Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
SUOMI
Johdanto
Kameran tiedonsiirto-ohjelmisto
EOS Utility
Sisällys
Versio 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV 5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
4000D
M6 Mk II
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
-ohjelmiston käyttöopas
 Käyttöoppaan sisältö
 EU on lyhenne EOS Utility -ohjelmistosta.
 Kameramalli näytetään symbolina.
Esimerkki: EOS-1D X  1D X
Symboli XX tarkoittaa kaikkia EOS XX (WG) /
EOS XX (W) / EOS XX (N) -malleja. Jos ohjeissa
tarkoitetaan jotain tiettyä mallia, ohjeissa käytetään
esimerkiksi symbolia XX(WG) XX(W) .

näyttää kyseisen kameramallin.
 Avattavien valikoiden valintajärjestys
toimenpiteissä näytetään merkillä 
(Esimerkki: Valitse [Window/Ikkuna]-valikko 
[Main Window/Pääikkuna].)
 Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen,
painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään
hakasulkeisiin.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Merkkien < > sisällä oleva teksti ilmoittaa kameran
kytkimen nimen tai symbolin tai näppäimen nimen
näppäimistössä.
 s.** tarkoittaa viittaussivua.
Voit siirtyä kyseiselle sivulle osoittamalla.

: Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava ennen
käyttöä.

: Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Vaihtaminen sivujen välillä
 Osoita näytön oikeassa alakulmassa näkyviä
nuolia.
: Seuraava sivu
: Edellinen sivu
: Palaa aiemmin avatulle sivulle
 Voit siirtyä luvun sisältösivulle osoittamalla
oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit siirtyä
haluamallesi sivulle osoittamalla sisällysluettelon
kohtaa.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8TA260
Johdanto
Johdanto
EOS Utility (tästä lähin EU) on ohjelmisto EOS-kameran ja tietokoneen
välistä tiedonsiirtoa varten. Kun yhdistät kameran ja tietokoneen
liitäntäkaapelilla, voit ladata kameran muistikortille tallennettuja kuvia
tietokoneeseen sekä asettaa erilaisia kameran asetuksia tai kuvata
kauko-ohjauksella tietokoneen EU-ohjelmiston avulla.
EU:n pääominaisuudet
Voit ohjata kameraa ja käyttää seuraavia päätoimintoja EU:sta käsin.
 Kameran muistikortille tallennettujen
kuvien erälataus tietokoneeseen.
 Voit myös ladata tietokoneeseen ainoastaan valitsemasi kuvat.
 Kameran eri asetusten muuttaminen
tietokoneella.
 Kuvaaminen kauko-ohjauksella ohjaten
kameraa tietokoneella.
 Etäkuvaus näytöllä – kuvaa ja tarkista kohde tosiaikaisesti
tietokoneesta.
 Voit myös kuvata kauko-ohjauksella kameran laukaisinta käyttäen.
 Määritä ennalta aika kameran automaattista itselaukaisua varten.
 Ladatessasi kuvia tai kuvatessasi kaukoohjauksella näytä/tarkista kuvat heti
linkitetyssä Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Mac OS X 10.11–10.14
Tietokone
Macintosh-tietokone, johon on asennettu jokin
yllä mainituista käyttöjärjestelmistä ja jonka
vakiokokoonpanoon kuuluu USB-portti.
Suoritin
Intel-suoritin
RAM-muisti
Vähintään 2 Gt
Näyttö
Tarkkuus: vähintään 1024 × 768
Värit: vähintään tuhansia värejä.
Tarkista Canon-verkkosivustosta viimeisimmät järjestelmävaatimukset,
mukaan lukien tuetut käyttöjärjestelmäversiot.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
EU-ohjelmiston versiossa 3.8.20 tai uudemmassa pääikkunan
kohdan [
] valitseminen tarkistaa päivitystiedostot palvelimelta
ja lataa mahdollisesti saatavilla olevat päivitystiedostot.
Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan ympäristö, jossa on
Internet-yhteys (tilaus palveluntarjoajalta ja käytössä oleva
linjayhteys). Internet-palveluntarjoajan (ISP) yhteysmaksut tai
tukiaseman yhteysmaksut saatetaan veloittaa.
2
Tuetut kamerat
Voidaan käyttää seuraavilla kameroilla otettuihin RAW- tai JPEG-kuviin
tai videoihin.
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5DS/5DS R
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS R
EOS RP
EOS 6D Mark II
EOS 6D
EOS 7D Mark II
EOS 90D
EOS 80D
EOS 77D
EOS 760D
EOS 800D
EOS 250D
EOS 200D
EOS 750D
EOS 2000D
EOS 1300D
EOS 4000D
EOS M6 Mark II
EOS M6*
EOS M5*
EOS M3*
EOS M10*
EOS M100*
EOS M50
–
* Kun nämä kamerat on yhdistetty EU-ohjelmistoon, kuvausikkuna ei
tule näkyviin, koska niillä ei voi käyttää etäkuvausta ja etäkuvausta
näytöllä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
3
Sisällys
Johdanto .................................................................... 2
EU:n pääominaisuudet ................................................. 2
Järjestelmävaatimukset ................................................ 2
Tuetut kamerat.............................................................. 3
1 Kuvien lataaminen tietokoneeseen......................... 6
Kameran liittäminen tietokoneeseen............................. 7
EU:n käynnistäminen.................................................... 9
Lähiverkkoyhteys EU:hun ...................................... 10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen ....................... 11
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen......... 12
Kuvien lataaminen tietokoneeseen kameran avulla.... 15
EU:n sulkeminen........................................................ 16
2 Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta ...... 17
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa .................... 18
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset ............................................................... 19
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa ..... 20
Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen ......................................................... 22
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen .... 27
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen
kameraan............................................................... 28
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting Menu
(Kuvausvalikko) -valikossa ........................................ 30
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset............. 31
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ............................................................. 32
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa .............................................................. 34
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen
kamerassa .............................................................. 35
Äänettömän sulkimen asettaminen ja käyttäminen
kamerassa .............................................................. 35
3 Kuvaaminen ohjaamalla kameraa
tietokoneesta........................................................ 36
Etäkuvaus näytöllä ..................................................... 37
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus......................... 43
Tarkennushaarukointi ................................................. 45
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan toiminnot.........................................
Manuaalinen tarkentaminen ...................................
Tarkentaminen automaattitarkennuksella...............
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen ..........
Valkotasapaino Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa ................
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen ........................
Kuvasuhteen muuttaminen.....................................
Äänen tallennusasetus ...........................................
Peittokuvatoiminto ..................................................
Ruudukon näyttäminen...........................................
Suuntaviivojen näyttäminen....................................
Moottoroidun zoomin käyttäminen..........................
Kuvaaminen kameralla ...............................................
46
46
48
52
52
53
54
55
57
61
62
64
66
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
4
Videoiden kuvaaminen ..............................................
Itselaukaisu................................................................
Itselaukaisu............................................................
Etäkuvaus ajastetuin välein ...................................
Etäkuvaus aikavalotuksella........................................
Etäkuvaus aikavalotuksella....................................
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen..................
Salamakuvaus ...........................................................
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen Etäkuvaus
näytöllä -toimintoa......................................................
Taustamusiikin tallentaminen kameran
muistikortille ...............................................................
Web-palveluiden määrittäminen ................................
IPTC-tietojen tallentaminen .......................................
67
73
73
73
75
75
76
77
80
81
84
86
4 Asetukset.............................................................. 87
Asetukset ................................................................... 88
Basic Settings (Perusasetukset)............................ 88
Destination Folder (Kohdekansio) ......................... 88
File Name (Tiedostonimi)....................................... 89
Remote Shooting (Etäkuvaus)............................... 89
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) ................. 90
Time Settings (Aika-asetukset).............................. 90
Survey (Tutkimus).................................................. 91
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/Rekisteröi
objektiivin vääristymien korjaustiedot -ikkunan
toiminnoista ................................................................ 97
Kuvausikkunan toimintoluettelo .................................. 98
Flash Function Settings (Salamatoimintojen
asetukset) -ikkunan toimintoluettelo ......................... 100
Remote Live View Window (Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna) -ikkunan Live View (Kuvaus
näytöllä) -välilehden toimintoluettelo ........................ 101
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan Compose (Sommittelu)
-välilehden toimintoluettelo ....................................... 102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo ................ 103
Hakemisto................................................................. 104
Tietoja käyttöoppaasta ......................................... 105
Tavaramerkit......................................................... 105
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Lisätietoja ................................................................. 92
Vianmääritys .............................................................. 93
Ohjelmiston poistaminen ........................................... 95
Katseluikkunan toimintoluettelo ................................. 96
5
1
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Johdanto
Tässä luvussa esitellään peruskäyttö, kuten kuvien lataaminen
tietokoneeseen (kameran liittäminen tietokoneeseen), EU:n
käynnistäminen, kuvien lataaminen kamerasta tietokoneeseen ja EU:n
sulkeminen.
Kameran liittäminen tietokoneeseen ......................... 7
EU:n käynnistäminen................................................. 9
Lähiverkkoyhteys EU:hun........................................... 10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen ..................... 11
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen ............. 12
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja poistaminen
kamerasta............................................................... 15
Kuvien lataaminen tietokoneeseen kameran avulla..... 15
EU:n sulkeminen ..................................................... 16
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
6
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Kun haluat ladata tietokoneeseen kameralla otettuja kuvia, kamera ja
tietokone on yhdistettävä liitäntäkaapelilla.
Ennen kuin yhdistät kameran ja tietokoneen EU-ohjelmiston Wi-Fi/LANyhteyden pariliitostoiminnolla, katso kohta "Lähiverkkoyhteys EU:hun"
(s. 10).
Muut EOS-kamerat kuin
R
RP
kameran suuri pistoke tietokoneen USB1 Liitä
porttiin.
Johdanto
R
RP
M6 Mk II
kaapelin pistoke tietokoneen USB-liitäntään
1 Kytke
(tyyppi C).
kaapelin toinen pistoke kameran
2 Liitä
digitaaliliitäntään.
R
 Käytä kaapelinsuojusta liittäessäsi kaapelin kameraan.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Tietokoneen USB-portin sijainti ja suunta on kuvattu tietokoneen
käyttöoppaassa.
2
Liitä kaapelin pieni liitin kameran digitaaliliitäntään.
 Kun pistoke on liitetty kameraan käyttämäsi kameramallin
ohjeiden mukaisesti, kuvien lataamisen valmistelu on suoritettu.
Tarkista tietokoneen asetukset kohdan "
Tietokoneen
asetusten tarkistaminen" ohjeiden mukaan ja jatka kohtaan
"EU:n käynnistäminen" (s. 9).
1D X Mk II 5DS/5DS R
Lisätietoja
Hakemisto
5D Mk IV 7D Mk II
 Käytä kaapelinsuojusta liittäessäsi kaapelin kameraan. Liitä kaapeli
digitaaliliitäntään siten, että liittimen <
>-merkki osoittaa
kameran takaosaan päin.
Muut kuin edellä mainitut kamerat
 Liitä kaapeli kameran <A/V OUT / DIGITAL>- tai digitaaliliitäntään
niin, että liittimen <
>-merkki on kameran etuosaan päin.
7
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 On suositeltavaa käyttää aitoa Canonin liitäntäkaapelia
 Tietokoneen asetusten varmistaminen
Ennen kuin käynnistät EU-ohjelmiston, yhdistä kamera ja
tietokone, kytke kameraan virta ja varmista, että seuraavat
asetukset on määritetty tietokoneessa. Jos niitä ei ole määritetty,
määritä asetukset seuraavasti.
Valitse [Applications/Ohjelmat]  [Image Capture/Kuvansiirtäjä].
 Kaksoisosoita tietokoneeseen liitetyn kameran symbolia. 
Määritä [Connecting this camera opens/Kameran liittäminen
avaa] -asetukseksi [No application/Ei ohjelmaa].
Kun olet tarkistanut asetukset ja tarvittaessa muuttanut niitä,
aseta kameran virtakytkin <OFF>-asentoon.
Käynnistä EU liittämällä kamera samaan USB-porttiin, jota käytit
näiden asetusten tarkistamisessa ja määrittämisessä.
Jos haluat käyttää toista USB-porttia, tarkista asetukset tai
muuta niitä uudelleen.
 Malleissa 1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
Lisätietoja
Hakemisto
5D Mk IV
R
7D Mk II voit estää pistokkeen irtoamisen kiinnittämällä
pistokkeen kameraan kaapelinsuojuksella. Lisätietoja on
kameran käyttöoppaassa.
8
EU:n käynnistäminen
Johdanto
Kun kameran virtakytkin käännetään <ON>-asentoon, EU käynnistyy ja
tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä on mahdollista.
Sisällys
Käännä kameran virtakytkin < ON >-asentoon.
1
2 Osoita [EOS Utility] -symbolia Dockissa.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto alkaa, ja seuraava
näyttö tulee näkyviin.
 Kameran ja tietokoneen seuraavasta yhdistämiskerrasta alkaen
EU käynnistyy, kun kameran virtakytkin asetetaan <ON>asentoon.
Kameran
asetukset
EU-pääikkuna
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 EU käynnistyy, pääikkuna avautuu, ja kamera ja tietokoneen
tiedonsiirto on mahdollinen. Jatka kohdasta "Kuvaerän
lataaminen tietokoneeseen".
Kun EU käynnistyy, [ ]-symboli tulee työpöydän valikkoriville.
Osoittamalla tätä symbolia voit tuoda näkyviin näytön, jossa alla
oleva asetus määritetään.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Älä käynnistä EOS Utilitya automaattisesti, kun
kamera liitetään]
Jos valitset [Quit/Lopeta] tässä näytössä, EU ei käynnisty
automaattisesti, kun kamera ja tietokone liitetään uudelleen.
9
Lähiverkkoyhteys EU:hun
Lähiverkkoyhteydessä käytetään EU:n Wi-Fi/LAN-liitäntätoimintoa.
750D
2000D 1300D
Tätä toimintoa ei voi käyttää mallien 760D
4000D
M6
M5
M3
M10
M100 kanssa.
Suorita seuraava varmistus ennen lähiverkkoyhteyden luonnin
aloittamista.
EU ennen kameran ja tietokoneen
1 Käynnistä
liittämistä.
 Seuraava ikkuna aukeaa.
Luo yhteys noudattamalla kameran mukana toimitetun langattoman
lähettimen käyttöoppaan, Wi-Fi-toiminnon käyttöoppaan tai kiinteän
lähiverkon käyttöoppaan sekä Wi-Fi-sovitin W-E1 -käyttöoppaan ohjeita.
EU-version 2.14 tai sitä uudempien versioiden ja EU-version 2.13 tai
sitä vanhempien versioiden liitäntätavan erot on kuvattu alla.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
 WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen
(EU-versio 2.13 tai vanhempi)
WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen vaaditaan.
(EU-versio 2.14, versio 3.x)
Vaikka WFT-liitäntäohjelmiston käynnistäminen ei ole tarpeen,
EU-ohjelmisto on käynnistettävä.
 Kun kamera tunnistetaan
(EU-versio 2.13 tai vanhempi)
Kun kamera tunnistetaan ja näytössä näkyy ilmoitus, kaksoisosoita
WFT-liitäntäohjelmiston symbolia.
(EU-versio 2.14, versio 3.x)
Kun kamera tunnistetaan ja näytössä näkyy ilmoitus, osoita
ilmoitusta.
Johdanto
Etäkuvaus
Asetukset
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Liitäntä Wi-Fi/LAN2 Osoita
yhteydellä] -painiketta. Kun näytössä näkyy ilmoitus
[To connect to the camera via LAN, some Firewall
settings must be changed. Do you want to make
these changes?/Kameran liittäminen LAN-yhteydellä
edellyttää joidenkin palomuurin asetusten
muuttamista. Haluatko tehdä nämä muutokset?],
valitse [Yes/Kyllä].
Lisätietoja
Hakemisto
10
Kuvaerän lataaminen tietokoneeseen
Voit ladata kameran muistikortille tallennetut kuvat tietokoneeseen
yhdessä erässä valitun ehdon mukaisesti.
Ladatut kuvat lajitellaan päivämäärän mukaan kansioihin ja näytetään
sitten Digital Photo Professional 4.x:n (RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja
muokkausohjelmisto) (tästä lähtien DPP) pääikkunassa. Ohjelmisto on
linkitetty niin, että se avautuu automaattisesti ja voit tarkistaa kuvat heti.
1
3
Valitse ehto kuvien lataamista varten ja osoita [OK]painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Valitse [Download images to computer/Lataa kuvat
tietokoneeseen].
 Asetusvalintataulu sulkeutuu.
tekstiä [Start automatic download/Aloita
4 Osoita
automaattinen lataaminen].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Kuvien lataamisikkuna tulee näkyviin.
[Settings/Asetukset]-painiketta [Start automatic
2 Osoita
download/Aloita automaattinen lataaminen] -kohdassa.
Lisätietoja
Hakemisto
 [Save File/Tallenna tiedosto] -valintataulu avautuu ja kuvien
lataaminen tietokoneeseen alkaa.
 Ladatut kuvat tallennetaan [Pictures/Kuvat]-kansioon.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy automaattisesti ja
ladatut kuvat näytetään DPP:n pääikkunassa.
 Asetusvalintataulu avautuu.
11
5
Tarkista ladatut kuvat.
DPP:n pääikkuna
Johdanto
Valittujen kuvien lataaminen tietokoneeseen
Kameran muistikortille tallennetuista kuvista voit valita haluamasi ja
ladata ne tietokoneeseen.
1 Valitse [Select and download/Valitse ja lataa].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Tarkista ladatut kuvat DPP:ssä.
Lisätietoja DPP:stä on "Digital Photo Professional Versio 4.x
-ohjelmiston käyttöopassa" (sähköinen PDF-opas).
 Siirry kohtaan "EU:n sulkeminen" (s. 16).
Asetukset
 Katseluikkuna avautuu ja muistikortilla olevat kuvat näytetään.
Lisätietoja
Hakemisto
 Voit vaihtaa kuvia ladattaessa käynnistyvän ohjelmiston DPP:stä
muuksi ohjelmistoksi asetuksissa ([Linked Software/Linkitetyt
ohjelmistot] -ikkuna) (s. 90).
 Voit muuttaa ladattujen ja ladattavien kuvien tallennuspaikkaa
asetuksissa ([Destination Folder/Kohdekansio] -ikkuna) (s. 88).
 Videotiedostojen suuri tiedostokoko saattaa pidentää
latausaikaa.
12
2
Johdanto
Katso kuvia ja valitse ladattavat kuvat.
Katseluikkuna
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Voit vaihtaa pikkukuvien järjestyksen osoittamalla [
painiketta.
Lisää valintamerkki
 Voit myös valita useita kuvia hiirellä.
]-
Asetukset
 Voit lajitella kuvat eri ehtojen mukaan ja valita ladattavat kuvat
osoittamalla [
]-painiketta.
Lisätietoja
 Voit valita pikkukuvissa näytettävät tiedot osoittamalla [
]painiketta.
Kohdan [Date/time/Päiväys/aika] valitseminen näyttää tiedoston
luontiajankohdan päiväyksen ja ajan.
Hakemisto
 Voit vaihtaa valittujen ja ei-valittujen kuvien merkinnät keskenään
osoittamalla [
]-painiketta.
 Voit näyttää vain valitut kuvat osoittamalla [
]-painiketta.
 Voit suodattaa kuvat tiedostojen luontipäivän ja -ajan mukaan
osoittamalla [
]-painiketta.
 Voit vaihtaa luettelonäyttöön osoittamalla [
Voit palata pikkukuvanäyttöön osoittamalla [
]-painiketta.
]-painiketta.
 Luettelonäytössä voit aloittaa lajittelun osoittamalla kunkin
kohdan otsikkoa.
Osoita kohtaa [Folder/Kansio], jos haluat lajitella samalla tavalla
kuin [
]-painikkeella pikkukuvanäytössä.
13
3
Osoita [Download/Lataa]-painiketta.
 Tietokoneeseen ladatut kuvat näkyvät [Quick Preview/
Pikakatselu] -ikkunassa.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Näyttöön tulee kuvien latausvalintataulu.
tallennuskohde ja osoita sitten [OK]4 Määritä
painiketta.
Kameran
asetukset
Download image (Kuvien lataus) -valintataulu.
Etäkuvaus
 [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunassa voit tarkistaa ladatut
kuvat nopeasti. [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi
myös muuttaa.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy automaattisesti ja
ladatut kuvat näytetään pääikkunassa.
 Palaa pääikkunaan osoittamalla katseluikkunan [Main window/
Pääikkuna] -painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Näyttää tietokoneen tallennuskohteen
Määritä tallennuskohde
 [Save File/Tallenna tiedosto] -valintataulu avautuu ja kuvien
lataaminen tietokoneeseen alkaa.
 Osoittamalla [Format/Alusta]-painiketta katseluikkunassa voit
alustaa kortin, joka sisältää katseluikkunassa näkyvät kuvat.
 Vaiheessa 2 voit merkitä useita perättäisiä kuvia. Kun olet
osoittanut ensimmäistä ladattavaa kuvaa, pidä alhaalla
< Shift >-näppäintä ja osoita viimeistä kuvaa. [
] tulee
näkyviin. Kun osoitat [
]-painiketta, kaikki valitut kuvat
merkitään.
 Jos haluat nähdä luettelon katseluikkunan toiminnoista, katso s. 96.
14
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja
poistaminen kamerasta
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
GPS-toiminnolla varustetuissa EOS-kameroissa on GPS-lokitiedostojen
tallennustoiminto. EU-ohjelmiston avulla voit ladata kameran
sisäiseen muistiin tai muistikorttiin tallennettuja GPS-lokitiedostoja
tietokoneeseen. Voit myös poistaa kameran muistikortille tallennettuja
GPS-lokitiedostoja. Tämä toiminto on käytössä vain, kun yhteensopiva
versio Map Utility* -ohjelmistosta on asennettu.
Malleissa 6D(WG) ja 7D Mk II kameran [Valitse GPS-laite] -asetuksena
on oltava [Sisäinen GPS] tai [GPS]-asetuksena on oltava [Päällä] ja
mallissa 1D X Mk II , 5D Mk IV ja 6D Mk II [GPS-asetukset]-asetuksena on
oltava [Tila 1] tai [Tila 2].
* Mallissa 6D Mk II : versio 1.8.x tai uudempi, mallissa 5D Mk IV : versio
1.7.2 tai uudempi, mallissa 1D X Mk II : versio 1.7.x tai uudempi, mallissa
6D(WG) : versio 1.5.2 tai uudempi ja mallissa 7D Mk II : versio 1.5.3
tai uudempi.
Kun olet käynnistänyt EU-ohjelmiston kameran muistikortilla olevien
kuvien lataamista varten, näkyviin tulee [Import GPS log files/Tuo GPSlokitiedostot] -valintataulu, jos kameran sisäisessä muistissa tai
muistikortilla on GPS-lokitiedostoja.
 Lataa GPS-lokitiedostot tietokoneeseen osoittamalla [Yes/Kyllä]painiketta.
 GPS-lokitiedostot ladataan tietokoneeseen. Jos kameran
sisäisessä muistissa on GPS-lokitiedostoja, ne tallennetaan
kameran muistikortille*, ennen kuin ne ladataan tietokoneeseen.
Kun GPS-lokitiedostot on tallennettu muistikortille, kameran
sisäisessä muistissa olevat GPS-lokitiedostot poistetaan.
* GPS-lokitiedostot tallennetaan muistikortille kamerassa
määritettyyn sijaintiin.
Johdanto
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
kameran avulla
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
Sisällys
R
7D Mk II
Jos kamerassa on kuvien suorasiirtotoiminto, voit ladata tietokoneeseen
kuvat, jotka on tallennettu kamerassa olevaan muistikorttiin, käyttämällä
kameraa. Lisätietoja kuvien suorasiirtotoiminnosta on kameran
käyttöoppaassa.
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Siirrä kuvat suoraan kameran avulla.
(s. 7).
 Kamerassa olevat kuvat tallennetaan tietokoneeseen.
 Kun kaikki kuvat on ladattu, Digital Photo Professional 4.x käynnistyy
ja ladatut kuvat näytetään.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos poistat valintamerkin kohdasta [Delete the GPS log files from
the camera's memory card after importing./Poista GPSlokitiedostot kameran muistikortilta, kun ne on tuotu.], kameran
muistikortilla olevia GPS-lokitiedostoja ei poisteta sen jälkeen,
kun ne on ladattu tietokoneeseen.
 Ladatut GPS-lokitiedostot tallennetaan seuraavaan kansioon:
[Documents/Dokumentit]  [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat]
 [GPS Log Files/GPS-lokitiedostot]
15
EU:n sulkeminen
1 Osoita [Quit/Lopeta]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Ikkuna ja EU suljetaan.
2 Käännä kameran virtakytkin < OFF >-asentoon.
3 Irrota kaapeli kamerasta ja tietokoneesta.
Asetukset
Lisätietoja
 Älä vedä itse kaapelista, vaan tartu kiinni pistokkeesta.
Hakemisto
EOS Utility -tutkimusohjelma
Canon pyytää lähettämään Canon-tuotteeseesi liittyviä tietoja
Canonille (tai jos käytät Canon-tuotetta Kiinassa, laillisesti
hyväksytylle tutkimusyhtiölle) Internetin kautta. Canon käyttää
näitä tietoja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavien tuotteiden
kehittämiseen ja markkinointiin.
Hyväksymisen jälkeen voit muuttaa lähetysasetuksia koska tahansa
asetusten [Survey/Tutkimus]-välilehdellä (s. 91).
16
2
Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta
Johdanto
Tässä osassa selitetään, miten kameran toiminnot määritetään EUohjelmistolla.
Sisällys
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa..................... 18
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset ....................................................................
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa .......
Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen ..............................................................
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen..........
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen kameraan ......
19
20
22
27
28
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting Menu
(Kuvausvalikko) -valikossa......................................... 30
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset ................. 31
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ..................................................................
Kuva-asetuksen valitseminen ja käyttäminen
kamerassa ..............................................................
Kuva-asetusten muuttaminen ja käyttäminen
kamerassa ..............................................................
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen
kamerassa ..................................................................
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen
kamerassa......................................................................
Äänettömän sulkimen asettaminen ja käyttäminen
kamerassa ........................................................................
32
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
32
Hakemisto
33
34
35
35
17
Asetukset kamera-asetusten ikkunassa
Seuraavassa on kuvattu kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
asetukset. Useimmat kamera-asetusten ikkunassa määritettävät
toiminnot on määritettävä ennen kuvaamista.
3
Osoita tarvittavia asetuksia ja määritä ne.
Johdanto
Sisällys
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Valitse [Camera settings/Kamera-asetukset].
(s. 9).
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Kamera-asetusten ikkuna tulee näyttöön.
 Liitetyn kameran käytettävissä olevat asetukset tulevat näyttöön.
Lisätietoja on kohdassa "Kamera-asetusten ikkunassa
määritettävät asetukset" (s. 19).
 Tietoja kuva-asetustiedostojen, objektiivin poikkeaman
korjaustietojen ja oman valkotasapainoasetuksen tallentamisesta
on kohdissa "Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa"
(s. 20), "Kameran objektiivin poikkeaman korjaustietojen
tallentaminen" (s. 22) ja "Käyttäjän valkotasapainon
tallentaminen kameraan" (s. 28).
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
18
*1
Kamera-asetusten ikkunassa määritettävät asetukset
77D
*2
5D Mk IV 5D Mk III
Firmware update (Laiteohjelmistopäivitys)
Date/Time/Zone Setting (Päiväyksen/
ajan/aikavyöhykkeen asetus)
Register lens aberration correction data
(Tallenna objektiivin poikkeaman
korjaustiedot)
Register Picture Style File
(Tallenna kuva-asetustiedosto)
Owner’s name/Author/Copyright holder
(Omistajan nimi/Tekijä/
Tekijänoikeuden haltija)
Personal white balance settings
(Käyttäjän valkotasapainoasetus)
WFT Captions (Langattoman
tiedostonsiirron selosteet)
Register Background Music
(Tallenna taustamusiikki)
Web Service Settings
(Web-palveluiden asetukset)
Register IPTC information
(IPTC-tietojen tallentaminen)
R
RP
6D Mk II
6D
M6
1D X Mk II
7D Mk II
90D
M5
1D X
80D
77D
M3
1D C
760D
800D
M10
250D
200D
M100
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
*3
760D
800D
RP
6D Mk II
6D
90D
250D
200D
750D
2000D
M50 .
Ei voida määrittää malleissa 5DS/5DS R
7D Mk II
M50 .
1300D
5DS/5DS R
Asetus
Ei voida määrittää malleissa
4000D
M6 Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
Ei voida määrittää malleissa 5DS/5DS R 5D Mk III
7D Mk II
90D
80D
250D
M6 Mk II
M50
.
R
.
R
R
RP
*4
Voidaan asettaa mallissa 5D Mk IV
*5
Voidaan asettaa mallissa 1D X Mk II (ohjelmistoversio 1.1.0 tai uudempi).
Firmware update (Laiteohjelmistopäivitys)
 Voit näyttää kameran laiteohjelmiston version.
 Voit päivittää laiteohjelmiston osoittamalla tätä kohtaa.
 Katso lisäohjeita laiteohjelmiston päivittämiseen Canonin verkkosivustosta.
Date/Time/Zone Setting (Päiväyksen/ajan/aikavyöhykkeen asetus)


–


–



Register lens aberration correction data (Tallenna objektiivin
poikkeaman korjaustiedot)



 Voit tallentaa objektiivin poikkeaman korjaustiedot kameraan tai
poistaa tallennetut tiedot kamerasta (s. 22).



Register Picture Style File (Tallenna kuva-asetustiedosto)
–
 Voit tallentaa kameraan käyttäjän määrittämiksi asetuksiksi enintään
kolme tietokoneeseen tallennettua kuva-asetustiedostoa (s. 20).

–
 Voit määrittää kameran päiväyksen/ajan ja aikavyöhykkeen kuvien ottohetkellä.
 Voit hakea tietokoneen järjestelmäajan kameran päivämäärän ja kellonajan synkronoimista varten.
 Voit määrittää ja peruuttaa kesäajan.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Owner’s name (Omistajan nimi)

*1
–
–
*2
–
–
*3
–
 Voit määrittää tekijän nimen, enintään 63 merkkiä mukaan luettuna
etuliite.
*5
*4
–
Copyright holder (copyright information) (Tekijänoikeuden
haltija (tekijänoikeustiedot))
 Voit määrittää kameran omistajan nimen, enintään 31 merkkiä.
Author (Tekijä)
 Voit määrittää valokuvan tekijänoikeuden haltijan
(tekijänoikeustiedot). Voit käyttää enintään 63 kirjainta tai merkkiä
etuliite mukaan luettuna.
19
Personal white balance settings (Käyttäjän
valkotasapainoasetus)
 Voit tallentaa kameraan käyttäjän valkotasapainotiedoston (s. 28).
Voit myös tallentaa kuvan valkotasapainon säätötulokset
tietokoneeseen valkotasapainotiedostona (tunniste ".WBD") (s. 27).
WFT Captions (Langattoman tiedostonsiirron selosteet)
 Tällä toiminnolla voit luoda selosteita langattoman lähettimen
"Transfer with caption" (Selitteiden siirto) -toimintoa varten ja tallentaa
niitä kameraan.
 Lisätietoja langattoman tiedostonsiirron selosteista on langattoman
lähettimen käyttöoppaassa.
Register Background Music (Tallenna taustamusiikki)
 Voit tallentaa tietokoneeseen tallennettuja WAV-muotoisia
musiikkitiedostoja kameran muistikortille taustamusiikiksi.
Tallennettua taustamusiikkia voi toistaa samanaikaisesti kamerassa
toistettavan videokollaasialbumin tai kuvaesityksen kanssa (s. 81).
Web Service Settings (IPTC-tietojen tallentaminen)
 Jos kamerassa on IPTC*-tietojen lisäystoiminto, voit muokata ja
tallentaa IPTC-tietoja. IPTC-tiedot ovat lisäkommentteja, kuten
kuvatekstejä, tekijätietoja tai kuvauspaikkoja (s. 86).
* International Press Telecommunications Council.
Johdanto
Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa
Voit tallentaa enintään kolme Canonin verkkosivustosta tietokoneeseen
ladattua tai Picture Style Editor -ohjelmistolla (kuva-asetustiedostojen
luontiohjelmisto) (tästä lähtien PSE) luotua kuva-asetustiedostoa
kameraan käyttäjän määrittämiksi asetuksiksi.
 Kuva-asetustiedostoja, joissa [Base Picture Style/Peruskuvaasetus] -asetukseksi on valittu [Fine Detail/Yksityiskohdat], ei voi
tallentaa kameroihin, joissa ei ole esimääritettynä kuvaasetuksena [Fine Detail/Yksityiskohdat] -vaihtoehtoa.
 Jos [Sharpness/Terävyys]-asetukseksi on kuvaasetustiedostossa määritetty [Fineness/Hienous] tai [Threshold/
Raja-arvo], kuva-asetustiedostoa ei voi tallentaa kameroihin,
joissa ei ole esimääritettynä kuva-asetuksena [Fine Detail/
Yksityiskohdat] -vaihtoehtoa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
[Register Picture Style File/Tallenna kuva1 Valitse
asetustiedosto].
Lisätietoja
Web Service Settings (Web-palveluiden asetukset)
 Voit tallentaa web-palveluja kameraan (s. 84).
Hakemisto
 Näyttöön avautuu [Register Picture Style File/Tallenna kuvaasetustiedosto] -valintataulu.
20
jokin välilehdistä [User Def. 1/Oma asetus 1]–
2 Valitse
[User Def. 3/Oma asetus 3].
5
Osoita [OK]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Kuva-asetustiedosto tallentuu kameraan.
3 Osoita [
]-painiketta.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 [Open/Avaa]-ikkuna avautuu.
4
Hakemisto
Valitse kuva-asetustiedosto ja osoita [Open/Avaa]-painiketta.
 Kuva-asetustiedosto ladataan.
 Kuva-asetustiedosto on kuva-asetuksen lisätoiminto.
Katso lisätietoja kuva-asetustiedostoista Canonin
verkkosivustosta.
 Kuva-asetustiedostot, joita voi käyttää kamerassa, on merkitty
".PF2"- tai ".PF3"-tunnisteella.
 Lisätietoja PSE:n käyttämisestä on "Picture Style Editor
-ohjelmiston käyttöoppaassa" (sähköinen PDF-opas).
21
Kameran objektiivin poikkeaman
korjaustietojen tallentaminen
2
Valitse objektiiviluokka, jolle haluat rekisteröidä
korjaustiedot.
Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkuna
Voit tallentaa objektiivin poikkeaman korjaustiedot kameraan tai poistaa
tallennetut tiedot kamerasta.
Voit myös rekisteröidä digitaalisen objektiivin optimoijan (Digital Lens
Optimizer, tästä eteenpäin DLO) tiedot.
Mallissa 1D C (ohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi) objektiivin
vääristymien korjaustiedot EF Cinema -objektiiveilla (CN-E-objektiiveille)
voidaan myös rekisteröidä kameraan.
R
Koska mallissa
objektiivin vääristymien korjaustiedot ja DLOobjektiivitiedot on tallennettu kokonaisuudessaan kameraan, tallennusta
ei vaadita (alkaen toukokuusta 2018).
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
1D X Mk II 5D Mk IV
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot].
Asetukset
 Esiin tulee luettelo, jossa näytetään vain valittu objektiiviluokka.
Lisätietoja
Hakemisto
 [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin
vääristymien korjaustiedot] -ikkuna aukeaa.
22
3
Rekisteröi korjaustiedot.
Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkunan kuvakkeet
Vasen sarake: kameraan rekisteröidyt objektiivin vääristymien
korjaustiedot
Niiden objektiivien kohdalla näkyy valintamerkki,
joiden korjaustiedot on tallennettu kameraan.
Keskisarake: DLO-tietojen tietokoneeseen latauksen tila
: Ei ladattu tietokoneeseen.
: On ladattu tietokoneeseen.
: Päivitystietoja on käytettävissä palvelimella.
(Päivitystietoja ei ole ladattu
tietokoneeseen.)
Oikea sarake: DLO-tietojen kameraan rekisteröinnin tila
: Ei rekisteröity kameraan.
: On rekisteröity kameraan.
Objektiivin vääristymien korjaustietojen rekisteröiminen
kameraan
Kaikkien kameran julkaisuaikana saatavissa olleiden objektiivien
vääristymien korjaustiedot on rekisteröity kameraan. Läheskään
kaikkien kameran julkaisun jälkeen markkinoille tulleiden
objektiivien vääristymien korjaustietoja ei myöskään tarvitse
rekisteröidä kameraan. Objektiivin vääristymien korjaustiedot
tarvitsee kuitenkin rekisteröidä kameraan niille objektiiveille,
joiden kohdalla Rekisteröi objektiivin tiedot -ikkunan objektiivin
vääristymien korjaustietojen sarakkeessa ei ole valintamerkkiä.
Rekisteröi tiedot kameraan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot kameraan
merkitsemällä valintamerkki niiden objektiivien kohtaan, joille
haluat rekisteröidä korjaustiedot, ja valitsemalla [OK]. EU
sulkeutuu.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
23
Johdanto
DLO-tietojen rekisteröiminen kameraan
Kaikkien kameran julkaisuaikana saatavissa olleiden objektiivien
DLO-tiedot on rekisteröity kameraan. Kameran julkaisuajankohdan
jälkeen markkinoille tulleiden objektiivien DLO-tiedot on kuitenkin
ladattava ja rekisteröitävä kameraan.
1 Lataa DLO-tiedot kameraan
Jos DLO-tietoja ei ole ladattu tietokoneeseen tai rekisteröity
kameraan, rekisteröintinäytön DLO-kuvakkeena näkyy [
Osoita sen objektiivin nimeä, jonka haluat rekisteröidä.
DLO-tiedot ladataan ja kuvakkeeksi vaihtuu [
].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
].
Kameran
asetukset
2 Rekisteröi DLO-tiedot kameraan
Osoita [OK]-painiketta.
DLO-tiedot rekisteröidään kameraan ja EU sulkeutuu.
[
] näkyy seuraavalla kerralla, kun Rekisteröi
objektiivin tiedot -ikkuna avataan.
Etäkuvaus
 Jos osoitat [Cancel/Peruuta]-painiketta, kun vaihe 1 on valmis,
DLO-tiedot ladataan vain tietokoneeseen.
 Jos palvelimella on käytettävissä päivitystietoja, [
]-kuvake
on näkyvissä. Osoita objektiivin nimeä, lataa päivitetyt tiedot
tietokoneeseen ja rekisteröi sitten tiedot kameraan osoittamalla
[OK]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Tämän toiminnon käyttäminen vaatii, että EOS Lens Registration
Tool (versio 1.4.20 tai uudempi) on asennettu.
 Luettelo [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] -ikkunan
toiminnoista löytyy s. 97.
 [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] -ikkunassa
näytetyt objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä
objektiivin tyypistä riippuen.
 EF15mm f/2.8 Fisheye- ja EF8-15mm f/4L USM Fisheye
-objektiivit eivät ole yhteensopivia [Register lens data/Rekisteröi
objektiivin tiedot] -toiminnon kanssa.
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Objektiivin vääristymien korjaustiedot kaikille objektiiveille on tallennettu
kameraan valmiiksi. DLO-tietojen tallentaminen kameraan ja
poistaminen kamerasta selitetään tässä.
2
Valitse objektiivit, joille haluat tallentaa DLO-tiedot
kohdasta [Lens List/Objektiiviluettelo] ja valitse [OK].
Objektiivin tietojen tallennusikkuna
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkuna aukeaa.
 Valitun objektiivin DLO-tiedot tallennetaan kameraan ja EUohjelmisto sulkeutuu.
 Voit poistaa DLO-tietoja kamerasta poistamalla merkinnän
objektiivin kohdalta [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdassa ja
valitsemalla [OK].
 Numeronäyttö [xx/xx] kohdan [Lens List/Objektiiviluettelo]
oikeassa alakulmassa näyttää tallennettujen objektiivien määrän
/ kameraan tallennettavissa olevien objektiivien määrän.
 Jos objektiivia ei ole [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdassa,
objektiivin kiinnittäminen kameraan tässä näytössä lisää
objektiivin luetteloon.
 Voit järjestää [Lens List/Objektiiviluettelo] -kohdan tiedot
painikkeilla [Up/Ylös] ja [Down/Alas].
 RF-objektiiveja käytettäessä ei ole tarpeellista rekisteröidä tai
poistaa DLO-objektiivitietoja kameraan/kamerasta.
Hakemisto
25
Muut EOS kamerat kuin 1D X Mk II
R
RP
M6 Mk II
Johdanto
5D Mk IV
90D
250D
M50
[Register lens aberration correction data/
1 Valitse
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Näyttöön tulee [Register lens aberration correction data/Tallenna
objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -ikkuna. Objektiivit, joiden
korjaustiedot on tallennettu kameraan, on merkitty valintamerkillä.
objektiivin luokka, johon haluat tallentaa
2 Valitse
korjaustiedot.
Lisätietoja
Objektiivin poikkeaman korjaustietojen tallennusikkuna
Hakemisto
Tämän toiminnon käyttämiseksi on asennettava EOS-objektiivien
tallennustyökalu (versio 1.8.20 tai uudempi).
 Voit lisätä objektiiveja kohtaan [Lens List/Objektiiviluettelo] myös
seuraavilla tavoilla.
• Valitse [Edit Lens List/Muokkaa objektiiviluetteloa] -painike ja
merkitse avautuvassa ikkunassa valintamerkki objektiivin
valintaruutuun luettelossa ja valitse [OK].
 [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkunassa näytetyt
objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä objektiivin
tyypistä riippuen.
 Objektiivit EF15mm f/2.8 Fisheye ja EF8-15mm f/4L USM
Fisheye eivät ole yhteensopivia tämän toiminnon kanssa.
 Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyy vain valittu objektiivin luokka.
26
3
Valitse objektiivi, jonka korjaustiedot haluat
tallentaa, ja osoita [OK]-painiketta.
Johdanto
Valkotasapainon tallentaminen tietokoneeseen
1D X Mk II
1D X
1D C
Voit tallentaa kuvan valkotasapainon säätötulokset tietokoneeseen
valkotasapainotiedostona (tunniste ".WBD"). Tietokoneeseen tallennetut
valkotasapainotiedostot voi tallentaa kameraan käyttäjän
valkotasapainona (s. 28).
Tallenna [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa määritetty valkotasapainoasetus kameraan etukäteen.
[Personal white balance settings/Käyttäjän
1 Valitse
valkotasapainoasetus].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Valitun objektiivin korjaustiedot tallennetaan kameraan ja EU
suljetaan.
 Voit poistaa korjaustiedot kamerasta poistamalla valintamerkin
tallennetun objektiivin kohdalta ja osoittamalla [OK]-painiketta.
 Liitettävän kameran mukaan objektiivit, joiden kohdalta ei voi
poistaa valintamerkkiä, voivat näkyä tallennusikkunassa. Tämä
tarkoittaa, ettei kyseisten objektiivien korjaustietoja tarvitse
tallentaa kameraan.
 Ei näytetä EF-M-objektiiveille, koska korjaustietoja ei tarvitse
tallentaa.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että EOS Lens
Registration Tool -ohjelmisto on asennettu.
 Jos haluat nähdä [Register lens aberration correction data/
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -ikkunan
toimintoluettelon, katso s. 97.
 [Register lens aberration correction data/Tallenna objektiivin
poikkeaman korjaustiedot] -ikkunassa näkyvät objektiivien nimet
saattavat olla osittain lyhennettyjä objektiivin tyypin mukaan.
 EF15mm f/2.8 Fisheye- ja EF8-15mm f/4L USM -objektiivit eivät
ole yhteensopivia [Register lens aberration correction data/
Tallenna objektiivin poikkeaman korjaustiedot] -toiminnon kanssa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintataulu.
27
2
Valitse tietokoneeseen tallennettava valkotasapaino
ja osoita [Save/Tallenna]-painiketta.
Johdanto
Käyttäjän valkotasapainon tallentaminen kameraan
1D X Mk II
1D X
1D C
Kuvan valkotasapainoa säätämällä ja tulokset tallentamalla luodut
valkotasapainotiedostot voi tallentaa kameraan käyttäjän valkotasapainoasetuksina.
1
3
Valitse [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Anna näyttöön avautuvassa ikkunassa tiedostonimi,
valitse tallennuspaikka ja osoita sitten [Save/
Tallenna]-painiketta.
Kameran
asetukset
 Valkotasapainotiedosto tallennetaan tietokoneeseen.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 Näyttöön tulee [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintataulu.
Hakemisto
tallennettava käyttäjän valkotasapainoasetus
2 Valitse
ja osoita [Open/Avaa]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintataulu.
28
3
Avaa kansio, johon valkotasapainoasetus on
tallennettu, valitse tiedosto ja osoita [Open/Avaa]painiketta.
 Valkotasapainotiedosto latautuu.
 Valkotasapainotiedostot, joita voit tallentaa kameraan, on
merkitty ".WBD"-tunnisteella.
Kirjoita nimi [Title:/Nimi:]-syötekenttään.
4
[Apply to camera/Käytä kamerassa]
5 Osoita
-painiketta.
 Valkotasapainoasetus tallentuu kameraan.
 Jos haluat tallentaa toisen asetuksen, toista vaiheet 2–5.
6 Osoita [Close/Sulje]-painiketta.
 [Personal white balance settings/Käyttäjän
valkotasapainoasetus] -valintataulu sulkeutuu, ja näyttöön palaa
kamera-asetusten ikkuna.
kameraan tallennetut käyttäjän
7 Valitse
valkotasapainoasetukset.
 Valitse valkotasapainoasetuksiksi haluamasi käyttäjän
valkotasapainoasetukset.
 Lisätietoja omien valkotasapainoasetusten valitsemisesta ja
manuaalisesta valkotasapainosta on kameran käyttöoppaan
kohdassa "Valkotasapainon määrittäminen".
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
29
Toimintoasetukset kuvausikkunan Shooting Menu (Kuvausvalikko) -valikossa
Seuraavassa on kuvattu kuvausikkunan kuvausvalikossa määritettävät
toimintoasetukset. Useimpia kuvausikkunassa määritettäviä
toimintoasetuksia muutetaan usein kuvaamisen aikana. Tätä toimintoa
ei voi käyttää mallin
M3
M10
M100
M6
M5
kanssa.
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
2 Valitse [Remote shooting/Etäkuvaus].
3
Osoita [
]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
(s. 7).
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 Kuvausikkuna avautuu.
Hakemisto
 [Shooting menu/Kuvausvalikko] avautuu.
30
Johdanto
4 Osoita tarvittavia asetuksia ja määritä ne.
Kuvausikkunassa määritettävät asetukset
Esimerkki valikkonäytöstä ( 5D Mk III )
5DS/5DS R
1D X Mk II
Asetus
5D Mk IV
5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
1D X
1D C
M50
 Liitetyn kameran käytettävissä olevat asetukset tulevat näyttöön.
Lisätietoja on kohdassa "Kuvausikkunassa määritettävät
asetukset".
Picture Style (Kuva-asetukset)
JPEG quality (JPEG-laatu)
WB (white balance) SHIFT (WBSIIRTO (valkotasapaino))
HDR Mode (HDR-tila)
Bulb timer settings (Aikavalotuksen
ajastimen asetukset)
Äänetön suljin
Tarkennushaarukointi





–
*1
–
*2
–
–
*3
*4
–
*1 Tätä asetusta ei voi määrittää malleissa
250D
*2

200D
750D
2000D
77D
1300D
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
760D
4000D
Sisällys
800D
M50
Lisätietoja
.
Asetuksen voi määrittää mallille
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
Hakemisto
M6 Mk II mutta ei muille malleille.
*3

Asetus on mahdollinen vain mallissa
R
*4
Asetus on mahdollinen vain mallissa
RP
.
90D
M6 Mk II .
Picture Style (Kuva-asetukset)
 Voit määrittää kameran kuva-asetukset samaan tapaan kuin
tehdessäsi asetuksia kameralla (s. 32).
JPEG quality (JPEG-laatu)
 Voit määrittää JPEG-kuvan laadun ja käyttää sitä kamerassa samaan
tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla (s. 34).
31
Äänetön suljin
 Voit asettaa äänettömän sulkimen samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 35).
WB (white balance) SHIFT (WB-SIIRTO (valkotasapaino))
 Voit säätää valkotasapainon samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 35).
HDR (High Dynamic Range) Mode (HDR (High Dynamic Range) -tila)
 Voit ottaa dynamiikaltaan laajoja kuvia, joissa valoisien ja varjoisien
alueiden leikkaantuminen on tavallista vähäisempää, sekä
maalauksilta näyttäviä kuvia (s. 43).
Bulb timer settings (Aikavalotuksen ajastimen asetukset)
Johdanto
Kuva-asetusten määrittäminen ja käyttäminen kamerassa
Voit määrittää kameran kuva-asetukset samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla. Voit muuttaa kaikkien kuva-asetusten [Sharpness/
Terävyys]-, [Contrast/Kontrasti]-, [Saturation/Värikylläisyys]- ja [Color
tone/Värisävy] -arvoja ja tallentaa kameraan enintään kolme omaa
kuva-asetusta.
Voit myös tallentaa kamerassa olevat kuva-asetustiedostot omiksi
asetuksiksi, jotka on ladattu Canonin verkkosivustosta tai luotu Picture
Style Editor -ohjelmistolla (kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto, tästä
lähin PSE) ja tallennettu tietokoneeseen.
Kuva-asetusten tallentaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
 Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen (s. 76).
Tarkennushaarukointi
 Voit suorittaa tarkennushaarukoinnin samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla (s. 45).
Kuva-asetuksen valitseminen ja käyttäminen
kamerassa
1 Valitse [Picture Style/Kuva-asetukset].
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Picture Style/Kuva-asetukset] -ikkuna.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
32
2
Osoita kuva-asetusta, jonka haluat määrittää
kameraan.
Kuva-asetusten muuttaminen ja käyttäminen
kamerassa
Picture Style (Kuva-asetukset) -ikkuna
Voit määrittää omien kuva-asetusten [Sharpness/Terävyys]-, [Contrast/
Kontrasti]-, [Saturation/Värikylläisyys]- ja [Color tone/Värisävy] -arvot
käytettäviksi kamerassa samaan tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla.
1
Osoita [Detail set./Tark.aset.].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Asetukset otetaan käyttöön kamerassa ja näyttöön palaa
[Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Asetukset
 Näyttöön tulee [Detail set./Tark.aset.] -valintataulu.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Lisätietoja
Hakemisto
R
Kun 1D C
on liitetty ja Canon Log gamma on asetettu
kamerassa, tällä ohjelmistolla valittu tai muutettu kuva-asetus ei
vaikuta kuvattavaan videoon.
33
2
Valitse käyttämällä säätimen osoitinta jokaisessa
kohdassa.
Johdanto
JPEG-laadun määrittäminen ja käyttäminen kamerassa
1D X Mk II
Kohdistimen paikka
Asetus
Oletusasetus
1D X
1D C
Sisällys
Voit määrittää JPEG-kuvan laadun ja käyttää sitä kamerassa samaan
tapaan kuin tehdessäsi asetuksia kameralla.
1
Valitse [JPEG Quality/JPEG-laatu].
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Jos valitset kuva-asetukseksi [Monochrome/Mustavalko] (s. 32),
näyttöön tulevat luettelot [Filter effect/Suodatus] ja [Toning effect/
Sävytystehoste].
 Yhdistetystä kamerasta riippuen voit valita [Sharpness/
Terävyys]-asetukselle [Fineness/Hienous]- ja [Threshold/
Raja-arvo]-asetuksen.
3
Osoita [Return/Palaa]-painiketta.
 Näyttöön tulee [JPEG Quality/JPEG-laatu] -ikkuna.
2 Osoita asetusarvoa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Asetukset otetaan käyttöön kamerassa ja näyttöön palaa
[Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Asetukset tulevat käyttöön kamerassa.
 Korkea arvo tarkoittaa alhaista pakkaussuhdetta, jolloin minkä
tahansa kokoisen kuvan laatu on parempi.
3 Valitse [Return/Palaa].
 Näyttöön palaa [Shooting menu/Kuvausvalikko].
34
Johdanto
Valkotasapainon säätäminen ja käyttäminen kamerassa
Voit säätää valkotasapainon samaan tapaan kuin tehdessäsi asetuksia
kameralla.
1 Valitse [WB SHIFT/WB-siirto].
Äänettömän sulkimen asettaminen ja käyttäminen
R
Voit määrittää äänettömän sulkimen samaan tapaan kuin tehdessäsi
asetuksia kameralla. Tietoja olosuhteista, joissa äänettömän sulkimen
voi asettaa, on kameran teknisissä tiedoissa.
Sisällys
 [WB SHIFT/WB-siirto] -ikkuna avautuu.
1
2
3
4
2 Osoita säätöarvoa vastaavaa kohtaa.
Lisätietoja
[
]-painiketta esiin tulevassa valikossa,
1 Osoita
valitse [Silent shutter/Äänetön suljin].
esiin tulevassa valintaikkunassa [Enable/
2 Valitse
Päällä].
 [Silent shutter/Äänetön suljin] asetetaan kamerassa.
 Voit peruuttaa äänettömän sulkimen valitsemalla [Disable/Pois]
tässä valintaikkunassa.
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Säätää
vihreää
Säätää
sinistä
Säätää
magentaa
Hakemisto
Tässä näkyy
säätöarvo
Säätää
oranssia
 Asetukset tulevat käyttöön kamerassa.
3 Valitse [Return/Palaa].
 Näyttöön palaa [Shooting menu/Kuvausvalikko].
 Voit palauttaa alkuperäiset arvot kohdan 2 ohjeiden mukaan.
35
3
Kuvaaminen ohjaamalla kameraa tietokoneesta
Johdanto
Voit etäohjata kameraa EU:sta sekä määrittää kameran ja kuvata
katselemalla kohdetta EU:n ikkunassa. Voit kuvata myös kameralla
etäkuvauksen aikana tai esimäärittää ajan, jolloin kamera ottaa kuvan
automaattisesti itselaukaisulla. Tätä toimintoa ei voi käyttää mallin
M3
M10
M100 kanssa.
M6
M5
Etäkuvaus näytöllä ................................................... 37
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus ...................... 43
Tarkennushaarukointi............................................... 45
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna) -ikkunan toiminnot ...................................... 46
Manuaalinen tarkentaminen ...................................... 46
Tarkentaminen automaattitarkennuksella.................. 48
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa ..... 48
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa....... 49
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Kasvontunnistus Elävä tila) -tilassa ...................... 50
Tarkentaminen kasvojentunnistuksen ja
seurannan avulla ................................................... 50
Tarkennus käyttäen toimintoja FlexiZone - Multi,
Vyöhyketarkennus AF, Laajenna AF-aluetta: Y/A/V/O,
Laajenna AF-aluetta: ympärille, Vyöhyketarkennus,
Suuri vyöhyketarkennus: pystysuora ja Suuri
vyöhyketarkennus: vaakasuora ............................. 51
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen.............. 52
Valkotasapaino Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa ................... 52
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen ........................... 53
Kuvasuhteen muuttaminen ........................................ 54
Äänen tallennusasetus .............................................. 55
Sound Recording (Äänen tallennus) / Audio
Recording Level (Äänen tallennustaso)..................
Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto............................
Peittokuvatoiminto ......................................................
Peittokuvan suurentaminen tai pienentäminen.......
Peittokuvan kääntäminen .......................................
Peittokuvan peittävyyssuhteen määrittäminen...........
Peittokuvan siirtäminen ..........................................
Toisen peittokuvan näyttäminen.............................
Peittokuvan piilottaminen........................................
Ruudukon näyttäminen...............................................
Suuntaviivojen näyttäminen........................................
Moottoroidun zoomin käyttäminen..............................
56
56
57
58
59
59
60
60
61
61
62
64
Kuvaaminen kameralla ............................................ 66
Videoiden kuvaaminen ............................................ 67
Itselaukaisu.............................................................. 73
Itselaukaisu................................................................. 73
Etäkuvaus ajastetuin välein ........................................ 73
Etäkuvaus aikavalotuksella ..................................... 75
Etäkuvaus aikavalotuksella ........................................ 75
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen ...................... 76
Salamakuvaus ......................................................... 77
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen Etäkuvaus
näytöllä -toimintoa ................................................... 80
Taustamusiikin tallentaminen kameran
muistikortille............................................................. 81
Web-palveluiden määrittäminen .............................. 84
IPTC-tietojen tallentaminen ..................................... 86
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
36
Etäkuvaus näytöllä
Voit etäohjata kameraa EU:sta ja ottaa valokuvia tietokoneen näytöllä.
Lisäksi otetut kuva tallennetaan suoraan tietokoneeseen, ja voit
tarkistaa ne uudelleen linkitetyssä Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa (tästä lähtien DPP).
Tämä toiminto on tehokas, kun otat suuria kuvamääriä kiintein asetuksin
esimerkiksi studiossa.
1
2
Valitse [Remote shooting/Etäkuvaus].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Liitä kamera tietokoneeseen ja käännä kameran
virtakytkin asentoon < ON >.
 EU käynnistyy.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Kuvausikkuna avautuu.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
37
3
*1 Jos lisäät valintamerkin [Change settings using mouse wheel on
capture screen/Muuta asetuksia hiiren rullalla kuvausnäytössä]
-kohtaan (s. 89) [Preferences/Asetukset]-näytön [Remote
Shooting/Etäkuvaus] -välilehdessä, voit valita asetukset myös
hiiren rullalla. Hiiren rullaa ei voi käyttää peilin lukituksen
valikossa eikä kohdassa [Image saving location/Kuvan
tallennussijainti].
Määritä kamera.
*2 Voit valita valotustason/valotushaarukoinnin kakkospainikkeella ja
suorittaa valotushaarukoinnin käyttämällä <shift>-näppäintä +
hiiren rullaa.
Osoita asetuskohdetta ja
valitse asetus*1 *2
 Voit määrittää muut kuin kuvausikkunassa määritettävät
asetukset kamerassa.
 Varoitusvalo vilkkuu ajastimen laskuajan aikana itselaukaisua
käytettäessä, ja laskuaika näkyy mahdollisten otosten määrän
näyttöalueella.
 Peilin lukituksen asetukset ovat käytettävissä, kun kameran tila
on P, Tv, Av, M tai B.
 Kun peilin lukitus on käytössä, peilin lukituksen symboli vilkkuu.
 5DS/5DS R -mallissa voit valita, minkä ajan kuluttua peilin
lukituksesta kamera laukeaa. Vaihtoehdot ovat 1/8 sekunnin
kuluttua, 1/4 sekunnin kuluttua, 1/2 sekunnin kuluttua,
1 sekunnin kuluttua tai 2 sekunnin kuluttua.
 Kuvattaessa automaattivalotuksella valotusaika tai aukko vilkkuu
ali- tai ylivalotuksen merkiksi.
 Kuvattaessa käsisäätöisellä valotuksella mittausarvo näkyy
reaaliaikaisesti valotustason alueella.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Jos haluat nähdä luettelon kuvausikkunan toiminnoista, katso s. 98.
38
4
Osoita [
]-painiketta.
5
Johdanto
Määritä Kuvaus näytöllä -toiminto
 Valitse [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim.
aset.].
Osoita
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]ikkuna avautuu.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä: seuraava sivu.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Set-up menu/Asetusvalikko] avautuu.
39
Johdanto
Live View/Movie func. set. (Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.) -ikkuna
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella yhdistetyn kameran mukaan.
1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
6D
7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II
RP
6D Mk II
1D X
1D C
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi [Stills/
Still-kuvat] ja valitse [Exposure simulation/Valotuksen simulointi] ja
osoita [OK]-painiketta.
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi [Enable/Päällä]
ja [Exposure simulation/Valotuksen simulointi] ja valitse [OK].
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
6D Mk II
6D
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
5D Mk III
5DS/5DS R
Sisällys
90D
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Osoita
Valitse
Valitse
Valitse

Osoita
Osoita
77D
760D
1300D
4000D
800D
250D
200D
750D
2000D
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus] -asetukseksi
[Enable/Päällä] ja valitse sitten [OK].
Asetukset
Lisätietoja
90D
Et voi määrittää asetuksia [LV func. setting/LV-toim. asetus] ja
[Exposure simulation/Valotuksen simulointi] samanaikaisesti.
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
1. Määritä tässä valintaikkunassa [LV func. setting/LV-toim.
asetus] -asetukseksi [Enable/Päällä] ja valitse sitten [OK].
2. Osoita kuvausikkunassa [Live View shoot./Kuvaus näytöllä] painiketta. (s. 41)
3. Tee kohdan “Etäkuvaus näytöllä” (s. 39) vaiheet 4–5 uudelleen.
4. Määritä tässä valintaikkunassa kohdan [Exposure simulation/
Valotuksen simulointi] asetus ja valitse sitten [OK].
Koska [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] on
jo avautunut edellä vaiheessa 2., ohita vaihe 6 sivulla s. 41 ja
siirry vaiheeseen 7 (s. 42).
Hakemisto
Osoita
Valitse
R
RP
M6 Mk II
M50
Valitse kohdan [Exposure simulation/Valotuksen simulointi] asetus
ja valitse sitten [OK].
40
6
Osoita [Live View shoot./Kuvaus näytöllä] -painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
Kameran
asetukset
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Exposure simulation (Valotuksen simulointi)
Valotuksen simulointi simuloi ja näyttää kuvan todellista tuloskuvaa
lähellä olevalla kirkkaudella.
 Enable (Päällä)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähellä tuloskuvan todellista
kirkkautta (valotusta). Jos määrität valotuksen korjauksen, kuvan
kirkkaus muuttuu vastaavasti.
 Disable (Pois)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta kameran näytön kuva
näkyy selkeästi. Vaikka määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva
näytetään vakiokirkkaudella.
 Enable (DOF preview) (Päällä (terävyysalueen esikatselu))
Tavallisesti kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta kameran
näytön kuva näkyy selkeästi. Näytettävän kuvan kirkkaus on
lähellä tuloskuvan todellista kirkkautta (valotusta) vain, kun pidät
terävyysalueen tarkistuspainiketta painettuna.
Hakemisto
41
7
Ota kuva osoittamalla [
]-painiketta.
 Otettu kuva siirretään tietokoneeseen ja se näkyy [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunassa. DPP-ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti.
 Voit tarkastaa otetun kuvan nopeasti [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkunassa ennen DPP-ohjelmiston käynnistymistä. [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi myös muuttaa.
 Voit näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
osoittamalla kuvausikkunan [Other Functions/Muut toiminnot]
-painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta [Quick Preview/
Pikakatselu].
Johdanto
 Voit kuvata kuvausikkunassa, vaikka [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] ei olisi näkyvissä.
 Voit simuloida valotuksen (s. 52) [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -kohdassa tai näyttää histogrammit
(s. 101) määrittämällä kameran valikossa [Exposure simulation/
Valotuksen simulointi] -asetukseksi [Enable/Päällä].
 Voit myös käyttää peilin lukitusta etäkuvauksessa. (Peilin
lukitusta ei voi käyttää etäkuvauksessa näytöllä.)
 Kuvaamisessa voidaan käyttää itselaukaisinta.
 Voit vaihtaa ohjelmiston, joka käynnistyy automaattisesti,
kun etäkuvatut otokset siirretään tietokoneeseen. Voit valita
asetuksissa DPP:n sijaan jonkin muun ohjelmiston ([Linked
Software/Linkitetyt ohjelmistot] -ikkuna) (s. 90).
 Jos haluat nähdä luettelon [Remote Live View window/Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna] -ikkunan toiminnoista, katso s. 101.
 Jos haluat nähdä luettelon [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunan toiminnoista, katso s. 103.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kun kuvaat Etäkuvaus näytöllä -ikkunassa suoritetun
tarkennuksen jälkeen, vaihda kuvausikkunan automaatti-/
manuaalitarkennuksen valintapainikkeeseen [MF/
manuaalitarkennus] etukäteen.
 RAW-käsittelyä ei voi suorittaa. Jos yhdistät kameran
tietokoneeseen, kun kamera käsittelee RAW-kuvaa, kamera
yhdistyy tietokoneeseen, kun käsittely on suoritettu loppuun.
 Peruskuvaustilojen asetuksia ei voi määrittää kameroille, joissa
peruskuvaustilat ovat valintakiekossa.
Voit ottaa kuvan myös käyttämällä näppäimistön <välinäppäin>näppäintä.
42
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Voit ottaa dynamiikaltaan laajoja kuvia, joissa valoisien ja varjoisien
alueiden leikkaantuminen on tavallista vähäisempää, sekä maalauksilta
näyttäviä kuvia. Tämä sopii esimerkiksi asetelmiin ja maisemakuviin.
HDR-kuvauksessa luodaan yksi kuva kolmesta eri valotuksilla
(negatiivinen valotus, normaali valotus ja positiivinen valotus) otetusta
kuvasta, jotka yhdistetään yhdeksi kuvaksi automaattisesti. Otetut HDRkuvat tallennetaan JPEG-laatuisina.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynamiikka).
1
Siirry HDR-tilaan.
 Valitse [Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta [HDR Mode/
HDR-tila], määritä tarvittavat asetukset näkyviin tulevassa
valintataulussa ja osoita [OK]-painiketta.
 [Adjust dynamic range/Säädä dynaaminen alue]: Määrittää
dynamiikan säätöalueen. Valitse [Disable HDR/HDR ei käytössä],
[Auto/Automaattinen], [±1 EV], [±2 EV] tai [±3 EV]. Jos valitset
[Auto/Automaattinen], säätöalue määritetään automaattisesti
kuvan yleisen sävyalueen mukaisesti.
Mitä suurempi arvo, sitä laajempi dynamiikka.
RP
 [Effect/Tehoste] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
6D Mk II 7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II : Valitsee
viimeistelytehosteen. Lisätietoja viimeistelytehosteista on
kameran mukana toimitetun käyttöoppaan sivuilla, joilla
käsitellään HDR (High Dynamic Range) -kuvausta.
 [Continuous HDR/Jatkuva HDR]: Jos [1 shot only/Vain 1 kuva] on
valittuna, HDR-kuvaus peruutetaan automaattisesti, kun kuvaus
lopetetaan. Jos valitset [Every shot/Joka kuva], HDR-kuvausta
jatketaan, kunnes valitset [Adjust dynamic range/Säädä
dynaaminen alue] -asetuksella vaihtoehdon [Disable HDR/HDR
ei käytössä].
 [Save source images/Tallenna lähdekuvat] 5DS/5DS R 5D Mk IV
5D Mk III
R
7D Mk II : Jos haluat tallentaa kolme otettua
kuvaa ja valmiin HDR-kuvan, valitse [All images/Kaikki kuvat].
Jos haluat tallentaa vain valmiin HDR-kuvan, valitse [HDR image
only/Vain HDR].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
43
2
Johdanto
Ota kuva.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 HDR-tilaan ei voi siirtyä, jos jokin seuraavista toiminnoista on
käytössä: valotushaarukointi, valkotasapainon haarukointi,
monikuvan kohinanvaimennus, päällekkäisvalotus,
salamavalotus, etäkuvaus aikavalotuksella tai videokuvaus.
 Liikkuvan kohteen HDR-kuvaus ei ole suositeltavaa, koska
kohteen liike näkyy jälkikuvina yhdistetyssä kuvassa. HDRkuvausta kannattaa käyttää liikkumattomien kohteiden
kuvaamiseen.
 HDR-kuvauksessa otetaan kolme kuvaa eri valotusajoilla, jotka
asetetaan automaattisesti. Siksi myös Tv- ja M-kuvaustiloissa
valotusaikaa muutetaan asetetun valotusajan perusteella.
 ISO-herkkyys voidaan asettaa tavallista suuremmaksi, jotta
kameran tärähtely ei vaikuta kuvaan.
 Automaattinen kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein, jos kuvissa
on toistuvia kuvioita (kuten ruudukko tai juovia) tai jos kuvat ovat
haaleita yksisävyisiä kuvia.
 Taivaan värisävyt tai valkoiset seinät eivät ehkä toistu oikein.
Värit voivat olla epäsäännöllisiä tai kuvassa voi näkyä kohinaa.
 HDR-kuvauksessa kolme kuvaa yhdistetään kuvan ottamisen
jälkeen. Siksi HDR-kuvan tallentaminen kestää kauemmin kuin
tavallisen kuvan. Kuvien yhdistämisen aikana kameran näytössä
näkyy "BUSY"-ilmoitus, eikä kuvaa voi ottaa, ennen kuin
yhdistäminen on valmis.
 Jalustan käyttäminen on suositeltavaa. Käsivaraisesti
kuvattaessa lyhyen valotusajan käyttäminen on suositeltavaa.
 Jos [Auto Image Align/Automaattinen kuvien kohdistus]
-asetuksena on [Enable/Päällä] ja HDR-kuva otetaan
käsivaraisesti, kuvien reunat rajataan, mikä pienentää tarkkuutta
hieman. Jos kuvia ei voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran
tärähtelyn takia, automaattista kuvien kohdistusta ei ehkä tehdä.
Huomaa, että kuvattaessa hyvin kirkkailla tai tummilla
valotusasetuksilla automaattinen kuvien kohdistus ei ehkä toimi
oikein.
 Jos kuvaat käsivaraisesti HDR-kuvausta käyttämällä ja [Auto
Image Align/Automaattinen kuvien kohdistus] -asetuksena on
[Disable/Pois], kolmen kuvan kohdistus ei ehkä onnistu oikein ja
HDR-toiminnon vaikutus voi olla vähäinen.
 HDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa
kirkkaiden alueiden värien toistumisen luonnottomina.
 HDR-tilassa valikossa himmeinä näkyviä vaihtoehtoja ei voi
valita. Kun otat HDR-tilan käyttöön, Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) -toiminnon, ensisijaisen
huippuvalotoiston ja valotuksen simuloinnin asetuksiksi
määritetään ennen kuvaamista [Disable/Pois].
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
44
Tarkennushaarukointi
RP
90D
M6 Mk II
Tarkennushaarukointi mahdollistaa jatkuvan kuvauksen niin, että
polttovälin etäisyyttä muutetaan automaattisesti kunkin kuvan jälkeen.
Voit sitten luoda näistä kuvista yhden kuvan, jossa on laaja
tarkennusalue, käyttämällä sovellusta, joka tukee syvyysterävyyden
muokkausta, kuten Digital Photo Professional -ohjelmistoa. Muista
tarkistaa tarkennushaarukoinnin varoitukset kameran mukana tulleesta
käyttöoppaasta ennen kuvaamista.
1 Aseta tarkennushaarukointi.
 Valitse [Focus bracketing/Tarkennushaarukointi] -asetus
[Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta, määritä asetukset
avautuvaan ikkunaan ja osoita sitten [OK]-painiketta.
 [Number of shots/Kuvien määrä]: Määritä valotusten määrä
kutakin kuvaa kohti. Tämä voidaan asettaa väliltä 2–999.
 [Focus increment/Tarkennuksen lisäys]: Tarkennuksen siirron
alue asetetaan automaattisesti sopimaan valittuun arvoon ja
kuvaushetken aukkoarvoon.
 [Exposure smoothing/Valotuksen pehmennys]: Voit vähentää
kuvan kirkkauden muutoksia tarkennushaarukoinnin aikana
määrittämällä asetuksen [Enable/Päällä].
2 Ota kuva.
 Tarkenna haluamasi polttovälialueen lähempään päähän ja
osoita sitten [
]-painiketta.
 Kun kuvaus alkaa, siirrä kohdistin pois [
]-painikkeen päältä.
 Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen tarkennuskohtaa ääretöntä
kohti.
 Kuvaus päättyy määrittämäsi kuvamäärän jälkeen tai
polttovälialueen kauempana olevassa päässä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
45
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan toiminnot
Näillä sivuilla kerrotaan [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunan toiminnoista, kuten kameran asetusten tarkistaminen
ja kohteen tarkentaminen tietokoneen näytössä.
Katso myös [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunan toimintojen luetteloa tämän käyttöoppaan lopussa
(s. 101, s. 102).
3
Vedä [
] suurennettavaan osaan.
Sisällys
Kun kuvaat Etäkuvaus näytöllä -ikkunassa suoritetun tarkennuksen
jälkeen, vaihda kuvausikkunan automaatti-/manuaalitarkennuksen
valintapainikkeeseen [MF/manuaalitarkennus] etukäteen.
Vedä
Voit tarkentaa kohdetta manuaalisesti, kun katsot suurennettua kuvaa
[Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
1
[Live mode/Elävä tila], [FlexiZone - Single],
2 Valitse
[1-point AF/1 pisteen AF], [Live 1-point AF/Live 1
pisteen AF] tai [Spot AF/Pistetarkennus] luettelosta.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Manuaalinen tarkentaminen
Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin
< AF >-asentoon.
Johdanto
Etäkuvaus
 Voit siirtää [
suurentaa.
]-merkin myös osoittamalla kohtaa, jonka haluat
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos [Continuous AF/Jatkuva AF] -valintaruutu on näkyvissä,
poista siitä merkintä.
46
4
Osoita [
]- tai [
]-painiketta.
5
Johdanto
Säädä tarkennusta.
Sisällys
 Kun 5DS/5DS R on liitetty, painikkeet [
] ja [
] näkyvät
painikkeina [
] ja [
].
 Vaiheessa 2 valitsemasi osa näkyy nyt suurennettuna [Zoom
View/Zoomausnäkymä] -ikkunassa.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Lähennä
Loitonna
Zoom View (Zoomausnäkymä) -ikkuna
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
[
], [
] : Säätö (suuri)
[
], [
] : Säätö (keskitaso)
[
], [
] : Säätö (pieni)
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] muuttuu
tosiaikaisesti tarkennuskohdan säätämisen mukaan.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Voit siirtää näyttökohtaa [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunassa valitsemalla [
], [
], [
] tai [
]. Voit siirtää
näyttökohtaa myös vetämällä ikkunaa.
 Voit myös kaksoisosoittaa vaiheessa 2 osiota, jonka haluat
suurentaa, jolloin kuva näytetään viisinkertaisena
suurennoksena (kuusinkertaisena, kun 5DS/5DS R on liitettynä)
[Zoom View/Zoomausnäkymä] -ikkunassa.
 Palauta [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
kaksoisosoittamalla [Zoom View/Zoomausnäkymä] -ikkunassa
olevaa kuvaa.
Voit tarkentaa myös näppäimistön näppäintoiminnolla.
Säätö
Lähennä
Loitonna
Suuri
<
>+< I >
<
>+< O >
Keskitaso
<
>+< K >
<
>+< L >
Pieni
<
>+< < >
<
>+< > >
47
Tarkentaminen automaattitarkennuksella
Tarkennustiloissa kuten Quick (Nopea), Live (Elävä) ja Face Detection
Live (Elävä kasvontunnistus) kuvia voidaan tarkentaa automaattisesti
samaan tapaan kuin kamerassa.
3
Osoita tarkennuspistettä kohdassa, johon haluat tarkentaa.
Sisällys
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila)
-tilassa
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Johdanto
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
4000D
Osoita
1 Valitse luettelosta [Quick mode/Nopea tila].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Jos [Automatic selection/Automaattivalinta] on valittu
vaiheessa 2, kaikki tarkennuspisteet valitaan automaattisesti.
 Jos valitset [Manual selection/Käsivalinta] vaiheessa 2, vain
valittavissa olevat tarkennuspisteet näkyvät.
 Näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat liitetyn kameran
mukaan.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteet osoittamalla [
]painiketta.
2 Valitse tarkennuspisteen valintatapa luettelosta.
 Valittavissa olevat vaihtelevat kameran asetusten mukaan.
4 Osoita [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu.
Jos [Orientation linked AF point/Asentokoht. tarkennuspiste] -asetukseksi on
määritetty [Select separate AF points/Valitse eri tarkennuspisteet], määritä asetukseksi
[Same for both vert/horiz/Sama vaaka/pystyasennolle]. Jos asetuksena on [Select
separate AF points/Valitse eri tarkennuspisteet], automaattitarkennus [Remote Live
View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa ei ehkä toimi oikein.
 Automaattitarkennuksen voi suorittaa myös kaksoisosoittamalla tarkennuspistettä.
 Jos haluat peruuttaa tarkennustoiminnan, osoita [OFF/POIS]-painiketta.
48
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa
1
Valitse [Live mode/Elävä tila], [FlexiZone – Single],
[1-point AF/1 pisteen AF], [Live 1-point AF/Live 1
pisteen AF] tai [Spot AF/Pistetarkennus] luettelosta.
2
Johdanto
Voit siirtää suurennettavan alueen kehyksen
tarkennettavaan kohtaan vetämällä.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Vedä
Kameran
asetukset
 Tarkennuspiste tulee näkyviin.
R
 Malleissa 5DS/5DS R
RP
7D Mk II
voit ottaa jatkuvan
tarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä [Continuous AF/
Jatkuva tarkennus] -valintaneliössä. Kun kuvaat videota,
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaneliö muuttuu [Movie
servo AF/Videon servotarkennus] -valintaneliöksi, jossa voit ottaa
servotarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Kun käytössä on 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D , [Movie Servo AF/Videon servotarkennus]
-valintaruutu näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan
asettaa videon servotarkennus päälle/pois.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen osoittamalla [
]painiketta.
760D
750D
M6 Mk II
M50
Etäkuvaus
90D
250D
 Voit siirtää suurennettavan alueen kehyksen myös osoittamalla
tarkennettavaa kohtaa.
3 Osoita [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu
punaiseksi.
49
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Kasvontunnistus Elävä tila) -tilassa
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Tarkentaminen kasvojentunnistuksen ja
seurannan avulla
4000D
1D X Mk II
luettelosta [Face Detection Live mode/
1 Valitse
Kasvontunnistus Elävä tila] tai [Face live mode/
Kasvot Elävä tila].
 Kun kasvot tunnistetaan, näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Jos kohteena ovat muut kuin kameran tunnistamat kasvot, näkyviin
tulee uusi tarkennuspiste, kun siirrät osoittimen toisten kasvojen
kohdalle. Voit valita tarkennuspisteen osoittamalla kyseistä kohtaa.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen osoittamalla [
]painiketta.
2 Osoita [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu punaiseksi.
 Jos kamera ei tunnista kasvoja, tarkennuspiste tarkennetaan
kuvan keskelle.
1
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
Johdanto
Sisällys
200D
Valitse [Focus/Tarkennus]-luettelosta [Face detection
+ Tracking AF/Kasvojentunnistus + AF-seuranta].
 Kun kasvot tunnistetaan, näkyviin tulee tarkennuspiste.
 Tarkennuspiste seuraa liikkuvia kasvoja.
 Jos kohteena ovat muut kuin kameran tunnistamat kasvot,
näkyviin tulee uusi tarkennuspiste, kun siirrät osoittimen toisten
kasvojen kohdalle. Voit valita tarkennuspisteen osoittamalla
kyseistä kohtaa.
 Voit asettaa jatkuvan automaattitarkennuksen päälle/pois
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaruudussa muille
80D
77D
kameroille paitsi 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
800D
200D . Kun kuvataan videoita, [Continuous AF/
Jatkuva tarkennus] -valintaruudun tilalle tulee [Movie servo AF/
Videon servotarkennus] päälle/pois -valintaruutu.
77D
80D
Kun käytössä on 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
800D
200D , [Movie Servo AF/Videon servotarkennus]
-valintaruutu näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan
asettaa videon servotarkennus päälle/pois.
250D
R
RP
M6 Mk II
M50 -mallissa
 90D
voit määrittää [Eye Detection AF/Silmientunnistus AF] asetuksen päälle/pois.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen osoittamalla
[
]-painiketta.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
50
2
Osoita [Focus/Tarkennus]-ikkunan [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
 Tehdään automaattitarkennus.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja tarkennuspisteen
väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu punaiseksi.
80D
760D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
200D
750D : Jos kasvoja ei havaita, tilaksi vaihtuu [FlexiZone-Multi],
[Smooth zone AF] (s. 51), [FlexiZone-Single] tai [Live 1-point AF/
Live 1 pisteen AF] (s. 49).
R
RP : Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta

käytetään automaattiseen tarkennuksen valintaan.
Tarkennus käyttäen toimintoja FlexiZone - Multi,
Vyöhyketarkennus AF, Laajenna AF-aluetta: Y/A/V/O,
Laajenna AF-aluetta: ympärille, Vyöhyketarkennus,
Suuri vyöhyketarkennus: pystysuora ja Suuri
vyöhyketarkennus: vaakasuora
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Nämä tarkennustilat helpottavat liikkuvien kohteiden tarkentamista.
Lisätietoja tarkennustiloista on kytketyn kameran käyttöoppaassa.
1 Valitse [Focus/Tarkennus]-luettelosta tarkennustila.
 Tarkennuspiste tulee näkyviin.
 Osoittamalla ikkunassa voit valita AF-pisteen tai -alueen sen
mukaan, mikä tarkennustila on käytössä. Voit peruuttaa valinnan
valitsemalla tarkennustilan uudelleen [Focus/Tarkennus]-luettelosta.
 Voit asettaa jatkuvan automaattitarkennuksen päälle/pois
[Continuous AF/Jatkuva tarkennus] -valintaruudussa muille
80D
77D
800D
kameroille paitsi 5D Mk IV 6D Mk II
200D . Kun kuvataan videoita, [Continuous AF/Jatkuva
tarkennus] -valintaruudun tilalle tulee [Movie servo AF/Videon
servotarkennus] päälle/pois -valintaruutu.
80D
77D
800D
Kun käytössä on 5D Mk IV 6D Mk II
200D , [Movie Servo AF/Videon servotarkennus] -valintaruutu
näytetään videoita kuvattaessa, ja sillä voidaan asettaa videon
servotarkennus päälle/pois.
]-painiketta.
 Voit näyttää tai piilottaa tarkennuspisteen osoittamalla [
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
[Focus/Tarkennus]-ikkunan [ON/PÄÄLLÄ]2 Osoita
painiketta.
 Automaattitarkennus suoritetaan.
 Kun kohde on tarkennettu, kamera antaa äänimerkin ja
tarkennuspisteen väri muuttuu vihreäksi.
 Jos kohdetta ei ole tarkennettu, tarkennuspisteen väri muuttuu punaiseksi.
51
Johdanto
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen
Voit tarkistaa valotuksen ja terävyysalueen [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunasta.
Osoita [ON/PÄÄLLÄ]-painiketta.
Valkotasapaino Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa
Voit muuttaa kuvan valkotasapainoa [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa ja tallentaa muutetun
valkotasapainon kameraan.
1
Valitse valkotasapaino, jota käytetään kuvaan.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Aukko pienennetään (valotuksen simulointi) kuvausikkunassa
määritetyksi aukoksi (s. 98).
Lisätietoja
 Valittua valkotasapainoa käytetään kuvassa välittömästi ja voit
tarkistaa sen [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa.
Hakemisto
[Apply to shot images/Käytä otetuissa
2 Valitse
kuvissa].
 Valittu valkotasapaino tallennetaan kameraan käyttäjän
valkotasapainoasetuksena, ja sitä käytetään otettavissa kuvissa.
52
Johdanto
Sähköisen vesivaa'an näyttäminen
1D X Mk II
1D X
1D C
6D6D
Mk II
7D6D
Mk II
7D80D
Mk II
5DS/5DS R
77D
90D
5D Mk IV 5D Mk III
760D
80D
800D
77D
R
760D
M50
6DRP
Mk II
800D
Sisällys
M6 Mk II
M50
Voit näyttää [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa sähköisen vesivaa'an, jolla voit tarkistaa kameran kallistuksen.
1
Osoita [
]-painiketta [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
Kameran
asetukset
 Sähköinen vesivaaka tulee näkyviin [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunaan.
2
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Etäkuvaus
Tarkista kameran kallistus.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
Asetukset
Vaakataso
Kameran yläreunan sijainti
Lisätietoja
Pystysuuntainen taso
Pystysuuntainen viiteasento
Kameran pystysuuntainen asento
Hakemisto
 Voit säätää vaakakallistusta siirtämällä kameraa niin, että kameran
vaakasuuntainen asento vastaa vaakasuuntaista viiteasentoa.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II 1D X
RP
6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II
M50 : Voit säätää pystykallistusta
siirtämällä kameraa niin, että kameran pystysuuntainen asento vastaa
pystysuuntaista viiteasentoa.
 Voit poistaa vesivaa'an näkyvistä osoittamalla [
]-painiketta uudelleen.
Vaakasuuntainen
Kameran vaakasuuntainen
viiteasento
asento
* Yhden vaakasuuntaisen yksikön vastaavuus on 10° ja yhden
pystysuuntaisen yksikön 5°.
 Sähköistä vesivaakaa ei näytetä videokuvauksen aikana.
 Vaikka kallistus korjattaisiin, kallistuksessa voi olla noin ±1 asteen virhe.
 Jos kameran kallistus on suuri, sähköisen vesivaa'an virhe on
suurempi.
53
1D X Mk II
Kuvasuhteen muuttaminen
1D C
 1D X Mk II 1D X
Jos otetaan sekä RAW- että JPEG-kuva, kuvan kuvasuhdetiedot vain
liitetään otettuun kuvaan eikä kuvaa rajata.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(muuten paitsi,
kun [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)] on asetettu) 7D Mk II
Voit valita kaksi seuraavassa mainittua tilaa.
[Add aspect ratio information/
Lisää kuvasuhdetiedot]:
Tässä tilassa otetut JPEG-kuvat rajataan.
[Add cropping information/
Lisää rajaustiedot]:
Kuvasuhdetiedot vain liitetään kuviin,
eikä JPEG-kuvia rajata.
Kummassakin tilassa RAW-kuviin vain liitetään kuvasuhdetiedot,
eikä niitä rajata.
RP (kun on asetettu jotain muuta kuin [1.6x (crop)/1,6x

6D
90D
80D
77D
760D
(rajaus)]) 6D Mk II
250D
M6 Mk II
M50
200D
750D
2000D
1D C
RP
[1.6x (crop)/1,6x (rajaus)]) 6D Mk II
Kuten kameran Kuvaus näytöllä -toiminnossa, voit kuvata keskisuurta ja
suurta filmikameraa (6 × 6 cm, 6 × 4,5 cm ja 4 x 5 tuumaa) vastaavalla
tuntumalla. Liitetyn kameran mukaan toiminnassa on seuraavia eroja.
800D
1D X
1300D
4000D
RAW-kuvan kuvasuhdetiedot vain liitetään otettuun kuvaan,
eikä kuvaa rajata. JPEG-kuva rajataan.
760D
800D
M6 Mk II
200D
6D
90D
80D
77D
750D
2000D
1300D
4000D
Johdanto
Sisällys
M50
1 Osoita [
2
250D
(kun on asetettu jotain muuta kuin
]-painiketta ja valitse kuvasuhde.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Liikuta kameraa ja sommittele kuva.
Kameran
asetukset
 Voit palauttaa kuvasuhteen oletusasetuksen mukaiseksi
RP (kun on
osoittamalla [
]-painiketta. Mallissa
asetettu jotain muuta kuin [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)]) 6D Mk II
Etäkuvaus
6D
90D
80D
77D
200D
750D
2000D
1300D
760D
4000D
800D
M6 Mk II
250D
M50
valitse alkuperäinen kuvasuhde. Muissa kameramalleissa valitse
[Off/Pois].
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
R
RP
Mallissa
tätä toimintoa ei voi käyttää,
kun [1.6x (crop)/1,6x (rajaus)] on asetettu.
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
(muuten paitsi, kun [1.6x (crop)/
1,6x (rajaus)] on asetettu) 7D Mk II
1
Osoita [
]-painiketta.
 [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/Näytä kuvasuhde/
rajaustiedot] -valintataulu tulee näkyviin.
[Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetiedot]
2 Valitse
tai [Add cropping information/Lisää rajaustiedot].
3
Liikuta kameraa ja sommittele kuva.
Johdanto
Sisällys
Äänen tallennusasetus
Voit asettaa äänen tallennustason kuvatessasi videota Etäkuvaus
näytöllä -tilassa.
Tämän toiminnon voi valita vain, kun kamera on P-, Tv-, Av-, M-, B- tai
Fv-kuvaustilassa. Katso myös kameran käyttöoppaan sivuja, joilla
käsitellään äänen tallennuksen asetuksia.
Äänen tallennusta ei voi asettaa mallissa 2000D 1300D 4000D .
[Settings/Asetukset]-painiketta [Remote Live
1 Osoita
View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan
äänitallennusalueella.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 [Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetiedot] -tilassa
otetut JPEG-kuvat rajataan.
 [Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -tilassa
kuvasuhdetiedot vain lisätään JPEG-kuviin, eikä niitä rajata.
 Sekä [Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetiedot]- että
[Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -tilassa otettuihin
RAW-kuviin vain liitetään kuvasuhdetiedot, eikä niitä rajata.
 Voit valita vain joko [Add aspect ratio information/Lisää
kuvasuhdetiedot] -tilan tai [Add cropping information/Lisää
rajaustiedot] -tilan. Kun toinen tila valitaan, toisen asetus vaihtuu
oletusasetuksensa mukaiseksi automaattisesti.
 5D Mk IV Kun [Add cropping information/Lisää rajaustiedot]
-asetuksena on jokin muu kuin sen oletusasetus, et voi määrittää
[Add aspect ratio information/Lisää kuvasuhdetieto] -asetusta.
Määritä [Add cropping information/Lisää rajaustiedot] -asetus
oletusarvoonsa, kun haluat määrittää [Add aspect ratio
information/Lisää kuvasuhdetieto] -asetuksen.
 Voit poistua asetustilasta osoittamalla [Close/Sulje]-painiketta.
Lisätietoja
 [Recording settings/Tallennusasetukset] -ikkuna avautuu.
Hakemisto
55
2
Sound Recording (Äänen tallennus) / Audio
Recording Level (Äänen tallennustaso)
Määritä asetukset.
Sound recording (Äänen
tallennus) -luetteloruutu
Wind Filter (Tuulisuoja)
-toiminto
Äänen tallennustason
säädin
Tasomittari
 Valitse luetteloruudusta [Auto/Automaattinen], [Manual/
Manuaalinen] tai [Disable/Pois].
 Kun asetus on valmis, sulje [Recording settings/
Tallennusasetukset] -ikkuna osoittamalla [Close/Sulje]-painiketta.
R
 Kun jokin malleista 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
liitetään,
vaimennusasetusten ikkuna tulee näkyviin. Meluisissa tiloissa
tallennettu ääni saattaa säröytyä, vaikka [Sound recording/
Äänen tallennus] -asetuksena on [Auto/Automaattinen] tai
[Manual/Käsinsäätö]. Mikäli ääni säröytyy, vaimennustoiminto
kannattaa ottaa käyttöön.
760D
800D
250D
200D
750D
[Auto/Automaatti]:
Äänen tallennustaso asetetaan
automaattisesti äänenvoimakkuuden
mukaan. Kun valitset [Auto/
Automaattinen]-asetuksen, voit määrittää
vain Wind filter (Tuulisuoja) -toiminnon.
[Manual/Manuaalinen]: Edistyneille käyttäjille tarkoitettu toiminto.
Voit säätää äänen tallennustason
haluamaksesi.
Säädä äänen tallennustaso tarkkailemalla
tasomittaria ja vetämällä äänen
tallennustason säädintä. Jos
äänenvoimakkuus on suuri, tarkkaile
säätäessäsi huippupitotoimintoa (noin
kolme sekuntia) ja säädä taso niin, että
tasomittarin kohdan "12" (-12 dB) oikealla
puolella oleva arvo syttyy ajoittain. Jos
taso ylittää arvon "0", ääni säröytyy.
[Disable/Pois]:
Ääntä ei tallenneta.
Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto
Jos haluat vaimentaa ulkona kuvattaessa tallentuvaa tuulen ääntä,
ota Wind Filter (Tuulisuoja) -toiminto käyttöön valitsemalla Wind
Filter (Tuulisuoja) -toiminnon valintaneliö. Se toimii vain
käytettäessä sisäistä mikrofonia. Kun toiminto on käytössä,
myös matalat bassoäänet vaimenevat osittain. Siksi Wind Filter
(Tuulisuoja) -toiminto kannattaa poistaa käytöstä poistamalla
valintamerkki tästä valintaneliöstä, jos kuvauspaikalla ei ole tuulta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kun 250D M6 Mk II M50 on yhdistetty, voit valita
vaimennuksen asetukseksi [Auto/Automaattinen], [Disable/Pois]
tai [Enable/Päällä].
56
Peittokuvatoiminto
Tietokoneeseen tallennetun kuvan voi näyttää [Remote Live View
window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa näkyvän kuvan päällä.
Koska tällä toiminnolla voi kohdistaa kuvat toisiinsa tarkasti, se sopii
useiden kuvien kuvaamiseen samasta kulmasta esimerkiksi tuotekuvia
otettaessa. Tietokoneesta ladatut kuvat näkyvät näytöllä, mutta niitä ei
sisällytetä otokseen.
2
Valitse peittokuva ja osoita [Open/Avaa]-painiketta.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
[Remote Live View window/Etäkuvaus
1 Valitse
näytöllä -ikkuna] -ikkunassa [Compose/Sommittelu]välilehti ja osoita [Overlay/Peittokuva]-kohdassa
[Open/Avaa]-painiketta.
Johdanto
Kameran
asetukset
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintataulu.
 RAW*-, JPEG-, TIFF-, BMP (bittikartta)- ja GIF-kuvat voi näyttää
peittokuvana.
* • Vain RAW-kuvat, joiden tunniste on ”.CR2” tai ”.CR3” ja jotka
on kuvattu Canon-kameralla, voidaan näyttää päällekkäin.
• Vaikka kuvaa olisi säädetty Digital Photo Professional 4.x
-ohjelmistossa, peittokuva näytetään sellaisena kuin se oli
kuvaa otettaessa.
 Vaikka kuvan tiedostotyyppi olisi tuettu, sen näyttäminen
peittokuvana ei ehkä onnistu.
 [Show overlay image/Näytä peittokuva] -valintaneliössä on
valintamerkki, ja valittu kuva näkyy peittokuvana [Remote Live
View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintataulu.
57
Peittokuvan suurentaminen tai pienentäminen
Peittokuvana näytettävää kuvaa (peittokuvaa) voi suurentaa tai
pienentää välillä 25–200 %. Määritä suurennus tai pienennys [Enlarge/
Reduce/Suurenna/Pienennä] -säätimellä.
Vedä Enlarge/Reduce (Suurenna/Pienennä) -säädintä
vasemmalle tai oikealle.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) voi näyttää
suurennettuna, pienennettynä tai käännettynä ja sen
peittävyyssuhdetta voi säätää (s. 59).
3 Liikuta kameraa ja kohdetta ja sommittele kuva.
 Peittokuvatoimintoa ei voi käyttää [Zoom View/Zoomausnäkymä]
-ikkunassa.
Asetukset
 Enlarge/Reduce (Suurenna/Pienennä) -säätimellä määritettyä
suurennusta tai pienennystä käytetään peittokuvan näyttöön.
 Voit määrittää suurennuksen tai pienennyksen myös
kirjoittamalla arvon suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja osoitat, voit asettaa
suurennuksen tai pienennyksen näppäimistön <>- tai <>näppäimellä tai hiiren rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa osoittamalla [Reset/Palauta]painiketta.
Lisätietoja
Hakemisto
58
Peittokuvan kääntäminen
Peittokuvan peittävyyssuhteen määrittäminen
Peittokuvana näytettävää kuvaa (peittokuvaa) voi kääntää välillä
-180°–+180°. Määritä kääntö Rotate (Käännä) -säätimellä.
Peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) peittävyyssuhde
(läpinäkyvyys) voidaan määrittää välille 0–100 %. Määritä
peittävyyssuhde siirtämällä Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säädintä.
Määritä vetämällä Rotate (Käännä) -säädintä
vasemmalle tai oikealle.
Vedä Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säädintä
vasemmalle tai oikealle.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Rotate (Käännä) -säätimellä määritettyä kääntökulmaa käytetään
peittokuvan näyttöön.
 Voit määrittää kääntökulman myös kirjoittamalla arvon suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja osoitat, voit asettaa
kääntökulman näppäimistön <>- tai <>-näppäimellä tai hiiren
rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa osoittamalla [Reset/Palauta]painiketta.
 Composite Ratio (Peittävyyssuhde) -säätimellä asetettua
peittävyyssuhdetta käytetään peittokuvan näytössä.
 Voit määrittää peittävyyssuhteen myös kirjoittamalla arvon
suoraan.
 Kun siirrät osoittimen säätimen päälle ja osoitat, voit asettaa
peittävyyssuhteen näppäimistön <>- tai <>-näppäimellä tai
hiiren rullan avulla.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa osoittamalla [Reset/Palauta]painiketta.
Lisätietoja
Hakemisto
59
Peittokuvan siirtäminen
Toisen peittokuvan näyttäminen
[Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa
peittokuvana näytettävän kuvan (peittokuvan) voi siirtää uuteen
paikkaan. Voit myös suurentaa tai pienentää kuvaa tai kääntää sitä
hiiren osoittimen avulla.
Peittokuvana näytettävä kuva (peittokuva) voidaan vaihtaa toiseksi
kuvaksi.
1
Osoita [Move overlay image/Siirrä peittokuvaa]
-painiketta.
[Overlay/Peittokuva]-kohdassa [Open/Avaa]1 Osoita
painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Näyttöön tulee [Open/Avaa]-valintataulu.
2
Vedä hiiren osoittimella peittokuvan yli.
 Peittokuva siirtyy uuteen paikkaan.
 Voit kääntää peittokuvaa vetämällä hiiren osoittimen [Remove
Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunassa
peittokuvan ulkopuoliselle alueelle.
 Voit suurentaa tai pienentää peittokuvaa vetämällä hiiren
osoittimella peittokuvan kulmissa.
 Voit palauttaa kuvan oletustilaansa osoittamalla [Reset/Palauta]painiketta.
2
Valitse toinen kuva [Open/Avaa]-ikkunassa ja osoita
[Open/Avaa]-painiketta.
Lisätietoja
 Aiempi peittokuva vaihtuu valituksi kuvaksi.
Hakemisto
60
Peittokuvan piilottaminen
Peittokuvana näytettävä kuva (peittokuva) voidaan piilottaa.
1
Poista valintamerkki [Show overlay image/Näytä
peittokuva] -valintaneliöstä.
 Peittokuva piilotetaan.
Johdanto
Ruudukon näyttäminen
Voit näyttää ruudukon [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa samaan tapaan kuin kameran Kuvaus näytöllä
-toiminnossa ja tarkistaa kameran vaaka-/pystyviivojen kohdistuksen.
[Compose/Sommittelu]-välilehti ja lisää
1 Valitse
valintamerkki [Grid/Ruudukko]-kohdan [Show grid/
Näytä ruudukko] -valintaneliöön.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kun lisäät valintamerkin [Show overlay image/Näytä peittokuva]
-valintaneliöön, peittokuva tulee uudelleen näkyviin.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa näkyy ruudukko.
61
2
Valitse ruudukon näyttötapa [Grid/Ruudukko]luetteloruudusta.
Johdanto
Suuntaviivojen näyttäminen
Voit näyttää suuntaviivat [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunassa ja sommitella kuvan niiden avulla.
[Compose/Sommittelu]-välilehti ja lisää
1 Valitse
valintamerkki [Guides/Suuntaviivat]-kohdan [Show
Guides/Näytä suuntaviivat] -valintaneliöön.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
 Valitsemalla [Customize grid/Mukauta ruudukkoa] voit määrittää
seuraavat asetukset:
• ruudukon lohkojen määrä pysty- ja vaakasuunnassa (2–90)
• ruudukon viivojen leveys (1–10)
• ruudukon väri
• vinoviivojen näyttö/piilotus.
Etäkuvaus
vaaka- ja pystyviivojen kohdistus
3 Tarkista
liikuttamalla kameraa.
Asetukset
 Voit piilottaa ruudukon poistamalla valintamerkin [Show grid/
Näytä ruudukko] -valintaneliöstä.
Lisätietoja
Hakemisto
 Suuntaviivat tulevat näkyviin Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
-ikkunassa.
 Suuntaviivoja ei voi näyttää suurennetussa näkymässä.
62
 Osoittamalla [Detailed settings/Tarkat asetukset] -painiketta voit
määrittää seuraavat ohjausviivojen asetukset avautuvassa
valintaikkunassa.
• [Color/Väri]: Osoita [Choose/Valitse]-painiketta ja valitse
viivojen väri avautuvassa valintaikkunassa.
• [Width/Leveys]: Valitse arvo väliltä 1–10 ohjausviivojen
leveydeksi.
• [Display aspect ratio while moving guides/Näytä kuvasuhde,
kun ohjausviivoja siirretään] -valintaruutu: Merkitse tämä
vaihtoehto, jos haluat näyttää ohjausviivojen muodostaman
laatikon kuvasuhteen, kun siirrät viivoja.
• [Target ratio/Tavoitesuhde]: Jos yllä oleva valintaruutu on
merkitty ja vaihdat suhteen kohdassa [Target ratio/
Tavoitesuhde], keskellä oleva ohjausviivojen muodostama
laatikko näytetään muutetulla suhteella.
[OK]-painikkeen osoittaminen viimeistelee asetuksen ja sulkee
valintaikkunan.
2
Vedä suuntaviivat haluamaasi kohtaan näytössä.
 Voit vetää pysty- ja vaakaviivojen risteyskohtia ja muuttaa
keskellä olevan ohjausviivojen muodostaman laatikon kokoa
muuttamatta kuvasuhdetta.
 Voit pitää <Shift>-näppäintä painettuna ja liikuttaa keskellä olevaa
ohjausviivojen muodostamaa laatikkoa vetämällä sitä, säilyttäen
saman kuvasuhteen ja koon.
 Voit siirtää suuntaviivoja myös kirjoittamalla kohdissa [Horizontal
(0.0 - 100.0)/Vaaka (0,0–100,0)] ja [Vertical (0.0 - 100.0)/Pysty
(0,0–100,0)] oleviin ruutuihin [1:] ja [2:] arvot väliltä 0,0–100,0.
 Jos [Display aspect ratio while moving guides/Näytä kuvasuhde,
kun ohjausviivoja siirretään] -valintaruutu on merkitty
valintaikkunassa, joka avautuu, kun [Detailed settings/Tarkat
asetukset] -painiketta osoitetaan, kuvasuhde ja suunta
tavoitesuhdetta kohti näytetään, kun ohjausviivoja siirretään.
3 Siirrä kamera paikalleen.
 Voit piilottaa suuntaviivat poistamalla valintamerkin kohdasta
[Show Guides/Näytä suuntausviivat].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Vedä
63
Moottoroidun zoomin käyttäminen
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Kun objektiivi, jossa on moottoroidun zoomin sovitin PZ-E1,
liitetään tuettuun kameraan, voit käyttää moottoroitua zoomia [Remote
Live View window/Etäkuvaus näytöllä] -ikkunassa.
1
Valitse [Live View/Kuvaus näytöllä] -välilehti ja osoita
[PZ]-painiketta.
 [Power Zoom Control/Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkuna
aukeaa.
2
Valitse tila [Variable speed/Muuttuva nopeus]- tai
[Constant speed/Kiinteä nopeus] -välilehdessä.
Muuttuva nopeus -tila
Kiinteä nopeus -tila
Muuttuva nopeus -tila: Zoomaus muuttuvalla nopeudella.
Kiinteä nopeus -tila: Zoomaus kiinteällä nopeudella.
Johdanto
Käytä moottoroitua zoomia.
3 Muuttuva nopeus -tila
Sisällys
Zoomausvipu
Nopeudensäätövipu
Zoomaus:
Zoomaa laajakulman suuntaan siirtämällä vipua [W]-merkin
suuntaan.
Zoomaa telekuvauksen suuntaan siirtämällä vipua [T]-merkin
suuntaan.
Zoomausnopeuden muuttaminen:
Voit muuttaa nopeutta nopeudensäätövivulla.
Kun se on [SLOW]-asennossa, zoomaus on hidasta, mikä sopii
videokuvaukseen.
[FAST]-asetuksella zoomaus on nopeampaa kuin [SLOW]asetuksella.
Zoomausnopeuden muuttaminen kuvauksen aikana:
Voit säätää zoomausnopeutta zoomausvivulla sen mukaan,
paljonko liikutat sitä. Vivun siirtäminen hieman vasemmalle tai
oikealle zoomaa hitaasti. Mitä enemmän siirrät vipua oikealle tai
vasemmalle, sitä nopeammaksi zoomaus muuttuu.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Muuttuva nopeus -tila on oletusarvo.
64
Johdanto
Kiinteä nopeus -tila
Sisällys
Nopeudensäätövipu
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Zoomaus:
Zoomaa laajakulmaan osoittamalla [W]-painiketta.
Zoomaa teleasentoon osoittamalla [T]-painiketta.
Kameran
asetukset
Zoomausnopeuden muuttaminen:
Voit muuttaa nopeutta nopeudensäätövivulla.
Kun se on [SLOW]-asennossa, zoomaus on hidasta, mikä sopii
videokuvaukseen.
[FAST]-asetuksella zoomaus on nopeampaa kuin [SLOW]asetuksella.
Etäkuvaus
Asetukset
Zoomausnopeuden hienosäätö:
Voit hienosäätää nopeuden yhdelle 15 tasosta [FAST]- tai
[SLOW]-nopeudelle [Speed level/Nopeustaso] -luettelon avulla.
Lisätietoja
 Jos zoomaus pysähtyy, tarkista [Power Zoom Control/
Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkunan ilmoitus.
 On suositeltavaa kuvata muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen
aikana saattaa aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivien
äänien tallentumisen videolle tai kuva saattaa olla epäterävä.
 Muita moottoroidun zoomin sovittimen varotoimia koskevia tietoja
löytyy moottoroidun zoomin sovittimen käyttöoppaasta.
Jos hiiren kursori on Kiinteä nopeus -tilaa käytettäessä [Power
Zoom Control/Moottoroidun zoomin ohjaus] -ikkunassa tai
[Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä] -ikkunassa, paina
näppäimistöltä <W>, jos haluat zoomata laajakulmaan, tai <T>,
jos haluat zoomata teleasentoon.
Hakemisto
65
Kuvaaminen kameralla
Vaikka etäkuvaus olisi määritetty, voit silti kuvata kameralla – aivan
samoin kuin kuvatessasi pelkästään kameralla. Ja koska otokset
tallennetaan tietokoneen kiintolevylle, voit ottaa suuria kuvamääriä
huolehtimatta muistikortin riittävyydestä.
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Ota kuva painamalla kameran laukaisinta.
Johdanto
Sisällys
(s. 37)
 Otetut kuvat siirretään tietokoneeseen, DPP käynnistyy
automaattisesti ja kuvat tulevat näyttöön.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
66
Videoiden kuvaaminen
Voit ohjata kameraa EU:sta ja kuvata videoita tietokoneen näytöllä.
Huomaa, että videoita ei voi kuvata, jos kamerassa ei ole muistikorttia.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
1
Kun asetat videon tallennuskoon, valitse [Live View/Movie func.
set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.] ja näytä [Live View/Movie
func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.] -ikkuna ennen
asettamista.
Sisällys
250D
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
 Malleissa 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II
aseta kuvaus näytöllä- /
6D
7D Mk II
80D
videokuvauskytkin asentoon <
>.
2 Osoita [
Johdanto
Kameran
asetukset
]-painiketta.
Etäkuvaus
Asetukset
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
5DS/5DS R
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
R
 Malleissa 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
voit määrittää äänen tallennustason tarpeen mukaan.
Lisätietoja äänen tallennusasetuksista on kohdassa "Äänen
tallennusasetus" (s. 55).
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
90D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Lisätietoja
Hakemisto
 Kameraa ei voi käyttää, kun [
]-painiketta on osoitettu.
Jotta voit käyttää kameraa, paina [
]-painiketta uudelleen
tai sulje [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna].
 Videoiden etäkuvaus näytöllä ei onnistu, jos EU on liitetty
langattomasti malleihin 6D(WG) 6D(W) .
Valitse
Osoita
Valitse
Osoita
67
Johdanto
2000D
1300D
4000D
• IPB (Kevyt) / Kevyt (IPB) / Kevyt 1D X Mk II 5D Mk IV
Valitse
 Seuraavat videon pakkausmuodot ovat valittavissa malleissa
1D X Mk II
6D
250D
5DS/5DS R
7D Mk II
200D
5D Mk IV 5D Mk III
90D
750D
R
80D
77D
M6 Mk II
M50
RP
760D
6D Mk II
800D
• ALL-I (vain I) / ALL-I (Editointi) / Editointi (ALL-I) 1D X Mk II 5DS/5DS R
R
6D
7D Mk II
80D :
5D Mk IV 5D Mk III
Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten.
Tiedostokoko on suurempi kuin IPB-pakkauksessa,
mutta videot soveltuvat paremmin muokattaviksi.
• IPB / IPB (normaali) / Normaali (IPB) / Normaali:
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia kerralla tallennusta
varten. Tiedostokoko on pienempi kuin ALL-Ipakkauksessa, joten voit kuvata pidempään.
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D M6 Mk II :
Valittavissa, kun videon tallennusmuoto on [MP4]. Video
tallennetaan IPB (Normaali) -asetusta pienemmällä
bittinopeudella, jolloin tiedoston koko on pienempi ja se
on yhteensopiva useampien toistojärjestelmien kanssa.
Saatavilla olevista kolmesta vaihtoehdosta tällä
menetelmällä saadaan tallennettua pisin mahdollinen
videokuvausaika tietyn kokoiselle kortille.
Osoita
 Valittavissa olevat videoiden tallennuskoot määräytyvät kameran
mukaan.
R
 1D X Mk II 5D Mk IV
• MJPG / Motion JPEG:
Motion JPEG -muotoa käytetään videon pakkaamiseen
tallennusta varten. Kuvien välillä ei tehdä pakkaamista,
vaan kukin kuva pakataan erikseen ja tallennetaan. Siksi
pakkaussuhde on pieni. Lisäksi koska kuvan koko on
suuri 4K-laadulla, tiedostosta tulee suuri.
7D Mk II voi valita videon
 Mallissa 1D X Mk II 5D Mk IV 80D
tallennusmuodon.
• MOV: Video tallennetaan MOV-muodossa (tiedoston tunniste "MOV").
Tämä on kätevää, kun videoita muokataan tietokoneessa.
• MP4: Video tallennetaan MP4-muodossa (tiedoston tunniste "MP4").
Tämä tiedostomuoto on yhteensopiva useampien
toistojärjestelmien kanssa kuin MOV-tiedostomuoto.
 Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä mallissa 80D
760D
77D
800D
250D
200D , kun videokuvauksen
digitaalizoom on asetettu.
• Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -näyttö
• Tarkentaminen automaattitarkennuksella
• Stillkuvaus
90D
80D
77D
800D
250D
200D
•
Moottoroidun zoomin käyttäminen
 Videokollaaseja ei voi kuvata EU-ohjelmistolla malleilla 6D Mk II
6D
90D
80D
77D
200D
750D
M6 Mk II
M50
760D
.
800D
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
250D
68
Johdanto
.
3 Säädä tarkennusta
4 Aloita kuvaaminen painamalla [
(s. 46, s. 48)
]-painiketta.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan
vasemmassa alareunassa näkyy symboli [
] ja tallennusaika.
Tallennusaika
 Paina kuvauksen lopuksi uudelleen [
]-painiketta.
 Kun [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
sulkeutuu, seuraava ikkuna avautuu, jos joitakin videotiedostoja
on vielä ladattavina tietokoneeseen.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
R
 Kun
on liitetty ja Canon Log gamma (8-bittinen) on
asetettu kamerassa, Canon Log gamma -asetuskuvake ja [
]
(katseluapu) -painike näkyvät Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa (s. 101, s. 102).
Canon Log gamma on videotoiminto, jonka avulla kuvaan
saadaan laaja dynaaminen alue. Kun toiminto on käytössä,
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan
kuvan kontrasti on heikko ja kuva on tummempi kuin kuvaasetusta käytettäessä.
Jos osoitat [
] (katseluapu) -painiketta, videokuva näkyy
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
-ikkunassa selkeämmin. Tämä helpottaa kuvakulman ja
yksityiskohtien tarkastamista.
Huomaa, että [
] (katseluapu) -painikkeen painaminen ei
vaikuta muistikortille tallentuvaan videoon. (Video tallennetaan
Canon Log gamma -muodossa.)
 Kun osoitat [Download/Lataa]-painiketta, videotiedostojen nimet
näkyvät luettelona.
Lisätietoja
Hakemisto
69
Johdanto
1D X
1D C
1 Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
[Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/
2 Valitse
videotoim. aset.].
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Kun olet määrittänyt [Destination Folder/Kohdekansio]- ja [File
Name/Tiedostonimi] -kohdat, osoita ikkunassa näkyvää
[Download/Lataa]-painiketta, niin videotiedostot ladataan
kameran muistikortilta tietokoneelle.
Sellaisia videotiedostoja ei ladata, joiden tiedostonimestä on
poistettu valintamerkki. Kun myöhemmin lataat videotiedostoja
kameran muistikortilta tietokoneeseen, noudata tämän
käyttöoppaan ohjeita sivuilla s. 11–s. 15.
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]
-ikkuna avautuu.
3
Valitse [LV func. setting/Kuvaus näytöllä -asetus]
-asetukseksi [Movies/Videot] ja valitse videon
tallennuskoko luettelosta.
Lisätietoja
Hakemisto
70
Johdanto
 Seuraavat videon pakkausmuodot ovat valittavissa malleissa
1D X
1D C .
• ALL-I (vain I): Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten.
Tiedostokoko on suurempi kuin IPB-pakkauksessa,
mutta videot soveltuvat paremmin muokattaviksi.
• IPB:
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia kerralla tallennusta
varten. Tiedostokoko on pienempi kuin ALL-Ipakkauksessa, joten voit kuvata pidempään.

4 Osoita [OK]-painiketta.
 [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.]
-ikkuna sulkeutuu.
5 Valitse [Live View shoot./Kuvaus näytöllä].
1D C
4K (4 096 x 2 160 pikseliä) -tilassa videon
pakkaamiseen käytetään Motion JPEG -tekniikkaa.
Jokainen kuva pakataan erikseen ja tallennetaan
ilman pakkausta kuvien välissä. Pakkaussuhde on
tällöin pieni. Koska kuvan koko on suuri, myös
tiedostokoko on suuri.
 Kun 1D C on liitetty ja Canon Log gamma on asetettu kamerassa,
Canon Log gamma -asetussymboli ja [
] (katseluapu) -painike
näkyvät Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
-ikkunassa (s. 101, s. 102).
Canon Log gamma on videotoiminto, jonka avulla kuvaan saadaan
laaja dynaaminen alue. Kun toiminto on käytössä, Remote Live View
window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan kuvan kontrasti on
heikko ja kuva on tummempi kuin kuva-asetusta käytettäessä.
Jos osoitat [
] (katseluapu) -painiketta, videokuva näkyy Remote
Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa
selkeämmin. Tämä helpottaa esimerkiksi kuvakulman ja
yksityiskohtien tarkastamista. Huomaa, että [
] (katseluapu)
-painikkeen painaminen ei vaikuta muistikortille tallentuvaan videoon.
(Video tallennetaan Canon Log gamma -muodossa.)
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
• MJPG:
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] avautuu.
1D C voit määrittää äänen tallennustason
 Malleissa 1D X
tarpeen mukaan.
Lisätietoja äänen tallennusasetuksista on kohdassa "Äänen
tallennusasetus" (s. 55).
Asetukset
Säädä tarkennusta (s. 46, s. 48).
6
7 Aloita kuvaaminen painamalla [
Etäkuvaus
]-painiketta.
 [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan
vasemmassa alareunassa näkyy symboli [
] ja tallennusaika.
Tallennusaika
Lisätietoja
Hakemisto
 Paina kuvauksen lopuksi uudelleen [
]-painiketta.
 Kun [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna]
sulkeutuu, seuraava ikkuna avautuu, jos joitakin videotiedostoja
on vielä ladattavina tietokoneeseen.
71
 Kun osoitat [Download/Lataa]-painiketta, videotiedostojen nimet
näkyvät luettelona.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Kun olet määrittänyt [Destination Folder/Kohdekansio]- ja [File
Name/Tiedostonimi] -kohdat, osoita ikkunassa näkyvää
[Download/Lataa]-painiketta, niin videotiedostot ladataan
kameran muistikortilta tietokoneelle.
Sellaisia videotiedostoja ei ladata, joiden tiedostonimestä on
poistettu valintamerkki. Kun myöhemmin lataat videotiedostoja
kameran muistikortilta tietokoneeseen, noudata tämän
käyttöoppaan ohjeita sivuilla s. 11–s. 15.
Hakemisto
72
Itselaukaisu
Kameran itselaukaisun voi määrittää joko viiveajan tai kuvamäärän
perusteella.
Johdanto
Etäkuvaus ajastetuin välein
Kuvia voi ottaa automaattisesti määrittämällä kuvien välisen ajan ja
kuvien määrän.
Itselaukaisu
Voit ottaa kuvan automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut
loppuun.
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Osoita [ ]-painiketta.
(s. 38)
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintataulu.
3 Määritä viive ja osoita [Start/Käynnistä]-painiketta.
 Arvoksi voi määrittää 0 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
 Kamera ottaa kuvan, kun määritetty aika on kulunut loppuun.
Muut EOS -kamerat kuin 5D Mk IV
RP
6D Mk II
Avaa kuvausikkuna (s. 38).
1
2 Osoita [
]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintataulu.
[Remote Interval timer shooting/Etäkuvaus
3 Valitse
ajastetuin välein] -valintaneliö.
4 Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
 Arvoksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
 Ajastettujen kuvien vähimmäismäärä on kaksi. Ajastettujen
kuvien enimmäiskuvamäärä määräytyy tietokoneen kiintolevyn
vapaan tilan mukaan.
5 Osoita [Start/Käynnistä]-painiketta.
 Kuvat otetaan määritetyin välein ja niitä otetaan määritetty
määrä.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Joissakin tietokoneissa liian lyhyt kuvien välinen aika voi aiheuttaa
sen, että tietokone ei ehdi siirtää ja tallentaa kuvia. Tällöin kuvia ei
ehkä voi ottaa määritetyllä välillä. Jos näin käy, määritä kuville
pidempi väli ja aloita kuvaaminen uudelleen.
Kuvaustilaa ei voi muuttaa, kun [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -valintataulu on näkyvissä.
Avaa [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset] -valintataulu
vasta, kun olet määrittänyt kuvaustilan.
73
5D Mk IV
RP
6D Mk II
1 Avaa kuvausikkuna .
2 Osoita [ ]-painiketta.
3 Valitse tila.
(s. 38)
 [Interval timer shooting/Ajastinkuvaus] -valintaikkuna aukeaa.
 Valitse seuraavasta kahdesta tilasta.
[Camera function/Kameratoiminto] -tila:
Tämä tila käyttää kameran ajastinkuvaustoimintoa. Voit ottaa
kuvia täsmällisin väliajoin. Myös lyhyin väliajoin kuvaamista
tuetaan. Voit myös käyttää kameraa ajastinkuvauksen aikana.
[Computer control/Tietokoneohjaus] -tila:
Ajastinkuvaus suoritetaan tietokonetta käyttäen.
Myös aikavalotusta tuetaan.
 Osoita [Camera function/Kameratoiminto]- tai [Computer control/
Tietokoneohjaus] -painiketta.
 Valitun asetuksen valintaikkuna avautuu.
4
Määritä asetukset.
 [Camera function/Kameratoiminto] -tila:
Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
• Arvoksi voi määrittää 1 sekuntia–99 tuntia 59 minuuttia
59 sekuntia yhden sekunnin välein.
• Määritä kuvien määrä väliltä 01–99. Jos asetat 00, kuvien
määrällä ei ole rajaa ja kuvaus jatkuu, kunnes ajastin pysähtyy.
 [Computer control/Tietokoneohjaus] -tila:
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
1) Valitse [Remote Interval timer shooting/Etäkuvaus ajastetuin
välein] -valintaruutu.
2) Määritä kuvausväli ja kuvien määrä.
• Kuvausväliksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia
59 sekuntia yhden sekunnin välein.
• Kuvien vähimmäismäärä on kaksi. Otettavien kuvien
enimmäismäärä määräytyy tietokoneen kiintolevyn vapaan
tilan mukaan.
5 Osoita [Start/Aloita]-painiketta.
 Kuvat otetaan määritetyin välein ja niitä otetaan määritetty
määrä.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 [Computer control/Tietokoneohjaus] -tilassa joissakin
tietokoneissa liian lyhyt kuvien välinen aika voi aiheuttaa sen,
että tietokone ei ehdi siirtää ja tallentaa kuvia. Tällöin kuvia ei
ehkä voi ottaa määritetyllä välillä. Jos näin käy, määritä kuville
pidempi väli ja aloita kuvaaminen uudelleen.
 [Camera function/Kameratoiminto] -tilan käyttämiseen liittyviä
varoituksia on ajastinkuvausta koskevassa kuvauksessa
kameran käyttöoppaassa.
 Kuvaustilaa ei voi muuttaa, kun [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -valintaikkuna on näkyvissä.
Aseta kuvaustila ennen [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -ikkunan avaamista.
 Meneillään olevan ajastinkuvauksen lopettaminen:
[Camera function/Kameratoiminto] -tilassa osoita [Interval timer/
Ajastin] -valintaikkunan [Stop/Lopeta]-painiketta.
[Computer control/Tietokoneohjaus] -tilassa osoita [Timer shooting
settings/Itselaukaisuasetukset] -valintaikkunan [Cancel/Peruuta]
-painiketta.
Lisätietoja
Hakemisto
74
Etäkuvaus aikavalotuksella
Etäkuvaus aikavalotuksella
1 Avaa kuvausikkuna .
kuvaustilasymbolia ja valitse [BULB/
2 Osoita
Aikavalotus].
3
Valitse haluamasi aukko.
(s. 38)
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
4 Osoita [
]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Timer shooting settings/Itselaukaisuasetukset]
-valintataulu.
Lisätietoja
5 Anna valotusaika ja osoita [Start/Käynnistä]-painiketta.
 Määritä seuraavat asetukset muille kameramalleille kuin
1D X Mk II 1D X
1D C
R
.
• Jos kameran valintakiekossa on < B > (aikavalotus), valitse < B >.
• Jos kameran valintakiekossa ei ole kohtaa < B > (aikavalotus),
käännä valintakiekko asentoon < M > (käsisäätöinen) ja valitse
[BULB/Aikavalotus] kuvausikkunassa tai määritä kameran
valotusajaksi [BULB/Aikavalotus].
 Arvoksi voi määrittää 5 sekuntia–99 minuuttia 59 sekuntia yhden
sekunnin välein.
Voit aloittaa/lopettaa etäkuvauksen aikavalotuksella määrittämättä
valotusaikaa osoittamalla [
]-painiketta.
Hakemisto
75
3
Aikavalotuksen ajastimen asettaminen
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
Määritä asetukset.
 Valitse [Enable/Päällä].
 Määritä valotusaika. Ajaksi voi määrittää 00:00:00–99:59:59.
Johdanto
Sisällys
M6 Mk II
Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen. Aikavalotuksen
ajastimen ansiosta laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna
aikavalotuksen aikana. Tämä vähentää kameran tärähtelyä.
Aikavalotuksen ajastin voidaan asettaa vain <B> (aikavalotus)
-kuvaustilassa. Sitä ei voi asettaa missään muussa kuvaustilassa.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Valmistaudu näytöllä kuvausta varten.
1
[Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikosta
2 Valitse
[Bulb timer settings/Aikavalotuksen ajastimen
 Tee kohdan "Etäkuvaus näytöllä" vaiheet 1 ja 2 (s. 37).
 Jos valitset [Disable/Pois], aikavalotuksen ajastin on poissa
käytöstä seuraavan aikavalotuskuvauksen aikana.
 Jos valotusajaksi valitaan 00:00:00, aikavalotuksen ajastimen
asetukseksi valitaan [Disable/Pois]
asetukset].
4
Osoita [OK]-painiketta.
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Bulb timer settings/Aikavalotuksen ajastimen asetukset]-ikkuna
tulee näyttöön.
 Aikavalotuksen ajastin on asetettu kameraan ja [Bulb timer
settings/Aikavalotuksen ajastimen asetukset] -ikkuna sulkeutuu.
76
Salamakuvaus
Voit salamakuvausta varten määrittää EU:ssa kameran
salamatoiminnon sekä EX-sarjan Speedlite-salaman (lisävaruste),
joka on yhteensopiva salamakuvausasetuksen kanssa.
Lisätietoja asetuksista on EX-sarjan Speedlite-salaman ja kameran
käyttöoppaissa.
1 Valmistele kamera ja salama.
2 Liitä kamera tietokoneeseen ja käynnistä EU
3 Valitse [Remote shooting/Etäkuvaus].
4
Osoita [
]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 Jos käytät ulkoista salamaa, kiinnitä se kameraan.
(s. 7).
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Kuvausikkuna avautuu.
 [Flash Control Menu/Salamaohjausvalikko] avautuu.
77
Johdanto
5 Valitse [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset].
Flash control menu (Salamaohjausvalikko)
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
 [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkuna avautuu.
 Näytetty sisältö saattaa vaihdella liitetyn kameran mukaan.
 Voit käyttää sisäistä salamaa malleissa 7D Mk II
[Raise built-in flash/Nosta sisäinen salama].
80D
77D
Kameran
asetukset
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D valitsemalla
760D
800D
750D voit ottaa käyttöön sisäisen salaman langattoman toiminnon valitsemalla [Flash control menu/
 Malleissa 77D
Salamaohjaus-valikko] -valikosta [Built-in flash/Sisäinen salama] ja valitsemalla sitten [EasyWireless/Yks.langaton] tai [CustWireless/
Muk.langaton]. Voit poistaa langattomat toiminnot käytöstä valitsemalla [NormalFiring/Normaali].
6
Etäkuvaus
Asetukset
Määritä asetukset.
Flash function settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkuna
Näkyviin tuleva ikkuna vaihtelee liitetyn kameran ja salaman mukaan.
Lisätietoja
Tarkista, että tämä on valittu valintamerkillä
Osoita asetuksia ja valitse asetukset avautuvasta valikosta*
Hakemisto
[Wireless func./Langaton toiminto] -painike
Ota langaton toiminto käyttöön, osoita asetuksia ja valitse asetukset avautuvasta
valikosta*
* Voit valita asetusikkunan kohteiden asetukset myös käyttämällä hiiren rullaa.
78
Johdanto
7 Ota kuva osoittamalla [
]-painiketta.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Jos [Flash control/Salamaohjaus] -valikko avataan kameran LCDnäyttöön, EU:n [Flash function settings/Salamatoimintojen
asetukset] -ikkuna sulkeutuu automaattisesti.
 Voit käyttää muotoilusalamaa osoittamalla [Modeling flash/
Muotoilusalama] -painiketta. Käytä muotoilusalamaa enintään
10 kertaa peräkkäin. (Lisätietoja on salaman mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.)
 [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa
näytetyt tiedot voidaan päivittää osoittamalla [
]-painiketta,
jolloin ikkuna päivittyy nykyisillä salama-asetuksilla. (Koska
salamayksiköllä tehdyt muutokset eivät näy [Flash function
settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa, voit osoittaa
[
]-painiketta ja päivittää [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunan nykyisiä salamaasetuksia vastaavaksi.)
 Voit nimetä ja tallentaa salama-asetuksen erillisenä tiedostona
osoittamalla [Save/Tallenna]-painiketta. Voit myös ladata
tiedoston EU:hun [Load/Lataa]-painikkeella ja käyttää sitä
muussa kuvauksessa.
 Voit käyttää salamakuvausta ja etäkuvausta näytöllä (s. 37) yhdessä.
Muotoilusalamaa ei voi kuitenkaan käyttää etäkuvauksessa näytöllä.
 Asetukset, jotka voi määrittää [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa, vaihtelevat salaman ja
kameramallin mukaan.
 Otettu kuva siirretään tietokoneeseen ja se näkyy [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunassa. DPP-ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti.
 Kun kuvausikkunan automaatti-/manuaalitarkennuksen
valintapainike on tilassa [AF/Automaattitarkennus] ja osoitin
viedään [
]-painikkeen kohdalle, automaattitarkennus/
automaattivalotus suoritetaan (s. 98).
 Voit tarkastaa otetun kuvan nopeasti [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkunassa ennen DPP-ohjelmiston käynnistymistä. [Quick
Preview/Pikakatselu] -ikkunan kokoa voi myös muuttaa.
 Voit näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
osoittamalla kuvausikkunan [Other Functions/Muut toiminnot]
-painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta [Quick Preview/
Pikakatselu].
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Jos haluat nähdä luettelon [Flash function settings/
Salamatoimintojen asetukset] -ikkunan toiminnoista, katso
s. 100.
 Voit ottaa kuvan myös käyttämällä näppäimistön <välinäppäin>
-näppäintä.
79
Kuva-asetusten muokkaaminen käyttäen Etäkuvaus näytöllä -toimintoa
1D X Mk II
1D C
5D Mk IV 7D Mk II
Voit käynnistää Picture Style Editor -ohjelman (ohjelmisto kuva-asetusten
luomista varten) (tästä eteenpäin PSE) EU:sta ja linkittää sen EU:n Etäkuvaus
näytöllä -toimintoon. Linkittämällä PSE:n EU:n Etäkuvaus näytöllä -toimintoon
voit muokata kuva-asetuksia ja samalla katsoa muokkaustuloksia reaaliajassa,
joten voit säätää kuvanlaatua tehokkaammin muokkauksen aikana. Tämä
toiminnon kanssa yhteensopivat PSE-versiot ovat versio 1.16.20 ja uudemmat.
Tee vaiheiden 1–3 toimet kohdasta "Etäkuvaus
näytöllä" (s. 37).
1
[Other Functions/Muut toiminnot] ja sitten
2 Valitse
[Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta].
Johdanto
[Register/Rekisteröi]-painiketta [Edit Picture
4 Osoita
Style/Muokkaa kuva-asetusta] -ikkunassa.
 [Register Picture Style/Rekisteröi kuva-asetus] -valintaikkuna
tulee esiin.
ja syötä tarvittavat tiedot ja osoita sitten
5 Valitse
[Register/Rekisteröi]-painiketta.
 Kun olet valinnut [User Def./Oma asetus], syötä tiedot kohtiin
[Caption/Selite] ja [Copyright/Tekijänoikeus].
([Caption/Selite]-tiedon syöttäminen on olennaista.)
 Muokattu kuva-asetus rekisteröidään kameraan, kun osoitat
[Register/Rekisteröi]-painiketta.
 PSE käynnistyy ja [Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta]
-ikkuna (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna kuva-asetusten muokkausta
varten) aukeaa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
3 Muokkaa kuva-asetusta PSE:n avulla.
Asetukset
 Lisätietoja kuva-asetusten muokkaamisesta PSE:n avulla on
"Picture Style Editor -käyttöoppaassa" (PDF-tiedosto).
Et voi osoittaa PSE:n [
]-painiketta ja määrittää värejä, joita
haluat säätää EU:n Etäkuvaus näytöllä -kuvassa.
 Kuva-asetusten PSE:ssä muokkaamisen tulokset näytetään
reaaliajassa [Edit Picture Style/Muokkaa kuva-asetusta]
-ikkunassa. Näin voit muokata kuva-asetusta samalla, kun
katsot tuloksia.
 Tämän toiminnon käyttämisen aikana EU:n kuvausikkuna ja
kaikki kameran toiminnot ovat pois käytöstä.
Lisätietoja
Hakemisto
Kun muokkaus on valmis, on suositeltavaa tallentaa muokatut
tiedot tietokoneeseen kuva-asetustiedostona ennen siirtymistä
vaiheeseen 4. Kameraan rekisteröityjä kuva-asetuksia ei voi tuoda
ja tallentaa tietokoneeseen kuva-asetustiedostoina. Lisätietoja
kuva-asetusten tallentamisesta on "Picture Style Editor
-käyttöoppaassa" (PDF-tiedosto).
Kun lopetat tämän toiminnon ja käynnistät sen uudelleen, esiin
tulee ilmoitus [Continue editing from last time?/Jatketaanko
muokkausta viime kerrasta?]. Valitse [Yes/Kyllä], kun haluat jatkaa
viimeisimmän kuva-asetuksen muokkausta.
80
Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
Johdanto
Register Background Music (Tallenna taustamusiikki) -ikkuna
M6 Mk II
Sisällys
Voit tallentaa tietokoneeseen tallennettuja WAV-muotoisia
musiikkitiedostoja kameran muistikortille taustamusiikiksi. Tallennettua
taustamusiikkia voi toistaa samanaikaisesti kamerassa toistettavan
videokollaasialbumin tai kuvaesityksen kanssa.
Kuvien
lataaminen
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
Kameran
asetukset
 [Camera settings/Kamera-asetukset]-ikkuna tulee näyttöön.
2
Valitse [Register Background Music/Tallenna
taustamusiikki].
[List of background music to register/
3 Muokkaa
Taustamusiikin tallennusluettelo] -kohtaa.
Uusien musiikkitiedostojen lisääminen
 Valitse [Add/Lisää], valitse avautuvasta [Open/Avaa]valintataulusta musiikkitiedosto ja osoita [Open/Avaa]-painiketta.
1
2
3
4
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 [Register Background Music/Tallenna taustamusiikki] -ikkuna
tulee näkyviin.
 Kun [EOS Sample Music] -kansio asennetaan tietokoneeseen,
[Background music to register/Tallennettava taustamusiikki] -kohtaan
tulee näytekappale EOS Sample Music -musiikkinäytteeksi.
 Taustamusiikkia ei voi tallentaa, kun kamera on
videokuvaustilassa.
 Musiikkitiedosto lisätään [List of background music to register/
Taustamusiikin tallennusluettelo] -kohtaan.
 Voit myös vetää ja pudottaa tietokoneeseen tallennetun
musiikkitiedoston [List of background music to register/
Taustamusiikin tallennusluettelo] 74-kohtaan.
 Musiikkia voi lisätä vain yhden kappaleen kerrallaan.
 Enintään 20 kappaletta voi lisätä ja kappaleen enimmäispituus
on 29 minuuttia 59 sekuntia.
81
Musiikkitiedostojen toistojärjestyksen muuttaminen
 Valitse [List of background music to register/Taustamusiikin
tallennusluettelo] -kohdassa musiikkitiedosto ja valitse [
] tai [
].
Musiikkitiedostojen nimen muokkaaminen
 Valitse [List of background music to register/Taustamusiikin
tallennusluettelo] -kohdasta musiikkitiedosto, valitse [Edit Track
Name/Muokkaa kappaleen nimeä] ja kirjoita kappaleen nimi. Sen
enimmäispituus on 25 merkkiä (yksibittinen). Valitse sitten [OK].
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Musiikkitiedostojen järjestys muuttuu.
 Voit muuttaa järjestystä myös vetämällä ja pudottamalla
musiikkitiedostoja eri paikkaan [List of background music to
register/Taustamusiikin tallennusluettelo] -kohdassa.
Musiikkitiedostojen poistaminen
 Valitse [List of background music to register/Taustamusiikin
tallennusluettelo] -kohdassa musiikkitiedosto ja valitse [Remove/
Poista].
 Musiikkitiedosto poistetaan [List of background music to register/
Taustamusiikin tallennusluettelo] -kohdasta.
 Musiikkitiedoston nimi muuttuu.
 Voit myös näyttää [Edit track Name/Muokkaa kappaleen nimeä]
-valintataulun kaksoisosoittamalla musiikkitiedostoa [List of
background music to register/Taustamusiikin tallennusluettelo]
-kohdassa.
Musiikkitiedostojen toistaminen
 Valitse [List of background music to register/Taustamusiikin tallennusluettelo]
-kohdasta musiikkitiedosto ja osoita [Play/Toista]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Musiikkitiedosto toistetaan.
82
EOS Sample Music -musiikkinäytteiden lisääminen
 Osoita [EOS Sample Music] -painiketta.
5
Osoita [Close/Sulje]-painiketta.
Johdanto
Sisällys
 Tietokoneessa olevat EOS Sample Music -musiikkinäytteet
lisätään [List of background music to register/Taustamusiikin
tallennusluettelo] -kohtaan.
 Toimintoa ei voi tehdä, jos tietokoneeseen ei ole asennettu EOS
Sample Music -musiikkinäytteitä.
 [Register Background Music/Tallenna taustamusiikki] -ikkuna
sulkeutuu.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
4 Valitse [Register/Tallenna].
Asetukset
Lisätietoja
Tällä toiminnolla kopioitua musiikkia ei saa käyttää ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa, paitsi jos laissa annetaan erikseen
lupa esimerkiksi materiaalin yksityiseen käyttöön.
 [List of background music to register/Taustamusiikin
tallennusluettelo] -kohdan musiikkitiedostot tallennetaan
(kopioidaan) kameran muistikortille.
 Kameran muistikortille jo tallennetut musiikkitiedostot korvataan
tallennettavilla musiikkitiedostoilla.
 Kameraan ei voi tallentaa musiikkitiedostoja yksi kerrallaan.
Hakemisto
Kameran muistikortille voi tallentaa seuraavat vaatimukset täyttäviä
musiikkitiedostoja.
Tiedostomuoto
Musiikkitiedostojen vienti: WAVE (.wav,
.wave) -tiedostot (lineaarinen PCM)
Tiedoston
enimmäiskesto
Enintään 29 min 59 s yhtä tiedostoa
kohden
Tiedostojen
enimmäismäärä
Enintään 20 tiedostoa
Kanavat
2 kanavaa
83
Web-palveluiden määrittäminen
5D Mk IV(WG) 6D Mk II
800D
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
80D(W)
1300D(W)
77D
760D(W)
4000D
Tässä kuvataan, miten web-palveluita voi tallentaa kameraan.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa voit esitellä kuvaamiasi kuvia
verkkoalbumien avulla ja käyttää monia erilaisia palveluita. CANON
iMAGE GATEWAY -palvelun kautta voit myös lähettää kuvia
langattomasti kamerastasi muihin web-palveluihin, kuten Facebookiin,
Twitteriin, YouTubeen, Flickriin ja sähköpostiin.
Ennen web-palveluiden tallentamista kameraan siirry tietokoneella
oman alueesi CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustoon Canonin
verkkosivuston (www.canon.com/cig) kautta ja rekisteröidy jäseneksi
näytön ohjeiden mukaan.
Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi muita
web-palveluita, jatka rekisteröitymällä kyseisiin palveluihin. Katso
lisätietoja kunkin web-palvelun verkkosivustosta.
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ja muiden web-palveluiden
asetusten määrittämiseen tarvitaan tietokone.
 Lisätietoja maista ja alueista, joilla CANON iMAGE GATEWAY
-palvelu on käytettävissä, on Canonin verkkosivustossa
(www.canon.com/cig).
 Tietoja web-palveluiden asetusten määrittämisestä mallilla 90D
M6 Mk II
M6
M5
R
RP
M50
M3
M10
M100
Johdanto
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
 [Camera settings/Kamera-asetukset]-ikkuna tulee näyttöön.
 Jos kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen, näyttöön ei tule tekstiä
[Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset].
[Web Service Settings/Web-palveluiden
2 Valitse
asetukset].
 Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että EOS Web Service
Registration Tool -ohjelmisto on asennettu.
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttämiseen tarvitaan
toimiva Internet-yhteys (sopimus palveluntarjoajan kanssa,
asennettu selain ja käyttövalmis yhteys).
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttämiseen tarvittavien
selainten (kuten Microsoft Internet Explorer) versioihin ja
asetuksiin liittyviä tietoja saat "CANON iMAGE GATEWAY"
-palvelusta.
 Palveluntarjoajan liittymämaksut ja tiedonsiirtomaksut veloitetaan
erikseen.
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
250D
on kameran käyttöoppaassa.
Sisällys
 CANON iMAGE GATEWAY -palvelun kirjautumisikkuna tulee
näkyviin.
Hakemisto
84
3
Kirjaudu sisään CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun.
5
Ota web-palveluiden asetukset käyttöön kamerassa.
 Valitse web-palvelut, jotka haluat määrittää [Web Services/Webpalvelut] -luetteloon ja osoita keskellä olevaa [
]-painiketta.
 Kamerassa käyttöön otettavat web-palvelut näkyvät [Camera/
Kamera] -luettelossa.
 Osoittamalla [Camera/Kamera]-luettelon [
]- tai [
]painiketta voit muuttaa järjestystä, jossa web-palvelut näytetään
kameran valikossa.
 Jos haluat peruuttaa [Camera/Kamera]-luetteloon tekemäsi
muutokset, osoita [Cancel/Peruuta]-painiketta.
 Kun olet lisännyt [Camera/Kamera]-luetteloon kaikki haluamasi
web-palvelut, osoita [OK]-painiketta.
 Web-palveluiden asetukset otetaan käyttöön kamerassa.
 Kirjoita CANON iMAGE GATEWAY -palvelun käyttäjätunnus ja
salasana ja osoita sitten [Login/Kirjaudu sisään] -painiketta.
 [Edit Web Services/Muokkaa web-palveluja] -ikkuna tulee
näyttöön.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
4 Määritä web-palvelut, joita haluat käyttää.
 Määritä käytettävät web-palvelut näytön ohjeiden mukaan.
 Kun olet määrittänyt web-palveluiden asetukset, sulje [Edit Web
Services/Muokkaa web-palveluja] -ikkuna osoittamalla [Finish/
Valmis]-painiketta.
 [Web Service Settings/Web-palveluiden asetukset] -valintataulu
tulee näkyviin.
Hakemisto
 Jos kohteena on sähköposti, kameraan voi rekisteröidä 20 osoitetta.
 Kun kirjaudut CANON iMAGE GATEWAY -palveluun ensimmäisen
kerran jälkeen vaiheessa 3, näkyviin tulee vaiheen 5 [Web Service
Settings/Web-palveluiden asetukset] -valintataulu. Määritä
käytettävät web-palvelut osoittamalla [Edit Web Services/Muokkaa
web-palveluja] -painiketta.
 Jos haluat lisätä web-palveluita tai muuttaa niitä, suorita vaiheet
vaiheesta 1 eteenpäin.
85
IPTC-tietojen tallentaminen
1D X Mk II (ohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi) 5D Mk IV
R
Jos kamerassa on IPTC*-tietojen lisäystoiminto, voit muokata ja
tallentaa IPTC*-tietoja. Kameraan tallennetut IPTC-tiedot voidaan lisätä
otettuihin kuviin.
IPTC-tiedot ovat lisäkommentteja, kuten kuvatekstejä, tekijätietoja tai
kuvauspaikkoja.
* International Press Telecommunications Council
3
Muokkaa ja tallenna tiedot tarpeen mukaan.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
kamera tietokoneeseen. Käynnistä EU ja valitse
1 Liitä
[Camera settings/Kamera-asetukset].
Kameran
asetukset
 Camera settings (Kamera-asetukset) -ikkuna tulee näyttöön.
 Jos kameraa ei ole kytketty tietokoneeseen, [Register IPTC
information/Tallenna IPTC-tiedot] -asetusta ei näytetä.
Etäkuvaus
[Register IPTC information/Tallenna
2 Osoita
IPTC-tiedot].
 [Register IPTC information/Tallenna IPTC-tiedot] -valintaikkuna
tulee esiin.
 [Register IPTC information/Tallenna IPTC-tiedot]
-valintaikkunassa näytetään nykyiset kameran asetukset.
Vaikka IPTC-tietoja ei ole asetettu [Author/Tekijä] ja [Copyright/
Tekijänoikeustiedot] näytetään, jos ne on tallennettu kameraan.
 [Apply to camera/Käytä kamerassa] -painikkeen osoittaminen asettaa
IPTC-tiedot kameraan ja myös määrittää kameran valinnaisen
toiminnon [Lisää IPTC-tiedot] arvoksi [ON/PÄÄLLÄ] ja sulkee
[Register IPTC information/Tallenna IPCT-tiedot] -valintaikkunan.
 [Delete from camera/Poista kamerasta] -painikkeen osoittaminen
poistaa IPTC-tiedot kamerasta ja myös määrittää kameran
valinnaisen toiminnon [Lisää IPTC-tiedot] arvoksi [OFF/POIS] ja
sulkee [Register IPTC information/Tallenna IPCT-tiedot] valintaikkunan. [Delete from camera/Poista kamerasta] painikkeen käyttämisen jälkeen IPTC-tietoja ei lisätä otettuihin
kuviin.
 Voit tallentaa [Register IPTC information/Tallenna IPCT-tiedot]
-valintaikkunassa näytetyt tiedot XMP-tiedostoon osoittamalla
[Save/Tallenna]-painiketta.
 Voit ladata tällä toiminnolla tiedostoon tallennetut IPTC-tiedot
osoittamalla [Load/Lataa]-painiketta.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
86
4
Asetukset
Johdanto
Asetusikkunan ikkunoissa voit muuttaa EU:n toimintoja
helppokäyttöisemmiksi.
Asetukset................................................................. 88
Basic Settings (Perusasetukset)................................. 88
Destination Folder (Kohdekansio) .............................. 88
File Name (Tiedostonimi) ........................................... 89
Remote Shooting (Etäkuvaus).................................... 89
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) ...................... 90
Time Settings (Aika-asetukset)................................... 90
Survey (Tutkimus) ...................................................... 91
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
87
Asetukset
1 Osoita pääikkunassa [Preferences/Asetukset]-painiketta.
2 Määritä tarvittavat asetukset ja osoita [OK]-painiketta.
 Näyttöön tulee [Preferences/Asetukset]-valintataulu.
Johdanto
Destination Folder (Kohdekansio)
Voit määrittää kamerasta ladattujen tai etäkuvattujen kuvien tallennuskansion.
Sisällys
 Asetukset tehdään EU:hun.
Basic Settings (Perusasetukset)
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Voit määrittää toiminnon EU:n käynnistyessä.
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
 Kun [Show [Select and download] screen/Näytä [Valitse ja lataa]
-näyttö] -asetus valitaan kohdassa [Startup Action/
Käynnistystoiminto], katseluikkuna (s. 96) avautuu.
 Kun [Show [Remote shooting] screen]/Näytä [Etäkuvaus]-näyttö]
-asetus valitaan kohdassa [Startup Action/Käynnistystoiminto],
kuvausikkuna (s. 98) avautuu. (Mallissa
M6
M5
M3
M10
M100 näyttöön tulee
pääikkuna.)
 Kun [Execute [Start automatic download]/Suorita [Aloita automaattinen
lataus]] -asetus valitaan kohdassa [Startup Action/Käynnistystoiminto],
[Save File/Tallenna tiedosto] -valintataulu (s. 11) avautuu ja lataaminen
tietokoneeseen alkaa. Kun kaikki kuvat on ladattu, DPP käynnistyy
automaattisesti ja ladatut kuvat näytetään DPP:n pääikkunassa.
 Jos poistat valintamerkin [Automatically display Quick Preview window/Näytä
pikakatseluikkuna automaattisesti] -kohdasta, [Quick Preview/Pikakatselu]
-ikkuna ei tule näkyviin Etäkuvaus näytöllä -tilassa tai ladattaessa kuvia.
 Voit määrittää tallennuksen kohdekansion myös kirjoittamalla
tallennuksen kohdekansion nimen suoraan tekstiruutuun.
 Määritä tallennuskansio osoittamalla [Browse/Selaa]-painiketta.
Kun olet painanut [Browse/Selaa]-painiketta ja määrittänyt
tallennuskansion, määrittämääsi tallennuskansioon luodaan
automaattisesti alikansio.
 Kun olet lisännyt valintamerkin [Create a subfolder in this folder
and save images/Luo tähän kansioon alikansio ja tallenna kuvat]
-kohtaan, luodaan alikansio.
 Voit valita alikansioiden nimeämissäännön luetteloruudusta. Voit
mukauttaa alikansioiden nimeämissääntöä osoittamalla
[Customize/Mukauta]-painiketta.
 Jos käytät kuvauspäivämäärää luotavan alikansion nimenä, voit
määrittää päivämäärän muodon (vuoden, kuukauden ja päivän
järjestyksen ja tyylin) ja erotinmerkit.
Hakemisto
88
Johdanto
File Name (Tiedostonimi)
Voit määrittää kamerasta ladattujen tai etäkuvattujen kuvien
tiedostonimen.
Remote Shooting (Etäkuvaus)
Voit määrittää etäkuvauksen aikana suoritettavia toimintoja.
M3
M5
Tätä toimintoa ei voi käyttää mallin M6
kanssa.
M10
M100
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
 Kun määrität kuvan tiedostonimeä, valitse nimeämissääntö
luetteloruudusta. (Jos valittuna on [Do not modify/Älä muuta],
ladatut kuvat tallennetaan kamerassa määritetyllä
tiedostonimellä.) Voit mukauttaa tiedostojen nimeämissääntöä
osoittamalla [Customize/Mukauta]-painiketta.
 Voit määrittää etuliitteen merkit, sarjanumeron numeromäärän ja
aloitusnumeron erikseen eri tiedostonimille.
 Jos käytät kuvauspäivämäärää tiedostonimissä, voit määrittää
päivämäärän muodon (vuoden, kuukauden ja päivän
järjestyksen ja tyylin) ja erotinmerkit.
 Jos valitset [Rotate image/Käännä kuvaa], voit määrittää toiminnon, joka kääntää
kuvia riippumatta kameran asennosta kuvaushetkellä. Määritä kääntökulma
kuvausikkunassa (s. 98).
 Jos merkitset kohdan [Start Live View/Aloita kuvaus näytöllä], [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] tulee näkyviin automaattisesti, kun kameran Kuvaus näytöllä
-toiminto käynnistyy (paitsi
M6 Mk II
R
RP
M50 ).
 Jos merkitset kohdan [Stop Live View/Pysäytä kuvaus näytöllä], [Remote Live View
window/Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] sulkeutuu automaattisesti, kun kameran Kuvaus
näytöllä -toiminto päättyy.
Jos kameran Kuvaus näytöllä -toiminto on aktiivinen, kun etäkuvaus näytöllä päättyy,
kameran Kuvaus näytöllä -toiminto päättyy myös (paitsi
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Jos merkitset kohdan [Turn on camera’s LCD monitor when Live View starts/Kytke
kameran LCD-näyttö päälle, kun kuvaus näytöllä alkaa], kameran LCD-näyttö
näyttää kuvan samaan aikaan, kun etäkuvaus näytöllä alkaa (paitsi
R
RP
M50 ).
M6 Mk II
 Jos merkitset kohdan [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting]
screen/Muuta asetuksia hiiren pyörällä [Etäkuvaus]-näytössä], voit käyttää hiiren
pyörää asetusten muuttamiseen kuvausikkunan näyttö-/hallintapainikkeiden päällä
tai [Flash function settings/Salamatoimintojen asetukset] -ikkunassa.
Lisätietoja
Hakemisto
89
Johdanto
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot)
Luettelosta voit valita linkitetyn ohjelmiston, joka käynnistyy, kun kuvat
ladataan kamerasta tai kuvia otetaan kauko-ohjauksella. Voit myös
rekisteröidä muun valmistajan ohjelmiston linkitetyksi ohjelmistoksi
osoittamalla [Register/Tallenna]-painiketta.
Time Settings (Aika-asetukset)
Voit määrittää kellonajan asetukset, kun yhteys kameraan on olemassa.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
[Register/Tallenna]-painikkeen osoittamisen jälkeen avautuvassa
ikkunassa voit määrittää niiden kuvien tyypin, jotka ladataan
linkitetyn muun valmistajan ohjelmiston käynnistyessä.
 Jos valitset [Notify me if the time does not match/Ilmoita, jos aika
ei täsmää], voit määrittää minuutteina (1–60 minuuttia) ajan,
jonka kameran kello ja tietokoneen kello voivat poiketa toisistaan,
ennen kuin saat ilmoituksen.
Kun käynnistät EU:n, kameran kelloa ja tietokoneen kelloa
verrataan. Jos aikaero on suurempi kuin määritetty
minuuttimäärä, näkyviin tulee ilmoitusvalintataulu.
 Kun valitset [Always match the computer time/Täsmää aina
tietokoneen aikaan], kameraan määritetään tietokoneen aika,
kun EU käynnistetään.
90
Johdanto
Survey (Tutkimus)
Voit vaihtaa tutkimuksen lähetysasetukset.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Valitse [Change settings/Muuta asetukset] -painike ja vaihda
asetukset avautuvassa ikkunassa.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
91
Lisätietoja
Johdanto
Tämän osan luettuasi osaat käyttää EU-ohjelmistoa entistä paremmin.
Luvun lopussa on tärkeiden tietojen etsimistä helpottava hakemisto.
Vianmääritys............................................................
Ohjelmiston poistaminen .........................................
Katseluikkunan toimintoluettelo ...............................
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/Rekisteröi
objektiivin vääristymien korjaustiedot -ikkunan
toiminnoista .............................................................
Kuvausikkunan toimintoluettelo ...............................
93
95
96
97
98
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso .................. 99
Flash Function Settings (Salamatoimintojen
asetukset) -ikkunan toimintoluettelo ......................... 100
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan
Live View (Kuvaus näytöllä) -välilehden toimintoluettelo ........ 101
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan
Compose (Sommittelu) -välilehden toimintoluettelo .............. 102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo ............. 103
Hakemisto.............................................................. 104
Tietoja käyttöoppaasta ......................................... 105
Tavaramerkit......................................................... 105
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
92
Vianmääritys
Johdanto
Jos EU ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavista kohdista.
EU:n ja kameran välillä ei ole tiedonsiirtoa
 EU ei toimi oikein tietokoneessa, joka ei täytä järjestelmävaatimuksia.
Käytä EU:ta tietokoneessa, joka täyttää järjestelmävaatimukset (s. 2).
Asennusta ei voitu suorittaa loppuun
 Et voi asentaa ohjelmistoa, jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojan
oikeuksin. Kirjaudu uudelleen tilille, jolla on järjestelmänvalvojan
oikeudet. Kirjautumisohjeet ja tietoja järjestelmänvalvojan oikeuksien
määrittämisestä on Mac OS X -käyttöjärjestelmällä varustetun
Macintosh-tietokoneen käyttöoppaassa.
EU ei käynnisty
 Kun
6D(W)
6D(WG)
760D(W)
750D(W)
2000D
1300D(W)
4000D
on liitetty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla ja kameran Wi-Fi-asetus on käytössä, EU ei voi
käynnistyä. Poista Wi-Fi-asetus käytöstä ja liitä kamera
tietokoneeseen uudelleen.
M6
M5
M3
M10
M100
Kortinlukija ei tunnista SD-korttia
 Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja
ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja
tietokone liitäntäkaapelilla ja siirrä kuvat tietokoneeseen.
 Paina liitäntäkaapelin pistoke liitäntään niin pitkälle kuin se menee.
Huonosti kiinni olevat liitännät voivat aiheuttaa virheitä tai
toimintahäiriöitä (s. 7).
 Tarkista, että kameraan on kytketty virta (s. 9).
 Tiedonsiirto EU:n ja kameran välillä ei ehkä toimi normaalisti, jos
käytetään muuta kuin kamerakohtaista Canon EOS -liitäntäkaapelia
(s. 7).
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
 Yhdistä kamera ja tietokone suoraan liitäntäkaapelilla. Älä liitä
kameraa tietokoneeseen keskittimen kautta, koska tällöin tiedonsiirto
EU:n ja kameran välillä ei ehkä toimi normaalisti.
 Jos liität useita USB-laitteita (hiirtä ja näppäimistöä lukuun ottamatta)
tietokoneeseen, kameran tiedonsiirto ei ehkä toimi normaalisti. Jos
kameran tiedonsiirto ei toimi normaalisti, irrota USB-laitteet hiirtä ja
näppäimistöä lukuun ottamatta tietokoneesta.
 Liitä yhteen tietokoneeseen vain yksi kamera. Jos kameroita on kaksi
tai useampia, kamera ei ehkä toimi normaalisti.
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
 Älä liitä kameraa tietokoneeseen suorittaessasi yhteiskuvausta
langattomalla WFT-lähettimellä (lisävaruste). Kamera ei ehkä toimi
normaalisti.
 Jos kameran akussa on liian vähän varausta jäljellä, kamera ei pysty
kommunikoimaan EU-ohjelmiston kanssa. Vaihda tilalle täyteen ladattu
akku. Kamerassa voi ehkä käyttää verkkovirtaa lisävarusteiden avulla
(myydään erikseen). Lisätietoja on kameran mukana toimitetussa
käyttöoppaassa. Tietokone ei syötä virtaa kameraan liitäntäkaapelin
kautta.
93
Johdanto
EU:n ja kameran välinen tiedonsiirto
katkeaa
Sisällys
 Jos et tee toimenpiteitä kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen,
käyttöjärjestelmän mukaan näyttöön saattaa tulla vahvistusviesti,
jossa kysytään, haluatko jatkaa tiedonsiirtoa kameran kanssa. Jos
et tee toimenpiteitä tämän viestin avautuessa, tiedonsiirto kameran
kanssa katkaistaan ja EU sulkeutuu. Käännä tällöin kameran
virtakytkin < OFF >-asentoon ja takaisin < ON >-asentoon ja
käynnistä EU.
Kuvien
lataaminen
 Älä aseta tietokonetta lepotilaan, kun se on liitetty kameraan. Jos
tietokone siirtyy lepotilaan, älä irrota liitäntäkaapelia, ennen kuin
tietokone on palautettu lepotilasta. Aktivoi tietokone aina ennen
kameran irrottamista. Joissakin tietokonetyypeissä liitäntäkaapelin
irrottaminen tietokoneen ollessa lepotilassa voi aiheuttaa sen, että
tietokone ei palaudu lepotilasta oikein. Lisätietoja lepotilasta on
tietokoneen käyttöoppaassa.
Etäkuvaus
Muu kuin Canonin salama ei välähdä
etäkuvattaessa näytöllä
 Jos kameraan on liitetty jokin muu kuin Canonin salama Etäkuvaus
näytöllä -tilaa varten, aseta kameran [Hilj. LV-kuvaus] -asetukseksi
[Pois].
1
2
3
4
Kameran
asetukset
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
94
Ohjelmiston poistaminen
 Osoita symbolia [ ] työpöydän valikkorivillä ja valitse [Quit/Lopeta].
 Ennen ohjelmiston poistamisen aloittamista on suljettava kaikki
käytössä olevat ohjelmat.
 Kun poistat ohjelmiston, kirjaudu käyttäjätilille, jolla ohjelmisto on
asennettu.
 Kun olet siirtänyt kansiot ja poistettavan ohjelmiston roskakoriin,
tyhjennä roskakori valitsemalla [Finder]-valikosta  [Empty Trash/
Tyhjennä roskakori]. Et voi asentaa ohjelmistoa uudelleen, ennen
kuin olet tyhjentänyt Roskakorin.
Avaa kansio, johon ohjelmisto on tallennettu.
1
2 Vedä seuraava kansio ja ohjelmistot roskakoriin.
 Avaa [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat] -kansio.
• [EOS Utility] -kansio
• EOS Lens Registration Tool
• EOS Web Service Registration Tool
3
Valitse työpöydältä [Finder]-valikosta  [Empty
Trash/Tyhjennä roskakori].
 EU on poistettu.
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
4 Käynnistä tietokone uudelleen.
Hakemisto
Roskakoriin siirrettyjä tietoja ei voi enää palauttaa, kun Roskakori
on tyhjennetty, joten ole erityisen huolellinen, kun poistat tiedostoja.
95
Katseluikkunan toimintoluettelo
Luettelonäyttö
Vaihtaa tallennusvälinettä
Pikkukuvanäyttö
(s. 13)
Johdanto
Tietonäyttö*2
Vaihtaa pikkukuvien järjestyksen
Valitsee kuvan asetukset
Kuvan suojauksen
Päiväyssuodin
Käännä valinta
kuvake
Näytä vain valitut
kuvat
Tallennusvälineen
kansiorakenne
RAW + JPEG kuvien kuvake
Äänentallennuksen
kuvake
Luokituskuvake*1
Tietokoneeseen jo
siirretyt kuvat -kuvake
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Haarukointikuvake
Tarkennushaarukoinnin
merkki
Asetukset
Valintamerkki (s. 13)
RAW-kuvan kuvake
Video
Kaksinkertaisten
pikselien RAW-kuva
-kuvake
Tallennusaika
Lisätietoja
Hakemisto
Kuvan näyttökoko
Sulkee EU:n
Poistaa kuvan
Lataa kuvat tietokoneeseen
Avaa pääikkunan
Tietonäyttö*2
*1 Kamerassa tai Digital Photo Professional -ohjelmiston versiossa 3.9
tai uudemmissa versiossa määritetyt luokitukset näytetään.
[Reject/Hylkää]-luokitusta ei näytetä. Luokituksia ei myöskään voi
määrittää EU:ssa.
Näyttää [Preferences/Asetukset]-ikkunan
*2 Voit valita ja näyttää seuraavat tiedot.
[Date/time/Päiväys/aika]
[Shooting information/Kuvaustiedot]
[Size/Koko]
Kohdan [Date/time/Päiväys/aika] valitseminen näyttää tiedoston
luontiajankohdan päiväyksen ja ajan.
96
Luettelo Rekisteröi objektiivin tiedot/Rekisteröi objektiivin vääristymien korjaustiedot -ikkunan toiminnoista (s. 22)
 Tietoja objektiivin vääristymien korjaustietojen tallennusikkunasta mallissa
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Johdanto
on kohdassa s. 25.
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Näyttää kaikki luokat
Objektiivin luokka
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Näyttää [Select a lens
category/Valitse
objektiivin luokka]
-ikkunassa valitut
objektiivit luokittain*
Näyttää vain tallennetut
objektiivit
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Tallennettujen objektiivien määrä / tallennettavien objektiivien enimmäismäärä
Näytetty ikkuna vaihtelee liitettävän kameran mukaan.
 [Register lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] / [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin
vääristymien korjaustiedot] -ikkunassa näytetyt objektiivien nimet saattava olla osittain lyhennettyjä objektiivin tyypistä * Jos 1D X Mk II 5D Mk IV on liitetty, myös
riippuen. Huomaa, että EF-M-objektiivin korjaustietoja ei tarvitse rekisteröidä.
seuraavat näytetään (s. 23).
 Liitettävästä kamerasta riippuen objektiivimallien nimet, joista valintamerkkiä ei voi poistaa, saattavat näkyä [Register
- DLO-tietojen tietokoneeseen latauksen tila.
lens data/Rekisteröi objektiivin tiedot] / [Register lens aberration correction data/Rekisteröi objektiivin vääristymien
- DLO-tietojen kameraan rekisteröinnin tila.
korjaustiedot] -ikkunassa. Tämä ilmaisee, että vastaavien objektiivien korjaustietoja ei tarvitse rekisteröidä kameraan.
97
Kuvausikkunan toimintoluettelo
Johdanto
 Näytettävät kohteet vaihtelevat liitetyn kameran mallin ja asetusten mukaan
 Selitykset kohtiin *1–*11 ovat seuraavalla sivulla.
Näyttää kaksinkertaisten
pikselien RAW-kuvauksen*11
Salama valmiina*2
Tarkennustila
Sisällys
Varoitusvalo*3
Kääntää otetut kuvat*4
Kuvauspainike*5 (s. 42)
Haarukointi*9
Virtatila*1
Mahdollinen otosten määrä
Automaatti-/manuaalitarkennuksen valintapainike*6
Otettujen kuvien tallennuspaikka
Valotusaika
Kuvaustapa
Kuvaustila*10
Valkotasapaino
Mittaustapa
Peilin lukitus
Aukko
ISO-herkkyys
Kuvan tallennuslaatu
Otettujen kuvien tallennuskohteet*7
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso
(Lisätietoja: seuraava sivu)
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Näyttää [Shooting menu/Kuvausvalikko] -valikon (s. 30)
Näyttää [Timer shooting settings/
Itselaukaisuasetukset] -ikkunan (s. 73, s. 75)
Avaa [Flash control menu/Salamaohjausvalikko]
-valikon (s. 77, s. 100)
Lisätietoja
Avaa [Set-up menu/Asetusvalikko] -valikon (s. 39)
Hakemisto
Näyttää [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä
-ikkuna] -ikkunan (videokuvaus)*8 (s. 67, s. 69)
Näyttää [Remote Live View window/Etäkuvaus
näytöllä -ikkuna] -ikkunan. (s. 41, s. 101)
Näyttää [Preferences/Asetukset]-ikkunan (s. 88)
Avaa pääikkunan (s. 9)
Avaa katseluikkunan (s. 13, s. 96)
Näyttää tai piilottaa [Quick Preview/Pikakatselu] -ikkunan
98
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Kun akku on käytössä, varaustaso näytetään.
Tulee näkyviin, kun salaman lataus on valmis ja kohdistin siirretään
kuvauspainikkeen kohdalle.
Muuttuu vihreäksi, kun kuvaus onnistui. Palaa punaisena, jos kuvaus
epäonnistui tai ei ole mahdollista. Vilkkuu ajastimen laskuajan
aikana itselaukaisua käytettäessä.
Aina kun osoitat painiketta, kuvaa käännetään 90 astetta.
Ota toiminto käyttöön valitsemalla [Rotate image/Käännä kuvaa]
asetuksissa ([Remote Shooting/Etäkuvaus] -ikkuna) (s. 89).
Kun automaatti-/manuaalitarkennuksen valintapainike on määritetty
asentoon [AF/Automaattitarkennus], automaattitarkennus/
automaattivalotus suoritetaan, kun kohdistin viedään
kuvauspainikkeen kohdalle.
Silloinkin, kun asetuksena on [MF/Manuaalitarkennus], otetun kuvan
kuvaustiedoissa näkyy "AF".
Voit valita paikan, johon kuvat tallennetaan. Videokuvaustilassa
kuvatut videot tallennetaan vain kameran muistikortille.
1D C .
Ei näy malleissa 1D X
HDR (High Dynamic Range) -kuvauksessa malleilla 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D , [HDR Backlight Control/HDR-vastavalo]
-kuvauksessa malleilla
6D
90D
80D
77D
760D
800D
200D
tai kun kuvataan luovalla suotimella [HDR
art standard/HDR-taide, norm.], [HDR art vivid/HDR-taide värik.],
[HDR art bold/HDR-taide, kyll.] tai [HDR art embossed/HDR-taide,
80D
M50 , kuvakkeena
koho] mallissa 90D
M6 Mk II
näkyy [
].
Kun [Multi Shot Noise Reduction/Monikuvan kohinanvaimennus] on
6D Mk II
R
RP
käytössä mallissa 5DS/5DS R 5D Mk IV
750D
*10
11
*
M6 Mk II
M50
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
760D
Valotustaso / valotushaarukoinnin taso
 Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla, kun osoitat Exposure level/AEB
level (Valotustaso/Valotushaarukointitaso) -kohtaa.
Johdanto
Sisällys
Valotustason säätö
Tummin valotus
1 tason tummempi
Kirkkain valotus
1 tason vaaleampi
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Määritysalueen
Määritysalueen
kavennus 1 askel laajennus 1 askel
Asetukset
Asetuksen leveys 0
Valotushaarukoinnin tason asetus
Määritysalue
Kun valotushaarukoinnin asetus ylittää näytettävissä olevan
alueen, merkeillä [ ], [ ] ilmaistaan, että haarukointimerkkejä
on rajojen ulkopuolella.
 Näyttö on seuraavan kuvan kaltainen, jos [2 shots/2 kuvaa] on valittu
valotushaarukoinnin asetukseksi.
Lisätietoja
Hakemisto
800D
, symboli näkyy
muodossa [
].
Voit määrittää mukautetun kuvaustilan.
Näytetään kaksinkertaisten pikselien RAW-kuvauksen aikana.
Valotustason voi määrittää osoittamalla hiirellä. Jos osoitat arvoa,
joka ylittää asetusalueen, valotukseksi määritetään lähin
määritettävissä oleva arvo.
99
Flash Function Settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkunan toimintoluettelo (s. 77)
Zoom/polttoväli
Salaman mittaus
Johdanto
Monisalaman taajuus
Monisalaman määrä
Sisällys
Asetusten
päivityspainike
Salamatoiminto
Salaman
valotuskorjauksen
määrä / välähdysteho*2
Synkronointiasetus*1
Langattoman toiminnon painike
Kanava
Lähetinsalama
käynnistys/sammutus
Langattoman radion tunnus
Salamasuhde
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Välähdysteho langattoman
asetuksen aikana*2 /
Salaman valotuskorjauksen
määrä langattoman
asetuksen aikana*2
Lisätietoja
Hakemisto
[Modeling flash/
Muotoilusalama] -painike
[Save/Tallenna]-painike
Näkyviin tuleva ikkuna vaihtelee liitetyn kameran ja salaman mukaan.
[Load/Lataa]-painike
*1
Avautuvan verhon täsmäys /
Sulkeutuvan verhon täsmäys /
Nopea täsmäys
*2 Näytettävät tiedot vaihtelevat asetusten mukaan. Lisätietoja asetuksista saat myös
EX-sarjan Speedlite-salaman tai kameran mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
100
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan Live View (Kuvaus näytöllä) -välilehden toimintoluettelo (s. 37)
Suurennettavan alueen kehys
Määrittää värilämpötilan
Ohjaimet 1
Valitsee valkotasapainon
(s. 52)
Valkotasapainon pikasäätö
Tarkennustila (s. 48 – s. 51)
Tarkennuksen haku (s. 47)
Tarkennuspiste
Tarkistaa terävyysalueen (s. 52)
1D C
R
Näyttää
Canon Log gamma -asetuksen*3
Äänitystason asetukset (s. 55)
Videotallennuksen aika
Videotallennus
käynnissä -symboli
90D
80D
77D
Videon pakkausmuoto
760D
800D
250D
Kuvataajuus
200D
750D
M6 Mk II
Näyttää luovan
suotimen asetukset*4
Histogrammi
M50
Videon tallennuskoko
Aloittaa/lopettaa
videotallennuksen
90D
800D
80D
77D
250D
200D
Näyttää/piilottaa ohjaimet 1
Sulkee ikkunan
Moottoroidun zoomin painike (s. 64)
1D C
1D X Mk II
1D X
1D C
R
RP
6D Mk II
5DS/5DS R
6D
5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
90D
Automaattisen
80D
77D
760D
800D M6 Mk II
M50 käännön painike*1
Sähköisen vesivaa'an näyttö/piilotus (s. 53) Kääntää kuvaa*2
*1 Kun automaattinen kääntö on määritetty, myös [Remote Live View window/
Etäkuvaus näytöllä -ikkuna] -ikkunan näyttö kääntyy automaattisesti
kameran asennon mukaiseksi, kun kameraa pidetään pystysuorassa.
2
* Jos [
]-asetuksena on ON (Päällä), kuvia ei voi kääntää [
]- ja
[
]-painikkeilla.
R
on liitetty ja Canon Log gamma
*3 Näytetään vain, kun 1D C
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Hakemisto
Näyttösuurennos*5
Katseluavun painike*3
R
Johdanto
Ohjaimet 2
Määrittää kuvasuhteen (s. 54)
Näyttää/piilottaa tarkennuspisteet
*4
on asetettu kamerassa. (Mallissa
80D
Näkyvissä vain, kun 90D
250D
200D
750D
M6 Mk II
, kun on asetettu 8-bittinen.)
R
77D
760D
760D
800D
M50
on liitetty ja luova suodin on
asetettu kamerassa.
*5
Kun 5DS/5DS R on liitetty, painikkeet [
painikkeina [
] ja [
].
] ja [
] näkyvät
101
Remote Live View Window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunan Compose (Sommittelu) -välilehden toimintoluettelo (s. 57)
Peittokuvan tiedostonimi
Johdanto
Peittokuvan ohjaimet
Sisällys
Avaa peittokuvan (s. 57)
Siirtää peittokuvaa ja näyttää sen (s. 60)
Suurennuksen/pienennyksen säädin (s. 58)
Käännön säädin (s. 59)
Peittävyyssuhteen säädin (s. 59)
Peittokuvan palautus (s. 58–s. 60)
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Ristikkonäyttö (s. 61–s. 62)
Asetukset
Suuntaviivanäyttö (s. 62–s. 63)
Lisätietoja
Hakemisto
102
Zoomausnäkymäikkunan toimintoluettelo
Siirtää näyttökohtaa
(s. 47)
Määrittää värilämpötilan
Johdanto
Ohjaimet 1
Sisällys
Valitsee valkotasapainon
(s. 52)
Valkotasapainon pikasäätö
Tarkennustila (s. 48 – s. 51)
Tarkennuksen haku (s. 47)
Tarkistaa terävyysalueen
(s. 52)
Siirtää näyttökohtaa
Näyttää/piilottaa ohjaimet 1
Siirtää näyttökohtaa
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Suurennetun näkymän sijainti
Lisätietoja
Siirtää näyttökohtaa
Hakemisto
Sulkee ikkunan
Näyttösuurennos
Kääntää kuvaa
Ohjaimet 2
Tarkennuspisteen näyttö/piilotus
103
Hakemisto
A
Aikavalotuksen ajastin ........................................................................
Asetusten määrittäminen ....................................................................
Basic Settings (Perusasetukset) -asetukset.................................
Destination Folder (Kohdekansio) -asetukset ..............................
File Name (Tiedostonimi) -asetukset............................................
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) -asetukset ......................
Remote Shooting (Etäkuvaus) -asetukset....................................
Time Settings (Aika-asetukset) -asetukset...................................
Automaattinen tarkentaminen (automaattitarkennustoiminnolla)
(Etäkuvaus näytöllä) ...........................................................................
K
76
88
88
88
89
90
89
90
48
B
Basic Settings (Perusasetukset) -asetukset (Asetukset) .................... 88
D
Destination Folder (Kohdekansio) -asetukset (Asetukset).................. 88
E
EOS Utility -ohjelmiston käynnistäminen .............................................. 9
EOS Utility -ohjelmiston sulkeminen ................................................... 16
Etäkuvaus aikavalotuksella................................................................. 75
Etäkuvaus ajastetuin välein ................................................................ 73
Etäkuvaus näytöllä.............................................................................. 37
F
File Name (Tiedostonimi) -asetukset (Asetukset) ............................... 89
Flash Control Menu (Salamaohjausvalikko) (Kuvausikkuna).............. 78
Flash function settings (Salamatoimintojen asetukset) -ikkuna ........ 100
G
GPS-lokitiedostojen lataaminen ja poistaminen kamerasta................ 15
I
IPTC-tietojen tallentaminen................................................................. 86
Itselaukaisu ......................................................................................... 73
J
JPEG-laadun määrittäminen............................................................... 34
Järjestelmävaatimukset ........................................................................ 2
Kaikkien kuvien lataaminen yhdellä toiminnolla .................................. 11
Kameran liittäminen tietokoneeseen ..................................................... 7
Kameran pystyviivojen kohdistuksen säätäminen
(Etäkuvaus näytöllä) ............................................................................ 53
Kameran vaakaviivojen kohdistuksen säätäminen
(Etäkuvaus näytöllä) ............................................................................ 53
Katseluikkuna ................................................................................ 13, 96
Kuvaaminen kameralla ........................................................................ 66
Kuva-asetusten määrittäminen............................................................ 32
Kuvasuhteen muuttaminen (Etäkuvaus näytöllä) ................................ 54
Kuvausikkuna ...................................................................................... 98
Flash Control Menu (Salamaohjausvalikko).................................. 78
Shooting Menu (Kuvausvalikko) ................................................... 31
Käyttäjän valkotasapainoasetuksen käyttäminen................................ 28
L
Linked Software (Linkitetyt ohjelmistot) -asetukset (Asetukset) .......... 90
M
Manuaalinen tarkentaminen (Etäkuvaus näytöllä)............................... 46
Moottoroidun zoomin käyttäminen....................................................... 64
O
Johdanto
Sisällys
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
Kameran
asetukset
Etäkuvaus
Asetukset
Lisätietoja
Ohjelmiston poistaminen ..................................................................... 95
P
Peittokuvatoiminto (Etäkuvaus näytöllä).............................................. 57
Hakemisto
R
Rekisteröi objektiivin tiedot/Rekisteröi objektiivin vääristymien
korjaustiedot -ikkuna............................................................................ 97
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) ............ 41, 101
Remote Live View window (Etäkuvaus näytöllä -ikkuna)
-ikkunan toiminnot ............................................................................... 46
Automaattinen tarkentaminen
(automaattitarkennustoiminnolla) .................................................. 48
Kameran pystyviivojen kohdistuksen säätäminen ........................ 53
104
Kameran vaakaviivojen kohdistuksen säätäminen.......................
Kuvasuhteen muuttaminen...........................................................
Manuaalinen tarkentaminen .........................................................
Peittokuvatoiminto ........................................................................
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Elävä kasvontunnistus -tila) -tilassa ............................................
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa .............................
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa .........................
Valkotasapainon muuttaminen Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa ......................................
Valotuksen ja syväterävyyden tarkistaminen ...............................
Remote Shooting (Etäkuvaus) -asetukset (Asetukset) .......................
53
54
46
57
Z
Zoom View (Zoomausnäkymä) -ikkuna ....................................... 47, 103
Sisällys
50
49
48
1
2
3
4
Kuvien
lataaminen
52
52
89
Kameran
asetukset
S
Salamakuvaus .................................................................................... 77
Shooting Menu (Kuvausvalikko) (Kuvausikkuna)................................ 31
Etäkuvaus
T
Tarkentaminen automaattitarkennuksella ........................................... 48
Tarkentaminen Face Detection Live Mode
(Kasvontunnistus Elävä tila) -tilassa (Etäkuvaus näytöllä).................. 50
Tarkentaminen Live Mode (Elävä tila) -tilassa
(Etäkuvaus näytöllä) ........................................................................... 49
Tarkentaminen Quick Mode (Nopea tila) -tilassa
(Etäkuvaus näytöllä) ........................................................................... 48
Taustamusiikin tallentaminen kameran muistikortille.......................... 81
Time Settings (Aika-asetukset) -asetukset (Asetukset) ...................... 90
Tuetut kamerat...................................................................................... 3
V
Valittujen kuvien lataaminen ...............................................................
Valkotasapainon muuttaminen Remote Live View window
(Etäkuvaus näytöllä -ikkuna) -ikkunassa (Etäkuvaus näytöllä) ...........
Valkotasapainon säätäminen..............................................................
Valotuksen ja terävyysalueen tarkistaminen
(Etäkuvaus näytöllä) ...........................................................................
Videoiden kuvaaminen........................................................................
12
52
35
52
67
W
Web-palveluiden määrittäminen ......................................................... 84
Johdanto
Asetukset
Lisätietoja
Tietoja käyttöoppaasta
 Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa kopioida luvatta.
 Canon pidättää oikeuden muuttaa käyttöoppaassa esitettyjä
ohjelmiston teknisiä tietoja ja käyttöoppaan sisältöä ilman erillistä
ilmoitusta.
 Tähän käyttöoppaaseen painetut ohjelmiston näyttökuvat voivat
jossain määrin poiketa varsinaisesta ohjelmistosta.
 Edellä mainitusta ilmoituksesta huolimatta Canon ei vastaa
ohjelmiston toiminnan tuloksista.
Hakemisto
Tavaramerkit
 Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising