Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Tämä opas on tarkoitettu
EOS R -kameralle, jossa on
laiteohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi.
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä kuvausongelmat ja vahingot lukemalla ensin ”Turvaohjeet”
(s. 25–27) ja ”Käsittelyohjeet” (s. 28–30). Lue myös tämä
opas huolellisesti, jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä
tulee. Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas
huolellisesti, jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet
oikein. Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen
tai tuominen tietokoneeseen ei onnistu, Canon ei ole vastuussa
menetetyistä kuvista tai aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Maasi tekijänoikeuslait voivat rajoittaa ihmisistä ja tietyistä kohteista
otettujen kuvien käytön vain yksityiseen tarkoitukseen. Ota myös
huomioon, että esimerkiksi joissakin julkisissa esityksissä tai
näyttelyissä voi olla kiellettyä ottaa valokuvia edes yksityisiin
tarkoituksiin.
Liittäminen muihin laitteisiin
Käytä mukana toimitettua liitäntäkaapelia tai alkuperäistä Canon-kaapelia,
kun liität kameran tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Kun liität
liitäntäkaapelin, käytä myös mukana toimitettua kaapelinsuojusta (s. 37).
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
Akku LP-E6N
(mukana silmäsuojus ja runkotulppa) (mukana suojakotelo)
Hihna
Liitäntäkaapeli
Akkulaturi
LC-E6E*
Kaapelinsuojus
* Akkulaturin LC-E6E mukana toimitetaan virtajohto.
ooKameran mukana ei toimiteta muistikorttia (s. 10) tai HDMI-kaapelia.
ooLisätietoja Laajennetusta käyttöoppaasta ja Käyttöoppaista on seuraavalla
sivulla.
ooJos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
ooSäilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta
(s. 4).
Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa
mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran mukana toimitetussa Käyttöoppaassa on
perustiedot kamerasta ja Wi-Fi-toiminnoista.
Laajennettu käyttöopas (tämä PDF-tiedosto), jossa on
täydelliset ohjeet, voidaan ladata Canonin sivustolta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF-tiedostot) voidaan ladata Canonin sivustolta tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen.
zzLataussivu
Laajennettu käyttöopas
Objektiivin käyttöopas
Ohjelmiston käyttöopas
ggwww.canon.com/icpd
ooPDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe PDF -lukuohjelma,
kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota suositellaan).
ooAdobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
ooAvaa ladattu PDF-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
ooOhjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Käyttöoppaat
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
QR-koodin avulla
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF-tiedostot) voidaan ladata älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen
QR-koodin avulla.
ggwww.canon.com/icpd
ooQR-koodin lukemiseen vaaditaan sovellus.
ooValitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa Laajennettu käyttöopas /
Käyttöoppaat.
ooValitse [Oppaan/ohjelmiston URL] välilehdessä [56], niin QR-koodi
näytetään kameran näytössä.
5
Pikaopas
1
2
3
4
5
6
Aseta akku paikalleen (s. 43).
zz Ostamisen jälkeen lataa akku
ennen käyttöä (s. 40).
Aseta kortti (s. 44).
zz Aseta kortti korttipaikkaan
etikettipuoli kameran
takaosaa kohti.
Kiinnitä objektiivi (s. 50).
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa näkyvä punainen
kiinnitysmerkki kameran
punaiseen kiinnitysmerkkiin.
zz Varmista, että objektiivissa oleva
tarkennustavan valintakytkin on
asennossa <2> (s. 50).
Käännä virtakytkin asentoon
<1> (s. 48).
Käännä näyttö esiin (s. 47).
zz Kun päivämäärän/ajan/
aikavyöhykkeen asetusnäyttö
näytetään, katso sivu 380.
Pikaopas
6
7
8
9
Määritä kuvaustilaksi [A]
(s. 123).
zz Paina <W>-painiketta ja
valitse <6>-valitsimella [A].
Paina sitten <0>-painiketta.
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
Tarkenna kohteeseen (s. 56).
zz <p> (AF-piste) ilmestyy
havaittujen kasvojen kohdalle.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
Ota kuva (s. 56).
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
Tarkista kuva.
zz Juuri otettu kuva näkyy näytössä
noin 2 sekuntia.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (s. 304).
zz Otettujen kuvien katselemisesta on tietoja osassa ”Kuvan toisto”
(s. 304).
zz Lisätietoja kuvien poistamisesta on osassa ”Kuvien poistaminen”
(s. 335).
7
Tämä käyttöopas
Lukujen sisältö
Luvut 2–7 vastaavat kameran valikkojen toimintoja.
Oppaan kuvakkeet
: Tarkoittaa tilapainiketta.
<W>
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
<6>
: Tarkoittaa pikavalitsinta.
<5>
<W><X><Y><Z> :Tarkoittaa nuolipainikkeiden <V> vastaavaa
<m>
<T>
<0>
*
suuntaa.
: Tarkoittaa monitoimipalkkia <B>.
: Tarkoittaa objektiivin säätörengasta.
: Tarkoittaa asetuspainiketta.
: Ilmaisee (sekunteina) painamasi painikkeen
toiminnon keston siitä hetkestä alkaen, kun vapautat
painikkeen.
• Edellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja
symboleita, jotka näkyvät näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä
toimia ja toimintoja kuvattaessa.
: M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että
toiminto on käytettävissä vain tiloissa [t], [d], [s], [f],
[a] tai [BULB].
(s. ***) : Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihjeitä tai neuvoja parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
M
8
Tämä käyttöopas
Perusoletuksia käyttöohjeille ja esimerkkikuvat
zz Ennen minkään ohjeiden noudattamista, varmista, että virtakytkin
on asennossa <1> eikä mitään toimintoja ole lukittu toimintojen
lukituksella (s. 48, 60).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot
ovat oletusarvoisia.
zz Tämän oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty
RF24-105mm F4 L IS USM -objektiivi.
zz Tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat vain esimerkkejä.
zz EF- tai EF-S-objektiivia käytettäessä oletuksena on, että käytetään
kiinnityssovitinta.
9
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden
tallennuskapasiteetista riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on
aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai tietokoneessa, alusta
kortti tässä kamerassa (s. 373).
zzSD-/SDHC-/SDXC-muistikortit
* UHS-II- ja UHS-I-kortit tuettuja.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka
suorituskyky on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus)
videon tallennuslaadun käsittelyyn. Lisätietoja on sivulla 611.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja SDXCmuistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden
tallentamiseen soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
10
Luvut
Johdanto
2
1
Valmistelu ja peruskäyttö
39
2
Kuvaaminen
69
3
Automaattitarkennus
255
4
Toisto
301
5
Asetus
361
6
Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnot
423
7
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
539
8
Lisätietoja
571
11
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista............................................................................... 3
Käyttöoppaat.............................................................................. 4
Pikaopas.................................................................................... 6
Tämä käyttöopas........................................................................ 8
Yhteensopivat kortit.................................................................. 10
Luvut........................................................................................ 11
Toimintojen hakemisto.............................................................. 21
Turvaohjeet.............................................................................. 25
Käsittelyohjeet.......................................................................... 28
Osien nimet.............................................................................. 31
1
Valmistelu ja peruskäyttö
39
Akun lataaminen...................................................................... 40
Akun asettaminen/poistaminen................................................ 43
Kortin asettaminen ja poistaminen........................................... 44
Näytön käyttäminen................................................................. 47
Virran kytkeminen..................................................................... 48
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen.................................. 50
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen/irrottaminen.................... 52
Etsimen käyttäminen................................................................ 54
Peruskäyttö.............................................................................. 55
Valikkotoiminnot ja -asetukset.................................................. 63
12
Sisällys
d Kosketusnäytön käyttö......................................................... 67
Q Pikavalinta........................................................................... 68
2
Kuvaaminen
2-1 Stillkuvien kuvaaminen
69
70
Välilehtivalikot: Stillkuvaus....................................................... 71
Toimintojen hakemisto: Stillkuvaus.......................................... 74
Kuvan laadun asettaminen....................................................... 75
Dual Pixel RAW -kuvauksen asettaminen................................ 78
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen...................................... 80
i: ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville.......................... 83
Kuva-asetuksen valitseminen.................................................. 88
Kuva-asetusten mukauttaminen............................................... 92
Kuva-asetuksen tallentaminen................................................. 95
B: Valkotasapainon asettaminen......................................... 97
u Valkotasapainon korjaus................................................... 102
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjaus..................... 104
Kohinanpoisto........................................................................ 105
Ensisijainen huippuvalotoisto................................................. 109
Optisista ominaisuuksista johtuvien
objektin vääristymien korjaaminen......................................... 110
Välkynnän vähentäminen....................................................... 115
Väriavaruuden määrittäminen................................................ 117
13
Sisällys
Kortin muistutus..................................................................... 118
Kuvien esikatseluajan määrittäminen..................................... 118
Mittausajastimen asettaminen................................................ 119
Valotuksen simulointi.............................................................. 120
Roskanpoistotiedon lisääminen............................................. 121
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)......... 123
A Täysautomaattikuvauksen (Älykäs
automaattikuvaus) toimintatavat............................................ 126
x Kuvaus kosketuslaukaisimella.......................................... 130
d: Ohjelmoitu AE................................................................... 132
s: Valotusajan esivalinta..................................................... 134
f: Aukon esivalinta............................................................. 136
a: Käsisäätöinen valotus...................................................... 138
t: Joustava AE-esivalinta.................................................... 140
i Kuvaustavan valitseminen............................................... 144
j Itselaukaisun käyttäminen................................................. 147
Näyttönopeuden valitseminen nopealle
jatkuvalle kuvaukselle............................................................ 149
Hiljainen kuvaus näytöllä........................................................ 150
Hiljainen kuvaus..................................................................... 151
q Mittaustavan valitseminen................................................ 152
O Valotuksen korjauksen määrittäminen............................... 154
h Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)......................... 155
A Valotuksen lukitus kuvausta varten (AE-lukitus)............... 157
14
Sisällys
BULB: Pitkät aikavalotukset.................................................. 158
w: HDR (High Dynamic Range) -kuvaus......................... 161
P Päällekkäisvalotus............................................................ 166
Kuvaus kauko-ohjauksella..................................................... 174
Kaukolaukaisimen käyttäminen.............................................. 176
D Salamavalokuvaus............................................................. 177
Salamatoiminnon määrittäminen............................................ 179
2-2 Videoiden kuvaaminen
188
Välilehtivalikot: Videokuvaus.................................................. 189
Toimintojen hakemisto: Videokuvaus..................................... 191
Videon tallennuslaadun määrittäminen.................................. 192
Äänen tallennusasetusten määrittäminen.............................. 202
Aikakoodin asettaminen......................................................... 205
k Videoiden kuvaaminen..................................................... 209
Videon rajaus......................................................................... 219
Videon digitaalinen IS............................................................. 220
HDR-videokuvaus.................................................................. 222
a Nopeutettujen videoiden kuvaaminen............................ 224
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa......... 236
Valikkotoimintojen asetukset.................................................. 244
3
Automaattitarkennus
255
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (stillkuvat)............... 256
15
Sisällys
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (videot).................... 259
Tarkennustoiminnan valitseminen.......................................... 262
Tarkennusmenetelmän valitseminen...................................... 265
AF-pisteen koon määrittäminen............................................. 276
Tarkentaminen ihmisten silmiin.............................................. 277
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen...................................... 278
Kosketustarkennuksen asettaminen...................................... 279
MF: Manuaalitarkennus.......................................................... 281
Videon servotarkennuksen asettaminen................................ 286
AF-toimintojen mukauttaminen.............................................. 288
4
Toisto
301
Välilehtien valikot: Toisto........................................................ 302
Toimintojen hakemisto: toisto ja liittyvät toiminnot.................. 303
x Kuvan toisto..................................................................... 304
Toistotietojen näytön mukauttaminen..................................... 307
H Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)....................... 310
e Selausnäyttö (kuvien selaus)............................................ 311
t Toistettavien kuvien suodattaminen................................. 313
u Kuvien suurentaminen...................................................... 315
b Kuvien kääntäminen.......................................................... 317
K Kuvien suojaaminen......................................................... 318
p Luokitusten määrittäminen............................................... 321
16
Sisällys
k Videoiden katselu............................................................. 324
k Videoiden toistaminen...................................................... 325
XVideon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen....................................................... 327
I Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta
4K-videosta............................................................................ 329
Kuvaesitys (Automaattinen toisto).......................................... 331
Kuvien katselu televisiossa.................................................... 333
L Kuvien poistaminen........................................................... 335
R RAW-kuvien käsitteleminen kameralla........................... 339
S JPEG-kuvan koon muuttaminen....................................... 345
N JPEG-kuvien rajaaminen.................................................. 346
d Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/FTP-palvelimelle...... 348
W Digital Print Order Format (DPOF).................................. 353
p Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan.............................. 357
5
Asetus
361
Välilehtien valikot: Asetus....................................................... 362
Kansion luominen ja valitseminen.......................................... 365
Kuvanumerointitavat.............................................................. 367
Tiedostojen uudelleennimeäminen......................................... 370
Pystykuvien automaattisen käännön asettaminen................. 372
Kortin alustaminen................................................................. 373
Ekotilan asettaminen.............................................................. 376
17
Sisällys
Virransäästötoimintojen asettaminen..................................... 377
Näytön kirkkauden säätäminen.............................................. 378
Näytön värisävyn säätäminen................................................ 379
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen........ 380
Näyttökielen määrittäminen.................................................... 383
Videojärjestelmän vaihtaminen.............................................. 384
Kosketusohjauksen herkkyyden asettaminen........................ 385
Kameran toimintojen äänimerkkien poistaminen käytöstä..... 386
Akun tietojen tarkistaminen.................................................... 387
f Kennon puhdistus........................................................... 391
HDMI-lähdön tarkkuuden asettaminen................................... 395
RAW-toisto HDR-televisiossa................................................. 396
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen....... 397
Kuvausnäytön käytössä etusijalla olevan ominaisuuden
asettaminen............................................................................ 402
Etsimen näyttömuodon asettaminen...................................... 402
Näyttötilan asettaminen.......................................................... 403
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen................................. 404
1 Ohje.................................................................................. 405
Langattomien toimintojen asettaminen.................................. 407
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin.................................... 411
R Toimintojen lukituksen määrittäminen.......................... 416
w: Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen...................... 417
18
Sisällys
Kameran oletusasetusten palauttaminen............................... 419
Tekijänoikeustietojen määrittäminen...................................... 420
Muiden tietojen tarkistaminen................................................ 422
6
Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnot
423
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä........ 424
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta........................... 427
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta.......................... 461
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta................................ 469
Kuvien lähettäminen Web-palveluun...................................... 481
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta............................................. 496
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta............... 509
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen...................... 513
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen
oletusasetuksiin...................................................................... 515
Näytä tiedot -näyttö................................................................ 516
Virheilmoituksiin reagoiminen................................................. 517
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta......................... 528
Suojaus.................................................................................. 530
Verkkoasetusten tarkistaminen.............................................. 531
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näyttö.............................. 532
[Wi-Fi-asetukset]-näyttö....................................................... 533
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen......................................... 534
19
Sisällys
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti............................. 535
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö.................................................. 537
7
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
539
Välilehtien valikot: Mukauttaminen......................................... 540
Valinnaisten toimintojen asetukset......................................... 542
Toimintojen mukauttaminen................................................... 555
Välilehtien valikot: Oma valikko.............................................. 565
Oman valikon tallentaminen................................................... 566
8
Lisätietoja
571
Tietoja ohjelmistosta............................................................... 572
Kuvien tuominen tietokoneeseen........................................... 574
Akun lataaminen kamerassa.................................................. 576
Akkukahvan käyttäminen....................................................... 578
Vianmääritysopas................................................................... 588
Virhekoodit............................................................................. 607
Suorituskyvyn tiedot............................................................... 608
Tietonäyttö.............................................................................. 617
Hakemisto.............................................................................. 633
20
Toimintojen hakemisto
Virta
Etsin
zz Akun lataaminen
B s. 40
zz Dioptrian korjaus
B s. 54
zz Akun varaustaso
B s. 49
zz Etsimen tietonäyttö
B s. 397
zz Akun tietojen
tarkistaminen
B s. 387
zz Etsimen näyttö
pystysuunnassa
B s. 399
zz Verkkovirta
B s. 582
zz Etsimen näytön muoto B s. 402
zz Ekotila
B s. 376
zz Virransäästö
B s. 377
Kortit
zz Alustaminen
Näyttö
zz Kääntyvä
B s. 47
zz Kosketusohjaus
B s. 67
B s. 373
zz Värisävy
B s. 379
zz Kuvan ottaminen ilman
korttia
B s. 118
zz Kirkkaus
B s. 378
zz Videon tallennukseen
sopivat kortit
B s. 611
Objektiivi
B s. 50, 52
zz Irrottaminen
B s. 51, 53
zz Kuvan ottaminen ilman
objektiivia
B s. 551
Perusasetukset
B s. 383
zz Päiväys/aika/vyöhyke B s. 380
zz Äänimerkki
B s. 386
zz Tekijänoikeustiedot
B s. 420
zz Kamera-asetusten
nollaus
B s. 403
B s. 397
zz Ohje
B s. 405
Automaattitarkennus
zz Kiinnittäminen
zz Kieli
zz Näytön asetukset
zz Sähköinen vesivaaka
B s. 419
zz Tarkennustoiminta
B s. 262
zz Tarkennusmenetelmä B s. 265
zz AF-pisteen valinta
B s. 271
zz AF-alueen koko
B s. 276
zz Silmäntunnistus-AF
B s. 277
zz Jatkuva tarkennus
B s. 278
zz Kosketustarkennus
B s. 279
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset B s. 283
zz Tarkennusopas
B s. 284
zz Automaattitarkennuksen
toimintojen
mukauttaminen
B s. 288
zz Manuaalitarkennus
B s. 281
zz Sähköinen
manuaalitarkennus
B s. 293
21
Toimintojen hakemisto
Mittaus
zz Mittaustapa
Kuvaaminen
B s. 152
Kuvaus
zz Kuvaustapa
B s. 144
zz Itselaukaisu
B s. 147
zz Hiljainen LV-kuvaus
B s. 150
zz Hiljainen kuvaus
B s. 151
zz Maksimijakso
B s. 77
Kuvan tallennusasetukset
zz Kansion luonti/valinta B s. 365
zz Kuvanumerointi
B s. 367
Kuvan laatu
zz Kuvan laatu
B s. 75
zz Dual Pixel RAW -kuvaus B s. 78
zz Rajaus/kuvasuhde
B s. 80
zz ISO-herkkyys (stillkuvat) B s. 83
zz Kuva-asetukset
B s. 88
zz Valkotasapaino
B s. 97
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
B s. 104
zz Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä
B s. 105
zz Pitkän valotuksen
kohinanpoisto
B s. 107
zz Ensisijainen
huippuvalotoisto
B s. 109
zz Objektiivin vääristymien
korjaus
B s. 110
zz Välkynnän vähentäminen B s. 115
zz Väriavaruus
22
B s. 117
zz Kuvaustila
B s. 70
zz HDR-tila
B s. 161
zz Päällekkäisvalotus
B s. 166
zz Aikavalotus
B s. 159
zz Terävyysalueen
tarkistus
B s. 137
zz Kaukolaukaisin
B s. 176
zz Kauko-ohjaus
• Yhteensovitus
B s. 174
B s. 408
zz Pikavalinta
B s. 68
zz Kosketuslaukaisin
B s. 130
zz Suurennettu näkymä
B s. 273
zz Ristikkonäyttö
B s. 399
zz Kuvaustietojen näyttö B s. 397
zz Näytön asetukset
B s. 403
zz Toimintojen lukitus
B s. 60
zz Virhekoodit
B s. 607
Valotus
zz Valotuksen korjaus
B s. 154
zz Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella
ISO-herkkyydellä
B s. 139
zz Valotushaarukointi
(AEB)
B s. 155
zz AE-lukitus
B s. 157
zz Varmuussiirto
B s. 545
zz Valotuksen simulointi B s. 120
Toimintojen hakemisto
Salama
zz Ulkoinen salama
B s. 177
zz Salaman valotuskorjaus B s. 177
zz Salamavalotuksen lukitus B s. 177
zz Salamatoimintojen asetukset B s. 182
zz Salaman valinnaisten toimintojen
asetukset
B s. 187
Videokuvaus
zz Kuvaaminen
automaattivalotuksella B s. 209
zz Tuulisuoja
B s. 202
zz Vaimennus
B s. 203
zz Aikakoodi
B s. 205
zz Automaattinen pitkä
valotusaika
B s. 248
zz Av 1/8-aukon lis.
B s. 249
zz HDMI-lähtö
B s. 251
zz Kuvaus kauko-ohjauksella B s. 245
Toisto
zz Kuvien esikatseluaika B s. 118
zz Yhden kuvan näyttö
B s. 304
zz Kuvaaminen valotusajan
esivalinnalla
B s. 210
zz Kuvaustietojen näyttö B s. 305
zz Kuvaaminen aukon
esivalinnalla
zz Ristikkonäyttö
B s. 305
zz Toisto koskettamalla
B s. 306
B s. 211
zz Kuvaaminen käsisäätöisellä
valotuksella
B s. 213
zz Toistotietojen näyttö
B s. 307
zz Luettelokuvanäyttö
B s. 310
zz Videon servotarkennus B s. 286
zz Kuvien selaus
(selausnäyttö)
B s. 311
zz Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys
B s. 291
zz Kuvan hakuehtojen
määrittäminen
B s. 313
zz Videon servotarkennuksen
nopeus
B s. 292
zz Suurennettu näkymä
B s. 315
zz ISO-herkkyys (video)
B s. 246
zz Videon tallennuslaatu B s. 192
zz Kuvan kääntäminen
B s. 317
zz Suojaus
B s. 318
zz 24,00p
B s. 198
zz Suuri kuvataajuus
B s. 199
zz Luokitus
B s. 321
zz Kuvaaminen videon
rajausta käyttäen
zz Videon toisto
B s. 325
B s. 219
zz Videon ensimmäisen ja
viimeisen kohtauksen
leikkaaminen
B s. 327
zz HDR-video
B s. 222
zz Nopeutettu video
B s. 224
zz Kuvan sieppaus (4K)
B s. 329
zz Canon Log
B s. 236
zz Kuvaesitys
B s. 331
zz Äänen tallennus
B s. 202
zz Kuvien katsominen televisiossa B s. 333
zz Mikrofoni
B s. 203
zz Poisto
B s. 335
23
Toimintojen hakemisto
Kuvien muokkaaminen
Langattomat toiminnot
zz RAW-kuvan käsittely
B s. 339
zz JPEG-kuvan koon
muuttaminen
zz Yhdistäminen
älypuhelimiin
B s. 427
B s. 345
zz JPEG-kuvan
rajaaminen
B s. 346
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti
älypuhelimiin
B s. 446
zz Kauko-ohjaus
(EOS Utility)
B s. 461
B s. 353
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti
tietokoneisiin
B s. 466
B s. 357
zz Tulostaminen
Wi-Fi-tulostimilla
B s. 469
zz Lähetys
web-palveluihin
B s. 481
Kuvan siirto/tulostus
zz Kuvan siirto tietokoneeseen/
FTP-palvelimelle
B s. 348
zz DPOF-tulostus
zz Valokuvakirjan
asetukset
Mukauttaminen
zz Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)
B s. 542
zz Toimintojen
mukauttaminen
B s. 555
zz Oma valikko
B s. 566
zz Mukautettu kuvaustila B s. 417
Kennon puhdistus ja roskanpoisto
zz Kennon puhdistus
B s. 391
zz Roskanpoistotiedon
lisääminen
B s. 121
zz Kennon puhdistus
käsin
B s. 393
Ohjelmisto
zz Lataaminen ja
asentaminen
B s. 572
zz Ohjelmiston
käyttöoppaat
B s. 573
24
zz Langattoman yhteyden
asetusten nollaaminen B s. 515
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille
käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa.
oo Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.
Kaulan ympärille kietoutunut hihna saattaa aiheuttaa kuristumisen.
Kameran osat ja sen mukana toimitetut tarvikkeet ovat vaarallisia nielaistuna.
Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava
välittömästi lääkärin hoitoon.
oo Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
oo Älä pura tai muunna tuotetta.
oo Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
oo Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
oo Lopeta tuotteen käyttö, jos siinä tapahtuu jotain epätavallista, kuten jos siitä tulee
savua tai outoa hajua.
oo Älä käytä tuotteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua
bensiiniä tai maalinohenninta.
oo Älä päästä tuotetta kastumaan. Älä päästä vieraita esineitä tai nesteitä
tuotteen sisään.
oo Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla syttyviä kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä jätä objektiivia tai kameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten, että objektiivin
suojatulppaa ei ole kiinnitetty.
Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.
oo Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
Siitä voi aiheutua sähköisku.
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen
mukana toimitettuja akkuja.
• Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
• Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
• Älä lataa paristoja/akkuja laturilla, joka ei ole tarkoitettu niitä varten.
• Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai
muiden metalliesineiden kanssa.
• Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
• Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältö joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa,
huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevassa vedessä. Jos sitä joutuu silmään,
huuhtele silmä heti erittäin runsaalla määrällä juoksevaa vettä ja hakeudu lääkäriin.
25
Turvaohjeet
oo Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät latauslaitetta tai verkkolaitetta.
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
• Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
• Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
• Älä altista virtapistoketta ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin
neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
oo Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukonilman aikana.
oo Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella
virtajohtoa.
oo Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen
jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
oo Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
oo Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
oo Älä lataa akkuja lämpötilassa, joka on lämpötila-alueen 5–40 °C ulkopuolella.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
oo Älä anna laitteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihon alueen
kanssa.
Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, kuten ihon punoitusta
ja rakkuloita, vaikka laite ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa
tai vastaavaa välinettä, jos käytät kameraa kuumissa oloissa tai jos sinulla on
verenkiertohäiriöitä tai vähemmän herkkä iho.
oo Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa
sen käyttö on kielletty.
Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen vuoksi ja
seurauksena voi olla onnettomuus.
oo Jotta laitteen käyttö ei aiheuttaisi tulipaloa, ylikuumenemista, kemiallista vuotoa,
räjähdystä tai sähköiskua, noudata seuraavia turvaohjeita:
• Akun navat (+ ja –) on asetettava oikein päin.
oo Älä jätä johtoja lämmönlähteen lähelle.
Näin estät johdon vääntymisen tai eristeen sulamisen aiheuttaman tulipalo- tai
sähköiskuvaaran.
oo Älä laukaise salamaa autoa tai muuta ajoneuvoa ajavan henkilön lähellä.
Se voi aiheuttaa onnettomuuden.
oo Älä käytä tai säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä paikoissa. Estä oikosulut
säilyttämällä akkua erillään metalliesineistä ja suojakotelo kiinnitettynä.
Näin estät mahdollisen tulipalon, sähköiskun, palovamman tai akun kuumenemisen.
oo Voit estää mahdollisen tulipalon ja sähköiskun noudattamalla seuraavia turvaohjeita:
• Älä liitä yhteen pistorasiaan liikaa virtaliittimiä.
• Älä käytä johtoa, jos se on rikki tai jos sen eriste on vaurioitunut.
oo Älä liitä akkua suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen.
Akku voi vuotaa, kuumentua, räjähtää tai aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja.
oo Aikuisen on neuvottava laitteen käyttö lapselle huolellisesti, ennen kuin lapsen
annetaan käyttää laitetta. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
26
Turvaohjeet
VAROITUKSET:
Ilmaisee tapaturmavaaran.
oo Älä laukaise salamaa silmien lähellä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
oo Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain rungon kanssa. Jonkin muun tuotteen
kiinnittäminen hihnaan koukulla tai jollain muulla tavalla voi vahingoittaa tuotetta.
Älä ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
oo Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna jonkin muun esineen
kolhaista sitä.
Tästä voi aiheutua vamma tai tuotteen vahingoittuminen.
oo Salama kuumenee käytön aikana. Pidä sormet, muut ruumiinosat ja kaikki esineet
pois salamayksikön läheltä, kun otat kuvia.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.
oo Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.
Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai
muita vammoja.
oo Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
oo Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.
Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.
oo Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö
heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
oo Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
Siitä voi aiheutua vammoja.
27
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla.
zz Jotta kamera olisi mahdollisimman pöly- ja roisketiivis, pidä liitäntöjen
kansi, akkutilan kansi, korttipaikan kansi ja kaikki muut kannet
tiukasti suljettuina.
zz Tämä kamera on suunniteltu pöly- ja roisketiiviiksi, ettei sille putoava
hiekka, pöly, lika tai vesi pääsisi sen sisään, mutta lian, pölyn,
veden tai suolan joutumista kameran sisään on mahdotonta estää
täydellisesti. Vältä mahdollisuuksien mukaan lian, pölyn veden tai
suolan päätymistä kameran pinnalle.
zz Jos kameran päälle putoaa vettä, pyyhi se pois kuivalla ja puhtaalla
liinalla. Jos kameran päälle joutuu likaa, pölyä tai suolaa, pyyhi
kamera puhtaaksi kuivaksi puserretulla kostealla liinalla.
zz Jos kameraa käytetään paikassa, jossa on paljon likaa tai pölyä,
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz On suositeltavaa puhdistaa kamera käytön jälkeen. Jos likaa, pölyä,
vettä tai suolaa jää kameraan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz Jos pudotat kameran vahingossa veteen tai epäilet, että sen sisään
on päässyt kosteutta (vettä), likaa, pölyä tai suolaa, ota yhteyttä
lähimpään Canon-huoltoon.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien
tai sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa
voimakkaita radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien
antennien, läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät voivat
aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa
auringonvalossa olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
28
Käsittelyohjeet
zz Älä estä suljinverhon toimintaa sormellasi tai millään esineellä.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
zz Puhalla objektiivissa tai etsimessä tms. oleva pöly pois vain erikseen
myytävällä puhaltimella. Älä käytä kameran rungon tai objektiivin
puhdistamiseen puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia
liuottimia. Jos likaa on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään
Canon‑huoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen,
kameran päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden
tiivistymisen sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla
sen sopeutua lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
zz Jos kameran pinnalle tiivistyy vettä, älä käytä kameraa. Näin estät
kameran vahingoittumisen. Jos kameraan muodostuu kosteutta,
poista objektiivi, kortti ja akku kamerasta. Käytä kameraa vasta
sitten, kun kosteus on haihtunut.
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä
kameraa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Vaikka kamera olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta
painamalla laukaisinta silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa
kaikki sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty
pitkän aikaan tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera
lähimmässä Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera
toimii oikein.
zz Kamera saattaa kuumentua toistuvan jatkuvan kuvauksen tai
pitkään jatkuvan stillkuvien/videon kuvauksen aikana. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa
voi näkyä haamukuvia.
29
Käsittelyohjeet
Näyttö, etsin ja LCD-paneeli
zz Näytössä ja etsimessä on käytetty erittäin tarkkaa tekniikkaa, jonka
ansiosta yli 99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle
0,01 %:ssa voi kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat
jatkuvasti esimerkiksi punaisia, mustia tai muunvärisiä. Tämä ei ole
toimintahäiriö. Ne eivät vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta
voi jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja häviää,
kun kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
Suljin
zz Suljinverhot saattavat kulua sulkimen toimintojen vuoksi, mutta tämä
ei tarkoita, että ne ovat vaurioituneet.
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä
kovakouraisesti tai altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän
luovaa laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös
paikkoja, joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden
läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Objektiivi
zz Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se
takapää ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojus,
jotta objektiivin linssi ja sähköliittimet eivät
naarmuuntuisi (1).
30
(1)
Osien nimet
(1)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(3)
(4)
(5)
(16)
(17)
(6)
(7)
(18)
(19)
(8)
(20)
(21)
(9)
(22)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
<W>-painike
Videokuvauspainike
<6> Päävalintakiekko
<B> Monitoimipainike
Laukaisin
<U> LCD-paneelin
valaisupainike / tietojen vaihto
(7) Tarkennuksen apuvalo /
itselaukaisimen/
kauko-ohjaimen valo
(8) Kahva (akkutila)
(9) Tasavirtaliittimen johdon aukko
(10) Liittimet
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Objektiivin kiinnitys
Salamatäsmäyksen liittimet
Salamakenkä
RF-objektiivin kiinnitysmerkki
Kaiutin
<V> Polttotason merkki
Hihnan kiinnike
Mikrofoni
Suljinverho/kuvakenno
Objektiivin vapautuspainike
Objektiivin lukitusnasta
Runkotulppa
31
Osien nimet
(6)
(1)
(2)
(7)
(3)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Silmäsuojus
Etsimen silmäsuppilo
Dioptrian korjauksen säädin
Virtakytkin
Liitäntöjen kansi
LCD-paneeli
<R> Toimintojen
lukituspainike
(8) <5> Pikavalitsin
(9) <p> AF-käynnistyspainike
(10) Etsimen anturi
32
(11) <B> Info-painike
(12) Käyttövalo
(13) <Q/0> Pikavalintapainike/
asetuspainike
(14) <M> Valikkopainike
(15) <F> Kaukolaukaisimen liitäntä
(16) <g> Digitaaliliitäntä
(17) <Y> Ulkoisen mikrofonin
TULOLIITÄNTÄ
(18) <D> HDMI mini
-lähtöliitäntä
(19) <n> Kuulokeliitäntä
Osien nimet
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Liitinten kansi
Lisävarusteen asennusaukko
Näyttö
Jalustakierre
<W><X><Y><Z>:
<V>-painikkeet
Sarjanumero
<x> Toistopainike
<B> Monitoimipalkki
<A> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus -painike
(13)
(10) <S/u> AF-piste-/hakemisto-/
suurennus-/pienennyspainike
(11) Hihnan kiinnike
(12) Korttipaikan kansi
(13) Korttipaikka
(14) Akkutilan kannen lukitus
(15) Akkutilan kansi
(16) <L> Poistopainike
(17) Lisävarusteen asennusaukko
33
Osien nimet
LCD-paneeli
Esimerkkinäyttö
Näytetyt tiedot vaihtelevat kameran
tilan mukaan. Lisätietoja kuvakkeista on
sivulla 617.
Etsimen tietojen näyttö
Esimerkkinäyttö
34
Näytetyt tiedot vaihtelevat kameran
tilan mukaan.
Osien nimet
Akkulaturi LC-E6E
Laturi akulle LP-E6N/LP-E6 (s. 40).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Latauksen merkkivalo
Akun paikka
Virtajohto
Virtajohdon liitäntä
(2)
(4)
35
Osien nimet
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää
sitten soljen läpi kuvan osoittamalla
tavalla. Vedä hihna sopivan kireäksi
soljen ympäriltä ja varmista, että hihna
ei pääse löystymään.
36
Osien nimet
Kaapelinsuojuksen käyttäminen
Kun yhdistät kameran tietokoneeseen tai tulostimeen, käytä mukana
toimitettua liitäntäkaapelia tai alkuperäistä Canon-kaapelia.
Kun liität liitäntäkaapelin, käytä myös mukana toimitettua
kaapelinsuojusta. Kaapelinsuojus estää kaapelin tahattoman
irtoamisen ja liitännän vahingoittumisen.
Mukana toimitetun liitäntäkaapelin ja Canonin HDMI-kaapelin
(lisävaruste) käyttäminen
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
Kaapelinsuojus
Puristin
Mukana toimitettu
liitäntäkaapeli
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
(4)
37
Osien nimet
Lisävarusteena saatavan Canon-liitäntäkaapelin käyttäminen
Kun käytät aitoa Canon-liitäntäkaapelia
(myydään erikseen), vedä kaapeli
puristimen (5) läpi kuvassa näytetylllä
tavalla ennen puristimen kiinnittämistä
kaapelinsuojukseen.
(5)
ooDigitaaliliitäntä saattaa vahingoittua, jos liitäntäkaapeli liitetään ilman
kaapelinsuojusta.
ooVarmista, että liitäntäkaapeli on liitetty kunnolla digitaaliliitäntään.
HDMI-kaapeli HTC-100 (myydään erikseen) on suositeltava, kun kamera
yhdistetään televisioon. Käytä kaapelinsuojusta myös, kun liität
HDMI-kaapelin.
38
1
Valmistelu ja
peruskäyttö
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
39
Akun lataaminen
akun mukana toimitettu
1 Irrota
suojakotelo.
akku kokonaan akkulaturiin.
2 Aseta
zz Toimi päinvastaisessa järjestyksessä,
kun poistat akun.
akku.
3 Lataa
zz Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan.
ggLataus alkaa automaattisesti,
ja latauksen merkkivalo alkaa vilkkua
oranssina.
40
Akun lataaminen
Varaustaso
0–49 %
50–74 %
Väri
Oranssi
75 % tai suurempi
Täyteen ladattu
Latauksen merkkivalo
Näyttö
Vilkkuu kerran sekunnissa
Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa
Vilkkuu kolme kertaa sekunnissa
Vihreä
Päällä
zz Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2 h 30 min
huoneenlämpötilassa (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila ja akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C)
kestää kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
41
Akun lataaminen
zz Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zz Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zz Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin virtajohto
pistorasiasta.
zz Voit kiinnittää suojakotelon paikalleen toisin
päin, jolloin sen suunta ilmaisee, onko akku
ladattu.
Jos akku on ladattu, kiinnitä suojakotelo siten, että
akun muotoinen reikä < > on akun sinisen tarran
kohdalla. Jos akku on tyhjä, kiinnitä suojakotelo toisin päin.
zz Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa
poistuu, mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa.
Säilytä akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua,
sen suorituskyky voi laskea.
zz Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz.
Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen
pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta.
Tämä voi vahingoittaa akkulaturia.
zz Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jälkeen,
akku on kulunut loppuun.
Tarkista akun latauskyky (s. 387) ja hanki uusi akku.
ooKun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin
noin 10 sekuntiin.
ooJos akun varaustaso (s. 387) on vähintään 94 %, akku ei lataudu
uudelleen.
ooMukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E6N/LP-E6
kanssa.
42
Akun asettaminen/poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E6N (tai LP-E6) kameraan.
Asettaminen
akkutilan kannen lukitusta
1 Liu'uta
ja avaa kansi.
akku paikalleen.
2 Aseta
zz Aseta akku sähköliitännät edellä.
zz Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
kansi.
3 Sulje
zz Paina kantta, kunnes se
napsahtaa kiinni.
Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E6N tai LP-E6.
Poistaminen
Avaa kansi ja irrota akku.
zz Paina akun lukitsinta nuolen
osoittamaan suuntaan ja poista akku.
zz Estä oikosulkujen riski asettamalla
akun suojakotelo (s. 40) paikalleen.
43
Kortin asettaminen ja poistaminen
Otetut kuvat tallentuvat kortille.
Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin,
että kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
Asettaminen
1 Avaa kansi liu'uttamalla sitä.
(1)
kortti paikalleen.
2 Aseta
zz Aseta kuvan mukaisesti kortti
etikettipuoli itseesi päin ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
kansi.
3 Sulje
zz Sulje kansi ja työnnä sitä
nuolen suuntaan, kunnes se
napsahtaa kiinni.
44
Kortin asettaminen ja poistaminen
Poistaminen
kansi.
1 Avaa
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
(1)
zz Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
zz Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...],
sulje kansi.
kortti.
2 Poista
zz Poista kortti työntämällä sitä kevyesti
ja vapauttamalla se sitten.
zz Vedä kortti suoraan ulos ja sulje kansi.
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (s. 373).
ooMahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin
käyttämättömän kapasiteetin, kuvien laadun asetusten ja
ISO‑herkkyysasetuksen mukaan.
ooKun määrität [z1: Ota kuva ilman korttia] -asetukseksi [Pois],
et unohda asettaa korttia kameraan (s. 118).
45
Kortin asettaminen ja poistaminen
ooKun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja.
Älä avaa korttipaikan kantta tänä aikana. Älä myöskään tee
seuraavia toimintoja, kun käyttövalo palaa tai vilkkuu. Muutoin
kuvatiedot, kortti tai kamera voivat vahingoittua.
• Kortin poistaminen.
• Akun poistaminen.
• Kameran ravistaminen tai kolhiminen.
• Virtajohdon irrottaminen tai liittäminen (kun käytetään verkkovirtaa
lisävarusteiden (myydään erikseen) avulla).
ooJos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (s. 367).
ooJos näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (s. 373). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
ooÄlä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin.
Älä altista liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä
kosketushäiriö.
ooMultimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus
tulee näyttöön.)
ooUHS-II microSDHC-/SDXC-korttien käyttäminen microSD-SD-sovittimen
kanssa ei ole suositeltavaa. Kun käytät UHS-II-kortteja, käytä SDHC-/
SDXC-kortteja.
46
Näytön käyttäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa ja kulmaa.
1 Käännä näyttö esiin.
näyttöä.
2 Kierrä
zz Kun näyttö on käännettynä ulos,
180°
90°
175°
voit kiertää sitä ylös- tai alaspäin tai
ympäri 180° kohdetta kohti.
zz Osoitettu kulma on vain arvio.
se itseäsi kohti.
3 Käännä
zz Käytä kameraa tavallisesti näyttö
itseäsi kohti.
ooVaro, ettet käännä näyttöä väkisin, jotta kiertoakseliin (saranaan) ei
kohdistu liikaa voimaa.
ooKun kameran liitäntään on liitetty kaapeli, ulos käännetyn näytön
kääntökulma on rajoitettu.
ooKun et käytä kameraa, sulje näyttö niin, että se osoittaa sisäänpäin.
Voit suojata näytön.
ooKun näyttö osoittaa kameran edessä olevien kohteiden suuntaan,
kohteista näytetään peilikuva (vasen ja oikea vaihtavat paikkaa).
47
Virran kytkeminen
zz <1>
Kytkee kameraan virran ja samalla
kuuluu suljinverhon avautumisen
ääni. Samalla kuuluu myös aukon
avautumisen ääni, kun RF-objektiivi
on liitetty.
zz <2>
Lopettaa kameran toiminnan
ja samalla kuuluu suljinverhon
sulkeutumisen ääni. Käännä
virtakytkin tähän asentoon, kun
kamera ei ole käytössä. Samalla
kuuluu myös aukon sulkeutumisen
ääni, kun RF-objektiivi on liitetty.
Päiväyksen, ajan ja vyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran virtakytkimestä ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen
asetusnäyttö tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke sivun 380
ohjeiden mukaan.
Käyttöliittymän kielen muuttaminen
Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta on sivulla 383.
Automaattinen kennon puhdistus
zz Kun asetat virtakytkimen asentoon <2>, kennon puhdistus
suoritetaan automaattisesti. (Saatat kuulla vaimean äänen.)
Kennon puhdistuksen aikana näytössä näkyy <f>. Voit asettaa
automaattisen kennon puhdistuksen suoritettavaksi myös, kun
virtakytkin on asennossa <1>, asettamalla sen kohdassa
[53: Kennon puhdistus] (s. 392).
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti <1>- tai <2>-asentoon
lyhyin väliajoin, <f>-kuvake ei ehkä näy. Tämä ei ole häiriö,
vaan normaalia.
Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan kortille,
näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus on
päättynyt.
48
Virran kytkeminen
z Akun varauksen ilmaisin
Kun virtakytkin on <1>-asennossa, akun varaustaso ilmaistaan
yhdellä kuudesta tasosta. Vilkkuva akkukuvake <b> ilmaisee,
että akusta loppuu pian virta.
Näyttö
Taso (%)
100–70
69–50
49–20
19–10
9–1
0
Näyttö
Taso (%)
ooSeuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta
tavallista nopeammin:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
ooMahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden
mukaan.
ooObjektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat
akkua muita objektiiveja nopeammin.
ooAlhaisissa lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun
varaustaso olisi riittävä.
Kohdassa [53: Akun tiedot] voit tarkistaa akun tilan (s. 387).
49
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1 Poista
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
objektiivi.
2 Kiinnitä
zz Aseta objektiivin ja kameran punaiset
kiinnitysmerkit kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
objektiivin tarkennustavan
3 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa
automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
zz Käytettäessä RF-objektiivia, jossa ei
ole tarkennustavan valintakytkintä,
aseta [AF] tai [MF] kameran valikon
kohdassa [21: Tarkennustapa].
4 Poista objektiivin etusuojatulppa.
50
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
zz Käännä objektiivia, kunnes se
pysähtyy, ja irrota objektiivi.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
ooÄlä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
ooKun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin
asentoon <2>.
ooJos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa (s. 4).
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
ooVaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
ooKun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
ooPuhdista runkotulppa pölystä ennen kuin kiinnität sen.
51
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen/
irrottaminen
Kaikkia EF- ja EF-S-objektiiveja voidaan käyttää kiinnittämällä
lisävarusteena saatava kiinnityssovitin EF-EOS R. Kamerassa ei voi
käyttää EF-M-objektiiveja.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1 Poista
zz Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
(1)
(2)
objektiivi sovittimeen.
2 Kiinnitä
zz Kohdista objektiivin punainen tai
valkoinen kiinnitysmerkki sovittimen
vastaavaan kiinnitysmerkkiin ja
käännä objektiivia nuolen osoittamalla
tavalla, kunnes se lukittuu paikalleen.
(1)
(2)
(3)
(3)
Punainen merkki
Valkoinen merkki
sovitin kameraan.
3 Kiinnitä
zz Aseta sovittimen ja kameran punaiset
kiinnitysmerkit (3) kohdakkain ja
käännä objektiivia nuolen osoittamalla
tavalla, kunnes se lukittuu paikalleen.
52
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen/irrottaminen
objektiivin tarkennustavan
4 Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa
automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
5 Poista objektiivin etusuojatulppa.
Objektiivin irrottaminen
1
Paina objektiivin vapautuspainiketta ja
käännä sovitinta nuolen osoittamaan
suuntaan.
zz Käännä sovitinta, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se sitten.
objektiivi sovittimesta.
2 Irrota
zz Pidä sovittimessa olevaa objektiivin
vapautuskytkintä painettuna ja
käännä objektiivia vastapäivään.
zz Käännä objektiivia, kunnes se
pysähtyy, ja irrota objektiivi.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
Objektiivin varotoimet löytyvät sivulta 51.
53
Etsimen käyttäminen
Aktivoi etsin katsomalla sen läpi. Voit myös rajoittaa näytön vain joko
näyttöön tai etsimeen (s. 403).
Etsimen selkeyden säätäminen
Käännä dioptrian korjauksen
säädintä.
zz Käännä säädintä vasemmalle tai
oikealle niin, että etsimen näyttö
on tarkka.
ooEtsimen näyttö ja kameran näyttö eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.
ooJoillakin kuvasuhteilla näytön ylä- ja alareunassa tai vasemmassa ja
oikeassa reunassa näkyy mustat palkit. Näitä alueita ei tallenneta.
54
Peruskäyttö
Kameran piteleminen
zzNäytön katsominen kuvauksen aikana
Kuvauksen aikana voit säätää näyttöä kallistamalla sitä. Lisätietoja
on sivulla 47.
Normaali kulma
Matala kulma
Korkea kulma
zzKuvaaminen etsimen läpi
Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan
kameran tärinän minimoimiseksi.
Vaakasuora kuvaus
Pystysuora kuvaus
1. Tartu kameran otekahvaan lujasti oikealla kädellä.
2. Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.
3. Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
4. Paina käsivarsia ja kyynärpäitä vastakkain vartalosi edessä.
5. Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä.
6. Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.
55
Peruskäyttö
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten
voit painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen puoliväliin
Tämä käynnistää
automaattitarkennuksen ja
automaattivalotusjärjestelmän, joka
määrittää valotusajan ja aukon.
Valotusasetus (valotusaika ja aukko)
näkyy näytössä, etsimessä tai LCDpaneelissa noin 8 sekuntia tai
mittausajastimelle määritetyn ajan.*
* Oletuksena mittausajastimen asetus on
8 sekuntia.
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Tämä toiminto ottaa kuvan.
zzKameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan
kameran tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia.
Estä kameran tärähtely noudattamalla seuraavia ohjeita:
●●Pitele kameraa tukevasti.
●●Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja
paina laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
ooJos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin
tai jos painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas,
kestää hetken, ennen kuin kamera ottaa kuvan.
ooVoit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
56
Peruskäyttö
<W> Tilapainike
Voit määrittää kuvaustilan.
Paina <W>-painiketta, käännä
<6>-valitsinta ja valitse kuvaustila.
Kun haluat vaihtaa stillkuvien ja
videokuvauksen välillä, paina <W>painiketta ja sitten <B>-painiketta.
<p> AF-käynnistyspainike
Tekee saman kuin laukaisimen
painaminen puoliväliin tilassa [t], [d],
[s], [f], [a] tai [BULB].
<B> Monitoimipainike
Kun painat <B>-painiketta ja
käännät <5>-valitsinta, voit määrittää
ISO-herkkyyden, kuvaustavan,
tarkennustoiminnan, valkotasapainon ja
salaman valotuskorjauksen.
57
Peruskäyttö
<6> Päävalintakiekko
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <6>-valitsinta.
Paina painiketta, kuten <W>
tai <B>, ja käännä sitten
<6>-valitsinta.
Jos painat laukaisimen puoliväliin,
kamera siirtyy takaisin kuvaustilaan.
(2) Käännä vain <6>-valitsinta.
Katso etsintä, näyttöä tai LCD-paneelia
ja käännä <6>-valitsinta.
Tällä valitsimella voit määrittää
esimerkiksi valotusajan ja aukon.
Vaihe (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen
lukituksella (s. 60).
58
Peruskäyttö
<5> Pikavalitsin
(1) Käännä painikkeen painamisen
jälkeen <5>-valitsinta.
Paina painiketta, kuten <W>
tai <B>, ja käännä sitten
<5>-valitsinta.
Jos painat laukaisimen puoliväliin,
kamera siirtyy takaisin kuvaustilaan.
(2) Käännä vain <5>-valitsinta.
Katso etsintä, näyttöä tai LCD-paneelia
ja käännä <5>-valitsinta.
Tällä valitsimella voit määrittää
esimerkiksi valotuksen korjauksen
määrän ja aukon asetuksen
käsisäätöiselle valotukselle.
Vaihe (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen
lukituksella (s. 60).
59
Peruskäyttö
<R> Toimintojen lukituspainike
Määrittämällä asetuksen [56: Toimintojen
lukitus] ja painamalla <R>-painiketta voit
estää asetusten muuttamisen vahingossa
päävalintakiekolla, pikavalitsimella, M-Fnpalkilla tai säätörenkaalla tai napauttamalla
kosketusnäyttöä. Avaa toimintojen lukitus
painamalla <R>-painiketta uudelleen.
Tietoja [56: Toimintojen lukitus]
-asetuksesta on sivulla 416.
<U> LCD-paneelin valaisupainike / tietojen vaihto
zz Kukin <U>-painikkeen painallus
vaihtaa LCD-paneelissa näkyviä
tietoja.
zz Valaise LCD-paneeli pitämällä
<U>‑painiketta painettuna (9).
Aikavalotusta käytettäessä laukaisimen painaminen kokonaan alas
sammuttaa LCD-paneelin valaistuksen.
<T> Säätörengas
Oletusarvoisesti aukkoarvo voidaan
asettaa kääntämällä RF-objektiivien
tai kiinnityssovittimien säätörengasta,
kun laukaisin on painettu puoliväliin
tilassa [t], [f], [a] tai [BULB].
Muuten voit määrittää säätörenkaalle
eri toiminnon mukauttamalla toimintoja
kohdassa [84: Mukauta valitsimia]
(s. 555).
60
Peruskäyttö
<m> M-Fn (monitoimi) -palkkiM
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja
monitoimipalkin <m> pyyhkäisyyn
tai kunkin pään napauttamiseen.
Oletuksena mitään toimintoa ei ole
määritetty.
Oston jälkeen tai kun mitään toimintoa ei
ole määritetty, voit avata asetusvalikon
[84: Mukauta M-Fn-palkkia]
pikavalintanäytön napauttamalla
<m>-palkin vasenta päätä.
Avaa asetusnäyttö valitsemalla [Kyllä]
(s. 561).
Peruskäyttö
Pyyhkäisy
Vedä sormeasi vasemmalle tai
oikealle välittömästi <m>-palkin
koskettamisen jälkeen.
Napauta (vasen pää)
Kosketa <m>-palkin vasenta päätä ja
nosta sormesi heti pois.
Napauta (oikea pää)
Kosketa <m>-palkin oikeaa päätä ja
nosta sormesi heti pois.
Toiminnot peruutetaan, jos et siirrä sormeasi pois heti <m>-palkin
koskettamisen jälkeen.
61
Peruskäyttö
INFO-painike
Kukin <B>-painikkeen painallus
vaihtaa näytettyjä tietoja.
Seuraavassa on stillkuvien
esimerkkinäyttöjä.
62
Valikkotoiminnot ja -asetukset
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-painike
<B>-painike
Näyttö
<V>-nuolipainikkeet
(5)
(6)
(7)
<0>-painike
Pikavalitsin
Päävalintakiekko
[A] Tilavalikkonäyttö
* [A]-tilassa jotkin välilehdet ja valikkokohdat eivät näy.
63
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Näyttö tiloissa [t], [d], [s], [f], [a] ja [BULB]
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ensisijaiset välilehdet
Toissijaiset välilehdet
Valikkokohdat
z: Kuvaus
2: Automaattitarkennus
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Toisto
5 : Asetus
8 : Valinnaiset toiminnot
9 : Oma valikko
Valikkoasetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
valikkonäyttö.
1 Näytä
zz Paina <M>-painiketta.
välilehti.
2 Valitse
zz Vaihda päävälilehtien välillä
painamalla <B>-painiketta.
zz Valitse toissijainen välilehti
<6>-valitsinta kääntämällä.
zz Esimerkiksi tässä käyttöoppaassa
[z4]-välilehti viittaa näyttöön,
joka tulee näkyviin, kun z (Kuvaus)
-välilehden neljäs ruutu vasemmalta
[ ] valitaan.
64
Valikkotoiminnot ja -asetukset
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Valitse kohde <5>-valitsinta
kääntämällä ja paina sitten
<0>-painiketta.
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Valitse vaihtoehto kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz Käytössä oleva asetus näkyy
sinisenä.
vaihtoehto.
5 Vahvista
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
asetuksesta.
6 Poistu
zz Lopeta painamalla <M>-
painiketta ja valmistaudu kuvaamaan.
ooTästä eteenpäin valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että
valikkonäyttö on ensin avattu painamalla <M>-painiketta.
ooVoit käyttää valikkoa myös napauttamalla valikkonäyttöä tai painamalla
<V>-nuolipainikkeita.
ooPeruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
65
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: Ensisijainen huippuvalotoisto
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei
voi määrittää. Valikkokohta näkyy
himmeänä, jos jonkin toisen toiminnon
asetus ohittaa sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin
valitsemalla himmeänä näkyvän
valikkokohdan ja painamalla
<0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon
asetuksen, himmeänä näkyvän
valikkokohdan voi määrittää.
Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
Asetuksella [56: Kamera-asetusten nollaus] voit palauttaa kameran
oletusasetukset (s. 419).
66
d Kosketusnäytön käyttö
Voit käyttää kameraa napauttamalla tai vetämällä näytössä
(kosketusnäyttö) sormellasi.
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
zz Napauta näyttöä sormella (kosketa
näyttöä nopeasti ja nosta sormesi
näytöltä).
zz Esimerkiksi kun napautat kohtaa
[Q], pikavalintanäyttö tulee näkyviin.
Voit palata edelliseen näyttöön
valitsemalla [2].
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
zz Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.
ooJos [53: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa ], äänimerkkiä ei
kuulu kosketustoimintojen aikana (s. 386).
ooKosketusohjauksen herkkyyttä voidaan säätää (s. 385).
67
Q Pikavalinta
Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan.
Tätä kutsutaan pikavalinnaksi.
1 Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2 Valitse
zz Valitse kohde <W> <X> -painikkeilla.
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö
avautuu, valitse painamalla <W> <X>
<Y> <Z> -painikkeita.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Muuta asetus kääntämällä <6>- tai
<5>-valitsinta tai painamalla <Y>
<Z> -painikkeita. Jotkin toiminnot
määritetään painamalla painiketta
näiden toimenpiteiden jälkeen.
zz Voit viimeistellä asetuksen ja palata
edelliseen näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
Voit valita pikavalinta-asetukset myös napauttamalla näyttöä (s. 67).
68
2
Kuvaaminen
Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja Kuvaus
([z]) -välilehden valikkoasetuksista.
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että
toiminto on käytettävissä vain tiloissa [t], [d], [s],
[f], [a] tai [BULB].
69
2
-1 Stillkuvien kuvaaminen
[Kuvaustapa]-asetukset stillkuville
Valmistele stillkuvien kuvaus painamalla
<W>-painiketta ja painamalla
sitten <B>-painiketta, joka avaa
vasemmalla näkyvän [Kuvaustapa]näytön.
[A] : Älykäs automaattikuvaus
(s. 123)
[t] : Joustava AE-esivalinta
(s. 140)
[d] : Ohjelmoitu AE (s. 132)
[s] : Valotusajan esivalinta (s. 134)
[f] : Aukon esivalinta (s. 136)
[a] : Käsisäätöinen valotus (s. 138)
[BULB]
: Aikavalotus (s. 158)
[w/x/y] : Mukautettu kuvaustila
(s. 417)
70
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 1
s. 75
s. 78
s. 80
s. 118
s. 118
zzKuvaus 2
s. 110
s. 179
zzKuvaus 3
s. 155
s. 85
s. 104
s. 109
s. 119
s. 120
71
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
zzKuvaus 4
s. 97
s. 100
s. 102
s. 117
s. 88, 92, 95
zzKuvaus 5
s. 107
s. 105
s. 121
s. 130
s. 166
s. 161
zzKuvaus 6
s. 159
s. 115
s. 151
s. 150
s. 149
72
Välilehtivalikot: Stillkuvaus
[A]-tilassa näytetään seuraava näyttö.
zzKuvaus 1
s. 75
s. 78
s. 118
s. 118
s. 130
s. 192
73
Toimintojen hakemisto: Stillkuvaus
Kuvaustilat
zz [A]-tila
B s. 123
zz [t]-tila
zz [d]-tila
B s. 132
zz [s]-tila
zz [f]-tila
B s. 136
zz [a]-tila
B s. 138
zz [BULB]-tila
B s. 158
B s. 140
B s. 134
Valikot/kuvausominaisuudet
zz Kuvan laatu
B s. 75
zz Välkynnän
vähentäminen
B s. 115
zz Väriavaruus
B s. 117
zz Kuvan ottaminen ilman
korttia
B s. 118
zz Kuvien esikatseluaika B s. 118
zz Mittausajastin
B s. 119
zz Valotuksen simulointi B s. 120
zz Roskanpoistotieto
B s. 121
zz Kosketuslaukaisin
B s. 130
zz Kuvaustapa
B s. 144
zz Itselaukaisu
B s. 147
zz Dual Pixel RAW
-kuvaus
B s. 78
zz Hiljainen LV-kuvaus
B s. 150
zz Rajaus/kuvasuhde
B s. 80
zz Hiljainen suljin
B s. 151
zz ISO-herkkyys
(stillkuvat)
B s. 83
zz Mittaustapa
B s. 152
zz Valotuksen korjaus
B s. 154
zz Kuva-asetukset
B s. 88
zz Valkotasapaino
B s. 97
zz Mukautettu
valkotasapaino
B s. 100
zz Valkotasapainon siirto/
haarukointi
B s. 102
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
B s. 104
zz Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä
B s. 105
zz Pitkän valotuksen
kohinanpoisto
B s. 107
zz Ensisijainen
huippuvalotoisto
B s. 109
zz Objektiivin vääristymien
korjaus
B s. 110
74
zz Valotushaarukointi
(AEB)
B s. 155
zz AE-lukitus
B s. 157
zz Aikavalotus
B s. 159
zz HDR-tila
B s. 161
zz Päällekkäisvalotus
B s. 166
zz Kauko-ohjaus
B s. 174
zz Kaukolaukaisin
B s. 176
zz Ulkoinen salama
B s. 177
zz Salamatoimintojen
asetukset
B s. 179
zz Salaman valinnaisten
toimintojen asetukset B s. 187
Kuvan laadun asettaminen
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun. JPEG-kuvan laatuasetuksia
ovat 73, 83, 74, 84, 7a, 8a ja b. RAW-kuvan laatuasetuksia
ovat 1 ja F.
1 Valitse [z1: Kuvan laatu].
kuvan laatu.
2 Aseta
zz Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valitsinta ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
Otettavissa olevien kuvien määrä, joka ilmaistaan muodossa [****]
kuvanlaatuasetusten näytössä, viittaa aina [Koko ruutu] -asetukseen
riippumatta todellisesta kuvasuhdeasetuksesta (s. 80).
ooJos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi
määritetään 73.
ooJos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat, sama
kuva tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että JPEGkuvana määritetyillä kuvan laaduilla. Nämä kaksi kuvaa tallennetaan
samalla kuvanumerolla (tiedostotunniste .JPG JPEG-kuville ja .CR3
RAW‑kuville).
oob on 7 (tarkka) -laatuinen.
ooKuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, F Pakattu RAW,
JPEG, 7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
75
Kuvan laadun asettaminen
RAW-kuvat
RAW-kuva on kuvakennon lähettämää raakatietoa, joka muunnetaan
digitaaliseksi dataksi. Se tallennetaan kortille sellaisenaan, ja voit valita
laadun seuraavasti: 1 tai F. F tuottaa RAW-kuvia, joiden
tiedostokoko on pienempi kuin asetuksella 1.
RAW-kuvia voidaan käsitellä [31: RAW-kuvan käsittely] -toiminnon
avulla (s. 339) ja tallentaa JPEG-muotoon. (Kuten asetukselle
1, kaikki JPEG-koot ovat käytettävissä asetukselle F.) Koska
RAW‑kuva ei itsessään muutu, voit käsitellä RAW-kuvaa eri tavoin ja
luoda sen pohjalta rajattomasti JPEG-kuvia eri käsittelytavoilla.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä
on tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia,
joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
ooTietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo
Professional -ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma).
ooDPP:n versiota 4.x vanhemmat versiot eivät pysty käsittelemään tällä
kameralla otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on asennettu aiempi
DPP 4.x -versio, päivitä se hankkimalla ja asentamalla uusin DPPversio Canon verkkosivustosta (s. 572). (Vanhempi versio korvataan.)
Huomaa, että DPP:n versiolla 3.x tai vanhemmilla ei voi käsitellä tällä
kameralla otettuja RAW-kuvia.
ooErikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään
tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat
ohjelmistovalmistajilta.
76
Kuvan laadun asettaminen
Ohjeet kuvan laadun valitsemiseen
Ohjeita tiedostokokoa, mahdollisten otosten määrää ja maksimijaksoa
koskien on sivulla 609.
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso
Arvioitu maksimijakso näytetään
kuvausnäytön vasemmassa yläkulmassa
ja etsimen oikeassa alakulmassa.
Jos maksimijakso jatkuvan kuvauksen
aikana on 99 tai suurempi, ”99” näkyy
etsimessä.
Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa
jatkuvasti. Arvo alkaa pienentyä, kun se saavuttaa 98 tai pienemmän luvun.
[BUSY] näytössä ja LCD-paneelissa ilmaisee, että sisäinen muistipuskuri
on täynnä ja kuvaus keskeytyy tilapäisesti. Jos lopetat jatkuvan kuvauksen,
maksimijakso kasvaa. Kun kaikki otetut kuvat on tallennettu kortille, voit
jatkaa jatkuvaa kuvausta ja ottaa kuvia, kunnes sivun 609 taulukossa
mainittu maksimijakso on saavutettu.
77
Dual Pixel RAW -kuvauksen asettaminen
1- tai F-kuvien kuvaaminen tämän toiminnon ollessa käytössä
tuottaa erityisiä kaksinkertaisten pikselien RAW-kuvia, joissa on
kaksinkertaiset pikselitiedot kuvakennosta. Tätä kutsutaan Dual Pixel
RAW -kuvaukseksi.
Kun käsittelet näitä kuvia EOS-kameroille tarkoitetussa Digital Photo
Professional -ohjelmistossa, voit käyttää kaksinkertaisia pikselitietoja
terävyyden hienosäätöön (syvyystietojen avulla), siirtää kameran
tarkennusta hieman ja vähentää haamukuvia.
Tulokset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan, joten katso
ennen tämän toiminnon käyttämistä Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaasta tietoja kaksinkertaisten pikselien
RAW-kuvien ominaisuuksista ja käsittelystä.
1 Valitse [z1: Dual Pixel RAW].
[Päällä].
2 Valitse
zz Paina <B>-painiketta ja lue
ohjenäyttö (s. 405) ennen kuin jatkat.
kuvan laaduksi 1 tai F.
3 Aseta
zz Aseta kuvan laaduksi 1,
1+JPEG, F tai F+JPEG.
78
Dual Pixel RAW -kuvauksen asettaminen
kuva.
4 Ota
ggKamera tallentaa RAW-kuvan,
johon on liitetty kaksinkertaiset
pikselitiedot (kaksinkertaisten
pikselien RAW‑kuva).
ooKäynnistyy kestää kauemmin, kun virtakytkin on asennossa <1> tai
kamera jatkaa toimintaa automaattisen virrankatkaisun jälkeen.
ooJatkuvan kuvauksen nopeus on pienempi, kun kuvaat Dual Pixel RAW
-toiminnolla (s. 144). Maksimijakso myös pienenee.
ooKuvaustapa <o> ei ole käytettävissä. <o>-tilan asettamisella on
sama vaikutus kuin tilan <i> asettamisella.
ooKohina saattaa olla huomattavampaa RAW- ja RAW+JPEG-kuvissa.
ooNopea kuvanlaatuasetus ei ole käytettävissä.
Dual Pixel RAW -korjauksen määrä ja vaikutus
ooSuuremmat objektiivin aukot lisäävät korjauksen määrää ja vaikutusta.
ooKorjauksen määrä ja vaikutus eivät ehkä ole riittäviä joidenkin
objektiivien ja kuvaustilanteiden kanssa.
ooKorjauksen määrä ja vaikutus vaihtelevat kameran suunnan mukaan
(pysty vai vaaka).
ooKorjauksen määrä ja vaikutus eivät ehkä ole riittäviä joissakin
kuvausolosuhteissa.
79
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminenN
Normaalisti RF- tai EF-objektiiveja käytettäessä kuvat otetaan
kennokoolla, joka on noin 36,0 x 24,0 mm koko ruudun kuvauksessa,
mutta rajatussa kuvauksessa voit eristää ja suurentaa kuvan keskustaa
noin 1,6x (APS-C-koko), aivan kuin käyttäisit teleobjektiivia, tai voit
asettaa ennen kuvausta kuvasuhteen, joka sopii kuvaustarkoituksiisi.
EF-S-objektiiveilla tallennetaan keskeltä kuvasuhde 3:2, suurennettuna
noin 1,6x (APS-C-koko).
1 Valitse [z1: zRajaus/kuvasuhde].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse [Koko ruutu], [1,6x (rajaus)],
[1:1 (kuvasuhde)], [4:3 (kuvasuhde)]
tai [16:9 (kuvasuhde)].
zz EF-S-objektiiveja käytettäessä
[1,6x (rajaus)] asetetaan
automaattisesti eivätkä muut
vaihtoehdot ole käytettävissä.
zz Jos haluat jatkaa muuttamatta
kuvausaluenäyttöä, paina
<0>-painiketta ja siirry
vaiheeseen 4.
miten kuvausalue
3 Valitse,
näytetään.
zz Paina vaiheen 2 näytössä <B>painiketta.
zz Valitse näyttötapa ja paina
<0>-painiketta.
ooKuvanlaatuasetukset 74/84/7a/8a eivät ole käytettävissä, kun
[1,6x (rajaus)] on asetettu, eivätkä EF-S-objektiiveja käytettäessä.
ooRajattu kuvaus kuvanlaadulla 74/84/7a/8a tuottaa vastaavat
kuvat 73/83/b/b.
ooKun kuvataan EF-S-objektiivilla, kun [1:1 (kuvasuhde)], [4:3
(kuvasuhde)] tai [16:9 (kuvasuhde)] on asetettu automaattisesti,
asetus nollataan ja kuvauksessa käytetään asetusta [1,6x (rajaus)] ja
kuvasuhdetta 3:2.
80
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen
Asetusesimerkkejä
Y asetettu
U asetettu tai
käytetään
EF-S-objektiivia
kuva.
4 Ota
zz Kun [1,6x (rajaus)] on asetettu tai
käytetään EF-S-objektiivia, kuva
näytetään noin 1,6x suurennettuna.
zz Kun [1:1 (kuvasuhde)],
[4:3 (kuvasuhde)] tai
[16:9 (kuvasuhde)] on asetettu,
mustalla tai ääriviivoilla rajattu kuva
tallennetaan.
V ja S asetettu
W ja R asetettu
81
Rajauksen/kuvasuhteen asettaminen
ooRajatun alueen ulkopuolella olevia alueita ei tallenneta
RAW‑kuvauksessa, kun [1,6x (rajaus)] on asetettu tai käytetään
EF‑S-objektiivia.
oo[Kuvausalue]-asetus ei vaikuta näyttöön, kun [1,6x (rajaus)] on asetettu
tai käytetään EF-S-objektiivia.
oo[85: Lisää rajaustiedot] on käytettävissä vain, kun [Koko ruutu] on
asetettu.
oo[z1: zRajaus/kuvasuhde] -asetusta ei käytetä automaattisalaman
zoomauksen (automaattisalaman peittoalueen säädön) perustana,
kun käytetään ulkoista Speedlite-salamaa.
ooLisätietoja pikselimääristä, kun käytetään rajausta tai kun kuvasuhde on
asetettu, on sivulla 610.
ooLähes 100 %:n kuva-alan peitto säilytetään pysty- ja vaakasuunnassa
käytettäessä rajausta tai kun kuvasuhde asetetaan.
ooKuvasuhdetiedot lisätään täysikokoisina otettuihin RAW-kuviin,
kun kuvasuhde on asetettu. Kun RAW-kuvat toistetaan, kuvauksessa
käytetty kuva-alue näytetään viivoilla. Huomaa, että vain kuvauksen
kuva-alue näytetään kuvaesityksissä (s. 331).
82
i: ISO-herkkyyden asettaminen stillkuvilleN
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. [A]-tilassa ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti (s. 608).
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana on sivulla 614.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>‑painiketta.
ISO-herkkyyden asetus.
2 Valitse
zz Määritä ISO-herkkyyden asetus
kääntämällä <5>-valitsinta.
ISO-herkkyys.
3 Määritä
zz Määritä se kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz ISO-herkkyys voidaan määrittää
alueella ISO 100–40000 1/3 yksikön
välein.
zz Määritä ISO-herkkyys automaattisesti
valitsemalla [AUTO].
zz Lisätietoja automaattisen
ISO‑herkkyyden alueesta on
sivulla 608.
Kun haluat laajentaa käytettävissä olevaa ISO-herkkyysaluetta asetuksesta
L (vastaa herkkyyttä ISO 50) asetukseen H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200)
tai H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400), säädä [ISO-herkkyysalue]-asetusta
kohdassa [z3: zISO-herkkyysasetukset] (s. 85).
83
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta
saattavat lisätä kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai
pienentää tarkennusaluetta (lyhyempi terävyysalue) joissakin
kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
ooKoska H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja H2 (vastaa herkkyyttä
ISO 102400) ovat laajennettuja ISO-herkkyyden asetuksia, kohina
(kuten vaaleat pisteet tai viivat) ja epäsäännölliset värit näkyvät tavallista
selvemmin ja tarkkuus on normaalia asetusta pienempi.
ooKoska L (vastaa herkkyyttä ISO 50) on laajennettu ISO-herkkyyden
asetus, dynaaminen alue on normaalia asetusta kapeampi.
ooJos [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
tai [Parannettu] (s. 109), et voi valita asetuksia L (vastaa herkkyyttä
ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja H2
(vastaa herkkyyttä ISO 102400).
ooJos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa, pitkällä
valotuksella tai päällekkäisvalotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten
rakeita, vaaleita pisteitä ja viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä.
ooKun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen
yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
ooJos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa,
seurauksena voi olla ylivalottuminen.
84
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
Manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen
määrittäminen
Voit määrittää manuaalisesti asetettavan ISO-herkkyysalueen
(vähimmäis- ja enimmäisrajan). Voit määrittää vähimmäisrajan välille
L (vastaa herkkyyttä ISO 50) ja H1 (vastaa herkkyyttä ISO 51200) ja
enimmäisrajan välille ISO 100–H2 (vastaa herkkyyttä ISO 102400).
[z3: zISO1 Valitse
herkkyysasetukset].
2 Valitse [ISO-herkkyysalue].
vähimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
4 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
5 Valitse [OK].
85
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
ISO-herkkyysalueen määrittäminen automaattiselle
ISO‑herkkyydelle
Automaattisen ISO-herkkyysalueen automaattista ISO-herkkyyttä
varten voi asettaa välille ISO 100–40000. Vähimmäisrajan voi asettaa
välille ISO 100–25600 ja enimmäisrajan välille ISO 200–40000.
1 Valitse [Autom. alue].
vähimmäisraja.
2 Määritä
zz Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
3 Määritä
zz Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
4 Valitse [OK].
[Pienin]- ja [Suurin]-asetukset toimivat myös ISO-varmuussiirron
vähimmäis- ja enimmäisherkkyyksinä (s. 545).
86
ISO-herkkyyden asettaminen stillkuville
Lyhimmän valotusajan määrittäminen automaattista
ISO‑herkkyyttä varten
Voit määrittää lyhimmän valotusajan sellaiseksi, että automaattisesti määritetty
valotusaika on riittävän pitkä, kun automaattinen ISO‑herkkyys on määritetty.
Tämä on tehokasta [d]- ja [f]-tiloissa, kun kuvataan liikkuvia kohteita
laajakulmaobjektiivilla, tai kun käytetään teleobjektiivia. Se auttaa
vähentämään kameran tärähtelyä ja kohteiden epäterävöitymistä.
1 Valitse [Lyhin suljinaika].
Automaattisesti asetettu
2 Määritä haluamasi lyhin valotusaika.
zz Valitse [Automaatt.] tai [Manuaalinen].
zz Jos valitset asetuksen [Automaatt.],
valitse haluamasi valotusaika
(vakionopeutta hitaampi tai
nopeampi) <6>-valitsimella ja paina
<0>-painiketta.
Manuaalisesti asetettu
zz Jos valitset asetuksen [Manuaalinen],
valitse valotusaika <6>-valitsimella
ja paina sitten <0>-painiketta.
ooJos oikeaa valotusta ei saada [Autom. alue] -asetuksella määritetyllä ISOherkkyyden ylärajalla, käytetään [Lyhin suljinaika] -asetusta hitaampaa
valotusta, jotta saadaan normaali valotustaso.
ooTämä toiminto ei ole käytössä salama- tai videokuvauksessa.
Kun [Automaatt.(Normaali)] on asetettu, lyhin valotusaika on käänteinen
objektiivin polttoväliin nähden. Yksi askel asetusten [Hitaampi] ja [Nopeampi]
välillä vastaa yhtä valotusajan askelta.
87
Kuva-asetuksen valitseminenN
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet,
jotka sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan
kohteeseen.
[A]-tilassa [D] (Automaatti) määritetään automaattisesti.
1 Valitse [z4: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2 Valitse
zz Valitse kuva-asetus ja paina sitten
<0>-painiketta.
88
Kuva-asetuksen valitseminen
Kuva-asetusten ominaisuudet
zz[D] Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta
erityisesti luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuvaasetus.
zz[P] Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva-asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
zz[Q] Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (s. 93) voit säätää ihonvärin
sävyä.
zz[R] Maisema
Eloisat sinisen ja vihreän sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Näyttävät maisemakuvat.
zz[u] Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
zz[S] Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Aidot värit ja korostumattomat
kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
89
Kuva-asetuksen valitseminen
zz[U] Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Kun kohde kuvataan
auringonvalossa värilämpötilan ollessa 5200K, väri säädetään
kolorimetrisesti vastaamaan kohteen värejä. Korostumattomat kuvat
sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz[V] Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
JPEG-kuvia, jotka on kuvattu [Mustavalko]-kuva-asetuksella, ei voi
palauttaa värillisiksi.
zz[W] Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten esimerkiksi [Muotokuva] tai
[Maisema], kuva-asetustiedostoon ja säätää sitä halutulla tavalla
(s. 95). Jokainen käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty,
käyttää kuvattaessa [Normaali]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
90
Kuva-asetuksen valitseminen
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet [Terävyys]-asetuksen
kohdille [Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] sekä [Kontrasti] ja
muita asetuksia. Numerot ilmoittavat näille asetuksille määritetyt arvot
kyseisessä kuva-asetuksessa.
Symbolit
g
h
i
j
k
l
Terävyys
A Voimakkuus
B Hienous
C Raja-arvo
Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Suodatus (mustavalko)
Sävytystehoste (mustavalko)
Videokuvauksen aikana asteriski ”*” näytetään [Terävyys]-asetuksen
kohdissa [Hienous] ja [Raja-arvo]. [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei
käytetä videoille.
91
Kuva-asetusten mukauttaminenN
Voit mukauttaa kuva-asetuksia. Voit säätää kuva-asetuksia, kuten
[Kontrasti] tai [Terävyys] ([Voimakkuus], [Hienous] ja [Raja-arvo]).
Ota testikuvia, että näet säätöjen vaikutukset. Jos haluat muokata
[Mustavalko]-asetusta, katso sivu 94.
1 Valitse [z4: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2 Valitse
zz Valitse säädettävä kuva-asetus ja
paina sitten <B>-painiketta.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Valitse vaihtoehto (kuten
[Voimakkuus] tai [Terävyys]) ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Katso tietoja asetuksista ja niiden
vaikutuksista seuraavalta sivulta.
92
Kuva-asetusten mukauttaminen
kohdetta.
4 Säädä
zz Säädä vaikutuksen tasoa ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva-asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
ggAsetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
Asetukset ja vaikutukset
Terävyys
g
A Voimakkuus
1
B Hienous*
2
C Raja-arvo*
Kontrasti
h
i Värikylläisyys
j Värisävy
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
1: Hieno
1: Lievä
-4: Pieni kontrasti
-4: Pieni värikylläisyys
-4: Punertava iho
7: Voimakkaiden ääriviivojen
korostaminen
5: Rakeinen
5: Voimakas
+4: Suuri kontrasti
+4: Suuri värikylläisyys
+4: Kellertävä iho
*1: Ilmaisee korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on, sen
hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2: Määrittää, miten paljon ääriviivoja korostetaan käyttäen taustan ja kohteen välistä
kontrastieroa. Mitä pienempi numero on, sitä enemmän ääriviivoja korostetaan,
kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy kuitenkin yleensä enemmän, kun numero on
pienempi.
ooVideokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]asetuksia ei voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
ooVoit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla
[Oletusaset.] vaiheessa 3.
ooJos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva-asetus ja ota kuva.
93
Kuva-asetusten mukauttaminen
[V] Mustavalkoasetuksen säätö
Edellisellä sivulla mainittujen asetusten, kuten [Kontrasti] ja
[Terävyys]-asetuksen kohdat [Voimakkuus], [Hienous] ja [Raja-arvo],
lisäksi voit myös määrittää asetukset [Suodatus] ja [Sävytystehoste].
[k] Suodatus
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Suodatin
N: None
Esimerkkejä vaikutuksista
Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Ye: Yellow
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät
selkeästi.
Or: Orange
R: Red
G: Green
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonlasku
näyttää kirkkaalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
[Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
[l] Sävytystehoste
94
Sävytystehosteilla voit luoda
yksivärikuvan käyttäen valittua väriä.
Tämä on tehokasta, kun haluat luoda
vaikuttavampia kuvia.
Kuva-asetuksen tallentaminenN
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema],
säätää sitä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2] tai
[Oma asetus3]. Tämä on hyödyllistä, kun luot useita kuva-asetuksia,
joilla on erilaiset asetukset.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1 Valitse [z4: Kuva-asetukset].
[Oma asetus*].
2 Valitse
zz Valitse [Oma asetus*] ja paina sitten
<B>-painiketta.
<0>-painiketta.
3 Paina
zz Kun [Kuva-asetukset] on valittu,
paina <0>-painiketta.
peruskuva-asetus.
4 Valitse
zz Valitse peruskuva-asetus ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse kuva-asetukset tällä tavalla
myös, kun säädät kameraan EOS
Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma)
tallennettuja kuva-asetuksia.
95
Kuva-asetuksen tallentaminen
vaihtoehto.
5 Valitse
zz Valitse vaihtoehto (kuten
[Voimakkuus] tai [Terävyys]) ja
paina sitten <0>-painiketta.
kohdetta.
6 Säädä
zz Säädä vaikutuksen tasoa ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Lisätietoja on kohdassa ”Kuvaasetusten mukauttaminen” (s. 92).
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva-asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
ggPeruskuva-asetus näkyy kohdan
[Oma asetus*] oikealla puolella.
ggSininen kuva-asetuksen nimi osoittaa,
että sen asetuksia on muutettu
oletuksista.
ooJos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus*], peruskuvaasetuksen muuttaminen poistaa aiemmin tallennetun käyttäjän
määrittämän kuva-asetuksen parametrit.
ooJos suoritat toiminnon [56: Kamera-asetusten nollaus] (s. 419),
kaikki [Oma asetus*] -asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
ooKun haluat kuvata tallennetulla kuva-asetuksella, valitse tallennettu
[Oma asetus*] ja aloita kuvaaminen.
ooTietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
96
B: Valkotasapainon asettaminenN
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
[A]-tilassa asetus on automaattisesti [Q] (Ympäristön etusija).
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>‑painiketta.
valkotasapainoasetuksen
2 Valitse
vaihtoehto.
zz Määritä valkotasapainoasetuksen
vaihtoehto kääntämällä
<5>-valitsinta.
valkotasapainoasetus.
3 Valitse
zz Valitse kääntämällä <6>-valitsinta.
ooTietoja [Q]- ja [Qw]-asetusten määrittämisestä on sivulla 99.
ooAseta haluamasi värilämpötila valitsemalla [P] kohdassa
[z4: Valkotasapaino] ja käännä <6>-valitsinta.
97
Valkotasapainon asettaminen
(Noin)
Näyttö
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Tila
Autom. (Ympäristön etusija, s. 99)
Autom. (Valkoisen etusija, s. 99)
Päivänvalo
Varjo
Pilvinen, hämärä, auringonlasku
Hehkuvalo
Valkoinen loisteputki
Salama
Oma asetus (s. 100)
Värilämpötila (s. 101)
Värilämpötila (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Määritetään automaattisesti*
2000–10000
2500–10000
* Sopii Speedlite-salamoiden kanssa, joissa on värilämpötilan siirtotoiminto.
Muutoin arvoksi määritetään noin 6000 K.
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta
huolimatta. Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen
määritetään valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä
säädetään ohjelmistolla, jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta.
Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
98
Valkotasapainon asettaminen
[Q] Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q] (Ympäristön etusija), voit lisätä kuvan lämpimän
värisävyn intensiteettiä hieman, kun kuvaat hehkuvalossa. Jos valitset
[Qw] (Valkoisen etusija), voit vähentää kuvan lämpimän värisävyn
intensiteettiä.
Jos haluat käyttää samaa automaattista valkotasapainoa kuin
aiemmissa EOS-kameramalleissa, valitse [Q] (Ympäristön etusija).
1 Valitse [z4: Valkotasapaino].
[Q].
2 Valitse
zz Kun [Q] on valittu, paina
<B>‑painiketta.
vaihtoehto.
3 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
Toimintoa [Q] (Valkoisen etusija) koskevia varoituksia
ooKohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
ooJos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
ooKun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q]
(Ympäristön etusija).
99
Valkotasapainon asettaminen
[O] Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon
manuaalisesti tietylle kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä
toimet varsinaisella kuvauspaikalla valonlähteen alla.
valkoinen kohde.
1 Kuvaa
zz Osoita kamera tasaisen valkoiseen
kohteeseen niin, että valkoinen
täyttää näytön.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
[z4: Valkotasapainon
2 Valitse
säätö].
valkotasapainon tiedot.
3 Tuo
zz Valitse vaiheessa 1 otettu kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
ggTuo tiedot valitsemalla [OK].
4 Valitse [z4: Valkotasapaino].
valkotasapainon säätö.
5 Valitse
zz Valitse [O] ja paina sitten
<0>-painiketta.
100
Valkotasapainon asettaminen
ooJos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista
valotustasosta, oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
ooSeuraavia kuvia ei voi valita: [Mustavalko]-kuva-asetuksella otetut
kuvat, päällekkäisvalotuksella otetut kuvat, rajatut kuvat ja toisella
kameralla otetut kuvat.
Valkoisen kohteen sijaan voit kuvata harmaakortin tai 18 %:n tavallisen
harmaakortin (myydään erikseen).
[P] Värilämpötilan määrittäminen
Voit määrittää valkotasapainon värilämpötilan numeroina. Tämä on
edistyneille käyttäjille.
1 Valitse [z4: Valkotasapaino].
värilämpötila.
2 Määritä
zz Valitse [P].
zz Määritä haluttu värilämpötila
kääntämällä <6>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Värilämpötila voidaan määrittää
100 K-asteen välein välillä
2500 K–10000 K.
ooKun määrität keinovalon lähteen värilämpötilaa, määritä tarvittaessa
valkotasapainon korjaus (magentan tai vihreän asteikko).
ooJos asetat [P]-arvon erikseen myytävällä värilämpötilamittarilla
mitattuun lukemaan, ota koekuvia ja säädä asetusta
värilämpötilamittarilla saadun lukeman ja kameran värilämpötilalukeman
välisen eron kompensoimiseksi.
101
u Valkotasapainon korjausN
Voit korjata määritettyä valkotasapainoa. Korjauksella on sama
vaikutus kuin erikseen hankittavan värilämpötilanmuuntosuotimen tai
värinkorjaussuotimen käytöllä. Värejä voi korjata yhdeksänportaisella
asteikolla.
Tämä toiminto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka ymmärtävät
värilämpötilan muunnon ja värinkorjaussuotimien käytön ja sen
seuraukset.
Valkotasapainon korjaus
1 Valitse [z4: WB-siirto/haar].
valkotasapainon korjaus.
2 Määritä
zz Siirrä <V>-nuolipainikkeilla ” ”-merkki
■
Esimerkkiasetus: A2, G1
haluamaasi kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen, M on
magenta ja G on vihreä. Kuvan
väritasapainoa säädetään siirron
suuntaista väriä kohti.
ggNäytössä oikealla näkyvä ”Siirto”
osoittaa suunnan ja korjauksen
määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki [WBsiirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan
mittayksikkö, joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen
voimakkuuden.)
102
Valkotasapainon korjaus
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Yhdestä valokuvasta voi ottohetkellä tallentaa kolme kuvaa, joissa kaikissa
on eri värisävy. Kuva haarukoidaan joko sinisen ja keltaisen tai magentan ja
vihreän asteikolla sen mukaan, mikä on valkotasapainon nykyinen värilämpötila.
Tätä toimintoa kutsutaan valkotasapainon haarukoinniksi. Valkotasapainon
haarukoinnin arvoksi voidaan määrittää ±3 yksikköä yhden yksikön välein.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
Määritä valkotasapainon
haarukoinnin määrä.
zz Kun käännät <5>-valitsinta ”Valkotasapainon
korjaus” -asetuksessa vaiheessa 2, näytön
”■”-osoitin muuttuu ”■ ■ ■”-osoittimeksi (3 pistettä).
zz Voit säätää sinisen ja keltaisen
(B/A) haarukointia kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja magentan ja vihreän
(M/G) haarukointia kääntämällä valitsinta
vastapäivään.
ggOikealla näkyvä ”Haaruk.” osoittaa
haarukointisuunnan ja korjauksen määrän.
zz Jos painat <L>-painiketta, kaikki [WB-siirto/
haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
ooValkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen maksimijakso
on lyhyempi.
ooKoska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, kuvan tallentaminen
kortille vie kauemmin.
ooKuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali valkotasapaino,
2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino tai 1. normaali
valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä (G) väritasapaino.
ooVoit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen
yhdessä valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon
haarukoinnin lisäksi myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan
yhteensä yhdeksän kuvaa.
ooValkotasapainon kuvake vilkkuu, kun valkotasapainon haarukointi on määritetty.
oo”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
103
Automaattinen kirkkauden ja kontrastin korjausN
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti, jos kuvat
näyttävät tummilta tai kontrasti on liian pieni tai liian suuri. Tätä
toimintoa kutsutaan nimellä Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi). Oletusasetus on [Normaali].
[A]-tilassa [Normaali] määritetään automaattisesti.
[z3: Auto Lighting Optimizer/
1 Valitse
z3: Autom. valotuksen optimointi].
sopiva vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
kuva.
3 Ota
ggKuva tallennetaan tarvittaessa
korjatulla kirkkaudella ja kontrastilla.
ooKohina saattaa lisääntyä ja terävyys muuttua joissakin
kuvausolosuhteissa.
ooJos Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
-asetuksen vaikutus on liian voimakas eikä lopputuloksen kirkkaus ole
haluamallasi tasolla, määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
ooJos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta
saattaa silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse
asetukseksi [Pois].
ooMaksimijakso on pienempi asetuksella [Korkea]. Kuvien tallentaminen
kortille kestää myös kauemmin.
Jos painat vaiheessa 2 <B>-painiketta ja poistat [X]-valintamerkin
[Ei M- tai B-tilassa] -asetuksesta, [z3: Auto Lighting Optimizer/
z3: Autom. valotuksen optimointi] -asetus voidaan määrittää myös [a]- ja
[BULB]-tilassa.
104
KohinanpoistoN
Kohinan poisto suurella herkkyydellä
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Se on erityisen tehokas
suurilla ISO-herkkyyksillä. Kun kuvataan matalalla ISO-herkkyydellä,
tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee entisestään.
[z5: Suuren herkk.
1 Valitse
kohinanvaim.].
taso.
2 Määritä
zz Valitse haluamasi kohinanpoistotaso
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz[M] Monikuvan kohinanvaimennus
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]asetus. Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä
otosta, jotka kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi
JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG, [Monikuvan
kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
kuva.
3 Ota
ggKuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
105
Kohinanpoisto
Monikuvan kohinanvaimennuksen määrittämistä koskevia
huomautuksia
ooJos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi,
kohinanpoiston vaikutus voi vähentyä.
ooJos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
ooJos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
ooKuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
ooJos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen
aikana, kuvan valotus voi olla epätasainen.
ooKuvien tallentaminen kortille kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin
aikaa kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. [BUSY] näytetään
kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn
päättymistä.
ooValotushaarukointi ei ole käytettävissä.
oo[Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä aikavalotuksessa,
jatkuvassa tarkennuksessa, hiljaista suljinta käytettäessä, kuvattaessa
käyttäen valotuksen tai valkotasapainon haarukointia, kuvattaessa RAWtai RAW+JPEG-kuvia tai käytettäessä toimintoja, kuten pitkän valotuksen
kohinanpoisto, päällekkäisvalotus tai HDR-tila.
ooKuvaaminen salamalla ei ole mahdollista. Huomaa, että EOSkameroiden ulkoisten Speedlite-salamoiden tarkennuksen apuvalo toimii
asetuksen [24: Tarkennuksen apuvalo] mukaisesti.
oo[Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä)
kuvattaessa videoita.
oo[Normaali] asetetaan automaattisesti, jos teet jonkin seuraavista:
virtakytkimen asettaminen asentoon <2>, kortin vaihtaminen,
kuvaustilan määrittäminen joksikin muuksi kuin [t], [d], [s], [f]
tai [a].
106
Kohinanpoisto
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
Kun valotusaika on 1 sekunti tai pidempi, pitkän valotusajan
aiheuttamaa kohinaa (vaaleat pisteet ja juovat) voidaan vähentää.
[z5: Pitkän valot.
1 Valitse
kohinanpoisto].
vähennyksen vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz[AUTO] Automaattinen
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan
käyttöön automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta
johtuvaa kohinaa. [Automaatti]-asetus on riittävän tehokas
useimmissa tapauksissa.
zz[ON] Päällä
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on
vähintään 1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa,
jota [Automaatti]-asetus ei tunnista.
kuva.
3 Ota
ggKuva tallennetaan kohinanpoistoa
käyttämällä.
107
Kohinanpoisto
ooJos käytät asetuksia [Automaatti] tai [Päällä],
kohinanvaimennusprosessi kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa
vastaavan ajan.
ooKuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai
[Automaatti]-asetuksella.
oo[BUSY] näytetään kohinanpoiston aikana eikä kuvausnäyttöä näytetä
ennen prosessin valmistumista, jonka jälkeen voit taas kuvata.
108
Ensisijainen huippuvalotoistoN
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
[z3: Ensisijainen
1 Valitse
huippuvalotoisto].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Dynaamista aluetta
laajennetaan normaalista 18 %:n
vakioharmaasta kirkkaisiin kohtiin.
Harmaiden ja kirkkaiden kohtien
välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää
ylivalottuneita huippuvaloja vielä
enemmän kuin [Päällä] joissakin
kuvausolosuhteissa.
kuva.
3 Ota
ggKuva tallennetaan ensisijaista
huippuvalotoistoa käyttämällä.
ooKohina saattaa lisääntyä hieman.
ooKäytettävissä oleva ISO-alue alkaa arvosta ISO 200. Laajennettuja ISOherkkyyksiä ei voi määrittää.
oo[Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) kuvattaessa videoita.
oo[Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun
kaltaisilta.
109
Optisista ominaisuuksista johtuvien
objektin vääristymien korjaaminenN
Reunojen valaistuksen heikentyminen on objektin optisista
ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan kulmat näyttämään
tummemmilta. Objektiivin optisista ominaisuuksista johtuvaa kuvan
vääristymää kutsutaan vääristymäksi. Kohteen ääriviivoissa näkyvää
värien leviämistä kutsutaan väriaberraatioksi. Aukosta johtuvaa kuvan
terävyyden heikkenemistä kutsutaan diffraktioilmiöksi. Objektiivin
vääristymät voidaan korjata. Voit myös käyttää digitaalista objektiivin
optimointia objektiivin vääristymien, diffraktion ja alipäästösuotimesta
johtuvan terävyyden heikkenemisen korjaamiseen.
Oletusarvoisesti asetusten [Reunojen val. korjaus] ja [Digit. objekt.
optimoija] ([Väriaberr. korjaus] ja [Diffraktion korjaus]) asetuksena
on [Päällä] ja [Vääristymien korjaus] -asetuksena [Pois].
Reunojen valaistuksen korjausta ja digitaalista objektiivin optimointia
käytetään myös [A]-tilassa, kun objektiivin korjaustiedot on
rekisteröity (tallennettu) kameraan.
[z2: Obj.vääristymien
1 Valitse
korjaus].
2 Valitse vaihtoehto.
110
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
[Päällä].
3 Valitse
zz Varmista, että kiinnitetyn objektiivin
nimi ja [Korjaustiedot käytettävissä]
(paitsi diffraktion korjauksessa)
näkyvät.
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kuva.
4 Ota
zz Otetussa kuvassa objektiivin
vääristymä on korjattu.
Reunojen valaistuksen korjaus
ooKuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
ooMitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin maksimikorjauksen määrä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
Vääristymien korjaus
ooVääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
ooVääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa
hieman.
ooStillkuvien ja videoiden kuvan rajauksen määrä saattaa vaihdella.
ooKun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään
kuvaan.
ooKuviin, joihin on kohdistettu vääristymien korjaus, ei lisätä
roskanpoistotietoja (s. 121).
RF-objektiiveja käytettäessä, vääristymien korjausta videon tallennuksen
aikana tuetaan.
111
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Digitaalinen objektiivin optimointi
ooKuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Kuvien
reunat voivat myös korostua. Säädä kuva-asetusten kirkkautta tai
määritä [Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan.
ooMitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo[Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
(Korjaaminen ei ole mahdollista.)
[Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että
diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
112
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Väriaberraation korjaus
[Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
Diffraktion korjaus
ooKuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
ooMitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
oo[Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen
ei ole mahdollista.)
oo”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes
avoimen aukon aikana.
oo[Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
113
Optisista ominaisuuksista johtuvien objektin vääristymien korjaaminen
Objektiivin korjaustiedot
Objektiivin vääristymien korjaustiedot rekisteröidään (tallennetaan)
kameraan. Kun [Päällä] on valittuna, reunojen valaistuksen korjaus,
vääristymien korjaus, digitaalinen objektiivin optimointi, väriaberraation
korjaus ja diffraktion korjaus otetaan käyttöön automaattisesti.
Jos objektiivissa on korjaustiedot, niitä ei tarvitse tallentaa kameraan.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
ooReunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
ooKäytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot
käytettävissä] näkyy näytössä.
ooKuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei
tallenneta.
ooKorjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta),
jos käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
ooObjektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita
käytetystä objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
ooJos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista ja
tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
ooKorjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
ooJos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan,
lopputulos on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois]
(diffraktion korjausta lukuun ottamatta).
ooTarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
114
Välkynnän vähentäminenN
Jos otat kuvan lyhyellä valotusajalla esimerkiksi loistevalaisimen
valossa, valonlähteen välkkyminen voi aiheuttaa sen, että kuvan
valotus pystysuunnassa on epätasaista. Jos näissä olosuhteissa
käytetään jatkuvaa kuvausta, kuvat voivat olla epätasaisesti valottuneita
tai kuvien värit voivat olla epäsäännöllisiä. Tämän ominaisuuden avulla
kamera voi havaita välkyntätaajuuden ja ottaa kuvia, kun välkyntä
vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.
1 Valitse [z6: Välkynnänpoisto].
2 Valitse [Päällä].
kuva.
3 Ota
zz Kun haluat havaita välkynnän
manuaalisesti, kun asetukseksi
on määritetty [Päällä] tai kun
valonlähde vaihtuu, paina ennen
kuvausta <Q>‑painiketta, valitse
[Välkynnänpoisto] ja paina sitten
<B>-painiketta.
zz Kuva otetaan, kun välkynnän
aiheuttama valotuksen tai värisävyjen
epätasaisuus on pienimmillään.
ooKun asetuksena on [Päällä], laukaisuviive on pidempi, kun kuvaat
välkkyvän valonlähteen valossa. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi
hidastua ja kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
ooVain taajuuksilla 100 Hz tai 120 Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita.
Lisäksi, jos valon välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana,
välkynnän vaikutusta ei voida vähentää.
115
Välkynnän vähentäminen
ooJos [t]-, [d]- tai [f]-tilassa valotusaika vaihtelee jatkuvan
kuvauksen aikana tai jos kuvaat useita otoksia samasta kohteesta eri
valotusaikoja käyttäen, värisävy voi vaihdella. Voit välttää värisävyjen
vaihtelun käyttämällä [t]-, [s]- tai [a]-kuvaustilaa ja kiinteää
valotusaikaa.
ooOtettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
ooValotusaika, aukko ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat
kuvauksen (vaikka AE-lukitus on käytössä).
ooJos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde,
kamera ei välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
ooVälkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
ooValonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan
välkyntää.
ooValonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon
käyttäminen ei välttämättä johda odotettuun tulokseen.
ooOn suositeltavaa ottaa testikuvia etukäteen.
ooVoit havaita välkynnän manuaalisesti (esimerkiksi valonlähteen
vaihtuessa) painamalla <Q>-painiketta, valitsemalla [Välkynnänpoisto]
ja painamalla sitten <B>-painiketta.
ooVälkyntää ei poisteta [A]-tilassa.
ooVälkynnänpoisto toimii myös salamakuvauksessa. Haluttua lopputulosta
ei välttämättä saavuteta langatonta salamavalokuvausta käytettäessä.
116
Väriavaruuden määrittäminenN
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”. Tässä
kamerassa voit määrittää otetuille kuville väriavaruuden sRGB tai
Adobe RGB. Tavalliselle kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
[A]-tilassa [sRGB] määritetään automaattisesti.
1 Valitse [z4: Väriavaruus].
väriavaruuden vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa
ja kaupallisiin tarkoituksiin. Käytä tätä asetusta vain, jos hallitset
kuvankäsittelyn ja jos Adobe RGB -väriavaruus sekä Design rule for
Camera File System 2.0 -järjestelmä (Exif 2.21 tai uudempi) ovat sinulle
tuttuja. Kuva näyttää erittäin himmeältä sRGB-tietokoneympäristössä
ja tulostettuna tulostimella, joka ei tue Design rule for Camera File
System 2.0 -standardia (Exif 2.21 tai uudempi). Tästä syystä kuvan
jälkikäsittely ohjelmistolla on tarpeen.
ooJos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva ”_”.
ooICC-profiilia ei lisätä. ICC-profiilin kuvaukset löytyvät Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaasta (EOS-ohjelma).
117
Kortin muistutus
Voit määrittää kameran niin, että kuvaa ei oteta, jos kamerassa ei ole
korttia. Oletusasetus on [Päällä].
[z1: Ota kuva ilman
1 Valitse
korttia].
[Pois].
2 Valitse
zz Valitse [Pois] ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kuvien esikatseluajan määrittäminen
Voit määrittää, miten kauan kuva näkyy näytössä heti kuvan ottamisen
jälkeen. Jos haluat, että otettu kuva jää näyttöön, valitse [Pito]. Jos et
halua, että otettu kuva näytetään, valitse [Pois].
1 Valitse [z1: Esikatseluaika].
aikavaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
Kun [Pito] on asetettu, kuvat näytetään kohdassa [52: Virransäästö]
määritetyn ajan.
118
Mittausajastimen asettaminenN
Voit määrittää, kuinka kauan mittausajastin juoksee (ja määrittää
valotuksen näytön / AE-lukituksen keston) sen jälkeen, kun toiminto,
esimerkiksi laukaisimen painaminen puoliväliin, käynnistää sen.
1 Valitse [z3: Mittausajastin].
aikavaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
119
Valotuksen simulointiN
Valotuksen simulointi jäljittelee ja näyttää, miltä lopullisen kuvan
kirkkaus (valotus) näyttää.
1 Valitse [z3: Valot. Simulointi].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzPäällä (g)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähes sama kuin lopputuloksena
olevan kuvan kirkkaus (valotus). Jos määrität valotuksen korjauksen,
kuvan kirkkaus muuttuu sen mukaisesti.
zze valittu
Normaalisti kuva näytetään vakiokirkkaudella, että se on helppo
nähdä (E). Kuvan kirkkaus on lähellä otetun kuvan todellista
kirkkautta (valotusta) vain, kun pidät alhaalla painiketta, johon
olet määrittänyt toiminnon [Syväterävyyden tarkistus] valikossa
[84: Mukauta painikkeita], (s. 555) (g).
zzPois (E)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä. Vaikka
määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva näkyy vakiokirkkaudella.
120
Roskanpoistotiedon lisääminenN
Tavallisesti itsepuhdistuva kuvakenno estää pölyä näkymästä
otetuissa kuvissa. Jos pölyä kuitenkin näkyy, voit lisätä kuvaan
roskanpoistotiedot, jotta voit myöhemmin poistaa pölytäplät.
Roskanpoistotiedon avulla pölytäplät voidaan poistaa automaattisesti
Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
Valmistelu
zz Käytä RF- tai EF-objektiivia.
zz Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
zz Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
zz Käännä objektiivin tarkennustavan valintakytkin <MF>-asentoon
ja määritä tarkennus äärettömään (∞). Jos objektiivissa ei
ole etäisyysasteikkoa, katso objektiivin etuosaa ja käännä
tarkennusrengasta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee.
Roskanpoistotiedon hakeminen
1 Valitse [z5: Roskanpoistotieto].
[OK].
2 Valitse
ggKun kennon itsepuhdistus on
suoritettu, näyttöön avautuu viesti.
Puhdistuksen aikana kuuluu sulkimen
mekaaninen ääni, mutta kuvaa
ei oteta.
121
Roskanpoistotiedon lisääminen
tasaisen valkoinen kohde.
3 Kuvaa
zz Täytä etsin 20–30 cm:n etäisyydellä
kuviottomalla, yksivärisellä valkoisella
esineellä ja ota kuva.
zz Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot
voi hakea, vaikka kamerassa ei olisi
korttia.
ggKun kuva on otettu, kamera alkaa
hakea roskanpoistotietoa. Kun
roskanpoistotiedot on haettu, näyttöön
tulee viesti.
zz Jos tietojen hakeminen ei onnistu,
esiin tulee virheilmoitus. Noudata
edellisen sivun kohdan ”Valmistelu”
ohjeita ja valitse sitten [OK]. Ota kuva
uudelleen.
Roskanpoistotieto
Kun roskanpoistotiedot on haettu, ne liitetään kaikkiin sen jälkeen
otettuihin JPEG- ja RAW-kuviin. Roskanpoistotiedot on suositeltavaa
päivittää aina ennen tärkeän kuvan ottamista.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelma) automaattisesti on Digital Photo
Professional -ohjelmiston käyttöoppaassa.
Kuvaan liitetty roskanpoistotieto vie niin vähän tilaa, että se ei juurikaan
kasvata kuvatiedoston kokoa.
ooRoskanpoistotietoa ei haeta, kun käytetään EF-S-objektiivia tai kun
[z1: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksena on [1,6x (rajaus)].
ooVarmista, että käytät tasaisen valkoista kohdetta, kuten valkoista
paperia. Jos kohteessa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon
ja haitata roskien poistamista Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
122
A Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
[A] on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi
kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi myös
tunnistaa, onko kohde liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen
automaattisesti (s. 126).
kuvaustilaksi [A].
1 Määritä
zz Paina <W>-painiketta.
zz Valitse <6>-valitsinta kääntämällä
[A] ja paina sitten <0>.
kamera sitä kohti, mitä aiot
2 Osoita
kuvata (kohteeseen).
zz Kohteen ympärillä saattaa näkyä
kehys joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Kun näytössä näkyy AF-piste, siirrä
se kohteen päälle.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
zz Voit tarkentaa myös koskettamalla
henkilön kasvoja tai muuta kohdetta
näytössä (kosketustarkennus).
zz Heikossa valossa tarkennuksen
apuvalo (s. 264) otetaan käyttöön
automaattisesti.
ggKun kohde on liikkumaton, AF‑piste
näkyy vihreänä, kun kohde on
tarkennettu, ja kamera antaa
äänimerkin (kertatarkennus).
123
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
ggKun kohde liikkuu, AF-piste näytetään
sinisenä ja se seuraa kohteen liikettä.
Kamera ei anna äänimerkkiä. (Jatkuva
tarkennus)
kuva.
4 Ota
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
ggJuuri otettu kuva näkyy näytössä noin
2 sekuntia.
Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä)
ei ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.
ooJos normaalisti kuvaat kertatarkennuksella, aseta [AF1: A Aut.
tarkennus] -asetukseksi [Pois].
ooTarkennustoiminta (kertatarkennus tai jatkuva tarkennus) asetetaan
automaattisesti, kun painat laukaisimen puoliväliin. Huomaa, että
tarkennustoimintaa ei voi vaihtaa kuvauksen aikana.
oo[A]-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos haluat toisenlaiset värisävyt, aseta kuvaustilaksi [t], [d], [s],
[f] tai [a] ja valitse jokin muu kuva-asetus kuin <D> ennen
kuvaamista (s. 88).
Epäterävien kuvien minimointi
zz Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää kuvausvälineiden painon.
Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
zz Kaukolaukaisimen (myydään erikseen, s. 176) tai langattoman
kauko-ohjaimen (myydään erikseen, s. 174) käyttäminen on
suositeltavaa.
124
Täysautomaattikuvaus (Älykäs automaattikuvaus)
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzTarkennus ei onnistu (ilmaistaan oranssilla AF-pisteellä).
Kohdista AF-piste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina
laukaisin puoliväliin (s. 56). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta,
siirry kauemmas ja ota kuva uudelleen.
zzMonta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.
Jos samanaikaisesti näytetään monta AF-pistettä, kaikki nämä
kohdat on tarkennettu. Kunhan halutun kohteen kohdalla on yksi
AF‑piste, voit ottaa kuvan.
zzLaukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on <MF>
(manuaalitarkennus) -asennossa, aseta se <AF>
(automaattitarkennus) -asentoon.
zzValotusajan näyttö vilkkuu.
Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtäminen voi tehdä kuvasta
epäterävän. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai Canonin EL-/
EX-sarjan Speedlite-salamaa (myydään erikseen, s. 177).
zzUlkoista salamaa käytettäessä kuvan alaosa tallentui
luonnottoman tummana.
Jos objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja, se voi häiritä salamaa.
Jos kohde on lähellä, irrota vastavalosuoja, ennen kuin kuvaat
salamalla.
125
A Täysautomaattikuvauksen (Älykäs
automaattikuvaus) toimintatavat
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten,
että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kamera tarkennetaan [A]-tilassa liikkumattomaan kohteeseen
painamalla laukaisin puoliväliin, tarkennus lukittuu kyseiseen
kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen laukaisinta painettuna
puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Tästä käytetään
nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Kun [21: A Aut. tarkennus] -asetuksena on [Päällä], liikkuvat
kohteet pidetään tarkennettuina jatkuvan tarkennuksen avulla, kun
sommittelet kuvan, jossa on liikkuva kohde, ja painat laukaisimen
puoliväliin. Kunhan pidät AF-pisteen kohteen päällä, kun painat
laukaisimen puoliväliin, kamera jatkaa tarkentamista siihen, mikä
ilmaistaan sinisellä AF-pisteellä, joka seuraa kohteen liikettä. Ota kuva
ratkaisevalla hetkellä painamalla laukaisin pohjaan.
126
Täysautomaattikuvauksen (Älykäs automaattikuvaus) toimintatavat
Tilannekuvakkeet
[A]-kuvaustilassa kamera tunnistaa
tilanteen tyypin ja määrittää asetukset
automaattisesti sen mukaisesti.
Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa. Lisätietoja
kuvakkeista on sivulla 623.
127
Tietonäyttö (stillkuvien kuvaus)
Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista on
sivulla 619.
ooKun <g> näkyy valkoisena, se ilmoittaa, että kuva näytetään
kirkkaudella, joka on hyvin lähellä otettavan kuvan kirkkautta.
ooJos <g> vilkkuu, se ilmoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus
eroaa todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin
hämärä tai kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa
oikein. Huomaa, että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa
tallennettavassa kuvassa.
ooValotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla.
<g>-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään
näytössä vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai
hyvin kirkkaassa valaistuksessa.
ooHistogrammi voidaan näyttää, kun [z3: Valot. Simulointi] -asetuksena
on [Päällä] (s. 120).
128
Stillkuvien kuvausta koskevia varoituksia
ooÄlä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
oo”Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset” ovat sivuilla 142–143.
Stillkuvien kuvausta koskevia huomautuksia
ooKuvan kuva-alan peitto on noin 100 % (kun kuvan laatu on JPEG 73).
ooJos kamera on käyttämättä pitkän aikaa, näyttö sammuu automaattisesti
asetuksessa [Näyttö pois] tai [Etsin pois] kohdassa [52: Virransäästö]
määritetyn ajan jälkeen. Kamerasta sammuu virta automaattisesti, kun
[Virrankatkaisu]-asetuksessa määritetty aika on kulunut (s. 377).
ooKäyttämällä HDMI-kaapelia HTC-100 (myydään erikseen) voit näyttää
kuvan televisiossa (s. 333). Huomaa, että ääntä ei kuulu.
ooVoit myös kuvata käyttäen kaukolaukaisinta (myydään erikseen, s. 176)
tai langatonta kauko-ohjainta (myydään erikseen, s. 174).
129
x Kuvaus kosketuslaukaisimella
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla näyttöä.
kosketuslaukaisin käyttöön.
1 Ota
zz Napauta [y]-kuvaketta näytön
vasemmassa alakulmassa.
Kuvake vaihtuu jokaisella
napautuksella [y]- ja
[x]‑vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
kuva napauttamalla näyttöä.
2 Ota
zz Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä.
ggKamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus)
määritetyllä tarkennusmenetelmällä
(s. 265).
ggKun [x] on asetettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi, kun tarkennus
saavutetaan, ja kuva otetaan
automaattisesti.
ggJos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi
ottaa. Napauta kasvoja tai kohdetta
näytöllä uudelleen.
130
Kuvaus kosketuslaukaisimella
ooVaikka kuvaustavan asetuksena olisi <o> tai <i>, kamera kuvaa
yksittäiskuvatilassa.
ooVaikka [Tarkennustoiminta]-asetus on [Jatkuva tark.], näytön
napauttaminen tarkentaa [Kertatark.]-toiminnolla.
ooNäytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai
ota kuvaa.
ooJos kuvaat napauttamalla näyttöä, kun [z1: Esikatseluaika]
-asetuksena on [Pito], voit ottaa seuraavan kuvan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
Napauta näyttöä kahdesti, jos haluat käyttää aikavalotusta. Ensimmäinen
napautus näytöllä aloittaa aikavalotuksen. Kun napautat uudelleen,
aikavalotus lopetetaan. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
131
d: Ohjelmoitu AE
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti. Tämä toiminto on nimeltään ohjelmoitu AE.
* [d] tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa automaattivalotusta.
1 Määritä kuvaustilaksi [d].
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
ggKun kohde on tarkennettu,
AF-piste muuttuu vihreäksi
(kertatarkennuksessa).
ggValotusaika ja aukko määritetään
automaattisesti.
näyttö.
3 Tarkista
zz Valotus on normaali, kun valotusarvo
ei vilku.
4 zzSommittele ensin kuva ja paina sitten
Ota kuva.
laukaisin pohjaan asti.
132
Ohjelmoitu AE
ooJos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat, kamera
varoittaa alivalotuksesta.
Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.
ooJos valotusaika ”1/8000” ja suurin f/-luku vilkkuvat,
kamera varoittaa ylivalotuksesta.
Vähennä ISO-herkkyyttä tai käytä ND-suodatinta
(myydään erikseen) objektiiviin tulevan valon
vähentämiseksi.
Erot [d]- ja [A]-tilan välillä
oo[A]-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennustoiminta ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta [d]-tilassa vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennustoiminnan,
mittaustavan ja muut toiminnot vapaasti.
Ohjelman siirto
oo[d]-tilassa voit vapaasti muuttaa kameran automaattisesti määrittämää
valotusajan ja aukon yhdistelmää (Ohjelmoitu) ja säilyttää saman
valotuksen. Tämä toiminto on nimeltään ohjelman siirto.
ooKäytä ohjelman siirtoa painamalla laukaisin puoliväliin ja kääntämällä
sitten <6>-valitsinta, kunnes näyttöön tulee haluttu valotusaika
tai aukko.
ooOhjelman siirto peruutetaan automaattisesti, kun mittausajastimen aika
päättyy (valotuksen asetusnäyttö sammuu).
ooOhjelman siirtoa ei voi käyttää salaman kanssa.
133
s: Valotusajan esivalinta
Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukon
automaattisesti ja säätää normaalivalotuksen kohteen kirkkauden
mukaiseksi. Tätä kutsutaan valotusajan esivalinnaksi. Lyhyempi
valotusaika voi pysäyttää liikkuvan kohteen. Pidemmällä valotusajalla
kuvasta voidaan saada epäterävä, mikä antaa vaikutelman liikkeestä.
* [s] tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(pitkä valotusaika: 1/30 s)
Pysäytetty liike
(lyhyt valotusaika: 1/2000 s)
1 Määritä kuvaustilaksi [s].
haluamasi valotusaika.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä
<6>-valitsinta.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
ggAukko määritetään automaattisesti.
4 zzValotus on normaali, kun aukko
Katso näyttöä ja ota kuva.
ei vilku.
134
Valotusajan esivalinta
ooJos pienin f/-luku vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Säädä valotusaikaa pidemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukon vilkkuminen lakkaa, tai määritä suurempi
ISO-herkkyys.
ooJos suurin f/-luku vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Säädä valotusaikaa lyhyemmäksi <6>-valitsimella,
kunnes aukon vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi
ISO-herkkyys.
Valotusajan näyttö
ooEsimerkiksi ”1/125” tai ”125” tarkoittaa 1/125 sekuntia. Lisäksi ”0"5”
tarkoittaa 0,5 sekuntia ja ”15"” tarkoittaa 15 sekuntia.
ooLCD-paneelissa näytetyt valotusajat ”8000”–”4” ovat murtolukuina
ilmaistun valotusajan nimittäjiä.
135
f: Aukon esivalinta
Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukon ja kamera määrittää
valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen
kirkkauteen sopiva. Tätä kutsutaan aukon esivalinnaksi. Suurempi
f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen aluetta
etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko)
pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.
* [f] tarkoittaa aukkoarvoa (aukon kokoa).
Epäterävä tausta
(pieni aukon f/-luku: f/5.6)
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(suuri aukon f/-luku: f/32)
1 Määritä kuvaustilaksi [f].
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä
<6>-valitsinta.
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
ggValotusaika määritetään
automaattisesti.
näyttöä ja ota kuva.
4 Katso
zz Valotus on normaali, kun valotusaika
ei vilku.
136
Aukon esivalinta
ooJos valotusaika ”30"” vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Määritä <6>-valitsimella suurempi aukko (pienempi
f/-luku), kunnes valotusajan vilkkuminen loppuu,
tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
ooJos valotusaika ”1/8000” vilkkuu, kyseessä on
ylivalotus.
Määritä <6>-valitsinta kääntämällä pienempi
aukko (suurempi f/-luku), kunnes vilkkuminen lakkaa,
tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Aukon arvon näyttö
Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran
näyttämä f/-luku vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa
ei ole objektiivia, aukon arvona on ”F00”.
Terävyysalueen tarkistusM
Paina painiketta, johon olet määrittänyt syväterävyyden tarkistuksen
(toiminnolla [84: Mukauta painikkeita], (s. 555)), ja tarkista
nykyinen aukon asetus ja tarkennettu alue (terävyysalue).
ooMitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue
etualalta taustalle.
ooSyväterävyysvaikutelma näkyy selvästi kuvissa, kun aukkoa muutetaan
ja terävyysalueen tarkistuspainiketta painetaan.
ooValotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistusta varten
määritettyä painiketta alhaalla.
137
a: Käsisäätöinen valotus
Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukon haluamaksesi.
Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä
erikseen myytävää valotusmittaria. Tätä menetelmää kutsutaan
käsisäätöiseksi valotukseksi.
* [a] tarkoittaa käsisäätöistä.
1 Määritä kuvaustilaksi [a].
2 Määritä ISO-herkkyys (s. 83).
zz Kun käytössä on automaattinen
ISO‑herkkyys, voit määrittää
valotuksen korjauksen (s. 139).
valotusaika ja aukko.
3 Määritä
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko
kääntämällä <5>-valitsinta.
(1)
(2)
kohteeseen.
4 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
ggValotusasetus tulee näkyviin.
zz Tarkista valotuksen tason ilmaisimesta
<s>, miten kaukana nykyinen
valotustaso on vakiovalotustasosta.
(1)
(2)
Normaalivalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
5 Määritä valotus ja ota kuva.
zz Tarkista valotustason ilmaisin ja
määritä haluamasi valotusaika
ja aukko.
138
Käsisäätöinen valotus
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] käsisäätöisellä
valotuksella kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (s. 154)
seuraavasti:
●●Kosketa valotustason ilmaisinta.
●●[z3: Valot.korj/AEB]
●●Pikavalintanäyttö
Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus
muuttuu siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla
ja aukolla. Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä
tässä tilanteessa valotuksen korjaus.
ooKun kameraan on määritetty [a]-tila + automaattinen ISO-herkkyys
+ <q> (arvioiva mittaus) ja [82: Mittaust., AE luk. tark. jälk.] on
asetettu oletusasetukseen (s. 548), laukaisimen pitäminen painettuna
puoliväliin lukitsee ISO-herkkyyden, kun tarkennus on saavutettu
kertatarkennuksella.
ooKun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita
ISO‑herkkyyden painamalla <A>-painiketta.
ooKun haluat verrata nykyistä valotusta ja valotusta, kun painoit
<A>‑painiketta aluksi manuaalisesti asetetulla ISO-herkkyydellä, paina
<A>-painiketta, sommittele kuva uudelleen ja tarkista valotustason
ilmaisin.
ooKun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty ja [81: Valotusaskelten
muuttaminen] -asetuksena on [1/2 aukkoa], ISO-herkkyyden
(1/3 askelen välein) ja valotusajan valotuksen korjaus suoritetaan
1/2 askelen välein. Näytetty valotusaika ei kuitenkaan muutu.
139
t: Joustava AE-esivalinta
Tässä tilassa voit asettaa valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden
manuaalisesti tai automaattisesti ja yhdistää näitä asetuksia
valitsemaasi valotuksen korjaukseen. Kuvaaminen [t]-tilassa näitä
asetuksia säätäen vastaa kuvaamista tilassa [d], [s], [f] tai [a].
* [t] tarkoittaa joustavaa arvoa.
1 Määritä kuvaustilaksi [t].
valotusaika, aukko ja
2 Aseta
ISO‑herkkyys.
zz Valitse asetettava kohde kääntämällä
<5>-valitsinta. [6]-kuvake
ilmestyy valitun kohteen vasemmalle
puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [AUTO]
painamalla <W>- tai <Y>-painiketta.
valotuksen korjauksen
3 Aseta
määrä.
zz Valitse valotustason ilmaisin
kääntämällä <5>-valitsinta.
[6]-kuvake ilmestyy valotustason
ilmaisimen vasemmalle puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [±0] painamalla
<W>- tai <Y>-painiketta.
140
Joustava AE-esivalinta
Toimintojen yhdistelmät [t]-tilassa
Valotusaika
Aukko
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
Käsivalinta
Käsivalinta
ISO-herkkyys
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
Valotuksen
korjaus
Kuvaustila
Käytettävissä
Samanlainen
kuin [d]
Käytettävissä
Samanlainen
kuin [s]
Käytettävissä
Samanlainen
kuin [f]
Käytettävissä
–
Samanlainen
kuin [a]
ooVilkkuvat arvot ilmaisevat, että asetetut arvot aiheuttavat yli- tai
alivalotuksen. Säädä valotusta, kunnes arvot lakkaavat vilkkumasta.
ooHidasta täsmäystä ei käytetä heikossa valossa, kun on asetettu [t]‑tila,
joka muistuttaa [f]- tai [d]-tilaa, vaikka [Hidas täsmäys] -asetuksena
kohdassa [z2: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] on [1/200-30 sek. autom.].
ooValotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden arvot, joiden asetuksena on
[AUTO], on alleviivattu.
ooVoit asettaa valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden asetukseksi [AUTO]
ja valotuksen korjaukseksi [±0] vaiheessa 2 tai 3 painamalla <X>- tai
<Z>-painiketta.
141
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Kuvan laatu
ooKun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita
pisteitä tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
ooKuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
ooJatkuva kuvaus pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa ja
vaikuttaa kuvan laatuun. Pidä kuvauksessa taukoja.
ooJos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa
korkea, kuvanlaatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama
minuutti ennen kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen <s> ja punainen <E> sisäisen lämpötilan
varoituskuvake
ooJos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska kuvausta jatketaan
pitkään tai kameraa käytetään kuumassa ympäristössä, valkoinen
<s>‑kuvake tai punainen <E>-kuvake tulee näkyviin.
ooValkoinen <s>-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Lopeta kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
ooPunainen <E>-kuvake ilmaisee, että kuvaus päättyy pian
automaattisesti. Kuvaaminen uudelleen ei onnistu ennen kuin kameran
sisus on jäähtynyt, joten lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise
kamerasta virta ja anna sen jäähtyä hetken.
ooPitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä saa valkoisen
<s>-kuvakkeen tai punaisen <E>-kuvakkeen ilmestymään
nopeammin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
ooJos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai
pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin
valkoinen <s>-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
ooJos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu.
Palaa normaaliin näyttöön ennen kuvaamista.
ooVaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin
näytön mukainen.
142
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Kuvat ja näyttö
ooJos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytetyn kuvan kirkkaus ei ehkä
vastaa otetun kuvan kirkkautta.
ooHeikossa valaistuksessa kohina voi olla huomattavaa kuvan näytössä
jopa pienillä ISO-herkkyyksillä, mutta otetuissa kuvissa on vähemmän
kohinaa, koska näytettyjen kuvien ja otettujen kuvien kuvanlaatu ei
ole sama.
ooNäyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus)
muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka
kuvausta siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
ooKameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean
kirkkauden näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
ooJos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana
näytössä. Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
ooJos määrität heikossa valaistuksessa [52: Näytön kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina
tai epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
ooKun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Objektiivi
ooJos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain)
ja asetat Image Stabilizer (IS) (Kuvanvakain) -kytkimen asentoon
<1>, Image Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et
painaisikaan laukaisinta puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain)
kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää otettavissa olevien kuvien määrää
kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole
välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa), on suositeltavaa kääntää
IS-kytkin asentoon <2>.
ooEF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana
on käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on
tämä toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai
sen jälkeen.
143
i Kuvaustavan valitseminen
Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan ja jatkuvan
kuvauksen. Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>‑painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
kuvaustapa.
3 Valitse
zz Valitse kääntämällä <6>-valitsinta.
zz[u] Yksittäiskuva
Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.
zz[o] Nopea jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
noin 8,0 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä painettuna.
Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus saattaa kuitenkin hidastua
seuraavissa olosuhteissa:
Kun asetettu vähentämään välkyntää:
Jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 5,4 kuvaa
sekunnissa.
Kun on asetettu Dual Pixel RAW:
Vaihtaa automaattisesti hitaaseen jatkuvaan kuvaukseen.
144
Kuvaustavan valitseminen
Kuvauksessa jatkuvalla tarkennuksella:
Kun [Tarkennustoiminta] on asetettu arvoon [Jatkuva
tark.], jatkuvan kuvauksen nopeus enintään noin 5,0 kuvaa
sekunnissa asetetaan etusijalle.
Hiljaisessa kuvauksessa:
Kun [z6: Äänetön suljin] -asetuksena on [Päällä], jatkuvan
kuvauksen suurin nopeus on noin 5,0 kuvaa sekunnissa.
Salamavalokuvauksessa:
EL- tai EX-sarjan Speedlite-salamalla jatkuvan kuvauksen nopeus
on enintään noin 3,0 kuvaa sekunnissa.
zz[i] Hidas jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti
enintään noin 3,0 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä
painettuna.
Kun [Tarkennustoiminta] on asetettu arvoon [Jatkuva tark.],
kohteen seuranta jatkuvan kuvauksen nopeudella enintään noin
3,0 kuvaa sekunnissa asetetaan etusijalle.
Kun Dual Pixel RAW on käytössä, nopeus on enintään noin
2,2 kuvaa sekunnissa.
zz[m] Itselaukaisu: 10 sek. / kauko-ohjaus
zz[l] Itselaukaisu: 2 sek. / kauko-ohjaus
Katso lisätietoja itselaukaisusta sivulta 147. Katso lisätietoja
kauko-ohjauksesta sivulta 174.
<o> nopean jatkuvan kuvauksen aikana jatkuvan kuvauksen suurin
nopeus vaihtelee kuvausolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on seuraavalla
sivulla.
145
Kuvaustavan valitseminen
ooNoin 8,0 kuvaa/s on suurin <o> nopean jatkuvan kuvauksen nopeus
(s. 144) seuraavissa olosuhteissa: kuvataan täyteen ladatulla akulla
kertatarkennustilassa 1/1000 sek. tai lyhyemmällä valotusajalla ja
maksimiaukolla (riippuu objektiivista*) huoneenlämpötilassa (23 °C)
ja välkynnänpoisto, Dual Pixel RAW -kuvaus ja äänetön suljin ovat
pois käytöstä.
* Kertatarkennustilassa, kun Image Stabilizer (Kuvanvakain) on pois
käytöstä ja käytetään seuraavia objektiiveja: EF300mm f/4L IS
USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM,
EF100‑400mm f/4.5-5.6L IS USM.
ooJatkuvan kuvauksen nopeus <o> nopeassa jatkuvassa kuvauksessa
voi hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun varaustaso, lämpötila,
välkynnänpoisto, Dual Pixel RAW -kuvaus, hiljainen kuvaus näytöllä,
hiljainen kuvaus, valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus,
tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset.
ooJatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi
hidastua kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan. Jos
[z6: Hilj. LV-kuvaus] -asetukseksi määritetään [Pois], kun jatkuva
tarkennus on käytössä, jatkuvan kuvauksen suurin nopeus hidastuu.
ooJos [z6: Välkynnänpoisto] -asetuksena on [Päällä] (s. 115),
kuvaaminen välkkyvässä valossa hidastaa jatkuvan kuvauksen suurinta
nopeutta. Lisäksi jatkuvan kuvauksen aikaväli voi olla epäsäännöllinen ja
kuvien laukaisuviive voi pidentyä.
ooJatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi hidastua noin 6,0 kuvaan/s, kun
käytetään kylmää akkua kylmissä olosuhteissa tai kun akun varaustaso
on alhainen.
ooJatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua myös hitaassa jatkuvassa
kuvauksessa riippuen kuvausolosuhteista.
ooJos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan
kuvauksen nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti
pois käytöstä (s. 77).
146
j Itselaukaisun käyttäminen
Käytä itselaukaisua, kun haluat olla itse mukana kuvassa,
kuten juhlakuvassa.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>‑painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
itselaukaisu.
3 Valitse
zz Valitse itselaukaisu kääntämällä
<6>-valitsinta.
m: Ota kuva 10 s viiveellä
l: Ota kuva 2 s viiveellä
zz <Q> <k> näytetään, kun
kamera yhdistetty langattomaan
kauko‑ohjaimeen (myydään erikseen,
s. 174).
kuva.
4 Ota
zz Tarkenna kohde ja paina sitten laukaisin
pohjaan.
ggVoit tarkistaa itselaukaisun toiminnan
itselaukaisun valon, äänimerkin ja
LCD‑paneelin sekuntilaskurin avulla.
ggItselaukaisun valon vilkkuminen
nopeutuu ja kamerasta kuuluu
äänimerkkejä lyhyin välein noin
2 sekuntia ennen kuvan ottamista.
147
Itselaukaisun käyttäminen
oo<l>-asetuksella voit ottaa kuvia koskematta jalustaan kiinnitettyyn
kameraan. Tällöin kamera ei tärise, kun kuvaat asetelmia tai pitkällä
valotuksella.
ooKun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (s. 304) ja
tarkistaa tarkennus ja valotus.
ooKun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (s. 126)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
ooVoit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistämisen jälkeen painamalla
<0>-painiketta.
ooAutomaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on
asetettu etäkuvausta varten.
148
Näyttönopeuden valitseminen nopealle
jatkuvalle kuvaukselleN
Nopea näyttö, joka vaihtaa otetun kuvan ja elävän kuvan välillä,
on käytettävissä, kun kuvataan käyttäen RF-objektiivia ja
[21: Tarkennustoiminta] -asetuksena on [Jatkuva tark.] ja
kuvaustapana on <o> [Nopea jatkuva]. Näyttö reagoi nopeammin,
joten nopeasti liikkuvia kohteita on helpompi seurata.
1 Valitse [z6:
Nopea näyttö].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse [Päällä], kun haluat käyttää
näyttöä, joka vaihtaa kunkin jatkuvan
kuvauksen kuvan ja elävän kuvan
välillä.
ooKuvat saattavat väristä tai vilkkua nopeassa näytössä. Tätä tapahtuu
useammin lyhyillä valotusajoilla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta
kuvaustuloksiin.
ooNopeaa näyttöä ei käytetä seuraavissa olosuhteissa. Se voi myös
pysähtyä kuvauksen aikana.
• Valotusaika on pitempi kuin 1/30 sek., aukkoarvo on
suurempi kuin f/11, automaattitarkennusta hankaloittavat
olosuhteet, salamakuvaus ja ISO-laajennus.
[Päällä] on käytettävissä, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät.
• RF-objektiivia käytettäessä [Tarkennustoiminta] -asetuksena
on [Jatkuva tark.] (s. 262), kuvaustapana on [Nopea jatkuva]
(s. 144), [Välkynnänpoisto]-asetuksena on [Pois] (s. 115),
[Valot. Simulointi] -asetuksena on [Päällä] (s. 120), [Äänetön
suljin] -asetuksena on [Pois] (s. 151)
149
Hiljainen kuvaus näytölläN
Voit säätää kameran kuvaustapaa ja sulkimen toimintaa sopimaan
kuvausolosuhteisiin tai käytettyyn objektiiviin.
1 Valitse [z6: Hilj. LV-kuvaus].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzTila 1 (oletusasetus)
zzTila 2
Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa vain yhden kuvan.
Kun pidät laukaisinta pohjassa, kameran toiminta keskeytyy. Tämän
avulla kuvaus on hiljaisempaa ja toiminta jatkuu, kun palautat
laukaisimen puoliväliin. Vaikka käytössä olisi jatkuva kuvaus, kamera
ottaa vain yhden kuvan.
zzPois
Muista määrittää asetukseksi [Pois], jos käytät TS-E-objektiivia
ja teet objektiiviin siirtoliikkeitä tai jos käytät loittorengasta.
Asetuksella [Tila 1] tai [Tila 2] vakiovalotusta ei ehkä saavuteta tai
valotus voi olla epätasainen.
ooEpätarkat kuva-alueet saattavat olla epätäydellisiä, kun kuvataan
lähes suurimmalla aukolla nopeilla valotusajoilla. Jos et pidä siitä,
miltä epätarkat kuva-alueet näyttävät, kuvaaminen seuraavasti saattaa
parantaa lopputulosta.
• Kuvaa niin, että [z6: Hilj. LV-kuvaus] -asetuksena on [Pois].
• Kuvaa käyttäen hiljaista suljinta.
• Pidennä valotusaikaa.
• Suurenna aukkoarvoa.
ooJos [Tila 2] on määritetty ja kuvaat käyttäen langatonta kauko-ohjainta
(myydään erikseen, s. 174), toiminta on sama kuin [Tila 1] -asetuksella.
150
Hiljainen kuvausN
Voit kuvata äänettömästi käyttäen kennon elektronista suljinta
normaalisti stillkuvauksessa käytetyn mekaanisen sulkimen sijasta.
Myös jatkuva kuvaus on mahdollista. Tämä on hyödyllistä kuvattaessa
paikoissa, joissa kameran täytyy olla hiljainen.
Käytettävissä kuvaustavoilla <u>, <o>, <m> tai <l>.
1 Valitse [z6: Äänetön suljin].
2 Valitse [Päällä].
kuvaustapa (s. 144).
3 Valitse
zz Valitse <u>, <o>, <m>
tai <l>.
kuva.
4 Ota
ggKun otat kuvan, näytön ympärillä näkyy
valkoinen kehys.
ooOle vastuullinen, kun käytät hiljaista kuvausta, ja ota huomioon kohteen
oikeus yksityisyyteen ja muotokuvaoikeudet.
ooNopeasti liikkuvista kohteista otetut kuvat saattavat olla vääristyneitä tai
jatkuvassa kuvauksessa jatkuvalla tarkennuksella (s. 263) otetut kuvat
saattavat olla epätarkkoja.
ooJoillakin objektiiveilla ja joissakin kuvausolosuhteissa objektiivin tarkennus ja
aukon säätö saattavat kuulua.
ooKun käytetään hiljaista kuvausta ja toisen kameran salama välähtää tai
hiljainen kuvaus tapahtuu välkkyvän valonlähteen, kuten loistevalon, alla,
kuvaan saattaa tallentua kirkkauseroista johtuvia valojuovia tai raitoja.
ooKuvaus valotushaarukointia käyttäen ja salamavalokuvaus eivät ole
käytettävissä.
ooNopeaa näyttöä (s. 149) ei käytetä hiljaisessa kuvauksessa, vaikka
kuvaustapana olisi <o>.
Kun määritetään [z6: Äänetön suljin] -asetukseksi [Pois], asetuksen
[z6: Hilj. LV-kuvaus] alkuperäinen arvo palautetaan.
151
q Mittaustavan valitseminenN
Voit mitata kohteen kirkkautta yhdellä neljästä tavasta. [A]-tilassa
arvioiva mittaus määritetään automaattisesti.
<Q>-painiketta (7).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<Q>‑painiketta.
mittaustapa.
2 Valitse
zz Valitse kohde <W> <X> -painikkeilla.
zz Valitse mittaustapa <Y> <Z>
-painikkeilla.
[q]: Arvioiva mittaus
[w]: Osa-alamittaus
[r]: Pistemittaus
[e]: Keskustapainotteinen mittaus
[q] Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa
olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen
automaattisesti kohteen mukaan.
[w] Osa-alamittaus
Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi
esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 6,1 % näytön alueesta
keskellä. Osa-alamittauksen alue ilmaistaan näytössä.
[r] Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai maiseman tietyn
osan mittaamiseen. Kattaa noin 2,7 % näytön alueesta keskellä.
Pistemittauksen alue ilmaistaan näytössä.
[e] Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia
painotetaan enemmän.
152
Mittaustavan valitseminen
ooOletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.
Kun [q] (Arvioiva mittaus) on käytössä, laukaisimen pitäminen
puoliväliin painettuna lukitsee valotusasetuksen (AE-lukitus),
kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella. Tiloissa [w]
(osa-alamittaus), [r] (pistemittaus) ja [e] (keskustapainotteinen)
valotus asetetaan, kun kuva otetaan. (Laukaisimen painaminen
puoliväliin ei lukitse tarkennusta.)
ooKun [82: Mittaust., AE luk. tark. jälk.] on asetettu, voit valita,
lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun tarkennus saavutetaan
kertatarkennuksella (s. 548).
153
O Valotuksen korjauksen määrittäminenN
Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa)
kameran normaalia valotusta.
Valotuksen korjaus voidaan määrittää kuvaustiloissa [t], [d],
[s], [f] ja [a]. Voit määrittää valotuksen korjausta ±3 yksikköä
1/3 yksikön välein.
Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä [a]-tila että
automaattinen ISO-herkkyys on asetettu, on sivulla 139. Sivulla 140
on tietoja [t]-tilasta.
valotus.
1 Tarkista
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
valotustason ilmaisin.
Kirkkaampi kuva
suuremmalla valotuksella
Tummempi kuva alennetulla
valotuksella
korjauksen määrä.
2 Määritä
zz Aseta se katsomalla näyttöä ja
kääntämällä <5>-valitsinta.
gg<O>-kuvake näytetään ja se ilmaisee
valotuksen korjauksen.
kuva.
3 Ota
zz Voit peruuttaa valotuksen korjauksen
asettamalla valotustason ilmaisimen
<N> normaalivalotuksen osoittimen
(<C>) kohtaan.
Jos [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (s. 104) on jotain muuta kuin [Pois], kuva voi näyttää
kirkkaalta, vaikka matalampi valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa
kuvaa varten.
Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen,
kun virtakytkin on asetettu asentoon <2>.
154
h Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)N
Muuttamalla valotusaikaa, aukkoa tai ISO-herkkyyttä automaattisesti
voit haarukoida valotusta korkeintaan ±3 yksikköä 1/3 aukon välein
kolmessa peräkkäisessä otoksessa. Tämä toiminto on nimeltään AEB.
* AEB tarkoittaa valotushaarukointia.
1 Valitse [z3: Valot.korj/AEB].
valotuksen haarukointialue.
2 Määritä
zz Määritä valotuksen haarukointialue
(1)
Normaali valotus
Lyhyempi valotus
Pidempi valotus
(1) kääntämällä <6>-valitsinta.
Voit määrittää valotuksen korjauksen
määrän <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
ggKun poistut valikosta, valotuksen
haarukointialue näkyy näytössä.
kuva.
3 Ota
zz Kolme haarukoitua otosta otetaan
määritetyn kuvaustavan mukaan
tässä järjestyksessä: normaali
valotus, lyhyempi valotus ja pidempi
valotus.
zz Valotushaarukointia ei peruuteta
automaattisesti. Voit peruuttaa
valotushaarukoinnin poistamalla
valotushaarukointialueen näytön
käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.
155
Automaattivalotuksen haarukointi (AEB)
Jos [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. valotuksen optimointi]
-asetuksena (s. 104) on jotain muuta kuin [Pois], valotushaarukoinnin
vaikutus voi vähentyä.
oo<A> vilkkuu näytön vasemmassa alakulmassa valotushaarukoinnin
aikana.
ooJos kuvaustavaksi on määritetty <u>, paina laukaisinta kolme
kertaa kutakin kuvaa varten. Kun <o> tai <i> on asetettu ja pidät
laukaisimen pohjaan painettuna, kolme haarukoitua otosta otetaan
peräkkäin ja kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti. Kun <m>
tai <l> on asetettu, kolme haarukoitua kuvaa otetaan peräkkäin
10 sekunnin tai 2 sekunnin viiveen jälkeen.
ooVoit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen
kanssa.
ooKuvaustilaa ei voi vaihtaa valotushaarukoinnin aikana.
ooValotushaarukointia ei voi käyttää salamakuvauksessa, käytettäessä
monikuvan kohinanvaimennusta tai HDR-tilassa.
ooValotushaarukointi peruutetaan automaattisesti, kun teet jonkin
seuraavista: asetat virtakytkimen asentoon <2> tai kun salama on
kokonaan ladattu.
156
A Valotuksen lukitus kuvausta varten (AE-lukitus)N
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva.
Tämä on automaattivalotuksen lukitus eli AE-lukitus. Toiminto on
käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
kohteeseen.
1 Tarkenna
zz Paina laukaisin puoliväliin.
ggValotusasetus tulee näkyviin.
2 gg<A>-kuvake näytetään näytön
Paina <A>-painiketta (4).
vasemmassa alakulmassa, ja se
ilmaisee, että valotus on lukittu
(AE‑lukitus).
zz Aina kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
uudelleen ja ota kuva.
3 Sommittele
zz Jos haluat käyttää AE-lukitusta
usean kuvan ottamiseen, pidä
<A>‑painiketta alhaalla ja ota toinen
kuva painamalla laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
q
wre
AF-pisteen valintatapa
Automaattinen valinta
Käsivalinta
Tarkennettuun AF-pisteeseen
Valittuun AF-pisteeseen
keskitetty valotus lukitaan.
keskitetty valotus lukitaan.
Näytön keskustan valotus lukitaan.
* [q]-tilassa, kun objektiivin tarkennustavan valintakytkin on asennossa <MF>,
näytön keskustan valotus lukitaan.
157
BULB: Pitkät aikavalotukset
Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta
kokonaan pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Tätä
kuvaustekniikkaa kutsutaan ”aikavalotukseksi”. Käytä aikavalotusta
yömaisemien, ilotulituksen, taivaan tai muiden pitkää valotusaikaa
edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.
1 Määritä kuvaustilaksi [BULB].
haluamasi aukko.
2 Määritä
zz Määritä se kääntämällä
<6>-valitsinta.
kuva.
3 Ota
zz Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin
laukaisinta pidetään painettuna
pohjaan.
ggKulunut valotusaika näkyy
LCD‑paneelissa.
ooÄlä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
ooPitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
ooJos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 -arvo määritetään
(s. 608).
ooJos käytät aikavalotuksessa itselaukaisua aikavalotusajastimen
sijasta, pidä laukaisinta kokonaan alhaalla (itselaukaisun aika ja
aikavalotuksen aika).
158
Pitkät aikavalotukset
ooAsetuksella [z5: Pitkän valot. kohinanpoisto] voit vähentää pitkän
valotusajan aiheuttamaa kohinaa (s. 107).
ooAikavalotuksen yhteydessä jalustan ja aikavalotusajastimen käyttäminen
on suositeltavaa.
ooVoit lisäksi kuvata aikavalotuksella kaukolaukaisimen RS-60E3 avulla
(myydään erikseen, s. 176).
ooVoit käyttää myös kauko-ohjainta BR-E1 (lisävaruste, s. 174)
aikavalotuksessa. Kun kauko-ohjaimen lähetyspainiketta painetaan,
aikavalotus alkaa heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus
painamalla painiketta uudelleen.
AikavalotusM
Voit määrittää aikavalotuksen ajan etukäteen. Aikavalotuksen ajastinta
käytettäessä laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna aikavalotuksen
aikana. Tämä vähentää kameran tärähtelyä.
Aikavalotuksen ajastin voidaan määrittää vain tilassa [BULB]
(aikavalotus). Sitä ei voi määrittää (eikä se toimi) missään muussa
tilassa.
1 Valitse [z6: Aikavalotus].
[Päällä].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä] ja paina sitten
<B>-painiketta.
159
Pitkät aikavalotukset
haluamasi valotusaika.
3 Määritä
zz Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
4 Valitse [OK].
kuva.
5 Ota
ggPaina laukaisin kokonaan pohjaan.
Aikavalotus alkaa ja jatkuu, kunnes
määritetty aika on kulunut.
zz [H] ja valotusaika näytetään
LCD-paneelissa aikavalotuksen
aikana.
zz Voit peruuttaa ajastuksen
määrittämällä vaiheessa
2 asetukseksi [Pois].
ooJos painat laukaisimen kokonaan pohjaan ja vapautat sen,
kun aikavalotus on käytössä, aikavalotus pysähtyy.
ooJos pidät laukaisimen pohjassa valotuksen aloittamisen jälkeen,
aikavalotus jatkuu, vaikka asetettu valotusaika kuluu. (Valotusaika ei
pysähdy automaattisesti, kun asetettu valotusaika kuluu.)
ooKuvaustilan vaihtaminen peruuttaa aikavalotuksen ja palauttaa
asetukseksi [Pois].
160
w: HDR (High Dynamic Range) -kuvausN
Voit kuvata stillkuvia leikatuilla huippuvaloilla ja vähennetyillä varjoilla,
jotta värisävyille saadaan suuri dynaaminen alue myös kohteissa,
joissa on suuri kontrasti. HDR-kuvaus sopii erityisen hyvin maisemien
ja asetelmien kuvaamiseen.
HDR-kuvauksessa jokaista kuvaa varten otetaan kolme
peräkkäistä otosta eri valotusarvoilla (normaali valotus, alivalotus
ja ylivalotus) ja sitten kuvat yhdistetään automaattisesti.
HDR‑kuva tallennetaan JPEG-kuvaksi.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
1 Valitse [z5: HDR-tila].
[Säädä dyn. alue].
2 Aseta
zz Valitse alue ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos valitset [Autom.]-asetuksen,
dynaaminen alue määritetään
automaattisesti kuvan yleisen
sävyalueen perusteella.
zz Mitä suurempi luku, sitä laajempi
dynaaminen alue.
zz Voit poistaa HDR-kuvauksen käytöstä
valitsemalla [HDR pois].
[Tehoste].
3 Aseta
zz Valitse tehoste ja paina sitten
<0>-painiketta.
161
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
Tehosteet
zz[P] Luonnollinen
Kuviin, joihin halutaan laaja sävyalue ja joiden kirkkaiden ja tummien
kohtien yksityiskohdat muutoin katoaisivat. Leikattuja huippuvaloja ja
varjoja vähennetään.
zz[A] Taide, normaali
Leikattuja huippuvaloja ja varjoja vähennetään enemmän kuin
[Luonnollinen]-asetuksella, mutta kontrasti on pienempi ja välisävyt
hillitymmät, mikä saa kuvan näyttämään maalaukselta. Kohteen
ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz[B] Taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [Taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zz[C] Taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja
kuvan näyttämään öljymaalaukselta.
zz[D] Taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä
saa kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja
vanhalta. Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
Taide,
normaali
Värikylläisyys Vakio
Ääriviivojen
Vakio
korostus
Kirkkaus
Vakio
Sävy
Lattea
Taide,
Taide,
värikylläinen
kylläinen
Korkea
Korkeampi
Taide, koho
Matala
Heikko
Voimakas
Voimakkaampi
Vakio
Lattea
Vakio
Lattea
Tumma
Latteampi
Kutakin tehostetta käytetään valittuna olevien kuva-asetusten
ominaisuuksien perusteella (s. 88).
162
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
[Jatkuva HDR] -vaihtoehto.
4 Aseta
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Asetuksella [Vain 1 kuva]
HDR‑kuvaus peruutetaan
automaattisesti, kun kuvaus päättyy.
zz Asetuksella [Joka kuva] HDR-kuvaus
jatkuu, kunnes asetukseksi vaiheessa
2 määritetään [HDR pois].
[Aut. kuvien kohd.].
5 Aseta
zz Valitse käsivaralta kuvauksessa
[Päällä]. Jos käytät jalustaa,
valitse [Pois] ja paina sitten
<0>-painiketta.
tallennettavat kuvat.
6 Määritä
zz Jos haluat tallentaa kuvatut kolme
otosta ja tuloksena saatavan
HDR‑kuvan, valitse [Kaikki kuvat] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat tallentaa vain HDR-kuvan,
valitse [Vain HDR] ja paina sitten
<0>-painiketta.
kuva.
7 Ota
zz Kun painat laukaisimen kokonaan
alas, kamera ottaa kolme peräkkäistä
otosta ja tallentaa HDR-kuvan kortille.
163
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
ooRAW HDR -kuvat tallennetaan kuvan laadulla JPEG73. RAW+JPEG
HDR -kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvan laadulla. HDR-kuvan
luomiseen tarvittavissa kolmessa kuvassa käytetään myös määritettyä
kuvan laatua.
ooHDR-kuvaus ei ole mahdollista laajennetuilla ISO-herkkyyksillä
(L, H1, H2). HDR-kuvaus on mahdollista välillä ISO 100–40000 (vaihtelee
asetusten [Pienin] ja [Suurin] kohdassa [ISO-herkkyysalue] mukaan).
ooSalama ei välähdä HDR-kuvauksen aikana.
ooValotushaarukointi ei ole käytettävissä.
ooJos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
ooHDR-kuvauksessa otetaan kolme otosta eri valotusajoilla, jotka
määritetään automaattisesti. Siksi myös kuvaustiloissa [t], [s] ja [a]
valotusaikaa muutetaan määrittämäsi valotusajan perusteella.
ooEstä kameran tärähtely määrittämällä asetukseksi suuri ISO-herkkyys.
164
HDR (High Dynamic Range) -kuvaus
ooJos HDR-kuvia kuvattaessa [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Päällä], AF-pistenäytön tietoja (s. 309) ja roskanpoistotietoja (s. 121)
ei lisätä kuvaan.
ooJos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena
on [Päällä], kuvan reunoja rajataan hiukan pois ja tarkkuus on hieman
heikompi. Jos kuvia ei voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran
tärinän takia, kuvien automaattinen kohdistus ei ehkä toimi. Huomaa,
että erittäin kirkkaiden tai tummien valotusasetusten kanssa kuvattaessa
kuvien automaattinen kohdistus ei ehkä toimi oikein.
ooJos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena
on [Pois], kolmea kuvaa ei ehkä voida kohdistaa oikein ja HDR-tehoste
saattaa jäädä vähäiseksi. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
ooKuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
ooTaivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa
voi näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai
siinä voi esiintyä kohinaa.
ooHDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa
luonnottoman väritoiston valaistuilla alueilla.
ooHDR-kuvauksessa kuvat yhdistetään ja tallennetaan korttiin,
mikä saattaa kestää jonkin aikaa. [BUSY] näytetään näytössä ja
LCD‑paneelissa, kun kuvia käsitellään eikä kuvaus ole mahdollista
ennen käsittelyn päättymistä.
165
P PäällekkäisvalotusN
Kun kuvaat päällekkäisvalotettuja kuvia (2–9), näet, miten kuvat
yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
1 Valitse [z5: Päällekk.valotus].
2 Määritä [Päällekk.valotus]-vaihtoehto.
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit lopettaa päällekkäisvalotuskuvien
kuvaamisen valitsemalla [Pois].
zzOn: Säätimet (toiminnot ja ohjaus etusijalla)
Kätevä, kun kuvataan päällekkäisvalotuskuvia vaihe kerrallaan
samalla, kun tarkistat tuloksia. Jatkuvassa kuvauksessa jatkuvan
kuvauksen nopeus laskee huomattavasti.
zzOn: Jatkuva (jatkuva kuvaus etusijalla)
Käytetään liikkuvien kohteiden jatkuvaan
päällekkäisvalotuskuvaukseen. Jatkuva kuvaus on mahdollista ilman
seuraavia toimintoja: valikkojen tarkastelu, kuvien esikatselu kuvan
ottamisen jälkeen, kuvien toisto ja viimeisen kuvan poistaminen
(s. 172). Otettuja kuvia ei näytetä yhdistettynä.
Huomaa, että vain päällekkäisvalotuskuva tallennetaan.
(Päällekkäisvalotuskuvaan käytetyt yksittäiset valotukset poistetaan.)
Päällekkäisvalotuskuvaus ei ehkä ole mahdollista joillakin objektiiveilla.
166
Päällekkäisvalotus
[Kuvien yhdist.].
3 Aseta
zz Valitse haluamasi
päällekkäisvalotuksen ohjaustapa ja
paina sitten <0>-painiketta.
zzSumma
Kunkin yksittäisen kuvan valotus lisätään kumulatiivisesti. Määritä
[Kuvien määrä] -asetuksen perusteella negatiivinen valotuksen
korjaus. Määritä valotuksen korjauksen määrä seuraavan
perusohjeen mukaan.
Valotuksen korjauksen määritysohje päällekkäisvalotuskuvien
määrälle
Kaksi valotusta: -1 yksikkö, kolme valotusta: -1,5 yksikköä, neljä
valotusta: -2 yksikköä
zzKeskiarvo
Negatiivinen valotuksen korjaus määritetään automaattisesti [Kuvien
määrä] -asetuksen perusteella, kun kuvaat päällekkäisvalotuskuvia.
Jos kuvaat päällekkäisvalotuskuvia samasta näkymästä, kohteen
taustan valotusta säädetään automaattisesti normaalin valotustason
saamiseksi.
zzKirkas/Tumma
Peruskuvan ja lisättävien kuvien kirkkautta (tai tummuutta) verrataan
samassa kohdassa ja kirkkaat (tai tummat) osat säilytetään. Jotkin
päällekkäin menevät värit saattavat sekoittua kuvien suhteellisen
kirkkauden (tai tummuuden) mukaan.
[Kuvien määrä].
4 Aseta
zz Valitse kuvien määrä ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit määrittää asetukseksi 2–9 kuvaa.
167
Päällekkäisvalotus
tallennettavat kuvat.
5 Määritä
zz Jos haluat tallentaa kaikki yksittäiset
kuvat ja päällekkäisvalotuskuvan,
valitse [Kaikki kuvat] ja paina
<0>-painiketta.
zz Jos haluat tallentaa vain
päällekkäisvalotuskuvan, valitse
[Vain tulos] ja paina sitten
<0>-painiketta.
[Jatka pääll.val.] -vaihtoehto.
6 Aseta
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Asetuksella [Vain 1 kuva]
päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan
automaattisesti, kun kuvaus päättyy.
zz Kun asetuksena on [Jatkuva],
päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu,
kunnes vaihdat vaiheessa 2
asetukseksi [Pois].
(1)
ensimmäinen kuva.
7 Ota
ggKun [On:Säätimet]-asetus on
määritetty, otettu kuva tulee näkyviin.
zz Voit tarkistaa ottamatta olevat kuvat,
jotka ilmoitetaan näytössä (1).
zz Voit katsella otettua kuvaa painamalla
<x>-painiketta (s. 172).
168
Päällekkäisvalotus
seuraavat kuvat.
8 Ota
zz Kun [On:Säätimet]-asetus on
määritetty, jo otetut kuvat näytetään
yhdistettyinä. Jos haluat nähdä
vain nykyisen kuvan, paina
<B>‑painiketta toistuvasti.
zz Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy,
kun määritetty määrä kuvia on otettu.
ooKun [On:Säätimet]-asetus on määritetty, voit näyttää siihen asti
otetut päällekkäisvalotuskuvat tai poistaa viimeisen yksittäisen kuvan
painamalla <x>-painiketta (s. 172).
ooViimeisen kuvan kuvaustiedot tallennetaan ja liitetään
päällekkäisvalotuskuvaan.
169
Päällekkäisvalotus
ooEnsimmäiselle yksittäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia (kuten
kuvan laatu, ISO-herkkyys, kuva-asetukset, suuren herkkyyden
kohinanvaimennus ja väriavaruus) käytetään myös seuraavissa kuvissa.
ooJos [z4: Kuva-asetukset] -asetuksena on [Automaatti], kuvauksessa
käytetään asetusta [Normaali].
ooKun [On:Säätimet] ja [Summa] on määritetty, kuvaamisen aikana
näkyvä kuvan kohina, epäsäännölliset värit ja juovaisuus voivat näyttää
erilaisilta lopuksi tallennetussa päällekkäisvalotuskuvassa.
ooMitä enemmän päällekkäisvalotuskuvauksessa otetaan kuvia, sitä
enemmän kohinaa, epäsäännöllisiä värejä ja vaakaviivoja näkyy.
ooJos [Summa]-asetus on valittuna, päällekkäisvalotuskuvien kuvaamisen
jälkeinen kuvien käsittely vie aikaa. (Käyttövalo palaa pitempään.)
ooVaiheessa 8 päällekkäisvalotuskuvan kirkkaus ja kohina, jotka
näkyvät kuvauksen aikana, poikkeavat lopullisesta tallennetusta
päällekkäisvalotuskuvasta.
ooPäällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan, jos asetat virtakytkimen asentoon
<2> tai vaihdat akun tai kortin.
oo[A]-tilaan vaihtaminen lopettaa päällekkäisvalotuskuvauksen.
170
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotuskuvien yhdistäminen kortille tallennettuun kuvaan
Voit valita kortille tallennetun RAW-kuvan ensimmäiseksi yksittäiseksi
kuvaksi. Valitun RAW-kuvan kuvatiedot säilyvät muuttumattomina.
Vain 1- tai F-kuvia voidaan käyttää. JPEG-kuvia ei voi valita.
Määritettävissä olevat kuvat vaihtelevat myös kiinnitetyn objektiivin
mukaan. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
1 Valitse [Valitse kuva pääll.valotukseen].
ensimmäinen kuva.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäisenä yksittäisenä
kuvana käytettävä kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
ggValitun kuvan tiedostonumero näytetään
näytön alareunassa.
kuva.
3 Ota
zz Kun valitset ensimmäisen kuvan,
[Kuvien määrä] -asetuksen mukaista
ottamatta olevien kuvien määrää
pienennetään yhdellä.
zzKuvat, jotka voit valita
Kiinnitetty
objektiivi
RF-/EFobjektiivi
EF-S-objektiivi
Rajattu kuvaus
Pois
Päällä
–
Valittavissa olevat kuvat
Täydessä koossa otetut RAW-kuvat
Rajatussa kuvauksessa tai
EF-S-objektiivia käyttäen otetut kuvat
ooSeuraavia ei voida valita ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi: kuvat,
joita otettaessa [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena oli
[Päällä] tai [Parannettu], tai kuvat, joiden [z1: zRajaus/kuvasuhde]
-asetuksena ei ole [Koko ruutu] tai [1,6x (rajaus)].
oo[Pois]-asetus määritetään kohtiin [z2: Obj.vääristymien korjaus] ja
[z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. valotuksen optimointi]
riippumatta ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi valitun kuvan asetuksista.
171
Päällekkäisvalotus
ooEnsimmäiselle kuvalle määritettyjä asetuksia (kuten ISO-herkkyys, kuva-asetukset, suuren
herkkyyden kohinanvaimennus ja väriavaruus) käytetään myös seuraavissa kuvissa.
ooJos ensimmäiseksi kuvaksi valitun kuvan kuva-asetuksena on [Automaatti],
kuvattaessa käytetään asetusta [Normaali].
ooToisella kameralla otettua kuvaa ei voi valita.
ooKuvia, jotka on otettu objektiivilla, joka ei ole yhteensopiva päällekkäisvalotuskuvauksen
kanssa, ei voi valita (ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi).
oo[Valitse kuva pääll.valotukseen] ei ole käytettävissä, jos objektiivia ei ole kiinnitetty.
ooVoit myös valita päällekkäisvalotuskuvauksessa käytettävän RAW-kuvan.
ooVoit peruuttaa kuvavalinnan valitsemalla [Kumoa val.].
Päällekkäisvalotuskuvien tarkistaminen ja poistaminen
kuvaamisen aikana
Ennen kuin olet lopettanut määritetyn
valotusmäärän ottamisen asetuksella
[On:Säätimet] (ei [On:Jatkuva]), voit painaa
<x>-painiketta ja katsoa siihen asti otettua
päällekkäisvalotuskuvaa, tarkistaa valotuksen
ja katsoa, miten kuvat kerrostetaan.
Jos painat <L>-painiketta,
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana
käytettävissä olevat toiminnot tulevat näkyviin.
Toiminnot
2 Palaa edelliseen näyttöön
q Poista viimeinen kuva
W Tallenna ja lopeta
r Lopeta tallentamatta
Kuvaus
Ennen <L>-painikkeen painamista näkyvissä ollut
näyttö palaa näkyviin.
Poistaa viimeksi otetun kuvan (ota uusi kuva). Jäljellä
olevien kuvien määrä suurenee yhdellä.
Jos [Tall. lähdekuvat: Kaikki kuvat] -asetus on
määritetty, kaikki yksittäiset kuvat ja yhdistetty
päällekkäisvalotuskuva tallennetaan ennen lopettamista.
Jos [Tall. lähdekuvat: Vain tulos] on määritetty, vain yhdistetty
päällekkäisvalotuskuva tallennetaan ennen lopettamista.
Päällekkäisvalotuskuvaus lopetetaan kuvaa tallentamatta.
Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana voidaan toistaa vain päällekkäisvalotuskuvia.
172
Päällekkäisvalotus
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zzOnko kuvan laadulle rajoituksia?
Kaikki yksittäiset valotukset ja päällekkäisvalotuskuva otetaan
määritetyllä kuvan laadulla. Kaikki JPEG-kuvan kuvanlaatuasetukset
ovat valittavissa.
zzVoinko yhdistää kortille tallennettuja kuvia?
[Valitse kuva pääll.valotukseen] -asetuksella voit valita
ensimmäisen yksittäisen kuvan kortille tallennetuista kuvista
(s. 171). Huomaa, että et voi yhdistää kortille jo tallennettuja kuvia.
zzMiten päällekkäisvalotustiedostot numeroidaan?
Kun kamera on asetettu tallentamaan kaikki kuvat,
päällekkäisvalotuskuvan tiedosto nimetään numerolla, joka seuraa
viimeistä sen luomiseen käytettyä yksittäistä valotusta.
zzToimiiko automaattinen virrankatkaisu
päällekkäisvalotuskuvauksen aikana?
Kunhan [Virrankatkaisu]-asetuksena kohdassa [52: Virransäästö]
ei ole [Pois], kamera katkaisee virran automaattisesti noin
30 minuutin kuluttua, mikä lopettaa päällekkäisvalotuskuvauksen ja
peruuttaa päällekkäisvalotuskuvauksen asetukset.
173
Kuvaus kauko-ohjauksella
Langaton kauko-ohjain BR-E1 (myydään erikseen), joka on
yhteensopiva Bluetooth® Low Energy -tekniikan kanssa, mahdollistaa
kuvauksen kauko-ohjauksella jopa noin 5 metrin etäisyydellä
kamerasta.
Yhteensovitus
BR-E1:n käyttämistä varten kamera ja kaukolaukaisin on ensin
yhteensovitettava (yhdistä ja rekisteröi). Yhteensovituksen ohjeet
ovat sivulla 408.
Tee seuraavat, kun laitteet on yhteensovitettu.
<B>-painiketta (9).
1 Paina
zz Kun kuva on näytössä, paina
<B>‑painiketta.
kuvaustavan vaihtoehto.
2 Valitse
zz Määritä kuvaustavan vaihtoehto
kääntämällä <5>-valitsinta.
itselaukaisin/kauko-ohjain.
3 Valitse
zz Valitse <6>-valitsimella <Q>
tai <k>.
174
Kuvaus kauko-ohjauksella
kuva.
4 Ota
zz Voit myös käyttää automaattitarkennusta
painamalla kauko-ohjaimen painiketta
<2>.
zz Kuvaa painamalla kauko-ohjaimen
laukaisinpainiketta.
zz Tarkat kuvausohjeet löytyvät
BR‑E1:n käyttöoppaasta.
Infrapunakauko-ohjaimia, kuten kaukolaukaisin RC-6, ei voi käyttää.
ooJos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna
manuaalisesti ennen kuvausta (s. 281).
ooAutomaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on
asetettu etäkuvausta varten.
ooKaukolaukaisinta voi käyttää myös videokuvauksessa (s. 245).
175
Kaukolaukaisimen käyttäminen
Voit kuvata käyttämällä kaukolaukaisinta
RS-60E3 (myydään erikseen).
Käyttöohjeet ovat kaukolaukaisimen
käyttöoppaassa.
1 Avaa liitännän kansi.
liitin kaukolaukaisimen
2 Liitä
liitäntään.
176
D Salamavalokuvaus
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille
EL-/EX-sarjan Speedlite-salama (myydään erikseen) tekee
salamavalokuvauksesta helppoa.
Tietoja toimenpiteistä on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman
käyttöoppaassa. Tämä kamera on A-tyypin kamera, jolla voi
hyödyntää kaikkia EL-/EX-sarjan Speedlite-salamoiden ominaisuuksia.
Lisätietoja salaman toiminnasta ja salaman valinnaisista toiminnoista
on kameran valikkonäytössä. Katso sivu 179.
zzSalaman valotuskorjaus
Voit säätää välähdystehoa (salaman valotuskorjausta). Kun kuva
on näytössä, paina <B>-painiketta, valitse salaman
valotuskorjauksen vaihtoehto <5>-valitsimella ja aseta sitten
salaman valotuskorjaus <6>-valitsimella. Voit määrittää salaman
valotuskorjausta ±3 yksikköä 1/3 aukon välein.
zzSalamavalotuksen lukitus
Tällä toiminnolla saavutat asianmukaisen salamavalotuksen
kuvattavan kohteen tietyssä osassa. Suuntaa etsimen keskiosa
kohteeseen, paina kameran <A>-painiketta, sommittele kuva ja
ota kuva.
Vaikka asetat negatiivisen salaman valotuskorjauksen (jotta kuva pysyy
tummana), kuvat voidaan silti ottaa kirkkaina, jos et aseta [z3: Auto
Lighting Optimizer/z3: Autom. valotuksen optimointi] -asetukseksi
(s. 104) [Pois].
ooSpeedlite käyttää tarkennuksen apuvaloa automaattisesti tarvittaessa,
jos automaattitarkennus on vaikeaa heikossa valossa.
ooVoit säätää salaman valotuskorjausta pikavalinnalla (s. 68) tai
toiminnolla [Salamatoimintojen asetukset] kohdassa [z2: Ulkoinen
Speedlite-ohjaus] (s. 182).
ooKamera pystyy kytkemään Speedlite-salamaan virran automaattisesti,
kun kamerassa on virta. Lisätietoja on tätä toimintoa tukevan Speedlitesalaman käyttöoppaassa.
177
Salamavalokuvaus
Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite -salamat
zz Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTLtai TTL-automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä
teholla.
Määritä kameran kuvaustilaksi [a] Käsisäätöinen valotus tai [f]
Aukon esivalinta ja säädä aukon arvo ennen kuvaamista.
zz Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila,
kuvaa käyttämällä manuaalista salamatilaa.
Muut kuin Canonin salamalaitteet
zzTäsmäysnopeus
Kameran täsmäystä voi käyttää muiden kuin kompaktien
Canon‑salamalaitteiden kanssa, kun valotusaika on 1/200 sekuntia
tai sitä pidempi. Suurissa studiosalamoissa salaman kesto on
pidempi kuin pienemmissä salamayksiköissä, ja se määräytyy
mallin mukaan. Tarkista ennen kuvaamista, että salamatäsmäys
on suoritettu asianmukaisesti, kokeilemalla kuvaamista
täsmäysnopeudella, joka on noin 1/60 sekuntia–1/30 sekuntia.
ooJos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun
salamayksikön tai salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi
oikein ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä.
ooÄlä kiinnitä suurjännitesalamaa kameran salamakenkään. Se ei ehkä
välähdä.
Salamavalokuvaus käyttäen PC-liitäntää on mahdollista, kun käytetään
akkukahvaa BG-E22 (myydään erikseen).
178
Salamatoiminnon määrittäminenN
Jos EL-/EX-sarjan Speedlite-salamassa on yhteensopivat
salamatoimintojen asetukset, voit määrittää Speedlite-salaman
toiminnot ja valinnaiset toiminnot kameran valikkonäytössä. Kiinnitä
Speedlite-salama kameraan ja käynnistä Speedlite-salama ennen
salamatoimintojen asetusten määrittämistä.
Lisätietoja Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
[z2: Ulkoinen
1 Valitse
Speedlite‑ohjaus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
179
Salamatoiminnon määrittäminen
Salamatoiminto
Ota salamakuvaus käyttöön valitsemalla
[Päällä]. Poista salamakuvaus käytöstä
tai ota käyttöön vain tarkennuksen
apuvalo määrittämällä asetukseksi
[Pois].
Kun on kiinnitetty automaattisalamaa tukeva Speedlite, voit myös
määrittää seuraavat asetukset automaattisalaman käyttöönottamiseksi
kuvausolosuhteiden mukaan.
●●Määritä [Salamatoiminto]-asetukseksi [Päällä].
●●Määritä Speedlite-salamaan automaattinen salamatoiminto.
●●Määritä kameran kuvaustavaksi [A] tai [d].
Katso tarkat kuvausohjeet automaattisalamaa tukevan Speedlitesalaman käyttöoppaasta.
E-TTL II -salamamittaus
Jos haluat käyttää tavallista
salamavalotusta, valitse [Monilohko].
Jos [Keskiarvo] on määritetty, koko
mitatulle alueelle käytetään keskiarvoista
salamavalotusta. Kohteesta riippuen
salaman valotuskorjaus voi olla tarpeen.
Tämä asetus on tarkoitettu edistyneille
käyttäjille.
180
Salamatoiminnon määrittäminen
Hidas täsmäys
Voit määrittää salamavalokuvauksen
salamatäsmäyksen nopeuden [f]
Aukon esivalinta- tai [d] Ohjelmoitu
AE -tilassa.
zz[
] 1/200-30 sek. autom.
zz[
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz[
] 1/200 sek. (kiinteä)
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä
1/200–30 sekuntia kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta
täsmäystä käytetään joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti
valaistuissa paikoissa, ja valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
Estää pitkän valotusajan määrittämisen hämärässä, mikä estää
tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä. Vaikka
salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä tummaksi.
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/200 sekuntia. Tämä estää
kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin
[1/200‑1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin
tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/200-1/60 sek. autom.].
ooOletusasetuksena on [1/200-1/60 sek. autom.]. Jos haluat käyttää
hidasta täsmäystä [f]- tai [d]-tilassa, aseta [1/200-30 sek. autom.].
ooNopea täsmäys ei ole käytettävissä [f]- tai [d]-tilassa, kun
asetuksena on [1/200 sek. (kiinteä)].
181
Salamatoiminnon määrittäminen
FE-varmistus
Jotta vältetään ylivalottuminen,
joka johtuu salaman välähtämisestä
päivänvalossa tai lähikuvauksessa,
kamera voi pienentää ISO-herkkyyttä
automaattisesti ja kuvata normaalilla
kohteen valotuksella, kun automaattinen
ISO-herkkyys on asetettu.
Salamatoimintojen asetukset
Näytetyt tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat
asetukset vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten
toimintojen asetusten, salamatilan ja muiden tekijöiden mukaan.
Lisätietoja Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
Esimerkkinäyttö
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Salamatila
Langattomat toiminnot /
Salamasuhdeohjaus
Salamazoomaus (salaman
peittoalue)
(3)
(4)
(5)
(6)
Suljintäsmäys
Salaman valotuskorjaus
Salamavalotuksen haarukointi
Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa,
joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
182
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSalamatila
Voit valita salamatilan, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.
[E-TTL II-salamamittaus] on EL-/
EX-sarjan Speedlite-salamoiden
vakiotila automaattisessa
salamavalokuvauksessa.
[Manuaalinen salama] -toiminnolla
voit määrittää Speedlite-salaman
[Välähdysteho]-asetuksen itse.
[CSP] (jatkuva kuvaus ensisijalla -tila) vähentää automaattisesti
välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön.
Tämä on hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään
salama akkuvirtaa.
Lisätietoja muista salamatiloista on kyseisen salamatilan sisältävän
Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
Säädä valotuksen korjausta (s. 154) tarpeen mukaan, jos
salamavalokuvauksessa tulee ylivalotusta [CSP]-asetuksella tilassa [t],
[s] tai [a].
[CSP]-asetusta käytettäessä ISO-herkkyysasetuksena on automaattisesti
[Autom.]. [FE-varmistus]-asetukseksi määritetään [Päällä]
automaattisesti. Kun [CSP] peruutetaan, tarkista ISO-herkkyys- ja
[FE‑varmistus]-asetukset.
183
Salamatoiminnon määrittäminen
zzLangattomat toiminnot / Salamasuhdeohjaus
Langaton salamavalokuvaus (useita
salamoita) on mahdollista käytettäessä
radioyhteyttä tai optista yhteyttä.
Katso lisätietoja langattomasta
salamasta langattoman
salamavalokuvauksen kanssa
yhteensopivan Speedlite-salaman
käyttöoppaasta.
Kun käytät salaman asetusten kanssa
yhteensopivaa lähikuvaussalamaa
(esim. MR-14EX II), voit määrittää
välähdysputkien tai välähdyspäiden
A ja B välisen salamasuhteen
tai käyttää langatonta salamaa
vastaanotinyksiköiden kanssa.
Lisätietoja salamasuhteen ohjauksesta
on lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.
zzSalamazoomaus (salaman peittoalue)
Jos Speedlite-salamassa on zoomaava
välähdyspää, voit määrittää salaman
peittoalueen. Aseta tämän asetukseksi
normaalisti [AUTO], niin kamera
määrittää salaman peittoalueen
automaattisesti objektiivin polttovälin
mukaan.
184
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSuljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verhon
täsmäys], niin että salama välähtää heti
valotuksen alkamisen jälkeen.
Jos [2. verhon täsmäys] on asetettu, salama välähtää juuri ennen
sulkimen sulkeutumista. Kun käytät tätä asetusta pitkän valotusajan
kanssa, voit luoda luonnollisempia valojuovia esimerkiksi yöllä ajavan
auton valoista. Kun toisen verhon täsmäys on käytössä yhdessä
[E-TTL II-salamamittaus] -asetuksen kanssa, salama välähtää kaksi
kertaa peräkkäin: kun painat laukaisimen pohjaan ja juuri ennen kuin
valotus päättyy.
Jos [Nopea täsmäys] on määritetty, salamaa voi käyttää kaikkien
valotusaikojen kanssa. Tämä on tehokasta, kun haluat kuvata taustan
ollessa epäterävä (avoin aukko), kuten ulkosalla päivänvalossa.
Kun käytetään 2. verhon täsmäystä, aseta valotusajaksi 1/80 sek. tai
pitempi. Jos valotusaika on 1/90 sekuntia tai lyhyempi, 1. verhon täsmäystä
käytetään automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi määritetty.
185
Salamatoiminnon määrittäminen
zzSalaman valotuskorjaus
Voit määrittää salaman valotuskorjausta
±3 yksikköä 1/3 aukon välein.
Lisätietoja on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
Jos määrität salaman valotuskorjauksen Speedlite-salamassa, et voi
määrittää salaman valotuskorjausta kamerassa. Jos salamavalotuksen
korjaus on määritetty sekä kamerassa että Speedlite-salamassa, Speedlitesalaman asetus ohittaa kameran asetuksen.
zzSalamavalotuksen haarukointi
Jos välähdysteho muutetaan
automaattisesti, kolme otosta kuvataan.
Katso lisätietoja salamavalotuksen
haarukointitoiminnolla varustetun
Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
186
Salamatoiminnon määrittäminen
Salaman valinnaisten toimintojen asetukset
Lisätietoja Speedlite-salaman valinnaisista toiminnoista on Speedlitesalaman (myydään erikseen) käyttöoppaassa.
1 Valitse [Salaman C.Fn-asetukset].
haluamasi toiminnot.
2 Määritä
zz Valitse numero ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
ooJos EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman valinnainen toiminto [Salaman
mittaustapa] on määritetty arvoon [TTL] (automaattisalama), Speedlite
välähtää aina täydellä salamateholla.
ooSpeedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai peruuttaa
kameran [z2: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -näytössä. Määritä ne
suoraan Speedlite-salamassa.
Salamatoimintojen asetusten / salaman C.Fn-asetusten
poistaminen
1 Valitse [Nollaa asetukset].
nollattavat asetukset.
2 Valitse
zz Valitse [Nollaa salaman asetukset]
tai [Nollaa kaikki salaman C.Fn:t]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusnäytössä [OK].
Salaman asetukset tai valinnaisten
toimintojen asetukset nollataan.
187
2
-2 Videoiden kuvaaminen
[Kuvaustapa]-asetukset videoille
Valmistele videokuvaus painamalla
<W>-painiketta ja painamalla
sitten <B>-painiketta, joka avaa
vasemmalla näkyvän [Kuvaustapa]näytön.
[y] : Älykäs automaattikuvaus
(s. 209)
[k] : Ohjelmoitu AE (s. 209)
[t] : Valotusajan esivalinta (s. 210)
[v] : Aukon esivalinta (s. 211)
[M] : Käsisäätöinen valotus (s. 213)
[ / / ]: Mukautettu kuvaustila
(s. 417)
Voit kuvata videoita myös painamalla videokuvauspainiketta stillkuvien
kuvauksen aikana. Tämän tekeminen [A]-tilassa tallentaa videot [A]tilassa kohdassa [z1: Videon tall.laatu] määritetyillä asetuksilla. Muissa
kuvaustiloissa videot tallennetaan käyttäen [ ] (video C3) -tilan asetuksia.
188
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 1
s. 192
s. 219
s. 202
s. 205
s. 220
zzKuvaus 2
s. 245
s. 224
s. 245
zzKuvaus 3
s. 246
s. 246
s. 247
s. 247
s. 248
s. 249
s. 249
189
Välilehtivalikot: Videokuvaus
zzKuvaus 4
s. 250
s. 250
s. 250
s. 250
s. 236
s. 250
s. 251
[y]-tilassa näytetään seuraavat näytöt.
zzKuvaus 1
s. 192
s. 202
s. 205
s. 220
zzKuvaus 2
s. 224
s. 245
s. 251
190
Toimintojen hakemisto: Videokuvaus
Kuvaustila
zz [y] [k] -tilat
B s. 209
zz [t]-tila
zz [v]-tila
B s. 211
zz [M]-tila
B s. 213
B s. 210
Valikot/kuvausominaisuudet
zz Videon tallennuslaatu B s. 192
zz 24,00p
zz Mukautettu
valkotasapaino
B s. 250
zz Valkotasapainon
korjaus
B s. 250
zz Kuva-asetukset
B s. 250
zz Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä
B s. 250
zz HDMI-näyttö
B s. 251
B s. 198
zz Suuri kuvataajuus
B s. 199
zz Äänen tallennus
B s. 202
zz Aikakoodi
B s. 205
zz Videon rajaus
B s. 219
zz Videon digitaalinen IS B s. 220
zz HDR-video
B s. 222
zz Nopeutettu video
B s. 224
zz Canon Log
B s. 236
zz Objektiivin vääristymien
korjaus
B s. 245
zz Kuvaus kaukoohjauksella
B s. 245
zz Valotuksen korjaus
B s. 246
zz ISO-herkkyys (video)
B s. 246
zz Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
B s. 247
zz Ensisijainen
huippuvalotoisto
B s. 247
zz Automaattinen pitkä
valotusaika
B s. 248
zz Mittausajastin
B s. 249
zz Av 1/8-aukon lis.
B s. 249
zz Valkotasapaino
B s. 250
191
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Valitse [z1: Videon tall.laatu]
-välilehdellä [Videon tall.koko] ja
aseta videon koko, kuvataajuus ja
pakkausmenetelmä. Video tallennetaan
MP4-tiedostona.
[Videon tall.koko] -näytössä näkyvä
kuvataajuus vaihtuu automaattisesti
[53: Videojärjest.] -asetuksen mukaan
(s. 384).
Videoiden tallentamiseen tarvittava kortin kirjoitus- ja lukunopeus
(kortin suorituskykyvaatimukset) vaihtelevat videon tallennuslaadun
mukaan. Tarkista kortin toimintavaatimukset sivulta 611 ennen
videoiden kuvaamista.
Videon tallennuskoko
zzKuvan koko
[H] 3840x2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9. Kun
kuvaat HW-videoita, käytä UHS-II SD -korttia (s. 611).
[L] 1920x1080
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD).
Kuvasuhde on 16:9.
[w] 1280x720
Video tallennetaan teräväpiirtolaatuisena (HD). Kuvasuhde on
16:9.
192
Videon tallennuslaadun määrittäminen
ooJos muutat [53: Videojärjest.] -asetusta, aseta myös [z1: Videon
tall.laatu] uudelleen.
ooNormaali 4K-videoiden, L8/7-videoiden ja suuren
kuvataajuuden videoiden toisto ei ehkä onnistu muilla laitteilla toiston
suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
ooTerävyys ja kohina vaihtelevat videon tallennuslaadun, rajatun
kuvauksen asetusten ja käytetyn objektiivin mukaan.
ooKortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (s. 373).
ooKuvataajuuden vaihtoehdot videon tallennuskoon näytössä määräytyvät
sen mukaan, onko [53: Videojärjest.] -asetuksena [NTSC] vai [PAL].
ooVideoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
4K-videoiden kuvaaminen
zz 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti. Lisätietoja on
kohdassa ”Kortit, joille voi tallentaa videoita” sivulla 611.
zz 4K-videoiden ja suuren kuvataajuuden videoiden kuvaaminen
lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä saattaa saada kameran
sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin ja korkeammaksi kuin
normaaleja videoita kuvattaessa. Jos punainen E-kuvake ilmestyy
näkyviin videokuvauksen aikana, kortti voi olla kuuma, joten pysäytä
videokuvaus ja anna kameran jäähtyä ennen kortin poistamista.
(Älä poista korttia heti.)
zz Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840x2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (s. 329).
193
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Videokuvan peitto
Kuvakennon peitto videoille vaihtelee videon tallennuslaadun, rajatun
kuvauksen asetusten ja käytetyn objektiivin mukaan.
EF-S-objektiiveja käytettäessä videoon rajataan alue kuvan keskeltä.
zzRF- tai EF-objektiivit: Kun [z1: Videon rajaus] -asetuksena
on [Pois]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Nopeutettu 4K
Nopeutettu Full HD
4K
zzRF- tai EF-objektiivit: Kun [z1: Videon rajaus] -asetuksena
on [Päällä]
zzEF-S-objektiivit
(3)
(3)
(4)
(4)
Nopeutettu 4K
Nopeutettu Full HD
4K
Full HD
HD
ooL8W-, L8X-, L7W- ja L7X-videoita ja
suuren kuvataajuuden videoita ei voi kuvata EF-S-objektiiveilla tai kun
[z1: Videon rajaus] -asetuksena on [Päällä].
ooTallentaminen videon digitaalinen IS -toiminnolla (s. 220) rajaa kuvaa
lisää näytön keskustan ympärillä.
194
Videon tallennuslaadun määrittäminen
zzKuvataajuus (kuvia sekunnissa (fps))
[2] 119,9 kuvaa/s / [8] 59,94 kuvaa/s / [6] 29,97 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko). Lisätietoja 2-vaihtoehdosta on
sivulla 199.
[3] 100,0 kuvaa/s / [7] 50,00 kuvaa/s / [5] 25,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL (esimerkiksi Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia). Lisätietoja 3-vaihtoehdosta on sivulla 199.
[4] 23,98 kuvaa/s / [B] 24,00 kuvaa/s
Pääasiassa elokuville. 4 (23,98 kuvaa/s) on käytettävissä,
kun [53: Videojärjest.] -asetuksena on [NTSC]. Lisätietoja
B-vaihtoehdosta on sivulla 198.
zzPakkausmenetelmä
[W] ALL-I (editointi/I-only)
Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten. Tiedoston koko on
suurempi kuin IPB (normaali) -asetusta käytettäessä, mutta video sopii
paremmin muokattavaksi.
[X] IPB (normaali)
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
Tiedoston koko on pienempi kuin ALL-I (editointi) -asetusta
käytettäessä, joten kuvausaika on pidempi (kortilla, jolla on yhtä paljon
tallennustilaa).
[
] IPB (kevyt)
Video tallennetaan pienemmällä bittinopeudella kuin IPB
(normaali) -asetuksella, joten tiedostokoko on pienempi kuin IPB
(normaali) -asetuksella ja video on yhteensopiva useamman
toistojärjestelmän kanssa. Tämä pidentää mahdollista
kuvausaikaa pitemmäksi kuin asetuksella IPB (normaali)
(kun kortin kapasiteetti pysyy samana).
195
Videon tallennuslaadun määrittäminen
zzVideon tallennusmuoto
[C] MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan
MP4‑muotoisiksi videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”). Tämä
tiedostomuoto on yhteensopiva useampien toistojärjestelmien
kanssa kuin MOV.
196
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Tietoja korteista, joille voi tallentaa kullakin videon tallennuslaadulla,
on sivulla 611.
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka luku‑ ja
kirjoitusnopeus (kortin suorituskykyvaatimuksissa määritetty) on
sivun 611 taulukon mukainen tai vaadittua suurempi. Testaa korttia
kuvaamalla muutama video halutulla laatuasetuksella (s. 192) ja
varmista, että video tallentuu kortille oikein.
ooAlusta kortit ennen 4K-videon kuvaamista (s. 373).
ooJos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu
oikein. Samoin, jos toistat videon kortilla, jolla on hidas lukunopeus,
kamera ei ehkä toista videota oikein.
ooKun kuvaat videoita, käytä suuren suorituskyvyn omaavaa korttia, jonka
kirjoitusnopeus riittävästi bittinopeutta suurempi.
ooJos videoiden tallentaminen ei onnistu normaalisti, alusta kortti ja yritä
uudelleen. Jos kortin alustaminen ei ratkaise ongelmaa, katso lisäohjeita
esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
ooKortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (s. 373).
ooTarkista kortin luku-/kirjoitusnopeus esimerkiksi kortin valmistajan
sivustosta.
197
Videon tallennuslaadun määrittäminen
24,00p
Videot tallennetaan kuvataajuudella 24,00 kuvaa/s.
Jos asetuksena on [Päällä], voit
valita jonkin seuraavista videon
tallennuslaaduista: HBW,
HBX, LBW tai
LBX.
Jos määrität [Videon tall.koko]
-asetuksen ennen kuin määrität
[24,00p]-asetukseksi [Päällä], määritä
[Videon tall.koko] -asetus uudelleen.
[24,00p: Päällä] -asetusta koskevia varoituksia
ooHDMI-videolähtö on 2160/24,00p tai 1080/24,00p määritetyn videon
tallennuslaadun mukaan. Videoita ei ehkä näytetä, jos kameraa ei ole
yhdistetty HDMI:n kautta televisioon tai muuhun laitteeseen, joka on
yhteensopiva 1080/24,00p-signaalien kanssa.
ooTarkista [Videon tall.koko] -asetus, jos palautat tämän asetuksen
arvoksi [Pois].
198
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Suuri kuvataajuus
Voit kuvata HD-videoita suurella kuvataajuudella 119,9 kuvaa/s tai
100,0 kuvaa/s. Tämä sopii hyvin videoille, jotka toistetaan hidastettuna.
Videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia 29 sekuntia.
Videot tallennetaan muodossa
w2W tai w3W.
Videon servotarkennus- ja videon
digitaalinen IS -toiminnoilla ei ole
vaikutusta, kun kuvataan suuren
kuvataajuuden videoita. Lisäksi
automaattitarkennus ei ole käytettävissä
suuren kuvataajuuden videoiden
kuvauksen aikana.
Suuren kuvataajuuden videoihin ei
tallenneta ääntä.
Videon aikakoodin näyttö tallennuksen aikana siirtyy eteenpäin
4 sekuntia yhtä sekuntia kohti.
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan videotiedostoina,
joiden kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s tai 25,00 kuvaa/s, ne toistetaan
hidastettuina 1/4-nopeudella.
[Suuri kuvataajuus: Päällä] -asetusta koskevia varoituksia
ooAikakoodeja ei tallenneta, kun [Laskenta]-asetuksena on [Jatkuvasti]
kohdassa [z1: Aikakoodi] (s. 205).
ooTarkista [Videon tall.koko] -asetus, jos palautat tämän asetuksen
arvoksi [Pois].
ooNäyttö saattaa vilkkua, jos kuvaat suuren kuvataajuuden videoita
loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
ooKun käynnistät tai pysäytät suuren kuvataajuuden videon kuvauksen,
videon kuvaa ei päivitetä hetkeen ja kuva pysähtyy hetkellisesti.
Ota tämä huomioon, kun tallennat videoita ulkoiseen laitteeseen HDMI:n
kautta.
ooNäytössä kuvauksen aikana näkyvät videon kuvataajuudet eivät vastaa
videon tallennettua kuvataajuutta.
ooKuulokkeita ei voi käyttää, koska ääntä ei kuulu.
199
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zzKamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan
FAT32‑muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston
koko ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä
automaattisesti. Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja
toista se.
zzKamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan
yhteen tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka
tiedoston koko ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
Kun tuot tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt,
käytä joko EOS Utility -ohjelmaa tai kortin lukijaa (s. 575). Yli 4 Gt:n
kokoisia videotiedostoja ei ehkä voi tallentaa, jos yrität käyttää tietokoneen
käyttöjärjestelmän vakiotoimintoja.
200
Videon tallennuslaadun määrittäminen
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Tietoja tiedostokoosta ja tallennusajasta kullakin tallennuslaadulla on
sivulla 612.
Videokuvauksen aikaraja
zzKun kuvataan muita kuin suuren kuvataajuuden videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus
pysähtyy automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen
painamalla videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena
tiedostona).
zzSuuren kuvataajuuden videoita kuvattaessa
Yhden videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia 29 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 7 minuuttia 29 sekuntia, tallennus
pysähtyy automaattisesti. Voit aloittaa suuren kuvataajuuden videon
kuvauksen uudelleen painamalla videokuvauspainiketta (joka
tallentaa videon uutena tiedostona).
201
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Voit kuvata videoita ja samalla
tallentaa ääntä sisäänrakennetun
stereomikrofonin tai ulkoisen
stereomikrofonin avulla. Voit myös
säätää äänen tallennustasoa vapaasti.
Määritä äänen tallennustoiminnot
kohdassa [z1: Äänen tallennus].
Ääni tallennetaan LPCM-muodossa videoille, joihin käytetään ALL-Ipakkausta, ja AAC-muodossa videoille, joihin käytetään IPB-pakkausta.
Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso
zzAutomaatti
Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden
mukaan.
zzManuaalinen
Edistyneille käyttäjille. Voit säätää äänen tallennuksen tasoa
tarvittaessa.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät
äänen tallennuksen tasoa <Y> <Z> -painikkeilla. Katso
huippuarvon pidon osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari
menee ajoittain arvon ”12” (-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien
äänten aikana. Jos lukema ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.
zzPois
Ääntä ei tallenneta.
Tuulisuoja
Määritä asetukseksi [Autom.], kun haluat vaimentaa tuulen ääntä,
kun olet ulkona tuulisella säällä. Aktivoidaan vain, kun kameran
sisäänrakennettu mikrofoni on käytössä. Tuulisuojatoiminto vaimentaa
myös joitakin matalia bassoääniä.
202
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
Vaimennus
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman äänen
vääristymän. Vaikka määrittäisit kuvausta varten [Äänitys]-asetukseksi
[Automaatti] tai [Käsinsäätö], voimakkaat äänet saattavat silti
vääristyä. Tässä tapauksessa suositellaan asetusta [Päällä].
zzMikrofonin käyttäminen
Normaalisti sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereona.
Jos kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN kytketään
ulkoinen stereomikrofoni, jossa on ministereoliitin (halkaisija
3,5 mm), ulkoinen mikrofoni asetetaan ensisijaiseksi. Suosittelemme
suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä.
zzKuulokkeiden käyttäminen
Jos kameran kuulokeliitäntään kytketään erikseen myytävät
stereokuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n miniliitin, voit kuunnella
ääntä videon tallennuksen aikana. Voit kuunnella stereona,
kun käytät sisäänrakennettua stereomikrofonia tai ulkoista
stereomikrofonia. Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
painamalla <Q>‑painiketta, valitsemalla [n] ja säätämällä sitten
<6>-valitsimella.
Kuulokkeita voi käyttää myös videon toiston aikana.
203
Äänen tallennusasetusten määrittäminen
ooSisäänrakennetut mikrofonit tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa
Wi-Fi-toimintojen ääniä. Äänen nauhoittamisen aikana ei suositella
langattoman toiminnon käyttämistä.
ooKun liität kameraan ulkoisen mikrofonin tai kuulokkeet, muista asettaa
pistoke kokonaan sisään.
ooKameran yhdysrakenteista mikrofonia tallentaa myös kameran
toimintaäänet sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana.
Suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttäminen
saattaa vähentää näitä ääniä videossa.
ooÄlä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita
laitteita.
ooKohinanpoistoa ei käytetä kuulokkeiden kautta toistettavaan ääneen.
Niinpä videoon tallennettava ääni on erilainen.
ooÄlä muuta [Äänen tallennus] -asetuksia, kun kuuntelet kuulokkeilla.
Tämä voi aiheuttaa yhtäkkisiä kovia ääniä, jotka voivat satuttaa korviasi.
oo[A]-tilassa käytettävissä olevat [Äänen tallennus] -asetukset ovat
[Päällä] tai [Pois]. Aseta [Päällä], niin tallennuksen taso säädetään
automaattisesti.
ooÄäni tuodaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI:n kautta,
paitsi kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
ooÄänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei
voi säätää.
ooTallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
204
Aikakoodin asettaminen
Kun videota tallennetaan, aikakoodi tallennetaan
myös automaattisesti ajan seuraamiseksi
synkronointia varten. Aikakoodit tallennetaan aina
muodossa tunnit, minuutit, sekunnit ja ruudut.
Niitä käytetään lähinnä, kun videoita muokataan.
Voit määrittää aikakoodin
[z1: Aikakoodi] -asetuksella.
Laskenta
zzTallennuksen aikana
Aikakoodi etenee vain videon kuvaamisen aikana. Kunkin tallennetun
videotiedoston alun aikakoodi jatkuu edellisen tiedoston arvosta.
zzJatkuvasti
Aikakoodi etenee myös silloin, kun et kuvaa videota.
Aloitusajan asetus
Voit asettaa aikakoodin aloitusajan.
zzManuaalinen asetus
Voit asettaa minkä tahansa tunnin, minuutin, sekunnin ja ruudun.
zzNollaa
Nollaa asetuksella [Manuaalinen asetus] tai [Aseta kameran
ajaksi] määritetyn ajan arvoon ”00:00:00.” tai ”00:00:00:” (s. 208).
zzAseta kameran ajaksi
Asettaa tunnit, minuutit ja sekunnit vastaamaan kameran aikaa.
Asettaa ruudun arvoksi ”00”.
ooKun asetuksena on [Jatkuvasti], aikakoodeja ei lisätä kuvaamiisi suuren
kuvataajuuden videoihin.
ooKun asetuksena on [Jatkuvasti], kaikki ajan, aikavyöhykkeen ja
kesäajan muutokset vaikuttavat aikakoodeihin (s. 380).
ooAikakoodeja ei ehkä näytetä oikein, jos videot toistetaan jollain muulla
laitteella kuin kameralla.
205
Aikakoodin asettaminen
Videotallennuslaskuri
Voit valita, miten aika näytetään videokuvausnäytössä.
zzTall. aika
Näyttää ajan, joka on kulunut videokuvauksen aloittamisen jälkeen.
zzAikakoodi
Näyttää aikakoodin videon tallennuksen aikana.
Videotoistolaskuri
Voit valita, miten aika näytetään videon toistonäytössä.
zzTall. aika
Näyttää tallennus- tai toistoajan videon toiston aikana.
zzAikakoodi
Näyttää aikakoodin videon toiston aikana.
Kun [Aikakoodi] on määritetty
Videon kuvaamisen aikana
Videon toiston aikana
ooAikakoodit tallennetaan aina videotiedostoihin (paitsi suuren
kuvataajuuden videoihin, kun asetuksena on [Jatkuvasti]) riippumatta
[Videotall.lask.] -asetuksesta.
oo[Videotoisto lask.] -asetus kohdassa [z1: Aikakoodi] liittyy
[x3: Videotoisto lask.] -asetukseen niin, että nämä asetukset
vastaavat aina toisiaan.
oo”Ruutu”-laskuria ei näytetä videon kuvauksen tai toiston aikana.
206
Aikakoodin asettaminen
HDMI
zzAikakoodi
Aikakoodit voidaan lisätä videoihin, kun tallennat niitä ulkoiseen
laitteeseen HDMI:n kautta.
Pois
Aikakoodia ei lisätä HDMI-videolähtöön.
Päällä
Aikakoodi lisätään HDMI-videolähtöön. Kun on asetettu [Päällä],
[Tallennus ohjaus] näytetään.
zzTallennus ohjaus
Kun videota tallennetaan HDMI-videolähdön kautta ulkoiseen
tallentimeen, voit synkronoida tallennuksen kameran videokuvauksen
käynnistyksen ja pysäytyksen kanssa.
Pois
Ulkoinen laite aloittaa ja lopettaa tallennuksen.
Päällä
Ulkoisen laitteen tallennus on synkronoitu videokuvauksen
aloituksen ja lopetuksen kanssa.
ooAikakoodeja ei lisätä HDMI-videolähtöön, kun kuvaat suuren
kuvataajuuden videoita ja [Laskenta]-asetuksena kohdassa [Aikakoodi]
on [Jatkuvasti].
ooTarkista valmistajalta, onko ulkoinen tallennin yhteensopiva [Aikakoodi]tai [Tallennus ohjaus] -toiminnon kanssa.
ooVaikka [Aikakoodi]-asetuksena on [Pois], ulkoiset tallentimet saattavat
lisätä aikakoodin videoihin riippuen laitteiden määrityksistä. Lisätietoja
laitteiden määrityksistä, jotka liittyvät aikakoodin lisäämiseen HDMIlähtöön, saat laitteen valmistajalta.
ooRiippuen ulkoisen tallentimen tukemista toiminnoista, [Tallennus
ohjaus] -toiminto ei ehkä toimi oikein, jos aloitat videon tallennuksen
painamalla videokuvauspainiketta stillkuvien kuvauksen aikana.
207
Aikakoodin asettaminen
Drop Frame
Aikakoodi ei vastaa todellista aikaa, kun ruudut lasketaan aikakoodissa,
jos kuvataajuuden asetuksena on 2 (119,9 kuvaa/s), 8
(59,94 kuvaa/s) tai 6 (29,97 kuvaa/s). Poikkeama korjataan
automaattisesti, kun asetuksena on [Päällä]. Tätä korjaustoimintoa
kutsutaan ”drop frame -hienosäädöksi”. Se on tarkoitettu edistyneille
käyttäjille videon muokkausta tai muita sovelluksia varten.
zzPäällä
Poikkeama korjataan automaattisesti ohittamalla aikakoodin
numeroita (DF: drop frame, hienosäätö).
zzPois
Poikkeamaa ei korjata (NDF: Non-drop frame, ei hienosäätöä).
Aikakoodit näytetään seuraavasti.
Päällä (DF)
00:00:00. (Toisto: 00:00:00.00)
Pois (NDF)
00:00:00: (Toisto: 00:00:00:00)
Drop frame -toimintoa ei käytetä, kun kuvataajuus on 3 (100,0 kuvaa/s),
7 (50,00 kuvaa/s), 5 (25,00 kuvaa/s), B (24,00 kuvaa/s) tai 4
(23,98 kuvaa/s). ([Hienosäätö]-asetusta ei näytetä, kun 3/7/5/
B/4 on asetettu tai kun [53: Videojärjest.] -asetuksena on [PAL].)
208
k Videoiden kuvaaminen
y/k Kuvaaminen automaattivalotuksella
Kun kuvaustilaksi on valittu [y] tai [k], automaattivalotuksen ohjaus
sovittaa valotuksen ympäristön kirkkauden mukaan.
1 Määritä kuvaustilaksi [y] tai [k].
zz Paina <W>-painiketta.
zz Valitse <6>-valitsimella [y]
tai [k].
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella tai
manuaalitarkennuksella (s. 268–275, 281).
zz Oletuksena [21: Videon servotark.]
-asetuksena on [Päällä], jotta kamera
tarkentaa aina (s. 286).
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
video.
3 Kuvaa
zz Aloita videon kuvaus painamalla
(1)
videokuvauspainiketta.
ggVideon kuvauksen aikana
”oREC”‑merkki (1) näkyy näytön
oikeassa yläkulmassa.
ggMerkityissä kohdissa (2) olevat
mikrofonit tallentavat äänen.
zz Lopeta videon kuvaus painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
(2)
209
Videoiden kuvaaminen
t Valotusajan esivalinta
[t]-tilassa voit asettaa haluamasi valotusajan videoille. ISO-herkkyys
ja aukko määritetään automaattisesti kirkkauden mukaan, jotta
saadaan normaali valotus.
1 Määritä kuvaustilaksi [t].
haluamasi valotusaika (1).
2 Määritä
zz Katso näyttöä ja käännä
<6>-valitsinta.
zz Määritettävissä olevat valotusajat
määräytyvät kuvataajuuden mukaan.
(1)
ja kuvaa video.
3 Tarkenna
zz Toimi samoin kuin vaiheissa
2 ja 3 kohdassa ”Kuvaaminen
automaattivalotuksella” (s. 209).
ooVältä valotusajan säätämistä, kun videon tallennus on kesken,
sillä valotuksen muutokset saattavat tallentua.
ooKun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
ooJos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
210
Videoiden kuvaaminen
v Aukon esivalinta
[v]-tilassa voit asettaa haluamasi aukon videoille. ISO-herkkyys
ja valotusaika määritetään automaattisesti kirkkauden mukaan, jotta
saadaan normaali valotus.
1 Määritä kuvaustilaksi [v].
haluamasi aukko (1).
2 Määritä
zz Katso näyttöä ja käännä
<6>-valitsinta.
(1)
ja kuvaa video.
3 Tarkenna
zz Toimi samoin kuin vaiheissa
2 ja 3 kohdassa ”Kuvaaminen
automaattivalotuksella” (s. 209).
Vältä aukon säätämistä, kun videon tallennus on kesken, sillä aukon
säätämisen aiheuttamat valotuksen muutokset saattavat tallentua.
211
Videoiden kuvaaminen
[y]-, [k]-, [t]- ja [v]-tiloja koskevia huomautuksia
oo[y]-tilassa kameran tunnistaman tilanteen kuvake näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa (s. 623).
ooVoit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>-painiketta (paitsi
[A]-tilassa, s. 157). Kun olet käyttänyt AE-lukitusta videokuvauksessa,
voit peruuttaa sen painamalla <S>-painiketta. (AE-lukituksen asetus on
käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
ooValotuksen korjaus voidaan asettaa ±3 yksikön välein (paitsi
[A]‑tilassa).
ooISO-herkkyyttä, valotusaikaa ja aukkoa ei tallenneta videon Exif-tietoihin
[y]- tai [k]-tilassa.
ooKamera on yhteensopiva Speedlite-salaman toiminnon kanssa, joka
sytyttää LED-valon automaattisesti heikossa valaistuksessa, kun
kuvataan videoita [y]-, [k]-, [t]- tai [v]-tilassa. Katso lisätietoja
LED-valolla varustetun Speedlite-salaman käyttöoppaasta.
ISO-herkkyys tiloissa [y], [k], [t] ja [v]
ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti tiloissa [y], [k], [t] ja
[v]. Lisätietoja ISO-herkkyydestä on sivulla 614.
Tilannekuvakkeet
[y]-kuvaustilassa kamera tunnistaa
tilanteen tyypin ja määrittää asetukset
automaattisesti sen mukaisesti.
Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa. Lisätietoja
kuvakkeista on sivulla 623.
212
Videoiden kuvaaminen
M Kuvaaminen käsisäätöisellä valotuksella
Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukon ja
ISO‑herkkyyden. Videokuvauksen käsisäätöinen valotus on tarkoitettu
edistyneille käyttäjille.
1 Määritä kuvaustilaksi [M].
ISO-herkkyys.
2 Määritä
zz Paina <B>-painiketta.
zz Määritä ISO-herkkyyden asetus
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Määritä se kääntämällä
<6>-valitsinta.
3 Määritä valotusaika (1) ja aukko (2).
zz Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista
valotustason ilmaisin.
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Määritettävissä olevat valotusajat
määräytyvät kuvataajuuden mukaan.
(1)
(2)
ja kuvaa video.
4 Tarkenna
zz Toimi samoin kuin vaiheissa
2 ja 3 kohdassa ”Kuvaaminen
automaattivalotuksella” (s. 209).
213
Videoiden kuvaaminen
ooVideokuvauksessa ISO-herkkyyden asetuksena ei voi käyttää L-asetusta
(vastaa herkkyyttä ISO 50).
ooKun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista kameran
asetukset ennen videoiden kuvaamista.
ooVältä valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana.
Valotuksen muutokset voivat tallentua videoon tai kohinan määrä voi
lisääntyä suurilla ISO-herkkyyksillä.
ooKun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
ooJos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
ooAutomaattista ISO-herkkyyttä käytettäessä voidaan asettaa valotuksen
korjaus ±3 yksikön välein.
ooKun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISOherkkyyden painamalla <A>-painiketta. Jos olet lukinnut ISOherkkyyden videokuvauksen aikana, voit peruuttaa lukituksen painamalla
<S>-painiketta. (ISO-herkkyyden lukituksen asetus on käytössä,
kunnes painat <S>-painiketta.)
ooJos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet
valotustason ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen,
kun ensimmäisen kerran painoit <A>-painiketta.
ooKun kamera on valmis kuvaamaan [M]-tilassa, voit näyttää
histogrammin painamalla <B>-painiketta.
ooVoit säätää ISO-herkkyyttä videon tallennuksen aikana painamalla
<B>-painiketta ja käyttämällä <6>-valitsinta.
214
Videoiden kuvaaminen
ISO-herkkyys [M]-tilassa
[M]-tilassa voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita
[AUTO]-asetuksen, jolloin se asetetaan automaattisesti. Lisätietoja
ISO-herkkyydestä on sivulla 614.
Valotusaika
Käytettävissä olevat valotusajat tiloissa [t] (valotusajan esivalinta)
ja [M] (käsisäätöinen valotus) vaihtelevat määritetyn videon
tallennuslaadun kuvataajuuden mukaan.
Kuvataajuus
2
3
8
7
Normaali
videokuvaus
–
Valotusaika (sek.)
Suuren
kuvataajuuden
HDR-videokuvaus
videon kuvaus
1/4000–1/125
1/4000–1/100
–
6
1/4000–1/8
5
B
4
–
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50
–
215
Videoiden kuvaaminen
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Kun haluat ottaa
stillkuvia, pysäytä ensin tallennus ja vaihda [Kuvaustapa]-asetukseksi
stillkuvien kuvaus (s. 70).
Tietonäyttö (videokuvaus)
Lisätietoja videokuvauksessa näytettävistä kuvakkeista on sivulla 621.
216
Videokuvausta koskevat varoitukset
ooÄlä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
ooJos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä
moiré-ilmiötä tai värit voivat vääristyä.
ooJos <Q> tai <Qw> on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
ooJos kuvaat videota LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
ooJos tarkennat automaattisesti USM-objektiivilla kuvatessasi videota
heikossa valaistuksessa, videoon voi tallentua vaakaviivakohinaa.
Samantyyppistä kohinaa voi esiintyä, jos tarkennat käsin tietyillä
objektiiveilla, jossa on sähköinen tarkennusrengas.
ooOn suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
ooSuuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
ooJos automaattitarkennusta käytetään videokuvauksen aikana, mitä
tahansa seuraavista voi tapahtua: tarkennus kohdistuu hetkeksi väärin,
videon kirkkauden muutokset tallentuvat, videon tallennus keskeytyy
hetkeksi tai objektiivin tuottamat mekaaniset äänet tallentuvat.
ooVältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (s. 209) sormellasi tai
millään esineellä.
oo”Yleiset videokuvauksen varoitukset” ovat sivulla 253.
ooLue tarvittaessa myös ”Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset”
sivulta 142.
217
Videokuvausta koskevat huomautukset
ooAina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
ooVideon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
ooVoit tarkentaa myös painamalla <p>-painiketta.
ooVoit ottaa käyttöön videokuvauksen aloittamisen ja lopettamisen
painamalla laukaisin pohjaan asettamalla [Pohjaan]-asetukseksi
kohdassa [54: V-pain.toiminta] vaihtoehdon [Al./lop. videotall].
ooKameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereoääntä (s. 209).
ooKameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN liitettyjä ulkoisia
mikrofoneja, kuten suunnattu stereomikrofoni DM-E1 (myydään
erikseen), käytetään sisäänrakennettujen mikrofonien sijasta (s. 203).
ooVoit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
ooEF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus videokuvauksen
aikana on käytettävissä, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on
tämä toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen
jälkeen.
ooYCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709
-väriavaruutta käytetään 4K-, Full HD- ja HD-videoissa.
218
Videon rajausN
RF- tai EF-objektiiveja käytettäessä videoihin voidaan rajata kuvan
keskustaa ympäröivä alue kuin käytettäisiin teleobjektiivia.
EF-S-objektiivilla kuvaaminen antaa saman tuloksen kuin tämä videon
rajaustoiminto.
1 Valitse [z1: Videon rajaus].
[Päällä].
2 Valitse
ggKeskialue suurennetaan.
ooL8W-, L8X-, L7W- ja L7X-videoita ja
suuren kuvataajuuden videoita ei voi kuvata käyttäen videon rajausta.
ooNäytön keskustaa rajataan niin, että kuvausalue pienenee, kun
[z1: Videon digit. IS] -asetuksena on [Päällä] tai [Parannettu].
ooVideon rajauksessa käytettävissä oleva kuvausalue on sama kuin
kuvattaessa videoita käyttäen EF-S-objektiiveja.
oo4K-videot kuvataan aina niin, että kuvausnäytön keskusta rajataan,
eikä [z1: Videon rajaus] -asetus muuta kuvauksen kuvakulmaa.
ooLisätietoja kuvausalueesta on sivulla 194.
219
Videon digitaalinen IS
Kameran Image Stabilizer (Kuvanvakain) korjaa elektronisesti kameran
tärähtelyä videokuvauksen aikana. Tämän toiminnon nimi on ”videon
digitaalinen IS”. Videon digitaalinen IS -toiminnolla kuvanvakausta
voidaan käyttää, vaikka käytetyssä objektiivissa ei ole Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -toimintoa. Kun käytetään objektiivia, jossa on optinen
Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta objektiivin Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -kytkin asentoon <1>.
1 Valitse [z1: Videon digit. IS].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zzPäällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zzParannettu (x)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin
[Päällä]‑asetuksella. Kuvaa suurennetaan enemmän.
220
Videon digitaalinen IS
Yhdistelmäkuvanvakaus
Vielä tehokkaamman korjauksen voi saavuttaa käyttämällä
objektiivia, joka tukee videon digitaalista kuvanvakausta ja
yhdistelmäkuvanvakausta, jossa yhdistetään objektiivin ja kameran
optinen ja digitaalinen kuvanvakaus.
ooVideon digitaalinen IS ei toimi, kun objektiivin optinen Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -kytkin on asennossa <2>.
ooVaikka videoita voi tallentaa käyttäen videon digitaalinen IS -toimintoa,
kun käytetään EF-S-objektiiveja tai videon rajausta, kuvausalue
pienenee entisestään.
ooKun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS
ei toimi.
ooVideon digitaalinen IS -toiminnon vakautus voi olla vähemmän tehokasta
joillakin videon tallennuslaatuasetuksilla.
ooMitä suurempi kuvakulma (laajakulma), sen tehokkaampi on
kuvanvakaus. Mitä pienempi kuvakulma (telepää), sen vähäisempää on
kuvanvakaus.
ooKun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
ooKohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä
huomattavasti (kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon
digitaalinen IS -toiminnon vaikutuksesta.
ooKun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin
Canonin objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
ooKoska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva
näyttää rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä
selkeämmin.
ooTietoja yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa yhteensopivista objektiiveista
on Canonin sivustossa.
oo”+” lisätään videon digitaalinen IS -kuvakkeeseen (katso
s. 220), kun käytetään objektiivia, joka on yhteensopiva
yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa.
221
HDR-videokuvaus
Voit kuvata suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suuren
kontrastin huippuvalojen yksityiskohdat säilyvät.
Voit määrittää HDR-videoiden kuvauksen pikavalintanäytössä,
kun käytät RF- tai EF-objektiiveja ja [Videon tall.koko] -asetuksena
kohdassa [z1: Videon tall.laatu] on L6X (NTSC) tai
L5X (PAL) tai kun käytät EF-S-objektiiveja tai videon rajausta
ja tämän asetuksen arvona on w6X (NTSC) tai w5X
(PAL).
[Videon tall.koko].
1 Tarkista
zz Tarkista, että [Videon tall.koko]
-asetuksena kohdassa [z1: Videon
tall.laatu] on edellä mainittu koko.
2 Paina <Q>-painiketta (7).
[4].
3 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
näytöstä alaoikealta [4]
(HDR‑videokuvaus).
[5] (päällä).
4 Valitse
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [5]
(Päällä).
222
HDR-videokuvaus
HDR-video.
5 Kuvaa
zz Kuvaa video samalla tavalla kuin
normaali video.
zz Tietoja käytettävissä olevasta
tiedostokoosta ja tallennusajasta on
sivulla 612.
ooVideot tallennetaan HD-muodossa (Full HD ei ole käytettävissä),
kun käytetään EF-S-objektiiveja tai videon rajausta.
ooHDR-videoiden ISO-herkkyyden asetusalue on ISO 100–25600
riippumatta siitä, asetetaanko se automaattisesti vai manuaalisesti.
ISO‑laajennus ei ole käytettävissä.
ooLisätietoja valotusajoista on sivulla 215.
ooPienin ISO-herkkyys [t]-tilassa on ISO 400.
ooHDR-videokuvaus ei ole käytettävissä asetuksen [z1: Videon digit.
IS], [z2: Nopeutettu video], [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto]
tai [Canon Log] kanssa.
ooKuva saattaa välkkyä HDR-kuvauksessa, vaikka on asetettu sopiva
valotusaika.
ooKoska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi
näyttää vääristyneeltä. Käsivaralla kuvauksen aikana kameran tärähtely
saattaa tehdä vääristymistä huomattavampia. Jalustan käyttäminen on
suositeltavaa. Huomaa, että vaikka kuvauksessa käytettäisiin jalustaa,
HDR-videon kuvien toistossa yksitellen tai hidastetussa toistossa voi
näkyä jälkikuvia tai enemmän kohinaa kuin normaalissa toistossa.
ooKuvan väri ja kirkkaus voivat muuttua huomattavasti hetkeksi, jos muutat
HDR-kuvauksen asetuksia. Lisäksi videota ei päivitetä hetkeen ja
kuva pysähtyy hetkiseksi. Ota tämä huomioon, kun tallennat videoita
ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
223
a Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Tietyin väliajoin otetut stillkuvat voidaan yhdistää automaattisesti
nopeutetun 4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video
näyttää, miten kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen
todellisuudessa kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä
pisteestä maiseman muuttumista, kasvien kasvamista, tähtien
liikkeitä yms.
Nopeutetut videot tallennetaan MP4-muodossa seuraavalla laadulla:
H6W (NTSC) / H5W (PAL) 4K-kuvauksessa ja L 6
W (NTSC) / L 5 W (PAL) Full HD -kuvauksessa.
Huomaa, että kuvataajuus muutetaan automaattisesti
[53: Videojärjest.] -asetuksen mukaan (s. 384).
1 Valitse kuvaustila.
2 Valitse [z2: Nopeutettu video].
3 Valitse [Nopeutettu].
haluamasi videon
4 Valitse
tallennuskoko.
zz Valitse koko ja paina sitten
<0>-painiketta.
224
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
zzPäälläH (3840x2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9. Kuvataajuus
on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja 25,00 kuvaa/s (5)
PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C) -muodossa
ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
zzPäälläL (1920x1080)
Video tallennetaan täysi teräväpiirto (Full HD) -laatuisena.
Kuvasuhde on 16:9. Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6)
NTSC‑järjestelmässä ja 25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja
videot tallennetaan MP4 (C) -muodossa ALL-I (W) -pakkausta
käyttäen.
kuvausväli.
5 Valitse
zz Valitse [Aikaväli].
(1)
(2)
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika]
(1) ja [3: Toistoaika] (2) ja aseta
numero.
zz Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
zz Voidaan asettaa alueelle [00:00:02]–
[99:59:59]. (Aikaväli kerran
sekunnissa ei ole käytettävissä.)
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
225
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
kuvien määrä.
6 Määritä
zz Valitse [Otosmäärä].
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] ja
[3: Toistoaika] ja aseta numero.
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta, jotta <r>
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja paina
sitten <0>-painiketta. (Palauttaa
tilaan <s>.)
zz Voidaan asettaa alueelle [0002]–
[3600].
zz Tarkista, että [3: Toistoaika] ei näy
punaisena.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
ooTietoja korteista, joille voi tallentaa nopeutettua videota, (kortin
suorituskyvyn vaatimukset) on sivulla 611.
ooJos kuvien määrä on 3600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
226
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
7 Valitse valotuksen asetustapa.
zz Valitse [Autom.valotus].
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzLukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus
asetetaan automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle
kuvalle valittua valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa.
Muitakin ensimmäiselle kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös
seuraavissa kuvissa.
zzJokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus
asetetaan automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos
toimintojen, kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on
[Automaatti], ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
8 Valitse, näytetäänkö kuva.
zz Valitse [Näytön auto.katk.].
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzPois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana. (Näyttö
sammuu vain kuvauksen aikana.) Huomaa, että näyttö sammuu noin
30 minuutin kuluttua kuvauksen aloittamisesta.
zzPäällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
227
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
äänimerkki.
9 Aseta
zz Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä ei
kuulu kuvauksen aikana.
10 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä
kuvamäärällä ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää”
näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan),
kun luodaan nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on
otettu tietyin väliajoin.
valikko.
11 Sulje
zz Sulje valikkonäyttö painamalla
<M>-painiketta.
228
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ilmoitus.
12 Lue
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
testikuvia.
13 Ota
zz Aseta valotus ja kuvaustoiminnot
ja tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin samalla tavalla kuin
stillkuvien kuvauksessa.
zz Ota testikuvat painamalla laukaisin
pohjaan asti. Stillkuvat tallennetaan
kortille.
zz Jos testikuvissa ei ole ongelmia, siirry
seuraavaan vaiheeseen.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat ottaa
testikuvat uudelleen.
ooTestikuvat tallennetaan JPEG 73 -laadulla.
oo[t]- tai [M]-tilassa voit asettaa valotusajan väliltä 1/4000 sek.–30 sek.
ooVoit asettaa automaattisen ISO-herkkyyden ylärajan [k]-, [t]tai [v]-tilassa tai [M]-tilassa automaattinen ISO-herkkyys
-toiminnolla kohdassa [aAutom. ISO] kohdassa [z3: kISOherkkyysasetukset] (s. 246).
ooJos asetat käsisäätöisellä valotuksella kuvattaessa [Suurin]-asetukseksi
kohdassa [ISO-herkkyysalue] tai [H-alue] kohdassa [z3: kISOherkkyysasetukset] vaihtoehdon [H2(102400)], manuaalisen
asetusalueen ylärajaa laajennetaan arvoon H2 (vastaa herkkyyttä
ISO 102400).
ooJos olet asettanut [Puoliväliin]-asetukseksi kohdassa [54: V-pain.
toiminta] vaihtoehdon [Mitt.+k-servotark], sen tilalle vaihdetaan
automaattisesti [Mittaus+kertatark.], kun määrität nopeutetun videon
kuvaamisen.
229
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
videokuvauspainiketta.
14 Paina
ggKamera on valmis aloittamaan
nopeutetun videon kuvaamisen.
zz Jos haluat palata vaiheeseen
13, paina videokuvauspainiketta
uudelleen.
nopeutettu video.
15 Kuvaa
zz Paina <B>-painiketta ja tarkista
(1)
230
(2)
uudelleen näytössä näkyvät kohdat
”Tarvittava aika (1)” ja ”Aikaväli (2)”.
zz Aloita nopeutetun videon
kuvaaminen painamalla laukaisin
pohjaan.
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen
aikana.
zz Kun tallennetaan nopeutettua videota,
näytön oikeassa yläkulmassa näkyy
”oREC”.
zz Koska kuvaamisessa käytetään
elektronista suljinta, sulkimesta ei
kuulu mitään mekaanista ääntä
nopeutetun videon kuvaamisen
aikana.
ggKun määritetty otosmäärä on otettu,
nopeutetun videon kuvaaminen
päättyy.
zz Peruuta nopeutetun videon
kuvaaminen asettamalla
[Nopeutettu]-asetukseksi [Pois].
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ooJalustan käyttäminen on suositeltavaa.
ooOn suositeltavaa ottaa testikuvia, kuten vaiheessa 13, sekä kuvata
testivideo nopeutetusta videosta etukäteen.
ooRiippumatta [Videon tall.koko] -asetuksesta kohdassa [z1: Videon
tall.laatu], nopeutetut 4K-videot tallennetaan muodossa H6W
(NTSC) / H5W (PAL) ja nopeutetut Full HD -videot tallennetaan
muodossa L 6 W (NTSC) / L 5 W (PAL).
ooVideon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin
100 %.
ooJos haluat peruuttaa meneillään olevan nopeutetun videon kuvaamisen,
paina laukaisin pohjaan tai paina videokuvauspainiketta. Siihen
mennessä kuvattu nopeutettu video tallennetaan kortille.
ooJos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia,
näytössä näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän, päivien
määrä näytetään 24 tunnin jaksojen määränä.
ooVaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti, videotiedosto
luodaan silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00:00:00”.
ooJos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden
(myydään erikseen) käyttämistä.
ooYCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709
-väriavaruutta käytetään nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa.
ooJos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän
tallentamiseen, [Toistoaika] näkyy punaisena. Vaikka kamera pystyy
jatkamaan kuvausta, kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
ooJos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia
ole alustettu exFAT-muotoon (s. 374), [Toistoaika] näkyy punaisena.
Jos jatka kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa
4 Gt, nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
231
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ooÄlä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa
kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
ooJos kamera on kytketty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla tai HDMI-kaapeli
on liitetty kameraan, et voi valita asetusta [Päällä].
ooVideon servotarkennus ei toimi.
ooKuvattaessa nopeutettuja videoita [t] (valotusajan esivalinta) -tilassa
aukko on kiinteä ja valotusta ohjataan ISO-herkkyyden avulla.
ooJos valotusaika on 1/30 sekuntia tai hitaampi, videon valotusta ei ehkä
näytetä oikein (se saattaa poiketa lopullisen videon valotuksesta).
ooÄlä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Zoomaaminen saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus
muuttuu tai objektiivin vääristymien korjaus ei toimi oikein.
ooKun kuvaat nopeutettua videota välkkyvän valon alla, kuvaan
saattaa tallentua huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai
epätasainen valotus.
ooNopeutetun videon tallennuksen aikana näytetyt kuvat saattavat näyttää
erilaisilta kuin valmis video (niissä voi olla välkkyvistä valonlähteistä
johtuvaa epätasaista kirkkautta tai suuren ISO-herkkyyden aiheuttamaa
kohinaa).
ooKun kuvaat nopeutettua videota vähäisessä valossa, kuvauksen aikana
näytetty kuva saattaa poiketa videoon tallennettavasta kuvasta. Tässä
tapauksessa <g>-kuvake vilkkuu.
ooJos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta nopeutettua videota kuvatessasi, kuva voi näyttää huomattavan
vääristyneeltä.
ooAutomaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen
aikana. Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen
asetuksia tai toistaa kuvia jne.
ooNopeutettuihin videoihin ei tallenneta ääntä tai aikakoodia.
ooNopeutettua videota kuvatessasi voit aloittaa tai pysäyttää videon
kuvauksen painamalla laukaisimen pohjaan riippumatta [54: V-pain.
toiminta] -asetuksesta.
ooKun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus] -asetuksena on
[Jokainen ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta,
kamera ei ehkä kuvaa asetulla aikavälillä.
232
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ooJos valotusaika on pitempi kuin kuvausväli (kuten pitkää valotusaikaa
käytettäessä) tai jos hidas suljinnopeus asetetaan automaattisesti,
kamera ei ehkä voi kuvata määrätyin väliajoin. Lisäksi kuvaaminen ei
ehkä onnistu silloin, kun valotusaika ja kuvausväli ovat lähes samat.
ooJos seuraavaa ajastettua kuvaa ei voi ottaa, se jätetään väliin. Tämä
saattaa vähentää nopeutetun videon tallennusaikaa.
ooJos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan
määritettyjen kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin
otoksia ei ehkä oteta määrätyin väliajoin.
ooVaikka [Näytön auto.katk.] -asetuksena on [Pois], näyttö sammuu
valotuksen ajaksi.
ooVaikka [Näytön auto.katk.] -asetuksena on [Pois], kuvaa ei ehkä
näytetä lyhyen aikaa ennen seuraavaa kuvaa.
ooJos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan
määritettyjen kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin
otoksia ei ehkä oteta määrätyin väliajoin.
ooOtettuja kuvia ei tallenneta stillkuvina. Vaikka peruuttaisit nopeutetun
videon kuvaamisen vain yhden kuvan ottamisen jälkeen, se tallennetaan
silti videotiedostona.
ooJos kytket kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS
Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z2: Nopeutettu video]
-asetukseksi [Pois]. Jos asetuksena on [Päällä], kameran ja tietokoneen
välinen tiedonsiirto ei toimi.
ooImage Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen
aikana.
ooNopeutetun videon kuvaaminen päättyy esimerkiksi, jos virtakytkin
asetetaan asentoon <2>, ja asetukseksi vaihdetaan [Pois].
ooVaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
ooSeuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen
valmiustilan ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
• Valitaan [Puhdista nytf] tai [Puhdistus käsin] kohdassa
[53: Kennon puhdistus] tai valitaan [56: Kamera-asetusten
nollaus].
233
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
ooJos aloitat nopeutetun videon kuvaamisen, kun lämpötilavaroituksen
valkoinen <s> (s. 253) on näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu
saattaa kärsiä. On suositeltavaa aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen,
kun valkoinen <s> katoaa (kameran sisäinen lämpötila laskee).
ooKun [Autom.valotus]-asetuksena on [Jokainen ruutu], ISOherkkyyttä, valotusaikaa ja aukkoa ei ehkä tallenneta nopeutetun videon
Exif‑tietoihin joissakin tiloissa.
234
Nopeutettujen videoiden kuvaaminen
Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen kauko-ohjaimella
BR-E1 (myydään erikseen, s. 174).
zz Langaton kauko-ohjain BR-E1
• Suorita ensin langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 ja kameran
yhteensovitus (s. 408).
• Valitse [z2: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä].
• Ota testikuvat ja sitten, kun kamera on valmis kuvaamaan
(kuten vaiheessa 14 sivulla 230), aseta BR-E1:n laukaisutilan/
videokuvauksen kytkin asentoon <o> (välitön laukaisu) tai <2>
(laukaisu 2 sekunnin viiveellä).
• Jos kauko-ohjaimen kytkin on asetettu asentoon [k], nopeutetun
videon kuvaamista ei voi aloittaa.
Kameran tila / kaukoohjauksen asetukset
Testikuvausnäyttö
Kuvausvalmius
Nopeutetun videon
kuvaamisen aikana
<2> 2 sekunnin
viive
[k] Videokuvaus
<o> välitön
laukaisu
Testikuvaus
Kuvausvalmiustilaan
Aloittaa kuvaamisen Testikuvausnäyttöön
Lopettaa
Lopettaa kuvaamisen
kuvaamisen
Nopeutetun videon kuvaukseen käytettävissä oleva
arvioitu aika
Ohjeita siitä, kuinka pitkään nopeutettuja videoita voi kuvata (ennen
akun tyhjentymistä) on sivulla 613.
235
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log
-toimintoaN
Canon Log -gammakäyrä käyttää kuvakennon ominaisuuksia laajan
dynaamisen alueen tallentamiseen videoihin. Sitä voidaan sitten
käsitellä myöhemmin jälkikäsittelyssä. Varjojen ja huippuvalojen
yksityiskohtia häviää hyvin vähän, joten videoissa säilyy enemmän
kuvatietoja koko dynaamisella alueella.
Canon Log -videoiden jälkikäsittelyssä voidaan käyttää LUT (look-up
table) -taulukkoja. LUT-tiedot voi ladata Canonin sivustolta.
kuvaustilaksi [M].
1 Määritä
zz Vaiheen 3 jälkeiset asetukset ovat
käytettävissä vain [M]-kuvaustilassa.
[z4: Canon Log
2 Valitse
-asetukset].
[Canon Log].
3 Valitse
zz Paina <0>-painiketta.
[On (8bit)] tai [On (10bit)]
4 Valitse
(s. 238).
zz Valitse [On (8bit)], kun tallennat
videoita kortille.
zz Valitse joko [On (8bit)] tai [On
(10bit)], kun tallennat videoita
ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
236
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
haluamasi asetukset.
5 Määritä
zz Aseta [Näyttöapu], [Color Matrix],
[Ominaisuudet] ja [HDMIväriavaruus]. Lisätietoja on sivuilla
239–241.
kuvaus.
6 Aseta
zz Määritä ISO-herkkyys manuaalisesti
(s. 242).
zz Määritä valotusaika ja aukko.
video.
7 Kuvaa
zz Ennen kuin tallennat videoita kortille,
katso sivu 611.
zz Kun tallennat videoita ulkoiseen
laitteeseen HDMI:n kautta, yhdistä
laitteet HDMI-kaapelilla.
zz Lisätietoja ulkoisesta tallennuksesta
HDMI:n kautta on ulkoisen laitteen
käyttöoppaassa.
237
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
zzCanon Log
zz On (8bit)
Valitse tämä, kun tallennat videoita
Canon Log -toimintoa käyttäen kortille.
Voit myös käyttää tätä tallentamiseen
ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
Tallennuslaatu HDMI:n kautta vaihtuu
automaattisesti [z1: Videon tall.
laatu] -asetuksen perusteella.
On (10bit)
Valitse tämä, kun tallennat 10-bittistä 4K (3840x2160) -videota
HDMI:n kautta ulkoiseen laitteeseen, joka tukee 10-bittistä
4K-tallennusta. Videoita ei voi tallentaa kortille. [z4: HDMInäyttö] -asetukseksi määritetään automaattisesti [A+a].
ooKamera ei tuota HDMI-lähtösignaalia, kun asetuksena on [On (10bit)],
jos ulkoinen tallennin ei tue 10-bittistä 4K-tallennusta. Jos videolähtöä ei
ole, varmista, että ulkoinen tallennin tukee signaaleja.
ooFull HD- ja HD-lähtö eivät ole käytettävissä, kun asetuksena on
[On (10bit)].
ooVideokuvauspainikkeen (s. 209) painaminen ei käynnistä videon
tallennusta, jos kuvaat stillkuvia jossain muussa tilassa kuin [A] ja
[On (10bit)] on asetettu [ ] (video C3) -tilassa.
YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709
-väriavaruutta käytetään, kun tallennetaan Canon Log -toimintoa käyttäen
kortille, aivan kuten normaalissa videokuvauksessa.
238
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
zzNäyttöapu
Kun nämä videot toistetaan kamerassa,
ne saattavat näyttää tummemmilta ja
niissä voi olla vähemmän kontrastia
kuin kuva-asetuksia käyttäen kuvatuissa
videoissa, johtuen Canon Log
-kuvaominaisuuksista, joiden tarkoitus
on varmistaa laajempi dynaaminen alue.
Näyttö on selkeämpi yksityiskohtien
tarkistamista varten, kun valitset
[Näyttöapu]-asetukseksi [Päällä].
●●Tämän asetuksen arvo [Päällä] ei vaikuta kortille tallennettuihin
videoihin, joiden tallennukseen käytetään Canon Log -toimintoa.
Samoin HDMI-videolähdössä on Canon Log -ominaisuudet, joten
siinä ei käytetä näyttöapua.
oo[Näyttöapu] näytetään tietonäytössä, kun näytetään näyttöapua.
ooKun asetuksena on [Päällä], näyttöapua käytetään myös suurennetussa
näytössä.
239
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
zzColor Matrix
Värimatriisin avulla voit määrittää, miten
värit tuotetaan, kun teet suunnitelmia
jälkikäsittelyä varten.
Cinema EOS Original
Tuottaa [Cinema EOS Original] -värit, joita käytetään
ammattimaisissa EOS-elokuvakameroissa.
Neutral
Tuottaa [Neutral]-värit, joita käytetään ammattimaisissa EOSelokuvakameroissa. Vastaavat kohteen todellisia värejä.
240
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
zzOminaisuudet
Säädä tarpeen mukaan. Valitse
kohde ([Terävyys: Voimakkuus],
[Värikylläisyys] tai [Väri]), säädä
vaikutuksen määrää ja paina sitten
<0>-painiketta.
Terävyys:
Voimakkuus
Värikylläisyys
Punaiset
Väri*
Vihreät
Siniset
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
-4: Lievä
-4: Magentaa kohti
-4: Keltaista kohti
-4: Syaania kohti
7: Voimakkaiden ääriviivojen
korostaminen
+4: Voimakas
+4: Keltaista kohti
+4: Syaania kohti
+4: Magentaa kohti
* Punaisia, vihreitä ja sinisiä ei voi säätää erikseen.
zzHDMI-väriavaruus
[HDMI-väriavaruus] voidaan asettaa,
kun [Canon Log] -asetuksena
on [On (10bit)] ja [Color Matrix]
-asetuksena on [Neutral].
Valitse HDMI-lähdön väriavaruudeksi
[BT.709] tai [BT.2020].
241
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
Kuvausasetukset
zz Kuvaaminen automaattisella ISO-herkkyydellä ei ole mahdollista
ja jos asetetaan automaattinen ISO-herkkyys, kun Canon Log on
määritetty, asetukseksi vaihdetaan ISO 400. Määritä ISO-herkkyys
manuaalisesti.
zz ISO-herkkyyden asettaminen manuaalisesti välille 100–320 tekee
dynaamisesta alueesta kapeamman.
zz Canon Log tarjoaa dynaamisen alueen, joka on noin 800 %
asetuksella ISO 400 tai suuremmalla.
zz Canon Log -toimintoa käytettäessä automaattitarkennus voi olla
vaikeampaa heikossa valossa oleville kohteille tai kun kohteilla on
pieni kontrasti.
Laajennetut ISO-herkkyydet kuvattaessa Canon Log -toimintoa käyttäen
ovat ISO 100, 125, 160, 200, 250 ja 320. [L] näytetään, kun ISO-herkkyys
on asetettu.
Canon Log -kuvanlaatu
zz Canon Log -toimintoa käytettäessä videoissa voi olla vaakasuoria
raitoja kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen. Kuvaa muutama
testivideo ja tarkista tulokset etukäteen. Erityisesti kohina voi olla
helpommin huomattavaa, jos parannat kontrastia, kun sävytät
videoita.
zz Canon Log -toimintoa käytettäessä taivaassa, valkoisissa seinissä
ja vastaavissa kohteissa saattaa näkyä kohinaa tai epätasaisia
värisävyjä, valotusta tai värejä.
zz Vaakasuoria raitoja näkyy todennäköisemmin, kun kuvaat tummia,
tasaisia kohteita. Kuvan kohinaa saattaa esiintyä jopa suhteellisen
pienillä ISO-herkkyyksillä, kuten ISO 400.
zz Jos kohina on huomattavaa, yritä kuvata kirkkaammissa olosuhteissa
tai säätää kirkkautta sävytyksessä. Kohinaa voi myös vähentää
kuvaamalla pienemmillä ISO-herkkyyksillä kuin ISO 400, vaikka
dynaaminen alue on kapeampi.
242
Videoiden kuvaaminen käyttäen Canon Log -toimintoa
Canon Log -tiedoston käyttöä koskevat yleiset varoitukset
ooHDR-videot eivät ole käytettävissä, kun Canon Log on asetettu.
ooCanon Log -asetuksen määrittäminen asettaa [Reunojen val. korjaus]
-asetukseksi kohdassa [z2: Obj.vääristymien korjaus] vaihtoehdon
[Pois].
ooCanon Log 2 ja Canon Log 3 eivät ole tuettuja.
Canon Log -toimintoa käyttäen kuvattujen videoiden
toistaminen
Näyttöapua ei käytetä videon toiston aikana.
243
Valikkotoimintojen asetukset
Tässä osassa kuvataan videokuvauksen valikot.
[z1]
zzVideon tallennuslaatu
Lisätietoja videon tallennuslaadusta on sivulla 192.
zzVideon rajausM
Lisätietoja videon rajauksesta on sivulla 219.
zzÄänen tallennus
Lisätietoja äänen tallennuksesta on sivulla 202.
zzAikakoodi
Lisätietoja aikakoodeista on sivulla 205.
zzVideon digitaalinen IS
Lisätietoja videon digitaalinen IS -toiminnosta on sivulla 220.
244
Valikkotoimintojen asetukset
[z2]
zzObjektiivin vääristymien korjausM
Reunojen valaistus, vääristymät ja väriaberraatio voidaan korjata
videoiden kuvauksen aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien
korjauksesta on sivulla 110.
zzNopeutettu video
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta on sivulla 224.
zzKuvaus kauko-ohjauksella
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää
videokuvauksen kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään erikseen,
s. 174). Suorita ensin BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (s. 408).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Aseta vapautustilan/videokuvauksen kytkin asentoon <k> ja paina
vapautuspainiketta.
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta on sivulla 235.
245
Valikkotoimintojen asetukset
[z3]M
zzValotuksen korjausM
Valotuksen korjaus on käytettävissä alueella ±3 yksikköä 1/3 yksikön
välein. Lisätietoja valotuksen korjauksesta on sivulla 154.
zzkISO-herkkyysasetuksetM
ISO-herkkyys
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden käsin. Voit valita
asetukseksi myös automaattisen ISO-herkkyyden.
ISO-herkkyysalue
Kun tallennat HD- / Full HD -videoita tai nopeutettuja Full HD
-videoita, voit asettaa ISO-herkkyyden asetuksen alueen (pienin
ja suurin). Oletuksena se on ISO 100–25600. Voit määrittää
vähimmäisrajan välille ISO 100–H1 (vastaa arvoa ISO 51200) ja
enimmäisrajan välille ISO 200–H2 (vastaa arvoa ISO 102400).
H-alue
Kun tallennat 4K-videoita tai nopeutettuja 4K-videoita, voit asettaa
ISO-herkkyyden asetuksen alueen (pienin ja suurin). Oletuksena
se on ISO 100–12800. Voit määrittää vähimmäisrajan välille
ISO 100–H1 (vastaa arvoa ISO 51200) ja enimmäisrajan välille
ISO 200–H2 (vastaa arvoa ISO 102400).
Automaattinen ISO-herkkyys
Voit asettaa automaattisen ISO-herkkyyden ylärajan HD- tai
Full HD -videokuvaukselle [k]-, [t]- ja [v]-tiloissa tai
[M]‑tilassa Automaattinen ISO-herkkyys -toiminnolla. Oletuksena
se on [Enint.:25600]. Voit asettaa ylärajan väliltä [Enint.:6400]–
[Enint.:H2(102400)].
246
Valikkotoimintojen asetukset
HAutomaattinen ISO-herkkyys
Voit asettaa automaattisen ISO-herkkyyden ylärajan
4K-videokuvaukselle [k]-, [t]- tai [v]-tilassa tai
[M]‑tilassa Automaattinen ISO-herkkyys -toiminnolla. Oletuksena
se on [Enint.:12800]. Voit asettaa ylärajan väliltä [Enint.:6400]–
[Enint.:H2(102400)].
aAutomaattinen ISO-herkkyys
Voit asettaa automaattisen ISO-herkkyyden ylärajan nopeutetulle
4K- / Full HD -videokuvaukselle [k]-, [t]- tai [v]-tilassa tai
[M]-tilassa Automaattinen ISO-herkkyys -toiminnolla. Oletuksena
se on [Enint.:12800]. Voit asettaa ylärajan väliltä [Enint.:400]–
[Enint.:25600].
Laajennetut ISO-herkkyydet (joissa näkyy [H]) ovat ISO 32000/40000
videotarkkuudelle HD / Full HD ja ISO 16000/20000/25600/32000/40000
videotarkkuudelle 4K.
zzAuto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi)M
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti. Lisätietoja
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
-asetuksesta on sivulla 104.
zzEnsisijainen huippuvalotoistoM
Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat
videoita. Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta on
sivulla 109.
[Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä), kun kuvataan videoita ja
[z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] on asetettu.
247
Valikkotoimintojen asetukset
zzk Automaattinen pitkä valotusaikaM
Voit valita, kuvaatko videoita,
jotka ovat kirkkaampia ja joissa on
vähemmän kohinaa kuin asetuksella
[Pois], pidentämällä valotusaikaa
automaattisesti heikossa valaistuksessa.
Käytettävissä kuvaustiloissa [k] ja
[v]. Koskee videoita, jotka tallennetaan
kuvataajuudella 7 tai 8.
Pois
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää
ja luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin
asetuksella [Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa, videot
voivat olla tummempia kuin asetuksella [Päällä].
Päällä
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita, joissa on
vähemmän kohinaa, kuin asetuksella [Pois] hidastamalla
valotusaikaa automaattisesti enintään 1/30 sekuntiin (NTSC) tai
1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia
kohteita heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
248
Valikkotoimintojen asetukset
zzMittausajastinM
Lisätietoja mittausajastimesta on sivulla 119.
zzk Av 1/8-aukon lis.M
Voit asettaa aukkoarvot hienommalla
asteikolla kuin kuvattaessa videoita
RF‑objektiivia käyttäen.
Valitse [Päällä], kun haluat vaihtaa
aukon askelen 1/3 askeleesta
(tai 1/2 askeleesta) 1/8 askeleeseen
[v]- tai [M]-tilassa.
oo[kAv 1/8-aukon lis.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä),
kun käytetään EF- tai EF-S-objektiiveja.
ooVaikka asetuksena on [Päällä], aukkoa ei voi asettaa 1/8 askelen välein,
kun käytetään EF- tai EF-S-objektiiveja.
ooKun asetuksena on [Päällä], kohdan [81: Valotusaskelten
muuttaminen] asetukset ovat pois käytöstä eikä niillä ole vaikutusta.
249
Valikkotoimintojen asetukset
[z4]M
zzValkotasapainoM
Lisätietoja valkotasapainosta on sivulla 97.
zzValkotasapainon säätöM
Lisätietoja valkotasapainon säädöstä on sivulla 100.
zzValkotasapainon korjausM
Lisätietoja valkotasapainon korjauksesta on sivulla 102.
zzKuva-asetuksetM
Lisätietoja kuva-asetuksista on sivulla 88.
zzCanon Log -asetuksetM
Lisätietoja Canon Log -toiminnosta on sivulla 236.
zzKohinan poisto suurella herkkyydelläM
Lisätietoja kohinan poistosta suurella herkkyydellä on sivulla 105.
250
Valikkotoimintojen asetukset
zzHDMI-näyttö
Voit määrittää, miten videot näytetään,
kun ne tallennetaan HDMI:n kautta
ulkoiseen laitteeseen. Videolähtö
itsessään on joko 4K (3840x2160) tai
Full HD (1920x1080) määritetyn [Videon
tall.koko] -asetuksen mukaan.
HDMI-näytön oletusasetus on [A+a].
zzA+a
●●Ottaa käyttöön videon näytön sekä kameran näytössä että
ulkoisessa laitteessa HDMI:n kautta.
●●Kameran toiminnot, kuten kuvien toisto tai valikkonäyttö, näytetään
toisessa laitteessa HDMI:n kautta, ei kamerassa.
zza
●●Poistaa kameran näytön käytöstä, kun käytetään HDMI-lähtöä,
joten näyttö on tyhjä.
●●Kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään toisessa
laitteessa HDMI:n kautta, mutta kun katsot ulkoista näyttöä tai
tallentimeen kytkettyä muuta laitetta, voit pysäyttää näiden tietojen
siirtämisen painamalla <B>-painiketta.
●●Tarkista ennen videoiden tallentamista ulkoiseen laitteeseen, että
kamera ei lähetä mitään tietoja, niin että kuvaustietoja, AF-pisteitä
yms. ei näytetä ulkoisessa näytössä tai muussa laitteessa.
251
Valikkotoimintojen asetukset
Pidempi HDMI-lähdön käyttö
Kun haluat jatkaa HDMI-lähdön käyttöä yli 30 minuuttia,
valitse [A+a] ja aseta sitten [Virrankatkaisu]-asetukseksi
[52: Virransäästö] -kohdassa [Pois] (s. 377). HDMI-lähdön käyttö
jatkuu sen jälkeen, kun näyttö sammuu kohdassa [Näyttö pois]
määritetyn ajan jälkeen.
ooHDMI-lähtö ilman tietoja estää kortin tilaa, akun varaustasoa tai korkeaa
sisäistä lämpötilaa (s. 253) koskevien varoitusten näyttämisen HDMI:n
kautta.
ooKäytettäessä HDMI-lähtöä seuraavan kuvan näyttäminen saattaa kestää
jonkin aikaa, jos vaihdat eri tallennuslaatua tai kuvataajuuksia käyttävien
videoiden välillä.
ooVältä kameran käyttämistä, kun tallennat videoita ulkoisiin laitteisiin,
koska se saattaa aiheuttaa tietojen näyttämisen HDMI-videolähdössä.
ooKatseluolosuhteista riippuen kameralla kuvatun videokuvan kirkkaus ja
väri voivat olla erilaiset kuin ulkoiseen tallentimeen HDMI-lähdön kautta
tallennetun videokuvan.
ooVoit vaihtaa näytetyt tiedot painamalla <B>-painiketta.
ooAikakoodit voidaan lisätä HDMI-videolähtöön (s. 207).
ooÄäni tuodaan myös HDMI:n kautta, paitsi kun [Äänitys]-asetuksena
on [Pois].
252
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen <E>-varoituskuvake
ooJos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan
pitkään tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen <E>‑kuvake
tulee näkyviin.
ooPunainen <E>-kuvake ilmaisee, että videokuvaus päättyy pian
automaattisesti. Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin
kameran sisäinen lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran
jäähtyä.
ooPitkään jatkuva videokuvaus korkeassa lämpötilassa tuo punaisen
<E>‑kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina,
kun et kuvaa.
Tallentaminen ja kuvan laatu
ooJos kiinnitetyssä objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain) ja
asetat Image Stabilizer (IS) (Kuvanvakain) -kytkimen asentoon <1>,
Image Stabilizer (Kuvanvakain) on käytössä aina, vaikka et painaisikaan
laukaisinta puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun
virtaa ja voi lyhentää videoiden kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista
riippuen. Jos Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön
(jos käytät esimerkiksi jalustaa), on suositeltavaa kääntää IS-kytkin
asentoon <2>.
ooJos kirkkaus muuttuu, kun kuvaat videota automaattivalotuksella tai
valotusajan esivalinnalla, video saattaa näyttää pysähtyvän hetkeksi.
Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä valotuksella.
ooJos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana
näytössä. Video tallennetaan lähes samanlaisena kuin se näkyy
näytössä.
ooHämärässä kuvattaessa kuvassa voi näkyä kohinaa, tai kuvan värit
voivat olla epäsäännöllisiä. Videot tallennetaan lähes samanlaisina
kuin ne näkyvät näytössä, paitsi kun kuvataan nopeutettua videota tai
käytetään Canon Log -näyttöapua.
ooJos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi
tai toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
253
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
ooJos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa
saattaa näkyä ilmaisin videon kuvaamisen
aikana. Se ilmaisee, miten paljon tietoa on vielä
kirjoittamatta kortille (sisäisen muistipuskurin
jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi kortti, sitä
(1)
nopeammin osoittimen taso nousee. Jos ilmaisin (1)
täyttyy, videokuvaus päättyy automaattisesti.
ooJos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai
näkyvän ilmaisimen taso ei nouse juuri lainkaan.
Ota ensin muutama testivideo, jotta näet tallentaako kortti tarpeeksi
nopeasti.
ooJos ilmaisin osoittaa, että kortti on täynnä, ja videon kuvaaminen
pysähtyy automaattisesti, videon lopussa oleva ääni ei välttämättä
tallennu oikein.
ooJos kortin kirjoitusnopeus on hidas (pirstoutumisen vuoksi) ja ilmaisin
tulee näkyviin, kortin alustaminen voi kasvattaa kirjoitusnopeutta.
IPB-tallennuksen rajoitukset
Huomaa seuraavat rajoitukset, kun videon tallennuslaadun
pakkausmenetelmänä on X tai V (ääni: AAC).
ooÄäntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
ooKun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
254
3
Automaattitarkennus
Tässä luvussa kuvataan automaattitarkennuksen toiminta ja
Automaattitarkennus ([2]) -välilehden valikkoasetukset.
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee,
että toiminto on käytettävissä vain tiloissa [t], [d], [s],
[f], [a] tai [BULB].
<AF> tarkoittaa automaattitarkennusta. <MF> tarkoittaa
manuaalitarkennusta.
255
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus
(stillkuvat)
zzAF1
s. 262
s. 265
s. 276
s. 277
s. 278
s. 279
zzAF2
s. 283
s. 284
Kun käytetään RF-objektiivia, jossa ei ole tarkennustavan valintakytkintä,
[Tarkennustapa] näytetään [21]-välilehdellä.
256
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (stillkuvat)
zzAF3
s. 288
s. 289
s. 290
zzAF4
s. 293
s. 295
s. 296
zzAF5
s. 297
s. 298
s. 299
s. 300
Valikoiden [23], [24], ja [25] toiminnot kuvataan kameran
ohjejärjestelmässä (s. 405).
257
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (stillkuvat)
[A]-tilassa näytetään seuraava näyttö.
zzAF1
s. 277
s. 278
s. 279
s. 263
s. 284
258
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus
(videot)
zzAF1
s. 265
s. 276
s. 277
s. 279
s. 286
zzAF2
s. 283
s. 284
Kun käytetään RF-objektiivia, jossa ei ole tarkennustavan valintakytkintä,
[Tarkennustapa] näytetään [21]-välilehdellä.
259
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (videot)
zzAF3
s. 291
s. 292
zzAF4
s. 293
zzAF5
s. 297
s. 298
Valikoiden [23], [24], ja [25] toiminnot kuvataan kameran
ohjejärjestelmässä (s. 405).
260
Välilehtien valikot: Automaattitarkennus (videot)
[y]-tilassa näytetään seuraava näyttö.
zzAF1
s. 277
s. 279
s. 286
s. 284
261
Tarkennustoiminnan valitseminenN
Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan
tarkennustoiminnan.
1 Valitse [21: Tarkennustoiminta].
2 Valitse vaihtoehto.
Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste muuttuu oranssiksi. Jos näin
käy, kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan pohjaan.
Sommittele kuva uudelleen ja yritä tarkentaa. Voit myös lukea kohdan
”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (s. 275).
262
Tarkennustoiminnan valitseminen
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille (ONE SHOT)
Sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen
puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit
sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta on sivulla 144.
Jos [53: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu,
kun kuva on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille (SERVO)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta
tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta on sivulla 144.
ooKäytettävä objektiivi sekä kohteen etäisyys ja vauhti voivat aiheuttaa
sen, ettei kamera välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
ooJatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä
tarkennusta. Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
ooKun [Jatkuva tark.] ja [Monikuvan kohinanvaim.] on määritetty
(s. 105), [z5: Suuren herkk. kohinanvaim.] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [Normaali].
ooJatkuvassa tarkennuksessa äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan,
kun tarkennus on saavutettu.
oo[A]-tilassa on oletuksena, että kamera vaihtaa automaattisesti
jatkuvaan tarkennukseen, kun kohde alkaa liikkua. Jos normaalisti
kuvaat kertatarkennuksella, aseta [21: A Aut. tarkennus]
-asetukseksi [Pois].
263
Tarkennustoiminnan valitseminen
Tarkennuksen apuvalo
Heikossa valaistuksessa tarkennuksen apuvalo saattaa palaa
jatkuvasti, kun painat laukaisimen puoliväliin. Tämä tekee
automaattitarkennuksen helpommaksi.
ooTarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun [21: Tarkennustoiminta]
-asetuksena on [Jatkuva tark.].
ooTarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun käytetään kosketustarkennusta
(kun [z5: Kosketuslaukaisin] -asetuksena on [Pois]).
ooUlkoiset salamayksiköt, joissa on tarkennuksen IR-apuvalo, laukaisevat
sarjan pieniä välähdyksiä. Valo ei kuitenkaan välähdä, kun käytetään
Speedlite 90EX -salamaa tai lähikuvaussalamaa tai langatonta
salamakuvausta radioyhteydellä tai optisella yhteydellä.
ooPieni sarja välähdyksiä laukaistaan, vaikka ulkoisen salaman
tarkennuksen apuvalon menetelmäksi asetetaan omissa toiminnoissa
tarkennuksen infrapuna-apuvalo. Voit poistaa tarkennuksen apuvalon
käytöstä määrittämällä [24: Tarkennuksen apuvalo] -asetukseksi
[Pois] (s. 295).
ooTarkennusetäisyys tarkennuksen apuvaloa käytettäessä on yleensä
enintään noin 4 metriä.
ooTarkennuksen apuvalon toiminta tiloissa [t], [d], [s], [f], [a] ja
[BULB] määräytyy asetuksen [24: Tarkennuksen apuvalo] mukaan
(s. 295).
264
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan
tarkennusmenetelmän. Kamera yrittää tarkentaa AF-pisteessä
tai vyöhykekehyksessä oleviin ihmisten kasvoihin. [A]-tilassa
[u+Seuranta] määritetään automaattisesti.
Lisätietoja tarkennusmenetelmän valitsemisesta on sivulla 268.
Tarkennusmenetelmä
: Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen
kasvot. AF-piste <p> ilmestyy
havaittujen kasvojen kohdalla ja sen
jälkeen niitä seurataan.
Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen
tarkennuksen valintaan.
Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa jatkuvan tarkennuksen
alkupisteen (s. 270). Tarkennus jatkuu niin kauan kuin AF-aluekehys
pystyy seuraamaan kohdetta kuvattaessa.
: 1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä
AF‑pistettä <S>.
265
Tarkennusmenetelmän valitseminen
: Laajenna AF-alue (Z)
Tarkennuksessa käytetään yhtä
AF‑pistettä <S> ja yläpuolella,
alapuolella, vasemmalla ja oikealla
olevia pisteitä <w>. Tämä on tehokasta
liikkuville kohteille, joita on vaikea
seurata 1 pisteen AF -toiminnolla.
Vaikka jatkuva tarkennus vaatii tarkentamaan kohteen aluksi AF-pisteen
<S> avulla, tarkennus on helpompaa tällä tarkennusmenetelmällä
kuin vyöhyketarkennuksella.
: Laajenna AF-alue: Ympäri
Tarkennukseen käytetään yhtä AFpistettä <S> ja ympäröiviä pisteitä <w>.
Tämä mahdollistaa tarkennuksen
laajemmalla alueella kuin Z AF-pisteen
laajennus. Tämä on tehokasta liikkuville
kohteille, joita on vaikea seurata 1
pisteen AF -toiminnolla.
Jatkuva tarkennustoiminta on sama kuin
Z AF-pisteen laajennus -toiminnolla.
: Vyöhyketarkennus
Käyttää automaattista tarkennuksen
valintaa vyöhykekehyksissä ja kattaa
laajemman alueen kuin AF-pisteen
laajennus, mikä tekee tarkennuksesta
helpompaa kuin toiminnoilla 1 pisteen
AF / AF-pisteen laajennus sekä myös
tehokkaampaa liikkuville kohteille.
Tarkentaa yleensä lähimpään kohteeseen. Huomaa, että kamera yrittää
tarkentaa vyöhykekehyksessä oleviin ihmisten kasvoihin.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy <S>.
266
Tarkennusmenetelmän valitseminen
: Suuri vyöhyketarkennus: Pysty
Käyttää automaattista tarkennuksen
valintaa suuren vyöhyketarkennuksen
pystysuorissa kehyksissä ja
kattaa laajemman alueen kuin
vyöhyketarkennus, mikä tekee
tarkennuksesta helpompaa kuin
toiminnoilla 1 pisteen AF / AF-pisteen
laajennus sekä myös tehokkaampaa
liikkuville kohteille.
Tarkentaa yleensä lähimpään kohteeseen. Huomaa, että kamera yrittää
tarkentaa vyöhykekehyksessä oleviin ihmisten kasvoihin.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy <S>.
: Suuri vyöhyketarkennus:
Vaaka
Käyttää automaattista tarkennuksen
valintaa suuren vyöhyketarkennuksen
vaakasuorissa kehyksissä ja
kattaa laajemman alueen kuin
vyöhyketarkennus, mikä tekee
tarkennuksesta helpompaa kuin
toiminnoilla 1 pisteen AF / AF-pisteen
laajennus sekä myös tehokkaampaa
liikkuville kohteille.
Tarkentaa yleensä lähimpään kohteeseen. Huomaa, että kamera yrittää
tarkentaa vyöhykekehyksessä oleviin ihmisten kasvoihin.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy <S>.
267
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Tarkennusmenetelmän valitseminenM
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan
tarkennusmenetelmän.
Jos haluat mieluummin tarkentaa manuaalisesti, katso sivu 281.
1 Valitse [21: Tarkenn.menetelmä].
2 Valitse vaihtoehto.
ooVoit asettaa tarkennusmenetelmän myös avaamalla
tarkennusmenetelmän näytön <S>-painikkeella ja painamalla sitten
<B>-painiketta.
ooKuvauksissa sivuilla 269–272 oletetaan, että [21:
Tarkennustoiminta] -asetuksena on [Kertatark.] (s. 263).
Kun [Jatkuva tark.] (s. 263) on asetettu, AF-piste muuttuu siniseksi,
kun tarkennus on saavutettu.
ooKatso kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu
kosketustoiminnolla) liittyvät tiedot sivulta 130.
268
Tarkennusmenetelmän valitseminen
zzu(kasvot)+Seuranta: c
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat,
AF-piste <p> seuraa kasvojen liikettä.
AF-piste.
1 Tarkista
gg<p> (AF-piste) ilmestyy havaittujen
kasvojen kohdalle.
zz Voit valita eri kasvot painamalla ensin
<S>-painiketta, jolloin <h> tulee
näkyviin, kun havaitaan useat kasvot.
Käytä <Y> <Z> -painikkeita ja siirrä
<h> tarkennettavien kasvojen
kohdalle.
zz Voit vaihtaa [Silmäntunnistus‑AF]asetusta välillä [Ota käyttöön]
ja [Poista käytöstä] painamalla
<B>-painiketta toistuvasti, kun olet
painanut <B>‑painiketta (s. 277).
zz Voit valita kasvot tai kohteen
myös koskettamalla näyttöä.
Näytön napauttaminen vaihtaa
AF‑pisteeksi < >.
kohteeseen.
2 Tarkenna
zz Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
ggKun tarkennus on valmis, AF‑piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu
äänimerkki.
ggOranssi AF-piste näytetään, jos
kamera ei pysty tarkentamaan.
3 Ota kuva.
269
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Tarkennettavan kohteen määrittäminen
Napauta näytön kohtaa, johon haluat tarkentaa, joko kohdetta tai tiettyä
paikkaa.
Kun AF-piste < > saavuttaa tarkennuksen, se liikkuu ja seuraa
kohdetta, vaikka muuttaisit sommittelua tai kohde liikkuisi.
ooJos kohteen kasvoja ei ole tarkennettu kunnolla, kasvojentunnistus ei
onnistu. Säädä tarkennusta manuaalisesti (s. 281), niin että kasvot
havaitaan, ja suorita sitten automaattitarkennus.
ooKasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
ooKasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret,
liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
oo<p> saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
ooAutomaattitarkennus ei pysty havaitsemaan näytön reunassa olevia kohteita
tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä tai
lähempänä keskustaa.
ooAF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen
1. Määritä [25: AF-alkuservotark.piste: c] -asetukseksi jotain
muuta kuin [Automaattinen].
2. AF-aluekehys (1) ja AF-piste (2) näytetään.
(1)
(2)
3. Paina <S>-painiketta ja käännä sitten <6>- tai <5>-valitsinta ja
siirrä AF-piste tarkennettavaan kohtaan. Voit myös siirtää AF-pistettä
koskettamalla näyttöä tai painamalla <V>-nuolipainikkeita. <L>painikkeen painaminen palauttaa AF-pisteen näytön keskelle.
4. Paina <0>-painiketta, joka asettaa nykyisen sijainnin jatkuvan
tarkennuksen alkupisteeksi.
270
Tarkennusmenetelmän valitseminen
zz1 pisteen AF / Laajenna AF-alue (Z) / Laajenna AF-alue:
Ympäri / Vyöhyketarkennus / Suuri vyöhyketarkennus:
Pysty / Suuri vyöhyketarkennus: VaakaM
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti. Tässä
käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
1
(1)
Tarkista AF-piste.
ggAF-piste (1) näkyy näytössä.
zz Toimintoa Laajenna AF-alue (Z)
tai Laajenna AF-alue: Ympäri
käytettäessä myös ympäröivät
AF‑pisteet näytetään.
zz Toimintoa Vyöhyketarkennus,
Suuri vyöhyketarkennus (pysty) tai
Suuri vyöhyketarkennus (vaaka)
käytettäessä määritetty vyöhykekehys
näytetään.
AF-pistettä.
2 Siirrä
zz Paina <S>-painiketta.
zz Siirrä AF-piste kohtaan, johon
haluat tarkentaa, kääntämällä
<6>-valitsinta vaakasuorassa
liikkumiseksi tai <5>-valitsinta
pystysuorassa liikkumiseksi. (Joitakin
objektiiveja käytettäessä se ei ehkä
mene näytön reunaan.)
zz Voit myös siirtää AF-pistettä
koskettamalla näyttöä tai painamalla
<V>-nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen painamalla
<L>‑painiketta.
zz Voit suurentaa näytön painamalla
<B>-painiketta. Kukin
<B>‑painikkeen painallus vaihtaa
suurennussuhdetta.
271
Tarkennusmenetelmän valitseminen
kohteeseen.
3 Tarkenna
zz Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
ggKun tarkennus on valmis, AF‑piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu
äänimerkki.
ggJos tarkennusta ei saavuteta, AF‑piste
muuttuu oranssiksi.
4 Ota kuva.
ooKamera siirtää aktiivista AF-pistettä <S> ja seuraa kohdetta
tiloissa Vyöhyketarkennus, Suuri vyöhyketarkennus: Pysty tai Suuri
vyöhyketarkennus: Vaaka, kun käytetään jatkuvaa tarkennusta, mutta
joissakin kuvausolosuhteissa (esimerkiksi kun kohteet ovat pieniä)
kohteiden seuranta ei ehkä ole mahdollista.
ooTarkentaminen tarkennuksen apuvalon avulla voi olla vaikeaa, kun
käytetään reunalla olevaa AF-pistettä. Valitse tässä tapauksessa
keskellä oleva AF-piste.
Asetuksella [25: Asentokoht. tarkennuspiste] voit asettaa erilliset
AF‑pisteet pysty- ja vaakasuunnassa kuvaamiselle (s. 299).
272
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa kuvaa noin 5x tai 10x ja tarkastaa tarkennuksen.
Suurennettu näkymä ei ole mahdollinen [u+Seuranta]-toiminnon
kanssa.
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [1 pisteen
AF], [Laajenna AF-alue (Z)] ja [Laajenna AF-alue: Ympäri]
ja vyöhykekehykseen toiminnoissa [Vyöhyketark.], [Suuri
vyöhyketark.: Pysty] ja [Suuri vyöhyketark.: Vaaka].
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä,
jos painat laukaisimen puoliväliin, kun asetat [1 pisteen AF]
-toiminnon. Kun asetetaan jokin muu tarkennusmenetelmä,
automaattitarkennus suoritetaan normaalin näytön palauttamisen
jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen
suurennetussa näkymässä, näyttö palaa normaaliksi
tarkennusnäytöksi.
ooJos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin
näkymään ja käytä automaattitarkennusta.
ooJos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten
näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
ooAutomaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
ooJatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä,
kun näyttö on suurennettu.
ooSuurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran
tärähtelyn takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
273
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Automaattitarkennusta koskevia huomautuksia
Tarkennustoiminta
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus saattaa muuttua automaattitarkennuksen vuoksi.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi vilkkua ja
tarkennus vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen
ja jatka kuvausta automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa, jota
haluat käyttää.
ooJos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna
manuaalisesti (s. 281).
ooKun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä
keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan, ja
sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
ooTiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen
voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
274
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset
tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuvia kuvioita (esimerkki: pilvenpiirtäjien
ikkunat tai tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yömaisemat tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti
(esimerkki: auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet (esimerkki:
eläin häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja)
tarkennuksen aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin ja kuvasuhteen mukaan ja sen mukaan, kuvaatko
4K-videoita tai käytätkö sellaisia toimintoja, kuten videon rajaus tai
videon digitaalinen IS.
275
AF-pisteen koon määrittäminenN
Kun haluat käyttää tarkkaa pistetarkennusta, voit asettaa [AF-alueen
koko] -asetukseksi [Pieni].
1
Valitse [21: AF-alueen koko].
2 Valitse vaihtoehto.
Käytettävissä vain, kun [21: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on
[1 pisteen AF].
276
Tarkentaminen ihmisten silmiin
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], voit kuvata niin, että
kohteen silmät ovat tarkennettuina.
1
Valitse [21: Silmäntunnistus-AF].
2
Valitse [Päällä].
3
Tähtää kamera kohteeseen.
ggAF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita silmän
tarkennusta varten.
Tarkennettavat silmät valitaan automaattisesti.
zz [Silmäntunnistus-AF]-asetuksesta
riippuen voit valita tarkennettavan
silmän tai kasvot <Y> <Z> -painikkeilla, kun < > tulee näkyviin, kun
olet painanut <S>-painiketta.
4 Ota kuva.
Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta
oikein.
Voit poistaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käytöstä ilman valikkotoimintojen
käyttämistä painamalla näitä painikkeita peräkkäin: <S>, <B> ja
<B>. Voit jatkaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käyttöä painamalla
<B>-painiketta uudelleen.
277
Jatkuvan tarkennuksen asettaminen
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina. Kamera on valmis
tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen puoliväliin.
1
Valitse [21: Jatkuva tark.].
2
Valitse [Päällä].
ooTämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien
määrää, koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
ooEnnen kuin asetat objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asentoon
<MF> jatkuvan tarkennuksen aikana, aseta kameran virtakytkin
asentoon <2>.
278
Kosketustarkennuksen asettaminen
Voit siirtää AF-pistettä tai vyöhykekehystä näyttöä koskettamalla tai
vetämällä samalla, kun katsot etsimen läpi.
Kosketustarkennuksen ottaminen käyttöön
[21:
1 Valitse
Kosketustarkennusasetukset].
[Kosketustark.].
2 Valitse
zz Valitse [Päällä].
Sijoitustapa
Voit määrittää, miten sijainnit määritetään koskettamalla tai vetämällä.
sijoitustapa.
1 Määritä
zz Valitse vaihtoehto.
zz [Absoluuttinen]
AF-piste siirtyy kosketettuun tai vedettyyn näytön kohtaan.
zz [Suhteellinen]
AF-piste siirtyy vetämisen suuntaan vedon pituuden mukaisen
matkan riippumatta siitä, mitä kohtaa näytöstä kosketat.
279
Kosketustarkennuksen asettaminen
Aktivoi näyttö
Voit määrittää näytön alueen, jota käytetään kosketus- ja
vetämistoimintoihin.
aktiivinen kosketusalue.
1 Määritä
zz Valitse vaihtoehto.
Näytön koskettaminen, kun [u+Seuranta] on asetettu, näyttää pyöreän
oranssin kehyksen < >. Kun nostat sormesi kohdasta, johon AF-piste
siirretään, < > näytetään ja kohdetta seurataan. Voit peruuttaa kohteen
valinnan painamalla <L>-painiketta.
280
MF: Manuaalitarkennus
Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, voit suurentaa
kuvaa ja tarkentaa manuaalisesti.
objektiivin tarkennustavan
1 Aseta
valintakytkin asentoon <MF>.
zz Tarkenna ensin kääntämällä
objektiivin tarkennusrengasta.
kuvaa.
2 Suurenna
zz Paina <u>-painiketta ja sitten
<B>-painiketta.
suurennettua aluetta.
3 Siirrä
zz Voit siirtää aluetta vaakasuunnassa
(1)
(2)
(1) AE-lukitus
(2) Suurennetun alueen
sijainti
(3) Suurennus (noin)
(3)
<6>-valitsimella ja pystysuunnassa
<5>-valitsimella. Voit myös
siirtää aluetta painamalla <V>nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää suurennetun alueen
uudelleen painamalla <L>-painiketta.
281
MF: Manuaalitarkennus
suurennusta.
4 Säädä
zz Kukin <B>-painikkeen painallus
vaihtaa suurennussuhdetta
seuraavasti.
1x → 5x → 10x
manuaalisesti.
5 Tarkenna
zz Katso suurennettua kuvaa ja
tarkenna kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
zz Palaa tarkennuksen jälkeen
normaaliin näkymään painamalla
<0>-painiketta.
6 Ota kuva.
ooSuurennetussa näkymässä valotus on lukittu.
ooVaikka tarkennat manuaalisesti, voit ottaa kuvan kosketuslaukaisimella.
282
MF: Manuaalitarkennus
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen
(ääriviivojen korostaminen)M
Tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä, jotta
tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää
reunan tunnistuksen herkkyyden (tason) tarpeen mukaan.
[22: Man. tark. korost.
1 Valitse
aset.].
[Korostus].
2 zValitse
z Valitse [Päällä].
3
Aseta taso ja väri.
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
ooKorostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
ooManuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla ISOherkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista,
pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
ooNäytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
ooManuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa, kun Canon
Log on asetettu. Jos tarpeellista, aseta [Näyttöapu]-asetukseksi [Päällä].
283
MF: Manuaalitarkennus
Tarkennusopas
Kun [Tarkennusopas]-asetukseksi asetetaan [Päällä], näkyviin tulee
opastus, joka näyttää, mihin suuntaa tarkennusta on säädettävä ja
kuinka paljon säätöä tarvitaan. Opaskehys näytetään pääkohteen
havaittujen silmien lähellä, kun [21: Tarkenn.menetelmä]
-asetuksena on [u+Seuranta] ja [21: Silmäntunnistus-AF]
-asetuksena on [Päällä].
[22: Tarkennusopas].
1 Valitse
zz [A]-tilassa se näytetään
[21]-välilehdellä.
[Päällä].
2 zValitse
z Voit siirtää opaskehystä painamalla
<S>-painikkeita ja sitten <V>nuolipainikkeita.
zz Voit myös siirtää opaskehystä
koskettamalla näyttöä.
zz Voit keskittää opaskehyksen
painamalla <L>-painiketta.
Opaskehys ilmaisee säädön suunnan ja määrän seuraavasti.
Huomattavan Hieman epätarkka
epätarkka
äärettömän
äärettömän suuntaan
suuntaan
Säätötietoja ei
havaittu
284
Tarkka
Hieman
epätarkka itsesi
suuntaan
Erittäin
epätarkka itsesi
suuntaan
MF: Manuaalitarkennus
ooAutomaattitarkennukselle hankalissa kuvausolosuhteissa (s. 275),
opaskehystä ei ehkä näytetä oikein.
ooAF-pisteitä ei näytetä, kun opaskehys on näkyvissä.
ooSäätötietoja ei havaita tummemmille aukon arvoille kuin f/8,
kun käytetään MP-E 65mm f/2.8 1-5x -makro-objektiivia, tai tummemmille
kuin f/11, kun käytetään muita objektiiveja, kuten tarkennusoppaan
näkyminen ilmaisee.
ooOpaskehystä ei näytetä seuraavissa olosuhteissa.
• Kun objektiivin tarkennustavan valintakytkin on asennossa <f>
• Kun näyttö on suurennettu
• Kun kuvaat suuren kuvataajuuden videoita
ooOpaskehystä ei näytetä oikein, kun siirrät tai kallistat TS-E-objektiivia.
Kameran automaattisen virrankatkaisun laskin ei laske aikaa, joka on
käytetty tarkennuksen säätämiseen objektiivin sähköisen tarkennusrenkaan
avulla.
285
Videon servotarkennuksen asettaminen
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen
jatkuvasti videokuvauksen aikana.
1 Valitse [21: Videon servotark.].
2 Valitse [Päällä].
zzKun [Päällä] on asetettu:
●●Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi
laukaisinta puoliväliin.
●●Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon
servotarkennuksen tilapäisesti koskettamalla kohtaa [Z] näytön
vasemmassa alakulmassa.
●●Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat
videokuvaukseen painettuasi <M>- tai <x>-painiketta tai
vaihdettuasi tarkennusmenetelmää, videon servotarkennus jatkuu.
zzKun [Pois] on asetettu:
●●Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin tai painamalla
<p>‑painiketta.
286
Videon servotarkennuksen asettaminen
Huomioitavaa, kun [Videon servotarkennus] -asetuksena
on [Päällä]
ooKuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
• Kameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
• Lähellä kameraa liikkuva kohde.
• Käytettäessä suurempaa aukon f/-lukua kuvaamiseen.
• Katso myös kohta ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa
tarkentamista” sivulla 275.
ooKoska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika
(s. 612) lyhenee.
ooTietyillä objektiiveilla tarkennuksen aikana kuuluva mekaaninen ääni
saattaa tallentua. Tässä tapauksessa suunnatun stereomikrofonin
DM‑E1 (myydään erikseen) käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä
videossa.
ooVideon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
ooJos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana, tai jos
kameraa liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu
videokuva saattaa hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan
suurennuksessa).
ooEnnen kuin asetat objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asentoon
<MF> videon servotarkennuksen aikana, aseta kameran virtakytkin
asentoon <2>.
287
AF-toimintojen mukauttaminenN
[23]
zzSeurantaherkkyys
Voit asettaa kohteen
seurantaherkkyyden, joka vaikuttaa
reagointiin häiritseviin kohteisiin,
jotka liikkuvat AF-pisteiden poikki,
tai kohteisiin, jotka siirtyvät pois AFpisteistä jatkuvan tarkennuksen aikana.
0
Vakioasetus. Sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Lukittu: -2 / Lukittu: -1
Kamera yrittää jatkaa kohteen tarkentamista, vaikka AF-pisteiden
editse kulkee este tai vaikka kohde siirtyy pois AF-pisteistä.
Kun arvo -2 on valittu, kamera seuraa kohdetta pitempään kuin
käytettäessä arvoa -1.
Jos kamera tarkentaa väärään kohteeseen, tarkennuksen
vaihtaminen oikeaan kohteeseen voi kestää hieman kauemmin.
Herkkä: +2 / Herkkä: +1
Kamera tarkentaa AF-pisteiden kattamalla alueella oleviin
perättäisiin kohteisiin eri etäisyyksillä. Tehokas myös silloin,
kun haluat tarkentaa aina lähimpään kohteeseen. Kun arvo +2
on valittu, seuraavaan kohteeseen tarkennus on herkempi kuin
käytettäessä asetusta +1.
Kamera saattaa kuitenkin helpommin tarkentaa väärään
kohteeseen.
288
AF-toimintojen mukauttaminen
zzNopeutettu/hidastettu seuranta
Asettaa jatkuvan tarkennuksen
seurantaherkkyyden kohteille, joiden
nopeus muuttuu yhtäkkiä niiden lähtiessä
liikkeelle tai pysähtyessä äkillisesti.
0
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä
muutoksia liikkumisnopeudessa).
-2 / -1
Sopii tasaisella nopeudella liikkuville kohteille (vain pieniä
muutoksia liikkumisnopeudessa). Tehokas, kun arvo 0 tekee
tarkennuksesta epävakaan kohteen hitaan liikkeen tai sen edessä
olevan esteen vuoksi.
+2 / +1
Sopii kohteille, jotka liikkuvat äkillisesti tai joiden liike hidastuu/
nopeutuu tai pysähtyy äkillisesti. Vaikka liikkuvan kohteen nopeus
muuttuu voimakkaasti, kamera jatkaa kohteen tarkentamista.
Esimerkiksi kamera ei niin helposti tarkenna kohteen taakse
kohteen alkaessa lähestyä sinua äkillisesti tai lähestyvän kohteen
eteen sen pysähtyessä äkillisesti. Kun arvo +2 on valittuna,
kamera tarkentaa liikkuvan kohteen nopeuden voimakkaat
muutokset paremmin kuin käytettäessä arvoa +1.
Kamera on herkkä pienillekin kohteen liikkeille, joten tarkennus
voi olla hetkellisesti epävakaa.
289
AF-toimintojen mukauttaminen
zzAF-pisteen automaattinen vaihto
Tämä asettaa AF-pisteiden vaihdon
herkkyyden, kun ne seuraavat kohdetta,
joka liikkuu voimakkaasti ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
Käytössä, kun [21: Tarkenn.
menetelmä] -asetuksena on
[Face+Seuranta], [Laajenna
AF‑alue: Z], [Laajenna AF-alue:
Ympäri], [Vyöhyketark.], [Suuri
vyöhyketark.: Pysty] tai [Suuri
vyöhyketark.: Vaaka].
0
Normaali asetus AF-pisteen asteittaiselle vaihdolle.
+2/+1
Jos kohde liikkuu voimakkaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
tai siirtyy pois AF-pisteestä, kamera vaihtaa tarkennuksen
viereisiin AF-pisteisiin ja jatkaa kohteen tarkentamista. Kamera
vaihtaa AF-pisteeseen, joka arvioidaan parhaaksi esimerkiksi
kohteen jatkuvan liikkeen tai kontrastin perusteella. Kun arvo
+2 on valittuna, kamera vaihtaa herkemmin AF-pistettä kuin
käytettäessä arvoa +1.
Jos käytetään laajakulmaista objektiivia, jossa on laaja
terävyysalue, tai jos kohde on liian pieni, kamera voi tarkentaa
väärään AF-pisteeseen.
290
AF-toimintojen mukauttaminen
zzVideon servotarkennuksen seurantaherkkyys
Voit säätää seurantaherkkyyttä (yhteen
seitsemästä arvosta), joka vaikuttaa
reagointiin, kun kohde siirtyy pois
AF‑pisteestä jatkuvan tarkennuksen
aikana esimerkiksi, kun häiritseviä
kohteita liikkuu AF-pisteiden poikki tai
kun panoroit.
Tämän toiminnon voi asettaa, kun [21:
Videon servotark.] -asetuksena on
[Päällä] ja [21: Tarkenn.menetelmä]
-asetuksena on [1 pisteen AF].
Lukittu: -3/-2/-1
Tätä asetusta käytettäessä kamera ei niin helposti seuraa eri
kohdetta, jos pääkohde liikkuu pois AF-pisteestä. Mitä lähempänä
asetus on miinusmerkkiä (-), sitä epätodennäköisemmin kamera
seuraa toista kohdetta. Tästä on hyötyä, jos haluat estää
AF‑pisteitä siirtymästä seuraamaan nopeasti jotakin muuta
kuin haluttua kohdetta panoraamakuvauksen aikana tai kun
AF‑pisteiden eteen ilmestyy jokin este.
Herkkä: +1/+2/+3
Jos tämä asetus on käytössä, kamera seuraa herkemmin
AF-pisteen peittävää kohdetta. Mitä lähempänä asetus on
plusmerkkiä (+), sitä herkempi kamera on. Tästä on hyötyä, jos
haluat jatkaa liikkuvan kohteen seuraamista, kun sen etäisyys
kameraan muuttuu, tai tarkentaa nopeasti johonkin toiseen
kohteeseen.
Käyttäminen, kun [21: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain
muuta kuin [1 pisteen AF] vastaa asetuksen [0] käyttämistä.
291
AF-toimintojen mukauttaminen
zzVideon servotarkennuksen nopeus
Voit määrittää videon servotarkennuksen
nopeuden ja muut asetukset.
Tämän toiminnon voi asettaa, kun [21:
Videon servotark.] -asetuksena on
[Päällä] ja [21: Tarkenn.menetelmä]
-asetuksena on [1 pisteen AF].
Lisäksi toiminto on käytössä, kun
videokuvauksessa käytetään hitaaseen
tarkennuksen siirtoon pystyvää
objektiivia*.
Milloin aktiivinen:
Voit määrittää [Aina päällä], jolloin tarkennuksen säätönopeus on
käytössä aina videota kuvattaessa (ennen videokuvausta ja sen
aikana), tai määrittää [Kuvauksen aikana], jolloin tarkennuksen
säätönopeus on käytössä vain videokuvauksen aikana.
Automaattitarkennuksen nopeus:
Voit säätää automaattitarkennuksen nopeutta (tarkennuksen
siirtymänopeutta) vakionopeudesta (0) hitaaseen (yksi
seitsemästä tasosta) tai nopeaan (yksi kahdesta tasosta)
haluamasi videokuvaustehosteen saamiseksi.
* Videokuvauksessa hidasta tarkennuksen siirtoa tukevat
objektiivit
Vuonna 2009 ja sen jälkeen markkinoille tuodut USM- ja
STM-objektiivit tukevat toimintoa. Lisätietoja on Canonin
verkkosivustossa.
Joidenkin objektiivien kanssa automaattitarkennuksen nopeus ei muutu,
vaikka sitä säädetään.
ooKäyttäminen, kun [21: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jotain
muuta kuin [1 pisteen AF] vastaa [AF-nopeus]-asetusta [Normaali (0)].
ooAsteriski [23: Videon servotark.] -asetuksen oikealla puolella
tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.
292
AF-toimintojen mukauttaminen
[24]
zzObjektiivin sähköinen MF
Sähköisellä manuaalitarkennuksella varustettujen USM- ja
STM-objektiivien kanssa voit valita, käytetäänkö sähköistä
manuaalitarkennusta kertatarkennustilassa tehdyn
automaattitarkennuksen jälkeen.
[24: Objektiivin
1 Valitse
sähköinen MF].
2 Valitse vaihtoehto.
[
] Pois kertatarkennuksen jälkeen
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
[
] Kertatarkennus→käytössä
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan
jälkeen, jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
[
] Kertatarkennus→käytössä (suurenna)
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan
jälkeen, jos pidät laukaisimen painettuna puoliväliin, ja
voit suurentaa tarkennetun alueen kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta, kun laukaisin on painettuna puoliväliin.
293
AF-toimintojen mukauttaminen
[
] Pois automaattitarkennuksessa
Manuaalitarkennuksen säätö on pois käytöstä, kun objektiivin
tarkennustavan valintakytkin on asennossa <AF>.
Kun on asetettu [Kertatark.9käytössä (suurenna)], näyttöä ei ehkä
suurenneta, vaikka käännät objektiivin tarkennusrengasta samalla, kun
painat laukaisimen puoliväliin, heti kuvaamisen jälkeen. Tässä tapauksessa
voit suurentaa näytön vapauttamalla laukaisimen, odottamalla <u>‑näyttöä
ja painamalla sitten laukaisimen puoliväliin samalla, kun käännät objektiivin
tarkennusrengasta.
Tietoja siitä, tukeeko käytetty objektiivi sähköistä manuaalitarkennusta,
on objektiivin käyttöoppaassa.
294
AF-toimintojen mukauttaminen
zzTarkennuksen apuvalo
Ottaa kameran tai EOS-kameran ulkoisen Speedlite-salaman
tarkennuksen apuvalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[24: Tarkennuksen
1 Valitse
apuvalo].
2 Valitse vaihtoehto.
[ON] Päällä
Tarkennuksen apuvaloa voi käyttää tarvittaessa.
[OFF] Pois
Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä. Aseta tämä, jos et
haluat käyttää tarkennuksen apuvaloa kamerasta tai ulkoisista
salamayksiköistä.
[LED] Vain tarkennuksen LED-apuvalo
Tarkennuksen LED-apuvaloa käytetään LED-valolla varustetuista
ulkoisista salamayksiköistä. Jos ulkoisessa salamayksikössä ei
ole LED-valoa, käytetään kameran tarkennuksen apuvaloa.
Jos ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisen toiminnon [Tarkennuksen
apuvalo päällä] -asetuksena on [Pois], tämän toiminnon asetus ohitetaan
eikä tarkennuksen apuvaloa käytetä.
295
AF-toimintojen mukauttaminen
zzKertatarkennuksen tärkeys
Voit määrittää, onko etusijalla tarkennus vai laukaisun ajoitus,
kun käytetään kertatarkennusta.
1 Valitse [24: Kertatark. tärkeys].
2 Valitse vaihtoehto.
[ ] Tarkennus tärkeä
Kuvaa ei oteta ennen kuin tarkennus on saavutettu. Hyödyllinen,
kun haluat, että tarkennus saavutetaan ennen kuvan ottamista.
[ ] Laukaisu tärkeä
Sulkimen laukaisun ajoitus on tärkeämpi kuin tarkennus.
Hyödyllinen, kun ratkaisevan hetken kuvaaminen on tärkeintä.
Huomaa, että kuvat otetaan riippumatta siitä, onko kohde
tarkennettu.
296
AF-toimintojen mukauttaminen
[25]
zzTarkennuksen haku kun AF ei onnistu
Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, voit antaa
kameran jatkaa tarkan tarkennuksen hakua tai lopettaa haun.
[25: Tark. haku kun AF ei
1 Valitse
onnistu].
2 Valitse vaihtoehto.
[ON] Tarkennuksen haku päällä
Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, objektiivi
jatkaa tarkan tarkennuksen hakua.
[OFF] Tarkennuksen haku pois
Jos automaattitarkennus käynnistyy, mutta tarkennus ei osu
kohdalleen tai sitä ei saavuteta, tarkennusta ei haeta. Tämä estää
objektiivia epätarkentumasta voimakkaasti tarkennuksen haun
vuoksi.
Superteleobjektiivien ja muiden objektiivien, joiden tarkennuksen
hakualue on laaja, tarkennus voi heikentyä tarkennuksen haun aikana,
jolloin tarkentamiseen kuluu seuraavalla kerralla kauemmin. Asetuksen
[Tarkennuksen haku pois] käyttäminen on suositeltavaa.
297
AF-toimintojen mukauttaminen
zzRajoita AF-menetelmiä
Voit rajoittaa käytettävissä olevat tarkennusmenetelmät niihin, joita
aiot käyttää.
Lisätietoja tarkennusmenetelmista on sivulla 265.
1 Valitse [25: Rajoita AF-menet.].
käytettävissä olevia
2 Rajoita
tarkennusmenetelmiä lisäämällä
valintamerkki [X] näytettävien
menetelmien kohtaan.
[X]-merkkiä ei voi poistaa kohdasta [1 pisteen AF].
Asteriski [25: Rajoita AF-menet.] -asetuksen oikealla puolella tarkoittaa,
että oletusasetusta on muokattu.
298
AF-toimintojen mukauttaminen
zzAsentokohtainen tarkennuspiste
Voit määrittää AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä eri kohtiin sen
mukaan, kuvaatko pysty- vai vaakasuunnassa.
[25: Asentokoht.
1 Valitse
tarkennuspiste].
2 Valitse vaihtoehto.
[ ] Sama vaaka/pystyasennolle
Samassa kohdassa olevia AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä
käytetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
[
] Erillinen tarkennuspiste: Vain piste
Erilliset AF-pisteiden tai vyöhykekehysten paikat voidaan
määrittää kullekin kameran suunnalle (1. vaakasuunta,
2. pystysuunta, kameran otekahva ylhäällä, 3. pystysuunta,
kameran otekahva alhaalla).
Hyödyllinen, kun vaihdetaan eri kohdissa oleviin AF-pisteisiin tai
vyöhykekehyksiin automaattisesti kameran suunnan mukaan.
Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-pisteet tai
vyöhykekehykset säilytetään.
Kaikkien kameran asetusten nollaaminen (s. 419) palauttaa tämän
asetuksen arvoksi [Sama vaaka/pystyasennolle]. Suuntien 1–3 asetukset
nollataan ja kamera asetetaan käyttämään keskimmäistä AF-pistettä tilassa
1 pisteen AF.
299
AF-toimintojen mukauttaminen
zzAF-alkuservotarkennuspiste: c
Voit asettaa aloittavan AF-pisteen jatkuvalle tarkennukselle,
kun tarkennusmenetelmänä on [Face+Seuranta].
[25: AF-alkuservotark.
1 Valitse
piste: c].
2 Valitse vaihtoehto.
[ ] AF-alkutarkennuspiste: c
Jatkuva tarkennus alkaa manuaalisesti valitusta AF-pisteestä, kun
tarkennustoimintana on [Jatkuva tark.] ja tarkennusmenetelmänä
on [u+Seuranta].
[ ] AF-piste asetettu:
Jos vaihdat asetuksesta 1 pisteen AF, Laajenna AF-alue ( ) tai
Laajenna AF-alue: Ympäri asetukseen [u+Seuranta], jatkuva
tarkennus alkaa manuaalisesti valitusta AF-pisteestä. Hyödyllistä,
kun jatkuva tarkennus aloitetaan määritetystä AF-pisteestä ennen
vaihtamista asetukseen [u+Seuranta].
[AUTO] Automaattinen
Aloittava AF-piste, josta jatkuva tarkennus aloittaa tilassa
[u+Seuranta], määritetään automaattisesti kuvausolosuhteisiin
sopivaksi.
300
4
Toisto
Tässä luvussa käsitellään toistoon liittyviä aiheita, kuten
tallennettujen stillkuvien ja videoiden toistoa, sekä kerrotaan
Toisto ([x]) -välilehden asetuksista.
Toisella laitteella otetut ja tallennetut kuvat
Tällä kameralla ei ehkä voi näyttää normaalisti kuvia, jotka on
otettu toisilla kameroilla, tai tällä kameralla otettuja kuvia, jotka on
muokattu tai nimetty uudelleen tietokoneessa.
301
Välilehtien valikot: Toisto
zzToisto 1
s. 318
s. 317
s. 335
s. 353
s. 357
s. 348
s. 339
zzToisto 2
s. 346
s. 345
s. 321
s. 331
s. 313
s. 311
zzToisto 3
s. 307
s. 309
s. 309
s. 305
s. 206
s. 305
s. 316
[31: RAW-kuvan käsittely] -asetusta ei näytetä [A]- tai [y]-tilassa.
302
Toimintojen hakemisto: toisto ja liittyvät toiminnot
Toisto
Kuvan siirto
zz Yhden kuvan näyttö
B s. 304
zz Kuvaustietojen näyttö
B s. 305
zz Ristikkonäyttö
B s. 305
zz Toisto koskettamalla
B s. 306
zz Toistotietojen näyttö
B s. 307
zz Luettelokuvanäyttö
B s. 310
zz Kuvien selaus
(selausnäyttö)
B s. 311
zz Kuvan hakuehtojen
määrittäminen
B s. 313
zz Suurennettu näkymä
B s. 315
zz Kuvan kääntäminen
B s. 317
zz Suojaus
B s. 318
zz Luokitus
B s. 321
zz Videon toisto
B s. 325
zz Kuvan siirto tietokoneeseen/
FTP-palvelimelle
B s. 348
zz DPOF-tulostus
B s. 353
zz Valokuvakirjan
asetukset
B s. 357
zz Videon ensimmäisen ja
viimeisen kohtauksen
leikkaaminen
B s. 327
zz Kuvan sieppaus (4K)
B s. 329
zz Kuvaesitys
B s. 331
zz Kuvien katsominen
televisiossa
B s. 333
zz Poisto
B s. 335
Kuvien muokkaaminen
zz RAW-kuvan käsittely
B s. 339
zz JPEG-kuvan koon
muuttaminen
B s. 345
zz JPEG-kuvan
rajaaminen
B s. 346
303
x Kuvan toisto
Yhden kuvan näyttö
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
kuva.
2 Valitse
zz Kun haluat toistaa uudempia kuvia,
paina <Z>-painiketta, ja kun haluat
toistaa vanhempia kuvia, paina
<Y>‑painiketta.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen
näyttö
Kuvaustietojen näyttö
kuvien toistosta.
3 Poistu
zz Poistu kuvan toistosta painamalla
<x>-painiketta.
304
Kuvan toisto
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä, voit vaihtaa näytettäviä
kuvaustietoja painamalla <W> <X> -painikkeita. Voit myös mukauttaa
näytettäviä tietoja kohdassa [x3: Toistotietojen näyttö] (s. 307).
Toiston alkaessa näytettävän aloitusnäytön määrittäminen
Voit määrittää, mikä kuva näytetään
ensin, kun aloitat kuvien toiston.
Toisto jatkuu viimeksi toistetusta kuvasta (paitsi kun olet juuri lopettanut
kuvauksen), kun [x3: Näytä viim. kats.] -asetuksena on [Ota
käyttöön]. Kun haluat jatkaa toistoa uusimmasta ottamastasi kuvasta,
määritä asetus [Poista käytöstä] ja käynnistä kamera uudelleen.
Ristikkonäyttö
Yhden kuvan näytössä voit näyttää
ristikon katsomiesi kuvien päällä.
Voit valita ristikon tyypin kohdassa
[33: Toistoristikko].
Toiminnolla voidaan helposti tarkistaa
kuvan vaaka- tai pystysuuntainen
kallistus sekä sommittelu.
Ristikko ei näy videon toiston aikana.
305
Kuvan toisto
Toisto koskettamalla
Kamerassa on kosketusnäyttö, jota koskettamalla voi ohjata toistoa.
Tuetut kosketustoiminnot ovat samat kuin älypuhelimissa ja vastaavissa
laitteissa käytetyt. Valmistaudu ensin kosketustoistoon painamalla
<x>-painiketta.
Kuvien selaus
Selausnäyttö
Luettelokuvanäyttö
Suurennettu näkymä
Voit myös suurentaa näytön kaksoisnapauttamalla sitä sormella.
306
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Voit määrittää näytöt ja tiedot, jotka näytetään kuvien toiston aikana.
1 Valitse [33: Toistotietojen näyttö].
valintamerkki [X] näytettävien
2 Lisää
näyttöjen numeron viereen.
zz Valitse numero <W> <X>
-painikkeilla.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Toista nämä vaiheet ja lisää
valintamerkki [X] kunkin näytettävän
näytön numeron viereen ja valitse
sitten [OK].
ggValitsemasi tiedot voidaan näyttää
painamalla toiston aikana <B>painiketta tai painamalla <W> <X>
-painikkeita, kun kuvaustiedot ovat
näkyvissä.
Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää
valotustason jakauman ja
yleiskirkkauden. RGB-histogrammista
voit tarkistaa värikylläisyyden
ja väriasteikon. Voit vaihtaa
näytettävän histogrammin painamalla
<B>‑painiketta, kun <z> näkyy
vasemmassa alanurkassa näytössä
[x3: Toistotietojen näyttö].
307
Toistotietojen näytön mukauttaminen
zz[Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy
kuvan kirkkauden jakautuminen. Vaakaakseli ilmaisee kirkkaustason (tumma
vasemmalla ja kirkas oikealla) ja pystyakseli
kunkin kirkkaustason pikseleiden määrän.
Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla,
sitä tummempi kuva on. Mitä enemmän
pikseleitä on oikealla, sitä kirkkaampi
kuva on. Jos vasemmalla puolella on
liikaa pikseleitä, kuvan tummien alueiden
yksityiskohdat näkyvät huonosti. Jos oikealla
puolella on liikaa pikseleitä, kuvan valoisien
alueiden yksityiskohdat näkyvät huonosti.
Välisävyt toistuvat normaalisti. Kuvan
kirkkaushistogrammissa näkyvät valotustason
säätökuvio ja sävyt.
zz[RGB]-näyttö
Esimerkkejä
histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin
(RGB eli punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen
kuvassa. Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma
vasemmalla ja kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikselimäärän väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla,
sitä tummempaa ja vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän
kuvapisteitä on oikealla, sitä kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri
on. Jos vasemmalla puolella on liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot
puuttuvat. Jos oikealla puolella on liikaa pikseleitä, väri on liian
kylläistä eivätkä sävyt toistu. Kuvan RGB-histogrammissa näkyvät
värien kylläisyys ja sävyt sekä valkotasapaino.
308
Toistotietojen näytön mukauttaminen
Ylivalotusvaroitus
Kun [33: Ylivalot.varoitus]
-asetuksena on [Päällä], ylivalottuneet,
leikattujen huippuvalojen kohdat
vilkkuvat. Jotta saisit selkeämmät
sävyt kuvan vilkkuville alueille, joille
haluat luonnollisen sävytyksen,
määritä valotuksen korjauksen arvoksi
negatiivinen arvo ja ota kuva uudelleen,
niin lopputulos on parempi.
AF-pistenäyttö
Kun [33: AF-pistenäyttö] -asetuksena
on [Päällä], tarkentunut tarkennuspiste
näkyy punaisena. Huomaa, että kun
valitaan AF-pisteet automaattisesti,
useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.
309
H Luettelokuvanäyttö (monen kuvan näyttö)
Luettelokuvanäytössä voit etsiä kuvia nopeasti yhdessä näytössä 4, 9,
36 tai 100 kuvan näytön avulla.
<u>-painiketta.
1 Paina
zz Paina kuvan toiston aikana
<u>‑painiketta.
gg[6u] näkyy näytön oikeassa
alakulmassa.
luettelokuvanäyttöön.
2 Vaihda
zz Käännä <6>-valitsinta
vastapäivään.
ggNäyttöön tulee 4 kuvan
luettelokuvanäyttö. Valittu kuva näkyy
oranssissa kehyksessä.
zz Kun käännät <6>-valitsinta lisää
vastapäivään, näytössä näkyy
vuorotellen 9, 36 ja 100 kuvaa.
Jos käännät valitsinta myötäpäivään,
näytössä näkyy vuorotellen 100, 36,
9, 4 ja yksi kuva.
B
B
B
kuva.
3 Valitse
zz Siirrä oranssia kehystä
B
<V>‑nuolipainikkeilla ja valitse kuva.
zz Paina luettelokuvanäytössä
<0>-painiketta, niin valittu kuva
näytetään yhden kuvan näytössä.
310
e Selausnäyttö (kuvien selaus)
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1 Valitse [x2: Kuvien haku 6].
selaustapa.
2 Valitse
[d] Näytä kuvat yksitellen
[e] Ohita 10 kuvaa
[r] Ohita määrätty määrä kuvia
[g] Näytä päiväyksen mukaan
[h] Näytä kansion mukaan
[i] Näytä vain videot
[j] Näytä vain stillkuvat
[P] Näytä vain suojatut kuvat
[k] Näytä kuvan luokituksen mukaan
(s. 321)
ooAsetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valitsinta kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan.
ooKun valitset [Näytä kuvan luokituksen mukaan], määritä luokitus
kääntämällä <6>-valitsinta. Jos selaat kuvia, kun 9 on valittuna,
kaikki luokitellut kuvat näytetään.
311
Selausnäyttö (kuvien selaus)
siirtymällä.
3 Selaa
zz Paina <x>-painiketta.
zz Käännä yhden kuvan näytössä
<6>-valitsinta.
ggVoit selata määritetyllä tavalla.
(1)
(2)
(1)
(2)
Selaustapa
Toiston edistyminen
ooVoit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [g: Päiväys].
ooVoit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [h: Kansio].
ooJos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [i: Videot] tai [j: Stillkuvat].
312
t Toistettavien kuvien suodattaminen
Voit suodattaa kuvien näytön hakuehtojen mukaan. Kun olet asettanut
hakuehdot, voit toistaa ja näyttää vain löydetyt kuvat.
Voit myös suojata, luokitella, poistaa, toistaa kuvaesityksen ja käyttää
muita toimintoja suodatuille kuville. Tämän toiminnon avulla voit tehdä
tietyn toiminnon nopeasti kaikille löydetyille kuville kerralla.
[32: Aseta kuvien
1 Valitse
hakuehdot].
hakuehdot.
2 Aseta
zz Valitse kohde <W> <X> -painikkeilla.
zz Määritä vaihtoehto <Y> <Z>
-painikkeilla.
ggKohteen vasemmalle puolelle lisätään
[X]-valintamerkki (1). (Määritetty
hakuehdoksi.)
zz Jos valitset kohteen ja painat
<B>-painiketta, [X]-valintamerkki
poistetaan. (Hakuehto peruutetaan.)
(1)
Kohde
9Luokitus
dPäiväys
nKansio
JSuojaa
fTiedostotyyppi
Kuvaus
Näyttää valittua (luokitus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat.
Näyttää valitun kansion kuvat.
Näyttää valittua (suojaus)ehtoa vastaavat kuvat.
Näyttää valittua tiedostotyyppiä olevat kuvat.
[z Stillkuvat], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)],
[z (JPEG)] ja [k Videot]
313
Toistettavien kuvien suodattaminen
hakuehtoja.
3 Käytä
zz Paina <0>-painiketta ja lue
näytetty viesti.
zz Valitse [OK].
ggHakuehto määritetään.
löydetyt kuvat.
4 Näytä
zz Paina <3>-painiketta.
(2)
ggVain asetettuja hakuehtoja vastaavat
(suodatetut) kuvat näytetään.
ggKun kuvat on suodatettu näyttöä
varten, näytössä näkyy keltainen
ulkokehys (2).
Hakuehtojen poistaminen
Avaa vaiheen 2 näyttö ja paina <L>-painiketta, niin kaikki
[X]-valintamerkit poistetaan. Nollaa hakuehdot painamalla
<0>-painiketta.
Jos hakuehtoja vastaavia kuvia ei ole, [OK] ei ole käytettävissä vaiheen
2 näytössä.
ooHakuehdot saatetaan nollata, jos suoritat virtaan, korttiin tai
kuvanmuokkaukseen liittyviä toimintoja.
ooAutomaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [32: Aseta
kuvien hakuehdot] -näyttö näytetään.
314
u Kuvien suurentaminen
Voit suurentaa otetun kuvan.
kuvaa.
1 Suurenna
zz Paina kuvan toiston aikana
(1)
<u>‑painiketta.
ggSuurennettu kuva tulee näkyviin.
Suurennetun alueen sijainti (1) ja
[6u] näkyvät näytön oikeassa
alakulmassa.
zz Suurenna kuvia kääntämällä
<6>-valitsinta myötäpäivään.
zz Vähennä suurennusta kääntämällä
<6>-valitsinta vastapäivään.
Jos haluat nähdä luettelokuvanäytön
(s. 310), jatka valitsimen
kääntämistä.
kuvaa.
2 Vieritä
zz <V>-nuolipainikkeilla voit selata
suurennettua kuvaa pysty- ja
vaakasuunnassa.
zz Peruuta suurennettu näkymä
painamalla <u>-painiketta.
315
Kuvien suurentaminen
Alkuperäisen suurennussuhteen ja sijainnin määrittäminen
Kun valitset [33: Suurennus
(noin)], voit valita alkuperäisen
suurennussuhteen ja suurennetun
näkymän aloitussijainnin.
zz1x (ei suurennusta)
Kuvaa ei suurenneta. Suurennettu näkymä alkaa yhden kuvan
näytöstä.
zz2x, 4x, 8x, 10x (suurenna keskeltä)
Suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä valitulla
suurennusasetuksella.
zzTodellinen koko (valitusta pisteestä)
Tallennetun kuvan pikselien näyttökoko on noin 100 %. Suurennettu
näkymä alkaa tarkentuneesta AF-pisteestä. Jos valokuva on otettu
manuaalitarkennuksella, suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä.
zzSama kuin edellinen suurennus (keskeltä)
Suurennus on sama kuin silloin, kun suljit suurennetun näkymän
edellisen kerran <u>-painikkeella. Suurennettu näkymä alkaa
kuvan keskeltä.
Joillakin tarkennustavan asetuksilla suurennettu näkymä alkaa kuvan
keskeltä, vaikka on asetettu [Todell. koko (valit. pisteestä)].
316
b Kuvien kääntäminen
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1 Valitse [31: Käännä kuvaa].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse käännettävä kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
kuvaa.
3 Käännä
zz Joka kerta, kun painat
<0>-painiketta, kuva kääntyy
myötäpäivään seuraavasti:
90° → 270° → 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa,
toista vaiheet 2 ja 3.
ooJos määrität [51: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (s. 372)
ennen pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
ooJos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa toiston aikana,
määritä [51: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
317
K Kuvien suojaaminen
Voit suojata tärkeät kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1 Valitse [31: Suojaa kuvat].
2 Valitse [Valitse kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse suojattava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
(1)
kuva.
4 Suojaa
zz Suojaa valittu kuva painamalla
<0>-painiketta. Näytön yläosaan
tulee <K>-kuvake (1).
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta
uudelleen. <K>-kuvake poistuu
näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan, toista
vaiheet 3 ja 4.
318
Kuvien suojaaminen
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville
kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[31: Suojaa kuvat].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse sitten viimeinen kuva
(lopetuskohta) ja paina
<0>-painiketta.
ggMääritetyllä alueella olevat kuvat
suojataan ja <J>-kuvake tulee
näkyviin.
zz Jos haluat valita lisää suojattavia
kuvia, toista vaihe 2.
319
Kuvien suojaaminen
Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[31: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kansion kuvasuojaus] tai
[Poista kortin kuvasuojaus].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista
kaikk. suoj].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
Jos valitset [Poista kaikk. suoj],
kaikkien löydettyjen kuvien suojaus
poistetaan.
Jos alustat kortin (s. 373), myös suojatut kuvat poistetaan.
ooSuojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos suojattu
kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
ooJos poistat kaikki kuvat kerralla (s. 338), vain suojatut kuvat jäävät
jäljelle. Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat
kuvat kerralla.
320
p Luokitusten määrittäminen
Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (l/m/n/o/p). Toimintoa
kutsutaan luokitukseksi.
Yksittäisen kuvan luokitus
1 Valitse [32: Luokitus].
2 Valitse [Valitse kuvat].
luokiteltava kuva.
3 Valitse
zz Valitse luokiteltava kuva <Y> <Z>
-painikkeilla.
kuva.
4 Luokittele
zz Paina <0>, niin näkyviin tulee
sininen korostuskehys vasemmalla
olevan näytön mukaisesti.
zz Valitse luokitusmerkintä <W>
<X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
ggKun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä oleva
numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
321
Luokitusten määrittäminen
Luokitus määrittämällä alue
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville
kuville kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[32: Luokitus].
alue.
2 Määritä
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse sitten viimeinen kuva
(lopetuskohta) ja paina
<0>-painiketta.
zz Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen
kuvan välisellä alueella oleviin kuviin
lisätään [X]-valintamerkki.
3 Paina <M>-painiketta.
kuva.
4 Luokittele
zz Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
ggKaikki määritetyllä alueella
olevat kuvat luokitellaan (samalla
luokituksella) kerralla.
322
Luokitusten määrittäminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien
luokitteleminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset kohdassa [32: Luokitus]
asetuksen [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat], kaikki
kansion tai kortin kuvat luokitellaan.
Valitse luokitus kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
Kun et luokittele kuvia tai poista
luokituksia, valitse [OFF].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
luokitellaan määritetyn mukaisesti.
ooLuokitusten vieressä näytettävät arvot näytetään muodossa [###], jos yli
1 000 kuvalla on sama luokitus.
ooAsetuksilla [32: Aseta kuvien hakuehdot] ja [32: Kuvien haku 6]
voit näyttää vain tietyn luokituksen omaavat kuvat.
323
k Videoiden katselu
Voit toistaa tallennettuja videoita seuraavilla kolmella tavalla:
Toisto televisiossa (s. 333)
Jos kytket kameran televisioon
HDMI‑kaapelilla, voit toistaa tallennettuja
stillkuvia ja videoita televisiossa.
HDMI‑kaapelia HTC-100 (myydään
erikseen) suositellaan.
Vaikka kamera kytkettäisiin kiintolevytallentimeen liitäntäkaapelilla, videoita
ja stillkuvia ei voi toistaa eikä tallentaa.
Toisto kameran näytössä (s. 325)
Voit toistaa videoita kameran näytössä.
Voit myös leikata videon ensimmäisen
ja viimeisen kohtauksen ja toistaa
kortilla olevia stillkuvia tai videoita
automaattisena kuvaesityksenä.
Toisto ja muokkaaminen tietokoneessa
Kortille tallennetut videotiedostot voidaan
tuoda tietokoneeseen, ja niitä voi toistaa
tai muokata käyttämällä esiasennettua
tai yleiskäyttöistä ohjelmistoa.
Jos haluat toistaa tai muokata videoita erikseen myytävällä ohjelmistolla,
käytä videoiden tiedostomuodon kanssa yhteensopivaa ohjelmistoa.
Kysy lisätietoja erikseen myytävästä ohjelmistosta sen valmistajalta.
324
k Videoiden toistaminen
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <x>-painiketta.
video.
2 Valitse
zz Valitse toistettava video
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy <s1>-kuvake
videon merkkinä.
zz Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Videoita ei voi toistaa
luettelokuvanäytössä, joten siirry
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
video painamalla
4 Toista
<0>-painiketta.
(1)
ggVideon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta. Jatka toistoa
painamalla painiketta uudelleen.
zz Voit säätää äänenvoimakkuutta myös
videon toiston aikana kääntämällä
<6>-valitsinta.
(1)
Kaiutin
325
Videoiden toistaminen
Videotoistopaneeli
Kohde
7 Toista
8 Hidastus
5 Ensimmäinen
kuva
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
4 Viimeinen kuva
X Editoi
I Kuvan sieppaus
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta kääntämällä
<5>-valitsinta. Hidastetun toiston nopeus näkyy
näytön oikeassa yläkulmassa.
Näyttää videon ensimmäisen kuvan.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata taaksepäin
pitämällä <0>-painiketta painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin
pitämällä <0>-painiketta painettuna.
Näyttää videon viimeisen kuvan.
Tuo näkyviin muokkausnäytön (s. 327).
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa
nykyisen ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana
(s. 329).
Toiston edistyminen
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Kääntämällä < 6 >-valitsinta voit säätää kaiuttimen
(s. 325) äänenvoimakkuutta.
ooKamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla kuvattuja videoita.
ooJos liität kameran televisioon videon toiston ajaksi (s. 333), säädä
äänenvoimakkuutta televisiosta. (<6>-valitsimen kääntäminen ei
säädä äänenvoimakkuutta.)
ooVideon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
326
XVideon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin välein.
videon toisto.
1 Keskeytä
ggVideotoistopaneeli tulee näkyviin.
2 Valitse videotoistopaneelissa [X].
leikattavat kohdat.
3 Määritä
zz Valitse joko [U] (leikkaa alku) tai
[V] (leikkaa loppu) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit näyttää edellisen tai seuraavan
kuvan <Y> <Z> -painikkeilla.
Pitämällä painiketta alhaalla voit kelata
kuvia eteen- tai taaksepäin. Toista
kuvia yksitellen <5>-valitsimella.
zz Kun olet valinnut leikattavan osan, paina
<0>-painiketta. Näytön alareunan
viivalla merkitty osa jää jäljelle.
muokattu video.
4 Tarkista
zz Voit toistaa muokatun videon
valitsemalla [7] ja painamalla
<0>-painiketta.
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 3.
zz Peruuta muokkaus painamalla
<M>-painiketta.
327
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
muokattu video.
5 Tallenna
zz Valitse [W] ja paina
<0>-painiketta.
zz Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena
videona, valitse [Uusi tiedosto].
Kun haluat tallentaa videon ja
korvata alkuperäisen videotiedoston,
valitse [Korvaa] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Tallenna muokattu video ja palaa
videon toistonäyttöön valitsemalla
vahvistusikkunassa [OK].
ooKoska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[ ] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
ooTällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
ooVideota ei voi muokata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
328
I Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai
nopeutetusta 4K-videosta
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista
ja tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3840x2160) JPEG-stillkuvina.
Toiminto on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
kuva näyttöön.
1 Tuo
zz Paina <3>-painiketta.
4K-video.
2 Valitse
zz Valitse 4K-video tai nopeutettu
4K-video <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kuvaustietojen näytössä 4K-videot
ja nopeutetut 4K-videot ilmaistaan
[H]‑kuvakkeella.
zz Vaihda luettelokuvanäytöstä
yhden kuvan näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3 Paina
<0>-painiketta.
ja keskeytä video.
4 Toista
ggVideotoistopaneeli tulee näkyviin.
tallennettava kuva.
5 Valitse
zz Valitse stillkuvaksi tallennettava kuva
videotoistopaneelista.
zz Katso videotoistopaneelin ohjeet
sivulta 326.
[I].
6 Valitse
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [I]
ja paina sitten <0>-painiketta.
329
Ruudun sieppaaminen 4K-videosta tai nopeutetusta 4K-videosta
kuva.
7 Tallenna
zz Tallenna nykyinen kuva JPEGstillkuvana valitsemalla [OK].
näytettävä kuva.
8 Valitse
zz Tarkista kohdekansio ja kuvatiedoston
numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video]
tai [Näytä siepattu valokuva].
ggValittu kuva näytetään.
Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista tai nopeutetuista
Full HD -videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai nopeutetuista
4K-videoista.
330
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
1 Määritä toistettavat kuvat.
zz Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat,
siirry vaiheeseen 2.
zz Jos haluat määrittää kuvaesityksenä
toistettavat kuvat, suodata kuvat
toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313).
2 Valitse [32: Kuvaesitys].
haluamasi toistoasetukset.
3 Määritä
zz Valitse [Asetus] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Määritä asetukset [Kuvan
näyttöaika], [Toista] (jatkuva toisto),
[Vaihtotehoste] (tehoste kuvien
vaihdon välillä) stillkuvia varten.
zz Kun olet valinnut asetukset, paina
<M>-painiketta.
Kuvan näyttöaika
Toista
Vaihtotehoste
331
Kuvaesitys (Automaattinen toisto)
kuvaesitys.
4 Aloita
zz Valitse [Aloita] ja paina sitten
<0>-painiketta.
ggKuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5 Lopeta
zz Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla
<M>‑painiketta.
ooKeskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto
on keskeytettynä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G].
Jatka kuvaesitystä painamalla uudelleen <0>-painiketta.
ooVoit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana
painamalla <B>-painiketta (s. 304).
ooVideon toiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta <6>-valitsimella.
ooAutomaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen
kuvan <Y> <Z> -painikkeilla.
ooAutomaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
ooKuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
332
Kuvien katselu televisiossa
Jos kytket kameran televisioon HDMI-kaapelilla, voit toistaa
tallennettuja stillkuvia ja videoita televisiossa. HDMI-kaapelia HTC-100
(myydään erikseen) suositellaan.
Jos kuva ei näy televisiossa, määritä [53: Videojärjest.] -asetukseksi
[NTSC] tai [PAL] (television videojärjestelmän mukaisesti).
1 Liitä HDMI-kaapeli kameraan.
zz Käännä liittimen <dHDMI MINI>
-logo kameran etuosaan päin ja
liitä liitin kameran <D>
-liitäntään.
2 Liitä HDMI-kaapeli televisioon.
zz Kytke HDMI-kaapeli television HDMI
IN -porttiin.
televisio ja valitse kytketty
3 Avaa
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
kameran virtakytkin
4 Käännä
asentoon <1>.
<x>-painiketta.
5 Paina
ggKuva tulee televisioruutuun. (Kameran
näytössä ei näy mitään.)
zz Kuvat näytetään automaattisesti
liitetyn television parhaalla
tarkkuudella.
333
Kuvien katselu televisiossa
ooSäädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
ooKatkaise virta kamerasta ja sulje televisio ennen kameran ja television
välisen kaapelin kytkemistä tai irrottamista.
ooKuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
ooÄlä liitä muita laitteita kameran <D> -liitäntään. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
ooJotkin televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
ooSaattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näkyviin. Voit välttää
viiveen valitsemalla [53: HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [1080p]
(s. 395).
ooKosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty
televisioon.
334
L Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä
erässä. Suojattuja kuvia (s. 318) ei poisteta.
Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.
Yksittäisen kuvan poistaminen
poistettava kuva.
1 Valitse
zz Paina <x>-painiketta.
zz Valitse poistettava kuva
<Y> <Z> -painikkeilla.
2 Paina <L>-painiketta.
3 Poista kuva.
JPEG- tai RAW-kuvat tai videot
zz Valitse [Poista] ja paina sitten
<0>-painiketta.
RAW+JPEG-kuvat
zz Valitse vaihtoehto ja paina sitten
<0>-painiketta.
335
Kuvien poistaminen
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä [X]
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki
valitut kuvat kerralla.
1 Valitse [31: Poista kuvat].
2 Valitse [Valitse ja poista kuvat].
kuva.
3 Valitse
zz Valitse poistettava kuva <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
gg[X]-valintamerkki näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia
kuvia, toista vaihe 3.
kuvat.
4 Poista
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
ggValitut kuvat poistetaan heti.
336
Kuvien poistaminen
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat
kerralla.
[Valitse alue].
1 Valitse
zz Valitse [Valitse alue] kohdassa
[31: Poista kuvat].
kuva-alue.
2 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse sitten viimeinen kuva
(lopetuskohta) ja paina
<0>-painiketta.
ggKaikkiin ensimmäisen ja viimeisen
kuvan välisellä alueella oleviin kuviin
lisätään [X]-valintamerkki.
3 Paina <M>-painiketta.
kuvat.
4 Poista
zz Valitse [OK].
ggMääritetyn alueen kuvat poistetaan.
337
Kuvien poistaminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun [31: Poista kuvat] -asetuksena
on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.
Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (s. 373).
338
R RAW-kuvien käsitteleminen kamerallaN
Voit käsitellä 1- tai F-kuvia kameralla ja tallentaa ne JPEGkuvina. Koska RAW-kuva ei itsessään muutu, voit käsitellä sitä eri
tavoin ja luoda sen pohjalta rajattomasti JPEG-kuvia.
Voit myös käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
1 Valitse [31: RAW-kuvan käsittely].
vaihtoehto ja valitse sitten
2 Valitse
kuvat.
zz Voit valita käsiteltäväksi useita kuvia
kerralla.
[Valitse kuvat]
zz Valitse käsiteltävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
gg[X]-valintamerkki näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
zz Paina <M>-painiketta.
[Valitse alue]
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse sitten viimeinen kuva
(lopetuskohta) ja paina
<0>-painiketta.
ggKaikkiin ensimmäisen ja viimeisen
kuvan välisellä alueella oleviin kuviin
lisätään [X]-valintamerkki.
zz Paina <M>-painiketta.
339
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
3 Määritä haluamasi käsittelyehdot.
[Käytä kuvausasetuksia]
zz Kuvat käsitellään käyttäen
kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
[Mukauta RAW-käsittelyä]
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
<Y> <Z>.
zz Muuta asetusta kääntämällä
<6>- tai <5>-valitsinta.
zz Valitse <0>, niin toimintojen
asetusten näyttö tulee näkyviin.
zz Jos haluat palauttaa kuvan ottamisen
aikana käytössä olleet asetukset,
paina <L>-painiketta.
Vertailunäyttö
zz Voit vaihtaa näyttöjen [Muut.
jälkeen] ja [Kuvausasetukset] välillä
painamalla <B>-painiketta ja
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz [Muut. jälkeen] -näytössä oranssilla
näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen
jälkeen muokattuja kohteita.
zz Paina <M>-painiketta.
kuva.
4 Tallenna
zz Kun käytät asetusta [Mukauta RAWkäsittelyä], valitse [W] (Tallenna).
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
zz Jos haluat käsitellä muita kuvia,
valitse [Kyllä] ja toista vaiheet 2–4.
340
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
näytettävä kuva.
5 Valitse
zz Valitse [Alkup. kuva] tai [Käsitelty
kuva].
ggValittu kuva näytetään.
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa [Mukauta RAW-käsittelyä] -toiminnossa näytettyjä
kuvia painamalla <u>-painiketta. Suurennus vaihtelee [Kuvanlaatu]asetuksen mukaan. <V>-nuolipainikkeilla voit selata suurennettua
kuvaa pysty- ja vaakasuunnassa.
Voit peruuttaa näkymän suurentamisen painamalla <u>-painiketta
uudelleen.
Kuvasuhdeasetuksella otetut kuvat
Kuvasuhdeviivojen sisällä oleva alue käsitellään kuvissa, jotka
on otettu [z1: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksella (s. 80)
[1:1 (kuvasuhde)], [4:3 (kuvasuhde)] tai [16:9 (kuvasuhde)].
RAW‑kuvista luodut JPEG-kuvat tallennetaan määritetyssä
kuvasuhteessa.
Kaksinkertaisten pikselien RAW-kuvat
Vaikka voit käsitellä kamerassa kuvia, jotka on otettu [z1: Dual
Pixel RAW] -asetuksella [Päällä] (s. 78), kamera ei voi hyödyntää
kaksinkertaisia pikselitietoja käsittelyssä.
Kun käsittelet 1- tai F-päällekkäisvalotuskuvia, tiettyjä asetuksia ei
voi muuttaa.
341
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
RAW-kuvan käsittelyvaihtoehdot
zz[
] Kirkkauden säätö
zz[
] Valkotasapaino (s. 97)
zz[
] Kuva-asetukset (s. 88)
Kuvan kirkkauden säätöalue on enintään ±1 yksikköä 1/3 yksikön
välein.
Voit valita valkotasapainon. Jos valitset [Q], voit valita asetuksen
[Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija].
Jos valitset [P], voit säätää värilämpötilaa.
Voit valita kuva-asetukset. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja muita
ominaisuuksia.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) (s. 104)
Voit määrittää Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen
optimointi) -toiminnon.
zz[
] Kohinan poisto suurella herkkyydellä (s. 105)
Voit valita kohinan vaimennuksen suurilla ISO-herkkyyksillä.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (s. 341).
zz[73] Kuvanlaatu (s. 75)
Kun luot JPEG-muotoisen kuvan, voit määrittää kuvanlaadun.
Huomaa, että vain 73/83/b ovat käytettävissä rajausta tai
EF‑S‑objektiivia käyttäen kuvatuille RAW-kuville.
342
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
zz[
] Väriavaruus (s. 117)
Voit valita joko sRGB- tai Adobe RGB -väriavaruuden. Koska
kameran näyttö ei ole yhteensopiva Adobe RGB -väriavaruuden
kanssa, muutosta voi olla vaikea havaita, kun kumpi tahansa
väriavaruus on valittu.
zz[
] Objektiivin vääristymien korjaus
[
] Reunojen valaistuksen korjaus (s. 111)
Objektiivin ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan
kulmat näyttämään tummemmilta, voidaan korjata. Jos on
asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on
vaikea havaita, suurenna kuvaa (s. 341) ja tarkista neljä
kulmaa. Kameran käyttämä reunojen valaistuksen korjaus ei
ole yhtä voimakas kuin Digital Photo Professional -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) korjauksen enimmäismäärällä tehty korjaus.
Jos korjauksen vaikutukset eivät näy selkeästi, tee reunojen
valaistuksen korjaus Digital Photo Professional -ohjelmistolla.
[
] Vääristymien korjaus (s. 111)
Objektiivin ominaisuuksista johtuva kuvien vääristymä voidaan
korjata. Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään. Kuvan
reunat rajataan korjatussa kuvassa.
Koska kuvan tarkkuus voi näyttää hieman heikentyneeltä, säädä
tarvittaessa kuva-asetuksen [Terävyys]-asetusta.
[ ] Digitaalinen objektiivin optimointi (s. 112)
Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja alipäästösuotimesta
johtuvaa terävyyden heikkenemistä käyttämällä optisia
suunnitteluarvoja. Suurenna kuvia (s. 341) ja tarkista tämän
asetuksen [Päällä] olemisen vaikutus. Ilman suurennusta
digitaalisen objektiivin optimoinnin vaikutusta ei näytetä.
Kun valitset [Päällä], sekä väriaberraatio että diffraktio korjataan,
vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
343
RAW-kuvien käsitteleminen kameralla
[
] Väriaberraation korjaus (s. 113)
Objektiivin ominaisuuksista johtuvat väriaberraatiot (kohteen
ääriviivojen värjäytymiset) voidaan korjata. Jos on asetettu
[Päällä], korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea
havaita, suurenna kuvaa (s. 341).
[
] Diffraktion korjaus (s. 113)
Kuvan terävyyttä heikentävä objektiivin aukon diffraktio voidaan
korjata. Jos on asetettu [Päällä], korjattu kuva näytetään.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (s. 341).
ooRAW-kuvien käsitteleminen kamerassa ei tuota aivan samanlaisia
tuloksia kuin RAW-kuvien käsitteleminen Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
ooJos suoritat [Kirkkauden säätö] -toiminnon, häiriöt, juovaisuus jne.
saattavat voimistua säädön vaikutuksesta.
ooKun [Digit. objekt. optimoija] on asetettu, häiriöt saattavat lisääntyä
yhdessä korjauksen vaikutusten kanssa. Kuvien reunat voivat myös
korostua. Säädä kuva-asetusten kirkkautta tai määritä [Digit. objekt.
optimoija] -asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan.
ooObjektiivin vääristymien korjaustiedot rekisteröidään (tallennetaan)
kameraan.
ooObjektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin
ja kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita
käytetystä objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
ooLisätietoja digitaalisen objektiivin optimoinnin korjaustiedoista on
sivulla 112.
344
S JPEG-kuvan koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää,
ja tallentaa sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista
vain kuville JPEG 3, 4 ja a. JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa ei
voi muuttaa.
1 Valitse [32: Muuta kokoa].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla kuva,
jonka kokoa muutetaan.
haluamasi kuvakoko.
3 Valitse
zz Tuo kuvakoot esiin
(1)
<0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvan koko (1) ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Huomaa, että vain b on käytettävissä
rajausta tai EF-S-objektiivia käyttäen
kuvatuille JPEG-kuville.
kuva.
4 Tallenna
zz Tallenna kuva, jonka kokoa on
muutettu, valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja
kuvatiedoston numero ja valitse
sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan
kokoa, toista vaiheet 2–4.
Lisätietoja kuvakoosta, kun kuvan kokoa muutetaan, on sivulla 616.
345
N JPEG-kuvien rajaaminen
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana.
Vain JPEG-kuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1 Valitse [x2: Rajaus].
kuva.
2 Valitse
zz Valitse rajattava kuva
<Y> <Z> -painikkeilla.
määrittäminen
3 Rajauskehyksen
zz Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva
kuva‑alue rajataan.
zzRajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <6>-valitsinta.
Mitä pienempi rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu kuva
näyttää.
zzKuvasuhteen ja suunnan muuttaminen
Valitse <5>-valitsimella <e>. Painamalla <0>-painiketta
voit muuttaa rajauskehyksen kuvasuhteen. Voit valita kuvasuhteen
seuraavista: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3], [9:16] tai [3:4].
346
JPEG-kuvien rajaaminen
zzRajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
zzKallistuksen korjaus
Voit korjata kallistusta ±10°. Valitse <5>-valitsinta kääntämällä
<c> ja paina sitten <0>-painiketta. Vertaa kallistusta ruudukkoon
ja korjaa kallistus kääntämällä <5>-valitsinta (0,1° välein) tai
napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön
oikeassa yläkulmassa. Kun kallistuksen korjaus on valmis, paina
<0>-painiketta.
4 Tarkista rajattava kuva-alue.
zz Valitse <5>-valitsimella <b>.
ggRajattava kuva-alue näytetään.
kuva.
5 Tallenna
zz Valitse <5>-valitsimella <W>.
zz Tallenna rajattu kuva
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja
kuvatiedoston numero ja valitse
sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan, toista
vaiheet 2–5.
ooRajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen
korjaukselle määritetyn kulman mukaan.
ooKun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi
muuttaa.
ooAF-pistenäytön tietoja (s. 309) ja roskanpoistotietoja (s. 121) ei liitetä
rajattuihin kuviin.
347
d Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/
FTP-palvelimelle
Voit liittää kameran tietokoneeseen ja käyttää kameraa kuvien
siirtämiseen kortista tietokoneeseen. Voit myös yhdistää kameran
langattomaan lähettimeen (myydään erikseen) ja siirtää kuvat
FTP‑palvelimelle. Tätä toimintoa kutsutaan suoraksi kuvansiirroksi.
Suora kuvasiirto tehdään kamerasta kameran näytön avulla.
Tässä osassa selitetään kuvien siirto, kun kamera yhdistetään
tietokoneeseen liitäntäkaapelilla. Lisätietoja kuvien siirtämisestä
FTP‑palvelimelle on langattoman lähettimen käyttöoppaassa.
Tietokoneeseen siirretyt kuvat tallennetaan [Kuvat]- tai [Omat kuvat]
-kansioon kuvauspäivän mukaisiin kansioihin.
Ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen, asenna EOS Utility
-ohjelmisto (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (s. 572).
Kuvien siirron valmisteleminen
kameran virtakytkin
1 Käännä
asentoon <2>.
kamera tietokoneeseen.
2 Liitä
zz Käytä kameran mukana toimitettua
liitäntäkaapelia.
zz Kun liität kaapelin kameraan, käytä
kaapelinsuojusta (s. 37) ja työnnä
pistoke digitaaliliitäntään.
zz Työnnä kaapelin toisen pään pistoke
tietokoneen USB-liitäntään (tyyppi C).
Käytä liitäntäkaapelina mukana toimitettua liitäntäkaapelia tai alkuperäistä
Canon-kaapelia.
348
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/FTP-palvelimelle
virtakytkin asentoon <1>.
3 Käännä
zz Kun tietokoneessa näytetään ilmoitus
ohjelmiston valitsemisesta, valitse
[EOS Utility].
ggTietokoneen näyttöön ilmestyy
EOS Utility -näyttö.
Kun EOS Utility -näyttö avautuu, älä käytä EOS Utility -ohjelmistoa.
[Suora siirto] -vaihtoehtoa vaiheessa 6 sivulla 351 ei näytetä, jos
EOS Utility -ohjelmiston päänäyttö ei ole näkyvissä. Tämä estää kuvien
siirron tietokoneeseen.
ooJos EOS Utility -näyttö ei avaudu, katso lisätietoja EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaasta.
ooKatkaise kamerasta virta ennen kaapelin irrottamista, ja pidä kiinni
pistokkeesta, kun irrotat kaapelin.
RAW- ja JPEG-kuvien siirtäminen
Voit määrittää siirrettävät RAW+JPEGkuvat.
Valitse seuraavan sivun vaiheessa 2
[RAW+JPEG-lähetys] ja määritä sitten
siirrettävän kuvan tyyppi.
349
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/FTP-palvelimelle
Siirrettävien kuvien valitseminen
zzKuvien valinta
1 Valitse [x1: Kuvan siirto].
2 Valitse [Kuvien val./lähetys].
siirtotapa.
3 Valitse
zz Valitse [Suora siirto], kun siirrät kuvia
tietokoneeseen.
4 Valitse [Val. kuva].
siirrettävät kuvat.
5 Valitse
zz Valitse siirrettävät kuvat <Y>
<Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Lisää <W> <X> -painikkeilla [X]
näytön vasempaan yläkulmaan ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää siirrettäviä
kuvia, toista vaihe 5.
zz Kun olet valinnut kuvat, paina
<M>-painiketta.
350
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/FTP-palvelimelle
kuva.
6 Siirrä
zz Varmista, että tietokoneen näyttöön
ilmestyy EOS Utility -näyttö.
zz Valitse [Suora siirto] ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Siirrä kuvat tietokoneeseen
valitsemalla vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit siirtää myös [Useita]-valinnalla
valitut kuvat tällä tavalla.
ooKun [Val. kuva] on valittu, voit tarkistaa kuvan siirtotilan näytön
vasemmasta yläreunasta: Ei merkkiä: ei valittu. X: valittu siirrettäväksi.
l: siirto epäonnistui. k: siirto onnistui.
ooVoit myös noudattaa [RAW+JPEG-lähetys]-toiminnon ohjeita (s. 349)
ja edellisen sivun vaiheita 1–5, kun kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen.
zzUseiden kuvien lähettäminen
zz Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan,
kaikkiin alueen kuviin merkitään
valintamerkki [X] ja yksi kopio
kustakin kuvasta lähetetään.
351
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen/FTP-palvelimelle
Kansiossa
Kun valitset [Kansion siirtämättömät kuvat], kaikki kansion
lähettämättömät kuvat valitaan.
Kun valitset [Kansion epäonnist. siirrot], kaikki kansion kuvat,
joiden lähettäminen epäonnistui, valitaan.
Kun valitset [Tyhjennä kansion siirtohist.], kansion kuvien
siirtohistoria nollataan. Siirtohistorian nollauksen jälkeen voit
valita [Kansion siirtämättömät kuvat] ja siirtää kaikki kansion
kuvat uudelleen.
Kortilla
Lisätietoja toiminnoista [Kortin siirtämättömät kuvat], [Kortin
epäonnist. siirrot] ja [Tyhjennä kortin siirtohist.] on edellä
kohdassa ”o Kansiossa”.
oo[Suora siirto] -vaihtoehtoa ei näytetä, jos EOS Utility -ohjelmiston
päänäyttö ei ole auki tietokoneessa.
ooJotkin valikkotoiminnot eivät ole käytettävissä kuvien siirron aikana.
ooVoit siirtää myös videoita.
ooKuvaaminen on myös mahdollista kuvien siirron aikana.
ooLisätietoja asetuksesta [Myös selitteiden siirto] kohdassa [x1: Kuvan
siirto] on käyttöoppaassa langattomalle lähettimelle WFT-E7 (versio 2)
(myydään erikseen).
352
W Digital Print Order Format (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja
kopiomäärän, mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda
kuvatilauksen valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän
tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia
käytetään kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa.
(Tulostusasetuksia ei voi määrittää kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostustoimintojen määrittäminen
1 Valitse [31: Tulostus].
2 Valitse [Asetus].
haluamasi asetukset.
3 Määritä
zz Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
Tulostustapa
Päiväys
Tied. No.
Arkille tulostetaan yksi kuva.
K Vakio
L Luettelokuva Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
K
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
L
Päällä
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
353
Digital Print Order Format (DPOF)
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta.
zz Määritä sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
ooRAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi.
ooJos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai
[Molemmat]-asetusta (s. 353), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa
joillakin tulostimilla. Muuta tällöin kuvan kokoa (s. 345) ja tulosta sitten
luettelokuva.
ooTulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja
tiedostonumero eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.]
-asetuksiksi on määritetty [Päällä].
ooEt voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä
[Päiväys]- että [Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
ooKun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot
on määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat
kuvat kortista tulostusta varten.
ooJotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät
välttämättä pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan.
Lue ohjeet tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä
yhteensopivuus valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
ooÄlä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten
määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Tulostusasetus saatetaan vahingossa korvata toisella.
Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu kaikilla kuvatyypeillä.
Voit lähettää kuvat kamerasta Wi-Fin kautta PictBridge-yhteensopivaan
(langaton lähiverkko) tulostimeen ja tulostaa ne (suoratulostus) (s. 469).
354
Digital Print Order Format (DPOF)
Tulostettavien kuvien määrittäminen
zzKuvien valinta
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
(1)
(2)
Normaali/Molemmat
Tulosta näytössä näkyvä kuva
painamalla <0>-painiketta. Voit
määrittää tulostettavien kopioiden
määräksi enintään 99 painikkeilla
<W> <X>.
(1)
(2)
(3) (4)
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
Luettelokuva
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta. Kuva
otetaan mukaan luettelotulostukseen.
(3)
(4)
Valintamerkki
Luettelokuvakuvake
zzUseiden kuvien lähettäminen
Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan,
kaikkiin alueen kuviin merkitään
valintamerkki [X] ja yksi kopio kustakin
kuvasta tulostetaan.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio.
Kansion kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi
paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset
kansion, kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien
tulostus poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse
kaikki löydetyt kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Kaikki löydetyt kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista
hakuehdoilla suodatetuista kuvista tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien
suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.
ooRAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että
RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki
kuvat kerralla asetuksella [Useita].
ooJos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi
kerralla enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut
kuvat eivät välttämättä tulostu.
356
p Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät
kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma),
valokuvakirjaan määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa.
Tällä toiminnolla voi kätevästi tilata valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1 Valitse [31: Valokuvakirjan aset.].
2 Valitse [Valitse kuvat].
määritettävä kuva.
3 Valitse
zz Valitse määritettävä kuva
<Y> <Z> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää kuvia
valokuvakirjaan, toista vaihe 3.
357
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kuva-alueen määrittäminen valokuvakirjaan
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen
(ensimmäisen ja viimeisen kuvan) kaikille valokuvakirjaan
määritettäville kuville kerralla.
[Useita].
1 Valitse
zz Valitse kohdassa [31:
Valokuvakirjan aset.] vaihtoehto
[Useita].
2 Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse sitten viimeinen kuva
(lopetuskohta) ja paina
<0>-painiketta.
ggKaikkiin ensimmäisen ja viimeisen
kuvan välisellä alueella oleviin kuviin
lisätään [X]-valintamerkki.
358
Kuvien määrittäminen valokuvakirjaan
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien
määrittäminen
Voit määrittää valokuvakirjaan kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Voit määrittää [x1: Valokuvakirjan
aset.] -kohdan [Useita]-asetukseksi
[Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], jolloin kaikki
kansion tai muistikortin kuvat
määritetään valokuvakirjaan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kaikki kansion merkinnät] tai
[Poista merkinnät kortilta].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Kaikki
löyd. kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
määritetään valokuvakirjaan.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd.
kuvien merk], kaikkien suodatettujen
kuvien määritys valokuvakirjaan
poistetaan.
ooRAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää valokuvakirjaan. Huomaa, että
RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä valokuvakirjaan, vaikka valitset
kaikki kuvat kerralla asetuksella [Useita].
ooÄlä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien valokuvakirja-asetusten
määrittämiseen, joiden valokuvakirja-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Kaikki valokuvakirjan asetukset saatetaan korvata
vahingossa.
359
360
5
Asetus
Tässä luvussa kuvataan Asetus ([5]) -välilehden
valikkoasetukset.
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että
toiminto on käytettävissä vain tiloissa [t], [d], [s],
[f], [a] tai [BULB].
361
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 1
s. 365
s. 367
s. 370
s. 372
s. 373
zzAsetus 2
s. 376
s. 377
s. 378
s. 379
s. 380
s. 383
zzAsetus 3
s. 384
s. 385
s. 386
s. 387
s. 391
s. 395
s. 396
362
Välilehtien valikot: Asetus
zzAsetus 4
s. 397
s. 402
s. 402
s. 403
s. 406
zzAsetus 5
s. 407
s. 411
zzAsetus 6
s. 416
s. 417
s. 419
s. 420
s. 422
s. 422
s. 422 (ei näytetä
videokuvaustilassa)
363
Välilehtien valikot: Asetus
Kun kuvaat videoita, seuraava näyttö näytetään
välilehdellä [54].
s. 397
s. 402
s. 403
s. 404
s. 406
Tiloissa [A] ja [y] seuraava näyttö näytetään
välilehdellä [56].
s. 416
s. 422
364
Kansion luominen ja valitseminen
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Kansion luominen
1 Valitse [51: Valitse kansio].
2 Valitse [Luo kansio].
3 Valitse [OK].
365
Kansion luominen ja valitseminen
Kansion valitseminen
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Valitse kansio kansion valinnan
näytössä.
zz Otetut kuvat tallennetaan valittuun
kansioon.
(1)
(2)
(3)
(4)
Kansion kuvien lukumäärä
Pienin tiedostonumero
Kansionimi
Suurin tiedostonumero
Kansiot
Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999).
Kun kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on
yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta
(s. 369), uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat olla
100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”.
Avaa DCIM-kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi
tallentamiseen ja järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa
”100ABC_D”. Kolme ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero
välillä 100–999. Viimeiset viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten
(A–Z), numeroiden ja alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää.
Huomaa, että kansioilla ei myöskään voi olla samaa kolminumeroista
lukua (esimerkiksi ”100ABC_D” ja ”100W_XYZ”), vaikka nimien viisi muuta
merkkiä olisivat erilaiset.
366
Kuvanumerointitavat
Kansioon tallennetuille otetuille kuville
määritetään numero väliltä 0001 ja 9999.
Voit muuttaa kuvanumeroinnin tavan.
(Esimerkki) BE3B0001.JPG
Tiedostonumero
1 Valitse [51: Kuvanumerointi].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Valitse [Numerointi].
zz Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
zz Jos haluat nollata kuvanumeroinnin,
valitse [Man. nollaus] (s. 369).
zz Valitse [OK], niin uusi kansio
luodaan ja kuvanumerointi alkaa
numerosta 0001.
Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. Näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
367
Kuvanumerointitavat
Jatkuva
Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana, vaikka kortti
vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi
jatkuu juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä,
kun haluat tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille
korteille tai useita kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla
olevien kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia,
on suositeltavaa käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
101
0051
0052
Kuvanumerointitavat
Automaattinen nollaus
Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen 0001:stä aina,
kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat
järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi
alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Kuvanumerointi alkaa alusta
Manuaalinen nollaus
Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon 0001 tai aloittaa
numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa
numerosta 0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat
tallentuvat eri kansioon kuin tänään otetut.
369
Tiedostojen uudelleennimeäminen
Tiedostonimessä on neljä
aakkosnumeerista merkkiä, joiden perässä
on nelinumeroinen kuvanumero (s. 367)
ja tunniste. Voit muuttaa ensimmäiset neljä
merkkiä.
(Esimerkki) BE3B0001.JPG
Tiedostonimen tallentaminen/muuttaminen
1 Valitse [51: Tiedostonimi].
[Muuta käyttäjäasetus*].
2 Valitse
zz [Käyttäjäaset.1]
Voit tallentaa neljä valitsemaasi
merkkiä.
zz [Käyttäjäaset.2]
Voit tallentaa kolme valitsemaasi
merkkiä. Neljäs merkki, joka ilmaisee
kuvanlaadun (s. 371), määritetään
automaattisesti.
haluamasi tiedostonimen
3 Syötä
kirjaimet ja numerot.
zz Poista tarpeettomat merkit
[ ]-toiminnolla tai <L>-painikkeella.
370
Tiedostojen uudelleennimeäminen
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja syötä se
sitten <0>-painikkeella.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa
].
valitsemalla [
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
5
sitten [OK].
Valitse tallennettu tiedostonimi.
zz Valitse [Tiedostonimi].
zz Valitse tallennettu tiedostonimi.
Alaviivaa ei voi käyttää ensimmäisenä merkkinä.
ooKun valitset Käyttäjäasetus 2 -asetuksella rekisteröidyn ”*** + kuvan
koko” ja otat kuvia, nykyistä kuvan kokoa vastaava merkki lisätään
automaattisesti neljänneksi merkiksi tiedoston nimeen.
”***M” = 74/84
”***L” = 73/83/1
”***T” = b
”***S” = 7a/8a
”***C” = F
Tämän neljännen merkin avulla näet kuvan koon (laadun), jos siirrät
kuvat tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Tiedostotunnisteen avulla
voit erottaa myös RAW- ja JPEG-kuvat.
ooJPEG-kuvien tunniste on ”.JPG”, RAW-kuvien ”.CR3” ja videoiden ”.MP4”.
371
Pystykuvien automaattisen käännön
asettaminen
Voit muuttaa automaattisen käännön asetuksen,
joka kääntää pystysuunnassa otetut kuvat, kun ne
näytetään.
1 Valitse [51: Autom. kääntö].
2 Valitse vaihtoehto.
zzPäälläzD
Kääntää kuvat automaattisesti sekä kamerassa että tietokoneella
näytettäessä.
zzPäälläD
Kääntää kuvat automaattisesti vain tietokoneella näytettäessä.
zzPois
Jos kuvien automaattisen käännön asetuksena oli kuvaushetkellä [Pois],
niitä ei käännetä automaattisesti toistoa varten, vaikka vaihtaisit asetukseksi
myöhemmin [Päällä].
ooJos kuva otetaan kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuvan
kääntäminen oikeaan katseluasentoon ei välttämättä onnistu oikein.
ooJos kuvia ei käännetä automaattisesti tietokoneessa, kokeile käyttää
EOS-ohjelmaa.
372
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1 Valitse [51: Alusta kortti].
kortti.
2 Alusta
zz Valitse [OK].
zz Täydellinen alustus suoritetaan
lisäämällä <L>-painikkeella
<X>‑valintamerkki [Täydellinen
alustus] -kohtaan ja valitsemalla
sitten [OK].
ooKortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin
kortilla ilmoitettu tila.
ooLaitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt
käyttöoikeuden.
373
Kortin alustaminen
Alusta kortti seuraavissa tapauksissa:
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (s. 607).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu
hitaalta tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit,
se vie kauemmin kuin normaali alustus.
zz Alustuksen voi peruuttaa täydellisen alustuksen aikana valitsemalla
[Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu,
ja voit käyttää korttia normaalisti.
Kortin tiedostomuodot
zz SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä.
SDXC-kortit alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
zz Kun kuvaat videota kortilla, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen
sijasta), vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi
kuin 4 Gt.)
374
Kortin alustaminen
ooTällä kameralla alustettuja SDXC-kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa
kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä
tunnisteta joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
ooTietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja
kokonaan. Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität
muistikortin pois, suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan
esimerkiksi tuhoamalla kortti fyysisesti.
375
Ekotilan asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit vähentää akun virrankulutusta
kuvaustilassa. Kun kamera ei ole käytössä, näyttö sammuu akun
säästämiseksi.
1 Valitse [52: Ekotila].
[Päällä].
2 Valitse
zz Näyttö tummenee, kun kameraa
ei käytetään noin kahteen
sekuntiin. Noin kymmenen sekuntia
tummentumisen jälkeen näyttö
sammuu.
zz Kun näyttö on sammutettuna, voit
ottaa näytön käyttöön ja valmistautua
kuvaamaan painamalla laukaisimen
puoliväliin.
376
Virransäästötoimintojen asettaminen
Voit säätää aikaa, jonka jälkeen näytöstä, kamerasta ja etsimestä
katkaistaan virta automaattisesti (Näyttö pois, Virrankatkaisu ja
Etsin pois).
1 Valitse [52: Virransäästö].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena
on [Pois], näytöstä katkeaa virta
kohdassa [Näyttö pois] määritetyn
ajan jälkeen.
[Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytössä, kun Ekotilaasetukseksi on määritetty [Päällä].
377
Näytön kirkkauden säätäminen
Näytön ja etsimen kirkkautta voidaan säätää erikseen.
1 Valitse [52: Näytön kirkkaus].
säätö.
2 Suorita
zz Tarkista harmaasävykartta, säädä
kirkkautta <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun säädät etsimen kirkkautta, katso
etsimen läpi, kun asetat sen.
Kuvan valotuksen tarkistamiseen suositellaan histogrammia (s. 307).
378
Näytön värisävyn säätäminen
Näytön ja etsimen värisävyä voidaan säätää erikseen.
1 Valitse [52: Näytön värisävy].
säätö.
2 Suorita
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
tai kääntämällä <5>-valitsinta ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun säädät etsimen värisävyä, katso
etsimen läpi, kun asetat sen.
379
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen
asettaminen
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on
palautettu, aseta aikavyöhyke ensin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kun asetat aikavyöhykkeen ensin, voit myöhemmin säätää tätä
asetusta tarpeen mukaan ja päiväys/aika päivitetään vastaamaan sitä.
Koska otettuihin kuviin lisätään kuvauspäivämäärän ja -ajan
tiedot, muista asettaa päiväys/aika.
1 Valitse [52: Päivä/aika/vyöh.].
aikavyöhyke.
2 Määritä
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikavyöhyke].
zz Paina <0>-painiketta.
zz Valitse aikavyöhyke
<W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos aikavyöhykkeesi ei ole
luettelossa, paina <M>-painiketta
ja aseta ero UTC-aikaan kohdassa
[Aikaero].
380
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikaero]-asetus (+/-/tunnit/minuutit)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun olet kirjoittanut aikavyöhykkeen
tai aikaeron, valitse <Y> <Z>
-painikkeilla [OK] ja paina sitten
<0>-painiketta.
päiväys ja kellonaika.
3 Määritä
zz Valitse vaihtoehto <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
kesäaika.
4 Aseta
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 3 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
5 Poistu
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK].
381
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
ooPäiväys-, aika- ja vyöhykeasetukset voivat nollautua, jos säilytät
kameraa ilman akkua, jos kameran akku purkautuu tai jos kamera on
alttiina pakkaselle pitkään. Tässä tapauksessa aseta ne uudelleen.
ooTarkista [Vyöhyke/aikaero]-asetuksen muuttamisen jälkeen, että oikea
päiväys/aika on asetettu.
Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [52: Päivä/
aika/vyöh.] -näyttö näytetään.
382
Näyttökielen määrittäminen
1 Valitse [52: KieliK].
2 Määritä kieli.
383
Videojärjestelmän vaihtaminen
Valitse sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmä.
Tämä asetus määrittää kuvataajuudet, jotka ovat käytettävissä
videokuvauksessa.
1 Valitse [53: Videojärjest.].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz NTSC
Alueille, joilla TV-järjestelmä on
NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
zz PAL
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina,
Australia).
384
Kosketusohjauksen herkkyyden
asettaminen
1 Valitse [53: Kosketusohjaus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz [Normaali] on tavallinen asetus.
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali].
zz Voit poistaa kosketustoiminnot
käytöstä valitsemalla [Pois].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
ooNäyttö ei ole paineherkkä, joten älä käytä kynsiäsi, kuulakärkikyniä tai
muita teräviä esineitä kosketustoimintoihin.
ooÄlä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla.
ooJos näytöllä on kosteutta tai sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi tai se toimii virheellisesti. Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi
kosteus pois liinalla.
ooErikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen näyttöön voi
tehdä kosketustoiminnoista hitaampia.
ooJos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on
määritetty, toiminnon vaste voi olla heikompi.
385
Kameran toimintojen äänimerkkien
poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä kohteiden tarkennuksen ja muiden toimintojen
äänimerkit.
1 Valitse [53: Äänimerkki].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kosketa
Äänimerkin mykistys koskee vain
kosketustoimintoja.
zz Pois
Poistaa äänimerkin, joka kuuluu,
kun kohteet on tarkennettu, kun
kuvaat itselaukaisulla ja kun käytät
kosketustoimintoja.
386
Akun tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa käyttämäsi akun varauksen. Kun rekisteröit useita akkuja
kameraan, voit tarkistaa niiden arvioidun varauksen ja käyttöhistorian.
Valitse [53: Akun tiedot].
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
Akun sijainti
Käytettävä akkumalli tai virtalähde.
Esiin tulee akun varauksen ilmaisin
(s. 49) ja akussa jäljellä oleva
varaus 1 %:n välein.
Nykyisellä akulla otettujen kuvien
määrä. Numero nollautuu, kun akku
ladataan.
Akun latautuminen näkyy kolmella
tasolla.
(Vihreä) :
Akku latautuu hyvin.
(Vihreä) :
Akun latautuminen on heikentynyt.
(Punainen) :
Uuden akun hankintaa suositellaan.
On suositeltavaa käyttää aitoa Canon-akkua LP-E6N/LP-E6. Jos käytät
jotain muuta akkua kuin aitoa Canon-tuotetta, kameran suorituskyky voi
heikentyä tai siinä voi ilmetä toimintahäiriöitä.
ooOtosmäärä on otettujen stillkuvien määrä. (Videon kuvaamista ei
lasketa.)
ooAkkutiedot näytetään silloinkin, kun käytetään akkukahvaa BG-E22
(myydään erikseen).
ooJos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, toimi ilmoituksen
mukaan.
387
Akun tietojen tarkistaminen
Akun rekisteröiminen kameraan
Kameraan voidaan rekisteröidä enintään kuusi akkua LP-E6N/LP-E6.
Voit rekisteröidä useita akkuja kameraan toistamalla seuraavat vaiheet
kaikille akuille.
<B>-painiketta.
1 Paina
zz Kun akun tietonäyttö on näkyvissä,
paina <B>-painiketta.
ggJos akkua ei ole rekisteröity, se näkyy
harmaana.
2 Valitse [Rekisteröi].
[OK].
3 Valitse
ggAkku näkyy nyt valkoisena.
Akkua ei voi rekisteröidä, jos käytetään verkkovirtalisävarusteita (myydään
erikseen, s. 582).
388
Akun tietojen tarkistaminen
Akkujen merkitseminen sarjanumeroilla
Rekisteröidyt akut LP-E6N/LP-E6 kannattaa merkitä sarjanumerolla
käyttämällä kaupoista saatavia tarroja.
sarjanumero (1) noin
1 Kirjoita
25x15 mm kokoiseen tarraan.
(1)
7c40
0300
tarra.
2 Kiinnitä
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
zz Poista akku kamerasta.
zz Kiinnitä tarra kuvan mukaisesti (sille
puolelle, jossa ei ole sähköliitäntöjä).
ooKiinnitä tarra vain vaiheen 2 kuvassa osoitettuun kohtaan. Väärin
kiinnitetty tarra voi vaikeuttaa akun asettamista tai estää kameran virran
kytkemisen.
ooKun akkukahva BG-E22 (myydään erikseen) on käytössä, tarra saattaa
irrota akun toistuvan akkupitimeen asettamisen ja siitä poistamisen
vaikutuksesta. Jos tarra irtoaa, kiinnitä uusi tarra.
389
Akun tietojen tarkistaminen
Rekisteröidyn akun jäljellä olevan kapasiteetin
tarkistaminen
Voit tarkistaa jäljellä olevan varauksen akuille, jotka eivät ole
parhaillaan käytössä, sekä koska niitä on käytetty viimeksi.
(1)
(3)
Tarkista sarjanumero.
zz Etsi akun sarjanumerotarra ja
tarkista akun sarjanumero (1) akun
historianäytöstä.
ggVoit tarkistaa kyseisen akun jäljellä
olevan varauksen (2) ja sen, milloin
sitä käytettiin viimeksi (3).
(2)
Rekisteröidyn akun tietojen poistaminen
[Poista tiedot].
1 Valitse
zz Valitse sivun 387 vaiheen 2 mukaisesti [Poista tiedot].
poistettavat akun tiedot.
2 Valitse
gg[X] tulee näkyviin.
<L>-painiketta.
3 Paina
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
390
f Kennon puhdistus
Itsepuhdistuvan kuvakennon etuosa puhdistetaan aina, kun asetat
virtakytkimen asentoon <2>.
Voit myös aktivoida kennon puhdistuksen manuaalisesti.
Välittömän puhdistuksen aktivoiminen
1 Valitse [53: Kennon puhdistus].
[Puhdista nytf].
2 Valitse
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
391
Kennon puhdistus
Automaattisen puhdistuksen asettaminen
1 Valitse [Autom.puhdistusf].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto <Y> <Z>
-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
ooParhaan tuloksen saat, kun asetat kameran puhdistamista varten
pöydälle tai muulle pinnalle.
ooKennon puhdistaminen useaan kertaan ei paranna tulosta merkittävästi.
Huomaa, että [Puhdista nytf] -vaihtoehto ei välttämättä ole
valittavissa heti puhdistamisen jälkeen.
ooOtetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valopisteitä, jos
kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden esiintymistä voi
vähentää valitsemalla [Puhdista nytf] (s. 391).
392
Kennon puhdistus
Kennon puhdistus käsinM
Pölyä, jota automaattinen kennon puhdistus ei pysty poistamaan,
voi poistaa käsin esimerkiksi erikseen ostettavalla puhaltimella.
Kuvakenno on erittäin herkkä. Jos kuvakenno on pyyhittävä
puhtaaksi, kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
1 Valitse [Puhdistus käsin].
2 Valitse [OK].
objektiivi ja puhdista
3 Irrota
kuvakenno.
puhdistustilasta.
4 Poistu
zz Käännä virtakytkin asentoon <2>.
Jos puhdistat kennon manuaalisesti, varmista, että akku on täysi.
Suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden käyttämistä (myydään erikseen).
393
Kennon puhdistus
ooÄlä tee kennon puhdistuksen aikana mitään seuraavista toimista.
Jos virta katkaistaan, suljin sulkeutuu. Tämä voi aiheuttaa
kuvakennon ja suljinverhojen vaurioitumisen.
• Virtakytkimen kääntäminen asentoon <2>.
• Akun poistaminen tai asettaminen.
ooKuvakennon pinta on äärimmäisen herkkä. Puhdista kenno hellävaroen.
ooKäytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennoa.
ooÄlä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin
kiinnitysrenkaan ohi. Jos virta katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverhot
voivat vaurioitua.
ooÄlä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen.
Paineilma voi vahingoittaa kennoa, ja suihkutettu kaasu voi jäätyä
kennoon ja naarmuttaa sitä.
ooJos akun varaustaso käy vähiin kennon puhdistuksen aikana, kuuluu
äänimerkki. Lopeta kennon puhdistus.
ooJos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella,
on suositeltavaa puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
394
HDMI-lähdön tarkkuuden asettaminen
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1 Valitse [53: HDMI-tarkkuus].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Automaattinen
Kuvat näytetään automaattisesti
liitetyn television parhaalla
tarkkuudella.
zz 1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p.
Valitse tämä, jos haluat välttää
näytön viiveen, kun kamera vaihtaa
tarkkuutta.
395
RAW-toisto HDR-televisiossa
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1 Valitse [53: HDMI HDR -lähtö].
2 Valitse [Päällä].
ooKuvan käsittelytoimet, kuten RAW-käsittely, eivät ole käytettävissä
HDR‑näytön aikana.
ooJPEG-kuvia käytetään HDR-näytössä, kun näytetään L (ISO 50
-vastaava) -kuvia tai päällekkäisvalotettuja RAW-kuvia.
ooVarmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa.
Lisätietoja television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
ooKuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
ooJotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
396
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen
mukauttaminen
Voit mukauttaa tiedot ja tietonäytöt, jotka näytetään kamerassa tai
etsimessä kuvauksen aikana.
Valitse [54: Kuvaustietonäyttö].
Näytön tietojen mukauttaminen
1 Valitse [Näytön tietoaset.].
näytöt.
2 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
kamerassa näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää näyttöä,
poista <0>-painikkeella
valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
näyttöä.
3 Muokkaa
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
näytössä näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta,
poista <0>-painikkeella
valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
397
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Etsimessä näytettävien tietojen mukauttaminen
[Etsim. tietojen/vaihdon
1 Valitse
aset.].
näytöt.
2 Valitse
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
etsimessä näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää näyttöä,
poista <0>-painikkeella
valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
näyttöä.
3 Muokkaa
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla
etsimessä näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta,
poista <0>-painikkeella
valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
398
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Etsimen näyttö pystysuunnassa
Voit valita, miten etsimen tiedot näytetään, kun kuvaat stillkuvia
pystysuunnassa.
1 Valitse [Pysty etsinnäkymä].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Päällä
Tiedot käännetään automaattisesti,
jolloin niitä on helpompi lukea.
zz Pois
Tietoja ei käännetä automaattisesti.
Ristikkonäyttö
Ristikko voidaan näyttää näytössä ja etsimessä.
1 Valitse [Ristikkonäyttö].
2 Valitse vaihtoehto.
399
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Histogrammin asettaminen
Voit valita histogrammin sisällön ja näyttökoon.
1 Valitse [Histogrammi].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse sisältö ([Kirkkaus] tai [RGB])
ja näytön koko ([Suuri] tai [Pieni]).
zz Vahvista asetus painamalla
<M>‑painiketta.
Tarkennusetäisyyden näytön asettaminen
Voit näyttää tarkennusetäisyyden käytettäessä RF-objektiivia.
Tarkennusetäisyyden näytössä voit valita ajan ja mittayksikön.
1 Valitse [Tark.etäis. näyttö].
2 Valitse, koska näyttö näytetään.
mittayksikkö.
3 Valitse
zz Vahvista asetus painamalla
<M>‑painiketta.
400
Kuvauksen aikana näytettävien tietojen mukauttaminen
Asetusten nollaaminen
Voit palauttaa [Kuvaustietonäyttö]-asetusten oletusarvot.
1 Valitse [Nollaa].
2 Valitse [OK].
401
Kuvausnäytön käytössä etusijalla olevan
ominaisuuden asettaminen
Voit valita suorituskyvyn parametrin, joka on etusijalla kuvattaessa
stillkuvia näytön avulla.
1 Valitse [54: Näytön suoritusk.].
2 Valitse vaihtoehto.
Etsimen näyttömuodon asettaminen
Voit valita etsimen näyttömuodon.
1 Valitse [54: Etsinnäk muoto].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse painamalla
<W> <X> -painikkeita.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
402
Näyttötilan asettaminen
Voit valita kuvausnäyttöjen näyttötilan.
1 Valitse [54: Näyttöasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Automaatti
Käyttää yleensä näyttöä, mutta
vaihtaa etsimeen, kun sen läpi
katsotaan.
zz Käsinsäätö
Voit rajoittaa näytön vain joko
näyttöön tai etsimeen.
näyttö tai etsimen näyttö.
3 Valitse
zz Vahvista asetus painamalla
<0>-painiketta.
403
Laukaisimen toiminnan mukauttaminen
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen
puoliväliin tai pohjaan kuvatessasi videota.
1 Valitse [54: V-pain.toiminta].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Puoliväliin
Määritä, aloittaako laukaisimen
painaminen puoliväliin
mittauksen, mittauksen ja videon
servotarkennuksen vai mittauksen ja
kertatarkennuksen.
zz Pohjaan
Määritä, jätetäänkö laukaisimen
painaminen pohjaan huomiotta
vai aloittaako/lopettaako se
videokuvauksen.
Kun [Pohjaan]-asetuksena on [Al./lop. videotall], voit aloittaa/lopettaa
videokuvauksen videokuvauspainikkeen lisäksi painamalla laukaisimen
kokonaan pohjaan tai käyttämällä kaukolaukaisinta RS-60E3 (myydään
erikseen, s. 176).
Vaikka asetat [Pohjaan]-asetukseksi [Ei toimintoa], kamera aloittaa tai
lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen, jos laukaisin painetaan pohjaan,
kun kamera on määritetty kuvaamaan nopeutettua videota.
404
1 Ohje
Kun valikon alapuolella näkyy [zOhje], voit näyttää toiminnon
kuvauksen painamalla <B>-painiketta. Poistu ohjenäytöstä
painamalla sitä uudelleen. Voit vierittää näyttöä, kun vierityspalkki
(1) näkyy oikealla, painamalla <W> <X> -painikkeita tai kääntämällä
<5>-valitsinta.
zzEsimerkki: [z5: Suuren herkk. kohinanvaim.]
B
B
(1)
zzEsimerkki: [56: Toimintojen lukitus]
B
B
zzEsimerkki: [23: Seurantaherkkyys]
B
B
405
Ohje
Ohjetekstin koko
Voit muuttaa ohjenäytön tekstin koon.
1 Valitse [54: Ohjetekstin koko].
2 Valitse vaihtoehto.
zzEsimerkki: [z5: Suuren herkk. kohinanvaim.]
Tekstikoko: Pieni
406
Tekstikoko: Normaali
Langattomien toimintojen asettaminen
Voit yhdistää kameran älypuhelimeen tai tietokoneeseen langattomasti
ja lähettää kuvia tai ohjata kameraa etäältä.
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Määritä
zz Lisätietoja on luvussa 6, ”Wi-Fi
(langaton tiedonsiirto) -toiminnot”.
407
Langattomien toimintojen asettaminen
Kuvaaminen kauko-ohjauksella
Yhteensovittamalla kameran ja langattoman kauko-ohjaimen BR‑E1
(myydään erikseen, tukee Bluetooth Low Energy -tekniikkaa)
Bluetoothin avulla, voit kuvata etäältä noin 5 metrin päässä kamerasta.
Yhteensovitus
BR-E1:n käyttämistä varten kamera ja kaukolaukaisin on ensin
yhteensovitettava (yhdistä ja rekisteröi).
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Bluetooth-toiminto].
3 Valitse [Bluetooth-toiminto].
[Kaukosäädin].
4 Valitse
zz Jos esiin tulee ilmoitus ”Tallenna
lempinimi kameran tunnistamista
varten.”, tallenna lempinimi
sivun 430 ohjeiden mukaisesti.
408
Langattomien toimintojen asettaminen
[Yhteensovitus].
5 Valitse
zz Valitse [Yhteensovitus].
zz Paina ja pidä BR-E1:n <W>- ja
<T>-painikkeita painettuna
samanaikaisesti 3 sekuntia tai
kauemmin.
ggYhteensovitus alkaa. Kun
yhteensovitus on valmis, BR-E1 on
rekisteröity kameraan.
Kun kuvataan
stillkuvia
Kun kuvataan videoita
kameran asetukset
6 Määritä
etäkuvausta varten.
zz Valitse kuvaustavaksi [Q] tai [k]
(s. 144).
zz Valitse [z2: Kauko-ohjaus]
-asetukseksi [Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen
jälkeisistä toiminnoista on BR-E1:n
käyttöoppaassa.
Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
ooKun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa asettaa sen arvoksi
[Pois] vaiheessa 4. Kun haluat taas käyttää kaukolaukaisinta, valitse
[Kaukosäädin] uudelleen.
ooAutomaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on
asetettu etäkuvausta varten.
409
Langattomien toimintojen asettaminen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Ennen kuin yhteensovitat toisen BR-E1:n, poista aiemmin yhdistettyjen
kaukolaukaisinten tiedot.
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Bluetooth-toiminto].
[Tarkista/poista
3 Valitse
yhteystiedot].
4 Paina <B>-painiketta.
yhteyden tiedot.
5 Poista
zz Valitse [OK].
410
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
Voit merkitä kuviin geotunnistetiedot GPS-vastaanottimella GP-E2
(myydään erikseen) tai Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
GP-E2:n käyttäminen
GP-E2 kameraan.
1 Liitä
zz Liitä GP-E2 kameran salamakenkään
ja käynnistä se. Lisätietoja on
GP‑E2:n käyttöoppaassa.
[55: GPS-laitteen
2 Valitse
asetukset].
3 Valitse [GPS-vast.otin].
kuva.
4 Ota
zz Lisätietoja [Asetus]-kohdasta on
GP‑E2:n käyttöoppaassa.
Varotoimet, kun käytössä on GP-E2
ooMuista tarkistaa maat ja alueet, joissa sen käyttö on sallittu, ja käytä
toimintoa maan tai alueen lakien ja säännösten mukaisesti.
ooVarmista, että GP-E2:n laiteohjelmisto on päivitetty versioon 2.0.0 tai
uudempaan. Laiteohjelmiston päivitykseen vaaditaan liitäntäkaapeli.
Päivityksen ohjeet löytyvät Canonin sivustolta.
ooKaapelia ei voi käyttää kameran ja GP-E2:n yhdistämiseen.
ooDigitaalikompassia ei voi käyttää kameran kanssa eikä kuvaussuuntaa
tallenneta.
411
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
Älypuhelimen käyttäminen
Älypuhelimessa on oltava erillinen Camera Connect -sovellus
(maksuton). Lisätietoja Camera Connect -sovelluksesta on sivulla 427.
Älypuhelimen määrittäminen GPS-laitteeksi
käyttöön älypuhelimen
1 Ota
paikannuspalvelut.
Bluetooth-yhteys.
2 Muodosta
zz Yhdistä kamera älypuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä. Lisätietoja on
sivulla 429.
[55: GPS-laitteen
3 Valitse
asetukset].
412
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
[Älypuhelin].
4 Valitse
zz Valitse [Älypuhelin]-kohdassa
[Valitse GPS-laite].
ggSijaintitiedot voidaan nyt hakea
älypuhelimesta.
zz Kun haluat tarkistaa haetut
geotunnistetiedot (pituusaste,
leveysaste, korkeus ja yleisaika
(UTC)), valitse [GPS-tietonäyttö]
näytössä [GPS-laitteen asetukset].
kuva.
5 Ota
zz Kuviin lisätään älypuhelimesta haetut
geotunnistetiedot.
413
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa älypuhelimen sijaintitietojen haun tilan stillkuvauksen ja
videokuvauksen näytöissä (s. 619 ja s. 621).
●●Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä
●●Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea
●●Päällä: Sijaintitiedot noudettiin
Lisätietoja GPS-yhteyden tilan ilmaisemisesta GP-E2:n käytön aikana
on GP-E2:n käyttöoppaassa.
Geotunnistetietojen lisääminen kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana GPS-kuvake on näkyvissä, lisätään
sijaintitiedot.
Geotunnistetiedot
Voit tarkistaa kuviin lisätyt sijaintitiedot kuvaustietojen näytössä
(s. 304, 307).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Leveyspiiri
Pituuspiiri
Korkeus
Yleisaika UTC
Geotunnistetietojen lisääminen kuviin
ooÄlypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun se on yhdistetty kameraan
Bluetooth-yhteydellä.
ooSuuntatietoja ei noudettu.
ooSijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen
tilan vuoksi.
ooSijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa
kameran virran kytkemisen jälkeen.
ooSijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
• [Bluetooth-toiminto]-asetukseksi valitaan jokin muu kuin [Älypuhelin]
• Kamerasta katkaistaan virta
• Camera Connect -sovellus suljetaan
• Paikannuspalvelut poistetaan käytöstä älypuhelimessa
ooSijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
• Kameran virta katkeaa
• Bluetooth-yhteys katkaistaan
• Älypuhelimen akku on vähissä
ooYleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
ooVideoihin lisätään aloitettaessa haetut GPS-tiedot.
415
R Toimintojen lukituksen määrittäminen
Määritä kameran säätimet, jotka lukitaan, kun toimintojen lukitus on
päällä. Tämä voi estää asetusten muuttamisen vahingossa.
1 Valitse [56: Toimintojen lukitus].
lukittavat kameran säätimet.
2 Valitse
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Valitse [OK].
gg<R>-painikkeen painaminen
lukitsee valitut [X] kameran säätimet.
oo[A]-tilassa voidaan asettaa vain [Kosketusohjaus].
ooJos sitä muutetaan oletusasetuksesta, kohdan [56: Toimintojen
lukitus] oikealla puolella näkyy tähti ”*”.
416
w: Mukautettujen kuvaustilojen
tallentaminenN
Voit tallentaa käytössä olevat kamera-asetukset, kuten kuvauksen ja
valikkojen asetukset ja mukautetut toimintoasetukset, mukautettuina
kuvaustiloina tiloihin <w>–<y>. Voit tallentaa eri toiminnot
käytettäväksi stillkuvien kuvauksessa ja videokuvauksessa.
[56: Mukaut. kuvaustila
1 Valitse
(C1-C3)].
2 Valitse [Rekisteröi asetukset].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse tallennettava mukautettu
kuvaustila ja valitse sitten
rekisteröintinäytössä [OK].
ggNykyiset kameran asetukset
tallennetaan kuvaustilaan C*.
Rekisteröityjen asetusten automaattinen päivitys
Jos muutat asetusta, kun kuvaan mukautetussa kuvaustilassa, tilaan
voidaan päivittää automaattisesti uusi asetus (automaattinen päivitys).
Ota tämä automaattinen päivitys käyttöön asettamalla [Autom.
päivitys] -asetukseksi [Päällä] vaiheessa 2.
Mukautettujen kuvaustilojen tallennuksen peruuttaminen
Jos valitset vaiheessa 2 [Poista asetukset], vastaavien tilojen
asetukset palautetaan oletusasetuksiinsa, eikä mukautettuja
kuvaustiloja ole tallennettuna.
417
Mukautettujen kuvaustilojen tallentaminen
Oma valikko -asetuksia ei rekisteröidä mukautetuissa kuvaustiloissa.
Voit muuttaa myös kuvaus- ja valikkoasetuksia mukautetuissa
kuvaustiloissa.
418
Kameran oletusasetusten palauttaminenN
Kameran kuvausasetukset ja valikkoasetukset voidaan palauttaa
oletusarvoihinsa.
[56: Kamera-asetusten
1 Valitse
nollaus].
2 Valitse [OK].
Tietoja kaikkien valinnaisten toimintojen asetusten nollaamisesta on
sivulla 554.
419
Tekijänoikeustietojen määrittäminenN
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne tallennetaan kuvaan Exif-tietoina.
1 Valitse [56: Tekijänoikeustiedot].
2 Valitse vaihtoehto.
teksti.
3 Kirjoita
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja syötä se
sitten <0>-painikkeella.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa
valitsemalla [ ].
zz Voit syöttää enintään 63 merkkiä.
zz Poista tarpeettomat merkit
[ ]-toiminnolla tai <L>-painikkeella.
asetuksesta.
4 Poistu
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
420
Tekijänoikeustietojen määrittäminen
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa, tiedot
eivät välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa [Näytä
tekijänoik.tiedot].
Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
421
Muiden tietojen tarkistaminen
zzKäyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata käyttöoppaat valitsemalla [56: Oppaan/ohjelmiston
URL] ja skannaamalla näytetyn QR-koodin älypuhelimella. Huomaa,
että QR-koodin skannaamiseen tarvitaan sovellus.
zzSertifiointilogojen näyttäminenM
Valitse [56: Sertifiointilogon näyttö], jolloin näkyviin tulee joitakin
kameran sertifiointilogoja. Muut sertifiointilogot löytyvät tästä
käyttöoppaasta, kameran rungosta ja kameran pakkauksesta.
zzLaiteohjelmiston versioM
Valitse [56: Laiteohjelmisto], kun haluat päivittää kameran tai
kiinnitetyn objektiivin laiteohjelmiston.
422
6
Wi-Fi (langaton
tiedonsiirto) -toiminnot
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvia lähetetään Wi-Fi®yhteyden kautta kamerasta erilaisiin laitteisiin ja miten Webpalveluja käytetään.
423
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla
voi tehdä
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Kuvien
lähettäminen webpalveluun
(3) Kuvien tulostaminen
Wi-Fi-tulostimella
(1) Tiedonsiirto
älypuhelimen
kanssa
(2) Käytä EOS-ohjelman
tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen
ohjelmistojen kanssa
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä
tai vahingoista, jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman
tiedonsiirron asetuksista kameraa käytettäessä. Canon ei ole myöskään
vastuussa mistään kameran käytön aiheuttamista menetyksistä tai
vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista suojausta
omalla vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei ole vastuussa
mistään luvattoman käytön tai tietoturvamurtojen aiheuttamista
menetyksistä tai vahingoista.
424
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä
(1) q Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa (s. 427)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden
kautta älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti
nimellä ”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
(2) D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (s. 461)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran
etäohjausta EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla.
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat
voidaan myös lähettää tietokoneeseen automaattisesti.
(3) l Kuvien tulostaminen Wi-Fi-tulostimella (s. 469)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä PictBridgestandardia (langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
(4) R Kuvien lähettäminen web-palveluun (s. 481)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen
mediaan tai Canon-asiakkaille CANON iMAGE GATEWAY
-verkkovalokuvapalveluun, kun olet rekisteröitynyt jäseneksi
(maksuton).
425
Mitä Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toiminnoilla voi tehdä
Bluetooth®-ominaisuudet
Yhteensovittamalla kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan (tästä
eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen voit:
●●Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta tai älypuhelimesta
(s. 448, 511).
●●Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta, vaikka siitä on katkaistu
virta (s. 437).
●●Merkitä kuviin geotunnistetiedot käyttäen älypuhelimella haettuja
GPS-tietoja (s. 412).
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR-E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten
(s. 174).
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden älypuhelimilla tai tietokoneilla,
jotka ovat jo Wi-Fi-verkossa, katso ”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta”
(s. 496).
Liitäntäkaapelia koskevia huomautuksia
ooMuita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi‑Fi-yhteydellä. Katkaise yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
ooKun kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun
laitteeseen liitäntäkaapelilla, et voi valita kohtaa [55: Langatt.
tiedonsiirtoasetukset]. Irrota liitäntäkaapeli ennen asetusten
muuttamista.
Kortit
ooKameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia (paitsi
[D]-tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä kameraa
ei voi yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
Kameran käyttäminen, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu
ooJos haluat priorisoida Wi-Fi-yhteyden, älä käytä virtakytkintä, korttipaikan
kantta, akkutilan kantta tai muita kameran osia. Muutoin Wi-Fi-yhteys voi
katketa.
426
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään, miten kamera yhdistetään suoraan
älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä.
zz Kun yhdistät älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä, voit tehdä seuraavia:
●●Katsella kameraan tallennettuja kuvia älypuhelimella ja tallentaa
katseltuja kuvia älypuhelimeen.
●●Ottaa kameralla kuvia ja muuttaa kameran asetuksia
älypuhelimella.
●●Lähettää kameran kuvia älypuhelimeen.
zz Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta,
katso ”Wi‑Fi-yhteys tukiaseman kautta” (s. 496).
Wi-Fi-yhteysmenetelmän valitseminen
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta (s. 429)
Kun yhdistät Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen Bluetoothin
kautta etukäteen, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden helposti käyttämällä
kameran tai älypuhelimen toimintoa.
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta [Wi-Fi-toiminto]valikosta (s. 440)
Voit muodostaa Wi-Fin kautta yhteyden älypuhelimeen, joka ei ole
Bluetooth-yhteensopiva, tai älypuhelimeen, jonka Bluetooth-toimintoa
ei voi käyttää.
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Kun kamera yhdistetään älypuhelimeen, tarvitaan älypuhelin, johon on
asennettu Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä. Lisäksi älypuhelimessa
on oltava erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton).
427
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai
App Storesta. Google Play tai App Store on myös käytettävissä
käyttämällä QR-koodeja, jotka tulevat näkyviin, kun kamera
yhteesovitetaan tai yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.
Android
iOS
ooCamera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat
Camera Connect -lataussivustolla.
ooKameran ja Camera Connect -sovelluksen käyttöliittymää tai toimintoja
voidaan muuttaa kameran ohjelmistopäivitysten tai Camera Connect
-sovelluksen tai Android- tai iOS-käyttöjärjestelmän päivitysten
yhteydessä. Tässä tapauksessa kameran tai Camera Connect
-sovelluksen ominaisuudet voivat poiketa tässä oppaassa olevista
kuvista tai käyttöohjeista.
ooQR-koodien lukemiseen vaaditaan sovellus.
428
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Wi-Fi-asetukset].
3 Valitse [Wi-Fi].
[Päällä].
4 Valitse
zz Kun [Wi-Fi-asetukset]-näyttö
avautuu, paina <M>-painiketta,
joka vie takaisin [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] -näyttöön.
429
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
5 Valitse [Bluetooth-toiminto].
6 Valitse [Bluetooth-toiminto].
7 Valitse [Älypuhelin].
8 Rekisteröi [Lempinimi].
zz Jos käytät näytössä
näkyvää lempinimeä, paina
<M>‑painiketta.
zz Voit muuttaa laitteen lempinimen
tarvittaessa (s. 514).
430
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
9 Valitse [OK].
10 Valitse [Yhteensovitus].
vaihtoehto.
11 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole
asennettuna, valitse [Android] tai
[iOS], skannaa näytetty QR-koodi
älypuhelimella, mikä avaa Google
Playn tai App Storen, ja asenna
Camera Connect.
ggYhteensovitus alkaa.
431
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa (1)
12 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.
13 Käynnistä Camera Connect.
yhdistettävä kamera.
14 Valitse
ggJos käytät Android-älypuhelinta, siirry
vaiheeseen 16.
kohtaa [Pair/Pari]
15 Napauta
(vain iOS).
432
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
16 Valitse [OK].
<0>-painiketta.
17 Paina
zz Yhteensovitus on nyt valmis,
ja kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
ggCamera Connect -sovelluksen
päänäytössä näkyy Bluetooth-kuvake.
ooYhteensovitus ja Bluetooth-yhteys eivät ole mahdollisia, jos kamera on
yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
ooKameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen
samanaikaisesti Bluetoothilla.
ooBluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla
alempi, kun käytät kameraa.
Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen. Lisätietoja on sivulla 448.
433
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa (2)
Camera Connect -toiminto.
18 Valitse
zz Valitse iOS-käyttöjärjestelmässä
[Yhdistä], kun esiin tulee ilmoitus
kamerayhteyden vahvistamiseksi.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista
on sivulla 444.
ggKun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
gg[qWi-Fi päällä] tulee näkyviin
kamerassa.
ggCamera Connect -sovelluksen
päänäytön Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvake
syttyvät.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
434
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (s. 457).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi
Bluetooth-yhteyden.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (s. 509).
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
435
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Bluetooth-toiminto]-näyttö
[Bluetooth-toiminto]-näytössä voit muuttaa tai tarkistaa Bluetoothtoiminnon asetuksia.
Bluetooth-toiminto
zz Valitse kameraan yhdistettävä laite.
zz Jos et käytä Bluetooth-toimintoa,
valitse [Pois].
Yhteensovitus
zz Yhdistä kamera [Bluetoothtoiminto]-kohdassa valittuun
laitteeseen.
Tarkista/poista yhteystiedot
zz Voit tarkistaa yhteensovitetun laitteen
nimen ja yhteyden tilan.
zz Voit poistaa yhteensovitetun
laitteen rekisteröinnin painamalla
<B>-painiketta. Lisätietoja on
kohdassa ”Yhteensovitetun laitteen
rekisteröinnin poistaminen” (s. 439).
Bluetooth-osoite
zz Voit tarkistaa kameran Bluetoothosoitteen.
436
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Säilytä yhteys kun pois
zz Jos valitset [Päällä], voit katsella
kameran kuvia ja ohjata kameraa
muilla tavoin yhdistämällä sen Wi‑Fin
kautta, vaikka kameran virta on
katkaistuna. Lisätietoja on kohdassa
”Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
kameraan, jonka virta on katkaistu”.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta
on katkaistu
Kun laitteet on yhteensovitettu, voit käyttää älypuhelinta Wi-Fin kautta
yhdistämiseen ja siirtää kuvia kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta.
[Säil. yht. kun pois] -asetuksen määrittäminen
[Bluetooth-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Bluetooth-
toiminto] näytössä [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
[Säil. yht. kun pois]
2 Määritä
-asetukseksi [Päällä].
zz Määritä [Bluetooth-toiminto]näytössä [Säil. yht. kun pois]
-asetukseksi [Päällä].
Vaikka kamerasta on katkaistu
virta, se pysyy yhteensovitettuna
älypuhelimen kanssa Bluetoothin
kautta.
437
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta
on katkaistu
Camera Connect.
1 Käynnistä
zz Käynnistä Camera Connect
älypuhelimessa, joka on
yhteensovitettu kameran kanssa
Bluetoothin kautta.
[Images on camera/Kuvat
2 Valitse
kamerassa].
zz Napauta Camera Connect -valikossa
kohtaa [Images on camera/Kuvat
kamerassa].
Valitse iOS-käyttöjärjestelmässä
[Yhdistä], kun esiin tulee ilmoitus
kamerayhteyden vahvistamiseksi.
Kameran kuvat näytetään luettelona,
kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan.
Camera Connect -sovelluksen käyttäminen
zz Camera Connect -sovelluksella voit siirtää kuvia älypuhelimeen ja
poistaa ja luokitella kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla [ ] Camera Connect
-sovelluksen päänäytössä (s. 457).
ooTämä toiminto ei ole käytettävissä, ellei kameraa ole yhdistetty
älypuhelimeen Bluetoothin kautta.
ooTätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset
nollataan tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
438
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhteensovitetun laitteen rekisteröinnin poistaminen
Jos haluat yhteensovittaa kameran toisen älypuhelimen kanssa, poista
yhteensovitetun laitteen rekisteröinti [Bluetooth-toiminto]-näytössä
(s. 436).
Toimet kamerassa
[Tarkista/poista
1 Valitse
yhteystiedot].
2 Paina <B>-painiketta.
yhteyden tiedot.
3 Poista
zz Valitse [OK].
Toimet älypuhelimessa
kameran rekisteröinti.
4 Poista
zz Valitse älypuhelimen Bluetooth-
asetuksissa sen kameran lempinimi,
jonka rekisteröinti poistetaan.
439
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Wi‑Fi‑toiminto]-valikosta
Toimet kamerassa (1)
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
4 zzJos näyttöön tulee historiatietoja
Valitse [q] (Yhteys älypuhelimeen).
(s. 509), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
440
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
vaihtoehto.
6 Valitse
zz Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole
asennettuna, valitse [Android]
tai [iOS] vasemmalla olevassa
näytössä, skannaa näytetty
QR‑koodi älypuhelimella, avaa
Google Play tai App Store ja asenna
Camera Connect.
(1)
(2)
SSID (verkon nimi) ja
7 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2). ”_Canon0A”
näkyy SSID:n lopussa.
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja on sivulla 533.
Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 7, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (s. 496).
441
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
Wi-Fi-yhteys
8 Muodosta
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja valitse sitten vaiheessa
7 tarkistettu SSID (verkon nimi).
zz Kirjoita kohdassa 7 tarkistettu
salasana.
Camera Connect.
9 Käynnistä
zz Kun [Odottaa yhdistämistä]
-näyttö tulee näkyviin kamerassa,
käynnistä Camera Connect -sovellus
älypuhelimessa.
Wi-Fi-toiminnolla
10 Valitse
yhdistettävä kamera.
zz Valitse ja kosketa Wi-Fi-toiminnolla
yhdistettävää kameraa Camera
Connect -sovelluksen [Cameras/
Kamerat]-valikossa.
Toimet kamerassa (2)
Wi-Fi-yhteys.
11 Muodosta
zz Valitse [OK].
zz Voit määrittää katsottavissa olevat
kuvat painamalla <B>-painiketta.
Määritä ne sivun 459 vaiheen
5 mukaisesti.
442
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
ggCamera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta. Katso sivu 444.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (s. 457).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (s. 509).
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimeen
kameran valikosta ([Lähetä kuvia älypuhelimeen]) tai pikavalintanäytöstä
kuvien toiston aikana. Lisätietoja on sivulla 448.
443
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kameran käyttö älypuhelimella
Camera Connect -sovelluksen päätoiminnot kuvataan alla.
Images on camera (Kuvat
kamerassa)
zz Voit katsella kameraan tallennettuja
kuvia.
zz Voit tallentaa kameraan tallennettuja
kuvia älypuhelimeen.
zz Voit suorittaa kameraan tallennetuille
kuville erilaisia toimintoja, kuten
kuvien poistaminen.
Remote live view shooting (Etäkuvaus näytöllä)
zz Voit katsella kameran Kuvaus näytöllä -kuvaa älypuhelimella.
zz Voit ottaa kuvia kauko-ohjauksella.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat
lähetetään älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (s. 446).
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
444
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
ooJos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
• Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
• Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
ooEt voi käyttää kameraa kuvaamiseen, kun olet vaihtanut Camera
Connect -sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
ooKun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät
ole käytettävissä.
ooAutomaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
ooYhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
ooKun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat
kameran laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.
ooWi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2>
tai avaat korttipaikan tai akkutilan kannen.
ooRAW-kuvia ei voi tallentaa älypuhelimeen. Kun valitaan RAW-kuva,
se tallennetaan JPEG-kuvana.
ooKun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu
ei toimi.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
445
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen automaattisesti
kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää automaattisesti. Varmista ennen näitä toimia,
että kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä.
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
2 Valitse [Wi-Fi-asetukset].
[Läh. älypuhelimeen
3 Valitse
kuv. jälk.].
[Lähetä autom.]
4 Määritä
-asetukseksi [Ota käyttöön].
446
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Lähetettävä koko].
5 Määritä
zz Valitse kuvan koko ja paina sitten
<0>-painiketta.
6 Ota kuva.
447
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta
yhteensovitettuun (vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen.
(1) Lähetä kuvia valitsemalla [Lähetä kuvia älypuhelimeen].
[55: Langatt.
1 Valitse
tiedonsiirtoasetukset].
[Lähetä kuvia
2 Valitse
älypuhelimeen].
ggJos teet tämän vaiheen, kun
Bluetooth-yhteys on käytössä, esiin
tulee ilmoitus ja yhteys vaihtuu
Wi‑Fi‑yhteydeksi.
lähetysasetukset ja
3 Valitse
lähetä kuvat.
448
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(2) Lähetä kuvia pikavalintanäytöstä toiston aikana
1 Tuo kuva näyttöön.
2 Paina <Q>-painiketta.
[q].
3 Valitse
ggJos teet tämän vaiheen, kun
Bluetooth-yhteys on käytössä,
esiin tulee ilmoitus ja yhteys vaihtuu
Wi-Fi-yhteydeksi.
lähetysasetukset ja
4 Valitse
lähetä kuvat.
449
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
(3) Valitse lähetysasetukset ja lähetä kuvat.
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos painat <1>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit
valita kuvan lähetyskoon.
450
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos painat <1>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
vaihtaa kolmen kuvan näyttöön
valitsemaan kuvat. Voit palata
yhden kuvan näyttöön painamalla
<1>-painiketta ja käyttämällä
<6>-valitsinta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
451
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
kuvavalinnasta.
4 Poistu
zz Valitse [OK].
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
6 Valitse [Lähetä].
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
452
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta) ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta)
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit vaihtaa luettelokuvanäytössä
näytettyjen kuvien määrän painamalla
<1>-painiketta ja kääntämällä
<6>-valitsinta.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta.
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
6 Valitse [Lähetä].
453
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
4 Valitse [Lähetä].
454
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Lisätietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa
”Toistettavien kuvien suodattaminen” (s. 313).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
4 Valitse [Lähetä].
455
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu
Bluetoothin kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä
näytössä [OK], joka päättää kuvan
siirron ja katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Kun haluat katkaista Wi-Fi-yhteyden,
katso kohta ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (s. 457).
456
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
ooKuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran
laukaisinta painettaisiin.
ooKameraa ei voi yhdistää useisiin älypuhelimiin Wi-Fin kautta, kun se on
yhdistetty toiseen laitteeseen Wi-Fin kautta.
ooVoit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
ooVoit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
ooKun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
ooKun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien
kuvien koko muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko
on b, ei pienennetä.
ooKun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu
täyteen.
ooKun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu
ei toimi.
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
Katkaise Wi-Fi-yhteys jommallakummalla seuraavista tavoista.
Napauta Camera Connect -näytön
kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä] -näytössä
[Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] -näyttöä
ei näytetä, valitse [Wi-Fitoiminto] näytössä [55: Langatt.
tiedonsiirtoasetukset].
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
457
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
Katsottavissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää älypuhelimella katsottavat kuvat kamerassa. Kuvat voi
määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
[q].
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(s. 509), vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
3 Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
älypuhelin.
4 Valitse
zz Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa
haluat kuvien olevan katsottavissa.
458
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
5 Valitse [Katselt. kuvat].
vaihtoehto.
6 Valitse
zz Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten
otetut kuvat.
zz Valitse vaihtoehto.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka
monta päivää nykyisestä päivästä
taaksepäin otetut kuvat näytetään.
Määritä päivien lukumäärä painikkeilla
<W> <X>. Vahvista sitten valinta
painamalla <0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa olevat
kuvat määritetään.
Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat],
etäkuvaus ei ole mahdollista.
459
Yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin kautta
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitse luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat
määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla tai
<5>-valitsimella.
Jos painat <1>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään,
voit valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
Valitse ensimmäinen kuva (1) ja paina
sitten <0>-painiketta.
Valitse viimeinen kuva (2)
<Z>‑painikkeella ja paina sitten
<0>-painiketta.
Valitse [OK].
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen
Wi-Fin kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla
tai muulla erillisellä ohjelmistolla. Asenna EOS-ohjelman tai muun
erillisen ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen ennen Wi-Fi-yhteyden
muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voi suorittaa erilaisia
kameran toimintoja.
Toimet kamerassa (1)
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
[D] (Kauko-ohjaus
4 Valitse
(EOS Utility)).
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(s. 509), vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
461
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
(1)
SSID (verkon nimi) ja
6 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja on sivulla 533.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
7 Valitse SSID ja syötä salasana.
zz Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 6 tarkistettu SSID.
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu
salasana.
462
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[OK].
8 Valitse
ggSeuraava viesti tulee näkyviin. ”******”
tarkoittavat kytkettävän kameran
MAC-osoitteen kuutta viimeistä
numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
9 Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
EOS Utility -ohjelmistossa
10 Valitse
[Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos
Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria
koskeva viesti, valitse [Yes/Kyllä].
[Connect/Yhdistä].
11 Valitse
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Connect/Yhdistä].
463
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
Wi-Fi-yhteys.
12 Muodosta
zz Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu,
voit tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta
”Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (s. 509).
464
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
ooJos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
• Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
• Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
ooToimenpiteet kameraa käyttäen eivät ole mahdollisia, kun olet vaihtanut
EOS Utility -sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
ooKun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt
toiminnot eivät ole käytettävissä.
ooAutomaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
ooYhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
ooEtäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin
liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät
toistu tasaisesti.
ooWi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2>
tai avaat korttipaikan tai akkutilan kannen.
465
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
1
Yhdistä tietokone tukiasemaan ja
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Avaa Image Transfer Utility 2
-ohjelmiston pariliitosasetusten
näyttö.
zz Pariliitosasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelmiston ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa
[Lähetä kuvia autom.
2 Valitse
tietokon.].
zz Valitse [Wi-Fi-asetukset] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
zz Valitse [Wi-Fi-asetukset]-näytössä
[Lähetä kuvia autom. tietokon.].
[Lähetä autom.]
3 Määritä
-asetukseksi [Ota käyttöön].
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
466
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
4 Valitse [OK].
tukiasemaan Wi-Fi5 Yhdistä
yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran ja
tietokoneeseen yhdistetyn tukiaseman
välille. Katso yhdistämisohjeet
kohdasta ”Wi-Fi-yhteys tukiaseman
kautta” (s. 496).
tietokone, johon kamerasta
6 Valitse
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
pariliitos kameran ja
7 Muodosta
tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Yhteensovitus].
467
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kameran kuvien lähettäminen tietokoneeseen automaattisesti
[Wi-Fi-asetukset]-näytössä
1 Valitse
[Lähetä kuvia autom. tietokon.].
2 Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
mitä lähetetään.
3 Valitse,
zz Jos valitset [Valitut kuvat]
kohdassa [Lähetettävä alue],
määritä lähetettävät kuvat [Valitse
lähetettävät kuvat] -näytössä.
tietokone tukiasemaan ja
4 Yhdistä
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Kuvat lähetetään tietokoneeseen
automaattisesti, kun kytket kameraan
virran tukiaseman toimintasäteen
sisällä.
ooAutomaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä.
ooAutomaattisen siirron jälkeen otetut kuvat lähetetään automaattisesti,
kun kamera käynnistetään uudelleen.
ooJos automaattinen siirto ei ala automaattisesti, kokeile käynnistää
kamera uudelleen.
Myös automaattisen siirron aikana otetut kuvat siirretään automaattisesti.
468
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään
suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät
tulostimen käyttöoppaasta.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
4
tallenna lempinimi (s. 430).
Valitse [l] (Tulosta Wi-Fitulostimella).
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(s. 509), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
469
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
(1)
(2)
SSID (verkon nimi) ja
6 Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja on sivulla 533.
tulostin käyttövalmiiksi.
7 Aseta
zz Valitse käytettävän tulostimen Wi-Fiasetusvalikossa tarkistamasi SSID.
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu
salasana.
tulostin.
8 Valitse
zz Valitse tunnistettujen tulostimien
luettelosta Wi-Fi-yhteydellä
yhdistettävä tulostin.
zz Kun tunnistettuja tulostimia
on 16 tai enemmän tai haku
kestää yli 3 minuuttia, voit valita
[Etsi uudestaan].
9 Tulosta kuvia (s. 472).
470
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa PictBridge-standardia (langaton
lähiverkko) tukeviin Wi-Fi-tulostimiin.
Kun haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden tukiaseman kautta, katso ”Wi-Fiyhteys tukiaseman kautta” (s. 496).
471
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
tulostettava kuva.
1 Valitse
zz Valitse tulostettava kuva
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos painat <u>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
2 Valitse [Tulosta kuva].
kuva.
3 Tulosta
zz Asetuksen toimenpiteiden ohjeet ovat
sivulla 475.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK],
niin tulostus alkaa.
472
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostaminen määrittämällä asetukset
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Tulostus].
tulostustoiminnot.
3 Määritä
zz Asetuksen toimenpiteistä on tietoja
kohdassa ”Digital Print Order Format
(DPOF)” (s. 353).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi‑Fi-yhteyden muodostamista, jatka
vaiheeseen 4.
[Tulosta].
4 Valitse
zz [Tulosta] voidaan valita vain,
kun kuva on valittu ja tulostin on
tulostusvalmis.
5 Määritä [Paperiasetus] (s. 475).
473
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
kuva.
6 Tulosta
zz Kun [OK] on valitaan, tulostaminen
alkaa.
ooKun Wi-Fi-yhteys tulostimeen on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa, vaikka
kameran laukaisinta painettaisiin.
ooVideoita ei voi tulostaa.
ooMääritä paperikoko ennen tulostamista.
ooKaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
ooJos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa
päivämäärän kehykseen.
ooTulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu
vaalealle taustalle tai kehykseen.
ooRAW-kuvia ei voi tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun tulostat, valitse
[Tulosta kuva] ja tulosta.
ooKun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu
täyteen.
ooKuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää
jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
ooVoit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä
näkyy [Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
ooJos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa
jäljellä olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus
ei jatku seuraavissa tilanteissa:
• Olet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista
ennen tulostuksen jatkamista.
• Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista,
kun luettelokuva on määritetty.
• Kortissa jäljellä oleva tila oli vähissä, kun keskeytit tulostuksen.
ooJos tulostuksessa on ongelmia, katso lisätietoja sivulta 480.
474
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ottaa päiväyksen tai kuvanumeron tulostuksen käyttöön tai poistaa
sen käytöstä (s. 477).
Määrittää tulostustehosteet (s. 477).
Määrittää tulostettavan määrän (s. 478).
Määrittää tulostusalueen (s. 479).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (s. 476).
Palaa kuvavalintanäyttöön.
Käynnistää tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan jotkin toiminnot, kuten päiväyksen ja tiedostonumeron
tulostus tai rajaus, eivät ehkä ole käytettävissä.
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
475
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin
koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun paperin
tyyppi.
[U] Sivun asettelun määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
Ei kehystä
Kehystetty
xx kuvaa
Oletus
Kehyksiä ei tulosteta. Jos tulostimessa ei ole kehyksettömien
tulosteiden tulostusominaisuutta, tulosteessa on kehykset.
Reunoihin tulostetaan valkoiset kehykset.
Voit tulostaa 2, 4, 8, 9, 16, 20 tai 35 kuvaa yhdelle arkille.
Sivun asettelu määräytyy tulostimen mallin ja sen asetusten
mukaan.
Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta,
kuva saattaa rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa.
Jos kuvaa rajataan, tuloste voi näyttää rakeisemmalta pienemmän
pikselimäärän takia.
476
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
Näytön sisältö saattaa vaihdella tulostimen mukaan.
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
Asetus
[E] Oletus
[E] Päällä
Tulostustehoste
Tulostustehosteet vaihtelevat tulostimen mukaan.
Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostuksessa käytetään tulostimen normaaleja
väriasetuksia. Automaattiset korjaukset tehdään kuvan
Exif-tietojen perusteella.
[E] Pois
Automaattista korjausta ei käytetä.
[E] P. silmä1
Tehokas salamavalokuvauksessa, kun kohteen silmät
näkyvät punaisina. Punasilmäisyys korjataan ennen
tulostusta.
Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
477
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden
määrä.
Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan. Tulostimen
[Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
478
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia
kuvien rajauksen jälkeen, voit joutua
rajaamaan kuvat uudelleen.
1 Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
2 Määritä
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muoto (kuvasuhde) voidaan vaihtaa kohdassa [Paperiasetus].
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <6>-valitsinta.
Rajauskehyksen siirtäminen
Siirrä kehystä kuvan päällä pysty- tai vaakasuuntaisesti painamalla
painikkeita <W> <X> tai <Y> <Z>.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä
painamalla <B>-painiketta.
rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
3 Poistu
zz Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
479
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
ooRajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa aina tulostu valitsemallasi
tavalla.
ooMitä pienemmäksi rajauskehys määritetään, sitä rakeisemmalta kuva
näyttää tulostettaessa.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia
tms.) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee
virheilmoitus. Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja
tulostusongelmien ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
Tarkista, onko paperi lisätty tulostimeen oikein.
Värihäiriö
Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja
musteongelmat.
Tiedostovirhe
Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
480
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien
lähettämiseen.
Web-palvelujen rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai
tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internetyhteys, jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE
GATEWAY -palvelua tai muita Web-palveluja varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja
selainversioista (kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista,
jotka tarvitaan CANON iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
verkkopalveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja
tukiaseman käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
481
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on
syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
4 Valitse [R].
5 Valitse [Hyväksyn].
482
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Wi-Fi-yhteys.
6 Muodosta
zz Siirry vaiheeseen 7 sivulla 498
(PBC-tila), vaiheeseen 7 sivulla 502
(PIN-tila) tai vaiheeseen 7 sivulla
505 (manuaalinen).
sähköpostiosoitteesi.
7 Anna
zz Anna sähköpostiosoitteesi ja
valitse [OK].
nelinumeroinen luku.
8 Määritä
zz Määritä haluamasi nelinumeroinen
luku ja valitse [OK].
[OK].
9 Valitse
gg[R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
].
483
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
kameran verkkosivun linkki.
10 Aseta
zz Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Toimet kamerassa (2)
CANON iMAGE GATEWAY
11 Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
ggCANON iMAGE GATEWAY on
nyt lisätty.
484
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
1 Määritä käytettävä Web-palvelu.
zz Siirry CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolle ja avaa
kameralinkkiasetusten sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita
ja viimeistele käytettävien Webpalvelujen asetukset.
Toimet kamerassa
Web-palvelu, jonka määritit
2 Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto]-näytössä
[ ].
485
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
web-palvelu.
2 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(s. 509), vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen
valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun tyypin ja asetusten
mukaan (s. 508).
486
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun,
joka on rekisteröity kameraan.
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos painat <1>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
valita kuvan luettelokuvanäytöstä.
[Läh. tämä kuva].
2 Valitse
zz Kohdassa [Lähetettävä koko] voit
valita kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X> -painikkeilla.
487
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3 Valitse
zz Valitse lähetettävä kuva
<Y> <Z> -painikkeilla tai
kääntämällä <5>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos painat <1>-painiketta ja käännät
<6>-valitsinta vastapäivään, voit
vaihtaa kolmen kuvan näyttöön
valitsemaan kuvat. Voit palata
yhden kuvan näyttöön painamalla
<1>-painiketta ja käyttämällä
<6>-valitsinta.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
488
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
4 Valitse
zz Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei
tule näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
[Lähetä].
5 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X> -painikkeilla.
489
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat
kuvat kerralla.
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3 Valitse
zz Valitse ensimmäinen kuva
(aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
ggKuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit vaihtaa luettelokuvanäytössä
näytettyjen kuvien määrän painamalla
<1>-painiketta ja kääntämällä
<6>-valitsinta.
alue.
4 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta.
490
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
5 Valitse
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
[Lähetä].
6 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X> -painikkeilla.
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. koko kortti].
491
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X> -painikkeilla.
492
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa
”Toistettavien kuvien suodattaminen” (s. 313).
1 Paina <0>-painiketta.
2 Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3 Valitse
zz Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse avoimessa näytössä
kuvan koko.
493
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetä].
4 Valitse
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X> -painikkeilla.
494
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
ooKun Wi-Fi-yhteys web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa,
vaikka kameran laukaisinta painettaisiin.
ooJos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun, et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys
web‑palveluun olisi epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa
CANON iMAGE GATEWAY -sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö
ja yritä sitten lähettää kuva uudelleen.
ooWeb-palvelun mukaan lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja
videoiden pituutta voidaan rajoittaa.
ooJoitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
ooKun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien
kuvien koko muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on
b, ei pienennetä.
oo[Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu
kameralla, joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla
kameramalleilla otetut stillkuvat lähetetään kokoa muuttamatta.
ooKun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tietokoneella tai muulla
laitteella, voit tarkistaa niiden verkkopalvelujen lataushistorian, joihin
kuvia on lähetetty.
ooJos haluat katkaista yhteyden kuvaa lähettämättä, paina
<M>‑painiketta vaiheen 1 näytössä.
ooKun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu
täyteen.
495
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen
tukiasemaa.
Tukiaseman tyypin tarkistaminen
Tarkista, onko Wi-Fi-yhteyden tukiasema WPS (Wi-Fi Protected
Setup) -yhteensopiva, tukiaseman käyttöoppaasta tai muusta
dokumentaatiosta.
zzJos tukiasema tukee WPS-määritystoimintoa
Seuraavat kaksi Wi-Fi-yhteystapaa ovat käytettävissä. Yhteys
voidaan muodostaa helpoimmin WPS (PBC-tila) -toiminnolla.
WPS (PBC-tila):
Noudata sivulta 497 alkavia ohjeita.
WPS (PIN-tila):
Noudata sivulta 501 alkavia ohjeita.
zzJos tukiasema ei tue WPS-määritystoimintoa
Noudata sivulta 504 alkavia ohjeita. Tässä tapauksessa tukiaseman
salaukseksi on asetettava jokin seuraavista.
[Todennus]:
avoin järjestelmä, jaettu avain tai WPA/WPA2-PSK
[Salausasetukset]:
WEP, TKIP tai AES
ooJos tukiaseman piilotustoiminnot ovat käytössä, Wi-Fi-yhteyttä ei
ehkä voi muodostaa. Poista piilotustoiminnot käytöstä.
ooKun yhdistät verkkoon, jolla on ylläpitäjä, kysy ylläpitäjältä lisätietoa
vaadittavista määrityksistä.
Jos käyttämäsi verkko suodattaa MAC-osoitteen perusteella, tallenna
kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä
tiedot] -näytöstä (s. 516).
496
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen WPS:llä (PBC-tila)
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on
painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
Jos lähistöllä on useita tukiasemia eikä Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
onnistu, yritä muodostaa yhteys toiminnolla [WPS (PIN-tila)].
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
4 zzJos näyttöön tulee historiatietoja
Valitse vaihtoehto.
(s. 509), vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
tai <Y> <Z>.
497
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
zz Kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on jo
asetettu, valitse [Älä näytä].
[Vaihda verkkoa].
6 Valitse
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l]
on valittu.
7 Valitse [Yhteys WPS:llä].
Tietoja vaiheen 7 näytössä näkyvästä [Kamera tukiasemana]
-vaihtoehdosta on sivulla 508.
498
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[WPS (PBC-tila)].
8 Valitse
zz Valitse [OK].
tukiasemaan
9 Yhdistä
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
[Automaattiasetus].
10 Valitse
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus]-valinnan
tuloksena on virhe tai haluat määrittää
asetukset manuaalisesti, siirry
sivulle 535.
11 Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
IP-osoitteen voi määrittää automaattisesti vain ympäristössä, jossa on
käytössä DHCP-palvelimia tai DHCP-palvelintoimintoja tukevia tukiasemia
tai reitittimiä ja jossa IP-osoitteet ja muut tarvittavat asetukset määritetään
automaattisesti.
499
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[qYhteys älypuhelimeen]
Siirry vaiheeseen 9 sivulla 442.
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 8 sivulla 463.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 8 sivulla 470.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 7 sivulla 483.
500
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen WPS:llä (PIN-tila)
Tarkista ensin, miten PIN-koodi syötetään tukiasemaan.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
4 zzJos näyttöön tulee historiatietoja
Valitse vaihtoehto.
(s. 509), vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
tai <Y> <Z>.
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
501
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
zz Kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on jo
asetettu, valitse [Älä näytä].
[Vaihda verkkoa].
6 Valitse
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l] on
valittu.
7 Valitse [Yhteys WPS:llä].
[WPS (PIN-tila)].
8 Valitse
zz Valitse [OK].
502
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
9 Määritä PIN-koodi tukiasemaan.
zz Määritä tukiasemaan PIN-koodi,
joka näkyy kameran näytössä.
zz Kun olet syöttänyt PIN-koodin,
valitse [OK].
tukiasemaan
10 Yhdistä
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Valitse [OK].
[Automaattiasetus].
11 Valitse
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus]-valinnan
tuloksena on virhe tai haluat
määrittää asetukset manuaalisesti,
siirry sivulle 535.
Wi-Fi-toiminnon asetukset
12 Määritä
(s. 500).
Tietoja vaiheessa 7 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta on
sivulla 508.
IP-osoitteen voi määrittää automaattisesti vain ympäristössä, jossa on
käytössä DHCP-palvelimia tai DHCP-palvelintoimintoja tukevia tukiasemia
tai reitittimiä ja jossa IP-osoitteet ja muut tarvittavat asetukset määritetään
automaattisesti.
503
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen manuaalisesti
Muodosta Wi-Fi-yhteys valitsemalla Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävän
tukiaseman SSID (tai ESS-ID) lähellä olevien aktiivisten tukiasemien
luettelosta.
Tukiaseman valitseminen
Wi-Fi-asetukseksi [Päällä].
1 Määritä
zz Katso vaiheet 1–4 sivulla 429.
[Wi-Fi-toiminto].
2 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
lempinimi.
3 Rekisteröi
zz Jos [Lempinimi]-näyttö näytetään,
tallenna lempinimi (s. 430).
vaihtoehto.
4 Valitse
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(s. 509), vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Valitse kohde painikkeilla <W> <X>
tai <Y> <Z>.
[Rekisteröi laite yhteyttä
5 Valitse
varten].
504
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Vaihda verkkoa].
6 Valitse
zz Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l]
on valittu.
(1)
(2) (3)
tukiasema.
7 Valitse
zz Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
tukiasema tukiasemien luettelosta
painikkeilla <W> <X>.
(1) SSID
(2) Kuvake tulee näkyviin, jos tukiasema on salattu
(3) Käytössä oleva kanava
Päivittäminen ja manuaaliset asetukset
zz Vieritä näyttöä alaspäin vaiheessa 7, jotta vaihtoehto [Manuaaliset
asetukset] tulee näkyviin.
zz Voit etsiä tukiasemia uudelleen valitsemalla [Päivitä].
zz Jos haluat määrittää tukiaseman asetukset manuaalisesti, valitse
[Manuaaliset asetukset]. Kirjoita SSID virtuaalinäppäimistön avulla
ja määritä sitten asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
505
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tukiaseman salasanan kirjoittaminen
zz Kirjoita tukiasemalle määritetty salasana. Lisätietoja määritetystä
salausavaimesta on tukiaseman käyttöoppaassa.
zz Vaiheissa 8–9 näkyvät näytöt vaihtelevat tukiasemalle määritetyn
todennus- ja salaustavan mukaan.
zz Siirry vaiheeseen 10, kun [IP-osoiteasetus]-näyttö avautuu näkyviin
vaiheissa 8–9 kuvattujen näyttöjen sijaan.
avainindeksi.
8 Valitse
zz [Avainindeksi]-näyttö avautuu vain,
jos tukiasema käyttää WEP-salausta.
zz Valitse tukiaseman
avainindeksinumero.
zz Valitse [OK].
salasana.
9 Kirjoita
zz Kirjoita salasana
virtuaalinäppäimistöllä (s. 534).
506
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
IP-osoitteen määrittäminen
[Automaattiasetus].
10 Valitse
zz Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus]-valinnan
tuloksena on virhe tai haluat
määrittää asetukset manuaalisesti,
siirry sivulle 535.
Wi-Fi-toiminnon asetukset
11 Määritä
(s. 500).
IP-osoitteen voi määrittää automaattisesti vain ympäristössä, jossa on
käytössä DHCP-palvelimia tai DHCP-palvelintoimintoja tukevia tukiasemia
tai reitittimiä ja jossa IP-osoitteet ja muut tarvittavat asetukset määritetään
automaattisesti.
507
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Kun [m] (Sähköposti) tai
muu palvelu on valittu [Lähetä
Web‑palveluun] -näytössä, näkyviin
saattaa tulla [Lähetä kohteeseen]
-näyttö.
zz Valitse kohde rekisteröityjen kohteiden
luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka
avulla kamera voidaan yhdistää suoraan
kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai [l] on
valittu [Wi-Fi-toiminto]-kohdassa.
508
Yhteyden muodostaminen uudelleen
Wi‑Fin kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai palveluihin,
joiden yhteysasetukset on tallennettu.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta.
Jos kohdetta ei näy, vaihda näyttöä
<Y> <Z> -painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena
on [Piilota], historiaa ei näytetä
(s. 533).
yhdistettyä laitetta.
3 Käytä
[q] Älypuhelin
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto käyttöön ja käynnistä Camera
Connect -sovellus.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta
Wi‑Fi-yhteys kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera
palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen
Wi‑Fi‑yhteydellä, ”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
509
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta
Wi‑Fi‑yhteys kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera
palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen
Wi‑Fi‑yhteydellä, ”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta
Wi‑Fi‑yhteys kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera
palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
Yhteyshistoriassa näkyy enintään kolme kohdetta
rekisteröintijärjestyksessä. Kun yhteysasetukset lisätään, historian vanhin
kohde poistetaan.
510
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta
Yhdistäminen Bluetoothilla yhdistettyyn älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta
Camera Connect.
1 Käynnistä
zz Käynnistä Camera Connect -sovellus
älypuhelimessa napauttamalla sen
kuvaketta.
Camera Connect -toiminto.
2 Valitse
zz Valitse käytettävä Camera Connect
-toiminto.
zz Wi-Fi-yhteys muodostetaan
automaattisesti.
zz Valitse iOS-käyttöjärjestelmässä
[Yhdistä], kun esiin tulee ilmoitus
kamerayhteyden vahvistamiseksi.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista
on sivulla 444.
511
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä Wi-Fi-toiminnolle enintään 20 yhteysasetusta.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö
aukeaa, vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Valitse vasemmalla olevasta näytöstä
kohde, johon muodostetaan uusi
Wi‑Fi‑yhteys.
zz Lisätietoja asetuksesta [q] (Yhteys
älypuhelimeen) on kohdassa
”Yhdistäminen älypuhelimeen Wi‑Fin
kautta [Wi-Fi-toiminto]-valikosta”
(s. 427).
zz Tietoja asetuksesta [D] (Kauko-ohjaus
(EOS Utility)) on kohdassa ”Yhdistäminen
tietokoneeseen Wi-Fin kautta” (s. 461).
zz Lisätietoja asetuksesta [l] (Tulosta
Wi-Fi-tulostimella) on kohdassa
”Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta”
(s. 469).
zz Kun lähetät kuvia web-palveluun, katso
kohta ”Kuvien lähettäminen Webpalveluun” (s. 481).
Yhteysasetusten poistamisesta on tietoa sivulla 513.
512
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
Muuta tai poista kameraan tallennettuja yhteysasetuksia. Jos haluat
muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö
aukeaa, vaihda näyttöä <Y> <Z>
-painikkeilla.
zz Valitse vasemmalla näkyvästä
näytöstä kohde, jonka
yhteysasetuksia haluat muuttaa tai
poistaa.
3 Valitse [Muokkaa laitteen tietoja].
laite.
4 Valitse
zz Valitse laite, jonka yhteysasetukset
muutetaan tai poistetaan.
513
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
5 Tarkista tai muuta yhteysasetuksia.
zz Valitse kohde ja muuta tai poista
sitten yhteysasetuksia esiin tulevassa
näytössä.
zzMuuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä
(s. 534).
zzKatseltavat kuvat (s. 458)
Näkyvissä, kun [q] (Yhteys älypuhelimeen) on valittu. Asetukset
tulevat näkyviin näytön alaosaan.
zzPoista yhteystiedot
Voit poistaa kameraan tallennettuja yhteysasetuksia.
Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON
iMAGE GATEWAY -sivustolla.
514
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen
oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa. Poistamalla
langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen paljastumisen,
kun lainaat tai annat kamerasi muille.
1 Valitse [Nollaa asetukset].
[OK].
2 Valitse
ggLangattomat tiedonsiirtoasetukset
nollataan oletusasetuksiin ja [Langatt.
tiedonsiirtoasetukset] -näyttö tulee
takaisin näkyviin.
[56: Kamera-asetusten nollaus] -toiminnon suorittaminen ei poista
langattomien tiedonsiirtoasetusten tietoja.
515
Näytä tiedot -näyttö
[Näytä tiedot] -näytössä voit tarkistaa virheilmoituksen sisällön ja
kameran MAC-osoitteen.
[Wi-Fi-toiminto].
1 Valitse
zz Valitse [Wi-Fi-toiminto] näytössä
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
kohde ja paina sitten
2 Valitse
<B>-painiketta.
gg[Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
516
Virheilmoituksiin reagoiminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista
tavoista. Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen
esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (s. 516).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa
näkyvää virhekoodin numeron sivua.
11 (s. 518)
21 (s. 519)
61 (s. 522)
67 (s. 524)
91 (s. 525)
125 (s. 526)
126 (s. 526)
141 (s. 526)
151 (s. 527)
12 (s. 518)
22 (s. 520)
63 (s. 523)
68 (s. 525)
121 (s. 525)
23 (s. 521)
64 (s. 523)
69 (s. 525)
65 (s. 524)
66 (s. 524)
127 (s. 526)
142 (s. 526)
152 (s. 527)
Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi-toiminto]-näytön oikeassa
yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan
<2>-asentoon.
517
Virheilmoituksiin reagoiminen
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus
käynnissä?
ggMuodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä
(s. 442).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
ggKytke tulostimeen virta.
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
ggKäynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (s. 463).
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
ggTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (s. 506).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
ggKytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki.
Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita
yhteyden muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
518
Virheilmoituksiin reagoiminen
21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattiasetus].
Onko tämä oikea asetus?
ggJos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen,
kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus]
(s. 535).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
ggKytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
ggLisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
ggLisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita,
jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
ggTarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DHCP-palvelimena.
ggJos tarpeen, pyydä verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DHCP-palvelin on käytettävissä.
519
Virheilmoituksiin reagoiminen
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen
IP‑osoiteasetus palvelimen todellista osoitetta?
ggMääritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen
osoitetta (s. 531, 535).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
ggKytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat
nimet määritetty oikein?
ggVarmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat
nimet on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
ggTarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DNS‑palvelimena.
ggPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DNS-palvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden,
reititin tai vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
ggPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojalta verkon
yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (s. 531, 535).
ggVarmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
520
Virheilmoituksiin reagoiminen
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella laitteella, joka on yhdistetty
samaan verkkoon Wi-Fi-yhteydellä, sama IP-osoite?
ggMuuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain
toisella verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa,
johon on määritetty jo käytössä oleva osoite.
ggJos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCPpalvelinta käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetukseksi
[Automaattiasetus] (s. 507).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta
varten?
ggTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on
merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan
on asetettu oikea salasana todennusta varten (s. 506).
521
Virheilmoituksiin reagoiminen
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä
esineitä?
ggSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (s. 528).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
ggTarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID
(s. 505).
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
ggKytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen
perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite
rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (s. 516).
522
Virheilmoituksiin reagoiminen
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama
todennustapa?
ggKamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain], [WPA/WPA2-PSK] (s. 496).
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
ggAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (s. 506).
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen
perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite
rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (s. 516).
64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
ggKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES
(s. 496).
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen
perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite
rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (s. 516).
523
Virheilmoituksiin reagoiminen
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä
esineitä?
ggSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (s. 528).
zz Langaton yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi
palauttaa.
ggMahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa
ja varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava
laite (joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista))
tai sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (s. 528).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
ggAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (s. 506).
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
ggKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES
(s. 496).
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen
perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite
rekisteröity tukiasemaan?
ggRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (s. 516).
524
Virheilmoituksiin reagoiminen
68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu. Aloita
uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta
painettuna tarvittavan ajan?
ggPidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
ggYritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu
muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä
WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon painikemääritys
(PBC-tila) -tilassa.
ggOdota jonkin aikaa, ennen kuin yrität muodostaa yhteyden
uudelleen, tai yritä muodostaa yhteys PIN-koodia käyttävässä
yhteystilassa (PIN-tila) (s. 501).
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu
kuin 11–69.
ggKäännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen vapaa tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
ggPoista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan
määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
525
Virheilmoituksiin reagoiminen
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
ggTarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai
palvelin on väliaikaisesti ylikuormittunut.
ggYritä yhdistää web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin
virhekoodin numero 121–126 ilmaisema ongelma.
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Yritä yhdistää uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun
Wi‑Fi‑yhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142: Tulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä
uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
ggYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on
kytketty virta.
526
Virheilmoituksiin reagoiminen
151: Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi
jostain‑syystä.
ggJatka automaattista siirtoa asettamalla kameran virtakytkin
asentoon <2> ja asettamalla se sitten asentoon <1>.
152: Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun
asentoon?
ggLiu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
527
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia
korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten
Wi‑Fi‑yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen,
jossa käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja
kameran välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden
aiheuttaman häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry
kauemmaksi näistä laitteista, jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan
muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin
välityksellä. Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella. Tästä syystä
Wi-Fi-yhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä on Bluetoothlaitteita, mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, mikrofoneja,
älypuhelimia, muita kameroita tai vastaavia samaa taajuuskaistaa
käyttäviä laitteita.
528
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita
Wi‑Fi‑yhteydellä, varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan
Wi‑Fi‑yhteydellä, tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n
taajuus), jätä viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien
väliin, jotta häiriöt radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä
esimerkiksi kanavia 1, 6 ja 11 tai kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz Kun [Bluetooth-toiminto]-asetuksena on [Kaukosäädin]
käytettäessä langatonta kauko-ohjainta BR-E1, kameraa ei voi
yhdistää älypuhelimeen Bluetoothin kautta.
529
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavia ongelmia voi
ilmetä.
zzTiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja
Wi‑Fi-yhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zzLuvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa
luvattomasti tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen.
Voit myös kärsiä muusta luvattomasta käytöstä, kuten tekeytymisestä
(joku tekeytyy toiseksi henkilöksi saadakseen tietoja käyttöönsä
luvattomasti) tai hyökkäyksistä (joku käyttää verkkoasi luvattomasti
ponnahdusalustana peittääkseen jälkensä tunkeutuessaan muihin
järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata
verkkosi huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
530
Verkkoasetusten tarkistaminen
zzWindows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina
<Enter>-näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite,
yhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot.
zzMac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig -a
ja paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP‑osoite
näytetään kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa
”***.***.***.***”.
* Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämistä tietokoneelle ja muille
verkon laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi
kameran IP-osoitetta sivulla 535 kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
531
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näyttö
[Langatt. tiedonsiirtoasetukset] -näytössä voit muuttaa langattoman
tiedonsiirron asetuksia.
Valitse [55: Langatt. tiedonsiirtoasetukset].
Wi-Fi-asetukset
zz Katso seuraava sivu.
Wi-Fi-toiminto
Seuraavat Wi-Fi-toiminnot ovat
käytettävissä:
zz Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
zz Tulostaminen Wi-Fi-tulostimella
zz Lähetä kuvia web-palveluihin
Bluetooth-toiminto (s. 436)
Avaa [Bluetooth-toiminto]-näytön,
jossa voit muuttaa tai tarkistaa Bluetoothasetuksia.
Lähetä kuvia älypuhelimeen (s. 448)
Kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen,
voit lähettää tällä toiminnolla kameraan
tallennettuja kuvia älypuhelimeen.
Lempinimi
Voit muuttaa laitteen lempinimen
käyttämällä virtuaalinäppäimistöä
(s. 534).
Nollaa asetukset (s. 515)
Poista kaikki langattomat
tiedonsiirtoasetukset.
532
[Wi-Fi-asetukset]-näyttö
Wi-Fi
zz Valitse langattoman tiedonsiirron
asetukseksi [Päällä] tai [Pois].
zz Jos elektronisten ja langattomien
laitteiden käyttö on kielletty
esimerkiksi lentokoneessa tai
sairaalaympäristössä, määritä
asetukseksi [Pois].
Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että
Wi‑Fi-yhteyden voi muodostaa ilman
salasanaa (paitsi kun on yhdistetty
tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä).
Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä
yhdistettyjen laitteiden historian
asetukseksi [Näytä] tai [Piilota].
Lähetä kuvia autom. tietokon.
Erillisellä Image Transfer Utility 2
-ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen
automaattisesti (s. 466).
Lähetä älypuhelimeen kuvaamisen
jälkeen
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen
automaattisesti (s. 446).
MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
533
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (8)
Syöttöalue tekstin syöttämiseen
Kohdistinpainikkeet syöttöalueella
liikkumiseen
Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
Näppäimistö
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Vaihda syöttötilaa
Välilyönti
Poista merkki syöttöalueelta
Vaihda näppäimistön tyyppi
Lopeta tekstinsyöttö
zz Käytä painikkeita <W> <X> <Y> <Z> kohdissa 2 ja 4–8
liikkumiseen.
zz Paina <0>, kun vahvistat syötön tai vaihdat syöttötilaa.
534
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
Määritä IP-osoiteasetus manuaalisesti. Kameran näyttämät asetukset
vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
[Käsinasetus].
1 Valitse
zz Valitse [OK].
vaihtoehto.
2 Valitse
zz Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten
[Osoite].
haluamasi arvot.
3 Anna
zz Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella
ja valitse numero <5>-valitsimella.
Kirjoita valitsemasi numero
<0>-painikkeella.
zz Määritä antamasi arvot ja palaa
vaiheen 2 näyttöön painamalla
<M>-painiketta.
535
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
[OK].
4 Valitse
zz Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat
kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin on
kirjoitettava, katso lisätietoja kohdasta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(s. 531) tai kysy lisätietoja verkon
pääkäyttäjältä tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
536
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö
Langattoman yhteyden tila voidaan tarkistaa kameran näytöstä ja
LCD‑paneelista.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Wi-Fi-toiminto
Bluetooth-toiminto
Langattoman signaalin
voimakkuus
Tiedonsiirron tila
Ei
yhdistetty
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi: Pois
Pois
Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään
Langattoman LCD-paneeli
signaalin
Wi-Fi-toiminto
voimakkuus
Ei näytetä
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
Yhteysvirhe
(fg)
(vilkkuu)
537
Wi-Fin/Bluetoothin tilanäyttö
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetoothtoiminto
Muu kuin [Pois]
[Pois]
538
Yhteyden tila
Bluetooth
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Bluetooth ei
yhdistetty
Näyttö
LCD-paneeli
Ei näytetä
Ei näytetä
7
Valinnaiset toiminnot /
Oma valikko
Voit hienosäätää kameran asetuksia ja sen painikkeiden ja
valitsinten toimintoja kuvaustottumustesi mukaan käyttämällä
valinnaisia toimintoja ja hallinnan mukautusta.
Voit myös lisätä usein käyttämiäsi valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja Oma valikko -välilehdille.
539
Välilehtien valikot: Mukauttaminen
zzC.Fn1
s. 542
s. 542
s. 543
s. 543
s. 544
s. 545
s. 546
zzC.Fn2
s. 547
s. 547
s. 548
zzC.Fn3
s. 548
s. 548
s. 549
s. 549
540
Välilehtien valikot: Mukauttaminen
zzC.Fn4
s. 555
s. 555
s. 561
s. 555
zzC.Fn5
s. 550
s. 551
s. 551
s. 552
s. 553
zzC.Fn6
s. 554
541
Valinnaisten toimintojen asetuksetN
Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi
mukaisiksi [8]-välilehdellä. Asetukset, joita on muutettu oletusarvoista,
näkyvät sinisinä.
C.Fn1
Valotusaskelten muuttaminen
Määrittää 1/2 aukon välin valotusajalle, aukolle, valotuksen korjaukselle,
valotushaarukoinnille, salaman valotuskorjaukselle jne.
[1/3] 1/3 askelin
[1/2] 1/2 askelin
Kun [1/2 aukkoa] on asetettu, näyttö on seuraavanlainen.
ISO-herkkyyden muutos
Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden 1 kokonaisen aukon välein.
[1/3] 1/3 aukon välein
[1/1] 1 aukon välein
ooVaikka asetuksena on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti 1/3 aukon välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on
käytössä.
ooVaikka asetuksena olisi [1 aukon välein], voit asettaa ISO-herkkyydeksi
40000 (stillkuvien kuvaamista varten).
542
Valinnaisten toimintojen asetukset
Haarukoinnin automaattinen peruutus
Määritä, peruutetaanko valotushaarukoinnin ja valkotasapainon
haarukoinnin asetukset, kun asetat virtakytkimen aentoon <2> tai vaihdat
videokuvaukseen.
[ON] Päällä
[OFF] Pois
Haarukointijärjestys
Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon
haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
0
: Normaali valotus
–
: Lyhyempi valotus
–
Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta
M/G-suunta
: Normaali
0 : Normaali
valkotasapaino
valkotasapaino
: Sininen vahvistuu
– : Magenta vahvistuu
+
: Pidempi valotus
+
: Keltainen vahvistuu
Valotushaarukointi
0
+
: Vihreä vahvistuu
543
Valinnaisten toimintojen asetukset
Haarukoitavien kuvien määrä
Valotuksen ja valkotasapainon haarukoinnilla otettavaa kuvamäärää
voidaan muuttaa oletusarvoisesta 3 kuvasta 2, 5 tai 7 kuvaan.
Kun [81: Haarukointijärjestys] on [0, -, +], haarukoidut kuvat otetaan
oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.
[3] 3 kuvaa
[2] 2 kuvaa
[5] 5 kuvaa
[7] 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
1. kuva
2. kuva
3. kuva
4. kuva
5. kuva
3:3 kuvaa Normaali (0)
-1
+1
2:2 kuvaa Normaali (0)
±1
5:5 kuvaa Normaali (0)
-2
7:7 kuvaa Normaali (0)
-3
-1
+1
+2
-2
-1
+1
6. kuva
7. kuva
+2
+3
Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen
haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa
B/A- tai M/G-asteikolla.
544
Valinnaisten toimintojen asetukset
Varmuussiirto
Jos kohteen kirkkaus muuttuu eikä normaalia valotusta saavuteta
automaattisen valotuksen alueella, kamera vaihtaa automaattisesti
manuaalisesti valittuun asetukseen normaalin valotuksen saavuttamiseksi.
Kun asetuksena on [Suljinaika/aukko], koskee tiloja [s] ja [f].
Kun asetuksena on [ISO-herkkyys], koskee tiloja [d], [s] ja [f].
[OFF] Pois
[Tv/Av] Suljinaika/aukko
[ISO] ISO-herkkyys
ooVaikka kohdassa [z3: zISO-herkkyysasetukset] muutetaan
[ISO‑herkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muuksi kuin
oletusasetukseksi, varmuussiirto ohittaa sen, jos normaali valotus ei ole
mahdollinen.
ooVarmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa
määritetään asetuksella [Autom. alue] (s. 86). Jos käsin asetettu
ISO-herkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto
toimii käsin asetetulla suuremmalla tai pienemmällä ISO-herkkyydellä.
ooVarmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.
545
Valinnaisten toimintojen asetukset
Sama valotusaika uudelle aukolle
Suurin aukko saattaa pienentyä (alin f/-luku saattaa suurentua) [a]‑tilassa
(kuvaus käsisäätöisellä valotuksella), kun ISO-herkkyys on asetettu
manuaalisesti (paitsi automaattinen ISO-herkkyys), jos 1. vaihdat objektiivin,
2. kiinnität polttovälin muuttajan tai 3. käytät zoomobjektiivia, jossa on
vaihtuva suurin aukko. Tämä toiminto estää vastaavan alivalotuksen
säätämällä ISO-herkkyyden tai valotusajan (Tv) automaattisesti, jotta
valotus pysyy samana kuin ennen toimia 1, 2 tai 3.
[OFF] Pois
[ISO] ISO-herkkyys
[ISO/Tv] ISO-herkkyys/Valotusaika
[Tv] Valotusaika
ooEi reagoi suurennuksen aiheuttamiin tehollisen aukon muutoksiin,
kun käytetään makro-objektiivia.
ooEi voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä 1, 2 tai
3, jos [ISO-herkkyys] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää
[ISO‑herkkyysalue]-asetuksen herkkyydellä.
ooEi voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä 1, 2 tai 3,
jos [Valotusaika] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [82: Aseta
valotusaika-alue] -asetuksen nopeudella.
ooNormaali valotus muutetaan virran katkaisuhetkellä käytössä olleeksi
valotukseksi, jos kameran virta katkeaa (kuten asetettaessa virtakytkin
asentoon <2>) samalla, kun valotusta säilytetään toimenpiteen 1, 2
tai 3 suorittamisen jälkeen.
ooReagoi myös suurimman f/-luvun (pienin aukko) muuttuessa.
ooAlkuperäinen valotusasetus palautetaan, jos suoritat toimenpiteen 1,
2 tai 3, kun [ISO-herkkyys] tai [Valotusaika] on asetettu, etkä säädä
ISO-herkkyyttä, valotusaikaa tai aukkoa ennen kameran palauttamista
alkuperäiseen tilaan ennen toimenpidettä 1, 2 tai 3.
ooValotusaika saattaa muuttua valotuksen säilyttämiseksi, jos ISO‑herkkyys
lisääntyy laajennetun ISO-herkkyyden alueelle, kun [ISO-herkkyys] on
asetettu.
546
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn2
Aseta valotusaika-alue
Voit määrittää valotusaika-alueen. Tiloissa [t], [s] ja [a] voit asettaa
valotusajan määritetyllä alueella manuaalisesti. Tiloissa [d] ja [f]
tai [t]-tilassa, kun valotusaikana on [AUTO], valotusaika asetetaan
automaattisesti määrittämällesi alueelle (paitsi videokuvauksessa). Tallenna
asetus valitsemalla [OK].
[Pisin aika]
Voidaan asettaa alueelle 30 sek.–1/4000 sek.
[Lyhin aika]
Voidaan asettaa alueelle 1/8000 sek.–15 sek.
Aseta aukkoalue
Voit määrittää aukkoalueen. Tiloissa [t], [f], [a] ja [BULB] voit
asettaa aukon määritetyllä alueella manuaalisesti. Tiloissa [d] ja [s]
tai [t]-tilassa, kun aukon asetuksena on [AUTO], aukko asetetaan
automaattisesti määrittämällesi alueelle. Tallenna asetus valitsemalla [OK].
[Suurin aukko (min. F)]
Voidaan asettaa alueelle f/1.0–f/64.
[Pienin aukko (max. F)]
Voidaan asettaa alueelle f/91–f/1.4.
Määritettävä aukkoalue vaihtelee objektiivin suurimman ja pienimmän
aukon mukaan.
547
Valinnaisten toimintojen asetukset
Mittaustavan AE-lukitus tarkennuksen jälkeen
Voit määrittää kullekin mittaustavalle,
lukitaanko valotus (AE-lukitus) sen
jälkeen, kun tarkennus on saavutettu
kertatarkennuksella painamalla laukaisin
puoliväliin. Valotus pysyy lukittuna
(AE‑lukitus), kun pidät laukaisinta
painettuna puoliväliin.
Merkitse [X]-valintamerkillä
mittaustavat, joissa käytetään AElukitusta. Valitse mittaustapa [q/w/
r/e] ja paina sitten <0>-painiketta
valintamerkin [X] lisäämiseksi. Tallenna
asetus valitsemalla [OK].
C.Fn3
Valitsimen kääntösuunta Tv/Av
Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa varten voidaan kääntää
päinvastaiseksi.
[a]-kuvaustilassa <6>- ja <5>-valitsinten kääntösuunta muuttuu
päinvastaiseksi. Muissa kuvaustiloissa vain <6>-valitsimen kääntösuunta
muuttuu päinvastaiseksi. <5>-valitsimen kääntösuunta [a]-tilassa ja
kääntösuunta valotuksen korjauksen asettamiseksi tiloissa [d], [s] ja
[f] on sama.
[ ] Normaali
[
] Päinvastainen
Säätörenkaan kiertäminen
RF-objektiivin ja kiinnityssovittimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa
varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.
[ ] Normaali
[
] Päinvastainen
548
Valinnaisten toimintojen asetukset
Tarkennusrenkaan kiertäminen
RF-objektiivin tarkennusrenkaan kääntösuunta voidaan kääntää
päinvastaiseksi.
[ ] Normaali
[
] Päinvastainen
RF-objektiivin MF-renkaan herkkyys
RF-objektiivin tarkennusrenkaan herkkyys voidaan asettaa.
[
] Vaihtelee kiertonopeuden mukaan
[
] Linkitetty kiertoasteeseen
C.Fn4
Lisätietoja [84]-välilehdestä on kohdassa ”Toimintojen
mukauttaminen” (s. 555).
549
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn5
Lisää rajaustiedot
Rajaustietojen lisääminen näyttää pystysuorat viivat valitun kuvasuhteen
mukaan, niin että voit sommitella kuvat samalla tavalla kuin ottaisit kuvan
keskisuurten tai suurten filmikokojen kameralla (6x6 cm, jne.).
Kun otat kuvan, kortille tallennettuja kuvia ei rajata, vaan kamera lisää
kuvasuhteen tiedot kuviin, jotka sitten rajataan Digital Photo Professional
-ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
Voit siirtää kuvat tietokoneelle ja rajata ne helposti kuvaushetkellä valitun
kuvasuhteen mukaan Digital Photo Professional -ohjelmistolla.
[OFF] Pois
[6:7] Kuvasuhde 6:7
[6:6] Kuvasuhde 6:6
[5:6] Kuvasuhde 10:12
[3:4] Kuvasuhde 3:4
[5:7] Kuvasuhde 5:7
[4:5] Kuvasuhde 4:5
ooRajaustiedot lisätään vain, kun [z1: zRajaus/kuvasuhde]
-asetuksena on [Koko ruutu].
ooJPEG-kuvia ei tallenneta rajatussa koossa, jos käsittelet rajaustietoja
sisältäviä RAW-kuvia kamerassa (s. 346). Tässä tapauksessa
RAW‑käsittely tuottaa JPEG-kuvia, joissa on rajaustiedot.
550
Valinnaisten toimintojen asetukset
Poiston oletusasetus
Voit määrittää oletusasetuksen Poista-valikossa (s. 335), joka avataan
painamalla <L>-painiketta kuvan toiston aikana tai esikatselussa
kuvauksen jälkeen.
Voit poistaa kuvan välittömästi painamalla <0>.
[ ] [Peruuta] valittu
[ ] [Poista] / [Poista1+JPEG] valittu
[
] [Poista1] valittu
[
] [PoistaJPEG] valittu
Varo, ettet poista kuvia vahingossa, kun jokin muu asetus kuin [Peruuta]
valitaan.
Ota kuva ilman objektiivia
Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen ilman objektiivia
mahdollista.
[OFF] Pois
[ON] Päällä
551
Valinnaisten toimintojen asetukset
Objektiivi sisään sammutettaessa
Tällä asetuksella määritetään objektiivin sisäänvetäytymismekanismin
toiminta, kun kameraan on kiinnitetty STM-objektiivi (esimerkiksi
EF40mm f/2.8 STM). Voit määrittää, vedetäänkö objektiivi sisään
automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon <2>.
[ON] Päällä
[OFF] Pois
ooKun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy
sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
ooVarmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
Kun asetuksena on [Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
552
Valinnaisten toimintojen asetukset
Lisää IPTC-tiedot
Kun tallennat IPTC (International Press Telecommunications Council) -tiedot
kameraan EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit tallentaa (lisätä)
nämä tiedot JPEG-/RAW-stillkuviin kuvauksen aikana. Tämä on hyödyllistä
tiedostojen hallinnassa ja muissa tehtävissä, joissa käytetään
IPTC‑tietoja.
Ohjeita IPTC-tietojen tallentamisesta kameraan ja tarkkoja tietoja
tallennettavista tiedoista on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
[OFF] Pois
[ON] Päällä
IPTC-tietoja ei lisätä videokuvauksessa.
ooToiston aikana voit tarkistaa, onko IPTC-tiedot lisätty.
ooVoit tarkistaa kuvien IPTC-tiedot Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
ooKameraan tallennettuja IPTC-tietoja ei poisteta, jos valitset [86: Nollaa
C.Fn-toiminnot] (s. 554), mutta asetukseksi muutetaan [Pois].
553
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn6
Nollaa C.Fn-toiminnot
Jos valitset [86: Nollaa C.Fn-toiminnot], kaikki valinnaisten
toimintojen asetukset poistetaan.
Mukautettuja toimintoja kohdassa [84] ei nollata, jos teet toiminnon
[86: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Huomaa, että vaikka asetuksella
[85: Lisää IPTC-tiedot] lisätyt tiedot säilytetään, asetukseksi
vaihtuu [Pois].
554
Toimintojen mukauttaminenN
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja kameran painikkeisiin tai
valitsimiin mieltymystesi mukaan, niin niitä on helppo käyttää.
kohde [84]-välilehdellä.
1 Valitse
zz [Mukauta painikkeita]:
Määritä toiminnot painikkeisiin,
kuten <V> tai <p>.
zz [Mukauta valitsimia]:
Määritä toiminnot valintakiekkoihin
<6> <5> tai säätörenkaaseen
(<T>).
zz [Mukauta M-Fn-palkkia] (s. 561):
Määritä toiminnot <m>-palkkiin.
kameran säädin.
2 Valitse
zz [Mukauta painikkeita] -toiminnolla
painike voidaan määrittää tekemään
tietty toiminto, kun kuvaat stillkuvia,
ja eri toiminto videokuvauksessa.
asetettava toiminto.
3 Määritä
zz Palaa vaiheen 2 näyttöön
painamalla <0>.
zz Poistu painamalla
<M>‑painiketta.
Mukautettuja toimintoja ei nollata, jos valitset [86: Nollaa C.Fn-toiminnot].
Nollaa asetukset valitsemalla [84: Nollaa mukautetut asetukset].
555
Toimintojen mukauttaminen
Painikkeille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
Mittaus ja AF-käynnistys
L
k
Automaattitarkennus
k
k
k
AF-pysäytys
k
k
k
AE-lukitus/AF-pysäytys
k
k
k
AF-pisteen valinta
k
k
k
AF-pisteen suora valinta
Aseta AF-piste keskelle
k
k
k
Suora AF-menetelmän valinta*1
k
k
k
KertatarkennuszJatkuva tarkennus*1
k
k
k
Kosketustarkennus
k
k
k
Silmäntunnistus-AF*1
k
k
k
k
k
k
AE-lukitus
k
k
k
Valotuksen lukitus (pito)
k
k
k
k
k
k
Salamatoimintojen asetukset*1
k
k
k
Salamavalotuksen lukitus*1
k
k
k
Videot
k
k
k
k
k
Tarkennusopas
Mittauksen aloitus
AE-lukitus (painikkeella)
Valotus
AE-lukitus / salamavalotuksen lukitus*1
k
k
Valotuksen korjaus (paina,
)
käännä
Aseta ISO-herkkyys (paina painiketta,
)
käännä
Videot
556
k
Keskeytä videon servotarkennus*2
Toimintojen mukauttaminen
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Toimintojen mukauttaminen
Toiminto
Valitsimen toimintoasetukset
L
k
Paina painikkeita suoraan
Lyhyt painallus: Näytön tietojen vaihto
Pitkä painallus: Näytön taustavalo
k
LCD-paneelin valaisu
k
k
k
Näytön tietojen vaihtaminen
k
k
k
Kuvaustapa-asetukset
k
k
k
k
Valikko
Terävyysalueen tarkistus*1
k
k
k
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
k
k
k
Nollaa Tv/Av/O/ISO Fv-tilassa*1
k
k
k
Pikavalintanäyttö
k
k
k
Suurenna/pienennä
k
k
k
Valikkonäyttö
k
k
k
Kuvanlaatu*1
k
k
k
Nopea kuvanlaatuasetus*1
k
k
k
Nopea kuvanlaatu (pito)*1
k
k
k
Kuva-asetukset
k
k
k
Suojaa
k
k
k
Luokitus
k
k
k
Valitse kansio
k
k
k
Maksimoi näytön kirkkaus (tilapäinen)
k
k
k
Näyttö pois
k
k
k
Vaihto etsimen/näytön välillä
k
k
k
Ekotila
k
k
k
Wi-Fi-toiminto
k
k
k
Ei toimintoa (pois)
k
k
k
*1: Ei voi määrittää videokuvauksessa käytettävissä olevaksi toiminnoksi.
*2: Ei voi määrittää stillkuvien kuvauksessa käytettävissä olevaksi toiminnoksi.
558
k
k
Vaihda mukautettuun kuvaustilaan
9
k
Lyhyt painallus: Näytön taustavalo
Pitkä painallus: Näytön tietojen vaihto
Toimintojen mukauttaminen
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
<
> tarkoittaa ”AF-painiketta”, joka on superteleobjektiiveissa, joissa on
Image Stabilizer (Kuvanvakain).
559
Toimintojen mukauttaminen
Valitsimille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
6
5
Valotusaika-asetus M-tilassa
k
k
Aukkoasetus M-tilassa
k
k
Aseta ISO-herkkyys (5mittauksen aikana)
k
Muuta aukkoa (mittarin painike)
k
Muuta valotusaikaa (mittarin painike)
k
Aseta ISO-herkkyys (mittarin painike)
k
Valotuksen korjaus (mittarin painike)
k
Muuta aukkoarvoa
k
Muuta valotusaikaa
k
Määritä ISO-herkkyys
k
Valotuksen korjaus
Ei toimintoa (pois)
k
k
<T>: RF-objektiivien ja kiinnityssovittimen säätörengas
560
T
k
k
Toimintojen mukauttaminen
M-Fn (monitoimi) -palkin mukauttaminen
[84: Mukauta
1 Valitse
M-Fn‑palkkia].
[z] (käytössä kuvauksen
2 Valitse
aikana) tai [x] (käytössä toiston
aikana).
zz Voit määrittää kummallekin eri
toiminnon.
määritettävä toiminto.
3 Valitse
zz Kun valitset [z] (kuvaus) tai
[x] (toisto), käytettävissä olevien
toimintojen näyttö avautuu. Valitse
määritettävät toiminnot luettelosta.
zz Valitusta toiminnosta riippuen
<m>-palkin pyyhkäisylle ja sen
päiden napauttamiselle voidaan
määrittää eri toiminnot.
561
Toimintojen mukauttaminen
Määritä toiminnot <m>-palkin
4 pyyhkäisylle
tai sen päiden
napauttamiselle.
] (pyyhkäise),
zz Kun valitset [
[
] (napauta vasenta päätä)
tai [
] (napauta oikeaa päätä),
esiin tulee näyttö toimintojen
määrittämiseksi.
zz Valitse kullekin toimenpiteelle
määritettävä toiminto.
zzzM-Fn-palkin turvalukko
Jotta <m>-palkkia ei käytetä vahingossa kuvauksen aikana,
turvalukko asetaan oletusarvoisesti. Huomaa, että toimenpiteet ovat
aina mahdollisia toiston aikana.
●●Aktivoi <m> kuvauksen aikana painamalla <m>-palkin
] näkyy valkoisena.
vasenta päätä, kunnes [
●●Lukitse <m> painamalla <m>-palkin vasenta päätä, kunnes
[
] näkyy valkoisena.
●●<m> lukitaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä noin
10 sekuntiin.
Turvalukon poistaminen käytöstä
Poista turvalukko käytöstä, jos haluat
pitää <m>-palkin käytössä kuvauksen
aikana.
zz Muuta asetus valitsemalla
[Pois (aina käytettävissä)] ja
merkitsemällä valintanappi painamalla
<0>-painiketta.
562
Toimintojen mukauttaminen
zzTäyden peiton asetus
Kun [Täyden peiton aset.] on käytössä, voit avata M-Fn-palkin
mukautusnäytön peittämällä <m>-palkin kokonaan.
●●Määritä tämä asetus painamalla <B>-painiketta vaiheen
2 näytössä.
ooJos et halua käyttää <m>-palkkia ollenkaan, valitse [Ei määritetty]
vaiheessa 3.
ooNykyinen toiminto näytetään näytössä, kun käytät <m>-palkkia.
ooKun haluat määrittää toiminnon palkin toimintoihin, valitse [Käyttäjän
mukautus], kun määrität toimintoja. Kun valitset [Käyttäjän mukautus],
voit myös valita toiminnon, jota käytetään käyttäjän mukautuksen
pohjana, painamalla <B>-painiketta vaiheen 4 näytössä.
563
Toimintojen mukauttaminen
M-Fn-palkissa käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
ISO-herkkyys
ISO-herkkyys
Valkotasapaino
Valkotasapainon valinta
Värilämpötila-asetus
Tarkista tarkennus /
näytä tiedot
Pienennä/suurenna
pyyhkäisemällä
Videotallennustapa
Äänen tallennustaso
Äänenvoimakkuus
Aukon asetus
Joustava
AE‑esivalinta
Valitse pyyhkäisemällä [t]
z
Automaattitarkennus Aseta tarkennusmenetelmä
x
Käyttäjän mukautus Käsivalinta
Toiminnon
Selaa kuvia pyyhkäisemällä
pikavalinta
Kuvien selaus
Selaa kuvia pyyhkäisemällä
Vaihda arvo / valittu kohde
Automaattinen ISO-herkkyys
Mukautettu ISO-herkkyys (***)
Vaihda arvo / valittu kohde
Automaattinen: Ympäristö 89
Valkoinen
Mukautettu valkotasapaino: (***)
Valkotasapainon siirto/haarukointi
Vaihda arvo / valittu kohde
Suurenna/pienennä
Tarkennusopas
Käsitarkennuksen korostus
Sähköinen vesivaaka
Histogrammi
Vaihda arvo / valittu kohde
Käsitarkennuksen korostus
Tarkennusopas
Keskeytä videon servotarkennus
Sähköinen vesivaaka
Histogrammi
Vaihda arvo / valittu kohde
Nollaa kaikki kohteet [t]
Nollaa valittu kohde [t]
Valitse *** [t]
Vaihda arvo / valittu kohde
Silmäntunnistus-AF
AF-alueen koko
Kosketustarkennusasetukset
Tarkennusopas
Käsivalinta
Luokitus
Suojaa
Edellinen kuva
Seuraava kuva
* [Ei määritetty] on myös käytettävissä toimintona. Toimenpiteille [
], [ Ei toimintoa (pois)] on myös käytettävissä.
ja [
564
], [
]
Välilehtien valikot: Oma valikko
s. 566
s. 569
s. 569
s. 570
565
Oman valikon tallentaminenN
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja
valinnaisia toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
[Lisää Oma valikko
1 Valitse
-välilehti].
[OK].
2 Valitse
zz Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1 Valitse [MY MENU*: Määritä].
566
Oman valikon tallentaminen
2 Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
haluamasi kohteet.
3 Tallenna
zz Valitse asetus ja paina
<0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi
kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden
kohteita, nimetä välilehden uudelleen tai
poistaa sen.
zzLajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä.
Valitse [Lajittele rekist. kohteet] ja valitse kohde, jonka paikan
haluat vaihtaa. Paina sitten <0>-painiketta. Kun [z] on
näkyvissä, vaihda järjestystä <W> <X> -painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zzPoista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa
yhden valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet]
poistaa kaikki välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
567
Oman valikon tallentaminen
zzPoista välilehti
Voit poistaa nykyisen Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista
välilehti], kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
zzNimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa
[MY MENU*].
1 Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
teksti.
2 Kirjoita
zz Poista tarpeettomat merkit painamalla
<L>-painiketta.
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa
valitsemalla [ ].
zz Voit kirjoittaa enintään 16 merkkiä.
syötetty teksti.
3 Vahvista
zz Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
568
Oman valikon tallentaminen
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen /
kaikkien kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zzPoista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset
[Poista kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–
[MY MENU5] poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan
oletusasetuksiinsa.
zzPoista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun valitaan [Poista kaikki
kohteet], kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil], myös
[Nimeä välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
569
Oman valikon tallentaminen
Valikkonäytön asetukset
[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita
sen valikkonäytön, joka tulee ensin
näkyviin, kun painat <M>-painiketta.
zzNormaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zzNäytä Oma valikko -välilehdeltä
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zzNäytä vain Oma valikko -välilehti
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehdet [z], [2], [3], [5]
ja [8] eivät ole näkyvissä.)
570
8
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja kameran ominaisuuksista.
571
Tietoja ohjelmistosta
Voit ladata EOS-ohjelman uusimman version tai muita tarkoitukseen
suunniteltuja ohjelmistoja Canonin sivustolta.
Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen
Kun käytät EOS-ohjelmaa tai muita tarkoitukseen suunniteltuja
ohjelmistoja, käytä uusinta saatavilla olevaa versiota. Lataamiseen
tarvitset sarjanumeron, joka löytyy kameran pohjasta.
ooÄlä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut
ohjelmiston. Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
ooEOS-ohjelmaa ei voi asentaa tietokoneeseen ilman Internetyhteyttä.
ooVaikka tietokoneeseen on asennettu aiempi ohjelmistoversio, asenna
uusin versio alla olevien ohjeiden mukaan. (Vanhempi versio korvataan.)
ohjelmisto.
1 Lataa
zz Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle
Canonin sivustolle.
ggwww.canon.com/icpd
zz Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows :
Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä näkyvää
asennustiedostoa.
Macintosh :
Dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
572
Tietoja ohjelmistosta
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
ggTyöpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
ggAsennusohjelma käynnistyy.
2 Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
Ohjelmiston käyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot) tietokoneellesi
Canonin verkkosivustolta.
zzOhjelmiston käyttöoppaiden lataussivusto
ggwww.canon.com/icpd
ooKäyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää Adobe PDF
-lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota
suositellaan).
ooAdobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
ooAvaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
ooOhjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
573
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Voit tuoda kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmalla. Tähän on
kaksi tapaa.
Tuominen liittämällä kamera tietokoneeseen
1 Asenna ohjelmisto (s. 572).
2 Liitä kamera tietokoneeseen.
zz Käytä kameran mukana toimitettua
liitäntäkaapelia.
zz Kun liität kaapelin kameraan, käytä
kaapelinsuojusta (s. 37) ja työnnä
pistoke digitaaliliitäntään.
zz Työnnä kaapelin toisen pään pistoke
tietokoneen USB-liitäntään (tyyppi C).
3 Tuo kuvat EOS Utility -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kamera ei voi kommunikoida tietokoneen
kanssa, vaikka ne olisi yhdistetty liitäntäkaapelilla.
574
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Kuvien tuominen kortinlukijan avulla
Voit tuoda kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1 Asenna ohjelmisto (s. 572).
2 Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Digital Photo
3 Tuo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo
Professional -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
Jos tuot kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman
EOS‑ohjelmaa, kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
575
Akun lataaminen kamerassa
Kun käytät USB-virtasovitinta PD-E1 (myydään erikseen), voit ladata
akun LP-E6N poistamatta sitä kamerasta. Huomaa, että akkua LP-E6
ei voi ladata tällä tavalla. Lataaminen myös pysähtyy, jos käytät
kameraa.
USB-virtasovitin.
1 Liitä
zz Kun kameran virtakytkin on
asennossa <2>, työnnä USBvirtasovittimen pistoke kokonaan
digitaaliliitäntään.
virtajohto.
2 Liitä
zz Liitä virtajohto USB-virtasovittimeen ja
työnnä toisen pään liitin pistorasiaan.
ggLataaminen alkaa ja käyttövalo (1)
palaa vihreänä. LCD-paneeli ilmoittaa,
että lataus on meneillään.
zz Kun lataus on valmis, käyttövalo
sammuu ja LCD-paneelissa näkyy
[FULL]. Irrota virtajohto pistorasiasta
ja irrota USB-virtasovitin kamerasta.
(1)
ooAkkujen suojaamiseksi ja niiden kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
ooJos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu vihreänä,
LCD‑paneelissa näkyy [Err] ja turvapiiri pysäyttää latauksen. Irrota tässä
tapauksessa virtapistoke pistorasiasta, aseta akku uudelleen ja odota
muutama minuutti ennen virtajohdon liittämistä uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
576
Akun lataaminen kamerassa
ooJos käyttövalo ei syty, kokeile irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä
se takaisin.
ooTarvittava latausaika ja latauksen määrä vaihtelevat ympäristön
lämpötilan ja jäljellä olevan varauksen mukaan.
ooJos akun varaustaso (s. 387) on noin 90 % tai suurempi, akku ei
lataudu.
ooTurvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5‒10 °C) kestää
kauemmin.
ooAkkuja ei ladata, kun kamera on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä tai kun
korttipaikan kansi on auki.
577
Akkukahvan käyttäminen
Akkukahvassa BG-E22 (myydään erikseen) on painikkeet ja valitsimet
pystysuoraa kuvausta varten. Se on EOS R -lisävaruste, jonka avulla
kameraan saadaan virtaa kahdesta akusta ja akku LP-E6N voidaan
ladata USB-virtasovittimen (myydään erikseen) avulla.
liitinten kannet.
1 Irrota
zz Irrota kameran pohjassa (1) ja
(1)
akkukahvassa (2), (3) olevat
liitinten kannet.
(2)
(3)
zz Kiinnitä akkukahvan liitinten kansi (2)
kanteen (3) säilytystä varten.
zz Kiinnitä kameran liitinten kansi (1)
akkukahvaan vasemmalla näytetyllä
tavalla.
578
Akkukahvan käyttäminen
2 Irrota akkutilan kansi.
zz Katkaise kamerasta virta ja
irrota kansi.
zz Kun kansi on irrotettu, irrota akku
(s. 43).
zz Kiinnitä kansi akkukahvaan.
zz Irrota kansi liu'uttamalla vipua,
joka vapauttaa sen, ja tekemällä
kiinnittämisen toimet päinvastaisessa
järjestyksessä.
ja lukitse akkukahva.
3 Kiinnitä
zz Aseta akkukahvan liittimet kameraan
ja käännä liittämis-/irrottamisvalitsinta,
joka lukitsee akkukahvan paikalleen.
579
Akkukahvan käyttäminen
4 Poista akkupidin.
ooKun kiinnität akkutilan kannen takaisin kameraan, kiinnitä se niin, että se
on auki vähintään 90°.
ooÄlä kosketa kameran tai akkukahvan liittimiin.
580
Akkukahvan käyttäminen
Akkujen kiinnittäminen
akut.
1 Kiinnitä
zz Aseta akut paikalleen kuvan
osoittamalla tavalla.
zz Kun käytetään vain yhtä akkua,
sen voi asettaa kumpaan tahansa
paikkaan.
zz Varmista akut työntämällä niitä
nuolten suuntaan, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
zz Akut poistetaan painamalla
akkupitimen vipua nuolen suuntaan.
akkupidin.
2 Kiinnitä
zz Työnnä akkupidin kokonaan sisään ja
lukitse se paikalleen.
581
Akkukahvan käyttäminen
ooKun asetat akut, varmista, että sähköliitännät ovat puhtaat. Pyyhi
mahdollinen lika liittimistä puhtaalla liinalla.
ooAseta akut, kun olet kiinnittänyt akkukahvan kameraan. Jos akkukahva
kiinnitetään kameraan niin, että akut ovat jo paikallaan, akkutarkastuksen
tuloksia ei ehkä voida näyttää oikein.
ooEnnen kuin poistat akkukahvan, katkaise kamerasta virta ja poista akut.
ooKiinnitä kameran ja akkukahvan liittimien suojakannet takaisin, kun olet
irrottanut akkukahvan. Jos akkukahvaa ei käytetä vähän aikaan,
poista akut.
ooJos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, kun akkukahva
on kiinnitetty, toimi ilmoituksen mukaan. Jos kamerasta katkeaa virta,
asenna akkupidin uudelleen ja käynnistä kamera uudelleen.
Verkkovirran käyttäminen
tasavirtaliitin.
1 Kiinnitä
zz Kiinnitä tasavirtaliitin DR-E6 (myydään
OPEN
erikseen) samalla tavalla kuin akut.
zz Vie tasavirtaliittimen johto akkupitimen
johtouran kautta.
zz Työnnä akkupidin kokonaan sisään ja
lukitse se paikalleen.
582
Akkukahvan käyttäminen
akkupidin.
2 Kiinnitä
zz Ohjaa johdon pää ulos johdon reiästä.
tasavirtaliitin
3 Liitä
verkkolaitteeseen.
zz Liitä tasavirtaliittimen liitin pitävästi
verkkolaitteen AC-E6 (myydään
erikseen) liitäntään.
virtajohto.
4 Liitä
zz Liitä virtajohto verkkolaitteeseen ja
työnnä virtaliitin pistorasiaan.
ooÄlä liitä tai irrota virtajohtoa tai liitintä tai irrota akkupidintä, kun kameraan
on kytketty virta.
ooVältä tasavirtaliittimen johdon jäämistä akkukahvan ja akkupitimen väliin.
583
Akkukahvan käyttäminen
Painikkeiden ja valitsinten toiminnot
zz Kun haluat käyttää painikkeita ja
valitsimia, käännä pystyotekahvan
toimintokytkin (4) asentoon ON.
zz Painikkeita ja valitsimia käytetään
samalla tavalla kuin vastaavia
kameran painikkeita ja valitsimia.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Laukaisin
<B> Monitoimipainike
<6> Päävalintakiekko
Pystyotekahvan toimintokytkin
<p> AF-käynnistyspainike
(6)
(7)
(8)
<A> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus -painike
<S/u> AF-piste-/hakemisto-/
suurennus-/pienennyspainike
<5> Pikavalitsin
Akkukahvan käyttäminen
Salaman käyttäminen tietokoneen synkronointikaapelin
kanssa
zz PC-liitännän avulla voit käyttää
salamayksikköjä tietokoneen
synkronointikaapelilla.
zz Tietokoneen synkronointikaapelia
voi käyttää napaisuudesta
riippumatta.
zz Kun määrität asetukset, käytä
synkronointinopeutena noin
1/60–1/30 sek. Tarkista etukäteen,
että salamayksikkö on synkronoitu
oikein.
Älä liitä PC-liitäntään salamayksikköjä, joiden jännite on 250 V tai
enemmän.
Voit käyttää yhtä kameran salamakenkään kiinnitettyä salamaa ja yhtä
PC‑liitäntään kiinnitettyä salamaa yhtä aikaa.
585
Akkukahvan käyttäminen
Akkukahvassa olevien akkujen lataaminen
Kun käytät USB-virtasovitinta PD-E1, voit ladata akut LP-E6N
poistamatta niitä akkukahvasta.
ooVoit myös ladata yhtä akkua LP-E6N kerrallaan. Vaihtoehtoisesti voit
ladata akkukahvan.
ooAkkua LP-E6 ei voi ladata tällä tavalla. Jos on asetettu sekä
LP‑E6N‑ että LP-E6-akku, kumpaakaan ei voi ladata.
ooLataaminen pysähtyy, jos käytät kameraa.
USB-virtasovitin.
1 Liitä
zz Kun kameran virtakytkin on
asennossa <2>, työnnä USB‑
virtasovittimen pistoke kokonaan
akkukahvan liitäntään.
akut.
2 Lataa
zz Liitä virtajohto USB-virtasovittimeen ja
työnnä toisen pään liitin pistorasiaan.
CHARGE
586
ggLataus alkaa, ja latauksen merkkivalo
syttyy.
zz Kun lataus on valmis, latauksen
merkkivalo sammuu. Irrota virtajohto
pistorasiasta ja irrota USB-virtasovitin
akkukahvasta.
Akkukahvan käyttäminen
ooAkkujen suojaamiseksi ja niiden kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
ooJos latauksessa on ongelmia, latauksen merkkivalo vilkkuu ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke pistorasiasta,
aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon
liittämistä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään
tai lähimpään Canon-huoltoon.
ooJos latauksen merkkivalo ei syty, kokeile irrottaa USB-virtasovitin ja
kytkeä se takaisin.
ooTarvittava latausaika ja latauksen määrä vaihtelevat ympäristön
lämpötilan ja jäljellä olevan varauksen mukaan.
ooJos akun varaustaso (s. 387) on noin 90 % tai suurempi, akku ei
lataudu.
ooTurvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5‒10 °C) kestää
kauemmin.
ooKun akkuja on asetettu kaksi, ne ladataan peräkkäin yksi kerrallaan.
587
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin
vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän
vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akkuja ei voi ladata laturilla.
●●Jos akun varaustaso (s. 387) on vähintään 94 %, akku ei lataudu
uudelleen.
●●Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E6N tai
LP‑E6.
Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.
●●Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun
(muun kuin Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa
lataamisen ja oranssi merkkivalo vilkkuu nopeasti tasaiseen tahtiin.
Tilanteessa (1) irrota laturin virtapistoke pistorasiasta. Irrota akku
ja kiinnitä se sitten uudelleen laturiin. Odota muutamia minuutteja
ja liitä virtapistoke uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Latauksen merkkivalo ei vilku.
●●Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi
ei lataa akkua turvallisuussyistä (merkkivalo ei pala). Jos akku
lämpenee latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti
(merkkivalo vilkkuu). Kun akun lämpötila laskee, lataus jatkuu
automaattisesti.
588
Vianmääritysopas
Akkuja ei voi ladata USB-virtasovittimella (myydään erikseen).
●●Akkuja ei ladata, kun kameran virtakytkin on asennossa <1>.
●●Huomaa, että akkua LP-E6 ei voi ladata tällä tavalla.
●●Jos akun varaustaso on noin 90 % tai suurempi, akku ei lataudu.
●●Kameran käyttäminen keskeyttää meneillään olevan latauksen.
●●Kun käytät akkukahvaa, työnnä USB-virtasovittimen liitin kokonaan
akkukahvan liitäntään, kun haluat ladata akut.
Käyttövalo vilkkuu, kun ladataan USB-virtasovittimella.
●●Jos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu vihreänä ja
turvapiiri pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke
pistorasiasta, aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti
ennen virtajohdon liittämistä uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Käyttövalo ei pala, kun ladataan USB-virtasovittimella.
●●Yritä irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä se uudelleen.
Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <1>.
●●Varmista, että akkutilan kansi on kiinni (s. 43).
●●Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (s. 43).
●●Lataa akku (s. 40).
●●Varmista, että korttipaikan kansi on kiinni (s. 44).
589
Vianmääritysopas
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <2>.
●●Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo
palaa tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan
tallennus on valmis, virta katkeaa automaattisesti.
[Onko akussa/akuissa Canon-logo?] tulee näkyviin.
●●Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canonin akkua LP-E6N tai
LP‑E6.
●●Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen (s. 43).
●●Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.
Akku tyhjenee nopeasti.
●●Käytä täyteen ladattua akkua (s. 40).
●●Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Katso kohtaa [53: Akun
tiedot], jos haluat tarkistaa akun varaustason (s. 387). Jos akun
suorituskyky on heikko, vaihda akku uuteen.
●●Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten
lukumäärää:
• Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
• Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta
kuvaa.
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
• Wi-Fi- / Bluetooth (langaton tiedonsiirto) -toiminnon käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
●●Automaattinen virrankatkaisu on käytössä. Poista automaattinen
virrankatkaisu käytöstä määrittämällä [Virrankatkaisu]-asetukseksi
kohdassa [52: Virransäästö] vaihtoehto [Pois] (s. 377).
●●Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näyttö ja etsin
sammuvat silti, jos kameraa ei käytetä kohdissa [Näyttö pois] ja
[Etsin pois] määritetyn ajan sisällä, mutta kamerassa säilyy virta
kytkettynä.
●●Aseta [52: Ekotila] -asetukseksi [Pois].
590
Vianmääritysopas
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
●●EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittämiseen tarvitaan kiinnityssovitin.
Kamerassa ei voi käyttää EF-M-objektiiveja.
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
●●Varmista, että kortti on asetettu oikein (s. 44).
●●Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (s. 44).
●●Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (s. 44, 335).
●●Kuvaus ei ole mahdollista, jos AF-piste muuttuu oranssiksi,
kun yrität tarkentaa. Tarkenna uudelleen automaattisesti painamalla
laukaisin puoliväliin tai käytä käsintarkennusta (s. 56, 281).
Korttia ei voi käyttää.
●●Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso lisätietoja
sivulta 46 tai 607.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
●●Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa
tulla virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat
kortin tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
591
Vianmääritysopas
Kuva on epätarkka tai sumea.
●●Aseta objektiivissa oleva tarkennustavan valintakytkin
<AF>‑asentoon (s. 50, 53).
●●Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti
(s. 56).
●●Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
●●Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä
lyhyempää valotusaikaa (s. 134), määritä suurempi ISO-herkkyys
(s. 83), käytä salamaa (s. 177) tai käytä jalustaa.
●●Katso kohta ”Epäterävien kuvien minimointi” sivulla 124.
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
●●Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Kuvaaminen käyttäen
tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista servotarkennusta
käytettäessä (s. 126, 262).
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
●●Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa
voi hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun varaustaso,
lämpötila, välkynnänpoisto, Dual Pixel RAW -kuvaus, hiljainen
kuvaus näytöllä, valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet,
kirkkaus, tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja
kuvausasetukset (s. 144).
592
Vianmääritysopas
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
●●Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten
nurmikko), tiedostokoko on suurempi ja maksimijakso voi olla
pienempi kuin mitä sivulla 609 on mainittu.
Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana näkyvä
maksimijakso ei muutu.
●●Näytetty maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen,
vaikka kyseessä olisi nopea kortti. Sivun 609 taulukossa oleva
maksimijakso perustuu Canonin testikorttiin. (Mitä nopeampi kortin
kirjoitusnopeus on, sitä suurempi todellinen maksimijakso on.)
Tämän vuoksi näytetty maksimijakso saattaa poiketa todellisesta
maksimijaksosta.
Nopea näyttö ei ole käytettävissä nopeassa jatkuvassa
kuvauksessa.
●●Katso nopean näytön vaatimukset sivulta 149.
Jotkin kuvanlaadun vaihtoehdot eivät ole käytettävissä rajatussa
kuvauksessa.
●●Kuvanlaatuasetukset 74/84/7a/8a eivät ole käytettävissä,
kun [1,6x (rajaus)] on asetettu, eivätkä EF-S-objektiiveja
käytettäessä.
Kuvasuhdetta ei voi asettaa.
●●EF-S-objektiiveja käytettäessä [1,6x (rajaus)] asetetaan
automaattisesti eivätkä muut kuvasuhteet ole käytettävissä.
●●Kuvasuhdetta ei voi asettaa, kun [85: Lisää rajaustiedot]
-asetuksena on jotain muuta kuin [Pois].
593
Vianmääritysopas
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää. ISO-herkkyyslaajennusta ei
voi valita.
●●Tarkista [ISO-herkkyysalue]-asetus kohdassa [z3: zISOherkkyysasetukset].
●●Kun [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on
[Päällä] tai [Parannettu], asetettavissa oleva ISO-herkkyysalue
on ISO 200–40000 stillkuvien ottamista varten. Vaikka laajentaisit
asetusaluetta määrittämällä [ISO-herkkyysalue]-asetuksen
kohdassa [zISO-herkkyysasetukset], et voi valita asetusta L
(vastaa arvoa ISO 50), H1 (vastaa arvoa ISO 51200) tai H2 (vastaa
arvoa ISO 102400). Kun [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto]
-asetuksena on [Pois] (s. 109), voit määrittää arvot ISO
100/125/160, L tai H1/H2.
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen,
kuva on kirkas.
●●Määritä [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. valotuksen
optimointi] -asetukseksi [Pois] (s. 104). Jos asetuksena on
[Matala], [Normaali] tai [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas,
vaikka valotuksen tai salaman valotuskorjausta pienennettäisiin.
En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen
valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.
●●Tietoja valotuksen korjauksen määrittämisestä on sivulla 139.
Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.
●●[Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota
että diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
●●Vaihtoehtoja [Digit. objekt. optimoija] ja [Diffraktion korjaus] ei
näytetä videokuvauksen aikana.
594
Vianmääritysopas
Salaman käyttäminen [f]- tai [d]-tilassa hidastaa valotusaikaa.
●●Aseta [z2: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -kohdassa [Hidas
täsmäys] -asetukseksi [1/200-1/60 sek. autom.] tai [1/200 sek.
(kiinteä)] (s. 181).
Salama ei välähdä.
●●Varmista, että salama on kiinnitetty kunnolla kameraan.
Salama välähtää aina täydellä teholla.
●●Kun automaattisalamatilassa käytetään jotain muuta salamaa kuin
EL-EX-sarjan Speedlite-salamaa, se välähtää aina täydellä teholla
(s. 178).
●●Kun salaman valinnaisen toiminnon [Salaman mittaustapa]
-asetuksena on [TTL] (automaattisalama), salama välähtää aina
täydellä teholla (s. 187).
Salaman valotuskorjausta ei voi määrittää.
●●Jos salaman valotuskorjaus on jo määritetty Speedlite-salamassa,
salaman valotuskorjausta ei voi määrittää kamerassa. Kun ulkoisen
Speedlite-salaman valotuskorjaus poistetaan (arvoksi määritetään 0),
salaman valotuskorjauksen voi määrittää kamerassa.
595
Vianmääritysopas
Nopea täsmäys ei ole käytettävissä [f]- tai [d]-tilassa.
●●Aseta [z2: Ulkoinen Speedlite-ohjaus] -kohdassa [Hidas
täsmäys] -asetukseksi [1/200-30 sek. autom.] tai [1/200-1/60 sek.
autom.] (s. 181).
Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
●●Kun otat stillkuvia, aseta kuvaustavaksi <Q> tai <k> (s. 147).
Kun kuvaat videoita, aseta [z2: Kauko-ohjaus] -asetukseksi
[Päällä] (s. 245).
●●Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
●●Jos käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1, katso sivut
174 ja 408.
●●Jos haluat käyttää kauko-ohjainta nopeutetun videon kuvaamiseen,
katso sivu 235.
Kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake tai punainen
E-kuvake.
●●Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea.
Kuvan laatu saattaa olla heikompi kuin <s>-kuvakkeen näkyessä.
Jos punainen <E>-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että kuvaus
lopetetaan pian automaattisesti (s. 253).
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
●●Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea.
Jos punainen <E>-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus
lopetetaan pian automaattisesti (s. 253).
596
Vianmääritysopas
Videokuvaus päättyy itsestään.
●●Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videon kuvaaminen loppuu
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, on
sivulla 611. Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi
kortin valmistajan verkkosivuilta.
●●Tallennus pysähtyy automaattisesti, kun videon pituus saavuttaa
29 min 59 s (tai 7 min 29 s suuren kuvataajuuden videossa).
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
●●Muissa kuvaustiloissa kuin [M]-tilassa ISO-herkkyys asetetaan
automaattisesti. [M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden
manuaalisesti (s. 615).
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää tai ISO-laajennusta ei voi valita
videokuvauksen aikana.
●●Kun [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on
[Päällä], käytettävissä oleva ISO-herkkyysalue alkaa arvosta
ISO 200. Laajennettua ISO-herkkyyttä ei voi valita, vaikka asetat
laajennetun alueen kohdassa [ISO-herkkyysalue] tai [H-alue]
kohdassa [z3: kISO-herkkyysasetukset]. Kun [z3:
Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Pois] (s. 109),
voit määrittää arvot ISO 100/125/160 tai laajennetun ISOherkkyyden.
●●Tarkista asetukset [ISO-herkkyysalue] ja [H-alue] kohdassa
[z3: kISO-herkkyysasetukset].
597
Vianmääritysopas
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
●●Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana,
valotuksen muutokset saattavat tallentua.
●●On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen
aikana voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten
tallentumisen, epätasaisen äänentason tai tarkennuksen
menetyksen.
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
●●Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Ongelma saattaa pienentyä käytettäessä
pitkää valotusaikaa [M]-tilassa. Ongelma voi olla helpommin
huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
●●Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat
liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä. Ongelma voi olla helpommin
huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.
En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.
●●Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Lopeta videokuvaus
ennen stillkuvien kuvausta ja valitse kuvaustilaksi stillkuvat.
10-bittinen HDMI-lähtö ei ole käytettävissä, kun Canon Log on
käytössä.
●●Kamera ei tuota HDMI-lähtösignaalia, kun asetuksena on
[On (10bit)], jos ulkoinen tallennin ei tue 10-bittistä 4K-tallennusta.
598
Vianmääritysopas
Langattomien toimintojen ongelmat
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
●●Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota
liitäntäkaapeli ennen asetusten määrittämistä (s. 426).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
●●Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty
laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen
liitäntäkaapelin liittämistä.
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
●●Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja
toisto, eivät ehkä ole mahdollisia.
Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut Wi-Fi-yhteyden.
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
●●Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSIDtunnuksen valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai
valinnut toisen asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran
yhteysasetukset älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys
uudelleen.
●●Jos Camera Connect -sovellus on käynnissä yhteyden
uudelleenmäärityksen aikana, yhteyttä ei ehkä voida muodostaa.
Käynnistä tässä tapauksessa Camera Connect -sovellus uudelleen.
599
Vianmääritysopas
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
●●Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin,
ei voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on
tallessa älypuhelimessa. Poista siinä tapauksessa kameran
rekisteröinti älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä
yhteensovitusta uudelleen (s. 439).
Toimintaongelmat
En saa muutettua asetusta valitsimilla <6>, <5>, <d>,
<m> tai <T>.
●●Avaa toimintojen lukitus painamalla <R>-painiketta (s. 60).
●●Tarkista [56: Toimintojen lukitus] -asetus (s. 416).
Kosketusnäytön käyttö ei onnistu.
●●Varmista, että [53: Kosketusohjaus] -asetukseksi on määritetty
[Normaali] tai [Herkkä] (s. 385).
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
●●Tarkista videokuvauksessa [54: V-pain.toiminta] -asetus
(s. 404).
●●Tarkista välilehden [8C.Fn4] asetukset (s. 555).
600
Vianmääritysopas
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.
●●Joitakin valikon välilehtiä ja vaihtoehtoja ei näytetä [A]-tilassa.
Valikkonäytön välilehdet ja vaihtoehdot ovat myös erilaiset
stillkuville ja videoille.
[9] Oma valikko -valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan
[9]-välilehti on näkyvissä.
●●[9Asetus: Valikkonäyttö] -asetuksena on [Näytä Oma valikko
-välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko -välil]. Määritä [Normaali
näyttö] (s. 570).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
●●Aseta [z4: Väriavaruus] -asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe
RGB] on määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva (s. 117).
Tiedostonimen neljäs merkki muuttuu.
●●[51: Tiedostonimi] -asetuksena on [*** + kuvakoko]. Valitse
kameran yksilöllinen tiedostonimi (esiasetettu koodi) tai
Käyttäjäasetus 1 -kohdassa tallennettu tiedostonimi (s. 370).
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
●●Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä
ala arvosta 0001 (s. 367).
601
Vianmääritysopas
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
●●Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (s. 380).
●●Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (s. 380).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
●●Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen
ja kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua
päiväystä ja kellonaikaa (s. 353).
Näytössä näkyy [###].
●●Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka
kamera voi näyttää, näytössä näkyy [###].
Kuva ei näy selkeästi näytössä.
●●Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
●●Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
602
Vianmääritysopas
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
●●[33: Ylivalot.varoitus] -asetus on [Päällä] (s. 309).
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
●●[33: AF-pistenäyttö] -asetus on [Päällä] (s. 309).
AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.
●●AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:
• Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
• Rajatut kuvat.
• Kuvat, jotka on otettu HDR-kuvauksella, kun [Aut. kuvien kohd.]
-asetuksena on [Päällä].
Kuvaa ei voi poistaa.
●●Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (s. 318).
Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.
●●Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
●●Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.
●●Toistettavat kuvat on suodatettu toiminnolla [32: Aseta kuvien
hakuehdot] (s. 313). Tyhjennä kuvien hakuehdot.
603
Vianmääritysopas
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
●●Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa
videokuvaamisen aikana, myös käyttöäänet tallentuvat.
Suosittelemme suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään
erikseen) käyttämistä (s. 202).
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
●●Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana
automaattivalotusta käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi,
kunnes kirkkaus tasaantuu. Kuvaa tässä tapauksessa [M]-tilassa
(s. 213).
Televisiossa ei näy kuvaa.
●●Tarkista, että [53: Videojärjest.] -asetuksena on [NTSC] tai [PAL]
television videojärjestelmän mukaan (s. 384).
●●Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(s. 333).
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
●●Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto
luodaan automaattisesti (s. 200). Jos kuitenkin käytät kameralla
alustettua SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi,
vaikka sen koko ylittää 4 Gt.
604
Vianmääritysopas
Kortinlukija ei tunnista korttia.
●●Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXCkortteja ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa
kamera ja tietokone liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen
EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
●●Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa
(s. 345).
Kuvaa ei voi rajata.
●●Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (s. 346).
Kuvassa näkyy valopisteitä.
●●Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valkoisia, punaisia
tai sinisiä valopisteitä, jos kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai
vastaavia. Niiden ilmestymistä voi vähentää suorittamalla [Puhdista
nytf] kohdassa [53: Kennon puhdistus] (s. 391).
605
Vianmääritysopas
Kennon puhdistusongelmat
Suljinääni kuuluu kennon puhdistuksen aikana.
●●Kun valitset kohdassa [53: Kennon puhdistus] vaihtoehdon
[Puhdista nytf], suljin päästää mekaanisen äänen
puhdistuksen aikana, mutta kuvaa ei tallenneta kortille (s. 391).
Automaattinen kennon puhdistus ei toimi.
●●Jos käännät virtakytkimen toistuvasti asentoon <1> ja <2>
lyhyin väliajoin, kuvake <f> ei ehkä näy (s. 48).
Tietokoneyhteysongelmat
En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.
●●Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (s. 572).
●●Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi
kommunikoida liitäntäkaapelilla yhdistetyn tietokoneen kanssa.
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
●●Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä
[z2: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (s. 224).
606
Virhekoodit
(1)
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita.
Jos ongelma jatkuu, kirjoita muistiin
virhekoodi (Errxx) ja ota yhteyttä Canonin
asiakastukipalveluun.
(1)
(2)
Virhenumero
Syy ja toimenpiteet
(2)
607
Suorituskyvyn tiedot
Stillkuvien kuvaus
zzMahdollisten otosten määrä
Lämpötila
Mahdolliset otokset
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Noin 370 kuvaa
Matala lämpötila
(0 °C)
Noin 350 kuvaa
• Perustuvat näytön, täyteen ladatun akun (LP-E6N) ja [54: Näytön suoritusk.]
-asetuksen [Sulava] käyttämiseen ja seuraaviin CIPA (Camera & Imaging
Products Association) -testausstandardeihin.
• Mahdollinen arvioitu kuvamäärä on noin kaksinkertainen akkukahvalla BG-E22
(myydään erikseen), jossa on kaksi LP-E6N-akkua.
• Kun [54: Näytön suoritusk.] -asetuksena on [Virransäästö],
huoneenlämpötilassa voidaan ottaa noin 450 kuvaa ja alemmissa lämpötiloissa
noin 430 kuvaa.
zzAutomaattinen ISO-herkkyysalue
Kuvaustila
A
t/d/s/f/a
BULB
Ei salamaa
ISO 100–12800
ISO 100–40000*
ISO 400*
ISO-herkkyys
Salaman kanssa
ISO 100–1600
ISO 100–1600*
ISO 400*
* Todellinen ISO-herkkyysalue määräytyy [Pienin]- ja [Suurin]-asetusten
mukaan, jotka on määritetty [Autom. alue] -asetuksella.
608
Suorituskyvyn tiedot
zzTietoja kuvan laadun asetuksista
Kuvan laatu
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
1:U
F
F:U
RAW+JPEG
1
73
F
73
Tallennetut
pikselit
(likimääräiset tiedot)
Maksimijakso
Tiedostokoko
(Mt)
Mahdolliset
otokset
Vakio
Nopea
3,8 M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
30M
30M
30M
30M
31,3
55,2
17,3
27,8
970
520
1770
1000
34
17
61
150
47
Täysi
78
Täysi
30M
30M
30M
30M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
30M
13M
7,5 M
• Mahdollisten otosten määrä perustuu Canonin testausstandardeihin ja
32 gigatavun korttiin.
• Maksimijakso perustuu Canon-testausstandardien mukaiseen SD-korttiin (vakio:
32 Gt, nopea: UHS-II 32 Gt) ja testausstandardeihin (<o> nopea jatkuva
kuvaus, stillkuvan rajaus/kuvasuhde: koko ruutu, ISO 100, ilman Dual Pixel
RAW -toimintoa, normaali kuva-asetus).
• Tiedostokoko, mahdollisten otosten määrä ja maksimijakso vaihtelevat
esimerkiksi kohteen, kortin valmistajan, stillkuvan rajauksen/kuvasuhteen,
ISO-herkkyyden, kuva-asetusten ja valinnaisten toimintojen mukaan.
• Asetetaan automaattisesti arvoon <i> hidas jatkuva kuvaus, kun käytetään
Dual Pixel RAW -toimintoa.
• ”Täysi” tarkoittaa, että kuvaamista voidaan jatkaa, kunnes kortti on täynnä
kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Vaikka käyttäisit nopeaa SD-korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu.
Sen sijaan käytetään taulukossa annettua maksimijaksoa.
609
Suorituskyvyn tiedot
zzPikselimäärä, kun stillkuvan rajaus/kuvasuhde on asetettu
(arvioidut pikselit)
Kuvan laatu
Koko ruutu (3:2)
1,6x (rajaus)
3/1/F 6720x4480 (30,1 megapikseliä) 4176x2784 (11,6 megapikseliä)
4464x2976 (13,3 megapikseliä)
–
a
3360x2240 (7,5 megapikseliä)
–
a
b
Kuvan laatu
3/1/F
a
a
b
2400x1600 (3,8 megapikseliä)
2400x1600 (3,8 megapikseliä)
1:1 (kuvasuhde)
4:3 (kuvasuhde)
4480x4480
5952x4480
(20,1 megapikseliä) (26,7 megapikseliä)*
2976x2976
3968x2976
(8,9 megapikseliä) (11,8 megapikseliä)
2976x2240
2240x2240
(5,0 megapikseliä) (6,7 megapikseliä)*
1600x1600
2112x1600
(2,6 megapikseliä) (3,4 megapikseliä)*
16:9 (kuvasuhde)
6720x3776
(25,4 megapikseliä)*
4464x2512
(11,2 megapikseliä)*
3360x1888
(6,3 megapikseliä)*
2400x1344
(3,2 megapikseliä)*
ooTähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta
kuvasuhteesta.
ooJPEG-kuvien tiedostokoot löytyvät koko ruudun kuvauksen arvoista
sivulla 609. Vastaavissa kuvausolosuhteissa tiedostokoot ovat
pienempiä kuin silloin, kun [z1: zRajaus/kuvasuhde] -asetuksena
on [Koko ruutu].
610
Suorituskyvyn tiedot
Videokuvaus
zzKortit, joille voi tallentaa videoita
Videon tallennuslaatu
H
65B4
87
L
5
65B4
65B4
HDR-video
65
87
w
65
HDR-video
23
W
X
W
X
W
X
SD-kortti
UHS-II, Video Speed Class 60 tai nopeampi
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
SD Speed Class 10 tai nopeampi
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
SD Speed Class 4 tai nopeampi
V
W
X
X
SD Speed Class 4 tai nopeampi
SD Speed Class 10 tai nopeampi
SD Speed Class 4 tai nopeampi
W
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
SD Speed Class 4 tai nopeampi
• Kun videon rajaus ja videon digitaalinen IS ovat pois käytöstä.
• Tässä taulukossa ilmoitetaan kortin kirjoitus- ja lukunopeudet, jotka vaaditaan
videon tallennukseen (kortin suorituskyvyn vaatimukset). Kortin suorituskyvyn
vaatimukset nopeutetulle 4K- / Full HD -videolle koskevat kuitenkin
lukunopeutta.
611
Suorituskyvyn tiedot
zzVideon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti (noin)
Videon tallennuslaatu
65
B4
H
87
W
X
W
X
65
W
L B4
5 65
X
B4
HDR-video
Kokonaistallennusaika kortille
Tiedostokoko
8 Gt
32 Gt
128 Gt
2 min
8 min
35 min
3444 Mt/min
8 min
35 min
2 tuntia 21 min 860 Mt/min
5 min
23 min
1 tuntia 34 min 1298 Mt/min
17 min
1 tuntia 10 min 4 tuntia 43 min 431 Mt/min
11 min
35 min
65 V 1 tuntia 26 min
13 min
W
87
40 min
X
w 65 X
1 tuntia 20 min
HDR-video
6 min
23 W
46 min
3 tuntia 06 min
654 Mt/min
2 tuntia 20 min 9 tuntia 23 min
216 Mt/min
5 tuntia 47 min 23 tuntia 11 min
52 min
3 tuntia 29 min
2 tuntia 42 min 10 tuntia 49 min
87 Mt/min
583 Mt/min
187 Mt/min
5 tuntia 21 min 21 tuntia 26 min
94 Mt/min
26 min
1 tuntia 46 min
1144 Mt/min
• Kun videon rajaus ja videon digitaalinen IS ovat pois käytöstä.
Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen
ennen kuin taulukossa mainittu kokonaistallennusaika on saavutettu
(s. 253).
zzVideokuvaukseen käytettävissä oleva kokonaisaika
Lämpötila
Kokonaistallennusaika
Huoneenlämpötila
(23 °C)
2 tuntia 20 min
(noin)
Matala lämpötila
(0 °C)
2 tuntia 10 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E6N.
• Kun [Videon tall.koko] -asetuksena kohdassa [z1: Videon tall.laatu] on
H L ja [21: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä].
612
Suorituskyvyn tiedot
zzNopeutetun videon kuvaukseen käytettävissä oleva
kokonaisaika
Nopeutetun videon kuvaaminen
Näytön
Aikaväli
automaattinen
katkaisu
Pois
2 sekuntia
Päällä
Pois
10 sekuntia
Päällä
(noin)
Huoneenlämpötila
(23 °C)
Matala lämpötila
(0 °C)
4 tuntia 30 min
7 tuntia 10 min
4 tuntia 20 min
7 tuntia 30 min
4 tuntia
6 tuntia 30 min
3 tuntia 50 min
6 tuntia 50 min
• Täyteen ladatulla akulla LP-E6N.
• Mahdollinen kuvausaika vaihtelee kuvausolosuhteista riippuen.
613
Suorituskyvyn tiedot
ISO-herkkyys videokuvauksen aikana
[y]-tilassa
zz HD- / Full HD -videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti
alueelta ISO 100–25600.
zz 4K-videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti alueelta
ISO 100–12800.
[k]-, [t]- ja [v]-tiloissa
zz HD- / Full HD -videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti
alueelta ISO 100–25600.
zz 4K-videoille asetetaan ISO-herkkyys automaattisesti alueelta
ISO 100–12800.
zz Jos asetat [z3: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa [Autom.
ISO]- tai [HAutom. ISO] -asetukseksi [Enint.:H2(102400)]
(s. 246), automaattisen ISO-herkkyysasetuksen alueen
enimmäisrajaa laajennetaan H2-asetukseen asti (vastaa asetusta
ISO 102400). Voit alentaa enimmäisrajaa, jos haluat kaventaa
automaattisen ISO-herkkyysasetuksen aluetta.
zz Kun [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
(s. 109), automaattisen ISO-herkkyysasetuksen alue on ISO
200–25600 HD- / Full HD -videoille ja suuren kuvataajuuden videoille
ja ISO 200–12800 4K-videoille.
614
Suorituskyvyn tiedot
[M]-tilassa
zz HD- / Full HD -videoille ja suuren kuvataajuuden videoille, joiden
ISO-herkkyysasetuksena on [AUTO], se asetetaan automaattisesti
alueelta ISO 100–25600.
zz 4K-videoille, joiden ISO-herkkyysasetuksena on [AUTO],
se asetetaan automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Kun asetetaan automaattinen ISO-herkkyys, asetuksen [Autom.
ISO] tai [HAutom. ISO] asettaminen kohdassa [z3: kISOherkkyysasetukset] arvoon [Enint.:H2(102400)] (s. 246) laajentaa
automaattisen ISO-herkkyyden asetusalueen suurinta herkkyyttä
arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400). Voit alentaa enimmäisrajaa,
jos haluat kaventaa automaattisen ISO-herkkyysasetuksen aluetta.
zz Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti alueella ISO 100–25600
HD- / Full HD -videoille ja suuren kuvataajuuden videoille ja
alueella ISO 100–12800 4K-videoille. Huomaa, että kun kohdassa
[z3: kISO-herkkyysasetukset] asetetaan [Suurin] [ISOherkkyysalue]-asetukselle tai [H-alue]-asetukseksi [H2 (102400)]
(s. 246), manuaalisen ISO-herkkyyden asetusaluetta laajennetaan
arvoon H2 (vastaa arvoa ISO 102400). Huomaa, että voit myös
asettaa [Suurin]- ja [Pienin]-asetukset niin, että alue on kapeampi
kuin oletusalue.
zz Jos [z3: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
(s. 109), automaattisen ja manuaalisen ISO-herkkyysasetuksen
alueen vähimmäisraja on ISO 200. Vaikka ISO-herkkyyden laajennus
on asetettu, enimmäisrajaa ei nosteta.
615
Suorituskyvyn tiedot
Kuvan toisto
zzKokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäisen
kuvan laatu
4
a
b
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
* Vain b on käytettävissä kuvilla, jotka on otettu [z1: zRajaus/kuvasuhde]
-asetuksella [1,6x (rajaus)].
zzMuutettujen kuvien koko
Kuvan laatu
4
a
b
Kuvan laatu
4
a
b
(arvioidut pikselit)
Koko ruutu (3:2)
4464x2976 (13,3 megapikseliä)
3360x2240 (7,5 megapikseliä)
2400x1600 (3,8 megapikseliä)
1:1 (kuvasuhde)
2976x2976
(8,9 megapikseliä)
2240x2240
(5,0 megapikseliä)
1600x1600
(2,6 megapikseliä)
1,6x (rajaus)
–
–
2400x1600 (3,8 megapikseliä)
4:3 (kuvasuhde)
3968x2976
(11,8 megapikseliä)
2976x2240
(6,7 megapikseliä)*
2112x1600
(3,4 megapikseliä)*
16:9 (kuvasuhde)
4464x2512
(11,2 megapikseliä)*
3360x1888
(6,3 megapikseliä)*
2400x1344
(3,2 megapikseliä)*
ooTähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta
kuvasuhteesta.
ooKuvaa saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ehdoista riippuen.
616
Tietonäyttö
LCD-paneeli
Stillkuvan/videon valmiusnäyttö 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Toimintojen lukitus
Kuvaustila
Akun varaustaso
Salaman valotuskorjaus
Valotuksen korjaus
Bluetooth-toiminto
Wi-Fi-toiminto
Valotusaika
Aukko
Videon Av 1/8 yksikön askelin
Valotustason ilmaisin / valotuksen
korjauksen määrä / valotuksen
haarukointialue
(12) ISO-herkkyys
(13) Ensisijainen huippuvalotoisto /
ISO‑herkkyyden laajennus
Stillkuvan valmiusnäyttö 2
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kuvaustapa
Tarkennusmenetelmä
Tarkennustoiminta
Stillkuvien kuvanlaatu
Videokuvaustila
Valkotasapaino
Mittaustapa
Kuva-asetukset
Mahdolliset otokset
Videon tallennuslaatu
617
Tietonäyttö
Videon valmiusnäyttö 2
(1)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tarkennusmenetelmä
Videon digitaalinen IS
Kuvan koko
Valkotasapaino
Canon Log
Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
Kuvataajuus
Videon tallennus meneillään
(2)
(1)
618
(1)
(2)
Kulunut tallennusaika
Tallennus meneillään / ulkoinen
tallennus meneillään (HDMI,
10-bittinen)
Tietonäyttö
Stillkuvien kuvausnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Joidenkin kohteiden sijainti etsimen näytössä vaihtelee
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(12)
(13)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
(2) Maksimijakso
(3) Mahdolliset otokset / sekuntia
itselaukaisuun
(4) HDR/päällekkäisvalotus /
Dual Pixel RAW / monikuvan
kohinanvaimennus
(5) Kuvaustila/tilannekuvake
(6) Tarkennusmenetelmä
(7) Tarkennustoiminta
(8) Kuvaustapa
(9) Mittaustapa
(10) Välkynnänpoisto
(11) AF-piste (1 pisteen AF)
(15)
(16)
(17)
(23)
(12) Akun varaustaso
(13) Jäljellä olevien
päällekkäisvalotusten määrä
(14) Lämpötilan varoitus
(15) Sähköinen vesivaaka
(16) Histogrammi
(17) Pikavalintapainike
(18) Kuvan laatu
(19) Valkotasapaino / valkotasapainon
korjaus
(20) Kuva-asetukset
(21) Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
(22) Stillkuvan rajaus/kuvasuhde
(23) GPS-vastaanottotila
619
Tietonäyttö
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(30)
(37)
(38)
(39)
(40)
(31)
(41)
(29)
(24) Salaman valmiusvalo / salama
pois / salamavalotuksen lukitus /
nopea täsmäys
(25) Hiljainen suljin
(26) Kosketuslaukaisin
(27) AE-lukitus
(28) Valotusaika / toimintojen
lukituksen varoitus
(29) Salaman valotuskorjaus
(30) Aukko
(31) Valotustason ilmaisin
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
Tarkennusetäisyyden näyttö
Bluetooth-toiminto
Valotuksen simulointi
Suurennuspainike
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Valotuksen korjaus
Wi-Fi-toiminto
Valotushaarukointi /
salamavalotuksen haarukointi
ooVoit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (s. 397).
ooSähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
ooMuita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen
jälkeen.
620
Tietonäyttö
Videokuvausnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Joidenkin kohteiden sijainti etsimen näytössä vaihtelee
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(2)
(3)
(4)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
Lämpötilan varoitus
Akun varaustaso
Videon tallennusaikaa
käytettävissä / kulunut
tallennusaika
(4) Videokuvaustila / nopeutettu
video / tilannekuvake
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Videon tallennuskoko/
kuvataajuus
(7) Pakkaussuhde
(8) Äänen tallennuksen taso
(manuaalinen)
(9) Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
(10) Videon digitaalinen IS
(11) Videon servotarkennus
(21)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Sähköinen vesivaaka
AF-piste (1 pisteen AF)
Aikakoodi
Histogrammi (M-tilassa)
Tallennus meneillään /
ulkoinen tallennus meneillään
(HDMI, 10-bittinen)
Valkotasapaino / valkotasapainon
korjaus
Kuva-asetukset
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
HDR-video
Suurennuspainike
621
Tietonäyttö
(22)
(29)
(23)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(22) Äänen tallennuksen tason ilmaisin
(manuaalinen)
(23) Canon Log
(24) AE-lukitus
(25) Valotusaika
(26) Näyttöavustaja
(27) Wi-Fi-toiminto
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Aukko
Valotustason ilmaisin
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotuksen korjaus
Tarkennusetäisyyden näyttö
Bluetooth-toiminto
ooVoit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (s. 397).
ooSähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
ooSähköistä vesivaakaa, ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää
videokuvauksen aikana. (Näyttö katoaa näkyvistä, kun videon
kuvaaminen aloitetaan.)
ooKun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videokuvausaika muuttuu
kuluneeksi ajaksi.
Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen
jälkeen.
622
Tietonäyttö
Tilannekuvakkeet
Kuvaustilassa [A] tai [y] kamera havaitsee tilanteen tyypin ja kaikki
asetukset määritetään sen mukaan. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy
näytön vasemmassa yläkulmassa.
Kohde
Muotokuva*1
Ei-muotokuva
2
Liike*
Tausta
Luonto- ja
ulkokuva
Liike*2
Lähikuva*3
Kirkas
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana
sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
*4
Auringonlasku
*4
Oranssi
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
2
Jalustalla*
5 6
**
4
*
5 6
**
4
*
*1: Nopeutetun videon kuvaamisen aikana näytössä näkyy ”Ei-muotokuva”-kuvake,
vaikka kamera olisi tunnistanut ihmisen.
*2: Ei näytetä videotallennukselle.
*3: Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja. Loittorengasta tai
makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista tilannetta.
Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
623
Tietonäyttö
*4: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
*5: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*6: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
•
•
•
•
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on
julkaistu 2012 tai myöhemmin.
*5+*6: Jos ehdot *5 ja *6 täyttyvät, valotusaika pitenee.
624
Tietonäyttö
Toistonäyttö
zzStillkuvien perustietonäyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Akun varaustaso
Toiston numero / kuvien
kokonaismäärä / löydettyjen
kuvien määrä
Valotusaika
Aukko
Valotuksen korjauksen määrä
Bluetooth-toiminto
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Lähetetty jo tietokoneeseen/
älypuhelimeen
Luokitus
Kuvan suojaus
Kansion numero-tiedostonumero
Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
ooJos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät
välttämättä näy.
ooTällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
625
Tietonäyttö
zzStillkuvien tarkkojen tietojen näyttö
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aukko
Valotusaika
Kuvaustila/päällekkäisvalotus /
nopeutettu video
Valkotasapaino
Auto Lighting Optimizer
(Automaattinen valotuksen
optimointi)
Valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset/asetukset
Valotuksen korjauksen määrä
Kuvauspäivä ja -aika
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogrammi (kirkkaus/RGB)
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Vierityspalkki
Salaman valotuskorjaus /
epäsuora salama / HDR-kuvaus /
monikuvan kohinanvaimennus
(15) Mittaustapa
(16) Tiedostokoko
(17) Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
* RAW-kuvan tiedostokoko näytetään RAW+JPEG-kuvanlaadulla otetuille kuville.
* Kuva-alue näytetään viivoilla, jos kuvat on otettu kuvasuhde-asetuksella
(s. 80) ja kuvan laaduksi on asetettu RAW tai RAW+JPEG.
* Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salaman valotuskorjausta, <0> tulee näkyviin.
* < > näytetään epäsuoralla salamalla otetuille kuville.
* Tehosteen kuvake (s. 162) ja dynaamisen alueen säädön määrä näytetään
HDR-tilassa otetuille kuville.
* <P> näytetään päällekkäisvalotuskuvauksella otetuille kuville.
* <M> näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
* <G> näytetään stillkuville, jotka otettu nopeutetun videon testikuvina.
* <u> näytetään kuville, jotka on luotu ja tallennettu RAW-kuvan käsittelyn,
koon muuttamisen tai rajauksen jälkeen.
* <N> näytetään rajatuille ja sen jälkeen tallennetuille kuville.
626
Tietonäyttö
zzVideoiden tarkkojen tietojen näyttö
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Videon toisto
Kuva-asetukset: Asetukset
Canon Log: Ominaisuudet
Videon tallennuskoko
Kuvataajuus
(5)
(6)
(7)
(8)
Pakkaussuhde
HDR-video / videon digitaalinen
IS
Tallennusaika
Videon tallennusmuoto
Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen
arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
627
Tavaramerkit
ooAdobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
ooMicrosoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
ooMacintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ooSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
ooHDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
ooWi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -merkki ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
ooKameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS tarkoittaa
Wi Fi Protected Setup -määritystoimintoa.
ooBluetooth®-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja Canon Inc. -yhtiö käyttää kyseisiä merkkejä
käyttöoikeussopimuksen nojalla. Muut tuote- ja kauppanimet kuuluvat
omistajilleen.
ooKaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”Tämä tuote on lisensoitu AT&T:n MPEG-4-standardin patenttien mukaisesti ja
sitä voi käyttää MPEG-4-yhteensopivan videon koodaukseen ja/tai sellaisen
MPEG-4-yhteensopivan videon dekoodaukseen, joka koodattiin vain (1)
henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten tai (2) videontarjoajan toimesta
AT&T:n patenttien nojalla myönnetyn lisenssin mukaisesti MPEG‑4‑yhteensopivan
videon tarjoamiseksi. Mitään muuta käyttöoikeutta tai oletettua käyttöoikeutta ei
myönnetä mitään muuta MPEG-4-standardin käyttöä varten.”
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLIOLISENSSILLÄ
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUIHIN
KÄYTTÖIHIN, JOSSA SE EI SAA KORVAUSTA (i) VIDEON
KOODAAMISESTA AVC-STANDARDIN MUKAISESTI ("’AVC-VIDEO") JA/
TAI (ii) AVC-VIDEON PURKAMISEKSI, KUN VIDEON ON KOODANNUT
KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU
VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI AVC-VIDEON TOIMITTAMISTA
VARTEN. MITÄÄN MUUTA KÄYTTÖOIKEUTTA TAI OLETETTUA
KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN.
LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. KATSO HTTP://WWW.MPEGLA.COM
628
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM
A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmiston.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of
its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
629
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai
onnettomuuksista kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat
muiden kuin aitojen Canon-lisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen
ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen
lisävarusteiden toimintahäiriöstä aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää
maksullista korjausta.
Akku LP-E6N/LP-E6 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa
toimintahäiriöön tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
630
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät
tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu
kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja
(Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin
salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
631
MUISTUTUS
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA. HÄVITÄ
KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
632
Hakemisto
Numerot
[4K] 3840x2160 (nopeutettu video)..... 225
[4K] 3840x2160 (video)....................... 192
[A+] (Älykäs automaattikuvaus).......... 123
[C1]/[C2] (mukautettu kuvaus)............ 417
[FHD] 1920x1080 (HDR-kuvaus)........ 222
[FHD] 1920x1080
(nopeutettu video)............................... 225
[FHD] 1920x1080 (video).................... 192
[HD] 1280x720 (HDR-kuvaus)............ 222
[HD] 1280x720 (video)........................ 192
[Q] (Pikavalinta).................................... 68
4, 9, 36 tai 100 kuvaa.......................... 310
4K-kuvan sieppaus.............................. 329
8-bittinen (Canon Log)......................... 238
10-bittinen (Canon Log)....................... 238
10 tai 2 sekunnin itselaukaisu............. 147
A
Adobe RGB......................................... 117
AEB (automaattinen
valotushaarukointi).............................. 155
Akku 9 Virta
Akkukahva........................................... 578
Alaviiva ”_”........................................... 117
Alkuperäinen suurennussuhde/
sijainti.................................................. 316
ALL-I (editointi/I-only).......................... 195
Aloittava AF-piste................................ 300
Alustaminen (kortin alustaminen)........ 373
Arvioiva mittaus................................... 152
Asennusaukko....................................... 33
Asentokohtainen tarkennuspiste......... 299
Aukon esivalinta.................................. 136
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen
valotuksen optimointi).......................... 104
Automaatti............................................. 89
Automaattinen nollaus......................... 369
Automaattitarkennus........................... 255
AF-aluekehys........................... 265, 270
AF-pisteen koko............................... 276
AF-pisteen valinta............................. 271
Asentokohtainen tarkennuspiste...... 299
Automaattitarkennuksen nopeus...... 292
Automaattitarkennuksen toimintojen
AE-lukitus............................................ 157
mukauttaminen................................. 288
AF 9 Automaattitarkennus
Epäterävä........................................... 54
AF-aluekehys.............................. 265, 270
AF-käynnistyspainike............................ 57
AF-pisteen automaattinen vaihto......... 290
AF-pisteen laajennus................... 266, 271
Aikakoodi............................................. 205
Aikavalotus.......................................... 158
Aikavalotus....................................... 159
Aikavyöhyke........................................ 380
Jatkuva tarkennus............................ 278
Kertatarkennuksen tärkeys............... 296
Kosketustarkennus........................... 279
Manuaalitarkennus........................... 281
Objektiivin sähköinen MF................. 293
Rajoita AF-menetelmiä..................... 298
Silmäntunnistus-AF.......................... 277
Tarkennuksen apuvalo............. 264, 295
633
Hakemisto
Tarkennuksen haku kun AF
Err (virhekoodit)................................... 607
ei onnistu.......................................... 297
Etsin
Tarkennusmenetelmä....................... 265
Tarkennustoiminta.................... 262, 274
Uudelleensommittelu........................ 126
Äänimerkki........................................ 386
Av (aukon esivalinta)........................... 136
B
Bluetooth-toiminto....................... 408, 426
Osoite............................................... 436
Yhdistetään...................................... 429
BULB (aikavalotus).............................. 158
BUSY..................................................... 77
C
Canon Log........................................... 236
D
D+........................................................ 109
Diffraktion korjaus........................ 113, 344
Digitaaliliitäntä....................... 32, 348, 574
Digitaalinen objektiivin
optimointi..................................... 112, 343
Dioptrian korjaus................................... 54
Dioptrian korjaus................................ 54
Näyttömuoto..................................... 402
Pystynäyttö....................................... 399
Ristikkonäyttö................................... 399
Tietonäyttö........................................ 398
Etsin pois............................................. 377
exFAT.......................................... 200, 374
F
FAT32.......................................... 200, 374
FEB (salamavalotuksen
haarukointi).......................................... 186
Fv (joustava AE-esivalinta).................. 140
G
GPS..................................................... 411
H
H1/H2 (laajennettu ISO-herkkyys)......... 85
Haarukointi
AEB (automaattinen
valotushaarukointi)........................... 155
FEB (salamavalotuksen
DPOF (Digital Print Order Format)...... 353
haarukointi)....................................... 186
Dual Pixel RAW -kuvaus....................... 78
Valkotasapainon haarukointi............ 103
E
Editointi (ALL-I).................................... 195
Ekotila.................................................. 376
Ensimmäisen verhon täsmäys............ 185
Ensisijainen huippuvalotoisto.............. 109
634
Hakuehdot........................................... 313
HDMI........................... 207, 251, 333, 395
Aikakoodi.......................................... 207
Lähtö................................................ 252
Tallennus ohjaus............................... 207
Yhteyden ilmaisin............................. 252
HDMI HDR........................................... 396
Hakemisto
HDR-kuvaus........................................ 161
HDR-videokuvaus............................... 222
HD (suuren kuvataajuuden video)....... 199
Herkkyys 9 ISO-herkkyys
Hidas jatkuva kuvaus.......................... 145
Hienous (terävyys)................................ 93
Hihna..................................................... 36
Hiljainen kuvaus.................................. 151
Hiljainen kuvaus näytöllä..................... 150
Histogrammi................................ 307, 400
Huippuvalotoisto.................................. 109
J
Jalustakierre.......................................... 33
Jatkuva (kuvanumerointi).................... 368
Jatkuva kuvaus.................................... 144
Jatkuvasti............................................ 205
Jatkuva tarkennus
SERVO............................................. 263
Videon servotarkennus..... 286, 291, 292
Joustava AE-esivalinta........................ 140
JPEG............................................. 75, 609
K
I
ICC-profiili............................................ 117
INFO-painike......................................... 62
IPB....................................................... 195
IPTC-tiedot.......................................... 553
ISO-herkkyys................................. 83, 246
Askelvälien määrittäminen............... 542
Automaattinen alue (stillkuvat)........... 86
Automaattinen ISO-herkkyys
(video).............................................. 246
Automaattisen ISO-herkkyyden
alue..................................... 86, 246, 608
ISO-herkkyysalue....................... 85, 246
ISO-laajennus..................................... 85
Käsinasetuksen alue.......................... 85
Lyhin valotusaika automaattista
ISO-herkkyyttä varten (stillkuvat)....... 87
Kaapelinsuojus...................................... 37
Kaiutin........................................... 31, 325
Kaksoisnapautus................................. 306
Kallistuksen korjaus............................. 347
Kamera
Kameran piteleminen......................... 55
Kameran tärinästä aiheutuva
epäterävyys...................................... 125
Oletusasetukset................................ 419
Kameran tärähdys............................... 125
Kansion luominen/valitseminen........... 365
Kasvot+Seuranta......................... 265, 269
Katselu televisiossa..................... 324, 333
Kaukolaukaisimen liitäntä.............. 32, 176
Kaukolaukaisin.................................... 176
Kauko-ohjaus...................................... 174
Nopeutetun videon automaattinen
Kennon puhdistus................................ 391
ISO-herkkyys.................................... 247
Kertatarkennus.................................... 263
Itselaukaisu......................................... 147
Keskikoko (kuvan tallennuslaatu).......... 75
Keskustapainotteinen mittaus............. 152
Kesäaika.............................................. 381
635
Hakemisto
Kevyt (IPB).......................................... 195
Katselu televisiossa.................. 324, 333
Kieli...................................................... 383
Kuvaesitys........................................ 331
Kohinanpoisto
Kuvahaku......................................... 313
Pitkät valotukset............................... 107
Suuren ISO-herkkyyden................... 105
Kohinan poisto suurella
herkkyydellä........................................ 105
Kontrasti........................................ 93, 104
Koon muuttaminen.............................. 345
Kortin vaatimukset....................... 197, 611
Kortit.......................... 10, 30, 44, 373, 611
Kuvan laatu................................ 75, 609
Kuvanumerointi................................ 367
Kuvaustietojen.................. 305, 307, 625
Kuvien suurentaminen...................... 315
Luettelokuvanäyttö........................... 310
Luokitus............................................ 321
Manuaalinen kääntö......................... 317
Manuaalinen nollaus........................ 369
Poistaminen...................................... 335
Alustaminen...................................... 373
Selausnäyttö (kuvien selaus)........... 311
Kirjoitussuojauskytkin......................... 44
Siirto................................................. 348
Kortin muistutus................................ 118
Suojaus............................................ 318
Täydellinen alustus........................... 373
Toisto................................................ 301
Vianmääritys............................... 46, 591
Tuominen (tietokoneeseen).............. 574
Kosketuslaukaisin................................ 130
Ylivalotusvaroitus............................. 309
Kosketustoiminto................... 67, 306, 385
Kuvataajuus................................. 195, 384
Kosketusäänimerkki............................ 386
Kuvausetäisyys................................... 400
Kuulokkeet........................................... 203
Kuvaustapa......................................... 144
Kuva-asetukset.......................... 88, 92, 95
Kuvaustietojen näyttö.................. 397, 619
Kuvaesitys........................................... 331
Kuvaustilat..................................... 70, 188
Kuvakkeet................................................ 8
[A+] (Älykäs automaattikuvaus)....... 123
Kuvan sieppaus................................... 329
Av (aukon esivalinta)........................ 136
Kuvan tallennuslaatu..................... 75, 609
Kuvasuhde 9 Stillkuvan rajaus/
kuvasuhde
Kuvat
AF-pistenäyttö.................................. 309
Automaattinen kääntö...................... 372
Automaattinen nollaus...................... 369
Histogrammi..................................... 307
Jatkuva (kuvanumerointi)................. 368
636
BULB (aikavalotus)........................... 158
[C1]/[C2] (mukautettu kuvaus)......... 417
Fv (joustava AE-esivalinta)............... 140
M (Käsisäätöinen valotus)................ 138
P (Ohjelmoitu AE)............................. 132
Tv (valotusajan esivalinta)................ 134
Kuvien esikatseluaika.......................... 118
Kuvien poistaminen............................. 335
Kuvien selaus (selausnäyttö).............. 311
Kuvien suojaaminen............................ 318
Hakemisto
Kuvien suurentaminen......... 273, 281, 315
Kuvien tuominen tietokoneeseen........ 574
Käsisäätöinen valotus......................... 138
Käsitarkennuksen korostus................. 283
Käyttövalo.............................................. 45
Kääntyvä näyttö............................... 47, 55
Kääntäminen (kuva).................... 317, 372
L
Laajennettu
ISO-herkkyys................... 83, 85, 246, 614
Laiteohjelmisto.................................... 422
Langattomat
tiedonsiirtoasetukset.................... 407, 423
Lataaminen.................................... 40, 576
Laturi............................................... 35, 40
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas............................... 56, 404
Laukaisimen painaminen
puoliväliin....................................... 56, 404
Laukaisimen toiminnot......................... 404
Laukaisin............................................... 56
LCD-paneeli........................................ 617
Valaisu................................................ 60
Leikatut huippuvalot............................ 309
LOCK............................................. 60, 416
Luettelokuvanäyttö.............................. 310
Luokitus............................................... 321
Luokitusmerkintä................................. 321
Lämpötilan varoitus..................... 142, 253
M
Mahdollinen tallennusaika (video)....... 612
Mahdolliset otokset.............................. 608
Maisema................................................ 89
Maksimijakso......................................... 77
Manuaalinen nollaus........................... 369
Manuaalitarkennus...................... 255, 281
MF (Manuaalitarkennus)..................... 281
M-Fn-painike......................................... 57
M-Fn-palkki...................................... 59, 61
Mikrofoni.............................................. 203
Mittausajastin...................................... 119
Mittaustapa.......................................... 152
M (Käsisäätöinen valotus)................... 138
Monikuvan kohinanvaimennus............ 105
Monitoimi............................................... 57
Monitoimipalkki...................................... 61
Mukauttaminen................................. 561
MP4..................................................... 196
Muistikortit 9 Kortit
Mukautettu kuvaustila.......................... 417
Mukautetun valkotasapainon............... 100
Muotokuva............................................. 89
Mustavalko...................................... 90, 94
Mustavalkokuvat.............................. 90, 94
Muut kuin Canonin salamayksiköt....... 178
N
Neutral................................................... 89
Nopea jatkuva kuvaus......................... 144
Nopea näyttö....................................... 149
Nopeutettu/hidastettu seuranta........... 289
637
Hakemisto
Nopeutettu video................................. 224
Oletusasetukset................................... 419
Normaali (IPB)..................................... 195
Kameran asetukset.......................... 419
Normaali (kuvan tallennuslaatu)............ 75
Mukautettu kuvaustila....................... 417
NTSC........................................... 195, 384
Näyttö.............................................. 30, 47
Kirkkaus............................................ 378
Kulman säätäminen...................... 47, 55
Kuvan toisto...................................... 304
Pikavalinta.......................................... 68
Oma valikko...................................... 569
Salamatoimintojen asetukset........... 187
Toimintojen mukauttaminen.............. 555
Valinnaiset toiminnot........................ 554
Oma asetus........................................... 90
Oma valikko......................................... 566
Sähköinen vesivaaka....................... 397
ONE SHOT (Kertatarkennus).............. 263
Valikkonäyttö...................................... 63
Osa-alamittaus.................................... 152
Värisävy............................................ 379
Osien nimet........................................... 31
Näyttö pois.......................................... 377
Ota kuva ilman korttia.......................... 118
Näytön asetukset................................. 403
O
P
PAL.............................................. 195, 384
Objektiivi.......................................... 50, 52
PC-liitäntä............................................ 585
Diffraktion korjaus..................... 113, 344
Perustietojen näyttö............................. 625
Digitaalinen objektiivin
Pienennetty näyttö............................... 310
optimointi.................................. 112, 343
Lukituksen vapautus..................... 51, 53
Optisen aberraation korjaus..... 110, 343
Reunojen valaistuksen
korjaus.......................................111, 343
Tarkennustavan valintakytkin....... 50, 53
Pieni (kuvan tallennuslaatu).................. 75
Pikavalinta............................................. 68
Pikavalitsin............................................ 59
Pikselimäärä.................................. 75, 609
Pistemittaus......................................... 152
Väriaberraation korjaus............ 113, 344
Pitkän valotuksen kohinanpoisto......... 107
Vääristymien korjaus.................111, 343
Pitkät (aika) valotukset........................ 158
Objektiivin sähköinen MF.................... 293
P (Ohjelmoitu AE)................................ 132
Ohje..................................................... 405
Tekstin koko...................................... 406
Puhdistus (kuvakenno)........................ 391
Pystysuuntaisen kuvan automaattinen
Ohjelmisto........................................... 572
kääntö.................................................. 372
Käyttöopas....................................... 573
Päiväys/aika........................................ 380
Ohjelmoitu AE...................................... 132
Päällekkäisvalotus............................... 166
Ohjelman siirto................................. 133
Päävalintakiekko................................... 58
638
Hakemisto
R
Raja-arvo (terävyys).............................. 93
Rajaus (kuvat)..................................... 346
Rajaustiedot........................................ 550
RAW................................................ 75, 76
RAW+JPEG................................... 75, 609
RAW-kuvan käsittely........................... 339
Reunojen valaistuksen korjaus.....111, 343
Ristikkonäyttö.............................. 305, 399
Roskanpoistotieto................................ 121
S
Salama (Speedlite).............................. 177
FEB (salamavalotuksen
haarukointi)....................................... 186
FE-varmistus.................................... 182
Hidas täsmäys.................................. 181
Langaton.......................................... 184
Manuaalinen salama........................ 183
Salaman valotuskorjaus........... 177, 186
Salamaohjaus (toimintojen
asetukset)......................................... 179
Salamatäsmäysaika......................... 178
Salamavalotuksen lukitus................. 177
Suljintäsmäys (1./2. verho)............... 185
Valinnaiset toiminnot........................ 187
Salamakenkä......................................... 31
Salaman valotuskorjaus.............. 177, 186
Salamatila............................................ 183
Salamatäsmäyksen liittimet................... 31
Salamavalotuksen lukitus.................... 177
Sama valotusaika uudelle aukolle....... 546
Sarjanumero.................................. 33, 389
SD-, SDHC-, SDXC-kortit 9 Kortit
Selausnäyttö........................................ 311
Sertifiointilogo...................................... 422
SERVO................................................ 263
Seurantaherkkyys................................ 288
Sijaintitiedot......................................... 411
sRGB................................................... 117
Stillkuvan rajaus/kuvasuhde.......... 80, 610
Suljintäsmäys...................................... 185
Suodatus (mustavalko).......................... 94
Suuri dynaaminen alue 9 HDR
Suuri (kuvan tallennuslaatu).................. 75
Suuri kuvataajuus................................ 199
Suuri vyöhyketarkennus.............. 267, 271
Sähköinen vesivaaka.......................... 397
Sävytystehoste (mustavalko)................ 94
Säätörengas.......................................... 60
T
M-kuvake............................................... 8
Tallennuksen aikana............................ 205
Tarkennuksen lukitus........................... 126
Tarkennus 9 Automaattitarkennus
Tarkennusopas.................................... 284
Tarkennustavan valintakytkin.......... 50, 53
Tarkka (kuvan tallennuslaatu)................ 75
Tasavirtaliitin........................................ 582
Tekijänoikeustiedot.............................. 420
Terävyys................................................ 93
Terävyysalueen tarkistus..................... 137
Teräväpiirto.......................................... 192
Tiedostokoko....................... 200, 609, 612
639
Hakemisto
Tiedostonimi........................................ 370
Valaistus (LCD-paneeli)......................... 60
Alaviiva ”_”........................................ 117
Valikko................................................... 63
Tiedostotunniste.................................. 371
Asetusten määrittäminen.................... 64
Tilannekuvakkeet......................... 127, 623
Himmennetyt valikkokohdat............... 66
Tilapainike............................................. 57
Oma valikko...................................... 566
Todellinen.............................................. 90
Valinnaiset toiminnot............................ 539
Toimintojen lukitus......................... 60, 416
Valitsimet
Toimintojen mukauttaminen................. 555
Toisen verhon täsmäys........................ 185
Toista (kuvaesitys)............................... 331
Toisto................................................... 301
Tulostaminen
DPOF-tulostus.................................. 353
Valokuvakirjan asetukset.................. 357
Turvaohjeet............................................ 25
Tuulisuoja............................................ 202
Tv (valotusajan esivalinta)................... 134
Täysautomaattitila............................... 123
Täysi teräväpiirto (Full HD)
(nopeutettu video)............................... 224
Täysi teräväpiirto (Full HD)
(video)......................................... 192, 225
U
UHS....................................................... 10
Ulkoinen mikrofoni............................... 203
Ulkoinen Speedlite-salama 9 Salama
USB (digitaali) -liitäntä........... 32, 348, 574
V
Vaihtotehoste (kuvaesitys)................... 331
Vaimennus........................................... 203
Vakio...................................................... 89
640
Pikavalitsin......................................... 59
Päävalintakiekko................................ 58
Valkoisen etusija (AWB)........................ 99
Valkotasapaino (WB)............................. 97
Automaatti.......................................... 99
Haarukointi....................................... 103
Korjaus............................................. 102
Oma asetus...................................... 100
Värilämpötila-asetus......................... 101
Valokuvakirjan asetukset..................... 357
Valotuksen korjaus.............................. 155
Valotuksen korjaus automaattisella
ISO-herkkyydellä M-tilassa.................. 139
Valotuksen simulointi........................... 120
Valotusajan esivalinta.......................... 134
Valotusaskelten muuttaminen.............. 542
Valotustason ilmaisin........... 138, 617, 620
Varmuussiirto....................................... 545
Varusteet................................................. 3
Verkkolaite........................................... 583
Verkkovirta........................................... 582
Vetäminen............................................. 67
Vianmääritys........................................ 588
Videojärjestelmä.................................. 384
Videot.................................................. 188
24,00p.............................................. 198
Hakemisto
AE-lukitus......................................... 212
Tietonäyttö........................................ 621
Aikakoodi.......................................... 205
Toisto........................................ 324, 325
Aukon esivalinta............................... 211
Toistolaskuri...................................... 206
Automaattinen pitkä valotusaika....... 248
Tuulisuoja......................................... 202
Automaattitarkennuksen nopeus
Ulkoinen mikrofoni............................ 203
videon servotarkennuksessa............ 292
Vaimennus........................................ 203
Av 1/8-aukon lis................................ 249
Valotusaika....................................... 215
Canon Log........................................ 236
Valotusajan esivalinta....................... 210
Drop frame....................................... 208
Videoiden katselu............................. 324
Editoiminen....................................... 327
Videokuvauspainike......................... 209
Ensimmäisen ja viimeisen
Videon digitaalinen IS....................... 220
kohtauksen leikkaaminen................. 327
Videon servotarkennuksen
HDMI-lähtö............................... 251, 395
seurantaherkkyys............................. 291
HDR-videokuvaus............................ 222
Videon servotarkennus..... 286, 291, 292
Jatkuvasti......................................... 205
Äänen tallennus / äänen
Katselu televisiossa.................. 324, 333
Kortit, jotka sopivat
tallennuksen taso............................. 202
Virhetoiminta........................................ 588
videokuvaukseen.............................. 611
Virrankatkaisu...................................... 377
Kuulokkeet........................................ 203
Virransäästö........................................ 377
Kuvan sieppaus................................ 329
Kuvataajuus...................................... 195
Kuvaus automaattivalotuksella......... 209
Kuvaus käsisäätöisellä
valotuksella....................................... 213
Mikrofoni........................................... 203
Mittausajastin................................... 249
Nopeutettu video...................... 224, 613
Pakkausmenetelmä.......................... 195
Rajattu kuvaus.................................. 219
Suuri kuvataajuus............................. 199
Tallennuksen aikana......................... 205
Tallennuksen peitto........................... 194
Virta....................................................... 48
Akun tietojen..................................... 387
Akun varaustaso......................... 49, 387
Lataaminen................................. 40, 576
Latautumiskyky................................. 387
Mahdolliset otokset........................... 608
Verkkovirta........................................ 582
Virrankatkaisu................................... 377
Voimakkuus (terävyys).......................... 93
Vyöhyketarkennus....................... 266, 271
Välkynnänpoisto.................................. 115
Väriaberraation korjaus............... 113, 344
Tallennusaika............................ 201, 612
Väriavaruus................................. 117, 343
Tallennuslaatu (koko)....................... 192
Värikylläisyys......................................... 93
Tallennuslaskuri................................ 206
Värilämpötila........................................ 101
Tiedostokoko............................ 200, 612
641
Hakemisto
Värisävy................................................. 93
Vääristymien korjaus....................111, 343
Näytetyn kuvan
lähettäminen............................. 450, 487
Näytä tiedot -näyttö.......................... 516
W
PictBridge......................................... 471
Wi-Fi-toiminto...................................... 423
Android............................................. 427
Camera Connect...................... 427, 444
CANON iMAGE GATEWAY.............. 481
Hakuehtoja vastaavien kuvien
lähettäminen............................. 455, 493
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta................................... 528
iOS................................................... 427
IP-osoite........................... 499, 503, 507
Käsinasetus................................... 535
Kaikkien kortilla olevien kuvien
lähettäminen............................. 454, 491
Kamera tukiasemana....................... 508
Katsottavissa olevat kuvat................ 458
Kauko-ohjaus................................... 444
Pikavalinta........................................ 449
Poista yhteystiedot........................... 514
Salasana.................................. 506, 533
SSID................................. 441, 462, 470
Tiedonsiirto älypuhelimen kanssa.... 427
Todennus.......................................... 496
Tukiasemat....................................... 496
Salaus........................................... 496
Tulosta kuva..................................... 472
Tulostin/tulostaminen....................... 472
Tulostus............................................ 475
Tulostusasetukset
Kopioiden määrä........................... 478
Kuvan optimointi............................ 477
Paperiasetus................................. 475
Päiväys/tiedostonumero................ 477
Kuvakoon muuttaminen.... 447, 453, 489
Rajaus........................................... 479
Kuvien katsominen........................... 444
Vaihda verkkoa................. 498, 502, 505
Kuvien lähetys web-palveluun.......... 481
Valittujen lähettäminen............. 451, 488
Käytä EOS-ohjelman kanssa........... 461
Verkko.............................. 441, 462, 470
Automaattinen lähetys................... 466
Verkkoasetukset............................... 531
EOS Utility..................................... 461
Virtuaalinäppäimistö......................... 534
Image Transfer Utility 2................. 466
Wi-Fi-asetukset........................ 429, 533
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
poistaminen...................................... 515
Lempinimi......................................... 514
Liitäntäkaapeli.................................. 426
Wi-Fi-tulostimella.............................. 469
WPS (Wi-Fi Protected Setup)........... 496
PBC-tila......................................... 497
PIN-tila.......................................... 501
Lähetä kuvia älypuhelimeen............. 448
Yhteensovitus................................... 431
MAC-osoite............................... 496, 516
Yhteyden muodostaminen
Muokkaa laitteen tietoja............ 458, 513
uudelleen.......................................... 509
Yhteyshistoria........................... 509, 533
642
Hakemisto
Y
Yhden kuvan näyttö............................. 304
Yhden pisteen AF................................ 265
Yhdistelmäkuvanvakaus...................... 221
Yksittäiskuvaus.................................... 144
Yksityiskohdat....................................... 89
Yleisaika UTC...................................... 415
Ylivalotusvaroitus................................ 309
Ympäristön etusija (AWB)..................... 99
Ä
Älykäs automaattikuvaus..................... 123
Äänen tallennus / äänen tallennuksen
taso...................................................... 202
Äänenvoimakkuus (videon toisto)....... 326
Äänimerkki........................................... 386
643
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista kesäkuussa 2019. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa, ota
yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla
Canonin verkkosivustossa.
CEL-SX5DA264
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising