Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä kuvausongelmat ja vahingot lukemalla ensin ”Turvaohjeet” (=25–
=27) ja ”Käsittelyohjeet” (=28–=30). Lue myös tämä opas
huolellisesti, jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä tulee.
Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas huolellisesti,
jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet oikein.
Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai lataaminen
ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä kuvista tai
aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Joissakin maissa tekijänoikeuslait voivat kieltää kameralla otettujen kuvien
(tai muistikortille siirretyn musiikin / musiikkia sisältävien kuvien) käytön
muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Ota myös huomioon, että
esimerkiksi joissakin julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla kiellettyä
ottaa valokuvia edes yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
(ja runkotulppa)
Akku LP-E6N
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E6E*
Hihna
* Akkulaturin LC-E6E mukana toimitetaan virtajohto.
oo Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia (=10), liitäntäkaapelia tai HDMIkaapelia.
oo Lisätietoja Laajennetusta käyttöoppaasta ja Käyttöoppaista on seuraavalla sivulla.
oo Jos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
oo Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
oo Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta (=4).
Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran mukana toimitetussa Käyttöoppaassa on
perustiedot kamerasta ja Wi-Fi-toiminnoista.
Täydelliset ohjeet sisältävä laajennettu käyttöopas (tämä
PDF-tiedosto) sekä teknisiä tietoja ja muita tietoja sisältävä
lisätieto-PDF on mahdollista ladata Canonin verkkosivustosta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata Canonin sivustolta tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen.
zzLataussivu
Laajennettu käyttöopas tai lisätietoja
www.canon.com/icpd
Objektiivin käyttöopas
www.canon.com/icpd
Ohjelmiston käyttöopas
www.canon.com/icpd
oo PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe PDF -lukuohjelma, kuten
Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota suositellaan).
oo Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
oo Avaa ladattu PDF-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
oo Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Käyttöoppaat
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
QR‑koodin avulla
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen
QR‑koodin avulla.
www.canon.com/icpd
oo QR-koodin lukemiseen vaaditaan sovellus.
oo Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa Laajennettu käyttöopas / Käyttöoppaat.
oo Valitse [5: Oppaan/ohjelmiston URL], niin QR-koodi näytetään kameran
näytössä.
5
Pikaopas
1
Aseta akku paikalleen (=47).
zz Ostamisen jälkeen lataa akku
ennen käyttöä (=44).
2
3
Aseta kortti paikalleen
(=48).
zz Aseta kortti korttipaikkaan
etikettipuoli kameran
takaosaa kohti.
Valkoinen merkki Punainen merkki
Kiinnitä objektiivi (=54).
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivin ja kameran
kiinnitysmerkit (punainen tai
valkoinen).
4
Aseta objektiivin
tarkennustavan valintakytkin
asentoon <AF> (=54).
5
Aseta virtakytkin asentoon
<1> ja aseta sitten
valintakiekko asentoon <A>
(=52).
zz Paina valintakiekon keskusta alas ja
käännä samalla valintakiekkoa.
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
6
Pikaopas
6
7
8
9
Käännä näyttö esiin (=51).
zz Kun päivämäärän/ajan/
aikavyöhykkeen asetusnäyttö
näytetään, katso =516.
Tarkenna kohteeseen (=57).
zz Katso etsimen läpi ja keskitä kohde
näytölle.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
zz Jos <D> vilkkuu etsimessä, nosta
sisäinen salamalaite painamalla
<D>-painiketta.
Ota kuva (=57).
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
Tarkista kuva.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin
2 sekuntia näytössä.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (=332).
zz Kuvaamisesta näytön avulla on tietoja kohdassa ”Kuvaus näytöllä”
(=71).
7
Tämä käyttöopas
Oppaan kuvakkeet
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
: Tarkoittaa pikavalitsinta.
: Tarkoittaa monitoimiohjainta 1 ja 2.
: Tarkoittaa monitoimiohjaimen valintasuuntaa.
: Tarkoittaa asetuspainiketta.
: Ilmaisee (* sekunteina) painamasi painikkeen
toiminnon keston siitä hetkestä alkaen, kun vapautat
painikkeen.
• Edellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja symboleita,
jotka näkyvät näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä toimia ja toimintoja
kuvattaessa.
M
=***
: M -kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että
toiminto on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa <d>,
<s>, <f>, <a> ja <F>.
:Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihjeitä parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
8
Tämä käyttöopas
Perusoletuksia käyttöohjeille ja esimerkkikuvat
zz Ennen minkään ohjeiden noudattamista, varmista, että virtakytkin on
asennossa <1> ja toimintojen lukitus on pois käytöstä (=52,
=60).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot ovat
oletusarvoisia.
zz Tämän oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty EF-S18-135mm
f/3.5-5.6 IS USM -objektiivi.
zz Kamerassa näytetyt ja tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat vain
esimerkkejä.
9
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden tallennuskapasiteetista
riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa
kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=511).
zzSD-/SDHC-/SDXC-muistikortit
UHS-II- ja UHS-I-kortit tuettuja.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun tallennat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka suorituskyky
on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus) videon
tallennuskoon käsittelyyn. Lisätietoja =618.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja SDXCmuistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden tallentamiseen
soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
10
Luvut
Johdanto
2
Valmistelu ja peruskäyttö
43
Peruskuvaus
75
Luova kuvaus
109
Tarkennustoiminta-, kuvaustapa- ja valotusasetukset
123
Salamavalokuvaus
163
Kuvaaminen
191
Toisto
329
Langattomat toiminnot
395
Asetus
501
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
551
Lisätietoja
589
11
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista...........................................................................................3
Käyttöoppaat...........................................................................................4
Pikaopas.................................................................................................6
Tämä käyttöopas....................................................................................8
Yhteensopivat kortit..............................................................................10
Luvut.....................................................................................................11
Sisällys..................................................................................................12
Toimintojen hakemisto..........................................................................21
Turvaohjeet...........................................................................................25
Käsittelyohjeet.......................................................................................28
Osien nimet...........................................................................................31
Valmistelu ja peruskäyttö
43
Akun lataaminen...................................................................................44
Akun asettaminen/poistaminen.............................................................47
Kortin asettaminen ja poistaminen........................................................48
Näytön käyttäminen..............................................................................51
Virran kytkeminen.................................................................................52
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen...............................................54
Peruskäyttö...........................................................................................56
Valikkotoiminnot ja -asetukset...............................................................63
Pikavalinta.............................................................................................67
Kosketusnäytön käyttö..........................................................................70
Näytön katsominen kuvauksen aikana (Kuvaus näytöllä).....................71
12
Sisällys
Peruskuvaus
75
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)...............................76
Erityiskohdetila......................................................................................84
Muotokuvien kuvaaminen.....................................................................86
Ryhmäkuvien kuvaaminen....................................................................87
Maisemakuvien kuvaaminen.................................................................88
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen.........................................................89
Lasten kuvaaminen...............................................................................90
Panorointi..............................................................................................91
Lähikuvien kuvaaminen........................................................................93
Ruoan kuvaaminen...............................................................................94
Muotokuvien kuvaaminen kynttilänvalossa...........................................95
Öisten muotokuvien kuvaaminen (jalustalla)........................................96
Yökuvaus käsivaralta............................................................................97
Taustavalaistujen kohteiden kuvaus.....................................................98
<SCN>-tilojen varoitukset.....................................................................99
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä....................................................103
Luova kuvaus
109
Ohjelmoitu AE.....................................................................................110
Valotusajan asetus ennen kuvausta (Valotusajan esivalinta)..............112
Aukkoarvon asetus ennen kuvausta (Aukon esivalinta).....................114
Valotuksen asetus ennen kuvausta (Käsisäätöinen valotus)..............117
Pitkät aikavalotukset...........................................................................119
13
Sisällys
Tarkennustoiminta-, kuvaustapa- ja valotusasetukset
123
Tarkennustoiminnan valitseminen.......................................................124
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus).........................128
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)...............................135
Manuaalitarkennus..............................................................................147
Kuvaustavan valinta............................................................................150
Itselaukaisun käyttäminen...................................................................153
Kuvaus kauko-ohjauksella..................................................................155
Silmäsuppilon suojus..........................................................................157
Mittaustavan valitseminen...................................................................158
Valotuksen korjaus..............................................................................160
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)............................................................161
Salamavalokuvaus
163
Kuvaus sisäisellä salamalla................................................................164
Salamatoimintojen asetukset..............................................................168
Kuvaus ulkoisilla Speedlite-salamalaitteilla.........................................179
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä...................................180
Kuvaaminen
Stillkuvien kuvaus
191
192
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (etsinkuvaus)............................................193
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (Kuvaus näytöllä).....................................196
Kuvanlaatuasetukset...........................................................................199
Stillkuvan kuvasuhde..........................................................................202
Kuvien esikatseluaika.........................................................................204
14
Sisällys
Kortin muistutus..................................................................................205
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien
korjaaminen........................................................................................206
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)............................................211
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset.................................................213
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus (Auto
Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)).................218
Ensisijainen huippuvalotoisto..............................................................219
Mittausajastin (Kuvaus näytöllä).........................................................220
Valotuksen simulointi (Kuvaus näytöllä)..............................................221
Valkotasapainon asetukset.................................................................222
Valkotasapainon korjaus.....................................................................227
Väriavaruusasetukset.........................................................................229
Kuva-asetusten valinta........................................................................230
Kuva-asetusten mukauttaminen.........................................................233
Kuva-asetusten rekisteröinti................................................................236
Kohinanpoiston asetukset...................................................................238
Roskanpoistotiedon lisääminen..........................................................241
Sulkimen laukaisumenetelmä (Kuvaus näytöllä)................................243
Päällekkäisvalotus..............................................................................245
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus...............................................251
Tarkennushaarukointi (Kuvaus näytöllä).............................................255
Ajastinkuvaus......................................................................................258
Välkynnän vähentäminen....................................................................261
Peilin lukitus........................................................................................263
Jatkuva tarkennus (Kuvaus näytöllä)..................................................265
15
Sisällys
Objektiivin sähköisen käsintarkennuksen asetukset...........................266
Tarkennuksen apuvalon asetukset......................................................267
Yleiset stillkuvauksen varoitukset.......................................................269
Videotallennus
273
Välilehtivalikot: Videokuvaus...............................................................274
Videotallennus.....................................................................................277
HDR-videotallennus............................................................................284
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä....................................................285
Videotallennuksen laatuasetukset......................................................288
Äänen tallennusasetusten määrittäminen...........................................295
Videon digitaalinen IS.........................................................................298
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen.................................................300
Videokollaasien kuvaaminen...............................................................312
Videon servotarkennus.......................................................................317
Videon servotarkennuksen seurantaherkkyys....................................319
Videon servotarkennuksen nopeus.....................................................320
Muut valikkotoiminnot.........................................................................322
Yleiset videokuvauksen varoitukset....................................................326
Toisto
329
Välilehtien valikot: Toisto.....................................................................330
Kuvien toisto.......................................................................................332
Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)..........................................334
Suurennetun kuvan näyttö..................................................................336
Videon toisto.......................................................................................337
16
Sisällys
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen.............340
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta.....342
Toisto televisiossa...............................................................................344
Kuvien suojaaminen............................................................................346
Kuvan kääntö......................................................................................349
Kuvien poistaminen.............................................................................350
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................354
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan...............................................358
Luovat suodintehosteet.......................................................................361
RAW-kuvan käsittely...........................................................................364
Käsittely haluamiesi tehosteiden kanssa (Luovan kuvauksen apu)....370
RAW-kuvan käsittelyn tyypin valitseminen..........................................372
Punasilmäkorjaus................................................................................373
Videokollaasialbumin muokkaaminen.................................................374
JPEG-kuvien rajaaminen....................................................................377
JPEG-kuvan koon muuttaminen.........................................................379
Kuvaluokitukset...................................................................................380
Kuvaesitykset (automaattinen toisto)..................................................383
Toistettavien kuvien suodattaminen....................................................385
Selausnäyttö (kuvien selaus)..............................................................387
Toistotietojen näytön mukauttaminen..................................................389
Ylivalotusvaroituksen näyttäminen......................................................391
AF-pistenäyttö.....................................................................................392
Ristikkonäyttö......................................................................................393
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön määrittäminen................394
17
Sisällys
Langattomat toiminnot
395
Välilehtivalikot: Langaton-välilehti.......................................................396
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteyden valitseminen.............................................397
Yhteys älypuhelimeen.........................................................................399
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta.......................................426
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta.............................................434
Kuvien lähettäminen Web-palveluun..................................................444
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta..........................................................458
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen...................................464
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta...........................467
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti................................................469
Wi-Fi-asetukset...................................................................................470
Bluetooth-asetukset............................................................................471
Lempinimen muuttaminen...................................................................472
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen GPS-tietoja
muista laitteista...................................................................................473
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen..................................478
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen
oletusasetuksiin..................................................................................480
Näytä tiedot -näyttö.............................................................................481
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen.....................................................482
Virheilmoitusten käsitteleminen...........................................................483
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta......................................494
Suojaus...............................................................................................496
Verkkoasetusten tarkistaminen...........................................................497
Langattoman yhteyden tila..................................................................498
18
Sisällys
Asetus
501
Välilehtien valikot: Asetus...................................................................502
Kansion luominen ja valitseminen.......................................................505
Kuvanumerointitavat...........................................................................507
Pystykuvien automaattinen kääntö.....................................................510
Muistikortin alustaminen.....................................................................511
Virrankatkaisu.....................................................................................513
Näytön kirkkauden säätäminen...........................................................514
Näytön sammuttaminen/käynnistäminen............................................515
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen....................516
Käyttöliittymän kieli.............................................................................519
Videojärjestelmä..................................................................................520
Kosketusherkkyyden asetukset..........................................................521
Kameran toimintojen äänimerkit.........................................................522
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus........................................................523
Akun tietojen tarkistaminen.................................................................524
Kennon puhdistus...............................................................................528
Kuvaustilan oppaan näyttäminen........................................................532
Toiminto-opasnäyttö............................................................................533
Ohjetoiminnot......................................................................................534
Etsimen tietojen mukauttaminen.........................................................536
<B>-painikkeen näyttöasetukset...................................................538
Näytön tietojen mukauttaminen..........................................................539
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen videotallennusta varten........542
HDMI-lähdön tarkkuus........................................................................543
RAW-kuvien näyttö HDR-televisioissa................................................544
19
Sisällys
Toimintojen lukitus...............................................................................545
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen.........................................546
Kameran oletusarvojen palautus........................................................547
Tekijänoikeustiedot..............................................................................548
Muut tiedot..........................................................................................550
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
551
Välilehtien valikot: Mukauttaminen......................................................552
Valinnaisten toimintojen määrittäminen...............................................553
Valinnaiset toiminnot...........................................................................554
Valinnaisten toimintojen asetukset......................................................556
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)..........575
Valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen.................................581
Välilehtien valikot: Oma valikko..........................................................582
Oman valikon tallentaminen................................................................583
Lisätietoja
589
Ohjelmisto...........................................................................................590
Kuvien tuominen tietokoneeseen........................................................592
Akkukahva BG-E14.............................................................................594
Verkkovirtalisävarusteet......................................................................594
Vianmääritysopas................................................................................595
Virhekoodit..........................................................................................613
Suorituskyvyn tiedot............................................................................614
Tietonäyttö..........................................................................................622
Hakemisto...........................................................................................637
20
Toimintojen hakemisto
Virta
Näyttö
zz Akun lataaminen (=44)
zz Kääntyvä (=51)
zz Akun varaustaso (=53)
zz Kosketusohjaus (=70)
zz Virransäästö (=513)
zz Kirkkaus (=514)
zz Akun tietojen tarkistaminen
(=524)
zz Ohje (=534)
Kortit
zz Ota kuva ilman korttia (=205)
zz Sähköinen vesivaaka (=539)
Automaattitarkennus
zz Tarkennustoiminta (=124)
zz Alustaminen (=511)
zz Tarkennusmenetelmä (=135)
zz Videon tallennukseen sopivat kortit
(=617)
zz AF-pisteen valinta (=140)
Objektiivi
zz Kiinnittäminen (=54)
zz Irrottaminen (=55)
Perusasetukset
zz Päiväys/aika/vyöhyke (=516)
zz Kieli (=519)
zz Äänimerkki (=522)
zz Kamera-asetusten nollaus
(=547)
zz Tekijänoikeustiedot (=548)
Etsin
zz Dioptrian korjaus (=56)
zz Etsimen tietonäyttö (=536)
zz Etsimen näytön muoto (=536)
zz Silmäntunnistus-AF (=142)
zz Manuaalitarkennus (=147)
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset (=149)
zz Jatkuva tarkennus (=265)
zz Sähköinen manuaalitarkennus
(=266)
zz Tarkennuksen apuvalo (=267)
Mittaus
zz Mittaustapa (=158)
Kuvaus
zz Kuvaustapa (=150)
zz Itselaukaisu (=153)
zz Maksimijakso (=201)
Kuvan tallennusasetukset
zz Kansion valitseminen/luominen
(=505)
zz Kuvanumerointi (=507)
21
Toimintojen hakemisto
Kuvan laatu
zz Kuvan laatu (=199)
zz Päällekkäisvalotus (=245)
zz HDR-tila (=251)
zz Stillkuvan kuvasuhde (=202)
zz Tarkennushaarukointi (=255)
zz Objektiivin vääristymien korjaus
(=206)
zz Peilin lukitus (=263)
zz ISO-herkkyys (stillkuvat) (=213)
zz Kuvaustietojen näyttö (=539)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi) (=218)
zz Virhekoodit (=613)
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
(=219)
zz Valkotasapaino (=222)
zz Kuva-asetukset (=230)
zz Ajastin (=258)
zz Ristikkonäyttö (=540)
Valotus
zz Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä
(=118)
zz Pitkän valotuksen kohinanpoisto
(=238)
zz Valotuksen korjaus (=160)
zz Kohinanpoisto suurella ISOherkkyydellä (=239)
zz Valotushaarukointi (=211)
zz Välkynnän vähentäminen (=261)
zz Varmuussiirto (=558)
Kuvaaminen
zz AE-lukitus (=161)
zz Valotuksen simulointi (=221)
Salama
zz Kuvaustila (=38)
zz Sisäinen salama (=164)
zz Toimintojen lukitus (=60)
zz Salaman valotuskorjaus (=166)
zz Pikavalinta (=67)
zz Salamavalotuksen lukitus (=167)
zz Kosketuslaukaisin (=72)
zz Salamatoimintojen asetukset
(=168)
zz Luovan kuvauksen apu (=82)
zz Luovat suotimet (=103)
zz Ulkoinen salama (=179)
zz Terävyysalueen tarkistus (=116)
zz Optinen langaton salamakuvaus
(=180)
zz Aikavalotus (=120)
zz Suurennettu näkymä (=144)
zz Kauko-ohjaus (=155)
zz Kaukolaukaisin (=156)
22
Toimintojen hakemisto
Videotallennus
Toisto
zz Automaattivalotuksella
tallentaminen (=277)
zz Kuvien esikatseluaika (=204)
zz Tallentaminen käsisäätöisellä
valotuksella (=279)
zz Toisto koskettamalla (=335)
zz HDR-video (=284)
zz Luettelokuvanäyttö (=334)
zz Luovat suotimet -tila (=285)
zz Videon tallennuskoko (=288)
zz Yhden kuvan näyttö (=332)
zz Suurennettu näkymä (=336)
zz Videon toisto (=337)
zz Tuulisuoja (=295)
zz Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen (=340)
zz Äänen tallennus (=295)
zz Kuvan sieppaus (4K) (=342)
zz Mikrofoni (=296)
zz Vaimennus (=296)
zz Kuvien katselu televisiossa
(=344)
zz Nopeutettu video (=300)
zz Suojaa (=346)
zz Videokollaasi (=312)
zz Kuvan kääntäminen (=349)
zz Videon servotarkennus (=317)
zz Poistaminen (=350)
zz Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys (=319)
zz Kuvaesitys (=383)
zz Videon servotarkennuksen nopeus
(=320)
zz Kuvan hakuehtojen määrittäminen
(=385)
zz ISO-herkkyys (video) (=322)
zz Kuvien selaus (selausnäyttö)
(=387)
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
(=322)
zz Automaattinen pitkä valotusaika
(=324)
zz HDMI-lähtö (=325)
zz 4K-videon rajaus (=342)
zz Kuulokkeet (=523)
zz HDMI-lähdön tarkkuus (=543)
zz Luokitus (=380)
zz Toistotietojen näyttö (=389)
zz Ylivalotusvaroitus (=391)
zz AF-pistenäyttö (=392)
zz Ristikkonäyttö (=393)
zz Kuvaustietojen näyttö (=539)
zz HDR-lähtö (=544)
23
Toimintojen hakemisto
Kuvien muokkaaminen
Langattomat toiminnot
zz Luovat suotimet (=361)
zz Yhteys älypuhelimeen (=399)
zz RAW-kuvan käsittely (=364)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti älypuhelimiin
(=412)
zz Punasilmäkorjaus (=373)
zz Videokollaasialbumi (=374)
zz JPEG-kuvan rajaaminen (=377)
zz JPEG-kuvan koon muuttaminen
(=379)
Tulostus
zz DPOF-tulostus (=354)
zz Valokuvakirjan asetukset (=358)
Mukauttaminen
zz Mukautettu kuvaustila (=546)
zz Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
(=552)
zz Käyttäjän asetukset (=571)
zz Oma valikko (=583)
Kennon puhdistus ja roskanpoisto
zz Roskanpoistotiedon lisääminen
(=241)
zz Kennon puhdistus (=528)
zz Kennon puhdistus käsin (=530)
Ohjelmisto
zz Lataaminen ja asentaminen
(=590)
zz Ohjelmiston käyttöoppaat (=591)
24
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
(=426)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti tietokoneisiin
(=431)
zz Tulostaminen Wi-Fi-tulostimilla
(=434)
zz Lähetys web-palveluihin (=444)
zz Yhdistäminen langattomaan kaukoohjaimeen (=464)
zz Geotunnistetietojen lisääminen
kuviin (=473)
zz Langattoman yhteyden asetusten
nollaaminen (=480)
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille
käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaaraa.
oo Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.
Kaulan ympärille kietoutunut hihna saattaa aiheuttaa kuristumisen.
Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna.
Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava
välittömästi lääkärin hoitoon.
oo Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
oo Älä pura tai muunna tuotetta.
oo Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
oo Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
oo Lopeta tuotteen käyttö, jos siinä tapahtuu jotain epätavallista, kuten jos siitä tulee
savua tai outoa hajua.
oo Älä käytä tuotteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua
bensiiniä tai maalinohenninta.
oo Älä päästä tuotetta kastumaan. Älä päästä vieraita esineitä tai nesteitä tuotteen
sisään.
oo Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla syttyviä kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä jätä objektiivia tai kameraa/videokameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten,
että objektiivin suojatulppaa ei ole kiinnitetty.
Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.
oo Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti voimakkaita valonlähteitä, kuten
aurinkoa kirkkaana päivänä, lasereita tai muita voimakkaita keinovalon lähteitä.
Se voi vahingoittaa näköä.
oo Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
Siitä voi aiheutua sähköisku.
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
yyKäytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
yyÄlä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
yyÄlä lataa paristoja/akkuja laturilla, joka ei ole tarkoitettu niitä varten.
yyÄlä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai
muiden metalliesineiden kanssa.
yyÄlä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
yyEnnen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
25
Turvaohjeet
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältö joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden
kanssa, huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevassa vedessä. Jos sitä
joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla määrällä juoksevaa vettä ja
hakeudu lääkäriin.
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia.
yyPoista säännöllisesti virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
yyÄlä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
yyÄlä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
yyÄlä altista virtapistoketta ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin
neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
oo Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä
muunnella virtajohtoa.
oo Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen
jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
oo Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
oo Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
oo Älä lataa akkuja lämpötilassa, joka on lämpötila-alueen 5–40 °C ulkopuolella.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä anna laitteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihon alueen
kanssa.
Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, kuten ihon
punoitusta ja rakkuloita, vaikka laite ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää
jalustaa tai vastaavaa välinettä, jos käytät kameraa kuumissa oloissa tai jos
sinulla on verenkiertohäiriöitä tai vähemmän herkkä iho.
oo Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa
sen käyttö on kielletty.
Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen
vuoksi ja seurauksena voi olla onnettomuus.
26
Turvaohjeet
HUOMIO:
Ilmaisee tapaturmavaaran.
oo Älä laukaise salamaa silmien lähellä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
oo Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen
käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
oo Salaman lämpötila nousee korkeaksi käytön aikana. Pidä sormet, muut kehon osat
ja esineet etäällä salamayksiköstä kuvaamisen aikana.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.
oo Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa
palovammoja tai muita vammoja.
oo Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain rungon kanssa. Jonkin muun tuotteen
kiinnittäminen hihnaan koukulla tai jollain muulla tavalla voi vahingoittaa tuotetta. Älä
ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
oo Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna jonkin muun esineen kolhaista
sitä.
Tästä voi aiheutua vamma tai tuotteen vahingoittuminen.
oo Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
oo Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.
Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.
oo Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
Siitä voi aiheutua vammoja.
oo Jos tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita tai
-ärsytystä, lopeta käyttö ja hanki neuvoja tai hoitoa lääkäriltä.
27
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on tarkkuusinstrumentti. Älä pudota sitä tai altista sitä
iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla.
zz Jotta kamera olisi mahdollisimman pöly- ja roisketiivis, pidä liitäntöjen
kansi, akkutilan kansi, korttipaikan kansi ja kaikki muut kannet tiukasti
suljettuina.
zz Tämä kamera on suunniteltu pöly- ja roisketiiviiksi, ettei sille putoava
hiekka, pöly, lika tai vesi pääsisi sen sisään, mutta lian, pölyn, veden tai
suolan joutumista kameran sisään on mahdotonta estää täydellisesti.
Vältä mahdollisuuksien mukaan lian, pölyn veden tai suolan päätymistä
kameran pinnalle.
zz Jos kameran päälle putoaa vettä, pyyhi se pois kuivalla ja puhtaalla
liinalla. Jos kameran päälle joutuu likaa, pölyä tai suolaa, pyyhi kamera
puhtaaksi kuivaksi puserretulla kostealla liinalla.
zz Jos kameraa käytetään paikassa, jossa on paljon likaa tai pölyä,
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz On suositeltavaa puhdistaa kamera käytön jälkeen. Jos likaa, pölyä, vettä
tai suolaa jää kameraan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz Jos pudotat kameran vahingossa veteen tai epäilet, että sen sisään on
päässyt kosteutta (vettä), likaa, pölyä tai suolaa, ota yhteyttä lähimpään
Canon-huoltoon.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien,
läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa
auringonvalossa olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
28
Käsittelyohjeet
zz Älä estä peilin toimintaa esimerkiksi sormella. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
zz Puhalla objektiivin linssillä, etsimessä, peilissä tai tähyslasissa oleva pöly
pois vain erikseen myytävällä puhaltimella. Älä käytä kameran rungon tai
objektiivin puhdistamiseen puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia
liuottimia. Jos likaa on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canonhuoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen, kameran
päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden tiivistymisen
sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua
lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
zz Jos kameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä kameraa tai poista objektiivia,
korttia tai akkua, ettei kamera vahingoitu.
Katkaise kamerasta virta ja odota, kunnes kosteus on haihtunut
kokonaan, ennen kuin jatkat käyttöä. Kun kamera on täysin kuivunut,
mutta vielä sisältä kylmä, älä poista objektiivia, korttia tai akkua ennen
kuin kamera on lämmennyt ympäristön lämpötilaan.
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki
sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan
tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera lähimmässä
Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
zz Jos käytät jatkuvaa kuvausta tai suoritat kuvausta näytöllä tai
videokuvausta pitkään, kamera voi kuumentua. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa voi
näkyä haamukuvia.
29
Käsittelyohjeet
Näyttö ja LCD-paneeli
zz LCD-näytössä on käytetty uusinta tarkkuustekniikkaa, jonka ansiosta
yli 99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa
voi kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti
esimerkiksi punaisia tai mustia. Tämä ei ole toimintahäiriö. Ne eivät
vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta voi
jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja häviää, kun
kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti tai
altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden
läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Objektiivi
zz Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se
takapää ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojus,
jotta objektiivin linssi ja sähköliittimet eivät
naarmuuntuisi (1).
30
(1)
Osien nimet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
LCD-paneeli
<i> ISO-herkkyyden asetuspainike
<q> Mittaustavan valintapainike
<G> AF-alueen/tarkennusmenetelmän valintapainike
<6> Päävalintakiekko
<U> LCD-paneelin valaisupainike
Laukaisin
Punasilmäisyyden vähennys /
itselaukaisu / kauko-ohjaimen valo
Kaukolaukaisimen anturi
Kahva (akkutila)
Tasavirtaliittimen johdon aukko
Peili
Terävyysalueen tarkistuspainike
Liitännät
Objektiivin kiinnitys
(30)
(16) Objektiivin lukitusnasta
(17) <R> Kuvaustavan valintapainike
(18) <AF> Tarkennustoiminnan/
tarkennusmenetelmän valintapainike
(19) Sisäinen salama / tarkennuksen
apuvalo
(20) Salamatäsmäyksen liittimet
(21) Salamakenkä
(22) EF-objektiivin kiinnitysmerkki
(23) EF-S-objektiivin kiinnitysmerkki
(24) Valintakiekko
(25) Valintakiekon lukituksen vapautuspainike
(26) <D> Salamapainike
(27) Hihnan kiinnike
(28) Sisäänrakennetut mikrofonit
(29) Objektiivin vapautuspainike
(30) Runkotulppa
31
Osien nimet
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Silmäsuojus
Kaiutin
<B> Info-painike
Virtakytkin
Liitäntöjen kansi
<p> AF-käynnistyspainike
<A> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus -painike
<y> Luettelokuva-/
pienennyspainike
<S> AF-pisteen valinta /
<v> Suurennuspainike
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Etsimen silmäsuppilo
<Q> Pikavalintapainike
<M> Valikkopainike
<Y> Ulkoisen mikrofonin
TULOLIITÄNTÄ
<g> Digitaaliliitäntä
<n> Kuulokeliitäntä
<D> HDMI mini
-lähtöliitäntä
<F> Kaukolaukaisimen liitäntä
Osien nimet
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Lisävarusteen asennusaukko
Näyttö
Sarjanumero
Jalustakierre
<0> Asetuspainike
<9> <W> <X> <Y> <Z>
Monitoimiohjain 2
(7) <x> Toistopainike
(8) Dioptrian korjauksen säädin
(9) <V> Polttotason merkki
(10) <A> Kuvaus näytöllä /
<k> Videokuvauskytkin
<0> Käynnistys-/
pysäytyspainike
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Käyttövalo
Hihnan kiinnike
<j> Monitoimiohjain 1
Korttipaikan kansi
Korttipaikka
Akkutilan kannen lukitus
Akkutilan kansi
Toimintojen lukituskytkin
<5> Pikavalitsin
<L> Poistopainike
33
Osien nimet
Etsimen tietojen näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(11)
(12)
(13)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Vyöhyketarkennus (vyöhykkeen
käsivalinta)
1 pisteen AF (käsivalinta)
Pistetarkennus (käsivalinta)
Tähyslasi
Kuvasuhdeviiva (1:1)
Ristikko
Pistemittausympyrä
Suuren vyöhyketarkennuksen
alue
Sähköinen vesivaaka
(10) Suuri vyöhyketarkennus
(vyöhykkeen manuaalinen
valinta)
(11) Automaattinen tarkennuksen
valinta
(12) <S> 1 pisteen AF
<O> Pistetarkennuksen
tarkennuspiste
(13) Kuvasuhdeviiva (16:9)
(14) AF-aluekehys
(15) Kuvasuhdeviiva (4:3)
(16) <G> Välkynnän tunnistus
(17) <z> Varoituskuvake
* Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
34
Osien nimet
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Aukkoarvo
(19) AF-pisteen valinta
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Valotusaika
Aikavalotus (buLb)
Salamavalotuksen lukitus (FEL)
Varattu / salamaa ladataan (buSY)
Toimintojen lukituksen varoitus (L)
Ei muistikorttia -varoitus (Card)
Kortti täynnä -varoitus (FuLL)
Kortin virhe -varoitus (Card)
Virhekoodit (Err)
(21) <y> Salamavalotuksen korjaus
(22) <z> Akun varaustaso
(23) <A> AE-lukitus
Valotushaarukointi päällä
(24) <D> Varoitus salaman
käyttötarpeesta (vilkkuu)
Salama valmis (päällä)
Salamavalotuksen lukitus toimintaalueen ulkopuolella -varoitus (vilkkuu)
(27)
(28)
(25) <d> Salamavalotuksen lukitus
Salamavalotuksen haarukointi
päällä
<e> Nopea täsmäys
(26) <i> ISO-herkkyys
(27) Maksimijakso
Jäljellä olevien
päällekkäisvalotusten määrä
(28) <o> Tarkennuksen ilmaisin
(29) ISO-herkkyys
(30) <A> Ensisijainen
huippuvalotoisto
(31) Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjauksen määrä
Valotuksen haarukointialue
Punasilmäisyyden
vähennysvalon käytön ilmaisin
(32) <O> Valotuksen korjaus
* Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
35
Osien nimet
LCD-paneeli
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Kuvaustapa
<H> Aikavalotuskuvaus/
ajastinkuvaus
Tarkennustoiminta
Valotusaika
Aikavalotus (buLb)
Salamavalotuksen lukitus (FEL)
Nopeutetun videon jäljellä olevien
kuvien määrä
Varattu / salamaa ladataan (buSY)
Toimintojen lukituksen varoitus (L)
Kuvakennon puhdistus (CLn)
Ei muistikorttia -varoitus (Card)
Kortti täynnä -varoitus (FuLL)
Kortin virhe -varoitus (Card)
Virhekoodit (Err)
(5)
AF-pisteen valinta
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Ensisijainen
huippuvalotoisto
(7) <i> ISO-herkkyys
(8) ISO-herkkyys
(9) Mittaustapa
(10) Mahdollisten otosten määrä
Itselaukaisun ajastin
Aikavalotuksen aika
Virhenumero
Jäljellä oleva kuvien
tallennusmäärä
(11) Aukkoarvo
* Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
36
Osien nimet
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Valotuksen korjaus
(13) Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjauksen määrä
Valotuksen haarukointialue
Punasilmäisyyden
vähennysvalon käytön ilmaisin
(14) <a> Nopeutetut videot
(15) <l> Wi-Fi-toiminto
(16) Akun varaustaso
(17) <s> Bluetooth-toiminto
(18) <P> Päällekkäisvalotus
37
Osien nimet
Valintakiekko
Paina valintakiekon keskellä oleva lukituksen vapautuspainike alas ja
käännä samalla valintakiekkoa.
(1)
(1) Peruskuvaus
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta. Kamera määrittää asetukset
kuvausta varten kohteen tai tilanteen mukaan.
A
: Älykäs automaattikuvaus (=76)
8 : Erityiskohde (=84)
4
Lähikuva (=93)
q Ryhmäkuva (=87)
P
Ruoka (=94)
3 Maisemakuva (=88)
y
Kynttilänvalo (=95)
5 Urheilukuva (=89)
6
Öinen muotokuva (=96)
Lapset (=90)
F
Yökuvaus käsivaralta (=97)
2
C
Muotokuva (=86)
r Panorointi (=91)
U
: Luovat suotimet (=103)
I
Rakeinen mustavalkokuva
(=105)
W
Pehmeäpiirto (=105)
X
Kalansilmätehoste (=105)
A HDR-taide, normaali (=106)
HDR-taide, värikylläinen
B
(=106)
Z
Vesiväritehoste (=105)
C HDR-taide, kylläinen (=106)
H Lelukameratehoste (=105)
38
G HDR-vastavalo (=98)
c
Miniatyyritehoste (=106)
D HDR-taide, koho (=106)
Osien nimet
(2)
(3)
(2) Luova kuvaus
Näissä tiloissa voit vaikuttaa eri kohteiden kuvaamiseen haluamallasi
tavalla.
d
Ohjelmoitu AE (=110)
s Valotusajan esivalinta (=112)
f Aukon esivalinta (=114)
a
Käsisäätöinen valotus (=117)
F
Aikavalotus (=119)
(3) Mukautetut kuvaustilat
Voit määrittää toiminnot <d>, <s>, <f>, <a>, <F>,
tarkennustoiminta, valikkotoiminnot ja paljon muuta kohtiin <w> tai <x>
(=546).
39
Osien nimet
Akkulaturi LC-E6E
Laturi akulle LP-E6N/LP-E6 (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Latauksen merkkivalo
Akun paikka
Virtajohto
Virtajohdon liitäntä
Osien nimet
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää sitten
soljen läpi kuvan osoittamalla tavalla. Vedä
hihna sopivan kireäksi soljen ympäriltä ja
varmista, että hihna ei pääse löystymään.
Silmäsuppilon suojus (1) on kiinnitetty
hihnaan (=157).
(1)
41
42
Valmistelu ja peruskäyttö
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
43
Akun lataaminen
akun mukana toimitettu
1 Irrota
suojakotelo.
akku akkulaturiin.
2 Aseta
zz Toimi päinvastaisessa järjestyksessä,
kun poistat akun.
akku.
3 Lataa
zz Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan.
zz Lataus alkaa automaattisesti,
ja latauksen merkkivalo alkaa vilkkua
oranssina.
44
Akun lataaminen
Varaustaso
0–49 %
50–74 %
75 % tai suurempi
Täyteen ladattu
Latauksen merkkivalo
Näyttö
Vilkkuu kerran sekunnissa
Vilkkuu kaksi kertaa
Oranssi
sekunnissa
Vilkkuu kolme kertaa
sekunnissa
Vihreä
Päällä
Väri
zz Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2 h 30 min
huoneenlämpötilassa (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila ja akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C) kestää
kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
45
Akun lataaminen
zz Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zz Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zz Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin virtajohto
pistorasiasta.
zz Voit kiinnittää suojakannen paikalleen toisin
päin, jolloin sen suunta ilmaisee, onko akku
ladattu.
Jos akku on ladattu, kiinnitä suojakansi siten, että
> on akun sinisen tarran
akun muotoinen reikä <
kohdalla. Jos akku on tyhjä, kiinnitä suojakansi
toisin päin.
zz Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa poistuu,
mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa. Säilytä
akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua, sen
suorituskyky voi laskea.
zz Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz.
Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen
pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta.
Tämä voi vahingoittaa akkulaturia.
zz Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jälkeen,
akku on kulunut loppuun.
Tarkista akun latautumiskyky (=524) ja hanki uusi akku.
oo Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin noin
10 sekuntiin.
oo Jos akun varaustaso (=524) on vähintään 94 %, akku ei lataudu uudelleen.
oo Mukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E6N/LP-E6 kanssa.
46
Akun asettaminen/poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E6N (tai LP-E6) kameraan.
Asettaminen
akkutilan kannen lukitusta
1 Liu'uta
ja avaa kansi.
akku paikalleen.
2 Aseta
zz Aseta akku sähköliitännät edellä.
zz Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
kansi.
3 Sulje
zz Paina kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
oo Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin akkua LP-E6N tai LP-E6.
Poistaminen
Avaa kansi ja irrota akku.
zz Paina akun lukitsinta nuolen osoittamaan
suuntaan ja poista akku.
zz Estä oikosulkujen riski asettamalla
mukana toimitettu akun suojakotelo
(=44) paikalleen.
47
Kortin asettaminen ja poistaminen
Otetut kuvat tallentuvat kortille.
oo Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin, että
kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
Asettaminen
1 Avaa kansi liu'uttamalla.
(1)
kortti paikalleen.
2 Aseta
zz Aseta kuvan mukaisesti kortti
etikettipuoli itseesi päin ja työnnä sitä,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
kansi.
3 Sulje
zz Sulje kansi ja liu'uta sitä nuolen
suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=511).
48
Kortin asettaminen ja poistaminen
Poistaminen
(1)
kansi.
1 Avaa
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
zz Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
zz Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...],
sulje kansi.
kortti.
2 Poista
zz Poista kortti työntämällä sitä kevyesti ja
vapauttamalla se sitten.
zz Vedä kortti suoraan ulos ja sulje kansi.
oo Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien laadun asetusten ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
oo Kun määrität [z: Ota kuva ilman korttia] -asetukseksi [Pois], et unohda
asettaa korttia kameraan (=205).
49
Kortin asettaminen ja poistaminen
oo Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan kantta tänä aikana. Älä myöskään tee seuraavia toimintoja,
kun käyttövalo palaa tai vilkkuu. Muutoin kuvatiedot, kortti tai kamera
voivat vahingoittua.
• Kortin poistaminen.
• Akun poistaminen.
• Kameran ravistaminen tai kolhiminen.
• Virtajohdon irrottaminen tai liittäminen käytettäessä
verkkovirtalisävarusteita (myydään erikseen, =594).
oo Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala arvosta
0001 (=507).
oo Jos näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (=511). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
oo Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista
liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
oo Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus tulee
näyttöön.)
oo UHS-II microSDHC-/SDXC-korttien käyttäminen microSD-SD-sovittimen
kanssa ei ole suositeltavaa. Kun käytät UHS-II-kortteja, käytä SDHC-/
SDXC‑kortteja.
50
Näytön käyttäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa ja kulmaa.
1 Käännä näyttö esiin.
näyttöä.
2 Kierrä
zz Kun näyttö on käännettynä ulos, voit
180°
90°
175°
kiertää sitä ylös- tai alaspäin tai ympäri
180° kohdetta kohti.
zz Ilmoitettu kulma on vain arvio.
se itseäsi kohti.
3 Käännä
zz Käytä kameraa tavallisesti näyttö itseäsi
kohti.
oo Varo, ettet käännä näyttöä väkisin, jotta kiertoakseliin (saranaan) ei kohdistu
liikaa voimaa.
oo Kun kameran liitäntään on liitetty kaapeli, ulos käännetyn näytön kääntökulma
on rajoitettu.
oo Kun et käytä kameraa, sulje näyttö niin, että se osoittaa sisäänpäin. Voit
suojata näytön.
51
Virran kytkeminen
zz <1>
Kameran virta kytkeytyy.
zz <2>
Kameran virta on katkaistu, eikä
kameraa voi käyttää. Käännä virtakytkin
tähän asentoon, kun kamera ei ole
käytössä.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran virtakytkimestä ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen
asetusnäyttö tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke =516 ohjeiden
mukaan.
Käyttöliittymän kielen muuttaminen
Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta, =519.
Automaattinen kennon puhdistus
zz Kun asetat virtakytkimen asentoon <1> tai <2>, kennon puhdistus
suoritetaan automaattisesti. (Saatat kuulla vaimean äänen.) Kennon
puhdistuksen aikana näytössä näkyy <f>.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti <1>- tai <2>-asentoon lyhyin
väliajoin, <f>-kuvake ei ehkä näy. Tämä ei ole häiriö, vaan normaalia.
oo Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan kortille,
näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus on
päättynyt.
52
Virran kytkeminen
z Akun varauksen ilmaisin
Kun virtakytkin on <1>-asennossa, akun varaustaso ilmaistaan.
Näyttö
z
x
c
Taso (%)
100–70
69–50
49–20
Näyttö
m
b
n
Taso (%)
19–10
9–1
0
oo Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
• Näytön toistuva käyttö.
oo Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden
mukaan.
oo Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua
muita objektiiveja nopeammin.
oo Alhaisissa lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun
varaustaso olisi riittävä.
oo Kohdassa [5: Akun tiedot] voit tarkistaa akun tilan (=524).
53
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kaikkien EF- ja EF-S-objektiivien käyttö on mahdollista. Kamerassa ei voi
käyttää RF- tai EF-M-objektiiveja.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1 Poista
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
(1)
(2)
objektiivi.
2 Kiinnitä
zz Aseta objektiivin valkoinen tai punainen
kiinnitysmerkki kameran vastaavan
merkin kohdalle ja käännä objektiivia
nuolen osoittamalla tavalla, kunnes se
lukittuu paikalleen.
(1)
(2)
Valkoinen merkki
Punainen merkki
objektiivin tarkennustavan
3 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
4 Poista objektiivin etusuojatulppa.
54
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
zz Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota objektiivi.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
oo Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
oo Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin asentoon
<2>.
oo Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
oo Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa (=4).
Kuvauskulma
Koska kuva-alue on
pienempi kuin 35 mm:n
filmikoko, tehollinen
kuvakulma: vastaa noin
1,6-kertaisesti objektiivin
ilmoitettua polttoväliä.
Kuva-alue (noin)
(22,3×14,8 mm)
35 mm:n filmikoko
(36×24 mm)
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
o
objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
oVaihda
o
säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
oKun
o
runkotulppa pölystä ennen kuin kiinnität sen.
oPuhdista
55
Peruskäyttö
Etsimen säätäminen
zz Käännä dioptrian korjaussäädintä
vasemmalle tai oikealle niin, että
etsimen tarkennuspisteet näyttävät
teräviltä.
zz Jos säädintä on hankala kääntää, irrota
silmäsuojus (=157).
oo Jos kameran dioptrian korjaus ei riitä etsimen kuvan tarkentamiseen,
on suositeltavaa käyttää E-sarjan dioptrian korjauslinssiä (lisävaruste).
Kameran piteleminen
Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan kameran
tärinän minimoimiseksi.
Vaakasuora kuvaus
Pystysuora kuvaus
1. Tartu kameran otekahvaan lujasti oikealla kädellä.
2. Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.
3. Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
4. Paina käsivarsia ja kyynärpäitä vastakkain vartalosi edessä.
5. Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä.
6. Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.
oo Kun kuvaat näytön avulla, katso lisätietoja kohdasta =71.
56
Peruskäyttö
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten voit
painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen
puoliväliin
Tämä käynnistää automaattitarkennuksen
ja automaattivalotusjärjestelmän, joka
määrittää valotusajan ja aukon.
Valotusasetus (valotusaika ja aukko)
näkyy etsimessä ja LCD-paneelissa noin
4 sekuntia (mittausajastin/0).
Laukaisimen painaminen kokonaan
alas
Suljin laukaistaan ja kamera ottaa kuvan.
zz Kameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan
kameran tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä kameran
tärähtely noudattamalla seuraavia ohjeita:
Pitele kameraa tukevasti edellisen sivun ohjeiden mukaan.
Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
oo Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin tai
jos painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas, kestää
hetken, ennen kuin kamera ottaa kuvan.
oo Voit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
57
Peruskäyttö
Valintakiekko
Paina valintakiekon keskellä oleva
lukituksen vapautuspainike alas ja
käännä samalla valintakiekkoa.
Määritä kuvaustila sen avulla.
6 Päävalintakiekko
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <6>-valitsinta.
Kun painat painikkeita <AF>, <R>,
<i> tai <q>, vastaava toiminto pysyy
valittuna noin 6 sekuntia (9). Tämän
ajan kuluessa voit muuttaa asetusta
<6>-valitsinta kääntämällä.
Kun valinta-aika päättyy tai kun painat
laukaisimen puoliväliin, kamera siirtyy
takaisin kuvaustilaan.
zz Valitsimella voit valita esimerkiksi
tarkennustoiminnan, kuvaustavan,
ISO-herkkyyden, mittaustavan ja
tarkennuspisteen.
(2) Käännä vain <6>-valitsinta.
Katso etsimen näyttöä tai LCD-paneelia ja
käännä <6>-valitsinta.
zz Tällä valitsimella voit määrittää
esimerkiksi valotusajan ja aukkoarvon.
oo Kohdan (1) toimintoja voi käyttää myös silloin, kun <R>-kytkin on ylhäällä
(Toimintojen lukitus, =60).
58
Peruskäyttö
5 Pikavalitsin
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <5>-valitsinta.
Kun painat esimerkiksi painikkeita <AF>,
<i> tai <q>, vastaava toiminto pysyy
valittuna noin 6 sekuntia (9). Tämän
ajan kuluessa voit muuttaa asetusta
<5>-valitsinta kääntämällä.
Kun valinta-aika päättyy tai kun painat
laukaisimen puoliväliin, kamera siirtyy
takaisin kuvaustilaan.
zz Valitsimella voit valita esimerkiksi
tarkennustoiminnan, ISO-herkkyyden,
mittaustavan ja tarkennuspisteen.
(2) Käännä vain <5>-valitsinta.
Katso etsimen näyttöä tai LCD-paneelia ja
käännä <5>-valitsinta.
zz Tällä valitsimella voit määrittää
esimerkiksi valotuksen korjauksen
määrän ja aukkoasetuksen
käsisäätöiselle valotukselle.
oo Kohdan (1) toimintoja voi käyttää myös silloin, kun <R>-kytkin on ylhäällä
(Toimintojen lukitus, =60).
59
Peruskäyttö
j Monitoimiohjain 1 / 9 Monitoimiohjain 2
zz <j> on 8-suuntainen valitsin, jossa
on keskipainike. Käytä sitä kevyesti
peukalonpäällä.
zz <9>-valitsimessa on kahdeksan
suuntapainiketta.
zz Sitä käytetään esimerkiksi AFpisteen valinnassa, valkotasapainon
korjauksessa, tarkennuspisteen/
suurennuskehyksen liikuttamisessa
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa ja
videotallennuksessa, kehyksen liikkeen
suurentamisessa toiston aikana sekä
pikavalinta-asetuksissa.
zz Sillä voi myös valita tai määrittää
valikkokohtia.
zz <9>-valitsinta voi käyttää myös kuvien
selaamiseen toiston aikana.
oo Valkotasapainon korjaus ja suurennuskehyksen siirtäminen toiston aikana
voidaan suorittaa, vaikka <R>-kytkin on yläasennossa (Toimintojen
lukitus).
R Toimintojen lukitus
Kun [5: Toimintojen lukitus] on asetettu ja <R>-kytkin on ylhäällä,
kamera estää muuttamasta asetuksia tahattomasti liikuttamalla vahingossa
päävalintakiekkoa, pikavalitsinta tai monitoimiohjainta tai koskettamalla
vahingossa kosketusnäyttöä.
Tietoja [5: Toimintojen lukitus] -asetuksesta, =545.
<R> -kytkin on yläasennossa: Lukitus
päällä
<R> -kytkin on ala-asennossa: Lukitus
pois
oo <5>-valitsin on oletusarvoisesti lukittu, kun toimintojen lukituskytkin on
lukitusasennossa.
60
Peruskäyttö
U LCD-paneelin valaisu
Voit valaista LCD-paneelin painamalla
<U>-painiketta. Sytytä (9) tai sammuta
LCD-paneelin valaistus painamalla
<U>‑painiketta.
oo Aikavalotusta käytettäessä laukaisimen painaminen kokonaan alas sammuttaa
LCD-paneelin valaistuksen.
p-painike
Stillkuvauksessa tällä on luovissa
kuvaustiloissa sama vaikutus kuin
laukaisimen painamisella puoliväliin
(=57).
Myös videotallennuksessa se mahdollistaa
automaattitarkennuksen luovissa
kuvaustiloissa.
61
Peruskäyttö
B-painike
Kukin <B>-painikkeen painallus vaihtaa
näytettyjä tietoja.
Seuraavassa on stillkuvien
esimerkkinäyttöjä.
Kun pikavalintanäyttö on näkyvissä, voit
painaa <Q>-painiketta ja määrittää
kuvaustoiminnot suoraan (=67).
Etsinkuvauksessa
Sähköinen
vesivaaka
Pikavalintanäyttö
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
62
Valikkotoiminnot ja -asetukset
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-painike
<B>-painike
Näyttö
<j> Monitoimiohjain 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> Monitoimiohjain 2
<0>-painike
<5> Pikavalitsin
<6> Päävalintakiekko
Peruskuvaustilojen valikkonäyttö
* Peruskuvaustiloissa jotkin välilehdet ja valikkokohdat eivät näy.
63
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Luovien kuvaustilojen valikkonäyttö
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Päävälilehdet
Toissijaiset välilehdet
Valikkokohdat
z: Kuvaus
3: Toisto
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Langattomat toiminnot
5: Asetus
8: Valinnaiset toiminnot
9: Oma valikko
Valikkoasetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
valikkonäyttö.
1 Näytä
zz Paina <M>-painiketta.
välilehti.
2 Valitse
zz Aina kun painat <Q>- tai <B>-
painiketta, päävälilehti (toimintoryhmä)
vaihtuu.
zz Valitse toissijainen välilehti
<6>-valitsinta kääntämällä.
64
Valikkotoiminnot ja -asetukset
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Valitse kohde <5>-valitsinta
kääntämällä ja paina sitten
<0>-painiketta.
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Valitse vaihtoehto kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
vaihtoehto.
5 Määritä
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
asetuksesta.
6 Poistu
zz Lopeta painamalla <M>-painiketta
ja valmistaudu kuvaamaan.
oo Tästä eteenpäin valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että valikkonäyttö on
ensin avattu painamalla <M>-painiketta.
oo Voit käyttää valikkoa myös napauttamalla valikkonäyttöä tai käyttämällä <j>
<9> -valintoja.
oo Peruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
65
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: Ensisijainen huippuvalotoisto
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei voi
määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä,
jos jonkin toisen toiminnon asetus ohittaa
sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin
valitsemalla himmeänä näkyvän
valikkokohdan ja painamalla
<0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon
asetuksen, himmeänä näkyvän
valikkokohdan voi määrittää.
oo Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
oo Asetuksella [5: Kamera-asetusten nollaus] voit palauttaa valikkotoimintojen
oletusasetukset (=547).
66
Pikavalinta
Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan.
Etsinkuvauksessa
1 Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2 Valitse
zz Valitse painamalla <W> <X> <Y> <Z>
-painikkeita.
Luova kuvaus
zz Paina <0>-painiketta.
zz Jotkin kohteet on mahdollista määrittää
kääntämällä <6>- tai <5>-valitsinta
ilman <0>-painikkeen painamista.
Peruskuvaus
67
Pikavalinta
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Muuta asetus kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta tai painamalla <Y>
<Z> -painikkeita. Jotkin kohteet
määritetään painamalla tämän jälkeen
painiketta.
zz Palaa edelliseen näyttöön
painamalla <0>.
zz Jos olet valinnut valinnan <7>,
<H> tai <k>, poistu painamalla
<M>‑painiketta.
zz Voit siirtyä vastaavaan asetusnäyttöön
pikavalintanäytöstä painamalla
painiketta <f>, <R>, <i>,
<q>, <S> tai <G> ja säätämällä
asetusta valitsimella <6> tai <5>,
painikkeilla <Y> <Z> tai painikkeella
<G>.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa / videotallennuksessa
1 Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2 Valitse
zz Valitse painamalla <W> <X>
-painikkeita.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Muuta asetus kääntämällä <6>- tai
68
<5>-valitsinta tai painamalla <Y>
<Z> -painikkeita. Jotkin kohteet
määritetään painamalla tämän jälkeen
painiketta.
zz Palaa edelliseen näyttöön painamalla
<Q>-painiketta.
Pikavalinta
Toiston aikana
1 Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2 Valitse
zz Valitse painamalla <W> <X>
-painikkeita.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Muuta asetus kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta tai painamalla <Y>
<Z> -painikkeita. Jotkin kohteet
määritetään painamalla tämän jälkeen
painiketta.
zz Määritä [s]-kuvakkeella
merkityt kohteet näytön alaosassa
<0>-painikkeella.
zz Voit peruuttaa toiminnon painamalla
<M>-painiketta.
zz Palaa edelliseen näyttöön painamalla
<Q>-painiketta.
oo Ennen kuin käännät kuvia, määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi
[PäälläzD] (=349). Jos [5: Autom. kääntö] -asetuksena on [PäälläD]
tai [Pois], kuville määritetään valitsemasi [b Käännä kuvaa] -valinta, mutta
niitä ei käännetä kamerassa.
oo Jos painat <Q>-painiketta luettelokuvanäytössä, näkymä vaihtuu
yhden kuvan näyttöön ja pikavalintanäyttö tulee näkyviin. Voit palata
luettelokuvanäyttöön painamalla <Q>-painiketta uudelleen.
oo Muilla kameroilla otettujen kuvien tapauksessa valinnat voivat olla
rajallisemmat.
69
Kosketusnäytön käyttö
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
zz Napauta näyttöä sormella (kosketa
näyttöä nopeasti ja nosta sormesi
näytöltä).
zz Esimerkiksi kun napautat kohtaa [Q],
pikavalintanäyttö tulee näkyviin. Voit
palata edelliseen näyttöön napauttamalla
kohtaa [Q].
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
zz Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.
oo Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa ] tai [Pois], äänimerkkiä ei
kuulu kosketustoimintojen aikana (=522).
oo Kosketusohjaustoimintoja voi muuttaa kohdassa [5: Kosketusohjaus]
(=521).
70
Näytön katsominen kuvauksen aikana
(Kuvaus näytöllä)
Kuvaus näytöllä- /
1 Aseta
videokuvauskytkin asentoon <A>.
elävä etsinkuva.
2 Näytä
zz Paina <0>-painiketta.
zz Näytössä näkyvän kuvan kirkkaus on
lähellä todellisen kuvan kirkkaustasoa.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
zz Jos <D> vilkkuu, nosta sisäinen
salamalaite painamalla <D>-painiketta.
zz Voit valita kasvot tai kohteen myös
napauttamalla näyttöä (=72).
kuva.
4 Ota
zz Paina laukaisin kokonaan alas.
zz Lopeta kuvaus näytöllä painamalla
<0>-painiketta.
71
Näytön katsominen kuvauksen aikana (Kuvaus näytöllä)
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla näyttöä.
kosketuslaukaisin käyttöön.
1 Ota
zz Napauta [y]-kuvaketta näytön
vasemmassa alakulmassa. Kuvake
vaihtuu jokaisella napautuksella [y]- ja
[x]-vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
kuva napauttamalla näyttöä.
2 Ota
zz Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä.
Kamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus)
määritetyllä tarkennusmenetelmällä
(=135–=136).
zz Kun [x] on asetettu, AF-piste muuttuu
vihreäksi, kun tarkennus saavutetaan,
ja kuva otetaan automaattisesti.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi ottaa.
Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä
uudelleen.
72
Näytön katsominen kuvauksen aikana (Kuvaus näytöllä)
oo Kamera ottaa kuvia yksittäiskuvaustilassa kuvaustapa-asetuksesta
riippumatta.
oo Näytön napauttaminen suorittaa tarkennuksen [Kertatark.]-toiminnolla
tarkennustoiminta-asetuksesta riippumatta.
oo Näytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai ota kuvaa.
oo Riippumatta siitä, mihin kohtaan napautat kuvatessasi kalansilmätehosteen
luovalla suotimella, kuvasi tarkennus on näytön keskellä sijaitsevan
tarkennuspisteen kohdalla.
oo Kosketuslaukaisisimella ei ole vaikutusta, kun kuvaat miniatyyritehosteen
luovalla suotimella.
oo Jos kuvaat siten, että [z: Esikatseluaika] -asetuksena on [Pito], voit ottaa
seuraavan kuvan painamalla laukaisimen puoliväliin.
oo Aikavalotuksessa voit aloittaa valotuksen napauttamalla kerran ja lopettaa sen
napauttamalla uudelleen. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
73
74
Peruskuvaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten valintakiekon peruskuvaustiloja voi
käyttää parhaiten.
Peruskuvaustiloissa voit aloittaa kuvaamisen heti, sillä kamera
määrittää kaikki toiminnot automaattisesti.
75
Täysautomaattikuvaus (Älykäs
automaattikuvaus)
<A> on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi kuvaustilanteen
ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi myös tunnistaa, onko kohde
liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti (=80).
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<A>.
<0>-painiketta.
2 Paina
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
(1)
kamera
3 Suuntaa
kuvauskohteeseen.
zz Yleisesti ottaen kamera tarkentaa
lähimpään kohteeseen.
zz Etsinkuvauksessa voit vaikuttaa
tarkennukseen keskittämällä AFaluekehyksen (1) kohteeseen.
zz Kun Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
kehys (AF-piste) tulee näkyviin näytölle,
keskitä se kohteeseen.
76
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
Jos <D> vilkkuu, nosta sisäinen
salamalaite painamalla <D>-painiketta.
Etsinkuvauksessa
zz Kun tarkennus on saavutettu,
tarkentunut tarkennuspiste tulee
näkyviin. Kuulet samalla merkkiäänen,
ja etsimessä näkyvä tarkennuksen
ilmaisin <o> syttyy. Hämärässä
valaistuksessa tarkennuspisteet näkyvät
hetken punaisina.
zz Hämärässä valaistuksessa
tarkennuksen apuvalo (jatkuva salama)
otetaan automaattisesti käyttöön tarpeen
mukaan, kun sisäinen salamalaite on
nostettuna.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
zz Kun kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamera antaa
äänimerkin.
zz Liikkuvaan kohteeseen tarkennettu
tarkennuspiste muuttuu siniseksi ja
seuraa kohteen liikettä. Kamera ei anna
äänimerkkiä.
kuva.
5 Ota
zz Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan
asti.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia
näytössä.
zz Voit työntää sisäänrakennetun salaman
takaisin paikalleen painamalla sen alas
sormella.
77
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
oo Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä) ei
ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.
oo <A>-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit näyttävät
vaikuttavammilta. Jos et ole tyytyväinen värisävyihin, vaihda tilaksi jokin luova
kuvaustila (=39), valitse jokin muu kuva-asetus kuin <D> ja ota sitten
kuva uudelleen (=230).
Epäterävien kuvien minimointi
zz Varo kameran tärinää käsivaralta kuvatessa. Voit välttää kameran
tärinää käyttämällä jalustaa. Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää
kuvausvälineiden painon. Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
zz Kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =156) tai langattoman kaukoohjaimen (myydään erikseen, =155) käyttäminen on suositeltavaa.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzTarkennus ei onnistu (merkkinä vilkkuva <o> etsimessä
etsinkuvauksen aikana tai oranssi AF-piste Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa).
Kohdista AF-piste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina
laukaisin puoliväliin (=57). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry
kauemmas ja ota kuva uudelleen.
zzMonta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.
Kuva on tarkennettu kaikkien kyseisten pisteiden kohdalla.
zzLaukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>-asennossa, aseta
se <AF>-asentoon.
zzValotusajan näyttö vilkkuu.
Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtäminen voi tehdä kuvasta
epäterävän. Jalustan, sisäänrakennetun salamalaitteen tai ulkoisen
salamalaitteen (=179) käyttö on suositeltavaa.
78
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
zzKuvat ovat liian tummia.
Nosta sisäänrakennettu salamalaite, niin salama laukaistaan
automaattisesti, jos päivällä otettujen kuvien kohteissa on taustavaloa tai
jos valoa on vain vähän.
zzSisäänrakennettu salama laukaistaan useita kertoja,
kun kuvia otetaan hämärässä.
Automaattisen tarkennuksen helpottamiseksi sisäänrakennettu salama
voidaan laukaista useita kertoja, kun painat laukaisupainikkeen puoliväliin
(=126).
zzSalamalla otetut kuvat ovat liian kirkkaita.
Kuvat voivat olla kirkkaita (ylivalottuneita), jos kuvaat kohteita
lähietäisyydeltä salaman kanssa. Siirry kauemmaksi kohteesta ja ota
kuva uudelleen.
zzSalamalla otettujen kuvien alaosa on luonnottoman tumma.
Jos olet liian lähellä kohdetta, objektiivin varjo voi näkyä kuvassa.
Siirry kauemmaksi kohteesta ja ota kuva uudelleen. Poista myös
vastavalosuoja ennen kuvaamista.
Huomioi seuraavat kohdat, jos et käytä sisäistä salamaa.
oo Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, etsimen valotusajan näyttö vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti tai
käytä jalustaa. Jos käytät zoom-objektiivia, käytä laajakulmaa, jotta kameran
tärähtelyn aiheuttama epäterävyys vähenee.
oo Jos otat muotokuvia hämärässä, pyydä kohteitasi olemaan liikkumatta, kunnes
olet ottanut kuvat. Kaikki mahdollinen liike saa henkilön näyttämään kuvassa
epäterävältä.
79
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten, että
saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kohdistat liikkumattomaan kohteeseen ja painat laukaisimen puoliväliin,
tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen
laukaisinta painettuna puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
Tästä käytetään nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.
oo Kuvaus näytöllä -kuvauksessa kamera jatkaa tarkennusta aluksi tunnistettuihin
ja tarkennettuihin kasvoihin, vaikka sommittelisit kuvan uudelleen.
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Kun painat laukaisimen puoleenväliin, liikkuviin kohteisiin tarkennetaan
jatkuvasti.
Pidä kohde AF-aluekehyksessä (etsinkuvauksessa) tai näytöllä (Kuvaus
näytöllä -kuvauksessa) ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin. Paina sitten
laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.
80
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
Tilannekuvakkeet
Kamera tunnistaa aiheen tyypin ja
määrittää asetukset automaattisesti sen
mukaisesti. Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
tunnistetun kohteen tyyppinen kuvake tulee
näkyviin näytön vasempaan yläreunaan
(=627).
Asetusten muuttaminen
Etsinkuvauksessa voit säätää kuvaustapaa,
sisäänrakennetun salaman toimintoa
ja luovan kuvauksen avun asetuksia
<Q>‑painikkeella.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa voit säätää
kuvanlaatua, kosketuslaukaisinta ja luovan
kuvauksen avun asetuksia kuvakkeita
koskettamalla.
81
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
Kuvaaminen tehosteita käyttäen (Luovan kuvauksen apu)
<Q>-painiketta.
1 Paina
zz Valitse etsinkuvauksessa <Y> <Z>
-painikkeilla [Luovan kuvauksen apu]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kuvaus näytöllä -tilassa lue ilmoitus ja
valitse [OK].
tehoste.
2 Valitse
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita sen myös kääntämällä <6>tai <5>-valitsinta.
tehosteen taso ja muut
3 Valitse
tiedot.
zz Aseta se <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat nollata asetuksen, paina
<A>-painiketta ja valitse sitten [OK].
zz Voit myös määrittää sen kääntämällä
<6>- tai <5>-valitsinta.
Luovan kuvauksen avun tehosteet
zz[
] Esivalinta
Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.
Huomaa, että [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole
käytettävissä asetuksen [B&W] kanssa.
82
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
zz[
] Epäterävä tausta
Säädä taustan epäterävyyttä. Valitse suurempi arvo, kun haluat taustan
olevan terävämpi, tai pienempi arvo, kun haluat sen olevan epäterävämpi.
[Automaatti] säätää taustan epäterävyyden vastaamaan kirkkautta.
Objektiivin kirkkaudesta (f/-luku) riippuen jotkin asetukset eivät ehkä ole
käytettävissä.
zz[
] Kirkkaus
zz[
] Kontrasti
zz[
] Värikylläisyys
Säädä kuvan kirkkautta.
Säädä kontrastia.
Säädä värien kylläisyyttä.
zz[
] Värisävy 1
zz[
] Värisävy 2
zz[
] Mustavalko
Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.
Säädä vihreän/magentan värisävyä.
Määritä sävytystehoste mustavalkokuvausta varten.
oo [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun käytetään salamaa.
oo Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen
asentoon <2>. Kun haluat tallentaa asetukset, määritä [z: Säilytä luovan
kuv. aputiedot] -asetukseksi [Päällä].
Tehosteiden tallentaminen
Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan painamalla <B>-painiketta
Luovan kuvauksen avun asetusnäytössä ja valitsemalla sitten [OK].
Enintään kolme esivalintaa voidaan tallentaa kohtaan [USER*]. Kun kolme
on tallennettu, olemassa oleva [USER*]-esivalinta on korvattava, jos
halutaan tallentaa uusi.
83
Erityiskohdetila
Kamera valitsee automaattisesti sopivan asetuksen, kun valitset kuvaustilan
kohdetta tai tilannetta varten.
* <8> tarkoittaa erityiskohdetta.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<8>.
2 Paina <0>-painiketta.
kuvaustila.
3 Valitse
zz Valitse kuvaustila <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit myös valita kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta.
oo Kunkin kuvaustilan varoitukset on lueteltu yhdessä (=99). Lue varoitukset
ennen kuvaamista.
oo Kun [5: Tilaopas] -asetuksena on [Pois], paina vaiheen 1 jälkeen <Q>painiketta, valitse <Y> <Z> -painikkeilla asetus [Valitse kohde], valitse <W>
<X> -painikkeilla kuvaustila, ja paina sitten <0>.
84
Erityiskohdetila
Käytettävissä olevat kuvaustilat 8-tilassa
Kuvaustila
Sivu
Kuvaustila
Sivu
=86
4
Lähikuva
q Ryhmäkuva
=87
P
Ruoka
=94
3 Maisemakuva
=88
y
Kynttilänvalo
=95
2
Muotokuva
=93
5 Urheilukuva
=89
6
Öinen muotokuva
=96
Lapset
=90
F
Yökuvaus käsivaralta
=97
=91
G
HDR-vastavalo
=98
C
r Panorointi
oo Kuvaus näytöllä ei ole mahdollista <y>-tilassa.
85
Muotokuvien kuvaaminen
Tilassa <2> (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvinkit
zzValitse kuvauspaikka, jossa kohteen ja taustan välinen
etäisyys on suurin.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta
näyttää. Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa taustaa
vasten.
zzKäytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin käyttäen
telepäätä.
zzTarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat ennen kuvan ottamista, varmista, että tarkennuspiste
on kasvojen kohdalla (etsinkuvauksessa) tai että kasvojen kohdalla
oleva tarkennuspiste on vihreä (Kuvaus näytöllä -kuvauksessa). Kun
kuvaat lähikuvia kasvoista Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, voit määrittää
[z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä], niin kuvattaessa
tarkennetaan kohteen silmiin.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on <i> (hidas jatkuva kuvaus). Jos pidät laukaisimen
painettuna pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa kohteen ilmeitä
ja asentoja.
86
Ryhmäkuvien kuvaaminen
Käytä <q> (Ryhmäkuva) -tilaa, kun kuvaat ryhmäkuvia. Voit ottaa kuvan,
jossa sekä etu- että taka-alalla olevat ihmiset ovat tarkennettuja.
Kuvausvinkit
zzKäytä laajakulmaobjektiivia.
Kun käytät zoom-objektiivia, käytä laajakulmapäätä, niin kaikki ryhmän
ihmiset, niin etu- kuin taka-alallakin olevat, on helpompi tarkentaa
kerralla. Lisäksi jos jätät kameran ja kohteiden väliin jonkin verran
etäisyyttä (niin että kohteiden vartalot ovat kuvassa kokonaisuudessaan),
tarkennusalueen syvyys suurenee.
zzOta useita kuvia ryhmästä.
On suositeltavaa ottaa useita kuvia sen varalta, että jonkun silmät ovat
kiinni.
oo Jalustan käyttäminen on suositeltavaa, jos kuvaat sisätiloissa tai hämärässä.
87
Maisemakuvien kuvaaminen
Käytä <3> (Maisemakuva) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Eloisat sinisen ja
vihreän sävyt, terävät ja tarkat kuvat.
Kuvausvinkit
zzKäytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Kun käytät zoom-objektiivia, aseta se laajakulmalle, kun haluat, että
sekä lähellä että kaukana olevat kohteet tarkentuvat. Se myös leventää
maisemia.
zzPidä kamera vakaana, kun kuvaat yömaisemia.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
88
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
Valitse <5> (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten juoksijaa
tai autoa.
Kuvausvinkit
zzKäytä teleobjektiivia.
On suositeltavaa käyttää teleobjektiivia, kun haluat kuvata kohteita
etäältä.
zzSeuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Siirrä etsinkuvauksessa AF-aluekehys kohteen päälle ja aloita tarkennus
painamalla laukaisin puoliväliin. Automaattitarkennuksen ajan kamerasta
kuuluu hiljainen äänimerkki. Jos tarkentaminen ei onnistu, tarkennuksen
ilmaisin <o> vilkkuu.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa AF-aluekehys tulee näkyviin, kun painat
laukaisimen puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu
siniseksi.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on <o> (nopea jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta ja
kuvata sen liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa jatkuvasti.
89
Lasten kuvaaminen
Kun haluat kuvata liikkuvia lapsia, valitse <C> (Lapset) -tila. Ihonsävyt
näyttävät raikkailta.
(1)
(2)
Kuvausvinkit
zzSeuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Siirrä etsinkuvauksessa AF-aluekehys (1) kohteen päälle ja aloita
tarkennus painamalla laukaisin puoliväliin. Automaattitarkennuksen ajan
kamerasta kuuluu hiljainen äänimerkki. Jos tarkentaminen ei onnistu,
tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa AF-aluekehys (2) tulee näkyviin, kun
painat laukaisimen puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu siniseksi.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on <o> (nopea jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta
ja kuvata sen ilmeitä ja liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa
jatkuvasti.
zzKun <D> vilkkuu
Nosta sisäinen salamalaite painamalla <D>-painiketta.
90
Panorointi
Jos haluat ottaa kuvan, jossa on nopeuden tuntua ja epäterävä liiketehoste
kohteen taustalla, käytä <r> (Panorointi) -tilaa. Jos käytät objektiivia,
joka tukee <r>-tilaa, kohteen epäterävyys havaitaan ja sitä korjataan ja
vähennetään.
Kuvausvinkit
zzKäännä kameraa ja seuraa liikkuvaa kohdetta.
Kuvatessasi käännä kameraa tasaisesti, kun seuraat liikkuvaa kohdetta.
Tähtää tarkennuspiste liikkuvan kohteen siihen osaan, johon haluat
tarkentaa, ja paina sitten laukaisin puoliväliin ja pidä sitä alhaalla, kun
käännät kameraa kohteen nopeuden ja liikkeen mukaisesti. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti samalla, kun käännät kameraa. Jatka
kohteen seuraamista kameralla.
91
Panorointi
zzAseta taustan epäterävöittämisen taso.
[Tehoste]-asetuksella voi määrittää taustan epäterävöittämisen tason.
[Suurin]-asetus asettaa pitkän valotusajan ja lisää taustan epäterävyyttä
kohteen ympärillä. Jos kohteen epäterävyys on huomattavaa, määritä
[Tehoste]-asetukseksi [Keski] tai [Pienin], niin epäterävyys vähenee.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetuksena on <i> (Jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Voit seurata liikkuvia kohteita
panoroimalla kameralla samalla, kun pidät laukaisimen painettuna
pohjaan ja otat kuvia jatkuvasti.
oo Voit tarkistaa <r>-tilaa tukevat objektiivit Canonin verkkosivuilta.
oo Käytettäessä objektiivia, joka tukee <r>-tilaa, kamera korjaa kohteen
epäterävyyttä ja säätää valotusaikaa ([Tehoste]-asetuksen mukaan)
automaattisesti riippumatta objektiivin IS-asetuksesta.
oo AF-alueen valintatilan oletusasetus on Vyöhyketarkennus, ja valittuna on
näytön keskusta.
oo Tarkennusmenetelmäksi voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai
[Vyöhyketark.]. Oletuksena on [Vyöhyketark.] ja näytön keskellä olevan
alueen tarkennus.
oo Kameran tärähtelyn estämiseksi on kuvia otettaessa suositeltavaa pitää
kamerasta kiinni molemmin käsin, painaa käsivarret kiinni vartaloon ja seurata
kohteen liikettä tasaisesti.
oo Tämä tehoste on parhaimmillaan kuvattaessa kohteita, jotka liikkuvat
tasaisella nopeudella yhteen suuntaan, esimerkiksi junia ja autoja.
oo Testikuvien ottaminen tai kuvan tarkistaminen toistamalla se heti kuvaamisen
jälkeen on suositeltavaa.
oo Jos käytät zoom-objektiivia, varo kameran tärähtelyä ja kohteiden
epäterävyyttä. Voit välttää kameran tärinää käyttämällä tavallista jalustaa tai
monopodia.
92
Lähikuvien kuvaaminen
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä, valitse <4>
(Lähikuva) -tila. Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makroobjektiivia (myydään erikseen).
Kuvausvinkit
zzKäytä yksinkertaista taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
zzSiirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa olevasta
<V> (polttotaso) -merkistä kohteeseen. Tarkennus ei onnistu, jos olet
liian lähellä.
zzJos käytät zoom-objektiivia, käytä telepäätä.
Jos käytät zoom-objektiivia, telepään käyttäminen saa kohteen
näyttämään suuremmalta.
zzKun <D> vilkkuu
Nosta sisäinen salamalaite painamalla <D>-painiketta.
93
Ruoan kuvaaminen
Kun haluat kuvata ruokaa, käytä <P> (Ruoka) -tilaa. Kohde näyttää
kirkkaalta ja herkulliselta. Valonlähteen mukaan esimerkiksi punertavaa
sävyä vaimennetaan hehkuvalossa otetuissa kuvissa.
Kuvausvinkit
zzMuuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä ruoan punertavaa
sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan (punaiseksi). Säädä
sitä [Kylmä]-asetuksen suuntaan (siniseksi), jos sävy on liian punainen.
94
Muotokuvien kuvaaminen kynttilänvalossa
Kun haluat kuvata henkilön kynttilänvalossa, käytä <y> (Kynttilänvalo)
-tilaa. Kynttilänvalon tunnelma heijastuu kuvan värisävyissä.
Kuvausvinkit
zzTarkenna keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen.
Kohdista etsimen keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle ja ota
kuva.
zzVältä kameran tärähtämistä, jos etsimen numeronäyttö
(valotusaika) vilkkuu.
Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, etsimen valotusajan näyttö vilkkuu. Jos käytät zoomobjektiivia, zoomaa kauemmas ja pitele kameraa vakaasti tai käytä
jalustaa. Jos käytät zoom-objektiivia, käytä laajakulmaa, jotta kameran
tärähtelyn aiheuttama epäterävyys vähenee.
zzMuuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä kynttilänvalon
punertavaa sävyä, säädä väriä [Lämmin sävy] -asetuksen suuntaan
(punaiseksi). Säädä sitä [Viileä sävy] -asetuksen suuntaan (siniseksi),
jos sävy on liian punainen.
zzSäädä kirkkautta.
Voit säätää [Kirkkaus]-asetusta. Kirkasta kuvaa +-valinnalla, tai jos kuva
on liian kirkas, valitse –.
oo Tarkennusmenetelmäksi on mahdollista asettaa vain [1 pisteen AF].
95
Öisten muotokuvien kuvaaminen (jalustalla)
Kun haluat kuvata ihmisiä yöaikaan ja saada taustan valottumaan
luonnollisesti, valitse tila <6> (Öinen muotokuva). Huomaa, että tässä
tilassa kuvaaminen edellyttää sisäisen salaman tai ulkoisen Speedlitesalaman käyttöä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvinkit
zzKäytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat tallentaa
laajan yömaiseman. Koska kamera tärähtelee helposti käsivaralta
kuvattaessa, jalustan käyttäminen on myös suositeltavaa.
zzTarkista kuvan kirkkaus.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva kuvaamisen
jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta, siirry lähemmäksi ja
ota uusi kuva.
zzVoit myös käyttää jotain muuta kuvaustilaa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, kuvaaminen on
suositeltavaa myös <A>- ja <F>-tiloissa.
oo Jos käytät itselaukaisua salaman kanssa, itselaukaisun merkkivalo syttyy
hetkeksi kuvan ottamisen jälkeen.
96
Yökuvaus käsivaralta
<F> (Yökuvaus käsivaralta) -tilan avulla voit kuvata öisiä kohteita, vaikka
pitelisit kameraa kädessäsi. Tässä kuvaustilassa kutakin kuvaa varten
otetaan neljä kuvaa peräkkäin ja tuloksena tallennetaan kuva, jossa
kameran tärinän vaikutukset eivät näy.
Kuvausvinkit
zzPitele kameraa tukevasti.
Pidä kyynärpäät lähellä kehoasi, jotta kamera ei tärise (=56).
Tässä tilassa neljä kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
Jos näiden neljän otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi
kameran tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan
oikein.
zzKäytä salamaa muotokuvissa.
Jos kuvissa on ihmisiä, käytä sisäistä salamaa tai ulkoista Speedlitesalamaa. Muotokuvan ensimmäiseen otokseen käytetään salamaa.
Pyydä henkilöä olemaan liikkumatta, kunnes kaikki neljä peräkkäistä
kuvaa on otettu.
97
Taustavalaistujen kohteiden kuvaus
Kun kuvaat ympäristöä, jossa on sekä kirkkaita että tummia alueita, käytä
<G> (HDR-vastavalo) -tilaa. Kun otat tässä tilassa yhden kuvan, kamera
ottaa kolme kuvaa peräkkäin eri valotuksilla. Tuloksena saadaan kuva,
jossa on laaja sävyalue ja jossa vastavalon aiheuttama tummien kohtien
yksityiskohtien katoaminen on mahdollisimman vähäistä.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
Kuvausvinkit
zzPitele kameraa tukevasti.
Pidä kyynärpäät lähellä kehoasi, jotta kamera ei tärise (=56). Tässä
tilassa kolme kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
Jos näiden kolmen otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi
kameran tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan
oikein.
98
<SCN>-tilojen varoitukset
q: Ryhmäkuva
oo Kuvakulma muuttuu hieman vääristymien korjauksen vuoksi.
oo Kuvausolosuhteista riippuen kaikkien kuvassa olevien henkilöiden tarkennus
edestä taka-alalle ei ehkä onnistu.
3: Maisemakuva
oo Sisäänrakennettu salama ei välähdä, vaikka se olisi nostettuna kuvan
ottamisen aikana.
oo Speedlite-salamat eivät myöskään välähdä, vaikka ne olisivat käytössä.
5: Urheilukuva
oo Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, valotusajan arvo alavasemmalla vilkkuu. Pitele kameraa
vakaasti ja ota kuva.
oo Salaman käyttö hidastaa jatkuvan kuvauksen nopeutta.
C: Lapset
oo Jatkuvan kuvaus on hitaampaa, jos salama välähtää jatkuvan Kuvaus näytöllä
-kuvauksen aikana. Kamera jatkaa kuvausta hitaammalla jatkuvan kuvauksen
nopeudella senkin jälkeen, kun salama ei enää välähdä.
r: Panorointi
oo Valotusaika pitenee. Siksi tämä tila ei sovi muuhun kuvaukseen kuin
panorointiin.
oo Asetuksia <o> ja <M> ei voi valita.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
oo Vaikka objektiivin kuvanvakausta käytetään kuviin, jotka otetaan <r>-tilaa
tukevilla objektiiveilla, vaikutus ei näy etsimessä tai näytössä kuvaamisen
aikana. (Kuvanvakain ja kohteen epäterävyyden korjaus aktivoidaan, kun
kuvaat, riippumatta objektiivin kuvanvakaimen asetuksesta.)
oo Jos objektiivi ei tue <r>-tilaa, kohteen epäterävyyttä ei voi korjata.
Automaattista valotusajan säätöä käytetään kuitenkin yksinään [Tehoste]asetuksen mukaan.
oo Kun kuvataan kirkkaassa valossa, esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, tai
kun kuvataan hidasta kohdetta, panorointitehosteen asetettua tasoa ei ehkä
saavuteta.
99
<SCN>-tilojen varoitukset
r: Panorointi (jatkoa)
oo Jos käytät <r>-tilaa tukevaa objektiivia, kohteen epäterävyyttä ei
ehkä korjata kunnolla, kun kuvataan seuraavia kohteita tai seuraavissa
kuvausolosuhteissa.
• Kohteet, joissa on pieni kontrasti.
• Huonosti valaistut kohteet.
• Voimakkaasti taustavalaistut tai valoa heijastavat kohteet.
• Kohteet, joissa on toistuva kuvio.
• Kohteet, joissa on vähän kuvioita tai monotonisia kuvioita.
• Kohteet, joissa on heijastuksia (lasista heijastuva kuva yms.).
• Vyöhykekehystä pienemmät kohteet.
• Kun vyöhykekehyksessä on useita liikkuvia kohteita.
• Kohteet, jotka liikkuvat eri suuntiin tai epätasaisella nopeudella.
• Kohteet, joiden liikkeet ovat osittain epäsäännöllisiä. (Esimerkiksi juoksijan
pystysuuntainen liike.)
• Kohteet, joiden nopeus muuttuu huomattavasti. (Esimerkiksi heti liikkeen
alkamisen jälkeen tai käännyttäessä kaarteessa.)
• Kun liikutat kameraa liian nopeasti tai hitaasti.
• Kun kameran liike ei vastaa kohteen liikettä.
• Kun objektiivin polttoväli on pitkä.
P: Ruoka
oo Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
oo Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät ehkä
haalistu.
oo Jos käytät salamaa, [Värisävy]-asetuksi asetetaan Normaali.
oo Jos kuvassa on ihmisiä, ihonsävyä ei ehkä toisteta oikein.
y: Kynttilänvalo
oo Salama ei välähdä. Salaman nostaminen etukäteen on kuitenkin suositeltavaa,
jotta tarkennuksen apuvalo on käytettävissä (=126).
100
<SCN>-tilojen varoitukset
6: Öinen muotokuva
oo Kehota kuvattavia henkilöitä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen
jälkeenkin.
oo Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana tarkentaminen voi olla vaikeaa, kun
kohteen kasvot näyttävät tummilta. Aseta tässä tapauksessa objektiivin
tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti.
oo Kun käytät yökuvauksessa näytöllä kuvausta, automaattitarkennus saattaa
olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta
tässä tapauksessa objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> ja
tarkenna manuaalisesti.
oo Näytössä näkyvä kuva ei vastaa täysin todellista otettua kuvaa.
F: Yökuvaus käsivaralta
oo Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
oo RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
oo Kun käytät yökuvauksessa näytöllä kuvausta, automaattitarkennus saattaa
olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta
tässä tapauksessa objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> ja
tarkenna manuaalisesti.
oo Näytössä näkyvä kuva ei vastaa täysin todellista otettua kuvaa.
oo Jos käytät salamaa ja kohde on lähellä, seurauksena voi olla ylivalotus.
oo Jos käytät salamaa kuvatessasi yöllä näkymää, jossa valaistus on heikko,
otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein. Tuloksena saattaa olla epätarkka
kuva.
oo Jos käytät salamaa kuvatessasi henkilöä ja salama valaisee myös henkilöä
lähellä olevan taustan, kuvia ei ehkä kohdisteta oikein. Tuloksena saattaa
olla epätarkka kuva. Kuvassa saattaa myös näkyä epäluonnollisia varjoja ja
värejä.
oo Salaman peittoalueen kulma ulkoista Speedlite-salamaa käytettäessä:
• Käytettäessä Speedlite-salamalaitetta, joka määrittää automaattisesti
salaman peittoalueen, zoomi on kiinteästi laajakulma-asennossa objektiivin
zoomin asennosta riippumatta.
• Jos käytät Speedlite-salamalaitetta, jossa salaman peittoalue on
määritettävä manuaalisesti, aseta välähdyspää normaaliin asentoon.
101
<SCN>-tilojen varoitukset
F: Yökuvaus käsivaralta (jatkoa)
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä ja LCD-paneelissa
näkyy ilmoitus ”buSY” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on
valmis.
G: HDR-vastavalo
oo Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
oo RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
oo Huomaa, että kuvan välisävyt eivät välttämättä näytä tasaisilta, ja niissä
saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
oo HDR-vastavalo ei välttämättä toimi, jos vastavalo on hyvin voimakasta tai
kuvattavan kohteen kontrasti on hyvin suuri.
oo Kuvatessasi riittävän kirkkaita kohteita, kuten normaalisti valaistuja kohteita,
kuva voi näyttää luonnottomalta käytetyn HDR-tehosteen takia.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä ja LCD-paneelissa
näkyy ilmoitus ”buSY” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on
valmis.
102
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
Voit kuvata käyttäen valitsemiasi tehosteita. Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
voit esikatsella suodatuksia ennen kuvan ottamista.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<U>.
elävä etsinkuva.
2 Näytä
zz Käännä Kuvaus näytöllä- /
videokuvauskytkin asentoon <A> ja
paina sitten <0>-painiketta.
pikavalintanäytössä [Luovat
3 Valitse
suotimet].
zz Paina <Q>-painiketta. (7)
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla kuvake
vasemmasta yläkulmasta ja paina sitten
<0>.
suodatus.
4 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla suodatus
(=104–=106) ja paina sitten <0>.
zz Kuva otetaan käyttämällä suodatusta.
oo Jos haluat mieluummin määrittää asetuksen ilman Kuvaus näytöllä
-esikatselua, paina <Q>-painiketta vaiheen 1 jälkeen ja valitse [Valitse
suodin].
103
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
ja kuvan säätö.
5 Tehosteen
zz Paina <Q>-painiketta ja valitse [Luovat
suotimet] -kohdan alapuolelta jokin
kuvake (paitsi c, A, B, C tai D).
zz <Y> <Z> -painikkeilla voit säätää
tehostetta. Paina tämän jälkeen <0>.
oo RAW ja RAW+JPEG eivät ole käytettävissä. Jos RAW-kuvanlaatu on
määritettynä, kuvat tallennetaan kuvanlaadulla 73. Jos RAW+JPEGkuvanlaatu on määritettynä, kuvat tallennetaan määritetyllä JPEGkuvanlaadulla.
oo Jatkuva kuvaus ei ole käytettävissä, jos asetuksena on <I>, <W>, <X>,
<Z>, <H> tai <c>.
oo Kalansilmätehosteella kuvattuihin kuviin ei lisätä roskanpoistotietoja (=241).
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
oo Rakeinen mustavalkokuva -asetusta käytettäessä rakeinen esikatselu
poikkeaa jonkin verran varsinaisista kuvista.
oo Pehmeäpiirto- ja Miniatyyritehoste-asetusta käytettäessä pehmeäpiirron
esikatselu voi poiketa jonkin verran varsinaisista kuvista.
oo Histogrammia ei ole näkyvissä.
oo Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä.
oo Jos käytät Kuvaus näytöllä -kuvauksessa luovia kuvaustiloja, jotkin luovien
kuvaustilojen asetukset ovat saatavilla pikavalintanäytöstä.
104
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
Luovien suotimien ominaisuudet
zzI Rakeinen mustavalkokuva
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Kontrastia säätämällä voit
muuttaa mustavalkotehostetta.
zzW Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän vaikutelman. Pehmennystä säätämällä voit
muuttaa pehmeysastetta.
zzX Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrivääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Lisäksi, koska tämä suodatin suurentaa kuvan keskustaa,
sen tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrästä riippuen.
Tarkista tuloksena syntyvä kuva suodatusta määrittäessäsi. Käytössä on
yksi tarkennuspiste ja se on kiinteästi keskellä.
zzZ Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Tehostetta säätämällä voit muuttaa värikylläisyyttä. Huomaa, että öisten
tai hämärien kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä tasaisilta, ja niissä
saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zzH Lelukameratehoste
Muuttaa värejä lelukameran tapaisiksi ja tummentaa kuvan jokaista
kulmaa. Värisävyvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa väritykseen.
105
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
zzc Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman.
Oletusasetuksella kuvaaminen jättää keskiosan teräväksi.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa voit siirtää terävää aluetta (kohteen
kehystä), kuten osiossa ”Miniatyyritehosteen toiminnot” on kuvattu
(=108). Tarkennusmenetelmänä on 1 pisteen AF. Suosituksena
on kuvata siten, että tarkennuspiste ja kohteen kehys on kohdistettu
toisiinsa.
Kohdista etsinkuvauksessa etsimen keskimmäinen tarkennuspiste
kohteen päälle ja ota kuva.
zzA HDR-taide, normaali
Valokuviin jää enemmän yksityiskohtia huippuvalo- ja varjoalueille.
Kontrasti on pienempi ja välisävyt ovat tasaisempia, joten lopputulos
muistuttaa maalausta. Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat)
reunat.
zzB HDR-taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [HDR-taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zzC HDR-taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zzD HDR-taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
oo Asetuksilla <A>, <B>, <C> ja <D> voit kuvata laajan dynaamisen
alueen kuvia, joissa suuren kontrastin kohteiden huippuvalojen ja varjojen
yksityiskohdat säilyvät. Jokaisella kuvauskerralla otetaan kolme peräkkäistä
kuvaa eri kirkkauksilla, ja niistä luodaan yksittäinen kuva. Katso varoitukset,
=107.
106
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
Huomautuksia tiloista <A>, <B>, <C> ja <D>
oo Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
oo Suodatusten Kuvaus näytöllä -esikatselut eivät näytä täsmälleen samalta kuin
ottamasi kuvat.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
oo Varo kameran tärinää käsivaralta kuvatessa.
oo Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
oo Kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä ja LCD-paneelissa
näkyy ilmoitus ”buSY” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on
valmis.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista. Salaman nostaminen etukäteen on
kuitenkin suositeltavaa, jotta tarkennuksen apuvalo on käytettävissä (=126).
107
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
Miniatyyritehosteen toiminnot
AF-pistettä.
1 Siirrä
zz Siirrä AF-piste siihen kohtaan, johon
haluat tarkentaa.
kohteen kehystä ja ota kuva.
2 Siirrä
zz Siirrä kohteen kehystä, jos AF-piste on
sen ulkopuolella, niin että AF-piste on
kehyksessä.
zz Voit muuttaa kohteen kehyksen
liikuteltavaksi (näkyy oranssilla)
painamalla <v>-painiketta tai
koskettamalla näytön oikeassa
alareunassa [r]-valintaa. Koskettamalla
[T]-valintaa voit myös vaihtaa pystyja vaakasuuntaisen kohteen kehyksen
asettelun välillä. Kohteen kehyksen
asettelun vaihtaminen on mahdollista
myös <Y> <Z> -painikkeilla, kun
kehys on vaakasuunnassa, ja <W> <X>
-painikkeilla, kun se on pystysuunnassa.
zz <W> <X>- tai <Y> <Z> -painikkeilla
voit liikuttaa kohteen kehystä. Voit
jälleen keskittää kehyksen painamalla
<B>-painiketta.
zz Vahvista kohteen kehyksen sijainti
painamalla <0>.
108
Luova kuvaus
Luovien kuvaustilojen avulla voit
kuvata vapaasti eri tavoilla asettamalla
haluamasi valotusajan, aukkoarvon,
valotuksen ja paljon muuta.
zz Voit poistaa valintakiekon kääntämisen jälkeen näytettävän
kuvaustilan kuvauksen painamalla <0> (=532).
oo Varmista, että toimintojen lukitus on pois päältä.
109
Ohjelmoitu AE
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti.
* <d> tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa automaattivalotusta.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<d>.
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
3 Katso
zz Valotus on normaali, kun valotusarvo ei
vilku.
oo Jos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat, kamera
varoittaa alivalotuksesta.
Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.
oo Jos valotusaika ”8000” ja suurin f/-luku vilkkuvat,
kamera varoittaa ylivalotuksesta.
Vähennä ISO-herkkyyttä tai käytä ND-suodatinta
(myydään erikseen) objektiiviin tulevan valon
vähentämiseksi.
110
Ohjelmoitu AE
Erot <d>- ja <A>-tilan välillä
oo <A>-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennusmenetelmä ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta <d>-tilassa vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennusmenetelmän,
mittaustavan ja muut toiminnot vapaasti.
Ohjelman siirto
oo Jos haluat säätää valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmää ja säilyttää saman
valotuksen, paina laukaisin puoliväliin ja käännä <6>-valintakiekkoa. Tämä
toiminto on nimeltään ohjelman siirto.
oo Ohjelman siirto peruutetaan automaattisesti, kun mittausajastimen aika
päättyy (valotuksen asetusnäyttö sammuu).
oo Ohjelman siirtoa ei voi käyttää salaman kanssa.
111
Valotusajan asetus ennen kuvausta
(Valotusajan esivalinta)
Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukon
automaattisesti ja säätää normaalivalotuksen kohteen kirkkauden
mukaiseksi. Lyhyempi valotusaika voi pysäyttää liikkuvan kohteen.
Pidemmällä valotusajalla kuvasta voidaan saada epäterävä, mikä antaa
vaikutelman liikkeestä.
* <s> tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(pitkä valotusaika: 1/30 s)
Pysäytetty liike
(lyhyt valotusaika: 1/2000 s)
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<s>.
haluamasi valotusaika.
2 Määritä
zz Suorita asetus <6>-valintakiekolla.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4 Katso
zz Valotus on normaali, kun aukkoarvo ei
vilku.
112
Valotusajan asetus ennen kuvausta (Valotusajan esivalinta)
oo Jos pienin f/-luku vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Säädä valotusaikaa pidemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukkoarvon vilkkuminen lakkaa, tai määritä
suurempi ISO-herkkyys.
oo Jos suurin f/-luku vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Säädä valotusaikaa lyhyemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukkoarvon vilkkuminen lakkaa, tai määritä
pienempi ISO-herkkyys.
Valotusajan näyttö
oo Valotusajat ”8000”*–”4” ovat murtolukuina ilmaistun valotusajan nimittäjiä.
Esimerkiksi ”125” tarkoittaa 1/125 sekuntia, ”0"5” tarkoittaa 0,5 sekuntia ja
”15"” tarkoittaa 15 sekuntia.
* ”16000”, kun [z: Suljintila] -asetuksena on [Elektroninen] Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa.
113
Aukkoarvon asetus ennen kuvausta (Aukon
esivalinta)
Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukon ja kamera määrittää
valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen
sopiva. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen
aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko)
pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.
* <f> tarkoittaa aukkoarvoa (aukon kokoa).
Epäterävä tausta
(pieni aukon f/-numero: f/5.6)
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(suuri aukon f/-numero: f/32)
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<f>.
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Suorita asetus <6>-valintakiekolla.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4 Katso
zz Valotus on normaali, kun valotusaika ei
vilku.
114
Aukkoarvon asetus ennen kuvausta (Aukon esivalinta)
oo Jos valotusaika ”30"”vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Säädä f/-lukua pienemmäksi (avaa aukkoa)
<6>-valitsimella, kunnes aukkoarvon vilkkuminen
lakkaa, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
oo Jos valotusaika ”8000” vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Säädä f/-lukua suuremmaksi (pienennä aukkoa)
<6>-valitsimella, kunnes aukkoarvon vilkkuminen
lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Aukkoarvon näyttö
oo Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on aukon koko. Kameran näyttämä
f/-luku vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei ole
objektiivia, aukon arvona on ”00”.
115
Aukkoarvon asetus ennen kuvausta (Aukon esivalinta)
Terävyysalueen tarkistusM
Voit himmentää objektiivin käytössä
olevaan aukkoasetukseen painamalla
terävyysalueen tarkistuspainiketta ja
tarkistaa alueen, joka näkyy kuvassa
tarkkana (terävyysalueen).
oo Mitä suurempi on aukkoarvo, sitä laajempi on terävyysalue (edustalta
taustalle), mutta samalla etsimen näyttö on pimeämpi.
oo Syväterävyysvaikutelma näkyy selvästi näytöllä näkyvässä kuvassa, kun
aukkoarvoa muutetaan ja terävyysalueen tarkistuspainiketta painetaan
(=71).
oo Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistuspainiketta
alhaalla.
oo Jos painat terävyysalueen tarkistuspainiketta, kun Speedlite 470EX-AI -salama
on yhdistettynä ja <X>-kytkimen asetuksena <Z> (täysautomaatti), täysin
automaattinen AI.B-etäisyysmittaus aloitetaan.
116
Valotuksen asetus ennen kuvausta
(Käsisäätöinen valotus)
Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukon haluamaksesi. Voit
määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen
myytävää valotusmittaria.
* <a> tarkoittaa käsisäätöistä.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<a>.
ISO-herkkyys (=213).
2 Määritä
zz Kun käytössä on automaattinen ISOherkkyys, voit määrittää valotuksen
korjauksen (=118).
valotusaika ja aukko.
3 Määritä
zz Aseta valotusaika <6>-valintakiekolla
ja aukkoarvo <5>-valintakiekolla.
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Valotusaika
Aukkoarvo
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
zz Tarkista valotuksen tason ilmaisimesta
<s>, miten kaukana nykyinen
valotustaso on vakiovalotustasosta.
(1)
(2)
Normaalivalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
valotus ja ota kuva.
5 Määritä
zz Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä
haluamasi valotusaika ja aukko.
zz Jos määritetty valotustaso poikkeaa
vakiovalotuksesta yli ±3 yksiköllä,
etsimen valotustason ilmaisimen lopussa
näkyy <I> tai <J>.
117
Valotuksen asetus ennen kuvausta (Käsisäätöinen valotus)
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [A] (AUTO) käsisäätöisellä valotuksella
kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (=160) seuraavasti:
[z: Valot.korj/AEB]
: Val. korj.(paina, käännä
)] kohdassa [8C.Fn III-3:
[
Käyttäjän asetukset]
Pikavalintanäyttö
oo Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus muuttuu
siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla ja aukolla.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä tässä
tapauksessa valotuksen korjaus.
oo Kun kameraan on määritetty <a>-tila + automaattinen ISO-herkkyys + <q>
(arvioiva mittaus) ja [8C.Fn I-8: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu
oletusasetukseen (=558), laukaisimen pitäminen painettuna puoliväliin
lukitsee ISO-herkkyyden, kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella.
oo Jos haluat verrata nykyistä valotusta ja valotusta painettuasi <A>-painiketta
aluksi automaattisesti asetetulla ISO-herkkyydellä, paina <A>-painiketta,
sommittele kuva uudelleen ja tarkista valotustason ilmaisin.
oo Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty ja [8C.Fn I-1:
Valotusaskelten muuttaminen] -asetuksena on [1/2 aukkoa], ISOherkkyyden (1/3 askelen välein) ja valotusajan valotuksen korjaus suoritetaan
1/2 askelen välein. Näytetty valotusaika ei kuitenkaan muutu.
118
Pitkät aikavalotukset
Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan
pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta
yömaisemien, ilotulituksen, taivaan tai muiden pitkää valotusaikaa
edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<F>.
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Suorita asetus <6>- tai
<5>-valintakiekolla.
kuva.
3 Ota
zz Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin
laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
zz Kulunut valotusaika näkyy LCDpaneelissa.
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
oo Jos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 -arvo määritetään
(=614).
oo Pidä laukaisinta kokonaan pohjaan painettuna, kun aloitat kuvauksen
aikavalotuksella ja itselaukaisulla, kunnes kuvaus on valmis. Kuvaa ei oteta,
jos vapautat laukaisimen itselaukaisun ajastimen aikana, vaikka laukaisimen
vapautusääni kuuluu.
119
Pitkät aikavalotukset
oo Asetuksella [z: Pitkän valot. kohinanpoisto] voit vähentää pitkän
valotusajan aiheuttamaa kohinaa (=238).
oo Aikavalotuksen yhteydessä jalustan ja aikavalotusajastimen käyttäminen on
suositeltavaa. Voit käyttää samalla myös peilin lukitusta (=263).
oo Voit kuvata aikavalotuksella kaukolaukaisimen RS-60E3 avulla (myydään
erikseen, =156).
oo Voit käyttää aikavalotuksessa myös kaukolaukaisinta RC-6 (myydään
erikseen, =155) tai langatonta kaukosäädintä BR-E1 (myydään erikseen,
=156). Kun kaukolaukaisimen vapautuspainiketta (eli lähetyspainiketta)
painetaan, aikavalotus alkaa joko heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta
aikavalotus painamalla painiketta uudelleen.
AikavalotusM
Aikavalotuksen ajastinta käytettäessä laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna
valotuksen aikana.
1 Valitse [z: Aikavalotus].
[Päällä].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten <B>painiketta.
haluamasi valotusaika.
3 Määritä
zz Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r> tulee
näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa tilaan
<s>.)
120
Pitkät aikavalotukset
[OK].
4 Valitse
zz Kun poistut valikosta, <H> näkyy
LCD-paneelissa.
kuva.
5 Ota
zz Paina laukaisin kokonaan pohjaan, ja
(1)
(2)
kun kuvaus alkaa, vapauta se.
zz Pysäytä kuvaus painamalla laukaisin
kokonaan pohjaan uudelleen ja vapauta
se.
zz Voit peruuttaa ajastuksen määrittämällä
vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
(1)
(2)
Aikavalotus
Kulunut valotusaika
oo Jos painat laukaisimen kokonaan pohjaan ja vapautat sen, kun aikavalotus on
käytössä, aikavalotus pysähtyy.
oo Jos pidät laukaisimen pohjassa, aikavalotus jatkuu, vaikka asetettu valotusaika
kuluu.
oo Aikavalotus peruutetaan ja asetukseksi palautetaan [Pois], jos käännät
virtakytkimen asentoon <2> tai vaihdat videotallennukseen tai johonkin
muuhun kuvaustilaan kuin <F>.
121
122
Tarkennustoiminta-,
kuvaustapa- ja
valotusasetukset
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit määrittää tarkennustoiminta-,
kuvaustapa- ja mittaustapa-asetukset sekä näihin liittyvät
asetukset.
zz Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto
on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa.
zz Peruskuvaustiloissa tarkennustoiminta määritetään
automaattisesti.
oo <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta. <MF> tarkoittaa
manuaalitarkennusta.
123
Tarkennustoiminnan valitseminen
M
objektiivin tarkennustavan
1 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
valintakiekko johonkin
2 Käännä
luovaan kuvaustilaan.
3 Paina <AF>-painiketta (9).
tarkennustoiminta.
4 Valitse
zz Käännä <6>- tai <5>-valitsinta.
X: Kertatarkennus
9: Vaihtuva tarkennus
Z: Jatkuva tarkennus
zz Paina Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
<Y> <Z> -painikkeita.
X: Kertatarkennus
K: Jatkuva tarkennus
124
Tarkennustoiminnan valitseminen
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat
laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun kohde on tarkennettu etsinkuvauksessa, kyseinen AF-piste tulee
näkyviin, tarkennuksen ilmaisin <o> syttyy etsimessä ja kamera antaa
äänimerkin.
zz Kun kohde on tarkennettu Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamera antaa äänimerkin.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit
sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
oo Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus (etsinkuvauksessa tai Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa) liikkuvia kohteita kuvattaessa
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun pidät
laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kun kohteeseen on tarkennettu etsinkuvauksessa, kyseinen AF-piste
tulee näkyviin.
zz Kun kohteeseen on tarkennettu Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, AF-piste
muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
oo Äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on saavutettu.
oo Etsimessä näkyvä tarkennuksen ilmaisin <o> ei syty.
125
Tarkennustoiminnan valitseminen
Vaihtuva tarkennus (etsinkuvauksessa) tarkennustoiminnan
automaattiselle vaihdolle
Vaihtuva tarkennus vaihtaa tarkennustoiminnan kertatarkennuksesta
jatkuvaan tarkennukseen automaattisesti, jos kuvauskohde alkaa liikkua.
zz Kun kamera käyttää kertatarkennusta tarkentaakseen kohteeseen
ja tunnistaa kohteen liikkuvan tai etäisyyden muuttuvan tai jotakin
vastaavaa, se vaihtaa jatkuvaan tarkennukseen ja jatkaa liikkuvan
kohteen seurantaa.
oo Kamera jatkaa hiljaisten äänimerkkien antamista, kun kohteisiin on tarkennettu
servotarkennuksessa.
oo Etsimessä näkyvä tarkennuksen ilmaisin <o> ei syty, kun kohteisiin on
tarkennettu servotarkennuksessa.
oo Kuvaaminen käyttäen tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista
servotarkennusta käytettäessä.
oo Kuvaus näytöllä -kuvauksen <A>-tilassa vaihtuvaa tarkennusta käytetään
tarkentamiseen. Huomaa, että jatkuvaa tarkennusta käytetään liikkuviin
kohteisiin tarkentamiseen. Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu
siniseksi. Huomaa, että kamera ei vaihda jatkuvaan tarkennukseen, jos kohde
liikkuu jatkuvan kuvaamisen aikana.
Tarkennuksen apuvalo
zz Etsinkuvauksessa sisäinen salama voi käyttää tarkennuksen apuvaloa,
jotta automaattitarkennus on helpompaa hämärässä tai muissa
olosuhteissa, joissa se olisi muuten vaikeaa. Tarkennuksen apuvaloa
käytetään tarpeen mukaan, kun painat <I>-painiketta salaman
nostamiseksi ja painat laukaisimen puoliväliin.
zz Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, vaikka
sisäinen salama nostettaisiin.
oo Salama ei käytä tarkennuksen apuvaloa, jos tarkennustoiminnan asetuksena
on [Vaihtuva tark.] tai [Jatkuva tark.].
oo Voit poistaa tarkennuksen apuvalon käytöstä määrittämällä [z:
Tarkennuksen apuvalo] -asetukseksi [Pois].
126
Tarkennustoiminnan valitseminen
Tarkennuspisteet palavat punaisina (etsinkuvaus)
Tarkennuspisteet palavat punaisina, kun tarkennus on saavutettu
vähäisessä valaistuksessa tai kohde on tumma. Luovissa kuvaustiloissa voit
ottaa pisteiden syttymisen pois käytöstä (=569).
127
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta
(etsinkuvaus)
Käytettävien tarkennuspisteiden määrä, tarkennuspistekuviot ja AFaluekehys vaihtelevat objektiivin mukaan. Tarkempia tietoja saat kohdasta
Lisätietoja.
AF-alueen valintatila
N: Pistetarkennus (manuaalinen
valinta)
zz Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle
kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
zz Tehokas tarkkaan pistetarkennukseen
tai päällekkäisten kohteiden
tarkennukseen, kuten häkissä olevan
eläimen kuvaamiseen.
zz Koska AF-alue on kapea,
tarkennus voi olla vaikeaa joissain
kuvausolosuhteissa.
E: 1 pisteen AF (manuaalinen
valinta)
zz Kamera tarkentaa yhden AF-pisteen
mukaan.
F: Vyöhyketarkennus
(vyöhykkeen käsivalinta)
zz Kamera tarkentaa vyöhykkeelle, joka
koostuu yhdeksästä AF-pisteestä.
Kohteisiin on helpompi tarkentaa kuin
1 pisteen AF -toimintoa käytettäessä.
zz Yleisesti ottaen tämä asettaa lähimmän
kohteen tarkentamisen etusijalle.
Huomaa, että tunnistetuille kasvoille
annetaan tarkennuksessa etusija.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa
tarkentaminen jatkuu niin kauan kuin
kohteita pystytään seuraamaan.
128
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
G: Suuri vyöhyketarkennus
(vyöhykkeen manuaalinen valinta)
zz AF-alue on jaettu kolmeen
tarkennusvyöhykkeeseen (vasen,
keskimmäinen ja oikea).
zz Kohteisiin on helpompi tarkentaa kuin
vyöhyketarkennusta käytettäessä.
zz Yleisesti ottaen tämä asettaa lähimmän
kohteen tarkentamisen etusijalle.
Huomaa, että tunnistetuille kasvoille
annetaan tarkennuksessa etusija.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa
tarkentaminen jatkuu niin kauan kuin
kohteita pystytään seuraamaan suurella
vyöhykkeellä.
H: Automaattinen tarkennuksen
valinta
zz Tarkennukseen käytetään AFaluekehystä (koko AF-aluetta).
zz Yleisesti ottaen kertatarkennus asettaa
lähimmän kohteen tarkentamisen
etusijalle. Huomaa, että tunnistetuille
kasvoille annetaan tarkennuksessa
etusija.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa
jatkuvan tarkennuksen alkupisteen
(=133). Tarkennus jatkuu niin kauan
kuin AF-aluekehys pystyy seuraamaan
kohdetta kuvattaessa.
129
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
oo AF-pisteet eivät ehkä pysty seuraamaan kohteita joissakin kuvausolosuhteissa,
jos jatkuvaa tarkennusta käytetään vyöhyketarkennuksen, suuren
vyöhyketarkennuksen tai automaattisen tarkennuksen valinnan kanssa.
oo Tarkennus voi olla vaikeaa, jos käytetään reunalla olevaa AF-pistettä
laajakulma- tai teleobjektiivin kanssa. Käytä tässä tapauksessa keskimmäistä
tarkennuspistettä tai keskikohtaa lähellä olevaa tarkennuspistettä.
oo Kun tarkennuspisteet palavat, koko etsin tai osa siitä voi näkyä punaisena.
Tämä on ominaista AF-pistenäytölle.
oo Alhaisissa lämpötiloissa AF-pistenäyttö voi olla hankala nähdä tai seuranta
saattaa olla hitaampaa AF-pistenäytön ominaisuuksista johtuen (LCD-näyttö).
oo Asetuksella [8C.Fn II-10: Asentokoht. tarkennuspiste] voit määrittää AFalueen valintatilan ja tarkennuspisteen tai vain tarkennuspisteen erikseen
vaaka- ja pystysuuntaista kuvausta varten (=565).
130
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
AF-alueen valintatilan valitseminen
<S>- tai <G>-painiketta
1 Paina
(9).
<G>-painiketta.
2 Paina
zz Aina, kun painat <G>-painiketta,
AF‑alueen valintatila vaihtuu.
oo [8C.Fn II-7: Aseta AF-alueen valintatila] -asetuksella voit rajata valittavat
AF-alueen valintatilat haluamallasi tavalla (=563).
oo Jos määrität [8C.Fn II-9: AF-alueen valintatapa] -asetukseksi
[1:G9Päävalintakiekko], voit valita AF-alueen valintatilan painamalla
<S>- tai <G>-painiketta ja kääntämällä sitten <6>-valitsinta (=564).
131
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
Tarkennuspisteen tai -vyöhykkeen manuaalinen valinta
<S>- tai <G>-painiketta
1 Paina
(9).
tarkennuspiste tai -vyöhyke.
2 Valitse
zz Valitse AF-piste valitsimilla <j> <9>
tai <6> ja <5>.
zz Jos haluat valita keskimmäisen
tarkennuspisteen tai -vyöhykkeen, paina
<0> tai <j>.
oo Kun pidät <Q>-painiketta painettuna ja käännät <6>-valitsinta, voit valita
tarkennuspisteen pystysuunnassa.
oo Seuraavat tiedot näkyvät LCD-paneelissa.
• Pistetarkennus ja 1 pisteen AF: SEL (keskellä), SEL AF (reunalla)
• Vyöhyketarkennus, suuri vyöhyketarkennus ja automaattinen tarkennuksen
AF
valinta:
132
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
Palavien tai vilkkuvien AF-pisteiden merkitys
Kun painat <S>- tai <G>-painiketta, ristikkäistyyppiset AF-pisteet syttyvät
tarkkaa automaattitarkennusta varten. Vilkkuvien AF-pisteiden viivaherkkyys
on joko vaaka- tai pystysuuntainen. Tarkempia tietoja saat kohdasta
Lisätietoja.
Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen
/c] -asetuksena on
Jos [8C.Fn II-11: Servo AF -alkut.piste,
[1:AF‑alkutark.piste:
/c] (=566), voit manuaalisesti määrittää
jatkuvan tarkennuksen alkupisteen.
tarkennusalueen valintatilaksi [H Autom.
1 Aseta
AF‑valinta] (=131).
2 Aseta tarkennustoiminnaksi [Jatkuva tark.] (=124).
3 Aseta AF-piste (=132).
133
AF-alueen ja tarkennuspisteen valinta (etsinkuvaus)
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kohteet, joissa on pieni kontrasti
(esimerkki: sininen taivas ja yksiväriset tasaiset pinnat)
zz Kohteet, joiden valaistus on huono
zz Voimakas taustavalo tai valoa heijastavat kohteet
(esimerkki: auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti)
zz Lähellä ja kaukana olevat lähellä tarkennuspistettä olevat kohteet
(esimerkki: eläin häkissä)
zz Kohteet, kuten valopisteet, jotka ovat tarkennuspisteen lähellä
(esimerkki: yökuvaus)
zz Kohteet, joissa on toistuva kuvio
(esimerkki: kerrostalon ikkunat, tietokoneen näppäimistö)
zz Kohteet, joissa on tarkennuspistettä pienempiä kuvioita
(esimerkki: kasvot tai kukat, jotka yhtä pieniä tai pienempiä kuin
tarkennuspiste)
Tarkenna näissä tapauksissa toisella seuraavasta kahdesta tavasta:
(1) Tarkenna kertatarkennuksella kohde, joka on yhtä kaukana kuin
kuvauskohde, lukitse tarkennus ja sommittele kuva uudelleen
(=125).
(2) Käännä objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin
<MF>‑asentoon ja tarkenna kuva käsin (=147).
oo Kohteesta riippuen tarkennus voidaan saavuttaa myös sommittelemalla kuva
ja suorittamalla tarkennustoiminta uudelleen.
134
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus
näytöllä)
Tarkennusmenetelmä
: Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten
kasvot. <p> (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä, minkä jälkeen kasvoja
seurataan.
Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen
tarkennuksen valintaan.
Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa tarkennuksen alkupisteen (=143).
Tarkennus jatkuu niin kauan kuin AF-aluekehys pystyy seuraamaan
kohdetta kuvattaessa.
: Pistetarkennus
Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle
kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
: 1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä AF-pistettä
<S>.
135
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
: Vyöhyketarkennus
Käyttää automaattista tarkennuksen
valintaa vyöhykekehyksissä ja kattaa
laajan alueen, mikä tekee tarkennuksesta
helpompaa kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
Asettaa lähimmän kohteen tarkentamisen etusijalle. Myös
vyöhykekehyksessä mahdollisesti olevat ihmisten kasvot ovat etusijalla
tarkennuksessa.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy <S>.
136
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
Tarkennusmenetelmän valitseminen
1 Paina <G>-painiketta.
tarkennusmenetelmä.
2 Valitse
zz Aina, kun painat <G>-painiketta,
tarkennusmenetelmä vaihtuu.
zz Voit myös tehdä valinnan kohdassa
[z: Tarkenn.menetelmä].
oo <A>-tilassa [u+Seuranta] määritetään automaattisesti.
oo <r>-tilassa voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.].
oo Kuvauksissa =138–=141 oletetaan, että Tarkennustoiminta-asetuksena
on [Kertatark.] (=125). Kun [Jatkuva tark.] (=125) on asetettu, AF-piste
muuttuu siniseksi, kun tarkennus on saavutettu.
oo Kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu kosketustoiminnolla)
liittyviä tietoja saat kohdasta =72.
oo Jos [8C.Fn II-9: AF-alueen valintatapa] -asetukseksi on määritetty
[1:G9Päävalintakiekko], voit valita tarkennusmenetelmän painamalla
<G>-painiketta ja kääntämällä sitten <6>-valitsinta.
137
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
zzu(kasvot)+Seuranta: c
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat,
AF‑piste <p> seuraa kasvojen liikettä.
Voit määrittää [Silmäntunnistus-AF]-asetukseksi [Päällä], niin
kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin (=142).
AF-piste.
1 Tarkista
zz <p> (AF-piste) ilmestyy havaittujen
kasvojen kohdalle.
zz Voit valita tarkennettavat kasvot <Y>
<Z> -painikkeilla, kun <h> tulee
näkyviin.
zz Siirrä AF-piste henkilön kasvojen
keskelle painamalla <j>.
ja ota kuva.
2 Tarkenna
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin
ja kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamerasta kuuluu
äänimerkki.
Oranssi AF-piste tarkoittaa, että kamera
ei pystynyt tarkentamaan kohteita.
138
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
Kasvojen tarkentaminen napauttamalla
Tarkennettavien kasvojen tai kohteen napauttaminen vaihtaa AF-pisteen
muotoon < > ja tarkentaa napauttamaasi kohtaan.
Vaikka kasvot tai kohde liikkuisi näytössä, AF-piste < > liikkuu ja seuraa
sitä.
oo Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Säädä tarkennusta manuaalisesti (=147) niin, että kasvot havaitaan, ja
suorita sitten automaattitarkennus.
oo Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
oo Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret, liian
kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
oo Automaattitarkennus ei pysty havaitsemaan näytön reunassa olevia kohteita
tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä
tai lähempänä keskustaa.
oo <p> saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
oo AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
139
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
zzPistetarkennus / 1 pisteen AF / Vyöhyketarkennus
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti. Tässä
käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
AF-piste.
1 Tarkista
zz AF-piste (1) näkyy näytössä.
Vyöhyketarkennuksessä näytetään
vyöhyketarkennuksen kehys.
(1)
AF-pistettä.
2 Siirrä
zz Siirrä AF-piste tarkennettavaan kohtaan
<j> <9> -valinnoilla (mutta huomaa,
että joidenkin objektiivien tapauksessa
sitä ei ehkä voi siirtää näytön reunoille).
zz Voit myös siirtää AF-pistettä
napauttamalla näyttöä.
zz Voit keskittää AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen painamalla <j> tai
<0>- tai <L>-painiketta.
140
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
ja ota kuva.
3 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
Kun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
oo AF-pisteet eivät ehkä pysty seuraamaan kohteita joissakin kuvausolosuhteissa,
jos jatkuvaa tarkennusta käytetään vyöhyketarkennuksen kanssa.
oo Tarkennus voi olla vaikeaa, jos käytetään reunalla olevaa AF-pistettä. Valitse
tässä tapauksessa keskellä oleva AF-piste.
oo Asetuksella [8C.Fn II-10: Asentokoht. tarkennuspiste] voit asettaa erilliset
AF-pisteet pysty- ja vaakasuunnassa kuvaamiselle (=565).
141
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
Silmäntunnistus-AF
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], voit kuvata niin, että
kohteen silmät ovat tarkennettuina.
1 Valitse [z: Silmäntunnistus-AF].
2 Valitse [Päällä].
kamera kohteeseen.
3 Tähtää
zz AF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita silmän
tarkennusta varten.
Koko kasvot valitaan, kun napautat
muita kasvonpiirteitä, kuten kohteen
nenää tai suuta. Tarkennettavat silmät
valitaan automaattisesti.
zz [Silmäntunnistus-AF]-asetuksesta
riippuen voit valita tarkennettavan silmän
tai kasvot <Y> <Z> -painikkeilla, kun
< > tulee näkyviin.
4 Ota kuva.
142
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
oo Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta
oikein.
oo Voit poistaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käytöstä ilman valikkotoimintojen
käyttämistä painamalla näitä painikkeita peräkkäin: <G> ja <B>. Voit
jatkaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käyttöä painamalla <B>-painiketta
uudelleen.
Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen
Voit vapaasti määrittää jatkuvan tarkennuksen alkupisteen, jos [8C.Fn II/c] -asetuksena on [1:AF-alkutark.piste:
11: Servo AF -alkut.piste,
/c] (=566).
tarkennusmenetelmäksi
1 Aseta
[u+Seuranta] (=137).
tarkennustoiminnaksi
2 Aseta
[Jatkuva tark.] (=124).
AF-piste (=132).
3 Aseta
zz Siirrä AF-pistettä (1) valinnoilla <j>
(1)
<9> tai napauttamalla näyttöä ja aseta
se.
zz Tarkennuspiste palautuu näytön
keskelle, kun painat <j> tai <0>- tai
<L>-painiketta.
143
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
Suurennettu näkymä
Jos haluat tarkistaa tarkennuksen, kun tarkennusmenetelmänä on jokin
muu kuin [u+Seuranta], voit suurentaa näyttöä noin 5× tai 10× painamalla
<v>-painiketta (tai napauttamalla <u>).
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [Pistetarkennus] ja
[1 pisteen AF] ja vyöhykekehykseen toiminnossa [Vyöhyketark.].
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos
painat laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [1 pisteen AF] tai
[Pistetarkennus]. Kun asetetaan jokin muu tarkennusmenetelmä,
automaattitarkennus suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa
näkymässä, näyttö palaa normaaliksi tarkennusnäytöksi.
oo Jos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään
ja käytä automaattitarkennusta.
oo Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten
näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
oo Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
oo Jatkuva tarkennus ei ole käytettävissä, kun näyttö on suurennettu.
oo Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn
takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
144
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
AF-kuvausvinkit
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus saattaa muuttua automaattitarkennuksen vuoksi.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi vilkkua ja tarkennus
vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen ja jatka
kuvausta automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa, jota haluat
käyttää.
zz Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna
manuaalisesti (=147).
zz Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä
keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan,
ja sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
zz Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen
voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
145
Tarkennusmenetelmän valinta (Kuvaus näytöllä)
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset tasaiset
pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat näkyvät
huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (esimerkki: pilvenpiirtäjien ikkunat tai
tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yökuvaus tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti (esimerkki:
auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet (esimerkki: eläin
häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja) tarkennuksen
aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin ja kuvasuhteen mukaan ja sen mukaan, kuvaatko videoita
tai käytätkö sellaisia toimintoja, kuten 4K-videon rajaus tai videon
digitaalinen IS.
146
Manuaalitarkennus
Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, noudata seuraavia
ohjeita ja tarkenna manuaalisesti.
Etsinkuvauksessa
objektiivin tarkennustavan
1 Aseta
valintakytkin asentoon <MF>.
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Käännä objektiivin tarkennusrengasta (1)
(1)
niin kauan, että kohde näkyy etsimessä
terävänä.
oo Jos laukaisin painetaan puoliväliin manuaalitarkennuksen aikana,
tarkennuksen saavuttanut tarkennuspiste tulee näkyviin ja etsimeen syttyy
tarkennuksen ilmaisin <o>.
oo Kun käytössä on tarkennuksen automaattinen valinta ja keskimmäinen
tarkennuspiste saavuttaa tarkennuksen, tarkennuksen merkkivalo <o> syttyy.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
Voit suurentaa kuvaa tarkennuksen aikana.
objektiivin tarkennustavan
1 Aseta
valintakytkin asentoon <MF>.
zz Tarkenna ensin kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
147
Manuaalitarkennus
kuvaa.
2 Suurenna
zz Aktivoi suurennettu näyttö <v>painikkeella.
suurennettava alue.
3 Määritä
zz Siirrä suurennettu alue oikeaan
paikkaan tarkennusta varten <j> <9>
-valinnoilla.
zz Voit keskittää suurennetun alueen
painamalla <j> tai <0>- tai <L>painiketta.
zz Kukin <v>-painikkeen painallus vaihtaa
suurennussuhdetta seuraavasti.
1× → 5× → 10×
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Katso suurennettua kuvaa ja
tarkenna kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
zz Kun tarkennus on valmis, palaa
normaaliin näkymään painamalla
<v>‑painiketta.
oo Suurennetussa näkymässä valotus on lukittu.
oo Voit käyttää kosketuslaukaisinta ottaaksesi kuvan normaalissa näytössä.
148
Manuaalitarkennus
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen
(ääriviivojen korostaminen)
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa tarkennettujen kohteiden reunat
voidaan näyttää värillisinä, jotta tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa
ääriviivojen värin ja säätää reunan tunnistuksen herkkyyden (tason) (paitsi
<A>‑tilassa).
[z: Man. tark. korost.
1 Valitse
aset.].
[Korostus].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
taso ja väri.
3 Aseta
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
oo Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
oo Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla ISOherkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista,
pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
oo Näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
149
Kuvaustavan valinta
1 Paina <R>-painiketta (9).
kuvaustapa.
2 Valitse
zz Käännä <6>-valitsinta.
zzu: Yksittäiskuva
Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.
zzo: Nopea jatkuva kuvaus
Jos painat laukaisimen kokonaan pohjaan ja pidät sitä tässä asennossa,
jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 10 kuvaa sekunnissa
etsinkuvauksessa tai 11 kuvaa sekunnissa Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
Jos tarkennustoiminta-asetuksena on [Jatkuva tark.] Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa, jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 7,0 kuvaa
sekunnissa.
150
Kuvaustavan valinta
zzi: Hidas jatkuva kuvaus / Jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
noin 3,0 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä painettuna.
(<r>-tilassa enintään noin 5,7 kuvaa sekunnissa etsinkuvauksessa ja
enintään noin 4,3 kuvaa sekunnissa Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.)
zzB: Hiljainen yksittäiskuva
Voit ottaa yksittäiskuvan ja hiljentää mekaanisia ääniä etsinkuvauksessa.
Tätä ei voida määrittää Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
zzM: Hiljainen jatkuva kuvaus
Voit kuvata jatkuvasti (enintään noin 3,0 kuvaa sekunnissa)
hiljaisemmilla mekaanisilla äänillä etsinkuvauksessa. Tätä ei voida
määrittää Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
zzQ: Itselaukaisu: 10 sek. / kauko-ohjaus
zzk: Itselaukaisu 2 sek. / kauko-ohjaus
zzq: Itselaukaisu: jatkuva kuvaus
Lisätietoja itselaukaisusta, =153. Lisätietoja kuvauksesta kaukoohjauksella =155.
151
Kuvaustavan valinta
oo Noin 10 kuvaa/sek. on suurin <o> nopean jatkuvan kuvauksen nopeus
(=150) seuraavissa olosuhteissa: kuvataan täyteen ladatulla akulla LPE6N 1/1000 sek. tai lyhyemmällä valotusajalla ja maksimiaukolla (riippuu
objektiivista) Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnon ollessa pois käytöstä
(riippuu objektiivista) huoneenlämpötilassa (+23 °C) ja välkynnänpoisto on
pois käytöstä.
oo Jatkuvan kuvauksen nopeus (<o>) voi hidastua lämpötilan, akun
varaustason, välkynnänpoiston, valotusajan, aukkoarvon, kohteen
olosuhteiden, kirkkauden, tarkennustoiminnan, objektiivin, Kuvaus näytöllä
-kuvauksen, sisäisen salaman käytön ja kuvaustoiminnon asetusten mukaan.
oo Jos [z: Välkynnänpoisto] -asetuksena on [Päällä] (=261), kuvaaminen
välkkyvässä valossa voi hidastaa jatkuvan kuvauksen suurinta nopeutta.
Lisäksi jatkuvan kuvauksen aikaväli voi olla epäsäännöllinen ja kuvien
laukaisun aikaviive voi pidentyä.
oo Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi hidastua
kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan.
oo Nopea jatkuva kuvaus voi olla hitaampaa käytettäessä akkukahvaa BG-E14
(myydään erikseen) AA/R6-paristoilla.
oo Jos akun lämpötila on alhaisempi ympäröivästä lämpötilasta johtuen, jatkuvan
kuvauksen suurin nopeus saattaa hidastua.
oo Jos <B> tai <M> on määritetty, laukaisimen pohjaan painamisen ja
sulkimen vapauttamisen välinen aikaviive voi olla normaalia pidempi.
oo Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen
nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä
(=201).
152
Itselaukaisun käyttäminen
1 Paina <R>-painiketta (9).
itselaukaisu.
2 Valitse
zz Käännä <6>-valitsinta.
Q: Ota kuva 10 sek. viiveellä
Kuvaus kauko-ohjauksella on myös
mahdollista (=155).
k: Ota kuva 2 sek. viiveellä
Kuvaus kauko-ohjauksella on myös
mahdollista (=155).
q: Ota määritetty määrä kuvia
noin 10 sek. kuluttua
Määritä otettavien kuvien määrä
(2–10) <5>-valitsimella. Kuvaus
kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
kuva.
3 Ota
zz Tarkenna kohde ja paina sitten laukaisin
pohjaan.
zz Voit tarkistaa itselaukaisun toiminnan
itselaukaisun valon, äänimerkin ja LCDpaneelin sekuntilaskurin avulla.
153
Itselaukaisun käyttäminen
oo <q>-asetuksella kuvausväli saattaa pidentyä joissakin olosuhteissa kuvan
laadun, salaman ja muiden tekijöiden vuoksi.
oo Jos et katso etsimeen painaessasi laukaisinta, kiinnitä silmäsuppilon suojus
(=157). Etsimen kautta osuva valo voi estää oikean valotuksen.
oo <k>-asetuksella voit ottaa kuvia koskematta jalustaan kiinnitettyyn
kameraan. Tämä estää kameran tärinän, kun kuvaat asetelmia tai pitkällä
valotuksella.
oo Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (=332) ja
tarkistaa tarkennus ja valotus.
oo Kun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (=80)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
oo Voit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistyttyä napauttamalla näyttöä tai
painamalla <0>- tai <R>-painiketta.
oo Jos kuvaus kauko-ohjauksella on käytössä, automaattinen virrankatkaisu
tapahtuu noin 2 minuutin kuluttua, vaikka [5: Virrankatkaisu] -asetuksena
olisi 1 min. tai hitaampi
oo Jos [z: Aikavalotus] -asetuksena on [Päällä], <q>
([Itselaukaisu:Jatkuva]) -asetusta ei voi valita.
154
Kuvaus kauko-ohjauksella
Jos kuvaat kauko-ohjauksella, voit käyttää kaukolaukaisinta RC-6
(infrapuna), langatonta kauko-ohjainta BR-E1 (Bluetooth) tai
kaukolaukaisinta RS-60E3 (langallinen) (myydään erikseen).
Kaukolaukaisin RC-6
Voit kuvata kauko-ohjauksella enintään noin 5 metrin etäisyydellä kameran
etuosasta. Voit kuvata heti tai 2 sekunnin viiveellä.
1 Paina <R>-painiketta (9).
itselaukaisin/kauko-ohjain.
2 Valitse
zz Valitse <6>-valitsimella <Q> tai
<k>.
kaukolaukaisimen
3 Paina
laukaisupainiketta
(lähetyspainiketta).
(1)
zz Osoita kaukolaukaisin kohti kameran
kaukolaukaisinkennoa (1) ja paina sitten
laukaisupainiketta (lähetyspainiketta).
zz Automaattitarkennus suoritetaan,
kun tarkennustavan valintakytkin on
asennossa <AF>.
zz Kauko-ohjauksen valo syttyy ja kamera
ottaa kuvan.
155
Kuvaus kauko-ohjauksella
oo Langattomia kauko-ohjaimia (esim. RC-6) ei voi käyttää kuvauksessa
kauko-ohjauksella, kun kamera on yhdistetty Bluetoothilla älypuhelimeen tai
langattomaan kaukolaukaisimeen.
oo Loisteputki- tai LED-valaistus voi aiheuttaa kameran virheellisen toiminnan
laukaisemalla laukaisimen. Pidä kamera etäällä tällaisista valonlähteistä.
oo Jos osoitat kameraa television kauko-ohjaimella ja painat sen painikkeita,
se voi aiheuttaa kameran virheellisen toiminnan laukaisemalla laukaisimen.
oo Jos toisen kameran salama laukaistaan tämän kameran lähellä, se voi
aiheuttaa kameran virhetoiminnan laukaisemalla laukaisimen. Älä altista
kaukolaukaisimen anturia toisen kameran salamavalolle.
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Voit kuvata kauko-ohjauksella noin 5 metrin etäisyydellä kamerasta.
Kun olet yhteensovittanut kameran ja BR-E1:n (=464), aseta
kuvaustavaksi <Q> tai <k> (=151).
Tietoja toimenpiteistä on BR-E1:n käyttöoppaassa.
RC-6 ja BR-E1
oo Jos kuvaus kauko-ohjauksella on poistettu käytöstä, automaattista
virrankatkaisua käytetään noin 2 minuutin kuluttua.
oo RC-6- ja BR-E1-laitteita voi käyttää myös videokuvauksessa (=322).
Kaukolaukaisin RS-60E3
Kun laukaisin on yhdistetty kameraan, voit ottaa kuvia kauko-ohjauksella
langallisen yhteyden välityksellä.
Tietoja toimenpiteistä on RS-60E3:n käyttöoppaassa.
1 Avaa liitännän kansi.
liitin kaukolaukaisimen
2 Liitä
liitäntään.
156
Silmäsuppilon suojus
Kuvat, jotka on otettu etsimeen katsomatta (esimerkiksi itselaukaisulla tai
kauko-ohjauksella), voivat olla alivalottuneita. Voit estää tämän käyttämällä
kameran hihnaan kiinnitettyä silmäsuppilon suojusta (=41).
Huomaa, että silmäsuppilon suojuksen käyttö ei ole tarpeen Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa eikä videotallennuksessa.
silmäsuojus.
1 Irrota
zz Irrota silmäsuojus työntämällä sen
alaosasta.
silmäsuppilon suojus.
2 Kiinnitä
zz Kiinnitä silmäsuppilon suojus
liu'uttamalla se silmäsuppilon uraan.
zz Kun olet lopettanut kuvaamisen,
irrota silmäsuppilon suojus ja aseta
silmäsuojus paikalleen.
157
Mittaustavan valitseminen
M
Voit valita, miten kamera määrittää kohteen kirkkauden. Peruskuvaustiloissa
käytetään automaattisesti arvioivaa mittausta. (<8: y>- ja <U: X>
-tilassa määritetään keskustapainotteinen mittaus automaattisesti.)
<q>-painiketta (7).
1 Paina
zz Voit myös painaa <Q>-painiketta
ja määrittää tämän asetuksen
pikavalintanäytössä.
mittaustapa.
2 Valitse
zz Käännä <6>- tai <5>-valitsinta.
zzq Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa
olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen
automaattisesti kohteen mukaan.
zzw Osa-alamittaus
Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi
esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 6,5 % näytön alueesta keskellä
tai 4,5 % Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
zzr Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai maiseman tietyn
osan mittaamiseen. Kattaa noin 2,0 % näytön alueesta keskellä
etsinkuvauksessa tai 2,6 % Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
Pistemittausympyrä näkyy etsimessä.
zze Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia
painotetaan enemmän.
158
Mittaustavan valitseminen
oo Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.
Kun <q> on käytössä, laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna
lukitsee valotusasetuksen (AE-lukitus), kun tarkennus on saavutettu
kertatarkennuksella. Mittaustavoissa <w>, <r> ja <e> valotus asetetaan,
kun kuva otetaan. (Laukaisimen painaminen puoliväliin ei lukitse tarkennusta.)
oo Kun [8C.Fn I-8: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu, voit valita, lukitaanko
valotus (AE-lukitus), kun tarkennus saavutetaan kertatarkennuksella (=558).
159
Valotuksen korjaus
M
Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa) kameran
normaalia valotusta.
Valotuksen korjaus voidaan määrittää kuvaustiloissa <d>, <s>, <f> ja <a>.
Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä <a>-tila että automaattinen ISOherkkyys on asetettu, saat kohdasta =118.
valotus.
1 Tarkista
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
valotustason ilmaisin.
Kirkkaampi kuva suuremmalla
valotuksella
Tummempi kuva alennetulla
valotuksella
2 zz Suorita asetus <5>-valintakiekolla.
Määritä korjauksen määrä.
zz Valotuksen korjaus on ±5 yksikköä
etsinkuvauksessa ja ±3 yksikköä Kuvaus
näytöllä -kuvauksessa.
zz Kuten etsimestä ja LCD-paneelista
näkyy, korjausväli on ±3 yksikköä. Jos
haluat määrittää valotuksen korjausta
enemmän kuin ±3 yksikköä, käytä
pikavalintanäyttöä ( =71) tai noudata
kohdan [z: Valot.korj/AEB] ohjeita
(=211).
kuva.
3 Ota
zz Voit peruuttaa valotuksen korjauksen
asettamalla valotustason ilmaisimen
<N> normaalivalotukseksi <C>.
oo Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (=218) on jokin muu kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta,
vaikka matalampi valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa kuvaa
varten.
oo Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin
on asetettu asentoon <2>.
oo Jos valotuksen korjauksen määrä ylittää ±3 yksikköä, valotustason ilmaisimen
lopussa näkyy <I> tai <J>.
160
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)
M
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva. Toiminto on
käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
kohteeseen.
1 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
<A>-painiketta (0).
2 Paina
zz <A>-kuvake näytetään etsimessä tai
näytöllä, mikä ilmaisee, että valotus on
lukittu (AE-lukitus).
zz Aina, kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
uudelleen ja ota kuva.
3 Sommittele
zz Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean
kuvan ottamiseen, pidä <A>-painiketta
alhaalla ja ota toinen kuva painamalla
laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
(=158)
q
wre
AF-pisteen valintatapa (=131, =132)
Automaattinen valinta
Käsivalinta
Tarkennettuun AF-pisteeseen
keskitetty valotus lukitaan.
Valittuun AF-pisteeseen keskitetty
valotus lukitaan.
AE-lukitus keskimmäisessä tarkennuspisteessä.
* Jos <q> on asetettu ja objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>asennossa, AE-lukitus otetaan käyttöön ja valotuksen painotus on keskimmäisessä
tarkennuspisteessä.
oo AE-lukitusta ei voi käyttää aikavalotuksella kuvattaessa.
161
162
Salamavalokuvaus
Tässä luvussa on kuvattu, kuinka voit kuvata sisäisellä tai
ulkoisella salamalla (EL/EX Speedlite -salamat).
oo Salamaa ei voi käyttää videon tallennuksen aikana.
oo Valotushaarukointia ei voi käyttää salamalla kuvattaessa.
163
Kuvaus sisäisellä salamalla
Sisäisen salaman käyttöä suositellaan, jos <I>-kuvake tulee näkyviin
etsimessä tai ruudulla tai jos päivällä otettujen kuvien kohteet ovat
taustavalaistuja tai jos kuvaat hämärässä.
1 Paina <I>-painiketta.
laukaisin puoliväliin.
2 Paina
zz Varmista, että <I>-kuvake tulee
näkyviin etsimessä tai näytöllä.
kuva.
3 Ota
zz Sisäinen salama välähtää
[Salamatoiminto]-asetusten mukaisesti
(=169).
zz Paina sisäistä salamaa kuvauksen
jälkeen takaisin alaspäin sormella,
kunnes salama napsahtaa paikalleen.
Sisäisen salaman arvioitu vaikutusalue
(noin, metriä)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
ISO-herkkyys
(=213)
Laajakulmapää
f/3.5
f/5.6
100
1–3,4
1–2,1
Telepää
400
1–6,9
1–4,3
1600
1,7–13,7
1,1–8,6
6400
3,4–27,4
2,1–17,1
* Normaali valotus ei ehkä ole mahdollinen, jos kuvaat kaukaisia kohteita suurella ISOherkkyydellä, eikä tietyissä kohteen olosuhteissa.
164
Kuvaus sisäisellä salamalla
Valotusaika ja aukkoarvo salamavalokuvauksessa
Kuvaustila
d
Valotusaika
Auto (1/250–1/30 sek.)*
s
Manuaalinen (1/250–30 sek.)
f
Auto (1/250–30 sek.)*
4
Manuaalinen (1/250–30 sek.)
F
Valotus jatkuu niin kauan kuin pidät laukaisinta
painettuna tai aikavalotuksen ajastin on
käynnissä.
Aukkoarvo
Automaattisesti
asetettu
Automaattisesti
asetettu
Määritetään
manuaalisesti
Määritetään
manuaalisesti
Määritetään
manuaalisesti
* Jos [Hidas täsmäys] -asetuksena kohdassa [z: Salamaohjaus] on [1/250‑30 sek.
autom.].
oo Älä käytä sisäistä salamaa, ellei sitä ole kokonaan nostettu.
oo Kuvien alaosa voi olla tumma, jos vastavalosuoja estää salaman välähdystä
tai jos kohde on liian lähellä.
oo Jos kuvien alaosa on tumma käyttäessäsi superteleobjektiivia tai suuren
halkaisijan objektiiveja, harkitse ulkoisen Speedlite-salaman käyttöä (myydään
erikseen, =179).
Salamavalokuvaus <f>-tilassa
Välähdystehoa säädetään automaattisesti, jotta salamavalotus sopii
määrittämääsi aukkoarvoon.
Hämärässä pääkohde valotetaan automaattisen salamamittauksen avulla
ja tausta pitkällä valotusajalla, jotta sekä kohde että tausta on valotettu
normaalisti. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
165
Kuvaus sisäisellä salamalla
Salaman valotuskorjausM
Voit säätää sisäisen salaman välähdystehoa valotuksen korjauksen tapaan.
1 Paina <Q>-painiketta.
2 Valitse [y].
korjauksen määrä.
3 Määritä
zz Jos haluat tehdä välähdystehosta
kirkkaamman, säädä korjausta suuntaan
[Kirkas] (positiivinen korjaus), tai jos
haluat tehdä siitä vähemmän kirkkaan,
säädä korjausta suuntaan [Tumma]
(negatiivinen korjaus).
zz Kun olet ottanut kuvan, palauta korjaus
nolla-arvoksi vaiheiden 1–3 mukaisesti.
oo Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (=218) on jokin muu kuin [Pois], kuvat voivat yhä näyttää
kirkkailta, vaikka negatiivinen korjaus olisi määritetty.
oo Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin
on asetettu asentoon <2>.
oo Voit määrittää salaman valotuskorjauksen myös [Sisäisen salaman asetus]
-asetuksella kohdassa [z: Salamaohjaus] (=168).
oo Kameraa voidaan myös käyttää ulkoisen Speedlite-salaman salamavalotuksen
korjauksen määrittämiseen samalla tavalla kuin sisäisellä salamalla.
166
Kuvaus sisäisellä salamalla
AKuvaus salamavalotuksen lukituksellaM
Salamavalotuksen lukituksen käyttö etsinkuvauksessa mahdollistaa sopivan
salamavalotuksen määrittämällesi kohdealueelle.
1 Paina <I>-painiketta.
laukaisin puoliväliin.
2 Paina
zz Paina laukaisin puoliväliin ja varmista,
että <I>-kuvake tulee näkyviin
etsimessä tai näytöllä.
<A>-painiketta (8).
3 Paina
zz Keskitä kohde etsimeen tai näytölle ja
paina sitten <A>-painiketta.
Salama laukaisee esisalaman,
ja vaadittava välähdysteho säilytetään.
[FEL] tulee hetkeksi näkyviin etsimeen
tai näytölle, ja <d> syttyy.
zz Aina, kun painat <A>-painiketta,
esisalama laukaistaan. Kuvaukseen
vaadittava välähdysteho säilytetään.
kuva.
4 Ota
zz Sommittele ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
oo <D>-kuvake vilkkuu, jos kohteet ovat liian kaukana ja jos kuvasta on tulossa
tumma. Siirry lähemmäs kuvauskohdetta ja toista vaiheet 2–4.
167
Salamatoimintojen asetukset
Sisäisen salaman ja ulkoisten EL/EX-sarjan Speedlite-salamoiden toiminnot
voidaan määrittää kameran valikoissa.
Liitä ulkoinen Speedlite-salama ja kytke siihen virta ennen kuin määrität sen
asetukset.
Tietoja ulkoisten Speedlite-salamoiden toiminnoista saat Speedliten
käyttöoppaasta.
1 Valitse [z: Salamaohjaus].
2 Valitse vaihtoehto.
168
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoiminto
Määritä [a] (peruskuvaus- tai <d>-tilassa),
niin salama välähtää automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Määritä [D], kun haluat salaman välähtävän
joka kerran, kun otat kuvan.
Valitse [b] (luovissa kuvaustiloissa), kun
haluat poistaa salaman käytöstä tai käytät
tarkennuksen apuvaloa.
E-TTL II -salamamittausM
Aseta [Monil (kasvot)], kun haluat käyttää
salaman mittausta, joka sopii ihmisten
kuvaukseen.
Asetuksen [o] jatkuvan kuvauksen
nopeus on hitaampi kuin silloin, kun
[Monilohko] tai [Keskiarvo] on valittuna.
Aseta [Monilohko], jos haluat käyttää
salaman mittausta, joka painottaa laukaisua
jatkuvassa kuvauksessa.
Jos [Keskiarvo] on asetettu,
salamavalotuksen keskiarvo lasketaan koko
mitatulle kohteelle.
oo Vaikka asetus olisi [Monil (kasvot)], kuvausolosuhteista ja kohteesta riippuen
et ehkä saavuta haluamaasi tulosta.
Punasilmäisyyden vähennys
Voit vähentää punasilmäisyyttä asettamalla
punasilmäisyyden vähennysvalon
asetukseksi [Päällä].
169
Salamatoimintojen asetukset
Hidas täsmäysM
Voit määrittää salamavalokuvauksen
salamatäsmäyksen nopeuden <f>
Aukon esivalinta- tai <d> Ohjelmoitu
AE -tilassa.
zz[
] 1/250-30 sek. autom.
zz[
] 1/250-1/60 sek. autom.
zz[
] 1/250 sek. (kiinteä)
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/250–30 sekuntia
kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta täsmäystä käytetään
joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti valaistuissa paikoissa, ja
valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä, mikä
estää tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä.
Vaikka salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä
tummaksi.
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/250 sekuntia. Tämä estää
kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin
[1/250‑1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin
tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/250-1/60 sek. autom.].
oo Jos haluat käyttää hidasta täsmäystä <f>- tai <d>-tilassa, aseta
[1/250‑30 sek. autom.].
170
Salamatoimintojen asetukset
Sisäisen salaman toimintojen asetuksetM
zzSalamatila
Aseta [E-TTL II], jos haluat kuvata
täysin automaattisessa E-TTL II- /
E-TTL‑salamatilassa.
Aseta [Käsisäätö], jos haluat määrittää
salaman välähdystehon manuaalisesti.
zzSuljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verho], jolloin
salama välähtää heti valotuksen alkamisen
jälkeen.
Määritä [2. verho] ja käytä hidasta
valotusaikaa, jos haluat kuvaan luonnollisia
jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.
oo Kun käytetään 2. verhon täsmäystä, aseta valotusajaksi 1/80 sek. tai
pitempi. Jos valotusaika on lyhyempi kuin 1/80 sekuntia, 1. verhon täsmäystä
käytetään automaattisesti, vaikka [2. verho] olisi määritetty.
171
Salamatoimintojen asetukset
zzSalaman valotuskorjaus
Voit säätää sisäisen salaman
välähdystehoa valotuksen korjauksen
tapaan (=166).
zzLangattomat toiminnot
Voit käyttää toista Canon Speedlite
-salamaa, joka on yhteensopiva optisen
langattoman salamakuvauksen kanssa,
jos haluat ottaa kuvia langattomalla usean
salaman kokoonpanolla (=180).
172
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoimintojen asetuksetM
Näytetyt tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten toimintojen
asetusten, salamatilan ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja salaman
toiminnoista saat sen käyttöoppaasta.
Esimerkkinäyttö
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Salamatila
Langattomat toiminnot /
Väläytyssuhdeohjaus
Salamazoomaus (salaman
peittoalue)
(4)
(5)
(6)
Suljintäsmäys
Salaman valotuskorjaus
Salamavalotuksen haarukointi
oo Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa, joka
ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
173
Salamatoimintojen asetukset
zzSalamatila
Voit valita salamatilan, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.
[E-TTL II] on EL/EX-sarjan Speedlitesalamoiden vakiotila automaattisessa
salamakuvauksessa.
[Käsisäätö]-toiminnolla voit määrittää
Speedlite-salaman [Välähdysteho]asetuksen itse.
[CSP] (Jatkuva kuvaus etusijalla) -tila on käytettävissä yhteensopivan
ulkoisen Speedlite-salaman kanssa. Tämä tila vähentää automaattisesti
välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön. Tämä
on hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään salama
akkuvirtaa.
Lisätietoja muista salamatiloista on kyseisen salamatilan sisältävän
Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
oo Säädä valotuksen korjausta (=160) tarpeen mukaan, jos
salamavalokuvauksessa tulee ylivalotusta [CSP]-asetuksella <s>- tai
<a>‑tilassa.
oo [CSP]-asetusta käytettäessä ISO-herkkyys on automaattisesti [Automaatti].
174
Salamatoimintojen asetukset
zzLangattomat toiminnot
Voit käyttää radioyhteyttä tai optista
langatonta yhteyttä, jos haluat ottaa
kuvia langattomalla usean salaman
kokoonpanolla.
Katso lisätietoja langattomasta salamasta
langattoman salamavalokuvauksen
kanssa yhteensopivan Speedlite-salaman
käyttöoppaasta.
zzVäläytyssuhdeohjaus
Lähikuvaussalamaa käyttäessäsi voit
määrittää väläytyssuhdeohjauksen.
Lisätietoja välähdyssuhteen ohjauksesta on
lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.
zzSalamazoomaus (salaman peittoalue)
Jos Speedlite-salamassa on zoomaava
välähdyspää, voit määrittää salaman
peittoalueen.
175
Salamatoimintojen asetukset
zzSuljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verhon täsmäys], niin että salama välähtää
heti valotuksen alkamisen jälkeen.
Määritä [2. verhon täsmäys] ja käytä hidasta valotusaikaa, jos haluat
kuvaan luonnollisia jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.
Määritä [Nopea täsmäys], jos haluat käyttää salamakuvauksessa
nopeampaa suljinaikaa kuin salamatäsmäyksen enimmäissuljinaika.
Tästä on hyötyä, jos kuvaat avoimella aukolla <f>-tilassa ja haluat
epäterävöittää esimerkiksi kohteiden takana olevan taustan päivänvalossa.
oo Kun käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/80 sekuntia tai
pitempi. Jos valotusaika on lyhyempi kuin 1/80 sekuntia, 1. verhon täsmäystä
käytetään automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi määritetty.
zzSalaman valotuskorjaus
Voit säätää ulkoisten Speedlite-salamoiden
välähdystehoa valotuksen korjauksen
tapaan.
oo Jos määrität salamavalotuksen korjauksen Speedlite-salamassa, et voi
määrittää salamavalotuksen korjausta kamerassa. Huomaa, että Speedlitesalaman asetus korvaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty
samanaikaisesti.
176
Salamatoimintojen asetukset
zzSalamavalotuksen haarukointi
Ulkoiset Speedlite-salamat, joissa on
salamavalotuksen haarukointi, voivat
vaihtaa ulkoisen salaman välähdystehoa
automaattisesti, kun kolme kuvaa otetaan
kerralla.
Ulkoisen salaman valinnaisten toimintojen asetukset
Tietoja ulkoisen Speedlite-salaman
valinnaisista toiminnoista saat Speedliten
käyttöoppaasta.
oo EL/EX-sarjan Speedlite-salama välähtää aina täydellä teholla, jos
valinnaisena toimintona [Salaman mittaustapa] on [TTL-salamamittaus]
(automaattisalama).
oo Ulkoisen Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai
peruuttaa kameran [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -näytössä. Määritä ne
suoraan ulkoisessa Speedlite-salamassa.
177
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoimintojen asetusten poistaminen / Salaman
C.Fn‑asetukset M
1 Valitse [Nollaa asetukset].
nollattavat asetukset.
2 Valitse
zz Valitse [Nollaa sis. salaman aset.],
[Nollaa ulk. salaman aset.] tai [Nollaa
ulk. salaman C.Fn:t].
zz Valitse vahvistusnäytössä [OK].
Salaman asetukset tai valinnaisten
toimintojen asetukset nollataan.
178
Kuvaus ulkoisilla Speedlite-salamalaitteilla
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille
Kamera tukee salamavalokuvauksessa kaikkia EL/EX-sarjan Speedlitesalamoiden (myydään erikseen) toimintoja.
Tietoja toimenpiteistä on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite -salamat
zz Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTL- tai TTLautomaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä teholla.
Määritä kameran kuvaustilaksi <a> tai <f> ja säädä aukkoarvoa
ennen kuvausta.
zz Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila, kuvaa
käyttämällä manuaalista salamatilaa.
Muut kuin Canonin salamayksiköt
Täsmäysnopeus
Kamera pystyy synkronoimaan muut kuin Canonin salamayksiköt
enintään arvoon 1/250 sek. asti. Suurilla studiosalamayksiköillä salaman
kesto on pidempi kuin kompakteilla salamayksiköillä ja vaihtelee mallin
mukaan. Tarkista ennen kuvaamista, että salamatäsmäys on suoritettu
asianmukaisesti kokeilemalla kuvaamista täsmäysnopeudella, joka on noin
1/60 sek.–1/30 sek.
oo Paina sisäinen salama takaisin alas ennen ulkoisen Speedlite-salaman
kiinnittämistä.
oo Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, määritä
[z: Suljintila] -asetukseksi jokin muu kuin [Elektroninen] (=243).
oo Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun salamayksikön
tai salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi oikein ja siinä voi
esiintyä toimintahäiriöitä.
oo Älä kiinnitä suurjännitesalamaa kameran salamakenkään. Se ei ehkä välähdä.
179
Langaton salaman hallinta optisella
yhteydellä
M
Voit käyttää sisäistä salamaa sellaisten ulkoisten Canon Speedlite
-salamoiden lähettimenä, jotka ovat yhteensopivia optisen langattoman
salamakuvauksen kanssa, jos haluat ottaa kuvia langattomalla usean
salaman kokoonpanolla.
Vastaanottimen asetukset ja sijoitus
Ulkoisen Speedlite-salaman (vastaanottimen) käyttöoppaasta saat tietoa
seuraavien asetusten määrittämisestä.
zz Määritä Speedlite-salama vastaanottimeksi.
zz Aseta kamera ja Speedlite samalle kanavalle.
zz Voit hallita salamasuhdetta määrittämällä vastaanottimen
välähdysryhmän.
zz Sijoita kamera ja vastaanotin seuraavalle etäisyydelle toisistaan.
zz Aseta vastaanotin siten, että sen langattoman yhteyden tunnistin on
suunnattu kameraan päin.
Noin 10 m
Sisätiloissa
Ulkona
Noin 7 m
Noin 80°
Noin 5 m
Noin 7 m
Vastaanottimen automaattisen virrankatkaisun
peruuttaminen
Paina kameran <A>-painiketta. Jos käytät manuaalista salamaa, suorita
peruutus painamalla vastaanottimen salamatestipainiketta.
180
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Langattoman salaman hallintamenetelmät optisella
yhteydellä
Ulkoinen Speedlitesalama
Yksiköiden A:B-salamäärä
masuhde
Täys­
automaatti­
kuvaus
(E-TTL II
-auto­maatti­
salama)
Sisäinen
salama
Sivu
1
―
―
=182
0
1
―
Käytetään
=184
0:3
―
Useita
―
―
=185
0
1Kaikki
Useita
Asetukset
―
=186
0
1 (A:B)
Useita
―
Käytetään
Useita
Asetukset Käytetään
• Salaman valotuskorjaus
=187
1Kaikki
0+3 1Kaikki ja 2
0+3
1 (A:B) 2
=188
• Salamavalotuksen lukitus
Ulkoinen Speedlitesalama
Sisäinen
Yksiköiden A:B-sala- salama
määrä
masuhde
Manuaalinen
salama
Asetukset
Langattomat
Välähdysryhmä
toiminnot
Sivu
Asetukset
Langattomat
Välähdysryhmä
toiminnot
1/useita
―
―
0
1Kaikki
Useita
Asetukset
―
0
1 (A:B)
1/useita
―
Käytetään
Useita
=189
Asetukset Käytetään
0+3 1Kaikki ja 2
0+3
1 (A:B) 2
* 0 / 1: ulkoinen Speedlite; 3 / 2: sisäinen salama
oo Jos haluat hallita vastaanottimia optisesti, sisäinen salama välähtää, vaikka
olisit ottanut sen välähdyksen pois käytöstä.
181
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Täysautomaattikuvaus yhdellä vastaanottimella
Täysautomaattinen langaton
salamakuvaus yhdellä vastaanottimella ja
yhdellä lähettimellä.
Vaiheet 1–4 ja 6 pätevät kaikkeen
langattomaan salamakuvaukseen.
1 Paina <I>-painiketta.
[Salamaohjaus].
2 Valitse
zz Valitse [z: Salamaohjaus].
3 Valitse [Sisäisen salaman asetus].
182
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
asetukseksi
4 Määritä
[Salamatoiminto: E-TTL II].
[Langatt. toim.]
5 Määritä
-asetukseksi [0].
[Kanava].
6 Määritä
zz Määritä sama optinen kanava (1–4) kuin
vastaanottimelle.
[Välähdysryhmä]7 Määritä
asetukseksi [1Kaikki].
kuva.
8 Ota
zz Kuvaa kameran määrittämisen jälkeen
samaan tapaan kuin normaalissa
salamavalokuvauksessa.
zz Voit lopettaa langattoman
salamavalokuvauksen valitsemalla
[Langatt. toim.] -asetukseksi [Pois].
183
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Automaattisalama yhdellä vastaanottimella
Voit määrittää, miten kohteisiin muodostuu
varjoja, muuttamalla salamasuhdetta
vastaanottimessa ja lähettimessä.
[Langatt. toim.]
1 Määritä
-asetukseksi [0:3].
zz Määritä [Langatt. toim.] -asetukseksi
[0:3], kuten on kuvattu vaiheessa
5 sivulla =183.
ulkoisen Speedlite-salaman
2 Määritä
ja sisäisen salaman salamasuhde.
zz Valitse [0:3] ja määritä salamasuhde
välillä 8:1–1:1.
oo Jos lähettäjän salamateho on liian vähäinen, nosta ISO-herkkyyttä (=213).
oo Salamasuhteet välillä 8:1–1:1 vastaavat suhdelukuja 3:1–1:1 (1/2 yksikön
välein), kun ne muunnetaan aukkoarvoiksi.
184
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Automaattisalama useilla vastaanottimilla
Useita vastaanottimia voidaan pitää joko yhtenä salamayksikkönä tai
erillisinä ryhminä, jos haluat säätää salamasuhdetta.
Perusasetukset ovat seuraavat.
Määritä nämä perusasetukset.
Salamatoiminto
: E-TTL II
Langattomat toiminnot : 0
Kanava
: (sama kuin
vastaanottimella)
zz[1Kaikki] Useiden vastaanotinten laukaisu yhtenä
salamayksikkönä
Kaikki salamayksiköt välähtävät samalla
teholla. Niiden yhteistehoa säädellään
automaattisesti normaalin valaistuksen
saavuttamiseksi.
Määritä [Välähdysryhmä]asetukseksi [1Kaikki].
185
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
zz[1(A:B)] Automaattisalama kahdella vastaanotinryhmällä
A
B
Vastaanottimet on mahdollista määrittää
salamaryhmiksi A ja B. Voit määrittää
molempien ryhmien suhteellista tehoa.
Valotusta säädellään automaattisesti
siten, että ryhmien yhteisteho
mahdollistaa normaalin valotuksen.
[Välähdysryhmä]1 Määritä
asetukseksi [1(A:B)].
2 Määritä [A:B-väl.suhde].
oo Ryhmän C salamayksiköt eivät välähdä, jos [Salamaryhmä]-asetuksena on
[1(A:B)].
oo Salamasuhteet välillä 8:1–1:1 vastaavat suhdelukuja 3:1–1:1 (1/2 yksikön
välein), kun ne muunnetaan aukkoarvoiksi.
186
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Automaattisalama useilla vastaanottimilla ja lähettimellä
Voit sisällyttää lähettimen langattomaan salamakuvaukseen noudattamalla
sivujen =185–=186 ohjeita.
nämä perusasetukset.
1 Määritä
Salamatoiminto
: E-TTL II
Langattomat toiminnot : 0+3
Kanava
: (sama kuin
vastaanottimella)
[Välähdysryhmä].
2 Määritä
zz Valitse [1Kaikki ja 2] tai [1(A:B)2].
zz Ennen kuin kuvaat asetuksella
[1(A:B)2], määritä A:B-salamasuhde.
A
[1Kaikki ja 2]
B
[1(A:B)2]
187
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Edistynyt langaton salamakuvaus
zzSalaman valotuskorjaus
Käytettävissä, kun [Salamatoiminto]-asetuksena on [E-TTL II]. Huomaa,
että salamavalotuksen korjauksen (ks. alta) käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat [Langatt. toim.]- ja [Välähdysryhmä]-asetusten mukaan.
Salaman valotuskorjaus
zz Sama salaman valotuskorjaus on
määritetty sisäiselle salamalle ja kaikille
ulkoisille Speedlite-salamoille.
2 Salamavalotuksen korjaus
zz Määritä salamavalotuksen korjaus
lähettimelle.
1 Salamavalotuksen korjaus
zz Sama salamavalotuksen korjaus on
määritetty kaikille vastaanottimille.
zzSalamavalotuksen lukitus
Voit lukita salamavalotuksen (Salamavalotuksen lukitus, =167) <A>painikkeella.
188
Langaton salaman hallinta optisella yhteydellä
Langaton usean salaman valokuvaus määritetyllä teholla
Käytettävissä, kun [Salamatoiminto]-asetuksena on [Käsisäätö].
Käytettävissä olevat välähdystehon asetukset (kuten [1välähdysteho] ja
[Ryhmän A teho]) riippuvat [Langatt. toim.] -asetuksesta (ks. alta).
Langattomat toiminnot: 0
zz Välähdysryhmä: 1Kaikki
Sama manuaalinen välähdysteho on
määritetty kaikille vastaanottimille.
zz Välähdysryhmä: 1 (A:B)
Vastaanottimet voidaan määrittää
välähdysryhmään A tai B, ja voit
määrittää kummankin välähdystehon.
Langattomat toiminnot: 0+3
zz Välähdysryhmä: 1Kaikki ja 2
Voit määrittää lähettimien ja
vastaanottimien välähdystehon erikseen.
zz Välähdysryhmä: 1 (A:B) 2
Vastaanottimet voidaan määrittää
välähdysryhmään A tai B, ja voit
määrittää kummankin välähdystehon.
Välähdysteho voidaan määrittää myös
lähettimelle.
189
190
Kuvaaminen
Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja Kuvaus ([z])
-välilehden valikkoasetuksista.
191
Stillkuvien kuvaus
zz Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto on
käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa.
192
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (etsinkuvaus)
zzKuvaus 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzKuvaus 2
=211
=213
=218
=219
zzKuvaus 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (etsinkuvaus)
zzKuvaus 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzKuvaus 5
=258
=119
=261
=263
zzKuvaus 6
=266
=267
194
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (etsinkuvaus)
Peruskuvaustiloissa näytetään seuraavat näytöt. Huomaa, että
valittavissa olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
zzKuvaus 1
=199
=204
=205
=168
zzKuvaus 2
=82
=71
=258
=267
195
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (Kuvaus
näytöllä)
zzKuvaus 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzKuvaus 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzKuvaus 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (Kuvaus näytöllä)
zzKuvaus 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzKuvaus 5
=255
=119
zzKuvaus 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Välilehtivalikot: Stillkuvaus (Kuvaus näytöllä)
Peruskuvaustiloissa näytetään seuraavat näytöt. Huomaa, että
valittavissa olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
zzKuvaus 1
=199
=204
=205
=168
zzKuvaus 2
=82
=72
zzKuvaus 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
Kuvanlaatuasetukset
1 Valitse [z: Kuvan laatu].
kuvan laatu.
2 Aseta
zz Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valitsinta ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
oo Otettavissa olevien kuvien määrä, joka ilmaistaan muodossa [****]
kuvanlaatuasetusten näytössä, viittaa aina [3:2]-asetukseen riippumatta
todellisesta kuvasuhdeasetuksesta (=202).
oo Jos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi
määritetään 73.
oo Jos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat, sama kuva
tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että JPEG-kuvana
määritetyillä kuvantallennuslaaduilla. Nämä kaksi kuvaa tallennetaan samalla
kuvanumerolla (tiedostotunniste .JPG JPEG-kuville ja .CR3 RAW-kuville).
oo b on 7 (tarkka) -laatuinen.
oo Kuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, F Pakattu RAW, JPEG,
7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
199
Kuvanlaatuasetukset
RAW-kuvat
RAW kuvat ovat kuvakennosta kortille digitaalisesti tallennettuja
raakadatatiedostoja, kuten 1 tai F (pienempi kuin 1) valinnastasi
riippuen.
RAW-kuvia voidaan käsitellä [3: RAW-kuvan käsittely] -toiminnon
avulla (=364) ja tallentaa JPEG-muotoon. Koska RAW-kuva ei itsessään
muutu, voit käsitellä RAW-kuvaa eri tavoin ja luoda sen pohjalta rajattomasti
JPEG‑kuvia eri käsittelytavoilla.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS‑ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä on
tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia, joissa
näkyvät näiden säätöjen tulokset.
oo Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo Professional
-ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma).
oo DPP:n vanhemmat versiot (4.x) eivät tue tällä kameralla kuvattujen
RAW-kuvien näyttämistä, käsittelyä, muokkausta ja muita toimintoja.
Jos tietokoneeseesi on asennettu aiempi DPP-versio (4.x), päivitä se
hankkimalla ja asentamalla uusin DPP-versio Canonin verkkosivustosta
(=590). (Vanhempi versio korvataan.) Myöskään DPP-versiot 3.x eivät tue
tällä kameralla kuvattujen RAW-kuvien näyttämistä, käsittelyä, muokkausta ja
muita toimintoja.
oo Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään
tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat
ohjelmistovalmistajilta.
Kuvanlaadun asetusten ohje
Ohjeita tiedostokokoa, mahdollisten otosten määrää ja maksimijaksoa
koskien, =615.
200
Kuvanlaatuasetukset
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso
Arvioitu maksimijakso näytetään
kuvausnäytössä ja etsimen vasemmassa
alakulmassa.
oo Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa jatkuvasti.
Arvo alkaa pienentyä, kun se saavuttaa 98 tai pienemmän luvun. Etsimessä
ja LCD-paneelissa näkyvä [buSY] ilmaisee, että sisäinen puskurimuisti on
täynnä ja kuvaus keskeytetään väliaikaisesti. Jos lopetat jatkuvan kuvauksen,
maksimijakso kasvaa. Kun kaikki otetut kuvat on tallennettu kortille, voit
jatkaa jatkuvaa kuvausta ja ottaa kuvia, kunnes =615 taulukossa mainittu
maksimijakso on saavutettu.
201
Stillkuvan kuvasuhde
M
Voit muuttaa kuvan kuvasuhdetta.
1 Valitse [z: Stillkuvan kuvas.].
kuvasuhde.
2 Määritä
zz Valitse kuvasuhde ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzJPEG-kuvat
Kuvat tallennetaan valitun kuvasuhteen mukaisina.
zzRAW-kuvat
RAW-kuvat tallennetaan aina kuvasuhteella [3:2]. Valitun kuvasuhteen
tiedot lisätään RAW-kuvatiedostoon. Kun käsittelet RAW-kuvaa Digital
Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit luoda kuvan,
jonka kuvasuhde on sama kuin kuvattaessa.
202
Stillkuvan kuvasuhde
Kuvasuhde
4:3
16:9
1:1
Etsinkuvauksessa
Kuvaus
näytöllä
-kuvauksessa
oo Päällekkäisvalotusten kuva otetaan [3:2]-kuvasuhteella.
oo Kun toistat RAW-kuvia, jotka on otettu kuvasuhteella [4:3], [16:9] tai [1:1],
niissä näytetään viivat, jotka ilmaisevat käytetyn kuvasuhteen. (Nämä viivat
eivät tallennu kuvaan.)
203
Kuvien esikatseluaika
Jos haluat pitää tallennetun kuvan näytössä, valitse [Pito]. Jos et halua,
että otettu kuva näytetään, valitse [Pois].
1 Valitse [z: Esikatseluaika].
2 Valitse aikavaihtoehto.
oo Kun [Pito] on asetettu, kuvat näytetään kohdassa [5: Virrankatkaisu]
määritetyn ajan.
204
Kortin muistutus
Voit määrittää kameran niin, että kuvaa ei oteta, jos kamerassa ei ole
korttia. Oletusasetus on [Päällä].
1 Valitse [z: Ota kuva ilman korttia].
2 Valitse [Pois].
205
Optisista ominaisuuksista johtuvien
objektin vääristymien korjaaminen
M
Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin
optisista ominaisuuksista. Kamera pystyy korjaamaan näitä ilmiöitä, kun
käytetään [Obj.vääristymien korjaus] -toimintoa.
[z: Obj.vääristymien
1 Valitse
korjaus].
2 Valitse vaihtoehto.
[Päällä].
3 Valitse
zz Varmista, että kiinnitetyn objektiivin nimi
ja [Korjaustiedot käytettävissä] (paitsi
diffraktion korjauksessa) näkyvät.
zz Jos näkyvissä on [Korjaustiedot
puuttuvat] tai [ ], katso kohtaa
”Digitaalinen objektiivin optimoija”
(=208).
206
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Reunojen valaistuksen korjaus
Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.
oo Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin korjauksen enimmäismäärä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
oo Reunojen valaistus korjataan automaattisesti peruskuvaustiloissa, kun
korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
Vääristymien korjaus
Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.
oo Vääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
oo Vääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hieman.
oo Kun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään kuvaan.
oo Vääristymien korjausta ei sovelleta videotallennuksessa.
oo Kuviin, joissa on käytetty vääristymien korjausta, ei lisätä roskanpoistotietoja
(=241). Lisäksi näytetty AF-piste ei mahdollisesti ole samassa kohdassa
kuin kuvan ottohetkellä.
oo Vääristymät korjataan automaattisesti, kun <8>-tilan asetuksena on <q>tila ja korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
207
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Digitaalinen objektiivin optimoija
Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan
korjata, kuten myös diffraktio ja alipäästösuotimen aiheuttama selkeyden
heikentyminen.
Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ] näytetään toiminnolle [Digit.
objekt. optimoija], voi lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility
-ohjelmistolla. Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
oo Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Kuvien reunat
voivat myös korostua. Säädä kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit.
objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan ennen kuvaamista.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen
ei ole mahdollista.)
oo [Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että
diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
oo Digitaalista objektiivin optimointia käytetään automaattisesti
peruskuvaustiloissa, kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
208
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Väriaberraation korjaus
Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.
oo [Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija] on
käytössä.
Diffraktion korjaus
Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.
oo Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen ei ole
mahdollista.)
oo ”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes avoimen
aukon aikana.
oo [Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija] on
käytössä.
209
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
oo Reunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
oo Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen arvoon
[Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä] näkyy
näytössä.
oo Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei
tallenneta.
oo Korjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta), jos
käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
oo Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
oo Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista ja
tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
oo Korjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
oo Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan, lopputulos
on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois] (diffraktion korjausta
lukuun ottamatta).
oo Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
210
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)
M
Voit tallentaa kolme kuvaa eri valotusajoilla, aukkoarvoilla ja ISOherkkyyksillä kameran säätöjen mukaisesti. Tämä toiminto on nimeltään
AEB.
* AEB tarkoittaa valotushaarukointia.
1 Valitse [z: Valot.korj/AEB].
valotuksen haarukointialue.
2 Määritä
zz Määritä valotuksen haarukointialue (1)
(1)
Normaali valotus
Lyhyempi valotus
Pidempi valotus
kääntämällä <6>-valitsinta. Määritä
valotuksen korjauksen määrä <Y>
<Z> -painikkeilla.
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
zz Kun suljet valikon, valotuksen
haarukointialue näkyy näytössä.
kuva.
3 Ota
zz Kolme haarukoitua otosta otetaan
määritetyn kuvaustavan mukaan
tässä järjestyksessä: normaali valotus,
lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
zz Valotushaarukointia ei peruuteta
automaattisesti. Voit peruuttaa
valotushaarukoinnin poistamalla
valotuksen haarukointialueen näytön
käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.
211
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)
oo Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (=218) on jotain muuta kuin [Pois], valotushaarukoinnin
vaikutus voi vähentyä.
oo Jos kuvaustavaksi on määritetty <u>, paina laukaisinta kolme kertaa
kutakin kuvaa varten. Kun <o> tai <i> on asetettu ja pidät laukaisimen
pohjaan painettuna, kolme haarukoitua otosta otetaan peräkkäin ja kamera
lopettaa kuvaamisen automaattisesti. Kun <m> tai <l> on asetettu, kolme
haarukoitua kuvaa otetaan peräkkäin 10 sekunnin tai 2 sekunnin viiveen
jälkeen. Kun asetuksena on <q>, jatkuvassa kuvauksessa otetaan kolme
kertaa määritetty määrä kuvia.
oo Voit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen kanssa.
oo Valotushaarukointia ei voi käyttää salamakuvauksessa, käytettäessä
monikuvan kohinanvaimennusta tai tarkennushaarukointia tai HDR-tilassa.
oo Valotushaarukointi peruutetaan automaattisesti, kun teet jonkin seuraavista:
asetat virtakytkimen asentoon <2> tai kun salama on kokonaan ladattu.
212
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset
M
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti.
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana, =620.
<i>-painiketta (9).
1 Paina
zz Voit myös painaa <Q>-painiketta
ja määrittää tämän asetuksen
pikavalintanäytössä.
ISO-herkkyys.
2 Määritä
zz Käännä <6>- tai <5>-valitsinta.
zz Aseta ISO-herkkyys automaattisesti
valitsemalla [A] tai [AUTO] (=614).
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä
kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta
(lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
213
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset
oo Kuvan kohina (esim. valopisteet tai viivat) voi lisääntyä ja näkyvä
erottelutarkkuus voi vähentyä H (vastaa herkkyyttä ISO 51200) -asetuksella,
koska kyse on laajennetusta ISO-herkkyydestä.
oo Herkkyydet ISO 100/125/160 ja laajennetut ISO-herkkyydet eivät ole
käytettävissä, kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on
[Päällä] tai [Parannettu] (=219).
oo Jos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa, pitkällä
valotuksella tai päällekkäisvalotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten
rakeita, vaaleita pisteitä ja viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä.
oo Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen
yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
oo Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa, seurauksena
voi olla ylivalottuminen.
214
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset
ISO-herkkyysalue manuaalisesti määritettynä
[z: zISO1 Valitse
herkkyysasetukset].
2 Valitse [ISO-herkkyysalue].
vähimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
4 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
5 Valitse [OK].
215
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset
ISO-herkkyysalue Autom. ISO -toiminnolla
1 Valitse [Autom. alue].
vähimmäisraja.
2 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
4 Valitse [OK].
oo [Pienin]- ja [Suurin]-asetukset toimivat myös ISO-varmuussiirron vähimmäisja enimmäisherkkyyksinä (=558).
216
Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset
Autom. ISO -toiminnon lyhin valotusaika
Tämä voi auttaa vähentämään kameran tärähtelyä ja kohteen
epäterävöitymistä <d>- ja <f>-tiloissa, kun kuvataan liikkuvia kohteita
laajakulmaobjektiivilla tai kun käytetään teleobjektiivia.
1 Valitse [Lyhin suljinaika].
Automaattisesti asetettu
haluamasi lyhin
2 Määritä
valotusaika.
zz Jos valitset asetuksen [Automaatt.],
valitse pitempi tai lyhyempi valotusaika
<6>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
Määritetään
manuaalisesti
zz Jos valitset asetuksen [Manuaalinen],
valitse valotusaika <6>-valitsimella ja
paina sitten <0>-painiketta.
oo Jos oikeaa valotusta ei saada [Autom. alue] -asetuksella määritetyllä
suurimmalla ISO-herkkyydellä, käytetään [Lyhin suljinaika] -asetusta
hitaampaa valotusta, jotta saadaan normaali valotustaso.
oo Tämä toiminto ei ole käytössä salama- tai videokuvauksessa.
oo Kun [Auto(Standard)] on asetettu, lyhin valotusaika on käänteinen objektiivin
polttoväliin nähden. Yksi askel asetusten [Hitaampi] ja [Nopeampi] välillä
vastaa yhtä valotusajan askelta.
217
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin
korjaus (Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi))
M
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti, jos kuvat näyttävät
tummilta tai kontrasti on liian pieni tai liian suuri.
[z: Auto Lighting
1 Valitse
Optimizer/z: Autom. valotuksen
optimointi].
2 Valitse sopiva vaihtoehto.
oo Kohina saattaa lisääntyä ja selkeys muuttua joissakin kuvausolosuhteissa.
oo Jos Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksen
vaikutus on liian voimakas eikä lopputuloksen kirkkaus ole haluamallasi
tasolla, määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
oo Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa
silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
oo Maksimijakso on pienempi asetuksella [Voimakas]. Kuvien tallentaminen
kortille kestää myös kauemmin.
oo Jos painat vaiheessa 2 <B>-painiketta ja poistat [X] -valintamerkin [Ei M‑
tai B-tilassa] -asetuksesta, [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
valotuksen optimointi] -asetus voidaan määrittää myös <a>- ja <F>tilassa.
218
Ensisijainen huippuvalotoisto
M
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
[z: Ensisijainen
1 Valitse
huippuvalotoisto].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Harmaiden ja kirkkaiden
kohtien välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää ylivalottuneita
huippuvaloja vielä enemmän kuin
[Päällä] joissakin kuvausolosuhteissa.
oo Kohina saattaa lisääntyä hieman.
oo Käytettävissä oleva ISO-alue alkaa arvosta ISO 200. Laajennettuja ISOherkkyyksiä ei voi määrittää.
oo [Parannettu] ei ole käytettävissä kuvattaessa videoita.
oo [Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun kaltaisilta.
219
Mittausajastin (Kuvaus näytöllä)
M
Voit määrittää, kuinka kauan mittausajastin juoksee (ja määrittää valotuksen
näytön / AE-lukituksen keston) sen jälkeen, kun toiminto, esimerkiksi
laukaisimen painaminen puoliväliin, käynnistää sen.
1 Valitse [z: Mittausajastin].
2 Valitse aikavaihtoehto.
220
Valotuksen simulointi (Kuvaus näytöllä)
M
Valotuksen simulointi jäljittelee ja näyttää, miltä lopullisen kuvan kirkkaus
(valotus) näyttää.
1 Valitse [z: Valot. Simulointi].
2 Määritä vaihtoehto.
zzPäällä (g)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähes sama kuin lopputuloksena olevan
kuvan kirkkaus (valotus). Jos määrität valotuksen korjauksen, kuvan
kirkkaus muuttuu sen mukaisesti.
zz e valittu
Normaalisti kuva näytetään vakiokirkkaudella, että se on helppo nähdä
(E). Kuvan kirkkaus on lähellä otetun kuvan todellista kirkkautta
(valotusta) vain, kun pidät alhaalla painiketta, johon olet määrittänyt
toiminnon [Syväterävyyden tarkistus] ([8 C.Fn III-3 : Mukauta
painikkeita] -toiminnolla (=571)) (g).
zzPois (E)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä. Vaikka
määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva näkyy vakiokirkkaudella.
221
Valkotasapainon asetukset
M
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
1 Valitse [z: Valkotasapaino].
2 Valitse vaihtoehto.
(Noin)
Näyttö
Tila
Värilämpötila (K: Kelvin)
W
E
R
Y
U
D
Automaattinen (ympäristön etusija,
=224)
Automaattinen (valkoisen etusija,
=224)
Päivänvalo
Varjo
Pilvinen, hämärä, auringonlasku
Hehkuvalo
Valkoinen loisteputki
Salama
O
Oma asetus (=225)
2000–10000
Värilämpötila (=226)
2500–10000
Q
Qw
P
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Määritetään automaattisesti*
* Sopii Speedlite-salamoiden kanssa, joissa on värilämpötilan siirtotoiminto. Muutoin
arvoksi määritetään noin 6000 K.
222
Valkotasapainon asetukset
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta huolimatta.
Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen määritetään
valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä säädetään ohjelmistolla,
jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta. Tällä toiminnolla voit ottaa
kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
223
Valkotasapainon asetukset
[Q] Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q], voit lisätä kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä
hieman, kun kuvaat hehkulampun valossa. Jos valitset [Qw], voit
vähentää kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä.
1 Valitse [z: Valkotasapaino].
[Q].
2 Valitse
zz Kun [Q] on valittu, paina <B>painiketta.
3 Valitse vaihtoehto.
Toimintoa [Qw] koskevia varoituksia
oo Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
oo Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät ehkä
haalistu.
oo Kun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q].
224
Valkotasapainon asetukset
[O] Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon
manuaalisesti tietylle kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä
toimet varsinaisella kuvauspaikalla valonlähteen alla.
valkoinen kohde.
1 Kuvaa
zz Osoita kamera tasaisen valkoiseen
kohteeseen niin, että valkoinen täyttää
näytön.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
[z: Valkotasapainon
2 Valitse
säätö].
valkotasapainon tiedot.
3 Tuo
zz Valitse vaiheessa 1 otettu kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Tuo tiedot valitsemalla [OK].
4 Valitse [z: Valkotasapaino].
valkotasapainon säätö.
5 Valitse
zz Valitse [O].
225
Valkotasapainon asetukset
oo Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista valotustasosta,
oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saavuteta.
oo Seuraavia kuvia ei voi valita: kuva-asetuksella [Mustavalko] otettuja kuvia,
luovalla suotimella otettuja tai sillä kuvaamisen jälkeen käsiteltyjä kuvia,
päällekkäisvalotuskuvia, rajattuja kuvia ja toisella kameralla kuvattuja kuvia.
oo Kuvia, joita ei voi käyttää tämän asetuksen kanssa, on mahdollista näyttää.
oo Valkoisen kohteen sijaan voit kuvata harmaakortin tai 18 %:n tavallisen
harmaakortin (myydään erikseen).
[P] Värilämpötila
1 Valitse [z: Valkotasapaino].
värilämpötila.
2 Määritä
zz Valitse [P].
zz Määritä haluttu värilämpötila
kääntämällä <6>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Värilämpötila voidaan määrittää
100 K-asteen välein välillä
2500 K–10000 K.
oo Kun määrität keinovalon lähteen värilämpötilaa, määritä tarvittaessa
valkotasapainon korjaus (magentan tai vihreän asteikko).
oo Jos asetat [P]-arvon erikseen myytävällä värilämpötilamittarilla mitattuun
lukemaan, ota koekuvia ja säädä asetusta värilämpötilamittarilla saadun
lukeman ja kameran värilämpötilalukeman välisen eron kompensoimiseksi.
226
Valkotasapainon korjaus
M
Valkotasapainon korjauksella on sama vaikutus kuin erikseen hankittavan
värilämpötilan muuntosuotimen tai värinkorjaussuotimen käytöllä.
Valkotasapainon korjaus
1 Valitse [z: WB-siirto/haar].
valkotasapainon korjaus.
2 Määritä
zz Siirrä <j> <9> -valinnalla ” ”-merkki
■
Esimerkkiasetus: A2, G1
haluamaasi kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen, M on
magenta ja G on vihreä. Kuvan
väritasapainoa säädetään siirron
suuntaista väriä kohti.
Näytössä oikealla näkyvä ”Siirto”
osoittaa suunnan ja korjauksen määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki [WBsiirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
oo Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan
mittayksikkö, joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen
voimakkuuden.)
227
Valkotasapainon korjaus
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Valkotasapainon haarukoinnin avulla voi ottaa kolme kuvaa kerralla käyttäen
eri värisävyjä.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
Määritä valkotasapainon
haarukoinnin määrä.
zz Kun käännät <5>-valitsinta
”Valkotasapainon korjaus” -asetuksessa
vaiheessa 2, näytön ”■”-osoitin muuttuu
”■ ■ ■”-osoittimeksi (3 pistettä).
zz Voit säätää sinisen ja keltaisen
(B/A) haarukointia kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja magentan ja vihreän
(M/G) haarukointia kääntämällä valitsinta
vastapäivään.
Oikealla näkyvä ”Haaruk.” osoittaa
haarukoinnin suunnan ja korjauksen
määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki
[WB‑siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
oo Valkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen maksimijakso on
lyhyempi.
oo Koska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, kuvan tallentaminen
kortille vie kauemmin.
oo Kuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali valkotasapaino,
2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino tai 1. normaali
valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä (G) väritasapaino.
oo Voit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen
yhdessä valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon
haarukoinnin lisäksi myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan
yhteensä yhdeksän kuvaa.
oo Valkotasapainon kuvake vilkkuu, kun valkotasapainon haarukointi on
määritetty Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
oo ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
228
Väriavaruusasetukset
M
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”. Tavalliselle
kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
1 Valitse [z: Väriavaruus].
2 Valitse väriavaruuden vaihtoehto.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Suositeltava, kun käytetään sellaisia laitteita, kuten
Adobe RGB -yhteensopivia näyttöjä tai DCF 2.0 (Exif 2.21 tai uudempi)
-yhteensopivia tulostimia.
oo Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva ”_”.
oo ICC-profiilia ei lisätä. ICC-profiilin kuvaukset löytyvät Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaasta (EOS-ohjelma).
oo Peruskuvaustiloissa [sRGB] on määritetty automaattisesti.
229
Kuva-asetusten valinta
M
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet, jotka
sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
2 Valitse kuva-asetus.
Kuva-asetusten ominaisuudet
zz[D] Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta erityisesti
luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
oo Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuvaasetus.
zz[P] Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen kuvaasetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
zz[Q] Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (=234) voit säätää ihonvärin sävyä.
230
Kuva-asetusten valinta
zz[R] Maisema
Eloisat sinisen ja vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat. Näyttävät
maisemakuvat.
zz[u] Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
zz[S] Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Aidot värit ja korostumattomat
kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz[U] Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Kun kohde kuvataan
auringonvalossa värilämpötilan ollessa 5200 K, väri säädetään
kolorimetrisesti vastaamaan kohteen värejä. Korostumattomat kuvat sekä
kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz[V] Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
oo JPEG-kuvia, jotka on kuvattu [Mustavalko]-kuva-asetuksella, ei voi palauttaa
värillisiksi.
oo Voit määrittää kameran näyttämään etsimessä <z>-merkin, kun
[Mustavalko]-asetus on määritetty (=570).
zz[W] Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten esimerkiksi [Muotokuva], [Maisema],
kuva-asetustiedosto, ja säätää sitä halutulla tavalla (=236). Jokainen
käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty, käyttää kuvattaessa
[Automaatti]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
231
Kuva-asetusten valinta
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet [Terävyys]-asetuksen
kohdille [Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] sekä [Kontrasti] ja muita
asetuksia. Numerot ilmoittavat näille asetuksille määritetyt arvot kyseisessä
kuva-asetuksessa.
g
h
i
j
k
l
Terävyys
A Voimakkuus
B Hienous
C Raja-arvo
Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Suodatus (Mustavalko)
Sävytystehoste (Mustavalko)
oo Videokuvauksen aikana asteriski ”*” näytetään [Terävyys]-asetuksen kohdissa
[Hienous] ja [Raja-arvo]. [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
232
Kuva-asetusten mukauttaminen
M
Voit mukauttaa mitä tahansa kuva-asetusta muuttamalla sitä
oletusasetuksista. Jos haluat mukauttaa [Mustavalko]-asetusta, katso
kohta =235.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2 Valitse
zz Valitse säädettävä kuva-asetus ja paina
sitten <B>-painiketta.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Katso tietoja asetuksista ja niiden
vaikutuksista seuraavalta sivulta.
233
Kuva-asetusten mukauttaminen
4 Määritä tehosteen taso.
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa kuvaasetuksen valintanäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
Asetukset ja tehosteet
Terävyys
A Voimakkuus
g
1
B Hienous*
2
C Raja-arvo*
h Kontrasti
i Värikylläisyys
j Värisävy
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
1: Hieno
1: Lievä
-4: Pieni kontrasti
-4: Pieni värikylläisyys
-4: Punertava iho
7: Voimakkaiden
ääriviivojen korostaminen
5: Rakeinen
5: Voimakas
+4: Suuri kontrasti
+4: Suuri värikylläisyys
+4: Kellertävä iho
*1: Ilmaisee korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on, sen
hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2: Määrittää, miten paljon ääriviivoja korostetaan käyttäen kohteen ja ympäröivän
alueen välistä kontrastieroa. Mitä pienempi numero on, sitä enemmän ääriviivoja
korostetaan, kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy kuitenkin yleensä enemmän,
kun numero on pienempi.
oo Videokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei
voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
oo Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla [Oletusaset.]
vaiheessa 3.
oo Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu kuvaasetus ja ota kuva.
234
Kuva-asetusten mukauttaminen
[V] Mustavalkoasetuksen säätö
[k] Suodatus
Suodatin
N: Ei mitään
Ye: Keltainen
Or: Oranssi
R: Punainen
G: Vihreä
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Esimerkkejä vaikutuksista
Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät
selkeästi.
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonlasku näyttää
kirkkaalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
oo [Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
[l] Sävytystehoste
Sävytystehosteilla voit luoda yksivärikuvan
käyttäen valittua väriä. Tämä on tehokasta,
kun haluat luoda vaikuttavampia kuvia.
235
Kuva-asetusten rekisteröinti
M
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema], säätää
sitä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2] tai [Oma
asetus3]. Tämä on hyödyllistä, kun luot useita kuva-asetuksia, joilla on
erilaiset asetukset.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
[Oma asetus].
2 Valitse
zz Valitse [Oma asetus *] ja paina sitten
<B>-painiketta.
<0>-painiketta.
3 Paina
zz Kun [Kuva-asetukset] on valittu, paina
<0>-painiketta.
peruskuva-asetus.
4 Valitse
zz Valitse peruskuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetukset tällä tavalla
myös, kun säädät kameraan EOS
Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma)
tallennettuja kuva-asetuksia.
236
Kuva-asetusten rekisteröinti
5 Valitse vaihtoehto.
tehosteen taso.
6 Määritä
zz Lisätietoja saat kohdasta ”Kuva-
asetusten mukauttaminen” (=233).
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa kuvaasetuksen valintanäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
Peruskuva-asetus näkyy kohdan [Oma
asetus *] oikealla puolella.
Sininen kuva-asetuksen nimi osoittaa,
että sen asetuksia on muutettu
oletuksista.
oo Jos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus *], peruskuvaasetuksen muuttaminen poistaa aiemmin tallennetun käyttäjän määrittämän
kuva-asetuksen parametrit.
oo Jos suoritat toiminnon [5: Kamera-asetusten nollaus] (=547), kaikki [Oma
asetus *] -asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
oo Kun haluat kuvata tallennetulla kuva-asetuksella, valitse tallennettu [Oma
asetus *] ja aloita kuvaaminen.
oo Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
237
Kohinanpoiston asetukset
M
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Kun valotusaika on 1 sekunti tai pidempi, pitkän valotusajan aiheuttamaa
kohinaa (vaaleat pisteet ja juovat) voidaan vähentää.
[z: Pitkän valot.
1 Valitse
kohinanpoisto].
2 Valitse vähennyksen vaihtoehto.
zz[AUTO] Automaatti
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön
automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa.
[Automaatti]-asetus on riittävän tehokas useimmissa tapauksissa.
zz[ON] Päällä
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on vähintään
1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [Automaatti]asetus ei tunnista.
oo Jos käytät asetuksia [Automaatti] tai [Päällä], kohinanvaimennusprosessi
kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa vastaavan ajan.
oo Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai
[Automaatti]-asetuksella.
oo Jos [Päällä] on määritetty, kohinanvaimennusprosessi (jonka ilmaisee ”buSY”merkki) kuvatessasi pitkällä valotusajalla Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
keskeyttää Kuvaus näytöllä -näkymän, etkä voi kuvata, ennen kuin käsittely
on valmis.
238
Kohinanpoiston asetukset
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Tämä toiminto on erityisen
tehokas kuvattaessa suurilla ISO-herkkyyksillä. Kun kuvataan matalalla
ISO-herkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee
entisestään.
[z: Suuren herkk.
1 Valitse
kohinanvaim.].
2 Määritä taso.
zz[M] Monikuvan kohinanvaimennus
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]-asetus.
Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta, jotka
kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG, [Monikuvan
kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
239
Kohinanpoiston asetukset
Monikuvan kohinanvaimennuksen määrittämistä koskevia
huomautuksia
oo Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi,
kohinavaimennuksen vaikutus voi vähentyä.
oo Jos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä. Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
oo Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana,
kuvan valotus voi olla epätasainen.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin
aikaa kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. ”buSY” tulee näkyviin
etsimessä ja LCD-paneelissa kuvien käsittelyn aikana, eikä kuvaus ole
mahdollista, ennen kuin käsittely on valmis.
oo [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä aikavalotuksessa, kuvattaessa
käyttäen valotuksen tai valkotasapainon haarukointia, kuvattaessa RAWtai RAW+JPEG-kuvia tai käytettäessä toimintoja, kuten pitkän valotuksen
kohinanpoisto, päällekkäisvalotus tai HDR-tila.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista. Huomaa, että EOS-kameroiden
ulkoisten Speedlite-salamoiden tarkennuksen apuvalo toimii asetuksen
[z: Tarkennuksen apuvalo] mukaisesti.
oo [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) kuvattaessa
videoita.
oo Vaihtaa automaattisesti asetukseen [Normaali], jos käännät virtakytkimen
asentoon <2>, vaihdat akun tai kortin, vaihdat peruskuvaustilaan tai
<F>‑kuvaustilaan tai vaihdat videokuvaukseen.
240
Roskanpoistotiedon lisääminen
M
Kuviin voidaan lisätä roskanpoistotieto, jota käytetään pölytäplien
poistamiseen siinä tapauksessa, että kennon puhdistus jättää kennoon
pölyä. Roskanpoistotiedon avulla pölytäplät voidaan poistaa automaattisesti
Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
Valmistelu
zz Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
zz Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
zz Käännä objektiivin tarkennustavan valintakytkin <MF>-asentoon ja
määritä tarkennus äärettömään (∞).
Roskanpoistotiedon haku
1 Valitse [z: Roskanpoistotieto].
[OK].
2 Valitse
zz Kun kennon itsepuhdistus on suoritettu,
näyttöön avautuu viesti. Puhdistuksen
aikana kuuluu sulkimen mekaaninen
ääni, mutta kuvaa ei oteta.
241
Roskanpoistotiedon lisääminen
tasaisen valkoinen kohde.
3 Kuvaa
zz Kuvaa niin, että tasaisen valkoinen
kohde (kuten puhdas valkoinen
paperiarkki) täyttää ruudun 20–30 cm:n
etäisyydeltä.
zz Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot voi
hakea, vaikka kamerassa ei olisi korttia.
Kun kuva on otettu, kamera alkaa
hakea roskanpoistotietoa. Kun
roskanpoistotiedot on haettu, näyttöön
tulee viesti.
zz Jos tietojen hakeminen ei onnistu, esiin
tulee virheilmoitus. Noudata edellisen
sivun kohdan ”Valmistelu” ohjeita ja
valitse sitten [OK]. Ota kuva uudelleen.
Roskanpoistotiedon lisääminen
Kamera liittää lisätyt roskanpoistotiedot kaikkiin kuviin tästä lähtien.
Roskanpoistotietojen lisääminen ennen kuvaamista on suositeltavaa.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelma) automaattisesti on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
Kuviin lisätyt roskanpoistotiedot eivät käytännössä vaikuta tiedostokokoon.
oo Jos kohteessa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon ja haitata
roskien poistamista Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
242
Sulkimen laukaisumenetelmä (Kuvaus
näytöllä)
M
Voit valita, miten suljin laukaistaan Kuvaus näytöllä -kuvauksessa.
1 Valitse [z: Suljintila].
2 Valitse vaihtoehto.
zzMekaaninen
Kuvauksessa käytetään mekaanista suljinta. Varmista, että asetus on
[Mekaaninen], jos käytät TS-E-objektiivia (muuta kuin TS-E17mm f/4L
tai TS-E24mm f/3.5L II) ja siirrät tai kallistat objektiivia tai jos käytät
loittorengasta. Jos asetuksena on [Elektr 1. verho] tai [Elektroninen],
normaalia valotusta ei ehkä saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
zzElektr 1. verho
Kuvaus aktivoi vain toisen verhon. Suljin on hiljaisempi kuin asetuksella
[Mekaaninen].
zzElektroninen
Mahdollistaa kuvauksen enintään valotusajalla 1/16000 sek. ilman
suljinääniä.
Tämä toiminto ei ole saatavilla kuvaustavoilla <o>, <i> ja <q>.
Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
243
Sulkimen laukaisumenetelmä (Kuvaus näytöllä)
oo [Elektroninen] ei ole käytettävissä etsinkuvauksessa, jos kuvaustapana on
<o>, <i> tai <B>.
oo Kuvausolosuhteista riippuen epätarkat kuva-alueet saattavat olla
epätäydellisiä, kun kuvataan lähes suurimmalla aukolla nopeilla valotusajoilla.
Jos et pidä siitä, miltä epätarkat kuva-alueet näyttävät, kuvaaminen
seuraavasti saattaa parantaa lopputulosta.
• Kuvaa ilman elektronista 1. verhoa.
• Pidennä valotusaikaa.
• Suurenna aukkoarvoa.
oo Jos asetuksena on [Elektroninen], kameran tärinä tai kohteen liike voi
vääristää kuvaa.
oo Jos suljintilana on [Elektroninen] ja valot välkkyvät, näyttö voi välkkyä
huomattavasti ja kuvissa voi näkyä vaakasuuntaisia viivoja (kohinaa) tai niiden
valotus voi olla epätasainen.
244
Päällekkäisvalotus
M
Voit kuvata päällekkäisvalotuskuvia ja yhdistää ne yhteen kuvaan. Kuvaus
näytöllä -kuvauksessa näet reaaliajassa, miten kuvat yhdistetään, kun
kuvaat päällekkäisvalotuskuvia.
1 Valitse [z: Päällekk.valotus].
[Päällekk.valotus]
2 Määritä
-vaihtoehto.
zz Valitse [Päällä].
zz Voit lopettaa päällekkäisvalotuskuvien
kuvaamisen valitsemalla [Pois].
3 Aseta [Kuvien yhdist.].
zzSumma
Kunkin yksittäisen kuvan valotus lisätään kumulatiivisesti. Määritä
[Kuvien määrä] -asetuksen perusteella negatiivinen valotuksen korjaus.
Määritä valotuksen korjauksen määrä seuraavan perusohjeen mukaan.
Valotuksen korjauksen määritysohje päällekkäisvalotuskuvien
määrälle
Kaksi valotusta: -1 yksikkö, kolme valotusta: -1,5 yksikköä, neljä
valotusta: -2 yksikköä
zzKeskiarvo
Negatiivinen valotuksen korjaus määritetään automaattisesti [Kuvien
määrä] -asetuksen perusteella, kun kuvaat päällekkäisvalotuskuvia. Jos
kuvaat päällekkäisvalotuskuvia samasta näkymästä, kohteen taustan
valotusta säädetään automaattisesti normaalin valotustason saamiseksi.
245
Päällekkäisvalotus
[Kuvien määrä].
4 Aseta
zz Valitse kuvien määrä ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Jatka pääll.val.] -vaihtoehto.
5 Aseta
zz Asetuksella [Vain 1 kuva]
päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan
automaattisesti, kun kuvaus päättyy.
zz Kun asetuksena on [Jatkuva],
päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu, kunnes
vaihdat vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
(1)
ensimmäinen kuva.
6 Ota
zz Otettu kuva näytetään.
zz Näytön kohdassa (1) voit tarkistaa
jäljellä olevien valotusten määrän.
zz Voit katsella otettua kuvaa painamalla
<x>-painiketta (=249).
seuraavat kuvat.
7 Ota
zz Jo otetut kuvat näytetään yhdistettyinä.
Jos haluat nähdä vain kuvan, paina
<B>-painiketta toistuvasti.
zz Jos haluat tuoda näkyviin
tähän mennessä laaditun
päällekkäisvalotuskuvan sekä tarkistaa
valotuksen ja sen, miten kuvat
yhdistetään, pidä terävyysalueen
tarkistuspainiketta (tai [Syväterävyyden
tarkistus] -toiminnolle määritettyä
painiketta) painettuna Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa.
zz Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy, kun
määritetty määrä kuvia on otettu.
246
Päällekkäisvalotus
oo Jatkuvassa kuvauksessa jatkuvan kuvauksen nopeus laskee huomattavasti.
oo Vain monesta kuvasta yhdistetty kuva tallennetaan. Kuvia, jotka on otettu
päällekkäisvalotuskuvaa varten vaiheissa 6 ja 7, ei tallenneta.
oo Ensimmäiselle yksittäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia, kuten kuvan laatu,
ISO-herkkyys, kuva-asetukset, suuren herkkyyden kohinanvaimennus ja
väriavaruus, käytetään myös seuraavissa kuvissa.
oo Et voi määrittää kuvasuhdetta päällekkäisvalotuskuvaukselle. Kuvat otetaan
aina kuvasuhteella 3:2.
oo Jos valkotasapainon haarukointi, monikuvan kohinanvaimennus, HDR-tila tai
luova suodin on määritetty, päällekkäisvalotuskuvausta ei voi käyttää.
oo Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana [z: Obj.vääristymien korjaus]-,
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]- ja
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on automaattisesti [Pois].
oo Jos [z: Kuva-asetukset] -asetuksena on [Automaatti], kuvauksessa
käytetään asetusta [Normaali].
oo Mitä enemmän päällekkäisvalotuskuvauksessa otetaan kuvia, sitä enemmän
kohinaa, epäsäännöllisiä värejä ja vaakaviivoja näkyy.
oo Jos [Summa]-asetus on valittuna, päällekkäisvalotuskuvien kuvaamisen
jälkeinen kuvien käsittely vie aikaa. (Käyttövalo palaa pitempään.)
oo Jos kuvaat näytöllä, kun [Summa]-asetus on määritetty, Kuvaus näytöllä
-kuvaus päättyy automaattisesti, kun päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
oo Vaiheessa 7 päällekkäisvalotuskuvan kirkkaus ja kohina, jotka
näkyvät kuvauksen aikana, poikkeavat lopullisesta tallennetusta
päällekkäisvalotuskuvasta.
oo Päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan, jos asetat virtakytkimen asentoon
<2> tai vaihdat akun tai kortin.
oo Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy, jos vaihdat peruskuvaustilaan tai <w/x>tilaan.
oo Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, päällekkäisvalotuskuvaus ei
ole mahdollista. Jos kytket kameran tietokoneeseen kuvauksen aikana,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
oo Viimeisen kuvan kuvaustiedot tallennetaan ja liitetään
päällekkäisvalotuskuvaan.
247
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotuskuvien yhdistäminen kortille tallennettuun
RAW-kuvaan
Voit valita kortille tallennetun RAW-kuvan ensimmäiseksi yksittäiseksi
kuvaksi. Valittu RAW-kuva säilyy muuttumattomana.
[Valitse kuva pääll.
1 Valitse
valotukseen].
ensimmäinen kuva.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
Valitun kuvan tiedostonumero tulee
näytön alareunaan.
kuva.
3 Ota
zz Kun valitset ensimmäisen kuvan,
[Kuvien määrä] -asetuksen mukaista
ottamatta olevien kuvien määrää
pienennetään yhdellä.
oo JPEG-kuvia ei voi valita.
oo Seuraavia ei voida valita ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi: kuvat, joita
otettaessa [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena oli [Päällä]
tai [Parannettu], sekä kuvat, joiden [z: Stillkuvan kuvas.] -asetuksena ei
ole [3:2].
oo [Pois]-asetus määritetään kohtiin [z: Obj.vääristymien korjaus] ja
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
riippumatta ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi valitun kuvan asetuksista.
oo Ensimmäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia, kuten ISO-herkkyys, kuvaasetukset, suuren herkkyyden kohinanvaimennus ja väriavaruus, käytetään
myös seuraavissa kuvissa.
oo Jos ensimmäiseksi kuvaksi valitun kuvan kuva-asetuksena on [Automaatti],
kuvattaessa käytetään asetusta [Normaali].
oo Toisella kameralla otettua kuvaa ei voi valita.
oo Kuvia, joita ei voi yhdistää, on mahdollista näyttää.
oo Voit myös valita päällekkäisvalotuskuvauksessa käytettävän RAW-kuvan.
oo Voit peruuttaa kuvavalinnan valitsemalla [Kumoa val.].
248
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotuskuvien tarkistaminen ja poistaminen
kuvaamisen aikana
Ennen kuin olet lopettanut määritetyn
valotusmäärän ottamisen, voit painaa
<x>-painiketta ja katsoa siihen asti
otettua päällekkäisvalotuskuvaa, tarkistaa
valotuksen ja katsoa, miten kuvat
kerrostetaan.
Jos painat <L>-painiketta,
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana
käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin.
Toiminnot
2 Palaa edelliseen
näyttöön
q Poista viimeinen
kuva
W Tallenna ja lopeta
r Lopeta
tallentamatta
Kuvaus
Ennen <L>-painikkeen painamista näkyvissä ollut näyttö
palaa näkyviin.
Poistaa viimeksi otetun kuvan (ota uusi kuva). Jäljellä
olevien kuvien määrä suurenee yhdellä.
Tallentaa jo otetut kuvat päällekkäisvalotuskuvana ja lopettaa
päällekkäisvalotuskuvauksen.
Päällekkäisvalotuskuvaus lopetetaan kuvaa tallentamatta.
oo Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana voidaan toistaa vain
päällekkäisvalotuskuvia.
249
Päällekkäisvalotus
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzOnko kuvan laadulle rajoituksia?
Kaikki yksittäiset valotukset ja päällekkäisvalotuskuva otetaan määritetyllä
kuvan laadulla.
zzVoinko yhdistää kortille tallennettuja kuvia?
[Valitse kuva pääll.valotukseen] -asetuksella voit valita ensimmäisen
yksittäisen valotuksen kortille tallennetuista kuvista (=248). Huomaa,
että et voi yhdistää kortille jo tallennettuja kuvia.
zzToimiiko automaattinen virrankatkaisu
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana?
Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana automaattinen virrankatkaisu ei
toimi.
Ennen päällekkäisvalotuskuvauksen aloittamista virrankatkaisuasetukset
tulevat voimaan kameran asetusten mukaisesti ja
päällekkäisvalotusasetukset peruutetaan.
250
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
M
Voit kuvata stillkuvia leikatuilla huippuvaloilla ja vähennetyillä varjoilla, jotta
värisävyille saadaan suuri dynaaminen alue myös kohteissa, joissa on
suuri kontrasti. HDR-kuvaus sopii erityisen hyvin maisemien ja asetelmien
kuvaamiseen.
HDR-kuvauksessa jokaista kuvaa varten otetaan kolme peräkkäistä otosta
eri valotusarvoilla (normaali valotus, alivalotus ja ylivalotus) ja sitten kuvat
yhdistetään automaattisesti. HDR-kuva tallennetaan JPEG-kuvaksi.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
1 Valitse [z: HDR-tila].
[Säädä dyn. alue].
2 Aseta
zz Jos valitset [Autom.]-asetuksen,
dynaaminen alue määritetään
automaattisesti kuvan yleisen
sävyalueen perusteella.
zz Mitä suurempi luku, sitä laajempi
dynaaminen alue.
3 Aseta [Tehoste].
251
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
Tehosteet
zz[P] Luonnollinen
Kuviin, joihin halutaan laaja sävyalue ja joiden kirkkaiden ja tummien
kohtien yksityiskohdat muutoin katoaisivat. Leikattuja huippuvaloja ja
varjoja vähennetään.
zz[A] Taide, normaali
Leikattuja huippuvaloja ja varjoja vähennetään enemmän kuin
[Luonnollinen]-asetuksella, mutta kontrasti on pienempi ja välisävyt
hillitymmät, mikä saa kuvan näyttämään maalaukselta. Kohteen
ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz[B] Taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [Taide, norm.] -asetuksella, ja pieni kontrasti
ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zz[C] Taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz[D] Taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
Värikylläisyys
Ääriviivojen
korostus
Kirkkaus
Sävy
Taide,
normaali
Vakio
Taide,
värikylläinen
Korkea
Taide,
kylläinen
Korkeampi
Matala
Vakio
Heikko
Voimakas
Voimakkaampi
Vakio
Lattea
Vakio
Lattea
Vakio
Lattea
Tumma
Latteampi
Taide, koho
oo Kutakin tehostetta käytetään valittuna olevien kuva-asetusten ominaisuuksien
perusteella (=230).
252
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
[Jatkuva HDR] -vaihtoehto.
4 Aseta
zz Asetuksella [Vain 1 kuva] HDR-kuvaus
peruutetaan automaattisesti, kun kuvaus
päättyy.
zz Asetuksella [Joka kuva] HDR-kuvaus
jatkuu, kunnes asetukseksi vaiheessa 2
määritetään [HDR pois].
[Aut. kuvien kohd.] ja ota
5 Aseta
kuva.
zz Valitse käsivaralta kuvauksessa [Päällä].
Jos käytät jalustaa, valitse [Pois].
oo RAW HDR -kuvat tallennetaan kuvan laadulla JPEG 73. RAW+JPEG HDR
-kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvan laadulla.
oo HDR-kuvaus ei ole mahdollista laajennetuilla ISO-herkkyyksillä (H).
oo HDR-kuvauksessa seuraaville asetetaan automaattisesti arvo [Pois]:
[Vääristymien korjaus] kohdassa [z: Obj.vääristymien korjaus],
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi] ja
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto].
oo Kuvaus haarukoinnin kanssa ja salamavalokuvaus eivät ole käytettävissä.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
oo HDR-kuvauksessa otetaan kolme otosta eri valotusajoilla, jotka määritetään
automaattisesti. Myös <s>- ja <a>-kuvaustilassa valotusaikaa muutetaan
määrittämäsi valotusajan perusteella.
oo Estä kameran tärähtely määrittämällä asetukseksi suuri ISO-herkkyys.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
oo Tehosteiden Kuvaus näytöllä -esikatselut eivät näytä täsmälleen samalta kuin
ottamasi kuvat.
253
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
oo Jos HDR-kuvia kuvattaessa [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on [Päällä], AFpistenäytön tietoja (=392) ja roskanpoistotietoja (=241) ei lisätä kuvaan.
oo Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Päällä], kuvan reunoja rajataan hiukan pois ja tarkkuus on hieman heikompi.
Jos kuvia ei voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran tärinän takia, kuvien
automaattinen kohdistus ei ehkä toimi. Huomaa, että erittäin kirkkaiden
tai tummien valotusasetusten kanssa kuvattaessa kuvien automaattinen
kohdistus ei ehkä toimi oikein.
oo Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Pois], kolmea kuvaa ei ehkä voida kohdistaa oikein ja HDR-tehoste saattaa
jäädä vähäiseksi. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
oo Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
oo HDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
oo HDR-kuvauksessa kuvat yhdistetään ja tallennetaan korttiin, mikä saattaa
kestää jonkin aikaa. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä ja LCD-paneelissa
näkyy ilmoitus ”buSY” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on
valmis.
254
Tarkennushaarukointi (Kuvaus näytöllä)
M
Tarkennushaarukointi* mahdollistaa jatkuvan kuvauksen niin, että polttovälin
etäisyyttä muutetaan automaattisesti kunkin kuvan jälkeen. Voit sitten luoda
näistä kuvista yhden kuvan, jossa on laaja tarkennusalue, käyttämällä
sovellusta, joka tukee syvyysterävyyden muokkausta, kuten Digital Photo
Professional -ohjelmistoa (EOS-ohjelma).
* ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
1 Valitse [z: Tarkennushaaruk.].
[Tarkennushaaruk.].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
kuvien määrä.
3 Määritä
zz Määritä yhtä kuvaa varten otettavien
kuvien määrä.
zz Voidaan asettaa alueelle [2]–[999].
255
Tarkennushaarukointi (Kuvaus näytöllä)
[Tarkennuksen lisäys].
4 Aseta
zz Määritä, kuinka paljon tarkennusta
siirretään. Tätä määrää säädetään
automaattisesti kuvaushetken
aukkoarvoon sopivaksi.
Koska suuremmat aukkoarvot
lisäävät tarkennuksen siirtoa,
tarkennushaarukointi kattaa siinä
tapauksessa laajemman alueen samoilla
[Tarkennuksen lisäys]- ja [Kuvien
määrä] -asetuksilla.
zz Kun olet suorittanut asetukset,
paina <0>.
[Valot. pehmennys].
5 Aseta
zz Voit vähentää kuvan kirkkauden
muutoksia tarkennushaarukoinnin
aikana asettamalla [Valot. pehmennys]
-asetukseksi [Päällä], mikä säätää
eroja siihen todelliseen aukkoarvoon
nähden (todellinen f/-luku), joka muuttuu
tarkennuskohdan mukaan.
kuva.
6 Ota
zz Jos haluat tallentaa kuvat uuteen
] ja valitse [OK].
kansioon, napauta [
zz Tarkenna haluamasi polttovälialueen
lähempään päähän ja paina sitten
laukaisin pohjaan.
zz Kun kuvaus alkaa, vapauta laukaisin.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen
tarkennuskohtaa ääretöntä kohti.
zz Kuvaus päättyy määrittämäsi
kuvamäärän jälkeen tai polttovälialueen
kauempana olevassa päässä.
256
Tarkennushaarukointi (Kuvaus näytöllä)
oo Tarkennushaarukointi on tarkoitettu käytettäväksi kuvattaessa stillkuvia
jalustaa käyttäen.
oo On suositeltavaa kuvata käyttäen laajakulmaa. Syvyysterävyyden säätämisen
jälkeen voit rajata kuvaa tarpeen mukaan.
oo Seuraavia objektiiveja voidaan käyttää (tilanne huhtikuussa 2019).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo Aseta [Valot. pehmennys] -asetukseksi [Pois] seuraavilla objektiiveilla, koska
ne voivat aiheuttaa muutoksia kuvan kirkkaudessa.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Sopivat [Tarkennuksen lisäys] -asetukset vaihtelevat kohteen mukaan.
Sopimaton [Tarkennuksen lisäys] -asetus voi aiheuttaa epätasaisuutta
yhdistetyssä kuvassa tai kuvaus voi kestää kauemmin, koska kuvia otetaan
useampia. Ota muutamia testikuvia, ja päätä sopiva [Tarkennuksen lisäys]
-asetus.
oo Kuvien yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa, kun [Kuvien määrä] -asetus on
suuri.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
oo Välkkyvässä valossa kuvaaminen voi aiheuttaa epätasaisuutta kuvissa. Tässä
tapauksessa valotusajan pidentäminen voi antaa parempia tuloksia.
oo Tarkennushaarukointi ei ole käytettävissä, kun objektiivin tarkennustavan
valintakytkin on asennossa <MF>.
oo Kesken olevan kuvauksen peruuttaminen voi aiheuttaa valotusongelmia
viimeisessä kuvassa. Älä käytä viimeistä kuvaa, kun yhdistät kuvat Digital
Photo Professional -ohjelmistossa.
oo Jalustan, kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =156) tai langattoman
kauko-ohjaimen (myydään erikseen, =156) käyttäminen on suositeltavaa.
oo Parhaat tulokset saat asettamalla aukkoarvoksi f/5.6–11 ennen kuvaamista.
oo Tiedot, kuten valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys, määräytyvät
ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
oo Peruuta kuvaus painamalla laukaisin kokonaan pohjaan uudelleen.
oo [Tarkennushaaruk.]-asetukseksi vaihtuu [Pois], kun virtakytkin käännetään
asentoon <2>.
257
Ajastinkuvaus
Jos käytät etsinkuvauksessa ajastinkuvausta, voit määrittää kuvausvälin ja
otosmäärän. Tällöin kamera ottaa kuvia määritetyllä aikavälillä toistuvasti.
1 Valitse [z: Ajastin].
[Päällä].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten <B>painiketta.
kuvausväli ja otosmäärä.
3 Määritä
zz Valitse määritettävä kohde (tunnit :
minuutit : sekunnit / otosmäärä).
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r> tulee
näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
zzAikaväli
Voidaan asettaa alueelle [00:00:01]–[99:59:59].
zzKuvien määrä
Voidaan asettaa väliltä [01]–[99]. Jos haluat, että ajastin jatkaa, kunnes
pysäytät sen, aseta [00].
258
Ajastinkuvaus
(1)
(2)
[OK].
4 Valitse
zz Ajastinasetukset näkyvät
valikkonäytössä.
(1)
(2)
Aikaväli
Kuvien määrä
kuva.
5 Ota
zz Kamera ottaa ensimmäisen kuvan ja
kuvaaminen jatkuu ajastimen asetusten
mukaisesti.
zz Ajastinkuvauksen aikana LCDpaneelissa vilkkuu <H>.
zz Kun määritetty otosmäärä on otettu,
ajastinkuvaus päättyy ja peruutetaan
automaattisesti.
oo Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
oo Ajastinkuvauksen aikanakin voit ottaa kuvia normaalisti painamalla
laukaisimen pohjaan. Huomaa, että kamera valmistautuu seuraavaan
ajastimella otettavaan kuvaan noin 5 sekuntia etukäteen, jolloin et voi
tilapäisesti tehdä toimintoja, kuten kuvausasetusten säätö, valikkojen käyttö ja
kuvien toisto.
oo Jos seuraavaa ajastimella otettavaa kuvaa ei voi ottaa, koska kameralla
kuvataan tai se käsittelee kuvia, se ohitetaan.
oo Ajastimen käytön aikanakin automaattinen virrankatkaisu toimii noin
8 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, jos [5: Virrankatkaisu] -asetuksena
ei ole [Pois]. Kameran virta kytkeytyy takaisin automaattisesti noin 1 minuutti
ennen seuraavaa kuvaa.
oo Voidaan myös käyttää yhdessä valotushaarukoinnin, valkotasapainon
haarukoinnin, päällekkäisvalotuksen ja HDR-tilan kanssa.
oo Voit lopettaa ajastinkuvauksen kääntämällä virtakytkimen asentoon <2>.
259
Ajastinkuvaus
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asettaminen asentoon <AF> estää
kameraa ottamasta kuvaa, jos kohteita ei ole tarkennettu. On suositeltavaa
asettaa se asentoon <MF> ja käyttää manuaalista tarkennusta ennen
kuvaamista.
oo Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden (myydään
erikseen) käyttämistä.
oo Pitkät valotusajat tai kuvausväliä pitempien valotusaikojen käyttäminen
saattavat estää kuvaamisen tiettyä aikaväliä käyttäen. Tämän vuoksi kuvia
otetaan vähemmän kuin määritetty määrä. Myös valotusajat, jotka ovat lähes
kuvausvälin pituisia, saattavat vähentää kuvien määrää.
oo Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
oo Jos käytät salamaa ajastinkuvauksessa, määritä kuvausväli salaman
latautumisaikaa pidemmäksi. Liian lyhyet välit saattavat estää salamaa
välähtämästä.
oo Liian lyhyet välit saattavat estää kuvaamisen tai automaattisen tarkentamisen.
oo Ajastinkuvaus peruutetaan ja asetukseksi määritetään [Pois], jos asetat
virtakytkimen asentoon <2>, asetat kuvaustilaksi <F> tai <w/x> tai
käytät EOS Utility -ohjelmistoa.
oo Ajastinkuvauksen aikana kuvaus kauko-ohjaimella (=155) tai
kaukolaukaisinta ja Speedlite-salamaa käyttäen ei ole mahdollista.
260
Välkynnän vähentäminen
M
Jos otat kuvan lyhyellä valotusajalla esimerkiksi loistevalaisimen
valossa, valonlähteen välkkyminen voi aiheuttaa sen, että kuvan valotus
pystysuunnassa on epätasaista. Jos näissä olosuhteissa käytetään jatkuvaa
kuvausta, kuvat voivat olla epätasaisesti valottuneita tai kuvien värit voivat
olla epäsäännöllisiä. Välkynnänpoiston avulla voit ottaa etsinkuvauksessa
kuvia, joissa välkyntä vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.
1 Valitse [z: Välkynnänpoisto].
2 Valitse [Päällä].
3 Ota kuva.
oo Kun asetuksena on [Päällä] ja kuvaat välkkyvän valonlähteen valossa,
laukaisun aikaviive voi olla pidempi. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi
hidastua ja kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
oo Tämä ei koske peilin lukituksella kuvaamista, Kuvaus näytöllä -kuvausta eikä
videotallennusta.
oo Vain taajuuksilla 100 Hz tai 120 Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita.
Lisäksi, jos valon välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana,
välkynnän vaikutusta ei voida vähentää.
261
Välkynnän vähentäminen
oo Jos <d>- tai <f>-tilassa valotusaika vaihtelee jatkuvan kuvauksen aikana
tai jos kuvaat useita otoksia samasta kohteesta eri valotusaikoja käyttäen,
värisävy voi vaihdella. Voit välttää tämän käyttämällä <a>- tai <s>-tilaa ja
kiinteää valotusaikaa.
oo Otettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
oo Valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat kuvauksen
AE-lukituksella.
oo Jos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde, kamera ei
välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
oo Välkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
oo Valonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan välkyntää.
oo Valonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon käyttäminen ei
välttämättä johda odotettuun tulokseen.
oo On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
oo Kun kuvaat välkynnänpoistolla, <G> syttyy. Jos <G> ei tule
näkyviin etsimeen, määritä [Välkynnän tunnistus] -asetukseksi [Näytä]
kohdassa [Etsimen näyttö] (=536). Jos valonlähde ei välky tai jos kamera
ei havaitse välkyntää, <G>-kuvake ei tule näkyviin.
oo Vaikka määrittäisit [z: Välkynnänpoisto] -asetukseksi [Pois], niin
jos [Välkynnän tunnistus] -asetuksena on [Näytä], etsimessä vilkkuu
<G>, mikäli kameran mittaus suoritetaan välkkyvässä valossa.
oo Vaikka <G> ei ole näkyvissä peruskuvaustiloissa, välkynnän vaikutuksia
poistetaan kuitenkin kuvauksen aikana.
oo Haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta langatonta salamavalokuvausta
käytettäessä.
262
Peilin lukitus
M
Peilin lukitus pitää peilin ylhäällä etsinkuvauksessa peilin liikkeiden
aiheuttaman epäterävyyden vähentämiseksi. Tämä on hyödyllistä, kun
kuvataan lähikuvia (makrokuvaus), käytetään superteleobjektiivia tai
kuvataan pitkillä valotusajoilla jne.
1 Valitse [z: Peilin lukitus].
2 Valitse [Päällä].
kohde ja paina sitten
3 Tarkenna
laukaisin pohjaan.
zz Peili kääntyy ylös.
laukaisin kokonaan pohjaan
4 Paina
uudelleen.
zz Kamera ottaa kuvan ja peili laskeutuu
takaisin alas.
263
Peilin lukitus
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Jos valaistus on hyvin kirkas, kuten rannalla tai laskettelurinteessä
aurinkoisena päivänä, ota kuva heti peilin lukittumisen vakautumisen jälkeen.
oo Peilin ollessa lukittuna kuvaustoimintojen asetukset ja valikkotoiminnot ovat
poissa käytöstä.
oo Yksittäiskuvausta käytetään, kun tämä toiminto on käytössä.
oo Voit käyttää myös itselaukaisua peilin lukituksen kanssa.
oo Jos noin 30 sekuntia on kulunut peilin lukituksesta, se palaa automaattisesti
takaisin alas. Voit lukita peilin uudelleen painamalla laukaisimen kokonaan
alas.
oo Harkitse jalustan ja kaukolaukaisimen käyttöä (kaukolaukaisin RS-60E3,
kaukolaukaisin RC-6 tai langaton kauko-ohjain BR-E1 – kaikki myydään
erikseen).
264
Jatkuva tarkennus (Kuvaus näytöllä)
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa. Kamera on valmis tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen
puoliväliin.
1 Valitse [z: Jatkuva tark.].
2 Valitse [Päällä].
oo Tämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien määrää,
koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
265
Objektiivin sähköisen käsintarkennuksen M
asetukset
Käyttäessäsi EF- tai EF-S-objektiiveja, joissa on elektroninen
manuaalitarkennus, voit määrittää, miten manuaalitarkennuksen säätöä
käytetään kertatarkennuksessa.
[z: Objektiivin sähköinen
1 Valitse
MF].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPois kertatarkennuksen jälkeen
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
zzPäälle kertatarkennuksen jälkeen
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen,
jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
oo Tietoja käytetyn objektiivin manuaalitarkennuksesta on objektiivin
käyttöoppaassa.
266
Tarkennuksen apuvalon asetukset
Voit ottaa etsinkuvauksessa käyttöön sisäisen salaman tai Speedlitesalaman tarkennuksen apuvalon.
[z: Tarkennuksen
1 Valitse
apuvalo].
2 Valitse vaihtoehto.
zz[ON] Päällä
Tarkennuksen apuvaloa voi käyttää tarvittaessa.
Paina <D>-painiketta, jos haluat käyttää tarkennuksen apuvaloa
sisäänrakennetusta salamasta.
zz[OFF] Pois
Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä. Määritä tämä, jos et halua käyttää
tarkennuksen apuvaloa.
zz[1] Vain ulkoinen salama
Ottaa tarvittaessa käyttöön tarkennuksen apuvalon vain ulkoisia
Speedlite-salamoita käytettäessä.
zz[IR] Vain tark. IR-apuvalo
Ottaa käyttöön tarkennuksen infrapuna-apuvalon, kun käytetään
kameraan yhdistettyjä, tällä toiminnolla varustettuja Speedlite-salamoita.
267
Tarkennuksen apuvalon asetukset
oo Jos ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisen toiminnon [Tarkennuksen
apuvalo] asetuksena on [Pois], tarkennuksen apuvaloa ei käytetä.
oo Liitetyn LED-valolla varustetun EX-sarjan Speedlite-salaman LED-valoa
käytetään tarpeen mukaan Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, jos asetuksena on
[Päällä] tai [Vain ulkoinen salama].
268
Yleiset stillkuvauksen varoitukset
Koskee sekä etsinkuvausta että kuvausta näytöllä
Kuvan laatu
oo Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
oo Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
Kuvan laatu
oo Kuvien ottaminen tiheään pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa
ja vaikuttaa kuvan laatuun. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
oo Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea,
kuvanlaatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama minuutti ennen
kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen [s] ja punainen [E] kuvake
oo Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska kuvausta jatketaan pitkään
tai kameraa käytetään kuumassa ympäristössä, valkoinen [s]-kuvake tai
punainen [E]-kuvake tulee näkyviin.
oo Valkoinen [s]-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee. Lopeta
kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
oo Kuvaus pienellä ISO-herkkyydellä suurten herkkyyksien sijasta on suositeltua,
jos valkoinen [s]-kuvake on näkyvissä.
oo Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että kuvaus päättyy pian automaattisesti.
Kuvaaminen uudelleen ei onnistu ennen kuin kameran sisus on jäähtynyt,
joten lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise kamerasta virta ja anna sen
jäähtyä hetken.
oo Pitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä saa valkoisen [s]kuvakkeen tai punaisen [E]-kuvakkeen ilmestymään nopeammin. Katkaise
kameran virta aina, kun et kuvaa.
oo Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai
pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin
valkoinen [s]-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
oo Suurennetussa näkymässä valotusaika ja aukko näkyvät punaisina. Jos
otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu. Palaa
normaaliin näyttöön ennen kuvaamista.
oo Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin näytön
mukainen.
269
Yleiset stillkuvauksen varoitukset
Kuvat ja näyttö
oo Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytetyn kuvan kirkkaus ei ehkä
vastaa otetun kuvan kirkkautta.
oo Heikossa valaistuksessa kohina voi olla huomattavaa kuvan näytössä jopa
pienillä ISO-herkkyyksillä, mutta otetuissa kuvissa on vähemmän kohinaa,
koska näytettyjen kuvien ja otettujen kuvien kuvanlaatu ei ole sama.
oo Näyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus)
muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka kuvausta
siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
oo Kameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean kirkkauden
näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
oo Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
oo Jos määrität heikossa valaistuksessa [5: Näytön kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina tai
epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
oo Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Valinnaiset toiminnot
oo Jotkin valinnaiset toiminnot eivät ole käytettävissä (joillakin asetuksilla ei ole
vaikutusta).
Objektiivi ja salama
oo Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja asetat
Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää
otettavissa olevien kuvien määrää kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
oo EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana on
käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä
toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
oo Salamavalotuksen lukitus ei toimi käytettäessä sisäistä salamaa.
Salamavalotuksen lukitus ja muotoilusalama eivät toimi käytettäessä ulkoista
Speedlite-salamaa.
270
Yleiset stillkuvauksen varoitukset
oo Käyttämällä HDMI-kaapelia HTC-100 (myydään erikseen) voit näyttää kuvan
televisiossa (=344). Huomaa, että ääntä ei kuulu.
Tietonäyttö Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =623.
oo Jos [g] näkyy valkoisena, se ilmoittaa, että kuva näytetään kirkkaudella,
joka on hyvin lähellä otettavan kuvan kirkkautta.
oo Jos [g] vilkkuu, se ilmoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus eroaa
todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai
kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa,
että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
oo Valotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla.
[g]-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään näytössä
vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin
kirkkaassa valaistuksessa.
oo Histogrammi voidaan näyttää, kun [z: Valot. Simulointi] -asetuksena on
[Päällä] (=221).
271
272
Videotallennus
Aseta videotallennusta varten Kuvaus näytöllä- /
videokuvauskytkin asentoon <k>.
zz Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto on
käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa.
oo Kun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista kameran
asetukset ennen videoiden kuvaamista.
273
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzKuvaus 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzKuvaus 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Välilehtivalikot: Videokuvaus
Peruskuvaustiloissa näytetään seuraavat näytöt. Huomaa, että
valittavissa olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
zzKuvaus 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzKuvaus 2
=135
=317
=142
=149
276
Videotallennus
y/k Automaattivalotuksella tallentaminen
Automaattivalotuksen ohjaus sovittaa valotuksen ympäristön kirkkauden mukaan.
valintakiekko johonkin
1 Aseta
muuhun asentoon kuin <8>,
2
<U> tai <a>.
Aseta Kuvaus näytöllä- /
videokuvauskytkin asentoon <k>.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella
tai manuaalitarkennuksella (=135,
=147).
zz Oletuksena [z: Videon
servotarkennus] -asetuksena on
[Päällä], jotta kamera jatkaa aina
tarkentamista (=317).
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
video.
4 Tallenna
zz Aloita videon tallennus painamalla
<0>-painiketta.
zz Videotallennuksen aikana ”oREC”merkki näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
zz Kameran sisäänrakennettu mikrofoni
tallentaa ääntä (=31).
zz Lopeta videotallennus painamalla
<0>-painiketta uudelleen.
277
Videotallennus
ISO-herkkyys peruskuvaustiloissa
zz ISO-herkkyys on automaattisesti ISO 100–12800.
ISO-herkkyys tiloissa <d>, <s>, <f> ja <F>
zz Määritetään asetuksen [z: kISO-herkkyysasetukset] (=322)
mukaisesti.
oo Kun asetat <8>-tilan, HDR-videokuvaus otetaan käyttöön (=284).
oo Vaikka asettaisit tilan <s> tai <f>, videotallennusta, jossa valotusaika tai
aukko on etusijalla, ei voi käyttää. Automaattivalotus otetaan käyttöön samoin
kuin <d>-tilassa.
oo Tietoja ISO-herkkyydestä nopeutetun videotallennuksen aikana on kohdassa
=322.
oo Tallentaminen peruskuvaustiloissa tuottaa saman tuloksen kuin <A>tilassa. <A>-tilassa kameran tunnistaman tilanteen kuvake näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa (=627).
oo Luovissa kuvaustiloissa voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>painiketta (=161). Kun olet käyttänyt AE-lukitusta videokuvauksessa,
voit peruuttaa sen painamalla <S>-painiketta. (AE-lukituksen asetus on
käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
oo Valotuksen korjaus voidaan asettaa luovissa kuvaustiloissa ±3 yksikön
alueella.
oo ISO-herkkyyttä, valotusaikaa ja aukkoa ei tallenneta videon Exif-tietoihin.
oo Käytettäessä videotallennuksessa automaattivalotusta (paitsi kuvattaessa
nopeutettua videota) kamera ottaa Speedlite-salaman LED-valon
automaattisesti käyttöön vähäisessä valaistuksessa. Katso lisätietoja LEDvalolla varustetun EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
278
Videotallennus
M Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella
Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden.
Kuvaus näytöllä- /
1 Aseta
videokuvauskytkin asentoon <k>.
valintakiekko
2 Käännä
asentoon <a>.
ISO-herkkyys.
3 Määritä
zz Paina <i>-painiketta.
ISO-herkkyyden asetus tulee näkyviin
näyttöön.
zz Suorita asetus <6>- tai
<5>-valintakiekolla.
valotusaika ja aukko.
4 Määritä
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
valotustason ilmaisin.
zz Määritä valotusaika (1) kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko (2)
kääntämällä <5>-valitsinta.
ja kuvaa video.
5 Tarkenna
zz Toimi samoin kuin vaiheissa 3 ja 4
(1)
kohdassa ”Automaattivalotuksella
tallentaminen” (=277).
(2)
279
Videotallennus
oo Vältä valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden muuttamista videotallennuksen
aikana. Valotuksen muutokset voivat tallentua videoon tai kohinan määrä voi
lisääntyä suurilla ISO-herkkyyksillä.
oo Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
oo Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
oo Automaattista ISO-herkkyyttä käytettäessä valotuksen korjaus voidaan
asettaa ±3 yksikön alueella.
oo Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta. Jos olet lukinnut ISO-herkkyyden videokuvauksen
aikana, voit peruuttaa lukituksen painamalla <S>-painiketta. (ISO-herkkyyden
lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
oo Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen kerran
painoit <A>-painiketta.
oo Kun kamera on valmis kuvaamaan <4>-tilassa, voit näyttää histogrammin
painamalla <B>-painiketta.
ISO-herkkyys <a>-tilassa
Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita [AUTO]-asetuksen.
Lisätietoja ISO-herkkyydestä on kohdassa =620.
280
Videotallennus
Käytettävissä olevat valotusajat
Valotusaika voidaan asettaa <a>-tilassa välille 1/4000 sek.–1/8 sek.
oo Käytettävissä olevat valotusajat ovat erilaiset nopeutettuja videoita
tallennettaessa (=300).
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Jos haluat ottaa stillkuvia,
pysäytä videotallennus ja kuvaa sitten etsimellä tai näytöllä.
Tietonäyttö (videokuvaus)
Lisätietoja videokuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =625.
281
Videotallennus
Videokuvausta koskevat varoitukset
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä
moiré-ilmiötä tai värit voivat vääristyä.
oo Jos [Q] tai [Qw] on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
oo Jos kuvaat videota loistevalossa tai LED-valaistuksessa, videokuva voi
välkkyä.
oo Jos tarkennat automaattisesti USM-objektiivilla kuvatessasi videota heikossa
valaistuksessa, videoon voi tallentua vaakaviivakohinaa. Samantyyppistä
kohinaa voi esiintyä, jos tarkennat käsin tietyillä objektiiveilla, jossa on
sähköinen tarkennusrengas.
oo On suositeltavaa tallentaa ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
oo Suuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
oo Jos painat laukaisupainikkeen puoliväliin käyttääksesi automaattitarkennusta
videotallennuksen aikana, mitä tahansa seuraavista voi tapahtua: tarkennus
kohdistuu hetkeksi väärin, videon kirkkauden muutokset tallentuvat, videon
tallennus keskeytyy hetkeksi tai objektiivin tuottamat mekaaniset äänet
tallentuvat.
oo Vältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (=277) sormellasi tai
millään esineellä.
oo ”Yleiset videokuvauksen varoitukset”, =326–=327.
oo Lue tarvittaessa myös ”Yleiset stillkuvauksen varoitukset”, =269–=271.
282
Videotallennus
Videokuvausta koskevat huomautukset
oo Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
oo Videon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
oo Voit ottaa käyttöön videokuvauksen aloittamisen ja lopettamisen
painamalla laukaisin pohjaan asettamalla [Pohjaan]-asetukseksi kohdassa
[5: Suljinpain. toiminto videoissa] vaihtoehdon [Al./lop. videotall].
oo Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereoääntä (=277).
oo Kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN liitettyjä ulkoisia mikrofoneja,
kuten suunnattu stereomikrofoni DM-E1 (myydään erikseen), käytetään
sisäänrakennettujen mikrofonien sijasta (=296).
oo Voit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
oo EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus videokuvauksen aikana
on käytettävissä, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä toiminto
ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään 4K-, Full HD- ja HD-videoissa.
283
HDR-videotallennus
Voit kuvata suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suuren kontrastin
huippuvalojen yksityiskohdat säilyvät.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<8>.
HDR-video.
2 Kuvaa
zz Kuvaa video samalla tavalla kuin
normaali video.
oo Koska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi näyttää
vääristyneeltä. Tämä on huomattavampaa otoksissa, joihin kameran tärinä
vaikuttaa, joten harkitse jalustan käyttöä. Huomaa, että vaikka kuvauksessa
käytettäisiin jalustaa, HDR-videon kuvien toistossa yksitellen tai hidastetussa
toistossa voi näkyä jälkikuvia tai enemmän kohinaa kuin normaalissa
toistossa.
oo Tallennuskoko on L6X (NTSC) tai L5X (PAL).
oo ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti, kun kuvaat HDR-videoita.
284
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
<U> (luovat suotimet) -tilassa voit tallentaa videoita suotimien kanssa.
valintakiekko asentoon
1 Käännä
<U>.
<Q>-painiketta (7).
2 Paina
zz Pikavalintanäyttö avautuu.
[f].
3 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla kuvake
vasemmasta yläkulmasta [f]
(kuvaustila) ja paina sitten <0>.
suodatus.
4 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla suodatus
(=286–=287) ja paina sitten <0>.
zz Kuva otetaan käyttämällä suodatusta.
zz Kun kuvaat miniatyyritehostevideota,
siirrä AF-piste kohtaan, johon haluat
tarkentaa. Siirrä kohteen kehystä, jos
AF-piste on sen ulkopuolella, niin että
AF-piste on kehyksessä.
285
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
suodatuksen tasoa.
5 Säädä
zz Paina <Q>-painiketta valitaksesi
kuvakkeen kohdan [Kuvaustapa] alta.
zz <Y> <Z> -painikkeilla voit säätää
tehostetta. Paina tämän jälkeen <0>.
zz Valitse toistonopeus määrittäessäsi
miniatyyritehostevideoita.
6 Tallenna video.
oo Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä.
oo Histogrammi ei ole näkyvissä.
oo Ei käytettävissä videokollaasien, nopeutettujen videoiden eikä Videon digit.
IS -toiminnon kanssa.
oo Luovissa kuvaustiloissa jotkin luovien suodinten asetukset ovat saatavilla
pikavalintanäytöstä (=103).
Luovien suotimien ominaisuudet
zzf Uni
Luo pehmeän, unenomaisen, epätodellisen ulkoasun. Antaa videolle
pehmeän yleisvaikutelman ja epäterävöittää näytön reunoja. Voit säätää
näytön reunojen epäteräviä alueita.
zzq Vanhat elokuvat
Luo vanhan elokuvan tunnelman lisäämällä huojuntaa, naarmuja ja
välkyntää kuvaan. Näytön ylä- ja alareunoissa on musta raita. Voit
muokata huojuntaa ja naarmuja säätämällä suodatusta.
zzp Muisti
Luo kaukaisen muiston tunnelman. Antaa videolle pehmeän
yleisvaikutelman ja vähentää kirkkautta näytön reunoilla. Voit muokata
värikylläisyyttä ja näytön reunojen tummuutta säätämällä suodatusta.
286
Kuvaus luovia suotimia käyttämällä
zzn Dramaattinen MV
Luo dramaattisen realistisen tunnelman suurikontrastisella
mustavalkoisella. Voit säätää rakeisuutta ja mustavalkotehostetta.
zzo Miniatyyritehostevideo
Voit tallentaa videoita miniatyyritehosteella (dioraama). Valitse
toistonopeus ja aloita kuvaus. Jos haluat tehdä kehyksestä liikutettavan,
paina <v>-painiketta vaiheessa 4 (tai napauta [r]-valintaa näytön
oikeassa alareunassa). Kun se muuttuu oranssiksi, voit liikuttaa sitä <W>
<X> -painikkeilla. Voit keskittää kehyksen uudelleen painamalla <B>painiketta. Jos haluat vaihtaa pystysuuntaisen ja vaakasuuntaisen
kehyksen sijoittelun välillä, napauta [i]-valintaa näytön vasemmassa
alareunassa. Vahvista kohteen kehyksen sijoittelu <0>-painikkeella.
Vaihda vaiheessa 5 toistonopeudeksi [5x], [10x] tai [20x] ennen
tallennusta. Tarkennusmenetelmänä on live 1 pisteen AF, joka tarkentaa
valkoisessa kehyksessä oleviin kohteisiin. Valkoinen kehys on piilossa
tallennuksen aikana.
Nopeus ja toistoaika (1 minuutin videolle)
Nopeus
Toistoaika
5×
10×
20×
Noin 12 sekuntia
Noin 6 sekuntia
Noin 3 sekuntia
oo Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
[o] (Miniatyyritehostevideot)
oo Ääntä ei tallenneta.
oo Videon servotarkennus ei toimi.
oo Editointia ei voi käyttää, jos videon toistoaika on alle 1 sek. (=338).
287
Videotallennuksen laatuasetukset
Aseta [z: Videon tall.laatu]
-välilehdellä kuvan koko, kuvataajuus ja
pakkausmenetelmä. Video tallennetaan
MP4-tiedostona.
[Videon tall.koko] -näytössä näkyvä
kuvataajuus vaihtuu automaattisesti
[5: Videojärjest.] -asetuksen mukaan
(=520).
oo Videoiden tallentamiseen tarvittava kortin kirjoitus- ja lukunopeus (kortin
suorituskykyvaatimukset) vaihtelevat videon tallennuskoon mukaan.
Ennen videoiden kuvaamista, tarkista kortin toimintavaatimukset,
=617.
Kuvan koko
zz[H] 3840×2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
zz[L] 1920×1080
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde on
16:9.
zz[w] 1280×720
Video tallennetaan teräväpiirtolaatuisena (HD). Kuvasuhde on 16:9.
288
Videotallennuksen laatuasetukset
oo Jos muutat [5: Videojärjest.] -asetusta, aseta myös [z: Videon tall.koko]
uudelleen.
oo Normaali 4K-videoiden ja L8/7-videoiden toisto ei ehkä onnistu muilla
laitteilla toiston suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
oo Selkeys ja kohina vaihtelevat videon tallennuslaadun ja kuvauksen
rajausasetusten mukaan.
oo Videoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
4K-videotallennus
zz 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti. Lisätietoja on
kohdassa ”Kortit, joille voi tallentaa videoita”, =617.
zz 4K-videoiden kuvaaminen lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä saattaa
saada kameran sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin ja
korkeammaksi kuin normaaleja videoita kuvattaessa. Jos punainen
E-kuvake tai [x] ilmestyy näkyviin videokuvauksen aikana, kortti
voi olla kuuma, joten pysäytä videokuvaus ja anna kameran jäähtyä
ennen kortin poistamista. (Älä poista korttia heti.)
zz Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840×2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (=342).
zz Jos [H-videon rajaus] -asetuksena on [Päällä], voit tallentaa videoita
siten, että ne rajataan näytön keskustaan – ikään kuin ne olisi kuvattu
teleobjektiivilla. Huomaa, että nopeutettuja videoita ei kuvata rajattuina,
vaikka asetus olisi [Päällä].
Tallennuksen peitto
(1)
(2)
(1) [Pois]
(2) [Päällä]
289
Videotallennuksen laatuasetukset
Kuvataajuus (kuvia sekunnissa)
zz[8] 59,94 kuvaa/s / [6] 29,97 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
zz[7] 50,00 kuvaa/s / [5] 25,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL (esimerkiksi Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia).
Pakkausmenetelmä
zz[X] IPB (normaali)
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
zz[
] IPB (kevyt)
Video tallennetaan pienemmällä bittinopeudella kuin IPB (normaali)
-asetuksella, joten tiedostokoko on pienempi kuin IPB (normaali)
-asetuksella ja video on yhteensopiva useamman toistojärjestelmän
kanssa. Tämä pidentää mahdollista kuvausaikaa pitemmäksi kuin
asetuksella IPB (normaali) (kun kortin kapasiteetti pysyy samana).
Videon tallennusmuoto
zz[C] MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan MP4-muotoisiksi
videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”).
290
Videotallennuksen laatuasetukset
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Tietoja eri videon tallennuskokojen kanssa käytettävistä korteista, =617.
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka luku- ja
kirjoitusnopeus (kortin suorituskykyvaatimuksissa määritetty) on =617
taulukon mukainen tai vaadittua suurempi. Kokeile kortteja tallentamalla
muutama video ja varmistamalla, että ne tallentuvat oikein
määrittämässäsi koossa (=288).
oo Alusta kortit ennen 4K-videoiden kuvaamista (=511).
oo Jos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu oikein.
Samoin, jos toistat videon kortilla, jolla on hidas lukunopeus, kamera ei ehkä
toista videota oikein.
oo Kun kuvaat videoita, käytä suuren suorituskyvyn omaavaa korttia, jonka
kirjoitusnopeus on riittävästi bittinopeutta suurempi.
oo Jos videoiden tallentaminen ei onnistu normaalisti, alusta kortti ja yritä
uudelleen. Jos kortin alustaminen ei ratkaise ongelmaa, katso lisäohjeita
esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
oo Kortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (=511).
oo Tarkista kortin luku-/kirjoitusnopeus esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
291
Videotallennuksen laatuasetukset
Suuri kuvataajuus
Full HD -laadulla voit kuvata videoita suurella kuvataajuudella
119,88 kuvaa/s tai 100,0 kuvaa/s. Tämä sopii erityisesti videoille, jotka
toistetaan hidastettuna. Enimmäistallennusaika on 7 min 29 sek.
Videot tallennetaan muodossa L2X
tai L3X. Ne tallennetaan siten, että
ne on rajattu kuvausnäytön keskustaan.
Videon servotarkennus- ja Videon
digitaalinen IS -toiminnoilla ei ole
vaikutusta suuren kuvataajuuden videoihin.
Automaattitarkennusta ei käytetä.
(1) Full HD -tallennus
(2) Suuren kuvataajuuden tallennus
(1)
(2)
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan 29,97 kuvaa/s /
25,00 kuvaa/s -videotiedostoina, ne toistetaan hidastettuina 1/4-nopeudella.
oo Tarkista [Videon tall.koko] -asetus, jos palautat tämän [Pois]-asetukseksi.
oo Näyttö voi välkkyä suuren kuvataajuuden videoiden tallennuksen aikana loistetai LED-valossa.
oo Kun aloitat tai pysäytät suuren kuvataajuuden videon tallennuksen, videota
ei hetkeen päivitetä ja kuva pysähtyy väliaikaisesti. Ota tämä huomioon, kun
tallennat videoita ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
oo Kun tallennetaan suuren kuvataajuuden videoita, näytöllä näkyvä videon
kuvataajuus ei vastaa tallennetun videon kuvataajuutta.
oo Ääntä ei tallenneta.
292
Videotallennuksen laatuasetukset
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zzKamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan FAT32-muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston koko
ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä
automaattisesti. Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja toista
se.
zzKamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan yhteen
tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka tiedoston koko
ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
oo Kun tuot tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt,
käytä joko EOS Utility -ohjelmaa tai kortinlukijaa (=593). Yli 4 Gt:n
kokoisia videotiedostoja ei ehkä voi tallentaa, jos yrität käyttää tietokoneen
käyttöjärjestelmän vakiotoimintoja.
293
Videotallennuksen laatuasetukset
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Tietoja tiedostokoosta ja tallennusajasta kullakin tallennuskoolla, =618.
Videokuvauksen aikaraja
zz Muita kuin suuren kuvataajuuden videoita kuvattaessa
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen painamalla
videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena tiedostona).
zz Suuren kuvataajuuden videoita kuvattaessa
Yhden videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia 29 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 7 minuuttia 29 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa suuren kuvataajuuden videokuvauksen
uudelleen painamalla videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena
tiedostona).
294
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Voit kuvata videoita ja samalla tallentaa
ääntä sisäänrakennetun stereomikrofonin
tai ulkoisen stereomikrofonin avulla.
Voit myös säätää äänen tallennustasoa
vapaasti.
Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa
[z: Äänen tallennus].
Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso
zzAutomaatti
Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden
mukaan.
zzKäsinsäätö
Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät äänen
tallennuksen tasoa <Y> <Z> -painikkeilla. Katso huippuarvon pidon
osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon ”12”
(-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema
ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.
zzPois
Ääntä ei tallenneta.
Tuulisuoja
Määritä asetukseksi [Automaatti], kun haluat vaimentaa tuulen ääntä
automaattisesti, kun olet ulkona tuulisella säällä. Aktivoidaan vain, kun
kameran sisäänrakennettu mikrofoni on käytössä. Tuulisuojatoiminto
vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.
295
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Vaimennus
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman särön äänessä.
Aseta [Äänitys]-asetukseksi [Päällä], jos säröä ilmenee [Automaatti]- tai
[Manuaalinen]-asetuksella.
Ulkoinen mikrofoni
Jos kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN kytketään ulkoinen
mikrofoni, jossa on ministereoliitin (halkaisija 3,5 mm), ulkoinen mikrofoni
asetetaan ensisijaiseksi. Suosittelemme suunnatun stereomikrofonin DM-E1
(myydään erikseen) käyttämistä.
Kuulokkeet
Jos kameran kuulokeliitäntään kytketään erikseen myytävät
stereokuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n miniliitin, voit kuunnella ääntä videon
tallennuksen ja toiston aikana. Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
asetuksella [5: Kuulokk äänenv.] (=523), tai painamalla <Q>painiketta, valitsemalla [n] ja suorittamalla säädön <Y> <Z> -painikkeilla.
296
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
oo Sisäänrakennetut mikrofonit tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa Wi-Fitoimintojen ääniä. Äänen nauhoittamisen aikana ei suositella langattoman
toiminnon käyttämistä.
oo Kun liität kameraan ulkoisen mikrofonin tai kuulokkeet, varmista, että pistoke
on asetettu kokonaan sisään.
oo Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa myös kameran toimintaäänet
sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana. Suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttäminen saattaa vähentää
näitä ääniä videossa.
oo Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita laitteita.
oo Koska kohinanpoistoa ei käytetä kuulokkeiden kautta toistetussa äänessä, se
kuulostaa erilaiselta kuin videoihin tallennettu ääni.
oo Älä muuta [Äänen tallennus] -asetuksia, kun kuuntelet kuulokkeilla. Tämä voi
aiheuttaa yhtäkkisiä kovia ääniä, jotka voivat satuttaa korviasi.
oo Peruskuvaustiloissa käytettävissä olevat [Äänen tallennus] -asetukset
ovat [Päällä] tai [Pois]. Aseta [Päällä], niin tallennuksen taso säädetään
automaattisesti.
oo Ääni tuodaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI:n kautta, paitsi
kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
oo Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei voi
säätää.
oo Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
297
Videon digitaalinen IS
Kameran Videon digitaalinen IS -toiminto vähentää kameran tärähtelyä
videokuvauksen aikana. Videon digitaalinen IS -toiminto voi tehokkaasti
vakauttaa kuvaa, vaikka objektiivissasi ei olisi kuvanvakainta. Kun käytetään
objektiivia, jossa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta objektiivin Image
Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin asentoon <1>.
1 Valitse [z: Videon digit. IS].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zzPäällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zzParannettu (x)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin [Päällä]asetuksella. Kuvaa suurennetaan enemmän.
298
Videon digitaalinen IS
oo Videon digitaalinen IS ei toimi, kun objektiivin optinen Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -kytkin on asennossa <2>.
oo Kun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS ei
toimi.
oo Videon digitaalinen IS -toimintoa ei voi asettaa <8>- tai <U>-tilassa tai
kun suuri kuvataajuus, nopeutettu video tai luova suodin on asetettu.
oo Mitä suurempi kuvakulma, sen tehokkaampi on kuvanvakaus. Mitä pienempi
kuvakulma, sen vähäisempää on kuvanvakaus.
oo Kun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin Canonin
objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS -asetukseksi [Pois].
oo Videon digitaalinen IS -toiminnon vaikutus ei näy kuvissa suurennetussa
näkymässä.
oo Koska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva näyttää
rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
oo Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä
huomattavasti (kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon digitaalinen
IS -toiminnon vaikutuksesta.
oo Kun videon digitaalinen IS on asetettu, myös AF-pisteiden koko muuttuu.
oo Kun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
oo Jotkin objektiivit eivät tue tätä toimintoa. Lisätietoja on Canonin
verkkosivustossa.
299
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Tietyin väliajoin otetut stillkuvat voidaan yhdistää automaattisesti nopeutetun
4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video näyttää, miten
kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen todellisuudessa
kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä pisteestä maiseman
muuttumista, kasvien kasvamista, tähtien liikkeitä yms.
Nopeutetut videot kuvataan MP4-muodossa seuraavilla
laatuasetuksilla: H6W (NTSC) / H5W (PAL)
4K-kuvauksessa ja L 6 W (NTSC) / L 5 W (PAL) Full HD
-kuvauksessa.
Huomaa, että kuvataajuus muutetaan automaattisesti [5: Videojärjest.]
-asetuksen mukaan (=520).
kuvaustila.
1 Valitse
zz Tallentamista automaattivalotuksella
käytetään tiloissa <A>, <d>, <s>,
<f> ja <F>.
zz Tallentamista käsisäätöisellä valotuksella
käytetään tilassa <4>.
Kuvaus näytöllä- /
2 Aseta
videokuvauskytkin asentoon <k>.
3 Valitse [z: Nopeutettu video].
4 Valitse [Nopeutettu].
300
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
aihe.
5 Valitse
zz Valitse kuvaustilanteeseen sopiva aihe.
zz Voit asettaa kuvausvälin ja kuvien
määrän vapaammin manuaalisesti, kun
valitset vaihtoehdon [Oma asetus].
kuvausväli.
6 Valitse
zz Valitse [Kuvien aikaväli].
(1)
(2)
zz Valitse [Aikaväli] (sek.). Aseta arvo
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse [Aikaväli] (min.:sek.). (Aikaväli
kerran sekunnissa ei ole käytettävissä.)
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r> tulee
näkyviin.
zz Määritä haluamasi arvo <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta. (Palauttaa tilaan <s>.)
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
301
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
kuvien määrä.
7 Määritä
zz Valitse [Otosmäärä]. Aseta arvo
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] ja
[3: Toistoaika] ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r> tulee
näkyviin.
zz Määritä haluamasi arvo <W>
<X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta. (Palauttaa tilaan <s>.)
zz Tarkista, että [3: Toistoaika] ei näy
punaisena.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
oo [Näkymä**]-toimintoa käytettäessä käytettävissä olevat aikavälit ja kuvien
määrät on rajoitettu näkymään sopiviksi.
oo Tietoja korteista, joille voi tallentaa nopeutettua videota, (kortin suorituskyvyn
vaatimukset), =617.
oo Jos kuvien määrä on 3 600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
302
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
haluamasi videon
8 Valitse
tallennuskoko.
zzH (3840×2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C)
-muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
Nopeutettuja videoita ei kuvata rajattuina, vaikka kohdan [Videon tall.
koko] asetus [H-videon rajaus] olisi [Päällä].
zzL (1920×1080)
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde on
16:9.
Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C)
-muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
303
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
9 Määritä [Autom.valotus].
zzLukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle kuvalle valittua
valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa. Muitakin ensimmäiselle
kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös seuraavissa kuvissa.
zzJokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos toimintojen,
kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on [Automaatti],
ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
10Määritä [Näytön auto.katk.].
zzPois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana. (Näyttö
sammuu vain kuvauksen aikana.) Huomaa, että näyttö sammuu noin
30 minuutin kuluttua kuvauksen aloittamisesta.
zzPäällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
oo Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
304
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
äänimerkki.
11 Aseta
zz Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä ei kuulu
kuvauksen aikana.
12 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä
kuvamäärällä ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää”
näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan), kun
luodaan nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on otettu
tietyin väliajoin.
valikko.
13 Sulje
zz Sulje valikkonäyttö painamalla <M>painiketta.
305
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ilmoitus.
14 Lue
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
testikuvia.
15 Ota
zz Aseta valotus ja kuvaustoiminnot
ja tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin samalla tavalla kuin stillkuvien
kuvauksessa.
zz Ota testikuvat painamalla laukaisin
pohjaan asti. Stillkuvat tallennetaan
kortille.
zz Jos testikuvissa ei ole ongelmia, siirry
seuraavaan vaiheeseen.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat ottaa
testikuvat uudelleen.
oo Testikuvat tallennetaan JPEG 73 -laadulla.
oo Jos olet asettanut [Puoliväliin]-asetukseksi kohdassa [5: Suljinpain.
toiminto videoissa] vaihtoehdon [Mitt.+k-servotark], sen tilalle vaihdetaan
automaattisesti [Mittaus+kertatark.], kun määrität nopeutetun videon
kuvaamisen.
306
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
<0>-painiketta.
16 Paina
zz Kamera on valmis aloittamaan
nopeutetun videon kuvaamisen.
zz Jos haluat palata vaiheeseen 15, paina
videokuvauspainiketta uudelleen.
nopeutettu video.
17 Kuvaa
zz Paina <B>-painiketta ja tarkista
(1)
(2)
uudelleen näytössä näkyvät kohdat
”Tarvittava aika (1)” ja ”Aikaväli (2)”.
zz Aloita nopeutetun videon kuvaaminen
painamalla laukaisin pohjaan.
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Nopeutetun videon kuvauksen aikana
”oREC”-merkki näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa ja LCD-paneelissa vilkkuu
<a>.
zz Peruuta nopeutetun videon kuvaaminen
asettamalla [Nopeutettu]-asetukseksi
[Pois].
307
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän
tallentamiseen, [Toistoaika] näkyy punaisena. Vaikka kamera pystyy
jatkamaan kuvausta, kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
oo Jos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia
ole alustettu exFAT-muotoon (=512), [Toistoaika] näkyy punaisena. Jos
jatkat kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo [Nopeutettu video] -tallennuksen asetuksena voi olla ainoastaan [Pois], kun
kamera on kytketty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla tai kun HDMI-kaapeli on
kytketty.
oo Videon servotarkennus ei toimi.
oo Jos valotusaika on 1/30 sekuntia tai hitaampi, videon valotusta ei ehkä näytetä
oikein (se saattaa poiketa lopullisen videon valotuksesta).
oo Älä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Zoomaaminen
saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus muuttuu tai objektiivin
vääristymien korjaus ei toimi oikein.
oo Kun kuvaat nopeutettua videota välkkyvän valon alla, kuvaan saattaa tallentua
huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai epätasainen valotus.
oo Nopeutetun videon kuvauksen aikana näytetyt kuvat saattavat näyttää
erilaisilta kuin valmis video. (Niissä voi esimerkiksi olla välkkyvien
valonlähteiden aiheuttamaa epätasaista kirkkautta tai suuren ISO-herkkyyden
aiheuttamaa kohinaa.)
oo Kun kuvaat nopeutettua videota vähäisessä valossa, kuvauksen aikana
näytetty kuva saattaa poiketa videoon tallennettavasta kuvasta. Tässä
tapauksessa [g]-kuvake vilkkuu.
oo Jos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta nopeutettua videota kuvatessasi, kuva voi näyttää huomattavan
vääristyneeltä.
oo Automaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen asetuksia tai
toistaa kuvia jne.
oo Nopeutettuun videoon ei tallenneta ääntä.
oo Nopeutettua videota kuvatessasi voit aloittaa tai pysäyttää videon kuvauksen
painamalla laukaisimen pohjaan riippumatta [5: Suljinpain. toiminto
videoissa] -asetuksesta.
oo Kun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus] -asetuksena on [Jokainen
ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta, kamera ei ehkä
kuvaa asetetulla aikavälillä.
308
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jos valotusaika on pitempi kuin kuvausväli (kuten pitkää valotusaikaa
käytettäessä) tai jos hidas suljinnopeus asetetaan automaattisesti, kamera
ei ehkä voi kuvata määritetyin väliajoin. Lisäksi kuvaaminen ei ehkä onnistu
silloin, kun valotusaika ja kuvausväli ovat lähes samat.
oo Jos seuraavaa ajastettua kuvaa ei voi ottaa, se jätetään väliin. Tämä saattaa
vähentää nopeutetun videon tallennusaikaa.
oo Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
oo Vaikka [Näytön auto.katk.] -asetuksena on [Pois], näyttö sammuu valotuksen
ajaksi. Huomaa myös, että kuvia ei ehkä näytetä, jos kuvien aikaväli on liian
lyhyt.
oo Otettuja kuvia ei tallenneta stillkuvina. Vaikka peruuttaisit nopeutetun videon
kuvaamisen vain yhden kuvan ottamisen jälkeen, se tallennetaan silti
videotiedostona.
oo Jos kytket kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS Utility
-ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi
[Pois]. Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois], kameran ja tietokoneen
välinen tiedonsiirto ei toimi.
oo Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen
aikana.
oo Nopeutetun videon kuvaaminen päättyy esimerkiksi, jos virtakytkin asetetaan
asentoon <2> tai automaattinen virrankatkaisu aktivoidaan, ja asetukseksi
vaihdetaan [Pois].
oo Vaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
oo Seuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen
valmiustilan ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
• Valitaan [Puhdista nytf] kohdassa [5: Kennon puhdistus] tai valitaan
[5: Kamera-asetusten nollaus].
• Valintakiekko käännetään asentoon <8> tai <U>.
309
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jos aloitat nopeutetun videon tallennuksen, kun valkoinen [s]-kuvake
(=326) on näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu saattaa kärsiä. On
suositeltavaa aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen, kun valkoinen [s]
katoaa (kameran sisäinen lämpötila laskee).
oo Kun [Autom.valotus] -asetuksena on [Jokainen ruutu], ISO-herkkyyttä,
valotusaikaa ja aukkoa ei ehkä tallenneta nopeutetun videon Exif-tietoihin
joissakin tiloissa.
oo Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo On suositeltavaa ottaa testikuvia, kuten vaiheessa 15, sekä kuvata testivideo
nopeutetusta videosta etukäteen.
oo Videon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin
100 %.
oo Jos haluat peruuttaa meneillään olevan nopeutetun videon tallennuksen,
paina laukaisin pohjaan tai paina <0>-painiketta. Siihen mennessä kuvattu
nopeutettu video tallennetaan kortille.
oo Jos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia, näytössä
näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän, päivien määrä
näytetään 24 tunnin jaksojen määränä.
oo Vaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti, videotiedosto luodaan
silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00'00"”.
oo Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden (myydään
erikseen) käyttämistä.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa.
310
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon tallennuksen kaukolaukaisimella
RC-6 (myydään erikseen) tai langattomalla kaukosäätimellä BR-E1 (myydään
erikseen). Aseta ennalta [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä].
zz Kaukolaukaisin RC-6
Kameran tila / kaukoohjauksen asetukset
Testikuvausnäyttö
Kuvausvalmius
Nopeutetun videon
kuvaamisen aikana
Kuvausvalmiustilaan
Testikuvausnäyttöön
<o> Välitön
laukaisu
Stillkuvien kuvaus
Aloittaa kuvaamisen
Lopettaa kuvauksen
Lopettaa kuvauksen
<2> 2 sekunnin viive
zz Langaton kauko-ohjain BR-E1
• Suorita ensin BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (=464).
• Ota testikuvat ja sitten, kun kamera on valmis kuvaamaan (kuten vaiheessa
16, =307), aseta BR-E1:n laukaisutilan/videokuvauksen kytkin asentoon
<o> (välitön laukaisu) tai <2> (laukaisu 2 sekunnin viiveellä).
• Jos kauko-ohjaimen kytkin on asetettu asentoon <k>, nopeutetun videon
kuvaamista ei voi aloittaa.
Kameran tila / kaukoohjauksen asetukset
Testikuvausnäyttö
Kuvausvalmius
Nopeutetun videon
kuvaamisen aikana
<o> Välitön
<k>
laukaisu
Videotallennus
<2> 2 sekunnin viive
Stillkuvien kuvaus
Kuvausvalmiustilaan
Aloittaa kuvaamisen Testikuvausnäyttöön
Lopettaa kuvauksen
Lopettaa kuvauksen
Nopeutetun videon kokonaiskuvausaika
Ohjeita siitä, kuinka pitkään nopeutettuja videoita voi kuvata (ennen akun
tyhjentymistä), =619.
311
Videokollaasien kuvaaminen
Voit tallentaa sarjan lyhyitä videokollaaseja, jotka ovat muutaman sekunnin
mittaisia, ja kamera yhdistää ne ja luo videokollaasialbumin, jossa näytetään
nämä matkasi tai tapahtuman kohokohdat.
Videokollaasit ovat käytettävissä, kun videon tallennuskoko on L6X
(NTSC) / L5X (PAL).
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (=376).
Videokollaasialbumin luominen
Video
kollaasileike 1
Video
kollaasileike 2
Video
kollaasileike **
Videokollaasialbumi
Videokollaasiasetusten määrittäminen
valintakiekko johonkin
1 Aseta
muuhun asentoon kuin <U>.
[z: Videokollaasi].
2 Määritä
zz Valitse [Päällä].
[Albumin asetukset].
3 Määritä
zz Valitse [Luo uusi albumi].
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
312
Videokollaasien kuvaaminen
[Toistoaika].
4 Määritä
zz Määritä videokollaasin toistoaika.
[Toistotehoste].
5 Määritä
zz Tämä asetus määrittää, miten nopeasti
albumit toistetaan.
[Kysy vahvistus].
6 Määritä
zz Valitse [Päällä].
vaadittu tallennusaika.
7 Tarkista
zz Kunkin videokollaasin tarvittava
tallennusaika näytetään (1) toistoajan ja
tehosteen perusteella.
(1)
313
Videokollaasien kuvaaminen
valikko.
8 Sulje
zz Sulje valikko painamalla <M>-
painiketta.
zz Sininen palkki näyttää tallennusajan (2).
(2)
Videokollaasialbumin luominen
ensimmäinen videokollaasi.
9 Kuvaa
zz Aloita kuvaaminen painamalla
videokuvauspainiketta.
zz Tallennusajan ilmaiseva sininen palkki
pienenee vähitellen, ja kuvaus pysähtyy
automaattisesti, kun määritetty aika on
kulunut.
zz Vahvistusviesti näytetään (=315).
videokollaasialbumina.
10Tallenna
zz Valitse [J Tallenna albumina].
zz Leike tallennetaan albumin
ensimmäisenä videokollaasina.
seuraavat videokollaasit.
11 Kuvaa
zz Kuvaa seuraava videokollaasi
toistamalla vaihe 9.
zz Valitse [J Lisää albumiin].
zz Voit luoda toisen albumin valitsemalla
[W Tallenna uutena albumina].
zz Toista tarvittaessa vaihe 11.
314
Videokollaasien kuvaaminen
videokollaasien
12 Lopeta
kuvaaminen.
zz Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata normaaliin
videokuvaukseen, varmista, että
määrität [Pois].
zz Sulje valikko ja palaa tavalliseen
videokuvaukseen painamalla <M>painiketta.
Vaiheiden 10 ja 11 asetukset
Toiminto
J Tallenna albumina (vaihe 10)
J Lisää albumiin (vaihe 11)
W Tallenna uutena albumina
(vaihe 11)
W Toista videokollaasi
(vaiheet 10, 11)
r Älä tallenna albumina
(vaihe 10)
r Poista tallentamatta albumiin
(vaihe 11)
Kuvaus
Tallentaa leikkeen albumin ensimmäisenä
videokollaasina.
Lisää nykyisen videokollaasin viimeksi
tallennettuun albumiin.
Luo uuden albumin ja tallentaa leikkeen
ensimmäisenä videokollaasina. Tämä albumi ei
ole sama kuin viimeksi tallennettu albumi.
Toistaa juuri kuvatun videokollaasin.
Poistaa viimeksi kuvatun videokollaasin
tallentamatta sitä albumiin. Valitse
vahvistusikkunassa [OK].
oo Jos haluat tallentaa seuraavan videokollaasin heti, määritä [Kysy vahvistus]
-asetukseksi [z: Videokollaasi] -kohdassa [Pois]. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata seuraavan videokollaasin heti ilman vahvistusviestin näyttöä.
315
Videokollaasien kuvaaminen
Lisääminen olemassa olevaan albumiin
[Lisää jo olevaan albumiin].
1 Valitse
zz Valitse [Lisää jo olevaan albumiin]
=312 vaiheen 3 mukaisesti.
olemassa oleva albumi.
2 Valitse
zz Valitse olemassa oleva albumi
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
Jotkin videokollaasiasetukset päivitetään
vastaamaan olemassa olevan albumin
asetuksia.
valikko.
3 Sulje
zz Sulje valikko painamalla <M>painiketta.
Videokollaasin kuvausnäyttö tulee
näkyviin.
videokollaasi.
4 Tallenna
zz Tallenna videokollaasi kohdan
”Videokollaasialbumin luominen”
(=314) mukaisesti.
oo Toisella kameralla kuvattua albumia ei voi valita.
Yleiset videokollaasin varoitukset
oo Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [1/2x nopeus]
tai [2x nopeus].
oo Videokollaasin kuvauskesto on likimääräinen. Se voi erota hieman toiston
aikana näytetystä todellisesta tallennusajasta kuvataajuuden ja muiden
tekijöiden vuoksi.
316
Videon servotarkennus
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti
videokuvauksen aikana.
1 Valitse [z: Videon servotark.]
2 Valitse [Päällä].
zzKun [Päällä] on asetettu:
Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi laukaisinta
puoliväliin.
Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon
servotarkennuksen tilapäisesti koskettamalla kohtaa [Z] näytön
vasemmassa alakulmassa.
Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat videokuvaukseen
painettuasi <M>- tai <x>-painiketta tai vaihdettuasi
tarkennusmenetelmää, videon servotarkennus jatkuu.
zzKun [Pois] on asetettu:
Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin tai painamalla <p>painiketta.
317
Videon servotarkennus
Huomioitavaa, kun [Videon servotarkennus] -asetuksena on
[Päällä]
oo Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
• Kameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
• Lähellä kameraa liikkuva kohde.
• Käytettäessä suurempaa aukon f/-lukua kuvaamiseen.
• Katso myös kohta ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista”,
=146.
oo Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika (=618)
lyhenee.
oo Tietyillä objektiiveilla tarkennuksen aikana kuuluva mekaaninen ääni saattaa
tallentua. Tässä tapauksessa suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään
erikseen) käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä videossa.
oo Videon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
oo Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana tai jos kameraa
liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu videokuva
saattaa hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).
318
Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys
M
Voit säätää seurantaherkkyyttä (yhteen seitsemästä arvosta), joka vaikuttaa
reagointiin, kun kohde siirtyy pois AF-pisteestä videon servotarkennuksen
aikana esimerkiksi, kun häiritseviä kohteita liikkuu AF-pisteiden poikki tai
kun panoroit.
[z: Videon servotark.
1 Valitse
seurantah].
Lukittu: -3/-2/-1
Tätä asetusta käytettäessä kamera ei
niin helposti seuraa eri kohdetta, jos
pääkohde liikkuu pois AF-pisteestä. Mitä
lähempänä asetus on miinusmerkkiä
(-), sitä epätodennäköisemmin kamera
seuraa toista kohdetta. Tästä on hyötyä,
jos haluat estää AF-pisteitä siirtymästä
seuraamaan nopeasti jotakin muuta kuin
haluttua kohdetta panoraamakuvauksen
aikana tai kun AF-pisteiden eteen ilmestyy
jokin este.
Herkkä: +1/+2/+3
Jos tämä asetus on käytössä, kamera seuraa herkemmin AF-pisteen
peittävää kohdetta. Mitä lähempänä asetus on plusmerkkiä (+), sitä
herkempi kamera on. Tästä on hyötyä, jos haluat jatkaa liikkuvan
kohteen seuraamista, kun sen etäisyys kameraan muuttuu, tai
tarkentaa nopeasti johonkin toiseen kohteeseen.
oo Käytettävissä, kun [z: Videon servotarkennus] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
oo Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain muuta
kuin [1 pisteen AF] vastaa asetuksen [0] käyttämistä.
319
Videon servotarkennuksen nopeus
M
Voit määrittää videon servotarkennuksen nopeuden ja muut asetukset.
Toiminto on käytössä, kun videokuvauksessa käytetään hitaaseen
tarkennuksen siirtoon pystyvää objektiivia*.
[z: Videon servotark.
1 Valitse
nopeus].
Milloin aktiivinen:
Voit määrittää [Aina päällä], jolloin
tarkennuksen säätönopeus on käytössä
aina videota kuvattaessa (ennen
videokuvausta ja sen aikana), tai
määrittää [Kuvauksen aikana], jolloin
tarkennuksen säätönopeus on käytössä
vain videokuvauksen aikana.
AF-nopeus:
Voit säätää automaattitarkennuksen
nopeutta (tarkennuksen siirtymänopeutta)
vakionopeudesta (0) hitaaseen (yksi
seitsemästä tasosta) tai nopeaan
(yksi kahdesta tasosta) haluamasi
videokuvaustehosteen saamiseksi.
* Videokuvauksessa hidasta tarkennuksen siirtoa tukevat
objektiivit
Vuonna 2009 ja sen jälkeen markkinoille tuodut USM- ja STM-objektiivit
tukevat toimintoa. Lisätietoja on Canonin verkkosivustossa.
320
Videon servotarkennuksen nopeus
oo Joidenkin objektiivien kanssa automaattitarkennuksen nopeus ei muutu,
vaikka sitä säädetään.
oo Käytettävissä, kun [z: Videon servotarkennus] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
oo Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain muuta
kuin [1 pisteen AF] vastaa [AF-nopeus]-asetusta [Normaali (0)].
oo Asteriski [z: Videon servotark. nopeus] -asetuksen oikealla puolella
tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.
321
Muut valikkotoiminnot
[z1]
zzObjektiivin vääristymien korjausM
Reunojen valaistus ja väriaberraatio voidaan korjata videoiden kuvauksen
aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien korjauksesta, =206.
zzKuvaus kauko-ohjauksella
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää videokuvauksen
kaukolaukaisimen RC-6 tai langattoman kaukolaukaisimen BR-E1 avulla
(myydään erikseen).
Kaukolaukaisin RC-6
[R] näkyy LCD-paneelissa. Aseta laukaisun ajoituskytkin asentoon <2>
ja paina sitten lähetyspainiketta. Kun asentona on <o> (välitön kuvaus),
toiminto noudattaa [5: Suljinpain. toiminto videoissa] -asetusta.
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Suorita ensin BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (=464).
Aseta laukaisutilan/videokuvauksen kytkin asentoon <k> ja paina
laukaisupainiketta.
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta, =311.
[z2]
zzkISO-herkkyysasetuksetM
ISO-herkkyys
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden käsin. Voit valita
asetukseksi myös automaattisen ISO-herkkyyden.
ISO-herkkyysalue
Voit määrittää videotallennusta varten manuaalisen ISO-herkkyyden
asetusalueen (vähimmäis- ja enimmäisrajat).
Automaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen ISOherkkyyden avulla.
322
Muut valikkotoiminnot
aAutomaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
nopeutetun 4K-videon / nopeutetun Full HD -videon tallennuksessa
[k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen ISO-herkkyyden avulla.
oo ISO 25600 on laajennettu ISO-herkkyys (jota ilmaisee [H]).
oo ISO 25600 ei ole käytettävissä 4K-videoita, nopeutettuja 4K-videoita ja
nopeutettuja Full HD -videoita tallennettaessa.
zzEnsisijainen huippuvalotoistoM
Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat videoita.
Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta, =219.
oo [Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä), kun kuvataan videoita ja
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] on asetettu.
323
Muut valikkotoiminnot
zzkAutomaattinen pitkä valotusaikaM
Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja joissa on vähemmän
kohinaa kuin asetuksella [Pois],
pidentämällä valotusaikaa automaattisesti
heikossa valaistuksessa.
Käytettävissä kuvaustilassa [k].
Käytetään, kun videon tallennuskoon
kuvataajuus on 8 tai 7.
Pois
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää
ja luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin
asetuksella [Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa, videot voivat
olla tummempia kuin asetuksella [Päällä].
Päällä
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita kuin asetuksella [Pois]
hidastamalla valotusaikaa automaattisesti 1/30 sekuntiin (NTSC) tai
1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
oo On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia kohteita
heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
324
Muut valikkotoiminnot
[z3]
zzHDMI-tietonäyttöM
Voit määrittää tietonäytön HDMI-kaapelin
kautta vietävälle kuvalle.
Tietojen kanssa
Kuva, kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään HDMIkaapelilla yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että kameran näyttö
sammuu.
Kuvatut videot tallennetaan kortille.
Puhdas / H-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain 4K-videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
Puhdas / L-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain Full HD -videoita. Kuvaustiedot ja AFpisteet näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
325
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen [E]-varoituskuvake
oo Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan
pitkään tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen [E]-kuvake tulee
näkyviin.
oo Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että videokuvaus päättyy pian automaattisesti.
Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin kameran sisäinen
lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran jäähtyä. Huomaa, että
aika ennen videotallennuksen automaattista lopetusta [E]-kuvakkeen tullessa
näkyviin vaihtelee kuvausolosuhteiden mukaan.
oo Pitkään jatkuva videokuvaus korkeassa lämpötilassa tuo punaisen [E]kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
[x] näytössä
oo Kameran sisäinen lämpötila voi nousta ja [x] voi olla näkyvissä pitkään
jatkuneen videotallennuksen tai Kuvaus näytöllä -kuvauksen jälkeen,
jos [H-videon rajaus] -asetuksena on [Päällä]. Videotallennus ei ole
mahdollista niin kauan kuin [x] on näkyvissä. Jos [x] tulee näkyviin
videotallennuksen aikana, kameran virta katkeaa automaattisesti noin
3 minuutin kuluttua.
oo Odota kameran jäähtymistä, kun [x] tulee näkyviin tai kamera lopettaa
meneillään olevan videotallennuksen. Voit joko katkaista kamerasta virran tai
peruuttaa videotallennustilan.
Tallentaminen ja kuvan laatu
oo Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja asetat
Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun virtaa ja voi lyhentää
videoiden kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
oo Jos kirkkaus muuttuu, kun kuvaat videota automaattivalotuksella, video
saattaa näyttää pysähtyvän hetkeksi. Tässä tapauksessa kuvaa videot
käsisäätöisellä valotuksella.
oo Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
oo Kuvanlaatu voi olla heikompi tietyillä videotallennuksen olosuhteiden
yhdistelmillä (esim. suuri ISO-herkkyys, korkea lämpötila, pitkä valotusaika ja
hämärä valaistus).
oo Videoiden tallentaminen pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa ja
vaikuttaa kuvan laatuun. Sammuta kamera mahdollisuuksien mukaan, kun et
tallenna videoita.
oo Jos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi tai
toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
326
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
oo Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa saattaa
näkyä ilmaisin videon kuvaamisen aikana. Se ilmaisee,
miten paljon tietoa on vielä kirjoittamatta kortille (sisäisen
muistipuskurin jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi
kortti, sitä nopeammin osoittimen taso nousee. Jos
ilmaisin (1) täyttyy, videokuvaus päättyy automaattisesti.
(1)
oo Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän
ilmaisimen taso ei nouse juuri lainkaan. Tallenna ensin
muutama testivideo, jotta näet, kirjoittaako kortti riittävän nopeasti.
oo Jos ilmaisin osoittaa, että kortti on täynnä, ja videon kuvaaminen pysähtyy
automaattisesti, videon lopussa oleva ääni ei välttämättä tallennu oikein.
oo Jos kortin kirjoitusnopeus on hidas (pirstoutumisen vuoksi) ja ilmaisin tulee
näkyviin, kortin alustaminen voi kasvattaa kirjoitusnopeutta.
Äänen rajoitukset
oo Huomaa seuraavat rajoitukset, kun [Videon tall.koko] -asetuksena on
L6V (NTSC) tai L5V (PAL), kun [8C.Fn III-9: Äänen
pakkaus] -asetuksena on [Päällä] tai kun käytössä on peruskuvaustila tai
videokollaasi.
• Ääntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
• Kun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
327
328
Toisto
Tässä luvussa käsitellään toistoon liittyviä aiheita, kuten
tallennettujen stillkuvien ja videoiden toistoa, sekä kerrotaan Toisto
([x]) -välilehden asetuksista.
oo Tällä kameralla ei ehkä voi näyttää normaalisti kuvia, jotka on
otettu toisilla kameroilla, tai tällä kameralla otettuja kuvia, jotka on
muokattu tai nimetty uudelleen tietokoneessa.
oo Kuvia, joita ei voi käyttää toistotoimintojen kanssa, on mahdollista
näyttää.
329
Välilehtien valikot: Toisto
zzToisto 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzToisto 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzToisto 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo Vaihtoehtoja [3: RAW-kuvan käsittely] ja [3: RAW-käsittelyn
pikavalinta] ei näytetä peruskuvaustiloissa.
330
Välilehtien valikot: Toisto
zzToisto 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Kuvien toisto
Yhden kuvan näyttö
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
Viimeinen otettu kuva tai toistettu kuva
tulee näkyviin.
kuva.
2 Valitse
zz Kuvia voi katsella viimeisestä kuvasta
alkaen kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään. Käännä valitsinta
myötäpäivään, jos haluat katsella kuvia
ensimmäisestä otetusta kuvasta alkaen.
zz Kuvan voi valita myös <9>-valitsimella.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen näyttö
Kuvaustietojen näyttö
332
Kuvien toisto
kuvien toistosta.
3 Poistu
zz Poistu kuvien toistosta ja palaa
kuvaustilaan painamalla <x>painiketta.
oo Kun toistetaan RAW-kuvia, joita otettaessa [z: Stillkuvan kuvas.] -asetus oli
jokin muu kuin [3:2] (=202), kuva-aluetta ilmaisevat kehysviivat näytetään.
oo Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385), vain suodatetut kuvat näytetään.
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä (=332), voit vaihtaa näytön
alareunassa näkyviä kuvaustietoja <W> <X> -painikkeilla seuraavasti.
Tarkat tiedot
GPS-tiedot
Tiedot lähetetyistä kuvista
Objektiivin/histogrammin
tiedot
Valkotasapainon tiedot
Objektiivin vääristymien
korjauksen tiedot 2
Kuva-asetusten tiedot 1
Objektiivin vääristymien
korjauksen tiedot 1
Kuva-asetusten tiedot 2
Väriavaruus /
kohinanpoiston tiedot
333
Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)
luettelokuvanäyttöön.
1 Vaihda
zz Paina kuvien toiston aikana <r>-
painiketta.
zz Näyttöön tulee 4 kuvan
luettelokuvanäyttö. Valittu kuva näkyy
oranssissa kehyksessä.
Kun painat <r>-painiketta
uudelleen, näytössä näkyy ensin
9 kuvaa, sitten 36 kuvaa ja lopulta 100.
Kun painat <v>-painiketta, näytössä
näkyy ensin 100 kuvaa, sitten 36 kuvaa,
sitten 9, 4 ja lopulta vain yksi.
B
B
B
B
kuva.
2 Valitse
zz Siirrä oranssia kehystä kääntämällä
<6>- tai <5>-valitsinta ja valitse
kuva.
zz Paina luettelokuvanäytössä
<0>-painiketta, niin valittu kuva
näytetään yhden kuvan näytössä.
334
Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)
Toisto koskettamalla
Kamerassa on kosketusnäyttö, jota koskettamalla voi ohjata toistoa. Tuetut
kosketustoiminnot ovat samat kuin älypuhelimissa ja vastaavissa laitteissa
käytetyt. Valmistaudu ensin kosketustoistoon painamalla <x>-painiketta.
Kuvien selaus
Selausnäyttö
Luettelokuvanäyttö
Suurennettu näkymä
oo Voit myös suurentaa näytön kaksoisnapauttamalla sitä sormella.
335
Suurennetun kuvan näyttö
kuvaa.
1 Suurenna
zz Paina kuvien toiston aikana <v>-
painiketta.
Suurennettu kuva tulee näkyviin.
Suurennetun alueen sijainti (1) näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
zz Jokainen <v>-painikkeen painallus
suurentaa näyttöä.
zz Jokainen <r>-painikkeen painallus
pienentää näyttöä. Jos haluat siirtyä
luettelokuvanäyttöön (=334), paina
<r>-painiketta uudelleen viimeisen
pienennyksen jälkeen.
(1)
kuvaa.
2 Vieritä
zz Valinnoilla <j> <9> voit vierittää
kuvaa pysty- ja vaakasuunnassa.
zz Jos haluat peruuttaa suurennetun
näkymän, paina <x>-painiketta tai
kosketa [2]-valintaa.
336
Videon toisto
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
video.
2 Valitse
zz Valitse toistettava video <5>-valitsimella.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy <s1>-kuvake
videon merkkinä.
zz Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Videoita ei voi toistaa
luettelokuvanäytössä, joten siirry
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
video painamalla
4 Toista
<0>-painiketta.
zz Videon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta. Jatka toistoa
painamalla painiketta uudelleen.
zz Voit myös säätää äänenvoimakkuutta
videon toiston aikana käyttämällä <W>
<X> -painikkeita.
(1)
Kaiutin
(1)
337
Videon toisto
Videotoistopaneeli
Kohde
7 Toista
8 Hidastus
T Siirry taaksepäin
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Siirry eteenpäin
X Editoi
I Kuvan sieppaus
y Taustamusiikki
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
338
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <5>-valitsimella.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
Siirtyy 4 sekuntia taaksepäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Siirtyy 4 sekuntia eteenpäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=340).
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen
ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana (=342).
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (=376).
Toiston edistyminen
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X> -painikkeilla
(=337).
Videon toisto
Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit)
Kohde
7 Toista
8 Hidastus
T Edellinen leike
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Seuraava leike
Poista leike
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <5>-valitsimella.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
Näyttää edellisen videokollaasin ensimmäisen kuvan.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Näyttää seuraavan videokollaasin ensimmäisen kuvan.
Poistaa nykyisen videokollaasin.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=340).
y Taustamusiikki
Toistaa albumin valitun taustamusiikin kanssa (=376).
Toiston edistyminen
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X> -painikkeilla
(=337).
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
oo Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon
videon toistoa varten (=344). (Äänenvoimakkuutta ei voi säätää <W> <X>
-painikkeilla.)
oo Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
oo Tietoja käytettävissä olevasta videon tallennusajasta, =618.
339
Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
yhden kuvan näytössä
1 Paina
<0>-painiketta.
zz Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
2 Valitse videotoistopaneelissa [X].
leikattavat kohdat.
3 Määritä
zz Valitse joko [U] (leikkaa alku) tai [V]
(leikkaa loppu).
zz Voit liikkua taaksepäin tai eteenpäin
yhden ruudun (tai videokollaasin) verran
<Y> <Z> -painikkeilla. Jos pidät
<Z>-painiketta painettuna, voit siirtyä
eteenpäin nopeammin.
zz Kun olet päättänyt, mistä kohdasta
leikkaat, paina <0>-painiketta. Näytön
alareunan viivalla merkitty osa jää
jäljelle.
muokattu video.
4 Tarkista
zz Voit toistaa muokatun videon
valitsemalla [7].
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 3.
zz Peruuta muokkaus painamalla <M>painiketta.
340
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse [W] (1).
(1) (2)
zz Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena videona,
valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat
tallentaa videon ja korvata alkuperäisen
videotiedoston, valitse [Korvaa].
] (2), kun haluat tallentaa
zz Valitse [
pakatun version tiedostosta. 4K-videot
muunnetaan Full HD -muotoon ennen
pakkaamista.
zz Tallenna muokattu video ja palaa
videon toistonäyttöön valitsemalla
vahvistusikkunassa [OK].
oo Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[ ] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
oo Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
oo Videota ei voi muokata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
oo Pakkaus ja tallennus ei ole käytettävissä videotallennuskoossa L6V
(NTSC) tai L5V (PAL).
oo Ohjeita videokollaasialbumin muokkaamiseen on kohdassa
”Videokollaasialbumin muokkaaminen” (=374).
341
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai
nopeutetusta 4K-videosta
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista ja
tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3 840×2 160) JPEG-stillkuvina. Toiminto
on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <3>-painiketta.
4K-video tai nopeutettu
2 Valitse
4K-video.
zz Tee valinta <5>-painikkeella.
zz Kuvaustietojen näytössä (=631)
4K-videot ja nopeutetut 4K-videot
ilmaistaan [H]-kuvakkeella.
zz Vaihda luettelokuvanäytöstä
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
zz Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
4 zz Valitse stillkuvaksi tallennettava kuva
Valitse tallennettava kuva.
videotoistopaneelista.
zz Videotoistopaneelin ohjeet, =338.
5 Valitse [I].
342
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta
kuva.
6 Tallenna
zz Tallenna nykyinen kuva JPEGstillkuvana valitsemalla [OK].
näytettävä kuva.
7 Valitse
zz Tarkista kohdekansio ja kuvatiedoston
numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video] tai
[Näytä siepattu valokuva].
oo Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista tai nopeutetuista
Full HD -videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai nopeutetuista
4K-videoista.
343
Toisto televisiossa
Jos kytket kameran televisioon HDMI-kaapelilla, voit toistaa tallennettuja
stillkuvia ja videoita televisiossa. HDMI-kaapelia HTC-100 (myydään
erikseen) suositellaan.
Jos kuva ei näy televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksen
arvo [NTSC] tai [PAL] on oikein (television videojärjestelmän mukaisesti).
HDMI-kaapeli kameraan.
1 Liitä
zz Käännä liittimen <dHDMI MINI> -logo
kameran etuosaan päin ja liitä liitin
kameran <D> -liitäntään.
HDMI-kaapeli televisioon.
2 Liitä
zz Kytke HDMI-kaapeli television HDMI IN
-porttiin.
televisio ja valitse kytketty
3 Avaa
liitäntä vaihtamalla television
4
videotuloa.
Käännä kameran virtakytkin
asentoon <1>.
<x>-painiketta.
5 Paina
zz Kuva tulee televisioruutuun. (Kameran
näytössä ei näy mitään.)
zz Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
344
Toisto televisiossa
oo Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
oo Katkaise virta kamerasta ja sulje televisio ennen kameran ja television välisen
kaapelin kytkemistä tai irrottamista.
oo Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
oo Älä liitä muita laitteita kameran <D> -liitäntään. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
oo Jotkin televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
oo Saattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näkyviin. Voit välttää viiveen
valitsemalla [5: HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [1080p] (=543).
oo Kosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty televisioon.
345
Kuvien suojaaminen
Voit suojata tärkeät kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1 Valitse [3: Suojaa kuvat].
2 Valitse [Valitse kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse suojattava kuva
<5>-valitsimella.
(1)
4 zz Suojaa valittu kuva painamalla
Suojaa kuva.
<0>-painiketta. Näytön yläosaan tulee
<K>-kuvake (1).
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
<K>-kuvake poistuu näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan, toista
vaiheet 3 ja 4.
346
Kuvien suojaaminen
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Suojaa kuvat].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Määritetyllä alueella olevat kuvat
suojataan ja <J>-kuvake tulee
näkyviin.
zz Jos haluat valita lisää suojattavia kuvia,
toista vaihe 2.
347
Kuvien suojaaminen
Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[3: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla [Poista
kansion kuvasuojaus] tai [Poista kortin
kuvasuojaus].
Jos hakuehdot on asetettu kohdassa [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista kaikk. suoj].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
Jos valitset [Poista kaikk. suoj], kaikkien
löydettyjen kuvien suojaus poistetaan.
oo Jos alustat kortin (=511), myös suojatut kuvat poistetaan.
oo Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos
suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
oo Jos poistat kaikki kuvat kerralla (=353), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle.
Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
348
Kuvan kääntö
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1 Valitse [3: Käännä kuvaa].
kuva.
2 Valitse
zz Tee valinta <5>-painikkeella.
kuvaa.
3 Käännä
zz Joka kerta, kun painat <0>-painiketta,
kuva kääntyy myötäpäivään seuraavasti:
90° → 270° → 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa, toista
vaiheet 2 ja 3.
oo Jos määrität [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (=510) ennen
pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
oo Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana,
määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
349
Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä.
Suojattuja kuvia (=346) ei poisteta.
oo Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.
Yksittäisen kuvan poistaminen
poistettava kuva.
1 Valitse
zz Paina <x>-painiketta.
zz Tee valinta <5>-painikkeella.
2 Paina <L>-painiketta.
3 Poista kuvat.
JPEG- tai RAW-kuvat tai videot
zz Valitse [Poista].
RAW+JPEG-kuvat
zz Valitse vaihtoehto.
350
Kuvien poistaminen
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä [X]
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut
kuvat kerralla.
1 Valitse [3: Poista kuvat].
2 Valitse [Valitse ja poista kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse poistettava kuva
<5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia,
toista vaihe 3.
kuvat.
4 Poista
zz Paina <L>-painiketta ja valitse sitten
[OK].
351
Kuvien poistaminen
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
3 Paina <L>-painiketta.
kuvat.
4 Poista
zz Valitse [OK].
352
Kuvien poistaminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Kun [3: Poista kuvat] -asetuksena
on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.
oo Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (=511).
353
Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja kopiomäärän,
mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen
valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän
tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään
kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi
määrittää kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostusvalinnat
1 Valitse [3: Tulostus].
2 Valitse [Asetus].
haluamasi asetukset.
3 Määritä
zz Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
Tulostustapa
K Normaali
Arkille tulostetaan yksi kuva.
L Hakemisto
Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
K
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
L
Päällä
Päiväys
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
Tiedostonumero
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
354
Digital Print Order Format (DPOF)
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta.
zz Määritä sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
oo Jos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai
[Molemmat]-asetusta (=354), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa joillakin
tulostimilla. Muuta tässä tapauksessa kuvan kokoa (=379) ja tulosta sitten
luettelokuva.
oo Tulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja tiedostonumero
eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.] -asetuksiksi on määritetty
[Päällä].
oo Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]- että
[Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
oo Kun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot on
määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat kuvat
kortista tulostusta varten.
oo Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä
pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Lue ohjeet
tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä yhteensopivuus
valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
oo Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten määrittämiseen,
joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa kamerassa. Tulostusasetus
saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu
kaikilla kuvatyypeillä.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Tulostettavien kuvien valinta
zzKuvien valinta
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
Normaali/Molemmat
(1)
(2)
Tulosta näytössä näkyvä kuva
painamalla <0>-painiketta. Jos
käännät <5>-valitsinta, voit määrittää
tulostettavaksi enintään 99 kopiota.
(1)
(2)
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
Hakemisto
(3) (4)
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta. Kuva
otetaan mukaan luettelotulostukseen.
(3)
(4)
Valintamerkki
Luettelokuvakuvake
zzUseiden kuvien lähettäminen
Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin
alueen kuviin merkitään valintamerkki [X]
ja yksi kopio kustakin kuvasta tulostetaan.
356
Digital Print Order Format (DPOF)
Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio. Kansion
kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion,
kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien
tulostus poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt
kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Kaikki löydetyt kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista hakuehdoilla
suodatetuista kuvista tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien
suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.
oo RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että RAWkuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki kuvat kerralla
asetuksella [Useita].
oo Jos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla
enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
357
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät kuvat
tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), valokuvakirjaan
määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi
kätevästi tilata valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1 Valitse [3: Valokuvakirjan aset.].
2 Valitse [Valitse kuvat].
määritettävä kuva.
3 Valitse
zz Valitse valokuvakirjaan määritettävä
kuva <5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää kuvia
valokuvakirjaan, toista vaihe 3.
358
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kuva-alueen määrittäminen valokuvakirjaan
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen (ensimmäisen
ja viimeisen kuvan) kaikille valokuvakirjaan määritettäville kuville kerralla.
[Useita].
1 Valitse
zz Valitse kohdassa [3: Valokuvakirjan
aset.] vaihtoehto [Useita].
2 Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
359
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää valokuvakirjaan kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Voit määrittää [x: Valokuvakirjan aset.]
-kohdan [Useita]-asetukseksi [Kaikki
kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], jolloin kaikki kansion tai muistikortin
kuvat määritetään valokuvakirjaan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla [Poista
kaikki kansion merkinnät] tai [Poista
merkinnät kortilta].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt
kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla suodatetut kuvat määritetään
valokuvakirjaan.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien
merk], kaikkien suodatettujen kuvien
määritys valokuvakirjaan poistetaan.
oo RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää valokuvakirjaan. Huomaa, että RAWkuvia tai videoita ei sisällytetä valokuvakirjaan, vaikka valitset kaikki kuvat
kerralla asetuksella [Useita].
oo Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien valokuvakirja-asetusten
määrittämiseen, joiden valokuvakirja-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Kaikki valokuvakirjan asetukset saatetaan korvata vahingossa.
360
Luovat suodintehosteet
Voit lisätä kuvaan seuraavia suotimia ja tallentaa lopputuloksen uutena
kuvana: Rakeinen mustavalkokuva, Pehmeäpiirto, Kalansilmätehoste,
Taiteellinen tehoste, Vesiväritehoste, Lelukameratehoste ja
Miniatyyritehoste.
1 Valitse [3: Luovat suotimet].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse kuva <5>-valitsimella ja paina
sitten <0>.
zz <Hy> -painikkeella voit valita kuvan
luettelokuvanäytössä.
3 Valitse suodatus (=362).
suodatusta.
4 Säädä
zz Säädä suodatusta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Miniatyyritehostetta käytettäessä siirrä
valkoinen kehys <W> <X> <Y> <Z>
-painikkeilla kohtaan, jonka haluat
näyttävän terävältä, ja paina sitten
<0>-painiketta.
361
Luovat suodintehosteet
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat lisätä suotimia toisiin kuviin,
toista vaiheet 2–5.
oo RAW+JPEG-kuvauksella otetuissa kuvissa suodinkäsittelyä sovelletaan RAWkuvaan ja tulokset tallennetaan JPEG-muodossa.
oo Tietyllä kuvasuhteella kuvattujen RAW-kuvien tapauksessa tuloksena syntyvä
kuva tallennetaan kyseisellä kuvasuhteella suodinkäsittelyn jälkeen.
oo Kalansilmätehosteella käsiteltyihin kuviin ei lisätä roskanpoistotietoja
(=241).
Luovien suotimien ominaisuudet
zzI Rakeinen mustavalkokuva
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Kontrastia säätämällä voit
muuttaa mustavalkotehostetta.
zzW Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän vaikutelman. Pehmennystä säätämällä voit
muuttaa pehmeysastetta.
362
Luovat suodintehosteet
zzX Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrivääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Lisäksi, koska tämä suodatin suurentaa kuvan keskustaa,
sen tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrästä riippuen.
Tarkista tuloksena syntyvä kuva suodatusta määrittäessäsi vaiheessa 4.
zzY Taiteellinen tehoste
Saa kuvan näyttämään öljymaalaukselta ja kohteen tavallista
kolmiulotteisemmalta. Tehostetta säätämällä voit muuttaa kontrastia
ja värikylläisyyttä. Huomaa, että esimerkiksi taivaan tai valkoisten
seinien välisävyt eivät välttämättä näytä tasaisilta, ja niissä saattaa olla
epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zzZ Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Tehostetta säätämällä voit muuttaa värikylläisyyttä. Huomaa, että öisten
tai hämärien kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä tasaisilta, ja niissä
saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zzH Lelukameratehoste
Muuttaa värejä lelukameran tapaisiksi ja tummentaa kuvan jokaista
kulmaa. Värisävyvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa väritykseen.
zzc Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman. Voit muuttaa kohtaa, jossa kuva on terävä.
Voit vaihtaa terävän alueen (valkoisen kehyksen) pysty- ja vaakasuunnan
välillä <B>-painikkeella vaiheessa 4 (tai koskettamalla näytöllä
[T]‑valintaa).
363
RAW-kuvan käsittely
M
Voit käsitellä 1- tai F-kuvia kameralla ja luoda niistä JPEG-kuvia.
Muutokset eivät vaikuta RAW-kuviin, joten voit käyttää erilaisia asetuksia
JPEG-kuvien luomiseen.
Voit myös käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
1 Valitse [3: RAW-kuvan käsittely].
vaihtoehto ja valitse sitten
2 Valitse
kuvat.
zz Voit valita käsiteltäväksi useita kuvia
kerralla.
Valitse kuvat
zz Valitse <5>-valitsimella käsiteltävät
kuvat ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Paina <Q>-painiketta.
Valitse alue
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Paina <Q>-painiketta.
364
RAW-kuvan käsittely
haluamasi käsittelyehdot.
3 Määritä
Käytä kuvausasetuksia
zz Kuvat käsitellään käyttäen
kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
Mukauta RAW-käsittelyä
zz Valitse kohde <j> <9> -valitsimilla.
zz Muuta asetusta kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta.
zz Valitse <0>, niin toimintojen asetusten
näyttö tulee näkyviin.
zz Jos haluat palauttaa kuvan ottamisen
aikana käytössä olleet asetukset, paina
<L>-painiketta.
Vertailunäyttö
zz Voit vaihtaa näyttöjen [Muut. jälkeen] ja
[Kuvausasetukset] välillä painamalla
<B>-painiketta ja kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz [Muut. jälkeen] -näytössä oranssilla
näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen
jälkeen muokattuja kohteita.
zz Paina <M>-painiketta.
kuva.
4 Tallenna
zz Kun käytät asetusta [Mukauta RAW-
käsittelyä], valitse [W] (Tallenna).
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
zz Jos haluat käsitellä muita kuvia, valitse
[Kyllä] ja toista vaiheet 2–4.
365
RAW-kuvan käsittely
näytettävä kuva.
5 Valitse
zz Valitse [Alkup. kuva] tai [Käsitelty
kuva].
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa [Mukauta RAW-käsittelyä] -toiminnossa näytettyjä kuvia
painamalla <v>-painiketta. Suurennus vaihtelee [Kuvan laatu] -asetuksen
mukaan. Voit vierittää suurennettua kuvaa <j> <9> -valitsimilla.
Sulje suurennettu kuva koskettamalla [2]-valintaa tai painamalla
<r>‑painiketta.
Kuvien käsittely määritetyillä kuvasuhteilla
JPEG-kuvat luodaan määritetyllä kuvasuhteella, kun käsittelet RAW-kuvia,
joiden kuvauksessa [z: Stillkuvan kuvas.] -asetuksena (=202) on ollut
jokin muu kuin [3:2].
oo Joitakin asetuksia ei voi muuttaa, kun käsitellään 1- tai
F-päällekkäisvalotuskuvia.
366
RAW-kuvan käsittely
RAW-kuvan käsittelyvaihtoehdot
zz[
] Kirkkauden säätö
zz[
] Valkotasapaino (=222)
zz[
] Kuva-asetukset (=230)
Kuvan kirkkauden säätöalue on enintään ±1 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Voit valita valkotasapainon. Jos valitset [Q], voit valita asetuksen
[Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija]. Jos
valitset [P], voit säätää värilämpötilaa.
Voit valita kuva-asetukset. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja muita
ominaisuuksia.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) (=218)
Voit määrittää Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) -toiminnon.
zz[
] Kohinan poisto suurella herkkyydellä (=239)
Voit valita kohinan vaimennuksen suurilla ISO-herkkyyksillä. Jos
vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=336).
zz[73] Kuvan laatu (=199)
Kun luot JPEG-muotoisen kuvan, voit määrittää kuvanlaadun.
367
RAW-kuvan käsittely
zz[
] Väriavaruus (=229)
zz[
] Objektiivin vääristymien korjaus
Voit valita joko sRGB- tai Adobe RGB -väriavaruuden. Koska kameran
näyttö ei ole yhteensopiva Adobe RGB -väriavaruuden kanssa, muutosta
voi olla vaikea havaita, kun kumpi tahansa väriavaruus on valittu.
[
] Reunojen valaistuksen korjaus (=207)
[
] Vääristymien korjaus (=207)
[
] Digitaalinen objektiivin optimoija (=208)
Objektiivin ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan kulmat
näyttämään tummemmilta, voidaan korjata. Jos on asetettu
[Päällä], korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita,
suurenna kuvaa (=336) ja tarkista neljä kulmaa. Kameran
käyttämä reunojen valaistuksen korjaus ei ole yhtä voimakas kuin
Digital Photo Professional -ohjelmiston (EOS-ohjelma) korjauksen
enimmäismäärällä tehty korjaus. Jos korjauksen vaikutukset eivät näy
selkeästi, tee reunojen valaistuksen korjaus Digital Photo Professional
-ohjelmistolla.
Objektiivin ominaisuuksista johtuva kuvien vääristymä voidaan korjata.
Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään. Kuvan reunat
rajataan korjatussa kuvassa.
Koska kuvan tarkkuus voi näyttää hieman heikentyneeltä, säädä
tarvittaessa kuva-asetuksen [Terävyys]-asetusta.
Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja alipäästösuotimesta
johtuvaa terävyyden heikkenemistä käyttämällä optisia
suunnitteluarvoja. Kun [Päällä]-asetus on valittu, kuvassa
käytetään sekä väriaberraation että diffraktion korjausta, vaikka
korjausvaihtoehtoja ei näytetä.
368
RAW-kuvan käsittely
[
] Väriaberraation korjaus (=209)
[
] Diffraktion korjaus (=209)
Objektiivin ominaisuuksista johtuvat väriaberraatiot (kohteen
ääriviivojen värjäytymiset) voidaan korjata. Jos on asetettu [Päällä],
korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna
kuvaa (=336).
Kuvan terävyyttä heikentävä objektiivin aukon diffraktio voidaan
korjata. Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään. Jos
vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=336).
oo RAW-kuvien käsitteleminen kamerassa ei tuota aivan samanlaisia tuloksia
kuin RAW-kuvien käsitteleminen Digital Photo Professional -ohjelmistossa
(EOS-ohjelma).
oo Jos suoritat [Kirkkauden säätö] -toiminnon, häiriöt, juovaisuus jne. saattavat
voimistua säädön vaikutuksesta.
oo Kun [Digit. objekt. optimoija] on asetettu, häiriöt saattavat lisääntyä yhdessä
korjauksen vaikutusten kanssa. Kuvien reunat voivat myös korostua. Säädä
kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi
[Pois] tarpeen mukaan.
oo Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
369
Käsittely haluamiesi tehosteiden kanssa
(Luovan kuvauksen apu)
Voit käsitellä RAW-kuvia käyttämällä suosikkitehosteitasi, ja tallentaa ne
sitten JPEG-kuvina.
[3: Luovan kuvauksen
1 Valitse
apu].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse <5>-valitsimella käsiteltävät
kuvat ja paina sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso.
3 Valitse
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun valitset [Esivalinta] ja painat
<0>-painiketta, voit valita tehosteen
[VIVID], [SOFT] tai jonkin muu
esiasetetun tehosteen. [AUTO1],
[AUTO2] ja [AUTO3] ovat tehosteita,
joita kamera ehdottaa kuvan
ominaisuuksien perusteella.
370
Käsittely haluamiesi tehosteiden kanssa (Luovan kuvauksen apu)
zz Voit valita tehosteita, kuten
[Kirkkaus] tai [Kontrasti], painamalla
<0>-painiketta ja käyttämällä sitten
<Y> <Z> -painikkeita.
zz Paina <0>-painiketta, kun säätö on
valmis.
zz Voit nollata tehosteen painamalla <A>painiketta.
zz Vahvista tehoste painamalla <S>painiketta.
4 Tallenna kuva valitsemalla [OK].
371
RAW-kuvan käsittelyn tyypin valitseminen
Voit valita RAW-kuvan käsittelyn tyypin, joka suoritetaan Pikavalintanäytöstä.
[3: RAW-käsittelyn
1 Valitse
pikavalinta].
vaihtoehto.
2 Valitse
Luovan kuvauksen apu
RAW-käsittely, joka käyttää haluamaasi
tehostetta (=370).
RAW-kuvan käsittely
RAW-käsittely määrittämiesi ehtojen
mukaan (=364).
372
Punasilmäkorjaus
Korjaa automaattisesti kuvat, joissa silmät näkyvät punaisina. Kuva voidaan
tallentaa erillisenä tiedostona.
1 Valitse [3: Punasilmäkorjaus].
kuva <5>-valitsimella.
2 Valitse
zz Kun olet valinnut kuvan, kosketa joko
[E]-valintaa tai paina <0>-painiketta.
zz Kuvan korjattujen alueiden ympärillä
näytetään valkoiset kehykset.
[OK].
3 Valitse
zz Kuva tallennetaan erillisenä tiedostona.
oo Joitakin kuvia ei ehkä saada korjattua oikein.
373
Videokollaasialbumin muokkaaminen
1 Valitse [3: Luo albumi].
muokattava albumi.
2 Valitse
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Paina valinnan jälkeen <Q>-painiketta.
3 Valitse muokkaustoiminto.
374
Videokollaasialbumin muokkaaminen
Asetus
TJärjestä
videokollaasi
uudelleen
L Poista
videokollaasi
7 Toista
videokollaasi
Kuvaus
Valitse siirrettävä videokollaasi <5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta. Siirrä sitä <5>-valitsinta kääntämällä ja paina
sitten <0>-painiketta.
Valitse poistettava videokollaasi <5>-valitsimella ja paina
sitten <0>-painiketta. Valittujen videokollaasien kohdalla
näkyy [L]. Voit poistaa valinnan ja [L]-merkinnän painamalla
<0>-painiketta uudelleen.
Valitse toistettava videokollaasi <5>-valitsimella ja paina
sitten <0>-painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla.
muokkaus.
4 Lopeta
zz Paina <M>-painiketta, kun haluat
lopettaa muokkauksen.
zz Valitse [W] (Lopeta muokkaus).
kuva.
5 Tallenna
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia
albumin toiston aikana, valitse musiikki
vaihtoehdolla [Taustamusiikki]
(=376).
zz Voit tarkistaa muokkaukset valitsemalla
[Esikatsele].
zz Kun valitset [Tallenna], muokattu albumi
tallennetaan uutena albumina.
oo Videokollaasialbumia voi muokata vain kerran.
375
Videokollaasialbumin muokkaaminen
Taustamusiikin valitseminen
Albumit ja kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit
musiikin kortille EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
[Taustamusiikki].
1 Valitse
zz Aseta [Taustamusiikki]-asetukseksi
[Päällä].
taustamusiikki.
2 Valitse
zz Valitse musiikki <6>-valitsimella
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Kuvaesitys]-toiminnossa voit valita
useita raitoja.
näyte.
3 Kuuntele
zz Kuuntele näyte painamalla <B>-
painiketta.
zz Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla. Pysäytä toisto painamalla
<B>-painiketta uudelleen.
zz Jos haluat poistaa musiikin, valitse
se <6>-valitsimella ja paina sitten
<L>‑painiketta.
oo Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
376
JPEG-kuvien rajaaminen
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana. Vain JPEGkuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1 Valitse [x: Rajaus].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse <5>-valitsimella kuva, jonka
haluat rajata.
määrittäminen.
3 Rajauskehyksen
zz Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue
rajataan.
zzRajauskehyksen koon muuttaminen
Voit muuttaa rajauskehyksen kokoa <v>-painikkeella. Mitä pienempi
rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu kuva näyttää.
zzKuvasuhteen ja suunnan muuttaminen
Valitse <5>-valitsimella <e>. Muuta rajauskehyksen kuvasuhdetta
painamalla <0>-painiketta.
377
JPEG-kuvien rajaaminen
zzRajauskehyksen siirtäminen
Valinnoilla <j> <9> voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
zzKallistuksen korjaus
Voit korjata kallistusta ±10°. Valitse <5>-valitsinta kääntämällä <c>
ja paina sitten <0>-painiketta. Vertaa kallistusta ruudukkoon ja korjaa
kallistus kääntämällä <5>-valitsinta (0,1° välein) tai napauttamalla
vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön oikeassa yläkulmassa.
Kun kallistuksen korjaus on valmis, paina <0>-painiketta.
rajattava kuva-alue.
4 Tarkista
zz Valitse <5>-valitsimella <b>.
Rajattava kuva-alue näytetään.
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse <5>-valitsimella <W>.
zz Tallenna rajattu kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan, toista
vaiheet 2–5.
oo Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle
määritetyn kulman mukaan.
oo Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi
muuttaa.
oo AF-pistenäytön tietoja (=392) ja roskanpoistotietoja (=241) ei liitetä
rajattuihin kuviin.
378
JPEG-kuvan koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa
sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG 3,
4 ja a. JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1 Valitse [3: Muuta kokoa].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse <5>-valitsimella kuva, jonka
kokoa haluat muuttaa.
haluamasi kuvakoko.
3 Valitse
zz Tuo kuvakoot esiin <0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvakoko (1).
(1)
kuva.
4 Tallenna
zz Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu,
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa,
toista vaiheet 2–4.
oo Lisätietoja kuvakoosta, kun kuvan kokoa muutetaan, =621.
379
Kuvaluokitukset
Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (l/m/n/o/p). Toimintoa kutsutaan
luokitukseksi.
* Kuvien luokittelu auttaa niiden järjestelemisessä.
Yksittäisen kuvan luokitus
1 Valitse [3: Luokitus].
2 Valitse [Valitse kuvat].
luokiteltava kuva.
3 Valitse
zz Valitse luokiteltava kuva
<5>-valitsimella.
kuva.
4 Luokittele
zz Paina <0>, niin näkyviin tulee sininen
korostuskehys vasemmalla olevan
näytön mukaisesti.
zz Valitse luokitusmerkintä <W>
<X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä oleva
numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan, toista
vaiheet 3 ja 4.
380
Kuvaluokitukset
Luokitus määrittämällä alue
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa [3:
Luokitus].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
3 Paina <Q>-painiketta.
kuva.
4 Luokittele
zz Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
Kaikki määritetyllä alueella olevat kuvat
luokitellaan (samalla luokituksella)
kerralla.
381
Kuvaluokitukset
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien
luokitteleminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset kohdassa [3: Luokitus]
asetuksen [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat], kaikki kansion
tai kortin kuvat luokitellaan.
Valitse luokitus kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
Kun et luokittele kuvia tai poista luokituksia,
valitse [OFF].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=385), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla suodatetut kuvat luokitellaan
määritetyn mukaisesti.
oo Luokitusten vieressä näytettävät arvot näytetään muodossa [###], jos yli
1 000 kuvalla on sama luokitus.
oo Asetuksilla [3: Aseta kuvien hakuehdot] ja [3: Kuvien haku 6] voit
näyttää vain tietyn luokituksen omaavat kuvat.
382
Kuvaesitykset (automaattinen toisto)
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
toistettavat kuvat.
1 Määritä
zz Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat,
siirry vaiheeseen 2.
zz Jos haluat määrittää kuvaesityksenä
toistettavat kuvat, suodata kuvat
toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=385).
2 Valitse [3: Kuvaesitys].
haluamasi toistoasetukset.
3 Määritä
zz Valitse [Asetus].
zz Määritä asetukset [Kuvan näyttöaika],
[Toista] (jatkuva toisto), [Vaihtotehoste]
(tehoste kuvia vaihdettaessa) stillkuvia
varten.
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia,
valitse musiikki vaihtoehdolla
[Taustamusiikki] (=376).
zz Kun olet valinnut asetukset, paina
<M>-painiketta.
383
Kuvaesitykset (automaattinen toisto)
Kuvan näyttöaika
Toista
Vaihtotehoste
Taustamusiikki
kuvaesitys.
4 Aloita
zz Valitse [Aloita].
Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5 Lopeta
zz Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla <M>painiketta.
oo Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä,
kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G]. Jatka kuvaesitystä painamalla
uudelleen <0>-painiketta.
oo Voit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana painamalla
<B>-painiketta (=332).
oo Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana käyttämällä <W> <X>
-painikkeita.
oo Automaattisen toiston tai pysäytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen kuvan
kääntämällä <5>-valitsinta.
oo Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
oo Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
384
Toistettavien kuvien suodattaminen
Voit suodattaa kuvien näytön hakuehtojen mukaan. Kun olet asettanut
hakuehdot, voit toistaa ja näyttää vain löydetyt kuvat.
Voit myös suojata, luokitella, poistaa, toistaa kuvaesityksen ja käyttää muita
toimintoja suodatuille kuville.
[3: Aseta kuvien
1 Valitse
hakuehdot].
hakuehdot.
2 Aseta
zz Valitse kohde kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz Määritä asetus kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Kohteen vasemmalle puolelle lisätään
[X]-valintamerkki (1). (Määritetty
hakuehdoksi.)
zz Jos valitset kohteen ja painat <B>painiketta, [X]-valintamerkki poistetaan.
(Hakuehto peruutetaan.)
(1)
Kohde
9Luokitus
dPäiväys
nKansio
JSuojaa
fTiedostotyyppi
Kuvaus
Näyttää valittua (luokitus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat.
Näyttää valitun kansion kuvat.
Näyttää valittua (suojaus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittua tiedostotyyppiä olevat kuvat.
385
Toistettavien kuvien suodattaminen
hakuehtoja.
3 Käytä
zz Paina <0>-painiketta ja lue näytetty
viesti.
zz Valitse [OK].
Hakuehto määritetään.
löydetyt kuvat.
4 Näytä
zz Paina <3>-painiketta.
Vain asetettuja hakuehtoja vastaavat
(suodatetut) kuvat näytetään.
Kun kuvat on suodatettu näyttöä varten,
näytössä näkyy keltainen ulkokehys (2).
(2)
Hakuehtojen poistaminen
Avaa vaiheen 2 näyttö ja paina <L>-painiketta, niin kaikki hakuehdot
poistetaan.
oo Jos hakuehtoja vastaavia kuvia ei ole, <0>-valintaa ei voi painaa vaiheessa 3.
oo Hakuehdot saatetaan nollata, jos suoritat virtaan, korttiin tai
kuvanmuokkaukseen liittyviä toimintoja.
oo Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [3: Aseta
kuvien hakuehdot] -näyttö näytetään.
386
Selausnäyttö (kuvien selaus)
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1 Valitse [x: Kuvien haku 6].
2 Valitse selaustapa.
oo Asetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valitsinta kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan.
oo Kun valitset [Näytä kuvan luokituksen mukaan], määritä luokitus
kääntämällä <6>-valitsinta (=380). Jos selaat kuvia, kun 9 on valittuna,
kaikki arvostellut kuvat näytetään.
387
Selausnäyttö (kuvien selaus)
siirtymällä.
3 Selaa
zz Paina <x>-painiketta.
zz Käännä yhden kuvan näytössä
<6>-valitsinta.
Voit selata määritetyllä tavalla.
(1)
(2)
(1)
(2)
Selaustapa
Toiston edistyminen
oo Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [g: Päiväys].
oo Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [h: Kansio].
oo Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [i: Videot] tai [j: Stillkuvat].
388
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Voit määrittää näytöt ja tiedot, jotka näytetään kuvien toiston aikana.
1 Valitse [3: Toistotietojen näyttö].
valintamerkki [X]
2 Lisää
näytettävien näyttöjen numeron
viereen.
zz Valitse numerot <5>-valitsimella.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Toista nämä vaiheet ja lisää
valintamerkki [X] kunkin näytettävän
näytön numeron viereen ja valitse
sitten [OK].
zz Valitsemasi tiedot voidaan näyttää
painamalla toiston aikana <B>painiketta tai painamalla <W> <X>
-painikkeita, kun kuvaustiedot ovat
näkyvissä.
Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää valotustason
jakauman ja yleiskirkkauden. RGBhistogrammista voit tarkistaa
värikylläisyyden ja väriasteikon. Voit
vaihtaa näytettävän histogrammin
painamalla <B>-painiketta, kun <z>
näkyy vasemmassa alanurkassa näytössä
[x: Toistotietojen näyttö].
389
Toistotietojen näytön mukauttaminen
zz[Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikseleiden määrän. Mitä enemmän pikseleitä
on vasemmalla, sitä tummempi kuva on. Mitä
enemmän pikseleitä on oikealla, sitä kirkkaampi
kuva on. Jos vasemmalla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan tummien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Jos oikealla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan valoisien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Välisävyt toistuvat normaalisti.
Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä
histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
zz[RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB eli
punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja
kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän
väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa ja
vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla, sitä
kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella on
liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla puolella on
liikaa pikseleitä, väri on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu. Kuvan RGBhistogrammissa näkyvät värien kylläisyys ja sävyt sekä valkotasapaino.
390
Ylivalotusvaroituksen näyttäminen
Voit määrittää, että ylivalottuneet huippuvalot vilkkuvat toistonäytössä. Jotta
saisit selkeämmät sävyt kuvan vilkkuville alueille, joille haluat luonnollisen
sävytyksen, määritä valotuksen korjauksen arvoksi negatiivinen arvo ja ota
kuva uudelleen, niin lopputulos on parempi.
1 Valitse [3: Ylivalot.varoitus].
2 Valitse [Päällä].
391
AF-pistenäyttö
Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena
toistonäytössä. Jos automaattinen tarkennuspisteen valinta on asetettu,
useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.
1 Valitse [3: AF-pistenäyttö].
2 Valitse [Päällä].
392
Ristikkonäyttö
Voit näyttää ristikon toistonäytön yhden kuvan näytössä näytettyjen
stillkuvien päällä. Toiminnolla voidaan helposti tarkistaa kuvan vaaka- tai
pystysuuntainen kallistus sekä sommittelu.
1 Valitse [3: Toistoristikko].
2 Valitse vaihtoehto.
393
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön
määrittäminen
1 Valitse [3: Näytä viim. kats.].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz [Päällä]: Toisto jatkuu viimeksi
näytetystä kuvasta (paitsi kun olet juuri
lopettanut kuvauksen).
zz [Pois]: Toisto jatkuu viimeisimmästä
kuvasta aina, kun kamera käynnistetään
uudelleen.
394
Langattomat toiminnot
Tässä luvussa kuvataan, miten kamera yhdistetään älypuhelimeen
langattomasti Bluetooth®- tai Wi-Fi®-toiminnoilla, miten kuvia
lähetetään Web-palveluihin, miten kameraa ohjataan tietokoneesta
tai langattoman kauko-ohjaimen avulla sekä muita toimintoja.
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä
tai vahingoista, jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman
tiedonsiirron asetuksista kameraa käytettäessä. Canon ei ole
myöskään vastuussa mistään kameran käytön aiheuttamista
menetyksistä tai vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista
suojausta omalla vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei
ole vastuussa mistään luvattoman käytön tai tietoturvamurtojen
aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
395
Välilehtivalikot: Langaton-välilehti
zzLangaton 1
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo Langaton tiedonsiirto ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
oo Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä
ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
oo Kameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia (paitsi
[D]-tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä kameraa ei voi
yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
oo Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2> tai
avaat korttipaikan tai akkutilan kannen.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu ei
toimi.
396
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteyden valitseminen
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
kohde, johon kamera
2 Valitse
yhdistetään.
q Yhteys älypuhelimeen (=399)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti nimellä
”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (=426)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran etäohjausta
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla. Erillisellä Image Transfer
Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat voidaan myös lähettää tietokoneeseen
automaattisesti.
lTulostaminen Wi-Fi-tulostimella (=434)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä PictBridge-standardia
(langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
397
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteyden valitseminen
R Lähetys web-palveluihin (=444)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai Canonasiakkaille CANON iMAGE GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun, kun olet
rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
K Yhdistä langattomaan kaukos.
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR‑E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä kauko-ohjauksella
kuvausta varten (=464).
398
Yhteys älypuhelimeen
Kun olet yhteensovittanut kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan (tästä
eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen, voit tehdä
seuraavia:
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen käyttäen pelkästään älypuhelinta
(=400).
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameralla, vaikka siitä on katkaistu virta
(=405).
zz Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen älypuhelimella
haettuja GPS-tietoja (=475).
zz Kameran etäohjaus älypuhelimesta (=404).
Kun olet yhdistänyt kameran älypuhelimeen Wi-Fin kautta, voit suorittaa
seuraavat toimet:
zz Kuvien selaaminen ja tallentaminen älypuhelimella (=404).
zz Kameran etäohjaus älypuhelimesta (=404).
zz Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen (=413).
Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa
Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä. Huomaa,
että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä.
oo Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta ”Wi-Fiyhteys tukiaseman kautta” (=458).
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton) on asennettava iOS- tai
Android-käyttöjärjestelmää käyttävään älypuhelimeen.
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai App
Storesta. Google Play tai App Store on myös käytettävissä käyttämällä
QR-koodeja, jotka tulevat näkyviin, kun kamera yhteesovitetaan tai
yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.
oo Camera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat Camera
Connect -lataussivustolla.
oo Esimerkkinäytöt ja muut tämän oppaan tiedot eivät ehkä vastaa todellisia
käyttöliittymän osia kameran laiteohjelman päivityksen tai Camera Connect
-sovelluksen tai Android- tai iOS-järjestelmän päivitysten jälkeen.
399
Yhteys älypuhelimeen
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
2 Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytetty QR-koodi älypuhelimella, mikä
avaa Google Playn tai App Storen,
ja asenna Camera Connect.
400
Yhteys älypuhelimeen
[Yhdistä Bluetoothin
5 Valitse
kautta].
zz Yhteensovitus alkaa.
zz Jos haluat yhdistää eri älypuhelimeen,
kun yhteys älypuhelimeen on
muodostettu, valitse [OK] vasemmalla
näkyvässä näytössä.
Toimet älypuhelimessa (1)
6 Käynnistä Camera Connect.
yhdistettävää kameraa.
7 Napauta
zz Jos käytät Android-älypuhelinta, siirry
vaiheeseen 9.
kohtaa [Pair/Pari] (vain
8 Napauta
iOS).
401
Yhteys älypuhelimeen
Toimet kamerassa (2)
9 Valitse [OK].
<0>-painiketta.
10Paina
zz Yhteensovitus on nyt valmis, ja kamera
on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin
kautta.
Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä näkyy Bluetooth-kuvake.
oo Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen samanaikaisesti
Bluetoothilla. Kun haluat yhdistää eri älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä,
katso =478.
oo Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi, kun
käytät kameraa.
Yhteensovituksen vianmääritys
oo Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa
estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität
yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden
tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista.
oo Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen (=413).
402
Yhteys älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa (2)
Camera Connect
11 Napauta
-toimintoa.
zz Napauta iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista,
=404.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz [qWi-Fi päällä] näkyy kamerassa.
zz Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvakkeet palavat
Camera Connect -päänäytössä.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyksien
katkaiseminen” (=421).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi Bluetoothyhteyden.
zz Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, käynnistä Camera
Connect ja napauta haluamaasi toimintoa.
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
403
Yhteys älypuhelimeen
Camera Connect -sovelluksen toiminnot
Images on camera (Kuvat kamerassa)
zz Kuvia voidaan selata, poistaa ja luokitella.
zz Kuvia voidaan tallentaa älypuhelimeen.
Remote live view shooting (Etäkuvaus näytöllä)
zz Mahdollistaa kuvaamisen etänä, kun katsot elävää kuvaa älypuhelimessa.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat lähetetään
älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (=412).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin)
zz Mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen Bluetoothin kautta yhdistetyllä
älypuhelimella. (Ei käytettävissä, kun yhteys muodostetaan Wi-Fin
kautta.)
zz Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä, kun käytät Bluetooth
remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin) -ominaisuutta.
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
404
Yhteys älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteyden ylläpitäminen, kun kameran virta on katkaistu
Vaikka kameran virtakytkin olisi asennossa <2>, voit käyttää älypuhelinta
Wi-Fin kautta yhdistämiseen, kunhan kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
1 Valitse [k: Bluetooth-asetukset].
[Säil. yht. kun pois]
2 Määritä
-asetukseksi [Päällä].
zz Kun kameran virtakytkin on asennossa
<2>, napauta [Images on camera/
Kuvat kamerassa] -kohtaa Camera
Connect -valikossa, niin Wi-Fi-yhteys
käynnistyy.
zz Napauta iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin. Kameran kuvat näytetään
luettelona, kun Wi-Fi-yhteys
muodostetaan.
zz Camera Connect -sovelluksella voit tallentaa kuvia älypuhelimeen ja
poistaa kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla [ ] Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä (=421).
oo Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset nollataan
tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
405
Yhteys älypuhelimeen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Peruuta yhteensovitus älypuhelimella seuraavasti.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
3 Valitse [Muokkaa/poista laite].
älypuhelin, jonka
4 Valitse
yhteensovitus poistetaan.
zz Kameran kanssa yhteensovitettujen
puhelinten kohdalla näkyy [s].
406
Yhteys älypuhelimeen
5 Valitse [Poista yhteystiedot].
6 Valitse [OK].
kameran tiedot
7 Poista
älypuhelimesta.
zz Poista älypuhelimeen tallennetut
kameran tiedot älypuhelimen Bluetoothvalikossa.
407
Yhteys älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia
Toimet kamerassa (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
408
Yhteys älypuhelimeen
5 Valitse [Yhdistä Wi-Fin kautta].
(1)
SSID (verkon nimi) ja
6 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=470).
(2)
oo Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (=458).
409
Yhteys älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
Wi-Fi-yhteys
7 Muodosta
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja napauta sitten vaiheessa
6 tarkistettua SSID:tä (verkon nimeä).
zz Kirjoita vaiheessa 6 tarkistettu salasana.
Camera Connect ja
8 Käynnistä
napauta Wi-Fin kautta yhdistettävää
kameraa.
Toimet kamerassa (2)
[OK].
9 Valitse
zz Voit määrittää katsottavissa olevat kuvat
painamalla <B>-painiketta. Määritä
ne =423 vaiheen 5 mukaisesti.
410
Yhteys älypuhelimeen
zz Camera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta (=404).
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyksien
katkaiseminen” (=421).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=467).
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimeen
pikavalintanäytöstä toiston aikana (=413).
411
Yhteys älypuhelimeen
Automaattinen kuvan siirto kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti. Varmista ennen
näitä toimia, että kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä.
1 Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
[Läh. älypuhelimeen kuv.
2 Valitse
jälk.].
[Lähetä autom.]
3 Määritä
-asetukseksi [Päällä].
4 Määritä [Lähetettävä koko].
5 Ota kuva.
412
Yhteys älypuhelimeen
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta
yhteensovitettuun (vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen.
1 Tuo kuva näyttöön.
2 Paina <Q>-painiketta.
[qLäh. kuvia
3 Valitse
älypuhelimeen].
zz Jos teet tämän vaiheen, kun Bluetoothyhteys on käytössä, esiin tulee ilmoitus
ja yhteys vaihtuu Wi-Fi-yhteydeksi.
lähetysasetukset ja lähetä
4 Valitse
kuvat.
413
Yhteys älypuhelimeen
(1) Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz <r>-painikkeella voit valita kuvan
luettelokuvanäytössä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita
kuvan lähetyskoon.
zz Kun lähetät videoita, voit valita
lähetettävien videoiden kuvanlaadun
kohdassa [Lähetettävä laatu].
(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
414
Yhteys älypuhelimeen
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvan kolmen kuvan näytössä
painamalla <r>-painiketta. Voit
palata yhden kuvan näyttöön painamalla
<v>-painiketta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <Q>-painiketta.
[Lähetettävä koko].
4 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
5 Valitse [Lähetä].
415
Yhteys älypuhelimeen
(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa luettelokuvanäytössä
näkyvää kuvamäärää
<r>‑painikkeella.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta.
416
Yhteys älypuhelimeen
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
6 Valitse [Lähetä].
417
Yhteys älypuhelimeen
(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4 Valitse [Lähetä].
418
Yhteys älypuhelimeen
(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Toistettavien
kuvien suodattaminen” (=385).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4 Valitse [Lähetä].
419
Yhteys älypuhelimeen
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu Bluetoothin
kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä <M>painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä näytössä
[OK], joka päättää kuvan siirron ja
katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä <M>painiketta.
zz Kun haluat katkaista Wi-Fi-yhteyden,
katso kohta ”Wi-Fi-yhteyksien
katkaiseminen” (=421).
420
Yhteys älypuhelimeen
oo Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta
painettaisiin.
oo Voit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
oo Voit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
oo Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
stillkuvia. Huomaa, että b-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
oo Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
videoita.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
Wi-Fi-yhteyksien katkaiseminen
Tee jompi kumpi seuraavista toiminnoista.
Napauta Camera Connect -näytön
kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä] -näytössä
[Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] ei ole näkyvissä,
valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
421
Yhteys älypuhelimeen
Asetukset, joiden avulla kuvia voi katsella älypuhelimessa
Kuvat voi määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
3 Valitse [Muokkaa/poista laite].
älypuhelin.
4 Valitse
zz Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa
haluat kuvien olevan katsottavissa.
422
Yhteys älypuhelimeen
5 Valitse [Katselt. kuvat].
vaihtoehto.
6 Valitse
zz Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten otetut
kuvat.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka monta
päivää nykyisestä päivästä taaksepäin
otetut kuvat näytetään. Määritä päivien
lukumäärä painikkeilla <W> <X>.
Vahvista sitten valinta painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa olevat
kuvat määritetään.
oo Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat], etäkuvaus
ei ole mahdollista.
423
Yhteys älypuhelimeen
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitse luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
(1)
424
(2)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
1. Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla tai
<5>-valitsimella.
<r>-painikkeella voit valita kuvan
luettelokuvanäytössä.
2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
3. Valitse <Z>-painikkeella kuva
lopetuskohdaksi (2).
4. Valitse [OK].
Yhteys älypuhelimeen
oo Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu
seuraavasti:
• Jos Kuvaus näytöllä- / videokuvauskytkin on asennossa <k>,
videotallennus jatkuu.
• Jos Kuvaus näytöllä- / videokuvauskytkin on asennossa <A>, videon
tallennus pysähtyy.
oo Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät ole
käytettävissä.
oo Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
oo Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
oo Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran
laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
425
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen WiFin kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla tai muulla
erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen
ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voit tuoda kuvia kamerasta,
ohjata kameraa ja tehdä muita toimia.
Toimet kamerassa (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[DKauko-ohjaus (EOS
2 Valitse
Utility)].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
426
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
(1)
SSID (verkon nimi) ja
4 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja =470.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
SSID ja syötä salasana.
5 Valitse
zz Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 4 tarkistettu SSID.
zz Kirjoita vaiheessa 4 tarkistettu salasana.
427
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[OK].
6 Valitse
zz Seuraava viesti tulee näkyviin. ”******”
tarkoittavat kytkettävän kameran MACosoitteen kuutta viimeistä numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
7 Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
EOS Utility -ohjelmistossa
8 Valitse
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos
Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva
viesti, valitse [Yes/Kyllä].
[Connect/Yhdistä].
9 Valitse
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Connect/Yhdistä].
428
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
Wi-Fi-yhteys.
10Muodosta
zz Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit
tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=467).
429
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
oo Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu
seuraavasti:
• Jos Kuvaus näytöllä- / videokuvauskytkin on asennossa <k>,
videotallennus jatkuu.
• Jos Kuvaus näytöllä- / videokuvauskytkin on asennossa <A>, videon
tallennus pysähtyy.
oo Jos Kuvaus näytöllä- / videokuvauskytkin on asennossa <k> ja videotila
tallennettu asetettu EOS Utility -ohjelmistolla, et voi kuvata kameralla.
oo Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot
eivät ole käytettävissä.
oo Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
oo Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
oo Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin
liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu
tasaisesti.
430
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kameran kuvien lähettäminen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
tietokone tukiasemaan ja
1 Yhdistä
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Pariliitosasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelmiston ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa (1)
[Lähetä kuvia autom.
2 Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
[Lähetä autom.]
3 Määritä
-asetukseksi [Ota käyttöön].
4 Valitse [OK].
431
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
tukiasemaan Wi-Fi5 Yhdistä
yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran
ja tietokoneeseen yhdistetyn
tukiaseman välille. Katso
yhteydenmuodostamisohjeet kohdasta
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta”
(=458).
tietokone, johon kamerasta
6 Valitse
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
pariliitos kameran ja
7 Muodosta
tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Yhteensovitus].
432
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[Lähetä kuvia autom.
8 Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
9 Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
mitä lähetetään.
10Valitse,
zz Jos valitset [Valitut kuvat] kohdassa
[Lähetettävä alue], määritä lähetettävät
kuvat [Valitse lähetettävät kuvat]
-näytössä.
zz Kun asetukset ovat valmiit, katkaise
kamerasta virta.
Kamerassa olevat kuvat lähetetään aktiiviseen tietokoneeseen
automaattisesti, kun kytket kameraan virran tukiaseman toimintasäteen
sisällä.
oo Jos kuvia ei siirretä automaattisesti, kokeile käynnistää kamera uudelleen.
433
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään
suoraan PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen (langaton lähiverkko) Wi-Fiyhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[lTulosta Wi-Fi2 Valitse
tulostimella].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
(1)
SSID (verkon nimi) ja
4 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=470).
(2)
434
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
tulostin käyttövalmiiksi.
5 Aseta
zz Valitse käytettävän tulostimen Wi-Fi-
asetusvalikossa tarkistamasi SSID.
zz Kirjoita vaiheessa 4 tarkistettu salasana.
tulostin.
6 Valitse
zz Valitse tunnistettujen tulostimien
luettelosta Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
tulostin.
zz Jos haluamasi tulostin ei ole
luettelossa, toiminnon [Etsi uudestaan]
valitseminen saattaa auttaa kameraa
löytämään ja näyttämään sen.
oo Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta ”Wi-Fiyhteys tukiaseman kautta” (=458).
435
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
tulostettava kuva.
1 Valitse
zz Valitse tulostettava kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz <r>-painikkeella voit valita kuvan
luettelokuvanäytössä.
2 Valitse [Tulosta kuva].
kuva.
3 Tulosta
zz Asetuksen toimenpiteiden ohjeet,
=439.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK], niin
tulostus alkaa.
436
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostaminen määritettyjen kuvan asetusten mukaan
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Tulostus].
tulostustoiminnot.
3 Määritä
zz Asetuksen toimenpiteistä on tietoja
kohdassa ”Digital Print Order Format
(DPOF)” (=354).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi‑Fi-yhteyden muodostamista, jatka
vaiheeseen 4.
[Tulosta].
4 Valitse
zz [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva
on valittu ja tulostin on tulostusvalmis.
5 Määritä [Paperiasetus] (=439).
437
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
kuva.
6 Tulosta
zz Kun [OK] on valitaan, tulostaminen
alkaa.
oo Kuvaus ei ole mahdollista, kun on yhdistetty tulostimeen Wi-Fin kautta.
oo Videoita ei voi tulostaa.
oo Määritä paperikoko ennen tulostamista.
oo Kaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
oo Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa
päivämäärän kehykseen.
oo Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle
taustalle tai kehykseen.
oo RAW-kuvia ei voi tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun tulostat, valitse [Tulosta
kuva] ja tulosta.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
oo Kuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
oo Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä näkyy
[Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
oo Jos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa jäljellä
olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku
seuraavissa tilanteissa:
• Olet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista ennen
tulostuksen jatkamista.
• Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun luettelokuva
on määritetty.
oo Jos tulostuksessa on ongelmia, katso =443.
438
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen (=441).
Määrittää tulostustehosteet (=441).
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän (=441).
Määrittää tulostusalueen (=442).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (=440).
Palaa kuvavalintanäyttöön.
Käynnistää tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
439
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin
koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin
tyyppi.
[U] Sivun asettelun määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
oo Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa
rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Kuvat saatetaan
myös tulostaa pienemmällä tarkkuudella.
440
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[I] Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
[E] Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
oo Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
oo Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan. Tulostimen
[Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
[R] Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
441
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien
rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan
kuvat uudelleen.
1 Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
2 Määritä
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muoto (kuvasuhde) voidaan vaihtaa kohdassa [Paperiasetus].
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <v> <r> -valitsinta.
Rajauskehyksen siirtäminen
Valinnoilla <j> <9> voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä painamalla
<B>-painiketta.
rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
3 Poistu
zz Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
442
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
oo Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
oo Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat
tulostetaan.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
oo Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia
tms.) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
oo Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee virheilmoitus.
Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien
ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
oo Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Värihäiriö
oo Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
oo Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
Tiedostovirhe
oo Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
443
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien lähettämiseen.
Web-palvelujen rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai
tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluja varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja selainversioista
(kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista, jotka tarvitaan CANON
iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
verkkopalveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja tukiaseman
käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
444
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä CANON
iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
2 Valitse [RLähetä Web-palveluun].
3 Valitse [Hyväksyn].
Wi-Fi-yhteys.
4 Muodosta
zz Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.
Siirry vaiheeseen 6 =460.
445
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
sähköpostiosoitteesi.
5 Anna
zz Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse
[OK].
nelinumeroinen luku.
6 Määritä
zz Määritä haluamasi nelinumeroinen luku
ja valitse [OK].
[OK].
7 Valitse
zz [R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
446
].
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
kameran verkkosivun linkki.
8 Aseta
zz Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Toimet kamerassa (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9 Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
CANON iMAGE GATEWAY on nyt
lisätty.
447
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
käytettävä Web-palvelu.
1 Määritä
zz Siirry CANON iMAGE GATEWAY
-sivustolle ja avaa kameralinkkiasetusten
sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja
viimeistele käytettävien Web-palvelujen
asetukset.
Toimet kamerassa
Web-palvelu, jonka määritit
2 Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [ ].
448
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun, joka on
rekisteröity kameraan.
Yhdistäminen Web-palveluun Wi-Fin kautta
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
web-palvelu.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen
valitsemista varten valitsemasi Webpalvelun tyypin ja asetusten mukaan
(=462).
449
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz <r>-painikkeella voit valita kuvan
luettelokuvanäytössä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita
kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
450
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvan kolmen kuvan näytössä
painamalla <r>-painiketta. Voit
palata yhden kuvan näyttöön painamalla
<v>-painiketta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <Q>-painiketta.
451
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
4 Valitse
zz Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei tule
näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
5 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
452
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Kuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa luettelokuvanäytössä
näkyvää kuvamäärää
<r>‑painikkeella.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <Q>-painiketta.
453
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
6 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
454
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
455
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Toistettavien
kuvien suodattaminen” (=385).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
456
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
oo Kun Wi-Fi-yhteys web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa, vaikka
kameran laukaisinta painettaisiin.
oo Jos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun, et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys webpalveluun olisi epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa CANON
iMAGE GATEWAY -sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö ja yritä sitten
lähettää kuva uudelleen.
oo Lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja videoiden pituutta voidaan rajoittaa
riippuen Web-palvelusta.
oo Joitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
oo Kun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien kuvien
koko muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on b,
ei pienennetä.
oo [Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu kameralla,
joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla kameramalleilla otetut
stillkuvat lähetetään kokoa muuttamatta.
oo Kun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun, voit tarkistaa niiden Webpalvelujen lataushistorian, joihin kuvia on lähetetty.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
457
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen WPS
(PBC-tila) -yhteensopivaa tukiasemaa.
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
zz Jos [qYhteys älypuhelimeen] on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on jo
asetettu, valitse [Älä näytä].
zz Valitse seuraavaksi näytettävässä
[Yhteys älypuhelimeen] -näytössä
[Yhdistä Wi-Fin kautta].
458
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Vaihda verkkoa].
4 Valitse
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l] on
valittu.
5 Valitse [Yhteys WPS:llä].
oo Tietoja vaiheessa 5 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta,
=462.
459
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[WPS (PBC-tila)].
6 Valitse
zz Valitse [OK].
tukiasemaan Wi-Fi7 Yhdistä
yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
[Automaattiasetus].
8 Valitse
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus] -vaihtoehto
aiheuttaa virheen, katso =462.
460
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
9 Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
[qYhteys älypuhelimeen]
zz Napauta älypuhelimen Wi-Fiasetusnäytössä kamerassa näytettyä
SSID:tä (verkon nimeä) ja syötä sitten
yhteyttä varten käytettävän tukiaseman
salasana.
Siirry vaiheeseen 8 (=410).
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 7 tai 8 =428.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 6 =435.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 5 (=446).
461
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi Webpalvelun mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella. Lisätietoja
on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz [Lähetä kohteeseen] -näyttö saattaa
tulla näkyviin.
zz Valitse kohde rekisteröityjen kohteiden
luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka
avulla kamera voidaan yhdistää suoraan
kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai [l] on
valittu [Wi-Fi-toiminto]-kohdassa.
IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti
Kameran näyttämät asetukset vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
[Käsinasetus].
1 Valitse
zz Valitse [OK].
462
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].
haluamasi arvot.
3 Anna
zz Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella
ja valitse numero <Y> <Z>
-painikkeilla. Kirjoita valitsemasi numero
<0>-painikkeella.
zz Määritä antamasi arvot ja palaa vaiheen
2 näyttöön painamalla <M>painiketta.
[OK].
4 Valitse
zz Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat
kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin on
kirjoitettava, katso lisätietoja kohdasta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(=497) tai kysy lisätietoja verkon
pääkäyttäjältä tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
463
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR‑E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä kauko-ohjauksella
kuvausta varten (=156).
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2 Valitse
kaukos.].
[Lisää laite, johon
3 Valitse
yhdistetään].
4 Paina <0>-painiketta.
laitteet.
5 Yhteensovita
zz Kun [Yhteensovitus]-näyttö tulee
näkyviin, paina BR-E1:n <W>- ja
<T>-painikkeita ja pidä niitä alhaalla
vähintään 3 sekuntia.
zz Kun ilmoitus vahvistaa, että kamera
ja BR-E1 on yhdistetty, paina
<0>-painiketta.
464
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
kameran asetukset
6 Määritä
etäkuvausta varten.
zz Valitse stillkuvauksessa kuvaustavaksi
[Q] tai [k] (=153).
zz Kun kuvaat videoita, aseta [z: Kaukoohjaus] -asetukseksi [Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen
jälkeisistä toiminnoista on BR-E1:n
käyttöoppaassa.
oo Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
oo Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa määrittää sen asetukseksi
[Pois] vaiheessa 1.
465
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Ennen kuin yhteensovitat toisen BR-E1:n, poista aiemmin yhdistettyjen
kaukolaukaisinten tiedot.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2 Valitse
kaukos.].
3 Valitse [Poista yhteystiedot].
4 Valitse [OK].
466
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin
kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai palveluihin, joiden
yhteysasetukset on tallennettu.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta. Jos
kohdetta ei näy, vaihda näyttöä <Y>
<Z> -painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena on
[Piilota], historiaa ei näytetä (=470).
yhdistettyä laitetta.
3 Käytä
[q] Älypuhelin
zz Käynnistä Camera Connect.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fiyhteys kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla
asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
467
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla
asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla
asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
468
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä langattomalle tiedonsiirrolle enintään 10 yhteysasetusta.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Lisätietoja asetuksesta [qYhteys
älypuhelimeen] on kohdassa ”Yhteys
älypuhelimeen” (=399).
zz Lisätietoja asetuksesta [DKaukoohjaus (EOS Utility)] on kohdassa
”Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin
kautta” (=426).
zz Lisätietoja asetuksesta [lTulosta
Wi-Fi-tulostimella] on kohdassa
”Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin
kautta” (=434).
zz Kun lähetät kuvia web-palveluun, katso
kohta ”Kuvien lähettäminen Webpalveluun” (=444).
oo Jos haluat poistaa yhteysasetukset, katso kohta =478.
469
Wi-Fi-asetukset
1 Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
2 Valitse vaihtoehto.
zz Wi-Fi
Jos elektronisten ja langattomien laitteiden käyttö on kielletty esimerkiksi
lentokoneessa tai sairaalaympäristössä, määritä asetukseksi [Pois].
zz Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että Wi-Fi-yhteyden voi muodostaa ilman
salasanaa (paitsi kun on yhdistetty tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä).
zz Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen laitteiden historian
asetukseksi [Näytä] tai [Piilota].
zz Lähetä kuvia automaattisesti tietokoneeseen
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti (=431).
zz Lähetä älypuhelimeen kuvaamisen jälkeen
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti (=412).
zz MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
470
Bluetooth-asetukset
1 Valitse [k: Bluetooth-asetukset].
2 Valitse vaihtoehto.
zz Bluetooth
Jos et käytä Bluetooth-toimintoa, valitse [Pois].
zz Tarkista yhteystiedot
Voit tarkistaa yhteensovitetun laitteen nimen ja yhteyden tilan.
zz Bluetooth-osoite
Voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
zz Säilytä yhteys kun pois
Näytetään, kun kamera on yhteensovitettu älypuhelimen kanssa
Bluetoothin kautta.
Jos valitset [Päällä], voit katsella kameran kuvia ja ohjata kameraa
muilla tavoin yhdistämällä sen Wi-Fin kautta, vaikka kameran virta on
katkaistuna (=405).
471
Lempinimen muuttaminen
Voit vaihtaa kameran lempinimen (näytetään älypuhelimissa ja muissa
kameroissa) tarpeen mukaan.
1 Valitse [k: Lempinimi].
teksti
2 Kirjoita
virtuaalinäppäimistöllä (=482).
zz Kun olet lopetat merkkien kirjoittamisen,
paina <M>-painiketta.
472
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin
käyttäen GPS-tietoja muista laitteista
Voit merkitä kuviin geotunnistetiedot GPS-vastaanottimella GP-E2 (myydään
erikseen) tai Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
GP-E2
GP-E2 kameraan.
1 Liitä
zz Liitä GP-E2 kameran salamakenkään
ja käynnistä se. Lisätietoja on GP-E2:n
käyttöoppaassa.
[k: GPS-laitteen
2 Valitse
asetukset].
kohdassa [Valitse GPS-laite]
3 Valitse
vaihtoehto [GPS-vast.otin].
kuva.
4 Ota
zz Lisätietoja [Asetus]-kohdasta on
GP‑E2:n käyttöoppaassa.
473
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen GPS-tietoja muista laitteista
Varotoimet, kun käytössä on GP-E2
oo Muista tarkistaa maat ja alueet, joissa sen käyttö on sallittu, ja käytä toimintoa
maan tai alueen lakien ja säännösten mukaisesti.
oo Varmista, että GP-E2:n laiteohjelmisto on päivitetty versioon 2.0.0 tai
uudempaan. Laiteohjelmiston päivitykseen vaaditaan liitäntäkaapeli.
Päivityksen ohjeet löytyvät Canonin sivustolta.
oo Kaapelia ei voi käyttää kameran ja GP-E2:n yhdistämiseen.
oo Kamera ei tallenna kuvaussuuntaa.
474
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen GPS-tietoja muista laitteista
Älypuhelin
Viimeistele nämä asetukset, kun olet asentanut erillisen Camera Connect
-sovelluksen (=399) älypuhelimeen.
käyttöön älypuhelimen
1 Ota
paikannuspalvelut.
Bluetooth-yhteys.
2 Muodosta
zz Yhdistä kamera älypuhelimeen
3
Bluetooth-yhteydellä (=400).
Valitse [k: GPS-laitteen
asetukset].
[Älypuhelin]-kohdassa
4 Valitse
[Valitse GPS-laite].
zz Kun nämä asetukset ovat valmiit,
käynnistä Camera Connect.
kuva.
5 Ota
zz Kuviin lisätään älypuhelimesta haetut
geotunnistetiedot.
475
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen GPS-tietoja muista laitteista
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa älypuhelimen sijaintitietojen haun tilan stillkuvauksen ja
videokuvauksen näytöissä näkyvästä GPS-yhteyskuvakkeesta (=623 ja
=625).
zz Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä
zz Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea
zz Päällä: Sijaintitiedot noudettiin
Lisätietoja GPS-yhteyden tilan ilmaisemisesta GP-E2:n käytön aikana on
GP-E2:n käyttöoppaassa.
Geotunnistetietojen lisääminen kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana GPS-kuvake on näkyvissä, lisätään
sijaintitiedot.
Geotunnistetiedot
Voit tarkistaa kuviin lisätyt sijaintitiedot kuvaustietojen näytössä (=332,
=389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Leveyspiiri
Pituuspiiri
Korkeus
Yleisaika UTC
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen GPS-tietoja muista laitteista
oo Älypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun se on yhdistetty kameraan
Bluetooth-yhteydellä.
oo Suuntatietoja ei noudettu.
oo Sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen tilan
vuoksi.
oo Sijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa kameran
virran kytkemisen jälkeen.
oo Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
• Yhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen kanssa Bluetoothin kautta
• Kamerasta katkaistaan virta
• Camera Connect -sovellus suljetaan
• Paikannuspalvelut poistetaan käytöstä älypuhelimessa
oo Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
• Kameran virta katkeaa
• Bluetooth-yhteys katkaistaan
• Älypuhelimen akku on vähissä
oo Yleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
oo Videoihin lisätään aloitettaessa haetut GPS-tiedot.
477
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen
Jos haluat muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=467), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Muokkaa/poista laite].
3 Valitse
zz Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyden
valitsemalla älypuhelimen, jonka
kohdassa näkyy [s] harmaana. Kun
[Yhteys älypuhelimeen] -näyttö
näytetään, valitse [Yhdistä Bluetoothin
kautta] ja paina sitten <0>-painiketta
seuraavassa näytössä.
laite, jonka yhteysasetukset
4 Valitse
muutetaan tai poistetaan.
478
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
vaihtoehto.
5 Valitse
zz Muuta tai poista sitten yhteysasetukset
esiin tulevassa näytössä.
zzMuuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä
(=482).
zzKatseltavat kuvat (=422)
Näkyvissä, kun [qYhteys älypuhelimeen] on valittu. Asetukset tulevat
näkyviin näytön alaosaan.
zzPoista yhteystiedot
Kun poistat yhteensovitetun älypuhelimen yhteyden tiedot, poista myös
älypuhelimeen tallennetut kameran tiedot (=406).
oo Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolla.
479
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
palauttaminen oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa. Poistamalla
langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen paljastumisen, kun
lainaat tai annat kamerasi muille.
[k: Tyhjennä langattomat
1 Valitse
asetukset].
2 Valitse [OK].
oo [5: Kamera-asetusten nollaus] -toiminnon suorittaminen ei poista
langattomien tiedonsiirtoasetusten tietoja.
oo Jos olet yhteensovittanut kameran älypuhelimen kanssa, poista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytössä sen kameran yhteyden tiedot, jonka langattomat
tiedonsiirtoasetukset nollasit oletusasetuksiin.
480
Näytä tiedot -näyttö
Voit tarkistaa virheilmoituksen sisällön ja kameran MAC-osoitteen.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1 Valitse
yhteys].
<B>-painiketta.
2 Paina
zz [Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
481
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Syöttöalue tekstin syöttämiseen
Kohdistinpainikkeet syöttöalueella
liikkumiseen
Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
Näppäimistö
Vaihda syöttötilaa
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Välilyönti
Poista merkki syöttöalueelta
Vaihda näppäimistön tyyppi
Lopeta tekstinsyöttö
zz Siirry kohdissa 2 ja 4–8 valinnoilla <j> <9>.
zz Paina <0> vahvistaaksesi syötön tai vaihtaaksesi syöttötilaa.
482
Virheilmoitusten käsitteleminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista.
Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (=481).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa näkyvää
virhekoodin numeron sivua.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Virhetilanteessa [Err**] näkyy [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] -näytön oikeassa
yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan
<2>-asentoon.
483
Virheilmoitusten käsitteleminen
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?
ggMuodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä (=410).
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
ggKäynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (=428).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
ggKytke tulostimeen virta.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
ggTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (=482).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
ggKytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki. Jos
yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden
muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
484
Virheilmoitusten käsitteleminen
21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattiasetus]. Onko tämä oikea
asetus?
ggJos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen,
kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus]
(=462).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
ggKytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
ggLisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
ggLisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita, jotka
käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
ggTarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DHCPpalvelimena.
ggJos tarpeen, pyydä verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DHCPpalvelin on käytettävissä.
485
Virheilmoitusten käsitteleminen
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus
palvelimen todellista osoitetta?
ggMääritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen osoitetta
(=497, =462).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
ggKytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet
määritetty oikein?
ggVarmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet
on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
ggTarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DNSpalvelimena.
ggPyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DNSpalvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden, reititin tai
vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
ggPyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä verkon yhdyskäytävän
osoite ja määritä se kameraan (=497, =462).
ggVarmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
486
Virheilmoitusten käsitteleminen
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella laitteella, joka on yhdistetty samaan
verkkoon Wi-Fi-yhteydellä, sama IP-osoite?
ggMuuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella
verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on
määritetty jo käytössä oleva osoite.
ggJos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCPpalvelinta käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetukseksi
[Automaattiasetus] (=460).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
oo Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
oo Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
• Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan
ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten
tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea
salasana todennusta varten (=482).
487
Virheilmoitusten käsitteleminen
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
ggSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=494).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
ggTarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
ggKytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan. MACosoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=481).
488
Virheilmoitusten käsitteleminen
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?
ggKamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
ggAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan. MACosoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=481).
64: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
ggKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan. MACosoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=481).
489
Virheilmoitusten käsitteleminen
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
ggSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=494).
zz Langaton yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.
ggMahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja
varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite
(joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai
sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (=494).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
ggAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
ggKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=481).
490
Virheilmoitusten käsitteleminen
68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu. Aloita
uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta painettuna
tarvittavan ajan?
ggPidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
ggYritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu
muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS (Wi-Fi
Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.
ggOdota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.
ggKäännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
ggPoista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan
määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
491
Virheilmoitusten käsitteleminen
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
ggTarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai palvelin on
väliaikaisesti ylikuormittunut.
ggYritä yhdistää web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin
numero 121–126 ilmaisema ongelma.
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Yritä yhdistää uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun
tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun Wi-Fiyhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142: Tulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä
uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on kytketty
virta.
492
Virheilmoitusten käsitteleminen
151: Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi jostain syystä.
ggJatka automaattista siirtoa asettamalla kameran virtakytkin asentoon
<2> ja asettamalla se sitten asentoon <1>.
152: Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?
ggLiu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
493
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia
korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten Wi-Fi-yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen, jossa
käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja kameran
välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden
aiheuttaman häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry kauemmaksi
näistä laitteista, jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin välityksellä.
Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella. Tästä syystä Wi-Fiyhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä on Bluetooth-laitteita,
mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, mikrofoneja, älypuhelimia,
muita kameroita tai vastaavia samaa taajuuskaistaa käyttäviä laitteita.
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita Wi-Fi-yhteydellä,
varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan Wi-Fiyhteydellä, tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n taajuus), jätä
viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien väliin, jotta häiriöt
radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä esimerkiksi kanavia 1, 6 ja 11 tai
kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
494
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz BR-E1 ei ole käytettävissä, kun kamera ja älypuhelin on yhdistetty
Bluetoothin kautta. Vaihda kameran yhteys langattomaksi kaukoohjaukseksi kohdassa [Yhdistä langattomaan kaukos.], jonka löydät
valikosta [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
495
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavia ongelmia voi ilmetä.
zzTiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja Wi-Fiyhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zzLuvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa luvattomasti
tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Voit myös kärsiä
muusta luvattomasta käytöstä, kuten tekeytymisestä (joku tekeytyy
toiseksi henkilöksi saadakseen tietoja käyttöönsä luvattomasti) tai
hyökkäyksistä (joku käyttää verkkoasi luvattomasti ponnahdusalustana
peittääkseen jälkensä tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata verkkosi
huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
496
Verkkoasetusten tarkistaminen
zzWindows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina <Enter>näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite,
yhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot.
zzMac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig -a ja
paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP-osoite näytetään
kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa ”***.***.***.***”.
* Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämisen tietokoneelle ja muille verkon
laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi kameran IPosoitetta =462 ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
497
Langattoman yhteyden tila
Langattoman yhteyden tilan voi tarkistaa näytöstä ja LCD-paneelista.
Näyttö
Pikavalintanäyttö
Tietonäyttö toiston aikana
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
LCD-paneeli
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Wi-Fi-toiminto
Bluetooth-toiminto
Langattoman signaalin
voimakkuus
(2)
Langattoman yhteyden tila
Näyttö
Tiedonsiirron tila
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi: Pois
Ei
yhdistetty Wi-Fi:
Päällä
Yhdistetään
LCD-paneeli
Langattoman
signaalin
voimakkuus
Wi-Fi-toiminto
Pois
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
Yhteysvirhe
(fg)
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetooth-toiminto
[Päällä]
[Pois]
Yhteyden tila
Bluetooth
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Näyttö
LCD-paneeli
s
s
s
s
Ei näytetä
Ei näytetä
oo ”Bluetooth yhdistetty” -tila ilmaistaan, kun yhteys on muodostettu älypuhelimiin
Wi-Fin kautta tai kun kuvia siirretään automaattisesti tietokoneisiin.
oo ”Bluetooth ei yhdistetty” -tila ilmaistaan, kun yhteys on muodostettu
tietokoneisiin, tulostimiin tai web-palveluihin Wi-Fin kautta.
499
500
Asetus
Tässä luvussa kuvataan Asetus ([5])-välilehden valikkoasetukset.
zz Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto
on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa.
501
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 1
=505
=507
=510
=511
zzAsetus 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzAsetus 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzAsetus 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Kuvaus näytöllä -kuvauksessa seuraava näyttö näytetään
välilehdellä [54].
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Välilehtien valikot: Asetus
Kun tallennat videoita, seuraava näyttö näytetään välilehdellä
[54].
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
Peruskuvaustiloissa ja [HDR-video]-tilassa seuraava näyttö
näytetään välilehdellä [55].
=545
=550
504
Kansion luominen ja valitseminen
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Kansion luominen
1 Valitse [5: Valitse kansio].
2 Valitse [Luo kansio].
3 Valitse [OK].
505
Kansion luominen ja valitseminen
Kansion valitseminen
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Valitse kansio kansion valinnan
näytössä.
zz Otetut kuvat tallennetaan valittuun
kansioon.
(1)
(2)
(3)
(4)
Kansion kuvien lukumäärä
Pienin tiedostonumero
Kansionimi
Suurin tiedostonumero
Kansiot
oo Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999).
Kun kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on
yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta
(=509), uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat olla
100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
oo Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”. Avaa DCIMkansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi tallentamiseen ja
järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa ”100ABC_D”. Kolme
ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero välillä 100–999. Viimeiset
viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten (A–Z), numeroiden ja
alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää. Huomaa, että kansioilla ei
myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua (esimerkiksi ”100ABC_D” ja
”100W_XYZ”), vaikka nimien viisi muuta merkkiä olisivat erilaiset.
506
Kuvanumerointitavat
Kansioon tallennetuille otetuille kuville
määritetään numero väliltä 0001 ja 9999.
Voit muuttaa kuvanumeroinnin tavan.
(Esimerkki) IMG_0001.JPG
Tiedostonumero
1 Valitse [5: Kuvanumerointi].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Valitse [Numerointi].
zz Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
zz Jos haluat nollata kuvanumeroinnin,
valitse [Man. nollaus] (=509).
zz Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja
kuvanumerointi alkaa numerosta 0001.
oo Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. Näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
507
Kuvanumerointitavat
Jatkuva
Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana, vaikka
kortti vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi jatkuu
juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat
tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita
kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa
käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0052
101
0051
(1)
(1)
508
Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
0052
Kuvanumerointitavat
Automaattinen nollaus
Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen 0001:stä
aina, kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat
järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi alkaa
aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Kuvanumerointi alkaa alusta
Manuaalinen nollaus
Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon 0001 tai
aloittaa numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa numerosta
0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat
eri kansioon kuin tänään otetut.
509
Pystykuvien automaattinen kääntö
Voit muuttaa automaattisen käännön asetuksen,
joka kääntää pystysuunnassa otetut kuvat, kun ne
näytetään.
1 Valitse [5: Autom. kääntö].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPäälläzD
Kääntää kuvat automaattisesti sekä kamerassa että tietokoneella
näytettäessä.
zzPäälläD
Kääntää kuvat automaattisesti vain tietokoneella näytettäessä.
zzPois
oo Jos kuvien automaattisen käännön asetuksena oli kuvaushetkellä [Pois],
niitä ei käännetä automaattisesti toistoa varten, vaikka vaihtaisit asetukseksi
myöhemmin [Päällä].
oo Jos kuva otetaan kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuvan kääntäminen
oikeaan katseluasentoon ei välttämättä onnistu oikein.
oo Jos kuvia ei käännetä automaattisesti tietokoneessa, kokeile käyttää EOSohjelmaa.
510
Muistikortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
oo Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1 Valitse [5: Alusta kortti].
kortti.
2 Alusta
zz Valitse [OK].
zz Täydellinen alustus suoritetaan
lisäämällä <L>-painikkeella <X>valintamerkki [Täydellinen alustus]
-kohtaan ja valitsemalla sitten [OK].
oo Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin kortilla
ilmoitettu tila.
oo Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt
käyttöoikeuden.
511
Muistikortin alustaminen
Olosuhteet, jotka edellyttävät kortin alustamista
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (=613).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta
tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit, se vie
kauemmin kuin normaali alustus.
zz Alustuksen voi peruuttaa täydellisen alustuksen aikana valitsemalla
[Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu, ja voit
käyttää korttia normaalisti.
Kortin tiedostomuodot
zz SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä. SDXCkortit alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
zz Kun tallennat videota kortille, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen sijasta),
vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi kuin 4 Gt.)
oo Tällä kameralla alustettuja SDXC-kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa
kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä tunnisteta
joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
oo Tietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja kokonaan.
Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität muistikortin pois,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla kortti
fyysisesti.
512
Virrankatkaisu
Voit muuttaa kameran automaattista virrankatkaisuaikaa.
1 Valitse [5: Virrankatkaisu].
2 Valitse vaihtoehto.
oo Näytön virta katkaistaan noin 30 minuutin kuluttua, vaikka asetus olisi [OFF].
Huomaa, että kameraan on edelleen kytketty virta.
513
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse [5: Näytön kirkkaus].
säätö.
2 Suorita
zz Tarkista harmaasävykartta, säädä
kirkkautta <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
oo Voit tarkistaa kuvan valotuksen histogrammista (=389).
514
Näytön sammuttaminen/käynnistäminen
Voit määrittää kameran siten, että näyttö sammutetaan ja käynnistetään,
kun laukaisin painetaan puoliväliin etsinkuvauksessa.
1 Valitse [5: Näyttö pois/pääll].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPysyy päällä
Näyttö ei sammu, kun painat laukaisimen puoliväliin. Sammuta näyttö
painamalla <B>-painiketta.
zzLaukaisin
Näyttö sammuu, kun painat laukaisimen puoliväliin. Käynnistä näyttö
vapauttamalla painike.
515
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen
asettaminen
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on nollattu,
aseta aikavyöhyke ensin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kun asetat aikavyöhykkeen ensin, voit myöhemmin säätää tätä asetusta
tarpeen mukaan ja päiväys/aika päivitetään vastaamaan sitä.
Koska otettuihin kuviin lisätään kuvauspäivämäärän ja -ajan tiedot, muista
asettaa päiväys/aika.
1 Valitse [5: Päivä/aika/vyöh.].
aikavyöhyke.
2 Määritä
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikavyöhyke].
zz Paina <0>-painiketta.
zz Paina <0>-painiketta.
zz Valitse aikavyöhyke <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos aikavyöhykkeesi ei ole luettelossa,
paina <M>-painiketta ja aseta ero
UTC-aikaan kohdassa [Aikaero].
516
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikaero]-asetus (+/-/tunnit/minuutit) ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai
aikaeron, valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[OK] ja paina sitten <0>-painiketta.
päiväys ja kellonaika.
3 Määritä
zz Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
kesäaika.
4 Määritä
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 3 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
5 Poistu
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK].
517
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
oo Päiväys-, aika- ja vyöhykeasetukset voivat nollautua, jos säilytät kameraa
ilman akkua, jos kameran akku purkautuu tai jos kamera on alttiina pakkaselle
pitkään. Tässä tapauksessa aseta ne uudelleen.
oo Tarkista [Vyöhyke/aikaero]-asetuksen muuttamisen jälkeen, että oikea
päiväys/aika on asetettu.
oo Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [5: Päivä/aika/
vyöh.] -näyttö näytetään.
518
Käyttöliittymän kieli
1 Valitse [5: KieliK].
2 Määritä kieli.
519
Videojärjestelmä
Valitse sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmä. Tämä
asetus määrittää kuvataajuudet, jotka ovat käytettävissä videokuvauksessa.
1 Valitse [5: Videojärjest.].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz NTSC
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC
(esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Japani,
Etelä-Korea, Meksiko).
zz PAL
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina,
Australia).
520
Kosketusherkkyyden asetukset
1 Valitse [5: Kosketusohjaus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali].
zz Voit poistaa kosketustoiminnot käytöstä
valitsemalla [Pois].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
oo Älä käytä teräviä esineitä, kuten kynsiä tai kuulakärkikyniä,
kosketustoimintoihin.
oo Älä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla. Jos näytöllä on kosteutta tai
sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä toimi tai se toimii virheellisesti.
Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi kosteus pois liinalla.
oo Erikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen näyttöön voi tehdä
kosketustoiminnoista hitaampia.
oo Jos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on määritetty,
toiminnon vaste voi olla heikompi.
521
Kameran toimintojen äänimerkit
1 Valitse [5: Äänimerkki].
vaihtoehto.
2 Valitse
Kosketa
Ottaa kosketustoimintojen äänimerkit pois
käytöstä.
Pois
Ottaa oikean tarkennuksen, itselaukaisun
ja kosketustoimintojen äänimerkit pois
käytöstä.
522
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
1 Valitse [5: Kuulokk äänenv.].
säätö.
2 Suorita
zz Aseta se <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
oo Voit tarkistaa sisäisen tai ulkoisen mikrofonin äänen kuulokkeilla, kun
[z: Äänen tallennus] -asetuksena on jokin muu kuin [Pois].
523
Akun tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa käyttämäsi akun varauksen. Jos rekisteröit kameraan
useita akkuja, voit tarkistaa niiden arvioidun jäljellä olevan varauksen ja
käyttöhistorian.
1 Valitse [5: Akun tiedot].
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Akun sijainti
Käytetyn akun tai verkkovirtalähteen
malli.
Esiin tulee akun varauksen ilmaisin
(=53) ja akussa jäljellä oleva
varaus 1 %:n välein.
Nykyisellä akulla otettujen kuvien
määrä. Numero nollautuu, kun akku
ladataan.
Akun latautumiskyvyn taso näytetään.
(Vihreä) :Akun latautumiskyky
on hyvä.
(Vihreä) :Akun latautuminen on
heikentynyt.
(Red) :Uuden akun hankintaa
suositellaan.
oo Aidon Canon-akun LP-E6N/LP-E6 käyttöä suositellaan. Jos käytät jotain
muuta akkua kuin aitoa Canon-tuotetta, kameran suorituskyky voi heikentyä
tai siinä voi ilmetä toimintahäiriöitä.
524
Akun tietojen tarkistaminen
oo Otosmäärä on otettujen stillkuvien määrä. (Videotallennusta ei lasketa.)
oo Akkutiedot ovat näkyvissä myös, kun käytät akkukahvaa BG-E14 (myydään
erikseen) akkujen LP-E6N/LP-E6-akkujen kanssa. AA/R6-paristoja
käytettäessä vain paristojen varaustaso on näkyvissä.
oo Jos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, toimi ilmoituksen
mukaan.
Akun rekisteröinti
Voit rekisteröidä kameraan enintään kuusi LP-E6N- tai LP-E6-akkua. Voit
rekisteröidä useita akkuja kameraan toistamalla seuraavat vaiheet kaikille
akuille.
<B>-painiketta.
1 Paina
zz Kun akun tietonäyttö on näkyvissä,
paina <B>-painiketta.
Jos akkua ei ole rekisteröity, se näkyy
harmaana.
2 Valitse [Rekisteröi].
[OK].
3 Valitse
zz Akku näkyy nyt valkoisena.
oo Akkua ei voi rekisteröidä, jos käytetään verkkovirtalisävarusteita.
525
Akun tietojen tarkistaminen
Akkujen nimeäminen sarjanumeroiden mukaan
Rekisteröidyt LP-E6N- ja LP-E6-akut kannattaa merkitä sarjanumerolla
käyttämällä kaupoista saatavia tarroja.
sarjanumero noin 25×15
1 Kirjoita
mm:n kokoiselle tarralle.
(1)
7c40
0300
tarra.
2 Kiinnitä
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
zz Poista akku kamerasta.
zz Kiinnitä tarra kuvan mukaisesti (sille
puolelle, jossa ei ole sähköliitäntöjä).
oo Kiinnitä tarra vain vaiheen 2 kuvassa osoitettuun kohtaan. Väärin kiinnitetty
tarra voi vaikeuttaa akun asettamista tai estää virran kytkemisen.
oo Jos akkukahva BG-E14 (myydään erikseen) on käytössä, tarra saattaa irrota
akun toistuvan akkupitimeen asettamisen ja siitä poistamisen vaikutuksesta.
Jos tarra irtoaa, ota käyttöön uusi tarra.
526
Akun tietojen tarkistaminen
Rekisteröidyn akun jäljellä olevan kapasiteetin tarkistaminen
Voit tarkistaa sellaisten akkujen jäljellä olevan kapasiteetin, jotka eivät ole
tällä hetkellä käytössä, sekä niiden edellisen käyttöpäivän.
(1)
(3)
Tarkista sarjanumero.
zz Etsi akun sarjanumerotarra ja
tarkista akun sarjanumero (1) akun
historianäytöstä.
Voit tarkistaa kyseisen akun jäljellä
olevan arvioidun kapasiteetin (2) ja sen,
milloin sitä käytettiin viimeksi (3).
(2)
Akun tietojen poistaminen
[Poista tiedot].
1 Valitse
zz Valitse [Poista tiedot] kohdan =525 vaiheen 2 mukaisesti.
poistettavat akun tiedot.
2 Valitse
zz [X] tulee näkyviin.
<L>-painiketta.
3 Paina
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
527
Kennon puhdistus
Välittömän puhdistuksen aktivoiminen
1 Valitse [5: Kennon puhdistus].
[Puhdista nytf].
2 Valitse
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
528
Kennon puhdistus
Automaattisen puhdistuksen asettaminen
1 Valitse [Autom.puhdistusf].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
oo Parhaan tuloksen saat, kun asetat kameran puhdistamista varten pöydälle tai
muulle pinnalle.
oo Kennon puhdistaminen useaan kertaan ei paranna tulosta merkittävästi.
Huomaa, että [Puhdista nytf] -vaihtoehto ei välttämättä ole valittavissa
heti puhdistamisen jälkeen.
oo Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valopisteitä, jos kuvakennoon
osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden esiintymistä voi vähentää
valitsemalla [Puhdista nytf] (=528).
529
Kennon puhdistus
Kennon puhdistus käsin M
Pölyä, jota automaattinen kennon puhdistus ei pysty poistamaan, voi
poistaa käsin esimerkiksi erikseen ostettavalla puhaltimella.
Käytä aina täyteen ladattua akkua.
Kuvakenno on erittäin herkkä. Jos kuvakenno on pyyhittävä puhtaaksi,
kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
1 Valitse [5: Kennon puhdistus].
2 Valitse [Puhdistus käsin].
[OK].
3 Valitse
zz LCD-paneelissa vilkkuu ”CLn”.
objektiivi ja puhdista
4 Irrota
kuvakenno.
puhdistustilasta.
5 Poistu
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
oo Suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden käyttämistä (myydään erikseen).
530
Kennon puhdistus
oo Älä tee kennon puhdistuksen aikana mitään seuraavista toimista.
Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja heijastava peili siirtyy takaisin alas.
Tämä voi aiheuttaa kuvakennon, suljinverhojen ja heijastavan peilin
vaurioitumisen.
• Virtakytkimen kääntäminen asentoon <2>.
• Akun poistaminen tai asettaminen.
oo Kuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Puhdista kenno hellävaroen.
oo Käytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennoa.
oo Älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin kiinnitysrenkaan
ohi. Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot tai heijastava peili voivat
vaurioitua.
oo Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen. Paineilma
voi vahingoittaa kennoa, ja suihkutettu kaasu voi jäätyä kennoon ja naarmuttaa
sitä.
oo Jos akun varaustaso käy vähiin kennon puhdistuksen aikana, kuuluu
äänimerkki. Lopeta kennon puhdistus.
oo Jos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella, on suositeltavaa
puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
531
Kuvaustilan oppaan näyttäminen
Kuvaustilan lyhyt kuvaus voidaan näyttää, kun vaihdat kuvaustilaa.
1 Valitse [5: Tilaopas].
2 Valitse [Päällä].
valintakiekkoa.
3 Käännä
zz Valitun kuvaustilan lyhyt kuvaus
näytetään.
zz Voit näyttää enemmän tietoja painamalla
<X>-painiketta.
zz Poista tilaopas näkyvistä painamalla
<0>-painiketta. <8>- ja <U>tilassa näytetään kuvaustilan
valintanäyttö.
532
Toiminto-opasnäyttö
Lyhyt kuvaus toiminnoista ja kohteista voidaan näyttää, kun käytät
pikavalinta-asetusta.
1 Valitse [5: Toiminto-opas].
2 Valitse [Päällä].
oo Voit poistaa kuvauksen napauttamalla sitä tai jatkamalla toimintojen
suorittamista.
533
Ohjetoiminnot
Kun näytössä näkyy [zOhje], voit näyttää toiminnon kuvauksen
painamalla <B>-painiketta. Poistu ohjenäytöstä painamalla sitä
uudelleen. Voit vierittää näyttöä, kun vierityspalkki (1) näkyy oikealla,
kääntämällä <5>-valitsinta.
zzEsimerkki: [z: Suuren herkk. kohinanvaim.]
<B>
B
(1)
zzEsimerkki: [5: Toimintojen lukitus]
<B>
B
534
Ohjetoiminnot
Tekstikoon hienosäätö
1 Valitse [5: Ohjetekstin koko].
2 Valitse vaihtoehto.
535
Etsimen tietojen mukauttaminen
1 Valitse [5: Etsimen näyttö].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Suorita valinta <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
Sähköisen vesivaa'an näyttö
Sähköinen vesivaaka (1) tulee näkyviin, kun painat laukaisimen puoliväliin.
Tämä toimii myös pystysuorassa kuvauksessa.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Vaakasuunta
(3)
Kallistus 1°
(4)
Kallistus 2° tai
enemmän
Etsimen tietojen mukauttaminen
oo Vain horisontin kallistuksen voi tarkistaa. (Etu-/takasuuntaista kallistusta ei
näytetä.)
oo Virhemarginaali on noin ±1°.
oo Tähtimerkki kohdan [5: Etsimen näyttö] vieressä ilmaisee, että
oletusarvoista etsimen näyttöasetusta on muutettu.
Ristikkonäyttö
Voit näyttää etsimessä ristikon, joka auttaa tarkistamaan kameran
kallistuksen tai sommittelemaan kuvan.
oo Voit näyttää ristikon näytössä Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana ja ennen
kuin aloitat videon tallennuksen (=540).
Välkynnän tunnistuksen näyttäminen M
Jos määrität tämän toiminnon, <G> näkyy etsimessä, kun kamera
havaitsee valonlähteen aiheuttamaa välkyntää.
oo Jos määrität [z: Välkynnänpoisto] -asetukseksi vaihtoehdon [Päällä], voit
vähentää välkynnän aiheuttamaa valotuksen epätasaisuutta (=261).
537
<B>-painikkeen näyttöasetukset
Voit valita, mitkä tiedot näkyvät näytöllä <B>-painikkeen painalluksella,
kamera on kuvausvalmis.
[5: B-painikk.
1 Valitse
näyttöasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse haluamasi näyttöasetus ja lisää
sitten valintamerkki [X].
zz Valitse [OK].
Sähköisen vesivaa'an näyttö
Punainen viiva muuttuu vihreäksi, kun kuva on suorassa.
Vaakasuunta
oo Virhemarginaali on noin ±1°.
oo Jos kameran kallistus on kovin suuri, sähköisen vesivaa'an virhemarginaali on
suurempi.
oo Sähköistä vesivaakaa ei näytetä Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, jos
tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta].
oo Tietoja [Pikavalintanäyttö]-asetuksesta on kohdassa =622.
538
Näytön tietojen mukauttaminen
Voit mukauttaa Kuvaus näytöllä -kuvauksen ja videotallennuksen näyttöä.
Valitse [5: Kuvaustietonäyttö].
Näytön tietojen mukauttaminen
1 Valitse [Näytön tietoaset.].
näytöt.
2 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
kamerassa näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää tietoa, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
näyttöä.
3 Muokkaa
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla näytössä
näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
539
Näytön tietojen mukauttaminen
Ristikkonäyttö
1 Valitse [Ristikkonäyttö].
2 Valitse vaihtoehto.
Histogrammin asettaminen
1 Valitse [Histogrammi].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse sisältö ([Kirkkaus] tai [RGB]) ja
näytön koko ([Suuri] tai [Pieni]).
zz Vahvista asetus painamalla <M>painiketta.
540
Näytön tietojen mukauttaminen
Asetusten nollaaminen
1 Valitse [Nollaa].
2 Valitse [OK].
541
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen
videotallennusta varten
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai pohjaan kuvatessasi videota.
[5: Suljinpain. toiminto
1 Valitse
videoissa].
vaihtoehto.
2 Valitse
Puoliväliin
Määritä toiminto, joka tehdään, kun
laukaisin painetaan puoliväliin.
Pohjaan
Määritä toiminto, joka tehdään, kun
laukaisin painetaan pohjaan.
Kun [Pohjaan]-asetuksena on [Al./lop. videotall], voit aloittaa/lopettaa
videokuvauksen videokuvauspainikkeen lisäksi painamalla laukaisimen
kokonaan pohjaan tai käyttämällä kaukolaukaisinta RC-6, langatonta
kaukosäädintä BR-E1 tai kaukolaukaisinta RS-60E3.
oo Vaikka asetat [Pohjaan]-asetukseksi [Ei toimintoa], kamera aloittaa tai
lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen, jos laukaisin painetaan pohjaan,
kun kamera on määritetty kuvaamaan nopeutettua videota.
542
HDMI-lähdön tarkkuus
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1 Valitse [5: HDMI-tarkkuus].
vaihtoehto.
2 Valitse
Automaattinen
Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p. Valitse tämä,
jos haluat välttää näytön viiveen, kun
kamera vaihtaa tarkkuutta.
543
RAW-kuvien näyttö HDR-televisioissa
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1 Valitse [5: HDMI HDR -lähtö].
2 Valitse [Päällä].
oo Kuvan käsittelytoimet, kuten RAW-käsittely, eivät ole käytettävissä HDRnäytön aikana.
oo JPEG-kuvia käytetään HDR-näytössä päällekkäisvalotettuja RAW-kuvia
näytettäessä.
oo Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa. Lisätietoja
television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
oo Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
oo Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
544
Toimintojen lukitus
Määritä kameran säätimet, jotka lukitaan, kun toimintojen lukitus on päällä.
Tämä voi estää asetusten muuttamisen vahingossa.
1 Valitse [5: Toimintojen lukitus].
lukittavat kameran säätimet.
2 Valitse
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Valitse [OK].
<R>-kytkimen asettaminen asentoon
<R> lukitsee valitut [X] kameran
säätimet.
oo Peruskuvaustiloissa voidaan asettaa vain [Kosketusohjaus]. Huomaa, että
<U>-tilassa voit käyttää myös <6>- tai <5>-valitsinta.
oo Jos sitä muutetaan oletusasetuksesta, kohdan [5: Toimintojen lukitus]
oikealla puolella näkyy tähti ”*”.
545
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen
M
Nykyiset kameran asetukset, kuten kuvaus- ja valikkoasetukset sekä
valinnaisten toimintojen asetukset, voidaan rekisteröidä mukautetuiksi
kuvaustiloiksi.
[5: Mukaut. kuvaustila
1 Valitse
(C1, C2)].
2 Valitse [Rekisteröi asetukset].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse [Rekisteröi asetukset]
-näytössä [C*] ja paina sitten <0>.
zz Valitse [OK] näytössä [Mukaut.
kuvaustila: C*].
Nykyiset kameran asetukset
tallennetaan kuvaustilaan C*.
Rekisteröityjen asetusten automaattinen päivitys
Jos muutat asetusta, kun kuvaat mukautetussa kuvaustilassa, tilaan
voidaan päivittää automaattisesti uusi asetus (automaattinen päivitys).
Ota tämä automaattinen päivitys käyttöön asettamalla [Autom. päivitys]
-asetukseksi [Päällä] vaiheessa 2.
Mukautettujen kuvaustilojen tallennuksen peruuttaminen
Jos valitset vaiheessa 2 [Poista asetukset], vastaavien tilojen asetukset
palautetaan oletusasetuksiinsa, eikä mukautettuja kuvaustiloja ole
tallennettuna.
oo Voit muuttaa myös kuvaus- ja valikkoasetuksia mukautetuissa kuvaustiloissa.
546
Kameran oletusarvojen palautus
M
Kameran kuvausasetukset ja valikkoasetukset voidaan palauttaa
oletusarvoihinsa.
[5: Kamera-asetusten
1 Valitse
nollaus].
2 Valitse [OK].
oo Lisätietoja valinnaisten toimintojen ja mukautettujen säätimien asetusten
nollaamisesta, =581.
547
Tekijänoikeustiedot
M
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne tallennetaan kuvaan Exif-tietoina.
1 Valitse [5: Tekijänoikeustiedot].
2 Valitse vaihtoehto.
teksti.
3 Kirjoita
zz Valitse merkki valinnoilla <j> <9>
tai <5>-valitsimella ja syötä se sitten
<0>-painikkeella.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa
valitsemalla [ ].
zz Poista yksittäinen merkki valitsemalla
[ ] tai painamalla <L>-painiketta.
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
548
Tekijänoikeustiedot
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa [Tekijä]ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
oo Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa, tiedot eivät
välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa [Näytä tekijänoik.
tiedot].
oo Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
549
Muut tiedot
zzKäyttöoppaiden ja ohjelmistojen lataaminen
Voit ladata käyttöoppaat valitsemalla [5: Oppaan/ohjelmiston URL] ja
skannaamalla näytetyn QR-koodin älypuhelimella.
Voit myös siirtyä annetun URL-osoitteen mukaiselle verkkosivustolle
tietokoneella ja ladata ohjelmistot.
zzSertifiointilogojen näyttäminenM
Valitse [5: Sertifiointilogon näyttö], jolloin näkyviin tulee joitakin
kameran sertifiointilogoja. Muut sertifiointilogot löytyvät tästä
käyttöoppaasta, kameran rungosta ja kameran pakkauksesta.
zzLaiteohjelmiston versioM
Valitse [5: Laiteohjelmisto], kun haluat päivittää kameran tai kiinnitetyn
objektiivin laiteohjelmiston.
550
Valinnaiset toiminnot /
Oma valikko
Voit hienosäätää kameran asetuksia ja sen painikkeiden ja
valitsinten toimintoja kuvaustottumustesi mukaan. Voit myös lisätä
usein käyttämiäsi valikkokohtia ja valinnaisia toimintoja Oma
valikko -välilehdille.
551
Välilehtien valikot: Mukauttaminen
=556
=559
=570
=581
552
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
M
[C.Fn I:Valotus],
1 Valitse
[C.Fn II:Autom.tarkennus] tai
[C.Fn III:Toiminnot/Muut].
(1)
valinnaisen toiminnon
2 Valitse
numero.
zz Valitse asetettavan valinnaisen
toiminnon numero (1) <Y> <Z>
-painikkeilla.
asetus haluamaksesi.
3 Muuta
zz Valitse asetus (numero) <W> <X>
-painikkeilla.
zz Voit asettaa toisen valinnaisen toiminnon
toistamalla vaiheet 2–3.
zz Valinnaisten toimintojen nykyiset
asetukset näkyvät kunkin toiminnon
numeron alapuolella näytön alaosassa.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta.
Vaiheen 1 näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
553
Valinnaiset toiminnot
M
Valinnaisissa toiminnoissa, joiden kohdalla on
, ei näy tehostetta (asetus
on pois käytöstä) Kuvaus näytöllä -kuvauksessa ja videotallennuksessa.
C.Fn I: Valotus
AKuvaus
näytöllä
kVideo­
tallennus
1
Valotusaskelten muuttaminen
=556
k
k
2
ISO-herkkyyden muutos
=556
k
a-tila
3
Haarukoinnin automaattinen peruutus
=556
k
4
Haarukointijärjestys
=557
k
5
Haarukoitavien kuvien määrä
=557
k
6
Varmuussiirto
=558
k
7
Valotuksen korjauksen automaattinen
peruutus
AE-lukituksen mittaus tarkennuksen jälkeen
=558
k
=558
k
8
C.Fn II: Automaattitarkennus
AKuvaus
näytöllä
1
Seurantaherkkyys
=559
k
2
Nopeutettu/hidastettu seuranta
=560
k
3
AF-pisteen automaattinen vaihto
=561
k
4
AI-servon 1. kuvan tärkeys
=561
5
AI-servon 2. kuvan tärkeys
=562
6
Tarkennuksen haku kun AF ei onnistu
=563
7
Aseta AF-alueen valintatila
=563
8
Rajoita AF-menetelmiä*
9
AF-alueen valintatapa
kVideo­
tallennus
k
k
=564
k
k
=564
k
k
10 Asentokohtainen tarkennuspiste
=565
k
11
=566
k
AF-alkuservotark.piste,
/c
12 Automaattinen AF-pisteen valinta:
EOS iTR AF
13 AF-pisteen valinnan liike
=567
14 AF-pisteen näyttö tarkennettaessa
=568
15 Etsimen näytön valaisu
=569
16 Automaattitarkennuksen hienosäätö
=568
=569
* Kuvaus näytöllä -kuvauksessa käytetty toiminto.
554
Valinnaiset toiminnot
C.Fn III: Toiminnot/Muut
1
Varoitukset z etsimessä
=570
2
Valitsimen kääntösuunta Tv/Av
=570
3
Käyttäjän asetukset
=571
4
Objektiivi sisään sammutettaessa
=574
5
Äänen pakkaus
=574
AKuvaus
näytöllä
kVideo­
tallennus
k
k
Vaihtelevat asetusten
mukaan
k
k
k
555
Valinnaisten toimintojen asetukset
M
Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi
[8]-välilehdellä.
C.Fn I: Valotus
C.Fn I-1: Valotusaskelten muuttaminen
Määrittää 1/2 aukon välin valotusajalle, aukolle, valotuksen korjaukselle,
valotushaarukoinnille, salaman valotuskorjaukselle jne.
zz 0: 1/3 askelin
zz 1: 1/2 askelin
oo Kun [1/2 aukkoa] on asetettu, näyttö on seuraavanlainen.
C.Fn I-2: ISO-herkkyyden muutos
Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden kokonaisen aukon välein.
zz 0: 1/3 askelin
zz 1: 1 askelen välein
oo Vaikka asetuksena on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti 1/3 aukon välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on
käytössä.
C.Fn I-3: Haarukoinnin automaattinen peruutus
Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi
peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon <2>.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
556
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-4: Haarukointijärjestys
Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon
haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
0 : Normaali valotus
– : Alivalotus
Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta
M/G-suunta
0 : Normaali valkotasapaino 0 : Normaali valkotasapaino
– : Sininen vahvistuu
– : Magenta vahvistuu
+ : Ylivalotus
+ : Keltainen vahvistuu
Valotushaarukointi
+ : Vihreä vahvistuu
C.Fn I-5: Haarukoitavien kuvien määrä
Valotushaarukoinnilla ja valkotasapainon haarukoinnilla otettavaa
kuvamäärää voidaan muuttaa.
Kun [Haarukointijärjestys] on [0, –, +], haarukoidut kuvat otetaan
oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.
zz 0: 3 kuvaa
zz 1: 2 kuvaa
zz 2: 5 kuvaa
zz 3: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
1. kuva
3: 3
kuvaa
2: 2
kuvaa
5: 5
kuvaa
7: 7
kuvaa
Normaali
(0)
Normaali
(0)
Normaali
(0)
Normaali
(0)
2. kuva
3. kuva
-1
+1
4. kuva
5. kuva
6. kuva
7. kuva
+2
+3
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
oo Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen
haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa
B/A- tai M/G-asteikolla.
557
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-6: Varmuussiirto
Jos kohteen kirkkaus muuttuu eikä normaalia valotusta saavuteta
automaattisen valotuksen alueella, kamera vaihtaa automaattisesti
manuaalisesti valittuun asetukseen normaalin valotuksen saavuttamiseksi.
Kun asetuksena on [Suljinaika/aukko], tämä koskee tiloja <s> ja <f>.
Kun asetuksena on [ISO-herkkyys], tämä koskee tiloja <d>, <s> ja
<f>.
zz 0: Pois
zz 1: Suljinaika/aukko
zz 2: ISO-herkkyys
oo Vaikka kohdassa [z: zISO-herkkyysasetukset] muutetaan [ISOherkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muuksi kuin oletusasetukseksi,
varmuussiirto ohittaa sen, jos normaali valotus ei ole mahdollinen.
oo Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa
määritetään asetuksella [Autom. alue] (=216). Jos käsin asetettu ISOherkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto toimii käsin
asetetulla suuremmalla tai pienemmällä ISO-herkkyydellä.
oo Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.
C.Fn I-7: Valotuksen korjauksen automaattinen peruutus
zz 0: Pois
Valotuksen korjausasetusta ei peruuteta, vaikka virtakytkin olisi asetettu
asentoon <2>.
zz 1: Päällä
Kun asetat virtakytkimen asentoon <2>, valotuksen korjauksen
asetukset peruutetaan.
C.Fn I-8: AE-lukituksen mittaus tarkennuksen jälkeen
558
Voit määrittää kullekin mittaustavalle,
lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet
on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus
pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät
laukaisinta painettuna puoliväliin.
Valitse AE-lukituksen mittaustavat ja
lisää valintamerkki [X]. Tallenna asetus
valitsemalla [OK].
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II: Automaattitarkennus
C.Fn II-1: Seurantaherkkyys
Voit asettaa kohteen seurantaherkkyyden, joka vaikuttaa reagointiin
häiritseviin kohteisiin, jotka liikkuvat AF-pisteiden poikki, tai kohteisiin, jotka
siirtyvät pois AF-pisteistä jatkuvan tarkennuksen aikana.
zz 0
Vakioasetus. Sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
zz Lukittu: -2 / Lukittu: -1
Kamera yrittää jatkaa kohteen tarkentamista, vaikka AF-pisteiden editse
kulkee este tai vaikka kohde siirtyy pois AF-pisteistä. Kun arvo -2 on
valittu, kamera seuraa kohdetta pitempään kuin käytettäessä arvoa -1.
Jos kamera tarkentaa väärään kohteeseen, tarkennuksen vaihtaminen
oikeaan kohteeseen voi kestää hieman kauemmin.
zz Herkkä: +2 / Herkkä: +1
Kamera tarkentaa AF-pisteiden kattamalla alueella oleviin perättäisiin
kohteisiin eri etäisyyksillä. Tehokas myös silloin, kun haluat tarkentaa aina
lähimpään kohteeseen. Kun arvo +2 on valittu, seuraavaan kohteeseen
tarkennus on herkempi kuin käytettäessä asetusta +1.
Kamera saattaa kuitenkin helpommin tarkentaa väärään kohteeseen.
559
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-2: Nopeutettu/hidastettu seuranta
Asettaa jatkuvan tarkennuksen seurantaherkkyyden kohteille, joiden nopeus
muuttuu yhtäkkiä niiden lähtiessä liikkeelle tai pysähtyessä äkillisesti.
zz 0
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä muutoksia
liikkumisnopeudessa).
zz -2 / -1
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä muutoksia
liikkumisnopeudessa). Tehokas, kun arvo 0 tekee tarkennuksesta
epävakaan kohteen hitaan liikkeen tai sen edessä olevan esteen vuoksi.
zz +2 / +1
Sopii kohteille, jotka liikkuvat äkillisesti tai joiden liike hidastuu/nopeutuu
tai pysähtyy äkillisesti. Vaikka liikkuvan kohteen nopeus muuttuu
voimakkaasti, kamera jatkaa kohteen tarkentamista. Esimerkiksi kamera
ei niin helposti tarkenna kohteen taakse kohteen alkaessa lähestyä sinua
äkillisesti tai lähestyvän kohteen eteen sen pysähtyessä äkillisesti. Kun
arvo +2 on valittuna, kamera tarkentaa liikkuvan kohteen nopeuden
voimakkaat muutokset paremmin kuin käytettäessä arvoa +1.
Kamera on herkkä pienillekin kohteen liikkeille, joten tarkennus voi olla
hetkellisesti epävakaa.
560
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-3: AF-pisteen automaattinen vaihto
Tämä asettaa AF-pisteiden vaihdon herkkyyden, kun ne seuraavat kohdetta,
joka liikkuu voimakkaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
Koskee AF-alueen valintatiloja [Autom. AF-valinta], [Vyöhyketark.]
ja [Suuri vyöhyketark.] sekä [u+Seuranta]- ja [Vyöhyketark.]tarkennusmenetelmiä.
zz 0
Vakioasetus AF-pisteen asteittaiselle vaihdolle.
zz +2 / +1
Jos kohde liikkuu voimakkaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai
siirtyy pois AF-pisteestä, kamera vaihtaa tarkennuksen viereisiin AFpisteisiin ja jatkaa kohteen tarkentamista. Kamera vaihtaa AF-pisteeseen,
joka arvioidaan parhaaksi esimerkiksi kohteen jatkuvan liikkeen tai
kontrastin perusteella. Kun arvo +2 on valittuna, kamera vaihtaa
herkemmin AF-pistettä kuin käytettäessä arvoa +1.
Jos käytetään laajakulmaista objektiivia, jossa on laaja terävyysalue, tai
jos kohde on liian pieni, kamera voi tarkentaa väärään AF-pisteeseen.
C.Fn II-4: AI-servon 1. kuvan tärkeys
Voit määrittää automaattitarkennuksen ominaisuudet ja sulkimen laukaisun
ajoituksen ensimmäiselle kuvalle käyttäessäsi jatkuvaa tarkennusta.
zz Yhtä tärkeät
Tarkennusta ja sulkimen laukaisua painotetaan yhtä paljon.
zz Laukaisu tärkeä
Kun painat laukaisinta, kuva otetaan heti, vaikka tarkennusta ei olisi
saavutettu. Tehokas, kun tietyn hetken tallentaminen on tärkeämpää kuin
tarkennuksen saavuttaminen.
zz Tarkennus tärkeä
Kun painat laukaisinta, kuvaa ei oteta ennen kuin tarkennus on
saavutettu. Hyödyllinen, kun haluat, että tarkennus saavutetaan ennen
kuvan ottamista.
561
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-5: AI-servon 2. kuvan tärkeys
Kun käytät jatkuvaa tarkennusta jatkuvassa kuvauksessa, voit määrittää
tarkennustoiminnan ominaisuudet ja sulkimen laukaisun ajoituksen
myöhemmille kuville, jotka otetaan ensimmäisen kuvan jälkeen jatkuvan
kuvaamisen aikana.
zz Yhtä tärkeät
Tarkennusta ja jatkuvan kuvauksen nopeutta painotetaan yhtä paljon.
Jos kuvataan hämärässä tai kohteet ovat heikosti erottuvia, jatkuva
kuvausnopeus voi hidastua.
zz Kuvausnopeus tärkeä
Jatkuvan kuvauksen nopeutta painotetaan tarkennuksen sijasta.
zz Tarkennus tärkeä
Tarkennuksen saavuttamista painotetaan jatkuvan kuvauksen nopeuden
sijasta. Kuvaa ei oteta ennen kuin tarkennus on saavutettu.
oo Vaikka [Kuvausnopeus tärkeä] on asetettu, kuvausolosuhteissa, joissa
välkynnänpoisto aktivoituu (=261), jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua
tai kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
oo Jos tarkennusta ei voi saavuttaa hämärässä ympäristössä, kun [Yhtä tärkeät]
on määritetty, [Tarkennus tärkeä] -asetuksen määrittäminen voi parantaa
tuloksia.
562
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-6: Tarkennuksen haku kun AF ei onnistu
Voit määrittää objektiivin toiminnan tilanteissa, joissa kamera ei pysty
tarkentamaan kohteeseen automaattisesti.
zz 0: Tarkennuksen haku päällä
Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, objektiivi jatkaa
tarkan tarkennuksen hakua.
zz 1: Tarkennuksen haku pois
Jos automaattitarkennus käynnistyy, mutta tarkennus ei osu kohdalleen
tai sitä ei saavuteta, tarkennusta ei haeta. Tämä estää objektiivia
epätarkentumasta voimakkaasti tarkennuksen haun vuoksi.
oo [1:Tarkennuksen haku pois] on suositeltava käytettäessä
superteleobjektiiveja tai muita objektiiveja, jotka kattavat laajan alueen. Näin
vältetään tarkennuksen haun huomattava viive, jos objektiivin epätarkkuus on
erittäin suuri.
C.Fn II-7: Aseta AF-alueen valintatila
Voit rajata valittavat AF-alueen
valintatilat kuvaustapasi mukaan. Valitse
haluamasi AF-alueen valintatila ja paina
<0>-painiketta [X]-valintamerkin
lisäämiseksi. Tallenna asetus valitsemalla
[OK].
AF-alueen valintatiloista on tietoja sivuilla
=128–=129.
oo [X]-merkkiä ei voi poistaa kohdasta [Man.valinta:1 pist. tark.].
oo Et voi käyttää tiettyjä AF-alueen valintatiloja, vaikka lisäisit [X]-valintamerkin
kohtaan [Aseta AF-alueen valintatila].
563
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-8: Rajoita AF-menetelmiä
Voit rajoittaa käytettävissä olevat tarkennusmenetelmät niihin, joita aiot
käyttää.
Lisätietoja tarkennusmenetelmistä, =135–=137.
Lisää valintamerkki [X] niiden tarkennusmenetelmien kohdalle, jotka haluat
ottaa käyttöön. Tallenna asetus valitsemalla [OK].
oo [X]-merkkiä ei voi poistaa kohdasta [1 pisteen AF].
C.Fn II-9: AF-alueen valintatapa
zz 0: S 9 AF-alueen valintapainike
Kun olet painanut <S>- tai <G>-painiketta, voit muuttaa AF-alueen
valintatilaa painamalla <G>-painiketta.
zz 1: S 9 Päävalintakiekko
Kun olet painanut <S>- tai <G>-painiketta, voit muuttaa AF-alueen
valintatilaa kääntämällä <6>-valitsinta.
oo Kun [1:S9Päävalintakiekko] on määritetty, siirrä tarkennuspistettä
vaakasuunnassa <j> <9> -valitsimilla.
564
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-10: Asentokohtainen tarkennuspiste
zz 0: Sama vaaka/pystyasennolle
Samaa AF-alueen valintatilaa tai manuaalisesti valittuja tarkennuspisteitä
(tai samassa sijainnissa olevia AF-pisteitä tai vyöhyketarkennuksen
kehyksiä) käytetään sekä pysty- että vaakasuoralle kuvaukselle.
zz 1: Erilliset tarkennuspisteet: G+S (S Kuvaus näytöllä -kuvauksessa)
AF-alueen valintatila ja tarkennuspiste tai vyöhyketarkennuksen
kehys voidaan määrittää erikseen kutakin kameran suuntaa
varten (1. vaakasuunta, 2. pystysuunta, kameran otekahva päällä,
3. pystysuunta, kameran otekahva alla).
Kun valitset AF-alueen valintatilan ja tarkennuspisteen (tai vyöhykkeen)
manuaalisesti kullekin kolmelle kameran suunnalle, ne tallennetaan
kullekin suunnalle. Jos vaihdat kameran suuntaa kuvauksen aikana,
kamera siirtyy käyttämään kyseisen suunnan AF-valintatilaa ja
manuaalisesti valittua tarkennuspistettä tai vyöhyketarkennuksen
kehystä.
zz 2: Erilliset tarkennuspisteet: vain S
Erilliset AF-pisteiden tai vyöhykekehysten paikat voidaan määrittää
kullekin kameran suunnalle (1. vaakasuunta, 2. pystysuunta, kameran
otekahva ylhäällä, 3. pystysuunta, kameran otekahva alhaalla).
Hyödyllinen, kun vaihdetaan eri kohdissa oleviin AF-pisteisiin tai
vyöhykekehyksiin automaattisesti kameran suunnan mukaan.
Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-pisteet tai
vyöhykekehykset säilytetään.
oo Jos [8: Nollaa C.Fn-toiminnot] on valittu (=581), suuntien 1., 2. ja 3.
asetukset nollataan.
oo Asetus voidaan nollata, jos kameraan liitetään objektiivi, joka ei ole käytössä
asetushetkellä.
565
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-11: AF-alkuservotarkennuspiste,
/c
Voit määrittää jatkuvan tarkennuksen AF-alkuservotarkennuspisteen,
kun AF-alueen valintatilana on [Autom. AF-valinta] tai
tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta].
zz 0: Automaatti
AF-piste, josta jatkuva tarkennus aloittaa, määritetään automaattisesti
kuvausolosuhteisiin sopivaksi.
/c
zz 1: AF-alkuservotarkennuspiste:
Jatkuva tarkennus alkaa manuaalisesti määritetystä AF-pisteestä,
kun tarkennustoimintana on [Jatkuva tark.] ja AF-alueen valintatilana on
[Autom. AF-valinta] tai kun AF-toiminnaksi on määritetty [Jatkuva tark.]
ja tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta].
zz 2: AF-piste asetettu:
Jos vaihdat asetuksesta [Pistetarkennus] tai [1 pisteen AF] asetukseen
[Autom. AF-valinta] tai [u+Seuranta], jatkuva tarkennus alkaa siitä
AF-pisteestä, joka on määritetty manuaalisesti ennen vaihtamista. Tämä
soveltuu jatkuvan tarkennuksen käynnistämiseen AF-pisteestä ennen
vaihtamista asetukseen [Autom. AF-valinta] tai [u+Seuranta].
566
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-12: Automaattinen AF-pisteen valinta: EOS iTR AF
Tällä asetuksella voit tarkentaa automaattisesti etsinkuvauksessa
ihmisiä tunnistamalla. Tämä asetus toimii, kun AF-alueen valintatilaksi
on määritetty vyöhyketarkennus (vyöhykkeen manuaalinen valinta),
suuri vyöhyketarkennus (vyöhykkeen manuaalinen valinta) tai
automaattivalintainen tarkennus.
zz 0: EOS iTR AF (kasvot ensisijaiset)
[1:Päällä]-asetukseen verrattuna kasvoille annetaan suurempi prioriteetti,
kun kamera valitsee AF-pisteitä.
Kertatarkennustilassa on tämän ansiosta helpompi tarkentaa ihmisten
kasvoihin, jotka sijaitsevat AF-alueella.
Se helpottaa myös AF-alueella sijaitseviin kasvoihin tarkentamiseen
jatkuvassa tarkennuksessa.
Kun tarkennus on saavutettu, AF-pisteet valitaan automaattisesti, jotta
aluksi tarkennetut kasvot pysyvät tarkennettuina.
zz 1: Päällä
Kamera valitsee tarkennuspisteet automaattisesti AF-tietojen ja
tunnistettujen henkilöiden tietojen perusteella.
Kertatarkennustilassa paikallaan pysyvän ihmisen tarkentaminen AFalueella on helpompaa.
Jatkuvan tarkennuksen tilassa ihmisen tarkentaminen AF-alueella on
helpompaa. Jos ihmisiä ei tunnisteta, kamera tarkentaa lähimpään
kohteeseen. Kun tarkennus on saavutettu, tarkennuspisteet valitaan
automaattisesti niin, että kamera jatkaa tarkentamista sen alueen väriin,
johon se tarkensi ensimmäiseksi.
zz 2: Pois
Tarkennuspisteet valitaan automaattisesti vain automaattitarkennuksen
tietojen perusteella.
oo Kun asetuksena on [0:EOS iTR AF (kasvot etusij.)] tai [1:Päällä],
tarkentaminen kestää hieman kauemmin kuin asetuksella [2:Pois].
oo Vaikka asetuksena olisi [0:EOS iTR AF (kasvot etusij.)] tai [1:Päällä], tulos
ei ehkä kuvausolosuhteista ja kohteesta riippuen ole haluamasi.
oo Jos valaistus on niin hämärä, että EOS-kameroiden Speedlite-salamat
käyttävät tarkennuksen apuvaloa, tarkennuspiste valitaan automaattisesti vain
automaattitarkennuksen tietojen perusteella. (Tunnistettujen henkilöiden tietoja
ei käytetä automaattitarkennuksessa.)
567
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-13: AF-pisteen valinnan liike (etsinkuvauksessa)
zz 0: AF-alueen reunaan asti
Tämä on kätevää, jos käytät usein AF-pistettä alueen ulkoreunoilla.
zz 1: Jatkuva
Valittu tarkennuspiste ei pysähdy ulkoreunalle, vaan jatkaa vastakkaiselle
puolelle.
oo Tämä pätee myös tilanteeseen, jossa AF-alkutarkennuspiste on valittuna siten,
/c] on [1:AFettä asetuksena [8C.Fn II-11: Servo AF -alkut.piste,
/c].
alkutark.piste:
C.Fn II-14: AF-pisteen näyttö tarkenn. (etsinkuvauksessa)
Voit määrittää, näytetäänkö tarkennuspiste(et) kun tarkennuspiste on valittu, ennen
automaattitarkennuksen aloittamista (kuvausvalmius), automaattitarkennuksen
käynnistyessä, automaattitarkennuksen aikana, kun tarkennus saavutetaan ja kun
mittausajastin on aktiivinen tarkennuksen saavuttamisen jälkeen.
k: Näkyy, l: Ei näy
Tarkennuspiste
valittuna
Ennen automaattitarkennuksen
alkamista
(kuvausvalmius)
Tarkennuksen
käynnistyessä
0: Valittu (jatkuva)
k
k
k
1: Kaikki (jatkuva)
k
k
k
2: Valittu (esi-AF, tark.)
k
k
k
3: Val. AF-piste (tarkennettu)
k
l
k
4: Näyttö pois
k
l
l
Automaattitarkennuksen aikana
Tarkennus
saavutettu
Mittaus aktiivinen
tarkennuksen
saavuttamisen
jälkeen
0: Valittu (jatkuva)
k
k
k
1: Kaikki (jatkuva)
k
k
k
2: Valittu (esi-AF, tark.)
l
k
k
3: Val. AF-piste (tarkennettu)
l
k
l
4: Näyttö pois
l
l
l
AF-pisteen näyttö tarkennettaessa
AF-pisteen näyttö tarkennettaessa
568
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-15: Etsimen näytön valaisu
zz 0: Automaatti
Tarkentunut tarkennuspiste syttyy automaattisesti punaisena heikossa
valaistuksessa tai jos kohde on tumma.
zz 1: Päällä
Tarkennuspisteet syttyvät punaisina riippumatta ympäröivästä
valaistuksesta.
zz 2: Pois
Tarkennuspiste ei syty punaisena.
Kun [Automaatti]- tai [Päällä]-asetus on käytössä, voit määrittää,
syttyvätkö AF-pisteet punaisina, kun painat <Q>-painiketta jatkuvan
tarkennuksen aikana.
zz OFF: Ei valaisua
AF-pisteet eivät syty jatkuvan tarkennuksen aikana.
zz ON: Valaisu
Tarkennuksessa käytettävät AF-pisteet syttyvät punaisina jatkuvan
tarkennuksen aikana. Tarkennuspisteet syttyvät myös jatkuvan kuvauksen
aikana.
Jos asetuksena on [2:Pois], tämä toiminto ei toimi.
oo Kun painat <S>- tai <G>-painiketta, tarkennuspisteet ja ristikko syttyvät
punaisina tästä asetuksesta riippumatta.
oo Kuvasuhdeviivat, sähköinen vesivaaka ja ristikko näkyvät myös punaisina
etsimessä.
C.Fn II-16: Automaattitarkennuksen hienosäätö
Automaattitarkennuksen tarkennuskohteeseen voidaan tehdä hienosäätöjä
(=575).
569
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III: Toiminnot/Muut
C.Fn III-1: Varoitukset z etsimessä
Kun jokin seuraavista toiminnoista on määritetty, <z>-kuvake voidaan
näyttää etsimessä ja LCD-paneelissa (=34).
Valitse toiminto, jolle haluat näyttää varoituskuvakkeen, ja lisää
<0>-painikkeella [X]-valintamerkki. Tallenna asetus valitsemalla [OK].
zz Kun Mustavalko V on valittuna
Jos [z: Kuva-asetukset] -kohdassa on asetettu [Mustavalko]
(=231), esiin tulee varoituskuvake.
zz Kun valkotasapainoa on korjattu
Jos valkotasapainon korjaus (=227) on määritetty, esiin tulee
varoituskuvake.
zz Kun M on valittu
Jos [z: Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetuksena on [Monikuvan
kohinanvaim.] (=238), varoituskuvake tulee näkyviin.
zz Kun HDR on valittu
Jos [z: HDR-tila] on asetettu (=251), esiin tulee varoituskuvake.
oo Jos valitset jonkin [X]-valintamerkillä merkityistä toiminnoista, kyseisen
toiminnon kohdalle tulee näkyviin <z> myös Luova kuvaus -näytössä
(=67).
C.Fn III-2: Valitsimen kääntösuunta Tv/Av
Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa varten voidaan kääntää
päinvastaiseksi.
<a>-kuvaustilassa <6>- ja <5>-valitsimen kääntösuunta muuttuu
päinvastaiseksi. Muissa kuvaustiloissa vain <6>-valitsimen kääntösuunta
muuttuu päinvastaiseksi. <5>-valitsimen suunta <a>-tilassa vastaa
valotuksen korjauksen suuntaa tiloissa <d>, <s> ja <f>.
zz 0: Normaali
zz 1: Päinvastainen
570
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-3: Käyttäjän asetukset
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja kameran painikkeisiin tai valitsimiin
mieltymystesi mukaan, niin niitä on helppo käyttää.
1 Valitse palkin osa.
määritettävä toiminto.
2 Valitse
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
oo Kun esillä on vaiheen 1 näyttö, voit palauttaa käyttäjän asetukset
oletusarvoisiksi painamalla <L>-painiketta. Mukautettuja toimintoja ei
poisteta, kun valitset [Nollaa C.Fn-toiminnot].
571
Valinnaisten toimintojen asetukset
Kameran säätimien toiminnot
Toiminto
Automaatti­
tarkennus­
Mittaus ja AF-käynnistys
k
k
AF-pysäytys
k
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO
k
AF-pisteen suora valinta
Keskeytä videon servotarkennus
Mittauksen aloitus
k
AE-lukitus / salamavalotuksen lukitus
k
AE-lukitus (pito)
k
AE-lukitus
k
Valotus
AE-lukitus (painikkeella)
k
Salamavalotuksen lukitus
k
Aseta ISO-herkkyys (paina painiketta, käännä
Valotuksen korjaus (paina, käännä
)
)
k
k
Salaman valotuskorjaus
Valotusaika-asetus M-tilassa
Aukkoasetus M-tilassa
Kuvan laatu
Kuva
Kuva-asetukset
Valkotasapaino
Luo kansio
Terävyysalueen tarkistus
Toiminnot
IS-käynnistys
Valikkonäyttö
Salamatoimintojen asetukset
Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
Ei toimintoa (pois)
572
k
Valinnaisten toimintojen asetukset
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> tarkoittaa ”AF-painiketta”, joka on superteleobjektiiveissa, joissa on
oo <
Image Stabilizer (Kuvanvakain).
573
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-4: Objektiivi sisään sammutettaessa
Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten EF40mm f/2.8 STM)
sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon <2>.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
oo Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään
automaattisesti asetuksesta riippumatta.
oo Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
oo Kun asetuksena on [0:Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
C.Fn III-5: Äänen pakkaus
Määrittää äänen pakkauksen videotallennukselle. [1:Pois] mahdollistaa
paremman äänenlaadun kuin pakattu ääni, mutta tiedostokoko on suurempi.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
oo Kun muokataan [1:Pois]-asetuksella tallennettua videota ja video tallennetaan
pakattuna, myös ääni pakataan.
oo Ääni pakataan, vaikka asetuksena olisi [1:Pois], kun [Videon tall.koko]
-asetuksena on L6V (NTSC) tai L5V (PAL).
oo Peruskuvauksen ja videokollaasin ääni pakataan, vaikka [1:Pois] on valittuna.
574
AF-sijainnin hienosäätö
(Automaattitarkennuksen hienosäätö)
M
Automaattitarkennuksen tarkennuskohteen hienosäätö on mahdollista, kun
automaattitarkennusta käytetään etsimellä kuvattaessa.
oo Normaalisti automaattitarkennuksen hienosäätöä ei tarvita. Tee säätö
vain tarvittaessa. Huomaa, että tämän säädön tekeminen voi estää tarkan
tarkennuksen.
1: Sama säätö kaikille objektiiveille
Aseta säätömäärä manuaalisesti tekemällä säätöjä, ottamalla
kuva ja tarkistamalla tulokset, kunnes saat halutun lopputuloksen.
Automaattitarkennuksen aikana tarkennuskohtaa siirretään aina
säätömäärän verran objektiivista riippumatta.
1 Valitse [C.Fn II:Autom.tarkennus].
[16: Autom.tarkennuksen
2 Valitse
hienosäätö].
3 Valitse [1:Sama kaikille].
4 Paina <Q>-painiketta.
575
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)
säätö.
5 Suorita
zz Jos säädät sitä merkin ”–:
” suuntaan,
tarkennuskohta siirretään normaalin
tarkennuskohdan eteen.
zz Jos säädät sitä merkin ”+: ” suuntaan,
tarkennuskohta siirretään normaalin
tarkennuskohdan taakse.
zz Kun säätö on valmis, paina
<0>-painiketta.
zz Paina <0>-painiketta uudelleen.
säädön tulos.
6 Tarkista
zz Ota kuva ja tarkista säädön tulos.
zz Toista säätö tarpeen mukaan.
oo Jos [1:Sama kaikille] on valittuna, automaattitarkennusta ei voi säätää
erikseen zoom-objektiivin laajakulma- ja telepäälle.
576
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)
2: Säädä objektiivin mukaan
Voit tehdä säädön kullekin objektiiville ja tallentaa säädöt kameraan. Voit tallentaa
enintään 40 objektiivin säädöt. Kun käytät automaattitarkennusta objektiivilla,
jonka säätö on tallennettu, tarkennuskohtaa siirretään aina säätömäärän verran.
Aseta säätömäärä manuaalisesti tekemällä säätöjä, ottamalla kuva ja
tarkistamalla tulokset, kunnes saat halutun lopputuloksen. Jos käytät zoomobjektiivia, tee säädöt sekä laajakulmalle (W) että telekuvaukselle (T).
1 Valitse [2:Säädä obj. mukaan].
2 Paina <Q>-painiketta.
ja muuta objektiivin tiedot.
3 Tarkista
Objektiivin tietojen näyttäminen
(1)
zz Tuo objektiivin nimi ja 10 numeron
sarjanumero näkyviin <B>-painikkeella.
Kun sarjanumero on näkyvissä, valitse [OK]
ja siirry vaiheeseen 4.
zz Jos objektiivin sarjanumeroa ei voi
vahvistaa, ”0000000000” näkyy. Syötä
tässä tapauksessa sarjanumero
seuraavalla sivulla olevia ohjeita
noudattaen.
zz Lisätietoja joidenkin objektiivien
sarjanumeron edessä olevasta
”*”-tähtimerkistä on seuraavalla sivulla.
(1)
Rekisteröity numero
577
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)
Sarjanumeron syöttäminen
Objektiivin sarjanumero
zz Valitse syötettävä numero ja paina
sitten <0>-painiketta, jolloin <r> tulee
näkyviin.
zz Valitse numero ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Kun olet syöttänyt kaikki numerot,
valitse [OK].
zz Jos vaiheessa 3 näkyy ”*”-merkki 10-numeroisen objektiivin
sarjanumeron edessä, voit rekisteröidä vain yhden kyseisen
objektiivimallin yksikön. Vaikka antaisit sarjanumeron, ”*” säilyy
näkyvissä.
zz Objektiivissa oleva sarjanumero voi olla erilainen kuin vaiheen 3
näytössä näkyvä sarjanumero. Tämä ei ole toimintahäiriö.
zz Jos objektiivin sarjanumerossa on kirjaimia, syötä vain numerot.
zz Jos objektiivin sarjanumerossa on 11 numeroa tai enemmän, anna vain
10 viimeistä numeroa.
zz Sarjanumeron sijainti riippuu objektiivista.
zz Joihinkin objektiiveihin ei ole ehkä merkitty sarjanumeroa. Voit tallentaa
objektiivin, jossa ei ole sarjanumeroa, antamalla minkä tahansa
sarjanumeron.
oo Jos [2: Säädä obj. mukaan] on valittu ja etsimen jatketta käytetään, säätö
tallennetaan objektiivin ja etsimen jatkeen yhdistelmälle.
oo Jos olet jo tallentanut 40 objektiivia, näyttöön tulee viesti. Valitse objektiivi,
jonka tallennus poistetaan (korvataan), jolloin voit tallentaa uuden objektiivin.
578
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)
Kiinteän polttovälin
objektiivi
Zoom-objektiivi
säätö.
4 Suorita
zz Jos kyseessä on zoom-objektiivi, valitse
laajakulma (W) tai telekuvaus (T). Kun
painat <0>-painiketta, oranssi kehys
poistuu ja voit tehdä säädöt.
zz Määritä säätömäärä ja paina
<0>-painiketta.
zz Jos säädät sitä merkin ”–: ” suuntaan,
tarkennuskohta siirretään normaalin
tarkennuskohdan eteen.
zz Jos säädät sitä merkin ”+: ” suuntaan,
tarkennuskohta siirretään normaalin
tarkennuskohdan taakse.
zz Jos käytössä on zoom-objektiivi, toista
tämä vaihe ja säädä laajakulma (W) ja
telekuvaus (T).
zz Kun säädöt on tehty, palaa vaiheen
1 näyttöön painamalla <M>painiketta.
säädön tulos.
5 Tarkista
zz Ota kuva ja tarkista säädön tulos.
zz Toista säätö tarpeen mukaan.
579
AF-sijainnin hienosäätö (Automaattitarkennuksen hienosäätö)
oo Kun kuvaat zoom-objektiivin keskipitkällä alueella (polttoväli), tarkennuspisteen
tarkennusta korjataan automaattisesti suhteessa säätöihin, jotka on tehty
laajakulma- ja telepäälle. Vaikka vain joko laajakulma- tai telepäätä olisi
säädetty, korjaus tehdään automaattisesti keskipitkälle alueelle.
Automaattitarkennuksen hienosäätöjen poistaminen
Kun [ Nollaa] näkyy näytön alareunassa ja painat <L>-painiketta, kaikki
[1:Sama kaikille]- ja [2:Säädä obj. mukaan] -asetusten säädöt poistetaan.
Automaattitarkennuksen hienosäädön varoitukset
oo Tarkennuspisteen tarkennus vaihtelee kohteen olosuhteiden, kirkkauden,
zoomauksen sijainnin ja muiden kuvasolosuhteiden mukaan. Joten vaikka
teet automaattitarkennuksen hienosäädön, tarkennus ei ehkä silti onnistu
halutussa sijainnissa.
oo Yhden yksikön säätömäärä riippuu objektiivin aukon maksimikoosta. Säädä
tarkennuspisteen tarkennusta säätämällä, kuvaamalla ja tarkistamalla
tarkennus toistuvasti.
oo Säätöjä ei käytetä automaattitarkennukseen Kuvaus näytöllä -kuvauksessa
eikä videotallennuksessa.
oo Säädöt säilyvät, vaikka valitsisit [8: Nollaa C.Fn-toiminnot] (=581).
Asetuksena on kuitenkin [0:Pois].
oo Tarkista säädön tulokset suorittamalla kertatarkennus.
Huomautuksia automaattitarkennuksen hienosäädöstä
oo Säätö on parasta tehdä paikassa, jossa aiot ottaa kuvan. Näin säädöstä
saadaan tarkempi.
oo Jalustan käyttäminen säätöjen aikana on suositeltavaa.
oo Kun teet säätöjä, on suositeltavaa käyttää kuvan tallennuslaatua 73.
580
Valinnaisten toimintojen asetusten
nollaaminen
Jos valitset [8: Nollaa C.Fn-toiminnot], kaikki valinnaisten toimintojen
asetukset poistetaan. Huomaa, että [Käyttäjän asetukset] -kohdan
asetuksia ei poisteta.
581
Välilehtien valikot: Oma valikko
=583
=586
=586
=587
582
Oman valikon tallentaminen
M
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
[Lisää Oma valikko
1 Valitse
-välilehti].
[OK].
2 Valitse
zz Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1 Valitse [MY MENU*: Määritä].
583
Oman valikon tallentaminen
2 Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse asetus ja paina <0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi
kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita,
nimetä välilehden uudelleen tai poistaa
sen.
zzLajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä. Valitse
[Lajittele rekist. kohteet], valitse kohde, jonka paikan haluat vaihtaa, ja
paina <0>-painiketta. Kun [z] näkyy, siirrä kohdetta <5>-valitsimella
ja paina sitten <0>-painiketta.
zzPoista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa yhden
valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet] poistaa kaikki
välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
584
Oman valikon tallentaminen
zzPoista välilehti
Voit poistaa nykyisen Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista välilehti],
kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
zzNimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa [MY MENU*].
1 Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
teksti.
2 Kirjoita
zz Poista tarpeettomat merkit
[ ]-toiminnolla tai <L>-painikkeella.
zz Valitse merkki <j> <9> -valitsimilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
syötetty teksti.
3 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
585
Oman valikon tallentaminen
Kaikkien oman valikon välilehtien poistaminen / kaikkien
kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zzPoista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset [Poista
kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5]
poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
zzPoista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun valitaan [Poista kaikki
kohteet], kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
oo Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil], myös [Nimeä
välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
586
Oman valikon tallentaminen
Valikkonäytön asetukset
[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen
valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin,
kun painat <M>-painiketta.
zzNormaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zzNäytä Oma valikko -välilehdeltä
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zzNäytä vain Oma valikko -välilehti
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehdet [z], [3], [k], [5] ja
[8] eivät ole näkyvissä.)
587
588
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja kameran ominaisuuksista.
589
Ohjelmisto
EOS-ohjelman tai muun tarkoitukseen suunnitellun
ohjelmiston lataus ja asennus
Asenna aina uusin ohjelmistoversio.
Päivitä ohjelmistojen aiemmin asennetut versiot korvaamalla ne uusimmalla
versiolla.
oo Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston.
Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
oo Ohjelmistoa ei voi asentaa, jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin.
oo Aiemmat versiot eivät pysty näyttämään tämän kameran kuvia oikein. Lisäksi
tämän kameran RAW-kuvien muokkaus ei ole mahdollista.
ohjelmisto.
1 Lataa
zz Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle Canonin
sivustolle.
www.canon.com/icpd
zz Anna kameran pohjassa oleva sarjanumero ja lataa sitten ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows
Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä näkyvää
asennustiedostoa.
Macintosh
Dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
590
Ohjelmisto
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
gg Työpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
gg Asennusohjelma käynnistyy.
2 Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
Ohjelmiston käyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot) tietokoneellesi Canonin
verkkosivustolta.
zzOhjelmiston käyttöoppaiden lataussivusto
www.canon.com/icpd
oo Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää Adobe PDF
-lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota
suositellaan).
oo Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
oo Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
oo Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
591
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Voit tuoda kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmalla. Tähän on
kolme tapaa.
Muodosta yhteys tietokoneeseen liitäntäkaapelilla (myydään
erikseen)
1 Asenna ohjelmisto (=590).
kamera tietokoneeseen
2 Yhdistä
liitäntäkaapelilla IFC-600PCU
(tietokoneen pää: USB Type-A).
zz Aseta liitin kameran digitaaliliitäntään.
zz Liitä kaapelin liitin tietokoneen USBliitäntään.
kuvat EOS Utility
3 Tuo
-ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kamera ei voi kommunikoida tietokoneen
kanssa, vaikka ne olisi yhdistetty liitäntäkaapelilla.
592
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Kortinlukija
Voit tuoda kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1 Asenna ohjelmisto (=590).
2 Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Digital Photo
3 Tuo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
oo Jos siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman EOS-ohjelmaa,
kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Voit yhdistää kameran tietokoneeseen Wi-Fi-verkon kautta ja tuoda kuvat
tietokoneeseen (=426).
593
Akkukahva BG-E14
BG-E14 on akkukahva, jota voit käyttää kahden LP-E6N-/LP-E6-akun
tai AA/R6-paristojen kanssa. Se sisältää pystysuorassa kuvauksessa
käytettäviä ohjaimia, mukaan lukien laukaisin ja päävalintakiekko. Lisätietoja
liittämisestä ja käytöstä saat BG-E14:n käyttöoppaasta.
Verkkovirtalisävarusteet
Voit liittää kameran tavalliseen pistorasiaan käyttämällä tasavirtaliitintä
DR‑E6 ja verkkolaitetta AC-E6N (molemmat myydään erikseen). Lisätietoja
liittämisestä ja käytöstä saat DR-E6:n ja AC-E6N:n käyttöoppaista.
oo Älä käytä muuta verkkolaitetta kuin AC-E6N.
oo Älä liitä tai irrota virtajohtoa tai liitintä tai irrota tasavirtaliitintä, kun kameraan
on kytketty virta.
oo Kun lopetat kameran käytön, irrota virtaliitin pistorasiasta.
oo Myös verkkolaitetta ACK-E6 voi käyttää.
594
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla, ota
yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akku ei lataudu.
zz Jos akun varaustaso (=524) on vähintään 94 %, akku ei lataudu
uudelleen.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E6N tai LP-E6.
Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.
zz Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun (muun kuin
Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja oranssi
merkkivalo vilkkuu nopeasti tasaiseen tahtiin. Tilanteessa (1) irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta. Irrota akku ja kiinnitä se sitten uudelleen
laturiin. Odota muutamia minuutteja ja liitä virtapistoke uudelleen
pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai
lähimpään Canon-huoltoon.
Latauksen merkkivalo ei vilku.
zz Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi ei
lataa akkua turvallisuussyistä (merkkivalo ei pala). Jos akku lämpenee
latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti (merkkivalo
vilkkuu). Kun akun lämpötila laskee, lataus jatkuu automaattisesti.
Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on käännetty asentoon
<1>.
zz Varmista, että akkutilan kansi on kiinni (=47).
zz Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (=47).
zz Lataa akku (=44).
zz Varmista, että korttipaikan kansi on kiinni (=48).
595
Vianmääritysopas
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <2>.
zz Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa
tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus on
valmis, virta katkeaa automaattisesti.
[Onko akussa/akuissa Canon-logo?] tulee näkyviin.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E6N tai LP-E6.
zz Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen (=47).
zz Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Käytä täyteen ladattua akkua (=44).
zz Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Katso kohtaa [5: Akun tiedot],
jos haluat tarkistaa akun latautumiskyvyn tason (=524). Jos akun
suorituskyky on heikko, vaihda akku uuteen.
zz Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
Näytön toistuva käyttö.
Kuvaus näytöllä -kuvauksen tai videotallennuksen käyttäminen pitkään.
Langattomien tiedonsiirtotoimintojen käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
zz Virrankatkaisu on käytössä. Jos haluat poistaa automaattisen
virrankatkaisun käytöstä, määritä [5: Virrankatkaisu] -asetukseksi [Pois]
(=513).
zz Vaikka [5: Virrankatkaisu] -asetuksena olisi [Pois], näyttö sammuu,
kun kamera on ollut käyttämättömänä noin 30 minuuttia. (Kameran virta
ei katkea.)
Kamera ei toimi akkukahvaan asennetuilla AA/R6-paristoilla.
zz Akkupitimen uudelleenasennus ja kameran käynnistäminen uudelleen voi
palauttaa normaalin toiminnan.
596
Vianmääritysopas
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
zz Kamerassa ei voi käyttää RF- tai EF-M-objektiiveja (=54).
Etsin on tumma.
zz Aseta ladattu akku kameraan (=44).
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
zz Varmista, että kortti on asetettu oikein (=48).
zz Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (=48).
zz Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (=48, =350).
zz Et voi ottaa kuvaa, kun tarkennat kertatarkennustilassa ja tarkennuksen
ilmaisin <o> vilkkuu etsimessä tai kun tarkennuspiste on oranssi Kuvaus
näytöllä -kuvauksen tai videokuvauksen aikana. Tarkenna uudelleen
automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin tai käytä käsintarkennusta
(=57, =147).
597
Vianmääritysopas
Korttia ei voi käyttää.
zz Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso =50 tai =613.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
zz Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla
virheilmoitus eikä korttia voi välttämättä käyttää, jos alustat kortin tässä
kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
Laukaisinta on painettava kaksi kertaa, jotta kuva otetaan.
zz Määritä [z: Peilin lukitus] -asetukseksi [Pois].
Kuva on epätarkka tai sumea.
zz Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <AF> (=54).
zz Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti (=56,
=57).
zz Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
zz Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (=112), määritä suurempi ISO-herkkyys (=213), käytä
salamaa (=164, =179) tai käytä jalustaa.
zz Katso kohta ”Epäterävien kuvien minimointi”, =78.
Tarkennuspisteitä on vähemmän tai AF-aluekehyksen muoto on
erilainen.
zz Käytettävien tarkennuspisteiden määrä, tarkennuspistekuviot ja AFaluekehys vaihtelevat objektiivin mukaan.
598
Vianmääritysopas
Tarkennuspiste vilkkuu tai kaksi tarkennuspistettä on näkyvissä.
zz Lisätietoja tarkennuspisteiden syttymisestä ja vilkkumisesta painettaessa
<S>- tai <G>-painiketta on kohdassa =133.
Tarkennuspiste ei syty punaisena.
zz Tarkennuspisteet palavat punaisina, kun tarkennus on saavutettu
vähäisessä valaistuksessa tai kohde on tumma.
zz Tiloissa <d>, <s>, <f>, <a> ja <F> voit määrittää, syttyvätkö
tarkennuspisteet punaisina, kun tarkennus saavutetaan (=569).
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
zz Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Tarkennuksen lukitusta ei
voi käyttää jatkuvassa tarkennustilassa tai tarkennustoiminnan aikana
vaihtuvassa tarkennustilassa (=80, =125).
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa voi
hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: lämpötila, akun varaustaso,
välkynnänpoisto, valotusaika, aukon koko, kohteen olosuhteet, kirkkaus,
tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, Kuvaus näytöllä -kuvaus, salaman
käyttö ja kuvausasetukset jne. Lisätietoja saat kohdista =150 ja
=152.
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
tiedostokoko on suurempi ja todellinen maksimijakso voi olla pienempi
kuin =615 mainittu.
599
Vianmääritysopas
Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana näkyvä
maksimijakso ei muutu.
zz Näytetty maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen, vaikka
kyseessä olisi nopea kortti. Taulukossa =615 oleva maksimijakso
perustuu Canonin testikorttiin. (Mitä nopeampi kortin kirjoitusnopeus
on, sitä suurempi todellinen maksimijakso on.) Tämän vuoksi näytetty
maksimijakso saattaa poiketa todellisesta maksimijaksosta.
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen, kuva on
kirkas.
zz Aseta [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen
optimointi] -asetukseksi [Pois] (=218). Jos asetuksena on [Lievä],
[Normaali] tai [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai
salamavalotuksen korjausta pienennettäisiin.
En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen
valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.
zz Tietoja valotuksen korjauksen määrittämisestä, =118.
Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.
zz Vaikka [Väriaberr. korjaus] ja [Diffraktion korjaus] eivät näy, kun
[Digit. objekt. optimoija] -asetuksena on [Päällä], molempia toimintoja
käytetään kuvauksessa kuin ne olisivat [Päällä].
zz Vaihtoehtoja [Digit. objekt. optimoija], [Diffraktion korjaus] ja
[Vääristymien korjaus] ei näytetä videokuvauksen aikana.
Sisäinen salama ei välähdä.
zz Salamakuvaus voi olla väliaikaisesti pois käytöstä välähdyspään
suojaamiseksi, jos sisäistä salamaa käytetään toistuvasti lyhyen ajan
sisällä.
600
Vianmääritysopas
Ulkoinen Speedlite-salama ei välähdä.
zz Varmista, että ulkoinen Speedlite-salama on kiinnitetty kunnolla
kameraan.
zz Jos käytät muita kuin Canonin salamalaitteita Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa, määritä [z: Suljintila] -asetukseksi jokin muu kuin
[Elektroninen] (=243).
Ulkoinen Speedlite-salama välähtää aina täydellä teholla.
zz Jos käytät muuta kuin sarjan Speedlite-salamaa, salama välähtää aina
täydellä teholla (=179).
zz Jos [Salaman mittaustapa] -asetuksena ulkoisen salaman valinnaisten
toimintojen asetuksissa on [TTL-salamamittaus] (automaattisalama),
salama välähtää aina täydellä teholla (=179).
Ulkoisen salamavalotuksen korjausta ei voi määrittää.
zz Jos ulkoisen salamavalotuksen korjaus on jo määritetty Speedlitesalamalle, salamavalotuksen korjausta ei voi määrittää kameralle.
Kun ulkoisen Speedlite-salaman valotuskorjaus poistetaan (arvoksi
määritetään 0), salaman valotuskorjauksen voi määrittää kamerassa.
Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
zz Kun otat stillkuvia, aseta kuvaustavaksi <Q> tai <k> (=151).
Kun kuvaat videoita, aseta [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä]
(=322).
zz Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
zz Jos käytät langatonta kaukosäädintä BR-E1, katso =156.
zz Langattomia kauko-ohjaimia (esim. RC-6) ei voi käyttää kuvauksessa
kauko-ohjauksella, kun kamera on yhdistetty Bluetoothilla älypuhelimeen
tai langattomaan kaukolaukaisimeen. Määritä [Bluetooth-asetukset]kohtaan [Pois].
zz Jos haluat käyttää kauko-ohjainta nopeutetun videon kuvaamiseen, katso
=311.
601
Vianmääritysopas
Näytöllä kuvauksen ottaminen käyttöön
zz Määritä [z: Kuvaus näytöllä] -asetukseksi [Päällä].
Näytöllä kuvauksen aikana kuuluu kaksi sulkimen
laukaisun ääntä.
zz Jos käytät salamaa Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, kuulet kaksi sulkimen
laukaisun ääntä aina, kun kuvaat.
Näytöllä kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake tai
punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Kuvan laatu
saattaa olla heikompi kuin [s]-kuvakkeen näkyessä. Jos punainen [E]kuvake näkyy, kuvaus näytöllä lopetetaan pian automaattisesti (=269).
Laajennettuja ISO-herkkyyksiä ei voi valita stillkuvauksessa.
zz Tarkista [ISO-herkkyysalue]-asetus kohdassa [z: zISOherkkyysasetukset].
zz Laajennetut ISO-herkkyydet eivät ole käytettävissä, kun
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
tai [Parannettu].
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen
[E]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus lopetetaan pian
automaattisesti (=326).
Videotallennuksen aikana näkyvissä on [x].
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Videotallennus
ei ole mahdollista niin kauan kuin [x] on näkyvissä. Jos [x] tulee
näkyviin videotallennuksen aikana, kameran virta katkeaa automaattisesti
noin 3 minuutin kuluttua. (=326).
602
Vianmääritysopas
Videokuvaus päättyy itsestään.
zz Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videokuvaus saattaa loppua
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, =617.
Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan
verkkosivuilta.
zz Kun videon kuvausaika on 29 minuuttia 59 sekuntia, videon kuvaus
päättyy automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
zz Muissa kuin <a>-kuvaustilassa ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti.
<a>-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti (=280).
Manuaalisesti asetettu ISO-herkkyys muuttuu, kun siirryt
videotallennukseen.
zz Etsinkuvauksessa ja Kuvaus näytöllä -kuvauksessa ISO-herkkyys
on kohdassa [z: zISO-herkkyysasetukset] määritetyn [ISOherkkyysalue]-asetuksen mukainen (=215). Videotallennuksessa
ISO-herkkyys on kohdassa [z: kISO-herkkyysasetukset] määritetyn
[ISO-herkkyysalue]-asetuksen mukainen (=322).
Laajennettuja ISO-herkkyyksiä ei voi valita videotallennukselle.
zz Tarkista [ISO-herkkyysalue]-asetus kohdassa [z: kISOherkkyysasetukset].
zz Laajennetut ISO-herkkyydet eivät ole käytettävissä, kun
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä].
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
zz Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana, valotuksen
muutokset saattavat tallentua.
zz On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videotallennuksen
aikana saattaa aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivien äänien
tallentumisen videolle, tai kuva saattaa olla epäterävä.
603
Vianmääritysopas
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
zz Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Ongelma saattaa poistua käytettäessä pitkää
valotusaikaa <a>-tilassa. Ongelma voi olla helpommin huomattavissa
nopeutetun videon kuvaamisessa.
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
zz Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat
liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä.
En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.
zz Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Jos haluat ottaa stillkuvia,
pysäytä videotallennus ja kuvaa sitten etsimellä tai näytöllä.
604
Vianmääritysopas
Langattomien toimintojen ongelmat
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
zz Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen version
4.1 tai uudemman kanssa.
zz Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
zz Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen Camera
Connect -sovellus (maksuton) (=399).
zz Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin, ei
voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on tallessa
älypuhelimessa. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti
älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen
(=406).
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
zz Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli
ennen asetusten määrittämistä (=396).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi‑Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto,
eivät ehkä ole mahdollisia.
Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut Wi-Fi-yhteyden.
605
Vianmääritysopas
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
zz Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen
valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen
asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset
älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
zz Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect -sovellus on
käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä
tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.
606
Vianmääritysopas
Toimintaongelmat
En saa muutettua asetusta valitsimella <6>, <5>, <j>, <9>
tai <d>.
zz Aseta <R>-kytkin ala-asentoon (lukituksen vapautus) (=60).
zz Tarkista [5: Toimintojen lukitus] -asetus (=545).
Kosketusnäytön käyttö ei onnistu.
zz Varmista, että [5: Kosketusohjaus] -asetukseksi on määritetty
[Normaali] tai [Herkkä] (=521).
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
zz Tarkista nämä asetukset: [8: C.Fn II-7: Aseta AF-alueen valintatila],
[8: C.Fn II-9: AF-alueen valintatapa] ja [8: Käyttäjän asetukset]
(=563, =564, =571).
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.
zz Jotkin välilehdet ja toiminnot eivät näy peruskuvauksessa tai Kuvaus
näytöllä -kuvauksessa ja videotallennuksessa.
[9] Oma valikko -valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan
[9]-välilehti on näkyvissä.
zz [9]-välilehden [Valikkonäyttö]-asetukseksi on määritetty [Näytä
Oma valikko -välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko -välil]. Määritä
[Normaali näyttö] (=587).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
zz Aseta [z: Väriavaruus] -asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe RGB] on
määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva (=229).
607
Vianmääritysopas
Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.
zz Kyseessä on videotiedosto (=507).
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (=507).
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
zz Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (=516).
zz Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (=516, =517).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
zz Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja
kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä ja
kellonaikaa (=354).
Näytössä näkyy [###].
zz Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera voi
näyttää, näytössä näkyy [###].
Etsimen AF-pistenäyttö on hidas.
zz Alhaisissa lämpötiloissa tarkennuspisteiden näyttö voi olla hidas AFpistenäyttölaitteen (nestekide) ominaisuuksien vuoksi. Näytön nopeus
palautuu normaaliksi huoneenlämmössä.
Kuva ei näy selkeästi näytössä.
zz Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
608
Vianmääritysopas
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
zz [3: Ylivalot.varoitus] -asetus on [Päällä] (=391).
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
zz [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä] (=392).
AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.
zz AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:
<8: FG> -tiloissa otetut kuvat.
HDR-tilassa otetut kuvat.
<U: ABCD> -tiloissa otetut kuvat.
Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
Rajatut kuvat.
Kuvaa ei voi poistaa.
zz Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (=346).
Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.
zz Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
zz Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.
zz Toistettavat kuvat on suodatettu toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=385). Tyhjennä kuvien hakuehdot.
609
Vianmääritysopas
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
zz Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa videokuvaamisen
aikana, myös käyttöäänet tallentuvat. Suosittelemme suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä (=296).
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
zz Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana automaattivalotusta
käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes kirkkaus tasaantuu.
Kuvaa tässä tapauksessa <a>-tilassa (=279).
Televisiossa ei näy kuvaa.
zz Tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksen arvo [NTSC] tai [PAL] on
television videojärjestelmän mukainen.
zz Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(=344).
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
zz Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan
automaattisesti (=293). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua
SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko
ylittää 4 Gt.
610
Vianmääritysopas
Kortinlukija ei tunnista korttia.
zz Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja ei
ehkä tunnisteta oikein. Liitä tässä tapauksessa kamera tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla (myydään erikseen) ja käytä EOS Utility -ohjelmistoa
(EOS-ohjelma, =590). Vaihtoehtoisesti voit yhdistää kameran
tietokoneeseen Wi-Fi-verkon kautta (=426) ja tuoda kuvat kameraan.
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
zz Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa
(=379).
Kuvaa ei voi rajata.
zz Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (=377).
Kuvassa näkyy valopisteitä.
zz Otetuissa kuvissa voi näkyä valkoisia, punaisia tai sinisiä valopisteitä, jos
kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden ilmestymistä
voi vähentää suorittamalla [Puhdista nytf] kohdassa [5: Kennon
puhdistus] (=528).
611
Kennon puhdistusongelmat
Suljinääni kuuluu kennon puhdistuksen aikana.
zz Kun valitset kohdassa [5: Kennon puhdistus] vaihtoehdon [Puhdista
nytf], suljin päästää mekaanisen äänen puhdistuksen aikana, mutta
kuvaa ei tallenneta kortille (=528).
Automaattinen kennon puhdistus ei toimi.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti asentoon <1> ja <2> lyhyin
väliajoin, kuvake <f> ei ehkä näy (=52).
Tietokoneyhteysongelmat
En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.
zz Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (=590).
zz Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi kommunikoida
liitäntäkaapelilla (myydään erikseen) yhdistetyn tietokoneen kanssa.
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
zz Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä
[z: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (=301).
612
Virhekoodit
(1)
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita. Jos
ongelma jatkuu, kirjoita ylös virhekoodi
(Errxx) ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
(1)
(2)
Virhenumero
Syy ja toimenpiteet
(2)
613
Suorituskyvyn tiedot
Stillkuvien kuvaus
zzMahdollisten otosten määrä
Lämpötila
Ei salamaa
Välähdysteho:
50 %
Etsinkuvauksessa
Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa
Etsinkuvauksessa
Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Noin 1860 kuvaa
Matala lämpötila
(0 °C)
Noin 1850 kuvaa
Noin 510 kuvaa
Noin 500 kuvaa
Noin 1300 kuvaa
Noin 1200 kuvaa
Noin 450 kuvaa
Noin 440 kuvaa
• Käytettäessä täyteen ladattua akkua LP-E6N
• Perustuu CIPA (Camera & Imaging Products Association) -testistandardeihin
• Mahdollisten otosten määrä akkukahvalla BG-E14 (lisävaruste)
Kahden LP-E6N-akun käytöllä: noin kaksi kertaa enemmän kuvia kuin käytettäessä
pelkkää kameraa.
AA/LR6-alkaliparistoilla (23 °C:n huoneenlämpötilassa): etsinkuvauksessa noin
210 kuvaa ilman salamaa tai 200 kuvaa 50 %:n välähdysteholla, Kuvaus näytöllä
-kuvauksessa noin 50 kuvaa ilman salamaa tai 50 kuvaa 50 %:n välähdysteholla.
zzAutomaattinen ISO-herkkyysalue
Kuvaustila
d/s/f/a
F
ISO-herkkyys
Ei salamaa
Salaman kanssa
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Todellinen ISO-herkkyysalue määräytyy [Pienin]- ja [Suurin]-asetusten mukaan,
jotka on määritetty [Autom. alue] -asetuksella.
• Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.
614
Suorituskyvyn tiedot
zzKuvanlaadun asetusten ohje
Kuvan laatu
(Noin)
Maksimijakso
Tallennetut Tiedostokoko Mahdolliset
(Mt)
otokset
pikselit
Vakio
Nopea
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
3,8M
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
1
32M
35,6
850
24
25
F
RAW+JPEG
32M
20,4
1490
39
39
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
650
23
24
960
37
36
• Mahdollisten otosten määrä perustuu Canonin testausstandardeihin ja 32 gigatavun
korttiin.
• Maksimijakso on mitattu niin, että olosuhteet ja SD-kortti vastaavat Canonin
testausstandardeja (32 Gt:n vakio-/UHS-II-kortti, <o> nopea jatkuva kuvaus,
3:2-kuvasuhde, ISO 100, normaali kuva-asetus).
• Tiedostokoko, mahdollisten otosten määrä ja maksimijakso määräytyvät
esimerkiksi kohteen, kortin valmistajan, stillkuvan kuvasuhteen, ISOherkkyyden, kuva-asetusten ja valinnaisten toimintojen mukaan.
oo Vaikka käyttäisit nopeaa SD-korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu. Sen
sijaan käytetään taulukossa annettua maksimijaksoa.
615
Suorituskyvyn tiedot
zzPikselimäärä tietyillä kuvasuhteilla
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3:2
4:3
1/F
3
a
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
4800×3200 (15,4 megapikseliä)
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6160×4640 (28,6 megapikseliä)*
4256×3200 (13,6 megapikseliä)*
a
3472×2320 (8,1 megapikseliä)*
3072×2320 (7,1 megapikseliä)*
b
2400×1600 (3,8 megapikseliä)
2112×1600 (3,4 megapikseliä)*
Kuvan laatu
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6960×3904 (27,2 megapikseliä)*
4800×2688 (12,9 megapikseliä)*
3472×1952 (6,8 megapikseliä)*
2400×1344 (3,2 megapikseliä)*
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
4640×4640 (21,5 megapikseliä)
3200×3200 (10,2 megapikseliä)
2320×2320 (5,4 megapikseliä)
1600×1600 (2,6 megapikseliä)
oo Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta
kuvasuhteesta.
oo Tähdellä ”*” merkittyjen kuvasuhteiden näytetty kuva-alue voi olla hieman eri
kokoinen kuin todellinen kuva-alue. Kun kuvaat, tarkista otetut kuvat LCDnäytöstä.
oo JPEG-kuvien tiedostokoot löytyvät kohdassa =615 ilmoitetuista arvoista.
Vastaavissa kuvausolosuhteissa tiedostokoot ovat pienempiä kuin silloin, kun
[z: Stillkuvan kuvas.] -asetuksena on [3:2].
616
Suorituskyvyn tiedot
Videotallennus
zzKortit, joille voi tallentaa videoita
Videon tallennuskoko
H
L
w
SD-kortti
65
X
23
X
87
X
65
X
HDR-video
65
V
87
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
SD Speed Class 10 tai nopeampi
SD Speed Class 4 tai nopeampi
Nopeutettu 4K-video
Lukunopeus 40 Mb/s tai nopeampi
Nopeutettu Full HD -video
Lukunopeus 20 Mb/s tai nopeampi
• Kun videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
617
Suorituskyvyn tiedot
zzVideon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Videon tallennuskoko
H
L
w
Kokonaistallennusaika kortille
8 Gt
32 Gt
128 Gt
65
X
8 min
35 min
23
X
8 min
35 min
87
X
17 min
1 tunti
10 min
2 tuntia
21 min
2 tuntia
22 min
4 tuntia
43 min
65
X
HDR-video
35 min
2 tuntia
20 min
9 tuntia
23 min
65
V
1 tunti
26 min
87
X
40 min
5 tuntia
47 min
2 tuntia
42 min
23 tuntia
11 min
10 tuntia
49 min
(Noin)
Tiedostokoko
860 Mt/min
858 Mt/min
431 Mt/min
216 Mt/min
87 Mt/min
187 Mt/min
• Kun videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
oo Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen ennen
kuin taulukossa mainittu kokonaistallennusaika on saavutettu (=326).
zzVideokuvaukseen käytettävissä oleva kokonaisaika
Lämpötila
Kokonaistallennusaika
Huoneenlämpötila
(23 °C)
2 tuntia 40 min
Matala lämpötila
(0 °C)
2 tuntia 30 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E6N.
• Kun [z: Videon tall.koko] -asetuksena on H tai L ja [z: Videon
servotarkennus] -asetuksena on [Päällä].
618
(Noin)
Suorituskyvyn tiedot
zzNopeutetun videon kokonaiskuvausaika
Nopeutetun videon kuvaaminen
Näytön
Aikaväli
automaattinen
katkaisu
Pois
2 sekuntia
Päällä
Pois
10 sekuntia
Päällä
(Noin)
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Matala lämpötila
(0 °C)
5 tuntia 10 min
7 tuntia 30 min
4 tuntia 10 min
8 tuntia 40 min
5 tuntia 10 min
7 tuntia 30 min
4 tuntia 10 min
8 tuntia 40 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E6N.
• Mahdollinen kuvausaika vaihtelee kuvausolosuhteista riippuen.
619
Suorituskyvyn tiedot
ISO-herkkyys videokuvauksen aikana
[k]-tilassa
zz ISO-herkkyys on automaattisesti ISO 100–12800.
zz Jos [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa asetetaan
[Autom. enint.] -asetukseksi [H (25600)] (=322), automaattisen
ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H (vastaa arvoa
ISO 25600).
[M]-tilassa
zz Jos ISO-herkkyysasetuksena on [AUTO], herkkyys asetetaan
automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Jos [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa asetetaan
[Autom. enint.] -asetukseksi [H (25600)] (=322), automaattisen
ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H (vastaa arvoa
ISO 25600).
zz ISO-herkkyys voidaan asettaa alueelle ISO 100–12800. Huomaa,
että jos [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa asetetaan
[ISO‑herkkyysalue]-asetukseksi [H (25600)] (=322), manuaalisen
ISO-herkkyyden asetusalueen enimmäisarvo laajennetaan arvoon H
(vastaa arvoa ISO 25600).
oo [H (25600)] ei ole käytettävissä 4K-videoita, nopeutettuja 4K-videoita ja
nopeutettuja Full HD -videoita nauhoitettaessa.
620
Suorituskyvyn tiedot
Kuvien toisto
zzKokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäisen
kuvan laatu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
zzMuutettujen kuvien koko
Kuvan laatu
4
a
b
Kuvan laatu
4
a
b
b
(pikseleitä noin)
3:2
15,4 megapikseliä (4800×3200)
8,1 megapikseliä (3472×2320)
3,8 megapikseliä (2400×1600)
4:3
―
―
3,4 megapikseliä (2112×1600)
16:9
12,9 megapikseliä (4800×2688)
6,8 megapikseliä (3472×1952)
3,2 megapikseliä (2400×1344)
1:1
10,2 megapikseliä (3200×3200)
5,4 megapikseliä (2320×2320)
2,6 megapikseliä (1600×1600)
oo Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta
kuvasuhteesta.
oo Kuvaa saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ehdoista riippuen.
621
Tietonäyttö
Pikavalintanäyttö (etsinkuvauksessa)
Aina, kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Aukkoarvo
Valotusaika
Kuvaustila
Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjaus
Valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset
Tarkennustoiminta
Akun varaustaso
Pikavalintakuvake
Valkotasapaino
Wi-Fi-toiminto
AF-alueen valintatila / AF-pisteen
valinta
(14) Langattoman signaalin
voimakkuus
(15) Bluetooth-toiminto
622
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
AE-lukitus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
Salaman valotuskorjaus
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteys
Valkotasapainon haarukointi
Käyttäjän asetukset
Kuvan laatu
Maksimijakso / jäljellä olevien
päällekkäisvalotusten määrä
Mahdolliset otokset / automaattinen puhdistus
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Päällekkäisvalotukset / HDR /
monikuvan kohinanvaimennus
Kuvaustapa
GPS-vastaanottotila
Mittaustapa
Tietonäyttö
Kuvaus näytöllä -kuvaus
Aina, kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Maksimijakso
Mahdolliset otokset / sekuntia
itselaukaisuun
(3) Tarkennushaarukointi/HDR/
Päällekkäisvalotus/Monikuvan
kohinanvaimennus/Aikavalotus/
Ajastin
(4) Kuvaustila/tilannekuvake
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Tarkennustoiminta
(7) Kuvaustapa
(8) Mittaustapa
(9) Kuvan laatu
(10) AF-piste (1 pisteen AF)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Akun varaustaso
(12) Tarkennushaarukoinnin/
päällekkäisvalotuksen/ajastimen
jäljellä olevat kuvat
(13) Lämpötilan varoitus
(14) Sähköinen vesivaaka
(15) Histogrammi
(16) Pikavalintapainike
(17) Valkotasapaino / valkotasapainon
korjaus
(18) Kuva-asetukset
(19) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(20) Luovat suotimet
(21) Luo kansio
623
Tietonäyttö
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Salaman käyttövaroitus (vilkkuu)
/ Salama valmis (palaa) /
Salamavalotuksen lukitus / Nopea
täsmäys
(23) Elektroninen
(24) Kosketuslaukaisin
(25) AE-lukitus
(26) Valotusaika / toimintojen
lukituksen varoitus
(27) Salaman valotuskorjaus
(28) Aukkoarvo
(29) Valotushaarukointi /
salamavalotuksen haarukointi
(30) Valotustason ilmaisin
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
GPS-vastaanottotila
Wi-Fi-toiminto
Suurennuspainike
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotuksen simulointi
Valotuksen korjaus
Bluetooth-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
oo Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=539).
oo Sähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
oo Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
624
Tietonäyttö
Videon tallennusnäyttö
Aina, kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
(2)
(3)
Lämpötilan varoitus
Akun varaustaso
Videon tallennusaikaa
käytettävissä / kulunut
tallennusaika
(4) Videokuvaustila / nopeutettu
video / tilannekuvake
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Videon tallennuskoko
(7) Videon digitaalinen IS
(8) Äänen tallennuksen taso
(manuaalinen)
(9) Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
(10) Videon servotarkennus
(11) AF-piste (1 pisteen AF)
(12) 4K-videon rajaus kielletty
(13) Histogrammi (käsisäätöisellä
valotuksella)
(14) Videon tallennus meneillään
(15) Valkotasapaino / valkotasapainon
korjaus
(16) Kuva-asetukset
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(18) Luovat suotimet
(19) Videokollaasi
(20) Sähköinen vesivaaka
(21) Suurennuspainike
625
Tietonäyttö
(27)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(22) Äänen tallennuksen tason ilmaisin
(manuaalinen)
(23) AE-lukitus
(24) Valotusaika
(25) Aukkoarvo
(26) Valotuksen korjaus
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Valotustason ilmaisin
GPS-vastaanottotila
Bluetooth-toiminto
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Wi-Fi-toiminto
oo Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=539).
oo Sähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
oo Sähköistä vesivaakaa, ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää
videokuvauksen aikana. (Näyttö katoaa näkyvistä, kun videon kuvaaminen
aloitetaan.)
oo Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videokuvausaika muuttuu kuluneeksi
ajaksi.
oo Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
626
Tietonäyttö
Tilannekuvakkeet
<A>-tilassa, Kuvaus näytöllä -kuvauksessa ja videotallennuksen aikana
kamera tunnistaa kohteen tyypin ja säätää kaikki asetukset automaattisesti
sen mukaisiksi. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa.
Tausta
Kohde
Muotokuva
Ei-muotokuva
Lähi­
Liikkees- Luonto-/ Liikkeesulkokuva
sä*1
kuva*2
sä*1
Kirkas
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana sinistä
taivasta
Vaalean­
sininen
Vastavalo
*3
Auringonlasku
*3
Oranssi
Kohdevalo
Tumman­
sininen
Tumma
Jalustalla*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Ei näytetä videotallennuksen aikana.
*2: Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja. Loittorengasta
tai makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista
tilannetta.
*3: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
oo Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
627
Tietonäyttö
*4: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*5: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on
julkaistu 2012 tai myöhemmin.
*4+*5: Jos ehdot *4 ja *5 täyttyvät, valotusaika pitenee.
628
Tietonäyttö
Toistonäyttö
zzStillkuvien perustietonäyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Akun varaustaso
Toiston numero / kuvien
kokonaismäärä / löydettyjen
kuvien määrä
Valotusaika
Aukkoarvo
Valotuksen korjauksen määrä
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Bluetooth-toiminto
Lähetetty jo tietokoneeseen/
älypuhelimeen
Luokitus
Kuvan suojaus
Kansion numero-tiedostonumero
Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
oo Jos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät välttämättä näy.
oo Tällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
629
Tietonäyttö
zzStillkuvien tarkkojen tietojen näyttö
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Aukkoarvo
Valotusaika
Kuvaustila/päällekkäisvalotus
Valkotasapaino
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
(6) Valkotasapainon korjaus
(7) Kuva-asetukset/asetukset
(8) Valotuksen korjauksen määrä
(9) Kuvauspäivä ja -aika
(10) Histogrammi (kirkkaus/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Vierityspalkki
Salaman valotuskorjaus /
epäsuora salama / HDR-kuvaus /
monikuvan kohinanvaimennus
(15) Mittaustapa
(16) Tiedostokoko
(17) Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
* Jos kuvaat RAW+JPEG-kuvanlaadulla, RAW-kuvatiedoston koko näytetään.
* Kuva-alue näytetään viivoilla, jos kuvat on otettu kuvasuhde-asetuksella (=202) ja
kuvan laaduksi on asetettu RAW tai RAW+JPEG.
* Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salamavalotuksen korjausta, <0> tulee
näkyviin.
* < > näytetään epäsuoralla salamalla otetuille kuville.
* Tehosteen kuvake (=252) ja dynaamisen alueen säätömäärä näytetään HDR-tilassa
otetuille kuville.
* <P> näytetään päällekkäisvalotuskuvauksella otetuille kuville.
* <M> näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
* <u> näytetään kuville, jotka on luotu ja tallennettu RAW-kuvan käsittelyn, koon
muuttamisen, rajauksen tai Luovan kuvauksen apu -toiminnon käyttämisen jälkeen.
* <N> näytetään rajatuille ja sen jälkeen tallennetuille kuville.
630
Tietonäyttö
zzVideoiden tarkkojen tietojen näyttö
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Videon toisto
Videokuvaustila / nopeutettu
video / videokollaasi
Kuvan koko
Kuvataajuus
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pakkausmenetelmä
Videon digitaalinen IS
Tallennusaika
Videon tallennusmuoto
* <G> näytetään stillkuville, jotka otettu nopeutetun videon testikuvina.
oo Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen
arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
631
Tavaramerkit
oo Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
oo Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
oo Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
oo SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
oo HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
oo Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -merkki ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
oo Kameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS tarkoittaa
Wi‑Fi Protected Setup -määritystoimintoa.
oo Bluetooth®-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja Canonin kyseisten merkkien käyttöä koskee
käyttöoikeussopimus. Muut tuote- ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen.
oo Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”Tämä tuote on lisensoitu AT&T:n MPEG-4-standardin patenttien mukaisesti
ja sitä voi käyttää MPEG-4-yhteensopivan videon koodaukseen ja/tai
sellaisen MPEG-4-yhteensopivan videon dekoodaukseen, joka koodattiin
vain (1) henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten tai (2) videontarjoajan
toimesta AT&T:n patenttien nojalla myönnetyn lisenssin mukaisesti MPEG-4yhteensopivan videon tarjoamiseksi. Mitään muuta käyttöoikeutta tai oletettua
käyttöoikeutta ei myönnetä mitään muuta MPEG-4-standardin käyttöä varten.”
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION LISENSSIN
MUKAISESTI SITEN, ETTÄ SE ON SALLITTU HENKILÖKOHTAISEEN
KULUTTAJAKÄYTTÖÖN TAI MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOSSA KORVAUSTA
EI MAKSETA (i) VIDEOKOODAUKSESTA AVC-STANDARDIN (”AVC-VIDEO”)
MUKAISESTI JA/TAI (ii) SELLAISEN AVC-VIDEON PURKAMISESTA, JONKA
KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA KÄYTÖSSÄÄN
JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI
AVC-VIDEOIDEN TOIMITTAMISEEN. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ EIKÄ
SELLAISTA VOIDA OLETTAA MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. KATSO OSOITE HTTP://WWW.
MPEGLA.COM
632
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Tiedot vaatimusten mukaan englanniksi.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmiston.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
633
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai
onnettomuuksista kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat
muiden kuin aitojen Canon-lisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen
ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen
lisävarusteiden toimintahäiriöstä aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää
maksullista korjausta.
oo Akku LP-E6N/LP-E6 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
634
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät
tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin
mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän
kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
635
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA. HÄVITÄ
KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
636
Hakemisto
Numerot
1 pisteen AF : 128, 135, 140
1. verhon täsmäys : 176
2. verhon täsmäys : 171, 176
4K-kuvan sieppaaminen : 342
4K (video) : 288
A
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 76
Adobe RGB : 229
AEB (Valotushaarukointi) : 211, 556
AE-lukitus : 161
AF
AF-alueen valintatila : 128, 131
AF-aluekehys : 89, 90
AF-pisteen valinta : 132, 140
AF-piste palaa punaisena : 127
Automaattitarkennuksen
hienosäätö : 575
Automaattitarkennuksen nopeus : 320
Jatkuva tarkennus : 265
Manuaalitarkennus : 147
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 266
Rajoita AF-menetelmiä : 564
Silmäntunnistus-AF : 142
AF-käynnistyspainike : 61
AF-pisteen automaattinen vaihto : 561
AF-pisteen automaattinen valinta : 129
AI FOCUS (vaihtuva tarkennus) : 126
Aikavalotus : 119, 120
Aikavyöhyke : 516
AI SERVO (jatkuva tarkennus) : 125
Seurantaherkkyys : 559, 561
Ajastin : 258
Akku → Virta
Akkukahva : 594
Akkulaturi : 40, 44
Albumi (videokollaasi) : 312, 374
Alustaminen : 511
Alustus (kortin alustus) : 511
Arvioiva mittaus : 158
Asennusaukko : 33
Aukon esivalinta : 114
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) : 218
Automaattinen kääntö : 510
Automaattinen nollaus : 509
Automaattinen toisto : 383
Automaattinen valinta (AF) : 129
Automaattinen virrankatkaisu : 513
Automaattitarkennus → AF
Av (Aukon esivalinta) : 114
Tarkennuksen apuvalo : 126
B
Tarkennuksen haku kun AF
B (Aikavalotus) : 119
Bluetooth-toiminto : 399, 464
Osoite : 471
ei onnistu : 563
Tarkennusmenetelmä : 135
Tarkennustoiminta : 124, 145
Uudelleensommittelu : 80
Yhdistäminen : 400
buSY-ilmoitus : 201
Äänimerkki (merkkiääni) : 522
AF-alueen valintatila : 128, 131
AF-aluekehys : 89, 90
637
Hakemisto
C
[C1]/[C2] (Mukautettu kuvaus) : 546
D
Diffraktion korjaus : 209, 369
Digitaaliliitäntä : 32, 592
Digitaalinen objektiivin
optimoija : 208, 368
Dioptrian korjaus : 56
DPOF (Digital Print Order Format) : 354
E
Ensisijainen huippuvalotoisto : 219
Epäterävä tausta : 83
Erityiskohdetila (SCN) : 84
Err (virhekoodit) : 613
Etsin
Dioptrian korjaus : 56
Ristikko : 540
Sähköinen vesivaaka : 536
Tietonäyttö : 536
exFAT : 293, 512
HDMI : 325, 344, 543
HDMI HDR : 544
HDMI-lähtö : 325
HDR-kuvaus : 251
HDR-taide, koho : 106
HDR-taide, kylläinen : 106
HDR-taide, normaali : 106
HDR-taide, värikylläinen : 106
HDR-vastavalo : 98
HDR-videotallennus : 284
Herkkyys → ISO-herkkyys
Hidas jatkuva kuvaus : 151
Hihna : 41
Histogrammi : 389, 540
Huippuvalotoisto : 219
I
ICC-profiili : 229
INFO-painike : 62, 332, 538, 622,
623, 625
IPB : 290
ISO-herkkyys : 213, 322
Askelvälien määrittäminen : 556
Automaattiasetuksen alue : 216
F
FAT32 : 293, 512
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 177
G
Automaattinen alue (stillkuvat) : 216
Automaattinen ISOherkkyysalue : 216, 614
ISO-herkkyysalue : 322
ISO-laajennus : 215
GPS : 473
Lyhin valotusaika automaattista ISOherkkyyttä varten (stillkuvat) : 217
H
Haarukointi
AEB (Valotushaarukointi) : 211
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 177
Tarkennushaarukointi : 255
Valkotasapainon haarukointi : 228
638
Manuaalisen asetuksen alue : 215
Itselaukaisu : 153
Hakemisto
J
Jalustakierre : 33
Jatkuva (kuvanumerointi) : 508
Jatkuva kuvaus : 150
Jatkuva tarkennus
SERVO : 125
Tarkennuksen aloituspiste : 566
Videon servotarkennus :
317, 319, 320
JPEG : 615
K
Kaiutin : 32
Kaksoisnapautus : 335
Kalansilmätehoste : 105, 363
Kallistuksen korjaus : 378
Kamera
Kameran piteleminen : 56
Kameran tärinän aiheuttama
epäterävyys : 120, 154, 156
Oletusasetukset : 547
Kameran tärähtäminen : 78
Kansion luominen/valitseminen : 505
Kasvot+Seuranta : 135, 138
Kaukolaukaisimen liitäntä : 156
Kaukolaukaisin : 155, 156
Kennon puhdistus : 528
Kertatarkennus : 125
Keskikoko (kuvan laatu) : 199
Keskustapainotteinen mittaus : 158
Kesäaika : 517
Kieli : 519
Kohinanpoisto
Pitkät valotusajat : 238
Suuri ISO-herkkyys : 239
Kohinan poisto suurella
herkkyydellä : 239
Kontrasti : 218, 234
Koon muuttaminen : 379
Kortin vaatimukset : 291, 617
Kortit : 10, 30, 48
Alustaminen : 511
Kirjoitussuojaus : 48
Kortin muistutus : 205
Täydellinen alustus : 511
Vianmääritys : 50, 598
Kosketusäänimerkki : 522
Kosketuskäyttö : 70, 335, 521
Kosketuslaukaisin : 72
Kuulokkeet : 296
Kuva-asetukset : 230, 233, 236
Kuvaesitys : 383
Kuvahaku : 385
Kuvakkeet : 8
Kuvan laatu : 199, 615
Kuvan sieppaaminen : 342
Kuvasuhde → Stillkuvan kuvasuhde
Kuvat
AF-pistenäyttö : 392
Automaattinen kääntö : 510
Automaattinen nollaus : 509
Automaattinen toisto : 383
Hakuehdot : 385
Histogrammi : 389
Jatkuva (kuvanumerointi) : 508
Kuvaesitys : 383
Kuvanumerointi : 507
Kuvaustiedot : 333, 630
Kuvien esikatseluaika : 204
Kuvien suojaaminen : 346
Kuvien suurentaminen : 336
Luettelokuvanäyttö : 334
Luokitus : 380
639
Hakemisto
Manuaalinen kääntö : 349
[C1]/[C2] (Mukautettu kuvaus) : 546
Manuaalinen nollaus : 509
Luovat suotimet : 103
Poistaminen : 350
M (käsisäätöinen valotus) : 117
Selausnäyttö (kuvien selaus) : 387
P (Ohjelmoitu AE) : 110
Televisionäyttö : 344
SCN (Erityiskohdetila) : 84
Toisto : 329
Tuominen (tietokoneeseen) : 592
Ylivalotusvaroitus : 391
Kuvataajuus : 290, 520
Kuvaus näytöllä : 71, 77
1 pisteen AF : 135
Kasvot+Seuranta : 138
Kuvasuhde : 202
Luovat suotimet : 103
Mahdolliset otokset : 614
Manuaalitarkennus : 147
Mittausajastin : 220
Pikavalinta : 67
Pistetarkennus : 135
Ristikkonäyttö : 393, 540
Silmäntunnistus-AF : 142
Tarkennushaarukointi : 255
Tarkennusmenetelmä : 135
Tarkennustoiminta : 124
Tietonäyttö : 622
Valotuksen simulointi : 221
Vyöhyketarkennus : 136
Kuvaustapa : 150
Kuvaustietojen näyttö : 539, 622
Kuvaustila
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 76
Av (Aukon esivalinta) : 114
B (Aikavalotus) : 119
640
Tv (Valotusajan esivalinta) : 112
Kuvaustilan opas : 532
Kuvien esikatseluaika : 204
Kuvien selaus (selausnäyttö) : 387
Kuvien suojaaminen : 346
Kuvien suurentaminen : 144, 147
Kuvien tuominen tietokoneeseen : 592
Kynttilänvalo : 95
Käsisäätöinen valotus : 117
Käyttäjän asetukset : 571
Käyttövalo : 49
Kääntäminen (kuvat) : 349, 510
Kääntyvä näyttö : 51
L
Laajennettu
ISO-herkkyys : 213, 215, 322, 620
Laiteohjelmisto : 550
Langaton salamavalokuvaus : 180
Langaton tiedonsiirto : 395
Lapset : 90
Lataaminen : 44
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas : 57
Laukaisimen painaminen
puoliväliin : 57, 542
Laukaisimen toiminnot : 542
Laukaisin : 57
LCD-paneeli : 36
Leikatut huippuvalot : 391
Hakemisto
Lelukameratehoste : 105, 363
Lisävarusteet : 3
LOCK : 545
Luettelokuvanäyttö : 334
Luokitus : 380
Luova kuvaus : 39
Luovan kuvauksen apu : 82, 370
Luovat suotimet : 103, 285, 361
Luovat suotimet videoille : 285
Lähikuva : 93
Lähikuvaus : 93
Lämpötilavaroitus : 269, 326
M
M (käsisäätöinen valotus) : 117
Mahdollinen tallennusaika (video) : 618
Mahdolliset otokset : 614
Maisemakuva : 88
Maksimijakso : 201, 615
Manuaalinen nollaus : 509
Manuaalinen valinta (AF-piste) : 132
Manuaalisen tarkennuksen
korostus : 149
Manuaalitarkennus : 147
MF (Manuaalitarkennus) : 147
Mikrofoni : 296
Miniatyyritehoste : 106, 108, 363
Miniatyyritehostevideo : 287
Mittausajastin : 220
Mittaustapa : 158
Monikuvan kohinanvaimennus : 239
Monitoimiohjain 1 / Monitoimiohjain 2 : 60
MP4 : 290
Muistikortit → Kortit
Mukauta painikkeita : 571
Mukautettu kuvaustila : 546
Muotokuva : 86
Mustavalko : 83, 231, 235
Muut kuin Canonin salamayksiköt : 179
N
Nopea jatkuva kuvaus : 150
Nopeutettu/hidastettu seuranta : 560
Nopeutettu video : 300
Normaali (kuvan laatu) : 199
NTSC : 290, 520
Näyttö : 30, 51
Kirkkaus : 514
Kulman säätö : 51
O
Objektiivi
Diffraktion korjaus : 209, 369
Digitaalinen objektiivin
optimoija : 208, 368
Lukituksen vapautus : 55
Optisen aberraation korjaus : 206, 368
Reunojen valaistuksen
korjaus : 207, 368
Tarkennustavan valintakytkin : 54
Väriaberraation korjaus : 209, 369
Vääristymien korjaus : 207, 368
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 266
Ohje : 534
Tekstikoko : 535
Ohjelmisto : 590
Käyttöopas : 591
Ohjelmoitu AE : 110
Ohjelman siirto : 111
Oletusasetukset : 547
Mukautettu kuvaustila : 546
Oma valikko : 586
Salamatoimintojen asetukset : 178
Toimintojen mukauttaminen : 581
Valinnaiset toiminnot : 581
641
Hakemisto
Oma valikko : 583
Osa-alamittaus : 158
Osien nimet : 31
Ota kuva ilman korttia : 205
P
P (Ohjelmoitu AE) : 110
PAL : 290, 520
Panorointi : 91
Pehmeäpiirto : 105, 362
Peilin lukitus : 263
Peruskuvaus : 38
Perustietojen näyttö : 629
Pienennetty näyttö : 334
Pieni (kuvan laatu) : 199
Pikavalinta : 67
Pikavalitsin : 59
Pikselien määrä : 615
Pistemittaus : 158
Pistetarkennus : 128, 135, 140
Pitkän valotuksen kohinanpoisto : 238
Pitkät aikavalotukset : 119
Pohjaan : 542
Poistaminen (kuvat) : 350
Puhdistus (kuvakenno) : 528
Punasilmäisyyden vähennys : 169
Puoliväliin : 542
Päiväys/aika : 516
Päällekkäisvalotus : 245
Päävalintakiekko : 58
Q
[Q] (Pikavalinta) : 67
R
Rajaus (kuvat) : 377
Rakeinen mustavalkokuva : 105, 362
642
RAW : 199, 200
RAW+JPEG : 199, 615
RAW-kuvan käsittely : 364
Reunojen valaistuksen korjaus : 207, 368
Ristikkonäyttö : 393, 540
Roskanpoistotieto : 241
Ruoka : 94
Ryhmäkuva : 87
S
Salamakenkä : 31, 179
Salama (Speedlite)
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 177
Hidas täsmäys : 170
Langaton : 172, 175
Manuaalinen salama : 171, 174
Punasilmäisyyden vähennys : 169
Salamaohjaus (toimintojen
asetukset) : 168
Salamatäsmäyksen nopeus : 179
Salamavalotuksen korjaus : 172
Salamavalotuksen lukitus : 166
Sisäänrakennettu salama : 164
Suljintäsmäys (1./2. verho) : 171, 176
Ulkoiset salamayksiköt : 179
Vaikutusalue : 164
Valinnaiset toiminnot : 177
Salamatoiminto : 171, 174
Salamatäsmäyksen liittimet : 31
Salamavalotuksen korjaus : 166, 172
Salamavalotuksen lukitus : 167
Sarjanumero : 33
<SCN> (Erityiskohdetila) : 38, 84
SD-/SDHC-/SDXC-kortit → Kortit
Seepia (Mustavalko) : 235
Hakemisto
Selausnäyttö : 387
Sertifiointilogo : 550
SERVO (jatkuva tarkennus) : 125
Seurantaherkkyys : 559
Sijaintitiedot : 473
Silmäntunnistus-AF : 142
Silmäsuojus : 157
Silmäsuppilon suojus : 41
Sisäänrakennettu salama : 164
sRGB : 229
Stillkuvan kuvasuhde : 202, 616
Suljintäsmäys : 171, 176
Suodatus (mustavalko) : 235
Suora valinta (tarkennuspiste) : 572
Suuri dynaaminen alue → HDR
Suuri (kuvan laatu) : 199
Suuri vyöhyketarkennus : 129
Syväterävyyden tarkistus : 116
Sähköinen vesivaaka : 539
Sävytystehoste (mustavalko) : 235
T
Taiteellinen tehoste : 363
Tarkennuksen lukitus : 80
Tarkennushaarukointi : 255
Tarkennuspiste (AF-piste) : 128
Tarkennustavan valintakytkin : 54
Tarkentaminen → Automaattitarkennus
Tarkka (kuvan laatu) : 199
Tasavirtaliitin : 594
Taustamusiikki : 376
Tekijänoikeustiedot : 548
Televisionäyttö : 344
Terävyys : 234
Terävyysalue : 116
Teräväpiirto : 288
Teräväpiirtovideot (HD) : 288
Tiedostokoko : 293, 615, 618
Tiedostonimi : 507
Tiedostotunniste : 199, 290
Tilannekuvakkeet : 81, 627
Toimintahäiriö : 595
Toimintojen lukitus : 545
Toiminto-opas : 533
Toisto : 329
Tulostus
Tulostus (DPOF) : 354
Valokuvakirjan asetukset : 358
Turvaohjeet : 25
Tuulisuoja : 295
Tv (Valotusajan esivalinta) : 112
Täysi teräväpiirto (Full HD) : 288
Täysi teräväpiirto (Full HD) (video) : 288
U
UHS-II/UHS-I : 10
Ulkoinen mikrofoni : 296
Ulkoinen Speedlite → Salama
Urheilukuva : 89
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä) : 592
UTC (yleisaika) : 477
V
Vaimennus : 296
Valikko : 63
Asetuksen toimenpiteet : 64
Himmeänä näkyvät valikkokohdat : 66
Langattomat
tiedonsiirtotoiminnot : 396
Oma valikko : 583
Stillkuvien kuvaus : 193
Toimintojen asetukset : 502
Toisto : 330
Valinnaiset toiminnot : 552
Videotallennus : 274
643
Hakemisto
Valinnaiset toiminnot : 551
Valintakiekko : 38, 58
Valkoisen etusija (AWB) : 224
Valkotasapainon säätö : 225
Valkotasapaino (WB) : 222
Automaattinen : 224
Haarukointi : 228
Korjaus : 227
Oma asetus : 225
Värilämpötila-asetus : 226
Ympäristön etusija : 224
Valokuvakirjan asetukset : 358
Valotuksen korjaus : 211
Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä : 118
Valotuksen simulointi : 221
Valotusajan esivalinta : 112
Valotusaskelten muuttaminen : 556
Valotustason ilmaisin : 624
Varmuussiirto : 558
Varoituskuvake : 570
Verkkovirta : 594
Vesiväritehoste : 105, 363
Vetäminen : 70
Vianmääritys : 595
Videojärjestelmä : 520
Videokollaasi : 312
Videot : 273
AE-lukitus : 278
Automaattinen pitkä valotusaika : 324
Automaattivalotuksella
tallentaminen : 277
Ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen
leikkaus : 340
HDMI-lähtö : 325, 543
HDR-videotallennus : 284
Jatkuvan tarkennuksen nopeus : 320
Jatkuvan tarkennuksen
seurantaherkkyys : 319
Kortit, joille voi tallentaa videoita : 617
Kuulokkeet : 296
Kuvan sieppaaminen : 342
Kuvataajuus : 290
Käsisäätöisellä valotuksella
tallentaminen : 279
Luovat suotimet : 285
Mikrofoni : 296
Mittausajastin : 220
Muokkaaminen : 340
Nopeutettu video : 300
Pakkausmenetelmä : 290
Pikavalinta : 67
Ristikkonäyttö : 540
Tallennuksen peitto : 289
Tallennusaika : 294, 618
Tarkennusmenetelmä : 135
Televisionäyttö : 344
Tiedostokoko : 293, 618
Tietonäyttö : 622, 625
Toisto : 337
Tuulisuoja : 295
Ulkoinen mikrofoni : 296
Vaimennus : 296
644
Hakemisto
Videokollaasi : 312
Huomautuksia : 494
Videokollaasialbumi : 312
Image Transfer Utility 2 : 431
Videokuvauspainike : 33
iOS : 399
Videon digitaalinen IS : 298
IP-osoite : 462
Videon servotarkennus : 317,
Kaikkien kortilla olevien kuvien
319, 320
lähettäminen : 418, 454
Videon tallennuskoko : 288
Kamera tukiasemana : 462
Äänen tallennus / Äänen
Katsottavissa olevat kuvat : 422
tallennustaso : 295
Kauko-ohjaus : 404
Virheilmoitukset : 613
Virta : 52
Akun tiedot : 524
Akun varaustaso : 53
Automaattinen virrankatkaisu : 513
Lataaminen : 44
Latautumiskyky : 524
Verkkovirta : 594
Vyöhyketarkennus : 128, 136, 140
Välkynnänpoisto : 261
Väriaberraation korjaus : 369
Väriavaruus : 229, 368
Värikylläisyys : 234
Värilämpötila : 226
Värisävy : 234
Vääristymien korjaus : 207, 368
Kuvan koko : 412, 417, 452
Kuvien katsominen : 404
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
poistaminen : 480
Lempinimi : 479
Lähetä valitut : 414, 451
MAC-osoite : 481
Muokkaa laitteen tietoja : 422, 478
Näytä tiedot -näyttö : 481
PictBridge : 434
Poista yhteystiedot : 479
SSID : 409, 427, 434
Tulostin : 434
Tulostus : 436, 439
Vaihda verkkoa : 459
Verkko : 409, 427, 434
W
WB (Valkotasapaino) : 222
Wi-Fi-toiminto : 395
Android : 399
Camera Connect : 399, 404
CANON iMAGE GATEWAY : 444
EOS Utility : 426
Hakuehtoja vastaavien kuvien
lähettäminen : 419, 456
Verkkoasetukset : 497
Virtuaalinäppäimistö : 482
Wi-Fi-asetukset : 470
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
-määritystoiminto : 458
Yhteyden muodostaminen uudelleen :
467
Yhteyshistoria : 467
645
Hakemisto
Y
Yhden kuvan näyttö : 332
Yksittäiskuvaus : 150
Ylivalotusvaroitus : 391
Ympäristön etusija (AWB) : 224
Yökuvaus käsivaralta : 97
Ä
Älykäs automaattikuvaus : 76
Äänenvoimakkuus (videon toisto) : 338,
339
Äänimerkki (merkkiääni) : 522
Äänen tallennus / Äänen tallennustaso :
295
Ö
Öinen muotokuva : 96
646
647
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimipaikasta on takuukortissa ja osoitteessa www.canon-europe.com/
Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista kesäkuussa 2019. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa, ota
yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla
Canonin sivustosta.
CEL-SX8NA260
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising