Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
SUOMI
Johdanto
Kameran tiedonsiirto-ohjelmisto
EOS Utility
Sisällys
Versio 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV 5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
4000D
M6 Mk II
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
-ohjelmiston käyttöopas
 Käyttöoppaan sisältö
 EU on lyhenne EOS Utility -ohjelmistosta.
 Kameramalli näytetään kuvakkeena.
Esimerkki: EOS-1D X  1D X
Kuvake XX tarkoittaa kaikkia EOS XX (WG) /
EOS XX (W) / EOS XX (N) -malleja. Jos ohjeissa
tarkoitetaan jotain tiettyä mallia, ohjeissa käytetään
esimerkiksi kuvaketta XX(WG) XX(W) .

näyttää kyseisen kameramallin.
 Avattavien valikoiden valintajärjestys
toimenpiteissä näytetään merkillä .
(Esimerkki: Valitse [Window/Ikkuna]-valikko 
[Main Window/Pääikkuna].)
 Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen,
painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään
hakasulkeisiin.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Merkkien < > sisällä oleva teksti ilmoittaa kameran
kytkimen nimen tai kuvakkeen tai näppäimen nimen
näppäimistössä.
 s.** tarkoittaa viittaussivua.
Voit siirtyä kyseiselle sivulle napsauttamalla.

: Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava ennen
käyttöä.

: Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Vaihtaminen sivujen välillä
 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa näkyviä
nuolia.
: Seuraava sivu
: Edellinen sivu
: Palaa aiemmin avatulle sivulle
 Voit siirtyä luvun sisältösivulle napsauttamalla
oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit siirtyä
haluamallesi sivulle napsauttamalla
sisällysluettelon kohtaa.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8SA260
Johdanto
Johdanto
EOS Utility (tästä lähin EU) on ohjelmisto EOS-kameran ja tietokoneen
välistä tiedonsiirtoa varten. Kun yhdistät kameran ja tietokoneen
liitäntäkaapelilla, voit ladata kameran muistikortille tallennettuja kuvia
tietokoneeseen sekä asettaa erilaisia kameran asetuksia tai kuvata
kauko-ohjauksella tietokoneen EU-ohjelmiston avulla.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Windows 10 (Versio 1607 tai uudempi),
Windows 8.1, Windows 7*1
Tietokone
Tietokone, johon on asennettu valmiiksi jokin edellä
mainituista käyttöjärjestelmistä ja jossa on vakiona
USB-portti (päivitettyjä tietokoneita ei tueta)
* .NET Framework 4.7.1 tai uudempi tarvitaan.*2
Voit ohjata kameraa ja käyttää seuraavia päätoimintoja EU:sta käsin.
Suoritin
Vähintään 1,6 GHz:n Pentium
 Kameran muistikortille tallennettujen
kuvien erälataus tietokoneeseen.
RAM-muisti
Vähintään 1 Gt*3
Näyttö
Näytön tarkkuus: vähintään 1024 × 768 pikseliä
Värin laatu: Vähintään keskitasoinen (16 bittiä)
EU:n pääominaisuudet
 Voit myös ladata tietokoneeseen ainoastaan valitsemasi kuvat.
 Kameran eri asetusten muuttaminen
tietokoneella.
 Kuvaaminen kauko-ohjauksella ohjaten
kameraa tietokoneella.
 Etäkuvaus näytöllä – kuvaa ja tarkista kohde tosiaikaisesti
tietokoneesta.
 Voit myös kuvata kauko-ohjauksella kameran laukaisinta käyttäen.
 Määritä ennalta aika kameran automaattista itselaukaisua varten.
 Ladatessasi kuvia tai kuvatessasi kaukoohjauksella näytä/tarkista kuvat heti
linkitetyssä Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa.
*1 Tukee kaikkia 32- ja 64-bittisiä järjestelmäversioita lukuun ottamatta
Starter Edition -versiota
*2 .NET Framework on Microsoft-ohjelmisto. Se asennetaan yhdessä
EU:n kanssa.
*3 Vähintään 2 Gt Windows 10, Windows 8.1 tai 64-bittisille Windows 7
-järjestelmille
Tarkista Canon-verkkosivustosta viimeisimmät järjestelmävaatimukset,
mukaan lukien tuetut käyttöjärjestelmäversiot.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
EU-ohjelmiston versiossa 3.8.20 tai uudemmassa pääikkunan
kohdan [
] valitseminen tarkistaa päivitystiedostot palvelimelta
ja lataa mahdollisesti saatavilla olevat päivitystiedostot.
Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan ympäristö, jossa on
Internet-yhteys (tilaus palveluntarjoajalta ja käytössä oleva
linjayhteys). Internet-palveluntarjoajan (ISP) yhteysmaksut tai
tukiaseman yhteysmaksut saatetaan veloittaa.
2
Tuetut kamerat
Voidaan käyttää seuraavilla kameroilla otettuihin RAW- tai JPEG-kuviin
tai videoihin.
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5DS/5DS R
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS R
EOS RP
EOS 6D Mark II
EOS 6D
EOS 7D Mark II
EOS 90D
EOS 80D
EOS 77D
EOS 760D
EOS 800D
EOS 250D
EOS 200D
EOS 750D
EOS 2000D
EOS 1300D
EOS 4000D
EOS M6 Mark II
EOS M6*
EOS M5*
EOS M3*
EOS M10*
EOS M100*
EOS M50
–
* Kun nämä kamerat on yhdistetty EU-ohjelmistoon, kuvausikkuna ei
tule näkyviin, koska niillä ei voi käyttää etäkuvausta ja etäkuvausta
näytöllä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
3
Sisällys
Johdanto .................................................................... 2
EU:n pääominaisuudet ................................................. 2
Järjestelmävaatimukset ................................................ 2
Tuetut kamerat.............................................................. 3
1 Kuvien lataaminen tietokoneeseen......................... 6
Kameran liittäminen tietokoneeseen............................. 7
EU:n käynnistäminen.................................................... 9
Lähiverkkoyhteys EU:hun ...................................... 10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen ....................... 11
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen......... 12
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
kameran avulla ...................................................... 15
EU:n sulkeminen........................................................ 16
2 Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta ...... 17
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa .................... 18
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset ............................................................... 19
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa ..... 20
Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen ......................................................... 22
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen .... 27
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen
kameraan............................................................... 28
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting Menu
(Kuvausvalikko) -valikossa ........................................ 30
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset............. 31
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ............................................................. 32
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa .............................................................. 34
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen
kamerassa .............................................................. 35
Äänettömän sulkimen asettaminen ja
käyttäminen kamerassa.......................................... 35
3 Kuvaaminen ohjaamalla kameraa
tietokoneesta........................................................ 36
Etäkuvaus näytöllä ..................................................... 37
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus......................... 43
Tarkennushaarukointi ................................................. 45
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä
ikkuna) -ikkunan toiminnot..........................................
Manuaalinen tarkentaminen ...................................
Tarkentaminen automaattitarkennuksella...............
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen ..........
Valkotasapaino Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa ................
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen ........................
Kuvasuhteen muuttaminen.....................................
Äänen tallennusasetus ...........................................
Peittokuvatoiminto ..................................................
Ruudukon näyttäminen...........................................
Suuntaviivojen näyttäminen....................................
Moottoroidun zoomin käyttäminen..........................
Kuvaaminen kameralla ...............................................
Videoiden kuvaaminen ...............................................
Itselaukaisu.................................................................
46
46
48
52
52
53
54
55
57
61
62
64
66
67
73
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
4
Itselaukaisu............................................................
Etäkuvaus ajastetuin välein ...................................
Etäkuvaus aikavalotuksella........................................
Etäkuvaus aikavalotuksella....................................
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen..................
Salamakuvaus ...........................................................
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen
Etäkuvaus näytöllä -toimintoa....................................
Taustamusiikin tallentaminen kameran
muistikortille ...............................................................
Web-palveluiden määrittäminen ................................
IPTC-tietojen tallentaminen .......................................
73
73
75
75
76
77
80
81
84
86
4 Asetukset.............................................................. 87
Asetukset ................................................................... 88
Basic Settings (Perusasetukset)............................ 88
Destination Folder (Kohdekansio) ......................... 88
File Name (Tiedostonimi)....................................... 89
Remote Shooting (Etäkuvaus)............................... 89
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) ................. 90
Time Settings (Aika-asetukset).............................. 90
Survey (Tutkimus).................................................. 91
Kuvausikkunan toimintoluettelo .................................. 98
Flash Function Settings (Salamatoimintojen
asetukset) -ikkunan toimintoluettelo ......................... 100
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan Live View (Kuvaus näytöllä)
-välilehden toimintoluettelo ....................................... 101
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan Compose (Sommittelu)
-välilehden toimintoluettelo ....................................... 102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo ................ 103
Hakemisto................................................................. 104
Tietoja käyttöoppaasta ......................................... 105
Tavaramerkit......................................................... 105
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Lisätietoja ................................................................. 92
Vianmääritys .............................................................. 93
Ohjelmiston poistaminen ........................................... 95
Katseluikkunan toimintoluettelo ................................. 96
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/
Rekisteröi objektiivin vääristymien
korjaustiedot -ikkunan toiminnoista............................ 97
5
1
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Johdanto
Tässä luvussa esitellään peruskäyttö, kuten kuvien lataaminen
tietokoneeseen (kameran liittäminen tietokoneeseen), EU:n käynnistäminen,
kuvien lataaminen kamerasta tietokoneeseen ja EU:n sulkeminen.
Kameran liittäminen tietokoneeseen ......................... 7
EU:n käynnistäminen................................................. 9
Lähiverkkoyhteys EU:hun........................................... 10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen ..................... 11
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen ............. 12
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja poistaminen
kamerasta............................................................... 15
Kuvien lataaminen tietokoneeseen kameran avulla ... 15
EU:n sulkeminen ..................................................... 16
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
6
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Kun haluat ladata tietokoneeseen kameralla otettuja kuvia, kamera ja
tietokone on yhdistettävä liitäntäkaapelilla.
Ennen kuin yhdistät kameran ja tietokoneen EU-ohjelmiston Wi-Fi/LANyhteyden pariliitostoiminnolla, katso kohta "Lähiverkkoyhteys EU:hun"
(s. 10).
Muut EOS-kamerat kuin
1
R
RP
Liitä kameran suuri pistoke tietokoneen USBporttiin.
Johdanto
R
RP
M6 Mk II
kaapelin pistoke tietokoneen USB-liitäntään
1 Kytke
(tyyppi C).
kaapelin toinen pistoke kameran
2 Liitä
digitaaliliitäntään.
R
 Käytä kaapelinsuojusta liittäessäsi kaapelin kameraan.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Tietokoneen USB-portin sijainti ja suunta on kuvattu tietokoneen
käyttöoppaassa.
2 Liitä kaapelin pieni liitin kameran digitaaliliitäntään.
 Kun pistoke on liitetty kameraan käyttämäsi kameramallin
ohjeiden mukaisesti, kuvien lataamisen valmistelu on suoritettu.
Tarkista tietokoneen asetukset kohdan "
Tietokoneen
asetusten tarkistaminen" ohjeiden mukaan ja jatka kohtaan
"EU:n käynnistäminen" (s. 9).
1D X Mk II 5DS/5DS R
Lisätietoja
Hakemisto
5D Mk IV 7D Mk II
 Käytä kaapelinsuojusta liittäessäsi kaapelin kameraan. Liitä
kaapeli digitaaliliitäntään siten, että liittimen <
>-merkki
osoittaa kameran takaosaan päin.
Muut kuin edellä mainitut kamerat
 Liitä kaapeli kameran <A/V OUT / DIGITAL>- tai digitaaliliitäntään
niin, että liittimen <
>-merkki on kameran etuosaan päin.
7
Johdanto
 On suositeltavaa käyttää aitoa Canonin liitäntäkaapelia.
 Tietokoneen asetusten varmistaminen
Ennen kuin käynnistät EU-ohjelmiston, yhdistä kamera ja
tietokone, kytke kameraan virta ja varmista, että seuraavat
asetukset on määritetty tietokoneessa. Jos niitä ei ole määritetty,
määritä asetukset seuraavasti.
Windows 7
Valitse [Control Panel/Ohjauspaneeli]  [Devices and
Printers/Laitteet ja tulostimet].  Kaksoisnapsauta
tietokoneeseen liitetyn kameran kuvaketta. 
Kaksoisnapsauta [Change general settings/Muuta yleisiä
asetuksia] -painiketta näkyviin tulevassa valikossa.  Valitse
avattavasta [When this device connects to this computer/Kun
tämä laite muodostaa yhteyden tähän tietokoneeseen]
-valikosta [Take no action/Ei toimenpiteitä].
Windows 8.1
Valitse [Control Panel/Ohjauspaneeli]  [View devices and
printers/Näytä laitteet ja tulostimet].  Kaksoisnapsauta
tietokoneeseen liitetyn kameran kuvaketta.  Valitse ja
kaksoisnapsauta [Change general settings/Muuta yleisiä
asetuksia] -painiketta näkyviin tulevassa valikossa.  Valitse
avattavasta [When this device connects to this computer/Kun
tämä laite yhdistetään tähän tietokoneeseen] -valikosta [Take
no action/Ei toimenpiteitä].
Windows 10
Valitse Käynnistä-valikko  [Settings/Asetukset]  [Devices/
Laitteet]  [AutoPlay/Automaattinen toisto].  Etsi avautuvasta
ikkunasta alasvetovalikko, joka on tietokoneeseen kytketyn
kameran nimen alla, ja valitse [Älä tee mitään].
Kun olet tarkistanut asetukset ja tarvittaessa muuttanut niitä,
aseta kameran virtakytkin <OFF>-asentoon.
Käynnistä EU liittämällä kamera samaan USB-porttiin, jota käytit
näiden asetusten tarkistamisessa ja määrittämisessä.
Jos haluat käyttää toista USB-porttia, tarkista asetukset tai
muuta niitä uudelleen.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV
 Malleissa 1D X Mk II 1D X
voit
estää
pistokkeen
irtoamisen kiinnittämällä
R
7D Mk II
pistokkeen kameraan kaapelinsuojuksella. Lisätietoja on kameran
käyttöoppaassa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
8
EU:n käynnistäminen
Johdanto
Kun kameran virtakytkin käännetään <ON>-asentoon, EU käynnistyy ja
tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä on mahdollista.
Sisällys
Käännä kameran virtakytkin < ON >-asentoon.
1
[EOS Utility] -kuvaketta
2 Kaksoisnapsauta
työpöydällä.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto alkaa, ja seuraava
näyttö tulee näkyviin.
 Kameran ja tietokoneen seuraavasta yhdistämiskerrasta alkaen
EU käynnistyy, kun kameran virtakytkin asetetaan <ON>asentoon.
Kameran
asetukset
EU-pääikkuna
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 EU käynnistyy, pääikkuna avautuu, ja kameran ja tietokoneen
tiedonsiirto on mahdollinen. Jatka kohdasta "Kuvaerän
lataaminen tietokoneeseen".
Kun EU käynnistyy, [ ]-kuvake tulee työpöydän tehtäväpalkkiin.
Napsauttamalla tätä kuvaketta voit tuoda näkyviin näytön, jossa
alla oleva asetus määritetään.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Älä käynnistä EOS Utilitya automaattisesti, kun
kamera liitetään]
Jos valitset [Quit/Lopeta] tässä näytössä, EU ei käynnisty
automaattisesti, kun kamera ja tietokone liitetään uudelleen.
9
Lähiverkkoyhteys EU:hun
Lähiverkkoyhteydessä käytetään EU:n Wi-Fi/LAN-liitäntätoimintoa.
750D
2000D 1300D
Tätä toimintoa ei voi käyttää mallien 760D
M10
M100 kanssa.
4000D
M5
M3
M6
Luo yhteys noudattamalla kameran mukana toimitetun langattoman
lähettimen käyttöoppaan, Wi-Fi-toiminnon käyttöoppaan tai kiinteän
lähiverkon käyttöoppaan sekä Wi-Fi-sovitin W-E1 -käyttöoppaan ohjeita.
EU-version 2.14 tai sitä uudempien versioiden ja EU-version 2.13 tai
sitä vanhempien versioiden liitäntätavan erot on kuvattu alla.
Suorita seuraava varmistus ennen lähiverkkoyhteyden luonnin
aloittamista.
EU ennen kameran ja tietokoneen
1 Käynnistä
liittämistä.
 Seuraava ikkuna aukeaa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
 WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen
(EU-versio 2.13 tai vanhempi)
WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen vaaditaan.
(EU-versio 2.14, versio 3.x)
Vaikka WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen ei ole tarpeen, EUohjelmisto on käynnistettävä.
 Kun kamera tunnistetaan
(EU-versio 2.13 tai vanhempi)
Kun kamera tunnistetaan ja näytössä näkyy ilmoitus,
kaksoisnapsauta WFT-liitäntäohjelmiston kuvaketta.
(EU-versio 2.14, versio 3.x)
Kun kamera tunnistetaan ja näytössä näkyy ilmoitus, napsauta
ilmoitusta.
Johdanto
Etäkuvaus
Asetukset
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Liitäntä Wi-Fi/LAN2 Napsauta
yhteydellä] -painiketta. Kun näytössä näkyy ilmoitus
[To connect to the camera via LAN, some Windows
Firewall settings must be changed. Do you want to
make these changes?/Kameran liittäminen LANyhteydellä edellyttää joidenkin Windowsin
palomuurin asetusten muuttamista. Haluatko tehdä
nämä muutokset?], valitse [Yes/Kyllä].
Lisätietoja
Hakemisto
10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen
Voit ladata kameran muistikortille tallennetut kuvat tietokoneeseen
yhdessä erässä valitun ehdon mukaisesti.
Ladatut kuvat lajitellaan päivämäärän mukaan kansioihin ja näytetään sitten
Digital Photo Professional 4.x:n (RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja
muokkausohjelmisto) (tästä lähtien DPP) pääikkunassa. Ohjelmisto on
linkitetty niin, että se avautuu automaattisesti ja voit tarkistaa kuvat heti.
1
3
Valitse ehto kuvien lataamista varten ja napsauta
[OK]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Valitse [Download images to computer/Lataa kuvat
tietokoneeseen].
 Asetusvalintaikkuna sulkeutuu.
tekstiä [Start automatic download/Aloita
4 Napsauta
automaattinen lataaminen].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Kuvien lataamisikkuna tulee näkyviin.
[Settings/Asetukset]-painiketta [Start automatic
2 Napsauta
download/Aloita automaattinen lataaminen] -kohdassa.
Lisätietoja
Hakemisto
 [Save File/Tallenna tiedosto] -valintaikkuna avautuu ja kuvien
lataaminen tietokoneeseen alkaa.
 Ladatut kuvat tallennetaan [Pictures/Kuvat]-kansioon.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy automaattisesti ja
ladatut kuvat näytetään DPP:n pääikkunassa.
 Näyttöön tulee asetusvalintaikkuna.
11
5
Tarkista ladatut kuvat.
DPP:n pääikkuna
Johdanto
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen
Kameran muistikortille tallennetuista kuvista voit valita haluamasi ja
ladata ne tietokoneeseen.
1 Valitse [Select and download/Valitse ja lataa].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Tarkista ladatut kuvat DPP:ssä.
Lisätietoja DPP:stä on "Digital Photo Professional Versio 4.x
-ohjelmiston käyttöopassa" (sähköinen PDF-opas).
 Siirry kohtaan "EU:n sulkeminen" (s. 16).
Asetukset
 Katseluikkuna avautuu ja muistikortilla olevat kuvat näytetään.
Lisätietoja
Hakemisto
 Voit vaihtaa kuvia ladattaessa käynnistyvän ohjelmiston DPP:stä
muuksi ohjelmistoksi asetuksissa ([Linked Software/Linkitetyt
ohjelmistot] -välilehti) (s. 90).
 Voit muuttaa ladattujen ja ladattavien kuvien tallennuspaikkaa
asetuksissa ([Destination Folder/Kohdekansio] -välilehti) (s. 88).
 Videotiedostojen suuri tiedostokoko saattaa pidentää
latausaikaa.
12
2
Johdanto
Katso kuvia ja valitse ladattavat kuvat.
Katseluikkuna
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Voit vaihtaa pikkukuvien järjestyksen napsauttamalla [
painiketta.
]-
 Voit lajitella kuvat eri ehtojen mukaan ja valita ladattavat kuvat
napsauttamalla [
]-painiketta.
Lisää valintamerkki
 Voit myös valita useita kuvia hiirellä.
 Voit valita pikkukuvissa näytettävät tiedot napsauttamalla
[
]-painiketta.
Kohdan [Date/time/Päiväys/aika] valitseminen näyttää tiedoston
luontiajankohdan päiväyksen ja ajan.
 Voit vaihtaa valittujen ja ei-valittujen kuvien merkinnät keskenään
napsauttamalla [
]-painiketta.
 Voit näyttää vain valitut kuvat napsauttamalla [
painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
]-
 Voit suodattaa kuvat tiedostojen luontipäivän ja -ajan mukaan
napsauttamalla [
]-painiketta.
 Voit vaihtaa luettelonäyttöön napsauttamalla [
Voit palata pikkukuvanäyttöön napsauttamalla [
]-painiketta.
]-painiketta.
 Luettelonäytössä voit aloittaa lajittelun napsauttamalla kunkin
kohdan otsikkoa.
Napsauta kohtaa [Folder/Kansio], jos haluat lajitella samalla
tavalla kuin [
]-painikkeella pikkukuvanäytössä.
13
3
Napsauta [Download/Lataa]-painiketta.
 Tietokoneeseen ladatut kuvat näkyvät [Quick Preview/
Pikakatselu] -ikkunassa.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Näyttöön tulee kuvien latausvalintaikkuna.
4
Kameran
asetukset
Määritä tallennuskohde ja napsauta sitten [OK]-painiketta.
Download image (Kuvien lataus) -ikkuna.
Etäkuvaus
Asetukset
Näyttää tietokoneen tallennuskohteen
Määritä tallennuskohde
 [Save File/Tallenna tiedosto] -valintaikkuna avautuu ja kuvien
lataaminen tietokoneeseen alkaa.
 [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunassa voit tarkistaa ladatut
kuvat nopeasti. [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi
myös muuttaa.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy automaattisesti ja
ladatut kuvat näytetään pääikkunassa.
 Palaa pääikkunaan napsauttamalla katseluikkunan [Main
window/Pääikkuna] -painiketta.
Lisätietoja
Hakemisto
 Napsauttamalla [Format/Alusta]-painiketta katseluikkunassa voit
alustaa kortin, johon katseluikkunassa näkyvät kuvat ladataan.
 Vaiheessa 2 voit merkitä useita perättäisiä kuvia. Kun olet
napsauttanut ensimmäistä ladattavaa kuvaa, pidä alhaalla
< Shift >-näppäintä ja napsauta viimeistä kuvaa. [
] tulee
näkyviin. Kun napsautat [
]-painiketta, kaikki valitut kuvat
merkitään.
 Jos haluat nähdä luettelon katseluikkunan toiminnoista, katso s. 96.
14
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja poistaminen kamerasta
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
GPS-toiminnolla varustetuissa EOS-kameroissa on GPS-lokitiedostojen
tallennustoiminto. EU-ohjelmiston avulla voit ladata kameran sisäiseen
muistiin tai muistikorttiin tallennettuja GPS-lokitiedostoja
tietokoneeseen. Voit myös poistaa kameran muistikortille tallennettuja
GPS-lokitiedostoja. Tämä toiminto on käytössä vain, kun yhteensopiva
versio Map Utility* -ohjelmistosta on asennettu.
Malleissa 6D(WG) ja 7D Mk II kameran [Valitse GPS-laite] -asetuksena
on oltava [Sisäinen GPS] tai [GPS]-asetuksena on oltava [Päällä] ja
mallissa 1D X Mk II , 5D Mk IV ja 6D Mk II [GPS-asetukset]-asetuksena on
oltava [Tila 1] tai [Tila 2].
* Mallissa 6D Mk II : versio 1.8.x tai uudempi, mallissa 5D Mk IV : versio
1.7.2 tai uudempi, mallissa 1D X Mk II : versio 1.7.x tai uudempi, mallissa
6D(WG) : versio 1.4 tai uudempi ja mallissa 7D Mk II : versio 1.5.3 tai
uudempi.
Kun olet käynnistänyt EU-ohjelmiston kameran muistikortilla olevien
kuvien lataamista varten, näkyviin tulee [Import GPS log files/Tuo GPSlokitiedostot] -valintaikkuna, jos kameran sisäisessä muistissa tai
muistikortilla on GPS-lokitiedostoja.
 Lataa GPS-lokitiedostot tietokoneeseen napsauttamalla [Yes/
Kyllä]-painiketta.
 GPS-lokitiedostot ladataan tietokoneeseen. Jos kameran
sisäisessä muistissa on GPS-lokitiedostoja, ne tallennetaan
kameran muistikortille*, ennen kuin ne ladataan tietokoneeseen.
Kun GPS-lokitiedostot on tallennettu muistikortille, kameran
sisäisessä muistissa olevat GPS-lokitiedostot poistetaan.
* GPS-lokitiedostot tallennetaan muistikortille kamerassa
määritettyyn sijaintiin.
Johdanto
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
kameran avulla
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
Sisällys
R
7D Mk II
Jos kamerassa on kuvien suorasiirtotoiminto, voit ladata tietokoneeseen
kuvat, jotka on tallennettu kamerassa olevaan muistikorttiin, käyttämällä
kameraa. Lisätietoja kuvien suorasiirtotoiminnosta on kameran
käyttöoppaassa.
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Siirrä kuvat suoraan kameran avulla.
(s. 7).
 Kamerassa olevat kuvat tallennetaan tietokoneeseen.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, Digital Photo Professional 4.x käynnistyy
ja ladatut kuvat näytetään.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos poistat valintamerkin kohdasta [Delete the GPS log files
from the camera's memory card after importing./Poista GPSlokitiedostot kameran muistikortilta, kun ne on tuotu.], kameran
muistikortilla olevia GPS-lokitiedostoja ei poisteta sen jälkeen,
kun ne on ladattu tietokoneeseen.
 Ladatut GPS-lokitiedostot tallennetaan seuraavaan kansioon:
tietokoneen Documents (Tiedostot) -kansio  [Canon Utilities/
Canon-apuohjelmat]  [GPS Log Files/GPS-lokitiedostot]
15
EU:n sulkeminen
Johdanto
1 Napsauta [Quit/Lopeta]-painiketta.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Ikkuna ja EU suljetaan.
Käännä kameran virtakytkin < OFF >-asentoon.
2
3 Irrota kaapeli kamerasta ja tietokoneesta.
 Älä vedä itse kaapelista, vaan tartu kiinni pistokkeesta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
EOS Utility -tutkimusohjelma
Canon pyytää lähettämään Canon-tuotteeseesi liittyviä tietoja
Canonille (tai jos käytät Canon-tuotetta Kiinassa, laillisesti
hyväksytylle tutkimusyhtiölle) Internetin kautta. Canon käyttää
näitä tietoja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavien tuotteiden
kehittämiseen ja markkinointiin.
Hyväksymisen jälkeen voit muuttaa lähetysasetuksia koska tahansa
asetusten [Survey/Tutkimus]-välilehdellä (s. 91).
16
2
Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta
Johdanto
Tässä osassa selitetään, miten kameran toiminnot määritetään
EU-ohjelmistolla.
Sisällys
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa .................. 18
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset ....................................................................
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa .......
Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen ..............................................................
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen..........
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen kameraan ......
19
20
22
27
28
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting
Menu (Kuvausvalikko) -valikossa ............................ 30
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset ................. 31
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ..................................................................
Kuva-asetuksen valitseminen ja käyttäminen
kamerassa ..............................................................
Kuva-asetusten muuttaminen ja käyttäminen
kamerassa ..............................................................
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ..................................................................
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen
kamerassa ........................................................................
Äänettömän sulkimen asettaminen ja käyttäminen
kamerassa ........................................................................
32
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
32
Hakemisto
33
34
35
35
17
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa
Seuraavassa on kuvattu kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset. Useimmat kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
toiminnot on määritettävä ennen kuvaamista.
3
Napsauta tarvittavia asetuksia ja määritä ne.
Johdanto
Sisällys
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Valitse [Camera settings/Kamera-asetukset].
(s. 9).
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Kamera-asetusten ikkuna tulee näyttöön.
 Liitetyn kameran käytettävissä olevat asetukset tulevat näyttöön.
Lisätietoja on kohdassa "Kamera-asetusten ikkunassa
määritettävät asetukset" (s. 19).
 Tietoja kuva-asetustiedostojen, objektiivin poikkeaman
korjaustietojen ja oman valkotasapainoasetuksen tallentamisesta
on kohdissa "Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa"
(s. 20), "Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen" (s. 22) ja "Käyttäjän valkotasapainon
tallentaminen kameraan" (s. 28).
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
18
*2
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät asetukset
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
*4
R
RP
6D Mk II
6D
M6
1D X Mk II
7D Mk II
90D
M5
1D X
80D
77D
M3
1D C
760D
800D
M10
250D
200D
M100
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
Asetus
*5
Firmware update (Laiteohjelmistopäivitys)


–
Date/Time/Zone Setting
(Päiväyksen/ajan/aikavyöhykkeen asetus)
Register lens aberration correction data
(Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot)
Register Picture Style File
(Tallenna kuva-asetustiedosto)
Owner’s name/Author/Copyright holder
(Omistajan nimi/Tekijä/Tekijänoikeuden haltija)
Personal white balance settings
(Käyttäjän valkotasapainoasetus)
WFT Captions (Langattoman tiedostonsiirron
selosteet)
Register Background Music (Tallenna
taustamusiikki)
Web Service Settings (Web-palveluiden
asetukset)
Register IPTC information (IPTC-tietojen
tallentaminen)


–










–
–
*1
–
–
*2
–
–
*3
–
*5
*4
–
*1
Ei voida määrittää malleissa
80D
2000D

RP
77D
760D
800D
1300D
4000D
M6 Mk II
6D Mk II
250D
M50
6D
200D
.
Ei voida määrittää malleissa 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
M50 .
*3
R
Ei voida määrittää malleissa 5DS/5DS R 5D Mk III
90D
7D Mk II
250D M6 Mk II
M50 .
90D
750D
Johdanto
R
RP
R
Voidaan asettaa mallissa 5D Mk IV
.
1D
X
Mk
II
Voidaan asettaa mallissa
(ohjelmistoversio 1.1.0 tai uudempi).
Firmware update (Laiteohjelmistopäivitys)
 Voit näyttää kameran laiteohjelmiston version.
 Voit päivittää laiteohjelmiston napsauttamalla tätä kohtaa.
 Katso lisäohjeita laiteohjelmiston päivittämiseen Canonin verkkosivustosta.
Date/Time/Zone Setting (Päiväyksen/ajan/
aikavyöhykkeen asetus)
 Voit määrittää kameran päiväyksen/ajan ja aikavyöhykkeen
kuvien ottohetkellä.
 Voit hakea tietokoneen järjestelmäajan kameran päivämäärän ja
kellonajan synkronoimista varten.
 Voit määrittää ja peruuttaa kesäajan.
Register lens aberration correction data (Tallenna objektiivin
poikkeaman korjaustiedot)
 Voit tallentaa objektiivin poikkeaman korjaustiedot kameraan tai
poistaa tallennetut tiedot kamerasta (s. 22).
Register Picture Style File (Tallenna kuva-asetustiedosto)
 Voit tallentaa kameraan käyttäjän määrittämiksi asetuksiksi enintään
kolme tietokoneeseen tallennettua kuva-asetustiedostoa (s. 20).
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Owner’s name (Omistajan nimi)
 Voit määrittää kameran omistajan nimen, enintään 31 merkkiä.
Author (Tekijä)
 Voit määrittää tekijän nimen, enintään 63 merkkiä mukaan
luettuna etuliite.
Copyright holder (copyright information) (Tekijänoikeuden
haltija (tekijänoikeustiedot))
 Voit määrittää valokuvan tekijänoikeuden haltijan (tekijänoikeustiedot).
Voit käyttää enintään 63 kirjainta tai merkkiä etuliite mukaan luettuna.
19
Personal white balance settings (Käyttäjän
valkotasapainoasetus)
 Voit tallentaa kameraan käyttäjän valkotasapainotiedoston (s. 28).
Voit myös tallentaa kuvan valkotasapainon säätötulokset
tietokoneeseen valkotasapainotiedostona (tunniste ".WBD") (s. 27).
WFT Captions (Langattoman tiedostonsiirron selosteet)
 Tällä toiminnolla voit luoda selosteita langattoman lähettimen
"Transfer with caption" (Selitteiden siirto) -toimintoa varten ja tallentaa
niitä kameraan.
 Lisätietoja langattoman tiedostonsiirron selosteista on langattoman
lähettimen käyttöoppaassa.
Register Background Music (Tallenna taustamusiikki)
 Voit tallentaa tietokoneeseen tallennettuja WAV-muotoisia
musiikkitiedostoja kameran muistikortille taustamusiikiksi.
Tallennettua taustamusiikkia voi toistaa samanaikaisesti kamerassa
toistettavan videokollaasialbumin tai kuvaesityksen kanssa (s. 81).
Register IPTC information (IPTC-tietojen tallentaminen)
 Jos kamerassa on IPTC*-tietojen lisäystoiminto, voit muokata ja
tallentaa IPTC-tietoja. IPTC-tiedot ovat lisäkommentteja, kuten
kuvatekstejä, tekijätietoja tai kuvauspaikkoja (s. 86).
* International Press Telecommunications Council.
Johdanto
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa
Voit tallentaa enintään kolme Canonin verkkosivustosta tietokoneeseen
ladattua tai Picture Style Editor -ohjelmistolla (kuva-asetustiedostojen
luontiohjelmisto) (tästä lähtien PSE) luotua kuva-asetustiedostoa
kameraan käyttäjän määrittämiksi asetuksiksi.
 Kuva-asetustiedostoja, joissa [Base Picture Style/Peruskuvaasetus] -asetukseksi on valittu [Fine Detail/Yksityiskohdat], ei voi
tallentaa kameroihin, joissa ei ole esimääritettynä kuvaasetuksena [Fine Detail/Yksityiskohdat] -vaihtoehtoa.
 Jos [Sharpness/Terävyys]-asetukseksi on kuvaasetustiedostossa määritetty [Fineness/Hienous] tai [Threshold/
Raja-arvo], kuva-asetustiedostoa ei voi tallentaa kameroihin,
joissa ei ole esimääritettynä kuva-asetuksena [Fine Detail/
Yksityiskohdat] -vaihtoehtoa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
[Register Picture Style File/Tallenna kuva1 Valitse
asetustiedosto].
Lisätietoja
Web Service Settings (Web-palveluiden asetukset)
Hakemisto
 Voit tallentaa web-palveluja kameraan (s. 84).
 Näyttöön avautuu [Register Picture Style File/Tallenna kuvaasetustiedosto] -valintaikkuna.
20
2
Valitse jokin välilehdistä [User Def. 1/Oma asetus 1]–
[User Def. 3/Oma asetus 3].
4
Valitse kuva-asetustiedosto ja napsauta [Open/
Avaa]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
3 Napsauta [
]-painiketta.
 Kuva-asetustiedosto ladataan.
5 Napsauta [OK]-painiketta.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Open/Avaa]-ikkuna avautuu.
 Kuva-asetustiedosto tallentuu kameraan.
 Kuva-asetustiedosto on kuva-asetuksen lisätoiminto.
Katso lisätietoja kuva-asetustiedostoista Canonin
verkkosivustosta.
 Kuva-asetustiedostot, joita voi käyttää kamerassa, on merkitty
".PF2"- tai ".PF3"-tunnisteella.
 Lisätietoja PSE:n käyttämisestä on "Picture Style Editor
-ohjelmiston käyttöoppaassa" (sähköinen PDF-opas).
21
Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen
2
Valitse objektiiviluokka, jolle haluat rekisteröidä korjaustiedot.
Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkuna
Sisällys
Voit tallentaa objektiivin poikkeaman korjaustiedot kameraan tai poistaa
tallennetut tiedot kamerasta.
Voit myös rekisteröidä digitaalisen objektiivin optimoijan (Digital Lens
Optimizer, tästä eteenpäin DLO) tiedot.
Mallissa 1D C (ohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi)
objektiivin vääristymien korjaustiedot EF Cinema -objektiiveilla
(CN-E-objektiiveille) voidaan myös rekisteröidä kameraan.
R
Koska mallissa
objektiivin vääristymien korjaustiedot ja DLOobjektiivitiedot on tallennettu kokonaisuudessaan kameraan, tallennusta
ei vaadita (alkaen toukokuusta 2018).
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Muut EOS kamerat kuin 1D X Mk II 5D Mk IV
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot].
Johdanto
 Esiin tulee luettelo, jossa näytetään vain valittu objektiiviluokka.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin
vääristymien korjaustiedot] -ikkuna aukeaa.
22
3
Rekisteröi korjaustiedot.
Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkunan kuvakkeet
Vasen sarake: kameraan rekisteröidyt objektiivin vääristymien
korjaustiedot
Niiden objektiivien kohdalla näkyy valintamerkki,
joiden korjaustiedot on tallennettu kameraan.
Keskisarake: DLO-tietojen tietokoneeseen latauksen tila
: Ei ladattu tietokoneeseen.
: On ladattu tietokoneeseen.
: Päivitystietoja on käytettävissä palvelimella.
(Päivitystietoja ei ole ladattu
tietokoneeseen.)
Oikea sarake: DLO-tietojen kameraan rekisteröinnin tila
: Ei rekisteröity kameraan.
: On rekisteröity kameraan.
Objektiivin vääristymien korjaustietojen rekisteröiminen
kameraan
Kaikkien kameran julkaisuaikana saatavissa olleiden objektiivien
vääristymien korjaustiedot on rekisteröity kameraan. Läheskään
kaikkien kameran julkaisun jälkeen markkinoille tulleiden
objektiivien vääristymien korjaustietoja ei myöskään tarvitse
rekisteröidä kameraan. Objektiivin vääristymien korjaustiedot
tarvitsee kuitenkin rekisteröidä kameraan niille objektiiveille, joiden
kohdalla Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkunan objektiivin
vääristymien korjaustietojen sarakkeessa ei ole valintamerkkiä.
Rekisteröi tiedot kameraan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot kameraan
merkitsemällä valintamerkki niiden objektiivien kohtaan, joille
haluat rekisteröidä korjaustiedot, ja valitsemalla [OK]. EU
sulkeutuu.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
23
Johdanto
DLO-tietojen rekisteröiminen kameraan
Kaikkien kameran julkaisuaikana saatavissa olleiden objektiivien
DLO-tiedot on rekisteröity kameraan. Kameran julkaisuajankohdan
jälkeen markkinoille tulleiden objektiivien DLO-tiedot on kuitenkin
ladattava ja rekisteröitävä kameraan.
1 Lataa DLO-tiedot kameraan
Jos DLO-tietoja ei ole ladattu tietokoneeseen tai rekisteröity
kameraan, rekisteröintinäytön DLO-kuvakkeena näkyy [
Napsauta sen objektiivin nimeä, jonka haluat rekisteröidä.
DLO-tiedot ladataan ja kuvakkeeksi vaihtuu [
].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
].
Kameran
asetukset
2 Rekisteröi DLO-tiedot kameraan
Napsauta [OK]-painiketta.
DLO-tiedot rekisteröidään kameraan ja EU sulkeutuu.
[
] näkyy seuraavalla kerralla, kun Rekisteröi
objektiivin tiedot -ikkuna avataan.
Etäkuvaus
 Jos napsautat [Cancel/Peruuta]-painiketta, kun vaihe 1 on
valmis, DLO-tiedot ladataan vain tietokoneeseen.
 Jos palvelimella on käytettävissä päivitystietoja, [
]-kuvake
on näkyvissä. Napsauta objektiivin nimeä, lataa päivitetyt tiedot
tietokoneeseen ja rekisteröi sitten tiedot kameraan
napsauttamalla [OK]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Tämän toiminnon käyttäminen vaatii, että EOS Lens Registration
Tool (versio 1.4.20 tai uudempi) on asennettu.
 Luettelo [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] -ikkunan
toiminnoista löytyy s. 97.
 [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] -ikkunassa
näytetyt objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä
objektiivin tyypistä riippuen.
 EF15mm f/2.8 Fisheye- ja EF8-15mm f/4L USM Fisheye
-objektiivit eivät ole yhteensopivia [Register lens data/Rekisteröi
objektiivin tiedot] -toiminnon kanssa.
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Objektiivin vääristymien korjaustiedot kaikille objektiiveille on tallennettu
kameraan valmiiksi. DLO-tietojen tallentaminen kameraan ja
poistaminen kamerasta selitetään tässä.
2
Valitse objektiivit, joille haluat tallentaa DLO-tiedot
kohdasta [Lens List/Objektiiviluettelo] ja valitse [OK].
Objektiivin tietojen tallennusikkuna
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkuna aukeaa.
 Valitun objektiivin DLO-tiedot tallennetaan kameraan ja EUohjelmisto sulkeutuu.
 Voit poistaa DLO-tietoja kamerasta poistamalla merkinnän
objektiivin kohdalta [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdassa ja
valitsemalla [OK].
 Numeronäyttö [xx/xx] kohdan [Lens List/Objektiiviluettelo]
oikeassa alakulmassa näyttää tallennettujen objektiivien
määrän / kameraan tallennettavissa olevien objektiivien määrän.
 Jos objektiivia ei ole [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdassa,
objektiivin kiinnittäminen kameraan tässä näytössä lisää
objektiivin luetteloon.
 Voit järjestää [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdan tiedot
painikkeilla [Up/Ylös] ja [Down/Alas].
 RF-objektiiveja käytettäessä ei ole tarpeellista rekisteröidä tai
poistaa DLO-objektiivitietoja kameraan/kamerasta.
Lisätietoja
Hakemisto
25
Muut EOS kamerat kuin 1D X Mk II 5D Mk IV
R
RP
M6 Mk II
90D
250D
Johdanto
M50
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Näyttöön tulee [Register lens aberration correction data/Tallenna
objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -ikkuna. Objektiivit, joiden
korjaustiedot on tallennettu kameraan, on merkitty valintamerkillä.
2 Valitse objektiivin luokka, johon haluat tallentaa korjaustiedot.
Objektiivin poikkeaman korjaustietojen tallennusikkuna
Tämän toiminnon käyttämiseksi on asennettava EOS-objektiivien
tallennustyökalu (versio 1.8.20 tai uudempi).
Lisätietoja
Hakemisto
 Voit lisätä objektiiveja kohtaan [Lens List/Objektiiviluettelo] myös
seuraavilla tavoilla.
• Valitse [Edit Lens List/Muokkaa objektiiviluetteloa] -painike ja
merkitse avautuvassa ikkunassa valintamerkki objektiivin
valintaruutuun luettelossa ja valitse [OK].
 [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkunassa näytetyt
objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä objektiivin
tyypistä riippuen.
 Objektiivit EF15mm f/2.8 Fisheye ja EF8-15mm f/4L USM
Fisheye eivät ole yhteensopivia tämän toiminnon kanssa.
 Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyy vain valittu objektiivin luokka.
26
3
Valitse objektiivi, jonka korjaustiedot haluat
tallentaa, ja napsauta [OK]-painiketta.
Johdanto
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen
1D X Mk II
1D X
1D C
Voit tallentaa kuvan valkotasapainon säätötulokset tietokoneeseen
valkotasapainotiedostona (tunniste ".WBD"). Tietokoneeseen tallennetut
valkotasapainotiedostot voi rekisteröidä kameraan käyttäjän
valkotasapainona (s. 28).
Tallenna [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa määritetty valkotasapainoasetus kameraan etukäteen.
[Personal white balance settings/Käyttäjän
1 Valitse
valkotasapainoasetus].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Valitun objektiivin korjaustiedot tallennetaan kameraan ja EU
suljetaan.
 Voit poistaa korjaustiedot kamerasta poistamalla valintamerkin
tallennetun objektiivin kohdalta ja napsauttamalla [OK]-painiketta.
 Liitettävän kameran mukaan objektiivit, joiden kohdalta ei voi
poistaa valintamerkkiä, voivat näkyä tallennusikkunassa. Tämä
tarkoittaa, ettei kyseisten objektiivien korjaustietoja tarvitse
tallentaa kameraan.
 Ei näytetä EF-M-objektiiveille, koska korjaustietoja ei tarvitse
tallentaa.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että EOS Lens
Registration Tool -ohjelmisto on asennettu.
 Jos haluat nähdä [Register lens aberration correction data/
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -ikkunan
toimintoluettelon, katso s. 97.
 [Register lens aberration correction data/Tallenna objektiivin
poikkeaman korjaustiedot] -ikkunassa näkyvät objektiivien nimet
saattavat olla osittain lyhennettyjä objektiivin tyypin mukaan.
 EF15mm f/2.8 Fisheye- ja EF8-15mm f/4L USM -objektiivit eivät
ole yhteensopivia [Register lens aberration correction data/
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -toiminnon kanssa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintaikkuna.
27
2
Valitse tietokoneeseen tallennettava valkotasapaino
ja napsauta [Save/Tallenna]-painiketta.
Johdanto
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen kameraan
1D X Mk II
1D X
1D C
Sisällys
Kuvan valkotasapainoa säätämällä ja tulokset tallentamalla luodut valkotasapainotiedostot voi tallentaa kameraan käyttäjän valkotasapainoasetuksina.
1
Valitse [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus].
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
näyttöön avautuvassa ikkunassa tiedostonimi,
3 Anna
valitse tallennuspaikka ja napsauta sitten [Save/
Tallenna]-painiketta.
Etäkuvaus
 Valkotasapainotiedosto tallennetaan tietokoneeseen.
Asetukset
Lisätietoja
 Näyttöön tulee [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintaikkuna.
Hakemisto
tallennettava käyttäjän valkotasapainoasetus
2 Valitse
ja napsauta [Open/Avaa]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintaikkuna.
28
3
Avaa kansio, johon valkotasapainoasetus on
tallennettu, valitse tiedosto ja napsauta [Open/Avaa]painiketta.
 Valkotasapainotiedosto latautuu.
 Valkotasapainotiedostot, joita voit tallentaa kameraan, on
merkitty ".WBD"-tunnisteella.
Kirjoita nimi [Title:/Nimi:]-syötekenttään.
4
[Apply to camera/Käytä kamerassa]
5 Napsauta
-painiketta.
 Valkotasapainoasetus tallentuu kameraan.
 Jos haluat tallentaa toisen asetuksen, toista vaiheet 2–5.
6 Napsauta [Close/Sulje]-painiketta.
 [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintaikkuna sulkeutuu, ja näyttöön
palaa kamera-asetusten ikkuna.
7
Valitse kameraan tallennetut käyttäjän
valkotasapainoasetukset.
 Valitse valkotasapainoasetuksiksi haluamasi käyttäjän
valkotasapainoasetukset.
 Lisätietoja omien valkotasapainoasetusten valitsemisesta ja
manuaalisesta valkotasapainosta on kameran käyttöoppaan
kohdassa "Valkotasapainon määrittäminen".
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
29
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting Menu (Kuvausvalikko) -valikossa
Seuraavassa on kuvattu kuvausikkunan kuvausvalikossa määritettävät
toimintoasetukset. Useimpia kuvausikkunassa määritettäviä
toimintoasetuksia muutetaan usein kuvaamisen aikana. Tätä toimintoa
ei voi käyttää mallin
M3
M10
M100
M6
M5
kanssa.
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Valitse [Remote Shooting/Etäkuvaus].
3
Napsauta [
]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
(s. 7).
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 Kuvausikkuna avautuu.
Hakemisto
 [Shooting menu/Kuvausvalikko] avautuu.
30
Johdanto
4 Napsauta tarvittavia asetuksia ja määritä ne.
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset
Esimerkki valikkonäytöstä ( 5D Mk III )
1D X Mk II
Asetus
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
1D X
1D C
M50
 Liitetyn kameran käytettävissä olevat asetukset tulevat näyttöön.
Lisätietoja on kohdassa "Kuvausikkunassa määritettävät
asetukset".
Picture Style (Kuva-asetukset)
JPEG quality (JPEG-laatu)
WB (white balance) SHIFT
(WB-SIIRTO (valkotasapaino))
HDR Mode (HDR-tila)





–
*1
Bulb timer settings (Aikavalotuksen
ajastimen asetukset)
Äänetön suljin
Tarkennushaarukointi
–
*2
–
–
*3
*4
–
*1 Tätä asetusta ei voi määrittää malleissa
250D
*2
200D
750D
2000D
77D
1300D
Asetuksen voi määrittää mallille 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
760D
4000D
Sisällys
M50
800D
Lisätietoja
.
R
M6 Mk II mutta
Hakemisto
ei muille malleille.
*3
Asetus on mahdollinen vain mallissa
R
*4
Asetus on mahdollinen vain mallissa
RP


.
90D
M6 Mk II .
Picture Style (Kuva-asetukset)
 Voit määrittää kameran kuva-asetukset samaan tapaan kuin
tehdessäsi asetuksia kameralla (s. 32).
JPEG quality (JPEG-laatu)
 Voit määrittää JPEG-kuvan laadun ja käyttää sitä kamerassa samaan
tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla (s. 34).
31
Äänetön suljin
 Voit asettaa äänettömän sulkimen samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 35).
WB (white balance) SHIFT (WB-SIIRTO (valkotasapaino))
 Voit säätää valkotasapainon samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 35).
HDR (High Dynamic Range) Mode (HDR (High Dynamic Range) -tila)
 Voit ottaa dynamiikaltaan laajoja kuvia, joissa valoisien ja varjoisien
alueiden leikkaantuminen on tavallista vähäisempää, sekä
maalauksilta näyttäviä kuvia (s. 43).
Johdanto
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen kamerassa
Voit määrittää kameran kuva-asetukset samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla. Voit muuttaa kaikkien kuva-asetusten [Sharpness/
Terävyys]-, [Contrast/Kontrasti]-, [Saturation/Värikylläisyys]- ja [Color tone/
Värisävy] -arvoja ja tallentaa kameraan enintään kolme omaa kuva-asetusta.
Voit myös tallentaa kamerassa olevat kuva-asetustiedostot omiksi
asetuksiksi, jotka on ladattu Canonin verkkosivustosta tai luotu Picture
Style Editor -ohjelmistolla (kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto, tästä
lähin PSE) ja tallennettu tietokoneeseen.
Kuva-asetusten tallentaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
Kuvien
lataaminen
Kuva-asetuksen valitseminen ja käyttäminen
kamerassa
Etäkuvaus
Bulb timer settings (Aikavalotuksen ajastimen asetukset)
 Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen (s. 76).
Tarkennushaarukointi
 Voit suorittaa tarkennushaarukoinnin samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 45).
1 Valitse [Picture Style/Kuva-asetukset].
Sisällys
1
2
3
4
Kameran
asetukset
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Picture Style/Kuva-asetukset] -ikkuna.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
32
2
Napsauta kuva-asetusta, jonka haluat määrittää
kameraan.
Kuva-asetusten muuttaminen ja käyttäminen
kamerassa
Picture Style (Kuva-asetukset) -ikkuna
Voit määrittää omien kuva-asetusten [Sharpness/Terävyys]-, [Contrast/
Kontrasti]-, [Saturation/Värikylläisyys]- ja [Color tone/Värisävy] -arvot
käytettäviksi kamerassa samaan tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla.
1
Napsauta [Detail set./Tark.aset.].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Asetukset otetaan käyttöön kamerassa ja näyttöön palaa
[Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Asetukset
 Näyttöön tulee [Detail set./Tark. aset.] -valintaikkuna.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Lisätietoja
Hakemisto
R
Kun 1D C
on liitetty ja Canon Log gamma on asetettu
kamerassa, tällä ohjelmistolla valittu tai muutettu kuva-asetus ei
vaikuta kuvattavaan videoon.
33
2
Valitse napsauttamalla säätimen osoitinta jokaisessa
kohdassa.
Johdanto
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen kamerassa
1D X Mk II
Kohdistimen paikka
Asetus
Oletusasetus
1D X
1D C
Voit määrittää JPEG-kuvan laadun ja käyttää sitä kamerassa samaan
tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla.
1
Valitse [JPEG quality/JPEG-laatu].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Jos valitset kuva-asetukseksi [Monochrome/Mustavalko] (s. 32),
näyttöön tulevat luettelot [Filter effect/Suodatus] ja [Toning effect/
Sävytystehoste].
 Yhdistetystä kamerasta riippuen voit valita [Sharpness/
Terävyys]-asetukselle [Fineness/Hienous]- ja [Threshold/
Raja-arvo]-asetuksen.
3 Napsauta [Return/Palaa]-painiketta.
Asetukset
 Näyttöön tulee [JPEG Quality/JPEG-laatu] -ikkuna.
2 Napsauta asetusarvoa.
Lisätietoja
Hakemisto
 Asetukset otetaan käyttöön kamerassa ja näyttöön palaa
[Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Asetukset tulevat käyttöön kamerassa.
 Korkea arvo tarkoittaa alhaista pakkaussuhdetta, jolloin minkä
tahansa kokoisen kuvan laatu on parempi.
3 Valitse [Return/Palaa].
 Näyttöön palaa [Shooting menu/Kuvausvalikko].
34
Johdanto
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen kamerassa
Voit säätää valkotasapainon samaan tapaan kuin tehdessäsi asetuksia
kameralla.
1 Valitse [WB SHIFT/WB-siirto].
Äänettömän sulkimen asettaminen ja käyttäminen kamerassa
R
Voit määrittää äänettömän sulkimen samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla. Tietoja olosuhteista, joissa äänettömän sulkimen
voi asettaa, on kameran teknisissä tiedoissa.
[
]-painiketta esiin tulevassa valikossa,
1 Napsauta
valitse [Silent shutter/Äänetön suljin].
esiin tulevassa valintaikkunassa [Enable/
2 Valitse
Päällä].
 [Silent shutter/Äänetön suljin] asetetaan kamerassa.
 Voit peruuttaa äänettömän sulkimen valitsemalla [Disable/Pois]
tässä valintaikkunassa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 [WB SHIFT/WB-siirto] -ikkuna avautuu.
2 Napsauta säätöarvoa vastaavaa kohtaa.
Lisätietoja
Säätää vihreää
Hakemisto
Säätää sinistä
Tässä näkyy
säätöarvo
Säätää
magentaa
Säätää
oranssia
 Asetukset tulevat käyttöön kamerassa.
3 Valitse [Return/Palaa].
 Näyttöön palaa [Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Voit palauttaa alkuperäiset arvot kohdan 2 ohjeiden mukaan.
35
3
Kuvaaminen ohjaamalla kameraa tietokoneesta
Johdanto
Voit etäohjata kameraa EU:sta sekä määrittää kameran ja kuvata
katselemalla kohdetta EU:n ikkunassa. Voit kuvata myös kameralla
etäkuvauksen aikana tai esimäärittää ajan, jolloin kamera ottaa kuvan
automaattisesti itselaukaisulla. Tätä toimintoa ei voi käyttää mallin
M6
M5
M3
M10
M100 kanssa.
Etäkuvaus näytöllä ................................................... 37
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus ...................... 43
Tarkennushaarukointi............................................... 45
Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä ikkuna) -ikkunan toiminnot ....... 46
Manuaalinen tarkentaminen ...................................... 46
Tarkentaminen automaattitarkennuksella.................. 48
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa .... 48
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa....... 49
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Kasvontunnistus Elävä tila) -tilassa ...................... 50
Tarkentaminen kasvojentunnistuksen ja
seurannan avulla ................................................... 50
Tarkennus käyttäen toimintoja FlexiZone - Multi,
Vyöhyketarkennus AF, Laajenna AF-aluetta: Y/A/V/O,
Laajenna AF-aluetta: ympärille, Vyöhyketarkennus,
Suuri vyöhyketarkennus: pystysuora ja Suuri
vyöhyketarkennus: vaakasuora ............................. 51
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen.............. 52
Valkotasapaino Remote Live View window (Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna) -ikkunassa............................................ 52
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen ........................... 53
Kuvasuhteen muuttaminen ........................................ 54
Äänen tallennusasetus .............................................. 55
Sound Recording (Äänen tallennus) /
Audio Recording Level (Äänen tallennustaso) ....... 56
Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto............................ 56
Peittokuvatoiminto ...................................................... 57
Peittokuvan suurentaminen tai pienentäminen....... 58
Peittokuvan kääntäminen ....................................... 59
Peittokuvan peittävyyssuhteen määrittäminen .......... 59
Peittokuvan siirtäminen .......................................... 60
Toisen peittokuvan näyttäminen............................. 60
Peittokuvan piilottaminen........................................ 61
Ruudukon näyttäminen............................................... 61
Suuntaviivojen näyttäminen........................................ 62
Moottoroidun zoomin käyttäminen.............................. 64
Kuvaaminen kameralla ............................................ 66
Videoiden kuvaaminen ............................................ 67
Itselaukaisu.............................................................. 73
Itselaukaisu................................................................. 73
Etäkuvaus ajastetuin välein ........................................ 73
Etäkuvaus aikavalotuksella ..................................... 75
Etäkuvaus aikavalotuksella ........................................ 75
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen ...................... 76
Salamakuvaus ......................................................... 77
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen
Etäkuvaus näytöllä -toimintoa.................................. 80
Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille... 81
Web-palveluiden määrittäminen .............................. 84
IPTC-tietojen tallentaminen ..................................... 86
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
36
Etäkuvaus näytöllä
Voit etäohjata kameraa EU:sta ja ottaa valokuvia tietokoneen näytöllä.
Lisäksi otetut kuva tallennetaan suoraan tietokoneeseen, ja voit
tarkistaa ne uudelleen linkitetyssä Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa (tästä lähtien DPP).
Tämä toiminto on tehokas, kun otat suuria kuvamääriä kiintein asetuksin
esimerkiksi studiossa.
1
2
Valitse [Remote Shooting/Etäkuvaus].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Liitä kamera tietokoneeseen ja käännä kameran
virtakytkin asentoon < ON >.
Kameran
asetukset
 EU käynnistyy.
Etäkuvaus
 Kuvausikkuna avautuu.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
37
3
*1 Jos lisäät valintamerkin [Change settings using mouse wheel on
capture screen/Muuta asetuksia hiiren rullalla kuvausnäytössä]
-kohtaan (s. 89) [Preferences/Asetukset]-näytön [Remote
Shooting/Etäkuvaus] -välilehdessä, voit valita asetukset myös
hiiren rullalla. Hiiren rullaa ei voi käyttää peilin lukituksen
valikossa eikä kohdassa [Image saving location/Kuvan
tallennussijainti].
Määritä kamera.
*2 Voit valita valotustason/valotushaarukoinnin hiiren
kakkospainikkeella ja määrittää valotushaarukoinnin käyttämällä
<Shift>-näppäintä ja hiiren rullaa.
Napsauta asetuskohdetta tai
napsauta sitä kakkospainikkeella
ja valitse se*1 *2
 Voit määrittää muut kuin kuvausikkunassa määritettävät
asetukset kamerassa.
 Varoitusvalo vilkkuu ajastimen laskuajan aikana itselaukaisua
käytettäessä, ja laskuaika näkyy mahdollisten otosten määrän
näyttöalueella.
 Peilin lukituksen asetukset ovat käytettävissä, kun kameran tila
on P, Tv, Av, M tai B.
 Kun peilin lukitus on käytössä, peilin lukituksen kuvake vilkkuu.
 5DS/5DS R -mallissa voit valita, minkä ajan kuluttua peilin
lukituksesta kamera ottaa kuvan. Vaihtoehdot ovat 1/8 sekunnin
kuluttua, 1/4 sekunnin kuluttua, 1/2 sekunnin kuluttua,
1 sekunnin kuluttua tai 2 sekunnin kuluttua.
 Kuvattaessa automaattivalotuksella valotusaika tai aukko vilkkuu
ali- tai ylivalotuksen merkiksi.
 Kuvattaessa käsisäätöisellä valotuksella mittausarvo näkyy
reaaliaikaisesti valotustason alueella.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Jos haluat nähdä luettelon kuvausikkunan toiminnoista, katso s. 98.
38
4
Napsauta [
]-painiketta.
5
Johdanto
Määritä Kuvaus näytöllä -toiminto
 Valitse [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim.
aset.].
Napsauta
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]
-ikkuna avautuu.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä: seuraava sivu.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Set-up menu/Asetusvalikko] avautuu.
39
Johdanto
Live View/Movie func. set. (Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.) -ikkuna
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella yhdistetyn kameran mukaan.
1D X Mk II 5DS/5DS R
6D
7D Mk II
5D Mk IV
90D
5D Mk III
R
M6 Mk II
80D
RP
6D Mk II
1D X
1D C
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi [Enable/Päällä] ja
[Exposure simulation/Valotuksen simulointi] ja valitse [OK].
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi [Stills/Stillkuvat] ja valitse [Exposure simulation/Valotuksen simulointi] ja valitse [OK].
1D X Mk II
7D Mk II 5D Mk IV
5DS/5DS R
6D
80D
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
5D Mk III 6D Mk II
90D
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Valitse
Valitse

Napsauta
Valitse
Napsauta
77D
760D
1300D
4000D
Napsauta
800D
250D
200D
750D
2000D
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi
[Enable/Päällä] ja valitse sitten [OK].
Asetukset
Lisätietoja
90D
Et voi määrittää asetuksia [LV func. setting/LV-toim. asetus] ja
[Exposure simulation/Valotuksen simulointi] samanaikaisesti.
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
1. Määritä tässä valintaikkunassa [LV func. setting/LV-toim.
asetus] -asetukseksi [Enable/Päällä] ja valitse sitten [OK].
2. Napsauta kuvausikkunassa [Live View shoot./Kuvaus näytöllä]
-painiketta. (s. 41)
3. Tee kohdan “Etäkuvaus näytöllä” (s. 39) vaiheet 4–5 uudelleen.
4. Määritä tässä valintaikkunassa kohdan [Exposure simulation/
Valotuksen simulointi] asetus ja valitse sitten [OK].
Koska [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] on
jo avautunut edellä vaiheessa 2., ohita vaihe 6 sivulla s. 41 ja
siirry vaiheeseen 7 (s. 42).
Hakemisto
Valitse
Napsauta
40
Johdanto
R
RP
M6 Mk II
M50
[Live View shoot./Kuvaus näytöllä]
6 Napsauta
-painiketta.
Valitse kohdan [Exposure simulation/Valotuksen simulointi] asetus
ja valitse sitten [OK].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
Asetukset
Lisätietoja
Exposure simulation (Valotuksen simulointi)
Valotuksen simulointi simuloi ja näyttää kuvan todellista tuloskuvaa
lähellä olevalla kirkkaudella.
 Enable (Päällä)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähellä tuloskuvan todellista
kirkkautta (valotusta). Jos määrität valotuksen korjauksen, kuvan
kirkkaus muuttuu vastaavasti.
 Disable (Pois)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta kameran näytön kuva
näkyy selkeästi. Vaikka määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva
näytetään vakiokirkkaudella.
 Enable (DOF preview) (Päällä (terävyysalueen esikatselu))
Tavallisesti kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta kameran
näytön kuva näkyy selkeästi. Näytettävän kuvan kirkkaus on
lähellä tuloskuvan todellista kirkkautta (valotusta) vain, kun pidät
terävyysalueen tarkistuspainiketta painettuna.
Hakemisto
41
7
Ota kuva napsauttamalla [
]-painiketta.
 Otettu kuva siirretään tietokoneeseen ja se näkyy [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunassa. DPP-ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti.
 Voit tarkistaa otetun kuvan nopeasti [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkunassa ennen DPP-ohjelmiston käynnistymistä. [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi myös muuttaa.
 Voit näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
napsauttamalla kuvausikkunan [Other Functions/Muut toiminnot]
-painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta [Quick Preview/
Pikakatselu].
Johdanto
 Voit kuvata kuvausikkunassa, vaikka [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] ei olisi näkyvissä.
 Voit simuloida valotuksen (s. 52) [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -kohdassa tai näyttää histogrammit
(s. 101) määrittämällä kameran valikossa [Exposure simulation/
Valotuksen simulointi] -asetukseksi [Enable/Päällä].
 Voit myös käyttää peilin lukitusta etäkuvauksessa. (Peilin
lukitusta ei voi käyttää etäkuvauksessa näytöllä.)
 Kuvaamisessa voidaan käyttää itselaukaisinta.
 Voit vaihtaa ohjelmiston, joka käynnistyy automaattisesti,
kun etäkuvatut otokset siirretään tietokoneeseen. Voit valita
asetuksissa DPP:n sijaan jonkin muun ohjelmiston ([Linked
Software/Linkitetyt ohjelmistot] -välilehti) (s. 90).
 Jos haluat nähdä luettelon [Remote Live View window/Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna] -ikkunan toiminnoista, katso s. 101.
 Jos haluat nähdä luettelon [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunan toiminnoista, katso s. 103.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kun kuvaat Etäkuvaus näytöllä -ikkunassa suoritetun
tarkennuksen jälkeen, vaihda kuvausikkunan automaatti-/
manuaalitarkennuksen valintapainikkeeseen [MF/
manuaalitarkennus] etukäteen.
 RAW-käsittelyä ei voi suorittaa. Jos yhdistät kameran
tietokoneeseen, kun kamera käsittelee RAW-kuvaa, kamera
yhdistyy tietokoneeseen, kun käsittely on suoritettu loppuun.
 Peruskuvaustilojen asetuksia ei voi määrittää kameroille, joissa
peruskuvaustilat ovat valintakiekossa.
Voit ottaa kuvan myös käyttämällä näppäimistön <välinäppäin>näppäintä.
42
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Voit ottaa dynamiikaltaan laajoja kuvia, joissa valoisien ja varjoisien alueiden
leikkaantuminen on tavallista vähäisempää, sekä maalauksilta näyttäviä kuvia.
Tämä sopii esimerkiksi asetelmiin ja maisemakuviin. HDR-kuvauksessa luodaan
yksi kuva kolmesta eri valotuksilla (negatiivinen valotus, normaali valotus ja
positiivinen valotus) otetusta kuvasta, jotka yhdistetään yhdeksi kuvaksi
automaattisesti. Otetut HDR-kuvat tallennetaan JPEG-laatuisina.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynamiikka).
1
Siirry HDR-tilaan.
 Valitse [Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta [HDR Mode/
HDR-tila], määritä tarvittavat asetukset näkyviin tulevassa
valintaikkunassa ja napsauta [OK]-painiketta.
 [Adjust dynamic range/Säädä dynaaminen alue]: Määrittää
dynamiikan säätöalueen. Valitse [Disable HDR/HDR ei
käytössä], [Auto/Automaattinen], [±1 EV],
[±2 EV] tai [±3 EV]. Jos valitset [Auto/Automaattinen], säätöalue
määritetään automaattisesti kuvan yleisen sävyalueen mukaisesti.
Mitä suurempi arvo, sitä laajempi dynamiikka.
R
RP
 [Effect/Tehoste] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
6D Mk II 7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II : Valitsee
viimeistelytehosteen. Lisätietoja viimeistelytehosteista on
kameran mukana toimitetun käyttöoppaan sivuilla, joilla
käsitellään HDR (High Dynamic Range) -kuvausta.
 [Continuous HDR/Jatkuva HDR]: Jos [1 shot only/Vain 1 kuva] on
valittuna, HDR-kuvaus peruutetaan automaattisesti, kun kuvaus
lopetetaan. Jos valitset [Every shot/Joka kuva], HDR-kuvausta
jatketaan, kunnes valitset [Adjust dynamic range/Säädä
dynaaminen alue] -asetuksella vaihtoehdon [Disable HDR/HDR
ei käytössä].
 [Save source images/Tallenna lähdekuvat] 5DS/5DS R 5D Mk IV
5D Mk III
R
7D Mk II : Jos haluat tallentaa kolme otettua
kuvaa ja valmiin HDR-kuvan, valitse [All images/Kaikki kuvat].
Jos haluat tallentaa vain valmiin HDR-kuvan, valitse [HDR image
only/Vain HDR].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
43
2
Johdanto
Ota kuva.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 HDR-tilaan ei voi siirtyä, jos jokin seuraavista toiminnoista on
käytössä: valotushaarukointi, valkotasapainon haarukointi,
monikuvan kohinanvaimennus, päällekkäisvalotus,
salamavalotus, etäkuvaus aikavalotuksella tai videokuvaus.
 Liikkuvan kohteen HDR-kuvaus ei ole suositeltavaa, koska
kohteen liike näkyy jälkikuvina yhdistetyssä kuvassa.
HDR-kuvausta kannattaa käyttää liikkumattomien kohteiden
kuvaamiseen.
 HDR-kuvauksessa otetaan kolme kuvaa eri valotusajoilla, jotka
asetetaan automaattisesti. Siksi myös Tv- ja M-kuvaustiloissa
valotusaikaa muutetaan asetetun valotusajan perusteella.
 ISO-herkkyys voidaan asettaa tavallista suuremmaksi, jotta
kameran tärähtely ei vaikuta kuvaan.
 Automaattinen kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein, jos kuvissa
on toistuvia kuvioita (kuten ruudukko tai juovia) tai jos kuvat ovat
haaleita yksisävyisiä kuvia.
 Taivaan värisävyt tai valkoiset seinät eivät ehkä toistu oikein.
Värit voivat olla epäsäännöllisiä tai kuvassa voi näkyä kohinaa.
 HDR-kuvauksessa kolme kuvaa yhdistetään kuvan ottamisen
jälkeen. Siksi HDR-kuvan tallentaminen kestää kauemmin kuin
tavallisen kuvan. Kuvien yhdistämisen aikana kameran näytössä
näkyy "BUSY"-ilmoitus, eikä kuvaa voi ottaa, ennen kuin
yhdistäminen on valmis.
Asetukset
 Jalustan käyttäminen on suositeltavaa. Käsivaraisesti
kuvattaessa lyhyen valotusajan käyttäminen on suositeltavaa.
 Jos [Auto Image Align/Automaattinen kuvien kohdistus] -asetuksena
on [Enable/Päällä] ja HDR-kuva otetaan käsivaraisesti, kuvien
reunat rajataan, mikä pienentää tarkkuutta hieman. Jos kuvia ei
voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran tärähtelyn takia,
automaattista kuvien kohdistusta ei ehkä tehdä. Huomaa, että
kuvattaessa hyvin kirkkailla tai tummilla valotusasetuksilla
automaattinen kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein.
 Jos kuvaat käsivaraisesti HDR-kuvausta käyttämällä ja [Auto
Image Align/Automaattinen kuvien kohdistus] -asetuksena on
[Disable/Pois], kolmen kuvan kohdistus ei ehkä onnistu oikein
ja HDR-toiminnon vaikutus voi olla vähäinen.
 HDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa
kirkkaiden alueiden värien toistumisen luonnottomina.
 HDR-tilassa valikossa himmeinä näkyviä vaihtoehtoja ei voi
valita. Kun otat HDR-tilan käyttöön, Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) -toiminnon, ensisijaisen
huippuvalotoiston ja valotuksen simuloinnin asetuksiksi
määritetään ennen kuvaamista [Disable/Pois].
Lisätietoja
Hakemisto
44
Tarkennushaarukointi
RP
90D
M6 Mk II
Tarkennushaarukointi mahdollistaa jatkuvan kuvauksen niin,
että polttovälin etäisyyttä muutetaan automaattisesti kunkin kuvan
jälkeen. Voit sitten luoda näistä kuvista yhden kuvan, jossa on laaja
tarkennusalue, käyttämällä sovellusta, joka tukee syvyysterävyyden
muokkausta, kuten Digital Photo Professional -ohjelmistoa. Muista
tarkistaa tarkennushaarukoinnin varoitukset kameran mukana tulleesta
käyttöoppaasta ennen kuvaamista.
1 Aseta tarkennushaarukointi.
 Valitse [Focus bracketing/Tarkennushaarukointi] -asetus
[Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta, määritä asetukset
avautuvaan ikkunaan ja napsauta sitten [OK]-painiketta.
 [Number of shots/Kuvien määrä]: Määritä valotusten määrä
kutakin kuvaa kohti. Tämä voidaan asettaa väliltä 2–999.
 [Focus increment/Tarkennuksen lisäys]: Tarkennuksen siirron
alue asetetaan automaattisesti sopimaan valittuun arvoon ja
kuvaushetken aukkoarvoon.
 [Exposure smoothing/Valotuksen pehmennys]: Voit vähentää
kuvan kirkkauden muutoksia tarkennushaarukoinnin aikana
määrittämällä asetuksen [Enable/Päällä].
2 Ota kuva.
 Tarkenna haluamasi polttovälialueen lähempään päähän ja
napsauta sitten [
]-painiketta.
 Kun kuvaus alkaa, siirrä kohdistin pois [
]-painikkeen päältä.
 Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen tarkennuskohtaa ääretöntä
kohti.
 Kuvaus päättyy määrittämäsi kuvamäärän jälkeen tai
polttovälialueen kauempana olevassa päässä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
45
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä ikkuna) -ikkunan toiminnot
Näillä sivuilla kerrotaan [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunan toiminnoista, kuten kameran asetusten tarkistaminen
ja kohteen tarkentaminen tietokoneen näytössä.
Katso myös [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunan toimintojen luetteloa tämän käyttöoppaan lopussa (s. 101,
s. 102).
Kun kuvaat Etäkuvaus näytöllä -ikkunassa suoritetun tarkennuksen
jälkeen, vaihda kuvausikkunan automaatti-/manuaalitarkennuksen
valintapainikkeeseen [MF/manuaalitarkennus] etukäteen.
3
Vedä [
Johdanto
] suurennettavaan osaan.
Sisällys
Vedä
Kameran
asetukset
Manuaalinen tarkentaminen
Voit tarkentaa kohdetta manuaalisesti, kun katsot suurennettua kuvaa
[Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
objektiivin tarkennustavan valintakytkin < AF >1 Aseta
asentoon.
[Live mode/Elävä tila], [FlexiZone - Single],
2 Valitse
[1-point AF/1 pisteen AF], [Live 1-point AF/Live 1
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Etäkuvaus
 Voit siirtää [ ]-merkin myös napsauttamalla kohtaa, jonka
haluat suurentaa.
Asetukset
pisteen AF] tai [Spot AF/Pistetarkennus] luettelosta.
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos [Continuous AF/Jatkuva AF] -valintaruutu on näkyvissä,
poista siitä merkintä.
46
4
Napsauta [
]- tai [
]-painiketta.
5
Johdanto
Säädä tarkennusta.
Sisällys
 Kun 5DS/5DS R on liitetty, painikkeet [
] ja [
] näkyvät
painikkeina [
] ja [
].
 Vaiheessa 2 valitsemasi osa näkyy nyt suurennettuna [Zoom
View/Zoomausnäkymä] -ikkunassa.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Lähennä
Loitonna
Zoom View (Zoomausnäkymä) -ikkuna
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
[
], [
]: Säätö (suuri)
[
], [
] : Säätö (keskitaso)
[
], [
] : Säätö (pieni)
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] muuttuu
tosiaikaisesti tarkennuskohdan säätämisen mukaan.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Voit siirtää näyttökohtaa [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunassa valitsemalla [
], [
], [
] tai [
]. Voit siirtää
näyttökohtaa myös vetämällä ikkunaa.
 Voit myös kaksoisnapsauttaa vaiheessa 2 osiota, jonka haluat
suurentaa, jolloin kuva näytetään viisinkertaisena
suurennoksena (kuusinkertaisena, kun 5DS/5DS R on liitettynä)
[Zoom View/Zoomausnäkymä] -ikkunassa.
 Palauta [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
kaksoisnapsauttamalla [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunassa olevaa kuvaa.
Voit tarkentaa myös näppäimistön näppäintoiminnolla.
Säätö
Lähennä
Loitonna
Suuri
<I>
<O>
Keskitaso
<K>
<L>
Pieni
<<>
<>>
47
Tarkentaminen automaattitarkennuksella
Tarkennustiloissa kuten Quick (Nopea), Live (Elävä) ja Face Detection Live (Elävä
kasvontunnistus) kuvia voidaan tarkentaa automaattisesti samaan tapaan kuin
kamerassa.
3
Napsauta tarkennuspistettä kohdassa, johon haluat tarkentaa.
Sisällys
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Johdanto
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
4000D
1 Valitse luettelosta [Quick mode/Nopea tila].
Napsauta
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat liitetyn kameran mukaan.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteet napsauttamalla [
]painiketta.
 Jos [Automatic selection/Automaattivalinta] on valittu vaiheessa 2, kaikki
tarkennuspisteet valitaan automaattisesti.
 Jos valitset [Manual selection/Käsivalinta] vaiheessa 2, vain valittavissa
olevat tarkennuspisteet näkyvät.
4 Napsauta [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
2 Valitse tarkennuspisteen valintatapa luettelosta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja tarkennuspisteen
väri muuttuu.
 Valittavissa olevat vaihtelevat kameran asetusten mukaan.
Jos [Asentokoht. tarkennuspiste] -asetukseksi on määritetty [Valitse eri
tarkennuspisteet], määritä asetukseksi [Sama vaaka/pystyasennolle]. Jos
asetuksena on [Valitse eri tarkennuspisteet], automaattitarkennus [Remote
Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa ei ehkä toimi oikein.
 Automaattitarkennuksen voi suorittaa myös
kaksoisnapsauttamalla tarkennuspistettä.
 Jos haluat peruuttaa tarkennustoiminnan, napsauta [OFF/POIS]-painiketta.
48
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa
1
Valitse [Live mode/Elävä tila], [FlexiZone – Single],
[1-point AF/1 pisteen AF], [Live 1-point AF/Live 1
pisteen AF] tai [Spot AF/Pistetarkennus] luettelosta.
2
Johdanto
Voit siirtää suurennettavan alueen kehyksen
tarkennettavaan kohtaan vetämällä.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Vedä
Kameran
asetukset
 Tarkennuspiste tulee näkyviin.
R
 Malleissa 5DS/5DS R
Etäkuvaus
RP
7D Mk II
90D
M50
750D M6 Mk II
250D voit ottaa jatkuvan
760D
tarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä [Continuous AF/
Jatkuva tarkennus] -valintaruudussa. Kun kuvaat videota,
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaruutu muuttuu [Movie
servo AF/Videon servotarkennus] -valintaruuduksi, jossa voit
ottaa servotarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
80D
77D
Kun käytössä on 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
800D
200D , [Movie Servo AF/Videon servotarkennus]
-valintaruutu näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan
asettaa videon servotarkennus päälle/pois.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen napsauttamalla
[
]-painiketta.
 Voit siirtää suurennettavan alueen kehyksen myös
napsauttamalla tarkennettavaa kohtaa.
3 Napsauta [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu
punaiseksi.
49
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Kasvontunnistus Elävä tila) -tilassa
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Tarkentaminen kasvojentunnistuksen ja
seurannan avulla
4000D
1D X Mk II
luettelosta [Face Detection Live mode/Kasvontunnistus
1 Valitse
Elävä tila] tai [Face live mode/Kasvot Elävä tila].
1
 Kun kasvot tunnistetaan, näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Jos kohteena ovat muut kuin kameran tunnistamat kasvot, näkyviin
tulee uusi tarkennuspiste, kun siirrät osoittimen toisten kasvojen
kohdalle. Voit valita tarkennuspisteen napsauttamalla kyseistä kohtaa.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen napsauttamalla [
]-painiketta.
2 Napsauta [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu
punaiseksi.
 Jos kamera ei tunnista kasvoja, tarkennuspiste tarkennetaan
kuvan keskelle.
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
Johdanto
Sisällys
200D
Valitse [Focus/Tarkennus]-luettelosta [Face detection
+ Tracking AF/Kasvojentunnistus + AF-seuranta].
 Kun kasvot tunnistetaan, näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Tarkennuspiste seuraa liikkuvia kasvoja.
 Jos kohteena ovat muut kuin kameran tunnistamat kasvot,
näkyviin tulee uusi tarkennuspiste, kun siirrät osoittimen toisten
kasvojen kohdalle. Voit valita tarkennuspisteen napsauttamalla
kyseistä kohtaa.
 Voit asettaa jatkuvan automaattitarkennuksen päälle/pois
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaruudussa muille
80D
77D
kameroille paitsi 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
800D
200D . Kun kuvataan videoita, [Continuous AF/
Jatkuva tarkennus] -valintaruudun tilalle tulee [Movie servo AF/
Videon servotarkennus] päälle/pois -valintaruutu.
Kun käytössä on 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
,
[Movie Servo AF/Videon servotarkennus]
800D
200D
-valintaruutu näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan
asettaa videon servotarkennus päälle/pois.
250D
R
RP
M6 Mk II
M50 on
 Kun 90D
yhdistetty, voit valita vaimennuksen asetukseksi [Auto/
Automaattinen], [Disable/Pois] tai [Enable/Päällä].
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen napsauttamalla
[
]-painiketta.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
50
2
Napsauta [Focus/Tarkennus]-ikkunan [ON/PÄÄLLÄ]painiketta.
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu
punaiseksi.
80D
760D
200D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
750D : Jos kasvoja ei havaita, tilaksi vaihtuu [FlexiZone-Multi],
[Smooth zone AF] (s. 51), [FlexiZone-Single] tai [Live 1-point AF/
Live 1 pisteen AF] (s. 49).
R
RP : Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta

käytetään automaattiseen tarkennuksen valintaan.
Tarkennus käyttäen toimintoja FlexiZone - Multi,
Vyöhyketarkennus AF, Laajenna AF-aluetta: Y/A/V/O,
Laajenna AF-aluetta: ympärille, Vyöhyketarkennus,
Suuri vyöhyketarkennus: pystysuora ja Suuri
vyöhyketarkennus: vaakasuora
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Nämä tarkennustilat helpottavat liikkuvien kohteiden tarkentamista.
Lisätietoja tarkennustiloista on kytketyn kameran käyttöoppaassa.
1 Valitse [Focus/Tarkennus]-luettelosta tarkennustila.
 Tarkennuspiste tulee näkyviin.
 Napsauttamalla ikkunassa voit valita AF-pisteen tai -alueen sen
mukaan, mikä tarkennustila on käytössä. Voit peruuttaa valinnan
valitsemalla tarkennustilan uudelleen [Focus/Tarkennus]-luettelosta.
 Voit asettaa jatkuvan automaattitarkennuksen päälle/pois
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaruudussa muille
80D
77D
800D
kameroille paitsi 5D Mk IV 6D Mk II
200D . Kun kuvataan videoita, [Continuous AF/Jatkuva
tarkennus] -valintaruudun tilalle tulee [Movie servo AF/Videon
servotarkennus] päälle/pois -valintaruutu.
80D
77D
800D
Kun käytössä on 5D Mk IV 6D Mk II
200D , [Movie Servo AF/Videon servotarkennus] -valintaruutu
näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan asettaa videon
servotarkennus päälle/pois.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen napsauttamalla
[
]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
[Focus/Tarkennus]-ikkunan [ON/PÄÄLLÄ]2 Napsauta
painiketta.
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu punaiseksi.
51
Johdanto
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen
Voit tarkistaa valotuksen ja terävyysalueen [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
Napsauta [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
Valkotasapaino Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa
Voit muuttaa kuvan valkotasapainoa [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa ja tallentaa muutetun
valkotasapainon kameraan.
1
Valitse valkotasapaino, jota käytetään kuvaan.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Aukko pienennetään (valotuksen simulointi) kuvausikkunassa
määritetyksi aukoksi (s. 98).
Lisätietoja
 Valittua valkotasapainoa käytetään kuvassa välittömästi ja voit
tarkistaa sen [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa.
Hakemisto
[Apply to shot images/Käytä otetuissa
2 Valitse
kuvissa].
 Valittu valkotasapaino tallennetaan kameraan käyttäjän
valkotasapainoasetuksena, ja sitä käytetään otettavissa kuvissa.
52
Johdanto
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen
1D X Mk II
1D X
1D C
6D Mk II
6D
7D Mk II
5DS/5DS R
90D
5D Mk IV 5D Mk III
80D
77D
R
760D
RP
800D
Sisällys
M6 Mk II
M50
Voit näyttää [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa
sähköisen vesivaa'an, jolla voit tarkistaa kameran kallistuksen.
1
Napsauta [
]-painiketta [Remote Live View
window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
Kameran
asetukset
 Sähköinen vesivaaka tulee näkyviin [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunaan.
2
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Etäkuvaus
Tarkista kameran kallistus.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Asetukset
Vaakataso
Kameran yläreunan sijainti
Lisätietoja
Pystysuuntainen taso
Pystysuuntainen viiteasento
Kameran pystysuuntainen asento
Hakemisto
 Voit säätää vaakakallistusta siirtämällä kameraa niin, että kameran
vaakasuuntainen asento vastaa vaakasuuntaista viiteasentoa.
1D X
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II
RP
6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II
M50 : Voit säätää
pystykallistusta siirtämällä kameraa niin, että kameran
pystysuuntainen asento vastaa pystysuuntaista viiteasentoa.
 Voit poistaa vesivaa'an näkyvistä napsauttamalla [
]-painiketta
uudelleen.
Kameran vaakasuuntainen
Vaakasuuntainen
asento
viiteasento
* Yhden vaakasuuntaisen yksikön vastaavuus on 10° ja yhden
pystysuuntaisen yksikön 5°.
 Sähköistä vesivaakaa ei näytetä videokuvauksen aikana.
 Vaikka kallistus korjattaisiin, kallistuksessa voi olla noin ±1 asteen
virhe.
 Jos kameran kallistus on suuri, sähköisen vesivaa'an virhe on
suurempi.
53
1D X Mk II
Kuvasuhteen muuttaminen
1D X
1D C
RP
[1.6x (crop)/1,6x (rajaus)]) 6D Mk II
Kuten kameran Kuvaus näytöllä -toiminnossa, voit kuvata keskisuurta ja
suurta filmikameraa (6 × 6 cm, 6 × 4,5 cm ja 4 x 5 tuumaa) vastaavalla
tuntumalla. Liitetyn kameran mukaan toiminnassa on seuraavia eroja.
1D X
1D C
 1D X Mk II
Jos otetaan sekä RAW- että JPEG-kuva, kuvan kuvasuhdetiedot vain
liitetään otettuun kuvaan eikä kuvaa rajata.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(muuten paitsi,
kun [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)] on asetettu) 7D Mk II
Voit valita kaksi seuraavassa mainittua tilaa.
[Add aspect ratio information/
Lisää kuvasuhdetiedot]:
Tässä tilassa otetut JPEG-kuvat
rajataan.
[Add cropping information/
Lisää rajaustiedot]:
Kuvasuhdetiedot vain liitetään kuviin,
eikä JPEG-kuvia rajata.
Kummassakin tilassa RAW-kuviin vain liitetään kuvasuhdetiedot,
eikä niitä rajata.
RP (kun on asetettu jotain muuta kuin [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)])

6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
RAW-kuvan kuvasuhdetiedot vain liitetään otettuun kuvaan,
eikä kuvaa rajata. JPEG-kuva rajataan.
760D
800D
M6 Mk II
250D
6D
90D
80D
77D
750D
2000D
1300D
4000D
Johdanto
Sisällys
M50
1 Napsauta [
2
200D
(kun on asetettu jotain muuta kuin
]-painiketta ja valitse kuvasuhde.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Liikuta kameraa ja sommittele kuva.
 Voit palauttaa kuvasuhteen oletusasetuksen mukaiseksi
RP (kun on
napsauttamalla [
]-painiketta. Mallissa
asetettu jotain muuta kuin [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)]) 6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
valitse alkuperäinen kuvasuhde. Muissa kameramalleissa valitse
[Off/Pois].
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
M50
Hakemisto
R
RP
Mallissa
tätä toimintoa ei voi käyttää, kun
[1.6x (crop)/1,6x (rajaus)] on asetettu.
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
(muuten paitsi, kun [1.6x (crop)/
1,6x (rajaus)] on asetettu) 7D Mk II
1
Napsauta [
3
Liikuta kameraa ja sommittele kuva.
Johdanto
Sisällys
]-painiketta.
Äänen tallennusasetus
 [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/Näytä kuvasuhde/
rajaustiedot] -valintaikkuna tulee näkyviin.
[Add aspect ratio information/Lisää kuvasuh2 Valitse
detiedot] tai [Add cropping information/Lisää rajaustiedot].
Voit asettaa äänen tallennustason kuvatessasi videota Etäkuvaus
näytöllä -tilassa.
Tämän toiminnon voi valita vain, kun kamera on P-, Tv-, Av-, M-, B- tai
Fv-kuvaustilassa. Katso myös kameran käyttöoppaan sivuja, joilla
käsitellään äänen tallennuksen asetuksia.
Äänen tallennusta ei voi asettaa mallissa 2000D 1300D 4000D .
[Settings/Asetukset]-painiketta [Remote
1 Napsauta
Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunan äänitallennusalueella.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 [Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetiedot] -tilassa
otetut JPEG-kuvat rajataan.
 [Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -tilassa
kuvasuhdetiedot vain lisätään JPEG-kuviin, eikä niitä rajata.
 Sekä [Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetiedot]- että
[Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -tilassa otettuihin
RAW-kuviin vain liitetään kuvasuhdetiedot, eikä niitä rajata.
 Voit valita vain joko [Add aspect ratio information/Lisää
kuvasuhdetiedot] -tilan tai [Add cropping information/Lisää
rajaustiedot] -tilan. Kun toinen tila valitaan, toisen asetus
vaihtuu oletusasetuksensa mukaiseksi automaattisesti.
 5D Mk IV Kun [Add cropping information/Lisää rajaustiedot]
-asetuksena on jokin muu kuin sen oletusasetus, et voi määrittää
[Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetieto] -asetusta.
Määritä [Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -asetus
oletusarvoonsa, kun haluat määrittää [Add aspect ratio
information/Lisää kuvasuhdetieto] -asetuksen.
 Voit poistua asetustilasta napsauttamalla [Close/Sulje]-painiketta.
 [Recording settings/Tallennusasetukset] -ikkuna avautuu.
Hakemisto
55
2
Määritä asetukset.
Sound recording (Äänen
tallennus) -luetteloruutu
Wind Filter (Tuulisuoja)
-toiminto
Äänen tallennustason
säädin
Tasomittari
 Valitse luetteloruudusta [Auto/Automaattinen], [Manual/
Manuaalinen] tai [Disable/Pois].
 Kun asetus on valmis, sulje [Recording settings/
Tallennusasetukset] -ikkuna napsauttamalla [Close/Sulje]painiketta.
RP
R
 Kun malli 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
liitetään,
vaimennusasetusten ikkuna tulee näkyviin. Meluisissa tiloissa
tallennettu ääni saattaa säröytyä, vaikka [Sound recording/
Äänen tallennus] -asetuksena on [Auto/Automaattinen] tai
[Manual/Käsinsäätö]. Mikäli ääni säröytyy, vaimennustoiminto
kannattaa ottaa käyttöön.
M50 on yhdistetty, voit valita
 Kun 250D M6 Mk II
vaimennuksen asetukseksi [Auto/Automaattinen], [Disable/Pois]
tai [Enable/Päällä].
800D
250D
200D
750D
Sound Recording (Äänen tallennus) /
Audio Recording Level (Äänen
tallennustaso)
Äänen tallennustaso asetetaan
automaattisesti äänenvoimakkuuden
mukaan. Kun valitset [Auto/
Automaattinen]-asetuksen, voit määrittää
vain Wind filter (Tuulisuoja) -toiminnon.
[Manual/Manuaalinen]: Edistyneille käyttäjille tarkoitettu toiminto.
Voit säätää äänen tallennustason
haluamaksesi.
Säädä äänen tallennustaso tarkkailemalla
tasomittaria ja vetämällä äänen
tallennustason säädintä. Jos
äänenvoimakkuus on suuri, tarkkaile
säätäessäsi huippupitotoimintoa (noin
kolme sekuntia) ja säädä taso niin, että
tasomittarin kohdan "12" (-12 dB) oikealla
puolella oleva arvo syttyy ajoittain. Jos
taso ylittää arvon "0", ääni säröytyy.
[Disable/Pois]:
Ääntä ei tallenneta.
Johdanto
Sisällys
[Auto/Automaatti]:
Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto
Jos haluat vaimentaa ulkona kuvattaessa tallentuvaa tuulen ääntä,
ota Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto käyttöön valitsemalla Wind
Filter (Tuulisuoja) -toiminnon valintaruutu. Se toimii vain
käytettäessä sisäistä mikrofonia. Kun toiminto on käytössä, myös
matalat bassoäänet vaimenevat osittain. Siksi Wind Filter
(Tuulisuoja) -toiminto kannattaa poistaa käytöstä poistamalla
valintamerkki tästä valintaruudusta, jos kuvauspaikalla ei ole tuulta.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
56
Peittokuvatoiminto
Tietokoneeseen tallennetun kuvan voi näyttää [Remote Live View
window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa näkyvän kuvan päällä.
Koska tällä toiminnolla voi kohdistaa kuvat toisiinsa tarkasti, se sopii
useiden kuvien kuvaamiseen samasta kulmasta esimerkiksi tuotekuvia
otettaessa. Tietokoneesta ladatut kuvat näkyvät näytöllä, mutta niitä ei
sisällytetä otokseen.
2
Valitse peittokuva ja napsauta [Open/Avaa]painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
[Remote Live View window/Etäkuvaus
1 Valitse
näytöllä -ikkuna] -ikkunassa [Compose/Sommittelu]-
Kameran
asetukset
välilehti ja napsauta [Overlay/Peittokuva]-kohdassa
[Open/Avaa]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintaikkuna.
 RAW*-, JPEG-, TIFF-, BMP (bittikartta)- ja GIF-kuvat voi näyttää
peittokuvana.
* • Vain RAW-kuvat, joiden tunniste on ”.CR2” tai ”.CR3” ja jotka
on kuvattu Canon-kameralla, voidaan näyttää päällekkäin.
• Vaikka kuvaa olisi säädetty Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa, peittokuva näytetään sellaisena kuin se oli
kuvaa otettaessa.
 Vaikka kuvan tiedostotyyppi olisi tuettu, sen näyttäminen
peittokuvana ei ehkä onnistu.
 [Show overlay image/Näytä peittokuva] -valintaruudussa on
valintamerkki, ja valittu kuva näkyy peittokuvana [Remote Live
View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintaikkuna.
57
Peittokuvan suurentaminen tai pienentäminen
Peittokuvana näytettävää kuvaa (peittokuvaa) voi suurentaa tai
pienentää välillä 25–200 %. Määritä suurennus tai pienennys Enlarge/
Reduce (Suurenna/Pienennä) -säätimellä.
Vedä Enlarge/Reduce (Suurenna/Pienennä) -säädintä
vasemmalle tai oikealle.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) voi näyttää
suurennettuna, pienennettynä tai käännettynä ja sen
peittävyyssuhdetta voi säätää (s. 59).
3 Liikuta kameraa ja kohdetta ja sommittele kuva.
 Peittokuvatoimintoa ei voi käyttää [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunassa.
Lisätietoja
 Enlarge/Reduce (Suurenna/Pienennä) -säätimellä määritettyä
suurennusta tai pienennystä käytetään peittokuvan näyttöön.
 Voit määrittää suurennuksen tai pienennyksen myös
kirjoittamalla arvon suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja napsautat, voit asettaa
suurennuksen tai pienennyksen näppäimistön <>- tai <>näppäimellä tai hiiren rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa napsauttamalla [Reset/
Palauta]-painiketta.
Hakemisto
58
Peittokuvan kääntäminen
Peittokuvan peittävyyssuhteen määrittäminen
Peittokuvana näytettävää kuvaa (peittokuvaa) voi kääntää välillä –180°–
+180°. Määritä kääntö Rotate (Käännä) -säätimellä.
Peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) peittävyyssuhde
(läpinäkyvyys) voidaan määrittää välille 0–100 %. Määritä peittävyyssuhde
siirtämällä Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säädintä.
Vedä Rotate (Käännä) -säädintä vasemmalle tai
oikealle.
Vedä Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säädintä
vasemmalle tai oikealle.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Rotate (Käännä) -säätimellä määritettyä kääntökulmaa käytetään
peittokuvan näyttöön.
 Voit määrittää kääntökulman myös kirjoittamalla arvon suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja napsautat, voit asettaa
kääntökulman näppäimistön <>- tai <>-näppäimellä tai hiiren
rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa napsauttamalla [Reset/
Palauta]-painiketta.
Lisätietoja
 Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säätimellä asetettua
peittävyyssuhdetta käytetään peittokuvan näytössä.
 Voit määrittää peittävyyssuhteen myös kirjoittamalla arvon
suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja napsautat, voit asettaa
peittävyyssuhteen näppäimistön <>- tai <>-näppäimellä tai
hiiren rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa napsauttamalla [Reset/
Palauta]-painiketta.
Hakemisto
59
Peittokuvan siirtäminen
Toisen peittokuvan näyttäminen
[Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa
peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) voi siirtää uuteen
paikkaan. Voit myös suurentaa tai pienentää kuvaa tai kääntää sitä
hiiren osoittimen avulla.
Peittokuvana näytettävä kuva (peittokuva) voidaan vaihtaa toiseksi kuvaksi.
1
1
Napsauta [Overlay/Peittokuva]-kohdassa [Open/
Avaa]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Napsauta [Move overlay image/Siirrä peittokuvaa]
-painiketta.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintaikkuna.
2
Vedä hiiren osoittimella peittokuvan yli.
 Peittokuva siirtyy uuteen paikkaan.
 Voit kääntää peittokuvaa vetämällä hiiren osoittimen [Remove
Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa
peittokuvan ulkopuoliselle alueelle.
 Voit suurentaa tai pienentää peittokuvaa vetämällä hiiren
osoittimella peittokuvan kulmissa.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa napsauttamalla [Reset/
Palauta]-painiketta.
2
Valitse toinen kuva [Open/Avaa]-ikkunassa ja
napsauta [Open/Avaa]-painiketta.
 Aiempi peittokuva vaihtuu valituksi kuvaksi.
Lisätietoja
Hakemisto
60
Peittokuvan piilottaminen
Peittokuvana näytettävä kuva (peittokuva) voidaan piilottaa.
1
Poista valintamerkki [Show overlay image/Näytä
peittokuva] -valintaruudusta.
 Peittokuva piilotetaan.
Johdanto
Ruudukon näyttäminen
Voit näyttää ruudukon [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa samaan tapaan kuin kameran Kuvaus näytöllä
-toiminnossa ja tarkistaa kameran vaaka-/pystyviivojen kohdistuksen.
[Compose/Sommittelu]-välilehti ja lisää
1 Valitse
vaalintamerkki [Grid/Ruudukko]-kohdan [Show grid/
Näytä ruudukko] -valintaruutuun.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kun lisäät valintamerkin [Show overlay image/Näytä peittokuva]
-valintaruutuun, peittokuva tulee uudelleen näkyviin.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa näkyy ruudukko.
61
2
Valitse ruudukon näyttötapa [Grid/Ruudukko]luetteloruudusta.
Johdanto
Suuntaviivojen näyttäminen
Voit näyttää suuntaviivat [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa ja sommitella kuvan niiden avulla.
[Compose/Sommittelu]-välilehti ja lisää
1 Valitse
valintamerkki [Guides/Suuntaviivat]-kohdan
[Show Guides/Näytä suuntaviivat] -valintaruutuun.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
 Valitsemalla [Customize grid/Mukauta ruudukkoa] voit määrittää
seuraavat asetukset:
• ruudukon lohkojen määrä pysty- ja vaakasuunnassa (2–90)
• ruudukon viivojen leveys (1–10)
• ruudukon väri
• vinoviivojen näyttö/piilotus.
3
Etäkuvaus
Asetukset
Tarkista vaaka- ja pystyviivojen kohdistus
liikuttamalla kameraa.
 Voit piilottaa ruudukon poistamalla valintamerkin [Show grid/
Näytä ruudukko] -valintaruudusta.
Lisätietoja
Hakemisto
 Suuntaviivat tulevat näkyviin Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa.
 Suuntaviivoja ei voi näyttää suurennetussa näkymässä.
62
 Napsauttamalla [Detailed settings/Tarkat asetukset] -painiketta
voit määrittää seuraavat ohjausviivojen asetukset avautuvassa
valintaikkunassa.
• [Color/Väri]: Napsauta [Choose/Valitse]-painiketta ja valitse
viivojen väri avautuvassa valintaikkunassa.
• [Width/Leveys]: Valitse arvo väliltä 1–10 ohjausviivojen
leveydeksi.
• [Display aspect ratio while moving guides/Näytä kuvasuhde,
kun ohjausviivoja siirretään] -valintaruutu: Merkitse tämä
vaihtoehto, jos haluat näyttää ohjausviivojen muodostaman
laatikon kuvasuhteen, kun siirrät viivoja.
• [Target ratio/Tavoitesuhde]: Jos yllä oleva valintaruutu on
merkitty ja vaihdat suhteen kohdassa [Target ratio/
Tavoitesuhde], keskellä oleva ohjausviivojen muodostama
laatikko näytetään muutetulla suhteella.
[OK]-painikkeen napsauttaminen viimeistelee asetuksen ja sulkee
valintaikkunan.
2
Vedä suuntaviivat haluamaasi kohtaan näytössä.
 Voit vetää pysty- ja vaakaviivojen risteyskohtia ja muuttaa
keskellä olevan ohjausviivojen muodostaman laatikon kokoa
muuttamatta kuvasuhdetta.
 Voit vetää hiiren kakkospainikkeella tai pitää <Shift>-näppäintä
alhaalla ja vetää hiiren ykköspainikkeella, kun haluat liikuttaa
keskellä olevaa ohjausviivojen muodostamaa laatikkoa säilyttäen
saman kuvasuhteen ja koon.
 Voit siirtää suuntaviivoja myös kirjoittamalla kohdissa [Horizontal
(0.0 - 100.0)/Vaaka (0,0–100,0)] ja [Vertical (0.0 - 100.0)/Pysty
(0,0–100,0)] oleviin ruutuihin [1:] ja [2:] arvot väliltä 0,0–100,0.
 Jos [Display aspect ratio while moving guides/Näytä kuvasuhde,
kun ohjausviivoja siirretään] -valintaruutu on merkitty
valintaikkunassa, joka avautuu, kun [Detailed settings/Tarkat
asetukset] -painiketta napsautetaan, kuvasuhde ja suunta
tavoitesuhdetta kohti näytetään, kun ohjausviivoja siirretään.
3 Siirrä kamera paikalleen.
 Voit piilottaa suuntaviivat poistamalla valintamerkin kohdasta
[Show Guides/Näytä suuntausviivat].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Vedä
63
Moottoroidun zoomin käyttäminen
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Kun objektiivi, jossa on moottoroidun zoomin sovitin PZ-E1,
liitetään tuettuun kameraan, voit käyttää moottoroitua zoomia [Remote
Live View window/Etäkuvaus näytöllä] -ikkunassa.
1
Valitse [Live View/Kuvaus näytöllä] -välilehti ja
napsauta [PZ]-painiketta.
Johdanto
Käytä moottoroitua zoomia.
3 Muuttuva nopeus -tila
Sisällys
Zoomausvipu
Nopeudensäätövipu
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
 [Power Zoom Control/Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkuna
aukeaa.
tila [Variable speed/Muuttuva nopeus]- tai
2 Valitse
[Constant speed/Kiinteä nopeus] -välilehdessä.
Muuttuva nopeus -tila
Kiinteä nopeus -tila
Muuttuva nopeus -tila: Zoomaus muuttuvalla nopeudella.
Kiinteä nopeus -tila: Zoomaus kiinteällä nopeudella.
Zoomaus:
Zoomaa laajakulman suuntaan siirtämällä vipua [W]-merkin
suuntaan.
Zoomaa telekuvauksen suuntaan siirtämällä vipua [T]-merkin
suuntaan.
Zoomausnopeuden muuttaminen:
Voit muuttaa nopeutta nopeudensäätövivulla.
Kun se on [SLOW]-asennossa, zoomaus on hidasta, mikä sopii
videokuvaukseen.
[FAST]-asetuksella zoomaus on nopeampaa kuin [SLOW]asetuksella.
Zoomausnopeuden muuttaminen kuvauksen aikana:
Voit säätää zoomausnopeutta zoomausvivulla sen mukaan,
paljonko liikutat sitä. Vivun siirtäminen hieman vasemmalle tai
oikealle zoomaa hitaasti. Mitä enemmän siirrät vipua oikealle tai
vasemmalle, sitä nopeammaksi zoomaus muuttuu.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Muuttuva nopeus -tila on oletusarvo.
64
Johdanto
Kiinteä nopeus -tila
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Nopeudensäätövipu
Kameran
asetukset
Zoomaus:
Zoomaa laajakulmaan napsauttamalla [W]-painiketta.
Zoomaa teleasentoon napsauttamalla [T]-painiketta.
Etäkuvaus
Zoomausnopeuden muuttaminen:
Voit muuttaa nopeutta nopeudensäätövivulla.
Kun se on [SLOW]-asennossa, zoomaus on hidasta, mikä sopii
videokuvaukseen.
[FAST]-asetuksella zoomaus on nopeampaa kuin [SLOW]asetuksella.
Asetukset
Zoomausnopeuden hienosäätö:
Voit hienosäätää nopeuden yhdelle 15 tasosta [FAST]- tai
[SLOW]-nopeudelle [Speed level/Nopeustaso] -luettelon avulla.
Lisätietoja
 Jos zoomaus pysähtyy, tarkista [Power Zoom Control/
Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkunan ilmoitus.
 On suositeltavaa kuvata muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen
aikana saattaa aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivien
äänien tallentumisen videolle tai kuva saattaa olla epäterävä.
 Muita moottoroidun zoomin sovittimen varotoimia koskevia tietoja
löytyy moottoroidun zoomin sovittimen käyttöoppaasta.
Jos hiiren kursori on Kiinteä nopeus -tilaa käytettäessä [Power
Zoom Control/Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkunassa tai [Remote
Live View/Etäkuvaus näytöllä] -ikkunassa, paina näppäimistöltä
<W>, jos haluat zoomata laajakulmaan, tai <T>, jos haluat zoomata
teleasentoon.
Hakemisto
65
Kuvaaminen kameralla
Vaikka etäkuvaus olisi määritetty, voit silti kuvata kameralla – aivan
samoin kuin kuvatessasi pelkästään kameralla. Ja koska otokset
tallennetaan tietokoneen kiintolevylle, voit ottaa suuria kuvamääriä
huolehtimatta muistikortin riittävyydestä.
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Ota kuva painamalla kameran laukaisinta.
Johdanto
Sisällys
(s. 37)
 Otetut kuvat siirretään tietokoneeseen, DPP käynnistyy
automaattisesti ja kuvat tulevat näyttöön.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
66
Videoiden kuvaaminen
Voit ohjata kameraa EU:sta ja kuvata videoita tietokoneen näytöllä.
Huomaa, että videoita ei voi kuvata, jos kamerassa ei ole muistikorttia.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
1
Kun asetat videon tallennuskoon, valitse [Live View/Movie func. set./
Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.] ja näytä [Live View/Movie func.
set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.] -ikkuna ennen asettamista.
Sisällys
250D
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
 Malleissa 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II
aseta kuvaus näytöllä- /
6D
7D Mk II
80D
videokuvauskytkin asentoon <
>.
2 Napsauta [
Johdanto
Kameran
asetukset
]-painiketta.
Etäkuvaus
Asetukset
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
5DS/5DS R
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
RP
R
 Malleissa 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
6D Mk II
6D
7D Mk II
800D
250D
200D
90D
750D
80D
77D
M6 Mk II
M50
760D
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5D Mk III
RP
90D
6D Mk II
77D
6D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
R
Lisätietoja
Hakemisto
voit
määrittää äänen tallennustason tarpeen mukaan.
Lisätietoja äänen tallennusasetuksista on kohdassa "Äänen
tallennusasetus" (s. 55).
 Kameraa ei voi käyttää, kun [
]-painiketta on napsautettu.
Jotta voit käyttää kameraa, paina [
]-painiketta uudelleen
tai sulje [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna].
 Videoiden etäkuvaus näytöllä ei onnistu, jos EU on liitetty
langattomasti malleihin 6D(WG) 6D(W) .
Valitse
Napsauta
Valitse
Napsauta
67
Johdanto
2000D
1300D
4000D
• IPB (Kevyt)/Kevyt (IPB) / Kevyt
1D X Mk II 5D Mk IV
90D
7D Mk II
800D
250D
R
RP
6D Mk II
80D
77D
760D
200D
750D
M6 Mk II :
Valittavissa, kun videon tallennusmuoto on [MP4]. Video
tallennetaan IPB (Normaali) -asetusta pienemmällä
bittinopeudella, jolloin tiedoston koko on pienempi ja se
on yhteensopiva useampien toistojärjestelmien kanssa.
Saatavilla olevista kolmesta vaihtoehdosta tällä
menetelmällä saadaan tallennettua pisin mahdollinen
videokuvausaika tietyn kokoiselle kortille.
Valitse
Napsauta
 Valittavissa olevat videoiden tallennuskoot määräytyvät kameran mukaan.
 Seuraavat videon pakkausmuodot ovat valittavissa malleissa
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
R
RP
760D
6D Mk II
800D
.
• ALL-I (vain I) / ALL-I (Editointi) / Editointi (ALL-I) 1D X Mk II
5DS/5DS R
:
Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten.
Tiedostokoko on suurempi kuin IPB-pakkauksessa,
mutta videot soveltuvat paremmin muokattaviksi.
• IPB / IPB (normaali) / Normaali (IPB) / Normaali:
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia kerralla tallennusta
varten. Tiedostokoko on pienempi kuin ALL-Ipakkauksessa, joten voit kuvata pidempään.
5D Mk IV 5D Mk III
R
6D
7D Mk II
80D
 1D X Mk II 5D Mk IV
•MJPG / Motion JPEG: Motion JPEG -muotoa käytetään videon
pakkaamiseen tallennusta varten. Kuvien välillä
ei tehdä pakkaamista, vaan kukin kuva pakataan
erikseen ja tallennetaan. Siksi pakkaussuhde on
pieni. Lisäksi koska kuvan koko on suuri 4Klaadulla, tiedostosta tulee suuri.
80D
 Mallissa 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
voi valita videon
tallennusmuodon.
• MOV: Video tallennetaan MOV-muodossa (tiedoston tunniste "MOV").
Tämä on kätevää, kun videoita muokataan tietokoneessa.
• MP4: Video tallennetaan MP4-muodossa (tiedoston tunniste
"MP4"). Tämä tiedostomuoto on yhteensopiva useampien
toistojärjestelmien kanssa kuin MOV-tiedostomuoto.
 Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä mallissa 80D
760D
77D
800D
250D
200D , kun
videokuvauksen digitaalizoom on asetettu.
• Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -näyttö
• Tarkentaminen automaattitarkennuksella
• Stillkuvaus
90D
80D
77D
800D
250D
200D
•
Moottoroidun zoomin käyttäminen
 Videokollaaseja ei voi kuvata EU-ohjelmistolla malleilla 6D Mk II
6D
200D
90D
750D
80D
M6 Mk II
77D
M50
760D
800D
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
250D
.
68
Johdanto
.
3 Säädä tarkennusta
4 Aloita kuvaaminen painamalla [
(s. 46, s. 48)
]-painiketta.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan
vasemmassa alareunassa näkyy kuvake [
] ja tallennusaika.
Tallennusaika
 Paina kuvauksen lopuksi uudelleen [
]-painiketta.
 Kun [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
sulkeutuu, seuraava ikkuna avautuu, jos joitakin videotiedostoja
on vielä ladattavina tietokoneeseen.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
R
 Kun
on liitetty ja Canon Log gamma (8-bittinen) on
asetettu kamerassa, Canon Log gamma -asetuskuvake ja [
]
(katseluapu) -painike näkyvät Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa (s. 101, s. 102).
Canon Log gamma on videotoiminto, jonka avulla kuvaan
saadaan laaja dynaaminen alue. Kun toiminto on käytössä,
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan
kuvan kontrasti on heikko ja kuva on tummempi kuin kuvaasetusta käytettäessä.
Jos napsautat [
] (katseluapu) -painiketta, videokuva näkyy
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
-ikkunassa selkeämmin. Tämä helpottaa kuvakulman ja
yksityiskohtien tarkastamista.
Huomaa, että [
] (katseluapu) -painikkeen painaminen ei
vaikuta muistikortille tallentuvaan videoon. (Video tallennetaan
Canon Log gamma -muodossa.)
 Kun napsautat [Download/Lataa]-painiketta, videotiedostojen
nimet näkyvät luettelona.
Lisätietoja
Hakemisto
69
Johdanto
1D X
1D C
1 Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
[Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/
2 Valitse
videotoim. aset.].
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]
-ikkuna avautuu.
Kun olet määrittänyt [Destination Folder/Kohdekansio]- ja [File
Name/Tiedostonimi] -kohdat, napsauta ikkunassa näkyvää
[Download/Lataa]-painiketta, niin videotiedostot ladataan
kameran muistikortilta tietokoneelle.
Sellaisia videotiedostoja ei ladata, joiden tiedostonimestä on
poistettu valintamerkki. Kun myöhemmin lataat videotiedostoja
kameran muistikortilta tietokoneeseen, noudata tämän
käyttöoppaan ohjeita sivuilla s. 11–s. 15.
[LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus]
3 Valitse
-asetukseksi [Movies/Videot] ja valitse videon
tallennuskoko luettelosta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
70
Johdanto
 Seuraavat videon pakkausmuodot ovat valittavissa malleissa
1D X
1D C .
• ALL-I (vain I): Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten.
Tiedostokoko on suurempi kuin IPB-pakkauksessa,
mutta videot soveltuvat paremmin muokattaviksi.
• IPB:
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia kerralla
tallennusta varten. Tiedostokoko on pienempi kuin
ALL-I-pakkauksessa, joten voit kuvata pidempään.

4 Napsauta [OK]-painiketta.
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]
-ikkuna sulkeutuu.
5 Valitse [Live View shoot./Kuvaus näytöllä].
1D C
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
• MJPG:
4K (4 096 x 2 160 pikseliä) -tilassa videon
pakkaamiseen käytetään Motion JPEG -tekniikkaa.
Jokainen kuva pakataan erikseen ja tallennetaan
ilman pakkausta kuvien välissä. Pakkaussuhde
on tällöin pieni. Koska kuvan koko on suuri, myös
tiedostokoko on suuri.
 Kun 1D C on liitetty ja Canon Log gamma on asetettu
kamerassa, Canon Log gamma -asetuskuvake ja [
]
(katseluapu) -painike näkyvät Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa (s. 101, s. 102).
Canon Log gamma on videotoiminto, jonka avulla kuvaan
saadaan laaja dynaaminen alue. Kun toiminto on käytössä,
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan
kuvan kontrasti on heikko ja kuva on tummempi kuin kuva-asetusta
käytettäessä.
Jos napsautat [
] (katseluapu) -painiketta, videokuva näkyy
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa
selkeämmin. Tämä helpottaa esimerkiksi kuvakulman ja
yksityiskohtien tarkastamista. Huomaa, että [
] (katseluapu)
-painikkeen painaminen ei vaikuta muistikortille tallentuvaan
videoon. (Video tallennetaan Canon Log gamma -muodossa.)
Sisällys
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
1D C voit määrittää äänen tallennustason
 Malleissa 1D X
tarpeen mukaan.
Lisätietoja äänen tallennusasetuksista on kohdassa "Äänen
tallennusasetus" (s. 55).
.
6 Säädä tarkennusta
7 Aloita kuvaaminen painamalla [
(s. 46, s. 48)
]-painiketta.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan
vasemmassa alareunassa näkyy kuvake [
] ja tallennusaika.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Tallennusaika
 Paina kuvauksen lopuksi uudelleen [
]-painiketta.
 Kun [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
sulkeutuu, seuraava ikkuna avautuu, jos joitakin videotiedostoja
on vielä ladattavina tietokoneeseen.
71
Johdanto
 Kun napsautat [Download/Lataa]-painiketta, videotiedostojen
nimet näkyvät luettelona.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Kun olet määrittänyt [Destination Folder/Kohdekansio]- ja
[File Name/Tiedostonimi] -kohdat, napsauta ikkunassa näkyvää
[Download/Lataa]-painiketta, niin videotiedostot ladataan
kameran muistikortilta tietokoneelle.
Sellaisia videotiedostoja ei ladata, joiden tiedostonimestä on
poistettu valintamerkki. Kun myöhemmin lataat videotiedostoja
kameran muistikortilta tietokoneeseen, noudata tämän
käyttöoppaan ohjeita sivuilla s. 11–s. 15.
Lisätietoja
Hakemisto
72
Itselaukaisu
Kameran itselaukaisun voi määrittää joko viiveajan tai kuvamäärän
perusteella.
Johdanto
Etäkuvaus ajastetuin välein
Kuvia voi ottaa automaattisesti määrittämällä kuvien välisen ajan ja
kuvien määrän.
Itselaukaisu
Voit ottaa kuvan automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut
loppuun.
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Napsauta [ ]-painiketta.
(s. 38)
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintaikkuna.
3 Määritä viive ja napsauta [Start/Käynnistä]-painiketta.
 Arvoksi voi määrittää 0 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
 Kamera ottaa kuvan, kun määritetty aika on kulunut loppuun.
Muut EOS -kamerat kuin 5D Mk IV
RP
6D Mk II
Avaa kuvausikkuna (s. 38).
1
2 Napsauta [
]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintaikkuna.
Valitse [Remote Interval timer shooting/Etäkuvaus
ajastetuin välein] -valintaruutu.
3
4 Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
 Arvoksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
 Ajastettujen kuvien vähimmäismäärä on kaksi. Ajastettujen
kuvien enimmäiskuvamäärä määräytyy tietokoneen kiintolevyn
vapaan tilan mukaan.
5 Napsauta [Start/Käynnistä]-painiketta.
 Kuvat otetaan määritetyin välein ja niitä otetaan määritetty
määrä.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Joissakin tietokoneissa liian lyhyt kuvien välinen aika voi aiheuttaa
sen, että tietokone ei ehdi siirtää ja tallentaa kuvia. Tällöin kuvia ei
ehkä voi ottaa määritetyllä välillä. Jos näin käy, määritä kuville
pidempi väli ja aloita kuvaaminen uudelleen.
Kuvaustilaa ei voi muuttaa, kun [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -valintaikkuna on näkyvissä.
Avaa [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset] -valintaikkuna
vasta, kun olet määrittänyt kuvaustilan.
73
5D Mk IV
RP
6D Mk II
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Napsauta [ ]-painiketta.
3 Valitse tila.
(s. 38)
 [Interval timer shooting/Ajastinkuvaus] -valintaikkuna aukeaa.
 Valitse seuraavasta kahdesta tilasta.
[Camera function/Kameratoiminto] -tila:
Tämä tila käyttää kameran ajastinkuvaustoimintoa. Voit ottaa
kuvia täsmällisin väliajoin. Myös lyhyin väliajoin kuvaamista
tuetaan. Voit myös käyttää kameraa ajastinkuvauksen aikana.
[Computer control/Tietokoneohjaus] -tila:
Ajastinkuvaus suoritetaan tietokonetta käyttäen.
Myös aikavalotusta tuetaan.
 Napsauta [Camera function/Kameratoiminto]- tai
[Computer control/Tietokoneohjaus] -painiketta.
 Valitun asetuksen valintaikkuna avautuu.
4
Määritä asetukset.
 [Camera function/Kameratoiminto] -tila:
Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
• Arvoksi voi määrittää 1 sekuntia–99 tuntia 59 minuuttia
59 sekuntia yhden sekunnin välein.
• Määritä kuvien määrä väliltä 01–99. Jos asetat 00, kuvien
määrällä ei ole rajaa ja kuvaus jatkuu, kunnes ajastin pysähtyy.
 [Computer control/Tietokoneohjaus] -tila:
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
1) Valitse [Remote Interval timer shooting/Etäkuvaus ajastetuin
välein] -valintaruutu.
2) Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
• Kuvausväliksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia
59 sekuntia yhden sekunnin välein.
• Kuvien vähimmäismäärä on kaksi. Otettavien kuvien
enimmäismäärä määräytyy tietokoneen kiintolevyn vapaan
tilan mukaan.
5 Napsauta [Start/Aloita]-painiketta.
 Kuvat otetaan määritetyin välein ja niitä otetaan määritetty
määrä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 [Computer control/Tietokoneohjaus] -tilassa joissakin
tietokoneissa liian lyhyt kuvien välinen aika voi aiheuttaa sen,
että tietokone ei ehdi siirtää ja tallentaa kuvia. Tällöin kuvia ei
ehkä voi ottaa määritetyllä välillä. Jos näin käy, määritä kuville
pidempi väli ja aloita kuvaaminen uudelleen.
 [Camera function/Kameratoiminto] -tilan käyttämiseen liittyviä
varoituksia on ajastinkuvausta koskevassa kuvauksessa
kameran käyttöoppaassa.
 Kuvaustilaa ei voi muuttaa, kun [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -valintaikkuna on näkyvissä.
Aseta kuvaustila ennen [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -ikkunan avaamista.
 Meneillään olevan ajastinkuvauksen lopettaminen:
[Camera function/Kameratoiminto] -tilassa napsauta [Interval timer/
Ajastin] -valintaikkunan [Stop/Lopeta]-painiketta.
[Computer control/Tietokoneohjaus] -tilassa napsauta [Timer
shooting settings/Itselaukaisuasetukset] -valintaikkunan [Cancel/
Peruuta]-painiketta.
Lisätietoja
Hakemisto
74
Etäkuvaus aikavalotuksella
Etäkuvaus aikavalotuksella
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Napsauta kuvaustilakuvaketta ja valitse [BULB/Aikavalotus].
3
Valitse haluamasi aukko.
(s. 38)
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Määritä seuraavat asetukset muille kameramalleille kuin
1D X Mk II
1D X
1D C
R
.
• Jos kameran valintakiekossa on < B > (aikavalotus), valitse < B >.
• Jos kameran valintakiekossa ei ole kohtaa < B > (aikavalotus),
käännä valintakiekko asentoon < M > (käsisäätöinen) ja valitse
[BULB/Aikavalotus] kuvausikkunassa tai määritä kameran
valotusajaksi [BULB/Aikavalotus].
4
Napsauta [
]-painiketta.
5
Anna valotusaika ja napsauta [Start/Käynnistä]painiketta.
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintaikkuna.
 Arvoksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
Voit aloittaa/lopettaa etäkuvauksen aikavalotuksella määrittämättä
valotusaikaa napsauttamalla [
]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
75
3
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
Määritä asetukset.
 Valitse [Enable/Päällä].
 Määritä valotusaika. Ajaksi voi määrittää 00:00:00–99:59:59.
Johdanto
Sisällys
M6 Mk II
Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen. Aikavalotuksen
ajastimen ansiosta laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna
aikavalotuksen aikana. Tämä vähentää kameran tärähtelyä.
Aikavalotuksen ajastin voidaan asettaa vain <B> (aikavalotus)
-kuvaustilassa. Sitä ei voi asettaa missään muussa kuvaustilassa.
Kameran
asetukset
Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
1
[Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta
2 Valitse
[Bulb timer settings/Aikavalotuksen ajastimen
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
asetukset].
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Etäkuvaus
 Jos valitset [Disable/Pois], aikavalotuksen ajastin on poissa
käytöstä seuraavan aikavalotuskuvauksen aikana.
 Jos valotusajaksi valitaan 00:00:00, aikavalotuksen ajastimen
asetukseksi valitaan [Disable/Pois]
4 Napsauta [OK]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Bulb timer settings/Aikavalotuksen ajastimen asetukset] tulee
näyttöön.
 Aikavalotuksen ajastin on asetettu kameraan ja [Bulb timer
settings/Aikavalotuksen ajastimen asetukset] -ikkuna sulkeutuu.
76
Salamakuvaus
Voit salamakuvausta varten määrittää EU:ssa kameran
salamatoiminnon sekä EX-sarjan Speedlite-salaman (lisävaruste),
joka on yhteensopiva salamakuvausasetuksen kanssa.
Lisätietoja asetuksista on EX-sarjan Speedlite-salaman ja kameran
käyttöoppaissa.
1 Valmistele kamera ja salama.
2 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
3 Valitse [Remote Shooting/Etäkuvaus].
4
Napsauta [
]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Jos käytät ulkoista salamaa, kiinnitä se kameraan.
(s. 7).
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kuvausikkuna avautuu.
 [Flash Control Menu/Salamaohjausvalikko] avautuu.
77
Johdanto
5 Valitse [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset].
Flash control menu (Salamaohjausvalikko)
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkuna avautuu.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D 1300D valitsemalla [Raise
 Voit käyttää sisäistä salamaa malleissa 7D Mk II
built-in flash/Nosta sisäinen salama].
760D
800D
750D voit ottaa käyttöön sisäisen salaman langattoman toiminnon valitsemalla [Flash control menu/
 Malleissa 77D
Salamaohjaus-valikko] -valikosta [Built-in flash/Sisäinen salama] ja valitsemalla sitten [EasyWireless/Yks.langaton] tai [CustWireless/Muk.langaton].
Voit poistaa langattomat toiminnot käytöstä valitsemalla [NormalFiring/Normaali].
6
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Määritä asetukset.
Flash function settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkuna
Näkyviin tuleva ikkuna vaihtelee liitetyn kameran ja salaman mukaan.
Lisätietoja
Tarkista, että tämä on valittu valintamerkillä
Napsauta asetuksia ja valitse asetukset avautuvasta valikosta*
Hakemisto
[Wireless func./Langaton toiminto] -painike
Ota langaton toiminto käyttöön, napsauta asetuksia ja valitse asetukset
avautuvasta valikosta*
*Voit valita asetusikkunan kohteiden asetukset myös käyttämällä hiiren rullaa.
78
Johdanto
7 Ota kuva napsauttamalla [
]-painiketta.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Jos [Flash control/Salamaohjaus] -valikko avataan kameran
LCD-näyttöön, EU:n [Flash function settings/Salamatoimintojen
asetukset] -ikkuna sulkeutuu automaattisesti.
 Voit käyttää muotoilusalamaa napsauttamalla [Modeling flash/
Muotoilusalama] -painiketta. Käytä muotoilusalamaa enintään
10 kertaa peräkkäin. (Lisätietoja on salaman mukana
toimitetussa kyttöoppaassa.)
 [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa
näytetyt tiedot voi päivittää napsauttamalla [
]-painiketta,
jolloin ikkuna päivittyy nykyisillä salama-asetuksilla. (Koska
salamayksiköllä tehdyt muutokset eivät näy [Flash function
settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa, voit
napsauttaa [
]-painiketta ja päivittää [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunan nykyisiä salamaasetuksia vastaavaksi.)
 Voit nimetä ja tallentaa salama-asetuksen erillisenä tiedostona
napsauttamalla [Save/Tallenna]-painiketta. Voit myös ladata
tiedoston EU:hun [Load/Lataa]-painikkeella ja käyttää sitä
muussa kuvauksessa.
 Voit käyttää salamakuvausta ja etäkuvausta näytöllä (s. 37)
yhdessä.
Muotoilusalamaa ei voi kuitenkaan käyttää etäkuvauksessa
näytöllä.
 Asetukset, jotka voi määrittää [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa, vaihtelevat salaman
ja kameramallin mukaan.
 Otettu kuva siirretään tietokoneeseen ja se näkyy [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunassa. DPP-ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti.
 Kun kuvausikkunan automaatti-/manuaalitarkennuksen
valintapainike on tilassa [AF/Automaattitarkennus] ja osoitin
viedään [
]-painikkeen kohdalle, automaattitarkennus/
automaattivalotus suoritetaan (s. 98).
 Voit tarkistaa otetun kuvan nopeasti [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkunassa ennen DPP-ohjelmiston käynnistymistä. [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi myös muuttaa.
 Voit näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
napsauttamalla kuvausikkunan [Other Functions/Muut toiminnot]
-painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta
[Quick Preview/Pikakatselu].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos haluat nähdä luettelon [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunan toiminnoista, katso
s. 100.
 Voit ottaa kuvan myös käyttämällä näppäimistön <välinäppäin>näppäintä.
79
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen Etäkuvaus näytöllä -toimintoa
1D X Mk II
1D C
5D Mk IV 7D Mk II
Voit käynnistää Picture Style Editor -ohjelman (ohjelmisto kuva-asetusten
luomista varten) (tästä eteenpäin PSE) EU:sta ja linkittää sen EU:n Etäkuvaus
näytöllä -toimintoon. Linkittämällä PSE:n EU:n Etäkuvaus näytöllä -toimintoon
voit muokata kuva-asetuksia ja samalla katsoa muokkaustuloksia reaaliajassa,
joten voit säätää kuvanlaatua tehokkaammin muokkauksen aikana. Tämä
toiminnon kanssa yhteensopivat PSE-versiot ovat versio 1.16.20 ja uudemmat.
vaiheiden 1–3 toimet kohdasta "Etäkuvaus
1 Tee
näytöllä"
.
[Other Functions/Muut toiminnot] ja sitten
2 Valitse
[Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta].
(s. 37)
[Register/Rekisteröi]-painiketta [Edit
4 Napsauta
Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta] -ikkunassa.
 [Register Picture Style/Rekisteröi kuva-asetus] -valintaikkuna
tulee esiin.
ja syötä tarvittavat tiedot ja napsauta sitten
5 Valitse
[Register/Rekisteröi]-painiketta.
 Kun olet valinnut [User Def./Oma asetus], syötä tiedot kohtiin
[Caption/Selite] ja [Copyright/Tekijänoikeus].
([Caption/Selite]-tiedon syöttäminen on olennaista.)
 Muokattu kuva-asetus rekisteröidään kameraan, kun napsautat
[Register/Rekisteröi]-painiketta.
 PSE käynnistyy ja [Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta]
-ikkuna (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna kuva-asetusten muokkausta
varten) aukeaa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
3 Muokkaa kuva-asetusta PSE:n avulla.
Asetukset
 Lisätietoja kuva-asetusten muokkaamisesta PSE:n avulla on
"Picture Style Editor -käyttöoppaassa" (PDF-tiedosto).
Et voi napsauttaa PSE:n [
]-painiketta ja määrittää värejä,
joita haluat säätää EU:n Etäkuvaus näytöllä -kuvassa.
 Kuva-asetusten PSE:ssä muokkaamisen tulokset näytetään
reaaliajassa [Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta]
-ikkunassa. Näin voit muokata kuva-asetusta samalla, kun
katsot tuloksia.
 Tämän toiminnon käyttämisen aikana EU:n kuvausikkuna ja
kaikki kameran toiminnot ovat pois käytöstä.
Kun muokkaus on valmis, on suositeltavaa tallentaa muokatut
tiedot tietokoneeseen kuva-asetustiedostona ennen siirtymistä
vaiheeseen 4. Kameraan rekisteröityjä kuva-asetuksia ei voi tuoda
ja tallentaa tietokoneeseen kuva-asetustiedostoina. Lisätietoja
kuva-asetusten tallentamisesta on "Picture Style Editor
-käyttöoppaassa" (PDF-tiedosto).
Johdanto
Lisätietoja
Hakemisto
Kun lopetat tämän toiminnon ja käynnistät sen uudelleen, esiin
tulee ilmoitus [Continue editing from last time?/Jatketaanko
muokkausta viime kerrasta?]. Valitse [Yes/Kyllä], kun haluat jatkaa
viimeisimmän kuva-asetuksen muokkausta.
80
Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
Johdanto
Register Background Music (Tallenna taustamusiikki) -ikkuna
M6 Mk II
Sisällys
Voit tallentaa tietokoneeseen tallennettuja WAV-muotoisia
musiikkitiedostoja kameran muistikortille taustamusiikiksi. Tallennettua
taustamusiikkia voi toistaa samanaikaisesti kamerassa toistettavan
videokollaasialbumin tai kuvaesityksen kanssa.
Kuvien
lataaminen
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
Kameran
asetukset
 Camera settings (Kamera-asetukset) -ikkuna tulee näyttöön.
[Register Background Music/Tallenna
2 Valitse
taustamusiikki].
[Background music to register/
3 Muokkaa
Tallennettava taustamusiikki] -kohtaa.
Uusien musiikkitiedostojen lisääminen
 Valitse [Add/Lisää], valitse avautuvasta [Open/Avaa]-valintaikkunasta
musiikkitiedosto ja napsauta [Open/Avaa]-painiketta.
1
2
3
4
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Register Background Music/Tallenna taustamusiikki] -ikkuna
tulee näkyviin.
 Kun [EOS Sample Music] -kansio asennetaan tietokoneeseen,
[Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohtaan tulee näytekappale EOS Sample Music
-musiikkinäytteeksi.
 Taustamusiikkia ei voi tallentaa, kun kamera on
videokuvaustilassa.
 Musiikkitiedosto lisätään [Background music to register/
Tallennettava taustamusiikki] -kohtaan.
 Voit myös vetää ja pudottaa tietokoneeseen tallennetun musiikkitiedoston
[Background music to register/Tallennettava taustamusiikki] -kohtaan.
 Musiikkia voi lisätä vain yhden kappaleen kerrallaan.
 Enintään 20 kappaletta voi lisätä ja kappaleen enimmäispituus
on 29 minuuttia 59 sekuntia.
81
Musiikkitiedostojen toistojärjestyksen muuttaminen
 Valitse [Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohdasta musiikkitiedosto ja valitse [
] tai [
].
Musiikkitiedostojen nimen muokkaaminen
 Valitse [Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohdassa musiikkitiedosto, valitse [Edit Track Name/Muokkaa kappaleen
nimeä] ja kirjoita kappaleen nimi. Sen enimmäispituus on 25 merkkiä
(yksibittinen). Valitse sitten [OK].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Musiikkitiedostojen järjestys muuttuu.
 Voit muuttaa järjestystä myös vetämällä ja pudottamalla
musiikkitiedostoja eri paikkaan [Background music to register/
Tallennettava taustamusiikki] -kohdassa.
Musiikkitiedostojen poistaminen
 Valitse [Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohdassa musiikkitiedosto ja valitse [Remove/Poista].
 Musiikkitiedoston nimi muuttuu.
 Voit myös näyttää [Edit track Name/Muokkaa kappaleen nimeä]
-valintaikkunan kaksoisnapsauttamalla musiikkitiedostoa [Background
music to register/Tallennettava taustamusiikki] -kohdassa.
Musiikkitiedostojen toistaminen
 Valitse [Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohdasta musiikkitiedosto ja napsauta [Play/Toista]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Musiikkitiedosto poistetaan [Background music to register/
Tallennettava taustamusiikki] -kohdasta.
 Musiikkitiedosto toistetaan.
82
EOS Sample Music -musiikkinäytteiden lisääminen
 Napsauta [EOS Sample Music] -painiketta.
5
Napsauta [Close/Sulje]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Tietokoneessa olevat EOS Sample Music -musiikkinäytteet
lisätään [Background music to register/Tallennettava
taustamusiikki] -kohtaan.
 Toimintoa ei voi tehdä, jos tietokoneeseen ei ole asennettu EOS
Sample Music -musiikkinäytteitä.
 [Register Background Music/Tallenna taustamusiikki] -ikkuna
sulkeutuu.
4 Valitse [Register/Tallenna].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Tällä toiminnolla kopioitua musiikkia ei saa käyttää ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa, paitsi jos laissa annetaan erikseen
lupa esimerkiksi materiaalin yksityiseen käyttöön.
Hakemisto
 [Background music to register/Tallennettava taustamusiikki]
-kohdan musiikkitiedostot tallennetaan (kopioidaan) kameran
muistikortille.
 Kameran muistikortille jo tallennetut musiikkitiedostot korvataan
tallennettavilla musiikkitiedostoilla.
 Kameraan ei voi tallentaa musiikkitiedostoja yksi kerrallaan.
Kameran muistikortille voi tallentaa seuraavat vaatimukset täyttäviä
musiikkitiedostoja.
Tiedostomuoto
Musiikkitiedostojen vienti: WAVE
(.wav, .wave) -tiedostot (lineaarinen PCM)
Tiedoston
enimmäiskesto
Enintään 29 min 59 s yhtä tiedostoa
kohden
Tiedostojen
enimmäismäärä
Enintään 20 tiedostoa
Kanavat
2 kanavaa
83
Web-palveluiden määrittäminen
5D Mk IV(WG)
800D
6D Mk II
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
80D(W)
77D
760D(W)
1300D(W) 4000D
Tässä kuvataan, miten web-palveluita voi tallentaa kameraan.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa voit esitellä kuvaamiasi kuvia
verkkoalbumien avulla ja käyttää monia erilaisia palveluita.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun kautta voit myös lähettää kuvia
langattomasti kamerastasi muihin web-palveluihin, kuten Facebookiin,
Twitteriin, YouTubeen, Flickriin ja sähköpostiin.
Ennen web-palveluiden tallentamista kameraan siirry tietokoneella
oman alueesi CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustoon Canonin
verkkosivuston (www.canon.com/cig) kautta ja rekisteröidy jäseneksi
näytön ohjeiden mukaan.
Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi muita
web-palveluita, jatka rekisteröitymällä kyseisiin palveluihin.
Katso lisätietoja kunkin web-palvelun verkkosivustosta.
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ja muiden web-palveluiden
asetusten määrittämiseen tarvitaan tietokone.
 Lisätietoja maista ja alueista, joilla CANON iMAGE GATEWAY
-palvelu on käytettävissä, on Canonin verkkosivustossa
(www.canon.com/cig).
 Tietoja web-palveluiden asetusten määrittämisestä mallilla
90D
M6 Mk II
M6
M5
250D
R
RP
M50
M3
M10
M100
on kameran käyttöoppaassa.
Johdanto
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
 Camera settings (Kamera-asetukset) -ikkuna tulee näyttöön.
 Jos kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen, näyttöön ei tule tekstiä
[Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset].
2 Valitse [Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun kirjautumisikkuna tulee
näkyviin.
Hakemisto
 Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että EOS Web Service
Registration Tool -ohjelmisto on asennettu.
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttämiseen tarvitaan
toimiva Internet-yhteys (sopimus palveluntarjoajan kanssa,
asennettu selain ja käyttövalmis yhteys).
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttämiseen tarvittavien
selainten (kuten Microsoft Internet Explorer) versioihin ja
asetuksiin liittyviä tietoja saat "CANON iMAGE GATEWAY"
-palvelu.
 Palveluntarjoajan liittymämaksut ja tiedonsiirtomaksut veloitetaan
erikseen.
84
3
Kirjaudu sisään CANON iMAGE GATEWAY -palveluun.
 Kirjoita CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttäjätunnus ja
salasana ja napsauta sitten [Login/Kirjaudu sisään] -painiketta.
 [Edit Web Services/Muokkaa web-palveluja] -ikkuna tulee näyttöön.
5
Ota web-palveluiden asetukset käyttöön kamerassa.
 Valitse web-palvelut, jotka haluat määrittää [Web Services/Webpalvelut] -luetteloon ja napsauta keskellä olevaa [
]painiketta.
 Kamerassa käyttöön otettavat web-palvelut näkyvät [Camera/
Kamera]-luettelossa.
 Napsauttamalla [Camera/Kamera]-luettelon [
]- tai [
]painiketta voit muuttaa järjestystä, jossa web-palvelut näytetään
kameran valikossa.
 Jos haluat peruuttaa [Camera/Kamera]-luetteloon tekemäsi
muutokset, napsauta [Cancel/Peruuta]-painiketta.
 Kun olet lisännyt [Camera/Kamera]-luetteloon kaikki haluamasi
web-palvelut, napsauta [OK]-painiketta.
 Web-palveluiden asetukset otetaan käyttöön kamerassa.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
4 Määritä web-palvelut, joita haluat käyttää.
 Määritä käytettävät web-palvelut näytön ohjeiden mukaan.
 Kun olet määrittänyt web-palveluiden asetukset, sulje [Edit Web
Services/Muokkaa web-palveluja] -ikkuna napsauttamalla
[Finish/Valmis]-painiketta.
 [Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset] -valintaikkuna
tulee näkyviin.
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos kohteena on sähköposti, kameraan voi rekisteröidä 20 osoitetta.
 Kun kirjaudut CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
ensimmäisen kerran jälkeen vaiheessa 3, näkyviin tulee vaiheen
5 [Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset]
-valintaikkuna. Määritä käytettävät web-palvelut napsauttamalla
[Edit Web Services/Muokkaa web-palveluja] -painiketta.
 Jos haluat lisätä web-palveluita tai muuttaa niitä, suorita vaiheet
vaiheesta 1 eteenpäin.
85
IPTC-tietojen tallentaminen
1D X Mk II (ohjelmistoversio 1.1.0 tai uudempi) 5D Mk IV
R
Jos kamerassa on IPTC*-tietojen lisäystoiminto, voit muokata ja
tallentaa IPTC*-tietoja. Kameraan tallennetut IPTC-tiedot voidaan
lisätä otettuihin kuviin.
IPTC-tiedot ovat lisäkommentteja, kuten kuvatekstejä, tekijätietoja tai
kuvauspaikkoja.
* International Press Telecommunications Council
3
Muokkaa ja tallenna tiedot tarpeen mukaan.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
Kameran
asetukset
 Camera settings (Kamera-asetukset) -ikkuna tulee näyttöön.
 Jos kameraa ei ole kytketty tietokoneeseen, [Register IPTC
information/Tallenna IPTC-tiedot] -asetusta ei näytetä.
Etäkuvaus
[Register IPTC information/Tallenna
2 Napsauta
IPTC-tiedot].
 [Register IPTC information/Tallenna IPTC-tiedot] -valintaikkuna
tulee esiin.
 [Register IPTC information/Tallenna IPTC-tiedot]
-valintaikkunassa näytetään nykyiset kameran asetukset.
Vaikka IPTC-tietoja ei ole asetettu [Author/Tekijä] ja [Copyright/
Tekijänoikeustiedot] näytetään, jos ne on tallennettu kameraan.
 [Apply to camera/Käytä kamerassa] -painikkeen napsauttaminen
asettaa IPTC-tiedot kameraan ja myös määrittää kameran valinnaisen
toiminnon [Lisää IPTC-tiedot] arvoksi [ON/PÄÄLLÄ] ja sulkee
[Register IPTC information/Tallenna IPCT-tiedot] -valintaikkunan.
 [Delete from camera/Poista kamerasta] -painikkeen
napsauttaminen poistaa IPTC-tiedot kamerasta ja myös
määrittää kameran valinnaisen toiminnon [Lisää IPTC-tiedot]
arvoksi [OFF/POIS] ja sulkee [Register IPTC information/
Tallenna IPCT-tiedot] -valintaikkunan. [Delete from camera/
Poista kamerasta] -painikkeen käyttämisen jälkeen IPTC-tietoja
ei lisätä otettuihin kuviin.
 Voit tallentaa [Register IPTC information/Tallenna IPCT-tiedot]
-valintaikkunassa näytetyt tiedot XMP-tiedostoon napsauttamalla
[Save/Tallenna]-painiketta.
 Voit ladata tällä toiminnolla tiedostoon tallennetut IPTC-tiedot
napsauttamalla [Load/Lataa]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
86
4
Asetukset
Johdanto
Asetusikkunan välilehdissä voit muuttaa EU:n toimintoja
helppokäyttöisemmiksi.
Asetukset................................................................. 88
Basic Settings (Perusasetukset)................................. 88
Destination Folder (Kohdekansio) .............................. 88
File Name (Tiedostonimi) ........................................... 89
Remote Shooting (Etäkuvaus).................................... 89
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) ...................... 90
Time Settings (Aika-asetukset)................................... 90
Survey (Tutkimus) ...................................................... 91
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
87
Asetukset
1 Napsauta pääikkunassa [Preferences/Asetukset]-painiketta.
2 Määritä tarvittavat asetukset ja napsauta [OK]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Preferences/Asetukset]-valintaikkuna.
Johdanto
Destination Folder (Kohdekansio)
Voit määrittää kamerasta ladattujen tai etäkuvattujen kuvien
tallennuskansion.
Sisällys
 Asetukset tehdään EU:hun.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Basic Settings (Perusasetukset)
Voit määrittää toiminnon EU:n käynnistyessä.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 Kun [Show [Select and download] screen/Näytä [Valitse ja lataa] -näyttö] -asetus
valitaan kohdassa [Startup Action/Käynnistystoiminto], katseluikkuna (s. 96) avautuu.
 Kun [Show [Remote shooting] screen]/Näytä [Etäkuvaus]-näyttö] -asetus
valitaan kohdassa [Startup Action/Käynnistystoiminto], kuvausikkuna (s. 98)
avautuu. (Mallissa
M6
M5
M3
M10
M100
näyttöön tulee pääikkuna.)
 Kun [Execute [Start automatic download]/Suorita [Aloita
automaattinen lataus]] -asetus valitaan kohdassa [Startup
Action/Käynnistystoiminto], [Save File/Tallenna tiedosto]
-valintaikkuna (s. 11) avautuu ja lataaminen tietokoneeseen
alkaa. Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy
automaattisesti ja ladatut kuvat näytetään DPP:n pääikkunassa.
 Jos poistat valintamerkin [Automatically display Quick Preview window/Näytä
pikakatseluikkuna automaattisesti] -kohdasta, [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkuna ei tule näkyviin Etäkuvaus näytöllä -tilassa tai ladattaessa kuvia.
 Voit määrittää tallennuksen kohdekansion myös kirjoittamalla
tallennuksen kohdekansion nimen suoraan tekstiruutuun.
 Määritä tallennuskansio napsauttamalla [Browse/Selaa]painiketta. Kun olet painanut [Browse/Selaa]-painiketta ja
määrittänyt tallennuskansion, määrittämääsi tallennuskansioon
luodaan automaattisesti alikansio.
 Kun olet lisännyt valintamerkin [Create a subfolder in this folder
and save images/Luo tähän kansioon alikansio ja tallenna kuvat]
-kohtaan, luodaan alikansio.
 Voit valita alikansioiden nimeämissäännön luetteloruudusta.
Voit mukauttaa alikansioiden nimeämissääntöä napsauttamalla
[Customize/Mukauta]-painiketta.
 Jos käytät kuvauspäivämäärää luotavan alikansion nimenä, voit
määrittää päivämäärän muodon (vuoden, kuukauden ja päivän
järjestyksen ja tyylin) ja erotinmerkit.
Hakemisto
88
Johdanto
File Name (Tiedostonimi)
Voit määrittää kamerasta ladattujen tai etäkuvattujen kuvien
tiedostonimen.
Remote Shooting (Etäkuvaus)
Voit määrittää etäkuvauksen aikana suoritettavia toimintoja. Tätä
M6
M5
M3
M10
toimintoa ei voi käyttää mallin
M100 kanssa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Kun määrität kuvan tiedostonimeä, valitse nimeämissääntö
luetteloruudusta. (Jos valittuna on [Do not modify/Älä muuta],
kuvia tallennettaessa käytetään kamerassa määritettyä
tiedostonimeä.) Voit mukauttaa tiedostojen nimeämissääntöä
napsauttamalla [Customize/Mukauta]-painiketta.
 Voit määrittää etuliitteen merkit, sarjanumeron
numeromäärän ja aloitusnumeron erikseen eri tiedostonimille.
 Jos käytät kuvauspäivämäärää tiedostonimissä, voit määrittää
päivämäärän muodon (vuoden, kuukauden ja päivän
järjestyksen ja tyylin) ja erotinmerkit.
 Jos valitset [Rotate image/Käännä kuvaa], voit määrittää toiminnon, joka kääntää kuvia
riippumatta kameran asennosta kuvaushetkellä. Määritä kääntökulma kuvausikkunassa
(s. 98).
 Jos merkitset kohdan [Start Live View/Aloita kuvaus näytöllä], [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] tulee näkyviin automaattisesti, kun kameran Kuvaus näytöllä
-toiminto käynnistyy (paitsi
M6 Mk II
R
M50 ).
RP
 Jos merkitset kohdan [Stop Live View/Pysäytä kuvaus näytöllä], [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] sulkeutuu automaattisesti, kun kameran Kuvaus näytöllä
-toiminto päättyy.
Jos kameran Kuvaus näytöllä -toiminto on aktiivinen, kun etäkuvaus näytöllä päättyy,
kameran Kuvaus näytöllä -toiminto päättyy myös (paitsi
R
RP
M50 ).
M6 Mk II
 Jos merkitset kohdan [Turn on camera’s LCD monitor when Live View starts/Kytke kameran LCDnäyttö päälle, kun kuvaus näytöllä alkaa], kameran LCD-näyttö näyttää kuvan samaan aikaan,
kun etäkuvaus näytöllä alkaa (paitsi
R
RP
M50 ).
M6 Mk II
 Jos merkitset kohdan [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/
Muuta asetuksia hiiren pyörällä [Etäkuvaus]-näytössä], voit käyttää hiiren pyörää asetusten
muuttamiseen kuvausikkunan näyttö-/hallintapainikkeiden päällä tai [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa.
Lisätietoja
Hakemisto
89
Johdanto
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot)
Luettelosta voit valita linkitetyn ohjelmiston, joka käynnistyy, kun kuvat
ladataan kamerasta tai kuvia otetaan kauko-ohjauksella. Voit myös
rekisteröidä muun valmistajan ohjelmiston linkitetyksi ohjelmistoksi
napsauttamalla [Register/Tallenna]-painiketta.
Time Settings (Aika-asetukset)
Voit määrittää kellonajan asetukset, kun yhteys kameraan on olemassa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
[Register/Tallenna]-painikkeen napsauttamisen jälkeen
avautuvassa ikkunassa voit määrittää niiden kuvien tyypin, jotka
ladataan linkitetyn muun valmistajan ohjelmiston käynnistyessä.
 Jos valitset [Notify me if the time does not match/Ilmoita, jos aika
ei täsmää], voit määrittää minuutteina (1–60 minuuttia) ajan,
jonka kameran kello ja tietokoneen kello voivat poiketa toisistaan,
ennen kuin saat ilmoituksen.
Kun käynnistät EU:n, kameran kelloa ja tietokoneen kelloa
verrataan. Jos aikaero on suurempi kuin määritetty
minuuttimäärä, näkyviin tulee ilmoitusvalintaikkuna.
 Kun valitset [Always match the computer time/Täsmää aina
tietokoneen aikaan], kameraan määritetään tietokoneen aika,
kun EU käynnistetään.
90
Johdanto
Survey (Tutkimus)
Voit vaihtaa tutkimuksen lähetysasetukset.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Valitse [Change settings/Muuta asetukset] -painike ja vaihda
asetukset avautuvassa ikkunassa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
91
Lisätietoja
Johdanto
Tämän osan luettuasi osaat käyttää EU-ohjelmistoa entistä paremmin.
Luvun lopussa on tärkeiden tietojen etsimistä helpottava hakemisto.
Vianmääritys............................................................
Ohjelmiston poistaminen .........................................
Katseluikkunan toimintoluettelo ...............................
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/
Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot ikkunan toiminnoista ................................................
Kuvausikkunan toimintoluettelo ...............................
93
95
96
97
98
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso .................. 99
Flash Function Settings (Salamatoimintojen
asetukset) -ikkunan toimintoluettelo ...................... 100
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan Live View (Kuvaus näytöllä)
-välilehden toimintoluettelo .................................... 101
Remote Live View Window (Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna) -ikkunan Compose (Sommittelu)
-välilehden toimintoluettelo .................................... 102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo ............. 103
Hakemisto.............................................................. 104
Tietoja käyttöoppaasta ......................................... 105
Tavaramerkit......................................................... 105
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
92
Vianmääritys
Jos EU ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavista kohdista.
Asennusta ei voitu suorittaa loppuun
 Valitse käyttöoikeuksiksi järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet
([Computer administrator/Tietokoneen järjestelmänvalvoja],
[Administrator/Järjestelmänvalvoja] jne.). Et voi asentaa ohjelmistoa,
jos olet kirjautunut järjestelmään muuna kuin järjestelmänvalvojana.
Lisätietoja järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksien valitsemisesta on
tietokoneen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
EU ei käynnisty
 Kun
6D(W)
6D(WG)
760D(W)
750D(W)
2000D 1300D(W) 4000D
on liitetty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla ja kameran Wi-Fi-asetus on käytössä, EU ei voi
käynnistyä. Poista Wi-Fi-asetus käytöstä ja liitä kamera
tietokoneeseen uudelleen.
M6
M5
M3
M10
M100
Kortinlukija ei tunnista SD-korttia
 Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja
ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja
tietokone liitäntäkaapelilla ja siirrä kuvat tietokoneeseen.
 Tiedonsiirto EU:n ja kameran välillä ei ehkä toimi normaalisti, jos käytetään
muuta kuin kamerakohtaista Canon EOS -liitäntäkaapelia (s. 7).
 Yhdistä kamera ja tietokone suoraan liitäntäkaapelilla. Älä liitä
kameraa tietokoneeseen keskittimen kautta, koska tällöin tiedonsiirto
EU:n ja kameran välillä ei ehkä toimi normaalisti.
 Jos liität useita USB-laitteita (hiirtä ja näppäimistöä lukuun ottamatta)
tietokoneeseen, kameran tiedonsiirto ei ehkä toimi normaalisti. Jos
kameran tiedonsiirto ei toimi normaalisti, irrota USB-laitteet hiirtä ja
näppäimistöä lukuun ottamatta tietokoneesta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Liitä yhteen tietokoneeseen vain yksi kamera. Jos kameroita on kaksi
tai useampia, kamera ei ehkä toimi normaalisti.
Kameran
asetukset
 Älä liitä kameraa tietokoneeseen suorittaessasi yhteiskuvausta
langattomalla WFT-lähettimellä (lisävaruste). Kamera ei ehkä toimi
normaalisti.
Etäkuvaus
 Jos kameran akussa on liian vähän varausta jäljellä, kamera ei pysty
kommunikoimaan EU-ohjelmiston kanssa. Vaihda tilalle täyteen
ladattu akku. Kamerassa voi ehkä käyttää verkkovirtaa
lisävarusteiden avulla (myydään erikseen). Lisätietoja on kameran
mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Tietokone ei syötä virtaa
kameraan liitäntäkaapelin kautta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
EU:n ja kameran välillä ei ole tiedonsiirtoa
 Napsauta [ ]-kuvaketta työpöydän tehtäväpalkissa, valitse [Exit/
Lopeta] näyttöön tulevassa ikkunassa ja käynnistä EU
kaksoisnapsauttamalla työpöydän [EOS Utility] -kuvaketta.
 EU ei toimi oikein tietokoneessa, joka ei täytä järjestelmävaatimuksia.
Käytä EU:ta tietokoneessa, joka täyttää järjestelmävaatimukset (s. 2).
 Paina liitäntäkaapelin pistoke liitäntään niin pitkälle kuin se menee.
Huonosti kiinni olevat liitännät voivat aiheuttaa virheitä tai
toimintahäiriöitä (s. 7).
 Tarkista, että kameraan on kytketty virta (s. 9).
93
Johdanto
EU:n ja kameran välinen tiedonsiirto katkeaa
 Jos et tee toimenpiteitä kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen,
käyttöjärjestelmän mukaan näyttöön saattaa tulla vahvistusviesti,
jossa kysytään, haluatko jatkaa tiedonsiirtoa kameran kanssa.
Jos et tee toimenpiteitä tämän viestin avautuessa, tiedonsiirto
kameran kanssa katkaistaan ja EU sulkeutuu. Käännä tällöin
kameran virtakytkin < OFF >-asentoon ja takaisin < ON >-asentoon
ja käynnistä EU.
 Älä aseta tietokonetta lepotilaan, kun se on liitetty kameraan. Jos
tietokone siirtyy lepotilaan, älä irrota liitäntäkaapelia, ennen kuin
tietokone on palautettu lepotilasta. Aktivoi tietokone aina ennen
kameran irrottamista. Joissakin tietokonetyypeissä liitäntäkaapelin
irrottaminen tietokoneen ollessa lepotilassa voi aiheuttaa sen, että
tietokone ei palaudu lepotilasta oikein. Lisätietoja lepotilasta on
tietokoneen käyttöoppaassa.
Muu kuin Canonin salama ei välähdä
etäkuvattaessa näytöllä
 Jos kameraan on liitetty jokin muu kuin Canonin salama Etäkuvaus
näytöllä -tilaa varten, aseta kameran [Hilj. LV-kuvaus] -asetukseksi
[Pois].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
94
Ohjelmiston poistaminen
 Napsauta kuvaketta [ ] työpöydän tehtäväpalkissa ja valitse [Quit/
Lopeta].
 Ennen ohjelmiston poistamisen aloittamista on suljettava kaikki
käytössä olevat ohjelmat.
 Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla, kun poistat
ohjelmiston.
 Poista ohjelmiston asennus käyttöjärjestelmän poistotoiminnolla.
Alla mainittujen neljän ohjelmistopaketin asennus on poistettava.
• Canon Utilities EOS Lens Registration Tool
• Canon Utilities EOS Utility 2
• Canon Utilities EOS Utility 3
• Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
 Voit ehkäistä toimintahäiriöitä käynnistämällä tietokoneen aina
uudelleen ohjelmiston poistamisen jälkeen. Jos asennat ohjelmiston
käynnistämättä tietokonetta uudelleen, tietokoneessa esiintyy
todennäköisesti toimintahäiriöitä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
95
Katseluikkunan toimintoluettelo
Luettelonäyttö
Vaihtaa tallennusvälinettä
Pikkukuvanäyttö
(s. 13)
Johdanto
*2
Tietonäyttö
Kuvan suojauksen
kuvake
Vaihtaa pikkukuvien
järjestyksen
Valitsee kuvan asetukset
Päiväyssuodin
Käännä valinta
Näytä vain valitut
kuvat
Äänentallennuksen
kuvake
Tallennusvälineen
kansiorakenne
RAW + JPEG kuvien kuvake
Tietokoneeseen jo
siirretyt kuvat -kuvake
Luokituskuvake*1
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Haarukointikuvake
Tarkennushaarukoinnin
merkki
Valintamerkki (s. 13)
RAW-kuvan kuvake
Video
Kaksinkertaisten
pikselien RAW-kuva
-kuvake
Asetukset
Lisätietoja
Tallennusaika
Hakemisto
Kuvan näyttökoko
Sulkee EU:n
Poistaa
kuvan
Lataa kuvat tietokoneeseen
Avaa pääikkunan
Tietonäyttö*2
*1 Kamerassa tai Digital Photo Professional -ohjelmiston versiossa 3.9 tai
uudemmissa versiossa määritetyt luokitukset näytetään.
[Reject/Hylkää]-luokitusta ei näytetä. Luokituksia ei myöskään voi
määrittää EU:ssa.
Näyttää [Preferences/Asetukset]-ikkunan
*2 Voit valita ja näyttää seuraavat tiedot.
[Date/time/Päiväys/aika]
[Shooting information/Kuvaustiedot]
[Size/Koko]
Kohdan [Date/time/Päiväys/aika] valitseminen näyttää tiedoston
luontiajankohdan päiväyksen ja ajan.
96
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot -ikkunan toiminnoista (s. 22)
 Tietoja objektiivin vääristymien korjaustietojen tallennusikkunasta mallissa
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
on kohdassa s. 25.
Johdanto
Sisällys
Näyttää kaikki luokat
Objektiivin luokka
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Näyttää [Select a lens
category/Valitse
objektiivin luokka]
-ikkunassa valitut
objektiivit luokittain*
Lisätietoja
Näyttää vain tallennetut
objektiivit
Hakemisto
Tallennettujen objektiivien määrä / tallennettavien objektiivien enimmäismäärä
Näytetty ikkuna vaihtelee liitettävän kameran mukaan.
* Jos 1D X Mk II 5D Mk IV on liitetty, myös
 [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] / [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin
seuraavat näytetään (s. 23).
vääristymien korjaustiedot] -ikkunassa näytetyt objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä objektiivin
- DLO-tietojen tietokoneeseen latauksen tila.
tyypistä riippuen. Huomaa, että EF-M-objektiivin korjaustietoja ei tarvitse rekisteröidä. EF-M-objektiivin
- DLO-tietojen kameraan rekisteröinnin tila.
korjaustietoja ei tarvitse tallentaa.
 Liitettävästä kamerasta riippuen objektiivimallien nimet, joista valintamerkkiä ei voi poistaa, saattavat näkyä
[Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] / [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin
vääristymien korjaustiedot] -ikkunassa. Tämä ilmaisee, että vastaavien objektiivien korjaustietoja ei tarvitse
rekisteröidä kameraan. Tämä tarkoittaa, ettei kyseisten objektiivien korjaustietoja tarvitse tallentaa kameraan.
Asetukset
97
Kuvausikkunan toimintoluettelo
Johdanto
 Näytettävät kohteet vaihtelevat liitetyn kameran mallin ja asetusten mukaan.
 Selitykset kohtiin *1–*11 ovat seuraavalla sivulla.
Näyttää kaksinkertaisten
pikselien RAW-kuvauksen*11
Sisällys
Salama valmiina*2
Tarkennustila
Varoitusvalo*3
Kääntää otetut kuvat*4
Kuvauspainike*5 (s. 42)
Automaatti-/manuaalitarkennuksen valintapainike*6
Otettujen kuvien tallennuspaikka
Haarukointi*9
Virtatila*1
Mahdollinen otosten määrä
Valotusaika
Aukko
Kuvaustapa
Kuvaustila*10
Valkotasapaino
Mittaustapa
Peilin lukitus
ISO-herkkyys
Kuvan tallennuslaatu
Otettujen kuvien tallennuskohteet*7
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso
(Lisätietoja: seuraava sivu)
Näyttää [Shooting menu/Kuvausvalikko]
-valikon (s. 30)
Näyttää [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -ikkunan (s. 73, s. 75)
Näyttää [Flash control menu/
Salamaohjausvalikko] -valikon
(s. 77, s. 100)
Avaa [Set-up menu/Asetusvalikko] -valikon (s. 39)
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Näyttää [Remote Live View window/Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna] -ikkunan (videokuvaus)*8
(s. 67, s. 69)
Näyttää [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan.
(s. 41, s. 101)
Näyttää [Preferences/Asetukset]-ikkunan
(s. 88)
Avaa pääikkunan (s. 9)
Avaa katseluikkunan (s. 13, s. 96)
Näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
98
*1
2
*
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Kun akku on käytössä, varaustaso näytetään.
Tulee näkyviin, kun salaman lataus on valmis ja kohdistin siirretään
kuvauspainikkeen kohdalle.
Muuttuu vihreäksi, kun kuvaus onnistui. Palaa punaisena, jos
kuvaus epäonnistui tai ei ole mahdollista. Vilkkuu ajastimen
laskuajan aikana itselaukaisua käytettäessä.
Aina kun napsautat painiketta, kuvaa käännetään 90 astetta.
Ota toiminto käyttöön valitsemalla [Rotate image/Käännä kuvaa]
asetuksissa ([Remote Shooting/Etäkuvaus] -välilehti) (s. 89).
Kun automaatti-/manuaalitarkennuksen valintapainike on määritetty
asentoon [AF/Automaattitarkennus], automaattitarkennus/
automaattivalotus suoritetaan, kun kohdistin viedään
kuvauspainikkeen kohdalle.
Silloinkin, kun asetuksena on [MF/Manuaalitarkennus], otetun
kuvan kuvaustiedoissa näkyy "AF".
Voit valita kohteen, johon kuvat tallennetaan. Videokuvaustilassa
kuvatut videot tallennetaan vain kameran muistikortille.
1D C .
Ei näy malleissa 1D X
HDR (High Dynamic Range) -kuvauksessa malleilla 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
, [HDR Backlight Control/HDR-vastavalo]
-kuvauksessa malleilla
6D
90D
80D
77D
760D
750D M6 Mk II
M50 tai kun kuvataan
800D
200D
luovalla suotimella [HDR art standard/HDR-taide, norm.], [HDR art
vivid/HDR-taide värik.], [HDR art bold/HDR-taide, kyll.] tai [HDR art
M6 Mk II
80D
embossed/HDR-taide, koho] mallissa 90D
].
M50 , kuvakkeena näkyy [
Kun [Multi Shot Noise Reduction/Monikuvan kohinanvaimennus] on
R
RP
6D Mk II
käytössä malleissa 5DS/5DS R 5D Mk IV
90D
80D
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
muodossa [
760D
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso
 Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla, kun napsautat Exposure level/
AEB level (Valotustaso/Valotushaarukointitaso) -kohtaa.
Johdanto
Sisällys
Valotustason säätö
Tummin valotus
1 tason tummempi
Kirkkain valotus
1 tason vaaleampi
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Määritysalueen
kavennus 1 askel
Asetuksen leveys 0
Määritysalueen
laajennus 1
askel
Määritysalue
Valotushaarukoinnin tason asetus
Kun valotushaarukoinnin asetus ylittää näytettävissä olevan alueen,
merkeillä [ ], [ ] ilmaistaan, että haarukointimerkkejä on rajojen
ulkopuolella.
 Näyttö on seuraavan kuvan kaltainen, jos [2 shots/2 kuvaa] on valittu
valotushaarukoinnin asetukseksi.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
800D
, kuvake näkyy
].
10
* Voit määrittää mukautetun kuvaustilan.
*11 Näytetään kaksinkertaisten pikselien RAW-kuvauksen aikana.
Valotustason voi määrittää napsauttamalla hiirellä. Jos napsautat
arvoa, joka ylittää asetusalueen, valotukseksi määritetään lähin
määritettävissä oleva arvo.
99
Flash Function Settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkunan toimintoluettelo (s. 77)
Zoom/polttoväli
Salaman mittaus
Johdanto
Monisalaman taajuus
Sisällys
Monisalaman määrä
Asetusten päivityspainike
Salamatoiminto
Salaman
valotuskorjauksen
määrä / välähdysteho*2
1
Synkronointiasetus*
Langattoman toiminnon painike
Kanava
Langattoman radion tunnus
Lähetinsalama
käynnistys/sammutus
Salamasuhde
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Välähdysteho langattoman
asetuksen aikana*2 /
Salaman valotuskorjauksen
määrä langattoman
asetuksen aikana*2
Lisätietoja
Hakemisto
[Modeling flash/
Muotoilusalama] -painike
[Save/Tallenna]-painike
Näkyviin tuleva ikkuna vaihtelee liitetyn kameran ja salaman mukaan.
[Load/Lataa]-painike
*1
Avautuvan verhon täsmäys /
Sulkeutuvan verhon täsmäys /
Nopea täsmäys
*2 Näytettävät tiedot vaihtelevat asetusten mukaan. Lisätietoja asetuksista saat myös
EX-sarjan Speedlite-salaman tai kameran mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
100
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan Live View (Kuvaus näytöllä) -välilehden toimintoluettelo
Määrittää värilämpötilan
Suurennettavan alueen kehys
(s. 37)
Johdanto
Ohjaimet 1
Valitsee valkotasapainon
(s. 52)
Valkotasapainon pikasäätö
Tarkennustila (s. 48 – s. 51)
Tarkennuksen haku (s. 47)
Tarkennuspiste
Tarkistaa terävyysalueen (s. 52)
Näyttää
Canon Log gamma -asetuksen*3
1D C
Videotallennuksen aika
Videotallennus
käynnissä -kuvake
Äänitystason asetukset (s. 55)
Videon
pakkausmuoto
800D
250D
R
1D X
RP
77D
760D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
1D C
6D Mk II
5DS/5DS R
6D
M6 Mk II
Katseluavun painike*3
R
5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
90D
80D
800D
M50
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Näyttösuurennos*5
200D Moottoroidun zoomin painike (s. 64)
Automaattisen käännön painike*1
Sähköisen vesivaa'an näyttö/piilotus (s. 53)
Kääntää kuvaa*2
1
* Kun automaattinen kääntö on määritetty, myös [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan näyttö kääntyy automaattisesti kameran
asennon mukaiseksi, kun kameraa pidetään pystysuorassa.
2
* Jos [
]-asetuksena on ON (Päällä), kuvia ei voi kääntää [
]- ja
[
]-painikkeilla.
3
R
* Näytetään vain, kun 1D C
on liitetty ja Canon Log gamma
77D
77D
Näyttää/piilottaa ohjaimet 1
Sulkee ikkunan
1D C
1D X Mk II
80D
Näyttää luovan
suotimen asetukset*4
Histogrammi
Aloittaa/lopettaa
videotallennuksen
80D
90D
M50
Kuvataajuus
Videon tallennuskoko
90D
R
Sisällys
Ohjaimet 2
Määrittää kuvasuhteen (s. 54)
Näyttää/piilottaa tarkennuspisteet
*4
on asetettu kamerassa. (Mallissa
80D
Näkyvissä vain, kun 90D
250D
200D
asetettu kamerassa.
750D
M6 Mk II
, kun on asetettu 8-bittinen.)
R
77D
M50
*5 Kun 5DS/5DS R on liitetty, painikkeet [
painikkeina [
] ja [
].
760D
800D
on liitetty ja luova suodin on
] ja [
] näkyvät
101
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan Compose (Sommittelu) -välilehden toimintoluettelo
Peittokuvan tiedostonimi
(s. 57)
Johdanto
Peittokuvan ohjaimet
Sisällys
Avaa peittokuvan (s. 57)
Siirtää peittokuvaa ja näyttää sen (s. 60)
Suurennuksen/pienennyksen säädin (s. 58)
Käännön säädin (s. 59)
Peittävyyssuhteen säädin (s. 59)
Peittokuvan palautus (s. 58–s. 60)
Ristikkonäyttö (s. 61–s. 62)
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Suuntaviivanäyttö (s. 62–s. 63)
Lisätietoja
Hakemisto
102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo
Siirtää näyttökohtaa
(s. 47)
Määrittää värilämpötilan
Johdanto
Ohjaimet 1
Valitsee valkotasapainon
(s. 52)
Valkotasapainon pikasäätö
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Tarkennustila (s. 48 – s. 51)
Tarkennuksen haku (s. 47)
Tarkistaa terävyysalueen
(s. 52)
Siirtää näyttökohtaa
Näyttää/piilottaa ohjaimet 1
Etäkuvaus
Asetukset
Siirtää näyttökohtaa
Suurennetun näkymän
sijainti
Siirtää näyttökohtaa
Lisätietoja
Hakemisto
Sulkee ikkunan
Näyttösuurennos
Kääntää kuvaa
Ohjaimet 2
Tarkennuspisteen näyttö/piilotus
103
Hakemisto
A
Aikavalotuksen ajastin ........................................................................
Asetusten määrittäminen ....................................................................
Basic Settings (Perusasetukset) -asetukset.................................
Destination Folder (Kohdekansio) -asetukset ..............................
File Name (Tiedostonimi) -asetukset............................................
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) -asetukset ......................
Remote Shooting (Etäkuvaus) -asetukset....................................
Time Settings (Aika-asetukset) -asetukset...................................
Automaattinen tarkentaminen (automaattitarkennustoiminnolla)
(Etäkuvaus näytöllä) ...........................................................................
J
76
88
88
88
89
90
89
90
48
B
Basic Settings (Perusasetukset) -asetukset (Asetukset) .................... 88
D
Destination Folder (Kohdekansio) -asetukset (Asetukset).................. 88
E
EOS Utility -ohjelmiston käynnistäminen .............................................. 9
EOS Utility -ohjelmiston sulkeminen ................................................... 16
Etäkuvaus aikavalotuksella................................................................. 75
Etäkuvaus ajastetuin välein ................................................................ 73
Etäkuvaus näytöllä.............................................................................. 37
F
File Name (Tiedostonimi) -asetukset (Asetukset) ............................... 89
Flash Control Menu (Salamaohjausvalikko) (Kuvausikkuna).............. 78
Flash function settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkuna ........ 100
G
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja poistaminen kamerasta................ 15
I
IPTC-tietojen tallentaminen................................................................. 86
Itselaukaisu ......................................................................................... 73
Järjestelmävaatimukset ......................................................................... 2
JPEG-laadun määrittäminen ............................................................... 34
Johdanto
Sisällys
K
Kaikkien kuvien lataaminen yhdellä toiminnolla .................................. 11
Kameran liittäminen tietokoneeseen ..................................................... 7
Kameran pystyviivojen kohdistuksen säätäminen
(Etäkuvaus näytöllä) ............................................................................ 53
Kameran vaakaviivojen kohdistuksen säätäminen
(Etäkuvaus näytöllä) ............................................................................ 53
Katseluikkuna ................................................................................ 13, 96
Käyttäjän valkotasapainoasetuksen käyttäminen................................ 28
Kuvaaminen kameralla ........................................................................ 66
Kuva-asetusten määrittäminen............................................................ 32
Kuvasuhteen muuttaminen (Etäkuvaus näytöllä) ................................ 54
Kuvausikkuna ...................................................................................... 98
Flash Control Menu (Salamaohjausvalikko).................................. 78
Shooting Menu (Kuvausvalikko) ................................................... 31
L
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) -asetukset (Asetukset) .......... 90
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
M
Manuaalinen tarkentaminen (Etäkuvaus näytöllä)............................... 46
Moottoroidun zoomin käyttäminen....................................................... 64
Hakemisto
O
Ohjelmiston poistaminen ..................................................................... 95
P
Peittokuvatoiminto (Etäkuvaus näytöllä).............................................. 57
R
Register Lens Aberration Correction Data (Kameran objektiivin
reunavalon korjaamistietojen tallentaminen) -ikkuna........................... 97
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) ............ 41, 101
104
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
-ikkunan toiminnot
Automaattinen tarkentaminen
(automaattitarkennustoiminnolla) .................................................
Kameran pystyviivojen kohdistuksen säätäminen........................
Kameran vaakaviivojen kohdistuksen säätäminen.......................
Kuvasuhteen muuttaminen...........................................................
Manuaalinen tarkentaminen .........................................................
Peittokuvatoiminto ........................................................................
Tarkentaminen Face Detection Live Mode (Elävä
kasvontunnistus -tila) -tilassa .......................................................
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa .............................
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa .........................
Valkotasapainon muuttaminen Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa ......................................
Valotuksen ja syväterävyyden tarkistaminen ...............................
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä ikkuna) -ikkunan
toiminnot .............................................................................................
Remote Shooting (Etäkuvaus) -asetukset (Asetukset) .......................
V
48
53
53
54
46
57
50
49
48
52
52
Valittujen kuvien lataaminen................................................................ 12
Valkotasapainon muuttaminen Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa
(Etäkuvaus näytöllä) ........................................................................... 52
Valkotasapainon säätäminen .............................................................. 35
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen
(Etäkuvaus näytöllä) ............................................................................ 52
Videoiden kuvaaminen ........................................................................ 67
W
Web-palveluiden määrittäminen .......................................................... 84
Z
Zoom View (Zoomausnäkymä) -ikkuna ....................................... 47, 103
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
46
89
Asetukset
Salamakuvaus .................................................................................... 77
Shooting Menu (Kuvausvalikko) (Kuvausikkuna)................................ 31
Lisätietoja
S
T
Tarkentaminen automaattitarkennuksella ........................................... 48
Tarkentaminen Face Detection Live Mode (Kasvontunnistus
Elävä tila) -tilassa (Etäkuvaus näytöllä) .............................................. 50
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa (Etäkuvaus
näytöllä) .............................................................................................. 49
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa (Etäkuvaus
näytöllä) .............................................................................................. 48
Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille.......................... 81
Time Settings (Aika-asetukset) -asetukset (Asetukset) ...................... 90
Tuetut kamerat...................................................................................... 3
Tietoja käyttöoppaasta
 Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa kopioida luvatta.
 Canon pidättää oikeuden muuttaa käyttöoppaassa esitettyjä
ohjelmiston teknisiä tietoja ja käyttöoppaan sisältöä ilman erillistä
ilmoitusta.
 Tähän käyttöoppaaseen painetut ohjelmiston näyttökuvat voivat
jossain määrin poiketa varsinaisesta ohjelmistosta.
 Edellä mainitusta ilmoituksesta huolimatta Canon ei vastaa
ohjelmiston toiminnan tuloksista.
Hakemisto
Tavaramerkit
 Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising