Canon | EOS 1200D | User guide | Canon EOS 1200D User guide

Canon EOS 1200D User guide
SUOMI
KÄYTTÖOPAS
"Pikaopas" on tämän oppaan lopussa.
Johdanto
EOS 1200D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex)
-kamera, jossa on erittäin tarkka 18,0 tehollisen megapikselin CMOSkenno, DIGIC 4 -suoritin, tarkka ja nopea 9 pisteen automaattitarkennus,
jatkuva kuvaus noin 3,0 kuvaa sekunnissa, kuvaus näytöllä ja Full HD
(täysi teräväpiirto) -videokuvaus.
Lue seuraavat ohjeet ennen kuvauksen aloittamista
Vältä epäonnistuneet kuvat ja vahingot lukemalla ensin "Turvaohjeet"
(s. 307–309) ja "Käsittelyohjeet" (s. 20, 21). Lue myös tämä opas
huolellisesti, jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä
tulee. Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Pidä käyttöopas
tallessa, että voit katsoa siitä ohjeita tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja
vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet
oikein. Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen
tai lataaminen ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa
menetetyistä kuvista tai aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Maasi tekijänoikeuslait voivat rajoittaa muistikorttiin tallennettujen
kuvien tai tekijänoikeuslaeilla suojatun musiikin ja kuvien, joissa on
musiikkia, käytön vain yksityistarkoituksiin. Ota huomioon myös, että
esimerkiksi joissakin julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla
kiellettyä ottaa valokuvia edes yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
Akku LP-E10
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E10/LC-E10E*
(mukana silmäsuojus ja
runkotulppa)
EOS Solution Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
Kaulahihna
Liitäntäkaapeli
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
EOS Solution Disk
(ohjelmistot)
* Mukana akkulaturi LC-E10 tai LC-E10E. (LC-E10E:n mukana toimitetaan
virtajohto.)




Mukana toimitetut käyttöoppaat on lueteltu seuraavalla sivulla.
Jos hankit objektiivipaketin, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
Objektiivipaketin mukaan toimitukseen voi sisältyä myös objektiivin käyttöoppaita.
Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
Kun tarvitset objektiivien käyttöoppaita, lataa ne Canonin verkkosivustosta
(s. 4).
Objektiivien käyttöoppaat (PDF) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa
mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran peruskäyttöopas
Kirjanen on peruskäyttöopas.
Tarkempia käyttöoppaita (PDF-tiedostoina) voi ladata
Canonin verkkosivustosta.
Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lataaminen ja
tarkasteleminen
1
Lataa käyttöoppaat (PDF-tiedostot).
 Muodosta yhteys Internetiin ja siirry seuraavaan Canonin
verkkosivustoon.
www.canon.com/icpd
 Valitse maasi tai asuinalueesi ja lataa käyttöoppaat.
Ladattavissa olevat käyttöoppaat
• Kameran käyttöopas
• Kameran peruskäyttöopas
• Objektiivin käyttöoppaat
• Ohjelmiston käyttöoppaat
2 Avaa käyttöoppaat (PDF-tiedostot).
 Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla
sitä.
 Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukemiseen tarvitaan Adobe
Acrobat Reader DC tai jokin muu Adobe PDF -lukuohjelma (on
suositeltavaa käyttää uusinta versiota).
 Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta
verkosta.
 Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta: Jos kortti on uusi tai jos se on
aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai tietokoneessa, on
suositeltavaa alustaa kortti tässä kamerassa (s. 50).
• SD-muistikortit
• SDHC-muistikortit
• SDXC-muistikortit
Kamerassa voi käyttää UHS-I-kortteja, mutta koska kamera ei ole
yhteensopiva UHS-I-standardin kanssa, korttien luku- ja kirjoitusnopeus on
enintään SD-nopeusluokan 10 tasoa.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Käytä videokuvauksessa suuren kapasiteetin SD-korttia, jonka
SD-nopeus on Class 6 ("
") tai suurempi.
 Jos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu
oikein. Samoin jos toistat videon hitaalla kortilla, kamera ei ehkä
toista videota oikein.
 Jos haluat kuvata stillkuvia videon kuvaamisen aikana, tarvitset
vieläkin nopeamman kortin.
 Tarkista kortin luku- ja tallennusnopeus kortin valmistajan sivustosta.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja SDXCmuistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden
tallentamiseen soveltuvaa muistikorttia. Osta kortti erikseen.
5
Pikaopas
1
Aseta akku (s. 32).
2
Aseta kortti (s. 32).
3
Lisätietoja akun lataamisesta on
sivulla 30.
Aseta kortti korttipaikkaan
etikettipuoli kameran takaosaa
kohti.
Valkoinen merkki
Punainen merkki
Kiinnitä objektiivi (s. 40).
Kohdista objektiivin valkoiset tai
punaiset merkit kameran
samanvärisiin merkkeihin.
4
Aseta objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
<AF>-asentoon (s. 40).
5
Käännä virtakytkin asentoon
<1> (s. 35).
6
Kun LCD-näytössä näkyy Päivä/
aika/vyöh.-asetusnäyttö, katso
sivu 37.
Pikaopas
6
Käännä valintakiekko asentoon
<A> (Älykäs automaattikuvaus)
(s. 56).
Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
7
Tarkenna kohteeseen (s. 45).
8
Ota kuva (s. 45).
9
Tarkista kuva (s. 180).
Katso etsimen läpi ja siirrä etsimen
keskus kohteen kohdalle.
Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
Sisäinen salama nousee
tarvittaessa esiin automaattisesti.
Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
Juuri otettu kuva näkyy 2 sekunnin
ajan kameran LCD-näytössä.
Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (s. 80).
 Lisätietoja LCD-näytön avulla kuvaamisesta on osassa "Kuvaus
näytöllä" (s. 133).
 Otettujen kuvien katselemisesta on lisätietoja osassa "Kuvien
toisto" (s. 80).
 Lisätietoja kuvien poistamisesta on kohdassa "Kuvien poistaminen"
(s. 227).
7
Oppaassa käytetyt merkinnät
Oppaan kuvakkeet
<6>
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
<W><X><Y><Z>
: Tarkoittaa <S>-painikkeita ylös, alas,
vasemmalle ja oikealle.
<0>
: Tarkoittaa asetuspainiketta.
0, 9, 7, 8
: Tarkoittaa, että kyseessä oleva toiminto on
voimassa 4, 6, 10 tai 16 sekuntia painikkeen
vapauttamisen jälkeen.
* Tässä oppaassa kameran painikkeisiin, valitsimiin ja asetuksiin viittaavat
kuvakkeet ja merkinnät vastaavat kamerassa ja LCD-näytössä olevia kuvakkeita
ja merkintöjä.
3
: Tarkoittaa toimintoa, jonka voi muuttaa painamalla
<M>-painiketta ja muuttamalla asetusta.
M
: Tämä kuvake sivun otsikon oikealla puolella yläkulmassa
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa (s. 26).
(s. **)
: Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihje parempaan kuvaukseen.
: Ongelmanratkaisun neuvo.
Perusoletukset
Kaikissa tämän oppaan ohjeissa oletetaan, että virtakytkin on
asennossa <1> (s. 35).
Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot
ovat oletusarvoisia.
Tämän oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II -objektiivi.
8
Luvut
Luvuissa 1 ja 2 kuvataan kameran perustoimintoja ja
valokuvaustoimenpiteitä aloittelevaa DSLR-kameran käyttäjää varten.
Johdanto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Aloittaminen
29
Peruskuvaus ja kuvien toisto
55
Luova kuvaus
81
Edistynyt kuvaus
103
Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä)
133
Videoiden kuvaaminen
153
Kätevät ominaisuudet
179
Kuvien toisto
203
Kuvien jälkikäsittely
233
Kuvien tulostaminen
239
Kameran toimintojen mukauttaminen
255
Lisätietoja
267
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
313
Pikaopas ja hakemisto
321
9
Sisällys pääkohdittain
Kuvaaminen
 Automaattinen kuvaus
 s. 55–79 (Peruskuvaustilat)
 Jatkuva kuvaus
 s. 98 (i Jatkuva kuvaus)
 Omakuva ryhmässä
 s. 100 (j Itselaukaisu)
 Toiminnan pysäyttäminen
 Liikkeen epäterävöittäminen
 s. 104 (s Valotusajan esivalinta)
 Taustan epäterävöittäminen
 Taustan voimakas tarkentaminen
 s. 62 (C Luova automatiikka)
 s. 106 (f Aukon esivalinta)
 Kuvan kirkkauden (valotuksen) säätäminen  s. 112 (Valotuksen korjaus)
 Kuvaaminen heikossa valaistuksessa  s. 56, 101 (D Salamavalokuvaus)
s. 88 (ISO-herkkyyden asetus)
 Kuvaaminen ilman salamaa
 s. 61 (7 Salama pois)
s. 64, 72 (b Salama pois)
 Yöllisen ilotulituksen kuvaaminen
 s. 110 (Aikavalotus)
 Kuvaus LCD-näytön avulla
 s. 133 (A Kuvaus näytöllä)
 Videokuvaus
 s. 153 (k Videokuvaus)
Kuvan laatu
 Kuvaus kohteen
mukaisin tehostein
 s. 91 (Kuva-asetukset)
 Kuvan tulostaminen isokokoisena
 s. 84 (73, 83, 1)
10
 Usean kuvan ottaminen
 s. 84 (7a, 8a, b, c)
Tarkennus
 Tarkennuspisteen muuttaminen
 s. 95 (S Tarkennuspisteen valinta)
 Liikkuvan kohteen kuvaaminen  s. 68, 94 (Jatkuva tarkennus)
Toisto
 Kuvien katsominen kamerassa  s. 80 (x Toisto)
 Kuvien etsiminen nopeasti
 s. 204 (H Luettelokuvanäyttö)
s. 205 (I Kuvien selaus)
 Kuvien luokittelu
 s. 208 (Luokitukset)
 Tärkeiden kuvien suojaaminen  s. 225 (K Kuvien suojaus)
vahingossa poistamiselta
 Tarpeettomien kuvien poistaminen
 s. 227 (L Poista)
 Kuvien ja videoiden automaattinen toisto
 s. 218 (Kuvaesitys)
 Kuvien ja videoiden katsominen televisiossa
 s. 222 (Teräväpiirtotelevisio)
 LCD-näytön kirkkauden säätäminen  s. 181 (LCD-näytön kirkkaus)
 Erikoistehosteiden lisäys kuviin
 s. 234 (Luovat suotimet)
Tulostaminen
 Kuvien helppo tulostaminen
 s. 239 (Suoratulostus)
11
Toimintojen hakemisto
Virta
Akku
• Lataaminen
• Asettaminen/poistaminen
• Akun varaustaso
Verkkovirta
Automaattinen virrankatkaisu
Kuvan laatu
 s. 30
 s. 32
 s. 36
 s. 268
 s. 35
Kortit
Asettaminen/poistaminen  s. 32
Alustaminen
 s. 50
Kuvan ottaminen ilman korttia  s. 180
Objektiivi
Kiinnittäminen/irrottaminen
Zoomaus
Image Stabilizer (Kuvanvakain)
 s. 40
 s. 41
 s. 43
Perusasetukset
Dioptrian korjaus
Kieli
Päiväys/aika/vyöhyke
Äänimerkki
LCD-näytön automaattinen katkaisu
LCD-näytön kirkkauden
säätäminen
 s. 44
 s. 39
 s. 37
 s. 180
 s. 193
 s. 181
12
Automaattitarkennus
Tarkennustoiminta
Tarkennuspisteen valinta
Käsintarkennus
 s. 93
 s. 95
 s. 97
Kuvaustapa
Kuvaustapa
Jatkuva kuvaus
Itselaukaisu
Maksimijakso
 s. 24
 s. 98
 s. 100
 s. 86
Kuvaaminen
Kuvien tallentaminen
Kansion luonti/valinta
Kuvanumerointi
Kuvan tallennuslaatu
 s. 84
Kuva-asetukset
 s. 91
Valkotasapaino
 s. 127
Väriavaruus
 s. 131
Kuvanparannustoiminnot
• Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)  s. 119
• Objektiivin reunojen
valaistuksen korjaus
 s. 120
• Pitkän valotuksen
kohinanpoisto
 s. 260
• Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä
 s. 261
 s. 261
• Ensisijainen huippuvalotoisto
 s. 182
 s. 184
Kuvaustila
ISO-herkkyys
Toiminto-opas
Aikavalotus
Mittaustapa
Pikavalinta
 s. 26
 s. 88
 s. 53
 s. 110
 s. 111
 s. 46
Toimintojen hakemisto
Valotuksen säätäminen
Valotuksen korjaus
Valotushaarukointi (AEB)
AE-lukitus
 s. 112
 s. 114
 s. 116
Salama
Sisäinen salama
• Salaman
valotuskorjaus
• Salamavalotuksen
lukitus
Ulkoinen salama
Salamaohjaus
 s. 101
 s. 113
 s. 117
 s. 270
 s. 194
Kuvaus näytöllä
Kuvaus näytöllä
Tarkennusmenetelmät
Kuvasuhde
Ristikkonäyttö
Pikavalinta
 s. 133
 s. 142
 s. 140
 s. 139
 s. 138
 s. 205
Kuvan suurennus näytössä
 s. 206
Kuvan kääntö
 s. 207
Luokitus
 s. 208
Videoiden toisto
 s. 214
Videon ensimmäisen/viimeisen
 s. 216
kohtauksen leikkaaminen
Kuvaesitys
 s. 218
Kuvien katsominen televisiossa
 s. 222
Suojaus
 s. 225
Poisto
 s. 227
Pikavalinta
 s. 210
Kuvien muokkaaminen
Luovat suotimet
 s. 234
Koon muuttaminen
 s. 237
Tulostaminen
PictBridge
Videokuvaus
Videokuvaus
Äänen tallennus
Ristikkonäyttö
Käsisäätöinen valotus
Stillkuvien kuvaus
Pikavalinta
Videokollaasi
Kuvien selaus (selausnäyttö)
 s. 153
 s. 174
 s. 175
 s. 156
 s. 161
 s. 163
 s. 166
Toisto
Kuvien esikatseluaika
 s. 180
Yhden kuvan näyttö
 s. 80
Kuvaustietojen
näyttö
 s. 229
Luettelokuvanäyttö
 s. 204
 s. 242
DPOF-tulostus
 s. 249
Valokuvakirjan asetukset
 s. 253
Mukauttaminen
Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
 s. 256
Oma valikko
 s. 265
Ohjelmisto
Kuvien siirtäminen
tietokoneeseen
 s. 314
13
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista .................................................................................... 3
Käyttöoppaat .................................................................................... 4
Yhteensopivat kortit.......................................................................... 5
Pikaopas........................................................................................... 6
Oppaassa käytetyt merkinnät........................................................... 8
Luvut................................................................................................. 9
Sisällys pääkohdittain..................................................................... 10
Toimintojen hakemisto ................................................................... 12
Käsittelyohjeet ................................................................................ 20
Nimikkeistö ..................................................................................... 22
1
Aloittaminen
29
Akun lataaminen............................................................................. 30
Akun ja kortin asettaminen ja poistaminen..................................... 32
Virran kytkeminen........................................................................... 35
Päiväyksen, ajan ja vyöhykkeen määrittäminen............................. 37
Näyttökielen valitseminen............................................................... 39
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen ........................................ 40
Objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) .................................... 43
Peruskäyttö .................................................................................... 44
Q Kuvaustoimintojen pikavalinta .................................................. 46
3 Valikkotoiminnot ................................................................... 48
Kortin alustaminen.......................................................................... 50
LCD-näytön näkymän vaihtaminen ................................................ 52
Toiminto-opas................................................................................. 53
14
Sisällys
2
Peruskuvaus ja kuvien toisto
55
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)...................56
A Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat ....... 59
7 Salaman poistaminen käytöstä ................................................. 61
C Luova automaattikuvaus........................................................... 62
2 Muotokuvien kuvaaminen ..........................................................65
3 Maisemakuvien kuvaaminen .................................................... 66
4 Lähikuvien kuvaaminen .............................................................67
5 Liikkuvien kohteiden kuvaaminen ............................................. 68
6 Öisten muotokuvien kuvaaminen...............................................69
Q Pikavalinta ................................................................................. 71
Kuvan tunnelma ..............................................................................73
Valaistus tai aiheen tyyppi .............................................................. 77
x Kuvien toisto ............................................................................. 80
3
Luova kuvaus
81
d: Ohjelmoitu AE ...........................................................................82
Kuvan tallennuslaadun määrittäminen............................................84
i: ISO-herkkyyden muuttaminen ................................................ 88
A Kohteeseen parhaiten soveltuvat kuvaominaisuudet (Kuva-asetukset) ....... 91
f: Tarkennustoiminnan muuttaminen (Tarkennustoiminta) .......... 93
S Tarkennuspisteen valinta..........................................................95
Vaikeasti tarkennettavat kohteet .................................................... 97
MF: Manuaalitarkennus................................................................97
i Jatkuva kuvaus.......................................................................... 98
j Itselaukaisun käyttäminen .......................................................100
D Sisäisen salaman käyttäminen .................................................101
15
Sisällys
4
Edistynyt kuvaus
103
s: Kohteen liikevaikutelman välittäminen.................................. 104
f: Terävyysalueen muuttaminen .............................................. 106
Terävyysalueen tarkistus ........................................................... 108
a: Käsisäätöinen valotus ............................................................ 109
q Mittaustavan muuttaminen ..................................................... 111
Valotuksen korjauksen määrittäminen ......................................... 112
Valotushaarukointi........................................................................ 114
A Valotuksen lukitus ................................................................... 116
A Salamavalotuksen lukitus ....................................................... 117
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus (Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)) .... 119
Kuvan tummien kulmien korjaus .................................................. 120
A Kuvaominaisuuksien mukauttaminen (Kuva-asetukset) ...... 122
A Ensisijaisten kuvaominaisuuksien tallentaminen (Kuva-asetukset) .......... 125
B: Valolähteen mukainen valotus (Valkotasapaino) ................. 127
u Värisävyn säätäminen valolähteen mukaan............................ 129
Värintoistoalueen määrittäminen (Väriavaruus) ........................... 131
5
Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä)
133
A Kuvaus LCD-näytöllä ............................................................. 134
Kuvaustoimintojen asetukset........................................................ 138
Valikkotoimintojen asetukset ........................................................ 139
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä) ..... 142
MF: Manuaalitarkennus................................................................ 150
6
Videoiden kuvaaminen
153
k Videoiden kuvaaminen........................................................... 154
Kuvaaminen automaattivalotuksella .......................................... 154
Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella................................... 156
Stillkuvien kuvaaminen .............................................................. 161
16
Sisällys
Kuvaustoimintojen asetukset ........................................................163
Videon tallennuskoon määrittäminen............................................ 164
Videokollaasin kuvaaminen .......................................................... 166
Valikkotoimintojen asetukset......................................................... 172
7
Kätevät ominaisuudet
179
Kätevät ominaisuudet ................................................................... 180
Äänimerkin vaimentaminen ........................................................180
Kortin muistutus .........................................................................180
Kuvien katseluajan määrittäminen .............................................180
Virrankatkaisun aikarajan määrittäminen ...................................181
LCD-näytön kirkkauden säätäminen ..........................................181
Kansion luominen ja valitseminen .............................................. 182
Kuvanumerointitavat................................................................... 184
Tekijänoikeustietojen määrittäminen ..........................................186
Pystykuvien automaattinen kääntö ............................................ 188
Kameran asetusten tarkistaminen.............................................. 189
Kameran oletusasetusten palauttaminen ...................................190
LCD-näytön kytkeminen pois ja päälle ....................................... 193
Kuvausasetusten näytön värin muuttaminen ............................. 193
Salaman määrittäminen ................................................................ 194
Roskanpoistotiedon lisääminen ....................................................198
Kennon puhdistus käsin................................................................ 200
8
Kuvien toisto
203
H I Kuvien etsiminen nopeasti .................................................204
u/y Kuvan suurennus näytössä ................................................206
b Kuvan kääntäminen ................................................................. 207
Luokitusten määrittäminen............................................................ 208
Q Pikavalinnat toiston aikana...................................................... 210
k Videoiden katselu ................................................................... 212
17
Sisällys
k Videoiden toistaminen ............................................................ 214
X Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen....... 216
Kuvaesitys (automaattinen toisto) ................................................ 218
Toisto teräväpiirtotelevisiossa ...................................................... 222
K Kuvien suojaaminen ............................................................... 225
L Kuvien poistaminen ................................................................. 227
B Kuvaustietojen näyttö .......................................................... 229
9
Kuvien jälkikäsittely
233
U Luovien suotimien käyttäminen .............................................. 234
S JPEG-kuvan koon muuttaminen............................................. 237
10
Kuvien tulostaminen
239
Tulostuksen valmisteleminen ....................................................... 240
w Tulostaminen ......................................................................... 242
Kuvan rajaus.............................................................................. 247
W Digital Print Order Format (DPOF) ......................................... 249
W Tilattujen kuvien suoratulostus .............................................. 252
p Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan .................................... 253
11
Kameran toimintojen mukauttaminen
255
Valinnaisten toimintojen määrittäminen........................................ 256
Valinnaisten toimintojen asetukset ............................................... 258
C.Fn I: Valotus ........................................................................... 258
C.Fn II: Kuva.............................................................................. 260
C.Fn III: AF/Kuvaustaajuus........................................................ 262
C.Fn IV: Toiminnot/Muut ............................................................ 263
Oman valikon tallentaminen ......................................................... 265
18
Sisällys
12
Lisätietoja
267
Verkkovirran käyttäminen ............................................................. 268
F Kaukolaukaisimen käyttäminen ................................................269
Ulkoiset Speedlite-salamat ...........................................................270
H Eye-Fi-korttien käyttäminen..................................................... 272
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan.............................. 274
Järjestelmäkaavio .........................................................................276
Valikkoasetukset ........................................................................... 278
Vianmääritysopas .........................................................................284
Virhekoodit ....................................................................................296
Tekniset tiedot............................................................................... 297
Turvaohjeet ...................................................................................307
13
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
313
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen ............................................... 314
Tietoja ohjelmistosta .....................................................................316
Ohjelmiston asentaminen ............................................................. 317
14
Pikaopas ja hakemisto
321
Pikaopas .......................................................................................322
Hakemisto ..................................................................................... 334
19
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
 Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
 Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla. Jos pudotat
kameran veteen, ota välittömästi yhteys lähimpään Canon-huoltoon. Pyyhi
vesipisarat kuivalla ja puhtaalla liinalla. Jos kamera on altistunut suolaiselle
ilmalle, pyyhi kamera kuivaksi kierretyllä kostealla kankaalla.
 Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien, läheisyydessä.
Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä tai
tuhota kuvatietoja.
 Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa auringonvalossa
olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
 Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
 Älä estä sisäisen salaman tai peilin toimintaa esimerkiksi sormella. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
 Puhalla objektiivin linssillä, etsimessä, heijastavassa peilissä tai tähyslasissa
oleva pöly pois puhaltimella. Älä käytä kameran rungon tai objektiivin
puhdistamiseen puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia. Jos
likaa on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
 Älä kosketa sormin kameran sähköliittimiin. Näin estät liittimien syöpymisen.
Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä.
 Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen, kameran
päälle ja sisäosiin voi kondensoitua vettä. Voit estää kondensoitumisen
sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua
lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
 Jos kameran pinnalle tiivistyy vettä, älä käytä kameraa. Näin estät kameran
vahingoittumisen. Jos kameraan muodostuu kosteutta, poista objektiivi,
kortti ja akku kamerasta. Käytä kameraa vasta sitten, kun kosteus on
haihtunut.
 Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
 Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
20
Käsittelyohjeet
 Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki sen
toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan tai
edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera Canon-jälleenmyyjällä.
Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
 Jos käytät jatkuvaa kuvausta, kuvausta näytöllä tai videokuvausta pitkään,
kamera voi kuumentua. Tämä ei ole toimintahäiriö.
LCD-näyttö
 LCD-näytössä on käytetty uusinta tarkkuustekniikkaa, jonka ansiosta yli
99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa voi
kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti esimerkiksi
punaisia tai mustia. Toimimattomat pikselit eivät ole merkki viasta. Ne eivät
vaikuta tallentuviin kuviin.
 Jos LCD-näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta voi
jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista, ja häviää, kun
kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
 LCD-näyttö saattaa toimia hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai näyttää
mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi huoneenlämmössä.
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
 Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti tai
altista iskuille tai tärinälle.
 Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin.
 Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
 Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
 Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
 Säilytä kortti kotelossa.
 Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Objektiivi
Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se takapää
ylöspäin ja kiinnitä suojatulpat, jotta objektiivin linssi ja
sähköliitännät eivät naarmuuntuisi.
Liittimet
Kuvakennon etuosan tahriintuminen
Sen lisäksi, että kameraan voi tulla pölyä ulkopuolelta,
joissakin harvoissa tapauksissa kameran sisäosien
voiteluainetta voi tarttua kennon etuosaan. Jos kuvissa
näkyy täpliä, kenno kannattaa puhdistuttaa Canonhuollossa.
21
Nimikkeistö
Valintakiekko (s. 26)
Sisäinen salama / tarkennuksen apuvalo
(s. 101/96)
Virtakytkin (s. 35)
EF-objektiivin kiinnitysmerkki (s. 40)
<D> Salamapainike
(s. 101)
EF-S-objektiivin kiinnitysmerkki (s. 40)
Salamatäsmäyksen liittimet
<6> Päävalintakiekko
Salamakenkä (s. 270)
Mikrofoni
(s. 154, 174)
Laukaisin
(s. 45)
<V> Polttotason
merkki (s. 67)
Kaiutin
(s. 214)
Punasilmäisyyden
vähennyksen /
itselaukaisun valo
(s. 102/100)
Hihnan
kiinnike
(s. 29)
Kahva
Peili (s. 200)
Liittimet (s. 21)
Objektiivin kiinnitys
Objektiivin lukitusnasta
Liitäntöjen
kansi
Objektiivin vapautuspainike
(s. 41)
Kaukolaukaisimen liitäntä (s. 269)
Digitaaliliitäntä (s. 240)
Runkotulppa (s. 40)
22
HDMI mini -lähtöliitäntä (s. 222)
Nimikkeistö
<A> Kuvaus näytöllä- /
videokuvauspainike (s. 134/154)
Dioptrian korjauksen säädin (s. 44)
Silmäsuojus (s. 269)
<B> Näyttöpainike (s. 52, 80,
136, 158, 189)
<A/Hy> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus /
luettelokuva / pienennyspainike
(s. 116/117/204/206, 247)
Etsimen silmäsuppilo
<S/u>
Tarkennuspisteen
valintapainike /
suurennuspainike
(s. 95/206, 247)
LCD-näyttö
(s. 48, 181)
Tasavirtaliittimen johdon
aukko (s. 268)
<O/L> Aukon /
valotuksen korjauksen painike /
poistopainike (s. 109/112/227)
<Q> Pikavalintapainike
(s. 46)
Korttipaikan/akkutilan kansi
(s. 32)
Korttipaikan/akkutilan kannen
vapautusvipu (s. 32)
Jalustakierre
Käyttövalo (s. 34)
<M> Valikkopainike (s. 48)
<x> Toistopainike (s. 80)
<0> Asetuspainike (s. 48)
<W><X><Y><Z>: <S> -painikkeet (s. 48)
<Wi> ISO-herkkyyden asetuspainike (s. 88)
<XB> Valkotasapainon valintapainike (s. 127)
<Yi/j> Kuvaustavan/itselaukaisun valintapainike (s. 98, 100)
<Zf> Tarkennustoiminnan valintapainike (s. 93)
Korttipaikka (s. 32)
Akkutila (s. 32)
23
Nimikkeistö
Kuvausasetukset (luovat kuvaustilat, s. 26)
c Päävalintakiekon osoitin (s. 103)
Kuvaustila
Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjauksen
määrä (s. 112)
Valotushaarukointialue (s. 114)
Valotusaika
Aukko
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) (s. 119)
ISO-herkkyys (s. 88)
Ensisijainen
huippuvalotoisto (s. 261)
y Salaman
valotuskorjaus (s. 113)
0 Ulkoisen salaman
valotuskorjaus
Kuva-asetukset (s. 91)
Tarkennustoiminta (s. 93)
X:
Kertatarkennus
9:
Vaihtuva tarkennus
Z:
Jatkuva tarkennus
MF:
Manuaalitarkennus
Nosta sisäinen salama (s. 47)
Kuvan tallennuslaatu (s. 84)
73 Suuri/tarkka
83 Suuri/normaali
74 Keskikoko/tarkka
84 Keskikoko/normaali
7a Pieni 1 / tarkka
8a Pieni 1 / normaali
b Pieni 2 (tarkka)
c Pieni 3 (tarkka)
1+73
RAW+suuri/tarkka
1 RAW
Pikavalinta
(s. 46, 71)
Akun varaustaso (s. 36)
zxcn
Valkotasapaino (s. 127)
Q Automaatti
W Päivänvalo
E Varjo
R Pilvinen
Y Hehkuvalo
U Valkoinen loisteputki
I Salama
O Oma asetus
Kuvaustapa/itselaukaisu
(s. 98, 100)
u Yksittäiskuva
i Jatkuva kuvaus
j Itselaukaisu: 10 sekuntia
l Itselaukaisu: 2 sekuntia
q Itselaukaisu: Jatkuva
Mahdollisten otosten määrä
Mahdollisten otosten määrä
valkotasapainon haarukoinnin aikana
Itselaukaisun ajastin
u Valkotasapainon korjaus (s. 129)
B Valkotasapainon haarukointi (s. 130)
Mittaustapa (s. 111)
q Arvioiva mittaus
w Osa-alamittaus
e Keskustapainotteinen mittaus
GPS-yhteyden ilmaisin (s. 280)
Eye-Fi-siirtotila (s. 272)
Näyttää vain käytössä olevat asetukset.
24
Nimikkeistö
Etsimen tiedot
Tarkennuspisteen käytön ilmaisin <•>
Tähyslasi
Tarkennuspisteet
<i>
ISO-herkkyys
<u>
Valkotasapainon
korjaus
<o> Oikean tarkennuksen
merkkivalo
<A> AE-lukitus /
valotushaarukointi
käynnissä
Maksimijakso
<D> Salaman valmiusvalo
Väärä salaman lukitus
-varoitus
<0> Mustavalkokuvaus
ISO-herkkyys
<e> Nopea täsmäys
(FP-salama)
<d> Salamavalotuksen lukitus /
salamavalotuksen
haarukointi käynnissä
<A> Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotustason ilmaisin
Valotuksen korjauksen määrä
Valotushaarukointialue
Punasilmäisyyden vähennysvalon ilmaisin
<y> Salaman
valotuskorjaus
Aukko
Valotusaika
Salamavalotuksen lukitus (FEL)
Toiminnon suoritusilmoitus (buSY)
Sisäinen salama latautuu (D buSY)
Kortti täynnä -varoitus (FuLL)
Kortin virhe -varoitus (Card)
Ei muistikorttia -varoitus (Card)
Näyttää vain käytössä olevat asetukset.
25
Nimikkeistö
Valintakiekko
Valintakiekko sisältää peruskuvaustilat, luovat kuvaustilat ja
videokuvaustilan.
Luovat kuvaustilat
Näissä tiloissa voit vaikuttaa eri kohteiden
kuvaamiseen.
d
: Ohjelmoitu AE (s. 82)
s
: Valotusajan esivalinta (s. 104)
f : Aukon esivalinta (s. 106)
a
: Käsisäätöinen valotus (s. 109)
Peruskuvaustilat
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta.
Kamera määrittää asetukset kohteen
tai tilanteen mukaan.
A : Älykäs automaattikuvaus (s. 56)
7 : Salama pois (s. 61)
C : Luova automatiikka (s. 62)
Normaalit kuvaustilat
2 : Muotokuva (s. 65)
3 : Maisemakuva (s. 66)
4 : Lähikuva (s. 67)
5 : Urheilukuva (s. 68)
6 : Öinen muotokuva (s. 69)
26
k: Videokuvaus
(s. 153)
Nimikkeistö
Objektiivi
Objektiivi, jossa ei ole etäisyysasteikkoa
Tarkennusrengas (s. 97, 150)
Tarkennustilan valintakytkin (s. 40)
Zoomausrengas (s. 41)
Vastavalosuojan kiinnitys
(s. 42)
Zoomin asentomerkit
Suodinkierre
(objektiivin
etuosassa)
Image Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin (s. 43)
Liittimet (s. 21)
Objektiivin kiinnitysmerkit (s. 40)
27
Nimikkeistö
Akkulaturi LC-E10
Laturi akku LP-E10:lle (s. 30).
Virtaliitin
Latauksen merkkivalo
Täyden latauksen merkkivalo
Akun paikka
TÄRKEITÄ TURVATIETOJA - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAARA - VÄLTÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA
NOUDATTAMALLA NÄITÄ OHJEITA.
Jos liität laitteen muuhun kuin yhdysvaltalaiseen virtalähteeseen, käytä
asianmukaista sovitinta, jos tarpeen.
Akkulaturi LC-E10E
Laturi akku LP-E10:lle (s. 30).
Akun paikka
Virtajohto
Täyden latauksen
merkkivalo
Latauksen merkkivalo
28
Virtajohdon liitäntä
1
Aloittaminen
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja, jotka kannattaa tehdä ennen kameran
käyttöönottoa.
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran
hihnapidikkeen lenkkiin altapäin.
Työnnä sitten pää soljen läpi kuvan
osoittamalla tavalla. Vedä hihna
sopivan kireäksi soljen ympäriltä ja
varmista, että hihna ei pääse
löystymään.
Silmäsuppilon suojus on myös
kiinnitetty hihnaan (s. 269).
Silmäsuppilon suojus
29
Akun lataaminen
1
Irrota suojakotelo.
 Irrota akun mukana toimitettu
suojakotelo.
akku.
2 Kiinnitä
 Kiinnitä akku tukevasti laturiin kuvan
mukaisesti.
 Irrota akku toimimalla
päinvastaisessa järjestyksessä.
LC-E10
akku.
3 Lataa
Malli LC-E10
 Avaa akkulaturin piikit nuolen
osoittamalla tavalla ja liitä ne
pistorasiaan.
Täyden latauksen merkkivalo
Latauksen merkkivalo
LC-E10E
Malli LC-E10E
 Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan.
 Lataus alkaa automaattisesti, ja
latauksen oranssi merkkivalo syttyy.
 Kun akku on täysin ladattu, täyden
latauksen merkkivalo muuttuu
vihreäksi.
 Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin 2 tuntia 23 °C:n
lämpötilassa. Akun latautumisaikaan vaikuttavat merkittävästi
vallitseva lämpötila ja akun jäljellä oleva varaustaso.
 Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (6–10 °C) vie
kauemmin (enintään 4 tuntia).
30
Akun lataaminen
Akun ja laturin käyttövihjeitä
 Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
 Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
 Kun akku on ladattu, irrota se laturista ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
 Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa
poistuu, mikä vähentää latauksen kestoa ja akun käyttöikää. Säilytä
akku suojakotelo kiinnitettynä (kotelo sisältyy toimitukseen). Jos
säilytät täyteen ladattua akkua, sen suorituskyky voi laskea.
 Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V
(vaihtovirta) ja taajuus 50/60 Hz. Kiinnitä tarvittaessa erikseen
hankittava maa- tai aluekohtainen pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin
kannettavaa jännitteenmuunninta, sillä se voi vahingoittaa
akkulaturia.
 Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen
jälkeen, akku on kulunut loppuun.
Osta uusi akku.
 Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin
vähintään 3 sekuntiin.
 Älä lataa muita akkuja kuin akku LP-E10:tä.
 Akku LP-E10 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa
toimintahäiriöön tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
31
Akun ja kortin asettaminen ja poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E10 kameraan. Kamerassa voi käyttää
SD-, SDHC- tai SDXC-muistikortteja (lisävarusteita). Otetut kuvat
tallentuvat kortille.
Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin on asetettu
ylöspäin, jotta kirjoittaminen/poistaminen on mahdollista.
Akun ja kortin asettaminen
1
Avaa kansi.
 Työnnä vipua nuolten osoittamaan
suuntaan ja avaa kansi.
akku paikalleen.
2 Aseta
 Aseta akku liitinpää edellä.
 Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Kirjoitussuojauskytkin
kortti paikalleen.
3 Aseta
 Aseta kuvan mukaisesti kortti
etikettipuoli kameraan päin ja työnnä
sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
kansi.
4 Sulje
 Paina kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
 Kun käännät virtakytkimen asentoon
<1>, mahdollisten otosten määrä
(s. 36) näkyy LCD-näytössä.
32
Akun ja kortin asettaminen ja poistaminen
Kun avaat korttipaikan/akkutilan kannen, varo kääntämästä sitä liikaa
taaksepäin. Se voi rikkoa saranan.
 Mahdollisten otosten määrä määräytyy muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien tallennuslaadun ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
 Kun määrität [z1: Ota kuva ilman korttia]-asetukseksi [Pois], et
unohda asettaa korttia kameraan (s. 180).
Akun ja kortin poistaminen
virtakytkin asentoon
1 Käännä
<2> (s. 35).
kansi.
2 Avaa
 Varmista, että käyttövalo ei pala, ja
avaa kansi.
 Jos [Tallennetaan...] näkyy, sulje
kansi.
akku.
3 Poista
 Paina akun lukitsinta nuolen
osoittamaan suuntaan ja poista akku.
 Estä akun liittimien oikosulku
asettamalla akun suojakotelo (s. 30)
paikalleen.
kortti.
4 Poista
 Poista kortti työntämällä sitä kevyesti
ja vapauttamalla se sitten.
 Vedä kortti suoraan ulos.
kansi.
5 Sulje
 Paina kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
33
Akun ja kortin asettaminen ja poistaminen
 Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan/akkutilan kantta.
Älä myöskään tee seuraavia toimintoja, kun käyttövalo palaa tai
vilkkuu. Muutoin kuvatiedot, kortti tai kamera voivat vahingoittua.
• Älä poista korttia.
• Älä poista akkua.
• Älä ravista tai kolhi kameraa.
 Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (s. 184).
 Jos LCD-näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista ja aseta kortti
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kaikki kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta
kortti kamerassa (s. 50). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
 Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista
liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
 Kamerassa ei voi käyttää MMC (MultiMediaCard) -kortteja.
(Korttivirheilmoitus tulee näkyviin.)
34
Virran kytkeminen
Kun kytket virran ja päiväys/aika/vyöhyke-asetusnäyttö tulee
näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke sivun 37 ohjeiden mukaan.
<1> : Kameran virta kytkeytyy.
<2> : Kameran virta on katkaistu,
eikä kameraa voi käyttää.
Käännä kytkin tähän
asentoon, kun kamera ei ole
käytössä.
3 Virrankatkaisu
 Kamera säästää akkua katkaisemalla virran automaattisesti, kun se
on ollut käyttämättömänä noin 30 sekuntia. Kytke kameran virta
uudelleen painamalla laukaisin puoliväliin (s. 45).
 Voit muuttaa virrankatkaisun aikarajaa asetuksella
[51: Virrankatkaisu]-asetuksella (s. 181).
Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan
kortille, näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun kuva
on tallennettu kortille.
35
Virran kytkeminen
z Akun varaustason tarkistaminen
Kun virta on kytketty, akun varaustaso näkyy nelitasoisesti.
z : Akun varaustaso on riittävä.
x : Akun varaustaso on vähäinen,
mutta kameraa voi vielä
käyttää.
c : Akusta loppuu pian virta
(vilkkuu).
n : Lataa akku.
Mahdollisten otosten määrä
Lämpötila
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Matalat lämpötilat
(0 °C)
Ei salamaa
Noin 600 kuvaa
580
50 %:ssa salama
Noin 500 kuvaa
410
 Yllä olevat luvut perustuvat täyteen ladattuun akku LP-E10:een, kun näytöllä
kuvausta ei käytetä, ja CIPA:n (Camera & Imaging Products Association)
testausstandardeihin.
 Seuraavien toimenpiteiden tekeminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• LCD-näytön käyttäminen usein.
 Kuvamäärä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
 Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Käytettävä objektiivi voi
aiheuttaa sen, että akun varaus kuluu tässä esitettyä nopeammin.
 Tietoja mahdollisten otosten määrästä näytöllä kuvauksessa on sivulla 135.
36
3 Päiväyksen, ajan ja vyöhykkeen määrittäminen
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on
palautettu, Päivä/aika/vyöh.-asetusnäyttö tulee näkyviin. Aseta ensin
aikavyöhyke alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos määrität kameraan
asuinpaikkaasi vastaavan oikean aikavyöhykkeen ja matkustat toiselle
aikavyöhykkeelle, määritä kameraan matkakohteen aikavyöhyke, niin
kameran päiväys/aika määrittyy automaattisesti.
Huomaa, että tallennettuihin kuviin liitettävä päiväys/aika perustuu
tähän Päiväys/Aika-asetukseen. Muista määrittää päiväys/aika.
1
Näytä valikkonäyttö.
 Avaa valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
[52]-välilehdessä [Päivä/
2 Valitse
aika/vyöh.].
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[52]-välilehti.
 Valitse <W> <X> -painikkeilla [Päivä/aika/
vyöh.] ja paina sitten <0>-painiketta.
aikavyöhyke.
3 Määritä
 Oletusasetus on [Lontoo].
 Valitse aikavyöhykeruutu <Y> <Z>
-painikkeilla.
 Paina <0>-painiketta, jolloin <a>
tulee näkyviin.
 Valitse aikavyöhyke <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta. (Muuttuu
takaisin muotoon <b>.)
 Valikkoasetusten määrittäminen on selitetty sivuilla 48–49.
 Oikeassa yläkulmassa vaiheessa 3 näkyvä aika tarkoittaa aikaeroa
koordinoituun yleisaikaan (UTC). Jos et näe aikavyöhykettäsi, määritä
aikavyöhyke sen mukaan, paljonko aikaeroa on koordinoituun
yleisaikaan.
37
3 Päiväyksen, ajan ja vyöhykkeen määrittäminen
päiväys ja kellonaika.
4 Määritä
 Valitse numero <Y> <Z> -painikkeilla.
 Paina <0>-painiketta, jolloin <a>
tulee näkyviin.
 Määritä numero <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta. (Muuttuu
takaisin muotoon <b>.)
kesäaika.
5 Määritä
 Määritä tarvittaessa.
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y].
 Paina <0>-painiketta, jolloin <a>
tulee näkyviin.
 Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z] ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Kun kesäajan asetuksena on [Z], vaiheessa 4
määritetty kellonaika siirtyy 1 tunnilla eteenpäin.
Jos [Y] on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
6 Poistu
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK]
ja paina sitten <0>-painiketta.
 Määritetty päiväys/aika/vyöhyke ja
kesäaika tulevat voimaan, ja valikko
tulee takaisin näkyviin.
Päiväyksen, ajan ja vyöhykkeen asetukset voivat nollautua seuraavissa
tilanteissa. Jos näin käy, määritä päiväys/aika/vyöhyke uudelleen.
• Kun kameraa säilytetään ilman akkua.
• Kun kameran akku tyhjenee.
• Kun kamera on alttiina pakkaselle pitkään.
 Määritetty päiväys/aika astuu voimaan, kun painat <0>-painiketta vaiheessa 6.
 Tarkista aikavyöhykkeen muuttamisen jälkeen, että oikea päiväys/aika on
asetettu.
38
3 Näyttökielen valitseminen
1
Näytä valikkonäyttö.
 Avaa valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
[52]-välilehdessä
2 Valitse
[KieliK].
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[52]-välilehti.
 Valitse <W> <X> -painikkeilla
[KieliK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kieli.
3 Määritä
 Valitse kieli <S>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Käyttöliittymän kieli muuttuu.
39
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kamera on yhteensopiva kaikkien Canonin EF- ja EF-S-objektiivien
kanssa. Kamerassa ei voi käyttää EF-M-objektiiveja.
Objektiivin kiinnittäminen
1
Valkoinen merkki
Punainen merkki
Poista suojukset.
 Irrota objektiivin takasuojus ja
kameran objektiiviaukon suojus
kiertämällä niitä nuolten osoittamaan
suuntaan.
objektiivi.
2 Kiinnitä
 Kohdista objektiivin punainen tai
valkoinen merkki kameran
vastaavaan merkkiin. Käännä
objektiivia nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
objektiivissa oleva
3 Aseta
tarkennustavan valintakytkin
<AF>-asentoon.
 <AF> tarkoittaa
automaattitarkennusta.
 Jos kytkin on <MF>
(manuaalitarkennus) -asennossa,
automaattitarkennusta ei voi käyttää.
4 Poista objektiivin etusuojatulppa.
Pölyn minimointi
 Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
 Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
 Puhdista runkotulppa pölystä ennen kuin kiinnität sen.
40
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Zoomaus
Voit zoomata kiertämällä objektiivin
zoomausrengasta sormillasi.
Jos haluat zoomata, tee se ennen
tarkentamista. Jos käännät
zoomausrengasta tarkennuksen
jälkeen, tarkennus voi siirtyä.
Objektiivin irrottaminen
Paina objektiivin vapautuspainiketta
ja käännä objektiivia nuolten
osoittamaan suuntaan.
 Käännä objektiivia, kunnes se
pysähtyy, ja irrota objektiivi.
 Kiinnitä objektiivin takasuojus
irrotettuun objektiiviin.
 Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
 Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin asentoon
<2>.
 Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
Kuvanmuuntokerroin
Koska kuvakennon koko on
pienempi kuin 35 mm:n
filmissä, objektiivin polttoväli
näyttää kasvavan noin
1,6-kertaiseksi.
Kuvakennon koko (noin)
(22,3 x 14,9 mm)
35 mm:n kuvakoko
(36 x 24 mm)
41
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Vastavalosuoja vähentää objektiiviin pääsevän valon määrää ja suojaa
objektiivin etuosaa esimerkiksi sateelta, lumelta ja pölyltä. Jos säilytät
objektiivia esimerkiksi laukussa, voit kiinnittää vastavalosuojan toisin
päin.
 Jos objektiivissa ja vastavalosuojassa ei ole kiinnitysmerkkejä:
Kiinnitä vastavalosuoja.
 Käännä vastavalosuojaa nuolen
osoittamaan suuntaan niin, että se
kiinnittyy varmasti paikalleen.
 Jos objektiivissa ja vastavalosuojassa on kiinnitysmerkit:
1
Kohdista vastavalosuojan ja
objektiivin reunan punaiset
pisteet toisiinsa ja käännä
sitten vastavalosuojaa nuolen
suuntaan.
vastavalosuojaa kuvan
2 Käännä
mukaisesti.
 Käännä vastavalosuojaa
myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy
kunnolla.
 Jos vastavalosuojaa ei ole kiinnitetty oikein, se voi peittää kuvan reunat
ja tummentaa kuvaa.
 Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, tartu sen kantaan ja käännä sitä.
Jos tartut kiinni vastavalosuojan reunoista, se voi vioittua, eikä sitä voi
kääntää.
 Kun käytät kameran sisäistä salamaa, irrota vastavalosuoja. Muutoin
vastavalosuoja voi peittää osan salamasta.
42
Objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain)
Kun käytät Image Stabilizer (IS) (Kuvanvakain) -toiminnolla varustettua
objektiivia, toiminto korjaa kameran tärähtelyä, jolloin kuvasta tulee
terävämpi. Tässä kuvatussa toimenpiteessä on käytetty EF-S18-55mm
f/3.5-5.6 IS II -objektiivia.
* IS on lyhenne sanoista Image Stabilizer (Kuvanvakain).
1
Käännä IS-kytkin asentoon
<1>.
 Käännä myös kameran virtakytkin
asentoon <1>.
laukaisin puoliväliin.
2 Paina
 Image Stabilizer (Kuvanvakain) on
käytössä.
kuva.
3 Ota
 Kun kuva on vakaa etsimessä, ota
kuva painamalla laukaisin pohjaan.
 Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei tehoa, jos kohde liikkuu
valotushetkellä.
 Kun käytät aikavalotusta, käännä IS-kytkin asentoon <2>. Jos <1>
on valittu, Image Stabilizer (Kuvanvakain) voi toimia väärin.
 Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei ehkä kompensoi voimakasta tärinää,
kuten veneen keinuntaa.
 Image Stabilizer (Kuvanvakain) toimii, kun objektiivin tarkennustavan
valintakytkin on <AF>- tai <MF>-asennossa.
 Kun käytät jalustaa, voit kuvata siten, että IS-kytkin on asennossa
<1>. Virran säästämiseksi IS-kytkin kannattaa kuitenkin kääntää
asentoon <2>.
 Image Stabilizer (Kuvanvakain) toimii myös, kun kamera on monopodjalustassa.
 Joidenkin IS-objektiivien IS-tilaa voi muuttaa manuaalisesti
kuvausolosuhteiden mukaan. EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS -objektiivi
kuitenkin käyttää IS-tilaa automaattisesti.
43
Peruskäyttö
Etsimen terävyyden säätäminen
Käännä dioptrian korjauksen
säädintä.
 Käännä säädintä vasemmalle tai
oikealle niin, että etsimen
tarkennuspisteet (yhdeksän
laatikkoa) näyttävät teräviltä.
Jos kameran dioptrian korjaus ei riitä etsimen kuvan tarkentamiseen, on
suositeltavaa käyttää E-sarjan dioptrian korjauslinssiä (lisävaruste).
Kameran piteleminen
Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan. Näin
kamera ei pääse tärähtämään.
Vaakaote
Pystyote
1. Tartu kameran otekahvaan lujasti oikealla kädellä.
2. Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.
3. Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
4. Paina käsivarsia ja kyynärpäitä vastakkain vartalosi edessä.
5. Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä.
6. Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.
Kun kuvaat LCD-näytön avulla, katso lisätietoja sivulta 133.
44
Peruskäyttö
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin tai
kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen
puoliväliin
Tämä käynnistää
automaattitarkennuksen ja
automaattisen valotusjärjestelmän, joka
määrittää valotusajan ja aukon.
Valotuksen asetukset (valotusaika ja
aukko) näkyvät etsimessä (0).
Kun painat laukaisimen puoliväliin,
LCD-näytön virta katkeaa (s. 193).
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Suljin aukeaa ja kamera ottaa kuvan.
Kameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan
kameran tärähdykseksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä
kameran tärähtäminen noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Pitele kameraa tukevasti edellisen sivun ohjeiden mukaan.
• Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
 Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin
tai jos painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas,
kestää hetken, ennen kuin kamera ottaa kuvan.
 Voit siirtyä valikkonäytöstä, kuvien toistosta tai kuvan tallennuksesta
nopeasti kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
45
Q Kuvaustoimintojen pikavalinta
Voit valita ja asettaa kuvaustoimintoja suoraan LCD-näytössä. Tätä
kutsutaan pikavalinnaksi.
1
Paina <Q>-painiketta.
 Pikavalintanäyttö avautuu (7).
haluamasi toiminto.
2 Määritä
 Valitse toiminto painamalla
<S>-painiketta
 Valittu toiminto ja toiminto-opas
(s. 53) tulevat näkyviin.
 Muuta asetusta kääntämällä
<6>-valitsinta.
Peruskuvaustilat
Luovat kuvaustilat
kuva.
3 Ota
 Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
 Otettu kuva näytetään.
Peruskuvaustiloissa määritettävät toiminnot on kuvattu määritysohjeineen
sivulla 71.
46
Q Kuvaustoimintojen pikavalinta
Esimerkki pikavalintanäytöstä
Aukko (s. 106)
Valotusaika (s. 104)
Ensisijainen huippuvalotoisto*
(s. 261)
Kuvaustila* (s. 26)
ISO-herkkyys (s. 88)
Valotuksen korjaus /
haarukointiasetus (s. 112, 114)
Salaman valotuskorjaus
(s. 113)
Kuva-asetukset (s. 91)
Nosta sisäinen salama
Kuvan tallennuslaatu
(s. 84)
Tarkennustoiminta (s. 93)
Valkotasapaino (s. 127)
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) (s. 119)
Mittaustapa (s. 111)
Kuvaustapa/itselaukaisu (s. 98, 100)
 * Tähdellä merkittyjä toimintoja ei voi määrittää pikavalintanäytössä.
 Kun valitset <s> ja painat <0>-painiketta, sisäinen salama nousee esiin.
Toimintojen asetusnäyttö
 <0>
 Valitse toiminto ja paina <0>painiketta. Toimintojen asetusnäyttö
tulee näkyviin.
 Voit muuttaa joitakin asetuksia
painamalla <Y> <Z> -painikkeita tai
kääntämällä <6>-valitsinta. Jotkin
toiminnot voi määrittää myös
painamalla <B>-painiketta.
 Voit viimeistellä asetuksen ja palata
pikavalintanäyttöön painamalla
<0>-painiketta.
47
3 Valikkotoiminnot
Voit määrittää valikoissa eri toimintoja, kuten kuvan tallennuslaadun
sekä päiväyksen/ajan.
<0>-painike
<S>-painikkeet
LCD-näyttö
<M>-painike
Valikkonäyttö
Valikon välilehdet ja valikkokohdat vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Peruskuvaustilat
Videokuvaustila
Luovat kuvaustilat
3 Toisto
z Kuvaus
5 Asetus
9 Oma valikko
Välilehti
Valikkoasetukset
Valikkokohdat
48
3 Valikkotoiminnot
Valikkoasetusten määrittäminen
1
Näytä valikkonäyttö.
 Avaa valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
välilehti.
2 Valitse
 Valitse välilehti (toimintojoukko)
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
 Esimerkiksi tässä oppaassa "[z3]välilehti" viittaa näyttöön, joka tulee näkyviin,
kun kolmas välilehti vasemmalta z
(kuvaus) [
] valitaan.
haluamasi asetus.
3 Valitse
 Valitse asetus <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
asetus.
4 Valitse
 Valitse asetus <W> <X> -painikkeilla
tai <Y> <Z>-painikkeilla. (Jotkin
asetukset valitaan joko <W> <X>- tai
<Y> <Z>-painikkeilla.)
 Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
valittu arvo käyttöön.
5 Ota
 Ota valitsemasi arvo käyttöön
painamalla <0>-painiketta.
asetuksesta.
6 Poistu
 Palaa kuvaustoimintojen asetusten näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
 Vaiheessa 2 voit valita valikon välilehden myös kääntämällä <6>-valitsinta.
 Tässä oppaassa olevissa valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että
valikkonäyttö on ensin avattu painamalla <M>-painiketta.
 Peru valinta <M>-painikkeella.
 Lisätietoja kustakin valikkokohdasta on sivulla 278.
49
3 Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai jos se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot
poistetaan. Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei
korttiin ole tallennettu mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä
tarvittaessa kuvat ja tiedot tietokoneeseen tai muuhun
laitteeseen ennen kortin alustamista.
1
Valitse [Alusta kortti].
 Valitse [51]-välilehdessä
[Alusta kortti] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kortti.
2 Alusta
 Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kortti alustetaan.
 Kun alustus on valmis, valikko tulee
takaisin näkyviin.
 Valitse täydellinen alustus painamalla
<L>-painiketta [Täydellinen
alustus]-valinnan kohdalla, mikä
merkitsee sen <X>-merkillä, ja
valitse sitten [OK].
50
3 Kortin alustaminen
Valitse [Alusta kortti] seuraavissa tapauksissa:




Kortti on uusi.
Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
Korttivirhe tulee näkyviin (s. 296).
Täydellinen alustus
 Tee täydellinen alustus, jos kortin tallennus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta
tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
 Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit, se vie
hieman kauemmin kuin normaali alustus.
 Voit pysäyttää täydellisen alustuksen valitsemalla [Peruuta]. Tässäkin
tapauksessa tavallinen alustus suoritetaan loppuun, ja voit käyttää korttia
normaalisti.
 Kun korttia alustetaan tai tietoja poistetaan, vain tiedostonhallinnan
tiedot muuttuvat. Varsinaisia tietoja ei poisteta kokonaan. Muista tämä,
kun myyt kortin tai heität sen pois. Kun haluat hävittää kortin, suorita
täydellinen alustus tai tuhoa kortti, jotta henkilökohtaiset tiedot eivät
joudu vääriin käsiin.
 Ennen kuin voit käyttää uutta Eye-Fi-korttia, kortin ohjelmisto on
asennettava tietokoneeseen. Alusta kortti sen jälkeen kamerassa.
 Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin
kortilla ilmoitettu tila.
 Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt
käyttöoikeuden.
51
LCD-näytön näkymän vaihtaminen
LCD-näyttö voi näyttää kuvausasetusten näytön, valikkonäytön, otetut
kuvat jne.
Kuvausasetukset
 Kun kytket kameran virran,
kuvausasetusten näyttö tulee näkyviin.
 Kun painat laukaisimen puoliväliin,
näyttö poistuu näkyvistä. Kun vapautat
laukaisimen, näyttö palaa näkyviin.
 Voit poistaa näytön näkyvistä
myös painamalla <B>painiketta. Palauta näyttö painamalla
painiketta uudelleen.
Valikkotoiminnot
 Näytetään, kun painat <M>painiketta. Palaa kuvausasetusten
näyttöön painamalla painiketta
uudelleen.
Otettu kuva
 Näytetään, kun painat
<x>-painiketta. Palaa
kuvausasetusten näyttöön
painamalla painiketta uudelleen.
 Voit määrittää [52: LCD pois/pääll]-asetuksen siten, että
kuvausasetusten näyttö ei jatkuvasti avaudu ja sammu (s. 193).
 Silloinkin kun valikkonäyttö tai otettu kuva on näytössä, voit ottaa kuvan
painamalla laukaisinta.
52
Toiminto-opas
Toiminto-opas tulee näkyviin, kun vaihdat kuvaustilaa tai määrität
kuvaustoiminnon, kuvauksen näytöllä, videokuvauksen tai toiston
pikavalinnan. Toiminto-opas näyttää lyhyen kuvauksen kulloisestakin
kuvaustilasta, toiminnosta tai asetuksesta. Se näyttää myös kuvauksen,
kun valitset toiminnon tai asetuksen pikavalintanäytössä. Toiminto-opas
poistuu näytöstä, kun jatkat valitsemasi toiminnon käyttämistä.
 Kuvaustila (esimerkki)
 Pikavalinta (esimerkki)
Kuvausasetukset
Kuvaus näytöllä
Toisto
3 Toiminto-oppaan poistaminen käytöstä
Valitse [Toiminto-opas].
 Valitse [52]-välilehdessä [Toimintoopas] ja paina sitten <0>-painiketta.
 Valitse [Pois] ja paina sitten
<0>-painiketta.
53
2
Peruskuvaus ja kuvien
toisto
Tässä luvussa kerrotaan, miten valintakiekon
peruskuvaustiloja käytetään ja miten kuvia toistetaan.
Peruskuvaustiloissa voit aloittaa kuvaamisen heti, sillä kamera
määrittää kaikki toiminnot automaattisesti (s. 72, 274). Jotta
väärät toiminnot eivät pilaisi otoksia, kameran tärkeimpiä
kuvaustoimintojen asetuksia ei voi muuttaa.
Pe
ru s
kuvaus
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Peruskuvaustiloissa Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) (s. 119) optimoi kuvan kirkkauden ja kontrastin automaattisesti.
Se on määritetty oletuksena myös luovissa kuvaustiloissa.
55
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
<A> on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi
kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti. Se myös
tunnistaa, onko kohde liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen
automaattisesti (s. 59).
1
Tarkennuspiste
Käännä valintakiekko asentoon
<A>.
jokin tarkennuspisteistä
2 Siirrä
kohteen päälle.
 Kaikkia tarkennuspisteitä käytetään
tarkennuksessa, ja yleensä lähin
kohde tarkentuu.
 Tarkennus helpottuu, kun siirrät
keskimmäisen tarkennuspisteen
kohteen päälle.
kohteeseen.
3 Tarkenna
 Paina laukaisin puoliväliin. Objektiivin
elementit siirtyvät ja suorittavat
tarkennuksen.
 Tarkennuspisteen sisällä oleva
tarkentuva piste vilkkuu hetken
punaisena. Kuulet samalla
merkkiäänen, ja etsimessä näkyvä
oikean tarkennuksen merkkivalo
<o> syttyy.
 Sisäinen salama nousee tarvittaessa
esiin automaattisesti.
Oikean tarkennuksen merkkivalo
56
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
kuva.
4 Ota
 Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
 Otettu kuva näkyy noin 2 sekunnin
ajan kameran LCD-näytössä.
 Kuvaamisen jälkeen työnnä sisäinen
salama alas sormilla.
<A>-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos värisävy ei ole haluamasi, valitse luovassa kuvaustilassa jokin muu
kuva-asetus kuin <D> ja kuvaa uudelleen (s. 91).
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
 Oikean tarkennuksen merkkivalo <o> vilkkuu, mutta
tarkennusta ei saavuteta.
Kohdista tarkennuspiste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä,
ja paina laukaisin puoliväliin (s. 45). Jos olet liian lähellä
kuvauskohdetta, siirry kauemmas ja yritä uudelleen.
 Monta tarkennuspistettä vilkkuu yhtä aikaa.
Tämä tarkoittaa, että kaikki nämä tarkennuspisteet ovat
tarkentuneet. Kun halutun kohteen kohdalla oleva tarkennuspiste
vilkkuu, voit ottaa kuvan.
 Kamerasta kuuluu jatkuva, hiljainen äänimerkki (oikean
tarkennuksen merkkivalo <o> ei syty).
Tämä tarkoittaa, että kamera tarkentaa jatkuvasti liikkuvaa kohdetta
(oikean tarkennuksen merkkivalo <o> ei syty). Voit ottaa terävän
kuvan liikkuvasta kohteesta.
Huomaa, että tarkennuksen lukitus (s. 59) ei toimi tässä tilanteessa.
 Laukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>
(manuaalitarkennus) -asennossa, aseta se <AF>
(automaattitarkennus) -asentoon.
57
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
 Salama välähti, vaikka kamera oli päivänvalossa.
Jos kohde on taustavalaistu, salama voi välähtää ja valaista kohteen
tummia alueita. Jos et halua salaman välähtävän, käytä Salama pois
-tilaa (s. 61). Salaman asetusta lukuun ottamatta kamera käyttää
kuvauksessa samoja asetuksia kuin <A>-tilassa.
 Salama välähti ja kuvasta tuli liian kirkas.
Siirry kauemmas kohteesta ja ota kuva. Jos kohde on liian lähellä
kameraa, kun kuvaat salamalla, kuvasta saattaa tulla äärimmäisen
kirkas (ylivalottunut).
 Sisäinen salama välähti useita kertoja heikossa valaistuksessa.
Kun painat laukaisimen puoliväliin, sisäinen salama voi tehostaa
automaattitarkennusta välähtämällä useita kertoja. Tätä kutsutaan
tarkennuksen apuvaloksi. Sen tehokas alue on noin 4 metriä.
 Kun salamaa käytettiin, kuvan alaosa tallentui luonnottoman
tummana.
Objektiivin runko jätti kuvaan varjon, koska olit liian lähellä
kuvauskohdetta. Siirry kauemmas kohteesta ja ota kuva. Jos
objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja, irrota se, ennen kuin käytät
salamaa.
58
A Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten,
että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja perspektiivin.
Kun <A>-tila on valittuna ja tarkennat liikkumattoman kohteen
painamalla laukaisimen puoliväliin, tarkennus lukittuu. Voit sen jälkeen
sommitella kuvan uudelleen ja ottaa kuvan painamalla laukaisimen
pohjaan. Tästä käytetään nimitystä "tarkennuksen lukitus".
Tarkennuksen lukitusta voi käyttää myös muissa peruskuvaustiloissa
(paitsi tilassa <5>).
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Jos <A>-tila on valittuna ja kohde liikkuu (etäisyys kameraan muuttuu)
tarkennuksen aikana tai sen jälkeen, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti
jatkuvan tarkennuksen avulla. (Äänimerkki jatkuu hiljaisena.) Jatkuva
tarkennus on käytössä niin kauan kuin kohdistat tarkennuspisteen
kohteeseen ja painat samalla laukaisimen puoliväliin. Kun haluat ottaa
kuvan, paina laukaisin pohjaan.
59
A Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
A Kuvaus näytöllä
Voit kuvata samalla, kun katselet kuvaa kameran LCD-näytössä. Tämä
on nimeltään "kuvaus näytöllä". Lisätietoja on sivulla 133.
1
Kuvan näyttäminen LCDnäytössä.
 Paina <A>-painiketta.
 Kuva näkyy LCD-näytössä.
kohteeseen.
2 Tarkenna
 Suuntaa keskimmäinen
tarkennuspiste < > kohteeseen.
 Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
 Kun tarkennus on valmis,
tarkennuspiste muuttuu vihreäksi ja
merkkiääni annetaan.
 Sisäinen salama nousee tarvittaessa
esiin automaattisesti.
kuva.
3 Ota
 Paina laukaisin kokonaan alas.
 Kuva otetaan ja se näkyy LCDnäytössä.
 Kun kuvan esikatselu päättyy, kamera
palaa automaattisesti näytöllä
kuvaukseen.
 Lopeta kuvaus näytöllä painamalla
<A>-painiketta.
60
7 Salaman poistaminen käytöstä
Kamera analysoi kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti.
Jos kuvauspaikassa, kuten museossa tai akvaariossa, ei saa käyttää
salamaa, valitse <7> (Salama pois). Tämä tila sopii esim.
kuvaamiseen kynttilän valossa, kun haluat tallentaa aidon tunnelman.
Kuvausvihjeitä
 Vältä kameran tärähtämistä, jos etsimen numeronäyttö vilkkuu.
Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, etsimen valotusajan näyttö vilkkuu. Pitele kameraa
vakaasti tai käytä jalustaa. Jos käytät zoom-objektiivia, käytä
laajakulmaa, jotta tärähtämisen aiheuttama epäterävyys vähenee
myös käsivaralla.
 Muotokuvien ottaminen ilman salamaa.
Kun kuvaat hämärässä, pyydä kuvattavaa henkilöä pysymään
paikallaan, kunnes kuva on otettu. Jos kohde liikkuu kuvaamisen
aikana, kuva voi epäterävöityä.
61
C Luova automaattikuvaus
<C>-tilassa voit helposti muuttaa terävyysaluetta, kuvaustapaa/
itselaukaisua ja salamatoimintoa. Voit myös valita tunnelman, jonka
haluat välittää kuvillasi. Oletusasetukset ovat samat kuin <A>-tilassa.
* CA tarkoittaa luovaa automatiikkaa.
1
Käännä valintakiekko
asentoon <C>.
<Q>-painiketta. (7)
2 Paina
 Pikavalintanäyttö avautuu.
haluamasi toiminto.
3 Määritä
 Valitse toiminto painamalla
<S>-painiketta
 Valittu toiminto ja toiminto-opas
(s. 53) tulevat näkyviin.
 Lisätietoja asetusten määrittämisestä
ja eri toiminnoista on sivuilla 63–64.
kuva.
4 Ota
 Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
62
C Luova automaattikuvaus
(1)
Valotusaika
Aukko
ISO-herkkyys
(2)
(3)
Akun varaustaso
(4)
Mahdolliset otokset
Kuvan tallennuslaatu
Painamalla <Q>-painiketta voit määrittää seuraavat asetukset:
(1) Kuvan tunnelma
Voit valita tunnelman, jonka haluat välittää kuvillasi. Valitse haluamasi
tunnelmatehoste <Y> <Z> -painikkeilla tai kääntämällä <6>valitsinta. Voit valita sen myös luettelosta painamalla <0>-painiketta.
Lisätietoja on sivulla 73.
(2) Taustan epäterävöittäminen/terävöittäminen
Jos siirrät merkkiä vasemmalle, tausta näyttää epäterävämmältä.
Jos siirrät sitä oikealle, tausta näyttää tarkemmalta. Jos haluat
epäterävöittää taustan, katso "Muotokuvien kuvaaminen" sivulla 65.
Valitse haluamasi tehoste <Y> <Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta.
Objektiivin ja kuvausolosuhteiden mukaan tausta ei ehkä
epäterävöidy. Tätä toimintoa ei voi määrittää (näkyy harmaana), kun
sisäinen salama on nostettu ja <a> tai <D> on valittu. Kun salama
on käytössä, toimintoa ei voi käyttää.
63
C Luova automaattikuvaus
(3) Kuvaustapa/itselaukaisu: Paina <0> ja määritä asetus <Y> <Z>
-painikkeilla tai <6> -valitsimella.
<u> Yksittäiskuva :
Kuvaa yksi kuva kerrallaan.
Kun pidät laukaisimen painettuna pohjaan
<i> Jatkuva kuvaus:
saakka, kamera ottaa kuvia peräkkäin. Voit
kuvata jopa 3 kuvaa sekunnissa.
<j> Itselaukaisu: 10 sek:
Kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua
laukaisimen painamisesta.
<q>Itselaukaisu: Jatkuva:
Määritä itselaukaisun kuvamäärä (2–10)
<W> <X> -painikkeilla. Määritetty määrä
kuvia otetaan 10 sekunnin kuluttua
laukaisimen painamisesta.
(4) Salamatoiminto: Paina <0> ja määritä asetus <Y> <Z>
-painikkeilla tai <6> -valitsimella.
<a> Automaattisalama : Salama välähtää automaattisesti tarpeen
mukaan.
<I> Salama päällä
: Salama välähtää aina.
<b> Salama pois
: Salama on poistettu käytöstä.
Jos käytät on ulkoista Speedlite-salamaa, [Salamatoiminto]-asetusta ei voi
määrittää.
 Kun käytät itselaukaisua, katso
huomautukset sivulla 100.
 Kun käytössä on <b>, katso "Salaman poistaminen käytöstä" sivulla 61.
64
2 Muotokuvien kuvaaminen
Tilassa <2> (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvihjeitä
 Mitä suurempi kohteen ja taustan välinen etäisyys on, sen
parempi.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta
näyttää. Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa taustaa
vasten.
 Käytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin
käyttäen suurinta polttoväliä. Siirry lähemmäs, jos tarpeen.
 Tarkenna kasvoihin.
Tarkista, että kasvojen kohdalla oleva tarkennuspiste vilkkuu. Jos
otat lähikuvan kasvoista, tarkenna silmiin.
 Jos painat laukaisimen pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa
erilaisia asentoja ja ilmeitä (enintään noin 3 kuvaa sekunnissa).
 Sisäinen salama nousee tarvittaessa esiin automaattisesti.
65
3 Maisemakuvien kuvaaminen
Käytä <3> (Maisema) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai kun
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Kirkkaat
sinisen ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Kuvausvihjeitä
 Käytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Zoom-objektiivin laajakulmaa käytettäessä sekä lähellä että
kaukana olevat kohteet tarkentuvat. Se myös leventää maisemia.
 Yömaisemien kuvaaminen.
Koska sisäinen salama ei ole käytössä, tila
<3> sopii hyvin myös yömaisemien
kuvaamiseen. Estä tällöin kameran
liikkuminen käyttämällä jalustaa.
Jos haluat kuvata henkilöä yömaisemassa,
aseta valintakiekko <6> (Öinen muotokuva)
-asentoon ja käytä jalustaa (s. 69).
Salama ei välähdä edes vastavalossa tai hämärässä ympäristössä.
66
4 Lähikuvien kuvaaminen
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä, valitse <4>
(Lähikuva). Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makroobjektiivia (myydään erikseen).
Kuvausvihjeitä
 Käytä selkeää taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
 Siirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista, että objektiivista on valittu lyhin tarkennusetäisyys.
Joissakin objektiiveissa tätä osoittaa esimerkiksi merkintä
<40.25m/0.8ft>. Objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys mitataan
kameran yläosassa olevasta <V> (polttotaso) -merkistä
kohteeseen. Jos olet liian lähellä kohdetta, oikean tarkennuksen
merkkivalo <o> vilkkuu.
Jos käytät salamaa ja kuvan alareuna tummuu, siirry kauemmas
kohteesta.
 Jos käytät zoom-objektiivia, valitse suurin polttoväli.
Jos käytät zoom-objektiivia, voit suurentaa kuvaa käyttämällä
suurinta polttoväliä.
67
5 Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
Valitse <5> (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten
juoksijaa tai autoa.
Kuvausvihjeitä
 Käytä teleobjektiivia.
Jos kuvaat etäällä olevia kohteita, on suositeltavaa käyttää
teleobjektiivia.
 Tarkenna keskimmäinen tarkennuspiste kohteeseen.
Siirrä keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle ja tarkenna kuva
automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin. Automaattitarkennuksen
ajan kamerasta kuuluu hiljainen äänimerkki. Jos tarkentaminen ei
onnistu, oikean tarkennuksen merkkivalo <o> vilkkuu.
Kun haluat ottaa kuvan, paina laukaisin pohjaan. Pitämällä
laukaisinta painettuna voit jatkaa automaattitarkennusta, kun kuvaat
liikkuvaa kohdetta jatkuvalla kuvauksella (enintään noin 3 kuvaa
sekunnissa).
Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on
todennäköistä, etsimen valotusajan näyttö vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti
ja ota kuva.
68
6 Öisten muotokuvien kuvaaminen
Kun kuvaat ihmisiä hämärässä ja haluat taustan valottuvan
luonnollisesti, valitse <6> (Öinen muotokuva) -tila. Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvihjeitä
 Käytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat
tallentaa laajan yömaiseman. Jalusta estää kameran tärähtelyn.
 Tarkista kohteen kirkkaus.
Kun kuvaat heikossa valossa, sisäinen salama välähtää
automaattisesti, jotta kohde valottuu oikein.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva
kuvaamisen jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta,
siirry lähemmäksi ja ota uusi kuva.
 Kuvaa myös <A> (Älykäs automaattikuvaus) -tilassa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, on
suositeltavaa kuvata myös <A>-tilassa.
69
6 Öisten muotokuvien kuvaaminen
Näytöllä kuvauksessa voi olla vaikeaa tarkentaa valopisteisiin esimerkiksi
yöllä. Aseta tällöin tarkennusmenetelmäksi [Nopea tila] ja kuvaa. Jos
tarkennus on senkin jälkeen vaikeaa, aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti.
 Kehota kuvattavaa henkilöä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen
jälkeenkin.
 Jos käytät itselaukaisua salaman kanssa, itselaukaisun merkkivalo
syttyy hetkeksi kuvan ottamisen jälkeen.
70
Q Pikavalinta
Kun kuvaustoimintojen asetusten näyttö on näkyvissä
peruskuvaustiloissa, saat pikavalintanäytön näkyviin painamalla <Q>painiketta. Seuraavan sivun taulukosta näkyvät toiminnot, jotka voidaan
määrittää kunkin peruskuvaustilan pikavalintanäytöltä.
Esimerkki: muotokuvatila
valintakiekko johonkin
1 Käännä
peruskuvaustilaan.
<Q>-painiketta. (7)
2 Paina
 Pikavalintanäyttö avautuu.
toiminnot.
3 Määritä
 Valitse toiminto <W> <X> -painikkeilla.
(Tämä vaihe ei ole tarpeen
A/7-tilassa.)
 Valittu toiminto ja toiminto-opas
(s. 53) tulevat näkyviin.
 Muuta asetusta painamalla
<Y> <Z> -painikkeita tai
kääntämällä <6>-valitsinta.
71
Q Pikavalinta
Peruskuvaustiloissa määritettävissä olevat toiminnot
o:
automaattinen k: käyttäjän valittavissa
Toiminto
u: Yksittäiskuvaus
7
C
2
3
4
5
6
(s. 56)
(s. 61)
(s. 62)
(s. 65)
(s. 66)
(s. 67)
(s. 68)
(s. 69)
k
k
k
k
k
i: Jatkuva kuvaus
Kuvaustapa
Itselaukaisu
Salamatoiminto
: ei valittavissa
A
k
k
k
k
j: 10 sekuntia
k
k
k
k
k
k
k
k
q: Jatkuva
kuvaus*
k
k
k
k
k
k
k
k
a: Automaattisalama
o
o
o
D: Salama päällä
(välähtää aina)
b: Salama pois
Kuvan tunnelma (s. 73)
o
k
k
Valaistus tai aiheen tyyppi (s. 77)
Taustan epäterävöittäminen/
terävöittäminen (s. 63)
o
o
k
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
* Määritä jatkuvan kuvauksen kuvamäärä <W> <X> -painikkeilla.
Jos muutat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen <2>-asentoon, kamera
palaa oletusasetuksiin (itselaukaisua lukuun ottamatta).
72
Kuvan tunnelma
<A>- ja <7>-peruskuvaustiloja lukuun ottamatta voit valita
tunnelman kuvausta varten.
Tunnelma
A7C2 34 56
Tunnelmatehoste
(1) Vakioasetus
k k k k k
k
(2) Eloisa
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(3) Pehmeä
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(4) Lämmin
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(5) Voimakas
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(6) Kylmä
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(7) Kirkkaampi
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(8) Tummempi
k k k k k
k Lievä/Normaali/Voimakas
(9) Mustavalko
k k k k k
k Sininen/Mustavalko/Seepia
1
Ei asetusta
Käännä valintakiekko johonkin
seuraavista tiloista: <C>, <2>,
<3>, <4>, <5> tai <6>.
kuva näytössä.
2 Näytä
 Näytä kuva kameran näytössä
painamalla <A>-painiketta.
haluamasi tunnelma
3 Valitse
pikavalintanäytöltä.
 Paina <Q>-painiketta (7).
 Valitse <W> <X> -painikkeilla
[Vakioasetus]. [Kuvan tunnelma]
tulee näkyviin näytölle.
 Valitse tunnelma <Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <6>-valitsinta.
 LCD-näytöstä näet, miltä kuva näyttäisi
valitulla tunnelmalla.
73
Kuvan tunnelma
tunnelmatehoste.
4 Valitse
 Valitse tehosterivi <W> <X>
-painikkeilla, jolloin [Tehoste] näkyy
alareunassa.
 Valitse tehoste <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta.
kuva.
5 Ota
 Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
 Poistu näytöllä kuvauksesta ja siirry
takaisin etsinkuvaukseen painamalla
<A>-painiketta. Ota sitten kuva
painamalla laukaisin pohjaan.
 Jos muutat kuvaustilaa tai asetat
virtakytkimen asentoon <2>,
asetukseksi palaa [Vakioasetus].
 Näytössä näkyvä kuva, johon on käytetty tunnelma-asetusta, ei vastaa
täysin todellista ottamaasi kuvaa.
 Salaman käyttö saattaa heikentää tunnelmatehostetta.
 Jos katsot LCD-näytössä näkyvää kuvaa ulkona kirkkaassa
päivänvalossa, kuvan kirkkaus ja tunnelma eivät ehkä vastaa todellista
kuvaa. Valitse [52: LCD:n kirkkaus]-asetukseksi 4 ja katso kuvaa
näytöllä silloin, kun LCD-näyttöön ei osu hajavaloa.
Jos et halua, että kuva näkyy kameran näytössä toimintojen määrityksen
aikana, paina <Q>-painiketta vaiheen 1 jälkeen ja määritä [Kuvan
tunnelma] ja [Tehoste].
74
Kuvan tunnelma
Tunnelman asetukset
(1) Vakioasetus
Kuvan vakio-ominaisuudet vastaavassa kuvaustilassa. Huomaa,
että <2> kuvan ominaisuudet sopivat muotokuviin ja <3>
maisemiin. Tunnelma on vastaavan kuvaustilan kuvan
ominaisuuksien muokkausta.
(2) Eloisa
Kohde näkyy terävänä ja eloisana. Tämän tuloksena on kuva, joka
on vaikuttavampi kuin [Vakioasetus]-valinnalla.
(3) Pehmeä
Kohteen korostusta vähennetään, mikä saa kohteen näyttämään
pehmeämmältä ja sirommalta. Sopii muotokuviin sekä lemmikkien,
kukkien jne. kuvaukseen.
(4) Lämmin
Värit näkyvät lämpimämpinä ja kohteen korostusta vähennetään,
mikä saa kohteen näyttämään lämpimämmältä ja hempeämmältä.
Sopii muotokuviin sekä lemmikkien ja muiden sellaisten kohteiden
kuvaamiseen, joiden haluat näyttävän lämpimiltä.
(5) Voimakas
Kuvan yleinen kirkkaus on hieman matalampi, mutta kohde on
korostettuna, mikä lisää kuvan intensiteettiä. Ihminen tai elävä
kohde korostuu.
(6) Kylmä
Kokonaiskirkkautta vähennetään hieman ja värejä muutetaan
kylmemmäksi, mikä tekee valokuvan tunnelmasta hämärän ja
hiljaisen. Varjossa olevat kohteet näyttävät rauhallisemmilta ja
vaikuttavammilta.
75
Kuvan tunnelma
(7) Kirkkaampi
Kuva näyttää kirkkaammalta.
(8) Tummempi
Kuva näyttää tummemmalta.
(9) Mustavalko
Kuvasta tulee mustavalkoinen. Voit valita mustavalkoisuuden väriksi
mustan ja valkoisen, seepian tai sinisen. Kun [Mustavalko] on
valittu, <0> näkyy etsimessä.
76
Valaistus tai aiheen tyyppi
Voit kuvata peruskuvaustiloissa <2>, <3>, <4> ja <5> asetuksilla,
jotka vastaavat valaistusta tai tilannetta. Normaalisti [Oletusasetus]
riittää, mutta jos asetukset vastaavat valaistusolosuhdetta tai tilannetta,
kuva näyttää tarkemmalta.
Jos määrität näytöllä kuvauksessa sekä [Val./aiheen tyyppi] että
[Kuvan tunnelma]-asetuksen (s. 73), on suositeltavaa määrittää ensin
[Val./aiheen tyyppi]. Näin näet tuloksen paremmin LCD-näytössä.
Valaistus tai
näkymä
A 7C 2 3 4 56
(1) Oletusasetus
k
k
k
k
(2) Päivänvalo
k
k
k
k
(3) Varjo
k
k
k
k
(4) Pilvinen
k
k
k
k
(5) Hehkuvalo
k
k
k
(6) Loistevalo
k
k
k
(7) Auringonlasku
k
k
k
1
k
Käännä valintakiekko johonkin
seuraavista tiloista: <2>, <3>,
<4> tai <5>.
kuva näytössä.
2 Näytä
 Näytä kuva kameran näytössä
painamalla <A>-painiketta.
77
Valaistus tai aiheen tyyppi
pikavalintanäytöltä
3 Valitse
valaistus tai aiheen tyyppi.
 Paina <Q>-painiketta (7).
 Valitse <W> <X> -painikkeilla
[Oletusasetus]. [Val./aiheen tyyppi]
tulee näkyviin näyttöön.
 Valitse valaistus tai aiheen tyyppi
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <6>-valitsinta.
 Kuva, johon valaistusta tai aiheen
tyyppiä on käytetty, näkyy näytössä.
kuva.
4 Ota
 Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
 Poistu näytöllä kuvauksesta ja siirry
takaisin etsinkuvaukseen painamalla
<A>-painiketta. Ota sitten kuva
painamalla laukaisin pohjaan.
 Jos muutat kuvaustilaa tai asetat
virtakytkimen asentoon <2>,
asetukseksi palaa [Oletusasetus].
 Jos käytät salamaa, asetukseksi palaa [Oletusasetus]. (kuvaustiedoissa
näytetään kuitenkin määritetty valaistus tai aiheen tyyppi).
 Jos haluat käyttää tätä yhdessä [Kuvan tunnelma]-asetuksen kanssa,
määritä valaistus tai aiheen tyyppi valitsemaasi tunnelmaan sopivaksi.
Jos asetuksena on esimerkiksi [Auringonlasku], lämpimät värit
korostuvat, mikä ei ehkä sovi valitsemaasi tunnelmaan.
Jos et halua, että kuva näkyy näytössä toimintojen määrityksen aikana,
paina <Q>-painiketta vaiheen 1 jälkeen ja määritä [Val./aiheen tyyppi].
78
Valaistus tai aiheen tyyppi
Valaistuksen tai aiheen tyypin asetukset
(1) Oletusasetus
Oletusasetus, joka sopii useimmille kohteille.
(2) Päivänvalo
Auringonvalossa oleville kohteille. Luonnollinen taivaan sininen ja
luonnon vihreys. Myös vaaleanväriset kukat näyttävät paremmilta.
(3) Varjo
Varjossa oleville kohteille. Sopii ihonsävyille, jotka näyttäisivät
muutoin liian sinertäviltä, sekä vaaleanvärisille kukille.
(4) Pilvinen
Pilvisenä päivänä kuvattaville kohteille. Ihonvärit tai maisemat, jotka
muutoin näyttäisivät tylsiltä pilvisenä päivänä, tulevat lämpimämmän
näköisiksi. Tehokas myös vaaleille kukille.
(5) Hehkuvalo
Hehkuvalossa oleville kohteille. Vähentää hehkuvalon aiheuttamaa
punertavan oranssia väriä.
(6) Loistevalo
Loistevalossa oleville kohteille. Sopii kaikille loistevalotyypeille.
(7) Auringonlasku
Sopii silloin, kun haluat kuvata auringonlaskun näyttäviä värejä.
79
x Kuvien toisto
Kuvien toistaminen käy helpoiten seuraavasti. Lisätietoja toistosta on
sivulla 203.
1
Tuo kuva näyttöön.
 Paina <x>-painiketta.
 Edellinen otettu kuva tai toistettu kuva
näytetään.
kuva.
2 Valitse
 Kuvia voi katsella viimeisestä otetusta
kuvasta alkaen painamalla <Y>-painiketta.
Kuvia voi katsella ensimmäisestä
(vanhimmasta) kuvasta alkaen painamalla
<Z>-painiketta.
 Aina kun painat <B>-painiketta,
näytön muoto muuttuu.
Perustiedot
Histogrammi
Perustiedot ja kuvan
laatu / kuvanumero
Kuvaustietojen näyttö
Poistu kuvien toistosta.
3  Poistu kuvien toistosta ja palaa
kuvausasetuksiin painamalla <x>-painiketta.
80
3
Luova kuvaus
Peruskuvaustiloissa useimmat toiminnot on määritetty
automaattisesti, eikä niitä voi muuttaa, jotta kuvat eivät
epäonnistuisi. Tilassa <d> (Ohjelmoitu AE) voit
määrittää eri toimintoja luovasti.
 <d>-tilassa kamera määrittää valotusajan ja aukon
automaattisesti, jotta valotus olisi oikea.
 Peruskuvaustilojen ja tilan <d> erot on selitetty sivuilla
274–275.
 Tässä luvussa kuvattuja toimintoja voi käyttää myös tiloissa
<s>, <f> ja <a>, jotka on kuvattu luvussa 4.
 Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella,
toiminto on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa
(s. 26).
* <d> tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa valotusautomatiikkaa.
81
d: Ohjelmoitu AE
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti. Tämä toiminto on nimeltään ohjelmoitu AE.
1
Käännä valintakiekko asentoon
<d>.
kohteeseen.
2 Tarkenna
 Katso etsimen läpi ja suuntaa valittu
tarkennuspiste kohteeseen. Paina
laukaisin sitten puoliväliin.
 Tarkentuva tarkennuspiste vilkkuu
hetken punaisena ja oikean
tarkennuksen merkkivalo <o>
etsimen oikeassa alakulmassa syttyy
(kertatarkennustilassa).
 Valotusaika ja aukon koko
määritetään automaattisesti, ja niiden
arvot näkyvät etsimessä.
näyttö.
3 Tarkista
 Normaali valotus on onnistunut, jos
valotusajan ja aukon näytöt eivät
vilku.
kuva.
4 Ota
 Sommittele ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
Jos käytät TS-E-objektiivia ja teet objektiiviin siirtoliikkeitä tai jos käytät
loittorengasta, vakiovalotusta ei ehkä saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
82
d: Ohjelmoitu AE
Kuvausvihjeitä
 Muuta ISO-herkkyyttä. Käytä sisäistä salamaa.
Voit muuttaa ISO-herkkyyttä kohteen ja valaistuksen mukaan (s. 88)
tai käyttää sisäistä salamaa (s. 101). Tilassa <d> sisäinen salama
ei välähdä automaattisesti. Sisällä tai heikossa valaistuksessa on
suositeltavaa nostaa sisäinen salama esiin painamalla <I>
(salama) -painiketta. (Voit myös nostaa sisäisen salaman ylös
valitsemalla <s> pikavalintanäytössä.)
 Vaihda ohjelmaa valitsemalla Ohjelman siirto.
Kun olet painanut laukaisimen puoliväliin, valitse <6>-valitsimella
valotusajan ja aukon asetuksen yhdistelmä (ohjelma). Ohjelman
siirto peruutetaan automaattisesti kuvan ottamisen jälkeen.
Ohjelman siirto ei ole mahdollista salamaa käytettäessä.
 Jos valotusaika "30"" ja pieni f/-luku vilkkuvat, kamera
varoittaa alivalotuksesta. Suurenna ISO-herkkyyttä tai
käytä salamaa.
 Jos valotusaika "4000" ja aukon suuri f/-luku vilkkuvat,
kamera varoittaa ylivalotuksesta. Vähennä ISOherkkyyttä.
Erot <d>- ja <A> (Älykäs automaattikuvaus) -asetusten
välillä
<A>-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennustoiminta ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Kun <d>-tila on käytössä, vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennustoiminnan,
mittaustavan ja muut toiminnot vapaasti (s. 274).
83
3 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun. Käytettävissä on kymmenen
kuvan tallennuslaatua: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c,
1+73, 1.
1
Tallennetut pikselit (pikselimäärä)
Mahdolliset otokset
Valitse [Kuvan laatu].
 Valitse [z1]-välilehdessä [Kuvan
laatu] ja paina sitten <0>-painiketta.
 [Kuvan laatu] tulee näkyviin.
kuvan tallennuslaatu.
2 Valitse
 Kunkin tallennuslaadun pikselimäärä
ja mahdollisten otosten määrä tulee
näkyviin, mikä helpottaa laadun
valintaa. Paina lopuksi vielä
<0>-painiketta.
84
3 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen
Kuvan tallennuslaatuasetusten ohje (noin)
73
83
Kuvan laatu
Tallennetut
pikselit
(megapikselit)
Korkea
laatu
Noin 17,9
(18 M)
74
Keskita84 son laatu
7a
8a
b
Matala
laatu
c
1+73
1
Korkea
laatu
Mahdolliset
Maksimijakso
otokset
6,4
1110
69
3,2
2190
2190
3,4
2100
2100
1,7
4100
4100
2,2
3270
3270
1,1
6210
6210
Noin 2,5
(2,5 M)
1,3
5440
5440
Noin 0,35
(0,3 M)
0,3
21060
21060
24,5+6,4
230
4
24,5
290
6
Noin 8,0
(8,0 M)
JPEG
Tiedoston
koko (Mt)
Noin 4,5
(4,5 M)
Noin 17,9
(18 M)
* Tiedostokoko, mahdollisten otosten määrä ja maksimijakso perustuvat Canonin
8 Gt:n testikorttiin ja testausstandardeihin (3:2-kuvasuhde, ISO 100 ja normaali
kuva-asetus). Nämä luvut vaihtelevat kuvauskohteen, korttimerkin,
kuvasuhteen, ISO-herkkyyden, kuva-asetusten, valinnaisten toimintojen
ja muiden asetusten mukaan.
85
3 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
 Haluan valita tulostuspaperin kokoon sopivan kuvan
tallennuslaadun.
Valitse kuvan tallennuslaatu vasemmalla
Paperikoko
olevasta kaaviosta. Jos haluat rajata
A2 (59,4 x 42 cm)
kuvan, kannattaa valita korkeampi laatu
73
(enemmän pikseleitä), kuten 73, 83,
83
A3 (42 x 29,7 cm)
1 73
1+73 tai 1.
1
74
b soveltuu kuvan toistoon
84
7a
digitaalisessa kuvakehyksessä.
8a
b
c soveltuu kuvan lähettämiseen
sähköpostilla tai käyttöön
A4 (29,7 x 21 cm)
verkkosivustolla.
12,7 x 8,9 cm
 Mikä ero on merkinnöillä 7 ja 8?
Nämä asetukset osoittavat pakkaustasosta johtuvat kuvanlaadun
erot. 7-asetus tuottaa korkeamman kuvanlaadun samalla
pikselimäärällä. 8-asetus tuottaa hieman matalamman
kuvanlaadun, mutta kortille mahtuu enemmän kuvia. Asetuksien b
ja c laatu on 7 (tarkka).
 Pystyin ottamaan enemmän kuin mahdollisten otosten
osoittaman määrän kuvia.
Kuvausolosuhteiden mukaan voit ottaa enemmän tai vähemmän
kuvia kuin ilmoitettu määrä. Mahdollisten otosten määrä on vain
arvio.
 Näyttääkö kamera maksimijakson?
Maksimijakso näkyy etsimen oikeassa reunassa. Koska arvo
ilmoitetaan vain yhdellä luvulla 0–9, yli 8:n arvoiset luvut näkyvät
merkintänä "9". Huomaa, että luku näkyy silloinkin, kun kamerassa
ei ole korttia. Muista asettaa kortti, ennen kuin alat kuvata.
 Milloin kannattaa käyttää 1-muotoa?
1-kuvat on käsiteltävä tietokoneessa. Katso kohdat "1" ja
"1+73" seuraavalla sivulla.
86
3 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen
1
1 tarkoittaa kuvan raakatietoja, joita ei ole vielä muutettu 73-kuviksi
tai muiksi kuviksi. 1-kuvien tarkastelemiseen tietokoneessa tarvitaan
erillinen ohjelmisto, kuten Digital Photo Professional (mukana, s. 316).
Niitä voi kuitenkin muokata monipuolisemmin kuin muita kuvatyyppejä,
kuten 73-kuvia. 1-muotoa kannattaa käyttää, kun haluat muokata
kuvia tai ikuistaa tärkeän kohteen.
1+73
1+73 tallentaa 1-kuvan ja 73-kuvan samasta otoksesta.
Molemmat kuvat tallennetaan korttiin yhtä aikaa. Nämä kaksi kuvaa
tallennetaan samaan kansioon samoilla kuvanumeroilla (tiedostotunniste
.JPG JPEG-kuville ja .CR2 RAW-kuville). 73-kuvia voi tarkastella ja
tulostaa myös tietokoneella, johon ei ole asennettu EOS-ohjelmistoa.
1 -kuva
0001 . CR2
73 -kuva
0001 . JPG
Tiedostonumero
Tiedostotunniste
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
 Digital Photo Professional -ohjelmiston (EOS-ohjelmisto, s. 316) käyttö
on suositeltavaa, jos haluat katsella RAW-kuvia tietokoneella.
 Digital Photo Professional -ohjelmiston vanhemmat versiot eivät ehkä pysty
käsittelemään tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on
asennettu vanhempi versio Digital Photo Professional -ohjelmistosta, päivitä
(korvaa) se seuraavasti.
• Jos CD-levy (EOS Solution Disk -levy) on toimitettu kameran mukana:
 Asenna Digital Photo Professional -ohjelmisto CD-levyltä.
• Jos CD-levyä (EOS Solution Disk -levyä) ei ole toimitettu kameran
mukana:
 Lataa tämän kameran kanssa yhteensopiva Digital Photo Professional
-ohjelmisto Canonin verkkosivustosta.
 Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat ohjelmistovalmistajilta.
87
i: ISO-herkkyyden muuttaminenN
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti (s. 89).
1
Paina <Wi>-painiketta.
 [ISO-herkkyys] tulee näkyviin.
ISO-herkkyys.
2 Määritä
 Valitse ISO-herkkyys <Y> <Z> -painikkeilla
tai kääntämällä <6>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Jos [AUTO] on valittuna, ISO-herkkyys
määritetään automaattisesti (s. 89).
ISO-herkkyyden ohje
ISO-herkkyys
Kuvaustilanne
(ei salamaa)
ISO 100–400
Ulkona auringossa
ISO 400–1600
Pilvinen taivas tai ilta
ISO 1600–6400, H
Hämärä sisätila tai yö
Salaman
käyttöetäisyys
Mitä suurempi ISOherkkyys, sitä pidempi
salaman vaikutusalue on
(s. 101).
* Suuri ISO-herkkyys aiheuttaa rakeisia kuvia.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [2: ISO-laajennus]-asetuksena on
[1: Päällä], "H" (ISO 12800 -asetusta vastaava) voidaan myös määrittää (s. 258).
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [10: Salamapainikkeen toiminta]asetuksena on [1: ISO-herkkyys], ISO-herkkyyden voi määrittää <D>-painikkeella.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [6: Ensisijainen
huippuvalotoisto]-asetuksena on [1: Päällä], ISO 100 ja "H"
(ISO 12800 -asetusta vastaava) eivät ole valittavissa (s. 261).
 Kuvaaminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa rakeisia kuvia.
Myös pitkä valotusaika voi tuoda kuvaan epäsäännöllisiä värejä.
88
i: ISO-herkkyyden muuttaminenN
 Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita
pisteitä tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
 Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa,
seurauksena voi olla ylivalottuminen.
 Koska "H" (vastaa herkkyyttä ISO 12800) on laajennettu ISOherkkyyden asetus, kohina (kuten vaaleat pisteet tai vaakaviivat) ja
epäsäännölliset värit näkyvät tavallista selvemmin ja tarkkuus on
tavallista pienempi.
ISO [AUTO]
Jos ISO-herkkyyden asetus on [AUTO],
varsinainen määritettävä ISO-herkkyys
näytetään, kun painat laukaisimen
puoleenväliin. Seuraavalla sivulla
esitetyn mukaisesti ISO-herkkyys
määritetään automaattisesti kuvaustilaa
vastaavaksi.
89
i: ISO-herkkyyden muuttaminenN
Kuvaustila
ISO-herkkyyden asetus
A/7/C/3/4/5/6
Automaattisesti välillä ISO 100–3200
d/s/f/a*1
Automaattisesti välillä ISO 100–6400*2
2
ISO 100
Salaman kanssa
ISO 800*3*4*5
*1: Kiinteä ISO 800 aikavalotusta varten.
*2: Suurimman asetetun ISO-herkkyyden mukaan.
*3: Jos täytesalama aiheuttaa ylivalotuksen, asetukseksi tulee ISO 100 tai
suurempi ISO-herkkyys.
*4: Jos epäsuoraa salamaa käytetään ulkoisen Speedlite-salaman kanssa
peruskuvaustiloissa (paitsi tiloissa <6> tai <d>), ISO 800–1600 (tai enintään
enimmäisraja) määritetään automaattisesti.
*5: Kiinteästi ISO 400, jos enimmäisraja on ISO 400.
 Kun asetuksena on [AUTO], ISO-herkkyys ilmoitetaan kokonaisen
yksikön askelin. ISO-herkkyys määritetään kuitenkin tarkemmin välein.
Tämän vuoksi kuvaustiedoissa (s. 229) voi näkyä esimerkiksi ISOherkkyys 125 tai 640.
 Tilassa <2> käytetään taulukossa näkyvää ISO-herkkyyttä, vaikka ISO
100 ei ole näkyvissä.
3 Suurimman ISO-herkkyyden määrittäminen
[Autom. ISO]-asetukselleN
Voit määrittää automaattisen ISO-herkkyyden suurimmaksi ISOherkkyydeksi arvon väliltä ISO 400–6400.
Valitse [z3]-välilehdessä [Autom. ISO]
ja paina sitten <0>-painiketta.
Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
90
A Kohteeseen parhaiten soveltuvat kuvaominaisuudetN
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet,
jotka sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
Peruskuvaustiloissa ei voi valita kuva-asetusta.
1
Valitse [Kuva-asetukset].
 Valitse [z2]-välilehdessä [Kuvaasetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kuva-asetusten valintanäyttö
avautuu.
kuva-asetus.
2 Valitse
 Valitse kuva-asetus <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kuva-asetukset määritetään ja
valikko avautuu.
Kuva-asetusten ominaisuudet
D Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Erityisesti taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät
eloisilta luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuva-
P Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva-asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
Q Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (s. 123), voit säätää ihonvärin
sävyä.
91
A Kohteeseen parhaiten soveltuvat kuvaominaisuudetN
R Maisema
Kirkkaat sinisen ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Näyttävät maisemakuvat.
S Neutraali
Tämä kuva-asetus on käyttäjille, jotka haluavat käsitellä kuvia
tietokoneessa. Luonnolliset värit ja korostumattomat kuvat.
U Todellinen
Tämä kuva-asetus on käyttäjille, jotka haluavat käsitellä kuvia
tietokoneessa. Kun kohde kuvataan värilämpötilan ollessa alle
5200 K, väri säädetään kolorimetrisesti vastaamaan kohteen
värejä. Kuvat näyttävät himmeiltä.
V Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
Mustavalkoisia kuvia, jotka on otettu jossain muussa muodossa kuin
1, ei voi palauttaa värikuviksi. Jos haluat ottaa myöhemmin
värikuvia, varmista, että olet peruuttanut [Mustavalko]-asetuksen.
Kun [Mustavalko] on valittu, <0> näkyy etsimessä.
W Oma asetus 1–3
Voit tallentaa peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva],
[Maisema], kuva-asetustiedoston jne., ja muokata sitä
haluamallasi tavalla (s. 125). Jokainen käyttäjän oma kuva-asetus,
jota ei ole määritetty, saa samat asetukset kuin [Automaatti]kuva-asetus.
92
f: Tarkennustoiminnan muuttaminen N
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan
tarkennustoiminnan (automaattitarkennus). Peruskuvaustiloissa paras
tarkennustoiminta määritetään automaattisesti kuvaustilan mukaan.
1
Aseta objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
<AF>-asentoon
<Zf>-painiketta.
2 Paina
 [Tarkennustoiminta] tulee näkyviin.
tarkennustoiminta.
3 Valitse
 Valitse tarkennustoiminta <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä <6>
-valitsinta ja paina sitten <0>-painiketta.
kohteeseen.
4 Tarkenna
 Siirrä tarkennuspiste kohteen
päälle ja paina laukaisin puoliväliin.
Kamera tarkentaa kohteen valitun
tarkennustoiminnan mukaan.
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille
Sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen
puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.
 Kun tarkennus saavutetaan, tarkennuspisteen sisällä oleva
tarkentuva piste vilkkuu hetken punaisena ja myös etsimen oikean
tarkennuksen merkkivalon <o> syttyy.
 Arvioivassa mittauksessa (s. 111) valotusasetus määritetään yhtä
aikaa tarkennuksen kanssa.
 Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, tarkennus lukittuu. Voit
halutessasi sommitella kuvan uudelleen.
93
f: Tarkennustoiminnan muuttaminen N
 Jos tarkentaminen ei onnistu, oikean tarkennuksen merkkivalo <o> vilkkuu
etsimessä. Jos näin käy, kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin
kokonaan pohjaan. Sommittele kuva uudelleen ja yritä tarkentaa uudelleen
tai katso kohtaa "Vaikeasti tarkennettavat kohteet" (s. 97).
 Jos [z1: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun
tarkennus saavutetaan.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen,
kun tarkennusetäisyys muuttuu jatkuvasti. Kun pidät laukaisinta
painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
 Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
 Jos tarkennuspisteen valinta (s. 95) on automaattinen, kamera
käyttää tarkentamiseen ensin keskimmäistä tarkennuspistettä. Jos
kuvattava kohde siirtyy automaattitarkennuksen aikana pois
keskimmäisestä tarkennuspisteestä, kohteen tarkennus jatkuu, jos
kohde on jonkin muun tarkennuspisteen kohdalla.
Jatkuvassa tarkennuksessa äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus
on saatu aikaan. Etsimessä näkyvä oikean tarkennuksen merkkivalo <o>
ei myöskään syty.
Vaihtuva tarkennus tarkennustoiminnan automaattista vaihtoa varten
Vaihtuva tarkennus vaihtaa tarkennustoiminnan
kertatarkennuksesta jatkuvaan tarkennukseen automaattisesti, jos
kuvauskohde alkaa liikkua.
 Kun kohde on tarkennettu kertatarkennuksessa ja kamera havaitsee
liikkeen, se vaihtaa tarkennustoiminnan automaattisesti jatkuvaan
tarkennukseen ja jatkaa liikkuvan kohteen seuraamista.
Kun tarkennus on saatu aikaan jatkuvassa tarkennuksessa, kuuluu hiljainen
äänimerkki. Etsimessä näkyvä oikean tarkennuksen merkkivalo <o> ei
kuitenkaan syty. Huomaa, että tarkennusta ei lukita tässä tilanteessa.
94
S Tarkennuspisteen valintaN
Peruskuvaustiloissa kamera tarkentaa yleensä lähimmän kohteen
automaattisesti. Tämän vuoksi haluamaasi kohdetta ei aina tarkenneta.
Tiloissa <d>, <s>, <f> ja <a> voit valita tarkennuspisteen ja
tarkentaa kohteen sen avulla.
1
Paina <S>-painiketta. (9)
 Valittu tarkennuspiste näkyy LCDnäytössä ja etsimessä.
tarkennuspiste.
2 Valitse
 Valitse tarkennuspiste
<S>-painikkeilla.
 Kun katsot etsimestä, voit valita
tarkennuspisteen kääntämällä
<6>-valitsinta, kunnes haluttu
tarkennuspiste syttyy punaisena.
 Kun kaikki tarkennuspisteet syttyvät,
kamera käyttää automaattista
tarkennuspisteen valintaa.
Tarkennuspiste valitaan
automaattisesti kohteen
tarkentamista varten.
 Painamalla <0>-painiketta voit
vaihtaa tarkennuspisteen valintaa
keskimmäisen tarkennuspisteen ja
automaattisen tarkennuspisteen
valinnan välillä.
kohteeseen.
3 Tarkenna
 Siirrä valittu tarkennuspiste kohteen
päälle ja tarkenna kuva painamalla
laukaisin puoliväliin.
95
S Tarkennuspisteen valintaN
Kuvausvihjeitä
 Kun otat lähikuvan läheltä, käytä kertatarkennusta ja tarkenna silmiin.
Jos tarkennat ensin silmiin ja sommittelet kuvan sen jälkeen, kamera
toistaa kasvot selkeinä.
 Jos tarkennus on hankalaa, valitse ja käytä keskimmäistä
tarkennuspistettä.
Keskimmäinen tarkennuspiste on kaikista yhdeksästä
tarkennuspisteestä herkin.
 Liikkuvan kohteen tarkentaminen on helpompaa, kun valitset
automaattisen tarkennuspisteen valinnan ja jatkuvan
tarkennuksen (s. 94).
Kohteen tarkennuksessa käytetään ensimmäiseksi keskimmäistä
tarkennuspistettä. Jos kuvattava kohde siirtyy automaattitarkennuksen
aikana pois keskimmäisestä tarkennuspisteestä, kohteen tarkennus
jatkuu, jos kohde on jonkin muun tarkennuspisteen kohdalla.
Tarkennuksen apuvalo ja sisäinen salama
Kun laukaisin painetaan puoliväliin heikossa valaistuksessa, sisäinen
salama laukaisee lyhyen salamavalojen sarjan. Se valaisee kohteen,
jotta automaattitarkennus onnistuu paremmin.
 Sisäinen salama ei käytä tarkennuksen apuvaloa seuraavissa
kuvaustiloissa: <7>, <3> ja <5>.
 Tarkennuksen apuvaloa ei voi käyttää jatkuvassa tarkennuksessa.
 Sisäisen salaman tarkennuksen apuvalon käyttöetäisyys on noin 4 metriä.
 Luovissa kuvaustiloissa tarkennuksen apuvalo aktivoituu tarvittaessa, jos
sisäinen salama on nostettu esiin painamalla <I>-painiketta (s. 101). Huomaa,
että asetus [7: Tarkennuksen apuvalo] kohdassa [53: Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] määrittää, käytetäänkö tarkennuksen apuvaloa (s. 262).
Jos käytät etsimen jatketta (myydään erikseen) ja f/-luku on suurempi kuin
f/5.6, et voi kuvata automaattitarkennuksella (paitsi tiloissa [FlexiZone Single] ja [uElävä tila] näytöllä kuvauksessa). Lisätietoja on polttovälin
muuttajan käyttöoppaassa.
96
Vaikeasti tarkennettavat kohteet
Automaattitarkennus ei aina onnistu (etsimen tarkennuksen merkkivalo
<o> vilkkuu). Näin voi käydä esimerkiksi seuraavanlaisia kohteita
kuvattaessa:
 Kohteet, joiden kontrasti on erittäin vähäinen.
(Esimerkki: sininen taivas, yksiväriset tasaiset pinnat jne.)
 Kohteet, joiden valaistus on huono.
 Voimakas taustavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti.
(Esimerkki: auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti.)
 Lähellä ja kaukana olevat tarkennuspisteen kattamat kohteet.
(Esimerkki: eläin häkissä jne.)
 Toistuvat kuviot.
(Esimerkki: kerrostalon ikkunat, tietokoneen näppäimistö.)
Jos automaattinen tarkennus ei onnistu, toimi seuraavasti:
(1) Tarkenna kertatarkennuksella esine, joka on yhtä kaukana kuin
kuvauskohde, ja lukitse tarkennus ennen sommittelua (s. 59).
(2) Käännä objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin
<MF>-asentoon ja tarkenna kuva käsin.
Jos kuvaat kohdetta, johon on vaikea tarkentaa näytöllä kuvauksen aikana
[FlexiZone - Single]- tai [uElävä tila]-tilassa, katso sivu 146.
MF: Manuaalitarkennus
1
Aseta objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
<MF>-asentoon.
kohteeseen.
2 Tarkenna
 Tarkenna kuva kääntämällä
Tarkennusrengas
tarkennusrengasta niin kauan, että
kohde näkyy etsimessä terävänä.
Jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin manuaalitarkennuksen aikana,
tarkennukseen käytettävä tarkennuspiste palaa hetken punaisena, merkkiääni
kuuluu ja oikean tarkennuksen merkkivalo <o> syttyy etsimessä.
97
i Jatkuva kuvausN
Voit kuvata jopa 3 kuvaa sekunnissa. Tämä sopii esimerkiksi tilanteisiin,
joissa lapsi juoksee sinua kohti ja haluat tallentaa eri ilmeet.
1 Paina <Yij> -painiketta.
<i>.
2 Valitse
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla tai
<6> -valitsimella jatkuva kuvaus
<i> ja paina sitten <0>-painiketta.
kuva.
3 Ota
 Kamera kuvaa jatkuvasti samalla,
kun pidät laukaisinta pohjassa.
Kuvausvihjeitä
Valitse myös kohteeseen sopiva tarkennustoiminta (s. 93).
• Liikkuvat kohteet
Kun valitset jatkuvan tarkennuksen, kamera tarkentaa koko jatkuvan
kuvauksen ajan.
• Liikkumattomat kohteet
Kun valitset kertatarkennuksen, kamera tarkentaa vain kerran
jatkuvan kuvauksen aikana.
98
i Jatkuva kuvausN
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [5: Kohinan poisto
suurella herkkyydellä]-asetuksena on [2: Voimakas] (s. 261), suurin
maksimijakso lyhenee huomattavasti. Lisäksi jatkuva kuvaus saattaa olla
hitaampaa.
 Kun akun varaustaso on alhainen, jatkuva kuvaus voi olla hitaampaa.
 Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua
hieman kohteen ja käytettävän objektiivin mukaan.
 Jatkuva kuvausnopeus voi olla alhaisempi myös sisällä tai heikossa
valaistuksessa.
99
j Itselaukaisun käyttäminen
1 Paina <Yij> -painiketta.
itselaukaisu.
2 Valitse
 Valitse itselaukaisu <Y> <Z>
-painikkeilla tai <6>-valitsimella ja
paina sitten <0>-painiketta.
j : 10 sekunnin itselaukaisu
l: 2 sekunnin itselaukaisinN
q: 10 sekunnin itselaukaisu ja
jatkuva kuvaus
Määritä itselaukaisun
kuvamäärä (2–10) <W>
<X> -painikkeilla.
kuva.
3 Ota
 Katso etsimen läpi, tarkenna kohde ja
paina laukaisin kokonaan pohjaan.
 Voit tarkistaa itselaukaisun toiminnan itselaukaisun valon,
äänimerkin ja LCD-näytön sekuntilaskurin avulla.
 Kaksi sekuntia ennen kuvan ottamista äänimerkki nopeutuu ja
itselaukaisun merkkivalo syttyy.
 <q>-asetuksella kuvien väli voi pidentyä kuvausolosuhteiden, kuten
kuvan tallennuslaadun tai salaman, mukaan.
 Jos et katso etsimeen painaessasi laukaisinta, kiinnitä silmäsuppilon
suojus (s. 269). Jos etsimeen tulee hajavaloa kuvaa otettaessa, valotus
voi epäonnistua.
 Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (s. 80) ja
tarkistaa tarkennus ja valotus.
 Jos käytät itselaukaisua pelkästään itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus
(s. 59) kohteeseen, joka on arviolta yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
 Voit peruuttaa itselaukaisun käynnistämisen jälkeen painamalla <Yij>-painiketta.
100
D Sisäisen salaman käyttäminen
Kun kuvaat sisätiloissa, heikossa valaistuksessa tai vastavalossa,
nosta sisäinen salama esiin ja kuvaa salaman kanssa painamalla
laukaisinta. Tilassa <d> valotusaika (1/60 s – 1/200 s) asetetaan
automaattisesti kameran tärähtelyn vaikutusten ehkäisemiseksi.
1
Paina <D>-painiketta.
 Luovissa kuvaustiloissa voit kuvata
salamalla milloin tahansa painamalla
<D>-painiketta.
 Kun salama latautuu, etsimessä
näkyy "DbuSY" ja LCD-näytössä
[BUSYD].
laukaisin puoliväliin.
2 Paina
 Tarkista, että etsimen alareunassa
vasemmalla näkyvä <D>-kuvake on
valaistu.
kuva.
3 Ota
 Kun kohde on tarkentunut ja painat
laukaisimen pohjaan, salama
välähtää.
Salaman vaikutusalue
ISO-herkkyys (s. 88)
(noin metriä)
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Laajakulma: f/3.5
Tele: f/5.6
ISO 100
1–2,6
1–1,6
ISO 200
1–3,7
1–2,3
ISO 400
1–5,3
1–3,3
ISO 800/AUTO*
1–7,4
1–4,6
ISO 1600
1,3–10,5
1–6,6
ISO 3200
1,9–14,9
1,2–9,3
ISO 6400
2,6–21,0
1,6–13,1
H: ISO 12800
3,7–29,7
2,3–18,6
* Kuvattaessa täytesalamalla ISO-herkkyys voi olla alle ISO 800.
101
D Sisäisen salaman käyttäminen
Kuvausvihjeitä
 Jos kohde on kaukana, lisää ISO-herkkyyttä (s. 88).
Kasvattamalla ISO-herkkyyttä voit laajentaa salaman vaikutusaluetta.
 Vähennä kirkkaassa valossa ISO-herkkyyttä.
Jos etsimen valotusasetus vilkkuu, pienennä ISO-herkkyyttä.
 Irrota vastavalosuoja. Älä mene liian lähelle kohdetta.
Jos objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja tai kuvaat kohdetta liian läheltä, kuvan
alaosa voi tummentua salaman esteen vuoksi. Kun otat tärkeitä kuvia, varmista
LCD-näytöstä, että valotus on luonnollinen (ei tummuutta kuvan alaosassa).
3 Punasilmäeston käyttäminen
Voit vähentää punasilmäisyyttä käyttämällä punasilmäestolamppua,
ennen kuin kuvaat salamalla.
Punasilmäesto on käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa paitsi tiloissa
<7>, <3>, <5> ja <k>.
 Valitse [z1]-välilehdessä
[Punasilmäesto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kun kuvaat salaman avulla ja painat
laukaisimen puoliväliin, punasilmäisyyden
vähennysvalo syttyy. Kun painat
laukaisimen pohjaan, kamera ottaa kuvan.
 Punasilmäesto on tehokkain, kun kuvattava henkilö katsoo
punasilmäisyyden vähennysvaloon, kun huone on hyvin valaistu ja kun
kuvaat lähietäisyydeltä.
 Kun painat laukaisimen puoliväliin, etsimen
alaosassa näkyvä asteikko pienenee ja poistuu
näytöstä. Saat parhaan tuloksen, kun otat kuvan
vasta, kun asteikko on poistunut.
 Punasilmäeston tehokkuus vaihtelee kohteen mukaan.
102
4
Edistynyt kuvaus
Tämä luku on jatkoa luvulle 3, ja se esittelee lisää luovia
kuvaustapoja.
 Luvun alkuosassa kerrotaan, miten valintakiekon tiloja
<s>, <f> ja <a> käytetään.
 Kaikkia luvussa 3 kuvattuja toimintoja voi käyttää myös
tiloissa <s>, <f> ja <a>.
 Voit tarkistaa kussakin kuvaustilassa käytettävissä olevat
toiminnot sivulta 274.
 Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto
on käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa (s. 26).
c Päävalintakiekon osoitin
Kun kohdistinkuvake <c> näkyy
yhdessä valotusajan, aukon tai
valotuksen korjauksen arvojen kanssa,
voit muuttaa kyseistä asetusta
kääntämällä <6>-valitsinta.
103
s: Kohteen liikevaikutelman välittäminen
Voit joko pysäyttää toiminnan tai luoda epäterävän liikkeen käyttämällä
valintakiekon tilaa <s> (Valotusajan esivalinta).
* <s> tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(pitkä valotusaika: 1/30 s)
1
Pysäytetty liike
(lyhyt valotusaika: 1/2000 s)
Käännä valintakiekko asentoon
<s>.
haluamasi valotusaika.
2 Valitse
 Katso lisäohjeita valotusajan
määrittämisestä kohdasta
"Kuvausvihjeitä".
 Voit lyhentää valotusaikaa
kääntämällä <6>-valitsinta oikealle
ja pidentää valotusaikaa kääntämällä
sitä vasemmalle.
kuva.
3 Ota
 Kun tarkennat ja painat laukaisimen
pohjaan, kuva otetaan valitulla
valotusajalla.
Valotusajan näyttö
LCD-näyttö näyttää valotusajan murtolukuna. Etsin näyttää kuitenkin vain
nimittäjän. Tosin sanoen, jos arvona on "0"5", valotusaika on 0,5 sekuntia,
ja "15"" tarkoittaa 15 sekuntia.
104
s: Kohteen liikevaikutelman välittäminen
Kuvausvihjeitä
 Nopeasti liikkuvan kohteen liikkeen pysäyttäminen
Käytä lyhyttä valotusaikaa, kuten 1/4000–1/500 sekuntia.
 Juoksevan lapsen tai eläimen epäterävöittäminen ja
liikevaikutelman välittäminen
Käytä keskipitkää valotusaikaa, esimerkiksi 1/250 s – 1/30 s. Seuraa
liikkuvaa kohdetta etsimellä ja ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan. Jos käytät teleobjektiivia, pidä sitä vakaasti, jottei kamera
tärähdä.
 Virtaavan joen tai suihkulähteen epäterävöittäminen
Käytä pitkää valotusaikaa, esimerkiksi 1/30 s tai enemmän. Estä
tällöin kameran tärähtäminen käyttämällä jalustaa.
 Määritä valotusaika niin, että aukon näyttö ei vilku.
Jos painat laukaisimen puoliväliin ja muutat
valotusaikaa, kun aukon arvo on näkyvissä, aukon
arvo muuttuu niin, että valotus (kuvakennoon
tulevan valon määrä) pysyy samana. Jos ylität
säädettävän aukkoalueen, aukon näytön
vilkkuminen osoittaa, että normaalia valotusta
ei voi saavuttaa.
Jos valotus on liian tumma, suurin aukon arvo (pienin numero)
vilkkuu. Saat aikaan normaalivalotuksen, kun pidennät valotusaikaa
kääntämällä <6>-valitsinta vasemmalle tai lisäät ISO-herkkyyttä.
Jos valotus on liian kirkas, pienin aukon arvo (suurin numero) vilkkuu.
Saat aikaan normaalivalotuksen, kun pidennät valotusaikaa
kääntämällä <6>-valitsinta oikealle tai vähennät ISO-herkkyyttä.
D Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
vastaamaan määritettyä aukkoa (automaattisalamavalotus).
Valotusajaksi voidaan määrittää 1/200–30 sekuntia.
105
f: Terävyysalueen muuttaminen
Jos haluat epäterävöittää taustan tai korostaa etualan ja taustan
kohteiden terävyyttä, käännä valintakiekko asentoon <f> (Aukon
esivalinta). Näin voit säätää terävyysaluetta (hyväksyttävän
tarkennuksen alue).
* <f> tarkoittaa aukon arvoa, joka on objektiivin himmenninaukon koko.
Epäterävä tausta
(pieni aukon f/-luku: f/5.6)
1
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(suuri aukon f/-luku: f/32)
Käännä valintakiekko asentoon
<f>.
haluamasi aukko.
2 Valitse
 Mitä suurempi f/-luku on, sitä
suurempi on terävyysalue, jolla sekä
etuala että tausta tarkentuvat.
 Määritä suurempi f/-luku kääntämällä
<6>-valitsinta oikealle (pienempi
aukon koko) ja pienempi f/-luku
kääntämällä sitä vasemmalle
(suurempi aukon arvo).
kuva.
3 Ota
 Tarkenna kohde ja paina laukaisin
pohjaan. Kuva otetaan valitulla aukon
arvolla.
Aukon näyttö
Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran
näyttämät aukon arvot vaihtelevat käytettävän objektiivin mukaan. Jos
kamerassa ei ole objektiivia, aukon arvona on "00".
106
f: Terävyysalueen muuttaminen
Kuvausvihjeitä
 Kun aukon f/-luku on suuri tai kuvaat hämärässä
valaistuksessa, kamera voi tärähtää.
Aukon suuri f/-luku pidentää valotusaikaa. Heikossa valaistuksessa
valotusaika voi olla jopa 30 sekuntia. Tässä tapauksessa lisää ISOherkkyyttä ja pidä kameraa vakaasti tai käytä jalustaa.
 Terävyysalue määräytyy paitsi aukon, myös objektiivin ja
kohteen välimatkan mukaan.
Koska laajakulmaobjektiiveilla on laaja terävyysalue (hyväksyttävän
tarkennuksen alue tarkennuskohteen edessä ja takana), sinun ei
tarvitse valita suurta f/-lukua, jotta sekä kuvan etuala että tausta
näkyvät terävinä. Toisaalta teleobjektiivin terävyysalue on kapea.
Mitä lähempänä kohde on, sitä kapeampi terävyysalue on. Etäisen
kohteen terävyysalue on laajempi.
 Määritä aukko niin, että valotusajan arvo ei vilku.
Jos painat laukaisimen puoliväliin ja muutat aukon
arvoa, kun valotusajan arvo on näkyvissä,
valotusaika muuttuu niin, että valotus
(kuvakennoon tulevan valon määrä) pysyy
samana. Jos ylität säädettävän valotusajan
arvoalueen, valotusajan arvon vilkkuminen
osoittaa, että normaalia valotusta ei voi saavuttaa.
Jos kuvasta on tulossa liian tumma, valotusajan arvo "30"" (30 sekuntia)
vilkkuu. Saat aikaan normaalivalotuksen, kun määrität f/-luvun
pienemmäksi kääntämällä <6>-valitsinta vasemmalle tai lisäät ISOherkkyyttä.
Jos kuvasta on tulossa liian kirkas, valotusajan arvo "4000" (1/4000
sekuntia) vilkkuu. Saat aikaan normaalivalotuksen, kun määrität
f/-luvun suuremmaksi kääntämällä <6>-valitsinta oikealle tai
vähennät ISO-herkkyyttä.
107
f: Terävyysalueen muuttaminen
D Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
vastaamaan määritettyä aukkoa (automaattisalamavalotus).
Valotusaika määritetään automaattisesti välillä 1/200 s – 30 s
ympäristön kirkkauden mukaan.
Heikossa valaistuksessa pääkohteen valotuksessa käytetään
automaattista salamamittausta ja taustan valotuksessa automaattisesti
määritettyä pitkää valotusaikaa. Sekä kohde että tausta ovat oikein
valottuneita (automaattinen hidas salaman täsmäysaika). Jos kuvaat
käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä. Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
Voit estää pitkän valotusajan asettamalla [53: Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)]-kohdassa [3: Salamatäsmäys Av-ohjelmalla]-asetukseksi
[1: 1/200–1/60 sek. autom.] tai [2: 1/200 sek. (kiinteä)] (s. 259).
3 Terävyysalueen tarkistusN
Aukon koko (himmenninaukko) muuttuu ainoastaan kuvanottohetkellä.
Muutoin aukko on täysin auki. Tämän vuoksi terävyysalue näyttää
kapealta, kun katsot näkymää etsimessä tai LCD-näytössä. Voit
tarkistaa terävyysalueen ennen kuvan ottamista alla kuvatulla tavalla.
1 Ota terävyysalueen tarkistus käyttöön.
Määritä [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdassa
[9: Määritä SET-painike]-asetukseksi [4: Terävyysalueen
tarkistus] (s. 264).
Lisätietoja valinnaisten toimintojen asetuksista on sivulla 256.
2 Sulje valikko.
Sulje valikko painamalla <M>-painiketta kaksi kertaa.
3 Paina <0>-painiketta.
 Aukko pienennetään niin, että voit tarkistaa terävyysalueen.
Kun katsot kuvaa näytössä (s. 134) ja pidät <0>-painiketta painettuna, voit
muuttaa aukon kokoa ja nähdä terävyysalueen muutoksen.
108
a: Käsisäätöinen valotus
Voit määrittää valotusajan ja aukon itse. Voit määrittää valotuksen
käyttämällä etsimen valotustason ilmaisinta apuna. Tätä menetelmää
kutsutaan käsisäätöiseksi valotukseksi.
* <a> tarkoittaa käsisäätöistä.
1
<6>
<O> + <6>
Vakiovalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
Käännä valintakiekko asentoon
<a>.
2 Määritä ISO-herkkyys (s. 88).
valotusaika ja aukko.
3 Määritä
 Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta.
 Määritä aukko pitämällä
<O>-painiketta alhaalla ja
kääntämällä <6>-valitsinta.
kohteeseen.
4 Tarkenna
 Paina laukaisin puoliväliin.
 Valotusasetus tulee näkyviin etsimessä.
 Valotustason ilmaisin <h> osoittaa,
miten kaukana nykyinen valotustaso
on vakiovalotustasosta.
5 Määritä valotus ja ota kuva.
Määritä valotusaika ja aukko.
Jos määritetty valotus poikkeaa normaalivalotuksesta ±2
yksiköllä, etsimen valotustason ilmaisimen lopussa näkyy <I> tai
<J>. (Jos valotustaso poikkeaa yli ±3 yksiköllä, LCD-näytössä
<N>-kuvake vilkkuu merkinnän <-3> tai <+3> vieressä.)
 Jos [z2: Autom. valotuksen optimointi/z2:Auto Lighting
Optimizer]-asetuksena (s. 119) on jokin muu kuin [Pois], kuva saattaa
näyttää kirkkaalta, vaikka valittuna olisi tummempi valotus.
 Jos Autom. ISO -asetus on määritetty, ISO-herkkyyden asetus muuttuu
valotusajan ja aukon mukaan niin, että saadaan normaali valotus.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada.
109
a: Käsisäätöinen valotus
D Sisäisen salaman käyttäminen
Jotta salamavalotus onnistuu, salama määritetään automaattisesti
vastaamaan manuaalisesti määritettyä aukkoa
(automaattisalamavalotus). Valotusajaksi voidaan määrittää
1/200–30 sekuntia tai aikavalotus.
BULB: Aikavalotus
Kulunut valotusaika
Aikavalotus pitää sulkimen avoimena niin
kauan kuin pidät laukaisinta pohjassa. Se
sopii esimerkiksi ilotulituksen ja muiden
pitkää valotusaikaa vaativien kohteiden
kuvaukseen.
Käännä edellisen sivun vaiheessa
3 <6>-valitsinta vasemmalle ja
määritä <BULB>. Kulunut valotusaika
näkyy LCD-näytössä.
 Älä kohdista kameraa aikavalotuksen aikana voimakkaaseen valonlähteeseen,
kuten aurinkoon kirkkaana päivänä tai hyvin kirkkaaseen lamppuun. Se voi
vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 Koska aikavalotuksen aikana on tavallista enemmän kohinaa, kuva
saattaa näyttää hieman rakeiselta.
 Voit vähentää pitkän valotusajan aiheuttamaa kohinaa määrittämällä
[4: Pitkän valot. kohinanpoisto]-asetukseksi kohdassa [53: Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] valinnan [1: Automaatti] tai [2: Päällä] (s. 260).
 Jos aikavalotuksessa on valittuna automaattinen ISO-asetus,
ISO-herkkyys on ISO 800 (s. 90).
Aikavalotuksen yhteydessä jalustan ja kaukolaukaisimen (lisävaruste,
s. 269) käyttäminen on suositeltavaa.
110
q Mittaustavan muuttaminenN
Kohteen kirkkauden voi mitata kolmella tavalla (mittaustapa). Yleensä
kannattaa käyttää arvioivaa mittausta.
Peruskuvaustiloissa automaattivalinta määritetään automaattisesti.
1
Valitse [Mittaustapa].
 Valitse [z2]-välilehdessä
[Mittaustapa] ja paina sitten
<0>-painiketta.
mittaustapa.
2 Määritä
 Valitse mittaustapa ja paina sitten
<0>-painiketta.
q Arvioiva mittaus
Tämä on yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa,
joka sopii myös vastavaloon kuvattaessa.
Kamera määrittää valotuksen automaattisesti
kohteen mukaan.
w Osa-alamittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää, kun tausta on
kohdetta huomattavasti kirkkaampi esimerkiksi
vastavalon takia. Vasemman kuvan harmaa alue
näyttää vakiovalotuksessa käytetyn mittausalueen.
e Keskustapainotteinen mittaus
Kirkkaus mitataan kuvan keskeltä ja lukemia
painotetaan keskiarvossa. Tämä mittaustapa
on tarkoitettu edistyneille käyttäjille.
Kun käytössä on asetus q (arvioiva mittaus), valotusasetus lukitaan, kun
painat laukaisimen puoliväliin ja tarkennus saavutetaan. Valotusasetus
määritetään valotushetkellä asetuksissa w (osa-alamittaus),
e (keskustapainotteinen mittaus). (Valotusasetusta ei lukita, kun painat
laukaisimen puoliväliin.)
111
Valotuksen korjauksen määrittäminenN
O Valotuksen korjauksen määrittäminen
Määritä valotuksen korjaus, jos valotus (ilman salamaa) on väärä. Tätä
toimintoa voi käyttää luovissa kuvaustiloissa (paitsi tilassa <a>). Voit
määrittää valotuksen korjausta ±5 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Kirkkauden lisääminen:
Pidä <O>-painiketta alhaalla ja
käännä <6>-valitsinta oikealle
(valotus kasvaa).
Tummuuden lisääminen:
Pidä <O>-painiketta alhaalla ja
käännä <6>-valitsinta vasemmalle
(valotus vähenee).
Kirkkaampi kuva
 Vasemman kuvan mukaisesti
valotustaso näkyy sekä LCDnäytössä että etsimessä.
 Kun olet ottanut kuvan, peruuta
valotuksen korjaus palauttamalla
sen arvoksi 0.
Tummempi kuva
Tumma valotus
Kirkkaampi kuva
 Etsimessä näkyvä valotuksen korjauksen määrä muuttuu vain ±2
yksiköllä. Jos valotuksen korjauksen määrä ylittää ±2 yksikköä,
valotuksen tason ilmaisimen lopussa näkyy <I> tai <J>.
 Jos haluat muuttaa valotuksen korjausta yli ±2 yksiköllä, on suositeltavaa
määrittää se [z2: Valot.korj/AEB]-asetuksella (s. 114) tai
pikavalintanäytössä (s. 46).
112
Valotuksen korjauksen määrittäminenN
y Salaman valotuskorjaus
Määritä salaman valotuskorjaus, jos kohteen salamavalotus ei ole
haluamasi. Voit määrittää valotuksen korjausta ±2 yksikköä 1/3 yksikön
välein.
1
Paina <Q>-painiketta. (7)
 Pikavalintanäyttö avautuu (s. 46).
[y].
2 Valitse
 Valitse <S>-painikkeilla [y*].
 [Salaman valotuskorjaus] näkyy
näytön alareunassa.
salaman
3 Määritä
valotuskorjauksen määrä.
 Säädä salamavalotusta
kirkkaammaksi kääntämällä <6>valitsinta oikealle (suurempi valotus).
Lisää sen tummuutta kääntämällä
<6>-valitsinta vasemmalle
(pienempi valotus).
 Kun painat laukaisimen puoliväliin,
<y>-kuvake näkyy etsimessä.
 Kun olet ottanut kuvan, peruuta
salaman valotuskorjaus
palauttamalla arvoksi 0.
Jos [z2: Auto Lighting Optimizer/z2:Autom. valotuksen optimointi]asetuksena (s. 119) on jokin muu kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta, vaikka
matalampi valotuksen korjaus tai matalampi salaman valotuskorjaus olisi määritetty.
Voit määrittää salaman valotuskorjauksen myös [Sisäisen salaman
asetus]-asetuksella kohdassa [z1: Salamaohjaus]-näytössä (s. 195).
113
3 ValotushaarukointiN
Tämä toiminto korjaa valotusta tehokkaasti, sillä se vaihtelee valotusta
automaattisesti kolmessa eri kuvassa (±2 yksikköä 1/3-yksikön välein)
alla olevan kuvan mukaisesti. Voit valita parhaan valotuksen.
Toiminto on nimeltään AEB (Auto Exposure Bracketing, valotushaarukointi).
Normaali valotus
Tummempi valotus
(pienempi valotus)
1
Kirkkaampi valotus
(suurempi valotus)
Valitse [Valot.korj/AEB].
 Valitse [z2]-välilehdessä [Valot.korj/
AEB] ja paina sitten <0>-painiketta.
valotushaarukointialue.
2 Määritä
 Määritä valotushaarukointialue
Valotuksen
kääntämällä <6>-valitsinta.
 Määritä valotuksen korjauksen
määrä <Y> <Z> -painikkeilla.
Jos valotushaarukointi on yhdistetty
valotuksen korjaukseen,
valotushaarukointi keskitetään
valotuksen korjausmäärän mukaisesti.
 Ota valitsemasi arvo käyttöön
painamalla <0>-painiketta.
 Kun poistut valikosta <M>painikkeella, valotushaarukointialue
näkyy LCD-näytössä.
kuva.
3 Ota
 Tarkenna kohde ja paina laukaisin pohjaan.
Kolme haarukoitua otosta otetaan tässä
järjestyksessä: normaali valotus, pienempi
valotus ja suurempi valotus.
114
3 ValotushaarukointiN
Valotushaarukoinnin peruuttaminen
 Sulje valotushaarukointitason näyttö vaiheiden 1 ja 2 mukaan.
 Valotushaarukointiasetus peruutetaan automaattisesti myös, jos
virtakytkin käännetään asentoon <2>, salaman latautuminen on
valmis jne.
Kuvausvihjeitä
 Valotushaarukoinnin käyttäminen jatkuvassa kuvauksessa
Jos <i> jatkuva kuvaus (s. 98) on määritetty ja painat laukaisimen
pohjaan, kolme haarukoitua kuvaa otetaan perättäin tässä
järjestyksessä: normaali valotus, pienempi valotus ja suurempi
valotus.
 Valotushaarukoinnin käyttäminen <u> yksittäiskuvauksessa
Ota kolme haarukoitua kuvaa painamalla laukaisinta kolme kertaa.
Kolme haarukoitua kuvaa valottuvat seuraavassa järjestyksessä:
normaali valotus, pienempi valotus ja suurempi valotus.
 Valotushaarukoinnin käyttäminen itselaukaisun kanssa
Jos käytät itselaukaisua <j> <l> (s. 100), kolme haarukoitua
kuvaa otetaan yhtäjaksoisesti 10 sekunnin tai 2 sekunnin viiveellä.
Kun asetuksena on <q> (s. 100), perättäisten kuvien määrä on
määritetty arvo kolminkertaisena.
 Valotushaarukointi ei ole käytettävissä salama- tai aikavalotuksen kanssa.
 Jos [z2: Auto Lighting Optimizer/z2:Autom. valotuksen
optimointi]-asetuksena (s. 119) on jokin muu kuin [Pois],
valotushaarukoinnin vaikutus voi olla vähäinen.
115
A Valotuksen lukitusN
Voit lukita valotuksen, jos tarkennusalue on eri kuin valotuksenmittausalue
tai kun haluat ottaa useita kuvia samoin valotusasetuksin. Lukitse valotus
painamalla <A>-painiketta, sommittele kuva ja laukaise. Tämä on
automaattivalotuksen lukitus eli AE-lukitus. Toiminto on käytännöllinen
vastavaloon kuvattaessa.
1
Tarkenna kohteeseen.
 Paina laukaisin puoliväliin.
 Valotusasetus tulee näkyviin.
<A>-painiketta. (0)
2 Paina
 Etsimessä näkyvä <A>-kuvake
ilmaisee, että valotusasetus on lukittu
(AE-lukitus).
 Aina kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
ja ota kuva.
3 Sommittele
 Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean
kuvan ottamisen aikana, pidä
<A>-painiketta alhaalla ja ota toinen
kuva painamalla laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa (s.
111)
q*
we
Tarkennuspisteen valintatapa (s. 95)
Automaattinen valinta
Manuaalinen valinta
AE-lukitus
AE-lukitus valitussa
tarkennuspisteessä, johon
tarkennuspisteessä.
kamera tarkentaa
automaattisesti.
AE-lukitus keskimmäisessä tarkennuspisteessä.
* Kun objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>-asennossa, AE-lukitus
tehdään keskimmäisessä tarkennuspisteessä.
116
A Salamavalotuksen lukitusN
Jos kohde on kuvan reunassa ja käytät salamaa, kohde voi näkyä liian
kirkkaana tai tummana taustan mukaan. Tällöin salamavalotuksen
lukituksesta on hyötyä. Kun olet määrittänyt kohteelle sopivan
salamavalotuksen, voit sommitella kuvan uudelleen (sijoita kohde
kuvan reunaan) ja laukaista. Toiminto on käytettävissä myös Canonin
EX-sarjan Speedlite-salamoiden kanssa.
* FE tarkoittaa salamavalotusta.
1
Paina <D>-painiketta.
 Sisäinen salama nousee esiin.
 Voit tarkistaa, että <D>-kuvake on
valaistu painamalla laukaisimen
puoliväliin ja katsomalla etsimeen.
2 Tarkenna kohteeseen.
<A>-painiketta. (8)
3 Paina
Suuntaa rajatun alueen mittausympyrä
kohteeseen, jonka mukaan haluat lukita
salaman. Paina sitten <A>-painiketta.
 Salaman esisalama välähtää,
tarvittava salamateho lasketaan,
ja se jää muistiin.
 Etsimessä näkyy hetken ajan "FEL"
ja <d>-kuvake syttyy.
 Joka kerta, kun painat <A>-painiketta,
esisalama välähtää, tarvittava
salamateho lasketaan ja se jää muistiin.
kuva.
4 Ota
 Sommittele ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
 Salama välähtää, kun kuva otetaan.
117
A Salamavalotuksen lukitusN
 Jos kuvauskohde on liian kaukana ja salaman vaikutusalueen
ulkopuolella, <D>-kuvake vilkkuu. Siirry lähemmäs kuvauskohdetta ja
toista vaiheet 2–4.
 Salaman lukitusta ei voi käyttää näytöllä kuvauksessa.
118
3 Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjausN
Jos kuva näyttää liian tummalta tai kontrasti liian heikolta, kuvan
kirkkautta ja kontrastia voidaan korjata automaattisesti. Tätä toimintoa
kutsutaan nimellä Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi). Oletusasetus on [Normaali]. JPEG-kuvien korjaus tehdään
kuvaushetkellä.
Peruskuvaustiloissa asetus on automaattisesti [Normaali].
1
Valitse [Auto Lighting Optimizer/
Autom. valotuksen optimointi].
 Valitse [z2]-välilehdestä [Auto
Lighting Optimizer/Autom.
valotuksen optimointi] ja paina
sitten <0>-painiketta.
asetus.
2 Valitse
 Valitse mieleisesi asetus ja paina
sitten <0>-painiketta.
kuva.
3 Ota
 Kuva tallennetaan tarvittaessa
korjatulla kirkkaudella ja kontrastilla.
 Määritä [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [6: Ensisijainen
huippuvalotoisto]-asetukseksi [1: Päällä], Automaattinen valotuksen
optimointi -asetukseksi vaihtuu automaattisesti [Pois], eikä tätä asetusta
voi muuttaa.
 Jos automaattisen valotuksen optimoinnin vaikutus on liian voimakas ja
kuvasta tulee liian kirkas, määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
 Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa silti
tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
 Joissakin kuvausolosuhteissa kohina voi lisääntyä.
119
3 Kuvan tummien kulmien korjaus
Objektiivin ominaisuuksien vuoksi kuvan neljä kulmaa saattavat näyttää
tummemmilta. Tätä kutsutaan objektiivin vinjetoinniksi eli reunojen
valaistuksen heikkenemiseksi, ja se voidaan korjata. Oletusasetus on
[Päällä]. JPEG-kuvien korjaus tehdään kuvaushetkellä. RAW-kuvia
voidaan korjata Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOSohjelmisto, s. 316).
1
Valitse [Reunojen valaist. korjaus].
 Valitse [z1]-välilehdessä [Reunojen
valaist. korjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
asetus.
2 Valitse
 Tarkista, että kiinnitetyn objektiivin
[Korjaustiedot käytettävissä] näkyy.
 Jos näkyvissä on [Korjaustiedot
puuttuvat], katso seuraavalta sivulta
kohta "Objektiivin korjaustiedot".
 Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kuva.
3 Ota
 Kuva tallennetaan reunojen valaistus
korjattuna.
Korjaus ei käytössä
120
Korjaus käytössä
3 Kuvan tummien kulmien korjaus
Objektiivin korjaustiedot
Kamerassa on objektiivin reunojen valaistuksen korjaustiedot noin
25 objektiiville. Jos valitset [Päällä] vaiheessa 2, reunojen valaistuksen
korjaus tehdään automaattisesti kaikille objektiiveille, jonka tiedot on
tallennettu kameraan.
EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316) voit tarkastaa, minkä
objektiivien korjaustiedot on tallennettu kameraan. Voit myös tallentaa
aiemmin tallentamattomien objektiivien korjaustiedot. Lisätietoja on
EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
 Reunojen valaistuksen korjausta ei voida käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
 Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy
kohinaa.
 Käytettäessä muuta kuin Canon-objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot
käytettävissä] näkyy näytössä.
 Jos käytät kuvan suurennusta näytöllä kuvauksessa, reunojen
valaistuksen korjauksen vaikutukset eivät näy LCD-näytössä näkyvässä
kuvassa.
 Jos korjauksen vaikutus ei ole nähtävissä, suurenna kuvaa ja tarkista se.
 Korjauksia voidaan käyttää, vaikka Extender- tai Life-size Converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
 Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan,
lopputulos on sama kuin jos korjaus on asetettu arvoon [Pois].
 Käytetty korjauksen määrä on hieman pienempi kuin maksimikorjauksen
määrä, jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa
(EOS-ohjelmisto).
 Jos objektiivissa ei ole etäisyystietoja, korjauksen määrä on pienempi.
 Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
121
A Kuvaominaisuuksien mukauttaminenN
Voit mukauttaa kuva-asetusta säätämällä yksittäisiä parametreja, kuten
[Terävyys] ja [Kontrasti]. Tarkista muutosten vaikutukset testiotoksilla.
Lisätietoja [Mustavalko]-asetuksen mukauttamisesta on sivulla 124.
1
Valitse [Kuva-asetukset].
 Valitse [z2]-välilehdessä
[Kuva-asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kuva-asetusten valintanäyttö
avautuu.
kuva-asetus.
2 Valitse
 Valitse kuva-asetus ja paina sitten
<B>-painiketta.
Valitse parametri.
3  Valitse parametri, kuten [Terävyys],
ja paina sitten <0>-painiketta.
parametri.
4 Määritä
 Säädä parametri <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
 Tallenna muokatut parametrit
painamalla <M>-painiketta.
Kuva-asetusten valintanäyttö palaa
näkyviin.
 Oletusasetuksista poikkeavat
parametrit näkyvät sinisinä.
 Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla
[Oletusaset.] vaiheessa 3.
 Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva-asetus sivun 91 vaiheen 2 mukaisesti ja ota kuva.
122
A Kuvaominaisuuksien mukauttaminenN
Parametriasetukset ja tehosteet
Terävyys
Säätää kuvan terävyyttä.
Voit vähentää terävyyttä muuttamalla asetusta suuntaan E. Mitä
lähempänä asetus on kohtaa E, sitä pehmeämmältä kuva näyttää.
Voit terävöittää kuvaa muuttamalla asetusta suuntaan F. Mitä
lähempänä asetus on kohtaa F, sitä terävämmältä kuva näyttää.
Kontrasti
Säätää kuvan kontrastia ja värien eloisuutta.
Voit vähentää kontrastia siirtämällä asetusta miinussuuntaan. Mitä
lähempänä asetus on G-merkkiä, sitä haaleammalta kuva näyttää.
Voit lisätä kontrastia siirtämällä asetusta plussuuntaan. Mitä
lähempänä asetus on H-merkkiä, sitä terävämmältä kuva näyttää.
Värikylläisyys
Säätää kuvan värikylläisyyttä.
Voit vähentää värikylläisyyttä siirtämällä asetusta miinussuuntaan.
Mitä lähempänä asetus on G-merkkiä, sitä värittömämmältä kuva
näyttää.
Voit lisätä värikylläisyyttä siirtämällä asetusta plussuuntaan. Lähellä
H-merkkiä värit ovat vahvempia.
Värisävy
Säätää ihonsävyä.
Voit tehdä ihonsävystä punertavamman siirtämällä asetusta
miinussuuntaan. Lähellä G-merkkiä iho näyttää punertavammalta.
Voit vähentää ihonsävyn punaisuutta siirtämällä asetusta
plussuuntaan. Lähellä H-merkkiä iho näyttää kellertävämmältä.
123
A Kuvaominaisuuksien mukauttaminenN
V Mustavalkoasetus
Mustavalko-asetuksessa voit määrittää myös [Suodatus]- ja [Sävytystehoste]parametrit edellisen sivun [Terävyys]- ja [Kontrasti]-parametrien lisäksi.
kSuodatus
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Suodatin
Esimerkkejä vaikutuksista
N: Ei mitään Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Ye: Keltainen
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät
selkeästi.
Or: Oranssi
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonlasku
näyttää kirkkaalta.
R: Punainen
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
G: Vihreä
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
[Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
lSävytystehoste
Sävytystehosteilla voit luoda
tietynsävyisen yksivärikuvan.
Sävytystehoste tekee kuvasta
vaikuttavamman.
Voit valita seuraavista tehosteista.
[N:Ei mitään], [S:Seepia], [B:Sininen],
[P:Purppura] tai [G:Vihreä].
124
A Ensisijaisten kuvaominaisuuksien tallentaminenN
Voit valita kuva-asetukset-perusasetuksen, kuten [Muotokuva] tai
[Maisema], säätää sen parametreja ja tallentaa sen [Oma asetus1]-,
[Oma asetus2]- tai [Oma asetus3]-kohtaan.
Voit luoda useita kuva-asetuksia käyttämällä eri parametriasetuksia,
kuten terävyyttä ja kontrastia.
Voit myös säätää kameraan tallennetun kuva-asetuksen parametreja EOS
Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316).
1
Valitse [Kuva-asetukset].
 Valitse [z2]-välilehdessä [Kuvaasetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kuva-asetusten valintanäyttö avautuu.
[Oma asetus*].
2 Valitse
 Valitse [Oma asetus*] ja paina sitten
<B>-painiketta.
 Näyttöön tulee tarkempien asetusten
näyttö.
<0>-painiketta.
3 Paina
 Kun [Kuva-asetukset] on valittu,
paina <0>-painiketta.
kuva-asetukset4 Valitse
perusasetus.
 Valitse kuva-asetus <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Jos haluat säätää kameraan tallennetun kuvaasetuksen parametreja EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelmisto), valitse kuva-asetus tässä.
125
A Ensisijaisten kuvaominaisuuksien tallentaminenN
parametri.
5 Valitse
 Valitse parametri, kuten [Terävyys],
ja paina sitten <0>-painiketta.
parametri.
6 Määritä
 Säädä parametri <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Lisätietoja on kohdassa
"Kuvaominaisuuksien
mukauttaminen" sivuilla 122–124.
 Tallenna muokattu kuva-asetus
painamalla <M>-painiketta. Kuvaasetusten valintanäyttö palaa näkyviin.
 Kuva-asetukset-perusasetus näkyy
kohdan [Oma asetus*] oikealla puolella.
 Jos [Oma asetus*]-kohtaan
tallennettuja kuva-asetuksia on
muutettu normaaleista kuvaasetuksista, kuva-asetuksen nimi
näkyy sinisenä.
 Jos kuva-asetus on jo tallennettu [Oma asetus*]-asetukseksi, kuvaasetukset-perusasetuksen muuttaminen vaiheessa 4 mitätöi tallennetun
kuva-asetuksen parametrit.
 Jos valitset [Kamera-asetusten nollaus] (s. 190), kaikki [Oma asetus*]asetukset palautuvat oletusarvoisiksi. Jos kuva-asetus on tallennettu
EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto), vain sen muokatut
parametrit palautetaan oletuksiksi.
 Voit kuvata käyttämällä tallennettua kuva-asetusta sivun 91 vaiheen 2
mukaisesti valitsemalla [Oma asetus*] ja ottamalla kuvan.
 Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
126
B: Valolähteen mukainen valotusN
Valkotasapaino (WB) on toiminto, jolla värisävyä voidaan säätää niin,
että valkoiset kohteet näyttävät valkoisilta kuvassa. Normaalisti <Q>
(Automaatti) -asetus valitsee oikean valkotasapainon. Jos värit eivät
toistu luonnollisina <Q>-asetuksella, voit valita valkotasapainon
valonlähteen mukaan tai määrittää sen manuaalisesti ottamalla kuvan
valkoisesta esineestä.
1
Paina <XB>-painiketta.
 [Valkotasapaino] tulee näkyviin.
valkotasapainoasetus.
2 Määritä
 Valitse haluamasi asetus <Y> <Z>
-painikkeilla tai <6>-valitsimella ja
paina sitten <0>-painiketta.
 "Noin ****K" (K: Kelvin), joka näkyy
valkotasapainoasetusten <W>,
<E>, <R>, <Y> tai <U>
yhteydessä, tarkoittaa vastaavaa
värilämpötilaa.
O Valkotasapainon säätö
Valkotasapainon säädöllä voit määrittää valkotasapainon manuaalisesti
tietyn valonlähteen mukaan. Tee säätö kyseisen valonlähteen
tuntumassa.
1
Kuvaa valkoinen kohde.
 Yksivärisen valkoisen kohteen tulisi
täyttää etsimen keskus.
 Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
 Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
127
B: Valolähteen mukainen valotusN
[Valkotasapainon säätö].
2 Valitse
 Valitse [z2]-välilehdestä
[Valkotasapainon säätö] ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Valkotasapainon säädön
valintanäyttö avautuu.
valkotasapainon tiedot.
3 Tuo
 Valitse vaiheessa 1 otettu kuva ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Valitse näkyviin tulevassa
valintaikkunassa [OK], niin tiedot
tuodaan.
 Kun valikko avautuu uudelleen, sulje
se painamalla <M>-painiketta.
[O (Oma asetus)].
4 Valitse
 Paina <XB>-painiketta.
 Valitse [O (Oma asetus)] ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista
valotustasosta, oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
 Vaiheessa 3 ei voi valita kuvia, jotka on otettu kuva-asetuksella
[Mustavalko] (s. 92) tai joita on käsitelty luovalla suotimella.
 Valkoisen kohteen sijaan 18 %:n harmaakortti (myydään erikseen) voi
saada aikaan tarkemman valkotasapainon.
 Oma valkotasapainoasetus, joka on tallennettu EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelmisto, s. 316), tallennetaan kohtaan [O]. Jos suoritat
vaiheen 3, tallennetun oman valkotasapainoasetuksen tiedot poistetaan.
128
u Värisävyn säätäminen valolähteen mukaanN
Voit korjata määritettyä valkotasapainoa. Korjauksella on sama vaikutus kuin
erikseen hankittavilla värilämpötilanmuuntosuotimen tai värinkorjailusuotimen
käytöllä. Värejä voi korjata yhdeksänportaisella asteikolla.
Tämä toiminto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka osaavat
käyttää värilämpötilanmuuntoa tai värinkorjailusuotimia.
Valkotasapainon korjaus
1
Valitse [WB-siirto/haar].
 Valitse [z2]-välilehdessä
[WB-siirto/haar] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee valkotasapainon
korjaus- ja haarukointinäyttö.
valkotasapainon korjaus.
2 Määritä
 Siirrä <S>-painikkeilla " "-merkki
Esimerkkiasetus: A2, G1
haluamaasi kohtaan.
 B on sininen, A on keltainen, M on
magenta ja G on vihreä. Kuvan
väritasapainoa korjataan valitun värin
suuntaan.
 Oikeassa yläkulmassa näkyvä
"Siirto" osoittaa suunnan ja
korjauksen määrän.
 Jos painat <B>-painiketta, kaikki
[WB-siirto/haar]-asetukset
peruutetaan.
 Poistu asetuksesta ja palaa valikkoon
painamalla <0>-painiketta.
 Valkotasapainon korjauksen aikana etsimessä ja LCD-näytössä näkyy
<u>-kuvake.
 Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä (mired on mittayksikkö, joka
ilmaisee värilämpötilanmuuntosuodattimen voimakkuuden).
129
u Värisävyn säätäminen valolähteen mukaanN
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Yhdestä valokuvasta voi ottohetkellä tallentaa kolme kuvaa, joissa kaikissa
on eri värisävy. Kuva haarukoidaan joko sinisen ja keltaisen tai magentan ja
vihreän asteikolla sen mukaan, mikä on valkotasapainon nykyinen
värilämpötila. Tätä kutsutaan valkotasapainon haarukoinniksi. Haarukoinnin
arvoksi voidaan määrittää ±3 yksikköä yhden yksikön välein.
Määritä valkotasapainon haarukoinnin määrä.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
 Kun käännät <6>-valitsinta
"Valkotasapainon korjaus" -asetuksessa
vaiheessa 2, näytön " "-osoitin muuttuu
"-osoittimeksi (3 pistettä).
"
Voit säätää sinisen ja keltaisen (B/A)
haarukointia kääntämällä valitsinta oikealle
ja magentan ja vihreän (M/G) haarukointia
kääntämällä valitsinta vasemmalle.
 Oikealla näkyvä "Haaruk." osoittaa
suunnan ja korjauksen määrän.
 Jos painat <B>-painiketta, kaikki
[WB-siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
 Poistu asetuksesta ja palaa valikkoon
painamalla <0>-painiketta.
Haarukointijärjestys
Kuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali valkotasapaino,
2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino tai 1. normaali
valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä (G) väritasapaino.
Valkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen maksimijakso on alhaisempi
ja otettavien kuvien määrä on noin kolmasosa normaalista.
 Voit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen yhdessä
valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon haarukoinnin lisäksi
myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan yhteensä yhdeksän kuvaa.
 Koska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, otoksen tallentaminen kortille vie kauemmin.
 "Haaruk." tarkoittaa haarukointia.
130
3 Värintoistoalueen määrittäminenN
Toistettavien värien aluetta kutsutaan väriavaruudeksi. Tässä
kamerassa voit määrittää kuvalle väriavaruuden sRGB tai Adobe RGB.
Tavalliselle kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
Peruskuvaustiloissa sRGB on määritetty automaattisesti.
1
Valitse [Väriavaruus].
 Valitse [z2]-välilehdessä
[Väriavaruus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
haluamasi väriavaruus.
2 Määritä
 Valitse [sRGB] tai [Adobe RGB] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Käytä tätä asetusta vain, jos hallitset
kuvankäsittelyn ja jos Adobe RGB -väriavaruus sekä Design rule for
Camera File System 2.0 -järjestelmä (Exif 2.21 tai uudempi) ovat sinulle
tuttuja. Kuva näyttää erittäin himmeältä sRGB-tietokoneympäristössä ja
tulostettuna tulostimella, joka ei tue Design rule for Camera File System
2.0 -standardia (Exif 2.21 tai uudempi). Tästä syystä kuvan jälkikäsittely
ohjelmistolla on tarpeen.
 Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva "_".
 ICC-profiilia ei lisätä. Lisätietoja ICC-profiilista on Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaassa.
131
5
Kuvaus LCD-näytöllä
(Kuvaus näytöllä)
Voit kuvata samalla kun katselet kuvaa kameran LCDnäytössä. Tämä on nimeltään "kuvaus näytöllä".
Kuvaus näytöllä soveltuu hyvin liikkumattomien
kohteiden kuvaamiseen.
Jos pitelet kameraa käsivaraisesti katsoessasi LCDnäyttöä, kameran tärähdys voi epäterävöittää kuvat.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Etäkuvaus näytöllä
Kun EOS Utility -ohjelmisto (EOS-ohjelmisto, s. 316) on asennettu
tietokoneeseen, voit kytkeä kameran tietokoneeseen ja kuvata
etäyhteydellä katsoen kuvaa tietokoneen näytössä. Lisätietoja on
EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
133
A Kuvaus LCD-näytöllä
1
Näytä kuva näytössä.
 Paina <A>-painiketta.
 Kuva näkyy LCD-näytössä.
 Näytössä näkyvän kuvan kirkkaus
on lähellä todellisen kuvan
kirkkaustasoa.
kohteeseen.
2 Tarkenna
 Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää (s. 142).
kuva.
3 Ota
 Paina laukaisin kokonaan alas.
 Kuva otetaan ja se näkyy LCDnäytössä.
 Kun kuvan esikatselu päättyy, kamera
palaa automaattisesti näytöllä
kuvaukseen.
 Lopeta kuvaus näytöllä painamalla
<A>-painiketta.
 Kuvan kuvakulma on noin 100 % (kun kuvan tallennuslaatu on
JPEG 73).
 Näytöllä kuvauksen mittaustapana käytetään kiinteää arvioivaa
mittausta.
 Luovissa kuvaustiloissa voit tarkistaa terävyysalueen määrittämällä
[9: Määritä SET-painike]-asetukseksi kohdassa [53: Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] valinnan [4: Terävyysalueen tarkistus].
 Jatkuvan kuvauksen aikana ensimmäiselle kuvalle valittua valotusta
käytetään myös seuraavissa kuvissa.
134
A Kuvaus LCD-näytöllä
Näytöllä kuvauksen ottaminen käyttöön
Määritä [Kuvaus näytöllä]-asetukseksi
[Päällä].
Peruskuvaustiloissa Kuvaus näytöllä
-valikon komennot näkyvät kohdassa
[z2] ja luovissa kuvaustiloissa
kohdassa [z4].
Mahdollisten otosten määrä näytöllä kuvauksessa
Lämpötila
Kuvausolosuhteet
Ei salamaa
50 %:ssa salama
Huoneenlämpötila (23 °C)
Noin 190 kuvaa
Noin 180 kuvaa
Matala lämpötila (0 °C)
Noin 180 kuvaa
Noin 170 kuvaa
 Yllä olevat luvut perustuvat täyteen ladattuun akku LP-E10:een ja CIPA:n
(Camera & Imaging Products Association) testausstandardeihin.
 Täyteen ladatulla akku LP-E10:llä jatkuva näytöllä kuvaus on mahdollista noin
1 tunnin ajan. 25 min huoneenlämpötilassa (23 °C).
 Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
kirkkaana päivänä tai hyvin kirkkaaseen lamppuun. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 Näytöllä kuvauksen varoituksia on sivuilla 151–152.
 Salamaa käytettäessä kuuluu kaksi sulkimen ääntä, vaikka vain yksi
kuva otetaan. Laukaisimen pohjaan painamisen jälkeen kuvan ottoon
kuluu myös hieman kauemmin kuin etsinkuvauksessa.
 Jos kamera on käyttämättömänä pitkän aikaa, virta katkeaa
automaattisesti [51: Virrankatkaisu]-asetuksen mukaan (s. 181). Jos
[51: Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], kuvaus näytöllä päättyy
automaattisesti 30 minuutin jälkeen (kameran virta ei katkea).
 Käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen), voit näyttää kameran
näytön kuvan televisiossa näytöllä kuvauksen aikana (s. 222).
135
A Kuvaus LCD-näytöllä
Tietonäyttö
 Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
Tarkennusmenetelmä
• d : FlexiZone - Single
• c : uElävä tila
• f : Nopea tila
Tarkennuspiste (Nopea tila)
Suurennuskehys
Histogrammi
Kuvaustila
Kuvaustapa/
itselaukaisu
Lämpötilan
varoitus
Valkotasapaino
Salamavalotuksen
haarukointi (FEB)
Valotushaarukointi
Valotuksen
simulointi
Akun varaustaso
Auto Lighting
Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi)
Kuvan tallennuslaatu
AE-lukitus
D Salaman valmiusvalo
b Salama pois
e Nopea täsmäys
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
y Salaman valotuskorjaus
0 Ulkoisen salaman
valotuskorjaus
GPS-yhteyden ilmaisin
Mahdolliset otokset
Eye-Fi-kortin siirron tila
Valotusaika
Kuva-asetukset
Valotustason ilmaisin / valotushaarukointialue
Aukko
 Kun <g> näkyy valkoisena, näytössä näkyvän kuvan kirkkaus on
hyvin lähellä otetun kuvan kirkkautta.
 Jos <g> vilkkuu, näytössä näkyvän kuvan kirkkaus eroaa todellisesta
kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai kirkas.
Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa,
että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa
kuvassa.
 Jos salama tai aikavalotus on valittu, <g>-kuvake ja histogrammi
näkyvät harmaina. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin
kirkkaassa valaistuksessa.
136
A Kuvaus LCD-näytöllä
Lopullisen kuvan simulointi
Lopullisen kuvan simulointi näyttää kuva-asetusten vaikutukset,
valkotasapainon jne. näytössä näkyvässä kuvassa, jotta näet, miltä
otettu kuva tulee näyttämään.
Näytöllä kuvauksen aikana näytössä näkyvät automaattisesti alla
luetellut määritykset.
Lopullisen kuvan simulointi kuvattaessa näytöllä
 Kuva-asetukset
* Kaikki määritykset kuten terävyys, kontrasti, värikylläisyys ja värisävy
näkyvät.










Valkotasapaino
Valkotasapainon korjaus
Kuvan tunnelma
Valaistus tai aiheen tyyppi
Valotus
Terävyysalueen tarkistus (Kun valinnainen toiminto C.Fn-9-4 on
määritetty ja <0> on ON-asennossa)
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Reunojen valaistuksen korjaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
Kuvasuhde (kuva-alueen vahvistaminen)
137
Kuvaustoimintojen asetukset
Näytöllä kuvauksen asetukset on selitetty tässä.
Q Pikavalinta
Jos painat <Q>-painiketta, kun kuva näkyy LCD-näytössä luovassa
kuvaustilassa, voit määrittää seuraavat: tarkennusmenetelmä,
kuvaustapa/itselaukaisu, valkotasapaino, kuva-asetukset, Auto Lighting
Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi), kuvan tallennuslaatu
ja ISO-herkkyys. Peruskuvaustiloissa voit määrittää
tarkennusmenetelmän ja sivulla 72 olevan taulukon asetukset.
1
Paina <Q>-painiketta.
 Pikavalintanäytössä määritettävät
toiminnot näkyvät näytön
vasemmassa reunassa.
 Jos tarkennusmenetelmänä on
<f>, myös tarkennuspiste
näkyy. Voit myös valita
tarkennuspisteen (s. 148).
toiminto ja määritä se.
2 Valitse
 Valitse toiminto <W> <X> -painikkeilla.
 Valittu toiminto ja toiminto-opas
(s. 53) tulevat näkyviin.
 Muuta asetusta <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta. Kun painat <0>painiketta, toiminnon asetusnäyttö
tulee näkyviin.
asetuksesta.
3 Poistu
 Siirry takaisin näytöllä kuvaukseen
painamalla <Q>-painiketta.
Jos luovissa kuvaustiloissa [10: Salamapainikkeen toiminta]-asetuksena on
[1: ISO-herkkyys] kohdassa [5:3 Valinnaiset toiminnot (C.Fn)], voit nostaa
sisäisen salaman pikavalinnalla. ISO-herkkyys määritetään <D>-painikkeella.
138
Valikkotoimintojen asetukset
Valikossa näkyvät seuraavat komennot.
Tämän valikkonäytön asetettavat
toiminnot ovat käytössä vain näytöllä
kuvauksessa. Nämä toiminnot eivät
ole käytössä etsimellä kuvattaessa
(asetukset ovat pois käytöstä).
Peruskuvaustiloissa Kuvaus näytöllä
-valikon komennot näkyvät kohdassa
[z2] ja luovissa kuvaustiloissa
kohdassa [z4].
 Kuvaus näytöllä
Voit valita Kuvaus näytöllä -asetukseksi [Päällä] tai [Pois].
 Tarkennusmenetelmä
Voit valita [FlexiZone - Single]-, [uElävä tila]- tai [Nopea tila]asetuksen. Lisätietoja tarkennusmenetelmistä on sivuilla 142–149.
 Ristikkonäyttö
Voit näyttää ristikon asetuksella [Ristikko 1l] tai [Ristikko 2m].
Voit tarkistaa vaaka- tai pystytason kallistuksen kuvauksen aikana.
139
Valikkotoimintojen asetukset
 KuvasuhdeN
Kuvan kuvasuhteeksi voidaan määrittää [3:2], [4:3], [16:9] tai [1:1].
Näytössä näkyvää kuvaa ympäröivällä alueella näkyy musta reunus,
kun määritetään seuraavat kuvasuhteet: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG-kuvat tallennetaan valitun kuvasuhteen mukaan. RAW-kuvat
tallennetaan aina [3:2]-kuvasuhteella. Valitun kuvasuhteen tiedot
lisätään RAW-kuvatiedostoon. Kun käsittelet RAW-kuvaa EOSohjelmistolla, voit luoda kuvan, jonka kuvasuhde on sama kuin
kuvattaessa. Jos kuvasuhteena on [4:3], [16:9] tai [1:1],
kuvasuhteen viivat näkyvät kuvan toiston aikana, mutta ne eivät näy
todellisessa kuvassa.
Kuvan
laatu
Kuvasuhde ja pikselimäärä (noin)
3:2
4:3
16:9
1:1
5184 x 3456
(17,9
megapikseliä)
4608 x 3456
(16,0
megapikseliä)
5184 x 2912*
(15,1
megapikseliä)
3456 x 3456
(11,9
megapikseliä)
4
3456 x 2304
(8,0
megapikseliä)
3072 x 2304
(7,0
megapikseliä)
3456 x 1944
(6,7
megapikseliä)
2304 x 2304
(5,3
megapikseliä)
a
2592 x 1728
(4,5
megapikseliä)
2304 x 1728
(4,0
megapikseliä)
2592 x 1456*
(3,8
megapikseliä)
1728 x 1728
(3,0
megapikseliä)
b
1920 x 1280
(2,5
megapikseliä)
1696 x 1280*
(2,2
megapikseliä)
1920x1080
(2,1
megapikseliä)
1280 x 1280
(1,6
megapikseliä)
c
720 x 480
(350 000
pikseliä)
640 x 480
(310 000
pikseliä)
720 x 400*
(290 000
pikseliä)
480 x 480
(230 000
pikseliä)
3
1
 Tähdellä merkityt kuvan tallennuslaatuasetukset eivät vastaa
kuvasuhdetta täsmälleen.
 Tähdellä merkittyjen kuvasuhteiden näytetty kuva-alue on hieman isompi
kuin tallennettava alue. Kun kuvaat, tarkista otetut kuvat LCD-näytöstä.
 Jos käytät suoratulostukseen jotain muuta kameraa ja tulostat tällä
kameralla kuvasuhteessa 1:1 otettuja kuvia, kuvat eivät ehkä tulostu
oikein.
140
Valikkotoimintojen asetukset
 MittausajastinN
Voit muuttaa aikaa, jonka valotusasetus näkyy (AE-lukitusaika).
Peruskuvaustiloissa mittausajastimen asetus on kiinteä 8 sekuntia.
Jos valitse jonkin seuraavista toiminnoista, kuvaus näytöllä lopetetaan. Voit
jatkaa kuvausta näytöllä painamalla <A>-painiketta.
• [z3: Roskanpoistotieto], [52: Puhdistus käsin], [53: Nollaa
asetukset] tai [53: Firmware versio]
141
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän. Valittavissa
ovat seuraavat tarkennusmenetelmät: [FlexiZone - Single], [uElävä tila]
(kasvontunnistus, s. 143) ja [Nopea tila] (s. 148).
Jos haluat erittäin tarkan tarkennuksen, aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin
asentoon <MF>, suurenna kuva ja tarkenna käsin (s. 150).
Valitse tarkennusmenetelmä.
 Valitse [z4]-välilehdestä [Tarkenn.menetelmä].
(Peruskuvaustiloissa asetus on [z2]-välilehdessä.)
 Valitse haluamasi tarkennusmenetelmä ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Kun kuva näkyy kameran näytössä, voit valita
tarkennusmenetelmän pikavalintanäytössä
painamalla <Q>-painiketta (s. 138).
FlexiZone - Single: d
Kuvakennoa käytetään tarkennukseen. Vaikka automaattitarkennusta voikin
käyttää näytöllä kuvauksessa, automaattitarkennus kestää kauemmin kuin
Nopea tila -tilassa. Lisäksi tarkennuksen saavuttaminen voi olla vaikeampaa
kuin Nopea tila -tilassa.
1
Näytä kuva näytössä.
 Paina <A>-painiketta.
 Kuva näkyy LCD-näytössä.
 Tarkennuspiste < > näkyy näytössä.
tarkennuspistettä.
2 Siirrä
 Siirrä tarkennuspiste tarkennettavaan
Tarkennuspiste
142
kohtaan <S>-painikkeilla. (Se ei voi
siirtyä kuvan reunoihin.)
 Palauta tarkennuspiste keskelle
painamalla <0>-painiketta. (Jos
C.Fn-9 on määritetty, pidä <O/
L>-painiketta painettuna ja paina
<0>-painiketta.)
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
kohteeseen.
3 Tarkenna
 Siirrä tarkennuspiste kohteen päälle
ja paina laukaisin puoliväliin.
 Kun tarkennus on valmis,
tarkennuspiste muuttuu vihreäksi ja
merkkiääni annetaan.
 Jos tarkennusta ei saavuteta,
tarkennuspiste muuttuu oranssiksi.
kuva.
4 Ota
 Tarkista tarkennus ja valotus ja ota
kuva painamalla laukaisin kokonaan
pohjaan (s. 134).
u (Kasvontunnistus) Elävä tila: c
Henkilön kasvot tunnistetaan ja tarkennetaan samalla
tarkennusmenetelmällä kuin [FlexiZone - Single]-tilassa. Kehota
kuvattavaa henkilöä kääntymään kameraa kohti.
1
Näytä kuva näytössä.
 Paina <A>-painiketta.
 Kuva näkyy LCD-näytössä.
tarkennuspiste.
2 Valitse
 Kun kasvot tunnistetaan, <p>-kehys
ilmestyy tarkennettavien kasvojen
päälle.
 Jos useita kasvoja tunnistetaan,
näytössä näkyy <q>. Siirrä <Y>
<Z> -painikkeilla <q>-kehys
tarkennettaviin kasvoihin.
143
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
kohteeseen.
3 Tarkenna
 Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa kasvot, joiden
kohdalla <p>-kehys on.
 Kun tarkennus on valmis,
tarkennuspiste muuttuu vihreäksi ja
merkkiääni annetaan.
 Jos tarkennusta ei saavuteta,
tarkennuspiste muuttuu oranssiksi.
 Jos kasvoja ei tunnisteta,
tarkennuspiste < > näytetään ja
tarkennus tehdään keskikohdassa.
kuva.
4 Ota
 Tarkista tarkennus ja valotus ja ota
kuva painamalla laukaisin kokonaan
pohjaan (s. 134).
 Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Jos objektiivi sallii manuaalitarkennuksen, vaikka objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asento olisi <f>, tarkenna ensin kääntämällä
tarkennusrengasta. Tämän jälkeen kasvot tunnistetaan, ja <p> tulee näkyviin.
 Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
 Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret,
liian kirkkaat tai liian tummat, vaakatasossa tai diagonaalisesti
päällekkäin tai osittain piilossa.
 <p> saattaa peittää vain osan kasvoista.
 Kun painat <0>-painiketta, tarkennusmenetelmäksi tulee [Elävä tila] (s. 142).
Voit siirtää tarkennuspistettä painamalla <S>-painiketta. Painamalla <0>-painiketta
uudelleen voit palata [u(Kasvontunnistus) Elävä tila]-tilaan. (Jos C.Fn-9 on
määritetty, pidä <O/L>-painiketta painettuna ja paina <0>-painiketta.)
 Koska tarkennus ei ole mahdollista, jos kasvot havaitaan lähellä kuvan
reunaa, <p> näkyy harmaana. Kun painat laukaisimen puoliväliin,
keskimmäistä tarkennuspistettä < > käytetään tarkentamiseen.
144
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
Huomautuksia tiloista [FlexiZone - Single] ja [uElävä tila]
Tarkennustoiminta
 Tarkentaminen vie kauemmin kuin [Nopea tila]-tilassa.
 Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
 Et voi tarkentaa liikkuvaan kohteeseen jatkuvasti.
 Kuvan kirkkaus voi vaihtua automaattitarkennuksen aikana ja
jälkeen.
 Jos valonlähde vaihtuu kuvattaessa näytöllä, näyttö voi vilkkua ja
tarkennus vaikeutua. Tässä tapauksessa lopeta kuvaus näytöllä ja
suorita automaattitarkennus käytettävän valonlähteen
läheisyydessä.
 Kun [FlexiZone - Single] on määritetty ja painat <u>-painiketta,
tarkennuspisteen osoittama alue suurennetaan. Paina laukaisin
puoliväliin, jos haluat tarkentaa suurennetussa näkymässä. Tämä on
kätevää silloin, kun kamera on kiinnitetty jalustaan ja haluat
tarkentaa erittäin tarkasti. Jos suurennetussa näkymässä on vaikeaa
tarkentaa, palaa normaaliin näkymään ja käytä
automaattitarkennusta. Huomaa, että automaattitarkennuksen
nopeus voi olla erilainen normaalissa ja suurennetussa tilassa.
 Tarkennusta ei ehkä saavuteta, jos suurennat näkymän
tarkennettuasi [FlexiZone - Single]-asetuksella normaalissa
näkymässä.
 Jos [uElävä tila] on asetettu, näkymän suurentaminen ei ole
mahdollista.
145
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
 Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset
tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden
yksityiskohdat näkyvät huonosti.
 Kohteen valaistus on huono.
 Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
 Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (pilvenpiirtäjien ikkunat,
tietokoneiden näppäimistöt jne.).
 Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
 Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
 Yömaisemat tai valopisteet.
 Loisteputki- tai LED-valaistus ja vilkkuva kuva.
 Erittäin pienet kohteet.
 Kuvan reunassa olevat kohteet.
 Voimakkaasti heijastavat kohteet.
 Tarkennuspiste kattaa sekä lähellä että kaukana olevia kohteita
(kuten häkissä olevan eläimen).
 Kohteet, jotka liikkuvat tarkennuspisteen kohdalla, ja joita ei voi
tarkentaa kameran tärinän tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
 Kameraa kohti tai siitä poispäin liikkuva kohde.
 Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
 Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
 Erikoistehostesuodatinta käytetään.
 Näytössä näkyy kohinaa (pisteitä tai vaakaviivoja)
automaattitarkennuksen aikana.
146
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
 Jos tarkennusta ei saavuteta edellä mainituissa kuvausolosuhteissa,
aseta objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> ja
tarkenna manuaalisesti.
 Jos käytät automaattitarkennusta jollakin seuraavista objektiiveista,
[Nopea tila]-tilan käyttäminen on suositeltavaa. Automaattitarkennus
tiloissa [FlexiZone - Single] tai [Elävä tila] voi kestää kauemmin, tai
oikeaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
EF50mm f/1.4 USM, EF50mm f/1.8 II, EF50mm f/2.5 Compact Macro,
EF100mm f/2.8 Macro USM, EF75-300mm f/4-5.6 III,
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
Tietoja objektiiveista, joiden valmistus on lopetettu, saat paikallisesta
Canon-verkkosivustosta.
 Jos kuvaat kuva-alueen reunalla olevan kohteen, joka ei ole tarkennettu,
tarkenna siirtämällä keskimmäinen tarkennuspiste kohteen päälle,
tarkenna uudelleen ja ota kuva.
 Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä. Jos käytössä on LED-valolla
varustettu EX-sarjan Speedlite-salama (myydään erikseen), LED-valoa
käytetään tarkennuksen apuvalona tarvittaessa.
 Mitä enemmän kuvaa on suurennettu näytössä, sitä vaikeampaa on
tarkentaminen käsivaralta kameran tärinän vuoksi (kuten myös silloin,
kun objektiivin tarkennustavan kytkin on asennossa <MF>). Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
147
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
Nopea tila:f
AF-anturia käytetään tarkennukseen kertatarkennustilassa (s. 93)
käyttäen samaa tarkennusmenetelmää kuin etsinkuvauksessa.
Vaikka voitkin tarkentaa halutun alueen nopeasti, näytössä näkyvä
kuva pysähtyy hetkeksi automaattitarkennuksen aikana.
Voit käyttää tarkentamiseen yhdeksää tarkennuspistettä
(automaattivalinta). Voit myös valita yhden tarkennuspisteen
tarkennukseen ja tarkentaa vain kyseisen tarkennuspisteen osoittaman
alueen (käsivalinta).
Tarkennuspiste
1
Näytä kuva näytössä.
 Paina <A>-painiketta.
 Kuva näkyy LCD-näytössä.
 Näytössä näkyvät pienet ruudut ovat
tarkennuspisteitä ja suurempi ruutu
on suurennuskehys.
Suurennuskehys
tarkennuspiste.N
2 Valitse
 Näytä pikavalintanäyttö painamalla
<Q>-painiketta (7).
 Määritettävissä olevat toiminnot
näkyvät näytön vasemmassa
reunassa.
 Aktivoi tarkennuspiste valintaa varten
<W> <X> -painikkeilla.
 Valitse tarkennuspiste kääntämällä
<6>-valitsinta.
148
Tarkennus automaattitarkennuksella (Tarkennusmenetelmä)
kohteeseen.
3 Tarkenna
 Siirrä tarkennuspiste kohteen päälle
ja paina laukaisin puoliväliin.
 Näytöllä kuvattu kuva poistuu,
heijastava peili laskeutuu alas ja
automaattitarkennus suoritetaan
(kamera ei ota kuvaa).
 Kun tarkennus on saavutettu,
tarkennettu tarkennuspiste muuttuu
vihreäksi ja näytöllä kuvauksen kuva
palaa näyttöön.
 Jos tarkennusta ei saavuteta,
tarkennuspiste muuttuu oranssiksi ja
vilkkuu.
kuva.
4 Ota
 Tarkista tarkennus ja valotus ja ota
kuva painamalla laukaisin kokonaan
pohjaan (s. 134).
Automaattitarkennuksen aikana ei voi ottaa kuvia. Ota kuva, kun kuva on
näkyvissä näytössä.
149
MF: Manuaalitarkennus
Voit suurentaa kuvan ja tarkentaa tarkasti käsintarkennuksella.
1
Aseta objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
<MF>-asentoon.
 Tarkenna ensin kääntämällä
objektiivin tarkennusrengasta.
suurennuskehystä.
2 Siirrä
 Siirrä suurennuskehys tarkennettavaan
Suurennuskehys
kohtaan <S>-painikkeilla.
 Palauta suurennuskehys keskelle
painamalla <0>-painiketta. (Jos
C.Fn-9 on määritetty, pidä <O/
L>-painiketta painettuna ja paina
<0>-painiketta.)
kuvaa.
3 Suurenna
 Paina <u>-painiketta.
 Suurennuskehyksen sisällä oleva
alue suurentuu.
 Aina, kun painat <u>-painiketta,
näkymä muuttuu seuraavasti:
5x → 10x → Normaali näyttö
käsin.
4 Tarkenna
 Katso suurennettua kuvaa ja tarkenna
AE-lukitus
Suurennetun alueen sijainti
Suurennus
kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.
 Kun tarkennus on valmis, palaa
normaalinäyttöön painamalla <u>painiketta.
kuva.
5 Ota
 Tarkista tarkennus ja valotus ja ota
kuva painamalla laukaisinta (s. 134).
150
Näytöllä kuvauksen varoitukset
Kuvan laatu
 Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita
pisteitä tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
 Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
 Jos kuvaat näytöllä jatkuvasti pitkään, kameran sisäinen lämpötila voi nousta ja
kuvan laatu heikentyä Lopeta kuvaus näytöllä aina, kun et ota kuvia.
 Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa
korkea, kuvan laatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus näytöllä ja odota
muutama minuutti ennen kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen <s> ja punainen <E> sisäisen lämpötilan varoituskuvake
 Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska näytöllä kuvausta jatketaan pitkään
tai koska ympäristön lämpötila on korkea, valkoinen <s>-kuvake tai punainen
<E>-kuvake tulee näkyviin.
 Valkoinen <s>-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Tällöin on suositeltavaa lopettaa kuvaus näytöllä ja antaa kameran
jäähtyä ennen kuvaamisen jatkamista.
 Punainen <E>-kuvake tarkoittaa, että kuvaus näytöllä päättyy pian
automaattisesti. Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin
kameran sisäinen lämpötila on laskenut. Lopeta kuvaus näytöllä tai
katkaise virta ja anna kameran olla käyttämättömänä jonkin aikaa.
 Pitkään jatkuva kuvaus näytöllä korkeassa lämpötilassa tuo <s>- tai <E>kuvakkeen näkyviin tavallista nopeammin. Katkaise kameran virta, kun et kuvaa.
 Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai pitkällä valotuksella
otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin valkoinen <s>-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
 Jos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu. Palaa
normaaliin näyttöön ennen kuvaamista. Suurennetussa näkymässä valotusaika
ja aukko näkyvät oransseina. Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu
kuva on normaalin näyttöalueen mukainen.
 Jos [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom. valotuksen
optimointi]-asetuksena (s. 119) on jokin muu kuin [Pois], kuva voi
näyttää kirkkaalta, vaikka matalampi valotuksen korjaus tai matalampi
salaman valotuskorjaus olisi määritetty.
 Jos käytät TS-E-objektiivia (muuta kuin TS-E17mm f/4L- tai TS-E24mm f/3.5L II objektiivia) ja siirrät tai kallistat objektiivia tai jos käytät loittorengasta, vakiovalotusta ei
ehkä saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
151
Näytöllä kuvauksen varoitukset
Näytössä näkyvä kuva
 Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytössä näkyvä kuva ei ehkä
näytä kirkkautta oikein.
 Vaikka määritetty ISO-herkkyys olisi matala, näytössä näkyvässä
kuvassa voi näkyä kohinaa heikossa valaistuksessa. Kun kuva otetaan,
tallennettavaan kuvaan tulee kuitenkin hyvin vähän kohinaa (näytössä
näkyvän kuvan laatu poikkeaa tallennettavan kuvan laadusta).
 Jos kuvan valonlähde (valaistus) muuttuu, näyttö voi välkkyä. Tässä tapauksessa lopeta
ensin kuvaus näytöllä ja jatka sitä sitten käytettävän valonlähteen läheisyydessä.
 Jos suuntaat kameran toiseen suuntaan, näytöllä kuvattavan kuvan
kirkkaus saattaa tilapäisesti muuttua. Odota kirkkaustason vakiintumista
ennen kuvausta.
 Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana LCDnäytössä. Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
 Jos määrität [52: LCD:n kirkkaus]-asetukseksi kirkkaan vaihtoehdon
heikossa valaistuksessa, näytössä näkyvässä kuvassa voi näkyä
kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina tai epäsäännölliset värit eivät
kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
 Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Valinnaiset toiminnot
 Näytöllä kuvauksen aikana tietyt valinnaisten toimintojen asetukset eivät
ole käytössä (s. 257).
Objektiivi ja salama
 Kuvaus näytöllä -tilassa superteleobjektiivien tarkennuksen esiasetusta
ei voi käyttää.
 Salamavalotuksen lukitusta ei voi käyttää sisäisen salaman tai ulkoisen
Speedlite-salaman kanssa. Muotoilusalama ei toimi ulkoisen Speedlitesalaman kanssa.
Älä pidä kameraa samassa asennossa pitkään. Vaikka kamera ei tunnu
kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan lämpötilan
kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa kameran
kanssa. Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa
sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai erittäin herkkä iho.
152
6
Videoiden kuvaaminen
Videokuvaus otetaan käyttöön
kääntämällä valintakiekko
asentoon <k>. Videoiden
tiedostomuoto on MOV.
 Tietoja korteista, joille voi tallentaa videota, on sivulla 5.
Full HD 1080
Full HD 1080 tarkoittaa 1080 pystysuuntaisen
pikselin (juovat) teräväpiirtotarkkuutta.
153
k Videoiden kuvaaminen
Videoita voidaan toistaa televisiossa liittämällä kamera
televisiovastaanottimeen (s. 222).
Kuvaaminen automaattivalotuksella
1
Käännä valintakiekko asentoon
<k>.
 Heijastavasta peilistä kuuluu ääni ja
kuva tulee LCD-näyttöön.
kohteeseen.
2 Tarkenna
 Ennen kuin kuvaat videota, tarkenna
automaattitarkennuksella tai
manuaalitarkennuksella (s. 142–150).
 Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
video.
3 Kuvaa
 Aloita videokuvaus painamalla
Videon tallennus
Mikrofoni
154
<A>-painiketta. Lopeta videokuvaus
painamalla <A>-painiketta
uudelleen.
 Videon kuvauksen aikana
"o"-merkki näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
k Videoiden kuvaaminen
 Videokuvausta koskevia varoituksia on sivuilla 177 ja 178.
 Lue tarvittaessa myös näytöllä kuvauksen varoitukset sivuilta 151
ja 152.
 ISO-herkkyys (ISO 100–ISO 6400), valotusaika ja aukko määritetään
automaattisesti.
 Voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>-painiketta (s. 116).
Valotusasetus näkyy näytössä sen ajan, joka on määritetty asetuksessa
[Z2: Mittausajastin]. AE-lukituksen käyttämisen jälkeen
videokuvauksessa voit peruuttaa sen painamalla <S>-painiketta
(AE-lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>-painiketta).
 Voit määrittää valotuksen korjauksen pitämällä <O>-painiketta
painettuna ja kääntämällä <6>-valitsinta.
 Valotusajan ja ISO-herkkyyden voi tuoda näytön alareunaan painamalla
laukaisimen puoliväliin. Tällä valotusasetuksella voi ottaa stillkuvan
(s. 158). Videokuvauksen valotusasetusta ei näytetä. Huomaa, että
videokuvauksen valotusasetus voi olla eri kuin stillkuvauksen.
 Jos kuvaat videota automaattivalotuksella, valotusaika- ja aukkotietoja
ei tallenneta kuvatietoihin (Exif).
LED-valolla varustetun EX-sarjan Speedlitesalaman (myydään erikseen) käyttäminen
Käytettäessä videokuvauksessa automaattivalotusta kamera ottaa
Speedlite-salaman LED-valon automaattisesti käyttöön heikossa
valaistuksessa. Lisätietoja on EX Speedlite -salaman
käyttöoppaassa.
155
k Videoiden kuvaaminen
Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella
Voit vapaasti määrittää valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden
videokuvausta varten. Videokuvauksen käsisäätöinen valotus on
tarkoitettu edistyneille käyttäjille.
1
Käännä valintakiekko asentoon
<k>.
 Heijastavasta peilistä kuuluu ääni ja
kuva tulee LCD-näyttöön.
[Videon valotus].
2 Valitse
 Paina <M>-painiketta, valitse
[Z1]-välilehdeltä [Videon valotus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Manuaalinen].
3 Valitse
 Valitse [Manuaalinen] ja paina
<0>-painiketta.
<6>
<O> + <6>
valotusaika ja aukko.
4 Määritä
 Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritettävissä
oleva valotusaika määräytyy
kuvataajuuden <9> mukaan.
• 8/7
: 1/4000 s – 1/60 s
• 6/5/4 : 1/4000 s – 1/30 s
 Määritä aukko pitämällä
<O>-painiketta alhaalla ja
kääntämällä <6>-valitsinta.
ISO-herkkyys.
5 Määritä
 Paina <D>-painiketta ja valitse ISOherkkyys <Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <6>-valitsinta.
 Lisätietoja ISO-herkkyydestä on
seuraavalla sivulla.
156
k Videoiden kuvaaminen
ja kuvaa video.
6 Tarkenna
 Toimi samoin kuin vaiheissa 2 ja 3
kohdassa "Kuvaaminen
automaattivalotuksella" (s. 154).
ISO-herkkyys käsisäätöisellä valotuksella kuvattaessa
 [Automaatti]-asetuksella ISO-herkkyys on automaattisesti ISO 100
– ISO 6400.
 Voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti välille ISO 100 – ISO
6400 yhden yksikön välein.
 Jos [Z1:kEnsisijainen huippuvalotoisto]-asetuksena on
[Päällä], ISO-herkkyys on ISO 200 – ISO 6400.
 AE-lukitusta ja automaattivalotusta ei voi käyttää.
 Valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana ei suositella,
koska valotuksen muutokset tallentuvat videolle.
 Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
 Autom. ISO -asetuksella video voidaan tallentaa sopivalla valotuksella
silloinkin, kun ympäristön kirkkaus muuttuu.
 Voit näyttää histogrammin painamalla <B>-painiketta.
 Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, valotusaikaa 1/30 s – 1/125 s
suositellaan. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
157
k Videoiden kuvaaminen
Tietonäyttö
 Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
Tarkennusmenetelmä
• d : FlexiZone - Single
• c : uElävä tila
• f : Nopea tila
Kuva-asetukset
Videokuvauksen jäljellä oleva aika / kulunut aika
Videokuvaustila
Tarkennuspiste (Nopea tila)
Valkotasapaino
Videon tallennus
Auto Lighting
Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi)
Suurennuskehys
Lämpötilan
varoitus
Videon
tallennuskoko
Äänen
tallennustaso:
Käsinsäätö
Videokollaasi
Kuvan tallennuslaatu
Akun varaustaso
Mittaustapa
L: Automaattivalotus
K: Käsisäätöinen
valotus
AE-lukitus
LED-valo
Kuvataajuus
Valotusaika
Aukko
Valotustason ilmaisin
Videokollaasileikkeen kuvausaika
Ensisijainen
huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
GPS-yhteyden ilmaisin
Mahdolliset otokset
Eye-Fi-kortin siirron tila
 Jos kamerassa ei ole korttia, videokuvauksen jäljellä oleva aika näkyy
punaisena.
 Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva aika muuttuu kuluneeksi ajaksi.
158
k Videoiden kuvaaminen
Huomautuksia videokuvauksesta
Älä pidä kameraa samassa asennossa pitkään. Vaikka kamera ei tunnu
kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan lämpötilan
kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa kameran
kanssa. Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa
sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai erittäin herkkä iho.
 Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
kirkkaana päivänä tai hyvin kirkkaaseen lamppuun. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 Jos <Q> on määritetty ja ISO-herkkyys ja aukko muuttuvat
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
 Jos kuvaat videota LED-valaistuksessa, video voi välkkyä
 On suositeltavaa kuvata muutama testivideo, jossa käytät zoomausta
videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana saattaa
aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivien äänien tallentumisen
videolle tai kuva saattaa olla epäterävä.
 Kuvaa ei voi suurentaa videokuvauksen aikana <u>-painikkeella.
 Varo peittämästä mikrofonia (s. 154) esimerkiksi sormella.
 Videokuvausta koskevia varoituksia on sivuilla 177 ja 178.
 Lue tarvittaessa myös näytöllä kuvauksen varoitukset sivuilta 151
ja 152.
 Videoihin liittyvät asetukset ovat välilehdissä [Z1], [Z2] ja [Z3]
(s. 172).
 Videotiedosto tallennetaan aina, kun kuvaat videota.
 Videon kuva-alue on noin 100 % (kun videon tallennuskoko on [A]).
 Kameran sisäinen mikrofoni tallentaa yksikanavaista ääntä (s. 154).
 Täyteen ladatulla LP-E10-akulla videoiden kokonaiskuvausaika on noin
1 tunti 15 minuuttia huoneenlämmössä (23 °C) ja noin 1 tunti
10 minuuttia matalissa lämpötiloissa (0 °C).
 Videokuvauksen aikana superteleobjektiivien tarkennuksen esiasetusta
ei voi käyttää.
159
k Videoiden kuvaaminen
Lopullisen kuvan simulointi
Lopullisen kuvan simulointi näyttää kuva-asetusten vaikutukset,
valkotasapainon ja muut toiminnot, jotta näet, miltä otettu kuva tulee
näyttämään.
Seuraavassa mainittujen toimintojen asetusten vaikutukset näkyvät
videokuvauksen aikana näytettävässä kuvassa automaattisesti.
Videokuvauksen lopullisen kuvan simulointi
 Kuva-asetukset
* Kaikki määritykset kuten terävyys, kontrasti, värikylläisyys ja värisävy
näkyvät.






Valkotasapaino
Valotus
Terävyysalue
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Reunojen valaistuksen korjaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
160
k Videoiden kuvaaminen
Stillkuvien kuvaaminen
Voit ottaa stillkuvan myös
videokuvauksen aikana painamalla
laukaisimen kokonaan alas.
Stillkuvien kuvaaminen <k>-tilassa
 Jos otat stillkuvan videon kuvaamisen aikana, video tallentaa
valokuvaa noin 1 sekunnin ajan.
 Kuva tallentuu kortille ja videokuvaus jatkuu automaattisesti, kun
kuva tulee näkyviin näyttöön.
 Video ja stillkuva tallennetaan erillisinä tiedostoina korttiin.
 Pelkästään stillkuvaukseen tarkoitetut toiminnot on kuvattu alla.
Muut toiminnot ovat samat kuin videokuvauksessa.
Toiminto
Asetukset
Asetuksen [z1: Kuvanlaatu] mukaisesti.
Kuvan
Kun videon tallennuskoko on [1920x1080] tai [1280x720],
tallennuslaatu kuvasuhteeksi tulee 16:9. Kun koko on [640x480],
kuvasuhteeksi tulee 4:3.
• Automaattivalotus: Automaattisesti välillä ISO 100 – ISO 3200
ISO-herkkyys • Kuvattaessa käsisäätöisellä valotuksella: Katso kohtaa "ISOherkkyys käsisäätöisellä valotuksella kuvattaessa" sivulla 157.
• Automaattivalotus: Valotusaika ja aukko määritetään
automaattisesti (näytetään, kun laukaisin painetaan
Valotusasetus
puoliväliin).
• Kuvattaessa käsisäätöisellä valotuksella: Määritä valotusaika
ja aukko manuaalisesti.
Valotushaarukointi
Peruutettu
Kuvaustapa/
itselaukaisu
Yksittäiskuva (jatkuva kuvaus ja itselaukaisu ei käytössä)
Salama
Salama pois
161
k Videoiden kuvaaminen
Jos [Z1: AF laukaisimella kun k]-asetuksena on [Päällä] (s. 172),
laukaisimen painaminen puoliväliin videokuvauksen aikana suorittaa
tarkennuksen. Tästä voi kuitenkin olla tuloksena seuraavaa.
• Tarkennus saattaa hetkellisesti siirtyä kauas kohteesta.
• Tallennetun videon kirkkaus voi muuttua.
• Tallennettu video saattaa hetkellisesti näkyä stillkuvana.
• Objektiivin toimintoäänet saattavat tallentua videoon.
• Et voi ottaa stillkuvia, jos tarkennusta ei ole saavutettu esimerkiksi
liikkuvaan kohteeseen.
162
Kuvaustoimintojen asetukset
Videokuvauksen toimintojen asetukset on selitetty tässä.
Q Pikavalinta
Jos painat <Q>-painiketta, kun kuva näkyy LCD-näytössä, voit
määrittää seuraavat: tarkennusmenetelmä, valkotasapaino, kuvaasetukset, Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi), videon tallennuskoko ja kuvan tallennuslaatu (stillkuvat).
1
Paina <Q>-painiketta. (7)
 Määritettävissä olevat toiminnot
tulevat näkyviin.
 Jos tarkennusmenetelmänä on
<f>, myös tarkennuspiste
näkyy. Voit myös valita
tarkennuspisteen (s. 148).
toiminto ja määritä se.
2 Valitse
 Valitse toiminto <W> <X>
-painikkeilla.
 Valittu toiminto ja toiminto-opas
(s. 53) tulevat näkyviin.
 Muuta asetusta <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta. Kun painat
<0>-painiketta, toiminnon
asetusnäyttö tulee näkyviin.
asetuksesta.
3 Poistu
 Siirry videokuvaukseen painamalla
<Q>-painiketta.
Käsisäätöisessä valotuksessa kuvan tallennuslaadun asetus (stillkuvat)
vaihtuu ISO-herkkyyden asetukseksi.
163
3 Videon tallennuskoon määrittäminen
Valikkokomennolla [Z2: Videon
tall.koko] voit valita videon kuvakoon
[****x****] ja kuvataajuuden [9] (kuvaa
sekunnissa). 9 (kuvataajuus) vaihtuu
automaattisesti [Z2: Videojärjest.]asetuksen mukaan.
 Kuvan koko
[1920x1080] (A) : Täysi teräväpiirto (Full HD) -tallennuslaatu.
Kuvasuhde on 16:9.
[1280x720] (B) : Teräväpiirto (HD) -tallennuslaatu. Kuvasuhde
on 16:9.
[640x480] (C)
: Tavallisen tarkkuuden tallennuslaatu.
Kuvasuhde on 4:3.
 Kuvataajuus (kuvaa/s: kuvaa sekunnissa)
6/8 : Alueille, joilla TV-muoto on NTSC (Esim. PohjoisAmerikka, Japani, Korea, Meksiko).
5/7 : Alueille, joilla TV-muoto on PAL (esim. Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia).
4
: Pääasiassa elokuville.
164
3 Videon tallennuskoon määrittäminen
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Videotallennuksen
koko
Kokonaistallennusaika (noin)
Tiedostokoko
(noin)
4 Gt:n
kortti
8 Gt:n kortti
16 Gt:n
kortti
11 min
22 min
44 min.
330 Mt/min
11 min
22 min
44 min.
330 Mt/min
46 min.
1 h 32 min
3 h 4 min
82,5 Mt/min
6
[1920x1080]
5
4
[1280x720]
[640x480]
8
7
6
5
 Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Tiedostojärjestelmän vuoksi videokuvaus lopetetaan
automaattisesti, kun yksittäisen videoleikkeen tiedostokoko on 4 Gt.
Voit aloittaa videon kuvaamisen uudelleen painamalla <A>painiketta (uuden videotiedoston tallennus alkaa).
 Videokuvauksen aikaraja
Videoleikkeen enimmäispituus on 29 minuuttia 59 sekuntia. Jos
videokuvausaika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia, videon
kuvaaminen lopetetaan automaattisesti. Voit aloittaa videon
kuvaamisen uudelleen painamalla <A>-painiketta (uuden
videotiedoston tallennus alkaa).
Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen,
ennen kuin yllä olevassa taulukossa mainittu enimmäistallennusaika on
saavutettu (s. 177).
165
3 Videokollaasin kuvaaminen
Voit kuvata useita lyhyitä videoleikkeitä, joiden pituus on 2 sekuntia,
4 sekuntia tai 8 sekuntia. Niitä kutsutaan videokollaasileikkeiksi.
Videokollaasileikkeet voi liittää yhdeksi videoksi, jota nimitetään
videokollaasialbumiksi. Näin pystyt nopeasti esittelemään matkan tai
jonkin tapahtuman kohokohtia.
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (s. 170,
215).
Videokollaasialbumin toiminta
Videokollaasileike 1
Videokollaasileike 2
Videokollaasileike x
Videokollaasialbumi
Videokollaasileikkeen kuvauskeston määrittäminen
1
Valitse [Videokollaasi].
 Valitse [Z2]-välilehdessä
[Videokollaasi] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Videokollaasi]-asetuksen
2 Valitse
kuvausaika.
 Valitse yksittäisen
videokollaasileikkeen kuvausaika ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Poistu valikosta ja palaa
videokuvausnäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
166
3 Videokollaasin kuvaaminen
Videokollaasialbumin luominen
ensimmäinen
3 Kuvaa
videokollaasileike.
Kuvauskesto
 Paina <A>-painiketta ja aloita kuvaus.
 Kuvauskeston ilmaiseva sininen palkki lyhenee
vähitellen. Kun määritetty kuvauskesto on kulunut,
kuvaus päättyy automaattisesti.
 Vahvistusikkuna tulee näkyviin
(s. 168).
videokollaasialbumina.
4 Tallenna
 Valitse [J Tallenna albumina]
ja paina sitten <0>-painiketta.
 Videoleike tallennetaan videokollaasialbumin
ensimmäiseksi videokollaasileikkeeksi.
lisää videokollaasileikkeitä.
5 Kuvaa
 Kuvaa seuraava videokollaasileike
toistamalla vaihe 3.
 Valitse [J Lisää albumiin] ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Luo toinen videokollaasialbumi valitsemalla [W
Tallenna uutena albumina].
 Toista tarvittaessa vaihe 5.
videokollaasin kuvaus.
6 Lopeta
 Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata tavalliseen
videokuvaukseen, varmista, että
valitset asetukseksi [Pois].
 Poistu valikosta ja palaa tavalliseen
videokuvausnäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
167
3 Videokollaasin kuvaaminen
Vaiheiden 4 ja 5 asetukset
Toiminto
J Tallenna albumina
(vaihe 4)
J Tallenna albumina
(vaihe 5)
W Tallenna uutena
albumina
(vaihe 5)
1 Toista videokollaasi
(vaiheet 4 ja 5)
r Älä tallenna albumina
(vaihe 4)
r Poista tallentamatta albumiin
(vaihe 5)
Kuvaus
Videoleike tallennetaan videokollaasialbumin
ensimmäiseksi videokollaasileikkeeksi.
Vastakuvattu videokollaasileike lisätään juuri
tallennettuun albumiin.
Uusi videokollaasialbumi luodaan ja videoleike tallennetaan sen
ensimmäiseksi videokollaasileikkeeksi. Valitse vahvistusnäytössä [OK].
Uusi albumi on eri tiedosto kuin aiemmin tallennettu albumi.
Juuri kuvattu videokollaasileike toistetaan.
Toistotoiminnot on selitetty alla olevassa taulukossa.
Juuri tallentamasi videokollaasileike poistetaan, eikä sitä
tallenneta albumiin. Valitse vahvistusnäytössä [OK].
[Toista videokollaasi]-toiminnot
Toiminto
2 Lopeta
Toiston kuvaus
Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin.
Painamalla <0>-painiketta voit toistaa tai keskeyttää juuri
tallentamasi videokollaasileikkeen.
Näyttää albumin ensimmäisen videokollaasileikkeen
5 Ensimmäinen kuva
ensimmäisen kohtauksen.
7 Toista
Joka kerta kun painat <0>-painiketta, videokollaasileike
siirtyy muutaman sekunnin taaksepäin.
3 Edellinen kuva Edellisen kuvan saa näkyviin <0>-painikkeella. Videota voi
kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta painettuna.
6 Seuraava kuva Voit toistaa videota kuva kerrallaan painamalla <0>-painiketta.
Videota voi kelata eteenpäin pitämällä <0>-painiketta painettuna.
Aina kun painat <0>-painiketta, videokollaasi siirtyy
Seuraava*
muutaman sekunnin eteenpäin.
4 Viimeinen kuva Näyttää albumin viimeisen videokollaasileikkeen viimeisen kohtauksen.
Edellinen*
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
9 Äänenvoimakkuus
Voit säätää sisäisen kaiuttimen (s. 214)
äänenvoimakkuutta <6>-valitsimella.
* Kun [Siirry taaksepäin]- ja [Siirry eteenpäin]-asetuksia käytetään, siirtymisaika
vastaa [Videokollaasi]-asetuksen sekuntiasetusta (noin 2, 4 tai 8 sekuntia).
168
3 Videokollaasin kuvaaminen
Videokollaasien kuvausta koskevat varoitukset
 Albumiin voi lisätä vain samanpituisia videokollaasileikkeitä (noin 2, 4 tai
8 sekunnin pituisia).
 Huomaa, että seuraavien toimien tekeminen videokollaasin kuvauksen
aikana luo uuden albumin seuraaville videokollaasileikkeille.
• [Videon tall.koko]-asetuksen muuttaminen (s. 164).
• [Videokollaasi]-asetuksen kuvausajan muuttaminen (s. 166).
• [Äänitys] -asetuksen [Automaatti]- tai [Käsinsäätö]-asetuksen
muuttaminen [Pois]-asetukseksi tai [Pois]-asetuksen muuttaminen
[Automaatti]- tai [Käsinsäätö]-asetukseksi (s. 174).
• Älä avaa korttipaikan/akkutilan kantta.
• Tasavirtaliittimen DR-E10 (myydään erikseen) ja verkkolaitteen CAPS700 (myydään erikseen) käytön lopettaminen.
• Laiteohjelman päivittäminen.
 Videokollaasileikkeiden järjestystä albumissa ei voi muuttaa.
 Myöhemmin kuvattuja videokollaasileikkeitä ei voi lisätä olemassa
olevaan albumiin.
 Et voi ottaa stillkuvia videokollaasin kuvauksen aikana.
 Videokollaasileikkeen kuvauskesto on likimääräinen. Kuvausnopeuden
mukaan toiston aikana näkyvä kuvauskesto ei ehkä ole tarkka.
169
3 Videokollaasin kuvaaminen
Albumin toistaminen
Voit toistaa valmiin videokollaasialbumin samaan tapaan kuin tavallisen
videon (s. 214).
1
Tuo video näyttöön.
 Näytä kuva painamalla
<x>-painiketta.
albumi.
2 Valitse
 Yhden kuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [ s]-kuvake
videokollaasialbumin merkkinä.
 Valitse videokollaasialbumi <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
albumi.
3 Toista
 Valitse näytössä näkyvässä
toistopaneelissa [7] (Toista) ja paina
sitten <0>-painiketta.
170
3 Videokollaasin kuvaaminen
Taustamusiikki
 Voit toistaa taustamusiikkia samalla, kun toistat kameralla albumeita,
tavallisia videoita ja kuvaesityksiä (s. 170, 215). Jos haluat toistaa
taustamusiikkia, kopioi taustamusiikki ensin korttiin käyttämällä EOS
Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelmistoa). Lisätietoja on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
 Muistikorttiin tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityistarkoituksiin.
Kunnioita tekijänoikeuksia.
Albumien kanssa käytettävä EOS-ohjelmisto
 EOS Video Snapshot Task: Mahdollistaa albumien muokkaamisen.
Tämä on ImageBrowser EX -ohjelmiston toiminto.
171
3 Valikkotoimintojen asetukset
Välilehtien [Z1], [Z2] ja [Z3] valikkotoiminnot on selitetty
seuraavassa.
[Z1]
 Videon valotus
Asetuksena on normaalisti [Automaatti].
Kun määrität asetukseksi [Manuaalinen], voit määrittää
videokuvauksen ISO-herkkyyden, valotusajan ja aukon käsin (s. 156).
 Tarkennusmenetelmä
Tarkennusmenetelmät ovat samat kuin sivuilla 142–149 kuvatut. Voit
valita [FlexiZone - Single]-, [uElävä tila]- tai [Nopea tila]asetuksen. Huomaa, että liikkuvan kohteen jatkuva tarkennus ei ole
mahdollista.
 Automaattitarkennus laukaisimella videokuvauksen aikana
Kun määrityksenä on [Päällä], automaattitarkennus on mahdollista
videokuvauksen aikana. Jatkuva automaattitarkennus ei kuitenkaan
ole mahdollista. Jos käytät automaattitarkennusta videokuvauksen
aikana, tarkennus saattaa hetkellisesti olla väärä tai valotus voi
muuttua. Lisäksi objektiivin toimintoäänet tallentuvat videoon.
Jos videokuvauksen aikana tarkennusmenetelmänä on [Nopea tila],
automaattitarkennus suoritetaan [FlexiZone - Single]-tilassa.
 [Z1]-, [Z2]- ja [Z3]-valikkovälilehtien asetukset ovat
voimassa vain <k>-tilassa. Niitä käytetään vain <k>-tilassa.
 [Tarkennusmenetelmä]-asetusta käytetään myös näytöllä
kuvauksessa.
172
3 Valikkotoimintojen asetukset
 kLaukaisin/AE-lukitus
Voit vaihtaa toimintoja, jotka on määritetty puoliväliin painettuun
laukaisimeen ja AE-lukituspainikkeeseen.
• AF/AE-lukitus:
Normaali toiminto. Käytä automaattitarkennusta painamalla
laukaisin puoliväliin. Käytä AE-lukitusta painamalla
<A>-painiketta.
• AE-lukitus/AF:
Käytä AE-lukitusta painamalla laukaisin puoliväliin. Käytä
automaattitarkennusta painamalla <A>-painiketta. Kätevää,
kun haluat tarkentaa ja mitata kuvan eri osia.
• AF/AF-lukit., ei AE-lukit.
Käytä automaattitarkennusta painamalla laukaisin puoliväliin. Kun
käytät automaattitarkennusta painamalla laukaisimen puoliväliin,
voit keskeyttää automaattitarkennuksen pitämällä <A>-painiketta
painettuna. Voit jatkaa automaattitarkennusta vapauttamalla
<A>-painikkeen. AE-lukitus ei ole mahdollista.
• AE/AF, ei AE-lukitusta:
Mittaa painamalla laukaisin puoliväliin. Käytä
automaattitarkennusta painamalla <A>-painiketta. AE-lukitus ei
ole mahdollista.
 kEnsisijainen huippuvalotoisto
Jos määrityksenä on [Päällä], kirkkaiden kohtien yksityiskohdat
paranevat. Dynaamista aluetta laajennetaan normaalista 18 %:n
vakioharmaasta kirkkaisiin kohtiin. Harmaiden ja kirkkaiden kohtien
välisävyt pehmenevät. Määritettävä ISO-herkkyysalue on 200–6400.
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
-asetukseksi määritetään automaattisesti [Pois], eikä sitä voi
muuttaa.
173
3 Valikkotoimintojen asetukset
[Z2]
 Videon tallennuskoko
Voit määrittää videon tallennuskoon (kuvan koko ja kuvataajuus).
Lisätietoja on sivulla 164.
 Äänen tallennus
Kameran sisäinen mikrofoni tallentaa
yksikanavaista ääntä. Ulkoista
mikrofonia ei voi käyttää.
Tasomittari
[Äänitys]- ja [ Äänitaso]-valinnat
[Automaatti] : Äänitaso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti
äänenvoimakkuuden mukaan.
[Käsinsäätö] : Edistyneille käyttäjille. Äänen tallennustasoja on
valittavana 64.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla,
kun säädät äänen tallennustasoa <Y> <Z>
-painikkeilla. Katso huippuarvon pidon osoitinta (noin
3 sekuntia) ja säädä sitä niin, että tasomittarin merkki
oikealla näyttää ajoittain "12" (-12 dB)
voimakkaimmille äänille. Jos lukema ylittää arvon "0",
ääni vääristyy.
[Pois]
: Ääntä ei tallenneta.
174
3 Valikkotoimintojen asetukset
[Tuulisuoja]
Kun asetuksena on [Päällä], toiminto vaimentaa tuulen ääntä.
Huomaa, että [Päällä]-asetus vaimentaa myös matalia bassoääniä,
joten määritä asetukseksi [Pois], jos tuulta ei ole. Tällöin ääni on
luonnollisempi kuin [Päällä]-asetusta käytettäessä.
Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
 Mittausajastin
Voit muuttaa aikaa, jonka valotusasetus näkyy (AE-lukitusaika).
 Ristikkonäyttö
Voit näyttää ristikon asetuksella [Ristikko 1l] tai [Ristikko 2m].
Voit tarkistaa vaaka- tai pystytason kallistuksen kuvauksen aikana.
 Videokollaasi
Voit kuvata videokollaaseja. Lisätietoja on sivulla 166.
 Videojärjestelmä
Valitse käyttämäsi televisiostandardin mukaisesti [NTSC] tai [PAL]
(s. 164).
Mittausajastin- ja ristikkonäytön asetukset vaikuttavat myös näytöllä
kuvauksessa.
175
3 Valikkotoimintojen asetukset
[Z3]
 Valotuksen korjaus
Vaikka valotuskorjauksen määrää voidaan säätää ±5 yksikköä,
videokuvauksen valotuskorjauksen määrää voidaan säätää vain ±3
yksikköä. Stillkuvien valotuksen määrää voidaan säätää jopa ±5
yksikköä.
 Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
voidaan määrittää sivulla 119 kuvatulla tavalla.
Jos [Z1]-välilehden [kEnsisijainen huippuvalotoisto]asetuksena on [Päällä], Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi) -asetuksena on automaattisesti [Pois], eikä
sitä voi muuttaa.
 Valkotasapainon säätö
Kuten sivulla 127 on selitetty, kuva voidaan valita valkotasapainon
säätöä varten.
 Kuva-asetukset
Kuva-asetusten määritykset on selitetty sivulla 91.
176
Videokuvauksen varoitukset
Valkoinen <s> ja punainen <E> sisäisen lämpötilan varoituskuvake
 Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan
pitkään tai koska ympäristön lämpötila on korkea, valkoinen
<s>-kuvake tai punainen <E>-kuvake tulee näkyviin.
 Valkoinen <s>-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Lopeta stillkuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä. Koska
videoiden kuvanlaadussa ei tapahdu huomattavaa heikkenemistä, voit
jatkaa videokuvausta.
 Punainen <E>-kuvake ilmaisee, että videokuvaus päättyy pian
automaattisesti. Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin
kameran sisäinen lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran
jäähtyä.
 Pitkään jatkuva videokuvaus korkeassa lämpötilassa tuo <s>- tai <E>kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta, kun et kuvaa.
Tallentaminen ja kuvan laatu
 Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja
asetat Image Stabilizer (IS) (Kuvanvakain) -kytkimen asentoon <1>,
Image Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan
laukaisinta puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun
virtaa ja voi lyhentää videoiden kokonaiskuvausaikaa tai vähentää
mahdollisten otosten määrää. Jos käytät jalustaa tai Image Stabilizer
(Kuvanvakain) ei ole välttämätön, on suositeltavaa kääntää IS-kytkin
asentoon <2>.
 Kameran yhdysrakenteinen mikrofoni tallentaa myös kameran
toimintaäänet sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana.
 Jos kirkkaus muuttuu automaattivalotuksella kuvattaessa tai jos
tarkennustoiminta on käytössä videokuvauksen aikana, kyseinen kohta
saattaa hetkellisesti näyttää pysähtyneeltä, kun toistat videon.
 Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana LCDnäytössä. Video tallennetaan melkein samanlaisena kuin se näkyy LCDnäytössä.
 Hämärässä kuvattaessa kuvassa voi näkyä kohinaa, tai kuvan värit
voivat olla epäsäännöllisiä. Video tallennetaan melkein samanlaisena
kuin se näkyy LCD-näytössä.
177
Videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
 Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa oleva
viisitasoinen ilmaisin voi näkyä videon kuvaamisen aikana.
Se ilmaisee, miten paljon kortilla on vielä tilaa (sisäisen
puskurimuistin jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi
kortti, sitä nopeammin osoittimen taso nousee. Jos ilmaisin
täyttyy, videokuvaus päättyy automaattisesti.
Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän
Merkkivalo
ilmaisimen taso ei nouse juuri lainkaan. Ota ensin muutama
testivideo, jotta näet tallentaako kortti tarpeeksi nopeasti.
Jos otat stillkuvia videokuvauksen aikana, videokuvaus saattaa päättyä.
Ongelman ratkaisuna voi olla stillkuvien tallennuslaadun määrittäminen
alhaiseksi.
Stillkuvaus videokuvauksen aikana
 Tietoja stillkuvien kuvanlaadusta on kohdassa "Kuvan laatu" sivulla 151.
Toisto ja liittäminen televisioon
 Jos liität kameran televisioon HDMI-kaapelilla (s. 222) ja kuvaat videon
[1920x1080]- tai [1280x720]-laatuisena, kuvattava video näkyy
televisiossa pienikokoisena. Video tallennetaan kuitenkin
määrittämässäsi tallennuskoossa.
 Jos liität kameran televisioon (s. 222) ja kuvaat videota, televisiosta ei
kuulu ääntä kuvaamisen aikana. Ääni tallentuu kuitenkin oikein.
178
7
Kätevät ominaisuudet
















Äänimerkin vaimentaminen (s. 180)
Kortin muistutus (s. 180)
Kuvien katseluajan määrittäminen (s. 180)
Virrankatkaisun aikarajan määrittäminen (s. 181)
LCD-näytön kirkkauden säätäminen (s. 181)
Kansion luominen ja valitseminen (s. 182)
Kuvanumerointitavat (s. 184)
Tekijänoikeustietojen määrittäminen (s. 186)
Pystykuvien automaattinen kääntö (s. 188)
Kameran asetusten tarkistaminen (s. 189)
Kameran oletusasetusten palauttaminen (s. 190)
LCD-näytön kytkeminen pois ja päälle (s. 193)
Kuvausasetusten näytön värin muuttaminen (s. 193)
Salaman määrittäminen (s. 194)
Roskanpoistotiedon lisääminen (s. 198)
Kennon puhdistus käsin (s. 200)
179
Kätevät ominaisuudet
3 Äänimerkin vaimentaminen
Jos haluat, voit poistaa tarkennuksen tai itselaukaisun äänimerkin
käytöstä.
Valitse [z1]-välilehdessä [Äänimerkki]
ja paina sitten <0>-painiketta. Valitse
[Pois] ja paina sitten <0>-painiketta.
3 Kortin muistutus
Tämä asetus estää kuvauksen, jos kamerassa ei ole korttia.
Valitse [z1]-välilehdessä [Ota kuva
ilman korttia] ja paina sitten <0>painiketta. Valitse [Pois] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Jos korttia ei ole asetettu kameraan ja
painat laukaisinta, "Card" näkyy
etsimessä eikä laukaisinta voi vapauttaa.
3 Kuvien katseluajan määrittäminen
Voit määrittää sen, miten kauan otettu kuva näkyy LCD-näytössä heti
ottamisen jälkeen. Jos [Pois] on valittu, kuva ei näy heti kuvan
ottamisen jälkeen. Jos asetuksena on [Pito] kuva näkyy esikatselussa
[51: Virrankatkaisu]-aikarajaan asti.
Jos käytät kuvan esikatselun aikana kameran ohjaimia, kuten painat
laukaisimen puoliväliin, kuvan esikatselu päättyy.
Valitse [z1]-välilehdessä
[Esikatseluaika] ja paina sitten <0>painiketta. Valitse mieleisesi asetus ja
paina sitten <0>-painiketta.
180
Kätevät ominaisuudet
3 Virrankatkaisun aikarajan määrittäminen
Kamera säästää akkua katkaisemalla virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan. Voit määrittää mieleisesi virrankatkaisun
aikarajan. Kun automaattinen virrankatkaisu on sammuttanut kameran, voit
palauttaa virran kameraan painamalla laukaisimen puoliväliin tai painamalla
jotakin seuraavista: <M>, <B>, <x>, <A> jne.
Jos asetuksena on [Pois], katkaise kameran virta itse tai säästä
akkua sammuttamalla LCD-näyttö <B>-painikkeella.
Vaikka asetuksena olisi [Pois], mutta kameraa ei käytetä 30 minuuttiin,
LCD-näyttö sammuu automaattisesti. Käynnistä LCD-näyttö uudelleen
painamalla <B>-painiketta.
Valitse [51]-välilehdessä
[Virrankatkaisu] ja paina sitten
<0>-painiketta. Valitse mieleisesi
asetus ja paina sitten <0>-painiketta.
3 LCD-näytön kirkkauden säätäminen
LCD-näytön kirkkautta voi säätää, jolloin sitä on helpompi tarkastella.
Valitse [52]-välilehdessä [LCD:n
kirkkaus] ja paina sitten
<0>-painiketta. Säädä kirkkautta
säätönäytössä <Y><Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
Kun tarkistat kuvan valotuksen, määritä
LCD-näytön kirkkaustasoksi 4 ja suojaa
kuva ympäristön valonlähteiden
häiriöiltä.
181
Kätevät ominaisuudet
3 Kansion luominen ja valitseminen
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Tämä toiminto on valinnainen, sillä otettujen kuvien tallentamiseen
luodaan kansio automaattisesti.
Kansion luominen
1
Valitse [Valitse kansio].
 Valitse [51]-välilehdessä
[Valitse kansio] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Luo kansio].
2 Valitse
 Valitse [Luo kansio] ja paina sitten
<0>-painiketta.
uusi kansio.
3 Luo
 Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Uusi kansio, jonka numero on yhtä
suurempi kuin edellisen kansion,
luodaan automaattisesti.
182
Kätevät ominaisuudet
Kansion valitseminen
Pienin kuvanumero
Kansion kuvien lukumäärä
 Kun näkyvillä on kansion valinnan
näyttö, valitse kansio ja paina
<0>-painiketta.
 Kansio, jonne otetut kuvat
tallennetaan, valitaan.
 Seuraavat otetut kuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
Kansion nimi
Suurin kuvanumero
Kansiot
Esimerkiksi "100CANON"-kansion nimi alkaa kolmella numerolla
(kansionumero), minkä jälkeen tulee viisi aakkosnumeerista merkkiä.
Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999). Kun
kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on yhtä
suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta
(s. 185), uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat olla
100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä "DCIM". Avaa
DCIM-kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi tallentamiseen
ja järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa "100ABC_D".
Kolme ensimmäistä numeroa ovat kansion numero välillä 100–999.
Viimeiset viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten (A–Z),
numeroiden ja alaviivan "_" yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää. Huomaa,
että kansioilla ei myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua
(esimerkiksi "100ABC_D" ja "100W_XYZ"), vaikka nimien viisi muuta
merkkiä olisivat erilaiset.
183
Kätevät ominaisuudet
3 Kuvanumerointitavat
Kuvatiedostot numeroidaan välillä 0001–9999 kuvien
ottamisjärjestyksessä ja tallennetaan kansioon. Voit muuttaa
kuvanumerointitapaa.
Kuvanumero näkyy tietokoneessa muodossa: IMG_0001.JPG.
Valitse [51]-välilehdessä
[Kuvanumerointi] ja paina sitten
<0>-painiketta. Käytettävissä olevat
asetukset on kuvattu alla. Valitse
vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
 [Jatkuva]: Kuvanumerointi jatkuu juoksevana, vaikka vaihtaisit
kortin tai loisit kansion.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi
jatkuu juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä,
kun haluat tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille
korteille tai kansioita yhteen kansioon omalle tietokoneellesi.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvien numerointi saattaa jatkua kortilla
olevien kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on
suositeltavaa käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti-1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti-1
Kortti-2
100
0051
0052
Järjestyksessä seuraava
184
0051
101
0052
Kätevät ominaisuudet
 [Auto.nollaus]: Kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä aina,
kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos
haluat järjestää kuvat korttien tai kansioiden mukaan.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvien numerointi saattaa jatkua kortilla
olevien kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että
numerointi alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia
joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti-1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti-1
Kortti-2
100
0051
0001
0051
101
0001
Kuvanumerointi alkaa alusta
 [Man. nollaus]: Kuvanumeroinnin manuaalinen nollaus numeroon
0001 tai aloittaminen numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa
numerosta 0001.
Tämä on kätevää, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat
tallentuvat eri kansioon kuin tänään otetut. Manuaalisen nollauksen
jälkeen kuvanumeroinnin asetukseksi tulee jälleen Jatkuva tai Auto.
nollaus (manuaalisen nollauksen vahvistusnäyttöä ei näytetä).
Jos kansion 999 kuvanumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. LCD-näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
Sekä JPEG- että RAW-kuvien tiedostonimet alkavat "IMG_"
Videotiedostonimet alkavat "MVI_". JPEG-kuvien tunniste on ".JPG",
RAW-kuvien ".CR2" ja videoiden ".MOV".
185
Kätevät ominaisuudet
3 Tekijänoikeustietojen määrittäminenN
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne liitetään kuvaan Exif-tietoina.
1
Valitse [Tekijänoikeustiedot].
 Valitse [53]-välilehdessä
[Tekijänoikeustiedot] ja paina sitten
<0>-painiketta.
määritettävä asetus.
2 Valitse
 Valitse [Kirjoita tekijän nimi] tai
[Anna tekijänoikeustiedot] ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Näkyviin tulee tekstinkirjoitusnäyttö.
 Voit tarkistaa nykyiset
tekijänoikeustiedot valitsemalla
[Näytä tekijänoik.tiedot].
 Voit poistaa nykyiset
tekijänoikeustiedot valitsemalla
[Poista tekijänoikeustiedot].
teksti.
3 Kirjoita
 Katso "Tekstin kirjoittaminen"
seuraavalta sivulta ja kirjoita
tekijänoikeustiedot.
 Voit kirjoittaa enintään 63 aakkosnumeerista
merkkiä ja symbolia.
asetuksesta.
4 Poistu
 Kun olet kirjoittanut tekstin, poistu
painamalla <M>-painiketta.
186
Kätevät ominaisuudet
Tekstin kirjoittaminen
 Kirjoitusalueen vaihtaminen:
Voit vaihtaa ylemmän ja alemman
kirjoitusalueen välillä painamalla
<Q>-painiketta.
 Kohdistimen siirtäminen:
Siirrä kohdistinta <Y> <Z>
-painikkeilla.
 Tekstin kirjoittaminen:
Valitse merkki alemmalla kirjoitusalueella <S>-nuolipainikkeilla
tai kääntämällä <6>-valitsinta ja kirjoita se painamalla
<0>-painiketta.
 Merkin poistaminen:
Voit poistaa yhden merkin painamalla <L>-painiketta.
 Poistuminen:
Kun olet kirjoittanut tekstin, viimeistele se <M>-painikkeella ja
palaa vaiheen 2 näyttöön.
 Tekstin kirjoittamisen peruuttaminen:
Voit peruuttaa tekstin kirjoittamisen painamalla <B>-painiketta,
jolloin palaat uudelleen vaiheen 2 näyttöön.
Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316).
187
Kätevät ominaisuudet
3 Pystykuvien automaattinen kääntö
Pystykuvat käännetään automaattisesti, jotta ne
eivät näy vaakasuorassa vaan pystysuorassa
kameran LCD-näytössä ja tietokoneessa.
Voit muuttaa tämän toiminnon asetusta.
Valitse [51]-välilehdessä [Autom.
kääntö] ja paina sitten <0>-painiketta.
Käytettävissä olevat asetukset on
kuvattu alla. Valitse vaihtoehto ja paina
sitten <0>-painiketta.
 [PäälläzD] : Pystykuva käännetään automaattisesti toiston aikana
sekä kameran LCD-näytössä että tietokoneessa.
 [PäälläD]
: Pystykuva käännetään automaattisesti vain tietokoneessa.
 [Pois]
: Pystykuvaa ei käännetä automaattisesti.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
 Pystykuvaa ei käännetä esikatselussa kuvan ottamisen jälkeen.
Kun painat <x>-painiketta, käännetty kuva näkyy esikatselussa.
 [PäälläzD] on valittu, mutta kuva ei käänny toiston aikana.
Automaattinen kääntö ei toimi, jos [Autom. kääntö]-asetuksena on
pystysuoria kuvia otettaessa ollut [Pois]. Jos pystykuva otetaan
kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuva ei välttämättä käänny
automaattisesti toistettaessa. Tässä tapauksessa katso kohtaa "Kuvan
kääntäminen" sivulla 207.
 Haluan kääntää kameran LCD-näytössä kuvan, jota otettaessa
asetuksena oli [PäälläD].
Määritä asetukseksi [PäälläzD] ja toista kuva sen jälkeen, niin se
käännetään.
 Pystykuva ei käänny tietokoneessa.
Käytettävä ohjelmisto ei tue kuvan kääntöä. Käytä sen sijaan EOSohjelmistoa.
188
Kätevät ominaisuudet
B Kameran asetusten tarkistaminen
Kun valikko näkyy, tuo kameran päätoimintojen asetukset näyttöön
painamalla <B>-painiketta.
 Kun valikko näkyy, tuo asetukset
näyttöön painamalla <B>painiketta.
 Palaa valikkoon painamalla <B>painiketta uudelleen.
Asetusnäyttö
Kortin jäljellä oleva tila
Väriavaruus (s. 131)
Valkotasapainon korjaus (s. 129) /
Valkotasapainon haarukointi (s. 130)
Kuvaus näytöllä (s. 133)
Punasilmäesto (s. 102)
Automaattinen kääntö (s. 188)
Päiväys/Aika (s. 37)
Kesäaika (s. 38)
Äänimerkki (s. 180)
Virrankatkaisu (s. 181)
189
Kätevät ominaisuudet
3 Kameran oletusasetusten palauttaminenN
Kameran kuvausasetukset ja valikkoasetukset voidaan palauttaa
oletusarvoiksi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä luovissa
kuvaustiloissa.
1
Valitse [Nollaa asetukset].
 Valitse [53]-välilehdessä [Nollaa
asetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Kamera-asetusten
2 Valitse
nollaus].
 Valitse [Kamera-asetusten nollaus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
[OK].
3 Valitse
 Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 [Poista kamera-asetukset] palauttaa
kameran seuraavalla sivulla näkyviin
oletusasetuksiin.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
 Kaikkien kameran asetusten poistaminen:
Kun olet tehnyt yllä kuvatun toimenpiteen, valitse [Nollaa C.Fntoiminnot] kohdassa [53: Nollaa asetukset] nollataksesi kaikki
valinnaiset toiminnot (s. 256).
190
Kätevät ominaisuudet
Kuvausasetukset
Tarkennustoiminta
Kuvien tallentaminen
Kertatarkennus
Kuvanlaatu
73
Tarkennuspisteen
valinta
Automaattinen
valinta
Kuva-asetukset
Automaatti
Kuvaustapa/
itselaukaisu
u
(Yksittäiskuva)
Mittaustapa
q (Arvioiva
mittaus)
Reunojen
valaistuksen
korjaus
ISO-herkkyys
AUTO
Väriavaruus
sRGB
Automaattinen ISO
Enint.: 3200
Valkotasapaino
Q
Valotuksen korjaus /
valotushaarukointi
Peruutettu
Valkotasapainon
säätö
Peruutettu
Salaman
valotuskorjaus
0 (nolla)
Valkotasapainon
korjaus
Peruutettu
Valinnaiset toiminnot
Ei muutettu
Valkotasapainon
haarukointi
Peruutettu
Kuvanumerointi
Jatkuva
Roskanpoistotieto
Poisto
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
Normaali
valotuksen optimointi)
Päällä /
Korjaustiedot
käytettävissä
191
Kätevät ominaisuudet
Kameran asetukset
Kuvaus näytöllä
Virrankatkaisu
30 sekuntia
Kuvaus näytöllä
Päällä
Äänimerkki
Päällä
Tarkennusmenetelmä
FlexiZone - Single
Ota kuva ilman
korttia
Päällä
Kuvien esikatseluaika
2 sekuntia
Histogrammi
Kirkkaus
Kuvien haku 6
e (10 kuvaa)
Automaattinen kääntö
PäälläzD
Ristikkonäyttö
Pois
Kuvasuhde
3:2
Mittausajastin
8 sekuntia
Videokuvaus
Videon valotus
Automaatti
Tarkennusmenetelmä
FlexiZone - Single
AF laukaisimella
videokuvauksen
aikana
Pois
kLaukaisin/
AE-lukitus
AF/AE-lukitus
Tekijänoikeustiedot Ei muutettu
kEnsisijainen
huippuvalotoisto
Pois
HDMI-ohjaus
Pois
Videon
1920x1080
Eye-Fi-siirto
Pois
Äänen tallennus
Automaatti
Omat valikkoasetukset Ei muutettu
Mittausajastin
8 sekuntia
Näytä omasta
valikosta
Ristikkonäyttö
Pois
LCD:n kirkkaus
LCD pois/päällä
Laukaisin
Päivä/aika/vyöhyke
Ei muutettu
Kieli
Ei muutettu
Näytön väri
1
Toiminto-opas
Päällä
Pois
Videokollaasi
Pois
Videojärjestelmä
Ei muutettu
Valotuksen korjaus Peruutettu
Auto Lighting Optimizer
Normaali
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Valkotasapainon
säätö
Peruutettu
Kuva-asetukset
Automaatti
Katso GPS-asetukset GPS-laitteen käyttöoppaasta.
192
Kätevät ominaisuudet
3 LCD-näytön kytkeminen pois ja päälle
Kuvausasetusten näytön (s. 52) voi avata ja sulkea painamalla
laukaisimen puoliväliin.
Valitse [52]-välilehdessä [LCD pois/
pääll] ja paina sitten <0>-painiketta.
Käytettävissä olevat asetukset on
kuvattu alla. Valitse mieleisesi asetus ja
paina sitten <0>-painiketta.
 [Laukaisin]:
 [Lauk./DISP]:
 [Pysyy päällä]:
Kun painat laukaisimen puoliväliin, näyttö poistuu näkyvistä.
Kun vapautat laukaisimen, näyttö palaa näkyviin.
Kun painat laukaisimen puoliväliin, näyttö sammuu.
Näyttö pysyy sammutettuna myös laukaisimen
vapauttamisen jälkeen. Avaa näyttö painamalla
<B>-painiketta.
Näyttö pysyy päällä, vaikka painaisit laukaisimen
puoliväliin. Sammuta näyttö painamalla <B>painiketta.
3 Kuvausasetusten näytön värin muuttaminen
Voit muuttaa kuvausasetusten näytön taustaväriä.
Valitse [51]-välilehdessä [Näytön väri]
ja paina sitten <0>-painiketta. Valitse
mieleisesi väri ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kun poistut valikosta, valittu väri näkyy
kuvausasetusten näytössä.
193
3 Salaman määrittäminenN
Sisäisen salaman ja ulkoisen Speedlite-salaman asetukset voidaan
määrittää kameran valikossa. Voit määrittää ulkoisen Speedlitesalaman toimintojen asetuksia kameran valikossa vain, jos tätä
toimintoa tukeva EX-sarjan Speedlite-salama on kiinnitetty.
Toimi samoin kuin määrittäessäsi kameran toimintoja.
Valitse [Salamaohjaus].
 Valitse [z1]-välilehdessä
[Salamaohjaus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näkyviin tulee salamaohjausnäyttö.
[Salamatoiminto]
 Tavallisesti tämä asetus on [Päällä].
 Jos [Pois] on valittu, sisäinen
salama ja ulkoinen Speedlitesalama eivät välähdä. Tämä on
käytännöllistä silloin, kun haluat
käyttää salaman tarkennuksen
apuvaloa.
Vaikka [Salamatoiminto]-asetuksena olisi [Pois], mutta tarkennusta on
vaikea saavuttaa hämärässä, sisäinen salama voi välähtää muutaman
kerran (tarkennuksen apuvalo, s. 96).
194
3 Salaman määrittäminenN
[Sisäisen salaman asetus] ja [Ulkoisen salaman asetus]
[Sisäisen salaman asetus]- ja [Ulkoisen salaman asetus]-asetuksilla voit
määrittää seuraavassa taulukossa mainitut toiminnot. Kohdassa [Ulkoisen
salaman asetus] mainitut toiminnot vaihtelevat Speedlite-mallista riippuen.
 Valitse [Sisäisen salaman asetus]
tai [Ulkoisen salaman asetus].
 Salamatoiminnot tulevat näkyviin.
Korostetut toiminnot voidaan valita
ja määrittää.
[Sisäisen salaman asetus] ja [Ulkoisen salaman asetus]: toiminnot
Toiminto
Salamatila
[Sisäisen salaman
asetus]
[Ulkoisen salaman
asetus]
Sivu
E-TTL II (kiinteä)
k
196
k
Suljintäsmäys
Salamavalotuksen
haarukointi (FEB)*
196
k
-
-
Salaman valotuskorjaus
k
113
E-TTL II -salamamittaus
k
196
Zoomaus*
-
k
-
Langattomat toiminnot*
-
k
-
* Asetuksista [FEB] (Salamavalotuksen haarukointi), [Zoomaus] ja [Langatt. toim.] saat lisätietoja
kyseisen toiminnon kanssa yhteensopivan Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
 Varoituksia liittyen langattomaan salamavalokuvaukseen radiotiedonsiirrolla
• Langatonta salamavalokuvausta radiotiedonsiirrolla ei voi määrittää
kamerassa. Käytä Speedlite-salamaa toiminnon määritykseen.
• Määritä salamatäsmäysajaksi 1/100 tai vähemmän.
• Nopea täsmäys ei ole mahdollista.
• Ryhmäsalaman käyttö ei ole mahdollista.
 Käytettävästä Speedlite-mallista riippuen kamera ei ehkä pysty määrittämään joitakin
[Salamatoiminto]-, [Zoomaus] ja [Monisalama]-toimintoja. Käytä tässä
tapauksessa Speedlite-salamaa kyseisten toimintojen määritykseen.
195
3 Salaman määrittäminenN
 Salamatila
Ulkoisella Speedlite-salamalla voit valita salamatilan, joka sopii
omaan kuvaukseesi salaman avulla.
 [E-TTL II] on EX-sarjan Speedlitesalamoiden vakiotila automaattisessa
salamakuvauksessa.
 [Käsisäätö]-asetuksella voit asettaa
salaman tehon itse. Tämä on
edistyneille käyttäjille.
 Lisätietoja muista salamatiloista on
toimintojen kanssa yhteensopivan
ulkoisen Speedlite-salamalaitteen
käyttöoppaassa.
 Suljintäsmäys
Tämä asetus on tavallisesti [1. verho], jolloin salama välähtää heti
valotuksen alkamisen jälkeen.
Jos [2. verho] on määritetty, salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista. Kun käytät tätä asetusta pitkän valotusajan kanssa,
voit luoda valojuovia esimerkiksi yöllä ajavan auton lampuista. Kun
E-TTL II (automaattinen salamavalotus) on käytössä, salama
välähtää kaksi kertaa: ensimmäisen kerran painaessasi laukaisimen
kokonaan pohjaan ja toisen kerran juuri ennen kuin valotus päättyy.
Jos valotusaika on nopeampi kuin 1/30 sekuntia, 1. verho otetaan
käyttöön automaattisesti.
Jos ulkoinen Speedlite on kiinnitetty, voit valita myös [Nopea] (e)
-asetuksen. Lisätietoja on Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
 Salaman valotuskorjaus
Katso "Salaman valotuskorjaus" sivulla 113.
 E-TTL II -salamamittaus
Jos haluat käyttää tavallista salamavalotusta, valitse [Monilohko].
[Keskiarvo] on tarkoitettu edistyneille kuvaajille. Mittauksen
keskiarvo lasketaan koko alueelta, kuten ulkoista Speedlite-salamaa
käytettäessä. Salaman valotuskorjaus voi olla tarpeen.
196
3 Salaman määrittäminenN
 Nollaa salama-asetukset
Paina [Ulkoisen salaman asetus]-näytössä <B> -painiketta,
jotta salama-asetusten nollausnäyttö avautuu. Kun valitset [OK],
sisäisen salaman ja ulkoisen Speedlite-salaman asetukset
nollataan.
Ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisten
toimintojen määrittäminen
Kohdassa [Ulkoisen salaman asetus] mainitut valinnaiset toiminnot
vaihtelevat Speedlite-mallin mukaan.
1
Näytä valinnaiset toiminnot.
 Valitse [Ulk. salaman C.Fnasetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
valinnainen toiminto
2 Määritä
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
toiminnon numero ja ota toiminto
käyttöön. Toiminnot määritetään
kameran valinnaisten toimintojen
tavoin (s. 256).
 Voit nollata kaikki valinnaisten
toimintojen asetukset valitsemalla
[Nollaa ulk. salaman C.Fn:t]
vaiheessa 1.
197
3 Roskanpoistotiedon lisääminenN
Kameraan pääsevä pöly voi tarttua kuvakennoon ja aiheuttaa pölytäpliä
kuviin. Voit poistaa pölytäplät lisäämällä roskanpoistotiedon kuviin.
Roskanpoistotiedon avulla pölytäplät voi poistaa automaattisesti Digital
Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelmisto, s. 316).
Valmistelu
 Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
 Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
 Käännä objektiivin tarkennuksen valintakytkin <MF>-asentoon ja
määritä tarkennus äärettömään (u). Jos objektiivissa ei ole
etäisyysasteikkoa, katso objektiivin etuosaan ja käännä
tarkennusrengasta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee.
Roskanpoistotiedon hakeminen
1
Valitse [Roskanpoistotieto].
 Valitse [z3]-välilehdessä
[Roskanpoistotieto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[OK].
2 Valitse
 Valitse [OK] ja paina sitten <0>painiketta. Ohjeet tulevat näkyviin.
198
3 Roskanpoistotiedon lisääminenN
yksivärinen valkoinen
3 Kuvaa
kohde.
 Täytä etsin 20–30 cm:n etäisyydellä
kuviottomalla, yksivärisellä valkoisella
esineellä ja ota kuva.
 Kuva otetaan aukon esivalintaa
käyttävällä valotuksella siten, että
aukon arvo on f/22.
 Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot voi
hakea, vaikka kamerassa ei olisi
korttia.
 Kun kuva on otettu, kamera alkaa
hakea roskanpoistotietoa. Kun
roskanpoistotiedot on haettu,
näyttöön tulee viesti.
Kun valitset [OK], valikko palaa näyttöön.
 Jos tietojen haku epäonnistui, näyttöön
tulee virheilmoitus. Noudata edellisen
sivun kohdan "Valmistelu"-ohjeita ja
valitse sitten [OK]. Ota kuva uudelleen.
Roskanpoistotieto
Kun roskanpoistotiedot on haettu, ne liitetään kaikkiin sen jälkeen
otettuihin JPEG- ja RAW-kuviin. Roskanpoistotiedot on suositeltavaa
päivittää aina ennen tärkeän kuvan ottamista.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelmisto, s. 316) Lisätietoja on Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaassa.
Kuvaan liitetty roskanpoistotieto vie niin vähän tilaa, että se ei juurikaan
kasvata kuvatiedoston kokoa.
Varmista, että käytät yksiväristä valkoista kohdetta, kuten valkoista paperia.
Jos paperissa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon ja haitata
pölyn poistoa mukana EOS-ohjelmistolla.
199
3 Kennon puhdistus käsinN
Jos pölyä on tarttunut kuvakennoon ja pölytäpliä näkyy kuvissa, voit
puhdistaa kuvakennon itse kameran puhaltimella. Irrota objektiivi
kamerasta ennen kennon puhdistamista.
Kuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Jos kuvakenno on
pyyhittävä puhtaaksi, kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
1
Valitse [Puhdistus käsin].
 Valitse [52]-välilehdessä [Puhdistus
käsin] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[OK].
2 Valitse
 Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Hetken kuluttua heijastava peili
lukittuu ja suljin avautuu.
3 Puhdista kenno.
puhdistustilasta.
4 Poistu
 Käännä virtakytkin asentoon <2>.
Jos käytät akkua, varmista, että se on täynnä.
Kameran virtalähteenä on suositeltavaa käyttää tasavirtaliitintä DR-E10
(myydään erikseen) ja verkkolaitetta CA-PS700 (myydään erikseen).
200
3 Kennon puhdistus käsinN
 Älä tee kennon puhdistuksen aikana mitään seuraavista toimista.
Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot ja kuvakenno
voivat vaurioitua.
• Älä käännä virtakytkintä asentoon <2>.
• Älä avaa korttipaikan/akkutilan kantta.
 Kuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Puhdista kenno hellävaroen.
 Käytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennoa.
 Älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin
kiinnitysrenkaan ohi. Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot tai
heijastava peili voivat vaurioitua.
 Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen.
Voimakas puhallus voi vahingoittaa kennoa, ja kaasu voi jäätyä kennoon
ja naarmuttaa sitä.
 Jos akun varaustaso käy vähiin kennon puhdistuksen aikana, kuulet
äänimerkin. Lopeta kennon puhdistus.
 Jos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella, on
suositeltavaa puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
201
8
Kuvien toisto
Tässä luvussa kerrotaan valokuvien ja videoiden
katselutoiminnoista yksityiskohtaisemmin kuin luvussa
2 "Peruskuvaus ja kuvien toisto". Tässä kerrotaan,
miten voit toistaa ja poistaa valokuvia ja videoita
kamerassa ja katsella niitä televisiossa.
Toisella laitteella otetut ja tallennetut kuvat
Kamera ei ehkä pysty näyttämään oikein kuvia, jotka on otettu
toisella kameralla, joita on muokattu tietokoneella tai joiden
tiedostonimeä on muutettu.
203
x Kuvien etsiminen nopeasti
H Usean kuvan näyttäminen kerralla (luettelokuvanäyttö)
Luettelokuvanäytössä voit etsiä kuvia nopeasti neljän tai yhdeksän
kuvan näytön avulla.
1
Tuo kuva näyttöön.
 Edellinen otettu kuva näytetään, kun
painat <x>-painiketta.
luettelokuvanäyttöön.
2 Vaihtaa
 Paina <Hy>-painiketta.
 Näyttöön tulee 4 kuvan luettelokuvanäyttö.
Valittu kuva näkyy oranssissa kehyksessä.
 Voit siirtyä 9 kuvan näyttöön painamalla
<Hy> -painiketta uudelleen.
 Painamalla <u>-painiketta voit
vaihtaa yhdeksän kuvan, neljän
kuvan ja yhden kuvan näytön välillä.


kuva.
3 Valitse
 Valitse kuva siirtämällä oranssia
kehystä <S>-painikkeilla.
 Voit tuoda näkyviin seuraavan tai
edellisen näytön kuvat <6>-valitsinta
kääntämällä.
 Kun painat luettelokuvanäytössä
<0>, valittu kuva näkyy yhtenä
kuvana.
204
x Kuvien etsiminen nopeasti
I
Kuvien selaus (selausnäyttö)
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1
Valitse [Kuvien haku 6].
 Valitse [x2]-välilehdessä [Kuvien
haku 6] ja paina sitten
<0>-painiketta.
selaustapa.
2 Valitse
 Valitse selaustapa <S>nuolipainikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
d: Näytä kuvat yksitellen
e: Ohita 10 kuvaa
f: Ohita 100 kuvaa
g: Näytä päiväyksen mukaan
h: Näytä kansion mukaan
i: Näytä vain videot
j: Näytä vain stillkuvat
k: Näytä kuvan luokituksen
mukaan (s. 208) Valitse
kääntämällä <6>-valitsinta.
Selaustapa
Toiston edistyminen
siirtymällä.
3 Selaa
 Toista kuvat painamalla <x>-painiketta.
 Käännä yhden kuvan näytössä
<6>-valitsinta.
 Voit selata kuvia määrittämälläsi tavalla.
 Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [Päiväys].
 Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [Kansio].
 Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [Videot] tai [Stillkuvat].
 Jos valittu [Luokitus] ei vastaa yhtäkään kuvaa, kuvia ei voi selata
<6>-valitsimella.
205
u/y Kuvan suurennus näytössä
Voit suurentaa otettua kuvaa noin 1,5x–10x LCD-näytössä.
1
Suurenna kuvaa.
 Paina <u>-painiketta kuvien toiston
aikana.
 Kuva suurennetaan.
 Jos pidät <u>-painiketta painettuna,
kuvaa suurennetaan kunnes se
saavuttaa maksimisuurennuksensa.
 Vähennä suurennusta painamalla
<Hy>-painiketta. Jos pidät
painiketta painettuna, kuva pienenee
yhden kuvan näyttöön.
Suurennetun alueen sijainti
kuvaa.
2 Vieritä
 Voit vierittää suurennettua kuvaa
<S>-painikkeilla.
 Poistu suurennusnäytöstä painamalla
<x>-painiketta, jolloin kamera palaa
yhden kuvan näyttöön.
 Suurennusnäkymässä voit kääntää <6>-valitsinta ja katsella toista
kuvaa samalla suurennuksella.
 Kuvaa ei voi suurentaa kuvan esikatselun aikana välittömästi kuvan
ottamisen jälkeen.
 Videota ei voi suurentaa.
206
b Kuvan kääntäminen
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin.
1
Valitse [Käännä kuvaa].
 Valitse [x1]-välilehdessä [Käännä
kuvaa] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kuva.
2 Valitse
 Valitse käännettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
 Voit myös valita kuvan
luettelokuvanäytössä (s. 204).
kuvaa.
3 Käännä
 Joka kerta, kun painat <0>painiketta, kuva kääntyy
myötäpäivään seuraavasti:
90° 9 270° 9 0°.
 Jos haluat kääntää toista kuvaa,
toista vaiheet 2 ja 3.
 Lopeta ja palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
 Jos olet määrittänyt [51: Autom. kääntö]-asetuksen arvoon
[PäälläzD] (s. 188) ennen pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse
kääntää edellä esitetyn mukaisesti.
 Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvan toiston aikana,
määritä [51: Autom. kääntö]-asetukseksi [PäälläzD].
 Videota ei voi kääntää.
207
3 Luokitusten määrittäminen
Voit luokitella kuvia (stillkuvia ja videoita) viidellä luokitusmerkinnällä:
l/m/n/o/p. Toimintoa kutsutaan luokitteluksi.
1
Valitse [Luokitus].
 Valitse [x2]-välilehdessä [Luokitus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
kuva.
2 Valitse
 Valitse <Y> <Z> -painikkeilla kuva
tai video, jolle haluat antaa
luokituksen.
 Voit näyttää kerralla kolme kuvaa
painamalla <Hy>-painiketta. Siirry
takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
kuva.
3 Luokittele
 Valitse luokitus <W> <X>
-painikkeilla.
 Luokiteltujen kuvien kokonaismäärä
lasketaan ja näytetään jokaisen
luokituksen yhteydessä.
 Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 2 ja 3.
 Palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
208
3 Luokitusten määrittäminen
Saman luokituksen voi antaa enintään 999:lle kuvalle. Jos kuvia, joilla on
sama luokitus, on enemmän kuin 999, kyseiselle luokitukselle näytetään
[###].
Luokitusten hyödyntäminen
 Toiminnolla [x2: Kuvien haku 6]-toiminnolla voit näyttää vain ne
kuvat, joilla on tietty luokitus.
 Toiminnolla [x2: Kuvaesitys]-toiminnolla voit toistaa vain ne kuvat,
joilla on tietty luokitus.
 Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316) voit
valita kuvia vain tietyn luokituksen mukaan (koskee vain stillkuvia).
 Windows 8.1-, Windows 8- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmissä voit
tarkistaa luokituksen tiedostotiedoista tai mukana toimitettavasta
kuvankatseluohjelmasta (koskee vain stillkuvia).
209
Q Pikavalinnat toiston aikana
Voit määrittää yhden kuvan näytön aikana seuraavat asetukset
painamalla <Q>-painiketta: [ : Suojaa kuvat], [b: Käännä kuvaa],
[9: Luokitus], [U: Luovat suotimet], [S: Muuta kokoa] (vain JPEGkuvat), [e: Kuvien haku 6].
Videokuvauksessa voi määrittää vain lihavoidut toiminnot.
1
Paina <Q>-painiketta.
 Paina kuvien toiston aikana
<Q>-painiketta.
 Pikavalinta-asetukset tulevat
näkyviin.
toiminto ja määritä se.
2 Valitse
 Valitse toiminto <W> <X>
-painikkeilla.
 Valitun toiminnon nimi ja käytössä
oleva asetus näkyvät näytön
alareunassa.
 Määritä se <Y> <Z> -painikkeilla.
 Voit valita luovat suotimet tai muuttaa
kuvakokoa painamalla <0>painiketta ja asettamalla toiminnon.
Luovista suotimista kerrotaan
tarkemmin sivulla 234 ja kuvakoon
muuttamisesta sivulla 237. Peru
valinta <M>-painikkeella.
asetuksesta.
3 Poistu
 Sulje pikavalintanäyttö
<Q>-painikkeella.
210
Q Pikavalinnat toiston aikana
Käännä kuvaa määrittämällä [51: Autom. kääntö]-asetukseksi
[PäälläzD]. Jos [51: Autom. kääntö]-asetuksena on [PäälläD] tai
[Pois], [b Käännä kuvaa]-asetus tallennetaan kuvaan, mutta kamera ei
käännä kuvaa näytössä.
 Jos painat <Q>-painiketta luettelokuvanäytössä, näyttö vaihtuu yhden
kuvan näyttöön ja pikavalintakuvakkeet tulevat näkyviin. Voit palata
luettelokuvanäyttöön painamalla <Q>-painiketta uudestaan.
 Kaikkia asetuksia ei voi ehkä valita kuviin, jotka on otettu jollain muulla
kameralla.
211
k Videoiden katselu
Voit toistaa videoita kolmella tavalla:
Toisto televisiossa
(s. 222)
HDMI-kaapeli (myydään erikseen)
tarvitaan kameran kytkemiseen
televisioon. Lisäksi televisiossa on
oltava HDMI-liitäntä.
Kun kamera on kytketty televisioon
HDMI-kaapelilla, voit toistaa videoita ja
stillkuvia televisiossa.
Jos sinulla on teräväpiirtotelevisio ja liität
kameran siihen HDMI-kaapelilla, voit
katsella täyden teräväpiirtotarkkuuden
(Full HD: 1920x1080) ja teräväpiirron
(HD: 1280 x 720) videoita hyvällä
kuvanlaadulla.
 Kamerassa ei ole ääni-/videolähtöliitäntää. Tämän vuoksi kameraa ei voi
kytkeä televisioon analogisella AV-kaapelilla.
 Koska kiintolevytallentimissa ei ole HDMI IN -liitäntää, kameraa ei voi
liittää kiintolevytallentimeen HDMI-kaapelilla.
 Vaikka kamera liitettäisiin kiintolevytallentimeen USB-kaapelilla, videoita
tai stillkuvia ei voi toistaa eikä tallentaa.
 Jos toistolaite ei ole yhteensopiva MOV-tiedostojen kanssa, videoita ei
voi toistaa.
212
k Videoiden katselu
Toisto kameran LCD-näytössä
(s. 214-221)
Voit toistaa videoita kameran LCDnäytössä. Voit myös leikata videon
ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen ja
toistaa kortilla olevia stillkuvia ja videoita
automaattisena kuvaesityksenä.
Jos videota on muokattu tietokoneessa, sitä ei voi tallentaa takaisin kortille
eikä toistaa kamerassa. Kameralla voi kuitenkin toistaa
videokollaasialbumeja, joita on muokattu EOS Video Snapshot Task
-liitännäisellä (s. 171).
Toisto ja muokkaaminen tietokoneessa
(s. 316)
Kortille tallennetut videotiedostot
voidaan siirtää tietokoneeseen ja toistaa
ImageBrowser EX -ohjelmistolla (EOSohjelmisto).
 Jotta videot toistuvat hyvin tietokoneessa, käytä tehokasta tietokonetta.
Lisätietoja ImageBrowser EX -ohjelmiston laitteistovaatimuksista on
PDF-muotoisessa ImageBrowser EX -käyttöoppaassa.
 Jos haluat toistaa ja muokata videoita muulla erikseen myytävällä
ohjelmistolla, varmista, että se tukee MOV-tiedostoja. Kysy lisätietoja
erikseen myytävästä ohjelmistosta sen valmistajalta.
213
k Videoiden toistaminen
1
Tuo kuva näyttöön.
 Näytä kuva painamalla
<x>-painiketta.
video.
2 Valitse
 Valitse video <Y> <Z> -painikkeilla.
 Yhden kuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy <1s>-kuvake
videon merkkinä. Jos video on
videokollaasi, [ s] näkyy näytössä.
 Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Videoita ei voi toistaa
luettelokuvanäytössä, joten vaihda
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
 Näytön alareunaan tulee näkyviin
videon toistopaneeli.
video näyttöön.
4 Tuo
 Valitse [7] (Toista) ja paina sitten
Kaiutin
214
<0>-painiketta.
 Videon toisto alkaa.
 Voit keskeyttää videon toiston
painamalla <0>-painiketta.
 Voit säätää äänenvoimakkuutta <6>valitsimella myös videon toiston aikana.
 Katso lisätietoja toistosta seuraavalta
sivulta.
k Videoiden toistaminen
Videotoistopaneeli
Toiminnot
Toiston kuvaus
2 Lopeta
Palaa yhden kuvan näyttöön.
7 Toista
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
8 Hidastus
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z> -painikkeilla.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
5 Ensimmäinen kuva Näyttää videon ensimmäisen kuvan.
3 Edellinen kuva
Edellisen kuvan saa näkyviin <0>-painikkeella. Videota voi
kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta painettuna.
6 Seuraava kuva
Voit toistaa videota kuva kerrallaan painamalla
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
4 Viimeinen kuva
Näyttää videon viimeisen kuvan.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (s. 216).
Taustamusiikki*
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (s. 221).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
9 Äänenvoimakkuus
Voit säätää sisäisen kaiuttimen (s. 214)
äänenvoimakkuutta <6>-valitsimella.
* Kun taustamusiikki on määritetty, videon ääniä ei toisteta.
Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja videoita.
 Jatkuva toistoaika huoneenlämpötilassa (23 °C) käytettäessä täyteen
ladattua akkua LP-E10 on noin 2 tuntia 20 minuuttia.
 Voit muuttaa näyttömuotoa yhden kuvan näytössä painamalla <B>painiketta (s. 230).
 Jos liität kameran televisioon (s. 222) videon toiston ajaksi, voit säätää
äänenvoimakkuutta televisiosta. (<6>-valitsimen kääntäminen ei
säädä äänenvoimakkuutta).
 Jos videota kuvattaessa otettiin stillkuva, se näkyy noin 1 sekunnin ajan
videon toiston aikana.
215
X Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin
askelin.
1
Valitse videon toistonäytössä
[X].
 Leikkausnäyttö tulee näkyviin.
leikattavat kohdat.
2 Määritä
 Valitse joko [ ] (Leikkaa alku) tai [
U
V]
(Leikkaa loppu) ja paina
<0>-painiketta.
 Tuo näkyviin seuraava kuva <Y>
<Z> -painikkeilla. Voit kelata kuvia
eteenpäin pitämällä painikkeita
painettuna.
 Kun olet päättänyt, mitä kohtaa
leikkaat, paina <0>-painiketta.
Näytön yläreunassa oleva harmaalla
korostettu osa jää jäljelle.
leikattu video.
3 Tarkista
 Valitse [ ] ja toista harmaalla
7
korostettu osa painamalla
<0>-painiketta.
 Voit muuttaa leikkausta palaamalla
vaiheeseen 2.
 Peruuta leikkaus valitsemalla [2] ja
paina sitten <0>-painiketta. Valitse
vahvistusnäytössä [OK] ja paina
sitten <0>-painiketta.
216
X Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
leikattu video.
4 Tallenna
 Valitse [ ] ja paina <0>-painiketta.
W
 Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
 Voit tallentaa sen uutena videona
valitsemalla [Uusi tiedosto]. Voit
tallentaa sen korvaamalla
alkuperäisen videotiedoston
valitsemalla [Korvaa] ja painamalla
sitten <0>-painiketta.
 Valitse vahvistusnäytössä [OK] ja
paina sitten <0>, jolloin leikattu
video tallennetaan ja palaat videon
toistonäyttöön.
 Koska leikkaus tapahtuu noin 1 sekunnin välein (paikan ilmaisee [ ]
näytön yläreunassa), videon leikkauksen todellinen paikka voi poiketa
määrittämästäsi paikasta hieman.
 Jos kortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, [Uusi tiedosto]-asetus ei ole
valittavissa.
 Kun akun varaustaso on vähäinen, videoita ei voi leikata. Käytä täyteen
ladattua akkua.
217
3 Kuvaesitys (automaattinen toisto)
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
1
Toistettava kuvamäärä
Valitse [Kuvaesitys].
 Valitse [x2]-välilehdessä
[Kuvaesitys] ja paina sitten
<0>-painiketta.
toistettavat kuvat.
2 Valitse
 Valitse haluamasi vaihtoehto <W>
<X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kaikki kuv. / Videot / Stillkuvat
 Valitse <W> <X> -painikkeilla jokin
seuraavista: [jKaikki kuv.],
[kVideot] tai [zStillkuvat]. Paina
lopuksi vielä <0>-painiketta.
Päiväys/Kansio/Luokitus
 Valitse <W> <X> -painikkeilla jokin
seuraavista: [iPäiväys], [nKansio]
tai [9Luokitus]
 Kun <zH> näkyy korostettuna,
paina <B>-painiketta.
 Valitse asetus <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Päiväys]
218
[Kansio]
[Luokitus]
3 Kuvaesitys (automaattinen toisto)
Asetus
Toiston kuvaus
jKaikki kuvat
Kaikki kortin kuvat ja videot toistetaan.
iPäiväys
Valittuna kuvauspäivänä kuvatut kuvat ja videot toistetaan.
nKansio
Valitun kansion kuvat ja videot toistetaan.
kVideot
Vain kortin videot toistetaan.
zStillkuvat
Vain kortin kuvat toistetaan.
9Luokitus
Vain valittuna olevan luokituksen saaneet kuvat ja videot
toistetaan.
asetukset [Asetus]3 Määritä
valikosta.
 Valitse <W> <X> -painikkeilla
[Asetus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Määritä [Kuvan näyttöaika]-asetus,
[Toista]-asetus (jatkuva toisto),
[Vaihtotehoste]-asetus (tehoste
kuvien vaihdon välillä) ja
[Taustamusiikki]-asetus stillkuvia
varten.
 Taustamusiikin valitseminen on
selitetty sivulla 221.
 Kun olet valinnut asetukset, paina
<M>-painiketta.
[Kuvan näyttöaika]
[Toista]
219
3 Kuvaesitys (automaattinen toisto)
[Vaihtotehoste]
[Taustamusiikki]
kuvaesitys.
4 Aloita
 Valitse <W><X> -painikkeilla [Aloita]
ja paina sitten <0>-painiketta.
 Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...]-viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5 Lopeta
 Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
 Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto on
keskeytettynä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G]. Jatka
kuvaesitystä painamalla uudelleen <0>-painiketta.
 Painamalla <B>-painiketta automaattisen toiston aikana voit muuttaa
stillkuvan näyttömuotoa (s. 80).
 Videon toiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta <6>-valitsimella.
 Automaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen
kuvan <Y> <Z> -painikkeilla.
 Virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
 Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
 Tietoja kuvaesityksen katselemisesta televisiossa on sivulla 222.
220
3 Kuvaesitys (automaattinen toisto)
Taustamusiikin valitseminen
1
Valitse [Taustamusiikki].
 Määritä [Taustamusiikki]asetukseksi [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Jos kortissa ei ole taustamusiikkia,
et voi suorittaa vaihetta 2.
taustamusiikki.
2 Valitse
 Valitse taustamusiikki <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta. Voit myös valita
useita taustamusiikkivaihtoehtoja.
taustamusiikki.
3 Toista
 Kuuntele taustamusiikkinäyte
painamalla <B>-painiketta.
 Toista toinen
taustamusiikkivaihtoehto <W> <X>
-painikkeilla. Lopeta taustamusiikin
kuuntelu painamalla <B>painiketta uudelleen.
 Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä <6>-valitsinta.
 Jos haluat poistaa
taustamusiikkivaihtoehdon, valitse
poistettava musiikki <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<L>-painiketta.
Ostohetkellä et voi valita taustamusiikkia kameralla. Sinun on ensin
kopioitava taustamusiikki korttiin EOS Utility -ohjelmistolla (EOSohjelmisto). Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
221
Toisto teräväpiirtotelevisiossa
Voit toistaa videoita ja stillkuvia televisiossa. HDMI-kaapeli (myydään
erikseen) tarvitaan kameran kytkemiseen televisioon. Lisäksi
televisiossa on oltava HDMI-liitäntä.
 Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää kamerasta.
 Katkaise virta kamerasta ja televisiosta ennen kameran ja television
välisen kaapelin liittämistä tai irrottamista.
 Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
1
Liitä HDMI-kaapeli kameraan.
 Käännä liittimen <dHDMI MINI>-logo
kameran etuosaan päin ja liitä liitin
kameran <D>-liitäntään.
HDMI-kaapeli televisioon.
2 Liitä
 Liitä HDMI-kaapeli television HDMI IN
-porttiin.
televisio ja valitse liitetty
3 Avaa
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
kameran virtakytkin
4 Käännä
asentoon <1>.
222
Toisto teräväpiirtotelevisiossa
<x>-painiketta.
5 Paina
 Kuva tulee television kuvaruutuun
(kameran LCD-näytössä ei näy mitään).
 Kuvat näytetään automaattisesti
television optimaalisella tarkkuudella.
 Voit muuttaa näyttömuotoa <B>painikkeella.
 Katso lisätietoja videon toistamisesta
sivulta 214.
 Älä liitä muita laitteita kameran <D>-liitäntään. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
 Kuvia ei välttämättä voi katsella kaikissa televisioissa.
HDMI CEC -televisiot
Jos televisio, joka on liitetty kameraan HDMI-kaapelilla, on
yhteensopiva HDMI CEC* -standardin kanssa, voit ohjata toistoa
television kauko-ohjaimella.
* HDMI-standardin mukainen toiminto, jonka ansiosta eri HDMI-laitteita voi ohjata
yhdellä kauko-ohjaimella.
1
Määritä [HDMI-ohjaus]asetukseksi [Päällä].
 Valitse [x2]-välilehdessä [HDMIohjaus] ja paina <0>-painiketta.
 Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kamera televisioon.
2 Liitä
 Liitä kamera televisioon
HDMI-kaapelilla.
 Television tulolähteeksi vaihdetaan
automaattisesti kameraan liitetty
HDMI-portti.
223
Toisto teräväpiirtotelevisiossa
kameran <x>-painiketta.
3 Paina
 Televisioruudussa näkyy kuva, ja
voit ohjata kuvien toistoa television
kauko-ohjaimella.
kuva.
4 Valitse
 Suuntaa kauko-ohjain televisiota
kohti ja valitse kuva painamalla
/-painiketta.
Stillkuvien toistovalikko
kauko-ohjaimen Enter5 Paina
painiketta.
Videoiden toistovalikko
: Palaa
: 9 kuvan luettelokuvanäyttö
: Toista video
: Kuvaesitys
: Näytä kuvaustiedot
: Kuvan kääntö
 Valikko tulee näkyviin, ja voit käyttää
vasemmalla näkyviä toistotoimintoja.
 Valitse haluamasi asetus kaukoohjaimen /-painikkeella ja paina
Enter-painiketta. Kuvaesityksessä
valitse asetus painamalla kaukoohjaimen /-painiketta ja paina
sitten Enter-painiketta.
 Jos valitset [Palaa] ja painat Enterpainiketta, valikko katoaa ja voit valita
kuvan /-painikkeella.
 Joissakin televisioissa on otettava ensin käyttöön HDMI CEC -yhteys.
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 Jotkin HDMI CEC -yhteensopivat televisiot eivät ehkä toimi oikein. Irrota
tällöin HDMI-kaapeli ja määritä [x2: HDMI-ohjaus]-asetukseksi [Pois]
ja ohjaa toistotoimintoja kamerasta.
224
K Kuvien suojaaminen
Suojaamalla kuvan voit estää sen poistamisen vahingossa.
3 Yhden kuvan suojaaminen
1
Valitse [Suojaa kuvat].
 Valitse [x1]-välilehdessä
[Suojaa kuvat] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee
suojausasetusnäkymä.
[Valitse kuvat].
2 Valitse
 Valitse [Valitse kuvat] ja paina
sitten <0>-painiketta.
 Näyttöön tulee kuva.
Kuvan suojauksen kuvake
kuva.
3 Suojaa
 Valitse suojattava kuva <Y> <Z>




-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kun kuva on suojattu, <K>-kuvake
näkyy näytön yläosassa.
Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta
uudelleen. <K>-kuvake poistuu
näytöstä.
Jos haluat suojata toisen kuvan,
toista vaihe 3.
Palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
225
K Kuvien suojaaminen
3 Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien suojaaminen
Voit suojata kerralla kaikki kuvat kansiosta tai kortista.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[x1: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa kuvien suojauksen
valitsemalla [Poista kansion
kuvasuojaus] tai [Poista kortin
kuvasuojaus].
Jos alustat kortin (s. 50), myös suojatut kuvat poistetaan.
 Myös videoita voi suojata.
 Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos suojattu
kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
 Jos poistat kaikki kuvat kerralla (s. 228), vain suojatut kuvat jäävät
jäljelle. Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa tarpeettomat kuvat
kerralla.
226
L Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai erässä.
Suojattuja kuvia (s. 225) ei voi poistaa.
Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen
kuvan poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää
tärkeiden kuvien poistamisen vahingossa suojaamalla
säilytettävät kuvat. Jos poistat 1+73-kuvan, sekä RAWettä JPEG-kuva poistetaan.
Yksittäisen kuvan poistaminen
1 Tuo poistettava kuva näyttöön.
<L>-painiketta.
2 Paina
 Poistovalikko tulee näkyviin näytön
alaosaan.
kuva.
3 Poista
 Valitse [Poista] ja paina sitten
<0>-painiketta. Näytössä oleva
kuva poistetaan.
3 Erässä poistettavien kuvien merkitseminen valintamerkillä <X>
Voit poistaa useita kuvia merkitsemällä ne valintamerkillä <X>.
1
Valitse [Poista kuvat].
 Valitse [x1]-välilehdessä
[Poista kuvat] ja paina sitten
<0>-painiketta.
227
L Kuvien poistaminen
[Valitse ja poista kuvat].
2 Valitse
 Valitse [Valitse ja poista kuvat] ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Näyttöön tulee kuva.
 Siirry takaisin kolmen kuvan näyttöön
painamalla <Hy>-painiketta. Siirry
takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
poistettavat kuvat.
3 Valitse
 Valitse poistettava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten <W> <X>
-painikkeita.
 <X>-valintamerkki näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
 Jos haluat valita lisää poistettavia
kuvia, toista vaihe 3.
kuva.
4 Poista
 Paina <L>-painiketta.
 Valitse [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Valitut kuvat poistetaan.
3 Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat. Kun [x1: Poista
kuvat]-asetuksena on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], kaikki kansion tai kortin kuvat poistetaan.
Jos haluat poistaa myös suojatut kuvat, alusta kortti (s. 50).
228
B Kuvaustietojen näyttö
Luovassa kuvaustilassa otettu mallikuva
Valotuksen korjauksen määrä
Salaman valotuskorjauksen
määrä
Suojaa kuvat
Luokitus
Kansion numero tiedostonumero
Histogrammi
(Kirkkaus/RGB)
Aukko
Valotusaika
Kuva-asetukset/asetukset
Mittaustapa
Kuvaustila
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valkotasapaino
Kuvan
tallennuslaatu
Väriavaruus
Kuvauspäivä ja -aika
Kuvanumero /
kuvia tallennettu yhteensä
Eye-Fi-siirto
Valkotasapainon korjaus
Tiedostokoko
* 1+73-kuvien yhteydessä näkyy 1-tiedostokoko.
* Videokuvauksen aikana otettujen stillkuvien yhteydessä näkyy <G>-kuvake.
* Jos kuvaan on käytetty Luovat suotimet- tai Muuta kokoa -asetusta, <1+>
muuttuu kuvakkeeksi <u>.
* Jos kuva on otettu salamalla ilman salaman valotuskorjausta, se on merkitty
< >-kuvakkeella. Kuvat, joissa on käytetty salaman valotuskorjausta, on
merkitty <y>-kuvakkeella.
229
B Kuvaustietojen näyttö
Peruskuvaustilassa otettu mallikuva
Vaikutelma ja
tunnelmatehosteet
Kuvaustila
Valaistus tai näkymä
* Peruskuvaustiloissa otettujen kuvien näytettävät tiedot määräytyvät kuvaustilan
mukaan.
Esimerkkivideo
Kuvauskesto
Video/toisto
Valotusaika
Aukko
Videokuvaus
ISO-herkkyys
Videotiedoston koko
Tallennusmuoto
Videon tallennuskoko
Kuvataajuus
* Jos käsisäätöistä valotusta käytettiin, valotusaika, aukko ja ISO-herkkyys
(käsisäätöinen) näkyvät.
* Videokollaasien yhteydessä näkyy < >-kuvake.
230
B Kuvaustietojen näyttö
 Ylivalotusvaroitus
Kun kuvaustiedot näytetään, ylivalottuneet alueet vilkkuvat. Jotta kuvan
ylivalottuneista alueista tulisi selkeämpiä, määritä valotuksen korjauksen
arvoksi negatiivinen arvo ja ota kuva uudelleen.
 Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää valotustason jakauman ja yleiskirkkauden.
RGB-histogrammista voit tarkistaa värikylläisyyden ja väriasteikon. Voit
vaihtaa näyttöä [x2: Histogrammi]-asetuksella.
[Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas oikealla)
ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikseleiden
määrän. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla,
sitä tummempi kuva on. Mitä enemmän pikseleitä on
oikealla, sitä kirkkaampi kuva on. Jos vasemmalla
puolella on liikaa pikseleitä, kuvan tummien alueiden
yksityiskohdat näkyvät huonosti. Jos oikealla puolella
on liikaa pikseleitä, kuvan valoisien alueiden
yksityiskohdat näkyvät huonosti. Välisävyt toistuvat
normaalisti. Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
[RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB eli
punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja
kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän
väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa
ja vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla,
sitä kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella
on liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla
puolella on liikaa pikseleitä, väri on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu.
Kuvan RGB-histogrammissa näkyvät värien kylläisyys ja sävyt sekä
valkotasapaino.
231
9
Kuvien jälkikäsittely
Kun olet ottanut kuvan, voit käyttää siihen luovaa
suodinta tai muuttaa kuvan kokoa (vähentää
pikseleiden määrää).
 Kamerassa ei voi ehkä käsitellä muulla kameralla otettuja
kuvia.
 Kuvia ei voi jälkikäsitellä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla,
mikäli kamera on yhdistetty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.
233
U Luovien suotimien käyttäminen
Voit lisätä kuvaan seuraavia luovia suotimia ja tallentaa lopputuloksen
uutena kuvana: rakeinen mustavalkokuva, pehmeäpiirto,
kalansilmätehoste, lelukameratehoste ja miniatyyritehoste.
1
Valitse [Luovat suotimet].
 Valitse [x1]-välilehdessä [Luovat
suotimet] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee kuva.
kuva.
2 Valitse
 Valitse kuva, johon haluat lisätä
suotimen.
 Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<Hy>-painiketta.
suodin.
3 Valitse
 Tuo luovat suodinvaihtoehdot esiin
painamalla <0>-painiketta (s. 236).
 Valitse luova suodin <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Kuva näytetään käytetyn suotimen
tehosteen kanssa.
suodinta.
4 Säädä
 Säädä suodinta <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Jos haluat käyttää miniatyyritehostetta,
valitse <W> <X> -painikkeilla kuva-alue
(valkoisen kehyksen rajaama), jonka
haluat näkyvän terävänä. Paina sitten
<0>-painiketta.
234
U Luovien suotimien käyttäminen
kuva.
5 Tallenna
 Tallenna kuva valitsemalla [OK].
 Tarkista tallennuskansio ja
tiedostonumero ja valitse sitten [OK].
 Jos haluat lisätä suotimia toiseen
kuvaan, toista vaiheet 2–5.
 Palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
 Kun kyseessä on 1+73- tai 1-kuva, 1-kuvaan käytetään
suodintehostetta ja se tallennetaan JPEG-kuvana.
 Jos kuvasuhde on määritetty 1-kuvaa varten ja suodintehostetta
käytetään kyseiseen kuvaan, kuva tallennetaan määritetyssä
kuvasuhteessa.
235
U Luovien suotimien käyttäminen
Luovien suotimien ominaisuudet

Rakeinen mustavalkokuva
Luo rakeisen mustavalkokuvan Voit muuttaa mustavalkotehostetta
säätämällä kontrastia.

Pehmeäpiirto
Pehmentää kuvaa. Voit muuttaa kuvan pehmeyttä säätämällä
epäterävöitystä.

Kalansilmätehoste
Luo kalansilmäobjektiivin vaikutelman. Kuvassa on tynnyrimäinen
vääristymä.
Rajattu alue kuvan reunoissa vaihtelee suodintehosteen tason
mukaisesti. Koska suodintehoste suurentaa kuvan keskiosan, tämän
alueen tarkkuus voi heiketä tallennetun pikselimäärän mukaan.
Aseta suodintehoste vaiheessa 4 ja tarkista sen vaikutus kuvaan.

Lelukameratehoste
Tummentaa kuvan kulmat ja muokkaa värisävyä siten, että kuva
näyttää lelukameralla otetulta. Voit muuttaa väritystä säätämällä
värisävyä.

Miniatyyritehoste
Luo dioraamavaikutelman. Voit muuttaa kohtaa, jossa kuva on
terävä. Jos painat sivulla 234 vaiheessa 4 <B>-painiketta, voit
vaihtaa valkoisen kehyksen pysty- ja vaakasuunnan välillä.
236
S JPEG-kuvan koon muuttaminen
Voit muuttaa kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää ja tallentaa sen
uutena kuvana. Vain JPEG 3/4/a/b -kuvien kokoa voi muuttaa.
JPEG c- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1
Valitse [Muuta kokoa].
 Valitse [x1]-välilehdessä
[Muuta kokoa] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee kuva.
kuva.
2 Valitse
 Valitse kuva, jonka kokoa haluat
muuttaa.
 Voit siirtyä kuvaluettelonäyttöön ja
valita haluamasi kuvan painamalla
<Hy>-painiketta.
haluamasi kuvakoko.
3 Valitse
 Tuo kuvakoot esiin
<0>-painikkeella.
 Valitse haluamasi kuvakoko
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
Kohdekoot
kuva.
4 Tallenna
 Tallenna kuva, jonka kokoa on
muutettu, valitsemalla [OK].
 Tarkista tallennuskansio ja
tiedostonumero ja valitse sitten [OK].
 Jos haluat muuttaa toisen kuvan
kokoa, toista vaiheet 2–4.
 Palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
237
S JPEG-kuvan koon muuttaminen
Kokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäinen
koko
4
a
b
3
k
k
k
k
k
k
k
4
k
a
c
k
k
b
c
Kuvakoot
Edellisen sivun vaiheessa 3 näytetyn kuvakoon, kuten [***M ****x****],
kuvasuhde on 3:2. Kuvakoot näytetään kuvasuhteiden mukaan alla
olevassa taulukossa.
Tähdellä merkityissä kuvan tallennuslaaduissa luvut eivät vastaa
kuvasuhdetta täsmälleen. Kuvaa rajataan hieman.
Kuvan
laatu
Kuvasuhde ja pikselimäärä (noin)
3:2
4:3
16:9
1:1
4
3456 x 2304
3072 x 2304
3456 x 1944
2304 x 2304
(8,0 megapikseliä) (7,0 megapikseliä) (6,7 megapikseliä) (5,3 megapikseliä)
a
2592 x 1728
2304 x 1728
2592 x 1456*
1728 x 1728
(4,5 megapikseliä) (4,0 megapikseliä) (3,8 megapikseliä) (3,0 megapikseliä)
b
1920 x 1280
1696 x 1280*
1920 x 1080
1280 x 1280
(2,5 megapikseliä) (2,2 megapikseliä) (2,1 megapikseliä) (1,6 megapikseliä)
c
720 x 480
(350 000 pikseliä)
238
640 x 480
(310 000 pikseliä)
720 x 400*
(290 000 pikseliä)
480 x 480
(230 000 pikseliä)
10
Kuvien tulostaminen
 Tulostaminen (s. 240)
Voit liittää kameran tulostimeen ja tulostaa korttiin
tallennetut kuvat. Kamera tukee "wPictBridge"suoratulostusstandardia.
 Digital Print Order Format (DPOF) (s. 249)
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa
korttiin tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan
valinnan ja kopiomäärän, mukaisesti. Voit tulostaa useita
kuvia kerralla tai tilata kuvat valokuvapalvelusta.
 Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan (s. 253)
Voit määrittää kortilla olevat kuvat, jotka haluat tulostaa
valokuvakirjaan.
239
Tulostuksen valmisteleminen
Suoratulostus voidaan tehdä suoraan kamerasta, ja voit seurata sitä
kameran LCD-näytöstä.
Kameran liittäminen tulostimeen
1
Käännä kameran virtakytkin
asentoon <2>.
tulostin käyttövalmiiksi.
2 Aseta
 Lisätietoja on tulostimen
käyttöoppaassa.
kamera tulostimeen.
3 Liitä
 Käytä kameran mukana toimitettua
liitäntäkaapelia.
 Liitä kaapeli kameran
digitaaliliitäntään siten, että kaapelin
liittimen <D>-kuvake on kameran
etuosaan päin.
 Lisätietoja kaapelin liittämisestä on
tulostimen käyttöoppaassa.
4 Kytke tulostimeen virta.
kameran virtakytkin
5 Käännä
asentoon <1>.
 Joistakin tulostimista voi kuulua
äänimerkki.
240
Tulostuksen valmisteleminen
wPictBridge
kuva näyttöön.
6 Tuo
 Paina <x>-painiketta.
 Kuva tulee näkyviin, ja vasemmassa
yläkulmassa näkyy <w>-kuvake
merkkinä siitä, että kamera on liitetty
tulostimeen.
 Varmista ennen tulostimen käyttämistä, että siinä on PictBridgeliitäntäportti.
 Videoita ei voi tulostaa.
 Kamera ei sovi tulostimiin, jotka ovat yhteensopivia vain CP Direct- tai
Bubble Jet Direct -standardin kanssa.
 Käytä ainoastaan kameran mukana toimitettua liitäntäkaapelia.
 Jos vaiheessa 5 kuuluu pitkä merkkiääni, tulostimessa on jokin ongelma.
Ratkaise näyttöön tulevan virheilmoituksen mukainen ongelma (s. 248).
 Voit tulostaa myös tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
 Jos käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu
täyteen. Täyteen ladatulla akulla tulostusaika on noin 2 tuntia
40 minuuttia.
 Katkaise virta kamerasta ja tulostimesta, ennen kuin irrotat kaapelin.
Irrota kaapeli vetämällä pistokkeesta (ei kaapelin johdosta).
 Jos käytät suoratulostusta, on suositeltavaa käyttää kameran
virtalähteenä tasavirtaliitintä DR-E10 (myydään erikseen) ja
verkkolaitetta CA-PS700 (myydään erikseen)
241
w Tulostaminen
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostin liitetty -kuvake
1
Valitse tulostettava kuva.
 Varmista, että kameran LCD-näytön
vasemmassa yläkulmassa näkyy
<w>-kuvake.
 Valitse tulostettava kuva <Y><Z>
-painikkeilla.
<0>-painiketta.
2 Paina
 Näyttöön tulee tulostusasetusten
näyttö.
Tulostusasetusten näyttö
Määrittää tulostustehosteet (s. 244).
Päiväyksen tai kuvanumeron tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Määrittää tulostettavan määrän.
Määrittää tulostusalueen (s. 247).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun.
Palaa vaiheen 1 näyttöön.
Aloittaa tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan esimerkiksi päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
ja rajaus eivät ole ehkä käytettävissä.
[Paperiasetus].
3 Valitse
 Valitse [Paperiasetus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee paperiasetusnäyttö.
242
w Tulostaminen
QPaperikoon määrittäminen
 Valitse tulostimeen asetetun paperin
koko ja paina <0>-painiketta.
 Paperityyppinäyttö avautuu
Y Paperityypin määrittäminen
 Valitse tulostimeen asetetun paperin
tyyppi ja paina <0>-painiketta.
 Sivun asettelun näyttö avautuu.
U Sivun asettelun määrittäminen
 Valitse mieleisesi sivun asettelu ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Tulostusasetusten näyttö tulee
uudelleen näkyviin.
Kehystetty Tulosteen reunoissa on valkoiset kehykset.
Ei kehystä
Tulosteessa ei ole reunoja. Jos tulostimessa ei ole reunattomien
tulosteiden tulostusominaisuutta, tulosteessa on reunat.
Kehysc
Kuvaustiedot*1 tulostuvat 9 x 13 cm:n kokoisten ja sitä suurempien
tulosteiden kehykseen.
xx kuvaa
Voit tulostaa 2, 4, 8, 9, 16 tai 20 kuvaa yhdelle arkille.
2
20 kuvaac 20 tai 35 kuvaa tulostetaan pienoiskuvina A4- tai Letter-kokoiselle paperille* .
1
35 kuvaap • [20 kuvaac] tulostaa kuvaustiedot* .
Oletus
Sivun asettelu vaihtelee tulostimen mallin tai sen asetusten mukaan.
*1: Exif-tiedoista tulostuvat esimerkiksi kameran nimi, objektiivin nimi, kuvaustila, valotusaika,
aukko, valotuksen korjauksen määrä, ISO-herkkyys ja valkotasapaino.
*2: Kun olet tilannut tulosteet "Digital Print Order Format (DPOF)" -tiedoilla (s. 249),
on suositeltavaa tulostaa kuvat kohdan "Tilattujen kuvien suoratulostus" (s. 252)
ohjeiden mukaan.
Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa rajautua
huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Jos kuva rajautuu, se voi näyttää
paperilla rakeisemmalta vähäisemmän pikselimäärän takia.
243
w Tulostaminen
tulostuksen tehosteet
4 Määritä
(kuvan optimointi).
 Määritä tarvittaessa. Jollet halua
määrittää yhtään tulostuksen
tehostetta, siirry vaiheeseen 5.
 Näytön sisältö saattaa vaihdella
tulostimen mukaan.
 Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Valitse mieleisesi tulostustehoste ja
paina sitten <0>-painiketta.
 Jos <e>-kuvake näkyy kirkkaana
<z>-kuvakkeen vieressä, myös
tulostustehosteita voi säätää (s. 246).
Tulostustehoste
Kuvaus
EPäällä
Kuva tulostetaan tulostimen normaalin väriasetuksen mukaan.
Automaattiset korjaukset tehdään kuvan Exif-tietojen perusteella.
EPois
Automaattista korjausta ei käytetä.
EVivid
Kuvan värikylläisyys on korkea, ja siniset ja vihreät värit
näkyvät kirkkaina.
ENR
Kuvakohinaa vähennetään ennen tulostamista.
0 Mustavalko
Mustavalkoiset kuvat, musta tulostuu todellisena.
0 Viileäsävy
Mustavalkoiset kuvat, musta tulostuu viileän sinisävyisenä.
0 Lämminsävy
Mustavalkoiset kuvat, musta tulostuu lämpimän kellansävyisenä.
zAito
Todelliset värit ja kontrasti.
Automaattista värinkorjausta ei käytetä.
zAito M
Tulostusominaisuudet ovat samanlaiset kuin "Aito"asetuksessa. Valittavissa on kuitenkin tarkempia
tulostusasetuksia kuin "Aito"-asetuksessa.
EOletus
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat tulostimen
mukaan. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
* Kun muutat tulostustehostetta, muutos näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyvässä kuvassa. Huomaa, että näytössä näkyvä kuva on
vain arvio, joten tulostettu kuva voi näyttää hieman erilaiselta. Tämä
koskee myös [Kirkkaus]- ja [Sävysäätö]-asetuksia sivulla 246.
244
w Tulostaminen
ja tiedostonumeron
5 Päiväyksen
tulostuksen määrittäminen.
 Määritä tarvittaessa.
 Valitse <I> ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Määritä haluamasi tulostusasetukset
ja paina sitten <0>-painiketta.
kopiomäärä.
6 Määritä
 Määritä tarvittaessa.
 Valitse <R> ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Määritä kopioiden määrä ja paina
sitten <0>-painiketta.
tulostus.
7 Aloita
 Valitse [Tulosta] ja paina
<0>-painiketta.
 Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan.
Tulostimen [Oletus]-asetukset on selvitetty tulostimen käyttöoppaassa.
 Tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet
valinnut [Tulosta]-komennon. Viive vaihtelee kuvan koon ja
tallennuslaadun mukaan.
 Jos kuvan kallistuksen korjaus (s. 247) on käytössä, kuvan tulostaminen
voi kestää kauemmin.
 Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä
näkyy [Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
 Jos valitset [Kamera-asetusten nollaus] (s. 190), kaikki asetukset
palautuvat oletusarvoisiksi.
245
w Tulostaminen
e Tulostustehosteiden säätäminen
Valitse sivun 244 vaiheessa 4
tulostuksen tehoste. Kun <e>-kuvake
näkyy kirkkaana kohdan <z>
vieressä, paina <B>-painiketta. Voit
muuttaa tulostuksen tehosteita.
Säädettävät asetukset ja näytön sisältö
määräytyy vaiheessa 4 tehdyn valinnan
mukaan.
 Kirkkaus
Kuvan kirkkautta voi säätää.
 Sävysäätö
Kun valitset [Käsisäätö], voit muuttaa histogrammin
jakaumaa ja säätää kuvan kirkkautta ja kontrastia.
Sävysäätönäytössä voit muuttaa <h>-merkin
sijaintia painamalla <B>-painiketta.
<Y> <Z> -painikkeilla voit säätää varjon tasoa
(0–127) tai valon tasoa (128–255) portaattomasti.
 kKirkastus
Tehokas vastavalossa, joka voi tummentaa kohteen kasvoja. Kun
[Päällä] on valittu, kasvot kirkastetaan tulostusta varten.
 Punasilmä kor
Tehokas salamavalokuvauksessa, kun kohteen silmät näkyvät
punaisina. Kun [Päällä] on valittu, punasilmäisyys korjataan
tulostusta varten.
 [kKirkastus]- ja [Punasilmä kor]-tehosteet eivät näy näytössä.
 Kun [Tark. aset.] on valittu, voit säätää asetuksia [Kontrasti], [Värikyll.],
[Värisävy] ja [Väritasapaino]. Voit säätää [Väritasapaino]-asetusta
<S>-painikkeilla. B on sininen, A on keltainen, M on magenta ja G on
vihreä. Kuvan väritasapainoa korjataan valitun värin suuntaan.
 Kun valitset [Poista tehost], kaikki tulostuksen tehosteet palautetaan
oletusarvoisiksi.
246
w Tulostaminen
Kuvan rajaus
Kallistuksen korjaus
Voit rajata kuvan ja tulostaa vain
suurennetun version rajatusta alueesta.
Näin voit muuttaa kuvan sommittelua.
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat tulostusasetuksia rajauksen
jälkeen, saatat joutua määrittämään
rajauksen uudelleen ennen tulostusta.
1 Valitse tulostusasetusnäytössä [Rajaus].
2 Määritä rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
 Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostuu. Rajauskehyksen
kuvasuhdetta voi muuttaa [Paperiasetus]-asetuksista.
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Voit muuttaa rajauskehyksen kokoa <u>- tai
<Hy>-painikkeella. Mitä pienempi rajauskehys on, sitä
suuremmaksi tulostettava kuva suurennetaan.
Rajauskehyksen siirtäminen
Siirrä kehystä kuvan päällä pysty- tai vaakasuorassa <S>-nuolipainikkeilla.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
Kehyksen kääntäminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä
painamalla <B>-painiketta. Näin voit luoda pystysuuntaisen
tulosteen vaakasuuntaisesta kuvasta.
Kuvan kallistuksen korjaus
Kääntämällä <6>-valitsinta voit säätää kuvan kallistuskulmaa
±10 astetta 0,5 asteen välein. Kun säädät kuvan kallistusta,
<O>-kuvake näytössä muuttuu siniseksi.
3 Poistu rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
 Tulostusasetusten näyttö tulee uudelleen näkyviin.
 Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
247
w Tulostaminen
 Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa aina tulostu valitsemallasi
tavalla.
 Mitä pienemmäksi rajauskehys määritetään, sitä rakeisemmalta kuva
näyttää tulostettaessa.
 Katso kameran LCD-näyttöä rajatessasi kuvaa. Jos katsot kuvaa
TV-ruudussa, rajauskehys ei ehkä näy oikein.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
Jos selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia tms.) ja jatkat tulostusta
valitsemalla [Jatka], mutta tulostus ei kuitenkaan jatku, jatka tulostusta
tulostimen painikkeiden avulla. Lisätietoja tulostuksen jatkamisesta on
tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitukset
Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran LCD-näyttöön tulee
virheilmoitus. Pysäytä tulostus painamalla <0>-painiketta. Kun ongelma
on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien
ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
Tarkista, onko paperi lisätty tulostimeen oikein.
Värihäiriö
Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja
musteongelmat.
Tiedostovirhe
Valittua kuvaa ei voi tulostaa PictBridge-toimintoa käyttämällä. Toisella
kameralla otettuja tai tietokoneessa muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
248
W Digital Print Order Format (DPOF)
Määritä tulostustapa ja päiväyksen ja kuvanumeron tulostus.
Tulostusasetukset koskevat kaikkia DPOF-toiminnolla tulostettavia
kuvia (tulostusasetuksia ei voi määrittää kullekin kuvalle erikseen).
Tulostusasetusten määrittäminen
1
Valitse [Tulostus].
 Valitse [x1]-välilehdessä [Tulostus]
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Asetus].
2 Valitse
 Valitse [Asetus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
haluamasi asetukset.
3 Määritä
 Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
 Valitse vaihtoehto ja paina <0>painiketta. Valitse mieleisesi asetus
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Tulostustapa]
[Päiväys]
[Tied. No.]
249
W Digital Print Order Format (DPOF)
Tulostustapa
Päiväys
Tied. No.
K
L
K
L
Normaali
Arkille tulostetaan yksi kuva.
Luettelokuva Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
Molemmat
Päällä
Pois
Päällä
Pois
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron kuvaan.
asetuksesta.
4 Poistu
 Paina <7>-painiketta.
 Tulostusnäkymä tulee uudelleen
näyttöön.
 Valitse sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva], [n:sta], tai
[Kaikki].
 Tulostimen mallista ja tulostustapa-asetuksista riippuen päiväys tai
tiedostonumero eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.]asetuksiksi on määritetty [Päällä].
 Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä
[Päiväys]- että [Tied. No.]-asetukseksi [Päällä].
 Kun tulostat DPOF-yhteensopivilla tulostimilla, käytä korttia, jonka
tulostustiedot on määritetty. Toiminto ei toimi, jos vain purat kuvat
kortista ja yrität tulostaa ne.
 Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät
välttämättä pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan.
Lue ohjeet tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä
yhteensopivuus valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
 Älä aseta kameraan korttia, jonka tulostusasetus on määritetty toisessa
kamerassa, ja yritä sen jälkeen määrittää tulostusta. Tulostusasetus
saatetaan korvata toisella. Myös kuvatyyppi voi estää tulostuksen.
RAW-kuvia tai videoita ei voi valita siirtoon. Voit tulostaa RAW-kuvia
PictBridge-toiminnolla (s. 240).
250
W Digital Print Order Format (DPOF)
Tulostuksen tilaus
 Val. kuva
Valitse ja tilaa kuvat yksi kerrallaan.
Siirry takaisin kolmen kuvan näyttöön
painamalla <Hy>-painiketta. Siirry
takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
[Normaali] [Molemmat]
Määritä kuvan tulostettava kopiomäärä
<W> <X> -painikkeilla.
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
Valintamerkki
Luettelokuvan kuvake
[Luettelokuva]
Lisää valintamerkki <X>-ruutuun <W>
<X> -painikkeilla. Kuva otetaan mukaan
luettelotulostukseen.
 n:sta
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio. Kansion
kaikista kuvista tilataan yksi paperikopio. Jos valitset [Poista kaikki
kansion merkinnät], kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
 Kaikki
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio. Jos valitset [Poista merkinnät kortilta],
kaikkien kortin kuvien tulostus poistetaan.
 Huomaa, että RAW-kuvia tai -videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka
olisit valinnut [n:sta] tai [Kaikki].
 Jos käytät PictBridge-tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla enintään
400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
251
W Tilattujen kuvien suoratulostus
Jos käytössä on PictBridge-tulostin, voit
tulostaa kuvia DPOF-asetuksin.
1 Valmistaudu tulostamiseen.
 Katso sivu 240.
Noudata kohdan "Kameran liittäminen tulostimeen" ohjeita vaiheeseen 5.
2 Valitse [x1]-välilehdessä [Tulostus].
3 Valitse [Tulosta].
 [Tulosta]-valinta on näkyvissä vain, jos kamera on liitetty
tulostimeen ja tulostaminen on mahdollista.
4 Määritä [Paperiasetus] (s. 242).
 Määritä tulostustehosteet (s. 244) tarvittaessa.
5 Valitse [OK].
 Määritä paperikoko ennen tulostamista.
 Kaikki tulostimet eivät lisää tiedostonumeroa.
 Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet voivat tulostaa
kehykseen päivämäärän.
 Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu
vaalealle taustalle tai kehykseen.
 [Sävysäätö]-kohdassa ei voi valita [Käsisäätö]-asetusta.
 Jos keskeytit tulostuksen ja haluat jatkaa loppujen kuvien tulostamista,
valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku seuraavissa tilanteissa:
• Olet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista
ennen tulostuksen jatkamista.
• Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun
luettelokuva on määritetty.
• Kortin tila oli vähissä, kun keskeytit tulostuksen.
 Jos tulostuksessa on ongelmia, katso lisätietoja sivulta 248.
252
p Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Voit määrittää kuvia valokuvakirjaan (enintään 998 kuvaa). Kun siirrät
kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto),
määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi
kätevästi järjestää valokuvakirjoja verkossa ja tulostaa niitä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1
Valitse [Valokuvakirjan aset.].
 Valitse [x1]-välilehdessä
[Valokuvakirjan aset.] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Valitse kuvat].
2 Valitse
 Valitse [Valitse kuvat] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Näyttöön tulee kuva.
 Siirry takaisin kolmen kuvan näyttöön
painamalla <Hy>-painiketta. Siirry
takaisin yhden kuvan näyttöön
painamalla <u>-painiketta.
määritettävä kuva.
3 Valitse
 Valitse määritettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten <W> <X>
-painikkeita.
 Valitse muut kuvat toistamalla tätä
vaihetta. Määritettyjen kuvien
lukumäärä näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
 Peruuta kuvan määritys painamalla
<W> <X> -painikkeita uudelleen.
 Palaa valikkoon painamalla
<M>-painiketta.
253
p Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun [x1: Valokuvakirjan aset.]asetuksena on [Kaikki kansion kuvat]
tai [Kaikki muistikortin kuvat], kaikki
kansion tai kortin kuvat määritetään.
Peruuta kuvien määritys valitsemalla
[Poista kaikki kansion merkinnät] tai
[Poista merkinnät kortilta].
Älä määritä tässä kamerassa valokuvakirjaan sellaisia kuvia, jotka on jo
määritetty valokuvakirjaan toisessa kamerassa. Valokuvakirjan asetukset
saatetaan korvata.
RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää.
254
11
Kameran toimintojen
mukauttaminen
au
s
Luova
ku
v
Voit mukauttaa kameran eri toimintoja
kuvaustottumustesi mukaan käyttämällä valinnaisia
toimintoja. Valinnaisia toimintoja voi käyttää vain
luovissa kuvaustiloissa.
255
3 Valinnaisten toimintojen määrittäminenN
1
Valitse [Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)].
 Valitse [53]-välilehdessä
[Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] ja
paina sitten <0>-painiketta.
Valinnaisen toiminnon numero
valinnaisen toiminnon
2 Valitse
numero.
 Valitse valinnaisen toiminnon numero
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
asetus haluamaksesi.
3 Muuta
 Valitse haluamasi asetus (numero)
<W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat
määrittää muita valinnaisia toimintoja.
 Kunkin valinnaisen toiminnon
numeron nykyiset asetukset näkyvät
kunkin toiminnon numeron
alapuolella näytön alaosassa.
asetuksesta.
4 Poistu
 Paina <M>-painiketta.
 Vaiheen 1 näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
Kaikkien valinnaisten toimintojen poistaminen
Jos [53: Nollaa asetukset]-kohdassa [Nollaa C.Fn-toiminnot], niin
valinnaisten toimintojen asetukset nollataan (s. 190).
256
3 Valinnaisten toimintojen määrittäminenN
Valinnaiset toiminnot
C.Fn I: Valotus
1
Valotusaskelten muuttaminen
2
ISO-laajennus
3
Salamatäsmäys Av-ohjelmalla
A Kuvaus näytöllä
s. 258
k
k
s. 259
k
s. 260
k
C.Fn II: Kuva
4
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
5
Suuren ISO-herkkyyden kohinanvaimennus
6
Ensisijainen huippuvalotoisto
s. 261
k
k
C.Fn III: AF/Kuvaustaajuus
7
Tarkennuksen apuvalo
s. 262
k (f-tila*)
* Jos käytät LED-valolla varustettua EX-sarjan Speedlite-salamaa (myydään
erikseen), LED-valoa käytetään tarkennuksen apuvalona myös tiloissa d ja c.
C.Fn IV: Toiminnot/Muut
8
Laukaisin/AE-lukitus
9
Määritä SET-painike
10
Salamapainikkeen toiminta
11
LCD:n tila, kun virta päällä
s. 263
k
k (paitsi 3)
s. 264
k
 Valinnaisia toimintoja ei voi määrittää videokuvauksen aikana. (Aiemmin
määritetyt asetukset eivät ole käytössä.)
 Harmaana näkyvä valinnainen toiminto ei ole käytettävissä näytöllä
kuvauksen (LV) aikana. (Aiemmin määritetyt asetukset eivät ole käytössä.)
257
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
Valinnaiset toiminnot on järjestetty neljään ryhmään toimintotyypin
mukaan: C.Fn I: Valotus, C.Fn II: Kuva, C.Fn III: AF/Kuvaustaajuus,
C.Fn IV: Toiminnot/Muut.
C.Fn I: Valotus
C.Fn-1
Valotusaskelten muuttaminen
0: 1/3 askelin
1: 1/2 askelen välein
Määrittää esimerkiksi valotusajan, aukon, valotuksen korjauksen,
valotushaarukoinnin ja valotuskorjauksen 1/2 yksikön välein.
Tästä on hyötyä silloin, kun haluat käyttää valotusaskelväliä, joka
on harvempi kuin 1/3.
Asetuksella 1 valotustaso näkyy etsimessä ja LCD-näytössä alla olevan
kuvan mukaisesti.
C.Fn-2
ISO-laajennus
0: Pois
1: Päällä
ISO-herkkyyttä määrittäessäsi voit määrittää sen asetukseksi “H”
(vastaa herkkyyttä ISO 12800). Huomaa, että jos [C.Fn-6:
Ensisijainen huippuvalotoisto]-asetuksena on [1: Päällä],
"H"-arvoa ei voi määrittää.
258
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn-3
Salamatäsmäys Av-ohjelmalla
Voit määrittää salamavalokuvauksen salamatäsmäysajan
käytettäväksi aukon esivalinta (f) -tilassa.
0: Automaattinen
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/200 s – 30 s
ympäristön kirkkauden mukaan. Nopea täsmäys on mahdollinen
myös ulkoisella Speedlite-salamalla.
1: 1/200–1/60 sekuntia, automaattinen
Estää pitkän valotusajan määrittämisen hämärässä, mikä estää
tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä.
Vaikka salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä
tummaksi.
2: 1/200 sekuntia (kiinteä)
Salamatäsmäys on kiinteä 1/200 sekuntia. Tämä estää kohteen
epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin asetus
[1/200–1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin
tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/200–1/60 sek. autom.].
Käytettäessä asetuksia 1 tai 2, nopeaa täsmäystä ei voi käyttää ulkoisen
Speedlite-salaman kanssa.
259
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn II: Kuva
C.Fn-4
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
0: Pois
1: Automaatti
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan
käyttöön automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta
johtuvaa kohinaa. [Automaatti] tehoaa useimmissa tapauksissa.
2: Päällä
Kohinaa vähennetään, kun valotusaika on vähintään 1 on
vähintään yksi sekunti. [2: Päällä] voi olla tehokas, jos kohinaa ei
voida tunnistaa tai vähentää [1: Automaatti]-asetuksella.
 Käytettäessä asetuksia 1 ja 2 kamera tarvitsee kuvan ottamisen jälkeen
kohinan poistamiseen valotusaikaa vastaavan ajan. Et voi ottaa uutta
kuvaa, ennen kuin kohinanpoisto on valmis.
 Kun käytössä on vähintään ISO 1600, kohina saattaa olla
voimakkaampaa asetuksella 2 kuin asetuksilla 0 tai 1.
 Jos asetuksena on 1 tai 2 ja pitkää valotusaikaa käytetään näytöllä
kuvauksessa, näytölle ilmestyy "BUSY"-viesti kohinanpoiston aikana.
Kuva ei tule näkyviin näyttöön, ennen kuin kohinanpoisto on valmis
(kuvaus ei ole mahdollista).
260
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn-5
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
Vähentää kuvan kohinaa. Vaikka kohinanvaimennusta käytetään
kaikilla ISO-herkkyyksillä, se on tehokkain suurta ISO-herkkyyttä
käytettäessä. Kun ISO-herkkyys on matala, tummien alueiden
(varjoalueiden) kohina vähenee entisestään. Muuta asetusta
kohinatasoon sopivaksi.
0: Normaali
2: Voimakas
1: Matala
3: Pois
 Asetuksella 2 jatkuvan kuvauksen maksimijakso lyhenee huomattavasti.
Lisäksi jatkuva kuvaus saattaa olla hitaampaa.
 Jos toistat 1- tai 1+73-kuvan kameralla tai tulostat kuvan suoraan,
suuren ISO-herkkyyden kohinanpoiston vaikutus voi olla vähäinen. Voit
tarkistaa kohinanpoiston vaikutukset tai tulostaa kuvat, joista kohina on
poistettu, Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316).
C.Fn-6
Ensisijainen huippuvalotoisto
0: Pois
1: Päällä
Parantaa kirkkaiden kohtien yksityiskohtia. Dynaamista aluetta
laajennetaan normaalista 18 %:n vakioharmaasta kirkkaisiin
kohtiin. Harmaiden ja kirkkaiden kohtien välisävyt pehmenevät.
 Asetuksella 1 Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) -asetus (s. 119) on automaattisesti [Pois], eikä asetusta voi
muuttaa.
 Asetuksella 1 kohinaa (rakeisuutta, vaakaviivoja jne.) voi olla hieman
enemmän kuin asetuksella 0.
Asetuksella 1 asetettavissa oleva ISO-herkkyyden alue on ISO 200 – ISO
6400.
<A>-kuvake näkyy LCD-näytössä ja etsimessä, kun ensisijainen
huippuvalotoisto on käytössä.
261
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn III: AF/Kuvaustaajuus
C.Fn-7
Tarkennuksen apuvalo
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sisäisen salaman tai EOS-kameroihin
tarkoitetun ulkoisen Speedlite-salaman tarkennuksen apuvalon.
0: Päällä
Tarkennuksen apuvaloa käytetään tarvittaessa.
1: Pois
Tarkennuksen apuvalo ei syty. Näin tarkennuksen apuvalo ei
häiritse muita.
2: Vain ulkoinen salama
Kun käytössä on ulkoinen Speedlite-salama, tarkennuksen
apuvaloa käytetään tarvittaessa. Kameran sisäinen salama ei
heijasta tarkennuksen apuvaloa.
3: Vain tarkennuksen IR-apuvalo
Kun ulkoinen Speedlite-salama on kiinnitetty kameraan, vain
tarkennuksen infrapuna-apuvaloa käytetään. Tämän vuoksi useita
peräkkäisiä välähdyksiä (sisäisen salaman tavoin) käyttävät
Speedlite-salamat eivät voi käyttää tarkennuksen apuvaloa.
Jos käytössä on LED-valolla varustettu EX-sarjan Speedlite-salama,
LED-valoa ei käytetä automaattisesti tarkennuksen apuvalona.
Jos ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisen [Tarkennuksen apuvalo]toiminnon asetuksena on [Pois], Speedlite-salama ei käytä tarkennuksen
apuvaloa, vaikka kameran valinnainen toiminto C.Fn-7 olisi 0, 2 tai 3.
262
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn IV: Toiminnot/Muut
C.Fn-8
Laukaisin/AE-lukitus
0: AF/AE-lukitus
1: AE-lukitus/AF
Tämä asetus on käytännöllinen, jos haluat tarkentaa ja mitata
kuvan erikseen. Käytä automaattitarkennusta painamalla <A>painiketta ja käytä AE-lukitusta painamalla laukaisin puoliväliin.
2: AF/AF-lukitus, ei AE-lukitusta
Kun jatkuva tarkennus on käytössä, voit keskeyttää
automaattitarkennuksen väliaikaisesti <A>-painikkeella. Tämä
estää automaattitarkennuksen epäonnistumisen, jos kameran ja
kuvauskohteen välissä liikkuu jotain. Kamera säätää valotuksen
kuvan ottohetkellä.
3: AE/AF, ei AE-lukitusta
Tästä on hyötyä, jos kohteet liikkuvat ja pysähtelevät. Kun jatkuva
tarkennus on käytössä, voit käynnistää tai keskeyttää jatkuvan
tarkennuksen <A>-painikkeella. Kamera säätää valotuksen
kuvan ottohetkellä. Näin optimaalinen tarkennus ja valotus
saavutetaan aina, kun odotat oikeaa kuvaushetkeä.
Näytöllä kuvauksen aikana
 Kun käytössä on asetus 1 tai 3, kertatarkennus tapahtuu painamalla
<A>-painiketta.
 Kun käytössä on asetus 2, kertatarkennus tapahtuu painamalla
laukaisin puoliväliin.
263
3 Valinnaisten toimintojen asetuksetN
C.Fn-9
Määritä SET-painike
Voit määrittää usein käytetyn toiminnon <0>-painikkeeseen. Kun kamera on
valmis kuvaamaan, <0>-painike tuo näyttöön vastaavan asetusnäytön.
0: Normaali (pois)
1: Kuvanlaatu
Kuvanlaadun asetusnäyttö tulee näkyviin. Valitse haluamasi
tallennuslaatu ja paina sitten <0>-painiketta.
2: Salamavalotuksen korjaus
Näyttöön ilmestyy salaman valotuskorjauksen asetusnäyttö.
Määritä salaman valotuskorjaus ja paina sitten <0>-painiketta.
3: LCD-näyttö Päällä/Pois
Toiminto vastaa <B>-painiketta.
4: Terävyysalueen tarkistus
Objektiivin aukko sulkeutuu määritetyn arvon mukaiseksi, ja voit
tarkistaa terävyysalueen (hyväksyttävä tarkennusalue) etsimessä
tai kameran näytössä näkyvässä kuvassa.
C.Fn-10
Salamapainikkeen toiminta
0: Nosta sisäinen salamalaite
1: ISO-herkkyys
ISO-herkkyyden asetusnäyttö tulee näkyviin. Muuta ISO-herkkyyttä
painamalla <Y> <Z> -painikkeita tai kääntämällä <6>-valitsinta.
Voit määrittää ISO-herkkyyden myös etsimen avulla.
C.Fn-11
LCD:n tila, kun virta päällä
0: Näyttö toiminnassa
Kun virta on kytketty, kuvausasetukset näkyvät (s. 52).
1: Aikaisempi näytön tila
Jos painoit <B>-painiketta ja katkaisit kameran virran, kun LCDnäyttö oli sammutettu, kuvausasetukset eivät tule näkyviin, kun kytket
kameran virran uudelleen. Tämä säästää akkua. Valikkonäytöt ja
kuvien toisto näkyvät normaalisti, kun niitä käytetään.
Jos toit kuvausasetukset näyttöön painamalla <B>-painiketta
ja katkaisit kameran virran, kuvausasetukset tulevat näkyviin, kun
kytket kameran virran uudelleen.
264
3 Oman valikon tallentaminenN
Oma valikko -välilehdessä voit tallentaa enintään kuusi valikkokomentoa ja
valinnaista toimintoa, joita voit muuttaa tarpeen mukaan.
1
Valitse [Omat valikkoasetukset].
 Valitse [9]-välilehdessä [Omat
valikkoasetukset] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Rekisteröi].
2 Valitse
 Valitse [Rekisteröi] ja paina
<0>-painiketta.
Tallenna haluamasi kohteet.
3  Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Valitse vahvistusnäytössä [OK] ja
tallenna valikkokohde painamalla
<0>-painiketta.
 Voit rekisteröidä enintään kuusi
kohdetta.
 Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Omat valikkoasetukset
 Lajittele
Voit muuttaa Omaan valikkoon tallennettuja kohteita. Valitse [Lajittele]
ja valitse sitten valikkokohta, jonka paikkaa haluat muuttaa. Paina lopuksi
vielä <0>-painiketta. Kun [z] on näkyvissä, vaihda järjestystä <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
 Poista ja Poista kaikki merkinnät
Voit poistaa minkä tahansa tallennetuista kohdista. [Poista] poistaa yhden
valikkokohdan ja [Poista kaikki merkinnät] poistaa kaikki tallennetut kohdat.
 Näytä omasta valikosta
Kun [Päällä] on valittu, [9]-välilehti näkyy ensin, kun valikkonäyttö
avataan.
265
12
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja muun muassa kameran
toiminnoista ja järjestelmän lisävarusteista.
Sertifiointilogot
Jos valitset [53]-välilehdessä [Sertifiointilogon näyttö] ja painat
<0>-painiketta, näkyviin tulee joitakin kameran sertifiointilogoja.
Muut sertifiointilogot löytyvät tästä käyttöoppaasta, kameran
rungosta ja kameran pakkauksesta.
267
Verkkovirran käyttäminen
Voit liittää kameran tavalliseen pistorasiaan käyttämällä tasavirtaliitintä
DR-E10 ja verkkolaitetta CA-PS700 (molemmat myydään erikseen).
1
Liitä virtajohto.
 Liitä virtajohto kuvan mukaisesti.
 Kun lopetat kameran käytön, irrota
virtapistoke pistorasiasta.
tasavirtaliitin.
2 Kytke
 Liitä tasavirtajohdon liitin
tasavirtaliittimeen.
tasavirtaliitin kameraan.
3 Liitä
 Avaa kansi ja työnnä tasavirtaliitintä
liittimeen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
tasavirtajohto paikalleen.
4 Työnnä
 Avaa tasavirtajohdon aukon kansi ja
aseta johto kuvan mukaisesti.
 Sulje kansi.
Älä liitä tai irrota virtajohtoa, kun kameran virtakytkin on asennossa <1>.
268
F Kaukolaukaisimen käyttäminen
Kaukolaukaisimen RS-60E3 (myydään erikseen) mukana tulee noin
60 cm pitkä johto. Kun kaukolaukaisin on kiinnitetty kameran
kaukolaukaisimen liitäntään, se voidaan painaa joko puoliväliin tai
pohjaan, aivan niin kuin kameran oma laukaisin.
Kaukolaukaisimia RC-6, RC-1 tai RC-5 (myydään erikseen) ei voi käyttää
tämän kameran kanssa.
Etsimen suojuksen käyttäminen
Kun käytät itselaukaisua, aikavalotusta tai kaukolaukaisinta etkä kuvaa
etsimen kautta, etsimeen tuleva hajavalo voi tummentaa kuvaa. Voit
estää tämän käyttämällä kameran hihnaan kiinnitettyä silmäsuppilon
suojusta (s. 29).
Näytöllä kuvauksessa ja videokuvauksessa ei tarvita
silmäsuppilon suojusta.
1
Irrota silmäsuojus.
 Irrota silmäsuojus työntämällä sen
alaosasta.
silmäsuppilon suojus.
2 Kiinnitä
 Kiinnitä silmäsuppilon suojus
liu'uttamalla se silmäsuppilon uraan.
 Kun olet ottanut kuvan, irrota silmäsuppilon
suojus ja kiinnitä silmäsuojus liu'uttamalla se
alas silmäsuppilon uraan.
269
Ulkoiset Speedlite-salamat
EOS-kameroille suunnitellut EX-sarjan Speedlite-salamat
Sisäänrakennetun salaman tavoin toimivia ja helppokäyttöisiä.
Kun kameraan on liitetty EX-sarjan Speedlite (lisävaruste), kamera
huolehtii melkein kokonaan automaattisalaman ohjauksesta. Kyseessä
on siis erittäin kirkas ulkoinen salama, joka on asetettu
yhdysrakenteisen salaman paikalle.
Lisätietoja on EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
Kamera on A-tyypin kamera, jolla voi hyödyntää kaikkia EX-sarjan
Speedlite-salamoiden ominaisuuksia.
Kenkäliitäntäiset Speedlite-salamat
Lähikuvaussalamat
 Kun käytät EX-sarjan Speedlite-salamaa, joka ei tue salamatoimintojen
asetuksia, (s. 195), vain [Sal.valot.korj.] ja [E-TTL II] voidaan asettaa
[Ulkoisen salaman asetus]-toiminnolle. ([Täsmäystapa]-asetuksen voi
myös määrittää joissakin EX-sarjan Speedlite-salamoissa.)
 Jos salaman valotuskorjaus on määritetty ulkoisessa Speedlitesalamassa, kameran LCD-näytössä näkyvä salaman valotuskorjauksen
y-kuvake muuttuu 0-kuvakkeeksi.
 Jos ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisessa toiminnossa
salamamittaukseksi on määritetty TTL-automaattisalama, salama
välähtää vain täydellä teholla.
270
Ulkoiset Speedlite-salamat
Muut kuin EX-sarjan Canon Speedlite -salamat
 Kun EZ/E/EG/ML/TL-sarjan Speedlite on määritetty TTL- tai
A-TTL-automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä
teholla.
Määritä kameran kuvaustilaksi <a> (käsisäätöinen valotus) tai
<f> (aukon esivalinta) ja säädä aukon arvo ennen kuvaamista.
 Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen
salamatoiminto, kuvaa käyttämällä manuaalista salamatoimintoa.
Muiden kuin Canonin salamalaitteiden käyttäminen
Täsmäysnopeus
Kameran täsmäystä voi käyttää muiden kuin Canonin valmistamien
kompaktien salamalaitteiden kanssa, kun valotusaika on 1/200 sekuntia
tai pitempi. Käytä täsmäysnopeutta, joka on hitaampi kuin 1/200
sekuntia.
Varmista etukäteen, että salama toimii oikein kameran kanssa.
 Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun
salamayksikön tai salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi
oikein ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä.
 Älä kiinnitä suurjännitesalamaa kameran salamakenkään. Se ei ehkä
välähdä.
271
H Eye-Fi-korttien käyttäminen
Kun erikseen myytävä Eye-Fi-kortti on asetettu, voit siirtää ottamiasi
kuvia automaattisesti tietokoneeseen tai ladata niitä verkkopalveluun
langattoman lähiverkon kautta.
Kuvansiirto on Eye-Fi-kortin toiminto. Eye-Fi-kortin asetus- ja
käyttöohjeet ja kuvansiirto-ongelmien vianmääritysohjeet ovat Eye-Fikortin käyttöoppaassa. Ohjeita voi tiedustella myös kortin valmistajalta.
Emme takaa, että kamera tukee Eye-Fi-kortin toimintoja (mukaan
lukien langaton siirto). Jos Eye-Fi-kortissa on virhe, pyydä
lisätietoja kortin valmistajalta. Huomaa myös, että Eye-Fi-korttien
käyttö on luvanvaraista monissa maissa tai alueilla. Kortin käyttö
on kiellettyä ilman lupaa. Jos et tiedä, onko kortin käyttäminen
luvallista alueellasi, pyydä lisätietoja kortin valmistajalta.
1 Aseta Eye-Fi-kortti (s. 32).
[Eye-Fi-asetukset].
2 Valitse
 Valitse [51]-välilehdessä [Eye-Fiasetukset] ja paina <0>-painiketta.
 Tämä valikko näkyy vain, kun
kameraan on asetettu Eye-Fi-kortti.
käyttöön Eye-Fi-tiedonsiirto.
3 Ota
 Valitse [Eye-Fi-siirto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
 Jos asetuksena on [Pois],
automaattista siirtoa ei käytetä,
vaikka Eye-Fi-kortti olisi asetettu
(siirtokuvake I).
yhteyden tiedot.
4 Näytä
 Valitse [Yhteyden tiedot] ja paina
<0>-painiketta.
272
H Eye-Fi-korttien käyttäminen
[Tukiaseman SSID:].
5 Tarkista
 Tarkista, että tukiasema näkyy
kohdassa [Tukiaseman SSID:].
 Voit myös tarkistaa Eye-Fi-kortin MACosoitteen ja laiteohjelman version.
 Poistu valikosta painamalla <M>painiketta kolme kertaa.
kuva.
6 Ota
 Kuva siirretään ja <H>-kuvake
Siirtotilakuvake
H(harmaa) Ei yhteyttä
H(vilkkuu) Yhdistää...
H(näkyy) Yhdistetty
H() Siirretään...
muuttuu harmaasta (ei yhteyttä)
joksikin alla olevista kuvakkeista.
 Siirrettyjen kuvien kohdalla näkyy
O-kuvake kuvaustietojen näytössä
(s. 229).
: ei yhteyttä tukiasemaan.
: yhteyttä muodostetaan tukiasemaan.
: yhteys muodostettu tukiasemaan.
: kuvansiirto tukiasemaan on käynnissä.
Eye-Fi-korttien käytön varoitukset
 Jos "J" näkyy, kortin tietojen noutamisessa tapahtui virhe. Katkaise
kamerasta virta ja kytke se uudelleen.
 Vaikka [51: Eye-Fi-siirto]-asetuksena olisi [Pois], se saattaa silti
lähettää signaalin. Poista Eye-Fi-kortti kamerasta sairaaloissa,
lentokentillä ja muissa paikoissa, joissa langaton tiedonsiirto on kielletty.
 Jos kuvansiirto ei toimi, tarkista Eye-Fi-kortti ja tietokoneen asetukset.
Lisätietoja on kortin käyttöoppaassa.
 Langattoman lähiverkon yhteysominaisuuksien mukaan kuvansiirto voi
kestää kauemmin tai se voi keskeytyä.
 Tiedonsiirtotoiminnon vuoksi Eye-Fi-kortti voi kuumentua.
 Akkuvirta kuluu nopeammin.
 Kuvansiirron aikana automaattinen virrankatkaisu ei toimi.
 Jos asetat jonkin muun langattoman LAN-kortin kuin Eye-Fi-kortin,
[51: Eye-Fi-asetukset]-kohtaa ei näy valikossa. Siirtotilakuvaketta
<H> ei myöskään näy LCD-näytössä.
273
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
o: Automaattinen k: Käyttäjän valittavissa
Valintakiekko
: Ei valittavissa / pois käytöstä
Peruskuvaus
Luova kuvaus
k
A 7 C 2 3 4 5 6 d s f a k z*1
Kaikki kuvanlaatuasetukset valittavissa
k k k k k k k k k k k k
Määritetään automaattisesti /
autom. ISO-herkkyys
o o o o o o o o k k k k
k
k k k k
k*2
ISOherkkyys
Kuvaasetukset
Manuaalinen
k
Autom. enimmäisarvo
k k k k
Määritetään automaattisesti / automaattinen
o o o o o o o o k k k k
k
k k k k
k
o o o o o o o o k k k k
k
k k k k
k
k k k k
k
Käsivalinta
k k k k k k
Kuvan tunnelma
k k k k
Valaistus / aiheen tyyppi
k
Taustan epäterävöittäminen/terävöittäminen
Automaatti
Valkotasa- Esimääritetty
paino
Oma asetus
k k k k
Korjaus/haarukointi
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
o o o o o o o o k k k k
k
Reunojen valaistuksen korjaus
k k k k k k k k k k k k
k
k k k k
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Suuren ISO-herkkyyden kohinanvaimennus
o o o o o o o o k k k k
k k k k
Ensisijainen huippuvalotoisto
Väriavaruus
sRGB
k k k k
Adobe RGB
o o o
Kertatarkennus
o k k k k
o
Jatkuva tarkennus
Tarkennus
k
o o o o o o o o k k k k
d
c
*3
k k k k f
k k k k
Vaihtuva tarkennus
o o o
Tarkennuspisteen valinta
o o o o o o o o k k k k
Tarkennuksen apuvalo
o
Manuaalitarkennus (MF)
k k k k k k k k k k k k
o o
*4
o
*4
f
o k k k k
*1: z-kuvake tarkoittaa stillkuvausta videokuvaustilassa.
*2: Vain käsisäätöisessä valotuksessa.
*3: Siirtyy videokuvauksen aikana tilaan <d>.
*4: Jos näytöllä kuvauksessa on tarkennusmenetelmänä <f>, ulkoinen
Speedlite-salama käyttää tarkennuksen apuvaloa tarvittaessa.
274
k
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Valintakiekko
Mittaustapa
Valotus
Arvioiva mittaus
Peruskuvaus
Luova kuvaus
o o o o o o o o k k k k
Mittaustavan valinta
k k k k
Ohjelman siirto
k
Valotuksen korjaus
k k k
Valotushaarukointi
k k k k
AE-lukitus
k k k
Terävyysalueen
tarkistus
Yksittäiskuvaus
k k k
Ulkoinen
salama
k k
k k
k k k k k
k
k k k k
k k k k k k k k k k k k
Automaattisalama
o
k o
o
o
k
o k
Salama pois
k
Salamavalotuksen
lukitus
Salaman
valotuskorjaus
Toimintojen
asetukset
Valinnaisten toimintojen
asetukset
Kuvaus näytöllä
o
k k k k
q (Jatkuva)
Punasilmäesto
k*6
k k k k k k k k k k k k
Salama päällä
(välähtää aina)
Sisäinen
salama
k*6
k(C.Fn-9-4)
Jatkuva kuvaus
Kuvaustapa/
j (10 s)
itselaukaisu
l (2 s)
k
A 7 C 2 3 4 5 6 d s f a k z*1
k k
k k k k
o
o
k
k k k k
o
k k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k k k k k k k k k
k k k k
Kuvasuhde*5
Pikavalinta
k k k k k k k k k k k k
k
Toiminto-opas
k k k k k k k k k k k k
k
*5: Vain näytöllä kuvauksessa.
*6: Vain automaattivalotuksessa.
275
Järjestelmäkaavio
ST-E2
ST-E3-RT
Suurennuslinssi MG-Ef
Etsimen jatke
EP-EX15II
270EX II 430EX III-RT/ 600EX-RT/ Lähikuvaussalama Lähikuvaussalama
MR-14EX II
MT-24EX
600EX
430EX III
Vakiovarusteet
Silmäsuojus
Ef
Kumikehys Ef
E-sarjan dioptrian
korjauslinssit
Kaulahihna
Kulmaetsin C
Puolikova
kameralaukku
EH26-L/EH27-L/
EH22-L/EH24-L
Akku
LP-E10
Akkulaturi
LC-E10 tai LC-E10E
Tasavirtaliitin
DR-E10*1
Verkkolaite
CA-PS700*1
Käsihihna E2
276
Järjestelmäkaavio
GPS-vastaanotin Kaukolaukaisin
GP-E2
RS-60E3
Ajastettava
kauko-ohjain
TC-80N3
EF-objektiivit
EF-S-objektiivit
Kauko-ohjainsovitin RA-E3
HDMI-kaapeli
HTC-100 (2,9 m)
Televisio/video
Televisio/video
EOS
Solution Disk
PictBridge-yhteensopiva
tulostin
Liitäntäkaapeli
(1,3 m)
Connect Station
CS100
Liitäntäkaapeli IFC-200U/500U
(1,9 m) / (4,7 m)
USB-portti
SD-/SDHC-/SDXCmuistikortti
Kortinlukija
Korttipaikka
Tietokone
*1: Myös verkkolaitesarjaa ACK-E10 voi käyttää.
* Kun käytät GP-E2:ta kameran kanssa, yhdistä se kameraan GP-E2:n mukana
tulleella kaapelilla.
* Kaikki kaapeleiden annetut pituudet ovat arvioita.
277
3 Valikkoasetukset
Kuvaus etsimellä ja kuvaus näytöllä
Kuvaus 1 (punainen)
Sivu
Kuvanlaatu
73/83/74/84/7a/8a/b/c/
1+73/1
84
Äänimerkki
Päällä / Pois
180
Ota kuva ilman korttia
Päällä / Pois
180
Kuvien esikatseluaika
Pois / 2 sekuntia / 4 sekuntia / 8 sekuntia / Pito
180
Reunojen valaistuksen
Päällä / Pois
korjaus
120
Punasilmäesto
Pois / Päällä
102
Salamaohjaus
Salamatoiminto / Sisäisen salaman asetus /
Ulkoisen salaman asetus / Ulkoisen salaman
C.Fn-asetukset / Nollaa ulkoisen salaman C.Fn:t
194
Kuvaus 2 (punainen)
Valotuksen korjaus /
valotushaarukointi
1/3 tai 1/2 yksikön välein, ±5 yksikköä
(AEB: ±2 yksikköä)
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen
Pois / Matala / Normaali / Voimakas
valotuksen optimointi)
Mittaustapa
Arvioiva mittaus / Osa-alamittaus /
Keskustapainotteinen mittaus
Valkotasapainon säätö Valkotasapainon käsisäätö
114
119
111
127
Valkotasapainon
siirto/haarukointi
Valkotasapainon korjaus: Valkotasapainon korjaus
Haarukointi: Valkotasapainon haarukointi
129
130
Väriavaruus
sRGB / Adobe RGB
131
Kuva-asetukset
DAutomaatti / PNormaali /
QMuotokuva / RMaisema /
SNeutraali / UTodellinen /
VMustavalko / WOma asetus 1–3
91
122
125
Varjostetut valikkokomennot eivät ole käytettävissä peruskuvaustiloissa.
278
3 Valikkoasetukset
Kuvaus 3 (Punainen)
Sivu
Roskanpoistotieto
Hakee tiedot, joita käytetään roskien poistoon
198
Automaattinen ISO
Enintään:400 / Enintään:800 / Enintään:1600 /
Enintään:3200 / Enintään:6400
90
Kuvaus 4* (punainen)
Kuvaus näytöllä
Päällä / Pois
135
Tarkennusmenetelmä
FlexiZone - Single / uElävä tila / Nopea tila
142
Ristikkonäyttö
Pois / Ristikko 1l / Ristikko 2m
139
Kuvasuhde
3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1
140
Mittausajastin
4 sekuntia / 8 sekuntia / 16 sekuntia /
30 sekuntia / 1 minuutti /
10 minuuttia / 30 minuuttia
141
* Peruskuvaustiloissa asetus on [z2] Kuvaus 2 -välilehdessä.
Toisto 1 (sininen)
Suojaa kuvat
Valitse kuvat / Kaikki kansion kuvat / Poista
kansion kuvasuojaus / Kaikki muistikortin kuvat /
Poista kortin kuvasuojaus
225
Käännä kuvaa
Käännä kuvia
207
Poista kuvat
Valitse ja poista kuvat / Kaikki kansion kuvat /
Kaikki muistikortin kuvat
227
Tulostus
Määritä tulostettavat kuvat (DPOF)
249
Valokuvakirjan
asetukset
Valitse kuvat / Kaikki kansion kuvat / Poista
kaikki kansion merkinnät / Kaikki muistikortin
kuvat / Poista merkinnät kortilta
253
Luovat suotimet
Rakeinen mustavalkokuva / Pehmeäpiirto /
Kalansilmätehoste / Lelukameratehoste /
Miniatyyritehoste
234
Koon muuttaminen
Vähennä kuvan pikselimäärää
237
279
3 Valikkoasetukset
Toisto 2 (sininen)
Sivu
Histogrammi
Kirkkaus / RGB
231
Kuvien haku 6
1 kuva / 10 kuvaa / 100 kuvaa / Päiväys /
Kansio / Videot / Stillkuvat / Luokitus
205
Kuvaesitys
Toiston kuvaus / Kuvan näyttöaika / Toista
Vaihtotehoste / Taustamusiikki
218
Luokitus
[OFF] / l / m / n / o / p
208
HDMI-ohjaus
Pois / Päällä
223
Asetus 1 (keltainen)
Virrankatkaisu
30 sekuntia / 1 minuutti / 2 minuuttia /
4 minuuttia / 8 minuuttia / 15 minuuttia / Pois
Automaattinen kääntö PäälläzD / PäälläD / Pois
181
188
Alusta kortti
Alustaa kortin ja poistaa sen tiedot
50
Kuvanumerointi
Jatkuva / Automaattinen nollaus / Manuaalinen nollaus
184
Valitse kansio
Luo ja valitse kansio
182
Näytön väri
Kuvausasetusten näytön värin valitseminen
193
Eye-Fi-asetukset
Näkyy, kun Eye-Fi-kortti (myydään erikseen) on asetettu.
272
Asetus 2 (keltainen)
LCD:n kirkkaus
Seitsemän kirkkaustasoa
181
LCD pois/päällä
Laukaisin / Laukaisin/DISP / Pysyy päällä
193
Päivä/aika/vyöhyke
Päivä (vuosi, kuukausi, päivä) / Aika (tunnit,
minuutit, sekunnit) / Kesäaika / Aikavyöhyke
37
KieliK
Valitse näyttökieli
39
Puhdistus käsin
Kuvakennon puhdistus käsin
200
Toiminto-opas
Päällä / Pois
53
GPS-laitteen
asetukset
Määritettävissä olevat asetukset, kun GPSvastaanotin GP-E2 (lisävaruste) on liitettynä.
281
280
3 Valikkoasetukset
Asetus 3 (keltainen)
Sivu
Sertifiointilogon
näyttö
Näyttää joitakin kameran sertifiointilogoja
267
Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)
Kameran toimintojen mukauttaminen
256
Tekijänoikeustiedot
Näytä tekijänoikeustiedot / Kirjoita tekijän nimi / Anna
tekijänoikeustiedot / Poista tekijänoikeustiedot
186
Nollaa asetukset
Kamera-asetusten nollaus / Nollaa
C.Fn-toiminnot
190
Firmware versio
Laiteohjelman päivittäminen
-
9 Oma valikko (vihreä)
Omat
valikkoasetukset
Usein käytettyjen valikkokomentojen ja
valinnaisten toimintojen tallentaminen
265
GPS-vastaanotin GP-E2:n (myydään erikseen) käytön varoitukset
 Tarkista, sallitaanko GPS:n käyttö omassa maassasi tai omalla
alueellasi, ja noudata asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä.
 Kun käytät GP-E2:ta kameran kanssa, yhdistä se kameraan GP-E2:n
mukana tulleella kaapelilla. Jos et käytä mukana toimitettua kaapelia,
geopaikannustietoja ei liitetä kuvaan.
 Tietyt GP-E2:n toiminnot eivät ole yhteensopivia tämän kameran kanssa.
Huomioi seuraavat asiat:
• Kuvaussuuntaa ei tallenneta. (Sähköistä kompassia ei voi käyttää.)
• Geopaikannustiedot voidaan liittää videoon, kun kuvaus alkaa. Sijaintia
ei kuitenkaan näy Map Utility -ohjelmistossa (EOS-ohjelmisto). Tarkista
sijainti kamerasta.
281
3 Valikkoasetukset
k Videokuvaus
Video 1 (punainen)
Sivu
Videon valotus
Automaatti / Manuaalinen
172
Tarkennusmenetelmä
FlexiZone - Single / uElävä tila /
Nopea tila
172
AF laukaisimella
Pois / Päällä
videokuvauksen aikana k
172
kLaukaisin /
AE-lukituspainike
AF/AE-lukitus / AE-lukitus/AF /
AF/AF-lukitus, ei AE-lukitusta /
AE/AF, ei AE-lukitusta
173
kEnsisijainen
huippuvalotoisto
Pois / Päällä
173
Video 2 (punainen)
Videon tallennuskoko
1920x1080 (6/5/4) /1280x720 (8/7) /
640x480 (6/5)
164
Äänen tallennus: Automaatti / Käsinsäätö / Pois
Äänen tallennus
Äänitaso
174
Tuulisuodatin: Pois / Päällä
Mittausajastin
4 sekuntia / 8 sekuntia / 16 sekuntia / 30 sekuntia /
1 minuutti / 10 minuuttia / 30 minuuttia
175
Ristikkonäyttö
Pois / Ristikko 1l / Ristikko 2m
175
Videokollaasit
Pois / 2 sekunnin video / 4 sekunnin video /
8 sekunnin video
166
Videojärjestelmä
NTSC:lle / PAL:lle
175
282
3 Valikkoasetukset
Video 3 (punainen)
Sivu
Valotuksen korjaus
1/3 yksikön askelin, ±5 yksikköä
176
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen
valotuksen optimointi)
Pois / Matala / Normaali / Voimakas
176
Valkotasapainon säätö
Valkotasapainon käsisäätö
176
Kuva-asetukset
DAutomaatti / PNormaali /
QMuotokuva / RMaisema /
SNeutraali / UTodellinen /
VMustavalko / WOma asetus 1–3
176
Videokuvaustilan valikot
 [Z1]-, [Z2]- ja [Z3]-välilehdet näkyvät vain videokuvaustilassa.
 [z2]-, [z3]-, [z4]-, [53]- ja [9]-välilehti eivät ole näkyvissä.
 Seuraavia valikkokohtia ei näy:
• [z1]: Punasilmäesto, Salamaohjaus
• [51]: Näytön väri
• [52]: LCD pois/päällä -painike, Puhdistus käsin
283
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin
vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän
vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akku ei lataudu.
 Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akku LP-E10:tä
Akkulaturin merkkivalo vilkkuu.
 Jos akkulaturissa on ongelma, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja
oranssi merkkivalo vilkkuu. Tässä tapauksessa irrota akkulaturin
virtajohto pistorasiasta ja poista akku. Liitä akku akkulaturiin uudelleen
ja odota hetki, ennen kuin liität akkulaturin pistorasiaan.
Kamera ei toimi, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <1>.




Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (s. 32).
Varmista, että korttipaikan/akkutilan kansi on suljettu (s. 32).
Lataa akku (s. 30).
Paina <B>-painiketta (s. 52).
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on
käännetty asentoon <2>.
 Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa
tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus
on valmis, virta katkeaa automaattisesti.
284
Vianmääritysopas
Akku tyhjenee nopeasti.
 Käytä täyteen ladattua akkua (s. 30).
 Ladattavan akun suorituskyky heikkenee uudelleenlatausten myötä.
Osta uusi.
 Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• LCD-näytön käyttäminen usein.
• Näytöllä kuvauksen tai videokuvauksen käyttäminen pitkään.
• Eye-Fi-korttiyhteyden jättäminen aktiiviseksi.
Kameran virta katkeaa itsestään.
 Virrankatkaisu on käytössä. Jos et halua käyttää automaattista
virrankatkaisua, valitse [51: Virrankatkaisu]-asetukseksi [Pois]
(s. 181).
 Vaikka [51: Virrankatkaisu]-asetus olisi [Pois], LCD-näyttö sammuu,
kun kamera on ollut käyttämättömänä 30 minuuttia (Kamera ei
kytkeydy pois päältä.) Voit kytkeä virran LCD-näyttöön painamalla
<B>-painiketta.
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
 Kamerassa ei voi käyttää EF-M-objektiiveja (s. 40).
285
Vianmääritysopas
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
 Varmista, että kortti on asetettu oikein (s. 32).
 Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoita/poista-asentoon (s. 32).
 Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (s. 32, 227).
 Jos yrität tarkentaa kertatarkennuksella, kun oikean tarkennuksen
merkkivalo <o> vilkkuu etsimessä, kuvaa ei voi ottaa. Tarkenna
uudelleen automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin tai käytä
käsintarkennusta (s. 45, 97).
Korttia ei voi käyttää.
 Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso lisätietoja sivulta
34 tai 296.
Kuva on epätarkka.
 Aseta objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin <AF>-asentoon
(s. 40).
 Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti
(s. 44, 45).
 Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
 Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (s. 104), määritä suurempi ISO-herkkyys (s. 88), käytä
salamaa (s. 101) tai käytä jalustaa.
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
 Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Tarkennuksen lukitusta ei
voi käyttää jatkuvassa tarkennustilassa tai tarkennustoiminnan aikana
vaihtuvassa tarkennustilassa (s. 93).
286
Vianmääritysopas
Vaakajuovia näkyy, tai valotus tai värisävy näyttää oudolta.
 Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
vaakajuovia (kohinaa) tai epätasaisen valotuksen etsimellä tai näytöllä
kuvattaessa. Myös valotus tai värisävy voi epäonnistua. Pitkä
valotusaika voi ratkaista ongelman.
Vakiovalotus ei onnistu tai valotus on epätasaista.
 Jos käytät etsimellä tai näytöllä kuvauksessa TS-E-objektiivia (lukuun
ottamatta malleja TS-E 17 mm f/4L ja TS-E 24 mm f/3.5L II) ja siirrät tai
kallistat objektiivia tai jos käytät loittorengasta, vakiovalotusta ei ehkä
saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
 Jatkuva kuvaus saattaa hidastua objektiivin tyypin, valotusajan,
aukon, kuvausolosuhteiden, kirkkauden jne. vuoksi.
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdassa [5: Kohinan
poisto suurella herk.] on määritetty arvoon [0: Normaali], [1: Matala]
tai [3: Pois]. Jos asetuksena on [2: Voimakas], jatkuvan kuvauksen
maksimijakso lyhenee huomattavasti (s. 261).
 Valkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen
maksimijakso lyhenee (s. 130).
 Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
tiedostokoko on suurempi ja maksimijakso on pienempi kuin mitä
sivulla 85 on mainittu.
287
Vianmääritysopas
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [6: Ensisijainen
huippuvalotoisto]-asetuksena on [1: Päällä], ISO 100 -arvoa ei voi
määrittää. Jos [0: Pois] on valittu, ISO 100 -arvon voi määrittää
(s. 261). Tämä koskee myös videokuvausta (s. 173).
ISO-herkkyyttä [H] (vastaa herkkyyttä ISO 12800) ei voi määrittää.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [6: Ensisijainen
huippuvalotoisto]-asetuksena on [1: Päällä], ISO-herkkyyttä [H]
(vastaa arvoa ISO 12800) ei voi valita, vaikka [2: ISO-laajennus]asetuksena olisi [1: Päällä]. Jos [6: Ensisijainen huippuvalotoisto]asetus on [0: Pois], [H]-asetuksen voi määrittää (s. 261).
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) -asetusta ei voi määrittää.
 Jos [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdan [6: Ensisijainen
huippuvalotoisto]-asetuksena on [1: Päällä], Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) -asetusta ei voi määrittää. Jos
[0: Pois] on valittu, Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) -asetuksen voi määrittää (s. 261).
Vaikka pienennän valotuksen korjausta, kuva on kirkas.
 Määritä [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom. valotuksen
optimointi]-asetukseksi [Pois]. Jos asetuksena on [Normaali],
[Matala] tai [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai
salaman valotuskorjausta pienennettäisiin (s. 119).
Kun käytän <f>-tilaa ja salamaa, valotusaika pitenee.
 Jos kuvaat illalla ja tausta on tumma, valotusaika pitenee automaattisesti
(hidas täsmäys), jotta sekä kohde että tausta valottuvat kunnolla. Voit
estää pitkän valotusajan asettamalla [53: Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)]-kohdassa [3: Salamatäsmäys Av-ohjelmalla]-asetukseksi
[1: 1/200–1/60 sek. autom.] tai [2: 1/200 sek. (kiinteä)] (s. 259).
288
Vianmääritysopas
Sisäinen salama nousee esiin automaattisesti.
 Kuvaustiloissa (<A> <C> <2> <4> <6>), joiden oletusasetus on
<a> (automaattisalama), sisäinen salama nousee tarvittaessa
automaattisesti.
Sisäinen salama ei välähdä.
 Jos käytät sisäistä salamaa monta kertaa peräkkäin, salaman toiminta
saattaa keskeytyä, jotta salama ei vahingoittuisi.
Salama välähtää aina täydellä teholla.
 Jos käytät muuta kuin EX-sarjan Speedlite-salamaa, salama välähtää
aina täydellä teholla (s. 271).
 Jos [z1: Salamaohjaus]-valikossa kohdan [Salaman mittaustapa]toiminnon [Ulk. salaman C.Fn-asetukset]-asetuksena on [TTL],
salama välähtää aina täydellä teholla (s. 197).
En saa määritettyä salaman valotuskorjausta
ulkoista Speedlite-salamaa käytettäessä.
 Jos salaman valotuskorjaus on jo määritetty ulkoiselle Speedlitesalamalle, salaman valotuskorjausta ei voi määrittää kameraan. Kun
ulkoisen Speedlite-salaman salaman valotuskorjaus poistetaan
(arvoksi määritetään 0), salaman valotuskorjauksen voi määrittää
kamerassa.
Nopeaa täsmäystä ei voi määrittää <f>-tilassa.
 Määritä [53: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]-kohdassa
[3: Salamatäsmäys Av-ohjelmalla]-asetukseksi [0: Automaattinen]
(s. 259).
289
Vianmääritysopas
Kamera pitää ääntä, kun sitä ravistaa.
 Sisäisen salaman ponnahdusmekanismi tärisee hieman. Tämä ei ole
häiriö, vaan normaalia.
Kuulet kaksi sulkimen ääntä näytöllä kuvauksen aikana.
 Jos käytät salamaa, kuulet kaksi sulkimen ääntä aina, kun kuvaat
(s. 135).
Näytöllä kuvauksen ja videokuvauksen aikana näkyy
valkoinen <s>- tai punainen <E>-kuvake.
 Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos
valkoinen <s>-kuvake näkyy, stillkuvan kuvanlaatu saattaa heiketä.
Jos punainen <E>-kuvake näkyy, näytöllä kuvaus tai videokuvaus
lopetetaan pian automaattisesti (s. 151, 177).
Videokuvaus päättyy itsestään.
 Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videon kuvaaminen loppuu
automaattisesti. Käytä korttia, jonka SD-nopeus on Class 6
"
" tai nopeampi. Kortin luku-/kirjoitusnopeuden voit tarkistaa
kortin esimerkiksi valmistajan verkkosivuilta.
 Jos videoleikkeen tiedostokoko on 4 Gt tai kuvauksen kesto on 29
minuuttia 59 sekuntia, videon kuvaaminen lopetetaan automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
 Jos [Z1: Videon valotus]-asetuksena on [Automaatti], ISOherkkyys määritetään automaattisesti. Jos [Manuaalinen] on
määritetty, voi määrittää minkä tahansa ISO-herkkyyden (s. 156).
290
Vianmääritysopas
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
 Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana,
valotuksen muutokset saattavat tallentua.
 Objektiivin zoomaus videokuvauksen aikana saattaa muuttaa
valotusta huolimatta siitä, muuttuuko objektiivin maksimiaukko. Sen
vuoksi valotuksen muutokset saattavat tallentua.
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
 Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle nopeasti (nopea
panorointi) tai kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä.
Kuva vilkkuu tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
 Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
vilkuntaa, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Käsintarkennuksessa pitkä valotusaika voi
ratkaista ongelman.
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja komentoja.
 Peruskuvaustiloissa ja videokuvaustilassa jotkin välilehdet ja
valikkokomennot eivät näy. Valitse kuvaustilaksi jokin luova kuvaustila
(s. 48).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva ("_").
 Määritä väriavaruudeksi sRGB. Jos Adobe RGB on määritetty,
ensimmäinen merkki on alaviiva (s. 131).
291
Vianmääritysopas
Tiedostonimet alkavat "MVI_".
 Kyseessä on videotiedosto (s. 185).
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
 Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (s. 184).
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
 Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (s. 37).
 Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (s. 37).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
 Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja
kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä
ja kellonaikaa (s. 245).
Näytöllä näkyy [###].
 Jos kortilla on enemmän kuvia kuin kamera voi näyttää, [###] näkyy
(s. 209).
Kuva ei näy selkeästi LCD-näytössä.
 Jos LCD-näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä kankaalla.
 LCD-näyttö voi hidastua tai pimetä kokonaan matalissa tai korkeissa
lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi huoneenlämmössä.
[Eye-Fi-asetukset] ei näy.
 [Eye-Fi-asetukset] näkyy vain, kun Eye-Fi-kortti on asetettu
kameraan. Jos Eye-Fi-kortin kirjoitussuojaus on LOCK-asennossa,
kortin yhteyden tilaa ei voi tarkistaa eikä Eye-Fi-siirtotoimintoa voi
poistaa käytöstä (s. 272).
292
Vianmääritysopas
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
 Kyseessä on ylivalotusvaroitus (s. 231). Ylivalottuneet alueet, joiden
kirkkaiden kohtien yksityiskohdat eivät näy, vilkkuvat.
Kuvaa ei voi poistaa.
 Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (s. 225).
Videota ei voi toistaa.
 ImageBrowser EX -ohjelmistolla (s. 316) tai muilla EOS-ohjelmistoilla
tietokoneessa käsiteltyjä videoita ei voi toistaa kameralla. Kameralla
voi kuitenkin toistaa videokollaasialbumeja, joita on muokattu EOS
Video Snapshot Task -liitännäisellä (s. 171).
Kun videota toistetaan, kameran toimintoääni kuuluu.
 Ja jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa
videokuvaamisen aikana, myös toimintoäänet tallentuvat.
Videossa on pysähtyneitä kohtia.
 Jos videokuvauksessa käytetään automaattivalotusta ja valotustaso
heilahtaa äkkiä, tallennus keskeytyy, kunnes kirkkaus tasaantuu.
Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä valotuksella (s. 156).
En voi liittää kameraa televisiooni.
 HDMI-kaapeli (myydään erikseen) tarvitaan kameran liittämiseen
televisioon. HDMI-kaapelia HTC-100 (myydään erikseen) suositellaan
(s. 222).
 Tarkista myös, että televisiossa on HDMI IN -liitäntä. Jos televisiossa
ei ole HDMI IN -liitäntää, vaan ainoastaan A/V IN -liitäntä, kameraa ei
voi liittää.
293
Vianmääritysopas
Kuva ei näy television kuvaruudussa.
 Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(s. 222).
Kortinlukija ei tunnista korttia.
 Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja
ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tällöin kamera ja tietokone mukana
toimitetulla liitäntäkaapelilla ja siirrä kuvat tietokoneeseen EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelmisto, s. 316).
En voi muuttaa kuvan kokoa.
 JPEG c- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa kameralla (s. 237).
294
Vianmääritysopas
Tulostusongelmat
Kaikki käyttöoppaassa mainitut
tulostustehosteet eivät ole käytettävissä.
 Näytön sisältö saattaa vaihdella tulostimen mukaan. Käyttöoppaassa
mainitaan kaikki mahdolliset tulostustehosteet (s. 244).
Tietokoneyhteysongelmat
En voi ladata kuvia tietokoneeseen.
 Asenna EOS-ohjelmisto (EOS Solution Disk -CD-levy) tietokoneeseen
(s. 317–318).
295
Virhekoodit
Virhenumero
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita.
Syy ja toimenpiteet
Numero
01
02
Virheilmoitus ja ratkaisu
Häiriö kameran ja objektiivin välisessä tiedonsiirrossa. Puhdista
objekt. liitännät.
 Puhdista kameran ja objektiivin sähköiset liittimet tai käytä Canonobjektiivia (s. 21, 22).
Korttia ei voi käyttää. Aseta uudelleen/vaihda kortti tai alusta
kortti kamerassa.
 Irrota kortti ja aseta se uudelleen paikalleen, vaihda kortti tai alusta
kortti (s. 32, 50).
Ei voi tallentaa kuvia, kortti on täynnä. Vaihda kortti.
04
05
 Vaihda kortti, poista tarpeettomia kuvia tai alusta kortti
(s. 32, 227, 50).
Salamavalo ei pääse nousemaan ylös. Katkaise kamerasta virta ja
kytke se uudelleen.
 Käytä virtakytkintä (s. 35).
10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99
Kuvaus ei ole mahdollista virheen takia. Katkaise kamerasta virta
ja kytke se uudelleen tai vaihda akku.
 Katkaise ja kytke virta virtakytkimellä, irrota akku ja aseta se
uudelleen tai käytä Canon-objektiivia (s. 35, 32).
* Jos virhe ei poistu, kirjoita ylös virhenumero ja ota yhteyttä lähimpään
Canon-huoltoon.
296
Tekniset tiedot
• Tyyppi
Tyyppi:
Tallennusväline:
Kuvakennon koko:
Yhteensopivat
objektiivit:
Objektiivin kiinnitys:
Automaattisella tarkennuksella ja valotuksella (AF/AE) varustettu digitaalinen
SLR (Single-Lens Reflex) -kamera, jossa on sisäänrakennettu salama
SD -, SDHC- tai SDXC-muistikortti
Noin 22,3 x 14,9 mm
Canon EF -objektiivit (EF-S-objektiivit mukaan lukien)
* Ei EF-M-objektiiveja
(35 mm:n filmiä vastaava polttoväli on objektiivin
polttoväli noin 1,6-kertaisena)
Canon EF -kiinnitys
• Kuvakenno
Tyyppi:
Teholliset pikselit:
Kuvasuhde:
Roskanpoistotoiminto:
CMOS-kenno
Noin 18,0 megapikseliä
3:2
Roskanpoistotiedon lisäys, puhdistus käsin
• Tallennusjärjestelmä
Tallennusmuoto:
Kuvatyypit:
Tallennetut pikselit:
Luo/valitse kansio:
Kuvanumerointi
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14-bittinen alkuperäinen Canon)
Suurikokoisten RAW+JPEG-kuvien yhtäaikainen tallennus
L (Suuri)
: Noin 17,9 megapikseliä (5184 x 3456)
M (Keskikoko) : Noin 8,0 megapikseliä (3456 x 2304)
S1 (Pieni 1) : Noin 4,5 megapikseliä (2592 x 1728)
S2 (Pieni 2) : Noin 2,5 megapikseliä (1920 x 1280)
S3 (Pieni 3) : Noin 350 000 pikseliä (720 x 480)
RAW
: Noin 17,9 megapikseliä (5184 x 3456)
Käytettävissä
Jatkuva, automaattinen nollaus, manuaalinen nollaus
• Kuvauksen aikainen kuvankäsittely
Kuva-asetukset:
Lisävalinnat:
Valkotasapaino:
Kohinanpoisto:
Automaatti, normaali, muotokuva, maisema, neutraali,
todellinen, mustavalko, oma asetus 1–3
Kuvan tunnelma, valaistus / aiheen tyyppi
Automaatti, esimääritetty (päivänvalo, varjo, pilvinen,
hehkuvalo, valkoinen loisteputki, salama), oma asetus
Valkotasapainon korjaus ja valkotasapainon haarukointi käytettävissä
* Salaman värilämpötilatietojen lähetys käytössä
Käytössä pitkillä valotusajoilla ja suurella ISOherkkyydellä otetuissa kuvissa
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Automaattinen kuvan
kirkkauden korjaus:
Ensisijainen huippuvalotoisto: Kyllä
Objektiivin poikkeaman korjaus: Kyllä
297
Tekniset tiedot
• Etsin
Tyyppi:
Kuva-ala:
Suurennus:
Silmän pintaväli:
Sisäänrakennettu dioptrian korjaus:
Tähyslasi:
Peili:
Terävyysalueen tarkistus:
Silmätason pentaprismaetsin
Pysty/vaaka noin 95 % (silmän pintaväli noin 21 mm)
Noin 0,8x (-1 m-1 50 mm:n objektiivilla äärettömään)
Noin 21 mm (silmäsuppilon keskikohdasta: -1 m–1)
Noin -2,5 – +0,5 m–1 (dpt)
Kiinteä, tarkka matta
Nopeasti palautuva
Valinnaisten toimintojen asetuksena
• Automaattitarkennus
Tyyppi:
Tarkennuspisteet:
Sekundaarinen TTL-kuvarekisteröinti, vaiheilmaisin
9 pistettä (ristikkotyyppinen AF, jonka herkkyys on f/5.6
keskimmäisellä tarkennuspisteellä)
Tarkennuksen
EV 0–18 (keskimmäinen tarkennuspiste)
kirkkausalue:
EV 1–18 (muut tarkennuspisteet)
(Kertatarkennuksella huoneenlämmössä, ISO 100)
Tarkennustoiminta:
Kertatarkennus, jatkuva tarkennus, vaihtuva tarkennus
Tarkennuksen apuvalo: Sisäinen salama välähtää useita kertoja
• Valotuksen ohjaus
Mittaustavat:
63 vyöhykkeen täyden aukon TTL-mittaus
• Arvioiva mittaus (yhdistetty kaikkiin tarkennuspisteisiin)
• Osa-alamittaus (noin 10 % etsimestä keskellä)
• Keskustapainotteinen mittaus
Kirkkauden mittausalue:
EV 1–20 (huoneenlämpötilassa, ISO 100)
Valotuksen ohjaus:
Ohjelmoitu AE (älykäs automaattikuvaus, salama pois,
luova automatiikka, muotokuva, maisemakuva, lähikuva,
urheilukuva, öinen muotokuva, ohjelmoitu), valotusajan
esivalinta, aukon esivalinta, käsisäätöinen valotus
ISO-herkkyys: (Suositellun Peruskuvaustilat*: ISO 100–ISO 3200 määritetään
valotuksen ilmaisin)
automaattisesti
* Muotokuva: ISO 100
Luovat kuvaustilat: ISO 100 – ISO 6400 (koko yksikön välein),
ISO 100 – ISO 6400 määritetään automaattisesti, suurin
automaattisen ISO-asetuksen ISO-herkkyys määritettävissä tai
laajennettavissa arvoon "H" (ISO 12800 -herkkyyttä vastaava)
Valotuksen korjaus:
Manuaalinen:
±5 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
Valotushaarukointi: ±2 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein (voidaan yhdistää
manuaaliseen valotuksen korjaukseen)
AE-lukitus:
Automaatti: Käytetään kertatarkennuksessa arvioivan mittauksen kanssa,
kun tarkennus on saatu aikaan
Manuaalinen: AE-lukituspainikkeella
298
Tekniset tiedot
• Suljin
Tyyppi:
Valotusajat:
Elektronisesti ohjattu verhosuljin
1/4000–1/30 sekuntia (täysi aikavalotusalue
alue vaihtelee kuvaustavan mukaan), aikavalotus,
salamatäsmäys nopeudella 1/200 sekuntia
• Salama
Sisäinen salama:
Ulkoinen salama:
Salaman mittausjärjestelmä:
Salaman valotuskorjaus:
Salamavalotuksen lukitus:
PC-liitin:
Sisäänvedettävä, automaattisesti esiin nouseva salama
Ohjeluku: Noin 9,2 (ISO 100, metreissä) tai noin 13 (ISO 200, metreissä)
Salaman käyttöetäisyys: noin 17 mm:n objektiivin kuvakulma
Latautumisaika noin 2 sekuntia
EX-sarjan Speedlite-salama
E-TTL II -automaattisalama
±2 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
Kyllä
Ei mitään
• Kuvausjärjestelmä
Kuvaustavat:
Yksittäiskuva, jatkuva kuvaus, itselaukaisu 10 sekunnin tai 2 sekunnin
viiveellä tai 10 sekunnin viiveellä jatkuvassa kuvauksessa
Jatkuva kuvausnopeus: Enintään noin 3,0 kuvaa/s
Kuvauksen
JPEG suuri/tarkka: 69 kuvaa
maksimijakso (noin):
RAW: 6 kuvaa
RAW+JPEG suuri/tarkka: 4 kuvaa
* Luvut perustuvat Canonin 8 Gt:n testikorttiin ja
testausstandardeihin (ISO 100 ja normaali kuva-asetus).
• Kuvaus näytöllä
Kuvasuhde:
Tarkennusmenetelmät:
Tarkennuksen
kirkkausalue:
Mittaustavat:
Kirkkauden mittausalue:
Ristikkonäyttö:
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Kontrastin tunnistus (FlexiZone-Single, kasvontunnistus
elävä tila), vaihe-eron tunnistus (nopea tila)
Manuaalitarkennus (noin 5 x / 10 x suurennus mahdollinen)
EV 1–18 (huoneenlämmössä, ISO 100)
Tosiaikainen mittaus kuvakennolla
EV 0–20 (huoneenlämpötilassa, ISO 100)
Kaksi tyyppiä
299
Tekniset tiedot
• Videokuvaus
Tallennusmuoto:
Video:
MOV
MPEG-4 AVC/H.264
Vaihteleva (keskimääräinen) bittinopeus
Ääni:
Linear PCM
Tallennuskoko ja
1920 x 1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
kuvataajuus:
1280 x 720 (HD)
: 60p/50p
640 x 480 (SD)
: 30p/25p
* 30p: 29,97 kuvaa/s, 25p: 25,00 kuvaa/s, 24p: 23,98 kuvaa/s,
60p: 59,94 kuvaa/s, 50p: 50,00 kuvaa/s
Tiedostokoko:
1920 x 1080 (30p/25p/24p) : noin 330 Mt/min.
1280 x 720 (60p/50p)
: noin 330 Mt/min.
640 x 480 (30p/25p)
: noin 82,5 Mt/min.
Tarkennus:
Sama kuin näytöllä kuvauksessa
Mittaustavat:
Keskustapainotteinen ja arvioiva mittaus kuvakennolla
* Automaattisesti tarkennustavan mukaan
Kirkkauden mittausalue:
EV 0–20 (huoneenlämpötilassa, ISO 100)
Valotuksen ohjaus:
Automaattivalotus ja käsisäätöinen valotus
Valotuksen korjaus:
±3 yksikköä 1/3-yksikön välein (stillkuvat: ±5 yksikköä)
ISO-herkkyys:
Automaattivalotus:
(Suositellun valotuksen ISO 100 – ISO 6400 määritetään automaattisesti
ilmaisin)
(ISO 100 – ISO 3200 stillkuville)
Käsisäätöinen valotus: ISO 100 – ISO 6400 määritetään
automaattisesti/manuaalisesti
Videokollaasi:
2/4/8 sekuntia
Äänen tallennus:
Sisäinen monomikrofoni
Äänen tallennustaso säädettävissä, tuulisuoja
Ristikkonäyttö:
Kaksi tyyppiä
Stillkuvien kuvaus:
Käytettävissä
• LCD-näyttö
Tyyppi:
Näytön koko ja pisteet:
Kirkkauden säätö:
Käyttöliittymän kieliä:
Toiminto-opas:
300
Värillinen TFT-nestekidenäyttö
Noin 7,5 cm (3,0 tuumaa) (4:3), noin 460 000 pistettä
Manuaalinen (7 tasoa)
25
Voi näyttää
Tekniset tiedot
• Toisto
Näyttömuodot:
Suurennus:
Ylivalotusvaroitus:
Kuvan selaustavat:
Kuvan kääntö:
Luokitukset:
Videon toisto:
Kuvan suojaus:
Kuvaesitys:
Taustamusiikki:
Perustiedot, perustiedot + kuvanlaatu/kuvanumero,
kuvaustietojen näyttö, histogrammi, luettelokuvanäyttö (4/9)
Noin 1,5x–10x
Ylivalottuneet kohdat vilkkuvat
Yksi kuva, selaus 10 tai 100 kuvaa, kuvauspäivämäärän,
kansion, videon, stillkuvan tai luokituksen mukaan
Käytettävissä
Kyllä
Käytettävissä (LCD-näyttö, HDMI-lähtö)
Sisäinen kaiutin
Käytettävissä
Kaikki kuvat, päiväyksen, kansion, videon, stillkuvan tai
luokituksen mukaan
Viisi vaihtotehostetta
Kuvaesityksien ja videoiden toistoon
• Kuvien jälkikäsittely
Luovat suotimet:
Rakeinen mustavalkokuva, pehmeäpiirto,
kalansilmätehoste, lelukameratehoste, miniatyyritehoste
Kuvakoon muuttaminen: Käytettävissä
• Suoratulostus
Yhteensopivat tulostimet:
Tulostuskelpoiset kuvat:
Tulostuksen tilaus:
PictBridge-yhteensopivat tulostimet
JPEG- ja RAW-kuvat
DPOF-version 1.1 mukainen
• Valinnaiset toiminnot
Valinnaiset toiminnot:
11
Oman valikon tallentaminen: Käytettävissä
Tekijänoikeustiedot:
Lisäys ja sisällyttäminen
• Liitäntä
Digitaaliliitäntä:
Tiedonsiirto tietokoneen kanssa, suoratulostus (Hi-Speed USB),
tiedonsiirto GPS-vastaanotin GP-E2:n kanssa
HDMI mini -lähtöliitäntä: Tyyppi C (tarkkuuden autom. vaihto), CEC-yhteensopiva
Kaukolaukaisimen liitäntä: Kaukolaukaisin RS-60E3:lle
Eye-Fi-kortti:
Yhteensopiva
301
Tekniset tiedot
• Virta
Akku:
Akku LP-E10 (1 kpl)
* Verkkovirta käytettävissä pistorasiaan yhdistettävien
lisävarusteiden avulla
Mahdollisten otosten
Etsimellä kuvattaessa: Noin 500 kuvaa huoneenlämmössä
lukumäärä:
(23 °C), noin 410 kuvaa matalissa lämpötiloissa (0 °C)
(CIPA-testausstandardien Näytöllä kuvattaessa: Noin 180 kuvaa huoneenlämmössä (23 °C),
mukaan)
noin 170 kuvaa matalissa lämpötiloissa (0 °C)
Videokuvausaika:
Noin 1 tunti 15 minuuttia huoneenlämmössä (23 °C)
Noin 1 tunti 10 minuuttia huoneenlämmössä (0 °C)
(täyteen ladatulla akulla LP-E10)
• Koko ja paino
Koko (L x K x S):
Paino:
Noin 129,6 x 99,7 x 77,9 mm
Noin 480 g (CIPA-suositukset)
Noin 435 g (vain runko)
• Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila-alue:
0–40 °C
Ilmankosteus:
Enintään 85 %
• Akku LP-E10
Tyyppi:
Nimellisjännite:
Akun kapasiteetti:
Käyttölämpötila-alue:
Ilmankosteus:
Koko (L x K x S):
Paino:
Ladattava litium-ioniakku
7,4 V DC
860 mAh
Latauksen aikana: 6–40 °C
Kuvauksen aikana: 0–40 °C
Enintään 85 %
Noin 36,2 x 14,7 x 49,0 mm
Noin 45 g
• Akkulaturi LC-E10
Yhteensopivat akut:
Latausaika:
Nimellistulojännite:
Nimellisteho:
Käyttölämpötila-alue:
Ilmankosteus:
Koko (L x K x S):
Paino:
302
Akku LP-E10
Noin 2 tuntia (lämpötilassa 23 °C)
100–240 V AC (50/60 Hz)
8,3 V DC / 580 mA
6–40 °C
Enintään 85 %
Noin 67,0 x 30,5 x 87,5 mm
Noin 85 g
Tekniset tiedot
• Akkulaturi LC-E10E
Yhteensopivat akut:
Virtajohdon pituus:
Latausaika:
Nimellistulojännite:
Nimellisteho:
Käyttölämpötila-alue:
Ilmankosteus:
Koko (L x K x S):
Paino:
Akku LP-E10
Noin 1 m
Noin 2 tuntia (lämpötilassa 23 °C)
100–240 V AC (50/60 Hz)
8,3 V DC / 580 mA
6–40 °C
Enintään 85 %
Noin 67,0 x 30,5 x 87,5 mm
Noin 82 g (ilman virtajohtoa)
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Kuvakulma:
Diagonaali: 74°20´ – 27°50´
Vaakasuunta: 64°30´ – 23°20´
Pystysuunta: 45°30´ – 15°40´
Objektiivin rakenne:
11 elementtiä 9 ryhmässä
Pienin aukon koko:
f/22–36
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m (tarkennustason merkistä)
Enimmäissuurennus:
0,34x (55 mm:n etäisyydellä)
Kuva-ala:
207 x 134 – 67 x 45 mm (0,25 m)
Image Stabilizer
Objektiivin siirron tyyppi
(Kuvanvakain):
Suotimen koko:
58 mm
Objektiivin suojatulppa: E-58 II
Halkaisija x pituus
Noin 68,5 x 70,0 mm
enintään:
Paino:
Noin 200 g
Vastavalosuoja:
EW-60C (lisävaruste)
Laukku:
LP814 (lisävaruste)
303
Tekniset tiedot
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
Kuvakulma:
Diagonaali: 74°20´ – 27°50´
Vaakasuunta: 64°30´ – 23°20´
Pystysuunta: 45°30´ – 15°40´
Objektiivin rakenne:
11 elementtiä 9 ryhmässä
Pienin aukon koko:
f/22–36
Lyhyin tarkennusetäisyys: 0,25 m (tarkennustason merkistä)
Enimmäissuurennus:
0,34x (55 mm:n etäisyydellä)
Kuva-ala:
207 x 134 – 67 x 45 mm (0,25 m)
Suotimen koko:
58 mm
Objektiivin suojatulppa: E-58 II
Halkaisija x pituus
Noin 68,5 x 70,0 mm
enintään:
Paino:
Noin 195 g
Vastavalosuoja:
EW-60C (lisävaruste)
Laukku:
LP814 (lisävaruste)
 Yllä olevat tiedot perustuvat Canonin testausstandardeihin ja CIPA:n (Camera
& Imaging Products Association) testausstandardeihin ja suosituksiin.
 Edellä luetellut mitat, enimmäishalkaisija, pituus ja paino perustuvat CIPAsuosituksiin (paitsi pelkän kameran rungon paino).
 Kameran teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
 Jos kameraan kiinnitetty objektiivi (muu kuin Canon-objektiivi) aiheuttaa
ongelman, ota yhteys objektiivin valmistajaan.
304
Tuotemerkit
 Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
 Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
 HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
"Tämä tuote on lisensoitu AT&T:n MPEG-4-standardin patenttien mukaisesti ja sitä
voi käyttää MPEG-4-yhteensopivan videon koodaukseen ja/tai sellaisen MPEG-4yhteensopivan videon dekoodaukseen, joka koodattiin vain (1) henkilökohtaista,
ei-kaupallista käyttöä varten tai (2) videontarjoajan toimesta AT&T:n patenttien nojalla
myönnetyn lisenssin mukaisesti MPEG-4-yhteensopivan videon tarjoamiseksi. Mitään
muuta käyttöoikeutta tai oletettua käyttöoikeutta ei myönnetä mitään muuta MPEG-4standardin käyttöä varten."
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
305
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisälaitteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai onnettomuuksista
kuten tulipalo, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Canon-lisälaitteiden
toimintahäiriöistä (esim. akun vuotaminen ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että
tämä takuu ei koske korjauksia, joiden syynä on muiden kuin aitojen Canonlisälaitteiden toimintahäiriöt, vaikkakin voit pyytää niiden korjaamista maksua
vastaan.
306
Turvaohjeet
Seuraavien ohjeiden tarkoitus on estää käyttäjälle ja sivullisille
aiheutuvat vahingot tai vammat. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Jos havaitset laitteessa toimintahäiriöitä tai vikoja tai jos tuote vaurioituu,
ota yhteys lähimpään Canon-huoltoon tai tuotteen ostopaikkaan.
Vakavat varoitukset:
Noudata seuraavia varoituksia. Muutoin saattaa
aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
 Jotta laitteen käyttö ei aiheuttaisi tulipaloa, ylikuumenemista, kemiallista vuotoa,
räjähdystä tai sähköiskua, noudata seuraavia turvaohjeita:
• Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja akkuja, paristoja,
virtalähteitä tai lisälaitteita. Älä käytä itse valmistettuja tai muunnettuja akkuja.
• Älä yritä purkaa tai muuttaa paristoja tai akkua tai saattaa niitä oikosulkuun.
Älä yritä lämmittää tai juottaa paristoja tai akkua. Älä altista akkua tai paristoa
tulelle tai vedelle. Älä myöskään altista niitä voimakkaille iskuille.
• Akun tai pariston navat (+ ja -) on asetettava oikein päin.
• Lataa akku vain sallitussa lämpötilassa. Älä ylitä käyttöoppaassa annettua
latausaikaa.
• Älä aseta vieraita metalliesineitä kosketuksiin kameran sähköliittimien,
lisälaitteiden tai kaapeleiden kanssa.
 Kun hävität akun tai pariston, eristä sähköliittimet teipillä, jotta ne eivät joudu
kosketuksiin muiden metalliesineiden tai akkujen kanssa. Näin estät mahdollisen
tulipalon tai räjähdyksen.
 Jos akku kuumenee latauksen aikana tai jos siitä tulee savua tai kaasuja, irrota heti
akkulaturi pistorasiasta. Muutoin saattaa syttyä tulipalo, lämpö saattaa vaurioittaa
akkua tai saatat saada sähköiskun.
 Jos akku tai paristo vuotaa tai muuttaa väriä tai muotoa tai jos siitä tulee savua tai
kaasuja, poista se heti. Huolehdi, ettet saa palovammoja akkua tai paristoa
poistaessasi. Viallinen tuote saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
palovammoja, jos sen käyttöä jatketaan.
 Estä akusta tai paristosta mahdollisesti vuotavan aineen joutuminen silmiin, iholle tai
vaatteille. Se voi aiheuttaa sokeutumisen tai iho-ongelmia. Jos akkunestettä joutuu
silmiin, iholle tai vaatteille, huuhtele alue runsaalla, puhtaalla vedellä hieromatta sitä.
Ota heti yhteys lääkäriin.
 Älä jätä johtoja lämmönlähteen lähelle. Näin estät johdon vääntymisen tai eristeen
sulamisen aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
 Älä pidä kiinni samasta kameran kohdasta pitkään. Vaikka kamera ei tunnu
kuumalta, ihoon voi tulla punoitusta, rakkuloita tai matalan lämpötilan
kosketuspalovammoja, jos sama kohta on pitkään kosketuksissa kameran kanssa.
Jalustan käyttö on suositeltavaa erittäin kuumissa olosuhteissa sekä henkilöille,
joilla on verenkierto-ongelmia tai erittäin herkkä iho.
 Älä laukaise salamaa autoa tai muuta ajoneuvoa ajavan henkilön lähellä. Se voi
aiheuttaa onnettomuuden.
307
Turvaohjeet
 Kun varastoit kameran tai lisälaitteen, poista siitä ensin akku ja irrota virtajohto. Näin
estät mahdollisen sähköiskun, tulipalon tai laitteen kuumenemisen tai syöpymisen.
 Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on syttyviä kaasuja. Näin estät mahdollisen
tulipalon tai räjähdyksen.
 Jos laite putoaa ja sen kotelo rikkoutuu, älä koske mahdollisesti näkyviin tuleviin
sisäosiin. Niistä saattaa saada sähköiskun.
 Älä pura tai muunna laitetta. Suurjännitteiset sisäosat voivat aiheuttaa sähköiskun.
 Älä katso aurinkoon tai erittäin kirkkaaseen valolähteeseen kameran tai objektiivin
läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
 Pidä laite myös sen käytön aikana poissa lasten ulottuvilta. Hihnat tai johdot voivat
aiheuttaa vahingossa tukehtumisen, sähköiskun tai vamman. Tukehtuminen tai
vamma voi aiheutua myös, jos lapsi nielee kameran osan tai lisävarusteen. Jos lapsi
nielee osan tai lisävarusteen, ota heti yhteys lääkäriin.
 Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä paikoissa. Estä oikosulku asettamalla akku
suojakoteloon säilytyksen ajaksi. Näin estät mahdollisen tulipalon, sähköiskun,
palovamman tai akun kuumenemisen.
 Ennen kuin käytät kameraa lentokoneessa tai sairaalassa, tarkista, onko käyttö
sallittua. Kameran aiheuttamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä lentokoneen
tai sairaalan laitteiden toimintaa.
 Estä mahdollinen tulipalo ja sähköisku noudattamalla seuraavia turvaohjeita:
• Liitä virtajohto tiukasti kiinni.
• Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.
• Kun irrotat virtajohdon, vedä pistokkeesta, älä johdosta.
• Älä naarmuta, leikkaa tai taivuta voimakkaasti johtoa tai aseta sen päälle painavia
esineitä. Älä myöskään kierrä tai solmi johtoja.
• Älä liitä yhteen pistorasiaan liikaa virtajohtoja.
• Älä käytä johtoa, jos se on rikki tai jos sen eriste on vaurioitunut.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ajoittain ja pyyhi pistorasian ympäriltä pölyt kuivalla
liinalla. Jos ympäristö on pölyinen, kostea tai rasvainen, pistorasiassa oleva pöly voi
kostua ja aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.
 Älä liitä akkua suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen. Akku voi vuotaa,
kuumentua, räjähtää tai aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja.
 Aikuisen on neuvottava laitteen käyttö lapselle huolellisesti, ennen kuin lapsen
annetaan käyttää laitetta. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
 Älä jätä objektiivia tai kameraa aurinkoon ilman, että objektiivin suojatulppa on
kiinnitetty. Auringon säteet voivat objektiiviin osuessaan aiheuttaa tulipalon.
 Älä peitä laitetta tai kääri sitä kankaaseen. Lämmön kerääntyminen voi aiheuttaa
ulkokuoren vahingoittumisen tai tulipalon.
 Älä päästä kameraa kastumaan. Jos se putoaa veteen tai jos sen sisälle pääsee
vettä tai metallia, poista akku heti. Näin estät mahdollisen tulipalon tai sähköiskun.
 Älä puhdista laitetta maaliohenteilla, bentseenillä tai muilla orgaanisilla liuottimilla.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai terveysvaaran.
308
Turvaohjeet
Varoitukset:
Noudata seuraavia varoituksia. Niiden noudattamatta
jättämisestä saattaa aiheutua vammoja tai vaurioita.
 Älä jätä laitetta auringossa olevaan autoon tai lähelle lämmönlähdettä. Laite voi
kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Lisäksi akku saattaa vuotaa tai räjähtää,
mikä aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä tai lyhentää laitteen käyttöikää.
 Älä kanna kameraa jalustaan kiinnitettynä. Se voi aiheuttaa vamman. Varmista
myös, että jalusta on tarpeeksi tukeva kameralle ja objektiiville.
 Älä jätä laitetta viileään pitkäksi ajaksi. Laite kylmenee ja saattaa aiheuttaa vamman,
kun siihen kosketaan.
 Älä laukaise salamaa henkilön silmien lähellä. Se saattaa sattua silmiin.
 Mukana toimitettua CD-levyä ei koskaan saa toistaa asemassa, joka ei ole
yhteensopiva CD-levyjen kanssa. Jos levy toistetaan musiikki-CD-soittimessa,
soittimen kaiuttimet ja muut osat saattavat vaurioitua. Jos käytät kuulokkeita, suuret
äänenvoimakkuudet saattavat vaurioittaa kuuloasi.
309
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti
ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SERdirektiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu
direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö
kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on
paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen
tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea,
Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
Vamman tai laitevaurion estäminen
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ PARISTOJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
310
311
312
13
Kuvien siirtäminen
tietokoneeseen
Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia siirretään
kamerasta tietokoneeseen, esitellään EOS Solution
Disk -CD-levyn ohjelmistot ja kerrotaan, miten
ohjelmistot asennetaan tietokoneeseen.
EOS Solution Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
EOS Solution
Disk
(ohjelmisto)
313
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
Voit siirtää kuvat kamerasta tietokoneeseen mukana toimitetulla EOSohjelmistolla. Tähän on kaksi tapaa.
Siirtäminen liittämällä kamera tietokoneeseen
1
Asenna ohjelmisto (s. 317).
kamera tietokoneeseen
2 Liitä
mukana toimitetulla
liitäntäkaapelilla.
 Käytä kameran mukana toimitettua
liitäntäkaapelia.
 Liitä kaapeli kameran
digitaaliliitäntään siten, että kaapelin
liittimen <D>-kuvake on kameran
etuosaan päin.
 Liitä kaapelin liitin tietokoneen USBliitäntään.
kuvat EOS Utility
3 Siirrä
-ohjelmistolla.
 Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
314
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
Kuvien siirtäminen kortinlukijalla
Voit siirtää kuvat tietokoneeseen myös kortinlukijan avulla.
Asenna ohjelmisto (s. 317).
1
2 Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Canonin ohjelmistolla.
3 Siirrä
 Käytä Digital Photo Professional
-ohjelmistoa.
 Käytä ImageBrowser EX
-ohjelmistoa.
 Lisätietoja on ohjelmiston
käyttöoppaassa.
Jos siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman EOSohjelmistoa, kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
315
Tietoja ohjelmistosta
EOS Solution Disk
EOS Solution Disk XXX
Levyllä on useita ohjelmistoja EOS-kameroita varten.
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
Huomaa, että aiempien kameroiden mukana toimitettu ohjelmisto ei
ehkä tue tällä kameralla kuvattuja stillkuvia ja videoita. Käytä tämän
kameran mukana toimitettua ohjelmistoa.
a EOS Utility
Kameran ja tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmisto.
 Voit ladata kameralla ottamiasi kuvia (stillkuvat/videot) tietokoneeseen.
 Voit muuttaa kameran eri asetuksia tietokoneessa.
 Voit etäkuvata liittämällä kameran tietokoneeseen.
 Voit kopioida taustamusiikkiraitoja korttiin ja soittaa taustamusiikkia toiston aikana.
b Digital Photo Professional
Kuvankatselu- ja käsittelyohjelmisto
 Voit katsella, muokata ja tulostaa ottamiasi kuvia tietokoneessa nopeasti.
 Voit muokata kuvia alkuperäisten kuvien muuttumatta.
 Sopii sekä harrastevalokuvaajien että ammattilaisten käyttöön. Ihanteellinen
käyttäjille, jotka ottavat ensisijaisesti RAW-kuvia.
c Picture Style Editor
Kuva-asetukset-tiedostojen luontiohjelmisto
 Ohjelmisto on suunnattu edistyneille käyttäjille, joilla on kokemusta kuvien
käsittelystä.
 Voit muokata kuva-asetuksia ja määrittää kuvien ominaisuudet haluamallasi tavalla
sekä luoda/tallentaa alkuperäisiä kuva-asetustiedostoja.
d ImageBrowser EX
Kuvankatselu- ja käsittelyohjelmisto
 Muodosta Internet-yhteys ohjelmiston lataamista ja asentamista varten.*
 Voit katsella, selata ja tulostaa JPEG-kuvia tietokoneella.
 Voit toistaa videoita (MOV-tiedostoja) ja videokollaasialbumeita sekä poimia videoista
stillkuvia.
 Suositellaan ensimmäistä kertaa digitaalikameraa käyttäville sekä harrastekuvaajille.
* EOS Solution Disk -levy tarvitaan ImageBrowser EX -ohjelmiston lataamista ja
asentamista varten.
316
Ohjelmiston asentaminen
Ohjelmiston asentaminen Windowsilla
Windows 8.1
Tuetut
käyttöjärjestelmätWindows XP
1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Tarkista, että kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen.
 Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut
ohjelmiston. Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
 Lataa ja asenna ImageBrowser EX ja muut EOS Solution Disk -levyllä
olevat ohjelmistot alla olevien ohjeiden mukaan. Käytössä on oltava
Internet-yhteys. Ohjelmistoja ei voi asentaa eikä ladata ilman toimivaa
Internet-yhteyttä.
 Vaikka ImageBrowser EX -ohjelmisto olisi jo asennettu
tietokoneeseen, asenna se uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
Ohjelmisto päivittyy uusimpaan versioon, jonka toiminnot on
optimoitu kameraasi varten. Uusimmat toiminnot voi lisätä
ohjelmistoon myös automaattisella päivitystoiminnolla.
 Jos asennettuna on jonkin muun kuin ImageBrowser EX -ohjelmiston
edellinen versio, asenna ohjelmisto uudelleen jäljempänä olevien
ohjeiden mukaan. (Uusi versio korvaa edellisen version.)
2 Aseta EOS Solution Disk -CD-levy tietokoneeseen.
3
4
Valitse maantieteellinen alue, maa ja kieli.
Aloita asennus valitsemalla [Easy Installation/Helppo asennus].
Suorita asennus loppuun seuraamalla näytössä näkyviä ohjeita.
Asenna tarvittaessa Microsoft Silverlight.
5
6
Valitse [Finish/Valmis], kun asennus on suoritettu loppuun.
Poista CD-levy.
317
Ohjelmiston asentaminen
Ohjelmiston asentaminen Macintoshilla
Tuetut käyttöjärjestelmät
1
MAC OS X 10.7 - 10.9
Tarkista, että kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen.
 Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut
ohjelmiston. Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
 Lataa ja asenna ImageBrowser EX ja muut EOS Solution Disk -levyllä
olevat ohjelmistot alla olevien ohjeiden mukaan. Käytössä on oltava
Internet-yhteys. Ohjelmistoja ei voi asentaa eikä ladata ilman toimivaa
Internet-yhteyttä.
 Vaikka ImageBrowser EX -ohjelmisto olisi jo asennettu
tietokoneeseen, asenna se uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
Ohjelmisto päivittyy uusimpaan versioon, jonka toiminnot on
optimoitu kameraasi varten. Uusimmat toiminnot voi lisätä
ohjelmistoon myös automaattisella päivitystoiminnolla.
 Jos asennettuna on jonkin muun kuin ImageBrowser EX -ohjelmiston
edellinen versio, asenna ohjelmisto uudelleen jäljempänä olevien
ohjeiden mukaan. (Uusi versio korvaa edellisen version.)
2 Aseta EOS Solution Disk -CD-levy tietokoneeseen.
Kaksoisosoita työpöydällä CD-kuvaketta ja kaksoisosoita
sitten [setup]-kuvaketta.
3 Valitse maantieteellinen alue, maa ja kieli.
4 Aloita asennus valitsemalla [Easy Installation/Helppo asennus].
Suorita asennus loppuun seuraamalla näytössä näkyviä ohjeita.
5
Valitse [Restart/Käynnistä uudelleen], kun asennus on suoritettu
loppuun.
6 Poista CD-levy, kun tietokone on käynnistynyt uudelleen.
318
319
320
14
Pikaopas ja
hakemisto
Valikkotoiminnot ...............................................
Kuvan tallennuslaatu........................................
A Kuva-asetukset ........................................
Q Pikavalinta ..................................................
Nimikkeistö.......................................................
Peruskuvaustilat...............................................
D Sisäisen salaman käyttäminen.....................
Luovat kuvaustilat ............................................
d: Ohjelmoitu AE.......................................
s: Valotusajan esivalinta .........................
f: Aukon esivalinta .................................
f: Tarkennustoiminta .....................................
S Tarkennuspiste...........................................
i: ISO-herkkyys............................................
i Kuvaustapa/itselaukaisu .............................
A Kuvaus näytöllä .........................................
k Videokuvaus (automaattivalotus) ...............
Kuvien toisto.....................................................
s. 322
s. 323
s. 323
s. 324
s. 325
s. 327
s. 327
s. 328
s. 328
s. 328
s. 328
s. 329
s. 329
s. 330
s. 330
s. 331
s. 332
s. 333
321
Pikaopas
Valikkotoiminnot
<0>painike
LCDnäyttö
<S>nuolipainikkeet
<M>painike
1. Avaa valikko painamalla <M>-painiketta.
2. Valitse välilehti <Y> <Z> -painikkeilla ja haluamasi kohta
<W> <X> -painikkeilla.
3. Näytä asetus painamalla <0>-painiketta.
4. Kun olet määrittänyt asetuksen, paina <0>-painiketta.
Peruskuvaustilat
Luovat
kuvaustilat
Välilehdet
Valikkokohdat
322
Videokuvaustila
Valikkoasetukset
Pikaopas
Kuvan tallennuslaatu
O Valitse [z 1: Kuvan laatu] ja paina <0>-painiketta.
O Valitse kuvan laatu <Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kuvan tallennuslaatu
Tallennetut pikselit
Mahdolliset otokset
A Kuva-asetuksetN
O Valitse [z 2: Kuva-asetukset]
ja paina sitten <0>-painiketta.
O Valitse kuva-asetus <W> <X>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Asetus
Kuvaus
D Automaatti Värisävyt optimoidaan kyseiseen tilanteeseen.
Elävät värit ja terävä kuva.
P Normaali
Q Muotokuva Luonnolliset ihonvärit ja hieman terävöitetty kuva.
Elävä sininen taivas ja luonnon vihreä, hyvin tarkka kuva.
R Maisema
Mustavalko
Mustavalkoinen kuva.
V
O Tietoja asetuksista < S > (Neutraali) ja < U >
(Todellinen) on sivulla 92.
323
Pikaopas
Q Pikavalinta
O Paina <Q>-painiketta.
X Pikavalintanäyttö avautuu.
Peruskuvaustilat
Valotusaika
Kuvaustila
Valotuksen
korjaus /
haarukointiasetus
Kuva-asetukset
Tarkennustoiminta
Valkotasapaino
Kuvaustapa/itselaukaisu
Luovat kuvaustilat
Aukko
Ensisijainen
huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
Salamavalotuksen
korjaus
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen
valotuksen optimointi)
Nosta sisäinen
salamalaite
Kuvan
tallennuslaatu
Mittaustapa
O Peruskuvaustiloissa valittavissa olevat toiminnot saattavat
vaihdella kuvaustilan mukaan.
O Valitse toiminto <S>-nuolipainikkeilla ja määritä se
kääntämällä <6>-valitsinta.
324
Pikaopas
Nimikkeistö
Virtakytkin
Valintakiekko
<D > Salamapainike
<6 > Päävalintakiekko
Laukaisin
<A> Kuvaus näytöllä- /
videokuvauspainike
<A > AE-lukituspainike
<S > Tarkennuspisteen
valintapainike
<O /L >
Aukko /
valotuksen
korjauksen
painike /
poistopainike
<S>nuolipainikkeet
<Q>
Pikavalintapainike
<0> Asetuspainike
Käyttövalo
325
Pikaopas
Kuvausasetukset
Valotusaika
Kuvaustila
Aukko
ISO-herkkyys
Valotustason
ilmaisin
Salamavalotuksen
korjaus
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen
valotuksen optimointi)
Nosta sisäinen
salamalaite
Kuvan
tallennuslaatu
Mahdollisten
otosten määrä
Kuvaasetukset
Valkotasapaino
Tarkennustoiminta
Pikavalintakuvake
Akun varaustaso
zxcn
Etsimen tiedot
Mittaustapa
Kuvaustapa/itselaukaisu
Tarkennuspisteen käytön
Tarkennuspisteet
AE-lukitus
Salaman valmiusvalo
Salamavalotuksen
korjaus
Valotusaika
Aukko
326
Oikean
tarkennuksen
merkkivalo
Maksimijakso
Mustavalkokuvaus
ISO-herkkyys
Valotustason ilmaisin
Pikaopas
Peruskuvaustilat
Kuvaamiseen tarvittavat
asetukset määritetään
automaattisesti.
Paina laukaisinta,
ja kamera tekee loput.
A Älykäs automaattikuvaus
7 Salama pois
C Luova automatiikka
2 Muotokuva
3 Maisemakuva
4 Lähikuva
5 Urheilukuva
6 Öinen muotokuva
D Sisäisen salaman käyttäminen
Peruskuvaustilat
Jos kuvaat hämärässä tai vastavalossa, sisäinen salama
nousee tarvittaessa esiin ja välähtää automaattisesti
(tietyissä kuvaustiloissa).
Luovat kuvaustilat
O Nosta sisäinen salama
painamalla <D>-painiketta ja
ota kuva.
327
Pikaopas
Luovat kuvaustilat
Voit ottaa monenlaisia kuvia
muuttamalla asetuksia.
d: Ohjelmoitu AE
Kamera määrittää automaattisesti valotusajan ja aukon
samaan tapaan kuin <A>-tilassa.
O Käännä valintakiekko asentoon <d>.
s: Valotusajan esivalinta
O Käännä valintakiekko asentoon <s>.
O Valitse haluamasi valotusaika
<6>-valitsimella ja tarkenna
sitten kohde.
X Kamera valitsee aukon automaattisesti.
O Jos aukon arvo vilkkuu, käännä
<6>-valitsinta, kunnes
vilkkuminen loppuu.
f: Aukon esivalinta
O Käännä valintakiekko asentoon <f>.
O Valitse haluamasi aukko <6>-valitsimella
ja tarkenna sitten kohde.
X Kamera valitsee valotusajan automaattisesti.
O Jos valotusajan arvo vilkkuu,
käännä <6>-valitsinta,
kunnes vilkkuminen loppuu.
328
Pikaopas
f: TarkennustoimintaN
O Aseta objektiivissa oleva tarkennustavan kytkin <AF>-asentoon.
O Paina <Zf>-painiketta.
O Valitse tarkennustoiminta <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
X (Kertatarkennus):
Liikkumattomat kohteet
9 (Vaihtuva tarkennus):
Vaihtaa automaattisesti tarkennustoimintaa
Z (Jatkuva tarkennus):
Liikkuvat kohteet
S TarkennuspisteN
O Paina <S>-painiketta.
O Valitse tarkennuspiste <S>painikkeilla.
O Kun katsot etsimestä, voit
valita tarkennuspisteen kääntämällä <6>-valitsinta, kunnes
haluttu tarkennuspiste syttyy
punaisena.
O <0>-painikkeella voi vaihtaa
tarkennuspisteen valintaa keskimmäisestä tarkennuspisteestä
automaattiseen valintaan.
329
Pikaopas
i: ISO-herkkyysN
O Paina <Wi>-painiketta.
O Valitse ISO-herkkyys <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
O Kun valittuna on [AUTO],
ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti. Kun painat
laukaisimen puoliväliin, ISOherkkyyden asetus tulee
näkyviin.
i Kuvaustapa/itselaukaisuN
O Paina <Yij>-painiketta.
O Valitse kuvaustapa <Y> <Z>
-painikkeilla tai kääntämällä
<6>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
u
i
j
l
q
: Yksittäiskuva
: Jatkuva kuvaus
: Itselaukaisu: 10 sekuntia*
: Itselaukaisu: 2 sekuntia
: Itselaukaisu: Jatkuva*
* Kuvaustavat <j> ja <q> voidaan
valita kaikissa kuvaustiloissa (paitsi
<k>-tilassa).
330
Pikaopas
A Kuvaus näytöllä
O Aloita kuvaus näytöllä
painamalla <A>-painiketta.
O Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
O Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
O Kuvaus näytöllä -asetukset tulevat näkyviin
peruskuvaustiloissa [z 2]-valikon välilehdelle ja luovissa
kuvaustiloissa [z 4]-valikon välilehdelle.
O Mahdollisten otosten määrä (näytöllä kuvauksessa)
Lämpötila
Ei salamaa
50 %:ssa salama
23 °C
Noin 190 kuvaa
Noin 180 kuvaa
331
Pikaopas
k Videokuvaus (automaattivalotus)
O Käännä valintakiekko asentoon
<k>.
O Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
Videon tallennus
Videon tallennus
Mikrofoni
332
O Aloita videokuvaus painamalla
<A>-painiketta.
O Lopeta videokuvaus painamalla
<A>-painiketta uudelleen.
Pikaopas
Kuvan toisto
y
u
Hakemisto
y
u
Suurennus
LPoisto
Valitse kuva
B
Kuvaustiedot
S
x Toisto
333
Hakemisto
Numerot
1. verhon täsmäys ........................196
10 tai 2 sekunnin itselaukaisu.......100
1280x720 (video) ..........................164
1920x1080 (video) ........................164
2. verhon täsmäys ........................196
640x480 (video) ............................164
9 tarkennuspisteen
automaattivalinta.............................95
A
A (Älykäs automaattikuvaus) .......56
Adobe RGB...................................131
AEB (valotushaarukointi) ......114, 258
AE-lukitus......................................116
AF 9 Tarkennus
AI FOCUS (vaihtuva tarkennus) .....94
AI SERVO (Jatkuva tarkennus) ......94
Aikavyöhyke....................................37
Akku....................................30, 32, 36
Akkulaturi ..................................28, 30
Akun varaustaso .............................36
Alustus (kortin alustus) ...................50
Arvioiva mittaus ............................111
Aukon esivalinta............................106
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi) ...............................55, 119
Automaattinen kääntö...................188
Automaattinen nollaus ..................185
Automaattinen toisto .....................218
Automaattitarkennus.................93, 95
Automaattivalinta (AF) ....................95
Av (aukon esivalinta) ....................106
B
B/W (Mustavalko) ...................92, 124
BULB (aikavalotus) .......................110
334
C
C (Luova automatiikka)................ 62
D
Digitaalinen liitäntä ............... 240, 314
Dioptrian korjaus ............................ 44
DPOF
(Digital Print Order Format).......... 249
E
Ennakoiva (jatkuva tarkennus)....... 94
Ensisijainen huippuvalotoisto.... 173, 261
Esikatseluaika .............................. 180
Etsimen suojus....................... 29, 269
Etsin ............................................... 25
Dioptrian korjaus........................ 44
Eye-Fi-kortti.................................. 272
H
Haarukointi ........................... 114, 130
HDMI .................................... 212, 222
HDMI CEC ................................... 223
Hihna.............................................. 29
Histogrammi (Kirkkaus/RGB) ....... 231
Huippuvalotoisto................... 173, 261
I
ICC-profiili .................................... 131
Image Stabilizer (Kuvanvakain)
(objektiivi) ....................................... 43
ISO-herkkyys.................................. 88
Automaattiasetus ....................... 89
Automaattinen ISO -asetuksen
ISO-herkkyyden enimmäisarvo.... 90
ISO-laajennus .......................... 258
Itselaukaisu .................................. 100
J
Jalustakierre................................... 23
Jatkuva kuvanumerointi ............... 184
Jatkuva kuvaus .............................. 98
Hakemisto
JPEG...............................................85
Järjestelmäkaavio .........................276
K
Kaapeli ......3, 212, 222, 240, 276, 314
Kaiutin ...........................................214
Kalansilmätehoste.........................236
Kamera
Asetusnäyttö.............................189
Kameran käyttäjäasetusten
poistaminen ..............................190
Kameran piteleminen..................44
Kameran käyttäjäasetusten
poistaminen...................................190
Kameran tärähtäminen ...................44
Kansion luominen/valitseminen ....182
Katsominen televisiossa .......212, 222
Kaukolaukaisin..............................269
Kennon puhdistus .........................200
Keskikoko (kuvan tallennuslaatu) ...24
Keskustapainotteinen
mittaus ..........................................111
Kesäaika .........................................38
Kielen valinta...................................39
Kirkkaiden kohtien yksityiskohtien
menetys ........................................231
Kirkkaus (valotus) .........................112
Automaattivalotuksen lukitus
(AE-lukitus) ...............................116
Mittausmenetelmä
(Mittaustapa).............................111
Valotuksen korjaus ...................112
Valotushaarukointi
(AEB) ................................114, 258
Kohinanpoisto
Pitkät valotukset .......................260
Suuri ISO-herkkyys...................261
Kohinanpoisto suurella ISOherkkyydellä ..................................261
Kontrasti........................................123
Koon muuttaminen ....................... 237
Kortit ................................... 21, 32, 50
Alustaminen ............................... 50
Kirjoitussuojauskytkin................. 32
Kortin muistutus ....................... 180
SD-nopeusluokka......................... 5
Täydellinen alustus .................... 51
Vianmääritys ........................ 34, 51
Kuva-alue ....................................... 41
Kuva-asetukset............... 91, 122, 125
Kuvaesitys .................................... 218
Kuvan roskanesto................. 198, 200
Kuvan tallennuslaatu ...................... 84
Kuvan tunnelma ............................. 73
Kuvanopeus ................................. 164
Kuvasuhde ................................... 140
Kuvat
Automaattinen kääntö .............. 188
Automaattinen toisto ................ 218
Esikatseluaika .......................... 180
Histogrammi............................. 231
Kuvaesitys................................ 218
Kuvaominaisuudet
(Kuva-asetukset)........ 91, 122, 125
Kuvaustiedot ............................ 229
Kuvien katselu
televisiossa ...................... 212, 222
Luettelokuva............................. 204
Luokitus.................................... 208
Manuaalinen kääntö................. 207
Numerointi................................ 184
Poistaminen ............................. 227
Selausnäyttö
(kuvien selaus)......................... 205
Siirto......................................... 272
Suojaus .................................... 225
Suurennettu näkymä................ 206
Toisto.................................. 80, 203
Ylivalotusvaroitus ..................... 231
Kuvaus näytöllä ...................... 60, 133
335
Hakemisto
FlexiZone - Single ....................142
Kasvontunnistus Elävä tila
(AF) ..........................................143
Kuvamäärä ...............................135
Kuvasuhde ...............................140
Manuaalitarkennus .............97, 150
Mittausajastin ...........................141
Nopea tila .................................148
Pikavalinta ................................138
Ristikkonäyttö ...........................139
Tietonäyttö................................136
Kuvausasetukset ......................24, 52
Kuvaustapa.........................24, 64, 98
Kuvaustietojen näyttö ...................229
Kuvaustila .......................................26
Av (Aukon esivalinta)................106
M (Käsisäätöinen valotus) ........109
P (Ohjelmoitu AE).......................82
Tv (Valotusajan esivalinta)........104
A (Älykäs automaattikuvaus) ...56
7 (Salama pois) .......................61
C (Luova automatiikka)............62
2 (Muotokuva) ..........................65
3 (Maisemakuva).....................66
4 (Lähikuva) .............................67
5 (Urheilukuva)........................68
6 (Öinen muotokuva)................69
Kuvien poistaminen ......................227
Kuvien suojaaminen .....................225
Käsisäätöinen valotus...........109, 156
Käyttövalo .......................................34
Kääntö (kuva) ...............188, 207, 247
L
Lataaminen .....................................30
Laukaisimen painaminen kokonaan
alas .................................................45
Laukaisimen painaminen
puoliväliin ........................................45
Laukaisin.........................................45
LCD-näyttö......................................21
336
Kirkkauden säätö ..................... 181
Kuvausasetukset ................. 24, 52
Kuvien toisto ...................... 80, 203
Näytön väri............................... 193
Valikkonäyttö...................... 48, 278
Lelukameratehoste....................... 236
Lisävarusteet.................................... 3
Lopullisen kuvan simulointi ... 137, 160
Luettelokuvanäyttö ....................... 204
Luokitusmerkintä .......................... 208
Luova automatiikka ........................ 62
M (Luova kuvaus) -kuvake ............. 8
Luovat kuvaustilat .......................... 26
Luovat suotimet............................ 234
Lähikuvat........................................ 67
Lämpötilavaroitus ................. 151, 177
M
M (Käsisäätöinen valotus)............ 109
Mahdolliset otokset .......... 36, 84, 135
Maisemakuva ........................... 66, 92
Makrokuvaus.................................. 67
Maksimijakso............................ 85, 86
Manuaalinen nollaus .................... 185
Manuaalinen valinta (AF) ............... 95
Manuaalitarkennus (MF) ................ 97
3-kuvake ................................... 8
MF (manuaalitarkennus) ........ 97, 150
Mikrofoni....................................... 154
Mittausajastin ....................... 141, 175
Mittaustapa................................... 111
Muistikortit 9 Kortit
Muotokuva................................ 65, 91
Mustavalko ....................... 73, 92, 124
Mustavalkoinen kuva........ 73, 92, 124
Muut kuin Canonin valmistamat
salamayksiköt............................... 271
Hakemisto
N
Neutraali..........................................92
Nimikkeistö......................................22
Nopea tila......................................148
Normaali (kuvan tallennuslaatu) .....24
Normaali kuvaus .............................26
NTSC ....................................164, 282
O
Objektiivi ...................................27, 40
Image Stabilizer (Kuvanvakain) ...43
Lukituksen vapautus...................41
Reunojen valaistuksen
korjaus ......................................120
Ohjelman siirto ................................83
Ohjelmisto .....................................316
Ohjelmistoversio ...........................281
Ohjelmoitu AE .................................82
Oikean tarkennuksen merkkivalo....56
Oletusasetusten palautus .............190
Oma valikko ..................................265
Oma valkotasapainoasetus...........128
ONE SHOT (kertatarkennus) ..........93
Osa-alamittaus..............................111
Ota kuva ilman korttia ...................180
P
P (Ohjelmoitu AE) ...........................82
PAL .......................................164, 282
Paperiasetukset (tulostus) ............242
Pehmeäpiirto.................................236
Peruskuvaustilat..............................26
PictBridge......................................239
Pieni
(kuvan tallennuslaatu).............24, 238
Pienoistehoste ..............................236
Pikselit.............................................84
Pitkän valotuksen kohinanpoisto...260
Pitkät valotusajat...........................110
Puhdistus (kuvakenno)................. 200
Punasilmäesto.............................. 102
Päiväys/aika ................................... 37
Q
Q (Pika
valinta).............. 46, 71, 138, 163, 210
R
Rakeinen mustavalkokuva ........... 236
RAW ................................... 24, 85, 87
RAW+JPEG........................ 24, 85, 87
Reunojen valaistuksen korjaus..... 120
Ristikkonäyttö ....................... 139, 175
Roskanpoistotieto......................... 198
S
Safety precautions........................ 307
Salama
Manuaalinen salama................ 196
Punasilmäesto ......................... 102
Salama pois ................... 61, 64, 72
Salaman valotuskorjaus........... 113
Salamaohjaus .......................... 194
Salamatoiminto ........................ 196
Salamatäsmäyksen liittimet ....... 22
Salamatäsmäysaika......... 259, 271
Salaman lukitus........................ 117
Sisäinen salama....................... 101
Täsmäystapa
(1./2. verho).............................. 196
Ulkoinen salama ...................... 270
Vaikutusalue............................. 101
Valinnaiset toiminnot ................ 197
Salamakenkä.......................... 22, 270
Salamavalotuksen haarukointi
(FEB) ............................................ 195
Salamavalotuksen lukitus............. 117
SD-, SDHC- ja SDXC-kortit 9 Kortit
Seepia (mustavalko)............... 73, 124
Selausnäyttö................................. 205
337
Hakemisto
Sensor cleaning ............................200
Silmäsuojus ..................................269
Sisäinen salama ...........................101
Toimintojen asetukset...............195
sRGB ............................................131
Suljintäsmäys................................196
Suodatus.......................................124
Suoratulostus................................240
Suurennus näytössä .............150, 206
Suuri (kuvan tallennuslaatu) ...........24
Syväterävyyden tarkistus..............108
Sävytystehoste (mustavalko)........124
T
Tarkennuksen lukitus ......................59
Tarkennus
Epäterävä ...............43, 44, 97, 146
Manuaalitarkennus .....................97
Sommittelu .................................59
Tarkennuksen apuvalo .......96, 262
Tarkennusmenetelmä .......142, 172
Tarkennuspisteen valinta............95
Tarkennustoiminta ......................93
Vaikeasti tarkennettavat
kohteet................................97, 146
Äänimerkki................................180
Tarkennuspiste (AF-piste)...............95
Tarkennuspisteen
automaattivalinta.............................95
Tarkennustoiminnan
valintakytkin ......................40, 97, 150
Tarkka (kuvan tallennuslaatu) .........24
Tasavirtaliitin .................................268
Taustamusiikki ..............................221
Tekijänoikeustiedot .......................186
Terävyys........................................123
Terävyysalueen tarkistus ......108, 264
Teräväpiirto (HD)
-videot ...........................164, 212, 222
338
Tiedoston koko ............... 85, 165, 229
Tiedostonimi (kuvanumerointi) ..... 184
Tiedostotunniste ........................... 185
Todellinen ....................................... 92
Toimintahäiriö ............................... 284
Toimintojen käytettävyys
kuvaustilan mukaan ..................... 274
Toiminto-opas................................. 53
Toisto...................................... 80, 203
Tulostus........................................ 239
Kallistuksen korjaus ................. 247
Paperiasetus............................ 242
Rajaus...................................... 247
Sivun asettelu .......................... 243
Tulostus (DPOF) ...................... 249
Tulostustehosteet..................... 244
Valokuvakirjan asetukset ......... 253
Turvaohjeet .................................. 307
Tuulisuodatin ................................ 175
Tv (Valotusajan esivalinta) ........... 104
Täysautomaatti (Älykäs
automaattikuvaus).......................... 56
Täysi teräväpiirto
(Full HD)............................... 164, 212
U
Ulkoinen salama........................... 270
Valinnaiset toiminnot ................ 197
Urheilukuva .................................... 68
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä)... 240, 314
V
Valaistus / aiheen tyyppi................. 77
Valikko............................................ 48
Asetukset ................................. 278
Asetusten määrittäminen ........... 49
Oma valikko ............................. 265
Valinnaiset toiminnot .................... 256
Valintakiekko .................................. 26
Valitsin .................................... 22, 103
Hakemisto
Valkotasapaino..............................127
Haarukointi ...............................130
Korjaus .....................................129
Mukautettu................................127
Oma..........................................128
Valkotasapainon käsisäätö ...........127
Valokuvakirjan asetukset ..............253
Valotuksen korjaus........................112
Valotusajan esivalinta ...................104
Valotusaskelten muuttaminen .......258
Verkkolaite ....................................268
Verkkovirta ....................................268
Videojärjestelmä ...................164, 175
Videokollaasialbumi ......................166
Videokollaasit................................166
Videot............................................153
Automaattivalotus .....................154
Editoiminen...............................216
Kuvataajuus..............................164
Kuvien katselu televisiossa...212, 222
Käsisäätöinen valotus...............156
Manuaalitarkennus ...................154
Mittausajastin............................175
Pikavalinta ................................163
Ristikkonäyttö ...........................175
Stillkuvien kuvaus .....................161
Tallennusaika............................165
Tarkennusmenetelmä .......163, 172
Tiedostokoko ............................165
Tietonäyttö ................................158
Toisto ........................................214
Tuulisuodatin ............................175
Videokollaasi ............................166
Videokollaasialbumi..................166
Videon tallennuskoko ...............164
Äänen tallennus........................174
Virhekoodit ....................................296
Virrankatkaisu .........................35, 181
Virta
Akun varaustaso.........................36
Kuvamäärä................... 36, 84, 135
Lataaminen ................................ 30
Verkkovirta ............................... 268
Virrankatkaisu .......................... 181
Väriavaruus
(värintoistoalue)............................ 131
Värikylläisyys................................ 123
Värilämpötila................................. 127
W
WB (valkotasapaino) .................... 127
Y
Yhden kuvan näyttö........................ 80
Yhden pisteen tarkennus................ 95
Yksittäiskuvaus....................... 64, 275
Ylivalotusvaroitus ......................... 231
Yökuvaus.................................. 66, 69
Ä
Äänimerkki.................................... 180
Äänitaso (videon toisto)................ 215
Ö
Öinen muotokuva ........................... 69
339
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista toukokuussa 2016. Jos tarvitset tietoja
yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa, ota yhteys mihin tahansa
Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla Canon-verkkosivustossa.
CEL-SV1KA263
© CANON INC. 2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising