Canon | EOS M50 | User guide | Canon EOS M50 User guide

Canon EOS M50 User guide
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Apuohje
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
SUOMI
© CANON INC. 2018
CEL-SX3MA261
1
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin
liittyviä tietoja
●● Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi,
että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen
tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi
muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan
tai laitteelle sopivalla tavalla.
●● Käyttäjän suorittama ihmisten tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin
luvaton kuvaaminen tai tallentaminen (video ja/tai ääni) voi loukata
näiden ihmisten yksityisyyttä ja/tai rikkoa muiden oikeuksia, mukaan
lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että
rajoituksia voi olla, vaikka kuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu
vain henkilökohtaiseen käyttöön.
●● Tietoja kameran takuusta ja asiakastuesta on kameran mukana
toimitetuissa käyttöopaspakkauksen takuutiedoissa.
●● Vaikka näyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja
yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, joissakin
harvinaisissa tapauksissa osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä
punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita, että kamera olisi
vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
●● Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
●● Tässä oppaassa kameran painikkeet ja valintakiekot ilmaistaan
kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai kytkimissä
tai jotka muistuttavat niitä.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
●● Seuraavat kameran painikkeet ja ohjaimet esitetään kuvakkeilla.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
●●
: Tärkeitä tietoja, jotka tulee tietää.
●●
: Huomautuksia ja vihjeitä kameran tehokkaaseen käyttöön.
●● = xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx”
ilmaisee sivunumeron)
●● Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän
oletusasetuksia.
●● Selvyyden vuoksi kaikkiin objektiiveihin ja kiinnityssovittimiin viitataan
vain ”objektiiveina” ja ”kiinnityssovittimina” riippumatta siitä, sisältyvätkö
ne objektiivipakkaukseen vai myydäänkö ne erikseen.
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM -objektiivi.
●● Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista
käytetään nimitystä ”muistikortti”.
2
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Sisällysluettelo
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja........ 2
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat.................................... 2
Osa 1: Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot...................................................... 7
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot............................... 7
Langattomien toimintojen käytön valmistelu............................. 8
Kameran valmistelu......................................................................8
Älypuhelimen valmisteleminen.....................................................9
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin Wi‑Fin kautta................ 9
Kameran ja älypuhelimen yhdistäminen Wi‑Fin kautta.................9
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta............. 11
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana................... 11
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana....................................................................... 11
[Bluetooth-toiminto]-näyttö..........................................................12
Maantieteellisten tunnisteiden lisääminen
kuvaamisen aikana................................................................. 13
Sijaintitietojen tarkistaminen.......................................................13
Yhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen
BR‑E1 kanssa......................................................................... 14
Kameran ohjaaminen etäohjauksella älypuhelimesta............. 14
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin älypuhelimiin Wi‑Fin kautta..... 15
Yhdistäminen Wi‑Fin kautta käyttäen sovellusta........................16
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana (1)..............16
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana (2)..............17
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta.............17
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana.......................................................................17
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin kautta
Wi‑Fi-painikkeella.................................................................... 18
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta.............19
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana...................19
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana.......................................................................20
Yhdistäminen tietokoneisiin Wi‑Fin kautta ja
EOS Utility -ohjelmiston käyttäminen...................................... 21
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta..........................................21
Kameran ohjaaminen EOS Utility -ohjelmiston avulla................23
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti............. 23
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta..........................................23
Kameran kuvien lähettäminen tietokoneisiin automaattisesti.....24
Tulostaminen langattomasti Wi‑Fi-yhteydellä yhdistetystä
tulostimesta............................................................................. 25
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta..........................................25
Kuvien lähettäminen Web-palveluihin..................................... 27
Web-palveluiden rekisteröiminen...............................................27
Kuvien lähettäminen Web-palveluihin........................................29
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Yhdistäminen uudelleen Wi‑Fi-yhteyden kautta...................... 30
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta........................................................................... 31
Lempinimen muuttaminen....................................................... 32
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen....................... 32
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten palauttaminen..... 33
Asetusten poistaminen...............................................................33
Bluetoothilla yhdistettyjen laitteiden tietojen poistaminen....... 33
3
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Lisävarusteet.................................................................... 34
Järjestelmäkaavio................................................................... 35
Valinnaiset lisävarusteet.......................................................... 36
Objektiivit....................................................................................36
Virtalähteet.................................................................................36
Salama.......................................................................................37
Mikrofoni.....................................................................................37
Muut lisävarusteet......................................................................37
Tulostimet...................................................................................38
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen................................ 38
Toisto TV:ssä..............................................................................38
RAW-toisto HDR-televisiossa.....................................................39
Kameran virran kytkeminen päälle tavallisen
pistorasian kautta.......................................................................39
Salamakengän käyttäminen.......................................................40
Ulkoisen salaman (myydään erikseen) käyttäminen..................40
Osa 2: Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot......................................... 47
Käsittelyohjeet......................................................................... 47
Alkuvalmistelut........................................................................ 48
Akun lataaminen.........................................................................48
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen...........................48
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen............48
Objektiivin käyttäminen...............................................................49
EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittäminen.......................................49
Kameran piteleminen..................................................................49
Päällä/Pois.............................................................................. 49
Laukaisin................................................................................. 50
Etsin........................................................................................ 50
Näytön kulma ja suuntaus....................................................... 50
Kehykset kuvausnäytössä....................................................... 50
Ohjelmiston käyttäminen......................................................... 42
Pikavalintanäyttö..................................................................... 50
Ohjelmisto...................................................................................42
Tietokoneympäristön tarkistaminen............................................42
Ohjelmiston asentaminen...........................................................42
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen.........................................43
Valikkonäyttö........................................................................... 50
Kuvien tulostaminen................................................................ 44
Kuvien tulostaminen helposti......................................................44
Tulostusasetusten määrittäminen...............................................45
Kuvien lisääminen tulostuslistaan (DPOF).................................45
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan.............................................46
Näyttönäppäimistö.................................................................. 51
Merkkivalonäyttö..................................................................... 51
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kuvaaminen...................................................................... 52
Automaattitila.......................................................................... 52
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa........................................52
Stillkuvat.....................................................................................53
Videot.........................................................................................53
Kuvauskohteiden kuvakkeet.......................................................53
Kuvaaminen käyttäen suosikkiasetuksia
(Luovan kuvauksen apu)............................................................54
4
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Erikoiskuvaus.......................................................................... 54
Käteviä ominaisuuksia............................................................ 68
Omakuva....................................................................................54
Pehmeä iho................................................................................54
Urheilukuva.................................................................................55
Lähikuva.....................................................................................55
Ruoka.........................................................................................55
Panorointi...................................................................................55
Yökuvaus käsivaralta..................................................................55
HDR-vastavalo...........................................................................55
Äänetön tila.................................................................................55
Itselaukaisun käyttäminen..........................................................68
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä (Kosketuslaukaisin)............68
Jatkuva kuvaus...........................................................................68
Kuvan laadun muuttaminen........................................................68
Tallentaminen RAW-muodossa..................................................69
Kuvasuhteen muuttaminen.........................................................69
Videoiden kuvan laadun muuttaminen.......................................69
Erikoistehosteiden käyttäminen.............................................. 56
Pehmeäpiirto..............................................................................56
Kalansilmätehoste......................................................................56
Lelukameratehoste.....................................................................56
Miniatyyritehoste.........................................................................56
HDR-taide, norm., HDR-taide värik., HDR-taide,
kyll. ja HDR-taide, koho..............................................................56
Manuaalinen tila...................................................................... 56
Kuvaustoimintojen määrittäminen yksittäisestä näytöstä...........56
Kuvan kirkkaus (Valotus)............................................................56
Kuvan värit..................................................................................57
Tarkennus...................................................................................60
Salama.......................................................................................61
Muut asetukset...........................................................................62
Valotusajan ja aukon arvon määrittäminen.................................65
Kameran mukauttaminen...........................................................66
Videotallennus......................................................................... 67
Videoiden tallennus videokuvaustilassa.....................................67
Nopeutettujen videoiden tallentaminen (Nopeutettu video)........67
Miniatyyritehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)..................67
Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen...............................67
Toisto................................................................................. 70
Toisto....................................................................................... 70
Stillkuvien ja videoiden katseleminen.........................................70
Toisto kosketustoimintojen avulla...............................................71
Kuvaesitysten katseleminen.......................................................71
Videokoosteiden katseleminen...................................................71
Kuvien selaaminen ja hakeminen........................................... 71
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen..............................................71
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen........................................71
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla...........................................72
Kuvien suojaaminen................................................................ 72
Yksittäisten kuvien suojaaminen................................................72
Useiden kuvien suojaaminen......................................................72
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kuvien luokitteleminen............................................................ 72
Kuvien poistaminen................................................................. 72
Useiden kuvien poistaminen.......................................................72
Stillkuvien muokkaaminen....................................................... 73
Kuvien kääntäminen...................................................................73
Kuvakoon muuttaminen..............................................................73
Rajaus........................................................................................73
Suodatustehosteiden käyttäminen.............................................73
Punasilmäkorjaus.......................................................................73
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)... 73
5
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
RAW-kuvien käsittely kameralla.............................................. 73
Useiden kuvien käsittely.............................................................74
Videoiden muokkaaminen....................................................... 74
Videoiden alun/loppuosan poistaminen......................................74
Kuvien poimiminen 4K-videoista stillkuviksi...............................74
Tiedostokokojen pienentäminen.................................................74
Videokoosteiden muokkaaminen................................................74
Asetukset.......................................................................... 75
Kameran perustoimintojen säätäminen................................... 75
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen...............75
Kansioiden luominen tai valitseminen........................................75
Kuvanumerointi...........................................................................75
Muistikortin alustaminen.............................................................76
Ekotilan käyttäminen..................................................................76
Virransäästön säätäminen..........................................................76
Kuvaustietonäytön mukauttaminen............................................76
Toistotietojen näytön mukauttaminen.........................................76
Kosketusnäytön säätäminen......................................................76
Kuvakennon puhdistaminen.......................................................77
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen...........77
Kameran oletusasetusten palauttaminen...................................77
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Vianmääritys..................................................................... 78
Virheet ja varoitukset....................................................... 80
Osa 3: Liite
Näytössä näkyvät tiedot.......................................................... 82
Kuvauksen aikana......................................................................82
Toiston aikana.............................................................................83
Tekniset tiedot......................................................................... 85
Hakemisto............................................................................... 92
6
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Käytettävissä olevat langattomat toiminnot
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
(1)Yhdistä älypuhelimeen
Osa 1:
(3)Tulosta Wi‑Fitulostimella
Kuvaaminen
Langattomat toiminnot /
lisävarusteet
Valmistelut ja perustoiminnot
Toisto
Asetukset
(2)Käytä EOS-ohjelmiston kanssa
(1)
Langattomat toiminnot
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Lähetä Web-palveluun
Yhdistä älypuhelimeen (= 14)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
Voit myös lisätä kuviin maantieteellisen tunnisteen ja käyttää muita
toimintoja, kun Bluetooth®* on käytössä.
Yksinkertaisuuden vuoksi tässä käyttöoppaassa älypuhelimia,
tabletteja ja muita yhteensopivia laitteita kutsutaan yhteisesti
”älypuhelimiksi”.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
* Bluetooth-matalaenergiateknologia (jäljempänä ”Bluetooth”)
Voit lähettää kuvia langattomasti erilaisiin yhteensopiviin laitteisiin
tai jakaa niitä Web-palvelujen kautta.
(2)
Käytä EOS-ohjelmiston kanssa (= 21, = 23)
Voit etäohjata kameraa Wi‑Fin kautta yhdistetyltä tietokoneelta
käyttämällä EOS-kameroille tarkoitettua EOS Utility -ohjelmistoa.
Image Transfer Utility 2:lla kameran kuvat voidaan myös lähettää
tietokoneeseen automaattisesti.
(3)
Tulosta Wi‑Fi-tulostimella (= 25)
Voit tulostaa kuvia Wi‑Fi-yhteyden kautta langatonta PictBridgelähiverkkoteknologiaa tukevilla tulostimilla.
7
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
(4)
Lähetä Web-palveluun (= 27)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai Canonasiakkaille CANON iMAGE GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun,
kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
Langattomien toimintojen käytön valmistelu
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran valmistelu
1
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
●● Jos langattoman tiedonsiirron asetusten
näyttö ei tule aluksi näkyviin, kun painat
-painiketta, paina -painiketta
uudelleen.
2
Määritä Wi‑Fi-asetukseksi [Päällä].
●● Valitse [Päällä] ja paina
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
-painiketta.
●● Näkyviin tulee lempinimiä koskeva viesti.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
3
Valitse [Lempinimi]-asetus.
●● Paina -painiketta ja tarkista lempinimi
(kameran nimi).
Liite
Hakemisto
8
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
4
Palaa toimintoasetusten valikkoon.
●● Palaa tarkistamisen jälkeen
toimintoasetusten valikkoon:
-painike → [OK] →
-painike.
●● Lempinimen pituus voi olla 1–8 merkkiä,
ja nimeä voi muuttaa myöhemmin.
●● Wi‑Fi- ja Bluetooth-signaalien lähetyksen voi poistaa käytöstä
seuraavasti.
-painiketta ja valitse [ ] → [ 1] →
-- Wi‑Fi: Paina
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Wi‑Fi-asetukset] → [Wi‑Fi] →
[Pois].
-painiketta ja valitse [ ] → [ 1] →
-- Bluetooth: Paina
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Bluetooth-toiminto] →
[Bluetooth-toiminto] → [Pois].
Älypuhelimen valmisteleminen
●● Ennen kuin muodostat yhteyden kameraan, asenna ilmainen erillinen
Camera Connect -sovellus älypuhelimeesi.
●● Lisätietoja tästä sovelluksesta (tuetut älypuhelimet ja sovelluksen
toiminnot) on Canonin sivustossa.
●● Camera Connect -sovelluksen voi asentaa Google Playstä tai
App Storesta. Pääset Google Playhin tai App Storeen myös
QR‑koodilla, jonka voit näyttää kamerassa, kun rekisteröit
älypuhelimen kamerassa.
Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
Kameran ja älypuhelimen yhdistäminen Wi‑Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
1
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Valitse [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
3
Valitse [Älypuhelin].
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Valitse [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) →
[Älypuhelin] → -painike.
4
Yhdistä laitteet pariksi.
●● Valitse [Yhteensovitus] → [Älä näytä].
●● Näyttöön tulee viesti, jonka mukaan
yhteensovitus on käynnissä.
●● Muodosta älypuhelimesta yhteys
kameran ja älypuhelimen välille
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
9
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Toimet älypuhelimessa (1)
5
●● Siirry seuraavaan vaiheeseen ja
muodosta Wi‑Fi-yhteys.
Ota älypuhelimessa Bluetooth
käyttöön.
Lisävarusteet
Toimet älypuhelimessa (2)
●● Androidissa
6
7
●● Jos käytät Android-puhelinta, siirry
vaiheeseen 9.
8
Kosketa kohtaa [Pair/Pari] (vain iOS).
●● Hetken kuluttua Wi‑Fi-yhteys
muodostetaan, ja valitun toiminnon
näyttö tulee näkyviin älypuhelimessa.
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
9
Viimeistele yhteensovitus
kamerassa.
●● Valitse [OK], kun näyttöön tulee
yhteensovituksen vahvistusviesti.
●● Paina yhteensovituksesta ilmoittavassa
näytössä -painiketta.
●● Yhteensovitus on nyt valmis, ja kamera
on yhdistetty älypuhelimeen Bluetoothin
kautta.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
●● iOS:ssä
1
Valitse jokin Camera Connect
-toiminto.
●● Valitse jokin muu toiminto kuin
[Bluetooth remote controller /
Bluetooth-kaukolaukaisin].
2
Toimet kamerassa (2)
Valitse jokin Camera Connect
-toiminto.
●● Valitse jokin muu toiminto kuin
[Bluetooth remote controller /
Bluetooth-kaukolaukaisin].
Valitse kamera, johon yhteys
muodostetaan.
●● Kosketa yhdistettävän kameran
lempinimeä.
Kameran käytön opettelu
1
Käynnistä Camera Connect.
Langattomat toiminnot
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Muodosta Wi‑Fi-yhteys
älypuhelimella.
●● Kosketa älypuhelimessa näkyvää
painiketta ja kopioi salasana ohjeiden
mukaan.
●● Valitse näyttöön tulevista Wi‑Fiasetuksista kameran SSID, johon
yhteys muodostetaan.
●● Kosketa salasanakenttää ja liitä salasana
yhteyden muodostamista varten.
●● Avaa Camera Connect -näyttö.
10
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● Hetken kuluttua Wi‑Fi-yhteys
muodostetaan, ja valitun toiminnon
näyttö tulee näkyviin älypuhelimessa.
3
Valitse [ ].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
3
Käytä Camera Connectia.
●● Käytä Camera Connectia etäkuvaukseen,
kameran kuvien selaamiseen tai niiden
siirtämiseen älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta
Varmista ennen näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on
Wi‑Fi-yhteys (= 9).
1
Avaa valikko.
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Läh. kuvia älypuhelimeen].
●● Näyttöön tulee kuvia.
2
Avaa Camera Connectissa ylin
näyttö.
3
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana
Varmista ennen näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on
Wi‑Fi-yhteys (= 9).
1
2
Toista kuvat.
Paina
-painiketta.
Kameran käytön opettelu
4
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana
Kuvasi voidaan lähettää automaattisesti. Varmista ennen näitä toimia,
että kameralla ja älypuhelimella on Wi‑Fi-yhteys (= 9).
1
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Läh. älypuhelimeen
kuv. jälk.].
2
Valmistelut ja perustoiminnot
Liite
Hakemisto
Määritä automaattisen lähettämisen
asetukset.
●● Määritä [Lähetä autom.] -asetuksen
arvoksi [Päällä].
●● Valitse koko asetuksessa
[Lähetettävä koko].
3
4
Avaa Camera Connectissa ylin näyttö.
Kuvaa.
●● Niin kauan kuin laitteiden välillä on Wi‑Fiyhteys, kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
11
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Katseltavien kuvien määrittäminen
Säilytä yhteys, kun kameran virta on katkaistuna
Langattomat toiminnot
●● Määritä seuraavasti, mitä kuvia voi katsella älypuhelimessa.
Katkaise tilapäisesti laitteiden välinen yhteys. Paina -painiketta
ja valitse sitten [Katk, lopeta] → [OK].
Kun kamerassa on virta, paina -painiketta ja valitse [ ] →
[Muokkaa laitteen tietoja] → älypuhelimen nimi → [Katselt. kuvat].
Määritä katseltavat kuvat esiin tulevassa näytössä.
●● Jos valitset [Päällä], voit katsella kameran kuvia ja ohjata kameraa
muilla tavoin Wi‑Fin kautta, kun kameran virta on katkaistuna.
Lisävarusteet
●● Jos reaaliaikainen etäkuvaus ei onnistu Camera Connectissa Wi‑Fiyhteydestä huolimatta, valitse [Kaikki kuvat] edellä kuvatulla tavalla.
●● Akun kesto saattaa olla tavallista lyhyempi, kun kameraa
käytetään Bluetooth-pariliitoksen jälkeen, koska virtaa kuluu
silloinkin, kun virransäästö on käytössä.
[Bluetooth-toiminto]-näyttö
●● Tämä toiminto ei ole käytettävissä, ellei kameraa ole yhdistetty
älypuhelimeen Bluetoothin kautta.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Bluetooth-toiminto
●● Valitse laite, jonka haluat yhdistää kameraan.
●● Valitse [Pois], jos et aio käyttää Bluetoothia.
Liite
Hakemisto
Yhteensovitus
●● Yhdistä kamera [Bluetooth-toiminto]-kohdassa valittuun laitteeseen.
Tarkista/poista yhteystiedot
●● Tämän avulla voit tarkistaa yhdistettyjen laitteiden nimen ja
yhteyden tilan.
●● Ennen kuin muodostat laiteparin toisen älypuhelimen kanssa, poista
sen laitteen yhteystiedot, joka on nyt yhdistettynä Bluetoothin kautta
(= 33).
Bluetooth-osoite
●● Tämän avulla voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
12
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Maantieteellisten tunnisteiden lisääminen
kuvaamisen aikana
Kuviisi voidaan automaattisesti tallentaa paikkatiedot (kuten leveyspiiri,
pituuspiiri ja korkeus) käyttämällä Bluetoothia tukevasta puhelimesta
saatavia GPS-tietoja.
1
Yhdistä kamera ja älypuhelin
Bluetoothin kautta.
●● Seuraa kohtien ”Toimet kamerassa (1)”,
”Toimet älypuhelimessa (1)” ja ”Toimet
kamerassa (2)” ohjeita kohdassa
”Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta” (= 9).
●● Voit ohittaa nämä vaiheet, jos laitteet
on jo yhdistetty.
2
Katkaise Wi‑Fi-yhteys.
●● Jos kamera on yhdistetty Wi‑Fi-yhteydellä,
katkaise yhteys.
3
Käynnistä Camera Connect.
●● Pidä käden ulottuvilla älypuhelin, jossa on
käynnissä Camera Connect.
4
Ota GPS käyttöön.
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [GPS-asetukset].
●● Määritä [GPS mobiilisti] -asetuksen
arvoksi [Päällä].
5
Kuvaa.
●● Varmista ennen kuvausta, että kuvakkeet
ja
näkyvät kamerassa.
Jos kuvakkeet eivät näy, paina
-painiketta toistuvasti.
●● Kuviisi lisätään nyt maantieteelliset
tunnisteet.
●● Tästedes kuviisi lisätään maantieteelliset
tunnisteet, kun Camera Connect on
käynnissä.
Sijaintitietojen tarkistaminen
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Voit mukauttaa, missä näytössä leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja UTC
näkyvät, käyttämällä [Toistotietojen näyttö] -näyttöä:
-painike →
[ ] → [ 4]. Saat nämä tiedot näkyviin painamalla
-painiketta
kuvan toiston aikana.
Asetukset
●● UTC-päivämäärä ja -aika on käytännössä sama asia kuin Greenwich
Mean Time.
Virheet ja varoitukset
●● Map Utility -ohjelman avulla voit näyttää sijaintitiedot kartalla.
●● Videoon lisättävät GPS-tiedot haetaan ensimmäisen kerran,
kun aloitat tallennuksen.
●● Kuviin ei ehkä lisätä maantieteellistä tunnistetta, jos muodostat
NFC- tai Bluetooth-yhteyden, kun kameran virta on katkaistu.
●● Muiden käyttäjien voi olla mahdollista selvittää sijaintisi tai
tunnistaa sinut maantieteellisellä tunnisteella varustettujen
stillkuviesi tai videoittesi sijaintitiedoista. Ole varovainen jakaessasi
tällaisia kuvia muille – erityisesti jakaessasi niitä sellaisiin Internetsijainteihin, joissa monet pääsevät niitä katsomaan.
Vianmääritys
Liite
Hakemisto
13
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Yhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen
BR‑E1 kanssa
Jotta voit käyttää lisävarusteena saatavaa BR-E1-kauko-ohjainta,
yhdistä laitteet seuraavasti.
Lisätietoja on myös BR-E1:n käyttöoppaassa.
1
Yhdistä laitteet pariksi.
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Bluetooth-toiminto] (kahdesti) →
[Kaukosäädin] → [Yhteensovitus] →
-painike.
2
Pidä BR-E1:n painikkeita W ja T
painettuina yhtä aikaa vähintään
kolmen sekunnin ajan.
●● Laitteet on nyt yhdistetty.
3
Määritä kameran asetukset
etäkuvausta varten.
●● Stillkuvat: Määritä kuvaustavaksi
[Itselaukaisu:10 s/kauko].
-painike → [ ] →
●● Videot:
[ 1] → [Kauko-ohjaus] → [Päällä] →
-painike.
Kameran ohjaaminen etäohjauksella
älypuhelimesta
Voit ohjata kameraa käyttämällä Bluetoothia tukevaa älypuhelinta
kauko‑ohjaimena.
1
Yhdistä kamera ja älypuhelin
Bluetoothin kautta.
●● Seuraa kohtien ”Toimet kamerassa (1)”,
”Toimet älypuhelimessa (1)” ja ”Toimet
kamerassa (2)” ohjeita kohdassa
”Yhdistäminen Bluetooth-älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta” (= 9).
●● Voit ohittaa nämä vaiheet, jos laitteet
on jo yhdistetty.
2
Katkaise Wi‑Fi-yhteys.
●● Jos kameran ja älypuhelimen välillä on
Wi‑Fi-yhteys, katkaise se.
3
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Ohjaa kameraa älypuhelimesta.
●● Kosketa Camera Connect -sovelluksessa
[Bluetooth remote controller / Bluetoothkaukolaukaisin].
Hakemisto
●● Kuvaa tai toista kuvia ohjausnäytössä.
Katso simuloitua kameran näyttöä,
kun ohjaat kameraa.
●● Automaattinen virrankatkaisu laukaistaan noin kahden minuutin
kuluttua, vaikka ajaksi olisi asetettu yksi minuutti.
●● Tarkempia tietoja yhteysasetusten nollaamisesta on sivulla = 33.
14
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● Jos kamera ylikuumenee tilapäisesti pitkän 4K-tallennuksen aikana,
näyttöön tulee [ ] ja tallennus pysäytetään. Tällöin videoiden
tallennus ei ole käytettävissä, vaikka painaisit videopainiketta.
Seuraa näytön ohjeita ja jatka tallennusta valitsemalla jokin muu
] tai katkaise kamerasta
videon tallennuskoko kuin [
virta lämpötilan laskemiseksi, ennen kuin jatkat tallennusta.
●● Bluetooth-toimintojen käyttö kuluttaa akkuvirtaa silloinkin,
kun automaattinen virrankatkaisu on katkaissut kameran virran.
Voit poistaa Bluetoothin käytöstä silloin, kun sitä ei tarvita,
-painiketta ja valitsemalla [ ] → [ 1] →
painamalla
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Bluetooth-toiminto] (kahdesti) →
[Pois].
Yhdistäminen NFC:tä tukeviin älypuhelimiin
Wi‑Fin kautta
NFC:n käyttäminen Android-älypuhelimella tämän toiminnon avulla on
helppo tapa muodostaa yhteys kameraan.
●● Voit poistaa Bluetoothin käytöstä painamalla
-painiketta
ja valitsemalla [ ] → [ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Bluetooth-toiminto] (kahdesti) → [Pois].
●● Pidä NFC:tä käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
-- Vältä voimakasta iskua kameran ja älypuhelimen välillä.
Tämä voi vahingoittaa laitteita.
-- Älypuhelimen mukaan laitteet eivät ehkä tunnista toisiaan
välittömästi. Siinä tapauksessa pidä laitteita yhdessä hieman
eri asennossa. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu,
pidä laitteet yhdessä, kunnes kameran näyttö muuttuu.
-- Älä aseta muita esineitä kameran ja älypuhelimen väliin.
Huomaa myös, että kameran tai älypuhelimen suojukset
tai vastaavat lisävarusteet saattavat estää viestinnän.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
●● Liitännät edellyttävät, että muistikortin on oltava kamerassa.
●● Voit poistaa NFC-yhteydet käytöstä valitsemalla [ 1]-välilehti →
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Wi‑Fi-asetukset] →
[NFC-yhteys] → [Pois].
Hakemisto
15
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Yhdistäminen Wi‑Fin kautta käyttäen sovellusta
1
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Ota NFC käyttöön kamerassa
ja älypuhelimessa.
●● Ota NFC käyttöön kamerassa painamalla
-painiketta ja valitsemalla [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [NFC-yhteys] →
[Päällä].
3
Käytä Camera Connectia.
●● Käytä Camera Connectia etäkuvaukseen,
kameran kuvien selaamiseen tai niiden
siirtämiseen älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana (1)
Kun katselet kuvia kameralla, voit lähettää kuvat älypuhelimeen
koskettamalla kameralla älypuhelinta.
1
2
●● Koskettamalla laitteilla toisiaan kuvan
toiston aikana voit valita kuvia kamerassa
ja lähettää ne älypuhelimeen.
●● Camera Connect käynnistyy
älypuhelimessa, ja yhteys muodostetaan.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Toista kuvat.
Kuvaaminen
Muodosta yhteys.
Toisto
●● Kosketa älypuhelimen, jossa on Camera
Connect asennettuna, N-merkillä ( )
kameran N-merkkiin.
Muodosta yhteys.
●● Kosketa älypuhelimen, jossa on Camera
Connect asennettuna, N-merkillä ( )
kameran N-merkkiin.
4
5
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
3
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
Liite
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Hakemisto
Säädä tietosuoja-asetusta.
●● Kun vasemmalla oleva näyttö näkyy,
valitse [Kaikki kuvat] ja paina
-painiketta.
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
16
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana (2)
Kun et ole katselemassa kuvia, voit yhdistää kameran ja älypuhelimen
Wi‑Fin kautta käyttämällä NFC-ominaisuutta.
1
2
3
Toista kuvat.
Paina
-painiketta.
2
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana
Valitse [ ].
Kuvasi lähetetään automaattisesti älypuhelimeen, johon on Wi‑Fi-yhteys.
(Tämä ei koske videoita.) Kun et ole katselemassa kuvia, voit yhdistää
kameran ja älypuhelimen Wi‑Fin kautta käyttämällä NFC-ominaisuutta.
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta
Kun et ole katselemassa kuvia, voit yhdistää kameran ja älypuhelimen
Wi‑Fin kautta käyttämällä NFC-ominaisuutta.
1
Valitse [Läh. kuvia älypuhelimeen].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Läh. kuvia älypuhelimeen].
●● Näyttöön tulee kuvia.
Langattomat toiminnot
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
1
4
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
Valitse [Läh. älypuhelimeen
kuv. jälk.].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Läh. älypuhelimeen
kuv. jälk.].
2
Määritä automaattisen lähettämisen
asetukset.
●● Määritä [Lähetä autom.] -asetuksen
arvoksi [Päällä].
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Valitse koko asetuksessa
[Lähetettävä koko].
3
4
Avaa Camera Connectissa ylin näyttö.
Kuvaa.
●● Niin kauan kuin laitteiden välillä on Wi‑Fiyhteys, kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
17
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Katseltavien kuvien määrittäminen
●● Määritä seuraavasti, mitä kuvia voi katsella älypuhelimessa.
Katkaise tilapäisesti laitteiden välinen yhteys. Paina -painiketta
ja valitse sitten [Katk, lopeta] → [OK].
Kun kamerassa on virta, paina -painiketta ja valitse [ ] →
[Muokkaa laitteen tietoja] → älypuhelimen nimi → [Katselt. kuvat].
Määritä katseltavat kuvat esiin tulevassa näytössä.
Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin kautta
Wi‑Fi-painikkeella
Toimet kamerassa (1)
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
1
●● Jos reaaliaikainen etäkuvaus ei onnistu Camera Connectissa Wi‑Fiyhteydestä huolimatta, valitse [Kaikki kuvat] edellä kuvatulla tavalla.
Langattomat toiminnot
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
●● Valitse [ ].
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
3
Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä
varten].
●● Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä varten] →
[Älä näytä].
SSID (verkon nimi)
4
Liite
Hakemisto
Tarkista SSID ja salasana.
●● SSID-tunnuksen lopussa on _Canon0A.
Salasana
18
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen kameran valikosta
Toimet älypuhelimessa
5
Yhdistä älypuhelin verkkoon.
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID
(verkon nimi) älypuhelimen Wi‑Fiasetusvalikosta yhdistämistä varten.
●● Kirjoita kamerassa näkyvä salasana
älypuhelimen salasanakenttään.
6
Käynnistä Camera Connect.
●● Kun kamerassa näkyy [Käynnistä Canonsovellus/ -ohjelmisto älypuhelimessa],
Camera Connect käynnistyy
älypuhelimessa.
7
Valitse kamera, johon yhteys
muodostetaan.
●● Kosketa kameraa Camera Connectin
[Cameras/Kamerat]-luettelossa Wi‑Fiyhteyden muodostamiseksi.
Toimet kamerassa (2)
8
Muodosta Wi‑Fi-yhteys.
●● Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
9
Varmista ennen näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on
Wi‑Fi-yhteys (= 18).
1
Avaa valikko.
●● Näyttöön tulee kuvia.
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen toiston aikana
Varmista ennen näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on
Wi‑Fi-yhteys (= 18).
1
2
3
Toista kuvat.
Paina
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Läh. kuvia älypuhelimeen].
2
Langattomat toiminnot
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
-painiketta.
Valitse [ ].
Käytä Camera Connectia.
●● Käytä Camera Connectia etäkuvaukseen,
kameran kuvien selaamiseen tai niiden
siirtämiseen älypuhelimeen.
19
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
4
Valitse kuva.
●● Valitse kuva ja paina
Katseltavien kuvien määrittäminen
-painiketta.
●● Kun olet valinnut muut lähetysasetukset
esiin tulevassa näytössä, kuva lähetetään
älypuhelimeen.
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana
Kuvasi lähetetään automaattisesti älypuhelimeen, johon on Wi‑Fi-yhteys.
(Tämä ei koske videoita.) Kun et ole katselemassa kuvia, voit yhdistää
kameran ja älypuhelimen Wi‑Fin kautta (= 18).
1
Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Läh. älypuhelimeen
kuv. jälk.].
2
Määritä automaattisen lähettämisen
asetukset.
●● Määritä [Lähetä autom.] -asetuksen
arvoksi [Päällä].
●● Valitse koko asetuksessa
[Lähetettävä koko].
3
4
Avaa Camera Connectissa ylin näyttö.
Kuvaa.
●● Niin kauan kuin laitteiden välillä on Wi‑Fiyhteys, kuvasi lähetetään älypuhelimeen.
●● Määritä seuraavasti, mitä kuvia voi katsella älypuhelimessa.
Katkaise tilapäisesti laitteiden välinen yhteys. Paina -painiketta
ja valitse sitten [Katk, lopeta] → [OK].
Kun kamerassa on virta, paina -painiketta ja valitse [ ] →
[Muokkaa laitteen tietoja] → älypuhelimen nimi → [Katselt. kuvat].
Määritä katseltavat kuvat esiin tulevassa näytössä.
●● Jos reaaliaikainen etäkuvaus ei onnistu Camera Connectissa Wi‑Fiyhteydestä huolimatta, valitse [Kaikki kuvat] edellä kuvatulla tavalla.
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, sillä sinun on päästävä painamaan
WPS-painiketta.
1
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Valitse [WPS (PBC-tila)].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-toiminto] → [ ] → [Rekisteröi
laite yhteyttä varten] → [Älä näytä] →
[Vaihda verkkoa] → [Yhteys WPS:llä] →
[WPS (PBC-tila)] → [OK] → [OK].
3
4
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Valitse [Automaattinen asetus]
kameran [IP-osoiteasetus]-näytössä.
●● Yhteyden muodostamista yritetään nyt
kameran ja tukiaseman välillä.
20
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
5
Kun yhteys on muodostettu,
siirry vaiheeseen 6 kohdassa
”Yhdistäminen älypuhelimiin Wi‑Fin
kautta Wi‑Fi-painikkeella” (= 18).
Yhdistäminen tietokoneisiin Wi‑Fin kautta ja
EOS Utility -ohjelmiston käyttäminen
Voit etäohjata kameraa Wi‑Fin kautta yhdistetyltä tietokoneelta käyttämällä
EOS-kameroille tarkoitettua EOS Utility -ohjelmistoa. Asenna EOS Utility
tietokoneeseen, ennen kuin määrität asetukset Wi‑Fi-yhteyttä varten.
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toimet kamerassa (1)
1
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
●● Valitse [
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
].
Hakemisto
3
Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä
varten].
21
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
SSID (verkon nimi)
4
Tarkista SSID ja salasana.
Toimet tietokoneessa (2)
Langattomat toiminnot
7
Käynnistä EOS Utility.
8
Napsauta EOS Utility -ohjelmistossa
[Pairing over Wi‑Fi/LAN /
Yhdistäminen Wi‑Fi/LAN-yhteydellä].
Salasana
Kameran käytön opettelu
●● Näkyviin tulee EOS-yhdistämisohjelmiston
ikkuna.
Toimet tietokoneessa (1)
5
9
Yhdistä tietokone verkkoon.
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID
(verkon nimi) tietokoneen Wi‑Fiasetuksissa yhdistämistä varten.
●● Kirjoita kamerassa näkyvä salasana
tietokoneen salasanakenttään.
Napsauta [Connect/Yhdistä].
●● Valitse kamera, johon yhteys
muodostetaan, ja napsauta
[Connect/Yhdistä].
6
Yhdistä laitteet pariksi.
●● Kun salasana on todennettu
tietokoneessa, kamerassa näkyy
[Aloita laitteiden yhteensovitus].
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Toimet kamerassa (3)
10 Muodosta Wi‑Fi-yhteys.
Toimet kamerassa (2)
Lisävarusteet
●● Valitse [OK] ja paina
Liite
-painiketta.
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
Hakemisto
●● Kameran ja tietokoneen välillä on nyt
Wi‑Fi-yhteys.
●● Valitse [OK], paina -painiketta
ja käynnistä EOS Utility.
22
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, sillä sinun on päästävä painamaan
WPS-painiketta.
1
Valitse [WPS (PBC-tila)].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-toiminto] → [ ] → [Rekisteröi laite
yhteyttä varten] → [Vaihda verkkoa] →
[Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)] →
[OK] → [OK].
2
3
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen
automaattisesti
●● Yhdistä tietokone, jossa on Image Transfer Utility 2 -ohjelma,
tukiasemaan, jonka kautta kamera muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
●● Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, sillä sinun on päästävä painamaan
WPS-painiketta.
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Toimet tietokoneessa (1)
Valitse [Automaattinen asetus]
kameran [IP-osoiteasetus]-näytössä.
1
2
Kun yhteys on muodostettu, siirry
kohtaan ”Toimet kamerassa (2)”
(= 22).
Asetukset
Käynnistä Image Transfer Utility 2.
Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmassa yhdistämisasetusten
näyttö.
●● Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Kameran ohjaaminen EOS Utility -ohjelmiston avulla
Lisätietoja EOS Utility -ohjelmiston käytöstä on sen käyttöoppaassa.
Etäkuvaus on vain yksi monista käytettävissä olevista kameran
toiminnoista.
Lisävarusteet
Kameran kuvat voidaan lähettää automaattisesti tietokoneeseen.
●● Yhteyden muodostamista yritetään nyt
kameran ja tukiaseman välillä.
4
Langattomat toiminnot
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Toimet kamerassa (1)
3
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
23
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
4
Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
5
Muodosta yhteys tietokoneeseen
Wi‑Fin kautta.
●● Valitse [Lähetä autom.] → [Päällä].
●● Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] →
[WPS (PBC-tila)] → [OK] → [OK].
Toimet tukiasemassa.
6
Paina WPS-painiketta.
●● Paina tukiaseman WPS-painiketta, jotta
kamera voi muodostaa tukiasemaan
yhteyden.
Toimet tietokoneessa (2)
Langattomat toiminnot
8
●● Kameroiden lempinimet näkyvät
Image Transfer Utility 2 -ohjelman
yhdistämisnäytössä.
●● Valitse kamera, johon yhteys
muodostetaan, ja muodosta yhteys
tietokoneen ja kameran välille
valitsemalla [Yhteensovitus].
Kameran kuvien lähettäminen tietokoneisiin
automaattisesti
1
7
Valitse tietokone.
●● Yhdistettävissä olevat tietokoneet
näkyvät näytössä.
●● Valitse tietokone, johon yhteys
muodostetaan.
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Toimet kamerassa (2)
Valitse kamera, johon yhteys
muodostetaan.
Valitse kamerassa [Kuvien
lähetysasetukset].
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Lähetä kuvia autom.
tietokon.] → [Kuvien lähetysasetukset].
●● Valitse tai määritä näytettävät kohteet.
24
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
3
Lähetä kuvat tietokoneeseen
automaattisesti.
●● Varmista, että olet kirjautuneena
tietokoneeseen, joka on yhteydessä
tukiasemaan.
●● Kytke kameraan virta tukiaseman
kantoalueella.
Tulostaminen langattomasti Wi‑Fi-yhteydellä
yhdistetystä tulostimesta
Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden kautta
1
●● Kuvat lähetetään automaattisesti
tietokoneeseen vaiheessa 2 määrittämiesi
lähetysasetusten mukaisesti.
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
●● Kun käytät automaattista kuvien siirtoa, varmista, että akun
lataus on riittävä. Automaattinen virrankatkaisu on poissa
käytöstä automaattisen kuvien siirron aikana.
●● Automaattisen kuvien siirron jälkeen otettuja kuvia ei lähetetä
tietokoneeseen. Ne lähetetään automaattisesti, kun kamera
käynnistetään uudelleen.
2
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
3
Valitse [ ].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
●● Automaattinen kuvien siirto tietokoneeseen käynnistyy,
kun kamera käynnistetään tukiaseman kantoalueella.
Jos automaattinen kuvien siirto ei ala automaattisesti,
kokeile käynnistää kamera uudelleen.
Hakemisto
4
Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä
varten].
5
Tarkista SSID ja salasana.
Automaattisen kuvien siirron poistaminen käytöstä
Voit lopettaa automaattisen kuvien siirron painamalla
-painiketta
ja valitsemalla [ ] → [ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-asetukset] → [Lähetä kuvia autom. tietokon.] → [Lähetä autom.] →
[Pois].
SSID (verkon nimi)
Salasana
25
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
6
Käytä tulostinta yhteyden
muodostamiseksi kameraan
Wi‑Fi-yhteyden avulla.
●● Valitse kamerassa näkyvä SSID
(verkon nimi) tulostimen Wi‑Fiasetusvalikosta yhdistämistä varten.
●● Kirjoita kamerassa näkyvä salasana
tulostimen salasanakenttään.
7
Valitse tulostin, johon haluat
muodostaa yhteyden Wi‑Fiyhteyden avulla.
●● Valitse käytettävä tulostin ja paina
-painiketta.
●● Muistikortilla olevat kuvat näytetään,
kun laitteet on yhdistetty Wi‑Fi-yhteyden
kautta.
8
Valitse tulostettava kuva.
●● Valitse kuva ja paina
-painiketta.
●● Valitse tai määritä näytettävät kohteet
ja tulosta ne sitten (= 44).
Yhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, sillä sinun on päästävä painamaan
WPS-painiketta.
1
Valitse [WPS (PBC-tila)].
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Wi‑Fi-toiminto] → [ ] → [Rekisteröi laite
yhteyttä varten] → [Vaihda verkkoa] →
[Yhteys WPS:llä] → [WPS (PBC-tila)] →
[OK] → [OK].
2
3
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Valitse [Automaattinen asetus]
kameran [IP-osoiteasetus]-näytössä.
●● Yhteyden muodostamista yritetään nyt
kameran ja tukiaseman välillä.
4
Kun yhteys on muodostettu,
siirry vaiheeseen 7 kohdassa
”Yhdistäminen Wi‑Fi-yhteyden
kautta” (= 25).
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
26
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien lähettäminen Web-palveluihin
Web-palveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai
tietokoneella.
●● Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluita varten.
●● CANON iMAGE GATEWAY -verkkosivustossa on lisätietoja selaimen
(Microsoft Internet Explorer ja niin edelleen) vaatimuksista, asetuksista
ja versiotiedoista.
●● Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
●● CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
●● Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun lisäksi myös
muita Web-palveluita, sinulla on oltava niissä tili. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palveluiden sivustoista.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Yhdistä laitteet lähellä tukiasemaa, sillä sinun on päästävä painamaan
WPS-painiketta.
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi. Huomaa,
että sinun on annettava sähköpostiosoite, jota käytät tietokoneessa tai
älypuhelimessa, jotta voit vastaanottaa ilmoitusviestin linkitysasetusten
viimeistelemistä varten.
1
Valmistele langattomien toimintojen
käyttö.
●● Katso ”Langattomien toimintojen käytön
valmistelu” (= 8) (tai jos olet valmis,
siirry seuraavaan vaiheeseen).
2
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
3
Valitse [
].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
●● Palveluntarjoaja voi periä yhteyden ja tukiasemien käytöstä erillisen
maksun.
Hakemisto
4
Hyväksy sopimus
sähköpostiosoitteen
antamista varten.
●● Lue näyttöön tuleva sopimus ja valitse
[Hyväksyn].
27
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
5
Muodosta yhteys tukiasemaan.
9
●● Valitse [Yhteys WPS:llä] →
[WPS (PBC-tila)] → [OK] → [OK].
●● Paina tukiaseman WPS-painiketta.
●● Valitse [Automaattinen asetus] kameran
[IP-osoiteasetus]-näytössä kameran
ja tukiaseman välisen yhteyden
muodostamista varten.
6
●● Kun kamera on yhdistetty CANON
iMAGE GATEWAY -palveluun,
näkyviin tulee näyttö, jossa voit antaa
sähköpostiosoitteesi.
●● Anna sähköpostiosoitteesi ja jatka.
7
●● Siirry tietokoneessa tai älypuhelimessa
sivulle, johon on linkki ilmoitusviestissä.
●● Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
10
Anna sähköpostiosoitteesi.
Siirry ilmoitusviestissä
olevalle sivulle ja viimeistele
kameralinkkiasetukset.
Viimeistele CANON iMAGE
GATEWAY -asetukset kamerassa.
●● Valitse [
] ja paina
-painiketta.
●● CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty
kohdeverkkopalveluksi.
8
Määritä nelinumeroinen luku.
Tarkista, onko ilmoitusviesti
saapunut.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
●● Määritä haluamasi nelinumeroinen
luku ja jatka.
●● Tarvitset tätä nelinumeroista lukua
myöhemmin, kun määrität linkityksen
CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
vaiheessa 9.
Langattomat toiminnot
Liite
●● Varmista aluksi, että tietokoneen tai älypuhelimen
sähköpostisovellusta ei ole määritetty estämään sähköpostia
asiaan liittyviltä toimialueilta, mikä voisi estää sinua saamasta
ilmoitusviestiä.
Hakemisto
●● Kun tiedot on lähetetty CANON
iMAGE GATEWAY -palveluun,
saat ilmoitusviestin vaiheessa 6
antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
●● Paina seuraavassa näytössä
-painiketta kertoaksesi, että ilmoitus
on lähetetty.
●● [
] muuttuu nyt muotoon [
].
28
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien lähettäminen Web-palveluihin
Muiden Web-palveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä kameraan myös muita Web-palveluita CANON iMAGE
GATEWAY -palvelun lisäksi.
1
Kirjaudu CANON iMAGE
GATEWAY -palveluun ja avaa
kameralinkkiasetusten sivu.
●● Siirry tietokoneessa tai älypuhelimessa
osoitteeseen http://www.canon.com/cig/
ja avaa CANON iMAGE GATEWAY
-sivusto.
2
Määritä käytettävä Web-palvelu.
●● Asenna Web-palvelu älypuhelimen tai
tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
3
Valitse [
●● Valitse [
].
] painamalla
-painiketta.
1
Valitse [Wi‑Fi-toiminto].
●● Paina
-painiketta.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
2
Valitse kohde.
●● Valitse verkkopalvelun kuvake ja paina
-painiketta.
●● Jos verkkopalvelun yhteydessä käytetään
useita vastaanottajia tai jakoasetuksia,
valitse kohde vastaanottajien
valintanäytöstä ja paina sitten
-painiketta.
3
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Lähetä kuva.
●● Valitse lähetysasetukset ja lataa kuva
palveluun.
●● Jos lähetät kuvia YouTubeen,
lue palveluehdot, valitse [Hyväksyn]
ja paina -painiketta.
●● Jos määritetyt asetukset muuttuvat, voit päivittää kameran
asetukset näiden ohjeiden avulla.
Langattomat toiminnot
Liite
Hakemisto
●● Kun kuva on lähetetty, näytössä
näkyy [OK]. Palaa toistonäyttöön
painamalla -painiketta.
●● Jos haluat katsella CANON iMAGE GATEWAY -palveluun
ladattuja kuvia älypuhelimessa, kokeile erillistä Canon Online
Photo Album -sovellusta. Lataa ja asenna Canon Online Photo
Album -sovelluksen iPhone- ja iPad-versio App Storesta tai
Android-versio Google Play -kaupasta.
29
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Yhdistäminen uudelleen Wi‑Fi-yhteyden kautta
Yhteyden muodostaminen laitteisiin tai verkkopalveluihin uudelleen Wi‑Fiyhteyden kautta on mahdollista, kun yhteysasetukset on rekisteröity.
1
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
2
Valitse kohde.
●● Valitse näytetyistä aiemmista yhteyksistä
kohde, johon muodostetaan Wi‑Fi-yhteys,
ja paina -painiketta. Jos kohde ei näy,
vaihda muihin näyttöihin painamalla
painikkeita / .
●● Aiempia yhteyksiä ei näytetä,
jos [Yhteyshistoria]-asetuksen
arvoksi on määritetty [Piilota].
Web-palvelut
●● Vaihetta 3 ei tarvita.
3
Valmistele toinen laite.
EOS Utility
●● Käynnistä EOS Utility tietokoneessa.
●● Jos tietokoneen muihin laitteisiin
yhdistämisen asetuksia on muutettu,
palauta asetukset, jotta voit muodostaa
yhteyden kameraan tai kameran
tukiasemaan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
●● Suorissa Wi‑Fi-yhteyksissä kameran
ja tietokoneen välillä SSID-tunnuksen
pääte on _Canon0A.
Tulostimet
●● Jos tulostimen muihin laitteisiin
yhdistämisen asetuksia on muutettu,
palauta asetukset, jotta voit muodostaa
yhteyden kameraan tai kameran
tukiasemaan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
●● Suorissa Wi‑Fi-yhteyksissä kameran
ja tulostimen välillä SSID-tunnuksen
pääte on _Canon0A.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Älypuhelimet
●● Ota älypuhelimessa Wi‑Fi käyttöön
ja käynnistä Camera Connect.
●● Jos älypuhelimen muihin laitteisiin
yhdistämisen asetuksia on muutettu,
palauta asetukset, jotta voit muodostaa
yhteyden kameraan tai kameran
tukiasemaan Wi‑Fi-yhteyden kautta.
●● Suorissa Wi‑Fi-yhteyksissä kameran ja
älypuhelimen välillä SSID-tunnuksen
pääte on _Canon0A.
30
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn
älypuhelimeen Wi‑Fin kautta
Voit muodostaa Wi‑Fi-yhteyden jo Bluetoothilla yhdistettyyn
älypuhelimeen seuraavasti.
Androidissa
1
Käynnistä Camera Connect.
●● Käynnistä Camera Connect -sovellus
älypuhelimessa koskettamalla sen
kuvaketta.
2
Valitse jokin Camera Connect
-toiminto.
●● Valitse käytettävä Camera Connect
-toiminto.
●● Yhteys muodostetaan automaattisesti.
Kun laitteet on yhdistetty, näyttöön tulee
valitun toiminnon näyttö.
3
Muodosta Wi‑Fi-yhteys
älypuhelimella.
●● Kosketa älypuhelimessa näkyvää
painiketta ja kopioi salasana ohjeiden
mukaan.
●● Valitse näyttöön tulevista Wi‑Fiasetuksista kameran SSID, johon
yhteys muodostetaan.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Kosketa salasanakenttää ja liitä salasana
yhteyden muodostamista varten.
Kuvaaminen
●● Avaa Camera Connect -näyttö.
Toisto
●● Hetken kuluttua Wi‑Fi-yhteys
muodostetaan, ja valitun toiminnon
näyttö tulee näkyviin älypuhelimessa.
Asetukset
●● [Wi‑Fi päällä] tulee näkyviin kamerassa.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
iOS:ssä
1
Käynnistä Camera Connect.
2
Valitse jokin Camera Connect
-toiminto.
31
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Lempinimen muuttaminen
Vaihda lempinimeä tarvittaessa.
1
Avaa lempinimen näyttö.
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Lempinimi] → -painike.
2
Muuta lempinimeä.
●● Vaihda lempinimi näytössä olevan
näppäimistön avulla.
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
Kameraan tallennettuja yhteysasetuksia voi muuttaa tai ne voi poistaa.
Ennen kuin muutat tai poistat yhteysasetuksia, katkaise Wi‑Fi-yhteys.
1
Paina -painiketta, kun kameraan
on kytketty virta.
2
Valitse kohde.
●● Vasemmalla olevasta näytöstä voit
siirtyä muihin näyttöihin painamalla
/ -painikkeita.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
●● Valitse vasemmalla olevassa näytössä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
poistaa tai muuttaa.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
3
Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
●● Valitse näytössä laite, jonka
yhteysasetuksia haluat poistaa tai
muuttaa, ja muuta sitten asetuksia
tai poista ne.
Hakemisto
32
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattoman tiedonsiirron oletusasetusten
palauttaminen
Kaikki langattoman tiedonsiirron asetukset voi nollata. Tämä voi estää
tietovuotoja, jos lainaat kameraa muille tai siirrät sen jonkun muun
omistukseen.
Asetusten poistaminen
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] →
[ 1] → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Nollaa asetukset] → [OK].
Bluetoothilla yhdistettyjen laitteiden tietojen
poistaminen
Ennen kuin muodostat pariliitoksen toisen älypuhelimen kanssa,
poista aiemmin yhdistettyjen älypuhelimien tiedot.
Toimet kamerassa
●● Paina
-painiketta ja valitse [ ] → [ 1] →
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] → [Bluetooth-toiminto] →
[Tarkista/poista yhteystiedot] →
-painike → [OK] →
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
-painike.
Toimet älypuhelimessa
●● Poista älypuhelimen Bluetooth-asetusten valikossa älypuhelimeen
rekisteröidyt kameran tiedot.
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
33
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Lisävarusteet
Canon-lisävarusteet sekä muut erikseen myytävät yhteensopivat
lisävarusteet lisäävät kuvausnautintoa.
Hakemisto
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä
suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään
yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista, kuten tulipalosta, jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden virheellisestä toiminnasta
(kuten akkujen vuotamisesta ja/tai räjähtämisestä). Huomaa, että takuu
ei kata korjauksia, joita Canon-tuotteeseen on tehtävä tällaisen vahingon
johdosta, vaan korjaukset ovat maksullisia.
34
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Järjestelmäkaavio
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
600EX
II-RT
600EX-RT 430EX III-RT/ 430EX II
430EX III
270EX II ST-E3-RT ST-E2*1
Lähikuvaus­
salama
MT-26EX-RT
Lähikuvaus­
salama
MR-14EX II
Langaton
kauko-ohjain
BR-E1
Valmistelut ja perustoiminnot
EF-M-objektiivit
Mukana toimitetut
lisävarusteet
EF-objektiivit
EF-S-objektiivit
Kuvaaminen
Toisto
Kiinnityssovitin
EF-EOS M
Asetukset
Vianmääritys
Suunnattu stereomikrofoni
DM-E1
Kaulahihna
EM-200DB*2
USB-kaapeli
(kameraan kytkettävässä
päässä: Micro-B)*3
Kaulahihna
EM-E2
Akku
LP-E12*2
Akkulaturi
LC-E12-sarja*2
HDMI-kaapeli
(kameraan kytkettävässä
päässä: D-tyyppi)
TV/näyttö
PictBridgeyhteensopivat
tulostimet
Tasavirtaliitin
DR-E12
Liite
Hakemisto
USB-portti
Verkkolaite
CA-PS700
Rungon suojus
EH32-CJ
*1
*2
*3
Virheet ja varoitukset
SD-/SDHC-/SDXCmuistikortti
Kortinlukija
Korttipaikka
Tietokone
Tiettyjen objektiivien kanssa voidaan tarvita keskiökytkentäjohto OC-E3.
Ostettavissa myös erikseen.
Saatavissa on myös aito Canon-lisävaruste (liitäntäkaapeli IFC-600PCU).
35
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat myynnissä erikseen. Huomaa, että saatavuus
vaihtelee alueittain, eikä kaikkia lisävarusteita ole välttämättä enää saatavilla.
Objektiivit
EF-M-, EF- ja EF-S-objektiivit
●● Vaihda objektiivia aiheen tai kuvaustyylisi
mukaan. Huomaa, että EF- ja
EF-S-objektiivit vaativat EF-EOS M
-kiinnityssovittimen.
Verkkolaite CA-PS700
●● Verkkolaitteen avulla voit liittää kameran
tavalliseen pistorasiaan. Verkkolaitetta
suositellaan, kun kameraa käytetään
virtaa tavallista pitempään tai kun kamera
liitetään tulostimeen tai tietokoneeseen.
Verkkolaitetta ei voi käyttää akun
lataamiseen kamerassa.
Tasavirtaliitin DR-E12
●● Käytetään verkkolaitteen kanssa.
Virtalähteet
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Kiinnityssovitin EF-EOS M
●● Käytä tätä kiinnityssovitinta EF- tai
EF-S-objektiivien kiinnittämiseen.
Langattomat toiminnot
●● Akkulaturia ja verkkolaitetta voidaan käyttää alueilla, joiden
verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V (50/60 Hz).
●● Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua
sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua
muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Akku LP-E12
●● Ladattava litiumioniakku
Akkulaturi, LC-E12-sarja
●● Akun LP-E12 laturi
●● Akku sisältää kätevän kannen, jonka voit kiinnittää niin, että näet
näkyy,
lataustason nopealla vilkaisulla. Kiinnitä kansi niin, että
ei näy, kun akku ei ole ladattu.
kun akku on ladattu, ja
36
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Salama
Mikrofoni
Speedlite 600EX II-RT / 600EX-RT /
430EX III-RT / 430EX III / 430EX II / 270EX II
●● Kenkäasennettava salamayksikkö, joka
mahdollistaa monia salamakuvaustyylejä.
Speedlite 580EX II, 580EX, 550EX,
430EX, 420EX, 380EX, 320EX, 270EX,
220EX ja 90EX ovat myös tuettuja.
Speedlite-lähetin ST-E3-RT/ST-E2
●● Mahdollistaa Speedlite-salamayksiköiden
langattoman ohjauksen (paitsi Speedlite
220EX/270EX:n).
Langattomat toiminnot
Suunnattu stereomikrofoni DM-E1
●● Videoita kuvattaessa mikrofonin poimimat
objektiivin ja kameran toimintojen äänet
ovat hiljaisempia.
●● Ulkoinen makrosalamayksikkö,
joka mahdollistaa monia
makrosalamakuvaustyylejä.
MR-14EX on myös tuettu.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Muut lisävarusteet
Toisto
Langaton kauko-ohjain BR-E1
●● Bluetoothia tukeva langaton kauko-ohjain.
Asetukset
Vianmääritys
●● Myös keskiökytkentäjohto OC-E3 voidaan
tarvita käytettäessä ST-E2:ta tiettyjen
objektiivien kanssa.
Lähikuvaussalama MT-26EX-RT
Lähikuvaussalama MR-14EX II
Lisävarusteet
Virheet ja varoitukset
Rungon suojus EH32-CJ
●● Kiinnitetään kameraan suojaamaan
sitä pölyltä ja naarmuuntumiselta sekä
antamaan uusi ilme.
Liite
Hakemisto
Kaulahihna EM-E2
●● Pehmeä ja mukava kaulahihna.
Keskiökytkentäjohto OC-E3
●● Kytkentäjohto, jonka avulla Speedlitea voi
käyttää kiinnittämättä sitä kameraan.
Liitäntäkaapeli IFC-600PCU
●● Kameran liittämiseen tietokoneeseen
tai tulostimeen.
37
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tulostimet
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen
Canon PictBridge -yhteensopivat
tulostimet
●● Vaikka et käyttäisi tietokonetta,
voit tulostaa kuvia liittämällä
kameran suoraan tulostimeen.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Toisto TV:ssä
Voit katsoa kuviasi televisiossa kytkemällä kameran siihen kaupallisesti
saatavilla olevalla HDMI-kaapelilla (pituus enintään 2,5 m ja kameran
päässä D-tyypin liitin).
Lisätietoja kytkemisestä ja tulojen vaihtamisesta on television
käyttöoppaassa.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
1
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja televisiosta.
Toisto
2
Liitä kamera televisioon.
Asetukset
●● Työnnä kaapelin liitin television HDMIliitäntään kokonaan kuvan mukaisesti.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
●● Avaa kameran liitäntöjen kansi ja työnnä
kaapelin liitin kokonaan kameran liitäntään.
Liite
Hakemisto
3
Kytke televisioon virta ja aseta
televisio käyttämään ulkoista tuloa.
●● Aseta televisiotuloksi ulkoinen tulo,
johon kytkit kaapelin vaiheessa 2.
38
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
4
Kytke kameraan virta.
●● Siirrä ON/OFF-kytkin [ON]-asentoon.
●● Paina
-painiketta.
●● Kameran kuvat näkyvät nyt
televisioruudussa. (Kameran näytössä
ei näy mitään.)
Kameran virran kytkeminen päälle tavallisen
pistorasian kautta
Kun kamera ottaa virtansa verkkolaitteen CA-PS700 ja tasavirtaliittimen
DR-E12 (molemmat myydään erikseen) kautta, jäljellä olevaa akun
varausta ei tarvitse tarkkailla.
●● Kun olet valmis, katkaise kameran
ja television virta ennen kaapelin
irrottamista.
(1)
●● Kosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty
televisioon.
●● Käytettäessä HDMI-lähtöä seuraavan kuvan näyttäminen saattaa
kestää jonkin aikaa, jos vaihdat 4K- ja HD-videoiden välillä tai eri
kuvataajuuksia käyttävien videoiden välillä.
(2)
(2)
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
Jotta kuvien värien näyttäminen vastaisi HDR-television ominaisuuksia,
valitse [
3]-välilehti → [HDMI HDR -lähtö] → [Päällä].
●● Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa.
Lisätietoja television tulojen vaihtamisesta on television
käyttöoppaassa.
●● Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
●● Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
1
Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta.
Valmistelut ja perustoiminnot
2
Työnnä liitin paikalleen.
Kuvaaminen
●● Kun kansi on auki ja liitännät (1) ovat
kuvan osoittamassa asennossa,
pidä akun lukitsinta suunnassa (2)
ja aseta liitin paikalleen.
●● Sulje kansi.
3
●● Kun kamera ja televisio on liitetty, voit kuvatessa katsella kuvia
esikatseluna television suuremmasta näytöstä.
Langattomat toiminnot
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liitä sovitin liittimeen.
●● Avaa kansi ja aseta sovittimen pistoke
kokonaan liittimeen.
Liite
Hakemisto
(1)
4
Liitä virtajohto.
●● Liitä virtajohdon toinen pää ensin
verkkolaitteeseen ja liitä sitten johdon
toinen pää pistorasiaan.
●● Kytke kameraan virta ja käytä kameraa
haluamallasi tavalla.
●● Kun olet valmis, sammuta kameran virta
ja irrota virtajohto seinäkoskettimesta.
39
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot
●● Älä irrota sovitinta tai virtajohtoa, kun kameran virta on kytkettynä.
Tämä saattaa poistaa kuvia tai vioittaa kameraa.
●● Älä kytke sovitinta tai sovittimen johtoa muihin laitteisiin. Muuten
tuotteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä tai tuote voi vahingoittua.
Salamakengän käyttäminen
Salamakengän avulla voit liittää kameraan lisävarusteena saatavan
ulkoisen salaman tai mikrofonin.
1
Poista salamakengän suojus.
●● Vedä suojus pois kuvan osoittamalla
tavalla.
●● Välttääksesi hukkaamasta suojusta
voit laittaa sen ulkoisen salaman tai
mikrofonin koteloon.
2
Kiinnitä salamakengän suojus.
●● Kun olet irrottanut ulkoisen salaman
tai mikrofonin, kiinnitä suojus takaisin
salamakengän suojaamiseksi.
●● Aseta suojus paikalleen kuvan
osoittamalla tavalla.
Ulkoisen salaman (myydään erikseen) käyttäminen
●● Lisätietoja on myös Speedlite EX -sarjan käyttöoppaassa.
Tämä kamera on A-tyypin kamera, joka tukee kaikkia
Speedlite EX -sarjan toimintoja.
1
2
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Kiinnitä salama.
Aseta kuvaustilaksi
,
,
tai
.
●● Muissa tiloissa salaman asetuksia ei
voi muuttaa, koska salama säädetään
ja laukaistaan automaattisesti tarpeen
mukaan.
3
Määritä ulkoisen salaman asetukset.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
●● Pidä johdot (johto lähikuvaussalamasta sekä keskiökytkentäjohto)
loitolla salamapäistä.
●● Jos käytät jalustaa, säädä jalkojen asento siten, että salamapäät
eivät joudu kosketuksiin jalkojen kanssa.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Sisäisen salaman asetuksia ei voi määrittää, kun Speedlite EX
-sarjan salama on kiinnitettynä, koska tällöin kyseinen asetusnäyttö
ei ole käytettävissä.
●● Ulkoisen salaman tarkennuksen apuvalo ei laukea.
Hienostuneempaa salamakuvausta varten voi käyttää lisävarusteena
saatavaa Speedlite EX -sarjan salamaa.
●● Muut kuin Canonin EX-sarjan salamat eivät ehkä laukea oikein
tai joissain tapauksissa laukea ollenkaan.
●● Muut kuin Canonin valmistamat salamat (erityisesti suurta
jännitettä käyttävät) tai salaman lisävarusteet voivat estää
kameraa toimimasta normaalisti ja voivat vahingoittaa kameraa.
40
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Ulkoisen salaman toimintojen määrittäminen
Kun ulkoinen salama on kiinnitettynä, määritä seuraavat asetukset
[ 1]-välilehden kohdassa [Salamaohjaus].
●● Salamatoiminto
●● E-TTL II -mittaus
●● Hidas täsmäys
●● FE-varmistus
●● Ulkoisen salaman toimintoasetukset (= 41)
●● Ulkoisen salaman mukautetut toimintoasetukset (= 41)
●● Nollaa asetukset (= 41)
●● Valitse [ 1] → [Salamaohjaus] →
[Ulkoisen salaman asetus] ja paina
-painiketta.
●● Näkyviin tulee vasemmalla oleva näyttö.
●● Valitse kohde, paina -painiketta, valitse
asetus ja paina -painiketta uudelleen.
●● [Sisäisen salaman asetus] ei ole käytettävissä, kun ulkoinen
salama on kiinnitettynä.
●● Näytetyt tiedot ja käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat
salamayksikön, käytössä olevan salamatilan, salaman
mukautettujen toimintojen asetusten sekä muiden tekijöiden
mukaan. Lisätietoja salaman kanssa käytettävissä olevista
toiminnoista on salaman käyttöoppaassa.
●● Vain [Salamavalotuksen korjaus] -asetusta voi muuttaa
käytettäessä Speedlite EX -sarjan salamaa, joka ei ole
yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
(Myös [Suljintäsmäys]-asetuksen voi määrittää joissakin
Speedlite EX -sarjan salamayksiköissä.)
Ulkoisen salaman mukautettujen toimintojen määrittäminen
Lisätietoja salamayksiköiden mukautetuista toiminnoista on salaman
(myydään erikseen) käyttöoppaassa.
●● Valitse [ 1] → [Salamaohjaus] →
[Ulk. salaman C.Fn-asetukset] ja paina
-painiketta.
●● Valitse kohde, paina -painiketta, valitse
asetus ja paina -painiketta uudelleen.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
●● Kun kuvaat Speedlite EX -sarjan salamalla, saat täyden
salamatoiminnon käyttöön määrittämällä [Salaman mittaustapa]
-asetuksen arvoksi [1:TTL] (automaattinen salaman mittaus).
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Ulkoisen salaman oletusasetusten palauttaminen
Palauta asetusten [Ulkoisen salaman asetus] ja [Ulk. salaman C.Fnasetukset] oletusarvot.
●● Valitse [ 1] → [Salamaohjaus] →
[Nollaa asetukset] ja paina sitten
-painiketta.
●● Valitse kohde, paina
valitse [OK] ja paina
uudelleen.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
-painiketta,
-painiketta
41
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Ohjelmiston käyttäminen
Seuraavassa on Canonin sivustolta ladattavien ohjelmien esittely sekä
ohjeita ohjelmien asentamiseen ja kuvien tallentamiseen tietokoneeseen.
Ohjelmisto
Kun olet asentanut ohjelmiston, voit tehdä tietokoneellasi seuraavia asioita.
●● EOS Utility
-- Tuo kuvia ja muuta kameran asetuksia
●● Digital Photo Professional
-- Selaa, käsittele ja muokkaa valokuvia, myös RAW-kuvia
●● Picture Style Editor
-- Muokkaa kuva-asetuksia ja luo sekä tallenna kuva-asetustiedostoja
●● Image Transfer Utility 2
-- Lähetä kuvat automaattisesti tietokoneeseen
●● Map Utility
-- Katsele kuviin lisättyjä GPS-tietoja kartalla
Tietokoneympäristön tarkistaminen
Lisätietoja ohjelmiston järjestelmävaatimuksista ja yhteensopivuudesta
(mukaan lukien uusien käyttöjärjestelmien tuki) on Canonin sivustossa.
Ohjelmiston asentaminen
1
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Lataa ohjelmisto.
●● Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry
osoitteeseen http://www.canon.com/icpd/.
●● Avaa maasi tai alueesi sivusto.
●● Lataa ohjelmisto.
2
Langattomat toiminnot
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
●● Asenna ladattu tiedosto
kaksoisnapsauttamalla sitä.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
●● Jos haluat katsella ja muokata videoita tietokoneella, käytä
valmiiksi asennettua tai yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa,
joka tukee kameralla tallennettuja videoita.
Hakemisto
●● Lataa ja asenna uusin ohjelmisto Canonin sivustosta.
42
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Liitä kamera USB-kaapelilla (myydään erikseen; kameran päässä
Micro-B-liitin) tietokoneeseen ja tallenna kuvat tietokoneeseen.
(1)
(2)
1
Liitä kamera tietokoneeseen.
●● Avaa kansi kameran virran ollessa
katkaistuna (1). Kun kaapelin pienempi
liitin on kuvan mukaisessa asennossa,
aseta liitin kokonaan kameran
liitäntään (2).
●● Kytke kaapelin suurempi liitin tietokoneen
USB-porttiin. Lisätietoja tietokoneen
USB-liitännöistä on tietokoneen
käyttöoppaassa.
2
Kytke virta kameraan ja tuo
EOS Utility esiin.
●● Siirrä ON/OFF-kytkin [ON]-asentoon.
●● Windows: Kaksoisnapsauta työpöydällä
olevaa EOS Utility -kuvaketta.
●● Mac OS: Kaksoisosoita Dockissa olevaa
EOS Utility -kuvaketta.
●● Tästä lähtien EOS Utility käynnistyy
automaattisesti, kun yhdistät kameran
tietokoneeseen ja kytket virran kameraan.
3
Tallenna kuvat tietokoneeseen.
●● Napsauta [Download images to computer /
Lataa kuvat tietokoneeseen] →
[Start automatic download /
Aloita automaattinen lataaminen].
●● Kun kuvat on tallennettu tietokoneen
Kuvat-kansioon (erillisiin kansioihin
päivämäärän mukaan), Digital Photo
Professional käynnistyy automaattisesti
ja näyttää tuodut kuvat.
●● Kun kuvat on tallennettu, sulje EOS Utility,
katkaise kamerasta virta ja irrota kaapeli.
●● Jos haluat tarkastella tietokoneeseen
tallennettuja kuvia, käytä Digital Photo
Professionalia. Jos haluat katsella
videoita, käytä valmiiksi asennettua tai
yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistoa,
joka tukee kameralla tallennettuja videoita.
●● Kun kamera liitetään tietokoneeseen ensimmäisen kerran,
asennetaan ohjaimet. Tämän vuoksi voi kestää muutamia
minuutteja, ennen kuin kameran kuvia voi käyttää.
●● Vaikka voit tallentaa kuvia tietokoneeseen yksinkertaisesti
liittämällä kameran tietokoneeseen ilman ohjelmistoa, seuraavat
rajoitukset ovat voimassa.
-- Kameran tietokoneeseen liittämisen jälkeen voi kestää
muutaman minuutin ajan, kunnes kameran kuvia voi käyttää.
-- Pystysuuntaisina otetut kuvat saattavat tallentua
vaakasuuntaisina.
-- RAW-kuvia (tai RAW-kuvien kanssa samanaikaisesti
tallennettuja JPEG-kuvia) ei ehkä tallenneta.
-- Kuvien suojausasetukset saattavat poistua tietokoneeseen
tallennetuista kuvista.
-- Joitakin ongelmia voi ilmetä kuvien tai kuvatietojen
tallennuksessa käytössä olevan käyttöjärjestelmän version,
ohjelmiston tai kuvatiedostojen koon mukaan.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
43
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien tulostaminen
Kuvat voi tulostaa vaivattomasti liittämällä kameran tulostimeen.
Voit määrittää erätulostukseen lisättävät kuvat kamerassa, valmistella
tilauksia kuvakehityspalveluja varten ja valmistella tilauksia tai tulostaa
kuvia kuvakirjoja varten.
Kuvituksissa käytetään esimerkkitarkoituksessa Canon SELPHY CP
-sarjan Compact Photo Printer -tulostinta. Näyttökuvat ja käytettävissä
olevat toiminnot vaihtelevat tulostimen mukaan. Lisätietoja on myös
tulostimen käyttöoppaassa.
Kuvien tulostaminen helposti
Voit tulostaa ottamasi kuvat helposti kytkemällä kameran PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen (myydään erikseen) USB-kaapelilla
(myydään erikseen; kameran päässä Micro-B-liitin).
1
2
Varmista, että virta on katkaistu
kamerasta ja tulostimesta.
Liitä kamera tulostimeen.
●● Avaa liitäntöjen kansi ja työnnä pienempi
liitin kokonaan kameran liitäntään kuvan
mukaisessa asennossa.
●● Liitä kaapelin iso pää tulostimeen.
Lisätietoja muista liitännöistä on
tulostimen käyttöoppaassa.
3
4
Kytke kameraan virta.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
5
6
Kameran käytön opettelu
Valitse kuva.
Avaa tulostusnäyttö.
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Valitse [Tulosta kuva] painamalla
-painiketta ja paina sitten -painiketta
uudelleen.
7
Toisto
Asetukset
Tulosta kuva.
●● Valitse [Tulosta] ja paina
Kuvaaminen
-painiketta.
●● Tulostaminen alkaa nyt.
●● Jos haluat tulostaa muita kuvia, toista
nämä toimet vaiheesta 5 alkaen,
kun tulostus on suoritettu loppuun.
●● Kun lopetat tulostuksen, katkaise
kamerasta ja tulostimesta virta ja
irrota kaapeli.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kytke tulostimeen virta.
44
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tulostusasetusten määrittäminen
1
Tulostusasetusten määrittäminen
Avaa tulostusnäyttö.
●● Avaa vasemmalla oleva näyttö
noudattamalla kohdan ”Kuvien
tulostaminen helposti” (= 44)
vaiheiden 1–6 ohjeita.
2
Langattomat toiminnot
Määritä tulostusmuoto, mahdollisen päivämäärän tai tiedostonumeron
lisäys ja muut asetukset seuraavassa kuvatulla tavalla. Nämä asetukset
koskevat kaikkia tulostusluettelon kuvia.
1
Kameran käytön opettelu
Valitse [Tulostus].
●● Valitse [ 1]-välilehdessä [Tulostus] ja
paina sitten -painiketta.
Määritä asetukset.
●● Valitse kohde ja paina sitten
2
Toisto
Valitse [Asetus].
●● Valitse [Asetus] ja paina
-painiketta.
Kuvien lisääminen tulostuslistaan (DPOF)
Kamerassa voi määrittää erätulostuksen ja kuvakehityspalvelun tilauksen
asetukset.
Voit seuraavassa kuvatulla tavalla valita jopa 998 muistikortissa olevaa
kuvaa ja määrittää asianmukaiset asetukset (= 46), kuten kopioiden
määrän. Tällä tavalla valmisteltavat tulostustiedot noudattavat DPOF
(Digital Print Order Format) -standardeja.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
-painiketta.
●● Valitse vaihtoehto seuraavassa
näytössä ja palaa sitten tulostusnäyttöön
painamalla -painiketta.
Lisävarusteet
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
●● Valitse vaihtoehto ja paina sitten
-painiketta.
●● Valitse vaihtoehto seuraavassa
näytössä ja palaa sitten tulostusnäyttöön
-painiketta.
painamalla
Liite
Hakemisto
●● RAW-kuvia ja -videoita ei voi valita.
●● Kaikkia DPOF-asetuksia ei ehkä voida ottaa käyttöön joissakin
tilanteissa tulostimella tai kuvakehityspalvelulla tulostettaessa.
●● Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten
määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
●● Jos [Päiväys]-asetuksen arvo on [Päällä], jotkin tulostimet
saattavat tulostaa päivämäärän kuviin kahdesti.
45
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tulostettavien kuvien määrittäminen
1
Valitse tulostettavat kuvat.
●● Avaa vasemmalla oleva näyttö
noudattamalla kohdan
”Tulostusasetusten määrittäminen”
(= 45) vaiheen 1 ohjeita.
●● Valitse [Val. kuva] tai [Useita] ja paina
sitten -painiketta.
●● Lisää tulostettavia kuvia noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
Kuvien lisääminen valokuvakirjaan
Valokuvakirjoja voi määrittää kameraan valitsemalla muistikortilta enintään
998 kuvaa ja siirtämällä ne tietokoneen ohjelmistoon. Kuvat tallentuvat
tietokoneessa omaan kansioonsa. Toiminto on kätevä, kun haluat tilata
valokuvakirjoja verkossa tai tulostaa niitä omalla tulostimella.
Kuvien lisääminen yksitellen
1
Valitse [Valokuvakirjan aset.].
●● Paina
-painiketta, valitse [ 1] →
[Valokuvakirjan aset.] ja paina sitten
-painiketta.
2
3
Valitse kuva.
Langattomat toiminnot
●● Valitse kuva ja paina
●● Näytössä näkyy [
-painiketta.
].
●● Voit poistaa kuvan valokuvakirjasta
painamalla -painiketta uudelleen.
[ ] ei tämän jälkeen enää ole näkyvissä.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
●● Toista nämä vaiheet muiden kuvien
määrittämiseksi.
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Kun olet valmis, palaa valikkonäyttöön
-painiketta.
painamalla
Kuvaaminen
Useiden kuvien lisääminen kerralla
Toisto
Asetukset
●● Avaa vasemmalla oleva näyttö
valitsemalla [Useita] kohdan
”Kuvien lisääminen yksitellen” (= 46)
vaiheessa 2.
●● Valitse kohde ja paina sitten
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
-painiketta.
●● Lisää kuvia noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
Liite
Hakemisto
●● Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten
määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Tulostusasetusten muuttaminen tällä kameralla
saattaa korvata kaikki aiemmat asetukset.
Valitse [Valitse kuvat].
●● Valitse [Valitse kuvat] ja paina
-painiketta.
●● RAW-kuvia ja -videoita ei voi valita.
46
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Käsittelyohjeet
●● Kamera on erittäin hieno elektroninen laite. Älä pudota sitä tai altista
sitä koville iskuille.
Osa 2:
Kameran käytön opettelu
●● Älä aseta kameraa magneettien, moottorien tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähelle. Vahvat
sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja poistaa
kuvatietoja.
●● Jos kameraan tai näyttöön jää kiinni vesipisaroita tai likaa,
pyyhi kamera kuivalla, pehmeällä kankaalla, kuten silmälasien
puhdistusliinalla. Älä hankaa kovaa äläkä käytä voimaa.
Opi määrittämään kameran asetuksia ja käyttämään kameran
perustoimintoja.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Älä käytä puhdistusaineita (orgaaniset liuottimet mukaan lukien)
puhdistaessasi kameraa tai näyttöä.
Asetukset
●● Käytä puhallinharjaa pölyn poistamiseen objektiivista.
Jos puhdistaminen on vaikeaa, ota yhteyttä asiakastukeen.
Vianmääritys
●● Säilytä käyttämättömiä akkuja muovipussissa tai muussa säiliössä.
Jos et aio käyttää akkua jonkin aikaa, lataa se noin kerran vuodessa,
ja käytä sen jälkeen kameraa ennen akun varastointia niin kauan, että
akun varaus ehtyy. Tällä voit varmistaa akun suorituskyvyn säilymisen.
Valmistelut ja perustoiminnot
Langattomat toiminnot
●● Älä kosketa kameran tai objektiivin liittimiin. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriön.
●● Älä kosketa objektiivin poistamisen jälkeen esillä olevaa kuvakennoa,
jotta kuvakenno ei pääse vahingoittumaan.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Älä estä laukaisimen toimintaa esimerkiksi sormella. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
●● Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se takapää ylöspäin
ja kiinnitä suojatulpat, jotta objektiivin linssi ja sähköliitännät eivät
naarmuuntuisi.
●● Sen lisäksi, että kameraan voi tulla pölyä ulkopuolelta, joissakin
harvoissa tapauksissa kameran sisäosien voiteluainetta voi tarttua
kennon etuosaan. Jos kuvissa näkyy pisteitä vielä kuvakennon
automaattisen puhdistuksen jälkeen, pyydä asiakastukea järjestämään
kennon puhdistus.
●● On suositeltavaa puhdistaa kameran runko ja objektiivin kiinnitysrengas
pehmeällä puhdistusliinalla säännöllisesti.
47
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Alkuvalmistelut
Akun lataaminen
Akun ja muistikortin asettaminen/poistaminen
Langattomat toiminnot
●● Jos asetat akun väärin päin, sitä ei voi lukita oikeaan asentoon.
Varmista aina, että akku on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti
ja että se lukittuu paikalleen asetettaessa.
●● Lataa akku ennen käyttöä kameran mukana toimitetun laturin avulla.
Muista ladata akku ensin, koska kameraa ei myydä akku ladattuna.
●● Kaikki asetukset, joita olet juuri tekemässä, voidaan menettää,
jos irrotat akun kameran ollessa päällä.
●● Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
●● Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisessa laitteessa alustettua
muistikorttia, muistikortti on alustettava tässä kamerassa.
●● Akkulaturin ongelmat voivat laukaista turvapiirin, joka pysäyttää
lataamisen ja saa latauksen merkkivalon vilkkumaan oranssina.
Irrota tällöin laturin virtaliitin pistorasiasta ja poista akku. Kiinnitä
akku uudelleen laturiin ja odota hetki, ennen kuin liität laturin
uudelleen pistorasiaan.
●● Jos muistikortissa on kirjoitussuojauskytkin, et voi tallentaa kuvia,
kun kytkin on lukitusasennossa. Avaa lukitus kytkintä siirtämällä.
●● Laturia voidaan käyttää alueilla, joiden verkkovirran vaihtojännite
on 100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja
varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
●● Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä.
Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen käyttöä).
●● Muistuta itseäsi lataustilasta kiinnittämällä akkutilan kansi niin,
näkyy, kun akku on ladattu, ja ei näy, kun akku ei ole ladattu.
että
●● Varmista aina, että muistikortti on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti
sitä asetettaessa. Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kamera voi
vahingoittua.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
●● Aseta nykyinen päivämäärä, aika ja aikavyöhyke oikein, jos
[Päivä/aika/vyöh.]-näyttö näytetään, kun kytket kameraan virran.
Tällä tavalla määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin,
kun otat kuvan, ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa
päivämäärän mukaan tai tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
●● Jos haluat määrittää kesäajan (1 tunnin lisäys), määritä [
arvoksi [ ] [Päivä/aika/vyöh.]-näytössä.
]-asetuksen
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Jos päivämäärän, ajan ja aikavyöhykkeen asetukset on nollattu, aseta
ne uudelleen oikein.
48
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Objektiivin käyttäminen
●● Zoomaa ennen kuin tarkennat. Tarkennus voi muuttua hieman, jos
käännät zoomausrengasta sen jälkeen, kun kohde on tarkentunut.
●● Suojaa objektiivia pitämällä objektiivin suojatulppa objektiivissa,
kun kamera ei ole käytössä.
●● Joillakin objektiiveilla kuvissa saattaa ilmetä vinjetointia käytettäessä
sisäistä salamaa.
●● Vinkkejä pölyn ja tahriintumisen välttämiseksi
-- Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
-- Kun säilytät kameraa objektiivi irrotettuna, aseta aina kameran
suojus paikalleen.
-- Pyyhi kameran suojuksesta pöly ja lika pois ennen kuin kiinnität sen.
●● Koska kuvakenno on kooltaan 35 mm:n filmimuotoa pienempi,
objektiivin polttoväli tuntuu näkyvän noin 1,6-kertaisesti suurennettuna.
15–45 mm:n objektiivin polttoväli näyttää esimerkiksi vastaavan noin
24–72 mm:n polttoväliä 35 mm:n kamerassa.
EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittäminen
●● Jos haluat käyttää EF- ja EF-S-objektiiveja, kiinnitä lisävarusteena
saatava EF-EOS M -kiinnityssovitin.
●● Kun kannat tai käytät kameraa, jonka objektiivi on kameraa
painavampi, kannattele objektiivia.
●● Korjaa kameran tärinä käyttämällä sisäisellä kuvanvakaimella
varustettua objektiivia. Sisäisellä kuvanvakaimella varustettujen
objektiivien nimissä on kirjaimet ”IS”. IS on lyhenne sanoista
Image Stabilizer (Kuvanvakain).
Kameran piteleminen
●● Jos olet nostanut salaman, älä pidä sormiasi sen edessä.
Päällä/Pois
●● Kun EF-M-objektiivi on kiinnitetty kameraan ja virta on katkaistu,
kameran aukko pienenee vähentäen kameraan pääsevän valon
määrää ja suojaten kameran sisäosia. Vastaavasti aukko antaa
aukkoa säädettäessä pienen äänen, kun kytket virran kameraan
tai katkaiset sen.
●● Kenno puhdistetaan, kun kameran virta kytketään tai katkaistaan,
jolloin voi myös kuulua pieni ääni. Vaikka kameran virta on katkaistu,
näytössä näkyy [ ]-kuvake, kun kennoa puhdistetaan. [ ]-kuvake
ei ehkä kuitenkaan näy, jos kytket ja katkaiset kameran virran nopeasti
peräkkäin.
●● Jos haluat siirtyä kuvaustilaan toiston aikana, paina laukaisin
-painiketta tai videopainiketta tai käännä
puoleenväliin, paina
valintakiekkoa.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Sovittimet saattavat pidentää objektiivin vähimmäistarkennusetäisyyttä
tai vaikuttaa sen enimmäissuurennukseen tai kuvausetäisyyteen.
●● Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu
automaattitarkennuksen aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
●● Joidenkin superteleasento-objektiivien tarkennuksen esimääritys- ja
tehozoomaustoimintoja ei tueta.
●● Kun käytät jalustaa sovittimen ollessa kiinni kamerassa, käytä
sovittimen mukana toimitettua jalustakiinnikettä. Älä käytä kameran
jalustakierrettä.
●● Jos käytät EF-objektiiveja, joissa on jalustakiinnike (kuten
superteleasento-objektiiveja), kiinnitä jalusta objektiivin
jalustakiinnikkeeseen.
49
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Laukaisin
●● Varmista kuvien oikea tarkennus painamalla ensin laukaisin puoliväliin
ja painamalla laukaisin pohjaan vasta, kun kohde on tarkentunut.
●● Kohteita ei ehkä ole tarkennettu, jos otat kuvan pysäyttämättä
laukaisinta puolivälissä.
Etsin
●● Vaikka etsin on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja
yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, joissakin
harvinaisissa tapauksissa osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä
punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita, että kamera olisi
vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
●● Etsimen näyttö ja kameran näyttö eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.
●● Jotkin kuvasuhdeasetukset aiheuttavat mustien palkkien näkymisen
näytön ylä- ja alareunassa tai vasemmassa ja oikeassa reunassa.
Näitä alueita ei tallenneta.
●● Näyttöä ei aktivoida, kun siirrät silmäsi pois etsimestä, jos olet valinnut
[ 4]-välilehti → [Näyttöasetukset] → [Näytön hallinta] → [Käsinsäätö]
ja sitten [Man. näyttö] → [Etsin].
●● Voit säästää akkuvirtaa määrittämällä [ 4]-välilehdessä
[Näytön suoritusk.] -asetuksen arvoksi [Virransäästö], mutta tällöin
etsimen ja kameran näyttö voivat olla tavallista rakeisempia.
Näytön kulma ja suuntaus
Langattomat toiminnot
●● Kun haluat ottaa itsesi mukaan kuviin, voit katsoa peilikuvaa itsestäsi
kääntämällä näytön ympäri kameran etupuolelle. Voit peruuttaa
peilikuvatoiminnon valitsemalla [ 4]-välilehti → [Peilikuva] → [Pois].
●● Suojaa näyttöä pitämällä se aina suljettuna ja kameran runkoa vasten,
kun kamera ei ole käytössä.
●● Älä avaa näyttöä väkisin enempää, sillä kamera voi vahingoittua.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Kehykset kuvausnäytössä
Toisto
●● Kokeile kuvaamista -tilassa, jos kehyksiä ei tule näkyviin, jos kehykset
eivät ole haluamiesi kohteiden ympärillä tai jos kehyksiä näkyy taustalla
tai vastaavilla alueilla.
Pikavalintanäyttö
●● Voit valita vaihtoehtoja myös kääntämällä
Lisävarusteet
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
-valintakiekkoa.
Valikkonäyttö
Liite
Hakemisto
●● Käytettävissä olevat valikkokohdat vaihtelevat valitun kuvaustilan
mukaan.
●● Voit määrittää etsimen ja näytön kirkkauden erikseen [ 2]-välilehden
kohdassa [Näytön kirkkaus].
●● Voit pienentää kuvausnäyttöä valitsemalla [ 4]-välilehti →
[Etsinnäk muoto] → [Näyttö 2].
50
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Näyttönäppäimistö
Langattomat toiminnot
●● Huomaa, että annettavissa olevien tietojen pituus ja tyyppi vaihtelee
käytettävän toiminnon mukaan.
]. Jos pidät [
●● Poista edellinen merkki koskettamalla [
painettuna, kerralla poistetaan viisi merkkiä.
●● Joidenkin toimintojen tapauksessa [
voi käyttää.
]-painiketta
]-kuvake ei näy, eikä toimintoa
●● Voit kirjoittaa merkkejä myös valitsemalla merkit tai kuvakkeet
/ / / -painikkeilla ja painamalla sitten -painiketta.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Merkkivalonäyttö
●● Kun merkkivalo palaa tai vilkkuu, älä koskaan katkaise virtaa kamerasta,
avaa muistikortti-/akkutilan kantta äläkä täristä tai lyö kameraa. Muutoin
kuvat saattavat vioittua tai kamera tai muistikortti voi vahingoittua.
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
51
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Automaattitila
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kuvaaminen Hybridiautomaattitilassa
●● Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin
neljä sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
●● Kamera kuvaa sekä stillkuvan että videoleikkeen. Leike, joka päättyy
stillkuvaan ja suljinääneen, muodostaa yhden luvun videokoosteesta.
●● Tässä tilassa akun kesto on lyhyempi kuin
otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
-tilassa, koska kustakin
●● Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
-tilan valitsemisen jälkeen tai muun
käynnistämisen jälkeen,
kameran toiminnon käyttämisen jälkeen.
Perehdy stillkuvien ja videoiden erilaisiin kuvaustiloihin.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
●● Kameran tai objektiivin toiminnan aiheuttamat äänet ja värinät
tallentuvat videokoosteeseen.
Vianmääritys
] ja PAL●● Videokoosteiden kuvan laatu on NTSC-järjestelmissä [
järjestelmissä [
]. Se vaihtelee videolähdön muodon mukaan.
Virheet ja varoitukset
●● Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisua.
Kuvaaminen
Kameran käytön opettelu
●● Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi
-tilassa.
videotiedostoiksi, vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä
-- Videokoosteen tiedostokoko kasvaa noin 4 gigatavuun tai
kokonaistallennusaika noin 29 minuuttiin 59 sekuntiin.
-- Videokooste on suojattu.
-- Kesäaika, videojärjestelmä, aikavyöhyke tai tekijänoikeustiedot
muutetaan.
Liite
Hakemisto
●● Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
●● Jos haluat kuvata videokoosteita ilman stillkuvia, säädä asetusta ennen
kuvaamista. Valitse [ 2]-välilehti → [Koost. tyyppi] → [Ei stillkuv.].
52
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Stillkuvat
●● Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteisiin, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, näkyviin tulee oranssi kehys, eikä kuvaa oteta, vaikka
painaisit laukaisimen kokonaan alas.
●● Tarkennus voi kestää tavallista pidempään tai se voi olla virheellinen,
kun ihmisiä tai muita kohteita ei havaita, kun kohteet ovat tummia tai
kontrastittomia tai kun kohteet ovat erittäin kirkkaassa valossa.
●● Vilkkuvat valotusajan ja aukon arvot varoittavat siitä, että kuvista tulee
todennäköisesti epätarkkoja kameran tärinän vuoksi. Asenna tällöin
kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan.
●● Jos kuvat näyttävät tummilta salaman välähtämisestä huolimatta,
siirry lähemmäs kohdetta.
●● Tarkentamisen helpottamiseksi voi syttyä valo, kun painat laukaisimen
puoliväliin heikossa valaistuksessa.
●● Joidenkin objektiivien tapauksessa kuvissa saattaa ilmetä vinjetointia
tai tummia alueita, jos salama välähtää.
●● Vaikka voitkin kuvata uudelleen ennen kuvausnäytön näkymistä,
edellinen kuva voi määrätä käytetyn tarkennuksen, kirkkauden ja värin.
Videot
●● Mustia palkkeja näytön ylä- ja alareunassa ei tallenneta.
●● Kun videon tallennus alkaa, kuvannäyttöalue muuttuu ja kohteet
näkyvät suurennettuina huomattavan kameran tärinän korjaamiseksi.
Voit tallentaa kohteet saman kokoisina kuin ne näkyvät ennen
tallennusta säätämällä kuvanvakausasetusta.
●● Ääni tallentuu stereona.
●● Videoiden tallennuksen aikana myös automaattitarkennuksen
aiheuttamat objektiivin käyttöäänet voivat tallentua. Jos et halua
tallentaa ääntä, valitse [ 5]-välilehti → [Äänen tallennus] → [Pois].
●● Jos haluat pitää tarkennuksen kiinteänä videon tallentamisen aikana,
valitse [ 5]-välilehti → [Videon servotark.] → [Pois].
●● Yksittäiset videot, joiden koko on yli 4 gigatavua, voidaan jakaa useiksi
tiedostoiksi. Jaettujen videotiedostojen automaattista peräkkäistoistoa
ei tueta. Toista jokainen video erikseen.
Kuvauskohteiden kuvakkeet
●●
- ja
-tilassa näkyvissä oleva kuvake kertoo kameran määrittämän
kuvaustilanteen, ja asetukset valitaan automaattisesti siten, että
tarkennus, kirkkaus ja värit ovat parhaat mahdolliset.
●● Kokeile kuvaamista -tilassa, jos tilannekuvake ei vastaa todellisia
kuvausolosuhteita tai jos haluamaasi tehostetta, väriä tai kirkkautta
ei voi käyttää.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Kun tallennus alkaa, näyttöalue kaventuu ja kohteita suurentuvat.
●● Kun sommittelet kuvia uudelleen, tarkennusta, kirkkautta ja värejä
säädetään automaattisesti.
●● Tallentaminen lopetetaan automaattisesti, kun muistikortti on täynnä.
●● Vaikka kamera voi lämmetä, kun videoita tallennetaan pitkään
toistuvasti, se ei ole merkki ongelmasta.
●● Pidä sormet poissa mikrofonista, kun tallennat videoita. Jos mikrofonissa
on esteitä, ääni voi jäädä tallentumatta tai kuulua vaimeana.
●● Vältä koskemasta kameran säätimiin videopainiketta ja kosketusnäyttöä
lukuun ottamatta videoita kuvatessasi, koska kameran äänet taltioituvat.
Jos haluat säätää asetuksia tai suorittaa muita toimintoja tallennuksen
aikana, käytä mahdollisuuksien mukaan kosketusnäyttöä.
●● Myös objektiivin ja kameran mekaaniset äänet tallennetaan.
53
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvaaminen käyttäen suosikkiasetuksia
(Luovan kuvauksen apu)
●● Ota kuvia haluamallasi tavalla tarvitsematta perehtyä valokuvauksen
termistöön. Valitse helppokäyttöisiä toimintoja, joiden avulla voit
sumentaa taustan, säätää kirkkautta tai mukauttaa kuvia muilla
tavoilla katsomalla samalla näyttöä.
Säädä taustan sumennusta. Valitse suurempia
arvoja, jos haluat tehdä taustoista terävämpiä,
tai pienempiä arvoja, jos haluat tehdä niistä
epäterävämpiä.
Säädä
kuvan kirkkautta. Valitse suurempia arvoja,
Kirkkaus
jos haluat lisätä kuvien kirkkautta.
Säädä kontrastia. Valitse suurempia arvoja,
Kontrasti
jos haluat lisätä kontrastia.
Säädä värien eloisuutta. Valitse suurempia arvoja,
Värikylläisyys jos haluat lisätä värien eloisuutta, tai pienempiä
arvoja, jos haluat hillitä värejä.
Säädä värisävyä. Valitse suurempia arvoja,
Värisävy 1 jos haluat lisätä keltaista, ja pienempiä arvoja,
jos haluat lisätä sinistä.
Säädä värisävyä. Valitse suurempia arvoja,
Värisävy 2 jos haluat lisätä vihreää, ja pienempiä arvoja,
jos haluat lisätä magentaa.
Valitse viidestä yksivärisestä vaihtoehdosta:
[Mustavalko], [Seepia], [Sininen], [Violetti] tai
[Vihreä]. Määritä asetukseksi [Pois], jos haluat
Mustavalko
ottaa värikuvia. Huomaa, että [Värikylläisyys],
[Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole käytettävissä,
kun asetuksena on muu kuin [Pois].
Epäterävä
tausta
●● [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun salama on käytössä.
●● Jotta asetuksia ei nollata, kun vaihdat tilaa tai katkaiset kameran virran,
määritä [ 2]-välilehdessä [Säilytä luovan kuv. aputiedot] -asetuksen
arvoksi [Päällä].
Luovan kuvauksen avun asetusten tallentaminen
●● Voit myös määrittää suosikkitehosteesi, kuten [Epäterävä tausta],
[Kirkkaus], [Kontrasti], [Värikylläisyys], [Värisävy 1], [Värisävy 2]
ja [Mustavalko].
●● Voit tallentaa enintään kolme mukautettua asetusta esivalinnaksi.
●● Kun kolme esivalintaa on tallennettu, uudet esivalinnat korvaavat
aiemmat. Huomaa, että korvattuja esivalintoja ei voi palauttaa.
Erikoiskuvaus
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Omakuva
●● Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan
muuttaa.
Asetukset
Vianmääritys
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
-valintakiekkoa
●● Voit myös mukauttaa tehosteita kääntämällä
[ ]-tilan valitsemisen jälkeen, painamalla -painiketta ja valitsemalla
tehosteen, kuten [Pehmeä iho] tai [Epät. tausta].
●● [
]-tilassa määritettyjä [Pehmeä iho] -asetuksia ei käytetä [ ]-tilassa.
], eikä sitä voi muuttaa
●● [Epät. tausta] -asetukseksi määritetään [
[ ]-salamatilassa, kun olet nostanut salaman.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Jos ulkoinen salama on kiinnitetty, se ei laukea.
Pehmeä iho
●● Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan
muuttaa.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
●● [ ]-tilan asetustiedot eivät vaikuta [
]-tilaan.
54
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Urheilukuva
●● Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
Lähikuva
●● Tarkista kameraan liitetyn objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys
ja määritä, kuinka läheltä voit kuvata kohteita. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa
olevasta
(polttotaso) -merkistä kohteeseen.
●● Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makro-objektiivia
(lisävaruste).
Ruoka
●● Voit määrittää suosikkitehosteesi myös kääntämällä
-valintakiekkoa
[ ]-tilan valitsemisen jälkeen, painamalla -painiketta ja valitsemalla
[Värisävy].
●● Nämä värisävyt eivät ehkä sovellu ihmisten kuvaamiseen.
●● Salamakuvissa värisävyt asetetaan automaattisesti oletusasetuksen
mukaisiksi.
Panorointi
●● Tietoja [ ]-tilan kanssa yhteensopivista objektiiveista on Canonin
sivustossa.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
Yökuvaus käsivaralta
●● Kuvan kohinaa vähennetään yhdistämällä peräkkäisiä valotuksia
yhdeksi kuvaksi.
●● Kuvat saattavat näyttää rakeisilta, koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
kuvausolosuhteiden mukaiseksi.
●● Pidä kamera vakaana, kun se kuvaa jatkuvasti.
●● Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
●● Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee
ja yhdistää kuvat.
●● Pyri pitämään kamera paikallaan salamaa käyttäessäsi, koska
valotusaika voi olla tavallista pidempi.
HDR-vastavalo
●● Pidä kamera vakaana, kun se kuvaa jatkuvasti.
●● Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
●● Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä
tapauksessa myös kuvanvakaustoiminto käytöstä.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Mikä tahansa kohteen liike tekee kuvista sumean.
●● Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee ja
yhdistää kuvat.
Äänetön tila
●● Saat parhaat tulokset pitämällä kameraa vakaasti molemmin käsin
kyynärpäät lähellä vartaloa ja kääntämällä koko vartaloasi kohteen
seuraamiseksi.
●● Ei käytettävissä salamakuvauksella tai jatkuvalla kuvauksella.
●● Tämä toiminto toimii parhaiten vaakasuunnassa liikkuville kohteille,
kuten autoille tai junille.
●● Kameran tärinä tai kohteen liike voi aiheuttaa kuvan vääristymistä.
●● Näytön ympärillä näkyy kehys, kun kuvia otetaan.
55
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Erikoistehosteiden käyttäminen
Pehmeäpiirto
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
Lelukameratehoste
Normaali
Lämmin sävy
Viileä sävy
●● Seuraavan kuvan ottamisessa on viive, koska kamera käsittelee ja
yhdistää kuvat.
Manuaalinen tila
Kalansilmätehoste
●● Kuvissa voi käyttää seuraavia tehosteita [
●● Jos kameran liiallinen tärinä haittaa kuvaamista, kiinnitä kamera
jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Poista tässä
tapauksessa myös kuvanvakaustoiminto käytöstä.
]-tilassa.
Kuvat muistuttavat lelukameralla otettuja kuvia.
Kuvien sävy on lämpimämpi kuin [Normaali]-asetusta
käytettäessä.
Kuvien sävy on viileämpi kuin [Normaali]-asetusta
käytettäessä.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
Miniatyyritehoste
●● Kun valitset [ ]-tilan, näyttöön tulee valkoinen kehys, joka rajaa
tarkennettuna pysyvän kuva-alueen.
●● Kokeile ottaa ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
HDR-taide, norm., HDR-taide värik., HDR-taide,
kyll. ja HDR-taide, koho
●● Tämä tila voi vähentää valoalueiden ylivalottumista ja varjoalueiden
yksityiskohtien katoamista, joita esiintyy usein suurikontrastisissa
kuvissa.
●● Kun painat laukaisimen kokonaan alas, kamera ottaa kolme kuvaa
ja yhdistää ne. Pidä kamera vakaana kuvatessasi.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaustoimintojen määrittäminen yksittäisestä näytöstä
Kuvaaminen
●● Näytettävät ja määritettävissä olevat kohteet vaihtelevat kuvaustilan
mukaan.
Toisto
●● Jotkin asetukset määritetään toisessa näytössä, joka tulee näkyviin,
]-kuvakkeella
kun valitset asetuksen ja painat -painiketta. [
merkityt kohteet toisessa näytössä voi määrittää painamalla
-painiketta. Paina -painiketta, kun haluat palata pikavalintojen
tietonäyttöön.
Asetukset
Kuvan kirkkaus (Valotus)
Virheet ja varoitukset
Liite
Kuvan kirkkauden säätäminen (Valotuksen korjaus)
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Valot.korj/AEB].
Vianmääritys
Hakemisto
2]-välilehti →
Automaattivalotuksen haarukointi (Valotushaarukointi)
●● Voit tyhjentää valotushaarukoinnin asetuksen määrittämällä sen
arvoksi 0 seuraavien määritysohjeiden mukaisesti.
●● Valotushaarukointi ei ole käytettävissä salaman, monikuvan
kohinanvaimennuksen, luovan suodattimen tai aikavalotuksen kanssa.
●● Jos valotuksen korjaus on jo käytössä, sille määritettyä arvoa käytetään
valotushaarukoinnin vakiovalotustasona.
●● Jos kamera tärisee liikaa tai kuvausolosuhteet aiheuttavat muita
samanlaisia ongelmia, tulokset eivät ehkä vastaa odotuksia.
56
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus
(Automaattinen valotuksen optimointi)
Kuvan kirkkauden/valotuksen lukitseminen (AE-lukitus)
●● AE: Automaattivalotus
●● Kun valotus on lukittu, voit säätää valotusajan ja aukon arvon
-valintakiekkoa (Ohjelmoitu siirto).
yhdistelmää kääntämällä
Langattomat toiminnot
●● Korjaa kirkkautta ja kontrastia automaattisesti liian tummien tai liian
pieni- tai suurikontrastisten kuvien välttämiseksi.
,
ja
valotusarvo näytetään käyttäen perusteena
●● Tiloissa ,
[ 3]-välilehden [Mittausajastin]-asetuksessa määritettyä aikaa.
●● Tämä toiminto voi joissakin kuvausolosuhteissa lisätä kohinaa.
Mittausmenetelmän muuttaminen
●● Kuvat voivat silti olla kirkkaita tai valotuksen korjauksen vaikutus
heikko muilla asetuksilla kuin [ ], jos käytät valotuksen korjauksessa
tai salamavalotuksen korjauksessa tummaa asetusta. Jos haluat ottaa
kuvia määrittämälläsi kirkkaudella, määritä toiminnon asetukseksi [ ].
●● Mittausmenetelmää [ ] käytettäessä valotus lukitaan tasoon, joka
määritetään, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Mittausmenetelmää
[ ], [ ] tai [ ] käytettäessä valotusta ei lukita, vaan se määritetään
kuvaushetkellä.
●● Voit määrittää mittausmenetelmän myös valitsemalla [
[Mittaustapa].
3]-välilehti →
ISO-herkkyyden muuttaminen
●● Vaikka pienempi ISO-herkkyys voikin vähentää kuvan rakeisuutta, kohde
ja kamera saattavat joissakin kuvausolosuhteissa täristä enemmän.
●● Suurempi ISO-herkkyys lyhentää valotusaikaa, mikä voi parantaa
kohteen ja kameran tarkennusta ja suurentaa salaman toiminta-aluetta.
Kuvat voivat kuitenkin näyttää rakeisilta.
●● Voit säätää ISO-herkkyyttä myös painamalla
●● Voit säätää ISO-herkkyyttä myös valitsemalla [
[ ISO-herkkyysasetukset] → [ISO-herkkyys].
-painiketta.
2]-välilehti →
●● Kun automaattisen valotuksen optimoinnin vaikutus on liian voimakas ja
kuvista tulee tarpeettoman kirkkaita, määritä asetukseksi [ ] tai [ ].
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Voit määrittää kirkkauden ja kontrastin automaattisen korjauksen
myös valitsemalla [ 2]-välilehti → [Autom. valotuksen optimointi].
Asetukset
●● Jatkuvan kuvauksen kuvien enimmäismäärä voi olla pienempi,
kun tämän asetuksen arvo on [ ].
Vianmääritys
Kirkkaiden kohteiden kuvaaminen (Ensisijainen huippuvalotoisto)
Virheet ja varoitukset
●● Jos määrität ensisijaisen huippuvalotoiston asetukseksi [D+] tai [D+2],
et voi määrittää pienempää ISO-herkkyyttä kuin 160. Automaattisen
valotuksen optimoinnin asetukseksi on tällöin myös määritetty [ ],
eikä sitä voi muuttaa.
●● Joissakin kuvausolosuhteissa kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta,
vaikka valitsisit [D+2].
Liite
Hakemisto
Kuvan värit
Valkotasapainon säätäminen
●● Voit valita [Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija],
kun olet valinnut [ ] ja painanut
-painiketta.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Valkotasapaino].
4]-välilehti →
57
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Mukautettu valkotasapaino
Väriavaruus
●● Liian kirkkaan tai tumman valkoisen kohteen tallentaminen voi estää
sinua määrittämästä valkotasapainoa oikein.
●● Adobe RGB -väriavaruutta käytetään pääasiassa ammattikäytössä,
kuten kaupallisessa tulostuksessa. Sitä ei suositella, elleivät
kuvankäsittely, Adobe RGB ja DCF 2.0 (Exif 2.21 tai uudempi) ole
sinulle tuttuja asioita. Kuvia on käsiteltävä tietokoneella lisää, jotta
tätä väriavaruutta käyttävät kuvat eivät näytä hyvin valjuilta sRGBtietokoneympäristöissä tai tulostettaessa tulostimella, joka ei ole
yhteensopiva DCF 2.0:n (Exif 2.21 tai uudempi) kanssa.
●● Valitse toinen kuva valitsemalla [Peruuta]. Valitse [OK], jos haluat
käyttää kyseistä kuvaa valkotietojen lataamiseen, mutta huomaa,
että se ei ehkä takaa sopivaa valkotasapainoa.
●● Valkoisen kohteen sijaan 18 %:n harmaakortti (myydään erikseen)
voi saada aikaan tarkemman valkotasapainon.
●● Nykyistä valkotasapainoa ja siihen liittyviä asetuksia ei huomioida,
kun tallennat valkoista kohdetta.
Valkotasapainon manuaalinen korjaaminen
●● Asettamasi korjaustaso säilytetään, vaikka muutat
valkotasapainoasetusta.
●● Korjauksen lisäasetusten näytössä B tarkoittaa sinistä, A keltaista,
M magentaa ja G vihreää.
●● Sininen/keltainen-korjauksen yksi taso vastaa
värilämpötilanmuuntosuotimessa noin viittä mired-arvoa.
(Mired: värilämpötilan yksikkö, joka tarkoittaa
värilämpötilanmuuntosuotimen tiheyttä.)
●● Voit määrittää korjaustason myös valitsemalla [
[WB-siirto/haar].
4]-välilehti →
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Adobe RGB -väriavaruutta käyttäen kuvattujen stillkuvien tiedostonimien
alussa on _.
Kuvaaminen
●● ICC-profiileja ei sisällytetä. Lisätietoja ICC-profiileista on Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaassa.
Toisto
Värien mukauttaminen (Kuva-asetukset)
Asetukset
●● Seuraavat kuva-asetukset ovat käytettävissä.
Vianmääritys
Automaatti
Normaali
●● Voit kuvata automaattisella valkotasapainon säädöllä (valkotasapainon
-valintakiekkoa korjausnäytössä.
haarukoinnilla) kääntämällä
Aina, kun kuvaat, otetaan kolme kuvaa eri värisävyillä.
Muotokuva
Valkotasapainon värilämpötilan määrittäminen manuaalisesti
Maisema
●● Värilämpötilan voi määrittää 100 K:n tarkkuudella väliltä
2 500 – 10 000 K.
Langattomat toiminnot
Yksityiskohdat
Neutraali
Värisävy säädetään automaattisesti
kuvaustilanteen mukaan. Erityisesti
taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun
värit näyttävät eloisilta luonto-, maisemaja auringonlaskukuvissa.
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja
runsaalta. Sopii useimpiin otoksiin.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Tuottaa pehmeät ihon värisävyt ja hieman
vähemmän terävyyttä. Sopii läheltä otettuihin
muotokuviin. Voit muuttaa ihon värisävyjä
säätämällä [Värisävy]-asetusta.
Kirkkaat sinisen ja vihreät sävyt, erittäin terävät
ja runsaat kuvat. Näyttävät maisemakuvat.
Tarkkojen kohteen ääriviivojen ja
hienovaraisten kuvioiden yksityiskohtaiseen
hahmontamiseen. Kuvat näyttävät hieman
elävämmiltä.
Tietokoneella tapahtuvaa myöhempää
retusointia varten. Kuvat ovat hillittyjä. Kontrasti
on heikompi ja värisävyt ovat luonnollisia.
58
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Todellinen
Tietokoneella tapahtuvaa myöhempää
retusointia varten. Toistaa uskollisesti
kohteiden todelliset värit, jotka on
mitattu vallitsevassa valossa 5 200 K:n
värilämpötilassa. Eloisat värit vaimennetaan,
ja ulkoasu on korostamaton.
Mustavalko
Luo mustavalkoisia kuvia.
Oma asetus
Luo esiasetuksiin, kuten [Muotokuva]tai [Maisema]-asetuksiin, tai kuvaasetustiedostoon perustuvat uudet asetukset
ja säädä niitä tarpeen mukaan.
Kontrasti
Värikylläisyys*1
Värisävy*
1
●● [
]-, [
]- ja [
]-tiloissa käytetään [Automaatti]oletusasetuksia, kunnes lisäät kuva-asetukset.
●● Voit määrittää kuva-asetukset myös valitsemalla [
[Kuva-asetukset].
4]-välilehti →
Kuva-asetusten mukauttaminen
Suodatus*2
●● Seuraavat kuva-asetukset ovat säädettävissä.
Voimakkuus
Terävyys
Hienous
Raja-arvo
Säädä reunojen korostuksen tasoa.
Valitse pienempiä arvoja, jos haluat
pehmentää (sumentaa) kohteita,
ja suurempia arvoja, jos haluat
terävöittää niitä.
Ilmaisee reunan ohuuden, johon
korostusta käytetään. Valitsemalla
pieniä arvoja saat korostetumpia
yksityiskohtia.
Reunojen ja ympäröivien kuvaalueiden välisen kontrastin raja-arvo,
joka määrittää reunan korostuksen.
Valitsemalla pieniä arvoja voit korostaa
reunoja, jotka eivät erotu paljon
ympäröivästä alueesta. Huomaa, että
pienillä arvoilla myös kohina voi korostua.
Sävytystehoste*2
*1
*2
Säädä kontrastia. Valitse pienempiä
arvoja, jos haluat vähentää kontrastia,
ja suurempia arvoja, jos haluat lisätä sitä.
Säädä värien voimakkuutta. Valitse
pienempiä arvoja, jos haluat tehdä
väreistä haalistuneita, tai suurempia
arvoja, jos haluat tehdä niistä syvempiä.
Säädä ihon värisävyä. Valitse pienempiä
arvoja, jos haluat tuottaa punaisempia
sävyjä, tai suurempia arvoja, jos haluat
tuottaa keltaisempia sävyjä.
Korosta pilviä, puiden vihreää tai muita
värejä mustavalkokuvissa.
N: Normaali mustavalkokuva, jossa ei
ole suodatusta.
Ye: Sininen taivas näyttää luonnolliselta
ja valkoiset pilvet näkyvät selkeästi.
Or: Sininen taivas näyttää hieman
tummemmalta. Auringonnousu
näyttää kirkkaammalta.
R: Sininen taivas näyttää melko
tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
G: Ihon värisävyt ja huulet näyttävät
haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
Valitse jokin seuraavista mustavalkoisen
sävyistä: [N:Ei mitään], [S:Seepia],
[B:Sininen], [P:Purppura] tai [G:Vihreä].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Ei ole käytettävissä, kun [
] on käytössä.
] on käytössä.
Käytettävissä vain silloin, kun [
●● [Terävyys]-kohdan [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
●● Voit peruuttaa tekemäsi muutokset kuva-asetusten säätämisen jälkeen
-painiketta.
painamalla
●● [Suodatus]-toiminnon vaikutukset näkyvät paremmin suuria [Kontrasti]arvoja käytettäessä.
59
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Mukautettujen kuva-asetusten tallentaminen
●● Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
avulla, voi muuttaa.
●● Lataa ohjelmiston käyttöoppaita Canonin sivustosta tarpeen mukaan.
Latausohjeet ovat kohdassa ”Ohjelmiston asentaminen” (= 42).
Tarkennus
Tarkennusalueen määrittäminen helposti (Man. tark. korostus)
●● Käsitarkennuksen korostuksessa näkyviä värejä ei tallenneta kuviin.
Tarkennusmenetelmän valitseminen
●● Tarkennus voi kestää tavallista pidempään tai se voi olla virheellinen,
kun kohteet ovat tummia tai kontrastittomia, kun kohteet ovat erittäin
kirkkaassa valossa tai kun käytetään joitakin EF- tai EF-S-objektiiveja.
Lisätietoja objektiiveista on Canonin sivustossa.
●● Voit muuttaa tarkennusmenetelmän myös valitsemalla [
[Tarkenn.menetelmä].
6]-välilehti →
●● Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteisiin, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, näkyviin tulee oranssi kehys, eikä kuvaa oteta, vaikka
painaisit laukaisimen kokonaan alas.
+Seuranta
●● Kun olet osoittanut kameran kohteeseen, valkoinen kehys näkyy
kameran pääkohteeksi määrittämän henkilön kasvojen ympärillä.
●● Kun kamera havaitsee liikettä, kehykset seuraavat liikkuvia kohteita
tietyllä alueella.
●● Jos kasvoja ei havaita, kun suuntaat kameran ihmisiin, muiden
tarkennettujen alueiden ympärillä näkyy vihreitä kehyksiä, kun
laukaisin painetaan puoliväliin.
●● Kamera voi epähuomiossa tunnistaa jonkin muun kohteen
ihmiskasvoiksi.
Langattomat toiminnot
-painiketta, näyttöön tulee [Kasvojenvalinta: Päällä],
●● Kun painat
ja pääkohteeksi tunnistettujen kasvojen ympärillä näytetään
kasvokehys ( ). Painamalla
-painiketta uudelleen voit siirtää
kasvokehyksen [ ] toisiin tunnistettuihin kasvoihin. Kun olet käynyt
läpi kaikki tunnistetut kasvot, näyttöön tulee [Kasvojenvalinta: Pois],
ja kasvojen valinta peruutetaan.
Vyöhyketarkennus
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
●● Kamera tarkentaa määritetyltä vyöhykkeeltä. Tämä on tehokas toiminto,
kun kohteeseen on vaikea tarkentaa asetuksella [ +Seuranta] tai
[1 pist. tark.], sillä näin voit määrittää, mihin tarkennetaan. Kamera
tarkentaa näytössä olevan valkoisen kehyksen sisällä. Voit siirtää
valkoista kehystä vetämällä sitä tai koskettamalla näyttöä.
●● Tarkennettujen alueiden ympärille tulee siniset kehykset, kun valitset
[ 6]-välilehti → [Tarkennustoiminta] → [Jatkuva tark.].
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Yhden pisteen AF
●● Kamera tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä. Tämä on
tarkennuksen luotettavuuden kannalta hyödyllistä.
Liite
●● Voit siirtää kehystä ja määrittää tarkennuspaikan myös näyttöä
koskettamalla. Kun haluat sommitella kuvat muuttamatta kehyksen
sijaintia niin, että kohteet ovat kuvan reunoilla tai nurkassa,
tähtää ensin kameralla niin, että kohde on tarkennuspisteessä,
ja paina laukaisin puoliväliin. Pidä laukaisin painettuna puoliväliin,
kun sommittelet kuvan uudelleen, ja paina sitten laukaisin kokonaan
pohjaan (tarkennuksen lukitus).
Hakemisto
Näytön suurentaminen tarkennuksen tarkistamiseksi
●● Näyttöä voidaan suurentaa myös koskettamalla näytössä [
kun tarkennusmenetelmäksi on valittu [
] tai [
].
],
●● Kasvoja ei välttämättä havaita, kun kuvataan seuraavia kohteita:
-- kohteet, jotka ovat kaukana tai erittäin lähellä
-- tummat tai vaaleat kohteet
-- kun kasvot näkyvät sivulta tai vinosti tai ovat osaksi piilossa.
60
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvaaminen kohteen silmiin tarkentaen
Tarkennusasetuksen vaihtaminen
Langattomat toiminnot
●● Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina
tunnisteta oikein.
●● Jatkuvan tarkennuksen asetuksen muuttaminen vaikuttaa seuraavalla
tavalla.
Lisävarusteet
●● Silmien ympärillä ei näytetä kehystä, ellei kamera tunnista kohteen
kasvoja tai silmiä.
●● Silmäntunnistus-AF ei ole käytettävissä, kun tarkennusmenetelmäksi
] tai [
] tai kun tarkennustoiminnaksi on
on valittu [
määritetty [
].
●● Kun [Silmäntunnistus-AF] otetaan käyttöön, [
poistuu käytöstä.
Aut. tarkennus]
●● Voit myös valita silmän koskettamalla sitä näytössä, ja voit siirtää
-painiketta.
tarkennuksen muihin silmiin painamalla
Servo AF -toiminnon käyttäminen
●● Tarkennus ja valotus pysyvät kohdassa, jossa sininen tarkennuspiste
näkyy, kun pidät laukaisinta painettuna puoleenväliin.
●● Kamera ei välttämättä pysty ottamaan kuvaa tarkentamisen aikana,
vaikka painaisit laukaisimen pohjaan saakka. Jatka laukaisimen
pitämistä painettuna, kun seuraat kohdetta.
●● Valotusta ei lukita Servo AF -tilassa, kun painat laukaisimen puoliväliin,
vaan se määritetään kuvaa otettaessa mittaustavan asetuksista
riippumatta.
●● Jatkuva kuvaus automaattitarkennuksella on mahdollista määrittämällä
Servo AF. Huomaa, että jatkuva kuvaus on tällöin tavallista hitaampaa.
Huomaa myös, että tarkennus saatetaan menettää, jos lähennät tai
loitonnat jatkuvan kuvauksen aikana.
●● Käytetyn objektiivin sekä kohteen etäisyyden ja vauhdin vuoksi kamera
ei välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
●● Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteisiin, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, näkyviin tulee oranssi kehys, eikä kuvaa oteta, vaikka
painaisit laukaisimen kokonaan alas.
●● Voit määrittää servotarkennuksen myös valitsemalla [
[Tarkennustoiminta].
6]-välilehti →
Päällä
Pois
Tämän ominaisuuden ansiosta yllättävät kuvaustilanteet
on helpompi hyödyntää, koska kamera tarkentaa jatkuvasti
kohteisiin, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
Säästää akkuvirtaa, koska kamera ei tarkenna jatkuvasti.
Tämä voi kuitenkin hidastaa tarkentamista.
●● Kun jatkuva tarkennus on poissa käytöstä, voit valita kohteita
koskettamalla siirtääksesi tarkennuksen niihin.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Kohteiden valitseminen kosketuksella
●● Kohteen seuraaminen ei välttämättä ole mahdollista, kun kohteet
ovat liian pieniä tai liikkuvat liian nopeasti tai kun kohteiden ja taustan
välinen kontrasti ei ole riittävä.
Salama
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
●● [Sisäisen salaman asetus] -asetuksen oletusarvon voi palauttaa.
Valitse [ 1]-välilehti → [Salamaohjaus] → [Nollaa asetukset] →
[Nollaa sis. salaman aset.]
Salamatilan vaihtaminen
Liite
Hakemisto
●● Jos salama välähtää, vinjetointia voi esiintyä. Salaman laukaiseminen
voi myös aiheuttaa vinjetointia tai tummia kuva-alueita tietyillä
objektiiveilla.
●● Kun kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää valotusaikaa
ja ISO-herkkyyttä automaattisesti salamalla otettavien kuvien
yhteydessä. Tällöin valoalueiden ylivalottuminen vähenee ja
valotusaika on optimaalinen. Tästä syystä valotusaika tai ISOherkkyys, jotka näkyvät, kun painat laukaisimen puoliväliin,
eivät välttämättä vastaa salamalla otettavien kuvien asetuksia.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Salamaohjaus] → [Salamatoiminto].
1]-välilehti →
●● Automaattisalama [ ]
-- Salama välähtää automaattisesti heikossa valaistuksessa.
61
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● Salama päällä [ ]
-- Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
●● Salama pois [ ]
-- Ilman salamaa kuvaamista varten.
FE-varmistus
Salaman mittaustavan vaihtaminen
Langattomat toiminnot
●● Kun käytössä on [Keskiarvo], säädä salamavalotuksen korjausta
kuvausolosuhteiden mukaan.
Lisävarusteet
●● Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan
ja estä kameraa tärisemästä. Poista tässä tapauksessa myös
kuvanvakaustoiminto käytöstä (= 62).
●● Kun kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää ISO-herkkyyttä
automaattisesti salamalla otettavien kuvien yhteydessä. Tällöin
valoalueiden ylivalottuminen vähenee ja valotusaika on optimaalinen.
Voit kuitenkin poistaa ISO-herkkyyden automaattisen säätämisen
käytöstä valitsemalla [ 1]-välilehti → [Salamaohjaus] →
[FE-varmistus] → [Pois].
●● Vaikka salama on välähtänyt, varmista, että pääkohde ei liiku, ennen
kuin suljinääni lakkaa kuulumasta.
Salamavalotuksen korjauksen säätäminen
●● Seuraavat [Vakaustoiminto]-asetukset ovat käytettävissä.
●● Voit määrittää salamavalotuksen korjauksen myös valitsemalla
[ 1]-välilehti → [Salamaohjaus] → [Sisäisen salaman asetus] →
[ valot.korj.].
●● Voit avata [Sisäisen salaman asetus] -näytön myös seuraavasti.
-- Kun salama on nostettuna, paina -painiketta ja paina heti
-painiketta.
].
-- Paina -painiketta ja kosketa sitten [
Salamavalotuksen lukituksen käyttäminen
●● FE: Flash Exposure eli salamavalotus
●● Mittausalue osoitetaan näytön keskellä oleva ympyrällä, kun
salamavalotus on lukittu.
Toisto
Vakaustoiminto-asetusten muuttaminen
Pois
Korjaa kameran liikkeen tai kameran tärähtelyn
objektiivin sisäisellä kuvanvakaustoiminnolla.
Poistaa kuvanvakauden käytöstä.
●● Kuvanvakausta käytetään vain kuvaushetkellä [
vakausasetuksesta huolimatta.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Muut asetukset
Päällä
Kameran käytön opettelu
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
]-tilassa objektiivin
●● Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärinää, kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät kameran
paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]tilaksi kannattaa asettaa [Pois].
Liite
Hakemisto
●● [Vakaustoiminto] ei näy käytettäessä muita kuin EF-M-objektiiveja.
Käytä sen sijaan objektiivissa olevaa kuvanvakauskytkintä.
●● [ ] vilkkuu, jos vakiovalotus ei ole mahdollista, vaikka laukaisisit
salaman painamalla -painiketta. Ota salamavalotuksen lukitus
käyttöön painamalla -painiketta, kun kohteet ovat salaman
toiminta-alueella.
Salaman ajoituksen muuttaminen
●● Jos valotusaika on 1/100 tai lyhyempi, käytetään [1. verho] -asetusta,
vaikka [2. verho] -asetus olisi valittuna.
62
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kameran tärinän korjaaminen tallennettaessa videota
●● Vielä tehokkaamman korjauksen voi saavuttaa käyttämällä
objektiivia, joka tukee yhdistelmäkuvanvakausta, jossa yhdistetään
objektiivin kuvanvakaus ja kameran digitaalinen kuvanvakaus.
Tietoja yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa yhteensopivista
objektiiveista on Canonin sivustossa.
●● Seuraavat [
Päällä
Parannettu
Objektiivin vääristymien korjaus
Reunojen
val. korjaus
Digit. IS] -asetukset ovat käytettävissä.
Korjaa kameran tärinää
(Käytettäessä
tallennettaessa videota.
objektiivia, joka
Kuvan näyttöalue kaventuu ja
tukee yhdistelmä­ kohteet suurentuvat hieman.
kuvan­vakausta)
Vääristymien
korjaus
Korjaa voimakasta kameran
(Käytettäessä
tärinää tallennettaessa
objektiivia, joka
videota. Kohteet suurentuvat
tukee yhdistelmä­ lisää.
kuvanvakausta)
Pois
–
●● Tarkista tehoste ensin käyttämäsi objektiivin kanssa ottamalla testikuvia.
●● [Parannettu] on käytettävissä vain
Digit. objekt.
optimoija
-tilassa.
Automaattinen suoristus
●● Kun määrität [
Digit. IS] -asetuksen arvoksi [Päällä] tai [Parannettu],
[
aut. suorist.] -asetukseksi tulee [Pois], eikä sitä voi muuttaa.
Väriaberr.
korjaus
●● Kun tallennus alkaa, näyttöalue kaventuu ja kohteita suurentuvat.
Diffraktion
korjaus
Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvaa
vinjetointia. Valitsemalla [Päällä] saat kuvat
näkymään korjattuina. Digital Photo Professional
-ohjelmistossa käytetään pienempää korjausta kuin
enimmäiskorjaus. Jos korjauksen vaikutusta on
vaikea nähdä, käytä reunojen valaistuksen korjausta
Digital Photo Professional -ohjelmistossa.
Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvia
vääristymiä. Valitsemalla [Päällä] saat kuvat
näkymään korjattuina. Huomaa, että tämän
korjauksen luonteesta johtuen korjatut kuvat
näkyvät rajattuina.
Voit kompensoida korjauksen aiheuttamaa pientä
terävyyden heikentymistä säätämällä kuvaasetuksissa [Terävyys]-asetusta tarpeen mukaan.
Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja
alipäästösuotimesta johtuvaa terävyyden
heikkenemistä käyttämällä optisia suunnitteluarvoja.
Tämän asetuksen käyttöönotto ottaa käyttöön
sekä väriaberraation korjauksen että diffraktion
korjauksen, ja nämä vaihtoehdot eivät enää näy
valikossa.
Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvaa
väriaberraatiota (värien vääristymiä kohteiden
ympärillä). Valitsemalla [Päällä] saat kuvat näkymään
korjattuina. Jos korjauksen vaikutusta on vaikea
nähdä, tarkista asia käyttäen suurennettua kuvaa.
Korjaa objektiivin aukosta johtuvaa terävyyden
heikkenemistä. Valitsemalla [Päällä] saat kuvat
näkymään korjattuina. Jos korjauksen vaikutusta
on vaikea nähdä, tarkista asia käyttäen suurennettua
kuvaa.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Samoissa olosuhteissa otettujen kuvien reunoilla voi ilmetä kohinaa,
jos [Reunojen val. korjaus] -asetuksena on [Päällä].
●● Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi on reunojen
valaistuksen korjauksen määrä.
63
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● Ota huomioon seuraavat asiat, jos käytät [Digit. objekt. optimoija]- tai
[Diffraktion korjaus] -asetusta.
-- Kun objektiivin vääristymiä korjataan, tämä toiminto voi joissakin
kuvausolosuhteissa myös tehdä kohinasta havaittavampaa.
-- Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi on korjauksen määrä on.
-- Korjausta ei käytetä videoille.
●● [Diffraktion korjaus] korjaa diffraktiosta johtuvan terävyyden
heikkenemisen lisäksi alipäästösuotimen ja muiden tekijöiden
aiheuttamaa terävyyden heikkenemistä. Tämän vuoksi korjaus
vaikuttaa myös valotuksilla, joissa aukko on avattu suureksi.
Objektiivin korjaustiedot
●● Kun [Korjaustiedot puuttuvat] näkyy asetusnäytössä, korjaustietoja ei ole
lisätty kameraan. Huomioi seuraavat seikat korjaustietojen lisäämisestä.
-- Tämän toiminnon kanssa yhteensopivan objektiivin korjaustiedot
rekisteröidään (tallennetaan) kameraan. Korjaus tapahtuu
automaattisesti, kun otat käyttöön asetuksen [Reunojen val. korjaus],
[Vääristymien korjaus], [Digit. objekt. optimoija] tai [Väriaberr. korjaus].
-- Käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa voit tarkistaa, minkä objektiivien
korjaustietoja on rekisteröity kameraan. Voit rekisteröidä myös
sellaisten objektiivien korjaustietoja, joiden tietoja ei ole vielä
rekisteröity. Jos objektiivilla on sisäiset korjaustiedot, tietoja
ei tarvitse rekisteröidä kameraan. Lisätietoja on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
-- Valmiita JPEG-kuvia ei voi korjata.
-- Korjauksen vaikutuksia ei näytetä kuvissa, kun kuvaat suurennetussa
näkymässä asetuksella [Reunojen val. korjaus], [Vääristymien korjaus],
[Digit. objekt. optimoija] tai [Diffraktion korjaus].
-- Korjauksen määrä (paitsi diffraktion korjauksen) on pienempi
objektiiveilla, jotka eivät anna etäisyystietoja.
-- Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutukset vaihtelevat
objektiivin ja kuvausolosuhteiden mukaan. Joillakin objektiiveilla
ja joissakin kuvausolosuhteissa vaikutukset voivat olla pienempiä.
-- Jos kuvataan ilman objektiivin korjaustietojen rekisteröintiä
kameraan, tulos on sama kuin kuvattaessa asetusten
[Reunojen val. korjaus], [Vääristymien korjaus],
[Digit. objekt. optimoija] ja [Väriaberr. korjaus] ollessa [Pois].
Monikuvan kohinanvaimennuksen käyttäminen
Langattomat toiminnot
●● Tulokset voivat olla odottamattomat, jos kuvat on kohdistettu väärin
(esimerkiksi kuvan tärähtämisen vuoksi). Kiinnitä kamera jalustaan
tai pidä se paikallaan jollakin muulla tavalla, jos se on mahdollista.
Lisävarusteet
●● Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia
tai kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
Kameran käytön opettelu
●● Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy
kohinaa.
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
Kuvaaminen
●● Tavalliseen kuvaukseen verrattuna kuvan tallentaminen kortille
vie kauemmin. Et voi ottaa uutta kuvaa, ennen kuin käsittely on
suoritettu loppuun.
Toisto
Roskanpoistotietojen lisääminen kuviin
●● Kun roskanpoistotiedot on hankittu, ne lisätään kaikkiin otettuihin
JPEG- ja RAW-kuviin. Roskanpoistotiedot kannattaa hankkia uudelleen
tai päivittää ennen tärkeitä kuvaustilanteita.
●● Lisätietoja EOS-kameroiden kanssa käytettävän Digital Photo
Professional -ohjelmiston käytöstä automaattista roskien aiheuttamien
virheiden poistoa varten on Digital Photo Professional -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
●● Kuviin lisättyjen roskanpoistotietojen koko on hyvin pieni, eikä niillä ole
käytännön kannalta vaikutusta kuvatiedostojen kokoon.
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Kuvaa yhtenäistä valkoista pintaa, kuten tyhjää valkoista paperiarkkia.
Mahdolliset kuviot voidaan virheellisesti tulkita roskatiedoiksi, ja ne
voivat vaikuttaa roskanpoiston tarkkuuteen.
Kohinan vähentäminen käytettäessä pitkiä valotusaikoja
●● Seuraavan kuvan ottamisessa voi olla viive, koska kamera vähentää
kuvissa olevaa kohinaa.
●● Herkkyydellä ISO 1600 tai sitä suuremmalla herkkyydellä otetut kuvat
voivat olla rakeisempia, kun [Pitkän valot. kohinanpoisto] -asetuksena
on [ON], kuin silloin, kun asetuksena on [OFF] tai [AUTO].
64
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Valotusajan ja aukon arvon määrittäminen
Valotusajan määrittäminen (Tv-tila)
●●
: Aika-arvo
●● Seuraavan kuvan ottamisessa voi olla viive, kun [Pitkän valot.
kohinanpoisto] -asetuksena on [ON] tai [AUTO] ja valotusaika on
1 sekunti tai vähemmän, koska kuvat käsitellään kohinan poistamiseksi.
●● Suosittelemme kuvanvakautuksen poistamista käytöstä, kun kuvaat
pitkällä valotusajalla käyttäen jalustaa.
●● Suurin valotusaika käyttäen salamaa on 1/200 sekuntia. Jos määrität tätä
lyhemmän valotusajan, kamera palauttaa valotusajan automaattisesti
1/200 sekuntiin ennen kuvaamista.
●● Jos aukon arvo näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoliväliin,
se on merkki siitä, että vakiovalotusta ei ole saatu. Säädä valotusaikaa,
kunnes aukon arvo näkyy valkoisena, tai käytä varmuussiirtoa.
Aukon arvon määrittäminen (Av-tila)
●●
: Aukon arvo (objektiivin sisällä sijaitsevan aukon suuruus)
●● Jos valotusaika näkyy vilkkuvana, kun painat laukaisimen puoliväliin,
se on merkki siitä, että vakiovalotusta ei ole saatu. Säädä aukon
arvoa, kunnes valotusaika näkyy valkoisena, tai käytä varmuussiirtoa.
●● Suurin valotusaika käyttäen salamaa on 1/200 sekuntia. Jotta salamalla
otetuissa kuvissa valotusaika ei ole pidempi kuin 1/200 sekuntia,
kamera saattaa säätää aukon arvoa.
●● Aukko muuttuu vain kuvaushetkellä ja pysyy muina aikoina auki.
Tästä syystä terävyysalue näyttää näytössä kapealta tai matalalta.
Voit tarkistaa tarkennetun alueen liittämällä [ ] (terävyysalueen
tarkistus) -toiminnon painikkeeseen ja painamalla kyseistä painiketta.
Valotusajan ja aukon arvon määrittäminen (M-tila)
●●
: Käsinsäätö
●● Käytettävissä olevat aukon arvot vaihtelevat objektiivikohtaisesti.
●● Kun ISO-herkkyys on määritetty kiinteästi, voit verrata määrittämääsi
arvoa (valotustasomerkin sijainti osoittaa tämän) vakiovalotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustasomerkki on [ ] tai [ ],
kun ero vakiovalotukseen on suurempi kuin kolme pykälää.
●● Säädettyäsi valotusajan ja aukon arvon valotustaso voi vielä muuttua,
jos säädät zoomausta tai rajaat kuvan uudelleen.
●● Kun ISO-herkkyys on määritetty kiinteästi, näytön kirkkaus voi vaihdella
määrittämäsi valotusajan tai aukon arvon mukaan. Näytön kirkkaus ei
muutu, kun salama on nostettu ja tilaksi on asetettu [ ].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Valotus saattaa poiketa odotetusta, kun ISO-herkkyyden arvoksi
on määritetty [AUTO], koska ISO-herkkyyttä säädetään normaalin
valotuksen saavuttamiseksi suhteessa määrittämääsi valotusaikaan
ja aukon arvoon.
Asetukset
●● Automaattinen valotuksen optimointi saattaa vaikuttaa kuvan
kirkkauteen. Jotta automaattinen valotuksen optimointi pysyy -tilassa
poistettuna käytöstä, lisää [ ]-merkki [Ei manuaalivalotuksessa]
-kohtaan automaattisen valotuksen optimoinnin asetusnäytössä.
Virheet ja varoitukset
●● Normaali valotus lasketaan valitun mittausmenetelmän perusteella.
●● Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot, kun ISO-herkkyyden asetus
on [AUTO].
-valintakiekkoa, kun [
] näkyy
-- Säädä valotusta kääntämällä
valotuksen korjauspalkissa.
-- Lukitse ISO-herkkyys painamalla -painiketta. Näytön kirkkaus
muuttuu vastaavasti.
Vianmääritys
Liite
Hakemisto
65
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Pitkällä valotusajalla kuvaaminen (Bulb)
●● Kuvia valotetaan niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan pohjassa.
Kulunut valotusaika näkyy näytössä valotuksen aikana.
●● Kiinnitä kamera jalustaan tai pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan
ja estä kameraa tärisemästä. Poista tässä tapauksessa myös
kuvanvakaustoiminto käytöstä.
●● Pitkällä aikavalotuksella otetut kuvat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohinaa ja olla rakeisia. Kohinaa voi vähentää valitsemalla
[ 5]-välilehti → [Pitkän valot. kohinanpoisto] → [AUTO] tai [ON].
●● Kun [Kosketuslauk.]-asetuksena on [Päällä], kuvaaminen aloitetaan
koskettamalla näyttöä kerran ja pysäytetään koskettamalla sitä
uudelleen. Varo liikuttamasta kameraa, kun kosketat näyttöä.
Välähdystehon säätäminen
●● Voit avata [Sisäisen salaman asetus] -näytön myös salaman ollessa
nostettuna painamalla -painiketta ja painamalla heti perään
-painiketta.
Videoiden tallentaminen tietyillä valotusajoilla ja aukon arvoilla
(videoiden käsisäätöinen valotus)
●● Tallennettaessa loisteputki- tai LED-valaistuksessa jotkin valotusajat
voivat aiheuttaa näytön välkkymistä, joka saattaa tallentua.
Kameran mukauttaminen
●● Voit tarkistaa ISO-herkkyyden [AUTO]-tilassa painamalla laukaisimen
puoliväliin. Jos normaalia valotusta ei saada määritetyllä valotusajalla
ja aukon arvolla, valotustason ilmaisin siirtyy niin, että se ilmaisee
poikkeaman normaalista valotuksesta. Valotustasomerkki on [ ] tai [ ],
kun ero vakiovalotukseen on suurempi kuin kolme pykälää.
Lisävarusteet
Kosketustarkennuksen määrittäminen
●● Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun asetuksen [ 3]-välilehti →
[Kosketusohjaus] arvoksi on määritetty [Pois].
●● Kosketustarkennuksen asetuksia voi säätää valitsemalla
[ 5]-välilehti → [Kosketustarkennusasetukset] → [Sijoitustapa],
ja kosketustarkennusta varten käytettävissä olevaa aluetta voi
muuttaa kohdassa [Aktivoi näyttö], jos näyttö on yhteensopiva.
Tarkennuspiste siirtyy kosketettuun tai vedettyyn
Absoluuttinen
näytön kohtaan.
Tarkennuspiste siirtyy vetämisen suuntaan vedon
Suhteellinen pituuden mukaisen matkan riippumatta siitä, mitä
kohtaa näytöstä kosketat.
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
●● [ 5]-välilehdessä voi määrittää seuraavia [Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)] -asetuksia.
Toiminnon
tyyppi
●● Suuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
●● Kun ISO-herkkyys on määritetty kiinteästi, voit verrata määrittämääsi
arvoa (valotustasomerkin sijainti osoittaa tämän) vakiovalotustasoon
painamalla laukaisimen puoliväliin. Valotustasomerkki on [ ] tai [ ],
kun ero vakiovalotukseen on suurempi kuin kolme pykälää.
Langattomat toiminnot
C.Fn I:
Valotus
Toiminto
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Kuvaus
Määritä asetukseksi [1:Päällä], jos haluat
asettaa ISO-herkkyydeksi [H].
ISO-laajennus [H] vastaa herkkyyttä ISO 51200
stillkuvissa tai ISO 25600 videoissa (ellei
] tai [
]).
kyseessä ole [
Määritä asetukseksi [1:Päällä], jos haluat
säätää valotusaikaa ja aukon arvoa
automaattisesti niin, että valotustaso on
Varmuussiirto mahdollisimman lähellä vakiovalotusta,
jos vakiovalotus ei muuten olisi
käytettävissä määritetyllä valotusajalla
- tai
-tilassa.
tai aukon arvolla
Hakemisto
66
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Toiminnon
tyyppi
C.Fn II:
Muut
Toiminto
Kuvaus
Määritä asetukseksi [1:Päällä], jos haluat
Ota kuva ilman mahdollistaa kuvaamisen objektiivia
objektiivia
kiinnittämättä painamalla laukaisinta tai
videopainiketta.
Objektiivi
Määritä, vedetäänkö objektiivi
sisään
automaattisesti sisään, kun katkaiset
sammut.
virran kamerasta.
Käyttäjän
asetukset
[
[
[
Ota liitetty toiminto
]/[ ]/[ ]/
]/[ ]/[ ]/[ ]/ käyttöön painamalla
painiketta.
]
●● Voit nollata [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] -mukautukset valitsemalla
[ 5]-välilehti → [Nollaa asetukset] → [Nollaa C.Fn-toiminnot].
●● ISO-herkkyys [H] ei ole käytettävissä, kun [Ensisijainen huippuvalotoisto]
-asetuksena on [D+] tai [D+2], vaikka [ISO-laajennus]-asetuksena olisi
[1:Päällä].
●●
-tilassa [Käyttäjän asetukset] -asetukseksi ei voi määrittää [
eikä [ ].
]
●● Jos haluat palauttaa [Käyttäjän asetukset] -oletusarvot, valitse
[ 5]-välilehti → [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] → [Käyttäjän asetukset],
paina -painiketta ja paina sitten seuraavassa näytössä
-painiketta.
●● Jos haluat vaihtaa kuvattaessa automaattisen tai kiinteän
tarkennusasennon välillä, kosketa näytössä [
] tai paina
-painiketta ennen kuvaamista tai sen aikana. (Automaattitarkennus
osoitetaan vihreällä [ ]-merkillä [
]-kuvakkeen vasemmassa
yläkulmassa.) Huomaa, että tämä kuvake ei näy, kun
[Videon servotark.] -asetus on [Pois] [ 4]-välilehdessä.
Nopeutettujen videoiden tallentaminen (Nopeutettu video)
●● Kun määrität kohteita, tarvittava aika (
näkyvät näytössä.
) ja videon toistoaika (
)
●● Anna kameran olla rauhassa tallennuksen aikana.
●● Voit peruuttaa tallennuksen painamalla videopainiketta uudelleen.
●● Nopeasti liikkuvat kohteet voivat näkyä videoissa vääristyneinä.
●● Ääntä ei tallenneta.
Miniatyyritehoste videoissa (Miniatyyritehostevideo)
●● Jos haluat, että kuvan ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana,
valitse [ ], [ ] tai [ ] ennen videon tallentamista. Kuva muistuttaa
pienoismallia.
●● Ääntä ei tallenneta.
●● Seuraavassa on arvioidut toistonopeus ja -aika yhden minuutin videolle.
Nopeus
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Toistoaika
Noin 12 sekuntia
Videotallennus
Noin 6 sekuntia
Noin 3 sekuntia
Videoiden tallennus videokuvaustilassa
●● Näytön ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki
ilmaisevat kuva-alueet, joita ei tallenneta.
●●
-tilassa. Mustat palkit
-tilassa kuvan näyttöalue kaventuu ja kohteet suurentuvat.
Äänen tallennusvoimakkuuden säätäminen
●● Voit palauttaa alkuperäisen tallennusvoimakkuuden valitsemalla
tallennusnäytössä [Automaatti].
●● Voit säätää tarkennusta ja valotusta uudelleen videon tallennuksen
aikana painamalla laukaisimen puoleenväliin. (Kamera ei anna
äänimerkkiä.)
67
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Jatkuva kuvaus
Käteviä ominaisuuksia
●● Jatkuvan kuvauksen aikana tarkennus lukitaan asentoon, joka
määritetään, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Itselaukaisun käyttäminen
●● Kun olet käynnistänyt itselaukaisun, merkkivalo vilkkuu ja kamera
antaa itselaukaisun äänimerkin.
●● Jos käytät lisävarusteena saatavaa langatonta kauko-ohjainta BR-E1,
valitse [ 1]-välilehti → [Langatt. tiedonsiirtoasetukset] →
[Bluetooth-toiminto] → [Kaukosäädin]. [ ] muuttuu kuvakkeeksi [ ],
kun laitteet on yhdistetty, ja voit käyttää kauko-ohjainta kuvaamiseen.
Yhdistämisohjeita on myös BR-E1:n käyttöoppaassa.
-tilassa, määritä [Kauko-ohjaus]●● Kun kuvaat etäkuvauksella
asetukseksi [ 1]-välilehdessä [Päällä].
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Kuvaustapa].
Langattomat toiminnot
1]-välilehti →
Itselaukaisun mukauttaminen
●● Vaikka itselaukaisu olisi määritetty, sillä ei ole vaikutusta, jos painat
videopainiketta kuvaamisen aloittamiseksi.
●● Kuvien välillä tarvitaan enemmän aikaa, kun salama välähtää tai kun
olet määrittänyt otettaviksi monta kuvaa. Kuvaaminen lopetetaan
automaattisesti, kun muistikortti on täynnä.
●● Kun viiveeksi on määritetty enemmän kuin kaksi sekuntia, valo alkaa
vilkkua ja itselaukaisun ääni alkaa nopeutua kaksi sekuntia ennen
kuvan ottamista. (Valo jää palamaan, jos salama välähtää.)
Kuvaaminen koskettamalla näyttöä (Kosketuslaukaisin)
●● Kuvaus voi tilapäisesti keskeytyä tai jatkuva kuvaus hidastua
kuvausolosuhteista ja kameran asetuksista johtuen.
●● Kun otettavia kuvia on enemmän, kuvaus voi hidastua.
●● Seuraavan kuvan ottamisessa voi olla viive. Tämä määräytyy
kuvausolosuhteiden, muistikortin tyypin ja peräkkäin otettujen
kuvien määrän mukaan.
●● Kuvausnopeus voi hidastua, jos salama välähtää.
●● Näytössä jatkuvan kuvauksen aikana näkyvät kuvat eroavat todellisista
kuvista ja saattavat näyttää tarkentamattomilta. Jotkin objektiivit voivat
myös tummentaa jatkuvan kuvauksen näytön, mutta kuvat tallennetaan
vakiokirkkaudella.
●● Joissakin kuvausolosuhteissa tai joitakin kameran asetuksia
käytettäessä jatkuvasti voidaan ottaa vähemmän kuvia.
Kuvan laadun muuttaminen
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
●● [ ] ja [ ] ilmaisevat pakkaustasosta johtuvat kuvan laadun tasojen
erot. [ ] tarjoaa paremman kuvanlaadun samassa koossa (samalla
pikselimäärällä). Vaikka [ ]-kuvien laatu on hieman huonompi, niitä
mahtuu muistikortille enemmän. Huomaa, että kuvan laatu on [ ],
jos koko on [ ].
●● Kuvan laatua ei voi muuttaa
Lisävarusteet
Hakemisto
-tilassa.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Kuvan laatu].
1]-välilehti →
●● Voit määrittää kosketuslaukaisun asetukset myös valitsemalla
[ 5]-välilehti → [Kosketuslauk.].
●● Oranssi tarkennuspiste osoittaa, että kamera ei pystynyt tarkentamaan
kohteisiin. Kuvaa ei oteta.
68
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tallentaminen RAW-muodossa
Videoiden kuvan laadun muuttaminen
●● Kamera voi tallentaa kuvia JPEG- ja RAW-muodoissa.
] tuottaa RAW-kuvia parhaalla kuvan laadulla. [
●● [
RAW-kuvia pienemmällä tiedostokoolla.
●● [
] tuottaa
●● RAW-kuvien tietoja ei voida sellaisenaan näyttää tai tulostaa
tietokoneella. Tiedot on ensin käsiteltävä kamerassa tai kuvat
on muunnettava Digital Photo Professional -sovelluksen avulla
tavallisiksi JPEG- tai TIFF-tiedostoiksi.
●● Jos tallennat RAW-kuvia (tai yhdessä taltioituja RAW- ja JPEG-kuvia)
tietokoneeseen, käytä aina tarkoitukseen suunniteltua EOS Utility
-ohjelmistoa.
●● Tietoja pikselimäärän ja kortille mahtuvien kuvien määrän suhteesta
on kohdassa ”Tallentaminen” (= 88).
●● JPEG-kuvien tiedostotunniste on .JPG, ja RAW-kuvien tiedostotunniste
.CR3. Yhdessä taltioitujen JPEG- ja RAW-kuvien tiedostonimissä on
sama kuvan numero.
●● Lisätietoja Digital Photo Professional- ja EOS Utility -sovelluksista
on kohdassa ”Ohjelmisto” (= 42). Lataa ohjelmiston käyttöoppaita
Canonin sivustosta tarpeen mukaan. Latausohjeet ovat kohdassa
”Ohjelmiston asentaminen” (= 42).
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [ 1]-välilehti →
[Kuvan laatu]. Jos haluat tallentaa kuvat samanaikaisesti sekä JPEGettä RAW-muodossa, valitse [
] tai [
] kohdassa [RAW].
] ja [
●● Valinnalla [
pidempään.
] ovat käytettävissä vain
] tai [
Langattomat toiminnot
-tilassa.
] tarkennus voi kestää tavallista
]- tai [
]-valinnalla suurempina kuin
●● Kohteet näkyvät [
muilla kuvan laadun tasoilla. Lisäksi jotkin toiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Videon tall.laatu].
1]-välilehti →
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Kuvat tallennetaan vain JPEG-muodossa, kun [RAW]-asetuksena
on [−] [Kuvan laatu] -näytössä, ja vain RAW-muodossa, kun [JPEG]asetuksena on [−].
Kuvasuhteen muuttaminen
●● Kuvasuhdetta ei voi muuttaa
-tilassa.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Stillkuvan kuvas.].
1]-välilehti →
69
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Toisto
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Stillkuvien ja videoiden katseleminen
●● Et voi ehkä toistaa tai muokata kuvia, jotka on nimetty uudelleen
tai joita on jo muokattu tietokoneessa, tai kuvia, jotka ovat peräisin
muista kameroista.
●● Voit keskeyttää videon tai jatkaa painamalla
-painiketta.
●● Jos haluat siirtyä kuvaustilaan toiston aikana, paina laukaisin
-painiketta tai videopainiketta tai käännä
puoleenväliin, paina
valintakiekkoa.
●● Viivat osoittavat kuvasuhteen, kun tarkastelet RAW-kuvia. Nämä viivat
] otetuissa kuvissa ylhäällä ja alhaalla ja
näkyvät kuvasuhteella [
kuvasuhteella [ ] tai [ ] otetuissa kuvissa vasemmalla ja oikealla.
●● Jos haluat, että näytetään viimeisin kuva, kun aloitat toiston kytkettyäsi
4]-välilehti → [Näytä viim. kats.] → [Pois].
kameraan virran, valitse [
Ylivalotuksen varoitus (kuvan huippuvalokohdat)
Toisto
Opi katselemaan stillkuvia ja videoita kameralla.
●● Painamalla
-painiketta toiston aikana voit siirtyä tietonäyttöön,
jossa ylivalottuneet huippuvalokohdat vilkkuvat näytössä.
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kirkkauden histogrammi
●● Painamalla
-painiketta toiston aikana voit siirtyä tietonäyttöön,
jossa näytön yläosassa on kirkkauden histogrammiksi kutsuttu
kaavio. Tämä kaavio näyttää, miten kirkkaat kohdat ovat jakautuneet
kuvissa. Vaakasuunnassa näytetään kirkkaustaso ja pystysuunnassa
kunkin kirkkaustason määrä kuvassa. Voit tarkistaa valotuksen tämän
histogrammin avulla.
70
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
RGB-histogrammi
Katseleminen päiväyksen mukaan
●● Painamalla
-painiketta toiston aikana voit siirtyä tietonäyttöön,
jossa on RGB-histogrammi. Tämä histogrammi näyttää, miten punainen,
vihreä ja sininen väri ovat jakautuneet kuvassa. Vaakasuunnassa
näytetään R-, G- tai B-kirkkaustaso ja pystysuunnassa kunkin
kirkkaustason määrä kuvassa. Tarkastelemalla tätä histogrammia
voit tarkistaa kuvan väriominaisuuksia.
●● Voit katsella videokoosteita päivämäärän perusteella.
Toisto kosketustoimintojen avulla
●● Videon toistopaneelin saa näkyviin myös koskettamalla näyttöä videon
toiston aikana.
●● Kun näytössä on luettelokuva, voit vierittää kuvia vetämällä ylöstai alaspäin.
●● Voit siirtää näytön paikkaa vetämällä suurennetussa näytössä.
Kuvien selaaminen ja hakeminen
Luettelokuvan kuvissa siirtyminen
●● Painamalla
-painiketta voit näyttää kuvat luettelokuvina. Jokainen
-painikkeen painallus kasvattaa näytettävien kuvien määrää.
●● Jokainen
-painikkeen painallus vähentää näytettävien kuvien määrää.
●● Oranssi kehys näytetään valitun kuvan ympärillä.
●● Paina -painiketta, jos haluat näyttää valitun kuvan yhden kuvan
näytössä.
Ehtojen mukaisten kuvien hakeminen
Kuvaesitysten katseleminen
●● Kun olet aloittanut toiston ja näytössä näkyy [Kuvan haku], kuvaesitys
alkaa muutamassa sekunnissa.
●● Pysäytä kuvaesitys painamalla
Langattomat toiminnot
-painiketta.
●● Kameran virransäästötoiminnot poistetaan käytöstä kuvaesitysten aikana.
●● Voit keskeyttää tai jatkaa kuvaesityksiä painamalla
-painiketta.
●● Voit keskeyttää toiston kuvaesityksen aikana myös koskettamalla näyttöä.
●● Voit siirtyä toiston aikana toisiin kuviin painamalla / -painikkeita.
Voit kelata nopeasti eteenpäin tai taaksepäin pitämällä / -painikkeita
painettuna.
●● Voit valita kuvaesityksen aloitusnäytössä [Asetus] ja määrittää
kuvaesityksen toiston, kuvakohtaisen näyttöajan sekä kuvien
välisen siirtymäajan.
Videokoosteiden katseleminen
●● Päivän aikana otetuista stillkuvista automaattisesti tallennettu video
toistetaan alusta.
●● Jos muistikortti on täynnä kuvia, voit etsiä siitä kuvia suodattamalla
kuvien näyttöä antamiesi ehtojen mukaan. Voit myös suojata tai
poistaa nämä kuvat yhdellä kertaa.
Luokitus
Näytä luokittelemasi kuvat.
Päiväys
Näytä tiettynä päivänä otetut kuvat.
Kansio
Näytä tietyssä kansiossa olevat kuvat.
Suojaa
Tiedostotyyppi
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Näytä muistikortin suojatut tai suojaamattomat
kuvat.
Stillkuvat], [
(RAW)],
Näytä [
[
(RAW, RAW+JPEG)], [
(RAW+JPEG)],
[
(RAW+JPEG, JPEG)], [
(JPEG)],
[
Videot] tai [
Videokooste].
●● Voit tyhjentää haun painamalla
-painiketta asetusnäytössä.
●● Painamalla -painiketta voit myös suojata vain hakua vastaavat
kuvat, kääntää niitä, luokitella ne tai kohdistaa niihin muita toimintoja.
Hakua vastaavat kuvat näkyvät keltaisissa kehyksissä.
] ei enää ole näkyvissä, jos käytät kameraa
●● Hetken kuluttua [
tietonäyttö poissa käytöstä.
71
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● Jos muokkaat kuvia ja tallennat ne uusiksi kuviksi, näyttöön tulee
viesti ja löydettyjä kuvia ei enää näytetä.
●● Voit käyttää samoja toimintoja valitsemalla [
[Aseta kuvien hakuehdot].
3]-välilehti →
Kuvien etsiminen päävalintakiekolla
●● Kääntämällä
-valintakiekkoa yhden kuvan näytössä voit siirtyä
kuvissa eteen- tai taaksepäin määrittämäsi tavan mukaisesti.
●● Kun olet valinnut [ ] tai [ ], voit katsella vain ehtoa vastaavia kuvia
tai siirtyä valitun kuvamäärän eteen- tai taaksepäin kääntämällä
-valintakiekkoa.
●● [ ]-valinnalla siirtyminen ei ole mahdollista, ellei valintaa vastaavia
kuvia ole.
Kuvien suojaaminen
●● Muistikortin suojatut kuvat poistetaan, jos alustat kortin.
●● Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat
poistaa ne sillä, poista ensin suojaus.
●● Voit suojata kuvat myös valitsemalla [
1]-välilehti → [Suojaa kuvat].
Yksittäisten kuvien suojaaminen
●● [ ] tulee näkyviin, kun valitset [
1]-välilehti → [Suojaa kuvat] →
[Valitse kuvat] ja painat -painiketta. Voit peruuttaa suojauksen
(ja poistaa [ ] näytöstä), kun [ ] näkyy näytössä, painamalla
-painiketta uudelleen.
Useiden kuvien suojaaminen
Kuvien luokitteleminen
Langattomat toiminnot
●● Järjestä kuvat luokittelemalla ne asteikolla 1–5 ([ ], [ ], [ ], [ ],
[ ] tai [ ]). Näyttämällä vain tietyn luokituksen saaneet kuvat voit
rajoittaa seuraavat toiminnot kaikkiin kuviin, joilla on kyseinen luokitus.
-- katseleminen, kuvaesitysten katseleminen, suojaaminen,
poistaminen ja kuvien lisääminen tulostuslistaan tai valokuvakirjaan
●● Voit poistaa luokituksen painamalla -painiketta, valitsemalla
[ ]-asetukseksi [ ] ja painamalla sitten -painiketta.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Luokitus].
3]-välilehti →
Kuvien poistaminen
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
●● Voit valita ja poistaa kuvia tarpeettomia kuvia yksi kerrallaan.
Ole varovainen kuvia poistaessasi, sillä poistettuja kuvia ei voi
enää palauttaa.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
●● Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
●● Kun näytetään sekä RAW- että JPEG-muodossa tallennettuja kuvia,
-painikkeen painaminen tuo näyttöön [Poista
], [Poista JPEG]
ja [Poista
+JPEG]. Valitse vaihtoehto kuvan poistamiseksi.
●● Kuvia voi poistaa myös valitsemalla [
1]-välilehti → [Poista kuvat].
Liite
Hakemisto
Useiden kuvien poistaminen
●● Voit poistaa valinnat (ja poistaa [ ]), kun [
painamalla -painiketta uudelleen.
] näkyy näytössä,
●● Jos valitset kuvan, joka on tallennettu sekä RAW- että JPEG-muodossa,
sen molemmat versiot poistetaan.
●● Voit myös määrittää kuvia valitsemalla [Suojaa kuvat] ja valitsemalla
sitten [Valitse alue], [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat].
72
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Stillkuvien muokkaaminen
●● Kuvan muokkaaminen on käytettävissä vain, jos muistikortissa on
riittävästi vapaata tilaa.
1]-välilehti → [Käännä kuvaa].
Automaattisen käännön poistaminen käytöstä
●● Pystysuuntaisille kuville ovat käytettävissä seuraavat
kääntövaihtoehdot.
Päällä
Päällä
Pois
Kuvakoon muuttaminen
●● Muokkaaminen ei ole mahdollista, jos pikselimäärä on [
].
●● RAW-kuvia ei voi muokata.
●● Kuvia ei voi muokata käyttämään suurempaa pikselimäärää.
●● Voit määrittää tämän asetuksen myös valitsemalla [
[Muuta kokoa].
2]-välilehti →
Rajaus
●● RAW-kuvia ei voi muokata.
●● Rajattuja kuvia ei voi rajata uudelleen.
●● Rajattujen kuvien kokoa ei voi muuttaa eikä niissä voi käyttää luovia
suotimia.
●● Rajattujen kuvien pikselimäärä on pienempi kuin rajaamattomien kuvien.
●● Kun esikatselet rajattua kuvaa, voit muuttaa rajauskehyksen kokoa,
siirtää kehystä ja säätää sen kuvasuhdetta.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
●● [
]-valinnalla voit valita myös suodatustehosteen tyypin.
●● Tehosteen [ ] tapauksessa kehystä voi siirtää myös koskettamalla
tai vetämällä näytössä.
Punasilmäkorjaus
Käännä kuvat automaattisesti toiston aikana sekä
kamerassa että tietokoneella.
Käännä kuvat automaattisesti toistettaessa
tietokoneella.
Älä käännä kuvia automaattisesti.
Langattomat toiminnot
●● Voit siirtää rajauskehystä myös vetämällä sitä.
Suodatustehosteiden käyttäminen
Kuvien kääntäminen
●● Kuvia voi kääntää myös valitsemalla [
●● Voit määrittää rajauskehyksen koon, sijainnin ja kuvasuhteen
myös valitsemalla [
2]-välilehti → [Rajaus], valitsemalla kuvan
ja painamalla -painiketta.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Kun punasilmäkohdat on korjattu, korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään kehykset.
Asetukset
●● Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Liite
●● [AUTO1], [AUTO2] tai [AUTO3] näkyy suositeltuna esivalintana,
kun kamera on analysoinut kuvan automaattisesti.
Hakemisto
●● Voit myös määrittää suosikkitehosteesi, kuten [Kirkkaus], [Kontrasti],
[Värikylläisyys], [Värisävy 1], [Värisävy 2] ja [Mustavalko].
RAW-kuvien käsittely kameralla
●● Kamerassa tapahtuvalla käsittelyllä tuotetut kuvat eivät vastaa täysin
Digital Photo Professional -ohjelmistolla käsiteltyjä kuvia.
●● Voit valita tehosteen valittua käsittelyehtoa varten käsittelyehtojen
-valintakiekkoa.
näytössä myös kääntämällä
●● Voit suurentaa käsittelyehtojen näyttöä painamalla
-painiketta.
●● Kameran voi myös määrittää käyttämään RAW-kuvan käsittelyä
2]-välilehti → [RAW-käsittelyn
pikavalintanäytöstä valitsemalla [
pikavalinta] → [RAW-kuvan käsittely].
73
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Useiden kuvien käsittely
Tiedostokokojen pienentäminen
●● Valitse [
2]-välilehti → [RAW-kuvan käsittely] → [Valitse kuvat], paina
-painiketta ja valitse sitten kuva painamalla / -painikkeita. Merkitse
kohde valituksi ([ ]) painamalla -painiketta. Toista nämä vaiheet
muiden kuvien määrittämiseksi. Kun olet valmis, käsittele kuvat.
●● Voit peruuttaa valinnan painamalla
tämän jälkeen enää ole näkyvissä.
-painiketta uudelleen. [
] ei
Langattomat toiminnot
●● Kuvan laatu on pakkaamisen jälkeen seuraava.
Ennen pakkaamista
Pakkaamisen jälkeen
,
Kameran käytön opettelu
,
,
,
Kuva-alueen käsittely
●● Valitse [
2]-välilehti → [RAW-kuvan käsittely] → [Valitse alue],
paina -painiketta ja määritä sitten kuva-alue. Kun olet valmis,
käsittele kuvat.
Videoiden muokkaaminen
Videoiden alun/loppuosan poistaminen
●● Voit peruuttaa muokkauksen painamalla
-painiketta,
valitsemalla [OK] ja painamalla sitten -painiketta.
●● Jos haluat poistaa alkuperäisen videon ja korvata sen editoidulla,
valitse [Korvaa] editoitujen videoiden tallennusnäytössä.
Lisävarusteet
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
●● Muokattuja videoita ei voi tallentaa pakatussa muodossa, jos valitset
vaihtoehdon [Korvaa].
Videokoosteiden muokkaaminen
●● Kun [Poistetaanko tämä leike?] näkyy näytössä, kohtaus poistetaan
ja videokooste korvataan, kun valitset [OK] ja painat -painiketta.
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
●● Jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa, vain [Korvaa] on käytettävissä.
●● Videot eivät ehkä tallennu, jos akku loppuu tallentamisen aikana.
●● Mikäli mahdollista, käytä videoita editoidessasi täyteen ladattua akkua
tai kytke tasavirtaliitin ja verkkolaite (molemmat myydään erikseen).
Kuvien poimiminen 4K-videoista stillkuviksi
●● Valitsemalla [
stillkuvaksi.
] videon muokkausnäytössä voit tallentaa kuvan
74
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kameran perustoimintojen säätäminen
●● Nämä asetukset määritetään välilehdissä [ ] ja [ ]. Voit helpottaa
käyttöä mukauttamalla yleisesti käytettyjä toimintoja haluamallasi tavalla.
Kuvaamisen jälkeisen kuvan näyttöajan muuttaminen
●● Käytettävissä ovat seuraavat.
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Pito
Pois
Kuvia näytetään määritetyn ajan verran. Voit ottaa toisen
kuvan painamalla laukaisimen uudelleen puoliväliin,
vaikka näytössä näkyisi aiempi kuva.
Kuvia näytetään, kunnes laukaisin painetaan puoliväliin.
Kuvaa ei näytetä kuvaamisen jälkeen.
Kansioiden luominen tai valitseminen
●● Kansioiden nimet ovat muotoa ”100CANON”, eli kolminumeroisen
kansion numeron perässä on viisi kirjainta tai numeroa.
●● Kansioiden numerot voivat olla väliltä 100–999.
Asetukset
Opi määrittämään kameran perustoimintoja.
Helpota kameran käyttöä perustoimintoja mukauttamalla ja säätämällä.
Kuvanumerointi
●● Kuvat numeroidaan automaattisesti järjestyksessä (0001–9999) ja
tallennetaan kansioihin, joihin mahtuu jopa 9 999 kuvaa. Voit muuttaa
kuvanumerointia. Käytettävissä ovat seuraavat.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kuvien numerointia jatketaan edellisestä numerosta
(kunnes kuva, jonka numero on 9999, on otettu tai
tallennettu), vaikka vaihtaisit muistikorttia.
Kuvien numerointi aloitetaan uudelleen numerosta
Auto.nollaus
0001, jos vaihdat muistikortin tai luot uuden kansion.
Man. nollaus Nollausta käytetään manuaalisesti.
Jatkuva
●● Kuvien numerointia saatetaan jatkaa järjestyksessä uusissa
muistikorteissa tästä asetusvalinnasta riippumatta. Voit aloittaa kuvien
tallennuksen numerosta 0001 käyttämällä tyhjää (tai alustettua)
muistikorttia.
75
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Muistikortin alustaminen
Kuvaustietonäytön mukauttaminen
●● Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen muuttaa
vain kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei poista kortin tietoja kokonaan.
Jos heität muistikortin pois tai annat sen jonkun muun omistukseen,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortti fyysisesti.
●● Tiedot, jotka tulevat näyttöön, kun painat
-painiketta, voi
räätälöidä täysin valitsemalla [ 4]-välilehti → [Kuvaustietonäyttö] →
[Näytön tietoaset.].
●● Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla
pienempi kuin muistikortissa ilmoitettu kapasiteetti.
●● Jos haluat vaihtaa kirkkauden histogrammista RGB-histogrammiin tai
säätää näytön kokoa, valitse [ 4]-välilehti → [Kuvaustietonäyttö] →
[Histogrammi].
Täydellinen alustus
●● Täydellinen alustus kestää kauemmin kuin ensimmäinen alustus,
koska tiedot poistetaan kaikilta muistikortin tallennusalueilta.
●● Voit peruuttaa käynnissä olevan täydellisen alustamisen valitsemalla
[Peruuta]. Tällöin kaikki tiedot poistetaan, mutta muistikorttia voi
käyttää normaalisti.
Ekotilan käyttäminen
●● Näyttö pimenee noin kahden sekunnin kuluttua siitä, kun lopetat
kameran käytön. Noin kymmenen sekuntia myöhemmin näyttö sammuu.
Kamera sammuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin
kolme minuuttia.
●● Kun näyttö on sammutettuna, voit ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen puoliväliin.
Virransäästön säätäminen
●● Akkuvirtaa voi säästää valitsemalla tyypillisesti [ 2]-välilehti →
[Virransäästö] → [Virrankatkaisu] → [1 min.] ja valitsemalla
[Näyttö pois] -asetukseksi [1 min.] tai vähemmän.
●● [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytettävissä, kun
Ekotila-asetukseksi on määritetty [Päällä].
●● Jos haluat tiheämmän ristikon, valitse [ 4]-välilehti →
[Kuvaustietonäyttö] → [Ristikkonäyttö].
●● Etsimen näyttömuodon voi vaihtaa valitsemalla [ 4]-välilehti →
[Etsinnäk muoto].
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
●● Vasemmalla näytön mukautusnäytössä näkyy esimerkki mukautetusta
näytöstä.
Vianmääritys
●● Saat luovan kuvauksen avun asetustiedot näkyviin valitsemalla
[ 4]-välilehti → [Toistotietojen näyttö] ja asettamalla [ ]-merkin
kohtaan [2]. Tiedot näytetään nyt, kun painat
-painiketta.
Virheet ja varoitukset
Kosketusnäytön säätäminen
●● Jos eleitä ei tunnisteta helposti, lisää kosketusnäytön herkkyyttä.
Liite
Hakemisto
●● Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi kosketusnäyttöä.
-- Näyttö ei reagoi paineeseen. Älä käytä kynsiäsi, kuulakärkikyniä
tai muita teräviä esineitä kosketustoimintoihin.
-- Älä käytä kosketusnäytön toimintoja märillä sormilla.
-- Jos sormesi ovat märät, kun teet kosketusnäytön toimintoja,
kamera ei ehkä reagoi ohjaukseen tai se voi toimia virheellisesti.
Katkaise tässä tapauksessa kamerasta virta ja kuivaa näyttö liinalla.
-- Älä käytä erikseen myytäviä näytönsuojia tai liimattavia kalvoja.
Tämä voi heikentää kosketuskäytön reagoivuutta.
●● Kameran voi reagoida huonommin, jos teet kosketustoimintoja
nopeasti asetuksen ollessa [Herkkä].
76
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvakennon puhdistaminen
Kennon puhdistuksen aktivoiminen
●● Kennon puhdistus toimii, vaikka objektiivia ei olisi kiinnitetty.
Jos objektiivia ei ole kiinnitetty, älä vie sormeasi tai puhaltimen
kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin kiinnitysrenkaan ohi,
jottet vahingoita suljinverhoja.
●● Parhaan tuloksen saat, kun asetat kameran puhdistamista varten
pöydälle tai muulle pinnalle.
●● Toistuva puhdistaminen ei merkittävästi paranna tulosta. Huomaa,
] -vaihtoehto ei välttämättä ole valittavissa heti
että [Puhdista nyt
puhdistamisen jälkeen.
●● Ota yhteyttä asiakastukeen, jos et pysty poistamaan pölyä tai muuta
materiaalia kennon puhdistuksella.
Kennon puhdistaminen käsin
●● Kuvakenno on erittäin herkkä. Puhdista kenno varovasti.
●● Käytä puhallinta, johon ei ole kiinnitetty harjaa. Harja voi naarmuttaa
kennoa.
●● Älä vie puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin
kiinnitysrenkaan ohi. Suljinverhot voivat vahingoittua.
Kuviin tallennettavien tekijänoikeustietojen asettaminen
●● Tekijänoikeustietojen näyttöön antamasi tiedot tallennetaan ottamiisi
kuviin.
●● Jos haluat tarkistaa annetut tiedot, valitse [ 5]-välilehti →
[Tekijänoikeustiedot] → [Näytä tekijänoik.tiedot] ja paina sitten
-painiketta.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
●● Voit myös käyttää EOS Utility -ohjelmistoa kameran tekijänoikeustietojen
määrittämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Jotkin ohjelmiston
avulla annetut merkit eivät ehkä näy kamerassa, mutta ne näkyvät
oikein tallennetuissa kuvissa.
Valmistelut ja perustoiminnot
●● Voit tarkastella kuviin tallennettuja tekijänoikeustietoja käyttämällä
mukana toimitettua ohjelmistoa, kun olet tallentanut kuvat
tietokoneeseen.
Toisto
●● Lataa tarvittaessa EOS Utility -ohjelmiston käyttöopas Canonin
sivustosta. Latausohjeet ovat kohdassa ”Ohjelmiston asentaminen”
(= 42).
Kaikkien tekijänoikeustietojen poistaminen
●● Voit poistaa sekä tekijän nimen että tekijänoikeustiedot samaan aikaan,
mutta kuviin jo tallennettuja tekijänoikeustietoja ei poisteta.
Kameran oletusasetusten palauttaminen
●● Älä koskaan käytä kennon puhdistamiseen paineilmaa tai -kaasua.
Kenno voi vahingoittua ilman voimasta. Myös kennoon tarttuva ja
jäätyvä kaasu voi vahingoittaa kennoa.
Kameran oletusasetusten palauttaminen
●● Jos kennoon jää tahra, jotta ei voi poistaa puhaltimella, suosittelemme,
että jätät kennon puhdistamisen asiakastuen tehtäväksi.
●● Perusasetuksia, kuten [Kieli
oletusasetuksiksi.
Kuvaaminen
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
] ja [Päivä/aika/vyöh.], ei palauteta
77
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot
Virta
Lisävarusteet
Akkua ei voi ladata.
●● Älä käytä muita akkuja kuin aitoja Canonin LP-E12-akkuja.
Akkulaturin valo vilkkuu.
●● Akkulaturin valo vilkkuu oranssina ja turvapiiri pysäyttää latauksen, jos (1)
akkulaturin ai akun kanssa ilmenee ongelmia tai (2) yhteys akun kanssa ei
ole mahdollinen (kun käytetään muita kuin Canonin akkuja). Tapauksessa (1)
irrota laturi pistorasiasta, aseta akku uudelleen laturiin ja odota 2–3 minuuttia
ennen laturin liittämistä uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
asiakastukeen.
Kuvaaminen
●● Kamera lisää näytön kirkkautta automaattisesti, kun kuvaat heikossa valossa,
jotta pystyt tarkistamaan sommittelun helpommin. Näytössä näkyvän ja otetun
kuvan kirkkaus saattavat poiketa toisistaan. Huomaa, että näytössä näkyvät kuvan
vääristymät tai kohteen katkonainen liike eivät vaikuta tallennettuihin kuviin.
Näyttö on outo kuvattaessa.
Selvitä kameran ongelmia tässä osassa kuvatulla tavalla. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Näyttö on outo hämärässä.
Vianmääritys
Kameran käytön opettelu
●● Huomaa, että seuraavat näyttöongelmat eivät tallennu stillkuviin, mutta ne
tallentuvat videoihin.
-- Näyttö saattaa vilkkua ja siinä saattaa näkyä vaakapalkki loisteputki- tai
LED-valaistuksessa kuvattaessa.
●● Tarkentaminen ei ole mahdollista, jos olet lähempänä kohdetta kuin
mikä objektiivin lyhin tarkennusetäisyys on. Voit tarkistaa lyhimmän
tarkennusetäisyyden objektiivista. Objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys
(polttotaso) -merkistä kohteeseen.
mitataan kameran yläosassa olevasta
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Jatkuva kuvaus pysähtyy odottamatta.
●● Jatkuva kuvaus pysähtyy automaattisesti kameran suojaamiseksi, kun kameralla
on otettu yhtämittaisesti noin 1 000 kuvaa. Vapauta laukaisin hetki ennen
kuvaamisen jatkamista.
Videon tallennus tai toisto keskeytyy yhtäkkiä.
●● Jos käytössä on [
nopeusluokka on 3.
] tai [
], käytä muistikorttia, jonka UHS-
78
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kohinaviivat tai interferenssi vaikuttavat kuviin.
●● Joissakin kuvissa kohinaviivoja tai interferenssiä ilmenee tavallista enemmän.
Tämä on todennäköisempää seuraavissa olosuhteissa.
-- Kun kohteissa on ohuita vaakasuuntaisia raitoja tai ruutukuvioita.
-- Kuvausnäytössä näkyy tai sen lähellä on aurinko, valoja tai muita kirkkaita
valonlähteitä.
Voit tällöin vähentää kohinaviivoja tai interferenssiä toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaan.
-- Muuta kohteen kokoa muuttamalla tarkennusetäisyyttä tai lähentämällä
ja loitontamalla.
-- Sommittele kuva uudelleen niin, että kuvausnäytössä ei ole kirkkaita
valonlähteitä.
-- Kiinnitä vastavalosuoja, jotta objektiiviin ei pääse kirkasta valoa.
●● Kuvissa voi näkyä kohinaviivoja tai interferenssiä myös silloin, jos siirrät
tai kallistat TS-E-objektiivia.
Tukiasemaan ei saada yhteyttä.
●● Varmista, että tukiaseman kanavaksi on valittu kameran tukema kanava (= 90).
Huomaa, että automaattisen kanavamäärityksen sijasta on suositeltavaa määrittää
tuettu kanava käsin.
Yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin kautta ei onnistu.
●● Kameran yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin kautta ei ole mahdollista,
jos käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1 ja [Bluetooth-toiminto]-asetuksena
on [Kaukosäädin].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Videoiden kuvaaminen
Vianmääritys
Kohteet näkyvät vääristyneinä.
●● Kohteet saattavat näkyä vääristyneinä, jos ne ohittavat kameran nopeasti.
Näyttö
Virheet ja varoitukset
Liite
Näytössä näkyy [###].
●● [###] näkyy näytössä, jos muistikortin kuvien määrä ylittää näytettävissä olevan
enimmäismäärän.
Hakemisto
Wi‑Fi
Yhteyttä Wi‑Fi-verkkoon ei voi muodostaa painamalla
-painiketta.
●● Wi‑Fi-valikko ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai
tulostimeen kaapelilla. Irrota kaapeli.
Kuvien lähettäminen kestää kauan. / Langattomassa yhteydessä on häiriö.
●● Älä käytä kameraa Wi‑Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä. Tällaisia laitteita
ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa) ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
79
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Langattomat toiminnot
Virhekoodit
●● Jos kameraan kanssa ilmenee ongelmia, näyttöön tulee virhekoodeja
(muodossa Errxx) sekä suositeltuja toimia.
Numero
01
02
Viesti ja toimet
Häiriö kameran ja objektiivin välisessä tiedonsiirrossa.
Puhdista objekt. liitännät.
→ ‌Puhdista kameran ja objektiivin sähköliitännät, käytä
Canonin objektiivia tai aseta akku uudelleen paikalleen.
Korttia ei voi käyttää. Aseta uudelleen/vaihda kortti tai alusta
kortti kamerassa.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikalleen, käytä toista korttia
tai alusta kortti.
Ei voi tallentaa kuvia, kortti on täynnä. Vaihda kortti.
04
10, 20, 30,
40, 50, 60,
70, 80, 99
Virheet ja varoitukset
→ Käytä toista muistikorttia, poista tarpeettomat kuvat tai
alusta kortti.
Kuvaus ei ole mahdollista virheen takia. Katkaise kamerasta
virta ja kytke se uudelleen tai vaihda akku.
→ ‌Käytä ON/OFF-kytkintä, aseta akku uudelleen paikalleen
tai käytä Canonin objektiivia.
*Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi (Errxx) muistiin ja ota yhteyttä
asiakastukeen.
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Jos virheilmoitus tulee näkyviin, toimi seuraavasti.
80
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Wi‑Fi
Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
●● Palauta IP-osoite, jotta se ei ole ristiriidassa toisen IP-osoitteen kanssa.
Yhteys katkaistu / Kuvaa ei voitu lähettää
●● Ympäristö saattaa häiritä Wi‑Fi-signaaleja.
●● Vältä kameran Wi‑Fi-toiminnon käyttöä mikroaaltouunien ja muiden 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivien laitteiden läheisyydessä.
●● Siirrä kamera lähemmäs toista laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden
(kuten tukiasemaa) ja varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä.
●● Tarkista virheet yhdistetyssä laitteessa.
Palvelimen tila ei riitä
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
●● Poista tarpeettomat kuvat palvelimesta ja tarkista vapaan tilan määrä, ennen kuin
yrität siirtoa uudelleen.
Asetukset
Tarkista verkon asetukset
Vianmääritys
●● Varmista, että tietokone pystyy muodostamaan Internet-yhteyden nykyisillä
verkkoasetuksilla.
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
81
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Näytössä näkyvät tiedot
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kuvauksen aikana
(39)
(16)
(19)
(14) (15) (17) (18)
Osa 3:
Liite
(1)
(38)
(4)
(20)
(40)
(41)
(21)
(22)
Valmistelut ja perustoiminnot
(2)
(23)
(3)
(24)
(42)
(25)
(43)
(26)
(27)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(29)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(28)
(30)
Toisto
Asetukset
Virheet ja varoitukset
(36) (37)
(45) (46) (47) (48)
Kuvaaminen
Vianmääritys
Liite
(54)
(44)
Kameran käytön opettelu
(55)
Hakemisto
(49) (50) (51) (52) (53)
Kameran käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietoja.
(1)
Kuvaustila, tilannekuvake
(2)
Tarkenn.menetelmä
(3)
Tarkennustoiminta
(10) Wi‑Fi-signaalin voimakkuus
(4)
Ristikko
(11) Kosketuslaukaisin
(5)
Kuvaustapa/Itselaukaisu
(12) Bluetooth-yhteyden tila
(6)
Mittaustapa
(13) AE-lukitus
(7)
Elektroninen vesivaaka
(8)
Stillkuvan laatu
(pakkaus, pikselimäärä)
(14) Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä
(9)
Videolaatu (pikselimäärä,
kuvataajuus)
(15) Tallennettavissa oleva kuvamäärä
82
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
(16) Kuvien enimmäismäärä jatkuvalla
kuvauksella
(36) Bluetooth-älypuhelinyhteys,
GPS-tietojen hakemisen tila
(17) Jäljellä oleva aika
(37) Ensisijainen huippuvalotoisto
(18) Akun varaustaso
(38) Manuaalitarkennus
(19) Tarkennuspiste
(39)
Kuvien määrä
(20) Histogrammi
(40)
Tarvittava aika
(21) Mittauskehys
(41)
Aikaväli
(22) Pikavalintanäyttö
(42) Valkotasapainon korjaus
(23) Valkotasapaino
(43) Miniatyyritehostevideo
(24) Kuva-asetukset
(44) Videon servotarkennus
(25) Automaattinen valotuksen
optimointi
(45) Näytön suorituskyky
(26) Luovat suotimet
(47) Kuvanvakaus
(27) Stillkuvan kuvasuhde
(48) Digitaalinen IS videoissa
(28) Salamatoiminto
(49) Automaattinen tallennustapa
(29) Salamavalotuksen korjaus /
salamateho
(50) Tuulisuoja
(30) Suurenna
(31) Valotuksen simulointi
(46) Ekotila
(51) Vaimennus
(52)
Automaattinen pitkä
valotusaika
(32) ISO-herkkyys
(53) Automaattinen suoristus
(33) Valotusaika
(54) Videon AE-lukitus
(34) Aukon arvo
(55) Automaatti-/käsintarkennuksen
merkkivalo
(35) Valotuksen korjaus
Toiston aikana
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Tietonäyttö 1
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
(1)
Nykyinen kuva / kuvia yhteensä
(8)
Valotusaika
(2)
Akun varaustaso
(9)
Aukon arvo
(3)
Wi‑Fi-signaalin voimakkuus
(10) Valotuksenkorjaustaso
(4)
Bluetooth-yhteyden tila
(11) ISO-herkkyys
(5)
Luokitus
(12) Ensisijainen huippuvalotoisto
(6)
Suojaus
(13) Kuvan laatu*
(7)
Kansion numero – tiedostonumero
*Kuvat, joihin on käytetty luovaa suodatinta, kuvakoon muuttamista, rajausta tai
]. Rajatut kuvat on merkitty
punasilmäkorjausta, on merkitty merkinnällä [
[ ]-kuvakkeella.
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Akun varaustaso
Akun varaustila ilmaistaan näyttökuvakkeella tai ilmoituksella.
Näyttö
Tiedot
Riittävä varaus
Hieman tyhjentynyt, mutta riittävä
(vilkkuu punaisena) Lähes tyhjä, lataa akku pian
Tyhjä, lataa akku välittömästi
83
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tietonäyttö 2
Tietonäyttö 5
Näyttää kuva-asetukset. Näytön yläosassa on samat tiedot kuin
tietonäytössä 2.
Tietonäyttö 6
Näyttää pitkän valotuksen ja nopean kuvaamisen kohinanpoistoasetukset.
Näytön yläosassa on samat tiedot kuin tietonäytössä 2.
Tietonäyttö 7
(1)
Kuvauspäivämäärä ja -aika
(10) Valkotasapainon korjaus
(2)
Histogrammi
(11) Kuva-asetusten tiedot
(3)
Kuvaustila
(12) Salamavalotuksen korjaus
(4)
Valotusaika
(13) Mittaustapa
(14) Automaattinen valotuksen
optimointi
(5)
Aukon arvo
(6)
Valotuksenkorjaustaso
(7)
ISO-herkkyys
(15) Editoitu*1
(8)
Ensisijainen huippuvalotoisto
(16) Kuvan laatu*2
(9)
Valkotasapaino
(17) Videon tallennusaika
Näyttää objektiivin korjausdata sekä tietoja reunojen valaistuksen,
väriaberraation ja diffraktion korjauksesta. Näytön yläosassa on samat
tiedot kuin tietonäytössä 2.
Tietonäyttö 8
Näyttää kuvan vastaanottajan tiedot ja lähetyksen tilan. Näytön yläosassa
on samat tiedot kuin tietonäytössä 2.
Tietonäyttö 9
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Näyttää GPS-tiedot. Näytön yläosassa on samat tiedot kuin tietonäytössä 2.
Liite
Hakemisto
(18) Kuvan koko
*1
*2
Näytetään kuvista, joihin on käytetty luovaa suodatinta, kuvakoon muuttamista,
rajausta tai punasilmäkorjausta.
Rajatut kuvat on merkitty [ ]-kuvakkeella.
Tietonäyttö 3
Näyttää objektiivin nimen, polttovälin ja RGB-histogrammin. Huomaa,
että pitkiä objektiivien nimiä ei ehkä näytetä kokonaan. Näytön yläosassa
on samat tiedot kuin tietonäytössä 2.
Tietonäyttö 4
Näyttää valkotasapainon asetukset. Näytön yläosassa on samat tiedot
kuin tietonäytössä 2.
84
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Tekniset tiedot
Tyyppi
Ryhmä...................................................Digitaalinen yksiobjektiivinen
peilitön järjestelmäkamera, jossa
automaattinen tarkennus ja valotus
Kuvakenno
Kuvan koko
Kuvausnäytön koko
(tallennuksen kuvakoko).........................Noin 22,3 x 14,9 mm
Pikseleiden määrä
Kameran teholliset pikselit
(pikseleiden määrä voi vähentyä kuvan
käsittelyn aikana)...................................Noin 24,1 megapikseliä
Pikseleitä yhteensä............................Noin 25,8 megapikseliä
Tarkennustoiminta
Stillkuva
TTL-automaattitarkennus..............Kertatarkennus / Servo AF
Jatkuva tark...................................Kyllä
MF (manuaalinen)............................Käsitarkennuksen korostus,
objektiivin sähköinen
käsintarkennus (tarkennus
säädetään manuaalisesti
Kertatark.-toiminnon jälkeen)
Video
MF (manuaalinen)............................Käsitarkennuksen korostus,
objektiivin sähköinen
käsintarkennus (tarkennus
säädetään manuaalisesti
Kertatark.-toiminnon jälkeen)
Videon servotarkennus
(Oletuksena tarkennus suuren
kuvataajuuden videoille).....................Kyllä
Suurennettu näyttö
reaaliaikaisessa kuvauksessa...........Noin 5x / noin 10x
Kuvasuhde.............................................3:2
Kosketustarkennus................................Kyllä
Pölynpoistotoiminto
Silmäntunnistus-AF
(Automaatti/Manuaalinen)...........................Kyllä
(Oletuksena Kertatark.)...............................Kyllä
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Tarkennuksen apuvalo...........................Sisäinen LED-lamppu
Tarkennuksen säädin
Tarkenn.menetelmä...............................Kasvo+Seuranta,
Vyöhyketarkennus,
Yhden pisteen AF
Kasvo+Seuranta-tarkennus
Tarkennuspisteet (enintään)
(Vaihtuu automaattisesti
objektiivityypin mukaan)......................143/99 pistettä
Vyöhyketarkennus
Tarkennusalueet (enintään).............25 tarkennusaluetta
Tarkennuksen kirkkausalue
(huoneenlämpötila 23 °C, ISO 100, EF-M22mm F2 STM)
Valotuksen ohjaus
Mittaustapa
Stillkuva.............................................Reaaliaikainen mittaus
kuvakennon avulla
(Arvioiva mittaus, Osaalamittaus, Pistemittaus,
Keskustapainotteinen)
Video..................................................Reaaliaikainen mittaus
kuvakennon avulla
(Keskustapainotteinen)
EV-arvo..........................................–2–18
85
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kirkkauden mittausalue (huoneenlämpötila 23 °C, ISO 100)
Stillkuva
EV-arvo.........................0–20
Video
EV-arvo.........................0–20
Valotuksen ohjaus
Stillkuva.............................................Ohjelmoitu AE, Valotusajan
esivalinta, Aukon esivalinta,
Käsisäätöinen valotus
Valotuksen ohjaus
Stillkuva
Valotuksen korjaus........................±3 yksikköä 1/3 yksikön välein
Ohjelman siirto...............................Kyllä
AE-lukitus......................................Manuaalinen/automaattinen
Valotushaarukointi.........................±2 yksikköä 1/3 yksikön välein
(voidaan käyttää yhdessä
manuaalisen kompensaation
kanssa)
Video
Valotuksen korjaus........................±3 yksikköä 1/3 yksikön välein
AE-lukitus......................................Käsinsäätö
ISO-herkkyys (suositellun valotuksen osoitin)
Stillkuva
Autom. ISO-herkkyyden alue
Pienin herkkyys
(Automaattitila)..............................ISO 100
Suurin herkkyys
(Automaattitila)..............................ISO 6400
Suurimman herkkyyden
rajoitus Autom. ISO -tilassa.......P-tila, Tv-tila, Av-tila, M-tila,
kun videoiden käsisäätöinen
valotus on valittu
Käytettävissä olevat herkkyysasetukset (P-tila)
Pienin herkkyys.........................ISO 100
Suurin herkkyys.........................ISO 25600
Laajennettu................................ISO 51200
Asetettavissa oleva
pykälien määrä..........................1/3 yksikköä
Video
4K (3840 x 2160)
Automaattiset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 6400
Manuaaliset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 6400
Laajennettu............................ISO 6400
Full HD (1920 x 1080)
Automaattiset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 12800
Manuaaliset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 12800
Laajennettu............................ISO 25600
HD (1280 x 720)
Automaattiset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 12800
Manuaaliset asetukset
Pienin herkkyys.....................ISO 100
Suurin herkkyys.....................ISO 12800
Laajennettu............................ISO 25600
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
86
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Valkotasapaino
Valkotasapainon asetukset....................Automaatti (Ympäristön etusija,
Valkoisen etusija), Päivänvalo,
Varjo, Pilvinen, Keinovalo,
Valkoinen loisteputki, Salama,
Värilämpötila, Oma asetus
Valkotasapainon korjaus........................Kyllä
Suljin
Menetelmä.............................................Sähköisesti hallittu verhosuljin
(Polttotaso, Kosketuslaukaisin)
Hiljainen laukaisin..................................Kyllä
Valotusaika
BULB (Kuvaustila: vain M).....................Kyllä
Valotusajan koko alue
Suurin Tv.......................................30 sek.
Pienin Tv........................................1/4000 sek.
Nopein synkronoitu valotusaika
salamalla...........................................1/200 sek.
Salama
Sisäinen salama
Tyyppi................................................Manuaalisesti ulos tuleva salama
Tekniset tiedot
Ohjeluku (ISO 100/m)......................Ohjeluku Noin 5
Salamaohjaus....................................E-TTL II -mittaus,
Punasilmäisyyden vähennys
Etsin/näyttö
Sähköinen värietsin
Näytön koko.......................................0,39-tyyppi
Pisteiden määrä.................................Noin 2 360 000 pistettä
Näyttö
Tyyppi................................................Värillinen TFT-nestekidenäyttö
Näytön koko.......................................7,5 cm (3,0 tuumaa)
Pisteiden määrä.................................Noin 1 040 000 pistettä
Syväterävyyden tarkistus.......................Kyllä
Kuvaaminen
Kuvan käsittely
Kohinanpoisto
Kuvat pitkällä valotusajalla............Vähintään yhden sekunnin valotus
aikavalotuksella
Kuvat suurella
ISO-herkkyydellä...........................Mikä tahansa ISO-herkkyys
Kuvan korjaus
Automaattinen valotuksen
optimointi.......................................Kyllä
Ensisijainen huippuvalotoisto........Kyllä
Objektiivin korjaus
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
(EF-M-objektiivissa on sisäiset
objektiivin korjaustiedot).........................Reunojen valaistuksen
korjaus, Vääristymien korjaus,
Digitaalinen objektiivin optimoija,
Väriaberraation korjaus,
Diffraktion korjaus
Kuva-asetukset..................................Automaatti, Normaali, Muotokuva,
Maisemakuva, Yksityiskohdat,
Neutraali, Todellinen, Mustavalko,
Oma asetus1, Oma asetus2,
Oma asetus3
87
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Jatkuva kuvaus
Kuvaustapa........................................Yksittäiskuvaus, Nopea jatkuva
kuvaus, Hidas jatkuva kuvaus
Kuvausnopeus
Kertatarkennus
Nopean jatkuvan kuvauksen
kuvausnopeus...........................Enintään: noin 10,0 kuvaa/sek.
Hitaan jatkuvan kuvauksen
kuvausnopeus...........................Enintään: noin 4,0 kuvaa/sek.
Servo AF
Nopean jatkuvan kuvauksen
kuvausnopeus...........................Enintään: noin 7,4 kuvaa/sek.
Hitaan jatkuvan kuvauksen
kuvausnopeus...........................Enintään: noin 4,0 kuvaa/sek.
Kuvien enimmäismäärä jaksolla
Noin 33 kuvaa
Noin 30 kuvaa
Noin 29 kuvaa
Noin 30 kuvaa
Tallentaminen
Tiedostomuoto.......................................DCF-järjestelmän mukainen,
DPOF (versio 1.1) -yhteensopiva
Datatyyppi
Stillkuvat
Tallennusmuoto.............................Exif 2.31 (DCF 2.0)
Kuva (jatkuvalla kuvauksella
kuvatut RAW-kuvat muunnetaan
AD-muunnoksella 12-bittiseen
muotoon.).........................................JPEG/RAW (CR3, Canonin
14-bittinen RAW-muoto)
Videot
Tallennusmuoto.............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Vaihteleva (keskimääräinen)
bittinopeus
Ääni...............................................MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Yhdysrakenteinen mikrofoni......Stereo
Äänitason säätö.........................Kyllä
Tuulisuoja
(käytettäessä yhdysrakenteista
mikrofonia)...................................Kyllä
Vaimennus.................................Kyllä
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Noin 10 kuvaa
88
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Kuvien määrä muistikorttia kohden
Stillkuva (mitattu herkkyydellä ISO100)
Käyttäen 32 gigatavun (UHS-I) muistikorttia
Kuvan laatu
Tallennusväline......................................SD/SDHC/SDXC-muistikortit
Luo kansio.............................................Välittömästi, kansionvalinta
Kuvien määrä muistikorttia kohden
(noin)
3 651 kuvaa
6 782 kuvaa
6 645 kuvaa
11 741 kuvaa
9 948 kuvaa
16 455 kuvaa
16 874 kuvaa
1 084 kuvaa
835 kuvaa
Videot
Käyttäen 32 gigatavun (UHS-I) muistikorttia
Tallennusaika muistikorttia
kohden (noin)
15000 kt/sek.
35 min 33 s
7500 kt/sek.
1 h 11 min 7 s
3750 kt/sek.
2 h 22 min 13 s
,
6500 kt/sek.
1 h 22 min 3 s
,
3250 kt/sek.
2 h 44 min 6 s
,
,
,
,
●● Jatkuva tallennus on mahdollista, kunnes muistikortti täyttyy tai yksi
tallenne saavuttaa noin 29 minuuttia 59 sekuntia.
(Tai jos yksittäinen [
]- tai [
]-tallenne saavuttaa noin
7 minuuttia 29 sekuntia.)
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Toisto
Suurennusnäyttö
Suurennus.........................................Pienin: noin 1,5 x
Suurin: noin 10,0 x
Videon toisto..........................................Sisäinen kaiutin
Ylivalotusvaroitus / ylivalottuneiden
huippuvalokohtien vilkunta.....................Kyllä
Luokitus.................................................Kyllä
Suojaus..................................................Kyllä
Kameran sisäinen RAW-kuvien
käsittely..................................................Kyllä
Kuvan sieppaus (vain 4K-videot)..............Kyllä
Tallennuksen
tiedostokoko (noin)
Kuvan laatu
Kuvanumerointi......................................Jatkuva, Aut.nollaus, Man. nollaus
Langattomat toiminnot
Kuvien selaustavat.................................Yksi kuva, Ohita 10 kuvaa, Määritä
kuvien määrä, Päiväys, Kansio,
Videot, Stillkuvat, Suojatut kuvat,
Kuvahaku (Luokitus, Päiväys,
Suojatut kuvat, Tiedoston tyyppi)
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Kuvaesitys.............................................Kaikki kuvat, kuvaesitys kuvista
hakuluettelosta valitsemisen
jälkeen
Kuvien jälkikäsittely
(Mahdollista vain samalla
mallilla otetuille kuville)...............................Luovat suotimet (Rakeinen
mustavalkokuva, Pehmeäpiirto,
Kalansilmätehoste, Taiteellinen
tehoste, Vesiväritehoste,
Lelukameratehoste,
Miniatyyritehoste), Muuta
kuvakoko, Rajaus (Kallistuksen
korjaus), Punasilmäkorjaus
89
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Mukauttaminen
Mukautettavat painikkeet ja säätimet.....Laukaisin, ristipainike (ylös,
alas, vasemmalle, oikealle);
AE-lukituspainike, M-Fn-painike,
videopainike
Tekijänoikeustiedot................................Kyllä
Virta
Akku.......................................................LP-E12
Stillkuvien määrä
(CIPA-periaatteiden mukaan: huoneenlämpötila 23 °C)
Näyttö päällä..................................Noin 235 kuvaa (noin 290 kuvaa,
kun virransäästö on käytössä)
Sähköinen värietsin päällä.............Noin 235 kuvaa (noin 290 kuvaa,
kun virransäästö on käytössä)
Stillkuvien määrä (Ekotila päällä)
Näyttö päällä..................................Noin 370 kuvaa (noin 425 kuvaa,
kun virransäästö on käytössä)
Videon tallennusaika
(CIPA-periaatteiden mukaan: huoneenlämpötila 23 °C)
Näyttö päällä..................................Noin 85 minuuttia
Sähköinen värietsin päällä.............Noin 85 minuuttia
Videon tallennusaika (jatkuva kuvaus)*
Näyttö päällä..................................Noin 130 minuuttia
Sähköinen värietsin päällä.............Noin 130 minuuttia
Liitäntä
Langattomat toiminnot
Langallinen
Digitaaliliitäntä
Lisävarusteet
(Hi-Speed USB -yhteensopiva)................Micro USB
HDMI-LÄHTÖ-liitäntä.........................Tyyppi D
HDMI-lähtö tallennettaessa (kuvausnäyttö ilman ääntä)
HDMI-lähtö HDR-yhteensopivaan televisioon (videoiden toistoa ei tueta,
ja JPEG-kuvia ei näytetä HDR:nä).
Langaton
NFC...................................................NFC Forum Type 3/4 Tag
-yhteensopiva (dynaaminen)
Bluetooth
Tuetut standardit............................Bluetooth-versio 4.1
(Bluetooth low energy -tekniikka)
Lähetysmalli...................................GFSK-modulaatiomalli
Wi‑Fi
Tuetut standardit............................IEEE 802.11b (DS-SS-modulaatio),
IEEE 802.11g (OFDM-modulaatio),
IEEE 802.11n (OFDM-modulaatio)
Lähetystaajuus
Taajuus......................................2 401–2 473 MHz
Kanavat.....................................1–11 kanavaa
Suojaus
Infrastruktuuritila........................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
* Wi‑Fi Protected Setup -yhteensopiva
Kameran tukiasematila..............WPA2-PSK (AES)
* Kokonaiskuvausaika, kun kuvaus suoritetaan seuraavissa olosuhteissa:
– käytetään oletusarvoista Automaattitilaa
– ei käytetä zoomausta eikä muita toimintoja
–kun enimmäistallennusaika videota kohti on saavutettu ja tallennus
pysähtyy/jatkuu automaattisesti.
Toistoaika (aika, kun toistetaan
stillkuvien kuvaesitystä)..........................Noin 4 tuntia
90
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Käyttöolosuhteet
Lämpötila...............................................Vähintään: 0 °C,
enintään: 40 °C
Ilmankosteus..........................................Sallittu ilmankosteus:
enintään 85 %
Mitat (CIPA-periaatteiden mukaan)
Akkulaturi, LC-E12-sarja
Yhteensopivat akut................................Akku LP-E12
Latausaika.............................................Noin 2 tuntia
(huoneenlämpötilassa)
Nimellistulojännite..................................100–240 V AC (50/60 Hz)
Nimellisteho...........................................8,4 V DC / 540 mA
Käyttölämpötila-alue..............................5–40 °C
L.............................................................Noin 116,3 mm
K............................................................Noin 88,1 mm
S............................................................Noin 58,7 mm
Paino (CIPA-periaatteiden mukaan)
Musta
Akun ja
muistikortin kanssa............................Noin 387 g
Vain kameran runko...........................Noin 351 g
Valkoinen
Akun ja
muistikortin kanssa............................Noin 390 g
Vain kameran runko...........................Noin 354 g
●● Yllä olevat tiedot perustuvat Canonin testausstandardeihin ja CIPA:n
(Camera & Imaging Products Association) testausstandardeihin ja
suosituksiin.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
●● Edellä luetellut mitat, enimmäishalkaisija, pituus ja paino perustuvat
CIPA-suosituksiin (paitsi pelkän kameran rungon paino).
Vianmääritys
●● Kameran teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Virheet ja varoitukset
●● Jos kameraan kiinnitetty objektiivi (muu kuin Canon-objektiivi)
aiheuttaa ongelman, ota yhteys objektiivin valmistajaan.
Liite
Hakemisto
Akku LP-E12
Tyyppi....................................................Ladattava litiumioniakku
Nimellisjännite........................................7,2 V DC
Akun kapasiteetti...................................875 mAh
Käyttölämpötila-alue..............................Ladataan: 5–40 °C
Kuvaaminen: 0–40 °C
91
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Hakemisto
Numerolla alkavat
1 pisteen tarkennus 60
A
AE-lukitus 57
Aikavalotus 66
Akku
Ekotila 76
Lataaminen 48
Taso 83
Akkulaturi 36
Asennus 42
Asetusten palauttaminen 33, 77
Automaattinen kääntö 73
Automaattinen valotuksen
optimointi 57
Automaattitila (kuvaustila) 52
Av (kuvaustila) 65
B
Bluetooth 7
C
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
D
Diffraktion korjaus 63
Digitaalinen objektiivin optimoija 63
DPOF 45
E
Ekotila 76
Ensisijainen huippuvalotoisto 57
H
Hakeminen 71
HDMI-kaapeli 38
HDR-taide, koho (kuvaustila) 56
HDR-taide, kylläinen (kuvaustila) 56
HDR-taide, normaali (kuvaustila) 56
HDR-taide värikäs (kuvaustila) 56
HDR-vastavalo (kuvaustila) 55
Hidas täsmäys 41
Huippuvalotoisto 57
Hybridiautomaattitila (kuvaustila) 52
I
ISO-herkkyys 57
ISO-laajennus 66
Itselaukaisu 68
Itselaukaisun mukauttaminen 68
K
Kalansilmätehoste (kuvaustila) 56
Kamera
Asetusten palauttaminen 77
Kasvot+Seuranta 60
Katseleminen 70
Kuvaesitykset 71
Kuvahaku 71
Luettelokuvanäyttö 71
Selausnäyttö 72
Televisionäyttö 38
Kennon puhdistus 77
Kohinanpoisto
Pitkä valotusaika 64
Kosketuslaukaisin 68
Kuva-asetukset 58
Kuvaaminen
Kuvaustiedot 82
Kuvaesitykset 71
Kuvakkeet 82, 83
Kuvakoon muuttaminen 73
Kuvan laatu 68
Kuvan roskanesto 77
Kuvanumerointi 75
Kuvanvakaus 62
Kuvasuhde 69
Kuvat
Näyttöaika 75
Toisto → Katseleminen
Kuvien lähettäminen 27
Kuvien lähettäminen
Web-palveluihin 27
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen 7
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 43
Kääntäminen 73
L
Lataaminen 48
Lelukameratehoste (kuvaustila) 56
Liitin 38, 39, 44
Lisävarusteet 36
Luettelokuvanäyttö 71
Luokitus 72
Luovan kuvauksen apu (kuvaustila) 54
Luovat suotimet (kuvaustila) 56
Lähikuva (kuvaustila) 55
M
M (kuvaustila) 65
Makrokuvaus 55
Manuaalisen tarkennuksen
korostus 60
Merkkivalo 51
Miniatyyritehoste (kuvaustila) 56
Miniatyyritehostevideo (kuvaustila) 67
Mittausmenetelmä 57
Monikuvan kohinanvaimennus 64
Monitoimipainike 66
Muistikortit 48
Mukautettu valkotasapaino 58
Muokkaaminen
Kuvakoon muuttaminen 73
Punasilmäkorjaus 73
Rajaus 73
N
Nopeutettu video (kuvaustila) 67
Näyttö
Kuvakkeet 82, 83
Näyttöaika 75
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
O
Ohjelmisto
Asennus 42
Kuvien tallentaminen
tietokoneeseen 43
Oletukset → Asetusten palauttaminen
Omakuva (kuvaustila) 54
92
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
P
Panorointi (kuvaustila) 55
Pehmeä iho (kuvaustila) 54
Pehmeäpiirto (kuvaustila) 56
PictBridge 38, 44
Pikavalintanäyttö
Perustoiminnot 50
Pitkä valotusaika 66
Pitkän valotuksen kohinanpoisto 64
Poistaminen 72
Puhdistus (kuvakenno) 77
Punasilmäkorjaus 73
Päiväys/aika/vyöhyke
Asetukset 48
R
Rajaus 73
RAW 69
RAW-kuvan käsittely 73
Reunojen valaistuksen korjaus 63
Ristikko 76
Roskanpoistotiedot 64
Ruoka (kuvaustila) 55
S
Salama
Hidas täsmäys 41
Salama pois 62
Salamavalotuksen korjaus 62
Salama pois 62
Salamavalotuksen korjaus 62
Salamavalotuksen lukitus 62
Selausnäyttö 72
Servo AF 61
Suojaa kuvat 72
Suojaus 72
Suosikit 72
T
Tarkennuksen lukitus 60
Tarkennus
Manuaalisen tarkennuksen
korostus 60
Servo AF 61
Tarkennuspisteet 60
Tarkennuspisteet 60
Tarkennuspistezoomaus 60
Tasavirtaliitin 36, 39
Taso 83
Televisionäyttö 38
Toisto → Katseleminen
Tulostaminen 44
Tv (kuvaustila) 65
U
Urheilu (kuvaustila) 55
V
Valikko
Perustoiminnot 50
Valkotasapaino (väri) 57
Valokuvakirjan asetukset 46
Valotus
AE-lukitus 57
Salamavalotuksen lukitus 62
Valotushaarukointi 56
Verkkolaite 36, 39
Verkkovirta 39
Vianmääritys 78
Videot
Kuvan laatu (pikselimäärä/
kuvataajuus) 69
Muokkaaminen 74
Virheilmoitukset 80
Virransäästö 76
Virta 36
→ Akku
→ Akkulaturi
→ Verkkolaite
Vyöhyketarkennus 60
Väriaberraation korjaus 63
Väriavaruus 58
Väri (valkotasapaino) 57
Värilämpötila 58
Vääristymien korjaus 63
Y
Yhdistäminen tietokoneisiin Wi-Fin
kautta 21, 23
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen 32
Yönäkymä käsivaralla (kuvaustila) 55
Ä
Äänetön tila (kuvaustila) 55
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
93
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Suojausohjeita
Koska Wi‑Fi-toiminnoissa signaalit siirretään radioaaltojen avulla,
suojauksen on oltava vahvempi kuin lähiverkkokaapelia käytettäessä.
Pidä Wi‑Fi-toimintoja käytettäessä seuraavat asiat mielessä.
●● Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa.
Tuote hakee lähistöllä olevia Wi‑Fi-verkkoja ja näyttää tulokset
näytössä. Näyttöön voi tulla myös sellaisia verkkoja, joiden käyttöön
sinulla ei ole lupaa (tuntemattomat verkot). Yhteysyritykset tai yhteydet
tällaisiin verkkoihin voidaan kuitenkin katsoa luvattomaksi käytöksi.
Käytä vain sellaisia verkkoja, joiden käyttöön sinulla on lupa, äläkä
yritä muodostaa yhteyttä muihin tuntemattomiin verkkoihin.
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat ovat
mahdollisia.
●● Lähetyksen valvonta
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat valvoa Wi‑Fiverkkolähetyksiä ja yrittää hankkia lähettämäsi tiedot.
●● Luvaton verkon käyttö
Pahantahtoiset kolmannet osapuolet voivat luvattomasti murtautua
käyttämääsi verkkoon ja yrittää varastaa, muuttaa tai tuhota tietoja.
Tämän lisäksi voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat
muun muassa toisena henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy
toiseksi henkilöksi saadakseen käyttöönsä tietoja ilman lupaa)
tai ponnahduslautahyökkäykset (joku käyttää verkkoa luvatta
ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä tunkeutuessaan muihin
järjestelmiin).
Kolmansien osapuolten ohjelmistot
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
Suojaa Wi‑Fi-verkkosi huolellisesti, jotta tällaisia ongelmia ei pääse
esiintymään.
Varmista kameran Wi‑Fi-toimintoa käyttäessäsi, että olet asianmukaisesti
perehtynyt Wi‑Fi-verkon suojaukseen, ja huolehdi suojausasetuksia
säädettäessä siitä, että riskit ja käyttömukavuus ovat tasapainossa
keskenään.
94
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
Alle rettigheder forbeholdes.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
95
Langattomat toiminnot / lisävarusteet
Henkilökohtaiset tiedot ja suojausohjeet
Jos olet tallentanut kameraan henkilökohtaisia tietoja ja/tai Wi‑Fisuojausasetuksia, kuten salasanoja, ne voivat olla yhä kamerassa,
kun luovut siitä.
Kun siirrät kameran toiselle henkilölle, hävität sen tai lähetät sen
korjattavaksi, noudata seuraavia varotoimia, jotta nämä tiedot ja
asetukset eivät joutuisi vääriin käsiin.
●● Poista rekisteröidyt Wi‑Fi-suojaustiedot valitsemalla Wi‑Fi-asetuksissa
[Nollaa asetukset].
Langattomat toiminnot
Lisävarusteet
Kameran käytön opettelu
Valmistelut ja perustoiminnot
Kuvaaminen
Toisto
Asetukset
Vianmääritys
Virheet ja varoitukset
Liite
Hakemisto
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising