Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä kuvausongelmat ja vahingot lukemalla ensin ”Turvaohjeet” (=30)
ja ”Käsittelyohjeet” (=33). Lue myös tämä opas huolellisesti, jotta osaat
käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä tulee.
Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas huolellisesti,
jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet oikein.
Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai lataaminen
ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä kuvista tai
aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Joissakin maissa tekijänoikeuslait voivat kieltää kameralla otettujen
kuvien (tai muistikortille siirretyn musiikin / musiikkia sisältävien kuvien)
käytön muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Ota myös huomioon,
että esimerkiksi joissakin julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla
kiellettyä ottaa valokuvia edes yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
(ja runkotulppa)
Akku LP-E12
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E12E*
Hihna
* Akkulaturin LC-E12E mukana toimitetaan virtajohto.
zz Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia (=11), liitäntäkaapelia tai HDMI-kaapelia.
zz Lisätietoja Laajennetusta käyttöoppaasta ja Käyttöoppaista on kohdassa
”Käyttöoppaat” (=4).
zz Jos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
zz Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
zz Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta (=4).
zz Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran mukana toimitetussa Käyttöoppaassa on
perustiedot kamerasta ja Wi-Fi-toiminnoista.
Laajennettu käyttöopas (tämä PDF-tiedosto), jossa on
täydelliset ohjeet, voidaan ladata Canonin sivustolta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata Canonin sivustolta tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen.
Lataussivu
Laajennettu käyttöopas / Lisätietoja
www.canon.com/icpd
Objektiivin käyttöopas
www.canon.com/icpd
Ohjelmiston käyttöopas
www.canon.com/icpd
zz PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe PDF -lukuohjelma,
kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota suositellaan).
zz Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
zz Avaa ladattu PDF-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
zz Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Käyttöoppaat
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
QR‑koodin avulla
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen
QR‑koodin avulla.
www.canon.com/icpd
zz QR-koodin lukemiseen vaaditaan sovellus.
zz Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa Laajennettu käyttöopas / Käyttöoppaat.
zz Valitse [5: Oppaan/ohjelmiston URL], niin QR-koodi näytetään kameran
näytössä.
5
Pikaopas
Aseta akku paikalleen
(=44).
1
zz Ostamisen jälkeen lataa akku
ennen käyttöä (=42).
Aseta kortti paikalleen
(=46).
2
zz Aseta kortti korttipaikkaan siten,
että kortin etiketti osoittaa kohti
kameran takaosaa.
Kiinnitä objektiivi (=52).
3
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa näkyvä valkoinen
kiinnitysmerkki kameran valkoiseen
kiinnitysmerkkiin.
zz Poista objektiivin suojatulppa.
Valmistaudu kuvaamaan.
4
(2)
6
(1)
zz Paina (1) samalla, kun käännät (2)
kevyesti, ja vapauta sitten (1).
zz Käännä (2) hieman lisää, kunnes
se napsahtaa.
Pikaopas
5
Kytke kamera päälle (=50).
6
Aseta kuvaustilan valitsin
asentoon <A> (=72).
7
8
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
Tarkenna kohteeseen (=57).
zz [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
Ota kuva (=57).
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
7
Pikaopas
9
Tarkista kuva.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin
2 sekuntia näytössä.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (=256).
zz Otettujen kuvien katselemisesta on tietoja kohdassa ”Kuvan toisto”
(=256).
zz Lisätietoja kuvien poistamisesta on kohdassa ”Kuvien poistaminen”
(=277).
8
Tämä käyttöopas
Oppaan kuvakkeet
: Osoittaa valitsimen.
<6>
<W> <X> <Y> <Z> : T
arkoittaa nuolipainikkeiden <V> vastaavaa
suuntaa.
: Tarkoittaa pikavalintapainiketta/asetuspainiketta.
<Q> <0>
: Ilmaisee (* sekunteina) painamasi painikkeen
*
toiminnon keston siitä hetkestä alkaen,
kun vapautat painikkeen.
yyEdellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja symboleita,
jotka näkyvät näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä toimia ja toimintoja
kuvattaessa.
M
=***
: Sivun otsikon oikealla puolella oleva M-kuvake osoittaa, että
toiminto on käytettävissä vain edistyneissä kuvaustiloissa ([d],
[s], [f] tai [a]) tai [k]-videotiloissa ([k] tai [M]).
:Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihjeitä parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
9
Tämä käyttöopas
Perusoletuksia käyttöohjeille sekä esimerkkikuvia
zz Ohjeet koskevat kameraa, kun virta on päällä (=50).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot
ovat oletusarvoissaan.
zz Ohjeiden näytöt näyttävät tilan, kun [Valikkonäyttö]-asetuksena
kohdassa [j: Näytä tasoasetukset] on [Ohjattu].
zz Oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty EF-M15-45mm
f/3.5‑6.3 IS STM -objektiivi.
zz Kamerassa näytetyt ja tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat
vain esimerkkejä.
zz EF- tai EF-S-objektiivia käytettäessä oletuksena on, että käytetään
kiinnityssovitinta.
10
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden tallennuskapasiteetista
riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa
kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=433).
zz SD-/SDHC-/SDXC-muistikortit
UHS-I-kortteja tuetaan.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun tallennat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka suorituskyky
on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus) videon
tallennuskoon käsittelyyn. Lisätietoja on sivulla =498.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja
SDXC‑muistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden
tallentamiseen soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
11
Luvut
Johdanto
2
Valmistelu ja peruskäyttö
41
Peruskuvaustilat
71
Edistyneet kuvaustilat
103
Kuvausasetukset
115
Salamavalokuvaus
243
Toistoasetukset
253
Langattomat asetukset
317
Toimintoasetukset
423
Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
457
Oma valikko
463
Lisätietoja
471
12
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista...........................................................................................3
Käyttöoppaat...........................................................................................4
Pikaopas.................................................................................................6
Tämä käyttöopas....................................................................................9
Yhteensopivat kortit..............................................................................11
Luvut.....................................................................................................12
Sisällys..................................................................................................13
Sisältö tarkoituksen mukaan.................................................................23
Toimintojen hakemisto..........................................................................26
Turvaohjeet...........................................................................................30
Käsittelyohjeet.......................................................................................33
Osien nimet...........................................................................................36
Valmistelu ja peruskäyttö
41
Akun lataaminen...................................................................................42
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen...............................................44
Kortin asettaminen/poistaminen............................................................46
Näytön käyttäminen..............................................................................49
Virran kytkeminen.................................................................................50
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen...............................................52
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen.............................54
Perustoiminnot......................................................................................56
Näyttötason asettaminen......................................................................60
Valikkotoiminnot ja -asetukset...............................................................63
13
Sisällys
Kosketusnäytön käyttö..........................................................................68
Pikavalinta.............................................................................................69
Peruskuvaustilat
71
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila
(täysin automaattinen)..........................................................................72
Erityiskohdetila......................................................................................80
Omakuva-tila.........................................................................................82
Muotokuva-tila.......................................................................................83
Pehmeä iho -tila....................................................................................84
Maisemakuva-tila..................................................................................85
Urheilukuva-tila.....................................................................................86
Lähikuva-tila..........................................................................................87
Ruoka-tila..............................................................................................88
Öinen muotokuva -tila...........................................................................89
Yökuvaus käsivaralta -tila.....................................................................90
HDR-vastavalo-tila................................................................................91
Äänetön tila...........................................................................................92
Erityiskohde-tilaa koskevat varotoimet..................................................93
Luovien suotimien tila...........................................................................96
Edistyneet kuvaustilat
103
Ohjelmoitu AE -tila (P).........................................................................104
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)...........................................................106
Aukon esivalinta -tila (Av)....................................................................108
Käsisäätöinen valotus -tila (M)............................................................110
14
Sisällys
Kuvausasetukset
Stillkuvien kuvaus
115
116
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus..................................................117
Kuvan laatu.........................................................................................122
Stillkuvan kuvasuhde..........................................................................125
Kuvien esikatseluaika.........................................................................127
Objektin vääristymien korjaus.............................................................128
Kuvaustapa.........................................................................................133
Itselaukaisu.........................................................................................135
Valotuksen korjaus..............................................................................137
ISO-herkkyysasetukset.......................................................................138
Automaattinen valotuksen optimointi..................................................141
Ensisijainen huippuvalotoisto..............................................................142
Mittaustapa.........................................................................................143
Mittausajastin......................................................................................145
Valotuksen simulointi...........................................................................146
Valkotasapaino....................................................................................147
Valkotasapainon korjaus.....................................................................152
Väriavaruus.........................................................................................153
Kuva-asetuksen valinta.......................................................................154
Kuva-asetusten mukauttaminen.........................................................157
Kuva-asetuksen tallentaminen............................................................160
Pitkän valotuksen kohinanpoisto.........................................................162
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä...................................................163
Kosketuslaukaisin...............................................................................165
15
Sisällys
Tarkennustoiminta...............................................................................167
Tarkennusmenetelmä..........................................................................170
Silmäntunnistus-AF.............................................................................180
Jatkuva tarkennus...............................................................................181
Tarkennustapa....................................................................................182
Manuaalitarkennus objektiivista automaattitarkennuksen jälkeen......183
Tarkennuksen apuvalo........................................................................184
Manuaalitarkennus..............................................................................185
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen........................187
Kuvanvakaus......................................................................................188
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)............................................................189
Videokoosteen tyyppi..........................................................................190
Kuvaus kauko-ohjauksella..................................................................191
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset............................................192
Videotallennus
195
Välilehtien valikot: Videotallennus.......................................................196
Videokuvaustila...................................................................................198
Videon tallennuslaatu..........................................................................205
Videon itselaukaisin............................................................................212
Äänen tallennus..................................................................................213
Nopeutetut videot................................................................................215
Videokollaasit......................................................................................224
Miniatyyritehostevideo........................................................................229
Videon servotarkennus.......................................................................231
Videon digitaalinen IS.........................................................................233
16
Sisällys
Muut valikkotoiminnot.........................................................................235
Yleiset videokuvauksen varoitukset....................................................240
Salamavalokuvaus
243
Salamavalokuvaus..............................................................................244
Salamavalotuksen korjaus..................................................................246
Salamavalotuksen lukitus...................................................................247
Salamaohjaus.....................................................................................248
Toistoasetukset
253
Välilehtien valikot: Toistoasetukset......................................................254
Kuvan toisto........................................................................................256
Suurennettu kuvan näyttö...................................................................259
Kuvaluettelo (monen kuvan näyttö)....................................................260
Videon toisto.......................................................................................261
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen.............264
Kuvan sieppaus..................................................................................266
Videokoosteiden editoiminen..............................................................268
Toisto televisiossa...............................................................................270
Suojaa kuvat.......................................................................................272
Käännä stillkuvia.................................................................................275
Muuta videon suuntatietoja.................................................................276
Kuvien poistaminen.............................................................................277
Tulostuksen valmistelut.......................................................................281
Tulosta kuvat.......................................................................................283
17
Sisällys
Tulostuksen tilaus...............................................................................284
Valokuvakirjan asetukset.....................................................................288
Luovat suotimet...................................................................................291
Luovan kuvauksen apu.......................................................................294
Punasilmäkorjaus................................................................................296
Luo albumi..........................................................................................297
Rajaus.................................................................................................300
Koon muuttaminen..............................................................................302
Luokitus...............................................................................................303
Kuvaesitykset......................................................................................306
Aseta kuvien hakuehdot......................................................................308
Kuvien ohittaminen pyyhkäisemällä....................................................310
Toistotietojen näyttö............................................................................312
AF-pistenäyttö.....................................................................................314
Näytä viimeksi katsottu.......................................................................315
Langattomat asetukset
317
Välilehtien valikot: Langattomat asetukset..........................................318
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen.........................................319
Yhdistäminen älypuhelimeen..............................................................321
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta.......................................349
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta.............................................357
Kuvien lähettäminen Web-palveluun..................................................367
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta..........................................................382
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen...................................387
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta...........................390
18
Sisällys
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti................................................392
Wi-Fi-asetukset...................................................................................393
Bluetooth-asetukset............................................................................394
Lempinimen muuttaminen...................................................................395
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin.........396
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen..................................399
Lentokonetila.......................................................................................401
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen oletusasetuksiin....402
Näytä tiedot -näyttö.............................................................................403
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen.....................................................404
Virheilmoitusten käsitteleminen...........................................................405
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta......................................416
Suojaus...............................................................................................418
Verkkoasetusten tarkistaminen...........................................................419
Langattoman yhteyden tila..................................................................420
Toimintoasetukset
423
Välilehtien valikot: Toimintoasetukset..................................................424
Valitse kansio......................................................................................426
Kuvanumerointi...................................................................................428
Automaattinen kääntö.........................................................................431
Suuntatietojen lisääminen videoihin....................................................432
Alusta kortti.........................................................................................433
Ekotila.................................................................................................435
Virransäästö........................................................................................436
Näytön kirkkaus..................................................................................437
19
Sisällys
Päiväys/aika/vyöhyke..........................................................................438
Kieli.....................................................................................................441
Suljinpainikkeen toiminto videoissa....................................................442
Videojärjestelmä..................................................................................443
Kosketusohjaus...................................................................................444
Näytön automaattisen lukituksen asetukset........................................445
Äänimerkki..........................................................................................446
HDMI-tarkkuus....................................................................................447
HDMI HDR -lähtö................................................................................448
Kuvaustietojen näyttö..........................................................................449
Peilikuva..............................................................................................451
Näytön suorituskyky............................................................................452
Nollaa kamera.....................................................................................453
Tekijänoikeustiedot..............................................................................454
Oppaan/ohjelmiston URL....................................................................456
Sertifiointilogon näyttö.........................................................................456
Laiteohjelmisto....................................................................................456
Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
457
Valinnaisten toimintojen määrittäminen...............................................458
Valinnaisten toimintojen asetukset......................................................459
20
Sisällys
Oma valikko
463
Välilehtien valikot: Oma valikko..........................................................464
Oman valikon tallentaminen................................................................465
Lisätietoja
471
Ohjelmisto...........................................................................................472
Kuvien tuominen tietokoneeseen........................................................474
Verkkovirtalisävaruste.........................................................................476
Vianmääritysopas................................................................................477
Virhekoodit..........................................................................................493
Suorituskyvyn tiedot............................................................................494
Tietonäyttö..........................................................................................501
Hakemisto...........................................................................................512
21
22
Sisältö tarkoituksen mukaan
Kuvaa
zz Kuvaa automaattisesti
 =71–=101
(Peruskuvaustilat)
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella
 =133 (i Jatkuva kuvaus)
zz Ota kuva itsestäsi ryhmässä
 =135 (j Itselaukaisu)
zz Pysäytä toiminta
zz Sumenna toiminta
 =106 (s Valotusajan
esivalinta)
zz Kuvaa valitsemillasi tehosteilla
 =78 (Luovan kuvauksen apu)
zz Hämärrä taustaa
 =108 (f Aukon esivalinta)
zz Pidä tausta terävänä
zz Kuvan kirkkauden (valotuksen)
säätäminen
 =137 (Valotuksen korjaus)
zz Kuvaa hämärässä
 =244 (I Salamavalokuvaus)
 =138 (ISO-herkkyyden
asetukset)
zz Kuvaa ilman salamaa
 =249 (b Salama pois)
zz Kuvaa ilotulituksia yöllä
 =112 (Aikavalotus)
zz Kuvaus luovilla tehosteilla
 =96 (Luovat suotimet)
zz Ota omakuva
 =82 (J Omakuva)
zz Tallenna videoita
 =195 (k Videotallennus)
23
Sisältö tarkoituksen mukaan
Kuvan laatu
zz Kuvaa kohdetta vastaavilla
tehosteilla
 =154 (Kuva-asetuksen valinta)
zz Tee kuvasta suurikokoinen tuloste  =122 (73, 83, 1, F)
zz Ota paljon kuvia
 =122 (7a, 8a, b)
AF (tarkennus)
zz Vaihda tarkennuspiste
 =172 (Tarkennusmenetelmä)
zz Kuvaa liikkuva kohde
 =168 (Jatkuva tarkennus)
 =86 (5 Urheilu)
Toisto
zz Katsele valokuvia tai videoita
kamerassa
 =256 (x Toisto)
zz Löydä valokuvat tai videot
nopeasti
 =260 (Kuvaluettelo)
=310 (Kuvien haku
i-valinnalla)
=308 (Aseta kuvien hakuehdot)
zz Arvioi kuvia
 =303 (Luokitus)
zz Suojaa tärkeät valokuvat tai videot  =272 (K Suojaa kuvat)
tahattomalta poistamiselta
zz Poista tarpeettomat valokuvat
tai videot
 =277 (L Poista kuvat)
zz Toista valokuvat ja videot
automaattisesti
 =306 (Kuvaesitykset)
zz Katsele valokuvia ja videoita
television kautta
 =270 (Toisto televisiossa)
zz Säädä näytön kirkkautta
 =437 (Näytön kirkkaus)
zz Lisää erikoistehoste kuviin
 =291 (Luovat suotimet)
24
Sisältö tarkoituksen mukaan
Langattomat toiminnot
zz Lähetä kuvia älypuhelimeen
 =321 (Yhdistäminen
älypuhelimeen)
zz Lähetä kuvat automaattisesti
tietokoneelle
 =349 (Yhdistäminen
tietokoneeseen Wi-Fin kautta)
zz Tulosta valokuvat
 =357 (Yhdistäminen
tulostimeen Wi-Fin kautta)
zz Jaa kuvia verkossa
 =367 (Kuvien lähettäminen
Web-palveluun)
25
Toimintojen hakemisto
Virta
zz Akun lataaminen (=42)
Automaattitarkennus
zz Tarkennustoiminta (=167)
zz Akun varaustaso (=51)
zz Tarkennusmenetelmä (=170)
zz Ekotila (=435)
zz AF-pisteen valinta (=175)
zz Virransäästö (=436)
zz Silmäntunnistus-AF (=180)
Kortit
zz Alustaminen (=433)
zz Videon tallennukseen sopivat kortit
(=497)
Objektiivi
zz Kiinnittäminen (=52, =54)
zz Irrottaminen (=53, =55)
zz Kuvan ottaminen ilman objektiivia
(=461)
Perusasetukset
zz Päiväys/aika/vyöhyke (=438)
zz Kieli (=441)
zz Videojärjestelmä (=443)
zz Äänimerkki (=446)
zz Kameran kaikkien asetusten
tyhjentäminen (=453)
zz Tekijänoikeustiedot (=454)
Näyttö
zz Kallistaminen (=49)
zz Kosketusohjaus (=68)
zz Kirkkaus (=437)
zz Näytön automaattisen lukituksen
asetukset (=445)
zz Näytön suorituskyky (=452)
26
zz Jatkuva tarkennus (=181)
zz Sähköinen manuaalitarkennus
(=183)
zz Tarkennuksen apuvalo (=184)
zz Manuaalitarkennus (=185)
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset (=187)
Mittaus
zz Mittaustapa (=143)
Kuvaus
zz Maksimijakso (=124)
zz Kuvaustapa (=133)
zz Itselaukaisu (=135)
Kuvan tallennusasetukset
zz Kansion valitseminen/luominen
(=426)
zz Kuvanumerointi (=428)
Toimintojen hakemisto
Kuvan laatu
Kuvaa
zz Kuvan laatu (=122)
zz Kuvaustila (=38)
zz Stillkuvan kuvasuhde (=125)
zz Pikavalinta (=69)
zz Objektin vääristymien korjaus
(=128)
zz Luovat suotimet (=96)
zz ISO-herkkyys (stillkuvat) (=138)
zz Syväterävyyden tarkistus (=109)
zz Automaattinen valotuksen
optimointi (=141)
zz Kosketuslaukaisin (=165)
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
(=142)
zz Kauko-ohjaus (=191)
zz Valkotasapaino (=147)
zz Väriavaruus (=153)
zz Kuva-asetukset (=154)
zz Pitkän valotuksen kohinanpoisto
(=162)
zz Kohinanpoisto suurella
ISO‑herkkyydellä (=163)
zz Luovan kuvauksen apu (=78)
zz Suurennettu näkymä (=177)
zz Kuvaustietojen näyttö (=449)
zz Ristikkonäyttö (=449)
zz Peilikuva (=451)
zz Virhekoodit (=493)
Valotus
zz Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä
(=111)
zz Valotuksen korjaus (=137)
zz Valotuksen simulointi (=146)
zz AE-lukitus (=189)
zz Varmuussiirto (=459)
Salama
zz Salama (=244)
zz Salaman valotuskorjaus (=246)
zz Salamavalotuksen lukitus (=247)
zz Sisäisen salaman toimintoasetukset
(=251)
27
Toimintojen hakemisto
Videotallennus
Toisto
zz Tallentaminen
automaattivalotuksella (=198)
zz Kuvien esikatseluaika (=127)
zz Tallentaminen käsisäätöisellä
valotuksella (=200)
zz Toisto koskettamalla (=258)
zz Videon tallennuskoko (=205)
zz Kuvaluettelo (=260)
zz Äänen tallennus (=213)
zz Tuulisuoja (=213)
zz Yhden kuvan näyttö (=256)
zz Suurennettu näkymä (=259)
zz Videon toisto (=261)
zz Vaimennus (=214)
zz Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen (=264)
zz Nopeutettu video (=215)
zz Kuvan sieppaus (4K) (=266)
zz Videokollaasi (=224)
zz Kuvien katselu televisiossa
(=270)
zz Videon servotarkennus (=231)
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
(=235)
zz Suojaa (=272)
zz ISO-herkkyys (video) (=236)
zz Poistaminen (=277)
zz Kuvan kääntäminen (=275)
zz HDMI-lähtö (=238)
zz Luokitus (=303)
zz Automaattinen pitkä valotusaika
(=239)
zz Kuvaesitys (=306)
zz Rotaatiotietojen lisääminen
(=432)
zz Laukaisimen toiminto videoissa
(=442)
zz Kuvan hakuehtojen määrittäminen
(=308)
zz Kuvien selaus (selausnäyttö)
(=310)
zz Toistotietojen näyttö (=312)
zz AF-pistenäyttö (=314)
zz Automaattinen kääntö (=431)
zz HDMI-tarkkuus (=447)
zz HDR-lähtö (=448)
zz Kuvaustietojen näyttö (=506)
28
Toimintojen hakemisto
Kuvien muokkaaminen
Langattomat toiminnot
zz Luovat suotimet (=291)
zz Yhteys älypuhelimeen (=321)
zz Punasilmäkorjaus (=296)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti älypuhelimiin
(=335)
zz Videokollaasialbumi (=297)
zz JPEG-kuvan rajaaminen (=300)
zz JPEG-kuvan koon muuttaminen
(=302)
Tulostuksen tilaus
zz DPOF-tulostus (=284)
zz Valokuvakirjan asetukset (=288)
Mukauttaminen
zz Tasoasetusten näyttäminen
(=60)
zz Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
(=458)
zz Oma valikko (=465)
Ohjelmisto
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
(=349)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti tietokoneisiin
(=354)
zz Tulostus Wi-Fi-tulostimella
(=357)
zz Lähettäminen Web-palveluun
(=367)
zz Yhdistäminen langattomaan
kauko‑ohjaimeen (=387)
zz Geotunnistetietojen lisääminen
kuviin (=396)
zz Langattoman yhteyden asetusten
nollaaminen (=402)
zz Lataaminen ja asentaminen
(=472)
zz Ohjelmiston käyttöoppaat (=473)
29
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudata ohjeita, jotta vältytään tuotteen käyttäjään tai muihin kohdistuvilta
haitoilta tai loukkaantumisilta.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna.
Jos se niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos se niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
zz Käytä vain virtalähteitä, jotka on tässä käyttöoppaassa määritelty tuotteen kanssa
yhteensopiviksi.
zz Älä pura tai muuta tuotetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä koske tuotteen sisäosiin.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen, jos havaitaan jotain epätavallista, kuten savua
tai outoa hajua.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua. Älä laita tuotteen sisään vierasesineitä tai nesteitä.
zz Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla herkästi syttyviä kaasuja.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen tai tulipaloon.
zz Älä jätä objektiivia tai kameraa/videokameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten,
että objektiivin suojatulppaa ei ole kiinnitetty.
Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.
zz Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
Siitä voi aiheutua sähköisku.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät kaupallisesti saatavilla olevia paristoja tai
mukana toimitettuja akkuja.
yyKäytä paristoja/akkuja vain tuotteessa, johon ne on tarkoitettu.
yyÄlä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
yyÄlä lataa paristoja/akkuja akkulaturilla, jota ei ole tarkoitukseen hyväksytty.
yyÄlä päästä napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien tai muiden
metalliesineiden kanssa.
yyÄlä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
yyKun otat paristot/akun ulos laitteesta, eristä navat teipillä tai muilla keinoin.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen tai tulipaloon.
Jos paristo/akku vuotaa ja vuotanutta ainetta pääsee iholle tai vaatteille, huuhtele
altistunut alue huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos ainetta menee silmään,
huuhtele huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta juoksevaa vettä ja hakeudu
välittömästi lääkäriin.
30
Turvaohjeet
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturi tai verkkolaitetta.
yyPoista virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly säännöllisesti kuivalla liinalla.
yyÄlä kytke tai irrota tuotetta märin käsin.
yyÄlä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
yyÄlä päästä virtaliitintä ja napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien
tai muiden metalliesineiden kanssa.
zz Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturi tai verkkolaitetta ukkosmyrskyn aikana.
zz Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, riko tai muuta virtajohtoa.
zz Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaalin, kun se on käytössä, tai pian
käytön jälkeen, kun tuote on edelleen lämmin.
zz Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
zz Älä jätä tuotetta kiinni virtalähteeseen pitkiksi ajoiksi.
zz Älä lataa akkuja lämpötilassa, joka on lämpötila-alueen 5–40 °C ulkopuolella.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen tai tulipaloon.
zz Älä anna tuotteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa.
Tämä voi johtaa matalan lämpötilan palovammoihin, kuten ihon punoitukseen tai
rakkoihin, vaikka tuote ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai
vastaavaa ratkaisua, kun tuotetta käytettään kuumissa paikoissa tai jos henkilöllä
on verenkierron ongelmia tai aliherkkä iho.
zz Noudata annettuja ohjeita kameran sammuttamisesta paikoissa, joissa sen käyttö
on kielletty.
Jos näin ei toimita, voi jonkin toisen laitteen toiminta häiriintyä sähkömagneettisten
aaltojen vaikutuksesta ja seurauksena olla jopa onnettomuuksia.
31
Turvaohjeet
HUOMIO:
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähietäisyydeltä kohti silmiä.
Tämä voi vahingoittaa silmiä.
zz Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen
käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
zz Salama säteilee laukaistaessa kuumuutta. Kun otat kuvia, pidä sormet ja muut kehon
osat sekä esineet etäällä salamayksiköstä.
Seurauksena voi olla palovamma tai salaman toimintahäiriö.
zz Älä jätä tuotetta voimakkaalle kuumudelle tai kylmyydelle alttiisiin paikkoihin.
Tuote voi kuumeta tai kylmentyä hyvin voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja
tai loukkaantumisen sitä kosketettaessa.
zz Hihna on tarkoitettu vain kehoon kiinnitettäväksi. Hihnan ripustaminen koukkuun
tai muuhun esineeseen tuote kiinnitettynä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään
ravistele tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä paina objektiivia kovalla voimalla tai päästä mitään osumaan siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
zz Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.
Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.
zz Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
Siitä voi aiheutua vammoja.
zz Jos tämän tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee mitään epätavallisia
iho‑oireita tai -ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
32
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla. Jos kamera
kastuu, ota välittömästi yhteyttä Canon-huoltoon. Pyyhi vesipisarat pois
puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos kamera on altistunut suolapitoiselle
ilmalle, pyyhi kamera puhtaalla, kuivaksi puserretulla kostealla liinalla.
zz Jos kameraa käytetään paikassa, jossa on paljon likaa tai pölyä,
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz On suositeltavaa puhdistaa kamera käytön jälkeen. Jos likaa, pölyä,
vettä tai suolaa jää kameraan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien,
läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa
auringonvalossa olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä purkaa
kameraa.
zz Älä estä sisäisen salaman tai suljinverhon toimintaa sormellasi tai millään
esineellä. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
zz Käytä erikseen hankittavaa puhallinharjaa pölyn poistamiseen
objektiivista tai muista osista. Älä käytä orgaanisia liuottimia sisältäviä
puhdistusaineita puhdistaessasi kameran runkoa tai objektiivia.
Jos likaa on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen,
kameran päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden
tiivistymisen sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen
sopeutua lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
33
Käsittelyohjeet
zz Jos kameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä kameraa tai poista objektiivia,
korttia tai akkua, ettei kamera vahingoitu. Katkaise kamerasta virta ja
odota, kunnes kosteus on haihtunut kokonaan, ennen kuin jatkat käyttöä.
Kun kamera on täysin kuivunut, mutta vielä sisältä kylmä, älä poista
objektiivia, korttia tai akkua ennen kuin kamera on lämmennyt ympäristön
lämpötilaan.
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki
sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan
tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera lähimmässä
Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
zz Kamera saattaa kuumentua toistuvan jatkuvan kuvauksen tai pitkään
jatkuvan stillkuvien/videon kuvauksen aikana. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa voi
näkyä haamukuvia.
Näyttö
zz Näytössä on käytetty erittäin tarkkaa tekniikkaa, jonka ansiosta yli
99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa
voi kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti
esimerkiksi punaisia, mustia tai muunvärisiä. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö. Ne eivät vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta
voi jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja häviää,
kun kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
34
Käsittelyohjeet
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti
tai altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Kuvakennossa olevat tahrat
zz Sen lisäksi, että kameraan voi tulla pölyä ulkopuolelta, joissakin
harvoissa tapauksissa kameran sisäosien voiteluainetta voi tarttua
kennon etuosaan. Jos kuvissa näkyy tahroja, puhdista kenno
Canon‑huollossa.
Objektiivi
zz Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se
takapää ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojatulppa,
jotta objektiivin linssi ja sähköliittimet eivät
naarmuuntuisi (1).
(1)
35
Osien nimet
(6)(7)
( 1)
( 2)
(8)
(17)
(18)
( 9)
( 10)
( 3)
( 4)
( 11)
( 12)
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)
( 5)
( 19)
( 20) ( 21)
( 22)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
36
Laukaisin
<6>-valintakiekko
EF-M-objektiivin kiinnitysmerkki
Kuvakenno
Liittimet
Virtapainike
Kuvaustilan valitsin
Salama
Hihnan kiinnike
<I> Salaman nostovipu
Liitäntöjen kansi
Tarkennuksen apuvalo /
punasilmäisyyden vähennyksen /
itselaukaisimen /
kauko-ohjaimen valo
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Korttipaikan kansi
Objektiivin vapautuspainike
Objektiivin lukitusnasta
Objektiivin kiinnitys
<k> HDMI OUT -liitäntä
<g> Digitaaliliitäntä
Jalustakierre
Tasavirtaliittimen johdon aukko
Paristolokeron kansi
Runkotulppa
Osien nimet
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(12)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Näyttö
<V> Polttotason merkki
Mikrofoni
Käyttövalo
Kaiutin
Sarjanumero (rungon numero)
<M> Valikkopainike
<W/O/L> Ylös / Valotuksen
korjaus / Poista -painike
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<Y/A> Vasen / AE-lukitus /
Salamavalotuksen lukitus -painike
<X/B> Alas / Info-painike
<x> Toistopainike
Videokuvauspainike
<Z/I> Oikea / salamapainike
<Q/0> Pikavalintapainike /
asetuspainike
37
Osien nimet
Kuvaustilan valitsin / kuvaustilat
(1)
(2)
(3)
(1) A: Älykäs automaattikuvaus -tila (=72)
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta. Täysin automaattinen kuvaus
kameran määrittämillä asetuksilla.
(2) z: Stillkuvatila
Stillkuvien kuvaukseen. Voit antaa kameran määrittää asetukset kohteen tai
kohtauksen mukaan tai voit ottaa kuvauksen enemmän omaan hallintaasi.
Voit valita kuvaustilan napauttamalla kuvaustilan kuvaketta kuvausnäytön
vasemmassa yläkulmassa. Valitse kuvaustila <Y> <Z>-painikkeilla ja
paina sitten <0>.
Edistyneet kuvaustilat
d
Ohjelmoitu AE (=104)
s
Valotusajan esivalinta (=106)
f
Aukon esivalinta (=108)
a
Käsisäätöinen valotus (=110)
D: Hybridiautomaattitila (=72)
38
Osien nimet
Erityiskohdetila
J
Omakuva (=82)
P
Ruoka (=88)
2
Muotokuva (=83)
6
Öinen muotokuva (=89)
K
Pehmeä iho (=84)
F
Yökuvaus käsivaralta (=90)
3
Maisemakuva (=85)
G
HDR-vastavalo (=91)
5
Urheilukuva (=86)
I
Äänetön tila (=92)
4
Lähikuva (=87)
Miniatyyritehoste (=99)
Luovien suotimien tila (=96)
I
Rakeinen mustavalk. (=98)
c
G
Pehmeäpiirto (=98)
A
HDR-taide, norm. (=99)
X
Kalansilmätehoste (=98)
B
HDR-taide, värik. (=99)
K
Vesiväritehoste (=98)
C
HDR-taide, kyll. (=99)
H
Lelukameratehoste (=98)
D
HDR-taide, koho (=99)
(3) k: Videokuvaustila
Videoiden tallennukseen. Voit valita kuvaustilan napauttamalla kuvaustilan
kuvaketta kuvausnäytön vasemmassa yläkulmassa. Valitse kuvaustila
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten <0>.
k
Videon automaattinen valotus (=198)
M
Videon käsisäätöinen valotus (=200)
39
Osien nimet
Akkulaturi LC-E12E
Laturi akulle LP-E12 (=42).
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Akun paikka
Täyden latauksen
merkkivalo
Latauksen
merkkivalo
Virtajohto
Virtajohdon liitäntä
(5)
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää sitten
soljen läpi kuvan osoittamalla tavalla.
Vedä hihna sopivan kireäksi soljen ympäriltä
ja varmista, että hihna ei pääse löystymään.
40
Valmistelu ja peruskäyttö
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
41
Akun lataaminen
akun mukana toimitettu
1Irrota
suojakotelo.
akku kokonaan akkulaturiin.
2zAseta
z Toimi päinvastaisessa järjestyksessä,
kun poistat akun.
akku.
3zLataa
z Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan.
zz Lataus alkaa automaattisesti, ja
latauksen oranssi merkkivalo syttyy.
zz Kun akku on täysin ladattu, täyden
latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
zz Täysin tyhjän akun lataaminen
täyteen kestää noin 2 tuntia
huoneenlämpötilassa (23 °C).
Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila ja
akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa
lämpötiloissa (5–10 °C) kestää
kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
42
Akun lataaminen
zz Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zz Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zz Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin
virtajohto pistorasiasta.
zz Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa
poistuu, mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa.
Säilytä akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua,
sen suorituskyky voi laskea.
zz Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz.
Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen
pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta.
Tämä voi vahingoittaa akkulaturia.
zz Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen
jälkeen, akku on kulunut loppuun.
Hanki uusi akku.
zz Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin noin
5 sekuntiin.
zz Mukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E12 kanssa.
43
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E12 kameraan.
Asettaminen
paristokotelon kansi
1Avaa
liu'uttamalla sitä.
akku paikalleen.
2zAseta
z Aseta akku sähköliitännät edellä.
zz Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
kansi.
3zSulje
z Liu'uta kantta, kunnes se napsahtaa
kiinni.
zz Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E12.
zz Kun avaat akkutilan kannen, varo kääntämästä sitä liikaa taaksepäin.
Se voi rikkoa saranan.
44
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Poistaminen
(1)
akkutilan kansi.
1zAvaa
z Katkaise kamerasta virta.
zz Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
akku.
2zPoista
z Paina akun lukitsinta nuolen osoittamaan
suuntaan ja poista akku.
zz Estä oikosulkujen riski asettamalla
mukana toimitettu akun suojakotelo
(=42) paikalleen.
45
Kortin asettaminen/poistaminen
Otetut kuvat tallennetaan kortille.
zz Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin,
että kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
Asettaminen
(1)
1Avaa korttipaikan kansi.
kortti paikalleen.
2zAseta
z Työnnä korttia etikettipuoli kameran
takaosaan päin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
3Sulje kansi.
46
Kortin asettaminen/poistaminen
Poistaminen
(1)
kansi.
1zAvaa
z Katkaise kamerasta virta.
zz Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
zz Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...],
sulje kansi.
kortti.
2zPoista
z Poista kortti työntämällä sitä kevyesti
ja vapauttamalla se sitten.
zz Vedä kortti suoraan ulos ja sulje kansi.
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=433).
zz Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien laadun asetusten ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
47
Kortin asettaminen/poistaminen
zz Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan kantta tai poista akkua tässä vaiheessa. Älä myöskään tee
seuraavia toimintoja, kun käyttövalo palaa tai vilkkuu. Muutoin kuvatiedot,
kortti tai kamera voivat vahingoittua.
yyKortin poistaminen.
yyAkun poistaminen.
yyKameran ravistaminen tai kolhiminen.
yyVirtajohdon irrottaminen tai liittäminen (kun käytetään verkkovirtaa
lisävarusteiden (myydään erikseen) avulla).
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (=428).
zz Jos näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (=433). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista liittimiä
pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
zz Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus
tulee näyttöön.)
48
Näytön käyttäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa ja kulmaa.
Näytön kallistaminen ylöspäin
zz Näyttö nousee ylöspäin ja aukeaa
noin 180°.
zz Kun haluat ottaa itsesi mukaan
kuviin, voit katsoa peilikuvaa itsestäsi
kääntämällä näytön ympäri kameran
etupuolelle.
zz Kun kameraa ei käytetä, pidä näyttö suljettuna.
zz Älä avaa näyttöä väkisin liian paljon, sillä kamera voi vahingoittua.
49
Virran kytkeminen
Kytke kameraan virta painamalla
virtapainiketta. Katkaise kamerasta virta
painamalla painiketta uudelleen.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetusnäyttö tulee
näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke =438 ohjeiden mukaan.
Käyttöliittymän kielen muuttaminen
Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta, =441.
zz [Tallennetaan...] tulee näkyviin, jos katkaiset kamerasta virran kuvien kortille
tallentamisen aikana, ja kamera sammuu, kun tallennus on valmis.
50
Virran kytkeminen
Akun varauksen ilmaisin
: Akun varaustaso on riittävä.
: Akun varaustaso on matala,
mutta kameraa voi vielä käyttää.
: Akusta loppuu pian virta. (Vilkkuu)
: Lataa akku.
zz Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
yyLaukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
yyAutomaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
yyImage Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
yyWi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
zz Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
zz Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua
muita objektiiveja nopeammin.
zz Alhaisissa lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun
varaustaso olisi riittävä.
51
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kamera on yhteensopiva kaikkien EF-M-objektiivien kanssa.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1zPoista
z Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
objektiivi.
2zKiinnitä
z Aseta objektiivin ja kameran valkoiset
kiinnitysmerkit kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
3Poista objektiivin etusuojatulppa.
52
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
(3)
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
(2)
(1)
zz Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
zz Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
zz Katkaise kamerasta virta ennen linssien kiinnittämistä tai irrottamista.
zz Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
zz Kuvauksen kuvakulma
-- Koska kuva-alue on kooltaan 35 mm:n filmimuotoa pienempi, tehollinen
kuvakulma vastaa objektiivin polttoväliä noin 1,6-kertaisesti.
Kuva-alue (noin) (22,3×14,9 mm)
35 mm:n filmimuoto (36×24 mm)
zz Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa (=4).
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
Puhdista runkotulppa pölystä, ennen kuin kiinnität sen.
53
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen
ja irrottaminen
EF- ja EF-S-objektiiveja voidaan käyttää kiinnittämällä kameraan
lisävarusteena saatava EF-EOS M -kiinnityssovitin.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1zPoista
z Irrota objektiivin, sovittimen ja
rungon tulpat.
(1)
(2)
objektiivi sovittimeen.
2zKiinnitä
z Kohdista objektiivin punainen tai
valkoinen kiinnitysmerkki sovittimen
vastaavaan kiinnitysmerkkiin ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
(1)
(2)
(3)
Punainen merkki
Valkoinen merkki
sovitin kameraan.
3zKiinnitä
z Aseta sovittimen ja kameran valkoiset
kiinnitysmerkit (3) kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
54
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen
objektiivin tarkennustavan
4Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
5Poista objektiivin etusuojatulppa.
Objektiivin irrottaminen
objektiivin vapautuspainiketta
1Paina
ja käännä sovitinta nuolen
osoittamaan suuntaan.
zz Käännä sovitinta, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
objektiivi sovittimesta.
2zIrrota
z Pidä sovittimessa olevaa objektiivin
vapautusvipua painettuna ja käännä
objektiivia vastapäivään.
zz Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
zz Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
zz Objektiivin varotoimet, =53.
zz Kun käytät objektiivia, joka on kameraa painavampi, kannattele kameraa
objektiivista kuvaamisen tai kantamisen aikana.
zz Jos käytät EF-objektiiveja, joissa on jalustakiinnike (kuten superteleasentoobjektiiveja), kiinnitä jalusta objektiivin jalustakiinnikkeeseen. Kun käytät
objektiiveja, joissa ei ole jalustakiinnikettä, kiinnitä jalusta kiinnityssovittimen
jalustakiinnikkeeseen.
55
Perustoiminnot
Kameran piteleminen
Kuvauksen aikana voit säätää näyttöä kallistamalla sitä. Lisätietoja on
sivulla =49.
Normaali kulma
56
Matala kulma
Perustoiminnot
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten voit
painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen puoliväliin
Tämä käynnistää automaattitarkennuksen
ja automaattivalotusjärjestelmän,
joka määrittää valotusajan ja aukon.
Valotusasetus (valotusaika ja aukon arvo)
näkyy noin 8 sekuntia tai mittausajastimelle
määritetyn ajan.*
* Oletuksena mittausajastimen asetus on
8 sekuntia.
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Tämä toiminto ottaa kuvan.
zz Kameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan
kameran tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä kameran
tärähtely noudattamalla seuraavia ohjeita:
Pitele kameraa tukevasti.
Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
zz Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin tai jos
painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas, kestää hetken,
ennen kuin kamera ottaa kuvan.
zz Voit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
57
Perustoiminnot
<6>-valintakiekko
Tarkkaile näyttöä ja käännä
<6>-valintakiekkoa.
Tällä valitsimella voit määrittää esimerkiksi
valotusajan ja aukon arvon.
58
Perustoiminnot
INFO-painike
Kukin <B>-painikkeen painallus vaihtaa
näytettyjä tietoja.
Seuraavassa on stillkuvien
esimerkkinäyttöjä.
59
Näyttötason asettaminen
Voit määrittää omien mieltymystesi mukaan, kuinka tiedot näytetään
näytöllä. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
päävälilehdet.
1zNäytä
z Näytä päävälilehdet painamalla
<M>-painiketta.
[j]-välilehti.
2zValitse
z Valitse [j]-välilehti nuolipainikkeilla
<Y> <Z>.
60
Näyttötason asettaminen
Valikkonäyttö
Voit valita näyttötyypiksi [Ohjattu] tai [Vakio]. Jos valitset [Ohjattu],
päävälilehden kuvaukset näytetään, kun painat <M>-painiketta.
Jos valitset [Vakio], valikkonäyttö tulee näkyviin heti, kun painat
<M>‑painiketta. Oletusarvo on [Ohjattu].
1Valitse [Valikkonäyttö].
2Valitse näyttötyyppi.
(1)
(1) Päävälilehdet
zz Kun asetuksena on [Ohjattu], [9 (Oma valikko)] -välilehti ei tule näkyviin.
Määritä Oma valikko (=465) vaihtamalla valikon näyttötasoksi [Vakio].
61
Näyttötason asettaminen
Toiminto-opas
Lyhyt kuvaus toiminnoista ja kohteista voidaan näyttää, kun käytät
pikavalinta- tai valikkoasetuksia. Oletusarvo on [Päällä].
1Valitse [Toiminto-opas].
2Valitse [Päällä].
zz Esimerkkinäytöt
Pikavalintanäyttö
Valikkonäyttö
(1)
(1)
(1) Toiminto-opas
zz Voit poistaa kuvauksen napauttamalla sitä tai jatkamalla toimintojen
suorittamista.
62
Valikkotoiminnot ja -asetukset
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
<M>-painike
Näyttö
<V> Nuolipainikkeet
(4)
(5)
<0>-painike
Valintakiekko
Valikkonäyttö
<A>-tila
Videotila
Stillkuvatila (edistyneissä kuvaustiloissa)
zz Valikkovälilehdet ja näytetyt kohteet vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
63
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
zz Kun [j: Valikkonäyttö] -asetuksena on [Ohjattu]
(1)
päävälilehdet.
1zNäytä
z Kun painat <M>-painiketta,
päävälilehdet (1) ja valitun välilehden
kuvaus tulevat näkyviin.
päävälilehti.
2zValitse
z Aina kun painat nuolipainikkeita
<Y> <Z>, päävälilehti (toimintoryhmä)
vaihtuu.
zz Voit tehdä valinnan myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
valikkonäyttö.
3zNäytä
z Avaa valikkonäyttö painamalla <0>.
zz Voit palata päävälilehtinäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
alivälilehti.
4zValitse
z Valitse alivälilehti nuolipainikkeilla
<Y> <Z>.
zz Voit tehdä valinnan myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
asetus.
5zValitse
z Valitse kohde nuolipainikkeilla <W> <X>
ja paina sitten <0>.
64
Valikkotoiminnot ja -asetukset
vaihtoehto.
6zValitse
z Valitse haluamasi vaihtoehto
nuolipainikkeilla <W> <X tai <Y> <Z>.
(Jotkut vaihtoehdot valitaan painikkeilla
<W> ja <X> ja jotkut painikkeilla
<Y> ja <Z>.)
zz Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
vaihtoehto.
7zMääritä
z Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
zz Jos muutat asetusta oletusarvosta,
se näkyy sinisenä (käytettävissä vain
[z]-välilehden valikkokohteille).
asetuksesta.
8zPoistu
z Painamalla <M>-painiketta
kahdesti voit poistua valikosta ja palata
kuvausvalmiustilaan.
zz Vaiheissa 2–8 voit myös napauttaa näyttöä suorittaaksesi toiminnon (=68).
zz Tästä eteenpäin valikkotoimintojen ohjeissa oletetaan, että valikkonäyttö on
näkyvissä.
zz Peruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
65
Valikkotoiminnot ja -asetukset
zz Kun [j: Valikkonäyttö] -asetuksena on [Vakio]
(1)
valikkonäyttö.
1zNäytä
z Avaa valikkonäyttö painamalla
<M>‑painiketta.
välilehti.
2zValitse
z Valitse päävälilehti (1) ja alivälilehti
painamalla <Y> <Z>-painikkeita.
zz Voit tehdä valinnan myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
zz Tämän jälkeen toiminnot ovat samat
kuin silloin, kun [j: Valikkonäyttö]
-asetuksena on [Ohjattu]. Katso kohta
Valikkoasetusten määrittäminen
(=64) ja aloita vaiheesta 5.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<M>-painiketta.
66
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: Ensisijainen huippuvalotoisto
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei voi
määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä,
jos jonkin toisen toiminnon asetus
ohittaa sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin
valitsemalla himmeänä näkyvän
valikkokohdan ja painamalla
<0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon
asetuksen, himmeänä näkyvän
valikkokohdan voi määrittää.
zz Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
zz [Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera] mahdollistaa
valikkotoimintojen oletusasetusten palauttamisen (=453).
67
Kosketusnäytön käyttö
Voit käyttää kameraa napauttamalla tai vetämällä näytössä (kosketusnäyttö)
sormellasi.
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
zz Napauta näyttöä sormella
(kosketa näyttöä nopeasti ja nosta
sormesi näytöltä).
zz Esimerkiksi kun napautat kohtaa [Q],
pikavalintanäyttö tulee näkyviin.
Voit palata edelliseen näyttöön
valitsemalla [2].
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
zz Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa ], äänimerkkiä ei kuulu
kosketustoimintojen aikana (=446).
zz Kosketusohjauksen herkkyyttä voidaan säätää (=444).
68
Pikavalinta
Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan. Tätä kutsutaan
pikavalinnaksi (paitsi [A]-tilassa).
1Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2zValitse
z Valitse painamalla
<W> <X> -painikkeita.
zz Kun vasemmalla näkyvä näyttö
avautuu, valitse painamalla
<W> <X> <Y> <Z>-painikkeita.
vaihtoehto.
3zValitse
z Muuta asetus kääntämällä
<6>-valintakiekkoa tai painamalla
<Y> <Z>-painikkeita. Jotkin kohteet
määritetään painamalla tämän jälkeen
painiketta.
zz Voit viimeistellä asetuksen ja palata
edelliseen näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
zz Voit valita pikavalinta-asetukset myös napauttamalla näyttöä (=68).
69
70
Peruskuvaustilat
Tässä luvussa kerrotaan tehokkaista kuvaustekniikoista tiloissa
[A], [D], Erityiskohde (=80) ja Luovat suotimet (=96).
Sommittele vain kuva ja paina laukaisinta. Kaikki asetukset
asetetaan automaattisesti.
71
Älykäs automaattikuvaus /
Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
[A] [D] on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi
kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi tunnistaa,
onko kohde liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti.
[D]-toiminnolla voit kuvata lyhyen videon päivästä ottamalla stillkuvia.
Kamera tallentaa kohteista 2–4 sekunnin videoleikkeitä ennen
kuvan ottamista. Leikkeet voi myöhemmin yhdistää videokoosteeksi
(=190, =268).
kuvaustilan valitsin
1Aseta
asentoon <A>.
zz Jos haluat käyttää [D]-tilaa, aseta
kuvaustilan valitsin asentoon <z>,
napauta näytön vasenta yläkulmaa,
valitse [D]-tila painikkeilla <Y> <Z>
ja paina sitten <0>.
kamera
2Suuntaa
kuvauskohteeseen.
zz Kohteen ympärillä saattaa näkyä kehys
joissakin kuvausolosuhteissa.
zz AF-pisteet näkyvät tunnistettujen
kasvojen päällä.
72
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
kohteeseen.
3zTarkenna
z Tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin.
zz Jos [D] vilkkuu, nosta salama
vivulla <D>.
zz Voit tarkentaa myös napauttamalla
henkilön kasvoja tai muuta kohdetta
näytössä (kosketustarkennus).
zz Vähäisessä valossa tarkennuksen
apuvalo (=184) aktivoituu
automaattisesti tarpeen mukaan.
zz Paikallaan olevien kohteiden
tarkennuspiste näkyy vihreänä,
kun kohde on tarkennettuna.
Kamera antaa tällöin äänimerkin
(vain <A>-tila). (Kertatarkennus)
zz Liikkuvien kohteiden tarkennuspiste
näkyy sinisenä (vain <A>-tila) ja
seuraa kohteen liikettä. Kamera ei anna
äänimerkkiä. (Jatkuva tarkennus)
4zOtaz Otakuva.
kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia
näytössä.
zz Jos et halua käyttää salamaa,
paina se alas sormin.
zz Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä)
ei ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.
73
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
zz Tarkennustoiminta (kertatarkennus tai jatkuva tarkennus) asetetaan
automaattisesti, kun painat laukaisimen puoliväliin. Vaikka Kertatark.-asetus
olisi valittu automaattisesti, kamera ottaa käyttöön Jatkuva tark.- asetuksen,
jos kohteen havaitaan olevan liikkeessä, kun painat laukaisimen puoleenväliin
(vain <A>-tila).
zz [A]-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos haluat muunlaisia värejä, vaihda edistyneeseen kuvaustilaan (=38)
ja valitse muu kuvatyyli kuin [D]. Kuvaa sitten uudelleen (=154).
D: Hybridiautomaattitila
zz Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin neljä
sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
zz Tässä tilassa akun kesto on lyhyempi kuin <A>-tilassa, koska jokaisesta
otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
zz Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
käynnistämisen jälkeen, <D>-tilan valitsemisen jälkeen tai muun kameran
toiminnon käyttämisen jälkeen.
zz Kameran tai objektiivin toiminnan aiheuttamat äänet ja värinät tallentuvat
videokoosteeseen.
zz Videokoosteiden kuvan laatu on NTSC-järjestelmissä w6W ja
PAL‑järjestelmissä w5W. Tämä vaihtelee videojärjestelmän asetusten
mukaan.
zz Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisua.
zz Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi videotiedostoiksi,
vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä <D>-tilassa.
yyVideokoosteen tallennusaika saavuttaa noin 29 minuutin ja 59 sekunnin
lukeman. (Voidaan tallentaa myös erillisinä tiedostoina, jos tallennuskoko
on suurempi kuin noin 4 Gt.)
yyVideokooste on suojattu.
yyKesäajan, videojärjestelmän tai aikavyöhykkeen asetuksia muutetaan.
zz Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
74
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Epäterävien kuvien minimointi
⿟⿟ Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää kuvausvälineiden painon.
Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
⿟⿟ Langattoman kauko-ohjaimen käyttö (myydään erikseen, =191)
on suositeltavaa.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Tarkennus ei onnistu (ilmaistaan oranssilla AF-pisteellä).
Kohdista kamera kohtaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina laukaisin
puoliväliin (=57). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry
kauemmas ja ota kuva uudelleen.
zz Monta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.
Jos samanaikaisesti näytetään monta AF-pistettä, kaikki nämä kohdat
on tarkennettu. Kunhan halutun kohteen kohdalla on yksi AF-piste,
voit ottaa kuvan.
zz Laukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos objektiivin tarkennustavan valintakytkin on asennossa <MF>,
aseta se asentoon <AF>.
zz Valotusajan näyttö vilkkuu.
Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtäminen voi tehdä kuvasta
epäterävän. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
75
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten,
että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kohdistat liikkumattomaan kohteeseen ja painat laukaisimen puoliväliin,
tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen
laukaisinta painettuna puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
Tästä käytetään nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.
Liikkuvan kohteen kuvaaminen (vain <A>-tila)
Kun painat laukaisimen puoliväliin ja näkyviin tulee sininen AF-piste,
kamera havaitsee kohteen liikkeen ja tarkentaa käyttäen jatkuvaa
tarkennusta. Pidä kohde näytössä ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin.
Paina sitten laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.
76
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Tilannekuvakkeet
Kamera tunnistaa tilanteen tyypin ja
määrittää asetukset automaattisesti sen
mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
Lisätietoja kuvakkeista, =505.
Asetusten säätäminen näyttöä koskettamalla
Voit säätää asetuksia napauttamalla
kuvakkeita näytöllä.
77
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Kuvaaminen tehosteita käyttäen (Luovan kuvauksen apu)
<Q>-painiketta.
1zPaina
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
tehoste.
2zValitse
z Valitse tehoste <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso ja muut
3Valitse
tiedot.
zz Aseta se <Y> <Z>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat nollata asetuksen, paina
<A>-painiketta ja valitse sitten [OK].
Luovan kuvauksen avun tehosteet
zz [
] Esivalinta
zz [
] Epäterävä tausta
Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.
Huomaa, että [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole
käytettävissä asetuksen [B&W] kanssa.
Säädä taustan sumennusta. Valitse suurempia arvoja, jos haluat tehdä
taustoista terävämpiä, tai pienempiä arvoja, jos haluat tehdä niistä
epäterävämpiä. [Automaatti] säätää taustan epäterävyyden vastaamaan
kirkkautta. Objektiivin kirkkaudesta (f/numero) riippuen jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä.
78
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
zz [
] Kirkkaus
zz [
] Kontrasti
zz [
] Värikylläisyys
Säädä kuvan kirkkautta.
Säädä kontrastia.
Säädä värien eloisuutta.
zz [
] Värisävy 1
zz [
] Värisävy 2
zz [
] Mustavalko
Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.
Säädä vihreän/magentan värisävyä.
Määritä mustavalkokuvauksen sävytystehoste. Määritä asetukseksi
[Pois], jos haluat ottaa värikuvia. [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja
[Värisävy 2] eivät ole käytettävissä, kun asetuksena on muu kuin [Pois].
zz [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun salama on käytössä.
zz Nämä asetukset nollautuvat, kun vaihdat tilaa tai sammutat kameran.
Tallenna asetukset valitsemalla [z: Säilytä luovan kuv. aputiedot]
-asetukseksi [Päällä].
Tehosteiden tallentaminen
Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan napauttamalla Luovan
kuvauksen apu -näytössä [Rekisteröi]. Enintään kolme esivalintaa voidaan
tallentaa kohtaan [USER*]. Kun kolme on tallennettu, olemassa oleva
[USER*]-esivalinta on korvattava, jos halutaan tallentaa uusi.
79
Erityiskohdetila
Kamera valitsee automaattisesti sopivan asetuksen, kun valitset kuvaustilan
kohdetta tai tilannetta varten.
kuvaustilan valitsin
1Aseta
asentoon <z>.
2Napauta kuvaustilakuvaketta.
kuvaustila.
3zValitse
z Valitse [J], [2], [K], [3], [5], [4],
[P], [6], [F], [G] tai [I].
zz Valitse kuvaustila <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>.
zz Voit tehdä valinnan myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
zz Kunkin kuvaustilan varoitukset on lueteltu yhdessä (=93). Lue varoitukset
ennen kuvaamista.
zz Voit myös valita kuvaustilan kohdassa [z: Kuvaustapa].
zz Ota ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
80
Erityiskohdetila
Erityiskohdetila
Kuvaustapa
Sivu
Kuvaustapa
=82
2
Muotokuva
=83
6
Öinen muotokuva
=89
K
Pehmeä iho
=84
F
Yökuvaus käsivaralta
=90
P
Ruoka
Sivu
Omakuva
J
=88
3 Maisemakuva
=85
G
HDR-vastavalo
=91
5 Urheilukuva
=86
I
Äänetön tila
=92
4
Lähikuva
=87
81
Omakuva-tila
Jos haluat kuvata itseäsi, käytä [J] (Omakuva) -tilaa. Käännä näyttö
ympäri objektiivia kohti. Mukautetun kuvankäsittelyn avulla voit tasoittaa
ihon värisävyjä sekä säätää kirkkautta ja taustaa, jotta erotut entistä
paremmin.
Kuvausvinkit
zz Määritä kirkkaus ja Pehmeä iho -tehoste.
[Kirkkaus] ja [Pehmeä iho -tehoste] voidaan määrittää viidellä tasolla.
[Tausta]-asetuksella voit säätää taustan epäterävyyden tasoa.
zz Ota kuva napauttamalla näyttöä.
Voit ottaa kuvan painamalla laukaisimen kokonaan pohjaan.
Jos olet ottanut Kosketuslaukaisin-asetuksen käyttöön
(näpäytä [y] vaihtaaksesi asetukseksi [x]), voit ottaa kuvan
myös näpäyttämällä näyttöä.
zz Voit ottaa kuvia itsestäsi myös muissa kuvaustiloissa kuin [J]
(paitsi [I]‑tilassa) kiertämällä näyttöä eteenpäin ja napauttamalla [J]
vasemmassa alakulmassa.
82
Muotokuva-tila
Tilassa [2] (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvinkit
zz Valitse kuvauspaikka, jossa kohteen ja taustan välinen
etäisyys on suurin.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta
näyttää. Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa
taustaa vasten.
zz Käytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin
käyttäen telepäätä.
zz Tarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat, varmista, että kasvojen kohdalla oleva AF-piste palaa
vihreänä, ennen kuin otat kuvan. Kun kuvaat lähikuvia kasvoista,
voit määrittää [z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä],
niin kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin.
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [i] (Jatkuva kuvaus). Jos pidät laukaisimen
painettuna pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa kohteen ilmeitä
ja asentoja.
83
Pehmeä iho -tila
Käytä [K] (Pehmeä iho) -tilaa, niin iho näyttää paremmalta. Kuvankäsittely
saa ihon näyttämään pehmeämmältä.
Kuvausvinkit
zz Ota kasvojen tunnistus käyttöön kamerassa.
Ihon pehmennyksen pääkohteiksi arvioitujen kasvojen kohdalla näkyy
kasvokehykset. Jotta ihon pehmennys toimii tehokkaammin, voit siirtää
kohdistusta lähemmäs kohdetta tai kauemmas kohteesta, niin että kehys
näkyy kohteen kasvoilla.
zz Tarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat, varmista, että kasvojen kohdalla oleva AF-piste palaa
vihreänä, ennen kuin otat kuvan. Kun kuvaat lähikuvia kasvoista,
voit määrittää [z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä],
niin kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin.
84
Maisemakuva-tila
Käytä [3] (Maisemakuva) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Kirkkaat sinisen
ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Kuvausvinkit
zz Käytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Kun käytät zoom-objektiivia, aseta se laajakulmalle, kun haluat,
että sekä lähellä että kaukana olevat kohteet tarkentuvat.
Se myös leventää maisemia.
zz Pidä kamera vakaana, kun otat kuvia yöllä.
Kuvaaminen käsivaralta [3] voi aiheuttaa kameran tärähtelyä.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
85
Urheilukuva-tila
Valitse [5] (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten juoksijaa
tai autoa.
(1)
Kuvausvinkit
zz Käytä teleobjektiivia.
On suositeltavaa käyttää teleobjektiivia, kun haluat kuvata kohteita etäältä.
zz Seuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Oletuksena [z: Tarkenn.menetelmä] -asetukseksi on määritetty
[u+Seuranta]. AF-aluekehys (1) tulee näkyviin, kun painat laukaisimen
puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [i] (Jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla hetkellä
painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta ja kuvata sen
liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa jatkuvasti.
86
Lähikuva-tila
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä, valitse [4] (Lähikuva)
-tila. Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makro-objektiivia (lisävaruste).
Kuvausvinkit
zz Käytä yksinkertaista taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
zz Siirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa olevasta
<V> (polttotaso) -merkistä kohteeseen. Tarkennus ei onnistu,
jos olet liian lähellä.
zz Jos käytät zoom-objektiivia, käytä telepäätä.
Jos käytät zoom-objektiivia, telepään käyttäminen saa kohteen
näyttämään suuremmalta.
87
Ruoka-tila
Kun haluat kuvata ruokaa, käytä tilaa [P] (Ruoka). Kohde näyttää kirkkaalta
ja herkulliselta. Valonlähteen mukaan esimerkiksi punertavaa sävyä
vaimennetaan keinovaloissa otetuissa kuvissa.
Kuvausvinkit
zz Muuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä ruoan punertavaa
sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan. Säädä väriä
[Kylmä]-asetuksen suuntaan, jos sävy on liian punainen.
88
Öinen muotokuva -tila
Kun haluat kuvata ihmisiä yöaikaan ja saada taustan valottumaan
luonnollisesti, valitse tila [6] (Öinen muotokuva). Huomaa, että
kuvaamiseen tarvitaan salama. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvinkit
zz Käytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat tallentaa
laajan yömaiseman. Koska kamera tärähtelee helposti kuvattaessa
käsivaralta, on suositeltavaa käyttää jalustaa.
zz Tarkista kuvan kirkkaus.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva kuvaamisen
jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta, siirry lähemmäksi ja
ota uusi kuva.
zz Voit myös käyttää jotain muuta kuvaustilaa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, on suositeltavaa
käyttää myös tilaa [A].
zz Jos käytät itselaukaisua salaman kanssa, itselaukaisun merkkivalo syttyy
hetkeksi kuvan ottamisen jälkeen.
89
Yökuvaus käsivaralta -tila
Tilassa [F] (Yökuvaus käsivaralta) voit ottaa yökuvia myös käsivaralta.
Tässä kuvaustilassa kutakin kuvaa varten otetaan neljä kuvaa peräkkäin ja
tuloksena tallennetaan kuva, jossa kameran tärinän vaikutukset eivät näy.
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
neljä kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
neljän otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
90
HDR-vastavalo-tila
Kun kuvaat ympäristöä, jossa on sekä kirkkaita että tummia alueita, käytä
[G] (HDR-vastavalo) -tilaa. Kun otat tässä tilassa yhden kuvan, kamera
ottaa kolme kuvaa peräkkäin eri valotuksilla. Tuloksena saadaan kuva,
jossa on laaja sävyalue ja jossa vastavalon aiheuttama tummien kohtien
yksityiskohtien katoaminen on mahdollisimman vähäistä.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
kolme kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
kolmen otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
91
Äänetön tila
Kun tarvitaan hiljaisuutta, voit kuvata ilman piippauksia tai laukaisimen
ääntä. Kun kuvaat, näytön ympärillä näkyy hetkellisesti valkoinen kehys.
Kuvausvinkit
zz Ota testikuvia.
Harkitse muutaman testikuvan ottamista etukäteen, koska aukon ja
tarkennuksen säätö voi aiheuttaa ääniä joissakin kuvausolosuhteissa.
92
Erityiskohde-tilaa koskevat varotoimet
J: Omakuva
zz Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan muuttaa.
zz [J]-tilassa määritettyjä [Pehmeä iho -tehoste] -asetuksia ei käytetä [K]-tilassa.
zz [Epät. tausta] -asetukseksi määritetään [Automaatti], eikä sitä voi muuttaa
[I]-salamatilassa, kun olet nostanut salaman.
K: Pehmeä iho
zz Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan muuttaa.
zz Asetustiedot [K]-tilassa eivät vaikuta [J]-tilaan.
3: Maisemakuva
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
5: Urheilukuva
zz Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on todennäköistä,
valotusajan arvo alavasemmalla vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti ja ota kuva.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
P: Ruoka
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät ehkä haalistu.
zz Jos käytät salamaa, [Värisävy]-asetukseksi asetetaan Normaali.
zz Jos kuvassa on ihmisiä, ihonsävyä ei ehkä toisteta oikein.
6: Öinen muotokuva
zz Kehota kuvattavia henkilöitä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen jälkeenkin.
zz Tarkennus voi olla vaikeaa, kun kohteiden kasvot näyttävät tummilta.
Tarkenna tässä tapauksessa manuaalisesti määrittämällä [z: Tarkennustapa]
-asetukseksi [MF] tai asettamalla objektiivin tarkennustavan valintakytkin
asentoon <MF> (=55, =182).
zz Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Tarkenna tässä tapauksessa manuaalisesti
määrittämällä [z: Tarkennustapa] -asetukseksi [MF] tai asettamalla
objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> (=55, =182).
zz Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
93
Erityiskohde-tilaa koskevat varotoimet
6: Öinen muotokuva (jatkuu)
zz Kun salamalla kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää valotusaikaa
ja ISO-herkkyyttä automaattisesti. Tällöin valoalueiden ylivalottuminen vähenee
ja valotusaika on normaali. Kuvattaessa salamalla tietyillä objektiiveilla
valotusaika tai ISO-herkkyys, jotka näkyvät, kun painat laukaisimen puoliväliin,
eivät välttämättä vastaa käytettäviä asetuksia. Tämä voi muuttaa salaman
toiminta-alueen ulkopuolella olevien taustojen kirkkautta.
F: Yökuvaus käsivaralta
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Tarkenna tässä tapauksessa manuaalisesti
määrittämällä [z: Tarkennustapa] -asetukseksi [MF] tai asettamalla
objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon <MF> (=55, =182).
zz Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
94
Erityiskohde-tilaa koskevat varotoimet
G: HDR-vastavalo
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Huomaa, että kuvan välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä
saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz HDR-vastavalo ei välttämättä toimi, jos vastavalo on hyvin voimakasta tai
kuvattavan kohteen kontrasti on hyvin suuri.
zz Kuvatessasi riittävän kirkkaita kohteita, kuten normaalisti valaistuja kohteita,
kuva voi näyttää luonnottomalta käytetyn HDR-tehosteen takia.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
I: Äänetön tila
zz Ole vastuullinen käyttäessäsi hiljaista kuvausta ja kunnioita kohteen
yksityisyyttä ja muotokuvaoikeuksia.
zz Nopeasti liikkuvien kohteiden kuvat saattavat näyttää vääristyneiltä.
zz Jatkuva kuvaus ja salamakuvaus eivät ole käytettävissä.
95
Luovien suotimien tila
Voit kuvata käyttäen valitsemiasi suodatuksia. Voit esikatsella suodatuksia
ennen kuvaamista.
kuvaustilan valitsin
1Aseta
asentoon <z>.
2Napauta kuvaustilakuvaketta.
suodatustehoste
3Valitse
(kuvaustila).
zz Valitse [I], [G], [X], [K], [H], [c],
[A], [B], [C] tai [D].
zz Valitse kuvaustila <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>.
zz Voit tehdä valinnan myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
zz Kuva näkyy näytössä suodatuksen
kanssa.
tehostetta ja ota kuva.
4zSäädä
z Paina <Q>-painiketta ja valitse
kohde vasemmasta yläkulmasta.
(Ei käytettävissä tiloissa [c], [A],
[B], [C] tai [D].)
zz Säädä tehostetta <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
96
Luovien suotimien tila
zz RAW ja RAW+JPEG eivät ole käytettävissä. Kun RAW-kuvanlaatu on asetettu,
kuvat tallennetaan 73-kuvanlaadulla. Kun RAW+JPEG-kuvanlaatu on
asetettu, kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvanlaadulla.
zz Jatkuva kuvaus ei ole käytettävissä, kun [I], [G], [X], [K], [H] tai [c]
on asetettu.
zz [I]-asetuksella rakeinen esikatselu eroaa jonkin verran kuviesi ulkoasusta.
zz [G]- tai [c]-asetuksella pehmeän piirron esikatselu eroaa jonkin verran
kuviesi ulkoasusta.
zz Histogrammia ei näytetä.
zz Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä.
zz Seuraavat asetukset ovat käytettävissä jatkuvan kuvauksen tiloissa
Pikavalintanäytöstä: [I], [G], [X], [J], [K], [H] ja [c].
zz Ota ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
97
Luovien suotimien tila
Luovien suotimien ominaisuudet
zz I Rakeinen mustavalk.
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Voit muuttaa
mustavalkotehostetta säätämällä kontrastia.
zz G Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän ilmeen. Voit muuttaa pehmennystasoa
säätämällä epäterävyyttä.
zz X Kalansilmätehoste
Lisää kuvaan kalansilmäobjektiivin kaltaisen tehosteen. Kuvaan tulee
tynnyrivääristymä.
Tämän suodatustason muuttaminen vaikuttaa kuvan reunojen
leikkaantumiseen. Tämä suodatus suurentaa kuvan keskiosaa,
joten keskiosan tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrän
mukaan. Määritä siksi suodatus tarkkailemalla samalla lopputuloksena
olevaa kuvaa. Kamera käyttää yhtä keskelle kohdistettua AF-pistettä.
zz K Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit muuttaa värikylläisyyttä säätämällä tehostetta. Huomaa, että yöllä tai
hämärässä otettujen kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Säätää kuvan värejä lelukameroiden värimaailman mukaan ja tummentaa
kuvan neljää kulmaa. Värisävyä voidaan muuttaa värisävyasetuksilla.
98
Luovien suotimien tila
zz c Miniatyyritehoste
Lisää kuvaan dioraamavaikutelman.
Oletusasetuksella kuvattaessa kuvan keskiosa pysyy terävänä.
Voit siirtää terävänä näkyvää aluetta (kohdekehystä) kohdassa
”Miniatyyritehosteen käyttö” (=101) kuvatulla tavalla. Kamera
käyttää 1 pisteen AF -tarkennusmenetelmää. Kuvaaminen AF-piste
ja kohdekehys kohdistettuna on suositeltavaa.
zz A HDR-taide, norm.
Lisää kuvan huippuvalo- ja varjoalueiden yksityiskohtia. Pienennetyn
kontrastin ja hillittyjen välisävyjen ansiosta lopputulos näyttää
maalaukselta. Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz B HDR-taide värik.
Värit ovat kylläisemmät kuin [HDR-taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat kuvaan grafiikkataidetehosteen.
zz C HDR-taide, kyll.
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz D HDR-taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on hyvin kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz [A]-, [B]-, [C]- ja [D]-tiloissa voit ottaa suuren dynaamisen alueen
kuvia, joissa suuren kontrastin huippuvalojen ja varjojen yksityiskohdat
säilyvät. Aina, kun otat kuvan, kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa erilaisilla
kirkkaustasoilla ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi. Lue varoitukset kohdassa
=100.
99
Luovien suotimien tila
[A]-, [B]-, [C]- ja [D]-tiloja koskevia huomautuksia
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz Suodatuksen esikatselut eivät näytä tarkalleen samanlaisilta kuin kuvasi.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Vältä kameran tärähtelyä käsivaralta kuvattaessa.
zz Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
zz Kuvaaminen loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
100
Luovien suotimien tila
Miniatyyritehosteen käyttö
kohdekehystä.
1zSiirrä
z Määritä kohdekehyksen avulla alue,
jonka tulee näyttää terävältä.
zz Tee kohdekehyksestä siirrettävä
(jolloin se näkyy oranssina) painamalla
<B>‑painiketta tai napauttamalla [r]kuvaketta näytön oikeassa alareunassa.
zz Voit vaihtaa pysty- ja vaakasuuntaisen
kohdekehyksen välillä napauttamalla
[T] näytön vasemmassa alakulmassa.
zz Voit siirtää vaakasuuntaista
kohdekehystä painikkeilla <W> <X>
ja pystysuuntaista kohdekehystä
painikkeilla <Y> <Z>.
zz Voit palauttaa kohdekehyksen näytön
keskelle napauttamalla [e] näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Vahvista kohdekehyksen sijainti
painamalla <0>-painiketta.
Aseta seuraavaksi tarkennuspiste.
AF-pistettä.
2zSiirrä
z Tarkennuspiste muuttuu oranssiksi,
ja sitä voi siirtää.
zz Siirrä tarkennuspiste haluamaasi
tarkennuskohtaan <V>nuolipainikkeilla.
zz Tarkennuspisteen ja kohdekehyksen
kohdistaminen on suositeltavaa.
zz Voit palauttaa tarkennuspisteen näytön
keskelle napauttamalla [e] näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Paina <0> vahvistaaksesi
tarkennuspisteen sijainnin.
101
Luovien suotimien tila
3Ota kuva.
zz Voit vaihtaa kohtauksen kehyksen suunnan painikkeilla <Y> <Z>
vaakasuunnassa ja painikkeilla <W> <X> pystysuunnassa.
102
Edistyneet kuvaustilat
Edistyneiden kuvaustilojen ([d], [s],
[f] ja [a]) avulla voit kuvata monilla
eri tavoilla asettamalla valotusajan, aukon
arvon, valotuksen ja muut asetukset
haluamiksesi.
zz Voit tyhjentää kuvaustilan valinnan jälkeen näkyvän kuvauksen
painamalla <0> (=38).
103
Ohjelmoitu AE -tila (P)
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti.
* ”d” tarkoittaa ohjelmaa.
* ”AE” tarkoittaa automaattivalotusta.
1Aseta kuvaustilaksi [d].
kohteeseen.
2zTarkenna
z Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
3zKatso
z Valotus on normaali, kun valotusarvo
ei vilku.
zz Jos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat, kamera varoittaa
alivalotuksesta. Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.
zz Jos valotusaika ”1/4000” ja suurin f/-luku vilkkuvat, kamera varoittaa
ylivalotuksesta. Vähennä ISO-herkkyyttä tai käytä ND-suodatinta
(myydään erikseen) objektiiviin tulevan valon vähentämiseksi.
104
Ohjelmoitu AE -tila (P)
[d]- ja [A]-tilojen erot
zz [A]-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennusmenetelmä ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta [d]-tilassa vain valotusaika ja aukko määritetään
automaattisesti. Voit määrittää tarkennusmenetelmän, mittaustavan ja muut
toiminnot vapaasti.
Ohjelman siirto
zz Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää ja säilyttää
saman valotuksen painamalla laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä
<6>-valintakiekkoa. Tämä toiminto on nimeltään ohjelman siirto.
zz Ohjelman siirto peruutetaan automaattisesti, kun mittausajastimen aika päättyy
(valotuksen asetusnäyttö sammuu).
zz Ohjelman siirtoa ei voi käyttää salaman kanssa.
105
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)
Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukon
automaattisesti ja säätää normaalivalotuksen kohteen kirkkauden
mukaiseksi. Lyhyempi valotusaika voi pysäyttää liikkuvan kohteen.
Pidemmällä valotusajalla kuvasta voidaan saada epäterävä, mikä antaa
vaikutelman liikkeestä.
* ”s” tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(Pitkä valotusaika: 1/30 sek.)
Pysäytetty liike
(Lyhyt valotusaika: 1/2000 sek.)
1Aseta kuvaustilaksi [s].
haluamasi valotusaika.
2zMääritä
z Määritä se kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
kohteeseen.
3zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4zKatso
z Valotus on normaali, kun aukkoarvo
ei vilku.
106
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)
zz Jos pienin f/-luku vilkkuu, kyseessä on alivalotus. Säädä valotusaikaa
pidemmäksi <6>-valintakiekolla, kunnes aukon arvon vilkkuminen lakkaa,
tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
zz Jos suurin f/-luku vilkkuu, kyseessä on ylivalotus. Säädä valotusaikaa
lyhyemmäksi <6>-valintakiekolla, kunnes aukon arvon vilkkuminen lakkaa,
tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Valotusajan näyttö
zz Esimerkiksi ”0"5” tarkoittaa 0,5 sekuntia ja ”15"” tarkoittaa 15 sekuntia.
107
Aukon esivalinta -tila (Av)
Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukon ja kamera määrittää
valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen
sopiva. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen
aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko)
pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.
* ”f” tarkoittaa aukon arvoa (aukon kokoa).
Epäterävä tausta
(Pieni aukon f/-luku: f/5.6)
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(Suuri aukon f/-luku: f/32)
1Aseta kuvaustilaksi [f].
haluamasi aukko.
2zMääritä
z Määritä se kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
kohteeseen.
3zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4zKatso
z Valotus on normaali, kun valotusaika
ei vilku.
108
Aukon esivalinta -tila (Av)
zz Jos valotusaika ”30"” vilkkuu, kyseessä on alivalotus. Määritä <6>-valitsimella
suurempi aukko (pienempi f/-luku), kunnes valotusajan vilkkuminen loppuu,
tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
zz Jos valotusaika ”1/4000” vilkkuu, kyseessä on ylivalotus. Määritä
<6>-valintakiekkoa kääntämällä pienempi aukko (suurempi f/-luku),
kunnes vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Aukkoarvon näyttö
zz Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran
näyttämä f/-luku vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa
ei ole objektiivia, aukon arvona on ”F00”.
Tarkennetun alueen tarkistaminenM
Jos määrität videokuvauspainikkeen asetukseksi [1: Syväterävyyden
tarkistus] (käyttämällä asetusta [zVideokuvauspainikkeen toiminto]
kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] (=460)), voit pysäyttää
objektiivin nykyiseen aukkoasetukseen painamalla videokuvauspainiketta
ja tarkistaa tarkennetun alueen (terävyysalueen).
zz Mitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue
etualalta taustalle.
zz Tuloksena oleva terävyysalue näkyy, kun muutat aukon arvoa pitäen samalla
painettuna syväterävyyden tarkistuksen painiketta.
zz Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistusta varten
määritettyä painiketta alhaalla.
109
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukon haluamaksesi.
Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen
myytävää valotusmittaria.
* ”a” tarkoittaa käsisäätöistä.
1Aseta kuvaustilaksi [a].
ISO-herkkyys (=138).
2zMääritä
z Kun käytössä on automaattinen
ISO‑herkkyys, voit määrittää valotuksen
korjauksen (=111).
haluamasi valotusaika.
3zMääritä
z Määritä se kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
aukon arvo.
4zAseta
z Valitse aukon arvo <W>-painikkeella
ja aseta sitten arvo kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
kohteeseen.
5zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
zz Tarkista valotuksen tason ilmaisimesta
[N], miten kaukana nykyinen valotustaso
on vakiovalotustasosta.
(2) (1)
(1)
(2)
Normaalivalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
valotus ja ota kuva.
6zMääritä
z Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä
haluamasi valotusaika ja aukon arvo.
110
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] käsisäätöisellä valotuksella
kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (=137) seuraavasti:
Kosketa valotustason ilmaisinta.
[z: Valotuksen korj.]
zz Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus muuttuu
siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla ja aukolla.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä tässä
tapauksessa valotuksen korjaus.
zz Jos käytössä on arvioiva mittaus, laukaisimen pitäminen puolivälissä lukitsee
ISO‑herkkyyden, kun kohde on tarkennettu kertatarkennuksella.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta.
zz Kun haluat verrata nykyistä valotusta ja valotusta, kun painoit <A>-painiketta
aluksi manuaalisesti asetetulla ISO-herkkyydellä, paina <A>-painiketta,
sommittele kuva uudelleen ja tarkista valotustason ilmaisin.
111
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
Pitkät (aika) valotukset
Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan
pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta
yömaisemien, ilotulituksen, taivaan tai muiden pitkää valotusaikaa
edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.
1Aseta kuvaustilaksi [a].
valotusajaksi [BULB]
2Aseta
(aikavalotus).
zz Määritä asetukseksi [BULB]
kääntämällä <6>-valintakiekkoa.
aukon arvo.
3zAseta
z Valitse aukon arvo <W>-painikkeella
ja aseta sitten arvo kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
kuva.
4zOtaz Aikavalotus
jatkuu niin kauan kuin
laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
zz Kulunut valotusaika näkyy näytössä.
112
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
zz Jos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 -arvo määritetään (=494).
zz Asetuksella [z: Pitkän valot. kohinanpoisto] voit vähentää pitkän
valotusajan aiheuttamaa kohinaa (=162).
zz Harkitse kameran tärinän vähentämiseksi jalustan ja lisävarusteena saatavan
langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttöä.
113
114
Kuvausasetukset
Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja [z: Kuvausasetukset]
-välilehden valikkoasetuksista.
115
Stillkuvien kuvaus
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että toiminto on
käytettävissä vain edistyneissä kuvaustiloissa ([d], [s], [f] ja [a]).
116
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvausasetukset 1
=103
=122
=125
=127
=128
=248
zz Kuvausasetukset 2
=133
=137
=138
=236
=141
=142
zz Kuvausasetukset 3
=143
=145
=146
117
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvausasetukset 4
=147
=150
=152
=153
=154, 157, 160
zz Kuvausasetukset 5
=162
=163
=165
zz Kuvausasetukset 6
=167
=170
=180
=181
=182
118
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvausasetukset 7
=183
=184
=187
=188
zz Kuvausasetukset 8
=205
=213
=231
=239
119
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
Seuraavat näytöt näkyvät tiloissa [A], [D], Erityiskohde ja Luovat suotimet.
zz Kuvausasetukset 1
=72, 80, 96
=122
=125
=127
=248
=133
zz Kuvausasetukset 2
=78
=190
=165
zz Kuvausasetukset 3
=170
=180
=181
=182
120
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvausasetukset 4
=184
=187
=188
zz Kuvausasetukset 5
=205
=213
=231
zz Käytettävissä olevat asetuskohteet vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
zz [Säilytä luovan kuv. aputiedot] on käytettävissä [A]-tilassa.
zz [Koost. tyyppi] on käytettävissä vain [D]-tilassa.
121
Kuvan laatu
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun.
1Valitse [z: Kuvan laatu].
kuvan laatu.
2zAseta
z Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valintakiekkoa ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z>-painikkeita.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
zz Otettavissa olevien kuvien määrä, joka ilmaistaan muodossa [****]
kuvanlaatuasetusten näytössä, viittaa aina [3:2]-asetukseen riippumatta
todellisesta kuvasuhdeasetuksesta (=125).
zz Jos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi
määritetään 73.
zz Jos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat, sama kuva
tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että JPEG-kuvana
määritetyillä kuvantallennuslaaduilla. Nämä kaksi kuvaa tallennetaan samalla
kuvanumerolla (tiedostotunniste: .JPG JPEG-kuville ja .CR3 RAW-kuville).
zz b on 7 (tarkka) -laatuinen.
zz Kuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, F Pakattu RAW, JPEG,
7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
122
Kuvan laatu
RAW-kuvat
RAW-kuvat ovat kuvakennon lähettämää raakatietoa, joka tallennetaan
muistikortille digitaalisesti 1-tiedostoina tai F-tiedostoina
(pienempiä kuin 1-tiedostot) valintasi mukaan.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS‑ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä
on tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia,
joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
zz Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo Professional
-ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma).
zz DPP:n Ver.4.x vanhemmat versiot eivät pysty käsittelemään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on asennettu aiempi DPP
Ver.4.x, päivitä se hankkimalla ja asentamalla uusin DPP-versio Canon
verkkosivustosta (=472). (Vanhempi versio korvataan.) Huomaa, että DPP:n
Ver.3.x tai vanhemmilla ei voi käsitellä tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
zz Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään
tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat
ohjelmistovalmistajilta.
Kuvanlaadun asetusten ohje
Ohjeita tiedostokokoa, mahdollisten otosten määrää ja maksimijaksoa
koskien, =495.
123
Kuvan laatu
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso
Arvioitu maksimijakso näkyy kuvausnäytön
yläosassa.
zz Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa jatkuvasti.
Arvo alkaa pienentyä, kun se saavuttaa 98 tai pienemmän luvun. [BUSY]‑näyttö
ilmaisee, että sisäinen muisti on täynnä ja kuvaus pysähtyy hetkeksi.
Jos lopetat jatkuvan kuvauksen, maksimijakso kasvaa. Kun kaikki otetut
kuvat on tallennettu kortille, voit jatkaa jatkuvaa kuvausta ja ottaa kuvia,
kunnes sivun =495 taulukossa mainittu maksimijakso on saavutettu.
124
Stillkuvan kuvasuhde
Voit muuttaa kuvan kuvasuhdetta.
1Valitse [z: Stillkuvan kuvas.].
kuvasuhde.
2zAseta
z Valitse kuvasuhde ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz JPEG-kuvat
Kuvat tallennetaan asetetulla kuvasuhteella.
zz RAW-kuvat
Kuvat tallennetaan aina [3:2]-kuvasuhteella. Valitun kuvasuhteen tiedot
lisätään RAW-kuvatiedostoon. Kun käsittelet RAW-kuvaa Digital Photo
Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit luoda kuvan samalla
kuvasuhteella kuin mitä kuvaamiselle on määritetty.
125
Stillkuvan kuvasuhde
Kuvasuhde
4:3
16:9
1:1
zz Kun toistat RAW-kuvia, jotka on otettu kuvasuhteella [4:3], [16:9] tai [1:1],
kuvissa näkyy viivat, jotka osoittavat vastaavan kuvasuhteen. (Viivat eivät
tallennu kuviin.)
126
Kuvien esikatseluaika
Voit muuttaa asetusta, kuinka kauan kuvia näytetään niiden ottamisen
jälkeen. Jos haluat, että otettu kuva jää näyttöön, valitse [Pito]. Jos et halua,
että otettu kuva näytetään, valitse [Pois].
1Valitse [z: Esikatseluaika].
2Valitse aikavaihtoehto.
zz Kun [Pito] on asetettu, kuvat näytetään kohdassa [5: Virransäästö]
määritetyn ajan.
127
Objektin vääristymien korjaus
M
Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin
optisista ominaisuuksista. Kamera pystyy korjaamaan näitä ilmiöitä,
kun käytetään [Obj.vääristymien korjaus] -toimintoa.
[z: Obj.vääristymien
1Valitse
korjaus].
2Valitse vaihtoehto.
[Päällä].
3zValitse
z Varmista, että kiinnitetyn objektiivin
nimi ja [Korjaustiedot käytettävissä]
(paitsi diffraktion korjauksessa) näkyvät.
zz Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ]
näkyy näytössä, katso ”Digitaalinen
objektiivin optimoija” (=130).
128
Objektin vääristymien korjaus
Reunojen valaistuksen korjaus
Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin maksimikorjauksen määrä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
zz Oheisvalaistus korjataan automaattisesti tiloissa [A], [D], Erityiskohde ja
Luovat suotimet, kun korjaustiedot rekisteröidään kameraan.
Vääristymien korjaus
Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.
zz Vääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
zz Vääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hieman.
zz Kun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään kuvaan.
zz Vääristymien korjaus ei ole käytettävissä videotallennuksessa.
zz Vääristymien korjauksella käsiteltyjä kuvia toistettaessa AF-piste voi näkyä
väärässä kohdassa suhteessa kuvaushetkeen.
129
Objektin vääristymien korjaus
Digitaalinen objektiivin optimoija
Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan
korjata, kuten myös diffraktio ja alipäästösuotimen aiheuttama selkeyden
heikentyminen.
Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ] näytetään toiminnolle [Digit.
objekt. optimoija], voi lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility
-ohjelmistolla. Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Myös kuvan reunat
saattavat korostua. Säädä tarvittaessa kuva-asetuksen terävyyttä tai määritä
[Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] ennen kuvaamista.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
(Korjaaminen ei ole mahdollista.)
zz [Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että diffraktiota,
vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
zz Digitaalisen objektiivin optimoijaa käytetään automaattisesti tiloissa [A], [D],
Erityiskohde ja Luovat suotimet, kun korjaustiedot rekisteröidään kameraan.
130
Objektin vääristymien korjaus
Väriaberraation korjaus
Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.
zz [Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
Diffraktion korjaus
Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
zz ”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes avoimen
aukon aikana.
zz [Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
131
Objektin vääristymien korjaus
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
zz Reunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
zz Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä]
näkyy näytössä.
zz Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei tallenneta.
zz Korjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta),
jos käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
zz Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
zz Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista ja
tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
zz Korjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
zz Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan, lopputulos
on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois] (diffraktion korjausta
lukuun ottamatta).
zz Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
132
Kuvaustapa
Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan tai jatkuvan kuvauksen.
Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.
1Valitse [z: Kuvaustapa].
2Aseta kuvaustapa.
zz [u] Yksittäiskuva
Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.
zz [i] Jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
6,1 kuvaa sekunnissa Kertatark.-tilassa ja 4,0 kuvaa sekunnissa Jatkuva
tark. -tilassa.
133
Kuvaustapa
zz [m/Q] Itselaukaisu: 10 sek./kauko-ohjaus
zz [l] Itselaukaisu: 2 sek.
zz [q] Itselaukaisu: Jatkuva kuvaus
Lisätietoja itselaukaisusta: =135. Lisätietoja kauko-ohjauksesta:
=191.
zz Jatkuvan kuvauksen suurimman nopeuden edellytykset (=133) ovat
seuraavat: kuvaaminen täysin ladatulla akulla valotusajalla 1/1 000 sekuntia
tai sitä lyhyemmällä valotusajalla sekä suurimmalla aukolla (joka vaihtelee
objektiivin mukaan) huoneenlämmössä (23 °C).
zz Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi olla hitaampi seuraavien tekijöiden
vuoksi: akun varaustaso, lämpötila, valotusaika, aukon arvo, kohteen
olosuhteet, kirkkaus, AF-toiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja
kuvausasetukset.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi hidastua
kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan.
zz Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen
nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä (=124).
134
Itselaukaisu
Käytä itselaukaisua, kun haluat olla itse mukana kuvassa, kuten juhlakuvassa.
1Valitse [z: Kuvaustapa].
itselaukaisu.
2zValitse
z m (Q): Ota kuva 10 s viiveellä
l: Ota kuva 2 s viiveellä
q: Ota määritetty määrä kuvia noin
10 sekunnin kuluttua*
* Valitse jatkuvan kuvauksen kuvien määrä
(2–10) painamalla <W> <X>-painikkeita.
zz [Q]-kuvake näytetään, kun kamera
on yhdistetty langattomaan kaukoohjaimeen (myydään erikseen,
=191).
kuva.
3zOtaz Tarkenna
kohde ja paina sitten laukaisin
pohjaan.
zz Tarkista toiminta katsomalla
itselaukaisun valoa, kuuntelemalla
äänimerkkejä tai katsomalla näytön
sekuntilaskuria.
zz Itselaukaisun valon vilkkuminen
nopeutuu ja kamerasta kuuluu
äänimerkkejä lyhyin välein noin
2 sekuntia ennen kuvan ottamista.
135
Itselaukaisu
zz [q]-asetuksella kuvausväli saattaa pidentyä joissakin kuvausolosuhteissa
esimerkiksi kuvan laadun, salaman käytön tai muiden tekijöiden vaikutuksesta.
zz [I]-asetuksella voit ottaa kuvia koskematta jalustaan kiinnitettyyn kameraan.
Tämä estää kameran tärinän, kun kuvaat asetelmia tai pitkällä valotuksella.
zz Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (=256) ja tarkistaa
tarkennus ja valotus.
zz Kun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (=76)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
zz Voit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistyttyä napauttamalla näyttöä tai
painamalla <0>-painiketta.
zz Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on asetettu
kauko-ohjausta varten.
136
Valotuksen korjaus
M
Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa) kameran
normaalia valotusta.
Valotuksen korjaus voidaan määrittää kuvaustiloissa [d], [s], [f] ja
[a]. Voit määrittää valotuksen korjausta ±3 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä [a]-tila että automaattinen
ISO-herkkyys on asetettu, on kohdassa =111.
valotustason ilmaisin.
1zValitse
z Paina <W>-painiketta ja valitse
valotustason ilmaisin.
Pidempi valotus kirkkaamman
kuvan saamiseksi
Lyhyempi valotus tummemman
kuvan saamiseksi
2zz Katso näyttöä ja tee määritys
Määritä korjauksen määrä.
kääntämällä <6>-valintakiekkoa.
zz [O]-kuvake näytetään ja se ilmaisee
valotuksen korjauksen.
3zOtaz Voitkuva.
peruuttaa valotuksen korjauksen
asettamalla valotustason ilmaisimen
[N] normaalivalotuksen osoittimen ([C])
kohtaan.
zz Jos [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetuksena (=141) on jokin muu
kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta, vaikka matalampi valotuksen korjaus
olisi määritetty tummempaa kuvaa varten.
zz Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun olet
katkaissut kamerasta virran.
zz Voit määrittää tämän myös asetuksella [z: Valotuksen korj.].
137
ISO-herkkyysasetukset
M
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti tiloissa [A],
[D], Erityiskohde ja Luovat suotimet.
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana on kohdassa =499.
ISO-herkkyys
1Napauta ISO-herkkyyden kuvaketta.
ISO-herkkyys.
2zMääritä
z Aseta ISO-herkkyys
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz ISO-herkkyys voidaan asettaa alueella
ISO 100–25600 1/3 askelen välein.
zz Määritä ISO-herkkyys automaattisesti
valitsemalla [AUTO].
138
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä
kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta
(lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
zz Tämän voi määrittää myös [ISO-herkkyys]-asetuksella kohdassa
[zISO‑herkkyysasetukset].
zz Jos kohdassa [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] on [ISO-laajennus]-asetukseksi
valittu [1:Päällä], voit valita myös H (vastaa ISO 51 200:aa) (=459).
zz Kuvan kohina (kuten valopisteet tai vaakaviivat) voi lisääntyä ja tarkkuus
heikentyä H-asetuksella (vastaa herkkyyttä ISO 51200), sillä kyseessä on
laajennettu ISO-herkkyys.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetukseksi määritetään [Päällä] tai
[Parannettu] (=142), ISO 100/125/160 ja H (vastaa herkkyyttä ISO 51200)
eivät ole käytettävissä.
zz Jos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa tai pitkällä
valotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten rakeita, vaaleita pisteitä ja
viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä.
zz Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen
yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
zz Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa, seurauksena voi
olla ylivalottuminen.
139
ISO-herkkyysasetukset
Automaattinen enintään
Automaattisella ISO-alueella suurimmaksi ISO-herkkyydeksi voi asettaa
ISO 400 – ISO 25600.
1Valitse [zISO-herkkyysasetukset].
2Valitse [Autom. enint.].
suurin ISO-herkkyys.
3zMääritä
z Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
140
Automaattinen valotuksen optimointi
M
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti, jos kuvat näyttävät
tummilta tai kontrasti on liian pieni tai liian suuri.
[z: Autom. valotuksen
1Valitse
optimointi].
2Valitse sopiva vaihtoehto.
zz Kohina saattaa lisääntyä ja selkeys muuttua joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Jos Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksen
vaikutus on liian voimakas eikä lopputuloksen kirkkaus ole haluamallasi tasolla,
määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
zz Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa
silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
zz Maksimijakso on pienempi asetuksella [Voimakas]. Kuvien tallentaminen
kortille kestää myös kauemmin.
zz Jos painat vaiheessa 2 <B>-painiketta ja poistat [X]-valintamerkin
[Ei manuaalivalotuksessa] -asetuksesta, [z: Autom. valotuksen
optimointi] -asetus voidaan määrittää myös [a]-tilassa.
141
Ensisijainen huippuvalotoisto
M
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
[z: Ensisijainen
1Valitse
huippuvalotoisto].
vaihtoehto.
2zMääritä
z [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Harmaiden ja kirkkaiden
kohtien välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää ylivalottuneita
huippuvaloja vielä enemmän kuin
[Päällä] joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Kohina saattaa lisääntyä hieman.
zz Käytettävissä oleva ISO-alue alkaa arvosta ISO 200. Laajennettuja
ISO‑herkkyyksiä ei voi määrittää.
zz [Parannettu] ei ole käytettävissä tallennettaessa videota.
zz [Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun kaltaisilta.
142
Mittaustapa
M
Voit mitata kohteen kirkkautta yhdellä neljästä tavasta. Arvioiva mittaus
asetetaan automaattisesti tiloissa [A], [D], Erityiskohde ja Luovat
suotimet (paitsi [X]).
1Valitse [z: Mittaustapa].
2Määritä mittaustapa.
zz [q] Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa
olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen
automaattisesti kohteen mukaan.
zz [w] Osa-alamittaus
Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi
esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 5,8 % näytön alueesta keskellä.
Osa-alamittauksen alue ilmaistaan näytössä.
zz [r] Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai maiseman tietyn
osan mittaamiseen. Kattaa noin 2,9 % näytön alueesta keskellä.
Pistemittauksen alue ilmaistaan näytössä.
zz [e] Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia
painotetaan enemmän.
143
Mittaustapa
zz Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti. Kun [q] on käytössä,
laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna lukitsee valotusasetuksen
(AE‑lukitus), kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella.
[w]-, [r]- ja [e]-tiloissa kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
(Laukaisimen painaminen puoliväliin ei lukitse tarkennusta.)
144
Mittausajastin
M
Voit määrittää, kuinka kauan mittausajastin juoksee (ja määrittää valotuksen
näytön) sen jälkeen, kun toiminto, esimerkiksi laukaisimen painaminen
puoliväliin, käynnistää sen.
1Valitse [z: Mittausajastin].
2Valitse aikavaihtoehto.
145
Valotuksen simulointi
M
Valotuksen simulointi jäljittelee ja näyttää, miltä lopullisen kuvan kirkkaus
(valotus) näyttää.
1Valitse [z: Valot. Simulointi].
2Määritä vaihtoehto.
zz Päällä (g)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähes sama kuin lopputuloksena
olevan kuvan kirkkaus (valotus). Jos määrität valotuksen korjauksen,
kuvan kirkkaus muuttuu sen mukaisesti.
zz Pois (E)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä.
Vaikka määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva näkyy vakiokirkkaudella.
146
Valkotasapaino
M
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
1Valitse [z: Valkotasapaino].
2Valitse vaihtoehto.
(Noin)
Näyttö
Q
Qw
L
Tila
Automaattinen (ympäristön etusija,
=149)
Automaattinen (valkoisen etusija,
=149)
Päivänvalo
Värilämpötila (K: Kelvin)
3000–7000
5200
E
Varjo
7000
R
Pilvinen, hämärä, auringonlasku
6000
Y
Keinovalo
3200
U
Valkoinen loisteputki
S
Salama
O
Oma asetus (=150)
2000–10000
P
Värilämpötila (=151)
2500–10000
4000
Määritetään automaattisesti*
* Sopii Speedlite-salamoiden kanssa, joissa on värilämpötilan siirtotoiminto.
Muutoin arvoksi määritetään noin 6000 K.
147
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta huolimatta.
Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen määritetään
valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä säädetään ohjelmistolla,
jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta. Tällä toiminnolla voit ottaa
kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
148
Valkotasapaino
[Q] Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q], voit lisätä kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä
hieman, kun kuvaat hehkuvalossa. Jos valitset [Qw]-asetuksen,
voit vähentää kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä.
1Valitse [z: Valkotasapaino].
[Q].
2zValitse
z Kun [Q] on valittu, paina
<B>‑painiketta.
3Valitse vaihtoehto.
Asetusta [Qw] koskevat varoitukset
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
zz Kun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q].
149
Valkotasapaino
[O] Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon
manuaalisesti tietylle kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä
toimet varsinaisella kuvauspaikalla valonlähteen alla.
valkoinen kohde.
1zKuvaa
z Osoita kamera tasaisen valkoiseen
kohteeseen niin, että valkoinen
täyttää näytön.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
2Valitse [z: Valkotasapainon säätö].
valkotasapainon tiedot.
3zTuo
z Valitse vaiheessa 1 otettu kuva
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Tuo tiedot valitsemalla [OK].
4Valitse [z: Valkotasapaino].
valkotasapainon säätö.
5zValitse
z Valitse [O].
150
Valkotasapaino
zz Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista valotustasosta,
oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
zz Seuraavia kuvia ei voi valita: [Mustavalko]-kuva-asetuksella otetut kuvat sekä
kuvat, joissa on käytetty luovaa suodatinta ennen kuvaamista tai kuvaamisen
jälkeen, rajatut kuvat tai toisella kameralla otetut kuvat.
zz Kamera saattaa näyttää kuvia, joiden kanssa ei voida käyttää asetusta.
zz Valkoisen kohteen sijaan voit kuvata harmaakortin tai 18 %:n tavallisen
harmaakortin (myydään erikseen).
[P] Värilämpötila
1Valitse [z: Valkotasapaino].
värilämpötila.
2zMääritä
z Valitse [P].
zz Määritä haluamasi värilämpötila
kääntämällä <6>-valintakiekkoa ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Värilämpötila voidaan määrittää
100 K-asteen välein välillä 2500–10000 K.
zz Kun määrität keinovalon lähteen värilämpötilaa, määritä tarvittaessa
valkotasapainon korjaus (magentan tai vihreän asteikko).
zz Jos asetat [P]-arvon erikseen myytävällä värilämpötilamittarilla mitattuun
lukemaan, ota koekuvia ja säädä asetusta värilämpötilamittarilla saadun
lukeman ja kameran värilämpötilalukeman välisen eron kompensoimiseksi.
151
Valkotasapainon korjaus
M
Valkotasapainon korjauksella on sama vaikutus kuin erikseen hankittavan
värilämpötilanmuuntosuotimen tai värinkorjaussuotimen käytöllä.
1Valitse [z: WB-korjaus].
valkotasapainon korjaus.
2zMääritä
z Siirrä <V>-nuolipainikkeilla [ ]-merkki
■
Esimerkkiasetus: A2, G1
haluamaasi kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen, M on
magenta ja G on vihreä. Kuvan
väritasapainoa säädetään siirron
suuntaista väriä kohti.
Näytössä oikealla näkyvä [Siirto]
osoittaa suunnan ja korjauksen määrän.
zz Voit tyhjentää kaikki [WB-korjaus]asetukset napauttamalla [Nollaa].
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
zz Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan
mittayksikkö, joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen
voimakkuuden.)
152
Väriavaruus
M
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”. Tavalliselle
kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
1Valitse [z: Väriavaruus].
2Valitse väriavaruuden vaihtoehto.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Suositeltava, kun käytetään sellaisia laitteita,
kuten Adobe RGB -yhteensopivia näyttöjä tai DCF 2.0 (Exif 2.21 tai
uudempi) -yhteensopivia tulostimia.
zz Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva ”_”.
zz ICC-profiilia ei lisätä. ICC-profiilin kuvaukset löytyvät Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaasta (EOS-ohjelma).
zz [sRGB] asetetaan automaattisesti tiloissa [A], [D], Erityiskohde ja
Luovat suotimet.
153
Kuva-asetuksen valinta
M
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet,
jotka sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
2Valitse kuva-asetus.
Kuva-asetusten ominaisuudet
zz [D] Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta
erityisesti luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
zz Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuva-asetus.
zz [P] Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva‑asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
zz [Q] Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (=158) voit säätää ihonvärin sävyä.
154
Kuva-asetuksen valinta
zz [R] Maisema
Kirkkaat sinisen ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Näyttävät maisemakuvat.
zz [u] Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
zz [S] Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Aidot värit ja korostumattomat
kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz [U] Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Kun kohde kuvataan
auringonvalossa värilämpötilan ollessa 5200K, väri säädetään
kolorimetrisesti vastaamaan kohteen värejä. Korostumattomat kuvat
sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz [V] Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
zz JPEG-kuvia, jotka on kuvattu [Mustavalko]-kuva-asetuksella, ei voi palauttaa
värillisiksi.
zz [W] Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten [Muotokuva],- [Maisema]- tai
kuva‑asetustiedoston, ja säätää sitä haluamallasi tavalla (=160).
Jokainen käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty,
käyttää kuvattaessa [Automaatti]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
155
Kuva-asetuksen valinta
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet [Terävyys]-asetuksen
kohdille [Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] sekä [Kontrasti] ja muita
asetuksia. Numerot ilmoittavat näille asetuksille määritetyt arvot kyseisessä
kuva-asetuksessa.
Terävyys
g
A
Voimakkuus
B
Hienous
h
C Raja-arvo
Kontrasti
i
Värikylläisyys
j
Värisävy
k
Suodatus (Mustavalko)
l
Sävytystehoste (Mustavalko)
zz Videon toiston aikana [Terävyys]-asetuksen arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo]
kohdalla näkyy asteriski "*". [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
156
Kuva-asetusten mukauttaminen
M
Voit mukauttaa mitä tahansa kuva-asetusta muuttamalla sen
oletusasetuksia. Mukauta [Mustavalko]-asetusta, =159.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2zValitse
z Valitse säädettävä kuvatyyli ja napauta
sitten [Lisäasetukset].
asetus.
3zValitse
z Katso tietoja asetuksista ja niiden
vaikutuksista kohdasta ”Asetukset ja
vaikutukset” (=158).
tehosteen taso.
4zMääritä
z Määritä arvo ja paina sitten <0>.
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva‑asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
157
Kuva-asetusten mukauttaminen
Asetukset ja vaikutukset
Terävyys
A Voimakkuus
g
B Hienous*
1
C Raja-arvo*
h Kontrasti
i Värikylläisyys
j Värisävy
2
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
7: Voimakkaiden
ääriviivojen korostaminen
1: Hieno
5: Rakeinen
1: Matala
5: Voimakas
–4: Pieni kontrasti
+4: Suuri kontrasti
–4: Pieni värikylläisyys
+4: Suuri värikylläisyys
–4: Punertava iho
+4: Kellertävä iho
*1: Ilmaisee korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on, sen
hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2: Määrittää, miten paljon ääriviivoja korostetaan käyttäen taustan ja kohteen välistä
kontrastieroa. Mitä pienempi numero on, sitä enemmän ääriviivoja korostetaan,
kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy kuitenkin yleensä enemmän, kun numero on
pienempi.
zz Videokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia
ei voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
zz Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla [Oletusaset.]
vaiheessa 3.
zz Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva‑asetus ja ota kuva.
158
Kuva-asetusten mukauttaminen
[V] Mustavalkoasetuksen säätö
Edellisellä sivulla kuvattujen tehosteiden lisäksi, kuten [Kontrasti]
tai [Voimakkuus], [Hienous] ja [Raja-arvo] [Terävyys]-asetukselle,
voit myös määrittää [Suodatus]- ja [Sävytystehoste]-asetukset.
[k] Suodatus
Suodatin
N:
Ei mitään
Ye:
Keltainen
Or:
Oranssi
R:
Punainen
G:
Vihreä
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Esimerkkejä vaikutuksista
Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät
selkeästi.
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonnousu näyttää
kirkkaammalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
zz [Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
[l] Sävytystehoste
Sävytystehosteilla voit luoda yksivärikuvan
käyttäen valittua väriä. Tämä on tehokasta,
kun haluat luoda vaikuttavampia kuvia.
159
Kuva-asetuksen tallentaminen
M
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema],
säätää sitä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2],
tai [Oma asetus 3]. Tämä on hyödyllistä, kun luot useita kuva-asetuksia,
joilla on erilaiset asetukset.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
[Oma asetus].
2zValitse
z Valitse [Oma asetus *] ja napauta sitten
[Lisäasetukset].
<0>-painiketta.
3zPaina
z Kun [Kuva-asetukset] on valittu,
paina <0>-painiketta.
peruskuva-asetus.
4zValitse
z Valitse peruskuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetukset tällä tavalla
myös, kun säädät kameraan EOS
Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma)
tallennettuja kuva-asetuksia.
160
Kuva-asetuksen tallentaminen
5Valitse vaihtoehto.
tehosteen taso.
6zMääritä
z Lisätietoja on kohdassa ”Kuva-asetusten
mukauttaminen” (=157).
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva‑asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Peruskuva-asetus näkyy kohdan
[Oma asetus*] oikealla puolella.
Sininen kuva-asetuksen nimi osoittaa,
että sen asetuksia on muutettu
oletuksista.
zz Jos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus*], peruskuvaasetuksen muuttaminen poistaa aiemmin tallennetun käyttäjän määrittämän
kuva-asetuksen parametrit.
zz Jos valitset [Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera] (=453),
kaikki [Oma asetus*] -asetukset palautetaan oletusarvoihin.
zz Kun haluat kuvata tallennetulla kuva-asetuksella, valitse tallennettu
[Oma asetus*] ja aloita kuvaaminen.
zz Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
161
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
M
Kun valotusaika on 1 sekunti tai pidempi, pitkän valotusajan aiheuttamaa
kohinaa (vaaleat pisteet ja juovat) voidaan vähentää.
[z: Pitkän valot.
1Valitse
kohinanpoisto].
2Valitse vähennyksen vaihtoehto.
zz [AUTO] Automaattinen
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön
automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa.
[Auto]-asetus on riittävän tehokas useimmissa tapauksissa.
zz [ON] Päällä
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on vähintään
1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [Auto]-asetus
ei tunnista.
zz Jos käytät asetuksia [Auto] tai [Päällä], kohinanvaimennusprosessi
kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa vastaavan ajan.
zz Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai
[Auto]‑asetuksella.
zz [BUSY] näytetään kohinanpoiston aikana eikä kuvausnäyttöä näytetä ennen
prosessin valmistumista, jonka jälkeen voit taas kuvata.
162
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä
M
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Tämä toiminto on erityisen
tehokas suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattaessa. Kun kuvataan matalalla
ISO-herkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee
entisestään.
[z: Suuren herkk.
1Valitse
kohinanvaim.].
2Määritä taso.
zz [M] Monikuvan kohinanvaimennus
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]-asetus.
Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta,
jotka kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG,
[Monikuvan kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
163
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä
Monikuvan kohinanvaimennuksen määrittämistä koskevia
huomautuksia
zz Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi, kohinanpoiston
vaikutus voi vähentyä.
zz Jos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä. Jalustan
käyttäminen on suositeltavaa.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
zz Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana,
kuvan valotus voi olla epätasainen.
zz Kuvien tallentaminen kortille kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa
kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. [BUSY] näytetään kuvien
käsittelyn aikana eikä kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
zz [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä kuvattaessa aikavalotuksella,
kuvattaessa RAW- tai RAW+JPEG-kuvia tai käytettäessä tiettyjä ominaisuuksia,
kuten pitkän valotuksen kohinanvaimennus tai Luovat suotimet.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) kuvattaessa
videoita.
zz Kamera siirtyy automaattisesti [Vakio]-tilaan, jos katkaiset siitä virran, poistat
akun tai kortin, vaihdat tilaksi [A], [D], Erityiskohde tai Luovat suotimet tai
vaihdat videotallennukseen.
164
Kosketuslaukaisin
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla näyttöä.
kosketuslaukaisin käyttöön.
1zOtaz Napauta
[y]-kuvaketta näytön
oikeassa alakulmassa.
zz Kuvake vaihtuu jokaisella napautuksella
[y]- ja [x]-vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
kuva napauttamalla näyttöä.
2zOtaz Napauta
kasvoja tai kohdetta näytöllä.
zz Kamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus)
määritetyllä tarkennusmenetelmällä
(=170).
zz Kun [x] on asetettu, AF-piste muuttuu
vihreäksi, kun tarkennus saavutetaan,
ja kuva otetaan automaattisesti.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi ottaa.
Napauta kasvoja tai kohdetta näytöllä
uudelleen.
165
Kosketuslaukaisin
zz Vaikka kuvaustavan asetuksena olisi [i], kamera kuvaa yksittäiskuvatilassa.
zz Vaikka [Tarkennustoiminta]-asetus on [Jatkuva tark.], näytön napauttaminen
tarkentaa [Kertatark.]-toiminnolla.
zz Näytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai ota kuvaa.
zz Jos kuvaat napauttamalla näyttöä, kun [z: Esikatseluaika] -asetuksena on
[Pito], voit ottaa seuraavan kuvan painamalla laukaisimen puoliväliin.
zz Napauta näyttöä kahdesti, jos haluat käyttää aikavalotusta. Ensimmäinen
napautus näytöllä aloittaa aikavalotuksen. Kun napautat uudelleen, aikavalotus
lopetetaan. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
166
Tarkennustoiminta
M
Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan tarkennustoiminnan.
1Valitse [z: Tarkennustoiminta].
2Valitse asetus.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, tarkennuspiste muuttuu oranssiksi. Jos näin käy,
kuvaa ei voi ottaa, vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan pohjaan. Sommittele
kuva uudelleen ja yritä tarkentaa. Voit myös lukea kohdan ”Kuvausolosuhteet,
jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (=179).
167
Tarkennustoiminta
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille (ONE SHOT)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkumattomien kohteiden kuvaamiseen.
Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin,
ja voit sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta: =133.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille (SERVO)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun pidät
laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta, =133.
zz Riippuen käytetystä objektiivista sekä kohteen etäisyydestä ja vauhdista
kamera ei välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
zz Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta.
Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
zz Äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on saavutettu.
168
Tarkennustoiminta
Tarkennuksen apuvalo
Tarkennuksen apuvalo (=36) saattaa syttyä, kun painat laukaisimen
puoliväliin vähäisessä valaistuksessa tai vastaavissa olosuhteissa,
jotta automaattinen tarkennus olisi helpompaa.
zz Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun [z: Tarkennustoiminta] -asetuksena
on [Jatkuva tark.].
zz Tarkennuksen apuvalo ei laukea, kun käytetään kosketustarkennusta
(kun [z: Kosketuslaukaisin] -asetuksena on [Pois]).
169
Tarkennusmenetelmä
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Kamera yrittää tarkentaa AF-pisteessä tai vyöhykekehyksessä oleviin
ihmisten kasvoihin. Tiloissa [A], [D] ja [J] [u+Seuranta] määritetään
automaattisesti.
Lisätietoja tarkennusmenetelmän valitsemisesta: =172.
: Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten
kasvot. [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä, minkä jälkeen kasvoja
seurataan.
Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen
tarkennuksen valintaan.
Jatkuvalla tarkennuksella (servotarkennuksella) tarkennus jatkuu niin kauan
kuin kohteita voidaan seurata AF-aluekehyksessä kuvattaessa.
: Pistetarkennus
Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle
kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
: 1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä
AF‑pistettä [S].
170
Tarkennusmenetelmä
: Vyöhyketark.
Käyttää automaattista AF-valintaa
vyöhyketarkennuskehyksissä ja
kattaa laajemman alueen, mikä tekee
tarkennuksesta helpompaa kuin 1 pisteen
AF -tarkennuksella.
Asettaa lähimmän kohteen tarkentamisen etusijalle. Myös vyöhykekehyksessä
mahdollisesti olevat ihmisten kasvot ovat etusijalla tarkennuksessa.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy [S].
171
Tarkennusmenetelmä
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Jos haluat mieluummin tarkentaa manuaalisesti, katso =185.
1Valitse [z: Tarkenn.menetelmä].
2Valitse asetus.
zz Kuvauksissa =173–=175 oletetaan, että Tarkennustoiminta-asetuksena
on [Kertatark.] (=168). Jos [Jatkuva tark.] (=168) on määritetty, AF‑piste
muuttuu siniseksi, kun tarkennus on saavutettu.
zz Kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu kosketustoiminnolla)
liittyvät tiedot: =165.
172
Tarkennusmenetelmä
zz u(kasvot)+Seuranta: c
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat,
AF‑piste [p] seuraa kasvojen liikettä.
AF-piste.
1zTarkista
z [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä.
kohteeseen.
2zTarkenna
z Kun painat laukaisimen puoliväliin
ja kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamerasta kuuluu
äänimerkki.
zz Oranssi tarkennuspiste osoittaa,
että kamera ei pystynyt tarkentamaan
kohteisiin.
3Ota kuva.
173
Tarkennusmenetelmä
Kasvojen tarkentaminen napauttamalla
Tarkennettavien kasvojen tai kohteen napauttaminen vaihtaa AF-pisteen
muotoon [ ] ja tarkentaa napauttamaasi kohtaan.
Vaikka kasvot tai kohde liikkuisi näytössä, AF-piste [ ] liikkuu ja seuraa sitä.
zz Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Säädä tarkennusta manuaalisesti (=185) niin, että kasvot havaitaan,
ja suorita sitten automaattitarkennus.
zz Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
zz Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret,
liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
zz Automaattitarkennus ei pysty havaitsemaan näytön reunassa olevia kohteita
tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä
tai lähempänä keskustaa.
zz [p] saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
zz AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
174
Tarkennusmenetelmä
zz Pistetarkennus / 1-pisteen AF / Vyöhyketarkennus
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti.
Tässä käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
AF-piste.
1zTarkista
z AF-piste (1) näkyy näytössä.
Vyöhyketarkennuksessa näytetään
vyöhyketarkennuksen kehys.
(1)
AF-pistettä.
2zSiirrä
z Voit siirtää AF-pisteen napauttamalla
kohtaa, johon haluat tarkentaa.
zz Voit palauttaa AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen näytön keskelle
napauttamalla [e].
zz Jos haluat suurennetun näytön, napauta
[u]. Jokainen [u]-napautus muuttaa
suurennussuhdetta.
kohteeseen.
3zTarkenna
z Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
Kun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
4Ota kuva.
175
Tarkennusmenetelmä
zz Kamera siirtää jatkuvasti aktiivista AF-pistettä [S] vyöhyketarkennuksen
kohteiden seuraamiseksi, kun käytetään servotarkennusta, mutta tietyissä
kuvausolosuhteissa (kuten silloin, kun kohteet ovat pieniä) kohdetta ei
välttämättä ole mahdollista seurata.
zz Tarkennus tarkennuksen apuvalolla voi olla vaikeaa, kun AF-piste on lähellä
näytön reunaa. Siirrä tällöin AF-piste näytön keskelle.
176
Tarkennusmenetelmä
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa kuvaa noin 5× tai 10× ja tarkistaa tarkennuksen
napauttamalla [u]. Suurennettu näkymä ei ole mahdollinen [u+Seuranta]toiminnon kanssa.
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen [Pistetarkennus]- ja [1 pisteen AF]
-toiminnoissa ja vyöhykekehykseen [Vyöhyketark.]-toiminnossa.
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos painat
laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [Pistetarkennus] tai
[1 pisteen AF]. Kun [Vyöhyketark.] valitaan, automaattitarkennus
suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa
näkymässä, näyttö palaa normaaliksi tarkennusnäytöksi.
zz Jos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään
ja käytä automaattitarkennusta.
zz Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten näkymä
suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
zz Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
zz Jatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä, kun näyttö
on suurennettu.
zz Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn
takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
177
Tarkennusmenetelmä
AF-kuvausvinkkejä
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus saattaa muuttua automaattitarkennuksen vuoksi.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi vilkkua ja
tarkennus vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen
ja jatka kuvausta automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa,
jota haluat käyttää.
zz Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna
manuaalisesti (=185).
zz Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä
keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan,
ja sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
zz Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen
voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
178
Tarkennusmenetelmä
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset
tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuva kuvio (esimerkiksi pilvenpiirtäjien ikkunat
tai tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yömaisemat tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakkaasti taustavalaistut tai valoa heijastavat kohteet (esimerkiksi
auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet
(esimerkiksi eläin häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja) tarkennuksen
aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin sekä erilaisten asetusten, kuten kuvasuhde, videon tallennuslaatu
ja videon digitaalinen IS, mukaan.
179
Silmäntunnistus-AF
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], kamera voi tarkentaa
ihmisten silmiin.
1Valitse [z: Silmäntunnistus-AF].
2Valitse [Päällä].
kamera kohteeseen.
3zTähtää
z AF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita silmän
tarkennusta varten.
zz Koko kasvot valitaan, kun napautat
muita kasvonpiirteitä, kuten kohteen
nenää tai suuta. Tarkennettavat silmät
valitaan automaattisesti.
4Ota kuva.
zz Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.
zz [Silmäntunnistus-AF] voidaan asettaa painamalla <M>-painiketta,
kun olet määrittänyt [Tarkenn.menetelmä]-asetukseksi [u+Seuranta]
pikavalintanäytössä painettuasi ensin <0>.
180
Jatkuva tarkennus
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina. Kamera on valmis
tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen puoliväliin.
1Valitse [z: Jatkuva tark.].
2Valitse [Päällä].
zz Tämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien määrää,
koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
181
Tarkennustapa
Voit määrittää tarkennusmenetelmän (tarkennustavan), kun käytät
EF‑M‑objektiiveja.
1Valitse [z: Tarkennustapa].
asetus.
2zValitse
z [AF]: Automaattitarkennus
zz [MF]: Manuaalitarkennus
182
Manuaalitarkennus objektiivista
automaattitarkennuksen jälkeen
M
Kun käytetään EF-M, EF- tai EF-S-objektiiveja, joissa on elektroninen
manuaalitarkennus, voit määrittää, miten manuaalitarkennuksen säätöä
käytetään kertatarkennuksessa.
[z: Objektiivin
1Valitse
sähköinen MF].
2Valitse vaihtoehto.
zz [
] Pois kertatark. jälkeen
zz [
] Päälle kertatark. jälkeen
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen,
jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
zz Tietoja käytetyn objektiivin manuaalitarkennuksesta on objektiivin käyttöoppaassa.
183
Tarkennuksen apuvalo
Voit ottaa käyttöön kameran tarkennuksen apuvalon laukaisemisen.
1Valitse [z: Tarkennuksen apuvalo].
2Valitse vaihtoehto.
zz [ON] Päällä
Mahdollistaa tarkennuksen apuvalon laukaisemisen tarvittaessa.
zz [OFF] Pois
Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä. Määritä tämä asetus, jos et halua
laukaista tarkennuksen apuvaloa.
184
Manuaalitarkennus
Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, voit suurentaa kuvaa ja
tarkentaa manuaalisesti.
[z: Tarkennustapa]
1Määritä
-asetukseksi [MF].
zz Tarkenna ensin kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
kuvaa.
2zSuurenna
z Jokainen [u]-napautus muuttaa näyttöä
seuraavasti:
1× → 5× → 10×
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
AE-lukitus
Suurennetun alueen sijainti
Suurennus (noin)
suurennettava alue.
3zMääritä
z Voit siirtää suurennettua
aluetta vierittämällä sormella
napautuksen jälkeen.
zz Keskitä suurennettu alue
napauttamalla [e].
185
Manuaalitarkennus
manuaalisesti.
4zTarkenna
z Katso suurennettua kuvaa ja
tarkenna kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
zz Kun olet saanut tarkennuksen, palaa
normaalinäkymään napauttamalla [u].
5Ota kuva.
zz Jos käytät muuta kuin EF-M-objektiivia, aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> vaiheessa 1.
zz Vaikka tarkennat manuaalisesti, voit ottaa kuvan kosketuslaukaisimella.
186
Manuaalisen tarkennuksen korostuksen
asettaminen
Manuaalisesti tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä,
jotta tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää
reunan tunnistuksen herkkyyden (tason).
1Valitse [z: Man. tark. korost. aset.].
[Korostus].
2zValitse
z Valitse [Päällä].
taso ja väri.
3zAseta
z Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
zz Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla
ISO‑herkkyyksillä, erityisesti, kun on määritetty laajennettu ISO-herkkyys.
Jos tarpeellista, pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
zz Näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
187
Kuvanvakaus
Voit säätää kuvanvakaimen (IS) asetusta, kun käytät kuvanvakaimella
varustettua EF-M-objektiivia. Lisätietoja [k Digit. IS] -toiminnosta on
sivulla =233.
1Valitse [z: Vakausaset.].
2Valitse [Vakaustoiminto].
vaihtoehto.
3zMääritä
z [Pois]
Poistaa kuvanvakauden käytöstä.
zz [Päällä]
Kameran tärähtelyä korjataan.
zz [Vakaustoiminto] ei tule näkyviin vakaustoiminnolla varustetuille EF- tai
EF‑S‑objektiiveille.
zz Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärinää, kiinnitä kamera jalustaan tai
pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa
asettaa [Pois].
188
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)
M
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva.
Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
kohteeseen.
1zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
<A>-painiketta.
2zPaina
z [A]-kuvake näytetään näytön
vasemmassa alakulmassa, ja se
ilmaisee, että valotus on lukittu
(AE‑lukitus).
zz Peruuta AE-lukitus painamalla
<A>‑painiketta uudelleen.
3Sommittele uudelleen ja ota kuva.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
q
wre
AF-pisteen valintatapa
Automaattinen valinta
Tarkennettuun AF-pisteeseen
keskitetty valotus lukitaan.
Käsivalinta
Valittuun AF-pisteeseen keskitetty
valotus lukitaan.
Näytön keskustan valotus lukitaan.
* Kun asetuksena on [q] ja [z: Tarkennustapa] -asetuksena on [MF], näytön
keskustan valotus lukitaan.
zz AE-lukitus ei ole käytettävissä aikavalotuksessa.
189
Videokoosteen tyyppi
Sekä stillkuvat että leikkeet tallennetaan kuvattaessa [D]-tilassa, mutta
voit määrittää, haluatko sisällyttää stillkuvat lopulliseen videokoosteeseen.
1Aseta kuvaustilaksi [D].
2Valitse [z: Koost. tyyppi].
3Määritä vaihtoehto.
zz [Sis. stillkuv]
Videokoosteet sisältävät stillkuvat.
zz [Ei stillkuv.]
Videokoosteet eivät sisällä stillkuvia.
190
Kuvaus kauko-ohjauksella
Voit etäkuvata käyttämällä lisävarusteena saatavaa langatonta kauko-ohjainta
BR‑E1, jonka voi yhdistää Bluetoothin avulla.
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Voit kuvata enintään noin 5 metrin etäisyydeltä kamerasta.
Kun kamera ja BR-E1 (=387) on yhteensovitettu, aseta kuvaustavaksi
[Q] (=134).
Tietoja toimenpiteistä on BR-E1:n käyttöoppaassa.
zz Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on asetettu
kauko-ohjausta varten.
zz Kaukolaukaisinta voi käyttää myös videokuvauksessa (=235).
191
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
Kuvan laatu
zz Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
zz Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja
epäsäännöllisiä värejä.
zz Kuvien ottaminen tiheään pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa
ja vaikuttaa kuvan laatuun. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
zz Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea,
kuvanlaatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama minuutti ennen
kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen [s] ja punainen [E] sisäisen lämpötilan
varoituskuvake
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska kuvausta jatketaan pitkään
tai kameraa käytetään kuumassa ympäristössä, valkoinen [s]-kuvake tai
punainen [E]-kuvake tulee näkyviin.
zz Valkoinen [s]-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Lopeta kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
zz Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että kuvaus päättyy pian automaattisesti.
Kuvaaminen uudelleen ei onnistu, ennen kuin kameran sisus on jäähtynyt,
joten lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise kamerasta virta ja anna
sen jäähtyä hetken.
zz Pitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä saa valkoisen
[s]‑kuvakkeen tai punaisen [E]-kuvakkeen ilmestymään nopeammin.
Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
zz Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai
pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin valkoinen
[s]-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
zz Suurennetussa näkymässä valotusaika ja aukon arvo näkyvät oransseina.
Jos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu.
Palaa normaaliin näyttöön ennen kuvaamista.
zz Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin näytön
mukainen.
192
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Kuvat ja näyttö
zz Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytetyn kuvan kirkkaus ei ehkä vastaa
otetun kuvan kirkkautta.
zz Heikossa valaistuksessa kohina voi olla huomattavaa kuvan näytössä jopa
pienillä ISO-herkkyyksillä, mutta otetuissa kuvissa on vähemmän kohinaa,
koska näytettyjen kuvien ja otettujen kuvien kuvanlaatu ei ole sama.
zz Näyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus)
muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka kuvausta
siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
zz Kameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean kirkkauden
näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
zz Jos määrität heikossa valaistuksessa [5: Näytön kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina tai
epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
zz Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Objektiivi
zz Kuvanvakain on aina aktiivinen, vaikka laukaisinta ei paineta puoliväliin,
kun käytät vakaustoiminnolla varustettua EF-M-objektiivia [Vakaustoiminto]asetuksen ollessa [Päällä] kohdassa [z: Vakausaset.]. Image Stabilizer
(Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää otettavissa olevien
kuvien määrää kuvausolosuhteista riippuen. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa
asettaa [Pois].
zz EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana on
käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä
toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
zz Käyttämällä lisävarusteena saatavaa HDMI-kaapelia (kameran päässä: tyyppi
D) voit katsella kuvia televisiossa (=270). Huomaa, että ääntä ei kuulu.
193
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Tietonäyttö
Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista: =501.
zz Kun [g] näkyy valkoisena, se tarkoittaa, että kuva näytetään kirkkaudella,
joka on hyvin lähellä otettavan kuvan kirkkautta.
zz Jos [g] vilkkuu, se tarkoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus eroaa
todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai
kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa,
että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
zz Valotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla.
[g]-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään näytössä
vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin kirkkaassa
valaistuksessa.
zz Histogrammi voidaan näyttää, kun [z: Valot. Simulointi] -asetuksena on
[Päällä] (=146).
194
Videotallennus
Käännä kuvaustilan valitsin asentoon <k>
videokuvausta varten.
zz Voit kuvata videoita painamalla videokuvauspainiketta stillkuvien
kuvauksen aikana.
zz Voit määrittää videotallennustilan kohdassa [z: Kuvaustapa], kun olet
asettanut kuvaustilan valitsimen asentoon <k>.
195
Välilehtien valikot: Videotallennus
zz Kuvausasetukset 1
=198
=205
=212
=213
=128
zz Kuvausasetukset 2
=191
=215
=224
zz Kuvausasetukset 3
=137
=236
=141
=142
=145
196
Välilehtien valikot: Videotallennus
zz Kuvausasetukset 4
=147
=150
=152
=154, 157, 160
zz Kuvausasetukset 5
=170
=180
=231
=182
=238
zz Kuvausasetukset 6
=183
=187
=188
=239
197
Videokuvaustila
[k] Tallentaminen automaattivalotuksella
Automaattivalotuksen ohjaus sovittaa valotuksen ympäristön kirkkauden
mukaan.
kuvaustilan valitsin
1Aseta
asentoon <k>.
2Napauta kuvaustilakuvaketta.
kuvaustilaksi [k].
3zAseta
z Valitse [k] (videon automaattinen
valotus) ja paina sitten <0>.
kohteeseen.
4zTarkenna
z Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella
tai manuaalitarkennuksella
(=172–=179, =185).
zz Oletuksena [z: Videon servotark.]
-asetuksena on [Päällä], jotta kamera
jatkaa aina tarkentamista (=231).
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
198
Videokuvaustila
video.
5zTallenna
z Aloita videon kuvaaminen painamalla
(1)
videokuvauspainiketta.
zz Videon kuvauksen aikana [oREC]
-merkki (1) näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
zz Mikrofonit tallentavat äänen osoitetuista
kohdista (2).
zz Lopeta videon kuvaus painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
(2)
zz Voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>-painiketta. Voit peruuttaa
lukituksen painamalla <A>-painiketta uudelleen. (Lukitus säilyy, kunnes
<A>‑painiketta painetaan uudelleen.)
zz Valotuksen korjaus voidaan asettaa ±3 yksikön alueella.
zz ISO-herkkyyttä, valotusaikaa ja aukon arvoa ei tallenneta videon Exif-tietoihin.
ISO-herkkyys [k]-tilassa
ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä
on sivulla =499.
199
Videokuvaustila
[M] Tallentaminen käsisäätöisellä valotuksella
Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden.
kuvaustilan valitsin
1Aseta
asentoon <k>.
kuvaustilaksi [M].
2zAseta
z Valitse [M] (videon manuaalinen
valotus) ja paina sitten <0>.
ISO-herkkyys (=202).
3zMääritä
z Napauta ISO-herkkyyden kuvaketta.
zz Kun käytössä on automaattinen
ISO‑herkkyys, voit määrittää valotuksen
korjauksen (=111).
haluamasi valotusaika.
4zMääritä
z Määritä se kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
zz Valotusaika voidaan asettaa alueelle
1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
aukon arvo.
5zAseta
z Valitse aukon arvo <W>-painikkeella
ja aseta sitten arvo kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
(2)
200
Videokuvaustila
ja kuvaa video.
6zTarkenna
z Toimi samoin kuin vaiheissa 4 ja
5 kohdassa ”[k] Tallentaminen
automaattivalotuksella” (=198).
zz Tarkista kameran asetukset huolellisesti ennen videoiden tallennusta, jos siirrät
kuvaustilan valitsimen asennosta <A> tai <z> asentoon <k>.
zz Vältä valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana.
Valotuksen muutokset voivat tallentua videoon tai kohinan määrä voi lisääntyä
suurilla ISO‑herkkyyksillä.
zz Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike
sumentuu.
zz Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
zz Automaattista ISO-herkkyyttä käytettäessä valotuksen korjaus voidaan asettaa
±3 yksikön alueella.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta. Voit peruuttaa lukituksen painamalla
<A>‑painiketta uudelleen. (Lukitus säilyy, kunnes <A>-painiketta
painetaan uudelleen.)
zz Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen kerran
painoit <A>-painiketta.
zz Kun kamera on valmis kuvaamaan [M]-tilassa, voit näyttää histogrammin
painamalla <B>-painiketta.
201
Videokuvaustila
ISO-herkkyys [Videon man.valotus] -asetuksella
Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita [AUTO]-asetuksen,
jolloin se asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä on
sivulla =499.
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvaustiloissa. Jos haluat ottaa stillkuvia,
aseta kuvaustilan valitsin asentoon <A> tai <z>.
Tietonäyttö (videokuvaus)
Lisätietoja videokuvauksessa näytettävistä kuvakkeista: =503.
202
Videokuvaustila
Videokuvausta koskevat varoitukset
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä moiréilmiötä tai värit voivat vääristyä.
zz Jos [Q] tai [Qw] on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
zz Jos kuvaat videota loistevalossa tai LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
zz Jos tarkennat automaattisesti USM-objektiivilla kuvatessasi videota heikossa
valaistuksessa, videoon voi tallentua vaakaviivakohinaa. Samantyyppistä
kohinaa voi esiintyä, jos tarkennat käsin tietyillä objektiiveilla, jossa on
sähköinen tarkennusrengas.
zz On suositeltavaa tallentaa ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videotallennuksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
zz Suuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
zz Jos automaattitarkennusta käytetään videotallennuksen aikana, mitä tahansa
seuraavista voi tapahtua: tarkennus kohdistuu hetkeksi väärin, videon
kirkkauden muutokset tallentuvat, videon tallennus keskeytyy hetkeksi tai
objektiivin tuottamat mekaaniset äänet tallentuvat.
zz Vältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (=199) sormellasi tai millään
esineellä.
zz ”Yleiset videokuvauksen varoitukset”, =240–=241.
zz Lue tarvittaessa myös ”Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset” sivuilta
=192–=193.
203
Videokuvaustila
Videokuvausta koskevat huomautukset
zz Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
zz Videon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
zz Jos haluat, että videotallennus voidaan aloittaa ja pysäyttää painamalla
laukaisin kokonaan pohjaan, määritä [Pohjaan]-asetukseksi [Al./lop. videotall]
kohdassa [5: Suljinpain. toiminto videoissa].
zz Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereoääntä (=199).
zz EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana on
käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä
toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään 4K-, Full HD- ja HD-videoissa.
204
Videon tallennuslaatu
Valitse [z: Videon tall.laatu] -välilehdellä
[Videon tall.koko] ja aseta videon koko,
kuvataajuus ja pakkausmenetelmä.
Video tallennetaan MP4-tiedostona.
[Videon tall.koko] -näytössä näkyvä
kuvataajuus vaihtuu automaattisesti
[5: Videojärjest.] -asetuksen mukaan
(=443).
zz Videoiden tallentamiseen tarvittava kortin kirjoitus- ja lukunopeus
(kortin suorituskykyvaatimukset) vaihtelevat videon tallennuskoon
mukaan. Ennen videoiden kuvaamista tarkista kortin toimintavaatimukset:
=497.
Kuvan koko
zz [H] 3840×2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
Käytettävissä vain, kun kuvaustilan valitsin on asennossa <k>.
zz [L] 1920×1080
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD).
Kuvasuhde on 16:9.
zz [w] 1280×720
Video tallennetaan teräväpiirtolaatuisena (HD). Kuvasuhde on 16:9.
zz Jos muutat [5: Videojärjest.] -asetusta, aseta myös [z: Videon tall.koko]
uudelleen.
zz Normaali 4K-videoiden ja L8/7-videoiden toisto ei ehkä onnistu muilla
laitteilla toiston suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
zz Selkeys ja kohina vaihtelevat jonkin verran videon tallennuskoon, käytetyn
objektiivin sekä muiden asetusten mukaan.
zz Videoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
205
Videon tallennuslaatu
4K-videotallennus
⿟⿟ 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti. Lisätietoja on
kohdassa ”Kortit, joille voi tallentaa videoita” (=497).
⿟⿟ 4K-videon enimmäistallennusaika on 9 minuuttia 59 sekuntia (=211).
⿟⿟ 4K-videoiden kuvaaminen lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä
saattaa saada kameran sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin
ja korkeammaksi kuin normaaleja videoita kuvattaessa. Jos [ ] tai
punainen [E]-kuvake tulee näyttöön videokuvauksen aikana,
kortti voi olla kuuma, joten pysäytä videokuvaus ja anna kameran
jäähtyä ennen kortin poistamista. (Älä poista korttia heti.)
⿟⿟ Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840×2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (=266).
zz Kontrastintunnistusta käytetään tarkennukseen tallennettaessa 4K-videoita.
Tarkennus voi kestää pidempään ja olla vaikeampaa kuin HD- tai Full HD
-videoita tallennettaessa.
206
Videon tallennuslaatu
Kuvataajuus (kuvia sekunnissa)
zz [2] 119,88 kuvaa/s / [8] 59,94 kuvaa/s /
[6] 29,97 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
zz [3] 100,00 kuvaa/s / [7] 50,00 kuvaa/s /
[5] 25,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL (esimerkiksi Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia).
zz [4] 23,98 kuvaa/s
Pääasiassa elokuvia varten. 4 (23,98 kuvaa/s) on käytettävissä,
kun [5: Videojärjest.] -asetuksena on [NTSC].
Pakkausmenetelmä
zz [X] IPB (normaali)
Käyttää IPB-pakkausta normaaliin videotallennukseen.
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
zz [W] ALL-I (editointi/I-only)
Käyttää ALL-I-pakkausta nopeutetun videon tallennukseen (=215).
Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten. Tiedoston koko on
suurempi kuin IPB (normaali) -asetusta käytettäessä, mutta video sopii
paremmin muokattavaksi.
Videon tallennusmuoto
zz [C] MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan MP4-muotoisiksi
videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”).
207
Videon tallennuslaatu
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Tietoja eri videon tallennuskokojen kanssa käytettävistä korteista: =497.
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka luku- ja
kirjoitusnopeus (kortin suorituskykyvaatimuksissa määritetty) on sivun
=497 taulukon mukainen tai vaadittua suurempi. Kokeile kortteja
tallentamalla muutama video ja varmistamalla, että ne tallentuvat
oikein määrittämässäsi koossa (=205).
zz Alusta kortit ennen 4K-videon kuvaamista (=433).
zz Jos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu oikein.
Samoin, jos toistat videon kortilla, jolla on hidas lukunopeus, kamera ei ehkä
toista videota oikein.
zz Kun kuvaat videoita, käytä suuren suorituskyvyn omaavaa korttia, jonka
kirjoitusnopeus on riittävästi bittinopeutta suurempi.
zz Jos videoiden tallentaminen ei onnistu normaalisti, alusta kortti ja yritä
uudelleen. Jos kortin alustaminen ei ratkaise ongelmaa, katso lisäohjeita
esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
zz Kortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (=433).
zz Tarkista kortin luku- ja kirjoitusnopeus esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
208
Videon tallennuslaatu
Suuri kuvataajuus
Voit kuvata HD-videoita suurella kuvataajuudella 119,88 kuvaa/s tai
100,00 kuvaa/s määrittämällä [Suuri kuvataajuus] -asetukseksi [Päällä]
kohdassa [z: Videon tall.laatu]. Tämä sopii hyvin videoille, jotka
toistetaan hidastettuna. Videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia
29 sekuntia.
Videot tallennetaan muodossa w2X
tai w3X.
Videon servotarkennus- ja videon
digitaalinen IS -toiminnoilla ei ole vaikutusta,
kun kuvataan suuren kuvataajuuden
videoita. Automaattitarkennusta ei käytetä.
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan videotiedostoina, joiden
kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s tai 25,00 kuvaa/s, ne toistetaan hidastettuina
1/4-nopeudella.
zz Tarkista [Videon tall.koko] -asetus, jos palautat tämän asetuksen arvoksi [Pois].
zz Näyttö saattaa vilkkua, jos tallennat suuren kuvataajuuden videoita loisteputkitai LED-valaistuksessa.
zz Kun käynnistät tai pysäytät suuren kuvataajuuden videon tallennuksen, videon
kuvaa ei päivitetä hetkeen ja kuva pysähtyy hetkellisesti. Ota tämä huomioon,
kun tallennat videoita ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
zz Näytössä suuren kuvataajuuden videoiden tallennuksen aikana näkyvät videon
kuvataajuudet eivät vastaa videon tallennettua kuvataajuutta.
zz Ääntä ei tallenneta.
209
Videon tallennuslaatu
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zz Kamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan FAT32-muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston koko
ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä automaattisesti.
Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja toista se.
zz Kamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan yhteen
tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka tiedoston koko
ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
zz Kun tuot tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt,
käytä joko EOS Utility -ohjelmaa tai kortinlukijaa (=475). Yli 4 Gt:n
kokoisia videotiedostoja ei ehkä voi tallentaa, jos yrität käyttää tietokoneen
käyttöjärjestelmän vakiotoimintoja.
210
Videon tallennuslaatu
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Tietoja tiedostokoosta ja tallennusajasta kullakin tallennuskoolla: =498.
Videokuvauksen aikaraja
zz Kun kuvaat 4K-videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 9 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 9 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen painamalla
videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena tiedostona).
zz Kun tallennat Full HD / HD -videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen painamalla
videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena tiedostona).
zz Kun tallennetaan suuren kuvataajuuden videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia 29 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 7 minuuttia 29 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa suuren kuvataajuuden videon tallennuksen
uudelleen painamalla videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon
uutena tiedostona).
211
Videon itselaukaisin
Videotallennuksen voi käynnistää itselaukaisimella.
1Valitse z [Videon itselauk.].
2Valitse vaihtoehto.
video.
3zTallenna
z Kun olet napauttanut [o] tai painanut
videokuvauspainiketta, kamera antaa
äänimerkin ja näyttää jäljellä olevan
sekuntien määrän ennen tallennusta.
212
Äänen tallennus
Voit tallentaa videoita tallentaessasi ääntä
sisäänrakennetulla stereomikrofonilla.
Voit myös säätää äänen tallennustasoa
vapaasti.
Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa
[z: Äänen tallennus].
Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso
zz Automaatti
Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.
zz Käsinsäätö
Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa. Valitse [Äänitaso]
ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät äänen tallennuksen tasoa
<Y> <Z>-painikkeilla. Katso huippuarvon pidon osoitinta ja säädä
tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon [12] (–12 dB) oikealle
puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema ylittää arvon [0],
ääni vääristyy.
zz Pois
Ääntä ei tallenneta.
Tuulisuoja
Määritä asetukseksi [Automaatti], kun haluat vaimentaa tuulen ääntä
automaattisesti, kun olet ulkona tuulisella säällä. Tuulisuojatoiminto
vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.
213
Äänen tallennus
Vaimennus
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman äänen
vääristymän. Vaikka määrittäisit kuvausta varten [Äänitys]-asetukseksi
[Automaatti] tai [Käsinsäätö], voimakkaat äänet saattavat silti vääristyä.
Tässä tapauksessa suositellaan asetusta [Päällä].
zz Jos käytät Wi-Fi (langaton tiedonsiirto) -toimintoa mikrofonin kanssa,
sen aiheuttama ääni saattaa tulla tallennetuksi. Äänen nauhoittamisen aikana
ei suositella langattoman toiminnon käyttämistä.
zz Kameran yhdysrakenteista mikrofonia tallentaa myös kameran toimintaäänet
sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana.
zz [Äänitys] muuttuu asetukseksi [Äänen tallennus]: [Päällä]/[Pois] tiloissa
[A], [D], Erityiskohde ja Luovat suotimet. Aseta [Päällä], niin tallennuksen
taso säädetään automaattisesti.
zz Ääni tuodaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI:n kautta,
paitsi kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
zz Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei
voi säätää.
zz Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
214
Nopeutetut videot
Tietyin väliajoin otetut kuvat voidaan yhdistää automaattisesti nopeutetun
4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video näyttää, miten
kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen todellisuudessa
kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä pisteestä maiseman
muuttumista, kasvien kasvamista, tähtien liikkeitä yms.
Nopeutetut videot tallennetaan MP4-muodossa seuraavalla laadulla:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) 4K-kuvauksessa ja L6W
(NTSC)/L5W (PAL) Full HD -kuvauksessa.
Huomaa, että kuvataajuus muutetaan automaattisesti [5: Videojärjest.]
-asetuksen mukaan (=443).
kuvaustila.
1zValitse
z Valitse [k] (=198) tai [M] (=200).
2Valitse [z: Nopeutettu video].
3Valitse [Nopeutettu].
aihe.
4zValitse
z Valitse kuvaustilanteeseen sopiva aihe.
zz Voit asettaa kuvausvälin ja kuvien
määrän vapaammin manuaalisesti,
kun valitset vaihtoehdon [Oma asetus].
215
Nopeutetut videot
kuvausväli.
5zValitse
z Valitse [Kuvien aikaväli].
zz Valitse [Aikaväli] (sek.). Määritä arvo
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
(1)
(2)
zz Valitse [Aikaväli] (min.:sek.).
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
kuvien määrä.
6zMääritä
z Valitse [Otosmäärä]. Aseta arvo
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] ja
[3: Toistoaika] ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
zz Tarkista, että [3: Toistoaika] ei
näy oranssina.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
zz [Näkymä**]-toimintoa käytettäessä käytettävissä olevat aikavälit ja kuvien
määrät on rajoitettu näkymään sopiviksi.
zz Jos kuvien määrä on 3600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
216
Nopeutetut videot
haluamasi videon
7Valitse
tallennuskoko.
zz H (3840×2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9. Kuvataajuus
on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja 25,00 kuvaa/s (5)
PAL‑järjestelmässä, ja videot tallennetaan MP4 (C) -muodossa ALL-I
(W) -pakkausta käyttäen.
zz L (1920×1080)
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde
on 16:9. Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä, ja videot tallennetaan MP4
(C) -muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
zz H6H5-bittinopeus on noin 300 Mb/s jaL6L5-bittinopeus
on noin 90 Mb/s. Käytä korttia, jonka lukunopeus on riittävän suuri.
217
Nopeutetut videot
8Määritä [Autom.valotus].
zz Lukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle kuvalle valittua
valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa. Muitakin ensimmäiselle
kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös seuraavissa kuvissa.
zz Jokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos toimintojen,
kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on [Automaatti],
ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
9Määritä [Näytön auto.katk.].
zz Pois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Huomaa, että näyttö sammuu noin 30 minuutin kuluttua tallennuksen
aloittamisesta.
zz Päällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
zz Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
218
Nopeutetut videot
äänimerkki.
10 zAseta
z Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä ei kuulu
kuvauksen aikana.
11 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä
kuvamäärällä ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää”
näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan),
kun luodaan nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on
otettu tietyin väliajoin.
219
Nopeutetut videot
valikko.
12 zSulje
z Sulje valikkonäyttö painamalla
<M>‑painiketta.
13 zz Paina laukaisin puoliväliin tarkistaaksesi
Kuvaa nopeutettu video.
(1)
220
tarkennuksen ja valotuksen.
zz Aloita nopeutetun videon tallennus
painamalla <o>-painiketta.
zz Jäljellä olevien kuvien määrä tulee
näkyviin (1).
zz Kun tallennetaan nopeutettua videota,
näytössä näkyy [oREC].
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Koska kuvaamiseen käytetään
elektronista suljinta, sulkimesta ei kuulu
mekaanisesti syntyvää ääntä nopeutetun
videon tallennuksen aikana.
zz Kun määritetty otosmäärä on otettu,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
zz Peruuta nopeutetun videon kuvaaminen
asettamalla [Nopeutettu]-asetukseksi
[Pois].
Nopeutetut videot
zz Jos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän tallentamiseen,
[Toistoaika] näkyy oranssina. Vaikka kamera pystyy jatkamaan kuvausta,
kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
zz Jos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia ole
alustettu exFAT-muotoon (=434), [Toistoaika] näkyy oranssina. Jos jatkat
kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, nopeutetun
videon kuvaaminen päättyy.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Nopeutettua videota ei voi kuvata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla tai kun HDMI-kaapeli on kytketty.
zz Videon servotarkennus ei toimi.
zz Älä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Zoomaaminen
saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus muuttuu tai objektiivin
vääristymien korjaus ei toimi oikein.
zz Kun kuvaat nopeutettua videota välkkyvän valon alla, kuvaan saattaa tallentua
huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai epätasainen valotus.
zz Nopeutetun videon kuvauksen aikana näytetyt kuvat saattavat näyttää erilaisilta
kuin valmis video. (Niissä voi esimerkiksi olla välkkyvien valonlähteiden
aiheuttamaa epätasaista kirkkautta tai suuren ISO-herkkyyden aiheuttamaa
kohinaa.)
zz Kun kuvaat nopeutettua videota vähäisessä valossa, kuvauksen aikana
näytetty kuva saattaa poiketa videoon tallennettavasta kuvasta.
zz Jos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta nopeutettua videota kuvatessasi, kuva voi näyttää huomattavan
vääristyneeltä.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen asetuksia tai
toistaa kuvia jne.
zz Nopeutettuun videoon ei tallenneta ääntä.
zz Kun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus]-asetuksena on [Jokainen
ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta, kamera ei ehkä
kuvaa asetulla aikavälillä.
221
Nopeutetut videot
zz Jos seuraavaa ajastettua kuvaa ei voi ottaa, se jätetään väliin. Tämä saattaa
vähentää nopeutetun videon tallennusaikaa.
zz Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
zz Otettuja kuvia ei tallenneta stillkuvina. Vaikka peruuttaisit nopeutetun videon
kuvaamisen vain yhden kuvan ottamisen jälkeen, se tallennetaan silti
videotiedostona.
zz Jos liität kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS Utility
-ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi
[Pois]. Jos jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] on valittu, kamera ei voi
muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.
zz Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Nopeutetun videon tallennus päättyy, jos kamerasta katkaistaan virta, ja
asetuksen arvoksi tulee [Pois].
zz Vaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
zz Seuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen valmiustilan
ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
yyJos valitset [Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera]
yyKuvaustilan valitsimen käyttäminen
zz Jos aloitat nopeutetun videon kuvaamisen, kun valkoinen [s]-kuvake
(=192) on näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu saattaa heikentyä.
On suositeltavaa aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen, kun valkoinen
[s]‑kuvake katoaa (kameran sisäinen lämpötila laskee).
zz Kun [Autom.valotus]-asetuksena on [Jokainen ruutu], ISO-herkkyyttä,
valotusaikaa ja aukon arvoa ei ehkä tallenneta nopeutetun videon Exif-tietoihin
joissakin tiloissa.
222
Nopeutetut videot
zz Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz Nopeutettujen videoiden kuvaamista ennen suositellaan tallentamaan testivideoita.
zz Videon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin 100 %.
zz Voit peruuttaa nopeutetun videon tallennuksen painamalla <o>-painiketta.
Siihen mennessä kuvattu nopeutettu video tallennetaan kortille.
zz Voit toistaa tallennetun nopeutetun videon tällä kameralla samalla tavalla kuin
toistaisit normaalin videon.
zz Jos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia, näytössä
näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän, päivien määrä näytetään
24 tunnin jaksojen määränä.
zz Vaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti, videotiedosto luodaan
silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00'00"”.
zz Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden (myydään
erikseen) käyttämistä.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa.
zz Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon tallennuksen langattomalla
kauko‑ohjaimella BR-E1 (myydään erikseen).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
yySuorita ensin langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 ja kameran yhteensovitus
(=387).
yyVarmista, että [z: Kauko-ohjaus] -asetus on [Päällä].
223
Videokollaasit
Voit tallentaa sarjan lyhyitä videokollaaseja, jotka ovat muutaman sekunnin
mittaisia, ja kamera yhdistää ne ja luo videokollaasialbumin, jossa näytetään
nämä matkasi tai tapahtuman kohokohdat.
Videokollaasit ovat käytettävissä, kun videon tallennuskoko on L6X
(NTSC) / L5X (PAL).
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (=299).
Videokollaasialbumin luominen
Video
kollaasileike 1
Video
kollaasileike 2
Video
kollaasileike **
Videokollaasialbumi
kuvaustila.
1zValitse
z Valitse [k] (=198) tai [M] (=200).
2Valitse [z: Videokollaasi].
3Valitse [Päällä].
224
Videokollaasit
4Valitse [Albumin asetukset].
[Luo uusi albumi].
5zValitse
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
toistoaika.
6zMääritä
z Määritä videokollaasin toistoaika.
toistotehoste.
7zMääritä
z Tämä asetus määrittää, miten nopeasti
albumit toistetaan.
vaadittu tallennusaika.
8zTarkista
z Kunkin videokollaasin tarvittava
tallennusaika näytetään (1) toistoajan
ja tehosteen perusteella.
(1)
225
Videokollaasit
valikko.
9zSulje
z Sulje valikko painamalla
<M>‑painiketta.
zz Sininen palkki näyttää tallennusajan (2).
(2)
ensimmäinen videokollaasi.
10 zKuvaa
z Aloita kuvaaminen painamalla
videokuvauspainiketta.
zz Tallennusajan ilmaiseva sininen palkki
pienenee vähitellen, ja kuvaus pysähtyy
automaattisesti, kun määritetty aika
on kulunut.
zz Vahvistusviesti näytetään (=227).
videokollaasialbumina.
11 zTallenna
z Valitse [J Tallenna albumina].
zz Leike tallennetaan albumin
ensimmäisenä videokollaasina.
seuraavat videokollaasit.
12 zKuvaa
z Kuvaa seuraava videokollaasi
toistamalla vaihe 10.
zz Valitse [J Lisää albumiin].
zz Voit luoda toisen albumin valitsemalla
[W Tallenna uutena albumina].
zz Toista tarvittaessa vaihe 12.
226
Videokollaasit
videokollaasien
13 Lopeta
kuvaaminen.
zz Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata normaaliin
videokuvaukseen, varmista, että
määrität [Pois].
zz Sulje valikko ja palaa tavalliseen
videokuvaukseen painamalla
<M>‑painiketta.
Vaiheiden 11 ja 12 asetukset
Toiminto
J Tallenna albumina (vaihe 11)
J Lisää albumiin (vaihe 12)
W Tallenna uutena albumina
(vaihe 12)
Kuvaus
Tallentaa leikkeen albumin ensimmäisenä
videokollaasina.
Lisää nykyisen videokollaasin viimeksi
tallennettuun albumiin.
Luo uuden albumin ja tallentaa leikkeen
ensimmäisenä videokollaasina. Tämä albumi ei
ole sama kuin viimeksi tallennettu albumi.
1 Toista videokollaasi (vaiheet 11
Toistaa juuri kuvatun videokollaasin.
ja 12)
r Älä tallenna albumina (vaihe 11) Poistaa viimeksi kuvatun videokollaasin
tallentamatta sitä albumiin. Valitse
r Poista tallentamatta albumiin
vahvistusikkunassa [OK].
(vaihe 12)
zz Jos haluat tallentaa seuraavan videokollaasin heti, määritä [Kysy vahvistus]
-asetukseksi [z: Videokollaasi] -kohdassa [Pois]. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata seuraavan videokollaasin heti ilman vahvistusviestin näyttöä.
227
Videokollaasit
Lisääminen olemassa olevaan albumiin
[Lisää jo olevaan albumiin].
1zValitse
z Valitse [Lisää jo olevaan albumiin]
=225 vaiheen 5 mukaisesti.
olemassa oleva albumi.
2zValitse
z Valitse olemassa oleva albumi
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
zz Jotkin vakautusasetukset päivitetään
vastaamaan olemassa olevan albumin
asetuksia.
valikko.
3zSulje
z Sulje valikko painamalla
<M>‑painiketta.
zz Videokollaasin kuvausnäyttö
tulee näkyviin.
videokollaasi.
4zTallenna
z Tallenna videokollaasi kohdan
Videokollaasi (=224) vaiheessa 10
kuvatulla tavalla.
zz Et voi valita toisella kameralla luotua albumiotosta.
Yleiset videokollaasin varoitukset
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [1/2x nopeus]
tai [2x nopeus].
zz Videokollaasin kuvauskesto on likimääräinen. Se voi erota hieman toiston
aikana näytetystä todellisesta tallennusajasta kuvataajuuden ja muiden
tekijöiden vuoksi.
228
Miniatyyritehostevideo
Voit luoda vaikutelman pienoismallista videossa lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella. Valitsemalla toistonopeuden
ennen videon tallentamista voit myös tehdä videoita, jotka näyttävät
pienoismallikohtauksilta, kun ihmiset ja esineet liikkuvat nopeasti toiston
aikana. Ääntä ei tallenneta.
[ ].
1zValitse
z Paina <0>-painiketta ja valitse
Pikavalintanäytössä [ ].
zz Valitse toistonopeudeksi [
[
] tai [
].
],
kohdekehystä.
2zSiirrä
z Määritä kohdekehyksen avulla alue,
jonka tulee näyttää terävältä.
zz Tee kohdekehyksestä siirrettävä
(jolloin se näkyy oranssina) painamalla
<B>‑painiketta tai näpäyttämällä
[r]-kuvaketta näytön oikeassa
alareunassa.
zz Voit vaihtaa pysty- ja vaakasuuntaisen
kohdekehyksen välillä napauttamalla
[T] näytön vasemmassa alakulmassa.
zz Voit siirtää vaakasuuntaista
kohdekehystä painikkeilla <W> <X>
ja pystysuuntaista kohdekehystä
painikkeilla <Y> <Z>.
zz Voit palauttaa kohdekehyksen näytön
keskelle napauttamalla [e] näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Vahvista kohdekehyksen sijainti
painamalla <0>-painiketta.
Aseta seuraavaksi tarkennuspiste.
229
Miniatyyritehostevideo
AF-pistettä.
3zSiirrä
z Tarkennuspiste muuttuu oranssiksi,
ja sitä voi siirtää.
zz Siirrä tarkennuspiste
haluamaasi tarkennuskohtaan
<V>‑nuolipainikkeilla.
zz Tarkennuspisteen ja kohdekehyksen
kohdistaminen on suositeltavaa.
zz Voit palauttaa tarkennuspisteen näytön
keskelle napauttamalla [e] näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Paina <0> vahvistaaksesi
tarkennuspisteen sijainnin.
video.
4zTallenna
z Paina videokuvauspainiketta.
Arvioitu toistonopeus ja -aika yhden minuutin videolle
Nopeus
Toistoaika
Noin 12 sekuntia
Noin 6 sekuntia
Noin 3 sekuntia
zz Jos haluat, että kuvan ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana,
valitse [
], [
] tai [
] ennen videon tallentamista. Kuva muistuttaa
pienoismallia.
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Voit vaihtaa kohtauksen kehyksen suunnan painikkeilla <Y> <Z>
vaakasuunnassa ja painikkeilla <W> <X> pystysuunnassa.
230
Videon servotarkennus
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti
videokuvauksen aikana.
1Valitse [z: Videon servotark.].
2Valitse [Päällä].
zz Kun [Päällä] on asetettu:
Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi
laukaisinta puoliväliin.
Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon
servotarkennuksen tilapäisesti napauttamalla kohtaa [Z] näytön
vasemmassa alakulmassa.
Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat videokuvaukseen
painettuasi <M>- tai <x>-painiketta tai vaihdettuasi
tarkennusmenetelmää, videon servotarkennus jatkuu.
zz Kun [Pois] on asetettu:
Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
231
Videon servotarkennus
Huomioitavaa, kun [Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä]
zz Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
yyKameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
yyLähellä kameraa liikkuva kohde.
yyKäytettäessä suurempaa aukon f/-lukua kuvaamiseen.
yyKatso myös ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista”
(=179).
zz Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika (=498)
lyhenee.
zz Videon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
zz Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana tai jos kameraa
liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu videokuva saattaa
hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).
232
Videon digitaalinen IS
Kameran kuvanvakain korjaa elektronisesti kameran tärähtelyä
videokuvauksen aikana. Tämän toiminnon nimi on ”Videon digitaalinen IS”.
Kun käytetään objektiivia, jossa on optinen Image Stabilizer (Kuvanvakain),
aseta objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin asentoon <1>.
1Valitse [z: Vakausaset.].
2Valitse [k: Digit. IS].
3Valitse asetus.
zz Pois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zz Päällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zz Parannettu (x) (ei näytetä stillkuvien kuvauksessa)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin [Päällä]asetuksella. Kuvaa suurennetaan enemmän.
233
Videon digitaalinen IS
Yhdistelmäkuvanvakaus
Vielä tehokkaamman korjauksen voi saavuttaa käyttämällä objektiivia,
joka tukee videon digitaalista kuvanvakausta ja yhdistelmäkuvanvakausta,
jossa yhdistetään objektiivin ja kameran optinen ja digitaalinen kuvanvakaus.
zz Videon digit. IS -asetuksella ei ole vaikutusta, jos objektiivissa ei ole
kuvanvakainta tai jos objektiivin kuvanvakaimen kytkin on asetettu asentoon
<2>. (Tässä tapauksessa Videon digit. IS -kuvake vilkkuu, kun [Päällä] tai
[Parannettu] määritetään.)
zz Kun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS
ei toimi.
zz Videon digitaalinen IS -toiminnon vakautus voi olla vähemmän tehokasta
joitakin videon tallennuskokoja käytettäessä.
zz Mitä suurempi kuvakulma (laajakulma), sen tehokkaampi on kuvanvakaus.
Mitä pienempi kuvakulma (telepää), sen vähäisempää on kuvanvakaus.
zz Kun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä
huomattavasti (kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon digitaalinen IS
-toiminnon vaikutuksesta.
zz Kun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin Canonin
objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS -asetukseksi [Pois].
zz Koska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva näyttää
rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
zz Tietoja yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa yhteensopivista objektiiveista
on Canonin sivustossa.
zz ”+” lisätään videon digitaalinen IS -kuvakkeeseen (=233), kun käytetään
objektiivia, joka on yhteensopiva yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa.
234
Muut valikkotoiminnot
[z1]
zz Kuvaustila
Käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin kuuluvat videotallennus
automaattisella valotuksella ja manuaalisella valotuksella.
zz Obj.vääristymien korjaus
Reunojen valaistus ja väriaberraatio voidaan korjata videoiden kuvauksen
aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien korjauksesta: =128.
[z2]
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää
videokuvauksen langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään
erikseen). Suorita ensin BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (=387).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Normaalia videotallennusta varten aseta BR-E1:n laukaisimen ajoituksen
/ videokuvauksen kytkin asentoon <k> ja paina vapautuspainiketta.
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta: =223.
235
Muut valikkotoiminnot
[z3]
zz Valotuksen korjaus
Valotuksen korjaus on käytettävissä ±3 askelen alueella 1/3 askelen
välein. Lisätietoja valotuksen korjauksesta on kohdassa =137.
zz k ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden käsin. Voit valita
asetukseksi myös automaattisen ISO-herkkyyden.
Automaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle Full HD /
HD -videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen
ISO-herkkyyden avulla.
zz ISO 16 000/20 000/25 600 Full HD- / HD-videotallennusta varten on laajennettu
ISO-herkkyys (ilmaistaan [H]-merkillä).
zz Automaattinen valotuksen optimointi
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti. Lisätietoja
automaattisesta valotuksen optimoinnista on kohdassa =141.
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat videoita.
Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta, =142.
zz [Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) tallennettaessa videoita
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksella.
zz Mittausajastin
Lisätietoja mittausajastimesta on kohdassa =145.
236
Muut valikkotoiminnot
[z4]
zz Valkotasapaino
Lisätietoja valkotasapainosta on kohdassa =147.
zz Valkotasapainon säätö
Lisätietoja valkotasapainon säädöstä on kohdassa =150.
zz Valkotasapainon korjaus
Lisätietoja valkotasapainon korjauksesta on kohdassa =152.
zz Kuva-asetukset
Lisätietoja kuva-asetuksista on kohdassa =154.
[z5]
zz Tarkennusmenetelmä
Lisätietoja tarkennusmenetelmistä on kohdassa =170.
zz Silmäntunnistus-AF
Lisätietoja silmäntunnistus-AF:stä on kohdassa =180.
zz Tarkennustapa
Lisätietoja tarkennustavoista on kohdassa =182.
237
Muut valikkotoiminnot
zz HDMI-tietonäyttö
Voit määrittää tietonäytön HDMI-kaapelin
kautta vietävälle kuvalle.
Tietojen kanssa
Kuva, kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään HDMIkaapelilla yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että kameran näyttö
sammuu. Kuvatut videot tallennetaan kortille.
Puhdas / H-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain 4K-videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
Puhdas / L-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain Full HD -videoita. Kuvaustiedot ja AF‑pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
[z6]
zz Objektiivin sähköinen käsintarkennus
Lisätietoja objektiivin sähköisestä käsintarkennuksesta on kohdassa
=183.
zz Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asetukset
Lisätietoja manuaalisen tarkennuksen korostuksen asetuksista on
kohdassa =187.
zz Vakausasetukset
Lisätietoja kuvanvakauksesta on kohdassa =188.
238
Muut valikkotoiminnot
zz k Automaattinen pitkä valotusaika
Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat
kirkkaampia kuin asetuksella [Pois],
pidentämällä valotusaikaa automaattisesti
heikossa valaistuksessa.
Käytetään, kun videon tallennuskoon
kuvataajuus on 8 tai 7.
Pois
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää
ja luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin
asetuksella [Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa videot voivat olla
tummempia kuin asetuksella [Päällä].
Päällä
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita kuin asetuksella [Pois]
hidastamalla valotusaikaa automaattisesti enintään 1/30 sekuntiin
(NTSC) tai 1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
zz On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia kohteita
heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
239
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen [E]-varoituskuvake
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan pitkään
tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen [E]-kuvake tulee näkyviin.
zz Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että videotallennus päättyy pian
automaattisesti. Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin
kameran sisäinen lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran
jäähtyä.
zz Pitkään jatkuva videotallennus korkeassa lämpötilassa tuo punaisen [E]kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
[
] Näyttö
zz Jos [
] näkyy näytössä, katso =483.
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Kuvanvakain on aina aktiivinen, vaikka laukaisinta ei paineta puoliväliin, kun
käytät vakaustoiminnolla varustettua EF-M-objektiivia [Vakaustoiminto]asetuksen ollessa [Päällä] kohdassa [z: Vakausaset.] tai kun käytät EF- tai
EF-S-objektiivia objektiivin kuvanvakaimen kytkimen ollessa <1>-asennossa.
Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun virtaa ja voi lyhentää videoiden
kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista riippuen. Kun pidät kameran
paikallaan jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, kuvanvakain kannattaa
poistaa käytöstä.
zz Jos kirkkaus muuttuu, kun kuvaat videota automaattivalotuksella, video saattaa
näyttää pysähtyvän hetkeksi. Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä
valotuksella.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
zz Kuvan kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä saattaa esiintyä, kun kuvataan
suurilla ISO-herkkyyksillä, korkeassa lämpötilassa, pitkillä valotusajoilla tai
vähäisessä valaistuksessa. Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne
näkyvät näytössä, paitsi kun kuvataan nopeutettua videota.
zz Jos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi tai
toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
240
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa saattaa
näkyä ilmaisin videon kuvaamisen aikana. Se ilmaisee,
miten paljon tietoa on vielä kirjoittamatta kortille (sisäisen
muistipuskurin jäljellä oleva kapasiteetti). Mitä hitaampi
kortti, sitä nopeammin osoittimen taso nousee. Jos
(1)
ilmaisin (1) täyttyy, videokuvaus päättyy automaattisesti.
zz Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän
ilmaisimen taso ei nouse juuri lainkaan. Ota ensin muutama testivideo,
jotta näet, tallentaako kortti tarpeeksi nopeasti.
zz Jos ilmaisin osoittaa, että kortti on täynnä, ja videon kuvaaminen pysähtyy
automaattisesti, videon lopussa oleva ääni ei välttämättä tallennu oikein.
zz Jos kortin kirjoitusnopeus on hidas (pirstoutumisen vuoksi) ja ilmaisin tulee
näkyviin, kortin alustaminen voi kasvattaa kirjoitusnopeutta.
Äänen rajoitukset
zz Seuraavat rajoitukset ovat voimassa tallennettaessa videoita, jotka sisältävät
ääntä.
yyÄäntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
yyKun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
241
242
Salamavalokuvaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvataan salamalla.
zz Salamaa ei voi käyttää videokuvauksen aikana.
243
Salamavalokuvaus
Salaman käyttäminen on suositeltavaa, kun näytössä näkyy [I]-kuvake,
kun päivällä kuvattavat kohteet ovat vastavalossa tai kun kuvataan
hämärässä valaistuksessa.
salama käyttämällä
1Nosta
<I>‑vipua.
laukaisin puoliväliin.
2zPaina
z Varmista, että [I]-kuvake näkyy
näytössä.
kuva.
3zOtaz Salama
välähtää [Salamatoiminto]-
asetusten (=249) mukaisesti.
zz Paina salama käytön jälkeen takaisin
kameraan, niin että se naksahtaa
paikalleen.
Salaman arvioitu toiminta-alue
(Suurin etäisyys metreinä/jalkoina)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
ISO-herkkyys
(=138)
Laajakulmapää
f/3.5
f/6.3
400
2.9/9.5
1.6/5.2
3200
8.1/26.6
4.5/14.8
Telepää
* Vakiovalotuksen saavuttaminen ei ehkä ole mahdollista kuvattaessa kaukana olevia
kohteita suurella herkkyydellä tai tietyissä olosuhteissa.
244
Salamavalokuvaus
Valotusaika ja aukon arvo salamavalokuvauksessa
Kuvaustapa
d
Valotusaika
Automaattinen (1/200–30 sek.)*
s
Käsinsäätö (1/200–30 sek.)
f
Automaattinen (1/200–30 sek.)*
4
Manuaalinen (1/200–30 sek., aikavalotus)
Aukon arvo
Automaattisesti
asetettu
Automaattisesti
asetettu
Määritetään
manuaalisesti
Määritetään
manuaalisesti
* Kun [Hidas täsmäys] kohdassa [z: Salamaohjaus] on [1/200-30 sek. autom.].
zz Älä käytä salamaa, ellei se ole täysin nostettu ylös.
zz Kuvien alareuna voi jäädä tummaksi, jos objektiivin vastavalosuoja on salaman
valon tiellä tai jos kohde on liian lähellä.
Salamavalokuvaus [f]-tilassa
Välähdystehoa säädetään automaattisesti määritetyn aukon arvon mukaan
sopivan salamavalotuksen saavuttamiseksi.
Hämärässä valaistuksessa pääkohde valaistaan automaattisella
salamamittauksella ja tausta pitkällä valotusajalla, jotta sekä kohteelle että
taustalle saadaan normaali valotus. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
245
Salamavalotuksen korjaus
M
Valotuksen korjauksen tavoin voit säätää myös salaman välähdystehoa.
1Paina <Z>.
2Paina <M>-painiketta.
3Valitse [2valot.korj.].
korjauksen määrä.
4zMääritä
z Voit tehdä salamavalotuksesta
kirkkaamman määrittämällä
korjauksen määrän kohti [Kirkas]asetusta (positiivinen korjaus) tai
tummemman määrittämällä korjauksen
määrän kohti [Tumma]-asetusta
(negatiivinen korjaus).
zz Palauta korjauksen määrä nollaan
kuvauksen jälkeen noudattamalla
vaiheita 1–3.
zz Jos [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetuksena (=141) on jokin muu
kuin [Pois], kuvat voivat näyttää kirkkaalta, vaikka negatiivinen korjaus olisi
määritetty.
246
M
zz Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun olet
katkaissut kamerasta virran.
zz Salamavalotuksen korjauksen voi määrittää myös kääntämällä
<6>-valintakiekkoa vaiheessa 2.
zz Voit määrittää salamavalotuksen korjauksen myös [Sisäisen salaman asetus]
-asetuksella kohdassa [z: Salamaohjaus] (=252).
Salamavalotuksen lukitus
M
Salamavalon lukituksen käyttäminen antaa sopivan salamavalotuksen
kuvattavalle kohdealueelle.
salama käyttämällä I-vipua.
1zNosta
z Paina laukaisin puoliväliin ja varmista,
että [I]-kuvake näkyy näytössä.
2Tarkenna kohteeseen.
<A>-painiketta (8).
3zPaina
z Kohdista kohde näytön keskelle ja paina
sitten <A>-painiketta.
zz Esisalama välähtää ja tarvittava salaman
välähdysteho lukitaan.
zz [d] palaa.
zz Aina, kun painat <A>-painiketta,
esisalama välähtää ja tarvittava salaman
välähdysteho lukitaan.
kuva.
4zOtaz Sommittele
ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
zz [D]-kuvake vilkkuu, jos kohteet ovat liian kaukana ja ne näkyisivät kuvissa
tummina. Siirry lähemmäs kohdetta ja toista vaiheet 2–4.
247
Salamaohjaus
Salaman toiminnot voi asettaa kameran valikkonäytöistä.
1Valitse [z: Salamaohjaus].
2Valitse vaihtoehto.
248
Salamaohjaus
Salamatoiminto
Määritä asetukseksi [a], niin
salama välähtää automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Määritä asetukseksi [D], niin salama
välähtää aina kuvattaessa.
Määritä asetukseksi [b] poistaaksesi
salamatoiminnon käytöstä.
zz Näytetyt tiedot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
zz Voidaan myös asettaa (paitsi joissain kuvaustiloissa) painamalla <D>-painiketta,
kun kuvaustilan valitsin on asennossa <A> tai <z>.
E-TTL II-salamamittausM
Jos haluat käyttää tavallista
salamavalotusta, valitse [Monilohko].
Jos [Keskiarvo] on määritetty, koko
mitatulle alueelle käytetään keskiarvoista
salamavalotusta.
Punasilmäisyyden vähennys
Jos määrität asetukseksi [Päällä],
punasilmäisyyden vähennysvalo (=36)
syttyy ennen salaman välähdystä ja
vähentää punasilmäisyyttä.
249
Salamaohjaus
Hidas täsmäysM
Voit määrittää salamakuvauksen
salamatäsmäyksen suljinajan [f] Aukon
esivalinta- tai [d] Ohjelmoitu AE -tilassa.
zz [
] 1/200-30 sek. autom.
zz [
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz [
] 1/200 sek. (kiinteä)
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/200–30 sekuntia
kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta täsmäystä käytetään
joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti valaistuissa paikoissa,
ja valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä,
mikä estää tehokkaasti kohteen sumentumista ja kameran tärähtelyä.
Vaikka salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä
tummaksi.
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/200 sekuntia. Tämä estää kohteen
sumentumista ja kameran tärähtämistä paremmin kuin [1/200‑1/60 sek.
autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin tummempi kuin
käytettäessä asetusta [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Jos haluat käyttää hidasta täsmäystä [f]- tai [d]-tilassa, valitse
[1/200‑30 sek. autom.].
250
Salamaohjaus
Sisäisen salaman toimintoasetuksetM
zz Salamatila
Määritä asetukseksi [E-TTL II], jos haluat
kuvata täysautomaattisessa E-TTL II/E-TTL
-salamatilassa.
Jos määrität asetukseksi [Käsisäätö], voit
määrittää haluamasi arvon ([Maksimi],
[Keskitaso] tai [Minimi]) asetukselle
[2välähdysteho].
zz Käytettävissä tiloissa [s], [f],
ja [a].
251
Salamaohjaus
zz Suljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verho],
jotta salama välähtää heti valotuksen
alkamisen jälkeen.
Määritä [2. verho] ja käytä pitkää
valotusaikaa, niin saat kuvattua liikevanoja
(kuten auton ajovaloja) luonnollisesti.
zz Jos käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/80 sek. tai hitaampi.
Jos sulkimen nopeus on 1/100 sekunti tai nopeampi, ensimmäisen verhon
täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verho] olisi asetettu.
zz Salamavalotuksen korjaus
Valotuksen korjauksen tavoin voit säätää
myös salaman välähdystehoa (=246).
Sisäisen salaman toimintoasetusten tyhjentäminen
1Valitse [Nollaa asetukset].
[OK].
2zValitse
z Oletusasetukset on nyt palautettu.
252
Toistoasetukset
Tässä luvussa käsitellään toistoon liittyviä aiheita, kuten
tallennettujen stillkuvien ja videoiden toistoa, sekä kerrotaan
Toistoasetukset ([x]) -välilehden asetuksista.
zz Tällä kameralla ei ehkä voi näyttää normaalisti kuvia, jotka on
otettu toisilla kameroilla, tai tällä kameralla otettuja kuvia, jotka on
muokattu tai nimetty uudelleen tietokoneessa.
zz Kamera saattaa näyttää kuvia, joiden kanssa ei voida käyttää tiettyjä
toisto-ominaisuuksia.
253
Välilehtien valikot: Toistoasetukset
zz Toistoasetukset 1
=272
=275
=276
=277
=284
=288
zz Toistoasetukset 2
=291
=294
=296
=297
=300
=302
zz Toistoasetukset 3
=303
=306
=308
=310
254
Välilehtien valikot: Toistoasetukset
zz Toistoasetukset 4
=312
=314
=315
255
Kuvan toisto
Yhden kuvan näyttö
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <x>-painiketta.
kuva.
2zValitse
z Kun haluat toistaa uudempia kuvia,
paina <Z>-painiketta, ja kun
haluat toistaa vanhempia kuvia,
paina <Y>‑painiketta.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen näyttö
Kuvaustietojen näyttö
kuvien toistosta.
3zPoistu
z Poistu kuvien toistosta painamalla
<x>-painiketta.
256
Kuvan toisto
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä, voit vaihtaa näytettäviä
kuvaustietoja painamalla <B>-painiketta. Voit mukauttaa näytettäviä
tietoja myös asetuksella [x: Toistotietojen näyttö] (=312).
257
Kuvan toisto
Toisto koskettamalla
Kamerassa on kosketusnäyttö, jota koskettamalla voi ohjata toistoa.
Tuetut kosketustoiminnot ovat samat kuin älypuhelimissa ja vastaavissa
laitteissa käytetyt. Valmistaudu ensin kosketustoistoon painamalla
<x>‑painiketta.
Kuvien selaus
Selausnäyttö
Kuvaluettelo
Suurennettu näkymä
zz Voit myös suurentaa näytön kaksoisnapauttamalla sitä sormella.
258
Suurennettu kuvan näyttö
Voit suurentaa otetun kuvan.
kuvaa.
1zSuurenna
z Käännä valintakiekkoa <6>
myötäpäivään kuvien toiston aikana.
Suurennetussa näkymässä suurennetun
alueen sijainti (1) näkyy näytön oikeassa
alakulmassa.
(1)
kuvaa.
2zVieritä
z <V>-nuolipainikkeilla voit selata
suurennettua kuvaa pysty- ja
vaakasuunnassa.
zz Jos haluat pitää saman sijainnin suurennettuna vaihtaessasi kuvia, napauta
[g] näytön oikeassa yläkulmassa ja paina sitten <Y> <Z>-painikkeita,
kun [f] on näkyvissä.
259
Kuvaluettelo (monen kuvan näyttö)
kuvaluetteloon.
1zVaihda
z Käännä valintakiekkoa <6>
vastapäivään kuvien toiston aikana.
zz Näyttöön tulee 4 kuvan kuvaluettelo.
Valittu kuva näkyy oranssissa
kehyksessä.
Kun käännät <6>-valintakiekkoa
lisää vastapäivään, näytössä näkyy
vuorotellen 9, 36 ja 100 kuvaa.
Kun käännät valintakiekkoa toiseen
suuntaan, näytössä näkyy vuorotellen
100, 36, 9 ja 4 kuvaa ja sitten yksi kuva.
B
B
B
kuva.
2zValitse
z Siirrä oranssia kehystä
B
<V>‑nuolipainikkeilla ja valitse kuva.
zz Paina kuvaluettelossa <0>-painiketta
valitun kuvan näyttämiseksi.
260
Videon toisto
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <x>-painiketta.
video.
2zValitse
z Valitse toistettava video
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [s1]-kuvake
videon merkkinä.
zz Kuvaluettelossa pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Rullia ei voi toistaa
kuvaluettelossa, joten siirry yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
video painamalla
4Toista
<0>-painiketta.
zz Videon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta. Jatka toistoa
painamalla painiketta uudelleen.
zz Voit myös säätää äänenvoimakkuutta
videon toiston aikana käyttämällä
<W> <X>-painikkeita.
(1)
(1)
Kaiutin
261
Videon toisto
Videotoistopaneeli
Asetus
7 Toista
8 Hidastus
T Siirry taaksepäin
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Siirry eteenpäin
X Editoi
I Kuvan sieppaus
y Taustamusiikki
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta
<Y> <Z>‑painikkeilla. Hidastetun toiston nopeus
näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Siirtyy noin 4 sekuntia taaksepäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Siirtyy noin 4 sekuntia eteenpäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=264).
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen
ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana (=266).
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (=299).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>-painikkeilla
(=261).
zz Voit siirtyä videon toistossa eteen- tai taaksepäin noin 4 sekuntia painamalla
<Y> <Z>-painikkeita.
262
Videon toisto
Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit ja videokoosteet)
Asetus
7 Toista
8 Hidastus
T Edellinen leike
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Seuraava leike
L Poista leike
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta
<Y> <Z>‑painikkeilla. Hidastetun toiston nopeus
näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Näyttää edellisen leikkeen tai videokollaasin ensimmäisen
kuvan.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Näyttää seuraavan leikkeen tai videokollaasin ensimmäisen
kuvan.
Poistaa nykyisen leikkeen tai videokollaasin.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=264).
y Taustamusiikki
Toistaa albumin valitun taustamusiikin kanssa (=299).
Toiston edistyminen
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>-painikkeilla
(=261).
zz Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon
videon toistoa varten (=270). (Äänenvoimakkuutta ei voi säätää
<W> <X>‑painikkeilla.)
zz Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
zz Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin edellisen tai seuraavan videokollaasin
tai leikkeen alkuun videokollaasialbumin tai videokoosteen toiston aikana
painamalla <Y> <Z>-painikkeita.
zz Tietoja käytettävissä olevasta videon tallennusajasta: =498.
263
Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin välein.
videon toisto.
1zKeskeytä
z Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
2Valitse videotoistopaneelissa [X].
leikattavat kohdat.
3zMääritä
z Valitse joko [U] (leikkaa alku) tai [V]
(leikkaa loppu).
zz Toista kuvia yksitellen
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Kun olet päättänyt, mistä kohdasta
leikkaat, paina <0>-painiketta.
Näytön alareunan viivalla merkitty
osa jää jäljelle.
muokattu video.
4zTarkista
z Voit toistaa muokatun videon
valitsemalla [7].
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 3.
zz Peruuta muokkaus painamalla
<M>‑painiketta.
264
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
kuva.
5zTallenna
z Valitse [W] (1).
(1) (2)
zz Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena rullana,
valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat
tallentaa videon ja korvata alkuperäisen
videotiedoston, valitse [Korvaa].
] (2), kun haluat tallentaa
zz Valitse [
pakatun version tiedostosta. Videosta
tallennetaan erillinen versio, ja 4K-videot
pakataan ja muunnetaan Full HD
-videoiksi.
zz Tallenna muokattu video ja palaa
videon toistonäyttöön valitsemalla
vahvistusikkunassa [OK].
zz Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[ ] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
zz Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
zz Videota ei voi muokata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
zz [ ] ei ole käytettävissä videoille, jotka on luotu [Tallenna pakattu versio]
-toiminnolla, koska lisäpakkaus ja tallennus ei ole mahdollista.
zz Lisätietoja videokollaasialbumien muokkauksesta on kohdassa ”Luo albumi”
(=297).
265
Kuvan sieppaus
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista ja
tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3840×2160) JPEG-stillkuvina. Toiminto
on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <3>-painiketta.
4K-video.
2zValitse
z Valitse 4K-video tai nopeutettu 4K-video
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Kuvaustietojen näytössä (=508)
4K-videot ja nopeutetut 4K-videot
ilmaistaan [H]-kuvakkeella.
zz Vaihda kuvaluettelosta yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
videon toisto.
4zKeskeytä
z Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
tallennettava kuva.
5zValitse
z Valitse stillkuvaksi tallennettava kuva
videotoistopaneelista.
zz Videotoistopaneelin ohjeet, =262.
[I].
6zValitse
z Valitse <Y> <Z>-painikkeilla [I].
266
Kuvan sieppaus
kuva.
7zTallenna
z Tallenna nykyinen kuva
JPEG‑stillkuvana valitsemalla [OK].
näytettävä kuva.
8zValitse
z Tarkista kohdekansio ja kuvatiedoston
numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video] tai
[Näytä siepattu valokuva].
zz Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista, nopeutetuista
Full HD -videoista, HD-videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai
nopeutetuista 4K-videoista.
267
Videokoosteiden editoiminen
<D>-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) voidaan poistaa.
Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää palauttaa.
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <x>-painiketta.
videokooste.
2zValitse
z Valitse videokooste
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [sD]-kuvake
videokoosteen merkkinä.
zz Vaihda kuvaluettelosta yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
[D].
4zValitse
z Videokoosteen toisto alkaa.
videokooste painamalla
5Keskeytä
<0>-painiketta.
zz Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
leike.
6zValitse
z Valitse leike valitsemalla [T] tai [v].
268
Videokoosteiden editoiminen
7Valitse [L].
[OK].
8zValitse
z Leike poistetaan ja videokooste
korvataan.
zz Myös videokollaasialbumeja voidaan muokata. Toiminnolla [x: Luo albumi]
luotuja albumeja ei voi muokata.
zz Lisätietoja videotoistopaneelin käyttämisestä videokoosteiden kanssa on
kohdassa ”Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit ja videokoosteet)” (=263).
269
Toisto televisiossa
Voit katsoa kuviasi ja videoitasi televisiossa kytkemällä kameran siihen
HDMI-kaapelilla (pituus enintään 2,5 m ja kameran päässä D-tyypin liitin).
Jos kuva ei näy televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.] -asetukseksi
on valittu [NTSC] tai [PAL] television videojärjestelmän mukaan.
HDMI-kaapeli kameraan.
1zLiitä
z Kytke kaapelin pistoke
<k>‑terminaaliin.
HDMI-kaapeli televisioon.
2zLiitä
z Kytke HDMI-kaapeli television HDMI IN
-porttiin.
televisio ja valitse kytketty
3Avaa
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
4Kytke kameraan virta.
<x>-painiketta.
5zPaina
z Kuva tulee televisioruutuun.
(Kameran näytössä ei näy mitään.)
zz Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
270
Toisto televisiossa
zz Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
zz Katkaise virta kamerasta ja sulje televisio ennen kameran ja television välisen
kaapelin kytkemistä tai irrottamista.
zz Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
zz Älä liitä muita laitteita kameran <k>-liitäntään. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
zz Jotkin televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
zz Saattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näkyviin. Voit välttää viiveen
valitsemalla [5: HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [1080p] (=447).
zz Kosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty televisioon.
271
Suojaa kuvat
Voit suojata tärkeät kuvat tahattomalta poistamiselta.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1Valitse [3: Suojaa kuvat].
2Valitse [Valitse kuvat].
kuva.
3zValitse
z Valitse suojattava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
(1)
kuva.
4zSuojaa
z Suojaa valittu kuva painamalla
<0>-painiketta. Näytön yläosaan
tulee [K]-kuvake (1).
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
[K]-kuvake poistuu näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
272
Suojaa kuvat
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Suojaa kuvat].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Määritetyllä alueella olevat kuvat
suojataan ja [J]-kuvake tulee näkyviin.
zz Jos haluat valita lisää suojattavia kuvia,
toista vaihe 2.
273
Suojaa kuvat
Kaikkien kortin tai kansion kuvien suojaaminen
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[3: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla [Poista
kansion kuvasuojaus] tai [Poista kortin
kuvasuojaus].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=308), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista kaikk. suoj].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
Jos valitset [Poista kaikk. suoj], kaikkien
löydettyjen kuvien suojaus poistetaan.
zz Jos alustat kortin (=433), myös suojatut kuvat poistetaan.
zz Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
zz Jos poistat kaikki kuvat kerralla (=280), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle.
Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
274
Käännä stillkuvia
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1Valitse [3: Käännä stillkuvia].
kuva.
2zValitse
z Valitse käännettävä kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
kuvaa.
3zKäännä
z Joka kerta, kun painat <0>-painiketta,
kuva kääntyy myötäpäivään seuraavasti:
90° → 270° → 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa,
toista vaiheet 2 ja 3.
zz Jos määrität [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (=431) ennen
pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
zz Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana,
määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
275
Muuta videon suuntatietoja
Voit manuaalisesti muuttaa videon suuntatietoja (jotka määrittävät,
mikä suunta on ylöspäin).
1[x: Muuta videon kääntötiet.]
video.
2zValitse
z Valitse <Y> <Z>-painikkeilla video,
jonka suuntatietoja haluat muuttaa.
<0>-painiketta.
3zPaina
z Katso kuvan suuntakuvaketta näytön
vasemmassa yläkulmassa ja määritä
painamalla <0>, mikä suunta
on ylöspäin.
zz Videokoosteiden ja videokollaasialbumien suuntatietoja ei voi muuttaa.
zz Videot toistetaan kamerassa vaakasuuntaisina riippumatta asetuksesta
[5: Lisää k-kääntötied] (=432).
276
Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä.
Suojattuja kuvia (=272) ei poisteta.
zz Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.
Yksittäisen kuvan poistaminen
poistettava kuva.
1zValitse
z Paina <x>-painiketta.
zz Valitse poistettava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
2Paina <L>-painiketta.
3Poista kuvat.
JPEG- tai RAW-kuvat tai videot
zz Valitse [Poista].
RAW+JPEG-kuvat
zz Valitse vaihtoehto.
277
Kuvien poistaminen
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä [X]
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut
kuvat kerralla.
1Valitse [3: Poista kuvat].
2Valitse [Valitse ja poista kuvat].
kuva.
3zValitse
z Valitse poistettava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia,
toista vaihe 3.
kuvat.
4zPoista
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
278
Kuvien poistaminen
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Poista kuvat].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
3Paina <M>-painiketta.
kuvat.
4zPoista
z Valitse [OK].
279
Kuvien poistaminen
Kaikkien kansiossa tai kortilla olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun [3: Poista kuvat] -asetuksena
on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=308), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.
zz Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (=433).
280
Tulostuksen valmistelut
Kaikki suoratulostuksen toiminnot suoritetaan kamerassa, kun katsot
kameran toimintojen näyttöjä.
Kameran ja tulostimen kytkeminen
tulostin.
1zValmistele
z Lisätietoja on tulostimen
käyttöoppaassa.
kamera tulostimeen
2Kytke
liitäntäkaapelilla (myydään
erikseen).
zz Liitäntäkaapelina voit käyttää
IFC‑600PCU-kaapelia (myydään
erikseen).
zz Aseta kaapelin liitin kameran
digitaaliliitäntään (USB Micro-B).
zz Kytke kaapelin liitin tulostimen
USB‑liitäntään.
3Kytke tulostimeen virta.
281
Tulostuksen valmistelut
kameraan virta.
4zKytke
z Jotkut tulostimet saattavat antaa
äänimerkin.
zz Kuva näytetään, ja näytön vasempaan
yläkulmaan tulee tulostimen
yhteyskuvake.
zz Varmista etukäteen, että tulostimessa on PictBridge-yhteensopiva liitäntä.
zz Videoita ei voi tulostaa.
zz Tulostinta ei voi käyttää, jos se on yhteensopiva vain CP Direct- tai Bubble Jet
Direct -tulostuksen kanssa.
zz Sarja pitkiä piippauksia vaiheessa 4 ilmaisee, että tulostimessa on ongelma.
Ratkaise ongelma näytetyn virheilmoituksen mukaisesti (=366).
zz Voit tulostaa myös tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
zz Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta, ennen kuin irrotat kaapelin, ja kun
irrotat sitä, pidä kiinni liittimestä äläkä johdosta.
zz Harkitse suoratulostusta varten kameran liittämistä verkkovirtaan
tasavirtaliittimen DR-E12 ja verkkolaitteen CA-PS700 (molemmat myydään
erikseen) avulla.
282
Tulosta kuvat
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset eivät
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
tulostettava kuva.
1zValitse
z Varmista, että näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy kuvake.
zz Valitse tulostettava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
(1)
(1) Tulostimen yhteyskuvake
<0>-painiketta.
2BPaina
BTulostusasetusnäyttö tulee näkyviin.
zz Lisätietoja asetuksista on kohdassa
”Tulostusasetukset” (=362).
283
Tulostuksen tilaus
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja kopiomäärän,
mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen
valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän
tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään
kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi
määrittää kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostustoimintojen määrittäminen
1Valitse [3: Tulostus].
2Valitse [Asetus].
haluamasi asetukset.
3zMääritä
z Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
Tulostustapa
Päiväys
Tiedosto­
numero
284
K Normaali
Arkille tulostetaan yksi kuva.
L Hakemisto
Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
K
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
L
Päällä
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
Tulostuksen tilaus
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta.
zz Määritä sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
zz Jos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai
[Molemmat]-asetusta (=284), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa joillakin
tulostimilla. Muuta tässä tapauksessa kuvan kokoa (=302) ja tulosta sitten
luettelokuva.
zz Tulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja tiedostonumero
eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.] -asetuksiksi on määritetty
[Päällä].
zz Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]- että
[Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
zz Kun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot on
määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat kuvat
kortista tulostusta varten.
zz Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä
pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Lue ohjeet
tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä yhteensopivuus
valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
zz Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten määrittämiseen,
joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa kamerassa. Tulostusasetus
saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu
kaikilla kuvatyypeillä.
285
Tulostuksen tilaus
Tulostettavien kuvien määrittäminen
zz Kuvien valinta
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
zz Normaali/Molemmat
(1)
(2)
Tulosta näytössä näkyvä kuva
painamalla <0>-painiketta.
Voit määrittää tulostettavien kopioiden
määräksi enintään 99 painikkeilla
<W> <X>.
(1)
(2)
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
zz Hakemisto
(3) (4)
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta.
Kuva otetaan mukaan
luettelotulostukseen.
(3)
(4)
Valintamerkki
Luettelokuvakuvake
zz Useiden kuvien lähettäminen
Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin
alueen kuviin merkitään valintamerkki [X]
ja yksi kopio kustakin kuvasta tulostetaan.
286
Tulostuksen tilaus
Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio. Kansion
kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion,
kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien
tulostus poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=308) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt
kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Kaikki löydetyt kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista hakuehdoilla
suodatetuista kuvista tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien
suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että RAW‑kuvia
tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki kuvat kerralla
asetuksella [Useita].
zz Jos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla
enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
287
Valokuvakirjan asetukset
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät kuvat
tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), valokuvakirjaan
määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi
kätevästi tilata valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1Valitse [3: Valokuvakirjan aset.].
2Valitse [Valitse kuvat].
määritettävä kuva.
3zValitse
z Valitse kuva <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää kuvia
valokuvakirjaan, toista vaihe 3.
288
Valokuvakirjan asetukset
Kuva-alueen määrittäminen valokuvakirjaan
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen (ensimmäisen ja
viimeisen kuvan) kaikille valokuvakirjaan määritettäville kuville kerralla.
[Useita].
1zValitse
z Valitse kohdassa [3: Valokuvakirjan
aset.] vaihtoehto [Useita].
2Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
289
Valokuvakirjan asetukset
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää valokuvakirjaan kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Voit määrittää [x: Valokuvakirjan aset.]
-kohdan [Useita]-asetukseksi [Kaikki
kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], jolloin kaikki kansion tai muistikortin
kuvat määritetään valokuvakirjaan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kaikki kansion merkinnät] tai
[Poista merkinnät kortilta].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=308) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja
[Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla suodatetut kuvat määritetään
valokuvakirjaan.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien
merk], kaikkien suodatettujen kuvien
määritys valokuvakirjaan poistetaan.
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää valokuvakirjaan.
Huomaa, että RAW‑kuvia tai videoita ei sisällytetä valokuvakirjaan,
vaikka valitset kaikki kuvat kerralla asetuksella [Useita].
zz Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien valokuvakirja-asetusten
määrittämiseen, joiden valokuvakirja-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Kaikki valokuvakirjan asetukset saatetaan korvata vahingossa.
290
Luovat suotimet
Voit lisätä kuvaan seuraavia suodattimia ja tallentaa kuvan erillisenä
kuvana: Rakeinen mustavalk., Pehmeäpiirto, Kalansilmätehoste, Taiteellinen
tehoste, Vesiväritehoste, Lelukameratehoste ja Miniatyyritehoste.
1Valitse [3: Luovat suotimet].
kuva.
2zValitse
z Valitse kuvat <Y> <Z>-painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
3Valitse suodatus (=292).
suodatusta.
4zSäädä
z Säädä suodatusta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos käytät miniatyyritehostetta,
siirrä terävän alueen
ilmaisevaa valkoista kehystä
<W> <X> <Y> <Z>‑painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
291
Luovat suotimet
kuva.
5zTallenna
z Valitse [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja näytettävä
kuvatiedoston numero ja valitse
sitten [OK].
zz Jos haluat lisätä suodatuksia muihin
kuviin, toista vaiheet 2–5.
zz RAW+JPEG-kuvauksella otetuissa kuvissa suodatus lisätään RAW-kuvaan
ja tulos tallennetaan JPEG-muodossa.
zz Määritetyllä kuvasuhteella otetuissa RAW-kuvissa lopputuloksena oleva kuva
tallennetaan kyseisellä kuvasuhteella suodatuksen jälkeen.
Luovien suotimien ominaisuudet
zz I Rakeinen mustavalk.
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Voit muuttaa
mustavalkotehostetta säätämällä kontrastia.
zz G Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän ilmeen. Voit muuttaa pehmennystasoa
säätämällä epäterävyyttä.
zz X Kalansilmätehoste
Lisää kuvaan kalansilmäobjektiivin kaltaisen tehosteen. Kuvaan tulee
tynnyrivääristymä.
Tämän suodatustason muuttaminen vaikuttaa kuvan reunojen
leikkaantumiseen. Tämä suodatus suurentaa kuvan keskiosaa,
joten keskiosan tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrän
mukaan. Määritä siksi suodatus vaiheessa 4 tarkkailemalla samalla
lopputuloksena olevaa kuvaa.
292
Luovat suotimet
zz J Taiteellinen tehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa kohde on
kolmiulotteinen. Voit säätää tehostetta muuttamalla kontrastia ja
värikylläisyyttä. Huomaa, että taivaan tai valkoisten seinien kaltaisten
kohteiden välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä saattaa
olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz K Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit muuttaa värikylläisyyttä säätämällä tehostetta. Huomaa, että yöllä tai
hämärässä otettujen kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Säätää kuvan värejä lelukameroiden värimaailman mukaan ja tummentaa
kuvan neljää kulmaa. Värisävyä voidaan muuttaa värisävyasetuksilla.
zz c Miniatyyritehoste
Lisää kuvaan dioraamavaikutelman. Voit muuttaa kuvan terävänä
näkyviä alueita. Voit vaihtaa terävän alueen (valkoinen kehys)
pystysuunnan ja vaakasuunnan välillä napauttamalla [T] näytön
alareunassa vaiheessa 4.
293
Luovan kuvauksen apu
Voit käsitellä RAW-kuvia käyttämällä suosikkitehosteitasi, ja tallentaa ne
sitten JPEG-kuvina.
1Valitse [3: Luovan kuvauksen apu].
kuva.
2zValitse
z Valitse käsiteltävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso.
3zValitse
z Valitse tehoste <Y> <Z>-painikkeilla.
zz Kun valitset [Esivalinta] ja painat
<0>-painiketta, voit valita tehosteen
[VIVID], [SOFT] tai jonkin muun
esimääritetyn tehosteen. [AUTO1],
[AUTO2] ja [AUTO3] ovat tehosteita,
joita kamera ehdottaa kuvan
ominaisuuksien perusteella.
294
Luovan kuvauksen apu
zz Voit säätää tehosteita, kuten
[Kirkkaus] tai [Kontrasti], painamalla
<0>-painiketta ja käyttämällä sitten
<Y> <Z>-painikkeita.
zz Paina <0>-painiketta, kun säätö
on valmis.
zz Voit nollata tehosteen napauttamalla
[Nollaa].
zz Vahvista tehoste napauttamalla
[Tallenna] näytön oikeassa
yläkulmassa.
kuva.
4zTallenna
z Valitse [OK].
zz Lisätietoja luovan kuvauksen avun tehosteista on kohdassa =78.
295
Punasilmäkorjaus
Korjaa salaman aiheuttavan punasilmäisyyden vaivaamia kuvan osia
automaattisesti.
1Valitse [3: Punasilmäkorjaus].
kuva <Y> <Z>-painikkeilla.
2zValitse
z Kun olet valinnut kuvan, napauta [E] tai
paina <0>-painiketta.
zz Korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään valkoiset kehykset.
kuva.
3zTallenna
z Valitse [OK].
zz Kuva tallennetaan erillisenä tiedostona.
zz Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
296
Luo albumi
Voit järjestää uudelleen, poistaa tai toistaa albumin videokollaasit.
1Valitse [3: Luo albumi].
muokattava albumi.
2zValitse
z <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Paina valinnan jälkeen
<M>‑painiketta.
3Valitse [OK].
4Valitse muokkaustoiminto.
297
Luo albumi
Asetus
Kuvaus
T Järjestä
videokoll. uud.
Valitse siirrettävä videokollaasi <Y> <Z>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Siirrä se <Y> <Z>-painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
L Poista
videokollaasi
Valitse poistettava videokollaasi <Y> <Z>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Valittujen videokollaasien kohdalla
näkyy [L]. Voit poistaa valinnan ja [L]-merkinnän painamalla
<0>-painiketta uudelleen.
7 Toista
videokollaasi
Valitse toistettava videokollaasi <Y> <Z>-painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta
<W> <X>‑painikkeilla.
muokkaus.
5zLopeta
z Paina <M>-painiketta, kun haluat
lopettaa muokkauksen.
zz Valitse [W] (Lopeta muokkaus).
kuva.
6zTallenna
z Voit tarkistaa muokkaukset valitsemalla
[Esikatsele].
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia
albumin toiston aikana, valitse musiikki
vaihtoehdolla [Taustamusiikki]
(=299).
zz Kun valitset [Tallenna], muokattu albumi
tallennetaan uutena albumina.
zz Videokollaasialbumia voi muokata vain kerran.
298
Luo albumi
Taustamusiikin valitseminen
Albumit ja kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit
musiikin kortille EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
[Taustamusiikki].
1zValitse
z Aseta [Taustamusiikki]-asetukseksi
[Päällä].
taustamusiikki.
2zValitse
z Valitse musiikki <W> <X>-painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Kuvaesitys]-kohdassa voit valita useita
kappaleita.
näyte.
3zKuuntele
z Kuuntele näyte napauttamalla [7].
zz Säädä äänenvoimakkuutta
<W> <X>‑painikkeilla. Voit lopettaa
toiston napauttamalla [ ].
zz Jos haluat poistaa musiikin, valitse
se <W> <X>-painikkeilla ja napauta
sitten [Poista].
zz Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
299
Rajaus
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana.
Vain JPEG‑kuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1Valitse [x: Rajaus].
kuva.
2zValitse
z Valitse rajattava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
määrittäminen.
3zRajauskehyksen
z Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue
rajataan.
zz Rajauskehyksen koon muuttaminen
Voit säätää kehyksen kokoa nipistämällä tai levittämällä sormia
näytössä. Mitä pienempi rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu
kuva näyttää.
zz Rajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
300
Rajaus
zz Kallistuksen korjaus
Voit korjata kallistusta ±10°. Valitse <6>-valintakiekkoa kääntämällä
[c] ja paina sitten <0>-painiketta. Vertaa kallistusta ruudukkoon
ja korjaa kallistus kääntämällä <6>-valintakiekkoa (0,1° välein) tai
napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön oikeassa
yläkulmassa. Kun kallistuksen korjaus on valmis, paina <0>-painiketta.
zz Kuvasuhteen ja suunnan muuttaminen
Valitse <6>-valintakiekolla [e]. Muuta rajauskehyksen kuvasuhdetta
painamalla <0>-painiketta.
rajattava kuva-alue.
4zTarkista
z Valitse <6>-valitsimella [b].
zz Rajattava kuva-alue näytetään.
kuva.
5zTallenna
z Valitse <6>-valitsimella [W].
zz Tallenna rajattu kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan,
toista vaiheet 2–5.
zz Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle
määritetyn kulman mukaan.
zz Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi muuttaa.
zz AF-pistenäytön tietoja (=314) ja roskanpoistotietoja ei liitetä rajattuihin kuviin.
301
Koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa
sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG 3,
4 ja a. JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1Valitse [3: Muuta kokoa].
kuva.
2zValitse
z Valitse <Y> <Z>-painikkeilla kuva,
jonka koko muutetaan.
haluamasi kuvakoko.
3zValitse
z Tuo kuvakoot esiin <0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvakoko (1).
(1)
kuva.
4zTallenna
z Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu,
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa,
toista vaiheet 2–4.
zz Lisätietoja kuvakoosta, kun kuvan kokoa muutetaan, =500.
302
Luokitus
Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (l/m/n/o/p). Toimintoa kutsutaan
luokitukseksi.
* Voit järjestää kuvat luokittelemalla ne.
Yksittäisen kuvan luokitus
1Valitse [3: Luokitus].
2Valitse [Valitse kuvat].
luokiteltava kuva.
3zValitse
z Valitse luokiteltava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
kuva.
4zLuokittele
z Paina <0>, niin näkyviin tulee sininen
korostuskehys vasemmalla olevan
näytön mukaisesti.
zz Valitse luokitusmerkintä
<W> <X>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä oleva
numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
303
Luokitus
Luokitus määrittämällä alue
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Luokitus].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
3Paina <M>-painiketta.
kuva.
4zLuokittele
z Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valintakiekkoa ja valitse
sitten [OK].
zz Kaikki määritetyllä alueella olevat kuvat
luokitellaan (samalla luokituksella)
kerralla.
304
Luokitus
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien luokitteleminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset kohdassa [3: Luokitus]
asetuksen [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat], kaikki kansion
tai kortin kuvat luokitellaan.
Valitse luokitus kääntämällä
<6>-valintakiekkoa ja valitse sitten [OK].
Kun et luokittele kuvia tai poista luokituksia,
valitse [OFF].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=308), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla suodatetut kuvat luokitellaan
määritetyn mukaisesti.
zz Luokitusten vieressä näytettävät arvot näytetään muodossa [###],
jos yli 1 000 kuvalla on sama luokitus.
zz Asetuksilla [3: Aseta kuvien hakuehdot] ja [3: Kuvien haku
i-valinnalla] voit näyttää vain tietyn luokituksen omaavat kuvat.
305
Kuvaesitykset
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
toistettavat kuvat.
1zMääritä
z Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat,
siirry vaiheeseen 2.
zz Jos haluat määrittää kuvaesityksenä
toistettavat kuvat, suodata kuvat
toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=308).
2Valitse [3: Kuvaesitys].
haluamasi toistoasetukset.
3zMääritä
z Valitse [Asetus].
zz Määritä asetukset [Kuvan näyttöaika],
[Toista] (jatkuva toisto), [Vaihtotehoste]
(tehoste kuvia vaihdettaessa)
stillkuvia varten.
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia,
valitse musiikki vaihtoehdolla
[Taustamusiikki] (=299).
zz Kun olet valinnut asetukset,
paina <M>-painiketta.
306
Kuvaesitykset
Kuvan näyttöaika
Toista
Vaihtotehoste
Taustamusiikki
kuvaesitys.
4zAloita
z Valitse [Aloita].
Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5zLopeta
z Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla
<M>‑painiketta.
zz Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä,
kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G]. Jatka kuvaesitystä painamalla
uudelleen <0>-painiketta.
zz Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana käyttämällä
<W> <X>‑painikkeita.
zz Automaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen kuvan
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
zz Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
307
Aseta kuvien hakuehdot
Voit suodattaa kuvien näytön hakuehtojen mukaan. Kun olet asettanut
hakuehdot, voit toistaa ja näyttää vain löydetyt kuvat.
Voit myös suojata, luokitella ja poistaa kuvia, toistaa kuvaesityksen
ja käyttää muita toimintoja suodatetuille kuville.
[3: Aseta kuvien
1Valitse
hakuehdot].
hakuehdot.
2zAseta
z Valitse kohde <W> <X>-painikkeilla.
zz Määritä asetus <Y> <Z>-painikkeilla.
Kohteen vasemmalle puolelle lisätään
[X]-valintamerkki (1). (Määritetty
hakuehdoksi.)
zz Jos valitset kohteen ja painat
<0>-painiketta, [X]-valintamerkki
poistuu. (Hakuehto peruutetaan.)
zz Voit tyhjentää kaikki määritetyt
hakuehdot napauttamalla [Tyhj.].
(1)
Asetus
9Luokitus
Kuvaus
Näyttää valittua (luokitus)ehtoa vastaavat kuvat.
dPäiväys
Näyttää valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat.
nKansio
Näyttää valitun kansion kuvat.
JSuojaa
Näyttää valittua (suojaus)ehtoa vastaavat kuvat.
fTiedostotyyppi
Näyttää valittua tiedostotyyppiä olevat kuvat.
308
Aseta kuvien hakuehdot
hakuehtoja.
3zKäytä
z Paina <M>-painiketta ja lue
näyttöön tuleva viesti.
zz Valitse [OK].
zz Hakuehto määritetään.
löydetyt kuvat.
4zNäytä
z Paina <3>-painiketta.
zz Vain asetettuja hakuehtoja vastaavat
(suodatetut) kuvat näytetään.
zz Kun kuvat on suodatettu näyttöä varten,
näytössä näkyy keltainen ulkokehys (2).
(2)
309
Kuvien ohittaminen pyyhkäisemällä
Yhden kuvan näytössä voit siirtyä kuvissa eteen- tai taaksepäin määritetyn
siirtymistavan mukaisesti pyyhkäisemällä kahdella sormella vasemmalle
tai oikealle.
[x: Kuvien haku
1Valitse
i-valinnalla].
2Valitse selaustapa.
zz Asetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valintakiekkoa kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan.
zz Kun valitset [Näytä kuvan luokituksen], määritä luokitus kääntämällä
<6>-valintakiekkoa (=303). Jos selaat kuvia, kun 9 on valittuna,
kaikki luokitellut kuvat näytetään.
310
Kuvien ohittaminen pyyhkäisemällä
siirtymällä.
3zSelaa
z Paina <x>-painiketta.
zz Pyyhkäise yhden kuvan näytössä
kahdella sormella vasemmalle
tai oikealle.
zz Voit selata määritetyllä tavalla.
(1)
(2)
(1)
(2)
Selaustapa
Toiston edistyminen
zz Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [g: Päiväys].
zz Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [h: Kansio].
zz Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [i: Videot] tai [j: Stillkuvat].
311
Toistotietojen näyttö
Voit määrittää näytöt ja tiedot, jotka näytetään kuvien toiston aikana.
1Valitse [3: Toistotietojen näyttö].
valintamerkki [X]
2Lisää
näytettävien näyttöjen numeron
viereen.
zz Valitse numero <W> <X>-painikkeilla.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Toista nämä vaiheet ja lisää
valintamerkki [X] kunkin näytettävän
näytön numeron viereen ja valitse
sitten [OK].
zz Valitsemasi tiedot voidaan
näyttää painamalla toiston aikana
<B>‑painiketta.
Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää
valotustason jakauman ja yleiskirkkauden.
RGB‑histogrammista voit tarkistaa
värikylläisyyden ja väriasteikon.
312
Toistotietojen näyttö
zz [Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikseleiden määrän. Mitä enemmän pikseleitä
on vasemmalla, sitä tummempi kuva on.
Mitä enemmän pikseleitä on oikealla,
sitä kirkkaampi kuva on. Jos vasemmalla
puolella on liikaa pikseleitä, kuvan tummien
alueiden yksityiskohdat näkyvät huonosti.
Jos oikealla puolella on liikaa pikseleitä,
kuvan valoisien alueiden yksityiskohdat näkyvät
huonosti. Välisävyt toistuvat normaalisti.
Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä
histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
zz [RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB eli
punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja
kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän
väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa
ja vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla,
sitä kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella
on liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla
puolella on liikaa pikseleitä, väri on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu.
Kuvan RGB‑histogrammissa näkyvät värien kylläisyys ja sävyt sekä
valkotasapaino.
313
AF-pistenäyttö
Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena
toistonäytössä. Jos automaattinen tarkennuspisteen valinta on asetettu,
useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.
1Valitse [3: AF-pistenäyttö].
2Valitse [Päällä].
314
Näytä viimeksi katsottu
Voit määrittää, mikä kuva näytetään ensin, kun aloitat kuvien toiston.
1Valitse [3: Näytä viim. kats.].
vaihtoehto.
2zValitse
z [Päällä]: Toisto jatkuu viimeksi
näytetystä kuvasta (paitsi kun olet juuri
lopettanut kuvauksen).
zz [Pois]: Toisto jatkuu viimeisimmästä
kuvasta aina, kun kamera käynnistetään
uudelleen.
315
316
Langattomat asetukset
Tässä luvussa kuvataan, kuinka kamera voidaan yhdistää
älypuhelimeen langattomasti Bluetooth®- tai Wi-Fi®-yhteydellä,
kuinka kuvia voidaan lähettää laitteisiin tai verkkopalveluihin ja
kuinka kameraa voidaan ohjata tietokoneelta tai langattomalla
kauko-ohjaimella. Luvussa on myös ohjeita muiden toimintojen
käyttämiseen.
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä
tai vahingoista, jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman
tiedonsiirron asetuksista kameraa käytettäessä. Canon ei ole
myöskään vastuussa mistään kameran käytön aiheuttamista
menetyksistä tai vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista
suojausta omalla vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei
ole vastuussa mistään luvattoman käytön tai tietoturvamurtojen
aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
317
Välilehtien valikot: Langattomat asetukset
zz Langattomat asetukset 1
=319
=401
=393
=394
=395
=396
zz Langattomat asetukset 2
=402
zz Langaton yhteys ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen
tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä
ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
zz Kameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia (paitsi
[D]-tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä kameraa ei voi
yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
zz Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos katkaiset kamerasta virran tai avaat korttipaikan
tai akkutilan kannen.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu
ei toimi.
318
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Valitse
yhteys].
kohde, johon kamera
2Valitse
muodostaa yhteyden.
q Yhteys älypuhelimeen (=321)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti nimellä
”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (=349)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran etäohjausta
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla. Erillisellä Image Transfer
Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat voidaan myös lähettää tietokoneeseen
automaattisesti.
l Tulosta Wi-Fi-tulostimella (=357)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä PictBridge-standardia
(langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
319
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen
R Lähetä Web-palveluun (=367)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai
Canon‑asiakkaille CANON iMAGE GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun,
kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
K Yhdistä langattomaan kaukosäätimeen (=387)
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR‑E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten.
320
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhteensovittamalla kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan
(tästä eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen voit
tehdä seuraavia:
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden vain älypuhelimen avulla (=323).
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta
(=328).
zz Merkitä kuviin geotunnistetiedot käyttäen älypuhelimella haettuja
GPS‑tietoja (=396).
zz Ohjata kameraa kauko-ohjauksella älypuhelimesta (=327).
Kun yhdistät älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä, voit tehdä seuraavia:
zz Selaa kameran kuvia ja tallenna ne älypuhelimeen (=327).
zz Ohjata kameraa kauko-ohjauksella älypuhelimesta (=327).
zz Lähettää kameran kuvia älypuhelimeen (=336).
Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa
Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
Huomaa, että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista
älypuhelimen Bluetooth-asetusten näytöstä.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta tukiaseman kautta on kohdassa
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=382).
321
Yhdistäminen älypuhelimeen
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Android- tai iOS-käyttöjärjestelmällä varustettuun älypuhelimeen
on asennettava erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton).
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai
App Storesta. Google Play tai App Store on myös käytettävissä
käyttämällä QR-koodeja, jotka tulevat näkyviin, kun kamera
yhteensovitetaan tai yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.
zz Camera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat
Camera Connect -lataussivustolla.
zz Näyttökuvaesimerkit ja muut tämän oppaan tiedot eivät ehkä vastaa todellisia
käyttöliittymän elementtejä kameran laiteohjelmiston, Camera Connect
-sovelluksen, Androidin tai iOS:n päivittämisen jälkeen.
322
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi‑Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Valitse
yhteys].
2Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
vaihtoehto.
4zValitse
z Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytetty QR-koodi älypuhelimella,
mikä avaa Google Playn tai App Storen,
ja asenna Camera Connect.
323
Yhdistäminen älypuhelimeen
[Yhdistä Bluetoothin kautta].
5zValitse
z Yhteensovitus alkaa.
zz Jos haluat yhteensovittaa kameran
toiseen älypuhelimeen, valitse [OK]
vasemmalla näkyvässä näytössä.
Toimet älypuhelimessa (1)
6Käynnistä Camera Connect.
kameraa yhteensovitusta
7Napauta
varten.
zz Jos käytät Android-älypuhelinta,
siirry vaiheeseen 9.
kohtaa [Pair/Pari]
8Napauta
(vain iOS).
324
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet kamerassa (2)
9Valitse [OK].
<0>-painiketta.
10 zPaina
z Yhteensovitus on nyt valmis, ja
kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
Bluetooth-kuvake näkyy Camera
Connect -päänäytössä.
zz Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan älypuhelimeen samanaikaisesti
Bluetoothilla. Jos haluat vaihtaa toisen älypuhelimen Bluetooth-yhteyttä varten,
katso kohta =399.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi,
kun käytät kameraa.
Yhteensovituksen vianmääritys
zz Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa
estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität
yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden
tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista.
zz Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen (=336).
325
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa (2)
Camera Connect -toimintoa.
11 zNapauta
z Napauta iOS-järjestelmässä
[Join/Yhdistä], kun kamerayhteyden
vahvistamisviesti tulee esiin.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista,
=327.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz [qWi-Fi päällä] näkyy kamerassa.
zz Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvakkeet palavat
Camera Connect -päänäytössä.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=344).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi Bluetoothyhteyden.
zz Yhdistä uudelleen Wi-Fin kautta käynnistämällä Camera Connect
ja napauttamalla käytettävää toimintoa.
326
Yhdistäminen älypuhelimeen
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
Camera Connect -toiminnot
Images on camera (Kuvat kamerassa)
zz Kuvia voi selata, poistaa tai luokitella.
zz Kuvia voi tallentaa älypuhelimeen.
Remote live view shooting (Etäkuvaus näytöllä)
zz Mahdollistaa etäkuvauksen näyttämällä reaaliaikaisen kuvan
älypuhelimessa.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat lähetetään
älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (=335).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin)
zz Mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen käyttämällä Bluetoothin
kautta yhteensovitettua älypuhelinta. (Ei käytettävissä, kun yhteys
muodostetaan Wi-Fin kautta.)
zz Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä Bluetooth-kaukoohjauksen aikana.
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
327
Yhdistäminen älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta
on katkaistu
Kun laitteet on yhteensovitettu Bluetoothin kautta, voit käyttää älypuhelinta
Wi-Fin kautta yhdistämiseen, vaikka kamerasta olisi virta katkaistu.
zz Vaikka kamerasta olisi virta katkaistu,
Camera Connect -valikon [Images
on camera/Kuvat kamerassa]
-vaihtoehdon napauttaminen käynnistää
Wi-Fi-yhteyden.
zz Napauta iOS-järjestelmässä
[Join/Yhdistä], kun kamerayhteyden
vahvistamisviesti tulee esiin.
Kameran kuvat näytetään luettelona,
kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan.
zz Camera Connect -sovelluksella voit tallentaa kuvia älypuhelimeen
ja poistaa kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä [ ] (=344).
zz Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset nollataan
tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
328
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Voit peruuttaa yhteensovituksen älypuhelimeen seuraavasti:
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
3Valitse [Muokkaa/poista laite].
älypuhelin, jonka
4Valitse
yhteensovituksen haluat peruuttaa.
zz Kameraan yhteensovitettujen
älypuhelimien kohdalla on merkki [s].
5Valitse [Poista yhteystiedot].
329
Yhdistäminen älypuhelimeen
6Valitse [OK].
kameran tiedot
7Poista
älypuhelimesta.
zz Poista älypuhelimen Bluetooth-asetusten
valikossa älypuhelimeen rekisteröidyt
kameran tiedot.
330
Yhdistäminen älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
vaihtoehto.
4zValitse
z Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
331
Yhdistäminen älypuhelimeen
5Valitse [Yhdistä Wi-Fin kautta].
(1)
SSID (verkon nimi) ja
6Tarkista
salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=393).
(2)
zz Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (=382).
332
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
Wi-Fi-yhteys
7Muodosta
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja napauta sitten vaiheessa 6
tarkistettua SSID:tä (verkon nimi).
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu salasana.
Camera Connect ja
8Käynnistä
napauta Wi-Fillä yhdistettävää
kameraa.
Toimet kamerassa (2)
[OK].
9zValitse
z Voit määrittää katsottavissa olevat
kuvat painamalla <B>-painiketta.
Määritä ne =346 vaiheen 5
mukaisesti.
333
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Camera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta (=327).
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=344).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta” (=390).
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimen
pikavalintanäytöstä toiston aikana (=336).
334
Yhdistäminen älypuhelimeen
Automaattinen kuvien siirto kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti. Varmista ennen
näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on Wi-Fi-yhteys.
1Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
[Läh. älypuhelimeen
2Valitse
kuv. jälk.].
[Lähetä autom.]
3Määritä
-asetukseksi [Päällä].
4Määritä [Lähetettävä koko].
5Ota kuva.
335
Yhdistäminen älypuhelimeen
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta
yhteensovitettuun (vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn
älypuhelimeen.
1Tuo kuva näyttöön.
2Paina <Q>-painiketta.
[qLäh. kuvia
3Valitse
älypuhelimeen].
zz Jos teet tämän vaiheen, kun Bluetoothyhteys on käytössä, esiin tulee ilmoitus
ja yhteys vaihtuu Wi-Fi-yhteydeksi.
lähetysasetukset ja
4Valitse
lähetä kuvat.
336
Yhdistäminen älypuhelimeen
(1) Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
[Läh. tämä kuva].
2zValitse
z Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita
kuvan lähetyskoon.
zz Kun lähetät videoita, voit valita
lähetettävien videoiden kuvanlaadun
kohdassa [Lähetettävä laatu].
(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä valitut].
337
Yhdistäminen älypuhelimeen
lähetettävät kuvat.
3zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
kuvavalinnasta.
4zPoistu
z Valitse [OK].
[Lähetettävä koko].
5zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
6Valitse [Lähetä].
338
Yhdistäminen älypuhelimeen
(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit muuttaa kuvaluettelossa
näytettyjen kuvien määrää kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
alue.
4zVahvista
z Paina <0>-painiketta.
kuvavalinnasta.
5zPoistu
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
339
Yhdistäminen älypuhelimeen
[Lähetettävä koko].
6zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
7Valitse [Lähetä].
340
Yhdistäminen älypuhelimeen
(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4Valitse [Lähetä].
341
Yhdistäminen älypuhelimeen
(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Aseta kuvien
hakuehdot” (=308).
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4Valitse [Lähetä].
342
Yhdistäminen älypuhelimeen
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu Bluetoothin
kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä näytössä
[OK], joka päättää kuvan siirron ja
katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden
katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fiyhteyden katkaiseminen” (=344).
343
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta
painettaisiin.
zz Voit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
zz Voit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
zz Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
stillkuvia. Huomaa, että b-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
zz Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä videoita.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
Tee jompikumpi seuraavista toimista.
Napauta Camera Connect -näytön
kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä] -näytössä
[Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] -näyttö ei ole
näkyvissä, valitse [k: Wi-Fi/Bluetoothyhteys].
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
344
Yhdistäminen älypuhelimeen
Älypuhelimesta tarkasteltavissa olevien kuvien
määritysasetukset
Kuvat voi määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Valitse
yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
3Valitse [Muokkaa/poista laite].
älypuhelin.
4zValitse
z Valitse sen älypuhelimen nimi, jossa
haluat kuvien olevan katsottavissa.
345
Yhdistäminen älypuhelimeen
5Valitse [Katselt. kuvat].
vaihtoehto.
6zValitse
z Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten otetut
kuvat.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka monta
päivää nykyisestä päivästä taaksepäin
otetut kuvat näytetään. Määritä päivien
lukumäärä painikkeilla <W> <X>.
Vahvista sitten valinta painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa olevat
kuvat määritetään.
zz Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat], etäkuvaus
ei ole mahdollista.
346
Yhdistäminen älypuhelimeen
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitset luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
(1)
(2)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
1. Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z>-painikkeilla.
Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
3. Valitse <Z>-painikkeella kuva
lopetuskohdaksi (2).
4. Valitse [OK].
347
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
yyKuvaustilan valitsin asennossa <k>: videotallennus jatkuu.
zz Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät ole
käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran
laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
348
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen Wi‑Fin
kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla tai muulla
erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen
ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voit tuoda kuvia kamerasta,
ohjata kameraa ja suorittaa muita toimintoja.
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[DKauko-ohjaus
2Valitse
(EOS Utility)].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
349
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
(1)
SSID (verkon nimi)
4Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja on sivulla =393.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
SSID ja syötä salasana.
5zValitse
z Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 4 tarkistettu SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
350
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[OK].
6zValitse
z Seuraava viesti tulee näkyviin.
”******” tarkoittavat kytkettävän kameran
MAC‑osoitteen kuutta viimeistä numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
7Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
EOS Utility -ohjelmistossa
8Valitse
[Pairing over Wi-Fi/LAN /
Yhteensovitus Wi-Fi-/
lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva
viesti, valitse [Yes/Kyllä].
[Connect/Yhdistä].
9zNapsauta
z Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Connect/Yhdistä].
351
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (3)
Wi-Fi-yhteys.
10 zMuodosta
z Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu,
voit tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta” (=390).
352
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
yyKuvaustilan valitsin asennossa <k>: videotallennus jatkuu.
yyKuvaustilan valitsin ei ole asennossa <k>: videotallennus pysähtyy.
zz Kameran kuvaustoimintoja ei voi käyttää, kun olet vaihtanut EOS Utility
-sovelluksella stillkuvatilasta videotilaan.
zz Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot
eivät ole käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin liitäntäkaapeliyhteydellä.
Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu tasaisesti.
353
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kameran kuvien lähettäminen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
tietokone tukiasemaan ja
1Yhdistä
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa (1)
[Lähetä kuvia autom.
2Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom. tietokon.].
[Lähetä autom.]
3Määritä
-asetukseksi [Päällä].
354
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
4Valitse [OK].
tukiasemaan
5Yhdistä
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran ja
tietokoneeseen yhdistetyn tukiaseman
välille. Katso yhdistämisohjeet kohdasta
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta”
(=382).
tietokone, johon kamerasta
6Valitse
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
pariliitos kameran ja
7Muodosta
tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Yhteensovitus].
355
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[Lähetä kuvia autom.
8Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
9Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
mitä lähetetään.
10 zValitse,
z Jos valitset [Valitut kuvat] kohdassa
[Lähetettävä alue], määritä lähetettävät
kuvat [Valitse lähetettävät kuvat]
-näytössä.
zz Kun asetukset on määritetty, katkaise
kamerasta virta.
Kameran kuvat lähetetään aktiiviseen tietokoneeseen automaattisesti,
kun kytket kameraan virran tukiaseman toimintasäteen sisällä.
zz Jos kuvia ei siirretä automaattisesti, kokeile käynnistää kamera uudelleen.
356
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään
suoraan PictBridge-toimintoa (Langaton LAN) tukevaan tulostimeen
Wi‑Fi‑yhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[lTulosta Wi-Fi2Valitse
tulostimella].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
357
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
(1)
SSID (verkon nimi)
4Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä SSID
(1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=393).
(2)
tulostin käyttövalmiiksi.
5zAseta
z Valitse käytettävän tulostimen
Wi‑Fi‑asetusvalikossa tarkistamasi SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
tulostin.
6zValitse
z Valitse tunnistettujen tulostimien
luettelosta Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
tulostin.
zz Jos haluamasi tulostin ei ole
luettelossa, toiminnon [Etsi uudestaan]
valitseminen saattaa auttaa kameraa
löytämään ja näyttämään sen.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta tukiaseman kautta on kohdassa
”Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta” (=382).
358
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
tulostettava kuva.
1zValitse
z Valitse tulostettavat kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
2Valitse [Tulosta kuva].
kuva.
3zTulosta
z Asetuksen toimenpiteiden ohjeet,
=362.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK],
niin tulostus alkaa.
359
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostaminen määritettyjen kuva-asetusten mukaisesti
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Tulostus].
tulostustoiminnot.
3zMääritä
z Asetuksen toimenpiteiden ohjeet,
”Tulostuksen tilaus” (=284).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi‑Fi-yhteyden muodostamista,
jatka vaiheeseen 4.
[Tulosta].
4zValitse
z [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva
on valittu ja tulostin on tulostusvalmis.
5Määritä [Paperiasetus] (=362).
360
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
kuva.
6zTulosta
z Kun [OK] on valitaan, tulostaminen
alkaa.
zz Kuvaus ei ole mahdollista, kun on yhdistetty tulostimeen Wi-Fin kautta.
zz Videoita ei voi tulostaa.
zz Määritä paperikoko ennen tulostamista.
zz Kaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
zz Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa päivämäärän
kehykseen.
zz Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle
taustalle tai kehykseen.
zz RAW-kuvia tai videoita ei tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun haluat tulostaa,
valitse [Tulosta kuva].
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
zz Kuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
zz Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä näkyy
[Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
zz Jos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa jäljellä
olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku
seuraavissa tilanteissa:
yyOlet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista ennen
tulostuksen jatkamista.
zz Jos tulostuksessa on ongelmia, katso =366.
361
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen (=364).
Määrittää tulostustehosteet (=364).
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän (=364).
Määrittää tulostusalueen (=365).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (=363).
Palaa kuvavalintanäyttöön.
Käynnistää tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.
362
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin tyyppi.
[U] Sivun asettelun määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
zz Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa
rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Kuvat saatetaan
myös tulostaa pienemmällä tarkkuudella.
363
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[I] Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
[E] Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
zz Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
zz Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan. Tulostimen
[Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
[R] Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
364
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien
rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan
kuvat uudelleen.
1Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
2zMääritä
z Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muotoa (kuvasuhdetta) voidaan muuttaa [Paperiasetus]-kohdassa.
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Voit säätää kehyksen kokoa nipistämällä tai levittämällä sormia näytössä.
Rajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa pysty- ja vaakasuuntaisen rajauskehyksen välillä
napauttamalla näytössä [T].
rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
3zPoistu
z Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
365
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
zz Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
zz Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat tulostetaan.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
zz Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia
tms.) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
zz Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee virheilmoitus.
Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien
ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
zz Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Värihäiriö
zz Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
zz Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
Tiedostovirhe
zz Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
366
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien lähettämiseen.
Web-palveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluita varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja selainversioista
(kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista, jotka tarvitaan
CANON iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
verkkopalveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja tukiaseman
käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
367
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
2Valitse [RLähetä Web-palveluun].
3Valitse [Hyväksyn].
Wi-Fi-yhteys.
4zMuodosta
z Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.
Siirry vaiheeseen 7 =383.
368
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
sähköpostiosoitteesi.
5zAnna
z Anna sähköpostiosoitteesi ja
valitse [OK].
nelinumeroinen luku.
6zMääritä
z Määritä haluamasi nelinumeroinen luku
ja valitse [OK].
[OK].
7zValitse
z [R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
].
369
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
kameran verkkosivun linkki.
8zAseta
z Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Toimet kamerassa (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty.
370
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
käytettävä Web-palvelu.
1zMääritä
z Siirry CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolle ja avaa
kameralinkkiasetusten sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja
viimeistele käytettävien Web-palvelujen
asetukset.
Toimet kamerassa
Web-palvelu, jonka määritit
2Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [ ].
371
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun,
joka on rekisteröity kameraan.
Yhdistäminen web-palveluihin Wi-Fin kautta
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
web-palvelu.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen
valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun tyypin ja asetusten
mukaan (=385).
372
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
vastapäivään.
[Läh. tämä kuva].
2zValitse
z Kohdassa [Lähetettävä koko] voit
valita kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
373
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos käännät <6>-valintakiekkoa
vastapäivään, voit vaihtaa kolmen
kuvan näyttöön valitsemaan kuvat.
Palaa takaisin yhden kuvan näyttöön
kääntämällä <6>-valintakiekkoa
myötäpäivään.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
374
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
4zValitse
z Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei tule
näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
5zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
375
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Kuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa kuvaluettelossa
näytettyjen kuvien määrää kääntämällä
<6>-valintakiekkoa.
alue.
4zVahvista
z Paina <M>-painiketta.
376
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
5zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
6zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
377
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
4zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
378
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Aseta kuvien
hakuehdot” (=308).
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
379
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetä].
4zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
380
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
zz Kun Wi-Fi-yhteys Web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa,
vaikka kameran laukaisinta painettaisiin.
zz Jos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY -palveluun,
et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys web‑palveluun olisi
epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa CANON iMAGE GATEWAY
-sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö ja yritä sitten lähettää kuva uudelleen.
zz Lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja videoiden pituutta voidaan rajoittaa
riippuen Web-palvelusta.
zz Joitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
zz Kun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien kuvien koko
muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on b, ei pienennetä.
zz [Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu kameralla,
joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla kameramalleilla otetut stillkuvat
lähetetään kokoa muuttamatta.
zz Kun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tietokoneella tai muulla
laitteella, voit tarkistaa niiden Web-palvelujen lataushistorian, joihin kuvia
on lähetetty.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
381
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen WPS
(PBC-tila) -yhteensopivaa tukiasemaa.
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
zz Kun [qYhteys älypuhelimeen] on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on
jo asennettu, valitse [Älä näytä].
zz Valitse seuraavaksi näkyvässä
[Yhteys älypuhelimeen] -näytössä
[Yhdistä Wi‑Fin kautta].
382
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Vaihda verkkoa].
4zValitse
z Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l]
on valittu.
5Valitse [Yhteys WPS:llä].
zz Tietoja vaiheessa 5 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta, =385.
[WPS (PBC-tila)].
6zValitse
z Valitse [OK].
tukiasemaan
7Yhdistä
Wi‑Fi‑yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
383
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
[Automaattiasetus].
8zValitse
z Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus]-vaihtoehto
aiheuttaa virheen, katso =385.
9Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
[qYhteys älypuhelimeen]
Napauta älypuhelimen Wi-Fiasetusnäytössä SSID:tä (verkon nimeä),
joka näkyy kamerassa, ja kirjoita
sitten tukiaseman salasana yhteyden
muodostamiseksi.
Siirry vaiheeseen 8 =333.
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 7 tai 8 sivulla =351.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 6 sivulla =358.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 5 sivulla =369.
384
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz [Lähetä kohteeseen] -näyttö saattaa
tulla näkyviin.
zz Valitse kohde rekisteröityjen kohteiden
luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka
avulla kamera voidaan yhdistää suoraan
kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai [l] on
valittu [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]-kohdassa.
IP-osoitteen manuaalinen määritys
Kameran näyttämät asetukset vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
[Käsinasetus].
1zValitse
z Valitse [OK].
385
Wi-Fi-yhteys tukiaseman kautta
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].
haluamasi arvot.
3zAnna
z Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella ja
valitse numero <Y> <Z>‑painikkeilla.
Kirjoita valitsemasi numero
<0>-painikkeella.
zz Voit poistaa merkin painamalla
<M>-painiketta.
[OK].
4zValitse
z Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat
kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin on
kirjoitettava, katso lisätietoja kohdasta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(=419) tai kysy lisätietoja verkon
pääkäyttäjältä tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
386
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen BR‑E1
(myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten (=191).
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2Valitse
kaukos.].
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
laitteet pariksi.
4zYhdistä
z Kun [Yhteensovitus]-näyttö tulee
näkyviin, paina ja pidä BR-E1:n
<W>- ja <T>-painikkeita painettuna
samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia.
zz Kun näytössä näkyy vahvistus siitä,
että kamera on yhteydessä BR-E1:een,
paina <0>-painiketta.
387
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
Stillkuvien kuvaus
kameran asetukset
5Määritä
etäkuvausta varten.
zz Määritä [Kuvaustapa]-asetukseksi
[z]-välilehdessä [Q] (=135).
Videotallennus
zz Valitse [Kauko-ohjaus]-kohdassa
[z]‑välilehdessä [Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen
jälkeisistä toiminnoista on BR-E1:n
käyttöoppaassa.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
zz Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa asettaa [Bluetoothasetukset] -arvoksi [Pois] vaiheessa 1.
388
Yhdistäminen langattomaan kauko-ohjaimeen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Ennen kuin yhteensovitat toisen BR-E1:n, poista aiemmin yhdistettyjen
kaukolaukaisinten tiedot.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2Valitse
kaukos.].
3Valitse [Poista yhteystiedot].
4Valitse [OK].
389
Yhteyden muodostaminen uudelleen
Wi‑Fin kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai palveluihin,
joiden yhteysasetukset on tallennettu.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta.
Jos kohdetta ei näy, vaihda näyttöä
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena on
[Piilota], historiaa ei näytetä (=393).
yhdistettyä laitetta.
3Käytä
[q] Älypuhelin
zz Käynnistä Camera Connect.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
390
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi‑Fin kautta
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
391
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä langattoman tiedonsiirron toiminnoille enintään
10 yhteysasetusta.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Lisätietoja [qYhteys älypuhelimeen]
-toiminnosta on kohdassa ”Yhdistäminen
älypuhelimeen” (=321).
zz Lisätietoja [DKauko-ohjaus
(EOS Utility)] -toiminnosta on kohdassa
”Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin
kautta” (=349).
zz Lisätietoja [lTulosta Wi-Fitulostimella] -toiminnosta on kohdassa
”Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin
kautta” (=357).
zz Lisätietoja kuvien lähettämisestä
Web-palveluun on kohdassa ”Kuvien
lähettäminen Web-palveluun” (=367).
zz Jos haluat poistaa yhteysasetukset, katso =399.
392
Wi-Fi-asetukset
1Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
2Valitse vaihtoehto.
zz Wi-Fi
Jos elektronisten ja langattomien laitteiden käyttö on kielletty esimerkiksi
lentokoneessa tai sairaalaympäristössä, määritä asetukseksi [Pois] tai
[Lentokonetila] (=401).
zz Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että Wi-Fi-yhteyden voi muodostaa
ilman salasanaa (paitsi yhdistettäessä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä).
zz Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen laitteiden historian
asetukseksi [Näytä] tai [Piilota].
zz Lähetä kuvia autom. tietokon.
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti (=354).
zz Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti (=335).
zz MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
393
Bluetooth-asetukset
1Valitse [k: Bluetooth-asetukset].
2Valitse vaihtoehto.
zz Bluetooth
Jos et käytä Bluetooth-toimintoa, valitse [Pois].
zz Tarkista yhteystiedot
Voit tarkistaa yhteensovitetun laitteen nimen ja yhteyden tilan.
zz Bluetooth-osoite
Voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
394
Lempinimen muuttaminen
Voit muuttaa kameran lempinimen, joka näytetään älypuhelimissa ja muissa
kameroissa.
1Valitse [k: Lempinimi].
teksti
2Kirjoita
virtuaalinäppäimistöllä (=404).
zz Paina <M>-painiketta, kun teksti
on valmis.
395
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen
lisääminen kuviin
Voit lisätä kuviin geotunnisteita Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
Määritä nämä asetukset, kun olet asentanut älypuhelimeen erillisen
Camera Connect -sovelluksen (=322).
käyttöön älypuhelimen
1Ota
paikannuspalvelut.
Bluetooth-yhteys.
2zMuodosta
z Yhdistä kamera älypuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä (=323).
3Valitse [k: GPS-asetukset].
4Valitse [GPS mobiilisti].
5Valitse [Päällä].
kuva.
6zOtaz Kuviin
lisätään älypuhelimesta haetut
geotunnistetiedot.
396
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa sijaintitietojen älypuhelimesta hankkimisen tilan katsomalla
[GPS]-kohdan stillkuvien kuvauksen tai videotallennuksen näytöissä
(=501 ja =503).
zz Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä
zz Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea
zz Päällä: Sijaintitiedot noudettiin
Geotunnistetietojen lisääminen kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana [GPS] on käytössä, lisätään sijaintitiedot.
Geotunnistetiedot
Voit tarkistaa kuviin lisätyt sijaintitiedot kuvaustietojen näytössä
(=256, =312).
(1) Leveyspiiri
(2) Pituuspiiri
(3) Korkeus
(4) Yleisaika UTC
(1)
(2)
(3)
(4)
397
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin
zz Älypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun se on yhdistetty kameraan
Bluetooth-yhteydellä.
zz Suuntatietoja ei noudettu.
zz Sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen
tilan vuoksi.
zz Sijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa kameran
virran kytkemisen jälkeen.
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
yyYhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen kanssa Bluetoothin kautta
yyKamerasta katkaistaan virta
yyCamera Connect -sovellus suljetaan
yyPaikannuspalvelut poistetaan käytöstä älypuhelimessa
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
yyKameran virta katkeaa
yyBluetooth-yhteys katkaistaan
yyÄlypuhelimen akku on vähissä
zz Yleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
zz Videoihin lisätään aloitettaessa haetut GPS-tiedot.
398
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen
Jos haluat muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=390), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Muokkaa/poista laite].
3zValitse
z Voit muuttaa Bluetooth-yhteyttä
valitsemalla älypuhelimen, jossa on
harmaa [s]-merkki. Kun [Yhteys
älypuhelimeen] -näyttö on näkyvissä,
valitse [Yhdistä Bluetoothin kautta]
ja paina sitten <0> seuraavassa
näytössä.
laite, jonka yhteysasetukset
4Valitse
muutetaan tai poistetaan.
399
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
vaihtoehto.
5zValitse
z Muuta tai poista yhteysasetuksia esiin
tulevassa näytössä.
zz Muuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä
(=404).
zz Katseltavat kuvat (=345)
Näkyvissä, kun [qYhteys älypuhelimeen] on valittu. Asetukset tulevat
näkyviin näytön alaosaan.
zz Poista yhteystiedot
Jos poistat yhteensovitetun älypuhelimen yhteystiedot, poista myös
älypuhelimeen rekisteröidyt kameran tiedot (=329).
zz Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolla.
400
Lentokonetila
Voit väliaikaisesti poistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä.
1Valitse [k: Lentokonetila].
asetukseksi [Päällä].
2zMääritä
z [ ] tulee näkyviin.
401
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
palauttaminen oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa.
Poistamalla langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen
paljastumisen, kun lainaat tai annat kamerasi muille.
[k: Tyhjennä langattomat
1Valitse
asetukset].
2Valitse [OK].
zz Langattoman tiedonsiirron asetuksissa olevat tiedot säilyvät, vaikka valitsisit
[Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera].
zz Jos olet yhteensovittanut kameran ja älypuhelimen, poista älypuhelimen
Bluetooth-asetusnäytössä sen kameran yhteystiedot, johon olet palauttanut
langattoman yhteyden oletusasetukset.
402
Näytä tiedot -näyttö
Voit tarkistaa virhetiedot ja kameran MAC-osoitteen.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[Näytä tiedot].
2zNapauta
z [Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
403
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Syöttöalue tekstin syöttämiseen
Kohdistinpainikkeet syöttöalueella
liikkumiseen
Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
Näppäimistö
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Vaihda syöttötilaa
Välilyönti
Poista merkki syöttöalueelta
Lopeta tekstinsyöttö
zz Siirrä kohdistinta alueella (1) kääntämällä <6>-valintakiekkoa.
zz Voit siirtää sitä alueella (2) sekä alueilla (4)–(7) <V>-nuolipainikkeilla.
zz Paina <0>, kun vahvistat syötön tai vaihdat syöttötilaa.
404
Virheilmoitusten käsitteleminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista.
Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (=403).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa näkyvää
virhekoodin numeron sivua.
11 (=406)
12 (=406)
21 (=407)
23 (=409)
61 (=410)
63 (=411)
22 (=408)
64 (=411)
65 (=412)
66 (=412)
67 (=412)
68 (=413)
69 (=413)
91 (=413)
121 (=413)
125 (=414)
126 (=414)
127 (=414)
141 (=414)
142 (=414)
151 (=415)
152 (=415)
zz Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]-näytön oikeassa
yläkulmassa. Se lakkaa näkymästä, kun kamerasta katkaistaan virta.
405
Virheilmoitusten käsitteleminen
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?
BBMuodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä (=333).
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
BBKäynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (=351).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
BBKytke tulostimeen virta.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (=404).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki.
Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden
muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
406
Virheilmoitusten käsitteleminen
21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattinen asetus].
Onko tämä oikea asetus?
BBJos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen,
kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus]
(=385).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
BBLisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
BBLisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita,
jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
BBTarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DHCP‑palvelimena.
BBJos tarpeen, pyydä verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DHCP-palvelin on käytettävissä.
407
Virheilmoitusten käsitteleminen
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus
palvelimen todellista osoitetta?
BBMääritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen osoitetta
(=385, =419).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet
määritetty oikein?
BBVarmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet
on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
BBTarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DNS‑palvelimena.
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DNS-palvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden, reititin tai
vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojalta verkon
yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (=419, =385).
BBVarmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
408
Virheilmoitusten käsitteleminen
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella samaan verkkoon Wi-Fi-yhteydellä
yhdistetyllä laitteella sama IP-osoite?
BBMuuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella
verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on
määritetty jo käytössä oleva osoite.
BBJos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCPpalvelinta käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetukseksi
[Automaattinen asetus] (=384).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
zz Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
yyTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan
ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä,
joten tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu
oikea salasana todennusta varten (=404).
409
Virheilmoitusten käsitteleminen
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=416).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
BBTarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=403).
410
Virheilmoitusten käsitteleminen
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?
BBKamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=403).
64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=403).
411
Virheilmoitusten käsitteleminen
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=416).
zz Wi-Fi-yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.
BBMahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja
varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite
(joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai
sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (=416).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=403).
412
Virheilmoitusten käsitteleminen
68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu.
Aloita uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta painettuna
tarvittavan ajan?
BBPidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
BBYritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu
muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS
(Wi‑Fi Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.
BBOdota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.
BBKäännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
BBPoista Web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan
määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
413
Virheilmoitusten käsitteleminen
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
BBTarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai palvelin
on väliaikaisesti ylikuormittunut.
BBYritä yhdistää Web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin
numero 121–126 ilmaisema ongelma.
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Yritä yhdistää uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun Wi‑Fi‑yhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142: T
ulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen
on kytketty virta.
414
Virheilmoitusten käsitteleminen
151: Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi jostain syystä.
BBKäynnistä kamera uudelleen, jos haluat jatkaa automaattista
kuvien siirtoa.
152: Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?
BBLiu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
415
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia
korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten Wi-Fi-yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen,
jossa käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja kameran
välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden
aiheuttaman häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry kauemmaksi
näistä laitteista, jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin välityksellä.
Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella. Tästä syystä Wi-Fiyhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä on Bluetooth-laitteita,
mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, mikrofoneja, älypuhelimia,
muita kameroita tai vastaavia samaa taajuuskaistaa käyttäviä laitteita.
416
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita Wi-Fi-yhteydellä,
varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan Wi-Fiyhteydellä, tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n taajuus), jätä
viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien väliin, jotta häiriöt
radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä esimerkiksi kanavia 1, 6 ja 11
tai kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz BR-E1:tä ei voi käyttää, kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta. Vaihda kameran yhteys langattomaan kaukoohjaimeen [KYhdistä langattomaan kaukos.] -asetuksella kohdassa
[k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
417
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat
ovat mahdollisia.
zz Tiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja
Wi‑Fi‑yhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa luvattomasti
tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Tämän lisäksi
voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun muassa toisena
henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi saadakseen
käyttöönsä tietoja ilman lupaa) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata verkkosi
huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
418
Verkkoasetusten tarkistaminen
zz Windows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina
<Enter>‑näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite,
yhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot.
zz Mac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig -a ja
paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP-osoite näytetään
kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa ”***.***.***.***”.
* Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämisen tietokoneelle ja muille verkon
laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi kameran
IP‑osoitetta =385 ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
419
Langattoman yhteyden tila
Langattoman yhteyden tila voidaan tarkistaa kameran näytöstä.
Tietonäyttö kuvauksen aikana Tietonäyttö toiston aikana
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
420
(2)
Wi-Fi-toiminto
Bluetooth-toiminto
Langattoman signaalin
voimakkuus
(2)
Langattoman yhteyden tila
Tiedonsiirron tila
Wi-Fi-toiminto
Näyttö
Langattoman signaalin
voimakkuus
Wi-Fi: Pois
Ei
yhdistetty
Pois
Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
(Animoitu)
Yhteysvirhe
(vilkkuu)
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetooth-toiminto
[Päällä]
[Pois]
Yhteyden tila
Näyttö
Bluetooth yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty
s
s
Bluetooth ei yhdistetty
Ei näytetä
zz "Bluetooth ei yhdistetty" -tila näkyy, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen,
tulostimeen tai Web-palveluun Wi-Fi-yhteydellä.
421
422
Toimintoasetukset
Tässä luvussa kuvataan toimintoasetusten välilehden ([5])
valikkoasetukset.
zz Sivun otsikon oikealla puolella oleva M-kuvake osoittaa, että
toiminto on käytettävissä vain edistyneissä kuvaustiloissa ([d],
[s], [f] tai [a]) tai [k]-videotiloissa ([k] tai [M]).
423
Välilehtien valikot: Toimintoasetukset
zz Toimintoasetukset 1
=426
=428
=431
=432
=433
zz Toimintoasetukset 2
=435
=436
=437
=438
=441
=442
zz Toimintoasetukset 3
=443
=444
=445
=446
=447
=448
424
Välilehtien valikot: Toimintoasetukset
zz Toimintoasetukset 4
=449
=451
=452
zz Toimintoasetukset 5
=458
=453
=454
=456
=456
=456
425
Valitse kansio
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Kansion luominen
1Valitse [5: Valitse kansio].
2Valitse [Luo kansio].
3Valitse [OK].
426
Valitse kansio
Kansion valitseminen
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Valitse kansio kansion valinnan näytössä.
zz Otetut kuvat tallennetaan valittuun
kansioon.
(1)
(2)
(3)
(4)
Kansion kuvien lukumäärä
Pienin tiedostonumero
Kansionimi
Suurin tiedostonumero
Kansiot
zz Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999).
Kun kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on
yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta
(=430), uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat
olla 100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
zz Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”.
Avaa DCIM‑kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi
tallentamiseen ja järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa
”100ABC_D”. Kolme ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero
välillä 100–999. Viimeiset viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten
(A–Z), numeroiden ja alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää.
Huomaa, että kansioilla ei myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua
(esimerkiksi ”100ABC_D” ja ”100W_XYZ”), vaikka nimien viisi muuta merkkiä
olisivat erilaiset.
427
Kuvanumerointi
Kansioon tallennetuille otetuille kuville
määritetään numero väliltä 0001 ja 9999.
Voit muuttaa kuvanumeroinnin tavan.
(Esimerkki) IMG_0001.JPG
Tiedostonumero
1Valitse [5: Kuvanumerointi].
vaihtoehto.
2zMääritä
z Valitse [Numerointi].
zz Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
zz Jos haluat nollata kuvanumeroinnin,
valitse [Man. nollaus] (=430).
zz Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja
kuvanumerointi alkaa numerosta 0001.
zz Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. Näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
428
Kuvanumerointi
Jatkuva
Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana, vaikka kortti
vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi jatkuu
juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat
tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita
kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa
käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
429
Kuvanumerointi
Automaattinen nollaus
Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen 0001:stä
aina, kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat
järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi alkaa
aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Kuvanumerointi alkaa alusta
Manuaalinen nollaus
Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon 0001 tai
aloittaa numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa
numerosta 0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat
eri kansioon kuin tänään otetut.
430
Automaattinen kääntö
Voit muuttaa automaattisen käännön asetuksen,
joka kääntää pystysuunnassa otetut kuvat,
kun ne näytetään.
1Valitse [5: Autom. kääntö].
2Valitse vaihtoehto.
zz PäälläzD
Kääntää kuvat automaattisesti sekä kamerassa että tietokoneella
näytettäessä.
zz PäälläD
Kääntää kuvat automaattisesti vain tietokoneella näytettäessä.
zz Pois
zz Jos kuvien automaattisen käännön asetuksena oli kuvaushetkellä [Pois],
niitä ei käännetä automaattisesti toistoa varten, vaikka vaihtaisit asetukseksi
myöhemmin [Päällä].
zz Jos kuva otetaan kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuvan kääntäminen
automaattisesti oikeaan katseluasentoon ei välttämättä onnistu oikein.
zz Jos kuvia ei käännetä automaattisesti tietokoneessa, kokeile käyttää
EOS‑ohjelmaa.
431
Suuntatietojen lisääminen videoihin
Videoihin, jotka on kuvattu pystysuunnassa pidetyllä kameralla,
voidaan lisätä automaattisesti suuntatiedot, jotka osoittavat, mikä suunta on
ylöspäin, jotta video voidaan toistaa samansuuntaisena älypuhelimissa tai
muissa laitteissa.
1Valitse [5: Lisää k-kääntötied].
2Valitse vaihtoehto.
zz Päällä
Toista videot älypuhelimissa tai muissa laitteissa samansuuntaisina kuin
ne on kuvattu.
zz Pois
Toista videot vaakasuunnassa älypuhelimissa tai muissa laitteissa
kuvaussuunnasta riippumatta.
zz Videot toistetaan kamerassa vaakasuuntaisina riippumatta asetuksesta
[5: Lisää k-kääntötied].
432
Alusta kortti
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
zz Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1Valitse [5: Alusta kortti].
kortti.
2zAlusta
z Valitse [OK].
zz Täydellinen alustus suoritetaan
lisäämällä <B>-painikkeella
<X>‑valintamerkki [Täydellinen
alustus] -kohtaan ja valitsemalla
sitten [OK].
zz Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin kortilla
ilmoitettu tila.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa Microsoft.
433
Alusta kortti
Alusta kortti seuraavissa tapauksissa:
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (=493).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta
tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit,
se vie kauemmin kuin normaali alustus.
zz Alustuksen voi peruuttaa täydellisen alustuksen aikana valitsemalla
[Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu,
ja voit käyttää korttia normaalisti.
Kortin tiedostomuodot
zz SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä.
SDXC‑kortit alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
zz Kun tallennat videota kortille, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen sijasta),
vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi kuin 4 Gt.)
zz Tällä kameralla alustettuja SDXC-kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa
kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä tunnisteta
joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
zz Tietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja kokonaan.
Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität muistikortin pois,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortti fyysisesti.
434
Ekotila
Voit vähentää akun virrankulutusta kuvausnäytön ollessa esillä. Kun kamera
ei ole käytössä, näyttö sammuu akun säästämiseksi.
1Valitse [5: Ekotila].
[Päällä].
2zValitse
z Näyttö tummenee, kun kameraa ei
käytetään noin kahteen sekuntiin,
minkä jälkeen näyttö sammuu noin
10 sekunnin kuluttua.
zz Kun haluat aktivoida näytön uudelleen ja valmistautua kuvaamiseen, kun näyttö
on ollut sammutettuna alle kolme minuuttia, paina laukaisin puoliväliin.
zz Kamera sammuu automaattisesti noin kolmen minuutin käyttämättä olemisen
jälkeen, kun näyttö on sammutettu.
435
Virransäästö
Voit säätää aikaa, jonka jälkeen näytöstä ja kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti ([Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu]).
1Valitse [5: Virransäästö].
2Valitse vaihtoehto.
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näytöstä katkeaa virta
kohdassa [Näyttö pois] määritetyn ajan jälkeen.
zz [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytössä, kun Ekotila-asetukseksi
on määritetty [Päällä].
436
Näytön kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta.
1Valitse [5: Näytön kirkkaus].
säätö.
2zSuorita
z Tarkista harmaasävykartta, säädä
kirkkautta <Y> <Z>-painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kuvan valotuksen tarkistamiseen suositellaan histogrammia (=312).
437
Päiväys/aika/vyöhyke
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on nollattu,
aseta aikavyöhyke ensin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kun asetat aikavyöhykkeen ensin, voit myöhemmin säätää tätä asetusta
tarpeen mukaan ja päiväys/aika päivitetään vastaamaan sitä.
Koska otettuihin kuviin lisätään kuvauspäivämäärän ja -ajan tiedot, muista
asettaa päiväys/aika.
1Valitse [5: Päiväys/aika/vyöh.].
aikavyöhyke.
2zMääritä
z Valitse <Y> <Z>-painikkeilla
[Aikavyöhyke].
zz Paina <0>-painiketta.
zz Valitse aikavyöhyke
<W> <X>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos aikavyöhykkeesi ei ole luettelossa,
paina <M>-painiketta ja aseta ero
UTC-aikaan kohdassa [Aikaero].
438
Päiväys/aika/vyöhyke
zz Valitse <Y> <Z>-painikkeilla
[Aikaero]-asetus (+/-/tunnit/minuutit) ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai
aikaeron, valitse <Y> <Z>-painikkeilla
[OK] ja paina sitten <0>-painiketta.
päiväys ja kellonaika.
3zMääritä
z Valitse kohde <Y> <Z>-painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
kesäaika.
4zMääritä
z Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z>-painikkeilla [Y] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse <W> <X>-painikkeilla [Z] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 3 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
5zPoistu
z Valitse <Y> <Z>-painikkeilla [OK].
439
Päiväys/aika/vyöhyke
zz Päiväys-, aika- ja vyöhykeasetukset voivat nollautua, jos säilytät kameraa
ilman akkua, jos kameran akku purkautuu tai jos kamera on alttiina pakkaselle
pitkään. Tässä tapauksessa aseta ne uudelleen.
zz Tarkista [Vyöhyke/aikaero]-asetuksen muuttamisen jälkeen, että oikea
päiväys/aika on asetettu.
zz Automaattisen virrankatkaisun aikaa voidaan pidentää, kun [5: Päiväys/aika/
vyöh.] -näyttö on näkyvissä.
440
Kieli
1Valitse [5: KieliK].
2Määritä kieli.
441
Suljinpainikkeen toiminto videoissa
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai pohjaan kuvatessasi videota.
[5: Suljinpain. toiminto
1Valitse
videoissa].
vaihtoehto.
2zValitse
z Puoliväliin
Määritä toiminto, joka tehdään,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
zz Pohjaan
Tämä kohde näkyy, kun kuvaustilan
valitsin on asennossa <k>.
Määritä toiminto, joka tehdään,
kun laukaisin painetaan pohjaan.
Kun [Pohjaan]-asetukseksi on määritetty [Al./lop. videotall], voit aloittaa/
lopettaa videon tallennuksen videokuvauspainikkeella tai painamalla
laukaisimen pohjaan.
zz [Puoliväliin] vaihtaa asetuksen [Mittaus+kertatark.] asetukseksi
[Mitt.+k‑servotark], kun [Videon tall.koko] -asetuksena on [H].
442
Videojärjestelmä
Valitsee sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmän.
Tämä asetus määrittää kuvataajuudet, jotka ovat käytettävissä
videokuvauksessa.
1Valitse [5: Videojärjest.].
vaihtoehto.
2zValitse
z NTSC
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC
(esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Japani,
Etelä-Korea, Meksiko).
zz PAL
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina,
Australia).
443
Kosketusohjaus
1Valitse [5: Kosketusohjaus].
vaihtoehto.
2zValitse
z [Normaali] on tavallinen asetus.
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
zz Älä käytä kynsiäsi, kuulakärkikyniä tai muita teräviä esineitä
kosketustoimintoihin.
zz Älä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla. Jos näytöllä on kosteutta tai
sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä toimi tai se toimii virheellisesti.
Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi kosteus pois liinalla.
zz Erikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen näyttöön voi tehdä
kosketustoiminnoista hitaampia.
zz Jos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on määritetty,
toiminnon vaste voi olla heikompi.
444
Näytön automaattisen lukituksen asetukset
Jotta kamera havaitsisi vähemmän todennäköisesti tahattomia
kosketusnäytön toimintoja, voit poistaa kuvausnäytön kosketustoiminnot
käytöstä tietyn ajan kuluttua.
[5: Näytön autom.
1Valitse
lukitusasetukset].
[Näytön autom.luk.]
2Määritä
-asetukseksi [Päällä].
[Aika lukitukseen].
3zMääritä
z Näytön automaattinen lukitus aktivoituu,
kun on kulunut määritetty aika ilman
mitään kameran toimintoja kuvausnäytön
ollessa näkyvissä.
zz Minkä tahansa painikkeen painaminen
peruuttaa näytön automaattisen
lukituksen.
zz Näytön automaattinen lukitus ei ole käytössä, kun valikkoja tai toistonäyttöjä
näytetään, kun näyttö osoittaa kohteita kohti tai kun kamera tarkentaa
automaattisesti tai kuvaa.
445
Äänimerkki
Voit poistaa käytöstä kohteiden tarkennuksen ja muiden toimintojen äänimerkit.
1Valitse [5: Äänimerkki].
vaihtoehto.
2Valitse
Kosketa
Äänimerkin mykistys koskee vain
kosketustoimintoja.
Pois
Poistaa äänimerkin, joka kuuluu
esimerkiksi silloin, kun kohteet on
tarkennettu, kun kuvaat itselaukaisulla
ja kun käytät kosketustoimintoja.
446
HDMI-tarkkuus
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1Valitse [5: HDMI-tarkkuus].
vaihtoehto.
2Valitse
Auto
Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p. Valitse tämä,
jos haluat välttää näytön viiveen,
kun kamera vaihtaa tarkkuutta.
447
HDMI HDR -lähtö
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1Valitse [5: HDMI HDR -lähtö].
2Valitse [Päällä].
zz Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa.
Lisätietoja television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
zz Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
zz Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
448
Kuvaustietojen näyttö
Voit mukauttaa tiedot, jotka näytetään, kun kuvaat.
Valitse [5: Kuvaustietonäyttö].
Ristikkonäyttö
1Valitse [Ristikkonäyttö].
2Valitse vaihtoehto.
449
Kuvaustietojen näyttö
Histogrammi
1Valitse [Histogrammi].
2Valitse vaihtoehto.
450
Peilikuva
Voit tuoda näkyviin peilikuvan, kun kuvaat näytön ollessa kohti kuvattavaa
kohdetta (kameran etuosaa kohti).
1Valitse [5: Peilikuva].
[Päällä].
2zValitse
z Valitse [Pois], jos et halua käyttää
peilikuvanäyttöä, kun näyttö käännetään
etuosaa kohti.
451
Näytön suorituskyky
Stillkuvauksessa voit määrittää näytön tilaksi Sulava tai Virransäästö.
1Valitse [5: Näytön suoritusk.].
2Valitse vaihtoehto.
452
Nollaa kamera
M
Voit palauttaa kameran oletusasetukset kuvaustiloissa [d], [s], [f],
[a], [k] ja [M].
1Valitse [5: Nollaa kamera].
[Perusasetukset].
2zValitse
z Voit nollata muut asetukset valitsemalla
[Muut asetukset] ja valitsemalla sitten
kohteen.
3Valitse [OK].
zz Perusasetuksia, kuten [KieliK] ja [Päivä/aika/vyöh.], ei palauteta oletusarvoihin.
zz Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valopisteitä, jos kuvakennoon
osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Jos näin käy, niiden ilmenemistä voi
vähentää tekemällä jommankumman seuraavista toimista siten, että valittuna
on [Perusasetukset]: (1) Pidä <I>-painiketta painettuna ja paina
<M>‑painiketta tai (2) valitse [Perusasetukset], paina <0> ja valitse
[OK] (huomaa kuitenkin, että (2) palauttaa kameran oletusasetukset).
453
Tekijänoikeustiedot
M
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne tallennetaan kuvaan Exif-tietoina.
1Valitse [5: Tekijänoikeustiedot].
2Valitse vaihtoehto.
teksti.
3zKirjoita
z Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla ja
syötä se sitten <0>-painikkeella.
zz Voit vaihtaa syöttötilaa valitsemalla [ ]
ja painamalla <0>.
zz Poista edellinen merkki valitsemalla
[ ] ja painamalla <0>-painiketta.
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
454
Tekijänoikeustiedot
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa
[Tekijä]‑ ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
zz Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa,
tiedot eivät välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa
[Näytä tekijänoik.tiedot].
zz Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
455
Oppaan/ohjelmiston URL
Voit ladata käyttöoppaat valitsemalla
[5: Oppaan/ohjelmiston URL] ja
skannaamalla näytettävän QR-koodin
älypuhelimellasi.
Voit myös ladata ohjelmiston tietokoneellasi
näytössä näkyvästä URL-osoitteesta.
Sertifiointilogon näyttö
M
Valitse [5: Sertifiointilogon näyttö],
jolloin näkyviin tulee joitakin kameran
sertifiointilogoja. Muut sertifiointilogot
löytyvät kameran rungosta ja kameran
pakkauksesta.
Laiteohjelmisto
M
Valitse [5: Laiteohjelmisto], kun haluat
päivittää kameran tai kiinnitetyn objektiivin
laiteohjelmiston.
456
Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)
Voit hienosäätää kameran asetuksia ja sen painikkeiden ja
valitsinten toimintoja kuvaustottumustesi mukaan.
457
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
M
1Valitse [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)].
(1)
valinnaisen toiminnon
2Valitse
numero (1).
zz Valitse mukautetun toiminnon numero
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina
sitten <0>.
asetus haluamaksesi.
3zMuuta
z Valitse haluamasi asetus (numero)
<W> <X>-painikkeilla ja paina
sitten <0>.
zz Voit asettaa toisen valinnaisen toiminnon
toistamalla vaiheet 2–3.
zz Valinnaisten toimintojen nykyiset
asetukset näkyvät kunkin toiminnon
numeron alapuolella näytön alaosassa.
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta.
Kaikkien valinnaisten toimintojen tyhjentäminen
Voit tyhjentää kaikki asettamasi valinnaiset toiminnot valitsemalla
[5: Nollaa kamera], [Muut asetukset] ja sitten [Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)] (=453).
458
Valinnaisten toimintojen asetukset
M
Valinnaiset toiminnot on jaettu kahteen ryhmään toimintotyypin perusteella:
C.Fn I: Valotus, C.Fn II: Muut.
C.Fn I: Valotus
C.Fn-1
ISO-laajennus
0: Pois
1: Päällä
Kun asetat ISO-herkkyyden, voit määrittää ”H” (vastaa standardia
ISO 51200) stillkuville ja ”H” (vastaa standardia ISO 25600) videoille.
Huomaa, että jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena
on [Päällä] tai [Parannettu], vaihtoehtoa ”H” ei voi valita.
zz 4K-videoilla ISO-herkkyysalue on ISO 100–6400, vaikka [ISO-laajennus]asetuksena olisi [1: Päällä].
C.Fn-2
Varmuussiirto
0: Pois
1: Päällä
Voit kuvata niin, että valotusaika ja aukon arvo säätyvät automaattisesti
normaalin valotuksen saavuttamiseksi, jos normaali valotus ei olisi
käytettävissä määritetyllä valotusajalla tai aukon arvolla [s]- tai
[f]‑tilassa.
459
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II: Muut
C.Fn-3
Laukaisin/AE-lukitus
0: AF/AE-lukitus
1: AE-lukitus/AF
Tämä on kätevää, kun haluat tarkentaa ja mitata erikseen.
Käytä automaattitarkennusta painamalla <A>-painiketta ja ota
AE‑lukitus käyttöön painamalla laukaisin puoliväliin.
2: AF/AF-lukit., ei AE-lukit.
Servotarkennuksen aikana voit keskeyttää automaattitarkennuksen
hetkeksi painamalla <A>-painiketta. Tämä estää
automaattitarkennuksen häiriintymisen kameran ja kohteen välillä
kulkevasta näköesteestä. Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
3: AE/AF, ei AE-lukitusta
Tämä on hyödyllinen kohteille, jotka liikkuvat ja pysähtyvät toistuvasti.
Jos käytät servotarkennusta, voit käynnistää tai pysäyttää sen
painamalla <A>-painiketta. Kamera säätää valotuksen kuvan
ottohetkellä. Näin määrittää kameran ylläpitämään aina optimaalista
tarkennusta ja valotusta ja odottamaan ratkaisevaa hetkeä.
zz Kuna asetuksena on 1 tai 3, <A>-painikkeen painaminen videon tallennuksen
aikana käynnistää kertatarkennuksen.
C.Fn-4
zVideokuvauspainikkeen toiminto
Voit vaihtaa videokuvauspainikkeen <o> toimintoa ottaessasi stillkuvia.
0: Videon tallennuksen aloitus/lopetus
1: Syväterävyyden tarkistus
Pysäyttää objektiivin määritettyyn aukon arvoon, jotta voit tarkistaa
tarkennusalueen (terävyysalueen).
2: Pois
Poistaa <o>-painikkeen käytöstä. Tällöin sen painamisella ei ole
vaikutusta.
460
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn-5
Ota kuva ilman objektiivia
Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen mahdollista,
kun kamerassa ei ole objektiivia.
0: Pois
1: Päällä
C.Fn-6
Objektiivi sisään sammut.
Kameraan kiinnitettyjen EF- tai EF-S-STM-objektiivien (esimerkiksi EF 40mm
f/2.8 STM) sisäänvetäytymismekanismin asetus. Voit määrittää, vedetäänkö
objektiivit automaattisesti sisään, kun katkaiset virran kamerasta.
0: Päällä
1: Pois
zz Automaattinen virrankatkaisu ei aktivoi sisäänvetoa (paitsi EF-M-objektiiveissa).
zz Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
zz Kun asetuksena on [0: Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
461
462
Oma valikko
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja
valinnaisia toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
zz [9: Oma valikko] -välilehti ei tule näkyviin,
kun [Valikkonäyttö]-asetukseksi kohdassa [j: Näytä
tasoasetukset] on määritetty [Ohjattu]. Asenna Oma valikko
vaihtamalla [Valikon näyttö] tilaan [Vakio].
463
Välilehtien valikot: Oma valikko
=465
=468
=468
=469
464
M
Oman valikon tallentaminen
M
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
1Valitse [Lisää Oma valikko -välilehti].
[OK].
2zValitse
z Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1Valitse [9: Määritä].
465
Oman valikon tallentaminen
2Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
haluamasi kohteet.
3zTallenna
z Valitse asetus ja paina
<0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi
kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita,
nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.
zz Lajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä.
Valitse [Lajittele rekist. kohteet], valitse kohde, jonka paikan
haluat vaihtaa, ja paina <0>-painiketta. Kun [z] on näkyvissä,
siirrä kohdetta <W> <X>-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Poista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa yhden
valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet] poistaa kaikki
välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
466
Oman valikon tallentaminen
zz Poista välilehti
Voit poistaa nykyisen Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista välilehti],
kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
zz Nimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa [MY MENU*].
1Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
teksti.
2zKirjoita
z Voit poistaa tarpeettomat merkit
valitsemalla [ ] ja painamalla <0>.
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla ja
syötä se sitten <0>-painikkeella.
zz Voit vaihtaa syöttötilaa valitsemalla [ ]
ja painamalla <0>.
syötetty teksti.
3zVahvista
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
467
Oman valikon tallentaminen
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen / kaikkien
kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zz Poista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset [Poista
kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5]
poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
zz Poista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki [MY MENU1]–[MY MENU5] -välilehdille tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun [Poista kaikki kohteet]
valitaan, kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
zz Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil], myös [Nimeä
välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
468
Oman valikon tallentaminen
Valikkonäytön asetukset
[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen
valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin,
kun painat <M>-painiketta.
zz Normaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zz Näytä Oma valikko -välilehd.
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zz Näytä vain Oma valikko -välil
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehtiä [z], [3], [k], [5] ja
[j] ei näytetä.)
469
470
Lisätietoja
471
Ohjelmisto
Voit ladata uusimman version EOS-ohjelmistosta tai muusta tarkoitukseen
suunnitellusta ohjelmistosta Canonin verkkosivustolta.
EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen suunniteltujen
ohjelmistojen lataaminen ja asentaminen
Asenna aina ohjelmiston uusin versio.
Päivitä aiemmin asennetut versiot korvaamalla ne uusimmalla versiolla.
zz Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston.
Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
zz Ohjelmistoa ei voi asentaa tietokoneeseen ilman Internet-yhteyttä.
zz Aiemmat versiot eivät pysty näyttämään tämän kameran kuvia oikein.
Lisäksi tämän kameran RAW-kuvien muokkaus ei ole mahdollista.
ohjelmisto.
1zLataa
z Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle Canonin
sivustolle.
www.canon.com/icpd
zz Kirjoita näytön taustapuolella oleva sarjanumero, ja lataa sitten
ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows
Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä näkyvää
asennustiedostoa.
Macintosh
Dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
472
Ohjelmisto
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
BBTyöpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
BBAsennusohjelma käynnistyy.
2Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
Ohjelmiston käyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot) tietokoneellesi Canonin
verkkosivustolta.
zz Ohjelmiston käyttöoppaiden lataussivusto
www.canon.com/icpd
zz Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää Adobe PDF
-lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota
suositellaan).
zz Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
zz Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
zz Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
473
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Voit tuoda kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmalla.
Tähän on kaksi tapaa.
Yhdistäminen tietokoneeseen liitäntäkaapelilla
(myydään erikseen)
1Asenna ohjelmisto (=472).
kamera tietokoneeseen
2Kytke
liitäntäkaapelilla (myydään
erikseen).
zz Liitäntäkaapelina voit käyttää
IFC‑600PCU-kaapelia (myydään
erikseen).
zz Aseta kaapelin liitin kameran
digitaaliliitäntään (USB Micro-B).
zz Kytke kaapelin liitin tietokoneen
USB‑liitäntään (USB-tyyppi A).
kuvat EOS Utility
3Tuo
-ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kamera ei voi kommunikoida tietokoneen
kanssa, vaikka ne olisi yhdistetty liitäntäkaapelilla.
474
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Kortinlukija
Voit tuoda kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1Asenna ohjelmisto (=472).
2Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Digital Photo
3Tuo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Jos lataat kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman EOS-ohjelmaa,
kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
475
Verkkovirtalisävaruste
Voit liittää kameran verkkovirtaan käyttämällä tasavirtaliitintä DR-E12 ja
verkkolaitetta CA-PS700 (molemmat myydään erikseen).
tasavirtaliitin.
1zKytke
z Katkaise kamerasta virta.
zz Avaa kansi ja aseta tasavirtaliitin
paikalleen siten, että liitännät ovat kuvan
osoittamalla tavalla.
zz Sulje kansi.
verkkolaite
2Kytke
tasavirtaliittimeen.
(2)
(1)
zz Avaa kansi ja työnnä verkkolaitteen
pistoke kokonaan tasavirtaliittimen
liitäntään.
virtajohto.
3zLiitä
z Aseta virtajohdon toinen pää
verkkolaitteeseen ja toinen pistorasiaan.
zz Kun lopetat kameran käytön, katkaise
sen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
zz Älä käytä muuta verkkolaitetta kuin CA-PS700-verkkolaitetta.
zz Älä kytke tai irrota verkkolaitetta tai virtajohtoa kameran ollessa päällä.
zz Kun lopetat kameran käytön, katkaise sen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
476
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla,
ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akkuja ei voi ladata laturilla.
⿟⿟ Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E12.
Akkulaturin valo vilkkuu.
⿟⿟ Jos akkulaturissa on ongelmia, oranssi latausvalo vilkkuu ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Jos näin tapahtuu, irrota laturin pistoke
pistorasiasta, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen ja odota hetki,
ennen kuin kytket laturin uudelleen pistorasiaan.
Kamera ei aktivoidu, vaikka se olisi päällä.
⿟⿟ Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (=44).
⿟⿟ Varmista, että akkutilan kansi on suljettu (=44).
⿟⿟ Varmista, että korttipaikan kansi on suljettu (=46).
⿟⿟ Lataa akku (=42).
Käyttövalo palaa edelleen, kun kamera ei ole päällä.
⿟⿟ Käyttövalo palaa niin pitkään, kun kamera tallentaa kuvia kortille.
Käyttövalo sammuu, kun kuvien tallennus on valmis, ja virta katkeaa
sitten automaattisesti.
477
Vianmääritysopas
Akku tyhjenee nopeasti.
⿟⿟ Käytä täyteen ladattua akkua (=42).
⿟⿟ Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Jos akun suorituskyky on heikko,
vaihda akku uuteen.
⿟⿟ Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
Wi-Fi- / Bluetooth (langaton tiedonsiirto) -toiminnon käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
⿟⿟ Automaattinen virrankatkaisu on käytössä. Poista automaattinen
virrankatkaisu käytöstä määrittämällä [Virrankatkaisu]-asetukseksi
[Pois] kohdassa [5: Virransäästö] (=436).
⿟⿟ Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näyttö sammuu silti,
jos kameraa ei käytetä kohdassa [Näyttö pois] määritetyn ajan sisällä,
mutta kamerassa säilyy virta kytkettynä.
⿟⿟ Määritä [5: Ekotila] -asetukseksi [Pois].
478
Vianmääritysopas
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
⿟⿟ EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittämiseen tarvitaan kiinnityssovitin.
Kamerassa ei voi käyttää RF-objektiiveja.
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
⿟⿟ Varmista, että kortti on asetettu oikein (=46).
⿟⿟ Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (=46).
⿟⿟ Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (=46, =277).
⿟⿟ Kuvaus ei ole mahdollista, jos AF-piste muuttuu oranssiksi, kun yrität
tarkentaa. Tarkenna uudelleen automaattisesti painamalla laukaisin
puoliväliin tai käytä käsintarkennusta (=57, =185).
Korttia ei voi käyttää.
⿟⿟ Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso =48 tai =493.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
⿟⿟ Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla
virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat kortin
tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
479
Vianmääritysopas
Kuva on epätarkka tai sumea.
⿟⿟ Määritä [z: Tarkennustapa] -asetukseksi [AF] (=182).
⿟⿟ Kun käytät objektiivia, jossa on tarkennustavan valintakytkin, aseta kytkin
asentoon <AF> (=55).
⿟⿟ Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti (=57).
⿟⿟ Määritä kohdassa [z: Vakausaset.] asetuksen [Vakaustoiminto]
arvoksi [Päällä] (=188).
⿟⿟ Kun käytät objektiivia, jossa on Image Stabilizer (kuvanvakain) -kytkin,
aseta kytkin asentoon <1> (=188).
⿟⿟ Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (=106), määritä suurempi ISO-herkkyys (=138),
käytä salamaa (=243) tai käytä jalustaa.
⿟⿟ Katso kohta ”Epäterävien kuvien minimointi”, =75.
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
⿟⿟ Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Kuvaaminen käyttäen
tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista jatkuvaa tarkennusta
käytettäessä (=76, =167).
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
⿟⿟ Jatkuvan kuvauksen nopeus jatkuvassa kuvauksessa voi hidastua
esimerkiksi seuraavien asioiden vuoksi: akun varaustaso, lämpötila,
valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus, tarkennustoiminta,
objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset (=134).
480
Vianmääritysopas
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
⿟⿟ Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
tiedostokoko on suurempi ja maksimijakso voi olla pienempi kuin sivulla
=495 mainittu.
Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana näkyvä
maksimijakso ei muutu.
⿟⿟ Näytetty maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen, vaikka
kyseessä olisi nopea kortti. Taulukossa sivulla =495 oleva
maksimijakso perustuu Canonin testikorttiin. (Mitä nopeampi kortin
kirjoitusnopeus on, sitä suurempi todellinen maksimijakso on.)
Tämän vuoksi näytetty maksimijakso saattaa poiketa todellisesta
maksimijaksosta.
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen,
kuva on kirkas.
⿟⿟ Määritä [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetukseksi [Pois]
(=141). Jos asetuksena on [Matala], [Normaali] tai [Voimakas],
kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai salaman valotuskorjausta
pienennettäisiin.
ISO 100 -asetusta ei voi valita. ISO-herkkyyden laajennusta
ei voi valita.
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai
[Parannettu], käytettävissä oleva ISO-herkkyysalue alkaa ISO 200:sta.
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä] tai
[Parannettu], H (laajennettu ISO-herkkyys) ei ole käytettävissä, vaikka
[ISO-laajennus]-asetukseksi olisi [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
-kohdassa määritetty [1: Päällä].
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Pois],
voit määrittää arvon ISO 100/125/160 tai H (laajennettu ISO-herkkyys).
481
Vianmääritysopas
En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen
valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.
⿟⿟ Tietoja valotuksen korjauksen määrittämisestä: =111.
Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.
⿟⿟ Vaikka [Väriaberr. korjaus] ja [Diffraktion korjaus] eivät
näy, kun [Digit. objekt. optimoija] -asetuksena on [Päällä],
molempia toimintoja käytetään kuvauksessa kuin ne olisivat [Päällä].
⿟⿟ Vaihtoehtoja [Vääristymien korjaus], [Digit. objekt. optimoija] ja
[Diffraktion korjaus] ei näytetä videotallennuksen aikana.
Salama ei välähdä.
⿟⿟ Salamalla kuvaaminen voi olla tilapäisesti pois käytöstä välähdyspään
suojaamiseksi, jos salamaa käytetään toistuvasti lyhyin väliajoin.
Salaman käyttäminen [f]- tai [d]-tilassa pidentää valotusaikaa.
⿟⿟ Vakiovalotuksen aikaansaamiseksi kohteille ja taustoille valotusaikaa
pidennetään automaattisesti (hidas täsmäys) huonossa valossa otetuille
kuville yökuvauksessa tai vastaavilla taustoilla. Voit estää pitkän
valotusajan määrittämällä kohdassa [z: Salamaohjaus] asetuksen
[Hidas täsmäys] arvoksi [1/200-1/60 sek. autom.] tai [1/200 sek.
(kiinteä)] (=250).
Määritetty valotus muuttuu, kun kuvaan Autom. ISO -asetuksella
ja salamalla.
⿟⿟ Kun salamalla kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää
valotusaikaa ja ISO-herkkyyttä automaattisesti. Tällöin valoalueiden
ylivalottuminen vähenee ja valotusaika on normaali. Kuvattaessa
salamalla tietyillä objektiiveilla valotusaika tai ISO-herkkyys, jotka
näkyvät, kun painat laukaisimen puoliväliin, eivät välttämättä vastaa
käytettäviä asetuksia. Tämä voi muuttaa salaman toiminta-alueen
ulkopuolella olevien taustojen kirkkautta.
482
Vianmääritysopas
⿟⿟ Aseta ISO-herkkyys manuaalisesti välttääksesi kuvaamisen muilla
kuin sillä valotusajalla tai ISO-herkkyydellä, joka näkyy, kun painat
laukaisimen puoliväliin [d]-, [s]-, [f]- tai [a]-tilassa.
Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
⿟⿟ Kun otat stillkuvia, aseta kuvaustilaksi [Q] (=135). Kun kuvaat
videoita, määritä [z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi [Päällä] (=235).
⿟⿟ Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
⿟⿟ Jos käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1, katso =191, =387.
Stillkuvien kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake
tai punainen E-kuvake.
⿟⿟ Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Stillkuvien laatu
saattaa olla heikompi valkoisen [s]-kuvakkeen näkyessä. Jos punainen
[E]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että kuvaus lopetetaan pian
automaattisesti (=192).
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
⿟⿟ Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen
[E]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus lopetetaan pian
automaattisesti (=240).
Näytössä näkyy [
].
⿟⿟ [ ] voi tulla näkyviin toistuvan videokuvauksen jälkeen tai jos pidät
kameran pitkään valmiustilassa videokuvausta varten (paitsi jos
asetuksena on L6/L5).
Kamera sammuu automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua, jos jatkat
tallentamista, kun [ ] on näytössä. Kamera saattaa sammua
automaattisesti myös sen ollessa valmiustilassa videotallennusta varten,
kun [ ] on näytössä. Katkaise kamerasta virta, kun [ ] on näytössä,
ja anna kameran jäähtyä.
483
Vianmääritysopas
Videokuvaus päättyy itsestään.
⿟⿟ Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videokuvaus saattaa loppua
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, =497.
Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan
verkkosivuilta.
⿟⿟ Jos nauhoitat 4K-videota 9 minuutin ja 59 sekunnin ajan tai Full HD / HD
-videota 29 minuutin ja 59 sekunnin ajan, videon tallennus pysähtyy
automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
⿟⿟ ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti [k]-tallennustilassa.
[M]‑tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti (=499).
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää eikä ISO-laajennusta valita
videokuvauksen aikana.
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä],
käytettävissä oleva ISO-herkkyysalue alkaa ISO 200:sta.
⿟⿟ H (laajennettu ISO-herkkyys) ei ole käytettävissä, kun [z: Ensisijainen
huippuvalotoisto] -asetukseksi on määritetty [Päällä], vaikka
[ISO‑laajennus]-arvoksi olisi [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
-kohdassa määritetty [1: Päällä].
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Pois],
voit määrittää arvon ISO 100/125/160 tai H (laajennettu ISO-herkkyys).
⿟⿟ H (laajennettu ISO-herkkyys) ei ole käytettävissä (ei näytetä)
4K-videoiden tallennuksessa.
484
Vianmääritysopas
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
⿟⿟ Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana, valotuksen
muutokset saattavat tallentua.
⿟⿟ On suositeltavaa tallentaa ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videotallennuksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
⿟⿟ Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Ongelma saattaa pienentyä käytettäessä pitkää
valotusaikaa [M]-tilassa. Ongelma voi olla helpommin huomattavissa
nopeutetun videon kuvaamisessa.
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
⿟⿟ Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat
liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä. Ongelma voi olla helpommin
huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.
En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.
⿟⿟ Stillkuvia ei voi ottaa kuvaustilan valitsimen ollessa asennossa <k>.
Aseta ennen stillkuvien kuvausta valitsin asentoon <z> ja valitse sitten
kuvaustilaksi stillkuvat.
485
Vianmääritysopas
Langattomien toimintojen ongelmat
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
⿟⿟ Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen
version 4.1 tai uudemman kanssa.
⿟⿟ Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
⿟⿟ Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen
Camera Connect -sovellus (maksuton) (=322).
⿟⿟ Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin,
ei voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on tallessa
älypuhelimessa. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti
älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen
(=329).
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
⿟⿟ Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli
ennen asetusten määrittämistä (=318).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
⿟⿟ Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi‑Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
⿟⿟ Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto,
eivät ehkä ole mahdollisia.
Katkaise Wi-Fi-yhteys ja suorita sitten toiminto.
486
Vianmääritysopas
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
⿟⿟ Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen
valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen
asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset
älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
⿟⿟ Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect -sovellus on
käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä
tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.
Toimintaongelmat
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
⿟⿟ Tarkista videotallennuksen asetus [5: Suljinpain. toiminto videoissa]
(=442).
⿟⿟ Tarkista asetukset [Laukaisin/AE-lukitus] ja
[zVideokuvauspainikkeen toiminto] kohdassa [5: Valinnaiset
toiminnot (C.Fn)] (=460).
487
Vianmääritysopas
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.
⿟⿟ Joitakin välilehtiä ja kohteita ei näytetä [A]-, [D]-, Erikoiskohde- ja
Luovat suotimet -tiloissa. Valikkonäytön välilehdet ja vaihtoehdot ovat
myös erilaiset stillkuville ja videoille.
⿟⿟ [9: Oma valikko] -välilehti ei tule näkyviin, kun [Valikkonäyttö]asetukseksi kohdassa [j: Näytä tasoasetukset] on määritetty
[Ohjattu]. Asenna Oma valikko vaihtamalla [Valikkonäyttö]asetukseksi [Vakio].
[9] Oma valikko -valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan
[9]-välilehti on näkyvissä.
⿟⿟ [9]-välilehden [Valikkonäyttö]-asetukseksi on määritetty [Näytä
Oma valikko -välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko -välil].
Määritä [Normaali näyttö] (=469).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
⿟⿟ Määritä [z: Väriavaruus] -asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe RGB]
on määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva (=153).
Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.
⿟⿟ Kyseessä on videotiedosto.
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
⿟⿟ Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä
ala arvosta 0001 (=428).
488
Vianmääritysopas
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
⿟⿟ Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (=438).
⿟⿟ Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (=438).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
⿟⿟ Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja
kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä
ja kellonaikaa (=284).
Näytössä näkyy [###].
⿟⿟ Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera
voi näyttää, näytössä näkyy [###].
Kuva ei näy selkeästi näytössä.
⿟⿟ Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
⿟⿟ Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
489
Vianmääritysopas
Toisto-ongelmat
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
⿟⿟ [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä] (=314).
AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.
⿟⿟ AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:
Erityiskohde-tiloissa [F] tai [G] otetut kuvat.
Luovat suotimet -tiloissa [A], [B], [C] tai [D] otetut kuvat.
Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
Rajatut kuvat.
Kuvaa ei voi poistaa.
⿟⿟ Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (=272).
Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.
⿟⿟ Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
⿟⿟ Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.
⿟⿟ Toistettavat kuvat on suodatettu toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=308). Tyhjennä kuvien hakuehdot.
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
⿟⿟ Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa videokuvaamisen
aikana, myös käyttöäänet tallentuvat.
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
⿟⿟ Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana
automaattivalotusta käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes
kirkkaus tasaantuu. Kuvaa tässä tapauksessa [M]-tilassa (=200).
490
Vianmääritysopas
Televisiossa ei näy kuvaa.
⿟⿟ Varmista, että [5: Videojärjest.] -asetukseksi on valittu [NTSC] tai [PAL]
television videojärjestelmän mukaan (=443).
⿟⿟ Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(=270).
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
⿟⿟ Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan
automaattisesti (=210). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua
SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko
ylittää 4 Gt.
Kortinlukija ei tunnista korttia.
⿟⿟ Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja ei
ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja tietokone
liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
⿟⿟ Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa
(=302).
Kuvaa ei voi rajata.
⿟⿟ Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (=300).
491
Vianmääritysopas
Tietokoneyhteysongelmat
En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.
⿟⿟ Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (=472).
⿟⿟ Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi kommunikoida
liitäntäkaapelilla yhdistetyn tietokoneen kanssa.
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
⿟⿟ Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma),
määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (=215).
492
Virhekoodit
(1)
(2)
Jos kamerassa on ongelma, näytetään
virheilmoitus. Noudata näytön ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi
(Err xx) muistiin ja ota yhteyttä
Canon‑huoltoon.
(1)
(2)
Virhenumero
Syy ja toimenpiteet
493
Suorituskyvyn tiedot
Stillkuvien kuvaus
zz Mahdollisten otosten määrä
Noin 315 kuvaa (huoneenlämpötilassa 23 °C)
• Perustuvat näytön ja täyteen ladatun akun LP-E12 käyttämiseen ja seuraaviin
CIPA (Camera & Imaging Products Association) -testausstandardeihin.
zz Automaattinen ISO-herkkyysalue
Kuvaustapa
d/s/f/a
Ei salamaa
ISO-herkkyys
Salaman kanssa
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Vaihtelee [Autom. enint.] -asetuksen mukaan.
• ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti tiloissa [A], [D], Erityiskohde ja
Luovat suotimet.
• Aikavalotuksessa arvoksi asetetaan automaattisesti ISO 400.
494
Suorituskyvyn tiedot
zz Kuvanlaadun asetusten ohje
Kuvan
laatu
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
Tallennetut
pikselit
24M
11M
5,9M
3,8M
(Noin)
Tiedostokoko
(Mt)
Mahdolliset
otokset
Maksimijakso
8,4
3600
71
4,5
6610
71
4,6
6480
70
2,6
11400
70
3,1
9690
70
1,8
16010
70
1,8
16340
70
1
24M
27,2
1120
13
F
24M
15,8
1930
31
1
73
24M
24M
27,2+8,4
850
12
F
73
24M
24M
15,8+8,4
1250
22
RAW+JPEG
• Mahdollinen otosten määrä ja maksimijakso mitattuna käyttäen Canonin
testausstandardien mukaista 32 Gt:n UHS-I-korttia.
• Tiedostokoko, mahdollinen otosten määrä ja maksimijakso vaihtelevat
kuvausolosuhteiden (esimerkiksi kuvasuhteen, kohteen, muistikortin valmistajan,
ISO‑herkkyyden, kuva-asetusten ja valinnaisten toimintojen) mukaan.
zz Vaikka käyttäisit nopeaa SD-korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu.
Sen sijaan käytetään taulukossa annettua maksimijaksoa.
495
Suorituskyvyn tiedot
zz Määritettyjen kuvasuhteiden pikselimäärä
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3:2
4:3
1/F
6000×4000 (24,0 megapikseliä)
6000×4000 (24,0 megapikseliä)
3
6000×4000 (24,0 megapikseliä)
5328×4000 (21,3 megapikseliä)*
a
3984×2656 (10,6 megapikseliä)
3552×2664 (9,5 megapikseliä)
a
2976×1984 (5,9 megapikseliä)
2656×1992 (5,3 megapikseliä)
b
2400×1600 (3,8 megapikseliä)
2112×1600 (3,4 megapikseliä)*
Kuvan laatu
16:9
1:1
1/F
6000×4000 (24,0 megapikseliä)
6000×4000 (24,0 megapikseliä)
4000×4000 (16,0 megapikseliä)
3
6000×3368 (20,2 megapikseliä)*
a
3984×2240 (8,9 megapikseliä)*
2656×2656 (7,1 megapikseliä)
a
2976×1680 (5,0 megapikseliä)*
1984×1984 (3,9 megapikseliä)
b
2400×1344 (3,2 megapikseliä)*
1600×1600 (2,6 megapikseliä)
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kuvasuhteiden kuva-alue voi poiketa hieman
todellisesta kuva-alueesta. Tarkkaile otettuja kuvia näytöltä kuvaamisen aikana.
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
zz JPEG-kuvien tiedostokoot on esitetty arvoina sivulla =495.
Vastaavissa kuvausolosuhteissa tiedostokoot ovat pienempiä kuin silloin,
kun [z: Stillkuvan kuvas.] -asetus on [3:2].
496
Suorituskyvyn tiedot
Videotallennus
zz Kortit, joille voi tallentaa videoita
Videon tallennuskoko
K
L
w
SD-kortti
45
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
87
X
SD Speed Class 10 tai nopeampi
65
X
SD Speed Class 4 tai nopeampi
23
X
SD Speed Class 10 tai nopeampi
87
X
SD Speed Class 4 tai nopeampi
• Kun [k Digit. IS] ei ole käytössä.
• Tässä taulukossa ilmoitetaan kortin kirjoitus- ja lukunopeudet, jotka vaaditaan videon
tallennukseen (kortin suorituskyvyn vaatimukset).
497
Suorituskyvyn tiedot
zz Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
L
w
(Noin)
8 Gt
32 Gt
128 Gt
Tiedostokoko
45
X
8 min
35 min
2 h 21 min
860 Mt/min
87
X
17 min
1 h 10 min
4 h 43 min
431 Mt/min
65
X
35 min
2 h 20 min
9 h 23 min
216 Mt/min
23
X
20 min
1 h 22 min
5 h 28 min
371 Mt/min
87
X
40 min
2 h 42 min
10 h 49 min
187 Mt/min
Videon tallennuskoko
H
Kokonaistallennusaika kortille
• Kun [k Digit. IS] ei ole käytössä.
zz Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen ennen
kuin taulukossa mainittu kokonaistallennusaika on saavutettu (=240).
zz Videokuvaukseen käytettävissä oleva kokonaisaika
Noin 90 min. (huoneenlämpötilassa 23 °C)
• Täyteen ladatulla akulla LP-E12.
• Kun [Videon tall.koko]. -asetuksena kohdassa [z: Videon tall.laatu] on
L6X (NTSC) tai L5X (PAL) ja [z: Videon servotark.] -asetuksena
on [Päällä].
498
Suorituskyvyn tiedot
ISO-herkkyys videokuvauksen aikana
[k]/[M]-tilassa, kun asetuksena on Autom. ISO
⿟⿟ ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti alueelle ISO 100–12800
Full HD / HD -videoille ja alueelle ISO 100–6400 4K-videoille.
⿟⿟ Automaattisen asetusalueen enimmäisarvoksi laajennetaan H
(vastaa arvoa ISO 25600) Full HD / HD -videoiden tallennuksessa,
kun [ISO‑laajennus]-asetukseksi on [5: Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)] -kohdassa määritetty [1: Päällä] (=459) ja [Autom.
enint.] -asetukseksi on [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa
määritetty [H (25600)] (=236). Huomaa, että 4K-videotallennuksessa
ISO‑herkkyyden laajennus ei ole käytettävissä ([Autom. enint.] ei ole
käytettävissä) edes [ISO-laajennus]-asetuksen ollessa [1: Päällä].
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
(=142), automaattisen asetusalueen pienin arvo on ISO 200. Suurinta
ISO-herkkyyslaajennusta ei suoriteta edes [Autom. enint.] -asetuksen
ollessa [H (25600)].
[M]-tilassa, kun ISO-herkkyys on asetettu manuaalisesti
⿟⿟ ISO-herkkyys voidaan asettaa manuaalisesti alueelle ISO 100–12800
Full HD / HD -videoille ja alueelle ISO 100–6400 4K-videoille.
⿟⿟ Manuaalisen asetusalueen enimmäisarvoksi laajennetaan H (vastaa
arvoa ISO 25600) Full HD / HD -videoiden tallennuksessa, kun
[ISO‑laajennus]-asetukseksi on [5: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]
-kohdassa määritetty [1: Päällä]. Huomaa, että 4K-videotallennuksessa
ISO-herkkyyden laajennus ei ole käytettävissä ([H] ei näy) edes
[ISO‑laajennus]-asetuksen ollessa [1: Päällä].
⿟⿟ Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä]
(=142), manuaalisen asetusalueen pienin arvo on ISO 200.
Suurinta ISO-herkkyyslaajennusta ei suoriteta edes [ISO-laajennus]
-asetuksen ollessa [1: Päällä].
499
Suorituskyvyn tiedot
Kuvien toisto
zz Kokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäisen
kuvan laatu
4
a
3
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Muutettujen kuvien koko
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3:2
4:3
4
3984×2656 (10,6 megapikseliä)
3552×2664 (9,5 megapikseliä)
a
2976×1984 (5,9 megapikseliä)
2656×1992 (5,3 megapikseliä)
b
2400×1600 (3,8 megapikseliä)
2112×1600 (3,4 megapikseliä)*
Kuvan laatu
16:9
1:1
4
3984×2240 (8,9 megapikseliä)*
2656×2656 (7,1 megapikseliä)
a
2976×1680 (5,0 megapikseliä)*
1984×1984 (3,9 megapikseliä)
b
2400×1344 (3,2 megapikseliä)*
1600×1600 (2,6 megapikseliä)
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
zz Kuvaa saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ehdoista riippuen.
500
Tietonäyttö
Stillkuvien kuvausnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
⿟⿟ Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
(2) Maksimijakso
(3) Mahdolliset otokset /
sekuntia itselaukaisuun
(4) Monikuvan kohinanvaimennus
(5) Kuvaustila/tilannekuvake
(6) Tarkennusmenetelmä
(7) Tarkennustoiminta
(8) Mittaustapa
(9) Kuvaustapa/itselaukaisin
(10) Kuvan laatu
(11) Videon tallennuskoko
(12) AF-piste
(25)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Ristikko
Akun varaustaso
Histogrammi
Lämpötilan varoitus
Käytettävissä rajallinen videon
tallennusaika
Pikavalitsin
Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset
Automaattinen valotuksen
optimointi
Luovat suotimet
Stillkuvan kuvasuhde
Kosketuslaukaisin
Mittausalue
501
Tietonäyttö
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(33)
(26) Salamavalotuksen korjaus /
välähdysteho
(27) Varoitus kameran tärinästä
(28) Omakuva
(29) Salamatila/FE-lukitus
(30) AE-lukitus
(31) Valotusaika
(32) Aukon arvo
(33) Valotustason ilmaisin
(34) GPS-vastaanottotila
(35) Wi-Fi-toiminto
(36) Wi-Fi-signaalin voimakkuus /
lentokonetila
(37) Bluetooth-toiminto
(38) Suurennuspainike
(39) ISO-herkkyys
(40) Ensisijainen huippuvalotoisto
(41) Valotuksen simulointi
(42) Valotuksen korjaus
zz Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
502
Tietonäyttö
Videon tallennusnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
⿟⿟ Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
Videon suuntatiedot
Akun varaustaso
Videon tallennusaikaa
käytettävissä / kulunut
tallennusaika
(4) Tallennustila / nopeutettu video
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Videon itselaukaisin
(7) Videon tallennuskoko
(8) Videon digitaalinen IS
(9) Videokollaasi
(10) Videon servotarkennus
(11) Äänen tallennus pois
(12) AF-piste
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(13) Lämpötilan varoitus
(14) Käytettävissä rajallinen videon
tallennusaika
(15) Histogrammi (käsisäätöisellä
valotuksella)
(16) Pikavalitsin
(17) Videotallennuksen
käynnistyspainike
(18) Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
(19) Kuva-asetukset
(20) Automaattinen valotuksen
optimointi
(21) Miniatyyritehostevideo
(22) GPS-vastaanottotila
(23) Suurennuspainike
503
Tietonäyttö
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(24) Äänen tallennuksen tason ilmaisin
(manuaalinen)
(25) Lähtö ilman tietonäyttöä
(26) AE-lukitus
(27) Valotusaika
(28) Aukon arvo
(29) Valotustason ilmaisin
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(30) Wi-Fi-signaalin voimakkuus /
lentokonetila
(31) Bluetooth-toiminto
(32) ISO-herkkyys
(33) Ensisijainen huippuvalotoisto
(34) Wi-Fi-toiminto
(35) Valotuksen korjaus
zz Ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää videokuvauksen aikana. (Näyttö katoaa
näkyvistä, kun videon kuvaaminen aloitetaan.)
zz Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videotallennusaika muuttuu kuluneeksi
tallennusajaksi.
zz Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
504
Tietonäyttö
Tilannekuvakkeet
Kuvaustilassa [A] tai [D] kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää
asetukset sen mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa.
Kohde
Muotokuva
Liik­
keessä*1
Epät. tausta
Ei muotokuva
Luonto-/
LiikLähikuulkokuva keessä*1
va*2
Vaalea
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
*3
Auringonlasku
*3
Oranssi
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
Jalustalla*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Ei näytetä videotallennuksen aikana.
*2: Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja. Loittorengasta
tai makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista
tilannetta.
*3: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
*4: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*5: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on
julkaistu 2012 tai myöhemmin.
*4+*5: Jos ehdot *4 ja *5 täyttyvät, valotusaika pitenee.
zz Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
505
Tietonäyttö
Toistonäyttö
zz Stillkuvien perustietonäyttö
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus /
lentokonetila
Akun varaustaso
Toiston numero / kuvien
kokonaismäärä / löydettyjen
kuvien määrä
Valotusaika
Aukon arvo
Valotuksen korjauksen määrä
Bluetooth-toiminto
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Lähetetty jo tietokoneeseen/
älypuhelimeen
Luokitus
Kuvan suojaus
Kansion numero –
tiedostonumero
Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
zz Jos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät välttämättä näy.
zz Tällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
506
Tietonäyttö
zz Stillkuvien tarkkojen tietojen näyttö
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aukon arvo
Valotusaika
Kuvaustila
Valkotasapaino
Automaattinen valotuksen
optimointi
Valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset/asetukset
Valotuksen korjauksen määrä
Kuvauspäivä ja -aika
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogrammi
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Salaman valotuskorjaus /
HDR-kuvaus / monikuvan
kohinanvaimennus
(14) Mittaustapa
(15) Tiedostokoko
(16) Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
* RAW-kuvan tiedostokoko näytetään RAW+JPEG-kuvanlaadulla otetuille kuville.
* Kuva-alue näytetään viivoilla, jos kuvat on otettu kuvasuhde-asetuksella (=125)
ja kuvan laaduksi on asetettu RAW tai RAW+JPEG.
* Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salamavalotuksen korjausta, [0] tulee näkyviin.
* [M] näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
* [u] näytetään kuville, jotka on luotu ja tallennettu koon muuttamisen, rajaamisen,
Luovan kuvauksen apu -toiminnon tai punasilmäisyyden korjauksen jälkeen.
* [N] näytetään rajatuille ja sen jälkeen tallennetuille kuville.
507
Tietonäyttö
zz Videoiden tarkkojen tietojen näyttö
(1)
(2)
(3)
(7)
(8)
(9)
(10)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
Pikavalitsin
Videon toisto
Tallennustila / nopeutettu video /
videokollaasi
Videon suuntatiedot
Kuvan koko
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kuvataajuus
Videon digitaalinen IS
Tallennusaika
Videon tallennusmuoto
Pakkausmenetelmä
zz Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen arvojen
[Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
508
Tavaramerkit
zz Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -merkki ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
zz Kameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS tarkoittaa Wi-Fi
Protected Setup -määritystoimintoa.
zz Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää niitä käyttöoikeuden
puitteissa. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
509
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (”AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Tiedot vaatimusten mukaan englanniksi.
510
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai
onnettomuuksista kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat
muiden kuin aitojen Canon-lisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen
ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen
lisävarusteiden toimintahäiriöstä aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää
maksullista korjausta.
zz Akku LP-E12 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
511
Hakemisto
Numerot
1 pisteen tarkennus : 170, 175
[4K] 3840×2160 (video) : 205
4K-kuvan sieppaaminen : 266
A
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 72
Adobe RGB : 153
AE-lukitus : 189
AF
AF-aluekehys : 86
AF-pisteen valinta : 175
Jatkuva tarkennus : 181
Käsintarkennus : 185
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 183
Silmäntunnistus-AF : 180
Tarkennuksen apuvalo : 169, 184
Tarkennusmenetelmä : 170
Tarkennustoiminta : 167
Uudelleensommittelu : 76
Äänimerkki (merkkiääni) : 446
AF-aluekehys : 86
Aikavalotus : 112
Aikavyöhyke : 438
Akkulaturi : 42
Akku → Virta
Albumi (videokollaasi) : 224, 297
ALL-I : 207
Alustaminen : 433
Alustus (kortin alustus) : 433
Arvioiva mittaus : 143
Aukon esivalinta : 108
Automaattinen kääntö : 431
Automaattinen nollaus : 430
Automaattinen valotuksen
optimointi : 141
Automaattinen virrankatkaisu : 436
512
Automaattitarkennus → AF
Av (Aukon esivalinta) : 108
B
Bluetooth-toiminto : 321, 387
Osoite : 394
Yhdistäminen : 323
BUSY : 124
D
Diffraktion korjaus : 131
Digitaaliliitäntä : 474
Digitaalinen objektiivin optimoija : 130
DPOF (Digital Print Order Format) : 284
E
Edistyneet kuvaustilat : 103
Ekotila : 435
Ensimmäisen verhon täsmäys : 252
Ensisijainen huippuvalotoisto : 142
Erityiskohdetila : 80
Err (virhekoodit) : 493
Esikatseluaika : 127
exFAT : 210, 434
F
FAT32 : 210, 434
G
GPS : 396
H
[HD] 1280×720 (video) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
HDMI-lähtö : 238
HDR-taide, koho : 99
HDR-taide, kylläinen : 99
HDR-taide, normaali : 99
Hakemisto
HDR-taide värik. : 99
HDR-vastavalo : 91
Herkkyys → ISO-herkkyys
Hihna : 40
Histogrammi : 312, 450
Huippuvalotoisto : 142
I
ICC-profiili : 153
INFO-painike : 59
IPB : 207
ISO-herkkyys : 138, 236
Automaattinen enintään : 140, 236
Automaattinen
ISO-herkkyysalue : 494
ISO-laajennus : 459
Itselaukaisu : 135, 212
J
Jatkuva (kuvanumerointi) : 429
Jatkuva kuvaus : 133
JPEG : 495
K
Kaksoisnapautus : 258
Kalansilmätehoste : 98, 292
Kallistuksen korjaus : 301
Kamera
Kameran piteleminen : 56
Kameran tärinän aiheuttama
epäterävyys : 113, 136
Oletusasetukset : 453
Kameran tärähtäminen : 57, 75
Kansion luominen/valitseminen : 426
Kasvot+Seuranta : 170, 173
Kaukolaukaisin : 191
Kertatarkennus : 168
Keskikoko (kuvan laatu) : 122
Keskustapainotteinen mittaus : 143
Kesäaika : 439
Kieli : 441
Kohinanpoisto
Pitkät aikavalotukset : 162
Suuri ISO-herkkyys : 163
Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä : 163
Kontrasti : 141, 158
Koon muuttaminen : 302
Kortin vaatimukset : 208, 497
Kortit : 11, 35, 46
Alustaminen : 433
Kirjoitussuojaus : 46
Täydellinen alustus : 433
Vianmääritys : 48, 479
Kosketuskäyttö : 68, 258, 444
Kosketuslaukaisin : 165
Kosketusäänimerkki : 446
Kuva-asetukset : 154, 157, 160
Kuvaesitys : 306
Kuvahaku : 308
Kuvakkeet : 9
Kuvaluettelo : 260
Kuvan laatu : 122, 495
Kuvan sieppaaminen : 266
Kuvanvakaus : 188
Kuvasuhde → Stillkuvan kuvasuhde
Kuvat
AF-pistenäyttö : 314
Automaattinen kääntö : 431
Automaattinen nollaus : 430
Esikatseluaika : 127
Hakuehdot : 308
Histogrammi : 312
Jatkuva (kuvanumerointi) : 429
Kuvaesitys : 306
Kuvaluettelo : 260
Kuvanumerointi : 428
Kuvaustiedot : 257, 507
513
Hakemisto
Kuvien suojaaminen : 272
Kuvien suurentaminen : 259
Luokitus : 303
Manuaalinen kääntö : 275
Manuaalinen nollaus : 430
Poistaminen : 277
Selausnäyttö (kuvien selaus) : 310
Televisionäyttö : 270
Toisto : 253
Tuominen (tietokoneeseen) : 474
Kuvataajuus : 207, 443
Kuvaustapa : 133
Kuvaustietojen näyttö : 449, 501
Kuvaustila
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 72
Av (Aukon esivalinta) : 108
Erityiskohdetila : 80
Luovat suotimet : 96
M (käsisäätöinen valotus) : 110
P (Ohjelmoitu AE) : 104
Tv (Valotusajan esivalinta) : 106
Vaihda : 38
Kuvien selaus (selausnäyttö) : 310
Kuvien suojaaminen : 272
Kuvien suurentaminen : 177, 185, 259
Kuvien tuominen tietokoneeseen : 474
Käsintarkennus : 185
Käsisäätöinen valotus : 110
Käyttövalo : 45, 47
Kääntäminen (kuvat) : 275, 431
Kääntäminen (videot) : 276
Laukaisimen painaminen
puoliväliin : 57, 442
Laukaisimen toiminnot : 442
Laukaisin : 57
Lelukameratehoste : 98, 293
Lisävarusteet : 3
Lisää videon suunta-/kääntötiedot : 432
Luokitus : 303
Luovan kuvauksen apu : 78, 294
Luovat suotimet : 291
Lähikuva : 87
Lämpötilavaroitus : 192, 240
L
N
Laajennettu
ISO-herkkyys : 138, 236, 499
Langaton tiedonsiirto : 317
Lataaminen : 42
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas : 57, 442
Nopeutettu video : 215
Normaali (kuvan laatu) : 122
NTSC : 207, 443
Näkökulma : 53
Näyttö : 34, 49
Kirkkaus : 437
514
M
M (käsisäätöinen valotus) : 110
Mahdollinen tallennusaika (video) : 498
Mahdolliset otokset : 494
Maisema : 85
Maksimijakso : 124, 495
Manuaalinen nollaus : 430
Manuaalisen tarkennuksen
korostus : 187
MF (Manuaalitarkennus) : 185
Miniatyyritehoste : 99, 101, 229, 293
Mittausajastin : 145
Mittaustapa : 143
Monikuvan kohinanvaimennus : 163
MP4 : 207
Muistikortit → Kortit
Muotokuva : 83
Mustavalko : 155, 159
Hakemisto
Kulman säätö : 49
Näyttö pois : 436
Näyttötaso : 60
O
Objektiivi : 52, 54
Diffraktion korjaus : 131
Digitaalinen objektiivin optimoija : 130
Lukituksen vapautus : 53, 55
Optisen aberraation korjaus : 128
Reunojen valaistuksen korjaus : 129
Tarkennustavan valintakytkin : 55
Väriaberraation korjaus : 131
Vääristymien korjaus : 129
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 183
Ohjelmisto : 472
Käyttöopas : 473
Ohjelmiston päivitys : 456
Ohjelmoitu AE : 104
Ohjelman siirto : 105
Oletusasetukset : 453
Langaton tiedonsiirto : 402
Oma valikko : 468
Salamatoimintojen asetukset : 252
Valinnaiset toiminnot : 458
Omakuva : 82
Oma valikko : 465
Osa-alamittaus : 143
Osien nimet : 36
P
P (Ohjelmoitu AE) : 104
PAL : 207, 443
Pehmeä iho : 84
Pehmeäpiirto : 98, 292
Peruskuvaustilat : 71
Perustietojen näyttö : 506
Pienennetty näyttö : 260
Pieni (kuvan laatu) : 122
Pikavalinta : 69
Pikselien määrä : 122, 495
Pistemittaus : 143
Pistetarkennus : 170, 175
Pitkän valotuksen kohinanpoisto : 162
Pitkät aikavalotukset : 112
Poistaminen (kuvat) : 277
Punasilmäesto : 249
Päiväys/aika : 438
Q
[Q] (Pikavalinta) : 69
R
Rajaus (kuvat) : 300
Rakeinen mustavalkotehoste : 98, 292
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
Reunojen valaistuksen korjaus : 129
Ristikkonäyttö : 449
Ruoka : 88
S
Salama : 244
Hidas täsmäys : 250
Manuaalinen salama : 251
Punasilmäesto : 249
Salamakuvaus : 244
Salamaohjaus
(toimintojen asetukset) : 248
Salamavalotuksen korjaus : 252
Salamavalotuksen lukitus : 247
Suljintäsmäys (1./2. verho) : 252
Toiminta-alue : 244
Salamatoiminto : 251
Salamavalotuksen korjaus : 246, 252
Salamavalotuksen lukitus : 247
SD-/SDHC-/SDXC-kortit → Kortit
515
Hakemisto
Seepia (mustavalkoinen) : 159
Selausnäyttö : 310
Sertifiointilogo : 456
Servo AF
SERVO : 168
Videon servotarkennus : 231
SERVO (jatkuva tarkennus) : 168
Sijaintitiedot : 396
sRGB : 153
Stillkuvan kuvasuhde : 125, 496
Suljintäsmäys : 252
Suodatus (mustavalko) : 159
Suuri (kuvan laatu) : 122
Suuri kuvataajuus : 209
Sävytystehoste (mustavalko) : 159
T
Taiteellinen tehoste : 293
Tarkennuksen lukitus : 76
Tarkennustavan valintakytkin : 55
Tarkentaminen → Automaattitarkennus
Tarkka (kuvan laatu) : 122
Tasavirtaliitin : 476
Taustamusiikki : 299
Tekijänoikeustiedot : 454
Televisionäyttö : 270
Terävyys : 158
Terävyysalueen tarkistus : 109
Tiedostokoko : 210, 495, 498
Tiedostotunniste : 122, 207
Tilannekuvakkeet : 77, 505
Toimintahäiriö : 477
Toiminto-opas : 62
Toisen verhon täsmäys : 252
Toisto : 253
Tulostaminen
Tulostus : 284
Valokuvakirjan asetukset : 288
Turvaohjeet : 30
516
Tuulisuoja : 213
Tv (Valotusajan esivalinta) : 106
Täysteräväpiirto (Full HD) (video) : 205
U
UHS-I : 11
Urheilukuva : 86
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä) : 474
UTC (yleisaika) : 398
V
Vaimennus : 214
Valikko : 63
Asetuksen toimenpiteet : 64
Himmeänä näkyvät valikkokohdat : 67
Langaton tiedonsiirto -toiminnot : 318
Näyttötaso : 60
Oma valikko : 465
Stillkuvien kuvaus : 117
Toimintojen asetukset : 424
Toisto : 254
Videotallennus : 196
Valikkonäyttö : 61
Valinnaiset toiminnot : 457
Valintakiekko : 58
Valkoisen etusija (AWB) : 149
Valkotasapainon säätö : 150
Valkotasapaino (WB) : 147
Automaattinen : 149
Korjaus : 152
Oma asetus : 150
Värilämpötila-asetus : 151
Ympäristön etusija : 149
Valokuvakirjan asetukset : 288
Valotuksen korjaus : 137
Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä : 111
Valotuksen simulointi : 146
Valotusajan esivalinta : 106
Hakemisto
Valotustason ilmaisin : 502
Varmuussiirto : 459
Verkkovirta : 476
Vesiväritehoste : 98, 293
Vetäminen : 68
Vianmääritys : 477
Videojärjestelmä : 443
Videokollaasi : 224
Videot : 195
AE-lukitus : 199
Automaattinen pitkä valotusaika : 239
Automaattivalotuksella
tallentaminen : 198
Ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaus : 264
HDMI-lähtö : 238, 447
Kortit, joille voi tallentaa videoita : 497
Kuvan sieppaaminen : 266
Kuvataajuus : 207
Käsisäätöisellä valotuksella
tallentaminen : 200
Muokkaaminen : 264, 268
Nopeutettu video : 215
Pakkausmenetelmä : 207
Ristikkonäyttö : 449
Tallennusaika : 211, 498
Tiedostokoko : 210, 498
Tietonäyttö : 503
Toisto : 261
Tuulisuoja : 213
Vaimennus : 214
Videokollaasi : 224
Videon digitaalinen IS : 233
Videon servotarkennus : 231
Videon tallennuskoko : 205
Äänen tallennus /
Äänen tallennustaso : 213
Virheilmoitukset : 493
Virransäästö : 436
Virta : 50
Akun varaustaso : 51
Automaattinen virrankatkaisu : 436
Lataaminen : 42
Mahdolliset otokset : 494
Verkkovirta : 476
Vyöhyketarkennus : 171, 175
Väriaberraation korjaus : 131
Väriavaruus : 153
Värikylläisyys : 158
Värilämpötila : 151
Värisävy : 158
Vääristymien korjaus : 129
W
WB (Valkotasapaino) : 147
Wi-Fi-toiminto : 317
Android : 322
Camera Connect : 322, 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367
EOS Utility : 349
Hakuehtoja vastaavien kuvien
lähettäminen : 342, 379
Huomautuksia : 416
Image Transfer Utility 2 : 354
iOS : 322
IP-osoite : 385
Kaikkien kortilla olevien kuvien
lähettäminen : 341, 378
Kamera tukiasemana : 385
Katsottavissa olevat kuvat : 345
Kauko-ohjaus : 327
Kuvan koko : 335, 340, 375
Kuvien katsominen : 327
Lähetä valitut : 337, 374
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
poistaminen : 402
Lempinimi : 400
Lentokonetila : 401
517
Hakemisto
MAC-osoite : 403
Muokkaa laitteen tietoja : 345, 399
Näytä tiedot -näyttö : 403
PictBridge : 357
Poista yhteystiedot : 400
Salasana : 393
SSID : 332, 350, 358
Tulostaminen : 359
Tulostin : 357
Tulostusasetukset : 362
Vaihda verkkoa : 383
Verkko : 332, 350, 358
Verkkoasetukset : 419
Virtuaalinäppäimistö : 404
Wi-Fi-asetukset : 393
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
-määritystoiminto : 382
Yhteensovitus : 324
Yhteyden muodostaminen
uudelleen : 390
Yhteyshistoria : 390, 393
Y
Yhden kuvan näyttö : 256
Yhdistelmäkuvanvakaus : 234
Yksittäiskuvaus : 133
Ympäristön etusija (AWB) : 149
Yökuvaus käsivaralta : 90
Ä
Älykäs automaattikuvaus : 72
Äänen tallennus /
Äänen tallennustaso : 213
Äänenvoimakkuus
(videon toisto) : 262, 263
Äänetön : 92
Äänimerkki (merkkiääni) : 446
518
Ö
Öinen muotokuva : 89
519
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista heinäkuussa 2019. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa,
ota yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on
saatavilla Canonin sivustossa.
CEL-SX8BA260
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising