Canon | EOS 250D | User manual | Canon EOS 250D User manual

Canon EOS 250D User manual
Laajennettu käyttöopas
SUOMI
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä epäonnistuneet kuvat ja vahingot lukemalla ensin ”Turvaohjeet”
(= 22) ja ”Käsittelyohjeet” (= 25). Lue myös tämä opas huolellisesti,
jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä tulee.
Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas huolellisesti,
jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja
vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet
oikein. Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai
lataaminen ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä
kuvista tai aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Maasi tekijänoikeuslait voivat rajoittaa muistikorttiin tallennettujen kuvien tai
tekijänoikeuslaeilla suojatun musiikin ja kuvien, joissa on musiikkia, käytön
vain yksityistarkoituksiin. Ota myös huomioon, että esimerkiksi joissakin
julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla kiellettyä ottaa valokuvia edes
yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
(mukana silmäsuojus ja runkotulppa)
Hihna
Akku
LP-E17
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E17E*
* Akkulaturin LC-E17E mukana toimitetaan virtajohto.
zz Kameran mukana ei toimiteta ohjelmisto-CD-levyä tai HDMI- tai
liitäntäkaapelia.
zz Jos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
zz Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
zz Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta.
Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa
mainittuja.
zz Ohjelmiston voi ladata Canonin sivustolta (= 484).
3
Pikaopas
1
(2)
(1)
Aseta akku paikalleen (= 37).
zz Ostamisen jälkeen lataa akku ennen
käyttöä (= 35).
(2)
(1)
2
Aseta kortti paikalleen (= 37).
(1)
zz Aseta kortti korttipaikkaan etikettipuoli
kameran takaosaa kohti.
(2)
3
Valkoinen merkki Punainen merkki
Kiinnitä objektiivi (= 47).
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivin valkoinen tai punainen
kiinnitysmerkki kameran
samanväriseen kiinnitysmerkkiin.
4
4
Aseta objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
asentoon <f> (= 47).
5
Aseta virtakytkin asentoon <1>
ja käännä valintakiekko asentoon
<A> (Älykäs automaattikuvaus)
(= 70).
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
6
Käännä LCD-näyttö esiin (= 40).
7
Tarkenna kohteeseen (= 50).
zz Kun LCD-näytössä näkyy
päivämäärän/ajan/aikavyöhykkeen
asetusnäyttö, katso sivu 43.
zz Katso etsimen läpi ja siirrä etsimen
keskus kohteen kohdalle.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin kamera
tarkentaa kohteeseen.
zz Nosta tarvittaessa salama sormillasi.
5
8
Ota kuva (= 50).
9
Tarkista kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia
kameran LCD-näytössä.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (= 101).
zz Kun kuvaat LCD-näytön avulla, katso lisätietoja kohdasta ”Kuvaus
LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä)” (= 180).
zz Otettujen kuvien katselemisesta on tietoja kohdassa ”Kuvien toisto”
(= 101).
zz Tietoja kuvien poistamisesta on osassa ”Kuvien poistaminen” (= 310).
6
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden tallennuskapasiteetista
riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa
kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (= 66).
zz SD-/SDHC*-/SDXC*-muistikortit
*UHS-I-kortit tuettuja.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun tallennat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka suorituskyky
on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus) videon
tallennuskoon käsittelyyn.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja
SDXC‑muistikortteja.
*Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden tallentamiseen
soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
7
Luvut
Johdanto
2
Aloittaminen ja kameran perustoiminnot
34
Peruskuvaus ja kuvien toisto
69
Tarkennustilan ja kuvaustavan määrittäminen
103
Kuvan asetukset
114
Kuvatehosteiden edistyneet toiminnot
146
Salamavalokuvaus
168
Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä)
180
Videoiden kuvaaminen
217
Kätevät ominaisuudet
259
Kuvien toisto
280
Kuvien jälkikäsittely
328
Langattomat toiminnot
344
Kameran toimintojen mukauttaminen
445
Lisätietoja
459
Ohjelmiston aloitusopas / kuvien lataaminen
tietokoneeseen
483
8
Sisältö aiheen mukaan
Kuvaaminen
zz Automaattinen kuvaus
Î=
Î 69–= 100
(peruskuvaustilat)
zz Jatkuva kuvaus
Î=
Î 112 (i Jatkuva kuvaus)
zz Omakuva ryhmässä
Î=
Î 206 (j Itselaukaisu)
zz Liikkeen pysäyttäminen
zz Liikkeen epäterävöittäminen
Î=
Î 149 (s Valotusajan
esivalinta)
zz Kuvaaminen käyttäen
valitsemiasi tehosteita
Î=
Î 76 (Luovan
kuvauksen apu)
zz Taustan epäterävöittäminen
Î=
Î 152 (f Aukon esivalinta)
zz Taustan voimakas tarkentaminen
zz Kuvan kirkkauden (valotuksen)
Î=
Î 160 (Valotuksen korjaus)
säätäminen
zz Kuvaaminen heikossa
Î=
Î 78, = 169
valaistuksessa
(D Salamakuvaus)
Î=
Î 118 (ISO-herkkyyden
asetus)
zz Kuvaaminen ilman salamaa
Î=
Î 175 (b Salama pois)
zz Öisen ilotulituksen kuvaaminen
Î=
Î 157 (Aikavalotus)
zz Kuvaaminen LCD-näytön avulla
Î=
Î 180 (A Kuvaus näytöllä)
zz Kuvaaminen luovia tehosteita
käyttäen
Î=
Î 93, = 188 (Luovat
suotimet)
zz Omakuvan ottaminen
Î=
Î 210 (
zz Videoiden kuvaaminen
Î=
Î 217 (k Videokuvaus)
9
Omakuva)
Kuvan laatu
zz Kuvaus kohteen mukaisin Î=
Î 121 (Kuva-asetukset)
tehostein
zz Kuvan tulostaminen
Î=
Î 115 (73, 83, 1, D)
isokokoisena
zz Usean kuvan ottaminen
Î=
Î 115 (7a, 8a, b)
Automaattitarkennus (AF)
zz Tarkennuspisteen
muuttaminen
zz Liikkuvan kohteen
kuvaaminen
Î=
Î 108 (S AF-pisteen valinta)
Î=
Î 83, = 84, = 106 (Jatkuva
tarkennus)
Toisto
zz Kuvien katsominen
Î=
Î 101 (x Toisto)
kamerassa
zz Kuvien etsiminen nopeasti Î=
Î 281 (H Luettelokuvanäyttö)
= 285 (I Kuvien selaus)
zz Luokittele kuvat
Î=
Î 288 (Luokitukset)
zz Tärkeiden kuvien
suojaaminen vahingossa
poistamiselta
zz Tarpeettomien kuvien
poistaminen
zz Kuvien ja videoiden
toistaminen
automaattisesti
zz Kuvien ja videoiden
katsominen televisiossa
zz Nestekidenäytön
kirkkauden säätäminen
zz Erikoistehosteiden
lisääminen kuviin
Î=
Î 307 (K Kuvan suojaus)
Î=
Î 310 (L Poista)
Î=
Î 303 (Kuvaesitys)
Î=
Î 305 (Televisio)
Î=
Î 262 (Nestekidenäytön kirkkaus)
Î=
Î 329 (Luovat suotimet)
10
Langattomat toiminnot
zz Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen
Î=
Î 349 (Tiedonsiirto älypuhelimen
kanssa)
zz Kuvien lähettäminen
tietokoneeseen
Î=
Î 378 (Käyttäminen ohjelmiston
kanssa)
zz Kuvien tulostaminen
Î=
Î 381 (Tulosta Wi-Fi-tulostimella)
zz Kuvien jakaminen
verkossa
Î=
Î 391 (Kuvien lähetys
web‑palveluun)
11
Toimintojen hakemisto
Virta
LCD-näyttö
zz Akku
zz LCD-näytön käyttäminen (= 40)
• Lataaminen (= 35)
zz LCD pois/päällä -painike (= 272)
• Asettaminen/poistaminen
(= 37)
zz Kirkkauden säätö (= 262)
zz Kosketusnäyttö (= 63)
• Akun varaustaso (= 42)
zz Näytä tasoasetukset (= 51)
• Akun tietojen tarkistaminen
(= 460)
zz Toiminto-opas (= 55)
Kuvien tallentaminen
zz Verkkovirta (= 461)
zz Automaattinen virrankatkaisu
(= 41)
zz Kansion valitseminen/luominen
(= 263)
zz Kuvanumerointi (= 265)
Kortit
Automaattitarkennus
zz Asettaminen/poistaminen (= 37)
zz Alustaminen (= 66)
zz Tarkennustoiminta (= 104)
zz Ota kuva ilman korttia (= 260)
zz AF-pisteen valinta (= 108)
zz Manuaalitarkennus (= 111)
Objektiivi
zz Silmäntunnistus-AF (= 204)
zz Kiinnittäminen/Irrottaminen (= 47)
zz Jatkuva tarkennus (= 205)
zz Zoomaus (= 48)
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset (= 213)
Perusasetukset
Kuvaus
zz Dioptrian korjaus (= 49)
zz Kieli (= 46)
zz Kuvaustapa (= 112)
zz Päiväys/aika/vyöhyke (= 43)
zz Jatkuva kuvaus (= 112)
zz Äänimerkki (= 260)
12
Kuvan laatu
Salama
zz Kuvan tallennuslaatu (= 115)
zz Sisäinen salama (= 169)
zz Kuva-asetukset (= 121)
zz Ulkoinen salama (= 174)
zz Valkotasapaino (= 129)
zz Salamatoimintojen asetukset
(= 175)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi) (= 136)
Kuvaus näytöllä
zz Pitkän valotuksen kohinanpoisto
(= 139)
zz Kuvaus näytöllä (= 180)
zz Kuvasuhde (= 192)
zz Kohinanpoisto suurella
ISO‑herkkyydellä (= 138)
zz Tarkennustoiminta (= 195)
zz Objektiivin vääristymien korjaus
(= 141)
zz Luovat suotimet (= 188)
zz Tarkennusmenetelmä (= 197)
zz Itselaukaisu (= 206)
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
(= 137)
zz Kosketuslaukaisin (= 208)
zz Omakuva (= 210)
zz Väriavaruus (= 145)
Videokuvaus
Kuvaaminen
zz Videokuvaus (= 217)
zz Kuvaustila (= 30)
zz Tarkennusmenetelmä (= 197)
zz ISO-herkkyys (= 118)
zz Videon tallennuskoko (= 228)
zz Aikavalotus (= 157)
zz Mittaustapa (= 158)
zz Videon servotarkennus (= 253)
zz Peilin lukitus (= 165)
zz Äänen tallennus (= 251)
zz Kauko-ohjaus (= 463)
zz Käsisäätöinen valotus (= 221)
zz Digitaalizoom (= 231)
Valotuksen säätäminen
zz HDR-videokuvaus (= 234)
zz Valotuksen korjaus (= 160)
zz Luovat suotimet videokuvauksessa
(= 235)
zz Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä
(= 156)
zz Videokollaasi (= 245)
zz Nopeutettu video (= 238)
zz Valotushaarukointi (= 162)
zz Kuvaus kauko-ohjauksella (= 463)
zz AE-lukitus (= 164)
13
Toisto
Ohjelmisto
zz Kuvien esikatseluaika (= 261)
zz Ohjelmiston aloitusopas (= 484)
zz Yhden kuvan näyttö (= 101)
zz Ohjelmiston käyttöopas (= 485)
zz Kuvaustiedot (= 323)
Langattomat toiminnot
zz Luettelokuvanäyttö (= 281)
zz Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa
(= 349)
zz Kuvien selaus (selausnäyttö)
(= 282)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti älypuhelimiin
(= 362)
zz Suurennettu näkymä (= 284)
zz Kuvan kääntäminen (= 287)
zz Luokitus (= 288)
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
(= 374)
zz Videon toisto (= 296)
zz Kuvaesitys (= 303)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti tietokoneisiin
(= 378)
zz Kuvien katselu televisiossa
(= 305)
zz Tulostaminen Wi-Fi-tulostimella
(= 381)
zz Suojaa (= 307)
zz Poistaminen (= 310)
zz Kuvien lähettäminen web-palveluun
(= 391)
zz Toisto koskettamalla (= 285)
zz DPOF-tulostus (= 316)
zz Langattoman yhteyden asetusten
nollaaminen (= 425)
zz Valokuvakirjan asetukset (= 320)
Kuvien muokkaaminen
zz Luovat suotimet (= 329)
zz Koon muuttaminen (= 338)
zz Rajaus (= 340)
Mukauttaminen
zz Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
(= 446)
zz Oma valikko (= 455)
14
Oppaan käsitteet ja merkinnät
Oppaan kuvakkeet
<6>
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
<W><X><Y><Z> :Tarkoittaa <V>-nuolipainikkeita ylös, alas,
vasemmalle ja oikealle.
<0>
: Tarkoittaa asetuspainiketta.
*Edellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja symboleita, jotka
näkyvät LCD-näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä toimia ja toimintoja
kuvattaessa.
:Tämä kuvake sivun otsikon oikeassa yläkulmassa tarkoittaa, että
toiminto on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa (= 31).
(=***) : Lisätietojen sivunumerot.
:Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
:Vihjeitä tai neuvoja parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
N
Perusoletuksia esimerkkikuvien käyttöohjeille ja
huomautuksille
zz Kaikissa tämän oppaan ohjeissa oletetaan, että virtakytkin on
asennossa <1> (= 41).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot ovat
oletusarvoisia.
zz Tämän oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty
EF‑S18‑55mm f/4-5.6 IS STM -objektiivi.
zz Kamerassa näytetyt ja tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat
vain esimerkkejä, joiden tarkoitus on näyttää vaikutukset selvemmin.
15
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista...............................................................................................3
Pikaopas.....................................................................................................4
Yhteensopivat kortit....................................................................................7
Luvut...........................................................................................................8
Sisältö aiheen mukaan...............................................................................9
Toimintojen hakemisto..............................................................................12
Oppaan käsitteet ja merkinnät..................................................................15
Sisällys......................................................................................................16
Turvaohjeet...............................................................................................22
Käsittelyohjeet...........................................................................................25
Osien nimet...............................................................................................28
Aloittaminen ja kameran perustoiminnot
34
Akun lataaminen.......................................................................................35
Akun ja kortin asettaminen ja poistaminen...............................................37
LCD-näytön käyttäminen..........................................................................40
Virran kytkeminen.....................................................................................41
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen.........................43
Käyttöliittymän kielen valitseminen...........................................................46
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen..................................................47
Peruskuvauskäyttö...................................................................................49
Näytön tason asettaminen........................................................................51
Kuvaustoimintojen pikavalinta..................................................................57
Valikkotoiminnot ja määritykset................................................................59
Kameran käyttäminen kosketusnäytöltä..................................................63
Muistikortin alustaminen...........................................................................66
LCD-näytön näkymän vaihtaminen..........................................................68
16
Peruskuvaus ja kuvien toisto
69
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)..................................70
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat......74
Erityiskohdetila..........................................................................................78
Muotokuvien kuvaaminen.........................................................................79
Muotokuvien kuvaaminen niin, että ihon värisävy on pehmeä................80
Ryhmäkuvien kuvaaminen.......................................................................81
Maisemakuvien kuvaaminen....................................................................82
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen.............................................................83
Lasten kuvaaminen...................................................................................84
Lähikuvien kuvaaminen............................................................................85
Ruoan kuvaaminen...................................................................................86
Muotokuvien kuvaaminen kynttilänvalossa..............................................87
Öisten muotokuvien kuvaaminen (jalustalla)............................................88
Yökuvaus (käsivaralta).............................................................................89
Kuvaaminen vastavalossa........................................................................90
Kuvaaminen luovilla suotimilla..................................................................93
Pikavalinta.................................................................................................99
Kirkkauden säätäminen..........................................................................100
Kuvien toisto...........................................................................................101
Tarkennustilan ja kuvaustavan määrittäminen
103
Automaattitarkennuksen toiminnan muuttaminen..................................104
Tarkennuspisteen valitseminen..............................................................108
Vaikeasti tarkennettavat kohteet.............................................................110
Kuvaustavan valinta................................................................................112
Kuvan asetukset
114
Kuvan laadun asettaminen.....................................................................115
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville.................................................118
Kuva-asetusten valitseminen..................................................................121
Kuva-asetusten mukauttaminen.............................................................124
Kuva-asetuksen tallentaminen...............................................................127
Valonlähteen mukainen valotus..............................................................129
17
Värisävyn säätäminen valonlähteen mukaan.........................................133
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus.....................................136
Ensisijainen huippuvalotoisto.................................................................137
Kohinanpoiston määrittäminen...............................................................138
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien
korjaaminen............................................................................................141
Värintoistoalueen määrittäminen............................................................145
Kuvatehosteiden edistyneet toiminnot
146
Ohjelmoitu AE (P-tila).............................................................................147
Kohteen liikevaikutelman välittäminen (Tv-tila)......................................149
Terävyysalueen muuttaminen (Av-tila)...................................................152
Käsisäätöinen valotus (M-tila)................................................................155
Mittaustavan muuttaminen.....................................................................158
Valotuksen korjauksen määrittäminen....................................................160
Valotushaarukointi...................................................................................162
Valotuksen lukitus...................................................................................164
Kameran tärähtelyn vaikutusten vähentäminen peilin lukituksella.........165
Tarkennuksen apuvalon asetukset.........................................................167
Salamavalokuvaus
168
Sisäisen salaman käyttäminen...............................................................169
Ulkoisen Speedlite-salaman käyttäminen..............................................174
Salamatoiminnon määrittäminen............................................................175
Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä)
180
Kuvaus LCD-näytöllä..............................................................................181
Kuvaustoimintojen asetukset..................................................................187
Kuvaaminen luovilla suotimilla................................................................188
Valikkotoimintojen asetukset...................................................................192
Automaattitarkennuksen toiminnan muuttaminen..................................195
Tarkennus automaattitarkennuksella......................................................197
Tarkennus ihmisten silmiin......................................................................204
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen......................................................205
Itselaukaisun käyttäminen......................................................................206
18
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella........................................................208
Omakuvan ottaminen (Selfie).................................................................210
MF: Manuaalitarkennus..........................................................................212
Videoiden kuvaaminen
217
Videoiden kuvaaminen...........................................................................218
Kuvaustoimintojen asetukset..................................................................227
Videon tallennuskoon määrittäminen.....................................................228
Videokuvauksen digitaalizoomin käyttäminen........................................231
Videon digitaalinen IS.............................................................................232
HDR-videokuvaus...................................................................................234
Videoiden kuvaaminen luovilla suotimilla...............................................235
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen....................................................238
Videokollaasien kuvaaminen..................................................................245
Valikkotoimintojen asetukset...................................................................250
Kätevät ominaisuudet
259
Kätevät ominaisuudet.............................................................................260
Automaattinen kennon puhdistus...........................................................273
Roskanpoistotiedon lisääminen..............................................................274
Kennon puhdistus käsin.........................................................................276
HDMI-lähdön tarkkuus............................................................................278
RAW-toisto HDR-televisiossa.................................................................279
Kuvien toisto
280
Kuvien etsiminen nopeasti......................................................................281
Kuvien suurentaminen............................................................................284
Toisto kosketusnäytön avulla..................................................................285
Kuvan kääntäminen................................................................................287
Luokitusten määrittäminen.....................................................................288
Toistettavien kuvien suodattaminen.......................................................291
Pikavalinnat toiston aikana.....................................................................293
Videoiden katselu....................................................................................295
Videoiden toistaminen............................................................................296
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen................299
19
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta........301
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)..........................................................303
Toisto televisiossa...................................................................................305
Kuvien suojaaminen...............................................................................307
Kuvien poistaminen................................................................................310
Tulostuksen valmisteleminen..................................................................313
Tulostaminen..........................................................................................315
Digital Print Order Format (DPOF).........................................................316
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan...................................................320
Kuvaustietojen näyttö.............................................................................323
Kuvien jälkikäsittely
328
Luovien suotimien käyttäminen..............................................................329
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)..................332
Punasilmäkorjaus...................................................................................334
Videokollaasialbumin muokkaaminen....................................................335
JPEG-kuvan koon muuttaminen.............................................................338
JPEG-kuvien rajaaminen........................................................................340
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön määrittäminen...................343
Langattomat toiminnot
344
Mitä langattoman tiedonsiirron toiminnoilla voi tehdä............................345
Välilehtivalikot: Langaton-välilehti...........................................................346
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteyden valitseminen.................................................347
Yhteys älypuhelimeen.............................................................................349
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta..........................................374
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta................................................381
Kuvien lähettäminen Web-palveluun......................................................391
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta.............................................................405
Yhdistäminen langattomaan kauko‑ohjaimeen......................................410
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta..............................413
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti....................................................415
Wi-Fi-asetukset.......................................................................................416
Bluetooth-asetukset................................................................................417
20
Lempinimen muuttaminen......................................................................418
Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen
GPS-tietoja muista laitteista....................................................................419
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen......................................423
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin.....425
Näytä tiedot -näyttö.................................................................................426
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen.........................................................427
Virheilmoitusten käsitteleminen..............................................................428
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta.........................................439
Suojaus...................................................................................................441
Verkkoasetusten tarkistaminen...............................................................442
Langattoman yhteyden tila.....................................................................443
Kameran toimintojen mukauttaminen
445
Valinnaisten toimintojen määrittäminen..................................................446
Valinnaisten toimintojen asetukset.........................................................448
Oman valikon tallentaminen................................................................ w455
Lisätietoja
459
Akun tietojen tarkistaminen....................................................................460
Verkkovirran käyttäminen.......................................................................461
Kuvaus kauko-ohjauksella......................................................................463
Silmäsuojuksen irrottaminen..................................................................464
Vianmääritysopas...................................................................................465
Virhekoodit..............................................................................................477
Ohjelmiston aloitusopas / kuvien
lataaminen tietokoneeseen
483
Tietoja ohjelmistosta...............................................................................484
Ohjelmiston käyttöoppaiden (PDF‑tiedostojen)
lataaminen ja lukeminen.........................................................................485
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen.........................................................486
Hakemisto...............................................................................................488
21
Turvaohjeet
Seuraavien ohjeiden tarkoitus on estää käyttäjälle ja sivullisille aiheutuvat
vahingot tai vammat. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Noudata seuraavia varoituksia. Muutoin saattaa aiheutua
Vakavat
varoitukset: vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
zz Jotta laitteen käyttö ei aiheuttaisi tulipaloa, ylikuumenemista, kemiallista vuotoa,
räjähdystä tai sähköiskua, noudata seuraavia turvaohjeita:
-- Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja akkuja, virtalähteitä tai
lisävarusteita. Älä käytä itse valmistettuja tai muunnettuja akkuja. Älä käytä
tuotetta, jos se on vahingoittunut.
-- Älä yritä purkaa tai muuttaa akkua tai saattaa sitä oikosulkuun. Älä yritä lämmittää tai
juottaa akkua. Älä altista akkua pölylle tai vedelle. Älä altista akkua voimakkaille iskuille.
-- Akun navat (+ ja –) on asetettava oikein päin.
-- Lataa akku vain sallitussa latauslämpötilassa (käyttölämpötilassa). Älä ylitä
käyttöoppaassa mainittua latausaikaa.
-- Älä aseta vieraita metalliesineitä kosketuksiin kameran sähköliitäntöjen,
lisävarusteiden tai kaapeleiden kanssa.
zz Kun hävität akun, suojaa sähköliitännät teipillä. Kosketus muihin metalliesineisiin tai
akkuihin voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
zz Jos akku kuumenee latauksen aikana tai jos siitä tulee savua tai hajua, irrota heti
akkulaturi pistorasiasta. Muutoin saattaa syttyä tulipalo, lämpö saattaa vaurioittaa
akkua tai saatat saada sähköiskun.
zz Jos akku vuotaa tai muuttaa väriä tai muotoa tai jos siitä tulee savua tai hajua, irrota
se heti. Huolehdi, ettet saa palovammoja sitä tehdessäsi. Viallinen tuote saattaa
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai palovammoja, jos sen käyttöä jatketaan.
zz Estä akusta tai paristosta mahdollisesti vuotavan aineen joutuminen silmiin, iholle tai
vaatteille. Se voi aiheuttaa sokeutumisen tai iho-ongelmia. Jos akkunestettä joutuu
silmiin, iholle tai vaatteille, huuhtele alue runsaalla, puhtaalla vedellä hieromatta sitä.
Ota heti yhteys lääkäriin.
zz Älä jätä johtoja lämmönlähteen lähelle. Näin estät johdon vääntymisen tai eristeen
sulamisen aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
zz Älä pidä kiinni samasta kameran kohdasta pitkään. Vaikka kamera ei tunnu
kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan lämpötilan
kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa kameran kanssa.
Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa sekä henkilöille, joilla
on verenkierto‑ongelmia tai heikentynyt tuntoaisti.
zz Älä laukaise salamaa autoa tai muuta ajoneuvoa ajavan henkilön lähellä. Se voi
aiheuttaa onnettomuuden.
zz Kun varastoit kameran tai lisävarusteen, poista siitä ensin akku, irrota virtaliitin
ja liitäntäkaapelit. Näin estät mahdollisen sähköiskun, tulipalon tai laitteen
kuumenemisen tai syöpymisen.
22
zz Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on syttyviä kaasuja. Näin estät mahdollisen
tulipalon tai räjähdyksen.
zz Jos laite putoaa ja sen kotelo rikkoutuu, älä koske mahdollisesti näkyviin tuleviin
sisäosiin. Niistä saattaa saada sähköiskun.
zz Älä pura tai muunna laitetta. Suurjännitteiset sisäosat voivat aiheuttaa sähköiskun.
zz Älä katso aurinkoon tai erittäin kirkkaaseen valonlähteeseen kameran tai objektiivin
läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
zz Pidä laite myös sen käytön aikana poissa lasten ulottuvilta. Hihnat tai johdot voivat
aiheuttaa vahingossa tukehtumisen, sähköiskun tai vamman. Tukehtuminen tai
vamma voi aiheutua myös, jos lapsi nielee kameran osan tai lisävarusteen. Jos lapsi
nielee osan tai lisävarusteen, ota heti yhteys lääkäriin.
zz Älä käytä tai säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä paikoissa. Estä oikosulut
säilyttämällä akkua erillään metalliesineistä ja suojakotelo kiinnitettynä. Näin estät
mahdollisen tulipalon, sähköiskun, palovamman tai akun kuumenemisen.
zz Ennen kuin käytät kameraa lentokoneessa tai sairaalassa, tarkista, onko käyttö
sallittua. Kameran aiheuttamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä lentokoneen
tai sairaalan laitteiden toimintaa.
zz Voit estää mahdollisen tulipalon ja sähköiskun noudattamalla seuraavia turvaohjeita:
-- Liitä virtaliitin tiukasti kiinni.
-- Älä koske virtaliittimeen märillä käsillä.
-- Kun irrotat virtaliittimen, vedä liittimestä, älä johdosta.
-- Älä naarmuta, leikkaa tai taivuta voimakkaasti johtoa tai aseta sen päälle painavia
esineitä. Älä myöskään kierrä tai solmi johtoja.
-- Älä liitä yhteen pistorasiaan liikaa virtaliittimiä.
-- Älä käytä johtoa, jos se on rikki tai jos sen eriste on vaurioitunut.
zz Irrota virtaliitin pistorasiasta aika ajoin ja pyyhi pistorasian ympäriltä pölyt kuivalla
liinalla. Jos ympäristö on pölyinen, kostea tai rasvainen, pistorasiassa oleva pöly voi
kostua ja aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.
zz Älä liitä akkua suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen. Akku voi vuotaa,
kuumentua, räjähtää tai aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja.
zz Aikuisen on neuvottava laitteen käyttö lapselle huolellisesti, ennen kuin lapsen
annetaan käyttää laitetta. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
zz Älä jätä objektiivia tai kameraa aurinkoon ilman, että objektiivin suojatulppa on
kiinnitetty. Auringon säteet voivat objektiiviin osuessaan aiheuttaa tulipalon.
zz Älä peitä laitetta tai kääri sitä kankaaseen käytön aikana. Lämmön kerääntyminen voi
aiheuttaa ulkokuoren vahingoittumisen tai tulipalon.
zz Älä päästä kameraa kastumaan. Jos se putoaa veteen tai jos sen sisälle pääsee
vettä tai metallia, irrota akku heti. Näin estät mahdollisen tulipalon, sähköiskun ja
palovamman.
zz Älä puhdista laitetta maalinohenteilla, bentseenillä tai muilla orgaanisilla liuottimilla.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai terveysvaaran.
23
Noudata seuraavia varoituksia. Niiden noudattamatta
Varoitukset: jättämisestä saattaa aiheutua vammoja tai vaurioita.
zz Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa paikoissa, kuten auringonpaisteessa olevassa
autossa. Laite voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Lisäksi akku saattaa vuotaa
tai räjähtää, mikä aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä tai lyhentää laitteen käyttöikää.
zz Älä kanna kameraa jalustaan kiinnitettynä. Se voi aiheuttaa vamman tai
onnettomuuden. Varmista myös, että jalusta on tarpeeksi tukeva kameralle ja
objektiiville.
zz Älä jätä laitetta kylmään ympäristöön pitkäksi ajaksi. Laite kylmenee ja saattaa
aiheuttaa vamman, kun siihen kosketaan.
zz Älä laukaise salamaa silmien lähellä. Se voi vahingoittaa silmiä.
24
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla. Jos pudotat
kameran veteen, ota välittömästi yhteys lähimpään Canon-huoltoon. Pyyhi
vesipisarat kuivalla ja puhtaalla liinalla. Jos kamera on altistunut suolaiselle
ilmalle, pyyhi kamera puhtaalla, kuivaksi kierretyllä kostealla liinalla.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien,
läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa
auringonvalossa olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
zz Älä estä peilin toimintaa esimerkiksi sormella. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
zz Puhalla objektiivin linssillä, etsimessä, heijastavassa peilissä tai
tähyslasissa oleva pöly pois vain erikseen myytävällä puhaltimella.
Älä käytä kameran rungon tai objektiivin puhdistamiseen
puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia. Jos likaa on
vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen,
kameran päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden
tiivistymisen sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla
sen sopeutua lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
zz Jos kameran pinnalle tiivistyy vettä, älä käytä kameraa. Näin estät
kameran vahingoittumisen. Jos kameraan muodostuu kosteutta,
poista objektiivi, kortti ja akku kamerasta. Käytä kameraa vasta sitten,
kun kosteus on haihtunut.
25
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki
sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan
tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera lähimmässä
Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
zz Jos käytät jatkuvaa kuvausta tai suoritat kuvausta näytöllä tai
videokuvausta pitkään, kamera voi kuumentua. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa voi
näkyä haamukuvia.
LCD-näyttö
zz LCD-näytössä on käytetty uusinta tarkkuustekniikkaa, jonka ansiosta
yli 99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa
voi kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti
esimerkiksi punaisia tai mustia. Toimimattomat pikselit eivät ole merkki
viasta. Ne eivät vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos LCD-näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä
kuvasta voi jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja
häviää, kun kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz LCD-näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa
tai näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti
tai altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
26
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden
läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Kuvakennon etuosan tahriintuminen
Sen lisäksi, että kameraan voi tulla pölyä ulkopuolelta, joissakin harvoissa
tapauksissa kameran sisäosien voiteluainetta voi tarttua kennon etuosaan.
Jos kuvissa näkyy tahroja, kenno kannattaa puhdistuttaa Canon-huollossa.
Objektiivi
Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se takapää
ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojus, jotta objektiivin
linssi ja sähköliittimet eivät naarmuuntuisi (1).
27
(1)
Osien nimet
(6) (7) (8) (9)
(10)
(11) (12) (8)
(16)
(17)
(18) (19)
(5)
(4)
(3)
(2)
(20) (21) (22)
(1)
(15)
(14) (13)
(23)
(1)
Objektiivin kiinnitys
(13) Peili
(2)
Objektiivin lukitusnasta
(14) Objektiivin vapautuspainike
(3)
Kahva
(15) Liittimet
(4)
EF-S-objektiivin kiinnitysmerkki
(16) Kaukolaukaisimen liitäntä
(5)
EF-objektiivin kiinnitysmerkki
(17) Ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄ
(6)
Laukaisin
(18) Sarjanumero
(7)
Päävalintakiekko
(19) Jalustakierre
(8)
Hihnan kiinnike
(20) Korttipaikan/akkutilan kansi
(9)
Sisäänrakennetut mikrofonit
(21) Korttipaikan/akkutilan kannen lukitus
(10) Sisäinen salama / tarkennuksen
apuvalo
(11) Kaiutin
(22) Tasavirtajohdon liittimen aukko
(23) Runkotulppa
(12) <V> Polttotason merkki
28
(4) (5) (6)(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(3)
(2)
(19)
(1)
(20)
(21)
(15)
(1)
LCD-näyttö/kosketusnäyttö
Avautuu vasemmalla noin 180° ja
kääntyy ylös ja alas.
(2)
<B> (Info) -painike
(3)
<M> (Valikko) -painike
Käytetään valikkonäyttöjen
avaamiseen.
(4)
Silmäsuojus
(5)
Etsimen silmäsuppilo
(6)
Salamakenkä
(7)
Salamatäsmäyksen liittimet
(8)
Dioptrian korjauksen säädin
(9)
Valintakiekko
(10) <g> (ISO-herkkyysasetus)
-painike
(23) (22)
(15) <A> (Kuvaus näytöllä /
videokuvaus) -painike
Vaihtaa etsimen näytöstä Kuvaus
näytöllä -tilaan. Tallennus on
mahdollista, kun virtakytkin on
asennossa <k>.
(16) <g> (Aukon/valotuksen korjaus)
-painike
(17) <S> (AF-pisteen valinta) /
<u> (Suurennus) -painike
(18) <A> (AE-lukitus/salamavalotuksen
lukitus) /
<I> (Luettelokuva/Pienennys)
-painike
(19) <Q> (Pikavalinta) /
<0> (Asetus) -painike
Avaa pikavalintanäytön. Käytetään
myös valittujen asetusten
vahvistamiseen.
(11) <U> (Näyttö) -painike
(12) Virtakytkin
(13) HDMI mini -lähtöliitäntä
(14) Digitaaliliitäntä
(20) <W><X><Y><Z>: <V>
-nuolipainikkeet
(21) Käyttövalo
(22) <L> (Yhden kuvan poisto) -painike
(23) <x> (Toisto) -painike
29
Valintakiekko
Valintakiekko sisältää peruskuvaustilat ja luovat kuvaustilat.
(1)
(1) Peruskuvaus
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta. Kamera määrittää asetukset
kuvausta varten kohteen tai tilanteen mukaan.
A : Älykäs automaattikuvaus (= 70)
8 : Erityiskohde (= 78)
2
E
q
3
5
C
v
4
P
x
6
F
G
Muotokuva (= 79)
Pehmeä iho (= 80)
Ryhmäkuva (= 81)
Maisemakuva (= 82)
Urheilukuva (= 83)
Lapset (= 84)
Lähikuva (= 85)
Ruoka (= 86)
Kynttilänvalo (= 87)
Öinen muotokuva (= 88)
Yökuvaus käsivaralta (= 89)
HDR-vastavalo (= 90)
: Luovat suotimet (= 93)
Rakeinen mustavalkokuva
G (= 95)
W Pehmeäpiirto (= 95)
X Kalansilmätehoste (= 95)
Z Vesiväritehoste (= 95)
H Lelukameratehoste (= 95)
c Miniatyyritehoste (= 96)
A
B
C
D
30
HDR-taide, normaali (= 96)
HDR-taide, värikylläinen (= 96)
HDR-taide, kylläinen (= 96)
HDR-taide, koho (= 96)
(2)
(2) Luova kuvaus
Näissä tiloissa voit vaikuttaa eri kohteiden kuvaamiseen haluamallasi tavalla.
d : Ohjelmoitu AE (= 147)
s : Valotusajan esivalinta (= 149)
f : Aukon esivalinta (= 152)
a : Käsisäätöinen valotus (= 155)
31
Etsimen tietojen näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(11)(12) (14) (15)(16) (18)
(10)
(17)
(13)
(1)
Tähyslasi
(2)
Pistemittausympyrä
(3)
Tarkennuspisteen käytön ilmaisin
(4)
AF-piste
(5)
Nopean täsmäyksen
salamavalotuksen lukitus /
salamavalotuksen haarukointi
käynnissä
(6)
AE-lukitus / valotushaarukointi päällä
(7)
Varoituskuvake
(8)
ISO-herkkyyden ilmaisin
(9)
Tarkennuksen ilmaisin
(10) Salaman valmiusvalo
Väärä salamavalotuksen lukitus
-varoitus
(11) Salamavalotuksen korjaus
(12) Valotusaika
Aikavalotus (buLb)
Salamavalotuksen lukitus (FEL)
Varattu (buSy)
Sisäisen salaman latautuminen
(buSy)
Ei muistikorttia -varoitus (Card)
Kortin virhe (Card)
Kortti täynnä -varoitus (FuLL)
Virhekoodi (Err)
(13) Aukko
(14) Valotuksen korjaus
(15) Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjauksen määrä
Valotuksen haarukointialue
(16) Ensisijainen huippuvalotoisto
(17) ISO-herkkyys
(18) Maksimijakso
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
32
Akkulaturi LC-E17E
Laturi akulle LP-E17 (= 35).
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
33
(1) Akun paikka
(2) Täyden latauksen
merkkivalo
(3) Latauksen
merkkivalo
(4) Virtajohto
(5) Virtajohdon liitäntä
Aloittaminen ja kameran
perustoiminnot
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
(1)
(2)
(4)
(3)
Mukana toimitetun hihnan
kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää
sitten soljen läpi kuvan osoittamalla
tavalla. Vedä hihna sopivan kireäksi
soljen ympäriltä ja varmista, että
hihna ei pääse löystymään.
34
Akun lataaminen
1
2
3
Irrota suojakotelo.
zz Irrota akun mukana toimitettu
suojakotelo.
Kiinnitä akku.
zz Kiinnitä akku tukevasti laturiin kuvan
mukaisesti.
zz Irrota akku toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä.
Lataa akku.
zz Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan.
BBLataus alkaa automaattisesti, ja
latauksen oranssi merkkivalo (1) syttyy.
BBKun akku on täysin ladattu, täyden
latauksen merkkivalo (2) muuttuu
vihreäksi.
zz Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin 2 tuntia
huoneenlämpötilassa (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila ja akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C) kestää
kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
35
Akun ja laturin käyttövihjeitä
zz Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zz Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zz Kun akku on ladattu, irrota se laturista ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
zz Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa poistuu,
mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa. Säilytä akku
suojakotelo (toimitetaan mukana) kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen
ladattua akkua, sen suorituskyky voi laskea.
zz Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz.
Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen
pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta.
Tämä voi vahingoittaa akkulaturia.
zz Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jälkeen,
akku on kulunut loppuun.
Tarkista akun latautumiskyky (= 460) ja hanki uusi akku.
zz Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin noin
5 sekuntiin.
zz Älä lataa muita akkuja kuin akkua LP-E17.
zz Akku LP-E17 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
36
Akun ja kortin asettaminen
ja poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E17 kameraan. Kamerassa voi käyttää SD‑,
SDHC- tai SDXC-muistikortteja (myydään erikseen). UHS-I-nopeusluokan
SDHC- ja SDXC-muistikortteja voi myös käyttää. Otetut kuvat tallentuvat
kortille.
zz Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin on asetettu ylöspäin, jotta
kirjoittaminen/poistaminen on mahdollista.
Akun ja kortin asettaminen
(2)
1
(1)
2
Avaa kansi.
zz Työnnä vipua nuolten osoittamaan
suuntaan ja avaa kansi.
Aseta akku paikalleen.
zz Aseta akku liitinpää edellä.
zz Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
(2)
(1)
3
(1)
Aseta kortti paikalleen.
zz Aseta kortti kuvan mukaisesti
etikettipuoli kameraan päin ja työnnä
sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
(2)
37
4
Sulje kansi.
zz Paina kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
zz Kun käännät virtakytkimen asentoon
<1>, mahdollisten otosten määrä
näkyy LCD-näytössä.
zz Kun avaat korttipaikan/akkutilan kannen, varo kääntämästä sitä liikaa
taaksepäin. Se voi rikkoa saranan.
zz Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien tallennuslaadun ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
zz Kun määrität [z: Ota kuva ilman korttia] -asetukseksi [Pois], et unohda
asettaa korttia kameraan ennen kuvaamista (= 260).
Akun ja kortin poistaminen
1
(2)
2
(1)
3
Käännä virtakytkin asentoon <2>
(= 41).
Avaa kansi.
zz Varmista, että käyttövalo ei pala,
ja avaa kansi.
zz Jos [Tallennetaan...] näkyy, sulje kansi.
Poista akku.
zz Paina akun lukitsinta nuolen
osoittamaan suuntaan ja poista akku.
zz Estä oikosulku asettamalla akun
suojakotelo (= 35) paikalleen.
38
4
5
Poista kortti.
zz Työnnä korttia kevyesti ja vapauta se
sitten.
zz Vedä kortti suoraan ulos.
Sulje kansi.
zz Paina kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
zz Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan/akkutilan kantta.
Älä myöskään tee seuraavia toimintoja, kun käyttövalo palaa tai vilkkuu.
Muutoin kuvatiedot, kortti tai kamera voivat vahingoittua.
-- Kortin poistaminen.
-- Akun poistaminen.
-- Älä ravista tai kolhi kameraa.
-- Älä irrota tai liitä virtajohtoa (kun käytetään verkkovirtaa lisävarusteiden
(myydään erikseen, = 461) avulla).
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvatiedostojen numerointi ei ehkä
ala numerosta 0001 (= 265).
zz Jos LCD-näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (= 66). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista
liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
zz Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus tulee
näyttöön.)
39
LCD-näytön käyttäminen
Kun käännät LCD-näytön esiin, voit valita valikkotoimintoja, kuvata näytöllä,
kuvata videoita ja toistaa kuvia ja videoita. Voit muuttaa LCD-näytön
suuntaa ja kulmaa.
1
2
180°
90°
Käännä LCD-näyttö esiin.
Käännä LCD-näyttöä.
zz Kun LCD-näyttö on käännettynä ulos,
voit kiertää sitä ylös- tai alaspäin tai
ympäri 180° kohdetta kohti.
zz Ilmoitettu kulma on vain arvio.
175°
3
Käännä se itseäsi kohti.
zz Käytä kameraa tavallisesti LCD-näyttö
itseäsi kohti.
zz Varo, ettet käännä LCD-näyttöä väkisin, jotta kiertoakseliin (saranaan)
ei kohdistu liikaa voimaa.
zz Kun kameran liitäntään on liitetty kaapeli, ulos käännetyn LCD-näytön
kääntökulma on rajoitettu.
zz Kun et käytä kameraa, sulje LCD-näyttö niin, että näyttö on sisäänpäin.
Voit suojata näytön.
zz Näytöllä kuvauksen tai videokuvauksen aikana LCD-näytön kääntäminen
kohteeseen päin tuo näytölle peilikuvan (oikea/vasen vaihtavat paikkaa).
40
Virran kytkeminen
Kun kytket virran virtakytkimestä ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen
asetusnäyttö tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke
sivun 43 ohjeiden mukaan.
<k> :Kameran virta kytkeytyy. Voit kuvata
videoita (= 218).
<1> :Kameran virta kytkeytyy. Voit kuvata
stillkuvia.
<2> :Kameran virta katkaistaan, eikä
kameraa voi käyttää. Käännä
virtakytkin tähän asentoon,
kun kamera ei ole käytössä.
Automaattinen kennon puhdistus
zz Kun asetat virtakytkimen asentoon <1> tai <2>, kennon puhdistus
suoritetaan automaattisesti. (Saatat kuulla vaimean äänen.) Kennon
puhdistuksen aikana LCD-näytössä näkyy <f>.
zz Voit kuvata myös kennon puhdistuksen aikana painamalla laukaisimen
puoliväliin (= 50), jolloin kennon puhdistus keskeytyy ja kuva otetaan.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti <1>- tai <2>-asentoon
lyhyin väliajoin, <f>-kuvake ei ehkä näy. Tämä ei ole häiriö, vaan
normaalia.
Virrankatkaisu
Jos kamera on käyttämättömänä pitkän aikaa, akkuvirran säästämiseksi
virta katkeaa automaattisesti kohdassa [5: Virrankatkaisu] (= 261)
määritetyn ajan kuluttua. Kytke kameran virta uudelleen painamalla
laukaisin puoliväliin (= 50).
zz Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan kortille,
näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus on
päättynyt.
41
Akun varauksen ilmaisin
Kun virta on kytketty, akun varaustaso näkyy nelitasoisesti.
z:Akun varaustaso on riittävä.
x:Akun varaustaso on matala, mutta
kameraa voi vielä käyttää.
c:Akusta loppuu pian virta.
(Vilkkuu)
n:Lataa akku.
zz Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
-- Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
-- Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
-- Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
-- LCD-näytön käyttäminen usein.
-- Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
zz Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
zz Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat
akkua muita objektiiveja nopeammin.
zz Kohdassa [5: Akun tiedot] voit tarkistaa akun tilan (= 460).
42
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on
palautettu, päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetusnäyttö tulee näkyviin.
Aseta ensin aikavyöhyke alla olevien ohjeiden mukaisesti. Määritä
kameraan asuinpaikkasi aikavyöhyke ja vaihda matkalle lähtiessäsi
asetukseksi matkakohteesi aikavyöhyke, jolloin kamera säätää päiväyksen/
ajan automaattisesti.
Huomaa, että tallennettuihin kuviin liitettävä päiväys/aika perustuu
tähän päiväyksen/ajan asetukseen. Muista määrittää päiväys/aika.
1
2
Näytä päävälilehdet.
zz Näytä päävälilehdet painamalla
<M>-painiketta.
Valitse [5]-välilehdessä [Päivä/
aika/vyöh.].
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[5]-päävälilehti ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse toissijainen välilehti <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
[Päivä/aika/vyöh.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
3
Määritä aikavyöhyke.
zz Oletusasetus on [Lontoo].
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikavyöhyke] ja paina sitten
<0>-painiketta.
43
zz Valikkotoimintojen asetusten määrittäminen, = 59–= 62.
zz Vaiheessa 3 näkyvä [Aikavyöhyke] tarkoittaa aikaeroa koordinoituun
yleisaikaan (UTC).
zz Paina <0>-painiketta uudelleen.
zz Valitse aikavyöhyke <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluamaasi aikavyöhykettä ei ole
luettelossa, paina <M>-painiketta
ja määritä aikavyöhyke (aikaero
yleisaikaan UTC) jatkamalla seuraavaan
vaiheeseen.
zz Määritä aikaero UTC-aikaan valitsemalla
<Y> <Z> -painikkeilla parametri (+/-/
tuntia/minuuttia) asetukselle [Aikaero].
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
zz Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai
aikaeron, valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[OK] ja paina sitten <0>-painiketta.
4
Määritä päiväys ja kellonaika.
zz Valitse numero <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
44
5
6
Määritä kesäaika.
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y].
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 4 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
Poistu asetuksesta.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK] ja
paina sitten <0>-painiketta.
BBMääritetty päiväys/aika/vyöhyke ja
kesäaika tulevat voimaan, ja valikko
tulee takaisin näkyviin.
zz Päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetukset voivat nollautua seuraavissa
tilanteissa. Jos näin käy, määritä päiväys/aika/vyöhyke uudelleen.
-- Kun kameraa säilytetään ilman akkua.
-- Kun kameran akku tyhjenee.
-- Kun kamera on alttiina pakkaselle pitkään.
zz Määritetty päiväys ja aika tulevat voimaan, kun valitset [OK] vaiheessa 6.
zz Vaikka [5: Virrankatkaisu] -asetuksena on [4 min.] tai vähemmän,
automaattinen virrankatkaisuaika on noin 6 minuuttia, kun [5: Päivä/aika/
vyöh.] -näyttö näytetään.
zz Tarkista aikavyöhykkeen tai aikaeron muuttamisen jälkeen, että oikea päiväys
ja aika on asetettu.
45
Käyttöliittymän kielen valitseminen
1
2
3
Näytä päävälilehdet.
zz Näytä päävälilehdet painamalla
<M>-painiketta.
Valitse [5]-välilehdessä [KieliK].
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[5]-päävälilehti ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse toissijainen välilehti <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [KieliK]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä kieli.
zz Valitse kieli <V>-nuolipainikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
BBKäyttöliittymän kieli muuttuu.
46
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kamera on yhteensopiva kaikkien Canonin EF- ja EF-S-objektiivien kanssa.
Huomaa, että RF- tai EF-M-objektiiveja ei voi käyttää.
Objektiivin kiinnittäminen
1
(1)
(2)
2
Poista suojukset.
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
Kiinnitä objektiivi.
zz Kohdista objektiivin punainen
tai valkoinen merkki kameran
samanväriseen merkkiin. Käännä
objektiivia nuolen osoittamaan suuntaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
(1) Valkoinen merkki
(2) Punainen merkki
3
Aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin <AF>-asentoon.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
4
Poista objektiivin etusuojatulppa.
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
zz Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
zz Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
zz Puhdista runkotulppa pölystä ennen kuin kiinnität sen.
47
Zoomaus
Kierrä objektiivin zoomausrengasta
sormillasi.
zz Suorita zoomaustoiminto ennen
tarkennusta. Jos käännät
zoomausrengasta tarkennuksen jälkeen,
tarkennus voi siirtyä.
Objektiivin irrottaminen
(3)
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
(2)
(1)
zz Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota objektiivi.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
zz Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
zz Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin
asentoon <2>.
zz Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
zz Kuvakulma
-- Koska kuva-alue on pienempi kuin 35 mm:n filmiruudun koko, kiinnitetyn
objektiivin kuvakulma vastaa polttoväliltään noin 1,6-kertaisen objektiivin
kuvakulmaa.
Kuva-alue (noin) (22,3 × 14,9 mm)
35 mm:n filmikoko (noin) (36 × 24 mm)
zz Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa.
48
Peruskuvauskäyttö
Etsimen selkeyden säätäminen
Käännä dioptrian korjauksen
säädintä.
zz Käännä säädintä vasemmalle
tai oikealle niin, että etsimen
tarkennuspisteet näyttävät teräviltä.
zz Jos säädintä on hankala kääntää, irrota
silmäsuojus (= 464).
zz Jos kameran dioptrian korjaus ei riitä etsimen kuvan tarkentamiseen,
on suositeltavaa käyttää E-sarjan dioptrian korjauslinssiä (lisävaruste).
Kameran piteleminen
Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan kameran
tärinän minimoimiseksi.
Vaakasuora kuvaus
Pystysuora kuvaus
(1) Tartu kameran otekahvaan lujasti oikealla kädellä.
(2) Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.
(3) Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
(4) Paina käsivarsia ja kyynärpäitä kevyesti vartalosi etuosaa vasten.
(5) Asento on tukevampi, kun asetat toisen jalan hieman toisen edelle.
(6) Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.
zz Kun kuvaat LCD-näytön avulla, katso lisätietoja kohdasta sivu 180.
49
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten voit
painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen
puoliväliin
Tämä käynnistää automaattitarkennuksen
ja automaattivalotusjärjestelmän, joka
määrittää valotusajan ja aukon.
Valotuksen asetukset (valotusaika ja
aukko) näkyvät etsimessä.
Kun painat laukaisimen puoliväliin,
LCD‑näytön virta katkeaa (= 272).
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Suljin laukaistaan ja kamera ottaa kuvan.
Kameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan kameran
tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä kameran tärähtely
noudattamalla seuraavia ohjeita:
zz Pitele kameraa tukevasti kohdassa ”Kameran piteleminen” (= 49)
näytetyn mukaisesti.
zz Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
zz Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin tai
jos painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas, kestää
hetken, ennen kuin kamera ottaa kuvan.
zz Voit siirtyä valikkonäytöstä, kuvien toistosta tai kuvan tallennuksesta nopeasti
kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
50
Näytön tason asettaminen
Voit määrittää tietojen näyttötavan näytössä omien mieltymystesi mukaan.
Voit muuttaa asetuksia tarpeen mukaan.
1
2
Näytä päävälilehdet.
zz Näytä päävälilehdet painamalla
<M>-painiketta.
Valitse [s]-välilehti.
zz Valitse [s]-välilehti painamalla
<Y> <Z> -painikkeita ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kuvausnäyttö
Voit valita etsimellä kuvauksen pikavalintanäytössä [Vakio] tai [Ohjattu]
(helppokäyttöinen). Oletuksena on [Ohjattu].
1
Valitse [Kuvausnäyttö].
2
Valitse näyttötapa.
51
zz Esimerkkinäyttö
<v>: Ohjattu
<v>: Vakio
<f>: Ohjattu
<f>: Vakio
zz Kun [Ohjattu] on asetettu luovissa kuvaustiloissa, vain asetetussa
kuvaustilassa käytettävissä olevat toiminnot näkyvät pikavalintanäytössä.
Huomaa, että kohteet, joita ei voi asettaa pikavalintanäytössä, kun [Ohjattu]
on valittu, voidaan asettaa valikkonäytössä (= 60).
52
Valikkonäyttö
Voit valita näyttötavaksi [Vakio] tai [Ohjattu]. Jos valitset [Ohjattu],
päävälilehden kuvaukset näytetään, kun painat <M>-painiketta.
Jos valitset [Vakio], voit siirtyä suoraan valikkonäyttöön, kun painat
<M>-painiketta. Oletusasetuksena on [Ohjattu].
(1)
1
Valitse [Valikkonäyttö].
2
Valitse näyttötapa.
(1) Päävälilehdet
zz Kun [Ohjattu] on asetettu, [9 (Oma valikko)] -välilehteä ei näytetä.
Jos haluat asettaa Oma valikko -välilehden (= 455), vaihda valikkonäytöksi
[Vakio].
53
Kuvaustilan opas
Kuvaustilan lyhyt kuvaus voidaan näyttää, kun vaihdat kuvaustilaa.
Oletusasetuksena on [Päällä].
1
Valitse [Tilaopas].
2
Valitse [Päällä].
3
Käännä valintakiekkoa.
4
Paina <X>-näppäintä.
BBValitun kuvaustilan kuvaus tulee näkyviin.
BBLoppuosa kuvauksesta tulee näkyviin.
zz Poista tilaopas näkyvistä painamalla
<0>-painiketta.
zz Kuvaustiloissa <8> ja <v> näkyviin
tulee kuvaustilan valintanäyttö.
54
Toiminto-opas
Kun käytät pikavalintaa tai asetusvalikkoja, voi näyttää lyhyen kuvauksen
toiminnoista ja asetuksista (toiminto-oppaan). Oletusasetuksena on [Päällä].
zz Esimerkkinäyttö
Pikavalintanäyttö
(1)
1
Valitse [Toiminto-opas].
2
Valitse [Päällä].
Valikkonäyttö
(1)
(1) Toiminto-opas
zz Kuvaus poistuu näytöstä, kun napautat sitä tai jatkat valitsemasi toiminnon
käyttämistä.
55
Kuvausvinkit
Kuvausvinkit näytetään, kun [Kuvausnäyttö]-asetuksena on
[Ohjattu] (= 51) ja kameran asetukset aiheuttavat jonkin
seuraavista. Peruskuvaustiloissa kuvausvinkit näytetään riippumatta
[Kuvausnäyttö]‑asetuksesta.
zz Taustan epäterävöittäminen lisää (pienin aukon arvo asetettu
<f>‑tilassa).
zz Kuva todennäköisesti ylivalottuu.
zz Kuva todennäköisesti alivalottuu.
zz Kameran tärähtely on todennäköisempää (vain peruskuvaustiloissa).
1
2
3
Napauta aluetta kehyksen sisällä.
BBKuvausvinkit tulevat näkyviin.
zz Voit näyttää kuvausvinkit myös
painamalla <L>-painiketta.
Tarkista kuvausvinkit.
zz Voit selata ylös- tai alaspäin
napauttelemalla näyttöä.
zz Voit selata myös <W> <X> -painikkeila.
Napauta kohtaa [2].
BBKuvausvinkit katoavat näkyvistä,
ja vaiheen 1 näyttö palaa näkyviin.
zz Voit piilottaa kuvausvinkit myös
painamalla <0>-painiketta.
56
Kuvaustoimintojen pikavalinta
Voit valita ja asettaa kuvaustoimintoja suoraan LCD-näytössä intuitiivisilla
toiminnoilla. Tätä kutsutaan pikavalinnaksi.
1
2
Peruskuvaustilat
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Määritä haluamasi toiminnot.
zz Valitse toiminto painamalla
<V>‑nuolipainiketta.
BBValitun toiminnon asetukset ja
toiminto‑opas (= 55) tulevat näkyviin.
zz Muuta asetusta kääntämällä
<6>-valitsinta.
Luovat kuvaustilat
3
Ota kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
BBOtettu kuva näytetään.
zz Vaiheissa 1 ja 2 voit suorittaa toiminnon myös napauttamalla LCD-näyttöä
(= 63).
57
Esimerkki pikavalintanäytöstä
zz Kun [s: Kuvausnäyttö: Ohjattu] on asetettu
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
Valotuksen korjaus
(4)
Aukko
(2)
Palaa
(5)
Tarkennustoiminta
(3)
Kuvaustapa
(6)
AF-pisteen valinta
zz Kun [s: Kuvausnäyttö: Vakio] on asetettu
( 7)
(4)
(8) (9)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(1)
Kuvaustila*
(10) ISO-herkkyys
(2)
Valotuksen korjaus /
valotushaarukointiasetus
(11) Salamavalotuksen korjaus
(3)
Kuva-asetukset
(4)
Valkotasapaino
(13) Kuvan tallennuslaatu
(5)
Tarkennustoiminta
(6)
Palaa
(7)
Valotusaika
(8)
Aukko
(9)
Ensisijainen huippuvalotoisto*
(12) Mittaustapa
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(15) AF-pisteen valinta
(16) Valkotasapainon korjaus
(17) Kuvaustapa
(18) Valkotasapainon haarukointi
* Näitä toimintoja ei voi määrittää pikavalinnalla.
58
Valikkotoiminnot ja määritykset
Voit määrittää valikoissa eri toimintoja, kuten kuvan tallennuslaadun sekä
päiväyksen/ajan.
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
<M>-painike
(3)
<0>-painike
(2)
LCD-näyttö
(4)
<V>-nuolipainikkeet
Valikkonäyttö
Valikon välilehdet ja valikkokohdat vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Peruskuvaustilat
Videokuvaus
Luovat kuvaustilat
(1)
(3)
(2)
59
(1) Toissijaiset välilehdet
(2) Valikkokohdat
(3) Valikkoasetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
zz Kun [s: Valikkonäyttö: Ohjattu] on asetettu
(1)
1
2
3
4
5
6
Näytä päävälilehdet.
zz Kun painat <M>-painiketta,
päävälilehdet (1) ja valitun välilehden
kuvaus tulevat näkyviin.
Valitse päävälilehti.
zz Aina kun painat nuolipainikkeiden
<Y> <Z> -painikkeita, ensisijainen
välilehti (ryhmä toimintoja) vaihtuu.
Näytä valikkonäyttö.
zz Tuo valikkonäyttö esiin painamalla
<0>-painiketta.
zz Voit palata päävälilehden näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Valitse toissijainen välilehti.
zz Valitse toissijainen välilehti painamalla
nuolipainikkeiden <Y> <Z>
-painikkeita.
Valitse haluamasi asetus.
zz Valitse asetus painamalla <W> <X>
-painikkeita ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse asetus.
zz Valitse asetus <W> <X> -painikkeilla
tai <Y> <Z> -painikkeilla. (Jotkin
asetukset valitaan <W> <X> -painikkeilla
ja toiset <Y> <Z> -painikkeilla.)
zz Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
60
7
8
Määritä asetus.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
BBJos muutat asetusta oletusarvosta, se
näkyy sinisenä (vain [z]-välilehden
valikkokohdat).
Poistu asetuksesta.
zz Poistu valikosta ja palauta kamera
kuvausvalmiuteen painamalla
<M>‑painiketta kahdesti.
zz Vaiheessa 2 voit käyttää myös <6>-valintakiekkoa ja <B>-painiketta
nuolipainikkeiden sijasta.
zz Voit siirtyä valikkonäyttöön myös napauttamalla [OK] vaiheessa 3.
zz Vaiheissa 2–8 voit suorittaa toiminnon myös napauttamalla LCD-näyttöä
(= 63).
zz Tästä eteenpäin valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että valikkonäyttö
on esillä.
zz Peruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
zz Kun [s: Valikkonäyttö: Vakio] on asetettu
(1)
1
2
Näytä valikkonäyttö.
zz Avaa valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
Valitse välilehti.
zz Valitse päävälilehti (1) ja toissijainen
välilehti <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Seuraavat toimet ovat samat kuin
asetuksella [s: Valikkonäyttö:
Ohjattu]. Katso vaiheet kohdasta
”Valikkoasetusten määrittäminen”
(= 60), alkaen vaiheesta 5.
zz Sulje näyttö painamalla
<M>‑painiketta kerran.
zz Vaiheessa 2 voit käyttää myös <6>-valintakiekkoa ja <B>-painiketta
nuolipainikkeiden sijasta. Huomaa, että <B>-painiketta ei voi käyttää
toissijaisilla välilehdillä.
61
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: kun [Monikuvan kohinanvaim.] on määritetty
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei voi
määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä, jos
jonkin toisen toiminnon asetus ohittaa sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin
valitsemalla himmeänä näkyvän
valikkokohdan ja painamalla
<0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon
asetuksen, himmeänä näkyvän
valikkokohdan voi määrittää.
zz Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
zz Asetuksella [Kamera-asetusten nollaus] kohdassa [5: Nollaa asetukset]
voit palauttaa valikkotoimintojen oletusasetukset (= 271).
62
Kameran käyttäminen kosketusnäytöltä
Voit käyttää kameraa napauttamalla LCD-näyttöä (kosketuspaneeli) sormillasi.
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
zz Napauta LCD-näyttöä sormella (kosketa
näyttöä nopeasti ja nosta sormesi
näytöltä).
zz Napauttamalla voit valita LCD-näytöllä
näkyviä valikkoja, kuvakkeita jne.
zz Esimerkiksi kun napautat kohtaa [A],
pikavalintanäyttö tulee näkyviin.
Voit palata edelliseen näyttöön
valitsemalla [2].
Näyttöä napauttamalla käytettävät toiminnot
zz Valikkotoimintojen määrittäminen painamalla ensin <M>-painiketta
zz Pikavalinta
zz Toimintojen määrittäminen <g>- tai <S>-painikkeen painamisen
jälkeen
zz Kosketustarkennus ja kosketuslaukaisin näytöllä kuvauksen aikana
zz AF-pisteiden valitseminen
zz Toimintojen asetus näytöllä kuvauksen ja videokuvauksen aikana
zz Kuvien toisto
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa n], äänimerkkiä ei kuulu
kosketustoimintojen aikana (= 260).
63
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
zz Vedä sormeasi LCD-näytöllä.
Esimerkkinäyttö (asteikkonäyttö)
Vetämällä käytettävät toiminnot
zz Valikkovälilehden tai valikkokohdan valinta painamalla ensin
<M>‑painiketta
zz Asettaminen asteikkonäytöllä
zz Pikavalinta
zz AF-pisteiden valitseminen
zz Toimintojen asetus näytöllä kuvauksen ja videokuvauksen aikana
zz Kuvien toisto
64
Kosketusohjauksen herkkyyden asettaminen
1
2
Valitse [Kosketusohjaus].
zz Valitse [5]-välilehdessä
[Kosketusohjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Määritä kosketusohjauksen
herkkyys.
zz Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz [Normaali] on tavallinen asetus.
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali]. Kokeile kumpaakin asetusta
ja käytä haluamaasi.
zz Voit poistaa kosketustoiminnot käytöstä
valitsemalla [Pois].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
zz LCD-näyttö ei ole paineherkkä, joten älä käytä kynsiäsi, kuulakärkikyniä tai
muita teräviä esineitä kosketustoimintoihin.
zz Älä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla.
zz Jos LCD-näytöllä on kosteutta tai sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi tai se toimii virheellisesti. Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi
kosteus pois liinalla.
zz Erikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen LCD-näyttöön voi
tehdä kosketustoiminnoista hitaampia.
zz Jos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on määritetty,
toiminnon vaste voi olla heikompi.
65
Muistikortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai jos se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
zz Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1
2
Valitse [Alusta kortti].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Alusta kortti]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Alusta kortti.
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKortti alustetaan.
BBKun alustus on valmis, valikko tulee
takaisin näkyviin.
zz Täydellinen alustus suoritetaan lisäämällä
<L>-painikkeella <X>‑valintamerkki
[Täydellinen alustus] -kohtaan ja
valitsemalla sitten [OK].
zz Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin
kortilla ilmoitettu tila.
zz Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt
käyttöoikeuden.
66
Valitse [Alusta kortti] seuraavissa tapauksissa:
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (= 477).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta tai jos
haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit, se vie hieman
kauemmin kuin normaali alustus.
zz Voit pysäyttää täydellisen alustuksen valitsemalla [Peruuta]. Tässäkin
tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu, ja voit käyttää korttia normaalisti.
zz Kortin tiedostomuodot
SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä. SDXC-kortit
alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
Kun kuvaat videota kortilla, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen sijasta),
vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi kuin 4 Gt.)
zz Jos alustat tässä kamerassa SDXC-kortin ja asetat sen sitten toiseen
kameraan, virheilmoitus voi näkyä, eikä kortti ehkä toimi. Tietyt tietokoneiden
käyttöjärjestelmät tai kortinlukijat eivät ehkä tunnista exFAT-muotoon
alustettua korttia.
zz Kun korttia alustetaan tai tietoja poistetaan, vain tiedostonhallinnan tiedot
muuttuvat. Varsinaisia tietoja ei poisteta kokonaan. Muista tämä, kun myyt
kortin tai heität sen pois. Kun haluat hävittää kortin, suorita täydellinen alustus
tai tuhoa kortti, jotta henkilökohtaiset tiedot eivät joudu vääriin käsiin.
67
LCD-näytön näkymän vaihtaminen
LCD-näyttö voi näyttää pikavalintanäytön, valikkonäytön, otetut kuvat jne.
zz Kun kytket virran päälle,
pikavalintanäyttö tulee näkyviin.
Voit tarkistaa siitä käytössä olevat
kuvaustoimintojen asetukset.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
näyttö sammuu. Kun vapautat
laukaisimen, näyttö palaa näkyviin.
zz Voit sammuttaa näytön myös painamalla
<U>-painiketta. Palauta näyttö
painamalla painiketta uudelleen.
Valikkotoiminnot
Otettu kuva
zz Näytetään, kun painat
<M>‑painiketta. Palaa
edelliseen näyttöön painamalla
painiketta uudelleen.
zz Näytetään, kun painat
<x>‑painiketta. Palaa
edelliseen näyttöön painamalla
painiketta uudelleen.
zz Voit määrittää [5: Näyttö pois/pääll] -asetuksen siten, että LCD-näyttö
ei sammu tai käynnisty (= 272).
zz Silloinkin kun valikkonäyttö tai otettu kuva on näytössä, voit ottaa kuvan
painamalla laukaisinta.
zz Voit poistaa näytön näkyvistä myös painamalla <B>-painiketta.
Palauta näyttö painamalla painiketta uudelleen.
68
Peruskuvaus ja
kuvien toisto
Tässä luvussa kerrotaan, miten valintakiekon
peruskuvaustiloja käytetään ja miten kuvia toistetaan.
Peruskuvaustiloissa voit aloittaa kuvaamisen heti, sillä kamera
määrittää kaikki toiminnot automaattisesti. Lisäksi koska edistyneitä
kuvaustoimintojen asetuksia ei voi muuttaa, voit kuvata ilman
huolta, että kuvat menevät pilalle virheellisen toiminnan vuoksi.
zz Ennen kuvaamista <8>- tai <v>-tilassa
Kun LCD-näyttö on pois käytöstä, voit tarkistaa käytössä olevan
kuvaustilan painamalla <Q>-painiketta (= 78, = 93) ja
aloittaa sitten kuvaamisen.
* <8>: Erityiskohde
* <v>: Luovat suotimet
69
Täysautomaattikuvaus
(Älykäs automaattikuvaus)
<A> on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi kuvaustilanteen
ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi myös tunnistaa, onko kohde
liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti (= 74).
1
2
Käännä valintakiekko
asentoon <A>.
Aseta AF-piste kohteen päälle.
zz Kaikkia tarkennuspisteitä (1) käytetään
tarkennuksessa, ja kamera tarkentaa
normaalisti lähimpään kohteeseen.
zz Tarkennus helpottuu, kun siirrät
keskimmäisen tarkennuspisteen
kohteen päälle.
(1)
70
3
Tarkenna kohteeseen.
zz Paina laukaisin puoliväliin. Objektiivin
elementit siirtyvät ja suorittavat
tarkennuksen.
BBKun tarkennus saavutetaan,
tarkennuspisteen sisällä oleva
tarkentuva piste vilkkuu hetken
punaisena. Kuulet samalla merkkiäänen,
ja etsimessä näkyvä tarkennuksen
ilmaisin <o> (1) syttyy.
zz Nosta tarvittaessa salama sormillasi.
(1)
4
Ota kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
BBOtettu kuva näkyy LCD-näytössä noin
2 sekunnin ajan.
zz Kuvaamisen jälkeen työnnä
sisäänrakennettu salama alas sormillasi.
zz Poista ennen salaman nostamista salamakenkään mahdollisesti liitetyt
lisävarusteet.
zz Jos kuvaustilan kuvaus tulee näkyviin vaiheessa 1, piilota se painamalla
<0>-painiketta (= 54).
zz <A>-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos et ole tyytyväinen värisävyihin, vaihda tilaksi jokin luova kuvaustila, valitse
jokin muu kuva-asetus kuin <D> ja ota sitten kuva uudelleen (= 121).
71
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu, eikä tarkennusta saavuteta.
-- Kohdista AF-piste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina
laukaisin puoliväliin (= 50).
-- Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry kauemmas ja ota kuva
uudelleen.
-- Siirrä AF-piste lähelle kohtaa, johon haluat tarkentaa (= 108).
Oletusasetus on automaattivalintainen tarkennus.
zz Monta tarkennuspistettä palaa samanaikaisesti.
Kaikki punaisena palavat pisteet ovat saavuttaneet tarkennuksen.
Voit ottaa kuvia niin kauan kuin kuvauskohteen kattava
tarkennuspiste palaa.
zz Kamerasta kuuluu jatkuva, hiljainen äänimerkki. (Tarkennuksen
ilmaisin <o> ei syty.)
Tämä tarkoittaa, että kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuvaa kohdetta.
(Tarkennuksen ilmaisin <o> ei syty.) Voit ottaa terävän kuvan
liikkuvasta kohteesta.
Huomaa, että tarkennuksen lukitus (= 74) ei toimi tässä tilanteessa.
zz Laukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>
(manuaalitarkennus) -asennossa, aseta se <AF> (automaattitarkennus)
-asentoon.
zz Salama välähti kuvattaessa päivänvalossa.
Jos kohde on vastavalossa, salama voi välähtää ja valaista kohteen
tummia alueita. Voit estää sisäänrakennetun salaman välähtämisen
painamalla sen alas sormella.
zz Sisäinen salama välähti ja kuvasta tuli liian kirkas.
Siirry kauemmas kohteesta ja ota kuva. Jos kohde on liian lähellä
kameraa, kun kuvaat salamalla, kuvasta saattaa tulla äärimmäisen
kirkas (ylivalottunut).
zz Sisäinen salama välähti useita kertoja heikossa valaistuksessa.
Kun painat laukaisimen puoliväliin, sisäinen salama voi tehostaa
automaattitarkennusta välähtämällä useita kertoja. Tätä kutsutaan
tarkennuksen apuvaloksi. Sen vaikutusalue on noin 4 metriä. Huomaa,
että sisäinen salama antaa äänimerkin välähtäessään jatkuvasti.
Tämä ei ole häiriö, vaan normaalia.
72
zz Kun salamaa käytettiin, kuvan alaosa tallentui luonnottoman
tummana.
Objektiivin runko jätti kuvaan varjon, koska olit liian lähellä
kuvauskohdetta. Siirry kauemmas kohteesta ja ota kuva. Jos objektiiviin
on kiinnitetty vastavalosuoja, irrota se, ennen kuin käytät salamaa.
73
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs
automaattikuvaus) toimintatavat
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten, että
saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kamera tarkennetaan <A>-tilassa liikkumattomaan kohteeseen
painamalla laukaisin puoliväliin, tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen.
Sommittele kuva uudelleen pitäen laukaisinta painettuna puoliväliin
ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Tästä käytetään nimitystä
”tarkennuksen lukitus”. Tarkennuksen lukitusta voi käyttää myös muissa
peruskuvaustiloissa (paitsi tilassa <8: 5C>).
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Jos <A>-tila on valittuna ja kohde liikkuu (etäisyys kameraan muuttuu)
tarkennuksen aikana tai sen jälkeen, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti
jatkuvan tarkennuksen avulla. (Kameran hiljainen äänimerkki kuuluu
edelleen.) Jatkuva tarkennus on käytössä niin kauan kuin kohdistat
tarkennuspisteen kohteeseen ja pidät laukaisinta puolivälissä. Ota kuva
ratkaisevalla hetkellä painamalla laukaisin pohjaan.
74
Kuvaus näytöllä
Voit kuvata samalla, kun katselet kuvaa kameran LCD-näytössä. Tämä on
nimeltään ”kuvaus näytöllä”. Lisätietoja sivu 180.
1
Näytä elävä etsinkuva
LCD‑näytössä.
zz Paina <A>-painiketta.
BBKuva näkyy LCD-näytössä.
2
3
Tarkenna kohteeseen.
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
BBKun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
Ota kuva.
zz Paina laukaisin kokonaan alas.
BBKuva otetaan ja se näkyy
LCD‑näytössä.
BBKun toistonäyttö päättyy, kamera palaa
näytöllä kuvaukseen automaattisesti.
zz Lopeta Kuvaus näytöllä painamalla
<A>-painiketta.
Voit myös kääntää LCD-näyttöä eri kulmiin (= 40).
Normaali kulma
Matala kulma
75
Korkea kulma
Kuvaaminen tehosteita käyttäen (Luovan kuvauksen apu)
1
Paina <Q>-painiketta.
zz Valitse etsinkuvauksessa <Y> <Z>
-painikkeilla [Luovan kuvauksen apu]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kuvaus näytöllä -tilassa lue ilmoitus ja
valitse [OK].
2
3
Valitse tehoste.
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse tehosteen taso ja
muut tiedot.
zz Aseta se <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat nollata asetuksen, paina
<A>-painiketta ja valitse sitten [OK].
Luovan kuvauksen avun tehosteet
zz [ ] Esimääritetty
Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.
Huomaa, että [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole
käytettävissä asetuksen [B&W] kanssa.
] Epäterävä tausta
zz [
Säädä taustan epäterävyyttä. Valitse suurempi arvo, kun haluat
taustan olevan terävämpi. Valitse pienempi arvo, kun haluat sen olevan
epäterävämpi. [AUTO] säätää taustan epäterävyyden vastaamaan
kirkkautta. Objektiivin kirkkaudesta (f/-luku) riippuen jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä.
76
zz [ ] Kirkkaus
Säädä kuvan kirkkautta.
zz [ ] Kontrasti
Säädä kontrastia.
zz [ ] Värikylläisyys
Säädä värien kylläisyyttä.
] Värisävy 1
zz [
Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.
] Värisävy 2
zz [
Säädä vihreän/magentan värisävyä.
zz [ ] Mustavalko
Aseta sävytystehoste mustavalkoiselle kuvaukselle. Aseta [Pois],
kun kuvaat värillisenä. [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2]
eivät ole käytettävissä muiden vaihtoehtojen kuin [Pois] kanssa.
zz [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun käytetään salamaa.
zz Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen
asentoon <2>. Kun haluat tallentaa asetukset, määritä [z: Säilytä
luovan kuv. aputiedot] -asetukseksi [Päällä].
zz <i> näkyy etsimessä alavasemmalla, jos vaihdat asetuksia, kun [z: Säilytä
luovan kuv. aputiedot] -asetuksena on [Päällä].
Tehosteiden tallentaminen
Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan painamalla <B>-painiketta
Luovan kuvauksen avun asetusnäytössä ja valitsemalla sitten [OK].
Enintään kolme esivalintaa voidaan tallentaa kohtaan [USER*]. Kun
kolme on tallennettu, olemassa oleva [USER*]-esivalinta on korvattava,
jos halutaan tallentaa uusi.
77
Erityiskohdetila
Kamera valitsee automaattisesti sopivan asetuksen, kun valitset kuvaustilan
kohdetta tai tilannetta varten.
* <8> tarkoittaa erikoiskohdetta.
1
2
3
Käännä valintakiekko asentoon
<8>.
Paina <Q>-painiketta.
Valitse kuvaustila.
zz Valitse haluamasi kuvaustila
<W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit myös valita kääntämällä
<6>-valitsinta.
-tilassa käytettävissä olevat kuvaustilat
Kuvaustila
Sivu
2 Muotokuva
= 79
Kuvaustila
4 Lähikuva
E Pehmeä iho
= 80
P
q Ryhmäkuva
= 81
x Kynttilänvalo
= 87
3 Maisemakuva
= 82
6 Öinen muotokuva
= 88
5 Urheilukuva
= 83
C Lapset
= 84
Ruoka
Sivu
= 85
Yökuvaus
F
käsivaralta
G HDR-vastavalo
78
= 86
= 89
= 90
Muotokuvien kuvaaminen
Tilassa <2> (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvinkit
zz Valitse kuvauspaikka, jossa kohteen ja taustan välinen etäisyys
on suurin.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta
näyttää. Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa
taustaa vasten.
zz Käytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin
käyttäen telepäätä. Siirry lähemmäs, jos tarpeen.
zz Tarkenna kasvoihin.
Tarkista, että kasvojen kohdalla oleva tarkennuspiste palaa. Jos otat
lähikuvan kasvoista, tarkenna silmiin.
zz Oletusasetus on <i> (Jatkuva kuvaus). Jos pidät laukaisimen painettuna
pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa kohteen ilmeitä ja asentoja.
79
Muotokuvien kuvaaminen niin,
että ihon värisävy on pehmeä
Käytä <E> (Pehmeä iho) -tilaa, kun haluat ihon näyttävän paremmalta
muotokuvissa. Kuvat käsitellään niin, että iho näyttää pehmeämmältä.
Kuvausvinkit
zz Säädä kasvojen koko.
Havaittujen pääkohteiden ympärillä näytetään kehykset ihon
pehmentämistä varten.
Ihon pehmennys on tehokkaampaa, kun säädät kokoa niin, että kehys
on kohteen kasvoilla.
zz Tarkenna kasvoihin.
Tarkista, että kasvojen kohdalla oleva tarkennuspiste palaa. Jos otat
lähikuvan kasvoista, tarkenna silmiin.
zz Muita alueita kuin ihmisten ihoa saatetaan muuttaa kuvausolosuhteiden mukaan.
zz Etsinkuvauksessa kirkasta taustaa vasten tai vastaavissa olosuhteissa ihon
pehmennys ei ehkä toimi odotetulla tavalla ja kasvot saattavat näyttää liian
tummilta. Säädä tässä tapauksessa [Kirkkaus]-asetusta tai vaihda Kuvaus
näytöllä -tilaan.
80
Ryhmäkuvien kuvaaminen
Käytä <q> (Ryhmäkuva) -tilaa, kun kuvaat ryhmäkuvia. Voit ottaa kuvan,
jossa sekä etu- että taka-alalla olevat ihmiset ovat tarkennettuja.
Kuvausvinkit
zz Käytä laajakulmaobjektiivia.
Kun käytät laajakulmaobjektiivia, käytä laajakulmapäätä, niin kaikki
ryhmän ihmiset, niin etu- kuin taka-alallakin olevat, on helpompi
tarkentaa kerralla. Lisäksi jos jätät kameran ja kohteiden väliin
jonkin verran etäisyyttä (niin että kohteiden vartalot ovat kuvassa
kokonaisuudessaan), tarkennusalueen syvyys suurenee.
zz Ota useita kuvia ryhmästä.
On suositeltavaa ottaa useita kuvia sen varalta, että jonkun silmät
ovat kiinni.
zz Katso varoitukset, sivu 91.
zz Kun kuvaat sisätiloissa tai vähäisessä valaistuksessa, pidä kameraa tukevasti
tai käytä jalustaa kameran tärähtelyn estämiseen.
zz Voit säätää kuvan kirkkautta asetuksella [Kirkkaus].
81
Maisemakuvien kuvaaminen
Käytä <3> (Maisemakuva) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Eloisat sinisen ja
vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Kuvausvinkit
zz Käytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Kun käytät zoom-objektiivia, aseta se laajakulmalle, kun haluat,
että sekä lähellä että kaukana olevat kohteet tarkentuvat. Se myös
leventää maisemia.
zz Kuvaaminen yöllä.
<3>-tila sopii myös öisten maisemakuvien ottamiseen, koska siinä
ei käytetä sisäistä salamaa. Käytä yökuvauksessa jalustaa, joka estää
kameran tärähtelyn.
zz Sisäinen salama ei välähdä edes vastavalossa tai hämärässä ympäristössä.
82
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
Valitse <5> (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten juoksijaa
tai autoa.
Kuvausvinkit
zz Käytä teleobjektiivia.
Jos kuvaat etäällä olevia kohteita, on suositeltavaa käyttää teleobjektiivia.
zz Tarkenna keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen.
Siirrä keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle ja
tarkenna kuva automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin.
Automaattitarkennuksen ajan kamerasta kuuluu hiljainen äänimerkki.
Jos tarkentaminen ei onnistu, tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu.
Oletusasetus on <i> (Jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Jos pidät laukaisimen painettuna
pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti automaattisen tarkennuksen avulla
ja tallentaa kohteen liikkeitä.
zz Sisäinen salama ei välähdä edes vastavalossa tai hämärässä ympäristössä.
zz Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, etsimen valotusajan näyttö vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti
ja ota kuva.
zz Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa, Speedlite-salama välähtää.
83
Lasten kuvaaminen
Kun haluat tarkentaa jatkuvasti ja kuvata liikkuvia lapsia, valitse <C>
(Lapset). Ihonsävyt näyttävät raikkailta.
Kuvausvinkit
zz Tarkenna keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen.
Siirrä keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle ja
tarkenna kuva automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin.
Automaattitarkennuksen ajan kamerasta kuuluu hiljainen äänimerkki.
Jos tarkentaminen ei onnistu, tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu.
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on <i> (Jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Jos pidät laukaisimen painettuna
pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti automaattisen tarkennuksen avulla
ja tallentaa kohteen ilmeitä ja liikkeitä.
zz Kun salama latautuu, ”buSy” näkyy etsimessä, eikä kuvaa voi ottaa.
Ota kuva, kun näyttö on sammunut.
zz Katso varoitukset, sivu 91.
84
Lähikuvien kuvaaminen
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä,
valitse <4> (Lähikuva) -tila. Jos haluat suurentaa pieniä kohteita,
käytä makro‑objektiivia (myydään erikseen).
Kuvausvinkit
zz Käytä yksinkertaista taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
zz Siirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys. Joissakin
objektiiveissa on merkintä, kuten <0.25m/0.8ft>. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa olevasta
<V> (polttotaso) -merkistä kohteeseen. Jos olet liian lähellä kohdetta,
eikä tarkennusta saavuteta, tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu.
Jos käytät sisäistä salamaa ja kuvan alareunasta tulee luonnottoman
tumma, siirry kauemmas kohteesta ja yritä uudelleen.
zz Jos käytät zoom-objektiivia, käytä telepäätä.
Jos käytät zoom-objektiivia, voit suurentaa kohdetta käyttämällä
suurinta polttoväliä.
85
Ruoan kuvaaminen
Kun kuvaat ruokaa, valitse <P> (Ruoka). Kohde näyttää kirkkaalta
ja herkulliselta. Valonlähteen mukaan esimerkiksi punertavaa sävyä
vaimennetaan keinovaloissa otetuissa kuvissa.
Kuvausvinkit
zz Muuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä ruoan punertavaa
sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan. Säädä sitä
[Kylmä]-asetuksen suuntaan, jos sävy on liian punainen.
zz Älä käytä salamaa.
Jos käytät salamaa, valo saattaa heijastua annoksesta tai ruoasta,
jolloin kuvassa näkyy luonnottomia varjoja. Kuvaaminen ilman salamaa
on suositeltavaa, mutta varo, ettei kamera tärähdä heikossa valossa
kuvattaessa.
zz Koska tässä tilassa ruuan värisävyä muutetaan houkuttelevammaksi,
ihonsävyt saattavat näkyä väärin.
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
zz Jos käytät salamaa, [Värisävy]-asetuksen vakioasetus on käytössä.
86
Muotokuvien kuvaaminen kynttilänvalossa
Kun haluat kuvata henkilöä kynttilänvalossa, valitse <x> (Kynttilänvalo).
Kynttilänvalon tunnelma heijastuu kuvan värisävyissä.
Kuvausvinkit
zz Tarkenna keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen.
Kohdista etsimen keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle ja
ota kuva.
zz Vältä kameran tärähtämistä, jos etsimen numeronäyttö
(valotusaika) vilkkuu.
Kun kuvaat heikossa valaistuksessa, etsimen valotusajan näyttö
vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti tai käytä jalustaa. Jos käytät
zoom‑objektiivia, käytä laajakulmaa, jotta kameran tärähtelyn
aiheuttama epäterävyys vähenee.
zz Muuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä kynttilänvalon
punertavaa sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan.
Säädä sitä [Kylmä]-asetuksen suuntaan, jos sävy on liian punainen.
zz Kuvaus näytöllä ei ole mahdollista.
zz Vaikka salamakuvaus ei ole mahdollista, salaman nostaminen etukäteen on
suositeltavaa, jotta tarkennuksen apuvalo on käytettävissä (= 167).
87
Öisten muotokuvien kuvaaminen
(jalustalla)
Kun haluat kuvata ihmisiä yöaikaan ja saada taustan valottumaan luonnollisesti,
valitse tila <6> (Öinen muotokuva). Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvinkit
zz Käytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat tallentaa
laajan yömaiseman. Koska kamera tärähtelee helposti kuvattaessa
käsivaralta, on suositeltavaa käyttää jalustaa.
zz Tarkista kohteen kirkkaus.
Heikossa valaistuksessa ihmisten kuvat onnistuvat paremmin salamaa
käyttämällä.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva kuvaamisen
jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta, siirry lähemmäksi ja
ota uusi kuva.
zz Voit myös käyttää jotain muuta kuvaustilaa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, on suositeltavaa
käyttää myös tapoja <A> ja <F>.
zz Kehota kuvattavaa henkilöä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen
jälkeenkin.
zz Katso varoitukset, sivu 91.
88
Yökuvaus (käsivaralta)
Saat parhaan tuloksen, kun käytät yökuvauksessa jalustaa. Voit kuitenkin
ottaa yökuvia myös käsivaralta käyttämällä <F> (Yökuvaus käsivaralta) -tilaa.
Tässä kuvaustilassa kutakin kuvaa varten otetaan neljä kuvaa peräkkäin ja
tuloksena tallennetaan kuva, jossa kameran tärinän vaikutukset eivät näy.
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
neljä kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
neljän otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
zz Ota salama käyttöön, kun kuvaat ihmisiä.
Kun kuvassa on mukana ihmisiä, nosta sisäänrakennettu salama
sormillasi. Muotokuvan ensimmäiseen otokseen käytetään salamaa.
Pyydä henkilöä olemaan liikkumatta, kunnes kaikki neljä peräkkäistä
kuvaa on otettu.
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuvausalue on pienempi.
zz Katso varoitukset, = 91–= 92.
89
Kuvaaminen vastavalossa
Kun kuvaat ympäristöä, jossa on sekä kirkkaita että tummia alueita, käytä
<G> (HDR-vastavalo) -tilaa. Kun otat tässä tilassa yhden kuvan, kamera
ottaa kolme kuvaa peräkkäin eri valotuksilla. Tuloksena saadaan kuva,
jossa on laaja sävyalue ja jossa vastavalon aiheuttama tummien kohtien
yksityiskohtien katoaminen on mahdollisimman vähäistä.
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
kolme kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
kolmen otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuvausalue on pienempi.
zz Vaikka salamakuvaus ei ole mahdollista, salaman nostaminen etukäteen
on suositeltavaa, jotta tarkennuksen apuvalo on käytettävissä (= 167).
zz Katso varoitukset, = 91–= 92.
zz HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
90
Toimintoa <q> Ryhmäkuva koskevia varoituksia
zz Koska vääristymien korjaus on käytössä, kameran tallentama kuva-alue on
etsimessä näkyvää aluetta kapeampi. (Kuvan reunoja rajataan hiukan pois
ja tarkkuus on hieman heikompi.) Lisäksi Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana
kuvakulma muuttuu hieman.
Toimintoa <C> Lapset koskevia varoituksia
zz Jos salamaa käytetään näytöllä kuvauksessa jatkuvaan kuvaukseen, jatkuvan
kuvauksen nopeus hidastuu. Vaikka salama ei välähtäisikään seuraavia kuvia
otettaessa, jatkuvan kuvauksen nopeus on silti normaalia hitaampi.
Toimintoja <6> Öinen muotokuva ja <F> Yökuvaus käsivaralta
koskevia varoituksia
zz Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana voi olla vaikeaa tarkentaa valopisteisiin
esimerkiksi yöllä kuvattaessa. Aseta tällöin objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti.
zz Näytössä näkyvä kuva ei vastaa täysin todellista otettua kuvaa.
Toimintoa <6> Öinen muotokuva koskevia varoituksia
zz Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana tarkentaminen voi olla vaikeaa, kun
kohteen kasvot näyttävät tummilta. Aseta tällöin objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti.
Toimintoja <F> Yökuvaus käsivaralta ja <G> HDR-vastavalo
koskevia varoituksia
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä näkyy ilmoitus
”buSy” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on valmis.
91
Toimintoa <F> Yökuvaus käsivaralta koskevia varoituksia
zz Jos kohde on liian lähellä kameraa, kun kuvaat salamalla, kuvasta saattaa
tulla äärimmäisen kirkas (ylivalottunut).
zz Jos käytät salamaa kuvatessasi yöllä näkymää, jossa on vähän valoja,
otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein. Tuloksena saattaa olla
epätarkka kuva.
zz Jos käytät salamaa kuvatessasi henkilöä ja salama valaisee myös henkilöä
lähellä olevan taustan, kuvia ei ehkä kohdisteta oikein. Tuloksena saattaa olla
epätarkka kuva. Kuvassa saattaa myös näkyä epäluonnollisia varjoja ja värejä.
zz Salaman peittoalueen kulma ulkoista Speedlite-salamaa käytettäessä:
-- Käytettäessä Speedlite-salamalaitetta, joka määrittää automaattisesti
salaman peittoalueen, zoomi on kiinteästi laajakulma-asennossa objektiivin
zoomin asennosta riippumatta.
-- Jos käytät Speedlite-salamalaitetta, jossa salaman peittoalue on
määritettävä manuaalisesti, aseta välähdyspää normaaliin asentoon.
Toimintoa <G> HDR-vastavalo koskevia varoituksia
zz Kuvan välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä saattaa olla
epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz HDR-vastavalo ei välttämättä toimi, jos vastavalo on hyvin voimakasta tai
kuvattavan kohteen kontrasti on hyvin suuri.
zz Kuvatessasi riittävän kirkkaita kohteita, kuten normaalisti valaistuja kohteita,
kuva voi näyttää luonnottomalta käytetyn HDR-tehosteen takia.
92
Kuvaaminen luovilla suotimilla
<v> (Luovat suotimet) -tilassa voit käyttää kuvatessasi jotain kymmenestä
suodintehosteesta (Rakeinen mustavalkokuva*, Pehmeäpiirto*,
Kalansilmätehoste*, Vesiväritehoste* Lelukameratehoste*, Miniatyyritehoste*,
HDR-taide normaali, HDR-taide värikylläinen, HDR-taide kylläinen ja
HDR‑taide koho). Kun kamerassa on valittu Kuvaus näytöllä, voit tarkastella
vaikutusta näytöllä ennen kuvaamista. Kamera tallentaa vain kuvan, johon on
käytetty luovaa suodinta.
* Tähdellä merkittyjä tehosteita käytettäessä voit myös ottaa kuvan ensin ilman
luovaa suodinta ja lisätä sitten suotimen jälkikäteen ja tallentaa kuvan uutena
kuvana (= 329).
1
2
3
Käännä valintakiekko
asentoon <v>.
Näytä elävä etsinkuva.
zz Näytä kuva kameran näytössä
painamalla <A>-painiketta.
Valitse pikavalinnalla [Luovat
suotimet].
zz Paina <Q>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [G]
näytön vasemmassa yläkulmassa ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos et halua, että kuva näkyy näytössä toimintojen määrityksen aikana, paina
<Q>-painiketta vaiheen 1 jälkeen ja valitse [Valitse suodin].
93
4
Valitse kuvaustila.
zz Valitse kuvaustila <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
BBKuva näytetään käytetyn suotimen
tehosteen kanssa.
v-tilassa käytettävissä olevat kuvaustilat
Kuvaustila
Rakeinen
mustavalkokuva
Sivu
Kuvaustila
Sivu
= 95
c Miniatyyritehoste
W Pehmeäpiirto
= 95
= 96
X Kalansilmätehoste
= 95
Z Vesiväritehoste
= 95
A HDR-taide, normaali
HDR-taide,
B
värikylläinen
C HDR-taide, kylläinen
H Lelukameratehoste
= 95
D HDR-taide, koho
= 96
G
5
6
= 96
= 96
= 96
Säädä tehostetta.
zz Paina <Q>-painiketta ja valitse kuvake
kohdan [Luovat suotimet] alta (paitsi
asetukset c, A, B, C ja D).
zz Säädä tehostetta <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
Ota kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
zz Poistu Kuvaus näytöllä -kuvauksesta
ja siirry takaisin etsinkuvaukseen
painamalla <A>-painiketta. Ota sitten
kuva painamalla laukaisin pohjaan.
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Kun <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> tai <c> on valittu, jatkuvaa kuvausta
ei voi asettaa.
zz Roskanpoistotietoja (= 274) ei liitetä kuviin, joihin on käytetty
Kalansilmätehostetta.
94
Näytöllä kuvauksen aikana
zz Jos rakeinen mustavalkokuva on valittuna, LCD-näytössä näkyvä rakeisuus
näyttää erilaiselta kuin kuvaan tallentuva rakeisuus.
zz Pehmeäpiirtoa ja Miniatyyritehostetta käytettäessä sumennus saattaa näyttää
erilaiselta LCD-näytössä kuin tallennetun kuvan sumennus.
zz Histogrammia ei näytetä.
zz Suurennettua näkymää ei voi käyttää.
zz Luovissa kuvaustiloissa voit asettaa joitain luovia suotimia pikavalinnalla (= 93).
Luovien suotimien ominaisuudet
zz G Rakeinen mustavalkokuva
Luo rakeisen mustavalkokuvan. Voit muuttaa mustavalkotehostetta
säätämällä kontrastia.
zz W Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän vaikutelman. Voit muuttaa kuvan pehmeyttä
säätämällä epäterävöitystä.
zz X Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrimäinen
vääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Koska tämä suodin suurentaa kuvan keskiosan, keskiosan
tarkkuus voi heiketä tallennetun pikselimäärän mukaan. Tarkista
näytössä oleva kuva, kun määrität suodinta. AF-piste lukitaan keskelle.
zz Z Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit hallita värien voimakkuutta säätämällä suodatusta. Huomaa, että
öisten tai hämärien kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Tummentaa kuvan kulmat ja muokkaa värisävyä siten, että kuva
näyttää lelukameralla otetulta. Voit muuttaa väritystä säätämällä
värisävyä.
95
zz c Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman.
Jos haluat kuvan keskustan näkyvän terävänä, ota kuva muuttamatta
mitään asetuksia.
Jos haluat siirtää aluetta, joka näkyy terävänä (miniatyyritehosteen
kehystä) Kuvaus näytöllä -kuvauksessa, katso kohta
”Miniatyyritehosteen säätäminen” (= 98). Tarkennusmenetelmänä
on 1 pisteen AF. On suositeltavaa kohdistaa miniatyyritehosteen kehys
AF-pisteen päälle ennen kuvaamista.
Kohdista etsinkuvauksessa keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen
ja kuvaa.
zz A HDR-taide, normaali
Leikattuja huippuvaloja ja varjoja vähennetään. Pieni kontrasti ja hillityt
välisävyt luovat maalausmaisen tehosteen. Kohteen ääriviivoissa on
kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz B HDR-taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [HDR-taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zz C HDR-taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz D HDR-taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on selkeät kirkkaat (tai tummat) reunat.
96
Toimintoja <A> HDR-taide, normaali, <B> HDR-taide värikylläinen,
<C> HDR-taide, kylläinen ja <D> HDR-taide, koho koskevia
varoituksia
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz Näytössä näkyvä kuva, johon on käytetty suodinta, ei vastaa täysin
todellista kuvaa.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Jos kuvaat käsivaralta, yritä estää kameran tärähtely kuvaamisen aikana.
zz Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
zz Kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. Kuvien käsittelyn aikana etsimessä näkyy ilmoitus
”buSy” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin käsittely on valmis.
zz Vaikka salamakuvaus ei ole mahdollista, heikossa valaistuksessa salaman
nostaminen etukäteen on suositeltavaa, jotta tarkennuksen apuvalo on
käytettävissä (= 167).
zz Asetuksilla <A> <B> <C> <D> leikattuja huippuvaloja ja varjoja
vähennetään, jotta saadaan värisävyille suuri dynaaminen alue myös
kohteissa, joissa on suuri kontrasti. Jokaista kuvaa varten otetaan kolme
otosta eri valotuksilla, ja nämä kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
97
Miniatyyritehosteen säätäminen
1
2
3
Siirrä AF-pistettä.
zz Siirrä AF-piste siihen kohtaan, johon
haluat tarkentaa.
Siirrä miniatyyritehosteen kehystä.
zz Siirrä miniatyyritehosteen kehystä, jos
AF-piste on sen ulkopuolella, niin että
AF-piste on kehyksessä.
zz Paina <u>-painiketta (tai napauta
[r]-kuvaketta näytön oikeassa
alakulmassa). Miniatyyritehosteen kehys
muuttuu oranssiksi ja sitä voi siirtää.
zz Painamalla <B>-painiketta (tai
napauttamalla [T]-kuvaketta näytön
vasemmassa alakulmassa) voit vaihtaa
miniatyyritehosteen kehyksen pysty- ja
vaakasuunnan välillä.
zz Aseta miniatyyritehosteen kehyksen
paikka painamalla <0>-painiketta.
zz Siirrä miniatyyritehosteen kehystä tai
AF-pistettä painikkeilla <W> <X> tai
<Y> <Z>. Paina <L>-painiketta,
jos haluat palauttaa AF-pisteen tai
miniatyyritehosteen kehyksen näytön
keskelle.
Ota kuva.
98
Pikavalinta
Voit valita suoraan ja määrittää asetuksia, joita käytetään painamalla
<Q>‑painiketta peruskuvaustiloissa.
1
Esimerkki: <G>
2
3
Käännä valintakiekko johonkin
peruskuvaustilaan.
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Määritä haluamasi toiminnot.
zz Valitse toiminto painamalla
<V>‑nuolipainiketta.
BBValitun toiminnon asetukset ja
toiminto‑opas (= 55) tulevat näkyviin.
zz Muuta asetusta kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Voit tehdä valinnan myös luettelosta
valitsemalla toiminnon ja painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun [s: Kuvausnäyttö: Vakio] on asetettu, seuraavanlainen näyttö
tulee näkyviin.
Esimerkki: <G>
99
Kirkkauden säätäminen
Tässä osassa kuvataan, miten säädetään kirkkaus kuvattaessa muissa
<8>-tiloissa kuin <8:G>. Voit säätää sekä kirkkautta että tummuutta
3-askelisella asteikolla. Normaaliasetus on 0.
1
2
3
4
Käännä valintakiekko
asentoon <8:
2Eq35C4Px6F>.
zz Määritä tilaksi muu kuin <G>.
Näytä elävä etsinkuva.
zz Näytä kuva kameran näytössä
painamalla <A>-painiketta
(paitsi <x>).
Valitse haluamasi kirkkaus
pikavalinnalla.
zz Paina <Q>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
[wKirkkaus] ja valitse haluamasi
kirkkaus <Y> <Z> -painikkeilla.
BBNäkyviin tulee kuva, johon on käytetty
valittua kirkkauden säätöä.
Ota kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
zz Poistu Kuvaus näytöllä -kuvauksesta
ja siirry takaisin etsinkuvaukseen
painamalla <A>-painiketta. Ota sitten
kuva painamalla laukaisin pohjaan.
zz Jos vaihdat kuvaustilaa tai asetat
virtakytkimen asentoon <2>,
asetukseksi palaa [0] (vakio).
zz Jos et halua Kuvaus näytöllä -kuvaa näkyviin, kun asetat toimintoja, aloita
toimet vaiheesta 3.
100
Kuvien toisto
Kuvien toistaminen käy helpoiten seuraavasti. Lisätietoja toistosta, sivu 280.
1
2
Tuo kuva näyttöön.
zz Paina <x>-painiketta.
BBViimeinen otettu kuva tai toistettu kuva
tulee näkyviin.
Valitse kuva.
zz Kuvia voi katsella viimeisestä
otetusta kuvasta alkaen painamalla
<Y>-painiketta. Kuvia voi katsella
ensimmäisestä otetusta kuvasta alkaen
painamalla <Z>-painiketta.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen näyttö
Kuvaustietojen näyttö
101
3
Poistu kuvien toistosta.
zz Poistu kuvien toistosta ja
palaa kuvaustilaan painamalla
<x>‑painiketta.
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä (= 101), voit vaihtaa näytön
alareunassa näkyviä kuvaustietoja <W> <X> -painikkeilla seuraavasti.
Lisätietoja, = 324–= 325.
Tarkat tiedot
GPS-tiedot
Objektiivin/histogrammin tiedot
Tiedot lähetetyistä kuvista
Valkotasapainon tiedot
Objektiivin vääristymien korjauksen tiedot 2
Kuva-asetusten tiedot 1
Objektiivin vääristymien korjauksen tiedot 1
Kuva-asetusten tiedot 2
Väriavaruus / kohinanpoiston tiedot
zz Näytettävät tiedot määräytyvät kuvaustilan ja asetusten mukaan.
zz Jos käytät GPS-vastaanotinta GP-E2 tai älypuhelinta GPS-tietojen
tallentamiseen kuvaan, ”GPS-tiedot”-näyttö tulee myös näkyviin.
102
Tarkennustilan ja
kuvaustavan määrittäminen
Etsimen AF-pisteet on järjestetty
niin, että automaattitarkennuksella
voidaan kuvata monia erilaisia
kohteita ja maisemia.
Voit myös valita tarkennustoiminnan ja kuvaustavan, jotka
parhaiten vastaavat kuvausolosuhteita ja kohdetta.
zz Sivun otsikon oikeassa yläkulmassa näkyvä
N-kuvake
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa (= 31).
zz Peruskuvaustiloissa tarkennustoiminta määritetään
automaattisesti.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta. <MF> tarkoittaa
manuaalitarkennusta.
103
Automaattitarkennuksen toiminnan N
muuttaminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan
automaattitarkennuksen (AF) toiminnan. Peruskuvaustiloissa paras
tarkennustoiminta määritetään automaattisesti kuvaustilan mukaan.
1
2
3
4
5
Aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin <AF>-asentoon.
Käännä valintakiekko johonkin
luovaan kuvaustilaan.
Valitse [Tarkennustoiminta].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Tarkennustoiminta] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BB[Tarkennustoiminta] tulee näkyviin.
Valitse tarkennustoiminta.
zz Valitse tarkennustoiminta painamalla
<Y> <Z> -painikkeita ja paina sitten
<0>-painiketta.
Tarkenna kohteeseen.
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin. Kamera tarkentaa
kohteen automaattisesti valitun
tarkennustoiminnan mukaan.
104
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille
Sopii liikkumattomille kohteille.
Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa vain kerran.
(1)
(2)
zz Tarkentuvan AF-pisteen (1) sisällä
oleva piste vilkkuu hetken punaisena
ja myös etsimen tarkennuksen ilmaisin
<o> (2) syttyy.
zz Arvioivassa mittauksessa valotusasetus
määritetään yhtä aikaa tarkennuksen
kanssa.
zz Kun pidät laukaisinta painettuna
puoliväliin, tarkennus lukittuu. Voit
halutessasi sommitella kuvan uudelleen.
zz Jos tarkentaminen ei onnistu, tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu etsimessä.
Jos näin käy, kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan
pohjaan. Sommittele kuva uudelleen tai katso kohta ”Vaikeasti tarkennettavat
kohteet” (= 110) ja yritä tarkentaa uudelleen.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
zz Kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella, voit lukita tarkennuksen
kohteeseen ja sommitella kuvan uudelleen. Tästä käytetään nimitystä
”tarkennuksen lukitus”. Tämä sopii hyvin kuva-alueen reunalla olevan kohteen
tarkentamiseen.
zz Jos käytät objektiivia, jossa on elektroninen manuaalinen tarkennus,
katso sivu 107.
105
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen,
kun tarkennusetäisyys muuttuu jatkuvasti. Kun pidät laukaisinta
painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Jos AF-pisteen valinta (= 108) on automaattinen, kamera käyttää
tarkentamiseen ensin keskimmäistä tarkennuspistettä. Jos kuvattava
kohde siirtyy automaattitarkennuksen aikana pois keskimmäisestä
tarkennuspisteestä, kohteen tarkennus jatkuu, jos kohde on jonkin
muun tarkennuspisteen kohdalla.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on
saatu aikaan. Etsimessä näkyvä tarkennuksen ilmaisin <o> ei myöskään syty.
Vaihtuva tarkennus tarkennustoiminnan automaattista
vaihtoa varten
Vaihtuva tarkennus vaihtaa tarkennustoiminnan
[Kertatark.]‑toiminnosta [Jatkuva tark.] -toimintoon automaattisesti,
jos kuvauskohde alkaa liikkua.
zz Kun kohde on tarkennettu kertatarkennuksessa ja kamera havaitsee
liikkeen, se vaihtaa tarkennustoiminnan automaattisesti jatkuvaan
tarkennukseen ja aloittaa liikkuvan kohteen seuraamisen.
zz Kun tarkennus on saavutettu vaihtuvalla tarkennuksella jatkuvaa tarkennusta
käytettäessä, kuuluu edelleen hiljainen äänimerkki. Etsimessä näkyvä
tarkennuksen ilmaisin <o> ei kuitenkaan syty. Huomaa, että tarkennuksen
lukitus ei toimi tässä tilanteessa.
Tarkennuksen apuvalo ja sisäinen salama
Kun laukaisin painetaan puoliväliin heikossa valaistuksessa, sisäinen
salama voi laukaista lyhyen salamavalojen sarjan. Tämä valaisee kohteen,
jolloin automaattitarkennus onnistuu paremmin.
zz Sisäinen salama ei käytä tarkennuksen apuvaloa tiloissa <8: 35C>.
zz Tarkennuksen apuvaloa ei voi käyttää jatkuvassa tarkennuksessa.
zz Sisäinen salama antaa äänimerkin välähtäessään jatkuvasti. Tämä ei ole
häiriö, vaan normaalia.
106
zz Sisäisen salaman tarkennuksen apuvalon vaikutusalue on noin 4 metriä.
zz Tarkennuksen apuvaloa käytetään tarpeen mukaan, kun sisäinen salama
on nostettu. Voit poistaa sen käytöstä määrittämällä [z: Tarkennuksen
apuvalo] -asetukseksi [Pois] (= 167).
Objektiivin sähköisen käsintarkennuksen asettaminen
Sähköisellä käsitarkennuksella varustettuja USM- ja STM-objektiiveja
käytettäessä voit määrittää, käytetäänkö sähköistä käsitarkennusta
Kertatarkennus-tilassa. Oletusasetus on [Pois kertatark. jälkeen].
1
2
Valitse [Objektiivin sähköinen MF].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Objektiivin
sähköinen MF] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Ota valittu arvo käyttöön.
zz Valitse asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Pois kertatarkennuksen jälkeen
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
zz Päälle kertatarkennuksen jälkeen
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen,
jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
107
Tarkennuspisteen valitseminen
1
2
3
Paina <S>-painiketta.
BBValittu tarkennuspiste näkyy
LCD‑näytössä ja etsimessä.
Valitse tarkennuspiste.
zz Valitse tarkennuspiste
<V>‑nuolipainikkeilla.
zz Valitse tarkennuspiste katsoessasi
etsimeen kääntämällä <6>-valitsinta,
jolloin piste syttyy punaisena.
zz Kun kaikki tarkennuspisteet syttyvät,
kamera käyttää automaattista
tarkennuspisteen valintaa.
Tarkennuspiste valitaan automaattisesti
kohteen tarkentamista varten.
zz Painamalla <0>-painiketta voit
vaihtaa tarkennuspisteen valintaa
keskimmäisen tarkennuspisteen
ja automaattisen tarkennuspisteen
valinnan välillä.
Tarkenna kohteeseen.
zz Siirrä valittu tarkennuspiste kohteen
päälle ja tarkenna kuva painamalla
laukaisin puoliväliin.
zz Voit myös valita AF-pisteen koskettamalla LCD-näyttöä. AF-pisteiden
manuaalisen valinnan aikana voit vaihtaa automaattiseen tarkennuspisteiden
valintaan koskettamalla näytön vasemmassa alakulmassa näkyvää
[C]‑kuvaketta.
zz Jos valitset [5: Vaihda S /A-pain.] -asetukseksi [Päällä], voit vaihtaa
<S>- ja <A>-painikkeiden toimintoja.
108
Kuvausvinkit
zz Kun otat muotokuvan läheltä, käytä [Kertatark.]-toimintoa ja
tarkenna silmiin.
Tarkenna kohteen silmiin ennen kuvan sommittelua.
zz Jos tarkennus on hankalaa, valitse keskimmäinen tarkennuspiste.
Keskimmäinen tarkennuspiste on kaikista yhdeksästä
tarkennuspisteestä tehokkain.
zz Liikkuvien kohteiden seuranta on helpompaa, kun käytät
[Automaattivalinta]-asetusta yhdessä automaattitarkennuksen
[Jatkuva tark.] -toiminnon kanssa (= 106).
Kohteen tarkennuksessa käytetään ensimmäiseksi keskimmäistä
tarkennuspistettä. Jos kuvattava kohde siirtyy automaattitarkennuksen
aikana pois keskimmäisestä tarkennuspisteestä, kohteen tarkennus
jatkuu, jos kohde on jonkin muun tarkennuspisteen kohdalla.
zz Jos käytät etsimen jatketta (myydään erikseen) ja suurin aukko on
suurempi kuin f/5.6, et voi kuvata automaattitarkennuksella (paitsi näytöllä
kuvauksessa). Lisätietoja on etsimen jatkeen käyttöoppaassa.
109
Vaikeasti tarkennettavat kohteet
Automaattitarkennus ei aina onnistu (tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu
etsimessä). Näin voi käydä esimerkiksi seuraavanlaisia kohteita kuvattaessa:
zz Kohteet, joiden kontrasti on erittäin vähäinen
(esimerkki: sininen taivas ja yksiväriset tasaiset pinnat)
zz Kohteet, joiden valaistus on huono
zz Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti (esimerkki:
auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat lähellä tarkennuspistettä sijaitsevat kohteet
(esimerkki: eläin häkissä)
zz Valonlähteet, kuten valopisteet, jotka ovat tarkennuspisteen lähellä
(esimerkki: yökuvaus)
zz Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (esimerkki: pilvenpiirtäjien ikkunat
tai tietokoneiden näppäimistöt)
zz Kohteet, joissa on tarkennuspistettä pienempiä kuvioita (esimerkki:
kasvot tai kukat, jotka yhtä pieniä tai pienempiä kuin tarkennuspiste)
Tarkenna näissä tapauksissa toisella seuraavasta kahdesta tavasta:
(1)Tarkenna kertatarkennuksella kohde, joka on yhtä kaukana kuin
kuvauskohde, lukitse tarkennus ja sommittele kuva uudelleen (= 74).
(2)Käännä objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin <MF>-asentoon
ja tarkenna kuva käsin.
zz Kohteesta riippuen tarkennus voidaan saavuttaa myös sommittelemalla kuva
ja suorittamalla tarkennustoiminta uudelleen.
zz Tietoja olosuhteista, jotka voivat vaikeuttaa automaattitarkennusta näytöllä
kuvauksen tai videokuvauksen aikana, sivu 202.
110
MF: Manuaalitarkennus
1
2
Aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF>.
Tarkenna kohteeseen.
zz Tarkenna kuva kääntämällä
tarkennusrengasta niin kauan, että
kohde näkyy etsimessä terävänä.
zz Jos laukaisin painetaan puoliväliin manuaalitarkennuksen aikana,
tarkennukseen käytettävä AF-piste palaa lyhyesti punaisena ja etsimeen
syttyy oikean tarkennuksen ilmaisin <o>.
111
Kuvaustavan valinta
Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan ja jatkuvan kuvauksen.
1
2
3
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Valitse [
].
zz Valitse <V>-nuolipainikkeilla [
ja paina sitten <0>-painiketta.
]
Valitse kuvaustapa.
zz Valitse kuvaustapa <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
: Yksittäiskuva
u
Kun painat laukaisimen pohjaan, kamera ottaa vain yhden kuvan.
i
: Jatkuva kuvaus
Kun painat laukaisimen pohjaan, kamera kuvaa jatkuvasti niin
kauan kuin pidät laukaisinta pohjassa.
B
: Hiljainen yksittäiskuvaN
Kun painat laukaisimen pohjaan, kamera ottaa vain yhden
kuvan hiljaa.
M
: Hiljainen jatkuva kuvausN
Kun painat laukaisimen pohjaan, kamera kuvaa hiljaa jatkuvasti
niin kauan kuin pidät laukaisinta pohjassa.
m/Q : Itselaukaisu:10 sek/Kauko-ohjaus
(kun kauko-ohjain BR-E1 (myydään erikseen) on käytössä)
112
l : Itselaukaisu: 2 sekuntia
q : Itselaukaisu: Jatkuva
Lisätietoja itselaukaisusta, sivu 206. Lisätietoja kuvaamisesta
kauko‑ohjaimen BR-E1 kanssa, sivu 463.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua esimerkiksi valotusajan, aukon,
kuvausolosuhteiden, kirkkauden, objektiivin, salaman käytön, lämpötilan,
virtalähteen tai akun varaustason mukaan.
zz Kuvattaessa näytöllä asetuksia <B> ja <M> ei voi määrittää.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua, jos akussa jäljellä oleva
varaus on alhainen tai jos kuvaat hämärässä.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua hieman
kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan.
zz Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen
nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä.
zz Kun kamera on yhteydessä BR-E1:n kanssa, <m>-kuvake muuttuu
<Q>‑kuvakkeeksi (= 463).
113
Kuvan asetukset
Tässä luvussa käsitellään kuvien toimintoasetuksia: kuvan
tallennuslaatu, ISO-herkkyys, kuva-asetukset, valkotasapaino,
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi), kohinanpoisto, objektiivin vääristymien korjaus
ja muita toimintoja.
zz Sivun otsikon oikeassa yläkulmassa näkyvä
N-kuvake
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa (= 31).
114
Kuvan laadun asettaminen
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun. JPEG-kuvan laatuasetuksia ovat
73, 83, 74, 84, 7a, 8a ja b. RAW-kuvan laatuasetuksia ovat
1 ja D.
1
(1) (2)
2
Valitse kuvan tallennuslaatu.
zz Valitse [z]-välilehdessä [Kuvan laatu]
ja paina sitten <0>-painiketta.
BB[Kuvan laatu] tulee näkyviin.
Valitse kuvan tallennuslaatu.
zz Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valitsinta ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
zz Valitse kuvan tallennuslaatu katsomalla
vastaavan laadun pikselimäärä (1) ja
mahdollinen kuvamäärä (2) näytöstä.
Paina sitten <0>-painiketta.
zz Vaikka käyttäisit UHS-I-luokan korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu.
zz Kuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, D Pakattu RAW, JPEG,
7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
115
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Haluan valita paperikokoon sopivan kuvan tallennuslaadun.
Paperikoko
A2 (59,4 × 42 cm)
A3 (42 × 29,7 cm)
Valitse kuvan tallennuslaatu vasemmalla
olevasta kaaviosta. Jos haluat rajata
kuvan, kannattaa valita korkeampi laatu
(enemmän pikseleitä), kuten 73, 83,
1 tai D.
b sopii kuvan toistoon digitaalisessa
valokuvakehyksessä.
A4 (29,7 × 21 cm)
12,7 × 8,9 cm
zz Mikä ero on asetuksilla 7 ja 8?
Nämä asetukset osoittavat pakkaustasosta johtuvat kuvanlaadun erot.
7-asetus tuottaa paremman kuvanlaadun samalla pikselimäärällä.
8-asetus tuottaa hieman huonomman kuvanlaadun, mutta kortille
mahtuu enemmän kuvia. b on 7 (tarkka) -laatuinen.
zz Pystyin ottamaan enemmän kuin mahdollisten otosten osoittaman
määrän kuvia.
Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että voit ottaa ilmoitettua
enemmän kuvia. Toisaalta kuvien määrä saattaa olla myös ilmoitettua
pienempi. Mahdollisten otosten määrä on vain arvio.
zz Näyttääkö kamera maksimijakson?
Maksimijakso näkyy etsimen oikeassa reunassa. Koska arvo
ilmoitetaan vain yhdellä luvulla 0–9, yli 8:n arvoiset luvut näkyvät
merkintänä ”9”. Huomaa, että luku näkyy silloinkin, kun kamerassa
ei ole korttia. Muista asettaa kortti, ennen kuin alat kuvata.
zz Milloin käytetään asetusta 1 tai D?
1- ja D-kuvat on käsiteltävä tietokoneessa. Lisätietoja
kohdassa ”RAW‑kuvat ja JPEG‑kuvat” (= 117).
116
RAW‑kuvat ja JPEG‑kuvat
zz RAW-kuvat ovat kuvakennosta kortille digitaalisesti tallennettuja
raakadatatiedostoja, kuten 1 tai D (pienempi kuin 1)
valinnastasi riippuen.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä
on tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia,
joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.
zz Jos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi
määritetään 73.
zz Jos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat,
sama kuva tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että
JPEG‑kuvana määritetyillä kuvantallennuslaaduilla. Nämä kaksi kuvaa
tallennetaan samoilla kuvanumeroilla (1). Tiedostotunniste (2) on .JPG
JPEG‑tiedostoille ja .CR3 RAW-tiedostoille.
RAW-kuvat
0001 . CR3
JPEG-kuvat
0001 . JPG
(1)
(2)
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
zz Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo Professional
-ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma) (= 484).
zz DPP:n versiota 4.x vanhemmat versiot eivät pysty käsittelemään tällä
kameralla otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on asennettu DPP:n
versio 4.x, päivitä se hankkimalla ja asentamalla uusin DPP-versio Canon
verkkosivustosta. (Vanhempi versio korvataan.) Huomaa, että DPP:n versiolla
3.x tai vanhemmilla ei voi käsitellä tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
zz Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat ohjelmistovalmistajilta.
117
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville N
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti.
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana, = 219, = 219 ja = 222.
1
2
Paina <g>-painiketta.
Määritä ISO-herkkyys.
zz Katso etsintä tai LCD-näyttöä ja valitse
ISO-herkkyys <Y> <Z> -painikkeilla
tai kääntämällä <6>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti
väliltä ISO 100–ISO 25600.
zz Jos [AUTO] on valittuna, ISO-herkkyys
määritetään automaattisesti (= 119).
zz Kun asetetaan [ISO‑herkkyys]
kohdassa [z: ISO-herkkyysasetukset]
(näytetty vasemmalla), voit määrittää
[AUTO]‑asetuksen <B>-painikkeella.
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat
lisätä kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää
tarkennusaluetta (lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
zz Voidaan määrittää myös asetuksella [ISO-herkkyys] kohdassa
[z: ISO‑herkkyysasetukset].
zz Jos [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -kohdassa on asetettu
[ISO‑laajennus] -asetukseksi [1:Päällä], ”H” (vastaa herkkyyttä ISO 51200)
voidaan myös valita (= 448).
118
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai
[Parannettu], ISO 100 ja ”H” (vastaa herkkyyttä ISO 51200) eivät ole
valittavissa (= 137).
zz Kuvaaminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa rakeisia kuvia.
Myös pitkä valotusaika voi tuoda kuvaan epäsäännöllisiä värejä.
zz Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
zz Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa, seurauksena
voi olla ylivalottuminen.
zz Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen
yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
zz Koska ”H” (vastaa herkkyyttä ISO 51200) on laajennettu ISO-herkkyyden
asetus, kohina (kuten vaaleat pisteet tai vaakaviivat) ja epäsäännölliset värit
näkyvät tavallista selvemmin ja tarkkuus on pienempi kuin vakioasetuksella.
Automaattinen ISO-herkkyyden asetus: ISO [AUTO]
zz Jos ISO-herkkyyden asetus on [AUTO],
varsinainen ISO-herkkyysasetus
näytetään etsimessä tai LCD-näytössä,
kun painat laukaisimen puoliväliin.
zz Kun asetuksena on [AUTO],
ISO‑herkkyys ilmoitetaan kokonaisen
yksikön askelin. ISO-herkkyys
määritetään kuitenkin tarkemmin välein.
Tämän vuoksi kuvan kuvaustiedoissa
(= 323) voi näkyä esimerkiksi
ISO‑herkkyys ISO 125 tai ISO 640.
119
Suurimman mahdollisen ISO-herkkyyden
määrittäminen [AUTO]-asetukselle
Voit määrittää automaattisen ISO-herkkyyden suurimmaksi
ISO‑herkkyydeksi arvon väliltä ISO 400–ISO 25600.
1
2
3
Valitse [zISO-herkkyysasetukset].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[zISO‑herkkyysasetukset] ja paina
sitten <0>-painiketta.
Valitse [Autom. enint.].
zz Valitse [Autom. enint.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse ISO-herkkyys.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
120
\
Kuva-asetusten valitseminen
N
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet,
jotka sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
1
2
Valitse [Kuva-asetukset].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Kuva‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva-asetusten valintanäyttö avautuu.
Valitse kuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva-asetus määritetään.
Kuva-asetusten ominaisuudet
D Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta
erityisesti luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
zz Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu
kuva‑asetus.
P Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva‑asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
Q Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (= 125) voit säätää ihonvärin sävyä.
121
R Maisema
Eloisat sinisen ja vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Näyttävät maisemakuvat.
u Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
S Neutraali
Käyttäjille, jotka haluavat käsitellä kuvia tietokoneessa. Aidot värit ja
korostumattomat kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
U Todellinen
Käyttäjille, jotka haluavat käsitellä kuvia tietokoneessa. Kun kohde
kuvataan ympäristön valon värilämpötilan ollessa 5200K,
väri säädetään kolorimetrisesti vastaamaan kohteen värejä.
Korostumattomat kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
V Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
zz Mustavalkoisia JPEG-kuvia ei voi muuntaa värillisiksi. Älä unohda
[Mustavalko]-asetusta päälle, kun haluat taas kuvata värikuvia.
zz Voit määrittää kameran näyttämään etsimessä <i>-merkin, kun
[Mustavalko]-asetus on määritetty (= 450).
W Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten esimerkiksi [Muotokuva], [Maisema],
kuva-asetustiedosto, ja säätää sitä halutulla tavalla (= 127). Jokainen
käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty, käyttää kuvattaessa
[Automaatti]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
122
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet asetuksille [Voimakkuus],
[Hienous] tai [Raja-arvo] kohdassa [Terävyys] sekä [Kontrasti] ja
muita parametrejä. Numerot ilmoittavat näille parametreille asetetut arvot
kyseisessä kuva-asetuksessa.
Symbolit
Terävyys
Voimakkuus
J
Hienous
K
Raja-arvo
L
Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Suodatus (Mustavalko)
Sävytystehoste (Mustavalko)
g
h
i
j
k
l
zz Videokuvauksen aikana ” * ” näytetään [Terävyys]-asetuksen kohdissa
[Hienous] ja [Raja-arvo]. [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
123
Kuva-asetusten mukauttaminen
N
Voit mukauttaa kuva-asetuksia. Voit säätää kuva-asetuksia, kuten
[Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] kohdassa [Terävyys] sekä
[Kontrasti] ja muut oletusasetusten parametrit. Näet niiden vaikutuksen
ottamalla testikuvia. Jos haluat muokata [Mustavalko]-asetusta, katso
sivu 126.
1
2
3
4
Valitse [Kuva-asetukset].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Kuva‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva-asetusten valintanäyttö avautuu.
Valitse kuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetus ja paina sitten
<B>-painiketta.
Valitse parametri.
zz Valitse asetettava parametri (kuten
[Voimakkuus] tai [Terävyys]) ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Tietoja asetuksista ja vaikutuksista,
sivu 125.
Määritä parametri.
zz Säädä parametrin vaikutusta
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Tallenna säädetyt parametriasetukset
<M>-painikkeella. Kuva-asetusten
valintanäyttö palaa näkyviin.
BBOletusasetuksista poikkeavat parametrit
näkyvät sinisinä.
124
Asetukset ja tehosteet
Terävyys
g
h
i
j
J
Voimakkuus
K Hienous*1
L Raja-arvo*2
Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
1: Hieno
1: Lievä
-4: Pieni kontrasti
-4: Pieni värikylläisyys
-4: Punertava iho
7: Voimakkaiden ääriviivojen
korostaminen
5: Rakeinen
5: Voimakas
+4: Suuri kontrasti
+4: Suuri värikylläisyys
+4: Kellertävä iho
*1:Osoittaa korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on,
sen hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2:Määrittää, kuinka paljon ääriviivoja korostetaan kohteen ja sitä ympäröivän
alueen kontrastin välisen eron perusteella. Mitä pienempi numero on, sitä
enemmän ääriviivoja korostetaan, kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy
kuitenkin yleensä enemmän, kun numero on pienempi.
zz Videokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia
ei voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
zz Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla [Oletusaset.]
vaiheessa 3.
zz Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva‑asetus ja ota kuva.
125
Mustavalko-asetuksen säätäminen
Kohdassa ”Asetukset ja tehosteet” (= 125) mainittujen asetusten, kuten
[Kontrasti] ja [Terävyys]-asetuksen kohdat [Voimakkuus], [Hienous]
ja [Raja-arvo], lisäksi voit myös määrittää asetukset [Suodatus]
ja [Sävytystehoste].
kSuodatus
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Suodatin
N : Ei mitään
Ye : Keltainen
Or : Oranssi
R
: Punainen
G
: Vihreä
Esimerkkejä vaikutuksista
Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät selkeästi.
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonlasku
näyttää kirkkaalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
zz [Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
lSävytystehoste
Sävytystehosteilla voit luoda yksivärikuvan
käyttäen valittua väriä. Tämä on tehokasta,
kun haluat luoda vaikuttavampia kuvia.
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
[N:Ei mitään], [S:Seepia], [B:Sininen],
[P:Purppura] tai [G:Vihreä].
126
Kuva-asetuksen tallentaminen
N
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema], säätää
sen parametrejä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2]
tai [Oma asetus3]. Hyödyllinen, kun haluat määrittää useita kuva-asetuksia
eri asetuksilla.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1
2
3
4
Valitse [Kuva-asetukset].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Kuva‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva-asetusten valintanäyttö avautuu.
Valitse [Oma asetus].
zz Valitse [Oma asetus*] ja paina sitten
<B>-painiketta.
Paina <0>-painiketta.
zz Kun [Kuva-asetukset] on valittu, paina
<0>-painiketta.
Valitse peruskuva-asetus.
zz Valitse peruskuva-asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat säätää kameraan tallennetun
kuva-asetuksen parametrejä EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto), valitse
kuva-asetus tässä.
127
5
6
Valitse parametri.
zz Valitse asetettava parametri (kuten
[Voimakkuus] tai [Terävyys]) ja paina
sitten <0>-painiketta.
Määritä parametri.
zz Säädä parametrin vaikutusta
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Lisätietoja kohdassa ”Kuva-asetusten
mukauttaminen” (= 124).
zz Tallenna säädetyt parametriasetukset
<M>-painikkeella. Kuva-asetusten
valintanäyttö palaa näkyviin.
BBPeruskuva-asetus näkyy kohdan
[Oma asetus*] oikealla puolella.
zz Jos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus*],
peruskuva‑asetuksen muuttaminen vaiheessa 4 poistaa aiemmin tallennetun
kuva-asetuksen parametrit.
zz Jos valitset [Kamera-asetusten nollaus] kohdassa [5: Nollaa
asetukset] (= 271), kaikki [Oma asetus*] -tyylit ja -asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa. Jos kuva-asetus on tallennettu EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelmisto), vain sen muokatut parametrit palautetaan oletuksiksi.
zz Voit kuvata käyttämällä tallennettua kuva-asetusta kohdan sivu 121
vaihe 2 mukaisesti valitsemalla [Oma asetus*] ja ottamalla kuvan.
zz Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
128
Valonlähteen mukainen valotus
N
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
Peruskuvaustiloissa [Q] (Ympäristön etusija) asetetaan automaattisesti.
(<P>-tilassa asetetaan [Qw] (Valkoisen etusija).)
1
2
Valitse [Valkotasapaino].
zz Valitse [z]-välilehdestä
[Valkotasapaino] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BB[Valkotasapaino] tulee näkyviin.
Valitse valkotasapainoasetus.
zz Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz ”Noin ****K” (K: Kelvin), joka näkyy
valkotasapainoasetusten <W>, <E>,
<R>, <Y> tai <U> yhteydessä,
on asetettava vastaava värilämpötila.
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta huolimatta.
Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen määritetään
valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä säädetään ohjelmistolla,
jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta. Tällä toiminnolla voit ottaa
kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
129
Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q] (Ympäristön etusija), voit lisätä kuvan lämpimän
värisävyn intensiteettiä, kun kuvaat hehkuvalossa. Jos valitset [Qw]
(Valkoisen etusija), voit vähentää kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä.
Jos haluat käyttää samaa automaattista valkotasapainoa kuin aiemmissa
EOS-kameramalleissa, valitse [Q] (Ympäristön etusija).
1
2
3
Valitse [Valkotasapaino].
zz Valitse [z]-välilehdestä
[Valkotasapaino] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BB[Valkotasapaino] tulee näkyviin.
Valitse [Q].
zz Kun [Q] on valittu, paina
<B>‑painiketta.
Valitse haluamasi asetus.
zz Valitse [Autom.: Ympäristön etus.] tai
[Autom.: Valkoisen etusija] ja paina
sitten <0>-painiketta.
Q : Automaattinen:
Ympäristön etusija
Qw : Automaattinen: Valkoisen etusija
Toimintoa [Qw] (Valkoisen etusija) koskevia varoituksia
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
zz Kun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q]
(Ympäristön etusija).
130
Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon tietylle
kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä toimet varsinaisella
kuvauspaikalla valonlähteen alla.
1
2
3
Kuvaa valkoinen kohde.
zz Katso etsimen läpi ja aseta
katkoviivakehys (kuvassa) kokonaan
yksivärisen valkoisen kohteen päälle.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
Valitse [Valkotasapainon säätö].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Valkotasapainon säätö] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBValkotasapainon säädön
valintanäyttö avautuu.
Tuo valkotasapainon tiedot.
zz Valitse vaiheessa 1 otettu kuva ja paina
sitten <0>-painiketta.
BBValitse näkyviin tulevassa
valintaikkunassa [OK], niin tiedot
tuodaan.
131
4
Valitse [O (Oma asetus)].
zz Valitse [z]-välilehdestä
[Valkotasapaino] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [O (Oma asetus)] ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista valotustasosta,
oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
zz Vaiheessa 3 seuraavia kuvia ei voi valita: [Mustavalko]-kuva-asetuksella
(= 121) otettuja kuvia, luovalla suotimella otettuja kuvia, luovalla suotimella
kuvaamisen jälkeen käsiteltyjä kuvia, rajattuja kuvia tai toisella kameralla
kuvattuja kuvia.
132
Värisävyn säätäminen
valonlähteen mukaan
N
Voit korjata määritettyä valkotasapainoa. Korjauksella on sama vaikutus kuin
erikseen hankittavan värilämpötilanmuuntosuotimen tai värinkorjaussuotimen
käytöllä. Värejä voi korjata yhdeksänportaisella asteikolla.
Tämä toiminto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, erityisesti niille, jotka
ymmärtävät värilämpötilan muunnon ja värinkorjaussuotimien käytön
ja seuraukset.
Valkotasapainon korjaus
1
2
Esimerkkiasetus: A2, G1
Valitse [WB-siirto/haar].
zz Valitse [z]-välilehdessä [WB-siirto/
haar] ja paina sitten <0>-painiketta.
BBNäyttöön tulee valkotasapainon
korjaus‑ ja haarukointinäyttö.
Määritä valkotasapainon korjaus.
zz Siirrä <W> <X>- tai <Y> <Z>
-painikkeilla ” ”-merkki haluamaasi
kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen, M on
magenta ja G on vihreä. Kuvan
väritasapainoa säädetään siirron
suuntaista väriä kohti.
zz Näytössä oikealla näkyvä ”Siirto”
osoittaa suunnan ja korjauksen määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki
[WB‑siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta ja palaa valikkoon
painamalla <0>-painiketta.
133
zz Voit asettaa kameran näyttämään etsimessä ja LCD-näytössä <i>-merkin,
kun valkotasapainon korjaus on määritetty (= 450).
zz Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan
mittayksikkö, joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen
voimakkuuden.)
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Yhdestä valokuvasta voi ottohetkellä tallentaa kolme kuvaa, joissa kaikissa
on eri värisävy. Kuva haarukoidaan joko sinisen ja keltaisen tai magentan ja
vihreän asteikolla sen mukaan, mikä on valkotasapainon nykyinen värilämpötila.
Tätä toimintoa kutsutaan valkotasapainon haarukoinniksi. Valkotasapainon
haarukoinnin arvoksi voidaan määrittää ±3 yksikköä yhden yksikön välein.
Määritä valkotasapainon
haarukoinnin määrä.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
zz Kun kohdan ”Valkotasapainon
korjaus” (= 133) vaiheessa 2
käännät <6>-valitsinta, näytön ” ”
”-osoittimeksi
-osoitin muuttuu ”
(3 pistettä).
Voit säätää sinisen ja keltaisen (B/A)
haarukointia kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja magentan ja vihreän
(M/G) haarukointia kääntämällä
valitsinta vastapäivään.
BBOikealla näkyvä ”Haaruk.” osoittaa
haarukoinnin suunnan ja korjauksen
määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki
[WB‑siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta ja palaa valikkoon
painamalla <0>-painiketta.
Haarukointijärjestys
Kuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali
valkotasapaino, 2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino
tai 1. normaali valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä
(G) väritasapaino.
134
zz Valkotasapainon haarukoinnin aikana maksimijakso on alhaisempi ja
mahdollisten otosten määrä on noin kolmasosa normaalista.
zz Koska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, kuvan tallentaminen
kortille vie kauemmin.
zz Voit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen
yhdessä valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon
haarukoinnin lisäksi myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan
yhteensä yhdeksän kuvaa.
zz Näytöllä kuvauksen aikana valkotasapainon kuvake vilkkuu.
zz ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
135
Automaattinen kirkkauden
ja kontrastin korjaus
N
Jos kuva näyttää liian tummalta tai kontrasti liian heikolta, kuvan kirkkautta
ja kontrastia voidaan korjata automaattisesti. Tätä toimintoa kutsutaan
nimellä Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi).
Oletusasetus on [Normaali]. JPEG-kuvien korjaus tehdään kuvaushetkellä.
Peruskuvaustiloissa asetus on automaattisesti [Normaali].
1
Valitse [Auto Lighting Optimizer/
Autom. valotuksen optimointi].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Auto
Lighting Optimizer/Autom.
valotuksen optimointi] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
3
Valitse asetus.
zz Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
Ota kuva.
zz Kuva tallennetaan tarvittaessa korjatulla
kirkkaudella ja kontrastilla.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai
[Parannettu], [Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksen arvoksi tulee automaattisesti [Pois].
zz Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa
silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
zz Joissakin kuvausolosuhteissa kohina voi lisääntyä.
zz Kun asetus on [Voimakas], maksimijakso voi olla pienempi ja kuvan
tallentaminen kortille voi viedä kauemmin.
zz Jos vaiheessa 2 painat <B>-painiketta ja poistat [X]-valintamerkin
[Ei manuaalivalotuksessa] -asetuksesta, Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksen voi määrittää myös <a>-tilassa.
136
Ensisijainen huippuvalotoisto
N
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
1
Valitse [Ensisijainen
huippuvalotoisto].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Ensisijainen
huippuvalotoisto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
3
Määritä vaihtoehto.
zz [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Harmaiden ja kirkkaiden
kohtien välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää ylivalottuneita
huippuvaloja vielä enemmän kuin
[Päällä] joissakin kuvausolosuhteissa.
Ota kuva.
BBKuva tallennetaan ensisijaista
huippuvalotoistoa käyttämällä.
zz Kohina saattaa lisääntyä hieman.
zz [Parannettu] ei ole käytettävissä kuvattaessa videoita.
zz [Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun kaltaisilta.
137
Kohinanpoiston määrittäminen
N
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Vaikka kohinanpoistoa käytetään
kaikilla ISO-herkkyyksillä, se on tehokkain suurta ISO-herkkyyttä käytettäessä.
Kun kuvataan matalalla ISO-herkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden)
kohina vähenee entisestään. Muuta asetusta kohinatasoon sopivaksi.
1
Valitse [Suuren herkk.
kohinanvaim.].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Suuren
herkk. kohinanvaim.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
Määritä taso.
zz Valitse haluamasi kohinanpoistotaso
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz [M: Monikuvan kohinanvaimennus]
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]-asetus.
Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta, jotka
kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG, [Monikuvan
kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
3
Ota kuva.
zz Kuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
zz Voit määrittää kameran näyttämään etsimessä <i>-merkin, kun monikuvan
kohinanvaimennus on määritetty (= 450).
138
Kun [Monikuvan kohinanvaim.] on määritetty
zz Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi, kohinanpoiston
vaikutus voi vähentyä.
zz Jos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä. Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
zz Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana,
kuvan valotus voi olla epätasainen.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa
kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. Kuvien käsittelyn aikana
etsimessä näkyy ilmoitus ”buSy” eikä toista kuvaa voi ottaa, ennen kuin
käsittely on valmis.
zz Valotushaarukointia ja valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää.
zz Jos [z: Pitkän valot. kohinanpoisto] -asetus, valotushaarukointi tai
valkotasapainon haarukointi on määritetty, [Monikuvan kohinanvaim.]
-asetusta ei voi käyttää.
zz Vaikka salamakuvaus ei ole mahdollista, heikossa valaistuksessa salaman
nostaminen etukäteen on suositeltavaa, jotta tarkennuksen apuvalo on
käytettävissä.
Tarkennuksen apuvalo välähtää [z: Tarkennuksen apuvalo] -asetuksen
mukaisesti.
zz [Monikuvan kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää aikavalotuksen kanssa.
zz Jos katkaiset virran, muutat kuvaustilan peruskuvaustilaksi, käytät aikavalotusta
tai kuvaat videota, asetukseksi vaihtuu automaattisesti [Normaali].
zz [z: Roskanpoistotieto] -asetusta ei voi määrittää.
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Kohinanpoistoa voi käyttää kuvissa, joiden valotusaika on vähintään 1 sekunti.
1
Valitse [Pitkän valot.
kohinanpoisto].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Pitkän
valot. kohinanpoisto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
139
2
Ota valittu arvo käyttöön.
zz Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz [AUTO]
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön
automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa
kohinaa. [AUTO]-asetus on riittävän tehokas useimmissa tapauksissa.
zz [Päällä]
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on vähintään 1
sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [AUTO]‑asetus
ei tunnista.
3
Ota kuva.
zz Kuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
zz Jos käytät asetuksia [AUTO] tai [Päällä], kohinanvaimennusprosessi
kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa vastaavan ajan. Et voi ottaa uutta
kuvaa, ennen kuin kohinanpoisto on valmis.
zz Kun käytössä on vähintään ISO 1600, kuvat voivat näyttää rakeisemmilta
[Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai [AUTO]-asetuksella.
zz Jos asetuksena on [AUTO] tai [Päällä] pitkän valotusajan näytöllä
kuvauksessa, näytöllä näkyy viesti ”BUSY” kohinanpoiston aikana. Kuva ei
tule näkyviin näyttöön, ennen kuin kohinanpoisto on valmis. (Kuvaus ei ole
mahdollista).
140
Optisista ominaisuuksista johtuvien N
objektin vääristymien korjaaminen
Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin
optisista ominaisuuksista. Kamera pystyy korjaamaan näitä ilmiöitä,
kun käytetään [Obj.vääristymien korjaus] -toimintoa.
1
2
3
4
Valitse [Obj.vääristymien korjaus].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Obj.
vääristymien korjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse kohta <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Päällä].
zz Varmista, että kiinnitetyn objektiivin nimi
ja [Korjaustiedot käytettävissä] (paitsi
diffraktion korjauksessa) näkyvät.
zz Jos näkyvissä on [Korjaustiedot
puuttuvat] tai [ ], katso kohta
”Digitaalinen objektiivin optimoija”
(= 143).
Ota kuva.
zz Otetussa kuvassa objektiivin vääristymä
on korjattu.
141
Reunojen valaistuksen korjaus
Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin maksimikorjauksen määrä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
zz Reunojen valaistus korjataan automaattisesti peruskuvaustiloissa,
kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
Vääristymien korjaus
Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.
zz Vääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
zz Vääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hieman.
zz Kun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään kuvaan.
zz Kuviin, joihin on kohdistettu vääristymien korjaus, ei lisätä
roskanpoistotietoja (= 274).
zz AF-pistenäytön kohdistus etsinkuvauksessa toiston aikana saattaa olla
hieman virheellinen vääristymän vuoksi.
zz Vääristymä korjataan automaattisesti, kun <8>-tilan asetuksena on <q>
ja korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
142
Digitaalinen objektiivin optimoija
Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan
korjata, kuten myös diffraktio ja alipäästösuotimen aiheuttama selkeyden
heikentyminen.
Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ] näytetään toiminnolle [Digit. objekt.
optimoija], voi lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility
-ohjelmistolla. Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Kuvien reunat
voivat myös korostua. Säädä kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit.
objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan ennen kuvaamista.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen
ei ole mahdollista.)
zz [Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että
diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
zz Digitaalista objektiivin optimointia käytetään automaattisesti
peruskuvaustiloissa, kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
Väriaberraation korjaus
Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.
zz [Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
143
Diffraktion korjaus
Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen ei ole
mahdollista.)
zz ”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes avoimen
aukon aikana.
zz [Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
zz Reunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
zz Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä]
näkyy näytössä.
zz Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei tallenneta.
zz Korjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta),
jos käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
zz Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
zz Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista ja
tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
zz Korjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
zz Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan,
lopputulos on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois] (diffraktion
korjausta lukuun ottamatta).
zz Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
144
Värintoistoalueen määrittäminen
N
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”.
Tässä kamerassa voit määrittää otetuille kuville väriavaruuden sRGB
tai Adobe RGB. Tavalliselle kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
Peruskuvaustiloissa [sRGB] on määritetty automaattisesti.
1
2
Valitse [Väriavaruus].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Väriavaruus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä haluamasi väriavaruus.
zz Valitse [sRGB] tai [Adobe RGB] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Käytä tätä asetusta vain, jos hallitset kuvankäsittelyn
ja jos Adobe RGB -väriavaruus sekä Design rule for Camera File System 2.0
-järjestelmä (Exif 2.21 tai uudempi) ovat sinulle tuttuja. Kuva näyttää erittäin
himmeältä sRGB-tietokoneympäristössä ja tulostettuna tulostimella, joka
ei tue Design rule for Camera File System 2.0 -standardia (Exif 2.21 tai
uudempi). Tästä syystä kuvan jälkikäsittely ohjelmistolla on tarpeen.
zz Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva ”_”.
zz ICC-profiilia ei lisätä. Lisätietoja ICC-profiilista on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
145
Kuvatehosteiden
edistyneet toiminnot
Luovissa kuvaustiloissa voit kameran
eri asetusten ansiosta saada useita
erilaisia kuvaustuloksia valitsemalla
esimerkiksi valotusajan ja/tai aukon tai
säätämällä valotuksen haluamaksesi.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin ja vapautat sen,
mittausajastin pitää valotusasetukset näkyvissä etsimessä
noin 4 sekuntia.
zz Sivun otsikon oikeassa yläkulmassa näkyvä
N-kuvake
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa.
Päävalintakiekon osoitin
Kun osoitinkuvake <z> näkyy
yhdessä valotusajan tai aukon
asetuksen kanssa, voit muuttaa kyseistä
asetusta kääntämällä <6>-valitsinta.
146
Ohjelmoitu AE (P-tila)
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti. Tämä toiminto on nimeltään ohjelmoitu AE.
* <d> tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa automaattivalotusta.
1
2
3
4
Käännä valintakiekko
asentoon <d>.
Tarkenna kohteeseen.
zz Katso etsimen läpi ja suuntaa
tarkennuspiste kohteeseen.
Paina laukaisin sitten puoliväliin.
BBKun tarkennus saavutetaan, tarkentuva
tarkennuspiste vilkkuu hetken punaisena
ja oikean tarkennuksen ilmaisin <o>
etsimen oikeassa alakulmassa syttyy
(kertatarkennustilassa).
BBValotusaika ja aukon koko määritetään
automaattisesti, ja niiden arvot näkyvät
etsimessä.
Tarkista näyttö.
zz Normaali valotus on onnistunut, jos
valotusajan ja aukon näytöt eivät vilku.
Ota kuva.
zz Sommittele ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
zz Jos kuvaustilan kuvaus tulee näkyviin vaiheessa 1, piilota se painamalla
<0>-painiketta (= 54).
147
Kuvausvinkit
zz Muuta ISO-herkkyyttä. Käytä sisäistä salamaa.
Voit sovittaa kohteen ja ympäristön valaistuksen muuttamalla
ISO‑herkkyyttä (= 118) tai käyttämällä sisäänrakennettua salamaa
(= 169).
zz Vaihda ohjelmaa valitsemalla Ohjelman siirto.
Kun olet painanut laukaisimen puoliväliin, valitse <6>-valitsimella
valotusajan ja aukon asetuksen yhdistelmä (ohjelmoitu). Ohjelman siirto
peruutetaan automaattisesti kuvan ottamisen jälkeen. Ohjelman siirto
ei ole mahdollista salamaa käytettäessä.
zz Jos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat, kamera
varoittaa alivalotuksesta. Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä
salamaa.
zz Jos valotusaika ”4000” ja suurin f/-luku vilkkuvat, kamera
varoittaa ylivalotuksesta. Vähennä ISO-herkkyyttä.
Erot tilojen <d> ja <A> (Älykäs automaattikuvaus) välillä
zz <A>-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennustoiminta ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta <d>-tilassa vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennustoiminnan, mittaustavan
ja muut toiminnot vapaasti.
148
Kohteen liikevaikutelman
välittäminen (Tv-tila)
Voit joko pysäyttää toiminnan tai luoda epäterävän liikkeen käyttämällä
valintakiekon tilaa <s> (Valotusajan esivalinta).
* <s> tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(pitkä valotusaika: 1/30 s)
1
2
3
Pysäytetty liike
(lyhyt valotusaika: 1/2000 s)
Käännä valintakiekko
asentoon <s>.
Määritä haluamasi valotusaika.
zz Katso lisäohjeita valotusajan
määrittämisestä kohdasta
”Kuvausvihjeitä” (= 150).
zz Voit lyhentää valotusaikaa kääntämällä
<6>-valitsinta myötäpäivään ja
pidentää valotusaikaa kääntämällä sitä
vastapäivään.
Ota kuva.
zz Kun tarkennat ja painat laukaisimen
pohjaan, kuva otetaan valitulla
valotusajalla.
149
Valotusajan näyttö
zz LCD-näyttö näyttää valotusajan murtolukuna. Etsin näyttää kuitenkin vain
nimittäjän. ”0"5” tarkoittaa 0,5 sekuntia ja ”15"” tarkoittaa 15 sekuntia.
Kuvausvinkit
zz Nopeasti liikkuvan kohteen liikkeen pysäyttäminen
Käytä lyhyttä valotusaikaa, kuten 1/4000–1/500 sekuntia liikkuvan
kohteen nopeuden mukaan.
zz Juoksevan lapsen tai eläimen epäterävöittäminen ja
liikevaikutelman välittäminen
Käytä keskipitkää valotusaikaa, kuten 1/250–1/30 sekuntia. Seuraa
liikkuvaa kohdetta etsimessä ja ota kuva painamalla laukaisinta.
Jos käytät teleobjektiivia, pidä sitä vakaasti, jottei kamera tärähdä.
zz Virtaavan joen tai suihkulähteen epäterävöittäminen
Käytä pitkää valotusaikaa, kuten 1/30 sekuntia tai pitempää. Estä tällöin
kameran tärähtäminen käyttämällä jalustaa.
zz Määritä valotusaika niin, että aukon näyttö ei vilku.
Jos painat laukaisimen puoliväliin ja muutat
valotusaikaa, kun aukon arvo on näkyvissä, aukon
arvo muuttuu niin, että valotus (kuvakennoon tulevan
valon määrä) pysyy samana. Jos aukon arvo ylittää
säädettävän aukkoalueen, se vilkkuu sen osoitukseksi,
että normaalia valotusta ei voi saavuttaa.
Jos valotus on liian tumma, suurin himmenninaukon
arvo (pienin f/-luku) vilkkuu. Jos näin käy, pidennä valotusaikaa
kääntämällä <6>-valitsinta vastapäivään tai lisää ISO-herkkyyttä.
Jos valotus on liian kirkas, pienin himmenninaukon arvo
(suurin f/‑luku) vilkkuu. Jos näin käy, lyhennä valotusaikaa kääntämällä
<6>-valitsinta myötäpäivään tai vähennä ISO-herkkyyttä.
150
Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta kohteen salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
vastaamaan määritettyä aukkoa (automaattisalama).
151
Terävyysalueen muuttaminen
(Av-tila)
Jos haluat epäterävöittää taustan tai korostaa etualan ja taustan kohteiden
terävyyttä, käännä valintakiekko asentoon <f> (Aukon esivalinta).
Näin voit säätää terävyysaluetta (hyväksyttävän tarkennuksen alue).
*<f> tarkoittaa aukon arvoa (objektiivin himmenninaukon koko).
Epäterävä tausta
(pieni aukon f/-luku: f/5.6)
1
2
3
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(suuri aukon f/-luku: f/32)
Käännä valintakiekko
asentoon <f>.
Määritä haluamasi aukko.
zz Mitä suurempi f/-luku on, sitä suurempi on
terävyysalue, jolla sekä etuala että tausta
tarkentuvat.
zz <6>-valitsimen kääntäminen
myötäpäivään asettaa suuremman f/-luvun
(pienempi aukon koko) ja kääntäminen
vastapäivään asettaa pienemmän f/-luvun
(suurempi aukon koko).
Ota kuva.
zz Kun tarkennat ja painat laukaisimen
pohjaan, kuva otetaan valitulla aukolla.
152
Aukkoarvon näyttö
zz Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran
näyttämä f/-luku vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei
ole objektiivia, aukon arvona on ”00”.
Kuvausvinkit
zz Kun aukon f/-luku on suuri tai kuvaat hämärässä valaistuksessa,
kamera voi tärähtää.
Aukon suuri f/-luku pidentää valotusaikaa. Heikossa valaistuksessa
valotusaika voi olla jopa 30 sekuntia. Lisää tällöin ISO-herkkyyttä ja
pidä kamera vakaana tai käytä jalustaa.
zz Terävyysalue määräytyy paitsi aukon, myös objektiivin ja kohteen
välimatkan mukaan.
Koska laajakulmaobjektiiveilla on laaja terävyysalue (hyväksyttävän
tarkennuksen alue tarkennuskohteen edessä ja takana), sinun ei
tarvitse valita suurta aukon f/-lukua, jotta sekä kuvan etuala että tausta
näkyvät terävinä. Toisaalta teleobjektiivin terävyysalue on kapea.
Mitä lähempänä kohde on, sitä kapeampi terävyysalue on. Etäisen
kohteen terävyysalue on leveämpi.
zz Määritä aukko niin, että valotusajan näyttö ei vilku.
Jos painat laukaisimen puoliväliin ja muutat aukon
arvoa, kun valotusajan näyttö on näkyvissä, valotusaika
muuttuu niin, että valotus (kuvakennoon tulevan
valon määrä) pysyy samana. Jos valotusaika ylittää
säädettävän alueen, se vilkkuu sen osoitukseksi, että
normaalia valotusta ei voi saavuttaa.
Jos kuvasta on tulossa liian tumma, valotusajan
näyttö ”30"” (30 s) vilkkuu. Jos näin käy, aseta pienempi f/luku
kääntämällä <6>-valitsinta vastapäivään tai lisää ISO-herkkyyttä.
Jos kuvasta on tulossa liian kirkas, valotusajan näyttö ”4000”
(1/4000 s) vilkkuu. Jos näin käy, aseta suurempi f/luku kääntämällä
<6>-valitsinta myötäpäivään tai pienennä ISO-herkkyyttä.
153
Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
vastaamaan määritettyä aukkoa (automaattisalama). Valotusaika
määritetään automaattisesti vastaamaan kohteen kirkkautta (= 176).
Heikossa valaistuksessa pääaihe valottuu automaattisella salamalla ja
tausta valottuu automaattisesti määritetyn pitkän valotusajan ansiosta.
Kuvassa sekä kohteen että taustan valotus on normaali, ja kuva on hieman
tunnelmallisempi (automaattinen hidas salaman täsmäysaika). Jos kuvaat
käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä. Jalustaa suositellaan
kameran tärähdysten estämiseen.
Terävyysalueen tarkistus
Aukon koko (himmenninaukko) muuttuu ainoastaan kuvanottohetkellä.
Muutoin aukko on täysin auki. Tämän vuoksi terävyysalue näyttää kapealta,
kun katsot näkymää etsimessä tai LCD-näytössä.
Voit tarkistaa terävyysalueen painamalla <0>- tai <U>-painiketta,
kun ne on määritetty alla kuvatulla tavalla. Tarkennettuna oleva alue näkyy
selvästi elävässä etsinkuvassa, kun säädät aukkoarvoa pitäen <0>- tai
<U>-painiketta painettuna.
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen
[Määritä SET-painike] arvoksi [7:Terävyysalueen tarkistus].
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen
[DISP‑painikkeen toiminto] arvoksi [1:Terävyysalueen tarkistus].
154
Käsisäätöinen valotus (M-tila)
Voit määrittää valotusajan ja aukon itse. Voit määrittää valotuksen
käyttämällä etsimen valotustason ilmaisinta apuna. Tätä menetelmää
kutsutaan käsisäätöiseksi valotukseksi.
* <a> tarkoittaa käsisäätöistä.
1
2
3
<6>
<g> + <6>
(1)
(2)
4
Käännä valintakiekko
asentoon <a>.
Määritä ISO-herkkyys (= 118).
Määritä valotusaika ja aukko.
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Voit säätää aukon kääntämällä
<6>-valitsinta, kun pidät
<g>‑painiketta painettuna.
Tarkenna kohteeseen.
zz Paina laukaisin puoliväliin.
BBValotusasetus tulee näkyviin etsimessä.
zz Tarkista valotuksen tason ilmaisimesta
<h>, miten kaukana nykyinen
valotustaso on vakiovalotustasosta.
(1) Normaalivalotuksen osoitin
(2) Valotustason ilmaisin
155
5
Määritä valotus ja ota kuva.
zz Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä
haluamasi valotusaika ja aukko.
zz Jos määritetty valotustaso poikkeaa
normaalivalotuksesta ±2 yksiköllä,
etsimen valotustason ilmaisimen
lopussa näkyy <I> tai <J>.
(Jos valotustaso LCD-näytössä
ylittää ±3 yksikköä, <I> tai <J>
tulee näkyviin.)
zz Määritettyä valotusasetusta ei käytetä videokuvauksessa.
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] käsisäätöisellä valotuksella
kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (= 160) seuraavasti:
zz [z: Valot.korj/AEB]
zz [5:Val. korj. (paina, käännä S)] asetuksella [Määritä SET-painike]
kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] (= 452)
zz Pikavalinta (= 57)
zz Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus muuttuu
siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla ja aukolla.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä tässä
tilanteessa valotuksen korjaus.
zz Jos salamaa käytetään, kun Autom. ISO -asetus on määritetty, valotuksen
korjausta ei käytetä, vaikka valotuksen korjauksen määrä olisi määritetty.
zz Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen
optimointi] -valikossa poistetaan valintamerkki [X] kohdasta
[Ei manuaalivalotuksessa], Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) voidaan määrittää myös <a>-tilassa (= 136).
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta.
zz Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen kerran
painoit <A>-painiketta.
zz Jos valotuksen korjausta (= 160) käytetään tilassa <d>, <s> tai
<f>, aiemmin määritetty valotuksen korjauksen määrä säilytetään, kun
kuvaustilaksi vaihdetaan <a> ja automaattinen ISO-herkkyys on määritetty.
156
Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta kohteen salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
(automaattisalama) vastaamaan manuaalisesti määritettyä aukkoa.
Huomaa, että asetettavissa oleva valotusaika on rajattu välille
1/200–30 sekuntia tai aikavalotukseen.
BULB: Pitkät aikavalotukset
(1)
Aikavalotus pitää sulkimen avoimena niin
kauan kuin pidät laukaisinta pohjassa.
Se sopii esimerkiksi ilotulituksen ja muiden
pitkää valotusaikaa vaativien kohteiden
kuvaukseen.
Käännä sivun 155 vaiheessa 3
<6>-valitsinta vasemmalle ja määritä
<BULB>. Kulunut valotusaika (1) näkyy
LCD-näytössä.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Koska pitkä aikavalotus tuottaa tavallista enemmän kohinaa, kuva saattaa
näyttää hieman rakeiselta.
zz Jos valittuna on automaattinen ISO-asetus, ISO-herkkyys on ISO 400.
zz Kun kuvaat aikavalotuksella ja käytät sekä itselaukaisua että peilin lukitusta,
pidä laukaisin painettuna pohjaan (itselaukaisun viiveajan + aikavalotuksen
ajan). Jos vapautat laukaisimen itselaukaisun laskurin aikana, kamerasta
kuuluu sulkimen vapautuksen ääni mutta kuvaa ei oteta.
zz Voit vähentää pitkän valotusajan aiheuttamaa kohinaa määrittämällä
[z: Pitkän valot. kohinanpoisto] -asetukseksi vaihtoehdon [Automaatti]
tai [Päällä] (= 139).
zz Aikavalotuksen yhteydessä jalustan ja kaukolaukaisimen (lisävaruste,
= 463) käyttäminen on suositeltavaa.
zz Voit käyttää myös kauko-ohjainta BR-E1 (myydään erikseen, = 463)
aikavalotuksessa. Kun painat BR-E1:n vapautuspainiketta (siirtopainiketta),
aikavalotus alkaa heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus painamalla
painiketta uudelleen.
zz Voit poistaa kuluneen valotusajan näkyvistä painamalla <B>-painiketta.
157
Mittaustavan muuttaminen
N
Kohteen kirkkauden voi mitata neljällä tavalla (mittaustapa). Yleensä
kannattaa käyttää arvioivaa mittausta. Peruskuvaustiloissa arvioiva mittaus
määritetään automaattisesti. (Tiloissa <8: x> ja <v: X> asetetaan
keskustapainotteinen mittaus.)
1
2
Valitse [Mittaustapa].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Mittaustapa]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä mittaustapa.
zz Valitse haluamasi mittaustapa ja paina
sitten <0>-painiketta.
q Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös
vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera
säätää valotuksen automaattisesti kohteen mukaan.
w Osa-alamittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää, kun kohteen
ympäristö on paljon kohdetta kirkkaampi esimerkiksi
vastavalon takia. Vasemman kuvan harmaa alue
näyttää summittaisesti vakiovalotuksessa käytetyn
mittausalueen.
r Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai
maiseman tietyn osan mittaamiseen. Vasemman
kuvan harmaa alue näyttää summittaisesti normaalissa
valotuksessa käytetyn mittausalueen. Tämä mittaustapa
on tarkoitettu edistyneille käyttäjille.
158
e Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko alalta, mutta kuva-alan keskustan
lukemia painotetaan enemmän. Tämä mittaustapa on
tarkoitettu edistyneille käyttäjille.
zz Kun käytössä on asetus q (Arvioiva mittaus), valotusasetus lukitaan, kun
painat laukaisimen puoliväliin ja tarkennus saavutetaan. Mittaustavoissa
w (Osa-alamittaus), r (Pistemittaus) ja e (Keskustapainotteinen mittaus)
valotus asetetaan, kun kuva otetaan. (Laukaisimen painaminen puoliväliin
ei lukitse tarkennusta.)
159
Valotuksen korjauksen määrittäminen N
Määritä valotuksen korjaus, jos kuvista ei tule tarpeeksi kirkkaita ilman
salamaa. Tätä toimintoa voi käyttää luovissa kuvaustiloissa (paitsi tilassa
<a>). Voit määrittää valotuksen korjausta ±5 yksikköä* 1/3 yksikön välein.
Jos sekä <a>-tila että automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, katso
valotuksen korjauksen ohjeet, sivu 156.
*Kuvaus näytöllä -tilassa, videokuvauksessa tai kun [s: Kuvausnäyttö] -asetuksena
on [Ohjattu], valotuksen korjaus voidaan asettaa enintään ±3 yksikköön.
1
Kirkkaampi kuva
suuremmalla valotuksella
2
Tummempi kuva
alennetulla valotuksella
3
Tarkista valotustason ilmaisin.
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
valotustason ilmaisin etsimestä tai
LCD‑näytöstä.
Määritä korjauksen määrä.
zz Jos valotus on liian tumma, käännä
<6>-valitsinta myötäpäivään samalla,
kun pidät <g>-painiketta painettuna
(valotus lisääntyy).
zz Jos valotus on liian kirkas, käännä
<6>-valitsinta vastapäivään samalla,
kun pidät <g>-painiketta painettuna
(valotus vähenee).
Ota kuva.
zz Voit peruuttaa valotuksen korjauksen
määrittämällä korjauksen takaisin
arvoon <E>.
zz Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (= 136) on jotain muuta kuin [Pois], kuva voi näyttää
kirkkaalta, vaikka matalampi valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa
kuvaa varten.
zz Määritettyä valotuksen korjausta ei käytetä videokuvauksessa.
160
zz Kun asetat virtakytkimen asentoon <2>, valotuksen korjauksen asetukset
peruutetaan.
zz Etsimessä näkyvä valotuksen korjauksen määrä muuttuu vain ±2 yksiköllä.
Jos valotuksen korjauksen määrä ylittää ±2 yksikköä, valotustason ilmaisimen
lopussa näkyy <I> tai <J>.
zz Jos haluat muuttaa valotuksen korjausta yli ±2 yksiköllä, on suositeltavaa
määrittää se [z: Valot.korj/AEB] -asetuksella (= 162).
161
Valotushaarukointi
N
Tämä toiminto suorittaa valotuksen korjauksen tehokkaasti, sillä se vaihtelee
valotusta automaattisesti kolmessa eri kuvassa ±2 yksikköä 1/3 yksikön
välein alla olevan kuvan mukaisesti. Voit valita parhaan valotuksen.
Toiminto on nimeltään AEB (Valotushaarukointi).
Normaali valotus
Tummempi valotus
(pienempi valotus)
1
2
(1)
3
Kirkkaampi valotus
(suurempi valotus)
Valitse [Valot.korj/AEB].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Valot.korj/
AEB] ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä valotuksen haarukointialue.
zz Määritä valotuksen haarukointialue (1)
kääntämällä <6>-valitsinta.
zz Määritä valotuksen korjauksen
määrä <Y> <Z> -painikkeilla.
Jos valotushaarukointi on
yhdistetty valotuksen korjaukseen,
valotushaarukointi keskitetään
valotuksen korjauksen tasoon.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
BBKun painat laukaisimen puoliväliin,
etsimessä ja LCD-näytössä näkyy
valotushaarukoinnin arvo.
Ota kuva.
zz Tarkenna ja paina laukaisin pohjaan.
Kuvat otetaan peräkkäin tässä
järjestyksessä: normaali valotus,
lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
162
Valotushaarukoinnin peruuttaminen
zz Sulje valotuksen haarukointialueen näyttö vaiheiden 1 ja 2 mukaan
(määritä asetukseksi 0).
zz Valotuksen haarukointiasetus peruutetaan automaattisesti myös,
jos virtakytkin käännetään asentoon <2>, salaman latautuminen on
valmis jne.
Kuvausvinkit
zz Valotushaarukoinnin käyttäminen jatkuvassa kuvauksessa
Jos kuvaustavan asetuksena on <i> tai <M> (= 112) ja painat
laukaisimen pohjaan, kolme haarukoitua kuvaa otetaan peräkkäin tässä
järjestyksessä: normaali valotus, lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
Sitten kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
zz Valotushaarukointi yksittäiskuvassa (u/B)
Ota kolme haarukoitua kuvaa painamalla laukaisinta kolme kertaa.
Kolme haarukoitua kuvaa otetaan tässä järjestyksessä: normaali
valotus, lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
zz Valotushaarukoinnin käyttäminen itselaukaisimella tai
kaukolaukaisimella (myydään erikseen)
Jos käytössä on itselaukaisu (<m> <l>), kauko-ohjain BR-E1
<Q> tai kauko-ohjain RS-60E3, voit ottaa kolme perättäistä kuvaa
10 tai 2 sekunnin viiveen jälkeen. Kun asetuksena on <q> (= 206),
perättäisten kuvien määrä on määritetty arvo kolminkertaisena.
zz Valotushaarukoinnin aikana <A> ja valotuksen haarukointialue vilkkuvat
etsimessä.
zz Valotushaarukointia ei voi käyttää salamalla kuvattaessa, kun käytetään
[Monikuvan kohinanvaim.] -asetusta, luovia suotimia tai aikavalotusta.
zz Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (= 136) on jotain muuta kuin [Pois], valotushaarukoinnin
vaikutus voi vähentyä.
163
Valotuksen lukitus
N
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva. Tämä on
automaattivalotuksen lukitus eli AE-lukitus. Toiminto on käytännöllinen
esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
1
2
3
Tarkenna kohteeseen.
zz Paina laukaisin puoliväliin.
BBValotusasetus tulee näkyviin.
Paina <A>-painiketta.
BBEtsimen <A>-kuvake syttyy
ilmaisemaan, että valotusasetus on
lukittu (AE-lukitus).
zz Aina kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
Sommittele uudelleen ja ota kuva.
zz Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean
kuvan ottamiseen, pidä <A>-painiketta
alhaalla ja ota toinen kuva painamalla
laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
(= 158)
q*
wre
AF-pisteen valintatapa (= 108)
Automaattinen valinta
Käsivalinta
AE-lukitus tarkennuspisteessä,
johon kamera tarkentaa
automaattisesti.
AE-lukitus valitussa
tarkennuspisteessä.
AE-lukitus keskimmäisessä tarkennuspisteessä.
*Kun objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>-asennossa, AE-lukitus
otetaan käyttöön ja valotuksen painotus on keskimmäisessä tarkennuspisteessä.
zz AE-lukitusta ei voi käyttää aikavalotuksella kuvattaessa.
164
Kameran tärähtelyn vaikutusten
vähentäminen peilin lukituksella
N
Voit estää kameran tärinän aiheuttamaa epäterävyyttä, joka johtuu
kameran sisäosien mekaanisesta tärinästä (peilitärähdys), kun käytetään
superteleobjektiivia tai otetaan lähikuvia (makrokuvaus).
Peilin lukitus otetaan käyttöön määrittämällä [Peilin lukitus] -asetukseksi
[1:Päällä] kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] (= 449).
1
Tarkenna kohde ja paina sitten laukaisin pohjaan.
2
Paina laukaisin kokonaan pohjaan uudelleen.
BBPeili kääntyy ylös.
BBKamera ottaa kuvan ja peili laskeutuu takaisin alas.
zz Kun olet ottanut kuvan, määritä [Peilin lukitus] -asetukseksi
[0:Pois].
Kuvausvinkit
zz Itselaukaisun käyttäminen <m>, <l> peilin lukituksen kanssa
Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, peili lukittuu. Kuva otetaan
10 tai 2 sekuntia myöhemmin.
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
Koska et kosketa kameraa kuvan ottamisen aikana, kauko-ohjaus
ja peilin lukitus yhdessä auttavat vähentämään kameran tärähtelyn
aiheuttamaa epäterävyyttä (= 463).
Jos kauko-ohjaimen BR-E1 (myydään erikseen) asetuksena on
2 sekunnin viive ja painat vapautuspainiketta, peili lukkiutuu ja kuva
otetaan 2 sekunnin kuluttua peilin lukkiutumisesta.
Jos käytät kaukolaukaisinta RS-60E3 (myydään erikseen), lukitse
peili painamalla laukaisin kokonaan alas ja ota kuva painamalla
se uudelleen alas.
165
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Jos valaistus on hyvin kirkas, kuten rannalla tai laskettelurinteessä
aurinkoisena päivänä, ota kuva heti peilin lukittumisen vakautumisen jälkeen.
zz Kun kuvaat peilin lukitusta käyttäen ja käytät sekä itselaukaisua että
aikavalotusta, pidä laukaisin painettuna pohjaan (itselaukaisun viiveajan +
aikavalotuksen ajan). Jos vapautat laukaisimen itselaukaisun laskurin aikana,
kamerasta kuuluu sulkimen vapautuksen ääni mutta kuvaa ei oteta.
zz Peilin ollessa lukittuna esimerkiksi kuvaustoimintojen asetukset ja
valikkotoiminnot ovat poissa käytöstä.
zz Vaikka kuvaustavan asetuksena olisi <i>, <M> tai <q>, kamera käyttää
yksittäiskuvaa.
zz Kun [z: Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetukseksi on määritetty
[Monikuvan kohinanvaim.], yhtä kuvaa varten otetaan neljä peräkkäistä
otosta [Peilin lukitus] -asetuksesta riippumatta.
zz Jos noin 30 sekuntia on kulunut peilin lukituksesta, se palaa automaattisesti
takaisin alas. Voit lukita peilin uudelleen painamalla laukaisimen kokonaan alas.
zz Peilin lukitusta käytettäessä jalustan ja kauko-ohjaimen BR-E1 (myydään
erikseen, = 463) tai kauko-ohjaimen RS-60E3 (myydään erikseen, = 463)
käyttäminen on suositeltavaa.
166
Tarkennuksen apuvalon asetukset
Määritä tarkennuksen apuvalon käyttö sisäisen salaman tai EOS Speedlite
-salaman avulla.
1
2
Valitse [Tarkennuksen apuvalo].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Tarkennuksen apuvalo] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse kohta <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz [ON] Päällä
Tarkennuksen apuvaloa käytetään tarvittaessa.
Nosta salama, kun haluat käyttää tarkennuksen apuvaloa
sisäänrakennetusta salamasta.
zz [OFF] Pois
Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä. Määritä tämä, jos et halua käyttää
tarkennuksen apuvaloa.
zz [1] Vain ulkoinen salama
Kun käytössä on ulkoinen Speedlite-salama, tarkennuksen apuvaloa
käytetään tarvittaessa.
zz [IR] Vain tark. IR-apuvalo
Ottaa käyttöön tarkennuksen infrapuna-apuvalon, kun käytetään kameraan
yhdistettyjä, tällä toiminnolla varustettuja Speedlite‑salamayksiköitä.
zz Salaman nostaminen etukäteen ja [Tarkennuksen apuvalo] -asetuksen
[Päällä] käyttäminen on suositeltavaa tilassa <A>, <8> tai <v>.
zz Ulkoisten Speedlite-salamayksiköiden tarkennuksen apuvaloa ei käytetä,
kun niiden [Tarkennuksen apuvalo] -asetuksena on [Pois].
167
Salamavalokuvaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit kuvata käyttämällä
sisäistä salamaa ja ulkoisia Speedlite-salamoita (EL-/EX-sarja,
myydään erikseen) ja määrittää salaman asetukset kameran
valikkonäytössä.
zz Valotushaarukointia ei voi käyttää salamalla kuvattaessa.
168
Sisäisen salaman käyttäminen
Kun kuvaat sisätiloissa, heikossa valaistuksessa tai vastavaloon
päivänvalossa, nosta esiin sisäinen salama ja voit ottaa helposti kauniita
kuvia painamalla laukaisinta. <d>-tilassa valotusaika (1/60 s–1/200 s)
asetetaan automaattisesti kameran tärähtelyn vaikutusten ehkäisemiseksi.
1
2
3
Nosta salama sormillasi.
zz Luovissa tiloissa salamavalokuvaus
on mahdollista aina, kun salama on
nostettu.
zz Kun salama latautuu, etsimessä näkyy
”buSy” ja LCD-näytössä [BUSY].
Paina laukaisin puoliväliin.
zz Tarkista, että etsimen alaosassa
vasemmalla näkyy <D>-kuvake.
Ota kuva.
zz Kun kohde on tarkentunut ja painat
laukaisimen pohjaan, salama
välähtää aina.
zz Poista ennen salaman nostamista salamakenkään mahdollisesti liitetyt
lisävarusteet.
169
Kuvausvinkit
zz Vähennä kirkkaassa valossa ISO-herkkyyttä.
Jos etsimen valotusasetus vilkkuu, pienennä ISO-herkkyyttä.
zz Irrota vastavalosuoja. Älä mene liian lähelle kohdetta.
Jos objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja tai kuvaat kohdetta
liian läheltä, kuvan alaosa voi tummentua salaman esteen vuoksi.
Kun otat tärkeitä kuvia, toista kuva ja varmista, että kuvan alaosa ei ole
luonnottoman tumma.
170
N
Salaman valotuskorjaus
Määritä salaman valotuskorjaus, jos kohteen kirkkaus ei ole halutunlainen
(haluat säätää salaman tehoa) salamakuvauksessa. Voit määrittää salaman
valotuskorjausta ±2 arvoa 1/3 yksikön välein.
1
Valitse [Salamaohjaus].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Salamaohjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
Valitse [Sisäisen salaman asetus].
3
Valitse [2 valot.korj.].
4
Määritä korjauksen määrä.
zz Jos valotus on liian tumma, paina
<Z>‑painiketta (valotus lisääntyy).
Jos valotus on liian kirkas, paina
<Y>‑painiketta (valotus vähenee).
BBKun painat laukaisimen puoliväliin,
<y>-kuvake näkyy etsimessä.
zz Kun olet ottanut kuvan, peruuta
salaman valotuskorjaus palauttamalla
arvoksi 0.
171
zz Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (= 136) on jokin muu kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta,
vaikka matalampi salaman valotuskorjaus olisi määritetty.
zz Jos määrität salaman valotuskorjauksen ulkoisessa Speedlite-salamassa
(lisävaruste, = 174), et voi määrittää salaman valotuskorjausta
kamerassa (pikavalinnalla tai ulkoisen salaman toimintojen asetuksilla).
Jos salaman valotuskorjaus on määritetty sekä kamerassa että ulkoisessa
Speedlite‑salamassa, Speedlite-salaman asetus ohittaa kameran asetuksen.
zz Korjausmäärä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin on asetettu
asentoon <2>.
172
Salamavalotuksen lukitus (FE-lukitus)
N
Jos kohde on kuvan reunassa ja käytät salamaa, kohde voi näkyä liian
kirkkaana tai tummana taustan mukaan. Käytä tällöin salamavalotuksen
lukitusta. Kun olet määrittänyt kohteen kirkkaudelle sopivan
salamavalotuksen, voit sommitella kuvan uudelleen (sijoittaa kohteen
kuvan reunaan) ja laukaista. Toiminto on käytettävissä myös Canonin
EL-/EX‑sarjan Speedlite‑salamoiden kanssa.
* FE tarkoittaa salamavalotusta.
1
2
3
4
Nosta salama sormillasi.
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
etsimestä, että <D>-kuvake palaa.
Tarkenna kohteeseen.
Paina <A>-painiketta.
zz Suuntaa etsimen keskusosa
kohteeseen, jonka mukaan haluat
lukita salamavalotuksen. Paina sitten
<A>‑painiketta.
BBSalaman esisalama välähtää, tarvittava
salamateho lasketaan, ja se jää muistiin.
BBEtsimessä näkyy hetken ajan ”FEL”
ja <d>-kuvake syttyy.
zz Joka kerta, kun painat <A>-painiketta,
esisalama välähtää, tarvittava
salamateho lasketaan ja se jää muistiin.
Ota kuva.
zz Sommittele ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
BBSalama välähtää, ja kamera
ottaa kuvan.
zz Jos kuvauskohde on liian kaukana ja kuvasta tulee tumma, <D>-kuvake
vilkkuu. Siirry lähemmäs kuvauskohdetta ja toista vaiheet 2–4.
zz Salamavalotuksen lukitusta ei voi käyttää näytöllä kuvauksen aikana.
173
Ulkoisen Speedlite-salaman
käyttäminen
EOS-kameroille suunnitellut EL-/EX-sarjan
Speedlite‑salamat
EL-/EX-sarjan Speedlite-salama (myydään erikseen) tekee
salamavalokuvauksesta helppoa.
Tietoja toimenpiteistä on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
zz Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa,
joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
zz Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite -salamat eivät toimi.
zz Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun salamayksikön
tai salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi oikein ja siinä voi
esiintyä toimintahäiriöitä.
174
Salamatoiminnon määrittäminen
Kun käytät sisäistä salamaa tai salamatoimintojen asetusten kanssa
yhteensopivaa EL-/EX-sarjan ulkoista Speedlite-salamaa, voit määrittää
salamatoiminnot tai ulkoisen Speedlite-salaman valinnaiset toiminnot
kameran valikkonäytössä.
Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa, kiinnitä Speedlite-salama
kameraan ja käynnistä Speedlite-salama ennen salama-asetusten
määrittämistä.
Lisätietoja ulkoisen Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
1
2
Valitse [Salamaohjaus].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Salamaohjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse määritettävä valikkoasetus ja
paina <0>-painiketta.
Salamatoiminto
Määritä [a] (peruskuvaustiloissa
tai d-tilassa), niin salama välähtää
automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
Määritä [D], kun haluat salaman
välähtävän joka kerran, kun otat kuvan.
Valitse [b] (luovissa kuvaustiloissa), kun
haluat poistaa salaman käytöstä tai käytät
tarkennuksen apuvaloa.
zz Vaikka [Salamatoiminto]-asetuksena olisi [b], salama voi välähtää
muutaman kerran, jos tarkentamisessa on vaikeuksia hämärässä
(”Tarkennuksen apuvalon asetukset” (= 167)). Voit estää sisäänrakennetun
salaman välähtämisen painamalla sen alas sormella.
175
N
E-TTL II -salamamittaus
Jos haluat käyttää tavallista salamavalotusta,
valitse [Monilohko]. Jos [Keskiarvo] on
määritetty, koko mitatulle alueelle käytetään
keskiarvoista salamavalotusta. Kohteesta
riippuen salaman valotuskorjaus voi
olla tarpeen. Tämä asetus on tarkoitettu
edistyneille käyttäjille.
N
Hidas täsmäys
Voit määrittää salamavalokuvauksen
salamatäsmäysajan tilassa <f> tai <d>.
] 1/200-30 sek. autom.
zz [
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/200–30 sekuntia
kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta täsmäystä käytetään
joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti valaistuissa paikoissa,
ja valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz [
Estää pitkän valotusajan määrittämisen hämärässä, mikä estää
tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä. Vaikka
salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä tummaksi.
] 1/200 sek. (kiinteä)
zz [
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/200 sekuntia. Tämä estää
kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin
[1/200‑1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin
tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Jos haluat käyttää hidasta täsmäystä, aseta [1/200-30 sek. autom.].
zz Nopea täsmäys ei ole käytettävissä <f>- tai <d>-tilassa, kun asetuksena
on [1/200 sek. (kiinteä)].
176
[Sisäisen salaman asetus] ja [Ulkoisen salaman asetus] N
Voit määrittää seuraavassa taulukossa luetellut toiminnot. [Ulkoisen salaman
asetus] -valikossa näytetyt toiminnot vaihtelevat Speedlite-mallin mukaan.
zz Valitse [Sisäisen salaman asetus] tai
[Ulkoisen salaman asetus].
BBSalamatoimintojen asetusnäyttö tulee
näkyviin. Kohdassa [Sisäisen salaman
asetus] vain korostetut toiminnot voi
valita ja määrittää.
(1)
(2)
(3)
[Sisäisen salaman asetus]
(4)
(1) Salamatoiminto
(2) Salamazoomaus
(salaman
peittoalue)
(3) Suljintäsmäys
(4) Salamavalotuksen
korjaus
(5) Salamavalotuksen
haarukointi
(5)
[Ulkoisen salaman asetus]
Asetusten [Sisäisen salaman asetus] ja [Ulkoisen salaman
asetus] päätoiminnot
Toiminto
[Sisäisen salaman
asetus]
Normaali välähdys
[Ulkoisen salaman
asetus]
k
= 178
k
k
= 178
Salamatoiminto
Suljintäsmäys
Salamavalotuksen
haarukointi*
Salaman
valotuskorjaus
Väläytyssuhdeohjaus
Lähetinsalaman
toiminta
Salamazoomaus*
Sivu
k
k
k
= 171
k
k
k
*Lisätietoja asetuksista [Salamavalotuksen haarukointi] ja [Salamazoomaus] on
toimintojen kanssa yhteensopivan Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
177
zz Salamatoiminto
Ulkoisella Speedlite-salamalla voit valita salamatoiminnon, joka tuottaa
haluamasi kaltaisen kuvan.
zz [E-TTL II-salamamittaus] on EL-/
EX-sarjan Speedlite-salamoiden
vakiotila automaattisessa
salamavalokuvauksessa.
zz [Käsisäätö]-tila on tarkoitettu edistyneille
käyttäjille, jotka haluavat määrittää
[Välähdysteho]‑asetuksen (1/1–1/128)
itse.
zz Lisätietoja muista salamatoiminnoista
on kyseisen salamatilan sisältävän
Speedlite-salamalaitteen
käyttöoppaassa.
zz Suljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verhon täsmäys], niin että salama
välähtää heti valotuksen alkamisen jälkeen.
Jos [2. verhon täsmäys] on asetettu, salama välähtää juuri ennen
sulkimen sulkeutumista. Kun käytät tätä asetusta pitkän valotusajan
kanssa, voit luoda luonnollisempia valojuovia esimerkiksi yöllä ajavan
auton valoista. Kun toisen verhon täsmäys on käytössä yhdessä
[E-TTL II-salamamittaus] -asetuksen kanssa, salama välähtää kaksi
kertaa peräkkäin: kun painat laukaisimen pohjaan ja juuri ennen kuin
valotus päättyy. Lisäksi jos valotusaika on 1/100 sekuntia tai lyhyempi,
1. verhon täsmäystä käytetään automaattisesti.
Jos ulkoinen Speedlite-salama on kiinnitetty, voit valita myös
[Nopea täsmäys] (e) -asetuksen. Lisätietoja on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
zz Salaman valotuskorjaus
Lisätietoja kohdassa ”Salaman valotuskorjaus” (= 171).
178
Ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisten toimintojen
määrittäminen
N
Kohdassa [Ulk. salaman C.Fn-asetukset] mainitut valinnaiset toiminnot
määräytyvät Speedlite-mallin mukaan.
1
2
Näytä valinnaiset toiminnot.
zz Kun kamera on valmis kuvaamaan
ulkoisella Speedlite-salamalla, valitse
[Ulk. salaman C.Fn-asetukset],
ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä valinnainen toiminto.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla toiminnon
numero ja määritä toiminto. Toiminnot
määritetään kameran valinnaisten
toimintojen tavoin (= 446).
Nollaa kaikki asetukset oletuksiin
1
2
N
Valitse [Nollaa asetukset].
zz Valitse [z: Salamaohjaus]
-välilehdessä [Nollaa asetukset] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Valitse nollattavat asetukset.
zz Valitse [Nollaa sis. salaman aset.],
[Nollaa ulk. salaman aset.] tai [Nollaa
ulk. salaman C.Fn:t] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitut salaman asetukset nollataan,
kun valitset [OK].
zz Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai peruuttaa kameran
[Salamaohjaus]-näytössä. Määritä ne suoraan Speedlite-salamassa.
179
Kuvaus LCD-näytöllä
(Kuvaus näytöllä)
Voit kuvata samalla, kun katselet kuvaa kameran
LCD‑näytössä. Tämä on nimeltään ”kuvaus näytöllä”.
zz Jos pitelet kameraa käsivaraisesti katsoessasi LCD‑näyttöä,
kameran tärähtely voi epäterävöittää kuvat. Tässä
tapauksessa suositellaan jalustan käyttämistä.
Etäkuvaus näytöllä
zz Kun EOS Utility -ohjelmisto (EOS-ohjelmisto, = 484) on
asennettu tietokoneeseen, voit kytkeä kameran tietokoneeseen
ja kuvata etäyhteydellä katsoen kuvaa tietokoneen näytössä.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
180
Kuvaus LCD-näytöllä
1
2
3
Näytä elävä etsinkuva.
zz Paina <A>-painiketta.
BBKuva näkyy LCD-näytössä.
<A>‑tilassa kameran tunnistaman
tilanteen kuvake näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa (= 186).
zz Elävän etsinkuvan kirkkaus on lähellä
todellisen kuvan kirkkaustasoa.
Tarkenna kohteeseen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää (= 197).
zz Voit valita kasvot tai kohteen myös
napauttamalla näyttöä (= 208).
Ota kuva.
zz Paina laukaisin kokonaan alas.
BBKuva otetaan ja se näkyy
LCD‑näytössä.
BBKun toistonäyttö päättyy, kamera palaa
näytöllä kuvaukseen automaattisesti.
zz Lopeta Kuvaus näytöllä painamalla
<A>-painiketta.
181
zz Kuvan kuvakulma on noin 100 % (kun kuvan tallennuslaatu on JPEG 73
ja kuvasuhteeksi on asetettu 3:2).
zz Voit tarkistaa terävyysalueen luovissa kuvaustiloissa painamalla <0>- tai
<U>-painiketta, kun ne on määritetty alla kuvatulla tavalla.
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen [Määritä
SET-painike] arvoksi [7:Terävyysalueen tarkistus].
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen
[DISP‑painikkeen toiminto] arvoksi [1:Terävyysalueen tarkistus].
zz Voit myös käyttää kauko-ohjainta BR-E1 (myydään erikseen) tai kauko‑ohjainta
RS-60E3 (myydään erikseen) Kuvaus näytöllä -kuvauksessa (= 463).
Näytöllä kuvauksen ottaminen käyttöön
Määritä [z: Kuvaus näytöllä]
-asetukseksi [Päällä].
Jatkuvan kuvauksen näyttö
Jos käytät näytöllä kuvauksen aikana <i> nopeaa jatkuvaa kuvausta
kertatarkennuksella, pidä laukaisin painettuna pohjaan, niin voit näyttää
(toistaa) peräkkäin otetut kuvat. Kun jatkuva kuvaus päättyy (laukaisin palaa
puoliväliin), näytössä näkyy elävä etsinkuva.
zz Kuvausolosuhteista riippuen, kuten käytettäessä salamaa tai jos kuvataan
pitkillä valotusajoilla, kuvattuja kuvia ei ehkä näytetä (toisteta) jatkuvasti.
zz Kuvaus näytöllä ei ole käytettävissä <8: x> -tilassa.
zz <8: q> -tilassa kuvakulma muuttuu hieman näytöllä kuvauksen aikana,
koska käytetään vääristymien korjausta.
zz Tiloissa <8: FG> ja <v: ABCD> kuva-alue on tavallista pienempi.
zz Salamavalokuvauksen aikana jatkuvan kuvauksen nopeus hidastuu.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Yleiset näytöllä kuvauksen varoitukset, = 215–= 216.
182
zz Salamaa käytettäessä kuuluu kaksi sulkimen ääntä, vaikka vain yksi kuva
otetaan. Laukaisimen pohjaan painamisen jälkeen kuvan ottoon kuluu myös
kauemmin kuin etsinkuvauksessa.
zz Jos kamera on käyttämättömänä pitkän aikaa, virta katkeaa automaattisesti
kohdassa [5: Virrankatkaisu] määritetyn ajan jälkeen (= 261).
Jos [5: Virrankatkaisu] -asetuksena on [Pois], kuvaus näytöllä päättyy
automaattisesti 30 minuutin kuluttua (kameran virta pysyy päällä).
zz Käyttämällä HDMI-kaapelia voit näyttää kameran näytön kuvan televisiossa
kuvauksen aikana (= 305). Huomaa, että ääntä ei kuulu. Jos kuva ei näy
televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksena on oikea vaihtoehto
[NTSC] tai [PAL] (television videojärjestelmän mukaisesti).
183
Tietonäyttö
zz Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
(10)(11)(12) (13)
(8)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(9)
(24) (25)
(33)
(27)
(30) (31)
(26) (28) (29)
(32)
(1)
Kuvaustila
(2)
Tarkennusmenetelmä
(3)
Tarkennustoiminta
(4)
Kuvaustapa
(5)
Mittaustapa
(6)
Kuvan tallennuslaatu
(7)
Bluetooth-toiminto
(8)
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(9)
Wi-Fi-toiminto
(10) Mahdolliset otokset
(11) Maksimijakso
(12) Akun varaustaso
(13) AF-piste (1 pisteen AF)
(14) Histogramminäyttö
(15) Pikavalinta
(16) Valkotasapaino / valkotasapainon
korjaus
(17) Kuva-asetukset
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(19) Luovat suotimet
(20) Stillkuvan kuvasuhde
(21) Kosketuslaukaisin
(22) Valotuksen simulointi
(23) Suurennettu näkymä
(24) AE-lukitus
(25) Valotusaika
(26) Salaman valmiusvalo / salama pois
(27) Aukko
(28) Salamavalotuksen korjaus
(29) GPS-yhteyden ilmaisin
(30) Valotustason ilmaisin /
valotushaarukointialue
(31) Valotushaarukointi /
salamavalotuksen haarukointi /
monikuvan kohinanvaimennus
(32) Ensisijainen huippuvalotoisto
(33) ISO-herkkyys
184
zz Voit näyttää histogrammin painamalla <B>-painiketta. Histogrammia
ei kuitenkaan näy, kun laukaisin painetaan kokonaan pohjaan.
zz Kun <g> näkyy valkoisena, elävän etsinkuvan kirkkaus on hyvin lähellä
otettavan kuvan kirkkautta.
zz Jos <g> vilkkuu, elävän etsinkuvan kirkkaus eroaa todellisesta
kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai kirkas.
Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa, että
kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
zz Valotuksen simulointia ei suoriteta tiloissa <8: FG>, kun monikuvan
kohinanvaimennus on määritetty tai käytetään salamaa tai aikavalotusta.
<g>-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään
LCD‑näytössä vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai
hyvin kirkkaassa valaistuksessa.
zz <g>-kuvake näytetään harmaana myös tiloissa <v: ABCD>.
Histogrammia ei näytetä.
Vakavat varoitukset:
Älä pidä kiinni samasta kameran kohdasta pitkään.
Vaikka kamera ei tunnu kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan
lämpötilan kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa
kameran kanssa. Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa
sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai heikentynyt tuntoaisti.
185
Tilannekuvakkeet
Kuvaustilassa <A> kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää asetukset
sen mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa.
Kohde
Muotokuva
Liike
Tausta
Ei-muotokuva
Luonto- ja
Taustaväri
Liike
Lähikuva*1
ulkokuva
Kirkas
Harmaa
Vastavalo
Mukana sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
Auringonlasku
*2
*2
Oranssi
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
Jalustalla
* 3* 4
*2
* 3* 4
*2
*1:Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja.
Loittorengasta tai makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
*2:Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
*3: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*4: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on
julkaistu 2012 tai myöhemmin.
*3+*4:Jos ehdot *3 ja *4 täyttyvät, valotusaika pitenee.
zz Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
186
Kuvaustoimintojen asetukset
Kuvaus näytöllä -toimintojen asetukset on selitetty tässä.
Pikavalinta
Paina <Q>-painiketta, kun kuva näytetään, niin pikavalintanäyttö avautuu
ja voit säätää asetuksia.
1
2
3
Paina <Q>-painiketta.
BBMääritettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin.
Valitse toiminto ja määritä se.
zz Valitse toiminto <W> <X> -painikkeilla.
BBValitun toiminnon asetukset ja toiminto-opas (= 55) tulevat
näkyviin näyttöön.
zz Valitse toiminto <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse tiloissa <8> ja <v> kuvaustilavaihtoehto näytön vasemmasta
yläkulmasta ja valitse sitten kuvaustila painamalla <0>-painiketta.
zz Kun haluat asettaa automaattisen valkotasapainon, valitse [Q],
paina <S/u>-painiketta.
zz Määritä kuvaustavan <q>-asetus, valkotasapainon korjaus/
haarukointi, kuva-asetusten parametrit tai luovat suodintehosteet
painamalla <B>-painiketta.
Poistu asetuksesta.
zz Voit viimeistellä asetuksen ja palata näytöllä kuvaukseen painamalla
<0>-painiketta.
zz Voit palata näytöllä kuvaukseen myös valitsemalla [2].
zz Luovissa kuvaustiloissa voit määrittää ISO-herkkyyden painamalla
<g>‑painiketta.
zz Kun määrität asetuksen w (Osa-alamittaus) tai r (Pistemittaus), näytön
keskellä näkyy mittausympyrä.
zz Näytöllä kuvauksessa ei voi määrittää kuvaustavan/itselaukaisun asetuksia
<B> ja <M>.
187
Kuvaaminen luovilla suotimilla
N
Kun tarkastelet näytössä näkyvää kuvaa, voit käyttää kuvauksessa yhtä
seitsemästä suodintehosteesta (Rakeinen mustavalkokuva, Pehmeäpiirto,
Kalansilmätehoste, Taiteellinen tehoste, Vesiväritehoste, Lelukameratehoste
tai Miniatyyritehoste).
Kamera tallentaa vain kuvan, johon on käytetty luovaa suodinta. Voit myös
ottaa kuvan ilman luovaa suodinta ja lisätä sitten tehosteen jälkikäteen ja
tallentaa kuvan uutena kuvana (= 329).
1
2
3
4
5
6
Käännä valintakiekko johonkin
luovaan kuvaustilaan.
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Valitse [x].
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [x]
(Luova suodin) näytön oikealla puolella.
Valitse suodatus.
zz Valitse suodintehoste <Y> <Z>
-painikkeilla (= 190).
BBKuva näytetään käytetyn suotimen
tehosteen kanssa.
Säädä suodatusta.
zz Paina <B>-painiketta (paitsi kun
valitsit c).
zz Säädä tehostetta <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
Ota kuva.
BBKuva otetaan käyttämällä suodinta.
188
zz Kun luova suodin on asetettu, kamera ottaa yksittäisiä kuvia, vaikka
kuvaustavan asetuksena olisi <i>.
zz Kun käytät luovia suotimia, et voi määrittää seuraavia: RAW, valotushaarukointi,
valkotasapainon haarukointi tai monikuvan kohinanvaimennus.
zz Histogrammi ei näy, kun luova suodin on valittuna.
189
Luovien suotimien ominaisuudet
zz G Rakeinen mustavalkokuva
Luo rakeisen mustavalkokuvan. Voit muuttaa mustavalkotehostetta
säätämällä kontrastia.
zz W Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän vaikutelman. Voit muuttaa kuvan pehmeyttä
säätämällä epäterävöitystä.
zz X Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrimäinen
vääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Koska tämä suodin suurentaa kuvan keskiosan, keskiosan
tarkkuus voi heiketä tallennetun pikselimäärän mukaan. Tarkista
näytössä oleva kuva, kun määrität suodinta. AF-piste lukitaan keskelle.
zz Y Taiteellinen tehoste
Saa kuvan näyttämään öljymaalaukselta ja kohteen tavallista
kolmiulotteisemmalta. Voit säätää kontrastia ja värikylläisyyttä.
Huomaa, että esimerkiksi taivaan tai valkoisten seinien välisävyt eivät
välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä
tai huomattavaa kohinaa.
zz Z Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit hallita värien voimakkuutta säätämällä suodatusta. Huomaa, että
öisten tai hämärien kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Tummentaa kuvan kulmat ja muokkaa värisävyä siten, että kuva näyttää
lelukameralla otetulta. Voit muuttaa väritystä säätämällä värisävyä.
190
zz c Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman.
Jos haluat kuvan keskustan näkyvän terävänä, ota kuva muuttamatta
mitään asetuksia.
Jos haluat siirtää aluetta, joka näkyy terävänä (miniatyyritehosteen
kehystä), katso kohta ”Miniatyyritehosteen säätäminen” (= 98).
Tarkennusmenetelmänä on 1 pisteen AF. On suositeltavaa kohdistaa
miniatyyritehosteen kehys AF-pisteen päälle ennen kuvaamista.
zz Jos rakeinen mustavalkokuva on valittuna, LCD-näytössä näkyvä rakeisuus
näyttää erilaiselta kuin kuvaan tallentuva rakeisuus.
zz Jos pehmeäpiirto tai miniatyyritehoste on valittuna, LCD-näytössä näkyvä
sumennus saattaa näyttää erilaiselta kuin kuvaan tallentuva sumennus.
Voit tarkistaa epäterävyyden ennen kuvaamista painamalla <0>- tai
<U>-painiketta, kun ne on määritetty alla kuvatulla tavalla.
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen [Määritä
SET-painike] arvoksi [7:Terävyysalueen tarkistus].
-- Määritä kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] asetuksen
[DISP‑painikkeen toiminto] arvoksi [1:Terävyysalueen tarkistus].
191
Valikkotoimintojen asetukset
Kuvaus näytöllä -asetukset näytetään [z]- ja [5]-välilehdillä Kuvaus
näytöllä -tilassa.
zz Stillkuvan kuvasuhdeN
Voit muuttaa kuvan kuvasuhdetta. Oletusasetus on [3:2]. Kuvaus
näytöllä -kuvaa ympäröivällä alueella näkyy musta reunus, jos valittuna
on kuvasuhde [4:3], [16:9] tai [1:1].
JPEG-kuvat tallennetaan valitun kuvasuhteen mukaan. RAW-kuvat
tallennetaan aina kuvasuhteella [3:2]. Valitun kuvasuhteen tiedot
lisätään RAW-kuvatiedostoon. Kun käsittelet RAW-kuvaa Digital Photo
Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto), voit luoda kuvan, jonka
kuvasuhde on sama kuin kuvattaessa. Jos kuvasuhteena on [4:3],
[16:9] tai [1:1], kuvasuhteen ilmaisevat viivat näkyvät kuvan toiston
aikana, mutta ne eivät näy todellisessa kuvassa.
192
Kuvan
laatu
3:2
6000×4000
73/83
(24 megapikseliä)
3984×2656
74/84
(10,6 megapikseliä)
2976×1984
7a/8a
(5,9 megapikseliä)
2400×1600
b
(3,8 megapikseliä)
6000×4000
1/D
(24 megapikseliä)
zz
zz
zz
zz
zz
Kuvasuhde ja pikselimäärä (noin)
4:3
16:9
5328×4000*
6000×3368*
(21,3 megapikseliä) (20,2 megapikseliä)
3552×2664
3984×2240*
(9,5 megapikseliä) (8,9 megapikseliä)
2656×1992
2976×1680*
(5,3 megapikseliä) (5 megapikseliä)
2112×1600*
2400×1344*
(3,4 megapikseliä) (3,2 megapikseliä)
6000×4000
6000×4000
(24 megapikseliä) (24 megapikseliä)
1:1
4000×4000
(16 megapikseliä)
2656×2656
(7,1 megapikseliä)
1984×1984
(3,9 megapikseliä)
1600×1600
(2,6 megapikseliä)
6000×4000
(24 megapikseliä)
[4:3], [16:9] ja [1:1] ovat käytettävissä Kuvaus näytöllä -tilassa.
Pikselimäärät on pyöristetty lähimpään tuhanteen tai kymmeneen tuhanteen.
JPEG-kuvat luodaan käyttäen määrittämääsi kuvasuhdetta.
RAW-kuvat kuvataan suhteella 3:2 ja niihin merkitään määrittämäsi kuvasuhde.
Tähdellä merkityt kuvan tallennuslaadun ja kuvasuhteen luvut eivät vastaa
kuvasuhdetta täsmällisesti.
zz MittausajastinN
Voit muuttaa aikaa, jonka valotusasetus näkyy (AE-lukitusaika).
Peruskuvaustiloissa mittausajastimen asetus on kiinteä 8 sekuntia.
zz Kosketuslaukaisin (= 208)
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla LCD‑näyttöä.
zz Tarkennusmenetelmä (= 197)
Voit valita asetuksen [u+Seuranta], [Pistetarkennus], [1 pisteen AF]
tai [Vyöhyketark.]. Huomaa, että <A>-tilassa tarkennusmenetelmä
on [u+Seuranta] eikä sitä voi muuttaa.
zz Silmäntunnistus-AF (= 204)
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], voit kuvata niin,
että kohteen silmät ovat tarkennettuina.
zz Jatkuva tarkennus (= 205)
Auttaa välttämään äkillisten kuvaustilaisuuksien menetyksen, koska
kamera tarkentaa kohteisiin jatkuvasti, kunnes painat laukaisimen
puoliväliin.
zz Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asetuksetN (= 213)
Tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä, jotta
tarkennus olisi helpompaa.
193
zz Ristikko kuvattaessa
Asetuksella [3x3 l] tai [6x4 m] voit näyttää ristikon, joka helpottaa
kameran pitämistä suorassa pysty- tai vaakasuunnassa. Asetusta
[3x3+läv. n] käytettäessä ristikon lisäksi näkyvät vinoviivat,
jotka helpottavat leikkauspisteiden kohdistamista ja sommittelun
tasapainottamista.
zz Jos valitset [z: Roskanpoistotieto] tai joko [Puhdistus käsin] tai
[Puhdista nytf] kohdassa [5: Kennon puhdistus], kuvaus näytöllä
pysähtyy. Voit jatkaa kuvausta näytöllä painamalla <A>-painiketta.
194
Automaattitarkennuksen toiminnan N
muuttaminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan
automaattitarkennuksen (AF) toiminnan. Peruskuvaustiloissa paras
tarkennustoiminta määritetään automaattisesti kuvaustilan mukaan.
1
2
3
4
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Valitse [X].
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
[X] (Tarkennustoiminta) näytön
vasemmalla puolella.
Valitse tarkennustoiminta.
zz Valitse tarkennustoiminta painamalla
<Y> <Z> -painikkeita ja paina sitten
<0>-painiketta.
X: Kertatarkennus
K: Jatkuva tarkennus
Tarkenna kohteeseen.
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin. Kamera tarkentaa
kohteen automaattisesti valitun
tarkennustoiminnan mukaan.
zz Määritettävissä vain näytöllä kuvausta varten (ei määritettävissä
videokuvausta varten).
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, tarkennuspiste muuttuu oranssiksi. Jos näin
käy, kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan pohjaan.
Sommittele kuva uudelleen ja yritä tarkentaa. Tai katso ”Kuvausolosuhteet,
jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (= 202).
195
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille
Sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu
äänimerkki.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit
sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
zz Salamavalokuvauksen aikana jatkuvan kuvauksen nopeus hidastuu.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan
jatkuvasti.
zz Kohteen seuranta asetetaan etusijalle, kun kuvaustapana on <i>
jatkuvaa tarkennusta varten.
zz Salamavalokuvauksen aikana jatkuvan kuvauksen nopeus hidastuu.
zz Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Kun [Tarkenn.menetelmä] on [u+Seuranta], tarkennus on jatkuvaa
niin pitkään kuin aluekehys voi seurata kohdetta.
zz Käytettävä objektiivi sekä kohteen etäisyys ja vauhti voivat aiheuttaa sen,
ettei kamera välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
zz Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta.
Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus
on saavutettu.
196
Tarkennus automaattitarkennuksella
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Voit valita tarkennustavaksi [u+Seuranta] (= 198), [Pistetarkennus],
[1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.] (= 200).
Jos haluat erittäin tarkan tarkennuksen, aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF>, suurenna kuva ja tarkenna käsin (= 212).
Valitse tarkennusmenetelmä.
zz Valitse [z]-välilehdestä [Tarkenn.
menetelmä].
zz Valitse haluamasi tarkennusmenetelmä
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kuva näkyy näytössä, voit
myös valita tarkennusmenetelmän
pikavalintanäytössä painamalla
<Q>‑painiketta (= 187).
zz Kuvauksissa = 198–= 200 oletetaan,
että [Tarkennustoiminta]‑asetuksena on [Kertatarkennus] (= 196).
Kun [Jatkuva tark.] (= 196) on asetettu, AF-piste muuttuu siniseksi,
kun tarkennus on saavutettu.
zz Tiloissa <8: C5> jatkuva tarkennus määritetään automaattisesti,
ja kun tarkennus saavutetaan, tarkennuspiste muuttuu siniseksi ja kuuluu
äänimerkki.
zz Vain [u+Seuranta] ja [1 pisteen AF] ovat käytettävissä, kun on asetettu
4K-videotallennus.
zz Kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu kosketustoiminnolla)
liittyvät tiedot, sivu 208.
197
Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat, AF-piste
<p> seuraa kasvojen liikettä.
1
2
3
Tarkista AF-piste.
zz Kun kasvot tunnistetaan, <p> ilmestyy
tarkennettavien kasvojen päälle.
zz Jos useita kasvoja tunnistetaan,
näytössä näkyy <q>. Siirrä
<Y> <Z> -painikkeilla <q>-kehys
tarkennettavien kasvojen kohdalle.
zz Voit valita kasvot tai kohteen myös
napauttamalla LCD-näyttöä.
Tarkenna kohteeseen.
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
BBJos kasvoja ei tunnisteta tai jos et
kosketa mitään näytön kohtaa, kamera
tarkentaa AF-aluekehyksen sisälle.
BBKun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
BBJos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
Ota kuva.
zz Tarkista tarkennus ja valotus ja ota kuva
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan
(= 181).
198
zz Tarkennus muuhun kohteeseen kuin ihmiskasvoihin
Kun tarkennuspiste <z> saavuttaa tarkennuksen, tarkennuspiste <z>
säilyttää tarkennuksen, vaikka kohde liikkuisi tai muuttaisit sommittelua.
zz Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Säädä tarkennusta manuaalisesti (= 212) niin, että kasvot havaitaan,
ja suorita sitten automaattitarkennus.
zz Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
zz Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret, liian
kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
zz <p> saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
zz AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
199
Pistetarkennus / 1 pisteen AF / vyöhyketarkennus
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti. Tässä käytetään
esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
1
Tarkista AF-piste.
zz AF-piste (1) näkyy näytössä.
zz Vyöhyketarkennuksessä näytetään
vyöhyketarkennuksen kehys.
(1)
2
3
Siirrä AF-pistettä.
zz Voit myös siirtää AF-pistettä
koskettamalla näyttöä tai painamalla
<V>-nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen painamalla
<L>‑painiketta.
zz Voit suurentaa näytön painamalla
<u>-painiketta. Kukin <u>-painikkeen
painallus vaihtaa suurennussuhdetta.
Tarkenna kohteeseen.
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
BBKun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
BBJos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
200
4
Ota kuva.
zz Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan
asti (= 181).
zz Tarkennus voi olla vaikeaa, kun käytetään reunalla olevaa AF-pistettä.
Valitse tässä tapauksessa keskellä oleva AF-piste.
Automaattitarkennusta koskevia huomautuksia
Tarkennustoiminta
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus voi vaihtua automaattitarkennuksen aikana ja jälkeen.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu, kun elävä etsinkuva näytetään, näyttö voi
välkkyä ja tarkennus vaikeutua. Tässä tapauksessa lopeta kuvaus
näytöllä ja suorita automaattitarkennus kuvauksessa käytettävän
valonlähteen alla.
zz Jos tarkennus on vaikeaa automaattitarkennuksella, aseta objektiivin
tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti
(= 212).
zz Jos kuvaat reuna-aluetta, jota ei ole kunnolla tarkennettu, sommittele
uudelleen ja siirrä kohdetta (ja tarkennuspistettä) näytön keskikohtaa kohden.
Tarkenna sitten uudelleen ja ota kuva.
zz Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä. Jos käytössä on LED-valolla varustettu
EX-sarjan Speedlite-salama, LED-valoa käytetään tarkennuksen apuvalona
tarvittaessa.
zz Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen voi
kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
201
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset tasaiset
pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat näkyvät
huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (esimerkki: pilvenpiirtäjien ikkunat
tai tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yömaisemat tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti (esimerkki:
auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet (esimerkki:
eläin häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja)
tarkennuksen aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin ja kuvasuhteen mukaan ja sen mukaan, kuvaatko 4K-videoita tai
käytätkö sellaisia toimintoja, kuten videon digitaalinen IS.
202
Suurennettu näkymä
Jos haluat tarkistaa tarkennuksen,
kun tarkennusmenetelmänä on jokin muu
kuin [u+Seuranta], voit suurentaa näyttöä
noin 5x tai 10x painamalla <u>‑painiketta
tai napauttamalla vasemmassa
alakulmassa [Y].
Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä
asetuksen [u+Seuranta] kanssa.
zz Siirrä tarkennuspistettä <V>-nuolipainikkeilla tai napauta kohtaa, jonka
haluat suurentaa.
zz Suurenna suurennuskehyksen aluetta painamalla <u>-painiketta
tai napauttamalla kohtaa [Y]. Aina kun painat <u>-painiketta tai
napautat kohtaa [Y], suurennussuhde muuttuu.
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [Pistetarkennus]
ja [1 pisteen AF] ja vyöhykekehykseen toiminnossa [Vyöhyketark.].
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos
painat laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [1 pisteen AF] tai
[Pistetarkennus]. Kun asetetaan jokin muu tarkennusmenetelmä,
automaattitarkennus suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa
näkymässä, näyttö palaa normaaliksi tarkennusnäytöksi.
zz Jos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään
ja käytä automaattitarkennusta.
zz Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten
näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
zz Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
zz Videon servotarkennus (= 253) ei ole käytettävissä suurennetussa näkymässä.
zz Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran
tärähtelyn takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
203
Tarkennus ihmisten silmiin
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], voit kuvata niin, että
kohteen silmät ovat tarkennettuina.
1
2
3
4
Valitse [Silmäntunnistus-AF].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Silmäntunnistus-AF] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Ota käyttöön].
Tähtää kamera kohteeseen.
BBAF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita silmän
tarkennusta varten.
Koko kasvot valitaan, kun napautat
muita kasvonpiirteitä, kuten kohteen
nenää tai suuta. Tarkennettavat silmät
valitaan automaattisesti.
zz Voit valita silmän tai kasvot <Y> <Z>
-painikkeilla, kun < > tai <p> tulee
näkyviin.
Ota kuva.
zz Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.
204
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina. Kamera on valmis
tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen puoliväliin.
1
2
Valitse [Jatkuva tark.].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Jatkuva
tark.] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Päällä].
zz Tämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien määrää,
koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
205
Itselaukaisun käyttäminen
1
2
Valitse [Kuvaustapa].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Kuvaustapa]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse itselaukaisu.
zz Valitse itselaukaisu <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
m/Q:
10 sek. / kauko-ohjaus
itselaukaisu
Kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua
laukaisimen painamisesta.
Voit käyttää myös kauko-ohjainta
BR-E1 (myydään erikseen)
(= 463).
l: 2 sek. itselaukaisu
Kuva otetaan 2 sekunnin kuluttua
laukaisimen painamisesta.
q:
10 sekunnin itselaukaisu ja
jatkuva kuvaus
Määritetty määrä kuvia otetaan
10 sekunnin kuluttua laukaisimen
painamisesta.
Määritä itselaukaisun kuvamäärä
(2–10) <W> <X> -painikkeilla.
206
3
Ota kuva.
zz Tarkenna kohde ja paina sitten laukaisin
pohjaan.
BBTarkista toiminta kuuntelemalla
äänimerkkejä tai katsomalla laskuria
(sekunteina) LCD-näytössä.
BB2 sekuntia ennen kuvan ottamista
äänimerkki kuuluu tiheämmin.
zz Asetuksella <q> kuvien ottamisen välinen aika voi pidentyä kuvaustoimintojen
asetusten, kuten kuvan tallennuslaadun tai salaman, mukaan.
zz Jos etsimeen tulee hajavaloa kuvaa otettaessa, valotus voi epäonnistua.
Kuvaus näytöllä on suositeltavaa.
zz Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (= 101) ja
tarkistaa tarkennus ja valotus.
zz Kun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (= 74)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
zz Voit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistyttyä napauttamalla LCD-näyttöä tai
painamalla <0>-painiketta.
207
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla LCD-näyttöä.
1
2
Ota kosketuslaukaisin käyttöön.
zz Napauta [y].
Kuvake vaihtuu jokaisella napautuksella
[y]- ja [x]-vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa
(kosketustarkennus). Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
Ota kuva napauttamalla näyttöä.
zz Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä.
BBKamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus)
määritetyllä tarkennusmenetelmällä
(= 197).
BBKun tarkennus on valmis, tarkennuspiste
muuttuu vihreäksi ja kuva otetaan
automaattisesti.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi ottaa.
Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä
uudelleen.
zz Vaikka kuvaustavan asetuksena olisi <i>, kamera kuvaa yksittäiskuvatilassa.
zz Vaikka [Tarkennustoiminta]-asetus on [Jatkuva tark.], näytön
napauttaminen tarkentaa [Kertatark.]-toiminnolla.
zz Näytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai ota kuvaa.
zz Jos luova Kalansilmätehoste-suodin on määritetty, kamera tarkentaa näytön
keskellä olevaan tarkennuspisteeseen riippumatta siitä, mitä kohtaa napautat.
zz Jos luova Miniatyyritehoste-suodin on määritetty, kosketuslaukaisin ei toimi.
208
zz Voit määrittää kosketuslaukaisimen myös [z: Kosketuslaukaisin]
-asetuksella.
zz Napauta näyttöä kahdesti, jos haluat käyttää aikavalotusta. Ensimmäinen
napautus näytöllä aloittaa aikavalotuksen. Toinen napautus lopettaa
valotuksen. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
209
Omakuvan ottaminen (Selfie)
Omakuva on suunniteltu ihmisten kuvaamista varten. Ennen kuvaamista voit
myös määrittää tausta epäterävöityksen, kirkkauden ja ihon pehmentämisen.
1
Suuntaa LCD-näyttö kameran
etuosaa kohti.
zz Käännä LCD-näyttö auki kuvan
mukaisesti ja suuntaa se kameran
etuosaa kohden (= 40).
2
3
4
(1) (2)
Napauta [ ]-kuvaketta näytössä.
zz Valitse omakuvatila napauttamalla
näytön [ ]-kuvaketta.
Määritä omakuvan asetukset.
zz Valitse toiminto (1) napauttamalla sitä
ja aseta tehoste.
Ota kuva.
Kun käytössä on
kosketuslaukaisin:
zz Napauta [y] (2) ja aseta [x]
(Kosketuslaukaisin: Päällä) (= 208).
zz Napauta tarkennettavaa kohtaa ja
ota kuva.
Kun käytössä on laukaisin:
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin ja ota kuva painamalla
laukaisin kokonaan pohjaan.
210
zz Kun tarkennus on saavutettu, älä muuta etäisyyttä itsesi ja kameran välillä,
ennen kuin kuva on otettu.
zz Varo, ettet pudota kameraa kalibroinnin aikana.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista. Vältä kameran tärähtämistä,
kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
zz Omakuva-tila peruutetaan, kun käännät kameran kytkimen <2>-asentoon
tai teet jonkin seuraavista toimista:
-- [g]-kuvakkeen napauttaminen näytössä.
-- LCD-näytön kääntäminen takaisin alkuperäiseen asentoon.
-- Paina <A>-painiketta.
211
MF: Manuaalitarkennus
Voit suurentaa kuvan ja tarkentaa tarkasti MF-asetuksella (manuaalitarkennus).
1
Aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF>.
zz Tarkenna ensin kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
2
3
4
Tuo suurennuskehys näkyviin.
zz Paina <u>-painiketta.
BBSuurennuskehys tulee näkyviin.
zz Voit suurentaa kuvan myös
napauttamalla näytön [1]-kuvaketta.
Siirrä suurennuskehystä.
zz Siirrä suurennuskehys tarkennettavaan
kohtaan <V>-nuolipainikkeilla.
zz <L>-painikkeen painaminen palauttaa
suurennuskehyksen näytön keskelle.
Suurenna kuvaa.
zz Aina kun painat <u>-painiketta, kuvan
suurennus muuttuu seuraavassa
järjestyksessä:
Normaali näyttö → 5× → 10×
(1) (2)(3)
(1) AE-lukitus
(2) Suurennetun alueen sijainti
(3) Suurennus
212
5
6
Tarkenna manuaalisesti.
zz Katso suurennettua kuvaa ja
tarkenna kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
zz Kun tarkennus on valmis, palaa
normaaliin näkymään painamalla
<u>‑painiketta.
Ota kuva.
zz Tarkista tarkennus ja valotus ja ota kuva
painamalla laukaisinta (= 181).
zz Suurennetussa näkymässä valotus on lukittu. (Valotusaika ja aukko
näkyvät punaisina.)
zz Vaikka tarkennat manuaalisesti, voit ottaa kuvan kosketuslaukaisimella.
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen
(ääriviivojen korostaminen)
Tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä, jotta
tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää reunan
tunnistuksen herkkyyden (tason) (paitsi <A>-tilassa).
1
2
Valitse [Man. tark. korost. aset.].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Man.
tark. korost. aset.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Korostus].
zz Valitse [Korostus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
213
3
Aseta taso ja väri.
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
zz Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla
ISO‑herkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista,
pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
zz LCD-näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
214
Yleiset näytöllä kuvauksen varoitukset
Kuvan laatu
zz Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
zz Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
zz Jos kuvaat näytöllä jatkuvasti pitkään, kameran sisäinen lämpötila voi nousta
ja kuvan laatu heikentyä. Lopeta kuvaus näytöllä aina, kun et ota kuvia.
zz Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea,
kuvan laatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus näytöllä ja odota muutama minuutti
ennen kuvaamisen jatkamista.
Sisäisen lämpötilan varoituksen valkoinen <s>-kuvake ja punainen
<E>-kuvake
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska Kuvaus näytöllä jatkuu
pitkään tai koska ympäristön lämpötila on korkea, valkoinen <s>-kuvake tai
punainen <E>-kuvake tulee näkyviin.
zz Valkoinen <s>-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Tällöin on suositeltavaa lopettaa kuvaus näytöllä ja antaa kameran jäähtyä
ennen kuvaamisen jatkamista.
zz Punainen <E>-kuvake tarkoittaa, että kuvaus näytöllä päättyy pian
automaattisesti. Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin
kameran sisäinen lämpötila on laskenut. Lopeta kuvaus näytöllä vähäksi
aikaa tai katkaise virta ja anna kameran olla käyttämättömänä jonkin aikaa.
zz Jos Kuvaus näytöllä jatkuu pitkään korkeassa lämpötilassa, <s>- tai
<E>‑kuvake tulee näkyviin tavallista nopeammin. Katkaise kameran virta
aina, kun et kuvaa.
zz Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai
pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin
valkoinen <s>-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
zz Jos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu.
Palaa normaaliin näyttöön ennen kuvaamista. Suurennetussa näkymässä
valotusaika ja aukko näkyvät punaisina. Vaikka kuvaisit suurennetussa
näytössä, otettu kuva on normaalin näytön mukainen.
zz Jos käytät TS-E-objektiivia (muuta kuin TS-E17mm f/4L tai TS-E24mm f/3.5L II)
ja siirrät tai kallistat objektiivia tai jos käytät loittorengasta, vakiovalotusta ei
ehkä saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
215
Yleiset näytöllä kuvauksen varoitukset
Elävä etsinkuva
zz Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, elävän etsinkuvan kirkkaus ei ehkä
vastaa otetun kuvan kirkkautta.
zz Vaikka määritetty ISO-herkkyys olisi matala, elävässä etsinkuvassa voi näkyä
kohinaa heikossa valaistuksessa. Kun kuva otetaan, tallennettavaan kuvaan
tulee kuitenkin vähemmän kohinaa. (Elävän etsinkuvan kuvanlaatu poikkeaa
tallennettavan kuvan laadusta.)
zz Jos kuvan valonlähde (valaistus) muuttuu, näyttö voi välkkyä.
Tässä tapauksessa lopeta ensin kuvaus näytöllä ja jatka sitä sitten
käytettävän valonlähteen läheisyydessä.
zz Jos suuntaat kameran toiseen suuntaan, elävän etsinkuvan kirkkaus saattaa
tilapäisesti muuttua. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana
LCD‑näytössä. Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
zz Jos määrität heikossa valaistuksessa [5 LCD:n kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, Kuvaus näytöllä -kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä
värejä. Kohina tai epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan
kuvaan.
zz Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
zz Jos valotusaika on vähintään 1 sekunti, ”BUSY” näkyy LCD-näytössä ja eikä
näytössä näy kuvaa, ennen kuin valotus on saavutettu.
Valinnaiset toiminnot
zz Näytöllä kuvauksen aikana tietyt valinnaisten toimintojen asetukset eivät
ole käytössä.
Objektiivi ja salama
zz Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja asetat
Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää
otettavissa olevien kuvien määrää kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
zz Tarkennuksen esiasetusta voidaan käyttää näytöllä kuvauksessa vain,
jos käytössä on (super)teleobjektiivi, jossa on vuoden 2011 jälkimmäisellä
puoliskolla tai sen jälkeen markkinoille tuotu tarkennuksen esiasetustila.
zz Salamavalotuksen lukitus ei toimi käytettäessä sisäistä salamaa.
Salamavalotuksen lukitus ja muotoilusalama eivät toimi käytettäessä ulkoista
Speedlite-salamaa.
216
Videoiden kuvaaminen
Videokuvaus otetaan käyttöön asettamalla
virtakytkin asentoon <k>.
zz Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, sivu 7.
zz Jos käytät kameraa käsivaraisesti ja kuvaat videoita, kameran
tärinä voi epäterävöittää videokuvaa. Tällöin jalustan käyttö on
suositeltavaa.
zz Jos aiot kuvata kameralla käsivaralta, katso sivu 75.
217
Videoiden kuvaaminen
Kuvattuja videoita on suositeltavaa katsella liittämällä kamera
televisioon (=305).
Kuvaaminen automaattivalotuksella
Kun kuvaustilaksi on määritetty mikä tahansa muu kuin <a>,
automaattivalotuksen ohjaus sovittaa valotuksen ympäristön
kirkkauden mukaan.
1
2
3
4
(1)
Aseta virtakytkin asentoon <k>.
BBHeijastavasta peilistä kuuluu ääni ja
kuva tulee LCD-näyttöön.
Aseta valintakiekko johonkin
muuhun asentoon kuin <8>,
<v> tai <a>.
Tarkenna kohteeseen.
zz Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella
tai manuaalitarkennuksella
(= 197–= 203, = 212).
zz Oletuksena on [Videon
servotarkennus: Päällä], jotta kamera
tarkentaa koko ajan. Jos haluat poistaa
videon servotarkennuksen käytöstä,
katso = 253.
Kuvaa video.
zz Aloita videokuvaus painamalla
<A>‑painiketta. Lopeta videokuvaus
painamalla <A>-painiketta uudelleen.
BBVideon kuvauksen aikana
”oREC”‑merkki näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
BBKameran sisäänrakennetut mikrofonit
(1) tallentavat äänen.
218
zz Yleiset videokuvauksen varoitukset, = 257–= 258.
zz Lue tarvittaessa myös ”Yleiset näytöllä kuvauksen varoitukset”,
= 215–= 216.
zz <f>- ja <s>-kuvaustiloissa asetukset ovat samat kuin kuvattaessa
<d>-tilassa.
zz Määritettävissä olevat valikkotoiminnot ovat erilaiset peruskuvaustiloissa ja
luovissa kuvaustiloissa.
zz Valotusaika, aukko ja ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti.
zz Luovissa kuvaustiloissa voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla
<A>‑painiketta (= 164). Valotusasetus näkyy näytössä [z: Mittausajastin]
-asetuksella määritetyn ajan mukaisesti. Kun olet käyttänyt AE-lukitusta
videokuvauksessa, voit peruuttaa sen painamalla <S>-painiketta.
(AE‑lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>‑painiketta.)
zz Luovissa kuvaustiloissa voit määrittää valotuksen korjauksen kääntämällä
<6>-valitsinta samalla, kun pidät <g>-painiketta painettuna.
zz Jos kuvaat videota automaattivalotuksella, valotusaikaa, aukkoa ja
ISO‑herkkyyttä ei tallenneta videon Exif-tietoihin.
zz Käytettäessä videokuvauksessa automaattivalotusta (paitsi kuvattaessa
nopeutettua videota) kamera ottaa Speedlite-salaman LED-valon
automaattisesti käyttöön vähäisessä valaistuksessa. Katso lisätietoja
LED‑valolla varustetun EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
ISO-herkkyys peruskuvaustiloissa
zz ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti väliltä ISO 100–ISO 12800.
Huomaa, että kun kamera on määritetty kuvaamaan 4K-videota,
ISO‑herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
ISO-herkkyys tiloissa <d>, <s> ja <f>
zz ISO-herkkyydeksi asetetaan automaattisesti ISO 100–ISO 12800.
Suurin mahdollinen asetus vaihtelee sen mukaan, mitä on [Autom.
enint.] -asetuksena kohdassa [z:kAutom. ISO] (= 254).
Huomaa, että kun kamera on määritetty kuvaamaan 4K-videota,
ISO‑herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
zz Jos kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] on määritetty
[ISO‑laajennus]-asetukseksi [1:Päällä], [H(25600)] voidaan myös valita
kohdassa [Autom. enint.]. Huomaa, että kun kamera on määritetty
kuvaamaan 4K-videota, ISO-herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
zz Kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä],
ISO-herkkyysalue on ISO 200–ISO 12800. Huomaa, että kun kamera on
määritetty kuvaamaan 4K-videota, ISO-herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
219
zz Kun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista
ISO‑herkkyysasetukset ennen videoiden kuvaamista.
Tilannekuvakkeet
Kun videota kuvataan <A>-tilassa, näkyvissä on kameran tunnistaman
tilanteen kuvake ja kuvaus sovitetaan kyseiseen tilanteeseen. Joissakin
tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista
tilannetta.
Kohde
Tausta
Muotokuva
Ei-muotokuva
Luonto- ja
Lähikuva*1
ulkokuva
Kirkas
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
Auringonlasku
*2
*2
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
*1
*2
Oranssi
:Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja.
Loittorengasta tai makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä
vastaa todellista tilannetta.
: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
220
Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella
<a>-tilassa voit säätää käsin valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden
videokuvausta varten. Videokuvauksen käsisäätöinen valotus on tarkoitettu
edistyneille käyttäjille.
1
2
3
4
(1) (2)
5
Aseta virtakytkin asentoon <k>.
BBHeijastavasta peilistä kuuluu ääni ja
kuva tulee LCD-näyttöön.
Käännä valintakiekko
asentoon <a>.
Määritä ISO-herkkyys.
zz Paina <g>-painiketta ja valitse
ISO‑herkkyys <Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <6>-valitsinta.
zz Lisätietoja ISO-herkkyydestä, sivu 222.
Määritä valotusaika ja aukko.
zz Määritä valotusaika (1) kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Voit säätää aukon (2) kääntämällä
<6>-valitsinta, kun pidät
<g>‑painiketta painettuna.
Tarkenna ja kuvaa video.
zz Toimi samoin kuin vaiheissa 3 ja 4
kohdassa ”Videoiden kuvaaminen”
(= 218).
221
ISO-herkkyys käsisäätöisellä valotuksella kuvattaessa
zz [AUTO]-asetuksella ISO-herkkyydeksi asetetaan automaattisesti
ISO 100–ISO 12800. Suurin mahdollinen asetus vaihtelee sen mukaan,
mitä on [Autom. enint.] -asetuksena kohdassa [z:kAutom.
ISO] (= 254). Huomaa, että kun kamera on määritetty kuvaamaan
4K-videota, ISO-herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
zz Voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti välille ISO 100–ISO 12800
yhden yksikön välein. Jos asetat kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)] [ISO-laajennus]-asetukseksi [1:Päällä], manuaalisen
ISO‑herkkyyden asetusalueen ylärajaa laajennetaan niin, että voit
valita myös arvon H (vastaa herkkyyttä ISO 25600). Huomaa, että kun
kamera on määritetty kuvaamaan 4K-videota, ISO-herkkyys on ISO 100–
ISO 6400.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä],
ISO-herkkyys on ISO 200–ISO 12800. Huomaa, että kun kamera on
määritetty kuvaamaan 4K-videota, ISO-herkkyys on ISO 100–ISO 6400.
zz Koska videon kuvaaminen ISO 25600 -asetusta vastaavalla herkkyydellä voi
aiheuttaa runsaasti kohinaa, se on määritetty laajennetuksi ISO-herkkyydeksi
(näkyy muodossa ”H”).
zz Kun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista kameran
asetukset ennen videoiden kuvaamista.
zz Valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana ei suositella,
koska valotuksen muutokset tallentuvat videolle.
zz Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/30 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
zz Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
zz Jos määrität [5:Val. korj. (paina, käännä S)] -asetuksen toiminnolla [Määritä
SET-painike] kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] (= 452), voit
käyttää valotuksen korjausta, kun automaattinen ISO-herkkyys on asetettu.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta.
zz Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa (= 223) valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen
kerran painoit <A>-painiketta.
zz Voit näyttää histogrammin painamalla <B>-painiketta.
222
Tietonäyttö
zz Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
(11) (12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( )
(8) 7
(9)
(10)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) (24)(25)
(23)
(1)
(2)
Videokuvaustila/tilannekuvake
y :Automaattivalotus
(peruskuvaustilat)
k :Automaattivalotus
(luovat kuvaustilat)
M : Käsisäätöinen valotus
u : HDR-video
l : Luovat suotimet
N : Nopeutettu video
Tarkennusmenetelmä
• S: u+Seuranta
• Q: Pistetarkennus
• T: 1 pisteen AF
• R: Vyöhyketarkennus
(26)
(27) (28)(29)
(11) Videokuvauksen jäljellä oleva aika* /
kulunut aika
* Koskee yksittäistä videoleikettä.
(12) Akun varaustaso
(13) AF-piste
(14) Histogrammi (käsisäätöisellä
valotuksella)
(15) Pikavalinta
(16) Valkotasapaino
(17) Kuva-asetukset
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
(3)
Videon tallennuskoko
(19) Luovat suotimet
(4)
Digitaalizoom
(20) GPS-yhteyden ilmaisin
(5)
Videon digitaalinen IS
(21) Suurennus/digitaalizoom
(6)
Videokollaasi
(22) Valotusaika
(7)
Äänen tallennustaso (käsinsäätö)
(23) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(8)
Wi-Fi-toiminto
(24) Bluetooth-toiminto
(9)
Videon servotarkennus
(25) Aukko
(10) AE-lukitus
(26) Valotustason ilmaisin
(käsisäätöisellä valotuksella)
223
(27) Valotuksen korjaus
(29) ISO-herkkyys
(28) Ensisijainen huippuvalotoisto
zz Ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää videokuvauksen aikana. (Näyttö
katoaa näkyvistä, kun videon kuvaaminen aloitetaan.)
zz Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videokuvausaika muuttuu kuluneeksi ajaksi.
224
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana.
Jos haluat ottaa stillkuvia, keskeytä videokuvaus ja ota stillkuvat käyttämällä
etsintä tai näytöllä kuvausta.
Videokuvausta koskevat varoitukset
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Kun tarkennat automaattisesti painamalla laukaisimen puoliväliin
videokuvauksen aikana, jokin seuraavista saattaa tapahtua.
-- Tarkennus saattaa hetkellisesti siirtyä kauas kohteesta.
-- Tallennetun videon kirkkaus voi muuttua.
-- Tallennettu video saattaa hetkellisesti näkyä stillkuvana.
-- Objektiivin mekaaninen ääni saattaa tallentua videoon.
zz Jos <Q> tai <Qw> on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
zz Jos kuvaat videota LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
zz On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää zoomausta
videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana saattaa aiheuttaa
valotuksen muutosten tai objektiivien äänien tallentumisen videolle tai kuva
saattaa olla epäterävä.
zz Et voi suurentaa kuvaa videokuvauksen aikana, vaikka painaisit
<u>‑painiketta.
zz Varo peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (= 218) esimerkiksi sormella.
zz Jos liität tai irrotat HDMI-kaapelin videokuvauksen aikana, videokuvaus päättyy.
zz Yleiset videokuvauksen varoitukset, = 257–= 258.
zz Lue tarvittaessa myös ”Yleiset näytöllä kuvauksen varoitukset”,
= 215–= 216.
Vakavat varoitukset:
Älä pidä kiinni samasta kameran kohdasta pitkään.
Vaikka kamera ei tunnu kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan
lämpötilan kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa
kameran kanssa. Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa
sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai heikentynyt tuntoaisti.
225
Videokuvausta koskevat huomautukset
zz
zz
zz
zz
Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
Videon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
Kameran yhdysrakenteiset mikrofonit tallentavat stereoääntä.
Jos liität kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) (= 28), ulkoinen mikrofoni
asetetaan ensisijaiseksi.
zz Voit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
zz Tarkennuksen esiasetusta voidaan käyttää videokuvauksessa, jos käytössä
on (super)teleobjektiivi, jossa on vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla tai
sen jälkeen markkinoille tuotu tarkennuksen esiasetustila.
226
Kuvaustoimintojen asetukset
Videokuvauksen toimintojen asetukset on selitetty tässä.
Pikavalinta
Jos painat <Q>-painiketta, kun kuva näkyy LCD-näytössä, voit määrittää
seuraavat: Tarkennusmenetelmä, Videon tallennuskoko, Digitaalizoom,
Videon digitaalinen IS, Videokollaasi, Valkotasapaino, Kuva-asetukset,
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) ja Luovat
suotimet.
Huomaa, että peruskuvaustiloissa valittavissa olevat toiminnot vaihtelevat
kuvaustilan mukaan.
1
2
Paina <Q>-painiketta.
BBMääritettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin.
Valitse toiminto ja määritä se.
zz Valitse toiminto <W> <X> -painikkeilla.
BBValitun toiminnon asetukset ja
toiminto‑opas (= 55) tulevat näkyviin
näyttöön.
zz Valitse toiminto <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun haluat asettaa automaattisen
valkotasapainon, valitse [Q], paina
<S/u>-painiketta.
zz Määritä valkotasapainon korjaus,
kuva‑asetusten parametrit tai luovat
suotimet painamalla <B>-painiketta.
zz <0>-painikkeen painaminen
palauttaa kameran videokuvaustilaan.
zz Voit myös palata videokuvaukseen
valitsemalla [2].
227
Videon tallennuskoon määrittäminen
Asetuksella [z: Videon tall.koko] voit
valita videon tallennuskoon (kuvan koon,
kuvataajuuden ja pakkausmenetelmän)
sekä muita toimintoja.
Videot tallennetaan MP4-muodossa.
zz Kuvan koko
L 3840×2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
L 1920×1080
Täysi teräväpiirto (Full HD) -tallennuslaatu. Kuvasuhde on 16:9.
w 1280×720
Teräväpiirto (HD) -tallennuslaatu. Kuvasuhde on 16:9.
zz Normaali 4K-videoiden ja L8/7-videoiden toisto ei ehkä onnistu
muilla laitteilla toiston suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
zz Videokuvausnäytössä näkyvä kuvataajuus vaihtuu sen mukaan, onko
[5: Videojärjest.] -asetuksena [NTSC] vai [PAL].
zz Jos muutat [5: Videojärjest.] -asetusta, aseta videon tallennuskoko uudelleen.
zz Videoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
zz 4K-videoiden kuvaaminen
-- 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti.
-- 4K-videoiden kuvaaminen lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä
saattaa saada kameran sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin
ja korkeammaksi kuin normaaleja videoita kuvattaessa.
-- Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840×2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (= 301).
zz Kontrastin tunnistusta käytetään tarkennukseen, kun kuvataan 4K-videoita.
Tarkennus voi kestää kauemmin ja olla vaikeampaa kuin HD- tai Full HD
-videoita kuvattaessa.
228
zz Kuvataajuus (kuvia sekunnissa (fps))
6 29,97 kuvaa/s / 8 59,94 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
5 25,00 kuvaa/s / 7 50,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL (esimerkiksi Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia).
4 23,98 kuvaa/s
Pääasiassa elokuville.
zz Pakkausmenetelmä
X IPB (normaali)
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
X v IPB (kevyt)
Koska video tallennetaan pienellä bittinopeudella erilaisilla laitteilla
toistettavaksi, tiedostokoosta tulee pienempi kuin IPB (normaali)
-asetuksella. Siksi voit kuvata pidempään kuin IPB (normaali)
-asetuksella.
zz Videon tallennusmuoto
C MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan MP4-muotoisiksi
videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”).
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zz Kamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan
FAT32‑muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston koko
ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä automaattisesti.
Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja toista se.
zz Kamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan yhteen
tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka tiedoston koko
ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
229
Videokuvauksen aikaraja
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videon kuvaamisen uudelleen painamalla
<A>-painiketta. (Video tallennetaan uutena videotiedostona.)
zz Kun lataat tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin
4 Gt, käytä joko EOS Utility -ohjelmaa (= 484) tai kortinlukijaa (= 487).
Yli 4 Gt:n videotiedostoja ei ladata, kun suoritat kuvien latauksen tietokoneen
käyttöjärjestelmän toiminnolla.
230
Videokuvauksen digitaalizoomin käyttäminen
Kun tallennuskoko on L6X (NTSC) tai L5X (PAL),
voit kuvata noin 3x–10x digitaalisella zoomilla.
1
2
3
4
Aseta valintakiekko johonkin muuhun
asentoon kuin <8> tai <v>.
Valitse [Digitaalizoom].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Digitaalizoom]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Zoom noin 3-10×].
zz Valitse [Zoom noin 3-10×] ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Poistu valikosta ja palaa videokuvaukseen
painamalla <M>‑painiketta.
Käytä digitaalizoomia.
zz Paina <W> <X> -painikkeita.
BBDigitaalizoomin palkki tulee näkyviin.
zz Zoomaa lähemmäs painamalla
<W>‑painiketta tai zoomaa kauemmas
painamalla <X>-painiketta.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera käyttää [1 pisteen AF]
-tarkennusta (lukittu keskelle).
zz Voit peruuttaa digitaalizoomin
määrittämällä vaiheessa 2 asetukseksi
[Pois].
zz On suositeltavaa estää kameran tärähtely käyttämällä jalustaa.
zz Nopeutettua videota, luovaa suodinta tai videon digitaalinen IS -toimintoa
ei voi asettaa.
zz Suurin ISO-herkkyys on 6400.
zz Suurennettua näkymää ei voi käyttää.
zz Koska videokuvauksen digitaalizoom käsittelee kuvaa digitaalisesti, kuva
näyttää rakeisemmalta voimakkaasti suurennettuna. Kohina, valopisteet yms.
voivat myös näkyä selkeämmin.
zz Tilannekuvaketta ei näytetä.
zz Lisätietoja ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (= 202).
231
Videon digitaalinen IS
Kameran Videon digitaalinen IS -toiminto vähentää kameran tärähtelyä
videokuvauksen aikana. Videon digitaalinen IS -toiminnolla kuvanvakausta
voidaan käyttää, vaikka käytetyssä objektiivissa ei ole Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -toimintoa. Kun käytetään objektiivia, jossa on Image
Stabilizer (Kuvanvakain), aseta objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain)
-kytkin asentoon <1>.
1
2
Valitse [Videon digit. IS].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Videon digit.
IS] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse asetus painamalla <W> <X>
-painikkeita ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Pois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zz Päällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zz Parannettu (y)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin
[Päällä]‑asetuksella. Kuvaa suurennetaan enemmän.
232
zz Videon digitaalinen IS ei toimi, kun objektiivin optinen Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -kytkin on asennossa <2>.
zz Kun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS ei toimi.
zz Videon digitaalinen IS -toimintoa ei voi asettaa <8>- tai <v>-tilassa tai kun
videokuvauksen digitaalizoom, nopeutettu video tai luova suodin on asetettu.
zz Mitä suurempi kuvakulma, sen tehokkaampi on kuvanvakaus. Mitä pienempi
kuvakulma, sen vähäisempää on kuvanvakaus.
zz Kun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin Canonin
objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS -asetukseksi [Pois].
zz Videon digitaalinen IS -toiminnon vaikutus ei näy kuvissa suurennetussa
näkymässä.
zz Koska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva näyttää
rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä
huomattavasti (kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon digitaalinen
IS -toiminnon vaikutuksesta.
zz Myös AF-pisteen koko muuttuu, kun määrität videon digitaalinen IS -toiminnon.
zz Kun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
zz Tämä toiminto ei ole yhteensopiva joidenkin objektiivien kanssa. Lisätietoja
on Canonin verkkosivustossa.
233
HDR-videokuvaus
Voit tasapainottaa kirkkaita alueita, jotka heikentävät yksityiskohtien
erottumista, jos kuvaat videota näkymästä, jossa on suuri kontrasti.
Tallennuskoko on L6X (NTSC) tai L5X (PAL).
1
2
Käännä valintakiekko
asentoon <8>.
Kuvaa HDR-video.
zz Koska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi näyttää
vääristyneeltä. Käsivaralla kuvauksen aikana kameran tärähtely saattaa
tehdä vääristymistä huomattavampia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Huomaa, että vaikka kuvauksessa käytettäisiin jalustaa, HDR-videon
kuvien toistossa yksitellen tai hidastetussa toistossa voi näkyä jälkikuvia tai
enemmän kohinaa kuin normaalissa toistossa.
zz Videokuvauksen digitaalizoom, nopeutettu video ja videon digitaalinen IS
eivät ole käytettävissä.
234
Videoiden kuvaaminen luovilla
suotimilla
<v> (Luovat suotimet) -tilassa voit kuvata videoita käyttäen yhtä viidestä
suodintehosteesta (Uni, Vanhat videot, Muisto, Dramaattinen MV ja
Miniatyyritehostevideo).
Tallennuskooksi voidaan määrittää L6 (NTSC) tai L5 (PAL).
1
2
3
4
Käännä valintakiekko asentoon
<v>.
Paina <Q>-painiketta.
BBPikavalintanäyttö avautuu.
Valitse [l].
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [l]
(Kuvaustila) näytön vasemmassa
yläkulmassa ja paina sitten <0>.
Valitse suodatus.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
suodatus (= 236) ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva näytetään käytetyn suotimen
tehosteen kanssa.
zz Kun kuvaat miniatyyritehostevideota,
siirrä AF-piste kohtaan, johon haluat
tarkentaa. Siirrä kohteen kehystä, jos
AF-piste on sen ulkopuolella, niin että
AF-piste on kehyksessä.
235
5
6
Säädä suodatuksen tasoa.
zz Paina <Q>-painiketta ja valitse kuvake
kohdan [Kuvaustapa] alta.
zz Säädä tehostetta <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun Miniatyyritehostevideo on valittu,
valitse toistonopeus.
Kuvaa video.
zz Suurennettua näkymää ei voi käyttää.
zz Histogrammia ei näytetä.
zz Videokuvauksen digitaalizoom, videokollaasi, nopeutettu video ja videon
digitaalinen IS eivät ole käytettävissä.
zz Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
zz Luovissa kuvaustiloissa voit asettaa luovia suotimia pikavalinnalla (= 227).
Luovien suotimien ominaisuudet
zz l Uni
Luo pehmeän, unenomaisen, epätodellisen tunnelman. Antaa
videolle pehmeän yleisvaikutelman ja epäterävöittää näytön reunoja.
Voit säätää näytön reunojen epäteräviä alueita.
zz m Vanhat videot
Luo vanhan elokuvan tunnelman lisäämällä huojuntaa, naarmuja
ja välkyntää kuvaan. Näytön ylä- ja alareunoissa on musta raita.
Voit muokata huojuntaa ja naarmuja säätämällä suodatusta.
zz k Muisto
Luo kaukaisen muiston tunnelman. Antaa videolle pehmeän
yleisvaikutelman ja vähentää kirkkautta näytön reunoilla. Voit muokata
värikylläisyyttä ja näytön reunojen tummuutta säätämällä suodatusta.
zz n Dramaattinen MV
Luo dramaattisen realistisen tunnelman suurikontrastisella
mustavalkoisella. Voit säätää rakeisuutta ja mustavalkotehostetta.
236
zz o Miniatyyritehostevideo
Voit kuvata videoita miniatyyritehosteella (dioraama).
Valitse toistonopeus ja aloita kuvaus.
Jos haluat kuvan keskustan näkyvän terävänä, tallenna video
muuttamatta mitään asetuksia.
Jos haluat siirtää aluetta, joka näkyy terävänä (miniatyyritehosteen
kehystä), katso kohta ”Miniatyyritehosteen säätäminen” (= 98).
Tarkennusmenetelmänä on 1 pisteen AF. On suositeltavaa kohdistaa
miniatyyritehosteen kehys AF-pisteen päälle ennen kuvaamista.
Kuvauksen aikana AF-pistettä tai miniatyyritehosteen kehystä ei näytetä.
Aseta vaiheessa 5 toistonopeudeksi [5×], [10×] tai [20×] ja kuvaa.
Toistonopeus ja -pituus (1 minuutin video)
Nopeus
5×
10×
20×
Toiston pituus
Noin 12 sekuntia
Noin 6 sekuntia
Noin 3 sekuntia
<o> (Miniatyyritehostevideot)
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Videon servotarkennus ei toimi.
zz Miniatyyritehostevideoita, joiden toistoaika on alle 1 sekunti, ei voi leikata (= 299).
237
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Tietyin väliajoin otetut stillkuvat voidaan yhdistää automaattisesti nopeutetun
4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video näyttää, miten
kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen todellisuudessa
kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä pisteestä maiseman
muuttumista, kasvien kasvamista yms.
Nopeutetut videot tallennetaan MP4-muodossa seuraavalla laadulla:
L6W (NTSC) / L5W (PAL) 4K-kuvauksessa ja L6W
(NTSC) / L5W (PAL) Full HD -kuvauksessa.
1
2
3
4
5
Aseta valintakiekko johonkin
muuhun asentoon kuin <8>
tai <v>.
Valitse [Nopeutettu video].
zz Valitse [z]-välilehdessä [Nopeutettu
video] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Nopeutettu].
Valitse aihe.
zz Valitse kuvaustilanteeseen sopiva aihe.
zz Voit asettaa kuvausvälin ja kuvien
määrän vapaammin manuaalisesti,
kun valitset vaihtoehdon [Oma asetus].
Valitse [Kuvien aikaväli].
zz Valitse [Kuvien aikaväli] ja paina sitten
<0>-painiketta.
238
6
(1)
(2)
Valitse kuvausväli.
zz Valitse [Aikaväli] (sek.). Aseta arvo
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse [Aikaväli] (min.:sek.).
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä numero ja paina
<0>-painiketta. (Palauttaa tilaan <s>.)
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
7
(1)
(2)
Määritä kuvien määrä.
zz Valitse [Otosmäärä]. Aseta arvo
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
zz Tarkista, että [3: Toistoaika] ei näy
punaisena.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
zz [Näkymä**]-toimintoa käytettäessä käytettävissä olevat aikavälit ja kuvien
määrät on rajoitettu näkymään sopiviksi.
zz Jos kuvien määrä on 3600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
239
8
Valitse haluamasi videon
tallennuskoko.
zz L (3840×2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan
MP4 (C) -muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
zz L (1920×1080)
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde
on 16:9.
Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan
MP4 (C) -muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
9
Määritä [Autom.valotus].
zz Lukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle kuvalle valittua
valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa. Muitakin ensimmäiselle
kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös seuraavissa kuvissa.
zz Jokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos toimintojen,
kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on [Automaatti],
ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
240
10 Määritä [Näytön auto.katk.].
zz Pois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Huomaa,
että näyttö sammuu noin 30 minuutin kuluttua kuvauksen aloittamisesta.
zz Päällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
zz Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
11 Aseta äänimerkki.
zz Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä ei
kuulu kuvauksen aikana.
12 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä
kuvamäärällä ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää”
näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan),
kun luodaan nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on
otettu tietyin väliajoin.
241
13 Sulje valikko.
zz Sulje valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
14 Tarkista vielä uudelleen tarvittava
aika ja aikaväli.
zz Paina <B>-painiketta ja tarkista
uudelleen näytössä näkyvät kohdat
”Tarvittava aika (1)” ja ”Aikaväli (2)”.
(1) (2)
15 Kuvaa nopeutettu video.
zz Aloita nopeutetun videon kuvaaminen
painamalla <A>-painiketta.
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Kun tallennetaan nopeutettua videota,
näytössä näkyy ”oREC”.
BBKun määritetty otosmäärä on otettu,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
zz Peruuta nopeutetun videon
kuvaaminen asettamalla
[Nopeutettu]-asetukseksi [Pois].
zz Jos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän
tallentamiseen, [Toistoaika] näkyy punaisena. Vaikka kamera pystyy
jatkamaan kuvausta, kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
zz Jos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia ole
alustettu exFAT-muotoon (= 67), [Toistoaika] näkyy punaisena. Jos jatkat
kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
242
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Nopeutettua videota ei voi kuvata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla tai kun HDMI-kaapeli on kytketty.
zz Videon servotarkennus ei toimi.
zz Älä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Zoomaaminen
saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus muuttuu tai objektiivin
vääristymien korjaus ei toimi oikein.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen asetuksia tai
toistaa kuvia jne.
zz Nopeutettuun videoon ei tallenneta ääntä.
zz Kun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus]-asetuksena on
[Jokainen ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta,
kamera ei ehkä kuvaa asetulla aikavälillä.
zz Videon digitaalinen IS ei ole käytettävissä.
zz Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää otosten välisen aikavälin
määritettyjen kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin
otoksia ei ehkä ole mahdollista ottaa määritetyin aikavälein.
zz Jos kytket kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS Utility
-ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi
[Pois]. Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois], kameran ja tietokoneen
välinen tiedonsiirto ei toimi.
zz Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Nopeutetun videon kuvaaminen päättyy esimerkiksi, jos virtakytkin asetetaan
asentoon <2>, ja asetukseksi vaihdetaan [Pois].
zz Vaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
zz Seuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen
valmiustilan ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
-- [Puhdista nytf] valitaan kohdassa [5: Kennon puhdistus] tai
[Kamera-asetusten nollaus] valitaan kohdassa [5: Nollaa asetukset].
-- Valintakiekkoa käännetään.
zz Jos aloitat nopeutetun videon kuvaamisen, kun lämpötilavaroituksen
valkoinen <s> (= 215) on näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu
saattaa kärsiä. On suositeltavaa aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen,
kun valkoinen <s> katoaa (kameran sisäinen lämpötila laskee).
243
zz Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz Videon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin 100 %.
zz Voit peruuttaa nopeutetun videon kuvaamisen painamalla <A>-painiketta.
Siihen mennessä kuvattu nopeutettu video tallennetaan kortille.
zz Voit toistaa kuvatun nopeutetun videon tällä kameralla samalla tavalla kuin
normaalin videon.
zz Jos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia, näytössä
näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän, päivien määrä
näytetään 24 tunnin jaksojen määränä.
zz Vaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti, videotiedosto luodaan
silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00ꞌ00"”.
zz Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden
käyttämistä (myydään erikseen, = 461).
zz Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen kauko-ohjaimella
BR‑E1 (myydään erikseen).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
zz Suorita ensin langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 ja kameran yhteensovitus
(= 410).
zz Valitse [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä].
244
Videokollaasien kuvaaminen
Voit tallentaa sarjan lyhyitä videokollaaseja, jotka ovat muutaman sekunnin
mittaisia, ja kamera yhdistää ne ja luo videokollaasialbumin, jossa näytetään
nämä matkasi tai tapahtuman kohokohdat.
Videokollaasit ovat käytettävissä, kun videon tallennuskoko on L6X
(NTSC) / L5X (PAL).
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (= 337).
Videokollaasialbumin luominen
Video
kollaasileike 1
Video
kollaasileike 2
Video
kollaasileike **
Videokollaasialbumi
Videokollaasin kuvauskeston määrittäminen
1
2
3
Aseta valintakiekko johonkin
muuhun asentoon kuin <v>.
Valitse [Videokollaasi].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Videokollaasi] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Päällä].
zz Valitse [Videokollaasi] ja valitse
sitten [Päällä].
245
4
5
6
7
8
Valitse [Albumin asetukset].
Valitse [Luo uusi albumi].
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
Määritä toistoaika.
zz Määritä videokollaasin toistoaika.
Määritä toistotehoste.
zz Tämä asetus määrittää, miten nopeasti
albumit toistetaan.
zz Huomaa, että [Toistotehoste] ei ole
käytettävissä, kun on valittu <8>.
Tarkista vaadittu tallennusaika.
zz Kunkin videokollaasin tarvittava
tallennusaika näytetään (1) toistoajan ja
tehosteen perusteella.
(1)
246
9
Sulje valikko.
zz Poistu valikosta painamalla
<M>‑painiketta.
BBSininen palkki näyttää kuvausajan (1).
(1)
Videokollaasialbumin luominen
10 Kuvaa ensimmäinen videokollaasi.
zz Paina <A>-painiketta ja aloita kuvaus.
BBKuvausajan ilmaiseva sininen palkki
lyhenee vähitellen. Kun määritetty
kuvauskesto on kulunut, kuvaus päättyy
automaattisesti.
BBVahvistusnäyttö tulee näkyviin (= 248).
11 Tallenna videokollaasialbumina.
zz Valitse [J Tallenna albumina] ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Videoleike tallennetaan
videokollaasialbumin ensimmäiseksi
videokollaasiksi.
12 Kuvaa lisää videokollaaseja.
zz Kuvaa seuraava videokollaasi
toistamalla vaihe 10.
zz Valitse [J Lisää albumiin] ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Luo toinen videokollaasialbumi
valitsemalla [W Tallenna uutena
albumina].
zz Toista tarvittaessa vaihe 12.
247
13 Lopeta videokollaasin kuvaus.
zz Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata normaaliin
videokuvaukseen, varmista, että
valitset asetukseksi [Pois].
zz Poistu valikosta ja palaa normaaliin
videokuvaukseen painamalla
<M>‑painiketta.
Vaiheiden 11 ja 12 asetukset
Toiminto
J Tallenna albumina (vaihe 11)
J Lisää albumiin (vaihe 12)
W Tallenna uutena albumina
(vaihe 12)
1 Toista videokollaasi
(vaiheet 11 ja 12)
Kuvaus
Videoleike tallennetaan videokollaasialbumin
ensimmäiseksi videokollaasiksi.
Vastakuvattu videokollaasi lisätään juuri
tallennettuun albumiin.
Uusi videokollaasialbumi luodaan ja videoleike
tallennetaan sen ensimmäiseksi videokollaasiksi.
Uusi albumi on eri tiedosto kuin aiemmin
tallennettu albumi.
Juuri kuvattu videokollaasi toistetaan.
r Älä tallenna albumina (vaihe 11) Juuri tallentamasi videokollaasi poistetaan,
eikä sitä tallenneta albumiin. Valitse
r Poista tallentamatta albumiin
vahvistusikkunassa [OK].
(vaihe 12)
zz Jos haluat tallentaa seuraavan videokollaasin heti, määritä [Kysy vahvistus]
-asetukseksi [z: Videokollaasi] -kohdassa [Pois]. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata seuraavan videokollaasin heti ilman vahvistusviestin näyttöä.
248
Lisääminen olemassa olevaan albumiin
1
2
3
4
Valitse [Lisää jo olevaan albumiin].
zz Valitse [Lisää jo olevaan albumiin]
= 246 vaiheen 5 mukaisesti.
Valitse olemassa oleva albumi.
zz Valitse albumi <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
BBJotkin videokollaasiasetukset muuttuvat
olemassa olevan albumin asetusten
mukaan.
Sulje valikko.
zz Poistu valikosta painamalla
<M>‑painiketta.
BBVideokollaasin kuvausnäyttö tulee
näkyviin.
Kuvaa videokollaasi.
zz Katso kohdasta ”Videokollaasialbumin
luominen” (= 247), miten videokollaasi
kuvataan.
zz Toisella kameralla kuvattua albumia ei voi valita.
Videokollaasien kuvausta koskevat varoitukset
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [1/2× nopeus]
tai [2× nopeus].
zz Videokollaasin kuvauskesto on likimääräinen. Kuvataajuuden mukaan toiston
aikana näkyvä kuvauskesto ei ehkä ole tarkka.
249
Valikkotoimintojen asetukset
Videon tallennuksen asetukset näytetään välilehdillä [z] ja [5],
kun virtakytkin on asennossa <k>.
zz Videon tallennuskoko (= 228)
Voit määrittää videon tallennuskoon (kuvan koko, kuvataajuus ja
pakkausmenetelmä).
zz Digitaalizoom (= 231)
Voit käyttää digitaalizoomia telekuvauksessa.
250
zz Äänen tallennusN
(1)
Normaalisti yhdysrakenteiset mikrofonit
tallentavat stereoäänen. Jos liität kameran
ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN
(= 28) suunnatun stereomikrofonin
DM‑E1 (myydään erikseen), ulkoinen
mikrofoni asetetaan ensisijaiseksi.
(1) Tasomittari
[Äänitys/Äänitaso]-asetukset
[Automaatti] :Äänen tallennustaso säädetään automaattisesti.
Automaattinen tallennustason ohjaus toimii
automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.
[Käsinsäätö] :Edistyneille käyttäjille. Äänen tallennustasoja on
valittavana 64.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla,
kun säädät äänen tallennuksen tasoa <Y> <Z>
-painikkeilla. Katso huippuarvon pidon osoitinta
(noin 3 sekuntia), säädä tasoa niin, että tasomittarin
ulottuu ajoittain arvon ”12” (-12 dB) oikealle puolelle
voimakkaimpien äänien aikana. Jos lukema ylittää
arvon ”0”, ääni vääristyy.
[Pois]
: Ääntä ei tallenneta.
[Tuulisuoja]
Kun asetuksena on [Automaatti], toiminto vaimentaa tuulen ääntä.
Tämä ominaisuus toimii vain, kun videon kuvauksessa käytetään
yhdysrakenteisia mikrofoneja. Tuulisuojatoiminto vaimentaa myös
joitakin matalia bassoääniä.
[Vaimennus]
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman äänen
vääristymän. Vaikka määrittäisit kuvausta varten [Äänitys]-asetukseksi
[Automaatti] tai [Käsinsäätö], voimakkaat äänet saattavat silti
vääristyä. Tässä tapauksessa suositellaan asetusta [Päällä].
zz Jos käytät Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toimintoa ulkoisella mikrofonilla,
äänen vääristymät saattavat tallentua. Äänen nauhoittamisen aikana ei
suositella langattoman toiminnon käyttämistä.
251
zz Peruskuvaustiloissa kohdassa [z: Äänen tallennus] on käytettävissä
asetukset [Päällä]/[Pois]. Jos on asetettu [Päällä], äänen tallennuksen
tasoa säädetään automaattisesti (samalla tavalla kuin [Auto]-asetuksella),
ja tuulisuojatoiminto on käytössä.
zz Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei voi säätää.
zz Sekä L että R tallentavat ääntä 48 kHz:n / 16 bitin näytteenottotaajuudella.
zz Videon digitaalinen IS (= 232)
Tämän avulla voit vähentää kameran tärähtelyä videokuvauksen aikana.
zz Objektiivin vääristymien korjausN (= 141)
Voit määrittää reunojen valaistuksen korjauksen ja väriaberraation
korjauksen.
zz Nopeutettu video (= 238)
Voit kuvata nopeutettuja videoita.
zz Kauko-ohjaus
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää videokuvauksen
kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään erikseen, = 463).
Jos BR-E1 on käytössä, aseta vapautustilan/videokuvauksen kytkin
asentoon <k> ja paina vapautuspainiketta.
zz Videokollaasi (= 245)
Voit kuvata videokollaaseja.
zz k ISO-herkkyysasetuksetN (= 255)
Määritä ISO-herkkyys ja ISO-herkkyysalue videoille.
zz k Automaattinen pitkä valotusaikaN (= 255)
Kun kuvaat videoita vähäisessä valaistuksessa, voit valita, asetetaanko
etusijalle kirkkaus vai tasaisuus.
zz MittausajastinN
Voit muuttaa aikaa, jonka valotusasetus näkyy (AE-lukitusaika).
zz HDMI-tietonäyttöN (= 256)
Voit piilottaa tietonäytön HDMI-lähdön aikana.
zz Tarkennusmenetelmä
Tarkennusmenetelmät ovat samat kuin kohdassa ”Tarkennus
automaattitarkennuksella” (= 197) kuvatut. Voit valita asetuksen
[u+Seuranta], [Pistetarkennus], [1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.].
252
zz Videon servotarkennus
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen
jatkuvasti videokuvauksen aikana. Oletusasetus on [Päällä].
Kun [Päällä] on asetettu:
-- Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi
laukaisinta puoliväliin.
-- Jos haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänien tallentuvan, voit väliaikaisesti poistaa
videon servotarkennuksen käytöstä seuraavasti.
• Napauta [Z]-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa.
•Jos kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] on valittu
[Laukaisin/AE-lukitus]-asetukseksi [2:AF/AF-lukit.,
ei AE‑lukit.], videon servotarkennuksen voi pysäyttää pitämällä
<A>‑painiketta painettuna. Kun vapautat <A>-painikkeen,
videon servotarkennus jatkuu.
-- Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat videokuvaukseen
painettuasi <M>- tai <x>-painiketta tai vaihdettuasi
tarkennusmenetelmää, videon servotarkennus jatkuu.
Kun [Pois] on asetettu:
-- Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
Huomioitavaa, kun [Videon servotarkennus] -asetuksena on [Päällä]
zz Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
-- Kameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
-- Lähellä kameraa liikkuva kohde.
-- Lisätietoja ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista”
(= 202).
zz Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika lyhenee.
zz Tietyillä objektiiveilla tarkennuksen aikana kuuluva mekaaninen ääni saattaa
tallentua. Tässä tapauksessa suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään
erikseen) käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä videossa. Myös tiettyjen
USM-objektiivien (esimerkiksi EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) tai tiettyjen
STM-objektiivien (esimerkiksi EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM) käyttäminen
vähentää tallentuvaa objektiivin mekaanista ääntä.
zz Videon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
zz Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana, tai jos kameraa
liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu videokuva saattaa
hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).
zz Jos haluat asettaa objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asentoon <MF>
videon servotarkennuksen aikana, aseta kameran virtakytkin ensin asentoon <1>.
253
zz Objektiivin sähköinen MFN (= 107)
Voidaan määrittää, kun käytetään objektiiveja, jotka tukevat sähköistä
manuaalitarkennusta.
zz Ristikko kuvattaessa
Asetuksella [3×3 l] tai [6×4 m] voit näyttää ristikon, joka helpottaa
kameran asettamista suoraan pysty- tai vaakasuunnassa ennen
kuvaamista. Asetusta [3×3+läv. n] käytettäessä ristikon lisäksi
näkyvät vinoviivat, jotka helpottavat leikkauspisteiden kohdistamista ja
sommittelun tasapainottamista.
Huomaa, että ristikko ei näy LCD-näytössä videon kuvaamisen aikana.
zz Laukaisimen toiminta videokuvauksessa
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen
puoliväliin tai pohjaan kuvatessasi videota.
[Puoliväliin]
-- Asetukseksi voidaan määrittää [Mittaus+kservotark.],
[Mittaus+kertatark.] tai [Vain mittaus]. ([Mittaus+kertatark.] ei ole
käytettävissä 4K-videoille.)
[Pohjaan]
-- Asetukseksi voidaan määrittää [Ei toimintoa] tai [Al./lop. videotall].
Kun Pohjaan-asetuksena on [Al./lop. videotall], voit aloittaa/
lopettaa videokuvauksen painamalla <A>-painiketta tai painamalla
laukaisimen pohjaan, mutta myös käyttämällä kaukolaukaisinta
RS‑60E3 (myydään erikseen, = 463).
zz Videokuvauksen aikana [5: Suljinpain. toiminto videoissa] -asetus ohittaa
laukaisimelle asetuksella [Laukaisin/AE-lukitus] kohdassa [5: Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] määritetyt toiminnot.
254
ISO-herkkyys videokuvauksen aikanaN
Voit asettaa ISO-herkkyyden erikseen
stillkuville ja videokuvaukselle. Aseta
kohdassa [kISO-herkkyysasetukset]
välilehdellä [z].
zz [ISO-herkkyys]
Voit määrittää ISO-herkkyyden käsisäätöisessä valotuksessa (= 222).
zz [Autom. enint.]
Voit määrittää automaattisen ISO-herkkyyden enimmäisrajaksi
ISO 6400 tai ISO 12800.
Jos kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] on asetettu
[ISO‑laajennus]-asetukseksi [1:Päällä], voit valita asetuksen
[H(25600)].
Automaattinen pitkä valotusaikaN
Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja joissa on vähemmän
kohinaa kuin asetuksella [Pois],
pidentämällä valotusaikaa automaattisesti
heikossa valaistuksessa.
Käytetään, kun videon tallennuskoon
kuvataajuus on 8 tai 7.
zz [Pois]
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää ja
luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin asetuksella
[Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa, videot voivat olla tummempia
kuin asetuksella [Päällä].
zz [Päällä]
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita, joissa on vähemmän
kohinaa, kuin asetuksella [Pois] hidastamalla valotusaikaa automaattisesti
1/30 sekuntiin (NTSC) tai 1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
zz On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia
kohteita heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
255
HDMI-lähdön tietonäyttöN
Voit määrittää tietonäytön HDMI-kaapelin
kautta vietävälle kuvalle.
zz [Tietojen kanssa]
Kuva, kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään HDMI-kaapelilla
yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että kameran näyttö sammuu.
Kuvatut videot tallennetaan kortille.
zz [Puhdas / L-lähtö]
HDMI-lähtö sisältää vain 4K-videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille. Huomaa,
että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
zz [Puhdas / L-lähtö]
HDMI-lähtö sisältää vain Full HD -videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille. Huomaa,
että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
256
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen <E>-varoituskuvake
zz Jos punainen <E>-kuvake ilmestyy näkyviin videokuvauksen aikana, kortti
voi olla kuuma, joten pysäytä videokuvaus ja anna kameran jäähtyä ennen
kortin poistamista. (Älä poista korttia heti.)
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan
pitkään tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen <E>-kuvake
tulee näkyviin.
zz Punainen <E>-kuvake ilmaisee, että videokuvaus päättyy pian automaattisesti.
Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin kameran sisäinen
lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran jäähtyä.
zz Pitkään jatkuva videokuvaus korkeassa lämpötilassa tuo <E>-kuvakkeen
näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja asetat
Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun virtaa ja voi lyhentää
videoiden kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
zz Kameran yhdysrakenteiset mikrofonit tallentavat myös kameran toimintaäänet
sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana. Voit käyttää suunnattua
stereomikrofonia DM-E1 (myydään erikseen) näiden äänten vähentämiseksi
videossa.
zz Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita laitteita.
zz Jos kirkkaus muuttuu kuvattaessa videota automaattivalotuksella, videokuva
voi pysähtyä tilapäisesti. Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä
valotuksella.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana
LCD‑näytössä. Video tallennetaan lähes samanlaisena kuin se näkyy
LCD‑näytössä.
zz Hämärässä kuvattaessa kuvassa voi näkyä kohinaa, tai kuvan värit voivat
olla epäsäännöllisiä. Video tallennetaan lähes samanlaisena kuin se näkyy
LCD-näytössä.
zz Jos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi tai
toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
257
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa oleva viisitasoinen
ilmaisin (1) voi näkyä videon kuvaamisen aikana. Se ilmaisee, miten
paljon tietoa on vielä kirjoittamatta kortille (sisäisen muistipuskurin
jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi kortti, sitä nopeammin
osoittimen taso nousee. Jos ilmaisin täyttyy, videokuvaus päättyy
automaattisesti.
Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän ilmaisimen
taso ei nouse juuri lainkaan. Ota ensin muutama testivideo, jotta
näet tallentaako kortti tarpeeksi nopeasti.
(1)
Toisto ja liittäminen televisioon
zz Jos yhdistät kameran televisioon (= 305) ja kuvaat videota, televisiosta ei
kuulu ääntä kuvaamisen aikana. Ääni tallentuu kuitenkin oikein.
MP4-muotoisia videoita koskevia rajoituksia
zz Huomaa, että yleensä seuraavat rajoitukset koskevat MP4-muotoisia videoita.
-- Ääntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
-- Kun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
258
Kätevät ominaisuudet
zz Äänimerkin vaimentaminen (= 260)
zz Kortin muistutus (= 260)
zz Kuvien esikatseluajan määrittäminen (= 261)
zz Automaattisen virrankatkaisuajan määrittäminen (= 261)
zz LCD-näytön kirkkauden säätäminen (= 262)
zz Kansion luominen ja valitseminen (= 263)
zz Kuvanumerointitavat (= 265)
zz Tekijänoikeustietojen määrittäminen (= 268)
zz Pystykuvien automaattisen käännön asettaminen (= 270)
zz Kameran oletusasetusten palauttaminen (= 271)
zz LCD-näytön kytkeminen pois ja päälle (= 272)
zz Automaattinen kennon puhdistus (= 273)
zz Roskanpoistotiedon lisääminen (= 274)
zz Kennon puhdistus käsin (= 276)
zz HDMI-lähdön tarkkuus (= 278)
zz RAW-toisto HDR-televisiossa (= 279)
259
Kätevät ominaisuudet
Äänimerkin vaimentaminen
Voit halutessasi poistaa käytöstä äänimerkin, joka kuuluu käytettäessä
tarkennusta, itselaukaisukuvausta tai kosketusnäyttötoimintoja.
Valitse [5]-välilehdessä [Äänimerkki]
ja paina sitten <0>-painiketta. Valitse
[Pois] ja paina sitten <0>-painiketta.
Jos haluat poistaa käytöstä vain
kosketustoimintoja käytettäessä kuuluvan
äänimerkin, valitse [Kosketa n].
Kortin muistutus
Tämä asetus estää kuvauksen, jos kamerassa ei ole korttia.
Valitse [z]-välilehdessä [Ota kuva ilman
korttia] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Pois] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Jos korttia ei ole asetettu kameraan ja
painat laukaisinta, ”Card” näkyy etsimessä
eikä laukaisinta voi vapauttaa.
260
Kuvien esikatseluajan määrittäminen
Voit määrittää, miten kauan kuva näkyy LCD-näytössä heti kuvan
ottamisen jälkeen. Jos [Pois] on valittu, kuva ei näy heti kuvan ottamisen
jälkeen. Jos [Pito] on valittu, kuva näkyy esikatselussa, kunnes
[Virrankatkaisu]‑asetuksella määritetty aika on kulunut.
Huomaa, että jos käytät kuvan esikatselun aikana kameran ohjaimia, kuten
painat laukaisimen puoliväliin, kuvan esikatselu päättyy.
Valitse [z]-välilehdessä [Esikatseluaika]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
Automaattisen virrankatkaisuajan määrittäminen
Kamera säästää akkua katkaisemalla virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan. Kun automaattinen virrankatkaisu
on sammuttanut kameran, voit palauttaa virran kameraan painamalla
esimerkiksi laukaisinta.
Jos asetuksena on [Pois], katkaise kameran virta tai säästä akkua
sammuttamalla LCD-näyttö <U>-painikkeella.
Vaikka [Pois] on määritetty, LCD-näyttö sammuu, kun kameraa ei
käytetä noin 30 minuuttiin. Kytke LCD-näyttö uudestaan päälle
painamalla <U>-painiketta.
Valitse [5]-välilehdessä [Virrankatkaisu]
ja paina <0>-painiketta.
Valitse haluamasi asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos [10 s / 30 s] on määritetty, kamerasta katkeaa virta, kun se on
käyttämättä noin 10 sekuntia. Toimintoja määritettäessä, Kuvaus näytöllä
-kuvauksen aikana, videokuvauksen aikana, kuvan toiston aikana yms.
automaattinen virrankatkaisuaika on noin 30 sekuntia.
261
LCD-näytön kirkkauden säätäminen
LCD-näytön kirkkautta voi säätää, jolloin sitä on helpompi tarkastella.
Valitse [5]-välilehdessä [Näytön
kirkkaus] ja paina sitten <0>-painiketta.
Säädä kirkkautta säätönäytössä
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kun tarkistat kuvan valotuksen,
määritä LCD-näytön kirkkaudeksi 4 ja
suojaa esikatseltava kuva ympäristön
valonlähteiden häiriöiltä.
262
Kansion luominen ja valitseminen
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Tämä toiminto on valinnainen, sillä otettujen kuvien tallentamiseen luodaan
kansio automaattisesti.
Kansion luominen
1
2
3
Valitse [Valitse kansio].
zz Valitse [5]-välilehdessä
[Valitse kansio] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Luo kansio].
zz Valitse [Luo kansio] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Luo uusi kansio.
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBUusi kansio, jonka numero on yhtä
suurempi kuin edellisen kansion,
luodaan automaattisesti.
263
Kansion valitseminen
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Kun näkyvillä on kansion valinnan
näyttö, valitse kansio ja paina
<0>-painiketta.
BBKansio, jonne otetut kuvat tallennetaan,
valitaan.
zz Seuraavat otetut kuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
(1) Kansion kuvien lukumäärä
(2) Pienin tiedostonumero
(3) Kansionimi
(4) Suurin tiedostonumero
Kansiot
zz Esimerkiksi ”100CANON”-kansion nimi alkaa kolmella numerolla
(kansionumero), minkä jälkeen tulee viisi aakkosnumeerista merkkiä. Kansiossa
voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999). Kun kansio täyttyy,
luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on yhtä suurempi kuin
edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta (=267), uusi kansio
luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat olla 100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
zz Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”. Avaa
DCIM-kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi tallentamiseen ja
järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa ”100ABC_D”. Kolme
ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero välillä 100–999. Viimeiset
viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten (A–Z), numeroiden ja
alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää. Huomaa, että kansioilla ei
myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua (esimerkiksi ”100ABC_D” ja
”100W_XYZ”), vaikka nimien viimeiset viisi merkkiä olisivat erilaiset.
264
Kuvanumerointitavat
Kuvatiedostot numeroidaan välillä 0001–9999 kuvien ottamisjärjestyksessä
ja tallennetaan kansioon. Voit muuttaa tiedostonumerointitapaa.
Kuvanumero näkyy tietokoneessa muodossa: IMG_0001.JPG.
Valitse [Kuvanumerointi]-kohdassa
[5]-välilehdessä [Numerointi] ja paina
sitten <0>-painiketta. Käytettävissä
olevat asetukset on kuvattu alla.
Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz [Jatkuva]: Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana,
vaikka kortti vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi jatkuu
juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat
tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai
useita kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla
olevien kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia,
on suositeltavaa käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti-1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti-2
Kortti-1
100
0051
101
0051
0052
(1)
(1) Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
265
0052
zz [Auto.nollaus]: Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen
0001:stä aina, kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat
järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi
alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti-1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti-2
Kortti-1
100
0051
101
0051
0001
(1)
(1) Kuvanumerointi alkaa alusta
266
0001
zz [Man. nollaus]: Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon
0001 tai aloittaa numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Valitse [Kuvanumerointi]-kohdassa
[5]-välilehdessä [Man. nollaus] ja valitse
sitten [OK] vahvistusikkunassa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa
numerosta 0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat
tallentuvat eri kansioon kuin tänään otetut. Manuaalisen nollauksen jälkeen
kuvanumeroinnin asetukseksi tulee jälleen Jatkuva tai Automaattinen
nollaus. (manuaalisen nollauksen vahvistusikkunaa ei näytetä).
zz Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. LCD-näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
zz Sekä JPEG- että RAW-kuvien tiedostonimet alkavat ”IMG_”.
Videotiedostonimet alkavat ”MVI_”. JPEG-kuvien tunniste on ”.JPG”,
RAW‑kuvien ”.CR3” ja videoiden ”.MP4”.
267
Tekijänoikeustietojen määrittäminen
N
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne liitetään kuvaan Exif-tietoina.
1
2
3
(1)
(2)
Valitse [Tekijänoikeustiedot].
zz Valitse [5]-välilehdessä
[Tekijänoikeustiedot] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse määritettävä kohta.
zz Valitse [Kirjoita tekijän nimi] tai [Anna
tekijänoikeustiedot] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kirjoita teksti.
zz Siirrä <V>-nuolipainikkeilla □-kehystä
ja valitse haluamasi merkki. Kirjoita
merkki painamalla <0>-painiketta.
zz Voit syöttää enintään 63 merkkiä.
zz Poista yksittäinen merkki valitsemalla
[ ] tai painamalla <L>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
zz Siirrä kohdistinta valitsemalla
[ ] tai [ ] oikeassa yläkulmassa tai
kääntämällä <6>-valintakiekkoa.
zz Jos haluat peruuttaa kirjoittamisen,
paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [Peruuta].
(1) Kirjoitustila
(2) Merkkipaletti
268
4
Poistu asetuksesta.
zz Kun olet kirjoittanut tekstin, paina
<M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
BBAsetetut tiedot tallennetaan.
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
N
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
zz Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa, tiedot eivät
välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa [Näytä tekijänoik.
tiedot].
zz Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma, = 484).
269
Pystykuvien automaattisen käännön asettaminen
Pystyasennossa kuvatut kuvat käännetään
automaattisesti oikeaan katseluasentoon, joten
niitä ei näytetä vaaka-asennossa toistettaessa
kuvia LCD-näytössä tai tietokoneen näytössä.
Voit muuttaa tämän toiminnon asetusta.
Valitse [5]-välilehdessä [Autom.
kääntö] ja paina sitten <0>-painiketta.
Käytettävissä olevat asetukset on kuvattu
alla. Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz [PäälläzD]
zz [PäälläD]
zz [Pois]
Pystykuva käännetään automaattisesti toiston aikana
:
sekä kameran LCD-näytössä että tietokoneen näytössä.
:Pystykuva käännetään automaattisesti vain
tietokoneen näytössä.
: Pystykuvaa ei käännetä automaattisesti.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Pystykuvaa ei käännetä esikatselun aikana heti kuvan ottamisen
jälkeen.
Kun painat <x>-painiketta, käännetty kuva toistetaan.
zz [PäälläzD] on valittu, mutta kuva ei käänny toiston aikana.
Automaattinen kääntö ei toimi, jos [Autom. kääntö] -asetuksena
on pystysuoria kuvia otettaessa ollut [Pois]. Jos pystykuva otetaan
kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuva ei välttämättä käänny
automaattisesti toistettaessa. Tässä tapauksessa katso Kuvan
kääntäminen (= 287).
zz Haluan kääntää kameran LCD-näytössä kuvan, jota otettaessa
asetuksena oli [PäälläD].
Määritä asetukseksi [PäälläzD] ja toista kuva. se käännetään.
zz Pystykuva ei näy käännettynä tietokoneen näytössä.
Käytettävä ohjelmisto ei tue kuvan kääntöä. Käytä sen sijaan
EOS‑ohjelmistoa.
270
Kameran oletusasetusten palauttaminen
N
Kameran kuvaustoimintojen asetukset ja valikkoasetukset voidaan
palauttaa oletusarvoiksi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä luovissa
kuvaustiloissa.
1
2
3
Valitse [Nollaa asetukset].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Nollaa
asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Kamera-asetusten nollaus].
zz Valitse [Kamera-asetusten nollaus] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [OK].
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Kaikkien kamera-asetusten poistaminen
Valitse edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen [Nollaa
C.Fn‑toiminnot] kohdassa [5 Nollaa asetukset], jotta kaikki
valinnaisten toimintojen asetukset poistetaan (= 446).
271
LCD-näytön kytkeminen pois ja päälle
Voit määrittää kameran siten, että LCD-näyttö ei sammu ja käynnisty,
kun laukaisin painetaan puoliväliin (tai <A>-painiketta painetaan).
Valitse [5]-välilehdessä [Näyttö pois/
pääll] ja paina sitten <0>-painiketta.
Käytettävissä olevat asetukset on kuvattu
alla. Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz [Laukaisin]
: Kun painat laukaisimen puoliväliin, näyttö sammuu.
Kun vapautat laukaisimen, näyttö palaa näkyviin.
zz [Lauk./DISP] : Kun painat laukaisimen puoliväliin, näyttö poistuu
näkyvistä. Näyttö pysyy sammutettuna myös
laukaisimen vapauttamisen jälkeen. Avaa näyttö
painamalla <U>‑painiketta.
zz [Pysyy päällä] : Näyttö pysyy päällä, vaikka painaisit laukaisimen
puoliväliin. Sammuta näyttö painamalla
<U>‑painiketta.
272
Automaattinen kennon puhdistus
Aina kun asetat virtakytkimen asentoon <1> tai <2>, itsepuhdistuva
kuvakenno ravistaa automaattisesti pölyn kennon etuosasta. Normaalisti
sinun ei tarvitse huolehtia tästä toiminnosta. Voit kuitenkin milloin tahansa
puhdistaa kennon käsin tai poistaa tämän toiminnon käytöstä seuraavasti.
Kennon puhdistuksen aktivointi manuaalisesti
1
2
Valitse [Kennon puhdistus].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Kennon
puhdistus] ja paina <0>-painiketta.
Valitse [Puhdista nytf].
zz Valitse [Puhdista nytf] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBNäytössä ilmoitetaan, että kennoa
puhdistetaan. (Saatat kuulla vaimean äänen.)
Puhdistuksen aikana kuuluu sulkimen
mekaaninen ääni, mutta kuvaa ei oteta.
zz Kun monikuvan kohinanvaimennus on asetettu, [Puhdista nytf] -asetusta
ei voi valita.
zz Tulos on paras, kun kennon puhdistuksen aikana kameran pohja on asetettu
pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.
zz Kennon puhdistaminen useaan kertaan ei paranna tulosta merkittävästi.
Kun kennon puhdistus on valmis, [Puhdista nytf] -asetusta ei voi käyttää
vähään aikaan.
zz Otetuissa kuvissa voi näkyä valopisteitä, jos kuvakennoon osuu kosmisia
säteitä tai vastaavia. Niiden esiintymistä voi vähentää valitsemalla [Puhdista
nytf] (= 475).
Automaattisen kennon puhdistuksen poistaminen käytöstä
zz Valitse vaiheessa 2 [Autom.puhdistusf] ja valitse [Pois].
BBKennoa ei enää puhdisteta, kun asetat virtakytkimen asentoon <1> tai <2>.
273
Roskanpoistotiedon lisääminen
N
Tavallisesti itsepuhdistuva kuvakenno estää pölyä näkymästä otetuissa
kuvissa. Jos pölyä kuitenkin näkyy, voit lisätä kuvaan roskanpoistotiedot,
jotta voit myöhemmin poistaa pölytäplät. Roskanpoistotiedon avulla
pölytäplät voi poistaa automaattisesti Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelmisto, = 484).
Valmistelu
zz Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
zz Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
zz Käännä objektiivin tarkennustavan valintakytkin <MF>-asentoon
ja määritä tarkennus äärettömään (∞). Jos objektiivissa ei
ole etäisyysasteikkoa, katso objektiivin etuosaa ja käännä
tarkennusrengasta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee.
Roskanpoistotiedon hakeminen
1
2
Valitse [Roskanpoistotieto].
zz Valitse [z]-välilehdessä
[Roskanpoistotieto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [OK].
zz Kun valitset [OK] ja painat
<0>-painiketta, automaattinen
kennon puhdistus suoritetaan ja esiin
tulee ilmoitus. Puhdistuksen aikana
kuuluu sulkimen mekaaninen ääni,
mutta kuvaa ei oteta.
274
3
Kuvaa tasaisen valkoinen kohde.
zz Täytä etsin 20–30 cm:n etäisyydellä
kuviottomalla, yksivärisellä valkoisella
esineellä ja ota kuva.
BBKuva otetaan aukon esivalintaa
käyttävällä valotuksella siten, että aukon
arvo on f/22.
zz Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot voi
hakea, vaikka kamerassa ei olisi korttia.
BBKun kuva on otettu, kamera
alkaa hakea roskanpoistotietoa.
Kun roskanpoistotiedot on haettu,
näyttöön tulee viesti.
Kun valitset [OK], valikko palaa
näyttöön.
zz Jos tietojen haku epäonnistuu, näyttöön
tulee virheilmoitus. Katso kohdan
Valmistelu (= 274) tiedot, valitse [OK]
ja kuvaa uudelleen.
Roskanpoistotieto
Kun roskanpoistotiedot on haettu, ne liitetään kaikkiin sen jälkeen otettuihin
JPEG- ja RAW-kuviin. Roskanpoistotiedot on suositeltavaa päivittää aina
ennen tärkeän kuvan ottamista.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelma) automaattisesti on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
Kuvaan liitetty roskanpoistotieto vie niin vähän tilaa, että se ei juurikaan
kasvata kuvatiedoston kokoa.
zz Varmista, että käytät tasaisen valkoista kohdetta, kuten valkoista paperia.
Jos kohteessa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon ja haitata
pölyn poistoa EOS-ohjelmistolla.
275
Kennon puhdistus käsin
N
Pöly, joka ei poistunut automaattisen kennon puhdistuksen aikana, voidaan
poistaa käsin esim. erikseen ostettavalla puhaltimella. Irrota objektiivi
kamerasta ennen kennon puhdistamista.
Kuvakenno on erittäin herkkä. Jos kuvakenno on pyyhittävä
puhtaaksi, kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
1
2
3
4
5
Valitse [Kennon puhdistus].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Kennon
puhdistus] ja paina <0>-painiketta.
Valitse [Puhdistus käsin].
zz Valitse [Puhdistus käsin] ja paina
sitten <0>-painiketta.
Valitse [OK].
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBHetken kuluttua heijastava peili lukittuu
ja suljin avautuu.
Puhdista kenno.
Poistu puhdistustilasta.
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
zz Jos käytät akkua, varmista, että se on täynnä.
zz Suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden käyttämistä (myydään erikseen,
= 461).
276
zz Kun monikuvan kohinanvaimennus on asetettu, [Puhdistus käsin] -asetusta
ei voi valita.
zz Älä tee kennon puhdistuksen aikana mitään seuraavista toimista.
Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot ja kuvakenno voivat
vaurioitua.
-- Virtakytkimen kääntäminen asentoon <2>.
-- Akun poistaminen tai asettaminen.
zz Kuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Puhdista kenno hellävaroen.
zz Käytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennoa.
zz Älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin kiinnitysrenkaan
ohi. Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot tai heijastava peili voivat
vaurioitua.
zz Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen. Paineilma voi
vahingoittaa kennoa, ja suihkutettu kaasu voi jäätyä kennoon ja naarmuttaa sitä.
zz Jos akun varaustaso käy vähiin kennon puhdistuksen aikana, kuuluu
äänimerkki. Lopeta kennon puhdistus.
zz Jos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella, on suositeltavaa
puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
277
HDMI-lähdön tarkkuus
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1
2
Valitse [HDMI-tarkkuus].
zz Valitse [5]-välilehdessä
[HDMI‑tarkkuus] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse kohta <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Automaatti
Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn television parhaalla tarkkuudella.
zz 1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p. Valitse tämä, jos haluat välttää näytön viiveen,
kun kamera vaihtaa tarkkuutta.
278
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1
2
Valitse [HDMI HDR -lähtö].
zz Valitse [5]-välilehdessä [HDMI HDR
-lähtö] ja paina <0>-painiketta.
Valitse [Päällä].
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Päällä].
zz Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa. Lisätietoja
television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
zz Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
zz Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
279
Kuvien toisto
Tässä luvussa kerrotaan luvussa ”Peruskuvaus ja kuvien
toisto” (= 69) kuvattujen toistotoimintojen edistyneestä
käytöstä, otettujen kuvien (stillkuvat/videot) toistosta ja
poistamisesta, kuvien katselemisesta televisioruudulla ja
muista toistoon liittyvistä toiminnoista.
Toisella laitteella otetut ja tallennetut kuvat
Kamera ei ehkä pysty näyttämään oikein kuvia, jotka on otettu toisella
kameralla, joita on muokattu tietokoneella tai joiden tiedostonimeä on
muutettu.
280
Kuvien etsiminen nopeasti
Usean kuvan näyttäminen kerralla (luettelokuvanäyttö)
Luettelokuvanäytössä voit etsiä kuvia nopeasti yhdessä näytössä 4, 9, 36
tai 100 kuvan näytön avulla.
1
2
B
Tuo kuva näyttöön.
zz Edellinen otettu kuva näytetään, kun
painat <x>-painiketta.
Vaihda luettelokuvanäyttöön.
zz Paina <I>-painiketta.
BBNäyttöön tulee 4 kuvan luettelokuvanäyttö.
Valittu kuva näkyy oranssissa kehyksessä.
zz Painettaessa <I>-painiketta näyttö
muuttuu seuraavasti: 9 kuvaa →
36 kuvaa → 100 kuvaa.
zz Painettaessa <u>-painiketta näyttö
muuttuu seuraavasti: 100 kuvaa →
36 kuvaa → 9 kuvaa → 4 kuvaa →
1 kuva.
B
3
B
Valitse kuva.
B
zz Valitse kuva siirtämällä oranssia kehystä
<V>-nuolipainikkeilla.
zz Voit tuoda näkyviin seuraavan tai
edellisen näytön kuvat <6>-valitsinta
kääntämällä.
zz Paina luettelokuvanäytössä
<0>-painiketta, niin valittu kuva
näytetään yhden kuvan näytössä.
281
Kuvien selaus (selausnäyttö)
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1
2
Valitse [Kuvien haku 6].
zz Valitse [x]-välilehdessä
[Kuvien haku 6] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse selaustapa.
zz Valitse selaustapa
<V>‑nuolipainikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
d: Näytä kuvat yksitellen
e: Ohita 10 kuvaa
r:Ohita määrätty määrä kuvia
g: Näytä päiväyksen mukaan
h: Näytä kansion mukaan
i: Näytä vain videot
j: Näytä vain stillkuvat
s: Näytä vain suojatut kuvat
k:Näytä kuvan luokituksen mukaan
(= 288)
Valitse <6>-valitsimella.
zz Asetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valitsinta kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan (1–100).
zz Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [Päiväys].
zz Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [Kansio].
zz Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [Videot] tai [Stillkuvat].
zz Jos valittu [Luokitus] ei vastaa yhtäkään kuvaa, kuvia ei voi selata
<6>-valitsimella.
282
3
(1)
(2)
Selaa siirtymällä.
zz Toista kuvat painamalla
<x>‑painiketta.
zz Käännä yhden kuvan näytössä
<6>-valitsinta.
BBVoit selata määritetyllä tavalla.
(1) Selaustapa
(2) Toiston edistyminen
283
Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa otettua kuvaa noin 1,5–10-kertaiseksi LCD-näytössä.
1
(1)
2
Suurenna kuvaa.
zz Paina <u>-painiketta kuvien toiston
aikana.
BBKuva suurennetaan. Suurennetun
alueen sijainti (1) näkyy näytön oikeassa
alakulmassa.
zz Jos pidät <u>-painiketta painettuna,
kuvaa suurennetaan, kunnes se
saavuttaa maksimisuurennuksensa.
zz Vähennä suurennusta painamalla
<I>-painiketta. Jos pidät painiketta
painettuna, kuva pienenee yhden kuvan
näyttöön.
Vieritä kuvaa.
zz <V>-nuolipainikkeilla voit selata
suurennettua kuvaa painikkeen
mukaiseen suuntaan.
zz Poistu suurennetusta näkymästä
painamalla <x>-painiketta, jolloin
kamera palaa yhden kuvan näyttöön.
zz Voit katsella toista kuvaa suurennuksen muuttumatta kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Videota ei voi suurentaa.
284
Toisto kosketusnäytön avulla
LCD-näyttö on sormilla käytettävä kosketusnäyttö, jota voit käyttää eri
toistotoimintoihin. Toista kuvat painamalla <x>-painiketta.
Kuvien selaus
Pyyhkäise yhdellä sormella.
zz Kosketa yhden kuvan näytössä
LCD‑näyttöä yhdellä sormella.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen
kuvaan pyyhkäisemällä sormellasi
vasemmalle tai oikealle.
Näet seuraavan (uudemman) kuvan
pyyhkäisemällä vasemmalle tai edellisen
(vanhemman) kuvan pyyhkäisemällä
oikealle.
zz Kosketa myös luettelokuvanäytössä
LCD-näyttöä yhdellä sormella.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen
näyttöön pyyhkäisemällä sormellasi ylös
tai alas.
Näet seuraavat (uudemmat) kuvat
pyyhkäisemällä ylös tai edelliset
(vanhemmat) kuvat pyyhkäisemällä alas.
Kun valitset kuvan, oranssi kehys tulee
näkyviin. Voit näyttää kuvan yksittäisenä
koskettamalla sitä uudelleen.
Kuvien selaus (selausnäyttö)
Pyyhkäise kahdella sormella.
Kosketa LCD-näyttöä kahdella sormella.
Kun pyyhkäiset kahdella sormella
vasemmalle tai oikealle, voit selata kuvia
kohdassa [Kuvien haku 6] välilehdessä
[x] määritetyllä tavalla.
285
Kuvan pienennys (luettelokuvanäyttö)
Vie kahta sormea lähemmäs toisiaan.
Kosketa näyttöä samaan aikaan kahdella
sormella ja vie niitä sitten lähemmäs
toisiaan näytöllä.
zz Joka kerta, kun viet sormiasi lähemmäs
toisiaan näytöllä, yhden kuvan näyttö
vaihtuu luettelonäytöksi.
zz Kun valitset kuvan, oranssi kehys tulee
näkyviin. Voit näyttää kuvan yksittäisenä
koskettamalla sitä uudelleen.
Kuvan suurennus
Vie kahta sormea kauemmas
toisistaan.
Kosketa näyttöä samaan aikaan kahdella
sormella ja vie niitä sitten kauemmas
toisistaan näytöllä.
zz Kun viet sormia kauemmas toisistaan,
kuvaa suurennetaan.
zz Kuvan voi suurentaa enintään
10-kertaiseksi.
Kaksoisnapauta.
zz Kun kaksoisnapautat kuvaa sormellasi,
tallennetun kuvan pikselit näytetään
noin 100 %:n koossa napauttamasi
kohdan ympärillä.
zz Voit palata yhden kuvan näyttöön
kaksoisnapauttamalla kuvaa uudelleen.
zz Et voi suurentaa kuvaa kaksoisnapauttamalla luettelokuvanäytössä.
zz Voit vierittää kuvaa haluamaasi suuntaan vetämällä sormilla.
zz Voit pienentää kuvaa viemällä sormia lähemmäs toisiaan näytöllä.
zz Voit palata yhden kuvan näyttöön napauttamalla kohtaa [2].
286
Kuvan kääntäminen
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1
2
3
Valitse [Käännä kuvaa].
zz Valitse [x]-välilehdessä [Käännä
kuvaa] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse kuva.
zz Valitse käännettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Voit myös valita kuvan
luettelokuvanäytössä (= 281).
Käännä kuvaa.
zz Joka kerta, kun painat
<0>-painiketta, kuva kääntyy
myötäpäivään seuraavasti: 90° → 270°
→ 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa, toista
vaiheet 2 ja 3.
zz Lopeta ja palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
zz Jos määrität [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (= 270)
ennen pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää edellä esitetyn
mukaisesti.
zz Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana,
määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
zz Videota ei voi kääntää.
287
Luokitusten määrittäminen
Voit luokitella kuvia (stillkuvia ja videoita) viidellä luokitusmerkinnällä:
l/m/n/o/p. Toimintoa kutsutaan luokitukseksi.
* Kuvien luokittelu auttaa niiden järjestelemisessä.
Yksittäisen kuvan luokitus
1
2
3
4
Valitse [Luokitus].
zz Valitse [x]-välilehdessä [Luokitus] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Valitse kuvat].
BBKuva näytetään.
Valitse luokiteltava kuva.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla kuva,
jolle haluat antaa luokituksen, ja paina
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kolmen kuvan näytöstä
painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
Luokittele kuva.
zz Valitse luokitus <W> <X> -painikkeilla.
BBKun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä oleva
numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
288
Alueen määrittäminen
Voit määrittää alueen, kun haluat luokitella kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1
2
3
4
Valitse [Valitse alue].
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[x: Luokitus] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta) ja
paina sitten <0>-painiketta.
BB[X]-kuvake näkyy valituissa kuvissa.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Kun painat <M>-painiketta
ennen kuin valitset lopetuskohdan,
[X]‑kuvakkeet poistetaan.
Vahvista alue.
zz Paina <M>-painiketta.
Luokittele kuva.
zz Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
289
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
zz Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[x: Luokitus], kaikki kansion tai kortin
kuvat määritetään.
zz Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat peruuttaa luokituksen, valitse
luokitusmerkinnäksi [OFF].
zz Kuvia, joilla on tietty luokitus, voidaan näyttää yhdellä kertaa enintään 999.
Jos tietyn luokituksen omaavia kuvia on 1000 tai enemmän, [###] näytetään.
Luokitusten hyödyntäminen
zz [x: Kuvien haku 6] -toiminnolla voit näyttää vain ne kuvat, joilla on tietty
luokitus.
zz Tietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen voit tarkistaa luokituksen tiedoston
tietonäytöstä tai tietokoneen mukana tulevasta kuvankatselun vakioohjelmasta (koskee vain JPEG-kuvia).
290
Toistettavien kuvien suodattaminen
Voit etsiä kuvia määrittämällä ehdot ja näyttää suodatetut kuvat. Voit myös
toistaa kuvaesityksenä, suojata tai poistaa kaikki löydetyt kuvat kerralla.
1
2
Valitse [Aseta kuvien hakuehdot].
zz Valitse [x]-välilehdessä [Aseta
kuvien hakuehdot] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Aseta hakuehdot.
zz Valitse ehto <W> <X> -painikkeilla.
zz Määritä asetus <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Voit peruuttaa ehdon painamalla
<B>-painiketta.
zz Voit myös asettaa kaikki ehdot.
zz Voit peruuttaa kaikki ehdot painamalla
<L>-painiketta.
Kohde
Asetus
9Luokitus
Kuvat, joissa on valittu luokitusmerkintä, näytetään.
dPäiväys
Valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat näytetään.
nKansio
Valitun kansion kuvat näytetään.
JSuojaa
Kortilla olevat ”suojatut” tai ”suojaamattomat” kuvat tulevat
näkyviin.
fTiedostotyyppi
Valituntyyppiset kuvatiedostot näytetään.
Asetettavissa olevat tiedostotyypit ovat [z Stillkuvat],
[z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)] ja [k Videot].
291
3
4
Aseta hakuehdot.
zz Paina <0>-painiketta.
BBLue esiin tuleva ilmoitus ja valitse [OK].
Näytä löydetyt kuvat.
zz Toista kuvat painamalla
<x>‑painiketta.
BBHakuehtoja vastaavat kuvat näytetään
keltaisessa kehyksessä.
zz Jos hakuehtoja vastaavia kuvia ei ole, <0>-painikkeen painaminen
vaiheen 2 näytössä ei aseta [OK]-vaihtoehtoa käyttöön. (Vaiheeseen
3 siirtyminen ei ole mahdollista.)
zz Vaikka [5: Virrankatkaisu] -asetuksena on [4 min.] tai vähemmän,
automaattinen virrankatkaisuaika on noin 6 minuuttia, kun hakuehtojen näyttö
on näkyvissä.
zz Kun löydetyt kuvat näytetään, voit myös tehdä toimintoja (suojaus, poisto,
tulostus, valokuvakirjan määritys, luokitus ja kuvaesitys) kaikille löydetyille
kuville kerralla.
zz Löydettyjen kuvien näyttö peruutetaan automaattisesti, kun tehdään jokin
seuraavista toiminnoista:
-- Otetaan kuva.
-- Automaattinen virrankatkaisu suoritetaan.
-- Virtakytkimen kääntäminen asentoon <2>.
-- SD-kortti alustetaan.
-- Kuva lisätään (esimerkiksi olemassa oleva kuva tallennetaan uutena kuvana,
kun siihen on käytetty suodatinta, sen kokoa on muutettu tai sitä on rajattu).
-- Kun hakuehtoja vastaavia kuvia ei enää ole.
292
Pikavalinnat toiston aikana
Toiston aikana voit asettaa seuraavat painamalla <Q>-painiketta:
[J: Suojaa kuvat], [b: Käännä kuvaa], [9: Luokitus], [U: Luovat
suotimet], [S: Muuta kokoa (vain JPEG-kuvat)], [N: Rajaus],
[e: Kuvien haku 6], [t: Kuvahaku], [q: Lähetä kuvia
älypuhelimeen*] ja [ : Luovan kuvauksen apu (vain RAW-kuvat)].
Videoille voidaan asettaa vain seuraavat: [J: Suojaa kuvat],
[9: Luokitus], [e: Kuvien haku 6], [t: Kuvahaku], [q: Lähetä
kuvia älypuhelimeen*] tai [7: Toista video].
*Ei valittavissa, jos [Pois] on määritetty [Wi-Fi]-asetukselle kohdassa
[k: Wi‑Fi‑asetukset].
1
2
Paina <Q>-painiketta.
zz Paina kuvien toiston aikana
<Q>‑painiketta.
BBPikavalinta-asetukset tulevat näkyviin.
Valitse kohde ja määritä se.
zz Valitse toiminto <W> <X> -painikkeilla.
BBValitun toiminnon nimi ja asetus näkyvät
näytön alareunassa.
zz Valitse toiminto <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun käytät toimintoja Suojaa kuvat
(= 307) ja Luokitus (= 288),
voit valita useita kuvia painamalla
<B>‑painiketta.
zz Kun käytät toimintoja Luovat suotimet
(= 329), Muuta kokoa (= 338),
Rajaus (= 340), Kuvahaku (= 291),
Lähetä kuvia älypuhelimeen (= 363) ja
Luovan kuvauksen apu (= 332), paina
<0>-painiketta ja määritä toiminto.
zz Kuvien haku 6 (= 282): Määritä
kuvien määrä selausnäyttöä tai
luokitusta (= 288) varten painamalla
<B>-painiketta.
293
zz Peruuta painamalla <M>-painiketta.
3
Poistu asetuksesta.
zz Poistu pikavalinnasta painamalla
<0>-painiketta.
zz Käännä kuvaa (= 287) määrittämällä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi
[PäälläzD]. Jos [5: Autom. kääntö] -asetuksena on [PäälläD] tai
[Pois], [b Käännä kuvaa] -asetus tallennetaan kuvaan, mutta kamera
ei käännä näytettävää kuvaa.
zz Kaikkia asetuksia ei voi ehkä valita kuviin, jotka on otettu jollakin toisella
kameralla.
294
Videoiden katselu
Seuraavassa on kuvattu kolme pääasiallista tapaa videoiden katseluun:
Toisto televisiossa (= 305)
Jos kytket kameran televisioon HDMI-kaapelilla, voit katsella kameran
videoita ja stillkuvia televisiossa.
zz Koska kiintolevytallentimissa ei ole HDMI IN -liitäntää, kameraa ei voi liittää
kiintolevytallentimeen HDMI-kaapelilla.
zz Vaikka kamera kytkettäisiin kiintolevytallentimeen USB-kaapelilla, videoita ja
stillkuvia ei voi toistaa eikä tallentaa.
zz Videoita ei voi toistaa laitteessa, joka ei tue MP4-muotoisia videotiedostoja.
Toisto kameran LCD-näytössä (= 296–= 303)
Voit toistaa videoita kameran LCD-näytössä. Voit myös leikata videon
ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen ja toistaa kortilla olevia stillkuvia tai
videoita automaattisena kuvaesityksenä.
zz Jos videota on muokattu tietokoneessa, sitä ei voi tallentaa takaisin kortille ja
toistaa kamerassa.
Toisto ja muokkaaminen tietokoneessa
Kortille tallennetut videotiedostot voi siirtää tietokoneeseen, ja niitä voi
toistaa tai muokata käyttämällä esiasennettua tai yleiskäyttöistä ohjelmistoa,
joka on yhteensopiva videon tallennusmuodon kanssa.
zz Jos haluat toistaa tai muokata videoita erikseen myytävällä ohjelmistolla,
käytä MP4-videomuodon kanssa yhteensopivaa ohjelmistoa. Kysy lisätietoja
erikseen myytävästä ohjelmistosta sen valmistajalta.
295
Videoiden toistaminen
1
2
3
4
Tuo kuva näyttöön.
zz Näytä kuva painamalla <x>-painiketta.
Valitse video.
zz Valitse toistettava video <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy <s1>-kuvake
videon merkkinä.
zz Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Videoita ei voi toistaa
luettelokuvanäytössä, joten siirry
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
Paina yhden kuvan näytössä
<0>-painiketta.
Tuo video näyttöön.
zz Valitse [7] (Toista video) ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBVideon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta.
zz Äänenvoimakkuutta voi säätää
toiston aikana käyttämällä <W> <X>
-painikkeita.
zz Lisätietoja toiston toiminnoista, sivu 297.
(1) Kaiutin
(1)
zz Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja videoita.
296
Videotoistopaneeli
Kohde
Kuvien toisto
7 Toista
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
8 Hidastus
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z>
-painikkeilla. Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön
oikeassa yläkulmassa.
N Siirry taaksepäin
Siirtyy noin 4 sekuntia taaksepäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
3 Edellinen kuva
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
6 Seuraava kuva
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
O Siirry eteenpäin
Siirtyy noin 4 sekuntia eteenpäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (= 299).
M Kuvan sieppaus
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen
ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana (= 301).
v Taustamusiikki
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (= 337).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
P Äänenvoimakkuus
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X> -painikkeilla
(= 296).
32
Palaa yhden kuvan näyttöön <M>-painikkeella.
297
Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit)
Kohde
Kuvien toisto
7 Toista
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
8 Hidastus
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z>
-painikkeilla. Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön
oikeassa yläkulmassa.
N Edellinen leike
Näyttää edellisen videokollaasin ensimmäisen kuvan.
3 Edellinen kuva
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
6 Seuraava kuva
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
O Seuraava leike
Näyttää seuaavan videokollaasin ensimmäisen kuvan.
L Poista leike
Poistaa nykyisen videokollaasin.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (= 299).
v Taustamusiikki
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (= 337).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
P Äänenvoimakkuus
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X> -painikkeilla
(= 296).
32
Palaa yhden kuvan näyttöön <M>-painikkeella.
zz Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon
videon toistoa varten (= 305). (Äänenvoimakkuutta ei voi säätää <W> <X>
-painikkeilla.)
zz Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
298
Toisto kosketusnäytöllä
Napauta kohtaa [7] keskellä
näyttöä.
BBVideon toisto alkaa.
zz Voit näyttää pikavalintanäytön
napauttamalla kohtaa <s1> näytön
vasemmassa yläkulmassa.
zz Jos haluat toiston aikana keskeyttää
videon, napauta näyttöä. Myös
videotoistopaneeli tulee näkyviin.
Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin välein.
1
2
3
Keskeytä videon toisto.
BBVideotoistopaneeli tulee näkyviin.
Valitse videon toistonäytössä [X].
BBNäytön alareunassa näkyy videon
muokkauspaneeli.
Määritä leikattavat kohdat.
zz Valitse joko [U] (leikkaa alku) tai
[V] (leikkaa loppu) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit näyttää edellisen tai seuraavan
kuvan <Y> <Z> -painikkeilla. Pitämällä
painiketta alhaalla voit kelata kuvia
eteen- tai taaksepäin.
zz Kun olet päättänyt, mistä kohdasta
leikkaat, paina <0>-painiketta.
Näytön yläreunassa valkoisella
korostettu osa jää jäljelle.
299
4
5
(1)(2)
Tarkista muokattu video.
zz Voit toistaa muokatun videon
valitsemalla [7].
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 2.
zz Jos haluat peruuttaa leikkauksen, paina
<M>-painiketta ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
Tallenna muokattu video.
zz Valitse [W] (1) ja paina
<0>-painiketta.
BBTallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena videona,
valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat
tallentaa videon ja korvata alkuperäisen
videotiedoston, valitse [Korvaa] ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [ ] (2), kun haluat tallentaa
pakatun version tiedostosta. 4K-videot
muunnetaan Full HD -muotoon ennen
pakkaamista.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK] ja
paina sitten <0>-painiketta, jolloin
leikattu video tallennetaan ja palaat
videon toistonäyttöön.
zz Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[Z] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
zz Jos kortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, [Uusi tiedosto] -asetus ei ole
valittavissa.
zz Kun akun varaustaso on vähäinen, videoita ei voi leikata. Käytä täyteen
ladattua akkua.
zz Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
300
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta
tai nopeutetusta 4K-videosta
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista ja
tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3840x2160) JPEG-stillkuvina. Toiminto
on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
1
2
Tuo kuva näyttöön.
zz Paina <3>-painiketta.
Valitse 4K-video tai nopeutettu
4K-video.
zz Valitse käyttämällä <Y> <Z>
-painikkeita.
zz Kuvaustietojen näytössä (= 326)
4K-videot ja nopeutetut 4K-videot
ilmaistaan [L]-kuvakkeella.
zz Vaihda luettelokuvanäytöstä
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
3
4
5
Paina yhden kuvan näytössä
<0>-painiketta.
Keskeytä videon toisto.
zz Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
Valitse tallennettava kuva.
zz Valitse stillkuvaksi tallennettava kuva
videotoistopaneelista.
zz Videotoistopaneelin ohjeet, = 297.
301
6
7
8
Valitse [M].
zz Valitse käyttämällä <Y> <Z>
-painikkeita.
Tallenna kuva.
zz Tallenna nykyinen kuva
JPEG‑stillkuvana valitsemalla [OK].
Valitse näytettävä kuva.
zz Tarkista kohdekansio ja kuvatiedoston
numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video]
tai [Näytä siepattu valokuva].
zz Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista tai nopeutetuista
Full HD -videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai nopeutetuista
4K-videoista.
302
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)
Voit toistaa kaikki kortilla olevat kuvat automaattisesti peräkkäin.
1
(1)
2
Valitse [Kuvaesitys].
zz Valitse [x]-välilehdessä [Kuvaesitys]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Määritä haluamasi asetukset
[Asetus]-valikossa.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Asetus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Määritä [Kuvan näyttöaika]
-asetus, [Toista]-asetus (jatkuva
toisto), [Vaihtotehoste]-asetus
(tehoste kuvien vaihdon välillä) ja
[Taustamusiikki]‑asetus stillkuvia varten.
zz Lisätietoja taustamusiikin valitsemisesta,
sivu 337.
zz Kun olet valinnut asetukset, paina
<M>-painiketta.
(1) Toistettava kuvamäärä
[Kuvan näyttöaika]
[Toista]
[Vaihtotehoste]
[Taustamusiikki]
303
3
4
Aloita kuvaesitys.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Aloita]
ja paina sitten <0>-painiketta.
BBKuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
Lopeta kuvaesitys.
zz Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla
<M>‑painiketta.
zz Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto
on keskeytettynä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G].
Jatka kuvaesitystä painamalla uudelleen <0>-painiketta. Voit myös
keskeyttää kuvaesityksen koskettamalla näyttöä.
zz Painamalla <B>-painiketta automaattisen toiston aikana voit muuttaa
stillkuvan näyttömuotoa (= 101).
zz Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana käyttämällä <W> <X>
-painikkeita.
zz Automaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen
kuvan <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
zz Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
zz Tietoja kuvaesityksen katselemisesta televisiossa, sivu 305.
zz Kun toistat kuvia suodatettuna toistona toiminnon [x: Aseta kuvien
hakuehdot] avulla, voit toistaa ne kuvaesityksenä.
304
Toisto televisiossa
Jos kytket kameran televisioon HDMI-kaapelilla, voit katsella kameran
stillkuvia ja videoita televisiossa. Suositeltava HDMI-kaapeli on HTC-100
(myydään erikseen).
Jos kuva ei näy televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksena
on oikea vaihtoehto [NTSC] tai [PAL] (television videojärjestelmän
mukaisesti).
1
2
3
4
5
Liitä HDMI-kaapeli kameraan.
zz Käännä liittimen <▲HDMI MINI> -logo
kameran etuosaan päin ja kytke liitin
kameran <D>-liitäntään.
Liitä HDMI-kaapeli televisioon.
zz Liitä HDMI-kaapeli television HDMI IN
-porttiin.
Avaa televisio ja valitse liitetty
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
Käännä kameran virtakytkin
asentoon <1>.
Paina <x>-painiketta.
BBKuva tulee televisioruutuun. (kameran
LCD-näytössä ei näy mitään).
zz Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
zz Voit muuttaa näyttömuotoa
<B>‑painikkeella.
zz Lisätietoja videon toistamisesta,
sivu 296.
305
zz Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
zz Katkaise virta kamerasta ja televisiosta ennen kameran ja television välisen
kaapelin liittämistä tai irrottamista.
zz Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
zz Älä liitä muita laitteita kameran <D> -liitäntään. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
zz Eräät televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
306
Kuvien suojaaminen
Voit suojata tärkeät kuvat siten, että kameran poistotoiminto ei poista niitä
vahingossa.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1
2
(1)
3
4
Valitse [Suojaa kuvat].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Suojaa
kuvat] ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Valitse kuvat].
BBKuva näytetään.
Valitse suojattava kuva.
zz Valitse suojattava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
Suojaa kuva.
zz Suojaa kuva painamalla
<0>-painiketta. <K>-kuvake (1)
tulee näkyviin.
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
<K>-kuvake poistuu näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan, toista
vaiheet 3 ja 4.
307
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Voit määrittää alueen, kun haluat suojata kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1
2
Valitse [Valitse alue].
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[x: Suojaa kuvat] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta) ja
paina sitten <0>-painiketta.
BBKuvat suojataan ja <K>-kuvake tulee
näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
308
Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[3: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla [Poista
kansion kuvasuojaus] tai [Poista kortin
kuvasuojaus].
zz Jos alustat kortin (= 66), myös suojatut kuvat poistetaan.
zz Myös videoita voi suojata.
zz Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
zz Jos poistat kaikki kuvat kerralla (= 312), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle.
Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
309
Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä.
Suojattuja kuvia (= 307) ei poisteta.
zz Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat. Jos poistat
RAW+JPEG-kuvan, sekä RAW- että JPEG-kuva poistetaan.
Yksittäisen kuvan poistaminen
1
2
3
Tuo poistettava kuva näyttöön.
Paina <L>-painiketta.
BBPoista-valikko tulee näkyviin.
Poista kuva.
zz Valitse [Poista] ja paina sitten
<0>-painiketta. Näytössä oleva kuva
poistetaan.
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä <X>
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut
kuvat kerralla.
1
Valitse [Poista kuvat].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Poista
kuvat] ja paina sitten <0>-painiketta.
310
2
3
4
Valitse [Valitse ja poista kuvat].
BBKuva näytetään.
Valitse poistettavat kuvat.
zz Valitse poistettava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
BB<X>-valintamerkki näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
zz Voit valita kuvat kolmen kuvan näytöstä
painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia,
toista vaihe 3.
Poista kuvat.
zz Paina <M>-painiketta.
zz Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBValitut kuvat poistetaan.
311
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Voit määrittää alueen, kun haluat poistaa kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1
2
3
Valitse [Valitse alue].
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Poista kuvat] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta) ja
paina sitten <0>-painiketta.
BB[X]-kuvake näkyy valituissa kuvissa.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Poista kuvat.
zz Paina <M>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK] ja
paina sitten <0>-painiketta.
BBValitut kuvat poistetaan.
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat. Kun [3: Poista kuvat]
-asetuksena on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat],
kaikki kansion tai kortin kuvat poistetaan.
zz Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (= 66).
312
Tulostuksen valmisteleminen
Voit tehdä suoratulostuksen suoraan kamerasta katsoen asetusnäyttöjä
kameran LCD-näytössä.
Kameran liittäminen tulostimeen
1
2
3
Aseta tulostin käyttövalmiiksi.
zz Lisätietoja on tulostimen
käyttöoppaassa.
Kytke kamera tulostimeen.
zz Yhdistä ne liitäntäkaapelilla (myydään
erikseen).
zz Liitä kaapeli kameran digitaaliliitäntään
siten, että kaapelin liittimen <D>‑kuvake
on kameran etuosaan päin.
zz Lisätietoja kaapelin liittämisestä on
tulostimen käyttöoppaassa.
Kytke tulostimeen virta.
313
4
Käännä kameran virtakytkin
asentoon <1>.
BBJoistakin tulostimista voi kuulua
äänimerkki.
BBKuva tulee näkyviin, ja vasemmassa
yläkulmassa näkyy kuvake merkkinä
siitä, että kamera on liitetty tulostimeen.
zz Varmista ennen tulostimen käyttämistä, että siinä on PictBridge-liitäntäportti.
zz Videoita ei voi tulostaa.
zz Kameraa ei voi käyttää vain CP Direct- tai Bubble Jet Direct -yhteensopivien
tulostimien kanssa.
zz Jos vaiheessa 4 kuuluu pitkä äänimerkki, tulostimessa on jokin ongelma.
Ratkaise näyttöön tulevan virheilmoituksen mukainen ongelma (= 390).
zz Voit tulostaa myös tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
zz Katkaise virta kamerasta ja tulostimesta, ennen kuin irrotat kaapelin.
Irrota kaapeli vetämällä pistokkeesta (ei kaapelin johdosta).
zz Suoratulostuksessa on suositeltavaa käyttää virtalähteenä tasavirtaliitintä
DR‑E18 (myydään erikseen) ja verkkolaitetta AC-E6N (myydään erikseen).
314
Tulostaminen
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
1
(1)
Valitse tulostettava kuva.
zz Varmista, että LCD-näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy kuvake.
zz Valitse tulostettava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
(1) Tulostin liitetty -kuvake
2
Paina <0>-painiketta.
BBNäyttöön tulee tulostusasetusten näyttö.
zz Lisätietoja asetuksista,
”Tulostusasetukset” (= 386).
315
Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja kopiomäärän,
mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen
valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän
tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään
kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi
määrittää kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostustoimintojen määrittäminen
1
2
3
Valitse [Tulostus].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Tulostus] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Valitse [Asetus].
Määritä haluamasi asetukset.
zz Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
zz Valitse haluamasi kohde ja paina sitten
<0>-painiketta. Valitse haluamasi
asetus ja paina sitten <0>-painiketta.
316
[Tulostustapa]
Tulostustapa
K
L
K
L
[Päiväys]
[Tied. No.]
Normaali
Hakemisto
Arkille tulostetaan yksi kuva.
Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva
tulostetaan.
Päällä
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
Tiedostonumero
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
Päiväys
4
Poistu asetuksesta.
zz Paina <M>-painiketta.
BBTulostusnäkymä tulee uudelleen
näyttöön.
zz Valitse sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi.
zz Tulostimen mallista ja tulostustapa-asetuksista riippuen päiväys tai
tiedostonumero eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.]
-asetuksiksi on määritetty [Päällä].
zz Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä
[Päiväys]‑ että [Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
zz Kun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot on
määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat kuvat
kortista tulostusta varten.
zz Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä
pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Lue ohjeet
tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä yhteensopivuus
valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
zz Kun määrität kuvia tässä kamerassa, älä määritä uutta tulostusta kuville,
joiden tulostus on jo määritetty jossain toisessa kamerassa. Tulostusasetus
saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu
kaikilla kuvatyypeillä.
317
Tulostettavien kuvien määrittäminen
Kuvien valinta
(1)
(3) (4)
(2)
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Voit valita kuvat kolmen kuvan näytöstä
painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
zz [Normaali] [Molemmat]
Määritä kuvan tulostettava kopiomäärä
<W> <X> -painikkeilla.
(1) Määrä
(2) Kuvia valittu yhteensä
zz [Luettelokuva]
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta.
Kuva otetaan mukaan
luettelotulostukseen.
(3) Valintamerkki
(4) Luettelokuvakuvake
318
Useiden kuvien lähettäminen
zz Valitse alue
1
2
Valitse [Valitse alue].
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa [Useita]
ja paina <0>-painiketta.
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta) ja
paina sitten <0>-painiketta.
BB[X]-kuvake näkyy valituissa kuvissa.
Yksi kopio kustakin määritetystä kuvasta
asetetaan tulostettavaksi.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
zz Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio. Kansion
kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion,
kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
zz Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio. Jos valitset [Poista merkinnät kortilta],
kaikkien kortin kuvien tulostus poistetaan.
zz Huomaa, että RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka
valitset kaikki kuvat kerralla asetuksella [Useita].
zz Jos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla
enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
319
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät kuvat
tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto), määritetyt
kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi kätevästi tilata
valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1
2
3
Valitse [Valokuvakirjan aset.].
zz Valitse [x]-välilehdessä
[Valokuvakirjan aset.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Valitse kuvat].
BBKuva näytetään.
Valitse määritettävä kuva.
zz Valitse määritettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse muut kuvat toistamalla tätä
vaihetta. Määritettyjen kuvien lukumäärä
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
zz Siirry takaisin kolmen kuvan näyttöön
painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
zz Voit peruuttaa kuvan määrittämisen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
320
Alueen määrittäminen
Voit määrittää alueen, kun haluat valita kaikki alueella olevat kuvat kerralla
valokuvakirjaan.
1
2
Valitse [Valitse alue].
zz Asetuksessa [Useita] kohdassa
[x: Valokuvakirjan aset.],
valitse [Valitse alue] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta) ja
paina sitten <0>-painiketta.
BB[X]-kuvake näkyy valituissa kuvissa.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit palata edelliseen näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
321
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit myös määrittää kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat valokuvakirjaan.
Kun [Useita]-asetuksena kohdassa
[x: Valokuvakirjan aset.] on [Kaikki
kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], kaikki kansion tai kortin kuvat
määritetään valokuvakirjaan.
Peruuta valinnat valitsemalla [Poista
kaikki kansion merkinnät] tai [Poista
merkinnät kortilta].
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää.
zz Älä määritä tässä kamerassa valokuvakirjaan sellaisia kuvia, jotka on
jo määritetty valokuvakirjaan toisessa kamerassa. Kaikki valokuvakirjan
asetukset saatetaan korvata vahingossa.
322
Kuvaustietojen näyttö
Näytettävät tiedot määräytyvät kuvaustilan ja asetusten mukaan.
Stillkuvien esimerkki
zz Perustietojen näyttö
(1)
(9)
(1)
(2) (3) (5) (7)
(4) (6)
(10) (11)
(12)
(8)
(13)
(14)
Kuvanumero / tallennettujen kuvien
kokonaismäärä
(8)
Kansion numero – tiedostonumero
(2)
Akun varaustaso
(9)
Valotusaika
(3)
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(10) Aukko
(4)
Wi-Fi-toiminto
(5)
Bluetooth-toiminto
(6)
Luokitus
(7)
Kuvan suojaus
(11) Valotuksen korjauksen taso
(12) ISO-herkkyys
(13) Ensisijainen huippuvalotoisto
(14) Kuvan tallennuslaatu
zz AF-pistenäyttö
Kun [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä], tarkentunut
AF‑piste näkyy punaisena. Jos käytetään automaattista
tarkennuspisteen valintaa, useita tarkennuspisteitä voi näkyä
samanaikaisesti.
zz Jos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät välttämättä näy.
zz Tällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
323
zz Kuvaustietojen näyttö
-- Tarkat tiedot
(1) (2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(5)
(14)
(6)
(7)
(11)
(12) (13)
(15)
(8)
(16)
(1)
Kuvauspäivämäärä/-aika
(10) Valkotasapainon korjaus
(2)
Histogrammi (kirkkaus/RGB)
(11) Kuva-asetusten tiedot
(3)
Kuvaustila
(4)
Valotusaika
(12) Salaman valotuskorjauksen määrä /
monikuvan kohinanvaimennus
(5)
Aukko
(6)
Valotuksen korjauksen taso
(7)
ISO-herkkyys
(8)
Ensisijainen huippuvalotoisto
(9)
Valkotasapaino
(13) Mittaustapa
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(15) Kuvan tallennuslaatu
(16) Tiedostokoko
*RAW-kuvan tiedostokoko näytetään otettaessa RAW+JPEG-laatuisia kuvia.
*Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salaman valotuskorjausta, <0> tulee näkyviin.
* <M> näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
*<u> näytetään kuville, jotka on otettu luovaa suodinta käyttäen, ja kuville, joita on
käsitelty (kokoa muutettu tai käytetty luovaa suodinta tai luovan kuvauksen apua) ja
sitten tallennettu.
* <u> ja <N> näkyy kuville, jotka on rajattu ja tallennettu sen jälkeen.
324
-- Objektiivin/histogrammin tiedot
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Objektiivin nimi
(2)
Polttoväli
(3)
Histogramminäyttö
(kirkkaus)
(4)
Histogramminäyttö (RGB)
-- Valkotasapainon tiedot
-- Kuva-asetusten tiedot 1
-- Kuva-asetusten tiedot 2
-- Väriavaruus /
kohinanpoiston tiedot
-- Objektiivin vääristymien
korjauksen tiedot
-- Tiedot lähetetyistä kuvista
zz Jos käytit GPS-vastaanotinta GP-E2 tai älypuhelinta GPS-tietojen
tallentamiseen kuvaan, ”GPS-tiedot”-näyttö tulee myös näkyviin.
325
Videoesimerkki
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (8)
(10) (11)
(7) (9)
(1)
Toisto
(7)
Kuvataajuus
(2)
Aukko
(8)
Pakkausmenetelmä
(3)
Valotusaika
(9)
Videon tallennusmuoto
(4)
Videokuvaustila / nopeutettu video
(10) Kuvausaika, toistoaika
(5)
Videon digitaalinen IS
(11) Videotiedoston koko
(6)
Videon tallennuskoko
*Jos on käytetty käsisäätöistä valotusta, valotusaika, aukko ja ISO-herkkyys
(käsisäätöinen) näkyvät.
* Videokollaasien yhteydessä näkyy <t>-kuvake.
zz Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen
arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
326
zz Ylivalotusvaroitus
Kun kuvaustiedot näytetään, ylivalottuneet ja leikatut huippuvalot vilkkuvat.
Jotta kuvan vilkkuvista alueista tulisi sävyltään selkeämpiä, määritä
valotuksen korjauksen arvoksi negatiivinen arvo ja ota kuva uudelleen.
zz Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää valotustason jakauman ja yleiskirkkauden.
RGB-histogrammista voit tarkistaa värikylläisyyden ja väriasteikon.
Voit vaihtaa näyttöä [x: Histogrammi]-asetuksella.
[Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikseleiden määrän. Mitä enemmän pikseleitä
on vasemmalla, sitä tummempi kuva on. Mitä
enemmän pikseleitä on oikealla, sitä kirkkaampi
kuva on. Jos vasemmalla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan tummien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Jos oikealla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan valoisien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Välisävyt toistuvat normaalisti.
Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
[RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB eli
punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän väreittäin. Mitä
enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa ja vaatimattomampaa
väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla, sitä kirkkaampaa ja
voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella on liikaa pikseleitä,
vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla puolella on liikaa pikseleitä, väri
on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu. Kuvan RGB‑histogrammissa näkyvät
värien kylläisyys ja sävyt sekä valkotasapaino.
327
Kuvien jälkikäsittely
Kun olet ottanut kuvan, voit käyttää siihen suodinta, muuttaa
JPEG-kuvan kokoa (vähentää pikseleiden määrää) tai rajata kuvan.
zz Kamerassa ei voi ehkä käsitellä muulla kameralla otettuja kuvia.
zz Kuvia ei voi jälkikäsitellä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla
silloin, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.
328
Luovien suotimien käyttäminen
Voit lisätä kuvaan seuraavia luovia suotimia ja tallentaa lopputuloksen uutena
kuvana: Rakeinen mustavalkokuva, Pehmeäpiirto, Kalansilmätehoste,
Taiteellinen tehoste, Vesiväritehoste, Lelukameratehoste ja Miniatyyritehoste.
1
2
3
4
Valitse [Luovat suotimet].
zz Valitse [x]-välilehdessä
[Luovat suotimet] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBNäyttöön tulee kuva.
Valitse kuva.
zz Valitse kuva, johon haluat lisätä
suotimen.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Valitse suodatus.
zz Kun painat <0>-painiketta, luovien
suotimien tyypit näytetään (= 330).
zz Valitse suodin ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBKuva näytetään käytetyn suotimen
tehosteen kanssa.
Säädä suodatusta.
zz Säädä suodatusta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Miniatyyritehostetta käytettäessä
siirrä valkoinen kehys <W> <X>
-painikkeilla kohtaan, jonka haluat
näyttävän terävältä, ja paina sitten
<0>-painiketta.
329
5
Tallenna kuva.
zz Tallenna kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat lisätä suotimen toiseen
kuvaan, toista vaiheet 2–5.
zz Kun kuvataan RAW+JPEG-kuvia, luovaa suodinta käytetään RAW-kuvaan ja
kuva tallennetaan JPEG-kuvana.
zz Jos RAW-kuvalle on määritetty kuvasuhde ja suodatusta käytetään kyseiseen
kuvaan, kuva tallennetaan määritetyn kuvasuhteen mukaisena.
zz Roskanpoistotietoja (= 274) ei liitetä kuviin, joihin on käytetty
Kalansilmätehostetta.
Luovien suotimien ominaisuudet
zz G Rakeinen mustavalkokuva
Luo rakeisen mustavalkokuvan. Voit muuttaa mustavalkotehostetta
säätämällä kontrastia.
zz W Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän vaikutelman. Voit muuttaa kuvan pehmeyttä
säätämällä epäterävöitystä.
zz X Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrimäinen
vääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Koska suodintehoste suurentaa kuvan keskiosan, tämän
alueen tarkkuus voi heiketä tallennetun pikselimäärän mukaan.
Aseta suodintehoste vaiheessa 4 ja tarkista sen vaikutus kuvaan.
zz Y Taiteellinen tehoste
Saa kuvan näyttämään öljymaalaukselta ja kohteen tavallista
kolmiulotteisemmalta. Voit säätää kontrastia ja värikylläisyyttä.
Huomaa, että esimerkiksi taivaan tai valkoisten seinien välisävyt eivät
välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä
tai huomattavaa kohinaa.
330
zz Z Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit hallita värien voimakkuutta säätämällä suodatusta. Huomaa, että
öisten tai hämärien kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Tummentaa kuvan kulmat ja muokkaa värisävyä siten, että kuva
näyttää lelukameralla otetulta. Voit muuttaa väritystä säätämällä
värisävyä.
zz c Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman. Voit muuttaa kohtaa, jossa kuva on
terävä. Jos painat vaiheessa 4 <B>-painiketta (tai napautat
näytön [T]‑kuvaketta), voit vaihtaa valkoisen kehyksen pysty- ja
vaakasuunnan välillä.
331
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Voit käsitellä RAW-kuvia käyttämällä suosikkitehosteitasi, ja tallentaa ne
sitten JPEG-kuvina.
1
2
3
Valitse [Luovan kuvauksen apu].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Luovan
kuvauksen apu] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse kuva.
zz Valitse käsiteltävät kuvat <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse tehosteen taso.
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun valitset [Esivalinta] ja painat
<0>-painiketta, voit valita tehosteen
[VIVID], [SOFT] tai jonkin muu
esiasetetun tehosteen. [AUTO1],
[AUTO2] ja [AUTO3] ovat tehosteita,
joita kamera ehdottaa kuvan
ominaisuuksien perusteella.
332
zz Voit valita tehosteita, kuten
[Kirkkaus] tai [Kontrasti], painamalla
<0>-painiketta ja käyttämällä sitten
<Y> <Z> -painikkeita.
zz Paina <0>-painiketta, kun säätö
on valmis.
zz Voit nollata tehosteen painamalla
<A>‑painiketta.
zz Vahvista tehoste painamalla
<S>‑painiketta.
4
Tallenna kuva valitsemalla [OK].
333
Punasilmäkorjaus
Korjaa automaattisesti kuvat, joissa silmät näkyvät punaisina. Voit tallentaa
korjatun kuvan erillisenä tiedostona.
1
2
3
4
Valitse [Punasilmäkorjaus].
zz Valitse [3]-välilehdessä
[Punasilmäkorjaus] ja paina
<0>-painiketta.
Valitse kuva.
zz Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla.
Korjaa kuva.
zz Kosketa [J] tai paina <0>-painiketta.
BBKuvan korjattujen alueiden ympärillä
näytetään kehykset.
Valitse [OK].
zz Kuva on nyt tallennettu uutena
tiedostona.
zz Joitakin kuvia ei ehkä saada korjattua oikein.
334
Videokollaasialbumin muokkaaminen
1
2
3
4
Valitse [Luo albumi].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Luo albumi]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse muokattava albumi.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Paina valinnan jälkeen
<M>‑painiketta.
Valitse [OK].
Valitse muokkaustoiminto.
zz Valitse editointitoiminto <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
335
Asetus
Kuvaus
Valitse siirrettävä videokollaasi <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
TJärjestä videokollaasi uudelleen
Siirrä kollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
Valitse poistettava videokollaasi <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
[L]-kuvake näkyy valitun videokollaasin kohdalla.
LPoista videokollaasi
Voit peruuttaa valinnan painamalla uudelleen
<0>-painiketta, jolloin [L] katoaa.
Valitse toistettava videokollaasi <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X> -painikkeilla.
7Toista videokollaasi
5
6
Lopeta muokkaus.
zz Paina <M>-painiketta, kun haluat
lopettaa muokkauksen.
zz Valitse [W] (Lopeta muokkaus) ja paina
<0>-painiketta.
Tallenna kuva.
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia
albumin toiston aikana, valitse musiikki
vaihtoehdolla [Taustamusiikki] (= 337).
zz Voit tarkistaa muokkaukset valitsemalla
[Esikatsele].
zz Kun valitset [Tallenna], muokattu albumi
tallennetaan uutena albumina.
zz Videokollaasialbumia voi muokata vain kerran.
336
Taustamusiikin valitseminen
Albumit ja kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit
musiikin kortille EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
1
2
3
Valitse [Taustamusiikki].
zz Aseta [Taustamusiikki]-asetukseksi
[Päällä].
Valitse taustamusiikki.
zz Valitse musiikki <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Kuvaesitys]-toiminnossa voit valita
useita raitoja.
Toista taustamusiikki.
zz Kuuntele taustamusiikkinäyte
painamalla <B>-painiketta.
zz Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla. Lopeta taustamusiikkiraidan
kuuntelu painamalla <B>-painiketta
uudelleen.
zz Jos haluat poistaa musiikin, valitse se
<W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<L>-painiketta.
zz Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
337
JPEG-kuvan koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa
sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG 3,
4 ja a. JPEGb- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1
2
3
Valitse [Muuta kokoa].
zz Valitse [3]-välilehdessä
[Muuta kokoa] ja paina sitten
<0>-painiketta.
BBNäyttöön tulee kuva.
Valitse kuva.
zz Valitse kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Valitse haluamasi kuvakoko.
zz Tuo kuvakoot esiin <0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvan koko (1) ja
paina sitten <0>-painiketta.
(1)
4
Tallenna kuva.
zz Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu,
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa,
toista vaiheet 2–4.
338
Kokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Alkuperäisen kuvan
laatu
3
4
a
4
k
Valittavana olevat koot
a
k
k
zz Kuvia saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ja kuvasuhteen
yhdistelmän mukaan.
339
b
k
k
k
JPEG-kuvien rajaaminen
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana.
Vain JPEG‑kuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1
2
3
Valitse [Rajaus].
zz Valitse [x]-välilehdessä [Rajaus] ja
paina sitten <0>-painiketta.
BBNäyttöön tulee kuva.
Valitse kuva.
zz Valitse kuva, jota haluat rajata.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Määritä rajauskehyksen koko,
kuvasuhde, sijainti ja kallistuksen
korjaus.
zz Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
BBRajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue
rajataan.
Rajauskehyksen koon muuttaminen
zz Paina <u>- tai <I>-painiketta.
BBRajauskehyksen koko muuttuu. Mitä pienempi rajauskehys on, sitä
suurennetummalta rajattu kuva näyttää.
340
Rajauskehyksen kuvasuhteen muuttaminen
].
zz Valitse <6>-valitsimella [
BBJokainen <0>-painikkeen painallus muuttaa rajauskehyksen
kuvasuhdetta.
BBNäin voit rajata vaakasuunnassa otetun kuvan näyttämään
pystysuunnassa otetulta.
Rajauskehyksen siirtäminen
zz Paina painikkeita <W> <X> tai <Y> <Z>.
BBRajauskehys liikkuu ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
zz Voit myös koskettaa rajauskehystä ja vetää sen haluamaasi paikkaan.
Kallistuksen korjaus
zz Valitse kääntämällä <6>-valitsinta [O].
BBTarkista korjaus näytetyn ruudukon avulla ja korjaa kallistus
kääntämällä <6>-valitsinta.
Voit korjata kallistusta 0,1° välein enintään ±10°.
BBJos napautat [ ] tai [ ] näytön oikeassa yläkulmassa, kallistusta
korjataan 0,5° välein.
zz Paina <0>-painiketta.
4
5
Näytä rajattu kuva koko näytössä.
zz Valitse <6>-valitsimella [
].
BBNäet rajatun kuvan.
zz Palaa alkuperäiseen näkymään
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
Tallenna kuva.
zz Valitse <6>-valitsimella [W].
Paina <0>-painiketta ja tallenna
rajattu kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan, toista
vaiheet 2–5.
341
zz Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle
määritetyn kulman mukaan.
zz Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi rajata uudelleen. Sen kokoa
ei myöskään voi muuttaa eikä siihen voi käyttää luovaa suodinta.
zz AF-pistenäytön tietoja (= 323) ja roskanpoistotietoja (= 274) ei liitetä
rajattuihin kuviin.
342
Toiston alkaessa näytettävän
aloitusnäytön määrittäminen
Voit määrittää, mikä kuva näytetään ensin, kun aloitat kuvien toiston.
1
2
Valitse [Näytä viim. kats.].
zz Valitse [3]-välilehdessä [Näytä viim.
kats.] ja paina <0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse vaihtoehto <W> <X>
-painikkeilla.
zz [Ota käyttöön]: Toisto jatkuu viimeksi näytetystä kuvasta (paitsi kun olet
juuri lopettanut kuvauksen).
zz [Poista käytöstä]: Toisto jatkuu viimeisimmästä kuvasta aina,
kun kamera käynnistetään uudelleen.
343
Langattomat toiminnot
Tässä luvussa kuvataan, miten kamera yhdistetään älypuhelimeen
langattomasti Bluetooth®- tai Wi-Fi®-toiminnoilla, miten kuvia
lähetetään Web-palveluihin ja miten kameraa ohjataan
tietokoneesta tai langattoman kauko-ohjaimen avulla.
344
Mitä langattoman tiedonsiirron
toiminnoilla voi tehdä
(5) Yhdistä langattomaan
kauko-ohjaimeen
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(1) Tiedonsiirto
älypuhelimen kanssa
(4) Lähetä Webpalveluun
(3) Kuvien tulostaminen
Wi-Fi-tulostimella
(2) Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista,
jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman tiedonsiirron asetuksista
kameraa käytettäessä. Canon ei ole myöskään vastuussa mistään kameran
käytön aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista suojausta omalla
vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei ole vastuussa mistään luvattoman
käytön tai tietoturvamurtojen aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
345
Välilehtivalikot: Langaton-välilehti
= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425
zz Langaton tiedonsiirto ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä
ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
zz Kameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia (paitsi
[D]-tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä kameraa ei voi
yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
zz Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2> tai
avaat korttipaikan tai akkutilan kannen.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu ei toimi.
346
Wi-Fi-/Bluetooth-yhteyden
valitseminen
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse kohde, johon kamera
yhdistetään.
(1) q Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa (= 349)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti nimellä
”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
(2)
D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (= 374)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran
etäohjausta EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla. Erillisellä
Image Transfer Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat voidaan myös
lähettää tietokoneeseen automaattisesti.
(3) l Kuvien tulostaminen Wi-Fi-tulostimella (= 381)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä
PictBridge‑standardia (langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
347
(4) R Kuvien lähettäminen Web-palveluun (= 391)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen
mediaan tai Canon‑asiakkaille CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
(5) F Yhdistä langattomaan kauko-ohjaimeen
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR-E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä kauko-ohjauksella
kuvausta varten (= 410).
348
Yhteys älypuhelimeen
Kun olet yhteensovittanut kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan (tästä
eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen voit tehdä
seuraavia:
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen käyttäen pelkästään älypuhelinta (= 351).
zz Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameralla, vaikka siitä on katkaistu
virta (= 356).
zz Geotunnistetietojen merkitseminen kuviin käyttäen älypuhelimella
haettuja GPS-tietoja (= 420).
zz Kameran etäohjaus älypuhelimesta (= 355).
Kun olet yhdistänyt kameran älypuhelimeen Wi-Fin kautta, voit tehdä
seuraavia:
zz Kuvien selaaminen ja tallentaminen älypuhelimella (= 355).
zz Kameran etäohjaus älypuhelimesta (= 355).
zz Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen (= 363).
Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa
Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä. Huomaa,
että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä.
zz Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta ”Wi-Fiyhteys tukiaseman kautta” (= 405).
349
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton) on asennettava iOS- tai
Android-käyttöjärjestelmää käyttävään älypuhelimeen.
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai App
Storesta. Google Play tai App Store on myös käytettävissä käyttämällä
QR-koodeja, jotka tulevat näkyviin, kun kamera yhteesovitetaan tai
yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.
zz Camera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat Camera
Connect -lataussivustolla.
zz Esimerkkinäytöt ja muut tämän oppaan tiedot eivät ehkä vastaa todellisia
käyttöliittymän osia kameran laiteohjelman päivityksen tai Camera Connect
-sovelluksen tai Android- tai iOS-järjestelmän päivitysten jälkeen.
350
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan
älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
1
2
3
4
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
Valitse vaihtoehto.
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytetty QR-koodi älypuhelimella, mikä
avaa Google Playn tai App Storen,
ja asenna Camera Connect.
351
5
Valitse [Yhdistä Bluetoothin
kautta].
zz Aloita yhdistäminen painamalla
<0>-painiketta.
zz Jos haluat yhdistää eri älypuhelimeen,
kun yhteys älypuhelimeen on
muodostettu, valitse [OK] vasemmalla
näkyvässä näytössä ja paina
<0>-painiketta.
Toimet älypuhelimessa (1)
6
Käynnistä Camera Connect.
7
Kosketa yhdistettävää kameraa.
8
Napauta kohtaa [Pair/Pari] (vain iOS).
BBJos käytät Android-älypuhelinta, siirry
vaiheeseen 9.
352
Toimet kamerassa (2)
9
10
Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Paina <0>-painiketta.
zz Yhteensovitus on nyt valmis, ja kamera
on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin
kautta.
Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä näkyy Bluetooth-kuvake.
zz Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen samanaikaisesti
Bluetoothilla. Kun haluat yhdistää eri älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä,
katso = 423.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi,
kun käytät kameraa.
Yhteensovituksen vianmääritys
zz Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa
estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität
yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden
tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista.
zz Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen (= 363).
353
Toimet älypuhelimessa (2)
11
Valitse ja napauta Camera Connect
-toimintoa.
zz Napauta iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista,
= 355.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz [qWi-Fi päällä] näkyy kameran
LCD‑näytössä.
zz Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvakkeet palavat
Camera Connect -päänäytössä.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt muodostettu.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (= 370).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi
Bluetooth‑yhteyden.
zz Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, käynnistä Camera
Connect ja napauta haluamaasi toimintoa.
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
354
Camera Connect -sovelluksen toiminnot
Images on camera (Kuvat kamerassa)
zz Kuvia voidaan selata, poistaa ja luokitella.
zz Kuvia voidaan tallentaa älypuhelimeen.
Etäkuvaus näytöllä
zz Mahdollistaa kuvaamisen etänä, kun katsot elävää kuvaa
älypuhelimessa.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat
lähetetään älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (= 362).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin)
zz Mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen Bluetoothin kautta yhdistetyllä
älypuhelimella. (Ei käytettävissä, kun yhteys muodostetaan Wi-Fin kautta.)
zz Ennen Bluetooth-kauko-ohjauksen käyttämistä kannattaa asettaa
pitempi automaattinen virrankatkaisuaika.
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
355
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta
on katkaistu
Vaikka kameran virtakytkin on asennossa <2>, niin kauan kun kamera
on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin kautta, voit käyttää älypuhelinta
Wi-Fin kautta yhdistämiseen.
1
2
Valitse [Bluetooth-asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Bluetooth‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Määritä [Säil. yht. kun pois]
-asetukseksi [Päällä].
zz Kun kameran virtakytkin on asennossa
<2>, napauta [Images on camera/
Kuvat kamerassa] -kohtaa Camera
Connect -valikossa, niin Wi-Fi-yhteys
käynnistyy.
zz Napauta iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin.
Kameran kuvat näytetään luettelona,
kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan.
zz Camera Connect -sovelluksella voit tallentaa kuvia älypuhelimeen ja
poistaa ja luokitella kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla [ ] Camera Connect
-sovelluksen päänäytössä (= 370).
zz Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset
nollataan tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
356
Yhteensovituksen peruuttaminen
Peruuta yhteensovitus älypuhelimella seuraavasti.
1
2
3
4
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
Valitse [Muokkaa/poista laite].
Valitse älypuhelin, jonka
yhteensovitus poistetaan.
zz Kameran kanssa yhteensovitettujen
puhelinten kohdalla näkyy [ ].
357
5
6
7
Valitse [Poista yhteystiedot].
Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Poista kameran tiedot
älypuhelimesta.
zz Poista älypuhelimeen tallennetut kameran
tiedot älypuhelimen Bluetooth-valikossa.
358
Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia
Toimet kamerassa (1)
1
2
3
4
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
Valitse vaihtoehto.
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
359
5
(1)
6
Valitse [Yhdistä Wi-Fin kautta].
Tarkista SSID (verkon nimi) ja
salasana.
zz Tarkista kameran LCD-näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita, jos
valitset [k: Wi-Fi-asetukset] -kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(= 416).
(2)
zz Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (= 405).
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
7
Muodosta Wi-Fi-yhteys
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja napauta sitten vaiheessa
6 tarkistettua SSID:tä (verkon nimeä).
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu salasana.
8
Käynnistä Camera Connect ja
napauta Wi-Fin kautta yhdistettävää
kameraa.
360
Toimet kamerassa (2)
9
Valitse [OK].
zz Voit määrittää katsottavissa olevat kuvat
painamalla <B>-painiketta. Määritä
ne = 371 vaiheen 5 mukaisesti.
zz Camera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta (= 355).
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (= 370).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (= 413).
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimeen
pikavalintanäytöstä toiston aikana (= 363).
361
Automaattinen kuvan siirto kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti. Varmista ennen
näitä toimia, että kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä.
1
2
3
Valitse [Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Wi‑Fi‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv.
jälk.].
Määritä [Lähetä autom.]
-asetukseksi [Ota käyttöön].
4
Määritä [Lähetettävä koko].
5
Ota kuva.
362
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta
yhteensovitettuun (vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen.
1
Tuo kuva näyttöön.
2
Paina <Q>-painiketta.
3
4
Valitse [q].
zz Jos teet tämän vaiheen, kun
Bluetooth‑yhteys on käytössä, esiin
tulee ilmoitus ja yhteys vaihtuu
Wi‑Fi‑yhteydeksi.
Valitse lähetysasetukset ja lähetä
kuvat.
363
(1) Kuvien lähettäminen yksitellen
1
2
Valitse lähetettävä kuva.
zz Valitse lähetettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Valitse [Läh. tämä kuva].
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit
valita kuvan lähetyskoon.
zz Kun lähetät videoita, voit valita
lähetettävien videoiden kuvanlaadun
kohdassa [Lähetettävä laatu].
(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Lähetä valitut].
364
3
Valitse lähetettävät kuvat.
zz Valitse lähetettävät kuvat <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvan kolmen kuvan
näytössä painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
4
5
Poistu kuvavalinnasta.
zz Valitse [OK].
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
6
Valitse [Lähetä].
365
(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Lähetä alue].
3
4
5
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa luettelokuvanäytössä
näkyvää kuvamäärää
<I>‑painikkeella.
Vahvista alue.
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
366
6
Valitse [Lähetä].
(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Läh. koko kortti].
3
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4
Valitse [Lähetä].
367
(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -asetuksesta on kohdassa ”Toistettavien
kuvien suodattaminen” (= 291).
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Läh. kaikki löyd].
3
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4
Valitse [Lähetä].
368
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu
Bluetoothin kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä näytössä
[OK], joka päättää kuvan siirron ja
katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta
on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (= 370).
zz Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta
painettaisiin.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
zz Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
stillkuvia. Huomaa, että b-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
zz Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä videoita.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
369
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
Tee jompi kumpi seuraavista toiminnoista.
Napauta Camera Connect -näytön
kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä] -näytössä
[Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] ei ole näkyvissä,
valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]
[k]‑välilehdessä.
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
Asetukset, joiden avulla kuvia voi katsella älypuhelimessa
Kuvat voi määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
1
2
3
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
Valitse [Muokkaa/poista laite].
370
4
5
6
Valitse älypuhelin.
zz Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa
haluat kuvien olevan katsottavissa.
Valitse [Katselt. kuvat].
Valitse vaihtoehto.
zz Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten otetut kuvat.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka monta
päivää nykyisestä päivästä taaksepäin
otetut kuvat näytetään. Määritä päivien
lukumäärä painikkeilla <W> <X>.
Vahvista sitten valinta painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa olevat
kuvat määritetään.
zz Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat],
etäkuvaus ei ole mahdollista.
371
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitse luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
(1)
(2)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
1. Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla.
Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
3. Valitse <Z>-painikkeella kuva
lopetuskohdaksi (2).
4. Valitse [OK].
372
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu
seuraavasti:
-- Jos virtakytkin on asennossa <k>, videon kuvaus jatkuu.
-- Jos virtakytkin on asennossa <1>, videon kuvaus pysähtyy.
zz Kun virtakytkin on asennossa <1> ja kamera on asetettu videokuvaustilaan
Camera Connect -sovelluksen avulla, et voi käyttää kameran kuvaustoimintoja.
zz Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät ole
käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran
laukaisinta. Myös kameran LCD-näyttö voi sammua.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
373
Yhdistäminen tietokoneeseen
Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen Wi‑Fin
kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla tai muulla
erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen
ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voit tuoda kuvia kamerasta,
ohjata kameraa ja tehdä muita toimia.
Toimet kamerassa (1)
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [DKauko-ohjaus
(EOS Utility)].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
3
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
374
(1)
4
Tarkista SSID (verkon nimi) ja
salasana.
zz Tarkista kameran LCD-näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita, jos
valitset [k: Wi-Fi-asetukset] -kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja = 416.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
5
Valitse SSID ja syötä salasana.
zz Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 4 tarkistettu SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
375
Toimet kamerassa (2)
6
Valitse [OK].
BBSeuraava viesti tulee näkyviin. ”******”
tarkoittavat kytkettävän kameran
MAC‑osoitteen kuutta viimeistä numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
7
8
Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
Valitse EOS Utility -ohjelmistossa
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos
Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva
viesti, valitse [Yes/Kyllä].
9
Valitse [Connect/Yhdistä].
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Connect/Yhdistä].
376
Toimet kamerassa (3)
10
Muodosta Wi-Fi-yhteys.
zz Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit
tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (= 413).
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu
seuraavasti:
-- Jos virtakytkin on asennossa <k>, videon kuvaus jatkuu.
-- Jos virtakytkin on asennossa <1>, videon kuvaus pysähtyy.
zz Toimenpiteet kameraa käyttäen eivät ole mahdollisia, kun olet vaihtanut EOS
Utility -sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
zz Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot
eivät ole käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin
liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät
toistu tasaisesti.
377
Kameran kuvien lähettäminen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan ja
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Pariliitosasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelmiston ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa (1)
2
Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Wi‑Fi‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [Lähetä kuvia autom. tietokon.].
3
Määritä [Lähetä autom.]
-asetukseksi [Ota käyttöön].
378
4
5
Valitse [OK].
Yhdistä tukiasemaan
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran ja
tietokoneeseen yhdistetyn tukiaseman
välille. Yhteydenmuodostamisohjeet
ovat kohdassa ”Wi-Fi-yhteys
tukiaseman kautta” (= 405).
6
Valitse tietokone, johon kamerasta
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
7
Muodosta pariliitos kameran ja
tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Yhteensovitus].
379
Toimet kamerassa (2)
8
Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Wi‑Fi‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [Lähetä kuvia autom. tietokon.].
9
Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
10 Valitse, mitä lähetetään.
zz Jos valitset [Valitut kuvat] kohdassa
[Lähetettävä alue], määritä lähetettävät
kuvat [Valitse lähetettävät kuvat]
-näytössä.
zz Kun asetukset ovat valmiit, katkaise
kamerasta virta.
Kamerassa olevat kuvat lähetetään aktiiviseen tietokoneeseen automaattisesti,
kun kytket kameraan virran tukiaseman toimintasäteen sisällä.
zz Jos kuvia ei siirretä automaattisesti, kokeile käynnistää kamera uudelleen.
380
Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään
suoraan PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen (langaton lähiverkko)
Wi‑Fi‑yhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [lTulosta
Wi‑Fi‑tulostimella].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
3
(1)
(2)
4
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
Tarkista SSID (verkon nimi) ja
salasana.
zz Tarkista kameran LCD-näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita, jos
valitset [k: Wi-Fi-asetukset] -kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(= 416).
381
5
6
Aseta tulostin käyttövalmiiksi.
zz Valitse käytettävän tulostimen
Wi‑Fi‑asetusvalikossa tarkistamasi SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
Valitse tulostin.
zz Valitse tunnistettujen tulostimien
luettelosta Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
tulostin.
zz Jos haluamasi tulostin ei ole
luettelossa, toiminnon [Etsi uudestaan]
valitseminen saattaa auttaa kameraa
löytämään ja näyttämään sen.
zz Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta ”Wi-Fiyhteys tukiaseman kautta” (= 405).
382
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
1
2
3
Valitse tulostettava kuva.
zz Valitse tulostettava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Valitse [Tulosta kuva].
Tulosta kuva.
zz Asetuksen toimenpiteiden ohjeet, = 386.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK], niin
tulostus alkaa.
383
Tulostaminen määritettyjen kuvan asetusten mukaan
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Tulostus].
3
4
5
6
Määritä tulostustoiminnot.
zz Tulostuksen asetuksen toimenpiteiden
ohjeet ovat kohdassa ”Digital Print
Order Format (DPOF)” (= 316).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi-Fi-yhteyden muodostamista, jatka
vaiheeseen 4.
Valitse [Tulosta].
zz [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva
on valittu ja tulostin on tulostusvalmis.
Määritä [Paperiasetus] (= 386).
Tulosta kuva.
zz Kun [OK] on valitaan, tulostaminen alkaa.
384
zz
zz
zz
zz
zz
Kuvaus ei ole mahdollista, kun on yhdistetty tulostimeen Wi-Fin kautta.
Videoita ei voi tulostaa.
Määritä paperikoko ennen tulostamista.
Kaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa
päivämäärän kehykseen.
zz Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle
taustalle tai kehykseen.
zz RAW-kuvia ei voi tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun tulostat, valitse
[Tulosta kuva] ja tulosta.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
zz Kuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
zz Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä näkyy
[Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
zz Jos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa
jäljellä olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei
jatku seuraavissa tilanteissa:
-- Olet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista ennen
tulostuksen jatkamista.
-- Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun hakemisto
on määritetty.
zz Jos tulostuksessa on ongelmia, katso = 390.
385
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen (= 388).
(2)Määrittää tulostustehosteet (= 388).
(3)Määrittää tulostettavien kopioiden määrän (= 388).
(4)Määrittää tulostusalueen (= 389).
(5)Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (= 387).
(6)Palauttaa kuvavalintanäyttöön.
(7)Käynnistää tulostuksen.
(8)Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
*Tulostimen mukaan jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
386
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin tyyppi.
[U] Sivun asettelun määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
zz Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa
rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Kuvat saatetaan
myös tulostaa pienemmällä tarkkuudella.
387
Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
zz Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
zz Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan. Tulostimen
[Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
388
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien
rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan
kuvat uudelleen.
1 Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
2 Määritä rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muoto (kuvasuhde) voidaan vaihtaa kohdassa [Paperiasetus].
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Voit muuttaa rajauskehyksen kokoa <u> <y> -painikkeilla.
Rajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä painamalla
<B>-painiketta.
3 Poistu rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
zz Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
389
zz Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
zz Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat tulostetaan.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
zz Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia
tms.) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
zz Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran LCD-näyttöön tulee
virheilmoitus. Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja
tulostusongelmien ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
zz Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Värihäiriö
zz Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
zz Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
Tiedostovirhe
zz Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
390
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien lähettämiseen.
Web-palvelujen rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet‑yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluja varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja selainversioista
(kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista, jotka tarvitaan
CANON iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
Web-palveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja tukiaseman
käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
391
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
1
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
Valitse [RLähetä Web-palveluun].
3
Valitse [Hyväksyn].
4
Muodosta Wi-Fi-yhteys.
zz Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.
Siirry vaiheeseen 7 = 406.
392
5
6
7
Anna sähköpostiosoitteesi.
zz Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse [OK].
Määritä nelinumeroinen luku.
zz Määritä haluamasi nelinumeroinen luku
ja valitse [OK].
Valitse [OK].
BB[R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
393
].
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
8
Toimet kamerassa (2)
9
Aseta kameran verkkosivun linkki.
zz Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Lisää CANON iMAGE GATEWAY
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty.
394
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
1
Toimet kamerassa
2
Määritä käytettävä Web-palvelu.
zz Siirry CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolle ja avaa
kameralinkkiasetusten sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja
viimeistele käytettävien Web-palvelujen
asetukset.
Lisää Web-palvelu, jonka määritit
kohteeksi.
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [ ].
395
Kuvien lähettäminen
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun, joka on
rekisteröity kameraan.
Yhdistäminen Web-palveluun Wi-Fin kautta
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse web-palvelu.
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen
valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun tyypin ja asetusten
mukaan (= 408).
396
Kuvien lähettäminen yksitellen
1
2
Valitse lähetettävä kuva.
zz Valitse lähetettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<I>‑painiketta.
Valitse [Läh. tämä kuva].
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit
valita kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
397
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Lähetä valitut].
3
Valitse lähetettävät kuvat.
zz Valitse lähetettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kolmen kuvan näytöstä
painamalla <I>-painiketta.
Siirry takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
398
4
5
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei tule
näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
Valitse [Lähetä].
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
399
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Lähetä alue].
3
4
5
Valitse kuva-alue.
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
BBKuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa luettelokuvanäytössä
näkyvää kuvamäärää
<I>‑painikkeella.
Vahvista alue.
zz Paina <M>-painiketta.
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
400
6
Valitse [Lähetä].
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Läh. koko kortti].
401
3
4
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
Valitse [Lähetä].
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
402
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -asetuksesta on kohdassa ”Toistettavien
kuvien suodattaminen” (= 291).
1
Paina <0>-painiketta.
2
Valitse [Läh. kaikki löyd].
3
Valitse [Lähetettävä koko].
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
403
4
Valitse [Lähetä].
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
zz Kun Wi-Fi-yhteys web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa, vaikka
kameran laukaisinta painettaisiin.
zz Jos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY -palveluun,
et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys web-palveluun olisi
epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa CANON iMAGE GATEWAY
-sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö ja yritä sitten lähettää kuva uudelleen.
zz Lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja videoiden pituutta voidaan rajoittaa
riippuen Web-palvelusta.
zz Joitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
zz Kun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien kuvien
koko muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on b,
ei pienennetä.
zz [Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu kameralla,
joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla kameramalleilla otetut
stillkuvat lähetetään kokoa muuttamatta.
zz Kun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun, voit tarkistaa niiden
Web‑palvelujen lataushistorian, joihin kuvia on lähetetty.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
404
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen WPS
(PBC-tila) -yhteensopivaa tukiasemaa.
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
1
2
3
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
zz Kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on jo
asetettu, valitse [Älä näytä].
zz Valitse seuraavaksi näytettävässä
[Yhteys älypuhelimeen] -näytössä
[Yhdistä Wi-Fin kautta] ja paina sitten
<0>-painiketta.
405
4
5
Valitse [Vaihda verkkoa].
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l] on
valittu.
Valitse [Yhteys WPS:llä].
zz Tietoja vaiheessa 5 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta, = 408.
6
7
Valitse [WPS (PBC-tila)].
zz Valitse [OK].
Yhdistä tukiasemaan
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
8
Valitse [Automaattiasetus].
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus] -vaihtoehto
aiheuttaa virheen, katso = 428.
406
9
Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
[qYhteys älypuhelimeen]
zz Napauta älypuhelimen
Wi‑Fi‑asetusnäytössä kamerassa
näytettyä SSID:tä (verkon nimeä) ja
syötä sitten yhteyttä varten käytettävän
tukiaseman salasana.
Siirry vaiheeseen 8 = 360.
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 7 tai 8 = 376.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 6 = 382.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 5 = 393.
407
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella. Lisätietoja
on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz [Lähetä kohteeseen] -näyttö saattaa
tulla näkyviin.
zz Valitse kohde rekisteröityjen kohteiden
luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka
avulla kamera voidaan yhdistää suoraan
kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai
[l] valitaan kohdassa [k: Wi-Fi/
Bluetooth‑yhteys].
IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti
Kameran näyttämät asetukset vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
1
Valitse [Käsinasetus].
zz Valitse [OK].
408
2
3
4
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].
Anna haluamasi arvot.
zz Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella
ja valitse numero <Y> <Z>
-painikkeilla. Kirjoita valitsemasi numero
<0>-painikkeella.
zz Määritä antamasi arvot ja palaa
vaiheen 2 näyttöön painamalla
<M>‑painiketta.
Valitse [OK].
zz Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat
kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin
on kirjoitettava, katso kohta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(= 442) tai kysy lisätietoja verkon
järjestelmänvalvojalta tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
409
Yhdistäminen langattomaan
kauko‑ohjaimeen
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR‑E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä kauko-ohjauksella
kuvausta varten (= 463).
1
2
3
4
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [F Yhdistä langattomaan
kaukos.].
Valitse [Lisää laite, johon
yhdistetään].
Yhteensovita laitteet.
zz Kun [Yhteensovitus]-näyttö tulee
näkyviin, paina BR-E1:n <W>- ja
<T>-painikkeita ja pidä niitä alhaalla
vähintään 3 sekuntia.
zz Kun ilmoitus vahvistaa, että kamera
ja BR-E1 on yhdistetty, paina
<0>-painiketta.
410
5
Ota käyttöön kuvaus
kauko‑ohjauksella.
Stillkuvien kuvaus
zz Aseta [Kuvaustapa]-asetukseksi
[z]‑välilehdessä [Q] (= 112).
Videokuvaus
zz Valitse [Kauko-ohjaus]-asetukseksi
[z]-välilehdessä [Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen
jälkeisistä toiminnoista on BR-E1:n
käyttöoppaassa.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
zz Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa valita [Pois] vaiheessa 1.
zz Automaattinen virrankatkaisu suoritetaan noin 2 minuutin kuluttua, kun
kamera on asetettu etäkuvausta varten.
411
Yhteensovituksen peruuttaminen
Kun haluat yhdistää toisen BR-E1-säätimen, poista nykyisen yhdistetyn
kaukolaukaisimen yhteyden tiedot.
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [F Yhdistä langattomaan
kaukos.].
3
Valitse [Poista yhteystiedot].
4
Valitse [OK].
412
Yhteyden muodostaminen
uudelleen Wi-Fin kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai Web-palveluihin,
joiden yhteysasetukset on tallennettu.
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta.
Jos kohdetta ei näy, vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena on
[Piilota], historiaa ei näytetä (= 416).
3 Käytä yhdistettyä laitetta.
[q] Älypuhelin
zz Käynnistä Camera Connect.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi‑Fi‑yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
413
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
414
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä langattomalle tiedonsiirrolle enintään 10 yhteysasetusta.
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Lisätietoja asetuksesta [qYhteys
älypuhelimeen] on kohdassa ”Yhteys
älypuhelimeen” (= 349).
zz Lisätietoja asetuksesta
[DKauko‑ohjaus (EOS Utility)] on
kohdassa ”Yhdistäminen tietokoneeseen
Wi-Fin kautta” (= 374).
zz Lisätietoja asetuksesta [lTulosta
Wi-Fi-tulostimella] on kohdassa
”Yhdistäminen tulostimeen
Wi‑Fin kautta” (= 381).
zz Kun lähetät kuvia Web-palveluun, katso
kohta ”Kuvien lähettäminen Webpalveluun” (= 391).
zz Jos haluat poistaa yhteysasetukset, katso = 423.
415
Wi-Fi-asetukset
1
2
Valitse [Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Wi‑Fi‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Wi-Fi
Jos elektronisten ja langattomien laitteiden käyttö on kielletty
esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalaympäristössä, määritä
asetukseksi [Pois].
zz Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että Wi-Fi-yhteyden voi muodostaa
ilman salasanaa (paitsi kun on yhdistetty tukiasemaan Wi‑Fi‑yhteydellä).
zz Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen laitteiden historian
asetukseksi [Näytä] tai [Piilota].
zz Lähetä kuvia autom. tietokon.
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti (= 378).
zz Lähetä älypuhelimeen kuvaamisen jälkeen
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti (= 362).
zz MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
416
Bluetooth-asetukset
1
2
Valitse [Bluetooth-asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä
[Bluetooth‑asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Bluetooth
Jos et käytä Bluetooth-toimintoa, valitse [Pois].
zz Tarkista yhteystiedot
Voit tarkistaa yhteensovitetun laitteen nimen ja yhteyden tilan.
zz Bluetooth-osoite
Voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
zz Säilytä yhteys kun pois
Näytetään, kun kamera on yhteensovitettu älypuhelimen kanssa
Bluetoothin kautta.
Jos valitset [Päällä], voit katsella kameran kuvia ja ohjata kameraa
muilla tavoin yhdistämällä sen Wi-Fin kautta, vaikka kameran virta on
katkaistuna (= 356).
417
Lempinimen muuttaminen
Voit vaihtaa kameran lempinimen (näytetään älypuhelimissa ja muissa
kameroissa) tarpeen mukaan.
1
2
Valitse [Lempinimi].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Lempinimi]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Kirjoita teksti
virtuaalinäppäimistöllä (= 427).
zz Kun olet lopettanut merkkien
kirjoittamisen, paina <M>-painiketta
ja valitse [OK].
418
Geotunnistetietojen merkitseminen
kuviin käyttäen GPS-tietoja muista
laitteista
Voit merkitä kuviin geotunnistetiedot GPS-vastaanottimella GP-E2
(myydään erikseen) tai Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
GP-E2
1
2
3
4
Liitä GP-E2 kameraan.
zz Liitä GP-E2 kameran salamakenkään
ja käynnistä se. Lisätietoja on GP-E2:n
käyttöoppaassa.
Valitse [GPS-laitteen asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä [GPS‑laitteen
asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse kohdassa [Valitse GPS-laite]
vaihtoehto [GPS-vast.otin].
Ota kuva.
zz Lisätietoja [Asetus]-kohdasta on
GP‑E2:n käyttöoppaassa.
GP-E2:n käytön varoitukset
zz Tarkista ensin maat ja alueet, joilla GPS:ää saa käyttää, ja noudata niiden lakeja.
zz Päivitä GP-E2:n laiteohjelmisto versioon 2.0.0 tai uudempaan.
Laiteohjelmiston päivitykseen vaaditaan liitäntäkaapeli. GP-E2:n
laiteohjelmiston päivityksestä löytyy tietoja Canonin verkkosivustosta.
zz Kaapelia ei voi käyttää kameran ja GP-E2:n yhdistämiseen.
zz Kamera ei tallenna kuvaussuuntaa.
419
Älypuhelin
Viimeistele nämä asetukset, kun olet asentanut erillisen Camera Connect
-sovelluksen (= 350) älypuhelimeen.
1
2
3
4
Ota käyttöön älypuhelimen
sijaintitietotoiminto.
Bluetooth-yhteys.
zz Yhdistä kamera älypuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä (= 351).
Valitse [GPS-laitteen asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä [GPS‑laitteen
asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [Älypuhelin]-kohdassa
[Valitse GPS-laite].
zz Kun nämä asetukset ovat valmiit,
käynnistä Camera Connect.
5
Ota kuva.
zz Älypuhelimen noutamat sijaintitiedot
liitetään kuvaan.
420
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa älypuhelimen sijaintitietojen haun tilan stillkuvauksen ja
videokuvauksen näytöissä näkyvästä GPS-yhteyskuvakkeesta (= 184 ja
= 223).
zz Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä.
zz Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea.
zz Päällä: Sijaintitiedot haettiin.
Lisätietoja GPS-yhteyden ilmaisimen tilasta GP-E2:n käytön aikana on
GP‑E2:n käyttöoppaassa.
Geotunnisteiden lisääminen kuvaan kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana GPS-kuvake on näkyvissä, lisätään
sijaintitiedot.
Sijaintitiedot on liitetty kuvaan
Voit tarkistaa kuvaan liitetyt sijaintitiedot kuvaustietonäytöstä (= 101).
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Leveyspiiri
(2) Pituuspiiri
(3) Korkeus
(4)Yleisaika UTC
421
zz Älypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun kamera on yhdistetty
älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
zz Suuntatietoja ei noudettu.
zz Sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen
tilan vuoksi.
zz Sijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa
kameran virran kytkemisen jälkeen.
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
-- Yhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen kanssa Bluetoothin kautta.
-- Kameran sammuttaminen.
-- Camera Connect -sovelluksen sulkeminen.
-- Älypuhelimen sijaintitietotoiminnon poistaminen käytöstä.
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
-- Kameran virta katkeaa.
-- Bluetooth-yhteys lopetetaan.
-- Älypuhelimen akussa jäljellä oleva varaus on vähissä.
zz Yleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
zz Kun kuvaat videokuvaa, GPS-tiedot tallennetaan kuvauksen alkamishetkellä.
422
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen
Jos haluat muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
1
2
3
4
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse vaihtoehto.
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(= 413), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
Valitse [Muokkaa/poista laite].
zz Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyden
valitsemalla älypuhelimen, jonka
kohdassa näkyy [ ] harmaana.
Kun [Yhteys älypuhelimeen] -näyttö
näytetään, valitse [Yhdistä Bluetoothin
kautta] ja paina sitten <0>-painiketta
seuraavassa näytössä.
Valitse laite, jonka yhteysasetukset
muutetaan tai poistetaan.
423
5
Valitse vaihtoehto.
zz Muuta tai poista sitten yhteysasetukset
esiin tulevassa näytössä.
zz Muuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä (= 427).
zz Katseltavat kuvat (= 370)
Näkyvissä, kun [qYhteys älypuhelimeen] on valittu. Asetukset tulevat
näkyviin näytön alaosaan.
zz Poista yhteystiedot
Kun poistat yhteensovitetun älypuhelimen yhteyden tiedot, poista myös
älypuhelimeen tallennetut kameran tiedot (= 357).
zz Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolla.
424
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
palauttaminen oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa. Poistamalla
langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen paljastumisen,
kun lainaat tai annat kamerasi muille.
1
Valitse [Tyhjennä langattomat
asetukset].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Tyhjennä
langattomat asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
Valitse [OK].
zz [5: Kamera-asetusten nollaus] -toiminnon suorittaminen ei poista
langattomien tiedonsiirtoasetusten tietoja.
zz Jos olet yhteensovittanut kameran älypuhelimen kanssa, poista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytössä sen kameran yhteyden tiedot, jonka
langattomat tiedonsiirtoasetukset nollasit oletusasetuksiin.
425
Näytä tiedot -näyttö
Voit tarkistaa virheilmoituksen sisällön ja kameran MAC-osoitteen.
1
2
Valitse [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [k]-välilehdessä [Wi-Fi/
Bluetooth-yhteys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Paina <B>-painiketta.
BB[Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
426
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) Syöttöalue tekstin syöttämiseen
(2)Kohdistinpainikkeet syöttöalueella
liikkumiseen
(3)Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
(4) Näppäimistö
(7)
(8)
(5) Vaihda syöttötilaa
(6) Välilyönti
(7) Poista merkki syöttöalueelta
(8) Lopeta tekstinsyöttö
zz Käytä <V>-nuolipainikkeita kohdissa 2 ja 4–7 liikkumiseen.
zz Paina <0>, kun vahvistat syötön tai vaihdat syöttötilaa.
427
Virheilmoitusten käsitteleminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista.
Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (= 426).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa näkyvää
virhekoodin numeron sivua.
11 (= 429)
23 (= 432)
65 (= 435)
69 (= 436)
12 (= 429)
61 (= 433)
66 (= 435)
91 (= 436)
21 (= 430)
63 (= 434)
67 (= 435)
121 (= 436)
22 (= 431)
64 (= 434)
68 (= 436)
125 (= 437)
126 (= 437)
127 (= 437)
141 (= 437)
142 (= 437)
151 (= 438)
152 (= 438)
zz Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] -näytön
oikeassa yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin
asetetaan <2>-asentoon.
428
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?
BBMuodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä (= 360).
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
BBKäynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (= 376).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
BBKytke tulostimeen virta.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
BBTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (= 427).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki.
Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden
muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
429
21:DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattinen asetus]. Onko tämä
oikea asetus?
BBJos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen,
kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus]
(= 408).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
BBLisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
BBLisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita, jotka
käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
BBTarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DHCP‑palvelimena.
BBJos tarpeen, pyydä verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DHCP-palvelin on käytettävissä.
430
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus
palvelimen todellista osoitetta?
BBMääritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen osoitetta
(= 408, = 442).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet
määritetty oikein?
BBVarmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet
on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
BBTarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DNS‑palvelimena.
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DNS-palvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden, reititin tai
vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojalta verkon
yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (= 408, = 442).
BBVarmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
431
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella laitteella, joka on yhdistetty samaan
verkkoon Wi-Fi-yhteydellä, sama IP-osoite?
BBMuuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella
verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on
määritetty jo käytössä oleva osoite.
BBJos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus]
DHCP‑palvelinta käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda
asetukseksi [Automaattinen asetus] (= 406).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
zz Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
-- Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan
ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten
tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea
salasana todennusta varten (= 427).
432
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (= 439).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
BBTarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (= 426).
433
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?
BBKamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (= 426).
64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (= 426).
434
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (= 439).
zz Langaton yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.
BBMahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja
varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite
(joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai
sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (= 439).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko
käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (= 426).
435
68:Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu. Aloita
uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta painettuna
tarvittavan ajan?
BBPidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
BBYritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69:Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu
muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS (Wi-Fi
Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.
BBOdota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.
BBKäännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen vapaa tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
BBPoista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan
määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
436
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
BBTarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai palvelin on
väliaikaisesti ylikuormittunut.
BBYritä yhdistää web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin
numero 121–126 ilmaisema ongelma.
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun
tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun Wi‑Fi‑yhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142:Tulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on
kytketty virta.
437
151:Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi jostain syystä.
BBJatka automaattista siirtoa asettamalla kameran virtakytkin asentoon
<2> ja asettamalla se sitten asentoon <1>.
152:Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?
BBLiu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
438
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia
korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten Wi-Fi-yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen, jossa
käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja
kameran välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden
aiheuttaman häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry kauemmaksi
näistä laitteista, jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin
välityksellä. Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella.
Tästä syystä Wi-Fi-yhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä
on Bluetooth‑laitteita, mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia,
mikrofoneja, älypuhelimia, muita kameroita tai vastaavia samaa
taajuuskaistaa käyttäviä laitteita.
439
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita Wi-Fi-yhteydellä,
varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan
Wi‑Fi‑yhteydellä, tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n taajuus),
jätä viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien väliin, jotta
häiriöt radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä esimerkiksi kanavia 1,
6 ja 11 tai kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz BR-E1 ei ole käytettävissä, kun kamera ja älypuhelin on
yhdistetty Bluetoothin kautta. Vaihda kamerayhteys langattomaan
kauko‑ohjaukseen kohdassa [FYhdistä langattomaan kaukos.]
kohdassa [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
440
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavia ongelmia voi ilmetä.
zz Tiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja
Wi‑Fi‑yhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa luvattomasti
tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Voit myös kärsiä
muusta luvattomasta käytöstä, kuten tekeytymisestä (joku tekeytyy
toiseksi henkilöksi saadakseen tietoja käyttöönsä luvattomasti) tai
hyökkäyksistä (joku käyttää verkkoasi luvattomasti ponnahdusalustana
peittääkseen jälkensä tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata
verkkosi huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
441
Verkkoasetusten tarkistaminen
zz Windows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina
<Enter>-näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite,
yhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot.
zz Mac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig
-a ja paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP-osoite
näytetään kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa
”***.***.***.***”.
*Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämisen tietokoneelle ja muille verkon
laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi kameran
IP‑osoitetta = 408 ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
442
Langattoman yhteyden tila
Langattoman yhteyden tila voidaan tarkistaa kameran LCD-näytöstä.
Pikavalintanäyttö
Tietonäyttö toiston aikana
(1) Langattoman
(2)
signaalin
(1) (3)
voimakkuus
(2) Wi-Fi-toiminto
(3) Bluetoothtoiminto
(2) (3)
(1)
Tiedonsiirron tila
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi: Pois
Ei
yhdistetty Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään
LCD-näyttö
Langattoman signaalin
voimakkuus
Pois
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
(fg)
Yhteysvirhe
(vilkkuu)
443
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetooth-toiminto
Muu kuin [Pois]
[Pois]
Yhteyden tila
LCD-näyttö
Bluetooth
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Ei näytetä
zz ” Bluetooth yhdistetty” -tila ilmaistaan, kun on yhdistetty älypuhelimiin Wi-Fin
kautta sekä kun siirretään kuvia automaattisesti tietokoneisiin.
zz ”Bluetooth ei yhdistetty” -tila ilmaistaan, kun on yhdistetty tietokoneisiin,
tulostimiin tai Web-palveluihin Wi-Fin kautta.
444
Kameran toimintojen
mukauttaminen
Voit hienosäätää kameran eri toimintoja kuvaustottumustesi
mukaan käyttämällä valinnaisia toimintoja. Valinnaisia
toimintoja voi määrittää ja käyttää vain luovissa kuvaustiloissa.
Luovat kuvaustilat
445
Valinnaisten toimintojen määrittäminenN
1
Valitse [Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] ja paina sitten
<0>-painiketta.
(1)
2
Valitse valinnaisen toiminnon
numero (1).
zz Valitse valinnaisen toiminnon numero
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
3
4
Muuta asetus haluamaksesi.
zz Valitse haluamasi asetus (numero)
<W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Toista vaiheet 2–3, jos haluat määrittää
muita valinnaisia toimintoja.
zz Valinnaisten toimintojen nykyiset
asetukset näkyvät kunkin toiminnon
numeron alapuolella näytön alaosassa.
Poistu asetuksesta.
zz Paina <M>-painiketta.
BBVaiheen 1 näyttö tulee uudelleen näkyviin.
Kaikkien valinnaisten toimintojen poistaminen
Poista kaikki valinnaisten toimintojen asetukset määrittämällä [5: Nollaa
asetukset] -asetukseksi [Nollaa C.Fn-toiminnot] (= 271).
446
Valinnaiset toiminnot
C.Fn I: Valotus
1
2
3
Valotusaskelten muuttaminen
ISO-laajennus
Varmuussiirto
= 448
= 448
= 448
4
Valotuksen korjauksen
automaattinen peruutus
= 449
A Kuvaus
k
näytöllä
Videokuvaus
k
k
k
k
k
k
k
k
(paitsi 3)
k
(paitsi 4)
k
k
(vain 4 ja 5*)
k
(paitsi 1)
k
k
C.Fn II: Kuvaustaajuus
5
Peilin lukitus
= 449
C.Fn III: Toiminnot/Muut
6
Varoitukset z etsimessä
= 450
7
Laukaisin/AE-lukituspainike
= 451
8
Määritä SET-painike
= 452
9
DISP-painikkeen toiminto
= 453
10 Näyttö, kun virta 1
= 453
11
= 454
Objektiivi sisään sammutettaessa
* Asetus 4 ei toimi videokuvauksen aikana.
zz
Harmaana näkyvät valinnaiset toiminnot eivät ole käytettävissä näytöllä
kuvauksen tai videokuvauksen aikana. (Asetukset on poistettu käytöstä.)
447
Valinnaisten toimintojen asetukset N
Valinnaiset toiminnot on järjestetty kolmeen ryhmään toimintotyypin
mukaan: C.Fn I: Valotus, C.Fn II: Kuvaustaajuus, C.Fn III: Toiminnot/Muut.
C.Fn I: Valotus
C.Fn-1
Valotusaskelten muuttaminen
0: 1/3 askelin
1: 1/2 askelin
Määrittää 1/2 aukon välin valotusajalle, aukolle, valotuksen
korjaukselle, valotushaarukoinnille, salaman valotuskorjaukselle jne.
Hyödyllinen, kun 1/3 väli on liian pieni.
zz Kun asetuksena on 1, valotustason näyttö etsimessä on seuraavanlainen.
C.Fn-2
ISO-laajennus
0: Pois
1: Päällä
Kun asetat ISO-herkkyyttä, voit määrittää vaihtoehdon ”H” (vastaa
herkkyyttä ISO 51200) stillkuville ja vaihtoehdon ”H” (vastaa
herkkyyttä ISO 25600) videoille. Huomaa, että jos [z: Ensisijainen
huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai [Parannettu],
”H”‑asetusta ei voi valita.
zz 4K-videoiden ISO-herkkyysalue on ISO 100–6400, vaikka
[ISO‑laajennus]‑asetuksena on [1: Päällä].
C.Fn-3
Varmuussiirto
0: Pois
1: Päällä
Valotusajan ja aukkoarvon automaattiseen säätämiseen valotustason
saamiseksi lähemmäs normaalia valotusta, jos normaali valotus ei
muuten olisi käytettävissä määrittämäsi valotusajan tai aukkoarvon
kanssa tilassa <s> tai <f>.
448
C.Fn-4
Valotuksen korjauksen automaattinen peruutus
0: Päällä
Kun asetat virtakytkimen asentoon <2>, valotuksen korjauksen
asetukset peruutetaan.
1: Pois
Valotuksen korjausasetus pysyy voimassa senkin jälkeen,
kun virtakytkin on asetettu asentoon <2>.
C.Fn II: Kuvaustaajuus
C.Fn-5
Peilin lukitus
0: Pois
1: Päällä
Voit estää kameran tärinän aiheuttamaa epäterävyyttä, joka
johtuu kameran sisäosien mekaanisesta tärinästä (peilitärähdys),
kun käytetään superteleobjektiivia tai otetaan lähikuvia (makrokuvaus).
Lisätietoja peilin lukitsemisesta, sivu 165.
449
C.Fn III: Toiminnot/Muut
C.Fn-6
Varoitukset <!> etsimessä
Kun mikä tahansa seuraavista toiminnoista on määritetty, <i>-kuvake
voidaan näyttää etsimen vasemmassa alakulmassa (= 32). <i>-kuvake
näkyy myös pikavalintanäytössä (= 57).
Valitse toiminto, jolle haluat näyttää varoituskuvakkeen, lisää
<0>-painikkeella [X]-valintamerkki ja valitse sitten [OK].
Kun Mustavalko V valittu:
Jos kuva-asetus on [Mustavalko] (= 121), esiin tulee varoituskuvake.
Kun valkotasapaino on korjattu:
Jos valkotasapainon korjaus (= 133) on määritetty, esiin tulee
varoituskuvake.
Kun M on valittu:
Jos [z: Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetuksena on [Monikuvan
kohinanvaim.] (= 138), varoituskuvake tulee näkyviin.
Kun pistemittaus on asetettu:
Jos [z: Mittaustapa] -asetuksena on [Pistemittaus] (= 158), esiin
tulee varoituskuvake.
zz Kun [s: Kuvausnäyttö] -asetuksena on [Ohjattu], tämä valinnainen
toiminto ei toimi. (Asetukset eivät tule voimaan.)
450
C.Fn-7
Laukaisin/AE-lukituspainike
0: AF/AE-lukitus
1: AE-lukitus/AF
Tämä asetus on käytännöllinen, jos haluat tarkentaa ja mitata kuvan
erikseen. Käytä automaattitarkennusta painamalla <A>-painiketta ja
käytä AE-lukitusta painamalla laukaisin puoliväliin.
2: AF/AF-lukitus, ei AE-lukitusta
Kun jatkuva tarkennus on käytössä, voit keskeyttää
tarkennustoiminnan tilapäisesti painamalla <A>-painiketta. Tämä
estää automaattitarkennuksen epäonnistumisen, jos kameran ja
kuvauskohteen välissä liikkuu jotain. Kamera säätää valotuksen kuvan
ottohetkellä.
3: AE/AF, ei AE-lukitusta
Tästä on hyötyä, jos kohteet liikkuvat ja pysähtelevät. Kun jatkuva
tarkennus on käytössä, voit käynnistää tai pysäyttää jatkuvan
tarkennuksen painamalla <A>-painiketta. Kamera säätää valotuksen
kuvan ottohetkellä. Näin voit määrittää kameran säilyttämään parhaan
mahdollisen tarkennuksen ja valotuksen ja vain odottaa oikeaa
kuvaushetkeä.
Videon kuvaamisen aikana
zz Kun käytössä on asetus 1 tai 3, kertatarkennus tapahtuu painamalla
<A>‑painiketta.
451
C.Fn-8
Määritä SET-painike
Voit määrittää usein käytetyn toiminnon <0>-painikkeeseen.
Kun kamera on valmis kuvaamaan, <0>-painike tuo näyttöön vastaavan
asetusnäytön.
0: Pikavalintanäyttö
Pikavalintanäyttö (= 57) avautuu.
1: Kuvan laatu
Kuvan laadun asetusnäyttö tulee näkyviin.
2: Salamavalotuksen korjaus
Näyttöön tulee salaman valotuskorjauksen asetusnäyttö.
3: Näyttö Päällä/Pois
Voit kytkeä tai katkaista LCD-näytön virran.
4: Valikkonäyttö
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
5: Val. korj.(paina, käännä S)
Voit asettaa valotuksen korjauksen kääntämällä <6>-valitsinta,
kun pidät <0>-painiketta painettuna. Tämä on kätevää, jos haluat
määrittää valotuksen korjauksen käsisäätöisessä valotuksessa <a>,
kun automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.
6: Salamatoimintojen asetukset
Sisäisen salaman tai ulkoisen salaman toimintojen asetusnäyttö
tulee näkyviin.
7: Terävyysalueen tarkistus
Objektiivin aukko sulkeutuu määritetyn aukon mukaiseksi, ja voit
tarkistaa tarkennuksen (terävyysalue) etsimessä tai kameran näytössä
näkyvässä kuvassa.
452
C.Fn-9
DISP-painikkeen toiminto
Voit määrittää usein käytettävän toiminnon <U>-painikkeeseen.
Kun kamera on valmis kuvaamaan, <U>-painike tuo näyttöön vastaavan
asetusnäytön.
0: Näyttö Päällä/Pois
Voit kytkeä tai katkaista LCD-näytön virran.
1: Terävyysalueen tarkistus
Objektiivin aukko sulkeutuu määritetyn aukon mukaiseksi, ja voit
tarkistaa tarkennuksen (terävyysalue) etsimessä tai kameran näytössä
näkyvässä kuvassa.
2: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
Wi-Fi/Bluetooth-yhteyden asetusnäyttö tulee näkyviin. [Wi-Fi päällä]
-näyttö näytetään, kun yhdistetään Wi-Fin kautta.
3: Näytön maksimikirkkaus (tilap.)
Lisää näytön kirkkautta tilapäisesti.
4: Keskeytä videon servotarkennus
Voit keskeyttää videon servotarkennuksen.
C.Fn-10 Näytön tila, kun virta päällä
0: Näyttö toiminnassa
Kun kytket virran päälle, pikavalintanäyttö tulee näkyviin (= 57).
1: Aikaisempi näytön tila
Kun virta kytketään, kamera siirtyy LCD-näytön tilaan, joka oli käytössä
juuri ennen edellistä virrankatkaisua. Jos siis katkaiset kameran
virran, kun LCD-näytön virta on katkaistuna, näytössä ei näy mitään,
kun kytket kameraan uudelleen virran. Tämä säästää akkuvirtaa.
Valikkokomennot ja kuvien toisto ovat käytettävissä tavalliseen tapaan.
453
C.Fn-11 Objektiivi sisään sammutettaessa
Tällä asetuksella määritetään objektiivin sisäänvetäytymismekanismin
toiminta, kun kameraan on kiinnitetty STM-objektiivi (esimerkiksi EF40mm
f/2.8 STM). Voit määrittää objektiivin vetäytymään sisään automaattisesti,
kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon <2>.
0: Päällä
1: Pois
zz Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään
automaattisesti asetuksesta riippumatta.
zz Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
zz Kun asetuksena on 0, tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
454
Oman valikon tallentaminen
N
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja, joiden asetuksia muutat usein. Voit myös nimetä tallennetut
valikon välilehdet ja näyttää Oma valikko -välilehden ensin painamalla
<M>-painiketta.
zz Kun [s: Valikkonäyttö] -asetuksena on [Ohjattu], [9]-välilehteä ei
näytetä. Vaihda [Valikkonäyttö]-asetukseksi [Normaali] (= 53).
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
1
Valitse [Lisää Oma valikko
-välilehti].
zz Valitse [9]-välilehdessä [Lisää Oma
valikko -välilehti] ja paina sitten
<0>-painiketta.
2
Valitse [OK].
BB[MY MENU1] -välilehti luodaan.
zz Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1
Valitse [Määritä: MY MENU*].
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Määritä: MY MENU*] (välilehti
valikkokohtien rekisteröintiin) ja paina
sitten <0>-painiketta.
455
2
3
Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
Tallenna haluamasi kohteet.
zz Valitse haluamasi kohde ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita,
nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.
zz Lajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä. Valitse
[Lajittele rekist. kohteet] ja valitse kohde, jonka paikan haluat
vaihtaa. Paina sitten <0>-painiketta. Kun [z] on näkyvissä, vaihda
järjestystä <W> <X> -painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Poista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa
yhden valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet]
poistaa kaikki välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
zz Poista välilehti
Voit poistaa näytössä näkyvän Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista
välilehti], kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
456
zz Nimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa [MY MENU*].
1
2
3
Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
Kirjoita teksti.
zz Poista tarpeettomat merkit painamalla
<L>-painiketta.
zz Siirrä <V>-nuolipainikkeilla □-kehystä
ja valitse haluamasi merkki. Kirjoita
merkki painamalla <0>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
zz Voit kirjoittaa enintään 16 merkkiä.
zz Siirrä kohdistinta valitsemalla
[ ] tai [ ] oikeassa yläkulmassa tai
kääntämällä <6>-valintakiekkoa.
zz Jos haluat peruuttaa kirjoittamisen,
paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [Peruuta].
Poistu asetuksesta.
zz Kun olet kirjoittanut tekstin, paina
<M>-painiketta ja valitse sitten [OK].
BBAsetetut tiedot tallennetaan.
457
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen /
Kaikkien kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zz Poista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset [Poista
kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5]
poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
zz Poista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun valitaan [Poista kaikki
kohteet], kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
zz Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil], myös
[Nimeä välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
Valikkonäytön asetukset
zz [Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita
sen valikkonäytön, joka tulee ensin
näkyviin, kun painat <M>-painiketta.
zz Normaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zz Näytä Oma valikko -välilehdeltä
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zz Näytä vain Oma valikko -välilehti
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehdet [z], [3], [k], [5] ja
[s] eivät ole näkyvissä.)
458
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja muun muassa kameran
toiminnoista ja järjestelmän lisävarusteista.
Sertifiointilogo
zz Valitse [5: Sertifiointilogon näyttö] ja paina <0>-painiketta,
jolloin näkyviin tulee joitakin kameran sertifiointilogoja.
Muut sertifiointilogot löytyvät tästä käyttöoppaasta, kameran
rungosta ja kameran pakkauksesta.
459
Akun tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa käyttämäsi akun varauksen LCD-näytöstä.
Valitse [Akun tiedot].
zz Valitse [5]-välilehdessä [Akun tiedot]
ja paina sitten <0>-painiketta.
(1)
(2)
(3) (4)
(1) Akun sijainti
(2)Käytettävä akkumalli tai virtalähde.
(3)Akun varaustaso (= 42) näytetään.
(4)Akun latautumiskyky näkyy kolmella
tasolla.
: Akku latautuu hyvin.
: Akun latautumiskyky on hieman
heikentynyt.
:U
uden akun hankintaa
suositellaan.
zz On suositeltavaa käyttää aitoa Canon-akkua LP-E17. Jos käytät jotain muuta
akkua kuin aitoa Canon-tuotetta, kameran suorituskyky voi heikentyä tai siinä
voi ilmetä toimintahäiriöitä.
zz Jos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, toimi ilmoituksen mukaan.
460
Verkkovirran käyttäminen
Voit liittää kameran verkkovirtaan käyttämällä tasavirtaliitintä DR-E18 ja
verkkolaitetta AC-E6N (molemmat myydään erikseen).
1
2
(2)
(1)
3
4
Liitä tasavirtaliittimen pistoke.
zz Liitä tasavirtaliittimen pistoke
verkkolaitteen liitäntään.
Liitä virtajohto.
zz Liitä virtajohto kuvan mukaisesti.
zz Kun lopetat kameran käytön, irrota
virtaliitin pistorasiasta.
Liitä tasavirtaliitin kameraan.
zz Avaa kansi ja työnnä tasavirtaliitin
liitäntään niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Työnnä tasavirtajohto paikalleen.
zz Avaa tasavirtajohdon liittimen aukon
kansi ja aseta johto kuvan mukaisesti.
zz Sulje kansi.
461
zz Älä kytke tai irrota virtajohtoa, kun kameran virtakytkin on asennossa <1>.
462
Kuvaus kauko-ohjauksella
Langaton kauko-ohjain BR-E1 (myydään erikseen)
Voit kuvata kauko-ohjauksella enintään noin 5 metrin etäisyydellä kamerasta.
Kun olet yhteensovittanut kameran ja BR-E1:n, aseta kuvaustavaksi [Q]
(= 112).
Käyttöohjeita on BR-E1:n käyttöoppaassa.
Kaukolaukaisin RS-60E3 (myydään erikseen)
Kamera on yhteensopiva kaukolaukaisimen RS-60E3 kanssa. Sen mukana
toimitetaan noin 60 cm:n kaapeli. Kun kaukolaukaisin on kiinnitetty kameran
kaukolaukaisimen liitäntään, se voidaan painaa joko puoliväliin tai pohjaan,
aivan niin kuin kameran oma laukaisin.
zz Kuvaus kauko-ohjauksella on mahdollista myös videokuvauksen aikana (= 252).
463
Silmäsuojuksen irrottaminen
zz Irrota silmäsuojus työntämällä sen
alaosasta.
464
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin tästä
vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän
vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon‑huoltoon.
Virtaongelmat
Akku ei lataudu.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E17.
Akkulaturin merkkivalo vilkkuu.
zz Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun (muun kuin
Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja
oranssi merkkivalo vilkkuu. Tilanteessa (1) irrota laturin virtapistoke
pistorasiasta. Irrota akku ja kiinnitä se sitten uudelleen laturiin. Odota
2–3 minuuttia ja kytke virtapistoke uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <1>.
zz Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (= 37).
zz Varmista, että korttipaikan/akkutilan kansi on suljettu (= 37).
zz Lataa akku (= 35).
zz Paina <U>-painiketta (= 68).
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <2>.
zz Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa
tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus on
valmis, virta katkeaa automaattisesti.
465
[Ongelma akun käytössä. Onko akussa/akuissa Canon-logo?]
tulee näkyviin.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E17.
zz Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen (= 37).
zz Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Käytä täyteen ladattua akkua (= 35).
zz Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Katso kohtaa [5: Akun tiedot],
jos haluat tarkistaa akun latautumiskyvyn tason (= 460). Jos akun
suorituskyky on heikko, vaihda akku uuteen.
zz Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
-- Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
-- Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
-- Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
-- LCD-näytön käyttäminen usein.
-- Näytöllä kuvauksen tai videokuvauksen käyttäminen pitkään.
-- Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
-- Wi-Fi-toiminnon käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
zz Virrankatkaisu on käytössä. Jos et halua käyttää automaattista
virrankatkaisua, määritä [5: Virrankatkaisu] -asetukseksi [Pois]
(= 261).
zz Vaikka [5: Virrankatkaisu] -asetuksena olisi [Pois], LCD-näyttö
sammuu, kun kamera on ollut käyttämättömänä noin 30 minuuttia.
(Kameran virta ei katkea.) Käynnistä LCD-näyttö <U>-painikkeella.
466
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
zz Kamerassa ei voi käyttää RF- tai EF-M-objektiiveja (= 47).
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
zz Varmista, että kortti on asetettu oikein (= 37).
zz Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (= 37).
zz Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (= 37, = 310).
zz Et voi ottaa kuvaa, kun tarkennuksen ilmaisin <o> vilkkuu etsimessä
kertatarkennuksen aikana. Tarkenna uudelleen automaattisesti
painamalla laukaisin puoliväliin tai käytä käsintarkennusta
(= 50, = 111).
Korttia ei voi käyttää.
zz Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso = 38 tai = 477.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
zz Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla
virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat kortin
tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
Kuva on epätarkka tai sumea.
zz Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <AF> (= 47).
zz Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti
(= 49–= 50).
zz Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
zz Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (= 149), määritä suurempi ISO-herkkyys (= 118),
käytä salamaa (= 169) tai käytä jalustaa.
467
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
zz Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Tarkennuksen lukitusta ei
voi käyttää jatkuvassa tarkennustilassa tai tarkennustoiminnan aikana
vaihtuvassa tarkennustilassa (= 195).
Vaakajuovia näkyy, tai valotus tai värisävy näyttää oudolta.
zz Loistevalaisimet, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
vaakajuovia (häiriöitä) tai epätasaisen valotuksen etsimellä tai
näytöllä kuvattaessa. Myös valotus tai värisävy voi epäonnistua.
Pitkä valotusaika voi pienentää ongelmaa
Vakiovalotus ei onnistu tai valotus on epätasaista.
zz Jos käytät etsimellä tai näytöllä kuvauksessa TS-E-objektiivia (lukuun
ottamatta malleja TS-E17mm f/4L ja TS-E24mm f/3.5L II) ja siirrät tai
kallistat objektiivia tai jos käytät loittorengasta, vakiovalotusta ei ehkä
saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
zz Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi hidastua esimerkiksi
valotusajan, aukon, kuvausolosuhteiden, kirkkauden, objektiivin,
salaman käytön, lämpötilan, akun tyypin, akun varaustason tai
kuvaustoimintojen asetusten mukaan. Lisätietoja, sivu 112.
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
kuvan tiedostokoko kasvaa, mikä voi pienentää maksimijaksoa.
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää.
zz ISO 100 ei ole käytettävissä, kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto]
-asetuksena on [Päällä] tai [Parannettu]. Jos [Pois] on asetettu,
ISO 100 voidaan asettaa (= 137). Tämä koskee myös videokuvausta
(= 222).
468
Laajennettuja ISO-herkkyyksiä ei voi valita.
zz Kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on
[Päällä] tai [Parannettu], ISO-herkkyysalue on ISO 200–25600
(enintään ISO 12800 videoille tai 6400 4K-videoille), vaikka
[ISO‑laajennus]‑asetuksena olisi [1:Päällä]. Jos [Pois] on asetettu
kohdassa [z: Ensisijainen huippuvalotoisto], [H] voidaan asettaa
(= 137). Tämä koskee myös videokuvausta (= 222).
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
-asetusta ei voi määrittää.
zz Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) ei ole
käytettävissä, kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on
[Päällä] tai [Parannettu]. Jos [Pois] on asetettu, Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) voidaan asettaa (= 137).
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen, kuva
on kirkas.
zz Aseta [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen
optimointi] -asetukseksi [Pois]. Jos asetuksena on [Normaali]
[Matala] [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai
salamavalotuksen korjausta pienennettäisiin (= 136).
Sisäinen salama ei välähdä.
zz Jos käytät sisäänrakennettua salamaa liian usein liian lyhyen ajan
kuluessa, salaman toiminta saattaa keskeytyä hetkeksi valoa tuottavan
yksikön suojaamiseksi.
Salaman valotuskorjausta ei voi määrittää ulkoiselle
Speedlite‑salamalle.
zz Jos salaman valotuskorjaus on määritetty ulkoiselle
Speedlite‑salamalle, korjausmäärää ei voi määrittää kamerassa.
Kun ulkoisen Speedlite-salaman valotuskorjaus poistetaan (arvoksi
määritetään 0), salaman valotuskorjauksen voi määrittää kamerassa.
Kamera pitää ääntä, kun sitä ravistaa.
zz Kamerasta saattaa kuulua vaimeaa ääntä, kun kameran sisäinen
mekanismi liikkuu hieman.
469
Näytöllä kuvauksen aikana kuuluu kaksi sulkimen
laukaisun ääntä.
zz Jos käytät salamaa, kuulet kaksi sulkimen laukaisun ääntä aina, kun
kuvaat (= 182).
Näytöllä kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake tai
punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos
valkoinen <s>-kuvake näkyy, stillkuvan kuvanlaatu saattaa heiketä.
Jos punainen <E>-kuvake näkyy, kuvaus näytöllä lopetetaan pian
automaattisesti (= 215).
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen
<E>-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus lopetetaan pian
automaattisesti (= 257).
Videokuvaus päättyy itsestään.
zz Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videon kuvaaminen loppuu
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, sivu 7.
Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan
verkkosivuilta.
zz Kun videon kuvausaika on 29 minuuttia 59 sekuntia, videon kuvaus
päättyy automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
zz Muissa kuin <a>-kuvaustilassa ISO-herkkyys asetetaan
automaattisesti.
<a>-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti (= 222).
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
zz Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana, valotuksen
muutokset saattavat tallentua.
zz Objektiivin zoomaus videokuvauksen aikana saattaa muuttaa valotusta
huolimatta siitä, muuttuuko objektiivin suurin aukko. Sen vuoksi
valotuksen muutokset saattavat tallentua.
470
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
zz Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta, kuva voi vääristyä.
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
zz Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Ongelma saattaa poistua käytettäessä pitkää
valotusaikaa <a>-tilassa.
Langattomien toimintojen ongelmat
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
zz Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth Specification
Version 4.1 tai uudemman kanssa.
zz Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
zz Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen Camera
Connect -sovellus (maksuton) (= 350).
zz Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin,
ei voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on tallessa
älypuhelimessa. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti
älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen
(= 357).
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
zz Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli
ennen asetusten määrittämistä (= 346).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi‑Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
471
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto,
eivät ehkä ole mahdollisia. Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut
Wi-Fi-yhteyden.
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
zz Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen
valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen
asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset
älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
zz Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect -sovellus on
käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä
tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten
uudelleen.
Toimintaongelmat
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
zz Tarkista [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -kohdassa asetus [Määritä
SET-painike] (= 452).
zz Tarkista videokuvauksen asetus [5: Suljinpain. toiminto videoissa]
(= 254).
Kosketusnäyttöä käytettäessä äänimerkki kuuluu vaimeammin.
zz Tarkista, peitätkö kaiuttimen sormellasi (= 28).
Kosketusnäytön käyttö ei onnistu.
zz Tarkista, onko [5: Kosketusohjaus] -asetukseksi määritetty
[Normaali] tai [Herkkä] (= 65).
472
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja komentoja.
zz Jotkin välilehdet ja valikkokohdat eivät näy peruskuvaustiloissa.
Valitse kuvaustavaksi jokin luova kuvaustila (= 59).
zz [9]-välilehdessä [Valikkonäyttö]-asetuksena on [Näytä vain Oma
valikko -välil] (= 458).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
zz Määritä väriavaruudeksi sRGB. Jos Adobe RGB on määritetty,
ensimmäinen merkki on alaviiva (= 145).
Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.
zz Kyseessä on videotiedosto (= 267).
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvatiedostojen numerointi
ei ehkä ala numerosta 0001 (= 266).
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
zz Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (= 43).
zz Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (= 43).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
zz Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja
kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä ja
kellonaikaa (= 316).
Näytössä näkyy [###].
zz Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera voi
näyttää, näytössä näkyy [###] (= 290).
473
Kuva ei näy selkeästi LCD-näytössä.
zz Jos LCD-näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
zz LCD-näyttö voi hidastua tai pimetä kokonaan matalissa tai korkeissa
lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi huoneenlämmössä.
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
zz Kyseessä on ylivalotusvaroitus (= 327). Ylivalottuneet alueet, joilta
kirkkaiden kohtien yksityiskohdat katoavat, vilkkuvat.
Kuvaa ei voi poistaa.
zz Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (= 307).
Videota ei voi toistaa.
zz Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
zz Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa videokuvaamisen
aikana, myös käyttöäänet tallentuvat. Suosittelemme suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä (= 251).
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
zz Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana
automaattivalotusta käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes
kirkkaus tasaantuu. Kuvaa tässä tapauksessa <a>-tilassa (= 221).
Televisiossa ei näy kuvaa.
zz Tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksena on oikea vaihtoehto
[NTSC] tai [PAL] (television videojärjestelmän mukaan).
zz Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(= 305).
474
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
zz Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan
automaattisesti (= 229). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua
SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko
ylittää 4 Gt.
Kortinlukija ei tunnista korttia.
zz Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja
ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja
tietokone liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
zz Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- tai RAW-kuvien kokoa (= 338).
Kuvaa ei voi rajata.
zz Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (= 340).
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
zz [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä] (= 323).
Kuvassa ei näy punaista ruutua.
zz Vaikka [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena olisi [Päällä] (= 323),
punaista ruutua ei näy seuraavissa kuvissa:
-- monikuvan kohinanvaimennuksella otetut kuvat (= 138)
-- kuvat, jotka on kuvattu asetuksella <8: FG> tai
<v: ABCD>
-- rajatut kuvat (= 340)
-- kuvat, joihin on käytetty kalansilmätehostetta kuvan ottamisen
jälkeen (= 329)
Kuvassa näkyy valopisteitä.
zz Otetuissa kuvissa voi näkyä valkoisia, punaisia tai sinisiä valopisteitä,
jos kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden
ilmestymistä voi vähentää suorittamalla [Puhdista nytf] kohdassa
[5: Kennon puhdistus] (= 273).
475
Kennon puhdistusongelmat
Suljinääni kuuluu kennon puhdistuksen aikana.
zz Kun valitset [Puhdista nytf], sulkimesta kuuluu mekaaninen ääni,
mutta kuvaa ei oteta (= 273).
Automaattinen kennon puhdistus ei toimi.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti asentoon <1> ja <2> lyhyin
väliajoin, kuvake <f> ei ehkä näy (= 41).
Tietokoneyhteysongelmat
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
zz Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä
[z: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (= 238).
En voi siirtää kuvia tietokoneeseen.
zz Asenna EOS-ohjelmisto tietokoneeseen (= 484).
zz Wi-Fi-yhteyden aikana kameraa ei voi kytkeä tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla.
476
Virhekoodit
(1)
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita.
(1)Virhenumero
(2)Syy ja toimenpiteet
(2)
Numero
01
02
Virheilmoitus ja ratkaisu
Häiriö kameran ja objektiivin välisessä tiedonsiirrossa. Puhdista
objekt. liittimet.
Puhdista kameran ja objektiivin sähköliitännät, käytä Canon-objektiivia tai
irrota akku ja aseta se uudelleen.
Korttia ei voi käyttää. Aseta uudelleen/vaihda kortti tai alusta kortti
kamerassa.
Poista kortti ja aseta se uudelleen paikalleen, vaihda kortti tai alusta kortti.
04
06
Ei voi tallentaa kuvia, kortti on täynnä. Vaihda kortti.
Vaihda kortti, poista tarpeettomia kuvia tai alusta kortti.
Kennoa ei voitu puhdistaa. Katkaise kamerasta virta ja kytke se
uudelleen.
Käytä virtakytkintä.
07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80
Kuvaus ei ole mahdollista virheen takia. Katkaise kamerasta virta ja
kytke se uudelleen tai vaihda akku.
Käytä virtakytkintä, irrota akku ja aseta se uudelleen tai käytä
Canon‑objektiivia.
*Jos virhe ei poistu, vaikka noudatat edellä annettuja ohjeita, kirjoita ylös
virhekoodin numero ja ota yhteys lähimpään Canon-huoltoon.
477
Tavaramerkit
zz Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Kameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS
tarkoittaa Wi-Fi Protected Setup -määritystoimintoa.
zz Bluetooth®-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja Canon Inc. -yhtiö käyttää kyseisiä merkkejä
käyttöoikeussopimuksen nojalla. Muut tuote- ja kauppanimet kuuluvat
omistajilleen.
zz Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
478
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”Tämä tuote on lisensoitu AT&T:n MPEG-4-standardin patenttien mukaisesti ja
sitä voi käyttää MPEG-4-yhteensopivan videon koodaukseen ja/tai sellaisen
MPEG‑4‑yhteensopivan videon dekoodaukseen, joka koodattiin vain (1)
henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten tai (2) videontarjoajan toimesta
AT&T:n patenttien nojalla myönnetyn lisenssin mukaisesti MPEG-4-yhteensopivan
videon tarjoamiseksi. Mitään muuta käyttöoikeutta tai oletettua käyttöoikeutta ei
myönnetä mitään muuta MPEG-4-standardin käyttöä varten.”
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant
video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2)
by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmiston.
●AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1.source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2.binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3.the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
479
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai
onnettomuuksista kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat
muiden kuin aitojen Canon-lisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen
ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen
lisävarusteiden toimintahäiriöstä aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää
maksullista korjausta.
zz Akku LP-E17 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
480
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät
tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin
mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän
kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
481
MUISTUTUS
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA. HÄVITÄ
KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
482
Ohjelmiston aloitusopas
/ kuvien lataaminen
tietokoneeseen
483
Tietoja ohjelmistosta
Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen
Kun käytät EOS-ohjelmaa tai muita tarkoitukseen suunniteltuja
ohjelmistoja, käytä uusinta saatavilla olevaa versiota. Lataamiseen tarvitset
sarjanumeron, joka löytyy kameran pohjasta.
zz Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston.
Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
zz EOS-ohjelmaa ei voi asentaa tietokoneeseen ilman Internet-yhteyttä.
zz Aiemmat versiot eivät pysty näyttämään tämän kameran kuvia oikein. Lisäksi
tämän kameran RAW-kuvien muokkaus ei ole mahdollista.
zz Päivitä aina tämän ohjelmiston aiemmin asennettu versio (korvaamalla se
uusimmalla versiolla).
1
Lataa ohjelmisto.
zz Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle Canonin
sivustolle.
www.canon.com/icpd
zz Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows:Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä
näkyvää asennustiedostoa.
Macintosh:dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
BBTyöpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
BBAsennusohjelma käynnistyy.
2
Asenna noudattamalla näytön ohjeita.
484
Ohjelmiston käyttöoppaiden
(PDF‑tiedostojen) lataaminen
ja lukeminen
Ohjelmiston käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lataaminen edellyttää
Internet-yhteyttä. Oppaita ei voi ladata ilman Internet-yhteyttä.
1
Lataa ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot).
zz Muodosta Internet-yhteys ja siirry seuraavalle Canonin sivustolle.
www.canon.com/icpd
2
Lue ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot).
zz Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
zz Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää
Adobe Acrobat Reader DC- tai muuta Adobe PDF -lukuohjelmaa
(uusinta versiota suositellaan).
zz Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
zz Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
485
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
Voit siirtää kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmistolla. Tähän on
kaksi tapaa.
Kuvien tallentaminen yhdistettyyn tietokoneeseen
1
2
Asenna ohjelmisto (= 484).
Kytke kamera tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla (myydään
erikseen).
zz Liitä kaapeli kameran digitaaliliitäntään
siten, että kaapelin liittimen
<D>‑kuvake on kameran
etuosaan päin.
zz Liitä kaapelin liitin tietokoneen
USB‑liitäntään.
3
Siirrä kuvat EOS Utility
-ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
zz Wi-Fi-yhteyden aikana kameraa ei voi kytkeä tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla.
486
Kuvien siirtäminen kortinlukijan avulla
Voit siirtää kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1
2
3
Asenna ohjelmisto (= 484).
Aseta kortti kortinlukijaan.
Siirrä kuvat Digital Photo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Jos siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman
EOS‑ohjelmistoa, kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
487
Hakemisto
Numerot
1 pisteen AF : 108, 197, 200
[4K] 3840x2160 (video) : 228
4K-kuvan sieppaaminen : 301
9 pisteen automaattivalintainen
tarkennus : 108
10 tai 2 sekunnin itselaukaisu : 206
1280x720 (video) : 228
1920x1080 (video) : 228
A
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 70
Adobe RGB : 145
AEB (Valotushaarukointi) : 162, 448
AE-lukitus : 164
AF
Automaattitarkennukselle vaikeat
kohteet : 110, 202
Epätarkka : 49, 110, 202
Jatkuva tarkennus : 205
Manuaalitarkennus : 111
Silmäntunnistus-AF : 204
Tarkennuksen apuvalo : 106, 167
Tarkennusmenetelmä : 197, 252
Tarkennustoiminta : 104, 195
Uudelleensommittelu : 74
Äänimerkki (merkkiääni) : 260
AI FOCUS (vaihtuva tarkennus) : 106
Aikavalotus : 157
Aikavyöhyke : 43
AI SERVO (jatkuva tarkennus) : 74, 106
Akku : 35, 37, 42
Akkulaturi : 33, 35
Albumi (videokollaasi) : 335
Alustaminen : 66
Alustus (kortin alustus) : 66
Arvioiva mittaus : 158
Aukon esivalinta : 152
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) : 136
Automaattinen kääntö : 270
Automaattinen nollaus : 266
Automaattinen toisto : 303
Automaattinen virrankatkaisu : 41, 261
Automaattitarkennus
→ Automaattitarkennus
Av (Aukon esivalinta) : 152
B
Bluetooth-toiminto : 349, 410
Osoite : 417
Yhdistäminen : 351
BULB (Aikavalotus) : 157
D
Diffraktion korjaus : 144
Digitaaliliitäntä : 28
Digitaalinen objektiivin optimoija : 143
Dioptrian korjaus : 49
DISP-painike : 28, 68, 261, 272
DPOF : 316
E
Ensimmäisen verhon täsmäys : 178
Ensisijainen huippuvalotoisto : 137
Erityiskohdetila (SCN) : 78
Etsin : 32
Dioptrian korjaus : 49
exFAT : 67, 229
F
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 177
488
G
K
GPS : 419
Kaapelit : 305, 486
Kaiutin : 296
Kalansilmätehoste : 95, 190, 330
Kamera
Kameran oletusasetusten
palauttaminen : 271
Kameran piteleminen : 49
Kameran tärinän aiheuttama
epäterävyys : 165
Kameran tärähtäminen : 49
Kansion luominen/valitseminen : 263
Kasvot+Seuranta : 197, 198
Katsominen televisiossa : 295, 305
Kaukolaukaisin : 463
Kennon puhdistus : 273, 276
Kertatarkennus : 105, 196
Keskikoko (kuvan laatu) : 115, 338
Keskustapainotteinen mittaus : 159
Kesäaika : 43
Kieli : 46
Kohinanpoisto
Pitkä valotusaika : 139
Suuri ISO-herkkyys : 138
Kohinan poisto suurella
herkkyydellä : 138
Kontrasti : 125
Koon muuttaminen : 338
Kortit : 7, 26, 37, 66
Alustaminen : 66
Kirjoitussuojaus : 37
Täydellinen alustus : 67
Vianmääritys : 38, 67
Kosketuskäyttö : 63
Kosketuslaukaisin : 208
Kosketusnäyttö : 63, 285
Kosketusäänimerkki : 260
Kuva-asetukset : 121, 124, 127
Kuvaesitys : 303
Kuvakulma : 48
H
Haarukointi : 134
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279
HDR-taide, koho : 96
HDR-taide, kylläinen : 96
HDR-taide, normaali : 96
HDR-taide värikylläinen : 96
HDR-vastavalo : 90
HDR-video : 234
HD (video) : 228
Herkkyys → ISO-herkkyys
Hihna : 34
Histogrammi (Kirkkaus/RGB) : 327
Huippuvalotoisto : 137
I
ICC-profiili : 145
INFO-painike : 101, 184, 223
IPB (kevyt) : 229
IPB (normaali) : 229
ISO-herkkyys : 118, 219, 222
Automaattiasetus (Automaattinen
ISO-herkkyys) : 119
ISO-laajennus : 448
Itselaukaisu : 206
J
Jalustakierre : 28
Jatkuva : 265
Jatkuva kuvaus : 112
Jatkuva tarkennus
AI SERVO (jatkuva tarkennus) : 74,
106
SERVO (jatkuva tarkennus) : 196
Videon servotarkennus : 253
JPEG : 115
489
Kuvan laatu : 115
Kuvan roskanesto : 273
Kuvan sieppaaminen : 301
Kuvat
AF-pistenäyttö : 323
Automaattinen kääntö : 270
Automaattinen toisto : 303
Esikatseluaika : 261
Hakuehdot : 291
Histogrammi : 327
Kuvaesitys : 303
Kuvanumerointi : 265
Kuvaustiedot : 323
Kuvien suurentaminen : 284
Luettelokuvanäyttö : 281
Luokitus : 288
Manuaalinen kääntö : 287
Poistaminen : 310
Selausnäyttö (kuvien selaus) : 282
Suojaaminen : 307
Televisionäyttö : 295, 305
Toisto : 101, 280
Ylivalotusvaroitus : 327
Kuvataajuus : 229
Kuvaus kauko-ohjauksella : 463
Kuvaus näytöllä : 75, 180
1 pisteen AF : 200
Kasvot+Seuranta : 198
Kuvasuhde : 192
Luovat suotimet : 188
Manuaalitarkennus : 212
Mittausajastin : 193
Omakuva : 210
Pikavalinta : 187
Pistetarkennus : 200
Ristikko : 194
Silmäntunnistus-AF : 204
Tarkennustoiminta : 195
Tietonäyttö : 184
Vyöhyketarkennus : 200
Kuvausnäyttö : 51
Kuvaustapa : 58, 112
Kuvaustiedot : 323
Kuvaustila : 30
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 70
Av (Aukon esivalinta) : 152
Erityiskohdetila (SCN) : 78
HDR-vastavalo : 90
Kynttilänvalo : 87
Lapset : 84
Lähikuva : 85
Maisemakuva : 82
Muotokuva : 79
Pehmeä iho : 80
Ruoka : 86
Ryhmäkuva : 81
Urheilukuva : 83
Yökuvaus käsivaralta : 89
Öinen muotokuva : 88
Luovat suotimet : 93
HDR-taide, koho : 96
HDR-taide, kylläinen : 96
HDR-taide, normaali : 96
HDR-taide värikylläinen : 96
Kalansilmätehoste : 95
Lelukameratehoste : 95
Miniatyyritehoste : 96
Pehmeäpiirto : 95
Rakeinen mustavalkokuva : 95
Vesiväritehoste : 95
M (käsisäätöinen valotus) : 155
P (Ohjelmoitu AE) : 147
Tv (Valotusajan esivalinta) : 149
Kuvaustilan opas : 54
Kuvausvinkit : 56
Kuvien esikatseluaika : 261
Kuvien suojaaminen : 307
Kuvien suurentaminen : 212, 284
Kynttilänvalo : 87
Käsisäätöinen valotus : 155, 221
490
Käsivalinta (AF-piste) : 108
Käyttövalo : 38
Kääntyvä LCD-näyttö : 40, 75
Kääntäminen (kuvat) : 270, 287
L
Langaton tiedonsiirto : 344
Lapset : 84
Lataaminen : 35
Laukaisin : 50
LCD-näyttö : 26, 40
Kirkkauden säätö : 262
Kulman säätö : 40, 75
Kuvien toisto : 101, 280
Valikkonäyttö : 59
Leikatut huippuvalot : 327
Lelukameratehoste : 95, 190, 331
Lisävarusteet : 3
Luettelokuvanäyttö : 281
Luokitus : 288
Luovan kuvauksen apu : 76, 332
Luovat kuvaustilat : 31
Luovat suotimet : 93, 188, 235, 329
Luovat suotimet videoille : 235
Dramaattinen MV : 236
Miniatyyritehostevideo : 237
Muisto : 236
Uni : 236
Vanhat videot : 236
Lähikuva : 85
Lähikuvaus : 85
Lämpötilavaroitus : 215, 257
M
M (käsisäätöinen valotus) : 155
Maisemakuva : 82, 122
Maksimijakso : 116
Manuaalinen nollaus : 267
Manuaalisen tarkennuksen
korostus : 213
Manuaalitarkennus : 111, 212
MF (Manuaalitarkennus) : 111
Mikrofoni : 218
Miniatyyritehoste : 96, 191, 331
Miniatyyritehostevideo : 237
Mittausajastin : 193, 252
Mittaustapa : 158
Monikuvan kohinanvaimennus : 138
MP4 : 228
Muistikortit → Kortit
Muotokuva : 79, 121
Mustavalko : 122, 126
Mustavalkoiset kuvat : 77
N
Nopeutettu video : 238
Normaali (kuvan laatu) : 115
NTSC : 229, 305
Näyttötaso : 51
O
Objektiivi : 27, 47
Diffraktion korjaus : 144
Digitaalinen objektiivin optimoija : 143
Lukituksen vapautus : 48
Reunojen valaistuksen korjaus : 142
Väriaberraation korjaus : 143
Vääristymien korjaus : 142
Ohjelman siirto : 148
Ohjelmisto : 484
Ohjelmoitu AE : 147
Oletusasetukset : 271
Omakuva : 210
Oma valikko : 455
Osa-alamittaus : 158
Osien nimet : 28
Ota kuva ilman korttia : 260
491
P
P (Ohjelmoitu AE) : 147
PAL : 229
Pehmeäpiirto : 95, 190, 330
Peilin lukitus : 165, 449
Peruskuvaustilat : 30
Pienennetty näyttö : 281
Pieni (kuvan laatu) : 115, 338
Pikavalinta : 57, 99, 187, 227, 293
Pikselien määrä : 115
Pistemittaus : 158
Pistetarkennus : 197, 200
Pitkän valotuksen kohinanpoisto : 139
Pitkät aikavalotukset : 157
Pohjaan : 50
Poistaminen (kuvat) : 310
Puhdistus (kuvakenno) : 273, 276
Puoliväliin : 50
Päiväys/aika : 43
Päävalintakiekko : 28, 146
R
Rajaaminen : 340
Rakeinen mustavalkokuva : 95, 190, 330
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
Reunojen valaistuksen korjaus : 142
Ristikko : 194, 254
Roskanpoistotieto : 274
Ruoka : 86
Ryhmäkuva : 81
S
Salama
Hidas täsmäys : 176
Manuaalinen salama : 178
Salamaohjaus (toimintojen
asetukset) : 175
Salama pois : 175
Salamatoiminto : 177, 178
Salamavalotuksen korjaus : 171
Salamavalotuksen lukitus : 173
Sisäänrakennettu salama : 169
Suljintäsmäys (1./2. verho) : 178
Ulkoiset salamayksiköt : 174
Valinnaiset toiminnot : 179
Salamakenkä : 28, 174
Salamatoiminto : 177, 178
Salamatäsmäyksen liittimet : 28
Salamavalotuksen korjaus : 171
Salamavalotuksen lukitus : 173
SD-, SDHC-, SDXC-kortit → Kortit
Seepia (Mustavalko) : 126
Selausnäyttö : 282
Sijaintitiedot : 419
Silmäntunnistus-AF : 204
Silmäsuojus : 28, 464
Sisäänrakennettu salama : 169
sRGB : 145
Stillkuvan kuvasuhde : 192
Suljintäsmäys : 178
Suodatus : 123, 126
Suuri (kuvan laatu) : 115, 338
Sävytystehoste (mustavalko) : 126
T
Taiteellinen tehoste : 190, 330
Tarkennuksen ilmaisin : 70
Tarkennuksen lukitus : 74
Tarkennus → AF
Tarkennuspiste : 108
Tarkennuspisteen automaattivalinta : 108
Tarkennustavan
valintakytkin : 47, 111, 212
Tarkka (kuvan laatu) : 115
Tasavirtaliitin : 461
Taustamusiikki : 337
Tekijänoikeustiedot : 268
Terävyys : 125
Terävyysalueen tarkistus : 154
492
Tiedostokoko : 324
Tiedostonimi : 265
Tiedoston tunniste : 267
Tilannekuvakkeet : 186, 220
Toimintahäiriö : 465
Toiminto-opas : 55
Toisen verhon täsmäys : 178
Toisto : 101, 280
Tulostus (DPOF) : 316
Tuulisuoja : 251
Tv (Valotusajan esivalinta) : 149
Täysi teräväpiirto (Full HD) : 228
U
Ulkoiset salamayksiköt → Salama
Urheilukuva : 83
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä) : 486
UTC (yleisaika) : 422
V
Vaimennus : 251
Valikko : 59
Asetuksen toimenpiteet : 60
Näyttötaso : 51
Oma valikko : 455
Valikkonäyttö : 53
Valinnaiset toiminnot : 446
Valintakiekko : 30
Valkotasapaino : 129
Haarukointi : 134, 162
Korjaus : 133
Oma asetus : 131
Valkoisen etusija (AWB) : 130
Ympäristön etusija (AWB) : 130
Valkotasapainon säätö : 131
Valkotasapaino (WB) : 129
Valokuvakirjan asetukset : 320
Valotuksen korjaus : 160
Valotusajan esivalinta : 149
Valotusaskelten muuttaminen : 448
Valotustason ilmaisin : 32
Värilämpötila : 129
Värisävy : 86, 87, 125
Varoituskuvake : 450
Verkkolaite : 461
Verkkovirta : 461
Vesiväritehoste : 95, 190, 331
Vetäminen : 64
Videojärjestelmä : 228, 305
Videokollaasi : 245
Videokollaasialbumi : 245
Videon digitaalinen IS : 232
Videot : 217
AE-lukitus : 164
Automaattivalotus : 218
Ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaus : 299
HDMI-lähtö : 278
HDR-videotallennus : 234
Katsominen televisiossa : 295, 305
Kuvan sieppaaminen : 301
Kuvataajuus : 229
Käsisäätöinen valotus : 221
Luovat suotimet : 235
Mikrofoni : 218, 251
Mittausajastin : 252
Muokkaaminen : 299
Nopeutettu video : 238
Pakkausmenetelmä : 229
Pikavalinta : 227
Ristikko : 254
Tarkennusmenetelmä : 227, 252
Tietonäyttö : 223
Toisto : 295, 296
Tuulisuoja : 251
Ulkoinen mikrofoni : 251
Vaimennus : 251
Videoiden katselu : 295
Videokollaasi : 245
Videokollaasialbumi : 245
493
Videon digitaalinen IS : 232
Videon digitaalizoom : 231
Videon servotarkennus : 253
Videon tallennuskoko : 228
Äänen tallennus : 251
Virheilmoitukset : 477
Virta
Akun tiedot : 460
Akun varaustaso : 42, 460
Automaattinen virrankatkaisu : 261
Lataaminen : 35
Latautumiskyky : 460
Verkkovirta : 461
Vyöhyketarkennus : 197, 200
Väriaberraation korjaus : 143
Väriavaruus : 145
Värikylläisyys : 125
Vääristymien korjaus : 142
Muokkaa laitteen tietoja : 370, 423
Näytä tiedot -näyttö : 426
PictBridge : 381
Poista yhteystiedot : 424
SSID : 360, 375, 381
Tulostaminen : 383
Tulostin : 381
Tulostus : 386
Vaihda verkkoa : 406
Verkkoasetukset : 442
Verkon nimi : 360, 375, 381
Virtuaalinäppäimistö : 427
Wi-Fi-asetukset : 416
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
-määritystoiminto : 405
Yhteyden muodostaminen
uudelleen : 413
Yhteyshistoria : 413
W
Y
Wi-Fi-ominaisuudet : 344
Android : 350
Asetusten nollaaminen : 425
Camera Connect : 350, 355
CANON iMAGE GATEWAY : 391
EOS Utility : 374
Hakuehtoja vastaavien kuvien
lähettäminen : 368, 403
Huomautuksia : 439
Image Transfer Utility 2 : 378
iOS : 350
IP-osoite : 408
Kamera tukiasemana : 408
Katsottavissa olevat kuvat : 370
Kauko-ohjaus : 355
Kuvan koko : 362, 366, 399
Kuvien katsominen : 355
Lempinimi : 424
Lähetä valitut : 364, 398
MAC-osoite : 426
Yhden kuvan näyttö : 101
Yksittäiskuvaus : 112
Ylivalotusvaroitus : 327
Yökuvaus : 88, 89
Yökuvaus käsivaralta : 89
Ä
Älykäs automaattikuvaus : 70
Äänen tallennuksen taso : 251
Äänenvoimakkuus
(videon toisto) : 297, 298
Äänimerkki (merkkiääni) : 260
Ö
Öinen muotokuva : 88
494
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
CEL-SX6TA260
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising