Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Tämä opas on tarkoitettu EOS RP -kameralle,
jossa on laiteohjelmaversio 1.2.0 tai uudempi.
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä kuvausongelmat ja vahingot lukemalla ensin ”Turvaohjeet”
(=25–=27) ja ”Käsittelyohjeet” (=28–=30). Lue myös tämä
opas huolellisesti, jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä tulee.
Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas huolellisesti,
jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet oikein.
Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai lataaminen
ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä kuvista tai
aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Joissakin maissa tekijänoikeuslait voivat kieltää kameralla otettujen kuvien
(tai muistikortille siirretyn musiikin / musiikkia sisältävien kuvien) käytön
muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Ota myös huomioon, että esimerkiksi
joissakin julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla kiellettyä ottaa valokuvia
edes yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
(ja runkotulppa)
Akku LP-E17
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E17E*
Hihna
* Akkulaturin LC-E17E mukana toimitetaan virtajohto.
oo Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia (=10), liitäntäkaapelia tai HDMI-kaapelia.
oo Lisätietoja Laajennetusta käyttöoppaasta ja Käyttöoppaista on seuraavalla sivulla.
oo Jos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
oo Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
oo Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta (=4).
oo Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran mukana toimitetussa Käyttöoppaassa
on perustiedot kamerasta ja Wi-Fi-toiminnoista.
Laajennettu käyttöopas (tämä PDF-tiedosto), jossa
on täydelliset ohjeet, voidaan ladata Canonin sivustolta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF-tiedostot) voidaan ladata Canonin sivustolta tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen.
zzLataussivu
www.canon.com/icpd
Laajennettu käyttöopas
Objektiivin käyttöopas
Ohjelmiston käyttöopas
oo PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe PDF -lukuohjelma,
kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota suositellaan).
oo Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
oo Avaa ladattu PDF-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
oo Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Käyttöoppaat
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
QR-koodin avulla
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF-tiedostot) voidaan ladata älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen
QR-koodin avulla.
www.canon.com/icpd
oo QR-koodin lukemiseen vaaditaan sovellus.
oo Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa Laajennettu käyttöopas / Käyttöoppaat.
oo Valitse [5: Oppaan/ohjelmiston URL], niin QR-koodi näytetään kameran
näytössä.
5
Pikaopas
1
2
3
4
5
6
Aseta akku paikalleen (=42).
zz Ostamisen jälkeen lataa akku
ennen käyttöä (=40).
Aseta kortti paikalleen (=42).
zz Aseta kortti korttipaikkaan
etikettipuoli kameran takaosaa kohti.
Kiinnitä objektiivi (=48).
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa näkyvä punainen
kiinnitysmerkki kameran
punaiseen kiinnitysmerkkiin.
zz Varmista, että objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin
on asennossa <2> (=48).
Käännä virtakytkin asentoon
<1> (=46).
Käännä näyttö esiin (=45).
zz Kun päivämäärän/ajan/
aikavyöhykkeen asetusnäyttö
näytetään, katso =374.
Pikaopas
6
7
8
9
Käännä valintakiekko asentoon
<A> (=68).
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
Tarkenna kohteeseen (=54).
zz <p> (AF-piste) ilmestyy
havaittujen kasvojen kohdalle.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
Ota kuva (=54).
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
Tarkista kuva.
zz Juuri otettu kuva näkyy
noin 2 sekuntia näytössä.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (=296).
zz Otettujen kuvien katselemisesta on tietoja osassa ”Kuvien toisto” (=296).
zz Lisätietoja kuvien poistamisesta on osassa ”Kuvien poistaminen” (=314).
7
Tämä käyttöopas
Oppaan kuvakkeet
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
: Tarkoittaa pikavalitsinta.
: Tarkoittaa nuolipainikkeiden <V> vastaavaa suuntaa.
: Tarkoittaa objektiivin säätörengasta.
: Tarkoittaa asetuspainiketta.
: Ilmaisee (* sekunteina) painamasi painikkeen toiminnon
keston siitä hetkestä alkaen, kun vapautat painikkeen.
* Edellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja symboleita,
jotka näkyvät näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä toimia ja toimintoja
kuvattaessa.
M (sivujen
otsikoissa)
=***
: Toiminnot, jotka ovat käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa (tila <t>, <d>, <s>, <f>, <a> tai
<F>) tai käsisäätöisellä valotuksella kuvatuille videoille.
: Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihjeitä parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
8
Tämä käyttöopas
Perusoletuksia käyttöohjeille ja esimerkkikuvat
zz Ennen minkään ohjeiden noudattamista, varmista, että virtakytkin on
asennossa <1> ja toimintojen lukitus on pois käytöstä (=46, =58).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot ovat
oletusarvoisia.
zz Tämän oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty RF24-105mm
F4 L IS USM -objektiivi.
zz Kamerassa näytetyt ja tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat
vain esimerkkejä.
zz EF- tai EF-S-objektiivia käytettäessä oletuksena on, että käytetään
kiinnityssovitinta.
9
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden tallennuskapasiteetista
riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa
kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=367).
zzSD-/SDHC-/SDXC-muistikortit
UHS-II- ja UHS-I-kortit tuettuja.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun tallennat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka suorituskyky
on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus) videon
tallennuskoon käsittelyyn. Lisätietoja =586.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja
SDXC-muistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden
tallentamiseen soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
10
Luvut
Johdanto
2
Valmistelu ja peruskäyttö
39
Peruskuvaus
67
Luova kuvaus
95
Kuvaaminen
109
Toisto
293
Asetus
357
Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnot
415
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
523
Lisätietoja
553
11
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista...........................................................................................3
Käyttöoppaat...........................................................................................4
Pikaopas.................................................................................................6
Tämä käyttöopas....................................................................................8
Yhteensopivat kortit..............................................................................10
Luvut.....................................................................................................11
Sisällys..................................................................................................12
Toimintojen hakemisto..........................................................................21
Turvaohjeet...........................................................................................25
Käsittelyohjeet.......................................................................................28
Osien nimet...........................................................................................31
Valmistelu ja peruskäyttö
39
Akun lataaminen...................................................................................40
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen...............................................42
Näytön käyttäminen..............................................................................45
Virran kytkeminen.................................................................................46
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen...............................................48
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen.............................50
Etsimen käyttäminen.............................................................................52
Peruskäyttö...........................................................................................53
Valikkotoiminnot ja -asetukset...............................................................60
Kosketusnäytön käyttö..........................................................................64
Pikavalinta.............................................................................................65
12
Sisällys
Peruskuvaus
67
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)...............................68
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat....71
Erityiskohdetila......................................................................................75
Muotokuvien kuvaaminen.....................................................................77
Ryhmäkuvien kuvaaminen....................................................................78
Maisemakuvien kuvaaminen.................................................................79
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen.........................................................80
Lasten kuvaaminen...............................................................................81
Panorointi..............................................................................................82
Lähikuvien kuvaaminen........................................................................84
Ruoan kuvaaminen...............................................................................85
Öisten muotokuvien kuvaaminen (jalustalla)........................................86
Yökuvaus (käsivaralta)..........................................................................87
Kuvaaminen vastavalossa....................................................................88
Kohteiden kuvaaminen äänettömästi....................................................89
<SCN>-tilojen varoitukset.....................................................................90
Luova kuvaus
95
Ohjelmoitu AE.......................................................................................96
Valotusajan esivalinta............................................................................98
Aukon esivalinta..................................................................................100
Käsisäätöinen valotus.........................................................................102
Joustava AE-esivalinta........................................................................104
Pitkät aikavalotukset...........................................................................106
13
Sisällys
Kuvaaminen
Stillkuvien kuvaaminen
109
110
Välilehtivalikot: Stillkuvaus.................................................................. 111
Kuvan laadun asettaminen.................................................................116
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen.................................................119
Kuvien esikatseluajan määrittäminen.................................................122
Optisista ominaisuuksista johtuvien
objektin vääristymien korjaaminen......................................................123
Valotuksen korjauksen määrittäminen................................................128
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)............................................129
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville.............................................131
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus.................................136
Ensisijainen huippuvalotoisto..............................................................137
Mittausajastimen asettaminen............................................................138
Valotuksen simulointi...........................................................................139
Valkotasapainon määrittäminen..........................................................140
Valkotasapainon korjaus.....................................................................145
Väriavaruuden määrittäminen.............................................................147
Kuva-asetusten valitseminen..............................................................148
Kuva-asetusten mukauttaminen.........................................................152
Kuva-asetuksen tallentaminen............................................................155
Kohinanpoiston määrittäminen...........................................................157
Roskanpoistotiedon lisääminen..........................................................161
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella....................................................163
14
Sisällys
Päällekkäisvalotus..............................................................................165
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus...............................................171
Ajastinkuvaus......................................................................................176
Välkynnän vähentäminen....................................................................179
Näyttönopeuden valitseminen nopealle jatkuvalle kuvaukselle..........181
Kortin muistutus..................................................................................182
Kosketustarkennuksen asettaminen...................................................183
Tarkennustoiminnan valitseminen.......................................................185
Tarkennusmenetelmän valitseminen...................................................188
Tarkentaminen ihmisten silmiin...........................................................198
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen..................................................199
Objektiivin sähköisen käsintarkennuksen asettaminen.......................200
Tarkennuksen apuvalo käytön määrittäminen.....................................201
Tarkennushaarukointi..........................................................................202
Kuvaustavan valinta............................................................................206
Itselaukaisun käyttäminen ..................................................................209
Mittaustavan valitseminen...................................................................211
Valotuksen lukitus kuvausta varten (AE-lukitus).................................213
Manuaalitarkennus..............................................................................214
Kuvaus kauko-ohjauksella..................................................................217
Kaukolaukaisimen käyttäminen..........................................................219
Salamavalokuvaus..............................................................................220
Salamatoiminnon määrittäminen........................................................222
Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset.......................................231
15
Sisällys
Videon tallennus
235
Välilehtivalikot: Videokuvaus...............................................................236
Videon tallennus..................................................................................239
HDR-videokuvaus...............................................................................247
Videon tallennuskoon määrittäminen..................................................249
Videon rajaus......................................................................................256
Äänen tallennusasetusten määrittäminen...........................................257
Videon digitaalinen IS.........................................................................260
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen.................................................262
Videokollaasien kuvaaminen...............................................................274
Videon servotarkennuksen asettaminen.............................................280
Muut valikkotoiminnot.........................................................................285
Yleiset videokuvauksen varoitukset....................................................291
Toisto
293
Välilehtien valikot: Toisto.....................................................................294
Kuvien toisto.......................................................................................296
Kuvien suurentaminen........................................................................299
Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)..........................................300
Videoiden toistaminen.........................................................................301
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen.............304
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta.....306
Toisto televisiossa...............................................................................308
Kuvien suojaaminen............................................................................310
Kuvien kääntäminen...........................................................................313
16
Sisällys
Kuvien poistaminen.............................................................................314
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................318
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan...............................................322
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla................................................325
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)...............331
RAW-kuvan käsittelyn tyypin valitseminen..........................................333
Videokollaasialbumin muokkaaminen.................................................334
JPEG-kuvien rajaaminen....................................................................337
JPEG-kuvan koon muuttaminen.........................................................339
Luokitusten määrittäminen..................................................................340
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)......................................................343
Toistettavien kuvien suodattaminen....................................................345
Selausnäyttö (kuvien selaus)..............................................................347
Toistotietojen näytön mukauttaminen..................................................349
Ylivalotusvaroituksen näyttäminen......................................................351
AF-pisteiden näyttäminen...................................................................352
Ristikon näyttäminen...........................................................................353
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön määrittäminen................354
Alkuperäisen suurennussuhteen ja sijainnin määrittäminen...............355
Asetus
357
Välilehtien valikot: Asetus...................................................................358
Kansion luominen ja valitseminen.......................................................361
Kuvanumerointitavat...........................................................................363
Pystykuvien automaattisen käännön asettaminen..............................366
17
Sisällys
Muistikortin alustaminen.....................................................................367
Kuvaustilan oppaan näyttäminen........................................................369
Toiminto-oppaan asettaminen.............................................................370
Ekotilan asettaminen...........................................................................371
Virransäästötoimintojen asettaminen..................................................372
Näytön kirkkauden säätäminen...........................................................373
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen....................374
Näyttökielen määrittäminen................................................................377
Videojärjestelmän asettaminen...........................................................378
Kosketusohjauksen herkkyyden asettaminen.....................................379
Kameran toimintojen äänimerkkien poistaminen käytöstä..................380
Akun tietojen tarkistaminen.................................................................381
Kennon puhdistus...............................................................................382
HDMI-lähdön tarkkuuden asettaminen...............................................386
RAW-toisto HDR-televisiossa.............................................................387
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen....................388
Kuvausnäytön käytössä etusijalla olevan ominaisuuden asettaminen.... 393
Etsimen näyttömuodon asettaminen...................................................393
Näyttötilan asettaminen......................................................................394
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen videotallennusta varten........395
Ohje....................................................................................................396
Langattomien toimintojen asettaminen...............................................398
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin.................................................402
Toimintojen lukituksen määrittäminen.................................................407
18
Sisällys
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen.........................................408
Kameran oletusasetusten palauttaminen............................................410
Tekijänoikeustietojen määrittäminen...................................................411
Muiden tietojen tarkistaminen.............................................................413
Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnot
415
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä....................416
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta........................................419
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta.......................................453
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta.............................................461
Kuvien lähettäminen Web-palveluun..................................................473
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta..........................................................488
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta...........................493
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen..................................496
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin....498
Näytä tiedot -näyttö.............................................................................499
Virheilmoitusten käsitteleminen...........................................................500
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta......................................511
Suojaus...............................................................................................513
Verkkoasetusten tarkistaminen...........................................................514
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näyttö..........................................515
[Wi-Fi-asetukset]-näyttö....................................................................516
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen.....................................................517
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti..........................................518
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö...............................................................520
19
Sisällys
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
523
Välilehtien valikot: Mukauttaminen......................................................524
Valinnaisten toimintojen määrittäminen...............................................525
Valinnaisten toimintojen asetukset......................................................526
Valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen.................................546
Välilehtien valikot: Oma valikko..........................................................547
Oman valikon tallentaminen................................................................548
Lisätietoja
553
Tietoja ohjelmistosta...........................................................................554
Kuvien tuominen tietokoneeseen........................................................556
Akun lataaminen kamerassa...............................................................558
Jatkokahvan käyttäminen...................................................................560
Vianmääritys.......................................................................................562
Virhekoodit..........................................................................................581
Suorituskyvyn tiedot............................................................................582
Tietonäyttö..........................................................................................591
Hakemisto...........................................................................................605
20
Toimintojen hakemisto
Virta
Etsin
zz Akun lataaminen (=40)
zz Dioptrian korjaus (=52)
zz Akun varaustaso (=47)
zz Etsimen tietonäyttö (=389)
zz Akun tietojen tarkistaminen (=381)
zz Ekotila (=371)
zz Etsimen näyttö
pystysuunnassa (=390)
zz Virransäästö (=372)
zz Etsimen näytön muoto (=393)
Kortit
Näyttö
zz Alustaminen (=367)
zz Kääntyvä (=45)
zz Ota kuva ilman korttia (=182)
zz Kosketusohjaus (=64)
zz Videon tallennukseen
sopivat kortit (=585)
zz Näyttöasetukset (=394)
Objektiivi
zz Kiinnittäminen (=48, =50)
zz Irrottaminen (=49, =51)
zz Kuvan ottaminen ilman
objektiivia (=544)
Perusasetukset
zz Kieli (=377)
zz Päiväys/aika/vyöhyke (=374)
zz Äänimerkki (=380)
zz Kirkkaus (=373)
zz Sähköinen vesivaaka (=388)
zz Ohje (=396)
Automaattitarkennus
zz Tarkennustoiminta (=185)
zz Tarkennusmenetelmä (=188)
zz AF-pisteen valinta (=193)
zz Silmäntunnistus-AF (=198)
zz Jatkuva tarkennus (=199)
zz Kosketustarkennus (=183)
zz Tekijänoikeustiedot (=411)
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset (=216)
zz Kamera-asetusten nollaus (=410)
zz Manuaalitarkennus (=214)
zz Sähköinen
manuaalitarkennus (=200)
21
Toimintojen hakemisto
Mittaus
zz Mittaustapa (=211)
Kuvaus
Kuvaaminen
zz Kuvaustila (=34)
zz HDR-tila (=171)
zz Päällekkäisvalotus (=165)
zz Kuvaustapa (=206)
zz Aikavalotus (=107)
zz Itselaukaisu (=209)
zz Terävyysalueen tarkistus (=101)
zz Maksimijakso (=118)
Kuvan tallennusasetukset
zz Kansion
valitseminen/luominen (=361)
zz Kuvanumerointi (=363)
Kuvan laatu
zz Kuvan laatu (=116)
zz Stillkuvan rajaus/kuvasuhde (=119)
zz ISO-herkkyys (stillkuvat) (=131)
zz Kuva-asetukset (=148)
zz Valkotasapaino (=140)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi) (=136)
zz Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä (=157)
zz Pitkän valotuksen
kohinanpoisto (=159)
zz Ensisijainen huippuvalotoisto (=137)
zz Objektiivin vääristymien
korjaus (=123)
zz Välkynnän vähentäminen (=179)
zz Väriavaruus (=147)
22
zz Kaukolaukaisin (=219)
zz Kauko-ohjaus (=217)
zz Pikavalinta (=65)
zz Kosketuslaukaisin (=163)
zz Suurennettu näkymä (=195)
zz Ristikkonäyttö (=390)
zz Kuvaustietojen näyttö (=388)
zz Näyttöasetukset (=394)
zz Toimintojen lukitus (=58)
zz Virhekoodit (=581)
Valotus
zz Valotuksen korjaus (=128)
zz Valotuksen korjaus
M-tilassa automaattisella
ISO-herkkyydellä (=103)
zz Valotushaarukointi (=129)
zz AE-lukitus (=213)
zz Varmuussiirto (=529)
zz Valotuksen simulointi (=139)
Toimintojen hakemisto
Salama
Toisto
zz Ulkoinen salama (=220)
zz Kuvien esikatseluaika (=122)
zz Salaman valotuskorjaus (=220)
zz Yhden kuvan näyttö (=296)
zz Salamavalotuksen lukitus (=220)
zz Kuvaustietojen näyttö (=597)
zz Salamatoimintojen asetukset (=225)
zz Ristikkonäyttö (=353)
zz Salaman valinnaisten
toimintojen asetukset (=230)
zz Toisto koskettamalla (=298)
Videotallennus
zz Tallentaminen
automaattivalotuksella (=239)
zz Tallentaminen käsisäätöisellä
valotuksella (=241)
zz ISO-herkkyys (video) (=286)
zz Toistotietojen näyttö (=349)
zz Luettelokuvanäyttö (=300)
zz Kuvien selaus (selausnäyttö) (=347)
zz Kuvan hakuehtojen
määrittäminen (=345)
zz Suurennettu näkymä (=299)
zz Kuvan kääntäminen (=313)
zz Videon servotarkennus (=280)
zz Suojaa (=310)
zz Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys (=282)
zz Videon toisto (=301)
zz Videon servotarkennuksen
nopeus (=283)
zz Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen (=304)
zz Videon tallennuskoko (=249)
zz Videon rajaus (=256)
zz HDR-video (=247)
zz Nopeutettu video (=262)
zz Videokollaasi (=274)
zz Luokitus (=340)
zz Kuvan sieppaus (4K) (=306)
zz Kuvaesitys (=343)
zz Kuvien katselu televisiossa (=308)
zz Poistaminen (=314)
zz Äänen tallennus (=257)
zz Mikrofoni (=258)
zz Tuulisuoja (=257)
zz Vaimennus (=258)
zz Automaattinen pitkä
valotusaika (=288)
zz Av 1/8 yksikön askelin (=289)
zz HDMI-lähtö (=290)
zz Kuvaus kauko-ohjauksella (=285)
23
Toimintojen hakemisto
Kuvien muokkaaminen
Langattomat toiminnot
zz RAW-kuvan käsittely (=325)
zz Yhteys älypuhelimeen (=419)
zz JPEG-kuvan koon
muuttaminen (=339)
zz Kuvien lähettäminen automaattisesti
älypuhelimiin (=439)
zz JPEG-kuvan rajaaminen (=337)
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility) (=453)
Tulostus
zz DPOF-tulostus (=318)
zz Valokuvakirjan asetukset (=322)
Mukauttaminen
zz Valinnaiset toiminnot (C.Fn) (=524)
zz Toimintojen mukauttaminen (=537)
zz Oma valikko (=548)
zz Mukautettu kuvaustila (=408)
Kennon puhdistus ja roskanpoisto
zz Kennon puhdistus (=382)
zz Roskanpoistotiedon
lisääminen (=161)
zz Kennon puhdistus käsin (=384)
Ohjelmisto
zz Lataaminen ja asentaminen (=554)
zz Ohjelmiston käyttöoppaat (=555)
24
zz Kuvien lähettäminen automaattisesti
tietokoneisiin (=458)
zz Tulostaminen
Wi-Fi-tulostimilla (=461)
zz Lähetys web-palveluihin (=473)
zz Langattoman yhteyden
asetusten nollaaminen (=498)
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille
käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
oo Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.
Kaulan ympärille kietoutunut hihna saattaa aiheuttaa kuristumisen.
Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna.
Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava
välittömästi lääkärin hoitoon.
oo Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
oo Älä pura tai muunna tuotetta.
oo Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
oo Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
oo Lopeta tuotteen käyttö, jos siinä tapahtuu jotain epätavallista, kuten jos siitä tulee
savua tai outoa hajua.
oo Älä käytä tuotteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua
bensiiniä tai maalinohenninta.
oo Älä päästä tuotetta kastumaan. Älä päästä vieraita esineitä tai nesteitä tuotteen sisään.
oo Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla syttyviä kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä jätä objektiivia tai kameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten, että objektiivin
suojatulppaa ei ole kiinnitetty.
Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.
oo Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
Siitä voi aiheutua sähköisku.
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana
toimitettuja akkuja.
• Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
• Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
• Älä lataa paristoja/akkuja laturilla, joka ei ole tarkoitettu niitä varten.
• Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai
muiden metalliesineiden kanssa.
• Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
• Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältö joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa,
huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevassa vedessä. Jos sitä joutuu silmään,
huuhtele silmä heti erittäin runsaalla määrällä juoksevaa vettä ja hakeudu lääkäriin.
25
Turvaohjeet
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
• Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
• Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
• Älä altista virtapistoketta ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin
neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
oo Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukonilman aikana.
oo Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella
virtajohtoa.
oo Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen,
kun tuote on vielä lämmin.
oo Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
oo Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
oo Älä lataa akkuja lämpötilassa, joka on lämpötila-alueen 5–40 °C ulkopuolella.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä anna laitteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihon alueen kanssa.
Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, kuten ihon
punoitusta ja rakkuloita, vaikka laite ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää
jalustaa tai vastaavaa välinettä, jos käytät kameraa kuumissa oloissa tai jos
sinulla on verenkiertohäiriöitä tai vähemmän herkkä iho.
oo Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa sen
käyttö on kielletty.
Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen
vuoksi ja seurauksena voi olla onnettomuus.
26
Turvaohjeet
VAROITUKSET:
Ilmaisee tapaturmavaaran.
oo Älä laukaise salamaa silmien lähellä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
oo Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen
käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
oo Salaman lämpötila nousee korkeaksi käytön aikana. Pidä sormet, muut kehon osat
ja esineet etäällä salamayksiköstä kuvaamisen aikana.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.
oo Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja
tai muita vammoja.
oo Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain rungon kanssa. Jonkin muun tuotteen
kiinnittäminen hihnaan koukulla tai jollain muulla tavalla voi vahingoittaa tuotetta.
Älä ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
oo Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna jonkin muun esineen kolhaista sitä.
Tästä voi aiheutua vamma tai tuotteen vahingoittuminen.
oo Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
oo Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.
Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.
oo Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
Siitä voi aiheutua vammoja.
27
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla.
zz Jotta kamera olisi mahdollisimman pöly- ja roisketiivis, pidä liitäntöjen kansi,
akkutilan kansi, korttipaikan kansi ja kaikki muut kannet tiukasti suljettuina.
zz Tämä kamera on suunniteltu pöly- ja roisketiiviiksi, ettei sille putoava
hiekka, pöly, lika tai vesi pääsisi sen sisään, mutta lian, pölyn, veden
tai suolan joutumista kameran sisään on mahdotonta estää täydellisesti.
Vältä mahdollisuuksien mukaan lian, pölyn veden tai suolan päätymistä
kameran pinnalle.
zz Jos kameran päälle putoaa vettä, pyyhi se pois kuivalla ja puhtaalla liinalla.
Jos kameran päälle joutuu likaa, pölyä tai suolaa, pyyhi kamera puhtaaksi
kuivaksi puserretulla kostealla liinalla.
zz Jos kameraa käytetään paikassa, jossa on paljon likaa tai pölyä, seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
zz On suositeltavaa puhdistaa kamera käytön jälkeen. Jos likaa, pölyä,
vettä tai suolaa jää kameraan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz Jos pudotat kameran vahingossa veteen tai epäilet, että sen sisään on
päässyt kosteutta (vettä), likaa, pölyä tai suolaa, ota yhteyttä lähimpään
Canon-huoltoon.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien, läheisyydessä.
Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä tai
tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa auringonvalossa
olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
28
Käsittelyohjeet
zz Älä estä suljinverhon toimintaa sormellasi tai millään esineellä.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
zz Puhalla objektiivissa tai etsimessä tms. oleva pöly pois vain erikseen
myytävällä puhaltimella. Älä käytä kameran rungon tai objektiivin
puhdistamiseen puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia.
Jos likaa on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen, kameran
päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden tiivistymisen
sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua
lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
zz Jos kameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä kameraa tai poista objektiivia,
korttia tai akkua, ettei kamera vahingoitu.
Katkaise kamerasta virta ja odota, kunnes kosteus on haihtunut kokonaan,
ennen kuin jatkat käyttöä.
Kun kamera on täysin kuivunut, mutta vielä sisältä kylmä, älä poista objektiivia,
korttia tai akkua ennen kuin kamera on lämmennyt ympäristön lämpötilaan.
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit
aiheuttavat ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki
sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan
tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera lähimmässä
Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
zz Kamera saattaa kuumentua toistuvan jatkuvan kuvauksen tai pitkään
jatkuvan stillkuvien/videon kuvauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa voi
näkyä haamukuvia.
29
Käsittelyohjeet
Näyttö ja etsin
zz Näytössä ja etsimessä on käytetty erittäin tarkkaa tekniikkaa, jonka ansiosta
yli 99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa voi
kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti esimerkiksi
punaisia, mustia tai muunvärisiä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Ne eivät
vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta
voi jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja häviää,
kun kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai näyttää
mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi huoneenlämmössä.
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti
tai altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Objektiivi
zz Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se
takapää ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojus, jotta
objektiivin linssi ja sähköliittimet eivät naarmuuntuisi (1).
30
(1)
Osien nimet
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(14)
(15)
(5)
(6)
(16)
(7)
(17)
(18)
(19)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Polttotason merkki
<6> Päävalintakiekko
<B> Monitoimipainike
Laukaisin
Videokuvauspainike
Tarkennuksen apuvalo /
itselaukaisimen/
kauko-ohjaimen valo
Kahva (akkutila)
Liitännät
Objektiivin kiinnitys
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Salamatäsmäyksen liittimet
Salamakenkä
RF-objektiivin kiinnitysmerkki
Virtakytkin
Hihnan kiinnike
Mikrofoni
Kuvakenno
Objektiivin vapautuspainike
Objektiivin lukitusnasta
Runkotulppa
31
Osien nimet
(5)
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Silmäsuojus
Etsimen silmäsuppilo
Dioptrian korjauksen säädin
Liitäntöjen kansi
Valintakiekko
<5> Pikavalitsin
<R> Monitoiminen
lukituskytkin
(8) <p> AF-käynnistyspainike
(9) Etsimen tunnistin
(10) <B> Info-painike
32
(11) Käyttövalo
(12) <Q/0> Pikavalintapainike/
asetuspainike
(13) <M> Valikkopainike
(14) <F> Kaukolaukaisimen liitäntä
(15) <D> HDMI
mini -lähtöliitäntä
(16) <Y> Ulkoisen mikrofonin
TULOLIITÄNTÄ
(17) <g> Digitaaliliitäntä
(18) <n> Kuulokeliitäntä
Osien nimet
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Lisävarusteen asennusaukko
Näyttö
Jalustakierre
<W><X><Y><Z>: <V>
-nuolipainikkeet
Sarjanumero
Lisävarusteen asennusaukko
Kaiutin
<A> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus -painike
<S/u> AF-piste-/luettelokuva-/
suurennus-/pienennyspainike
(11)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
Hihnan kiinnike
Korttipaikka
Akkutila
Korttipaikan/akkutilan
kannen lukitus
(14) Korttipaikan/akkutilan kansi
(15) <L> Poistopainike
(16) <x> Toistopainike
33
Osien nimet
Valintakiekko
Valintakiekko sisältää peruskuvaustilat, luovat kuvaustilat ja videokuvaustilan.
(1)
(1) Peruskuvaus
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta. Kamera määrittää asetukset kuvausta
varten kohteen tai tilanteen mukaan.
A : Älykäs automaattikuvaus (=68)
8 : Erityiskohde (=75)
34
2
Muotokuva (=77)
4
Lähikuva (=84)
q
Ryhmäkuva (=78)
P
Ruoka (=85)
3
Maisemakuva (=79)
6
Öinen muotokuva (=86)
5
Urheilukuva (=80)
F
Yökuvaus käsivaralta (=87)
C
Lapset (=81)
G
HDR-vastavalo (=88)
r
Panorointi (=82)
I
Äänetön tila (=89)
Osien nimet
(2)
(3)
(4)
(2) Luova kuvaus
Näissä tiloissa voit vaikuttaa eri kohteiden kuvaamiseen haluamallasi tavalla.
t
Joustava AE-esivalinta (=104)
d
Ohjelmoitu AE (=96)
s
Valotusajan esivalinta (=98)
f
Aukon esivalinta (=100)
a
Käsisäätöinen valotus (=102)
F
Aikavalotus (=106)
(3) Mukautetut kuvaustilat
Voit määrittää toiminnot <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, AF-toiminta,
valikkotoiminnot ja paljon muuta kohtiin <w>, <x> tai <y> (=408).
(4) k: Videotallennus (=239)
35
Osien nimet
Etsimen tietojen näyttö
Näytetyt tiedot vaihtelevat kameran
tilan mukaan.
36
Osien nimet
Akkulaturi LC-E17E
Laturi akulle LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Akun paikka
Täyden latauksen
merkkivalo
Latauksen
merkkivalo
Virtajohto
Virtajohdon liitäntä
(5)
37
Osien nimet
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää sitten
soljen läpi kuvan osoittamalla tavalla. Vedä
hihna sopivan kireäksi soljen ympäriltä ja
varmista, että hihna ei pääse löystymään.
38
Valmistelu ja peruskäyttö
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
39
Akun lataaminen
akun mukana toimitettu
1 Irrota
suojakotelo.
akku kokonaan akkulaturiin.
2 Aseta
zz Toimi päinvastaisessa järjestyksessä,
kun poistat akun.
akku.
3 Lataa
zz Liitä virtajohto akkulaturiin ja
työnnä pistoke pistorasiaan.
gg Lataus alkaa automaattisesti, ja
latauksen oranssi merkkivalo (1) syttyy.
gg Kun akku on täysin ladattu, täyden
latauksen merkkivalo (2) muuttuu
vihreäksi.
zz Täysin tyhjän akun lataaminen
täyteen kestää noin 2 tuntia
huoneenlämpötilassa (23 °C).
Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila
ja akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa
lämpötiloissa (5–10 °C) kestää
kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
40
Akun lataaminen
zzOstettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zzLataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zzKun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin
virtajohto pistorasiasta.
zzKun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa poistuu,
mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa. Säilytä
akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua,
sen suorituskyky voi laskea.
zzAkkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz. Kiinnitä
tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen pistokesovitin. Älä
liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta. Tämä voi vahingoittaa
akkulaturia.
zzJos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen
jälkeen, akku on kulunut loppuun.
Tarkista akun latautumiskyky (=381) ja hanki uusi akku.
oo Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin
noin 5 sekuntiin.
oo Mukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E17 kanssa.
41
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E17 kameraan. Kamerassa voi käyttää SD-,
SDHC- tai SDXC-muistikortteja (myydään erikseen). Myös UHS-II-/UHS-Iluokan SDHC- ja SDXC-kortteja tuetaan. Otetut kuvat tallentuvat kortille.
oo Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin,
että kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
Asettaminen
korttipaikan/akkutilan
1 Liu’uta
kannen lukitusta ja avaa kansi.
akku paikalleen.
2 Aseta
zz Aseta akku sähköliitännät edellä.
zz Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
(1)
kortti paikalleen.
3 Aseta
zz Työnnä korttia kuvan mukaisesti
etikettipuoli kameran takaosaan päin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
kansi.
4 Sulje
zz Paina kantta, kunnes se napsahtaa kiinni.
42
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
oo Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E17.
oo Kun avaat korttipaikan/akkutilan kannen, varo kääntämästä sitä liikaa
taaksepäin. Se voi rikkoa saranan.
Poistaminen
korttipaikan/akkutilan kansi.
1 Avaa
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
zz Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
zz Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...],
sulje kansi.
(1)
akku.
2 Poista
zz Paina akun lukitsinta nuolen osoittamaan
suuntaan ja poista akku.
zz Estä oikosulkujen riski asettamalla
mukana toimitettu akun suojakotelo
(=40) paikalleen.
kortti.
3 Poista
zz Poista kortti työntämällä sitä kevyesti
ja vapauttamalla se sitten.
zz Vedä kortti suoraan ulos.
kansi.
4 Sulje
zz Paina kantta, kunnes se napsahtaa kiinni.
43
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=367).
oo Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien laadun asetusten ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
oo Kun määrität [z: Ota kuva ilman korttia] -asetukseksi [Pois], et unohda
asettaa korttia kameraan (=182).
oo Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan/akkutilan kantta. Älä myöskään tee seuraavia toimintoja,
kun käyttövalo palaa tai vilkkuu. Muutoin kuvatiedot, kortti tai kamera
voivat vahingoittua.
• Kortin poistaminen.
• Akun poistaminen.
• Kameran ravistaminen tai kolhiminen.
• Virtajohdon irrottaminen tai liittäminen (kun käytetään verkkovirtaa
lisävarusteiden (myydään erikseen) avulla).
oo Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (=363).
oo Jos näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se uudelleen.
Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (=367). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
oo Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista
liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
oo Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus tulee
näyttöön.)
oo UHS-II microSDHC-/SDXC-korttien käyttäminen microSD-SD-sovittimen kanssa
ei ole suositeltavaa. Kun käytät UHS-II-kortteja, käytä SDHC-/SDXC-kortteja.
44
Näytön käyttäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa ja kulmaa.
näyttö esiin.
1 Käännä
zz Pidä kiinni ylhäältä ja alhaalta ja vedä
se ulos kuvan mukaisesti.
näyttöä.
2 Kierrä
zz Kun näyttö on käännettynä ulos,
180°
90°
175°
voit kiertää sitä ylös- tai alaspäin
tai ympäri 180° kohdetta kohti.
zz Ilmoitettu kulma on vain arvio.
se itseäsi kohti.
3 Käännä
zz Käytä kameraa tavallisesti näyttö
itseäsi kohti.
oo Varo, ettet käännä näyttöä väkisin, jotta kiertoakseliin (saranaan) ei kohdistu
liikaa voimaa.
oo Kun kameran liitäntään on liitetty kaapeli, ulos käännetyn näytön kääntökulma
on rajoitettu.
oo Kun et käytä kameraa, sulje näyttö niin, että se osoittaa sisäänpäin.
Voit suojata näytön.
oo Kun näyttö osoittaa kameran edessä olevien kohteiden suuntaan,
kohteista näytetään peilikuva (vasen ja oikea vaihtavat paikkaa).
45
Virran kytkeminen
zz <1>
Kameran virta kytkeytyy.
zz <2>
Kameran virta on katkaistu, eikä kameraa
voi käyttää. Käännä virtakytkin tähän
asentoon, kun kamera ei ole käytössä.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran virtakytkimestä ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetusnäyttö
tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke =374 ohjeiden mukaan.
Käyttöliittymän kielen muuttaminen
Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta, =377.
Automaattinen kennon puhdistus
zz Kennon puhdistus, josta saattaa kuulua heikko ääni, suoritetaan
automaattisesti aina, kun asetat virtakytkimen asentoon <2>
tai kiinnität tai irrotat objektiivin. Voit asettaa automaattisen kennon
puhdistuksen suoritettavaksi myös, kun virtakytkin käännetään asentoon
<1>, asettamalla sen kohdassa [5: Kennon puhdistus] (=383).
oo Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan kortille,
näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus
on päättynyt.
46
Virran kytkeminen
Akun varauksen ilmaisin
: Akun varaustaso on riittävä.
: Akun varaustaso on matala,
mutta kameraa voi vielä käyttää.
: Akusta loppuu pian virta. (Vilkkuu)
: Lataa akku.
oo Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
oo Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
oo Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua
muita objektiiveja nopeammin.
oo Alhaisissa lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun varaustaso
olisi riittävä.
oo Kohdassa [5: Akun tiedot] voit tarkistaa akun tilan (=381).
47
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1 Poista
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
objektiivi.
2 Kiinnitä
zz Aseta objektiivin ja kameran punaiset
kiinnitysmerkit kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
objektiivin tarkennustavan
3 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
zz Käytettäessä RF-objektiivia, jossa ei ole
tarkennustavan valintakytkintä, aseta
[AF] tai [MF] kameran valikon kohdassa
[z: Tarkennustapa].
4 Poista objektiivin etusuojatulppa.
48
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
zz Käännä sovitinta, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se sitten.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
oo Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
oo Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin asentoon <2>.
oo Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
oo Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa (=4).
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
Puhdista runkotulppa pölystä ennen kuin kiinnität sen.
49
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen
ja irrottaminen
Kaikkia EF- ja EF-S-objektiiveja voidaan käyttää kiinnittämällä
lisävarusteena saatava kiinnityssovitin EF-EOS R. Kamerassa ei voi
käyttää EF-M-objektiiveja.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1 Poista
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
(1)
(2)
objektiivi sovittimeen.
2 Kiinnitä
zz Kohdista objektiivin punainen tai
valkoinen kiinnitysmerkki sovittimen
vastaavaan kiinnitysmerkkiin ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
(1)
(2)
(3)
Punainen merkki
Valkoinen merkki
sovitin kameraan.
3 Kiinnitä
zz Aseta sovittimen ja kameran punaiset
kiinnitysmerkit (3) kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
50
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen
objektiivin tarkennustavan
4 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
5 Poista objektiivin etusuojatulppa.
Objektiivin irrottaminen
objektiivin vapautuspainiketta
1 Paina
ja käännä sovitinta nuolen
osoittamaan suuntaan.
zz Käännä sovitinta, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se sitten.
objektiivi sovittimesta.
2 Irrota
zz Pidä sovittimessa olevaa objektiivin
vapautuskytkintä painettuna ja
käännä objektiivia vastapäivään.
zz Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota objektiivi.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
oo Objektiivin varotoimet, =49.
51
Etsimen käyttäminen
Aktivoi etsin katsomalla sen läpi. Voit myös rajoittaa näytön vain joko
näyttöön tai etsimeen (=394).
Etsimen selkeyden säätäminen
Käännä dioptrian korjauksen
säädintä.
zz Käännä säädintä vasemmalle tai oikealle
niin, että etsimen näyttö on tarkka.
oo Etsin ja näyttö eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.
52
Peruskäyttö
Kameran piteleminen
zzNäytön katsominen kuvauksen aikana
Kuvauksen aikana voit säätää näyttöä kallistamalla sitä. Lisätietoja =45.
Normaali kulma
Matala kulma
Korkea kulma
zzKuvaaminen etsimen läpi
Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan kameran
tärinän minimoimiseksi.
Vaakasuora kuvaus
Pystysuora kuvaus
1. Tartu kameran otekahvaan lujasti oikealla kädellä.
2. Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.
3. Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
4. Paina käsivarsia ja kyynärpäitä vastakkain vartalosi edessä.
5. Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä.
6. Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.
53
Peruskäyttö
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten voit
painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen puoliväliin
Tämä käynnistää automaattitarkennuksen
ja automaattivalotusjärjestelmän,
joka määrittää valotusajan ja aukon.
Valotusasetus (valotusaika ja aukko)
näkyy näytössä tai etsimessä noin 8 sekuntia
tai mittausajastimelle määritetyn ajan.*
* Oletuksena mittausajastimen asetus on 8 sekuntia.
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Tämä toiminto ottaa kuvan.
zzKameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan kameran
tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä kameran tärähtely
noudattamalla seuraavia ohjeita:
Pitele kameraa tukevasti.
Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
oo Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin
tai jos painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas,
kestää hetken, ennen kuin kamera ottaa kuvan.
oo Voit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
54
Peruskäyttö
<p> AF-käynnistyspainike
Luovissa kuvaustiloissa tällä on sama
vaikutus kuin laukaisimen painamisella
puoliväliin.
<B> Monitoimipainike
Kun painat <B>-painiketta ja
käännät <5>-valitsinta, voit määrittää
ISO-herkkyyden, kuvaustavan,
tarkennustoiminnan, valkotasapainon
ja salaman valotuskorjauksen.
55
Peruskäyttö
<6> Päävalintakiekko
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <6>-valitsinta.
Paina painiketta, kuten <B>,
ja käännä sitten <6>-valitsinta.
Jos painat laukaisimen puoliväliin,
kamera siirtyy takaisin kuvaustilaan.
(2) Käännä vain <6>-valitsinta.
Tarkkaile näyttöä tai etsintä ja
käännä <6>-valitsinta.
Tällä valitsimella voit määrittää
esimerkiksi valotusajan ja aukon.
oo Vaihe (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen
lukituksella (=58).
56
Peruskäyttö
<5> Pikavalitsin
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <5>-valitsinta.
Paina painiketta, kuten <B>,
ja käännä sitten <5>-valitsinta.
Jos painat laukaisimen puoliväliin,
kamera siirtyy takaisin kuvaustilaan.
(2) Käännä vain <5>-valitsinta.
Tarkkaile näyttöä tai etsintä ja
käännä <5>-valitsinta.
Tällä valitsimella voit määrittää esimerkiksi
valotuksen korjauksen määrän ja aukon
asetuksen käsisäätöiselle valotukselle.
oo Vaihe (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen
lukituksella (=58).
57
Peruskäyttö
<R> Monitoiminen lukituskytkin
Jotta et muuttaisi asetuksia vahingossa päävalintakiekosta, pikavalitsimesta,
säätörenkaasta tai kosketusnäytöstä, määritä [5: Toimintojen lukitus]
ja aseta <R>-kytkin asentoon <R>.
Tietoja [5: Toimintojen lukitus] -asetuksesta, =407.
<T> Säätörengas
Oletusarvoisesti aukkoarvo voidaan
asettaa kääntämällä RF-objektiivin tai
kiinnityssovittimen säätörengasta samalla,
kun laukaisinta pidetään painettuna
puoliväliin tilassa <t>, <f>, <a> tai
<F>. Muuten voit määrittää säätörenkaalle
eri toiminnon mukauttamalla valitsimia
kohdassa [C.Fn III-6: Mukauta valitsimia]
(=542).
58
Peruskäyttö
INFO-painike
Kukin <B>-painikkeen painallus vaihtaa
näytettyjä tietoja.
Seuraavassa on stillkuvien esimerkkinäyttöjä.
59
Valikkotoiminnot ja -asetukset
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-painike
<B>-painike
Näyttö
<V>-nuolipainikkeet
(5)
(6)
(7)
<0>-painike
Pikavalitsin
Päävalintakiekko
Peruskuvaustilojen valikkonäyttö
* Peruskuvaustiloissa jotkin välilehdet ja valikkokohdat eivät näy.
60
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Luovien kuvaustilojen valikkonäyttö
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ensisijaiset välilehdet
Toissijaiset välilehdet
Valikkokohdat
z : Kuvaaminen
3 : Toisto
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Asetus
8 : Valinnaiset toiminnot
9 : Oma valikko
Valikkoasetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
valikkonäyttö.
1 Näytä
zz Paina <M>-painiketta.
välilehti.
2 Valitse
zz Vaihda päävälilehtien välillä
painamalla <B>-painiketta.
zz Valitse toissijainen välilehti
<6>-valitsinta kääntämällä.
61
Valikkotoiminnot ja -asetukset
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Valitse kohde <5>-valitsinta kääntämällä
ja paina sitten <0>-painiketta.
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Valitse vaihtoehto kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
vaihtoehto.
5 Määritä
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
asetuksesta.
6 Poistu
zz Lopeta painamalla <M>-painiketta
ja valmistaudu kuvaamaan.
oo Tästä eteenpäin valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että valikkonäyttö
on ensin avattu painamalla <M>-painiketta.
oo Voit käyttää valikkoa myös napauttamalla valikkonäyttöä tai painamalla
<V>-nuolipainikkeita.
oo Peruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
62
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: Ensisijainen huippuvalotoisto
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei voi
määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä, jos
jonkin toisen toiminnon asetus ohittaa sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin valitsemalla
himmeänä näkyvän valikkokohdan ja
painamalla <0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon asetuksen,
himmeänä näkyvän valikkokohdan voi
määrittää.
oo Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
oo Asetuksella [5: Kamera-asetusten nollaus] voit palauttaa valikkotoimintojen
oletusasetukset (=410).
63
Kosketusnäytön käyttö
Voit käyttää kameraa napauttamalla tai vetämällä näytössä (kosketusnäyttö)
sormellasi.
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
zz Napauta näyttöä sormella (kosketa näyttöä
nopeasti ja nosta sormesi näytöltä).
zz Esimerkiksi kun napautat kohtaa [Q],
pikavalintanäyttö tulee näkyviin. Voit palata
edelliseen näyttöön valitsemalla [2].
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
zz Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.
oo Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa ], äänimerkkiä ei kuulu
kosketustoimintojen aikana (=380).
oo Kosketusohjauksen herkkyyttä voidaan säätää (=379).
64
Pikavalinta
Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan. Tätä kutsutaan
pikavalinnaksi (paitsi <A>-tilassa).
1 Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2 Valitse
zz Valitse painamalla <W> <X> -painikkeita.
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö avautuu,
valitse painamalla <W> <X> <Y> <Z>
-painikkeita.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Muuta asetus kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta tai painamalla <Y>
<Z> -painikkeita. Jotkin toiminnot
määritetään painamalla painiketta
näiden toimenpiteiden jälkeen.
zz Voit viimeistellä asetuksen ja palata
edelliseen näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
oo Voit valita pikavalinta-asetukset myös napauttamalla näyttöä (=64).
65
66
Peruskuvaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten valintakiekon peruskuvaustiloja
voi käyttää parhaiten.
Peruskuvaustiloissa voit aloittaa kuvaamisen heti, sillä kamera
määrittää kaikki toiminnot automaattisesti.
67
Täysautomaattikuvaus
(Älykäs automaattikuvaus)
<A> on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi kuvaustilanteen
ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi myös tunnistaa, onko kohde
liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti (=71).
1
Käännä valintakiekko asentoon <A>.
<0>-painiketta.
2 Paina
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
kamera kuvauskohteeseen.
3 Suuntaa
zz Kohteen ympärillä saattaa näkyä
kehys joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Kun näytössä näkyy AF-piste,
suuntaa se kohteeseen.
68
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
zz Voit tarkentaa myös koskettamalla henkilön
kasvoja tai muuta kohdetta näytössä
(kosketustarkennus), kun [z: Jatkuva
tark.] -asetuksena on [Pois].
zz Vähäisessä valossa tarkennuksen
apuvalo (=201) aktivoituu
automaattisesti tarpeen mukaan.
gg Paikallaan pysyvien kohteiden
AF-piste näkyy vihreänä, kun kohde
on tarkennettu, ja kamera antaa
äänimerkin (Kertatarkennus).
gg Liikkuvien kohteiden AF-piste näkyy
sinisenä ja seuraa kohteen liikettä. Kamera
ei anna äänimerkkiä (Jatkuva tarkennus).
kuva.
5 Ota
zz Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
gg Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia
näytössä.
oo Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä)
ei ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.
oo Jos yleensä kuvaat kertatarkennuksella, aseta [z: A Aut. tarkennus]
-asetukseksi [Pois].
oo Tarkennustoiminta (kertatarkennus tai jatkuva tarkennus) asetetaan automaattisesti,
kun painat laukaisimen puoliväliin. Huomaa, että tarkennustoimintaa ei voi vaihtaa
kuvauksen aikana.
oo <A>-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos et ole tyytyväinen värisävyihin, vaihda tilaksi jokin luova kuvaustila (=35),
valitse jokin muu kuva-asetus kuin <D> ja ota sitten kuva uudelleen (=148).
69
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
Epäterävien kuvien minimointi
zz Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää kuvausvälineiden painon.
Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
zz Kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =219) tai langattoman kaukoohjaimen (myydään erikseen, =217) käyttäminen on suositeltavaa.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzTarkennus ei onnistu (ilmaistaan oranssilla AF-pisteellä).
Kohdista AF-piste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina
laukaisin puoliväliin (=54). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry
kauemmas ja ota kuva uudelleen.
zzMonta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.
Jos samanaikaisesti näytetään monta AF-pistettä, kaikki nämä kohdat on
tarkennettu. Kunhan halutun kohteen kohdalla on yksi AF-piste, voit ottaa
kuvan.
zzLaukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF> (manuaalitarkennus)
-asennossa, aseta se <AF> (automaattitarkennus) -asentoon.
zzValotusajan näyttö vilkkuu.
Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtäminen voi tehdä
kuvasta epäterävän. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai Canonin
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamaa (myydään erikseen, =220).
zzUlkoista salamaa käytettäessä kuvan alaosa tallentui
luonnottoman tummana.
Jos objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja, se voi häiritä salamaa.
Jos kohde on lähellä, irrota vastavalosuoja, ennen kuin kuvaat salamalla.
70
Täysautomaattikuvauksen
(Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten,
että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kohdistat liikkumattomaan kohteeseen ja painat laukaisimen puoliväliin,
tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen
laukaisinta painettuna puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
Tästä käytetään nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Kun painat laukaisimen puoliväliin ja näkyviin tulee sininen AF-piste, kamera
havaitsee kohteen liikkeen ja tarkentaa käyttäen jatkuvaa tarkennusta.
Pidä kohde näytössä ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin. Paina sitten
laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.
Jos haluat kuvata kertatarkennuksella, aseta [z: A Aut. tarkennus]
-asetukseksi [Pois].
71
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
Tilannekuvakkeet
Kamera tunnistaa tilanteen tyypin ja
määrittää asetukset automaattisesti sen
mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
Lisätietoja kuvakkeista, =595.
Asetusten säätäminen näyttöä koskettamalla
Koskettamalla kuvakkeita voit
säätää kuvaustavan, kuvan laadun,
kosketuslaukaisimen ja luovan
kuvauksen avun asetuksia.
72
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
Kuvaaminen tehosteita käyttäen (Luovan kuvauksen apu)
Voit kuvata käyttäen valitsemiasi tehosteita.
<Q>-painiketta.
1 Paina
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
tehoste.
2 Valitse
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso ja muut tiedot.
3 Valitse
zz Aseta se <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat nollata asetuksen, paina
<A>-painiketta ja valitse sitten [OK].
Luovan kuvauksen avun tehosteet
zz[
] Esivalinta
zz[
] Epäterävä tausta
Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.
Huomaa, että [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole
käytettävissä asetuksen [B&W] kanssa.
Säädä taustan epäterävyyttä. Valitse suurempi arvo, kun haluat taustan
olevan terävämpi, tai pienempi arvo, kun haluat sen olevan epäterävämpi.
[Automaatti] säätää taustan epäterävyyden vastaamaan kirkkautta.
Objektiivin kirkkaudesta (f/numero) riippuen jotkin asetukset eivät ehkä
ole käytettävissä.
73
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
zz[
] Kirkkaus
zz[
] Kontrasti
zz[
] Värikylläisyys
Säädä kuvan kirkkautta.
Säädä kontrastia.
Säädä värien kylläisyyttä.
zz[
] Värisävy 1
zz[
] Värisävy 2
zz[
] Mustavalko
Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.
Säädä vihreän/magentan värisävyä.
Aseta sävytystehoste mustavalkoiselle kuvaukselle. Aseta [Pois],
kun kuvaat värillisenä. [Värikyll.], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2]
eivät ole käytettävissä muiden vaihtoehtojen kuin [Pois] kanssa.
oo [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun käytetään salamaa.
oo Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen
asentoon <2>. Kun haluat tallentaa asetukset, määritä [z: Säilytä luovan
kuv. aputiedot] -asetukseksi [Päällä].
Suosikkiasetusten tallentaminen
Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan painamalla <B>-painiketta
Luovan kuvauksen avun asetusnäytössä ja valitsemalla sitten [OK].
Enintään kolme esivalintaa voidaan tallentaa kohtaan [USER*]. Kun
kolme on tallennettu, olemassa oleva [USER*]-esivalinta on korvattava,
jos halutaan tallentaa uusi.
74
Erityiskohdetila
Kamera valitsee automaattisesti sopivan asetuksen, kun valitset kuvaustilan
kohdetta tai tilannetta varten.
* <8> tarkoittaa erityiskohdetta.
1
Käännä valintakiekko asentoon <8>.
2 Paina <0>-painiketta.
kuvaustila.
3 Valitse
zz Valitse kuvaustila <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit myös valita kuvaustilan kääntämällä
<6>- tai <5>-valitsinta.
oo Kunkin kuvaustilan varoitukset on lueteltu yhdessä (=90). Lue varoitukset
ennen kuvaamista.
oo Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas] -asetuksena
on [Pois]. Valitse kuvaustila <Y> <Z> -painikkeilla.
75
Erityiskohdetila
8-tilassa käytettävissä olevat kuvaustilat
Kuvaustila
2
Muotokuva
Sivu
=77
Kuvaustila
4
Lähikuva
Sivu
=84
q Ryhmäkuva
=78
P
Ruoka
=85
3 Maisemakuva
=79
6
Öinen muotokuva
=86
=87
5 Urheilukuva
=80
F
Yökuvaus käsivaralta
Lapset
=81
G
HDR-vastavalo
=88
=82
I
Äänetön tila
=89
C
r Panorointi
oo Voit myös valita kuvaustilan kohdassa [z: Kuvaustapa], kun asetat
valintakiekon asentoon <8>.
76
Muotokuvien kuvaaminen
Tilassa <2> (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvinkit
zzValitse kuvauspaikka, jossa kohteen ja taustan välinen
etäisyys on suurin.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta näyttää.
Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa taustaa vasten.
zzKäytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin käyttäen
telepäätä.
zzTarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat, varmista, että kasvojen kohdalla oleva AF-piste palaa
vihreänä, ennen kuin otat kuvan. Kun kuvaat lähikuvia kasvoista,
voit määrittää [z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä],
niin kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin.
oo Oletusasetus on <i> (hidas jatkuva kuvaus). Jos pidät laukaisimen painettuna
pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa kohteen ilmeitä ja asentoja.
77
Ryhmäkuvien kuvaaminen
Käytä <q> (Ryhmäkuva) -tilaa, kun kuvaat ryhmäkuvia. Voit ottaa kuvan,
jossa sekä etu- että taka-alalla olevat ihmiset ovat tarkennettuja.
Kuvausvinkit
zzKäytä laajakulmaobjektiivia.
Kun käytät laajakulmaobjektiivia, käytä laajakulmapäätä, niin kaikki ryhmän
ihmiset, niin etu- kuin taka-alallakin olevat, on helpompi tarkentaa kerralla.
Lisäksi jos jätät kameran ja kohteiden väliin jonkin verran etäisyyttä (niin että
kohteiden vartalot ovat kuvassa kokonaisuudessaan), tarkennusalueen
syvyys suurenee.
zzOta useita kuvia ryhmästä.
On suositeltavaa ottaa useita kuvia sen varalta, että jonkun silmät ovat kiinni.
oo Kun kuvat sisätiloissa tai vähäisessä valaistuksessa, pidä kameraa tukevasti
tai käytä jalustaa kameran tärähtelyn estämiseen.
78
Maisemakuvien kuvaaminen
Käytä <3> (Maisemakuva) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Eloisat sinisen
ja vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Kuvausvinkit
zzKäytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Kun käytät zoom-objektiivia, aseta se laajakulmalle, kun haluat, että sekä
lähellä että kaukana olevat kohteet tarkentuvat. Se myös leventää maisemia.
zzKuvaaminen yöllä.
Kuvaaminen käsivaralta asetuksella <3> voi aiheuttaa kameran
tärähtelyä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
79
Liikkuvien kohteiden kuvaaminen
Valitse <5> (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten juoksijaa
tai autoa.
(1)
Kuvausvinkit
zzKäytä teleobjektiivia.
On suositeltavaa käyttää teleobjektiivia, kun haluat kuvata kohteita etäältä.
zzSeuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Oletuksena [z: Tarkenn.menetelmä] -asetukseksi on määritetty
[u+Seuranta]. AF-aluekehys (1) tulee näkyviin, kun painat laukaisimen
puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu siniseksi.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [o] (nopea jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta ja
kuvata sen liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa jatkuvasti.
80
Lasten kuvaaminen
Kun haluat kuvata liikkuvia lapsia, valitse <C> (Lapset). Ihonsävyt näyttävät
raikkailta.
(1)
Kuvausvinkit
zzSeuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Oletuksena [z: Tarkenn.menetelmä] -asetukseksi on määritetty
[u+Seuranta]. AF-aluekehys (1) tulee näkyviin, kun painat laukaisimen
puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu siniseksi.
zzKuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [o] (nopea jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta ja
kuvata sen ilmeitä ja liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa jatkuvasti.
81
Panorointi
Jos haluat ottaa kuvan, jossa on nopeuden tuntua ja epäterävä liiketehoste
kohteen taustalla, käytä asetusta <r> (Panorointi). Jos käytät objektiivia,
joka tukee <r>-tilaa, kohteen epäterävyys havaitaan ja sitä korjataan ja
vähennetään.
Kuvausvinkit
zzKäännä kameraa ja seuraa liikkuvaa kohdetta.
Kuvatessasi käännä kameraa tasaisesti, kun seuraat liikkuvaa kohdetta.
Tähtää tarkennuspiste liikkuvan kohteen siihen osaan, johon haluat
tarkentaa, ja paina sitten laukaisin puoliväliin ja pidä sitä alhaalla, kun
käännät kameraa kohteen nopeuden ja liikkeen mukaisesti. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti samalla, kun käännät kameraa.
Jatka kohteen seuraamista kameralla.
82
Panorointi
zzAseta taustan epäterävöittämisen taso.
[Tehoste]-asetuksella voi määrittää taustan epäterävöittämisen tason.
[Suurin]-asetus asettaa pitkän valotusajan ja lisää taustan epäterävyyttä
kohteen ympärillä. Jos kohteen epäterävyys on huomattavaa, määritä
[Tehoste]-asetukseksi [Keski] tai [Pienin], niin epäterävyys vähenee.
oo Tietoja <r>-tilan kanssa yhteensopivista objektiiveista on Canonin sivustossa.
oo Käytettäessä objektiivia, joka tukee <r>-tilaa, kamera korjaa kohteen
epäterävyyttä ja säätää valotusaikaa ([Tehoste]-asetuksen mukaan)
automaattisesti riippumatta objektiivin IS-asetuksesta.
oo Tarkennusmenetelmäksi voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.].
Oletuksena on [Vyöhyketark.] ja näytön keskellä olevan alueen tarkennus.
oo Kameran tärähtelyn estämiseksi on kuvia otettaessa suositeltavaa pitää
kamerasta kiinni molemmin käsin, painaa käsivarret kiinni vartaloon ja
seurata kohteen liikettä tasaisesti.
oo Tämä tehoste on parhaimmillaan kuvattaessa kohteita, jotka liikkuvat
tasaisella nopeudella yhteen suuntaan, esimerkiksi junia ja autoja.
oo Testikuvien ottaminen tai kuvan tarkistaminen toistamalla se heti kuvaamisen
jälkeen on suositeltavaa.
oo Oletusasetukseksi määritetään <i> (Hidas jatkuva kuvaus). Ota kuva
ratkaisevalla hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Voit seurata liikkuvia
kohteita panoroimalla kameralla samalla, kun pidät laukaisimen painettuna
pohjaan ja otat kuvia jatkuvasti.
83
Lähikuvien kuvaaminen
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä, valitse <4> (Lähikuva)
-tila. Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makro-objektiivia (myydään
erikseen).
Kuvausvinkit
zzKäytä yksinkertaista taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
zzSiirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa olevasta <V>
(polttotaso) -merkistä kohteeseen. Tarkennus ei onnistu, jos olet liian lähellä.
zzJos käytät zoom-objektiivia, käytä telepäätä.
Jos käytät zoom-objektiivia, telepään käyttäminen saa kohteen näyttämään
suuremmalta.
84
Ruoan kuvaaminen
Kun haluat kuvata ruokaa, käytä tilaa <P> (Ruoka). Kohde näyttää kirkkaalta
ja herkulliselta. Valonlähteen mukaan esimerkiksi punertavaa sävyä
vaimennetaan keinovaloissa otetuissa kuvissa.
Kuvausvinkit
zzMuuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä ruoan punertavaa
sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan. Säädä sitä [Kylmä]asetuksen suuntaan, jos sävy on liian punainen.
85
Öisten muotokuvien kuvaaminen (jalustalla)
Kun haluat kuvata ihmisiä yöaikaan ja saada taustan valottumaan
luonnollisesti, valitse tila <6> (Öinen muotokuva). Huomaa, että kuvaukseen
tarvitaan ulkoinen Speedlite-salama. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvinkit
zzKäytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat tallentaa laajan
yömaiseman. Koska kamera tärähtelee helposti kuvattaessa käsivaralta,
on suositeltavaa käyttää jalustaa.
zzTarkista kuvan kirkkaus.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva kuvaamisen
jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta, siirry lähemmäksi
ja ota uusi kuva.
zzVoit myös käyttää jotain muuta kuvaustilaa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, on suositeltavaa
käyttää myös tapoja <A> ja <F>.
oo Jos käytät itselaukaisua ulkoisen Speedlite-salaman kanssa, itselaukaisun
merkkivalo syttyy hetkeksi kuvan ottamisen jälkeen.
86
Yökuvaus (käsivaralta)
Saat parhaan tuloksen, kun käytät yökuvauksessa jalustaa. Voit kuitenkin
ottaa yökuvia myös käsivaralta käyttämällä <F> (Yökuvaus käsivaralta) -tilaa.
Tässä kuvaustilassa kutakin kuvaa varten otetaan neljä kuvaa peräkkäin ja
tuloksena tallennetaan kuva, jossa kameran tärinän vaikutukset eivät näy.
Kuvausvinkit
zzPitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
neljä kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
neljän otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
zzKäytä muotokuviin ulkoista Speedlite-salamaa.
Jos kuvassa on mukana ihmisiä, käytä ulkoista Speedlite-salamaa.
Muotokuvan ensimmäiseen otokseen käytetään salamaa. Pyydä henkilöä
olemaan liikkumatta, kunnes kaikki neljä peräkkäistä kuvaa on otettu.
87
Kuvaaminen vastavalossa
Kun kuvaat ympäristöä, jossa on sekä kirkkaita että tummia alueita,
käytä <G> (HDR-vastavalo) -tilaa. Kun otat tässä tilassa yhden kuvan,
kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin eri valotuksilla. Tuloksena saadaan
kuva, jossa on laaja sävyalue ja jossa vastavalon aiheuttama tummien
kohtien yksityiskohtien katoaminen on mahdollisimman vähäistä.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
Kuvausvinkit
zzPitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
kolme kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
kolmen otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
88
Kohteiden kuvaaminen äänettömästi
Kun vaaditaan hiljaisuutta, voit kuvata ilman äänimerkkejä, kuten laukaisimen
vapautusääntä.
Kuvausvinkit
zzOta joitain testikuvia.
On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen, koska joissakin
kuvausolosuhteissa objektiivin aukon säätö saattaa kuulua.
oo Kun otat kuvan, näytön ympärillä näkyy hetken aikaa valkoinen kehys.
oo Kuvaustavaksi voidaan asettaa vain <u>, <m> tai <l>.
89
<SCN>-tilojen varoitukset
q: Ryhmäkuva
oo Kuvakulma muuttuu hieman vääristymien korjauksen vuoksi.
oo Kuvausolosuhteista riippuen kaikkien kuvassa olevien henkilöiden
tarkennus edestä taka-alalle ei ehkä onnistu.
5: Urheilukuva
oo Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on todennäköistä,
valotusajan arvo alavasemmalla vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti ja ota kuva.
oo Ulkoisen Speedlite-salaman käyttö hidastaa jatkuvan kuvauksen nopeutta.
C: Lapset
oo Ulkoisen Speedlite-salaman käyttö hidastaa jatkuvan kuvauksen nopeutta.
r: Panorointi
oo Valotusaika pitenee. Siksi tämä tila ei sovi muuhun kuvaukseen kuin panorointiin.
oo Oletusarvoksi on määritetty <i>. Huomaa, että asetusta <o> ei voi valita.
oo Ulkoista Speedlite-salamaa ei voi käyttää. (Se ei välähdä.)
oo Vaikka objektiivin kuvanvakausta käytetään kuviin, jotka otetaan <r>-tilaa
tukevilla objektiiveilla, vaikutus ei näy näytössä kuvaamisen aikana. (Kuvanvakain
ja kohteen epäterävyyden korjaus aktivoidaan, kun kuvaat, riippumatta objektiivin
kuvanvakaimen asetuksesta.)
oo Jos objektiivi ei tue <r>-tilaa, kohteen epäterävyyttä ei voi korjata.
Automaattista valotusajan säätöä käytetään kuitenkin yksinään [Tehoste]asetuksen mukaan.
oo Kun kuvataan kirkkaassa valossa, esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä,
tai kun kuvataan hidasta kohdetta, panorointitehosteen asetettua tasoa ei
ehkä saavuteta.
90
<SCN>-tilojen varoitukset
r: Panorointi (jatkoa)
oo Jos käytät <r>-tilaa tukevaa objektiivia, kohteen epäterävyyttä ei ehkä korjata
kunnolla, kun kuvataan seuraavia kohteita tai seuraavissa kuvausolosuhteissa.
• Kohteet, joissa on pieni kontrasti.
• Huonosti valaistut kohteet.
• Voimakkaasti taustavalaistut tai valoa heijastavat kohteet.
• Kohteet, joissa on toistuva kuvio.
• Kohteet, joissa on vähän kuvioita tai monotonisia kuvioita.
• Kohteet, joissa on heijastuksia (lasista heijastuva kuva yms.).
• Vyöhykekehystä pienemmät kohteet.
• Kun vyöhykekehyksessä on useita liikkuvia kohteita.
• Kohteet, jotka liikkuvat eri suuntiin tai epätasaisella nopeudella.
• Kohteet, joiden liikkeet ovat osittain epäsäännöllisiä.
(Esimerkiksi juoksijan pystysuuntainen liike.)
• Kohteet, joiden nopeus muuttuu huomattavasti.
(Esimerkiksi heti liikkeen alkamisen jälkeen tai käännyttäessä kaarteessa.)
• Kun liikutat kameraa liian nopeasti tai hitaasti.
• Kun kameran liike ei vastaa kohteen liikettä.
P: Ruoka
oo Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
oo Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät ehkä haalistu.
oo Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa, [Värisävy]-asetuksi asetetaan Normaali.
oo Jos kuvassa on ihmisiä, ihonsävyä ei ehkä toisteta oikein.
91
<SCN>-tilojen varoitukset
6: Öinen muotokuva
oo Kehota kuvattavia henkilöitä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen
jälkeenkin.
oo Tarkennus voi olla vaikeaa, kun kohteiden kasvot näyttävät tummilta.
Aseta tässä tapauksessa objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon
<MF> ja tarkenna manuaalisesti.
oo Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta tässä tapauksessa objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti.
oo Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
F: Yökuvaus käsivaralta
oo Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
oo RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
oo Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta tässä tapauksessa objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> ja tarkenna manuaalisesti (=48, =51).
oo Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
oo Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa ja kohde on lähellä, seurauksena
voi olla ylivalotus.
oo Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa kuvatessasi yöllä näkymää, jossa on vähän
valoja, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein. Tuloksena saattaa olla
epätarkka kuva.
oo Jos käytät ulkoista Speedlite-salamaa kuvatessasi henkilöä ja salama valaisee
myös henkilöä lähellä olevan taustan, kuvia ei ehkä kohdisteta oikein. Tuloksena
saattaa olla epätarkka kuva. Kuvassa saattaa myös näkyä epäluonnollisia
varjoja ja värejä.
oo Salaman peittoalueen kulma ulkoista Speedlite-salamaa käytettäessä:
• Käytettäessä Speedlite-salamalaitetta, joka määrittää automaattisesti
salaman peittoalueen, zoomi on kiinteästi laajakulma-asennossa
objektiivin zoomin asennosta riippumatta.
• Jos käytät Speedlite-salamalaitetta, jossa salaman peittoalue
on määritettävä manuaalisesti, aseta välähdyspää normaaliin asentoon.
92
<SCN>-tilojen varoitukset
F: Yökuvaus käsivaralta (jatkoa)
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä
kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
G: HDR-vastavalo
oo Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
oo RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
oo Ulkoista Speedlite-salamaa ei voi käyttää. (Se ei välähdä.)
oo Huomaa, että kuvan välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
oo HDR-vastavalo ei välttämättä toimi, jos vastavalo on hyvin
voimakasta tai kuvattavan kohteen kontrasti on hyvin suuri.
oo Kuvatessasi riittävän kirkkaita kohteita, kuten normaalisti valaistuja kohteita,
kuva voi näyttää luonnottomalta käytetyn HDR-tehosteen takia.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä
jälkikuvia tai kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
oo Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä
kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
I: Äänetön tila
oo Ole vastuullinen, kun käytät äänetöntä kuvausta, ja ota huomioon
kohteen oikeus yksityisyyteen ja muotokuvaoikeudet.
oo Kuvat nopeasti liikkuvista kohteista voivat näyttää vääristyneiltä.
oo Valojuovia saattaa näkyä ja kuviin saattaa tallentua eri kirkkautta olevia
juovia, jos kuvaat äänettömässä tilassa välkkyvän valonlähteen alla
(kuten loistevalossa) tai kun toisen kameran salama välähtää.
oo Jatkuva kuvaus ja salamavalokuvaus eivät ole käytettävissä.
93
94
Luova kuvaus
Luovien kuvaustilojen avulla voit kuvata vapaasti
eri tavoilla asettamalla haluamasi valotusajan,
aukkoarvon, valotuksen ja paljon muuta.
zz Voit poistaa valintakiekon kääntämisen jälkeen näytettävän
kuvaustilan kuvauksen painamalla <0> (=369).
oo Varmista, että toimintojen lukitus on pois päältä.
95
Ohjelmoitu AE
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti. Tämä toiminto on nimeltään ohjelmoitu AE.
* <d> tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa automaattivalotusta.
1
Käännä valintakiekko asentoon <d>.
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle
ja paina laukaisin puoliväliin.
gg Kun kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi (kertatarkennuksessa).
gg Valotusaika ja aukko määritetään
automaattisesti.
näyttö.
3 Tarkista
zz Valotus on normaali, kun valotusarvo
ei vilku.
4 zz Sommittele ensin kuva ja paina sitten
Ota kuva.
laukaisin pohjaan asti.
96
Ohjelmoitu AE
oo Jos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat,
kamera varoittaa alivalotuksesta.
Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.
oo Jos valotusaika ”1/4000” ja suurin f/-luku vilkkuvat,
kamera varoittaa ylivalotuksesta.
Vähennä ISO-herkkyyttä tai käytä ND-suodatinta
(myydään erikseen) objektiiviin tulevan valon
vähentämiseksi.
Erot <d>- ja <A>-tilan välillä
oo <A>-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennusmenetelmä ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta <d>-tilassa vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennusmenetelmän,
mittaustavan ja muut toiminnot vapaasti.
Ohjelman siirto
oo <d>-tilassa voit vapaasti muuttaa kameran automaattisesti määrittämää
valotusajan ja aukon yhdistelmää (Ohjelmoitu) ja säilyttää saman valotuksen.
Tämä toiminto on nimeltään ohjelman siirto.
oo Käytä ohjelman siirtoa painamalla laukaisin puoliväliin ja kääntämällä sitten
<6>-valitsinta, kunnes näyttöön tulee haluttu valotusaika tai aukko.
oo Ohjelman siirto peruutetaan automaattisesti, kun mittausajastimen
aika päättyy (valotuksen asetusnäyttö sammuu).
oo Ohjelman siirtoa ei voi käyttää salaman kanssa.
97
Valotusajan esivalinta
Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukon
automaattisesti ja säätää normaalivalotuksen kohteen kirkkauden mukaiseksi.
Tätä kutsutaan valotusajan esivalinnaksi. Lyhyempi valotusaika voi pysäyttää
liikkuvan kohteen. Pidemmällä valotusajalla kuvasta voidaan saada epäterävä,
mikä antaa vaikutelman liikkeestä.
* <s> tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(pitkä valotusaika: 1/30 s)
1
Pysäytetty liike
(lyhyt valotusaika: 1/2000 s)
Käännä valintakiekko asentoon <s>.
haluamasi valotusaika.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
gg Aukko määritetään automaattisesti.
näyttöä ja ota kuva.
4 Katso
zz Valotus on normaali, kun aukko ei vilku.
98
Valotusajan esivalinta
oo Jos pienin f/-luku vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Säädä valotusaikaa pidemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukon vilkkuminen lakkaa, tai määritä suurempi
ISO-herkkyys. oo Jos suurin f/-luku vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Säädä valotusaikaa lyhyemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukon vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi
ISO-herkkyys. Valotusajan näyttö
oo Esimerkiksi ”0"5” tarkoittaa 0,5 sekuntia ja ”15"” tarkoittaa 15 sekuntia. 99
Aukon esivalinta
Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukon ja kamera määrittää valotusajan
automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen sopiva. Tätä
kutsutaan aukon esivalinnaksi. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa
sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku
(suurempi aukko) pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.
* <f> tarkoittaa aukkoarvoa (aukon kokoa).
Epäterävä tausta
(pieni aukon f/-luku: f/5.6)
1
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(suuri aukon f/-luku: f/32)
Käännä valintakiekko asentoon <f>.
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
gg Valotusaika määritetään automaattisesti.
näyttöä ja ota kuva.
4 Katso
zz Valotus on normaali, kun valotusaika
ei vilku.
100
Aukon esivalinta
oo Jos valotusaika ”30"”vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Määritä <6>-valitsimella suurempi aukko (pienempi
f/-luku), kunnes valotusajan vilkkuminen loppuu,
tai määritä suurempi ISO-herkkyys. oo Jos valotusaika ”1/4000” vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Määritä <6>-valitsinta kääntämällä pienempi
aukko (suurempi f/-luku), kunnes vilkkuminen lakkaa,
tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Aukkoarvon näyttö
oo Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Näytetty f/-luku
vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei ole objektiivia,
aukon arvona on ”F00”.
Terävyysalueen tarkistusM
Paina painiketta, johon olet määrittänyt syväterävyyden tarkistuksen
(toiminnolla [8C.Fn III-5: Mukauta painikkeita], (=537)), ja tarkista
nykyinen aukon asetus ja tarkennettu alue (terävyysalue).
oo Mitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue
etualalta taustalle.
oo Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistusta varten
määritettyä painiketta alhaalla.
101
Käsisäätöinen valotus
Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukon haluamaksesi.
Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen
myytävää valotusmittaria. Tätä menetelmää kutsutaan käsisäätöiseksi
valotukseksi.
* <a> tarkoittaa käsisäätöistä.
1 Käännä valintakiekko asentoon <a>.
ISO-herkkyys (=131).
2 Määritä
zz Kun käytössä on automaattinen
ISO-herkkyys, voit määrittää
valotuksen korjauksen (=103).
valotusaika ja aukko.
3 Määritä
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko
kääntämällä <5>-valitsinta.
(1)
(2)
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
gg Valotusasetus tulee näkyviin.
zz Tarkista valotuksen tason ilmaisimesta
<s>, miten kaukana nykyinen valotustaso
on vakiovalotustasosta.
(1)
(2)
Normaalivalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
valotus ja ota kuva.
5 Määritä
zz Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä
haluamasi valotusaika ja aukko.
102
Käsisäätöinen valotus
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] käsisäätöisellä valotuksella
kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (=128) seuraavasti:
Kosketa valotustason ilmaisinta.
[z: Valot.korj/AEB]
Pikavalintanäyttö
oo Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus muuttuu
siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla ja aukolla.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä tässä
tapauksessa valotuksen korjaus.
oo Kun kameraan on määritetty <a>-tila + automaattinen ISO-herkkyys + <q>
(arvioiva mittaus) ja [8C.Fn I-7: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu
oletusasetukseen (=529), laukaisimen pitäminen painettuna puoliväliin
lukitsee ISO-herkkyyden, kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella.
oo Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta.
oo Kun haluat verrata nykyistä valotusta ja valotusta, kun painoit <A>-painiketta
aluksi manuaalisesti asetetulla ISO-herkkyydellä, paina <A>-painiketta,
sommittele kuva uudelleen ja tarkista valotustason ilmaisin.
oo Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty ja [8C.Fn I-1: Valotusaskelten
muuttaminen] -asetuksena on [1/2 aukkoa], ISO-herkkyyden (1/3 askelen
välein) ja valotusajan valotuksen korjaus suoritetaan 1/2 askelen välein.
Näytetty valotusaika ei kuitenkaan muutu.
103
Joustava AE-esivalinta
Tässä tilassa voit asettaa valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden
manuaalisesti tai automaattisesti ja yhdistää näitä asetuksia valitsemaasi
valotuksen korjaukseen. Kuvaaminen <t>-tilassa näitä asetuksia säätäen
vastaa kuvaamista tilassa <d>, <s>, <f> tai <a>.
* <t> tarkoittaa joustavaa arvoa.
1
Käännä valintakiekko asentoon <t>.
valotusaika, aukko ja
2 Aseta
ISO-herkkyys.
zz Valitse asetettava kohde kääntämällä
<5>-valitsinta. [6]-kuvake ilmestyy
valitun kohteen vasemmalle puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [AUTO] painamalla
<W>- tai <Z>-painiketta.
valotuksen korjauksen määrä.
3 Aseta
zz Valitse valotustason ilmaisin kääntämällä
<5>-valitsinta. [6]-kuvake ilmestyy
valotustason ilmaisimen vasemmalle
puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [±0] painamalla
<W>- tai <Z>-painiketta.
104
Joustava AE-esivalinta
Toimintojen yhdistelmät <t>-tilassa
Valotusaika
Aukko
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
Käsivalinta
Käsivalinta
ISO-herkkyys
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
Valotuksen
korjaus
Kuvaustila
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <d>
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <s>
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <f>
Käytettävissä
–
Samanlainen
kuin <a>
oo Vilkkuvat arvot ilmaisevat, että asetetut arvot aiheuttavat yli- tai alivalotuksen.
Säädä valotusta, kunnes arvot lakkaavat vilkkumasta.
oo Hidasta täsmäystä ei käytetä heikossa valossa, kun on asetettu <t>-tila,
joka muistuttaa <f>- tai <d>-tilaa, vaikka [Hidas täsmäys] -asetuksena
kohdassa [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] on [1/180-30 sek. autom.].
oo Valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden arvot, joiden asetuksena on [AUTO],
on alleviivattu.
oo Voit asettaa valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden asetukseksi [AUTO] ja
valotuksen korjaukseksi [±0] vaiheessa 2 tai 3 painamalla <X>- tai <Y>painiketta.
105
Pitkät aikavalotukset
Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan
pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Tätä kuvaustekniikkaa
kutsutaan ”aikavalotukseksi”. Käytä aikavalotusta yömaisemien, ilotulituksen,
taivaan tai muiden pitkää valotusaikaa edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.
1
Käännä valintakiekko asentoon <F>.
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kuva.
3 Ota
zz Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin
laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
gg Kulunut valotusaika näkyy näytössä.
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
oo Jos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 -arvo määritetään (=582).
oo Jos käytät aikavalotuksessa itselaukaisua aikavalotusajastimen sijasta, pidä
laukaisinta kokonaan alhaalla (itselaukaisun aika ja aikavalotuksen aika).
106
Pitkät aikavalotukset
oo Asetuksella [z Pitkän valot. kohinanpoisto] voit vähentää pitkän valotusajan
aiheuttamaa kohinaa (=159).
oo Aikavalotuksen yhteydessä jalustan ja aikavalotusajastimen käyttäminen
on suositeltavaa.
oo Voit lisäksi kuvata aikavalotuksella kaukolaukaisimen RS-60E3 avulla
(myydään erikseen, =219).
oo Voit käyttää myös kauko-ohjainta BR-E1 (myydään erikseen) aikavalotuksessa.
Kun kauko-ohjaimen lähetyspainiketta painetaan, aikavalotus alkaa heti tai
2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus painamalla painiketta uudelleen.
AikavalotusM
Voit määrittää aikavalotuksen ajan etukäteen. Aikavalotuksen ajastinta
käytettäessä laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna aikavalotuksen aikana.
Tämä vähentää kameran tärähtelyä.
Aikavalotuksen ajastin voidaan määrittää vain tilassa <F> (aikavalotus).
Sitä ei voi määrittää (eikä se toimi) missään muussa tilassa.
1 Valitse [z: Aikavalotus].
[Päällä].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten <B>painiketta.
107
Pitkät aikavalotukset
haluamasi valotusaika.
3 Määritä
zz Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan <s>.)
4 Valitse [OK].
kuva.
5 Ota
gg Paina laukaisin kokonaan pohjaan.
Aikavalotus alkaa ja jatkuu, kunnes
määritetty aika on kulunut.
zz [H] ja valotusaika näkyvät
näytössä aikavalotuksen aikana.
zz Voit peruuttaa ajastuksen määrittämällä
vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
oo Jos painat laukaisimen kokonaan pohjaan ja vapautat sen, kun aikavalotus
on käytössä, aikavalotus pysähtyy.
oo Jos pidät laukaisimen pohjassa valotuksen aloittamisen jälkeen, aikavalotus
jatkuu, vaikka asetettu valotusaika kuluu. (Valotusaika ei pysähdy automaattisesti,
kun asetettu valotusaika kuluu.)
oo Kuvaustilan vaihtaminen peruuttaa aikavalotuksen ja palauttaa asetukseksi [Pois].
108
Kuvaaminen
Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja Kuvaus ([z]) -välilehden
valikkoasetuksista.
109
Stillkuvien kuvaaminen
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että toiminto on
käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa <t>, <d>, <s>, <f>,
<a> tai <F>.
110
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 1
=116
=119
=122
=182
zzKuvaus 2
=123
=222
zzKuvaus 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzKuvaus 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzKuvaus 6
=176
=106
=179
=181
112
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzKuvaus 8
=200
=201
=216
zzKuvaus 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Kun käytetään RF-objektiivia, jossa ei ole tarkennustavan valintakytkintä,
[Tarkennustapa] näytetään.
113
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
Peruskuvaustiloissa näytetään seuraavat näytöt.
zzKuvaus 1
=76
=116
=122
=182
zzKuvaus 2
=73
=163
=176
zzKuvaus 3
=188
=198
=199
=183
oo [Kuvaustapa] ja [Tarkenn.menetelmä] ovat käytettävissä <8>-tilassa.
oo [Säilytä luovan kuv. aputiedot] on käytettävissä <A>-tilassa.
114
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 4
=201
=71
=216
zzKuvaus 5
=249
=257
=260
=280
oo [Man. tark. korost. aset.] on käytettävissä <8>-tilassa.
oo [A Aut. tarkennus] on käytettävissä <A>-tilassa.
115
Kuvan laadun asettaminen
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun. JPEG-kuvan laatuasetuksia ovat
73, 83, 74, 84, 7a, 8a ja b. RAW-kuvan laatuasetuksia ovat
1 ja F.
1 Valitse [z: Kuvan laatu].
kuvan laatu.
2 Aseta
zz Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valitsinta ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
oo Otettavissa olevien kuvien määrä, joka ilmaistaan muodossa [****]
kuvanlaatuasetusten näytössä, viittaa aina [Koko ruutu] -asetukseen
riippumatta todellisesta kuvasuhdeasetuksesta (=119).
oo Jos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi määritetään 73.
oo Jos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat, sama
kuva tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että JPEG-kuvana
määritetyillä kuvantallennuslaaduilla. Nämä kaksi kuvaa tallennetaan samalla
kuvanumerolla (tiedostotunniste .JPG JPEG-kuville ja .CR3 RAW-kuville).
oo b on 7 (tarkka) -laatuinen.
oo Kuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, F Pakattu RAW, JPEG,
7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
116
Kuvan laadun asettaminen
RAW-kuvat
RAW-kuva on kuvakennon lähettämää raakatietoa, joka muunnetaan
digitaaliseksi dataksi. Se tallennetaan kortille sellaisenaan, ja voit valita laadun
seuraavasti: 1 tai F. F tuottaa RAW-kuvia, joiden tiedostokoko on
pienempi kuin asetuksella 1.
RAW-kuvia voidaan käsitellä [3: RAW-kuvan käsittely] -toiminnon avulla
(=325) ja tallentaa JPEG-muotoon. (Kuten asetukselle 1, kaikki JPEGkoot ovat käytettävissä asetukselle F.) Koska RAW-kuva ei itsessään
muutu, voit käsitellä RAW-kuvaa eri tavoin ja luoda sen pohjalta rajattomasti
JPEG-kuvia eri käsittelytavoilla.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä on tarkoitus käyttää, sekä
luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia, joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
oo Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo
Professional -ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma).
oo DPP:n versiota 4.x vanhemmat versiot eivät pysty käsittelemään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on asennettu aiempi DPP 4.x -versio,
päivitä se hankkimalla ja asentamalla uusin DPP-versio Canon verkkosivustosta
(=554). (Vanhempi versio korvataan.) Huomaa, että DPP:n versiolla 3.x
tai vanhemmilla ei voi käsitellä tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
oo Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat ohjelmistovalmistajilta.
Ohjeet kuvan laadun valitsemiseen
Ohjeita tiedostokokoa, mahdollisten otosten määrää ja maksimijaksoa
koskien, =583.
117
Kuvan laadun asettaminen
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso
Arvioitu maksimijakso näytetään
kuvausnäytössä ja etsimen vasemmassa
alakulmassa.
oo Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa
jatkuvasti. Arvo alkaa pienentyä, kun se saavuttaa 98 tai pienemmän luvun.
[BUSY]-näyttö ilmaisee, että sisäinen muisti on täynnä ja kuvaus pysähtyy
hetkeksi. Jos lopetat jatkuvan kuvauksen, maksimijakso kasvaa. Kun kaikki
otetut kuvat on tallennettu kortille, voit jatkaa jatkuvaa kuvausta ja ottaa kuvia,
kunnes =583 taulukossa mainittu maksimijakso on saavutettu.
118
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen
N
Normaalisti RF- tai EF-objektiiveja käytettäessä kuvat otetaan kennokoolla,
joka on noin 36,0×24,0 mm koko ruudun kuvauksessa, mutta rajatussa
kuvauksessa voit eristää ja suurentaa kuvan keskustaa noin 1,6x
(APS-C-koko), aivan kuin käyttäisit teleobjektiivia, tai voit asettaa
ennen kuvausta kuvasuhteen, joka sopii kuvaustarkoituksiisi.
EF-S-objektiiveilla tallennetaan keskeltä kuvasuhde 3:2, suurennettuna noin
1,6x (APS-C-koko).
1 Valitse [z: zRajaus/kuvasuhde].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse [Koko ruutu], [1,6x (rajaus)],
[1:1 (kuvasuhde)], [4:3 (kuvasuhde)]
tai [16:9 (kuvasuhde)].
zz EF-S-objektiiveja käytettäessä
[1,6x (rajaus)] asetetaan automaattisesti
eivätkä muut vaihtoehdot ole käytettävissä.
oo Kuvanlaatuasetukset 74/84/7a/8a eivät ole käytettävissä, kun
[1,6x (rajaus)] on asetettu, eivätkä EF-S-objektiiveja käytettäessä.
oo Rajattu kuvaus kuvanlaadulla 74/84/7a/8a tuottaa vastaavat kuvat
73/83/b/b.
oo Kun kuvataan EF-S-objektiivilla, kun [1:1 (kuvasuhde)], [4:3 (kuvasuhde)]
tai [16:9 (kuvasuhde)] on asetettu automaattisesti, asetus nollataan ja
kuvauksessa käytetään asetusta [1,6x (rajaus)] ja kuvasuhdetta 3:2.
119
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen
Asetusesimerkkejä
Y asetettu
U asetettu tai käytetään
EF-S-objektiivia
W asetettu
120
kuva.
3 Ota
zz Kun [1,6x (rajaus)] on asetettu
tai käytetään EF-S-objektiivia, kuva
näytetään noin 1,6x suurennettuna.
zz Kun [1:1 (kuvasuhde)], [4:3
(kuvasuhde)] tai [16:9 (kuvasuhde)]
on asetettu, mustalla rajattu
kuva tallennetaan.
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen
oo Rajatun alueen ulkopuolella olevia alueita ei tallenneta RAW-kuvauksessa,
kun [1,6x (rajaus)] on asetettu tai käytetään EF-S-objektiivia.
oo [z: zRajaus/kuvasuhde] -asetusta ei käytetä automaattisalaman zoomauksen
(automaattisalaman peittoalueen säädön) perustana, kun käytetään ulkoista
Speedlite-salamaa.
oo Lisätietoja pikselimääristä, kun käytetään rajausta tai kun kuvasuhde
on asetettu, =584.
oo Lähes 100 %:n kuva-alan peitto säilytetään pysty- ja
vaakasuunnassa käytettäessä rajausta tai kun kuvasuhde asetetaan.
oo Kuvasuhdetiedot lisätään täysikokoisina otettuihin RAW-kuviin, kun kuvasuhde
on asetettu. Kun RAW-kuvat toistetaan, kuvauksessa käytetty kuva-alue
näytetään viivoilla. Huomaa, että vain kuvauksen kuva-alue näytetään
kuvaesityksissä (=343).
121
Kuvien esikatseluajan määrittäminen
Voit määrittää, miten kauan kuva näkyy näytössä heti kuvan ottamisen
jälkeen. Jos haluat, että otettu kuva jää näyttöön, valitse [Pito]. Jos et halua,
että otettu kuva näytetään, valitse [Pois].
1 Valitse [z: Esikatseluaika].
2 Valitse aikavaihtoehto.
oo Kun [Pito] on asetettu, kuvat näytetään kohdassa [5: Virransäästö]
määritetyn ajan.
122
Optisista ominaisuuksista johtuvien
objektin vääristymien korjaaminen
N
Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin
optisista ominaisuuksista. Kamera pystyy korjaamaan näitä ilmiöitä,
kun käytetään [Obj.vääristymien korjaus] -toimintoa.
1
Valitse [z: Obj.vääristymien korjaus].
2 Valitse vaihtoehto.
[Päällä].
3 Valitse
zz Varmista, että kiinnitetyn objektiivin
nimi ja [Korjaustiedot käytettävissä]
(paitsi diffraktion korjauksessa) näkyvät.
zz Jos näkyvissä on [Korjaustiedot
puuttuvat] tai [ ], katso kohtaa
”Digitaalinen objektiivin optimoija” (=125).
kuva.
4 Ota
zz Otetussa kuvassa objektiivin vääristymä
on korjattu.
123
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Reunojen valaistuksen korjaus
Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.
oo Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin maksimikorjauksen määrä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
oo Reunojen valaistus korjataan automaattisesti peruskuvaustiloissa,
kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
Vääristymien korjaus
Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.
oo Vääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
oo Vääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hieman.
oo Stillkuvien ja videoiden kuvan rajauksen määrä saattaa vaihdella.
oo Kun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään kuvaan.
oo Kuviin, joihin on kohdistettu vääristymien korjaus, ei lisätä
roskanpoistotietoja (=161).
oo RF-objektiiveja käytettäessä vääristymien korjausta videon tallennuksen
aikana tuetaan.
oo Vääristymä korjataan automaattisesti, kun <8>-tilan asetuksena on <q>
ja korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
124
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Digitaalinen objektiivin optimoija
Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan
korjata, kuten myös diffraktio ja alipäästösuotimen aiheuttama selkeyden
heikentyminen.
Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ] näytetään toiminnolle [Digit. objekt.
optimoija], voi lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility -ohjelmistolla.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
oo Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Kuvien reunat
voivat myös korostua. Säädä kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit.
objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan ennen kuvaamista.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
(Korjaaminen ei ole mahdollista.)
oo [Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota
että diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
oo Digitaalista objektiivin optimointia käytetään automaattisesti
peruskuvaustiloissa, kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
125
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Väriaberraation korjaus
Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.
oo [Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
Diffraktion korjaus
Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.
oo Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
oo Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
(Korjaaminen ei ole mahdollista.)
oo ”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes avoimen
aukon aikana.
oo [Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
126
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
oo Reunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
oo Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä]
näkyy näytössä.
oo Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei tallenneta.
oo Korjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta),
jos käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
oo Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita
käytetystä objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
oo Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista
ja tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
oo Korjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter -lisävarusteet
olisi kiinnitetty.
oo Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan, lopputulos
on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois] (diffraktion korjausta
lukuun ottamatta).
oo Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
127
Valotuksen korjauksen määrittäminen
N
Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa)
kameran normaalia valotusta.
Valotuksen korjaus voidaan määrittää kuvaustiloissa <t>, <d>, <s>, <f>
ja <a>. Voit määrittää valotuksen korjausta ±3 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä <a>-tila että automaattinen
ISO-herkkyys on asetettu, =103. Lisätietoja <t>-tilasta, =104.
valotus.
1 Tarkista
zz Paina laukaisin puoliväliin ja
tarkista valotustason ilmaisin.
Kirkkaampi kuva
suuremmalla valotuksella
Tummempi kuva alennetulla
valotuksella
korjauksen määrä.
2 Määritä
zz Aseta se katsomalla näyttöä ja
kääntämällä <5>-valitsinta.
gg <O>-kuvake näytetään ja se
ilmaisee valotuksen korjauksen.
kuva.
3 Ota
zz Voit peruuttaa valotuksen korjauksen
asettamalla valotustason ilmaisimen
<N> normaalivalotuksen osoittimen
(<C>) kohtaan.
oo Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (=136) on jotain muuta kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta,
vaikka matalampi valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa kuvaa varten.
oo Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin
on asetettu asentoon <2>.
128
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB) N
Muuttamalla valotusaikaa, aukkoa tai ISO-herkkyyttä automaattisesti voit
haarukoida valotusta korkeintaan ±3 yksikköä 1/3 aukon välein kolmessa
peräkkäisessä otoksessa. Tämä toiminto on nimeltään AEB.
* AEB tarkoittaa valotushaarukointia.
1 Valitse [z: Valot.korj/AEB].
valotuksen haarukointialue.
2 Määritä
zz Määritä valotuksen haarukointialue
(1)
Normaali valotus
Lyhyempi valotus
Pidempi valotus
(1) kääntämällä <6>-valitsinta.
Määritä valotuksen korjauksen
määrä <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
gg Kun suljet valikon, valotuksen
haarukointialue näkyy näytössä.
kuva.
3 Ota
zz Kolme haarukoitua otosta otetaan
määritetyn kuvaustavan mukaan
tässä järjestyksessä: normaali valotus,
lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
zz Valotushaarukointia ei peruuteta
automaattisesti. Voit peruuttaa
valotushaarukoinnin poistamalla
valotushaarukointialueen näytön
käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.
129
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)
oo Jos [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (=136) on jotain muuta kuin [Pois], valotushaarukoinnin
vaikutus voi vähentyä.
oo <A> vilkkuu näytön vasemmassa alakulmassa valotushaarukoinnin aikana.
oo Jos kuvaustavaksi on määritetty <u>, paina laukaisinta kolme kertaa
kutakin kuvaa varten. Kun <o> tai <i> on asetettu ja pidät laukaisimen
pohjaan painettuna, kolme haarukoitua otosta otetaan peräkkäin ja kamera
lopettaa kuvaamisen automaattisesti. Kun <m> tai <l> on asetettu,
kolme haarukoitua kuvaa otetaan peräkkäin 10 sekunnin tai 2 sekunnin viiveen
jälkeen. Kun asetuksena on <q>, jatkuvassa kuvauksessa otetaan kolme
kertaa määritetty määrä kuvia.
oo Voit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen kanssa.
oo Valotushaarukointia ei voi käyttää salamakuvauksessa, käytettäessä
monikuvan kohinanvaimennusta tai tarkennushaarukointia tai HDR-tilassa.
oo Valotushaarukointi peruutetaan automaattisesti, kun teet jonkin seuraavista:
asetat virtakytkimen asentoon <2> tai kun salama on kokonaan ladattu.
130
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
N
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän valaistuksen
mukaan. Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana, =588.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>-painiketta.
ISO-herkkyyden asetus.
2 Valitse
zz Määritä ISO-herkkyyden asetus
kääntämällä <5>-valitsinta.
ISO-herkkyys.
3 Määritä
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
zz ISO-herkkyys voidaan määrittää alueella
ISO 100–40000 1/3 yksikön välein.
zz Määritä ISO-herkkyys automaattisesti
valitsemalla [AUTO].
zz Lisätietoja automaattisen ISO-herkkyyden
alueesta, =582.
oo Kun haluat laajentaa käytettävissä olevaa ISO-herkkyysaluetta asetuksesta
L (vastaa herkkyyttä ISO 50) asetukseen H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200)
tai H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400), säädä [ISO-herkkyysalue] -asetusta
kohdassa [z: zISO-herkkyysasetukset] (=133).
131
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä
kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta
(lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
oo Koska H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400)
ovat laajennettuja ISO-herkkyyden asetuksia, kohina (kuten vaaleat pisteet
tai viivat) ja epäsäännölliset värit näkyvät tavallista selvemmin ja tarkkuus
on normaalia asetusta pienempi.
oo Koska L (vastaa herkkyyttä ISO 50) on laajennettu ISO-herkkyyden asetus,
dynaaminen alue on normaalia asetusta kapeampi.
oo Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai
[Parannettu] (=137), et voi valita asetuksia L (vastaa herkkyyttä ISO 50),
ISO 100/125/160, H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja H2
(vastaa herkkyyttä ISO 102400).
oo Jos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa, pitkällä
valotuksella tai päällekkäisvalotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa
(kuten rakeita, vaaleita pisteitä ja viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä.
oo Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän
valotuksen yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
oo Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa,
seurauksena voi olla ylivalottuminen.
132
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
Manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen määrittäminen
Voit määrittää manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen (vähimmäisja enimmäisrajan). Voit määrittää vähimmäisrajan välille L (vastaa herkkyyttä
ISO 50) ja H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja enimmäisrajan välille
ISO 100–H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400).
1
Valitse [z: z ISO-herkkyysasetukset].
2 Valitse [ISO-herkkyysalue].
vähimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina
sitten <0>-painiketta.
enimmäisraja.
4 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina
sitten <0>-painiketta.
5 Valitse [OK].
133
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
ISO-herkkyysalueen määrittäminen automaattiselle ISO-herkkyydelle
Automaattisen ISO-herkkyysalueen automaattista ISO-herkkyyttä varten voi
asettaa välille ISO 100–40000.
1 Valitse [Autom. alue].
vähimmäisraja.
2 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina
sitten <0>-painiketta.
enimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina
sitten <0>-painiketta.
4 Valitse [OK].
oo [Pienin]- ja [Suurin]-asetukset toimivat myös ISO-varmuussiirron vähimmäisja enimmäisherkkyyksinä (=529).
134
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
Lyhimmän valotusajan määrittäminen automaattista
ISO-herkkyyttä varten
Voit määrittää lyhimmän valotusajan automaattista ISO-herkkyyttä varten.
Tämä voi auttaa vähentämään kameran tärähtelyä ja kohteen
epäterävöitymistä <d>- ja <f>-tiloissa, kun kuvataan liikkuvia
kohteita laajakulmaobjektiivilla tai kun käytetään teleobjektiivia.
1 Valitse [Lyhin suljinaika].
Automaattisesti asetettu
haluamasi
2 Määritä
lyhin valotusaika.
zz Jos valitset asetuksen [Automaatt.],
valitse pitempi tai lyhyempi valotusaika
<6>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
Määritetään manuaalisesti
zz Jos valitset asetuksen [Manuaalinen],
valitse valotusaika <6>-valitsimella
ja paina sitten <0>-painiketta.
oo Jos oikeaa valotusta ei saada [Autom. alue] -asetuksella määritetyllä
ISO-herkkyyden ylärajalla, käytetään [Lyhin suljinaika] -asetusta
hitaampaa valotusta, jotta saadaan normaali valotustaso.
oo Tämä toiminto ei ole käytössä salama- tai videokuvauksessa.
oo Kun [Automaatt.(Normaali)] on asetettu, lyhin valotusaika on käänteinen
objektiivin polttoväliin nähden. Yksi askel asetusten [Hitaampi] ja [Nopeampi]
välillä vastaa yhtä valotusajan askelta.
135
Automaattinen kirkkauden ja
kontrastin korjaus
N
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti, jos kuvat näyttävät
tummilta tai kontrasti on liian pieni tai liian suuri. Tätä toimintoa kutsutaan
nimellä Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi).
Peruskuvaustiloissa asetus on automaattisesti [Normaali].
1
Valitse [z: Auto Lighting Optimizer/
z: Autom. valotuksen optimointi].
2 Valitse sopiva vaihtoehto.
kuva.
3 Ota
gg Kuva tallennetaan tarvittaessa
korjatulla kirkkaudella ja kontrastilla.
oo Kohina saattaa lisääntyä ja selkeys muuttua joissakin kuvausolosuhteissa.
oo Jos Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksen
vaikutus on liian voimakas eikä lopputuloksen kirkkaus ole haluamallasi
tasolla, määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
oo Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa
silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
oo Maksimijakso on pienempi asetuksella [Korkea]. Kuvien tallentaminen kortille
kestää myös kauemmin.
oo Jos painat vaiheessa 2 <B>-painiketta ja poistat [X]-valintamerkin
[Ei M- tai B-tilassa] -asetuksesta, [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
valotuksen optimointi] -asetus voidaan määrittää myös <a>- ja <F>-tilassa.
136
Ensisijainen huippuvalotoisto
N
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
[z: Ensisijainen
1 Valitse
huippuvalotoisto].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Dynaamista aluetta
laajennetaan normaalista 18 %:n
vakioharmaasta kirkkaisiin kohtiin.
Harmaiden ja kirkkaiden kohtien
välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää ylivalottuneita
huippuvaloja vielä enemmän kuin
[Päällä] joissakin kuvausolosuhteissa.
kuva.
3 Ota
gg Kuva tallennetaan ensisijaista
huippuvalotoistoa käyttämällä.
oo Kohina saattaa lisääntyä hieman.
oo Käytettävissä oleva ISO-alue alkaa arvosta ISO 200. Laajennettuja
ISO-herkkyyksiä ei voi määrittää.
oo [Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) kuvattaessa videoita.
oo [Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun kaltaisilta.
137
Mittausajastimen asettaminen
N
Voit määrittää, kuinka kauan mittausajastin juoksee (ja määrittää valotuksen
näytön / AE-lukituksen keston) sen jälkeen, kun toiminto, esimerkiksi
laukaisimen painaminen puoliväliin, käynnistää sen.
1 Valitse [z: Mittausajastin].
2 Valitse aikavaihtoehto.
138
Valotuksen simulointi
N
Valotuksen simulointi jäljittelee ja näyttää, miltä lopullisen kuvan kirkkaus
(valotus) näyttää.
1 Valitse [z: Valot. Simulointi].
2 Määritä vaihtoehto.
zzPäällä (g)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähes sama kuin lopputuloksena olevan
kuvan kirkkaus (valotus). Jos määrität valotuksen korjauksen, kuvan
kirkkaus muuttuu sen mukaisesti.
zze valittu
Normaalisti kuva näytetään vakiokirkkaudella, että se on helppo nähdä
(E). Kuvan kirkkaus on lähellä otetun kuvan todellista kirkkautta
(valotusta) vain, kun pidät alhaalla painiketta, johon olet määrittänyt
toiminnon [Syväterävyyden tarkistus] ([8 C.Fn III-5: Mukauta
painikkeita] -toiminnolla (=537)) (g).
zzPois (E)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä. Vaikka
määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva näkyy vakiokirkkaudella.
139
Valkotasapainon määrittäminen
N
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
Peruskuvaustiloissa [Q] (Ympäristön etusija) asetetaan automaattisesti.
(<P>-tilassa asetetaan [Qw] (Valkoisen etusija).)
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>-painiketta.
valkotasapainoasetuksen
2 Valitse
vaihtoehto.
zz Määritä valkotasapainoasetuksen
vaihtoehto kääntämällä <5>-valitsinta.
valkotasapainoasetus.
3 Valitse
zz Valitse kääntämällä <6>-valitsinta.
oo Tietoja [Q]- ja [Qw]-asetusten määrittämisestä, =142.
140
Valkotasapainon määrittäminen
(Noin)
Näyttö
Tila
Värilämpötila (K: Kelvin)
Q
Automaattinen (ympäristön etusija, =142)
Qw
W
E
R
Y
U
D
Automaattinen (valkoisen etusija, =142)
Päivänvalo
Varjo
Pilvinen, hämärä, auringonlasku
Hehkuvalo
Valkoinen loisteputki
Salama
O
Oma asetus (=143)
2000–10000
P
Värilämpötila (=144)
2500–10000
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Määritetään automaattisesti*
* Sopii Speedlite-salamoiden kanssa, joissa on värilämpötilan siirtotoiminto.
Muutoin arvoksi määritetään noin 6000K.
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta huolimatta.
Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen määritetään
valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä säädetään ohjelmistolla,
jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta. Tällä toiminnolla voit ottaa
kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
141
Valkotasapainon määrittäminen
[Q] Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q] (Ympäristön etusija), voit lisätä kuvan lämpimän
värisävyn intensiteettiä hieman, kun kuvaat hehkuvalossa. Jos valitset [Qw]
(Valkoisen etusija), voit vähentää kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä.
Jos haluat käyttää samaa automaattista valkotasapainoa kuin aiemmissa
EOS-kameramalleissa, valitse [Q] (Ympäristön etusija).
1 Valitse [z: Valkotasapaino].
[Q].
2 Valitse
zz Kun [Q] on valittu, paina
<B>-painiketta.
3 Valitse vaihtoehto.
Toimintoa [Qw] (Valkoisen etusija) koskevia varoituksia
oo Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
oo Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät ehkä haalistu.
oo Kun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q]
(Ympäristön etusija).
142
Valkotasapainon määrittäminen
[O] Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon manuaalisesti
tietylle kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä toimet varsinaisella
kuvauspaikalla valonlähteen alla.
valkoinen kohde.
1 Kuvaa
zz Osoita kamera tasaisen valkoiseen
kohteeseen niin, että valkoinen
täyttää näytön.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
2 Valitse [z: Valkotasapainon säätö].
valkotasapainon tiedot.
3 Tuo
zz Valitse vaiheessa 1 otettu kuva
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
gg Tuo tiedot valitsemalla [OK].
4 Valitse [z: Valkotasapaino].
valkotasapainon säätö.
5 Valitse
zz Valitse [O].
143
Valkotasapainon määrittäminen
oo Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista valotustasosta,
oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
oo Seuraavia kuvia ei voi valita: [Mustavalko]-kuva-asetuksella otetut kuvat,
päällekkäisvalotuksella otetut kuvat, rajatut kuvat ja toisella kameralla otetut kuvat.
oo Valkoisen kohteen sijaan voit kuvata harmaakortin tai 18 %:n tavallisen
harmaakortin (myydään erikseen).
[P] Värilämpötilan määrittäminen
Valkotasapainon värilämpötilaa edustava arvo voidaan asettaa.
1 Valitse [z: Valkotasapaino].
värilämpötila.
2 Määritä
zz Valitse [P].
zz Määritä haluttu värilämpötila
kääntämällä <6>-valitsinta ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Värilämpötila voidaan määrittää
100K-asteen välein välillä 2500K–10000K.
oo Kun määrität keinovalon lähteen värilämpötilaa, määritä
tarvittaessa valkotasapainon korjaus (magentan tai vihreän asteikko).
oo Jos asetat [P]-arvon erikseen myytävällä värilämpötilamittarilla mitattuun
lukemaan, ota koekuvia ja säädä asetusta värilämpötilamittarilla saadun
lukeman ja kameran värilämpötilalukeman välisen eron kompensoimiseksi.
144
Valkotasapainon korjaus
N
Voit korjata määritettyä valkotasapainoa. Korjauksella on sama vaikutus kuin
erikseen hankittavan värilämpötilanmuuntosuotimen tai värinkorjaussuotimen
käytöllä. Värejä voi korjata yhdeksänportaisella asteikolla.
Valkotasapainon korjaus
1 Valitse [z: WB-siirto/haar].
valkotasapainon korjaus.
2 Määritä
zz Siirrä <V>-nuolipainikkeilla
Esimerkkiasetus: A2, G1
”■”-merkki haluamaasi kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen,
M on magenta ja G on vihreä.
Kuvan väritasapainoa säädetään
siirron suuntaista väriä kohti.
gg Näytössä oikealla näkyvä ”Siirto”
osoittaa suunnan ja korjauksen määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki [WBsiirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
oo Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan mittayksikkö,
joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen voimakkuuden.)
145
Valkotasapainon korjaus
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Valkotasapainon haarukoinnin avulla voi ottaa kolme kuvaa kerralla käyttäen
eri värisävyjä. Kuva haarukoidaan joko sinisen ja keltaisen tai magentan
ja vihreän asteikolla sen mukaan, mikä on valkotasapainon nykyinen
värilämpötila. Valkotasapainon haarukoinnin arvoksi voidaan määrittää
±3 yksikköä yhden yksikön välein.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
Määritä valkotasapainon
haarukoinnin määrä.
zz Kun käännät <5>-valitsinta
”Valkotasapainon korjaus” -asetuksessa
vaiheessa 2, näytön ”■”-osoitin muuttuu
”■ ■ ■”-osoittimeksi (3 pistettä).
zz Voit säätää sinisen ja keltaisen (B/A)
haarukointia kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja magentan
ja vihreän (M/G) haarukointia
kääntämällä valitsinta vastapäivään.
gg Oikealla näkyvä ”Haaruk.” osoittaa
haarukoinnin suunnan ja korjauksen
määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki [WBsiirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
oo Valkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen maksimijakso
on lyhyempi.
oo Koska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, kuvan tallentaminen
kortille vie kauemmin.
oo Kuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali valkotasapaino,
2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino tai 1. normaali
valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä (G) väritasapaino.
oo Voit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen
yhdessä valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon
haarukoinnin lisäksi myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan
yhteensä yhdeksän kuvaa.
oo Valkotasapainon kuvake vilkkuu, kun valkotasapainon haarukointi on määritetty.
oo ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
146
Väriavaruuden määrittäminen
N
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”. Tässä
kamerassa voit määrittää otetuille kuville väriavaruuden sRGB tai Adobe
RGB. Tavalliselle kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
1 Valitse [z: Väriavaruus].
2 Valitse väriavaruuden vaihtoehto.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Suositeltava, kun käytetään sellaisia laitteita, kuten
Adobe RGB -yhteensopivia näyttöjä tai DCF 2.0 (Exif 2.21 tai uudempi)
-yhteensopivia tulostimia.
oo Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen ensimmäinen
merkki on alaviiva ”_”.
oo ICC-profiilia ei lisätä. ICC-profiilin kuvaukset löytyvät Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaasta (EOS-ohjelma).
oo Peruskuvaustiloissa [sRGB] on määritetty automaattisesti.
147
Kuva-asetusten valitseminen
N
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet, jotka
sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
Peruskuvaustiloissa [D] (Automaatti) määritetään automaattisesti.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
2 Valitse kuva-asetus.
148
Kuva-asetusten valitseminen
Kuva-asetusten ominaisuudet
zz[D] Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta erityisesti
luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
oo Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuva-asetus.
zz[P] Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva-asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
zz[Q] Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (=153) voit säätää ihonvärin sävyä.
zz[R] Maisema
Eloisat sinisen ja vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat. Näyttävät
maisemakuvat.
zz[u] Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
zz[S] Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Aidot värit ja korostumattomat
kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
149
Kuva-asetusten valitseminen
zz[U] Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Kun kohde kuvataan auringonvalossa
värilämpötilan ollessa 5200K, väri säädetään kolorimetrisesti vastaamaan
kohteen värejä. Korostumattomat kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja
värikylläisyys.
zz[V] Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
oo JPEG-kuvia, jotka on kuvattu [Mustavalko]-kuva-asetuksella, ei voi palauttaa
värillisiksi.
zz[W] Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten esimerkiksi [Muotokuva], [Maisema],
kuva-asetustiedosto, ja säätää sitä halutulla tavalla (=155). Jokainen
käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty, käyttää kuvattaessa
[Automaatti]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
150
Kuva-asetusten valitseminen
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet [Terävyys]-asetuksen
kohdille [Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] sekä [Kontrasti] ja muita
asetuksia. Numerot ilmoittavat näille asetuksille määritetyt arvot kyseisessä
kuva-asetuksessa.
Symbolit
g
h
i
j
k
l
Terävyys
A Voimakkuus
B Hienous
C Raja-arvo
Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Suodatus (Mustavalko)
Sävytystehoste (Mustavalko)
oo Videokuvauksen aikana asteriski ”*” näytetään [Terävyys]-asetuksen kohdissa
[Hienous] ja [Raja-arvo]. [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
151
Kuva-asetusten mukauttaminen
N
Voit mukauttaa kuva-asetuksia. Voit säätää kuva-asetuksia, kuten [Kontrasti]
tai [Terävyys] ([Voimakkuus], [Hienous] ja [Raja-arvo]). Jos haluat muokata
[Mustavalko]-asetusta, katso =154.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2 Valitse
zz Valitse säädettävä kuva-asetus ja
paina sitten <B>-painiketta.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Katso tietoja asetuksista ja niiden
vaikutuksista seuraavalta sivulta.
152
Kuva-asetusten mukauttaminen
4 Määritä tehosteen taso.
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva-asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
gg Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
Asetukset ja tehosteet
Terävyys
g
A Voimakkuus
1
B Hienous*
2
C Raja-arvo*
h Kontrasti
i Värikylläisyys
j Värisävy
0: Heikko ääriviivojen
korostaminen
1: Hieno
1: Matala
-4: Pieni kontrasti
-4: Pieni värikylläisyys
-4: Punertava iho
7: Voimakas ääriviivojen
korostaminen
5: Rakeinen
5: Korkea
+4: Suuri kontrasti
+4: Suuri värikylläisyys
+4: Kellertävä iho
*1: Ilmaisee korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on, sen
hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2: Määrittää, miten paljon ääriviivoja korostetaan käyttäen taustan ja kohteen välistä
kontrastieroa. Mitä pienempi numero on, sitä enemmän ääriviivoja korostetaan,
kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy kuitenkin yleensä enemmän, kun numero on
pienempi.
oo Videokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia
ei voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
oo Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla [Oletusaset.]
vaiheessa 3.
oo Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva-asetus ja ota kuva.
153
Kuva-asetusten mukauttaminen
[V] Mustavalkoasetuksen säätö
Edellisellä sivulla mainittujen asetusten, kuten [Kontrasti] ja [Terävyys]asetuksen kohdat [Voimakkuus], [Hienous] ja [Raja-arvo], lisäksi voit
myös määrittää asetukset [Suodatus] ja [Sävytystehoste].
[k] Suodatus
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Suodatin
Esimerkkejä vaikutuksista
N: Ei mitään Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Ye: Keltainen Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät selkeästi.
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonlasku näyttää
Or: Oranssi
kirkkaalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
R: Punainen
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
G: Vihreä
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
oo [Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
[l] Sävytystehoste
154
Sävytystehosteilla voit luoda yksivärikuvan
käyttäen valittua väriä. Tämä on tehokasta,
kun haluat luoda vaikuttavampia kuvia.
Kuva-asetuksen tallentaminen
N
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema],
säätää sitä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2]
tai [Oma asetus3]. Tämä on hyödyllistä, kun luot useita kuva-asetuksia,
joilla on erilaiset asetukset.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1 Valitse [z: Kuva-asetukset].
[Oma asetus].
2 Valitse
zz Valitse [Oma asetus *] ja paina
sitten <B>-painiketta.
<0>-painiketta.
3 Paina
zz Kun [Kuva-asetukset] on valittu,
paina <0>-painiketta.
peruskuva-asetus.
4 Valitse
zz Valitse peruskuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetukset tällä tavalla
myös, kun säädät kameraan EOS
Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma)
tallennettuja kuva-asetuksia.
155
Kuva-asetuksen tallentaminen
5 Valitse vaihtoehto.
tehosteen taso.
6 Määritä
zz Lisätietoja on kohdassa ”Kuva-asetusten
mukauttaminen” (=152).
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa kuvaasetuksen valintanäyttöön painamalla
<M>-painiketta.
gg Peruskuva-asetus näkyy kohdan
[Oma asetus *] oikealla puolella.
gg Sininen kuva-asetuksen nimi osoittaa,
että sen asetuksia on muutettu
oletuksista.
oo Jos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus *], peruskuvaasetuksen muuttaminen poistaa aiemmin tallennetun käyttäjän määrittämän
kuva-asetuksen parametrit.
oo Jos suoritat toiminnon [5: Kamera-asetusten nollaus] (=410),
kaikki [Oma asetus *] -asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
oo Kun haluat kuvata tallennetulla kuva-asetuksella, valitse tallennettu
[Oma asetus *] ja aloita kuvaaminen.
oo Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
156
Kohinanpoiston määrittäminen
N
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Tämä toiminto on erityisen
tehokas kuvattaessa suurilla ISO-herkkyyksillä. Kun kuvataan matalalla ISOherkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee entisestään.
1
Valitse [z: Suuren herkk. kohinanvaim.].
2 Määritä taso.
zz[M] Monikuvan kohinanvaimennus
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]-asetus.
Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta, jotka
kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG,
[Monikuvan kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
kuva.
3 Ota
gg Kuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
157
Kohinanpoiston määrittäminen
Monikuvan kohinanvaimennuksen määrittämistä koskevia
huomautuksia
oo Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi,
kohinanpoiston vaikutus voi vähentyä.
oo Jos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö
tai raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
oo Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana,
kuvan valotus voi olla epätasainen.
oo Kuvien tallentaminen kortille kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin
aikaa kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. [BUSY] näytetään kuvien
käsittelyn aikana eikä kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
oo [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä aikavalotuksessa, kuvattaessa
käyttäen valotuksen tai valkotasapainon haarukointia, kuvattaessa
RAW- tai RAW+JPEG-kuvia tai käytettäessä toimintoja, kuten pitkän
valotuksen kohinanpoisto, päällekkäisvalotus tai HDR-tila.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista. Huomaa, että EOS-kameroiden
ulkoisten Speedlite-salamoiden tarkennuksen apuvalo toimii asetuksen
[z: Tarkennuksen apuvalo] mukaisesti.
oo [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä)
kuvattaessa videoita.
oo Vaihtaa automaattisesti asetukseen [Normaali], jos käännät virtakytkimen
asentoon <2>, vaihdat akun tai kortin, vaihdat peruskuvaustilaan tai
<B>-kuvaustilaan tai vaihdat videokuvaukseen.
158
Kohinanpoiston määrittäminen
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Kun valotusaika on 1 sekunti tai pidempi, pitkän valotusajan aiheuttamaa
kohinaa (vaaleat pisteet ja juovat) voidaan vähentää.
1
Valitse [z: Pitkän valot. kohinanpoisto].
2 Valitse vähennyksen vaihtoehto.
zz[AUTO] Automaatti
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön
automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa.
[Automaatti]-asetus on riittävän tehokas useimmissa tapauksissa.
zz[ON] Päällä
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on vähintään
1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [Automaatti]asetus ei tunnista.
kuva.
3 Ota
gg Kuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
159
Kohinanpoiston määrittäminen
oo Jos käytät asetuksia [Automaatti] tai [Päällä], kohinanvaimennusprosessi
kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa vastaavan ajan.
oo Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]tai [Automaatti]-asetuksella.
oo [BUSY] näytetään kohinanpoiston aikana eikä kuvausnäyttöä näytetä
ennen prosessin valmistumista, jonka jälkeen voit taas kuvata.
160
Roskanpoistotiedon lisääminen
N
Kuviin voidaan lisätä roskanpoistotieto, jota käytetään pölytäplien
poistamiseen siinä tapauksessa, että kennon puhdistus jättää kennoon
pölyä. Roskanpoistotiedon avulla pölytäplät voidaan poistaa automaattisesti
Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
Valmistelu
zz Käytä RF- tai EF-objektiivia.
zz Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
zz Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
zz Käännä objektiivin tarkennustavan valintakytkin <MF>-asentoon ja määritä
tarkennus äärettömään (∞). Jos objektiivissa ei ole etäisyysasteikkoa,
katso objektiivin etuosaa ja käännä tarkennusrengasta myötäpäivään
niin pitkälle kuin se menee.
Roskanpoistotiedon hakeminen
1 Valitse [z: Roskanpoistotieto].
[OK].
2 Valitse
gg Kun kennon itsepuhdistus on suoritettu,
näyttöön avautuu viesti. Puhdistuksen
aikana kuuluu sulkimen mekaaninen
ääni, mutta kuvaa ei oteta.
161
Roskanpoistotiedon lisääminen
tasaisen valkoinen kohde.
3 Kuvaa
zz Kuvaa niin, että tasaisen valkoinen kohde
(kuten puhdas valkoinen paperiarkki)
täyttää ruudun 20–30 cm:n etäisyydeltä.
zz Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot voi
hakea, vaikka kamerassa ei olisi korttia.
gg Kun kuva on otettu, kamera alkaa hakea
roskanpoistotietoa. Kun roskanpoistotiedot
on haettu, näyttöön tulee viesti.
zz Jos tietojen hakeminen ei onnistu, esiin
tulee virheilmoitus. Noudata edellisen
sivun kohdan ”Valmistelu” ohjeita ja
valitse sitten [OK]. Ota kuva uudelleen.
Roskanpoistotieto
Kamera liittää lisätyt roskanpoistotiedot kaikkiin kuviin tästä lähtien.
Roskanpoistotietojen lisääminen ennen kuvaamista on suositeltavaa.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional -ohjelmistossa
(EOS-ohjelma) automaattisesti on Digital Photo Professional -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
Kuviin lisätyt roskanpoistotiedot eivät käytännössä vaikuta tiedostokokoon.
oo Roskanpoistotietoa ei haeta, kun käytetään EF-S-objektiivia tai kun
[z: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksena on [1,6x (rajaus)].
oo Jos kohteessa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon ja haitata
roskien poistamista Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
162
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla näyttöä.
kosketuslaukaisin käyttöön.
1 Ota
zz Napauta [y]-kuvaketta näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Kuvake vaihtuu jokaisella napautuksella
[y]- ja [x]-vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
kuva napauttamalla näyttöä.
2 Ota
zz Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä.
gg Kamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus) määritetyllä
tarkennusmenetelmällä (=188).
gg Kun [x] on asetettu, AF-piste muuttuu
vihreäksi, kun tarkennus saavutetaan,
ja kuva otetaan automaattisesti.
gg Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi ottaa.
Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä
uudelleen.
163
Kuvaaminen kosketuslaukaisimella
oo Vaikka kuvaustavan asetuksena olisi <o> tai <i>, kamera kuvaa
yksittäiskuvatilassa.
oo Vaikka [Tarkennustoiminta]-asetus on [Jatkuva tark.], näytön napauttaminen
tarkentaa [Kertatark.]-toiminnolla.
oo Näytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai ota kuvaa.
oo Jos kuvaat napauttamalla näyttöä, kun [z: Esikatseluaika] -asetuksena
on [Pito], voit ottaa seuraavan kuvan painamalla laukaisimen puoliväliin.
oo Napauta näyttöä kahdesti, jos haluat käyttää aikavalotusta. Ensimmäinen
napautus näytöllä aloittaa aikavalotuksen. Kun napautat uudelleen,
aikavalotus lopetetaan. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
164
Päällekkäisvalotus
N
Kun kuvaat päällekkäisvalotettuja kuvia (2–9), näet, miten kuvat yhdistetään
yhdeksi kuvaksi.
1 Valitse [z: Päällekk.valotus].
[Päällekk.valotus]
2 Määritä
-vaihtoehto.
zz Valitse [Päällä].
zz Voit lopettaa päällekkäisvalotuskuvien
kuvaamisen valitsemalla [Pois].
3 Aseta [Kuvien yhdist.].
zzSumma
Kunkin yksittäisen kuvan valotus lisätään kumulatiivisesti. Määritä
[Kuvien määrä] -asetuksen perusteella negatiivinen valotuksen korjaus.
Määritä valotuksen korjauksen määrä seuraavan perusohjeen mukaan.
Valotuksen korjauksen määritysohje päällekkäisvalotuskuvien
määrälle
Kaksi valotusta: -1 yksikkö, kolme valotusta: -1,5 yksikköä, neljä valotusta:
-2 yksikköä
zzKeskiarvo
Negatiivinen valotuksen korjaus määritetään automaattisesti [Kuvien
määrä] -asetuksen perusteella, kun kuvaat päällekkäisvalotuskuvia.
Jos kuvaat päällekkäisvalotuskuvia samasta näkymästä, kohteen taustan
valotusta säädetään automaattisesti normaalin valotustason saamiseksi.
165
Päällekkäisvalotus
[Kuvien määrä].
4 Aseta
zz Valitse kuvien määrä ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit määrittää asetukseksi 2–9 kuvaa.
[Jatka pääll.val.] -vaihtoehto.
5 Aseta
zz Asetuksella [Vain 1 kuva]
päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan
automaattisesti, kun kuvaus päättyy.
zz Kun asetuksena on [Jatkuva],
päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu, kunnes
vaihdat vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
(1)
ensimmäinen kuva.
6 Ota
gg Otettu kuva näytetään.
zz Näytön kohdassa (1) voit tarkistaa
jäljellä olevien valotusten määrän.
zz Voit katsella otettua kuvaa painamalla
<x>-painiketta (=169).
seuraavat kuvat.
7 Ota
zz Jo otetut kuvat näytetään yhdistettyinä.
Jos haluat nähdä vain kuvan, paina
<B>-painiketta toistuvasti.
zz Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy,
kun määritetty määrä kuvia on otettu.
oo Päällekkäisvalotuskuvaus ei ehkä ole mahdollista joillakin objektiiveilla.
oo Viimeisen kuvan kuvaustiedot tallennetaan ja liitetään päällekkäisvalotuskuvaan.
166
Päällekkäisvalotus
oo Ensimmäiselle yksittäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia, kuten kuvan
laatu, ISO-herkkyys, kuva-asetukset, suuren herkkyyden kohinanvaimennus
ja väriavaruus, käytetään myös seuraavissa kuvissa.
oo Jos [z: Kuva-asetukset] -asetuksena on [Automaatti],
kuvauksessa käytetään asetusta [Normaali].
oo Mitä enemmän päällekkäisvalotuskuvauksessa otetaan kuvia,
sitä enemmän kohinaa, epäsäännöllisiä värejä ja vaakaviivoja näkyy.
oo Jos [Summa]-asetus on valittuna, päällekkäisvalotuskuvien kuvaamisen
jälkeinen kuvien käsittely vie aikaa. (Käyttövalo palaa pitempään.)
oo Vaiheessa 7 päällekkäisvalotuskuvan kirkkaus ja kohina, jotka näkyvät kuvauksen
aikana, poikkeavat lopullisesta tallennetusta päällekkäisvalotuskuvasta.
oo Päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan, jos asetat virtakytkimen asentoon
<2> tai vaihdat akun tai kortin.
oo Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy, jos vaihdat peruskuvaustilaan tai
<w/x/y>-tilaan.
167
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotuskuvien yhdistäminen kortille
tallennettuun kuvaan
Voit valita kortille tallennetun RAW-kuvan ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi.
Valitun RAW-kuvan kuvatiedot säilyvät muuttumattomina.
Vain 1- tai F-kuvia voidaan käyttää. JPEG-kuvia ei voi valita.
Määritettävissä olevat kuvat vaihtelevat myös kiinnitetyn objektiivin mukaan.
Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
[Valitse kuva pääll.
1 Valitse
valotukseen].
ensimmäinen kuva.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
gg Valitun kuvan tiedostonumero tulee
näytön alareunaan.
kuva.
3 Ota
zz Kun valitset ensimmäisen kuvan,
[Kuvien määrä] -asetuksen mukaista
ottamatta olevien kuvien määrää
pienennetään yhdellä.
zzKuvat, jotka voit valita
Kiinnitetty
objektiivi
RF-/
EF-objektiivi
EF-S-objektiivi
Rajattu
kuvaus
Pois
Päällä
–
Valittavissa olevat kuvat
Täydessä koossa otetut RAW-kuvat
Rajatussa kuvauksessa tai EF-S-objektiivia
käyttäen otetut kuvat
oo Seuraavia ei voida valita ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi: kuvat, joita
otettaessa [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena oli [Päällä]
tai [Parannettu], tai kuvat, joiden [z: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksena
ei ole [Koko ruutu] tai [1,6x (rajaus)].
oo [Pois]-asetus määritetään kohtiin [z: Obj.vääristymien korjaus] ja
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi]
riippumatta ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi valitun kuvan asetuksista.
168
Päällekkäisvalotus
oo Ensimmäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia, kuten ISO-herkkyys,
kuva-asetukset, suuren herkkyyden kohinanvaimennus ja väriavaruus,
käytetään myös seuraavissa kuvissa.
oo Jos ensimmäiseksi kuvaksi valitun kuvan kuva-asetuksena on [Automaatti],
kuvattaessa käytetään asetusta [Normaali].
oo Toisella kameralla otettua kuvaa ei voi valita.
oo Kuvia, jotka on otettu objektiivilla, joka ei ole yhteensopiva
päällekkäisvalotuskuvauksen kanssa, ei voi valita (ensimmäiseksi yksittäiseksi
valotukseksi).
oo [Valitse kuva pääll.valotukseen] ei ole käytettävissä, jos objektiivia ei ole
kiinnitetty.
oo Voit myös valita päällekkäisvalotuskuvauksessa käytettävän RAW-kuvan.
oo Voit peruuttaa kuvavalinnan valitsemalla [Kumoa val.].
Päällekkäisvalotuskuvien tarkistaminen ja poistaminen
kuvaamisen aikana
Ennen kuin olet lopettanut määritetyn
valotusmäärän ottamisen, voit painaa
<x>‑painiketta ja katsoa siihen asti otettua
päällekkäisvalotuskuvaa, tarkistaa valotuksen
ja katsoa, miten kuvat kerrostetaan.
Jos painat <L>-painiketta,
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana
käytettävissä olevat toiminnot tulevat näkyviin.
Toiminnot
Kuvaus
2 Palaa edelliseen
näyttöön
Ennen <L>-painikkeen painamista näkyvissä ollut näyttö
palaa näkyviin.
q Poista
viimeinen kuva
Poistaa viimeksi otetun kuvan (ota uusi kuva).
Jäljellä olevien kuvien määrä suurenee yhdellä.
W Tallenna ja lopeta
Tallentaa jo otetut kuvat päällekkäisvalotuskuvana ja lopettaa
päällekkäisvalotuskuvauksen.
r Lopeta
tallentamatta
Päällekkäisvalotuskuvaus lopetetaan kuvaa tallentamatta.
oo Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana voidaan toistaa vain päällekkäisvalotuskuvia.
169
Päällekkäisvalotus
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzOnko kuvan laadulle rajoituksia?
Kaikki yksittäiset valotukset ja päällekkäisvalotuskuva otetaan määritetyllä
kuvan laadulla.
zzVoinko yhdistää kortille tallennettuja kuvia?
[Valitse kuva pääll.valotukseen] -asetuksella voit valita ensimmäisen
yksittäisen valotuksen kortille tallennetuista kuvista (=168).
Huomaa, että et voi yhdistää kortille jo tallennettuja kuvia.
zzToimiiko automaattinen virrankatkaisu
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana?
Kunhan [Virrankatkaisu]-asetuksena kohdassa [5: Virransäästö] ei
ole [Pois], kamera katkaisee virran automaattisesti noin 30 minuutin
kuluttua, mikä lopettaa päällekkäisvalotuskuvauksen ja peruuttaa
päällekkäisvalotuskuvauksen asetukset.
170
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
N
Voit kuvata stillkuvia leikatuilla huippuvaloilla ja vähennetyillä varjoilla,
jotta värisävyille saadaan suuri dynaaminen alue myös kohteissa, joissa on
suuri kontrasti. HDR-kuvaus sopii erityisen hyvin maisemien ja asetelmien
kuvaamiseen.
HDR-kuvauksessa jokaista kuvaa varten otetaan kolme peräkkäistä
otosta eri valotusarvoilla (normaali valotus, alivalotus ja ylivalotus)
ja sitten kuvat yhdistetään automaattisesti. HDR-kuva tallennetaan
JPEG-kuvaksi.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
1 Valitse [z: HDR-tila].
[Säädä dyn. alue].
2 Aseta
zz Jos valitset [Automaatti]-asetuksen,
dynaaminen alue määritetään
automaattisesti kuvan yleisen
sävyalueen perusteella.
zz Mitä suurempi luku, sitä
laajempi dynaaminen alue.
zz Voit poistaa HDR-kuvauksen
käytöstä valitsemalla [HDR pois].
3 Aseta [Tehoste].
171
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
Tehosteet
zz[P] Luonnollinen
Kuviin, joihin halutaan laaja sävyalue ja joiden kirkkaiden ja tummien
kohtien yksityiskohdat muutoin katoaisivat. Leikattuja huippuvaloja ja
varjoja vähennetään.
zz[A] Taide, normaali
Leikattuja huippuvaloja ja varjoja vähennetään enemmän kuin
[Luonnollinen]-asetuksella, mutta kontrasti on pienempi ja välisävyt
hillitymmät, mikä saa kuvan näyttämään maalaukselta. Kohteen ääriviivoissa
on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz[B] Taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [Taide, norm.] -asetuksella, ja pieni kontrasti
ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zz[C] Taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz[D] Taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
Taide,
normaali
Värikylläisyys Vakio
Ääriviivojen
Vakio
korostus
Kirkkaus
Vakio
Sävy
Lattea
Taide,
värikylläinen
Korkea
Taide,
kylläinen
Korkeampi
Matala
Heikko
Voimakas
Voimakkaampi
Vakio
Lattea
Vakio
Lattea
Tumma
Latteampi
Taide, koho
oo Kutakin tehostetta käytetään valittuna olevien kuva-asetusten ominaisuuksien
perusteella (=148).
172
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
[Jatkuva HDR] -vaihtoehto.
4 Aseta
zz Asetuksella [Vain 1 kuva] HDR-kuvaus
peruutetaan automaattisesti, kun kuvaus
päättyy.
zz Asetuksella [Joka kuva] HDR-kuvaus
jatkuu, kunnes asetukseksi vaiheessa
2 määritetään [HDR pois].
[Aut. kuvien kohd.].
5 Aseta
zz Valitse käsivaralta kuvauksessa [Päällä].
Jos käytät jalustaa, valitse [Pois].
kuva.
6 Ota
zz Kun painat laukaisimen kokonaan alas,
kamera ottaa kolme peräkkäistä otosta
ja tallentaa HDR-kuvan kortille.
173
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
oo RAW HDR -kuvat tallennetaan kuvan laadulla JPEG 73. RAW+JPEG
HDR -kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvan laadulla.
oo HDR-kuvaus ei ole mahdollista laajennetuilla ISO-herkkyyksillä (L, H1, H2).
HDR-kuvaus on mahdollista välillä ISO 100–40000 (vaihtelee asetusten
[Pienin] ja [Suurin] kohdassa [ISO-herkkyysalue] mukaan).
oo Salama ei välähdä HDR-kuvauksen aikana.
oo Valotushaarukointi ei ole käytettävissä.
oo Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
oo HDR-kuvauksessa otetaan kolme otosta eri valotusajoilla, jotka määritetään
automaattisesti. Tämän vuoksi valotusaika muuttuu myös tiloissa <t>,
<s> ja <a> suhteessa määritettyyn valotusaikaan.
oo Estä kameran tärähtely määrittämällä asetukseksi suuri ISO-herkkyys.
174
HDR (suuri dynaaminen alue) -kuvaus
oo Jos HDR-kuvia kuvattaessa [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on [Päällä],
AF-pistenäytön tietoja (=352) ja roskanpoistotietoja (=161) ei lisätä kuvaan.
oo Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Päällä], kuvan reunoja rajataan hiukan pois ja tarkkuus on hieman heikompi.
Jos kuvia ei voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran tärinän takia, kuvien
automaattinen kohdistus ei ehkä toimi. Huomaa, että erittäin kirkkaiden
tai tummien valotusasetusten kanssa kuvattaessa kuvien automaattinen
kohdistus ei ehkä toimi oikein.
oo Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena
on [Pois], kolmea kuvaa ei ehkä voida kohdistaa oikein ja HDR-tehoste
saattaa jäädä vähäiseksi. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö
tai raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
oo Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa
voi näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä
voi esiintyä kohinaa.
oo HDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
oo HDR-kuvauksessa kuvat yhdistetään ja tallennetaan sitten kortille, joten se
voi viedä hetken aikaa. [BUSY] näkyy näytössä kuvien käsittelyn ajan eikä
kuvaus ole mahdollista ennen kuin käsittely on valmis.
175
Ajastinkuvaus
Ajastinkuvauksessa voit asettaa kuvausvälin ja kuvien määrän, niin että
kamera ottaa yksittäisiä kuvia toistuvasti kuvausvälin mukaan, kunnes
määrittämäsi määrä kuvia on otettu.
1 Valitse [z: Ajastin].
[Päällä].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten <B>painiketta.
kuvausväli ja otosmäärä.
3 Määritä
zz Valitse määritettävä kohde (tunnit :
minuutit : sekunnit / otosmäärä).
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan <s>.)
zzAikaväli
Voidaan asettaa alueelle [00:00:01]–[99:59:59].
zzKuvien määrä
Voidaan asettaa väliltä [01]–[99]. Jos haluat, että ajastin jatkaa, kunnes
pysäytät sen, aseta [00].
176
Ajastinkuvaus
(1)
(2)
[OK].
4 Valitse
gg Ajastinasetukset näkyvät valikkonäytössä.
(1)
(2)
Aikaväli
Kuvien määrä
kuva.
5 Ota
gg Kamera ottaa ensimmäisen kuvan
ja kuvaaminen jatkuu ajastimen
asetusten mukaisesti.
zz Ajastinkuvauksen aikana <H>
vilkkuu.
zz Kun määritetty kuvamäärä on otettu,
ajastinkuvaus päättyy ja peruutetaan
automaattisesti.
oo Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
oo Ajastinkuvauksen aikanakin voit ottaa kuvia normaalisti painamalla laukaisimen
pohjaan. Huomaa, että kamera valmistautuu seuraavaan ajastimella otettavaan
kuvaan noin 5 sekuntia etukäteen, jolloin et voi tilapäisesti tehdä toimintoja,
kuten kuvausasetusten säätö, valikkojen käyttö ja kuvien toisto.
oo Jos seuraavaa ajastimella otettavaa kuvaa ei voi ottaa, koska kameralla
kuvataan tai se käsittelee kuvia, se ohitetaan. Tämän vuoksi kuvia otetaan
vähemmän kuin määritetty määrä.
oo Ajastimen käytön aikanakin automaattinen virrankatkaisu toimii noin 8 sekunnin
käyttämättömyyden jälkeen, jos [Virrankatkaisu]-asetuksena [5: Virransäästö]
-kohdassa ei ole [Pois]. Kameran virta kytkeytyy takaisin automaattisesti noin
1 minuutti ennen seuraavaa kuvaa.
oo Voidaan myös käyttää yhdessä valotushaarukoinnin, valkotasapainon
haarukoinnin, päällekkäisvalotuksen ja HDR-tilan kanssa.
oo Voit lopettaa ajastinkuvauksen valitsemalla asetuksen [Pois] tai kääntämällä
virtakytkimen asentoon <2>.
177
Ajastinkuvaus
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asettaminen asentoon <AF> estää
kameraa ottamasta kuvaa, jos kohteita ei ole tarkennettu. On suositeltavaa
asettaa se asentoon <MF> ja käyttää manuaalista tarkennusta ennen kuvaamista.
oo Kun kuvaat pitkään, kannattaa ehkä käyttää verkkovirtalisävarusteita.
oo Pitkät valotusajat tai kuvausväliä pitempien valotusaikojen käyttäminen
saattavat estää kuvaamisen tiettyä aikaväliä käyttäen. Tämän vuoksi kuvia
otetaan vähemmän kuin määritetty määrä. Myös valotusajat, jotka ovat lähes
kuvausvälin pituisia, saattavat vähentää kuvien määrää.
oo Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
oo Jos käytät salamaa ajastinkuvauksessa, määritä kuvausväli salaman
latautumisaikaa pidemmäksi. Liian lyhyet välit saattavat estää salamaa
välähtämästä.
oo Liian lyhyet välit saattavat estää kuvaamisen tai automaattisen tarkentamisen.
oo Ajastinkuvaus peruutetaan ja asetukseksi määritetään [Pois], jos asetat
virtakytkimen asentoon <2>, asetat kuvaustilaksi <w/x/y> tai käytät
EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma).
oo Ajastinkuvauksen aikana kuvaus kauko-ohjaimella (=217) tai
kaukolaukaisinta ja Speedlite-salamaa käyttäen ei ole mahdollista.
178
Välkynnän vähentäminen
N
Jos otat kuvan lyhyellä valotusajalla esimerkiksi loistevalaisimen
valossa, valonlähteen välkkyminen voi aiheuttaa sen, että kuvan valotus
pystysuunnassa on epätasaista. Jos näissä olosuhteissa käytetään jatkuvaa
kuvausta, kuvat voivat olla epätasaisesti valottuneita tai kuvien värit voivat
olla epäsäännöllisiä. Välkynnänpoiston avulla voit ottaa kuvia, joissa välkyntä
vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.
1 Valitse [z: Välkynnänpoisto].
2 Valitse [Päällä].
kuva.
3 Ota
zz Kun asetukseksi on määritetty
[Päällä] tai kun valonlähde vaihtuu,
tunnista välkyntä painamalla ennen
kuvausta <Q>-painiketta, valitsemalla
[Välkynnänpoisto] ja painamalla sitten
<B>-painiketta.
zz Kuva otetaan, kun välkynnän aiheuttama
valotuksen tai värisävyjen epätasaisuus
on pienimmillään.
oo Kun asetuksena on [Päällä], laukaisuviive on pidempi, kun kuvaat välkkyvän
valonlähteen valossa. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua ja
kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
oo Vain taajuuksilla 100 Hz tai 120 Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita. Lisäksi,
jos valon välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana, välkynnän
vaikutusta ei voida vähentää.
179
Välkynnän vähentäminen
oo Jos tilassa <t>, <d> tai <f> valotusaika vaihtelee jatkuvan kuvauksen
aikana tai jos kuvaat useita otoksia samasta kohteesta eri valotusaikoja
käyttäen, värisävy voi vaihdella. Voit välttää värisävyjen vaihtelun
käyttämällä kiinteää valotusaikaa kuvaustilassa <t>, <d> tai <f>.
oo Otettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
oo Valotusaika, aukko ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat kuvauksen
(vaikka AE-lukitus on käytössä).
oo Jos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde,
kamera ei välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
oo Välkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
oo Valonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan välkyntää.
oo Valonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon käyttäminen
ei välttämättä johda odotettuun tulokseen.
oo On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
oo Voit havaita välkynnän manuaalisesti (esimerkiksi valonlähteen vaihtuessa)
painamalla <Q>-painiketta, valitsemalla [Välkynnänpoisto] ja painamalla
sitten <B>-painiketta.
oo Välkyntää ei vähennetä peruskuvaustiloissa.
oo Välkynnänpoisto toimii myös salamakuvauksessa. Haluttua lopputulosta
ei välttämättä saavuteta langatonta salamavalokuvausta käytettäessä.
180
Näyttönopeuden valitseminen nopealle
jatkuvalle kuvaukselle
N
Nopea näyttö, joka vaihtaa otetun kuvan ja elävän kuvan välillä, on käytettävissä,
kun kuvataan käyttäen RF-objektiivia ja [z: Tarkennustoiminta] -asetuksena
on [Jatkuva tark.] ja kuvaustapana on <o> [Nopea jatkuva]. Näyttö reagoi
nopeammin, joten nopeasti liikkuvia kohteita on helpompi seurata.
1 Valitse [z:
Nopea näyttö].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse [Päällä], kun haluat käyttää
näyttöä, joka vaihtaa kunkin kuvan
ja elävän kuvan välillä.
oo Kuvat saattavat väristä tai vilkkua nopeassa näytössä. Tätä tapahtuu
useammin lyhyillä valotusajoilla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuvaustuloksiin.
oo Nopeaa näyttöä ei käytetä seuraavissa olosuhteissa. Se voi myös pysähtyä
kuvauksen aikana.
• Valotusaika on pitempi kuin 1/30 sek., aukko on suurempi kuin f/11,
automaattitarkennusta hankaloittavat olosuhteet, salamakuvaus ja
ISO-laajennus.
oo [Päällä] on käytettävissä, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät.
• RF-objektiivia käytettäessä [Tarkennustoiminta]-asetuksena on
[Jatkuva tark.] (=185), kuvaustapana on [Nopea jatkuva] (=206),
[Välkynnänpoisto]-asetuksena on [Pois] (=179), [Valot. Simulointi]
-asetuksena on [Päällä] (=139)
181
Kortin muistutus
Voit määrittää kameran niin, että kuvaa ei oteta, jos kamerassa ei ole korttia.
Oletusasetus on [Päällä].
1 Valitse [z: Ota kuva ilman korttia].
2 Valitse [Pois].
182
Kosketustarkennuksen asettaminen
Voit siirtää AF-pistettä tai vyöhykekehystä näyttöä koskettamalla tai
vetämällä samalla, kun katsot etsimen läpi.
Kosketustarkennuksen ottaminen käyttöön
1 Valitse
[z: Kosketustarkennusasetukset].
[Kosketustark.].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
Sijoitustapa
Voit määrittää, miten sijainnit määritetään koskettamalla tai vetämällä.
1 Määritä sijoitustapa.
zz[Absoluuttinen]
AF-piste siirtyy kosketettuun tai vedettyyn näytön kohtaan.
zz[Suhteellinen]
AF-piste siirtyy vetämisen suuntaan vedon pituuden mukaisen matkan
riippumatta siitä, mitä kohtaa näytöstä kosketat.
183
Kosketustarkennuksen asettaminen
Aktivoi näyttö
Voit määrittää näytön alueen, jota käytetään kosketus- ja vetämistoimintoihin.
1 Määritä aktiivinen kosketusalue.
oo Näytön koskettaminen, kun [u+Seuranta] on asetettu, näyttää pyöreän oranssin
kehyksen < >. Kun nostat sormesi kohdasta, johon AF-piste siirretään, < >
näytetään ja kohdetta seurataan. Voit peruuttaa kohteen valinnan painamalla
<L>-painiketta.
184
Tarkennustoiminnan valitseminen
N
Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan tarkennustoiminnan.
1 Valitse [z: Tarkennustoiminta].
2 Valitse vaihtoehto.
oo Jos tarkennusta ei saavuteta, tarkennuspiste muuttuu oranssiksi. Jos näin käy,
kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan pohjaan. Sommittele
kuva uudelleen ja yritä tarkentaa. Voit myös lukea kohdan ”Kuvausolosuhteet,
jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (=197).
185
Tarkennustoiminnan valitseminen
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille (ONE SHOT)
Sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit
sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta, =206.
oo Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille (SERVO)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun
pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta, =206.
oo Käytettävä objektiivi sekä kohteen etäisyys ja vauhti voivat aiheuttaa sen,
ettei kamera välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
oo Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta.
Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
oo Jatkuvassa tarkennuksessa äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan,
kun tarkennus on saavutettu.
oo <A>-tilassa on oletuksena, että kamera vaihtaa automaattisesti
jatkuvaan tarkennukseen, kun kohde alkaa liikkua. Jos yleensä kuvaat
kertatarkennuksella, aseta [z: A Aut. tarkennus] -asetukseksi [Pois].
186
Tarkennustoiminnan valitseminen
Tarkennuksen apuvalo
Tarkennuksen apuvalo saattaa syttyä toistuvasti, kun painat laukaisimen
puoliväliin vähäisessä valaistuksessa tai vastaavissa olosuhteissa, jotta
automaattinen tarkennus olisi helpompaa.
oo Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun [z: Tarkennustoiminta] -asetuksena
on [Jatkuva tark.].
oo Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun käytetään kosketustarkennusta
(kun [z: Kosketuslaukaisin] -asetuksena on [Pois]).
oo Kun käytät ulkoista salamayksikköä, joko kameran tai salamayksikön
tarkennuksen apuvaloa käytetään tarpeen mukaan. Kuitenkin vain kameran
tarkennuksen apuvaloa käytetään, kun käytössä on Speedlite 90EX,
Macro Ring Lite tai Macro Twin Lite.
oo Pieni sarja välähdyksiä laukaistaan, vaikka ulkoisen salaman tarkennuksen
apuvalon menetelmäksi asetetaan omissa toiminnoissa tarkennuksen
infrapuna-apuvalo. Voit poistaa tarkennuksen apuvalon käytöstä määrittämällä
[z: Tarkennuksen apuvalo] -asetukseksi [Pois] (=201).
oo Tarkennusetäisyys tarkennuksen apuvaloa käytettäessä on yleensä enintään
noin 3,5 metriä.
187
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Kamera yrittää tarkentaa AF-pisteessä tai vyöhykekehyksessä oleviin
ihmisten kasvoihin. <A>-tilassa [u+Seuranta] määritetään automaattisesti.
Lisätietoja tarkennusmenetelmän valitsemisesta, =190.
Tarkennusmenetelmä
: Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten
kasvot. <p> (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä, minkä jälkeen kasvoja
seurataan.
Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen
tarkennuksen valintaan.
Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa jatkuvan tarkennuksen alkupisteen
(=192). Tarkennus jatkuu niin kauan kuin AF-aluekehys pystyy seuraamaan
kohdetta kuvattaessa.
: Pistetarkennus
Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle
kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
: 1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä
AF-pistettä <S>.
188
Tarkennusmenetelmän valitseminen
: Laajenna AF-alue (Z)
Tarkennuksessa käytetään yhtä
AF-pistettä <S> ja yläpuolella, alapuolella,
vasemmalla ja oikealla olevia pisteitä <w>.
Tämä on tehokasta liikkuville kohteille, joita
on vaikea seurata 1 pisteen AF -toiminnolla.
Tarkentaminen haluamaasi kohteeseen on helpompaa kuin
vyöhyketarkennuksella.
Käytettäessä jatkuvaa tarkennusta, ensin tarkennetaan käyttäen
AF-pistettä <S>.
: Laajenna AF-alue: Ympäri
Tarkennuksessa käytetään yhtä AF-pistettä
<S> ja ympäröiviä pisteitä <w>, mikä
tekee liikkuvan kohteen tarkentamisesta
helpompaa kuin Z AF-pisteen laajennus
-toiminnolla.
Jatkuva tarkennustoiminta on sama kuin
Z AF-pisteen laajennus -toiminnolla.
: Vyöhyketarkennus
Käyttää automaattista tarkennuksen valintaa
vyöhykekehyksissä ja kattaa laajemman
alueen kuin AF-pisteen laajennus, mikä
tekee tarkennuksesta helpompaa kuin
AF-pisteen laajennus -toiminnolla.
Asettaa lähimmän kohteen tarkentamisen etusijalle. Myös vyöhykekehyksessä
mahdollisesti olevat ihmisten kasvot ovat etusijalla tarkennuksessa.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy <S>.
189
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Jos haluat mieluummin tarkentaa manuaalisesti, katso =214.
1 Valitse [z: Tarkenn.menetelmä].
2 Valitse vaihtoehto.
oo <A>-tilassa [u+Seuranta] määritetään automaattisesti.
oo <r>-tilassa voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.].
oo Vain [u+Seuranta] ja [1 pisteen AF] ovat käytettävissä, kun on asetettu
4K-videotallennus.
oo Voit asettaa tarkennusmenetelmän myös avaamalla tarkennusmenetelmän
näytön <S>-painikkeella ja painamalla sitten <B>-painiketta.
oo Kuvauksissa =191–=194 oletetaan, että [z: Tarkennustoiminta]
-asetuksena on [Kertatark.] (=186). Kun [Jatkuva tark.] (=186) on
asetettu, AF-piste muuttuu siniseksi, kun tarkennus on saavutettu.
oo Kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu kosketustoiminnolla)
liittyvät tiedot, =163.
190
Tarkennusmenetelmän valitseminen
zzu(kasvot)+Seuranta: c
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat,
AF-piste <p> seuraa kasvojen liikettä.
AF-piste.
1 Tarkista
gg <p> (AF-piste) ilmestyy
havaittujen kasvojen kohdalle.
zz Voit valita kasvot <Y> <Z>
-painikkeilla, kun <h> tulee näkyviin
sen jälkeen, kun painat <S>-painiketta.
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin
ja kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamerasta
kuuluu kaksi äänimerkkiä.
gg Oranssi AF-piste tarkoittaa, että kamera
ei pystynyt tarkentamaan kohteita.
3 Ota kuva.
191
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Kasvojen tarkentaminen napauttamalla
Tarkennettavien kasvojen tai kohteen napauttaminen vaihtaa AF-pisteen
muotoon < > ja tarkentaa napauttamaasi kohtaan.
Vaikka kasvot tai kohde liikkuisi näytössä, AF-piste < > liikkuu ja seuraa sitä.
oo Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Säädä tarkennusta manuaalisesti (=214) niin, että kasvot havaitaan,
ja suorita sitten automaattitarkennus.
oo Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
oo Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret,
liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
oo Automaattitarkennus ei pysty havaitsemaan näytön reunassa olevia kohteita
tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä
tai lähempänä keskustaa.
oo <p> saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
oo AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen
1. Aseta [8 C.Fn II-7: AF-alkuservotark.piste: c] -asetukseksi jotain
muuta kuin [Automaattinen].
2. AF-aluekehys (1) ja AF-piste (2) näytetään.
(1)
(2)
3. Paina <S>-painiketta ja käännä sitten <6>- tai <5>-valitsinta ja
siirrä AF-piste tarkennettavaan kohtaan. Voit myös siirtää AF-pistettä
koskettamalla näyttöä tai painamalla <V>-nuolipainikkeita. <L>painikkeen painaminen palauttaa AF-pisteen näytön keskelle.
4. Paina <0>-painiketta, joka asettaa nykyisen sijainnin jatkuvan
tarkennuksen alkupisteeksi.
192
Tarkennusmenetelmän valitseminen
zzPistetarkennus / 1 pisteen AF / Laajenna AF-alue (Z) /
Laajenna AF-alue: Ympäri / Vyöhyketarkennus
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti.
Tässä käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
AF-piste.
1 Tarkista
gg AF-piste (1) näkyy näytössä.
zz Toimintoa Laajenna AF-alue (Z) tai
Laajenna AF-alue: Ympäri käytettäessä
myös ympäröivät AF-pisteet näytetään.
zz Vyöhyketarkennuksessä näytetään
vyöhyketarkennuksen kehys.
(1)
AF-pistettä.
2 Siirrä
zz Paina <S>-painiketta.
zz Siirrä AF-piste kohtaan, johon haluat
tarkentaa, kääntämällä <6>-valitsinta
vaakasuorassa liikkumiseksi tai
<5>-valitsinta pystysuorassa
liikkumiseksi. (Joitakin objektiiveja
käytettäessä se ei ehkä mene näytön
reunaan.)
zz Voit myös siirtää AF-pistettä
koskettamalla näyttöä tai
painamalla <V>-nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen painamalla
<L>-painiketta.
zz Voit suurentaa näytön painamalla
<B>-painiketta. Kukin <B>painikkeen painallus vaihtaa
suurennussuhdetta.
193
Tarkennusmenetelmän valitseminen
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja
paina laukaisin puoliväliin.
gg Kun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
gg Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
4 Ota kuva.
oo Kamera siirtää aktiivista AF-pistettä <S> ja seuraa kohdetta
vyöhyketarkennustilassa, kun käytetään jatkuvaa tarkennusta, mutta joissakin
kuvausolosuhteissa (esimerkiksi, kun kohteet ovat pieniä) kohteen seuranta ei
ehkä ole mahdollista.
oo Tarkentaminen voi olla vaikeaa, kun käytetään reunalla olevaa AF-pistettä.
Valitse tässä tapauksessa keskellä oleva AF-piste.
oo Asetuksella [8C.Fn II-6: Asentokoht. tarkennuspiste] voit asettaa erilliset
AF-pisteet pysty- ja vaakasuunnassa kuvaamiselle (=534).
194
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa kuvaa noin 5× tai 10× ja tarkastaa tarkennuksen.
Suurennettu näkymä ei ole mahdollinen [u+Seuranta]-toiminnon kanssa.
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [Pistetarkennus],
[1 pisteen AF], [Laajenna AF-alue (Z)] ja [Laajenna AF-alue: Ympäri]
ja vyöhykekehykseen toiminnossa [Vyöhyketark.].
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos painat
laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [1 pisteen AF] tai [Pistetarkennus].
Kun asetetaan jokin muu tarkennusmenetelmä, automaattitarkennus
suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa
näkymässä, näyttö palaa normaaliksi tarkennusnäytöksi.
oo Jos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin
näkymään ja käytä automaattitarkennusta.
oo Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten
näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
oo Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
oo Jatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä, kun näyttö
on suurennettu.
oo Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn
takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
195
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Automaattitarkennusta koskevia huomautuksia
Tarkennustoiminta
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus saattaa muuttua automaattitarkennuksen vuoksi.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi vilkkua ja tarkennus
vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen ja jatka kuvausta
automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
oo Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna manuaalisesti (=214).
oo Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä keskittää
kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan, ja sommittele
sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
oo Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen
voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
196
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset tasaiset
pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat näkyvät
huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (esimerkki: pilvenpiirtäjien ikkunat tai
tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yömaisemat tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti
(esimerkki: auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet (esimerkki: eläin häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja)
tarkennuksen aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin ja kuvasuhteen mukaan ja sen mukaan, kuvaatko 4K-videoita tai
käytätkö sellaisia toimintoja, kuten videon rajaus tai videon digitaalinen IS.
197
Tarkentaminen ihmisten silmiin
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], voit kuvata niin, että kohteen
silmät ovat tarkennettuina.
1 Valitse [z: Silmäntunnistus-AF].
2 Valitse [Ota käyttöön].
kamera kohteeseen.
3 Tähtää
gg AF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita
silmän tarkennusta varten.
Tarkennettavat silmät valitaan
automaattisesti.
zz [Silmäntunnistus-AF]-asetuksesta
riippuen voit valita tarkennettavan
silmän tai kasvot <Y> <Z>
-painikkeilla, kun < > tulee näkyviin,
kun olet painanut <S>-painiketta.
4 Ota kuva.
oo Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.
oo Voit poistaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käytöstä ilman valikkotoimintojen
käyttämistä painamalla näitä painikkeita peräkkäin: <S>, <B> ja <B>.
Voit jatkaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käyttöä painamalla <B>-painiketta
uudelleen.
198
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina. Kamera on valmis
tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen puoliväliin.
1 Valitse [z: Jatkuva tark.].
2 Valitse [Päällä].
oo Tämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien määrää,
koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
199
Objektiivin sähköisen käsintarkennuksen N
asettaminen
Kun käytetään RF-, EF- tai EF-S-objektiiveja, joissa on elektroninen
manuaalitarkennus, voit määrittää, miten manuaalitarkennuksen säätöä
käytetään kertatarkennuksessa.
1
Valitse [z: Objektiivin sähköinen MF].
2 Valitse vaihtoehto.
zz[
] Pois kertatarkennuksen jälkeen
zz[
] Kertatarkennus→käytössä
zz[
] Kertatarkennus→käytössä (suurenna)
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen,
jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
Tarkennustoiminnan jälkeen voit pitää laukaisimen painettuna puoliväliin,
kääntää objektiivin tarkennusrengasta tarkennetun alueen suurentamiseksi
ja säätää tarkennusta manuaalisesti.
zz[
] Pois automaattitarkennuksessa
Manuaalitarkennuksen säätö on pois käytöstä, kun objektiivin tarkennustavan
valintakytkin on asennossa <AF>.
oo Kun on asetettu [Kertatark.→käyt. (suurenna)], näyttöä ei ehkä suurenneta,
vaikka käännät objektiivin tarkennusrengasta samalla, kun painat laukaisimen
puoliväliin, heti kuvaamisen jälkeen. Tässä tapauksessa voit suurentaa näytön
vapauttamalla laukaisimen, odottamalla <u>-näyttöä ja painamalla sitten
laukaisimen puoliväliin samalla, kun käännät objektiivin tarkennusrengasta.
oo Tietoja käytetyn objektiivin manuaalitarkennuksesta, on objektiivin käyttöoppaassa.
200
Tarkennuksen apuvalo käytön määrittäminen
Voit määrittää, miten kameran tai Speedlite-salaman tarkennuksen apuvaloa
käytetään.
1 Valitse [z: Tarkennuksen apuvalo].
2 Valitse vaihtoehto.
zz[ON] Päällä
Tarkennuksen apuvaloa voi käyttää tarvittaessa.
zz[OFF] Pois
Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä. Aseta tämä, jos et haluat käyttää
tarkennuksen apuvaloa kamerasta tai ulkoisista salamayksiköistä.
zz[LED] Vain tarkennuksen LED-apuvaloM
Tarkennuksen LED-apuvaloa käytetään LED-valolla varustetuista
ulkoisista salamayksiköistä. Jos ulkoisessa salamayksikössä ei ole
LED-valoa, käytetään kameran tarkennuksen apuvaloa.
oo Jos ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisen toiminnon [Tarkennuksen
apuvalo] asetuksena on [Pois], tämän toiminnon asetus ohitetaan eikä
tarkennuksen apuvaloa käytetä.
201
Tarkennushaarukointi
N
Tarkennushaarukointi* mahdollistaa jatkuvan kuvauksen niin, että polttovälin
etäisyyttä muutetaan automaattisesti kunkin kuvan jälkeen. Voit sitten luoda
näistä kuvista yhden kuvan, jossa on laaja tarkennusalue, käyttämällä
sovellusta, joka tukee syvyysterävyyden muokkausta, kuten Digital
Photo Professional -ohjelmistoa (EOS-ohjelma).
* ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
1 Valitse [z: Tarkennushaaruk.].
[Tarkennushaaruk.].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
kuvien määrä.
3 Määritä
zz Määritä yhtä kuvaa varten
otettavien kuvien määrä.
zz Voidaan asettaa alueelle [2]–[999].
202
Tarkennushaarukointi
[Tarkennuksen lisäys].
4 Aseta
zz Määritä, kuinka paljon tarkennusta
siirretään. Tätä määrää säädetään
automaattisesti kuvaushetken
aukkoarvoon sopivaksi.
Koska suuremmat aukkoarvot lisäävät
tarkennuksen siirtoa, tarkennushaarukointi
kattaa siinä tapauksessa laajemman
alueen samoilla [Tarkennuksen lisäys]ja [Kuvien määrä] -asetuksilla.
zz Kun olet valinnut asetukset,
paina <M>-painiketta.
zz Jos haluat tallentaa kuvat uuteen
] ja valitse [OK].
kansioon, napauta [
[Valot. pehmennys].
5 Aseta
zz Voit vähentää kuvan kirkkauden muutoksia
tarkennushaarukoinnin aikana asettamalla
[Valot. pehmennys] -asetukseksi [Päällä],
mikä kompensoi muutoksia todellisessa
aukkoarvossa (todellinen f/-luku) kussakin
tarkennuskohdassa.
kuva.
6 Ota
zz Tarkenna haluamasi polttovälialueen
lähempään päähän ja paina sitten
laukaisin pohjaan.
zz Kun kuvaus alkaa, vapauta laukaisin.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen
tarkennuskohtaa ääretöntä kohti.
zz Kuvaus päättyy määrittämäsi
kuvamäärän jälkeen tai polttovälialueen
kauempana olevassa päässä.
203
Tarkennushaarukointi
oo Tarkennushaarukointi on tarkoitettu käytettäväksi kuvattaessa stillkuvia
jalustaa käyttäen.
oo On suositeltavaa kuvata käyttäen laajakulmaa. Syvyysterävyyden säätämisen
jälkeen voit rajata kuvaa tarpeen mukaan.
oo Seuraavia objektiiveja voidaan käyttää (tilanne lokakuussa 2018).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Aseta [Valot. pehmennys] -asetukseksi [Pois] seuraavilla objektiiveilla,
koska ne voivat aiheuttaa muutoksia kuvan kirkkaudessa.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Sopivat [Tarkennuksen lisäys] -asetukset vaihtelevat kohteen mukaan. Sopimaton
[Tarkennuksen lisäys] -asetus voi aiheuttaa epätasaisuutta yhdistetyssä kuvassa
tai kuvaus voi kestää kauemmin, koska kuvia otetaan useampia. Ota muutamia
testikuvia, ja päätä sopiva [Tarkennuksen lisäys] -asetus.
oo Kuvien yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa, kun [Kuvien määrä] -asetus on suuri.
oo Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
oo Välkkyvässä valossa kuvaaminen voi aiheuttaa epätasaisuutta kuvissa.
Tässä tapauksessa valotusajan pidentäminen voi antaa parempia tuloksia.
oo Tarkennushaarukointi ei ole käytettävissä, kun objektiivin tarkennustavan
valintakytkin on asennossa <MF>.
oo Kesken olevan kuvauksen peruuttaminen voi aiheuttaa valotusongelmia
viimeisessä kuvassa. Älä käytä viimeistä kuvaa, kun yhdistät kuvat Digital
Photo Professional -ohjelmistossa.
204
Tarkennushaarukointi
oo Jalustan, kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =219) tai langattoman
kauko-ohjaimen (myydään erikseen, =217) käyttäminen on suositeltavaa.
oo Parhaat tulokset saat asettamalla aukkoarvoksi f/5.6–11 ennen kuvaamista.
oo Tiedot, kuten valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys, määräytyvät
ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
oo Jos [z: Kuva-asetukset] -asetuksena on [Automaatti],
kuvauksessa käytetään asetusta [Normaali].
oo Peruuta kuvaus painamalla laukaisin kokonaan pohjaan uudelleen.
oo [Tarkennushaaruk.]-asetukseksi vaihtuu [Pois], kun virtakytkin käännetään
asentoon <2>.
205
Kuvaustavan valinta
Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan ja jatkuvan kuvauksen.
Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>-painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
kuvaustapa.
3 Valitse
zz Valitse kääntämällä <6>-valitsinta.
zz[u] Yksittäiskuva
Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.
zz[o] Nopea jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
noin 5,0 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä painettuna.
Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus saattaa kuitenkin hidastua
seuraavissa olosuhteissa:
Kun asetettu vähentämään välkyntää:
Jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 4,0 kuvaa sekunnissa.
206
Kuvaustavan valinta
Kuvauksessa jatkuvalla tarkennuksella:
Kun [Tarkennustoiminta] on asetettu arvoon [Jatkuva tark.],
jatkuvan kuvauksen nopeus enintään noin 4,0 kuvaa sekunnissa
asetetaan etusijalle.
Salamavalokuvauksessa:
EL- tai EX-sarjan Speedlite-salamalla jatkuvan kuvauksen nopeus
on enintään noin 2,3 kuvaa sekunnissa.
zz[i] Hidas jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
noin 2,6 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä painettuna.
Kun [Tarkennustoiminta] on asetettu arvoon [Jatkuva tark.], kohteen
seuranta jatkuvan kuvauksen nopeudella enintään noin 2,6 kuvaa
sekunnissa asetetaan etusijalle.
zz[m] Itselaukaisu: 10 sek. / kauko-ohjaus
zz[l] Itselaukaisu: 2 sek. / kauko-ohjaus
zz[q] Itselaukaisu: jatkuva kuvaus
Lisätietoja itselaukaisusta, =209. Lisätietoja kauko-ohjauksesta, =217.
oo <o> nopean jatkuvan kuvauksen aikana jatkuvan kuvauksen suurin nopeus
vaihtelee kuvausolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on seuraavalla sivulla.
207
Kuvaustavan valinta
oo Noin 5,0 kuvaa/s on suurin <o> nopean jatkuvan kuvauksen
nopeus (=206) seuraavissa olosuhteissa: kuvataan täyteen ladatulla akulla
kertatarkennustilassa 1/500 sek. tai lyhyemmällä valotusajalla ja maksimiaukolla
(riippuu objektiivista) Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnon ollessa pois
käytöstä (riippuu objektiivista) huoneenlämpötilassa (23 °C) ja välkynnänpoisto
ja digitaalinen objektiivin optimointi ovat pois käytöstä.
oo <o> jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa
voi hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun varaustaso, lämpötila,
välkynnänpoisto, valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus,
tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset.
oo Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi
hidastua kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan.
oo Jos [z: Välkynnänpoisto] -asetuksena on [Päällä] (=179), kuvaaminen
välkkyvässä valossa hidastaa jatkuvan kuvauksen suurinta nopeutta.
Lisäksi jatkuvan kuvauksen aikaväli voi olla epäsäännöllinen ja kuvien
laukaisuviive voi pidentyä.
oo Jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua myös hitaassa jatkuvassa
kuvauksessa riippuen kuvausolosuhteista.
oo Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen
nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä (=118).
208
Itselaukaisun käyttäminen
Käytä itselaukaisua, kun haluat olla itse mukana kuvassa, kuten juhlakuvassa.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>-painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
itselaukaisu.
3 Valitse
zz Valitse itselaukaisu kääntämällä
<6>-valitsinta.
m (Q): Ota kuva 10 s viiveellä
l (k): Ota kuva 2 s viiveellä
q: Ota määritetty määrä kuvia
noin 10 sekunnin kuluttua*
* Kun haluat määrittää jatkuvasti otettujen
kuvien määrän (2–10), valitse [Kuvaustapa]
pikavalintanäytöstä, paina <B>-painiketta
ja käännä sitten <6>-valitsinta.
zz Q- ja k-kuvakkeet näytetään,
kun kamera on yhdistetty langattomaan
kauko-ohjaimeen (myydään
erikseen, =217).
209
Itselaukaisun käyttäminen
kuva.
4 Ota
zz Tarkenna kohde ja paina
sitten laukaisin pohjaan.
gg Tarkista toiminta katsomalla itselaukaisun
valoa, kuuntelemalla äänimerkkejä tai
katsomalla näytön sekuntilaskuria.
gg Itselaukaisun valon vilkkuminen
nopeutuu ja kamerasta kuuluu
äänimerkkejä lyhyin välein noin
2 sekuntia ennen kuvan ottamista.
oo <q>-asetuksella kuvausväli saattaa pidentyä joissakin olosuhteissa
kuvan laadun, ulkoisen salaman ja muiden tekijöiden vuoksi.
oo <l>-asetuksella voit ottaa kuvia koskematta jalustaan kiinnitettyyn kameraan.
Tämä estää kameran tärinän, kun kuvaat asetelmia tai pitkällä valotuksella.
oo Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (=296) ja
tarkistaa tarkennus ja valotus.
oo Kun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (=71)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
oo Voit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistyttyä napauttamalla näyttöä tai painamalla
<0>-painiketta.
oo Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on asetettu
etäkuvausta varten.
210
Mittaustavan valitseminen
N
Voit mitata kohteen kirkkautta yhdellä neljästä tavasta. Peruskuvaustiloissa
arvioiva mittaus määritetään automaattisesti.
<Q>-painiketta (7).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<Q>-painiketta.
mittaustapa.
2 Valitse
zz Valitse näytetty kohde <W> <X>
-painikkeilla.
zz Valitse mittaustapa <Y> <Z>
-painikkeilla.
[q]: Arvioiva mittaus
[w]: Osa-alamittaus
[r]: Pistemittaus
[e]: Keskustapainotteinen mittaus
zz[q] Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa olevien
kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen automaattisesti
kohteen mukaan.
zz[w] Osa-alamittaus
Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi
esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 5,5 % näytön alueesta keskellä.
Osa-alamittauksen alue ilmaistaan näytössä.
zz[r] Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai maiseman tietyn osan
mittaamiseen. Kattaa noin 2,7 % näytön alueesta keskellä. Pistemittauksen
alue ilmaistaan näytössä.
zz[e] Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia painotetaan
enemmän.
211
Mittaustavan valitseminen
oo Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.
Kun [q] (Arvioiva mittaus) on käytössä, laukaisimen pitäminen puoliväliin
painettuna lukitsee valotusasetuksen (AE-lukitus), kun tarkennus on saavutettu
kertatarkennuksella. Tiloissa [w] (osa-alamittaus), [r] (pistemittaus)
ja [e] (keskustapainotteinen) valotus asetetaan, kun kuva otetaan.
(Laukaisimen painaminen puoliväliin ei lukitse tarkennusta.)
oo Kun [8C.Fn I-7: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu, voit valita, lukitaanko
valotus (AE-lukitus), kun tarkennus saavutetaan kertatarkennuksella (=529).
212
Valotuksen lukitus kuvausta varten
(AE-lukitus)
N
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva. Tämä
on automaattivalotuksen lukitus eli AE-lukitus. Toiminto on käytännöllinen
esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
kohteeseen.
1 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
gg Valotusasetus tulee näkyviin.
2 gg<A>-kuvake näytetään näytön
Paina <A>-painiketta (4).
vasemmassa alakulmassa, ja se ilmaisee,
että valotus on lukittu (AE-lukitus).
zz Aina kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
uudelleen ja ota kuva.
3 Sommittele
zz Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean
kuvan ottamiseen, pidä <A>-painiketta
alhaalla ja ota toinen kuva painamalla
laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
q
wre
AF-pisteen valintatapa
Automaattinen valinta
Käsivalinta
Tarkennettuun AF-pisteeseen
Valittuun AF-pisteeseen
keskitetty valotus lukitaan.
keskitetty valotus lukitaan.
Näytön keskustan valotus lukitaan.
* [q]-tilassa, kun objektiivin tarkennustavan valintakytkin on asennossa <MF>,
näytön keskustan valotus lukitaan.
213
Manuaalitarkennus
Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, voit suurentaa kuvaa
ja tarkentaa manuaalisesti.
objektiivin tarkennustavan
1 Aseta
valintakytkin asentoon <MF>.
zz Tarkenna ensin kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
suurennettava alue.
2 Määritä
zz Aktivoi suurennettu näyttö painamalla
<S>-painiketta, ja siirrä se sitten
kohtaan, johon haluat tarkentaa,
käyttämällä <6>- tai <5>-valitsinta
tai <V>-nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää suurennetun alueen
painamalla <L>-painiketta.
kuvaa.
3 Suurenna
zz Kukin <B>-painikkeen painallus
vaihtaa suurennussuhdetta seuraavasti.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
AE-lukitus
Suurennetun alueen sijainti
Suurennus (noin)
Manuaalitarkennus
manuaalisesti.
4 Tarkenna
zz Katso suurennettua kuvaa ja tarkenna
kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.
zz Palaa tarkennuksen jälkeen normaaliin
näkymään painamalla <B>tai <0>-painiketta.
5 Ota kuva.
oo Vaikka tarkennat manuaalisesti, voit ottaa kuvan kosketuslaukaisimella.
215
Manuaalitarkennus
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen
(ääriviivojen korostaminen)
Tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä, jotta tarkennus
olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää reunan tunnistuksen
herkkyyden (tason) (paitsi <A>-tilassa).
1 Valitse [z: Man. tark. korost. aset.].
[Korostus].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
taso ja väri.
3 Aseta
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
oo Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
oo Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla ISOherkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista,
pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
oo Näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
216
Kuvaus kauko-ohjauksella
Langaton kauko-ohjain BR-E1 (myydään erikseen), joka on yhteensopiva
Bluetooth® Low Energy -tekniikan kanssa, mahdollistaa kuvauksen kaukoohjauksella.
Yhteensovitus
BR-E1:n käyttämistä varten kamera ja kaukolaukaisin on ensin
yhteensovitettava (yhdistä ja rekisteröi). Yhteensovituksen ohjeet, =399.
Tee seuraavat, kun laitteet on yhteensovitettu.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina <B>painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
itselaukaisin/kauko-ohjain.
3 Valitse
zz Valitse <6>-valitsimella <Q>
tai <k>.
217
Kuvaus kauko-ohjauksella
kuva.
4 Ota
zz Voit myös käyttää automaattitarkennusta
painamalla kauko-ohjaimen
painiketta <2>.
zz Kuvaa painamalla kauko-ohjaimen
laukaisinpainiketta.
zz Tarkat kuvausohjeet löytyvät BR-E1:n
käyttöoppaasta.
oo Infrapunakauko-ohjaimia, kuten kaukolaukaisin RC-6, ei voi käyttää.
oo Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna manuaalisesti
ennen kuvausta (=214).
oo Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on asetettu
etäkuvausta varten.
oo Kaukolaukaisinta voi käyttää myös videokuvauksessa (=285). 218
Kaukolaukaisimen käyttäminen
Voit kuvata käyttämällä kaukolaukaisinta
RS-60E3 (myydään erikseen).
Käyttöohjeet ovat kaukolaukaisimen
käyttöoppaassa.
1 Avaa liitännän kansi.
liitin kaukolaukaisimen
2 Liitä
liitäntään.
219
Salamavalokuvaus
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille
EL-/EX-sarjan Speedlite-salama (myydään erikseen) tekee
salamavalokuvauksesta helppoa.
Tietoja toimenpiteistä on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman
käyttöoppaassa. Tämä kamera on A-tyypin kamera, jolla voi
hyödyntää kaikkia EL-/EX-sarjan Speedlite-salamoiden ominaisuuksia.
Kun haluat asettaa salamatoiminnot ja salaman valinnaiset toiminnot kameran
valikkonäytössä, katso =222.
zzSalaman valotuskorjaus
Voit säätää välähdystehoa (salaman valotuskorjausta). Kun kuva on näytössä,
paina <B>-painiketta, valitse salaman valotuskorjauksen vaihtoehto
<5>-valitsimella ja aseta sitten salaman valotuskorjaus <6>-valitsimella.
Voit määrittää salaman valotuskorjausta ±3 yksikköä 1/3 aukon välein.
zzSalamavalotuksen lukitus
Tällä toiminnolla saavutat asianmukaisen salamavalotuksen kuvattavan
kohteen tietyssä osassa. Suuntaa etsimen keskiosa kohteeseen,
paina kameran <A>-painiketta, sommittele kuva ja ota kuva.
oo Vaikka asetat negatiivisen salaman valotuskorjauksen (jotta kuva pysyy
tummana), kuvat voidaan silti ottaa kirkkaina, jos et aseta [z: Auto Lighting
Optimizer/z: Autom. valotuksen optimointi] -asetukseksi (=136) [Pois].
oo Voit säätää salaman valotuskorjausta pikavalinnalla (=65) tai toiminnolla
[Salamatoimintojen asetukset] kohdassa [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus]
(=225).
oo Kamera pystyy kytkemään tiettyihin Speedlite-salamayksikköihin virran
automaattisesti, kun kamerassa on virta. Lisätietoja on tätä toimintoa
tukevan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
220
Salamavalokuvaus
Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite -salamat
zz Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTL- tai
TTL-automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä teholla.
Määritä kameran kuvaustilaksi <a> Käsisäätöinen valotus tai
<f> Aukon esivalinta ja säädä aukon arvo ennen kuvaamista.
zz Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila,
kuvaa käyttämällä manuaalista salamatilaa.
Muut kuin Canonin salamayksiköt
zzTäsmäysnopeus
Kamera pystyy synkronoimaan muut kuin Canonin salamayksiköt enintään
arvoon 1/180 sek. asti. Suurilla studiosalamayksiköillä salaman kesto on
pidempi kuin kompakteilla salamayksiköillä ja vaihtelee mallin mukaan.
Varmista ennen kuvaamista, että salama on synkronoitu oikein suunnilleen
alueella 1/60–1/30 sek.
oo Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun salamayksikön
tai salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi oikein ja siinä voi
esiintyä toimintahäiriöitä.
oo Älä kiinnitä suurjännitesalamaa kameran salamakenkään. Se ei ehkä välähdä.
221
Salamatoiminnon määrittäminen
N
Jos EL-/EX-sarjan Speedlite-salamassa on yhteensopivat salamatoimintojen
asetukset, voit määrittää Speedlite-salaman toiminnot ja valinnaiset toiminnot
kameran valikkonäytössä. Kiinnitä Speedlite-salama kameraan ja käynnistä
Speedlite-salama ennen salamatoimintojen asetusten määrittämistä.
Lisätietoja Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
[z: Ulkoinen
1 Valitse
Speedlite-ohjaus].
2 Valitse vaihtoehto.
222
Salamatoiminnon määrittäminen
Salamatoiminto
Ota salamakuvaus käyttöön valitsemalla
[Päällä]. Poista salamakuvaus käytöstä tai
ota käyttöön vain tarkennuksen apuvalo
määrittämällä asetukseksi [Pois].
Muussa tapauksessa, kun automaattisalamaa tukeva Speedlite on
kiinnitetty, automaattisalamaa käytetään kuvausolosuhteiden mukaan.
Katso tarkat kuvausohjeet automaattisalamaa tukevan Speedlite-salaman
käyttöoppaasta.
E-TTL II -salamamittaus
Jos haluat käyttää tavallista salamavalotusta,
valitse [Monilohko]. Jos [Keskiarvo] on
määritetty, koko mitatulle alueelle käytetään
keskiarvoista salamavalotusta.
223
Salamatoiminnon määrittäminen
Hidas täsmäys
Voit määrittää salamavalokuvauksen
salamatäsmäyksen nopeuden <f>
Aukon esivalinta- tai <d> Ohjelmoitu
AE -tilassa.
zz[
] 1/180-30 sek. autom.
zz[
] 1/180-1/60 sek. autom.
zz[
] 1/180 sek. (kiinteä)
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/180–30 sekuntia
kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta täsmäystä käytetään
joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti valaistuissa paikoissa,
ja valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä, mikä
estää tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä. Vaikka
salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä tummaksi.
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/180 sekuntia. Tämä estää kohteen
epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin [1/180-1/60
sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin tummempi kuin
käytettäessä asetusta [1/180-1/60 sek. autom.].
oo Oletusasetuksena on [1/180-1/60 sek. autom.]. Jos haluat käyttää hidasta
täsmäystä <f>- tai <d>-tilassa, aseta [1/180-30 sek. autom.].
oo Nopea täsmäys ei ole käytettävissä <f>- tai <d>-tilassa,
kun asetuksena on [1/180 sek. (kiinteä)].
224
Salamatoiminnon määrittäminen
FE-varmistus
Jotta vältetään ylivalottuminen, joka johtuu
salaman välähtämisestä päivänvalossa tai
lähikuvauksessa, kamera voi pienentää
ISO-herkkyyttä automaattisesti ja kuvata
normaalilla kohteen valotuksella, kun
automaattinen ISO-herkkyys on asetettu.
Salamatoimintojen asetukset
Näytetyt tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten toimintojen
asetusten, salamatilan ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja
Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
Esimerkkinäyttö
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Salamatila
Langattomat toiminnot /
Väläytyssuhdeohjaus
Salamazoomaus
(salaman peittoalue)
(4)
(5)
(6)
Suljintäsmäys
Salaman valotuskorjaus
Salamavalotuksen haarukointi
oo Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa,
joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
225
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSalamatila
Voit valita salamatilan, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.
[E-TTL II-salamamittaus] on EL-/EXsarjan Speedlite-salamoiden vakiotila
automaattisessa salamavalokuvauksessa.
[Käsisäätö]-toiminnolla voit määrittää
Speedlite-salaman [Välähdysteho]asetuksen itse.
[CSP] (jatkuva kuvaus ensisijalla -tila) vähentää automaattisesti
välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön. Tämä on
hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään salama akkuvirtaa.
Lisätietoja muista salamatiloista on kyseisen salamatilan sisältävän
Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
oo Säädä valotuksen korjausta (=128) tarpeen mukaan, jos salamavalokuvauksessa
tulee ylivalotusta [CSP]-asetuksella tilassa [t], [s] tai [a].
oo [CSP]-asetusta käytettäessä ISO-herkkyysasetuksena on automaattisesti
[Automaatti]. [FE-varmistus]-asetukseksi määritetään [Päällä]
automaattisesti. Kun [CSP] peruutetaan, tarkista ISO-herkkyys- ja
[FE-varmistus]-asetukset.
226
Salamatoiminnon määrittäminen
zzLangattomat toiminnot / Väläytyssuhdeohjaus
Langaton salamavalokuvaus (useita
salamoita) on mahdollista käytettäessä
radioyhteyttä tai optista yhteyttä.
Katso lisätietoja langattomasta salamasta
langattoman salamavalokuvauksen
kanssa yhteensopivan Speedlite-salaman
käyttöoppaasta.
Kun käytät salaman asetusten kanssa
yhteensopivaa lähikuvaussalamaa (esim.
MR-14EX II), voit määrittää välähdysputkien
tai välähdyspäiden A ja B välisen
välähdyssuhteen tai käyttää langatonta
salamaa vastaanotinyksiköiden kanssa.
Lisätietoja välähdyssuhteen ohjauksesta
on lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.
zzSalamazoomaus (salaman peittoalue)
Jos Speedlite-salamassa on zoomaava
välähdyspää, voit määrittää salaman
peittoalueen. Aseta tämän asetukseksi
normaalisti [AUTO], niin kamera määrittää
salaman peittoalueen automaattisesti
objektiivin polttovälin mukaan.
227
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSuljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verhon
täsmäys], niin että salama välähtää
heti valotuksen alkamisen jälkeen.
Jos [2. verhon täsmäys] on asetettu, salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista. Kun käytät tätä asetusta pitkän valotusajan kanssa, voit
luoda luonnollisempia valojuovia esimerkiksi yöllä ajavan auton valoista.
Kun toisen verhon täsmäys on käytössä yhdessä [E-TTL II-salamamittaus]
-asetuksen kanssa, salama välähtää kaksi kertaa peräkkäin: kun
painat laukaisimen pohjaan ja juuri ennen kuin valotus päättyy.
Jos [Nopea täsmäys] on määritetty, salamaa voi käyttää kaikkien
valotusaikojen kanssa. Tämä on tehokasta, kun haluat kuvata taustan
ollessa epäterävä (avoin aukko), kuten ulkosalla päivänvalossa.
oo Kun käytetään 2. verhon täsmäystä, aseta valotusajaksi 1/80 sek. tai pitempi.
Jos valotusaika on 1/90 sekuntia tai lyhyempi, 1. verhon täsmäystä käytetään
automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi määritetty.
228
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSalamavalotuksen korjaus
Voit määrittää salaman valotuskorjausta
±3 yksikköä 1/3 aukon välein.
Lisätietoja on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
oo Jos määrität salaman valotuskorjauksen Speedlite-salamassa, et voi määrittää
salaman valotuskorjausta kamerassa. Jos salamavalotuksen korjaus on
määritetty sekä kamerassa että Speedlite-salamassa, Speedlite-salaman
asetus ohittaa kameran asetuksen.
zzSalamavalotuksen haarukointi
Jos välähdysteho muutetaan
automaattisesti, kolme otosta kuvataan.
Katso lisätietoja salamavalotuksen
haarukointitoiminnolla varustetun
Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
229
Salamatoiminnon määrittäminen
Salaman valinnaisten toimintojen asetukset
Lisätietoja Speedlite-salaman valinnaisista toiminnoista on Speedlite-salaman
(myydään erikseen) käyttöoppaassa.
1 Valitse [Salaman C.Fn-asetukset].
haluamasi toiminnot.
2 Määritä
zz Valitse numero.
zz Valitse vaihtoehto.
oo Jos EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman valinnainen toiminto
[Salaman mittaustapa] on määritetty arvoon [TTL] (automaattisalama),
Speedlite välähtää aina täydellä salamateholla.
oo Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai peruuttaa
kameran [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -näytössä. Määritä ne suoraan
Speedlite-salamassa.
Salamatoimintojen asetusten poistaminen /
Salaman C.Fn-asetukset
1 Valitse [Nollaa asetukset].
nollattavat asetukset.
2 Valitse
zz Valitse [Nollaa salaman asetukset]
tai [Nollaa kaikki salaman C.Fn:t].
zz Valitse vahvistusnäytössä [OK].
Salaman asetukset tai valinnaisten
toimintojen asetukset nollataan.
230
Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset
Tietonäyttö
Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =591.
oo Kun <g> näkyy valkoisena, se ilmoittaa, että kuva näytetään kirkkaudella,
joka on hyvin lähellä otettavan kuvan kirkkautta.
oo Jos <g> vilkkuu, se ilmoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus eroaa
todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai
kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa,
että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
oo Valotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla.
<g>-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään näytössä
vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin
kirkkaassa valaistuksessa.
oo Histogrammi voidaan näyttää, kun [z: Valot. Simulointi] -asetuksena on
[Päällä] (=139).
231
Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Epätarkat kuva-alueet saattavat olla epätäydellisiä, kun kuvataan lähes
suurimmalla aukolla nopeilla valotusajoilla. Jos et pidä siitä, miltä epätarkat
kuva-alueet näyttävät, kuvaaminen seuraavasti saattaa parantaa lopputulosta.
• Pidennä valotusaikaa.
• Suurenna aukkoarvoa.
Kuvan laatu
oo Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
oo Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
oo Kuvien ottaminen tiheään pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa
ja vaikuttaa kuvan laatuun. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
oo Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea,
kuvanlaatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama minuutti ennen
kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen <s> ja punainen <E> sisäisen lämpötilan varoituskuvake
oo Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska kuvausta jatketaan pitkään
tai kameraa käytetään kuumassa ympäristössä, valkoinen <s>-kuvake tai
punainen <E>-kuvake tulee näkyviin.
oo Valkoinen <s>-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Lopeta kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
oo Punainen <E>-kuvake ilmaisee, että kuvaus päättyy pian automaattisesti.
Kuvaaminen uudelleen ei onnistu ennen kuin kameran sisus on jäähtynyt, joten
lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise kamerasta virta ja anna sen jäähtyä
hetken.
oo Pitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä saa valkoisen <s>kuvakkeen tai punaisen <E>-kuvakkeen ilmestymään nopeammin.
Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
oo Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai pitkällä
valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin valkoinen <s>kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
oo Jos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu.
Palaa normaaliin näyttöön ennen kuvaamista.
oo Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin
näytön mukainen.
232
Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset
Kuvat ja näyttö
oo Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytetyn kuvan kirkkaus ei ehkä
vastaa otetun kuvan kirkkautta.
oo Heikossa valaistuksessa kohina voi olla huomattavaa kuvan näytössä jopa
pienillä ISO-herkkyyksillä, mutta otetuissa kuvissa on vähemmän kohinaa,
koska näytettyjen kuvien ja otettujen kuvien kuvanlaatu ei ole sama.
oo Näyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus)
muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka
kuvausta siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
oo Kameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean
kirkkauden näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
oo Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana
näytössä. Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
oo Jos määrität heikossa valaistuksessa [5: Näytön kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina
tai epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
oo Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Objektiivi
oo Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja
asetat Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää
otettavissa olevien kuvien määrää kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
oo EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana
on käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä
toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
233
Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset
oo Kuvan kuva-alan peitto on noin 100 % (kun kuvan laatu on JPEG 73).
oo Jos kamera on käyttämättä pitkän aikaa, näyttö sammuu automaattisesti
asetuksessa [Näyttö pois] tai [Etsin pois] kohdassa [5: Virransäästö]
määritetyn ajan jälkeen. Kamerasta sammuu virta automaattisesti,
kun [Virrankatkaisu]-asetuksessa määritetty aika on kulunut (=372).
oo Käyttämällä HDMI-kaapelia HTC-100 (myydään erikseen) voit näyttää
kuvan televisiossa (=308). Huomaa, että ääntä ei kuulu.
234
Videon tallennus
Käännä valintakiekko asentoon <k>
videokuvausta varten.
zz Kun M-kuvake näkyy sivun otsikon oikealla puolella, toiminto on
käytettävissä vain käsisäätöisellä valotuksella kuvattaessa (=241).
oo Voit kuvata videoita painamalla videokuvauspainiketta stillkuvien
kuvauksen aikana.
oo Voit myös valita videokuvaustilan kohdassa [z: Kuvaustapa], kun asetat
valintakiekon asentoon <k>.
235
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzKuvaus 2
=285
=262
=285
=274
zzKuvaus 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzKuvaus 5
=188
=280
=198
=183
zzKuvaus 6
=200
=282
=283
=216
oo Kun käytetään RF-objektiivia, jossa ei ole tarkennustavan valintakytkintä,
[Tarkennustapa] näytetään.
237
Välilehtivalikot: Videokuvaus
[u]-tilassa näytetään seuraavat näytöt.
zzKuvaus 1
=239
=257
zzKuvaus 2
=285
=274
zzKuvaus 3
=188
=280
=198
=183
238
Videon tallennus
k Automaattivalotuksella tallentaminen
Automaattivalotuksen ohjaus sovittaa valotuksen ympäristön kirkkauden mukaan.
1
Käännä valintakiekko asentoon <k>.
2 Paina <0>-painiketta.
[k].
3 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
[k (Videon autom.valot.)]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit myös valita kääntämällä <6>tai <5>-valitsinta.
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella
tai manuaalitarkennuksella
(=190–=197, =214).
zz Oletuksena [z: Videon servotark.]
-asetuksena on [Päällä], jotta kamera
jatkaa aina tarkentamista (=280).
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
239
Videon tallennus
video.
5 Tallenna
zz Aloita videon kuvaaminen
(1)
painamalla videokuvauspainiketta.
gg Videon kuvauksen aikana ”oREC”merkki (1) näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
gg Mikrofonit tallentavat äänen
osoitetuista kohdista (2).
zz Lopeta videon kuvaus painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
(2)
oo Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas]
-asetuksena on [Pois]. Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [k].
oo Voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>-painiketta. Kun olet
käyttänyt AE-lukitusta videokuvauksessa, voit peruuttaa sen painamalla <S>painiketta. (AE-lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
oo Valotuksen korjaus voidaan asettaa ±3 yksikön alueella.
oo ISO-herkkyyttä, valotusaikaa ja aukkoa ei tallenneta videon Exif-tietoihin.
oo Kamera on yhteensopiva Speedlite-salaman toiminnon kanssa, joka sytyttää
LED-valon automaattisesti heikossa valaistuksessa, kun kuvataan videoita
automaattivalotuksella. Katso lisätietoja LED-valolla varustetun Speedlitesalaman käyttöoppaasta.
ISO-herkkyys [k]-tilassa
ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä, =588.
240
Videon tallennus
M Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella
Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden.
1
Käännä valintakiekko asentoon <k>.
2 Paina <0>-painiketta.
[M].
3 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
[M (Videon man.valotus)] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit myös valita kääntämällä <6>tai <5>-valitsinta.
ISO-herkkyys.
4 Määritä
zz Paina <B>-painiketta.
zz Määritä ISO-herkkyyden asetus
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
241
Videon tallennus
valotusaika (1) ja aukko (2).
5 Määritä
zz Paina laukaisin puoliväliin ja
tarkista valotustason ilmaisin.
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Valotusaika voidaan asettaa
alueelle 1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
(2)
ja kuvaa video.
6 Tarkenna
zz Toimi samoin kuin vaiheissa 4 ja
5 kohdassa ”Automaattivalotuksella
tallentaminen” (=239–=240).
oo Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas] -asetuksena
on [Pois]. Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [M].
242
Videon tallennus
oo Videokuvauksessa ISO-herkkyyttä ei voi laajentaa asetukseen L
(vastaa herkkyyttä ISO 50).
oo Kun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista kameran
asetukset ennen videoiden kuvaamista.
oo Vältä valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana. Valotuksen
muutokset voivat tallentua videoon tai kohinan määrä voi lisääntyä suurilla
ISO-herkkyyksillä.
oo Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
oo Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
oo Automaattista ISO-herkkyyttä käytettäessä valotuksen korjaus voidaan
asettaa ±3 yksikön alueella.
oo Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta. Jos olet lukinnut ISO-herkkyyden videokuvauksen
aikana, voit peruuttaa lukituksen painamalla <S>-painiketta. (ISO-herkkyyden
lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
oo Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen kerran
painoit <A>-painiketta.
oo Kun kamera on valmis kuvaamaan [M]-tilassa, voit näyttää histogrammin
painamalla <B>-painiketta.
ISO-herkkyys [M]-tilassa
Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita [AUTO]-asetuksen,
jolloin se asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä, =589.
243
Videon tallennus
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvaustilassa. Jos haluat ottaa stillkuvia,
vaihda toiseen kuvaustilaan kääntämällä valintakiekkoa.
Tietonäyttö (videokuvaus)
Lisätietoja videokuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =593.
244
Videon tallennus
Videokuvausta koskevat varoitukset
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä
moiré-ilmiötä tai värit voivat vääristyä.
oo Jos <Q> tai <Qw> on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
oo Jos kuvaat videota loistevalossa tai LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
oo Jos tarkennat automaattisesti USM-objektiivilla kuvatessasi videota heikossa
valaistuksessa, videoon voi tallentua vaakaviivakohinaa. Samantyyppistä
kohinaa voi esiintyä, jos tarkennat käsin tietyillä objektiiveilla, jossa on
sähköinen tarkennusrengas.
oo On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää zoomausta
videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana voi aiheuttaa
valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen, epätasaisen
äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
oo Suuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
oo Jos automaattitarkennusta käytetään videokuvauksen aikana, mitä tahansa
seuraavista voi tapahtua: tarkennus kohdistuu hetkeksi väärin, videon
kirkkauden muutokset tallentuvat, videon tallennus keskeytyy hetkeksi
tai objektiivin tuottamat mekaaniset äänet tallentuvat.
oo Vältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (=240) sormellasi tai millään
esineellä.
oo ”Yleiset videokuvauksen varoitukset”, =291–=292.
oo Lue tarvittaessa myös ”Yleiset stillkuvien kuvauksen huomautukset”,
=231–=234.
245
Videon tallennus
Videokuvausta koskevat huomautukset
oo Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
oo Videon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
oo Voit tarkentaa myös painamalla <p>-painiketta.
oo Voit ottaa käyttöön videokuvauksen aloittamisen ja lopettamisen
painamalla laukaisin pohjaan asettamalla [Pohjaan]-asetukseksi kohdassa
[5: Suljinpain. toiminto videoissa] vaihtoehdon [Al./lop. videotall].
oo Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereoääntä (=240).
oo Kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN liitettyjä ulkoisia
mikrofoneja, kuten suunnattu stereomikrofoni DM-E1 (myydään erikseen),
käytetään sisäänrakennettujen mikrofonien sijasta (=258).
oo Voit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
oo EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus videokuvauksen aikana
on käytettävissä, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä toiminto
ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709
-väriavaruutta käytetään 4K-, Full HD- ja HD-videoissa.
246
HDR-videokuvaus
Voit kuvata suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suuren kontrastin
huippuvalojen yksityiskohdat säilyvät.
1
Käännä valintakiekko asentoon <k>.
2 Paina <0>-painiketta.
[u].
3 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [u (HDRvideo)] ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit myös valita kääntämällä <6>tai <5>-valitsinta.
HDR-video.
4 Kuvaa
zz Kuvaa video samalla tavalla
kuin normaali video.
zz Tietoja käytettävissä olevasta
tiedostokoosta ja tallennusajasta
on =586 taulukossa.
247
HDR-videokuvaus
oo [z: Videon rajaus] ei ole käytettävissä.
oo Koska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi näyttää
vääristyneeltä. Käsivaralla kuvauksen aikana kameran tärähtely saattaa
tehdä vääristymistä huomattavampia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Huomaa, että vaikka kuvauksessa käytettäisiin jalustaa, HDR-videon kuvien
toistossa yksitellen tai hidastetussa toistossa voi näkyä jälkikuvia tai enemmän
kohinaa kuin normaalissa toistossa.
oo Kuvan väri ja kirkkaus voivat muuttua huomattavasti hetkeksi, jos muutat
HDR-kuvauksen asetuksia. Lisäksi videota ei päivitetä hetkeen ja kuva
pysähtyy hetkiseksi. Ota tämä huomioon, kun tallennat videoita ulkoiseen
laitteeseen HDMI:n kautta.
oo Tallennuskoko on L6X (NTSC) tai L5X (PAL). Huomaa,
että videot tallennetaan HD-tarkkuudella, kun käytetään EF-S-objektiiveja.
oo ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti, kun kuvaat HDR-videoita.
248
Videon tallennuskoon määrittäminen
Aseta [z: Videon tall.koko]
-välilehdellä kuvan koko, kuvataajuus
ja pakkausmenetelmä. Video
tallennetaan MP4-tiedostona.
[Videon tall.koko] -näytössä näkyvä
kuvataajuus vaihtuu automaattisesti
[5: Videojärjest.] -asetuksen mukaan
(=378).
oo Videoiden tallentamiseen tarvittava kortin kirjoitus- ja lukunopeus (kortin
suorituskykyvaatimukset) vaihtelevat videon tallennuskoon mukaan.
Ennen videoiden kuvaamista, tarkista kortin toimintavaatimukset, =585.
Kuvan koko
zz[H] 3840×2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
Käytettävissä vain, kun valintakiekko on asennossa <k>.
zz[L] 1920×1080
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde on 16:9.
zz[w] 1280×720
Video tallennetaan teräväpiirtolaatuisena (HD). Kuvasuhde on 16:9.
249
Videon tallennuskoon määrittäminen
oo Jos muutat [5: Videojärjest.] -asetusta, aseta myös [z: Videon tall.koko]
uudelleen.
oo Normaali 4K-videoiden ja L8/7-videoiden toisto ei ehkä onnistu
muilla laitteilla toiston suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
oo Selkeys ja kohina vaihtelevat jonkin verran videon tallennuskoon,
rajatun kuvauksen asetusten ja käytetyn objektiivin mukaan.
oo Videoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
4K-videotallennus
zz 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti.
Lisätietoja on kohdassa ”Kortit, joille voi tallentaa videoita”, =585.
zz 4K-videoiden kuvaaminen lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä saattaa saada
kameran sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin ja korkeammaksi
kuin normaaleja videoita kuvattaessa. Jos punainen E-kuvake ilmestyy
näkyviin videokuvauksen aikana, kortti voi olla kuuma, joten pysäytä
videokuvaus ja anna kameran jäähtyä ennen kortin poistamista.
(Älä poista korttia heti.)
zz Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840×2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (=306).
oo Kontrastin tunnistusta käytetään tarkennukseen, kun kuvataan 4K-videoita.
Tarkennus voi kestää kauemmin kuin HD- tai Full HD -videoita kuvattaessa.
250
Videon tallennuskoon määrittäminen
Videokuvan peitto
Kuvakennon peitto videoille vaihtelee videon tallennuskoon,
rajatun kuvauksen asetusten ja käytetyn objektiivin mukaan.
EF-S-objektiiveja käytettäessä videoon rajataan alue kuvan keskeltä.
zzRF- tai EF-objektiivit: Kun [z: Videon rajaus]
-asetuksena on [Pois]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Nopeutettu 4K-video
Nopeutettu Full HD -video
4K
zzRF- tai EF-objektiivit: Kun [z: Videon rajaus]
-asetuksena on [Päällä]
zzEF-S-objektiivit
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
Nopeutettu 4K-video
Nopeutettu Full HD -video
4K
oo Full HD -videoita ei voi kuvata käyttäen EF-S-objektiiveja tai kun
[z: Videon rajaus] -asetuksena on [Päällä].
oo Tallentaminen videon digitaalinen IS -toiminnolla (=260) rajaa kuvaa lisää
näytön keskustan ympärillä.
251
Videon tallennuskoon määrittäminen
zzKuvataajuus (kuvia sekunnissa (fps))
[8] 59,94 kuvaa/s / [6] 29,97 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC
(esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
[7] 50,00 kuvaa/s / [5] 25,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina, Australia).
[4] 23,98 kuvaa/s
Pääasiassa elokuville. 4 (23,98 kuvaa/s) on käytettävissä,
kun [5: Videojärjest.] -asetuksena on [NTSC].
zzPakkausmenetelmä
[X] IPB (normaali)
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
[
] IPB (kevyt)
Video tallennetaan pienemmällä bittinopeudella kuin IPB (normaali)
-asetuksella, joten tiedostokoko on pienempi kuin IPB (normaali)
-asetuksella ja video on yhteensopiva useamman toistojärjestelmän
kanssa. Tämä pidentää mahdollista kuvausaikaa pitemmäksi kuin
asetuksella IPB (normaali) (kun kortin kapasiteetti pysyy samana).
zzVideon tallennusmuoto
[C] MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan MP4-muotoisiksi
videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”).
252
Videon tallennuskoon määrittäminen
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Tietoja eri videon tallennuskokojen kanssa käytettävistä korteista, =585.
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka luku- ja
kirjoitusnopeus (kortin suorituskykyvaatimuksissa määritetty) on =585
taulukon mukainen tai vaadittua suurempi. Kokeile kortteja tallentamalla
muutama video ja varmistamalla, että ne tallentuvat oikein
määrittämässäsi koossa (=249).
ooAlusta kortit ennen 4K-videon kuvaamista (=367).
oo Jos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu oikein.
Samoin, jos toistat videon kortilla, jolla on hidas lukunopeus, kamera ei ehkä
toista videota oikein.
oo Kun kuvaat videoita, käytä suuren suorituskyvyn omaavaa korttia,
jonka kirjoitusnopeus on riittävästi bittinopeutta suurempi.
oo Jos videoiden tallentaminen ei onnistu normaalisti, alusta kortti ja yritä
uudelleen. Jos kortin alustaminen ei ratkaise ongelmaa, katso lisäohjeita
esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
oo Kortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (=367).
oo Tarkista kortin luku-/kirjoitusnopeus esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
253
Videon tallennuskoon määrittäminen
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zzKamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan FAT32-muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston
koko ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä automaattisesti.
Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja toista se.
zzKamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan yhteen
tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka tiedoston koko
ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
oo Kun tuot tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt,
käytä joko EOS Utility -ohjelmaa tai kortinlukijaa (=557). Yli 4 Gt:n kokoisia
videotiedostoja ei ehkä voi tallentaa, jos yrität käyttää tietokoneen
käyttöjärjestelmän vakiotoimintoja.
254
Videon tallennuskoon määrittäminen
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Tietoja tiedostokoosta ja tallennusajasta kullakin tallennuskoolla, =586.
Videokuvauksen aikaraja
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia. Kun
videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen painamalla
videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena tiedostona).
255
Videon rajaus
RF- tai EF-objektiiveja käytettäessä videoihin voidaan rajata
kuvan keskustaa ympäröivä alue kuin käytettäisiin teleobjektiivia.
EF-S-objektiivilla kuvaaminen antaa saman tuloksen kuin tämä videon
rajaustoiminto.
1 Valitse [z: Videon rajaus].
[Päällä].
2 Valitse
gg Keskialue suurennetaan.
oo Full HD -videoita ei voi kuvata käyttäen videon rajausta.
oo Näytön keskustaa rajataan niin, että kuvausalue pienenee, kun
[z: Videon digit. IS] -asetuksena on [Päällä] tai [Parannettu].
oo Videon rajauksessa käytettävissä oleva kuvausalue on sama
kuin kuvattaessa videoita käyttäen EF-S-objektiiveja.
oo 4K-videot kuvataan aina niin, että kuvausnäytön keskusta rajataan,
eikä [z: Videon rajaus] -asetus muuta kuvauksen kuvakulmaa.
oo Lisätietoja kuvausalueesta, =251.
256
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Voit kuvata videoita ja samalla tallentaa
ääntä sisäänrakennetun stereomikrofonin
tai ulkoisen stereomikrofonin
avulla. Voit myös säätää äänen
tallennustasoa vapaasti.
Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa
[z: Äänen tallennus].
Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso
zzAutomaatti
Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.
zzKäsinsäätö
Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät äänen
tallennuksen tasoa <Y> <Z> -painikkeilla. Katso huippuarvon pidon
osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon ”12”
(-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema
ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.
zzPois
Ääntä ei tallenneta.
Tuulisuoja
Määritä asetukseksi [Automaatti], kun haluat vaimentaa tuulen ääntä
automaattisesti, kun olet ulkona tuulisella säällä. Aktivoidaan vain, kun
kameran sisäänrakennettu mikrofoni on käytössä. Tuulisuojatoiminto
vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.
257
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Vaimennus
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman äänen
vääristymän. Vaikka määrittäisit kuvausta varten [Äänitys]-asetukseksi
[Automaatti] tai [Käsinsäätö], voimakkaat äänet saattavat silti vääristyä.
Tässä tapauksessa suositellaan asetusta [Päällä].
zzMikrofonin käyttäminen
Normaalisti sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereona.
Jos kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN kytketään ulkoinen
mikrofoni, jossa on ministereoliitin (halkaisija 3,5 mm), ulkoinen mikrofoni
asetetaan ensisijaiseksi. Suosittelemme suunnatun stereomikrofonin
DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä.
zzKuulokkeiden käyttäminen
Jos kameran kuulokeliitäntään kytketään erikseen myytävät stereokuulokkeet,
joissa on 3,5 mm:n miniliitin, voit kuunnella ääntä videon tallennuksen aikana.
Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla <Q>-painiketta,
valitsemalla [n] ja säätämällä sitten <6>-valitsimella.
Kuulokkeita voi käyttää myös videon toiston aikana.
258
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
oo Sisäänrakennetut mikrofonit tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa
Wi-Fi-toimintojen ääniä. Äänen nauhoittamisen aikana ei suositella
langattoman toiminnon käyttämistä.
oo Kun liität kameraan ulkoisen mikrofonin tai kuulokkeet,
muista asettaa pistoke kokonaan sisään.
oo Kameran yhdysrakenteista mikrofonia tallentaa myös kameran
toimintaäänet sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana.
Suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttäminen
saattaa vähentää näitä ääniä videossa.
oo Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita laitteita.
oo Kohinanpoistoa ei käytetä kuulokkeiden kautta toistettavaan ääneen.
Niinpä videoon tallennettava ääni on erilainen.
oo Älä muuta [Äänen tallennus] -asetuksia, kun kuuntelet kuulokkeilla.
Tämä voi aiheuttaa yhtäkkisiä kovia ääniä, jotka voivat satuttaa korviasi.
oo [u]-tilassa käytettävissä olevat [Äänen tallennus] -asetukset ovat [Päällä]
tai [Pois]. Aseta [Päällä], niin tallennuksen taso säädetään automaattisesti.
oo Ääni tuodaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI:n kautta,
paitsi kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
oo Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei voi säätää.
oo Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
259
Videon digitaalinen IS
Kameran kuvanvakain korjaa elektronisesti kameran tärähtelyä
videokuvauksen aikana. Tämän toiminnon nimi on ”Videon digitaalinen IS”.
Videon digitaalinen IS -toiminnolla kuvanvakausta voidaan käyttää, vaikka
käytetyssä objektiivissa ei ole Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toimintoa.
Kun käytetään objektiivia, jossa on optinen Image Stabilizer (Kuvanvakain),
aseta objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin asentoon <1>.
1 Valitse [z: Videon digit. IS].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zzPäällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zzParannettu (x) (ei näytetä stillkuvien kuvauksessa)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin [Päällä]-asetuksella.
Kuvaa suurennetaan enemmän.
260
Videon digitaalinen IS
Yhdistelmäkuvanvakaus
Vielä tehokkaamman korjauksen voi saavuttaa käyttämällä objektiivia, joka
tukee videon digitaalista kuvanvakausta ja yhdistelmäkuvanvakausta, jossa
yhdistetään objektiivin ja kameran optinen ja digitaalinen kuvanvakaus.
oo Videon digitaalinen IS ei toimi, kun objektiivin optinen Image
Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin on asennossa <2>.
oo Vaikka videoita voi tallentaa käyttäen videon digitaalinen IS -toimintoa, kun
käytetään EF-S-objektiiveja tai videon rajausta, kuvausalue pienenee entisestään.
oo Kun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS ei toimi.
oo Videon digitaalinen IS -toiminnon vakautus voi olla vähemmän tehokasta
joitakin videon tallennuskokoja käytettäessä.
oo Mitä suurempi kuvakulma (laajakulma), sen tehokkaampi on kuvanvakaus.
Mitä pienempi kuvakulma (telepää), sen vähäisempää on kuvanvakaus.
oo Kun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen
IS -asetukseksi [Pois].
oo Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä huomattavasti
(kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon digitaalinen IS -toiminnon
vaikutuksesta.
oo Kun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin Canonin
objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS -asetukseksi [Pois].
oo Koska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva näyttää
rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
oo Jotkin objektiivit eivät tue videon digitaalinen IS -toimintoa. Lisätietoja
on Canonin verkkosivustossa.
oo Tietoja yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa yhteensopivista objektiiveista
on Canonin sivustossa.
oo ”+” lisätään videon digitaalinen IS -kuvakkeeseen (=260), kun käytetään
objektiivia, joka on yhteensopiva yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa.
261
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Tietyin väliajoin otetut stillkuvat voidaan yhdistää automaattisesti nopeutetun
4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video näyttää, miten
kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen todellisuudessa
kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä pisteestä maiseman
muuttumista, kasvien kasvamista, tähtien liikkeitä yms.
Nopeutetut videot tallennetaan MP4-muodossa seuraavalla laadulla:
H6W (NTSC) / H5W (PAL) 4K-kuvauksessa ja L 6
W (NTSC) / L 5 W (PAL) Full HD -kuvauksessa.
Huomaa, että kuvataajuus muutetaan automaattisesti [5: Videojärjest.]
-asetuksen mukaan (=378).
kuvaustila.
1 Valitse
zz Valitse [k] (=239) tai [M] (=241).
2 Valitse [z: Nopeutettu video].
3 Valitse [Nopeutettu].
aihe.
4 Valitse
zz Valitse kuvaustilanteeseen sopiva aihe.
zz Voit asettaa kuvausvälin ja kuvien
määrän vapaammin manuaalisesti,
kun valitset vaihtoehdon [Oma asetus].
262
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
kuvausväli.
5 Valitse
zz Valitse [Aikaväli] (sek.). Aseta
arvo <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
(1)
(2)
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse [Aikaväli] (min.:sek.). (Aikaväli
kerran sekunnissa ei ole käytettävissä.)
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina sitten
<0>-painiketta. (Palauttaa tilaan <s>.)
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
kuvien määrä.
6 Määritä
zz Valitse [Otosmäärä]. Aseta arvo
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] ja
[3: Toistoaika] ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta,
jotta <r> tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina sitten
<0>-painiketta. (Palauttaa tilaan <s>.)
zz Tarkista, että [3: Toistoaika] ei näy
punaisena.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
oo [Näkymä**]-toimintoa käytettäessä käytettävissä olevat aikavälit ja kuvien
määrät on rajoitettu näkymään sopiviksi.
oo Tietoja korteista, joille voi tallentaa nopeutettua videota,
(kortin suorituskyvyn vaatimukset), =585.
oo Jos kuvien määrä on 3600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
263
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
haluamasi videon
7 Valitse
tallennuskoko.
zzH (3840×2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9. Kuvataajuus
on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja 25,00 kuvaa/s (5)
PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C) -muodossa ALL-I
(W) -pakkausta käyttäen.
zzL (1920×1080)
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde
on 16:9. Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C)
-muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
264
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
8 Määritä [Autom.valotus].
zzLukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle kuvalle valittua
valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa. Muitakin ensimmäiselle
kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös seuraavissa kuvissa.
zzJokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos toimintojen,
kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on [Automaatti],
ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
9 Määritä [Näytön auto.katk.].
zzPois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
(Näyttö sammuu vain kuvauksen aikana.) Huomaa, että näyttö
sammuu noin 30 minuutin kuluttua kuvauksen aloittamisesta.
zzPäällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
oo Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
265
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
äänimerkki.
10Aseta
zz Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä
ei kuulu kuvauksen aikana.
11 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä kuvamäärällä
ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää” näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan), kun luodaan
nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on otettu tietyin väliajoin.
valikko.
12 Sulje
zz Sulje valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
266
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ilmoitus.
13 Lue
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
testikuvia.
14 Ota
zz Aseta valotus ja kuvaustoiminnot
ja tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin samalla tavalla kuin
stillkuvien kuvauksessa.
zz Ota testikuvat painamalla laukaisin pohjaan
asti. Stillkuvat tallennetaan kortille.
zz Jos testikuvissa ei ole ongelmia,
siirry seuraavaan vaiheeseen.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
ottaa testikuvat uudelleen.
oo Testikuvat tallennetaan JPEG 73 -laadulla.
oo Voit asettaa automaattisen ISO-herkkyyden ylärajan [k]- tai [M]-tilassa
automaattinen ISO-herkkyys -toiminnolla kohdassa [aAutom. enint.]
kohdassa [z: kISO-herkkyysasetukset] (=286).
oo Jos olet asettanut [Puoliväliin]-asetukseksi kohdassa [5: Suljinpain.
toiminto videoissa] vaihtoehdon [Meter.+k Jatkuva tark.], sen tilalle
vaihdetaan automaattisesti [Mittaus+kertatark.], kun määrität nopeutetun
videon kuvaamisen.
267
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
videokuvauspainiketta.
15 Paina
gg Kamera on valmis aloittamaan
nopeutetun videon kuvaamisen.
zz Jos haluat palata vaiheeseen 14,
paina videokuvauspainiketta uudelleen.
nopeutettu video.
16 Kuvaa
zz Paina <B>-painiketta ja tarkista
(1)
268
(2)
uudelleen näytössä näkyvät kohdat
”Tarvittava aika (1)” ja ”Aikaväli (2)”.
zz Aloita nopeutetun videon kuvaaminen
painamalla laukaisin pohjaan.
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Kun tallennetaan nopeutettua videota,
näytössä näkyy ”oREC”.
gg Kun määritetty otosmäärä on otettu,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
zz Peruuta nopeutetun videon
kuvaaminen asettamalla
[Nopeutettu]-asetukseksi [Pois].
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
oo On suositeltavaa ottaa testikuvia, kuten vaiheessa 14, sekä kuvata testivideo
nopeutetusta videosta etukäteen.
oo Videon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin 100 %.
oo Jos haluat peruuttaa meneillään olevan nopeutetun videon kuvaamisen, paina
laukaisin pohjaan tai paina videokuvauspainiketta. Siihen mennessä kuvattu
nopeutettu video tallennetaan kortille.
oo Jos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia,
näytössä näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän,
päivien määrä näytetään 24 tunnin jaksojen määränä.
oo Vaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti,
videotiedosto luodaan silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00'00"”.
oo Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden
(myydään erikseen) käyttämistä.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709
-väriavaruutta käytetään nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa.
oo Jos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän
tallentamiseen, [Toistoaika] näkyy punaisena. Vaikka kamera pystyy
jatkamaan kuvausta, kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
oo Jos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia
ole alustettu exFAT-muotoon (=368), [Toistoaika] näkyy punaisena. Jos
jatkat kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
269
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo Nopeutettua videota ei voi kuvata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla tai kun HDMI-kaapeli on kytketty.
oo Videon servotarkennus ei toimi.
oo Jos valotusaika on 1/30 sekuntia tai hitaampi, videon valotusta ei ehkä näytetä
oikein (se saattaa poiketa lopullisen videon valotuksesta).
oo Älä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Zoomaaminen
saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus muuttuu tai objektiivin
vääristymien korjaus ei toimi oikein.
oo Kun kuvaat nopeutettua videota välkkyvän valon alla, kuvaan saattaa tallentua
huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai epätasainen valotus.
oo Nopeutetun videon kuvauksen aikana näytetyt kuvat saattavat näyttää erilaisilta
kuin valmis video. (Niissä voi esimerkiksi olla välkkyvien valonlähteiden aiheuttamaa
epätasaista kirkkautta tai suuren ISO-herkkyyden aiheuttamaa kohinaa.)
oo Kun kuvaat nopeutettua videota vähäisessä valossa, kuvauksen
aikana näytetty kuva saattaa poiketa videoon tallennettavasta kuvasta.
Tässä tapauksessa <g>-kuvake vilkkuu.
oo Jos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta nopeutettua videota kuvatessasi, kuva voi näyttää huomattavan
vääristyneeltä.
oo Automaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen asetuksia tai
toistaa kuvia jne.
oo Nopeutettuun videoon ei tallenneta ääntä.
oo Nopeutettua videota kuvatessasi voit aloittaa tai pysäyttää videon kuvauksen
painamalla laukaisimen pohjaan riippumatta [5: Suljinpain. toiminto videoissa]
-asetuksesta.
oo Kun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus]-asetuksena on
[Jokainen ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta,
kamera ei ehkä kuvaa asetulla aikavälillä.
270
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jos valotusaika on pitempi kuin kuvausväli (kuten pitkää valotusaikaa
käytettäessä) tai jos hidas suljinnopeus asetetaan automaattisesti, kamera
ei ehkä voi kuvata määritetyin väliajoin. Lisäksi kuvaaminen ei ehkä onnistu
silloin, kun valotusaika ja kuvausväli ovat lähes samat.
oo Jos seuraavaa ajastettua kuvaa ei voi ottaa, se jätetään väliin.
Tämä saattaa vähentää nopeutetun videon tallennusaikaa.
oo Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
oo Vaikka [Näytön auto.katk.] -asetuksena on [Pois], näyttö sammuu valotuksen
ajaksi. Huomaa myös, että kuvia ei ehkä näytetä, jos kuvien aikaväli on liian lyhyt.
oo Otettuja kuvia ei tallenneta stillkuvina. Vaikka peruuttaisit nopeutetun videon
kuvaamisen vain yhden kuvan ottamisen jälkeen, se tallennetaan silti
videotiedostona.
oo Jos kytket kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS Utility
-ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi
[Pois]. Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois], kameran ja tietokoneen
välinen tiedonsiirto ei toimi.
oo Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
oo Nopeutetun videon kuvaaminen päättyy esimerkiksi, jos virtakytkin asetetaan
asentoon <2> ja asetukseksi vaihdetaan [Pois].
oo Vaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
oo Seuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen valmiustilan
ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
• Valitaan [Puhdista nytf] kohdassa [5: Kennon puhdistus] tai valitaan
[5: Kamera-asetusten nollaus].
• Käännetään valintakiekkoa.
271
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Jos aloitat nopeutetun videon kuvaamisen, kun lämpötilavaroituksen valkoinen
<s> (=291) on näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu saattaa kärsiä.
On suositeltavaa aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen, kun valkoinen
<s> katoaa (kameran sisäinen lämpötila laskee).
oo Kun [Autom.valotus]-asetuksena on [Jokainen ruutu], ISO-herkkyyttä,
valotusaikaa ja aukkoa ei ehkä tallenneta nopeutetun videon Exif-tietoihin
joissakin tiloissa.
272
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
oo Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen kauko-ohjaimella
BR-E1 (myydään erikseen).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
• Suorita ensin langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 ja kameran
yhteensovitus (=399).
• Valitse [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä].
• Ota testikuvat ja sitten, kun kamera on valmis kuvaamaan (kuten vaiheessa
15, =268), aseta BR-E1:n laukaisutilan/videokuvauksen kytkin asentoon
<o> (välitön laukaisu) tai <2> (laukaisu 2 sekunnin viiveellä).
• Jos kauko-ohjaimen kytkin on asetettu asentoon <k>,
nopeutetun videon kuvaamista ei voi aloittaa.
Kameran tila / kaukoohjauksen asetukset
<o> välitön laukaisu
<2> 2 sekunnin viive
<k> Videotallennus
Testikuvausnäyttö
Testikuvaus
Kuvausvalmiustilaan
Kuvausvalmius
Aloittaa kuvaamisen
Testikuvausnäyttöön
Nopeutetun videon
kuvaamisen aikana
Lopettaa kuvauksen
Lopettaa kuvauksen
Nopeutetun videon kuvaukseen käytettävissä oleva arvioitu aika
Ohjeita siitä, kuinka pitkään nopeutettuja videoita voi kuvata
(ennen akun tyhjentymistä), =587.
273
Videokollaasien kuvaaminen
Voit tallentaa sarjan lyhyitä videokollaaseja, jotka ovat muutaman sekunnin
mittaisia, ja kamera yhdistää ne ja luo videokollaasialbumin, jossa näytetään
nämä matkasi tai tapahtuman kohokohdat.
Videokollaasit ovat käytettävissä, kun videon tallennuskoko on L6X
(NTSC) tai L5X (PAL).
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (=336).
Videokollaasialbumin luominen
Video
kollaasileike 1
Video
kollaasileike 2
Video
kollaasileike **
Videokollaasialbumi
Videokollaasin tallennusajan asettaminen
kuvaustila.
1 Valitse
zz Valitse [k] (=239) tai [M] (=241).
2 Valitse [z: Videokollaasi].
3 Valitse [Päällä].
274
Videokollaasien kuvaaminen
4 Valitse [Albumin asetukset].
[Luo uusi albumi].
5 Valitse
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
toistoaika.
6 Määritä
zz Määritä videokollaasin toistoaika.
toistotehoste.
7 Määritä
zz Tämä asetus määrittää, miten nopeasti
albumit toistetaan.
vaadittu tallennusaika.
8 Tarkista
zz Kunkin videokollaasin tarvittava
tallennusaika näytetään (1) toistoajan
ja tehosteen perusteella.
(1)
275
Videokollaasien kuvaaminen
valikko.
9 Sulje
zz Sulje valikko painamalla <M>-
painiketta.
gg Sininen palkki näyttää tallennusajan (2).
zz Siirry kohtaan ”Videokollaasialbumien
luominen”.
(2)
Videokollaasialbumien luominen
ensimmäinen videokollaasi.
10Kuvaa
zz Aloita kuvaaminen painamalla
videokuvauspainiketta.
gg Tallennusajan ilmaiseva sininen
palkki pienenee vähitellen, ja kuvaus
pysähtyy automaattisesti, kun määritetty
aika on kulunut.
gg Vahvistusviesti näytetään (=277).
videokollaasialbumina.
11 Tallenna
zz Valitse [J Tallenna albumina].
zz Leike tallennetaan albumin
ensimmäisenä videokollaasina.
seuraavat videokollaasit.
12 Kuvaa
zz Kuvaa seuraava videokollaasi
toistamalla vaihe 10.
zz Valitse [J Lisää albumiin].
zz Voit luoda toisen albumin valitsemalla
[W Tallenna uutena albumina].
zz Toista tarvittaessa vaihe 12.
276
Videokollaasien kuvaaminen
videokollaasien kuvaaminen.
13 Lopeta
zz Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata normaaliin
videokuvaukseen, varmista,
että määrität [Pois].
zz Sulje valikko ja palaa tavalliseen
videokuvaukseen painamalla <M>painiketta.
Vaiheiden 11 ja 12 asetukset
Toiminto
J Tallenna albumina (vaihe 11)
J Lisää albumiin (vaihe 12)
W Tallenna uutena
albumina (vaihe 12)
WT
oista videokollaasi
(vaiheet 11, 12)
r Älä tallenna
albumina (vaihe 11)
r Poista tallentamatta
albumiin (vaihe 12)
Kuvaus
Tallentaa leikkeen albumin ensimmäisenä
videokollaasina.
Lisää nykyisen videokollaasin viimeksi tallennettuun
albumiin.
Luo uuden albumin ja tallentaa leikkeen
ensimmäisenä videokollaasina. Tämä albumi
ei ole sama kuin viimeksi tallennettu albumi.
Toistaa juuri kuvatun videokollaasin.
Poistaa viimeksi kuvatun videokollaasin tallentamatta
sitä albumiin. Valitse vahvistusikkunassa [OK].
oo Jos haluat tallentaa seuraavan videokollaasin heti, määritä [Kysy vahvistus]
-asetukseksi [z: Videokollaasi] -kohdassa [Pois]. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata seuraavan videokollaasin heti ilman vahvistusviestin näyttöä.
277
Videokollaasien kuvaaminen
Lisääminen olemassa olevaan albumiin
[Lisää jo olevaan albumiin].
1 Valitse
zz Valitse [Lisää jo olevaan albumiin]
=275 vaiheen 5 mukaisesti.
olemassa oleva albumi.
2 Valitse
zz Valitse olemassa oleva albumi
kääntämällä <5>-valitsinta ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
gg Jotkin vakautusasetukset päivitetään
vastaamaan olemassa olevan albumin
asetuksia.
valikko.
3 Sulje
zz Sulje valikko painamalla <M>-
painiketta.
gg Videokollaasin kuvausnäyttö tulee näkyviin.
videokollaasi.
4 Tallenna
zz Tallenna videokollaasi kohdan
”Videokollaasialbumien luominen”
(=276) mukaisesti.
oo Et voi valita toisella kameralla luotua albumia.
278
Videokollaasien kuvaaminen
Yleiset videokollaasin varoitukset
oo Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [1/2x nopeus]
tai [2x nopeus].
oo Videokollaasin kuvauskesto on likimääräinen. Se voi erota hieman toiston
aikana näytetystä todellisesta tallennusajasta kuvataajuuden ja muiden
tekijöiden vuoksi.
279
Videon servotarkennuksen asettaminen
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti
videokuvauksen aikana.
1 Valitse [z: Videon servotark.].
2 Valitse [Päällä].
zzKun [Päällä] on asetettu:
Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi laukaisinta
puoliväliin.
Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua objektiivin
mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon servotarkennuksen
tilapäisesti koskettamalla kohtaa [Z] näytön vasemmassa alakulmassa.
Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat videokuvaukseen painettuasi
<M>- tai <x>-painiketta tai vaihdettuasi tarkennusmenetelmää, videon
servotarkennus jatkuu.
zzKun [Pois] on asetettu:
Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin tai painamalla <p>-painiketta.
280
Videon servotarkennuksen asettaminen
Huomioitavaa, kun [Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä]
oo Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
• Kameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
• Lähellä kameraa liikkuva kohde.
• Käytettäessä suurempaa aukon f/-lukua kuvaamiseen.
• Katso myös kohta ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa
tarkentamista”, =197.
oo Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika
(=586) lyhenee.
oo Tietyillä objektiiveilla tarkennuksen aikana kuuluva mekaaninen ääni
saattaa tallentua. Tässä tapauksessa suunnatun stereomikrofonin DM-E1
(myydään erikseen) käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä videossa.
oo Videon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
oo Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana tai jos kameraa
liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu videokuva
saattaa hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).
281
Videon servotarkennuksen asettaminen
Videon servotarkennuksen seurantaherkkyys
Voit säätää seurantaherkkyyttä (yhteen seitsemästä arvosta), joka vaikuttaa
reagointiin, kun kohde siirtyy pois AF-pisteestä jatkuvan tarkennuksen aikana
esimerkiksi, kun häiritseviä kohteita liikkuu AF-pisteiden poikki tai kun panoroit.
[z: Videon servotark.
1 Valitse
seurantah].
zz Lukittu: -3/-2/-1
Tätä asetusta käytettäessä kamera
ei niin helposti seuraa eri kohdetta, jos
pääkohde liikkuu pois AF-pisteestä. Mitä
lähempänä asetus on miinusmerkkiä (-),
sitä epätodennäköisemmin kamera
seuraa toista kohdetta. Tästä on hyötyä,
jos haluat estää AF-pisteitä siirtymästä
seuraamaan nopeasti jotakin muuta kuin
haluttua kohdetta panoraamakuvauksen
aikana tai kun AF-pisteiden eteen
ilmestyy jokin este.
Herkkä: +1/+2/+3
Jos tämä asetus on käytössä, kamera seuraa herkemmin AF-pisteen
peittävää kohdetta. Mitä lähempänä asetus on plusmerkkiä (+), sitä
herkempi kamera on. Tästä on hyötyä, jos haluat jatkaa liikkuvan
kohteen seuraamista, kun sen etäisyys kameraan muuttuu, tai
tarkentaa nopeasti johonkin toiseen kohteeseen.
oo Ei vaikuta (asetus ei ole käytössä), kun on asetettu 4K-videotallennus.
oo Käytettävissä, kun [z: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
oo Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain
muuta kuin [1 pisteen AF] vastaa asetuksen [0] käyttämistä.
282
Videon servotarkennuksen asettaminen
Videon servotarkennuksen nopeus
Voit määrittää videon servotarkennuksen nopeuden ja muut asetukset.
Toiminto on käytössä, kun videokuvauksessa käytetään hitaaseen
tarkennuksen siirtoon pystyvää objektiivia*.
1
Valitse [z: Videon servotark. nopeus].
zz Milloin aktiivinen:
Voit määrittää [Aina päällä],
jolloin tarkennuksen säätönopeus
on käytössä aina videota kuvattaessa
(ennen videokuvausta ja sen
aikana), tai määrittää [Kuv. aikana],
jolloin tarkennuksen säätönopeus on
käytössä vain videokuvauksen aikana.
zz AF-nopeus:
Voit säätää automaattitarkennuksen
nopeutta (tarkennuksen siirtymänopeutta)
vakionopeudesta (0) hitaaseen (yksi
seitsemästä tasosta) tai nopeaan
(yksi kahdesta tasosta) haluamasi
videokuvaustehosteen saamiseksi.
* Videokuvauksessa hidasta tarkennuksen siirtoa tukevat objektiivit
Vuonna 2009 ja sen jälkeen markkinoille tuodut USM- ja STM-objektiivit
tukevat toimintoa. Lisätietoja on Canonin verkkosivustossa.
283
Videon servotarkennuksen asettaminen
oo Joidenkin objektiivien kanssa automaattitarkennuksen nopeus ei muutu,
vaikka sitä säädetään.
oo Ei vaikuta (asetus ei ole käytössä), kun on asetettu 4K-videotallennus.
oo Käytettävissä, kun [z: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
oo Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain
muuta kuin [1 pisteen AF] vastaa [AF-nopeus]-asetusta [Normaali (0)].
oo Asteriski [z: Videon servotark. nopeus] -asetuksen oikealla puolella
tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.
284
Muut valikkotoiminnot
[z2]
zzObjektiivin vääristymien korjaus
Reunojen valaistus, vääristymät ja väriaberraatio voidaan korjata videoiden
kuvauksen aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien korjauksesta, =123.
zzKuvaus kauko-ohjauksella
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää videokuvauksen
kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään erikseen). Suorita ensin
BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (=399).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Aseta vapautustilan/videokuvauksen kytkin asentoon <k> ja paina
vapautuspainiketta.
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta, =273.
285
Muut valikkotoiminnot
[z3]
zzk ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyysM
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden käsin. Voit valita asetukseksi
myös automaattisen ISO-herkkyyden.
ISO-herkkyysalue
Kun tallennat Full HD- / HD-videoita tai nopeutettuja Full HD -videoita,
voit asettaa manuaalisen ISO-herkkyyden asetuksen alueen
(pienin ja suurin).
H-alue
Kun tallennat 4K-videoita tai nopeutettuja 4K-videoita, voit asettaa
manuaalisen ISO-herkkyyden asetuksen alueen (pienin ja suurin).
Automaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle Full
HD- / HD-videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa
automaattisen ISO-herkkyyden avulla.
HAutomaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
4K-videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen
ISO-herkkyyden avulla.
aAutomaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
nopeutetun 4K-videon / nopeutetun Full HD -videon tallennuksessa
[k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen ISO-herkkyyden avulla.
oo Laajennetut ISO-herkkyydet (joissa näkyy [H]) ovat ISO 32000/40000
videotarkkuudelle Full HD / HD ja ISO 16000/20000/25600/32000/40000
videotarkkuudelle 4K.
286
Muut valikkotoiminnot
zzEnsisijainen huippuvalotoisto
Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat videoita.
Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta, =137.
oo [Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä), kun kuvataan videoita ja
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] on asetettu.
287
Muut valikkotoiminnot
zzk Automaattinen pitkä valotusaika
Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat
kirkkaampia ja joissa on vähemmän
kohinaa kuin asetuksella [Pois],
pidentämällä valotusaikaa automaattisesti
heikossa valaistuksessa.
Käytettävissä kuvaustilassa [k].
Käytetään, kun videon tallennuskoon
kuvataajuus on 8 tai 7.
Pois
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää ja
luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin asetuksella
[Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa, videot voivat olla tummempia
kuin asetuksella [Päällä].
Päällä
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita, joissa on vähemmän
kohinaa, kuin asetuksella [Pois] hidastamalla valotusaikaa automaattisesti
1/30 sekuntiin (NTSC) tai 1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
oo On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia kohteita
heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
288
Muut valikkotoiminnot
zzk Av 1/8-aukon lis.M
Voit asettaa aukkoarvot hienommalla
asteikolla kuin kuvattaessa videoita
RF-objektiivia käyttäen.
Käytettävissä kuvaustilassa [M].
Valitse [Päällä], kun haluat vaihtaa aukon
askelen 1/3 askeleesta (tai 1/2 askeleesta)
1/8 askeleeseen.
oo [kAv 1/8-aukon lis.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä), kun käytetään
EF- tai EF-S-objektiiveja.
oo Kun asetuksena on [Päällä], kohdan [8C.Fn I-1: Valotusaskelten
muuttaminen] asetukset ovat pois käytöstä eikä niillä ole vaikutusta.
289
Muut valikkotoiminnot
[z4]
zzHDMI-tietonäyttö
Voit määrittää tietonäytön HDMI-kaapelin
kautta vietävälle kuvalle.
zzTietojen kanssa
Kuva, kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään HDMI-kaapelilla
yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että kameran näyttö sammuu.
Kuvatut videot tallennetaan kortille.
zzPuhdas / H-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain 4K-videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet näytetään
myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille. Huomaa, että Wi-Fitiedonsiirto ei ole käytettävissä.
zzPuhdas / L-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain Full HD -videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
290
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen <E>-varoituskuvake
oo Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan pitkään
tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen <E>-kuvake tulee näkyviin.
oo Punainen <E>-kuvake ilmaisee, että videokuvaus päättyy pian automaattisesti.
Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin kameran sisäinen
lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran jäähtyä.
oo Pitkään jatkuva videokuvaus korkeassa lämpötilassa tuo punaisen <E>kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
Tallentaminen ja kuvan laatu
oo Jos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja asetat
Image Stabilizer (Kuvanvakain) (IS) -kytkimen asentoon <1>, Image
Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan laukaisinta
puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun virtaa ja voi lyhentää
videoiden kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image
Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
oo Jos kirkkaus muuttuu, kun kuvaat videota automaattivalotuksella, video saattaa
näyttää pysähtyvän hetkeksi. Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä
valotuksella.
oo Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
oo Kuvan kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä saattaa esiintyä, kun kuvataan
suurilla ISO-herkkyyksillä, korkeassa lämpötilassa, pitkillä valotusajoilla
tai vähäisessä valaistuksessa. Videot tallennetaan lähes samanlaisina
kuin ne näkyvät näytössä, paitsi kun kuvataan nopeutettua videota.
oo Jos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi
tai toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
291
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
oo Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa saattaa
näkyä ilmaisin videon kuvaamisen aikana. Se ilmaisee,
miten paljon tietoa on vielä kirjoittamatta kortille (sisäisen
muistipuskurin jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi
kortti, sitä nopeammin osoittimen taso nousee. Jos
ilmaisin (1) täyttyy, videokuvaus päättyy automaattisesti.
(1)
oo Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän
ilmaisimen taso ei nouse juuri lainkaan. Ota ensin
muutama testivideo, jotta näet tallentaako kortti tarpeeksi nopeasti.
oo Jos ilmaisin osoittaa, että kortti on täynnä, ja videon kuvaaminen pysähtyy
automaattisesti, videon lopussa oleva ääni ei välttämättä tallennu oikein.
oo Jos kortin kirjoitusnopeus on hidas (pirstoutumisen vuoksi) ja ilmaisin
tulee näkyviin, kortin alustaminen voi kasvattaa kirjoitusnopeutta.
Äänen rajoitukset
oo Huomaa seuraavat rajoitukset, kun [Videon tall.koko] -asetuksena
on L6V (NTSC) tai L5V (PAL), kun [8C.Fn III-9:
Äänen pakkaus] -asetuksena on [Päällä] ja kun kuvataan HDR-videoita.
• Ääntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
• Kun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
292
Toisto
Tässä luvussa käsitellään toistoon liittyviä aiheita, kuten tallennettujen
stillkuvien ja videoiden toistoa, sekä kerrotaan Toisto ([x]) -välilehden
asetuksista.
Toisella laitteella otetut ja tallennetut kuvat
Tällä kameralla ei ehkä voi näyttää normaalisti kuvia, jotka on otettu
toisilla kameroilla, tai tällä kameralla otettuja kuvia, jotka on muokattu
tai nimetty uudelleen tietokoneessa.
293
Välilehtien valikot: Toisto
zzToisto 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzToisto 2
=325
=331
=333
=334
zzToisto 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo Vaihtoehtoja [3: RAW-kuvan käsittely] ja [3: RAW-käsittelyn pikavalinta]
ei näytetä peruskuvaustiloissa.
294
Välilehtien valikot: Toisto
zzToisto 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Kuvien toisto
Yhden kuvan näyttö
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
kuva.
2 Valitse
zz Kun haluat toistaa uudempia kuvia,
paina <Z>-painiketta, ja kun
haluat toistaa vanhempia kuvia,
paina <Y>-painiketta.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen
näyttö
Kuvaustietojen näyttö
kuvien toistosta.
3 Poistu
zz Poistu kuvien toistosta painamalla
<x>-painiketta.
296
Kuvien toisto
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä, voit vaihtaa näytettäviä
kuvaustietoja painamalla <W> <X> -painikkeita. Voit myös mukauttaa
näytettäviä tietoja kohdassa [x: Toistotietojen näyttö] (=349).
297
Kuvien toisto
Toisto koskettamalla
Kamerassa on kosketusnäyttö, jota koskettamalla voi ohjata toistoa. Tuetut
kosketustoiminnot ovat samat kuin älypuhelimissa ja vastaavissa laitteissa
käytetyt. Valmistaudu ensin kosketustoistoon painamalla <x>-painiketta.
Kuvien selaus
Selausnäyttö
Luettelokuvanäyttö
Suurennettu näkymä
oo Voit myös suurentaa näytön kaksoisnapauttamalla sitä sormella.
298
Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa otetun kuvan.
kuvaa.
1 Suurenna
zz Paina kuvien toiston aikana
<u>-painiketta.
gg Suurennettu kuva tulee näkyviin.
Suurennetun alueen sijainti (1) ja
[6u] näkyvät näytön oikeassa
alakulmassa.
zz Suurenna kuvia kääntämällä
<6>-valitsinta myötäpäivään.
zz Vähennä suurennusta kääntämällä
<6>-valitsinta vastapäivään. Jos
haluat nähdä luettelokuvanäytön
(=300), jatka valitsimen kääntämistä.
(1)
kuvaa.
2 Vieritä
zz <V>-nuolipainikkeilla voit selata
suurennettua kuvaa pysty- ja
vaakasuunnassa.
zz Peruuta suurennettu näkymä painamalla
<u>-painiketta.
299
Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)
Luettelokuvanäytössä voit etsiä kuvia nopeasti yhdessä näytössä 4, 9, 36
tai 100 kuvan näytön avulla.
<u>-painiketta.
1 Paina
zz Paina kuvien toiston aikana <u>painiketta.
gg [6u] näkyy näytön
oikeassa alakulmassa.
luettelokuvanäyttöön.
2 Vaihda
zz Käännä <6>-valitsinta vastapäivään.
gg Näyttöön tulee 4 kuvan
luettelokuvanäyttö. Valittu kuva
näkyy oranssissa kehyksessä.
zz Kun käännät <6>-valitsinta lisää
vastapäivään, näytössä näkyy
vuorotellen 9, 36 ja 100 kuvaa.
Jos käännät valitsinta myötäpäivään,
näytössä näkyy vuorotellen 100, 36, 9,
4 ja yksi kuva.
B
B
B
B
kuva.
3 Valitse
zz Siirrä oranssia kehystä <V>-
nuolipainikkeilla ja valitse kuva.
zz Paina luettelokuvanäytössä
<0>-painiketta, niin valittu kuva
näytetään yhden kuvan näytössä.
300
Videoiden toistaminen
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
video.
2 Valitse
zz Valitse toistettava video <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy <s1>-kuvake
videon merkkinä.
zz Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Videoita ei voi toistaa
luettelokuvanäytössä, joten siirry
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
video painamalla
4 Toista
<0>-painiketta.
gg Videon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta. Jatka toistoa
painamalla painiketta uudelleen.
zz Voit myös säätää äänenvoimakkuutta
videon toiston aikana käyttämällä
<W> <X> -painikkeita.
(1)
Kaiutin
(1)
301
Videoiden toistaminen
Videotoistopaneeli
Kohde
Kuvien toisto
7 Toista
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
8 Hidastus
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z> -painikkeilla.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
T Siirry taaksepäin
Siirtyy 4 sekuntia taaksepäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
3 Edellinen kuva
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
6 Seuraava kuva
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin
pitämällä <0>-painiketta painettuna.
v Siirry eteenpäin
Siirtyy 4 sekuntia eteenpäin aina, kun painat <0>-painiketta.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=304).
y Taustamusiikki
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (=336).
I Kuvan sieppaus
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen
ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana (=306).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
302
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla (=301).
Videoiden toistaminen
Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit)
Kohde
Kuvien toisto
7 Toista
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
8 Hidastus
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z> -painikkeilla.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
T Edellinen leike
Näyttää edellisen videokollaasin ensimmäisen kuvan.
3 Edellinen kuva
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
6 Seuraava kuva
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin
pitämällä <0>-painiketta painettuna.
v Seuraava leike
L Poista leike
Näyttää seuaavan videokollaasin ensimmäisen kuvan.
Poistaa nykyisen videokollaasin.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=304).
y Taustamusiikki
Toistaa albumin valitun taustamusiikin kanssa (=336).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla (=301).
oo Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon
videon toistoa varten (=308). (Äänenvoimakkuutta ei voi säätää <W> <X>
-painikkeilla.)
oo Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
oo Tietoja käytettävissä olevasta videon tallennusajasta, =586.
303
Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin välein.
videon toisto.
1 Keskeytä
gg Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
2 Valitse videotoistopaneelissa [X].
leikattavat kohdat.
3 Määritä
zz Valitse joko [U] (leikkaa alku)
tai [V] (leikkaa loppu).
zz Toista kuvia yksitellen <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Kun olet päättänyt, mistä kohdasta
leikkaat, paina <0>-painiketta.
Näytön alareunan viivalla merkitty
osa jää jäljelle.
muokattu video.
4 Tarkista
zz Voit toistaa muokatun
videon valitsemalla [7].
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 3.
zz Peruuta muokkaus painamalla
<M>-painiketta.
304
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse [W] (1).
(1) (2)
zz Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena videona,
valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat
tallentaa videon ja korvata alkuperäisen
videotiedoston, valitse [Korvaa].
] (2), kun haluat tallentaa
zz Valitse [
pakatun version tiedostosta. 4K-videot
muunnetaan Full HD -muotoon ennen
pakkaamista.
zz Tallenna muokattu video ja palaa
videon toistonäyttöön valitsemalla
vahvistusikkunassa [OK].
oo Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[ ] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
oo Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
oo Videota ei voi muokata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
oo Pakkaus ja tallennus ei ole käytettävissä videotallennuskoossa L6V
(NTSC) tai L5V (PAL).
oo Ohjeita videokollaasialbumin muokkaamiseen on kohdassa
”Videokollaasialbumin muokkaaminen” (=334).
305
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta
tai nopeutetusta 4K-videosta
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista ja
tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3840×2160) JPEG-stillkuvina. Toiminto
on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <3>-painiketta.
4K-video.
2 Valitse
zz Valitse 4K-video tai nopeutettu
4K-video <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kuvaustietojen näytössä (=599)
4K-videot ja nopeutetut 4K-videot
ilmaistaan [H]-kuvakkeella.
zz Vaihda luettelokuvanäytöstä yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
videon toisto.
4 Keskeytä
gg Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
tallennettava kuva.
5 Valitse
zz Valitse stillkuvaksi tallennettava
kuva videotoistopaneelista.
zz Videotoistopaneelin ohjeet, =302.
[I].
6 Valitse
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [I].
306
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta
kuva.
7 Tallenna
zz Tallenna nykyinen kuva JPEGstillkuvana valitsemalla [OK].
näytettävä kuva.
8 Valitse
zz Tarkista kohdekansio ja
kuvatiedoston numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video]
tai [Näytä siepattu valokuva].
oo Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista tai nopeutetuista
Full HD -videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai nopeutetuista
4K-videoista.
307
Toisto televisiossa
Jos kytket kameran televisioon HDMI-kaapelilla, voit toistaa
tallennettuja stillkuvia ja videoita televisiossa. HDMI-kaapelia HTC-100
(myydään erikseen) suositellaan.
Jos kuva ei näy televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksen
arvo [NTSC] tai [PAL] on oikein (television videojärjestelmän mukaisesti).
HDMI-kaapeli kameraan.
1 Liitä
zz Käännä liittimen <dHDMI MINI> -logo
kameran etuosaan päin ja liitä liitin
kameran <D> -liitäntään.
HDMI-kaapeli televisioon.
2 Liitä
zz Kytke HDMI-kaapeli television
HDMI IN -porttiin.
televisio ja valitse kytketty
3 Avaa
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
kameran virtakytkin
4 Käännä
asentoon <1>.
<x>-painiketta.
5 Paina
gg Kuva tulee televisioruutuun.
(Kameran näytössä ei näy mitään.)
zz Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
308
Toisto televisiossa
oo Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
oo Katkaise virta kamerasta ja sulje televisio ennen kameran ja television välisen
kaapelin kytkemistä tai irrottamista.
oo Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
oo Älä liitä muita laitteita kameran <D> -liitäntään. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
oo Jotkin televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
oo Saattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näkyviin. Voit välttää
viiveen valitsemalla [5: HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [1080p] (=386).
oo Kosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty televisioon.
309
Kuvien suojaaminen
Voit suojata tärkeät kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1 Valitse [3: Suojaa kuvat].
2 Valitse [Valitse kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse suojattava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
(1)
4 zz Suojaa valittu kuva painamalla
Suojaa kuva.
<0>-painiketta. Näytön
yläosaan tulee <K>-kuvake (1).
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
<K>-kuvake poistuu näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
310
Kuvien suojaaminen
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Suojaa kuvat].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
gg Määritetyllä alueella olevat kuvat
suojataan ja <J>-kuvake tulee näkyviin.
zz Jos haluat valita lisää suojattavia kuvia,
toista vaihe 2.
311
Kuvien suojaaminen
Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat]
tai [Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[3: Suojaa kuvat], kaikki kansion
tai kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kansion kuvasuojaus] tai
[Poista kortin kuvasuojaus].
Jos hakuehdot on asetettu kohdassa [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=345), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista kaikk. suoj].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
Jos valitset [Poista kaikk. suoj], kaikkien
löydettyjen kuvien suojaus poistetaan.
oo Jos alustat kortin (=367), myös suojatut kuvat poistetaan.
oo Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
oo Jos poistat kaikki kuvat kerralla (=317), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle.
Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
312
Kuvien kääntäminen
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1 Valitse [3: Käännä kuvaa].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse käännettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
kuvaa.
3 Käännä
zz Joka kerta, kun painat <0>-painiketta,
kuva kääntyy myötäpäivään seuraavasti:
90° → 270° → 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa,
toista vaiheet 2 ja 3.
oo Jos määrität [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (=366)
ennen pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
oo Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana,
määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
313
Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä.
Suojattuja kuvia (=310) ei poisteta.
oo Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.
Yksittäisen kuvan poistaminen
poistettava kuva.
1 Valitse
zz Paina <x>-painiketta.
zz Valitse poistettava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
2 Paina <L>-painiketta.
3 Poista kuvat.
JPEG- tai RAW-kuvat tai videot
zz Valitse [Poista].
RAW+JPEG-kuvat
zz Valitse vaihtoehto.
314
Kuvien poistaminen
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä [X]
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut
kuvat kerralla.
1 Valitse [3: Poista kuvat].
2 Valitse [Valitse ja poista kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse poistettava kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia
kuvia, toista vaihe 3.
kuvat.
4 Poista
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
315
Kuvien poistaminen
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Poista kuvat].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
3 Paina <M>-painiketta.
kuvat.
4 Poista
zz Valitse [OK].
316
Kuvien poistaminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun [3: Poista kuvat] -asetuksena
on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=345), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.
oo Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (=367).
317
Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja kopiomäärän,
mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen
valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän tulostuksen
ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään kaikissa
tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi määrittää
kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostustoimintojen määrittäminen
1 Valitse [3: Tulostus].
2 Valitse [Asetus].
haluamasi asetukset.
3 Määritä
zz Määritä [Tulostustapa], [Päiväys]
ja [Tied. No.].
Tulostustapa
K Normaali
Arkille tulostetaan yksi kuva.
L Luettelokuva
Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
K
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
L
Päällä
Päiväys
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
Tiedostonumero
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
318
Digital Print Order Format (DPOF)
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta.
zz Määritä sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
oo Jos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai [Molemmat]asetusta (=318), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa joillakin tulostimilla. Muuta
tässä tapauksessa kuvan kokoa (=339) ja tulosta sitten luettelokuva.
oo Tulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja tiedostonumero
eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.] -asetuksiksi on määritetty
[Päällä].
oo Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]että [Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
oo Kun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot
on määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat
kuvat kortista tulostusta varten.
oo Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä
pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Lue ohjeet
tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä yhteensopivuus
valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
oo Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten määrittämiseen,
joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa kamerassa. Tulostusasetus
saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu
kaikilla kuvatyypeillä.
319
Digital Print Order Format (DPOF)
Tulostettavien kuvien määrittäminen
zzKuvien valinta
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
(1)
(2)
zz Normaali/Molemmat
Tulosta näytössä näkyvä kuva painamalla
<0>-painiketta. Voit määrittää
tulostettavien kopioiden määräksi
enintään 99 painikkeilla <W> <X>.
(1)
(2)
(3) (4)
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
zz Luettelokuva
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta. Kuva
otetaan mukaan luettelotulostukseen.
(3)
(4)
Valintamerkki
Luettelokuvakuvake
zzUseiden kuvien lähettäminen
Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin
alueen kuviin merkitään valintamerkki [X]
ja yksi kopio kustakin kuvasta tulostetaan.
320
Digital Print Order Format (DPOF)
Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio.
Kansion kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion,
kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien
tulostus poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot] (=345)
ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt kuvat] ja [Poista
kaikkien löyd. kuvien merk].
Kaikki löydetyt kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista
hakuehdoilla suodatetuista kuvista tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien
suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.
oo RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että
RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki
kuvat kerralla asetuksella [Useita].
oo Jos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla
enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
321
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät kuvat
tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), valokuvakirjaan
määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi
kätevästi tilata valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1 Valitse [3: Valokuvakirjan aset.].
2 Valitse [Valitse kuvat].
määritettävä kuva.
3 Valitse
zz Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää kuvia
valokuvakirjaan, toista vaihe 3.
322
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kuva-alueen määrittäminen valokuvakirjaan
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen (ensimmäisen
ja viimeisen kuvan) kaikille valokuvakirjaan määritettäville kuville kerralla.
[Useita].
1 Valitse
zz Valitse kohdassa [3: Valokuvakirjan
aset.] vaihtoehto [Useita].
2 Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
gg Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
323
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää valokuvakirjaan kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Voit määrittää [x: Valokuvakirjan aset.]
-kohdan [Useita]-asetukseksi [Kaikki
kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], jolloin kaikki kansion tai muistikortin
kuvat määritetään valokuvakirjaan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kaikki kansion merkinnät]
tai [Poista merkinnät kortilta].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=345) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja
[Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
määritetään valokuvakirjaan.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien
merk], kaikkien suodatettujen kuvien
määritys valokuvakirjaan poistetaan.
oo RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää valokuvakirjaan. Huomaa, että
RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä valokuvakirjaan, vaikka valitset
kaikki kuvat kerralla asetuksella [Useita].
oo Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien valokuvakirja-asetusten
määrittämiseen, joiden valokuvakirja-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Kaikki valokuvakirjan asetukset saatetaan korvata vahingossa.
324
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
N
Voit käsitellä 1- tai F-kuvia kameralla ja luoda niistä JPEG-kuvia.
Muutokset eivät vaikuta RAW-kuviin, joten voit käyttää erilaisia asetuksia
JPEG-kuvien luomiseen.
Voit myös käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
1 Valitse [3: RAW-kuvan käsittely].
vaihtoehto ja valitse
2 Valitse
sitten kuvat.
zz Voit valita käsiteltäväksi useita
kuvia kerralla.
Valitse kuvat
zz Valitse käsiteltävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Paina <M>-painiketta.
Valitse alue
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Paina <M>-painiketta.
325
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
haluamasi käsittelyehdot.
3 Määritä
Käytä kuvausasetuksia
zz Kuvat käsitellään käyttäen
kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
Mukauta RAW-käsittelyä
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
<Y> <Z>.
zz Muuta asetusta kääntämällä <6>tai <5>-valitsinta.
zz Valitse <0>, niin toimintojen
asetusten näyttö tulee näkyviin.
zz Jos haluat palauttaa kuvan ottamisen
aikana käytössä olleet asetukset,
paina <L>-painiketta.
Vertailunäyttö
zz Voit vaihtaa näyttöjen [Muut. jälkeen] ja
[Kuvausasetukset] välillä painamalla
<B>-painiketta ja kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz [Muut. jälkeen] -näytössä oranssilla
näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen
jälkeen muokattuja kohteita.
zz Paina <M>-painiketta.
kuva.
4 Tallenna
zz Kun käytät asetusta [Mukauta RAWkäsittelyä], valitse [W] (Tallenna).
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
zz Jos haluat käsitellä muita kuvia,
valitse [Kyllä] ja toista vaiheet 2–4.
326
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
näytettävä kuva.
5 Valitse
zz Valitse [Alkup. kuva] tai
[Käsitelty kuva].
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa [Mukauta RAW-käsittelyä] -toiminnossa näytettyjä kuvia
painamalla <u>-painiketta. Suurennus vaihtelee [Kuvanlaatu]-asetuksen
mukaan. <V>-nuolipainikkeilla voit selata suurennettua kuvaa pystyja vaakasuunnassa.
Voit peruuttaa näkymän suurentamisen painamalla <u>-painiketta uudelleen.
Kuvasuhdeasetuksella otetut kuvat
JPEG-kuvat määritetyllä kuvasuhteella luodaan, kun käsittelet RAW-kuvia,
jotka on otettu [z: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksella (=119)
[1:1 (kuvasuhde)], [4:3 (kuvasuhde)] tai [16:9 (kuvasuhde)].
oo Joitakin asetuksia ei voi muuttaa, kun käsitellään 1- tai
F-päällekkäisvalotuskuvia.
327
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
RAW-kuvan käsittelyvaihtoehdot
zz[
] Kirkkauden säätö
zz[
] Valkotasapaino (=140)
zz[
] Kuva-asetukset (=148)
Kuvan kirkkauden säätöalue on enintään ±1 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Voit valita valkotasapainon. Jos valitset [Q], voit valita asetuksen
[Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija].
Jos valitset [P], voit säätää värilämpötilaa.
Voit valita kuva-asetukset. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja muita
ominaisuuksia.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) (=136)
Voit määrittää Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi) -toiminnon.
zz[
] Kohinan poisto suurella herkkyydellä (=157)
Voit valita kohinan vaimennuksen suurilla ISO-herkkyyksillä.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=299).
zz[73] Kuvan laatu (=116)
Kun luot JPEG-muotoisen kuvan, voit määrittää kuvanlaadun. Huomaa,
että vain 73/83/b ovat käytettävissä rajausta tai EF-S-objektiivia
käyttäen kuvatuille RAW-kuville.
328
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
zz[
] Väriavaruus (=147)
zz[
] Objektiivin vääristymien korjaus
Voit valita joko sRGB- tai Adobe RGB -väriavaruuden. Koska kameran
näyttö ei ole yhteensopiva Adobe RGB -väriavaruuden kanssa, muutosta
voi olla vaikea havaita, kun kumpi tahansa väriavaruus on valittu.
[
] Reunojen valaistuksen korjaus (=124)
[
] Vääristymien korjaus (=124)
[
] Digitaalinen objektiivin optimoija (=125)
Objektiivin ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan kulmat
näyttämään tummemmilta, voidaan korjata. Jos on asetettu [Päällä],
korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna
kuvaa (=299) ja tarkista neljä kulmaa. Kameran käyttämä reunojen
valaistuksen korjaus ei ole yhtä voimakas kuin Digital Photo Professional
-ohjelmiston (EOS-ohjelma) korjauksen enimmäismäärällä tehty
korjaus. Jos korjauksen vaikutukset eivät näy selkeästi, tee reunojen
valaistuksen korjaus Digital Photo Professional -ohjelmistolla.
Objektiivin ominaisuuksista johtuva kuvien vääristymä voidaan korjata.
Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään. Kuvan reunat
rajataan korjatussa kuvassa.
Koska kuvan tarkkuus voi näyttää hieman heikentyneeltä,
säädä tarvittaessa kuva-asetuksen [Terävyys]-asetusta.
Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja alipäästösuotimesta
johtuvaa terävyyden heikkenemistä käyttämällä optisia suunnitteluarvoja.
Suurenna kuvia (=299) ja tarkista tämän asetuksen [Päällä] olemisen
vaikutus. Ilman suurennusta digitaalisen objektiivin optimoinnin
vaikutusta ei näytetä. Kun valitset [Päällä], sekä väriaberraatio
että diffraktio korjataan, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
329
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
[
] Väriaberraation korjaus (=126)
[
] Diffraktion korjaus (=126)
Objektiivin ominaisuuksista johtuvat väriaberraatiot (kohteen ääriviivojen
värjäytymiset) voidaan korjata. Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva
näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=299).
Kuvan terävyyttä heikentävä objektiivin aukon diffraktio voidaan
korjata. Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=299).
oo RAW-kuvien käsitteleminen kamerassa ei tuota aivan samanlaisia tuloksia
kuin RAW-kuvien käsitteleminen Digital Photo Professional -ohjelmistossa
(EOS-ohjelma).
oo Jos suoritat [Kirkkauden säätö] -toiminnon, häiriöt, juovaisuus jne. saattavat
voimistua säädön vaikutuksesta.
oo Kun [Digit. objekt. optimoija] on asetettu, häiriöt saattavat lisääntyä yhdessä
korjauksen vaikutusten kanssa. Kuvien reunat voivat myös korostua. Säädä
kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi
[Pois] tarpeen mukaan.
oo Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
330
Suosikkitehosteiden käyttäminen
(Luovan kuvauksen apu)
Voit käsitellä RAW-kuvia käyttämällä suosikkitehosteitasi, ja tallentaa ne
sitten JPEG-kuvina.
1
Valitse [3: Luovan kuvauksen apu].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse käsiteltävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
tehosteen taso.
3 Valitse
zz Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun valitset [Esivalinta] ja
painat <0>-painiketta, voit valita
tehosteen [Eloisa], [Pehmeä] tai
jonkin muun esimääritetyn tehosteen.
[Automaatti 1], [Automaatti 2]
ja [Automaatti 3] ovat tehosteita,
joita kamera ehdottaa kuvan
ominaisuuksien perusteella.
331
Suosikkitehosteiden käyttäminen (Luovan kuvauksen apu)
zz Voit säätää tehosteita, kuten [Kirkkaus] tai
[Kontrasti], painamalla <0>-painiketta
ja käyttämällä sitten <Y> <Z> -painikkeita.
zz Paina <0>-painiketta,
kun säätö on valmis.
zz Voit nollata tehosteen painamalla
<L>-painiketta.
zz Vahvista tehoste painamalla
<S>-painiketta.
4 Tallenna kuva valitsemalla [OK].
332
RAW-kuvan käsittelyn tyypin valitseminen
Voit valita RAW-kuvan käsittelyn tyypin, joka suoritetaan Pikavalintanäytöstä.
[3: RAW-käsittelyn
1 Valitse
pikavalinta].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Luovan kuvauksen apu
RAW-käsittely, joka käyttää
haluamaasi tehostetta (=331).
zz RAW-kuvan käsittely
RAW-käsittely määrittämiesi
ehtojen mukaan (=325).
333
Videokollaasialbumin muokkaaminen
Voit järjestää uudelleen, poistaa tai toistaa albumin videokollaasit.
1 Valitse [3: Luo albumi].
muokattava albumi.
2 Valitse
zz <0>-painikkeen painaminen
lisää valintamerkin [X].
zz Paina valinnan jälkeen <M>painiketta.
3 Valitse [OK].
4 Valitse muokkaustoiminto.
334
Videokollaasialbumin muokkaaminen
Asetus
Kuvaus
T Järjestä
videokollaasi
uudelleen
Valitse siirrettävä videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Siirrä se <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
L Poista
videokollaasi
Valitse poistettava videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta. Valittujen videokollaasien
kohdalla näkyy [L]. Voit poistaa valinnan ja [L]-merkinnän
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
7 Toista
videokollaasi
Valitse toistettava videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla.
muokkaus.
5 Lopeta
zz Paina <M>-painiketta, kun
haluat lopettaa muokkauksen.
zz Valitse [W] (Lopeta muokkaus).
kuva.
6 Tallenna
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia
albumin toiston aikana, valitse musiikki
vaihtoehdolla [Taustamusiikki] (=336).
zz Voit tarkistaa muokkaukset
valitsemalla [Esikatsele].
zz Kun valitset [Tallenna], muokattu albumi
tallennetaan uutena albumina.
oo Videokollaasialbumia voi muokata vain kerran.
335
Videokollaasialbumin muokkaaminen
Taustamusiikin valitseminen
Albumit ja kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit
musiikin kortille EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
[Taustamusiikki].
1 Valitse
zz Aseta [Taustamusiikki]-asetukseksi
[Päällä].
taustamusiikki.
2 Valitse
zz Valitse musiikki <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Kuvaesitys]-toiminnossa voit
valita useita raitoja.
näyte.
3 Kuuntele
zz Kuuntele näyte painamalla <B>-
painiketta.
zz Säädä äänenvoimakkuutta <W> <X>
-painikkeilla. Pysäytä toisto painamalla
<B>-painiketta uudelleen.
zz Jos haluat poistaa musiikin, valitse
se <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <L>-painiketta.
oo Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
336
JPEG-kuvien rajaaminen
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana.
Vain JPEG-kuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1 Valitse [x: Rajaus].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse rajattava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
määrittäminen.
3 Rajauskehyksen
zz Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva
kuva-alue rajataan.
zzRajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <6>-valitsinta. Mitä pienempi
rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu kuva näyttää.
zzKuvasuhteen ja suunnan muuttaminen
Valitse <5>-valitsimella <e>. Muuta rajauskehyksen kuvasuhdetta
painamalla <0>-painiketta.
337
JPEG-kuvien rajaaminen
zzRajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
zzKallistuksen korjaus
Voit korjata kallistusta ±10°. Valitse <5>-valitsinta kääntämällä <c>
ja paina sitten <0>-painiketta. Vertaa kallistusta ruudukkoon ja korjaa
kallistus kääntämällä <5>-valitsinta (0,1° välein) tai napauttamalla
vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön oikeassa yläkulmassa.
Kun kallistuksen korjaus on valmis, paina <0>-painiketta.
rajattava kuva-alue.
4 Tarkista
zz Valitse <5>-valitsimella <b>.
gg Rajattava kuva-alue näytetään.
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse <5>-valitsimella <W>.
zz Tallenna rajattu kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan,
toista vaiheet 2–5.
oo Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle
määritetyn kulman mukaan.
oo Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi muuttaa.
oo AF-pistenäytön tietoja (=352) ja roskanpoistotietoja (=161) ei liitetä
rajattuihin kuviin.
338
JPEG-kuvan koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa
sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG 3,
4 ja a. JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1 Valitse [3: Muuta kokoa].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla kuva,
jonka koko muutetaan.
haluamasi kuvakoko.
3 Valitse
zz Tuo kuvakoot esiin <0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvakoko (1).
zz Huomaa, että vain b on käytettävissä
rajausta tai EF-S-objektiivia käyttäen
kuvatuille JPEG-kuville.
(1)
kuva.
4 Tallenna
zz Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu,
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan
kokoa, toista vaiheet 2–4.
oo Lisätietoja kuvakoosta, kun kuvan kokoa muutetaan, =590.
339
Luokitusten määrittäminen
Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (l/m/n/o/p). Toimintoa kutsutaan
luokitukseksi.
Yksittäisen kuvan luokitus
1 Valitse [3: Luokitus].
2 Valitse [Valitse kuvat].
luokiteltava kuva.
3 Valitse
zz Valitse luokiteltava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
kuva.
4 Luokittele
zz Paina <0>, niin näkyviin tulee
sininen korostuskehys vasemmalla
olevan näytön mukaisesti.
zz Valitse luokitusmerkintä <W>
<X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
gg Kun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä
oleva numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
340
Luokitusten määrittäminen
Luokitus määrittämällä alue
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen
ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Luokitus].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
gg Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
3 Paina <M>-painiketta.
kuva.
4 Luokittele
zz Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
gg Kaikki määritetyllä alueella olevat kuvat
luokitellaan (samalla luokituksella) kerralla.
341
Luokitusten määrittäminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien luokitteleminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset kohdassa [3: Luokitus]
asetuksen [Kaikki kansion kuvat]
tai [Kaikki muistikortin kuvat], kaikki
kansion tai kortin kuvat luokitellaan.
Valitse luokitus kääntämällä <6>-valitsinta
ja valitse sitten [OK].
Kun et luokittele kuvia tai poista luokituksia,
valitse [OFF].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=345), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
luokitellaan määritetyn mukaisesti.
oo Luokitusten vieressä näytettävät arvot näytetään muodossa [###],
jos yli 1 000 kuvalla on sama luokitus.
oo Asetuksilla [3: Aseta kuvien hakuehdot] ja [3: Kuvien haku 6]
voit näyttää vain tietyn luokituksen omaavat kuvat.
342
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
toistettavat kuvat.
1 Määritä
zz Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat,
siirry vaiheeseen 2.
zz Jos haluat määrittää kuvaesityksenä
toistettavat kuvat, suodata kuvat
toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=345).
2 Valitse [3: Kuvaesitys].
haluamasi toistoasetukset.
3 Määritä
zz Valitse [Asetus].
zz Määritä asetukset [Kuvan näyttöaika],
[Toista] (jatkuva toisto), [Vaihtotehoste]
(tehoste kuvia vaihdettaessa)
stillkuvia varten.
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia,
valitse musiikki vaihtoehdolla
[Taustamusiikki] (=336).
zz Kun olet valinnut asetukset,
paina <M>-painiketta.
343
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)
Kuvan näyttöaika
Toista
Vaihtotehoste
Taustamusiikki
kuvaesitys.
4 Aloita
zz Valitse [Aloita].
gg Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5 Lopeta
zz Lopeta kuvaesitys ja palaa asetusnäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
oo Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä,
kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G]. Jatka kuvaesitystä painamalla
uudelleen <0>-painiketta.
oo Voit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana painamalla
<B>-painiketta (=296).
oo Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana käyttämällä <W> <X>
-painikkeita.
oo Automaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen kuvan
<Y> <Z> -painikkeilla.
oo Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
oo Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
344
Toistettavien kuvien suodattaminen
Voit suodattaa kuvien näytön hakuehtojen mukaan. Kun olet asettanut
hakuehdot, voit toistaa ja näyttää vain löydetyt kuvat.
Voit myös suojata, luokitella, poistaa, toistaa kuvaesityksen ja käyttää
muita toimintoja suodatuille kuville.
1 Valitse [3: Aseta kuvien hakuehdot].
hakuehdot.
2 Aseta
zz Valitse kohde <W> <X> -painikkeilla.
zz Määritä asetus <Y> <Z> -painikkeilla.
gg Kohteen vasemmalle puolelle
lisätään [X]-valintamerkki (1).
(Määritetty hakuehdoksi.)
zz Jos valitset kohteen ja painat <B>painiketta, [X]-valintamerkki poistetaan.
(Hakuehto peruutetaan.)
(1)
Kohde
9Luokitus
dPäiväys
nKansio
JSuojaa
fTiedostotyyppi
Kuvaus
Näyttää valittua (luokitus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat.
Näyttää valitun kansion kuvat.
Näyttää valittua (suojaus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittua tiedostotyyppiä olevat kuvat.
345
Toistettavien kuvien suodattaminen
hakuehtoja.
3 Käytä
zz Paina <0>-painiketta
ja lue näytetty viesti.
zz Valitse [OK].
gg Hakuehto määritetään.
löydetyt kuvat.
4 Näytä
zz Paina <3>-painiketta.
gg Vain asetettuja hakuehtoja vastaavat
(suodatetut) kuvat näytetään.
gg Kun kuvat on suodatettu näyttöä varten,
näytössä näkyy keltainen ulkokehys (2).
(2)
Hakuehtojen poistaminen
Avaa vaiheen 2 näyttö ja paina <L>-painiketta, niin kaikki [X]-valintamerkit
poistetaan. Nollaa hakuehdot painamalla <0>-painiketta.
oo Jos hakuehtoja vastaavia kuvia ei ole, [OK] ei ole käytettävissä vaiheen
2 näytössä.
oo Hakuehdot saatetaan nollata, jos suoritat virtaan, korttiin tai kuvanmuokkaukseen
liittyviä toimintoja.
oo Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää,
kun [3: Aseta kuvien hakuehdot] -näyttö näytetään.
346
Selausnäyttö (kuvien selaus)
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1 Valitse [x: Kuvien haku 6].
2 Valitse selaustapa.
oo Asetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valitsinta kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan.
oo Kun valitset [Näytä kuvan luokituksen mukaan], määritä luokitus kääntämällä
<6>-valitsinta (=340). Jos selaat kuvia, kun 9 on valittuna, kaikki luokitellut
kuvat näytetään.
347
Selausnäyttö (kuvien selaus)
siirtymällä.
3 Selaa
zz Paina <x>-painiketta.
zz Käännä yhden kuvan
näytössä <6>-valitsinta.
gg Voit selata määritetyllä tavalla.
(1)
(2)
(1)
(2)
Selaustapa
Toiston edistyminen
oo Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [g: Päiväys].
oo Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [h: Kansio].
oo Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [i: Videot] tai [j: Stillkuvat].
348
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Voit määrittää näytöt ja tiedot, jotka näytetään kuvien toiston aikana.
1 Valitse [3: Toistotietojen näyttö].
valintamerkki [X] näytettävien
2 Lisää
näyttöjen numeron viereen.
zz Valitse numero <W> <X> -painikkeilla.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Toista nämä vaiheet ja lisää valintamerkki
[X] kunkin näytettävän näytön numeron
viereen ja valitse sitten [OK].
gg Valitsemasi tiedot voidaan näyttää
painamalla toiston aikana <B>-painiketta
tai painamalla <W> <X> -painikkeita,
kun kuvaustiedot ovat näkyvissä.
Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää
valotustason jakauman ja yleiskirkkauden.
RGB-histogrammista voit tarkistaa
värikylläisyyden ja väriasteikon. Voit vaihtaa
näytettävän histogrammin painamalla
<B>-painiketta, kun <z> näkyy
vasemmassa alanurkassa näytössä
[x: Toistotietojen näyttö].
349
Toistotietojen näytön mukauttaminen
zz[Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikseleiden määrän. Mitä enemmän pikseleitä
on vasemmalla, sitä tummempi kuva on. Mitä
enemmän pikseleitä on oikealla, sitä kirkkaampi
kuva on. Jos vasemmalla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan tummien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Jos oikealla puolella on liikaa
pikseleitä, kuvan valoisien alueiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti. Välisävyt toistuvat normaalisti.
Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä
histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
zz[RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB
eli punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja
kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän
väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa ja
vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla, sitä
kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella on
liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla puolella on
liikaa pikseleitä, väri on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu. Kuvan RGBhistogrammissa näkyvät värien kylläisyys ja sävyt sekä valkotasapaino.
350
Ylivalotusvaroituksen näyttäminen
Voit määrittää, että ylivalottuneet huippuvalot vilkkuvat toistonäytössä. Jotta
saisit selkeämmät sävyt kuvan vilkkuville alueille, joille haluat luonnollisen
sävytyksen, määritä valotuksen korjauksen arvoksi negatiivinen arvo ja
ota kuva uudelleen, niin lopputulos on parempi.
1 Valitse [3: Ylivalot.varoitus].
2 Valitse [Päällä].
351
AF-pisteiden näyttäminen
Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena
toistonäytössä. Jos automaattinen tarkennuspisteen valinta on asetettu,
useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.
1 Valitse [3: AF-pistenäyttö].
2 Valitse [Päällä].
352
Ristikon näyttäminen
Voit näyttää ristikon toistonäytön yhden kuvan näytössä näytettyjen stillkuvien
päällä. Toiminnolla voidaan helposti tarkistaa kuvan vaaka- tai pystysuuntainen
kallistus sekä sommittelu.
1 Valitse [3: Toistoristikko].
2 Valitse vaihtoehto.
353
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön
määrittäminen
Voit määrittää, mikä kuva näytetään ensin, kun aloitat kuvien toiston.
1 Valitse [3: Näytä viim. kats.].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz [Ota käyttöön]: Toisto jatkuu viimeksi
näytetystä kuvasta (paitsi kun olet juuri
lopettanut kuvauksen).
zz [Poista käytöstä]: Toisto jatkuu
viimeisimmästä kuvasta aina, kun
kamera käynnistetään uudelleen.
354
Alkuperäisen suurennussuhteen ja sijainnin
määrittäminen
Voit valita alkuperäisen suurennussuhteen ja suurennetun näkymän
aloitussijainnin.
1 Valitse [3: Suurennus (noin)].
2 Valitse vaihtoehto.
zz1x (ei suurennusta)
Kuvaa ei suurenneta. Suurennettu näkymä alkaa yhden kuvan näytöstä.
zz2x, 4x, 8x, 10x (suurenna keskeltä)
Suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä valitulla suurennusasetuksella.
zzTodellinen koko (valitusta pisteestä)
Tallennetun kuvan pikselien näyttökoko on noin 100 %. Suurennettu
näkymä alkaa tarkentuneesta AF-pisteestä. Jos valokuva on otettu
manuaalitarkennuksella, suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä.
zzSama kuin edellinen suurennus (keskeltä)
Suurennus on sama kuin silloin, kun suljit suurennetun näkymän edellisen
kerran <u>-painikkeella. Suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä.
oo Joillakin tarkennustavan asetuksilla suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä,
vaikka on asetettu [Todell. koko (valit. pisteestä)].
355
356
Asetus
Tässä luvussa kuvataan Asetus ([5])-välilehden valikkoasetukset.
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että toiminto
on käytettävissä vain tiloissa <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
tai <F>.
357
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzAsetus 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzAsetus 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzAsetus 5
=398
=402
zzAsetus 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Välilehtien valikot: Asetus
Kun kuvaat videoita, seuraava näyttö näytetään välilehdillä
[54] ja [56].
zzAsetus 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzAsetus 6
=407
=410
=411
=413
=413
Peruskuvaustiloissa ja [HDR-video]-tilassa seuraava näyttö
näytetään välilehdellä [56].
=407
=413
360
Kansion luominen ja valitseminen
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Kansion luominen
1 Valitse [5: Valitse kansio].
2 Valitse [Luo kansio].
3 Valitse [OK].
361
Kansion luominen ja valitseminen
Kansion valitseminen
(1)
(2)
zz Valitse kansio kansion valinnan näytössä.
zz Otetut kuvat tallennetaan valittuun
kansioon.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
Kansion kuvien lukumäärä
Pienin tiedostonumero
Kansionimi
Suurin tiedostonumero
(4)
Kansiot
oo Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999). Kun
kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on yhtä
suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta (=365),
uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat olla 100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
oo Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”. Avaa
DCIM-kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi tallentamiseen ja
järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa ”100ABC_D”. Kolme
ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero välillä 100–999. Viimeiset
viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten (A–Z), numeroiden ja
alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää. Huomaa, että kansioilla
ei myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua (esimerkiksi ”100ABC_D”
ja ”100W_XYZ”), vaikka nimien viisi muuta merkkiä olisivat erilaiset.
362
Kuvanumerointitavat
Kansioon tallennetuille otetuille kuville
määritetään numero väliltä 0001 ja 9999.
Voit muuttaa kuvanumeroinnin tavan.
(Esimerkki) IMG_0001.JPG
Tiedostonumero
1 Valitse [5: Kuvanumerointi].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Valitse [Numerointi].
zz Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
zz Jos haluat nollata kuvanumeroinnin,
valitse [Man. nollaus] (=365).
zz Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja
kuvanumerointi alkaa numerosta 0001.
oo Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. Näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
363
Kuvanumerointitavat
Jatkuva
Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana,
vaikka kortti vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi jatkuu
juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat
tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita
kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa
käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0052
101
0051
(1)
(1)
364
Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
0052
Kuvanumerointitavat
Automaattinen nollaus
Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen 0001:stä aina,
kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien kuvanumerointi
alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat järjestää kuvat
korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi
alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Kuvanumerointi alkaa alusta
Manuaalinen nollaus
Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon 0001 tai aloittaa
numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan automaattisesti
ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa numerosta 0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat
eri kansioon kuin tänään otetut.
365
Pystykuvien automaattisen käännön asettaminen
Voit muuttaa automaattisen käännön asetuksen, joka
kääntää pystysuunnassa otetut kuvat, kun ne näytetään.
1 Valitse [5: Autom. kääntö].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPäälläzD
Kääntää kuvat automaattisesti sekä kamerassa että tietokoneella
näytettäessä.
zzPäälläD
Kääntää kuvat automaattisesti vain tietokoneella näytettäessä.
zzPois
oo Jos kuvien automaattisen käännön asetuksena oli kuvaushetkellä [Pois],
niitä ei käännetä automaattisesti toistoa varten, vaikka vaihtaisit asetukseksi
myöhemmin [Päällä].
oo Jos kuva otetaan kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuvan
kääntäminen oikeaan katseluasentoon ei välttämättä onnistu oikein.
oo Jos kuvia ei käännetä automaattisesti tietokoneessa, kokeile käyttää
EOS-ohjelmaa.
366
Muistikortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
oo Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1 Valitse [5: Alusta kortti].
kortti.
2 Alusta
zz Valitse [OK].
zz Täydellinen alustus suoritetaan
lisäämällä <L>-painikkeella <X>valintamerkki [Täydellinen alustus]
-kohtaan ja valitsemalla sitten [OK].
oo Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin
kortilla ilmoitettu tila.
oo Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt
käyttöoikeuden.
367
Muistikortin alustaminen
Alusta kortti seuraavissa tapauksissa:
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (=581).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta
tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit,
se vie kauemmin kuin normaali alustus.
zz Alustuksen voi peruuttaa täydellisen alustuksen aikana valitsemalla
[Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu,
ja voit käyttää korttia normaalisti.
Kortin tiedostomuodot
zz SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä.
SDXC-kortit alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
zz Kun tallennat videota kortille, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen sijasta),
vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi kuin 4 Gt.)
oo Tällä kameralla alustettuja SDXC-kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa
kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä tunnisteta
joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
oo Tietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja kokonaan.
Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität muistikortin pois,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortti fyysisesti.
368
Kuvaustilan oppaan näyttäminen
Kuvaustilan lyhyt kuvaus voidaan näyttää, kun vaihdat kuvaustilaa.
1 Valitse [5: Tilaopas].
2 Valitse [Päällä].
valintakiekkoa.
3 Käännä
gg Valitun kuvaustilan lyhyt kuvaus näytetään.
zz Voit näyttää enemmän tietoja painamalla
<X>-painiketta.
zz Poista tilaopas näkyvistä painamalla
<0>-painiketta. <8>- tai
<k>-tilassa näytetään kuvaustilan
valintanäyttö.
369
Toiminto-oppaan asettaminen
Lyhyt kuvaus toiminnoista ja kohteista voidaan näyttää, kun käytät
pikavalinta-asetusta.
1 Valitse [5: Toiminto-opas].
2 Valitse [Päällä].
oo Voit poistaa kuvauksen napauttamalla sitä tai jatkamalla toimintojen suorittamista.
370
Ekotilan asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta kuvaustilassa.
Kun kamera ei ole käytössä, näyttö sammuu akun säästämiseksi.
1 Valitse [5: Ekotila].
[Päällä].
2 Valitse
zz Näyttö tummenee, kun kameraa ei
käytetään noin kahteen sekuntiin. Noin
kymmenen sekuntia tummentumisen
jälkeen näyttö sammuu.
zz Kun näyttö on sammutettuna, voit
ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen
puoliväliin.
371
Virransäästötoimintojen asettaminen
Voit säätää aikaa, jonka jälkeen näytöstä, kamerasta ja etsimestä
katkaistaan virta automaattisesti (Näyttö pois, Virrankatkaisu ja Etsin pois).
1 Valitse [5: Virransäästö].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on
[Pois], näytöstä katkeaa virta kohdassa
[Näyttö pois] määritetyn ajan jälkeen.
oo [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytössä, kun Ekotila-asetukseksi
on määritetty [Päällä].
372
Näytön kirkkauden säätäminen
Näytön ja etsimen kirkkautta voidaan säätää erikseen.
1 Valitse [5: Näytön kirkkaus].
säätö.
2 Suorita
zz Tarkista harmaasävykartta, säädä
kirkkautta <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun säädät etsimen kirkkautta,
katso etsimen läpi, kun asetat sen.
oo Kuvan valotuksen tarkistamiseen suositellaan histogrammia (=349).
373
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen
asettaminen
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on nollattu,
aseta aikavyöhyke ensin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kun asetat aikavyöhykkeen ensin, voit myöhemmin säätää tätä
asetusta tarpeen mukaan ja päiväys/aika päivitetään vastaamaan sitä.
Koska otettuihin kuviin lisätään kuvauspäivämäärän ja -ajan tiedot,
muista asettaa päiväys/aika.
1 Valitse [5: Päivä/aika/vyöh.].
aikavyöhyke.
2 Määritä
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikavyöhyke].
zz Paina <0>-painiketta.
zz Valitse aikavyöhyke <W> <X>
-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos aikavyöhykkeesi ei ole luettelossa,
paina <M>-painiketta ja aseta ero
UTC-aikaan kohdassa [Aikaero].
374
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikaero]-asetus (+/-/tunnit/minuutit)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai
aikaeron, valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[OK] ja paina sitten <0>-painiketta.
päiväys ja kellonaika.
3 Määritä
zz Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
kesäaika.
4 Määritä
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 3 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
5 Poistu
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK].
375
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
oo Päiväys-, aika- ja vyöhykeasetukset voivat nollautua, jos säilytät kameraa
ilman akkua, jos kameran akku purkautuu tai jos kamera on alttiina pakkaselle
pitkään. Tässä tapauksessa aseta ne uudelleen.
oo Tarkista [Vyöhyke/aikaero]-asetuksen muuttamisen jälkeen,
että oikea päiväys/aika on asetettu.
oo Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [5: Päivä/aika/
vyöh.] -näyttö näytetään.
376
Näyttökielen määrittäminen
1 Valitse [5: KieliK].
2 Määritä kieli.
377
Videojärjestelmän asettaminen
Valitse sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmä. Tämä
asetus määrittää kuvataajuudet, jotka ovat käytettävissä videokuvauksessa.
1 Valitse [5: Videojärjest.].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz NTSC
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC
(esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Japani,
Etelä-Korea, Meksiko).
zz PAL
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina,
Australia).
378
Kosketusohjauksen herkkyyden asettaminen
1 Valitse [5: Kosketusohjaus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz [Normaali] on tavallinen asetus.
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali].
zz Voit poistaa kosketustoiminnot
käytöstä valitsemalla [Pois].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
oo Älä käytä teräviä esineitä, kuten kynsiä tai kuulakärkikyniä, kosketustoimintoihin.
oo Älä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla. Jos näytöllä on kosteutta tai
sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä toimi tai se toimii virheellisesti.
Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi kosteus pois liinalla.
oo Erikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen näyttöön voi
tehdä kosketustoiminnoista hitaampia.
oo Jos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on määritetty,
toiminnon vaste voi olla heikompi.
379
Kameran toimintojen äänimerkkien
poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä kohteiden tarkennuksen ja muiden toimintojen äänimerkit.
1 Valitse [5: Äänimerkki].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kosketa
Äänimerkin mykistys koskee
vain kosketustoimintoja.
zz Pois
Poistaa äänimerkin, joka kuuluu,
kun kohteet on tarkennettu, kun
kuvaat itselaukaisulla ja kun
käytät kosketustoimintoja.
380
Akun tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa käyttämäsi akun varauksen.
1 Valitse [5: Akun tiedot].
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Akun sijainti
Käytetyn akun tai
verkkovirtalisävarusteen malli.
Akun varaustaso (=47).
Akun latautumiskyvyn taso näytetään.
(Vihreä) :Akun latautumiskyky
on hyvä.
(Vihreä) :Akun latautuminen
on heikentynyt.
(Punainen) :Uuden akun
hankintaa
suositellaan.
oo On suositeltavaa käyttää aitoa Canon-akkua LP-E17. Jos käytät jotain muuta
akkua kuin aitoa Canon-tuotetta, kameran suorituskyky voi heikentyä tai siinä
voi ilmetä toimintahäiriöitä.
oo Jos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, toimi ilmoituksen mukaan.
381
Kennon puhdistus
Kameran kennonpuhdistustoiminto puhdistaa kuvakennon etuosan.
Välittömän puhdistuksen aktivoiminen
1 Valitse [5: Kennon puhdistus].
[Puhdista nytf].
2 Valitse
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
382
Kennon puhdistus
Automaattisen puhdistuksen asettaminen
1 Valitse [Autom.puhdistusf].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
oo Parhaan tuloksen saat, kun asetat kameran puhdistamista varten pöydälle
tai muulle pinnalle.
oo Kennon puhdistaminen useaan kertaan ei paranna tulosta merkittävästi.
Huomaa, että [Puhdista nytf] -vaihtoehto ei välttämättä ole valittavissa
heti puhdistamisen jälkeen.
oo Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valopisteitä, jos kuvakennoon
osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden esiintymistä voi vähentää valitsemalla
[Puhdista nytf] (=382).
383
Kennon puhdistus
Kennon puhdistus käsin
Pölyä, jota automaattinen kennon puhdistus ei pysty poistamaan,
voi poistaa käsin esimerkiksi erikseen ostettavalla puhaltimella.
Kuvakenno on erittäin herkkä. Jos kuvakenno on pyyhittävä puhtaaksi,
kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
kääntäminen
1 Virtakytkimen
asentoon <2>.
objektiivi ja puhdista
2 Irrota
kuvakenno.
puhdistustilasta.
3 Poistu
zz Kiinnitä objektiivin suojus tai runkotulppa.
384
Kennon puhdistus
oo Älä koskaan käännä virtakytkintä asentoon <1> kennon puhdistuksen
aikana. Se saa sulkimen liikkumaan, mikä voi vahingoittaa kuvakennoa
tai suljinverhoja.
oo Kuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Puhdista kenno hellävaroen.
oo Käytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennoa.
oo Älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin
kiinnitysrenkaan ohi. Se voi vahingoittaa suljinverhoja.
oo Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen. Paineilma voi
vahingoittaa kennoa, ja suihkutettu kaasu voi jäätyä kennoon ja naarmuttaa sitä.
oo Jos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella, on suositeltavaa
puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
385
HDMI-lähdön tarkkuuden asettaminen
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1 Valitse [5: HDMI-tarkkuus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Automaattinen
Kuvat näytetään automaattisesti
liitetyn television parhaalla tarkkuudella.
zz 1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p. Valitse
tämä, jos haluat välttää näytön viiveen,
kun kamera vaihtaa tarkkuutta.
386
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1 Valitse [5: HDMI HDR -lähtö].
2 Valitse [Päällä].
oo Kuvan käsittelytoimet, kuten RAW-käsittely, eivät ole käytettävissä
HDR-näytön aikana.
oo JPEG-kuvia käytetään HDR-näytössä, kun näytetään L (ISO 50 -vastaava)
-kuvia tai päällekkäisvalotettuja RAW-kuvia.
oo Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa.
Lisätietoja television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
oo Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
oo Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
387
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen
mukauttaminen
Voit mukauttaa tiedot ja tietonäytöt, jotka näytetään kamerassa tai
etsimessä kuvauksen aikana.
Valitse [5: Kuvaustietonäyttö].
Näytön tietojen mukauttaminen
1 Valitse [Näytön tietoaset.].
näytöt.
2 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
kamerassa näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää tietoa, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
näyttöä.
3 Muokkaa
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
näytössä näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
388
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Etsimessä näytettävien tietojen mukauttaminen
1
Valitse [Etsim. tietojen/vaihdon aset.].
näytöt.
2 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
etsimessä näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää tietoa, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
näyttöä.
3 Muokkaa
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
etsimessä näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
389
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Etsimen näyttö pystysuunnassa
Voit valita, miten etsimen tiedot näytetään, kun kuvaat stillkuvia pystysuunnassa.
1 Valitse [Pysty etsinnäkymä].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Päällä
Tiedot käännetään automaattisesti,
jolloin niitä on helpompi lukea.
zz Pois
Tietoja ei käännetä automaattisesti.
Ristikkonäyttö
Ristikko voidaan näyttää näytössä ja etsimessä.
1 Valitse [Ristikkonäyttö].
2 Valitse vaihtoehto.
390
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Histogrammin asettaminen
Voit valita histogrammin sisällön ja näyttökoon.
1 Valitse [Histogrammi].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse sisältö ([Kirkkaus] tai [RGB])
ja näytön koko ([Suuri] tai [Pieni]).
zz Vahvista asetus painamalla <M>painiketta.
Tarkennusetäisyyden näytön asettaminen
Voit näyttää tarkennusetäisyyden käytettäessä RF-objektiivia. Tarkennusetäisyyden
näytössä voit valita ajan ja mittayksikön.
1 Valitse [Tark.etäis. näyttö].
2 Valitse, koska näyttö näytetään.
mittayksikkö.
3 Valitse
zz Vahvista asetus painamalla <M>painiketta.
391
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Asetusten nollaaminen
Voit palauttaa [Kuvaustietonäyttö]-asetusten oletusarvot.
1 Valitse [Nollaa].
2 Valitse [OK].
392
Kuvausnäytön käytössä etusijalla
olevan ominaisuuden asettaminen
Voit valita suorituskyvyn ominaisuuden, joka on etusijalla kuvattaessa
stillkuvia etsimen avulla.
1 Valitse [5: Etsimen suorituskyky].
2 Valitse vaihtoehto.
Etsimen näyttömuodon asettaminen
Voit valita etsimen näyttömuodon.
1 Valitse [5: Etsinnäk muoto].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse kohde <W> <X> -painikkeilla.
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
393
Näyttötilan asettaminen
Voit valita kuvausnäyttöjen näyttötilan.
1 Valitse [5: Näyttöasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Automaatti
Käyttää yleensä näyttöä, mutta vaihtaa
etsimeen, kun sen läpi katsotaan.
zz Käsinsäätö
Voit rajoittaa näytön vain joko
näyttöön tai etsimeen.
näyttö tai etsimen näyttö.
3 Valitse
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
394
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen
videotallennusta varten
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai pohjaan kuvatessasi videota.
[5: Suljinpain. toiminto
1 Valitse
videoissa].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Puoliväliin
Määritä toiminto, joka tehdään,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
zz Pohjaan (näytetään <k>-tilassa)
Määritä toiminto, joka tehdään, kun
laukaisin painetaan pohjaan.
Kun [Pohjaan]-asetuksena on [Al./lop. videotall], voit aloittaa/lopettaa
videokuvauksen videokuvauspainikkeen lisäksi painamalla laukaisimen
kokonaan pohjaan tai käyttämällä kaukolaukaisinta RS-60E3 (myydään
erikseen, =219).
oo [Puoliväliin] vaihtaa asetuksesta [Mittaus+kertatark.] asetukseen
[Mitt.+k-servotark], kun [Videon tall.koko] -asetuksena on [H].
oo Vaikka asetat [Pohjaan]-asetukseksi [Ei toimintoa], kamera aloittaa tai
lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen, jos laukaisin painetaan pohjaan,
kun kamera on määritetty kuvaamaan nopeutettua videota.
395
Ohje
Kun valikon alapuolella näkyy [zOhje], voit näyttää toiminnon kuvauksen
painamalla <B>-painiketta. Poistu ohjenäytöstä painamalla sitä
uudelleen. Voit vierittää näyttöä, kun vierityspalkki (1) näkyy oikealla,
painamalla <W> <X> -painikkeita tai kääntämällä <5>-valitsinta.
zzEsimerkki: [z: Suuren herkk. kohinanvaim.]
<B>
B
(1)
zzEsimerkki: [5: Toimintojen lukitus]
<B>
B
396
Ohje
Ohjetekstin koko
Voit muuttaa ohjenäytön tekstin koon.
1 Valitse [5: Ohjetekstin koko].
2 Valitse vaihtoehto.
397
Langattomien toimintojen asettaminen
Voit yhdistää kameran älypuhelimeen tai tietokoneeseen langattomasti
ja lähettää kuvia tai ohjata kameraa etäältä.
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Lisätietoja on kohdassa ”Wi-Fi
(langaton tiedonsiirto) -toiminnot”.
398
Langattomien toimintojen asettaminen
Kuvaaminen kauko-ohjauksella
Voit kuvata etäältä yhteensovittamalla kameran Bluetoothin kautta Bluetooth
low energy -teknologiaa tukevan langattoman kauko-ohjaimen BR-E1
(myydään erikseen) kanssa.
Yhteensovitus
BR-E1:n käyttämistä varten kamera ja kaukolaukaisin on ensin yhteensovitettava
(yhdistä ja rekisteröi).
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Bluetooth-toiminto].
3 Valitse [Bluetooth-toiminto].
[Kaukosäädin].
4 Valitse
zz Jos esiin tulee ilmoitus ”Tallenna
lempinimi kameran tunnistamista
varten.”, tallenna lempinimi =422
ohjeiden mukaisesti.
399
Langattomien toimintojen asettaminen
[Yhteensovitus].
5 Valitse
zz Valitse [Yhteensovitus].
zz Paina ja pidä BR-E1:n <W>- ja
<T>-painiketta painettuna
samanaikaisesti 3 sekuntia
tai kauemmin.
gg Yhteensovitus alkaa. Kun yhteensovitus on
valmis, BR-E1 on rekisteröity kameraan.
Kun kuvataan stillkuvia
Kun kuvataan videoita
kameran asetukset
6 Määritä
etäkuvausta varten.
zz Valitse kuvaustavaksi [Q] tai
[k] (=209).
zz Valitse [z: Kauko-ohjaus]
-asetukseksi [Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen jälkeisistä
toiminnoista on BR-E1:n käyttöoppaassa.
oo Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
oo Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa asettaa sen
arvoksi [Pois] vaiheessa 4. Kun haluat taas käyttää kaukolaukaisinta,
valitse [Kaukosäädin] uudelleen.
oo Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on
asetettu etäkuvausta varten.
400
Langattomien toimintojen asettaminen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Ennen kuin yhteensovitat toisen BR-E1:n, poista aiemmin yhdistettyjen
kaukolaukaisinten tiedot.
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Bluetooth-toiminto].
[Tarkista/poista
3 Valitse
yhteystiedot].
4 Paina <B>-painiketta.
yhteyden tiedot.
5 Poista
zz Valitse [OK].
401
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
Voit merkitä kuviin geotunnistetiedot GPS-vastaanottimella GP-E2
(myydään erikseen) tai Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
GP-E2:n käyttäminen
GP-E2 kameraan.
1 Liitä
zz Liitä GP-E2 kameran salamakenkään
ja käynnistä se. Lisätietoja on GP-E2:n
käyttöoppaassa.
2 Valitse [5: GPS-laitteen asetukset].
3 Valitse [GPS-vast.otin].
kuva.
4 Ota
zz Lisätietoja [Asetus]-kohdasta on
GP-E2:n käyttöoppaassa.
Varotoimet, kun käytössä on GP-E2
oo Muista tarkistaa maat ja alueet, joissa sen käyttö on sallittu, ja käytä toimintoa
maan tai alueen lakien ja säännösten mukaisesti.
oo Varmista, että GP-E2:n laiteohjelmisto on päivitetty versioon 2.0.0 tai uudempaan.
Laiteohjelmiston päivitykseen vaaditaan liitäntäkaapeli. Päivityksen ohjeet löytyvät
Canonin sivustolta.
oo Kaapelia ei voi käyttää kameran ja GP-E2:n yhdistämiseen.
oo Digitaalikompassia ei voi käyttää kameran kanssa eikä kuvaussuuntaa tallenneta.
402
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
Älypuhelimen käyttäminen
Älypuhelimeen on asennettava erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton).
Lisätietoja Camera Connect -sovelluksen asentamisesta, =420.
Älypuhelimen määrittäminen GPS-laitteeksi
käyttöön älypuhelimen
1 Ota
paikannuspalvelut.
Bluetooth-yhteys.
2 Muodosta
zz Yhdistä kamera älypuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä. Lisätietoja
=421.
3 Valitse [5: GPS-laitteen asetukset].
403
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
[Älypuhelin].
4 Valitse
zz Valitse [Älypuhelin]-kohdassa
[Valitse GPS-laite].
gg Sijaintitiedot voidaan nyt
hakea älypuhelimesta.
zz Kun haluat tarkistaa haetut
geotunnistetiedot (pituusaste,
leveysaste, korkeus ja yleisaika (UTC)),
valitse [GPS-tietonäyttö] näytössä
[GPS-laitteen asetukset].
kuva.
5 Ota
zz Kuviin lisätään älypuhelimesta
haetut geotunnistetiedot.
404
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa älypuhelimen sijaintitietojen haun tilan stillkuvauksen
ja videokuvauksen näytöissä näkyvästä GPS-yhteyskuvakkeesta
(=592 ja =593).
Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä
Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea
Päällä: Sijaintitiedot noudettiin
Lisätietoja GPS-yhteyden tilan ilmaisemisesta GP-E2:n käytön aikana
on GP-E2:n käyttöoppaassa.
Geotunnistetietojen lisääminen kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana GPS-kuvake on näkyvissä, lisätään sijaintitiedot.
Geotunnistetiedot
Voit tarkistaa kuviin lisätyt sijaintitiedot kuvaustietojen näytössä (=296, =349).
(1) Leveyspiiri
(2) Pituuspiiri
(3) Korkeus
(1)
(4) Yleisaika UTC
(2)
(3)
(4)
405
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
oo Älypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun se on yhdistetty kameraan
Bluetooth-yhteydellä.
oo Suuntatietoja ei noudettu.
oo Sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen tilan vuoksi.
oo Sijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa
kameran virran kytkemisen jälkeen.
oo Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
• [Bluetooth-toiminto]-asetukseksi valitaan jokin muu kuin [Älypuhelin]
• Kamerasta katkaistaan virta
• Camera Connect -sovellus suljetaan
• Paikannuspalvelut poistetaan käytöstä älypuhelimessa
oo Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
• Kameran virta katkeaa
• Bluetooth-yhteys katkaistaan
• Älypuhelimen akku on vähissä
oo Yleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
oo Videoihin lisätään aloitettaessa haetut GPS-tiedot.
406
Toimintojen lukituksen määrittäminen
Määritä kameran säätimet, jotka lukitaan, kun toimintojen lukitus on päällä.
Tämä voi estää asetusten muuttamisen vahingossa.
1 Valitse [5: Toimintojen lukitus].
lukittavat kameran säätimet.
2 Valitse
zz <0>-painikkeen painaminen
lisää valintamerkin [X].
zz Valitse [OK].
gg <R>-kytkimen asettaminen
asentoon <R> lukitsee valitut
[X] kameran säätimet.
oo Peruskuvaustiloissa voidaan asettaa vain [Kosketusohjaus].
oo Jos sitä muutetaan oletusasetuksesta, kohdan [5: Toimintojen lukitus]
oikealla puolella näkyy tähti ”*”.
407
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminenN
Voit tallentaa käytössä olevat kamera-asetukset, kuten kuvauksen ja valikkojen
asetukset ja mukautetut toimintoasetukset, mukautettuina kuvaustiloina tiloihin
<w>–<y>.
1
Valitse [5: Mukaut. kuvaustila (C1-C3)].
2 Valitse [Rekisteröi asetukset].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse tallennettava mukautettu
kuvaustila ja valitse sitten
rekisteröintinäytössä [OK].
gg Nykyiset kameran asetukset
tallennetaan kuvaustilaan C*.
Rekisteröityjen asetusten automaattinen päivitys
Jos muutat asetusta, kun kuvaan mukautetussa kuvaustilassa, tilaan voidaan
päivittää automaattisesti uusi asetus (automaattinen päivitys). Ota tämä
automaattinen päivitys käyttöön asettamalla [Autom. päivitys] -asetukseksi
[Päällä] vaiheessa 2.
Mukautettujen kuvaustilojen tallennuksen peruuttaminen
Jos valitset vaiheessa 2 [Poista asetukset], vastaavien tilojen asetukset
palautetaan oletusasetuksiinsa, eikä mukautettuja kuvaustiloja ole
tallennettuna.
408
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen
oo Voit muuttaa myös kuvaus- ja valikkoasetuksia mukautetuissa kuvaustiloissa.
409
Kameran oletusasetusten palauttaminen N
Kameran kuvausasetukset ja valikkoasetukset voidaan palauttaa
oletusarvoihinsa.
[5: Kamera-asetusten
1 Valitse
nollaus].
2 Valitse [OK].
oo Lisätietoja valinnaisten toimintojen ja mukautettujen säätimien asetusten
nollaamisesta, =546.
410
Tekijänoikeustietojen määrittäminen
N
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne tallennetaan kuvaan Exif-tietoina.
1 Valitse [5: Tekijänoikeustiedot].
2 Valitse vaihtoehto.
teksti.
3 Kirjoita
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja syötä se
sitten <0>-painikkeella.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
zz Poista yksittäinen merkki valitsemalla
[ ] tai painamalla <L>-painiketta.
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta ja
valitse sitten [OK].
411
Tekijänoikeustietojen määrittäminen
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa [Tekijä]ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
oo Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa, tiedot eivät
välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa [Näytä tekijänoik.
tiedot].
oo Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
412
Muiden tietojen tarkistaminen
zzKäyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata käyttöoppaat valitsemalla [5: Oppaan/ohjelmiston URL]
ja skannaamalla näytetyn QR-koodin älypuhelimella. Huomaa,
että QR-koodin skannaamiseen tarvitaan sovellus.
zzSertifiointilogojen näyttäminenM
Valitse [5: Sertifiointilogon näyttö], jolloin näkyviin tulee joitakin kameran
sertifiointilogoja. Muut sertifiointilogot löytyvät tästä käyttöoppaasta,
kameran rungosta ja kameran pakkauksesta.
zzLaiteohjelmiston versioM
Valitse [5: Laiteohjelmisto], kun haluat päivittää kameran tai kiinnitetyn
objektiivin laiteohjelmiston.
413
414
Wi-Fi (langaton tiedonsiirto)
-toiminnot
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvia lähetetään Wi-Fi®-yhteyden
kautta kamerasta erilaisiin laitteisiin ja miten Web-palveluja käytetään.
415
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla
voi tehdä
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Kuvien
lähettäminen
web-palveluun
(3) Kuvien tulostaminen
Wi-Fi-tulostimella
(1) Tiedonsiirto
älypuhelimen
kanssa
(2) Käytä EOS-ohjelman tai muiden
tarkoitukseen suunniteltujen
ohjelmistojen kanssa
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista,
jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman tiedonsiirron asetuksista
kameraa käytettäessä. Canon ei ole myöskään vastuussa mistään kameran
käytön aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista suojausta omalla
vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei ole vastuussa mistään luvattoman
käytön tai tietoturvamurtojen aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
416
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä
(1) q Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa (=419)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti nimellä
”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
(2) D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (=453)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran
etäohjausta EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla. Erillisellä
Image Transfer Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat voidaan myös
lähettää tietokoneeseen automaattisesti.
(3) l Kuvien tulostaminen Wi-Fi-tulostimella (=461)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä PictBridgestandardia (langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
(4) R Kuvien lähettäminen web-palveluun (=473)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai
Canon-asiakkaille CANON iMAGE GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun,
kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
417
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä
Bluetooth®-ominaisuudet
Yhteensovittamalla kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan
(tästä eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen voit:
zz Etäohjata kameraa älypuhelimesta (=437)
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimesta tai kamerasta (=428, =441)
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta (=430)
zz Merkitä kuviin geotunnistetiedot käyttäen älypuhelimella haettuja
GPS-tietoja (=403)
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen BRE1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten (=399).
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimilla tai tietokoneilla, jotka
ovat jo Wi-Fi-verkossa, katso ”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=488).
Liitäntäkaapelia koskevia huomautuksia
oo Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä
ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Katkaise yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
oo Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, et voi valita kohtaa [5: Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
Irrota liitäntäkaapeli ennen asetusten muuttamista.
Kortit
oo Kameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia
(paitsi [D]-tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä
kameraa ei voi yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
Kameran käyttäminen, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älä käytä virtakytkintä, korttipaikan/akkutilan
kantta tai muita osia. Muutoin Wi-Fi-yhteys voi katketa.
418
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään, miten kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteydellä.
Kun yhdistät älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä, voit tehdä seuraavia:
zz Katsella kameraan tallennettuja kuvia älypuhelimella ja tallentaa
katseltuja kuvia älypuhelimeen.
zz Ottaa kameralla kuvia ja muuttaa kameran asetuksia älypuhelimella.
zz Lähettää kameran kuvia älypuhelimeen.
Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=488).
Wi-Fi-yhteysmenetelmän valitseminen
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi-Fin kautta (=421)
Kun yhdistät Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen Bluetoothin kautta
etukäteen, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden helposti käyttämällä kameran
tai älypuhelimen toimintoa.
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta [Wi-Fi-toiminto]valikosta (=433)
Voit muodostaa Wi-Fin kautta yhteyden älypuhelimeen, joka ei ole Bluetoothyhteensopiva, tai älypuhelimeen, jonka Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää.
Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa
Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä. Huomaa,
että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä.
419
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Kun kamera yhdistetään älypuhelimeen, tarvitaan älypuhelin, johon
on asennettu Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä. Lisäksi älypuhelimeen
on asennettava erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton).
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai App Storesta.
Google Play tai App Store on myös käytettävissä käyttämällä QR-koodeja,
jotka tulevat näkyviin, kun kamera yhteesovitetaan tai yhdistetään Wi-Fin
kautta älypuhelimeen.
Android
iOS
oo Camera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat
Camera Connect -lataussivustolla.
oo Kameran ja Camera Connect -sovelluksen käyttöliittymää tai toimintoja
voidaan muuttaa kameran ohjelmistopäivitysten tai Camera Connect
-sovelluksen tai Android- tai iOS-käyttöjärjestelmän päivitysten yhteydessä.
Tässä tapauksessa kameran tai Camera Connect -sovelluksen ominaisuudet
voivat poiketa tässä oppaassa olevista kuvista tai käyttöohjeista.
oo QR-koodien lukemiseen vaaditaan sovellus.
420
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan
älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Varmista, että Camera Connect on asennettu älypuhelimeen ja että
Bluetooth ja Wi-Fi ovat käytössä.
Toimet kamerassa (1)
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Bluetooth-toiminto].
3 Valitse [Bluetooth-toiminto].
4 Valitse [Älypuhelin].
421
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
5 Tallenna [Lempinimi].
zz Jos käytät näytössä näkyvää
lempinimeä, paina <M>-painiketta.
zz Voit muuttaa lempinimen (=497).
6 Valitse [OK].
7 Valitse [Yhteensovitus].
422
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
vaihtoehto.
8 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytetty QR-koodi älypuhelimella, mikä
avaa Google Playn tai App Storen,
ja asenna Camera Connect.
gg Yhteensovitus alkaa.
423
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa (1)
9 Käynnistä Camera Connect.
yhdistettävä kamera.
10Valitse
gg Jos käytät Android-älypuhelinta,
siirry vaiheeseen 12.
11 Napauta kohtaa [Pair/Pari] (vain iOS).
424
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
12 Valitse [OK].
<0>-painiketta.
13 Paina
zz Yhteensovitus on nyt valmis, ja
kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
gg Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä näkyy Bluetooth-kuvake.
oo Yhteensovitus ja Bluetooth-yhteys eivät ole mahdollisia, jos kamera
on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
oo Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen samanaikaisesti
Bluetoothilla.
oo Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen virrankatkaisu
on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi, kun käytät kameraa.
Yhteensovituksen vianmääritys
oo Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa
estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität
yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden
tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista (=432).
oo Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen. Lisätietoja =441.
425
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa (2)
Camera Connect -toiminto.
14 Valitse
zz Valitse iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden
vahvistamisviesti tulee esiin.
zz Tietoja Camera Connect
-toiminnoista, =437.
gg Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
gg Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvakkeet palavat
Camera Connect -päänäytössä.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
426
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=449).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi Bluetoothyhteyden.
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
427
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn älypuhelimeen
Wi-Fin kautta
1 Käynnistä Camera Connect.
Camera Connect -toiminto.
2 Valitse
zz Valitse käytettävä Camera
Connect -toiminto.
zz Valitse iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz Tietoja Camera Connect
-toiminnoista, =437.
428
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Bluetooth-toiminto]-näyttö
[Bluetooth-toiminto]-näytössä voit muuttaa tai tarkistaa Bluetooth-toiminnon
asetuksia.
Bluetooth-toiminto
zz Valitse kameraan yhdistettävä laite.
zz Jos et käytä Bluetooth-toimintoa,
valitse [Pois].
Yhteensovitus
zz Yhdistä kamera [Bluetooth-toiminto]kohdassa valittuun laitteeseen.
Tarkista/poista yhteystiedot
zz Voit tarkistaa yhteensovitetun
laitteen nimen ja yhteyden tilan.
zz Voit poistaa yhteensovitetun laitteen
rekisteröinnin painamalla <B>painiketta. Lisätietoja on kohdassa
”Yhteensovitetun laitteen rekisteröinnin
poistaminen” (=432).
Bluetooth-osoite
zz Voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
429
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Säilytä yhteys kun pois
zz Jos valitset [Päällä], voit katsella
kameran kuvia ja ohjata kameraa muilla
tavoin yhdistämällä sen Wi-Fin kautta,
vaikka kameran virta on katkaistuna.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta on katkaistu
Kun laitteet on yhteensovitettu, voit käyttää älypuhelinta Wi-Fin kautta
yhdistämiseen ja siirtää kuvia kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta.
Määritä [Säil. yht. kun pois] -asetus.
[Bluetooth-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Bluetooth-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
[Säil. yht. kun pois]
2 Määritä
-asetukseksi [Päällä].
zz Määritä [Bluetooth-toiminto]-näytössä
[Säil. yht. kun pois] -asetukseksi [Päällä].
Vaikka kamerasta on katkaistu virta, se
pysyy yhteensovitettuna älypuhelimen
kanssa Bluetoothin kautta.
430
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
Camera Connect.
1 Käynnistä
zz Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa, joka on yhteensovitettu
kameran kanssa Bluetoothin kautta.
[Images on camera/Kuvat
2 Valitse
kamerassa].
zz Napauta Camera Connect -valikossa
kohtaa [Images on camera/Kuvat
kamerassa].
zz Valitse iOS-järjestelmässä [Yhdistä],
kun kamerayhteyden vahvistamisviesti
tulee esiin. Kameran kuvat näytetään
luettelona, kun Wi-Fi-yhteys
muodostetaan.
Camera Connect -sovelluksen käyttäminen
zz Camera Connect -sovelluksella voit siirtää kuvia älypuhelimeen ja poistaa
ja luokitella kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla [ ] Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä (=449).
oo Tämä toiminto ei ole käytettävissä, ellei kameraa ole yhdistetty
älypuhelimeen Bluetoothin kautta.
oo Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset
nollataan tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
431
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhteensovitetun laitteen rekisteröinnin poistaminen
Jos haluat yhteensovittaa kameran toisen älypuhelimen kanssa, poista
yhteensovitetun laitteen rekisteröinti [Bluetooth-toiminto]-näytössä (=429).
Toimet kamerassa
1 Valitse [Tarkista/poista yhteystiedot].
2 Paina <B>-painiketta.
yhteyden tiedot.
3 Poista
zz Valitse [OK].
Toimet älypuhelimessa
kameran rekisteröinti.
4 Poista
zz Valitse älypuhelimen Bluetooth-
asetuksissa sen kameran lempinimi,
jonka rekisteröinti poistetaan.
432
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Wi-Fi-toiminto]-valikosta
Toimet kamerassa (1)
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
[q] (Yhteys älypuhelimeen).
3 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
4 Valitse [Rekisteröi laite yhteyttä varten].
433
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
vaihtoehto.
5 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo
asennettu, valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS] vasemmalla
olevassa näytössä, skannaa näytetty
QR-koodi älypuhelimella, avaa Google
Play tai App Store ja asenna Camera
Connect.
(1)
SSID (verkon nimi)
6 Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä
näkyvä SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja =516.
(2)
oo Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (=488).
434
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
Wi-Fi-yhteys
7 Muodosta
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja valitse sitten vaiheessa
6 tarkistettu SSID (verkon nimi).
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu salasana.
Camera Connect.
8 Käynnistä
zz Kun [Odottaa yhdistämistä]
-näyttö tulee näkyviin kamerassa,
käynnistä Camera Connect -sovellus
älypuhelimessa.
Wi-Fi-toiminnolla
9 Valitse
yhdistettävä kamera.
zz Valitse ja kosketa Wi-Fi-toiminnolla
yhdistettävää kameraa Camera Connect
-sovelluksen [Cameras/Kamerat]-valikossa.
Toimet kamerassa (2)
Wi-Fi-yhteys.
10Muodosta
zz Valitse [OK].
zz Voit määrittää katsottavissa olevat kuvat
painamalla <B>-painiketta. Määritä
ne =451 vaiheen 5 mukaisesti.
435
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
gg Camera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta. Katso =437.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=449).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=493).
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimen
pikavalintanäytöstä toiston aikana. Lisätietoja =441.
436
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kameran käyttö älypuhelimella
Camera Connect -sovelluksen päätoiminnot kuvataan alla.
Images on camera
(Kuvat kamerassa)
zz Voit katsella kameraan
tallennettuja kuvia.
zz Voit tallentaa kameraan tallennettuja
kuvia älypuhelimeen.
zz Voit suorittaa kameraan tallennetuille
kuville erilaisia toimintoja, kuten kuvien
poistaminen.
Remote live view shooting (Etäkuvaus näytöllä)
zz Voit katsella kameran Kuvaus näytöllä -kuvaa älypuhelimella.
zz Voit ottaa kuvia kauko-ohjauksella.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat lähetetään
älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (=439).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin)
zz Voit ohjata kameraa käyttämällä Bluetoothin kautta yhteensovitettua
älypuhelinta kaukolaukaisimena. (Ei käytettävissä, kun yhteys
muodostetaan Wi-Fin kautta.)
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
437
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
oo Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
• Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
• Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
oo Et voi käyttää kameraa kuvaamiseen, kun olet vaihtanut Camera
Connect -sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
oo Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät
ole käytettävissä.
oo Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
oo Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
oo Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran
laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.
oo Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2>
tai avaat korttipaikan/akkutilan kannen.
oo RAW-kuvia ei voi tallentaa älypuhelimeen. Kun valitaan RAW-kuva, se tallennetaan
JPEG-kuvana.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu ei toimi.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
438
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää automaattisesti. Varmista ennen näitä toimia,
että kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä.
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Wi-Fi-asetukset].
3 Valitse [Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.].
[Lähetä autom.]
4 Määritä
-asetukseksi [Ota käyttöön].
439
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Lähetettävä koko].
5 Määritä
zz Valitse kuvan koko ja paina
sitten <0>-painiketta.
6 Ota kuva.
440
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta yhteensovitettuun
(vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn älypuhelimeen.
1 Tuo kuva näyttöön.
2 Paina <Q>-painiketta.
[q].
3 Valitse
gg Jos teet tämän vaiheen, kun Bluetoothyhteys on käytössä, esiin tulee ilmoitus
ja yhteys vaihtuu Wi-Fi-yhteydeksi.
lähetysasetukset ja
4 Valitse
lähetä kuvat.
441
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(1) Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko]
voit valita kuvan lähetyskoon.
zz Kun lähetät videoita, voit valita
lähetettävien videoiden kuvanlaadun
kohdassa [Lähetettävä laatu].
442
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään,
voit vaihtaa kolmen kuvan näyttöön
valitsemaan kuvat. Voit palata
yhden kuvan näyttöön painamalla
<u>-painiketta ja käyttämällä
<6>-valitsinta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
443
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
kuvavalinnasta.
4 Poistu
zz Valitse [OK].
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
6 Valitse [Lähetä].
(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
444
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit vaihtaa luettelokuvanäytössä
näytettyjen kuvien määrän painamalla
<u>-painiketta ja kääntämällä
<6>-valitsinta.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta.
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
6 Valitse [Lähetä].
445
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4 Valitse [Lähetä].
446
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Toistettavien
kuvien suodattaminen” (=345).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
447
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
4 Valitse [Lähetä].
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu Bluetoothin
kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä <M>painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä näytössä
[OK], joka päättää kuvan siirron
ja katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>-painiketta.
zz Kun haluat katkaista Wi-Fi-yhteyden,
katso kohta ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=449).
448
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
oo Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta
painettaisiin.
oo Kameraa ei voi yhdistää useisiin älypuhelimiin Wi-Fin kautta, kun se on
yhdistetty toiseen laitteeseen Wi-Fin kautta.
oo Voit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
oo Voit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
oo Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
stillkuvia. Huomaa, että b-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
oo Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä videoita.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu ei toimi.
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
Katkaise Wi-Fi-yhteys jommallakummalla seuraavista tavoista.
Napauta Camera Connect
-näytön kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä]
-näytössä [Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] -näyttöä ei näytetä,
valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[5: Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse
sitten vahvistusikkunassa [OK].
449
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Katsottavissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää älypuhelimella katsottavat kuvat kamerassa. Kuvat voi
määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
[q].
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
3 Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
älypuhelin.
4 Valitse
zz Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa
haluat kuvien olevan katsottavissa.
450
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
5 Valitse [Katselt. kuvat].
vaihtoehto.
6 Valitse
zz Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten otetut kuvat.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka monta
päivää nykyisestä päivästä taaksepäin
otetut kuvat näytetään. Määritä päivien
lukumäärä painikkeilla <W> <X>.
Vahvista sitten valinta painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa
olevat kuvat määritetään.
oo Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat],
etäkuvaus ei ole mahdollista.
451
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitse luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
(1)
452
(2)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
1. Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla
tai <5>-valitsimella.
Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
3. Valitse <Z>-painikkeella kuva
lopetuskohdaksi (2).
4. Valitse [OK].
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen
Wi-Fin kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla
tai muulla erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio
tietokoneeseen ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voi suorittaa erilaisia kameran
toimintoja.
Toimet kamerassa (1)
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
[D] (Kauko-ohjaus
3 Valitse
(EOS Utility)).
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
453
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
[Rekisteröi laite yhteyttä
4 Valitse
varten].
(1)
SSID (verkon nimi)
5 Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä
näkyvä SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja =516.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
SSID ja syötä salasana.
6 Valitse
zz Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 5 tarkistettu SSID.
zz Kirjoita kohdassa 5 tarkistettu salasana.
454
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[OK].
7 Valitse
gg Seuraava viesti tulee näkyviin. ”******”
tarkoittavat kytkettävän kameran MACosoitteen kuutta viimeistä numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
8 Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
EOS Utility -ohjelmistossa
9 Valitse
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos
Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria
koskeva viesti, valitse [Yes/Kyllä].
[Connect/Yhdistä].
10Valitse
zz Valitse yhdistettävä kamera ja
valitse sitten [Connect/Yhdistä].
455
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
Wi-Fi-yhteys.
11 Muodosta
zz Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista asetukset
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu,
voit tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=493).
456
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
oo Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
• Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
• Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
oo Toimenpiteet kameraa käyttäen eivät ole mahdollisia, kun olet vaihtanut
EOS Utility -sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
oo Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot
eivät ole käytettävissä.
oo Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
oo Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
oo Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin
liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu
tasaisesti.
oo Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2>
tai avaat korttipaikan/akkutilan kannen.
457
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
tietokone tukiasemaan ja
1 Yhdistä
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmiston pariliitosasetusten näyttö.
zz Pariliitosasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelmiston ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa
[Lähetä kuvia autom.
2 Valitse
tietokon.].
zz Valitse [Wi-Fi-asetukset] näytössä
[5: Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
zz Valitse [Wi-Fi-asetukset]-näytössä
[Lähetä kuvia autom. tietokon.].
[Lähetä autom.]
3 Määritä
-asetukseksi [Ota käyttöön].
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
458
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
4 Valitse [OK].
tukiasemaan
5 Yhdistä
Wi-Fi-yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran ja
tietokoneeseen yhdistetyn tukiaseman
välille. Katso yhdistämisohjeet kohdasta
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=488).
tietokone, johon kamerasta
6 Valitse
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
pariliitos kameran
7 Muodosta
ja tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja
valitse sitten [Yhteensovitus].
459
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kameran kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti
[Wi-Fi-asetukset]-näytössä
1 Valitse
[Lähetä kuvia autom. tietokon.].
2 Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
mitä lähetetään.
3 Valitse,
zz Jos valitset [Valitut kuvat] kohdassa
[Lähetettävä alue], määritä lähetettävät
kuvat [Valitse lähetettävät kuvat]
-näytössä.
tietokone ja tukiasema
4 Yhdistä
Wi-Fi-yhteydellä ja käynnistä
Image Transfer Utility 2.
zz Kuvat lähetetään tietokoneeseen
automaattisesti, kun kytket kameraan
virran tukiaseman toimintasäteen sisällä.
oo Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä.
oo Automaattisen siirron jälkeen otetut kuvat lähetetään automaattisesti,
kun kamera käynnistetään uudelleen. oo Jos kuvia ei siirretä automaattisesti, kokeile käynnistää kamera uudelleen.
oo Myös automaattisen siirron aikana otetut kuvat siirretään automaattisesti.
460
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään
suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät
tulostimen käyttöoppaasta.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
[l] (Tulosta Wi-Fi-tulostimella).
3 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
[Rekisteröi laite yhteyttä
4 Valitse
varten].
461
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
(1)
SSID (verkon nimi)
5 Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä
näkyvä SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja =516.
(2)
tulostin käyttövalmiiksi.
6 Aseta
zz Valitse käytettävän tulostimen Wi-Fi-
asetusvalikossa tarkistamasi SSID.
zz Kirjoita kohdassa 5 tarkistettu salasana.
tulostin.
7 Valitse
zz Valitse tunnistettujen tulostimien luettelosta
Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä tulostin.
zz Jos haluamasi tulostin ei ole
luettelossa, toiminnon [Etsi uudestaan]
valitseminen saattaa auttaa kameraa
löytämään ja näyttämään sen.
8 Tulosta kuva (=464).
462
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
oo Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa PictBridge-standardia (langaton lähiverkko)
tukeviin Wi-Fi-tulostimiin.
oo Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso kohta
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=488).
463
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
tulostettava kuva.
1 Valitse
zz Valitse tulostettava kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
2 Valitse [Tulosta kuva].
kuva.
3 Tulosta
zz Asetuksen toimenpiteiden ohjeet, =467.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK],
niin tulostus alkaa.
464
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostaminen määrittämällä asetukset
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Tulostus].
tulostustoiminnot.
3 Määritä
zz Asetuksen toimenpiteistä on tietoja
kohdassa ”Digital Print Order
Format (DPOF)” (=318).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi-Fi-yhteyden muodostamista,
jatka vaiheeseen 4.
[Tulosta].
4 Valitse
zz [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva
on valittu ja tulostin on tulostusvalmis.
5 Määritä [Paperiasetus] (=467).
465
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
kuva.
6 Tulosta
zz Kun [OK] on valitaan, tulostaminen alkaa.
oo Kuvaus ei ole mahdollista, kun on yhdistetty tulostimeen Wi-Fin kautta.
oo Videoita ei voi tulostaa.
oo Määritä paperikoko ennen tulostamista.
oo Kaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
oo Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa
päivämäärän kehykseen.
oo Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle
taustalle tai kehykseen.
oo RAW-kuvia ei voi tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun tulostat,
valitse [Tulosta kuva] ja tulosta.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
oo Kuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
oo Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä näkyy
[Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
oo Jos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa jäljellä
olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku
seuraavissa tilanteissa:
• Olet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista ennen
tulostuksen jatkamista.
• Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun luettelokuva
on määritetty.
• Kortissa jäljellä oleva tila oli vähissä, kun keskeytit tulostuksen.
oo Jos tulostuksessa on ongelmia, katso =472.
466
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen (=469).
Määrittää tulostustehosteet (=469).
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän (=470).
Määrittää tulostusalueen (=471).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (=468).
Palaa kuvavalintanäyttöön.
Käynnistää tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
467
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin tyyppi.
[U] Kuva-asetusten määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
Kehyksiä ei tulosteta. Jos tulostimessa ei ole kehyksettömien
tulosteiden tulostusominaisuutta, tulosteessa on kehykset.
Kehystetty Reunoihin tulostetaan valkoiset kehykset.
xx kuvaa
Voit tulostaa 2, 4, 8, 9, 16, 20 tai 35 kuvaa yhdelle arkille.
Oletus
Sivun asettelu määräytyy tulostimen mallin ja sen asetusten mukaan.
Ei kehystä
oo Kehyksettömässä tulostuksessa kuvaa saatetaan rajata huomattavasti,
jos paperin ja kuvan kuvasuhde ei täsmää. Kuvat saatetaan myös tulostaa
pienemmällä tarkkuudella.
468
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
Näytön sisältö saattaa vaihdella tulostimen mukaan.
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
Asetus
Tulostustehoste
Tulostustehosteet vaihtelevat tulostimen mukaan.
[E] Oletus
Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostuksessa käytetään tulostimen normaaleja väriasetuksia.
[E] Päällä
Automaattiset korjaukset tehdään kuvan Exif-tietojen perusteella.
Automaattista korjausta ei käytetä.
[E] Pois
Tehokas salamavalokuvauksessa, kun kohteen silmät näkyvät
[E] P.silmä1
punaisina. Punasilmäisyys korjataan ennen tulostusta.
oo Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
469
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
oo Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan.
Tulostimen [Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
470
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien
rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan
kuvat uudelleen.
1 Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
2 Määritä
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muoto (kuvasuhde) voidaan vaihtaa kohdassa [Paperiasetus].
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <6>-valitsinta.
Rajauskehyksen siirtäminen
Siirrä kehystä kuvan päällä pysty- tai vaakasuuntaisesti painamalla
painikkeita <W> <X> tai <Y> <Z>.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä painamalla
<B>-painiketta.
3
Poistu rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
zz Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
471
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
oo Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
oo Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat
tulostetaan.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
oo Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia
tms.) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
oo Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee virheilmoitus.
Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien
ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
oo Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Värihäiriö
oo Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
oo Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
Tiedostovirhe
oo Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
472
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien lähettämiseen.
Web-palvelujen rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluja varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja selainversioista
(kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista, jotka tarvitaan
CANON iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
verkkopalveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja tukiaseman
käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
473
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
3 Valitse [R].
4 Valitse [Hyväksyn].
474
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
muodostaminen
5 Wi-Fi-yhteyden
zz Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.
Siirry vaiheeseen 7 =490.
sähköpostiosoitteesi.
6 Anna
zz Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse [OK].
nelinumeroinen luku.
7 Määritä
zz Määritä haluamasi nelinumeroinen
luku ja valitse [OK].
[OK].
8 Valitse
gg [R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
].
475
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
kameran verkkosivun linkki.
9 Aseta
zz Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Toimet kamerassa (2)
CANON iMAGE GATEWAY
10Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
gg CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty.
476
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
käytettävä Web-palvelu.
1 Määritä
zz Siirry CANON iMAGE GATEWAY
-sivustolle ja avaa kameralinkkiasetusten
sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja
viimeistele käytettävien Web-palvelujen
asetukset.
Toimet kamerassa
Web-palvelu, jonka
2 Lisää
määritit kohteeksi.
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto]-näytössä [
].
477
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
web-palvelu.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista
varten valitsemasi Web-palvelun tyypin ja
asetusten mukaan (=492).
478
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun, joka on
rekisteröity kameraan.
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit valita
kuvan luettelokuvanäytöstä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko]
voit valita kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee näkyviin,
lue viesti huolellisesti ja valitse sitten
[Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X> -painikkeilla.
479
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla tai kääntämällä
<5>-valitsinta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään,
voit vaihtaa kolmen kuvan näyttöön
valitsemaan kuvat. Voit palata yhden
kuvan näyttöön painamalla <u>painiketta ja käyttämällä <6>-valitsinta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
480
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
4 Valitse
zz Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei tule näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
5 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen näytössä
[OK], niin Wi-Fi-yhteys katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee näkyviin,
lue viesti huolellisesti ja valitse sitten
[Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
481
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
gg Kuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit vaihtaa luettelokuvanäytössä
näytettyjen kuvien määrän painamalla
<u>-painiketta ja kääntämällä
<6>-valitsinta.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta.
482
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
6 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen näytössä
[OK], niin Wi-Fi-yhteys katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee näkyviin,
lue viesti huolellisesti ja valitse sitten
[Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
483
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen näytössä
[OK], niin Wi-Fi-yhteys katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee näkyviin,
lue viesti huolellisesti ja valitse sitten
[Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
484
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa
”Toistettavien kuvien suodattaminen” (=345).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
485
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen näytössä
[OK], niin Wi-Fi-yhteys katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee näkyviin,
lue viesti huolellisesti ja valitse sitten
[Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä <W> <X>
-painikkeilla.
486
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
oo Kun Wi-Fi-yhteys web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa,
vaikka kameran laukaisinta painettaisiin.
oo Jos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY -palveluun,
et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys web-palveluun olisi
epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa CANON iMAGE GATEWAY
-sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö ja yritä sitten lähettää kuva uudelleen.
oo Lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja videoiden pituutta voidaan rajoittaa
riippuen Web-palvelusta.
oo Joitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
oo Kun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien kuvien koko
muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on b, ei pienennetä.
oo [Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu kameralla,
joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla kameramalleilla otetut
stillkuvat lähetetään kokoa muuttamatta.
oo Kun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tietokoneella tai muulla
laitteella, voit tarkistaa niiden verkkopalvelujen lataushistorian, joihin kuvia
on lähetetty.
oo Jos haluat katkaista yhteyden kuvaa lähettämättä, paina <M>-painiketta
vaiheen 1 näytössä.
oo Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
487
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen
WPS (PBC-tila) -yhteensopivaa tukiasemaa.
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
[5: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (=422).
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja (=493),
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
tai <Y> <Z>.
488
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Rekisteröi laite
4 Valitse
yhteyttä varten].
zz Kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on
jo asetettu, valitse [Älä näytä].
[Vaihda verkkoa].
5 Valitse
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l]
on valittu.
6 Valitse [Yhteys WPS:llä].
oo Tietoja vaiheessa 6 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta, =492.
489
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[WPS (PBC-tila)].
7 Valitse
zz Valitse [OK].
tukiasemaan
8 Yhdistä
Wi-Fi-yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
[Automaattiasetus].
9 Valitse
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus] -vaihtoehto
aiheuttaa virheen, katso =518.
490
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
10Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
[qYhteys älypuhelimeen]
Siirry vaiheeseen 7 =435.
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 8 tai 9 =455.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 7 =462.
CANON iMAGE GATEWAY
-palvelun rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 6 =475.
491
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi Web-palvelun
mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz [Lähetä kohteeseen] -näyttö
saattaa tulla näkyviin.
zz Valitse kohde rekisteröityjen
kohteiden luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka
avulla kamera voidaan yhdistää suoraan
kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai [l]
on valittu [Wi-Fi-toiminto]-kohdassa.
492
Yhteyden muodostaminen uudelleen
Wi-Fin kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai palveluihin, joiden
yhteysasetukset on tallennettu.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta. Jos
kohdetta ei näy, vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena on
[Piilota], historiaa ei näytetä (=516).
yhdistettyä laitetta.
3 Käytä
[q] Älypuhelin
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto käyttöön ja käynnistä Camera
Connect -sovellus.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
493
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
494
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä Wi-Fi-toiminnolle enintään 20 yhteysasetusta.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö aukeaa,
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse vasemmalla olevasta näytöstä
kohde, johon muodostetaan uusi
Wi-Fi-yhteys.
zz Lisätietoja asetuksesta [q] (Yhteys
älypuhelimeen) on kohdassa ”Yhdistäminen
älypuhelimeen Wi-Fin kautta [Wi-Fitoiminto]-valikosta” (=419).
zz Tietoja asetuksesta [D] (Kauko-ohjaus
(EOS Utility)) on kohdassa ”Yhdistäminen
tietokoneeseen Wi-Fin kautta” (=453).
zz Lisätietoja asetuksesta [l] (Tulosta Wi-Fitulostimella) on kohdassa ”Yhdistäminen
tulostimeen Wi-Fin kautta” (=461).
zz Kun lähetät kuvia web-palveluun,
katso kohta ”Kuvien lähettäminen
Web-palveluun” (=473).
oo Jos haluat poistaa yhteysasetukset, katso =496. 495
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
Muuta tai poista kameraan tallennettuja yhteysasetuksia. Jos haluat
muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö aukeaa,
vaihda näyttöä <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse vasemmalla näkyvästä näytöstä
kohde, jonka yhteysasetuksia haluat
muuttaa tai poistaa.
3 Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
laite.
4 Valitse
zz Valitse laite, jonka yhteysasetukset
muutetaan tai poistetaan.
496
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
tai muuta yhteysasetuksia.
5 Tarkista
zz Valitse kohde ja muuta tai poista sitten
yhteysasetuksia esiin tulevassa näytössä.
zzMuuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä (=517).
zzKatseltavat kuvat (=450)
Näkyvissä, kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on valittu. Asetukset tulevat
näkyviin näytön alaosaan.
zzPoista yhteystiedot
Voit poistaa kameraan tallennettuja yhteysasetuksia.
Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolla.
497
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
palauttaminen oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa. Poistamalla
langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen paljastumisen,
kun lainaat tai annat kamerasi muille.
1 Valitse [Nollaa asetukset].
[OK].
2 Valitse
gg Langattomat tiedonsiirtoasetukset
nollataan oletusasetuksiin ja
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset]
-näyttö tulee takaisin näkyviin.
oo [5: Kamera-asetusten nollaus] -toiminnon suorittaminen ei poista
langattomien tiedonsiirtoasetusten tietoja.
498
Näytä tiedot -näyttö
[Näytä tiedot] -näytössä voit tarkistaa virheilmoituksen sisällön ja kameran
MAC-osoitteen.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
<B>-painiketta.
2 Paina
gg [Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
499
Virheilmoitusten käsitteleminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista.
Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (=499).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa näkyvää
virhekoodin numeron sivua.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi-toiminto]-näytön oikeassa yläkulmassa.
Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan <2>-asentoon.
500
Virheilmoitusten käsitteleminen
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?
gg Muodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä (=435).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
gg Kytke tulostimeen virta.
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
gg Käynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (=455).
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
gg Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää
salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (=517).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
gg Kytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki. Jos
yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden
muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
501
Virheilmoitusten käsitteleminen
21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattinen asetus]. Onko tämä
oikea asetus?
gg Jos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen, kun olet
määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus] (=518).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
gg Kytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
gg Lisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
gg Lisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita,
jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
gg Tarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DHCP-palvelimena.
gg Jos tarpeen, pyydä verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DHCP-palvelin on käytettävissä.
502
Virheilmoitusten käsitteleminen
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus
palvelimen todellista osoitetta?
gg Määritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen osoitetta
(=514, =518).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
gg Kytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet
määritetty oikein?
gg Varmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet
on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
gg Tarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DNS-palvelimena.
gg Pyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DNS-palvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden,
reititin tai vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
gg Pyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojalta verkon
yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (=514, =518).
gg Varmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
503
Virheilmoitusten käsitteleminen
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella laitteella, joka on yhdistetty
samaan verkkoon Wi-Fi-yhteydellä, sama IP-osoite?
gg Muuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella
verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon
on määritetty jo käytössä oleva osoite.
gg Jos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCP-palvelinta
käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetukseksi [Automaattinen
asetus] (=490).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
oo Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
oo Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?
• Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan
ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten
tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea
salasana todennusta varten (=517).
504
Virheilmoitusten käsitteleminen
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
gg Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=511).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
gg Tarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
gg Kytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
gg Rekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=499).
505
Virheilmoitusten käsitteleminen
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?
gg Kamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?
gg Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
gg Rekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=499).
64: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
gg Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
gg Rekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=499).
506
Virheilmoitusten käsitteleminen
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
gg Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=511).
zz Langaton yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.
gg Mahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa
ja varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava
laite (joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista))
tai sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (=511).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?
gg Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
gg Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
gg Rekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=499).
507
Virheilmoitusten käsitteleminen
68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu.
Aloita uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta painettuna
tarvittavan ajan?
gg Pidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
gg Yritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita.
Yhteyttä ei voitu muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS
(Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.
gg Odota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.
gg Käännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
gg Poista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan
tilan määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
508
Virheilmoitusten käsitteleminen
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
gg Tarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai palvelin
on väliaikaisesti ylikuormittunut.
gg Yritä yhdistää web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin
numero 121–126 ilmaisema ongelma.
gg Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
gg Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
gg Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun Wi-Fi-yhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142: T
ulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
gg Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on kytketty virta.
509
Virheilmoitusten käsitteleminen
151: Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi jostain syystä.
gg Jatka automaattista siirtoa asettamalla kameran virtakytkin asentoon
<2> ja asettamalla se sitten asentoon <1>.
152: Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?
gg Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
510
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten Wi-Fi-yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen,
jossa käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja kameran
välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden aiheuttaman
häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry kauemmaksi näistä laitteista,
jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin välityksellä.
Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella. Tästä syystä Wi-Fiyhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä on Bluetooth-laitteita,
mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, mikrofoneja, älypuhelimia,
muita kameroita tai vastaavia samaa taajuuskaistaa käyttäviä laitteita.
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita Wi-Fi-yhteydellä,
varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä,
tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n taajuus),
jätä viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien väliin, jotta häiriöt
radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä esimerkiksi kanavia 1, 6 ja 11 tai
kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
511
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz Kun [Bluetooth-toiminto]-asetuksena on [Kaukosäädin] käytettäessä
langatonta kauko-ohjainta BR-E1, kameraa ei voi yhdistää älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
512
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavia ongelmia voi ilmetä.
zzTiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja
Wi-Fi-yhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zzLuvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa luvattomasti
tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Voit myös kärsiä
muusta luvattomasta käytöstä, kuten tekeytymisestä (joku tekeytyy toiseksi
henkilöksi saadakseen tietoja käyttöönsä luvattomasti) tai hyökkäyksistä
(joku käyttää verkkoasi luvattomasti ponnahdusalustana peittääkseen
jälkensä tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata verkkosi
huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
513
Verkkoasetusten tarkistaminen
zzWindows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina <Enter>näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite, yhdyskäytävä
ja DNS-palvelintiedot.
zzMac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig -a ja
paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP-osoite näytetään
kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa ”***.***.***.***”.
* Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämisen tietokoneelle ja muille verkon
laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi kameran
IP-osoitetta =518 ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
514
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näyttö
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näytössä voit muuttaa langattoman
tiedonsiirron asetuksia.
Valitse [5: Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
Wi-Fi-asetukset
zz Katso seuraava sivu.
Wi-Fi-toiminto
Seuraavat Wi-Fi-toiminnot ovat käytettävissä:
zz Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
zz Tulostaminen Wi-Fi-tulostimella
zz Lähetä kuvia web-palveluihin
Bluetooth-toiminto (=429)
Avaa [Bluetooth-toiminto]-näytön, jossa
voit muuttaa tai tarkistaa Bluetooth-asetuksia.
Lempinimi
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä
virtuaalinäppäimistöä (=517).
Nollaa asetukset (=498)
Poista kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset.
515
[Wi-Fi-asetukset]-näyttö
Wi-Fi
Jos elektronisten ja langattomien
laitteiden käyttö on kielletty esimerkiksi
lentokoneessa tai sairaalaympäristössä,
määritä asetukseksi [Pois].
Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että Wi-Fiyhteyden voi muodostaa ilman salasanaa
(paitsi kun on yhdistetty tukiasemaan
Wi-Fi-yhteydellä).
Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen
laitteiden historian asetukseksi [Näytä]
tai [Piilota].
Lähetä kuvia autom. tietokon.
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla
voit lähettää kamerassa olevia kuvia
tietokoneeseen automaattisesti (=458).
Lähetä älypuhelimeen
kuvaamisen jälkeen
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen
automaattisesti (=439).
MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
516
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Syöttöalue tekstin syöttämiseen
Kohdistinpainikkeet
syöttöalueella liikkumiseen
Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
Näppäimistö
Vaihda syöttötilaa
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Välilyönti
Poista merkki syöttöalueelta
Vaihda näppäimistön tyyppi
Lopeta tekstinsyöttö
zz Käytä painikkeita <W> <X> <Y> <Z> kohdissa 2 ja 4–8 liikkumiseen.
zz Paina <0>, kun vahvistat syötön tai vaihdat syöttötilaa.
517
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
Määritä IP-osoiteasetus manuaalisesti. Kameran näyttämät asetukset
vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
[Käsinasetus].
1 Valitse
zz Valitse [OK].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].
haluamasi arvot.
3 Anna
zz Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella
ja valitse numero <5>-valitsimella.
Kirjoita valitsemasi numero
<0>-painikkeella.
zz Määritä antamasi arvot ja palaa
vaiheen 2 näyttöön painamalla
<M>-painiketta.
518
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
[OK].
4 Valitse
zz Kun olet määrittänyt kaikki
tarvittavat kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin on
kirjoitettava, katso lisätietoja kohdasta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(=514) tai kysy lisätietoja verkon
pääkäyttäjältä tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
519
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö
Langattoman yhteyden tila voidaan tarkistaa kameran näytöstä.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Wi-Fi-toiminto
Bluetooth-toiminto
Langattoman
signaalin voimakkuus
Tiedonsiirron tila
Ei yhdistetty
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi: Pois
Pois
Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
Yhteysvirhe
520
Langattoman
signaalin
voimakkuus
(fg)
(vilkkuu)
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetooth-toiminto
Muu kuin [Pois]
[Pois]
Yhteyden tila
Näyttö
Bluetooth yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty
Ei näytetä
521
522
Valinnaiset toiminnot /
Oma valikko
Voit hienosäätää kameran asetuksia ja sen painikkeiden ja
valitsinten toimintoja kuvaustottumustesi mukaan. Voit myös
lisätäusein käyttämiäsi valikkokohtia ja valinnaisia toimintoja
Oma valikko -välilehdille.
523
Välilehtien valikot: Mukauttaminen
=526
=530
=536
=546
=546
524
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
1
(1)
N
Valitse [C.Fn I: Valotus],
[C.Fn II: Autom.tarkennus] tai
[C.Fn III: Toiminnot/Muut].
valinnaisen
2 Valitse
toiminnon numero.
zz Valitse asetettavan valinnaisen toiminnon
numero (1) <Y> <Z> -painikkeilla.
asetus haluamaksesi.
3 Muuta
zz Valitse asetus (numero) <W> <X>
-painikkeilla.
zz Voit asettaa toisen valinnaisen toiminnon
toistamalla vaiheet 2–3.
zz Valinnaisten toimintojen nykyiset
asetukset näkyvät kunkin toiminnon
numeron alapuolella näytön alaosassa.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta.
gg Vaiheen 1 näyttö tulee uudelleen näkyviin.
525
Valinnaisten toimintojen asetukset
N
Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi
[8]-välilehdellä.
C.Fn I: Valotus
C.Fn I-1: Valotusaskelten muuttaminen
Määrittää 1/2 aukon välin valotusajalle, aukolle, valotuksen korjaukselle,
valotushaarukoinnille, salaman valotuskorjaukselle jne.
zz 0: 1/3 askelin
zz 1: 1/2 askelin
oo Kun [1/2 aukkoa] on asetettu, näyttö on seuraavanlainen.
C.Fn I-2: ISO-herkkyyden muutos
Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden kokonaisen aukon välein.
zz 0: 1/3 askelin
zz 1: 1 askelen välein
oo Vaikka asetuksena on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti 1/3 aukon välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.
oo Vaikka asetuksena olisi [1 aukon välein], voit asettaa ISO-herkkyydeksi
40000 (stillkuvien kuvaamista varten).
526
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-3: Haarukoinnin automaattinen peruutus
Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi
peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon <2>.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
C.Fn I-4: Haarukointijärjestys
Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon haarukointijärjestystä
voidaan muuttaa.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
–
: Lyhyempi valotus
–
Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta
M/G-suunta
: Normaali
0 : Normaali
valkotasapaino
valkotasapaino
: Sininen vahvistuu
– : Magenta vahvistuu
+
: Pidempi valotus
+
: Keltainen vahvistuu
Valotushaarukointi
0
: Normaali valotus
0
+
: Vihreä vahvistuu
527
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-5: Haarukoitavien kuvien määrä
Valotushaarukoinnilla otettavaa kuvamäärää voidaan muuttaa.
Kun [Haarukointijärjestys] on [0, –, +], haarukoidut kuvat otetaan oheisessa
taulukossa esitetyllä tavalla.
zz 0: 3 kuvaa
zz 1: 2 kuvaa
zz 2: 5 kuvaa
zz 3: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
2. kuva
3. kuva
3: 3 kuvaa Normaali (0)
1. kuva
-1
+1
2: 2 kuvaa Normaali (0)
±1
4. kuva
5. kuva
5: 5 kuvaa Normaali (0)
-2
-1
+1
+2
7: 7 kuvaa Normaali (0)
-3
-2
-1
+1
6. kuva
7. kuva
+2
+3
oo Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen
haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa
B/A- tai M/G-asteikolla.
528
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-6: Varmuussiirto
Jos kohteen kirkkaus muuttuu eikä normaalia valotusta saavuteta
automaattisen valotuksen alueella, kamera vaihtaa automaattisesti
manuaalisesti valittuun asetukseen normaalin valotuksen saavuttamiseksi.
Kun asetuksena on [Suljinaika/aukko], tämä koskee tiloja <s> ja <f>.
Kun asetuksena on [ISO-herkkyys], tämä koskee tiloja <d>, <s> ja <f>.
zz 0: Pois
zz 1: Suljinaika/aukko
zz 2: ISO-herkkyys
oo Vaikka kohdassa [z: zISO-herkkyysasetukset] muutetaan [ISOherkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muuksi kuin oletusasetukseksi,
varmuussiirto ohittaa sen, jos normaali valotus ei ole mahdollinen.
oo Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa
määritetään asetuksella [Autom. alue] (=134). Jos käsin asetettu ISOherkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto toimii
käsin asetetulla suuremmalla tai pienemmällä ISO-herkkyydellä.
oo Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.
C.Fn I-7: Mittaustavan AE-lukitus tarkennuksen jälkeen
Voit määrittää kullekin mittaustavalle,
lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet
on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus
pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät
laukaisinta painettuna puoliväliin.
Valitse AE-lukituksen mittaustavat
ja lisää valintamerkki [X]. Tallenna
asetus valitsemalla [OK].
529
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II: Automaattitarkennus
C.Fn II-1: Seurantaherkkyys
Voit asettaa kohteen seurantaherkkyyden, joka vaikuttaa reagointiin häiritseviin
kohteisiin, jotka liikkuvat AF-pisteiden poikki, tai kohteisiin, jotka siirtyvät pois
AF-pisteistä jatkuvan tarkennuksen aikana.
zz 0
Vakioasetus. Sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
zz Lukittu: -2 / Lukittu: -1
Kamera yrittää jatkaa kohteen tarkentamista, vaikka AF-pisteiden editse
kulkee este tai vaikka kohde siirtyy pois AF-pisteistä. Kun arvo -2 on
valittu, kamera seuraa kohdetta pitempään kuin käytettäessä arvoa -1.
Jos kamera tarkentaa väärään kohteeseen, tarkennuksen vaihtaminen
oikeaan kohteeseen voi kestää hieman kauemmin.
zz Herkkä: +2 / Herkkä: +1
Kamera tarkentaa AF-pisteiden kattamalla alueella oleviin perättäisiin
kohteisiin eri etäisyyksillä. Tehokas myös silloin, kun haluat tarkentaa aina
lähimpään kohteeseen. Kun arvo +2 on valittu, seuraavaan kohteeseen
tarkennus on herkempi kuin käytettäessä asetusta +1.
Kamera saattaa kuitenkin helpommin tarkentaa väärään kohteeseen.
530
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-2: Nopeutettu/hidastettu seuranta
Asettaa jatkuvan tarkennuksen seurantaherkkyyden kohteille, joiden nopeus
muuttuu yhtäkkiä niiden lähtiessä liikkeelle tai pysähtyessä äkillisesti.
zz 0
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä muutoksia
liikkumisnopeudessa).
zz -2 / -1
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä muutoksia
liikkumisnopeudessa). Tehokas, kun arvo 0 tekee tarkennuksesta
epävakaan kohteen hitaan liikkeen tai sen edessä olevan esteen vuoksi.
zz +2 / +1
Sopii kohteille, jotka liikkuvat äkillisesti tai joiden liike hidastuu/nopeutuu
tai pysähtyy äkillisesti. Vaikka liikkuvan kohteen nopeus muuttuu
voimakkaasti, kamera jatkaa kohteen tarkentamista. Esimerkiksi kamera
ei niin helposti tarkenna kohteen taakse kohteen alkaessa lähestyä sinua
äkillisesti tai lähestyvän kohteen eteen sen pysähtyessä äkillisesti. Kun
arvo +2 on valittuna, kamera tarkentaa liikkuvan kohteen nopeuden
voimakkaat muutokset paremmin kuin käytettäessä arvoa +1.
Kamera on herkkä pienillekin kohteen liikkeille, joten tarkennus
voi olla hetkellisesti epävakaa.
531
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-3: AF-pisteen automaattivalinta
Tämä asettaa AF-pisteiden vaihdon herkkyyden, kun ne seuraavat kohdetta,
joka liikkuu voimakkaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
Käytössä, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [u+Seuranta],
[Laajenna AF-alue: Z], [Laajenna AF-alue: Ympäri] tai [Vyöhyketark.].
zz 0
Normaali asetus AF-pisteen asteittaiselle vaihdolle.
zz +2 / +1
Jos kohde liikkuu voimakkaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai siirtyy
pois AF-pisteestä, kamera vaihtaa tarkennuksen viereisiin AF-pisteisiin
ja jatkaa kohteen tarkentamista. Kamera vaihtaa AF-pisteeseen, joka
arvioidaan parhaaksi esimerkiksi kohteen jatkuvan liikkeen tai kontrastin
perusteella. Kun arvo +2 on valittuna, kamera vaihtaa herkemmin
AF-pistettä kuin käytettäessä arvoa +1.
Jos käytetään laajakulmaista objektiivia, jossa on laaja terävyysalue, tai
jos kohde on liian pieni, kamera voi tarkentaa väärään AF-pisteeseen.
532
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-4: Tarkennuksen haku kun AF ei onnistu
Voit määrittää, objektiivin toiminnan tilanteissa, joissa kamera ei pysty
tarkentamaan kohteeseen automaattisesti.
zz 0: Tarkennuksen haku päällä
Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, objektiivi jatkaa
tarkan tarkennuksen hakua.
zz 1: Tarkennuksen haku pois
Jos automaattitarkennus käynnistyy, mutta tarkennus ei osu kohdalleen
tai sitä ei saavuteta, tarkennusta ei haeta. Tämä estää objektiivia
epätarkentumasta voimakkaasti tarkennuksen haun vuoksi.
oo [1: Tarkennuksen haku pois] on suositeltava käytettäessä superteleobjektiiveja
tai muita objektiiveja, jotka kattavat laajan alueen. Näin vältetään tarkennuksen
haun huomattava viive, jos objektiivin epätarkkuus on erittäin suuri.
C.Fn II-5: Rajoita AF-menetelmiä
Voit rajoittaa käytettävissä olevat
tarkennusmenetelmät niihin, joita
aiot käyttää.
Lisätietoja tarkennusmenetelmistä,
=188–=190.
Lisää valintamerkki [X] niiden
tarkennusmenetelmien kohdalle,
jotka haluat ottaa käyttöön. Tallenna
asetus valitsemalla [OK].
oo [X]-merkkiä ei voi poistaa kohdasta [1 pisteen AF].
533
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-6: Asentokohtainen tarkennuspiste
Voit määrittää AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä eri kohtiin sen mukaan,
kuvaatko pysty- vai vaakasuunnassa.
zz 0: Sama vaaka/pystyasennolle
Samassa kohdassa olevia AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä käytetään sekä
pysty- että vaakasuunnassa.
zz 1: Erillinen tarkennuspiste: Vain piste
Erilliset AF-pisteiden tai vyöhykekehysten paikat voidaan määrittää
kullekin kameran suunnalle (1. vaakasuunta, 2. pystysuunta, kameran
otekahva ylhäällä, 3. pystysuunta, kameran otekahva alhaalla).
Hyödyllinen, kun vaihdetaan eri kohdissa oleviin AF-pisteisiin tai
vyöhykekehyksiin automaattisesti kameran suunnan mukaan.
Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-pisteet tai
vyöhykekehykset säilytetään.
534
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-7: AF-alkuservotarkennuspiste: c
Voit asettaa aloittavan AF-pisteen jatkuvalle tarkennukselle,
kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta].
zz 0: Automaattinen
Aloittava AF-piste, josta jatkuva tarkennus aloittaa tilassa [u+Seuranta],
määritetään automaattisesti kuvausolosuhteisiin sopivaksi.
zz 1: AF-alkutarkennuspiste: c
Jatkuva tarkennus alkaa manuaalisesti valitusta AF-pisteestä,
kun tarkennustoimintana on [Jatkuva tark.] ja tarkennusmenetelmänä
on [u+Seuranta].
zz 2: AF-piste asetettu:
Jos vaihdat asetuksesta Pistetarkennus, 1 pisteen AF, Laajenna
AF-alue: Z tai Laajenna AF-alue: Ympäri asetukseen [u+Seuranta],
jatkuva tarkennus alkaa manuaalisesti valitusta AF-pisteestä. Hyödyllistä,
kun jatkuva tarkennus aloitetaan AF-pisteestä, joka on asetettu ennen
vaihtamista asetukseen [u+Seuranta].
535
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III: Toiminnot/Muut
C.Fn III-1: Valitsimen kääntösuunta Tv/Av
Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa varten voidaan kääntää
päinvastaiseksi.
<a>-kuvaustilassa <6>- ja <5>-valitsinten kääntösuunta muuttuu
päinvastaiseksi. Muissa kuvaustiloissa vain <6>-valitsimen kääntösuunta
muuttuu päinvastaiseksi. <5>-valitsimen suunta <a>-tilassa vastaa
valotuksen korjauksen suuntaa tiloissa <d>, <s> ja <f>.
zz 0: Normaali
zz 1: Päinvastainen
C.Fn III-2: Säätörenkaan kiertäminen
RF-objektiivin ja kiinnityssovittimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa
varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.
zz 0: Normaali
zz 1: Päinvastainen
C.Fn III-3: Tarkennusrenkaan kiertäminen
RF-objektiivin tarkennusrenkaan kääntösuunta voidaan kääntää päinvastaiseksi.
zz 0: Normaali
zz 1: Päinvastainen
C.Fn III-4: RF-objektiivin MF-renkaan herkkyys
RF-objektiivin tarkennusrenkaan herkkyys voidaan asettaa.
zz 0: Vaihtelee kiertonopeuden mukaan
zz 1: Linkitetty kiertoasteeseen
536
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-5: Mukauta painikkeita
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja painikkeisiin, kuten <V> tai <p>.
Samaan painikkeeseen voidaan määrittää eri toiminnot stillkuvien kuvausta
ja videokuvausta varten.
1 Valitse palkin osa.
määritettävä toiminto.
2 Valitse
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
537
Valinnaisten toimintojen asetukset
Painikkeille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
L
Mittaus ja AF-käynnistys
k
Automaattitarkennus
k
k
AF-pysäytys
k
k
AF-pisteen valinta
k
k
AF-pisteen suora valinta
Aseta AF-piste keskelle
k
k
KertatarkennuszJatkuva tarkennus*1
k
k
Kosketustarkennus
k
k
Silmäntunnistus-AF*1
k
k
AE-lukitus
k
k
Valotuksen lukitus (pito)
k
k
k
k
Salamatoimintojen asetukset*1
k
k
Salamavalotuksen lukitus*1
k
k
Videot
k
k
Mittauksen aloitus
k
Valotus
AE-lukitus (painikkeella)
k
AE-lukitus / salamavalotuksen lukitus*1
Valotuksen korjaus (paina, käännä
)
Aseta ISO-herkkyys (paina painiketta, käännä
Video
538
k
Keskeytä videon servotarkennus
)
k
Valinnaisten toimintojen asetukset
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Valinnaisten toimintojen asetukset
Toiminto
L
Paina painikkeita suoraan
Valikko
Valitsimen toimintoasetukset
k
k
Terävyysalueen tarkistus*1
k
k
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
k
k
/ISO Fv-tilassa*1
k
k
Pikavalintanäyttö
k
k
Suurenna/pienennä
k
k
Valikkonäyttö
k
k
Kuvanlaatu*1
k
k
Kuva-asetukset
k
k
Valitse kansio
k
k
Luo kansio
k
k
Maksimoi näytön kirkkaus (tilapäinen)
k
k
Näyttö pois
k
k
Vaihto etsimen/näytön välillä
k
k
Ekotila
k
k
Wi-Fi-toiminto
k
k
Ei toimintoa (pois)
k
k
Nollaa Tv/Av/
*1: Ei voi määrittää videokuvauksessa käytettävissä olevaksi toiminnoksi.
540
Valinnaisten toimintojen asetukset
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> tarkoittaa ”AF-painiketta”, joka on superteleobjektiiveissa, joissa on
oo <
Image Stabilizer (Kuvanvakain).
541
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-6: Mukauta valitsimia
Määritä toiminnot valitsimiin <6> <5> tai säätörenkaaseen (<T>).
1 Valitse palkin osa.
määritettävä toiminto.
2 Valitse
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
542
Valinnaisten toimintojen asetukset
Valitsimille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
6
5
Valotusaika-asetus M-tilassa
k
k
Aukkoasetus M-tilassa
k
k
T
Muuta aukkoa (mittarin painike)
k
Muuta valotusaikaa (mittarin painike)
k
Aseta ISO-herkkyys (mittarin painike)
k
Valotuksen korjaus (mittarin painike)
k
Muuta aukkoarvoa
k
Muuta valotusaikaa
k
Aseta ISO-herkkyys
k
Valotuksen korjaus
Ei toimintoa (pois)
k
k
k
k
oo <T>: RF-objektiivien ja kiinnityssovittimen säätörengas
543
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-7: Ota kuva ilman objektiivia
Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen mahdollista,
kun kamerassa ei ole objektiivia.
zz 0: Pois
zz 1: Päällä
C.Fn III-8: Objektiivi sisään sammutettaessa
Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten EF40mm f/2.8 STM)
sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon <2>.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
oo Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy
sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
oo Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
oo Kun asetuksena on [0: Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
544
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-9: Äänen pakkaus
Määrittää äänen pakkauksen videotallennukselle. [1: Pois] mahdollistaa
paremman äänenlaadun kuin pakattu ääni, mutta tiedostokoko on suurempi.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
oo Kun muokataan [1: Pois] -asetuksella tallennettua videota ja video
tallennetaan pakattuna, myös ääni pakataan.
oo Ääni pakataan, vaikka asetuksena olisi [1: Pois], kun [Videon tall.koko]
-asetuksena on L6V (NTSC) tai L5V (PAL).
oo Videokollaasin ääni pakataan, vaikka [1: Pois] on valittuna.
545
Valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen
zzKaikkien valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen
Valitsemalla [8: Nollaa C.Fn-toiminnot] voit nollata kaikki muut
valinnaisten toimintojen asetukset paitsi [Mukauta painikkeita]
ja [Mukauta valitsimia].
zz[Mukauta painikkeita]- ja [Mukauta valitsimia] -asetusten
nollaaminen
Valitsemalla [8: Nollaa mukautetut asetukset] voit nollata
[Mukauta painikkeita]- ja [Mukauta valitsimia] -asetukset.
546
Välilehtien valikot: Oma valikko
=548
=551
=551
=552
547
Oman valikon tallentaminen
N
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
1 Valitse [Lisää Oma valikko -välilehti].
[OK].
2 Valitse
zz Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1 Valitse [MY MENU*: Määritä].
548
Oman valikon tallentaminen
2 Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse asetus ja paina
<0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita,
nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.
zzLajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä. Valitse
[Lajittele rekist. kohteet], valitse kohde, jonka paikan haluat vaihtaa,
ja paina <0>-painiketta. Kun [z] on näkyvissä, siirrä kohdetta <W>
<X> -painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
zzPoista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa
yhden valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet]
poistaa kaikki välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
549
Oman valikon tallentaminen
zzPoista välilehti
Voit poistaa nykyisen Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista välilehti],
kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
zzNimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa [MY MENU*].
1 Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
teksti.
2 Kirjoita
zz Poista tarpeettomat merkit [ ]-
toiminnolla tai <L>-painikkeella.
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
syötetty teksti.
3 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta ja
valitse sitten [OK].
550
Oman valikon tallentaminen
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen /
kaikkien kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zzPoista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset [Poista
kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5]
poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
zzPoista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun valitaan [Poista kaikki
kohteet], kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
oo Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil], myös
[Nimeä välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
551
Oman valikon tallentaminen
Valikkonäytön asetukset
[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen
valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin,
kun painat <M>-painiketta.
zzNormaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zzNäytä Oma valikko -välilehdeltä
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zzNäytä vain Oma valikko -välilehti
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehtiä [z], [3], [5] ja [8]
ei näytetä.)
552
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja kameran ominaisuuksista.
553
Tietoja ohjelmistosta
Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen
Kun käytät EOS-ohjelmaa tai muita tarkoitukseen suunniteltuja ohjelmistoja,
käytä uusinta saatavilla olevaa versiota. Lataamiseen tarvitset sarjanumeron,
joka löytyy kameran pohjasta.
oo Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston.
Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
oo EOS-ohjelmaa ei voi asentaa tietokoneeseen ilman Internet-yhteyttä.
oo Aiemmat versiot eivät pysty näyttämään tämän kameran kuvia oikein.
Lisäksi tämän kameran RAW-kuvien muokkaus ei ole mahdollista.
oo Päivitä aina tämän ohjelmiston aiemmin asennettu versio (korvaamalla se
uusimmalla versiolla).
ohjelmisto.
1 Lataa
zz Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle Canonin
sivustolle.
www.canon.com/icpd
zz Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows
Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä näkyvää
asennustiedostoa.
Macintosh
Dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
554
Tietoja ohjelmistosta
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
gg Työpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
gg Asennusohjelma käynnistyy.
2 Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
Ohjelmiston käyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot) tietokoneellesi Canonin
verkkosivustolta.
zzOhjelmiston käyttöoppaiden lataussivusto
www.canon.com/icpd
oo Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää Adobe PDF
-lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota
suositellaan).
oo Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
oo Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
oo Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
555
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Voit tuoda kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmalla. Tähän on kaksi tapaa.
Tuominen liittämällä kamera tietokoneeseen
1 Asenna ohjelmisto (=554).
kamera tietokoneeseen
2 Yhdistä
liitäntäkaapelilla IFC-100U
(myydään erikseen, tietokoneliitin:
USB tyyppi C).
zz Työnnä liitin kameran digitaaliliitäntään.
zz Työnnä kaapelin toisen pään liitin
tietokoneen USB-liitäntään.
kuvat EOS Utility
3 Tuo
-ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
oo Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kamera ei voi kommunikoida tietokoneen
kanssa, vaikka ne olisi yhdistetty liitäntäkaapelilla.
556
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Kuvien tuominen kortinlukijan avulla
Voit tuoda kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1 Asenna ohjelmisto (=554).
2 Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Digital Photo
3 Tuo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
oo Jos tuot kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman EOS-ohjelmaa,
kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
557
Akun lataaminen kamerassa
Kun käytät USB-virtasovitinta PD-E1 (myydään erikseen), voit ladata akun LPE17 poistamatta sitä kamerasta. Lataaminen pysähtyy, jos käytät kameraa.
USB-virtasovitin.
1 Liitä
zz Kun kameran virtakytkin on asennossa
<2>, työnnä USB-virtasovittimen
liitin kokonaan digitaaliliitäntään.
virtajohto.
2 Liitä
zz Liitä virtajohto USB-virtasovittimeen ja
työnnä toisen pään liitin pistorasiaan.
gg Lataaminen alkaa ja käyttövalo (1)
palaa vihreänä.
zz Kun lataus on valmis, käyttövalo
sammuu. Irrota virtajohto pistorasiasta
ja irrota USB-virtasovitin kamerasta.
(1)
oo Akkujen suojaamiseksi ja niiden kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
oo Jos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu vihreänä ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke pistorasiasta,
aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon liittämistä
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon-huoltoon.
558
Akun lataaminen kamerassa
oo Jos käyttövalo ei syty, kokeile irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä se takaisin.
oo Tarvittava latausaika ja latauksen määrä vaihtelevat ympäristön lämpötilan
ja jäljellä olevan varauksen mukaan.
oo Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5‒10 °C) kestää kauemmin.
oo Akkuja ei ladata, kun kamera on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä tai kun
korttipaikan/akkutilan kansi on auki.
559
Jatkokahvan käyttäminen
Jatkokahva EG-E1 (myydään erikseen) on erillinen lisävaruste, jonka avulla
EOS RP -kameraa on helpompi pidellä. Akku ja muistikortti voidaan asettaa
tai poistaa jatkokahvan ollessa kiinnitettynä kameraan.
korttipaikan/akkutilan kansi.
1 Poista
zz Katkaise kamerasta virta ja irrota kansi.
Älä kadota kantta sen irrottamisen jälkeen.
jatkokahva.
2 Kiinnitä
zz Kiinnitä vasemmalla näytetyllä tavalla
ja käännä liittämis-/irrottamisvalitsinta,
joka lukitsee akkukahvan paikalleen.
560
Jatkokahvan käyttäminen
jatkokahvan kansi.
3 Avaa
zz Ohjeita akun ja kortin asettamiseen tai
poistamiseen on kohdassa ”Akun ja kortin
asettaminen/poistaminen” (=42).
oo Kun kiinnität korttipaikan/akkutilan kannen takaisin kameraan, kiinnitä se niin,
että se on auki vähintään 90°.
561
Vianmääritys
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla,
ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akkuja ei voi ladata laturilla.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.
zz Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun (muun kuin
Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja oranssi
merkkivalo vilkkuu. Tilanteessa (1) irrota laturin virtapistoke pistorasiasta.
Irrota akku ja kiinnitä se sitten uudelleen laturiin. Odota muutamia
minuutteja ja liitä virtapistoke uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Latauksen merkkivalo ei vilku.
zz Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi ei
lataa akkua turvallisuussyistä (merkkivalo ei pala). Jos akku lämpenee
latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti (merkkivalo
vilkkuu). Kun akun lämpötila laskee, lataus jatkuu automaattisesti.
562
Vianmääritys
Akkuja ei voi ladata USB-virtasovittimella (myydään erikseen).
zz Akkuja ei ladata, kun kameran virtakytkin on asennossa <1>.
zz Kameran käyttäminen keskeyttää meneillään olevan latauksen.
Käyttövalo vilkkuu, kun ladataan USB-virtasovittimella.
zz Jos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu vihreänä ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke pistorasiasta,
aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon
liittämistä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään
tai lähimpään Canon-huoltoon.
Käyttövalo ei pala, kun ladataan USB-virtasovittimella.
zz Yritä irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä se uudelleen.
Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on
käännetty asentoon <1>.
zz Varmista, että korttipaikan/akkutilan kansi on suljettu (=42).
zz Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (=42).
zz Lataa akku (=40).
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on
käännetty asentoon <2>.
zz Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa
tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus on
valmis, virta katkeaa automaattisesti.
563
Vianmääritys
[Onko akussa/akuissa Canon-logo?] tulee näkyviin.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
zz Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen (=42).
zz Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Käytä täyteen ladattua akkua (=40).
zz Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Katso kohtaa [5: Akun tiedot], jos
haluat tarkistaa akun suorituskyvyn tason (=381). Jos akun suorituskyky
on heikko, vaihda akku uuteen.
zz Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
Wi-Fi- / Bluetooth (langaton tiedonsiirto) -toiminnon käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
zz Automaattinen virrankatkaisu on käytössä. Poista automaattinen
virrankatkaisu käytöstä määrittämällä [Virrankatkaisu]-asetukseksi
kohdassa [5: Virransäästö] vaihtoehto [Pois] (=372).
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näyttö ja etsin sammuvat
silti, jos kameraa ei käytetä kohdissa [Näyttö pois] ja [Etsin pois]
määritetyn ajan sisällä, mutta kamerassa säilyy virta kytkettynä.
zz Aseta [5: Ekotila] -asetukseksi [Pois].
564
Vianmääritys
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
zz EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittämiseen tarvitaan kiinnityssovitin.
Kamerassa ei voi käyttää EF-M-objektiiveja.
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
zz Varmista, että kortti on asetettu oikein (=42).
zz Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (=42).
zz Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (=42, =314).
zz Kuvaus ei ole mahdollista, jos AF-piste muuttuu oranssiksi, kun yrität
tarkentaa. Tarkenna uudelleen automaattisesti painamalla laukaisin
puoliväliin tai käytä käsintarkennusta (=54, =214).
Korttia ei voi käyttää.
zz Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso =44 tai =581.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
zz Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla
virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat kortin
tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
565
Vianmääritys
Kuva on epätarkka tai sumea.
zz Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <AF>
(=48, =51).
zz Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti (=54).
zz Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
zz Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (=98), määritä suurempi ISO-herkkyys (=131),
käytä salamaa (=222) tai käytä jalustaa.
zz Katso kohta ”Epäterävien kuvien minimointi”, =70.
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
zz Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Kuvaaminen käyttäen
tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista servotarkennusta käytettäessä
(=71, =185).
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa voi hidastua
esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun varaustaso, lämpötila, välkynnänpoisto,
valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus, tarkennustoiminta,
objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset (=208).
566
Vianmääritys
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
tiedostokoko on suurempi ja maksimijakso voi olla pienempi kuin =583
mainittu.
Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana
näkyvä maksimijakso ei muutu.
zz Näytetty maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen, vaikka
kyseessä olisi nopea kortti. Taulukossa =583 oleva maksimijakso
perustuu Canonin testikorttiin. (Mitä nopeampi kortin kirjoitusnopeus
on, sitä suurempi todellinen maksimijakso on.) Tämän vuoksi näytetty
maksimijakso saattaa poiketa todellisesta maksimijaksosta.
Nopea näyttö ei ole käytettävissä nopeassa jatkuvassa kuvauksessa.
zz Katso nopean näytön vaatimukset, =181.
Jotkin kuvanlaadun vaihtoehdot eivät ole käytettävissä rajatussa
kuvauksessa.
zz Kuvanlaatuasetukset 74/84/7a/8a eivät ole käytettävissä, kun
[1,6x (rajaus)] on asetettu, eivätkä EF-S-objektiiveja käytettäessä.
Kuvasuhdetta ei voi asettaa.
zz EF-S-objektiiveja käytettäessä [1,6x (rajaus)] asetetaan automaattisesti
eivätkä muut kuvasuhteet ole käytettävissä.
567
Vianmääritys
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää. ISO-herkkyyslaajennusta ei voi valita.
zz Tarkista [ISO-herkkyysalue]-asetus kohdassa
[z: zISO-herkkyysasetukset].
zz Kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
tai [Parannettu], asetettavissa oleva ISO-herkkyysalue on ISO 200–
40000 stillkuvien ottamista varten. Vaikka laajentaisit asetusaluetta
määrittämällä [ISO-herkkyysalue]-asetuksen kohdassa [z: ISOherkkyysasetukset], et voi valita asetusta L (vastaa arvoa ISO 50),
H1 (vastaa arvoa ISO 51200) tai H2 (vastaa arvoa ISO 102400). Kun
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Pois] (=137),
voit määrittää arvot ISO 100/125/160, L tai H1/H2.
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen, kuva on kirkas.
zz Määritä [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. valotuksen
optimointi] -asetukseksi [Pois] (=136). Jos asetuksena on [Matala],
[Normaali] tai [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen
tai salaman valotuskorjausta pienennettäisiin.
En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen
valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.
zz Tietoja valotuksen korjauksen määrittämisestä, =103.
Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.
zz Vaikka [Väriaberr. korjaus] ja [Diffraktion korjaus] eivät näy,
kun [Digit. objekt. optimoija] -asetuksena on [Päällä], molempia
toimintoja käytetään kuvauksessa kuin ne olisivat [Päällä].
zz Vaihtoehtoja [Digit. objekt. optimoija] ja [Diffraktion korjaus]
ei näytetä videokuvauksen aikana.
568
Vianmääritys
Salaman käyttäminen <f>- tai <d>-tilassa hidastaa valotusaikaa.
zz Aseta [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -kohdassa [Hidas täsmäys]
-asetukseksi [1/180-1/60 sek. autom.] tai [1/180 sek. (kiinteä)] (=224).
Salama ei välähdä.
zz Varmista, että salama on kiinnitetty kunnolla kameraan.
Salama välähtää aina täydellä teholla.
zz Kun automaattisalamatilassa käytetään jotain muuta salamaa kuin ELEX-sarjan Speedlite-salamaa, se välähtää aina täydellä teholla (=221).
zz Kun salaman valinnaisen toiminnon [Salaman mittaustapa] -asetuksena on
[TTL] (automaattisalama), salama välähtää aina täydellä teholla (=230).
Salaman valotuskorjausta ei voi määrittää.
zz Jos salamavalotuksen korjaus on jo määritetty Speedlite-salamassa,
salamavalotuksen korjausta ei voi määrittää kamerassa. Kun ulkoisen
Speedlite-salaman valotuskorjaus poistetaan (arvoksi määritetään 0),
salaman valotuskorjauksen voi määrittää kamerassa.
569
Vianmääritys
Nopeaa täsmäystä ei voi määrittää <f>- tai <d>-tilassa.
zz Aseta [z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -kohdassa [Hidas täsmäys]
-asetukseksi [1/180-30 sek. autom.] tai [1/180-1/60 sek. autom.] (=224).
Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
zz Kun otat stillkuvia, aseta kuvaustavaksi <Q> tai <k> (=209). Kun
kuvaat videoita, aseta [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä] (=285).
zz Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
zz Jos käytät langatonta kaukosäädintä BR-E1, katso =217 tai =399.
zz Jos haluat käyttää kauko-ohjainta nopeutetun videon kuvaamiseen,
katso =273.
Kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake tai punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Kuvan laatu saattaa
olla heikompi kuin <s>-kuvakkeen näkyessä. Jos punainen <E>-kuvake
näkyy, se tarkoittaa, että kuvaus lopetetaan pian automaattisesti (=291).
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen
<E>-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus lopetetaan
pian automaattisesti (=291).
570
Vianmääritys
Videokuvaus päättyy itsestään.
zz Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videokuvaus saattaa loppua
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, =585. Kortin
kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan verkkosivuilta.
zz Kun videon kuvausaika on 29 minuuttia 59 sekuntia, videon kuvaus
päättyy automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
zz Muissa kuvaustiloissa kuin [M]-tilassa ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti.
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti (=589).
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää eikä ISO-laajennusta valita
videokuvauksen aikana.
zz Tarkista asetukset [ISO-herkkyysalue] ja [H-alue] kohdassa
[z: kISO-herkkyysasetukset].
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä],
asetettavissa oleva ISO-herkkyysalue alkaa arvosta ISO 200.
Laajennettua ISO-herkkyyttä ei voi valita, vaikka asettaisit laajennetun
alueen kohdassa [ISO-herkkyysalue] tai [H-alue] kohdassa [z:
kISO-herkkyysasetukset]. Kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto]
-asetuksena on [Pois] (=137), voit määrittää arvon ISO 100/125/160
tai laajennetun ISO-herkkyyden.
571
Vianmääritys
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
zz Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana,
valotuksen muutokset saattavat tallentua.
zz On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
zz Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa välkyntää,
vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen videokuvauksen aikana.
Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn heilahteluja voi tallentua. Ongelma
saattaa pienentyä käytettäessä pitkää valotusaikaa [M]-tilassa. Ongelma
voi olla helpommin huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
zz Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta, kuva voi vääristyä. Ongelma voi olla helpommin huomattavissa
nopeutetun videon kuvaamisessa.
En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.
zz Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Lopeta videokuvaus ennen
stillkuvien kuvausta ja valitse kuvaustilaksi stillkuvat.
572
Vianmääritys
Langattomien toimintojen ongelmat
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
zz Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen version
4.1 tai uudemman kanssa.
zz Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
zz Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen Bluetoothasetusten näytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen Camera Connect
-sovellus (maksuton) (=420).
zz Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin, ei
voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on tallessa
älypuhelimessa. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti älypuhelimen
Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen (=432).
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
zz Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli
ennen asetusten määrittämistä (=418).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi-Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto,
eivät ehkä ole mahdollisia.
Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut Wi-Fi-yhteyden.
573
Vianmääritys
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
zz Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen
valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen
asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset
älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
zz Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect -sovellus
on käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä
tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.
Toimintaongelmat
En saa muutettua asetusta valitsimilla <6>, <5>, <d> tai <T>.
zz Avaa toimintojen lukitus <R>-kytkimellä (=58).
zz Tarkista [5: Toimintojen lukitus] -asetus (=407).
Kosketusnäytön käyttö ei onnistu.
zz Varmista, että [5: Kosketusohjaus] -asetukseksi on määritetty [Normaali]
tai [Herkkä] (=379).
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
zz Tarkista videotallennuksen asetus [5: Suljinpain. toiminto videoissa] (=395).
zz Tarkista asetukset [8C.Fn III-5: Mukauta painikkeita] ja [8C.Fn III-6:
Mukauta valitsimia] (=537, =542).
574
Vianmääritys
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.
zz Joitakin valikon välilehtiä ja vaihtoehtoja ei näytetä peruskuvaustiloissa.
Valikkonäytön välilehdet ja vaihtoehdot ovat myös erilaiset stillkuville
ja videoille.
[9] Oma valikko -valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan
[9]-välilehti on näkyvissä.
zz [9]-välilehden [Valikkonäyttö]-asetukseksi on määritetty
[Näytä Oma valikko -välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko -välil].
Määritä [Normaali näyttö] (=552).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
zz Aseta [z: Väriavaruus] -asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe RGB]
on määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva (=147).
Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.
zz Kyseessä on videotiedosto.
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä
ala arvosta 0001 (=363).
575
Vianmääritys
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
zz Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (=374).
zz Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (=374).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
zz Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika tallennetaan
kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja kellonajan kuvaan
käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä ja kellonaikaa (=318).
Näytössä näkyy [###].
zz Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera
voi näyttää, näytössä näkyy [###].
Kuva ei näy selkeästi näytössä.
zz Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai näyttää
mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi huoneenlämmössä.
576
Vianmääritys
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
zz [3: Ylivalot.varoitus] -asetus on [Päällä] (=351).
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
zz [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä] (=352).
AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.
zz AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:
Tilassa <8: F> tai <8: G> otetut kuvat.
Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
Rajatut kuvat.
Kuvat, jotka on otettu HDR-kuvauksella, kun [Aut. kuvien kohd.]
-asetuksena on [Päällä].
Kuvaa ei voi poistaa.
zz Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (=310).
Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.
zz Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
zz Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.
zz Toistettavat kuvat on suodatettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=345). Tyhjennä kuvien hakuehdot.
577
Vianmääritys
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
zz Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa videokuvaamisen
aikana, myös käyttöäänet tallentuvat. Suosittelemme suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä (=258).
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
zz Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana automaattivalotusta
käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes kirkkaus tasaantuu.
Kuvaa tässä tapauksessa [M]-tilassa (=241).
Televisiossa ei näy kuvaa.
zz Tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetuksen arvo [NTSC] tai
[PAL] on television videojärjestelmän mukainen (=378).
zz Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen (=308).
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
zz Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan
automaattisesti (=254). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua SDXCkorttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko ylittää 4 Gt.
578
Vianmääritys
Kortinlukija ei tunnista korttia.
zz Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja ei
ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja tietokone
liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
zz Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa (=339).
Kuvaa ei voi rajata.
zz Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (=337).
Kuvassa näkyy valopisteitä.
zz Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valkoisia, punaisia tai
sinisiä valopisteitä, jos kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai vastaavia.
Niiden ilmestymistä voi vähentää suorittamalla [Puhdista nytf]
kohdassa [5: Kennon puhdistus] (=382).
579
Vianmääritys
Kennon puhdistusongelmat
Suljinääni kuuluu kennon puhdistuksen aikana.
zz Kun valitset kohdassa [5: Kennon puhdistus] vaihtoehdon [Puhdista
nytf], suljin päästää mekaanisen äänen puhdistuksen aikana, mutta
kuvaa ei tallenneta kortille (=382).
Automaattinen kennon puhdistus ei toimi.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti asentoon <1> ja <2>
lyhyin väliajoin, kuvake <f> ei ehkä näy (=46).
Tietokoneyhteysongelmat
En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.
zz Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (=554).
zz Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi kommunikoida
liitäntäkaapelilla yhdistetyn tietokoneen kanssa.
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
zz Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä
[z: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (=262).
580
Virhekoodit
(1)
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita.
Jos ongelma jatkuu, kirjoita muistiin
virhekoodi (Errxx) ja ota yhteyttä Canonin
asiakastukipalveluun.
(1)
(2)
Virhenumero
Syy ja toimenpiteet
(2)
581
Suorituskyvyn tiedot
Stillkuvien kuvaus
zzMahdollisten otosten määrä
Lämpötila
Mahdolliset otokset
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Noin 250 kuvaa
Matala lämpötila
(0 °C)
Noin 240 kuvaa
• Perustuvat näytön ja täyteen ladatun akun LP-E17 käyttämiseen ja seuraaviin CIPA
(Camera & Imaging Products Association) -testausstandardeihin.
zzAutomaattinen ISO-herkkyysalue
Kuvaustila
t/d/s/f/a
F
Ei salamaa
ISO 100–40000*
ISO 400*
ISO-herkkyys
Salaman kanssa
ISO 100–1600*
ISO 400*
* Todellinen ISO-herkkyysalue määräytyy [Pienin]- ja [Suurin]-asetusten mukaan,
jotka on määritetty [Autom. alue] -asetuksella.
• Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.
582
Suorituskyvyn tiedot
zzKuvanlaadun asetusten ohje
Kuvan
laatu
(Noin)
Maksimijakso
Tallennetut Tiedostokoko Mahdolliset
pikselit
(Mt)
otokset
Vakio
Nopea
3,8 M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
1
26M
29,1
1040
50
Täysi
F
RAW+JPEG
26M
17,1
1780
130
Täysi
1
73
F
73
26M
26M
26M
26M
29,1+9,1
790
42
98
17,1+9,1
1160
66
170
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
26M
12M
6,5M
• Mahdollisten otosten määrä perustuu Canonin testausstandardeihin ja 32 gigatavun korttiin.
• Maksimijakso on mitattu niin, että olosuhteet ja SD-kortti vastaavat Canonin
testausstandardeja (32 Gt:n vakio-/UHS-II-kortti, <o> nopea jatkuva kuvaus,
koko ruudun stillkuvan rajaus/kuvasuhde, ISO 100, normaali kuva-asetus).
• Tiedostokoko, mahdollisten otosten määrä ja maksimijakso vaihtelevat
esimerkiksi kohteen, kortin valmistajan, stillkuvan rajauksen/kuvasuhteen,
ISO-herkkyyden, kuva-asetusten ja valinnaisten toimintojen mukaan.
• ”Täysi” tarkoittaa, että kuvaamista voidaan jatkaa, kunnes kortti on täynnä
kuvattujen ehtojen mukaisesti.
oo Vaikka käyttäisit nopeaa SD-korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu.
Sen sijaan käytetään taulukossa annettua maksimijaksoa.
583
Suorituskyvyn tiedot
zzPikselimäärä, kun stillkuvan rajaus/kuvasuhde on asetettu
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3/1/F
a
a
b
Kuvan laatu
3/1/F
a
a
b
Koko ruutu (3:2)
1,6x (rajaus)
6240×4160
(noin 26,0 megapikseliä)
4160×2768*
(noin 11,5 megapikseliä)
3120×2080
(noin 6,5 megapikseliä)
2400×1600
(noin 3,8 megapikseliä)
3888×2592
(noin 10,1 megapikseliä)
–
–
2400×1600
(noin 3,8 megapikseliä)
1:1 (kuvasuhde)
4:3 (kuvasuhde)
16:9 (kuvasuhde)
4160×4160
(noin 17,3 megapikseliä)
2768×2768
(noin 7,7 megapikseliä)
2080×2080
(noin 4,3 megapikseliä)
1600×1600
(noin 2,6 megapikseliä)
5536×4160*
(noin 23,0 megapikseliä)
3680×2768*
(noin 10,2 megapikseliä)
2768×2080*
(noin 5,8 megapikseliä)
2112×1600*
(noin 3,4 megapikseliä)
6240×3504*
(noin 21,9 megapikseliä)
4160×2336*
(noin 9,7 megapikseliä)
3120×1752*
(noin 5,5 megapikseliä)
2400×1344*
(noin 3,2 megapikseliä)
oo Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
oo JPEG-kuvien tiedostokoot löytyvät koko ruudun kuvauksen arvoista, =583.
Vastaavissa kuvausolosuhteissa tiedostokoot ovat pienempiä kuin silloin,
kun [z: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksena on [Koko ruutu].
584
Suorituskyvyn tiedot
Videotallennus
zzKortit, joille voi tallentaa videoita
Videon tallennuskoko
H
L
w
45
X
87
X
65
X
HDR-video
65
V
87
65
X
SD-kortti
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
SD Speed Class 10 tai nopeampi
SD Speed Class 4 tai nopeampi
• Kun videon rajaus ja videon digitaalinen IS ovat pois käytöstä.
• Tässä taulukossa ilmoitetaan kortin kirjoitus- ja lukunopeudet, jotka vaaditaan videon
tallennukseen (kortin suorituskyvyn vaatimukset). Kortin suorituskyvyn vaatimukset
nopeutetulle 4K- / Full HD -videolle koskevat kuitenkin lukunopeutta.
585
Suorituskyvyn tiedot
zzVideon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Videon tallennuskoko
Kokonaistallennusaika kortille
8 Gt
32 Gt
8 min
35 min
X
17 min
1 tuntia
09 min
2 tuntia
20 min
4 tuntia
37 min
L 65 X
5
HDR-video
33 min
2 tuntia
15 min
9 tuntia
01 min
65 V
1 tuntia
26 min
5 tuntia
47 min
2 tuntia
34 min
4 tuntia
53 min
23 tuntia
11 min
10 tuntia
19 min
19 tuntia
34 min
45
H
87
87
X
X
38 min
X
1 tuntia
13 min
w
65
128 Gt
(Noin)
Tiedostokoko
869 Mt/min
440 Mt/min
225 Mt/min
87 Mt/min
196 Mt/min
103 Mt/min
• Kun videon rajaus ja videon digitaalinen IS ovat pois käytöstä.
oo Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen ennen
kuin taulukossa mainittu kokonaistallennusaika on saavutettu (=291).
zzVideokuvaukseen käytettävissä oleva kokonaisaika
Lämpötila
Kokonaistallennusaika
Huoneenlämpötila
(23 °C)
1 tuntia 40 min
(Noin)
Matala lämpötila
(0 °C)
1 tuntia 30 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E17.
• Kun [z: Videon tall.koko] -asetuksena on L6X (NTSC) / L5X (PAL)
ja [z: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä].
586
Suorituskyvyn tiedot
zzNopeutetun videon kokonaiskuvausaika
Nopeutetun videon kuvaaminen
Näytön
Aikaväli
automaattinen
katkaisu
Pois
2 sekuntia
Päällä
Pois
10 sekuntia
Päällä
(Noin)
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Matala lämpötila
(0 °C)
Noin 2 tuntia 40 min
Noin 2 tuntia 50 min
Noin 2 tuntia 20 min
Noin 4 tuntia 40 min
Noin 2 tuntia 30 min
Noin 2 tuntia 40 min
Noin 2 tuntia 10 min
Noin 4 tuntia 30 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E17.
• Mahdollinen kuvausaika vaihtelee kuvausolosuhteista riippuen.
587
Suorituskyvyn tiedot
ISO-herkkyys videokuvauksen aikana
[k]-tilassa
zz Full HD- / HD-videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti alueelta
ISO 100–25600.
zz 4K-videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Jos [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa asetetaan [Autom.
enint.]- tai [H Autom. enint.] -asetukseksi [H2(102400)] (=286),
automaattisen ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H2
(vastaa arvoa ISO 102400). Voit alentaa enimmäisrajaa, jos haluat
kaventaa automaattisen ISO-herkkyysasetuksen aluetta.
zz Kun [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] (=137),
automaattisen ISO-herkkyysasetuksen alue on ISO 200–25600 Full HD- /
HD-videoille ja ISO 200–12800 4K-videoille.
588
Suorituskyvyn tiedot
[M]-tilassa
zz Full HD- / HD-videoille, joiden ISO-herkkyysasetuksena on [AUTO],
ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti alueelta ISO 100–25600.
zz 4K-videoille, joiden ISO-herkkyysasetuksena on [AUTO], se asetetaan
automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Kun asetetaan automaattinen ISO-herkkyys, asetuksen [Autom. enint.] tai
[H Autom. enint.] asettaminen kohdassa [z: kISO-herkkyysasetukset]
arvoon [H2(102400)] (=286) laajentaa automaattisen ISO-herkkyyden
asetusalueen enimmäisrajaa arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400).
Voit alentaa enimmäisrajaa, jos haluat kaventaa automaattisen
ISO-herkkyysasetuksen aluetta.
zz Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti alueella ISO 100–25600
Full HD- / HD-videoille ja alueella ISO 100–12800 4K-videoille. Huomaa,
että kun kohdassa [z: kISO-herkkyysasetukset] asetetaan
[ISO-herkkyysalue]- tai [H-alue]-asetukseksi [H2(102400)] (=286),
manuaalisen ISO-herkkyyden asetusalueen enimmäisrajaa laajennetaan
arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400). Huomaa, että voit myös asettaa
[Suurin]- ja [Pienin]-asetukset niin, että alue on kapeampi kuin oletusalue.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
(=137), automaattisen ja manuaalisen ISO-herkkyysasetuksen
alueen vähimmäisraja on ISO 200. Vaikka ISO-herkkyyden laajennus
on asetettu, enimmäisrajaa ei nosteta.
589
Suorituskyvyn tiedot
Kuvien toisto
zzKokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäisen
kuvan laatu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Vain b on käytettävissä kuvilla, jotka on otettu [z: zRajaus/kuvasuhde]
-asetuksella [1,6x (rajaus)].
zzMuutettujen kuvien koko
Kuvan laatu
4
a
b
Kuvan
laatu
4
a
b
(pikseleitä noin)
Koko ruutu (3:2)
4160×2768*
(noin 11,5 megapikseliä)
3120×2080
(noin 6,5 megapikseliä)
2400×1600
(noin 3,8 megapikseliä)
1,6x (rajaus)
–
–
2400×1600
(noin 3,8 megapikseliä)
1:1 (kuvasuhde)
4:3 (kuvasuhde)
16:9 (kuvasuhde)
2768×2768
(noin 7,7 megapikseliä)
2080×2080
(noin 4,3 megapikseliä)
1600×1600
(noin 2,6 megapikseliä)
3680×2768*
(noin 10,2 megapikseliä)
2768×2080*
(noin 5,8 megapikseliä)
2112×1600*
(noin 3,4 megapikseliä)
4160×2336*
(noin 9,7 megapikseliä)
3120×1752*
(noin 5,5 megapikseliä)
2400×1344*
(noin 3,2 megapikseliä)
oo Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
oo Kuvaa saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ehdoista riippuen.
590
Tietonäyttö
Stillkuvien kuvausnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Joidenkin kohteiden sijainti etsimen näytössä vaihtelee.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
(2) Maksimijakso
(3) Mahdolliset otokset /
sekuntia itselaukaisuun
(4) Tarkennushaarukointi/HDR/
Päällekkäisvalotus/Monikuvan
kohinanvaimennus/Aikavalotus/
Ajastin
(5) Kuvaustila/tilannekuvake
(6) Tarkennusmenetelmä
(7) Tarkennustoiminta
(8) Kuvaustapa
(9) Mittaustapa
(10) Kuvan laatu
(11) Videon tallennuskoko
(12) AF-piste (1 pisteen AF)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Akun varaustaso
(14) Tarkennushaarukoinnin/
päällekkäisvalotuksen/
ajastimen jäljellä olevat kuvat
(15) Lämpötilan varoitus
(16) Sähköinen vesivaaka
(17) Histogrammi
(18) Pikavalintapainike
(19) Välkynnänpoisto
(20) Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
(21) Kuva-asetukset
(22) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
(23) Stillkuvan rajaus/kuvasuhde
(24) Luo kansio
591
Tietonäyttö
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(35)
(36)
(37)
(30)
(31)
(32)
(38)
(39)
(40)
(41)
(33)
(34)
(25) Salaman valmiusvalo /
Salamavalotuksen lukitus /
Nopea täsmäys
(26) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(27) Wi-Fi-toiminto
(28) Kosketuslaukaisin
(29) AE-lukitus
(30) Valotusaika / toimintojen
lukituksen varoitus
(31) Bluetooth-toiminto
(32) Aukko
(42)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
Salaman valotuskorjaus
Valotustason ilmaisin
Tarkennusetäisyyden näyttö
Suurennuspainike
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotuksen simulointi
Valotuksen korjaus
Valotushaarukointi /
salamavalotuksen haarukointi
(42) GPS-vastaanottotila
oo Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=388).
oo Sähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
oo Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
592
Tietonäyttö
Videon tallennusnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Joidenkin kohteiden sijainti etsimen näytössä vaihtelee.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Sähköinen vesivaaka
Akun varaustaso
Videon tallennusaikaa
käytettävissä / kulunut
tallennusaika
(4) Videokuvaustila / nopeutettu
video / tilannekuvake
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Videon tallennuskoko
(7) Äänen tallennuksen taso
(manuaalinen)
(8) Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
(9) Videon digitaalinen IS
(10) Videon servotarkennus
(19)
(11) Lämpötilan varoitus
(12) AF-piste (1 pisteen AF)
(13) Histogrammi
(käsisäätöisellä valotuksella)
(14) Videon tallennus meneillään
(15) Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
(16) Kuva-asetukset
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
(18) Videokollaasi
(19) GPS-vastaanottotila
(20) Suurennuspainike
593
Tietonäyttö
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21) Äänen tallennuksen tason ilmaisin
(manuaalinen)
(22) Wi-Fi-toiminto
(23) AE-lukitus
(24) Valotusaika
(25) Aukko
(26) Wi-Fi-signaalin voimakkuus
(27) Bluetooth-toiminto
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Valotustason ilmaisin
GPS-vastaanottotila
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotuksen korjaus
Tarkennusetäisyyden näyttö
oo Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=388).
oo Sähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
oo Sähköistä vesivaakaa, ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää videokuvauksen
aikana. (Näyttö katoaa näkyvistä, kun videon kuvaaminen aloitetaan.)
oo Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videokuvausaika muuttuu kuluneeksi ajaksi.
oo Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
594
Tietonäyttö
Tilannekuvakkeet
Kuvaustilassa <A> kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää asetukset
sen mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa.
Kohde
Muotokuva
Ei-muotokuva
1
Liikkeessä*
Tausta
Luonto- ja
ulkokuva
Liikkeessä*1
Lähikuva*2
Kirkas
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana
sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
Auringonlasku
*3
*3
Oranssi
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
Jalustalla*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Ei näytetä videotallennuksen aikana.
*2: Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja. Loittorengasta
tai makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista tilannetta.
*3: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
oo Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
595
Tietonäyttö
*4: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*5: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on julkaistu 2012
tai myöhemmin.
*4+*5: Jos ehdot *4 ja *5 täyttyvät, valotusaika pitenee.
596
Tietonäyttö
Toistonäyttö
zzStillkuvien perustietonäyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Akun varaustaso
Toiston numero / kuvien
kokonaismäärä / löydettyjen
kuvien määrä
Valotusaika
Aukko
Valotuksen korjauksen määrä
Bluetooth-toiminto
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Lähetetty jo tietokoneeseen/
älypuhelimeen
Luokitus
Kuvan suojaus
Kansion numero-tiedostonumero
Kuvan laatu /
muokattu kuva / rajaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
oo Jos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät välttämättä näy.
oo Tällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
597
Tietonäyttö
zzStillkuvien tarkkojen tietojen näyttö
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aukko
Valotusaika
Kuvaustila/päällekkäisvalotus
Valkotasapaino
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
Valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset/asetukset
Valotuksen korjauksen määrä
Kuvauspäivä ja -aika
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogrammi (kirkkaus/RGB)
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Vierityspalkki
Salaman valotuskorjaus /
epäsuora salama / HDR-kuvaus /
monikuvan kohinanvaimennus
(15) Mittaustapa
(16) Tiedostokoko
(17) Kuvan laatu /
muokattu kuva / rajaus
* RAW-kuvan tiedostokoko näytetään RAW+JPEG-kuvanlaadulla otetuille kuville.
* Kuva-alue näytetään viivoilla, jos kuvat on otettu kuvasuhde-asetuksella (=119)
ja kuvan laaduksi on asetettu RAW tai RAW+JPEG.
* Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salaman valotuskorjausta, <0> tulee näkyviin.
* < > näytetään epäsuoralla salamalla otetuille kuville.
* Tehosteen kuvake (=172) ja dynaamisen alueen säädön määrä näytetään HDR-tilassa
otetuille kuville.
* <P> näytetään päällekkäisvalotuskuvauksella otetuille kuville.
* <M> näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
* <u> näytetään kuville, jotka on luotu ja tallennettu RAW-kuvan käsittelyn, koon
muuttamisen, rajauksen tai Luovan kuvauksen apu -toiminnon käyttämisen jälkeen.
* <N> näytetään rajatuille ja sen jälkeen tallennetuille kuville.
598
Tietonäyttö
zzVideoiden tarkkojen tietojen näyttö
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Videon toisto
Videokuvaustila / nopeutettu
video / videokollaasi
Kuvan koko
Kuvataajuus
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pakkausmenetelmä
Videon digitaalinen IS
Tallennusaika
Videon tallennusmuoto
* <G> näytetään stillkuville, jotka otettu nopeutetun videon testikuvina.
oo Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen
arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
599
Tavaramerkit
oo Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
oo Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
oo Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
oo SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
oo HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
oo Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -merkki ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
oo Kameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS tarkoittaa
Wi-Fi Protected Setup -määritystoimintoa.
oo Bluetooth®-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja Canon Inc. -yhtiö käyttää kyseisiä merkkejä
käyttöoikeussopimuksen nojalla. Muut tuote- ja kauppanimet kuuluvat
omistajilleen.
oo Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”Tämä tuote on lisensoitu AT&T:n MPEG-4-standardin patenttien mukaisesti ja
sitä voi käyttää MPEG-4-yhteensopivan videon koodaukseen ja/tai sellaisen
MPEG-4-yhteensopivan videon dekoodaukseen, joka koodattiin vain (1)
henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten tai (2) videontarjoajan toimesta
AT&T:n patenttien nojalla myönnetyn lisenssin mukaisesti MPEG‑4‑yhteensopivan
videon tarjoamiseksi. Mitään muuta käyttöoikeutta tai oletettua käyttöoikeutta ei
myönnetä mitään muuta MPEG-4-standardin käyttöä varten.”
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLIOLISENSSILLÄ
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUIHIN
KÄYTTÖIHIN, JOSSA SE EI SAA KORVAUSTA (i) VIDEON
KOODAAMISESTA AVC-STANDARDIN MUKAISESTI ("’AVC-VIDEO") JA/
TAI (ii) AVC-VIDEON PURKAMISEKSI, KUN VIDEON ON KOODANNUT
KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU
VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI AVC-VIDEON TOIMITTAMISTA
VARTEN. MITÄÄN MUUTA KÄYTTÖOIKEUTTA TAI OLETETTUA
KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN.
LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. KATSO HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Tiedot vaatimusten mukaan englanniksi.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmiston.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai onnettomuuksista
kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Canonlisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen ja/tai räjähtäminen). Huomaa,
että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen lisävarusteiden toimintahäiriöstä
aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää maksullista korjausta.
oo Akku LP-E17 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
602
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n
(Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät
tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin
mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähköja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten
terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
603
MUISTUTUS
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
604
Hakemisto
Numerot
1 pisteen AF : 188, 193
[4K] 3840×2160 (video) : 249
4K-kuvan sieppaaminen : 306
A
Aikavalotus : 106
Aikavalotus : 107
Aikavyöhyke : 374
Ajastin : 176
Akku → Virta
Akkulaturi : 37, 40
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 68
Albumi (videokollaasi) : 274, 334
Adobe RGB : 147
Alkuperäinen suurennussuhde/
AEB (Valotushaarukointi) : 129
sijainti : 355
AE-lukitus : 213
ALL-I : 265
AF
Alustus (kortin alustus) : 367
AF-aluekehys : 80, 81, 192
Arvioiva mittaus : 211
AF-nopeus : 283
Asennusaukko : 33
AF-pisteen valinta : 193
Asentokohtainen tarkennuspiste : 534
Asentokohtainen tarkennuspiste : 534
Aukon esivalinta : 100
Jatkuva tarkennus : 199
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
Kosketustarkennus : 183
valotuksen optimointi) : 136
Manuaalitarkennus : 214
Automaattinen kääntö : 366
Objektiivin sähköinen
Automaattinen nollaus : 365
käsintarkennus : 200
Automaattinen virrankatkaisu : 372
Rajoita AF-menetelmiä : 533
Automaattitarkennus → AF
Silmäntunnistus-AF : 198
Av (Aukon esivalinta) : 100
Tarkennuksen apuvalo : 187, 201
Tarkennuksen haku kun AF
ei onnistu : 533
Tarkennusmenetelmä : 188
B
B (Aikavalotus) : 106
Bluetooth-toiminto : 399, 418
Osoite : 429
Tarkennustoiminta : 185, 196
Uudelleensommittelu : 71
Äänimerkki (merkkiääni) : 380
AF-aluekehys : 80, 81, 192
AF-käynnistyspainike : 55
AF-pisteen automaattinen vaihto : 532
AF-pisteen laajennus : 189, 193
Yhdistäminen : 421
BUSY : 118
C
<C1>/<C2>/<C3> (Mukautettu
kuvaus) : 408
605
Hakemisto
D
H
Diffraktion korjaus : 126, 330
H1/H2 (laajennettu ISO-herkkyys) : 133
Digitaaliliitäntä : 32, 556
Haarukointi
Digitaalinen objektiivin
AEB (Valotushaarukointi) : 129
optimoija : 125, 329
FEB (Salamavalotuksen
Dioptrian korjaus : 52
haarukointi) : 229
Dioptrian korjaus : 52
Tarkennushaarukointi : 202
DPOF (Digital Print Order Format) : 318
Valkotasapainon haarukointi : 146
[HD] 1280×720 (video) : 249
E
Ekotila : 371
Ensimmäisen verhon täsmäys : 228
Ensisijainen huippuvalotoisto : 137
Erityiskohdetila (SCN) : 75
Err (virhekoodit) : 581
Esikatseluaika : 122
Etsin : 64
Näyttömuoto : 393
Pystynäyttö : 390
Ristikkonäyttö : 390
Tietonäyttö : 389
HDMI : 290, 308, 386
HDMI HDR : 387
HDMI-lähtö : 290
HDR-kuvaus : 171
HDR-vastavalo : 88
HDR-videotallennus : 247
Herkkyys → ISO-herkkyys
Hidas jatkuva kuvaus : 207
Hihna : 38
Histogrammi : 349, 391
Huippuvalotoisto : 137
Etsin pois : 372
I
exFAT : 254, 368
ICC-profiili : 147
F
FAT32 : 254, 368
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 229
Fv (Joustava AE-esivalinta) : 104
INFO-painike : 59
IPB : 252
ISO-herkkyys : 131, 286
Automaattinen alue (stillkuvat) : 134
Automaattinen
ISO‑herkkyysalue : 134, 582
G
ISO-herkkyysalue : 133, 286
GPS : 402
Lyhin valotusaika automaattista ISOherkkyyttä varten (stillkuvat) : 135
Itselaukaisu : 209
606
Hakemisto
Kesäaika : 375
J
Jalustakierre : 33
Jatkokahva : 560
Jatkuva (kuvanumerointi) : 364
Jatkuva kuvaus : 206
Jatkuva tarkennus
SERVO : 186
Tarkennuksen aloituspiste : 535
Videon servotarkennus : 280,
282, 283
Joustava AE-esivalinta : 104
JPEG : 116, 583
K
Keskikoko (kuvan laatu) : 116
Keskustapainotteinen mittaus : 211
Kieli : 377
Kohinanpoisto
Pitkät valotusajat : 159
Suuri ISO-herkkyys : 157
Kohinan poisto suurella
herkkyydellä : 157
Kontrasti : 136, 153
Koon muuttaminen : 339
Kortin vaatimukset : 253, 585
Kortit : 10, 30, 42
Alustaminen : 367
Kaiutin : 33
Kirjoitussuojaus : 42
Kaksoisnapautus : 298
Kortin muistutus : 182
Kallistuksen korjaus : 338
Täydellinen alustus : 367
Kamera
Vianmääritys : 44, 565
Kameran piteleminen : 53
Kosketusäänimerkki : 380
Kameran tärinän aiheuttama
Kosketuskäyttö : 54, 298, 379
epäterävyys : 107, 210
Kosketuslaukaisin : 163
Oletusasetukset : 410
Kulman säätö : 45
Kameran tärähtäminen : 54, 70
Kansion luominen/valitseminen : 361
Laukaisin : 45
Kuulokkeet : 258
Käsisäätöinen valotus : 102
Kuva-asetukset : 148, 152, 155
Kasvot+Seuranta : 188, 191
Kuvaesitys : 343
Kaukolaukaisimen liitäntä : 32, 219
Kuvahaku : 345
Kaukolaukaisin : 219
Kuvakkeet : 8
Kauko-ohjaus : 217
Kuvan laatu : 116, 583
Käyttövalo : 43
Kuvan sieppaaminen : 306
Kääntäminen (kuvat) : 313, 366
Kuvasuhde → Stillkuvan rajaus/
Kennon puhdistus : 382
kuvasuhde
Kertatarkennus : 186
607
Hakemisto
Kuvat
SCN (Erityiskohdetila) : 75
AF-pistenäyttö : 352
Tv (Valotusajan esivalinta) : 98
Automaattinen kääntö : 366
Kuvien selaus (selausnäyttö) : 347
Automaattinen nollaus : 365
Kuvien suojaaminen : 310
Hakuehdot : 345
Kuvien suurentaminen : 195, 214, 299
Histogrammi : 349
Kuvien tuominen tietokoneeseen : 556
Jatkuva (kuvanumerointi) : 364
Kuvanumerointi : 363
Kuvaustiedot : 297, 598
Kuvien suojaaminen : 310
Kuvien suurentaminen : 299
Luettelokuvanäyttö : 300
Luokitus : 340
Manuaalinen kääntö : 313
Manuaalinen nollaus : 365
Poistaminen : 314
Selausnäyttö (kuvien selaus) : 347
Toisto : 293
Tuominen (tietokoneeseen) : 556
Ylivalotusvaroitus : 351
Kuvataajuus : 252, 378
Kuvausetäisyys : 391
Kuvaustapa : 206
Kuvaustietojen näyttö : 388, 591
Kuvaustila
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 68
Av (Aukon esivalinta) : 100
B (Aikavalotus) : 106
<C1>/<C2>/<C3> (Mukautettu
kuvaus) : 408
L
Laajennettu ISO-herkkyys : 131, 133,
286, 588
Lähikuva : 84
Laiteohjelmisto : 413
Langattomat
tiedonsiirtoasetukset : 398, 415
Lapset : 81
Lataaminen : 40, 558
Laukaisimen painaminen kokonaan
alas : 54, 395
Laukaisimen painaminen
puoliväliin : 54, 395
Laukaisimen toiminnot : 395
Lämpötilavaroitus : 232, 291
Leikatut huippuvalot : 351
Lisävarusteet : 3
LOCK : 58, 407
Luettelokuvanäyttö : 300
Luokitus : 340
Luokitusmerkintä : 340
Luova kuvaus : 35
Luovan kuvauksen apu : 73, 331
Fv (Joustava AE-esivalinta) : 104
M
M (käsisäätöinen valotus) : 102
Mahdollinen tallennusaika (video) : 586
P (Ohjelmoitu AE) : 96
Mahdolliset otokset : 582
608
Hakemisto
Maisemakuva : 79
Maksimijakso : 118, 583
Manuaalinen nollaus : 365
Manuaalisen tarkennuksen
korostus : 216
Manuaalitarkennus : 214
MF (Manuaalitarkennus) : 214
M-Fn-painike : 55
Mikrofoni : 258
Mittausajastin : 138
Mittaustapa : 211
M (käsisäätöinen valotus) : 102
Monikuvan kohinanvaimennus : 157
MP4 : 252
Muistikortit → Kortit
Mukauta painikkeita : 538
Mukautettu kuvaustila : 408
Muotokuva : 77
Mustavalko : 150
O
Objektiivi : 48, 50
Diffraktion korjaus : 126, 330
Digitaalinen objektiivin
optimoija : 125, 329
Lukituksen vapautus : 49, 51
Optisen aberraation korjaus : 123, 329
Reunojen valaistuksen
korjaus : 124, 329
Tarkennustavan valintakytkin : 48, 51
Vääristymien korjaus : 124, 329
Väriaberraation korjaus : 126, 330
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 200
Ohje : 396
Tekstikoko : 397
Ohjelmisto : 554
Käyttöopas : 555
Ohjelmoitu AE : 96
Muut kuin Canonin salamalaitteet : 221
Ohjelman siirto : 97
N
Oletusasetukset : 410
Nopea jatkuva kuvaus : 206
Nopea näyttö : 181
Nopeutettu/hidastettu seuranta : 531
Nopeutettu video : 262
Normaali (kuvan laatu) : 116
NTSC : 252, 378
Näyttö : 30, 57
Kirkkaus : 373
Näyttöasetukset : 394
Mukautettu kuvaustila : 408
Oma valikko : 551
Salamatoimintojen asetukset : 230
Toimintojen mukauttaminen : 546
Valinnaiset toiminnot : 546
Oma valikko : 548
Osa-alamittaus : 211
Osien nimet : 31
Ota kuva ilman korttia : 182
Näyttö pois : 372
609
Hakemisto
P
PAL : 252, 378
Panorointi : 82
Peruskuvaus : 34
Perustietojen näyttö : 597
Pienennetty näyttö : 300
Pieni (kuvan laatu) : 116
Pikavalinta : 65
Pikavalitsin : 65
Pikselimäärä : 116, 583
Pistemittaus : 211
Pistetarkennus : 188, 193
Pitkän valotuksen kohinanpoisto : 159
Pitkät aikavalotukset : 106
P (Ohjelmoitu AE) : 96
Poistaminen (kuvat) : 314
Puhdistus (kuvakenno) : 382
Päällekkäisvalotus : 165
Päävalintakiekko : 56
Päiväys/aika : 374
R
Rajaus (kuvat) : 337
Salama (Speedlite) : 220
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 229
FE-varmistus : 225
Hidas täsmäys : 224
Langaton : 227
Manuaalinen salama : 226
Salamaohjaus (toimintojen
asetukset) : 222
Salamatäsmäyksen nopeus : 221
Salamavalotuksen korjaus : 220, 229
Salamavalotuksen lukitus : 220
Suljintäsmäys (1./2. verho) : 228
Valinnaiset toiminnot : 230
Salamatäsmäyksen liittimet : 31
Salamatila : 226
Salamavalotuksen korjaus : 220, 229
Salamavalotuksen lukitus : 220
Sarjanumero : 33
<SCN> (Erityiskohde) : 34, 75
SD-/SDHC-/SDXC-kortit → Kortit
Selausnäyttö : 347
Sertifiointilogo : 413
RAW : 116, 117
SERVO (jatkuva tarkennus) : 186
RAW+JPEG : 116, 583
Seurantaherkkyys : 530
RAW-kuvan käsittely : 325
Sijaintitiedot : 402
Reunojen valaistuksen korjaus : 124, 329
sRGB : 147
Ristikkonäyttö : 353, 390
Stillkuvan rajaus/kuvasuhde : 119, 584
Roskanpoistotieto : 161
Suljintäsmäys : 228
Ruoka : 85
Suodatus (mustavalko) : 154
Ryhmäkuva : 78
Suuri dynaaminen alue → HDR
S
Suuri (kuvan laatu) : 116
Salamakenkä : 31
610
Sävytystehoste (mustavalko) : 154
Hakemisto
Sähköinen vesivaaka : 388
Ulkoinen mikrofoni : 258
Säätörengas : 58
Ulkoinen Speedlite → Salama
Urheilukuva : 80
T
Tarkennuksen lukitus : 71
Tarkennushaarukointi : 202
Tarkennustavan valintakytkin : 48, 51
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä) : 32, 556
UTC (yleisaika) : 406
V
Tarkentaminen → Automaattitarkennus
Vaimennus : 258
Tarkka (kuvan laatu) : 116
Valikko : 60
Taustamusiikki : 336
Asetuksen toimenpiteet : 61
Täysi teräväpiirto (Full HD) (video) : 249
Himmeänä näkyvät valikkokohdat : 63
Tekijänoikeustiedot : 411
Oma valikko : 548
Televisionäyttö : 308
Stillkuvien kuvaus : 111
Terävyys : 153
Toimintojen asetukset : 358
Terävyysalueen tarkistus : 101
Toisto : 294
Tiedostokoko : 254, 583, 586
Valinnaiset toiminnot : 524
Tiedostotunniste : 116, 252
Videokuvaus : 236
Tilannekuvakkeet : 72, 595
Valinnaiset toiminnot : 523
Tilaopas : 369
Valintakiekko : 34
Toiminnot : 55
Valkoisen etusija (AWB) : 142
Toimintahäiriö : 562
Valkotasapaino : 140
Toimintojen lukitus : 58, 407
Automaattinen : 142
Toiminto-opas : 370
Haarukointi : 146
Toisen verhon täsmäys : 228
Korjaus : 145
Toisto : 293
Oma asetus : 143
Tulostus
Värilämpötila-asetus : 144
Tulostus (DPOF) : 318
Valkotasapainon säätö : 143
Valokuvakirjan asetukset : 322
Valokuvakirjan asetukset : 322
Turvaohjeet : 25
Valotuksen korjaus : 129
Tuulisuoja : 257
Valotuksen korjaus M-tilassa
Tv (Valotusajan esivalinta) : 98
U
UHS-II/UHS-I : 10
automaattisella ISO-herkkyydellä : 103
Valotuksen simulointi : 139
Valotusajan esivalinta : 98
611
Hakemisto
Valotusaskelten muuttaminen : 526
Tiedostokoko : 254, 586
Valotustason ilmaisin : 102, 592
Tietonäyttö : 593
Varmuussiirto : 529
Toisto : 301
Vetäminen : 64
Tuulisuoja : 257
Vianmääritys : 562
Ulkoinen mikrofoni : 258
Videojärjestelmä : 378
Vaimennus : 258
Videokollaasit : 274
Videokollaasit : 274
Videot : 235
Videokuvauspainike : 31
AE-lukitus : 240
Videon digitaalinen IS : 260
Automaattinen pitkä valotusaika : 288
Videon servotarkennuksen
Automaattivalotuksella
seurantaherkkyys : 282
kuvaaminen : 239
Videon servotarkennus : 280,
Av 1/8 yksikön välein : 289
282, 283
Ensimmäisen ja viimeisen
Videon tallennuskoko : 249
kohtauksen leikkaus : 304
Äänen tallennus / Äänen
HDMI-lähtö : 290, 386
tallennustaso : 257
HDR-videotallennus : 247
Virransäästö : 372
Kortit, joille voi tallentaa videoita : 585
Virta : 46
Kuulokkeet : 258
Akun tiedot : 381
Kuvan sieppaaminen : 306
Akun varaustaso : 47
Kuvataajuus : 252
Automaattinen virrankatkaisu : 372
Kuvausalue : 251
Lataaminen : 40, 558
Käsisäätöisellä valotuksella
Mahdolliset otokset : 582
kuvaaminen : 241
Vyöhyketarkennus : 189, 193
Mikrofoni : 258
Välkynnänpoisto : 179
Muokkaaminen : 304
Väriaberraation korjaus : 126, 330
Nopeutettu video : 262
Väriavaruus : 147, 329
Pakkausmenetelmä : 252
Värikylläisyys : 153
Rajattu kuvaus : 256
Värilämpötila : 144
Tallennusaika : 255, 586
Värisävy : 153
Tarkennusnopeus videon
Vääristymien korjaus : 124, 329
servotarkennuksen aikana : 283
612
Hakemisto
Verkko : 434, 454, 462
W
Verkkoasetukset : 514
Wi-Fi-toiminto : 415
Virtuaalinäppäimistö : 517
Android : 420
Wi-Fi-asetukset : 516
Camera Connect : 420, 437
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
CANON iMAGE GATEWAY : 473
-määritystoiminto : 488
EOS Utility : 453
Yhteensovitus : 422
Hakuehtoja vastaavien kuvien
Yhteyden muodostaminen
lähettäminen : 447, 485
uudelleen : 493
Huomautuksia : 511
Yhteyshistoria : 493, 516
Image Transfer Utility 2 : 458
iOS : 420
IP-osoite : 518
Kaikkien kortilla olevien kuvien
lähettäminen : 446, 483
Kamera tukiasemana : 492
Katsottavissa olevat kuvat : 450
Kauko-ohjaus : 437
Kuvan koko : 440, 445, 481
Y
Yhden kuvan näyttö : 296
Yhdistelmäkuvanvakaus : 261
Yksittäiskuvaus : 206
Ylivalotusvaroitus : 351
Ympäristön etusija (AWB) : 142
Yökuvaus käsivaralta : 87
Kuvien katsominen : 437
Ä
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
Älykäs automaattikuvaus : 68
poistaminen : 498
Äänen tallennus / Äänen
Lempinimi : 497
tallennustaso : 257
Lähetä valitut : 443, 480
Äänenvoimakkuus (videon
MAC-osoite : 499
toisto) : 302, 303
Muokkaa laitteen tietoja : 450, 496
Äänetön tila : 89
Näytä tiedot -näyttö : 499
Äänimerkki (merkkiääni) : 380
PictBridge : 463
Ö
Poista yhteystiedot : 497
Salasana : 516
Öinen muotokuva : 86
SSID : 434, 454, 462
Tulostin : 461
Tulostus : 464, 467
Vaihda verkkoa : 489
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista kesäkuussa 2019. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa,
ota yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on
saatavilla Canonin sivustossa.
CEL-SX6JA261
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising