Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Aloitusopas SUOMI
CEL-SX3KA260
Muistikortin valmisteleminen
Käytä seuraavia muistikortteja (myydään erikseen). Kaikki tallennuskapasiteetit soveltuvat.
1
 SD-muistikortit*
1 2
 SDHC-muistikortit* *
1 2
 SDXC-muistikortit* *
*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa ei kuitenkaan
ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.
Oppaat ja ohjelmisto
Lataa kameran ja objektiivin oppaat ja ohjelmisto seuraavalta sivulta:
http://www.canon.com/icpd/




Siirry yllä mainittuun osoitteeseen tietokoneessa, joka on yhdistetty Internetiin.
Avaa maasi tai alueesi sivusto.
Oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader.
Katso ohjelmiston lataus- ja asennusohjeet ladattavissa olevasta Apuohjeesta .
 Sinun on ehkä annettava kameran sarjanumero
(rungon numero), kun lataat oppaita tai ohjelmistoa.
Anna tässä tapauksessa kameran rungossa,
näytön takana oleva numero.
2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja
 Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi, että kuvat ovat tallentuneet oikein.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt
kuvan tallentamisen kokonaan tai laitteelle sopivalla tavalla.
 Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin luvaton kuvaaminen tai
tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia,
mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi
tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
 Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana toimitetuissa käyttöopaspakkauksen
takuutiedoissa.
 Vaikka näyttö on valmistettu erittäin tarkalla tekniikalla ja yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten
mukaisesti, toisinaan osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä.
Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
 Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan. Tämä ei ole merkki kameran viasta.
Turvaohjeita
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
 Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
Lisävarustekengän suojus on vaarallinen nieltynä. Jos se nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.
 Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
 Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
 Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
 Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
 Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta
epänormaalia.
 Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
 Älä anna tuotteen kastua.
 Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
 Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
 Jos tuotteessa on etsin, älä katso etsimen läpi kohti kirkkaita valonlähteitä, kuten kohti aurinkoa
pilvettömänä päivänä tai kohti laseria tai muuta voimakasta keinovaloa.
Tämä voi vahingoittaa näköä.
 Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja
akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä latauslaitteella.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden
kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä.
Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
 Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät latauslaitetta tai verkkolaitetta.
- Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen
tai muiden metalliesineiden kanssa.
3
 Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akun latauslaitteeseen tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
 Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
 Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote
on vielä lämmin.
 Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
 Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.
Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon
punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko
verenkierto tai tavallista vähemmän herkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai
vastaavaa apuvälinettä.
 Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä.
Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta, ja seurauksena voi
olla jopa onnettomuus.
HUOMIO Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
 Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Silmät voivat vahingoittua.
 Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan varassa koukusta
tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä
voimakkaille iskuille.
 Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
 Salaman laukaiseminen tuottaa paljon lämpöä. Älä pidä sormiasi, muita ruumiinjäseniä tai esineitä
salamalaitteen lähellä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai vioittaa salamalaitetta.
 Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
HUOMIO
Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
 Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä
tai kirkkaaseen keinovaloon (jos mallissasi on etsin).
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
 Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan pääse pölyä
tai hiekkaa.
 Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
 Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
 Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
 Irrota tuotteen latauslaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä peitä akkua liinalla tai aseta
sen päälle muita esineitä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
 Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon
tai tuotevaurioita.
 Jos kamerassa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita tai vanhoja ja
uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan +- ja –-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
4
Alkuvalmistelut
1
2
3
4
Kiinnitä hihna
Aseta akku
paikalleen
Lataa akku
Poista akku
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Ladataan: oranssi
 Täyteen ladattu:
vihreä
Alkuvalmistelut
5
6
7
8
Avaa
muistikorttipaikan/
akkutilan kansi
Aseta akku
paikalleen
Aseta muistikortti
paikalleen
Sulje
muistikorttipaikan/
akkutilan kansi
(1)
(1)
Liitännät
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Alkuvalmistelut
9
10
Kytke kameraan
virta
Avaa valikkonäyttö

-painike
 Valitse /
-painikkeilla [ ] →
-painike
 [ 2] → /
-painikkeet →
[Päivä/aika/vyöh.] →
-painike
Alkuvalmistelut
11
12
Valitse
aikavyöhyke
Valitse päivämäärä
ja aika
 Valitse vaihtoehto
/ -painikkeilla →
-painike

-painike
 Siirry /
-painikkeilla →
-painike →
valitse /
-painikkeilla [OK] →
-painike
6
 Siirry / -painikkeilla
→ -painike
→ säädä /
-painikkeilla →
-painike
Alkuvalmistelut
13
Aseta näytön kieli
 Valitse /
-painikkeilla [OK] →
-painike

-painike
 [ 2] → /
-painikkeet →
[Kieli ]
 Valitse vaihtoehto
/ / /
-painikkeilla
Objektiivin kiinnittäminen
1
2
3
4
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
Irrota objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
Kiinnitä objektiivi
Poista objektiivin
etusuojatulppa
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Objektiivin kiinnittäminen
5
Valmistaudu
kuvaamaan
(2)
(1)
 Paina (1) samalla,
kun käännät (2)
kevyesti, ja vapauta
sitten (1).
 Zoomaa lähemmäs
tai kauemmas ennen
tarkennusta.
 Käännä (2) hieman
lisää, kunnes se
napsahtaa.
Objektiivin irrottaminen
1
2
3
Varmista, että
kamerasta on
katkaistu virta
Irrota objektiivi
Kiinnitä objektiivin
suojatulppa ja
runkotulppa
(3)
(2)
(1)
 Paina (1) ja käännä
objektiivia samalla
suuntaan (2),
kunnes se pysähtyy.
 Irrota se kuvan
osoittamaan
suuntaan (3).
8
Kuvaaminen
Stillkuvien kuvaaminen (Älykäs automaattikuvaus)
1
2
3
Kytke kameraan
virta
Valitse tila
Zoomaa lähemmäs
tai kauemmas
tarvittaessa
(1) (2) (3)
 Aseta kuvaustila →
-painike
 (1) Tilannekuvake
 (2) Jäljellä olevien
kuvien määrä
 (3) Jäljellä oleva
tallennusaika
Kuvaaminen
Stillkuvien kuvaaminen (Älykäs automaattikuvaus)
4
5
6
Tarkenna
Nosta salama
tarvittaessa
Kuvaa
 Tarkennettujen
 Paina laukaisinta
alueiden ympärillä
kevyesti.
näytetään
 Kamera antaa
tarkennuspiste.
tarkennuksen jälkeen
kaksi äänimerkkiä.
 Kun otat kuvan, kuva
näkyy näytössä noin
kahden sekunnin ajan.
 Voit ottaa toisen
kuvan painamalla
laukaisinta uudelleen,
vaikka näytössä
näkyisi aiempi kuva.
9
Kuvaaminen
Videoiden tallentaminen (Älykäs automaattikuvaus)
1
2
3
Kytke kameraan
virta
Valitse tila
Zoomaa lähemmäs
tai kauemmas
tarvittaessa
(1) (2) (3)
 Aseta kuvaustila →
-painike
 (1) Tilannekuvake
 (2) Jäljellä olevien
kuvien määrä
 (3) Jäljellä oleva
tallennusaika
Kuvaaminen
Videoiden tallentaminen (Älykäs automaattikuvaus)
4
5
Aloita
tallentaminen
Lopeta
tallentaminen
 Mahdollisesti
havaittujen,
tarkennettujen
kasvojen ympärillä
näkyvät kehykset.
10
Toisto
Stillkuvien katseleminen
1
2
Aseta näyttö
toistotilaan
Selaa kuvia
 -painike:
edellinen kuva
 -painike:
seuraava kuva
Toisto
Videoiden katseleminen
1
2
3
Aseta näyttö
toistotilaan
Selaa kuvia
Toista video
 -painike:
edellinen kuva
 -painike:
seuraava kuva
 Videot on merkitty
]
[
-kuvakkeella.
11

-painike: näytä
videon toistopaneeli
Toisto
Videoiden katseleminen
4
Säädä
äänenvoimakkuus
 Valitse /
-painikkeilla [ ]
Stillkuvien ja videoiden poistaminen
1
2
3
Aseta näyttö
toistotilaan
Selaa kuvia
Poista
 Valitse /
-painikkeilla [Poista]
 -painike:
edellinen kuva
 -painike:
seuraava kuva
12
Tavaramerkit ja lisensointi
● SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
Rajoitukset
● Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
● Kaikki mitat perustuvat Canonin testistandardeihin.
● Kaikki tiedot sekä tuotteiden tekniset tiedot ja ulkoasu voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
● Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
● Huolimatta edellisistä kohdista Canon ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.
13
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen
hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin
alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen
aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää
raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
Tämän tuotteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi suositellaan alkuperäisten
Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä.
- Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
HDMI-kaapeli (kameraan kytkettävässä päässä: tyyppi D): Käytä tarvikeliikkeestä erikseen
hankittavaa, enintään 2,5 metriä pitkää kaapelia.
14
Mallin numero on PC2328 (sisältää WM600-mallin WLAN-moduulin ja BLE-moduulin).
Löydät oman laitteesi mallin kameran pohjassa tai kääntyvän näytön takana olevasta
tarrasta. Numeron alussa ovat kirjaimet PC.
Maat ja alueet, jotka sallivat langattoman toiminnon käytön
- Langaton toiminto on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla, ja laiton käyttö
voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin
verkkosivustosta, missä langaton käyttö on sallittua, jotta langattoman käytön säädöksiä
ei rikota.
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat langattoman toiminnon
käytöstä muissa maissa ja muilla alueilla.
Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:
- tuotteen muuttaminen
- tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.
Älä käytä tämän tuotteen langatonta toimintoa lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita
elektronisia laitteita.
Langattoman toiminnon käyttäminen lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia
laitteita voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.
Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-taajuusalue: 2 401 – 2 473 MHz
Wi-Fi-enimmäislähtöteho: 11,7 dBm
Bluetooth-taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth-enimmäislähtöteho: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Eräät kameran täyttämien teknisten standardien logot voidaan näyttää näytössä
valitsemalla MENU ► [ 5]-välilehti ► [Sertifiointilogon näyttö].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising