Canon | EOS M50 | User guide | Canon EOS M50 User guide

Canon EOS M50 User guide
Käyttöopas
Johdanto
Sisällys
Hakemisto
Alkuvalmistelut
Kameran perusteet
Kuvaaminen
Toisto
Langattomat toiminnot
Muut asetukset
Käyttöä edeltäviä huomautuksia
ja lakeihin liittyviä tietoja
zz Ota aluksi muutama testikuva ja varmista, että kuvat tallentuvat oikein. Huomaa, että
Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka
aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt
kuvan tallentumisen tai tallentumisen laitteen lukemaan muotoon.
zz Ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video
ja/tai ääni) voi loukata näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että rajoituksia voi olla, vaikka
kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
zz Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana toimitetuissa
käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
zz Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli 99,99 % pikseleistä toimii
määritysten mukaisesti, joissakin harvinaisissa tapauksissa osa pikseleistä voi olla viallisia tai
näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se
vaikuta tallennettuihin kuviin.
zz Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan. Tämä ei ole merkki
kameran viasta.
Johdanto
Sivun yläosa
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Siirry tälle sivulle
Tässä osassa esitellään oppaassa liikkuminen ja käytetyt merkintätavat.
Siirry sisällysluetteloon ja hakemistosivuille
Siirry osan ensimmäiselle sivulle napsauttamalla jotain kuudesta osasta
Johdanto
Portaalisivut
Portaalisivut ovat portti kuhunkin osaan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
Osien kuvakkeet
Siirry osan portaalisivulle napsauttamalla kuvaketta.
Siirry ensimmäiselle sivulle
Palaa edelliselle sivulle
Osien teemat
Valitun teeman aiheet näkyvät kohdassa (5). Huomaa, että joillakin portaalisivuista ei ole teemaa.
Johdanto
Portaalisivut
(5)
(6)
(7)
(8)
Valitun teeman aiheet. Siirry aiheen sivulle napsauttamalla aiheen otsikkoa.
Ilmaisee useita aiheita
Ilmaisee, että tiedot jatkuvat seuraavalla sivulla
Osoittaa nykyisen sivun useiden portaalisivujen joukosta
Johdanto
Aihesivut
(1)
(2) (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(4)
(2)
(3) (6)
(5)
(6)
Osien kuvakkeet
Siirry osan portaalisivulle napsauttamalla
kuvaketta.
Siirry ensimmäiselle sivulle
Palaa edelliselle sivulle
Ilmaisee, että tiedot ovat jatkoa edelliseltä
sivulta
Ilmaisee, että tiedot jatkuvat seuraavalla
sivulla
Joissakin kuvissa esiintyvät numerot
vastaavat vaiheiden numeroita
Johdanto
Oppaassa käytetyt merkintätavat
zz Tämän oppaan ohjeissa voi olla kuvakkeita, jotka edustavat kameran painikkeita ja valintakiekkoja.
zz Seuraavat kameran säätimet esitetään kuvakkeilla.
zz Näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
zz Oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän oletusasetuksia.
zz Selvyyden vuoksi kaikkiin objektiiveihin ja kiinnityssovittimiin viitataan vain ”objektiiveina” ja
”kiinnityssovittimina” riippumatta siitä, sisältyvätkö ne objektiivipakkaukseen vai myydäänkö
ne erikseen.
zz Oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM -objektiivi.
zz Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista käytetään nimitystä ”muistikortti”.
Sisällys
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja
Johdanto
Sisällys
Turvaohjeita
Alkuvalmistelut
Hihnan kiinnittäminen
Akun lataaminen
Muistikortin valmisteleminen
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Näytön kielen asettaminen
Objektiivin kiinnittäminen
Objektiivin irrottaminen
EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittäminen
EF- ja EF-S-objektiivien irrottaminen
Jalustan käyttäminen EF- ja EF-S-objektiivien kanssa
EF- tai EF-S-objektiivin kuvanvakaimen käyttäminen
Kameran piteleminen
Sisällys
Kameran perusteet
Kameran kokeileminen
Osien nimet
Päällä/Pois
Laukaisin
Etsin
Kuvaustilat
Näytön kulman säätäminen
Kuvausnäkymän kehykset
Kuvausnäytön asetukset
Toistonäytön asetukset
Pikavalintanäytön käyttäminen
Valikkonäytön käyttäminen
Merkkien kirjoittaminen
Merkkivalonäyttö
Kosketustoiminnot
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Sisällys
Kuvatehosteet (Luovan kuvauksen apu)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Videoiden tallennus videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
Videoiden muokkaaminen
Langattomat toiminnot
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot
Langattomien toimintojen käytön valmistelu
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin Wi‑Fin kautta
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin Android-älypuhelimiin Wi‑Fin kautta
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin kautta Wi‑Fi-painikkeella
Sisällys
Muut asetukset
Näyttöjen/viestien säätäminen oman taitotason mukaan
Kansioiden valitseminen ja luominen
Kuvanumeroinnin muuttaminen
Pystykuvien automaattinen kääntö
Muistikortin alustaminen
Täydellinen alustus
Ekotilan käyttäminen
Virransäästötoimintojen säätäminen
Näytön kielen muuttaminen
Näytön kirkkauden säätäminen
Punasilmäisyyden vähentäminen
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen
Videojärjestelmän vaihtaminen
Kuvaustietonäytön mukauttaminen
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Kameran äänten mykistäminen
Äänipalautteen mykistäminen
Kosketusnäytön säätäminen
Sisällys
Kennon puhdistuksen aktivoiminen
Kennon puhdistaminen käsin
Kameran oletusasetusten palauttaminen
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen
Kaikkien tekijänoikeustietojen poistaminen
Sertifiointilogojen tarkistaminen
Hakemisto
Varotoimet käytettäessä langattomia toimintoja
Tavaramerkit ja lisensointi
Rajoitukset
Turvaohjeita
Lue nämä ohjeet, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudata ohjeita, jotta vältytään tuotteen käyttäjään tai muihin kohdistuvilta haitoilta tai
loukkaantumisilta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
Salamakengän suojus on vaarallinen nieltynä. Jos se niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
zz Käytä vain virtalähteitä, jotka on tässä käyttöoppaassa määritelty tuotteen kanssa
yhteensopiviksi.
zz Älä pura tai muuta tuotetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä koske tuotteen sisäosiin.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen, jos havaitaan jotain epätavallista, kuten savua tai
outoa hajua.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua.
Turvaohjeita
zz Älä laita tuotteen sisään vierasesineitä tai nesteitä.
zz Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla herkästi syttyviä kaasuja.
Seurauksena voi olla sähköisku, räjähdys tai tulipalo.
zz Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti voimakkaita valonlähteitä,
esimerkiksi kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai lasereita ja muita voimakkaita
keinotekoisia valonlähteitä.
Näkösi voi vahingoittua.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät kaupallisesti saatavilla olevia paristoja tai mukana
toimitettuja akkuja.
-- Käytä paristoja/akkuja vain tuotteessa, johon ne on tarkoitettu.
-- Älä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
-- Älä lataa paristoja/akkuja akkulaturilla, jota ei ole tarkoitukseen hyväksytty.
-- Älä päästä napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien tai muiden metalliesineiden
kanssa.
-- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
-- Kun otat paristot/akun ulos laitteesta, eristä navat teipillä tai muilla keinoin.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen tai tulipaloon.
Jos paristo/akku vuotaa ja vuotanutta ainetta pääsee iholle tai vaatteille, huuhtele altistunut alue
huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos ainetta menee silmään, huuhtele huolellisesti runsaalla määrällä
puhdasta juoksevaa vettä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
Turvaohjeita
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturi tai verkkolaitetta.
-- Poista virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly säännöllisesti kuivalla liinalla.
-- Älä kytke tai irrota tuotetta märin käsin.
-- Älä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
-- Älä päästä virtaliitintä ja napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien tai muiden
metalliesineiden kanssa.
zz Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturi tai verkkolaitetta ukkosmyrskyn aikana.
zz Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, riko tai muuta virtajohtoa.
zz Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaalin, kun se on käytössä, tai pian
käytön jälkeen, kun tuote on edelleen lämmin.
zz Älä jätä tuotetta kiinni virtalähteeseen pitkiksi ajoiksi.
Seurauksena voi olla sähköisku, räjähdys tai tulipalo.
zz Älä anna tuotteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa.
Tämä voi johtaa matalan lämpötilan palovammoihin, kuten ihon punoitukseen tai rakkoihin, vaikka
tuote ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai vastaavaa ratkaisua, kun tuotetta
käytettään kuumissa paikoissa tai jos henkilöllä on verenkierron ongelmia tai aliherkkä iho.
zz Noudata annettuja ohjeita kameran sammuttamisesta paikoissa, joissa sen käyttö on
kielletty.
Jos näin ei toimita, voi jonkin toisen laitteen toiminta häiriintyä sähkömagneettisten aaltojen
vaikutuksesta ja seurauksena olla jopa onnettomuuksia.
Turvaohjeita
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähietäisyydeltä kohti silmiä.
Tämä voi vahingoittaa silmiä.
zz Hihna on tarkoitettu vain kehoon kiinnitettäväksi. Hihnan ripustaminen koukkuun tai
muuhun esineeseen tuote kiinnitettynä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään ravistele
tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä paina objektiivia kovalla voimalla tai päästä mitään osumaan siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Salama säteilee laukaistaessa kuumuutta. Kun otat kuvia, pidä sormet ja muut kehon
osat sekä esineet etäällä salamayksiköstä.
Seurauksena voi olla palovamma tai salaman toimintahäiriö.
zz Älä jätä tuotetta voimakkaalle kuumudelle tai kylmyydelle alttiisiin paikkoihin.
Tuote voi kuumeta tai kylmentyä hyvin voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen
sitä kosketettaessa.
Turvaohjeita
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kirkasta keinovaloa.
Sen tekeminen voi vahingoittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
zz Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan pääse
pölyä tai hiekkaa.
zz Jos salamaan tarttuu vieraita aineita, kuten pölyä tai likaa, poista ne vanupuikolla tai
kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran
toimintahäiriöitä.
zz Kun et käytä kameraa, poista akku/paristot kamerasta ja säilytä ne erillään.
Akun vuoto voi vahingoittaa tuotetta.
zz Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla tulipalo
tai räjähdys.
zz Irrota tuotteen akkulaturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla tai
aseta sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
Turvaohjeita
zz Älä jätä akkuja lemmikkieläinten lähettyville.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, akku voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja aiheuttaa
tulipalon tai vahinkoja.
zz Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita
tai vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan
plus (+)- ja miinus (–) -navat väärin päin.
Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
Alkuvalmistelut
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
Hihnan kiinnittäminen
Akun lataaminen
Muistikortin valmisteleminen
Akun ja muistikortin
asettaminen/poistaminen
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen asettaminen
Näytön kielen asettaminen
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Objektiivin kiinnittäminen
Objektiivin irrottaminen
1 2
(2)
EF- ja EF-S-objektiivien
kiinnittäminen
Alkuvalmistelut
(2)
(3)
(1)
EF- ja EF-S-objektiivien
irrottaminen
Jalustan käyttäminen EF- ja
EF-S-objektiivien kanssa
Kameran piteleminen
1 2
EF- tai EF-S-objektiivin
kuvanvakaimen käyttäminen
Hihnan kiinnittäminen
(1)
(2)
(4)
(3)
Akun lataaminen
1
Irrota akun suojus
2
3
Aseta akku
paikalleen
(1)
Lataa akku
(2)
(2)
(1)
(3)
zzLadataan: oranssi
zzTäyteen ladattu:
vihreä
Akun lataaminen
4
Poista akku
(1)
(2)
Muistikortin valmisteleminen
Käytä seuraavia muistikortteja (myydään erikseen). Kaikki tallennuskapasiteetit soveltuvat.
1
zz SD-muistikortit*
1 2
zz SDHC-muistikortit* *
1 2
zz SDXC-muistikortit* *
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa ei kuitenkaan
ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
Akun ja muistikortin asettaminen/
poistaminen
1
Avaa muistikortti-/
akkutilan kansi
2
Kun asetat akkua
paikalleen:
3
Kun asetat
muistikorttia
paikalleen:
(1)
Liitännät
(2)
(1)
Kun poistat akkua:
(2)
(1)
(2)
Akun ja muistikortin asettaminen/
poistaminen
Kun poistat
muistikorttia:
4
Sulje muistikortti-/
akkutilan kansi
(1)
(2)
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen asettaminen
1
Kytke kameraan
virta
2
Avaa valikkonäyttö
zz
-painike
zz / -painikkeet →
[ ] → -painike
zz[ 2] →
/ -painikkeet →
[Päivä/aika/vyöh.] →
-painike
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen asettaminen
3
4
Valitse
aikavyöhyke
zzValitse vaihtoehto
/ -painikkeilla →
-painike
Valitse päivämäärä
ja aika
zz
-painike
zzSiirry
zzSiirry / -painikkeilla
/ -painikkeilla
→ -painike
→ säädä
→ -painike
→ valitse
/ -painikkeilla
→ -painike
/ -painikkeilla [OK]
→ -painike
Päiväyksen, kellonajan ja
aikavyöhykkeen asettaminen
zzValitse
/ -painikkeilla [OK]
→ -painike
Näytön kielen asettaminen
1
2
Avaa valikkonäyttö
zz
-painike
Aseta näytön kieli
zz / -painikkeet →
[ ] → -painike
zzValitse vaihtoehto
zz[ 2] →
/ -painikkeet →
/ / /
[Kieli ]
-painikkeilla
Objektiivin kiinnittäminen
1
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
2
Irrota objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
3
Kiinnitä objektiivi
(1)
4
Poista objektiivin
etusuojatulppa
(1)
(2)
(2)
(1)
Objektiivin kiinnittäminen
5
Valmistaudu
kuvaamaan
(2)
(1)
zzPaina (1) samalla,
kun käännät (2)
kevyesti, ja vapauta
sitten (1).
zzKäännä (2) hieman
lisää, kunnes se
napsahtaa.
zzZoomaa lähemmäs
tai kauemmas ennen
tarkennusta.
Objektiivin irrottaminen
1
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
2
Irrota objektiivi
(3)
(2)
(1)
zzPaina (1) ja käännä
objektiivia samalla
suuntaan (2), kunnes
se pysähtyy.
zzIrrota objektiivi
kuvan osoittamaan
suuntaan (3).
3
Kiinnitä objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittäminen
1
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
2
Irrota objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
3
Kiinnitä
lisävarusteena
saatava sovitin
objektiiviin
EFobjektiivit
(1)
(2)
EF-Sobjektiivit
(1)
(2)
4
Kiinnitä sovitin
kameraan
(1)
(2)
EF- ja EF-S-objektiivien irrottaminen
1
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
2
3
Irrota sovitin
Kiinnitä objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
(3)
(2)
(3)
4
Irrota objektiivi
(1)
(2)
(1)
zzPaina (1) ja käännä zzTyönnä (1) ja käännä
sovitinta samalla
objektiivia samalla
suuntaan (2), kunnes
suuntaan (2), kunnes
se pysähtyy.
se pysähtyy.
zzIrrota objektiivi
zzIrrota objektiivi
kuvan osoittamaan
kuvan osoittamaan
suuntaan (3).
suuntaan (3).
Jalustan käyttäminen EF- ja EF-Sobjektiivien kanssa
1
2
Kiinnitä
jalustakiinnike
sovittimeen
(2)
Kiinnitä jalusta
jalustakiinnikkeen
kierteeseen
(1)
EF- tai EF-S-objektiivin kuvanvakaimen
käyttäminen
Kameran piteleminen
Kameran perusteet
Osien nimet
Päällä/Pois
Laukaisin
Etsin
Kuvaustilat
Näytön kulman säätäminen
Kuvausnäkymän kehykset
Kuvausnäytön asetukset
Kameran kokeileminen
1 2
Kameran perusteet
Toistonäytön asetukset
Pikavalintanäytön
käyttäminen
Merkkien kirjoittaminen
Merkkivalonäyttö
1 2
Valikkonäytön käyttäminen
Kosketustoiminnot
Kameran perusteet
Kameran kokeileminen
Stillkuvien kuvaaminen
(Älykäs automaattikuvaus)
Videoiden tallentaminen
(Älykäs automaattikuvaus)
Videoiden katseleminen
Kuvien poistaminen
Stillkuvien katseleminen
Kameran kokeileminen
Stillkuvien kuvaaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
1
Kytke kameraan
virta
2
Valitse tila
(1) (2) (3)
zzAseta kuvaustila →
-painike
zz(1) Tilannekuvake
zz(2) Jäljellä olevien
kuvien määrä
zz(3) Jäljellä oleva
tallennusaika
Kameran kokeileminen
Stillkuvien kuvaaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
3
Zoomaa lähemmäs tai
kauemmas tarvittaessa
4
Tarkenna
zzPaina laukaisinta
kevyesti.
zzKamera antaa
tarkennuksen jälkeen
kaksi äänimerkkiä.
zzTarkennuspiste
näytetään tarkennettujen
alueiden ympärillä.
Kameran kokeileminen
Stillkuvien kuvaaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
5
Nosta salama
tarvittaessa
6
Kuvaa
zzVoit ottaa toisen
kuvan painamalla
laukaisinta uudelleen,
vaikka näytössä
näkyisi aiempi kuva.
zzKun olet ottanut kuvan,
kuva jää näyttöön noin
kahden sekunnin ajaksi.
Kameran kokeileminen
Videoiden tallentaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
1
Kytke kameraan
virta
2
Valitse tila
(1) (2) (3)
zzAseta kuvaustila →
-painike
zz(1) Tilannekuvake
zz(2) Jäljellä olevien
kuvien määrä
zz(3) Jäljellä oleva
tallennusaika
Kameran kokeileminen
Videoiden tallentaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
3
Zoomaa lähemmäs
tai kauemmas
tarvittaessa
4
Aloita
tallentaminen
zzMahdollisesti
havaittujen,
tarkennettujen
kasvojen ympärillä
näkyvät kehykset.
Kameran kokeileminen
Videoiden tallentaminen (Älykäs automaattikuvaus)
zzJos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja
varten automaattisesti, anna kameran valita kohde ja
kuvausolosuhteet.
zzKasvojen ja havaittujen kohteiden ympärillä näytetään
kehykset. Tämä ilmaisee, että ne on tarkennettu.
5
Lopeta
tallentaminen
Kameran kokeileminen
Stillkuvien katseleminen
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
zz -painike:
edellinen kuva
zz -painike:
seuraava kuva
Kameran kokeileminen
Videoiden katseleminen
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
3
Selaa kuvia
zz -painike:
edellinen kuva
zz -painike:
seuraava kuva
Toista video
zzVideot on merkitty
[
]
-kuvakkeella.
zz -painike: näytä
videon toistopaneeli
Kameran kokeileminen
Videoiden katseleminen
4
Säädä
äänenvoimakkuus
zz / -painikkeet →
[ ]
Kameran kokeileminen
Kuvien poistaminen
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
zz -painike:
edellinen kuva
zz -painike:
seuraava kuva
3
Poista
zz / -painikkeet →
[Poista]
Osien nimet
Etuosa
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nro
Nimi
(1) Laukaisin
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
(2) Päävalintakiekko
(3) EF-M-objektiivin kiinnitysmerkki
(4) Otekahva
(5) Liittimet
(6) Objektiivin kiinnitys
(7) Videopainike
(8) ON/OFF-kytkin
(9) Valintakiekko
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Etuosa
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nro
Nimi
(10) Monitoimipainike
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
(11) Salama
(12) Mikrofoni
(13) Polttotason merkki
(14) Hihnan kiinnike
(15) Lamppu
(16) Ulkoisen mikrofonin tuloliitäntä
(17) Liitäntöjen kansi
(18) N-merkki
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Etuosa
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nro
Nimi
(19) Objektiivin vapautuspainike
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
(20) Objektiivin lukitusnasta
(21) Dioptrian korjauksen säädin
(22) Kaiutin
(23) Tasavirtaliittimen liitäntöjen kansi
(24) Sarjanumero (rungon numero)
(25) Jalustakierre
(26) Muistikortti-/akkutilan kansi
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Takaosa
(2)
(3) (4)
(5)
Nro
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nimi
(1) Näyttö / kosketusnäyttö
(2) Etsin
(3) Salamakenkä
(4) Salamatäsmäyksen liittimet
(5) Merkkivalo
(6) Hihnan kiinnike
(7) Digitaaliliitäntä
(8) HDMITM-liitäntä
(9) Wi‑Fi-painike
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Takaosa
(2)
(3) (4)
(5)
Nro
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nimi
(10) Pikavalinta / aseta -painike
Automaattitarkennus /
(11) manuaalitarkennus /
vasemmalle -painike
(12) Toistopainike
(13)
AE-lukituspainike
Toisto: suurenna
Tarkennuspisteen
(14) valintapainike
Toisto: luettelokuva
(15) Tietopainike
(16)
Valotuksen korjaus /
ylös -painike
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Takaosa
(2)
(3) (4)
(5)
Nro
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nimi
(17) Salama / oikealle -painike
(18)
Yhden kuvan poisto /
alas -painike
(19) Valikkopainike
Oppaassa
käytetty
symboli
Osien nimet
Objektiivi
(1)
(6)
(7)
(2)
Nro
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Nimi
(1)
Tarkennusrengas
(2)
Vastavalosuojan kiinnitys
(3)
Suotimen kiinnityskierre
(4)
Objektiivin sisäänvetokytkin
(5)
Objektiivin kiinnitysmerkki
(6)
Zoomausrengas
(7)
Objektiivin sisäänvetomerkki
(8)
Zoomin asentomerkit
(9)
Liittimet
Päällä/Pois
zzKytke virta: [ON]
zzKatkaise virta: [OFF]
Laukaisin
1
Paina puoliväliin
(Tarkenna
painamalla
kevyesti)
zzKamera antaa kaksi
äänimerkkiä.
2
Paina kokonaan
pohjaan
(Ota kuva
painamalla
laukaisin
puolivälistä
pohjaan)
zzKamera ottaa kuvan.
Etsin
1
Vaihda näyttötilaa
2
Säädä diopteri
zzKun haluat käyttää
etsintä, aktivoi se
pitämällä sitä lähellä
silmää.
zzSäädä se näytön
ollessa auki.
Kuvaustilat
Siirry eri kuvaustiloihin valintakiekkoa käyttäen.
Nro
(4)
(2) (3)
Toiminto
(1)
Älykkään
Täysin automaattinen
automaattikuvauksen
kuvaus kameran
tila / hybridiautomaattitila valitsemilla asetuksilla.
(2)
Erityiskohteiden tila
Kuvaus erityiskohteille
optimoiduilla asetuksilla.
(3)
Luovien suotimien tila
Kuvaus erilaisia tehosteita
lisäten.
(5 )
(1)
Tila
Oppaassa
käytetty
symboli
/
Kuvaustilat
Siirry eri kuvaustiloihin valintakiekkoa käyttäen.
Nro
Tila
(4)
Videotallennustila
Videoiden tallentamiseen.
(5)
P-, Tv-, Av- ja M-tilat
Kuvaus eri tavoin
haluamillasi asetuksilla.
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Toiminto
Oppaassa
käytetty
symboli
/
/
/
Näytön kulman säätäminen
(2)
(1)
(3)
zzSuuntaan (1): näyttö aukeaa noin 180°.
zzSuuntaan (2): näyttö kääntyy noin 180°.
zz(3): Sulje näyttö kallistamalla sitä eteenpäin.
Kuvausnäkymän kehykset
Valkoinen kehys
zzNäytetään
pääkohteeksi
arvioidun kohteen
(tai henkilön
kasvojen) kohdalla.
Vihreä kehys
Sininen kehys
Oranssi kehys
zzNäytetään, kun
zzNäytetään kameran zzNäytetään, jos
painat laukaisimen
tarkentaessa liikkuviin kamera ei pysty
puoliväliin ja kamera
kohteisiin. Näytetään
tarkentamaan,
tarkentaa.
niin kauan kuin
kun painat
laukaisinta painetaan
laukaisimen
puoliväliin.
puoliväliin.
Kuvausnäytön asetukset
Kuvaustiedot 1
1
Kuvaustiedot 2
Vaihda näyttötilaa
Histogrammi
Ei tietoja
näytössä
Pikavalintojen
tietonäyttö
Toistonäytön asetukset
Ei tietoja näytössä
1
Vaihda näyttötilaa
Tietonäyttö 1
(yhteenveto)
Tietonäyttö 2
(tiedot)
Tietonäyttö 3
(tiedot)
Pikavalintanäytön käyttäminen
1
2
Avaa asetusnäyttö
Valitse asetus
(1)
(1)
(2)
zz(1) Asetukset
zz(2) Asetusvaihtoehdot
3
Valitse
asetusvaihtoehto
Pikavalintanäytön käyttäminen
4
Vahvista valintasi
ja lopeta
]
zz[
-kuvakkeella
merkittyjä kohteita voi
määrittää painamalla
-painiketta.
]-kuvakkeella
zz[
]
zz[
merkittyjä kohteita
-kuvakkeella
voi määrittää
merkittyjä kohteita voi
kääntämällä
määrittää painamalla
-valintakiekkoa.
-painiketta.
Valikkonäytön käyttäminen
(kun on valittu [
1
Avaa valikkonäyttö
2
] → [Valikkonäyttö] → [Ohjattu])
Valitse päävälilehti
Valikkonäytön käyttäminen
(kun on valittu [
3
Valitse alivälilehti
(2)
] → [Valikkonäyttö] → [Ohjattu])
4
Valitse asetus
(1)
(4)
(3)
zz(1) Päävälilehti
zz(2) Alivälilehti
zz(3) Asetukset
zz(4) Asetusvaihtoehdot
zzJotkut kohteet valitaan
/ -painikkeilla eri
näytössä sen jälkeen,
kun on ensin painettu
-painiketta.
Valikkonäytön käyttäminen
(kun on valittu [
5
Valitse
asetusvaihtoehto
6
Vahvista valintasi
ja lopeta
] → [Valikkonäyttö] → [Ohjattu])
7
Palaa
kuvausnäyttöön
zzPaina
-painiketta, niin
palaat vaiheen 2
näyttöön, ja paina
uudelleen, niin palaat
kuvausnäyttöön.
Merkkien kirjoittaminen
Merkkien
kirjoittaminen
zzKirjoita merkki sitä
koskettamalla.
Kohdistimen
siirtäminen
zzKosketa [
]/[
Syöttötilan
vaihtaminen
].
zz[ ]: Vaihda isoihin
kirjaimiin
zz[ ]: Vaihda
numeroihin tai
symboleihin
Merkkien
poistaminen
zzKosketa [
].
Merkkien kirjoittaminen
Rivinvaihtojen
lisääminen
zzKosketa [
].
Syötetyn tekstin
vahvistaminen
] ja
zzKosketa [
kosketa sitten [OK].
Palaaminen
edelliseen
näyttöön
Merkkivalonäyttö
Kameran merkkivalonäyttö muuttuu kameran tilan mukaan.
Väri
Vihreä
Tila
Kameran tila
Päällä
zz Tallentaa stillkuvia muistikortille
tai lukee stillkuvia kortilta
Vilkkuu
hitaasti
zz Yhdistetty tietokoneeseen
zz Näyttö pois
Vilkkuu
zz Tallentaa videoita muistikortille
tai lukee videoita kortilta
zz Siirtää tietoa Wi‑Fin kautta
Kameran perusteet
Kosketustoiminnot
Pikavalintanäyttö
MENU
Toisto
Kosketustoiminnot
Pikavalintanäyttö
Asetusnäytön
avaaminen
Kameran asetusten
määrittäminen
(1)
Näytön
vaihtaminen
Palaaminen
edelliseen näyttöön
(1)
(2)
zzKosketa [
].
zzKosketa asetusta (1) zzJos kohde on merkitty zzKosketa [
→ vaihtoehtoa (2).
[
]-kuvakkeella,
].
kosketa [
zzJos kohde on merkitty
[
]-kuvakkeella,
].
kosketa [
zzJos kohde on merkitty
[
]-kuvakkeella,
].
kosketa [
].
Kosketustoiminnot
Pikavalintanäyttö
Palkkien
säätäminen
zzKosketa tai vedä
palkkia.
Kosketustoiminnot
MENU
Kameran
asetusten
määrittäminen
(2)
Palaaminen
edelliseen
näyttöön
Valintamerkkien
lisääminen/
poistaminen
-painikkeen
painamisen sijaan
(1)
(4)
(3)
zzKosketa
päävälilehteä (1) →
alivälilehteä (2) →
asetusta (3) →
vaihtoehtoa (4).
zzKosketa [
]. zzKosketa valintaruutua. zzKosketa [
].
Kosketustoiminnot
MENU
-painikkeen
painamisen sijaan
zzKosketa [
].
-painikkeen
painamisen sijaan
zzKosketa [
].
Kosketustoiminnot
Toisto
Kuvien
katseleminen
yksitellen
zzSeuraava kuva:
vedä vasemmalle
zzEdellinen kuva:
vedä oikealle
Videoiden
toistaminen
zzToista: kosketa [
Toiminnot videoita
toistettaessa
]
zzPysäytä: kosketa
näyttöä
zzJatka: kosketa [ ]
zzSäädä
äänenvoimakkuutta:
kosketa [ ]
Vaihtaminen
luettelokuva­
näyttöön
Kosketustoiminnot
Toisto
Näytettävien
kuvien
vähentäminen
Kuvien
suurentaminen
zzKosketa nopeasti
kaksi kertaa.
Suurennettujen
kuvien
pienentäminen
zzPalauta alkuperäinen
koko: kosketa [ ]
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Stillkuvien kuvaaminen
(Älykäs automaattikuvaus)
Videoiden tallentaminen
(Älykäs automaattikuvaus)
Hybridiautomaattitila
Hybridiautomaattitila
Voit kuvata lyhyen videon päivästä ottamalla stillkuvia. Kamera
tallentaa kohteista 2–4 sekunnin videoleikkeitä ennen kuvan
ottamista. Leikkeet voi myöhemmin yhdistää videokoosteeksi.
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
2
Sommittele otos
ja kuvaa
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Omakuva
Muotokuva
Pehmeä iho
Maisemakuva
Urheilukuva
Lähikuva
1 2
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Ruoka
Panorointi
HDR-vastavalo
Äänetön tila
1 2
Yökuvaus käsivaralta
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Voit kuvata ihmisiä niin, että he korostuvat epäterävää taustaa
vasten ja iho sekä hiukset näyttävät pehmeiltä.
Muotokuva
1
2
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
Kuvaa
zz / -painikkeet →
[ ] → -painike
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Omakuvissa käytetään mukautettua kuvankäsittelyä, jonka avulla
voit tasoittaa ihon värisävyjä sekä säätää kirkkautta ja taustaa,
jotta erotut entistä paremmin.
Omakuva
Käsittelee kuvia niin, että iho näyttää pehmeämmältä.
Pehmeä iho
Ota avaria maisema- tai luontokuvia, jotka ovat teräviä
koko alalta ja joissa sininen taivas ja vihreä kasvillisuus
toistuvat eloisina.
Maisemakuva
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvaa jatkuvasti niin, että kamera pitää liikkuvat kohteet
tarkennettuina.
Urheilukuva
Ota lähikuvia kukista tai muista pienistä kohteista, jolloin ne
näkyvät kuvissa suurennettuina.
Lähikuva
Säädä värisävyjä, jotta ruoat näyttävät tuoreilta ja eloisilta.
Ruoka
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Ota kauniita iltakuvia tai muotokuvia, joissa on iltamaisema
taustana.
Yökuvaus
käsivaralta
HDR-vastavalo
Aina, kun otat kuvan, kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa
erilaisilla kirkkaustasoilla. Sitten kamera valitsee kuva-alueet,
joiden kirkkaus on paras, ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.
Tämä tila voi vähentää ylivalottuneita huippuvalokohtia ja
yksityiskohtien katoamista, joita esiintyy usein kuvissa,
joissa on sekä kirkkaita ja hämäriä alueita.
Ota hiljaisia kuvia ilman sulkimen ääniä tai muita käyttöääniä.
Äänetön tila
Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa
taustaa vasten
Panorointi välittää vaikutelman vauhdista sumentamalla taustaa.
Voit vähentää kohteiden sumentumista ja säilyttää ne terävinä
kiinnittämällä [ ]-tilan kanssa yhteensopivan objektiivin.
Panorointi
1
2
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
Kuvaa
zz / -painikkeet →
[ ] → -painike
zzEnnen kuvan
ottamista paina
laukaisin puoliväliin
samalla, kun liikutat
kameraa niin, että se
seuraa kohdetta.
Kohteiden kuvaaminen liikkuvaa
taustaa vasten
Panorointi välittää vaikutelman vauhdista sumentamalla taustaa.
Voit vähentää kohteiden sumentumista ja säilyttää ne terävinä
kiinnittämällä [ ]-tilan kanssa yhteensopivan objektiivin.
Panorointi
zzPidä liikkuva kohde
näytössä näkyvän
kehyksen sisällä
ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
zzJatka kohteen
seuraamista kameraa
liikuttamalla vielä
sen jälkeen, kun olet
painanut laukaisimen
pohjaan.
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Käteviä ominaisuuksia
Kuvaaminen
suosikkitehosteilla
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Kuvaaminen suosikkitehosteilla
Voit kuvata suosikkitehosteillasi
-tilassa säätämällä taustan
terävyyttä, kirkkautta tai muita asetuksia.
Määritys on helppoa valitsemalla kameraan tallennetuista
esiasetuksista.
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
2
3
Avaa asetusnäyttö
Valitse asetus
zz / -painikkeet →
-painike
zz / -painikkeet →
-painike
Kuvaaminen suosikkitehosteilla
Voit kuvata suosikkitehosteillasi
-tilassa säätämällä taustan
terävyyttä, kirkkautta tai muita asetuksia.
Määritys on helppoa valitsemalla kameraan tallennetuista
esiasetuksista.
4
Kuvaa
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Rakeinen mustavalko
Vesiväritehoste
Pehmeäpiirto
Lelukameratehoste
1 2
Kalansilmätehoste
Miniatyyritehoste
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
HDR-taide, normaali
HDR-taide värikäs
HDR-taide, koho
1 2
HDR-taide, kylläinen
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Ota tunnelmaltaan rakeisia ja karheita mustavalkoisia kuvia.
Rakeinen
mustavalko
1
2
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
Säädä tehostetaso
zz / -painikkeet →
[ ]→
-painike
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Ota tunnelmaltaan rakeisia ja karheita mustavalkoisia kuvia.
Rakeinen
mustavalko
3
Kuvaa
zz / -painikkeet →
[Suodatustaso] →
/ -painikkeet →
-painike
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Ota kuvia ikään kuin kameraan olisi kiinnitetty
pehmeäpiirtosuodatin.
Pehmeäpiirto
Ota kuva käyttämällä kalansilmäobjektiivin kaltaisen vääristyneen
kuvan tuottavaa tehostetta.
Kalansilmätehoste
Pehmennä värejä ja luo vesivärimaalauksia muistuttavia
valokuvia.
Vesiväritehoste
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Ota kuvia, jotka muistuttavat lelukameralla otettuja, vinjetoimalla
(tummentamalla ja sumentamalla reunoja) ja muuttamalla väriä
yleisesti.
Lelukameratehoste
Lisää tehoste, joka saa kuvat muistuttamaan vähäkontrastisia
maalauksia laimeammilla sävyillä.
HDR-taide,
normaali
Lisää tehoste, joka saa kuvat muistuttamaan eloisia piirustuksia.
HDR-taide värikäs
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Lisää tehoste, joka saa kuvat muistuttamaan öljymaalauksia
vahvoilla rajoilla.
HDR-taide,
kylläinen
Lisää tehoste, joka saa kuvat muistuttamaan vanhoja,
haalistuneita valokuvia vahvoilla rajoilla ja tummalla sävyllä.
HDR-taide, koho
Luovat suotimet (Miniatyyritehoste)
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
zz / -painikkeet →
[ ]→
-painike
Luovat suotimet (Miniatyyritehoste)
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
2
Valitse kohta, johon
tarkennetaan,
ja alue, jota ei
sumenneta
zzSiirrä kehystä:
-painike →
/ -painikkeet
Luovat suotimet (Miniatyyritehoste)
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehoste
3
Palaa
kuvausnäyttöön
zzSiirrä
tarkennuspistettä:
-painike →
/ / / -painikkeet
4
Kuvaa
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Kuvaustoimintojen määrittäminen
yhdestä näytöstä
Tarkennus
Kuvan kirkkaus
Vakaustoiminto-asetuksen
muuttaminen
1 2
Kuvatoiminnot
Salama
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Käteviä ominaisuuksia
Valotusajan ja aukon
määrittäminen
Kameran mukauttaminen
1 2
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Kuvaustoimintojen määrittäminen
yhdestä näytöstä
Pikavalintojen tietonäyttö mahdollistaa kuvausasetusten hallinnan
kätevästi yhdestä näytöstä.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
3
Avaa pikavalintojen
tietonäyttö
zz
-painike zzPaina
-painiketta muutaman
kerran.
Valitse toiminto
-painike
Kuvaustoimintojen määrittäminen
yhdestä näytöstä
Pikavalintojen tietonäyttö mahdollistaa kuvausasetusten hallinnan
kätevästi yhdestä näytöstä.
4
Määritä kameran
asetus
zz / -painikkeet
tai säädä
-valintakiekolla
zz / -painikkeet
tai säädä
-painikkeella
zz / -painikkeet
tai säädä
-painikkeella
Kuvaustoimintojen määrittäminen
yhdestä näytöstä
Pikavalintojen tietonäyttö mahdollistaa kuvausasetusten hallinnan
kätevästi yhdestä näytöstä.
zz / / /
-painikkeet tai säädä
-valintakiekolla
Kuvaaminen
Kuvan kirkkaus
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Automaattivalotuksen
haarukointi (Valotushaarukointi)
Kuvan kirkkauden/valotuksen
lukitseminen (AE-lukitus)
ISO-herkkyyden muuttaminen
Automaattisten ISO-asetusten
säätäminen
Mittausmenetelmän
muuttaminen
1 2
Kuvaaminen
Kuvan kirkkaus
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Automaattinen kirkkauden ja
kontrastin korjaus (Automaattinen
valotuksen optimointi)
Kirkkaiden kohteiden
kuvaaminen (Ensisijainen
huippuvalotoisto)
1 2
Valotuksen simuloinnin
poistaminen käytöstä
Kuvan kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus)
Vakiovalotusta voi säätää
1/3 yksikön askelin
alueella –3–+3.
Säädä suuntaan −
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
-painike
±0
Säädä suuntaan +
2
3
Määritä kameran
asetus
Sommittele otos
ja kuvaa
zz
-valintakiekko
Automaattivalotuksen haarukointi
(Valotushaarukointi)
Alivalotus
1
Ylivalotus
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Aina, kun kuvaat, otetaan kolme kuvaa eri
valotustasoilla. Haarukoinnin leveyttä voi säätää
1/3 yksikön askelin alueella ±2 yksikköä halutun
valotuksenkorjaustason mukaan.
2
Avaa
valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
-painike →
-painike
3
Määritä kameran
asetus
zz[ 2] →
[Valot.korj/AEB]
zzValotuksen korjaus:
/ -painikkeet
Valotushaarukointi:
-valintakiekko
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen
(AE-lukitus)
Voit lukita valotuksen ennen kuvaamista tai
määrittää tarkennuksen ja valotuksen erikseen.
2
1
Ilman AE-lukitusta
AE-lukitus
1
2
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Lukitse valotus
-painike zz[ ] tulee näkyviin
ja valotus lukitaan.
3
Sommittele otos
ja kuvaa
ISO-herkkyyden muuttaminen
Vähäinen
1
Voimakas
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Valitse [AUTO], jos haluat, että ISO-herkkyys
säädetään automaattisesti kuvaustilan ja
-kohteen mukaan, tai säädä ISO-herkkyys
manuaalisesti sopivaksi. Suuremmat arvot
lisäävät ISO-herkkyyttä ja pienemmät arvot
vähentävät sitä.
Avaa ISOherkkyyden palkki
-painike zzKosketa [
3
Määritä kameran
asetus
]. zz / -painikkeet
Automaattisten ISO-asetusten
säätäminen
Voit rajoittaa suurinta automaattisesti asetettavaa
ISO-herkkyyttä.
Maksimi asetettu
pieneksi
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Maksimi asetettu
suureksi
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
-painike →
-painike
3
Määritä kameran
asetus
ISOzz[ 2] → [
herkkyysasetukset]
→ [Autom. ISO] →
valitse vaihtoehto
Mittausmenetelmän muuttaminen
Valitse, miten kamera määrittää kirkkauden.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin
korjaus (Automaattinen valotuksen optimointi)
Pois
Matala
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
Normaali
Voimakas
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
] → valitse
zz[
vaihtoehto
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen
(Ensisijainen huippuvalotoisto)
Paranna sävyjä kuvan kirkkailla alueilla, jotta kohteiden
huippuvalokohtien yksityiskohdat eivät katoa.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 2] → [Ensisijainen
huippuvalotoisto] →
-painike
valitse vaihtoehto
Valotuksen simuloinnin poistaminen
käytöstä
Kuvat näytetään kirkkaudella, joka simuloi todellista kuvattua
kirkkautta. Tästä syystä näytön kirkkautta säädetään myös
valotuksen korjauksen muutosten mukaisesti. Tämän toiminnon
voi poistaa käytöstä niin, että valotuksen korjaus ei vaikuta näytön
kirkkauteen, jotta näytön kirkkaus pysyy kuvaukseen sopivana.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] →
[Valot. Simulointi] →
-painike
[Pois]
Kuvaaminen
Kuvatoiminnot
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Värisävyjen valitseminen
(Kuva-asetukset)
Kuva-asetusten mukauttaminen
Mukautettujen kuva-asetusten
tallentaminen
Luonnollisten värien
tallentaminen (Valkotasapaino)
Valkotasapainon säätö
Valkotasapainon manuaalinen
korjaaminen
1 2
Kuvaaminen
Kuvatoiminnot
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Valkotasapainon värilämpötilan Objektiivin vääristymien korjaus
määrittäminen manuaalisesti
Monikuvan kohinanvaimennuksen
Kohinan vähentäminen
käyttäminen
käytettäessä pitkiä valotusaikoja
1 2
Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä kuvattaessa
Värisävyjen valitseminen (Kuva-asetukset)
Valitse maisemaan ja kohteisiin sopivat
väriasetukset.
Maisemakuva
Vakio
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
] → valitse
zz[
vaihtoehto
Kuva-asetusten mukauttaminen
Mukauta kuva-asetusten parametreja, kuten kontrastia tai värikylläisyyttä.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
(3)
] → valitse
zz[
vaihtoehto →
-painike
Kuva-asetusten mukauttaminen
Mukauta kuva-asetusten parametreja, kuten kontrastia tai värikylläisyyttä.
zzValitse asetus:
/ -painikkeet
zzMukauta:
/ -painikkeet
Mukautettujen kuva-asetusten
tallentaminen
Tallenna uusiksi kuva-asetuksiksi mukauttamasi kuva-asetukset (esimerkiksi [
]
tai [
]). Voit luoda erilaisia kuva-asetuksia käyttämällä eri parametriasetuksia,
kuten terävyyttä tai kontrastia.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
(3)
] → valitse
zz[
käyttäjän kuva-asetusten
numero →
button
Mukautettujen kuva-asetusten
tallentaminen
Tallenna uusiksi kuva-asetuksiksi mukauttamasi kuva-asetukset (esimerkiksi [
]
tai [
]). Voit luoda erilaisia kuva-asetuksia käyttämällä eri parametriasetuksia,
kuten terävyyttä tai kontrastia.
zzValitse asetus:
/ -painikkeet
zzMukauta:
/ -painikkeet
Luonnollisten värien tallentaminen
(Valkotasapaino)
Päivänvalo
Pilvinen
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
Keinovalo
Säätämällä valkotasapainoa
saat kuvien värit näyttämään
luonnollisilta eri
kuvaustilanteissa.
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Valkotasapainon säätö
Valkoisen lataaminen
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Jotta kuvan värit näyttävä luonnollisilta kuvaustilanteen
valaisuoloissa, säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan
valonlähteeseen sopivaksi. Kun asetat valkotasapainon, käytä
samaa valonlähdettä kuin käytät myös kuvan valaisemiseen.
2
Kuvaa valkoinen
kohde
zzTarkenna ja kuvaa.
-painike zzKäytä puhtaan
valkoista kohdetta, joka
täyttää koko näytön.
3
Avaa valikkonäyttö
zz
[
]→
-painike →
-painike
Valkotasapainon säätö
Valkoisen lataaminen
Jotta kuvan värit näyttävä luonnollisilta kuvaustilanteen
valaisuoloissa, säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan
valonlähteeseen sopivaksi. Kun asetat valkotasapainon, käytä
samaa valonlähdettä kuin käytät myös kuvan valaisemiseen.
4
5
Lataa valkotiedot
zzValitse kuva
vaiheesta 2 →
-painike →
[OK] → -painike
zz[ 4] →
[Valkotasapainon
säätö]
Palaa
kuvausnäyttöön
Valkotasapainon säätö
Valkoisen lataaminen
6
Avaa asetusnäyttö
Jotta kuvan värit näyttävä luonnollisilta kuvaustilanteen
valaisuoloissa, säädä valkotasapaino kuvaussuunnan mukaan
valonlähteeseen sopivaksi. Kun asetat valkotasapainon, käytä
samaa valonlähdettä kuin käytät myös kuvan valaisemiseen.
7
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz[
]→[
]
Valkotasapainon manuaalinen
korjaaminen
Päivänvalossa
kuvattu
1
Aseta kuvaustila
Korjattu
2
Voit säätää valkotasapainoa manuaalisesti.
Tällä säädöllä voi olla sama vaikutus kuin
kaupallisilla värilämpötilanmuuntosuotimilla
ja värinkorjaussuotimilla.
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(3)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[ ] → valitse
vaihtoehto →
-painike
zzSäädä:
/ / / -painikkeet
→
-painike
Valkotasapainon värilämpötilan
määrittäminen manuaalisesti
Voit määrittää valkotasapainon värilämpötilaa kuvaavan arvon.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(3)
(2)
zz -tila →
-painike
5200]
zz[ ] → [
-painike
→
Valkotasapainon värilämpötilan
määrittäminen manuaalisesti
Voit määrittää valkotasapainon värilämpötilaa kuvaavan arvon.
zzValitse värilämpötila:
/ -painikkeet →
-painike
Objektiivin vääristymien korjaus
Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvia
kuvan ongelmia.
Esimerkki: Reunojen Esimerkki: Reunojen
valaistuksen
valaistuksen
korjaus→ Pois
korjaus→ Päällä
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Obj.vääristymien
-painike
korjaus]
zzValitse asetus ilman
symbolia [ ]
Objektiivin vääristymien korjaus
Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvia
kuvan ongelmia.
Esimerkki: Reunojen Esimerkki: Reunojen
valaistuksen
valaistuksen
korjaus→ Pois
korjaus→ Päällä
Kohinanpoisto suurella ISO-herkkyydellä
kuvattaessa
Voit valita jonkin seuraavista kolmesta kohinanvaimennustasosta:
[Normaali], [Voimakas] ja [Vähäinen]. Tämä toiminto on erityisen
tehokas suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattaessa.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] → [Suuren
herkk. kohinanvaim.]
-painike
→ valitse vaihtoehto
Monikuvan kohinanvaimennuksen
käyttäminen
Yhdistä automaattisesti neljä samanaikaisesti otettua kuvaa
kohinan vähentämiseksi. Tämä toiminto heikentää kuvanlaatua
vähemmän kohinaa poistettaessa kuin jos valittaisiin
[Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetukseksi [Voimakas].
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] → [Suuren
herkk. kohinanvaim.]
-painike
→[ ]
Kohinan vähentäminen käytettäessä
pitkiä valotusaikoja
Vähennä kohinaa, joka ilmenee pitkien valotusaikojen aikana,
kun valotusaika on 1 sekunti tai hitaampi.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] → [Pitkän
valot. kohinanpoisto]
-painike
→ valitse vaihtoehto
Kuvaaminen
Tarkennus
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Kuvaaminen
käsintarkennustilassa
Tarkennuksen
hienosäätäminen
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalisen tarkennuksen korostus)
Tarkennusmenetelmän
valitseminen
Näytön suurentaminen
tarkennuksen tarkistamiseksi
Kuvaaminen kohteen silmiin
tarkentaen
1 2
Kuvaaminen
Tarkennus
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Jatkuvan tarkennuksen
käyttäminen
Tarkennusasetuksen
vaihtaminen
1 2
Kohteiden valitseminen
kosketuksella
Kuvaaminen käsintarkennustilassa
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa,
käytä käsintarkennusta. Suurenna näyttö tarkennuksen
helpottamiseksi.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Valitse [
3
Ota suurennus
käyttöön
]
-painike zzEF-M-objektiivit:
-painike →
[Manuaalitarkennus]
zzMuut objektiivit:
käännä kytkin
asentoon MF
zz
-painike →
-valintakiekko
Kuvaaminen käsintarkennustilassa
Kun tarkennus ei ole mahdollista automaattitarkennuksen tilassa,
käytä käsintarkennusta. Suurenna näyttö tarkennuksen
helpottamiseksi.
4
Tuo näyttöön
tarkennettava alue
zz / / / -painikkeet
zzKeskitä näyttö uudelleen:
-painike
5
Tarkenna
6
Kuvaa
Tarkennuksen hienosäätäminen
Automaattitarkennus Tarkennusrengas
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Automaattisen tarkennuksen jälkeen voit
hienosäätää tarkennusta tarkennusrengasta
kääntäen, jos käytettävä objektiivi tukee tätä
toimintoa.
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
-painike →
-painike
3
Määritä kameran
asetus
zz[ 7] → [Objektiivin
sähköinen MF] →
[Päälle kertatark.
jälkeen]
Tarkennuksen hienosäätäminen
Automaattitarkennus Tarkennusrengas
4
Tarkenna
zzPidä laukaisinta
puoliväliin painettuna.
Automaattisen tarkennuksen jälkeen voit
hienosäätää tarkennusta tarkennusrengasta
kääntäen, jos käytettävä objektiivi tukee tätä
toimintoa.
5
Kuvaa
Tarkennusalueen määrittäminen helposti
(Manuaalisen tarkennuksen korostus)
Korostus pois
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
Korostus päällä
2
Tarkennettujen kohteiden reunat näkyvät
värillisinä, jotta käsitarkennus olisi helppoa.
Voit muokata reunan tunnistuksen värejä ja
herkkyyttä (tasoa) tarpeen mukaan.
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 7] → [Man. tark. zzValitse asetus.
korost. aset.] →
-painike
[Korostus] → [Päällä]
Tarkennusmenetelmän valitseminen
+Seuranta
Vyöhyketarkennus
1
Aseta kuvaustila
2
1 pisteen AF
Avaa asetusnäyttö
Muuta
automaattitarkennuksen (AF)
tilaa kuvausolosuhteiden
mukaan.
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
] → valitse
zz[
vaihtoehto
Näytön suurentaminen tarkennuksen
tarkistamiseksi
Näyttöä voidaan suurentaa tarkennuksen tarkistamiseksi,
kun tarkennusmenetelmäksi on valittu [
] tai [
].
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
-painike
2
Ota suurennus
käyttöön
3
Zoomaa lähemmäs
tai kauemmas
tarvittaessa
Näytön suurentaminen tarkennuksen
tarkistamiseksi
Näyttöä voidaan suurentaa tarkennuksen tarkistamiseksi,
kun tarkennusmenetelmäksi on valittu [
] tai [
].
4
Valitse alue, johon
haluat tarkentaa
zzNäytä tarkennettava
alue painamalla
/ / /
-painikkeita.
zzVoit keskittää näytön
uudelleen painamalla
-painiketta.
Kuvaaminen kohteen silmiin tarkentaen
Kun otat lähikuvia kasvoista, voit kuvata kohteen silmiin tarkentaen.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa valikkonäyttö
3
(1)
zz -tila →
-painike zz
[
]→
4
Määritä kameran
asetus
Tähtää kamera
kohteeseen
(2)
-painike → zz[ 6] →
[Silmäntunnistus-AF]
-painike
→ [Ota käyttöön]
Kuvaaminen kohteen silmiin tarkentaen
Kun otat lähikuvia kasvoista, voit kuvata kohteen silmiin tarkentaen.
5
Kuvaa
Jatkuvan tarkennuksen käyttäminen
Tätä tilaa käyttämällä voidaan varmistaa, että liikkuvat kohteet
taltioituvat kameraan. Kamera jatkaa kohteen tarkentamista
ja valotuksen säätämistä niin kauan, kun laukaisin pidetään
puolivälissä.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[
[
]
]→
4
Tarkenna
Jatkuvan tarkennuksen käyttäminen
Tätä tilaa käyttämällä voidaan varmistaa, että liikkuvat kohteet
taltioituvat kameraan. Kamera jatkaa kohteen tarkentamista
ja valotuksen säätämistä niin kauan, kun laukaisin pidetään
puolivälissä.
5
Kuvaa
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Päällä: tarkennus
liikkuviin kohteisiin
1
Aseta kuvaustila
Voit muuttaa kameran oletustoimintaa, jonka
mukaan kamera tarkentaa jatkuvasti kohteisiin,
joihin kamera on suunnattu, vaikka laukaisinta ei
painettaisi. Voit sen sijaan määrittää, että kamera
Pois: tarkennus paikallaan
tarkentaa vain silloin, kun laukaisin painetaan
oleviin kohteisiin
puoliväliin.
2
Avaa valikkonäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
zz -tila →
-painike zz
[
]→
-painike → zz[ 6] →
[Jatkuva tark.] →
-painike
[Pois]
(2)
Kohteiden valitseminen kosketuksella
Voit valita kohteita koskettamalla henkilön
kasvoja tai jotain muuta näytössä näkyvää.
1
Valitse kohde
2
Kuvaa
Vakaustoiminto-asetuksen muuttaminen
Määritä kuvanvakautustoiminto kameran
valikossa, kun käytät EF-M-objektiivia,
jossa on kuvanvakaustoiminto.
Päällä
1
Pois
Aseta kuvaustila
2
Avaa valikkonäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
zz -tila →
-painike zz
[
]→
-painike →
-painike
zz[ 7] →
[Vakausaset.] →
[Vakaustoiminto] →
(2)
valitse vaihtoehto
Kuvaaminen
Salama
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Salamatoiminnon vaihtaminen
Salamavalotuksen korjauksen
säätäminen
Salamavalotuksen lukituksen
käyttäminen
Salaman ajoituksen
muuttaminen
Salaman mittaustavan
vaihtaminen
Välähdystehon säätäminen
Salamatoiminnon vaihtaminen
Voit vaihtaa salamatoiminnon vastaamaan kuvattavaa kohdetta.
1
Valitse salamatila
zz -painike → valitse
vaihtoehto
Salamavalotuksen korjauksen
säätäminen
Tavallisen valotuksen korjauksen tavoin voit
säätää salamavalotusta välillä –2–+2 aukkoa
1/3 askeleen välein.
Säädä suuntaan −
Säädä suuntaan +
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
-painike
2
Nosta salama
3
Määritä kameran
asetus
zz -painike → [ ] →
-painike
zz[
valot.korj.]
Salamavalotuksen korjauksen
säätäminen
Tavallisen valotuksen korjauksen tavoin voit
säätää salamavalotusta välillä –2–+2 aukkoa
1/3 askeleen välein.
Säädä suuntaan −
zzSäädä tarpeen
mukaan.
Säädä suuntaan +
Salamavalotuksen lukituksen
käyttäminen
Voit lukita valotuksen salamaa käyttäessäsi
samalla tavalla kuin tavallista AE-lukitusta
käyttäessäsi.
Salamavalotuksen Ilman salamavalotuksen
lukitus
lukitusta (ylivalottunut)
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
-painike
2
Nosta salama
3
Valitse salamatila
zz -painike → [ ]
4
Lukitse
salamavalotus
zz[ ] tulee näkyviin
ja valotus lukitaan.
Salamavalotuksen lukituksen
käyttäminen
Voit lukita valotuksen salamaa käyttäessäsi
samalla tavalla kuin tavallista AE-lukitusta
käyttäessäsi.
Salamavalotuksen Ilman salamavalotuksen
lukitus
lukitusta (ylivalottunut)
5
Sommittele otos
ja kuvaa
Salaman ajoituksen muuttaminen
Voit muuttaa salaman ajoitusta ja sulkimen
vapauttamista.
1. verhon salama
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2. verhon salama
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Salamaohjaus]
-painike
zz[Sisäisen salaman
asetus]
Salaman ajoituksen muuttaminen
Voit muuttaa salaman ajoitusta ja sulkimen
vapauttamista.
1. verhon salama
zz[Täsmäystapa] →
valitse vaihtoehto
2. verhon salama
Salaman mittaustavan vaihtaminen
Monilohko
1
Keskiarvo
Aseta kuvaustila
2
Salaman [Monilohko]-mittaustapa, joka
mahdollistaa normaalin salamavalotuksen,
voidaan vaihtaa keskiarvoiseksi salaman
mittaustavaksi koko salama-alueelle, kuten
käytettäessä ulkoisesti mitattavaa salamaa.
Avaa valikkonäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
zz -tila →
-painike zz
[
]→
-painike → zz[ 1] →
[Salamaohjaus]
-painike
zz[E-TTL II] →
[Keskiarvo]
(2)
Välähdystehon säätäminen
Valitse jokin kolmesta salamatasosta
/
/ -tiloissa.
Välähdysteho:
Minimi
1
Aseta kuvaustila
Välähdysteho:
Maksimi
2
Avaa
valikkonäyttö
/
/
-tilat zz
zz
[
→ -painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Salamaohjaus]
-painike
zz[Sisäisen salaman
asetus]
Välähdystehon säätäminen
Valitse jokin kolmesta salamatasosta
/
/ -tiloissa.
Välähdysteho:
Minimi
zz[Salamatoiminto] →
[Käsisäätö]
Välähdysteho:
Maksimi
zz[ välähdysteho] →
valitse vaihtoehto
Kuvaaminen
Valotusajan ja aukon määrittäminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Valotusajan määrittäminen
(Tv-tila)
Aukon arvon määrittäminen
(Av-tila)
Kuvaaminen pitkällä
valotusajalla (Aikavalotus)
Videoiden tallentaminen tietyllä
valotusajalla ja aukon arvolla
Valotusajan ja aukon arvon
määrittäminen (M-tila)
Valotusajan määrittäminen (Tv-tila)
Voit määrittää valotusajan ennen kuvaamista.
Kamera säätää aukon arvon automaattisesti
valotusajan mukaiseksi.
Hidas
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
Nopea
2
Aseta valotusaika
zz
-valintakiekko
3
Kuvaa
Aukon arvon määrittäminen (Av-tila)
Voit määrittää aukon arvon ennen kuvaamista.
Kamera säätää valotusajan automaattisesti
aukon arvon mukaiseksi.
Pieni
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
Suuri
2
Aseta aukon arvo
zz
-valintakiekko
3
Kuvaa
Valotusajan ja aukon arvon
määrittäminen (M-tila)
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen kuvaamista
halutun valotuksen mukaan.
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
2
Aseta ISOherkkyys
]
zzKosketa [
→ / -painikkeita
3
Aseta valotusaika
ja aukon arvo
zzAseta valotusaika:
-valintakiekko
zzAseta aukon arvo:
-painike →
-valintakiekko
Valotusajan ja aukon arvon
määrittäminen (M-tila)
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen kuvaamista
halutun valotuksen mukaan.
4
Kuvaa
Kuvaaminen pitkällä valotusajalla
(Aikavalotus)
Aikavalotuksella kuvia valotetaan niin kauan kuin pidät laukaisinta
pohjassa.
1
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike
2
Määritä kameran
asetus
-valintakiekko
zz
→ [BULB]
3
Kuvaa
Videoiden tallentaminen tietyllä
valotusajalla ja aukon arvolla
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen tallennusta.
Manuaalinen video
1
2
Aseta kuvaustila
zz
-tila →
-painike →
[ ] → -painike
3
Aseta ISOherkkyys
zzkosketa [
Aseta valotusaika
ja aukon arvo
]
Videoiden tallentaminen tietyllä
valotusajalla ja aukon arvolla
Aseta valotusaika, aukon arvo ja ISO-herkkyys ennen tallennusta.
Manuaalinen video
4
zzAseta valotusaika:
-valintakiekko
zzAseta aukon arvo:
-painike →
-valintakiekko
Aloita
tallentaminen
Kuvaaminen
Kameran mukauttaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Kosketustarkennuksen
määrittäminen
Valinnaisten toimintojen
määrittäminen
Toimintojen määrittäminen
painikkeisiin
Kosketustarkennuksen määrittäminen
Kosketustarkennustoiminnolla voit siirtää tarkennuspistettä näyttöä koskettamalla
tai vetämällä samalla, kun katsot etsimen läpi.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa
valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
-painike → zz[ 5] → [Kosketus- zz[Kosketustark.] →
tarkennusasetukset]
[Päällä]
-painike
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
Määritä valikon [ 5]-välilehden valinnaiset toiminnot ja mukauta kameran toimintatapa
vastaamaan haluamaasi kuvaustyyliä.
Voit myös liittää usein käytetyt toiminnot tiettyihin painikkeisiin.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa
valikkonäyttö
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] → [Valinnaiset zzValitse toiminto.
-painike zz
toiminnot (C.Fn)] →
[ ] → -painike
valitse asetus
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
Määritä valikon [ 5]-välilehden valinnaiset toiminnot ja mukauta kameran toimintatapa
vastaamaan haluamaasi kuvaustyyliä.
Voit myös liittää usein käytetyt toiminnot tiettyihin painikkeisiin.
zzValitse vaihtoehto.
Toimintojen määrittäminen painikkeisiin
Voit määrittää painikkeisiin, kuten laukaisimeen, toiminnot uudelleen tai määrittää yleisiä
toimintoja
-painikkeeseen.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa
valikkonäyttö
3
Valitse
määritettävä ohjain
-painike → zz[ 5] → [Valinnaiset zzValitse määritettävä
-painike zz
toiminnot (C.Fn)] →
painike tai
[ ] → -painike
[Käyttäjän asetukset]
valintakiekko.
Toimintojen määrittäminen painikkeisiin
Voit määrittää painikkeisiin, kuten laukaisimeen, toiminnot uudelleen tai määrittää yleisiä
toimintoja
-painikkeeseen.
4
Valitse määritettävä
toiminto
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Videotallennus
Videon kirkkauden lukitseminen
Videon kirkkauden säätäminen
Automaattisen pitkän
valotusajan poistaminen
käytöstä
Nopeutettujen videoiden
tallennus
Miniatyyritehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
1 2
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Äänen tallennusvoimakkuuden
säätäminen
Tuulisuojan poistaminen
käytöstä
Kameran tärinän korjaaminen
tallennettaessa videota
1 2
Vaimennuksen käyttäminen
Videotallennus
Voit tallentaa videoita
ja toimintoja.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila → -painike
→ valitse tila →
-painike
2
Aloita
tallentaminen
-tilassa käyttämällä erilaisia tehosteita
3
Lopeta
tallentaminen
Videon kirkkauden lukitseminen
Voit lukita valotuksen tallennuksen aikana.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
→[ ]→
-painike
2
Lukitse valotus
-painike zz[ ] tulee näkyviin
ja valotus lukitaan.
3
Aloita
tallentaminen
Videon kirkkauden säätäminen
Automaattivalotusta käytettäessä voit säätää
valotusta pykälittäin välillä −3...+3.
Säädä suuntaan −
1
Aseta kuvaustila
Säädä suuntaan +
2
Säädä valotus
zz -tila → -painike zzAseta valotus:
-painike →
→ valitse tila →
-valintakiekko
-painike
3
Aloita
tallentaminen
Automaattisen pitkän valotusajan
poistaminen käytöstä
Automaattisen pitkän valotusajan voi poistaa käytöstä, jos liike ei
näy videoilla tarkasti. Hämärässä valaistuksessa kuvatut videot
voivat tällöin kuitenkin näyttää pimeiltä.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] →
Autom. pitkä
[
-painike
valotusaika]
zz[A-SLOW OFF]
Nopeutettujen videoiden tallennus
Nopeutetuissa videoissa yhdistetään kuvia, jotka kuvataan
automaattisesti määritetyin aikavälein. Kohteen vaiheittaiset
muutokset (kuten muutokset maisemassa) toistetaan
nopeutettuna.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa
valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Nopeutettu video]
-painike
zz[Nopeutettu] → valitse
kohde → säädä
tarpeen mukaan
Nopeutettujen videoiden tallennus
Nopeutetuissa videoissa yhdistetään kuvia, jotka kuvataan
automaattisesti määritetyin aikavälein. Kohteen vaiheittaiset
muutokset (kuten muutokset maisemassa) toistetaan
nopeutettuna.
4
Palaa
kuvausnäyttöön
5
Pidä kamera
paikallaan ja aloita
tallentaminen
Miniatyyritehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista videossa lisäämällä
kuvan epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehostevideo
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(2)
zz -tila → -painike
→ valitse tila →
-painike
(1)
] → valitse
zz[
vaihtoehto
Miniatyyritehoste videoissa
(Miniatyyritehostevideo)
Tämä tehoste luo vaikutelman pienoismallista videossa lisäämällä
kuvan epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
Miniatyyritehostevideo
4
Palaa
kuvausnäyttöön
zzSiirrä kehystä:
-painike →
/ -painikkeet
zzSiirrä tarkennuspistettä:
-painike →
/ / / -painikkeet
5
Aloita
tallentaminen
Äänen tallennusvoimakkuuden
säätäminen
Äänen
tallennusvoimakkuuden
säätäminen
1
Aseta kuvaustila
Kun on valittu [Automaatti], äänitystaso (äänenvoimakkuus)
säädetään automaattisesti tallennuksen aikana. Jos haluat
säätää tason manuaalisesti kohteen mukaan, vaihda asetukseksi
[Käsinsäätö].
2
Avaa
valikkonäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(2)
(1)
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
-painike → zz[ 1] →
[Äänen tallennus]
-painike
zz[Äänitys] →
[Käsinsäätö]
Äänen tallennusvoimakkuuden
säätäminen
Äänen
tallennusvoimakkuuden
säätäminen
zz[Äänitaso] →
/ -painikkeet
Kun on valittu [Automaatti], äänitystaso (äänenvoimakkuus)
säädetään automaattisesti tallennuksen aikana. Jos haluat
säätää tason manuaalisesti kohteen mukaan, vaihda asetukseksi
[Käsinsäätö].
Tuulisuojan poistaminen käytöstä
Tuulisten tallennuspaikkojen kohinaa voidaan vähentää
tuulisuojalla. Jos tuulta ei ole, tallenteiden ääni saattaa kuulostaa
luonnottomalta toimintoa käytettäessä. Aseta tällöin [Tuulisuoja]asetukseksi [Pois].
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa
valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Äänen tallennus]
-painike
zz[Tuulisuoja/vaimennus]
Tuulisuojan poistaminen käytöstä
Tuulisten tallennuspaikkojen kohinaa voidaan vähentää
tuulisuojalla. Jos tuulta ei ole, tallenteiden ääni saattaa kuulostaa
luonnottomalta toimintoa käytettäessä. Aseta tällöin [Tuulisuoja]asetukseksi [Pois].
(2)
(1)
zz[Tuulisuoja] → [Pois]
Vaimennuksen käyttäminen
Meluisissa paikoissa
tallentaminen
1
Aseta kuvaustila
Vaimennustoiminto voi estää äänen vääristymisen meluisissa
tallennuspaikoissa. Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: [Päällä],
[Pois] ja [Autom.], joka ottaa toiminnon käyttöön ja poistaa sen
käytöstä automaattisesti tarpeen mukaan.
2
Avaa
valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Äänen tallennus]
-painike
zz[Tuulisuoja/vaimennus]
Vaimennuksen käyttäminen
Meluisissa paikoissa
tallentaminen
(2)
(1)
zz[Vaimennus] →
[Päällä]
Vaimennustoiminto voi estää äänen vääristymisen meluisissa
tallennuspaikoissa. Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: [Päällä],
[Pois] ja [Autom.], joka ottaa toiminnon käyttöön ja poistaa sen
käytöstä automaattisesti tarpeen mukaan.
Kameran tärinän korjaaminen
tallennettaessa videota
Päällä
1
Aseta kuvaustila
Pois
2
Kameran sisäinen kuvanvakaustoiminto korjaa
kameran tärinää videoita tallennettaessa.
Kameran tärinää voidaan korjata myös ilman
kuvanvakaimella varustettua objektiivia.
Avaa valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] →
[Vakausaset.]
-painike
Digit. IS] →
zz[
valitse vaihtoehto
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Jatkuva kuvaus
Itselaukaisun käyttäminen
Kuvaaminen koskettamalla
näyttöä (Kosketuslaukaisin)
Kuvan laadun muuttaminen
Tallentaminen RAWmuodossa
Tarkennuksen apuvalon
syttymisen estäminen
1 2
Kuvaaminen
Automaattitila
Erikoiskuvaus (Erityiskohde)
Kuvatehosteet (Luovat suotimet)
Manuaalinen tila
Kuvatehosteet (Luovan
kuvauksen apu)
Videoiden tallennus
videokuvaustilassa
Käteviä ominaisuuksia
Kuvasuhteen muuttaminen
Videon tallennuskoon
muuttaminen
1 2
Automaattisen suoristuksen
käyttäminen
Jatkuva kuvaus
Pidä laukaisin kokonaan painettuna, kun haluat käyttää jatkuvaa
kuvausta.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
4
Kuvaa
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[
[
]/[
]→
]
zzPidä laukaisinta
edelleen kokonaan
alas painettuna.
Itselaukaisun käyttäminen
Itselaukaisun avulla voit itse liittyä mukaan ryhmäkuviin tai ottaa
muita ajastettuja kuvia. Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin
kuluttua siitä, kun laukaisin on painettu kokonaan alas.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[
]→[
]
4
Kuvaa
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä
(Kosketuslaukaisin)
Tätä asetusta käytettäessä kuvaamiseen riittää, että laukaisimen
painamisen sijasta kosketat näyttöä ja nostat sormen pois.
Kamera tarkentaa kohteisiin ja säätää kuvan kirkkautta
automaattisesti.
1
Määritä kameran
asetus
zzKosketa [ ]
ja muuta
asetukseksi [ ].
2
Kuvaa
Kuvan laadun muuttaminen
24,0
megapikseliä /
korkea laatu
Noin 10,6
megapikseliä /
korkea laatu
Noin 5,9
megapikseliä /
korkea laatu
24,0
megapikseliä /
normaali laatu
Noin 10,6
megapikseliä /
normaali laatu
Noin 5,9
megapikseliä /
normaali laatu
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila →
-painike
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Noin 3,8
megapikseliä /
normaali laatu
Tallentaminen RAW-muodossa
Kamera voi tallentaa kuvia JPEG- ja RAW-muodoissa.
RAW-kuvat ovat raakatietoa, jota ei ole vielä käsitelty
JPEG‑muotoon.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
zz -tila →
-painike
(3)
(2)
zzValitse RAWzz[ ] → valitse
JPEG-kuvan laatu → kuvausmenetelmä.
-painike
Tarkennuksen apuvalon syttymisen
estäminen
Lamppu syttyy ja auttaa sinua tarkentamaan, kun painat laukaisimen puoliväliin heikossa
valaistuksessa. Lampun voi poistaa käytöstä.
1
Aseta kuvaustila
zz -tila →
2
Avaa valikkonäyttö
-painike zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 7] →
[Tarkennuksen
-painike
apuvalo päällä]
zz[Pois]
Kuvasuhteen muuttaminen
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Valitse asetus
(2)
zz -tila →
-painike
(1)
] → valitse
zz[
vaihtoehto
Videon tallennuskoon muuttaminen
Säädä videon tallennuskoko. Kuvataajuus osoittaa, kuinka
monta kuvaa sekunnissa tallennetaan. Vaihtoehdot määräytyvät
NTSC- tai PAL-asetuksen perusteella.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa asetusnäyttö
3
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz -tila → -painike
→ valitse tila →
-painike
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Automaattisen suoristuksen käyttäminen
Automaattinen suoritus auttaa pitämään videot suorassa niitä tallennettaessa.
1
Aseta kuvaustila
2
Avaa valikkonäyttö
zz -tila → -painike zz
→ valitse tila →
[
-painike
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] → [Vakausaset.] zz[
→ [Vakaustoiminto] →
[
-painike
[Pois]
5] →
aut. suorist.]
Automaattisen suoristuksen käyttäminen
Automaattinen suoritus auttaa pitämään videot suorassa niitä tallennettaessa.
zz[Päällä]
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Stillkuvien katseleminen
Kuvien suurentaminen
Videoiden katseleminen
Videokoosteiden katseleminen
Kuvaesitysten katseleminen
Stillkuvien katseleminen
Kun olet ottanut kuvia, voit katsella niitä näytössä.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
Kuvien suurentaminen
Toistettavia kuvia voi suurentaa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Suurenna tai
pienennä
näytettävää kuvaa
zzSuurenna:
-painike
zzSuurenna lisää:
pidä -painiketta
painettuna
zzYhden kuvan näyttö:
-painike
Kuvien suurentaminen
Toistettavia kuvia voi suurentaa.
4
zzPienennä:
-painike
zzPienennä lisää:
pidä
-painiketta
painettuna
Siirrä näytettävää
aluetta tarpeen
mukaan
zzSiirrä: / / /
-painikkeet
zzYhden kuvan näyttö:
-painike
Kuvaesitysten katseleminen
Voit toistaa automaattisesti kuvia muistikortilta.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Avaa
valikkonäyttö
zz
[
]→
3
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[
-painike
3] → [Kuvaesitys] zz[Aloita]
Videoiden katseleminen
Kun olet tallentanut videoita, voit katsella
niitä näytössä.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
3
Selaa kuvia
Toista video
zzVideot on merkitty
[
]
-kuvakkeella.
zz -painike: näytä
videon toistopaneeli
Videoiden katseleminen
Kun olet tallentanut videoita, voit katsella
niitä näytössä.
4
Säädä
äänenvoimakkuus
zz / -painikkeet →
[ ]
zzLisää
äänenvoimakkuutta:
-painike
zzVähennä
äänenvoimakkuutta:
-painike
Videokoosteiden katseleminen
-tilassa tallentamistasi kuvista luodaan automaattisesti
lyhyt video. Videokoosteessa näytetään sen päivän otokset.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
3
Selaa kuvia
Toista video
zzVideokoosteet on
merkitty [
-kuvakkeella.
]
Videokoosteiden katseleminen
-tilassa tallentamistasi kuvista luodaan automaattisesti
lyhyt video. Videokoosteessa näytetään sen päivän otokset.
4
Säädä
äänenvoimakkuus
zz[
]
zzLisää
äänenvoimakkuutta:
-painike
zzVähennä
äänenvoimakkuutta:
-painike
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Kuvien etsiminen
luettelokuvasta
Ehtojen mukaisten kuvien
hakeminen
Kuvien etsiminen
päävalintakiekolla
Kuvien etsiminen luettelokuvasta
Voit etsiä haluamasi kuvan nopeasti tuomalla samanaikaisesti
näyttöön useita kuvia luettelokuvan muodossa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Näytä kuvat
luettelokuvina
3
Etsi kuvat
zzNäytä useita kuvia:
-painike
zzKasvata näytön
kuvamäärää: paina
-painiketta
toistuvasti
zz / / /
-painikkeet
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Jos muistikortti on täynnä kuvia, voit etsiä siitä kuvia
suodattamalla kuvien näyttöä antamiesi ehtojen mukaan.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Avaa asetusnäyttö
3
Etsi kuvat
zz[
]
zzSiirry /
-painikkeilla → säädä
/ -painikkeilla
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Jos muistikortti on täynnä kuvia, voit etsiä siitä kuvia
suodattamalla kuvien näyttöä antamiesi ehtojen mukaan.
zzEhtoja vastaavat kuvat
näytetään keltaisissa
kehyksissä.
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla
Päävalintakiekon avulla voidaan etsiä halutut kuvat ja siirtyä
niiden välillä nopeasti määritettyjen ehtojen mukaan.
1
Avaa valikkonäyttö
zz
[
]→
2
3
Määritä hakuehto
-painike → zz[ 3] →
[Kuvien haku
-painike
Aseta näyttö
toistotilaan
]
zzValitse vaihtoehto.
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla
Päävalintakiekon avulla voidaan etsiä halutut kuvat ja siirtyä
niiden välillä nopeasti määritettyjen ehtojen mukaan.
4
Etsi kuvat
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Yksittäisten kuvien
suojaaminen
Useiden kuvien suojaaminen
Kuvien luokitteleminen
Yksittäisten kuvien suojaaminen
Voit suojata yksittäisiä kuvia, jotta tärkeitä kuvia ei poisteta
vahingossa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Suojaa
(1)
(2)
zz[
] → [Päällä]
Useiden kuvien suojaaminen
Kuvat voidaan suojata valitsemalla asetusnäytöstä [
] tai
valitsemalla [ ]-valikosta [Suojaa kuvat].
[Suojaa kuvat] -toimintoa voidaan käyttää yksittäisiin kuviin,
kuva-alueisiin tai kokonaisiin kansioihin tai muistikortteihin.
1
Avaa
valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Suojaa kuvat]
-painike
zzValitse valintatapa.
zzValitse kuvat: Valitse
kuva → -painike
Useiden kuvien suojaaminen
Kuvat voidaan suojata valitsemalla asetusnäytöstä [
] tai
valitsemalla [ ]-valikosta [Suojaa kuvat].
[Suojaa kuvat] -toimintoa voidaan käyttää yksittäisiin kuviin,
kuva-alueisiin tai kokonaisiin kansioihin tai muistikortteihin.
zzValitse alue: Valitse
ensimmäinen kuva →
valitse viimeinen kuva
(1)
(2)
zzKaikki kansion kuvat: zzKaikki muistikortin
Valitse kansio → [OK] kuvat: [OK]
Kuvien luokitteleminen
Voit järjestää kuvat luokittelemalla ne asteikolla 1–6.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Yksittäisten kuvien poistaminen
Useiden kuvien poistaminen
kerralla
Yksittäisten kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa kuvia tarpeettomia kuvia yksi kerrallaan.
Ole varovainen kuvia poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi
enää palauttaa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Poista
zz[Poista]
Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla. Ole varovainen kuvia
poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
1
Avaa
valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Poista kuvat]
-painike
zzValitse valintatapa.
Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla. Ole varovainen kuvia
poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
zzValitse ja poista
kuvat: Valitse kuva →
-painike →
[OK]
zzValitse alue: Valitse
ensimmäinen kuva →
valitse viimeinen kuva
-painike
→
→ [OK]
(1)
(2)
zzKaikki kansion kuvat:
Valitse kansio → [OK]
Useiden kuvien poistaminen kerralla
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla. Ole varovainen kuvia
poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa.
zzKaikki muistikortin
kuvat: [OK]
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Suodatuksen käyttäminen
(Luovat suotimet)
Kuvien kääntäminen
Rajaus
Kuvakoon muuttaminen
Punasilmäkorjaus
Suodatuksen käyttäminen
(Luovat suotimet)
Voit käyttää kuvissa tehosteita, jotka vastaavat
kuvaamista [ / / / /
/ ]-tiloissa,
ja tallentaa kuvat erillisinä kuvina.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Suodatuksen käyttäminen
(Luovat suotimet)
Voit käyttää kuvissa tehosteita, jotka vastaavat
kuvaamista [ / / / /
/ ]-tiloissa,
ja tallentaa kuvat erillisinä kuvina.
5
Tallenna
zzSäädä tehostetaso:
/ -painikkeet
zz
-painike → [OK]
Kuvien kääntäminen
Voit muuttaa kuvien suuntaa ja tallentaa ne.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Käännä kuvaa
(1)
(2)
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
Punasilmäkorjaus
Korjaa punasilmäisyyden vaivaamia kuvia automaattisesti.
Voit tallentaa korjatun tiedoston erillisenä tiedostona.
1
Avaa
valikkonäyttö
zz
[
]→
2
3
Korjaa
punasilmäisyyttä
-painike → zz[ 2] →
[Punasilmäkorjaus]
-painike
Tallenna
zzValitse kuva:
/ -painikkeet
zzKorjaa: -painike
zz[OK]
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä kuvatiedostona
tallennettavaksi.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Rajaa kuva
zz[
]
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä kuvatiedostona
tallennettavaksi.
zzMuuta rajauskehyksen zzKehyksen koon
kokoa tai siirrä kehystä, muuttaminen
suorista kuva tai muuta Pienennä: -painike
Suurenna:
kuvasuhdetta.
-painike
zzSiirrä kehystä:
zzSiirry toiseen
zzSuorista kuva:
/ / /
asetukseen:
[ ]→
-painikkeet
-valintakiekko
-valintakiekko
Rajaus
Voit määrittää osan kuvasta erillisenä kuvatiedostona
tallennettavaksi.
zzMuuta kuvasuhdetta: zzEsikatsele kuvaa:
zzTallenna uudeksi
[
[ ] → -painike
kuvaksi: [ ] →
] → -painike
-painike → [OK]
Kuvakoon muuttaminen
Voit tallentaa kuvasta pienemmän version, jossa on vähemmän
pikseleitä.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa kuvia
3
Avaa asetusnäyttö
4
Muuta kuvakoko
(1)
(2)
zz[ ] → valitse
vaihtoehto →
-painike → [OK]
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Voit käyttää haluamiasi tehosteita RAW-kuvissa ja tallentaa
ne uusiksi JPEG-kuviksi.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Valitse RAW-kuva
3
Avaa asetusnäyttö
4
Valitse asetus
zz[
]
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Voit käyttää haluamiasi tehosteita RAW-kuvissa ja tallentaa
ne uusiksi JPEG-kuviksi.
5
Määritä kameran
asetus
zzValitse asetus
/ -painikkeilla
6
Tallenna
zzAseta / -painikkeilla zz
-painike → [OK]
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
RAW-kuvien käsitteleminen
RAW-kuvien käsitteleminen
Voit käsitellä RAW-muodossa otettuja kuvia kamerassa.
Alkuperäinen RAW-kuva säilytetään ja kopio tallennetaan
JPEG-muodossa.
Käytettävissä, kun valintakiekko on asennossa
/
/
/ / .
1
Avaa
valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
zzValitse valintatapa.
-painike → zz[ 2] →
[RAW-kuvan käsittely]
-painike
zzValitse kuva → [ ]
→
-painike
RAW-kuvien käsitteleminen
Voit käsitellä RAW-muodossa otettuja kuvia kamerassa.
Alkuperäinen RAW-kuva säilytetään ja kopio tallennetaan
JPEG-muodossa.
Käytettävissä, kun valintakiekko on asennossa
/
/
/ / .
3
Tarkista
zz[Käytä
kuvausasetuksia] →
[OK]
zz[Käsitelty kuva]
Toisto
Katseleminen
Etsiminen
Hallinta
Kuvien poistaminen
Stillkuvien muokkaaminen
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
RAW-kuvien käsitteleminen
kameralla
Videoiden muokkaaminen
Videoiden alun / loppuosan
poistaminen
Tiedostokokojen
pienentäminen
Videokoosteiden editoiminen
Videoiden alun / loppuosan poistaminen
Voit poistaa tarpeettomat osat videoiden alusta ja lopusta.
Huomaa, että videokoosteita ei voi poistaa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa videoita
zzValitse video →
-painike
3
Muokkaa videota
zzVideon toistopaneeli
→[ ]
4
Määritä
poistettava osa
zzLeikkauksen alku: [ ]
zzLeikkauksen loppu:
[ ]
Videoiden alun / loppuosan poistaminen
Voit poistaa tarpeettomat osat videoiden alusta ja lopusta.
Huomaa, että videokoosteita ei voi poistaa.
5
Tarkista
zz / -painikkeet →
valitse poistettava
osa → -painike
zz[ ]
6
Tallenna
zz[ ] → valitse
vaihtoehto
zzValitse vaihtoehto.
Tiedostokokojen pienentäminen
Videotiedostojen kokoa voi pienentää pakkaamalla videot.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
Selaa videoita
zzValitse video →
-painike
3
Muokkaa videota
zzVideon toistopaneeli
→[ ]→[ ]
4
Tallenna
zz[Uusi tiedosto]
Tiedostokokojen pienentäminen
Videotiedostojen kokoa voi pienentää pakkaamalla videot.
zz[Pakk. ja tall.]
Videokoosteiden editoiminen
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) voidaan
tarvittaessa poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi,
sillä niitä ei voi enää palauttaa.
1
Aseta näyttö
toistotilaan
2
3
Selaa kuvia
Avaa asetusnäyttö
zzVideokoosteet on
merkitty [
-kuvakkeella.
]
Videokoosteiden muokkaaminen
-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) voidaan
tarvittaessa poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi,
sillä niitä ei voi enää palauttaa.
4
Aloita ja sitten
tauota toisto
5
Valitse poistettava
leike
] → -painike zz[
zz[
→ -painike toiston
aikana
]/[
]
6
7
zz[ ]
zz[OK]
Valitse [ ]
Poista
Langattomat toiminnot
Käytettävissä olevat
langattomat toiminnot
Langattomien toimintojen
käytön valmistelu
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin
Android-älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta
Yhdistäminen älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta Wi‑Fi-painikkeella
Yhdistäminen Bluetoothälypuhelimiin Wi‑Fin kautta
Käytettävissä olevat langattomat
toiminnot
Yhdistäminen älypuhelimiin
Voit ohjata kameraa etänä ja selata kameran kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta älypuhelimen tai tabletin
Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää muita toimintoja, kun Bluetooth®* ja Wi‑Fi
ovat käytössä.
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
Yhdistäminen tietokoneeseen
Voit ohjata kameraa etänä tietokoneelta, joka on yhdistetty Wi‑Fin kautta EOS Utilitylla, EOSkameroiden kanssa käytettävällä ohjelmalla. Image Transfer Utility 2:lla kameran kuvat voidaan
myös lähettää tietokoneeseen automaattisesti.
Yhdistäminen tulostimiin
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridge-lähiverkkoteknologiaa tukevilla
tulostimilla.
Yhdistäminen Web-palveluihin
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai Canon-asiakkaille CANON iMAGE
GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
Langattomien toimintojen käytön
valmistelu
1
Kytke kameraan
virta
2
Määritä Wi‑Fiyhteys
zz
-painike
zz[Wi‑Fi] → [Päällä]
zz
-painike
Langattomien toimintojen käytön
valmistelu
3
Poistu Wi‑Fiasetuksista
zz
[OK]
-painike → zzSulje tämä näyttö
painamalla
-painiketta.
4
Asenna Camera
Connect
zzLataa ja asenna
Camera Connect
App Storesta tai
Google Playstä.
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
1
Tee alkuvalmistelut
2
Yhdistä älypuhelin
pariksi
-painike → zz[Bluetooth-toiminto] zz[Yhteensovitus] →
zzKatso ”Langattomien zz
→ [Bluetooth[Älä näytä]
toimintojen
[ ] → [ 1] →
toiminto] uudelleen →
[Langatt.
käytön valmistelu”
[Älypuhelin] →
tiedonsiirtoasetukset]
(tai jos valmis,
siirry seuraavaan
-painike
vaiheeseen).
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
3
Päätä parin
muodostus
kamerassa
zziOS:ssä kosketa
myös [Pair/Pari].
zzOta älypuhelimessa
Bluetooth käyttöön
ja käynnistä
Camera Connect.
zzKosketa kameran
lempinimeä parin
muodostamiseksi.
zzValitse parin
vahvistusnäytössä
[OK].
zzPaina
parinmuodostuksesta
ilmoittavassa näytössä
-painiketta.
4
Muodosta yhteys
Wi‑Fin kautta ja
käytä Camera
Connectia
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
Androidissa
iOS:ssä
zzKun laitteet on
yhdistetty Wi‑Fin
kautta, näyttöön tulee
valitun toiminnon
näyttö.
zzValitse jokin muu
toiminto kuin
[Bluetooth remote
controller/Bluetoothkaukolaukaisin].
zzValitse jokin muu
toiminto kuin
[Bluetooth remote
controller/Bluetoothkaukolaukaisin].
zzKosketa
älypuhelimessa
näkyvää painiketta
ja kopioi salasana
ohjeiden mukaan.
zzValitse näyttöön
tulevista Wi‑Fiasetuksista kameran
SSID, johon yhteys
muodostetaan.
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
5
Katkaise yhteys
zzKosketa
salasanakenttää
ja liitä salasana
yhteyden
muodostamista
varten.
zzAvaa Camera
Connect -näyttö.
zzHetken kuluttua
Wi‑Fi-yhteys
muodostetaan ja
valitun toiminnon
näyttö tulee näkyviin
älypuhelimessa.
Yhteyden
muodostaminen
uudelleen
zzVoit muodostaa
zz -painike →
[Katk, lopeta] → [OK] yhteyden uudelleen
koskettamalla
haluttua toimintoa
Camera Connectissa.
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
Kuvien
lähettäminen
kamerasta
älypuhelimeen
zzKuvia toistettaessa
zz[ ] → -painike → zzValitse esiin tulevasta
näytöstä kuvat ja
-painike
paina -painiketta.
lähetystapa.
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin Androidälypuhelimiin Wi‑Fin kautta
1
Tee alkuvalmistelut
zzKatso ”Langattomien
toimintojen
käytön valmistelu”
(tai jos valmis,
siirry seuraavaan
vaiheeseen).
2
Muodosta yhteys
3
Muodosta
Wi‑Fi-yhteys
zzKosketa -merkkejä zz[OK] → -painike
zz[Wi‑Fi päällä] tulee
yhtä aikaa.
näkyviin kameraan.
zzCamera Connect
käynnistyy
älypuhelimessa,
ja laitteet yhdistetään
automaattisesti.
4
Käytä Camera
Connectia
zzKäytä Camera
Connectia
etäkuvaukseen,
kameran kuvien
selaamiseen tai
niiden siirtämiseen
älypuhelimeen.
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin Androidälypuhelimiin Wi‑Fin kautta
5
Katkaise yhteys
Yhteyden
muodostaminen
uudelleen
Kuvien lähettäminen
kamerasta
älypuhelimeen
zzKun [Wi‑Fi päällä]
zzKytke virta kameraan zzKuvia toistettaessa
zzKosketa -merkkejä
yhtä aikaa.
-näyttö ei näy
ja älypuhelimeen ja
paina -painiketta.
kamerassa,
kosketa -merkkejä
yhtä aikaa.
-painike →
[Katk, lopeta] → [OK] zzKun laitteet on
yhdistetty, voit käyttää
Camera Connect.
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin Androidälypuhelimiin Wi‑Fin kautta
zzKun laitteet on
yhdistetty, paina
-painiketta ja
valitse esiin tulevasta
näytöstä kuvat ja
niiden lähetystapa.
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta Wi‑Fi-painikkeella
1
Tee alkuvalmistelut
zzKatso ”Langattomien
toimintojen
käytön valmistelu”
(tai jos valmis,
siirry seuraavaan
vaiheeseen).
2
Yhdistä Wi‑Fin
kautta
zz
-painike
zz[ ] →
-painike
zz[Rekisteröi laite
yhteyttä varten] →
[Älä näytä] →
-painike
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta Wi‑Fi-painikkeella
zzTarkista SSID ja
salasana.
zzEtsi älypuhelimessa
Wi‑Fi-verkkoja ja
valitse se, jolla on
kameran SSID.
zzKirjoita kamerassa
näkyvä salasana
älypuhelimen
salasanakenttään.
zzKun Wi‑Fi-yhteys on
vahvistettu, käynnistä
zzKamerassa: [OK] →
Camera Connect ja
-painike
valitse yhdistettävä
kamera.
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta Wi‑Fi-painikkeella
3
Katkaise yhteys
Yhteyden
muodostaminen
uudelleen
zzKäynnistä
zz -painike →
[Katk, lopeta] → [OK] Camera Connect.
zzKosketa [Easy
Connection Guide/
Helppo yhdistämisohje]
ja valitse yhdistettävä
kamera.
zzMuodosta yhteys
seuraamalla
näytettäviä ohjeita.
Kuvien lähettäminen
kamerasta
älypuhelimeen
zzKuvia toistettaessa
paina -painiketta.
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta Wi‑Fi-painikkeella
zz[ ] → -painike → zzValitse esiin tulevasta
näytöstä kuvat ja
-painike
lähetystapa.
Muut asetukset
Näyttöjen/viestien säätäminen
oman taitotason mukaan
Kansioiden valitseminen
ja luominen
Kuvanumeroinnin
muuttaminen
Pystykuvien automaattinen
kääntö
Muistikortin alustaminen
Täydellinen alustus
Ekotilan käyttäminen
Virransäästötoimintojen
säätäminen
Näytön kielen muuttaminen
1 2 3
Muut asetukset
Näytön kirkkauden
säätäminen
Punasilmäisyyden
vähentäminen
Kuvaamisen jälkeisen kuvan
näyttöajan muuttaminen
Videojärjestelmän
vaihtaminen
Kuvaustietonäytön
mukauttaminen
Toistotietojen näytön
mukauttaminen
Kameran äänten
mykistäminen
Äänipalautteen
mykistäminen
Kosketusnäytön säätäminen
1 2 3
Muut asetukset
Kennon puhdistuksen
aktivoiminen
Kennon puhdistaminen käsin
Kameran oletusasetusten
palauttaminen
Kuviin tallennettavien
tekijänoikeustietojen asettaminen
Kaikkien tekijänoikeustietojen
poistaminen
Sertifiointilogojen
tarkistaminen
1 2 3
Näyttöjen/viestien säätäminen oman
taitotason mukaan
Voit säätää tietojen esitystavan oman taitotasosi ja mieltymyksesi mukaisesti.
Voit myös piilottaa ohjeet, jotka näytetään normaalisti silloin, kun vaihdat kuvaustilaa
tai valitset asetuksia.
1
2
Avaa valikkonäyttö
zz
-painike
Määritä kameran
asetus
zz[
]→
-painike zzValitse asetus →
valitse vaihtoehto
Kansioiden valitseminen ja luominen
Voit valita tai luoda kansioita, joihin kuvat tallennetaan. Uusia kansioita voi luoda
valitsemalla kansionvalintanäytöstä [Luo kansio].
1
Avaa valikkonäyttö
2
Avaa kansionvalintanäyttö
-painike → zz[ 1] →
zz
[Valitse kansio]
[ ] → -painike
3
Määritä kameran
asetus
zzValitse kansioita:
valitse haluamasi
kansio
zzLuo kansioita:
[Luo kansio] → [OK]
Kuvanumeroinnin muuttaminen
Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja tallennetaan
kansioihin, joihin mahtuu jopa 9 999 kuvaa. Voit muuttaa kuvanumerointia.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
zz
[Kuvanumerointi]
[ ] → -painike
zz[Auto.nollaus]
Pystykuvien automaattinen kääntö
Voit määrittää, käännetäänkö pystysuunnassa otetut kuvat automaattisesti kameran
tai tietokoneen suurempaa näyttöä varten.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
zz
[Autom. kääntö]
[ ] → -painike
zzValitse vaihtoehto.
Muistikortin alustaminen
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua muistikorttia,
muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
Alustus poistaa kaikki muistikortin tiedot, eikä tietoja voi enää palauttaa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] → [Alusta kortti] zz[OK]
zz
[ ] → -painike
Täydellinen alustus
Suorita täydellinen alustus, jos kamera ei toimi oikein, muistikortin kuvien lukeminen/
kirjoittaminen hidastuu, jatkuva kuvaus hidastuu tai videon tallennus pysähtyy yllättäen.
Täydellinen alustus poistaa kaikki muistikortin tiedot, eikä tietoja voi enää palauttaa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
(1)
(2)
-painike → zz[ 1] → [Alusta kortti] zzValitse
zz
-painikkeella (
[ ] → -painike
[OK]
)→
Ekotilan käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustilassa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö sammuu akun säästämiseksi.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Valitse asetus
-painike → zz[ 2] → [Ekotila]
zz
[ ] → -painike
zz[Päällä]
Virransäästötoimintojen säätäminen
Voit säätää kameran, näytön ja etsimen automaattisen sammutuksen ajoitusta
(Autom. virrankatkaisu, Näyttö pois ja Etsin pois).
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 2] →
zz
[Virransäästö]
[ ] → -painike
zzValitse asetus.
zzValitse vaihtoehto.
Näytön kielen muuttaminen
Vaihda näytön kieliasetusta tarvittaessa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
3
Valitse asetus
-painike → zz[ 2] → [Kieli
zz
[ ] → -painike
Määritä kameran
asetus
]
zzValitse kieli →
-painike
Näytön kirkkauden säätäminen
Etsimen ja näytön kirkkautta voidaan säätää erikseen.
Etsimen kirkkautta voidaan säätää, kun etsin on aktivoitu.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 2] →
zz
[Näytön kirkkaus]
[ ] → -painike
zzKirkkaampi: -painike
zzTummempi: -painike
Punasilmäisyyden vähentäminen
Punasilmäisyyden välttämiseksi kamera voi sytyttää punasilmäisyyden vähennysvalon
ennen salaman laukaisua hämärässä kuvattaessa.
1
Avaa valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Salamaohjaus]
-painike
zz[Punasilmäesto]
zz[Päällä]
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan
muuttaminen
1
Avaa valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 1] →
[Esikatseluaika]
-painike
zzValitse vaihtoehto.
Videojärjestelmän vaihtaminen
Valitsee sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmän. Tämä asetus
määrittää videoiden kanssa käytettävissä olevan kuvanlaadun (kuvataajuuden).
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] → [Videojärjest.] zzValitse vaihtoehto.
zz
[ ] → -painike
Kuvaustietonäytön mukauttaminen
Kuvausnäkymässä voidaan näyttää ristikko. Voit myös valita, minkä tyyppinen
histogrammi
-painiketta painettaessa näytetään.
1
Avaa
valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 4] →
zz
[Kuvaustietonäyttö]
[ ] → -painike
zzValitse asetus.
zzValitse vaihtoehto →
[OK]
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Näytössä näytettävät kuvaustiedot muuttuvat joka kerta, kun painat
näytön ollessa toistotilassa. Voit mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja.
1
Avaa valikkonäyttö
zz
[
]→
2
Määritä kameran
asetus
zzValitse vaihtoehto →
4] →
-painike → zz[
[OK]
[Toistotietojen näyttö]
-painike
-painiketta
Kameran äänten mykistäminen
Estä kameraa antamasta äänimerkkejä, kun painat laukaisimen puoliväliin tai otat
itselaukaisimen käyttöön.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] → [Äänimerkki] zz[Pois]
zz
[ ] → -painike
Äänipalautteen mykistäminen
Voit estää kameraa antamasta äänipalautetta kameran toiminnoista, kuten painikkeiden
painamisesta tai näytön koskettamisesta.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] → [Äänimerkki] zz[Kosketa
zz
[ ] → -painike
]
Kosketusnäytön säätäminen
Kosketusnäytön herkkyyttä voi lisätä, jolloin kamera reagoi kevyempään kosketukseen.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] →
zz
[Kosketusohjaus]
[ ] → -painike
zz[Herkkä]
Kennon puhdistuksen aktivoiminen
Kuvakenno puhdistetaan pölyn poistamiseksi automaattisesti aina, kun käynnistät
tai sammutat kameran, tai kun kamera sammuu virransäästötilassa. Voit aktivoida
puhdistuksen tarvittaessa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 3] →
zz
[Kennon puhdistus]
[ ] → -painike
zz[Puhdista nyt
]
zz[OK]
Kennon puhdistaminen käsin
Automaattisen puhdistuksen jälkeen kennolle jäänyt pöly voidaan poistaa myös
lisävarusteena saatavalla puhaltimella tai muulla erikoistyökalulla.
Kuvakennon pinta on erittäin herkkä. Jos kenno on puhdistettava käsin, suosittelemme,
että pyydät asiakastukipalvelua järjestämään huollon.
1
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
2
Irrota objektiivi
(3)
(2)
(1)
3
Puhdista kenno
Kameran oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kameran oletusasetukset /
/
/ / -tiloissa.
Voit myös nollata mukautettuja toimintoja (paitsi [Käyttäjän asetukset] -asetuksia)
käyttämällä [Nollaa C.Fn-toiminnot] -toimintoa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] →
zz
[Nollaa asetukset]
[ ] → -painike
zz[Kamera-asetusten
nollaus]
zz[OK]
Kuviin tallennettavien
tekijänoikeustietojen asettaminen
Jos haluat tallentaa tekijän nimen ja tekijänoikeustiedot kuviin, määritä nämä
tiedot etukäteen.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] →
zz
[Tekijänoikeustiedot]
[ ] → -painike
zzValitse asetus.
zzKirjoita nimi →
-painike →
[OK]
Kaikkien tekijänoikeustietojen
poistaminen
Voit poistaa sekä tekijän nimet että tekijänoikeustiedot samaan aikaan.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Määritä kameran
asetus
-painike → zz[ 5] →
zz
[Tekijänoikeustiedot]
[ ] → -painike
zz[Poista
tekijänoikeustiedot]
→ [OK]
Sertifiointilogojen tarkistaminen
Joitakin kameran täyttämien sertifiointivaatimusten logoja voi tarkastella näytössä. Muut
sertifiointilogot näkyvät tässä oppaassa, kameran pakkauksessa tai kameran rungossa.
1
Avaa valikkonäyttö
2
Tarkista
-painike → zz[ 5] →
zz
[Sertifiointilogon
[ ] → -painike
näyttö]
Hakemisto
Numerolla alkavat
E
1 pisteen tarkennus 148
Ekotila 284
A
H
AE-lukitus 115
Aikavalotus 174
Akku
Ekotila 284
Lataaminen 22
Asetusten palauttaminen 298
Automaattinen valotuksen optimointi 119
Automaattitila (kuvaustila) 42
Av (kuvaustila) 171
Hakeminen 223
HDR-taide, koho (kuvaustila) 98, 102
HDR-taide, kylläinen (kuvaustila) 98, 102
HDR-taide, normaali (kuvaustila) 98, 101
HDR-taide värikäs (kuvaustila) 98, 101
HDR-vastavalo (kuvaustila) 87, 90
Hihna 21
Huippuvalotoisto 120
Hybridiautomaattitila (kuvaustila) 84
C
Camera Connect 261
CANON iMAGE GATEWAY 260
Hakemisto
I
ISO-herkkyys 116
Itselaukaisu
Itselaukaisun käyttäminen 203
J
Jatkuva tarkennus 153
K
Kalansilmäobjektiivin tehoste
(kuvaustila) 98, 100
Kamera
Oletusasetusten palauttaminen 298
Kasvot+Seuranta 148
Kennon puhdistus 296
Kohinanpoisto
Pitkä valotusaika 140
Suuri ISO-herkkyys 138, 139
Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä 138
Kosketuslaukaisin 204
Kuva-asetukset 124, 125, 127
Kuvaesitykset 216
Kuvakoon muuttaminen 245
Kuvan roskanesto 296, 297
Kuvanumerointi 280
Kuvanvakaus 157
Kuvasuhde 208
Kuvat
Näyttöaika 289
Poistaminen 233, 234
Hakemisto
Kuvien lähettäminen
älypuhelimeen 263, 268, 271
Käsitarkennuksen korostus 147
Kääntäminen 240
L
Lamppu 207, 288
Langattomat toiminnot 260
Lataaminen 22
Lelukameratehoste (kuvaustila) 98, 101
Luettelokuvanäyttö 222
Luokitus 231
Luovan kuvauksen apu (kuvaustila) 94
Luovat suotimet 238
Lähikuva (kuvaustila) 87, 89
M
M (kuvaustila) 172
Maisemakuva (kuvaustila) 87, 88
Makrokuvaus 89
Manuaalitarkennus 143
Merkkivalo 75
MF (Manuaalitarkennus) 143
Miniatyyritehoste (kuvaustila) 103
Miniatyyritehostevideo (kuvaustila) 191
Mittausmenetelmä 118
Monikuvan kohinanvaimennus 139
Monitoimipainike 53, 181
Muistikortit 24
Mukautettu valkotasapaino 130
Hakemisto
Muokkaaminen
Kuvakoon muuttaminen 245
Punasilmäkorjaus 241
Rajaus 242
Muotokuva (kuvaustila) 87
Mustavalkoiset kuvat 98
N
Nopeutettu video (kuvaustila) 189
Näyttö
Näytön kieli 30
Näyttöaika 289
Näytön kieli 30
O
Objektiivi
Irrottaminen 33, 35
Kiinnittäminen 31, 34
Lukituksen vapautus 33, 35
Omakuva (kuvaustila) 87, 88
Osien nimet 52
P
P (kuvaustila) 113
Pakkaus 205
Panorointi 91
Pehmeä iho (kuvaustila) 87, 88
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 98, 100
Pikavalintanäyttö
Kosketustoiminnot 77
Perustoiminnot 68
Hakemisto
Pikselimäärä (kuvakoko) 205
Pitkä valotusaika 174
Pitkän valotuksen kohinanpoisto 140
Poistaminen 233, 234
Puhdistus (kuvakenno) 296, 297
Punasilmäkorjaus 241
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 27
R
Rajaus 242
Rakeinen mustavalkoinen (kuvaustila) 98
RAW 206
RAW-kuvan käsittely 250
Reunojen valaistuksen korjaus 136
Ristikko 291
Ruoka (kuvaustila) 87, 89
S
Salama
Salaman ajoitus 164
Salaman mittaus 166
Salamavalotuksen korjaus 160
Salamavalotuksen lukitus 162
Tila 159
Välähdysteho 167
Salamavalotuksen korjaus 160
Salamavalotuksen lukitus 162
Selausnäyttö 225
Silmäntunnistus-AF 151
Suojaa kuvat 228, 229
Suojaaminen 228, 229
Suosikit 231
Suurennettu näyttö 214
Hakemisto
T
Tarkennus
Jatkuva tarkennus 153
Käsitarkennuksen korostus 147
Tarkennuspisteet 148
Tarkennusalue
Manuaalitarkennus 143
Tarkennuspisteet 148
Tarkennuspistezoomaus 143
Toisto
Kosketustoiminnot 81
Kuvaesitykset 216
Kuvahaku 223
Luettelokuvanäyttö 222
Selausnäyttö 225
Stillkuvat 213
Suurennettu näyttö 214
Videokoosteet 219
Videot 217
Tuulisuoja 195
Tv (kuvaustila) 170
U
Urheilu (kuvaustila) 87, 89
V
Valikko
Kosketustoiminnot 79
Perustoiminnot 70
Valkotasapaino (väri) 129
Hakemisto
Valotus
AE-lukitus 115
Korjaus 113
Salamavalotuksen lukitus 162
Valotushaarukointi 114
Vesiväritehoste (kuvaustila) 98, 100
Videot
Kuvan laatu (kuvakoko/
kuvataajuus) 209
Muokkaaminen 253, 255, 257
Vyöhyketarkennus 148
Väri (valkotasapaino) 129
Väriaberraation korjaus 136
Värikylläisyys 125
Värilämpötila 133, 134
Y
Yönäkymä käsivaralla (kuvaustila) 87, 90
Z
Zoomaus 43, 46
Ä
Äänet 293, 294
Äänetön tila (kuvaustila) 87, 90
Varotoimet käytettäessä langattomia
toimintoja
zz Ennen kuin Japanin valuutta- ja ulkomaankauppamääräysten mukaisia kameran sisältämiä
tuotteita tai teknologioita viedään maasta (tähän sisältyy niiden kuljettaminen Japanin
ulkopuolelle ja näyttäminen muille kuin Japanissa asuville henkilöille), vientiin voidaan
vaatia Japanin hallituksen vientilupa tai palvelunsiirtolupa.
zz Tuotteessa käytetään yhdysvaltalaista salausta, joten tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain
vientimääräyksiä eikä tuotetta saa viedä Yhdysvaltain kauppasaarron alaiseen maahan.
zz Kirjaa käyttämäsi Wi‑Fi-asetukset muistiin.
zz Tuotteen virheellinen käyttö, radioaaltojen tai staattisten sähkönpurkausten vaikutukset,
vahingot tai toimintahäiriöt voivat muuttaa tuotteeseen tallennettuja langattoman verkon
asetuksia tai hävittää ne.
zz Huomaa, että Canon ei vastaa mistään sisällön vahingoittumisesta tai häviämisestä johtuvista
suorista tai epäsuorista vahingoista tai tulojen menetyksistä.
zz Kun siirrät tuotteen omistajuuden, hävität tuotteen tai lähetät sen korjattavaksi, nollaa
langattoman tiedonsiirron asetukset poistamalla kaikki määrittämäsi asetukset.
zz Canon ei korvaa tuotteen katoamisesta tai varastamisesta johtuvia vahinkoja.
zz Canon ei vastaa tähän tuotteeseen rekisteröityjen kohdelaitteiden luvattomasta käytöstä
johtuvista vahingoista tai menetyksistä, jos tuote katoaa tai varastetaan.
zz Käytä tuotetta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Varotoimet käytettäessä langattomia
toimintoja
zz Käytä tuotteen langattomia toimintoja tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Canon ei vastaa
vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat toimintojen ja tuotteen tässä oppaassa esitettyjen
käyttötapojen vastaisesta käytöstä.
Tavaramerkit ja lisensointi
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
zz App Store, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
zz Wi‑Fi , Wi‑Fi Alliance , WPA™, WPA2™ ja Wi‑Fi Protected Setup™ ovat Wi‑Fi Alliancen
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
zz Bluetooth -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää niitä käyttöoikeuden puitteissa. Muut tavaramerkit
ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
zz N-merkki on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa Microsoft.
Tavaramerkit ja lisensointi
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Ilmoitus on annettu vaatimusten mukaisesti englanniksi.
Rajoitukset
zz Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
zz Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
zz Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset tiedot ja ulkoasu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
zz Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen todellisista ominaisuuksista.
zz Edellisten kohtien tätä rajoittamatta Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka
aiheutuvat tuotteen käytöstä.
CEL-SX3LA260
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising