Canon | LEGRIA GX10 | Quick Start Guide | Canon LEGRIA GX10 Quick start guide

Canon LEGRIA GX10 Quick start guide
CEL-SX3HA261
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Tämän asiakirjan tiedot on tarkistettu oikeellisiksi helmikuussa 2018. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
4K-videokamera
CEL-SX3HA261
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Laiteohjelmistoversio 1.0.1.0
PAL
PAINETTU EU
0208W353
Tässä oppaassa on vain tärkeimmät videokameran käytön
aloittamista koskevat tiedot. Jos haluat ladata täydellisen
käyttöoppaan, katso tietoja sivulta 2.
Pikaopas
Johdanto
: Videokameran käyttöoppaan (PDF-tiedosto) asentaminen
Tässä oppaassa on vain tärkeimmät tiedot, jotka tarvitaan videokameran käytön aloittamiseen. Muista lukea
täydellisen käyttöoppaan (PDF-tiedosto) uusin versio, jossa on lisää tietoja videokamerasta, tärkeistä käsittelyn
varotoimista sekä vianmääritysosio niitä tilanteita varten, kun näyttöön tulee virheviesti. Siirry seuraavaan
verkkosivustoon. Valitse maa/alue ja lataa PDF-tiedosto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
2
http://www.canon.com/icpd/
Tärkeitä käyttöohjeita
VAROITUS
Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi suojaa tuote kosteudelta ja roiskeilta äläkä aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
TEKIJÄNOIKEUSVAROITUS
Materiaalien luvaton tallennus voi loukata tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia ja rikkoa tekijänoikeuslakeja.
3
Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan
irrottaa nopeasti hätätapauksessa.
Kun käytät verkkolaitetta, älä kiedo sitä kankaan sisään tai peitä sitä äläkä aseta sitä ahtaaseen tilaan.
CA-946-verkkolaitteen tunnistuslaatta on laitteen pohjassa.
Akku
VAARA!
Käsittele akkua huolellisesti.
• Pidä akku kaukana tulesta (räjähdysvaara).
• Älä altista akkua yli 60 °C:n lämpötilalle. Älä jätä sitä lämmittimen lähelle tai autoon kuumalla ilmalla.
• Älä yritä purkaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.
• Älä anna akun kastua.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä
kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä
olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen
tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa
tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja
ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy
osoitteessa www.canon-europe.com/weee tai www.canon-europe.com/battery.
Complies with
IMDA Standards
DB00671
FI
KÄYTTÖALUEET
LEGRIA GX10 täyttää (syyskuussa 2017) oheisten alueiden voimassa olevat radiosignaaleja koskevat säädökset.
Tietoja käyttämisestä muilla alueilla saat Canonin huoltokeskuksesta.
ALUEET
4
Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Hongkong (S.A.R),
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro
Venäjä, Singapore
Kielletyt radiokanavat ulkokäytössä
Kanavat 36–64
Ei kielletty
Joissakin maissa tai joillakin alueilla GPS:n käyttöä on voitu rajoittaa. Käytä GPS-vastaanotinta käyttömaan/
käyttöalueen lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Ole erityisen varovainen, kun matkustat kotimaasi
ulkopuolella.
Lauseke EY-direktiivissä
Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman lähiverkon tiedot
Taajuuskaista(t): 2401 MHz–2483 MHz, 5170 MHz–5330 MHz
Suurin lähettimen radiotaajuusteho: 16,4 dBm
Malli
ID0107: LEGRIA GX10
Sertifiointilogojen näyttäminen
Valitse valikosta [B Järjestelmäasetukset] > [Sertifiointilogon näyttö], kun haluat katsoa tämän videokameran
sertifiointitietoja.
Tavaramerkkitietoja
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Apple ja macOS ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Certified -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
• Videokameran asetuksissa, näyttökuvissa ja tässä ohjekirjassa esiintyvä WPS-merkintä tarkoittaa
WPS-järjestelmää (Wi-Fi Protected Setup).
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark on Wi-Fi Alliancen merkki.
• JavaScript on Oracle Corporationin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä.
• Tämä laite sisältää Microsoft lisensoimaa exFAT-teknologiaa.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Huomautus näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
5
FI
Sisällysluettelo
6
1. Johdanto 7
5. Ulkoiset liitännät 37
Tietoja tästä oppaasta 7
Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät 7
Mukana toimitetut lisävarusteet 9
Osien nimet 10
Liittäminen ulkoiseen näyttöön tai tallentimeen 37
Kytkentäohje 37
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa 38
6. Verkkotoiminnot 39
2. Valmistelut 15
Virtalähteen valmisteleminen 15
Akun käyttäminen 15
Videokameran valmisteleminen 18
Vastavalosuojan ja objektiivin suojuksen
käyttö 18
LCD-näytön käyttö 18
Käsikahvan hihna 19
Kauko-ohjain 19
Videokameran perustoiminnot 20
Videokameran virran kytkentä/katkaisu 20
Videokameran toimintatilan muuttaminen 20
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset 22
Päiväyksen ja ajan asettaminen 22
Kielen vaihtaminen 23
SD-korttien käyttäminen 24
Yhteensopivat SD-kortit 24
SD-kortin asettaminen ja poistaminen 25
SD-kortin valitseminen tallenteille 26
3. Tallentaminen 27
Videoiden ja valokuvien tallentaminen 27
Perustallennus 27
Ruutunäytöt 29
Ohjelmointi 32
CUSTOM-valintakiekko ja -painike 32
Ohjelmoitavat painikkeet 32
4. Toisto 33
Perustoisto 33
Toiston kuvahakemisto 33
Tallenteiden toistaminen 34
Toiston säätimet 35
Äänenvoimakkuuden säätö 36
Tietoa verkkotoiminnoista 39
7. Lisätietoja 41
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet 41
Tekniset tiedot lyhyesti 43
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille 43
1
Johdanto
7
Tietoja tästä oppaasta
Kiitos, että ostit Canon LEGRIA GX10 -videokameran. Lue tämä käyttöohje ja käyttöopas (PDF-tiedosto, A 2)
huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä molemmat vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi
asianmukaisesti, katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Vianmääritys
Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät
•
TÄRKEÄÄ: Videokameran käyttöön liittyviä varotoimia.
•
HUOMIOITAVAA: Lisätietoja videokameran käytöstä.
• A: Viittaus tässä käyttöohjeessa olevaan sivunumeroon.
• ;: Viittaus täydellisen käyttöoppaan (PDF-tiedosto, A 2) lukuun tai osaan.
• Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä:
"Muistikortti" viittaa SD-, SDHC- tai SDXC-korttiin.
"Näyttö" viittaa LCD-näyttöön ja etsimen näyttöön.
"Leike" viittaa yksittäiseen videoon, joka on tallennettu yksittäisen tallennustoiminnon aikana (esimerkiksi
REC-painikkeen painamisesta siihen, kun sitä painetaan uudestaan tallennuksen pysäyttämiseksi).
"Verkkolaite" viittaa laitteeseen (kuten älypuhelin tai tabletti), joka on yhdistetty videokameraan Wi-Fin kautta.
• Tämän käyttöohjeen valokuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Osaa näytöistä on muutettu
lukemisen helpottamiseksi.
• Toimintatilojen kuvakkeet: Varjostettu kuvake (kuten
) ilmaisee, että kuvattua toimintoa voi käyttää
näytetyssä toimintatilassa; varjostamaton kuvake (kuten
) tarkoittaa, että toimintoa ei voi käyttää.
POWER-kytkimen tila: Kuvaustila (CAMERA) tai toistotila (MEDIA).
Katso lisätietoja kohdasta Videokameran virran kytkentä/katkaisu (A 20).
Toimintatilat:
Tilakytkimen asento. Katso lisätietoja kohdasta Videokameran toimintatilan
muuttaminen (A 20).
FI
Tietoja tästä oppaasta
• Valikkojen valinta ilmaistaan seuraavassa esitetyllä tavalla. Tässä käyttöohjeessa toiminnot selitetään käyttäen
kosketusnäyttöä ja niissä käytetään tätä lyhyttä esitystapaa. Tarkat tiedot valikkojen käytöstä ja yhteenveto
käytettävissä olevista valikkotoiminnoista ja asetuksista löytyvät käyttöoppaasta.
; Valikkojen käyttäminen, ; Valikkovaihtoehdot
8
Valikon sivunumero on mainittu vain
tärkeimmissä toimenpiteissä.
1 Valitse [Sisäinen/ulkoinen tallennus].
Tämä tarkoittaa MENUpainikkeen painamista.
> [3 ! Tallennusasetukset] > [Sisäinen/ulkoinen tallennus]
2 Kosketa [v Sisäinen tallennus ensisij.] ja kosketa sitten [X].
Suluissa [ ] näytetty teksti näkyy videokameran
näytössä (valikkovaihtoehdot, näytön
painikkeet, ilmoitukset yms.).
Tämä nuoli ilmaisee valikkohierarkian
alemman tason tai toimenpiteen
seuraavan vaiheen.
Mukana toimitetut lisävarusteet
Mukana toimitetut lisävarusteet
Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet:
9
Verkkolaite CA-946
(sis. virtajohdon)
Akku BP-828
USB-kaapeli IFC-300PCU/S
Huippunopea HDMI-kaapeli
HTC-100/SS
Vastavalosuoja ja objektiivin suoja
Objektiivin suojus
Kauko-ohjain WL-D89
(sis. CR2025-litiumpariston)
Pikaopas
(tämä käyttöohje)
FI
Osien nimet
Osien nimet
Videokamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND-suodin) +/– -painikkeet (;
ND-suodin)
PRE REC (esitallennus) -painike (;
Esitallennus) / määritettävä painike 3 (A 33)
u (tarkista tallenne) -painike (; Viimeksi
tallennetun leikkeen katselu) / määritettävä
painike 4 (A 33)
Objektiivin suojan kytkin (A 27)
Vastavalosuoja (A 18)
Tarkennus-/zoomausrengas (;
Tarkennuksen säätäminen, ; Zoomaus)
3
10
7
8
9
CUSTOM (muokattava) -valintakiekko (A 33)
CUSTOM (muokattava) -painike (A 33)
Tarkennus-/zoomausrenkaan kytkin (;
Tarkennuksen säätäminen, ; Zoomaus)
10 DISP (näyttö) -painike (; Ruutunäytöt) /
BATT. INFO (akun tiedot) -painike (;
Akun käyttäminen)
Osien nimet
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Ilmanvaihdon ulostulo
Sisäinen kaiutin (A 36)
SD CARD -kytkin (avaa SD-korttipaikan kannen)
(A 25)
Ilmanottoaukko
9
5
6
7
8
9
Vastavalosuojan vapautuspainike
Käsikahvan hihna
USB-liitäntä (; GPS-vastaanottimen
GP-E2 käyttö)
HDMI OUT -liitäntä (A 37)
MIC (mikrofoni) -liitäntä (; Äänen
tallentaminen)
FI
Osien nimet
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ohjain/SET-painike (; MENU-painikkeen
ja ohjaimen käyttäminen)
MENU (valikko) -painike (; Valikkojen
käyttäminen)
Kauko-ohjaintunnistin (; Kauko-ohjain)
AF/MF-painike (; Tarkennuksen
säätäminen) / määritettävä painike 1 (A 33)
POWERED IS (elektroninen kuvanvakaus)
-painike (; Kuvanvakaus) / määritettävä
painike 2 (A 33)
LCD-kosketusnäyttö (A 18)
Etsin (; Etsimen käyttö)
Dioptrian korjausvipu
Hihnan kiinnike
10 MAGN. (suurennus) -painike
(; Suurennus) / määritettävä painike 5
(A 33)
11 REC (aloita/pysäytä videon tallennus) -painike
(A 27)
12 Akkukotelo (A 15)
13 Sarjanumero
14 REMOTE (kauko-ohjain) -liitäntä
Lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen
RC-V100 liittämiseen (; Lisävarusteena
saatavan RC-V100-kauko-ohjaimen
käyttäminen) tai erikseen ostettavien
kauko-ohjaimien liittämiseen.
15 × (kuulokkeet) -liitäntä (; Kuulokkeiden
käyttö)
16 DC IN -liitäntä (A 15)
Osien nimet
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Minivarusteluisti (; Minivarusteluistin
käyttö)
POWER/CHG (virta/akun lataus) -merkkivalo
(A 15)
Virtakytkin (A 20)
Lisävarustekenkä
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni
6
7
8
9
10
11
11
ACCESS (käyttö) -merkkivalo (A 27)
Zoomausvipu (; Zoomaus)
Tilakytkin (A 20)
SD-korttipaikan kansi (A 25)
SD-korttipaikka 2 (A 25)
SD-korttipaikka 3 (A 25)
FI
Osien nimet
14
1 2
1
2
3
4
Kolo jalustan lukitusnastalle
Jalustan kiinnitys (; Jalustan käyttäminen)
BATTERY RELEASE (akun vapautus) -kytkin (A 16)
Silmäsuppilo (; Etsimen käyttö)
3
4
2
Valmistelut
15
Virtalähteen valmisteleminen
Videokameran virtalähteenä voi käyttää akkua, tai se voidaan kytkeä mukana toimitetun verkkolaitteen avulla
verkkovirtaan. Kun verkkolaite liitetään videokameraan akun ollessa kiinnitettynä, videokameran virta tulee
verkkolaitteesta.
Akun käyttäminen
Videokamerassa voi käyttää virtalähteenä mukana toimitettua akkua BP-828 tai lisävarusteena saatavaa akkua
BP-820. Molemmat akut ovat yhteensopivia älykkään järjestelmän kanssa, joten voit tarkistaa arvion akun jäljellä
olevasta käyttöajasta (minuutteina) näytöstä. Saat tarkat lukemat, kun akkua ensimmäistä kertaa käytettäessä
lataat sen ensin täyteen ja käytät sitten videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä.
Akun lataaminen
Lataa akut mukana toimitetulla verkkolaitteella CA-946.
1 Varmista, että virtakytkin on asennossa OFF.
2 Liitä verkkolaitteen DC-pistoke videokameran DC IN -liitäntään.
햲
3 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.
4 Liitä virtajohto pistorasiaan.
햵
햳
햴
FI
5 Asenna akku kameraan.
• Paina akku varovasti akkukoteloon ja liu’uta sitä eteenpäin,
kunnes se napsahtaa paikoilleen.
햶
Virtalähteen valmisteleminen
16
6 Lataus alkaa.
• POWER/CHG-merkkivalo palaa punaisena, kun akku latautuu.
Valo sammuu, kun akku on ladattu. Jos POWER/
CHG-merkkivalo alkaa vilkkua, katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Vianmääritys
POWER/CHG (lataus) -merkkivalo
햷
7 Kun lataus on valmis, irrota verkkolaite kuvan näyttämässä
järjestyksessä.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Akun irrottaminen
1 Liu’uta BATTERY RELEASE -kytkintä nuolen suuntaan ja pidä sitä
pohjassa.
2 Liu'uta akkua alaspäin ja vedä se sitten ulos.
햳
햲
Virtalähteen valmisteleminen
TÄRKEÄÄ
• Älä liitä verkkolaitetta sellaiseen laitteeseen, jota ei nimenomaisesti suositella käytettäväksi tämän
videokameran kanssa.
• Katkaise videokamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut videokamerasta
virran, tärkeät tiedot päivittyvät muistikortille. Odota, kunnes vihreä POWER/CHG-merkkivalo sammuu.
• Kun käytät verkkolaitetta, älä kiinnitä sitä pysyvästi yhteen paikkaan, sillä siitä saattaa aiheutua toimintahäiriö.
• Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta
jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC-AC-muuntimiin
tms.
17
HUOMIOITAVAA
• Suosittelemme lataamaan akun lämpötilassa, joka on välillä 10 °C ja 30 °C. Jos joko ympäristön lämpötila tai
akun lämpötila on lämpötila-alueen 0–40 °C ulkopuolella, lataus ei ala.
• Akkua varataan vain videokameran ollessa kytkettynä pois päältä.
• Jos virtajohto irrotetaan akun latauksen aikana, varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut, ennen
kuin kytket virran uudelleen.
• Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun varaus
ei vähene.
• Täysin latautuneen akun likimääräiset lataus- ja tallennusajat löytyvät käyttöoppaasta.
; Viitetaulukot
• Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä täysi
lataus.
• Suosittelemme pitämään mukana 2–3 kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi.
• Katso akun käsittelyä koskevat varotoimet käyttöoppaasta.
; Akku
Jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen
Kun videokamerasta on katkaistu virta, paina BATT. INFO -painiketta, jolloin näkyviin tulee noin 5 sekunnin ajaksi
näyttö, jossa näytetään akussa suunnilleen jäljellä oleva varaus ja arvio jäljellä olevasta tallennusajasta. Huomaa,
että jos akun varaus on liian alhainen, akun tietonäyttöä ei ehkä näytetä.
FI
Videokameran valmisteleminen
Videokameran valmisteleminen
Vastavalosuojan ja objektiivin suojuksen käyttö
18
Mukana toimitettu vastavalosuoja, jossa on objektiivin
suojus, vähentää tallennuksen aikana hajavaloa, joka voi
aiheuttaa heijastumia ja haamukuvia. Lisäksi suljettu
objektiivin suojus voi estää sormenjälkien ja lian kertymistä
objektiiviin.
Kun kannat/kuljetat videokameraa tai säilytät sitä käytön
jälkeen, poista vastavalosuoja ja aseta objektiivin suojus
paikalleen.
햳
햲
1 Irrota objektiivin suojus.
• Objektiivin suojusta ja vastavalosuojaa ei voi käyttää
samanaikaisesti.
2 Aseta vastavalosuoja objektiivin eteen siten, että
vastavalosuojan ura on kohdakkain objektiivin
yläosan kanssa (), ja käännä sitten vastavalosuojaa
myötäpäivään, kunnes se pysähtyy naksahtaen ().
• Varo vääntämästä vastavalosuojaa.
• Varmista, että vastavalosuoja on kohdistunut oikein kierteeseen.
LCD-näytön käyttö
LCD-näyttö on kosketusnäyttö, jonka avulla voit käyttää videokameran valikkoja ja muuttaa asetuksia.
Voit myös katsoa valikkoja etsimessä ja käyttää valikkoja MENU-painikkeella ja ohjaimella.
; Etsimen käyttö, ; MENU-painikkeen ja ohjaimen käyttäminen
Avaa LCD-paneelia 90 astetta.
• Voit kääntää näyttöä 90 astetta alaspäin ja 180 astetta kohti
objektiivia.
180°
90°
HUOMIOITAVAA
• Voit säätää LCD-näytön kirkkautta asetusvalikkojen kohdissa [£ Näyttöasetukset] > [LCD-näytön kirkkaus]
ja [LCD:n taustavalo]. Kun videokamerassa on virta, voit myös painaa ja pitää DISP-painiketta alhaalla
vähintään 2 sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa [LCD:n taustavalo] -asetusta välillä [
Normaali] ja
[
Kirkas].
• Näytön kirkkauden säätö ei vaikuta tallenteen kirkkauteen.
• Näytön tekeminen kirkkaammaksi [LCD:n taustavalo] -asetuksella lyhentää akun tehollista käyttöaikaa.
• Kun LCD-paneelia käännetään 180 astetta kohdetta kohti, voit määrittää asetusvalikoissa
[£ Näyttöasetukset] > [LCD-peilikuva] -asetukseksi [i Käytössä], jos haluat kääntää kuvan
vaakasuunnassa niin, että se näyttää kohteen peilikuvana.
• Lisätietoja LCD-näytön ja etsimen asianmukaisesta käsittelystä on käyttöoppaassa.
; Käsittelyn varotoimet, ; Puhdistaminen
Videokameran valmisteleminen
• Tietoja LCD-näytöstä ja etsimen näytöstä: Näyttöjen valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa.
Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Alle 0,01 % kuvapisteistä voi syttyä ajoittain väärin tai
näkyä mustina, punaisina, sinisinä tai vihreinä pisteinä. Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä
voida pitää toimintavirheenä.
19
Käsikahvan hihna
Kiinnitä käsikahvan hihna.
• Säädä käsikahvan hihna niin, että etusormesi ylettyy
zoomausvipuun ja peukalosi REC-painikkeeseen.
Kauko-ohjain
1 Paina kielekettä nuolen osoittamaan suuntaan ja vedä akkupidike
ulos.
2 Aseta litiumnappiparisto paikalleen niin, että + - puoli osoittaa
ylöspäin.
3 Työnnä akkupidike paikalleen.
Kieleke
4 Kun painat kauko-ohjaimen painikkeita, suuntaa kauko-ohjain videokamerassa olevaan
kauko-ohjaintunnistimeen.
; Kauko-ohjain
FI
Videokameran perustoiminnot
Videokameran perustoiminnot
Videokameran virran kytkentä/katkaisu
20
Videokamerassa on kaksi perustilaa: CAMERA (
toistoa varten. Valitse toimintatila virtakytkimellä.
) -tila tallennusta varten ja MEDIA (
) -tila tallenteiden
Virran kytkeminen videokameraan
Aseta virtakytkin CAMERA-asentoon
-tilaa varten (A 27) tai
MEDIA-asentoon
-tilaa varten (A 33).
-tila
-tila
Virran katkaiseminen videokamerasta
Aseta virtakytkin asentoon OFF.
HUOMIOITAVAA
• Kun kytket virran videokameraan, POWER/CHG-merkkivalo syttyy vihreänä. Voit määrittää asetusvalikoissa
kohdassa [B Järjestelmäasetukset] > [POWER-LED] asetukseksi [j Ei käytössä], jolloin virtavalo ei syty.
Videokameran toimintatilan muuttaminen
-tilassa voit muuttaa kameratilaa kuvaustyylisi mukaisesti.
Videokameran perustoiminnot
(AUTO) -tila
Aseta tilakytkin asentoon N. Tässä tilassa videokamera huolehtii kaikista asetuksista ja voit
keskittyä kuvaamiseen. Tämä käyttötila sopii hyvin aloittelijoille tai henkilöille, jotka eivät halua
määrittää yksityiskohtaisia videokameran asetuksia.
21
(käsisäätö) -tila
Aseta tilakytkin asentoon n. Tässä tilassa käytössäsi ovat kaikki valikot, asetukset ja
lisätoiminnot.
FI
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen ja ajan asettaminen
22
Videokameran päiväys ja aika on asetettava ennen käytön
aloittamista. [Date/Time/Päivämäärä/aika]-näyttö
(päivämäärän ja ajan asetusnäyttö) tulee esiin
automaattisesti, kun videokameran kellonaikaa ei ole
asetettu.
Toimintatilat:
1 Kytke videokameraan virta.
• Näkyviin tulee [Date/Time/Päivämäärä/aika]-näyttö.
2 Kosketa kenttää, jota haluat muuttaa (vuosi, kuukausi, päivä, tunnit tai minuutit).
• Voit myös liikkua kenttien välillä työntämällä ohjainta (ÏÐ).
3 Koskettamalla [Í] tai [Î] voit vaihtaa tarvittaessa kenttää.
• Voit myös vaihtaa kenttää työntämällä ohjainta (Ý).
4 Aseta oikea päivämäärä ja aika muuttamalla kaikkia kenttiä samalla tavalla.
5 Valitse haluamasi päiväyksen muoto koskettamalla [Y.M.D/V.K.P], [M.D,Y/K.P,V] tai [D.M.Y/P.K.V].
• Voit myös valita halutun painikkeen työntämällä ohjainta ja vahvistaa valinnan painamalla SET. Sama pätee
kaikkiin tämän kohdan vaiheisiin.
• Joissain näytöissä päivämäärästä näytetään lyhyt muoto (numerot kuukausien nimien sijaan tai pelkästään
päivä ja kuukausi), mutta se seuraa kuitenkin valitsemaasi järjestystä.
6 Kosketa [24H], jos haluat käyttää 24 tunnin kelloa, tai jätä kohta valitsematta, jos haluat käyttää
12 tunnin kelloa (aamupvä/iltapvä).
7 Koskettamalla [OK] kello käynnistyy ja asetusnäyttö sulkeutuu.
HUOMIOITAVAA
• Seuraavilla asetuksilla voit muuttaa aikavyöhykkeen, päivämäärän ja ajan alkuasetusten tekemisen jälkeen.
Voit myös muuttaa päivämäärän muodon ja kellon muodon (12 tai 24 tuntia).
- [ Järjestelmäasetukset] > [Aikavyöhyke/kesäaika]
- [ Järjestelmäasetukset] > [Päivämäärä/aika]
• Jos et käytä videokameraa noin 3 kuukauteen, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä kokonaan ja
päivämäärä- ja aika-asetukset voivat hävitä. Lataa siinä tapauksessa yhdysrakenteinen litiumakku uudelleen
ja aseta aikavyöhyke, päivämäärä ja aika uudelleen.
; Ladattava yhdysrakenteinen litiumakku
• Jos käytät lisävarusteena saatavaa GPS-vastaanotinta GP-E2, voit asettaa videokameran määrittämään ajan
automaattisesti GPS-signaalin UTC-tietojen päiväyksen/ajan perusteella.
; Lisävarusteena saatavan GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Kielen vaihtaminen
Videokameran oletuskielenä on englanti. Voit valita jonkin 27 muusta kielestä. Jotkin asetukset ja näytöt näkyvät
englanninkielisinä kieliasetuksesta huolimatta.
Toimintatilat:
23
1 Valitse [Kieli H].
> [B ! Järjestelmäasetukset] > [Kieli H]
2 Kosketa haluamaasi kieltä ja kosketa sitten [OK].
3 Sulje valikko koskettamalla [X].
FI
SD-korttien käyttäminen
SD-korttien käyttäminen
24
Videokamera tallentaa videoita ja valokuvia erikseen myytäville Secure Digital (SD) -korteille1. Videokamerassa on
kaksi SD-korttipaikkaa ja voit käyttää kahta SD-korttia (käyttöoppaassa "SD-kortti A" ja "SD-kortti B") joko
samanaikaiseen tallentamiseen molemmille korteille tai vaihtamiseen automaattisesti yhdestä SD-kortista
toiseen, kun käytetty SD-kortti täyttyy.
Alusta uudet SD-kortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa.
; SD-kortin alustaminen, ; Kaksoistallennus ja tallennusvälineen vaihto
1
SD-kortille tallennetaan myös valikkoasetustiedostot.
Yhteensopivat SD-kortit
Tässä videokamerassa voidaan käyttää seuraavia SD-korttityyppejä2. Paikallisesta Canon-verkkosivustosta saat
uusimmat tiedot SD-korteista, jotka on testattu tässä videokamerassa käyttöä varten.
SD-korttityyppi:
.
/
0
SD-kortit
SDHC-kortit
SDXC-kortit
Nopeusluokka U1
Nopeusluokka U3
UHS-nopeusluokka3:
SD-nopeusluokka3:
2
3
Helmikuusta 2018 lähtien videotallennustoimintoa on testattu Panasonicin, Toshiban ja SanDiskin valmistamilla SD-korteilla.
UHS- ja SD-nopeusluokka ovat standardeja, jotka ilmoittavat SD-korttien tietojen taatun vähimmäissiirtonopeuden.
Kun tallennat 4K-leikkeitä tarkkuudella 3840x2160 tai käytät Hidas ja nopea liike -tallennusta, suosittelemme UHS-nopeusluokan
U3 SD-korttien käyttöä.
TÄRKEÄÄ
• Kun olet toistuvasti tallentanut, poistanut ja muokannut leikkeitä (jos SD-kortin tallennustila on pirstoutunut),
saatat huomata, että tietojen kirjoittaminen kestää kauemmin, ja tallennus saattaa jopa pysähtyä. Tässä
tapauksessa tallenna kuvaamasi videot ja alusta kortti videokameralla. Muista alustaa SD-kortit etenkin ennen
tärkeiden otosten ottamista.
• Tietoja SDXC-korteista: Tässä videokamerassa voi käyttää SDXC-kortteja, mutta ne alustetaan videokamerassa
käyttäen exFAT-tiedostojärjestelmää.
- Kun käytät exFAT-alustettuja kortteja muissa laitteissa (kuten digitaalisissa tallentimissa tai kortinlukijoissa),
varmista, että ulkoinen laite on exFAT-yhteensopiva. Lisätietoja yhteensopivuudesta saat tietokoneen,
käyttöjärjestelmän tai muistikortin valmistajalta.
- Jos käytät exFAT-alustettua korttia tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä ei ole exFAT-yhteensopiva, sinua
saatetaan kehottaa alustamaan kortti. Tässä tapauksessa peruuta toiminto, jotta et menetä tietojasi.
HUOMIOITAVAA
• Moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien SD-korttien kanssa.
SD-korttien käyttäminen
SD-kortin asettaminen ja poistaminen
햲
1 Katkaise videokamerasta virta.
• Varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut.
25
2 Avaa SD-korttipaikan kansi.
• Avaa kansi liu'uttamalla SD CARD -kytkintä nuolen suuntaan
niin pitkälle kuin se menee.
3 Aseta SD-kortti SD-korttipaikan pohjaan asti suorassa,
etiketti poispäin videokameran oikeasta puolesta
(jossa ilmanottoaukko on) niin, että se napsahtaa.
햳
• Voit myös käyttää kahta SD-korttia, yhtä kummassakin
SD-korttipaikassa.
• Kun poistat SD-kortin, varmista, että ACCESS-merkkivalo ei
pala, ja työnnä sitten korttia kerran sen vapauttamiseksi.
Kun SD-kortti ponnahtaa ulos, vedä se kokonaan pois.
햴
4 Sulje SD-korttipaikan kansi.
• Älä sulje kantta väkisin, jos SD-kortti ei ole kunnolla
paikallaan.
ACCESS (SD-kortin käyttö) -merkkivalo
SD-kortin käytön
merkkivalo
SD-kortin tila
Punainen (palaa tai
vilkkuu)
SD-korttia/-kortteja käytetään parhaillaan.
Ei pala
Kumpaakaan SD-korttia ei käytetä tai videokamerassa ei
ole SD-kortteja.
Jos asetat kohdassa [ Järjestelmäasetukset] > [ACCESS-LED] asetukseksi [j Ei käytössä],
ACCESS-merkkivalo ei syty.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun ACCESS-merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot
saattavat kadota pysyvästi.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä avaa SD-korttipaikan kantta.
- Älä muuta videokameran toimintatilaa.
• Katkaise videokamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat SD-kortin. Jos SD-kortti asetetaan tai poistetaan
videokameran ollessa päällä, tiedot voivat kadota pysyvästi.
• SD-korteissa on etu- ja kääntöpuoli, eikä kortteja voi kääntää. Jos asetat SD-kortin videokameraan väärin
päin, videokameraan voi tulla häiriö. Varmista, että SD-kortti on asetettu kohdan 3 ohjeiden mukaan.
HUOMIOITAVAA
• SD-korteissa on kytkin, joka estää kirjoittamisen kortille, jotta kortin sisältöä ei poisteta vahingossa.
Jos haluat kirjoitussuojata SD-kortin, aseta kytkin LOCK-asentoon.
FI
SD-korttien käyttäminen
SD-kortin valitseminen tallenteille
Voit valita, mille SD-kortille videosi ja valokuvasi tallennetaan.
Toimintatilat:
26
1 Valitse [Tallennusväline].
> [3 ! Tallennusasetukset] > [Tallennusväline]
2 Kosketa SD-korttia ([6 Muistikortti A] tai [7 Muistikortti B]), jolle haluat tallentaa videot
([v Tallennusväline videoille]) ja/tai valokuvat ([{ Tallennusväline valokuville]).
3 Kosketa [X].
• Kun valikko on suljettu, videoiden tallentamiseen valitun SD-kortin kuvake näkyy näytössä.
3
Tallentaminen
27
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Tässä osassa selitetään perustoiminnot leikkeiden* ja valokuvien tallentamiseksi
-tilassa. Lisätietoja äänen
tallennuksesta on käyttöoppaassa.
Ennen kuin kuvaat tärkeitä tallenteita ensimmäistä kertaa, kuvaa testitallenteita asetuksilla, joita aiot käyttää,
ja tarkista, että videokamera toimii oikein. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita
käyttöoppaasta.
; Äänen tallentaminen, ; Vianmääritys
* "Leike" tarkoittaa yhtä videoyksikköä, joka tallennetaan yhden tallennustoiminnon aikana.
Toimintatilat:
Perustallennus
1 Avaa objektiivin suoja.
• Aseta objektiivin suoja asetukseen OPEN.
2 Jos haluat käyttää etsintä, vedä se ulos ja säädä
tarvittaessa.
3 Aseta tilakytkin asentoon N (
-tila).
Objektiivin suojan kytkin
햲
4 Aseta virtakytkin asentoon CAMERA.
햳
FI
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Videoleikkeiden tallentaminen
28
Aloita tallentaminen painamalla REC-painiketta.
• Tallennuksen aikana Ü tulee näytölle.
• Lopeta tallentaminen painamalla uudelleen
REC-painiketta. Ü-kuvakkeen tilalle tulee Ñ,
ja leike tallennetaan videoiden tallentamiseen
valitulle kortille.
• Voit myös painaa mukana toimitetun
kauko-ohjaimen START/STOP-painiketta.
햵
햴
Määritettävä
näyttöpainike
Valokuvien ottaminen
Kosketa [PHOTO].
• Oletusarvona [
Photo] -toiminto on määritetty ohjelmoitavaan painikkeeseen, mutta voit vaihtaa
määritettyä toimintoa tarpeen mukaan (A 32).
• Vihreä g-kuvake näkyy näytön alalaidassa. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin {Ð sekä valokuvien
ottamiseen valitun kortin kuvake.
• Voit myös painaa mukana toimitetun kauko-ohjaimen PHOTO-painiketta.
Kun olet lopettanut tallentamisen
1 Sulje linssin suoja asettamalla linssin suojan kytkin CLOSED-tilaan.
2 Varmista, että ACCESS-merkkivalo ei pala.
3 Aseta virtakytkin asentoon OFF.
4 Sulje LCD-paneeli ja palauta etsin kiinni olevaan asentoon.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun ACCESS-merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot voivat
hävitä lopullisesti tai kortti saattaa vahingoittua.
- Älä avaa SD-korttipaikan kantta.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä muuta videokameran toimintatilaa.
• Tallenna videotallenteet säännöllisesti (A 38), erityisesti tärkeiden tallenteiden kuvaamisen jälkeen. Canon ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta.
HUOMIOITAVAA
• Kun tallennetaan leikkeitä SDHC-kortille, leikkeen videotiedosto (bittivirta) jaetaan osiin noin 4 Gt:n välein.
Toisto videokamerassa on kuitenkin tauoton.
• Yhden leikkeen suurin yhtäjaksoinen tallennusaika on 6 tuntia. Tämä jälkeen luodaan uusi leike automaattisesti
ja tallennus jatkuu uutena leikkeenä.
• Kirkkaassa ympäristössä kuvattaessa LCD-näytön käyttäminen voi olla hankalaa. Käytä silloin etsintä tai säädä
näytön kirkkautta.
; Etsimen käyttö, ; LCD-näytön käyttö
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
• Tietoja virransäästötilasta: Kun [B Järjestelmäasetukset] > [Autom. virrankatkaisu] -asetuksena on
[i Käytössä], videokamerasta katkeaa virta automaattisesti virran säästämiseksi, kun sitä käytetään akulla
ja se on käyttämättä 5 minuuttia. Kytke videokameraan virta virtakytkimellä.
• Jos sinun on kuvattava pitkään videokameran ollessa jalustassa, voit sulkea LCD-paneelin ja käyttää vain
etsintä, jolloin akku kestää pidempään.
29
Ruutunäytöt
Tässä luvussa käsitellään
-tilassa näkyvät erilaiset ruutunäytöt. Kullakin hetkellä näkyvissä olevat
ruutunäytöt vaihtelevat valikkoasetusten ja käyttötilan mukaan.
AF-kehykset
Saatat nähdä jonkin seuraavista AF-kehyksistä käytetyn tarkennustoiminnon mukaan.
; Tarkennuksen säätäminen
Jatkuvan tarkennuksen AF-kehys –
aina valkoinen.
AF-tehostettu MF-kehys – keltainen:
käsisäädön alue; valkoinen:
automaattisen säädön alue.
Kasvontunnistus:
Pääasiallinen kohde
Kasvontunnistus:
Muut kasvontunnistuksen
kehykset
Seuranta: Kohteen valinta
Seuranta: Seurannan aikana
FI
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön yläosa
Kuvake/näyttö
30
Kuvaus
-tila (A 20)
N
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Kuvaustila (; Kuvaustilat)
00:00:00:00
Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
Ñ, Ü (punainen)
Tallennustoiminto (A 27)
Ñ – tallennuksen valmiustila, Ü – tallennus
z
Esitallennus (; Esitallennus)
¯,°,± (keltainen)
Kuvanvakaus (; Kuvanvakaus)
è, é, ê, ë (valkoinen),
ë (keltainen),
(punainen)
000 min
Jäljellä oleva akun käyttöaika (A 15)
Kuvake ilmaisee arvion jäljellä olevasta varauksesta. Kuvakkeen vieressä ilmoitetaan jäljellä oleva
tallennusaika minuutteina.
• Kun
näkyy näytössä, vaihda akun tilalle täyteen ladattu akku.
• Käyttöolosuhteiden mukaan akun todellista varausta ei välttämättä näytetä tarkasti.
{Ð6, {Ð7
(punainen),
(punainen)
Valokuva tallennettu (A 27)
• Kun
(tai
) näytetään, valokuvaa ei voi tallentaa SD-kortin virheen vuoksi.
Näytön vasen puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
F00
Himmenninaukon arvo (; Ohjelmoitu AE, Käsisäätöinen valotus)
1/00000
Suljinaika (; Valotusajan esivalinta, Käsisäätöinen valotus)
AE ±0 0/0 (oranssi)
Valotuksen korjaus (; Valotuksen säätäminen)
±0 0/0
Valotuksen lukitus (; Valotuksen säätäminen)
(oranssi)
00.0dB
Herkkyysvahvistusarvo (; Käsisäätöinen valotus)
00.0dB (arvo oranssina)
AGC-rajoitin (; Automaattisen vahvistuksensäädön (AGC) rajoitin )
ND 1/00
ND-suodatin (; ND-suodatin)
D,@
000m
Tarkennus (; Tarkennuksen säätäminen)
• Tarkennusta säädettäessä arvioitu tarkennusetäisyys näytetään kuvakkeen vieressä.
}, ~
Kasvojentunnistus ja seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
¼, É,
,
,
,
Valkotasapaino (; Valkotasapaino)
Look-tiedosto (; Look-tiedostojen käyttäminen)
Vastavalon korjaus (; Vastavalon korjaus)
O, N
Korostus (; Korostus)
z, {
Seeprakuvio (; Seeprakuvio)
GPS-signaali: palaa tasaisesti – satelliittisignaali havaittu; vilkkuu – satelliittisignaali puuttuu.
• Vain, kun lisävarusteena saatava GPS-vastaanotin GP-E2 on kytkettynä videokameraan.
; Lisävarusteena saatavan GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö
Digitaalinen telelisäke (; Digitaalinen telelisäke)
REC`, STBY`
Tallennuskomento (; Liittäminen ulkoiseen näyttöön tai tallentimeen)
`, b
Tuulettimen toiminta ja lämpötilavaroitus (; Tuulettimen käyttäminen)
• Kun videokameran sisäinen lämpötila nousee tietyn tason yläpuolelle, b näkyy keltaisena.
Jos lämpötila nousee entisestään, b näkyy punaisena.
• Kun ` näkyy punaisena, se ilmaisee tuulettimeen liittyvän varoituksen (; Viestiluettelo)
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön oikea puoli
Kuvake/näyttö
6 000h00m, 7 000h00m,
6 Loppu (punainen), 7 Loppu
(punainen)
(punainen),
(punainen)
,
Kuvaus
SD-kortin tila ja jäljellä oleva tallennusaika (A 24)
Vihreä – voi tallentaa; keltainen – SD-kortti lähes täysi; valkoinen – SD-korttia luetaan.
• Kun SD-kortti on täysi, 6 Loppu (tai 7 Loppu) näkyy punaisena ja tallennus pysähtyy.
31
Ei SD-korttia tai SD-kortille ei voi tallentaa.
Tallennusvälineen vaihto (; Kaksoistallennus ja tallennusvälineen vaihto)
Ulkoinen tallennustila (; Videon tallentaminen ulkoisella tallentimella)
ú
Ulkoisen tallenteen värinäytteenotto (; Videon tallentaminen ulkoisella tallentimella)
t,
00bit
Zoomauspalkki (; Zoomaus)
• Näkyy vain zoomauksen aikana.
0000x0000
Tarkkuus (; Bittinopeuden ja resoluution valitseminen, ; Videon tallentaminen
ulkoisella tallentimella)
¿, ¾
Kuvataajuus (; Kuvataajuuden valitseminen, ; Videon tallentaminen ulkoisella
tallentimella)
¸
Videomuoto
000Mbps
Bittinopeus
x0.00,
x0000
Hidas ja nopea liike -tallennus (; Hidas ja nopea liike -tallennus)
º
Valinnainen lisävaruste, joka on kiinnitetty minivarusteluistiin (; Minivarusteluistin käyttö)
¾,¿
Lisävarusteena saatavalle muunto-objektiiville optimoidut asetukset (; [Muunto-objektiivi]asetus [v Kameran asetukset] -valikossa)
,—
,
Verkon tyyppi, toiminnot ja yhteystila (; Verkkotoiminnot)
Valkoinen - toiminto valmiina käytettäväksi; keltainen - verkkoyhteyttä muodostetaan tai katkaistaan;
punainen - on tapahtunut virhe.
å
Mikrofonin vaimennin (; Edistyneet mikrofonin asetukset)
ë, à
Tuulisuoja (; Edistyneet mikrofonin asetukset)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Ääniotos (; Ääniotos)
Äänirajoitin (; Edistyneet mikrofonin asetukset)
Suurennus (; Suurennus)
^
Näytön alareuna ja keskiosa
Kuvake/näyttö
Kuvaus
[FUNC]
Avaa FUNC-valikon (; FUNC-valikko, ; FUNC-valikko (
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Määritettävä näyttöpainike (; Ohjelmoitavat painikkeet)
• Oletuksena painikkeeseen on määritetty [
Valokuva] -toiminto (kuvan ottaminen).
[£], [
Seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
]
-tila))
Valotuspalkki (; Käsisäätöinen valotus)
Äänentason mittari (; Äänitystason säätäminen )
(punainen)
Kauko-ohjain pois käytöstä (; [Langaton kauko-ohjaus] valikossa [B Järjestelmäasetukset])
HUOMIOITAVAA
• Painamalla DISP-painiketta voit poistaa näytöstä useimmat kuvakkeet ja näytöt seuraavassa järjestyksessä:
Kaikki näkyvissä  vain näyttömerkit (kun aktiivisia)  minimimäärä näkyvissä (tallennustoiminta yms.).
FI
Ohjelmointi
Ohjelmointi
32
CUSTOM-valintakiekko ja -painike
Voit määrittää CUSTOM-painikkeeseen ja -valintakiekkoon jonkin usein käytetyistä toiminnoista (esimerkiksi
aukon arvon tai suljinajan säätäminen, valotuksen korjaus, AGC-rajoituksen asettaminen tms.). Voit sen jälkeen
säätää valittua toimintoa CUSTOM-painikkeella ja -valintakiekolla ilman valikkoa.
; CUSTOM-valintakiekko ja -painike
Ohjelmoitavat painikkeet
Videokameran rungossa on viisi ohjelmoitavaa painiketta ja näytössä yksi painike (kosketustoiminto), joihin voit
määrittää erilaisia toimintoja (ohjelmoitavat painikkeet). Määritä usein käytetyt toiminnot painikkeisiin, jotka ovat
mielestäsi helpoimmat käyttää ja mukauta videokamera tarpeidesi ja mieltymystesi mukaiseksi.
Videokamerassa näkyvät painikkeiden nimet ilmoittavat myös niiden oletusasetukset. Määritettävä näyttöpainike
näyttää vain siihen kulloinkin määritetyn toiminnon kuvakkeen.
; Ohjelmoitavat painikkeet
4
Toisto
33
Perustoisto
Tässä luvussa kuvataan videoiden ja valokuvien toisto. Lisätietoja tallenteiden toistamisesta ulkoisessa näytössä
on käyttöoppaassa.
; Liittäminen ulkoiseen näyttöön tai tallentimeen
Toimintatilat:
Toiston kuvahakemisto
1 Aseta virtakytkin asentoon MEDIA.
• Videokamera siirtyy
tulee näyttöön.
-tilaan, ja videoiden kuvahakemisto
2 Etsi video, jonka haluat toistaa.
• Pyyhkäise vasemmalle/oikealle tai kosketa kohtaa [Ï]/[Ð],
kun haluat nähdä muita hakemistosivuja.
• Kun haluat katsoa valokuvia tai toistaa tallenteita toiselta
SD-kortilta, vaihda kuvahakemistoa.
3 Aloita toisto koskettamalla halutun tallenteen pikkukuvaa
(A 34).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Videon kuvahakemisto
}: Valokuvan kuvahakemisto.
Näytä seuraava/edellinen hakemistosivu.
Voit myös pyyhkäistä vasemmalle/oikealle
näytössä.
Kuvahakemistopainike: Kosketa, jos haluat
vaihtaa kuvahakemistoa.
5
6
4
5
6
[FUNC]-painike: Videon/valokuvan toiminnot
(; Videon ja valokuvan toiminnot).
Kansion nimi. Neljä viimeistä lukua tarkoittavat
tallennuspäivää (1103 = 3. marraskuuta).
Vain videot: Videon tiedot (; Videon tietojen
näyttäminen).
FI
Perustoisto
Kuvahakemiston vaihtaminen
Voit vaihtaa kuvahakemistoa videoiden toiston (y) ja valokuvien toiston (}) välillä tai toistaa tallenteita toiselta
SD-kortilta (6/7).
34
Kosketa kuvahakemistopainiketta ja kosketa sitten haluamaasi kuvahakemistoa.
• Voit avata kuvahakemiston valintanäytön myös painamalla mukana tulevan kauko-ohjaimen G-painiketta.
• Valitse toistettava kortin (6 tai 7) ja tallennustyypin (y leikkeet tai { valokuvat) yhdistelmä.
Tallenteiden toistaminen
1 Kosketa kuvahakemistossa haluttua tallennetta.
• Videot: Toisto alkaa valitusta videosta ja jatkuu kuvahakemiston viimeisen videon loppuun.
Valokuvat: Valittu kuva näytetään. Pyyhkäise vasemmalle/oikealle, kun haluat katsoa muita kuvia.
2 Saat toiston säädöt näkyviin koskettamalla näyttöä.
• Toiston säätimet häviävät videon tai valokuvan toiston aikana automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Kosketa videotoiston tauon aikana näyttöä uudelleen, jos haluat piilottaa toiston säätimet.
56
7
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
[FUNC]-painike: Videon/valokuvan toiminnot
(; Videon ja valokuvan toiminnot)
2 Look-tiedosto (; Look-tiedostojen
käyttäminen)
3 Videon toiston säätimet (A 35)
4 Äänenvoimakkuus (A 36)
5 Videon toiston toiminta (A 35)
6 Kauko-ohjain ei käytössä
7 Tuulettimen toiminta ja lämpötilavaroitus
(; Viestiluettelo)
8 Jäljellä oleva akun käyttöaika (A 30)
9 Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
10 Kuvataajuus ja videomuoto (;
Kuvataajuuden valitseminen)
18
19
11 Tarkkuus ja bittinopeus (; Bittinopeuden ja
resoluution valitseminen)
12 Videot: Leikkeen numero
Valokuvat: Valokuvan numero / kuvien
kokonaislukumäärä
13 Tiedostonumero
14 Hidas ja nopea liike (; Hidas ja nopea
liike -tallennus)
15 Toistoon valittu SD-kortti (A 34)
16 Tietokoodi (; [Toistoasetukset]-valikko)
17 Palaa valokuvan kuvahakemistoon.
18 Kuvan ohitus (A 35)
19 GPS-tiedot (; Lisävarusteena saatavan
GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö)
Perustoisto
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun ACCESS-merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot voivat
hävitä pysyvästi.
- Älä avaa SD-korttipaikan kantta.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä muuta videokameran toimintatilaa.
• Et välttämättä voi toistaa tällä videokameralla videoita, jotka on tallennettu SD-kortille muulla laitteella.
35
HUOMIOITAVAA
• Tallennusolosuhteiden mukaan videokuvan tai äänen toistossa saattaa leikkeiden välissä olla havaittavissa
taukoja.
• Seuraavia kuvatiedostoja ei ehkä näytetä oikein:
- muulla laitteella kuin tällä videokameralla tallennetut kuvat
- tietokoneella muokatut kuvat
- kuvat, joiden tiedostonimiä on muutettu.
Toiston säätimet
Seuraavat toistotyypit ovat käytettävissä, kun käytetään näytön säätimiä. Käytä ohjainta, valitse haluttu painike
työntämällä ohjainta ja paina sitten ohjainta. Videon toistossa voit myös käyttää mukana toimitetun
kauko-ohjaimen toimintopainikkeita.
Videon toiston säätimet
Toistotapa
Nopea toisto*
Toiminta
Kosketa toiston aikana [Ø] / [×].
• Koskettamalla useita kertoja toistonopeus kasvaa noin 5x → 15x → 60x
normaalinopeuden suuruiseksi.
• Kosketa nopean toiston aikana [Ð], kun haluat palata toistoon
normaalinopeudella.
Näytön
kuvake
x00×
Øx00
Hidas toisto*
Kosketa [Ö] / [Õ].
• Koskettamalla useita kertoja toiston nopeudeksi tulee 1/4 → 1/8
normaalinopeudesta.
Kuva eteenpäin/taaksepäin*
Kosketa toiston taukotilassa [
Hyppää nykyisen videon alkuun
Kosketa [Ú].
—
Hyppää edellisen videon alkuun
Kosketa [Ú] kahdesti.
—
Hyppää seuraavan videon alkuun
Kosketa [Ù].
—
Pysäytä toisto / jatka toistoa.
Pysäytä toiston aikana koskettamalla [Ý].
Palaa toistotauolta normaalitoistoon koskettamalla [Ð].
Ý
Ð
Lopeta toisto.
Lopeta toisto ja palaa kuvahakemistoon koskettamalla [Ñ].
—
]/[
].
* Tässä toistotilassa ei ole ääntä.
Valokuvan toiston säätimet
Toistotapa
x1/0Õ
Öx1/0
Toiminta
Palaa valokuvan kuvahakemistoon
Kosketa [f].
Kuvan ohitus
Näytä vierityspalkki koskettamalla [h]. Etsi haluamasi kuva koskettamalla
[Ï] / [Ð] tai vetämällä sormella vierityspalkkia. Palaa yhden valokuvan näkymään
koskettamalla [L].
FI
Perustoisto
36
HUOMIOITAVAA
• Nopean/hitaan toiston aikana toistettavassa videokuvassa saattaa ilmetä häiriöitä (palikoitumista, raitoja jne.).
• Näytössä näkyvä nopeus on suuntaa antava.
• Hidas taaksepäin toisto näyttää samalta kuin jatkuva ruutu taaksepäin -nopeus.
Äänenvoimakkuuden säätö
Toiston aikana ääni toistuu sisäisestä monokaiuttimesta. Voit liittää kuulokkeet × (kuuloke) -liitäntään ja
kuunnella ääntä stereona.
1 Koskettamalla näyttöä toiston aikana saat näkyviin toiston säätimet.
2 Kosketa [Ó/ ].
3 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla [Ø] / [Ô] tai [Ù] / [Õ] ja kosketa sitten [K].
• Voit myös vetää sormella pitkin vastaavaa äänenvoimakkuuspalkkia.
5
Ulkoiset liitännät
37
Liittäminen ulkoiseen näyttöön tai tallentimeen
Yhteenveto signaalin ulostuloasetuksista sekä ulkoista tallenninta käytettäessä tarvittavat lisäasetukset löytyvät
käyttöoppaasta.
; Videoulostulojen asetukset, ; Videon tallentaminen ulkoisella tallentimella
Toimintatilat:
Kytkentäohje
Suosittelemme, että käytät videokameran virtalähteenä verkkolaitetta.
Ulkoinen näyttö /
digitaalinen
videotallennin
Huippunopea HDMI-kaapeli HTC-100/
SS (kuuluu toimitukseen)
HDMI-liitäntä
HDMI IN
•
•
•
•
HDMI OUT
-liitäntä
HUOMIOITAVAA
Käyttämäsi ulkoisen tallentimen mukaan et ehkä pysty tallentamaan ulkoisella tallentimella käyttäen valittuja
videoulostulon asetuksia.
Kun olet yhdistänyt videokameran ulkoiseen tallentimeen, tee testitallennus käyttäen videoulostulojen
asetuksia, joita aiot käyttää, ja tarkista ulkoisen tallentimen tekemä tallennus.
Voit määrittää [3 Tallennusasetukset] > [Tallennuskomento] -asetukseksi [i Käytössä], jos haluat käyttää
videokameran REC-painiketta myös tallennuskomentojen kanssa yhteensopivan ulkoisen tallentimen
tallennuksen hallintaan. Kun [Tallennuskomento]-asetuksena on [i Käytössä], [B Järjestelmäasetukset] >
[Autom. virrankatkaisu] -asetus (virransäästötila) ei ole käytössä.
Kun tarkkuutena on 3840x2160 ja kuvataajuus on 50.00P (; Videomuotoasetukset: Tarkkuus,
Bittinopeus ja Kuvataajuus), voit katsoa videokamerasta tulevaa signaalia televisiossa tai näytössä, joka on
yhdistetty mukana toimitetulla huippunopealla HDMI-kaapelilla, kun televisio tai ulkoinen näyttö on
yhteensopiva 4K/50p-videon kanssa.
FI
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa
38
Käytä Data Import Utility -ohjelmistoa leikkeiden tallentamiseen. Alla mainitusta PIXELAn verkkosivustosta (vain
englanniksi) voit ladata ohjelmiston ja tarkistaa uusimmat tiedot. Muita ohjelmistoon liittyviä asioita voit kysyä
Canonin huoltokeskuksesta.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Leikkeiden tallentaminen Data Import Utility -ohjelmistolla
• Tallenna leikkeet tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
• Yhdistä eri SD-korteille kaksoistallennuksella tallennetut leikkeet ja tallenna ne yhtenä leikkeenä.
• Yhdistä 4 Gt:n maksimikoon kohdalla katkaistut leikkeet ja tallenna ne yhtenä leikkeenä.
Lisätietoja, kuten järjestelmävaatimukset ja ohjeet ohjelmiston asentamiseen, löytyvät Data Import Utility
Software Guide -oppaasta, joka on ohjelmiston ladatun, pakatun tiedoston [\Manual]-kansiosta löytyvä
PDF-tiedosto.
TÄRKEÄÄ
• Älä käytä tai muokkaa SD-kortilla olevia tiedostoja millään muulla ohjelmistolla ennen kun tallennat leikkeet
tietokoneeseen Data Import Utility -ohjelmistolla. Muussa tapauksessa et ehkä pysty tallentamaan tiedostoja
tietokoneellesi Data Import Utility -ohjelmistolla.
6
Verkkotoiminnot
39
Tietoa verkkotoiminnoista
Voit yhdistää videokameran Wi-Fi-verkkoon ja käyttää seuraavia verkkotoimintoja.
; Verkkotoiminnot
Verkkotoiminnot ja yhteystyypit
Wi-Fi
Verkkotoiminto
Kuvaus
Selainohjaus
Voit etäohjata videokameraa liitetyn laitteen
verkkoselaimella.
FTP-tiedonsiirto
Voit siirtää videokameralla tallennettuja videoita
toiseen laitteeseen, joka on kytketty verkkoon
FTP-protokollan avulla.
1
2
Infrastruktuuri1
Kameran
tukiasema2
–
Ü
Ü
–
Yhteys Wi-Fi-verkkoon ulkoisen tukiaseman (esimerkiksi langattoman reitittimen) kautta.
Suora yhteys yhteen Wi-Fi-yhteensopivaan laitteeseen, kun videokameraa käytetään Wi-Fi-tukiasemana.
Verkkotoimintojen käytön aloittaminen
Ennen kuin voit käyttää verkkotoimintoja, videokameraan on määritettävä erinäisiä asetuksia. Yleisesti ottaen on
suoritettava seuraavat 3 vaihetta:
Vaihe 1
Määritä ja tallenna asetusprofiilit verkoille, joita aiot käyttää. Videokamerassa on yksi
kameran tukiasemayhteys tallennettuna oletusarvoksi ja voit käyttää sitä mobiililaitteen
välittömään yhdistämiseen, niin voit aloittaa selainohjauksen käytön.
; Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon, ; Kameran tukiasema
Vaihe 2
Määritä toimintokohtaiset asetukset niille verkkotoiminnoille, joita aiot käyttää.
; Selainohjauksen määrittäminen, ; FTP-palvelimen ja siirtoasetusten
määrittäminen
Vaihe 3
Valitse verkkoprofiili ja aloita halutun verkkotoiminnon käyttö.
; Selainohjauksen käynnistäminen, ; Videoiden siirtäminen (FTP-siirto)
• Käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että käytössä on oikein määritetty, toimiva verkko sekä verkkolaite
(tai -laitteet) ja/tai Wi-Fi-tukiasema. Katso tarvittaessa lisätietoja verkkolaitteiden mukana toimitetuista ohjeista.
• Verkkoasetusten määrittäminen edellyttää riittäviä tietoja langattomien (Wi-Fi) verkkojen määrittämisestä ja
käyttämisestä. Canon ei voi antaa verkkoasetusten määrittämiseen liittyvää tukea.
TÄRKEÄÄ
• Verkon kautta siirrettäviä tietoja ei salata.
• Canon ei ole vastuussa tietojen häviämisestä eikä väärien verkkoasetusten käyttämisestä johtuvista
vahingoista. Canon ei myöskään ole vastuussa verkkotoimintojen käyttämisestä johtuvista tappioista tai
vahingoista.
• Suojaamaton Wi-Fi-verkko voi paljastaa tietosi ulkoisille osapuolille. Ota huomioon suojaamattoman verkon
käyttöön liittyvät riskit.
FI
Tietoa verkkotoiminnoista
HUOMIOITAVAA
40
• Tietoja Wi-Fi-antennista: Kun käytät videokameran
Wi-Fi-toimintoja, älä peitä Wi-Fi-antennia kädelläsi tai muulla
esteellä. Se voi häiritä langattomia signaaleja.
• Älä aseta HDMI OUT -liitäntään kytkettyjä kaapeleita
Wi-Fi-antennin lähelle. Se saattaa häiritä langatonta tiedonsiirtoa
Wi-Fi-verkon kautta.
• Älä avaa SD-korttipaikan kantta, kun käytät verkkotoimintoja.
Wi-Fi-antenni
7
Lisätietoja
41
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää
vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
• Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
• Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
• Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa paristoja/akkuja muulla kuin hyväksytyllä latauslaitteella.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden
kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja. Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai
vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä
ja hakeudu lääkäriin.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä. Tämä voi aiheuttaa
sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät latauslaitetta tai verkkolaitetta.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden
metalliesineiden kanssa.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä
lämmin.
- Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana. Vaikka tuote ei tuntuisi
kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina.
Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän
herkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
• Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä. Muuten laitteeseen
voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta, ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
FI
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
42
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle. Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin,
että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
• Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
• Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkää aikaa kerrallaan. Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin
kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Tekniset tiedot lyhyesti
Tekniset tiedot lyhyesti
Tässä olevat tekniset tiedot ovat lyhennetty versio videokameran täydellisistä teknisistä tiedoista. Lue kaikki
videokameraa koskevat tiedot käyttöoppaan täydellisestä versiosta.
; Tekniset tiedot

43
— Annetut arvot ovat likimääräisiä lukuja.
• Tallennusvälineet (eivät kuulu toimitukseen)
Katso likimääräiset tallennusajat lopussa olevasta taulukosta.
SD-, SDHC (SD High Capacity)- tai SDXC (SD eXtended Capacity) -kortti (2 paikkaa)
• Virtalähde (nimellisvirta)
7,4 V tasavirta (akku), 8,4 V tasavirta (verkkolaite)
• Virrankulutus
Tallennuksen videomuotoasetukset: 3840x2160, 150 Mb/s, 50.00P, automaattitarkennus käytössä, näytön
taustavalo [Normaali]
Vain LCD-näyttö: 7,9 W
Vain etsin: 7,3 W
• Käyttölämpötila: 0–40 °C
• Mitat [L x K x S] (ilman käsikahvan hihnaa)
Vain videokamera: 135 x 97 x 214 mm
Videokamera vastavalosuoja kiinnitettynä: 150 x 97 x 267 mm
• Paino
Vain videokameran runko (sekä käsikahvan hihna): 1 140 g
Tyypillinen tallennuskokoonpano*: 1 355 g
* Videokamera, vastavalosuoja, akku BP-828 ja yksi SD-kortti.
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille
Viitteelliset likimääräiset ajat perustuen yhteen tallennukseen, joka jatkuu, kunnes kortti on täysi.
SD-kortin kapasiteetti
Tarkkuus
8 Gt
16 Gt
32 Gt
64 Gt
128 Gt
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
1 h 50 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
1 h 55 min
4h
8 h 5 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
2h
4 h 5 min
8 h 15 min
16 h 35 min
1280x720 (8 Mb/s)
2h
4 h 15 min
8 h 40 min
17 h 35 min
35 h 20 min
1280x720 (4 Mb/s)
4 h 5 min
8 h 35 min
17 h 25 min
35 h 15 min
70 h 45 min
Painot ja mitat ovat likimääräisiä. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.
FI
Tekniset tiedot lyhyesti
44
CEL-SX3HA261
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Tämän asiakirjan tiedot on tarkistettu oikeellisiksi helmikuussa 2018. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
4K-videokamera
CEL-SX3HA261
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Laiteohjelmistoversio 1.0.1.0
PAL
PAINETTU EU
0208W353
Tässä oppaassa on vain tärkeimmät videokameran käytön
aloittamista koskevat tiedot. Jos haluat ladata täydellisen
käyttöoppaan, katso tietoja sivulta 2.
Pikaopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising