Canon | Zoemini C | User guide | Canon Zoemini C User guide

Canon Zoemini C User guide
Pikakameratulostin
Käyttöopas
SISÄLLYS
TURVALLISUUSTIEDOT
S. 3
YLEISKATSAUS
S. 4
Toimitetut tarvikkeet
Tuotteen ominaisuudet
ASETUS
S. 5-8
Lataus
Lisää paperia
Ulkoinen muisti
KÄYTTÖ
S. 9-12
Virta päälle/pois
Valokuvan ottaminen
Etsin
Kuvasuhde
Tulostaminen ja tulostuksen toisto
LED-merkkivalo
Vianmääritys
TEKNISET TIEDOT
S. 13
TURVALLISUUSTIEDOT
LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat ohjeet ja turvaohjeet ennen laitteen käyttöä.
Tietoja säännöksistä ja lisää turvaohjeita on pakkauksessa olevassa säännös- ja
turvatietoarkissa.
RMN : PP3001
Säännösten mukaista mallin tunnistusnumeroa käytetään säännösten mukaiseen
tunnistustarkoitukseen.
VAROITUS
• Pidä poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tukehtumisen tai tapaturman.
• Lopeta laitteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii
epänormaalisti.
• Älä katso etsimen tai linssin läpi kohti aurinkoa tai kirkkaita valoja. Siitä voi
aiheutua näönmenetys tai muita näköongelmia.
• Älä laukaise salamaa silmien lähellä. Se saattaa sattua silmiin.
• Lapsen kaulan ympärille kietoutunut hihna voi aiheuttaa tukehtumisen.
Jos tuotteessa on virtajohto, sen kiertyminen vahingossa lapsen kaulan ympärille
saattaa aiheuttaa tukehtumisen.
• Katkaise laitteesta virta paikoissa, joissa kameran käyttö on kielletty.
Kameran tuottamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä elektronisten laitteiden
ja muiden laitteiden toimintaa. Noudata huolellisuutta käyttäessäsi tuotetta
paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu. Tällaisia paikkoja
ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.
VAROITUS
• Kun tulostinta käytetään ääriolosuhteissa, se ei ehkä toimi. Anna laitteen
lämpötilan sopeutua suositeltuun käyttölämpötilaan 15–32 °C ennen kuin yrität
tulostaa uudelleen.
• Kun lataat, tee se suositellussa 15–32 °C lämpötilassa.
• Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista kostealla liinalla tai
tulenaroilla nesteillä, kuten maalinohentimella.
• Pidä yläkansi suljettuna niin, etteivät pöly ja muut hiukkaset pääse laitteen sisään.
• Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai Canonin
tukipalveluun osoitteessa https://www.canon.fi/support.
• Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle kuumuudelle tai hävitä
sitä polttamalla.
• Sähkömagneettiset häiriöt tai staattisen sähkön purkautuminen voivat aiheuttaa
laitteeseen virhetoiminnon tai tallennettujen tietojen katoamisen tai muuttumisen.
Jos näin tapahtuu, paina laitteen pohjassa olevaa Nollauspainiketta puikolla tai
vastaavalla esineellä.
3
YLEISKATSAUS
TOIMITETUT TARVIKKEET
ZINK
Paper
Pikakameratulostin
Pikaopas
Säännös- ja
turvatietoarkki
USB-kaapeli
CANON ZINK™
-valokuvapaperi
(10 arkkia)
Rannehihna
TUOTTEEN OMINAISUUDET
1
2
9
4
5
3
4
7
6
8
13
12
9
11
1 Kameran linssi
2 Selfie-peili
3 Tulosteen ulostuloaukko
4 Hihnan reikä
16 15
10
17
14
10 Kaiutin
11 Tulostimen kansi
12 Kuvasuhdepainike
13 Tulostuksen toistopainike
5 Salama
6 Tilan LED-valo
14 Micro USB-portti
7 Virtapainike
16 MicroSD-korttipaikka (enintään 256 Gt)
8 Laukaisinpainike
17 Nollauspainike
9 Etsin
15 Latauksen tilan LED-valo
* Nollaa laite painamalla tätä puikolla
4
ASETUS
LATAUS
Latauksen tilan
LED-valo
Lataa : Punainen
Täysi : Vihreä
Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Lataa laitteen akku täyteen mukana tulevan
USB‑kaapelin avulla ennen käyttöä.
1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi liitin laitteeseen ja toinen liitin
lataavaan USB-sovittimeen.
2 Latauksen LED-valo muuttuu punaiseksi ja osoittaa latauksen.
3 Kun lataus on valmis, latauksen LED-valo muuttuu vihreäksi.
- Käyttöaika voi vaihdella akun tilan, käyttötilan ja käyttöympäristön mukaan.
HUOMAUTUS
USB-kaapeli
KÄSITTELE USB-KAAPELIA VAROVASTI, KUN LATAAT
• Älä aseta mitään painavia esineitä kaapelin päälle.
• Älä aseta USB-kaapelia lähelle lämmönlähdettä.
• Älä naarmuta, vahingoita, väännä tai kisko kaapelia.
• Älä liitä tai irrota kaapelia märin käsin.
• Vältä liian korkeaa/alhaista lämpötilaa tai kosteita olosuhteita.
• Irrota USB-kaapeli virtalähteestä latauksen jälkeen.
• Käytä lataukseen mukana toimitettua USB-kaapelia.
5
LISÄÄ PAPERIA
1 Poista kansi liu'uttamalla sitä eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan.
2 Avaa yksi valokuvapaperipussi (10 arkkia + sininen SMART SHEET™ -arkki).
3 Aseta kaikki 10 valokuvapaperiarkkia ja yksi SMART SHEET™ -arkki
valokuvapaperin lokeroon.
Pinoa valokuvapaperit sinisen SMART SHEET™ -arkin päälle ja
varmista, että sininen viivakoodi ja valokuvapaperin logot osoittavat
alaspäin.
4 Aseta yläkansi takaisin paikalleen laitteeseen. Sen pitäisi napsahtaa
paikalleen, kun se on suljettu kunnolla.
Sininen SMART SHEET™ -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti
ennen ensimmäistä tulostusta.
6
ULKOINEN MUISTI
Otettujen kuvien tallentamiseen tarvitaan ulkoinen MicroSD-kortti (enintään
256 Gt). Vain FAT16-, FAT32- ja exFAT-muotoja tuetaan.
MUISTIKORTIN VALMISTELEMINEN
Käytä seuraavia muistikortteja (myydään erikseen)
• MicroSD-muistikortit *1
• MicroSDHC-muistikortit *1*2
• MicroSDXC-muistikortit *1*2
*1 SD-standardien mukaiset kortit. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran
kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-1-muistikortteja tuetaan.
MicroSD-KORTIN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN
•
•
•
•
Aseta MicroSD-kortti laitteen pohjassa olevaan paikkaan. Tunnet pienen
napsahduksen, kun kortti on kunnolla paikallaan.
Vapauta kortti työntämällä sen yläosasta. Poista kortti laitteesta vetämällä
sitä varovasti.
Jos MicroSD-kortin lukemisen/kirjoittamisen aikana tapahtuu virhe,
poista MicroSD-kortti ja käynnistä laite uudelleen.
Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kaksoisnapsauta ulkoisen
aseman kuvaa, kun se näkyy tietokoneen näytössä, ja tallenna kuvat.
7
HUOMAUTUS
LAITTEEN YLLÄPITO
• Käytä ja säilytä laitetta suositelluissa ympäristöoloissa 15–32 °C ja 40–55 %
suhteellinen kosteus.
VALOKUVAPAPERIN KÄYTTÄMINEN
• Lisää vain 10 ZINK™-valokuvapaperiarkkia ja 1 SMART SHEET™ -arkki.
Älä lisää enempää, sillä siitä voi aiheutua paperitukos tai tulostusvirheitä.
• Jos tapahtuu paperitukos, katkaise tulostimesta virta (OFF) ja kytke se takaisin
(ON), niin paperitukos poistetaan automaattisesti. Älä yritä vetää paperia ulos.
• Kun laite tulostaa, älä vedä tai nykäise valokuvapaperia.
• Käsittele valokuvapaperia varovasti, ettei se vahingoitu tai taitu.
• Pidä valokuvapaperi puhtaana, kun lisäät sitä. Jos valokuvapaperi on likainen tai
vahingoittunut, se voi aiheuttaa paperitukoksen tai tulostusvirheen.
• Älä avaa uutta valokuvapaperipussia ennen kuin olet valmis lisäämään paperit
laitteeseen.
• Älä altista valokuvapaperia suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
• Älä jätä valokuvapaperia paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus on pussissa
ilmoitettujen suositeltujen olosuhteiden ulkopuolella. Se voi heikentää tulostetun
kuvan laatua.
SMART SHEET™ -ARKKI
• Jokaisessa valokuvapaperipussissa on 10 arkkia valokuvapaperia ja 1 sininen
SMART SHEET™ -arkki.
• Käytä samassa pussissa olevaa SMART SHEET™ -arkkia ja valokuvapapereita,
niin saat parhaan tulostuslaadun. Jokainen SMART SHEET™ -arkki on erityisesti
säädetty samassa pussissa olevaa paperia varten.
• SMART SHEET™ -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen
ensimmäistä tulostustyötä. Se puhdistaa tulostimen ja optimoi tulostuslaadun
samassa pussissa olevaa paperia (10 arkkia) varten.
• Säilytä SMART SHEET™ -arkki ja hävitä se vasta, kun olet tulostanut kaikki
10 samassa pussissa ollutta valokuvapaperia. Jos tulostuslaatu ei ole odotetun
mukainen, voit käyttää SMART SHEET™ -arkin uudelleen, jos paperi on yhä
samassa pussissa ollutta paperia. Aseta vain SMART SHEET™ -arkki jäljellä
olevien valokuvapaperien alle niin, että sen viivakoodipuoli on alaspäin.
• Toisesta pussista peräisin olevan SMART SHEET™ -arkin käyttäminen voi
heikentää tulostuslaatua.
8
KÄYTTÖ
VIRTA PÄÄLLE/POIS
1 Paina virtapainiketta
ja pidä sitä
painettuna, kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
2 Kun LED-merkkivalo palaa tasaisesti
valkoisena, laite on valmis käytettäväksi.
3 Katkaise laitteesta virta painamalla
virtapainiketta
painettuna.
ja pitämällä sitä
Automaattinen virrankatkaisu
•
Kun laite on käyttämättä noin 5 minuuttia, siitä katkeaa virta automaattisesti.
Laitteen käyttöä voi jatkaa painamalla virtapainiketta uudelleen.
VALOKUVAN OTTAMINEN
1 Pitele laitetta ja sommittele kuva
50cm-∞
haluamallasi tavalla.
2 Ota kuva painamalla
laukaisinpainiketta
.
Kamera käyttää automaattisesti salamaa,
jos se on tarpeen kyseisissä
kuvausolosuhteissa.
Käytä linssin vieressä olevaa heijastavaa
levyä peilinä, kun otat selfien.
ETSIN
Sommittele kuva etsimessä olevan kehysmerkin avulla.
50cm - ∞
2x3
2x2
2 x 3 -kehyksen merkki
otettaessa lähikuva
etäisyydeltä 1 m– ∞
2 x 2 -kehyksen merkki
otettaessa lähikuva
etäisyydeltä 1 m– ∞
9
KUVASUHDE
Käyttäjä voi valita kahdesta kuvasuhteesta,
2x3 ja 2x2, kuvasuhdepainikkeen
avulla.
Kuvasuhteen voi vaihtaa koska tahansa
ennen kuvan ottamista.
Kun kuvasuhde on 2x2, valokuvapaperin tyhjä alue on erilainen. Se määräytyy
sen mukaan, miten laitetta pidellään.
TULOSTAMINEN JA TULOSTUKSEN TOISTO
TULOSTAMINEN
• Kuva tulostetaan heti sen kuvaamisen jälkeen.
• Laitteessa voi olla enintään 3 kuvaa kerralla tulostettavana.
TULOSTUKSEN TOISTO
Kun olet ottanut kuvan ja se on
tulostettu, voit halutessasi toistaa
kuvan tulostuksen tai tulostaa
useita kappaleita samaa kuvaa
jaettavaksi juhlissa painamalla
tulostuksen toistopainiketta
,
joka tulostaa viimeksi otetun kuvan
uudelleen.
10
LED-MERKKIVALO
Tila
Kytke virta
Käyttö/tilanne
LED-merkkivalo
Paina virtapainiketta ja pidä sitä
painettuna
Valkoinen
Valmiustila
Kun laitteeseen on kytketty virta
Virta pois
Paina virtapainiketta ja pidä sitä
painettuna
SMART SHEET™
-virhe
Kun laite havaitsee, että on
asetettu väärä SMART SHEET™
tai on tapahtunut jokin muu
SMART SHEET™ -virhe
SMART SHEET™
-arkin käsittely
Kun laite tulostaa
SMART SHEET™ -arkkia
Ei paperia
Kun laitteessa ei ole paperia,
sillä ei voi ottaa kuvaa
Paperitukos /
kansi auki
Kun laitteessa on paperitukos
tai sen kansi on auki
Valmistaudu
tulostamaan
Tulostuksen valmistelu
Valokuvan
tulostaminen
Kun laite tulostaa kuvaa
MS-tila
(massamuistitila)
Laite on yhdistetty tietokoneeseen
Valkoinen
Pois
Kun laite on liian kuuma
Liian alhainen
lämpötila
Kun laite on liian kylmä
Sininen (kiertää)
Valkoinen
Punainen
Punainen
Valkoinen
Keltainen > Magenta > Syaani > Valkoinen
(kiertää)
MicroSDkorttivirhe Tietojen tallennus MicroSDkortille
ei onnistu
Liian korkea
lämpötila
Valkoinen
Magenta
Magenta
Punainen (kunnes lämpötilaa
palaa normaaliksi)
Syaani (kunnes lämpötilaa
palaa normaaliksi)
11
Tila
Käyttö/tilanne
Tulostuspää
jäähtyy
Tulostuspään lämpötilan tarkistus
ja sen antaminen jäähtyä ennen
tulostusta
Alhainen akun
varaus
Kun akun varaustaso on alle 20 %
Erittäin alhainen Kun akun varaustaso on liian
akun varaus
alhainen
LED-merkkivalo
Syaani (kiertää)
Valkoinen > Punainen (kiertää)
Punainen > Valkoinen (kiertää)
VIANMÄÄRITYS
Tila
LED-merkkivalo
MicroSDkorttivirhe
Paperin syöttö
epäonnistui
Paperitukos
Ei paperia
Tulostimen
kantta ei ole
suljettu
kunnolla
Ylikuumeneminen
Laite ei toimi
Ota kuva
Magenta
Punainen
Punainen
Punainen
Punainen
Punainen
Toimet
• Tarkista, onko MicroSD-kortti on asetettu oikein
• Tarkista, onko MicroSD-kortti täynnä
• Tarkista, onko MicroSD-kortti viallinen
• Tarkista, onko MicroSD-kortti yhteensopiva
• Avaa paperilokeron kansi ja tarkista, onko
Canon ZINK™ -valokuvapaperia asetettu
• Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen;
valokuvapaperi tulee ulos automaattisesti
• Lisää Canon ZINK™ -valokuvapaperia
laitteeseen
• Sulje tulostimen kansi kunnolla
• Odota, että laitteen lämpötila putoaa
normaaliksi, niin laite alkaa taas toimia
Ei käytössä
• Varmista, että akun varaustaso ei ole liian
alhainen. Jos on, lataa laite
Ei käytössä
• Varmista, että tulostusjonon puskuri on
käytettävissä
• Varmista, että laitteessa on Canon ZINK™
-valokuvapaperia
12
TEKNISET TIEDOT
Tulostusteknologia
ZINK™
Tulostustarkkuus
314 x 500 dpi (pistettä tuumalle)
Tulostusnopeus
Noin 50 sekuntia (moottori käynnistyy ja pysähtyy,
huoneenlämpötilassa 25 °C)
Valokuvan kuvasuhde
2" x 2" tai 2" x 3"
Yhteensopiva paperi
Canon ZINK™
ZP-2030-20 (20 arkkia)
-valokuvapaperi:
ZP-2030-50 (50 arkkia)
2" x 3" / tarratausta
Paperikapasiteetti
Enintään 10 arkkia ZINK™-valokuvapaperia + 1 SMART SHEET™ -arkki
Kuvan tarkkuus
5 MP
Polttoväli
24 mm
Aukko
f / 2.4
Tarkennusalue
50 cm– ∞
Herkkyys
Automaattinen (ISO 100–1600)
Salama
KYLLÄ (automaattinen)
Salaman käyttöetäisyys
0,5 m–1,0 m
Muistikortti
MicroSD-kortti, enintään 256 Gt
Virtalähde
Sisäänrakennettu ladattava litiumpolymeeriakku 700 mAh, 7,4 V
Latausnopeus
Noin 90 minuuttia (Täysi lataus)
Verkkolaite
Ulostuleva virta: 1.6 A (pienin) Jännite : 5 V
Ympäristön olosuhteet
- Suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen
lämpötila: 15–32 °C
- Suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen
ilmankosteus: 40–55 % suhteellinen kosteus
- Käyttölämpötila: 5–40 °C
- Käytönaikainen ilmankosteus: <70 % suhteellinen kosteus
Automaattinen
virrankatkaisu
5 minuuttia
Mitat
121 mm (L) x 78,3 mm (K) x 23,7 mm (S)
Paino
170 g
Yhteensopiva
käyttöjärjestelmä
(tietokone)
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.10–10.14
Yhteys latausta ja
tiedonsiirtoa varten
USB 2.0 (Micro USB)
Voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
13
SMART SHEET, ZINK-teknologia ja ZINK-tavaramerkit ovat ZINK Holdings LLC. -yhtiön omaisuutta.
Käytetään lisenssin alaisena. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuotenimet, brändinimet ja logot ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising