Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Aloitusopas SUOMI
CEL-SX4PA260
Oppaat ja ohjelmisto
Lisätietoja kamerasta saat kamerassa näytettävistä toiminto-ohjeista sekä
Kameran käyttöoppaasta, jonka voit ladata Canonin sivustolta.
Voit ladata kameran ja objektiivin oppaat ja ohjelmiston
seuraavalta verkkosivulta:
http://www.canon.com/icpd/
•
•
•
•
•
Siirry yllä mainittuun osoitteeseen tietokoneella, joka on yhdistetty Internetiin.
Avaa maasi tai alueesi sivusto.
Oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader.
Ohjelmiston lataus- ja asennusohjeet saat lataamistasi oppaista.
Pääset oppaiden ja ohjelmiston verkkosivulle myös käyttämällä QR-koodia,
jonka voit näyttää kamerassa. Voit näyttää QR-koodin valitsemalla MENU >
[ Toimintoasetukset] > [Oppaan/ohjelmiston URL].
Sinun on ehkä annettava kameran
sarjanumero (rungon numero), kun lataat
oppaita tai ohjelmistoa.
Anna tässä tapauksessa kameran rungossa,
näytön takana oleva numero.
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja
lakeihin liittyviä tietoja
• Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi, että kuvat
ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä
jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat
siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on
estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai laitteelle sopivalla tavalla.
• Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata näiden
ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan lukien
tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että rajoituksia
voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu vain
henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
• Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli
99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, joissakin harvinaisissa
tapauksissa osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina
pisteinä. Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta
tallennettuihin kuviin.
• Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
2
Turvaohjeita
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
• Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
• Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
• Älä yritä purkaa tai tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta
epänormaalia.
• Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
• Älä anna tuotteen kastua.
• Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
• Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti kirkkaita valonlähteitä, kuten kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kohti laseria tai muuta voimakasta keinovaloa.
Tämä voi vahingoittaa näköä.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja
akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden
metalliesineiden kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos
sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai
muiden metalliesineiden kanssa.
- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote
on vielä lämmin.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon
punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai
tavallista vähemmän herkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta, ja seurauksena voi olla
jopa onnettomuus.
3
Turvaohjeita
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
• Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan varassa koukusta
tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä
voimakkaille iskuille.
• Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
• Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi, muita ruumiinjäseniä tai esineitä
salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
• Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai
kirkasta keinovaloa.
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
• Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan pääse pölyä tai hiekkaa.
• Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
• Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
• Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
• Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla tai aseta sen
päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
• Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon
tai tuotevaurioita.
• Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita tai vanhoja ja uusia
akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan +- ja –-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
• Älä pidä kameraa housuntaskussa, kun istuudut.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.
4
Alkuvalmistelut
Hihnan kiinnittäminen
(2)
(1)
Akun lataaminen
1 Aseta akku laturiin.
(1)
(2)
(2)
2 Lataa akku.

Valojen värit
(1)
- Lataa: oranssi
- Täysin ladattu: vihreä
5
Alkuvalmistelut
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
1 Avaa kansi.
(1)
(2)
2 Aseta akku paikalleen.
Poistaminen:
(1)
(2)
(1)
3 Tarkista kortin
kirjoitussuojakytkin ja aseta
muistikortti paikalleen.
Poistaminen:
(2)
6
Alkuvalmistelut
4 Sulje kansi.
(2)
(1)
Yhteensopivat muistikortit (myydään erikseen)
• SD-muistikortit*1
• SDHC-muistikortit*1*2
• SDXC-muistikortit*1*2
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa
ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen
määrittäminen
1 Kytke kameraan virta.
2 Valitse aikavyöhyke.

Valitse kohde painamalla / -painikkeita
ja paina sitten
-painiketta.
7
Alkuvalmistelut

Paina
-painiketta uudelleen, valitse
aikavyöhyke / -painikkeilla ja paina
sitten -painiketta.

Palaa kohtaan [Päivä/aika/vyöh.]
valitsemalla [OK].
3 Valitse päivämäärä ja aika.

Käytä siirtymiseen / -painikkeita ja
valitse kohde painamalla -painiketta.
Muuta sitten päivämäärää ja aikaa
/ -painikkeilla ja paina -painiketta.

Valitse [OK] ja paina -painiketta.
8
Alkuvalmistelut
Näytön kieli
1 Siirry valikkonäyttöön.
2 Valitse Toimintoasetukset-valikko.

Valitse [ ] painamalla / -painikkeita
ja paina sitten
-painiketta.
3 Valitse [Kieli ].
4 Määritä näytön kieli.
9
Kameran kokeileminen
Kuvaus
1 Kytke kameraan virta.
2 Siirry
-tilaan.
3 Zoomaa lähemmäs tai
kauemmas tarpeen mukaan.
4 Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
1) Tarkenna. (1)

Kamera antaa tarkennuksen jälkeen
kaksi äänimerkkiä.

Tarkennuspiste näytetään tarkennettujen
alueiden ympärillä.
2) Kuvaa. (2)
Videoiden tallentaminen

Lopeta tallentaminen painamalla
painiketta uudelleen.
10
Kameran kokeileminen

[ REC] näkyy tallennuksen aikana.
Katseleminen
1 Vaihda toistotilaan.
2 Valitse kuvat.

Videot on merkitty [
Paina
]-kuvakkeella.
-painiketta.
3 Toista videot.

Paina -painiketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta
/
-painikkeilla.
11
Tavaramerkit ja lisensointi
• SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
Rajoitukset
• Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
• Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja
akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen
lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti
painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin
tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee,
tai www.canon-europe.com/battery.
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
Tämän tuotteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi suositellaan alkuperäisten Canonin
valmistamien lisälaitteiden käyttöä.
- Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
HDMI-kaapeli (kameraan kytkettävässä päässä: tyyppi D): Käytä tarvikeliikkeestä erikseen
hankittavaa, enintään 2,5 metriä pitkää kaapelia.
12
Mallin numero on PC2352 (sisältää WM600-mallin WLAN-moduulin ja BLE-moduulin).
Löydät oman laitteesi mallin kameran pohjassa tai kääntyvän näytön takana olevasta tarrasta.
Numeron alussa ovat kirjaimet PC.
Maat ja alueet, jotka sallivat langattoman toiminnon käytön
- Langaton toiminto on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla, ja laiton käyttö
voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin
verkkosivustosta, missä langaton käyttö on sallittua, jotta langattoman käytön säädöksiä
ei rikota.
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat langattoman toiminnon
käytöstä muissa maissa ja muilla alueilla.
Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:
- tuotteen muuttaminen
- tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.
Älä käytä tämän tuotteen langatonta toimintoa lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita
elektronisia laitteita.
Langattoman toiminnon käyttäminen lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia
laitteita voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.
Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-taajuusalue: 2 412 – 2 462 MHz
Wi-Fi-enimmäislähtöteho: 11,7 dBm
Bluetooth-taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth-enimmäislähtöteho: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Eräät kameran täyttämien teknisten standardien logot voidaan näyttää näytössä
valitsemalla MENU ► [ 5]-välilehti ► [Sertifiointilogon näyttö].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising