapäivään. Jos haluat katsella
seuraavaa kuvaa, paina -painiketta tai
käännä -valintakiekkoa myötäpäivään.
●● Voit selata kuvia nopeasti pitämällä
/ -painikkeita painettuina.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
●● Videot osoitetaan [
Paina -painiketta.
]-kuvakkeella.
Liite
Hakemisto
67
3
Toista videoita.
●● Valitse [ ] ja paina
-painiketta.
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla toiston aikana
/ -painikkeita.
●● Voit keskeyttää tai jatkaa toistoa
painamalla -painiketta.
●● Kun video on toistettu, [
näytössä.
Ennen käyttöä
Näyttötilojen vaihtaminen
Stillkuvat
Jos haluat tarkastella muita tietoja näytöllä tai piilottaa tiedot,
paina -painiketta. Lisätietoja näytettävistä tiedoista on kohdassa
”Toistaminen (tarkka tietonäyttö)” (= 120).
] näkyy
●● Voit siirtyä toistotilasta kuvaustilaan painamalla laukaisimen
puoleenväliin.
●● Voit näyttää uusimman kuvan, kun siirryt toistotilaan, valitsemalla
]-valikko (= 23) > [Näytä viim. kats.] > [Pois]. Tämä
[
näyttää viimeisimmän kuvan, kun aloitat toiston kameran
käynnistämisen jälkeen.
Videot
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Ei tietonäyttöä
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Yksinkertainen tietonäyttö
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Tarkka tietonäyttö
Liite
Hakemisto
Tarkka tietonäyttö 2
68
Ylivalotuksen varoitus (kuvan huippuvalokohdat)
Stillkuvat
Videot
Tarkassa tietonäytössä (= 68) kuvan ylivalottuneet alueet vilkkuvat
näytössä.
Histogrammi
●● UTC: Tätä kutsutaan myös nimellä ”Coordinated Universal Time”.
Se tarkoittaa koordinoitua yleisaikaa ja vastaa suunnilleen
Greenwichin aikaa (GMT-aikaa).
Videot
●● Tarkassa tietonäytössä (= 68) näkyvä
kaavio on histogrammi, joka näyttää,
miten kirkkaat kohdat ovat jakaantuneet
kuvassa. Vaakasuunnassa näytetään
kirkkaustaso ja pystysuunnassa
kunkin kirkkaustason määrä kuvassa.
Histogrammin tarkasteleminen on hyvä
tapa tarkistaa valotus.
GPS-tietonäyttö
Stillkuvat
Videot
●● Kuvaamiisi stillkuviin ja videoihin voidaan
automaattisesti tallentaa paikkatiedot
(kuten leveysaste, pituusaste ja korkeus)
GPS-tietoja hyödyntämällä Bluetoothia
tukevasta älypuhelimesta (= 87). Näitä
tietoja voi katsella GPS-tietonäytössä.
●● Leveysaste, pituusaste, korkeus ja
UTC (kuvauspäivämäärä ja -kellonaika)
näkyvät näytössä tässä järjestyksessä.
●● GPS-tietonäyttö ei ole käytettävissä kuvissa, joissa ei ole kyseisiä
tietoja.
●● Jos tietoa ei ole käytettävissä älypuhelimessa tai sitä ei ole
tallennettu oikein, numeroarvon tilalla näkyy [---].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Lähetetyt kuvat
Stillkuvat
Ennen käyttöä
Kuvat, jotka olet lähettänyt älypuhelimeen tai tietokoneeseen, on merkitty
kyseisen laitteen kuvakkeella.
Stillkuvien yhteydessä tallennettujen lyhyiden
videoiden katseleminen (videokoosteet)
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Stillkuvat
Videot
Voit katsella videokoosteita, jotka on tallennettu automaattisesti
(= 28) päivän aikana otetuista stillkuvista.
-tilassa
1
Kameran perusteet
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Valitse kuva.
Langattomat toiminnot
●● Valitse stillkuva, jonka kohdalla näkyy
[
]-kuvake.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
2
Liite
Toista videokooste.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
].
●● Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
Hakemisto
●● Hetken kuluttua [
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät
kameraa tietonäyttö poissa käytöstä (= 68).
69
Kuvien selaaminen ja suodattaminen
Ennen käyttöä
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Stillkuvat
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen
Stillkuvat
Videot
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti näyttöön
useita kuvia luettelokuvan muodossa.
1
Näytä kuvat luettelokuvina.
●● Siirrä zoomausvipua merkkiä
kohti,
niin kuvat näytetään luettelokuvana.
Siirtämällä zoomausvipua uudelleen
voit lisätä näytettävien kuvien määrää.
●● Voit näyttää vähemmän kuvia kerralla
siirtämällä zoomausvipua kohti merkkiä .
Näytössä näytetään vähemmän kuvia aina
kun siirrät vipua.
2
Valitse kuva.
●● Valitse kuva kääntämällä
-valintakiekkoa tai painamalla
/ / / -painikkeita.
●● Oranssi kehys näytetään valitun kuvan
ympärillä.
●● Paina -painiketta valitun kuvan
näyttämiseksi yhden kuvan näytössä.
Videot
Jos muistikortti on täynnä kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla kuvien
näyttöä antamiesi ehtojen mukaan. Voit myös suojata tai poistaa nämä
kuvat yhdellä kertaa.
Luokitus
Näyttää kuvat, joille olet antanut luokituksen.
Päiväys
Näyttää tiettynä päivän otetut kuvat.
Suojaa
Tiedostotyyppi
1
Videot] tai
P-tila
-tilassa
Tv-, Av- ja M-tilat
Valitse hakuehto.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
Toisto
].
●● Siirry vaihtoehtojen välillä
/ -painikkeilla ja valitse
vaihtoehto / -painikkeilla.
●● Kun olet valmis, paina
2
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
Näyttää muistikortin suojatut tai suojaamattomat
kuvat.
Näyttää [
Stillkuvat], [
kuvatut videot.
Laaja käyttöopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Näyttää tietyssä kansiossa olevat kuvat.
Kansio
Perusopas
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
-painiketta.
Katso suodatetut kuvat.
●● Ehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisissa kehyksissä. Katso vain näitä
kuvia painamalla / -painikkeita tai
kääntämällä -valintakiekkoa.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Voit peruuttaa suodatetun näytön
valitsemalla [ ] vaiheessa 1 ja
painamalla -painiketta.
●● Jos kamera ei löydä joihinkin ehtoihin sopivia kuvia, kyseisiä
ehtoja ei voi käyttää.
70
●● Voit tyhjentää haun painamalla asetusnäytössä -painiketta.
●● Voit myös suojata ja luokitella vain hakua vastaavat kuvat tai
tehdä niille muita toimintoja painamalla -painiketta. Hakua
vastaavilla kuvilla näkyy keltainen kehys.
●● Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi, näyttöön
tulee viesti ja löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
]-valikko >
●● Samoja toimintoja voi käyttää valitsemalla [
[Aseta kuvien hakuehdot].
Ennen käyttöä
Kuvien katselemisen asetukset
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kuvien suurentaminen
Stillkuvat
1
Videot
Suurenna kuva.
●● Zoomausvivun siirtäminen kohti
merkkiä
lähentää ja suurentaa
kuvaa. Voit suurentaa kuvia jopa
kymmenkertaisesti jatkamalla
zoomausvivun pitämistä.
●● Näytetyn alueen (1) likimääräinen sijainti
näytetään tiedoksi.
●● Voit loitontaa siirtämällä zoomausvipua
. Voit palata yhden
kohti merkkiä
kuvan näyttöön jatkamalla vivun
painamista merkkiä kohden.
2
Siirrä näytön paikkaa ja vaihda
kuvia tarpeen mukaan.
●● Siirrä näytön paikkaa painamalla
/ / / -painikkeita.
●● Voit siirtyä toisiin kuviin tarkennuksen
aikana kääntämällä -valintaikkunaa.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
71
Kuvaesitysten katseleminen
Ennen käyttöä
Kuvien suojaaminen
Stillkuvat
Videot
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta seuraavasti.
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Kuvaesitys].
Stillkuvat
Suojaa tärkeät kuvat, jotta niitä ei poistettaisi vahingossa (= 74).
●● Käynnistä kuvaesitys valitsemalla [Aloita].
●● Voit määrittää näyttöajan kuvaa kohti,
kuvaesityksen toistumisen sekä kuvien
välisen siirtymän valitsemalla [Asetus].
●● Pysäytä kuvaesitys painamalla
-painiketta.
●● Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla -painiketta.
●● Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla / -painikkeita
tai kääntämällä -valintakiekkoa. Voit selata nopeasti eteenpäin
tai taaksepäin pitämällä / -painikkeita painettuna.
●● Kuvahakutilassa (= 70) toistetaan vain kuvahakuehtoja
vastaavat kuvat.
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] > [Päällä].
Kameran perusteet
●● Kun suojaus on käytössä, näytössä
näkyy [ ].
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Voit peruuttaa suojauksen toistamalla
tämän menettelyn ja valitsemalla [Pois].
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin (= 102).
●● Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos haluat poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
●● Kameran virransäästötoiminnot (= 101) poistetaan käytöstä
kuvaesitysten aikana.
Videot
Useiden kuvien suojaaminen
Voit valita ja suojata useita kuvia kerralla.
Valintatavan valinta
1
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Käytä asetusnäyttöä.
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Suojaa kuvat].
72
2
Valitse valintatapa.
●● Valitse haluamasi kohde.
Alueen valitseminen
1
Ennen käyttöä
Valitse [Valitse alue].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Suojaa kuvat] > [Valitse alue].
Kuvien valitseminen yksitellen
1
2
Valitse ensimmäinen kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
Valitse [Valitse kuvat].
2
●● Näytössä näkyy [ ], kun olet valinnut
kuvan ja painanut -painiketta.
●● Voit peruuttaa valinnan painamalla
-painiketta uudelleen. [ ] ei tämän
jälkeen enää ole näkyvissä.
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Suojaa kuvat] > [Valitse kuvat].
Valitse kuva.
Perusopas
P-tila
3
Valitse viimeinen kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Määritetyn alueen kuvat ovat nyt
suojattuja.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
73
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla
1
Valitse [Kaikki muistikortin kuvat]
tai [Kaikki kansion kuvat].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Suojaa kuvat].
●● Valitse suojattavaksi [Kaikki kansion
kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat].
2
Suojaa kuvat.
●● Kun valitset [Kaikki kansion kuvat],
valitse kansio ja suojaa kuvat.
Ennen käyttöä
Kuvien poistaminen
Stillkuvat
Videot
Voit valita ja poistaa kuvia tarpeettomia kuvia yksi kerrallaan.
Ole varovainen kuvia poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää
palauttaa. Suojattuja kuvia (= 72) ei kuitenkaan voi poistaa.
1
2
Valitse poistettava kuva.
Poista kuva.
●● Paina
-painiketta.
●● Voit nyt poistaa nykyisen kuvan
valitsemalla [Poista].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
●● Voit poistaa kaikkien kuvien suojauksen kerralla valitsemalla
[Poista kansion kuvasuojaus] tai [Poista kortin kuvasuojaus].
Useiden kuvien poistaminen kerralla
Langattomat toiminnot
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla. Ole varovainen kuvia poistaessasi,
sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa. Suojattuja kuvia (= 72) ei
kuitenkaan voi poistaa.
Asetusvalikko
Valintatavan valinta
Lisävarusteet
Liite
1
Käytä asetusnäyttöä.
Hakemisto
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Poista kuvat].
74
2
Valitse valintatapa.
●● Valitse haluamasi kohde.
Alueen valitseminen
1
Ennen käyttöä
Valitse [Valitse alue].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Poista kuvat] > [Valitse alue].
Kuvien valitseminen yksitellen
1
Valitse [Valitse ja poista kuvat].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Poista kuvat] > [Valitse ja poista kuvat].
2
Valitse kuva.
●● Näytössä näkyy [ ], kun olet valinnut
kuvan ja painanut -painiketta.
●● Voit peruuttaa valinnan painamalla
-painiketta uudelleen. [ ] ei tämän
jälkeen enää ole näkyvissä.
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
3
Poista kuvat.
●● Valitse [OK] painamalla
-painiketta.
2
Valitse kuvat.
●● Määritä kuvat kohdan ”Alueen
valitseminen” vaiheiden 2 ja 3 (= 73)
ohjeiden mukaisesti.
3
Poista kuvat.
●● Valitse [OK] painamalla
-painiketta.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
75
Kaikkien kuvien määrittäminen kerralla
1
Valitse [Kaikki muistikortin kuvat]
tai [Kaikki kansion kuvat].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Poista kuvat].
●● Valitse poistettavaksi [Kaikki kansion
kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat].
2
Poista kuvat.
Ennen käyttöä
Kuvien kääntäminen
Stillkuvat
Videot
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne seuraavalla tavalla.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ]
ja valitse sitten haluamasi kääntösuunta.
●● Valitsemalla [ ] voit kääntää kuvaa
90° vasemmalle ja valitsemalla [ ] voit
kääntää sitä 90° oikealle.
●● Kun valitset [Kaikki kansion kuvat],
valitse kansio ja poista kuvat.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Kuvia ei käännetä, kun [ ]-valikossa (= 23) on valittu [Autom.
kääntö] -asetukseksi [Pois].
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
76
Kuvien luokittelu
Ennen käyttöä
Stillkuvien muokkaaminen
Stillkuvat
Perusopas
Videot
Voit järjestää kuvia antamalla niille luokituksen 1–5. Katselemalla vain
kuvia, joilla on tietty luokitus, voit rajoittaa seuraavat toiminnot koskemaan
vain kyseisen luokituksen kuvia.
●● ”Katseleminen” (= 67), ”Kuvaesitysten katseleminen” (= 72),
”Kuvien suojaaminen” (= 72), ”Kuvien poistaminen” (= 74),
”Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)” (= 113),
”Kuvien lisääminen valokuvakirjaan” (= 115)
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
ja valitse sitten haluamasi luokitus.
Laaja käyttöopas
●● Kuvan muokkaaminen (= 77–= 79) on käytettävissä vain,
jos muistikortissa on riittävästi vapaata tilaa.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Kuvakoon muuttaminen
]
●● Voit peruuttaa luokituksen toistamalla
].
tämän menettelyn ja valitsemalla [
Stillkuvat
Voit tallentaa kuvista version pienemmässä kuvakoossa.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23)
[
] ja valitse sitten koko.
Videot
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Muokkaaminen ei ole mahdollista, jos kuva on otettu
kuvakoolla [ ] (= 35).
Lisävarusteet
Liite
●● Kuvien kokoa ei voi muuttaa suuremmaksi.
Hakemisto
77
4
Rajaus
Tallenna uusi kuva.
●● Valitse [ ].
Stillkuvat
Videot
●● Kuva tallennetaan uutena tiedostona.
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä kuvatiedostona tallennettavaksi.
1
Perusopas
Laaja käyttöopas
Valitse [Rajaus].
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
Ennen käyttöä
].
Kameran perusteet
●● Rajattujen kuvien kuvakoko on pienempi kuin rajaamattomien
kuvien.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
2
P-tila
Säädä rajausaluetta.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Rajattavan alueen ympärille tulee
näkyviin kehys (1).
●● Voit muuttaa kehyksen kokoa siirtämällä
zoomausvipua.
●● Voit siirtää kehystä painamalla
/ / / -painikkeita.
●● Voit muuttaa kuvasuhdetta
].
valitsemalla [
3
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Voit siirtyä kohteiden välillä näytön
yläosassa (2) kääntämällä
-valintakiekkoa.
●● Voit suoristaa kuvan valitsemalla [
Toisto
Lisävarusteet
].
Liite
Hakemisto
Tarkista muokattu kuva.
●● Voit näyttää rajatun kuvan
valitsemalla [
].
●● Voit peruuttaa muokkauksen
valitsemalla [ ].
78
Punasilmäkorjaus
Ennen käyttöä
Videoiden muokkaaminen
Stillkuvat
Videot
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia automaattisesti. Voit tallentaa
korjatun tiedoston erillisenä tiedostona.
1
Valitse [Punasilmäkorjaus].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Punasilmäkorjaus].
2
3
Valitse kuva.
Korjaa kuva.
-painiketta.
●● Kameran havaitsemat punasilmäkohdat
korjataan, ja korjattujen kuva-alueiden
ympärillä näytetään kehykset.
●● Suurenna tai pienennä kuvia tarpeen
mukaan. Noudata ohjeita kohdassa
”Kuvien suurentaminen” (= 71).
Tallenna uusi kuva.
●● Kuva tallennetaan uutena tiedostona.
●● Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
Videot
Perusopas
Laaja käyttöopas
Videoiden alun tai lopun poistaminen
Voit poistaa tarpeettomia kohtia videoiden alusta ja lopusta (paitsi
videokoosteista (= 28) ja videokollaaseista (= 50)).
1
2
●● Paina
4
Stillkuvat
Muut kuvaustilat
Toista video.
P-tila
Valitse [ ].
●● Tuo videon ohjauspaneeli näkyviin
painamalla -painiketta videon toiston
aikana ja valitse sitten [ ].
●● Näyttöön tulee videon editointipaneeli
ja editointipalkki.
4
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Valitse video.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [ ].
3
Kameran perusteet
Määritä leikattavat osat.
●● (1) on videon editointipaneeli ja (2)
editointipalkki.
●● Valitse [
] tai [
].
●● Jos haluat katsella leikattavissa olevia osia
(näytetään näytössä merkinnällä [ ]),
siirrä [ ]-merkintää painamalla
/ -painikkeita tai kääntämällä
-valintakiekkoa. Paina
leikkauskohdassa -painiketta.
●● Jos siirrät [ ]-merkin muuhun kuin
[ ]-merkin kohtaan, [ ] leikkaa
lähimmän [ ]-merkin vasemmalla
puolella olevan osan ja [ ] lähimmän
[ ]-merkin oikealla puolella olevan osan.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
79
5
Näytä editoitu video.
●● Toista editoitu video valitsemalla [ ].
4K-videoiden kuvien poiminta stillkuviksi
●● Voit editoida videota uudelleen
toistamalla vaiheen 4.
●● Voit tallentaa videon kuvan stillkuvaksi
valitsemalla [ ] videon ohjauspaneelissa
kohdan ”Videoiden alun tai lopun
poistaminen” (= 79) vaiheessa 3.
●● Voit peruuttaa editoinnin painamalla
-painiketta.
6
Tallenna editoitu video.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Valitse [ ] ja sitten [Uusi tiedosto].
Muut kuvaustilat
Tiedostokoon pienentäminen
●● Valitse [Tall., ei pakk.].
Ennen käyttöä
Videotiedostojen kokoa voi pienentää pakkaamalla videot seuraavasti.
●● Video tallennetaan uutena tiedostona.
P-tila
●● Valitse kohdan ”Videoiden alun
tai lopun poistaminen” (= 79)
vaiheen 4 näytössä [ ] ja valitse
sitten [Uusi tiedosto].
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Valitse [Pakk. ja tall.].
Langattomat toiminnot
Toisto
Asetusvalikko
●● Jos haluat korvata alkuperäisen videon leikatulla videolla, valitse
[Korvaa] vaiheessa 6. Tässä tapauksessa alkuperäinen video
poistetaan.
●● Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on
käytettävissä.
●● Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
●● Kun editoit videoita, käytä täyteen ladattua akkua.
Ennen pakkausta
,
,
,
,
Pakkauksen jälkeen
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Muokattuja videoita ei voi tallentaa pakatussa muodossa,
jos valitset vaihtoehdon [Korvaa].
80
5
Videokoosteiden muokkaaminen
Vahvista poisto.
●● Leike poistetaan ja lyhyt video korvataan.
Stillkuvat
Videot
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) (= 28) voidaan
tarvittaessa poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei
voi enää palauttaa.
1
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Valitse kuva.
●● Myös videokollaaseja tallentamalla luotuja albumeita voi editoida.
] > [Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
Toiminnolla [
●● Valitse stillkuva, jonka kohdalla näkyy
[
]-kuvake.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
2
Tv-, Av- ja M-tilat
Toista videokooste.
●● Valitse pikavalintanäytössä (= 23) [
].
●● Päivän aikana otetuista stillkuvista
automaattisesti tallennettu videokooste
toistetaan alusta.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
3
Valitse poistettava leike.
●● Saat videon ohjauspaneelin näkyviin
painamalla -painiketta.
●● Valitse leike valitsemalla [ ] tai [
painamalla sitten -painiketta.
4
] ja
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Valitse [ ].
81
Videokollaasien yhdistäminen
Stillkuvat
Järjestä videokollaasit uudelleen.
Valitse siirrettävä videokollaasi ja paina
-painiketta. Siirrä sitä käyttämällä
/ -painikkeita.
Valitse uudesta albumista pois jätettävät
videokollaasit. [ ]-kuvakkeella merkittyjä
videokollaaseja ei sisällytetä uuteen
albumiin, mutta niitä ei myöskään poisteta
alkuperäisestä albumista.
[ ] Järjestä videokoll. uud.
Videot
Voit yhdistää videokollaaseja ja luoda näin uuden videon (albumin).
1
Siirry muokkausnäyttöön.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Luo albumi].
2
Määritä videokollaasit.
●● Valitse video (aiemmin luotu albumi) ja
paina -painiketta.
●● Kun olet valmis, poistu videon valinnasta
-painiketta.
painamalla
[ ] Poista videokollaasi
[ ] Toista videokollaasi
Toista valittu videokollaasi.
[ ] Lopeta muokkaus
Poistu albumin editoinnista.
4
Poistu editoinnista.
●● Palaa editointivalikkoon painamalla
-painiketta ja poistu editoinnista
valitsemalla [ ].
5
Tallenna albumi.
●● Valitse [Tallenna].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Voit lisätä taustamusiikin valitsemalla
[Taustamusiikki].
Asetusvalikko
●● Vaiheessa 2 valitun videon videokollaasit
tulevat näyttöön.
●● Voit esikatsella editoimaasi albumia
valitsemalla [Esikatsele].
Lisävarusteet
●● Valitse kohde alhaalla olevasta
editointivalikosta ja paina sitten
-painiketta.
●● Kun albumi on tallennettu, toistonäyttö
tulee näkyviin.
Liite
3
Editoi albumia.
●● Valitse näytön yläosassa editoitavat
videokollaasit ja editoi niitä tarpeen
mukaan.
Hakemisto
●● Toiminnolla [Luo albumi] luotuja albumeita ei voi editoida.
82
Käytettävissä olevat langattomat
toiminnot
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Langattomat toiminnot
Kameran perusteet
(1) Yhdistä älypuhelimeen
Voit lähettää kamerasta langattomasti kuvia erilaisiin yhteensopiviin
laitteisiin ja käyttää kameraa verkkopalvelujen kanssa.
(3) Tulosta Wi‑Fitulostimella
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Lue ”Langattomia toimintoja koskevia turvaohjeita” (= 127)
ennen langattomien toimintojen käyttöä.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
(2) Lähetä kuvia Image Transfer
Utility 2 -ohjelmiston avulla
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Lähetä Web-palveluun
(1)
Yhdistä älypuhelimeen (= 85, = 88)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi‑Fi-yhteyden
kautta käyttämällä Camera Connect -sovellusta älypuhelimessa tai
taulutietokoneessa.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää muita
toimintoja, kun Bluetooth®* on käytössä.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä oppaassa älypuhelimia,
taulutietokoneita ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan yhteisesti
älypuhelimiksi.
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
(2)Lähetä kuvia Image Transfer Utility 2 -ohjelmiston avulla (= 92)
Image Transfer Utility 2 -ohjelmiston avulla voit lähettää kuvia
tietokoneeseen, johon on Wi‑Fi-yhteys.
83
(3)Tulosta Wi‑Fi-tulostimella (= 93)
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridgelähiverkkoteknologiaa tukevilla tulostimilla.
(4) Lähetä Web-palveluun (= 95)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan
tai Canon-asiakkaille tarkoitettuun CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi
(maksuton).
Langattomien toimintojen käytön
valmistelu
Valmistele ensin langattomien toimintojen käyttö.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Kameran valmistelu
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
1
Paina
-painiketta.
●● Jos langattoman tiedonsiirron asetusten
näyttö ei tule aluksi näkyviin, kun painat
-painiketta, paina -painiketta
uudelleen.
2
Rekisteröi [Lempinimi].
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Käytä näytössä näkyvää lempinimeä
painamalla
-painiketta.
●● Palaa toimintoasetusten valikkoon
valitsemalla seuraavassa näytössä [OK].
●● Lempinimet ovat 1–8 merkkiä pitkiä,
ja niitä voi muuttaa myöhemmin.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
84
●● Wi‑Fi- ja Bluetooth-signaalin lähettämisen voi poistaa käytöstä
seuraavasti.
-- Wi‑Fi: Valitse [ ]-valikko (= 23) > [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] > [Wi‑Fi-asetukset] ja valitse
sitten [Wi‑Fi]-kohdassa [Pois].
-- Bluetooth: Valitse [ ]-valikko (= 23) > [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] > [Bluetooth-toiminto] ja valitse
sitten [Bluetooth-toiminto]-kohdassa [Pois].
●● Voit vaihtaa kameran lempinimen valitsemalla [ ]-valikko
(= 23) > [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] > [Lempinimi].
Älypuhelimen valmistelu
●● Ennen kuin muodostat yhteyden kameraan, asenna ilmainen Camera
Connect -sovellus älypuhelimeesi.
●● Lisätietoja tästä sovelluksesta (tuetut älypuhelimet ja sovelluksen
toiminnot) on Canonin sivustossa.
●● Camera Connect -sovelluksen voi asentaa Google Playstä tai
App Storesta. Pääset Google Playhin tai App Storeen myös
QR‑koodilla, jonka voit näyttää kamerassa, kun rekisteröit
älypuhelimen kamerassa.
●● Käytä uusinta älypuhelimen käyttöjärjestelmän versiota.
●● Aktivoi Bluetooth ja Wi‑Fi älypuhelimessa.
Laiteparin muodostaminen
älypuhelimen kanssa Bluetoothin
avulla
Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari Bluetoothin avulla
seuraavasti.
1
Valitse [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
2
Määritä Bluetooth-asetukseksi
[Päällä].
●● Valitse [Bluetooth-toiminto].
●● Valitse [Bluetooth-toiminto] uudelleen ja
valitse sitten [Päällä].
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
3
Muodosta laitepari.
●● Valitse [Yhteensovitus] > [Älä näytä].
●● Näyttöön tulee viesti, että yhteensovitus
on meneillään.
Liite
Hakemisto
●● Muodosta älypuhelinta käyttämällä
laitepari kameran ja älypuhelimen välille
seuraavissa vaiheissa kuvatulla tavalla.
85
4
Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa.
[Bluetooth-toiminto]-näyttö
Ennen käyttöä
Perusopas
5
Bluetooth-toiminto
Valitse kamera, jonka kanssa
muodostat laiteparin.
●● Kosketa sen kameran lempinimeä,
jonka kanssa muodostat laiteparin.
●● Jos käytät Android-laitetta, siirry
vaiheeseen 7.
6
7
Kosketa [Pair/Laitepari] (vain iOS).
Viimeistele laiteparin muodostus
kamerassa.
Laaja käyttöopas
●● Valitse [Päällä], kun käytät Bluetooth-yhteyttä älypuhelimen kanssa.
Yhteensovitus
●● Muodosta laitepari älypuhelimen kanssa.
Tarkista/poista yhteystiedot
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Ennen kuin muodostat laiteparin toisen älypuhelimen kanssa,
poista tällä hetkellä Bluetoothin kautta yhdistettynä olevan laitteen
yhteystiedot (= 99).
Tv-, Av- ja M-tilat
Bluetooth-osoite
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Tämän avulla voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
●● Paina yhteensovituksen ilmoitusnäytössä
-painiketta.
Kameran etähallinta älypuhelimesta
●● Aktiivinen Bluetooth-yhteys katkeaa, jos irrotat kameran akun.
Yhteys muodostetaan uudelleen, kun asetat akun paikalleen
ja käynnistät kameran.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Tämän avulla voit tarkistaa yhdistettyjen laitteiden nimen ja
yhteyden tilan.
●● Valitse [OK], kun yhteensovituksen
vahvistusviesti näkyy näytössä.
●● Laiteparin muodostus on nyt valmis,
ja kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
Kameran perusteet
●● Valitse Camera Connect -sovelluksessa
[Bluetooth remote controller / Bluetoothkauko-ohjain].
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Ohjaa kameraa etäohjauksella tai selaa
kuvia, kun katsot simuloitua kameran
näyttöä.
86
●● Huomaa, että akun käyttöaika saattaa lyhentyä, kun kameraa
käytetään laiteparina, koska virtaa kuluu myös kameran ollessa
pois päältä.
●● Ennen kameran viemistä paikkoihin, joissa elektronisten laitteiden
käyttöä on rajoitettu, poista Bluetooth-yhteys käytöstä, vaikka se
ei olisikaan muodostettuna, valitsemalla [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] > [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) >
[Pois].
Paikkatietojen lisääminen kuvattaessa
Kuviisi voidaan automaattisesti tallentaa paikkatiedot (kuten leveysaste,
pituusaste ja korkeus) käyttämällä GPS-tietoja Bluetoothin kautta
yhdistetystä älypuhelimesta.
1
Käynnistä Camera Connect.
●● Pidä käden ulottuvilla älypuhelin, jossa
on Camera Connect -sovellus käynnissä.
2
Ota GPS käyttöön.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[GPS-asetukset].
●● Valitse [GPS mobiilisti] -kohdassa
[Päällä].
●● Aktivoi paikannuspalvelut
älypuhelimessa.
3
Kuvaa.
●● Varmista ennen kuvaamista, että [ ]ja [
]-kuvakkeet näkyvät kamerassa.
Jos kuvakkeet eivät näy, paina
-painiketta toistuvasti.
●● Kuviisi on nyt lisätty paikkatiedot.
●● Tämän jälkeen kuviisi lisätään
automaattisesti paikkatiedot,
kun Camera Connect -sovellus
on käynnissä niitä otettaessa.
Sijaintitietojen tarkistaminen
●● Siirry ”Tarkka tietonäyttö 2” -näyttöön (= 68), jotta voit tarkastella
paikkatiedoilla varustettujen kuvien GPS-tietoja.
●● Päivämäärää ja aikaa varten käytetty koordinoitu yleisaika UTC on
käytännössä sama kuin Greenwichin aika (GMT-aika).
●● Käyttämällä Map Utility -ohjelmaa voit näyttää sijaintitiedot kartalla.
●● Videoon lisättävät GPS-tiedot otetaan heti aloittaessasi
tallentamisen.
●● Kuviin ei ehkä lisätä paikkatietoja heti kameran käynnistämisen
jälkeen.
●● Sijaintisi tai henkilöllisyytesi voidaan mahdollisesti selvittää
stillkuviin tai videoihin lisättyjen paikkatietojen avulla.
Ole varovainen, kun jaat tällaisia kuvia muille tai kun julkaiset
kuvia verkossa, jossa useat henkilöt voivat katsella niitä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
87
Yhdistäminen älypuhelimeen
Wi‑Fi-yhteyden kautta
Yhdistä kamera älypuhelimeen Wi‑Fi-yhteyden kautta jommallakummalla
seuraavista tavoista.
Kameran sammuttaminen katkaisee Wi‑Fi-yhteyden.
Wi‑Fi-yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi‑Fi-painikkeella
1
Paina
-painiketta.
●● Valitse [ ].
1
Valitse jokin Camera Connect
-toiminto.
●● Valitse [Images on camera /
Kameran kuvat].
●● Jos käytät iOS-laitetta, valitse [Connect/
Yhdistä], kun näyttöön kameran yhteyden
vahvistamista koskeva viesti.
2
●● Kamerassa näkyy [Wi‑Fi päällä].
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
2
Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä
varten].
●● Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä varten]
ja valitse sitten [Älä näytä].
3
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Tarkista SSID ja salasana.
●● SSID-tunnuksen pääte on _Canon0B.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Varmista, että laitteet on yhdistetty
Wi‑Fi-yhteyden kautta.
●● Kun laitteet on yhdistetty Wi‑Fi-yhteyden
kautta, älypuhelimessa näkyy valitun
toiminnon näyttö.
Perusopas
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn
älypuhelimeen Wi‑Fi-yhteyden kautta
Voit muodostaa Wi‑Fi-yhteyden seuraavasti, kun kamerasta ja
älypuhelimesta on muodostettu laitepari Bluetoothilla.
Ennen käyttöä
Liite
4
Yhdistä älypuhelin kameraan.
Hakemisto
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) älypuhelimen Wi‑Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
●● Anna kamerassa näkyvä salasana
älypuhelimen salasanakenttään.
88
5
2
3
Käynnistä Camera Connect.
●● Kun kamerassa näkyy [Käynnistä Canonsovellus/ -ohjelmisto älypuhelimessa],
Camera Connect käynnistyy
älypuhelimessa.
6
Valitse yhdistettävä kamera.
4
Muodosta Wi‑Fi-yhteys.
●● Valitse [OK] ja paina sitten
-painiketta.
●● Kamerassa näkyy [Wi‑Fi päällä].
●● Älypuhelimessa näkyy Camera Connect
-sovelluksen päänäyttö.
Ennen käyttöä
Valitse [Automaattinen asetus]
kameran [IP-osoiteasetus]-näytössä.
Perusopas
●● Kameran ja tukiaseman välille yritetään
nyt muodostaa yhteys.
●● Kosketa Camera Connect -sovelluksen
[Cameras/Kamerat]-luettelossa kameraa,
johon olet muodostamassa Wi‑Fi-yhteyttä.
7
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Kun yhteys on muodostettu,
siirry kohdan ”Wi‑Fi-yhteyden
muodostaminen älypuhelimeen
kautta Wi‑Fi-painikkeella” (= 88)
vaiheeseen 5.
Kameran ja älypuhelimen voi yhdistää myös tukiaseman kautta.
Yhdistä ensin älypuhelin tukiasemaan.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
1
Valitse [WPS (PBC-tila)].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi-toiminto] > [ ].
●● Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä varten]
ja valitse sitten [Älä näytä].
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Jos valitset asetukseksi [WPS (PIN-tila)] vaiheessa 1, näytössä
näkyy PIN-koodi. Anna tämä koodi tukiasemassa. Valitse laite
[Valitse laite yhteyttä varten] -näytöstä. Lisätietoja on tukiaseman
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
●● Laitteet on yhdistetty Wi‑Fi-yhteyden
kautta.
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Laaja käyttöopas
Kameran etähallinta älypuhelimesta
Voit selata kameran kuvia ja kuvata etäkuvauksella Camera Connect
-sovelluksen avulla.
Kameran kuvat
Selaa kuvia kamerassa ja tallenna ne älypuhelimeen.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Reaaliaikainen etäkuvaus
Kuvaa etäkuvauksella niin, että näet älypuhelimessa reaaliaikaisen kuvan
kamerasta.
●● Valitse [Odottaa yhdistämistä] -näytössä
[Vaihda verkkoa].
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] ja valitse sitten
[WPS (PBC-tila)].
89
●● Jos kamera ylikuumenee tilapäisesti pitkään jatkuvassa
4K-tallennuksessa tai Full HD -tallennuksessa suurella
kuvataajuudella, näytössä näkyy [ ] ja tallennus pysähtyy.
Tässä tilanteessa videotallennus ei ole käytettävissä, vaikka
painaisit videopainiketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja
],
joko valitse videon tallennuskooksi jokin muu kuin [
], [
] tai [
] tai sammuta kamera
[
ja anna sen jäähtyä, ennen kuin jatkat kuvaamista.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana
1
Toista kuvat.
Perusopas
Laaja käyttöopas
2
3
Paina
-painiketta.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Valitse [ ].
Muut kuvaustilat
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen
Kamerasta voi lähettää kuvia älypuhelimeen, johon on muodostettu
Wi‑Fi‑yhteys.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta
1
Avaa valikko.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Lähetä kuvia älypuhelimeen].
●● Kuvat tulevat näkyviin.
2
P-tila
4
Tv-, Av- ja M-tilat
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Kun olet valinnut näytössä muut
lähettämisen asetukset, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
Ennen käyttöä
-painiketta.
●● Kun olet valinnut näytössä muut
lähettämisen asetukset, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Liite
Hakemisto
90
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvattaessa
3
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
●● Valitse älypuhelin.
Kuvasi voidaan lähettää automaattisesti älypuhelimeen.
1
Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi-asetukset] > [Läh. älypuhelimeen
kuv. jälk.].
2
4
Valitse [Katselt. kuvat].
●● Määritä, mitä kuvia voi katsella.
Määritä automaattinen lähettäminen.
●● Kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
Katseltavissa olevien kuvien määrittäminen
Voit rajoittaa sitä, mitä kuvia voidaan lähettää älypuhelimeen tai selata
älypuhelimessa.
1
2
Katkaise Wi‑Fi-yhteys (= 91).
Paina
-painiketta.
●● Valitse [ ].
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Valitse koko kohdassa [Lähetettävä koko].
Kuvaa.
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Valitse [Lähetä autom.] ja sitten [Päällä].
3
Ennen käyttöä
●● Reaaliaikainen etäkuvaus Camera Connect -sovelluksella ei
ole mahdollista, ellei [Katselt. kuvat] -asetukseksi ole määritetty
[Kaikki kuv.].
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Wi‑Fi-yhteyden katkaiseminen
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) > [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] > [Wi‑Fi-toiminto] >
[Katk, lopeta].
●● Voit katkaista yhteyden myös
koskettamalla [x]-kohtaa Camera
Connect -sovelluksen näytössä.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
91
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
Kameran kuvat voidaan lähettää automaattisesti tietokoneeseen, joka on
yhdistetty tukiasemaan (ja määritetty kameran Wi‑Fi-yhteyttä varten), kun
kamera on kantoalueella tai kun tuot kameran kotiin kuvaamisen jälkeen.
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan.
●● Asenna tietokoneeseen Image Transfer
Utility 2.
2
3
Käynnistä Image Transfer Utility 2.
Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmassa yhdistämisasetusten
näyttö.
●● Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näyttöön tulevia ohjeita.
4
Valitse yhteystyyppi.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi-asetukset] > [Lähetä kuvia
autom. tietokon.].
●● Valitse [Lähetä autom.] > [Päällä]
ja valitse sitten [OK].
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] ja valitse
sitten [WPS (PBC-tila)].
5
Paina WPS-painiketta.
●● Paina tukiaseman WPS-painiketta,
jotta kamera voi muodostaa yhteyden.
6
Valitse automaattiset asetukset.
●● [IP-osoiteasetus]-näyttö tulee näkyviin.
Valitse [Automaattinen asetus].
7
Valitse tietokone.
●● Tukiasemaan yhdistettynä olevien
tietokoneiden nimet näkyvät luettelossa.
Valitse tietokone automaattista kuvien
siirtoa varten.
8
Valitse tietokoneessa kamera
yhdistämistä varten.
●● Kameroiden lempinimet näkyvät
Image Transfer Utility 2 -ohjelman
yhdistämisnäytössä.
●● Valitse kamera, johon muodostat
yhteyden, ja yhdistä tietokone ja kamera
napsauttamalla [Pairing/Yhteensovitus].
Automaattisen kuvien siirron määrittäminen
9
Määritä lähettämisen asetukset.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi-asetukset] > [Lähetä kuvia
autom. tietokon.].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Määritä siirtämisasetukset kohdassa
[Kuvien lähetysasetukset].
●● Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
92
Kuvien lähettäminen automaattisesti
●● Kameran kuvat lähetetään automaattisesti
vaiheen 9 lähettämisasetusten mukaisesti
tietokoneeseen, johon olet kirjautuneena,
kun tuot kameran tukiaseman
kantoalueelle ja käynnistät kameran.
●● Kun käytät automaattista kuvien siirtoa, varmista, että akussa
on riittävästi latausta. Kameran virransäästö on silloin poissa
käytöstä.
●● Automaattisen kuvien siirron jälkeen otettuja kuvia ei lähetetä
tietokoneeseen. Ne lähetetään automaattisesti, kun kamera
käynnistetään uudelleen.
Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fi-yhteyden kautta
Kamerassa olevia kuvia voi tulostaa tulostimella, joka on yhdistetty
kameraan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
1
2
Paina
Valitse [
-painiketta.
].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Automaattinen kuvien siirto tietokoneeseen käynnistyy,
kun kamera käynnistetään tukiaseman kantoalueella.
Jos automaattinen kuvien siirto ei ala automaattisesti,
kokeile käynnistää kamera uudelleen.
●● Voit lopettaa automaattisen kuvien lähettämisen valitsemalla
[Lähetä kuvia autom. tietokon.] > [Lähetä autom.] > [Pois].
3
Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä
varten].
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
4
Tarkista SSID ja salasana.
●● SSID-tunnuksen pääte on _Canon0B.
Liite
Hakemisto
93
5
Käytä tulostinta, jonka olet
yhdistämässä kameraan
Wi‑Fi‑yhteyden avulla.
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID (verkon
nimi) tulostimen Wi‑Fi-asetusvalikosta
yhdistämistä varten.
●● Anna kamerassa näkyvä salasana
tulostimen salasanakenttään.
6
Valitse tulostin, johon olet
muodostamassa Wi‑Fi-yhteyden.
●● Valitse käytettävä tulostin ja paina sitten
-painiketta.
●● Muistikortilla olevat kuvat tulevat näkyviin,
kun laitteet on yhdistetty Wi‑Fi-yhteyden
kautta.
7
Valitse tulostettava kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Valitse tai määritä näytetyt kohteet ja
tulosta ne (= 112).
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Kameran voi yhdistää tukiasemaan, johon on yhdistetty tulostin,
ja tulostaa sitten kuvia tukiaseman kautta.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
1
Valitse [WPS (PBC-tila)].
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi‑toiminto] > [ ].
●● Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä varten]
ja valitse sitten [Odottaa yhdistämistä]
-näytössä [Vaihda verkkoa].
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] ja valitse
sitten [WPS (PBC-tila)].
2
3
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Toisto
Valitse [Automaattinen asetus]
kameran [IP-osoiteasetus]-näytössä.
Langattomat toiminnot
●● Kameran ja tukiaseman välille yritetään
nyt muodostaa yhteys.
4
Ennen käyttöä
Kun yhteys on muodostettu, siirry
kohdan ”Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fi-yhteyden kautta” (= 93)
vaiheeseen 6.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
94
Kuvien lähettäminen
verkkopalveluihin
Verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä omat verkkopalvelusi kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
●● Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita verkkopalveluja varten.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä CANON
iMAGE GATEWAY kameraan verkkopalvelun kohteeksi.
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, koska sinun on päästä painamaan
tukiaseman WPS-painiketta.
Huomaa, että sinun on annettava tietokoneessa tai älypuhelimessa
käyttämäsi sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin
yhdistämisasetusten valmistumisesta.
1
2
Paina
Valitse [
-painiketta.
].
●● CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
●● Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita verkkopalveluja, sinulla on oltava tili niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien verkkopalveluiden sivustoista.
●● Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä erillisen
maksun.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja selaimen
(Microsoft Internet Explorer jne.) vaatimuksista, asetuksista ja
versiotiedoista.
●● Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
Ennen käyttöä
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
3
Hyväksy sopimus, jotta voit antaa
sähköpostiosoitteen.
●● Lue näytössä näkyvä sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
95
4
Muodosta yhteys tukiasemaan.
●● [
]-kuvake muuttuu muotoon [
].
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] ja valitse sitten
[WPS (PBC-tila)].
Perusopas
●● Paina tukiaseman WPS-painiketta.
●● Yhdistä kamera tukiasemaan
valitsemalla [Automaattinen asetus]
kameran [IP‑osoiteasetus]-näytössä.
5
●● Anna sähköpostiosoitteesi ja jatka.
6
Kirjoita nelinumeroinen luku.
●● Kirjoita haluamasi nelinumeroinen luku
ja jatka.
●● Tarvitset tätä nelinumeroista lukua
myöhemmin, kun määrität yhdistämisen
CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
vaiheessa 8.
7
Laaja käyttöopas
8
Anna sähköpostiosoitteesi.
●● Kun kamera on yhdistetty CANON
iMAGE GATEWAY -palveluun,
näkyviin tulee näyttö, jossa voit antaa
sähköpostiosoitteen.
Siirry ilmoitusviestissä olevalle
sivulle ja viimeistele kameran
yhdistämisen asetukset.
●● Siirry tietokoneesta tai älypuhelimesta
sivulle, jonka linkki on saamassasi
ilmoitusviestissä.
●● Viimeistele kameran yhdistämisasetusten
sivun asetukset ohjeiden mukaisesti.
9
Viimeistele CANON iMAGE
GATEWAY -asetukset kamerassa.
●● Valitse [
].
●● CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty
kohdeverkkopalveluksi.
●● Paina seuraavassa näytössä
vahvistaaksesi, että olet saanut
ilmoituksen.
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Tarkista, oletko saanut
ilmoitusviestin.
●● Kun tiedot on lähetetty CANON
iMAGE GATEWAY -palveluun, saat
ilmoitusviestin sähköpostiosoitteeseen,
jonka olet antanut vaiheessa 5.
Ennen käyttöä
Liite
Hakemisto
●● Varmista ensin, että tietokoneen tai älypuhelimen
sähköpostisovellusta ei ole määritetty estämään sähköpostia
sellaisilta toimialueilta, että se estäisi sinua vastaanottamasta
ilmoitusviestiä.
96
Muiden verkkopalveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita verkkopalveluja CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun ja avaa kameran
linkkiasetusten sivu.
●● Siirry tietokoneessa tai älypuhelimessa
osoitteeseen http://www.canon.com/cig/
ja avaa CANON iMAGE GATEWAY
-sivusto.
2
Määritä käytettävä verkkopalvelu.
●● Asenna verkkopalvelu älypuhelimen tai
tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
3
Valitse [
●● Valitse [
].
] painamalla
-painiketta.
●● Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran
asetukset näiden ohjeiden avulla.
Kuvien lähettäminen verkkopalveluihin
Ennen käyttöä
Perusopas
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse muistipaikka.
●● Valitse verkkopalvelun kuvake.
●● Jos verkkopalvelun yhteydessä käytetään
useita vastaanottajia tai jakoasetuksia,
valitse haluamasi vaihtoehto
vastaanottajien valitsemisen näytössä.
3
Lähetä kuva.
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
●● Valitse lähettämisen asetukset ja
lähetä kuva.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Jos lähetät kuvia YouTubeen, lue
palveluehdot ja valitse [Hyväksyn].
Toisto
●● Kun kuva on lähetetty, näytössä
näkyy [OK]. Palaa toistonäyttöön
painamalla -painiketta.
Langattomat toiminnot
●● Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
ladattuja kuvia älypuhelimella, kokeile sitä varten kehitettyä
Canon Online Photo Album -sovellusta. Lataa ja asenna
Canon Online Photo Album -sovellus iPhone- tai iPad-laitteille
App Storesta tai Android-laitteille Google Playstä.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
97
Yhdistäminen uudelleen
Wi‑Fi-yhteyden kautta
Yhdistäminen uudelleen laitteisiin tai verkkopalveluihin Wi‑Fi-yhteyden
kautta on mahdollista, kun yhteysasetukset on rekisteröity.
1
2
Paina
-painiketta.
Valitse kohde.
●● Valitse näytössä olevista aiemmista
yhteyksistä kohde, johon haluat
muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
Jos haluamaasi kohdetta ei näy, siirry
muihin näyttöihin / -painikkeilla.
●● Aiempia yhteyksiä ei näy,
jos [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Wi‑Fi-asetukset] > [Yhteyshistoria]
-asetukseksi on määritetty [Piilota].
Verkkopalvelut
●● Vaihe 3 ei ole tarpeen.
3
Valmistele toinen laite.
Älypuhelimet
Tulostimet
●● Jos tulostimen muihin laitteisiin
yhdistämisen asetuksia on muutettu,
palauta asetukset, jotta voit muodostaa
yhteyden kameraan tai kameran
tukiasemaan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
Suorissa Wi‑Fi-yhteyksissä kameran ja
tulostimen välillä SSID-tunnuksen pääte
on _Canon0B.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Ota älypuhelimessa Wi‑Fi käyttöön ja
käynnistä Camera Connect.
●● Jos älypuhelimen muihin laitteisiin
yhdistämisen asetuksia on muutettu,
palauta asetukset, jotta voit muodostaa
yhteyden kameraan tai kameran
tukiasemaan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
Suorissa Wi‑Fi-yhteyksissä kameran ja
älypuhelimen välillä SSID-tunnuksen
pääte on _Canon0B.
98
Langattoman tiedonsiirron asetusten
muokkaaminen tai poistaminen
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten
palauttaminen
Ennen käyttöä
Kaikki langattoman tiedonsiirron asetukset voidaan nollata. Näin voit
estää tietojen vuotamisen, jos lainaat kameran jollekulle muulle tai siirrät
sen omistajuuden.
Laaja käyttöopas
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Nollaa asetukset].
Kameraan tallennettuja yhteysasetuksia voi muuttaa tai poistaa. Katkaise
Wi‑Fi-yhteys ennen yhteysasetusten muuttamista tai poistamista.
1
2
Paina
Bluetooth-laiteparien tietojen poistaminen
Ennen kuin muodostat laiteparin toisen älypuhelimen kanssa, poista tiedot
kaikista yhdistetyistä älypuhelimista.
3
Vaiheet kamerassa
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) > [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] >
[Bluetooth-toiminto] > [Tarkista/poista yhteystiedot] ja paina
-painiketta.
Vaiheet älypuhelimessa
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
●● Valitse näkyviin tulevassa näytössä laite,
jonka yhteysasetuksia haluat poistaa tai
muuttaa. Muuta tai poista sitten asetuksia.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
P-tila
Valitse kohde.
●● Valitse vasemmalla olevassa näytössä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
poistaa tai muuttaa.
Kameran perusteet
Muut kuvaustilat
-painiketta.
●● Vasemmalla olevasta näytöstä voit
vaihtaa muihin näyttöihin painamalla
/ -painikkeita.
Perusopas
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Poista älypuhelimeen tallennetut kameran tiedot älypuhelimen
Bluetooth-asetusten valikosta.
99
Kameran perustoimintojen
säätäminen
Nämä asetukset määritetään [ ]-valikossa (= 23). Voit helpottaa
käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja haluamallasi tavalla.
Asetusvalikko
Helpota käyttöä mukauttamalla tai säätämällä kameran perustoimintoja
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Kameran äänien mykistäminen
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Estä kameraa toistamasta ääniä, kun painat laukaisimen puoliväliin tai
käytät itselaukaisinta.
Muut kuvaustilat
●● Määritä [Äänimerkki]-asetukseksi [Pois].
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Asetusvalikko
Voit säätää yksittäisten kameran äänten äänenvoimakkuutta seuraavasti.
Lisävarusteet
●● Valitse [Äänitaso].
●● Valitse vaihtoehto ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla
/ -painikkeita.
Liite
Hakemisto
100
Objektiivin sisäänvetäytymisaika
Virransäästön säätäminen
Turvallisuussyistä objektiivi vetäytyy kuvaustiloissa sisään yleensä noin
minuutin kuluttua
-painikkeen painamisesta (= 20). Jos haluat, että
objektiivi vetäytyy sisään heti
-painikkeen painamisen jälkeen, määritä
sisäänvetäytymisajaksi [0 sek.].
Voit säätää automaattisen kameran ja näytön sammutuksen
(Virrankatkaisu ja Näyttö pois) ajoitusta tarpeen mukaan.
●● Valitse [Virransäästö].
●● Kun olet valinnut vaihtoehdon, säädä
asetusta tarpeen mukaan painamalla
/ -painikkeita.
●● Määritä [Obj. sulkuviive] -asetukseksi
[0 sek.].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Akkuvirtaa voi säästää valitsemalla tyypillisesti [Virrankatkaisu]
-asetukseksi [30 sek.] ja [Näyttö pois] -asetukseksi enintään [1 min.].
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustiloissa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö sammuu hetken kuluttua
virrankulutuksen vähentämiseksi.
1
Määritä asetus.
●● Määritä [Ekotila]-asetukseksi [Päällä].
●● Näyttö pimenee, kun kameraa ei käytetä
noin kahteen sekuntiin, minkä jälkeen
näyttö sammuu noin kymmenen sekunnin
kuluttua näytön pimenemisestä. Kamera
sammuu automaattisesti, kun se on ollut
käyttämättä noin kolme minuuttia.
2
●● [Näyttö pois] -asetus on käytössä, vaikka [Virrankatkaisu]
-asetukseksi olisi määritetty [Pois].
●● Kyseiset virransäästötoiminnot eivät ole käytettävissä,
kun Ekotila-asetukseksi (= 101) on määritetty [Päällä].
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Näytön kirkkaus
Säädä näytön kirkkautta seuraavalla tavalla.
●● Valitse [Näytön kirkkaus] ja säädä sitten
kirkkautta painamalla / -painikkeita.
Liite
Hakemisto
Kuvaa.
●● Kun näyttö on poistettu käytöstä, mutta
objektiivi ei ole vielä vetäytynyt sisään,
voit ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen
puoliväliin.
101
●● Saat maksimikirkkauden painamalla -painiketta uudelleen ja
pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin, kun kuvausnäyttö
tai yksittäisen kuvan näyttö on näkyvissä. (Tämä korvaa
[Näytön kirkkaus] -asetuksen [ ]-välilehdessä.) Voit palauttaa
näytön alkuperäisen kirkkauden painamalla -painiketta
uudelleen ja pitämällä sitä painettuna vähintään sekunnin
ajan tai käynnistämällä kameran uudelleen.
Aloitusnäytön piilottaminen
Voit halutessasi poistaa normaalisti kameran päälle kytkemisen
yhteydessä näytettävän käynnistyskuvan näyttämisen käytöstä.
●● Määritä [Käynnistyskuva]-asetukseksi
[Pois].
●● Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen
muuttaa vain kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin
tietoja kokonaan. Kun siirrät tai hävität muistikortteja, suojaa
henkilökohtaisia tietoja tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortit fyysisesti.
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot. Kopioi ennen alustamista
muistikortilla olevat kuvat tietokoneeseen tai varmuuskopioi ne jotenkin
muuten.
●● Valitse [Alusta kortti].
●● Aloita alustus valitsemalla [OK].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
●● Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla
pienempi kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Täydellinen alustus
Suorita täydellinen alustus seuraavissa tilanteissa: [Muistikorttihäiriö]ilmoitus tulee näkyviin, kamera ei toimi oikein, kortin kuvan lukeminen/
kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai videon tallennus
pysähtyy yllättäen. Täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortin
tiedot. Kopioi ennen täydellistä alustamista muistikortilla olevat kuvat
tietokoneeseen tai varmuuskopioi ne jotenkin muuten.
●● Paina kohdan ”Muistikortin alustaminen”
(= 102) näytössä -painiketta, jotta
näyttöön tulee [ ].
Muistikortin alustaminen
Ennen käyttöä
●● Aloita alustus valitsemalla [OK].
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ”Muistikortin
alustaminen” (= 102), koska tiedot poistetaan kaikilta
muistikortin tallennusalueilta.
●● Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen
valitsemalla [Peruuta]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan,
mutta muistikorttia voi käyttää normaalisti.
Hakemisto
102
Ennen käyttöä
Kansioiden valitseminen ja luominen
Kuvanumerointi
Voit valita tai luoda kansioita, joihin kuvat tallennetaan. Voit luoda uusia
kansioita valitsemalla kansion valintanäytössä [Luo kansio].
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja
tallennetaan kansioihin, joihin mahtuu kuhunkin enintään 9 999 kuvaa.
Voit muuttaa tiedostojen numerointia.
1
Avaa [Valitse kansio] -näyttö.
●● Valitse [Kuvanumerointi] ja valitse sitten
haluamasi asetus.
●● Valitse [Valitse kansio].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
2
P-tila
Määritä asetus.
●● Valitse kansio kuvien tallentamista varten.
●● Voit luoda uuden kansion valitsemalla
[Luo kansio].
Jatkuva
Auto.nollaus
Man. nollaus
●● Kansiot nimetään käyttämällä nimimuotoa 100CANON, jossa on
kolmen numeromerkin jälkeen viisi kirjainta tai numeroa.
●● Kansioita voi luoda käyttäen numeroita 100–999.
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia.
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Luo uuden kansion ja aloittaa kuvien numeroinnin
numerosta 0001.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
●● Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa
muistikorteissa tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa
kuvien tallennuksen numerosta 0001 käyttämällä tyhjää
(tai alustettua, = 102) muistikorttia.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
103
Ennen käyttöä
Automaattisen käännön poistaminen käytöstä
Sertifiointilogojen tarkistaminen
Voit seuraavia vaiheita noudattamalla poistaa käytöstä kuvan
automaattisen käännön, joka kääntää kamerassa tai tietokoneessa
näytettävät kuvat kameran suunnan mukaan.
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella
näytössä. Muut sertifiointilogot on painettu tähän oppaaseen, kameran
pakkaukseen tai kameran runkoon.
●● Määritä [Autom. kääntö] -asetukseksi
[Pois].
●● Valitse [Sertifiointilogon näyttö].
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
Päällä
Päällä
Pois
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti sekä
kamerassa että tietokoneessa.
Käännä kuvat toiston aikana automaattisesti
tietokoneessa.
Älä käännä kuvia automaattisesti.
●● [Autom. kääntö] -asetuksella [Pois] kuvattuja kuvia ei käännetä
automaattisesti, jos vaihdan asetukseksi myöhemmin [Päällä].
P-tila
Näytön kieli
Tv-, Av- ja M-tilat
Vaihda näytön kieliasetusta tarvittaessa.
●● Valitse kieli kohdassa [Kieli
Toisto
].
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Mittayksikköjen näyttö
Voit muuttaa zoomauspalkissa (= 26), käsintarkennuksen
ilmaisinpalkissa (= 56) ja muualla näkyvät mittayksiköt metreistä
ja senteistä jalkoihin ja tuumiin tarpeen mukaan.
Liite
Hakemisto
●● Määritä [Yksiköt]-asetukseksi [ft/in].
104
HDMI-lähdön tarkkuuden muuttaminen
Kuvan näyttäminen televisiossa HDMI-lähdön kautta saattaa kestää jonkin
aikaa, kun vaihdat videoon, jonka tarkkuus ei ole sama kuin edellisen.
Voit välttää tämän näyttöviiveen muuntamalla 4K-videot Full HD -videoiksi
ja määrittämällä lähdön tarkkuudeksi Full HD.
●● Määritä [HDMI-tarkkuus]-asetukseksi
[1080p].
●● Seuraavat toiminnot on nyt palautettu oletusasetuksiin.
-- [ ]-valikko (= 23) > [Päivä/aika/vyöh.]- (= 16), [Kieli ](= 104) ja [Videojärjest.]-asetukset (= 108)
-- Muut kohdassa [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] rekisteröidyt
tiedot kuin [Bluetooth-toiminto] (= 83)
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten
palauttaminen
●● [Videojärjest.] (= 108)
●● [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] (= 83)
●● [GPS-asetukset] (= 87)
●● [Peilikuva] (= 22)
Kameran oletusasetusten palauttaminen
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Valitse [Nollaa kamera] -kohdassa
[Lang. asetukset].
Muut kuvaustilat
●● Kun valitset [OK], langattoman
tiedonsiirron oletusasetukset palautetaan.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Muiden asetusten säätäminen
Myös seuraavia asetuksia voi säätää [ ]-valikosta.
Ennen käyttöä
Toisto
Toiminto-opastuksen piilottaminen
Langattomat toiminnot
Toimintaopastus näytetään tavallisesti, kun valitset pikavalintanäytön
(= 23) tai MENU-valikon (= 23) kohteita. Voit halutessasi poistaa
nämä tiedot käytöstä.
●● Valitse [ ]-valikko (= 23) >
[Toiminto-opas] > [Pois].
Jos olet muuttanut asetusta vahingossa, voit palauttaa kameran
oletusasetukset.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kameran oletusasetusten palauttaminen
●● Valitse [Nollaa kamera] -kohdassa
[Perusasetukset].
●● Kun valitset [OK], kameran
oletusasetukset palautetaan.
●● Voit muuttaa valikoiden näyttötapaa kohdassa [
(= 23) > [Valikkonäyttö].
]-valikko
105
Ennen käyttöä
Järjestelmäkartta
Perusopas
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Lisävarusteet
Rannehihna
Laaja käyttöopas
Akku
NB-13L*1
Akkulaturi,
CB-2LH-sarja*1
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
USB-kaapeli
(kameraan kytkettävässä päässä: Micro-B)*2
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa
Muut kuvaustilat
P-tila
Muistikortti
Kortinlukija
Tietokone
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
HDMI-kaapeli
(kameraan kytkettävässä päässä: tyyppi D)*3
TV/näyttö
PictBridge-yhteensopivat tulostimet
Virta
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Verkkolaite,
CA‑DC30-sarja
*1
*2
*3
Hakemisto
Saatavana myös erikseen.
Canonin alkuperäinen lisävaruste on myös saatavilla (liitäntäkaapeli
IFC‑600PCU).
Käytä erikseen hankittavaa enintään 2,5 metrin pituista kaapelia.
106
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä
suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto
ja/tai räjähdys). Huomaa, että tällaisesta viasta aiheutuvat Canon-tuotteesi
korjaustarpeet eivät kuulu takuun piiriin, vaan korjaus on maksullinen.
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
Virtalähteet
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Akku NB-13L
●● Ladattava litiumioniakku
Akkulaturi, CB-2LH-sarja
●● Akun NB-13L laturi
●● Akkulaturi voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite
on 100–240 V (50/60 Hz).
●● Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua
sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua
muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
●● Näyttöön tulee viesti [Ongelma akun käytössä.], jos käytät muuta
kuin alkuperäistä Canon-akkua. Käyttäjän on vastattava viestiin.
Huomaa, että Canon ei vastaa mistään vaurioista, jotka johtuvat
muiden kuin alkuperäisten Canon-akkujen käytön aiheuttamista
onnettomuuksista, kuten toimintahäiriöistä tai tulipalosta.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Akkuun kuuluu kätevä kansi, jonka kiinnittämällä voit nopeasti
näkyy,
tarkistaa akun varaustilan. Kiinnitä kansi niin, että
ei näy, kun akku ei ole ladattu.
kun akku on ladattu, ja
107
Verkkolaite, CA-DC30-sarja
●● Aseta mukana toimitettu akku kameraan
latausta varten. Verkkolaitteen kameraan
liittämistä varten tarvitaan liitäntäkaapeli
IFC-600PCU (myydään erikseen).
Ennen käyttöä
Valinnaisten lisävarusteiden
käyttäminen
Perusopas
Laaja käyttöopas
Toisto TV:ssä
Muut lisävarusteet
Kameran perusteet
Stillkuvat
Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
●● Kameran liittämiseen tietokoneeseen tai
tulostimeen.
Videot
Voit katsella ottamiasi kuvia televisiosta yhdistämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon erikseen hankittavalla HDMI-kaapelilla
(enintään 2,5 metriä, kameraan liitettävässä päässä tyypin D liitin).
Lisätietoja kytkemisestä ja tuloliitännöistä on television käyttöoppaassa.
●● Jotkin tiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun kuvia katsellaan
television avulla (= 120).
Tulostimet
Canon PictBridge -yhteensopivat
tulostimet
●● Liittämällä kameran suoraan tulostimeen
voit tulostaa kuvia ilman tietokonetta.
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
2
Liitä kamera televisioon.
●● Työnnä kaapelin liitin television HDMIliitäntään kokonaan kuvan mukaisesti.
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Avaa kameran liitännän kansi ja
työnnä kaapelin liitin kokonaan
kameran liitäntään.
Hakemisto
108
3
Kytke televisioon virta ja aseta
televisio käyttämään ulkoista tuloa.
●● Aseta televisiotuloksi ulkoinen tulo,
johon kytkit kaapelin vaiheessa 2.
4
Kytke kameraan virta.
Akun asettaminen ja lataaminen
Lataa kameran mukana toimitettu akku käyttämällä valinnaista
CA-DC30-sarjan verkkolaitetta ja liitäntäkaapelia IFC-600PCU.
1
●● Kytke kameraan virta painamalla
-painiketta.
●● Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa. (Kameran
näytössä ei näy mitään.)
●● Aseta akku paikalleen kohdan
”Akun ja muistikortin asettaminen”
(= 15) vaiheessa 2 kuvatulla tavalla.
●● Kun olet valmis, katkaise kameran
ja television virta ennen kaapelin
irrottamista.
●● Sulje kansi kohdan ”Akun ja muistikortin
asettaminen” (= 16) vaiheessa 4
kuvatulla tavalla.
●● Kun näytät kuvia HDMI-lähdön kautta, seuraavan kuvan
näyttämiseen voi mennä hetki, jos vaihdat 4K- ja HD-videoiden
välillä tai eri kuvataajuuksia käyttävien videoiden välillä.
2
(2)
●● Kun kamera ja televisio on liitetty, voit kuvatessa katsella
kuvia esikatseluna television suuremmasta näytöstä. Kuvaa
noudattamalla samoja toimintavaiheita kuin kameran näyttöä
käytettäessä.
Aseta akku paikalleen.
●● Avaa kansi kohdan ”Akun ja muistikortin
asettaminen” (= 15) vaiheessa 1
kuvatulla tavalla.
(1)
Yhdistä verkkolaite kameraan.
●● Avaa kansi kameran virran ollessa
katkaistuna (1). Pidä liitäntäkaapelin
(myydään erikseen) pienempää liitintä
kuvan mukaisessa asennossa ja aseta
liitin kokonaan kameran liitäntään (2).
●● Kytke liitäntäkaapelin suurempi liitin
verkkolaitteeseen.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
109
3
Lataa akku.
●● Liitä verkkolaite pistorasiaan kuvan
osoittamalla tavalla.
●● Jos verkkolaitteeseen kuuluu virtajohto,
kytke virtajohto verkkolaitteeseen ja liitä
sitten johdon toinen pää pistorasiaan.
●● Jos USB-latauksen merkkivalo ei pala, kytke liitäntäkaapeli
uudelleen.
●● Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei
käytetä. Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri
ennen käyttöä).
●● Laturia voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on
100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja
varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Lataus alkaa ja USB-latauksen
merkkivalo syttyy.
●● Merkkivalo sammuu, kun lataus päättyy.
●● Irrota verkkolaite pistorasiasta ja
liitäntäkaapeli kamerasta.
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
●● Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä
yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
●● Jos aiot ladata toisen akun, irrota aina liitäntäkaapeli kamerasta
ennen kuin vaihdat ladattavan akun.
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
110
Tietokoneen käyttäminen akun lataamiseen
Voit myös ladata akun asettamalla liitäntäkaapelin suuremman liittimen
tietokoneen USB-liitäntään kohdan ”Akun asettaminen ja lataaminen”
(= 109) vaiheessa 2. Lisätietoja tietokoneen USB-liitännöistä on
tietokoneen käyttöoppaassa. Suosittelemme käyttämään liitäntäkaapelia
IFC-600PCU (myydään erikseen).
●● Avaa kansi kameran virran ollessa
katkaistuna. Kun kaapelin pienempi
liitin on kuvan mukaisessa asennossa,
aseta liitin kokonaan kameran liitäntään.
Ohjelmiston käyttäminen
Jos haluat käyttää seuraavien ohjelmistojen toimintoja, lataa ohjelmistot
Canonin sivustolta ja asenna ne tietokoneeseen.
●● Lataaminen alkaa ja kameran takana
oleva merkkivalo palaa oranssina.
●● Lataaminen voi kuitenkin kestää
kauemmin, jos tuot kuvia kamerasta
tietokoneeseen, kuten kohdassa
”Kuvien tallentaminen tietokoneeseen”
(= 112) on kuvattu.
●● Merkkivalo sammuu, kun lataus päättyy.
Perusopas
Laaja käyttöopas
●● Image Transfer Utility 2
-- Lähetä kuvia automaattisesti tietokoneeseen (= 92)
Kameran perusteet
●● Map Utility
-- Tarkastele kuviin lisättyjä GPS-tietoja kartalla
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Voit katsoa ja muokata kuvia tietokoneessa käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa, joka on
yhteensopiva kameralla otettujen kuvien kanssa.
●● Liitä kaapelin suurempi liitin
tietokoneeseen. Voit katsoa lisätietoja
tietokoneen liitännöistä tietokoneen
käyttöoppaasta.
Ennen käyttöä
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Lataa ja asenna uusin ohjelmisto Canonin sivustolta.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Lataaminen voi kuitenkin kestää kauemmin, jos tuot kuvia
kamerasta tietokoneeseen kohdassa ”Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen” (= 112) kuvatulla tavalla.
●● Lataaminen pysähtyy ja merkkivalo sammuu, jos sammutat
kameran painamalla ON/OFF-painiketta sen jälkeen,
kun lataaminen on aloitettu yllä kuvatulla tavalla.
●● Joissakin tietokoneissa akun lataaminen voi edellyttää, että
muistikortti on kamerassa. Aseta muistikortti kameraan (= 15),
ennen kuin kytket kaapelin tietokoneen USB-porttiin.
111
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Käyttämällä liitäntäkaapelia IFC-600PCU tai USB-kaapelia (molemmat
myydään erikseen; kameraan kytkettävässä päässä: Micro-B) voit
yhdistää kameran tietokoneeseen ja tallentaa kuvia tietokoneeseen.
1
(2)
(1)
Liitä kamera tietokoneeseen.
●● Avaa kansi kameran virran ollessa
katkaistuna (1). Kun USB-kaapelin
pienempi liitin on kuvan mukaisessa
asennossa, aseta liitin kokonaan
kameran liitäntään (2).
Ennen käyttöä
Kuvien tulostaminen
Stillkuvat
Videot
Kuvat voi tulostaa vaivattomasti liittämällä kameran tulostimeen.
Voit määrittää erätulostukseen lisättävät kuvat kamerassa, valmistella
tilauksia kuvakehityspalveluja varten ja valmistella tilauksia tai tulostaa
kuvia kuvakirjoja varten.
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP
-sarjan kuvatulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä olevat toiminnot
vaihtelevat tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös tulostimen
käyttöoppaassa.
●● Kamera käynnistyy automaattisesti,
kun se yhdistetään tietokoneeseen.
2
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
●● Voit avata kuvat käyttämällä valmiiksi
asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa
ohjelmistoa.
Stillkuvat
Videot
Voit tulostaa ottamasi kuvat kytkemällä kameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen USB-kaapelilla (myydään erikseen; tulostimen päässä: Micro-B).
1
2
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
Liitä kamera tulostimeen.
●● Avaa liitäntöjen kansi ja työnnä pienempi
liitin kokonaan kameran liitäntään
kuvassa näkyvässä suunnassa.
●● Liitä kaapelin iso pää tulostimeen.
Lisätietoja muista liitännöistä on
tulostimen käyttöoppaassa.
3
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Kuvien tulostaminen helposti
●● Liitä kaapelin suurempi liitin
tietokoneeseen. Voit katsoa lisätietoja
tietokoneen liitännöistä tietokoneen
käyttöoppaasta.
Perusopas
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kytke tulostimeen virta.
112
4
5
Valitse kuva.
Avaa tulostusnäyttö.
●● Paina -painiketta, valitse [Tulosta kuva]
ja paina sitten -painiketta uudelleen.
6
Ennen käyttöä
Kuvien lisääminen tulostustilauksiin (DPOF)
Stillkuvat
Videot
Määritä erätulostus (enintään 400 kuvaa) tai tulosteiden tilaus
kuvakehityspalvelusta (enintään 998 kuvaa) valitsemalla kuvat muistikortilta
sekä kopioiden määrä. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat
DPOF (Digital Print Order Format) -standardeja.
●● Videoita ei voi valita.
Tulosta kuva.
Tulostusasetusten määrittäminen
●● Tulostaminen alkaa nyt.
●● Jos haluat tulostaa muita kuvia, toista
nämä toimenpiteet vaiheesta 4 alkaen,
kun tulostus on suoritettu loppuun.
●● Kun lopetat tulostuksen, katkaise
kamerasta ja tulostimesta virta ja
irrota kaapeli.
Määritä tulostusmuoto, mahdollisen päivämäärän tai tiedostonumeron
lisäys ja muut asetukset seuraavassa kuvatulla tavalla. Nämä asetukset
koskevat kaikkia tulostustilauksen kuvia.
1
Valitse [Tulostus].
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Tulostus].
Tulostusasetusten määrittäminen
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Stillkuvat
Videot
Avaa tulostusnäyttö.
●● Avaa tämä näyttö noudattamalla kohdan
”Kuvien tulostaminen helposti” (= 112)
vaiheiden 1–5 ohjeita.
2
Laaja käyttöopas
Muut kuvaustilat
●● Valitse [Tulosta].
1
Perusopas
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Määritä asetukset.
●● Valitse vaihtoehto ja valitse sitten
haluamasi asetus.
113
2
Valitse [Asetus]
Tulostustilaukseen (DPOF) lisättyjen kuvien
tulostaminen
Stillkuvat
●● Valitse määritettävä vaihtoehto ja valitse
sitten haluamasi asetus.
●● Palaa tulostusnäyttöön painamalla
-painiketta.
Tulostettavien kuvien määrittäminen
1
Valitse tulostettavat kuvat.
Videot
●● Toistonäyttö tulee näkyviin, kun kytket
kameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
Voit siirtyä tähän näyttöön painamalla
-painiketta ja valitsemalla näkyviin
tulevassa näytössä [Tulostus].
●● Valitse [Tulosta] ja tulosta sitten kuvat
valitsemalla seuraavassa näytössä [OK].
●● Kaikkia tilapäisesti keskeytettyjä
DPOF-tulostustöitä jatketaan
seuraavasta kuvasta.
●● Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin
tilanteissa tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
●● Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten
määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
●● Jos [Päiväys]-asetuksen arvo on [Päällä], jotkin tulostimet
saattavat tulostaa päivämäärän kuviin kahdesti.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Avaa vasemmalla näkyvä näyttö
noudattamalla kohdan ”Tulostusasetusten
määrittäminen” (= 113) vaiheen 1
ohjeita.
●● Valitse [Val. kuva] tai [Useita] ja paina
sitten -painiketta.
●● Lisää tulostettavat kuvat noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita ja paina sitten
-painiketta.
114
Useiden kuvien lisääminen kerralla
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Valokuvakirjoja voi määrittää valitsemalla muistikortilta enintään 998 kuvaa.
Kuvien lisääminen yksitellen
1
●● Valitse jokin vaihtoehto ja paina sitten
-painiketta.
Valitse [Valokuvakirjan aset.]
●● Valitse [
]-valikko (= 23) >
[Valokuvakirjan aset.].
2
●● Avaa vasemmalla näkyvä näyttö
valitsemalla kohdan ”Kuvien lisääminen
yksitellen” (= 115) vaiheessa 2 [Useita].
●● Lisää kuvat seuraamalla näytön ohjeita.
●● Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten
määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
Valitse [Valitse kuvat].
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Videoita ei voi valita.
Toisto
Langattomat toiminnot
3
Asetusvalikko
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
●● Näytössä näkyy [
-painiketta.
].
●● Voit poistaa kuvan valokuvakirjasta
painamalla -painiketta uudelleen.
[ ] ei tämän jälkeen enää ole näkyvissä.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
●● Kun olet valmis, palaa valikkonäyttöön
-painiketta.
painamalla
115
Vianmääritys
Jos olet havainnut kamerassa mahdollisen ongelman, tarkista ensin
seuraavat seikat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.
Liite
Kameran käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietoja
Virta
Mitään ei tapahdu, kun ON/OFF-painiketta painetaan.
●● Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa navat
vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen muutaman kerran.
Akku tyhjenee nopeasti.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Akun teho heikkenee matalissa lämpötiloissa. Yritä lämmittää akkua asettamalla
se esimerkiksi taskuusi varmistaen samalla, etteivät akun navat kosketa mitään
metalliesineitä.
●● Jos akun navat ovat likaiset, akun teho heikkenee. Kokeile puhdistaa navat
vanupuikolla ja asettaa akku sitten uudelleen paikalleen muutaman kerran.
●● Jos nämä toimenpiteet eivät auta, vaan akku tyhjenee edelleen nopeasti
latauksen jälkeen, akun käyttöikä saattaa olla lopussa. Hanki uusi akku.
P-tila
Akku on turvonnut.
Langattomat toiminnot
●● Akun turpoaminen on normaalia, eikä siitä aiheudu mitään vaaraa. Jos akku
kuitenkin turpoaa niin paljon, ettei se mahdu kameraan, ota yhteys asiakastukeen.
Kuvaaminen
Kuvaaminen ei onnistu.
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
●● Paina toiston aikana (= 67) laukaisin puoliväliin (= 21).
Näyttö on outo kuvattaessa.
Hakemisto
●● Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin, mutta ne
tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki loisteputki- tai
LED‑valaistuksessa kuvattaessa.
116
Videotallennus tai toisto pysähtyy yllättäen.
●● Käytä [
]- tai [
jonka UHS-nopeusluokka on 3.
]-vaihtoehtoa varten UHS-I-muistikorttia,
Kuvat eivät tarkennu.
●● Varmista, että tarpeettomat toiminnot, kuten makrot, on poistettu käytöstä.
●● Kokeile kuvata käyttämällä tarkennuksen lukitusta tai automaattitarkennuksen
lukitusta (= 59, = 60).
Tarkennuspisteet eivät tule näkyviin, eikä kamera tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
●● Yritä sommitella kuva siten, että suuren kontrastin kohteet on keskitetty, ennen
laukaisimen painamista puoliväliin (tai sen painamista puoliväliin toistuvasti),
jotta tarkennuspisteet näytetään oikein ja kamera tarkentaa oikein.
Kuvissa olevat kohteet näyttävät liian tummilta.
●● Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä (= 52).
●● Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta (= 52).
Kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat ovat ylivalottuneita.
●● Säädä kirkkautta valotuksen korjausta käyttämällä (= 52).
●● Käytä valotuksen lukitusta tai pistemittausta (= 52).
●● Vähennä kohteiden valaistusta.
Kuvat näyttävät liian tummilta salaman välähtämisestä huolimatta (= 29).
●● Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai muuttamalla
salamatehoa (= 62, = 66).
●● Suurenna ISO-herkkyyttä (= 53).
Salamalla kuvatut kohteet näyttävät liian kirkkailta ja huippuvalokohdat
ovat ylivalottuneita.
●● Säädä kirkkautta käyttämällä salamavalotuksen korjausta tai muuttamalla
salamatehoa (= 62, = 66).
Ennen käyttöä
Wi‑Fi
Yhteyttä Wi‑Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla
-painiketta.
●● Wi‑Fi-valikkoon ei voi siirtyä, kun kamera on kytketty kaapelilla tulostimeen tai
tietokoneeseen. Irrota kaapeli.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
●● Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema kanava (= 123).
Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on suositeltavaa määrittää
tuettu kanava käsin.
Kuvien lähettäminen kestää kauan./Langaton yhteys katkeaa.
●● Älä käytä kameraa Wi‑Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä; tällaisia laitteita
ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Videoiden kuvaaminen
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
●● Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
117
Virheet ja varoitukset
Jos virheilmoitus tulee näkyviin, toimi seuraavasti.
Virhekoodit
●● Kameran ongelmatilanteissa näyttöön tulee virhekoodi (muodossa Errxx) sekä
suositellut toimenpiteet.
Numero
Sanoma ja toimenpide
Korttia ei voi käyttää Aseta uudelleen/vaihda kortti tai
alusta kortti kamerassa.
02
→ Aseta muistikortti uudelleen paikalleen, käytä toista
korttia tai alusta kortti.
Ei voi tallentaa kuvia, kortti on täynnä. Vaihda kortti.
04
→ Käytä toista muistikorttia, poista tarpeettomia kuvia
tai alusta kortti.
Kuvaus ei ole mahdollista virheen takia. Katkaise
10, 20, 30, 40, kamerasta virta ja kytke se uudelleen tai vaihda akku.
50, 60, 70,
→ Käytä ON/OFF-painiketta tai aseta akku uudelleen
80, 99
paikalleen.
* Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi (Errxx) muistiin ja ota yhteyttä
asiakastukeen.
Wi‑Fi
Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
●● Palauta IP-osoite, jotta se ei ole ristiriidassa toisen IP-osoitteen kanssa.
Yhteys katkaistu/Kuvaa ei voitu lähettää
●● Ympäristö saattaa häiritä Wi‑Fi-signaaleja.
●● Vältä kameran Wi‑Fi-toiminnon käyttöä mikroaaltouunien ja muiden 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivien laitteiden läheisyydessä.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa), ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
●● Tarkista yhdistetty laite ja varmista, että siinä ei ole virheitä.
Palvelimen tila ei riitä
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
●● Poista tarpeettomia kuvia palvelimelta ja tarkista vapaan tilan määrä, ennen kuin
yrität lähettämistä uudelleen.
P-tila
Tarkista verkon asetukset
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Varmista, että tietokone pystyy muodostamaan Internet-yhteyden nykyisillä
verkkoasetuksilla.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
118
(18) Valkotasapaino (= 54)
Näytössä näkyvät tiedot
Kuvaaminen (tarkka tietonäyttö)
(32)
(30)
(34)
(36)
(37)
(35)
(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17)
(1)
(2)
(4)
(31)
(33)
(38)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(24)
(25) (26)(27)
Tarvittava aika (= 48)
(22) Salamatoiminto (= 61),
Salamavalotuksen lukitus
(= 62)
(37)
Toistoaika (= 48)
(38) Valkotasapainon korjaus (= 55)
(39) Miniatyyritehostevideo (= 49)
(23) Salamavalotuksen korjaus
(= 62), Salamatila (= 66)
(40) Videokollaasi (= 50)
(41) Päiväysmerkki (= 33)
(42) Ekotila (= 101)
(27) Aukon arvo (= 65)
(30)
(49)
Kuvaustila, kuvauskohteen kuvake
(= 29)
(2)
Tarkenn.menetelmä (= 57)
(11) Käytettävissä oleva kuvamäärä,
Jatkuvan kuvauksen
enimmäiskuvamäärä
(3)
Tarkennustoiminta (= 59)
(12) Jäljellä oleva aika
(4)
Ristikko (= 36)
(5)
Kuvaustapa (= 34, = 34)
(6)
Mittaustapa (= 52)
(7)
Kuvan laatu (= 35)
(8)
Videon tallennuskoko (= 46)
(9)
Wi‑Fi-signaalin voimakkuus
(13) Akun varaustaso (= 119)
(14) Zoomaussuurennus (= 30),
digitaalinen telejatke (= 57)
(15) Tarkennuspiste (= 57)
(16) AE-mittauspistekehys (= 52)
(43) Vakaustoiminto (= 63)
(44) Tuulisuoja (= 48)
(45) Vaimennus (= 48)
(29) Bluetooth-älypuhelinyhteys,
GPS-tietojen hankinnan tila
(= 87)
(1)
(10) Valotuksen lukitus (= 52)
(36)
(28) Valotustaso (= 65)
(48)
(44) (45) (46) (47)
(21) Stillkuvan kuvasuhde (= 35)
(35) Zoomauspalkki (= 26)
(26) Bluetooth-yhteystila (= 85)
(28) (29)
(42) (43)
(34)
(25) Valotusaika (= 64, = 65)
(41)
Kuvien määrä (= 48)
(20) Automaattinen valotuksen
optimointi (= 53)
(24) ISO-herkkyys (= 53)
(18)
(19)
(39)
(20)
(40)
(21)
(22) ( )
23
(3)
(33) Hybridiautomaattitila/
Koostetyyppi (= 28)
(19) Tyyliasetukset (= 55)
Automaatti (= 32)
(46)
Autom. pitkä valotusaika
(= 47)
(47)
Automaattinen suoristus
(= 36)
(48) Valotuksenkorjaustaso (= 52)
(31) Kameran tärähdysvaroitus
(= 29)
(32) Älykäs kuvanvakain (= 30)
(49) Käsintarkennuksen ilmaisin
(= 56)
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Akun varaustaso
Akun varaustila ilmaistaan näyttökuvakkeella tai ilmoituksella.
Näyttö
Hakemisto
Tiedot
Riittävä varaus
Hieman tyhjentynyt, mutta riittävä
(vilkkuu punaisena)
Lähes tyhjä – lataa akku pian
Tyhjä – lataa akku heti
(17) Tarkennusalue (= 56),
Tarkennuksen lukitus (= 60)
119
Ennen käyttöä
Toistaminen (tarkka tietonäyttö)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(1)
(17)
(25)
(1)
Videon toisto (= 26, = 67),
Videokoosteen toisto (= 28)
(2)
Valitun kuvan numero /
Kuvien kokonaismäärä
(3)
Akun varaustaso (= 119)
(4)
Wi‑Fi-signaalin voimakkuus
(5)
Bluetooth-yhteystila (= 85)
(6)
Luokitus (= 77)
(7)
Kuvien suojaus (= 72)
(8)
Histogrammi (= 69)
(9)
Kansion numero – kuvanumero
(= 103)
(12)
(13)
(14)
Laaja käyttöopas
(22)
(20) (21) (23)(24)
(18) (19)
(26)
Perusopas
(15)
(16)
(27) (28)
(29)
(16) ISO-herkkyys (= 53)
(17) Valkotasapaino (= 54)
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
(18) Valkotasapainon korjaus (= 55)
(19) Tyyliasetukset (= 55)
(20) Suodatus (= 39)
(21) Salama (= 61)
(22)
(10) Kuvauspäivämäärä ja -aika
(= 16)
Automaattinen suoristus
(= 36)
(23) Salamavalotuksen korjaus
(= 62), Videon pakkaus
(= 80)
(25) Automaattinen valotuksen
optimointi (= 53)
(11) Kuvaustapa
(26) Videon tallennuskoko (= 46)
(27) Kuvan muokkaus (= 77)
(13) Aukon arvo (= 65)
(28) Stillkuvat: Kuvan laatu (= 35)*
Videot: Toistoaika
(14) Valotuksenkorjaustaso (= 52)
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
(24) Mittausmenetelmä (= 52)
(12) Valotusaika (= 64, = 65)
(15) Kirkkaus (= 39)
* Rajatuissa kuvissa on merkintä [
Kameran perusteet
Hakemisto
(29) Tiedostokoko
].
120
Käsittelyohjeita
●● Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista
sitä koville iskuille.
●● Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien ja laitteiden lähelle. Vahvat
sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai poistaa
kuvatietoja.
●● Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa, pyyhi kamera
kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
Älä hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
●● Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
●● Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista.
Jos puhdistaminen on vaikeaa, ota yhteyttä asiakastukeen.
●● Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa
säilytysastiassa. Jos akku on pitkiä aikoja käyttämättömänä,
voit säilyttää sen suorituskyvyn lataamalla sen noin kerran vuodessa
ja käyttämällä sitä kamerassa, kunnes varaus on kulunut loppuun,
ennen kuin palautat akun säilytykseen.
Ennen käyttöä
Tekniset tiedot
Perusopas
Kuvakenno
Laaja käyttöopas
Kuvan koko........................................1/2,3-tyyppi
Kameran teholliset pikselit
Kameran perusteet
(Kuvankäsittely voi vähentää
pikselien määrää.).................................Noin 20,3 miljoonaa pikseliä
Pikseleitä yhteensä............................Noin 21,1 miljoonaa pikseliä
Muut kuvaustilat
Objektiivi
Polttoväli
(35 mm:n kameraa vastaava)............4,3–172,0 mm
(24–960 mm)
Zoomaussuurennus...........................40x
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Kuvausetäisyys (linssin kärjestä mitattuna)
Kuvaustila Tarkennusalue
*
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
–
Muu kuin
yllä
* Käsitarkennus on sama.
Suurimmalla
laajakulmaasetuksella ( )
Suurimmalla
telekuvausasetuksella
( )
1 cm – ääretön
2,0 m – ääretön
5 cm – ääretön
2,0 m – ääretön
1–50 cm
–
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
121
Suljin
Valotusaika
Automaattitila (automaattiasetukset)
Suurin Tv.......................................1 sek.
Pienin Tv........................................1/3200 sek.
Alue kaikissa kuvaustiloissa
Suurin Tv.......................................15 sek.
Pienin Tv........................................1/3200 sek.
Käytettävissä olevat TV-arvot (sek.)
Kuvaustapa....................................M-tila/Tv-tila
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
Aukko
F-luku
Laajakulma........................................3,3–8,0
Teleasento.........................................6,9–8,0
Salamaohjaus
Sisäinen salama
Salaman kantama
(suurin laajakulma)
lyhin etäisyys.................................Noin 50 cm
pisin etäisyys.................................Noin 5,0 m
Salaman kantama
(teleasentopää)
lyhin etäisyys.................................Noin 2,0 m
pisin etäisyys.................................Noin 2,5 m
Näyttö
Tyyppi....................................................TFT-nestekidevärinäyttö
Näytön koko...........................................7,5 cm (3,0 tuumaa)
Pisteiden määrä.....................................Noin 0,92 miljoonaa pistettä
Kuvaaminen
Digitaalinen zoomaus
Suurennus.........................................Noin 4x
Enimmäisarvo optisella
zoomauksella.....................................Noin 160x
Polttoväli (teleasentopää,
35 mm:n kameraa vastaava).............Noin 3 840 mm vastaava
ZoomPlus
(Kuvakoko L).....................................Noin 80x
Jatkuva kuvaus
Kuvauksen nopeus*
Kertatarkennus
Jatkuvan kuvauksen nopeus
(nopea)......................................Enintään noin 10,0 kuvaa/s
Jatkuvan kuvauksen nopeus
(hidas)........................................Enintään noin 4,0 kuvaa/s
Servo AF
Jatkuvan kuvauksen nopeus
(nopea)......................................Enintään noin 7,4 kuvaa/s
Jatkuvan kuvauksen nopeus
(hidas)........................................Enintään noin 4,0 kuvaa/s
* Seuraavat tekijät voivat hidastaa jatkuvan kuvauksen nopeutta:
Tv-arvo / Av-arvo / kuvauskohteen olosuhteet / kuvausympäristö / salaman käyttö /
ISO-herkkyys / zoomin asento
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
122
Tallentaminen
Liitäntä
Tiedostomuoto.......................................DCF-järjestelmän mukainen,
DPOF (versio 1.1) -yhteensopiva
Tietotyyppi
Stillkuva
Tallennusmuoto.............................Exif 2.31 (DCF2.0)
Kuva..............................................Vain JPEG
Video
Tallennusmuoto.............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Ääni...............................................MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Virta
Akku.......................................................NB-13L
Stillkuvien määrä (CIPA-periaatteiden mukaan:
huoneenlämpö 23 °C)
Stillkuvien määrä (Ekotila Päällä)
Videon tallennusaika (CIPA-periaatteiden mukaan:
huoneenlämpö 23 °C)
Videon tallennusaika (jatkuva kuvaus)
Toistoaika*
* Aika, kun toistetaan stillkuvien kuvaesitystä
Noin 265 kuvaa
Noin 370 kuvaa
Noin 60 min
Noin 100 min
Noin 4 h
Langallinen
DIGITAL-liitäntä.................................Micro USB
HDMI OUT -liitäntä............................Tyyppi D
Langaton
Bluetooth
Yhteensopivuusstandardit.............Bluetooth v. 4.1
(Bluetoothmatalaenergiateknologia)
Wi‑Fi
Yhteensopivuusstandardit.............IEEE802.11n/g/b
Lähetystaajuus
Taajuus......................................2,4 GHz
Kanavat.....................................1–11 kanavaa
Suojaus
Infrastruktuuritila........................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Wi‑Fi Protected Setup
-protokollan mukainen
Kamera tukiasemana.................WPA2-PSK (AES)
Käyttöympäristö
Lämpötila...............................................Alin 0 °C, ylin 40 °C
Mitat (CIPA-periaatteiden mukaan)
W...........................................................Noin 110,1 mm
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
H............................................................Noin 63,8 mm
D............................................................Noin 39,9 mm
Paino (CIPA-periaatteiden mukaan)
Mukaan lukien akku ja muistikortti.........Noin 299 g
Pelkkä kamera.......................................Noin 275 g
123
Akku NB-13L
Tyyppi:
Nimellisjännite:
Nimelliskapasiteetti:
Latauskerrat:
Käyttölämpötilat:
Ennen käyttöä
Ladattava litiumioniakku
3,6 V DC
1 250 mAh
Noin 300 kertaa
0–40 °C
Akkulaturi CB-2LHE
Syöttöteho: 100–240 V AC (50/60 Hz),
0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Lähtöteho:
4,2 V DC, 0,7 A
Latausaika:
Noin 2 h 10 min (kun käytössä on NB-13L)
Käyttölämpötilat:
5–40 °C
Verkkolaite CA-DC30E
Syöttöteho: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Lähtöteho:
5,0 V DC, 0,55 A
Latausaika: Noin 2 h 50 min* (kun kamerassa on
ladattaessa NB-13L)
Käyttölämpötilat:
* Latausajat vaihtelevat huomattavasti jäljellä olevan
akun varauksen mukaan.
5–40 °C
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
124
Akku
Ekotila 101
Lataaminen 15
Taso 119
Virransäästö 101
Automaattitila (kuvaustila) 18, 26
Av (kuvaustila) 65
Ilotulitus (kuvaustila) 42
ISO-herkkyys 53
Itselaukaisu 34
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 83
Kuvien lähettäminen
Web‑palveluun 95
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 112
Käsitarkennus (tarkennusalue) 56
Kääntäminen 76
J
L
B
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 44
Katseleminen 19
Kuvaesitys 72
Kuvahaku 70
Luettelokuva 70
Suurennettu näyttö 71
Televisionäyttö 108
Yhden kuvan näyttäminen 19
Kuvaaminen
Kuvauspäivämäärä/-aika
→ Päiväys/aika/vyöhyke
Kuvaustiedot 119
Kuvaesitys 72
Kuvakoon muuttaminen 77
Kuvan laatu 35
Kuvanumerointi 103
Kuvasuhde 35
Kuvat
Näyttöaika 38
Poistaminen 74
Suojaaminen 72
Toisto → Katseleminen
Kuvien lähettäminen 95
Hakemisto
A
Bluetooth 83
C
Camera Connect 83
CANON iMAGE GATEWAY 95
D
Digitaalinen telejatke 57
Digitaalinen zoomaus 30
DPOF 113
E
Ekotila 101
G
GPS-tietonäyttö 69
H
Hakeminen 70
HDMI-kaapeli 108
Hihna 2, 14
I
Jatkuva kuvaus 34
K
Lelukameratehoste (kuvaustila) 45
Liitin 112
Lisävarusteet 107
Luokitus 77
M
M (kuvaustila) 65
Makro (tarkennusalue) 56
Merkkivalo 25, 38
Mittausmenetelmä 52
Muistikortit 2
Mukautettu valkotasapaino 54
Muokkaaminen
Punasilmäkorjaus 79
Muotokuva (kuvaustila) 41
N
Nollaa kamera 105
Nollaaminen 105
Näyttö
Kuvakkeet 119, 120
Näytön kieli 17
Valikko → Pikavalintanäyttö,
Valikko
Näytön kieli 17
O
Ohjelmisto
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 112
Ohjelmoitu AE 51
Oletukset → Nollaaminen
Omakuva (kuvaustila) 40
P
P (kuvaustila) 51
Paikkatietojen lisääminen kuviin 87
Pakkauksen sisältö 2
Pehmeä iho (kuvaustila) 43
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 44
Pikavalintanäyttö
Perustoiminnot 23
Pikkukuvatehoste (kuvaustila) 46
Poistaminen 74
Punasilmäkorjaus 79
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 16
R
Rakeinen mustavalko (kuvaustila) 43
Rannehihna → Hihna
Ristikkonäyttö 36
S
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Salama
Hidas täsmäys 61
Salama pois 61
Salama päällä 61
Salamavalotuksen korjaus 62
Salamavalotuksen lukitus 62
SD/SDHC/SDXC-muistikortit
→ Muistikortit
125
Servo AF 59
Seurantakehys 58
Sommittelutoiminto 31
Suojaaminen 72
Suurennettu näyttö 71
T
Tarkenn.menetelmä 57
Tarkennuksen lukitus 60
Tarkennus
Käsitarkennuksen korostus 57
Servo AF 59
Tarkenn.menetelmä 57
Tarkennuksen lukitus 60
Tarkennusalue
Käsintarkennus 56
Makro 56
Televisionäyttö 108
Toisto → Katseleminen
Tulostaminen 112
Tuulisuoja 48
Tv (kuvaustila) 64
V
Valikko
Perustoiminnot 23
Valkotasapaino (väri) 54
Valokuvakirjan aset. 115
Valotuksen lukitus 52
Valotus
Korjaus 52
Salamavalotuksen lukitus 62
Valotuksen lukitus 52
Vianmääritys 116
Videot
Muokkaaminen 79
Virheilmoitukset 118
Virransäästö 101
Virta 107
→ Akku,
→ Akkulaturi
Väri (valkotasapaino) 54
W
Wi-Fi-toiminnot 83
Y
Yhteyden tietojen muokkaaminen
tai poistaminen 99
Yökuvaus käsivaralta (kuvaustila) 41
Z
Zoomaus 27, 30
Ä
Äänimerkki 100
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
126
Langattomia toimintoja koskevia turvaohjeita
●● Ennen kuin valuutta- ja ulkomaankauppalaeilla säänneltyjä
kameratavaroita ja -teknologioita viedään (mukaan lukien niiden tuonti
Japanin ulkopuolelle tai niiden näyttäminen ulkomaalaisille Japanissa),
saatetaan tarvita Japanin hallituksen vienti- tai palvelunsiirtolupa.
●● Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaisia salausosia, joten tuotteeseen
sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä tuotetta saa viedä
Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
Suojausohjeita
Koska Wi‑Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi‑Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
●● Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi‑Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä
yritä muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Kirjaa käyttämäsi Wi‑Fi-asetukset ylös. Tuotteen virheellinen käyttö,
radioaaltojen tai staattisten sähkönpurkausten vaikutukset, vahingot tai
toimintahäiriöt voivat muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman
tiedonsiirron asetuksia tai hävittää ne. Huomaa, että Canon ei vastaa
mistään sisällön vahingoittumisesta tai häviämisestä johtuvista suorista
tai epäsuorista vahingoista tai tulojen menetyksistä.
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat ovat
mahdollisia.
P-tila
●● Kun siirrät omistajuuden, hävität tuotteen tai lähetät sen huoltoon,
palauta langattoman tiedonsiirron oletusasetukset poistamalla kaikki
itse tekemäsi asetukset.
●● Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi‑Fiverkkolähetyksiä ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta johtuvia
vahinkoja.
Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden
luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista tai menetyksistä,
jos tuote katoaa tai varastetaan.
●● Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota tietoja.
Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun
muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi
tietojen luvattomaksi hankkimiseksi) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
●● Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Käytä tuotteen langattomia toimintoja tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti. Canon ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka
johtuvat toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen
käyttötapojen vastaisesta käytöstä.
Suojaa Wi‑Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi‑Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi‑Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
Muut kuvaustilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
127
Third-Party Software
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
128
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Henkilötiedot ja suojausohjeet
Jos kameraan on tallennettu henkilötietoja ja/tai Wi‑Fi-suojausasetuksia
tms., huomaa, että nämä tiedot ja asetukset voivat edelleen olla kamerassa.
Kun siirrät kameran toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen huoltoon,
estä tietojen ja asetusten vuotaminen toimimalla seuraavalla tavalla.
●● Poista tallennetut Wi‑Fi-suojaustiedot valitsemalla Wi‑Fi-asetuksista
[Nollaa asetukset].
Tavaramerkit ja lisensointi
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
●● Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut kuvaustilat
●● Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
P-tila
●● App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Tv-, Av- ja M-tilat
●● SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
●● HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
●● Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ja Wi‑Fi Protected Setup™
ovat Wi‑Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● Bluetooth -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää näitä merkkejä
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
®
●● Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
●● Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa
Microsoft.
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Osa tiedoista näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
129
Rajoitukset
●● Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
●● Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
●● Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
●● Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
●● Poiketen edellisistä kohdista Canon ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila /
Hybridiautomaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Tv-, Av- ja M-tilat
Toisto
Langattomat toiminnot
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising