Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
Lisätietoja
zz Tämä opas on tarkoitettu EOS RP -kameralle, jossa on laiteohjelmaversio
1.2.0 tai uudempi.
CEL-SX6KA262
© CANON INC. 2019
SUOMI
Järjestelmäkaavio
270EX II
EL-100
ST-E3-RT
430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Lähikuvaussalama Lähikuvaussalama
MR-14EX II
MT-26EX-RT
430EX III
Vakiovarusteet
ST-E2*1
Hihna
Käsihihna E2
Akku
LP-E17
Suojaliina
PC-E1/E2
Verkkolaite
AC-E6N*2
*1:
*2:
2
Tasavirtaliitin
DR-E18*2
USB-virtasovitin
PD-E1
Jatkokahva
EG-E1
Ei tarkennuksen apuvaloa Speedlite-lähettimestä ST-E2.
Myös verkkolaitesarjaa ACK-E18 voi käyttää.
Akkulaturi
LC-E17E
Järjestelmäkaavio
Kuulokkeet GPS-vastaanotin Suunnattu
stereomikroGP-E2*3
foni DM-E1
RFobjektiivit
EFobjektiivit
EF-Sobjektiivit
Ajastettava
kauko-ohjain
TC-80N3
Kiinnityssovitin
Kaukolaukaisinsovitin RA-E3
HDMI-kaapeli
HTC-100 (noin 2,9 m)
Televisio/näyttö
Langaton
kauko-ohjain
BR-E1
Kaukolaukaisin
RS-60E3
Liitäntäkaapeli
IFC-100U/400U
(noin 1 m / 4 m)*4
USB-portti
SD-/SDHC-/SDXCKortinlukija
muistikortti
Korttipaikka
*3:
*4:
Tietokone
Digitaalikompassia ei voi käyttää kameran kanssa eikä kuvaussuuntaa tallenneta.
Kamera- ja tietokoneliittimet: USB tyyppi C.
3
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Stillkuvien kuvaus (Peruskuvaus)
: Ei valittavissa / pois käytöstä
o: Määritetään automaattisesti k: Käyttäjän valittavissa
Toiminto
RAW
JPEG
Rajaus/kuvasuhde
Kuvan
laatu
ISOherk­
kyys
Automaattinen
asetus/auto
8
A
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k k
k k k k k k k k
P
k
k
6 F G I
k
k
k k k k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Määritetään
manuaalisesti
Kuva-ase- Automaatti
o o o o o o o o o o o o o
tukset
Käsivalinta
Kirkkaus
k k k k k k k k k k
k
Värisävy
k
Panorointitehoste
k
Luovan kuvauksen apu
k
Automaattinen
Q Q Q Q Q Q Q Q Qw Q Q Q Q
Esimääritetty
ValkoOma asetus
tasapaino
Värilämpötila-asetus
Korjaus/haarukointi
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Kohinan poisto suurella
herkkyydellä
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Ensisijainen huippuvalotoisto
Objektiivin
vääristymien
korjaus
Reunojen valaistuksen korjaus
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Vääristymien korjaus
Digitaalinen objeko
tiivin optimointi
Väriaberraation korjaus o
Diffraktion korjaus o
Välkynnänpoisto
Tarkennushaarukointi
Väriava- sRGB
o
ruus
Adobe RGB
o
Tarken- Kertatarkennus
nustoiJatkuva tarkennus o
minta
A+-automaattitarkennus k
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Toiminto
Automaattitarkennus
Kuvaus
Mittaus
Valotus
Jatkuva tarkennus
Tarkennusmenetelmä
Silmäntunnistus-AF
Kosketustarkennus
Manuaalitarkennus (MF)
Käsitarkennuksen
korostus
Yksittäiskuvaus
Nopea jatkuva
kuvaus
Hidas jatkuva
kuvaus
A
k
o
k
k
k
P
k
k
k
k
k
6 F G I
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Itselaukaisu: 10 sek. /
k
kauko-ohjaus
Itselaukaisu: 2 sek. /
k
kauko-ohjaus
Itselaukaisu:
k
Jatkuva
Arvioiva mittaus
Osa-alamittaus
Pistemittaus
Keskustapainotteinen mittaus
Ohjelman siirto
Valotuksen
korjaus
Valotushaarukointi
AE-lukitus
HDR-kuvaus
Päällekkäisvalotus
Ajastin
Aikavalotus
Automaattisalama
Salama pois
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
1
k k k k k k* k
k k k k k
k
k k k k k k k
k k k k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
o
Ulkoinen Salamatoimintojen
salama
asetukset
o
Valinnaisten toimintojen asetukset
Videon tallennus stillkuvien
k
kuvauksen aikana
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
*1: Voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai [Vyöhyketark.].
5
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Stillkuvien kuvaus (Luova kuvaus)
: Ei valittavissa / pois käytöstä
o: Määritetään automaattisesti k: Käyttäjän valittavissa
Toiminto
t
d
s
f
a
F
RAW
k
k
k
k
k
k
JPEG
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Automaattinen asetus/auto
k
k
k
k
k
k
Määritetään manuaalisesti
k
k
k
k
k
k
Automaatti
k
k
k
k
k
k
Käsivalinta
k
k
k
k
k
k
Automaattinen
k
k
k
k
k
k
Esimääritetty
k
k
k
k
k
k
Oma asetus
k
k
k
k
k
k
Värilämpötila-asetus
k
k
k
k
k
k
Korjaus/haarukointi
k
k
k
k
k
k
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen optimointi)
k
k
k
k
k
k
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
k
k
k
k
k
k
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
k
k
k
k
k
k
Ensisijainen huippuvalotoisto
k
k
k
k
k
k
Reunojen valaistuksen korjaus
k
k
k
k
k
k
Vääristymien korjaus
k
k
k
k
k
k
Digitaalinen objektiivin optimointi
k
k
k
k
k
k
Väriaberraation korjaus
k
k
k
k
k
k
Diffraktion korjaus
k
k
k
k
k
k
Välkynnänpoisto
k
k
k
k
k
k
Tarkennushaarukointi
k
k
k
k
k
sRGB
k
k
k
k
k
k
Adobe RGB
k
k
k
k
k
k
Tarkennustoiminta
k
k
k
k
k
k
Jatkuva tarkennus
k
k
k
k
k
k
Tarkennusmenetelmä
k
k
k
k
k
k
Silmäntunnistus-AF
k
k
k
k
k
k
Kosketustarkennus
k
k
k
k
k
k
Manuaalitarkennus (MF)
k
k
k
k
k
k
Käsitarkennuksen korostus
k
k
k
k
k
k
Kuvan laatu
Rajaus/kuvasuhde
ISO-herkkyys
Kuvaasetukset
Valkotasapaino
Objektiivin
vääristymien
korjaus
Väriavaruus
Automaattitarkennus
6
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Kuvaus
Mittaus
Toiminto
t
d
s
f
a
F
Yksittäiskuvaus
k
k
k
k
k
k
Nopea jatkuva kuvaus
k
k
k
k
k
k
Hidas jatkuva kuvaus
k
k
k
k
k
k
Itselaukaisu: 10 sek. / kaukoohjaus
k
k
k
k
k
k
Itselaukaisu: 2 sek. / kaukoohjaus
k
k
k
k
k
k
Itselaukaisu: Jatkuva
k
k
k
k
k
k
Arvioiva mittaus
k
k
k
k
k
k
Osa-alamittaus
k
k
k
k
k
k
Pistemittaus
k
k
k
k
k
k
Keskustapainotteinen mittaus
k
k
k
k
k
k
Ohjelman siirto
Valotus
k
Valotuksen korjaus
k
k
k
k
k*
Valotushaarukointi
k
k
k
k
k
1
AE-lukitus
k
k
k
k
k*
HDR-kuvaus
k
k
k
k
k
Päällekkäisvalotus
k
k
k
k
k
Ajastin
k
k
k
k
k
Salaman valotuskorjaus
k
k
k
k
k
k
Salamavalotuksen lukitus
k
k
k
k
k
k
Salamatoimintojen asetukset
k
k
k
k
k
k
Valinnaisten toimintojen
asetukset
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
2
Aikavalotus
Ulkoinen
salama
Videon tallennus stillkuvien kuvauksen aikana
k
k
*1: Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää valotuksen
korjauksen.
*2: Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää kiinteän ISOherkkyyden.
7
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Videotallennus
o: Määritetään automaattisesti k: Käyttäjän valittavissa
Toiminto
Videon
tallennuskoko
4K
: Ei valittavissa / pois käytöstä
k
M
k
k
Full HD
k
k
HD
k
k
Videon rajaus
k
k
Videon digitaalinen IS
k
k
Videokollaasi
k
k
4K
k
k
Full HD
k
k
Automaattinen
k
k
Manuaalinen
k
k
Tuulisuoja
k
k
Vaimennus
k
k
Automaattinen asetus/auto
o
k
Nopeutettu video
Äänen tallennus
ISO-herkkyys
Kuva-asetukset
Määritetään manuaalisesti
u
1
o*
k
o
o
o
k
Automaattinen asetus/auto
k
k
Käsivalinta
k
k
o
Automaattinen
k
k
Esimääritetty
k
k
Oma asetus
k
k
Värilämpötila-asetus
k
k
Korjaus
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi)
k
k
o
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
k
k
o
Ensisijainen huippuvalotoisto
k
k
Valkotasapaino
Objektiivin
vääristymien
korjaus
Reunojen valaistuksen korjaus
k
k
Vääristymien korjaus
k
k
Väriaberraation korjaus
k
k
*1: Videot tallennetaan HD-tarkkuudella, kun käytetään EF-S-objektiiveja.
8
o
o
Toimintojen käytettävyys kuvaustilan mukaan
Automaattitarkennus
Toiminto
k
M
u
Videon servotarkennus
k
k
k
Tarkennusmenetelmä
k
k
k
Silmäntunnistus-AF
k
k
k
Kosketustarkennus
k
k
k
Manuaalitarkennus (MF)
k
k
k
Käsitarkennuksen korostus
k
k
o
o
Valotuksen korjaus
k
k*
2
AE-lukitus
k
k*
3
Automaattinen pitkä valotusaika
k
Mittaus
Valotus
HDMI-tietonäyttö
k
o
k
*2: Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää
valotuksen korjauksen.
*3: Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää kiinteän
ISO‑herkkyyden.
9
Tekniset tiedot
■■ Tyyppi
Tyyppi:
Tallennusväline:
Kuvakennon koko:
Yhteensopivat objektiivit:
Tehollinen kuvakulma:
Objektiivin kiinnitys:
Digitaalinen yksiobjektiivinen peilitön järjestelmäkamera,
jossa automaattinen tarkennus ja valotus
SD-/SDHC-/SDXC-muistikortti
* UHS-II- ja UHS-I-kortit tuettuja.
Noin 35,9×24,0 mm
Canonin RF- ja EF-objektiivituoteryhmät
* EF-/EF-S-objektiiveja tuetaan liitetyn kiinnityssovittimen
kanssa (EF-M-objektiiveja ei tueta)
RF-/EF-objektiivit: noin ilmoitettua polttoväliä vastaava
EF-S-objektiivit: noin 1,6 kertaa ilmoitettu polttoväli
Canon RF -kiinnitys
■■ Kuvakenno
Tyyppi:
Teholliset pikselit:
Kuvasuhde:
Pölynpoisto:
CMOS-kenno (tukee Dual Pixel CMOS AF -toimintoa)
Enintään noin 26,2 megapikseliä (RF-/EF-objektiiveja
käytettäessä)
* Pyöristetty lähimpään 100 000 pikseliin.
* Joidenkin objektiivien ja kuvankäsittelyn kanssa tehollisia
pikseleitä voi olla vähemmän.
3:2
Automaattinen, roskanpoistotietojen lisääminen
■■ Tallennusjärjestelmä
Tallennusmuoto:
Kuvatyyppi:
Tallennetut pikselit:
Rajaus/kuvasuhde:
Kansion luonti ja valinta:
Kuvanumerointi:
10
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, Canonin 14-bittinen RAW-muoto)
Samanaikainen RAW- ja JPEG-tallennus mahdollista
L (suuri)
: Noin 26,0 megapikseliä (6240×4160)
M (keskikoko) : Noin 11,5 megapikseliä (4160×2768)
S1 (pieni 1)
: Noin 6,5 megapikseliä (3120×2080)
S2 (pieni 2)
: Noin 3,8 megapikseliä (2400×1600)
RAW
: Noin 26,0 megapikseliä (6240×4160)
C-RAW
: Noin 26,0 megapikseliä (6240×4160)
* Pyöristetty lähimpään 100 000 pikseliin.
Rajattu kuvaus ja kuvasuhde voidaan asettaa
Koko ruutu / noin 1,6× (rajaus), 1:1 (kuvasuhde),
4:3 (kuvasuhde), 16:9 (kuvasuhde)
Käytettävissä
Jatkuva, automaattinen nollaus, manuaalinen nollaus
Tekniset tiedot
■■ Kuvauksen aikainen kuvankäsittely
Kuva-asetukset:
Valkotasapaino:
Automaattinen kuvan
kirkkauden korjaus:
Kohinanpoisto:
Ensisijainen
huippuvalotoisto:
Objektiivin vääristymien
korjaus:
Automaatti, Normaali, Muotokuva, Maisema, Yksityiskohdat,
Neutraali, Todellinen, Mustavalko, Oma asetus 1–3
Automaattinen (ympäristön etusija), automaattinen
(valkoisen etusija), esimääritetty (päivänvalo, varjo, pilvinen,
hehkuvalo, valkoinen loisteputki, salama), oma asetus,
värilämpötila-asetus (noin 2500–10000 K)
Valkotasapainon korjaus ja valkotasapainon haarukointi
käytettävissä
* Salaman värilämpötilatietojen lähetys mahdollinen
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi)
Käytössä pitkillä valotusajoilla ja suurella ISO-herkkyydellä
otetuissa kuvissa
Käytettävissä
Reunojen valaistuksen korjaus, vääristymien korjaus,
digitaalinen objektiivin optimointi, väriaberraation korjaus,
diffraktion korjaus
■■ Automaattitarkennus
Tarkennusmenetelmä:
Tarkennusmenetelmä:
Käytettävissä olevat
AF‑pisteen kohdat:
Automaattisessa
valinnassa käytettävissä
olevat AF-alueet:
Kosketustarkennus:
Suurennettu näkymä:
Tarkennusetäisyyden
näyttö:
Manuaalitarkennus (MF):
Dual Pixel CMOS AF
Kontrasti-AF (4K-videotallennuksessa)
Kasvot+Seuranta, Pistetarkennus, 1 pisteen AF, Laajenna
AF-alue (pysty/vaaka), Laajenna AF-alue (ympäri),
Vyöhyketarkennus
Enintään 4 779
* Kun valitaan nuolipainikkeilla
Enintään 143
Käytettävissä
Noin 5×/10×
RF-objektiivit
Käsitarkennuksen korostus
11
Tekniset tiedot
■■ Stillkuvien kuvaus
Tarkennustoiminta:
Automaattinen
tarkennustoiminnan
vaihtaminen:
Silmäntunnistus-AF:
Jatkuva tarkennus:
AF-alue:
Tarkennuksen
kirkkausalue:
Jatkuvan tarkennuksen
ominaisuudet:
Tarkennushaarukointi:
Tarkennuksen apuvalo:
Kertatarkennus / Jatkuva tarkennus
Älykäs automaattikuvaus -tilassa; voidaan asettaa valikossa
Käytettävissä
Käytettävissä
Vaakasuunta: noin 88 %, pystysuunta: noin 100 %
Vaakasuunta: noin 80 %, pystysuunta: noin 80 %
* Vaihtelee sellaisten tekijöiden mukaan, kuten käytetty
objektiivi ja kuvasuhde
EV -5...18
(f/1.2, keskimmäinen tarkennuspiste, huoneenlämmössä,
ISO 100, kertatarkennus)
Seurantaherkkyys, nopeutettu/hidastettu seuranta ja
AF‑pisteen automaattinen vaihto
Käytettävissä
Sisäinen LED-valo
■■ Videotallennus
AF-alue:
[4K] Vaakasuunta: noin 88 %, pystysuunta: noin 100 %
[Full HD/HD] Vaakasuunta: noin 88 %, pystysuunta: noin
100 %
Tarkennuksen
EV -2,5...18
kirkkausalue:
(f/1.2, keskimmäinen tarkennuspiste, huoneenlämmössä,
ISO 100, kertatarkennus, 29,97p)
Videon servotarkennus:
Käytettävissä
Videon servotarkennuksen Seurantaherkkyys, automaattitarkennuksen nopeus
ominaisuudet:
12
Tekniset tiedot
■■ Valotuksen ohjaus
Mittaustapa:
Tarkennuksen
kirkkausalue:
Suljin:
Valotusaika:
Kuvaustila:
Tosiaikainen mittaus kuvakennolla
384 vyöhykkeen (24×16) mittaus
Stillkuvien kuvaus:
• Arvioiva mittaus (yhdistetty kaikkiin AF-pisteisiin)
• Osa-alamittaus (noin 5,5 % näytöstä keskellä)
• Pistemittaus (noin 2,7 % näytöstä keskellä)
• Keskustapainotteinen mittaus
Videotallennus:
Keskustapainotteinen ja arvioiva mittaus kuvakennolla
* Automaattisesti tarkennusmenetelmän mukaan
Stillkuvien kuvaus: EV -3...20 (huoneenlämpötilassa,
ISO 100)
Videotallennus: EV -1...20 (huoneenlämpötilassa, ISO 100,
keskustapainotteinen mittaus)
Elektronisesti ohjattu verhosuljin
1/4000 sek.–30 sek. (täysi valotusaika-alue; alue vaihtelee
kuvaustilan mukaan), aikavalotus, salamatäsmäys
nopeudella 1/180 sek.
* Asetusalue vaihtelee tallennettaessa videota
Peruskuvaus:
Älykäs automaattikuvaus, erityiskohde (muotokuva,
ryhmäkuva, maisema, urheilukuva, lapset, panorointi,
lähikuva, ruoka, öinen muotokuva, yökuvaus käsivaralta,
HDR-vastavalo, äänetön tila)
Luova kuvaus:
Joustava AE-esivalinta, ohjelmoitu AE, valotusajan
esivalinta, aukon esivalinta, käsisäätöinen valotus,
aikavalotus, mukautetut kuvaustilat (C1/C2/C3)
Videotallennus:
Videon automaattinen valotus, videon manuaalinen valotus,
HDR-video
13
Tekniset tiedot
ISO-herkkyys:
(suositellun valotuksen
osoitin)
ISO-herkkyyden
asetukset:
Valotuksen korjaus:
14
Peruskuvaus: ISO-herkkyys määritetään automaattisesti
Luova kuvaus: Automaattinen ISO-herkkyys, manuaalisesti
asetettu ISO 100–40000 (1/3 yksikön tai koko yksikön
välein), laajennettavissa arvoon L (vastaa arvoa ISO 50), H1
(vastaa arvoa ISO 51200) tai H2 (vastaa arvoa ISO 102400)
* Kun ensisijainen huippuvalotoisto on asetettu,
vähimmäisraja on ISO 200
Videotallennus:
[4K]
Videon automaattinen valotus: Automaattinen ISO-herkkyys,
laajennettavissa arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400)
Videon manuaalinen valotus: Automaattinen ISOherkkyys (automaattinen ISO 100–12800), manuaalisesti
määritetty ISO 100–12800 (1/3 tai koko yksikön välein),
laajennettavissa arvoon H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400)
[Full HD/HD]
Videon automaattinen valotus: Automaattinen ISO-herkkyys,
laajennettavissa arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400)
Videon manuaalinen valotus: Automaattinen ISOherkkyys (automaattinen ISO 100–25600), manuaalisesti
määritetty ISO 100–25600 (1/3 tai koko yksikön välein),
laajennettavissa arvoon H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400)
HDR-video: ISO-herkkyys määritetään automaattisesti
* Kun ensisijainen huippuvalotoisto on asetettu,
vähimmäisraja on ISO 200
* Asetusalue vaihtelee tallennettaessa nopeutettua videota
Stillkuvien kuvaus:
ISO-herkkyysalue, automaattinen alue, lyhin valotusaika
Videotallennus:
ISO-herkkyysalue, 4K-alue, automaattinen enintään, 4K:n
automaattinen enintään, nopeutetun videon automaattinen
enintään
Stillkuvien kuvaus:
Manuaalinen: ±3 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
Valotushaarukointi: ±3 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
(voidaan yhdistää käsisäätöiseen valotuksen korjaukseen)
Videotallennus: ±3 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
Tekniset tiedot
AE-lukitus:
Välkynnänpoisto:
Aikavalotus:
Ajastin:
HDR-kuvaus:
Päällekkäisvalotus:
Kosketuslaukaisin:
Av 1/8 yksikön askelin:
Stillkuvien kuvaus:
Automaattinen: AE-lukitus, kun tarkennus saavutetaan,
voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kullekin
mittaustavalle valinnaisella toiminnolla
Manuaalinen: AE-lukituspainikkeella
Videotallennus: AE-lukituspainikkeella
Käytettävissä stillkuvien kuvauksessa
Aikavalotuksen aika määritettävissä
Kuvausväli ja kuvamäärä määritettävissä
Dynaamisen alueen säätö: Automaattinen, ±1, ±2, ±3
Tehosteet: Luonnollinen, Taide normaali, Taide värikylläinen,
Taide kylläinen, Taide koho
Automaattinen kuvan kohdistus: käytettävissä
Päällekkäisten valotusten määrä: 2–9 valotusta
Päällekkäisvalotuksen ohjaus: Summa, Keskiarvo
Käytettävissä
Käytettävissä videokuvauksessa
■■ Kuvausjärjestelmä
Kuvaustapa:
Jatkuvan kuvauksen
nopeus:
Yksittäiskuva, Nopea jatkuva kuvaus, Hidas jatkuva kuvaus,
Itselaukaisu: 10 sek. / kauko-ohjaus, Itselaukaisu: 2 sek. /
kauko-ohjaus, Itselaukaisu: Jatkuva
Nopea jatkuva kuvaus: enintään noin 5,0 kuvaa sekunnissa
* Pienempi jatkuvan kuvauksen nopeus, kun vähennetään
välkyntää, kun Jatkuva tarkennus on asetettu tai kun
käytetään salamakuvausta.
* Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa
kuvauksessa voi hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi:
akun varaustaso, lämpötila, välkynnänpoisto, valotusaika,
aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus, tarkennustoiminta,
objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset.
Hidas jatkuva kuvaus: enintään noin 2,6 kuvaa sekunnissa
15
Tekniset tiedot
Maksimijakso:
Nopea näyttö:
JPEG suuri/tarkka: Muistikortti täynnä (Muistikortti täynnä)
RAW: Noin 50 kuvaa (Muistikortti täynnä)
RAW+JPEG suuri/tarkka: Noin 42 kuvaa (noin 98 kuvaa)
* Mitattu niin, että SD-kortti vastaa Canonin
testausstandardeja (normaali: 32 Gt:n UHS-I-kortti /
nopea: 32 Gt:n UHS-II-kortti) ja olosuhteet ovat
standardien mukaiset (nopea jatkuva kuvaus, koko ruudun
stillkuvan rajaus/kuvasuhde, ISO 100, normaali kuvaasetus).
* Suluissa olevat numerot osoittavat kuvien määrän, kun
käytetään Canon-testausstandardien mukaista UHS-II SD
-korttia.
* ”Muistikortti täynnä” tarkoittaa, että kuvaus on mahdollista,
kunnes kortti täyttyy.
Käytettävissä
■■ Ulkoinen Speedlite-salama
Yhteensopivat Speedlitesalamat:
Salaman
mittausjärjestelmä:
Automaattisalama:
FE-varmistus:
Salaman valotuskorjaus:
Salamavalotuksen lukitus:
Jatkuva kuvaus etusijalla
-tila:
PC-liitäntä:
Salamaohjaus:
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat
E-TTL II -automaattisalama
Käytettävissä Speedlite-salamoissa, joissa on tämä toiminto
Käytettävissä
±3 yksikköä 1/3 tai 1/2 yksikön välein
Käytettävissä
Käytettävissä Speedlite-salamoissa, joissa on tämä toiminto
Ei
Salamatoimintojen asetukset, valinnaisten
salamatoimintojen asetukset
■■ Videotallennus
Tallennusmuoto:
Video:
Ääni:
16
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, vaihteleva (keskimääräinen)
bittinopeus
AAC (kun [C.Fn III-9: Äänen pakkaus] -asetuksena on
[0: Päällä])
Lineaarinen PCM (kun [C.Fn III-9: Äänen pakkaus]
-asetuksena on [1: Pois])
Tekniset tiedot
Videon tallennuskoko:
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
* Lähtö 4K (UHD) -tarkkuudella kuvankäsittelyn kautta,
kun tallennetaan 4K-videota.
HDR-videot:
• RF-/EF-objektiivit: Full HD
• EF-S-objektiivit ja videon rajaus: HD
Nopeutetut videot: 4K / Full HD
Kuvataajuus:
59,94p/29,97p/23,98p (NTSC)
50,00p/25,00p (PAL)
Pakkaustapa:
Normaali (IPB), Kevyt (IPB)
* Nopeutetut videot: ALL-I
Bittinopeus / kortin
4K (23,98p/25,00p) / Normaali (IPB)
toimintavaatimukset:
: Noin 120 Mb/s / UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
(kirjoitus-/lukunopeus)
Full HD (59,94p/50,00p) / Normaali (IPB)
: Noin 60 Mb/s / SD Speed Class 10 tai nopeampi
Full HD (29,97p/25,00p) / Normaali (IPB)
: Noin 30 Mb/s / SD Speed Class 4 tai nopeampi
Full HD (29,97p/25,00p) / Kevyt (IPB)
: Noin 12 Mb/s / SD Speed Class 4 tai nopeampi
HD (59,94p/50,00p) / Normaali (IPB)
: Noin 26 Mb/s / SD Speed Class 4 tai nopeampi
HD (29,97p/25,00p) / Normaali (IPB)
: Noin 13 Mb/s / SD Speed Class 4 tai nopeampi
Äänen tallennus:
Sisäänrakennetut stereomikrofonit, ulkoisen
stereomikrofonin liitäntä
Äänen tallennuksen taso säädettävissä, tuulisuoja,
vaimennus
Kuulokkeet:
Kuulokeliitäntä, äänenvoimakkuus säädettävissä
Videon rajaus:
Käytettävissä
Videon digitaalinen IS:
Käytettävissä (Päällä/Parannettu)
HDR-videot:
Käytettävissä
Videokollaasi:
Käytettävissä
Nopeutetut videot:
4K tai Full HD
HDMI-lähtö:
Kuvan toisto ilman tietonäyttöä on käytettävissä
* 4K-lähtöä tuetaan; valittavissa automaattinen/1080p
Kuvaus kauko-ohjauksella: Käytettävissä
Stillkuvien kuvaus:
Ei käytettävissä videokuvauksen aikana
17
Tekniset tiedot
■■ Näyttö
Tyyppi:
Näytön koko ja pisteet:
Kuva-ala (peitto):
Kulman säätö:
Kirkkauden säätö:
Näyttöasetukset:
Käyttöliittymän kieliä:
Kosketusnäyttö:
Värillinen TFT-nestekidenäyttö
Noin 7,5 cm:n (3,0 tuuman) näyttö (3:2), jossa noin 1,04
miljoonaa pistettä
Stillkuvien kuvaus: noin 100 % pystysuunnassa/
vaakasuunnassa (kun on asetettu JPEG suuri)
Videotallennus: noin 100 % pystysuunnassa/
vaakasuunnassa
Avaus: noin 0–175°
Kääntö: noin 0–90° eteenpäin, noin 0–180° taaksepäin
Manuaalinen (7 tasoa)
Tilaopas, Toiminto-opas
29
Kapasitiivinen tunnistus
■■ Etsin
Tyyppi:
Näytön koko ja pisteet:
Kuva-ala (peitto):
Suurennus:
Silmän pintaväli:
Dioptrian korjausalue:
Kirkkauden säätö:
Näytön suorituskyky:
18
Värillinen sähköinen OLED-etsin
0,39 tuuman näyttö (4:3), jossa noin 2,36 miljoonaa pistettä
Stillkuvien kuvaus: noin 100 % pystysuunnassa/
vaakasuunnassa (silmän pintaväli: noin 22 mm; kun on
asetettu JPEG suuri)
Videotallennus: noin 100 % pystysuunnassa/
vaakasuunnassa
Noin 0,70× (-1 m-1 50 mm:n objektiivilla äärettömään)
Noin 22 mm (silmäsuppilon päästä: -1 m-1)
Noin -4,0...+1,0 m-1 (dpt)
Manuaalinen (5 tasoa)
Virransäästö, Sulava
Tekniset tiedot
■■ Toisto
Kuvien näyttömuoto:
Ylivalotusvaroitus:
AF-pistenäyttö:
Ristikkonäyttö:
Suurennettu näkymä:
Kuvahaku:
Kuvan selaustapa:
Kuvan kääntäminen:
Kuvan suojaus:
Luokitus:
Videon toisto:
Videon ensimmäisen/
viimeisen kohtauksen
leikkaaminen:
4K-kuvan sieppaus
videosta:
Kuvaesitys:
RAW-kuvan käsittely
kamerassa:
Koon muuttaminen:
Rajaus:
Tulostuksen tilaus:
Yhden kuvan näyttö (ilman kuvaustietoja), yhden kuvan
näyttö (perustiedot), yhden kuvan näyttö (kuvaustiedot:
tarkat tiedot, objektiivi/histogrammi, valkotasapaino, kuvaasetukset 1, kuva-asetukset 2, väriavaruus/kohinanpoisto,
objektiivin vääristymien korjaus 1, objektiivin vääristymien
korjaus 2, GPS-tiedot), luettelokuvanäyttö (4/9/36/100 kuvaa)
* Mukautettava kuvaustietojen näyttö
Ylivalottuneet kohdat vilkkuvat
Käytettävissä
3 tyyppiä
Noin 1,5×–10×, aloitussuurennus ja -paikka määritettävissä
Hakuehdot asetettavissa (luokitus, päiväys, kansio, suojattu,
tiedostotyyppi)
Yksi kuva, 10 kuvaa, määritetty määrä, päiväys, kansio,
videot, stillkuvat, suojattu, luokitus
Käytettävissä
Käytettävissä
Käytettävissä
Käytettävissä
Käytettävissä
Määritettyjen videon ruutujen sieppaus ja tallennus JPEGkuvina
Kaikki kuvat tai hakuehtoja vastaavat kuvat toistetaan
automaattisesti.
Luovan kuvauksen apu ja RAW- ja C-RAW-kuvien käsittely
ovat mahdollisia
Kirkkauden säätö, valkotasapaino, kuva-asetukset, Auto
Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi),
kohinan poisto suurella herkkyydellä, JPEG-kuvan
tallennuslaatu, väriavaruus, objektiivin vääristymien korjaus
(reunojen valaistuksen korjaus, vääristymien korjaus,
digitaalinen objektiivin optimointi, väriaberraation korjaus,
diffraktion korjaus)
Käytettävissä
Käytettävissä
DPOF-version 1.1 mukainen
19
Tekniset tiedot
■■ Mukautustoiminnot
Valinnaiset toiminnot:
Mukautetut kuvaustilat:
Oma valikko:
Tekijänoikeustiedot:
23 toimintoa
Tallennettu valintakiekon asentoon C1/C2/C3
Enintään 5 näyttöä voidaan rekisteröidä
Tekstin kirjoittaminen ja lisäys käytettävissä
■■ Liitäntä
Digitaaliliitäntä:
Hi-Speed USB -vastaava; liitännän muoto: USB tyyppi C
Tiedonsiirto tietokoneeseen, lataaminen USBvirtasovittimella PD-E1
HDMI mini -lähtöliitäntä:
Tyyppi C (tarkkuuden automaattinen vaihto)
Ulkoisen mikrofonin
3,5 mm:n ministereoliitin
TULOLIITÄNTÄ:
Suunnattu stereomikrofoni DM-E1 tai erikseen saatavilla
oleva ulkoinen mikrofoni yhdistettävissä
Kaukolaukaisimen liitäntä: Yhteensopiva kaukolaukaisimen RS-60E3 kanssa
Langaton kauko-ohjain:
Yhteensopiva langattoman kauko-ohjaimen BR-E1
(Bluetooth-yhteys) kanssa
■■ Langattomat toiminnot
[Wi-Fi]
Tuetut standardit:
Lähetystapa:
Lähetystaajuus
(keskitaajuus):
Yhteysmenetelmä:
Suojaus:
Yhteensopivat laitteet/
palvelut:
IEEE 802.11b/g/n
DS-SS-modulaatio (IEEE 802.11b), OFDM-modulaatio
(IEEE 802.11g/n)
Taajuus: 2 412–2 462 MHz
Kanavat: 1–11
Kamera tukiasemana, infrastruktuuri*
* Wi-Fi Protected Setup -salausta tuetaan
Todennustapa: Avoin järjestelmä, Jaettu avain tai WPA/
WPA2-PSK
Salaus: WEP, TKIP, AES
Älypuhelimet, tietokoneet, Wi-Fi-tulostimet, Web-palvelut
[Bluetooth]
Tuetut standardit:
Lähetystapa:
Yhteensopivat laitteet:
20
Bluetooth Specification Version 4.1 -yhteensopiva
(Bluetooth low energy -tekniikka)
GFSK-modulaatio
Älypuhelimet, langattomat kauko-ohjaimet
Tekniset tiedot
■■ Virta
Akku:
Akku LP-E17, 1 kpl
* Verkkovirta käytettävissä verkkovirtalisävarusteiden
avulla.
* USB-virtasovittimen PD-E1 avulla akku LP-E17 voidaan
ladata kamerassa.
Akun tiedot:
Virtalähde, Akun varaustaso, Latautumiskyky mahdollisia
Mahdollisten otosten
Noin 250 kuvaa huoneenlämmössä (+23 °C), noin 240
määrä:
kuvaa matalissa lämpötiloissa (0 °C)
* Käytettäessä täyteen ladattua akkua LP-E17
Käytettävissä oleva videon Yhteensä noin 1 tunti 40 min huoneenlämpötilassa (+23 °C).
tallennusaika:
Yhteensä noin 1 tunti 30 min matalissa lämpötiloissa (0 °C).
* Täyteen ladatulla akulla LP-E17, videon servotarkennus
käytössä ja Full HD 29,97P IPB (NTSC) / Full HD 25,00P
IPB (PAL) asetettuna.
■■ Mitat ja paino
Mitat (L×K×S):
Paino:
Noin 132,5×85,0×70,0 mm
Noin 485 g (mukaan lukien akku ja kortti) / noin 440 g (vain
runko)
■■ Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila-alue:
Käyttöympäristön
ilmankosteus:
0–40 °C
Enintään 85 %
■■ Jatkokahva EG-E1
Mitat (L×K×S):
Paino:
Noin 132,8×22,2×59,3 mm
Noin 86 g
oo Yllä olevat tiedot perustuvat Canonin testausstandardeihin ja CIPA:n (Camera &
Imaging Products Association) testausstandardeihin ja suosituksiin.
oo Edellä luetellut mitat ja paino perustuvat CIPA-suosituksiin (paitsi pelkän kameran
rungon paino).
oo Kameran teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
oo Jos kameraan kiinnitetty objektiivi (muu kuin Canon objektiivi) aiheuttaa ongelman,
ota yhteys objektiivin valmistajaan.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising